Page 1

20.042 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

18. Avocat, acord consultanta, reprezentare, civila in cauze penale (politie, parchet, insolventa), divorturi, partaje, recuperari; (0722.756.572 19. Avocata si mediator autorizat uzucapi-

uni, obtinere acte proprietate imobile, cadastru, intabulari, divorturi, partaj, familie si minori; (0722.511.838/ 0762.639.391

Acte, avoca¡i, contabili, notari

20. Birou avocatura Serban Silviu. Contencios administrativ. Contracte. Drept civil. Drept comercial. Drept imobiliar. Drept penal. Dreptul familiei. Dreptul muncii. Drepturi autor; (0722.330.277/ 0744.330.244 birou_avocatura@yahoo.com

1. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com,www.eucontabil.ro

21. Birou Notarial Baias Valeria. Redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat; procedura succesorala notariala; (021.319.13.31 vbaias@yahoo.com

2. Accesibil, acces acord autorizari acte

înf firme/pfa/punct lucru, ofer sediu orice sector pret minim, schimb sediu, admin, activit/etc, major capital cesuni urgente, dizolv suspend/radieri, ief, (0724.864.790/ 0766.408.676 3. Acte firme gazduire sediu social, înfiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, înfiint?ri plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 4. Administrare completa a imobilului

contabilitate, casierie, sevicii tehnice (reparatii si intretinere). Servicii financiare si contabile, casierie 1-2 zile pe saptamana, plata facturilor la furnizori; (0720.209.330/ 031.418.82.00 office@administrare-cenzorate.ro 5. Administrare imobile, blocuri Servicii

administrare financiara. Servicii administrare tehnica. Servicii de cenzorat pentru asociatiile de proprietari. Servicii de mici repara?ii. Servicii de resurse umane; 12 L; (021.332.03.92/ 0744.652.156 office@mpgroup.ro

14. Avocat firme, infiintari, cesiuni, sediu 10. Avocat acord asistenta, avocat cu peste 12 ani de experienreprezentare, divorturi, par- social, ta, lucrand bilingv romana-engleza din taje, mosteniri, revendicari, 2007, asigur urmatoarele servicii pentru cauze civile, penale, politie, societati:Infiintari societati - 400 Lei + 2 luni consultanta gratuita parchet, comerciale, litigii (0722.302.572 munca, consultanta etc.; 15. Avocat profesionist, servicii vari(0744.485.831/ ate, preturi bune, consultanta juridica, 0766.329.907/ 0724.821.144 asistenta juridica si reprezentare in instan11. Avocat divort Cabinet avocatura PopeangA Magdalena consultanta juridica pentru procese de divort, acordand consultatii juridice la sediul Cabinetului, asistenta juridica pe durata procesului de divort, (0722.811.665/ 031.412.51.30 office@avocat-divort.ro 12. Avocat divort si partaj, divortul este

de multe ori un soc emotional pentru ambii parteneri. Este important sa apelezi la un avocat specializat in divort, partaj, custodie minori pentru a obtine ceea ce iti doresti, (0734.925.611/ 0726.287.910 13. Avocat divort, succesiuni,

penal, fond funciar, revendicari, executari, comercial. Termene scurte, preturi minime, experienta indelungata; (0737.313.578/ 0760.601.340

ta. Consultanta juridica include, in principal, urmatoarele servicii: elaborarea si redactarea de opinii legale; (0745.460.772/ 0755.065.462 office@avocatt.ro

16. Avocat specializat in recuperare permis auto Cabinetul de avocat ofera consultanta si reprezentare juridica în Bucuresti si Ilfov in probleme de: -recuperarea permisului auto in cazut in care v-a fost retinut si aveti nevoie de el. (0729.874.757 17. AVOCAT, cabinet de avocat ofera consultanta si reprezentare juridica in domeniul dreptului civil, drept penal, administrativ, procedura darii in plata, infiintari societati comerciale etc., onorarii corecte (0722.469.548 ivanescumarius@yahoo.com

6. Administrari de imobile, vile, ansambluri procura mijloacele materiale necesare intretinerii si reparatiilor curente ale proprietatii comune. Supravegheaza executia lucrarilor de reparatii si de intretinere si participa la receptia lor, 10 L; (0723.165.956 office@altamiradaimob.ro 7. Administratie imobile, Pachet cuprin-

zand: intocmirea listei de plata,intocmirea statelor de plata, intocmirea declaratiilor lunare (si depunerea acestora), a ordinelor de plata, 10 L; (0722.624.066/ 021.430.48.32 8. Asistenta juridica si reprezentare in procese, Divort, partaj, pensie de intretinere copii; exercitarea autoritatii parintesti; stabilirea sau tagaduirea paternitatii; Cazuri internationale, rapire internationala de copii; (0724.215.183 9. Aveti nevoie de un contabil, noi va oferim servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro

22. Birou notarial Radu Maria Ramona servicii, redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor; procedura succesorala notariala; certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege. (0774.409.609/ 0741.053.359 bnpramona.radu@gmail.com 23. Birou notarial, Florea Maria & Asociatii,

consultatii juridice in vederea perfectarii actelor notariale si a rezolvarii problemelor dvs de ordin juridic.Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: (021.320.47.27/ 0788.241.664 birounotarflorea@yahoo.com

24. Biroul Notarial Madalina Buta - Servicii

complexe declaratii notariale, legalizarea copiilor, legalizarea copiilor dupa inscrisuri, legalizarea semnaturilor din inscrisuri, procedura succesorala notariala procuri, imputerniciri; (021.260.74.62 office.buta@gmail.com 25. Bucuresti si Ilfov,1 leu/zi, gazduire sediu social Oferta sedii firme: 600 lei - 2 ani gazduire. Schimbare sediu: 380 lei (taxe incluse). Detalii: www.reinventconsulting.ro, tel. 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 26. Cabinet avocat consultatii juridic si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale, in 3-10 zile, modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 27. Cabinet Avocat Utiu Alexandrina Ioana -Drept Penal -Drept Civil si Comercial -Drept Contraventional -Bancar si Leasing; Clauze abuzive - Drept Civil - Proprietate Intelectuala -Licente si Autorizatii - Litigii si Executare silita (0735.312.096/ 0721.170.883 office@uua.ro 28. Cabinet de avocatura, cabinet Avocat

Sorin Babu are o experienta considerabila in drept penal în asistenta ?i reprezentarea clientilor in dosare penale. Va putem apara interesele si ajuta sa va exercitati drepturile, (0732.464.492/ 021.610.58.03 contact@bajuridic.ro 29. Cabinetul avocatului Denislav Marinov, servicii Servicii juridice din domeniul Dreptului Societatilor Comerciale si Comertului, Dreptului Administrativ si al Serviciilor Administrative, Dreptului Fiscal, Statutului Juridic al Persoanelor Straine. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 30. Cadastru, intabulare, apartamente, 250 lei, terenuri, actualizari, dezlipiri, energetic, extrase, urgente; (0722.278.432/ 0763.926.486

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

31. Cenzor, expert contabil si judiciar efectuez cenzorat/ contabilitate (inclusiv liste) pentru asociatii de proprietari (0745.135.627 gasparionica2@gmail.com 32. Consultanta fonduri europene management de proiect 2000-LCH se angajeaza sa ofere clientilor sai solutii complexe si competitive privind proiectarea de arhitectura si inginerie si consultanta financiara si management pentru dezvoltare de investii, (0732.122.640/ 021.326.51.86 consultanta@2000LCH.ro 33. Consultanta in domeniul fiscal. Top Services. Audit -Consultanta fiscala -Contabilitate generala - Infiintari Firme Bucuresti -Raportari si analize speciale Servicii de personal - salarizare (021.405.13.00 office@servicestop.ro 34. Consultanta juridica in orice domeniu. Birou Avocat Niculescu Razvan. Beneficiati de un un pachet complet de servicii de consultanta juridica in orice domeniu, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare (0720.120.710/ 0720.119.003 avocat_niculescu@yahoo.com 35. Contabil autorizat CECCAR, expert contabil, ofer servicii contabilitate pentru firme din Bucuresti si Ilfov, servicii salarizare si intocmirea situatiilor financiare la un pret negociat incepand de la 150 lei. 150 L; (0755.074.921/ 0773.981.279 contab.cont@gmail.com 36. Contabil autorizat, contabilitate completa, contabil autorizat, membru CECCAR, servicii de contabilitate complete, salarizare, resurse umane, D112, declaratii lunare, TVA, infiintari firme, PFA, refacere evidente fiscale, (0786.116.880

E-mail: redactia@anuntul.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Termice, electrice, sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

8. ELECTRONICE

6

Telefoane, tablete, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Tv, audio, jocuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

10. AFACERI, DIVERSE

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . .

Acte, avoca¡i, contabili, notari

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pazå, protec¡ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII

63, 64

37. Contabil expert ofer servicii de con-

tabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com 38. Contabilitate completa cu

asumarea raspunderii economist, 20 de ani experienta, prestez servicii complete de contabilitate si resurse umane pentru Bucuresti si judetele Ilfov si Calarasi, cu asumarea raspunderii pentru lucrarile incredintate. 150 L; (0730.201.106 39. Contabilitate, intocmire situatii

financiare, depunere declaratii, revisal, bilanturi etc 50 L; (0767.618.569 miky_i2003@yahoo.com 40. Evidenta contabila completa, refaceri

acte economist contabil, cu vechime 25 ani, ofer evidenta contabila completa pt firme mici si mijlocii, cu sediul in BucurestiIlfov-Giurgiu, Dambovita-Ploiesti, TarguJiu, Craiova (0773.794.790

41. Expert contabil - contabilitate comple-

ta. Economist si inspector resurse umane cu experienta, ofer servicii de contabilitate complete: intocmirea balantei lunare/bilantului anual si depunerea declaratiilor lunare/trimestriale online 100 L; (0743.052.400 42. Expert contabil. Evidenta contabila

completa, salarizare, resurse umane,REVISAL, infiintari firme gratuit, depunere declaratii online, refacerea contabilitate, intocmire bilanturi, cenzorate, expertize, etc. 100 L; (0722.384.543 leeafincont@yahoo.com 43. Firma de contabilitate si consultanta

financiara Cosmos Tax Accounting SRL este o societate de expertiza contabila inregistrata in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor. Servicii: analiza financiara, audit; (0769.155.614/ 0729.882.889 office@firma-conta.r 44. Firma specializata in consultanta

comerciala Spectrum Business Center Oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala (0745.761.006 avradoi@gmail.com 45. Gazduire sediu social Bucuresti Ilfov,

oferta gazduire sediu social orice sector Bucuresti si Ilfov: Platesti 1 de gazduire, primesti 2. 111 euro (2 ani)/ Platesti 2 ani de gazduire, primesti 4! - 199 euro (4 ani). Detalii tel. 25 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 46. Gazduire sediu social Bucuresti/ Ilfov

Reinvent Consulting: sedii sociale Bucuresti orice sector /Ilfov, doar cladiri office. 111 euro -1 an + 1 an gratuit!/ 199 euro-2 ani + 2 ani gratuit. www.reinventconsulting.ro 25 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

47. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

accesibil (real) firma 300 Lei/6 luni - 500 Lei/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi justificative; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro 48. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

accesibil accesibil, gazduire sediu firma 300 lei/ 6 luni-500 lei/ an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi, (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

Înfiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comer?ului, etc.,www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878

49.

50. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/

sucursala, asociatii, fundatii, puncte lucru, gazduim sedii sociale, suspendare/ reactivare/ lichidari/ radieri SRL, autorizatii, permise sedere straini, vize, avize munca, actiuni instante; (0720.615.062/ 031.434.05.61 convenientconsulting@yahoo.com http://www.convenient.ro 51. Infiintam firme SRL, PFA, ONG proces complet Infiintam Firme de peste 10 ani. Infiintare SRL 320 lei, PFA - 190 lei, ONG - 1200 lei. Cost final, taxe incluse, noi redactam, depunem si ridicam actele. www.reinventconsulting.ro 190 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 52. Infiintare firma SRL 320 Lei/ PFA -

190 Lei. Taxe incluse! Liderii pietei infiintari, acte firma Registrul Comertului, radieri, gazduire sediu social. Sunati. www.reinventconsulting.ro 320 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 53. Infiintare Firma Gratuit - abonament conta 6 luni, Infiintare firma gratis si realizare Logo gratuit - la abonamente pe 6 luni de contabilitate (evidenta financiarcontabila de la 175 lei/luna).www.reinventconsulting.ro 1 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 54. Infiintare firma gratuit, conta in

avans 6 luni Reinvent Consulting: infiintare firma gratis si realizare logo gratuit pentru abonamentele de contabilitate pe 6 luni. Conta pleaca de la 175 lei/ luna. www.reinventconsulting.ro 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 55. Infiintare firma la preturi fara con-

curenta Infiintare firma la preturi fara concurenta. Oferim o gama larga de servicii pentru cei care doresc sa intre in domeniul afacerilor: infiintare S.R.L., S.R.L.-D, P.F.A., I.I., I.F., fundatii 100 L; (0771.122.934 56. Infiintari firme, acte Registrul Comer-

tului, sedii, mentiuni. Infiintare SRL 320 lei/PFA - 190 lei.Operatiuni firma Registru, de la 190 lei. Taxe incluse.www.reinventconsulting.ro 190 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 57. Infiintari firme, acte, avize. Firma

noastra, Benefit Consult & Partners Srl, infiintata in anul 2009 se ocupa de infiintari firme, societati comerciale, contracte si va ofera si consultanta juridica, infiintare firma; (0799.999.874/ 0767.695.164 office@infiintari-firma.ro 58. Infiintari firme, servicii de contabili-

tate, toate activitatile ce tin de Registrul Comertului:infiintare firma (SRL, SRL-D, PFA, etc.), deschidere/Infiintare punct de lucru, inchidere punct de lucru, cesiune parti sociale, (0723.634.931 59. Infiintari firme, serviii complete Ser-

viciile oferite de Firma Contacons Active, infiintare societati comerciale (SRL, SRLD, PFA, II, SA), infiintarea punctelor de lucru, radierea punctelor de lucru, (0745.657.887/ 0784.411.112 office@consactiv.ro

60. Infiintari/ radieri societati comerciale si puncte lucru, cesiuni, includeri si excluderi asociati, autorizatii, schimbari sedii sociale, suspendari activitate, contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, birouconta.ro; (0762.884.889 61. Ne ocupam de acte- Noi stam la rand

pentru tine Consiliere, asistare si reprezentare la Oficiul Registrului Comertului (desfasuram operatiuni atat pentru firme din municipiul Bucuresti, cat si pentru cele din judetul Ilfov). (0724.222.485/ 0744.662.220 consilier1@e-studii.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

62. Oferim asistenta juridica, consultanta juridica. Cabinet Individual de Avocat Radu Mihail Mutuliga. Oferim asistenta juridica, consultanta juridica, negocieri in domeniul dreptului civil, drept comercial, dreptul familiei, drept administrativ, (0726.622.225/ 0741.466.447 casadeavocatura@yahoo.de 63. Pachetul de infiintare firma Cabinetul

nostru de avocatura va ofera un pachet complet de servicii, care va permit sa infiintati in cel mai scurt timp o societate comerciala, cu multiple obiecte de activitate. LV:.08.30 - 18.30 (031.425.17.24/ 0723.500.027 64. Scapati de cozile interminabile de la

ghisee Cel mai rapid serviciu de infiintare societati comerciale (3 zile) BYBLOSERVE MANAGEMENT- Servicii de infiintare societati comerciale (Bucuresti si Judetul Ilfov) (0725.535.555 office@infiintarefirmaurgent.ro 65. Servicii administrare imobile adminis-

trare financiara conform Legii 230. Raportari ITMServicii de casierie, servicii de cenzorat pentru asociatiile la care nu prestam alte servicii de administrare, servicii de curatenie pe scara (0766.368.008/ 0720.225.405 office.sag.serv@gmail.com 66. Servicii complete de contabilitate,

expert contabil ofera servicii contabile personalizate pentru societati din zona B-IF: contabilitate, refacere evidenta contabila, reprezentare in relatia cu statul, evidenta personal si salarizare. 1 L; (0730.523.787/ 0755.401.821 alex_craciun2006@yahoo.com 67. Servicii contabilitate, salarizare,

4

10. Acoperis, trabla lindab, zincata,

jgheaburi, burlane, dulgherie si mansardari, orice reparatii: 15% reducere, Radu, (0731.451.466/ 0744.963.206 gerardconstructroof.ro

11. Acoperisuri executam sarpante,

mansarde, invelitori din orice tip de tabla, tigla ceramica si mici reparatii de urgenta; (0721.897.813

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

ACOPERISURI REPARATIIMODIFICARI, JGHEABURIBURLANE, VOPSIT ACOPERIS, DULGHERIE; (0734.514.966

● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509

12.

Acoperisuri din tabla lindab, tabla cutata, jgheaburi si burlane, mici reparatii ugenta, ghene gunoi; (0722.198.795 13.

ACOPERISURI TABLA LINDAB, ZINCATA, MANSARDARI, DULGHERIE, MODIFICARI ACOPERIS, PARAZAPEZI, REPARATII ACOPERIS; (0721.932.220

14.

Acoperisuri, executam dulgherie, tigla metalica, mansardare, experienta peste 15 ani si reparatii acoperisuri, oferim garantie, Silviu; (0738.343.663

15.

resurse umane Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro

reparatii, accesorii pluviale, reparatii interioare, exerioare, etc., (0725.790.099

68. Servicii de contabilitate care simplifi-

17. Acoperisuri, tigla metalica si

ca sistemul RightUp este un serviciu de contabilitate ce simplifica sistemul de administrare financiara prin acces rapid la informatie actualizata, indiferent de locatia clientului, (0723.581.684/ 021.327.24.07 office@rightnumbers.ro; 69. Servicii de evidenta contabila inregis-

trarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiilor contabilitatii, evidenta analitica si sintetica, clienti, furnizori, evidenta mijloace fixe, (021.330.89.69/ 0722.527.581 office@e-accounting.ro 70. Servicii Infiintare firme Bucuresti si

Ilfov, gazduire sediu social, infiintare radiere puncte de lucru, adaugare schimbare obiect de activitate, majorare capital social, cesiune, dizolvare, lichidare, radiere, schimbare mandat administrator, (0753.023.320/ 0799.819.005 71. Servicii integrate de consultanta

comerciala Servicii Reinvent Consulting:Infiintari firme si mentiuni la Registrul Comertului.Infiintari S.R.L., SRLD, S.A., P.F.A..Autorizare activitati; Inchidere/ deschidere punct de lucru; (021.318.69.60 72. Servicii juridice. Cabinet de Avocat Russu Mihai. Domenii de specializare:Drept Societar si Corporatist; Drept Contractual; avize, autorizari, licente, fuziuni, divizari, achizitii si restructurari. Piata de capital.Proiecte imobiliare, (0740.368.324 office@russu.eu 73. Servicii notariale complete. Birou Notarial Accepter - Mitrea DorinaServicii notariale complete. Acte necesare, certificari de fapte, acte comerciale, contractuale, declaratii, procuri succesorale; (021.316.88.04/ 021.316.88.03 bnp@accepter.ro 74. Servicii notariale complete. Birou Notarial Amzulescu Marius. Autentificari Certicari - Comerciale - Contractuale - Testamente - Certificari - Legalizarea semnaturii de pe inscrisuri (021.444.32.83/ 021.444.32.68 bnpamzulescu@gmail.com 75. Servicii pentru primii pasi in afaceri. Scopul nostru este sa oferim servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 76. Servicii Registrul Comertului: infiintare firme; infiintare reducere puncte de lucru;schimbare gazduire sediu social; adaugare schimbare CAEN;majorare reducere capital social; (0729.674.724 77. Tematic Contexpert va poate infiinta firma rapid O echipa de profesionisti, cu o bogata experienta in domeniu, va asteapta cu urmatoarele servicii: infiintare firma, radiere obiecte de activitate, infiintare firma SRL-D, (0767.429.878 office@contaconta.ro 78. Xerox ieftin si bun Ubiprint.ro copiere cursuri 0,05 copia, acte 0,10 Lei copia, print alb negru 0,10 Lei, print si copie color 0,50 Lei, indosarieri, plastifieri A4 si A3, legatorie carte, finisaje brosuri, pliante, afise color (021.314.44.95 ubiprint@yahoo.com

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 1. Accesibil acum executam finisaje inte-

rioare de calitate, apartamente, vile, gresie, faianta, rigips, reparatii, renovari; (0768.994.955 2. Accesibil, acoperisuri, dulgherii, profe-

sionisti, mansardari, reparatii, tabla, jgheaburi, burlane, case la rosu sau cheie 40 euro/mp tencuieli, termoizolatii, sape, gleturi, righips, garduri porti metalice; (0753.465.807 3. Acoperis cu tabla Lindab, zincata, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat si montat tubulatura ghena, protectii atic, pervazuri geam, zugraveli scari de bloc; (0744.372.095 4. Acoperis din tabla lindab, zincata,

jgheaburi, burlane, dulgherie si mansardari, Mihai, (0724.506.937 gerardconstructroof.ro 5. Acoperis Lindab suedez, accesorii, jgheaburi, burlane, livrari gratuite la domiciliul clientului. Preturi fara concurenta; (0762.435.037/ 0729.613.397 6. ACOPERIS MONTARE! Tigla Met-

alica! Sistem pluvial! Black Dom Gold Montaj vinde tigla metalica, monteaza jgheaburi, burlane sistem complet. Constructii, hidroizolatii, finisaje interior/exterior. Acoperisuri, mansardari, dulgherie! Garantie 30 ani. 17 L; (0738.325.831/ 0767.156.181 construct@blackdomconstruct.ro 7. Acoperis tabla lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherii si mansardari, orice reparatii: 15% reducere, Marinescu; (0751.806.489 gerardconstructroof.ro 8. Acoperis tigla metalica, mansardari,

terase, foisoare, cabane, izolari termice, constatare gratuita; (0762.435.037/ 0729.613.397 9. Acoperis, tamplarie PVC Rehau, Sala-

mander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80

Agen¡ii de Publicitate

16. Acoperisuri, mansarde, mici

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

reparatii. Tlefon; (0722.939.207

18. Acoperisuri, amenajari apartamente,

case, polistiren, rigips, zugraveli, glafuri, tapet, electrice, sanitare, gresie, faianta, autocolant, raschetari - parchet; (0762.341.016

19. Acoperisuri, amenajari apartamente,

case, rigips, polistiren, zugraveli, reparatii mobila, usi, metal, aragaze, gresie, faianta, electrice, sanitare; (0764.625.908 20. Alpinism execut deszapeziri, placari

polistiren, reparatii fatade, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, hidroizolatii, zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare; (0744.372.095

21. Alpinism uilitar, alpinisti utilitari la inal-

time munca la inaltime, toaletat copaci. Alpin prof util executa: termoizolatii placat pereti cu polistiren, hidroizolatii rosturi placi exterioare, montat reclame/ bannere; (0723.285.482 22. Alpinism utilitar, executam lucrari la mare inaltime, in locuri greu accesibile, termoizolatii, spalari geamuri, renovari toaletari arbori etc. Echipa alpinisti cu o experienta vasta in domeniul alpinismului; (0768.412.793 prompt_alpin@yahoo.com http://alpinismutilitar-expres.ro 23. Alpinism utilitar, lucrari de calitate la inaltime. Firma cu experienta in alpinism utilitar (peste 8 ani in domeniu) executa: termoizolatii, reparatii termoizolatii, montaje/demontaje acoperisuri balcoane, (0761.766.027

24. Alpinism, constructii, echipa de alpinisti cu o experienta de 7 ani, oferim urmatoarele servicii la cel mai mic pret: placari polistiren, reparatii/spalari, fatade. Tencuieli decorative etc. Oferim garantie. Pret neg. (0769.576.810 25. Aluminiu, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com 26. Aluminiu, acoperis, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 Euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/ exterioare 10 euro/mp. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 27. Amenajam case, apartamente, gar-

soniere.Montam rigips, montam gresie, faianta, parchet.Ridicam case la rosu.Placare termosistem si hidroizolatie.Zugraveli blocuri.Cerem si oferim seriozitate. (0767.429.689

28. Amenajam interioare, exterioare zidarii, tencuieli, fatade polistiren, decorativa, zugraveli, glet, sapa, faianta, parchet, pavaje, dulgherie, etc. preturi mici. (0724.759.331 29. Amenajari interioare, gresie, faianta,

gleturi, rigips, vopsitorii. Relatii la telefon: (0737.242.646

30. Amenajari apartamente, acoperisuri,

zugraveli, tencuieli, zidarii, rigips, parchet, gresie, faianta, instalatii sanitare, rog seriozitate. (0764.154.065/ 0720.489.458 31. Amenajari apartamente, case, faianta, gresie, zugraveli, tapet, gleturi, glafuri, parchet, sapa, rigips, placari; (0729.971.647

32. Amenajari apartamente, case: zugraveli, polistiren, rigips, gresie, faianta, parchet, electrice, sanitare, tencuieli, zidarie, sape, tapet; (0723.635.975

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

33. Amenajari apartamente, glet, ten-

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov

34. Amenajari apartamente, gleturi, glafuri, placari rigips, gresie, faianta, parchet. Calitate, pret negociabil; 1 L; (0721.893.660

● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

cuieli, polistiren, faianta, gresie, rigips, pavele, sape; (0766.660.880

35. Amenajari interioare si exterioare,

zidarii, tencuieli, sapa, glet, zugraveli, rigips, polistiren, decorativa, gresie, faianta, parchet; (0728.962.909

36. Amenajari interioare - experienta

SUA ofer servicii de amenajari interioare: Vopsit, gletuit, slefuit, finisaje diverse. Rigips: compartimentari, scafe, pereti falsi, etc. Montaj parchet. Experienta SUA. Preturi competitive; (0765.806.233 37. Amenajari interioare apartamente,

case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370 38. Amenajari interioare, exterioare, placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, izolatii terase, la preturi minime, reduceri pensionari; (0723.748.480 39. Amenajari interioare, gresie, faianta,

marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com

40. Amenajari pentru gradina dumneav-

oastra, alei gradina, amenajari gradini, decoruri gradini, fantani arteziene, mobilier exterior, sisteme de pompare, amenajari acvatice, cascade, arhitectura peisagera; (0720.501.490/ 0720.501.491 office@agresivdesign.ro 41. Amenajari, faianta, tapet, rigips, zugraveli de calitate, renovari generale, experienta si menatlitate occidentala, garantie; (0732.523.255

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 42. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

43. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140 www.proiectesimple.ro

44. Arhitect autorizat realizez proiecte complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize, pret 2 - 3 euro/ mp. Consultatii gratuite 3 {; (0729.883.322 45. Arhitectura Autorizatii de construc-

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com

75. Echipa experta, executam totul la comanda dvs., acoperis, jgheaburi, burlane, din orice tip de tabla + mansarda, preturi mici, discount 15%; (0721.044.495 76. Echipa instalatii termice, electrice si

sanitare, echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, eletrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 77. Echipa profesionista executa instalatii

sanitare, incalzire, electrice; (0736.953.184

78. Echipa rapida montare usi de interior

46. Arhitectura, rezistenta, instalatii, autorizatie construire, avize, studiu geo, studiu topo, expertiza tehnica prin ACPCI. (021.220.16.31/ 0754.957.566

si exterior, montaj usi interior, exterior, montaj usi garaj, montaj usi sticla, montaj usi termopan, montaj usi case,curte, reconditionari usi, reparatii, reconditionari parchet, mobilier scaune, birouri. (0731.353.652

47. Asamblare mobila: montaj mobila

79. Echipa zidari, Rigips ,finisaje, gresie,

Bucuresti si Ilfov Va punem la dispozitie servicii de reparatii mobila, montare mobilier, realizare mobila la comanda. Ceea ce ne rcomanda este experienta de peste 14 ani cat si calitatea executiei. (0760.948.857 office@asamblare-mobila.ro 48. Asociatia de proprietari sc. 3, bloc 99

din Str. Maior Vasile Bacila nr. 1, sector 2, doreste sa zugraveasca casa scarii, spatii tehnice si ghena. Persoana contact: Elena Vasile; (0720.101.080

49. Atelier confectii fier forjat, grilaje, garduri Atelier confectii metalice executa scari metalice de interior sau exterior, cu elemente din fier forjat. Executam lucrari complexe, scari dificile, etc., 100 L; (0761.879.995 mirea_18@yahoo.com

faianta executam lucrari rigips de inalta calitate. Gresie + faiantamontaj usi interior exterior amenajari interioare + exterioaresapa, parchet, glet, montaj usi, polistiren, decorativa; (0766.328.052 80. Ecofresh curatatorie, spalatorie pro-

feionala Curatatorie ecologica. Spalatorie profesionala. Curatat haine din piele. Reparatii croitorie. Curatatorie covoare. (021.232.95.50/ 0733.689.664 contact@ecofresh.ro 81. Efectuez poze ceramica alb negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432

50. Atelier confectii metalice fier fojat,

82. Electrica, Electrician profesionist montez: prize 220-380V, aplice, neoane, lustre, contor pasant, intrerupatoare, variatoare, circuite separate, transformator de subsol, legaturi boiler, impamantare, etc...; (0775.605.417/ 0724.728.304 robert_maxx_2005@yahoo.com

51. Avem echipa profesionista, executam

83. Electrician execut orice tip de lucrari

inox, executa porti, grilaje, imprejmuiri, foisoare, pergole, balustrade, avantajos; (0766.371.216 acoperis, jgheaburi, burlane, orice tip de tabla + mansarda, preturi mici, discount 15% si mici reparatii; (0721.044.495

52. Balustrade inox, scari inox, copertine

inox. Realizam modele balustrade inox si scari inox in conformitate cu cerintele dvs. si incadrate in designul arhitectural existent. Echipa noastra se deplaseaza in Bucuresti si Ilfov sau imprejurimi, (0728.550.047/ 0724.269.527 rod_inox@yahoo.com 53. Bransamente de apa, gaze,

canalizare, separari de contracte cu Apa Nova. (0721.609.856/ 0763.802.109 54. Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie, lucrari si in afara Bucurestiului; (0724.716.882 55. Case din lemn, amenajari, curti, pavele, gazon, brazi, molizi, flori, pomi frutiferi, parculete pentru joaca copii. Oferim inclus servicii de proiectare urbanism, avize etc., in toata tara; (0765.213.837 56. Case la rosu sau la cheie, material + manopera sau numai manopera, variante regie proprie sau pe firma, preturi corecte in functie de proiect, Bucuresti si in tara; oferim si solicitam seriozitate (0732.945.313 durablemansion@gmail.com constructii.durablemansion.com 57. Case la rosu, gri, gata. Cauti case la

rosu? Noi suntem cheia. Societate cu experienta de 13 ani pe piata, echipe profesioniste si cel mai bun raport pret-calitate in constructii civile industriale si agricole. (0751.264.808

de la A-Z. Rog maxima seriozitate; (0728.554.170

84. Electrician autorizat execut lucrari

complete instalatii noi cupru, case, vile, apartamente, impamantari, contoare pasante, Adrian; (0720.137.382 85. Electrician autorizat Bucuresti electrician profesionist, va pun la dispozitie serviciile mele pt a va ajuta sa rezolvati orice problema pe care o intampinati cu instalatiile electrice sau orice modificare pe care vreti sa o aduceti; (0765.341.522 86. Electrician Bucuresti si Ilfov. Execu-

tam instalatii electrice de joasa tensiune la case si apartamente. Inlocuim traseele de curent din aluminiu cu trasee noi din cupru. Adaugam circuite separate pentru aer conditionat, (0720.046.422 87. Electrician Bucuresti, Ilfov electrician

din 2002, efectuez si repar instalatii electrice.Mai multe detalii telefonic 1 L; (0752.350.158 bgdnantonescu@yahoo.com

88. Electrician execut instalatii electrice,

tablouri 220-380 V, aplice prize, case-vile, apartamente, convenabil; (0724.129.669

112. Faiantar Zugrav Rigipsar Instalator Parchetar Meseriasi executam amenajari interioare si renovari prestand urmatoarele: Montaj parchet laminat, Montaj gresie si faianta,Montaj rigips, compartimentari din rigips, scafe si masti din rigips, (0745.554.551 113. Finisari interioare instalatii electrice sanitare, faianta, gresie, zugraveli, parchet, glafuri, 10 - 20 mp (0727.707.826 114. Firma constructii executa amenajari interioare: zugraveli, gresie, faianta, zidarii, parchet, etc. Ieftin, calitate repede; (0765.677.535 115. Firma constructii rezidentiale, hale

indrustriale oferim servicii complete constructii rezidentiale si nerezidentiale, hale pe structura metalica, demolari controlate, inchirieri echipamente constructii, inchirieri utilaje miniexcavator, buldoexcavator; (0726.000.347 116. Firma de alpinisti utilitari in Bucuresti

Constructii: renovari, tencuieli, termoizolatie cu polistiren, zugraveli, silicoane, chituire, tencuiala decorativa, vopsea lavabila.Montat / demontat structuri metalice. Montari / demontari jgheaburi; (0771.148.325 contact@alpinistiutilitari.ro 117. Firma de constructii executam orice tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 118. Firma de reparatii instalatii electrice ABil Electric executa: bransamente, Instalatii de contorizare energie, Sisteme incalzire electrica pardoseala, instalatii electrice de joasa tensiune, instalatii impamantare si paratrasnet, (0723.187.600/ 0728.964.975 portalelectric@gmail.com 119. Firma instalatii electrice autorizata

ANRE executa bransamente, interioare. Bucuresti si Ilfov (0720.565.841/ 0764.411.353 buduvictor@yahoo.com 120. Foraje puturi apa potabila, piloni,

denisipari si adanciri; (0769.959.848/ 0757.749.690 121. Forez puturi apa mica si mare

adancime, denisipari si prelungiri, asiguram debit apa; (0729.782.533/ 0763.181.900 122. Gaura hota, aer conditionat, centrala,

carota carotare beton. Gauri profesionale executate cu masina de carotat, fara praf si fara mizerie datorita captatorului de apa si aspiratorului; (0737.812.317 123. Glet, 5 lei mp, lavabila, 5 lei mp,

tecuiala, 10 lei mp, apartament zugravit 500 euro; (0724.641.540

133. Instalator bun si ieftin sanitare, ter-

mice, gaze, gresie, faianta, parchet, zugraveli. Factura, garantie (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com

134. Instalator particular autorizat mon-

tez si repar instalatii sanitare, termice, canalizari si gaze. Montaj masini spalat, aragaze si obiecte sanitare. Factura si garantie. 50 L; (0722.883.229 catrinamariusdragos@gmail.com

135. Instalator autorizat ANRE termic sanitar si gaz execut lucrari si reparatii la pretul corect si cu materiale de calitate. Respect si calitate, profesionalism. Obiecte sanitare, calorifere. (0761.547.045 136. Instalator autorizat monteaza,

repara: obiecte sanitare, hidrofoare, calorifere, boilere, coloane apa-gaze, aragaze, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

137. Instalator Bucuresti sector 1, 2, 3,

4, 5, 6 Asiguram servicii de instalatii sanitare, termice si de canalizare non stop in tot Bucurestiul. Vi s-a spart o teava in toiul noptii si nu stiti ce sa faceti, un singur telefon la noi si va ajutam, (0749.040.066/ 0766.889.914 138. Instalator profesionest execut lucrari: sanitare, termice, gaze. Depanare: aragaze, centrale termice, hidrofoare. Montaj senzori gaze electrovalve, termostate ambient. Preturi negociabile. (0730.310.810 139. Instalator profesionist Bucuresti,

154. Montare si modernizare instalatii electrice, montari instalatii electrice pentru case si apartamente(civile si industriale), inlocuire tablouri electric si echipare cu aparatura de protectie, modernizari instalatii de prize si iluminat. (0787.634.372

176. Reparatii acoperis, tigla, burlane, izolatii. Renovari, acoperisuri, tigla metalica. Hidroizolatii, burlane si jgheaburi.Firma de acoperisuri.Montaj acoperis tigla metalica.Reparatii acoperis tigla ceramica.Montaj invelitori acoperisuri. (0734.403.799

155. Montatori cu experienta lucrari

177. Reparatii acoperisuri Bucuresti. Va stam la dispozitie in alegerea acoperisului potrivit pentru locuinta dvs. in cazul in care, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, acoperisul locuintei dumneavoastra se avariaza, (0751.359.560 info@acoperisuri-reparatii.ro

acoperisuri Meseriasi constructori executa lucrari mansarde, acoperisuri, monteaza tigla metalica, sisteme si accesorii pluviale; (0738.055.222 156. Montez mocheta rapid calitativ Mon-

tez orice fel de mocheta la orice ora, pe lipire, underlay, gripere, pereti sau trepte, ma pute-ti suna oricand, montajul se va executa cat mai rapid, (0770.258.898 157. Montez raschetez repar parchet

masiv, laminat. Parchetari cu experienta vasta in domeniu montam, raschetam si reparam parchet masiv, dusumele diverse modele, parchet laminat, stratificat-preturi minime. Lucram cu masini profesionale (0732.811.704 158. Montez tablouri electrice execut / repar / modific tablouri electrice, instalatii electrice si de curenti slabi (internet, interfon, videointerfon, telefon, tv, sunet), circuite suplimentare pentru plite electrice; (0724.111.441/ 0745.595.842 office@electricianpfa.ro 159. Oferim servicii de curatenie si menaj case, vile, spatii comerciale, oferim si interventii si colaborare; (0736.470.788/ 0720.372.500

instalator inginer cu 17 ani experienta relevanta execut instalatii sanitare, termice si gaze. Cer si ofer seriozitate. Calitate garantata si garanatia lucrarii pe termen lung. ING. Popescu Marian; (0775.605.417/ 0724.728.304 robert_maxx_2005@yahoo.com

160. Parchetar montez, raschetez, paluxez, masina cu aspirator, preturi minime; (0724.608.136

140. Instalator sanitar Instalatii termice si

162. Parchetar, montat parchet si raschetat parchet clasic, parchetari Bucuresti montat parchet, parchetar chituit parchet, parchetar lacuit parchet, parchetar reconditionat, toate tipurile de parchet: (0743.457.184/ 0722.773.366

sanitare si modificari la instalatia veche, montez centrale, calorifere, hote, laoare, etc, (0764.139.864

141. Instalator sanitar Bucuresti montez robinetii, baterii, chiuvete, masini de spalat, calorifere, reductii de inlocuit la calorifere cu puisori de aerisire, wc-uri, bazine, instalatii cupru, ppr, pexal, boilere, desfundari chiuvete cazi etc (0724.964.347 142. Instalator termice, sanitare si gaze

montez calorifere noi si din fonta, schimb reductiile, echipez cu robinet de tur-retur si aerisitor, montez obiecte sanitare, schimb robineti de trecere, pompe de put hidrofor, bai si bucatarii de noi. (0723.035.540 concept.install@yahoo.com 143. Lucrari lemn, consultanta si executie

structuri lemn case, pergole, terase, acoperisuri. Scari interioare: placare, scari elicoidale, integral lemn. Mobilier exterior: gradina, terasa. Mobilier divers: lemn masiv, semifabricate, (0771.115.040

144. Lucrari lemn, consultanta si executie

structuri lemn: case, pergole, terase, acoperisuri. Scari interioare: placare, scari elicoidale, integral lemn, Mobilier exterior: gradina, terasa, (0771.115.040

161. Parchetar montez, raschetez,

paluxez, masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182/ 0765.718.690

163. Pas Instal. Instalatii sanitare, termice,

electrice. Instalatii sanitare exterioare, Alimentare cu apa. Canalizare menajera si pluviala. Instalatii de stingere incendiu. Drenari. Instalatii sanitare interioare. Alimentari cu apa si canalizare, (021.451.03.95/ 0371.141.781 office@pasinstal.ro

164. Pavaje pavele industriale oferim montaj, producem si montam la cerere pavaje dale si borduri si garduri la preturi accesibile. Oferim o gama larga de modele si multiple culori incepand cu grosimea de 4 cm pana la 10 cm; (0785.725.900/ 0743.336.343 officepavaje@yahoo.com 165. Pompare beton Bucuresti si impre-

jurimi, firma, executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, ptr. lucrari mici min. 2 ore. 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com

59. Confectii metalice grilaje balustrade

91. Evacuez mobila, moloz, pamant, electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

178. Reparatii acoperisuri dulgherie

montaj tigla metal, firma cu activitate principala sisteme acoperisuri complete si restructurari capitale va ofera urmatoarele atributii pe langa furnizarea tuturor materialelor necesare execut?rii acoperisului Dvs.; (0725.095.389

181. Rulouri exterioare, plase anti insecte

si usi de garaj tip rulou confectionate cu materie prima de inalta calitate, prelucrata de oameni cu o experienta de peste 10 ani, (0731.535.890 182. Seminee/ constructie, reparatie si

verificare P.F.A autorizat membru ASFOCH, oferim urmatoarele servicii:constructie si montaj seminee;- cerificare si intretinere seminee (se verifica starea izolatiei semineului, a racordului la cosul de fum (0753.568.556 alexandru.construct@yahoo.com 183. Servicii complete pentru acoperisul

dumneavoastra de la proiectare pana la finisare cu tigla metalica sau tigla ceramica. Executam sisteme complete de acoperisuri- la cheie.Proiectam si executam sisteme de dulgherie; (0746.561.816 office@acoperis-tablalindab.com

186. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

187. Sobar execut sobe teracota, montez

cu si fara materialul meu, gratare, seminee, repede, bine, neg.; (0723.004.446

95. Execut fantana - gresie, instalatii san-

tencuieli, faianta- gresie, construiesc/ reformez complet case. Calitate, seriozitate; (0729.219.332

96. Execut finisaje interior/exterior: gre-

195. Tapiter, tamplar, reconditionez canapele, pat, coltare, schimb imitatia piele, panza, cap-coada, structura rupta interior, structura solida lemn. Urgentele servire rapida; (0727.456.145

finisaje la preturi avantajoase, 50 {; (0765.877.249/ 0765.877.249 edidesigninvest@gmail.com

sie, faianta, zugraveala, parchet, anvelopari, decorativa, marumura, preturi convenabile ambelor parti; (0768.923.422

63. Constructii case la rosu sau la cheie

97. Execut lucrari cu firma sau fara,con-

din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa DVS. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490

64. Constructii case, vile la rosu, garduri

de orice fel, demolari, renovari, garantam constructii la cutremur de 7 grade Richter. Oferim cartea constructiei inclus servicii de proiectare urbanism, avize etc., bonus 25 m gard. In toata tara; (0765.213.837

65. Constructii la cheie, renovari, izolatii,

finisaje Cauti un constructor pentru noua ta casa, doresti sa renovezi, sa izolezi sau sa faci finisaje medii sau de lux, casei tale, aplicam microciment si beton amprentat pe pardoseli, curti, pereti, (0774.300.981 66. Constructii, finisaje si amenajari interioare. Firma de constructii ofera servicii pentru urmatoarele categorii de lucrari: tencuieli mecanizate, sape mecanizate, placari si compartimentari cu rigips, (0734.415.444 67. Cosar, sobar autorizat efectuez lucrari

jari instalatii sanitare, electrice, termice. Reparatii zugraveli, gresie, faianta, parchet, usi, mobila, etc. Montari si demontari mobila si eventual confectionari. Mentenanta pentru vila, casa, apartamente (0768.250.069 100. Execut lucrari de zugravit, glet, faianta, gresie, rigips, parchet, tapet, montaj usi, mobila, execut mobila la comanda; (0765.889.939 101. Execut lucrari interioare aparta-

mente, vile, case, rigips, glet, faianta, gresie, parchet montaj, montat usi etc, la preturi avantajoase, (0765.142.122 102. Execut particular zugraveli, zidarie,

gresie, faianta, parchet, dulgherie, rigips; (0785.122.286

104. Execut sapaturi gropi inmormantari,

70. Decopertam faianta, demolam ziduri, echipa serioasa, prestam servicii de decopertari, demol?ri, debarasari. Asiguram evacuarea (0722.768.555 71. Demolari, evacuari, consolidari de orice tip demolari, consolidari si refaceri de lucrari si evacuari de orice tip, pret variabil in functie de lucrare, valabil in toata tara; (0732.945.313 durablemansion@gmail.com 72. Deratizari si dezinsectii, pret nego-

ciabil 200 Lei-300 Lei, cu garantie, doua etape in acelasi pret; (0762.271.341/ 0724.729.884

73. DIRIGINTE DE SANTIER Firma de consultanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii. 0720805964www.dirigintede-santier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 74. Diriginte saniter autorizat, supervizez

si intocmesc cartea constructiei pentru lucrari de constructii civile si edilitare; (0723.172.158

196. Tencuieli mecanizate, ciment, reteta

clasica, blocuri vile, case, preturi intre 15 lei. 15 L; (0744.660.888

197. Terase, foisoare, pergole, trepte scari mansarde echipa profesionisti, executam terase, foisoare, pergole, pardoseli piscina, accesorii gradina, garaje, gard, scari interior/exterior, mana curenta, casute joaca, lambrisare birouri, (0728.447.496 198. Termopane Rehau, Salamander -

99. Execut lucrari de reparati si amenan-

68. Curatare canapele, spalare canapele

nie. Pentru Bucuresti si Ilfov valabil. Detalii la tel. (0732.945.313 durablemansion@gmail.com

194. Tanar specialist in zugraveli, rigips,

preturi avantajoase, seriozitate, calitate, referinte. Zugrav particular; (0720.972.538/ 0775.583.762

103. Execut reparatii felinare, lumanari, punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432

69. Curatenie, oferim servicii de curate-

muri din lemn; (0760.594.024

98. Execut lucrari de foarte buna calitate,

de coserit si sobarit in orice zona a Bucurestiului. Accept si provincia. Pentru mai multe detalii, nu ezitati sa ma sunati (0764.535.693/ 0729.599.983

si fotolii. Servicii de spalare si curatare canapele, saltele, fotolii, scaune materiale textil, tapiterie auto, etc. Metoda injectie extractie cu detergent activ, 100 L; (0722.381.928

193. Tamplar, reconditionez usi si gea-

structii case, rigips, gleturi, faianta, gresie, zugraveli,parchet,tencuieli si sape,zidarie. constructii case la rosu sau la cheie. (0720.143.118

cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432

105. Execut servicii funerare transport

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432

106. Executam reparatii case, amenajari

interioare si case la rosu cu materialul clientului; (0729.867.264

107. Executam constructie blocuri in Bucuresti, constructie blocuri structura finisaje, firma constructie bloc structura + finisaje interioare manopera + materiale la cheie 370 euro + tva calitate ireprosabila termen executie foarte rapid, (0769.076.165 108. Executam instalatii sanitare,

incalzire, centrale, scurgeri coloane. Oferim garantie; (0722.166.845/ 0749.316.097 109. Executam ireprosabil zugraveli, zidarie, izolatii, faianta, gresie, instalatii sanitare- electrice, rigips, termopane, transport, curatenie; (0736.953.184 110. Executam toate tipurile de lucrari de

constructii Total Solid Construct SRL-D: executam toate tipurile de lucrari de constructii necesare realizarii case: demolari si decopertari, tencuieli interioare, turnare sapa de egalizare, sapa autonivelanta, (0766.840.318/ 031.435.36.44 office@constructii-tsc.ro

124. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic

la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acrilic lichid profesionale, 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro 125. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174 126. Inginer autorizat ISCIR, execut cu garantie puneri in functiune centrale, instalatii sanitare complete, avantajos; (0766.371.216

Instalatii electrice, exclusiv; (0730.702.001/ 0787.872.829 sionescu.el@gmail.com 127.

128. Instalatii electrice, sanitare si termice asiguram interventii rapide si lucrari electrice: instalatii noi sau inlocuiri, tablouri electrice, montare corpuri iluminat, depanar, remedierea defectelor aparute in instalatia electrica (0726.474.813 129. Instalatii HVAC-R ventilare, frigorifice, incalzire, sistem split/ multisplit, blower pentru tubulatura, rooftop, chiller, ventiloconvectoare, pompe caldura, turn racire, sisteme VRV, sisteme de umidificare, dezumidificare sisteme climatizare closecontrol, (031.805.64.06/ 031.805.64.06 amteh_international@amteh.ro 130. Instalatii mecanica si tapiterie de scena Amenajari sali de spectacole,proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre,tapiterie de scena. (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com 131. Instalatii si amenajari interioare

Sanitare, termice, incalzire, masini de spalat, aragazuri. Reparatii subsoluri, schimbat coloane de apa, coloane de scurgere, coloane de incalzire. Faianta, parchet, rigips. Interventii 24/24 ore. (0746.989.646/ 0726.466.277 132. Instalatii termice, sanitare civile si industriale, instalatii incendii (hidranti interiori, exteriori, instalatii splinkere, grupuri de pompare; (0765.114.434

145. Meserias efectuez lucrari de: zicarie, tencuiala, zugraveli, parchet si dulgherie, fierarie, negociabil; (0756.420.720 146. Mobila la comanda si lucrari de ame-

najari interioare, preturi mici; (0765.889.939

166. Porti fier forjat, balustrade inox si fier forjat o echipa profesionista cu o experienta de 16 ani in domeniu va asteptam cu promotii atat la fier forjat cat si la inox. Reduceri 20% luna aceasta; (0733.315.548 167. Proiectare de arhitectura pentru

toti. Proiectam casute si cladiri mari.

Montaj acoperisuri, Lasand gluma, AsiCarhitectura - birou arhitectura si design de interior, ofera tabla Lindab/zincata, lucrari proiectare completa pentru proiecte de monumente istorice. Orice arhitectura, (0724.873.849 office@Asireparatie, in toata tara. Carhitectura.com 20% reducere; 168. Racodari gaze, instalatii gaze, (0753.709.391 executie proiecte, obtineri avize 147.

148. Montaj raschetat parchet, montaj parchet laminat 7 lei/mp, stratificat 15 lei/mp, stratificat lipit 20 lei/mp, lemn masiv 20 lei/mp, raschetat + l?cuit 20 lei/mp, deck piscine, terase lemn, scari interioare, scule profesionale; (0768.337.335 149. Montaj si reparatii acoperisuri vechi sau noi. Suntem o companie de reparatii acoperisuri, ce ne desfasuram activatea in acest domeniu de mai bine de 20 ani.Reparatii acoperisuri, izolatii acoperisuri. Oferim si optiuni pentru finantare, (0735.782.831 150. Montaj si reparatii acoperisuri, ca este vorba de montarea unei ferestre de mansarda, a unui acoperis complet nou sau o reconditionare a unei invelitori vechi, vrem sa fim mai mult decat niste vanzatori de materiale (0744.176.354 cristian.feher@rmapro.ro 151. Montaj si reparatii de acoperis dura-

bile. Firma noastra care se ocupa cu montajul si reparatia de acoperis va ofera servicii de calitate durabile, rezistente in timp. Noi lucram numai cu materiale de cea mai buna calitate, (0723.023.198 office@montajtiglasireparatii.ro

152. Montaj usi, montaj parchet, montaj lambriu, echipa profesionista cu vechime de peste 20 ani executam lucrari de montaj ferestre, montaj parchet stratificat, montaj parchet masiv finisat, montaj dusumea, scari de lemn. (0725.878.350 ion_iulian2007@yahoo.com 153. Montaj, montare, asamblare si

reparatii mobila la domiciliul dvs. Montator cu experienta de 5 ani in domeniul mobilei asamblez orice tip de mobilier incepand de la Dedeman si Ikea si continuand cu ceilalti producatori de mobila; (0770.918.979

etc., la cele mai mici preturi; (0737.342.851 169. Rafturi metalice depozitare, de vanzare rafturi metalice, depozitare inaltime 2.5 m, 3 m latimi 400, 600, 700, 1000. Preturi incepand cu 50 ron ml; 50 L; (0761.788.536 170. Reconditionez total canapele, coltare, paturi, dormitoare, dormeze, studiouri, schimb total pielea, panza, burete etc.; (0761.570.225 171. Rehau la pret de producator, plase

insecte, jaluzele orizontale - verticale, rulouri exterioare din aluminiu; (0727.881.274/ 0765.815.592 172. Renovari apartamente, gresie, zugraveli, tapet Echipa cu experienta in domeniu executam renovari totale sau partiale, glet, zugraveli, tapet, gresie si faianta, instalatii sanitare si electrice, etc. La cerere ne ocupam de procurarea materialelor, (0720.993.122 173. Renovari rapide camere lavabil sau glet de la 200-1500 lei, echpa meseriasi executam interioare si exterioare Bucuresti si Ilfov cu incepere imediata, preturi de la 5-50 lei/ mp negociabil, deplasare gratuita; (0766.228.168 174. Renovari si amenajari locuinte, spatii, Finisaje interioare-exterioare, termosistem, hidroizolatii etc., Bucuresti, Ilfov; (0732.945.313 durablemansion@gmail.com 175. Reparati acoperisuri Reprezentantii

acoperisi la cererea clientului modificari, masardari, tigla metalica, ceramca,i tabla zichata, jgheaburi, buline si alte acesorii; (0757.734.060

lavabile, glet, rigips, tavane false casetate etc. Asigur seriozitate; (0723.054.182 turi, sape, zugraveli, parchet, faianta, gresie, tencuieli, izolatii, apartamente la cheie, la cele mai mici preturi; (0737.342.851 208. Zugrav execut zugraveli, case, apartamente, parchet, instalatii sanitare, faianta; (0727.957.787 209. Zugrav faiantar, ieftin si de calitate.

Echipa de profesionisti cu peste 10 ani experienta executam lucrari de zugravit vopsit cu mici reparatii la cele mai bune preturi, de la 250 ron per camera de 3x3. Aceste preturi le gasiti doar la noi, 250 L; (0775.265.245 210. Zugrav particular execut zugraveli

apartament 1.500 euro. De calitate; (0723.250.546

211. Zugrav, faianta, gresie, amenajari

interioare, echipa de lucru cu exprienta, executam lucrari de finisaje interioare de calitate, cu incepere imediata: Zugraveli, Gresie si faianta, Parchet. Montaj usi: instalatii sanitare; (0768.659.914 212. Zugrav, faiantar, rigips, parchet, montari sanitare executa meserias. Rog seriozitate, exclus intermediari; (0761.933.313

214. Zugrav, gletuiesc, tencuiesc, totul la

61. Constructii Execut lucrari cu firma

62. Constructii amenajari Constructii si

206. Zugrav bun si ieftin, execut vopsitorii

185. Servicii de curatenie disponibilitate 24/24. Deplasarea este gratuita la dvs. atat in Bucuresti si Ilfov, prestam servicii la birouri, case, vile, hale, cluburi, restaurante, dupa zugrav, generala si pt. intretinere luni-duminica, (0787.692.222

94. Execut decopertare faianta, gresie, parchet, demolari ziduri, evacuam moluzul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

itare- termice, reparatii capitale- bai, glet, zugraveli, rigips, constatarea gratuita, negociabil; (0737.193.111

calitate si avantajos. Sunati la tel: (0733.768.286

213. Zugrav, faiantar, parchetar Meseriasi

60. Constructie casa, renovari, amenajari, zugravi, executam tot ce tine de domeniul constructiilor, de la fundatii pana la lavabila. Constructii case la rosu sau la cheie, case de lemn, renovari, instalatii electrice si sanitare, zugravit, gresie. (0785.126.327

sau fara, constructii case, rigips, gleturi, faianta, gresie, zugraveli, parchet, tencuieli si sape, zidarie. constructii case la rosu sau la cheie; (0720.143.118

execut, finisaje de mare calitate, interioare si exterioare zidarii, tencueli, garduri, tencueli decorative, sape, gresie- faianta, rigips, hidro izolatii, polistiren, scafe, glafuri, gleturi, arcade, (0728.903.877

184. Servicii de asamblare si reparatii mobila prestez servicii de montaj si asamblare mobila la domiciliul clientului. Asamblez mobila dumneavoastra chiar si fara schita de instructaj in cel mai scurt timp posibil la domiciliul dumneavoastra; (0730.398.883

192. Tamplar mobila la comanda PalMDF. Angajez tamplar-montator pt. un atelier de mobila din sector 3 Theodor Pallady, carte de munca, salariu atractiv in functie de experienta, permis de conducere cat. B, 2.000 L; (0740.271.989 vadimiachimov@gmail.com

aturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432

L/mp, gled 7 L/mp, lavabil 5 L/mp; (0723.250.546

204. Zidar- faiantar- zugrav profesionist

207. Zugrav cu echipa execut gle-

cutam rapid si profesional reparatii de acoperisuri si hidroizolatii terase bloc. Dupa executia reparatiilor acoperisul poate fi protejat cu o membrana lichida, (0731.228.163

191. Tai lemne drujba asez, sparg cu toporul, oriunde e nevoie; (0720.294.432

ipsos, zugraveli, sape, gresie, faianta, rigips, parchet; (0720.527.141

203. Zidar particular execut tencuieli, 120

180. Reparatii infiiltratii acoperisuri exe-

190. Tabla zincata, mici reparatii, tigla ceramica, dulgherie, vopsit acoperisuri. 10% reducere; (0722.722.743

93. Execut constructii cripte borduri, sap-

202. Usi de garaj sectionale, rulou direct din fabrica Usi de garaj pe orice dimensiuni sectionale din panouri sandwich de 4 cm, usi rulou din lamele de tabla/ aluminiu, rulouri pentru ferestre la preturi mici 60-110 euro/mp din fabrica, livrare inclusa. 100 {; (0722.455.662 udgr@udgr.ro

205. Zugrav particular, efectuez lucrari de

189. Studii geo, relevee, c. urbanism, autorizatii constructii, amenajari interioare, avize, aistenta tehnica, arhitectura 3 euro/ mp (A.C) desfasurata; (0722.214.535/ 0722.897.482

92. Execut amenajari, particular, glet,

201. Transport mobila moloz veche, nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

179. Reparatii acoperisuri, montaj, dulgherie, mansardari. Executam lucrari la cererea clientului: reparatii la orice sistem de acoperis, montaj acoperis, montaj sisteme pluviale, montaj tigla metalica, reparatii dulgherii, reparatii mansardari; (0746.425.641

188. Societate de constructii executa lucrari de zidrie, tencuieli, gletuire, placari exterioare, pardoseli etc.; (031.433.43.44/ 0738.797.457

90. Electrician, echipa de 2 electricieni,

58. Caut SC constructii pentru inlocuire 50

fier forjat, realizam grilaje metalice din fier forjat pentru geamuri, balustrade interior/ exterior, balcon din fier forjat, por?i si garduri la cele mai mici preturi dupa piata si cu o calitate garantata 130 L; (0752.392.660/ 0764.282.051 confectiifier@yahoo.com

carton, parchet laminat, gresie, faianta, case la rosu; (0742.528.815

89. Electrician profesionist in Bucuresti/ Ilfov 24/2 electrician profesionist cu mare experienta in domeniu, va pun la dispozitie serviciile mele pentru a va ajuta sa rezolvati orice problema aparuta in instalatia electrica; (0769.749.676

executam lucrari la case, vile, magazine, automatizari. Pret pe loc de priza, intrerupator sau bec este de 55L pe bucata, tabloul este separat ca pret, 55 L; (0799.028.428 simionmihai1894@yahoo.com

m sageac, placare termo-izolatie, pavaj curte, gresie. Valentin; (0726.365.823/ 021.619.28.51

111. Executam zugraveli, montam gips

3

Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80 - 100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura. (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro 199. Termopane tamplarie PVC- Rehau

-Gealan- Salamander -Extruplast . La comanda de tâmpl?rie oferim plase antiinsecte gratuit. Rulouri exterioare / plase anti-insecte. Reduceri substantiale; 1 L; (0721.863.072 windows.thermo.safe@gmail.com 200. Termopane Germania la pret de

fabrica, montaj si transport; (0721.511.311

particulari executam amenajari si finisaje interioare si exterioare in Bucuresti si Ilfov. Preturile se pot negocia in functie de lucrare. Acceptam orice lucrare, chiar si lucrari de mici; (0755.413.237 pret mic zugravesc, gletuiesc, tencuiesc, repar glafuri, torn sape, montez parchet laminat, gresie, faianta, tapet etc. Cer si ofer seriozitate. Preturi decente, negociabile; (0755.686.522

215. Zugrav, rigipsar, parchetar, faiantar, zidar, meserias cu echipa completa execut lucrari de renovare completa, amenajari si finisaje interioare/exterioare la cheie pentru orice spatiu, apartament, casa, vila, magazin etc. (0755.171.085 216. Zugraveli, gresie, faianta, izolatie fatada rigips, gleturi, izolatie fatada si multe altele. Zugraveli de calitate si curatenie pentru birouri, apartamente, vile (0722.302.480 217. Zugravim apartamente regim partic-

ular Bucuresti. Echipa meseriasi particulari executam lucrari de inalta calitate.Executam: zugraveli (glet, tapet, rigips, lavabil), faianta, gresie, granit, marmura, tencuieli, zidarii, sape etc. parchet laminat, (0767.124.657

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri 1. Absolvent master, profesor, meditez matematica, fizica, informatica, engleza, domiciliul meu sau al elevului, pret/ ora, 35 L; (0729.854.524 2. Absolventa limbi straine, serioasa: engleza, franceza, spaniola, germana. Accent pe conversatie si scris. Rezultate sigure; (0745.335.998 3. Academia de canto si balet Raluca Cioca ofera cursuri de canto, pian si balet, dar si de muzicausoara sau dans contemporan. Academia de canto si balet Raluca Cioca este un spatiu de descoperire a muzicii si dansului. (0741.470.336/ 031.105.98.96 contact@cantosibalet.ro 4. Academia de dans Ballet Art a fost înfiintata în 2001 de o echipa de profesionisti cu performante recunoscute atat în Romania, cat si pe plan european si cuprinde cursuri de balet pentru copii si cursuri de balet pentru adulti, (021.335.77.29/ 0723.225.538 office@balet.ro 5. After school individual cu teacher Alina, pentru elevii de la clasa intai pana la a noua. Program flexibil, plata, zilnic ori lunar. 25 L; (0726.172.444 6. Afterschool ultimele locuri diponibile pt. 2017-18. Step -up-afterschool ro face inscrieri pt. progamul lung 11.30-18.00, pt sediul din str. Barlea 18, sector5, zona Liberty Center, in taxa sunt incluse: transport, masa, teme, diverse activitati 800 L; (0730.875.559 contact@step-upschool.ro 7. Afterschool Ultracentral Preluam copilul tau de la scoala, il introducem intr o lume minunata, cea a copiilor fara griji, protejati, hraniti, preparati de cadre didactice cu experienta, pret 35 ron/zi+15 ron/zi catering; 35 L; (0725.737.793/ 0729.354.406 l_expres@yahoo.com 8. Agent de paza - 250 L, dispecer - 400 L, tehnician sisteme DSVCA - 648 L. Diploma in trei zile de la examinare; (0720.576.615/ 0760.128.554

COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET BUCURESTI ORGANIZEAZA CURSURI DE CALIFICARE PENTRU URMATOARELE MESERII:

coafor stilist, cosmetician, tehnician-maseur, coafor, ospatar, bucatar, optician, bijutier, mecanic auto, tinichigiu, vopsitor auto, frizer, manichiurist-pedichiurist, stilist, protezist unghii, croitor imbracaminte dupa comanda, tehnician depanator aparatura radio tv si video.

La absolvirea cursurilor, la cerere se va asigura loc de munca.

Tel: 021.316.61.95/ 021.316.61.96

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

18 septembrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 9. Asistenti medicali. Scoala Posliceala Studis, autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medicl balneofiziokinetoterapeut si recuperare. Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: numar de locuri cu si fara taxa, taxa in rate, burse de merit si sociale, se pot inscrie absolventi cu sau fara bacalaureat, Bucuresti, Str. Caderea Bastiliei nr. 58, sector 1. Site: www.scoalastudis.ro (0756.876.091 10. Before, after school clasa a 4-a la

Scoala 97 Program Before School numai pentru copiii de la clasa a 4-a ai Scolii 97, strada Viorele 7, sector 4.Doar la 50 de metri de curtea scolii.Program de la 7:30 la 12. (0744.686.666 11. Birou traduceri, apostille, legalizari

notariale, rapid ieftin si promt. Servicii profesionale, (0761.458.797 utilservice_traduceri@yahoo.com 12. Centrul de Meditatii Capri Bucuresti pentru a veni in intampinarea nevoilor tale, iti punem la dispozitie o mare diversitate de cursuri si meditatii individuale: Cursuri de limba engleza : Cursurile noastre sunt organizate pe 5 module (0731.237.857 contact@cursurimeditatii.ro 13. Centrul de Pregatire Profesionala Alexanders curs tehnician veterinar, curs tehnician maseur (masaj)curs tehnician cosmetician, curs de coafura, curs frizeriecurs manichiura-pedichiura, curs unghii false, cursuri machiaj (0768.109.560/ 0768.102.944 14. Centrul Educational IBSEN Cursuri limbi straine Daca doresti un curs specializat sau intensiv de limbi straine, vrei sa-ti faci singur programul sau te simti in largul tau doar in compania profesorului si nu intr-o grupa de studiu, 120 L; (0722.710.351 contact@ibsen.ro 15. Colegiul Univ. Spiru Haret, admitere

Face inscrieri pentru anul scolar 20172018 la urmatoarele calificari profesionale nivel de învatamant postliceal: asistent medical generalist si asistent medical balneofiziokinetoterapie, (0721.808.577 sanitara.bucuresti@spiruharet.ro 16. Cresa, gradinita before, after-school Arons Education Center este cel mai nou centru de educatie din sectorul 4.Oferta noastra educationala este completa: cresa, gradinita, before school, after school, petreceri tematice, (0734.709.613 elena.stoica@arons.ro; 17. Cresa, gradinita, after school Ursule-

tul de Plus Cadre didactice calificate, profesori de specialitate pentru activitati optionale. Asistent medical permanent. Consiliere psihologica, logopedie, evaluari initiale si periodice, (0732.138.368 gradinita.ursuletul@gmail.com

35. Gradini?a Prietenii , cu program pre-

lungit, infiintarea Gradinitei cu program prelungit Prietenii Mei are ca scop dezvoltarea invatamantului particular, conform normelor si standardelor europene de organizare si func?ionare in vigoare (021.222.46.42 contact@gradinitaprieteniimei.ro 36. Gradinita Goofy-inscrieri, Gradinita

Goofy, situata in Cotroceni, va asteapta cu portile larg deschise la inscrieri. Dispunem de personal calificat, conditi occidentale, locatie de exceptie, bucatarie proprie, curte mare; 1.350 L; (0721.336.969/ 0734.530.305 info@gradinitagoofy.ro 37. Gradinita, Cresa Innababy deschisa tot anul este deschisa pe tot parcursul anului, are proiectul conceput special pentru invatamantul prescolar conform normelor in vigoare Tarife Innababy.Program scurt 950 lei.Program prelungit 1350 lei. 950 L; (0722.403.847/ 021.224.09.05 irrydan@yahoo.com 38. Grow Up, kindergarten si afterschool

prin activitatea sa, urmareste dezvoltarea inteligentei socio-emotionale si cognitive a copiilor, de la cea mai mica varsta.Misiunea fundatiei Grow Up consta in promovarea si sustinerea valorilor, (021.326.51.63/ 0723.668.275 office@growupkindergarten.ro 39. Hai sa ne jucam si sa invatam engleza. Ofer meditatii la limba engleza pentru copii cu varste intre 3-7 ani (gradinita si clasa pregatitoare) la domiciliul meu in Tineretului, zona Palatul Copiilor, 35 L; (0723.128.214 40. Inscriere la facultate la invatamant la

distanta Au inceput inscrierile la invatamantul la distanta FFDC fara frecventa la distanta prin corespondenta la facultatea de drept, stiinte economice si contabilitate. Taxa scolara doar 330 euro/ an, 330 {; (021.201.53.57/ 021.201.53.58 ara@ffdc.ro 41. Instructor auto categ. B - Scoala de

soferi Buc., instructor auto autorizat (rezervist), serios, fost profesor de legislatie rutiera, cu experienta si rezultate bune la promovabilitate examen auto, pregatesc cursanti in vederea obtinerii permisului; (0729.094.105/ 0772.260.146 tatarugion@gmail.com

42. Instructor auto ctg B, scoala de soferi instructor autorizat, serios, calm si exigent. Flexibil la program. Pregatesc persoane din Bucuresti si Ifov pentru obtinerea permisului auto categoria B, pe autoturism BMW seria 3. 1.200 L; (0734.858.167 43. Iris S. - Meditatii la limba franceza Lucrez în domeniul culturii ?i am locuit doi ani în Fran?a,unde am studiat ?i am urmat stagii de formare profesional?:pasionat? de limba ?i cultura franceze,ofer medita?ii pentru persoanele interesate 80 L; (0754.556.529 serban.iris@gmail.com 44. Kidolino, gradinita particulara si after-

18. Curs complet dermopigmentare, curs

school Kidolino asigura: 6 sali de clasa, sala de mese si bucatarie proprie, sala de dans si sport, biblioteca, sala ICT, grup sanitar pe fiecare nivel, cabinet medical, vestiare. 850 L; (0722.731.981 ioana.cosmescu@kidolino.ro

19. Curs de limba engleza pentru copii

45. Lectii de chitara, pian si canto Clubul de Muzica Gan's Music ofera cursuri de chitara, pian si canto pentru toate varstele, indiferent de nivel. Nu conteaza daca ati mai studiat inainte vreun instrument muzical, 50 L; (0768.725.027 clubulgansmusic@yahoo.com

acreditat, curs complet micropigmentare si microblading, kit de lucru inclus, curs acreditat, 16 octombrie 2017, rezerva-ti din timp locul de a participa la cel mai complex curs de dermopigmentist acreditat. (0725.427.293 Gratuit evaluare initiala: cunostinte, stil invatare si personalitate.Detalii curs: structurate in functie de nivelul initial de cunostinte al cursantilor, utilizator incepator (A1A2), (0723.772.727 victoriei@victoriaedu.ro 20. Curs engleza Metode modene, Cam-

bridge, vrei toata atentia profesorului dar si sa beneficiezi de sansa de a interactiona cu alti vorbitori si de a-ti invinge astfel inhibitiile? Grupele de 3-4 persoane sunt solutia ideala; 40 L; (0744.998.774 info@invatengleza.eu 21. Cursuri de arte martiale Bucuresti La Absoluto Fighting Center arte martiale pentru copii, cursuri autoaparare fete, antrenamente private Brazilian Jiu Jitsu, Kickboxing, Mixed Martial Arts, lupte libere, (0775.619.670 contact@absoluto.ro 22. Cursuri de Calificare si Formare Profesionala Design, Fashion, Beauty si Business sunt cele 4 mari domenii dupa care se pot clasifica cursurile Atelierele ILBAH. Inscrie-te la unul din cursurile pe care ti le punem la dispozitie; (0729.373.342/ 0751.705.943 inscrieri@ateliereleilbah.ro 23. Cursuri de dans pentru adulti si copii Pachet Standard : Pret Valsul mirilor este: 50 lei/60 min (pret pe sedinta) Pachet Valsul mirilor: 300 lei/ 6 sedinte / 60 min + 1 sedinta gratuita la restaurant) (0722.766.968 24. Cursuri de extensii de gene Crazy Mix acreditat, Academia de Beauty & Business Simetric este cea mai performanta scoala specializata in cursuri de micropigmentare si microblading, cursuri de extensii de gene Crazy Mix, cursuri de Business in Beauty (0766.328.985 inscrieri@academiasimetric.ro 25. Cursuri de limba engleza si ger-

mana pentru copii, elevi ?i adul?i. Alege programul de curs oferit de GLOBAL LEARNING! Vrei sa inveti limba engleza sau germana? Inscrie-te acum! Grupe de cel mult opt cursanti.Str Ion Racoteanu,sector 3 (072364817 info@cursuri-germana-engleza.ro 26. Cursuri de limbi straine, traduceri, servicii conexe. Centrul de Limbi Straine Echo ofera cursuri de limbi straine, traduceri si servicii conexe companiilor, adultilor sau copiilor. Cursuri araba, cursuri chineza, cursuri de engleza; (021.253.22.55/ 021.642.13.55 office@theecho.ro 27. Cursuri germana pentru medici, asis-

tente, fie ca sunteti medic specialist, fie rezident, obiectivul invatarii limbii germane poate fi atins in timp relativ scurt, daca o faceti in mod constient, fara module intermediare, uneori inutile. (0723.312.830/ 0242.532.001 lili_voicu_romania@yahoo.com 28. Cursuri limba germana pentru

incepatori sau avansati, individuale sau de grup. Preturi incepand de la 40 lei + TVA/sedinta (1 h 30 min). Locatie: strada Elena Caragiani 17, sector 1, Bucuresti, 50 L; (0372.701.748 29. Cursuri operator calculator Cursuri de

perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 30. Doamna cu experienta, ofer meditatii

matematica, clasele 5-8, pregatire pentru admitere liceu. Pret avantajos; (0771.496.479

31. Engleza, conversatie, atractiv, adulti, copii, toate varstele, sector 2-3, pret 37 Lei/ sedinta, 37 L; (0720.460.526 32. English&Deutsch Center predarea engleza si germana. Avand la baza experienta copiilor nostri in invatarea limbilor straine, suntem o echipa de profesionisti in predarea limbilor straine- limba engleza si limba germana. (0745.314.934/ 031.435.48.69 33. Eugen B. - Inginer - Meditatii la 7

materii Ofer meditatii la Matematica...70 lei / doua ore Fizica...80 lei / doua ore Limba germana...75 lei / doua ore si 30 de minute Informatica...70 lei / doua ore Geografie...70 lei / doua ore 75 L; (0747.630.598 34. Fizica, profesor experimentat medi-

tatii VI-XII, pregatire bc, admitere; (0726.206.001

46. Maria International School cuprinde gradinita, scoala si afterschool, iar procesul instructiv-educativ se desfasoara conform curriculumului national, combinat cu cele mai bune practici internationale. (0730.432.092/ 031.437.95.69 contact@misb.ro 47. Matematica profesor, sedinte individuale, domiciliul elevului, succesul garantat, sigur, comod, eficient, 1 L; (0761.929.678 matematicaprofesor@yahoo.co.uk 48. Matematica evaluare nationala,

bacalaureat Ofer medita?ii la matematic? elevilor claselor V-XII pentru evaluare national?, bacalaureat, teze, corijente la domiciliul elevului sau al meu, (0720.124.462 49. Matematica si fizica, orice nivel,

evaluare nationala, bacalaureat, admitere facultate, corigente, si la domiciliul elevului, 2 ore: 50 L; (0769.390.864 50. Matematica VII-XII, asigur recuper-

area si insusirea temeinica a cunostintelor (bac, admitere, evaluare); (0744.218.761 51. Matematica, profesor cu experienta pregatesc elevi in vederea sustinerii examenelor de bacalaureat, capacitate, admiteri etc.; (0753.055.841

64. Meditatii la matematica pt. elevii claselor V-VIII corigente si pregatire pentru Evaluare Nationala, la biroul meu din zona hipermarketului Auchan Titan sector 3 pret 60 lei/ sedinta 2 ore, 60 L; (0724.679.275 65. Meditatii limba engleza - indiferent de varsta Cum ? De fapt intrebarile ar fi mai multe, cum ar spune englezii: How ? (Cum ?) Where ? (Unde ?) How much ? (Cat ?) Sa le luam pe rand. How? Exista mai multe module pe care le vom parcurge: (0731.659.673 66. Meditatii limba engleza, meditez copii scolari la limba engleza.Pret 50 lei sedinta. Sector 3. 50 L; (0724.378.532 Stan.valentina.ioana@gmail.com 67. Meditatii limba engleza, romana,

matematica, germana, nume: Georgiana Andrei. Experienta: 4 ani. Ocupatie: student.Varsta: 22 ani. Studii: sunt studenta in anul 2 la Facultatea de Limbi si Literaturi Str?ine (sectia engleza-germana). Am experienta in domeniu, 50 L; (0737.022.034 68. Meditatii limba germana, vorbitor nativ, ofer meditatii germana medici si asistente/ copii/adulti; 50 L; (0723.122.874 alinapuwak@gmail.com 69. Meditatii limba romana Profesor titu-

lar, ofer meditatii la limba romana elevilor din clasele primare si gimnaziale. Ma deplasez si la domiciliul elevului (sector 6 si imprejurimi); (0769.234.623

70. Meditatii Limba si Literatura Romana

Clasele I-XII orice nivel. Profesor cu experienta si rezultate deosebite si verificabile ofer Meditatii la Limba si Literatura Romana Clasele I-XII. (0761.503.016/ 031.417.62.19 contact@anamaria-popescu.ro 71. Meditatii matematica Ofer meditatii

de calitate la matematica elevilor care doresc sa sustina examenul de evaluare nationala sau pentru imbunatatirea parcursului scolar, concursuri, olimpiade, teme pentru clasele 1-8, 45 L; (0732.636.350 72. Meditatii matematica profesoara cu experienta si rezultate, bun psihopedagog, pregatesc elevi din clasele V-XII. Pregatire pentru evaluare nationala, bacalaureat, recuperare materie de la zero, (0731.731.730 73. Meditatii matematica clasele I-VIII Profesor cu experienta ofer meditatii matematica pentru clase I-VIII indiferent de nivel, ofer si cer seriozitate; (0784.971.212 74. Meditatii matematica clasele V- XII zona liceului D. Bolintineanu. Experienta mare, performanta rapida, reusita maxima. Putere mare de recuperare a materiei neinteleasa. Cu seriozitate si efort reciproc reusita este maxima. (0744.657.307 75. Meditatii matematica si limba si literatura romana centrul de meditatii Sapient vine in sprijinul elevilor oferindu-le meditatii la matematica si la limba si literatura romana. Sedintele se desfasoara in grupe de maxim 3 elevi sau individual. 70 L; (0770.190.240 contact@cursurisimeditatiisapient.ro 76. Meditatii matematica, licentiat in

matematica, 45 ani, cu vasta experienta, meditez la domiciliul elevului, cls. VI- XII, capacitate, bacalaureat, admitere, olimpiade, teste, etc., 2 ore: 50 L; (0723.186.599 77. Meditatii matematica, limba romana,

recuperarea materiei, orice nivel, examene, bacalaureat, facultate. Seriozitate; (0722.936.566/ 0722.199.039

78. Meditatii matematica, clasele V-VIII De 14 ani meditez elevi la matematica cls IV-VIII, rezultate excelente, diverse tipologii elevi, metode adaptabile pentru fiecare (simt si tact pedagogic), (0737.188.678 79. Meditatii pian si chitara Am 24 de ani, am terminat scoala de muzica si sunt studenta la facultatea de Arhitectura. Ofer meditatii pentru pian si chitara la domiciliu sau la mine acasa, 40 L; (0773.709.959 80. Meditatii, cursuri de engleza cu profesor din SUA ofer meditatii, cursuri si pregatire pentru examen Cambridge. Cu experentia mea de 13 ani in predarea englezee ca limba straina, ofer calitate si program personalizat conform preferintelor. (0743.021.010 blfountain@gmail.com 81. Meditez engleza si franceza, persoana cu experienta, ofer meditatii de calitate la limba engleza si limba franceza pentru orice nivel lingvistic. (0729.952.502/ 0729.952.502 82. Meditez matematica fizica orice nivel,

52. Matematica, recuperari, (re)explicare, probleme, subiecte tip, intensiv. Metodic formarea gandirii, intelegerii. Informatica practica. Engleza conversationala; (0726.803.036

profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-enduri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com

53. Matematica, profesoara experienta, rabdare, meditez clasele V-VIII, sedinte individuale, evaluare nationala. Rog seriozitate; (0767.976.678

83. Meditez matematica pentru elevi de gimnaziu individual. Placuta, dar exigenta si ambitioasa avand rezultate conforme cu seriozitatea implicata. (note peste 8 la testari). Meditatii la domiciliul meditatorului, 60 L; (0727.567.654

54. Matematica, profesor titular, 48 ani;

romana, profesoara titulara (sotia), 45 ani, clasele 5 - 12. Rezultate deosebite, 17 ani meditatii. Mate Bac: 10-2012; 9,6-2014; 9,8 - 2017 (niciun picat bac). Admitere liceu mate: 10-2013; 9,6-2014; 9,5 -2017. Pe ora 25 L; (0730.434.041 55. Meditatii engleza copii. ofer meditatii

la domiciliul clientilor pentru copiii pana in clasa a 8-a, student la limbi straine in Londra, veti observa diferente imediate, banii inapoi daca nu sunteti multumiti dupa 3 cursuri. (0720.240.529

56. Meditatii engleza, germana Pedagog

cu experienta de 5 ani, ofer meditatii la limbile engleza si germana, pentru orice nivel lingvistic; doar in zona sectoarelor 2 si 3. Pret: 50 ron/ 1h 30 min., 50 L; (0743.179.438

57. Meditatii fizica/ matematica invata usor si cu placere. Predau matematica ?i fizica pentru elevi de gimnaziu sau liceu. Ma adaptez pe stilul fiecaruia. Rata de promovabilitate maxima. Ma deplasez la domiciliu. (0770.342.551 58. Meditatii italiana si romana pentru straini, pentru orice nivel si engleza incepator, P-ta Muncii la domiciliul meu sau al dvs., 60 L; (0770.144.667 59. Meditatii la fizica si matematica pen-

tru bacalaureat/ admitere in invatamantul superior sau pentru cei care doresc o pregatire mai buna. Pretul este discutabil in functie de distanta la care locuieste elevul, 50 L; (0766.512.333 60. Meditatii la limba engleza Nivel elevi:

gradinita, generala I - IV, generala V - VIII, liceu, facultate, pregatire profesionala, domiciliul meditatorului. Zona Romana, Calea Dorobanti, 50 L; (0724.882.820

«««««««««««««««««« 99. Scoala Postliceala Studis autorizata

Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scoalar 2017 - 2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut; (0756.876.091 scoalastudis@yahoo.com 100. Scoala si Gradinita Arlechino &

Friends La Gradinita noastra copiii se vor bucura intotdeauna de un mediu educational relaxant si competent in acelasi timp.Programul pentru CRESApictura, desen, modelajjocuri logice . (021.326.05.84/ 0723.264.032 contact@arlechino.ro 101. Smart Koala Kids Club Before

school ?i After school Programul nostru include:aten?ie, grij? ?i respect pentru fiecare copilsupraveghere ?i îndrumare pentru efectuarea temelor cu înv???tori ?i profesori specializa?i (0771.638.419/ 0771.638.425 SmartKoalaKids@gmail.com 102. Top Meditatii. Meditatii la fizica Vino la centrul nostru de meditatii sa inveti fizica cu cei mai funny si trazniti profesori din cati exista. Avem rabdare si bunavointa din plin. De la noi nu pleci cu lucruri neclare, 80 L; (0720.788.977 103. Traducator autorizat Ministerul Justitiei, traduceri simple, servicii traduceri in domenii diverse, ce pot fi preluate si predate in format electronic, fara a fi necesara certificarea de catre un traducator autorizat sau un notar public, (0722.756.060/ 0747.756.060 contact@traduceri10.ro 104. Traduceri autorizate in peste 30 de

limbi Ina Traduceri va ofera servicii de interpretariat, supralegalizari, apostile, transcrieri si servicii de localizare software si websiteuri. Traduceri urgente. Traduceri autorizate si legalizate, 12 L; (031.425.96.83/ 0730.614.806 office@inatraduceri.ro 105. Traduceri legalizate, traducatori

86. Profesoara cu experienta meditez

matematica, elevi clasele V-XII, pret sedinta 70 L; (0751.013.914 87. Profesoara de romana-engleza I-XII,

pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere performante, meditez domiciliu elev, (0745.271.605

88. Profesoara meditez cu competenta

1. Acordeonist obiceiuri nunti. Acordeonist si solist profesionist prestez serviciu muzical pentru obiceiurile tradi?ionale din ziua nunti. Pentru vizionari tastati pe youtube nr meu de tel 0765213952 Adrian (0765.213.952

89. Profesoara pensionara, limba

franceza, meditez la domiciliul meu elevi cls. V-VIII. Locuiesc in sectorul 4; (0722.127.595

2. Aranjamente florale,decoratiuni sali Nunta Botez. Aranjamente florale, buchete mireasa si nasa, lumanari cununie, lumanari botez, decoratiuni sali, aranjamente prezidiu, decoratiuni diverse nunta (covor rosu, meniuri, aranjamente masini; (0723.264.197/ 0726.232.259

90. Profesoara universitara meditez:

3. Artificii fum, baloane de sapun, ghea-

si rabdare engleza la domiciliul elevului; (0724.161.862

romana, engleza, franceza, jurnalism, admiteri Bac, examene. Preturi mici; (0721.218.663

91. Profesor matematica meditez orice nivel cu rabdare si intelegere, la domiciliul clientului; (0766.484.472/ 0726.691.421

ta carbo. Firma autorizata in domeniul pirotehnic. Artificii exterior/interior. Masina profesionala fum greu cu gheata carbonica. Artificii interior 25 sec fara fum si fara miros, (0722.257.226 4. Braseria Acuarela Bufet este o

8. Cabina Photo Booth marturii de la nunta/botez. Va doriti un plus de imagine la evenimentul dvs.? Va doriti sa aveti ce nu are toata lumea? Raspunsul este cabina photo moment sau marturiile magnetice, care va surprinde cele mai placute momente, 400 L; (0763.233.177 9. Cameraman cununie 550 lei fotograf nunta 700 lei, Pachet 700 lei - putere audio totala 500W Behringer cu mixer incorporat (Germany)- 2 incinte acustice pasive 15 (FBT Beat 153) - 2 stative pentru boxe - 1 microfon cu fir ;- sursa audio (laptop (0751.132.073 10. Candy bar Minnie cu fantana de ciocolata cu fructe si mashmallow ideal pentru petrecerea micutei tale, 15 buc. cupcakes, 15 buc. popcakes, 15 buc. tarte asortate, 15 buc. turte dulci, 599 L; (0769.118.433 11. Cascada cu fum greu, gheata carbonica, vulcani, lumini, cabina foto. Magic Night Events SRL va ofera un pachet personalizat si atractiv pentru evenimente din viata dvs ca, nunti/botezuri/corporate/majorate, format din: (0769.826.071 12. Complex Cernica Amplasat pe malul lacului, intr-un cadru unic, complexul Cernica va asteapta sa organizati evenimente de neuitat pentru orice ocazie, atat in cele 2 saloane pe care le detine cat si in aer liber, (0767.741.121 office@restaurantcernica.ro 13. Copilul tau merita o super petrecere noi suntem BluParty si organizam petreceri si evenimente pentru copii in Bucuresti si toata tara, de peste 12 ani. Indiferent ca ai invitat 10 sau chiar 500 de copii, (0732.992.727/ 021.252.20.03 contact@bluparty.ro 14. Cort profesional 6x12 m, PVC 500 gr/mp, pret hiper bomba 3900 lei. Produse noi, importator si distribuitor: Martin Corturi Evenimente SRL.Cort profesional 6 m latime, 12 m lungime, 3 m inaltime la coama si 2 m la laterala. 3.900 L; (0742.491.780 15. Corturi, mese, scaune, aranjamente

nunti, corturile de care noi dispunem au dimensiuni intre 9 mp si 6 000 mp, tariful incepe de la 5 euro/mp podea, mocheta, montaj, demontaj - tarif 2.7 euro/mp. Vesela trusou complet pentru 1 000 persoane,

16. CoveBand Formatie pentru nunta, DJ, solisti CoveBand este o trupa care a insotit marea distractie si emotia de neuitat in nenumarate evenimente private: nunti, botezuri, petreceri de firma/corporate party, aniversari, zile onomastice. (0723.243.880 contact@covebandevents.ro 17. Dansand printre nori, fum greu/gheata carbonica fumul greu produs de gheata carbonica (fara miros si non toxic) creeaza o atmosfera de basm pe ringul de dans iar prin efectul va da impresia de plutire printre nori.Ideal pentru dansul mirilor. 399 L; (0766.635.093 18. Dansatoare orientala bellydance Elmas, planuiti un moment artistic deosebit pentru petrecerea de firma? V-ati dori sa impresionati oaspetii la un eveniment privat, nunta, botez, aniversare, zi de nastere? (0724.607.016

36. Ganesha Caffe, cafenea cu terasa si

narghilea Ganesha Caffe este una dintre cele mai vizitate cafenele din inima capitalei, locatia fiind una de o frumusete incontestabila. Momentele de relaxare nu vor lipsi dintr-un mediu care te indeamna (0764.263.742 claudia@ganeshacaffe.ro

66. Restaurant Adam Bucataria traditionala, libaneza, internationala, serviciile calitative si personalul fac din Locanta Adam un loc in care totdedauna ai placerea sa revii. Restaurantul Adam are doua saloane; (0727.140.245/ 0722.413.377 restaurant.adam@gmail.com

37. Gheata carbonica si doua masini de fum. Compania noastra este singura de pe piata care ofera doua masini de gheata carbonica cu fum greu de top, care pot fi pozitionate in cele doua parti ale ringului, astfel incat mirii sa fie in centrul fumului pentru a avea un vals de basm, 399 L; (0769.118.433

67. Restaurant Passion Bucuresti va pune la dispozitie 3 saloane oferindu-va posibilitatea organizarii in conditii excelente de: mese festive, nunti, botezuri, aniversari, mese de protocol, conferinte; (0745.047.873 passionclub2003@yahoo.com

38. Inchiriere cort Nunta , Botez. Corturi de mari dimensiuni , Corturi de mici dimensiuni, Vesela, Scaune tapitate , Mese rotunde, Mese stand-up (cocktail), Mocheta, Cele mai mici preturi ! (0723.899.812 39. Inchiriere Limuzina Chrysler 300c cu

o capacitate de 10-11 persoane, aceasta limuzina este alegerea perfecta pentru orice eveniment din viata dumneavoastra : nunta, botez, tur de oras, iesire romantica alaturi de persoana iubita (0734.426.426 contact@123limuzine.ro 40. Inchiriere limuzina de epoca Excalibur. Aceasta limuzina de epoca are un design clasic bazat pe modelul MercedesBenz SSK 1930, fiind un model rar, editie limitata. Este limuzina perfecta pentru nunta, botez, petrecerea burlacilor etc. (0734.426.426 contact@123limuzine.ro

41. Inchiriez limuzina Chrysler 300C pentru Nunti. Limuzina de inchiriat Chrysler 10 locuri, de la 80 euro/ora.Pentru nunti 450 euro tot evenimentul Dvs. Bar inclus. Fum greu vals, 90 euro+gheata la primire.Artificii interior 4 buc., 70 euro, 80 {; (0761.509.177 42. Inchiriez Limuzine de lux pt. nunti, botezuri. Alege limuzina potrivita cu sofer, bar, conditii excelente, pentru evenimentul tau. S-a ieftinit luxul, la 49 / h, 49 {; (0730.045.827 43. Inchiriez personal pentru eveni-

mente, ofer seriozitate; (0722.546.084 44. Iuliana Stefan make-up artist Makeup artist profesionist, expert in remodelare sprancene, trainer, consultant de imagine realizez urmatoarele: machiaj pentru mirese / nunti, ocazii speciale, make-up corector pentru sedinte foto. (0723.046.847 iulianastefan25@yahoo.com 45. Lampioane zburatoare, lampioane pentru nunta Transforma nunta ta intr-un eveniment fabulos. Renunta la focurile de artificii si surprinde-ti invitatii cu minunatele lampioane zburatoare ce creeaza o atmosfera feerica, de basm, (0770.578.260 contact@lampioane-chinezesti.ro 46. Machiaj mireasa Makeup artist Iuliana Stefan realizeaza machiaje profesionale pentru: mirese / nunti, ocazii speciale, make-up corector, pentru sedinte foto, fashion, advertising, teatru, televiziune. (0723.046.847 iulianastefan25@yahoo.com

19. Dj & Foto & Video nunti,botezuri, petre-

47. Machiaj mireasa, Alexandra C. Ripeanu Make-up Artist - Make-up artist profesionist, realizez machiaje pentru mirese/nunti, petreceri, ocazii speciale (0755.298.971 catrinelv@gmail.com

20. Dj botez, Dj cununie civila, Dj majorat,

48. Machiaj mireasa, machiaj beauty realizez orice tip de machiaj profesional: machiaj mireasa, machiaj beauty, machiaj fashion, machiaj natural, machiaj tematic etc. Folosesc doar produse profesionale, cea mai inalta calitate: (0760.596.901

21. Dj nunti, botezuri, majorate, petreceri,

49. Magic Place Events Situata intr-o oaza de verdeata, in parcul Moghioros, Magic Place va propune locatia ideala pentru sarbatorirea zilelor cele mai frumoase din viata dumneavoastra, (0733.912.005 office@magic-place.ro

ceri Amgi Events din Bucuresti, va asigura o atmosfera de neuitat la propriul dumneavoastra eveniment. Suntem o echipa tanara cu o experienta de 10 ani in organizarea petrecerilor. (0760.813.738

Dj nunta, oferte 2017 Contracte incheiate la sediul firmei noastre. Dj Botez -de la 450 lei, Dj Majorat -de la 400 lei, Dj Cununie Civila- de la 500 lei, Dj nunta - de la 850 lei; (0733.633.333 etc., masina de fum, schela lumini, preturi accesibile in functie de eveniment si preferinte. Avem si pachete complete cu formatie cu ursitoare, servicii foto, video. (0731.737.816 22. Extensii de par cheratina montaj gratuit, montari profesionale cheratina, microring,nano-ring, micro-stick, tape in) cu peste 14 ani experienta in domeniul extensiilor de par. Extensiile din par natural cu cheratina sunt permanente; (0747.605.911 23. F8 Studio Echipa de fotografi profesionisti pentru evenimente (cununie civila, nunta, botez, fotografie de familie, sedinte foto, nou-nascut etc.) Album foto, fotografii prelucrate; (0737.034.195 contact@f8studio.ro 24. Filmare aeriana cu drona DJI Phantom3 Professional poze 360°. Filmare/ fotografie aeriana cu drona profesionala 4k DJI Phantom 3 Professional. Filmari si sedinte foto aeriene. Videoclipuri. Nunti. Obiective turistice. Petreceri private. Petreceri copii. 450 L; (0767.201.000 25. Focuri de artificii Pirotehnicieni autorizati, executam focuri de artificii pentru nunti, botezuri, petreceri private si alte evenimente importante din viata dumneavoastra. 500 L; (0721.924.935/ 0729.608.014 Alexecristian82@yahoo.com 26. Formatia Wow Band va poate prezenta cu ajutorul muzicienilor profesionisti pe care ii are in componenta momente muzicale speciale pentru evenimentul dumneavoastra: (nunta, botez, aniversari etc.); (0769.630.501 contact@wowdance.ro 27. Formatie de nunta cu Bacio de la Romanii au talent noi facem spectacol.Bacio, semifinalist la Romanii au Talent.Formatia este compusa din 8 membrii dintre care 4 solisti. 2.500 {; (0723.906.517 28. Formatie nunta Akord Group In func-

tie de eveniment puteti alege una dintre urmatoarele variante: solista, clape, sonorizare Dynacord 3000 W, laptop (pentru muzica din pauze), lumini Led PAR, Eurolite Bar FX, (0722.432.394 pana_vasile@yahoo.com 29. Formatie nunta Bucuresti Event Band (formatie nunta) EventBand din Bucuresti, va ofera un spectacol unic si special si aduce in fata dvs. un spectacol tineresc cu 8 tineri artisti de muzica (0725.735.968/ 0725.735.967 office@eventband.ro 30. Formatie nunta, muzica petrecere

evenimente Mi-Re-La Duo - Mirela ?i Gabriel experiente si evenimente extraordinare împreuna din anul 1998. Petrecerea dumneavoastra job-ul nostru. Program foarte bogat si variat, (0773.326.479 31. Formatie nunta- Bucuresti, Ploiesti, Pitesti, spectacol de muzica live, lumini si efecte speciale cu Domi Band, pre?uri promo?ionale pentru evenimente. Daca sunteti in cautarea unei formatii pentru nunta, botez, petreceri private, mese festive; (0770.862.316

50. Magician la nunta - Mydas Te-ai saturat de nuntile repetitive? Vrei ceva diferit la nunta ta?O formatie e de la sine inteleasa, dar secretul ca invitatii sa vorbeasca si peste ani despre nunta ta; (0746.834.049 51. Make up pentru evenimente si party-

uri, ai nevoie de un make up profesional si nu stii unde sa apelezi cu incredere? Make up-ul este pasiunea mea si te invit la o programare sa vezi daca iti place cum lucrez. Folosesc produse profesionale. (0799.757.524 52. Makeup artist Piata Victoriei ofer ser-

vicii de machiaj la domiciliul clientei. In zona Victoriei, deplasarea este gratuita, in alte zone se va percepe o taxa de 20 lei in cazul in care este vorba de o singura persoana. (0758.279.603 53. Marturii magnetice nunta, botez, aniversari, magneti nunta. Oferiti invitatilor dumneavoastra o marturie perfecta. Va oferim la cel mai bun pret magneti foto ca marturii pentru evenimente.Executia magnetilor se face pe loc. 7 L; (0727.277.413 54. Muzica live pentru pentru orice eveni-

ment Muzica live toate genurilepopulara, de petrecere, usoara, cafe- concert), toate zinele tariiMuntenia, Oltenia, Banat, Ardeal.profesionisti cu indelungata experienta.asiguram si dj in timpul pauzei (0767.303.554

55. Nunti, Botezuri - Fotografie de Eveni-

ment Mic, mare, departe, aproape, primavara, toamna, haios, serios, energetic, linistit,ma implic le fel de mult in toate evenimentele. Eu lucrez impreuna cu dvs. ca sa obtinem fotografiile care conteaza; 350 {; (0756.080.080

56. O locatie exclusivista pentru nunta sau botez petrecere la piscina, Pool Party, Vila petrecere, Club Privat, Bar. Curte deosebita (1500 m) cu piscina mare, baldachine, sezlonguri, acesorii gradina, palmieri, bar exterior sistem de sonorizare 400 {; (0784.668.383 contact@luxurymansion.ro 57. Oglinda Minune, Oglinda foto, Cabina

foto cea mai buna oferta. Oglinda Minune va pune la dispozitie elementul-surpriza al petrecerilor dvs si cea mai noua inventie. Oglinda foto este perfecta pentru crearea unei atmosfere pline de voie buna. (0723.754.701/ 0733.393.034 office@oglinda-minune.ro

58. Original Events, decoratiuni nunta Noi suntem aici pentru a te ajuta sa faci cele mai bune alegeri: sa descoperi cele mai frumoase si interesante sortimente de flori, sa alegi cele mai frumoase decoruri, (0722.466.264/ 0723.181.609 contact@originalevents.ro 59. Pachet Gold, 10 lectii Lectii de dans private pentru dansul mirilor, 800 L; (0721.298.160 letsdance@letsdance.ro 60. Pachete foto video nunta filmare

nunta BASIC oferit de Casa Anke, 1.150 {; (0762.112.111 casaanke@yahoo.com 61. Pahare de nunta miri/nasi. Pahare de

92. Profesori matematica, fizica, informatica, meditatii cls. 5-12, bac, admitere facultate la domiciliul elevului; (0726.366.652

braserie si iaurterie cu mancare internationala reinterpretata in stil romanesc. Bufetul este deschis de la ora 10 dimineata pentru ca micile delicii gastronomice; (0742.087.087/ 074208708 hello@menthol.ro

32. Foto Video Gold 4K Cinema Collec-

tion Fotografie si filmare profesionala pentru nunta, botez, evenimente corporate, reclame etc. 3.500 {; (0786.044.044 contact@amintiri-vii.ro

nunta, folosite o singura data, nu au defecte. Pot fi folosite de miri sau nasi. 15 L; (0731.537.000

93. Roxana I. - Meditatii la matematica

5. Buchete mireasa, lumanari botez-

33. Fotograf si cameraman pentru nunti

62. Peste 1000 de accesorii de evenimente, nunti, botez Doctor Event Peste 1000 de produse din categoria accesoriilor de evenimente, accesorii de nunta si de botez, marturii, invitatii de nunta si de botez, cadouri aniversare, cadouri tematice, (021.321.66.96/ 0729.022.000

94. Scoala de dans Ecstatic Expansion ofera lectii de dans pentru toate stilurile. O echipa care iubeste libertatea si te incurajeaza sa-ti exprimi personalitatea prin dans. Avem programa cu dansuri pe alese, pentru cei mai alesi dansatori, (0720.328.125 contact@danceschool.ro

le 5-12, profesoara, cat si pentru Bacalaureat sau Evaluare Nationala. Meditatiile se desfasoara la domiciliul meu (Sector 5, langa Liberty). Pret: 70 ron/2 ore. 70 L; (0736.945.986

SCOALA POSTLICEALA SANITARA "SFANTUL VASILE CEL MARE", ACREDITATA PRIN ORDINUL MEC NUMAR 5637/14.11.2006, FACE INSCRIERI PENTRUL ANUL SCOLAR 2017-2018 PENTRU SPECIALIZARILE: ASISTENT MEDICAL GENERALIST, ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE. RELATII LA TELEFON: (021.253.13.94/ 0727.372.464 98.

Evenimente, petreceri

examenul de bacalaureat si admitere la facultatea de drept. Discount pentru elevii cu media generala peste 9 (0743.063.555

62. Meditatii la limba engleza, Ioana

63. Meditatii la matematica pentru clase-

««««««««««««««««««

85. Pregatire economie meditatii pentru

clasele I-IV, pregatirea temelor, eventual cu luare de la scoala si supraveghere; (0767.719.293

Ofer meditatii la disciplina matematica clasele I-VIII la domiciliul profesorului si al elevului in zona Vitan, Dristor dar si in zona Obor. Sunt o persoana usor adaptabila 70 L; (0734.327.618

Nemnom, profesor cu o experienta de 18 ai in predarea limbii engleze, dintre care 10 ani in scoli internationale din Emiratele Unite Arabe si Qatar. Predau limba engleza ca prima limba dar si alte materii. 100 L; (0728.449.070

97. Scoala Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A: tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314, Sector 2, str. Badea Cartan, nr. 6, tel: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international. Efectuam si cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016, Se efectueaza inscrieri si la Gradinita in limbi straine F.E.G Pentru un viitor asa cum vrei tu! www.scoalafeg.ro, (031.405.27.30/ 0788.424.314/ 021.311.10.54

autorizati, traduceri legalizate ale documentelor de identitate: pasaport, carte de identitate, buletin de identitate, certificat de nastere, permis de conducere, certificat de casatorie, certificat de deces, (0735.175.139/ 021.430.24.59 contact@traducerilegale.ro

84. Persoana calificata, meditatii

61. Meditatii la limba engleza, ofer medi-

tatii individuale. Acestea cuprind atat consolidarea cunostintelor de gramatica cat si imbunatatirea nivelului conversational. De asemenea ofer pregatire pentru examenele Cambridge; 60 L; (0724.397.024

96. Scoala Postliceala FEG Bucuresti efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar- patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita de limbi straine F.E.G. Bucuresti, sector 1, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, Str. Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, www.scoalafeg.ro. (0788.424.314

95. Scoala de dans In Pasi de Dans Serviciile noastre: cursuri de dans pentru adulti (dansuri latino, de societate si populare), cursuri de dans pentru copii (dansuri latino si de societate, coregrafii tematice); (0722.675.126 contact@inpasidedans.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

nunta Buchete de mireasa, buchete de nasa , lumanari cununie-botez, aranjamente florale . Florile alese pentru buchetul de mireasa urmeaza sa te reprezinte , culorile tale preferate stilul tau, (0768.672.224

si botezuri in Bucuresti si nu numai. Ti-ai gasit restaurantul, formatia, firma care se ocupa de amenajarile decorative, dar la fotograf si cameraman pentru evenimentul tau te-ai gandit? Suna-ne si fa-ti rezervare; (0767.411.516

6. Buchete si aranjamente florale de

34. Fotografii cununia civila, logodna, a

nunta Ornamentele florale pentru nunta dumneavoastra vor fi realizate de o echipa de profesionisti, folosind cele mai proaspete si mai interesante flori. Veti gasi modele inedite de buchete de mireasa, (0720.095.590 contact@florinunta.ro 7. Cabina foto Photobooth nunti, botezuri,

evenimente. Vrei distractie maxima? Ai o petrecere privata, un botez, cununie civila, nunta, petrecere tematica sau un eveniment care poate deveni unic? Cutiuta cu amintiri 750 L; (0722.257.226

63. Punem extensii/ codite afro, diferite modele profesionalism, calitate = extensii codite afro by Afia; (0749.139.631

68. Restaurantul vegetarian Casa Satya

ofera preparate realizate dupa principiile alimentatiei sanatoase, cu ingrediente atent selectionate hrana pentru trup si suflet. (0736.392.587/ 0736.392.585 catering@satya.ro 69. Salon coafura, manichiura, cosmetica,

masaj Abbate. Salon: coafura (parteneri Wella, L'Oreal, Top Line, Ecovital), manichiura, cosmetica, masaj, frizerie; tratamente cosmetice, aplicat unghii false, extensii gene, epilat, solar. (021.411.76.48/ 021.231.94.70 office@abbate.ro 70. Solista cu experienta Nunti, Botezuri, Evenimente. Solista cu experienta, cu participari la spectacole, evenimente si emisiuni, interpretez atat muzica usoara cat si folclor la evenimente ca nunti, botezuri, aniversari, petreceri de firma, (075180023/ 0766.543.241 georgiana.mrc28@gmail.com 71. Solista nunti, botezuri, aniversari, petreceri. Solista cu experienta, cu participari la spectacole, evenimente si emisiuni, interpretez atat muzica usoara cat si folclor la evenimente ca nunti, botezuri, aniversari, petreceri de firma. (0751.801.023 72. Toate serviciile pentru o nunta perfec-

ta, beneficiem de experienta necesara pentru: organizare nunta, organizare botez, organizare petreceri aniversare. pe scurt, organizare evenimente de orice tip. (0770.362.404/ 0770.838.591 contact@royalmariage.ro 73. Tort 3D la evenimente, un servicu nou

adus pentru toate tipurile de evenimente. Proiectie pe macheta tort din 5 trepte. Se pot proiecta poze, clipuri video, text. Vezi video. (0728.469.987 74. Torturi Proaspete evenimente Pretul kg de tort este 45 lei. Figurinele se platesc separat. Compozitii Tort: mousse de :ciocolata, menta, fructe de padure, capsuni, zmeura, diplomat, vanilie. Ridicarea comenzilor se face din sectorul 5, 45 L; (0768.916.512 75. Trasura cu cai Cinderella pentru nunti, evenimente, oferim spre inchiriere trasura "tip Cindirella" cu cai pentru diverse evenimente; (0730.428.466 76. Trupa Altceva, pentru nunti, botezuri, petreceri Fie ca organizati: nunta, un botez sau orice alta petrecere privata unde muzica live este nelipsita atunci Trupa Altceva este solutia ideala. Trupa este compusa din: solista, solist, violonist, saxofon, (0729.591.216 77. Ursitoare botez de la actorie, masina

fum, baloane Va doriti ca evenimentul dumneavoastra sa se transforme intr-un basm plin de emotie, umor si voie buna atunci ati nimerit la fix. Cu o vasta experienta in domeniul organizarii de evenimente 249 L; (0765.275.558 78. Ursitoare Botez din Bucuresti. Un spectacol de lux cu zane ursitoare de botez din Bucuresti transforma evenimentul copilului dumneavoastra intr-un vis frumos, ca desprins din basme, facand deliciul copiilor, dar si al adultilor. (0720.851.127 contact@cool-events.ro 79. Ursitoare botez oferta 350 lei, poze

reale, ursitoarele din folclor vin cu un moment emotionant, cu urari de bine, vorbind duios despre rolul mamei, tatalui, bunicilor si nasilor. Pachetul vine insotit de coloana sonora; 350 L; (0773.963.044 80. Va invitam la Kaffa Pub Restaurant & Lounge Suntem prietenosi, bine-pregatiti, informati si mereu cu urechile ciulite la nevoile clientilor nostri. Aducem in atentia voastra cele mai bune preparate, atent selectionate din bucataria internationala; (0731.007.582/ 0372.958.558 kaffapub@gmail.com 81. Vivolis Events Cortul Vivolis construit

intr-o gradina de peste 2500 de mp, va permite sa dati viata unor evenimente de pana la 300 de persoane (0756.034.134 events@vivolis.ro

Îngrijire personalå, sånåtate 1. Alter Ego, consiliere psihologica si psi-

hoterapie Consiliere psihologica individuala. Psihoterapia difunctiilor sexuale (psihosexologie). Psihoterapie individuala. Terapie de cuplu si familie, (021.322.46.07/ 0760.935.815 psihologalterego@gmail.com 2. Anticelulitic si relaxare tehnician maseur cu pregatire si experinta de 12 ani in tara si afara ofer masaj de intretinere si relaxare, anticelulitic si remodelare prin madero terapie, reflexologie si drenaj, acces bars. 69 L; (0753.371.255 3. Aplic extensii de gene false fir cu fir,

2D. Aplic extensii de gene fir cu fir-100 RON, gene 2D-120 RON 120 L; (0728.688.547 4. Aplic extensii gene si gene false vrei sa ai gene bogate si curbate, dar mascara nu iti este de prea mare ajutor? Vrei sa ai privire fermecatoare atunci cand te trezesti? Iti doresti efect natural? 130 L; (0766.638.194 5. Aplic gene false fir cu fir 2D-3D, smoc extensiile de gene sunt ultimul trend aparut pe piata la ora actuala. Pe langa faptul ca acestea ofera un aspect natural sunt si cele mai durabile (pana la 4-6 saptamani) (0766.365.698 6. Aplic unghii false, unghii cu gel, unghii cu acryl la domiciliul meu. Detalii la telefon; (0763.112.542/ 0765.340.140 7. Aplic unghii tehnice sector 2, protectie

50 lei, intretinere 55 lei, tips+model 65, constructie gel +model 80 lei, constructie acryl 100 lei, lucrez doar cu geluri profesionale, nu vin la domiciliu, (0751.624.862 8. Biorezonanta magnetica Cabinet Dr. Alexandru Olga, investigatii, diagnostic si tratament prin biorezonanta, determinarea eficientei diferitelor metode de tratament, determinarea compatibilitatii cu produse naturale si de sinteza, (0723.347.034 medicinabiorezonanta@yahoo.com 9. Cabinet de Psihologie Olaru Roxana.

venit si acest moment. Vrei sa ti-l amintesti? Noi stim sa surprindem emotia clipei in fotografii. Rezerva-ti si fotograful acum, si beneficiezi de preturile: fotografii primarie: 200 lei, 100 L; (0757.553.557

North Cu o suprafata de 400 m2, Crystal Ballroom poate gazdui nunti mari si unice, de pana la 200 de persoane, (021.233.50.00 sales@ramadanorth.ro

In cadrul cabinetului meu ofer servicii de: psihoterapie si consiliere psihologica individuala, familiala si in grup, psihoterapie de cuplu, consiliere psihologica pre si postnatala individuala, (0728.471.506 contact@consiliere-psihologica.ro

35. Fum greu cu gheata carbonica pentru

65. Reparatii incaltaminte Piata Kogal-

10. Cabinet de Psihologie si Psihoterapie

o nunta de vis. Cu ajutorul masinii de fum greu putem creea o atmosfera unica, de basm, realizand superbul efect de "dans pe nori" la valsul mirilor. Pret 380 lei. Gheata carbonica la paharele de sampanie. (0762.891.355

64. Ramada Hotel & Suites Bucharest

niceanu. Atelier de reparatii incaltaminte situat in Piata Mihail Kogalniceanu nr. 1, scara A, parter. Reper: vizavi de Hotel Venetia. Ofer toate serviciile de reparat incaltaminte, pantofi, pantofi sport, (0723.345.110

Cristina Zamfir. Specializari: psihoterapeut, psiholog clinician autonom, formare in psihoterapie integrativa, formare in psihooncologie, (0744.310.310 contact@psiholog-psihoterapeut.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 11. Cabinet de Psihoterapie Suru Alice, psihoterapie individuala, hipnoterapie individuala, psihoterapie ericksoniana, psihoterapie de cuplu, psihoterapie de familie,psihoterapia copilului, (0726.993.700 alice.suru@gmail.com

39. Masaj reflexoterapie si relaxare Masajul alunga oboseala , imbunatateste circulatia , memoria , detensioneaza musculatura . Masajul de relaxare vine la pachet cu o mul?ime de plusuri pentru organism. 100 L; (0768.743.015

12. Cabinet Individual de Psihologie situat in Militari, strada Intrarea Capelei nr. 1A, Bucuresti, sector 6, din cadrul Clinicii Med Farm, ofera servicii in vederea evaluarii psihologice si logopedice, diagnoza, consiliere, terapie de scurta durata focalizate pe problema, preventie tertiara, recuperare si reeducare (individuale, de grup, cuplu si familie, logopedica). Pentru programari: Carmen Riureanu, Psiholog clinician principal. (0728.093.235

40. Masaj si remodelare corporala, tehni-

13. Cabinet individual de psihoterapie

Pasare Daniela Servicii oferite: psihoterapie de cuplu / familie. Psihoterapie de grup. Psihoterapie individuala / consiliere psihologica, (0740.059.064 contact@psiholog-danielapasare.ro. 14. Camin de batrani Bucuresti,

Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminulacasa-la-bunici.ro 15. Cauti un medic de familie? Obstetrica-

ginecologie.Dermatovenerologie.Dermatologie.Endocrinologie.Reumatologie. Cardiologie.Gastroenterologie.Radiologie.Psihiatrie.Alergologie si imunologie clinica. (0219838 16. Cauti un psiholog bun in Bucuresti, ai

facut primul pas. Aici cineva este alaturi de tine. Valentin Pescaru, psiholog atestat cu specializare in psihoterapie si sexologie este in masura sa te asculte si sa-ti ofere un sfat, consiliere, (0745.074.845 contact@psihologultau.net 17. Clinica de oftalmologie Oftalmestet operatii si tratamente: afectiuni ale cailor lacrimale, cataracte, cicatrici vicioase, glaucom, glob ocular dezorganizat, malformatii congenitale ale ochiului; (021.322.82.45/ 0755.139.177 office@oftalmestet.ro 18. Clinica de Oftalmologie OphtaMax Consultatii oftalmologic, examen biomicroscopic al polului anterior si fundului de ochi, masurarea tensiunii oculare, prescriere ochelari si lentile de contact. OCT (0344.141.423/ 0745.999.268 office@ophtamax.ro 19. Clinica de top in tratarea durerilor de

spate, Bio Ortoclinic, clinica de ortopedie si vertebrologie, spondiloza, hernie de disc fara operatie tratament, decompresie vertebrala (elongatie), discopatie, fizioterapie, kinetoterapie (021.796.19.31/ 0754.060.060 office@ortoclinic.ro 20. Clinica stomatologica Dentist Holiday

Urmatoarele servicii: estetica dentara, realizarea tratamentelor de corectare a formei si culorii dintilor precum, albire dentara cu lampa, fatetari de compozit, remodelarea gingiilor, (0748.037.806/ 021.310.63.55 office@dentistholidayclinic.com 21. Consiliere psihologica, psihoterapie, teste poligraf. Cabinetul de Psihologie Rosocha & Asociatii va ofera servicii psihologice in conformitate cu normele si standardele Colegiului Psihologilor din Romania pentru competente in materie de: (0765.253.800/ 0720.066.172 rosocha@poligraf-psihoterapie.ro 22. Dr. Danciulescu Delia Cabinet psihiatrie/ psihologie. Servicii: psihologie: sedinte psihoterapie: depresia, anxietatea, atacurile de panica, fobiile, tulburarile obsesiv-compulsive, probleme legate de o dependenta, (0722.852.566 danciulescudelia@yahoo.com 23. Efectuez make up profesional cu gene banda Vrei sa-ti pui in evidenta trasaturile frumoase si sa atragi toate privirile asupra ta, la toate evenimentele la care o sa participi? Sunt o persoana sociabila ai ma deplasez ai la domiciliul (0787.868.633 24. Epilare cu ceara pt barbati (inghinal total), ofer servicii de epilare cu ceara domnilor. Intim, discret, exclusiv masculin. Detaliile sunt pe blogul meu. Numarul afisat este pentru programari;http://vreauepilare.blogspot.co m 150 L; (0758.609.361/ 0799.966.053 irinaruxandra24@yahoo.com 25. Favorit Dental Clinic, cabinet stoma-

tologic modern in Drumul Taberei. Consultatii, cosmetica/estetica dentara, terapie, protetica, implantologie, chirurgie/paradontologie, ortodontie. Consultatie primara. (0722.367.642/ 021.794.14.66 contact@favoritdentalclinic.ro 26. Gene fir cu fir - zona Universitate 1D =

110 lei , Intretinere = 90 lei, 2D -aplicare = 140lei, Intretinere = 120 lei, 3D - aplicare = 170 lei , Intretinere = 150 lei4D-aplicare= 210 lei , Intretinere = 180 lei; (0774.099.882 27. Machiaj make up urgenta, super pret

de la 50 lei. Super preturi si calitate (pozele de prezentare 100% reale). Machiaj fara gene 50 lei, cu gene 100 lei, mireasa 150 lei, tratament ten 25 lei, pensat 20 lei, 50 L; (0763.031.590 28. Machiaj Make-up profesional la domi-

ciliu pentru ca atitudinea conteaza si pentru ca noua, femeilor, ne place sa fim frumoase. Ai un eveniment important in viata ta sau a celor dragi? Vrei sa stralucesti in acea zi speciala? (0726.272.913 29. Make up profesional Am absolvit 2

scoli de make up si un master class. Experienta 2 ani in domeniu. Preturi incepand de la 100 lei. Detalii in privat ! 100 L; (0746.191.959 30. Make up profesional produse profesionale, multiple stiluri, experienta in domeniu,150 lei (gene incluse), 150 L; (0729.186.025 31. MakeUp profesional ofer servicii de

make-up profesional, machiaj de zi, ocazie, nunta/ la preturi accesibile. Optional si hairstyle (0786.871.901 32. Manichiura-Pedichiur? Clasica si

Semi Manichiur? pedichiur? clasica si oja semipermanenta , lucrez de 5 ani in domeniu, caut salon sa lucrez o zi cu o zi fara duminica de preferat sectorul 6 sau Militari Residence , rog seriozitate! (0762.563.678 33. Manichiura/Pedichiura - Unghii cu

gel false Produse profesionale. Calitate superioara. Diploma in domeniu. Pozele sunt din portofoliul personal. Preturi: Constructie gel 80 lei. Gel pe unghia naturala 60 lei. Intretinere gel - 50, 60 L; (0775.175.930

34. Manichiurista pedichiurista cu expe-

rienta Contract de munca si conditii salariale deosebite. Salon central; (0726.781.766 marius_1a@yahoo.com 35. Manichiurista. Salon Maty Beauty

Center situat in Prelungirea Ghencea angajeaza manichiurista. Salonul are clientela formata, conditii foarte bune de lucru, salariul negociabil. Cautam o persoana serioasa, dedicata, 1 L; (0725.580.878 roxana.ghionea@gmail.com 36. Masaj de relaxare la domiciliu E tim-

pul sa-ti oferi o clipa de destindere si relaxare. Simte ca traiesti din nou si uita de munca, probleme si relaxeaza-te. Incarcati bateriile pentru restul anului. 70 L; (0729.245.387

cian maseor, ofer masaje de mai multe feluri, terapii, Reiki si servicii samanice, maderoterapia - masajul care iti remodeleaza corpul cu ustensile din lemn, dreneaza limfa, celulita si toxinele 50 L; (0725.161.609/ 0725.161.609

41. Masaj terapeutic, reflexoterapie, drenaj limfatic, kinetoterapie, masaj terapeutic de relaxare, anticelulitic, de recuperare medicala sau dupa efort intens si prelungit, masaj pentru dureri articulare sau musculare, antistres. (0724.261.814 42. Medic primar alergologie si imunolo-

gie clinica si Medic primar Pediatrie. Orar consultatii : L , Ma, J : 13 20 Mi Vi 8 15. Consultatii de specialitate copii si adulti- alergologie si imunologie clinica: astm bronsic, rinita alergica (021.323.68.20 lucia.carbune@gmail.com 43. O coroana dentara in 24 de ore S-a

deteriorat dantura si aveti nevoie ca a doua zi sa arate ca noua? Cu ajutorul tehnologiei Cerec beneficiati la Neoclinique de lucrari dentare tip coroane, fatete, inlays, onlays intr-o singaura zi, (0371.000.111/ 0755.101.002 office@neoclinique.ro 44. Ofer sevicii de make up la domiciliul clientului Make up artist. Ofer sevicii de make up la domiciliul clientului sau stabilim la momentul respectiv locatia, preturile 200 ron de seara 150 L; (0726.252.137 45. Pediatru La Domiciliu - Dr. Mirela Cov?cescu Program consultatii: luni vineri 11:30 - 13:00Când copilasul are probleme de sãnãtate, a-l trata singuri este un risc major.Vã propun consultatia pediatricã la domiciliu, (0755.650.027 doctorpediatru@yahoo.com 46. Personal pentru terasa sector 2,

peroasne serioase si obijunite in munca cu clientii, program full time, salariu artactiv, piata Colentina, pentru mai multe detalii sunati la: (0799.635.646 47. Prepar mancare pentru o doamna pensionara, preferabil Drumul Taberei (doar miercuri sau joi); (0741.661.317 48. Prostata, impotenta si calcifieri prostatice Prostata, impotenta si calcifieri prostatice, urinari frecvente, libido scazut, energie sexuala epuizata, adenom de prostata, tratament natural eficient. 97 L; (+40766671103/ +40766671103 nicughergu@gmail.com

12. Alina 30 ani experienta calitate, stilata

ofer masaj relaxare toate tipurile pentru domni generosi igiena ambient placut aer conditionat locatie Militari Apusului; 50 L; (0799.197.840/ 0725.819.146

13. Alina foto reale Rond Alba Iulia nefumatoare, am putine vizite si de calitate, 1.70/53/22 de ani, poze reale, nu insista, si apartament frumos, am colega bruneta frumoasa 150/200 ora. Ofer masaj de relaxare, dus asistatat, surprize 150 L; (0721.950.521 14. Alina, 29 de ani, 1.68 m si 59 de kg,

te astept in locatia mea, bulevardul Mircea Voda, Camera de Comert pentru un masaj de vis. Curatenie, discretie. Mai multe detalii la tel. Poze reale. Intre orele 11-22. 100 L; (0738.493.946 15. Alina, 20 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor interesati, te astept intrun ambient discret pentru a te relaxa asa cum iti doresti. Titan, Auchan, 60 L; (0721.964.205 16. Alina, Unirii, doamna foarte discreta, 30 ani, nonconformista si extrem de pasionala, ofer diverse tipuri de masaj d-lor ce doresc sa evadeze din cotidian si banal, 150 L; (0729.541.822 17. Ambianta si rafinament, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457 18. Ana, bruneta slim, ofer masaj de relaxare domnilor generosi. Mai multe detalii la telefon. Titan. 60 L; (0723.192.086 19. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experien-

ta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875 20. Anabelle, Micky, Vicky, Emy, Ella,

Sara, Raluca, Andra, Giulia, Corina, Izza, Ana sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 21. Anca 27 ani. Noua in zona, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domicilliul meu discret si curat. UniriiZepter, 60 L; (0729.060.755 22. Andra, Magheru, bruneta siliconata,

te astept la mine acasa pt. un masaj de relaxare, poze reale, confirm cu tatuajele, mai multe detalii la tel. 100 L; (0799.055.923

49. Recuperare medicala si masaj Kinetoterapeut licentiat cu peste 5 ani experienta realizez masaj si recuperare la domiciliul pacientului sau la cabinet. Recuperez cifoze, scolioze, accidente rutiere, accidente sportive; (0740.692.480

23. Andra, Micky, Ella, Raluca, Sara, Vicky, Iulia, Giulia, Emy, Corina sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

50. Salon de intretinere exclusiv feminina Isamar Lady. Centru feminin de infrumusetare si fitness: tratamente cu parafina pentru maini si picioare, impachetari (cu ciocolata, alge, namol marin), masaj anticelulitic, piercing, (0722.690.908/ 0799.744.082 contact@isamarlady.ro

24. Andreea Dulce si senzuala, discreta, sexy, manierata cu trasaturi frumoase, ofer masaj de relaxare. Foarte sociabila, atitudine pozitiva, pun pret pe igiena si discretie. Piata Amzei, 100 L; (0760.329.348 nicoletavalentina94@yahoo.com

51. Salonul de manichiura si pedichiura

25. Andreea open mind, te astept la un

Nails Story, manichiura, pedichiura, unghii gel, unghii acryl, manichiura semipermanenta, pictura unghii, aplicare oja, glitter, paiete, confetti french, french permanent, aplicare stras Swarovski, (0729.801.610 contact@nailsstory.ro 52. Tehnician maseur (Gabi) barbat lucrez part-time in timpul liber la domiciliul clientului. Detin masa profesionala. Masaj relaxare, de intretinere corporala, anitcelulitic si sportiv. Durata sedinta: 90 minute. Pret corect. Rog seriozitate, 65 L; (0723.191.775 53. Terapia Yumeiho, Terapia Bowen,

Reiki Este vremea sa te gandesti si la tine!Terapia Yumeiho, Cornelia Chioveanu treapta 3 #Yumeiho, 14 ani experienta.Terapia Bowen, Ioana Iorgulescu.Terapia BARS, Ioana Iorgulescu. (0723.366.092 54. Unghii cu gel si oja semi, constructie, tips, gel pe unghia naturala, intretinere, oja semi (0732.822.040 55. Unghii false, Unghii cu gel, Manichiu-

ra pedichiura Esti o persoana pretentioasa, sau nehotarata? nu te grabesc la alegerea modelului, te sfatuiesc ce model ti s-ar potrivii. Daca se va rupe o unghie indiferent de motiv chiar si din vina clientei 60 L; (0766.365.698

masaj de relaxare intr-un mediu discret si curat, zona Unirii zepter. discretie si igiena garantata; 50 L; (0723.980.979 26. Andreea 23 ani, zambitoare tot timpul, astept domni generosi la un masaj de relaxare si tonifiere, la domiciliul meu curat si discret. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367 27. Andreea, te invit la mine pentru o ora

de relaxare prin arta masajului si prin tehnici bine cunoscute, promit o ora de relaxare totala, locatie centrala, lux, intimate si discretie 100 L; (0765.158.731 28. Antonia 100% reala, bruneta sexy,

naturala, pot fi cea mai buna alegere pentru masaj, daca ai bun simt si esti un barbat discret, te incadrezi in cerintele mele. Suna-ma iar restul vine de la sine. 250 L; (0735.688.170 caty.caty19@yahoo.com 29. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 30. Baba Novac, noua in zona iti pot oferi

56. Unghii gel si Gene 3D 130 super ofer-

un masaj de relaxare pe placul tuturor barbatilor mai multe detalii se pot da doar la telefon, 50 L; (0728.557.844

57. Unghii gel si Manichiura semiperma-

31. Beatrice, arat super si fac masaj erotic fenomenal snt exact fata din poza. Iti pot da mai multe poze daca ma suni. Sunt o rebela cu multa experienta in masaj erotic de top 190 L; (0720.105.312

ta. Tips /intretinere doar 50 lei. Gene 2D 110 3D 130, zona Teius in blocul cu salonul Magic. Rahova, 40 L; (0765.431.141

nenta Proaspat absolventa de curs unghii cu gel ?i manichiura oja semipermanenta, va astept cu drag sa dau culoare unghiilor dumneavoastra. Produse de calitate, preturi mici si atmosfera relaxanta :) (0755.894.264

Masaj 1. 13 Septembrie servicii ireprosabile,

masaj de relaxare, la domiciliul meu, 100 L; (0736.725.495 2. 13 Septembrie, acasa la mine sau hotel ofer masaj de relaxare care se efectueaza pe tot corpul, sunt o tanara de 25 de ani, te astept sa te relaxezi, no sex 100 L; (0768.743.015 diana_diana69@yahoo.com 3. Abate drumul tau spre o relaxare placuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

32. Berceni, bd. Alexandru Obregia,

blonda am 25 ani, servicii de calitate, igiena si bun simt, confidentialitate si intelegere tarif real 60 Lei sau 120 Lei, domnisoara cu forme placute, curata, ten alb, masaj cum iti place, 11-20 60 L; (0720.092.693 33. Bianca, matura cu forme, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului. 40 L; (0723.498.992 34. Bianca, maseuza cu atestat Calitate,

rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 ani ofer masaj profesional d-lor manierati intr-un cadru intim si placut la domiciliul meu, 200lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; (0720.078.311 35. Bianka 35, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0723.498.992 36. Blonda finuta curata draguta 34 de

ani ofer domnilor draguti masaj si delicioase clipe ptr mai multe detalii sunama. Singura in locatie poze reale, (0768.177.993

4. Adelina 32 de ani maseuza inalta, cu forme senzuale si experta in arta masajului. Vino intr un ambient discret pentru a te simtii bine. Nu vei fi dezamagit. Titan Auchan, 60 L; (0730.498.538

37. Blonda matura dornica de nebunii, te astept la un masaj de relaxare cum nici nu ai visat. Vino sa iti demonstrez ce inseamna calitatea. Eroii Revolutiei 100 L; (0720.014.700

5. Adelina 32 de ani, maseuza draguta cu forme senzuale si experta in tot ceea ce fac. Vino intr-un cadru discret pentru a te relaxa pe deplin, Titan Auchan 60 L; (0730.498.538

38. Body masaj, Dana, 28 ani, 1.70, 60 kg, bruneta. Ofer body - masaj (ulei) 30 min/50 lei. Masaj de relaxare (picioare + spate) 1 h/100 lei. Zona Drumul Taberei. 50 L; (0735.322.288 ssweetpurple909090@yahoo.com

6. Adina, 32 de ani, bruneta titrata, cu experienta, o fire placuta, calma si rabdatoare, ofer masaj de relaxare si terapeutic in conditii de lux, Piata Alba Iulia, 200 L; (0730.874.651

39. Bruneta 27 de ani, zona Dristor Kau-

7. Adina, Unirii, doamna matura, inalta, foto reale, ofer masaj erotic domilor maturi si manierati in locatia mea, zona Unirii, Nerva Traian, poze reale, discretie, igiena, seriozitate, rog nu deranjati inutil. 200 L; (0765.869.290/ 0733.709.046 8. Alege un masaj adevarat, de calitate,

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel 130 L; (0731.515.140

fland, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Locuiesc singura. 50 L; (0733.782.676

40. Bruneta 30 ani te astept la mine in locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac, 50 L; (0769.183.062 41. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 42. Bruneta efectuez masaj de relaxare

intr-o atmosfera calda si placuta. Mai multe detalii la tel. Zona Dristor, 50 L; (0763.978.947

manierati care stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755

43. Bruneta stilata, masaj de relaxare, toate tipurile experienta, calitate, igiena aer conditionat pentru domni, generosi relaxare maxima, locatie Militari, metrou Gorjului, 50 L; (0725.819.146/ 0799.197.850

10. Alice, 36, Buna, sunt o bruneta

44. Bruneta, 20 de ani, cauti calitate fara

9. Alice 27 ani, poze reale, astept domni

37. Masaj la tine acasa: sanatate si relaxare, viata moderna este foarte solicitanta. Organismele sunt obosite, tensionate, au nevoie de relaxare. Au nevoie de masaj. Terapeut maseur cu experienta ofer servicii de masaj somatic, de relaxare; 100 L; (0767.261.668

pasionala, tandra si rabdatoare, cu mult bun simt, ofer masaj de relaxare si erotic domnilor manierati si generosi intr-un cadru intim si discret, 60 L; (0720.227.178 ami_ja@yahoo.com

38. Masaj profesional de relaxare si cosmetica: masaj terapeutic, sportiv la maini si picioare, anticelulitic, reflexogen, relaxare, masaj lombar, la coloana, cervical, capilar, facial si cosmetica 50 L; (0765.779.266

11. Alina 21 de ani maseuza supla, manierata si tandra. Te astept pe tine domn care sti sa te respecti intr un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0721.964.205

graba. Suna-ma. Ofer masaj terapeutic si masaj corporal de intretinere. Prosoape curate, igiena, aer conditionat. Pt. detalii in plus, suna-ma, 300 L; (0764.905.863 45. Buna, vrei sa ma cunosti, suna-ma.

Singura in locatie poze reale nu raspund la privat. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase. (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com

46. Caty, Lena, Raluca, Micky, Vera, Georgiana, Vicky, Emy, Izza, Amalia, Ana, Nadia sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru, situat pe strada Baba Novac, nr 9i. Tandrete si pasiune, rasfat si relaxare, calitate si lux gasesti doar aici, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 47. Cauti ceva inedit, am creat special

pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 48. Cel mai nou salon de masaj erotic, preturi incepand cu 140 Ron, salonul se afla intr-o locatie centrala, accesibila din orice zona, totul este nou, 140 L; (0727.646.456 49. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 desiree.masaj@yahoo.com

50. Clipe de vis Excess Massage va invita

sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660 51. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 52. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 53. Cristina, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt detalii sunama, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 54. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit

de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor,rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 55. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 56. Diana 37, bruneta slim fara fite, rabda-

toare, sociabila ofer masaj erotic si de relaxare domnilor generosi si pretentiosi. Se ofera discretie; 100 L; (0720.223.891 ami_ja@yahoo.com

57. Diana, buna, daca vrei sa te rasfeti te

astept in locatia mea discreta si curata pt. un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan, Trapezului. 60 L; (0735.232.246

58. Diana, doamna matura, ofer masaj de relaxare pe tot corpul intr-o locatie curata si discreta. 80 L; (0724.448.220 59. Diana, 35 ani, singura zona Obor, bruneta finuta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare, super calitate, 100 L ora, 100 L; (0769.857.366 60. Doamna 34 ani, experienta, atestat, ofer masaj de relaxare profesional, masaj terapeutic, cervical, lombar, capilar, locatie centrala, dicretie, o sedinta dureaza o ora si se efectueaza pe masa de masaj. 100 L; (0732.937.889 61. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com 62. Doamna 39 ani, ofere masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona bdul Mircea Voda, 70 L; (0765.339.151 63. Doamna blonda, Bianca 37 ani iti pot

oferi un masaj de neuitat la domiciliu meu. Mai multe detalii la tel nu radp la ms si nr privat. Militari. 60 L; (0724.931.269 64. Doamna blonda, servicii totale, masaj relaxare prin manevre tranzitorii toracale tehnici de rulare/ frictionare, de revigorarea circulatiei sangelui in urma inflamatiilor si gama entorselor. Obor-Mosilor. 150 ron ora, 100 L; (0726.508.066 65. Doamna calda, pasionala, te astept sa te alint, matura 47 de ani, atenta la cerintele dvs, astept domnii dornici de o evadare din stresul cotidian la un masaj erotic, body-erotic, relaxare totala intr-un loc intim, discret. Rog seriozitate. Suna, 100 L; (0729.443.193 66. Doamna matura bruneta stilata ofer

masaj, companie placuta, igiena si discretie, foto reale, zona Unirii. Detalii la telefon 100 L; (0748.405.863 67. Doamna matura 45 de ani bruneta educata fara fite, te astept in locatia mea sa te rasfat cu un masaj, mai multe detalii la telefon. Zona splaiul Unirii 100 L; (0722.335.715 68. Doamna, 32 ani, masaj si companie

placuta, mai multe detalii la telefon, sunt atenta, discreta, pasionala, rabdatoare, Zepter, Unirii, 150 L; (0729.450.630

69. Doamna, 38, eleganta, discreta, ofer masaj de relaxare, singura in locatie, poze 100% reale. Bulevard Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, nu rasp la nr privat. Program l-v: 10-20/21. S: 10-14/16, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 70. Doamna, 39 ani, ofer masaj de

relaxare si intretinere corporala. Exclus sex. Zona bdul Mircea Voda, 70 L; (0765.339.151 71. Domnisoara, Unirii Dulce foc, te invit

in locatia mea pentru un masaj revigorat de relaxare. Te astept, 100 L; (0738.522.858 Badboss94@yahoo.com 72. Dristor 2 buna sunt o fata sexi si jucausa cu chef de nebunii te astept in locatia mea pentru masaj relaxare 70 L; (0765.127.530 tu.tu@yahoo.com

73. Dristor 2 noua in zona, draguta si fin-

uta vino sa ati ofer un masaj de calitate. Fara graba 50 L; (0765.766.217 74. Dristor 2, bruneta, ochii verzi, par lung, inaltime 1.70, 58 kg, masaj, 70 L; (0785.039.887

80. Drumul Taberei, bruneta 24 ani ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor generosi si manierati. Intr-un ambient discret si curat, poze reale, 100 L; (0723.817.877

113. Masaj Bruneta 21 de ani, ofer masaj

81. Eliza, 21 de ani, Dristor. Noua in zona

114. Masaj bruneta 26 ani te astept la

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, locul perfect perfect pentru tine, clipe de liniste si relaxare absoluta. 80 L; (0721.554.614

82. Eroii Revolutiei Maria, 35 de ani, 1,69 m, 52 kg. Doamna blonda, curata, ingrijita si foarte carismatica ofer masaj la domiciliul meu. Pentru mai multe detalii si o eventuala intalnire suna-ma 50 L; (0741.956.770

84. Estera 50 ani plus masaj terapeutic si

de relaxare. Garantez eficienta si igiena. Locatie de lux, doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287

85. Estera, 50 ani plus Masaj terapeutic si de relaxare. Locatie de lux. Garantez eficienta si igiena. Racoare, doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google; (0724.184.287 86. Excess Massage, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 87. Fantasy Masaj, Calea Floreasca Iulia,

Delia, Roxy, Ela si Larisa abia asteapta sa te cunoasca. Hai la un masaj de calitate intr-o locatie cocheta si discreta pe Calea Floreasca, pozele sunt reale: www.fantasymasaj.ro 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 88. FAVORIT Drumul Taberei roscata sti-

lata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820 89. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com 90. Favorit, Drumul Taberei, roscata stilata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820 91. Finuta si draguta, te astept intr-o locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Unirii, Zepter, 60 L; (0725.473.852

79. Drumul Taberei bruneta reala te

astept la mine pt. un masaj asa cum nu ai visat. Mai multe detalii la tel., 60 L; (0761.805.793

30 de ani, constitutie atletica si o prezenta placuta, ofer masaj de relaxare si detensionare doamnelor care isi doresc sa iasa din rutina zilnica printr-o experienta speciala. 250 L; (0748.348.293 masajantonio@yahoo.com

146. Masaj relaxare pentru doamne, 38 de ani, constitutie atletica si o prezenta placuta, folosesc masajul sa iti ofer ceea ce ai nevoie acum, acordand atentie fiecarui centimetru al pielii tale pana atingi starea de relaxare dorita. 150 L; (0040745878029 masajantonio@yahoo.com 147. Masaj si reflexoterapie Doamna tehnician maseur cu experienta execut masaj de relaxare, anticelulitic, terapeutic, reflexoterapie si drenaj limfatic. Rog seriozitate. (0754.634.248 148. Masaj terapeutic si de relaxare la domiciliu tau Masajul are un efect de relaxare foarte profund, la nivelul intregului corp si faciliteaza declansarea mecanismului de auto-vindecare. Ofera ajutor in:anxietate, depresie, migrene, dureri de spate, 60 L; (0723.259.300 bowentehnique@gmail.com

119. Masaj de relaxare ofer masaj de relaxare, uleiuri cu arome, discretie totaladeplasare si la domiciliu. numai doamne si domnisoare,exclus barbati, 100 L; (0770.934.596 ady_alexey@yahoo.com

149. Masaj, buna sunt Sonya, sunt o persoana serioasa, curata si cu bun simt, am aceleasi pretentii de la persoanele care ma viziteaza pentru a le oferi un masaj de relaxare. 200 L; (0734.898.256/ 0734.898.256 sonia_2017@yahoo.com

120. Masaj de relaxare profi pe masa de

150. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

relaxare. Pret in functie de timp. Doamna matur? cu forme; (0764.152.740

121. Masaj de relaxare si tonifiere. Buna

Ana ma numesc am 24 de ani. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare. Singura in locatie, 50 L; (0762.172.734 122. Masaj de relaxare totala la domiciliul

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0760.839.801

123. Masaj de relaxare, body, jocuri ero-

tice, kiss. buna iubitule, sunt Elena, te invit in locatia mea la o sedinta placuta de masaj, discret, aer conditionat, accesorii unica folosinta, muzica jazz, confort lux, te vei simti placut.Suna-ma. 200 L; (0721.609.296 124. Masaj deosebit la tine sau la hotel blonda fara fite, iti ofer un masaj de relaxare. Fara graba pt mai multe detalii. Suna-ma, doar deplasari (0731.536.906 125. Masaj Dristor, te astept la mine pen-

tru un masaj revigorant 100 L; (0784.691.818

126. Masaj erotic Oferim o experienta senzuala de neuitat, cu cerinte speciale erotice. Masajul este arta ce se creeaza prin atingere si are la baza principii simple ale tehnicii masajului erotic, 150 L; (0730.222.260 127. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

151. Masaj, doamna matura, blonda min-

iona ofer diferite tipuri de masaj, 150 L; (0737.128.618

152. Masaj, noua in Bucuresti, buna, numele meu este Cleo, am 27 ani, inalta, 1.80 m, sunt o femeie ingrijita si educata. Ofer masaj total domnilor dornici sa iasa din rutina zilnica. Pentru mai multe detalii ne auzim la telefon; 200 L; (0723.834.200 153. Masaj, noua pe site te invit la mine pentru un masaj de relaxare total. Discretie si igiena, nu ezita, pentru mai multe detalii suna-ma, (0743.669.916 154. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 155. Masaj. Vino la mine. Eny, 24 de ani,

1.68, 52 kg. Te invit in locatia mea pt a-ti oferi o sedinta de masaj de relaxare. Nu sunt fitoasa nu te grabesc. Locatie de lux, 50 L; (0762.172.734

masajde relaxare, zona Zepter, 100 L; (0738.094.897

156. Masaj. Buna bruneta finuta, curata, draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529

93. Happy tantric hour, Sweet Touch Mas-

128. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

157. Masaj. Buna Vrei sa ma cunosti suna-ma. Singura in locatie, poze reale, 34 de ani, finuta, draguta si curata ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma; (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com

92. Graviduta, bruneta, 1.74, 56 kg, ofer

sage vine in intampinarea voastra cu o oferta incendiara. Tantric massage 160 Ron/ora de luni pana vineri intre orele 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o experienta de neuitat 160 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

94. Inna, miniona, o doamna cu un carac-

ter aparte, matura, mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, 100 L; (0757.266.841 95. Jovial Place Masaje profesionale incepand de la 80 ron-h. Te asteptam sa experimentezi placerea unui masaj asa cum nu ai visat, 80 L; (0763.581.129

96. Karina, doamna stilata, cu bun simt ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt ce pun pret pe calitatea serviciilor nu pe cantitate. Locatie curata si discreta. Deplasare doar la hotel. zona Mall- Vitan- Unirii, 300 L; (0734.504.862 97. Katy 27 ani, noua in zona, astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare, la domiciliul meu discret si curat Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994 98. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel. 80 L; (0725.874.994 99. Katy 27 ani, poze reale, finuta si draguta astept domni pretentiosi ce apreciaza calitatea nu cantitatea, la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 100 L; (0729.060.755 100. La hotel sau la tine, buna ofer masaj

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel, doresc sa va ofer 1 ora de masaj, speak english. 300 L; (0732.767.425

101. La mine sau la tine Blonda matura, 33 ani. Experienta face diferenta. Stiu ca aflandu-te pe aceasta pagina cauti o maseuza care sa iti placa si cu care sa te simti bine bine. Zona Unirii, (0765.710.793 Ana.mihaela39@yahoo.com 102. La mine zona Mihai Bravu Te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 103. La mine zona Mihai Bravu, te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 129. Masaj erotic cu bombe sexy in jacuzzi si sauna maseuzele noastre sunt adevarate modele. Fetele ofera toate tipurle de masaj erotic. 190 L; (0737.709.719 130. Masaj erotic cu fete superbe pentru gusturi alese, fetele din poze sunt 100% reale, poze facute in salon, si le gasesti zilnic doar la Attraction Club Massage, salon de lux. Maseuzele noastre sunt de o frumusete spectaculoasa si au un corp perfect. 190 L; (0734.766.416 131. Masaj erotic Fantasy Calea Floreasca te invita la un masaj erotic de calitate intr-o loca?ie discreta si amenajata cu gust pe Calea Floreasca. Te asteptam, 120 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 132. Masaj erotic GFE, pasiune, seductie,

maseuze sexy si frumoase va asteapta in salonul nostru pentru a da frau imaginatiei printr-un masaj pasional. Doar aici vei fi innebunit de soapte tandre si atingeri delicate. Pozele sunt 100% reale. 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 133. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 134. Masaj erotic, seductie, discretie, Nir-

vana Massage, salonul cu peste 10 ani vechime, va invitaintr-o locatie de lux din zona Cotroceni pentru a petrece clipe de vis in compania maseuzelor noastre, experte in arta seductiei si masajului, 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com

135. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 136. Masaj erotic-fantezie Salonul de masaj erotic Jade Palace va invita sa va traiti fanteziile cele mai indraznete intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret, 150 L; (0732.118.800/ 0732.118.800

daca te ai saturat de graba si poze false, te astept la mine intr un ambient calm si relaxant. Masaj de relaxare 30 min 80 Ron sau 1h 120 Ron. Ma poti suna non stop, zona Dristor, 80 L; (0767.524.306

137. Masaj la domiciliul clientului atestat tehnician maseur. Masaj 100% profesional somatic, relaxare, tonifiere, între?inere, cervical se poate si inghinal 100L/1h. Reflexoterapie 50L/30 min. Nu erotic. Nu sex, (0738.294.773/ 0738.294.773

105. La mine, zona Mihai Bravu, te invit

138. Masaj la hotel Bucuresti, daca esti in

104. La mine, Dristor, poze recente/ reale

pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 106. La tine sau la hotel ofer cel mai bun

masaj. Blonda, inalta. Suna-ma si nu vei regreta. Hai sa petrecem cele mai frumoase clipe, 150 L; (0760.244.909

107. La tine sau la hotel, Alina una dintre

putinele maseuze care au poze reale pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac sa te relaxaxezi cu diferite tehnici ale masajului. 150 L; (0738.031.004 108. La tine sau la hotel, Alex, vin sa iti

ofer un masaj relaxant. Suna-ma nu vei regreta 200 L; (0762.677.757 109. Larisa sunt o roscata fara fite si fig-

110. Laura 31 ani, ofer servicii de calitate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon, zona Teiul Doamnei ap. de Obor. 60 L; (0744.819.981

ani, 1.70, 50 kg, te invit la mine pentru un masaj total, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii la tel. 150 ora. 100 L; (0762.478.045

118. Masaj de relaxare domnisoara 19 ani, acasa la mine efectuez masaj de relaxare intr-o atmosfera calda si linistita. Poze reale, 100 L; (0769.520.493

145. Masaj relaxare pentru doamne peste

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253/ 0769.994.064

76. Dristor 2, noua pe site, buna sunt Larisa iti pot oferi masaj de relaxare fara graba sau fite, 70 L; (0734.677.674 tu.tu@yahoo.com

78. Dristor, noua pe site, Madalina 30

115. Masaj profesional pe puncte si canale de energie, ambient placut, locatie decenta. Zona Timpuri Noi; (0762.725.283

117. Masaj de calitate, Simona 22 ani, Calea Vitan preturi de la 80 lei, ofer masaj de relaxare doar persoanelor curate si educate intr-o locatie centrala si igienizata. Discretie maxima. Garantez revenirea. (0734.408.095

uri, te astept intr-un cadru intim si discret sa iti ofer un masaj de relaxare si tonifiere al corpului tau. Cer si ofer discretie maxima. Unirii Zepter, 50 L; (0725.128.535

77. Dristor, buna, doamna bruneta, ofer servicii de calitate, masaj de relaxare si tonifiere, la mine acasa. Locuiesc singura. 50 L; (0763.978.947

mine pt. a te relaxa cu diferite tipuri de masaj. Mai multe detalii la tel. Drumul Taberei 60 L; (0761.805.793

116. Masaj profesional, pe puncte si canale de energie, ambient placut, locatie decenta zona Timpuri Noi; (0762.725.283

75. Dristor 2, Buna, sunt Andreea o fata

dulce, jucausa, te astept in locatia mea pentru servicii totale de masaj, 60 L; (0767.409.039 tu.tu@yahoo.com

de relaxare, domnilor stilati, dornici de relaxare si rasfat, intr-o locatie centrala de lux unde igiena si discretia ma reprezinta. Poze reale, 200 L; (0721.308.203

83. Estera 50 ani plus masaj terapeutic si

de relaxare intr-o locatie de lux, in compania unei doamne stilate, selective. Rafinament, discretie, intimitate. Garantez eficienta si igiena, amanunte pe Google (0724.184.287

5

111. Marra, selecta, open mind (1.70 m, 59 kg, 35 de ani) discretie, (singura) bun simt si pasiune, materializate intr-un masaj sweet touch memorabil. Pansament pt. trup si suflet (bd. Magheru, Romana) 200 L; (0799.664.040 112. Masage for ladies, hotel room massage, 30+ years old, someone very pleasant and balanced, I will offer you a reinforcing and relaxing massage for one or two hours, of your choice, using natural coconut oil. See you soon, 150 L; (0040745878029

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 139. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor, fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 140. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906 141. Masaj Lucky Love salon de masaj si

night club, te cheama la o experienta de neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, senzuale si frumoase fete. Masaj de relaxare, erotic, striptease, intim ladies show 100 L; (0722.110.003/ 0754.035.723 luckymasaj@yahoo.ro

142. Masaj pentru doamne Tanar sportiv 36, 192, 92, execut masaj profesional pentru doamne si domnisoare. Maxima discretie, 200 L; (0721.541.039

158. Maseur, barbat execut masaj 100%

professional, masaj de relaxare, sportiv, cervical, aromaterapie, anticelulitic, terapeutic, (sedinta de masaj 60 minute - 70 Lei) Prg: zilnic 08:00-21:00 (exclus conotatii sexuale, erotic), 70 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com

159. Maseuza cu atestat efectuez masaj

% profesional, masaj terapeutic si de relaxare, sedinta dureaza 70 minute si costa 100/Lei. Prg: L-D 09:00 21:00, Nu suna?i inutil.Nu stau nud,nu fac masaj erotic, exclus sex. Multumesc! Detalii: Tel; 100 L; (0738.164.616

160. Maseuza cu atestat. Roxy 200 lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, (0731.646.555 161. Maseuza noua in zona Unirii, Buna,

Adina este numele meu am 28 ani, daca doresti sa iesi putin din rutina zilnica te astept alaturi de mine intr-o locatie centrala. Ofer masaj erotic total fara prejudecati, 200 L; (0799.364.462

162. Maseuza pentru salon remodelare corporala salonul Line Body Care angajeaza persoane de sex feminin cu experienta pentru masaj, LPG Cellu M6 si remodelare corporala. Salonul este situat in zona Unirii (0746.112.266/ 0785.861.861 contact@linebodycare.ro 163. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. 100 L; (0720.084.742 164. Maseuza tanara, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, te astept intro locatie de lux pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Disponibilitate pana la ora 20:00, 150 L; (0760.070.924 165. Matura, 37, eleganta, aspect fizic foarte placut, ofer masaj de relaxare de calitate. Singura in locatie. Poze absolut reale. Pentru cei care ma cunosc. Va astept cu drag, 200 L; (0730.138.339 166. Matura, Universitate, sunt Delia, am

35 de ani, sunt o blonda mignona cu ochi albastri, sani numarul 3, vesela si senzuala. Masaj, discretie, ingiena, relaxare. 100 L; (0729.574.688

167. Maya foarte draguta, cu experienta in

domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii la telefon, locatie 3 minute Unirii, 200 L; (0736.674.940

168. Mihai Bravu, noua in oras, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat, discret, cu siguranta te vei simti minunat. 50 L; (0728.557.844 169. Milena, Decebal, te invit la mine in locatie pt. un masaj de cea mai buna calitate, un adevarat rasfat in arta masajului, relaxare, tonifiere, pozele sunt reale si imi apartin, Decebal. 200 L; (0726.444.008 170. Militari complex Sir noua, bruneta draguta, curata, cer si ofer igiena si discretie. Ofer servicii de calitate domnilor generosi masaj de relaxare, pt. detalii contacteaza-ma, 100 L; (0744.156.613 171. Militari, Mc Donalds Virtutii, noua in zona, bruneta vesela, te astept la masaj de relaxare si intretinere corporala, garantez discretie si curatenie, poze reale, 100 % din locatie, program de la 9.00 la 18:00 zona Militari, 100 L; (0758.668.672 172. Militari, MCDonalds Virtutii bruneta frumoasa, o femeie in adevaratul sens al cuvantului, ofer diferite tipuri de masaj, numai in locatia mea d-lor discreti 100 L; (0758.668.672

143. Masaj profesional cu atestat, toate tipurile (relaxare, tonifiere, drenaj limfatic, terapeutic). Exclus erotic, va rog nu insistati, 150 lei pentru 90 min, zona Tineretului; 150 L; (0775.192.240

173. Militari, Virtutii, Andreea, 30 de ani, 56 kg, 1.68 m. Am poze reale, ofer masaj de cea mai buna calitate, te astept de la ora 8:00 la 19.00. Pt. mai multe detalii contacteaza-ma, este loc de parcare, 100 L; (0758.940.431

144. Masaj relaxare adevarata natura, esenta sufletului nostru este valoroasa merita aprecierea pasiunii vazuta prin ochii mintii si ai trupului. Valoarea sa consta in frumusetea momentului de relaxare; (0738.147.210

174. Militari, Virtutii, parcare in fata blocului stradal, aer conditionat, vino sunt acasa, la mine civilizat dus, prosope curate, draguta, ma implic cu placere masaj terapeutic, sunt singura, 100 L; (0751.622.253

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

18 septembrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 175. Miruna reala 100% Buna te astept la

mine pt a-ti impartasi tainele masajului corporal intr-o ambianta placuta si curata, sunt o fata sociabila educata si cu bun simt, te astept, 100% reala, 60 L; (0720.909.174 176. Moldoveanca matura 39 ani, ultra-

central, matura, sociabila, stiu ce vrei, 39 ani reali. Sunt o dama pasionala si cu rabdare. Ofer momente unice intense dnilor, masaj de relaxare, french kiss, atingeri. Port tinuta foarte sumara. 100 L; (0734.527.639 177. Monica 34 de ani. maseuza cu

forme senzuale, comunicativa si foarte atenta cu tine domn generos. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325 178. Noblesse Unic, salon masaj erotic

nud masaj erotic nud de calitate. 25 maseuze sexy. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Doar fotografii reale pe site. Profesioniste 200 L; (0727.148.861 179. Noua domnisoare te asteapta pentru

un rasfat Royal intr-un cadru intim, nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina exterioara, lenjerii si prosoape curate si parfumate, locatie lux, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

180. OCTAVIAN GOGA, Cauti ceva difer-

it, o intalnire altfel? Masaj de relaxare pentru placerea ta. Doua fete te asteapta pentru un trio intr-un cadru intim si discret. Locatie proprie. Ne rezervam dreptul de a selecta clienti. 220 {; (0732.917.743

181. Ofer masaj de calitate doar la hotel, domnisoara frumoasa cu experienta in arta masajului, ofer domnilor cu bun simt si generosi momente de relaxare. Doar la hotel, va rog nu deranjati degeaba 250 L; (0737.439.261 182. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 183. Pisicuta alintata, te astept sa ne jucam, bruneta tandra si pasionala ofer domnilor clipe speciale de relaxare, masaj erotic, body pe tot corpul cu uleiuri parfumate intr-un cadru intim, placut. Posibil si la tel. Seriozitate, (0724.991.362 184. Placerea ta, Lamour Vrei sa maresti

doza de satisfactie, alege masajul erotic la L amour. Placere unica, masaj erotic special. Vino traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte, 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 infolamour@yahoo.com 185. Poze noi, facute in locatie, 27 de ani,

ofer masaj de relaxare domnilor foarte pretentiosi pentru care igiena este un aspect foarte important, 200 L; (0726.597.992 186. Poze reale Buna, Sara blonda, ochii

caprui, 1.62 inaltime, ofer domnilor generosi masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta piata Rosetti, singura la locatie, 120 L; (0720.183.900 187. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 188. Poze reale, pot dovedi cu tatuajele.

Buna, sunt Sara, noua in zona, blonda cu ochii caprui ofer domnilor generosi masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta, Rond Alba iulia vino si nu vei regreta. 120 Ron/1 h, 120 L; (0720.183.900 189. Promotie dominare si masaj erotic vip fantezie Promo Noblesse Unic, masaj relaxare, body si erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feetfetish, high heels. Promotie joi, orele 1223, 250 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 190. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 191. Rasfat si calitate Dessiree va ofera

masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 192. Relax and reflexotherapy massage, happy-end Hello my dear, I'm Elena, lovely masseuse with real photos and videos. You find me in Bucharest center, discreet and very clean house, air conditioner and luxurious confort, you will feel relaxed, 200 L; (0721.609.296 193. Roscata draguta, experimentata si

pasionala, te astept intr-un cadru intim si discret pentru un masaj exceptional, Intercontinental, Magheru, 150 L; (0736.148.032 194. Roxana. Masaj profesional Hello i m

Roxi, i have 28 years and i offer you a verry good and profesional massage. Call me if you want something diferents. Hotel visit; 200 L; (0731.646.555

195. Roxy Bruneta 30 de ani 1.76 si 65 de

kg daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Zepter, 50 L; (0763.098.030 196. Rubin Masaj, daca esti in cautarea

unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta. Aici gasesti tot ce doresti, 80 L; (0765.505.383

197. Salon lux Baba Novac Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

198. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 199. Salon lux Baba Novac Seductie erot-

ica cu domnisoare sexy si atragatoare intro atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

200. Satena ofer masaj de relaxare reala, selectiva, 27 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit si romantic domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie, zona P-ta Alba Iulia 150 L; (0737.427.410 201. Scapa de caldura, racoreste-te in jungla Amazonia te asteptam la un super masaj erotic si de relaxare in cea mai racoroasa locatie din Piata Victoriei.www.amazoniamasaj.ro 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 info_amazonia@yahoo.com 202. Servicii de calitate, Ana, kinetoter-

apeut, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta, la mine sau la hotel, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea. 150 lei. 150 L; (0726.303.293

203. Servicii speciale dominare, masaj

fantezie, camera speciala dominatrix la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861

4. Aer Instal Service Service- intretinere pentru o gama foarte larga de aparate de aer conditionat precum si pentru aparate frigorifice (frigidere, lazi frigorifice, vitrine frigorifice, camere frigorifice, (0724.229.928/ 0768.703.293 info@aerinstal.ro

204. Sevicii de dominare la cel mai inalt

5. Ajutor tehnician Telekom Romania,

nivel Royal Place Massage vine in intampinarea clientilor cu un serviciu nou de dominare, erotic massage, body massage si relax massage intr-o locatie centrala curata absolut totul este nou. Free bar. 240 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

partener Telekom, Orange, angajam ajutor de tehnician pentru executie lucrari de telecomunicatii, instalatii electrice de curenti slabi. Salariu negociabil in functie de capabilitate si rezultate. (0764.237.744/ 0764.237.744 yannis_art_design@yahoo.com

205. Simona 22 ani, poze reale 100%, mall Vitan, bruneta draguta si foarte curata, 52 kg, inalta 1.75 cm, sani nr. 3, corp lucrat la sala, 100% reala. 80 L; (0722.727.511

6. Asiguram montaj si reparatii aer conditionat. Asiguram servicii de montaj, service si reparatii echipamente aer conditionat si ventilatie, montaj si service pentru vitrine frigorifice, camere frigorifice, (031.435.17.60/ 0723.027.352 aeroclimvid@gmail.com

206. Simona, 39 de ani. Doamna matura

cu forme apetisante iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru discret si curat. Titan Trapezului, 60 L; (0732.721.047 207. Singura in locatie, masaj Drumul

Taberei, ai putin timp la dispozitie si cauti un moment de rasfat vino în locatia mea. Sunt o fata cu bun sim, gingasa si jucausa, atenta la dorinte tale, poze 100% reale, contacteaza-ma, 50 L; (0737.425.048 Cristyna20@gmail.com 208. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in

Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si cativa km de tine, o fata cu forme rubensiene te asteapta intr-o locatie de lux cu maxima igiena si cofidentialitate pentru a te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 209. Sonya bruneta reala, educata si selectiva ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare, terapeutic si body masaj intr-un ambient discret si curat. Zona Unirii, Zepter, 100 L; (0720.716.956 210. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista 200 L; (0725.458.291 211. Sunt Irina, model de top, daca vrei o

experienta erotica cu un top model, atunci te astept zilnic la mine, intr-o locatie de lux 190 L; (0720.247.193 212. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 213. Te astept in locatia mea pt. a te relaxa cu un masaj de neuitat. Mai multe detalii la tel. Drumul Taberei 60 L; (0720.357.089 214. TheMensMasaj Buna, te asteptam

in locatia noastra din centrul istoric sa petreci clipe intense alaturi de cele 6 domnisoare. Servicii de calitate pana la relaxare, 150 L; (0730.239.324 Themensmasaj@yahoo.com

215. TheMensMasaj Suntem profesion-

7. Automatizari, reparatii, service, piese

si intretinere centrale termice, piese originale, curatari chimice si ventilatie, reglaje crestere randament, reparatii placi electronice pe loc. Promptitudine garantie asigurata. Florin Bucuresti-Ilfov (0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com 8. Autorizat, asigur reparatii masini auto-

mate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

9. Calculatoare, configurari sisteme, instalare Windows, antivirus, montaje componente, consultanta, analiza performante calculator, deplasare client; (0762.905.791 10. Calculatoare, service laptop, insta-

lare Windows, servicii profesionale, instalari Windows 10, 7, XP, reparatii laptopuri, calculatoare la domiciliu in Bucuresti, devirusari, recuperari date, configurare router wireless, si in week-end, Cristi. 50 L; (0775.175.832 11. Centrale termice, reparatii urgente,

instalatii sanitare, electrice, termice; (0775.523.343/ 0764.285.335

12. Daca ai probleme aparatul foto sau camera video, reparatii aparate foto in laborator propriu, personal autorizat si cu o vasta experienta in domeniul reparatiilor electronice.Important! Daca ai probleme nu ezita sa ne contactezi; (0720.667.800/ 0745.410.179 reparatielectronice@yahoo.com 13. Decodare, deblocare, reparatii iPhone decodare oficiala si permanenta, neverlocked, telefonul va suporta update de soft ulterior, majoritatea operatorilor (retelelor) din lume. Se decodeaza orice versione iOS 14. Decodare/ decodez orice Samsung

pe IMEI - Vodafone RO/Orange RO. Decodez orice model Samsung (telefoane sau tablete) pe baza seriei IMEI (cu cod nu se pierde garantia produsului). Valabil numai pentru retele de Romania, 70 L; (0734.621.612 15. Depanez calculatoare instalare Win-

32. Instalez Windows 10 - 8.1- 7 cu Licenta si Drivere pe 32-64 biti , pret 45 Lei. Instalez Office cu licenta. Instalez aplicatie Filme si seriale 2017, Instalez Antivirus cu licenta,Instalez drivere,optimizari, aplicatii, codecuri, programe si softuri, 45 L; (0722.491.955/ 0722.491.955 chancristy@yahoo.com 33. Instalez Windows 10-8-7 cu drivere si

licenta la domiciliul dvs. Ai un calculator/ laptop care merge greu, are virusi, da tot felul de erori, se inchide singur, apare ecran albastru, apar tot felul de reclame nedorite (0721.185.721 34. Masini automate de spalat, acum asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

35. Masini automate de spalat, aragazuri, frigidere, ac, electrocasnice, electronice, tv, electrice orice tip, repar, instalez, programez, resetez; (0727.279.319/ 021.444.14.17

care freon execut montaj aer conditionat, demontaj, incarcare freon, (0755.576.520

Bucuresti si Ilfov. Firma noastra asigura montaj si service aer conditionat indiferent de marca sau capacitate BTU, la cele mai acceptabile preturi de pe piata. Vanzare aparate de AC. Instalarea (montaj), 250 L; (0761.963.661 40. Montare, demontare asamblare si reparatii mobila montaj mobila Bucuresti, decupare blat de bucatarie, accesorii mobilier oferim servicii profesionale. Reparatii mobila, asamblare mobila, amenajari interioare, mobilier modern, preturi avantajoase. (0764.550.305 41. Montez si repar aer conditionat demontaj, reparatii, igienizare, incarcare freon (0770.514.876 42. Repar la domiciliu masini de spalat, frigidere refacem cuve capsulate cu rulmenti de cea mai buna calitate (skf)kit, programatoare (placa electronica) oferim garantie.Reparam toate tipurile de masini de spalat automate indiferent de problema (0723.769.880 43. Repar masini spalat la domiciliu garantie 1 an particular, avand vechime de peste 20 ani in acest domeniu, repar masini de spalat, la domiciliul dv., indiferent de marca, model, defectiunea prezentata. Ofer garantie 1 an de zile (0722.509.635 44. Repar masini spalat, Ariston,

Whirlpool, Ardo, etc., garantie; (0767.177.665/ 0722.327.483

45. Reparatii aer conditionat, service

217. Titan, metrou, vino sa te relaxezi

un masaj de relaxare placut. Discretie si igiena. Nu raspund la nr. privat, (0745.702.713 baddboss94@yahoo.com 219. Vitan intr-o lune agitata ofeta-ti un moment de placere. Un masaj de relaxare intr-un cadru intim si discret pt. placerea ta. Locatie personala. Pozele imi apartin. Imi rezerv dreptul de a selecta clientii, 500 L; (0732.934.302

18. Doriti service pentru aer conditionat rapid ? servicii oferite de firma noastra: montaj, relocare unitate interioara, relocare unitate exterioara, incarcari cu agent frigorific, prelungire traseu frigorific, piese de schimb, igienizare aer conditionat. 200 L; (0720.013.474/ 021.450.50.96 contact@cleanairfresh.ro

Pazå, protec¡ie

19. Echipa instalatorii.ro va sta la dispozi-

1. Instalare, montare camere de supraveghere Instalare sisteme supraveghere video.Vizionarea sistemului de pe telefon tableta laptop pc.Configurare DVRuri/Nvr-uri.Configurare router.Configurare camere IP.Reparatii/remedieri sisteme. (021.324.06.06/ 0721.761.116 bejan@titannet.ro 2. Paza obiective, persoane si bunuri servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si consultanta; servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori, precum si consultanta; servicii de protectie personal; (021.313.80.53 3. Paza si interventie rapida paza obiec-

tive, bunuri si valori, monitorizare si interventie rapida, transporturi speciale, garda de corp; (021.210.63.31

tie reparatii service montaj centrale termice gaze, electrice, lemne orice model, reparatii service montaj masini de gatit pe gaze (aragaze) casnice si pentru restaurante, (0722.855.948/ 0766.699.324 20. Electrician autorizat ANRE cu vasta experienta pentru instalatii electrice apartament, casa, vila in constructie, repararea sau inlocuirea unei lucrari mai vechi, va propun servicii de inalta calitate la preturi avantajoase, seriozitate si respect, (0723.879.296 21. Electrician instalatii electrice fara batai de cap. Electricieni executam lucrari de instalatii electrice noi si reparatii instalatii electrice. Montam prize, corpuri de iluminat, tablouri electrice, intrerupatoare, sigurante, senzori de miscare, (0722.834.831 22. Execut?m lucrari instalatii termice,

4. Paza si monitorizare, paza obiective bunuri si valori; securitatea transporturilor de valori; protectie specializata a persoanei; dispecerizare, monitorizare si interventie, sisteme antiefractie, (021.320.04.71

sanitare. Echipa de instalatori, executam lucrari instalatii termice, sanitare, canalizare, inlocuit coloane bloc, apometre, montaj centrala murala/electrica/peleti/lemne, montaj boiler, hidrofor, (0731.387.216

5. Paza si monitorizare, paza si protectie;

23. Firme specializata in masini de spalat

paza si insotirea persoanelor fizice; instalare sisteme alarm? anti-efractie;monitorizare sisteme alarma si dispecerizare; insotire transport de valori monetare, (0257.254.417 6. Paza, supraveghere, consultanta de

securitate;paza cu agent; serviciul garda de corp; sisteme de alarma; transport persoane; transport special de bunuri si valori; (0724.661.963 7. Sisteme de securitate, sisteme tehnice

de securitate (antiefractie, antiincendiu, control acces, televiziune cu circuit inchis etc.), interfonie/ videointerfonie, automatizari porti, retele de voce-date, centrale telefon, (0722.431.902

8. Sistemele de alarma la efractie Echipa IQ Security va sta la dispozitie pentru siguranta dumneavoastra cu o gama variata de echipamente si instalarea acestora: sistemele de alarma la efractie, tastaturi cu led, LCD sau touchscreen, (0766.576.998 contact@iqsecurity.ro 9. Swat Force - servicii de paza, protectie,

securitate paza si protectie: agenti de paza special pregatiti si instruiti. Dispecerat de monitorizare: tehnica de ultima generatie pentru misiuni de succes. Interventie rapida; (0722.870.797/ 021.205.40.15 office@swatinternational.ro

Repara¡ii electrocasnice, electronice 1. Aer conditionat instalare, reamplasari, reparatii, incarcari freon orice tip de aparat. (0737.242.646 2. Aer conditionat service aparate

de marca. Pentru orice model de aparat pe care-l veti achizitiona de la noi, va asiguram montaj si service de specialitate atat la sediul societatii noastre, cat si la domiciliul sau sediul solicitat, (0730.551.441/ 021.780.30.03 office@climatizaretermice.ro 3. Aer conditionat, montari, demontari,

service la preturi avantajoase; (0724.240.274

at orice tip Proiectare de instalatii HVAC si HVAC&R. Procurarea si livrare de echipamente pentru instalatii de ventilatie si climatizare. Montajul instalatiilor si echipamentelor de profil. (021.667.03.52/ 0742.178.931 office@aks-com.ro

47. Reparatii aragaze va salut. Sunt technician electrocasnice si repar aragaze, plite, cuptoare la care nu sta flacara, schimbare diuze, termocuple ochiuri si cuptoare, la domiciliul clientului, se ofera garantie. 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 tunsu.catalin@yahoo.com 48. Reparatii centrale termice non stop,

autorizat ISCIR si agreat ANRE montaj, reparatii, intretinere, centrale termice 20800 kw indiferent de marca si an fabricatie, montaj boiler si instant apa calda, pe gaz sau electric, (0729.683.853 49. Reparatii frigidere Bucuresti Ne ocupam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii frigidere LG, (0722.572.248/ 0766.394.796 cristi_7676@yahoo.com 50. Reparatii frigidere, congelatoare, vitrine frigorifice, lazi, camere frigofirice, combine frigorifice; (0741.099.280 51. Reparatii frigidere, masini de spalat la domiciliu rapid. Oferim garantie, constatare gratuita; (0762.724.803/ 0726.550.502 52. Reparatii frigidere, sector 2, 3, 4

service, reparatii vitrine frigorifice. Service congelatoare. Reparatii combine frigorifice, inlocuire sau reincarcare cu agent refrigerant (freon), sau cand este cazul doar completare; (0722.317.597/ 0784.703.865 frigidereservice@gmail.com 53. Reparatii frigorifice Chirita, service

frigidere Bucuresti, inlocuire termostat, inlocuire relee de pornire, reparatie modul electronic, inlocuire senzori de temperatura, inlocuire ventilator (condensator sau vaporizator) (0733.465.187 contact@reparatii-frigorifice-chirita.ro

si aragaze Service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Servicereparatii aragaze Indesit, Ariston (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it

54. Reparatii in post garantie camere video, service autorizat Panasonic, service autorizat Sony si, mai nou, service JVC si service Lenovo si Viewsonic, venim in intampinarea clientilor cu o gama variata de produse electronice; (021.224.26.61/ 0724.071.632 service@omicronservice.ro

24. FRIGIDERE Reparatii frigidere,

55. Reparatii masini de spalat si

combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica, (0729.473.587/ 021.420.36.48/ 0762.988.567

frigidere, instalatii sanitare, deplasare si constatare gratuita la domiciliu, rapid. Seriozitate, garantie, rapiditate; (0724.330.228/ 0720.102.490

25. Frigidere casnice si comerciale, con-

garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente. 021.420.93.71; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06

gelatoare, aer conditionat, convenabil, garantie. Sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631

26. Frigidere, combine, congelatoare

etc., reparatii la domiciliul clientului. Garantie; (0722.619.569

27. Gaze executie, instalare, intretinere

instalatii gaze naturale, verificari si revizii instalatii gaze, interventii si reparatii a instalatiilor, montare sau instalare argazplita-cuptor, montare contoare pansate Bucuresti, (021.334.36.80/ 0721.631.761 contact@victoriaglobal.ro 28. Inginer repar centrale termice, serv-

ice non stop, autorizat RSL, intretinere, montaj, avize orice combustibil, marca, putere 800 kw experienta 20 ani expert specializat, centrale in condensare www.termicecentrale.ro; (0726.209.005 cristeapaulconstantin@yahoo.com 29. Instalare Windows, devirusare, recuperare date, reparatii calculatoare, reparatii laptopuri, instalare Windows XP/7/8/10, reparatii monitoare LCD, programe, devirusare, resetare BIOS, recuperare date,probleme internet, wireless, configurare router. D. Gratis 50 L; (0726.054.690/ 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com http://www.reparatii-calculatoare.16mb.com 30. Instalarii profesionale MacOS X, Macintosh, Lion El Capitan, Leopard etc. Optional dupa caz si contra cost, deplasare la sediu sau domiciliu, sunati pentru detalii / programari (0752.428.574 31. Instalator autorizat monteaza,

repara: obiecte sanitare, hidrofoare, calorifere, boilere, coloane apa-gze, aragaze, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Transport, turism

39. Montaj si service aer conditionat

46. Reparatii aparate aer conditionation-

218. Unirii, te invit in locatia mea pentru

66. Service si reparatii aparate

38. Montaj aer conditionat, service incar-

oferim garantie. Echipa noastra de frigotehnisti va pune la dispozitie: montaj aer conditionat 200 lei / 9.000 -12.000 Btu (manopera), montaj aer conditionat cu kit de instalare 350 lei, (0768.918.398/ 0768.918.398

16. Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica; (0744.517.905/ 021.425.87.56 17. Doriti service pentru aer conditionat rapid service, montaj, relocare unitate interioara.Relocare unitate exterioara. Incarcari cu agent frigorific. Prelungire traseu frigorific (0720.013.474/ 021.450.50.96 contact@cleanairfresh.ro

LG, Bosch si Zelmer, reparatii frigidere, reparatii masini de spalat, reparatii televizoare, reparatii aspiratoare, reparatii cuptoare cu microunde, reparatii masini de facut paine, reparatii blendere, (021.255.45.11/ 0722.283.983 office@lgservice.ro

67. Service, montaj aer conditionat in Bucuresti, Ilfov, vanzari, montaj, service, intretinere orice model sau marca aparate aer conditionat in Bucursti si zonele limitrofe in maxim 12 ore de la comanda, (0720.324.836/ 0767.623.651 office@aeroservice.ro

industriale; (0720.004.414

216. Tineri, suntem doi baieti cu bun simt,

intr-un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

65. Service produsele din gama

37. Montaj aer conditionat cu pompa vid,

36. Mecanic masini de cusut casnice si

profesionist, inlocurire capacitor pornire compresor. Inlocuire capacitor pornire motor ventilator. Inlocuire motor ventilator U.E. Inlocuire placa electronica. Inlocuire motor ventilator U.I. (0723.868.406 office@service-climatizareaer.ro

studenti in anul 3 la kineto-terapie, experti in masaj de relaxare si anticelulitic. Lasa-te coplesita de un masaj profesional la 4 maini, vei pluti de fericire. Masajrelaxare@yahoo.com

64. Salut-IT Reparatii calculatoare Bucuresti. Reparatii calculatoare. Diagnosticam exact defectul, inlocuim orice tip de componenta periferica, procesor, memorie, placa vide. Reparatii laptop. Diagnosticare placa de baza defecta, (0762.297.890/ 0720.171.174 service@salut-it.ro

foto si camere video pentru ca, indiferent de brand sau tip de echipament foto-video, asiguram reparatii in regim de postgarantie pe care le si garantam 90 de zile; (0742.726.843 service@depanero.ro

dows 50 ron, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 30 Ron, configurare router 30 ron, instalare imprimanta 20 Ron (0745.132.833

iste, iti oferim servicii de calitate in conditii optime, fetele noastre sunt tandre si placute, vino, 150 L; (0730.239.324

63. Restaurari obiecte de arta, tablouri, statuete, lucrari pe suport ceramic, metalic, sticla, portelan, ghips, os, fildes, plastic & more. Restaurare, conservare, redarea valorii obiectului. (0728.611.578

56. Reparatii masini spalat automate,

57. Reparatii masini spalat Non Stop Asiguram reparatii masini de spalat sector 1, sector 2, sector 3,sector 4, sector 5, sector 6. Reparatia se executa la domiciliul clientului.Noi va oferim cel mai bun service pentru masini de spalat, (0722.999.212/ 0766.607.603 reparatiiservice@yahoo.ro 58. Reparatii televizoare LCD Smart TV Led Fie ca este LED sau LCD clasic, fie ca este Sony, Samsung, LG, Philips sau o marca mai necunoscuta, noi reparam orice model indiferent de diagonala. (0721.122.172 59. Reparatii televizoare si la domiciliul

dvs., Marian Vlad reparatii TV Bucuresti. Misiunea noastra este sa furnizam clientilor nostri servicii profesionale si de cea mai buna calitate. Toate televizoarele reparate de noi sunt verificate cu atentie, (0744.231.215 contact@reparatii-tv.ro

60. Reparatii tv led, depanator televizoare Bucuresti, pfa reparatii tv lcd, led, plasma tv, orice marca-model la domiciliul clientului din Bucuresti-Ilfov. Garantie 6-12 luni factura. Program zilnic, (0722.779.184/ 0762.814.725 reparatiilcd@gmail.com 61. Reparatii tv, lcd, led, masini de spalat, centrale termice, sisteme audio video, sisteme supraveghere, laptopuri si calculatoare la domiciliul clientului sau la laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; (0764.881.906 hristuciprian@yahoo.com 62. Reparatii, service, Ps4, Ps3, Xbox

360, One, Playstation. Reparam orice tip de console si simptome, deasemenea laptopuri si placi video Reflow. Reballing. Inlocuire cipuri si diferite piese. Schimbare lentila optica; (0720.924.617

1. Abandonati cautarile asigur servicii de

transport marfa si mobila, bagaje, canapele, frigidere, etc. Program zilnic si in weekend; 50 L; (0737.178.195 2. Abandonati cautarile acum, transport

ieftin zilnic inclusiv weekend 06-22:00, transport marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum, Bucuresti 50-150 lei, tara 1-1,5 lei, 50 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com 3. Abandonati cautarile transport cu

dube si carosate, ieftin la dispozi?ie marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori si diverse obiecte personale in Bucuresti si pe intreg teritoriul Romaniei la preturi rezonabile, negociabile cu dube 3,5 50 L; (0748.682.232 4. Abandonati cautarile, transport baga-

je, canapele, saci cu haine, frigidere, etc. La cerere, asigur?m incarcare/descarcare si tamplari pt. montare/demontare. Program zilnic, inclusiv in weekend. Preturi de la: 50 L; (0720.115.849

Acces 98% in Bucuresti si tara, montari demontari mobilier vechi si nou, debarasari lucruri vechi la groapa de gunoi. Avem masini de 1, 3, 5 tone, servicii cu personal calificat la cerere, George; (0722.724.103

5.

6. Accesibili la pret. Transport mobila, bagaje, electrocasnice, materiale de constructii in Bucuresti si Provincie. Optional, asigur?m servicii de manipulare, 60 L; (0733.896.700 7. Acum si prelata Transport marfa, mobi-

la si bagaje. Dimensiuni ultile: 5ml2.2ml2.4mh. Asigurare CMR. Pret negociabil cu factura. La cerere asigur si manipulanti. www.ideeatrans.ro (0773.363.466/ 0720.216.588 costinfloarea@ideeatrans.ro

8. Asigur servicii de transport de marfa cu

duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com 9. Asigur transport cu papuc sau duba

transport ieftin in Bucuresti si provincie cu papuc sau dube. La cerere personal pentru incarcat. Pret pt Buc de la 50 Lei, papuc iar dube de la 75 Lei. Program luni duminica. Seriozitate. Daniel. 50 L; (0724.478.342 10. Asigur transport mobila, mutari mobili-

er, bagaje, colete, debarasam moloz, mobila veche, oriunde, oricand. Seriozitate; (0722.936.566

Asiguram transport cu auto cu prelata pentru firme si persoane fizice. Iulia Bucur; (0762.676.751 11.

12. Avem Duba, Papuc si Camion prestam servicii de transport-mutari in Bucuresti si provincie. Evacuam mobila veche, moloz pus in saci, etc. Optional, asiguram servicii de manipulare, 1 L; (0722.768.555 13. Avem papuc, duba si camion Prestam

servicii de transport marfa si mobila in Bucuresti si Provincie la preturi accesibile. Optional, asiguram servicii de incarcare/ desc?rcare, montare/ demontare mobila, 50 L; (0735.493.750 14. Echipa de 4 baieti, va ajutam la manipularea si montarea mobilierului dvs. Iulia Bucur; (0762.676.751 15. Efectuez mutari mobila marfa intern

sau international cu dacia papuc tarif 0,7L/km sau Dacia Doker 5locuri tarif 0,7L/km sau duba 2,8tone volum util 9mc tarif 0,9L/km sau duba 3,5tone volum util 13mc tarif 1,2L/km personal incarcare descarcare, 1 L; (0766.642.507 16. Evacuam mobila veche si moloz pus

in saci, diverse ambalaje, etc., 80 L; (0722.648.477

17. Evacuam mobila veche, transport,

mutari, relocari Punem la dispozitie dube de 3,5tone cu diferite volume la preturi negociabile in functie de tonaj, distnta, etc. Avem si oameni pentru incarcare, descarcare. Cerem si oferim seriozitate, 80 L; (0729.694.800 18. Execut transport ieftin, avantajos, orice, oriunde, oricand, mobila marfa, lemne, materiale constructii. Rog seriozitate; (0766.371.216 19. Execut transport marfa, mobila, mutari locuinte, materiale constructii etc., duba 3,5 tone, sector 2, Sorin; (0774.046.228 20. Inchiriere duba+sofer pret 80-120 lei.

absolut pret 80-120 lei transporturi si mutari dar si inchiriere duba+sofer in Bucuresti sau in provincie pret 1 leu/km, avem echipa incarcare si program prelungit si in weekend; 80 L; (0724.449.415/ 0728.541.180 mutaritransporturi@gmail.com

21. Inchiriez microbuz cu sofer 8+1 locuri

25. Transport agabaritic, transport utilaje, tractoare transport trailer cu rampe si cu troliu de 8 tone, transport containere, transport utilaje santiere (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro 26. Transport cu VW Trasporter 7+1, bagaje persoane, inchiriez diverse activitati cu sofer profesionist. Seriozitate; (0731.561.797 27. Transport ieftin de marfa cu duba Asigur transport accesibil Buc. si provincie. Pret de la 50 Lei cursa papuc sau de la 75 Lei duba. Ex: mobilier, bagaje, mat. constructii, etc. Seriozitate. La cerere incarcatori. George, 50 L; (0722.851.823 Transporta.ieftin@yahoo.com 28. Transport ieftin in Bucuresti si

provincie diverse marfuri, mobila, canapele, materiale de constructii, obiecte sanitare. Optional, asiguram personal pentru manipulare, 50 L; (0723.487.885 29. Transport ieftin moloz, nisip, gunoi,

mobila, marfa molozul, nisipul, pietrisul, gunoiul, balastul sau mobila oriunde in bucuresti si zonele limitrofe in cel mai scurt timp posibil, fara niciun efort in plus din partea ta 2 L; (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

Transport in toata tara, mutari din case si ap. 1-4 camere, sedii firme, cu camion de 6 T, cu prelata. Avem tamplar. Iulia Bucur; (0762.676.751 30.

31. Transport marfa mobila ieftin in Bucuresti si provincie.www.transportmarfa-mobila.ro 75 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com 32. Transport marfa Servicii de transport

marfa si mobila in Bucuresti si toata tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; (0727.244.420 office@transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro 33. Transport marfa judetul Alba, Cluj, Romania cu localitati de plecare din Aiud, Alba Iulia, Cluj Napoca, Targu Mures 1 L; (0744.226.306/ 0744.226.306 bogda95@yahoo.com 34. Transport marfa si mobila ieftin in Bucuresti si provincie. Optional, asiguram manipulare, Preturi negociabile. Optional, asiguram servicii de manipulare. Lucram si in weekend. 60 L; (0720.115.849 35. Transport marfa si mobila ieftin, transport zilnic si in weekend marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum, tarif Bucuresti 50-150 lei, tara 11,5 lei pe km, 1 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com 36. Transport marfa, mobila Bucuresti si

provincie. Contactati-newww.transportmarfa-mobila.ro 85 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com 37. Transport marfa, moloz, mobila. Oferim serviciile noastre pentru transport la domiciliu oricand, oriunde, la preturi avanatajoase; (0765.680.789/ 0734.218.485 38. Transport marfa, mobila, dimensiuni

utile 4,2x2x2,1 (Lxlxh)-18mc, pret minim, PSP/ promtitudine, seriozitate, punctualitate 1 L; (0722.873.643

39. Transport marfa, mobila, bagaje si in

weekend mobila, electrocasnice, materiale de constructii, obiecte sanitare,evacuam mobila veche, moloz, prestam servicii de mutari de la A-Z. Avem si tamlari pentru montare/demontare mobila 50 L; (0733.896.700 40. Transport marfa. Acum transport

marfa, mutari mobila, Iveco 24 mc, Bucuresti si tara, preturi negociabile, non stop; (0722.890.601 41. Transport mobila in Bucuresti si

provincie, cu duba de 3.5tone, optional, asiguram incarcatori si tamplari 60 L; (0722.648.477 42. Transport mobila in Bucuresti si provincie, Prestam servicii de transportmutari. Detinem dube cu volume intre 1124mc. Lucram in toata Romania. Program in fiecare zi inclusiv in weekend, 1 L; (0737.178.195 43. Transport mobila si alte materiale in

Bucuresti si Provincie. Seriozitate. 1 L; (0722.768.555

12. ADE, maseuza cu atestat, masaj terapeutic, cervical, lombar, reflexogen, detalii la telefon, zona Baba Novac, 50 L/ 30 de min., 100 L, 100 L; (0736.682.267 13. Adela, bruneta sociabila, ofer masaj de cea mai buna calitate. Detalii la telefon. Drumul Taberei, 100 L; (0761.991.212 14. ADELINA fosta Catalina, 41 ani draguta ofer masaj domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea, locatie Militari, piata Veteranilor, 50 L; (0760.382.239/ 0724.605.269 15. Adelina, 32 de ani, maseuza draguta,

experta in arta masajului. Te astept intr un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin. Titan, Auchan. 60 L; (0730.498.538

16. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791 17. Alegerea ideala, te astept pentru un masaj de relaxare asa cum iti doresti, fara graba. Alunga stresul zilei cu o intalnire speciala. Drumul Taberei, 50 L; (0736.944.334 18. Alex, maseur 30 de ani ofer masaj de

relaxare doamnelor si domnilor; (0767.558.678

19. Alexandra 24 ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Budapesta, 40 L; (0736.197.198 20. Alexandra 24 ani, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii. 40 L; (0736.197.198 21. Alexandra, 23 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere cu uleiuri si creme speciale, intr-o locatie discreta si curata. Unirii, Budapesta, Dimitrie Cantemir, 40 L; (0736.197.198 22. Alexandra, am revenit comunicativa si fara fite te astept pt. a te relaxa asa cum meriti fara graba si cu servicii pe placul tau, pt. mai multe detalii astept sa fiu contactata. Poze reale confirm cu tatuajul, Teatru Masca, Militari, 50 L; (0763.423.451/ 0751.680.995 23. Alice 27 ani, poze reale, finuta si draguta astept domni manierati ce stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea, la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755 24. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer masaj de relaxare totala si tonifiere la domiciliul meu, servicii de calitate, singura in locatie, poze reale 100%. Bd. Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 25. Alina 21 de ani, domnisoara supla, comunicativa, manierata si foarte atenta cu tine domn care sti sa te respecti. Titan Auchan; 60 L; (0721.964.205 26. Alina, 21 de ani. Domnisoara supla si

foarte atenta cu tine. Vino in compania mea pentru a iti oferii un masaj de relaxare. Titan, Auchan, 60 L; (0721.964.205

27. Alina, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.452 28. Alina, maseuza draguta cu bun simt

te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii. 40 L; (0758.279.994

29. Alina, ofer masaj de relaxare intr-o ambianta placuta si discreta. Pot veni si la tine sau la hotel. Pt. mai multe detalii sunama. 100 L; (0737.853.215 30. Alina, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii, Budapesta, 40 L; (0758.279.994 31. Alina, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii, Zepter, 40 L; (0758.279.994 32. Alina, Decebal, buna numele meu este Alina si te astept sa iti ofer momente de relaxare de cea mai buna calitate, masaj de vis doar in compania mea, zona Decebal, 200 L; (0726.444.009

44. Transport moloz, mobila de aruncat, transportam moloz si mobila veche la orice ora. avem personal pentru incarcare (0722.768.555

33. Alys, 28 ani, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei, aproape Obor, 60 L; (0753.363.922

45. Transport mutari duba mare-medie Tarif 75-110 lei in Bucuresti sau in provincie 1 leu/km functie de tonaj si distanta, program si in weekend 75 L; (0728.541.180 mutaritransport@gmail.com

34. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta rabdatoare, pozele imi apartin, te astept la mine in locatie sa iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, discretie si seriozitate. Dristor Baba Novac, 50 L; (0760.746.468

46. Transport papuc sau duba, particu-

35. Ana ofer diferite tipuri de masaj domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului 60 L; (0723.192.086

lar, Transport Buc. si tara ieftin duba /papuc. Mobilier, bagaje, de la 50 lei papuc/75 duba. Cel mai bun pret din Bucuresti. La cerere contra cost ajutor la incarcat. luni dum 8-22.00. Seriozitate, 50 L; (0730.077.540 47. Transport, asigur transport intern,

international, tractari auto, mutari mobila, materiale constructii, avem personal incarcare, descarcare, factura; (0721.323.335

Servicii diverse 1. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

2. 13 Septembrie, masaj terapeutic, relax-

ant si sportiv la mine la locatie, 100 L; (0726.645.146

3. 13 Septembrie, acasa la mine sau hotel ofer masaj de relaxare care se efectueaza pe tot corpul, sunt o tanara de 25 de ani, te astept sa te relaxezi, no sex, 100 L; (0768.743.015 diana_diana69@yahoo.com 4. 13 Septembrie, servicii ireprosabile, masaj de relaxare, la domiciliul meu, 100 L; (0736.725.495 5. Abate drumul tau spre o relaxare placuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro 6. Acasa la mine, Andreea 25 de ani, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0741.455.047 7. Acasa la mine, Katy, 36 de ani. Masaj terapeutic de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj, discretie si curatenie, detalii la telefon, Obor parc 100 L; (0748.569.097

36. Ana 23 ani ofer diferite tipuri de masaj

domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan Trapezului 60 L; (0723.192.086

37. Ana 23 ani, ofer diferite tipuri de masaj

domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului, 60 L; (0723.192.086

38. Ana domnisoara slim Calea Mosilor, Ana domnisoara slim ofer masaj de relaxare domnilor discreti si generosi; 70 L; (0726.053.987 georgianavera124@gmail.com 39. Ana, bruneta, selectiva, 24 de ani, cu

experienta, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, igiena si bunul simt. Mai multe detalii la tel. Doar la tine sau la hotel, 300 L; (0761.466.864 40. Ana, mereu cu zambetul pe buze te astept pe tine la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0722.944.675 41. Ana, 27 ani, poze reale Roscata reusi-

ta, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Splaiul Unirii, 50 L; (0725.134.038 42. Ana, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.394

43. Anca, 30 ani, te invit la mine in locatie sa iti ofer diferite tipuri de masaj, astept domni manierati si discreti. Ofer seriozitate, Brancoveanu (Secuilor). 50 L; (0766.232.716 44. Anca, masaj total, doamna matura, 36

de ani, ofer masaj de relaxare total la domiciliul meu. Titan, Liviu Rebreanu, Lidl, 60 L; (0729.311.098 cornelia663@yahoo.com

Inchiriez Opel Vivaro 8+1 locuri varianta long cu aer conditionat Asigur transport urban, interurban, 7 zile din 7 / 24 ore din 24.Transfer aeroport in toata Romania; (0784.956.956

8. Acasa la mine, Larysa, 32 de ani, noua

in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul, 60 L; (0753.582.782

45. Andra 22 ani, noua in zona, curata, manierata, te astept pe tine domn generos in locatia mea curata si discreta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare la domiciliul meu, 60 L; (0732.876.355

22. Mutari mobilier cu auto cu prelata de 5 tone, din apartamente si sedii firme. Iulia Bucur; (0762.676.751

9. Acasa la mine. Aura 31 ani la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 60 L; (0744.876.225

46. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526

23. Posesor autoutilitare dube 3,5T efectuez transport in Bucuresti si Romania ieftin. Orice fel de marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori, sau orice alta marfa ce necesita transport 50 L; (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com

10. ADE, maseuza cu atestat, masaj terapeutic, cervical, lombar, reflexogen, detalii la telefon, zona Baba Novac, 50 L/ 30 de min., 100 L, 100 L; (0736.682.267

47. Andreea finuta cu mult bun simt te astept sa petrecem clipe unice relaxare si tonifiere prin masaj, la domiciliul meu discret si curat. Unirii. Zepter 50 L; (0732.260.367

24. Tractari auto Bucuresti, pret avanta-

jos; (0765.519.814

11. ADE, maseuza cu atestat, masaj terapeutic, cervical, lombar, reflexogen, detalii la telefon, zona Baba Novac, 50 L/ 30 de min., 100 L, 100 L; (0736.682.267

48. Andreea te- ai saturat de poze false,

ofer masaj de relaxare pt mai multe detali nu ezita sa ma suni (0761.429.841

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 49. Andreea 24 ani, poze reale Finuta si

draguta mereu cu zambetul pe buze te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, 50 L; (0732.260.367 50. Andreea 35, doamna matura te astept pentru un masaj de relaxare fara graba, zona Octavian Goga, 60 L; (0730.754.260 51. Andreea, 21 de ani, fara inhibitii si

deschisa pt orice. Pozele imi apartin si sunt facute in locatie. Iti voi oferi un masaj de calitate. Universitate, 80 L; (0757.189.714 52. Andreea, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Discretie maxima. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0732.260.367 53. Andreea, blonda cu poze reale facute

in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 54. Andreea, esti obosit sau stresat vino

la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

82. Berceni, str Huedin servicii de cali-

120. Colega de apartament, rog seriozitate, pentru mai multe detalii contactati-ma la telefon. (0765.920.104

83. Bety, masaj terapeutic de relaxare si intretinere, pe toata suprafata corpului, efectuat pe masa de masaj. Detalii la telefon zona Bucur Obor . 100 L; (0746.588.018

121. Cosmeticiana independenta, rabdatoare, atenta, ofer epilare inghinala cu hidratare speciala pt. barbati. Te rog citeste detaliile pe blog, nu ofer informatii la telefon, http://vreauepilare.blogspot.com. Nu sunt pt. companie. 150 L; (0758.609.361/ 0799.966.053 http://totuldesprerandunica.blogspot.com

tate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671

84. Bianca, d-na matura, ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, Delfinului. 40 L; (0723.498.992 85. Bianca, doamna ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, zona Delfinului, Pantelimon, 40 L; (0723.498.992 86. Bianca, ofer masaj de relaxare la domicilul meu. Cer si ofer seriozitate max. Locuiesc singura. Zona Iancului, 50 L; (0721.912.543

125. Croitorie, retusuri, reparatii,

ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 89. Blonda si bruneta 2 fete oferim masaj

duri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066

locatie, ofer masaj terapeutic si relaxare. Mai multe detalii la telefon. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Locatie curata si discreta 50 L; (0763.389.182 59. Anticariat Bucuresti cumparam carti noi si vechi, din orice domeniu si orice cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc. Deplasare gratuita; (0731.407.474/ 0740.088.443/ 021.315.97.04 60. Antonia, buna, sunt o bruneta dulci-

ca, dupa ce ma vei cunoaste te vei convinge ca sunt diferita si sunt alegerea perfecta. Ofer masaj de relaxare domnilor seriosi, discreti, sunt atenta la cerintele tale. 80 L; (0737.027.865 Daninico14@email.com

90. Blonda, masaj de relaxare prin proce-

64. Atestat masaj terapeutic profesional,

general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, presopunctura 100L+reflexoterapie se executa pe masa de masaj 10-21 aer conditionat, loc. Mosilo-Eminescu, 150 L; (0724.898.065 65. Atestat masaj terapeutic profesional/

general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura si terapii alternative 100 L+ reflexoterapie, sedinta completa 1h 30/150 L, pe masa masaj, aer conditionat, Eminescu Mosilor 10-21 (0724.898.065 66. Atestat profesional pe masa din

poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, (0752.521.730/ 0752.521.730 67. ATESTAT, tehnician maseur, masaj

100% profesional: somatic=intretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat100L/1h+reflexo capilar facial-150L/1.30h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:10-20; 150 L; (0720.148.681 68. Barbat, fac masaj de relaxare la

doamne, domni, cupluri, la domiciliul clientului; (0763.014.397 69. Berceni, bruneta manierata, draguta si simpatica iti ofer masaj de relaxare doar la mine in locatie. Poze reale. Pentru detalii astept sa ma suni, 60 L; (0733.304.831 70. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Alexandru Obregia, 200 lei/ora, 100 L; (0799.343.582 71. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Bd. Alexandru Obregia, 200 lei/ ora, 100 L; (0799.343.582 72. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Bd. Alexandru Obregia, 200 lei/ora, 100 L; (0799.343.582 73. Berceni, ofer masaj de relaxare curatenie si seriozitate. Poze reale 40 L; (0732.584.979 74. Berceni, b-dul Alexandru Obregia, autobuz 313, 11-20, blonda fina eleganta, tanara cu experienta, am 25 ani, poti veni sunt acasa, am ten alb, bun simt, masaj fac cu placere, tarife 60 lei sau ora 120 lei, bloc stradal, vino, 60 L; (0720.092.693 75. Berceni, bd. Alexandru Obregia,

stradal, ac blonda am 25 ani, servicii de calitate, igiena si bun simt, confiden?ialitate si intelegere tarif real 60 Lei sau 120 Lei, domnisoara cu forme placute curata, ten alb, masaj cum iti place, 11-20 60 L; (0720.092.693 76. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona

tanara, 21 de ani, roscata cu ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale. Aer conditionat 100 L; (0761.049.966 77. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara

21 de ani roscata cu ochi caprui ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Poze reale 150 Lei ora. Nu raspund la numar privat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat. 100 L; (0763.388.866 78. Berceni, Mariana, ofer masaj de

relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064 79. Berceni, Mariana, ofer masaj de

relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064 80. Berceni, noua in zona, blonda dulce

22 de ani, 1.80,50 kg, te astept sa iti ofer un masaj de neuitat. Garantez discretia si igiena, 200 h. 100 L; (0765.331.473

81. Berceni, P-ta Sudului, b-dul Alexandru Obregia, blonda am 25 ani, servicii de calitate, igiena si bun simt, confidentialitate si intelegere tarif real 60 Lei sau 120 Lei, domnisoara curata, ten alb, masaj cum iti place, 11-20 60 L; (0720.092.693

ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

160. Doamna matura Sunt o asistenta cu

198. Julia, te invit in locatia mea de pe

experienta in tainele masajului. Vrei ceva deosebit, fara graba si discret, atunci nu ezita sa ma contactezi, Militari, 70 L; (0720.816.329

161. Doamna matura 41, experta in arta

masajului. Calitate si profesionalism. Locatie decenta pe b dul Mircea Voda. 100 L; (0726.444.220

162. Doamna matura, noua in zona ofer masaj de relaxare la domiciliul meu discre?ie si seriozitate poze reale Dristor; 50 L; (0726.586.158 163. Doamna matura. Noua in zona Dris-

tor iti ofer masaj de relaxare la mine acasa poze reale discretie, 50 L; (0727.199.458

164. Doamna rusoaica 39 ani, efectuez toate tipurile de masaj, Timpuri Noi, experienta. (0764.373.663 165. Doamna rusoaica 39 ani, efectuez toate tipurile de masaj, Timpuri Noi. Experienta. 60 L; (0764.373.663 166. Doamna singura, sociabila fizic pla-

cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0737.218.736

92. Bruneta 31 ani, ofer masaj de

129. Cuplu, curat, discret, efectuam

168. DOAMNA, maseuza selectiva ofer

relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035 93. Bruneta draguta, fara fite, ofer masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta. Zona Dristor. Locuiesc singura, 50 L; (0733.782.676 94. Bruneta draguta, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 95. Bruneta iti pot oferi diferite tipuri de masaj si alte surprize care te vor convinge cu siguranta sa revii. Sunt foarte atenta la dorintele tale si discreta in acelasi timp. Te astept, 70 L; (0736.297.704

97. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de

miniserii, uniforme, echipamente de lucru, bluze, sacouri, etc. Executam dupa tiparele noastre sau ale clientului. La cerere se pot personaliza prin serigrafie, broderie,Dispunem de o gama variata de materiale. 30 L; (0720.164.770 sorina.clatesteanu@yahoo.com

127. CUPLU casatorit, masaj de relaxare,

197. Iza, reala 100%, 19, masaj revigorant

la dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Zona Mosilor, Obor. Program 14-22. Discretie si igiena, 100 L ora, 50 L; (0727.483.225

62. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

63. Atelier croitorie executam serii si

126. Crystyna, Unirii, 21 de ani, poze reale 100%, iti garantez un masaj de neuitat intr-un ambient foarte placut; 70 L; (0735.211.795 Bombonika.thaaaa@yahoo.com

159. Doamna matura ofer masaj profesional de relaxare, ambianta placuta, discretie maxima. Zona Timpuri Noi (0763.674.058

128. Cuplu sot si sotie oferim masaj terapeutic si de relaxare pentru doamne, domnisoare si cupluri fara pretenti materiale. Totul de si din placere. Nu acceptam barbati singuri. Exclus barbati, (0735.578.764

96. Bruneta masaj, daca iti doresti sa cunosti o fata draguta cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica astept sa ma contactezi, bruneta frumoasa, 26 de ani, 54 kg, pot fi alegerea perfecta pentru tine, 200 L; (0727.083.553

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

broderie Retoucherie ofera servicii de croitorie, retusuri, reparatii, creare tipare si personalizare prin broderie. Clientii nostri pot beneficia de un pachet de servicii complet sau pot alege doar unul (0755.123.803 contact@retoucherie.r

196. Iulia, blonda, ofer masaj de relaxare

poral si cranian, prin masarea scalpului dintre liniile craniului si diferite puncte. Frictiunile sunt desfasurate pe fond de relaxare maxima. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

91. Blonda, masaj total, de relaxare cor-

din fire, frumoasa, stilata, ofer masaj terapeutic si de relaxare la domiciliul meu, fara graba, prin cele mai noi tehnici si metode de masaj, 150 L; (0727.210.430

61. Antonia, new, 1.65 m, 50 kg, tandra

de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

88. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de

56. Andreea, bruneta cu mult bun simt,

58. Andreea, pozele imi apartin, din

123. Cristina bruneta 31 ani ofer masaj

124. CRISTINA, bruneta 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

de relaxare si tonifiere la noi in locatie vizavi de Grand Arena in Berceni 100 L; (0765.255.620

57. Andreea, noua in zona, acasa la mine sau hotel ofer masaj de relaxare care se efectueaza pe tot corpul, sunt o tanara de 23 de ani, te astept sa te relaxezi. Unirii, Corneliu Coposu. 150 L; (0768.655.737

si cu bun simt, ofer masaj de relaxare profesional la domiciliul meu. Creez dependenta. Poze recente din locatie. Detalii la tel., Dristor 2, 50 L; (0732.299.069

87. Blonda cu experienta in arta masajului, de relaxare, a.c. poze reale, ofer si rog discretie, seriozitate, detalii la tel. Dristor, 60 L; (0762.576.773

55. Andreea, o blonda cu poze reale te astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul Taberei, 100 L; (0761.622.032

122. Crina, 22 de ani, domnisoara rafinata

158. Doamna discreta, selectiva, karma, atenta la detalii, masaj terapeutic, imbinarea utilului cu placutui. Garantez revenirea. Obor, Calea Mosilor. 100/150. 100 L; (0732.834.936

relaxare intr-un ambient placut, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac. 50 L; (0764.292.336 98. Bruneta cu poze reale, noua in

locatie astept domni generosi la mine pentru clipe unice si un masaj de vis, zona Zeptter 40 L; (0768.519.135 99. Bruneta, 31 ani ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 100. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 101. Bruneta, noua in zona, te astept la

mine pt. un masaj de relaxare. Mai multe detalii la tel. Drumul Taberei, 60 L; (0732.876.380

masaj relaxare pentru domn 20-35 ani; (0752.434.469

kg, par scurt, ofer masaj de relaxare la domicilul meu, locuiesc singura, cer si ofet seriozitate, zona Iancului, 80 L; (0737.625.531

131. Daniela 25, te invit la mine, masaj.

170. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

Discretie, igiena, A.C Dristor, te astept. 60 L; (0765.474.343 132. Darya, doamna matura te astept pe

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

133. Deea. Blonda cu experienta o fire

placuta calma si rabdatoare. Ofer masaj de relaxare si terapeutic. Detalii la tel. (0762.548.901 134. Denisa, ofer masaj de relaxare, cer-

vical, capilar, lombar, reflexogen de tonifiere. Zona: Dristor, Baba Novac, Mihai Bravu. 100 L; (0731.771.721/ 0731.771.721

135. Dessiree Masaj a creat pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 136. Diana Buna, daca vrei sa te rasfeti te

astept in locatia mea discreta si curata pt un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan, 60 L; (0735.232.246

137. Diana daca vrei cu adevarat sa scapi

cervical pe masa de masaj la domiciliu meu. 100 L; (0738.436.493 enacheelena200@yahoo.com 103. Bruneta, 19 ani, ofer masaj de

138. Diana, buna sunt Camy am 20 de

relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679/ 0765.580.679 alexandramaria778@yahoo.com 104. Bruneta, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 105. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si

comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0748.782.236 106. Buna astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Drumul Taberei; 100 L; (0765.427.605 107. Buna blonda, 34 de ani, finuta, cura-

ta, draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 108. Buna, blonda finuta curata draguta

34 de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma singura in locatie poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

109. Buna, blonda finuta curata draguta

34 de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii sunama Singura in locatie poze reale (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

110. Buna, blonda finuta, curata, draguta,

34 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte. Ofer conditii de lux, intimitate si discretie. Alte detalii la telefon, 300 L; (0736.781.835 cautcolega@yahoo.com

130. Cupluri, masaj pentru cupluri, o experienta super. Masajul la cuplu Noblesse Unic Private Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro

de rutina zilnica vino sa te bucuri alaturi de mine intr o sedinta de masaj de neuitat va astept cu detalii despre mine si servicii la telefon Titan Trapezului 60 L; (0735.232.246

102. Bruneta, ofer masaj de relaxare si

167. Doamna, 45 de ani, discreta, atenta

ani draguta, finuta, cu bun simt, te astept in locatia mea pentru masaj. 100 L; (0749.404.636 139. Diana, buna, daca vrei sa te rasfeti

te astept in locatia mea discreta si curata pt.un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan 60 L; (0735.232.246

140. Diana, doamna matura, ofer masaj de relaxare pe tot corpul intr-o locatie curata si discreta. 80 L; (0724.448.220 141. Diana, 35 ani, singura, zona Obor, bruneta finuta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare, super calitate, 100 L; (0769.857.366 142. Doamna blonda, 1.60 m, 50 kg, ochi

verzi, 35 de ani, discreta, te astept la mine acasa pt. un masaj relaxant si revigorant. Astept telefonul tau pt. mai multe detalii, zona Zepter, 70 L; (0737.128.618 143. Doamna blonda, ofer servicii totale,

masaj terapeutic manevre a meridianelor principale si secundare, tehnici care stimuleaza circulatia qi-ului si sangelui incluzand manevre tranzitorii. OborMosilor. 150 l/ora, 100 L; (0726.508.066 144. DOAMNA casatorita, stilata, masaj

de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960

145. DOAMNA educata si rabdatoare, cu bun simt ofer masaj de relaxare si cervical la domiciliul meu. Militari, 50 L; (0768.546.406 146. DOAMNA educata, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu domnilor manierati, mai multe detalii la telefon, cer si ofer discretie si igiena. Locuiesc singura, 150 L; (0727.027.598

169. Doamna, 37 ani, matura, 1.68, 56

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 50 L; (0727.483.225 171. Domnisoara 19 ani, draguta, manierata si plina de viata, te astept, poze reale, iti ofer masaj, pentru detalii suna-ma si nu ezita, Dristor, 50 L; (0725.875.826 172. Domnisoara, 19 ani. Poze reale,

masaj, zona Dristor detalii la tel., 60 L; (0733.229.940

173. Doua doamne mature, ofera masaj la

dublu. Garantam calitate si profesionalism. Zona Bd Mircea Voda; 300 L; (0720.850.070 174. Doua surori te asteapta intr-un cadru intim si discret sa fii rasfatat de noi asa cum iti doresti, discretia, igiena si bunul simt sunt unele din puctele ce ne caracterizeaza. Unirii Zepter, masaj, 300 L; (0731.226.825

177. Dristor, Ana, noua pe site, 1.70, 50 kg, 19 ani te invit la mine pentru un masaj de vis, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii tel., 100 L; (0763.731.885 178. Dristor, buna, sunt Denisa, 19 ani,

ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt, igiena si discretie maxima, poze 100% reale, nu ezita, 60 L; (0764.915.940

si de poze false, la mine nu e cazul, singura in locatie, gingasa si jucausa, atenta cu cerintele tale, te invit in locatia mea unde igiena ma reprezinta, poze 100% reale 50 L; (0730.484.673 Alinasenzuala@yahoo.com 181. Elena, 33 ani, ofer diferite tipuri de

masaj domnilor manierati numai la domiciliul meu. Zona Piata Sudului, sector 4. 60 L; (0766.450.103 182. EROII Revolutiei, Maria, 35 de ani,

1.69 m, 52 kg. Doamna blonda, curata, ingrijita si foarte carismatica, ofer masaj la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii si o eventuala intalnire suna-ma, 50 L; (0741.956.770

117. Calea Victoriei, hotel Radisson Roxi 19 ani, te astept la mine pentru a te relaxa cu un masaj de calitate, intr-un ambient placut si intim, 60 L; (0764.900.113 Ankutzadragusin@gmail.com

manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954 154. Doamna 53, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954 155. Doamna 53, manierata si discreta

la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii Splai. 60 L; (0725.473.852

maseuze grabite sau indiscrete, poze false, nu si in cazul meu, te astept sa iti ofer cel mai bun masaj pentru trupul tau, singura si discreta, 200 L; (0737.127.090

189. Graviduta astept domni manierati la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0733.403.174 190. Graviduta te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 50 L; (0733.403.174 191. Inna, miniona, o doamna cu un caracter aparte, matura mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, 100 L; (0757.266.841 192. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta. 40 L; (0733.347.650

19 ani te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut; 60 L; (0764.900.113 Ankutzadragusin@yahoo.com

156. Doamna 53, tandra si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului 60 L; (0732.074.954

194. Iulia blonda, finuta, draguta, sociabila

119. Claudia doamna slim ofer diferite

157. Doamna blonda, singura, rabda-

toare, te astept la mine pentru a-ti oferi un masaj de tonifiere si relaxare la domiciliul meu. Militari, 50 L; (0768.546.406

206. La mine acasa, Aura 31 ani la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0744.876.225 207. La mine acasa, Katy 30 ani, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, poze reale, 100 %, 60 L; (0742.848.142 208. La mine sau la tine Blonda, 30 de ani

ofer momente unice domnilor interesati, masaj, poze reale, mai multe detalii la telefon, 100 L; (0720.522.833 Danablonda85@gmail.com

va reda energia si te va relaxa. Alege masajul perfect si relaxeaza-te pe masura stresului tau. Sector 6. (0764.555.813 237. Masaj de relaxare, Marilena blonda,

46 ani, parul lung, te astept la mine, Berceni; (0763.664.061

238. Masaj la domiciliul clientului, atestat

tehnician maseur. Masaj % profesional somatic, relaxare, tonifiere, intretinere, cervical 100 L/1h. Reflexoterapie 50 L/30 min. Nu erotic. Nu sex, (0738.294.773/ 0738.294.773 239. Masaj la tine sau la hotel buna sunt Deea iti ofer un masaj deosebit la tine sau la hotel mai multe detali la tel: 250 L; (0799.255.800

vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon, zona Alba Iulia, deplasari, 300 L; (0731.536.906 214. La tine sau la hotel. Ofer masaj de

216. Larisa, Budapesta, numele meu

este Larisa, am 31 de ani, 170 cm si 55 de kg. Iti pot oferi masaj de calitate la domiciliul meu situat pe bd. Dimitrie Cantemir. Nu ezitati sa ma contactati la nr. de tel. 60 L; (0763.013.977 217. Larisa, Budapesta, numele meu

este Larisa, am 31 de ani, 170 cm si 55 de kg. Iti pot oferi masaj de calitate la domiciliul meu situat pe bd. Dimitrie Cantemir. Nu ezitati sa ma contactati la nr. de tel. 60 L; (0763.013.977 218. Liber profesionist barbat 48 de ani

relaxare la domiciliul meu discret. Unirii, Zepter. 40 L; (0733.347.650

si fara fite te astept in locatia mea ca sa iti ofer diferite tipuri de masaj. Ma gasesti pe Iuliu Maniu intersectie cu Apusului in Militari. 60 L; (0765.702.181 195. Iulia, 27 ani poze reale, te astept la

un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 40 L; (0733.347.650

220. Mama si fiica, finute si dragute te

asteptam sa te relaxezi cu un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale. Respectul si bunul simt ne caracterizeaza. Unirii, Cantemir, Budapesta, 200 L; (0723.733.144 221. Mama si fiica, finute si dragute astep-

225. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez reverirea, Berceni. Relatii la: (0732.963.998 226. Masaj Bd Basarabia. Blonda,48 ani, permisiva si selectiva iti ofer un masaj corporal, masaj de relaxare general al intregului corp, care are ca scop eliminarea rapida a oboselii si stresului. L-S 11.00-20.00, 100 L; (0764.782.588 227. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer masaj

de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, Tineretului, 100 L 2 sedinte, 60 L 1 sedinta; (0760.839.801/ 0737.231.889

228. Masaj de relaxare. Buna Ana ma numesc. Am 24 de ani si te astept la mine pt un masaj de relaxare si tonifiere. In locatie sunt singura. 50 L; (0762.172.734 229. Masaj la mine, Soryna, 30 de ani,

masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 60 L; (0758.158.334 230. Masaj profi, 40 de ani, 1.65 m, 67 kg.

Imi rezerv dreptul de a selecta clientii. Am atestat. Durata sedintei este de o ora sau in functie de tipul masajului personalizat. Zona Alba IuliaMall Vitan. Singura 70 L; (0764.152.740

273. Menajera urgent pentru vila la tara,

program de lucru flexibil, salariu motivant, pentru mai multe detalii contactati-ma la numarul din anunt, 1.500 L; (0737.956.490 it@stiriledeazi.com

274. Meriti masaj de calitate la noi sau la

243. Masaj relaxare, bruneta 30 de ani iti ofer masaj de relaxare si alte tipuri la mine acasa, intr-o atmosfera intima si discreta, zona Titan. Garantez ca te vei simti excelent. Accept si cupluri. Program 11.0021.00, 150 L; (0722.918.195

277. Militari, Cora, 30 de ani, 56 kg, 1.68

248. Masaj, Ada, ofera domnilor manierati

masaj terapeutic, igiena, discretie. Titan, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510

249. Masaj, buna, Ionut si Renato oferim

masaj de relaxare la noi sau la voi. (0749.826.415/ 0761.089.493

m. Am poze reale, ofer masaj de cea mai buna calitate, te astept. Pt. mai multe detalii contacteaza-ma, este loc de parcare, 100 L; (0758.668.672

278. Militari, McDonalds, Virtutii, acasa la

mine, tanara, 1,69 m, 54 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin, contacteaza-ma pt. mai multe detalii, 100 L; (0758.668.672 279. Militari, Virtutii, tanara, 32 de ani, 1.69 m, 54 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin, contacteaza-ma 100 L; (0758.940.431

280. Mirela masaj de relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922 281. Mirela, cosmeticiana profesionista, ofer servicii de cosmetica si masaj general, mai multe detalii la telefon. Drumul Taberei, prog 10:00-20:00, 60L 30min/ 100h, 50 L; (0745.028.362 282. Mirela, diploma de cosmeticiana profesionista, ofer servicii de cosmetica si masaj general, mai multe detalii la telefon. Drumul Taberei, prog 10:00-20:00, 50L 30min/ 100h; 50 L; (0745.028.362 283. Mirela, masaj de relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922

250. Masaj, de 12 ani in domeniu. Masaj

284. Mirela, 28 ani Esti satul de poze false? Eu sunt alegerea ta. Calitatea este cuvantul ce ma defineste. Scopul meu este placerea si satisfactia ta. Detalii suplimentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; (0736.549.922

251. Masaj, doamna casatorita ofer masaj

285. Monica Maseuza finuta si cu bun simt te invita intr-un ambient intim si placut pentru a te destinde de monotonia zilnica cu un masaj de relaxare. Locatie curata si primitoare. Zona Mall Vitan, 60 L; (0725.767.843

de relaxare si pt. tratarea diferitelor afectiuni. Te astept la cabinetul meu din Burebista pt. ameliorarea sau tratarea problemelor tale. Atestat si experienta, 70 L; (0764.152.740 doinadumitru@ymail.com in oras Buftea. Nu prestez servicii sexuale, nu fac sex 30 L; (0744.841.849 katyushanataly@yahoo.com 252. Masaj, o ora de relaxare a trupului si

a mintii, prin masaj taoist, autentic si de calitate. Ma deplasez la tine sau la hotel. Alina 39, 120 L; (0799.655.540

253. Masaj, uneori dupa atat de mult stres avem nevoie sa ne relaxam si cum altfel daca nu printr-o sedinta de masaj de relaxare si/ sau terapeutic. Sedintele se fac la domiciliul meu din Unirii - Calea Vitan, 100 L; (0731.765.247 254. Masaj, bucura-te de un masaj profesional, calitate, total de relaxare, tonifsportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi 130 L; (0731.515.140 255. Masaj, la mine, Magda, calma si rabdatoare te astept pentru un masaj de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj, detalii mai multe la tel., bucur obor 100 L; (0755.450.726 256. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.929.248

258. Maseur, barbat execut masaj 100%

224. Mariana, 47 ani, ofer masaj de realxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, rel. la tel. Berceni; (0732.963.998

272. Mazeuza Faci sport, sala vrei sa scapi de stres, oboseala, dureri musculare Te astept la o sedinta de masaj cu uleiuri speciale pe masa de masaj. Ofer igiena si seriozitate, (0765.607.030

276. Militari, tanara, 32 de ani, 1.69 m, 54 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin, contacteaza-ma pt mai multe detalii, 100 L; (0758.668.672

222. Mara, te astept la mine pentru o ora

relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; (0754.709.995

271. Matura, inalta, supla, ofer masaj de relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Discretie, locatie decenta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, bd.Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434

242. Masaj relaxare terapeutic intr-un cadru intim, discret si foarte curat langa Piata Victoriei. Detalii suplimentare la telefon. L-V 11-20. Ac, parcare; 150 L; (0747.411.080/ 0721.973.827

257. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.929.248

223. Maria, 28 ani, ofer masaj total de

masaj total de relaxare, locatie decenta, curata si discreta. Zona Timpuri Noi, bd. Mircea Voda 100 L; (0733.261.615

275. Militari Residence, Militari Residence, tanara si rafinata te astept in locatia mea sa-ti ofer masaj de relaxare si terapeutic, poze reale, 100 L; (0724.604.731

tam domni manierati la un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale la domiciliul nostru discret si curat. Unirii. 200 L; (0723.733.144 de relaxare prin arta masajului terapeutic, masaj de relaxare, zona Bd. Burebista, sector 3, 100 L; (0763.705.030

270. Matura 40 ani bruneta, par lung, ofer

asteapta la un masaj pentru destindere. Daca esti o fata draguta sau cuplu de viata, fara prejudecati trimite-ne foto pe email; inimacalda@yahoo.com

245. Masaj relaxare, shiatsu, presopunc-

213. La tine sau la hotel, buna, sunt Diana,

269. Matura plinuta, cu bun simt, ofer masaj de relaxare dlor care apreciaza calitatea. Zona Bul Mircea Voda, 60 L; (0785.183.466

241. Masaj pentru fete, cuplu simpatic te

210. La mine, zona Dristor, Bianca, tanara,

terapeutic si de relaxare la tine acasa sau la hotel, speak english, 300 L; (0763.920.610

268. Matura plinuta, calma, cu bun simt,

hotel, domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro

21 de ani, 1,70m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%. 200 L; (0799.237.123

209. La mine, la tine sau la hotel, Selena,

ofer masaj de relaxare dlor care aprecieaza calitatea. Zona Timpuri Noi, 60 L; (0785.183.466

240. Masaj muscular, terapeutic, de relaxare, util pentru atrofia musculara, oboseala cronica, blocaje musculare, suprasolicitarea zonelor musculare prin manevre de frictiune pana la extensii de tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

244. Masaj relaxare, tanara 26 de ani, ofer masaj de relaxare si alte tipuri domnilor cu bun simt si generosi, la mine acasa, zona Titan-Billa. Garantez ca te vei simti excelent. Asigur discretie maxima. Accept si cupluri, 100 L; (0721.985.688

219. Loredana, 29 de ani. Bruneta slim, ofer masaj de relaxare domnilor generosi. Mai multe detalii la telefon. Titan, 60 L; (0720.649.968

193. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

tipuri de masaj la domiciliul meu. Detalii suplimentare la telefon. Titan Trapezului 60 L; (0720.649.968

205. Katy, 27 ani, noua in zona, poze reale 100% Astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel., 80 L; (0725.874.994

184. Finuta 24 ani, poze reale, te astept

tic,cu uleiuri speciale domnilor manierati in zona Rond Alba Iulia, 100 L; (0766.415.491

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. Rog seriozitate, 60 L; (0732.074.954

118. Calea Victoriei, Hotel Radisson, Roxi,

locatie de lux, ofer masaj complet, garantez igiena si seriozitate. Sunt o persoana sociabila, educata, ma adresez persoanelor cu bun simt, poze reale, 300 L; (0736.137.686 katyblack2016@gmail.com www.katyblack2016.escortbook.com

ofer servicii diverse in Bucuresti. Educat, dezinvolt, cu experienta in domeniul administrativ si nu numai, (0773.993.211 mihai.mihai169@yahoo.com

188. Garantez revenirea, te-ai saturat de

116. Calea Victoriei, Centru Vechi, Unirii Roxi, 19 ani, te astept in locatia mea pentru a te rasfata cu un masaj de calitate, 60 L; (0764.900.113 Oana5515@yahoo.ro

204. Katy, bruneta, dulce si atenta cu tine

183. Eva ofer masaj de relaxare, terapeu-

150. Doamna singura, rabdatoare si cu

153. Doamna 53 de ani, discreta si

203. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100%, roscata reusita te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat, Unirii, 40 L; (0729.452.895

180. Drumul Taberei, te-ai saturat de fitze

de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj fara graba, detalii mai multe la telefon, zona Obor parc, 100 L; (0744.154.722

astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si intim, 60 L; (0774.678.241 Oana5515@yahoo.ro

reale 100% finuta cu mult bun simt, astept domni care apreciaza calitatea la un masaj totoal de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta. 100 L; (0729.060.755

215. Larisa, 32 ani, ofer servicii de calitate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0753.582.782

1.70, 50, kg te invit la mine pentru un masaj total, discretie si igiena maxima,poze reale , mai multe detalii tel.,150 ora, 100 L; (0762.478.045

stilata, te invit in locatie curata si discreta pentru masaj terapeutic sedinte de dominare soft sau hard 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483

152. Doamna 39 ani, ofer masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona Camera de Comert 70 L; (0765.339.151

202. Katy 27 ani, noua in zona, poze

179. Dristor, noua pe site, Monica 30 ani,

187. Flory, noua in zona, masaj terapeutic

115. Calea Victoriei, Centru Vechi Te

236. Masaj de relaxare si stare de bine iti

relaxare domnilor cu bun simt. Te-ai saturat de poze false? Acum ai ocazia sa nu mai fi mintit. Suna si nu vei regreta alegerea facuta. Pentru mai multe detalii la telefon, 200 L; (0737.340.170

149. Doamna Sara manierata, matura,

ani. Te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si intim. 60 L; (0764.900.113 Oana5515@yahoo.ro

201. Katy 27 ani, noua in zona, poze

247. Masaj terapeutic, nu te grabesc, Ana ma numesc, am 23 de ani. Blonda fara fite. Te astept la mine. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0762.172.734

112. Buna, blonda, finuta, curata,

151. Doamna 39 ani, ofer masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala domnilor care doresc sa scape de stresul cotidian. Exclus sex. Zona Camera de Comert, bd. Mircea Voda 70 L; (0765.339.151

235. Masaj de relaxare domnisoara 19 ani, acasa la mine efectuez masaj de relaxare intr-o atmosfera calda si linistita. Poze reale, 100 L; (0769.520.493

212. La tine sau la hotel, buna, ofer masaj

ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

bun simt ofer masaj de relaxare domnilor civilizati, maturi, locatie curata si discreta, mai multe detalii la telefon, 80 L; (0775.164.493

114. Calea Victoriei, Centru Vechi Roxi 19

ofer masaj de relaxare, domnilor care apreciaza calitatea. Zona Timpuri Noi 60 L; (0785.183.466

matur, 36 ani el, 1,70 cm, 30 ani ea,1,60 cm, oferim masaj de relaxare cuplurilor, domnisoarelor, doamnelor si domnilor seriosi, intr-o ambianta placuta. Zona Titan 250 L; (0773.740.343

176. Dristor 2, vino sa te relaxezi intr-un

matura, stilata, te invit in locatie curata si discreta pentru masaj de relaxare, sedinte de dominare soft sau hard 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483

simtul umorului, te astept la domiciliul meu pentru un masaj de relaxare. Militari, nu raspund la sms si nr. privat. 50 L; (0734.152.417

234. Masaj cuplu educat, sociabil, discret,

domni pretentiosi care apreciaza calitatea nu cantitatea la un masj total de relaxare la domiciliul meu discret, Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994 reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, 40 L; (0731.787.525

266. Matura inalta, supla, ofer masaj de relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Locatie decenta, discreta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, Bd-ul Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434 267. Matura plinuta, calma, cu bun simt,

246. Masaj terapeutic de relaxare si intretinere, reflexo, anticelulitic si remodelare. Drumul Taberei, Cristina, pret unic masaj program 16-20, 50 L; (0733.853.383

ta, draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

petrecem cateva momente placuteoferindu-ti un masaj de relaxare. Discretie, intimitate, fara graba, zona Nerva Traian cu Goga, det. la tel. 50 L; (0737.426.825

200. Katy 27 ani, noua in zona, astept

265. Matura Inalta, supla, ofer masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea. Locatie decenta, ambient placut. Zona Splaiul Unirii, Camera de Comert, Mircea Voda; 50 L; (0726.874.434

233. Masaj corporal, doamna matura 34 ani, ofer diferite tipuri de masaj domnilor interesati la mine in locatie, curata, discreta, usor accesibila, mai multe detalii la tel. Dristor 2. 70 L; (0762.072.026

211. La tine sau la hotel Cristina, la tine sau la hotel 27 ani, 1.65 57 kg execut masaj de relaxare numai domnilor seriosi si hotarati, pt mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati, 300 L; (0765.346.973

186. Floreasca, draguta, finuta, cu mult

113. Buna, Sofia, doamna te invit sa

199. Katy 27 ani, noua in zona roscata, reusita, astept domni educati la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat, Unirii, Cantemir, Budapesta 50 L; (0725.134.038

232. Masaj 100% profesional, Atestat tehnician maseur, masaj: somatic=clasic intretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat-100L/1h+reflexo, capilar, facial 150L/1.30h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:10-20 150 L; (0743.593.040

175. Dristor 2 o bruneta draguta cu bun simt, te astept sa ne cunoastem, sa iti pot oferi masajul mult dorit de tine dar fara graba 50 L; (0765.169.137

(0735.670.953

dragu?ta, 34 de ani, ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

Bd. Burebista, intr-o atmosfera placuta pentru a te rasfata cu un masaj de relaxare, terapeutic, 100 L; (0763.704.232

na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658

tura, reflexo masaj relaxare, tehnica shiatsu (deblocarea punctelor energetice, vindecarea organismului in diverse afectiuni de sanatate), presopunctura, reflexo-terapie; (0767.375.320

148. Doamna rafinata, Sara, manierata,

147. Doamna fac masaj terapeutic;

iti pot oferi. Vino si convinge-te. Poze reale garantat. Detalii la tel. Baba Novaci; 60 L; (0726.881.236

231. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-

draguta, 21 de ani, 1,68m, 50kg, te astept in locatia mea din zona Dristor pentru o ora de masaj total de relaxare, poze reale 100% reale, curatenie si discretie maxima. 80 L; (0765.129.556

185. Finuta, draguta, fara fite, te astept pe tine, domn generos, la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, la domiciliul meu Unirii, Zepter, 60 L; (0725.473.852

111. Buna, blonda, 34 de ani, finuta, cura-

pe tot corpul in locatia mea curata si discreta. Sunt comunicativa si fara fite. Zona Militari, Iuliu Maniu (Apusului). 60 L; (0765.702.181

7

professional masaj de relaxare, sportiv, cervical, aromaterapie, anticelulitic, terapeutic, (sedinta de masaj 60 minute - 70 Lei.) Prg: zilnic 08:00-21:00 (exclus conotatii sexuale, erotic), 70 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com

259. Maseuza cu atestat efectuez masaj

% profesional, masaj terapeutic si de relaxare, sedinta dureaza 70 minute si costa 100/Lei. Prg: L-D 09:00 21:00, Nu suna?i inutil.Nu stau nud,nu fac masaj erotic,exclus sex. Multumesc! Detalii; 100 L; (0738.164.616/ 0729.795.745 260. Maseuza efectuez masaj de

relaxare care reda energia fizica si psihica a intregului organism, intr-un mod placut si eficient; (0766.543.143

286. Monica Satena 20 de ani, fara inhibitii si deschisa pt orice. Pozele imi apartin si sunt facute in locatie. Iti voi oferi un masaj de calitate zona Zepter, 50 L; (0784.986.529 287. Monica 34 de ani. Maseuza draguta,

comunicativa si experta in arta masajului. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325

288. Monica, noua in zona si in locatia pozele imi apartin am 20 de ani si te astept pe tine domn generos la un masaj ce te duc pe culmile extasului si te voi surprinde cu multe fantezii, zona Zepter. 50 L; (0784.986.529 289. Monyca, draguta 44 ani ofer masaj

relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, paralel Lidl 60 L; (0726.566.223

290. Monyca, draguta, 44 ani, ofer masaj

relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, paralel Lidl. 60 L; (0726.566.223

291. Nemtoaica, blonda, finuta si frumoasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari, Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 292. Nemtoaica, blonda, finuta si frumoasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari. Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 293. Nicoleta, buna, am 23 de ani, 1.70

m, ofer masaj de relaxare si tonifiere, pozele sunt reale 100%, ma gasesti in zona Dristor Mc Donald's, fac si deplasari la domiciliu sau hotel, 60 L; (0724.375.432 Nini_8634@yahoo.com 294. Noua in zona dulce si atenta, te

astept, nu vei regreta, 100 L; (0735.732.446 Serbancristinaa13@yahoo.com

261. Maseuza efectuez masaj de

relaxare care reda energia fizica si psihica a intregului organism intr-un mod placut si eficient (0766.453.143

295. Obor, Colentina, Doamna Ghica maseuza cu experienta cu forme apetisante, tandra rabdatoare, cu bun simt ofer masaj de relaxare bady si erotic impreuna cu alte mici surprize domnilor cu gusturi bune, pt detalii suna-ma, 70 L; (0799.451.112

262. Maseuza efectuez masaj de relaxare care reda energia fizica si psihica a intregului organism intr-un mod placut si eficient, uita de stres, oboseala sau durerii, sector 6 (0764.555.813

296. Obor, roscata, Obor, Calea Mosilor, te invit in compania mea sa imbinam utilul cu placutul, fara graba, discretie si igiena cer/ofer, relaxare,masaj terapeutic, 100 L; (0732.834.936

263. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista 100 L; (0720.084.742

297. Ofer masaj general de relaxare intr-

264. Maseuze reale, servicii reale multe

maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal. 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro

un ambient placut si discret 50 L; (0732.874.663

298. Ofer masaj la tine sau la hotel, detalii

la telefon. Pozele sunt recente si 100% reale, 200 L; (0769.117.236

299. Oferta deosebita pt un domn special

si manierat, daca nu te grabesti si vrei un masaj mai aparte, intr-un cadru placut si discret, apeleaza cu incredere la mine. Astept un domn civilizat, bine crescut, minim 30 de ani, preferabil casatorit, (0758.850.507

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

18 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 300. Paula, matura si discreta, 31 ani ofer diferite tipuri de masaj domnilor manierati numai la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate. Berceni (Secuilor). 60 L; (0766.450.104

336. Unirii, masaj total, bruneta 30 ani, dulce si comunicativa, te astept la un masaj de relaxare intr-un ambient placut. Nu raspund la numar privat. 50 L; (0722.769.160 baddboss94@yahoo.com

301. Pensia poate fi antecalculata,

337. Virtutii Militari, ofer masaj de relaxare domnilor care vor sa iasa din monotonia zilnica, locuiesc singurica intr-o garsoniera, maxima discretie si igiena, program 8:30 la 19.30, 100 L; (0758.668.672

calculata si recalculata, umblam dupa adeverinte, grupa, vechime, sporuri; (021.642.50.82/ 0740.005.644 302. Piata Progresu, doamna 55 de ani,

ofer masaj de relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

303. Poze reale. Te astept in locatia mea

pt. un masaj de relaxare totala, despre mine 1,69, 50 kg, bust generos, natural. Locatie discreta, curata, singura, fara colega care sa te deranjeze. Despre detalii, suna-ma, 50 L; (0761.979.124

338. Viviana 24 ani, noua in zona, te astept la un masaj de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899 339. Zona 13 Septembrie, masaj terapeu-

tic, relaxare, la domiciliul meu, 50 L; (0736.725.495

304. Reala D-ra draguta, reala, doar pt

tine, 20 ani blonda, te astept la un masaj profesional. Convinge-te singur, 80 L; (0734.821.220

308. Relaxare totala, cu produse de unica folosinta si uleiuri speciale, pe parcursul unei sedinte vei avea parte de un masaj de relaxare pe tot corpul intr-n cadru discret, 100 L; (0746.672.696 309. Riana, doamna ofer masaj de

relaxare intr un cadru discret si intim. Pentru mai multe detalii suna-ma la tel. (0730.228.089 Dilalah2001@yahoo.com 310. Roxana 35 de ani, maseuza matura, cu forme plinute dar cu o experienta de nereprosat in arta masajului. Titan Auchan, 60 L; (0729.532.057 311. Roxy, alege sa te simti bine alaturi de

Oferte full time

Prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat.Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848 315. Simona Lasa-te purtat intr-o calato-

rie de rasfat si traieste o experienta unica ce inseamna placere. Detalii suplimentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; (0732.721.047 316. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812 317. Simona, 39 de ani, masaj de

relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0732.721.047 318. Simona, lasa-te purtat intr-o calato-

rie de rasfat si traieste o experienta unica ce inseamna placere. Detalii suplimentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; (0732.721.047

1. Abatorul Peris cauta un stivuitorist

serios, responsabil si atent la detalii. Oferim salariu motivant, contract de munca, transport sau cazare. Detalii la; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2. Abbate, Salon de infrumusetare-

Bucuresti, angajeaza urgent femeie de serviciu pentru saloanele din 13 Septembrie si Dorobanti; (0755.998.953

sofer marfa, Valmix Steel firma producatoare de utilaje in industria alimentara angajeaza absolventi cu sau fara experienta pentru: sudor, lacatus, slefuitor, sofer achizitii. (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro

relaxare profesional, masaj terapeutic, masaj cervical, lombar, capilar, experienta, atestat, masa de masaj, locatie centrala, discretie, conditii excelente, foto reale, 100 L; (0733.529.054 326. Tanya, 32 de ani, domnisoara finuta,

poze reale facute in locatie, ofer masaj de intretinere si relaxare efectuat pe masa de masaj. Bucur Obor linga parc. 100 L; (0746.963.545

327. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714 328. Tapiter, tamplar, reconditionez

canapele, pat, coltere, schimb imitatia piele, panza, cap- coada, structura rupta interior, structura solida lemn. Urgentele servire rapida; (0768.011.527 329. Tapiter, tamplar, refac total nou cap-

coada canapele, coltare fixe/ extensibile, huse, perne, canapele piele imitatie piele; (0731.286.512 330. Tina, 42 de ani, doamna matura,

discreta si rabdatoare iti ofer masaj de relaxare, discretie si igiena, zona sos Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0721.980.503 331. Tina, 42 de ani, doamna matura,

discreta si rabdatoare iti ofer masaj de relaxare, discretie si igiena, zona sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0721.980.503 332. Titan, blonda, ofer masaj de relaxare

domnilor manierati intr-o locatie discreta. Cer si ofer seriozitate. 70 L; (0799.182.770

paza si protectie angajeaza Agenti de paza /securitate pentru obiective aflate in Bucuresti Zona 1 Gara de Nord, zona 2 Soseaua Chitilei, zona 3 Fundeni, salariu platit la timp; (0751.143.961 54. Agent securitate angajam pentru un

important hotel de 5 stele din Bucuresti.Locatie: Calea Victoriei. Program: 3 schimburi. Cerinte: limba engleza la nivel conversational, bune abilitati de relationare. 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 55. Agent securitate pt. locatie Auchan

Drumul Taberei cu atestat-paza, program lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu fix, tichete masa, prima vacanta, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro

72. Agent, operator serviciu clienti, call center pentru societate de plasare forta de munca in strainatate, personal pentru departamentul call-center/serviciu clienti, preluare apeluri.Program de lucru full-time. (0727.581.999 europa.work@yahoo.com 73. Agent/agenta inchirieri auto, firma

profil rent-a-car angajeaza agent/agenta inchirieri auto, limba engleza permis categoria B, si excel obligatorii; (0765.516.359 eurotopautomobile1@gmail.com 74. Agenti de securitate pt. institutii ban-

care, oferim salariu atractiv. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in Str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0761.124.118/ 0761.124.112/ 0761.124.112

ria B, experienta si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

15. AGENT paza si ordine, agent control

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

16. AGENT vanzari. Firma distributie produse alimentare si bauturi alcoolice angajeaza agenti vanzari. Necesar cunostinte in domeniu vanzarilor, permis cat. B, disponibilitate deplasari. Asteptam CV la e-mail; (0751.055.301 officefastplus@gmail.com fastplus.ro 17. Agent curatenie Societate comerciala angajeaza personal pentru echipa de interventie. Oferim salariu motivant, program flexibil. Relatii la telefon; (0751.051.246/ 0751.051.246 hr@handy-man.ro 18. Agent curatenie, firma curatenie

angajeaza agent curatenie pentru locatie fixa din zonele: Berceni, Balotesti si Otopeni. Oferim salariu motivant. Relatii la telefon (0751.051.955 19. Agent curatenie, echipa mobila

salariu atractiv de la 1400 Lei pana la 2000 Lei in functie de disponibilitatea dvs. Part time 4 ore 700 Lei salariu Echipa mobila agent curatenie 1400 Lei Echipa mobila abonamente 1800-2000 1.400 L; (0728.464.757 office@mavim.ro 20. Agent curatenie. Firma din domeniul curateniei angajeaza operatori de curatenie: program 8 ore, salariul motivant, bonuri de masa, alte bonusuri; (0731.321.700 21. Agent DDD Societate comerciala angajeaza operator dezinsectie, deratizare dezinfectie cu permis de conducere Detalii la tel.; (0751.051.955 hr@handy-man.ro 22. Agent de asigurare locatie fixa in inc-

inta unui centru comercial, codul raf si cunoasterea produselor de asigurari este un avantaj. (0733.958.458 ciobanu_cristina85@yahoo.com

23. Agent de curatenie cu permis de con-

curatenie de intretinere birouri, tura de noapte, program de 8 ore, langa hotel Intercontinental. Oferim contract de munca, spor de noapte si tichete de masa; (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro 25. Agent de interventie, agent de paza,

sofer salariul este de 1.800 de lei net, nr. de telefon permis categoria B minim un an obligatoriu pentru agentii de interventie, 1.800 L; (0737.211.772/ 0737.211.772 office@bronic.ro

82. Agenti securitate, STOV Securi-

ty angajeaza. Cerinte: atestat paza, domiciliul in Bucuresti, Ilfov, program 12/ 24 cu 12/48, tarif 11,7 lei brut/ ora, conditii optime de lucru; (021.317.42.76/ 0720.133.112 83. Agenti commerciali cu experienta in vanzari in toata tara si rezidenti in alte tari din Europa. Cerinte minim studii medii, permis de conducere cat. B. Salariu + comision. (0787.646.771 radu@flexographic.ro

birouri zona Aurel Vlaicu si Universitate si pentru spatiu depozit zona Autogara Pacii. Salariu motivant si tichete de masa, orele suplimentare se platesc separat; (0751.113.011 86. Agenti curatenie angajam pentru sediu birouri banca B-dul Ion Mihalache, sector 1. Salariul include tichete de masa si abonament transport. Orele suplimentare se platesc separat. Relatii la: (0742.014.548 87. Agenti curatenie pentru prestarea serviciilor in camine si facultati. Salariu motivant. (0743.251.657

««««««««««««««««««

contract de munca, plata ore suplimentare; (0754.590.242 90. Agenti curatenie si sef tura angajam, salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa+ plata orelor suplimentare. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/ 0784.290.182 91. Agenti curatenie si sef tura angajam, salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa+ plata orelor suplimentare. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/ 0784.290.182 92. Agenti curatenie, baieti si fete pentru

sedii birouri, spatii comerciale, cu sau fara experienta, conditii avantajoase. Program part time sau full time 8 ore. Avantaj carnet cat. B; (0766.443.227/ 0723.395.147 terraclean2008@gmail.com 93. Agenti curatenie, menajere, club sportiv in zona Baneasa angajeaza agenti de curatenie, program in ture de 8 ore/zi, asiguram transport de la metrou pana la locatie, pachet salarial atractiv. (0744.332.072 florina.saru@stejariicountryclub.ro 94. Agenti de curatenie pentru firma de

curatenie, zona Fundeni-Dobroesti. (0731.459.999 95. Agenti de curatenie, femei si barbati

pentru zona Berceni. Program 8 ore; (0724.036.346 sector 6 angajam agenti cu sau fara experienta pentru perioada nedeterminata, program flexibil, castiguri substantiale. Birou, telefon, laptop, baza de date, 1.000 {; (0762.039.796 violetaimob@gmail.com 37. Agent Imobiliar pentru secorul 6, sedi-

ile din Drumul Taberei, Militari, departamentul vanzari, publicitate agresiva, experienta constituie un avantaj, seriozitate. (0760.654.545/ 021.440.22.49 38. Agent imobiliar AriaHomes pentru

vanzari imobile noi, zona de sud. Se ofera: portofoliu mare de proprietati, training, buget zilnic de promovare. Se cere: aspect ingrijit, permis B, cunostinte PC, disponibilitate (0721.176.627 romarimobiliare@yahoo.com 39. Agent imobiliar, agentia imobiliara

Tecnocasa angajeaza agenti imobiliari cu sau fara experienta. Salariu fix + comision (0745.653.435 bcof1@tecnocasa.com.ro 40. Agent imobiliar, cu sau fara experien-

ta, mediu de lucru placut, cunostinte PC minime, posibilitate avansare, vanzari/inchirieri, castiguri de minim 2.000 lei pe luna; (0725.472.839 Rbrtoffice@gmail.com 41. Agent imobiliar, dezvoltator imobiliar

din Brasov cu 300 de apartamente in constructie angajeaza agent imobiliar. Salariu 2.000 lei + 150 lei/vanzare; 2.000 L; (0729.088.527 blitzconstruct@gmail.com 42. Agent imobiliar, dezvoltator imobiliar din Brasov cu 400 de apartamente in constructie angajeaza agent imobiliar. Salariu 2.000 lei + 150 lei/vanzare; 2.000 L; (0729.088.527 blitzconstruct@gmail.com 43. Agent imobiliar. Agentie imobiliara sediu Unirii si Sala Palatului angajeaza agent imobiliar, conditii foarte avantajoase; (0799.059.903 44. Agent inchirieri auto pentru WLC Rent, tineri dornici de munca.Salariu 2000 + bonusuri lunare. 45. Agent livrator produse alimentare

Bucuresti, Firma de distributie produse alimentare angajeaza agent livrator cu experienta cu autoutilitare frigorifice 3.5 tone. De preferat domiciliul in sector 6. CV la email (0720.720.740 soferdistributie@yahoo.com

Agent paza - femei cu sau fara atestat pentru societate comerciala sector 6, program de lucru 8 ore, salariul 1.100 lei in mana + tichete de masa, relatii la; (0732.672.654 46.

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

cere calificare sau disponibilitate pentru calificare, angajam si din localitati vecine, pentru interviu sunati sau lasati mesaj. Cadru lucru legal, salariu la timp, posibilitati de promovare 1.450 L; (0723.511.588/ 0721.363.035 recrutare@globalsecurity.ro 57. Agent securitate, Bronec angajeaza

urgent agenti de securitate, femei si barbati cu domiciliul in Bucuresti, cu sau fara atestat pentru sedii de birouri si punct control acces. Adresa: Str. Mesterul Manole nr. 1, bl.D17 (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro

Agent securitate. Agent securitate cu atestat, pentru scoli si gradinite in sect.3 Bucuresti. Contract durata nedeterminata; (0738.004.849 58.

59. Agent vanzari cu experienta in vanzari de blaturi de bucatarie si accesorii mobilier. Experienta minim 3 ani in vanzari. Studii medii - liceu cu diploma de bacalaureat. Permis categ. B. (0722.393.476 vasiletimis@yahoo.com 60. Agent vanzari cu/fara experien-

ta. Salariul net, 1.800 L; (0728.650.079

61. Agent vanzari pentru societate comer-

ciala, care vor mai mult decat un loc de munca. Oferim salariu, bonusuri captivante, excursii promovare. Programeazate la un interviu pentru a afla detaliile. (0770.271.940 agtopcompany@yahoo.com 62. Agent vanzari anvelope pentru firma

cu traditie in importul si distributia anvelopelor, cu experienta in domeniu, studii medii si permis de conducere auto. Oferim pachet salarial motivant. 1.600 L; (0722.257.944 anvelope@delta-grup.ro 63. Agent vanzari bilete de avion si auto-

car, agentia de turism Sebastian Touring,cu 15 ani de experianta in domeniu,angajeaza urgent agent de turism cu experianta in vanzarea biletelor de avion si autocar.Oferim salariu net de 1400 lei + comision; (0765.434.709 swat_seb@yahoo.co.uk 64. Agent vanzari magazin 1 Minute cu program de 6 ore/zi sau 8 ore/zi, lunivineri, situat intr-un business center din zona Metrou Pipera. Beneficii: salariu 1500 lei, 1.500 L; (0761.410.008 Adriana.panait@yahoo.com 65. Agent vanzari materiale electrice LC

Electric angajeaza agent de vanzari, Bucuresti. Cerinte cunostinte minime in vanzari electrice, permis de conducere cat. B, operare pc. Beneficii: salariu, comision, masina. Relatii tel. (0746.586.764 office@LC-electric.ro

96. Agenti de paza cladiri birouri,

femei, cu sau fara atestat pentru Argo Security, din Bucuresti si zonele limitrofe. Garantam contract de munca norma intreaga, plata salariului la termen (bani si tichete de masa), echipament gratuit fara garantii. Formare si calificare profesionala, program flexibil, posibilitati de promovare, (0769.039.499/ 0784.268.502

ambasade, restaurante, fabrici, depozit logistica, in zonele Unirii, Hanul lui Manuc, Titan, Salajan, Eroilor, Militari, program 24/48 h, 12/36 h, 12 h, L-V ziua, salariul 1.500 Lei, 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 angajari@carpatguard.ro

76. Agenti de securitate, cu sau fara ates-

atractiv, Bucuresti . (0730.344.788/ 0768.074.078

tat, cu domiciliul in zonele: Barbu Vacarescu, Stefan cel Mare, Baneasa, Pipera. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00

97. Agenti de paza cu atestat, salariu

98. Agenti de paza pt. firma de paza

zona Magurele If., Voluntari If., relatii la tel. (0754.436.203

77. Agenti de securitate, cu sau fara ates-

99. Agenti de paza angajam, pentru obiective in Bucuresti si Ilfov: zonele Unirii, Pipera, Baneasa, Pantelimon, Berceni, Militari. program avantajos, in ture de 12 h/ 36/ h, 12 h l - v, ziua. Bonusuri si posibilitatea de promovare. Contract de munca integral, salarii platite mereu la timp. Salariu: 1.550 L; (021.311.35.13/ 0769.075.995

78. Agenti de securitate, cu sau fara ates-

100. Agenti de paza cu sau fara atestat, Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro

tat, cu domiciliul in zonele: Ferentari, Rahova, Margeanului. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00

tat, cu domiciliul in zonele: Oltenitei, Piata Sudului, Sura Mare, Piata Resita, Alexandru Obregia, Giurgiului, Piata Eroii Revolutiei. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96, statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00

in conditiile Legii 333/2003 pt. Bucuresti sectoarele 6 si 2. Oferim salariul de 1300 lei in mana, contract de munca si plata la timp, fara intarzieri, (0751.168.950/ 0736.644.955 orostar_invest@yahoo.com

104. Agenti de securitate cu atestat. Pen-

««««««««««««««««««

75. Agenti de securitate, barbati sau

102. Agenti de securitate (barbati, femei)

85. Agenti curatenie angajam pentru sedii

89. Agenti curatenie hipermarket Vulcan,

56. Agent securitate centura Otopeni se

tica, fabrica, cladire birouri, ambasada, restaurant, in zonele Unirii, Hanul lui Manuc, Titan, Salajan, Eroilor, Militari, program 24/48 h, 12/36 h, 12 h, L-V ziua, salariul 1.500 Lei, 1.500 L; (0769.075.995/ 0786.410.128 angajari@carpatguard.ro

103. Agenti de securitate atestati din

AGENTI CURATENIE PENTRU SEDII BIROURI SI SPATII COMERCIALE, PROGRAM 8 H - SALARIU 1.300 LEI, PROGRAM 4 H - 800 LEI, LOC DE MUNCA STABIL, ORA SUPLIMENTARE PLATITE, RUGAM SERIOZITATE MAXIMA; (0723.329.680

36. Agent imobiliar Agentie imobiliara

101. Agenti de paza, pentru depozit logis-

84. Agenti cu atestat Firma securitate angajeaza agenti cu atestat din Bucuresti; (021.336.69.96/ 0758.110.701

88.

After &before school zona Timpuri NoiMarasesti angajeaza bucatar calificat. Relatii la tel. Puteti trimite CV la daniela.birdea@gmail.com sau arseniealina@yahoo.com. (0722.841.687/ 0722.209.437 arseniealina@yahoo.com.

24. Agent de curatenie, personal pentru

am 19 ani, te astept in locatia mea pentru a te rasfata cu un masaj de relaxare intr-un ambient placut si intim.Poze % reale, pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi, 60 L; (0764.900.113 ancutzadragusin @gmail.com

53. Agent paza, securitate, societate de

71. Agent vanzari, deplasari tara, cu masina si carnet, pentru distributie imbracamnte si incaltaminte in orasele din tara. Salariu plus comision. (0721.721.490 diana.persunaru@yahoo.com

11. AEK Security Division angajeaza

334. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer clipe de

335. Unirii, Centru Vechi Buna sunt Roxi

52. Agent paza, firma paza angajam agenti securitate cu atestat din Bucuresti si zonele limitrofe. Salariu 1.300 Ron net. Pentru detalii sunati la telefon. Interviu: luni-vineri 08.00-15.30 (0770.456.278/ 0757.027.025

domeniu materialelor de constructii angajeaza agent vanzari, responsabil pe partea de vanzarii caramida decorativa si sisteme de placare fatade. Beneficii motivante (0746.052.053 mehmet@wallpoint.ro

auto cu experienta, zona Titan, salariu atractiv, carte de munca+ o masa pe zi. 2.250 L; (0721.720.751

intr-un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

neuitat. Ofer masaj de cea mai buna calitate. Igiena si discretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii la telefon sau pe WhatsApp. Rog si ofer seriozitate. 50 L; (0762.859.197

angajeaza agenti paza cu experienta si atestat, pentru magazine jucarii, situate in Vulcan Mall, Mega - Mall, depozit Militari, salariu 1100 Lei net (0727.083.007/ 0786.447.447

70. Agent vanzari, societate comerciala in

10. Administrator, casier, spalatorie

ducere cat. B pentru firma de curatenie. Posesor permis categoria B - experienta de minimum 2 ani. Persoana serioasa, muncitoare si responsabila (0745.526.682 echipadecuratenie@gmail.com

333. Titan, metrou, vino sa te relaxezi

51. Agent paza, Euro Guard Security

de negociere, comunicare si vanzari directe pentru post reprezentant vanzari produse stomatologice. Asiguram contract, abonament transport public, tel.Rog CV pe email. 1.400 L; (0744.422.141 angajari.udp@gmail.com

9. Administrator tehnic care sa indeplineasca si functia de casier pentru firma Scomet administrare imobile. Conditii obligatorii: permis, masina. Program 13.0021.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797

14. AGENT interventie cu permis catego-

325. Tanara, 33 de ani, ofer masaj de

agenti paza pentru magazine jucarii, situate in Vulcan Mall si Mega Mall, depozit Militari, salariu net 1100 Lei (0727.083.007

69. Agent vanzari, persoana cu abilitati

Alpin57Lux cauta candidati la punctul de lucru din Bucuresti pentru postul de administrator logistica (0756.032.010

323. Spa, jacuzzi, sauna, masaj thai,

de relaxare la domiciliul meu discre?ie seriozitate poze reale 30 ani Dristor, 50 L; (0769.183.062

50. Agent paza, EGS Security angajeaza

de minim 1-2 ani de zile, urgent, sociabildorinta de invatare, minim 12 clase, (preferabil cu facultate) 1.400 L; (0799.991.122/ +40721922152 alin_gebescu@yahoo.com

scoala; (021.252.22.60

fesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 60 L; (0758.158.334

324. Sunt noua in zona Dristor ofer masaj

nia, angajeaza agenti distributie cafea in Bucuresti; (0723.266.508 blanaru69@gmail.com

Podul Constanta), salariu bun, bonuri de masa, contract de munca; (021.324.85.28/ 0743.884.579

68. Agent vanzari, cu carnet, categoria B

8. Administrator logistica, firma

13. AGENT asigurari. Broker asigurari angajeaza agent asigurari, doamna, pentru emiterea politelor de asigurare si consilierea clientilor pentru locatia din Auchan Titan. Se ofera salariu fix+comision. (0769.265.880 orizontbucuresti@gmail.com

super-terapii. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861

35. Agent distributie cafea, Kaffa Roma-

49. Agent paza pentru obiectiv (la

firma distributie detergenti-cosmetice angajeaza agenti vanzari pt. BucurestiIlfov. Experienta de minim 1 an intr-un post similar, permis cat.B. Pachet salarial motivant: conditii de lucru deosebite; (0372.738.273/ 021.330.56.87

7. Administrator financiar pentru

12. After school angajaza bucatareasa.

322. Soryna 30 ani, masaj terapeutic pro-

34. Agent de vanzari, agent imobiliar firma de dezvoltare imobiliare, cartier rezidential zona Pantelimon, angajam asistent vanzari imobile noi in cadrul ansamblului. Se cere seriozitate. Se ofera pachet salarial motivant. (0735.597.654/ 0735.597.654 office@ristconstruct.ro

L in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP sector 1, RAPPS, carte de munca pe perioada nedeterminata, 1.065 L; (0758.111.018/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro

67. Agent vanzari zona Bucuresti-Ilfov,

C optional), experienta pe un post similar

320. Sophie, 25 ani, 1.60 m si 48 kg.

ora de relaxare prin arta masajului de relaxare, terapeutic, Alba Iulia, 100 L; (0765.596.597

angajeaza agenti pentru cei cu atestat prima de angajare 300 Lei, pentru cei fara atestat posibilitatea de a a face cursul interviu str. Ghita Hagi nr. 71, tel., (0742.104.912/ 0723.290.222 contact@bluecorp.ro

48. agent paza cu sau fara atestat, 1.065

66. Agent vanzari showroom parchet si usi, zona Obor. Activitate vanzare parchet si usi de interior atat in showroom cat si pe teren, zona Bucuresti, Ilfov. (0740.229.920/ 0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com

6. Administrativ, sofer, categoria B (cat.

agenti de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizarea gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii tel./ e-mail: (021.335.05.05/ 0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

321. Sorina, te astept la mine pentru o

32. Agent de securitate, femei, pt. Fox,

47. Agent paza barbat, societate cu sediul in sectorul 6, angajeaza agent de paza cu sau fara experienta pentru paza proprie, se lucreaza 1 noapte la trei zile de la 19 - 07, tichete de masa, contract de munca, salariu net; 1.100 L; (0732.672.654

5. Activitate online esti comunicativa, ambitioasa, doresti mai mult de la viata, vino in echipa noastra sa lucrezi si sa ai venituri substantiale, conversatiile online sunt specialitatea noastra 5.000 L; (0767.640.565

319. Simona, matura Doamna 40 ani, 52 kg te astept in locatia mea pentru a te destinde cu un masaj cervical masaj de relaxare. Detalii la tel. Zona sector 1, 70 L; (0760.426.279

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. 200 L; (0725.458.291

cu atestat si minima experienta in paza, pentru obiective usoare, in Bucuresti si apropiere. Conditii de selectie, minime. Angajare imediata. (0759.056.795

33. Agent de securitate, firma de paza

4. Absolventi, sudori, lacatusi, slefuitori,

ofer masaj de relaxare. 100 L; (0732.934.185

31. Agent de securitate fara atestat sau

fabrica de mezeluri.1.450 lei brut, spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita,bonusuri. Durata nedeterminata. Program 12/24 -12/48. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, L-V; (0726.718.768

312. Satena supla, 25 ani ofer masaj de

314. Servicii sablare profesionale

Ruby Tuesday, pentru informatii sunati la nr. de telefon din anunt intre orele 9.0017.00 de L-V (0741.277.755/ 021.346.56.00 info@ruby.ro

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002

3. Absolvente de Facultatea Litere, limba araba vorbit/ scris la traducator, fara obligatii, salariu consistent; (0722.594.255

313. Satena supla, 25 ani, zona centrala,

langa Spitalul Fundeni. Program in ture, Salariul 1.500 L; (0764.397.026

30. Agent de securitate pentru restaurant

mine o domnisoara simpla, curata draguta, manierata si cel mai important 100% reala. Iti pot oferi servicii de masaj de relaxare si body masaj in compania mea 250 L; (0736.179.951 realxare, zona centrala. 100 L; (0732.934.185 hotdream2010@yahoo.com

28. Agent de paza, paznic pentru imobil,

langa Spitalul Fundeni. Program in ture; (0764.397.026

relaxare de cea mai buna calitate. Nu ezita sa ma suni, 50 L; (0732.448.560

307. Rebeka te astept pentru un masaj de neuitat noua pe site, poze reale, te astept cu drag. Mai multe detali la telefon, Rebeka, 100 L; (0742.760.200 Mondina12@yahoo.com

Agent de paza femeie, cu sau fara experienta pentru sediul firmei din sectorul 6, se asigura contract de munca, tichete de masa, decontare transport in Bucuresti, salariu si o masa calda, 1.150 L; (0732.672.654 27.

29. Agent de paza, paznic pentru imobil,

305. Reala, 20 de ani, ofer masaj de

306. Reala, pasiunea si experienta mea te vor face sa revii de fiecare data cand vei dori sa fi rasfatat cu un masaj erotic, fara ca nimeni sa afle, discretie si igiena maxima. Suna-ma, ma si deplasez, 100 L; (0725.247.019

26. Agent de paza post fix si interior, Bucuresti. Program in ture, salariu motivant. Avantaj: atestat agent paza. Asiguram echipament gratuit. Trimite CV la adresa: 1.500 L; (0756.120.979 hr@icarustel.com

Bucuresti sau zone limitrofe; (021.420.40.29

tru cei peste 45 de ani 500 lei prima de angajare. Plata ore suplimentare si de noapte.Detalii la tel: 1.450 L; (0771.636.821/ 0770.131.872 bogdan@akylesecurity.ro

105. Agenti de securitate cu sau fara ate-

stat, salarii avantajoase (0762.795.017 Ionut.naftaila@yahoo.com

Agenti de securitate cu si fara atestat, angajam urgent. Posturi de interior. Rugam seriozitate; (0745.754.341/ 0751.279.777

106.

107. Agenti de securitate pentru obiectiv centru SPA Balotesti, in interior, se ofera echipament sport, salariul la timp pe card, se cauta si se ofera seriozitate. Detalii la telefon sau la sediul firmei; (0786.138.000 Office@dabsecurity.ro 108. Agenti de securitate pentru obiective din Bucuresti, program flexibil, salariu motivant. (0756.121.607/ 0723.771.365 109. Agenti de securitate pentru posturi interior, program 8 ore, salariu motivant, conditii foarte bune de munca, pentru firma de paza; (021.337.44.77/ 0747.221.397 110. Agenti de securitate posturi de

interior, program flexibil, salariu 1.400 Lei /195 h, angajeaza firma SC Olimp Security; (021.337.44.77/ 0747.221.397

111. Agenti de securitate SC Blue Corp Security S.R.L angajaza agenti de securitate; (0742.104.912/ 0723.290.222 112. Agenti de securitate Societate de paza angajeaza agenti de securitate cu atestat pentru obiective comerciale din Bucuresti (magazine). Anuntul este valabil pentru persoanele din Bucuresti, 1.700 L; (0732.330.909 so_berceni@gipest.ro 113. Agenti de securitate barbati sau

femei, cu sau fara atestat pentru Argo Security, pentru centre comerciale din Bucuresti (zonele: Aparatorii Patriei, Bucurestii Noi, Stefan cel Mare, Voluntari, Colentina). Garantam contract de munca norma intreaga, plata salariului la termen: 1.500 net (bani + tichete de masa), echipament gratuit, fara garantii, formare si calificare profesionala, program flexibil, posibilitati de promovare, 1.500 L; (0748.075.002/ 0769.039.499 nadia.grigoras@argosecurity.ro 114. Agenti de securitate cu atestat

pentru obiective in Bucuresti si Ilfov. Asiguram transport, salariul de la 1.300 la 1.800 lei in mana in functie de calificari si aptitudini; (0741.216.013

115. Agenti de securitate, angajam barbati/ pensionari pentru zonele din sectorul 6 si Otopeni; (0731.316.568 116. Agenti de securitate, Civis angajeaza agenti de securitate atestati profesional pentru obiectiv parc fotovoltaic Podari-Dolj, program 12/24 - 12/48, salariu minim net 1.200 Lei, salariu si taxe la zi. Relatii la tel., 1.450 L; (0753.804.064/ 0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro 117. Agenti de securitate, cu permis de conducere categoria B, pentru Bucuresti; (021.335.44.91/ 0723.346.264 118. Agenti de securitate, cu sau fara ate-

stat, cu domiciliul in zonele Theodor Pallady, Camil Ressu, Fizicienilor, Nicolae Grigorescu. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8-16 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului, (0748.075.002/ 0769.039.499

119. Agenti de securitate, fete si baieti cu si fara atestat. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.4001.600 in functie de obiectiv. 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com 120. Agenti de securitate, fete si baieti pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

79. Agenti de securitate, cu sau fara ates-

tat, cu domiciliul in zonele: Pajura, Bucurestii Noi, Sos. Chitilei, Piata Chibrit, Bd. Grivita, Straulesti. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0761.124.112/ 021.320.96.00

80. Agenti securitate si operatori supraveghere video pentru centru comercial in zona Militari. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in str. General George Macarovici nr. 23, etaj 2, sector 6 (zona Drumul Sarii). Mijloace de transport autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96, statia Nabucului; (0784.268.496/ 0761.124.112/ 021.320.96.00 81. Agenti securitate, cu sau fara atestat,

cu domiciliul in zonele: Fundeni, Delfinului, Socului, Sos. Pipera, Piata Muncii. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.0016.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

18 septembrie 2017

9

4

LOCURI DE MUNCÅ 172. Agenti securitate, barbati si femei pentru obiective in Bucuresti si zonele limitrofe. Asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor (salariu net intre 1.250 - 1.600 Lei); de asemenea angajam si servanti pompieri (salariu net 1.680 Lei). Telefon interviu: (0734.222.064/ 0731.355.558/ 0761.156.982 173. Agenti vanzari si distribuitori cu sau fara experienta. Oferium salariu net, 180 L; (0728.650.079 174. Agenti, sefi de tura magazine MegaImage 1.400-1.600 lei in mana. Cu sau fara atestat. CIM pe perioada nedeterminata. Plata salariului fara intarzieri. 1.600 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 175. Agenti. Companie de securitate angajeaza agenti pentru galerii comerciale si mall-uri Bucuresti. (0744.352.233 176. Agenti. Firma de paza anga-

jeaza agenti de paza cu atestat sau fara atestat pt. Bucuresti; (0761.657.691/ 0721.216.234 177. AirbnbSupport selecteaza opera-

toare PC si customer service, salariu fix 2.200 Lei plus bonusuri de performanta; (0725.988.889 178. Ajutoare bucatarese, salariu

Agenti de securitate, zona: Militari, Rahova, Ghencea, angajam; (0731.510.966

121.

122. Agenti de securitate, agenti de

interventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe, BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

123. Agenti de securitate, agenti de

interventie. Obiective in toate sectoarele din Bucuresti si zonele limitrofe. Plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295 124. Agenti de securitate. Firma de

paza specializata este in cautare de agenti de securitate (inclusiv pensionari cu drept de munca). Obiectivul este situat in Bld. Metalurgiei. Pentru detalii sunati la telefon. Multumim pentru interesul acordat acestui anunt; (0722.384.593/ 0721.145.024

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 125.

126. Agenti imobiliari Agentia Concept Imobiliare a decis sa isi mareasca echipa din sediul zona Drumul Taberei, am deblocat trei posturi de Agent Imobiliar, va asteptam cu mult entuziasm, (0760.654.540 conceptimobiliare@yahoo.com 127. Agenti imobiliari care au lucrat

in domeniu pentru firma imobiliara, comision 50%, varsta nu conteaza, seriozitate; (0765.677.535

128. Agenti imobiliari cu experienta in domeniu. Oferim conditii de exceptie, sediul modern zona Gara de Nord. Intra pe site sa te convingi. Te asteptam la interviu; www.tentantimobiliare.ro (0730.993.333/ 0720.009.999/ 0720.009.999 tentantimobiliare@yahoo.com www.tentantimobiliare.ro 129. Agenti imobiliari experienta vanzari/

inchirieri, sediu central, comision 60%, oferim birou propriu, telefon, publicitate agresiva; (0742.730.047/ 0732.717.111

130. Agenti imobiliari pentru agentie imobiliara cu sediul in sectorul 6 (Piata Veteranilor), cu experienta, minime cunostinte pc. Oferim comision 50%, program flexibil, eventual auto (0721.111.795 imobiliaretopcasa@yahoo.com 131. Agenti imobiliari Bucuresti, toate sectoarele, Ilfov, metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa, cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, avansat/ incepator, rugam CV, (0755.022.290 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro 132. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

enta zona Piata Iancului, oferim initiere, training contract munca, auto, decont taxi, publicitate pe toate site-urile de imobiliare, inclusiv cele cu plata, departament juridic, notariat dedicat, 1.000 {; (0755.075.901/ 021.252.33.22 iancului@excesimobiliare.ro 133. Agenti imobiliari cu/fara experienta.

Se asigura pregatire. Daca esti: responsabil, punctual, sociabil si poti prezenta, negocia, convinge, atunci esti binevenit in echipa noastra. Se ofera: salariu fix + comision din incasari, 1.000 {; (0767.833.046 office.dreamhouseimob@gmail.com 134. Agenti imobiliari, cu sau fara experienta, persoane optimiste, dinamice, comunicative, abilitati de vanzare. Se ofera birou individual, laptop, masina, telefon, decontare mijloace de transport, comision substantial din realizari 800 {; (0725.060.020/ 0737.379.900 express.imobiliare@yahoo.com 135. Agenti interventie cu atestat agent

securitate pentru societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700-1.800 Lei 1.800 L; (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

136. Agenti interventie cu atestat pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.7001.800 lei. 1.800 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

152. Agenti paza, barbati si femei pentru

societate de paza; (0784.088.468

««««««««««««««««««

137. Agenti interventie diferite Zone Bucuresti, program ture zi sau noapte, experienta, atestat, permis B, fara cazier, conditie fizica buna, cunostinte intretinere auto, salariu net la 180 ore este 1.500 L; (0760.669.602 office@dabsecurity.ro www.dabsecurity.ro

153. AGENTI SECURITATE CONFORM PREVEDERILOR LEGII 333/2003, SOCIETATE DE PAZA ANGAJEAZA, SALARIU NET: 1.425 L; (021.327.14.18

138. Agenti interventie posesor permis

««««««««««««««««««

cat. B. Atestat agent securitate. Varsta intre 22 - 40 ani. Constitutie atletica. Salarizare pornind de la 2000 lei net. Plata la timp. Concedii platite. Acces sala fitness gratuit. 2.000 L; (0744.280.093

Agenti interventie, se cere permis categoria B minim 2 ani; (0786.189.306 139.

AGENTI INTERVENTIE. TORNADO SECURITY ANGAJEAZA AGENTI DE INTERVENTIE PENTRU BUCURESTI SECTOR 6, L-V PROGRAM ZI, EXPERIENTA IN DOMENIU, SALARIU NET 2.200 L; (0725.641.638

140.

141. Agenti paza pentru zona Militari, salariu atractiv, carte de munca, conditii avantajoase, pt. firma paza; (0741.589.277/ 0767.056.551/ 0732.035.642 142. Agenti paza (barbati) pentru obiectiv

zona Militari, relatii intre orele 12.00-14.00; (0727.761.858 143. Agenti paza angajam pentru

obiective zone centrale, cladiri de birouri, ambasade, zonele: Hala Traian, Militari, Berceni, Pantelimon. Program: luni - vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Interviurile: zona Obor Lizeanu, str. Radu de la Afumati, nr. 13 A, sector 2, luni - vineri: 10.00 - 18.00. Plata la termen. Salariu net lunar, (0786.410.128/ 0769.075.995

««««««««««««««««««

AGENTI PAZA CU ATESTAT, PENTRU SALA JOCURI (TINERI). OFERIM: TRAINING, TINUTA, PROGRAM FLEXIBIL, CONTRACT DE MUNCA, SALARIU ATRACTIV+ BONUSURI; (0753.383.211 OFFICE_PLANETM@ YAHOO.RO 144.

«««««««««««««««««« 145. Agenti paza cu sau fara experienta

pentru depozit logistica, fabrica, cladire birouri, ambasada, restaurant, in zonele Unirii, Hanul lui Manuc, Titan, Salajan, Eroilor, Militari, program 24/48h, 12/36h, 12h, L-V ziua, salariul 1.500 Lei net 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 angajari@carpatguard.ro 146. Agenti paza cu sau fara experienta

pentru depozit logistica, fabrica, cladire birouri, ambasada, restaurant, in zonele Unirii-Hanul lui Manuc, Titan, Salajan, Eroilor, Militari, program 24/48 h, 12/36 h, 12 h, L-V ziua, salariul 1.500 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 angajari@carpatguard.ro 147. Agenti paza Oltenita Libra Guard

angajeaza agenti paza pt. localitatea Oltenita, judet Calarasi. Salariu 1100 lei. Tel: 1.100 L; (0784.908.888 148. Agenti paza sect. 4, Berceni, firma de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, sectorul 4, Sos. Berceni sau str. Serban Voda, cu sau fara atestat, posibilitate de calificare, post control acces, 1.200 L; (0735.315.114 149. Agenti paza, firma de paza cauta personal calificat pentru obiective in Bragadiru, Afumati, posibil si alte zone din Bucuresti (0723.270.146 prosig.total@yahoo.ro 150. Agenti paza, Magic Star Secu-

rity angajeaza agenti de securitate: salarii atractive, 1.400-1.600 Lei in mana, cu sau fara atestat, cu varsta de minim 18 ani, salariu la zi (fara intarzieri), cim nedeterminat 1.600 L; (0758.111.018/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 151. Agenti paza, societate de paza,

angajeaza baieti, cu sau fara atestat, pentrul postul de agent paza in diverse obiective din Bucuresti si zonele limitrofe. Pentru orice informatii va rugam sunati pe numarul afisat; (0784.255.793 dispecerat@grandsecurity.ro

154. Agenti securitate din Bucuresti si

Ilfov pentru depozitul Emag, programul este de luni pana vineri, de la 08:00-20:00, transport asigurat de la gura de metrou Pacii, salariu 1800-2000 Lei (0799.402.473/ 0799.006.961 emagw10@selectsolurions.ro 155. Agenti securitate pentru cladiri de

birouri, spatii comerciale zona Pipera, Baneasa. Conditii avantajoase; (0728.972.348 156. Agenti securitate pentru obiectiv spatiu comercial, in zona Obor. Program de lucru in ture, drepturi salariale la timp, bonusuri pentru performanta, posibilitati de avansare, (0762.828.457 cosminvladescu@gmail.com

1.800 lei net si femeie pentru spalat vase 1600 lei net, program motivant, angajam pentru restaurant sector 5. (0730.002.054 179. AJUTOR de bucatar. Restaurantul Casa Mino angajeaza ajutor de bucatar (femeie) cu contract de munca, salariu si bonusuri motivante, (0753.338.373 office@casamino.ro 180. Ajutor magazioner, firma de marochinerie, angajeaza in atelierul din Prelungirea Ghencea, ajutor magazioner. Se cere cazier juridic, experienta in depozit, seriozitate. Program 7-15, (0724.986.301 181. Ajutor autoservire bistro Piata Victoriei. Bistro Supapa cauta coleg pentru servirea mancarii din vitrina calda, incasare bani, curatenie sala. L-v, 9-17. Ne dorim un om serios, vesel, politicos, tanar. Bonus la salariu: pranz zilnic. (0721.212.965 mona.bratescu@supapata.ro 182. Ajutor barman Cafeneaua Bemolle

Cafe situata in Centrul Vechi, Pasaj Villacrosse, angajeaza ajutor in bar. Nu necesita experienta. Program 2 zile cu 2 zile de la ora 16:00. Salariu, tips, contract munca, 1.350 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com

199. Ajutor bucatar restaurant zona Nordului angajeaza ajutor bucatar cu sau fara experienta; (0722.161.718 200. Ajutor bucatar sandwich-uri, salate.

Cautam o persoana tanara, dinamica. Locatie in cladire de birouri, zona Piata Victoriei/ Romana, program luni- vineri, Rugam CV-uri pe adresa de email. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com

201. Ajutor bucatar si barman angajeaza restaurant libanez, zona Centru Vechi. Rog seriozitate; (0735.222.888 202. Ajutor bucatar taietor salate pt. shaormeria Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate. Oferim salariu atractiv, masa gratuita, tips, (0721.303.303 203. Ajutor bucatar zona Diham;

(0723.360.076

204. Ajutor bucatar zona Rahova, sam-

bata- duminica liber. Relatii la (0722.558.062

205. Ajutor bucatar cu experienta in

bucataria calda. Program: luni-vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.300 Lei/ 2.700 Lei, masa. Zona Colentina - Fundeni 2.700 L; (0742.266.859 206. Ajutor bucatar pentru bucatarie pizza, pentru mai multe detalii sunati la nr: (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 207. Ajutor bucatar si barman Restaurant

specific italian situat in centrul Bucurestiului angajeaza ajutor bucatar si barman (0722.368.745 madalinageorgescu@gmail.com

208. Ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria calda / rece la restaurant Alouette, zona Unirii,. Program 1 zi/ 1 zi, salariul atractiv + bonusuri. Urgent 1.800 L; (0766.215.498 office@kartoffel.ro 209. Ajutor bucatar si femeie la vase (full

time si part-time) program 07:00-16:00, sector 4, rog sunati dupa ora 14:00 (0726.328.960/ 0728.309.390

210. Ajutor bucatar si femeie la vase, pt.

locatie centru vechi, program 2/2 sau 1/1. Salariul negociabil 1 L; (0725.472.375 mihai.bigbenpub@mail.com 211. Ajutor bucatar si muncitor vase,

angajeaza Restaurant . Relatii la telefon: (0726.716.796 212. Ajutor bucatar sushi, AFI Palace Cotroceni, Wasabi Running Sushi din Afi Palace Cotroceni angajeaza ajutor de bucatar cu sau fara experienta. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu:1200 lei+200 lei, bonuri de masa, 200 lei tips. 2.000 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com

Agenti securitate pentru zonele Titan, Vitan, Dristor, program flexibil, salarizare motivanta; (0786.189.306

157.

160. Agenti securitate de noapte pentru program 23.00 - 07.00 - 5 nopti lucrate si 2 libere, pentru diferite zone din Bucuresti: Militari, Drumul Taberei, Stirbei Voda. Va rugam, sunati pentru interviu 1.450 L; (0723.511.588/ 0721.363.035 recrutare@globalsecurity.ro

163. Agenti securitate Pipera complex rezidential societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru complex rezidential in zona Pipera. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu 1.400-1.600 lei net 1.600 L; (0767.800.080/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 164. Agenti securitate port Constanta, se

cere calificare sau disponibilitate pentru calificare, angajam si din localitati vecine, pentru interviu sunati sau lasati mesaj. Cadru lucru legal, salariu la timp, posibilitati de promovare.. 1.450 L; (0723.511.588/ 0721.363.035 recrutare@globalsecurity.ro 165. Agenti securitate si servanti pom-

pieri, program 12/24-12/48 pentru obiectivul de pe centura Pantelimon, zona Tuborg. Exista posibilitate de transport usor din Branesti, Cernica, Pantelimon 2.175 L; (0723.511.588/ 0721.363.035 recrutare@globalsecurity.ro 166. Agenti securitate, barbati si femei pentru zonele Cotroceni, Crangasi, Militari, Drumul Taberei, salarizare atractiva; (0786.189.306

Agenti securitate, cladiri birouri, institutii bancare. Program in ture. Salarii motivante; (0786.189.306

167.

168. Agenti securitate, companie multina-

tionala angajam agenti de securitate cu/ fara atestat, pentru activitati de supraveghere si control. Pachet salariu atractiv, tichete masa, decontare transport (021.201.79.83/ 0729.550.768 169. Agenti securitate, Romguard Securi-

ty angajeaza urgent personal inclusiv femei pt supraveghere diverse locatii bucuresti otopeni etc oferim salarizare motivanta echipament si scolarizare gratuita program de lucru variat; 1.500 L; (0726.741.032/ 0786.900.062 secretariat@romguardsecurity.com 170. Agenti securitate, Societate de paza

angajeaza agenti de securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti (0756.121.607/ 0723.771.365 integraguard@yahoo.ro 171. Agenti securitate, tineri,fara oblig-

atii,disponibil program prelungit in cursul saptamanii,posesor permis auto categoria B de minim 2 ani, auto personal obligatoriu,fara cazier,prezenta agreabila, 700 {; (0722.899.991/ 0766.289.565 cristian.radu@duncahypercar.com

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 231. Ajutor bucatar, femeie, si femeie la

vase pentru fast food in sector 2, zona Batistei. Program luni-vineri 07.00-17.00, weekend liber. Carte de munca si o masa pe zi. Detalii la telefon. (0769.263.027/ 0762.883.978 232. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie pentru restaurant pizzarie in sector 4. Oferim salariu motivant si bonus, program 1023.30, 2/2, relatii tel., (0744.312.911/ 0771.682.720/ 0723.256.109 gabiflorescu56@yahoo.com 233. Ajutor bucatar. Firma catering,10 ani experienta, angajam ajutor bucatar, personal linie autoservire. Program avantajos LV. (0723.337.174

AJUTOR BUCATAR. SUPERMARKET, ZONA CENTRALA BUCURESTI, ANGAJEAZA AJUTOR BUCATAR PENTRU RAIONUL GASTRO. CERINTE: ATESTAT BUCATAR SI EXPERIENTA MINIM UN AN. TRIMITETI CV-UL LA ADRESA EMAIL: RECRUTARE@ROUAMARKET.RO

pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.4001.600 lei net. Tel.: 1.600 L; (0762.217.697 stancovici@teamguard.ro

162. Agenti securitate pentru magazineBucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medciale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.0016.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.: (0749.062.295

230. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase,

235.

159. Agenti securitate complex rezidential

paza Angajam agenti securitate, cu sau fara atestat de calificare pentru magazinele Pepco Orhideea Bucuresti si Pepco Pitesti (Gavana). Program 12 ore sal motivant. Persoana contact Davitoiu. M; (0733.991.708

pentru restaurant, ajutor de bucatar cu experienta, fata la vase. Relatii la tel. ; (0722.310.005 marius@irisa.ro

234. Ajutor bucatar. Restaurant angajeaza ajutor de bucatar cu sau fara experienta in domeniu. Oferim: contract de munca, salariu motivant, locatie ultracentrala, promovare. Pentru detalii sunati la nr. afisat; (0733.102.737

158. Agenti securitate cladire birouri S1, Bucuresti, se cere calificare sau disponibilitate pentru calificare, angajam si din localitati vecine, pentru interviu sunati sau lasati mesaj. Cadru lucru legal, salariu la timp, posibilitati de promovare; 1.450 L; (0723.511.588/ 0721.363.035 recrutare@globalsecurity.ro

161. Agenti securitate pentru firma de

229. Ajutor bucatar, fata la vase, angajam

236. Ajutor bucatareasa, ajutor bucatari, pizzari, fara experienta, dar cu dorinta de a invata pt. restaurant situat in sectorul 2, se ofera salariu bun, contract de munca, tips, o masa pe zi, (0765.922.428

183. Ajutor barman Hai sa lucram impre-

una, vei avea un venit motivant, posibilitate de crestere salariala si bonus, program 2 zile cu 2 zile si masa de pranz asigurata. Suna la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 184. Ajutor barman pentru fabrica de

mancare, autoservire in zona Unirii, program de 2 cu 2 libere/9:00-22:00.Contract de munca, o masa pe zi. (0754.991.433

213. Ajutor bucatar Titan, femeie, pentru

restaurant, langa Billa Titan, str. Postavarul 56, restaurant The Globe, 2 zile cu 2 libere, de la 9.00-23.00. Sal. fix 1800 lei, plata taxi seara, se asigura o masa pe zi. (0721.741.418/ 0721.329.164 contact@theglobepub.ro 214. Ajutor bucatar, bucatar, femeie vase,

185. Ajutor barman, ajutor bucatar pentru

restaurant cu specific italienesc. Detalii la: (0785.225.000/ 0737.484.827

livrator pe scuter sau masina, vanzatoare, picol, ospatar si muncitori necalificati. Zona Unirii salariu intre 1.500 si 2.000 Lei (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

186. Ajutor barman, restaurant zona Mili-

215. Ajutor bucatar, camin de batrani din

tari, angajam ajutor barman, ajutor bucatar, nu este obligatorie experienta, asiguram training la locul de munca (0723.640.178

sectorul 1 (Bucurestii Noi) angajeaza ajutor bucatar; (0722.601.148/ 0722.306.974

187. Ajutor brutar sau muncitor necalifi-

livrari domiciliu, bucatarie romaneasca, experienta minim 1 an. Program L-V, 06:00 - 16:00. Zona Aviatiei (0775.373.949 gheorghedanielaelena@yahoo.com

cat, brutarie zona Hala Traian, angajeaza urgent ajutor brutar sau muncitor necalificat. Program si salariu foarte avantajoase. Detalii la telefon (0773.976.057 188. Ajutor bucatar fara experienta pentru

shaormerie zona Berceni, program de lucru 12 cu 24 libere,12 cu 48 libere, pentru postul de salatiera, curatat si taiat legume, avem robot pentru varza, se ofera 1 masa zilnic. 1.800 L; (0770.573.286

189. Ajutor bucatar femei, program de l-v,

07-18, la 5 min. de Piata Romana. Salariul de pornire 2000 lei. Varsta 18-40 de ani. Asiguram contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 190. Ajutor bucatar Kaffa Pub angajaza

ajutor de bucatar cu experienta. Oferim salariu motivant, tips, program flexibil si posibilitate de avansare. Te asteptam la interviu. Mai multe informatii la, (0752.058.039 kaffapub@gmail.com

216. Ajutor bucatar, catering exclusiv

217. Ajutor bucatar, curatenie,

spalat vase, receptie: preluare comenzi pentru restaurant; (0728.869.707 218. Ajutor bucatar, pentru gradinita/ after

school sector 1, zona Baneasa, salariu 1500 Lei/luna, program flxibil, 8 ore, transport decontat. Rugam seriozitate. Depuneti CV pe email, 1.500 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com 219. Ajutor bucatar, pentru restaurant Elena, sector 5, angajam ajutor de bucatar Procente din vanzare. Carte de munca pe 8 ore, concediu platit, 1.800 L; (0745.009.700 220. Ajutor bucatar, pentru restaurant

zona bd. Decebal, 2000 Lei (0728.246.925

191. Ajutor bucatar pentru firma de cater-

ing fara experienta, zona Tineretului, program 6,30-14,30, sambata, duminica liber, (0765.166.965 empatygroup@yahoo.com 192. Ajutor bucatar pentru gradinita par-

ticulara, zona Drumul Taberei (0724.032.742 secretariat@gradinitadaria.ro

193. Ajutor bucatar pentru restaurant fast food in mall Promenada, program o zi cu o zi. CV la adresa de mail sau la tel. (0740.087.553 valentin.stefanescu@imbissgrill.ro 194. Ajutor bucatar pentru restaurant

221. Ajutor bucatar, Piata Cultural -

Berceni, salariu atractiv; (0727.041.291 222. Ajutor bucatar, pt. restaurantul Cetatea Berarilor, situat in sectorul 3, in apropierea statiei de metrou N. Grigorescu. Pentru detalii va rugam sunati la tel., (0723.383.637 223. Ajutor bucatar, restaurant angajeaza

ajutor de bucatar cu experienta ospatari. Ospatarite si femei la vase salariu atractiv sect 2; (0735.011.736 Bistrohb@yahoo.com

zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, contract munca, salariu 2000 lei in mana, tips, bonusuri. Se cer seriozitate, curatenie si experienta in bucatarie restaurant; 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482

224. Ajutor bucatar, taietor salate pt. shaormeria Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate. Program de lucru l-s. Oferim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Bd. Aerogarii 17a, zona Baneasa; (0721.303.303

195. Ajutor bucatar pt. Luna Cafe & Bistro, program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email, 1.400 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro www.cafeluna.ro

225. Ajutor bucatar, zona Foisorul de Foc, "Terasa Rustica Foisor", salariu + tips, 1.400 L; (0720.452.045/ 0784.690.793

196. Ajutor bucatar Restaurant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, etaj 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza ajutor bucatar, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 197. Ajutor bucatar restaurant in zona

Victorei angajeaza ajutor de bucatar cu sau fara experienta; (0734.415.879

198. Ajutor bucatar Restaurant South Burger angajeaza personal bucatarie cu sau fara experienta. Se lucreaza 2 /2 zile sau se poate lucra si part time. Se ofera 1 masa gratis, carte de munca, tips, 1.800 L; (0723.506.021/ 0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com

237. Ajutor bucatarie pentru bistro in zona Perla. Sarcini: curatenie, spalat vase, debarasat. Salariu motivant, crestere in functie de vechime, card masa inclus. (0760.653.460 238. Ajutor bucatarie, ospatari/ ospatarite

pt. restaurant sector 2, str. Ion Maiorescu nr. 18, urgent; (0724.241.932/ 0767.103.111

239. Ajutor casa, fetita Angajam doamna

menajera si bona, prog luni-vineri 12/20 si sambata 8:30/12. Pentru curatenie, ordine, spalat, calcat, gatit, cumparaturi si se ocupe de fetita noastra cand se intoarce de la gradi, (0730.006.715 Andreeapop001@hotmail.com 240. Ajutor cofetar, program 5 zile/ sapt, 8

ore/zi. Zona Barbu Vacarescu, gura de metrou Pipera sectorul 2. Salariu de pornire 1.600 lei. Experienta nu este necesara. 1.600 L; (0726.737.304 241. Ajutor cofetar, ajutor patiser cu sau fara experienta, in laborator situat in zona Cora Pantelimon. (0722.294.787/ 0723.215.723 Paradiscofetarie@yahoo.com 242. Ajutor de bucatar angajam urgent

pentru restaurant pizzarie, sector 4 (0744.312.911 gabiflorescu56@yahoo.com

243. Ajutor de bucatar pentru firma de catering, bucatarie romaneasca in zona Titan, Liviu Rebreanu.1200-1400 lei. Cer si ofer seriozitate. 1.200 L; (0723.027.773 maty_global@yahoo.com 244. Ajutor de bucatar cu experienta in orice bucatarie pentru sushi la Wasabi-Afi Palace 3.000 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com 245. Ajutor de bucatar cu experienta, Friends Pub isi mareste echipa, angajam ajutor de bucatar cu experienta. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul, 2.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com 246. Ajutor de bucatar cu experienta, un

post, pentru locatie tip impinge tava mancare gatita, gratare, paneuri, salate, etc.), cu experienta, spirit de observatie, sa fie agil, corect si foarte ingrijit. 9 ore/zi, s-d liber. 2.200 L; (0761.686.754 office@contabconsult.ro

247. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara

experienta Pentru bucataria rece. Program: duminica - joi, 05:30-17:30,(vineri si sambata liber). Salariu + masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca; 1.800 L; (0742.266.859

248. Ajutor de bucatar pentru fast-food, bucatarie echipata profesional cu regim de cantina pentru santier de constructii; pregatirea ingredientelor, ambalarea produselor, curatenie. Program luni-vineri 7:00-15:00, carte de munca, bonusuri. (0722.405.372 stefan.profiroiu@gmail.com 249. Ajutor de bucatar, firma de catering, cautam un coleg, cu domiciliul de preferinta in Cartierul 23 August, care sa fie dornic sa invete lucruri noi. Program de 8 ore, carte de munca. Cerem si oferim seriozitate, (0724.378.496 250. Ajutor de bucatar, ospatari si ajutor ospatar pt. restaurant zona Piata Victoriei; (0741.082.120/ 0741.082.122 251. Ajutor de bucatar, bucatar, bucatarese, salariu in functie de experienta. Program de l-v 09:00 - 18:00, s-d liber. Locatia este in Dr. Taberei, Blv. Timisoara. (0736.952.535 razvanadamescu@yahoo.com 252. Ajutor de mecanic cu sau fara expe-

rienta sector 3, urgent, salarizare 1.5002.500 Lei (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com 253. Ajutor de mecanic la vulcanizare, cu

sau fara experienta, salariu 1000-2000. (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 254. Ajutor de ospatar, picolita zona Dru-

mul Taberei, program flexibil, contract de munca, colectiv frumos, tips, masa asigurata, dorim persoana comunicativa, ingrijita. De preferat din sector 5, 6, 1.450 L; (0773.802.387 255. Ajutor de vanzator pentru magazine

alimentar zona Aparatorii Patriei, sector 4 Bucuresti (0765.052.080 256. Ajutor electrician santier, muncitor necalificat, pentru cablarea si punerea in functiune a instalatiilor electrice (220 v/380 v). Salariu atractiv, posibilitati de promovare, CV pe email, info la tel., (0722.100.042/ 021.321.47.83 hr@krenic.ro www.krenic.ro 257. Ajutor electrician, Erste Konzept Management SRL angajeaza ajutor electrician, cu permis auto categoria B obligatoriu. Pentru provincie se asigura cazare. Salariu motivant in functie de experienta, lucru pe santier (0763.685.263 office@erstesystem.ro 258. Ajutor florist cautam, part time

salariu atractiv, ore la alegere, Brave Events. (0721.623.501 marketing@brave-solutions.ro 259. Ajutor gestionar pentru service auto,

punctul de lucru din B-dul Metalurgiei. Salariu atractiv. Tel. (0724.303.016 contabilitate@best-tires.ro 260. Ajutor gestionar, impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul Ratb. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro 261. Ajutor gestionar, necalificat Angajam

personal pentru depozit, manipulare materiale in cadrul depozitului, participare la incarcarea si descarcarea marfurilor in/ din duba societatii etc. CV-rile se trimit la adresa office@rovhc.ro; office@rovhc.ro 262. Ajutor instalator pentru instalatii san-

itare si termice la blocuri noi in Bucuresti. Program 8:00- 17:00 de luni pana vineri. 1.600 L; (0722.692.595/ 0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com 263. Ajutor la bucatarie, la legume pt. fast-food zona Unirii. Program 9-18, sambata si duminica liber, 1400 Lei, contract de munca (0730.115.599 264. Ajutor mecanic pt service auto Piata

Unirii, Firma cu parc auto angajeaza mecanic si ajutor salariu intre 1500-3000 lei; (0767.961.010 265. Ajutor mecanic, service auto anga-

jam ajutor mecanici si mecanici auto cu experienta, program lejer si conditii decente de munca, 8 ore pe zi, 5 zile pe sapt.; 3.500 L; (0762.006.574 RADUT_ALIN@YAHOO.COM

Ajutor mecanic. Multimarca Service autorizat RAR angajam ajutor mecanic, salariu, bonusuri, bonuri de masa, zona Mihai Bravu. Iulian; (0722.398.750 266.

267. Ajutor ospatar, ospatarite/ ospatari, femeie de serviciu pentru restaurant zona Dorobanti; (0756.999.666

226. Ajutor bucatar, barman, anga-

jam urgent pentru Restaurant Casa Myt Drumul Taberei nr. 4; (0722.555.564

Ajutor bucatar, bucatar, shaormar pentru fast food in Otopeni. Contract de munca, se lucreaza in ture, salariu atractiv; (0721.462.315 227.

228. Ajutor bucatar, bucatarie calda cu experienta. Program: luni-vineri, 06:3018:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.300 Lei - 2.700 Lei, masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 2.700 L; (0742.266.859

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

18 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 310. ANGAJAM BUCATARI CU EXPERI-

ENTA! Angajam bucatar cu experienta! Mediu de lucru placut, program 8 ore cu contract de munca, masa si cafea incluse,colegi tineri. SALARIU ATRACTIV! Mai multe detalii la telefon (0758.223.001/ 0758.223.002 casagheorg@yahoo.com

311. Angajam excavatorist Angajam exa-

catorist serios, punctual si cu experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna 3.000 L; (0725.333.503

312. Angajam operator control visual. Experienta ca: sculer matriter, lacatus mecanic, prelucrator prin aschiere, sudor, slefuitor, rectificator - este un atu. (0722.518.576 angajari.resurse.umane.ir@gmail.com

268. Ajutor ospatar, ospatar pentru pensi-

une restaurant Bucuresti, fete si baieti, nu este necesara experienta, restaurant si pensiune, salariu motivant, tips+bonusuri, beneficii; (0721.568.114 pensiuneacasamica@gmail.com www.romtur.ro

269. Ajutor ospatar, picol Hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 270. Ajutor ospatar, picol Restaurant din

Bucuresti, cladirea Sky Tower, et. 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza ajutor ospatar/ picol. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 271. Ajutor pentru masa de croit. Atelier

de croitorie in zona Gara de Nord, angajeaza ajutor pt. masa de croit, confectionera in triplock cu experienta si ambalator. Relatii la tel.: (0725.928.841/ 0722.510.345 272. Ajutor productie publicitara, King

Advertiser cauta ajutor! Daca ai abilitatile necesare pentru a fi un bun Asistent manager, sa stii ca am nevoie de tine si iti astept CV-ul la adresa de e-mail luana@kingadvertiser.ro; luana@kingadvertiser.ro 273. Ajutor shaormerie la curatat cartofi

program de zi, CM, 1 masa/zi, salariu 1500 lei, zona Berceni. 1.500 L; (0770.573.286 274. Ajutor si manipulator aranjamente florale la restaurante, part time, weekend, salariu atractiv; (0721.623.501 marketing@bravesolutions.ro 275. Ajutor tipograf rotativa. Tipografie sit-

uata in Bucuresti, angajeaza ajutor tipograf, masina Muller Martini rotativa, in 2 grupuri.Pe masina aceasta se lucreaza intr-un schimb 7-15, L-V.Angajare cu contract de munca legal, (021.232.29.41 office@kmp.ro 276. Ajutor/bucatar si lucrator comer-

cial, rotiserie franceza din centrul Bucurestiul cauta bucatar sau ajutor de bucatar si lucrator comercial. Program 30/40 de ore pe saptamana. CV-uri la gorun.oana@gmail.com. detalii la telefon; 1.500 L; (0727.026.529 gorun.oana@gmail.com 277. Ajutori bucatar, ajutori barman, ospatari si picoli angajeaza pe termen lung, restaurantul Curtea Berarilor din Centrul Istoric. Relatii la tel: (0735.861.682/ 0735.861.683/ 0735.861.681 278. Ajutori de bucatar si bucatar, autoservire in Magurele Ilfov, cauta persoane serioase pentru postul de bucatar si ajutor de bucatar. Cerem si oferim seriozitate. Nu este necesara experienta (0764.469.536 nycolla_74@yahoo.com 279. Ajutori de bucatar, restaurantul La

Mama Ateneu angajeaza ajutori de bucatar cu experienta de minim 6 luni intro bucatarie. Ne dorim in echipa persoane serioase, implicate si dornice sa invete (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro 280. Alpinist utilitar pentru constructii/

montaj si curatat fatade. Disponibilitate pentru deplasari in tara, pentru care oferim cazare, transport si diurna. Salariul porneste de 2500 Lei net/ luna + bonuri de masa. (0722.346.015 office@stralbig.ro 281. Alpinist utilitar pentru montaje, demontaje, decorari suporturi si materiale publicitare. (0723.600.410/ 0723.600.410 ionut.iorgu@gmail.com 282. Ambalare etichetare pentru depozit

de materiale electrice, situat in Sos. Pipera-Tunari jud. Ilfov. Transport in Bucuresti, masa asigurata. Program: l-V orele 8-17. Pentru mai multe detalii la telefon, 1.250 L; (0759.035.541 sorin.hagiu@damieco.ro

289. Ambalatoare/i pentru industria carnii, angajeaza societate comerciala sector 3.Program de lucru de luni- vineri. (0749.064.348 290. Ambalator angajam pentru

ambalare produse de unica folosinta pe banda. Program part time, 4 h/zi , de luni pana vineri de la 08:00-12:00, Sector 4 (0736.711.855 291. Ambalator Fabrica de lumanari

angajeaza fete si baieti pentru lucru in atelier: ambalare, etichetare, confectionare etc. Candidatul ideal trebuie sa fie serios, stabil si rapid in lucru. Cautam din sector 6, 1.450 L; (0769.837.990 admin@aliweb.ro 292. Ambalator firma sandwich-uri, angajeaza doamna sau domn, cu sau fara experienta, pentru ambalare sandwich-uri. Se ofera masa pe perioada programului si contract pe perioada nedeterminata, zona Preciziei 1.700 L; (0721.144.526 office@snack4u.ro

286. Ambalatoare produse cosmetice, disponibile program prelungit, ore suplimentare platite, salariu 2.500+ Lei pe luna net, masa asigurat, doar nefumatoare, 2.500 L; (0735.477.551 curcubeu696969@gmail.com 287. Ambalatoare Buftea, preferabil cu experienta in lucrul pe masini si in echipa. Se lucreaza in caldura si curatenie. Salariul de la 1450 la 2200+bonuri, ore suplimentare, spor de noapte. (0786.295.050 olimpiu@romkreis.ro 288. Ambalatoare, femei la ambalare la

depozit din Bolintin Deal. Pachet salarial net 1400 Lei. Program L-V/8h. Transport asigurat. Contract de munca. Incepere imediata, 1.400 L; (0743.751.117

camion 3.5 t; (0722.518.576 angajari.resurse.umane.ir@gmail.com

316. Angajez sofer c+e cu experienta de

lucru. Curse interne, program de munca lejerDetalii la numarul din anunt; (0722.739.919 Transalecu@yahoo.com

294. Ambalator industrie alimentara pen-

tru Agriro SRL, cu contract pe perioada nedeterminata, ambalator plante aromate pentru punctul de lucru din Valea Cascadelor. Program 8 h. Salariu de pornire 1300 lei net, ore suplimentare paltite. (0724.584.869/ 0744.322.388 tomagabrielandrei@yahoo.com 295. Ambalator manual Firma produca-

319. Anuntul Telefonic angajeaza

reprezentant vanzari Jobul presupune preluarea de anunturi in sediile redactiei si contactarea clientilor pentru incheierea contractelor de publicitate. Oferim training, salariu fix plus bonusuri si comisioane, mihaelas@anuntul.ro

356. Asistenta medicala full time pentru

tor de prestigiu din domeniul cofetariei angajeaza asistent manager cu experienta in unitati de productie, gestiune stocuri, contabilitate primara. Salariu: 1.800 lei net plus bonuri de masa, 1.800 L; (0743.501.155 laborator.chocolat@yahoo.com

gradinita privata. Cautam persoana iubitoare de copii, rabdatoare, calma, responsabila pentru a asigura ingrijirea medicala a copiilor. (0724.203.393/ 0726.152.551 office@gcm.ro

334. Asistent manager secretara SC

angajeaza persoana dinamica, organizata, cu aspect placut si cunostinte operare PC pentru activitati manageriale si secretariat. Se ofera pachet salarial atractiv. Asteptam CV-urile pe e-mail; (0742.046.666/ 0742.909.666 bogdanybr@gmail.com 335. Asistent manager, agentia imobiliara Tecnocasa angajeaza asistent manager program full time. Pachet motivant, salariu, comision (0749.604.235 bcof1@tecnocasa.com.ro 336. Asistent manager, cerinte: persoana

creativa, comunicativa, cunostinte PC (html, Photoshop), limba engleza avansat. Pentru programare interviu la tel. 2.000 L; (0766.715.701 337. Asistent manager, relationare parinti

intocmire: contracte pentru firma transport elevi. Cerinte minime: Responsabilitate, angajament, cunostinte MS Office. Pentru detalii; (0770.347.655/ 0730.352.411 transport@isb.ro 338. Asistent manager, secretara pentru

firma instalatii, prog. 8-17, experienta in secretariat, operare PC, MS Office, Word, Excel, navigare internet, capacitate de organizare a timpului si seriozitate. CV si poze la email de mai jos. (0757.027.740 office@gemix.ro 339. Asistent manager, secretariat pen-

tru societate cu sediul in Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina). Asteptam CV pe adresa de e-mail. Tel: (0374.087.467 personal@hsl.ro 340. Asistent mecanic pentru reprezentanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro 341. Asistent medical generalist cu expe-

rienta, camin de batrani, salariu 2.5003.000 lei sector 1, 3.000 L; (0722.100.744/ 0722.290.039 gaby_cosma@yahoo.com 342. Asistent medical generalist anga-

jeaza Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322

Asistenta medicala generalista, pentru cabinet medical, full-time/ parttime; (0745.281.391

357.

358. Asistenta medicala gradinita, scoala privata sector 1, zona Domenii. Program 6 ore, de luni pana vineri, salariu fix, carte de munca. Relatii la tel: (0729.743.382 office@littlegenius.ro 359. Asistenta medicala pentru nou nascut in Cotroceni Recrutam asistenta medicala de pediatrie pentru familie deosebita din Cotroceni. Ingrijire copil nou nascut, 8 ore/ zi. Oferta salariala exceptionala. Programari interviu telefonic sau trimite CV, (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 360. Asistenta medicala, pentru gradinita

particulara din cartierul Militari, cu studii de specialitate. Relatii la tel. (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com 361. Asistenta medicala. Camin batrani

sector 1, Bucurestii Noi, angajeaza asistenta medicala. (0722.601.148/ 0722.306.974 362. Asistenta receptionera angajeaza

urgent firma Ferrari, cu domiciliul in zona de nord a Bucurestiului (Otopeni). Cerinte: prezenta agreabila si limba engleza. Salariu atractiv. CV la email; (0753.142.654 personal@inoxsa.ro 363. Asistenta si medic dentist cu expe-

rienta pentru cabinet stomatologic Militari, Virturii; (0722.736.696 364. Asistente medicale - Scoala Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de baneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sector 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30, www.scoalafeg.ro. (0788.424.314

375. Autosoft angajeaza mecanic geometrie auto 3D salariu 3.500 L; (0753.044.100 376. Ava Design Group angajeaza muncitori cu experienta pentru prelucrare PAL melaminat. Punct de lucru zona Clinceni; (0724.238.773

403. Barman, picoli, cu experienta,seriosi

379. Baieti pentru magazin servicii funerare, angajam. Posesor permis cat. B; (0721.511.144/ 0763.631.813 380. Baieti sau fete pe postul de vanzator, (cu sau fara experienta) intr-un magazin de telefonie mobila si accesorii gsm, zona Piata Romana. Salariu fix 1200, target din vanzari, procent. 1.200 L; (0785.393.393 381. Barbat, posesor carnet categoria B

pt. firma servicii funerare (0722.301.166 382. Barbati angajam la strans carucioare din parcare, Carrefour Baneasa; (0770.131.055/ 0725.442.640

manipulanti pentru un depozit de produse alimentare.Salariu brut 1500 Lei. Bonuri de masa 15 Lei/zi. Contract de munca. Program de lucru luni - vineri, detalii la telefon 1.500 L; (0755.651.839

384. Barbati in depozt de alimente,

gram 8 ore, zona Ca Floreasca/ Aurel Vlaicu (0729.900.927

Ambalatori cu sau fara experienta, program de lucru in ture, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa, relatii la; (0732.672.654

386. Barista cu experienta pentru a lucra

intr-un container langa metrou Pipera. Program luni-vineri 7:30-15:30. Sarcini: preparat cafea, limonada, smoothies, operat casa de marcat 1.600 L; (0741.972.053 bagels@sunday.ro

298. Ambalatori pentru o importanta fab-

387. Barista suntem o prajitorie ce face cafea de specialitate si dorim sa ne formam o echipa alaturi de care sa construim experiente frumoase prin cafea.Cautam barista, cu sau fara experienta. (0742.225.406 luizaa.apostu@gmail.com

rica de lacuri si vopsele din Bucuresti.Locatie zona Pallady. Program: 7-15:30 si 13:30-22:00. Nu necesita experienta in domeniu 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

388. Barista si hostess, salarii motivante,

299. Ambalatori urgent pentru tipografie.

program flexibil. 2.500 L; (0746.013.623

Salariu: 1.700 Ron net, 20 zile/ 2200 Ron net 30 zile. Program de lucru: 12 ore L-V. Zona Sector 4. Pentru detalii la telefon 2.200 L; (0733.409.308

389. Barman Boulevard Cafe, situat pe B-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului,angajeaza personal pentru postul de barman. Salariu + comision din vanzare, program in ture. Cerem si oferim seriozitate 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com

300. Ambalatori depozit de haine incalt-

aminte, urgent. Depozitul in Dragomiresti Deal. Se asigura transport de la metrou Pacii. Program L-V (2 ture) 06:30-15:30 si 13:00-22:00. Salariul 1500, tichete de masa, sporuri 1.500 L; (0734.893.911 (0756.076.004

Pantelimon, firma angajeaza. Salariu atractiv, carte de munca, conditii exclente; (0747.331.617/ 0767.056.551/ 0732.035.642 303. Ambalatori tipografie angajam

urgent in sector 4. Salariu 1700 Lei net 20 zile lucratoare/ 2200 Lei net 30 zile lucratoare. Program 12 h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 2.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 304. Ambalatori, fabrica de sandwichuri

306. Ambalatori, operatori S4 Popesti

Leordeni, cautam colegi pentru diferite pozitii. Salariu net: 1.600-3.000 variaza in functie de pozitie program, L-V 8-17:30 + 2 sambete luna contract pe perioada nedeterminata 1.600 L; (0749.608.510 307. Ambalatori, pickeri, manipulanti marfa, operator masina ambalat, soferi (B+C), companie mare din domeniu alimentar angajeaza. Posturi stabile, salariu 1.400-2.000+ bonuri de masa de 15 lei/bon, transport asigurat pe Bucuresti si din provincie pe anumite rute. Detalii suplimentare la: (0722.646.763 308. Amenajari interioare, caut baiat

serios pentru a lucra in domeniul de amenajari interioare, priceput la glet zugraveli gresie-faianta, de preferinta din Bucuresti, plata se face saptamanal 100 Lei pe zi 100 L; (0733.318.949 309. Amenajatori terenuri de tenis pen-

tru Academia de Tenis Herastrau. Salariu atractiv. Pentru mai multe detalii sunati la tel. (0724.185.210 geut_19@yahoo.com

si motivati, pentru restaurantul Chez Toni, urgent, local elegant cu specific libanez, zona Floreasca,baza sportiva Pescariu, conditii de lucru avantajoase (salariu, tips), contract munca, tel. incepand cu ora 10; (0734.296.177 b_georgeta@hotmail.com www.cheztoni.ro 404. Barman, picoli, femeie de servici, bucatar si ajutor de bucatar, angajam pentru club restaurant din sectorul 3; (0786.064.590 405. Barman- ospatar, cu experien-

ta, pt. bistro. Salariu motivant, incepand de la 2.000 ron, cate de munca, program normal, in zona Titan- Auchan. Domiciliul de preferinta in zona; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 406. Barman-ospatar pentru Bar&Grill,

zona Tei; (0722.408.198

407. Barmani pentru La Mama Ateneu,

persoane cu experienta sau persoane care doresc sa invete tot ce tine de meseria de barman. Daca ai o atitudine pozitiva si vrei sa muncesti, trimite-ne CV-ul, (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro 408. Barmani si ospatari pentru restau-

rant/ terasa (0736.037.657 uraef.house@yahoo.com

385. Barbati pentru curatenie urgent, pro-

297.

302. Ambalatori pentru zona Cernica si

Hashtag Pub angajeaza personal in bucatarie pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: barman, ospatar si ajutor de bucatar. Salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari. Tips (0724.867.988 office@hashtagpub.ro

378. Baieti muncitori cu si fara experienta, instalatii tehnico sanitare, nu ezitati sa ma contactati, (0765.877.249/ 0765.877.249 edidesigninvest@gmail.com

296. Ambalator, ambalatoare in industria

301. Ambalatori manuali, angajam;

401. Barman, ospatar si ajutor de bucatar

402. Barman, ospatar, campus studentest Grozavesti. Program flexibil, studenti. Conditii avantajoase; (0742.181.263/ 0755.013.339

383. Barbati angajam la strans carucioare si femei la curatenie in magazin Metro Baneasa; (0770.131.055/ 0725.442.640

alimentara Chitila. Se asigura masa calda la angajator, decontarea transportului, orele suplementare lucrate sunt platite si sunt regasite in contractul de munca, 1.500 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com

400. Barman, restaurant La Cocosatu, angajeaza barmani, pentru detalii va rog sa va programati la un interviu la nr tel., (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

377. Baba Novacco angajeaza sofer, livrator cu auto propiu pentru livrari la domiciliu program 2/2, salariu, benzina decontata seara. (0765.941.967

toare de produse parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare si dispozitive medicale, angajeaza ambalator manual in zona Bucurestii Noi. Rel. la tel.; (0756.717.771 office@eminvest.ro

305. Ambalatori, manipulanti marfa si muncitori calificati/ necalifcati in constructii, angajeaza societate comerciala. Puncte de lucru sector1, 6; (0728.326.445

ice, disponibile program prelungit, ore suplimentare platite, salariu 1.500 L pe luna net, pranzul asigurat, doar nefumatoare, 1.500 L; (0723.746.059 curcubeu696969@gmail.com

315. Angajam sofer categoria B, pentru

318. Anton Atelier angajeaza croitoreasa confectioner cu experienta in confectionare camasi barbatesti, experienta in confectionare produse cap-coada. Mediu placut de lucru. Transport decontat. Salariu motivant (0751.556.715 christa.deanna@gmail.com

panie distribuitoare de articole menaj, angajam lucratori depozit pt. ambalare si etichetare produse. Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro

284. Ambalatoare pensionare pen-

285. AMBALATOARE produse cosmet-

reabilitare drum SC Unitip Global SRL angajeaz? operatori excavator, buldoexcavator, miniexcavator, greder. Salarii atractive,asiguram transport pentru naveta sau cazare in Bucuresti. Salarii atractive/contracte munca (0741.430.524 unitip.global@gmail.com

293. Ambalator / lucrator depozit, com-

sector 6 salariul brut 1.946, salariul net 1.400, angajare imediata la tel., 1.400 L; (0729.569.050

tru ambalat confectii dama- atelier croitorie- zona metrou Timpuri Noi; (0788.197.260

314. Angajam operatori utilaje lucr?ri

317. Animatoare, dansatoare, cel mai longeviv Night Club (1992), situat in centrul Bucurestiului (Piata Victoriei), angajeaza tinere cu/ fara experienta. Plata zilnic pe baza de comision. Posibil cazare. Detalii la tel./Whatsapp (0721.600.622 office@club-noapte.ro

283. Ambalatoare croitorie si con-

fectionere triplock zona Colentina, Doamna Ghica; (0745.138.931/ 0745.138.930

313. Angajam operator incarcator frontal Angajam cu contract operator incarcator frontal telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip TEREX cu brat multifunctional-12 m. Oferim o masa/ zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503

333. Asistent manager productie Labora-

390. Barman Complex comercial situat in 320. Aparthotel in zona Baneasa anga-

343. Asistent medical generalist cu, fara

jeaza menajera, pe perioada nedeterminata. Program full-time. Informatii la: (0749.022.236

experienta pentru clinica medicala in sector 4, urgent, poate sa fie si debutanta 2017, program full time, in cadrul unui centru medical cu medicina de familie, stomatologie si analiza de laborator. (0730.433.298 adnan_medical_center@yahoo.com

321. Aquatulip angajeaza contabil cu

experienta evidenta stocurilor si mentinerea corecta a inregistrarilor referitoare la stocuri - reconcilierea datelor, efectuarea periodica a corectiilor de stoc, cunoasterea programului Saga este avantaj (0725.855.885 office@aquatulip.ro 322. Arhitect minim 3 ani experienta. Buc., provincie. Firma proiectare cauta arh. pentru tara si strainatate. Obligatoriu limba engl.+relocare in Bucuresti, cazare asigurata, disponibilitate de a calatori in strainatate; (0745.200.103 titieanu_a@yahoo.com 323. Art Cafe SRL angajeaza femei pentru curatenie sala de mese si terasa, lucrator bucatarie, spalator vase. Relatii la nr. de tel. sau la sediul din str. Lipscani nr. 100, sector 3, 1.500 L; (0722.242.816 cristea_mioara@yahoo.com 324. Asamblatoare pentru firma de pro-

ductie, zona Giulesti; (0723.184.586

344. Asistent medical ORL, experienta 3

ani, limba engleza, abilitati solide pc, responsabila si dornica de perfectionare, atenta la detaliu, spirit de initiativa, abilitati manageriale in scopul coordonarii eficiente a activitatii (021.337.09.42 georgiana@sonorom.ro 345. Asistent personal angajam asisten-

ta maneger si secretariat, program full time, l-v,limba engleza, aspect fizic placut, cunostinte pc, administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti si agenda dr.; (0000000 346. Asistent si consilier vanzari outlet

Auchan Titan, alege sa fii parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa: futuralenjerie2010@gmail.com 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com 347. Asistent- manager angajeaza firma

325. Asamblator profile Pvc, angajam persoana cu/fara experienta, dinamica, serioasa si punctuala pentru asamblarea si montarea pieselor pentru tamplarie. Pvc. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul pe e-mail; (0722.152.638 OFFICE@STEINSYSTEM.RO

348. Asistenta manager/secretara, firma

326. Asistent de birou, cerinte: atentie

349. Asistenta personala. Afacerist, caut

distributiva, seriozitate, cunostinte Pac Office. (0787.686.096 luminita@sensoya.ro 327. Asistent de farmacie, receptionist pentru clinica medicala din Stefanestii de Jos. Experienta constituie avantaj. Pentru detalii si CV: 1 L; office@libertymedicalcenter.ro

serioasa de constructii. Detalii la telefon; (0723.566.816 germana angajeaza full sau part time. CV pe adresa: (0728.081.718 floredo7@yahoo.de tanara cu aspect placut, carnet cat. B, ofer salariu bun plus bonusuri, cazare si training. Colaborare pe termen lung; (0763.070.180 cert81@yahoo.ro 350. Asistenta birou, societate comer-

328. Asistent farmacie. Farmacie anga-

ciala angajeaza asistenta birou, studii medii. Oferim salariu fix, seriozitate si punctualitate. Asteptam cv-urile doar pe email (0735.518.134/ 0721.128.128 residence.mt@gmail.com

jeaza Asistent farmacie cu sau fara experienta. Oferim mediu de lucru competitiv, contract de munca, posibilitati promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com

351. Asistenta birou, fata pentru atelier de pantofi, preluare comenzi tel. si email, completare awb, adresa este str. Fizicienilor 21B, ideal de locuit in zona, contract de munca. Rugam seriozitate. nicoletapl@yahoo.com

329. Asistent logistica, relatii cu clientii, full time Firma de service si vanzare centrale termice, angajeaza full time asistent logistica si relatii cu clientii. Se ofera salariu fix motivant si bonusuri. Activitate de birou in sect. 5. Program: l-v, 8-17, (0735.233.330/ 0737.233.330 sergiu.stan@romservicetermo.ro 330. Asistent manager Cerinte: studii

superioare limbi straine: engleza nivel mediu, abilitati de comunicare si capacitatea de a lucra in echipa permis de conducere cat. B, 1.500 L; (0762.771.404 ramona.rosu@lepassion.com.tr 331. Asistent manager cunoscator con-

tabilitate primara, Saga. (0732.335.050/ 021.252.22.96 office@alexgama.ro 332. Asistent manager limba rusa/ engleza. Salariu atractiv; (0740.665.577

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

352. Asistenta manager cu experienta pt. salon de infrumusetare, salariu atarctiv, carte de munca platita, zona metrou Gorjului, cv pe mail: 1.800 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 353. Asistenta medicala gradinita priva-

ta, sector 6, zona Uverturii, angajeaza asistenta medicala, program full time sau part time. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV la adresa de email (0722.493.479 gradinitaemerald@gmail.com

365. Asistenti medicali pentru camine de

batrani din Voluntari si Mogosoaia, Ilfov cu contract de munca nedeterminat, program 12/24, o masa pe zi, transport decontat, salariu atractiv. (0788.140.866

sect. 2 angajeaza barman pentru cafenea. Relatii la telefon dupa orele 11:00; (0761.589.337

391. Barman hai sa lucram impreuna. Vei

avea un venit motivant, posibilitate de crestere salariala si bonus, program 2 zile cu 2 zile si masa de pranz asigurata. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

366. Asistenti medicali, Scoala Postliceala Studis, autorizata Ministerul Edu392. Barman si femeie de serviciu, procatiei, inscrieri pentru anul gram flexibil, carte de munca, salariu atracscolar 2017-2018 la spetiv, zona piata Veteranilor, (0723.379.547 cializarile: asistent medical 393. Barman angajez, zona generalist, asistent medical Chitila, in incinta showde farmacie, asistent medroom. Prezenta placuta. ical balneofiziokinetoterAngajez cofetar, zona apeut si recuperare. Mosilor; (0722.300.083 Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: 394. Barman cu experienta, Boulevard numar de locuri cu si fara Cafe, situat pe B-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului,angajeaza personal txa, taxa in rate, burse de pentru postul de barman. Salariu + comimerit si sociale, se pot sion din vanzare, program in ture. Cerem inscrie absolventii cu sau si oferim seriozitate; 1.300 L; fara bacalaureat, (0735.155.357 cafeblv@gmail.com Bucuresti, Str. Caderea 395. Barman pentru bar in Militari VetBastiliei nr. 58, sector 1. eranilor, de preferat doamne, relatii la tel, Site: www.scoalastudis.ro; salariu atractiv, 1.200 L; (0723.379.547 (0756.876.091

calificati, vopsitor masina, montator masa si masinista. Firma marochinarie, 2.000 L; (0730.434.609 office@intdesignfashion.ro

396. Barman pentru resturant Chocolat, salariu 1100 Lei (net) + tips + bonuri, minim 4000 Lei/ luna, diploma de barman sau barista, experienta minim 2 ani, cv-uri la adresa email (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro

368. Auchan Cotroceni recruteaza pentru

397. Barman, esti tanar? Iti doresti sa

367. Atelierul Millisimo cauta muncitorii

urmatoarele posturi: casier, lucrator comercial, receptioner marfa, tehnician intretinere, consilier vanzari, vanzator produse proaspete, agent de paza. Va asteptam sa va depuneti CV-ul la serviciul Clienti din punctul de lucru Bd. Vasile Milea nr. 4 (AFI Palace Cotroceni) sau ne puteti trimite pe adresa de e-mail. Va asteptam sa faceti parte din echipa Auchan Cotroceni; cvasilache@auchan.ro 369. Aurrum Palace Bucuresti, Str. Elec-

tronicii nr.19, sect. 2, angajeaza asistent manager, full time salariu atractiv. Relatii la telefon: (0762.862.025

lucrezi intr-un restaurant de prestigiu din Bucuresti? Daca da, vino sa faci parte din echipa noastra. 1.500 L; (0729.660.781 398. Barman, ospatari, picoli, pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul, comision, program flexibil, seara asiguram transportul. (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 399. Barman, pentru restaurant Elena sector 5, 12/24, carte de munca, concediu odihna platit, procente din vanzare 2.000 L; (0745.009.700

409. Barmanita angajam pentru

berarie, zona P-ta Progresul; (0721.294.361/ 0721.294.362

410. Barmanita pentru pub sector 1, sin-

gura pe tura, conditii avantajoase, urgent 1.300 L; (0723.933.849 alina.andriescu@mauveideas.ro

411. Barmanite si ospatarite, picolte, tips

garantat minim 100 Ron /zi (0729.565.694

412. Beauty House Salon angajeaza

frizerite, coafeze, manichiurista si pedichiurista cu experienta pentru salon frizerie, coafor zona Brancoveanu, procent 50%, vad foarte bun, CV pe Whatsap50 % procent super vad; (0730.571.111 413. Beauty House Salon angajeaza frizerite coafeze, manichiurista si pedichiurista numai cu experienta pentru salon cu vad, frizerie, coafor zona Brancoveanu, salariu fix 3.000 L; (0730.571.111 414. Bellboy angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

415. Benzinaria OMV, Gara de Nord

angajeaza casier; (0736.898.770

416. Beraria H angajeaza ospatar, ajutor barman, ajutor bucatar. Mediu de lucru placut, program 8 ore/zi, oferim salariu motivant si alte beneficii. Pentru detalii ne poti suna la telefon sau direct la locatia noastra din parcul Herastrau; (0725.345.302 417. Bijuteria Emir- Gold angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta, in magazinul Bucur Obor; (0733.714.714 418. Bijutier ceasornica angajez sau colaborez zona Eroii Revolutiei, CV+foto; (0722.213.243 orzainvest@gmail.com

BISTRO ANGAJEAZA OSPATARI, FEMEI SERVICIU, SECTOR 3, RELATII LA TEL. DUPA ORA 12.00 (0722.747.522

419.

420. Bistro El Madrileno, (Cartier

Francez) angajeaza ospatari si femeie la vase; (0724.988.911

421. Black Seasuppliers angajeaza muncitori depozit cu sau fara experienta, pt. punctul de lucru Glina- Ilfov; (0728.282.418 422. Bmf Security angajeaza agenti secu-

ritate, pentru obiective din Bucuresti, Brasov, Buzau, Braila, Ploiesti, Timisoara, Piatra Neamt. Relatii la tel luni - vineri 09 17 sau mail : hr@bmfsecurity.eu 1.500 L; (0799.402.499/ 0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu 423. Bombonareasa. Cofetarie angajeaza bombonareasa cu experienta. Salariu avantajos; (0751.223.653 424. Bona angajez bona cu experienta+ menaj, vesela, muncitoare, educata. Program 10 ore/ zi, o zi libera pe saptamana, salariu 2.000 L; (0729.005.544 via_bellagio@yahoo.com

370. Automacaragiu, angajeaza societate constructii metalice. Detalii la: (021.345.26.23 371. Automacaragiu, deservent si conducatori auto. Firma de c-tii angajeaza personal pt. urm. pozitii: automacaragiu (cat. B, C, autorizatie macara 12-18 t), deservent manitou 2545 (autorizatie utilaje ridicat 12-18t), conducatori auto (cat. B, C, E). Conditii avantajoase (transport, cazare, bonuri de masa). Nr. contact: (0741.108.726 372. Automatist/electrician, societate

angajeaza urgent, pachet salarial atractiv. Program de lucru luni- vineri; (0736.101.526

354. Asistenta medicala pentru camin de batrani. Program 24/48, salariu atractiv, sector 5; (0722.368.881

373. Autosoft angajeaza muncitori necal-

355. Asistenta medicala prezentabila, serioasa, punctuala, nefumatoare pentru medicina de familie. Se cere libera practica, malpraxis. Asteptam cv la email popamaria777@gmail.com.

pentru: service Baneasa- 0743.058.438, service Fundeni- 0757.091.414, service Militari- 0753.044.100, service Dudesti0753.090.362. Salariu fix+comision depaseste 3.000 lei net

ificati, salariu 1.600 Lei net; (0740.720.003

374. Autosoft angajeaza vulcanizator

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

11

4

LOCURI DE MUNCÅ 467. Bucatar Cantina Faur angajeaza bucatar. Salariu si program atractiv.Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon; (0723.499.498 comenzi@cantinafaur.ro 468. Bucatar caut loc de munca ofer si

cer seriozitate, experienta; (0725.614.204

469. Bucatar cu calificare si experienta si

personal necalificat la vase si curatenie; (0729.977.250

470. Bucatar cu experienta in preparate

426. Bona pentru baietel de 2 ani. Locuin-

447. Bona, 1 an si 6 luni si 3 ani si 6 luni,

ta stabila in Bucuresti, zona parcul Carol. Program 08.30-16.30, de luni - vineri. Salariu negociabil 1600-1800 Lei (0721.232.313 427. Bona cautam pt termen lung, pt zilele

lucratoare persoana nefumatoare, gospodina pt. a fi bona pt. copil 6 ani si menaj usor, luni-vineri 11:30-19:30. In timpul vacantelor scolare sau daca copilul este bolnav program 10 h. Dr Taberei, Prel. Ghencea. (0747.225.522 428. Bona copii, zona Aviatiei pentru 2 baietei: 3 ani (la gradinita) si 2 ani, ajutor menaj, in zona Aviatiei (metrou Aurel Vlaicu, Promenada Mall). Program 10 ore/zi. Salariu 1800 net. Persoana rabdatoare, in putere. 1.800 L; (0746.135.513 429. Bona Dristor, 1600 lei/8h, luni-vineri

Angajez bona, in Dristor, pentru nounascut, 1600 lei salariu, 8h/ zi, luni-vineri. Copilul se va naste in martie 2018. Pana atunci, bona ii va ajuta pe parinti cu ingrijirea gemenilor de 1 an si 2 luni, 19 L; (0720.919.744 ileanaracheru@gmail.com 430. Bona externa/ interna Bucuresti, per-

soana serioasa, cu experienta, pentru ingrijire copii, program 8 ore sau intern. Agentie fara comision, 1.800- 2.500 Lei; (0726.637.102 431. Bona full-time, angajez bona full time, educata, calma, pozitiva, fara vicii, menaj usor. Baietelul are 1 an, doarme de 3ori/zi. Sector 1. Program 08:00 - 18:00; (0758.243.273 adrianacorcodel@2activepr.ro 432. Bona in Buftea, Mogosoaia, Bona cu

experienta si permis de conducere pentru familii deosebite din Buftea, Mogosoaia. Program:10 ore/ zi de luni pana vineri, decontare transport. Oferta salariala: 2.500 lei. Programari telefonic, 2.500 L; (021.223.23.59/ 0735.179.929 office@profiles.ro 433. Bona interna experienta in cresterea

program: 14.00 - 19.30, L - V, Titan, 1.200 lei, bona, copil de 1 an si jumatate, 8 h/ zi, Stefan cel Mare, 1.800 lei, menajera, ap. 3 cam., 8 h/ zi, Parcul Carol, 1.800 lei, bona, fetita 7 ani si baiat de 2 ani si 8 luni, 15.00 - 21.00, L - V, Calea Giulesti, 1.500 lei, bona, intern, copil 1 ani, Pipera, 2.500 lei; (0764.185.105/ 0764.949.335 448. Bona, guvernanta zona bd. Lacul

Tei, guvernanta/ bona (zona Lacul Tei) pentru copii 6 si 3 ani (B si F) program 12:00-18:00 (L-V). Persoana educata, vesela, energica, preferabil cadru didactic. Atributii educatie, lectii, ingrijire (0722.276.776 aandreeamladin@gmail.com 449. Bona, menaj, familie serioasa, doresc doamna gospodina, atributii: aducerea a 2 fete (6 respectiv 10 ani) de la scoala, menaj, program luni-vineri, 9.0019.00. Locatia: Bd. Chisinau, sector 2. Salariu 1500 lei. 1.500 L; (0722.436.244 cristi.papuc@gmail.com 450. Bona, menajera, ingrijitoare batrani

471. BUCATAR cu experienta pt. hotel &

496. Bucatar pentru restaurant cu servire

437. Bona Mosilor, program 9 ore/zi, doar

copil, 2 luni, cu experienta si recomandari; 2.000 L; (0771.765.563 438. Bona pentru copil de 6 ani, cu permis

cat. B, zona Militari sau Ilfov - Ciorogarla; (0721.230.711 439. Bona Piata Muncii, cu referinte, calma, nefumatoare, 45-60 ani, pt. copii in varsta de 6 ani respectiv 2 ani, in sector 3, zona Campia Libertatii, program 11-19, salariu 1600 lei. 1.600 L; (0728.233.008 440. Bona Pipera, program 9 ore/zi la un

bebelus de 2 luni, doar copil, fara menaj, 1.800 L; (0771.223.860 441. Bona serioasa particular caut bona serioasa, intern/ extern, program full time ingrijire copil 8 ani, menaj, vila la Clinceni, salariu atractiv. Urgent (0744.433.421 mariusfirca_conductor@yahoo.com 442. Bona si menajera, zona Circ si

Pipera agentie angajeaza menajera zona Pipera 2500 lei de 9 la19 si bona zona Circ 2300 lei, 2 copii de 1 si 3 ani 9 ore/ menaj usor. Menajera si ingrijitoare batrani regim intern salariul 2000 2.300 L; (0727.760.960 bonainterna@yahoo.com 443. Bona zona Aparatorii Patriei, angajam bona, menaj usor nefumatoare, pentru ingrijire a doi copii, 3 si 8 ani. Salariul discutabil, minima experienta, (0728.894.768 orestbujor@yahoo.com 444. Bona, ingrijitoare baiat 11 ani zona

Pipera (sa stie sa gateasca, curatenie, supraveghere lectii, activitati extrascolare). (0737.626.454 bamboofood@gmail.com 445. Bona, menajere, ingrijire varstnici,

angajeaza fara comion, Agentia BONAMIA, program normal sau intern, salariu 2000-3000 lei, www.bonamia.ro. (0722.320.069/ 0722.320.045 recrutare@bonamia.ro

474. Bucatar hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon 0731322472 sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 475. Bucatar locatie pub, zona Vacaresti

278 pod Tineretului, minim de experienta, relatii la telefon intre ora 11 si ora 21, (0734.651.400 dnldodan@gmail.com

476. Bucatar penetru restaurant central,

(cald). Oferim conditii avantajoase. (0732.803.690

477. Bucatar pentru complex Turistic 4 stele Brasov. Salariul atractiv, bonusuri in functie de performanta. Relatii la tel., CV la mail, (0741.115.666 ionel.baxy@yahoo.com 478. Bucatar pentru firma catering livrari domiciliu, experienta minim 3 ani. program l-v, 06:00-16:30. Zona Aviatiei. CV obligatoriu. (0775.373.949 gheorghedanielaelena@yahoo.com

498. Bucatar pt preparare meniuri Fast Food angajam bucatar cu experienta pentru unitate fast food pentru prepararea si montarea meniurilor. Cerinte: experienta in preparate la gratar. (0762.570.925

zare pentru autoservire in sector 1; (0724.508.592 521. Bucatar, angajeaza Restaurantul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

522. Bucatar, casier, femeie la vase, sofer, baiat la narghilea, pentru restaurant cu specific arabesc (vis a vis de Arena Nationala), (0766.262.666 523. Bucatar, cu experienta, dornic sa lucreze intr-o bucatarie super utilata, restaurant zona Drumul Sarii, 13 Septembrie oferim si cerem seriozitate, (0722.506.068 office@excellence.ro www.excellence.ro 524. Bucatar, firma de catering si livrari, angajam bucatar cu experienta. Program Luni-Vineri : 8-16, salariu 1700 lei (in functie de pregatire), pranz asigurat. Va invitam la interviu L-V dupa ora 14; 1.700 L; (0722.533.499 salonnunticompedro@gmail.com

500. Bucatar salate Hai sa lucram impre-

525. Bucatar, pub situat in zona Grozavesti Regie angajeaza bucatar cu experienta minim 2 ani. Se oferta pachet salarial de la 2800 Lei plus bonusuri si tips, program in ture. Cerinte: experenta minim 3 ani 2.800 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com

501. Bucatar salate, pentru un important

526. Bucatar, restaurant "La mami acas?" din Popesti-Leordeni angajaza bucatar, ajutor bucatar, femeie de serviciu, rugam mult? seriozitate, oferim condi?ii avantajoase de munca; (0723.538.729/ 0765.851.559 Andrei_fer2008@yahoo.com

499. Bucatar restaurant de sushi, pt.

restaurant Chico Chillout cu specific japonez si european. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com una in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

restaurant din Bucuresti. Locatie: Aviatiei, sector 1. Program: 2 zile lucrate cu 2 libere. Cerinte: experienta anterioara, calificare de bucatar. 2.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 502. Bucatar sectia rece restaurant Bite Angajam colegi in bucatarie. Avem nevoie de doi oameni curajosi si pasionati pentru postul de bucatar sectia rece. Oferim stabilitate, transport seara, salariu motivant si bonusare în functie de volum; (0723.169.862 mirela.oanaivascu@gmail.com

527. Bucatar, restaurant italian nou, Bd. Sisesti 269, sector 1, angajeaza bucatar cu experienta. Pentru detalii; (0724.053.013 528. Bucatar, restaurant Stradivari's din

Bd Basarabiei, vis-a-vis de Arena Nationala, angajeaza urgent bucatar / bucatareasa; 3.000 L; (0724.111.473 alina.ripanu@gmail.com 529. Bucatar, restaurantul Cetatea Berar-

ilor, situat in sectorul 3, in apropierea statiei de metrou N. Grigorescu. Pentru detalii va rugam sunati la tel., (0723.383.637

544. Bucatar, ajutor bucatar, sofer livra-

tor. Wise Box cea mai noua companie intrata pe piata din Romania in domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/office, angajeaza personal: operativ: bucatar, ajutor bucatar, sofer livrator. Suntem o echipa tanara de profesionisti intr-o comapnie mare in crestere. Asteptam CV-ul dvs. la adresa de e-mail. Relatii la telefon, site: www.wbox.ro (0799.831.111 cariere@wisebox.ro; emilia.musat@wisebox.ro 545. Bucatar, ajutor de bucatar pentru cantina autoservire zona Colentina, Fundeni. Relatii la telefon de luni pana vineri intre orele 10 -17. (0785.660.612 546. Bucatar, ajutor de bucatar si ingriji-

toare pt. gradinita particulara, zona Militari; (0723.737.939 547. Bucatar, ajutor de buctar, barman, femeie la vase personal restaurant Gedi, cu sau fara experienta. Oferim contract de munca pe perioada nedeterminata, bonuri de masa. Programul este flexibil. Interviurile se tin in cursul saptamanii intre ora 14 si 17. (0734.207.029 548. Bucatar, ajutor la bucatarie, ajutor

pizzar, angajeaza restaurant italian; (0763.400.965

566. Bucatareasa pentru Boutique Hotel

DBH Bucuresti. Oferim un loc de munca stabil pentru persoane responsabile si motivate. Programul este de 8ore/zi si asiguram carte de munca. Va asteptam la interviu. Adresa: str. Barbu Vacarescu nr 51, sector 2; (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro www.decebalhotel.ro 567. Bucatareasa pentru gradinita sec-

tor 2, pentru copii. Persoana agreabila, activa, blanda, harnica. Nefumatoare. Necesita experienta in domeniu. (0731.441.100

568. Bucatareasa pentru mic- dejun hotel DBH Bucuresti, experienta minim 6 luni intr-o bucatarie de restaurant sau hotel. Daca esti punctual si doresti un loc de munca stabil, te asteptam la interviu, str Barbu Vacarescu nr.51, sect.2; (0724.891.819/ 0723.515.008 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

457. Broker imobiliar, Concept Imobiliare

569. Bucatareasa si ajutor de bucatar pentru gradinita particulara situata in Militari, Rosu, relatii la tel. (0723.027.226

a decis sa isi mareasca activitatea deschizand un nou sediu in Militari, cu aceasta ocazie am deblocat doua posturi de Broker Imobiliar in Familia Concept, va asteptam cu entuziasm (0760.654.545 conceptimobiliare@yahoo.com 458. BRONEC INTERNATIONAL COMPANY ANGAJEAZA DISPECER CENTRU ALARMARE. CERINTE: 12 CLASE MINIMUM; (021.326.20.44

479. Bucatar pentru restaurant Le Boutique, Food Concept Store, cu experienta in bucataria internationala. Program 2 zile/2 zile, pachet salarial avantajos, transport seara si mediu profesional si tanar. (0722.538.274 comenzi@leboutiquefood.ro

459. Brutar angajam urgent pentru brutarie cu puncte de lucru in sectorul 6, salariu avantajos; 2.000 L; (0751.223.653

480. Bucatar pentru restaurant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, salariu 2800 net, tips, bonusuri. Se cer experienta in bucataria italiana, seriozitate, creativitate, 2.800 L; (0760.650.710

464. Brutar- patiser, spalator vase,

bucatar mic dejun angajam. Te vrem in echipa noastra; (0744.492.076 465. BUCATAR / ajutor bucatar la Beca's

Kitchen. Cautam persoana energica, sociabila, proactiva, punctuala, cu dorinta de a invata si a-si imbunatati cat mai repede aptitudinile, ordonata.Posibilitate cresteri salariale la fiecare 6 luni + bonus. (0722.308.960 beca.andreea@gmail.com 466. Bucatar angajez bucatar si ajutor de

bucatar full time; (0729.007.878

school sector 2, program 7.45- 17.00; (0724.839.471

school zona Ghencea, pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel. (0731.313.101 stancorina74@yahoo.com

pentru lucrari in Bucuresti. Se asigura cazare si continuitate pe perioada de iarna. Angajarea se face in conditiile legii; (0756.336.468 office@cosim.ro

zona Pipera, schimbul II, salariu 1.5001.800 lei net; (0723.548.944

561. Bucatarea pentru gradinita si after-

rant in zona Fizicienilor; (0723.326.713

456. Bordurari - pavatori, cu experienta,

463. Brutar, ajutor brutar pentru brutarie

560. Bucatar/a si ajutor bucatar pentru restaurant de 4 stele, zona Viilor, urgent cu CM; (0741.131.166/ 0730.252.291

565. Bucatareasa calificata pentru after

455. Bonita Pizza angajam pizzari, ajutor

aritzanala, 1 brutar si 1 patiser, oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar. Program lucru flexibil. Experienta min. 5 ani, (0731.989.070 office@brutariacumaia.ro www.brutariacumaia.ro

ian, angajeaza bucatari, ajutor bucatar, femei vase. Salariu atractiv, (0722.290.230 laurelsanda1@yahoo.com

564. Bucatareasa pentru terasa- restau-

recruteaza si in regim intern Agentia Family Help; (0726.198.429/ 021.340.94.45 office@familyhelp.ro

462. Brutar si patiser pentru brutarie

559. Bucatar. Restaurant zona Sebast-

bucatareasa (bucatarie romaneasca), 8h/zi, weekend liber. 2000 Lei, 2.000 L; (0746.632.568

ta, in regim intern/ extern, agentie recruteaza persoane serioase, se ofera salarii atractive. Relatii la telefon (0784.659.190

461. Brutar cu experienta pentru brutarie artizanala, in zona Foisorul de Foc/ Pache Protopopescu. Program: 9 ore/ zi (cu 1 ora pauza). Sambata program scurt. Duminica liber. Salariu: 2.500 Lei net si bonusuri (0752.852.984

558. Bucatar. Angajam bucatar cu experienta pentru locatie nou deschisa in apropierea Bucurestiului, oferim conditii deosebite, pentru detalii va rog sunati la nr. tel: (0722.391.073

563. Bucatareasa fast food angajeaza

453. Bone si menajere, cu/ fara experien-

o brutarie artizanala din zona Piata Victoriei. Program 8 ore/zi, 2 zile libere. Salariu 1700 si tichete 300 lei. Pentru interviuri: 1.700 L; (0729.699.825

557. Bucatar, patiser, cofetar, vanzator fast-food, pentru bucatar calificat oferim contract de munca si salariu de 4.000 Lei/ luna. Pentru vanzator fast-food - 1600 Lei/ luna. (12h cu 24h) Pentru cofetar 3.000 Lei/ luna. Pentru patiser 2.500 Lei/ luna. 4.000 L; (0724.725.048 zvanciuc.matei@yahoo.com

angajam bucatareasa in zona 1 Mai, cu sau fara calificare in domeniu. (0720.153.950/ 0766.266.679

experienta, pt. 2 copii de 3 ani, serioasa, blanda, onesta, program de la 16-21 L-V, sambata de la 09-16; (0721.248.012

460. Brutar cu experienta sau fara pentru

556. Bucatar, ospatarita, ospatar, cafenea situata pe Bd. Decebal angajeaza bucatar cu experienta in bucataria internationala de la 3.500 Ron si ospatarita/ Ospatar cu experienta si aspect fizic placut, de la 1.500 Ron (0737.520.740 xolounge@yahoo.com

562. Bucatareasa Camin de batrani

452. Bona. Caut bona- femeie in casa cu

pizzari, ospatari, femeie la vase. Salariu si program avantajos; (0743.557.524 Popaaalina55@gmail.com

ta, varsta 40-60 ani, blanda, cu rabdare, curata si responsabila. Locuim la casa cu gradina in zona Berceni, fetita are nevoie de supraveghere non stop, atentie, joaca, (0773.828.945 alisaratiu@yahoo.com

473. Bucatar Gatto Lounge angajeaza bucatar cu experienta in bucataria italiana. Salariu atractiv, carte de munca, transport asigurat, program flexibil. Cerem si oferim seriozitate. Bd. Decebal; (0730.347.175 oscarcaffe@yahoo.com

497. Bucatar preparate italiene, paste, carne, peste, program 1 zi cu 1 zi sau 2 cu 2, zona Dorobanti, salariu+ tips, 3.500 L; (0766.900.800

520. Bucatar, ajutor bucatar, fata la van-

Famileto recruteaza bone, menajere, ingrijitoare pentru familii din Bucuresti. Program full time, part time sau intern, salarii atractive, 1500-3000 lei. Comision mic, doar 20% din primul salariu. 3.000 L; (0724.617.662 office@famileto.ro

434. Bona interna pentru familii deosebite.

436. Bona interna fetita 1 an, cu experien-

cu specific latino. Program flexibil echipa tanara. salariu motivant. Nu cerem mare experienta de lucru, vrem persoane care sa doreasca sa invete lucruri noi. (0722.537.018 contact@bluemargarita.ro

rapida, contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:00, 16:00-24:30, salariu 2000 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, decont transport. 2.200 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

519. Bucatar, ajutor bucatar si spalator vase pentru restaurant Regie. Bonuri masa, decont transport. (0724.992.762

451. Bona, menajera, ingrijitoare varstnici

454. Bone, menajere, ingrijitoare varstnici,

435. Bona interna cu minima experienta urgent pentru nou nascut zona Baneasa, doua weekend-uri libere pe luna 2.700 L; (0729.007.828 stoica.officeconsulting@gmail.com

495. Bucatar la rece salate si deserturi

518. Bucatar, ajutor bucatar si ospatari, pentru Restaurant Regie. (0724.992.762

intern, extern, bona pt. 3 familii Drumul Taberei, Circ, Dristor. Menaj intern 2 fam. Targoviste si Bucuresti 2200 lei, ingrijitoare batrani 4 posturi regim intern Buc. Menaj 4 ore Aviatorilor, menaj 10 ore Pipera 2500. 2.500 L; (0727.760.960 bonainterna@yahoo.com

copiilor, 2 copii cu varsta de 3 ani si 8 ani, activitatile copiilor, gatit plus aranjat dupa copii, menaj usor, Berceni, Aparatorii Patriei, 500 {; (0728.894.767 orestbujor@yahoo.com Program de lucru intern. Cazare, hrana si transport asigurate de angajator. 4, 5 zile libere/luna. Oferta salariala: 2500-3000 lei. Programari telefonic sau trimite CV. 3.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

494. Bucatar grill pentru un restaurant de lux din capitala, situat in zona Aviatiei.Program de lucru: 2 zile cu 2 zile libere. Detalii la telefon, 3.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

pentru restaurant central. Conditii excelente de munca si salariale (0732.266.922 bogdanalexandrescu2003@yahoo.com

472. Bucatar full time pentru restaurant

446. Bona, pentru activitati de recreere/ luat de la gradinita, pentru baieti de 2 si 6 ani. Este si bunica acasa - ea se ocupa in principal de cel mic. Program L-V 12-18. Zona Piata Trapezului S3. (0726.259.082/ 0729.809.747 iliedaniel.costache@gmail.com

una in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

chinezesti si internationale pentru restaurant din sectorul 3. Salariu 2.500-3.000 Ron; (0724.370.496

restaurant Boutique Cherie angajeaza bucatar cu experienta. Program atractiv, salariu motivant. Trimiteti CV-ul pe adresa de mail rezervari@cherie-hotel.ro (0724.262.626 rezervari@cherie-hotel.ro

425. Bona Dorobanti, 10 ore, 2000 lei, copil 10 luni. Pipera, copil 1 an, 10 ore, 2500 lei. Lujerului, 10 ore, fetita 1 an, 2000 lei. Dristor, 5 ore, fetita 3 ani, 1400 lei. Lacul Tei, copil 1,6 ani, 9 ore, 2000 lei. 2.500 L; (0724.617.662 office@famileto.ro

493. Bucatar desert, hai sa lucram impre-

481. Bucatar SC American Restaurant System SA angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, casier. Pregatire la locul de munca. Contactati-ne la numarul afisat, persoana de contact Maria Gheorghe; (0740.121.903 delta@pizzahut.ro 482. Bucatar si ajutor bucatar cu experienta - impinfe tava, zona Stefan cel Mare; (0768.053.009 483. Bucatar si lucratori in

bucatarie angajam, zona Titan; (0761.420.460/ 0772.054.462 484. Bucatar - program de noapte Firma

de catering cu specific romanesc, cautam bucatar pentru program de noapte. 5 nopti/ saptamana. Sector 3. (0724.285.766 485. Bucatar bucatarie romaneasca, piz-

zar, femeie vase, salatiera, ospatari, aj. osptari pt. restaurant. Decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0731.333.414 486. Bucatar cald, grill, tigai Hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 487. Bucatar calificat cu experien-

ta, ajutor bucatar, ajutor ospatar angajeaza Taverna La Calinescu Tineretului; (0788.472.725 488. Bucatar cu experienta ajutor bucatar, casier, picol, spalator-vase, salariu peste media pietei,urmand a creste in functie de dvs. Program luni-vineri 08:0017:00. Sarbatori legale liber. Firma catering. Rugam seriozitate (0741.541.460 marco.pavel@essgroup.ro 489. Bucatar cu experienta minim 6 ani,

angajeaza restaurant Casa Rivoli (sector 3). Salariu + procent, 2.500 L; (0721.720.751 490. Bucatar cu experienta preparate romanesti, peste, fructe de mare, asiatice, internationale, vegan, deserturi, bufet suedez; (0762.737.581 491. Bucatar cu experienta, angajam bucatar cu experienta pe linie calda. Oferim salariu de la 2000 -3000 in functie de experienta, bonusuri motivante , contract de munca, zona Cotroceni; (0766.969.784/ 0732.116.116 office@lapiatza.ro 492. Bucatar desert smart-casual te asteptam in echipa SHC. Fii si tu Smart Casual. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

503. Bucatar sef Sebastian 19

angajam bucatar sef. (0769.250.897

504. Bucatar sef cu experienta, pentru restaurant bucatarie international din sectorul 3. Salariu 3.000 - 3.500 Ron; 3.500 L; (0724.370.496 505. Bucatar sef tura, hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 506. Bucatar sef, bucatar cu experienta ptr restaurant cu specific romanesc situat in sectorul 6. Mai multe detalii la telefon. (0734.819.944/ 0786.953.300 507. Bucatar si ajutor bucatar restaurant Calea Floreasca isi mareste echipa, avem nevoie de bucatar si ajutor bucatar. Daca doresti sa te alaturi echipei, trimite un cv pe adresa de email, nr. contact, intre 1012.00 (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 508. Bucatar si ajutor bucatar pentru fast

food in comuna Jilava.Relatii la telefon. (0723.352.044/ 0724.333.144 mariastiubei@yahoo.com

509. Bucatar si ajutor bucatar, pen-

tru restaurant central Bucuresti. Salariu atractiv, seriozitate; (0746.608.460

510. Bucatar si ajutor bucatar, restaurant

angajam bucatar si ajutor bucatar; (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

511. Bucatar si ajutor bucatar, pizza, salate,garnituri Restaurant sector 2, Foisorul de Foc, angajeaza bucatar (experienta minim 3 ani) si ajutor de bucatar (pizza, salate, garnituri). Se ofera salariu motivant, contract de munca, tips, program 2 cu 2. (0723.683.560 office@no10restaurant.ro 512. Bucatar si ajutor de bucatar pentru firma catering, gradinite, ture de noapte si zi (0765.489.624 vlad@delarte.ro 513. Bucatar si ajutor de bucatar se ofera

pachet salarial atractiv peste medie, bonuri de masa, posibilitate de promovare. Afi Cotroceni; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com 514. Bucatar si ajutor de bucatar zona Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro 515. Bucatar si ajutor de bucatar. Firma de catering cu specific romanesc, cautam bucatar si ajutor de bucatar. Sector 3; (0724.285.766

516. Bucatar Sushi, in cadrul unui cunos-

cut restaurant Sushi din Bucuresti. Locatie: Calea Dorobanti, sector 1. Program: 40 h/ saptamana. Necesita diploma de bucatar si experienta in domeniu 4.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 517. Bucatar, 3 min. metrou Grozavesti,

campus studentesc. Conditii avantajoase, bucatarie romaneasca; (0742.181.263/ 0755.013.339

530. Bucatar, scoala angajeaza bucatar 021.315.65.43, gradinita angajeaza femeie curatenie sector 6; (021.410.69.84/ 0756.059.830 531. Bucatar, sef pentru restaurant cu specific romanesc in Magurele, se asigura salariu si comision; (0723.580.658 532. Bucatar, aj. bucatar, Restaurant sector 3 angajeaza bucatari, aj. bucatari cu experienta in bucataria internationala si romaneasca; (0744.494.099 fivacom@yahoo.com 533. Bucatar, ajutor bucatar angajam la firma de catering in zona Giulesti, salariu incepand de la 1800, experienta, program flexibil, avansare, tel, CV la email. 1.800 L; (0725.328.292 info@frenchbakery.ro 534. Bucatar, ajutor bucatar pentru

restaurant italian; (0724.656.784

535. Bucatar, ajutor bucatar Restaurant

Bistro Nord din Gara de Nord angajeaza bucatar, ajutor bucatar, salariu atractiv+, contract, tips, restaurant cu vad. Relatii la; (0720.059.544 madalina.harabor85@gmail.com 536. Bucatar, ajutor bucatar si muncitor

vase. Angajam urgent; (0722.311.716

537. Bucatar, ajutor bucatar, cautam bucatari si ajutori bucatari pentru restaurant cu specific international situat in Otopeni. Se asigura transport la plecare si contract de munca. 10 L; (0764.842.717/ 0767.282.820 alina@laiancu.ro 538. Bucatar, ajutor bucatar, hai sa

lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 539. Bucatar, ajutor bucatar, pt. restau-

rant cu specific romanesc cu volum in activitatea zilnica, clienti de zi, si evenimente, nunti, botezuri, in sect. 6. Rog CV la email/ tel. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 540. Bucatar, ajutor bucatar, restaurant situat in Militari, cautam oameni seriosi cu experienta. Asiguram carte de munca, transport, salariu motivant (0722.462.827/ 021.434.18.28 541. Bucatar, ajutor bucatar, ajutor ospatar, barman, angajam pentru restaurant cu specific italienesc, zona Titan, langa Parc Ior; (0799.185.547 542. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar, femeie la vase angajam in restaurant zona Piata Victoriei. Salariu motivant plus tips. Program 2 cu 2 zile. Mai multe detalii la telefon; (0763.021.741 stas30@mail.com 543. Bucatar, ajutor bucatar, sectia rece,

pentru Tratoria Il Villagio, din zona Parcul Gradina Icoanei. Daca esti interesat sa lucrezi intr-o echipa tanara si sa ai multe beneficii nu ezita sa ne contactezi; 2.000 L; (0751.216.120

549. Bucatar, bucatareasa cu experienta pentru restaurant situat in sector 2, conditii avantajoase: masa asigurata, transport asigurat, tips din vanzare, rugam seriozitate 3.200 L; (0722.813.552/ 0725.246.188 dbrisit@yahoo.com

BUCATAR, BUCATAREASA, AJUTOR BUCATAR, AJUTOR BUCATAREASA, LUCRATOR BUCATARIE, LUCRATOR DEPOZIT 8 ORE, 5 ZILE/ 2 ZILE LIBERE, SALARIU ATRACTIV, CARTE DE MUNCA, BONURI DE MASA, PRIME, OFERIM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI PLATINUM CASINO; (0726.141.233 550.

551. Bucatar, doamne si vanzatoare fast food, pentru bucatarie romaneasca, carte de munca, salariu atractiv, program flexibil, pentru un fast food/ bistro 2.000 L; (0723.928.869/ 0722.294.330 552. Bucatar, lucrator comercial, autoservire linie, femeie serviciu, sunati 10.00 - 16.00; (0769.241.385 553. Bucatar, muncitoare spalat vase,

pentru fast-food; (0731.831.335

554. Bucatar, ospatar si femeie serviciu.

Cafenea - Restaurant - Zona Titan , Sector.3, Bucuresti.Angajam Bucatar, Ospatar si femeie serviciu cu experienta.Relatii la telefon; (0731.137.776/ 0722.221.270 stanici@titannet.ro 555. Bucatar, ospatar, barman pt. Beraria

Gambrinus. Pachet salarial motivant, in functie de performanta, posibilitate de promovare. Relatii la telefon sau pe Regina Elisabeta nr. 38, Beraria Gambrinus; (0748.234.100/ 0731.422.181 berariegambrinus@live.com www.restaurantgambrinus.ro

570. Bucatareasa, afterschool zona Cotroceni, experienta constituie avantaj, contract de munca, conditii avantajoase. Tel./ email (0773.832.031 secretariat@injoykids.ro 571. Bucatareasa, ajutor bucatar si

femeie la vase pentru cantina zona Bucurestii Noi. (0722.820.667

572. Bucatareasa, ajutor bucatar si

livrator; (0722.820.667

573. Bucatareasa, firma catering din

sector 3, Timpuri Noi, pentru bucatarie calda si gratare. Aspect curat, ingrijita, cu energie si experianta. Program de L-V, 715. Seriozitatea e cea mai importanta 2.000 L; (0723.386.901 micusan.b@gmail.com 574. Bucatareasa, o doamna foarte curata pt. a gati mancare sanatoasa, fara grasimi, doresc sa fie nefumatoare, minim 45 de ani, zona Herastrau, salariul este de 2000 de lei. 2.000 L; (0762.838.508 575. Bucatareasa, ajutor de bucatar pentru restaurantul Casa Condor, zona Militari, Piata Veteranilor, program o zi cu una libera, tips zilnic, carte de munca, salariu atractiv; (0766.376.385/ 0740.699.241 manager@casacondor.ro www.casacondor.ro 576. Bucatareasa, bucatar la bar/restaurant din baza sportiva ecvestra Tancabesti. Detalii la telefon: (0722.250.287 577. Bucatareasa/ bucatar pentru pizzerie- restaurant, zona Ghencea, doua zile lucrate, doua libere, 10.00 - 23.00, salariu 2.000 L; (0728.550.550 ionuut@gmail.com 578. Bucatarese catering angajam urgent, zona Baneasa, ajutor de bucatar restaurant zona Muzeul Satului. Ospatar/ita restaurant zona Muzeul Satului (0766.485.751 paul_constantin2001@yahoo.com 579. Bucatari pentru bistro D20 situat pe Calea Dorobantilor, zona p-ta. Romana, cu minim 3 ani experienta. Program 1 cu 1 zi. (7:30 - 22:30)Detalii la telefon. 2.000 L; (0722.680.689

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza

O P E R AT O R C U R AT E N I E Program de lucru de 8 ore pe zi. C.V. la fax 021/208.41.53 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: 0752.150.677 si 0746.079.892

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

18 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 619. Calcatoreasa curatatorie de haine, program de 7 ore in ture, doar cu experienta, zona parc IOR; (0725.786.867 620. Calcatoreasa interfazic final angajam pentru perioada nedeterminata, program de lucru 07.00 - 15.30. Conditii avantajoase, salariu atractiv. (0732.222.522

643. Camerista, femeie la curatenie, ospatari Hotel Domenii Plaza angajam cameriste: program 8 ore pe zi, 5/2 zile, femeie pentru curatenie: program 12/24 o zi da una nu, ospatari: program: 12/24. Contract de munca real, masa asigurata, 1.450 L; (0731.910.346 andreea.iancu@residence.com.ro

668. Casier, lucrator platforma benzinarie MOL Benzinarie MOL angajeaza persoane interesate si dornice a se alatura unei echipe dinamice. Salariu fix +bonusuri in functie de realizari, program flexibil in ture zi/noapte, tichete de masa. 1.450 L; (0744.691.982 mcgoildistribution@gmail.com

621. Calcatoreasa, angajam doamna pentru calcat, in zona Crangasi, oferim salariu motivant, decont transport, bonuri de masa. Suntem in cautarea unei persoane cu sau fara experienta, 20-50 ani, serioasa; (0748.407.608

644. Camerista, ospatar si vanzatoare pentru restaurant in zona Buftea. Program flexibil, salariu atractiv. Mijloc de transport din Bucuresti (maxi -taxi 508- P-ta ChibritBuftea). Detalii la numarul de telefon; (0765.488.300

669. Casier, vanzator OMV Pipera anga-

622. Calcatoreasa, calcat interfazic si final pentru atelier confectii de dama. program 8-16:30 cu 30 min pauza de masa, contract de munca, salariu + bonuri de masa. Pentru detalii sunati la nr: (0748.219.724 andreea@dhanna.shop

645. Camerista. Angajam camerista

623. Calcatoreasa, spalatoreasa pentru

spalatorie situata in zona Pietei Romane. Program luni-vineri: 10-18. Conditii bune, carte de munca, salariu 1600 lei. Telefon dupa 16. 1.600 L; (0728.333.000 laveriedelabastille@gmail.com

580. BUCATARI pentru hotelul Sheraton Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 581. Bucatari pentru restaurant Ivan's, si

ajutori de bucatari cu domiciliul in sector 2 sau 3. Oferim seriozitate, contract de munca, transport, tips, etc. (0724.157.470 george81m@yahh.com

582. Bucatari pentru restaurantul La Mama Universitate, cu un minim de 6 luni experienta pe un post similar. Ne dorim in echipa persoane serioase, implicate si dornice sa invete si sa impartaseasca din experienta; (0723.146.146 cristi.nicolae@lamama.ro 583. Bucatari cu experienta, ajutor bucatar, femeie de serviciu, programul o zi cu o zi, salarii plus bonusuri avantajoase. Locatia se afla in sector 6. Pentru mai multe detalii tel. (0737.227.564 Barlogul.lupilor@yahoo.com 584. Bucatari si ajutori bucatarie pentru

companie de catering, cu experienta. Locatia se afla in zona Straulesti. Pentru informatii sunati la nr. Activitatea se extinde si avem nevoie sa ne marim echipa. (0755.050.280 florin@lifebox.ro 585. Bucatari si ajutori de bucatari,

urgent bucatari (salariul 1.800 lei net + tichete de masa in val. de 100 lei) si ajutori bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de masa in valoare de 100 lei). Detalii la nr. (0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com 586. Bucatari tineri pt. un concept nou de

gatit, pasta bar, Floreasca, vino sa inveti arta pastelor direct de la creatorul lor, vei gati doar cu ingrediente aduse din Italia. Ai nevoie doar de minim 6 luni experienta intr-o bucatarie. Vino la interviu. (0724.891.819 IONUTSERBAN84@GMAIL.COM 587. Bucatari, ajutori bucatar,

spalator vase, ospatari, picoli, hostess, casier angajam pentru Restaurant Romanesc Citygrill. Oferim venituri motivante. (0763.788.371 teodor.ivascu@citygrill.ro 588. Bucatari, SC Wisebox SRL cea mai

noua companie din Romania din domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/ office angajeaza bucatari si ajutor bucatar. CV la adresa emilia.musat@wisebox.ro 589. Bucatari, ajutor bucatari, barmani,

598. Bucatari, ospatari, barmani. Restaurant Bucuresti sector 4, angajeaza bucatari, ospatari, barmani, pizzari, femeie de serviciu; (0767.639.889 599. Bucatari, spalator vase Cautam sa ne marim echipa si avem nevoie de bucatari si lucratori de bucatarie cu experienta sau fara experienta. Oferim un mediu de lucru placut, colectiv tanar, bonusuri in functie de performanta, (0722.545.024 contact@dancinglobster.ro 600. Bucatari, vanzatori, lucratori comer-

ciali pentru SC Art Petrol Service SRL, retea de statii de distributie carburant (Peco). Posturile vacante: Bucuresti, Alexandria, Slobozia. 1.622 L; (021.230.55.11/ 0733.310.024 office@artpetrol.ro

601. Bucatari. Restaurant zona Diham

angajeaza bucatari la cald si bucatari la rece, oferim conditii bune de munca , carte de munca, tips, transport acasa, mai multe detalii la interviu; (0763.341.717 602. Bucatari. Restaurant zona Unirii

angajeaza bucatar, ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria rece, (0721.100.000 office@berestroika.com

tique Hotel zona sector 1, cu experienta. Job-ul este principal pentru bucatarie, pregatirea bufetului pentru micul dejun dar se va lucra si pe camere. (0722.696.974/ 0722.758.730 office@vilaparis.ro

Ramada North zona Pipera. Firma curatenie angajeaza; (0787.771.645 647. Cameriste pentru mini hotel 3 stele

671. Casier/a. Supermarket situat in Piata Iancului angajeaza casier/-a. Se ofera un salariu net: pentru casieri :1.250 lei+ bonuri masa;

648. Cameriste si personal curatenie hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0743.145.333 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

672. Casier/vanzator magazin non-

zona Piata Muncii. Program 9:00-20:00/ 2 zile libere 2 lucrate. Mai multe detalii la telefon, (0766.565.334/ 0760.185.867

649. Cameriste, angajeaza Hotelul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

650. Cameriste, ingrijitori spatii hoteliere,

ospatari pentru hotel 5 stele situat in Ghencea (Sector 6, Bd. Ghencea 134). CV pe mail; (0725.827.216 a.dobrescu@dobexpert.ro 651. Camin de batrani angajeaza asis-

tente medicale; (0722.624.264

program de zi, salariu 1600 lei net, hotel central, detalii la telefon. (0721.002.899 enforcems@yahoo.com

652. Camin de batrani angajeaza infir-

628. Camerista Hotel boutique & restau-

653. Cantuitor pentru productie mobilier

rant Cherie (12 camere) angajeaza camerista. Program full-time. Salariul motivant 1.800 L; (0724.262.626 rezervari@cherie-hotel.ro

conditii deosebite. Salariu net 1500 lei si bonuri de masa.CV la mail.Tel: (0726.937.717 office@bucuraccommodation.ro

670. Casier- vanzator angajam ajutor casier- vanzator, pentru un concept nou in cartier Aviatiei, la 5 min de metrou Aurel Vlaicu. Program 2 cu 2 sau 5 zile cu 2. sau part time a cate 4 ore. Detalii la tel. (0741.777.509

miere cu experienta; (0722.624.264

la comanda din pal melaminat. Experienta constituie un avantaj. Posibilitate de calificare la locul de munca. Program l-v 8-18. In Incinta Faur sector 3. Carte munca. (0766.638.967/ 0735.876.984 654. Carmangier, macelar, patiser, cofe-

tar, brutar pentru cantina/ restaurant zona Aviatiei, Pipera. Va asteptam de l-j, orele 10-17 cu tel de confirmare inainte; (0724.460.965/ 0724.343.305/ 0723.746.208

655. Casa Laura angajeaza ospatar, ospatarita, bv-dul 1 Decembrie 1918, zona Trapezului. Mai multe detalii la nr. de telefon. (0760.782.068

stop, Teius nr. 11B, salariu 1.500 L; (0765.952.266 673. Casiera ospatarite si ospatari, bucatari, ajutor bucatar, barmani, doamna spalat vase si shaormari pt. fast food restaurant (021.448.17.28 claudiughitiu@yahoo.com 674. Casiera pentru restaurant autoservire zona Mall Promenada, program 8 ore, cu carte de munca, 1.500 L; (0766.900.800 675. Casiera pentru restaurant fast food

(sector 2 si 3), program in ture (ore zi/ noapte). Cerinte: studii liceale, atitudine pozitiva, atentie distributiva, experienta in activitati comerciale. Asteptam CV-ul tau; (0737.199.016 hr.dristorkebab@gmail.com 676. CASIERA Shop&GO, 13 septem-

brie. Ai experienta sau nu, vrei sa inveti lucruri noi, vino sa te alaturi unei echipe entuziaste. Vom gasi un pachet atractiv pentru tine. Vino la un interviu; (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com 677. Casiera Club Poker, angajam casiera pentru clubul de Poker ''PokerRoom" situat in piata Alba-Iulia nr.3, nu este necesara experienta, oferim training gratuit, programul este de 12 ore; 1.700 L; (0765.932.247 andreeamarinaradoi@yahoo.com 678. Casiera cu experienta angajeaza fast food, salariu 2.200 ron; (0734.225.024

615. Calcatoreasa in cadrul unei firme

de perdele, in zona Piata Romana, mediu de lucru placut si curat, program de 8 ore, cerinte: responsabila, serioasa; (0744.656.640 616. Calcatoreasa sacouri, camasi pan-

596. Bucatari, ajutori bucatari, se cauta bucatari si ajutori bucatari, cu sau fara experienta, pentru restaurant din mall baneasa. Program de lucru doua cu doua si conditii salariale foarte bune, colectiv tanar si sociabil; (0768.494.450

pantaloni, salariu de la 1.700 lei, Park Lake zona IOR, 1.700 L; (0724.338.507

597. Bucatari, femeie vase. Restaurant

618. Calcatoreasa cu experienta

taloni, salariu de la 1.700 lei, Park Lake (zona IOR); (0724.338.507 617. Calcatoreasa sacouri, camasi,

pentru atelier confectii dama. Se ofera mediu de lucru placut, salariu avantajos 1.600 - 2.000 Lei, carte de munca, locatie centrala; (0722.203.046 asistent.manager@chanttal.ro

698. Centrul de Meserii Bucuresti - cursuri autorizate: (frizerie, coafura, mainichiura-pedichiura; bucatar, ospatar, macelar, constructor, sudor stivuitorist cu aviz ISCIR, cofetar, agent securitate, infirmier si altele). Minim 400 lei, sprijin angajare. Cautam colaboratori, comision motivant; (0751.855.929/ 0726.964.482/ 0763.247.477 cursuri_romania@yahoo.com

702. Cherry Studio angajeaza doamne/domnisoare 18+, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam sa faci prte din echipa noastra, bonus angajare, bonus recomandare 200 USD+ 5% incasari, site: www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 703. Chimisti, producator www.arcalux.ro

angajeaza chimisti, operatori chimisti, ambalatori, muncitori cu permis de conducere auto, electricieni, automatisti. Salarizare foarte buna. Se accepta si pensionari; (0723.666.441 arcalux@yahoo.com

631. Camerista disponibila relocare in Paltinis, pentru hotel in Paltinis, jud Sibiu, locatie noua ce va fi clasificata cu 4 stele. Oferim cazare pentru personal. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 632. Camerista hotel hotel 4 stele Europa Royale Bucharest angajeaza persoana dinamica, rezistenta la efort, responsabila. Atributii: Curatarea zilnica a camerelor/bailor oaspetilor, holurilor, respectand regulile de igiena (0724.244.148/ 021.319.17.99 manager.bucharest@europaroyale.com 633. Camerista hotel 4 Paltinis, jud Sibiu,

urgent - angajam personal curatenie pentru locatie noua in Paltinis; (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro

634. Camerista hotel de 4 stele Rin Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor impuse. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica, atenta la detalii (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 635. Camerista hotel, persoana cu/fara

experienta, dinamica si responsabila. Oferim contract de munca, o masa/zi, salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 ore/zi, 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam in echipa noastra; 1.500 L; (0761.960.309 636. Camerista hotel, salariu net, pro-

gram luni-sambata 9.00-17.00, carte de munca, Gara de Nord, 1.600 L; (0766.564.706

637. Camerista hotel, cu sau fara experi-

enta, hotel central 3 stele Bucuresti angajeaza cu toate formalitatile la zi (contract de munca), oferim si dorim seriozitate. Salariu net 1450 Ron, bonus, prima de vechime 1.450 L; (0722.697.630/ 0799.975.100 stefanflori@hoteldan.ro

638. Camerista hotel. Hotel boutique de

4 stele in centrul Bucurestiului angajeaza camerista hotel. Cerinte: experienta, persoana curata, ordonata, constiincioasa. Responsabilitati:curatarea spatiilor de cazare si anexe (0758.094.095 639. Camerista pentru Boutique hotel

DBH Bucuresti Oferim un loc de munca stabil pentru persoane responsabile si motivate. Programul este de 8ore/ zi, asiguram masa si carte de munca. Va asteptam la interviu; (0724.891.819/ 0720.142.164 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 640. Camerista, Angajam urgent person-

al hotelier pentru postul de camerista,cu sau fara experienta. Program doar de zi. Conditii avantajoase. Descriere post: se asigura curatenia in camere, 1.650 L; (0764.615.565 treft_treft@yahoo.com www.rentwaiters.ro

641. Camerista, EHI angajeaza camerista, salariu de incadrare 2304 Ron, salariu net 1800 Ron (0736.617.411 642. Camerista, pentru hotel din centru

Bucuresti, urgent. Mediu de lucru placut, personal amabil. Pentru detalii nu ezitati sa ne contactati. 1.400 L; (0736.445.837 maria@sarrogliahotel.com

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

680. Casiera schimb valutar, tura de noapte (20.00-5.00-hotel) cu 6 zile lucratoare si 3 zile libere; (0722.929.264

706. Circularist angajam circularist cu experienta pt atelier mobila zona Rahova Bragadiru, salariu intre 1800 si 2500 plus bonusuri, se asigura transport, program 8 ore. Rugam seriozitate. (0741.113.395

681. Casiera sector 3 pentru solar Vip

707. Circularist si montator pal, angajam

659. Casier benzinaria Mol Valea Cascadelor, sector 6 Programul este flexibil in ture, iar pachetul salarial este format din salariu fix plus tichete de masa, la care se adauga bonus lunar pentru realizarea targetelor individuale si de grup, (0769.220.414 aurelian.petria@yahoo.com 660. Casier Chocolat 2300lei +bonuri+transport +targhet, angajam casier cu experienta pentru Mall Baneasa, stand Chocolat, salariu 2300 lei +bonuri+decont transport 300 lei (benzina sau taxi) + targhet intre 200-500 lei; 2.300 L; (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro 661. Casier operator, operator call center,

Wise Box cea mai noua companie intrata pe piata din Romania in domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/office, angajeaza personl office: casier operator, operator call center. Suntem o echipa tanara de profesionisti intr-o companie mare in crestere. Asteptam CV-ul dvs. la adresa de e-mail. Relatii la telefon, site: www.wbox.ro; (0799.831.111 cariere@wisebox.ro; emilia.musat@wisebox.ro 662. Casier si lucrator comercial angajam

pentru pizzerie mall. Pentru mai multe detalii, sunati la nr. de telefon: 0731034908, (0731.034.908 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 663. Casier, angajeaza Restaurantul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

664. Casier, casiera pentru fast-food, pro-

gram 8 ore/zi, lucru in ture, prin rotatie. Carte de munca, o masa pe zi asigurata, transport decontat pentru tura 2. 1.500 L; (0742.864.153 bojan.adriana.16@gmail.com

Studio Vitan. Angajam receptionere pt. studio bronzare, aspect fizic placut, comunicative, energice, amabile, sa trateze sarcinile impuse de fisa postului cu seriozitate. CV+poza recenta prin mail. (0763.643.015 Solarvipstudio@gmail.com 682. Casiera supermarket LivrariRegie in

zona Regiei. LivrariRegie angajeaza casiere cu carte de munca. Program: 2 zile da si 2 libere 08 - 20- 1500 lei, si de Du Jo 18:00 - 00:00- 1200 lei. Se mai ofera si unele bonusuri lunare. 1.500 L; (0774.028.349 voipding@gmail.com 683. Casiera, angajam casiera cu experi-

enta in domeniu, oferim salariu atractiv; 1.400 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 684. Casiera, La Victoriei. Cerinte: per-

soana tanara si dinamica, liceu cu bac reprezinta avantaj, experienta min. 6 luni. Contract nedeterminat, training, echipament, 1 masa pe zi, bonuri de masa, program in ture 2.000 L; (0785.405.645 685. Casiera, ajutor de bucatar,

bucatareasa si femeie la vase, urgent pentru firma de catering. Program luni-vineri; (0745.756.819 686. Casiera, casier, vanzator benzinarie

Mol, sector 6, personal vanzare, doua fete si un baiat, interesati de un job intr-o companie multinationala, salar fix brut 1.450 Lei, plus salariu variabil, plus tichete de masa 200 lei, plus tipsuri, (0371.000.328 virtutii2@molretail.ro www.molromania.ro

infrumutesare Lumieux Beauty in zona Baneasa-Sisesti; (0722.388.188/ 0724.732.956 717. Coafeza angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix/procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, C.M 8 ore, traininguri gratuite. 5.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro 718. Coafeza angajez coafeza cu minim

3 ani experienta. Salonul se afla ĂŽn zona 13 Septembrie, se lucreaza la programari sau o zi cu o zi. Se ofera salariu sau procent, alte detalii la nr. de telefon; (0741.134.903 alinuta27081975@yahoo.com 719. Coafeza cu experienta minim 3 ani, salon Piata Romana, vad format, salariu si procent. (0724.651.010 dragusinadelina2013@gmail.com 720. Coafeza cu experienta zona Calea

Mosilor Salon; (0721.242.150

721. Coafeza pentru salon de infrumusetare cu vechime si vad, serioasa, muncitoare, in conditii bune, daca vrei sa faci parte din echipa noastra te asteptam la un interviu. Rugam seriozitate. (0722.132.892 simona.zuza@yahoo.com 722. Coafeza pentru salon infrumusetare

zona Sebastian, cu experienta. Conditii avantajoase. (021.430.21.75 723. Coafeza pentru salon infrumusetare,

locatia din Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. (0723.383.315 724. Coafeza pentru salon infrumusetare,

locatiile din Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. (0723.383.315 725. Coafeza pentru Salon Stephanie, (15 ani activitate), cu experienta, Soseaua Oltenitei 238, sector 4 (0723.460.908 stefy_seb@yahoo.com 726. Coafeza pentru salon zona Diham, salariu 2.500 - 4.000 L si cosmeticiana, salariu 1.800 - 3.000 L; (0773.893.325

de 18 ani in sectorul 4 , portofoliu mare de clienti, carte de munca 8 ore,salariu fix sau procent. program L V 8-20, S 8-18, D 8-13, 1 zi cu 1 zi. Rog seriozitate; (0765.238.278 Anisiavulpoiu@yahoo.com 729. Coafeza cu experienta locatie Pan-

telimon 326, Bucuresti; (0726.307.956/ 021.255.40.53

730. Coafeza cu experienta pentru salon

circularist si montator pal. Salariu 2500 lei, ore suplimentare platite. Cerem seriozitate maxima; (0721.203.639 office.limedesign@gmail.com

Violet, zona Salajan, sector 3, salariu in functie de experienta si contract de munca 1 L; (0736.661.848 elisastancu@yahoo.com

708. CIRCULARIST, Firma din Bucuresti,

731. Coafeza la salon, vis a vis de

producatoare de mobilier la comanda din PAL si MDF, angajeaza urgent circularist cu experienta. Oferim salariu motivant si bonusuri de performanta. (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro www.mobilaromania.ro 709. Circularisti pentru productie mobili-

er la comanda PAL melaminat. Experienta este importanta. Prog de L-V intre 8-18. Bucuresti, sector 3, incinta industriala Faur. Asiguram cazare, carte munca, salariu atractiv; (0766.638.967 office@marcoshop.ro 710. Clinica Stomatologica Identis angajeaza secretara situatia in sector 1, Bucuresti, Strada Arh Ion Mincu, nr 29 bis, angajeaza secretara full time. Primim CVuri insotite de poza pe adresa de email, (0799.303.202/ 0799.303.202 office@identis.ro 711. Club Amsterdam angajeaza barman-

ite, ospatarite, barmani. Program flexibil, venituri peste medie; (0730.988.214

712. Club Galaxy Elvetia - tinere 18+, plecari imediate. Vino acum sa lucrezi in Club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Clientela formata. Oferim seriozitate. Detalii in lb. romana, tel./ whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

Mega Mall, procent 50% din incasari. Rog seriozitate; (0770.112.476/ 0724.385.211 732. Coafeza si frizer/ita cu experienta pentru salon zona Titan-Auchan in conditii foarte avantajoase. Salariu fix+CM; (0722.252.164 733. Coafeza si frizerita pentru salon, 1/1

zi, salariu motivant, salonul se afla langa AFI Cotroceni, sector 6. (0734.411.900 roxanafierbinteanu@yahoo.com 734. Coafeza, frizer, frizerita, manichiurista, pedichiurista, cu experienta, Salon Bazil - Piata Sudului, zona cu vad, program 9-20, conditii avantajoase; (0788.509.437 735. Coafeza, manichiurista si cosmeticiana (acceptam si echipa). Salon cu vechime 15 ani, clientela formata, carte de munca, 8 ore, salariu fix garantat+ procent; (0768.652.703/ 0723.574.326

COAFEZA, COSMETICIANA SI TEHNICIAN UNGHII FALSE CU EXPERIENTA, SALON CU VAD ANGAJEAZA FOARTE URGENT; (0769.694.093

736.

687. Casiere benzinarie, fete, casier pentru beniznariile din Bucuresti si Ilfov. Program de lucru in ture de 12 ore, contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa. Relatii la tel. (0728.878.954 ciuperca2008@gmail.com

665. Casier, casiera, cu sau fara experienta, zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, se lucreaza in ture. 1.800 L; (0773.316.497

688. Casieri angajam pentru Bucuresti, zona Lujerului. Program: L-V- 8h/zi. Nu necesita experienta in domeniu. Cerinta: diploma de bacalaureat 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

666. Casier, lucrator comercial Shop&GO Mega Image zona Universitate, Sala Palatului, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca 1.600 L; (0732.016.790 Adrian.bra@yahoo.com

689. Casieri angajam urgent pentru minimarket. Salariu 1500 Ron net. Program de lucru: 8 ore. Perioada contract nedeterminata. Zona sector 1, sector 6 1.500 L; (0733.409.308

667. Casier, lucrator comercial, pt. fast food in Park lake si Baneasa Shopping center. Experienta nu este necesara. Se ofera training. Program flexibil, salariu atractiv, decontarare transport, bonusuri (0735.023.369 gabriela.gheorghe@administratorseu.com

716. Coafeza /hair stylist pentru salon de

728. Coafeza urgent pentru salon deschis

657. Casier restaurant tip autoservire, sit-

rie - vulcanizare auto; (0744.377.851

COAFEZA (SALARIU 2200-4000 LEI), FRIZER (SALARIU 1800-3000 LEI) PENTRU SALON INFRUMUSETARE CU VAD FORMAT ZONA BERCENI; (0721.000.376

715.

705. CIRCULARIST ajutor circular, tamplar universal, salariu intre 1600 - 2500 L in functie de experienta (carte de munca), rog seriozitate, (0763.692.398/ 0773.887.548 bajenarumarian08@gmail.com

679. Casiera cu sau fara experienta pentru restaurant Speed Pizza din Cora Pantelimon, fire comunicativa si spirit de echipa, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro

658. Casier administrator pentru spalato-

714. Coafez, cofeza, hair stylist pentru Gotta Beauty Center, cu experienta minima de 3 ani si dedicat profesiei. Telefon contact: (0722.871.714 ajuganaru@gmail.com

727. Coafeza Sun Beauty Studio isi mareste echipa. Cautam personal pentru departamentul coafor. Experienta minima 2 ani. Zona Big Berceni, langa Sun Plaza mall. Contract de munca, salariu fix & comision. (0723.080.104

656. Casier Agentia de pariuri Mozzart angajeaza casieri. Program full-time, 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri, posibilatiti de avansare, 1.650 L; (0737.177.609/ 0770.404.980 stefania.vlad@mozzartbet.com

uat in zona Unirii, angajam personal pentru postul de casier. Oferim un salariu motivant, program flexibil, contract de munca, o masa pe zi. (0754.991.433

713. Club Oxygen angajeaza barman, daca vrei sa te alaturi echipei noastre depune cv-ul tau in complexul comercial Sun Plaza etaj 1, sau trimite la adresa de mail din descriere. (0751.091.792 rezervari@oxygen.com.ro

704. Chimst, Laborant Chimist Farmacie

angajeaza laborant chimist/ biochimist cu sau fara experienta. Studiile superioare in domeniu reprezinta un avantaj. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com

612. Calcator, curatatorie chimica anga-

595. Bucatari, ajutori bucatari si personal

697. Central Service Instal, firma din grupul Romstal, cu sediul in sector 4, angajeaza muncitori necalificati in vederea calificarii in domeniul instalatiilor. Relatii la telefon intre orele 8.00-17.00. Venituri motivate, 2.000 L; (0723.182.071

chelner (f/b). Oferim salariu corect, o atmosfera de lucru placuta si cerem in schimb seriozitate si implicare. Beneficii suplimentare in functie de specificul postului, 1.300 L; (0722.616.553 office@bistromatrioska.ro

haine, program de 7 ore in ture, doar cu experienta. Zona parc IOR; (0725.786.867

dru si fier de calcat), pentru spalatorie haine in sector 4. Program de lucru o zi da (12 ore), o zi nu; (0726.869.891 office@sifonot.ro

696. CDI Transport persoane cu sediul in Bucuresti, sector 2, angajeaza soferi cu categoria D si card tahograf pentru trasee interjudetene (transport persoane). Rel.: (0730.444.450

701. Chelner Bistro Matrioska angajeaza

611. Calcatoareasa curatatorie de

614. Calcatoreasa cu experienta (calan-

695. Cautam echipa foarte serioasa de dulgheri, oferim 29 lei mp de cofrag. Firma serioasa; (0723.853.745

jeaza medic veterinar, tehnician veterinar, experienta pe animale mici; (021.255.22.17

toata tara; (0722.760.707

594. Bucatari, ajutori bucatari si casieri pentru fast food cu mancare romaneasca in Militari Shopping Center (Auchan Militari). Bucatarii necesita experienta. Salariu 2000-3000 Lei (0755.050.280

694. Casierite, Primo fast food, zona Vitan, angajeaza casierite; 1.600 L; (0765.604.794 office@primofastfood.ro

700. Centrul Teritorial Veterinar anga-

minim 3 ani. Asiguram gratuit cazare si masa. Salariu atractiv. Relatii intre orele 10.00-16.00; (0769.961.624

613. Calcator, confectioneri fabrica nou infiintata angajam calcator/ confectioneri cu experienta zona Costin Georgian, CM + salariu avantajos (0734.537.564

693. Casieri, lucrator comercial 1.500 lei Vanzatoare/ vanzator, pentru un supermarket in sectorul 3, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca. Detalii la telefon; (0722.298.001/ 0763.546.396 aladin_all@yahoo.com

jeaza contabil sef, experienta 3 ani in domeniul bugetar si referent cu experienta de casier-magaziner; (021.255.22.17

609. Buldoexcavatorist, experienta

jeaza calcatoreasa si lucrator masina de chimic, pot fi si pensionare; (0788.683.683

692. Casieri, casiere supermarket situat in Piata Iancului, urgent, salariul 1.250 lei + bonuri masa in val. de 200 lei. (0744.385.079/ 0758.108.240 intermacedonia98@yahoo.com

699. Centrul Teritorial Veterinar anga-

606. Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza operator curatenie. Program de lucru de 8 ore pe zi. CV la fax 021.208.41.53 sau e-mail doina.bengescu@bss.ro; simona.rouamare@bss.ro Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: (0752.150.677/ 0746.079.892

610. C.M.I. Stomatologie, sector 6, angajeaza asistenta medicala cu aviz liber practica, program L - V 12.00 - 20.00; (0771.561.148 arteoop_sa@yahoo.co.uk.

Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza bucatari, ajutor bucatar ospatari, picoli, femeie serviciu, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

646. Cameriste cu experienta la hotel

605. Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza electrician intretinere si reparatii. Program de lucru de 8 ore pe zi. CV la fax: 021.208.41.53 sau email:doina.bengescu@bss.ro; simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: (0752.150.677/ 0746.079.892

591. Bucatari, ajutori bucatar, spalator

curatenie Maison des Crepes angajeaza pentru urmatoarea locatie.Minim 6 luni experienta pe un post similar. Zona Aviatorilor, restaurant clatitarie cautam personal bucatarie. Salariu fix, tips; (0770.443.092

627. Camerista cu program de 8 ore/zi,

630. Camerista pentru hotel in Bucuresti,

608. Buldoexcavatorist din Bucuresti si

soana la vase, firma de catering angajeaza cu contract de munca, pachet salarial atractiv si mediu de lucru placut. Sediul in zona metrou Mihai Bravu. Pt. detalii suna tel., (0737.019.862 nenciugabi@yahoo.com

626. Calipso SRL angajam sofer cat. C+E, cu experienta pentru fabrica din Afumati. Salariu motivant, bonuri de masa si transport asigurat la locatie; (0729.072.584

604. Bufetiera, camerista pentru Bou-

590. Bucatari, ajutor bucatari, femeie serviciu, vase restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, angajeaza bucatari, ajutor bucatar, femeie serviciu si vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

593. Bucatari, ajutori bucatari si per-

625. Calificati si necalificati. Firma constructii angajam calificati si necalificati. Cazare, contract de munca. Plata la saptamana 1.800- 2.500 Lei + avans; (0734.492.895

629. CAMERISTA hotel sector 6, cu sau fara experienta pt. hotel sector 6. Program 8-16. Cerinte: seriozitate, punctualitate, Bd. Timisoara 46. Interviu luni-vineri 10-14. 1.300 L; (031.425.41.55/ 021.444.11.83 rezervari@cityhotelbucuresti.ro

607. Buldoexcavatorist cu expeirenta New Holland pentru firma constructii Bucuresti. Salariu de inceput 2.100 lei net. Se asigura cazare gratuit, 2.100 L; (0722.284.776

592. Bucatari, ajutori bucatari pentru restaurant din mall Baneasa, in conditii avantajoase.Program de lucru doua cu doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. (0768.494.450

rica de tamplarie PVC Mihailesti Giurgiu; (0786.182.700

603. Buchetino angajeaza personal. Daca vrei sa inveti o meserie de viitor si sa ai un loc de munca, alatura-te echipei noastre si vino in atelierele Buchetino, 1 L; (0721.401.401 surub28@yahoo.com

ospatari, pentru restaurant cu terasa Steak, salariul atractiv, doua mese pe zi, program de lucru flexibil. Va asteptam la restaurant la ora 16:00 de luni pana vineri. (0747.865.210 office@specialsteaks.com

vase, pentru Trattoria Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona MIlitari. Salarii negociabile.Va asteptam in echipa noastra. (0723.504.103 braileanucatalin@yahoo.com

624. Calificati si necalificati angajam fab-

pentru hotel in Bucuresti, conditii deosebite. (0756.200.044

jeaza casieri. Salariu este minim 1500 lei, bonuri de masa, diverse bonusuri pentru realizarea targeturilor. Se lucreaza 15 zile pe luna in schimburi zi/ noapte, 1.500 L; (0727.101.010/ 0727.101.010 joburistatie@gmail.com

690. Casieri pt. supermarket zona Gorju-

lui; (0751.158.674

691. Casieri si lucratori comerciali in supermarket zona centrala, salariu cash 1650 Ron (0744.286.910 mihaela.burlacu@d20.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

18 septembrie 2017

anuntul.ro

13

4

LOCURI DE MUNCÅ 780. Colege cautam Fast food Bucuresti,

rator confectioner imbracaminte dama cu specific "croitorie pe comanda" in atelierul propriu si disponibilitate full time. Experienta pe mai multe operatii, croit, realizare produs finit; (0763.664.356 innes.atelier@gmail.com

781. Colege pentru receptie, salonul Bla Bla Style isi mareste echipa. Cautam colege pentru receptie. Program de lucru: o zi cu o zi, de la 9.00 la 21.00. Detalii la telefon sau office@blabla.style ; (0767.146.088 office@blabla.style

802. Confectioner, masina liniara,

782. Colegi prietenosi pentru d20 Urban

bistro, ospatari, barmani si sef de tura. Daca esti dinamic, serios si pasionat de lucruri bine facute trebuie neaparat sa ne contactezi pentru a te alatura echipei d20. (0744.324.978 mihaela.burlacu@d20.ro 783. Colegiul National "Spiru Haret" cau-

737. Coafeza, cosmeticiana, frizer, Salon Irene, piata Iancului, angajam coafeza, cosmeticiana, frizer, salariu fix sau procent 50%, cm 8 ore. Taxe platite integral de angajator. Program luni-vineri 12-20, sambata 9-16, duminica inchis; (0721.789.050 mihaidumitru39@yahoo.com 738. Coafeza, frizer(ita), manichi-

urista-pedichiurista, urgent. Salonul este situat in Bucurestii Noi (P-ta 16 Februarie) si are o vechime de 16 ani. Pt. relatii tel.; (0722.967.740 739. Coafeza, frizer, cosmeticiana cu experienta pentru salon de infrumusetare zona Ion Mihalache (P-ta Domenii). Salariu atractiv.Coafeza, cosmeticiana si manichiurista pentru salon zona Decebal; (0721.538.050/ 0766.538.050 Mariana_vlandis@yahoo.com

760. Cofetar, ajutor cofetar. Laborator de

784. Companie securitate pentru centre de afaceri si cladiri de birouri, spatii comerciale. Conditii avantajoase; (0751.147.293

761. Cofetar/ ajutor cofetar cofetarie zona

785. Companie internationala angajeaza muncitori necalificati, salariul net, 1.500 L; (0729.492.492

Turda/ Ion Mihalache. (0742.114.009 Angelicadiaconescu12@gmail.com

763. Cofetari si patiseri pentru hotelul

Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

787. Conducator auto, tehnician intretinere desfasoara activitate de montaj, reparatii diverse echipamente; deplasari auto. Cerinte: studii medii/superioare, permis categ B (avantaj categ. E). Trimiteti CV pe: office@das-certification.ro

764. Cofetari si sofer, Laborator Cofetarie

788. Conducatori auto, Bronec angajeaza conducatori auto/ agenti interventie, cu permis, categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti (021.326.20.44 bronec@bronec.ro www.bronec.ro

angajeaza: cofetari, ajutori cofetari cu experienta, sofer distributie prajituri, se ofera ct munca, salariu stimulant, program flexibil, seriozitate, zona Salaj, sector 5, 1.800 L; (0728.274.104 sweetevy.cofetarie@gmail.com

741. Coafeza, manichiurista, cosmeticiana, personal cu experienta, pentru salon cu vad format, zona piata 1 Mai, salariu fix, in functie de experienta, contract de munca, program o zi cu o zi, duminica liber.Telefon: (0726.575.990

angajeaza cofetar cu experienta. Seriozitate. Salariu atractiv; (0722.459.539/ 021.324.95.54 angelinacofe@yahoo.com

765. Cofetaria Tic Tac, in Titan, sector 3

Cofetariile Tip Top deschid noi locatii (Colentina, Bucur Obor, Iancului, 742. Coafeza, manichurista si cosMilitari, Rahova, Pipera), meticiana cu experienta in conditii avantajoase pentru salon, vad forangajam vanzatoare. Va mat, Romana; (0728.952.532/ asteptam sa faceti parte 0723.688.767 din echipa noastra, se ofera 743. Coafeza, urgent, Pasntelimon, secsalariu de 1.500 Lei net, tor 2; (0765.686.493 tichete de masa, pregatire si scolarizare la locul de 744. Coafeza. Salon aflat in sectorul 5, zona 13 Septembrie angajeaza coafeza. munca. Relatii la telefon: Oferim salariu fix plus comision, program o (0732.672.654 zi cu o zi, duminica liber. (0726.841.139 766.

caplescu.stefania@yahoo.com

767. Cofeza si ucenica coafor Salon situat

745. COAFEZA. Salon angajeaza

in sectorul 4, zona Piata Sudului, vechime pe piata, angajeaza coafeza cu experienta si ucenica coafor. Program in ture, contract munca 8 ore, salariu fix, program in ture. Detalii la telefon; (0724.510.165/ 0724.489.917

746. Coafeza. Salon de infru-

musetare situat in complexul Cosmopolis angajeaza urgent coafeza. Salariul fix, C.M. -8 ore. Conditii avantajoase. Detalii telefon: (0724.232.512 747. Coafor, salon Bucur Obor, inchiriaza post de lucru coafor, manichiura si cosmetica, rog seriozitate; (0745.280.495 748. Coafor, stilist si frizer pentru lant de saloane, in zonele Floreasca si Unirii. Oferim mediu de lucru profesionist, salariu motivant si seminarii de perfectionare; (0720.996.748 749. Coafori, man. unghii false, frizerie, cosmetica, masaj corporal, inchiriez postul Centrul Vechi; (0744.272.515/ 0728.832.539 750. Cofetar cu experienta minima in torturi de nunta. Program 8 ore /zi 2 zile libere/ sapt. Laboratorul este situat in zona Progresu - Jilava 1 {; (0763.675.240 Candybarbucuresti@gmail.com 751. Cofetar cu experienta pentru cofe-

tarie sector 4, zona Big Berceni, carte de munca, salariu negociabil in functie de experienta; (0771.261.485

752. Cofetar pentru un laborator de cofe-

tarie din zona Pipera, langa statia de metrou Pipera. Cerinta: calificare in domeniu. Contract pe perioada nedeterminata de timp. 2.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

753. Cofetar sau ajutor cofetar, zona Dru-

mul Taberei, Bd. Timisoara, program 1 zi cu o zi, salariu incepand cu 2.000 lei, functie de experienta, ore suplimentare platite, beneficii; (0758.084.291 754. Cofetar si ajutor de cofetar pentru

laboratorul propriu; 450 {; (0757.252.466 www.suntdelicioase.ro 755. Cofetar cu experienta, mediu de

lucru placut, program 8 ore cu contract de munca, masa si cafea incluse, colegi tineri. Salariu atractiv.Mai multe detalii la telefon. (0758.223.001/ 0758.223.002 casagheorg@yahoo.com 756. Cofetar si ajutor cofetar, ne marin echipa, te asteptam sa ni te alaturi. Cofetar cu experienta si ajutor de cofetar. Pentru mai multe detalii va asteptam sa ne contactati. Salariu cofetar 2500 lei, minim 5 ani experienta. (0733.098.643 Esenza2017@yahoo.com 757. Cofetar, laborator cofetarie zona

Pipera, metrou Aurel Vlaicu, angajam cofetar cu experienta si ajutor de cofetar, program de lucru si salarizare foarte avantajoase (0757.116.733 ralucaslati30@gmail.com 758. Cofetar, pentru laborator cofetarie,

cu experienta, persoana serioasa, pasionata, numai pentru realizarea torturilor in martipan, mediu placut de lucru, carte de munca, conditii deosebit, salariu foarte bun, (0729.737.619 759. Cofetar, ajutor cofetar Laborator cofetarie zona 1Mai angajeaza cofetar si ajutor cofetar. Salariul negociabil in functie de experienta. Program 5 zile pe saptamana; (0755.142.606 daniel.minda@gmail.com

786. Conducator auto profesionist comu-

nitate sofer TIR. Angajam soferi profesionisti (carnet ADR) pe comunitate; (0799.854.542/ 0799.854.543 office.etica2013@gmail.com

tipan pentru laborator de cofetarie (0785.082.421

740. Coafeza, manichiurista, cosmeticiana salon infrumusetare cu vechime ne marim echipa, situat in Bulevardul Decebal angajeaza pe urmatoarele posturi: manichiurista, coafeza, maseuza, cosmeticiana cu experienta. Salariu atractiv. 1 L; (0737.023.011

coafeza, frizerita, manichiurista si cosmeticiana in conditii avantajoase de salarizare, Plaza Romania, sector 6 (0723.329.376

tam ingrijitoare/ femeie de serviciu din Bucuresti/ jud. Ilfov, contract pe perioada nedeterminata, program de 8 ore (6.3014.30). Relatii la telefon, sau la sediul unitatii din Str. Italiana nr. 17, sector 2, Bucuresti; (021.313.64.62

cofetarie zona Rahova Electromagnetica angajeaza cofetar si ajutor de cofetar. Salarii deosebit de atractive. (0785.137.937

762. Cofetari si cofetari decoratori in mar-

801. CONFECTIONER, cautam colabo-

zona Casa Presei angajeaza ajutor bucatar, vanzatoare, ajutor pizzar. Persoanele fara experienta se pot califica la locul de munca. Program 8 ore zi, 5 zile pe saptamana. Tel. (0722.283.943 neadan@hotmail.com

789. Conducatori auto, societate de

transport international angajeaza conducatori auto pe perioada nedeterminata, pe ruta Romania-Turcia. Detalii la telefon: (021.444.30.32/ 0724.545.125 790. Confectii textile imbracaminte sport

Angajam constructor tipare. Carte de munca, program 8 h/zi. Telefon. Adresa: Bd. Ghencea nr. 134, sector. 6 Bucuresti (vis-a-vis de stadionul Steaua). Program luni - vineri 07:00 -15:30; (0785.888.850 office@lazo.ro

personal calificat masa croit, muncitor necalificat; (0721.939.117 803. Confectioner, cusator camasi si lenjerii de pat, productie camasi femei si barbati cap coada, salariu brut de la 2500 Lei pt cei cu experienta.Productie lenjerii de pat, salariu brut de la 2000 lei. Zona Kaufland Vitan, capat 123, 135 (Cet Sud Vitan). 2.500 L; (0741.657.595 office@marcvarga.com www.marcvarga.com 804. Confectioner. Atelier croitorie angajam confectioner, masinist cu experienta, urgent, salariu 1.800 L; (0756.075.756 805. Confectionera angajez, cu experi-

enta: scris si retusuri, zona Delfinul; (0725.891.522 806. Confectionera cu experienta pentru atelier confectii dama. Se ofera salariu atractiv 1.600 - 2.000 Lei, carte de munca, mediu de lucru placut, locatie centrala; (0722.203.046 asistent.manager@chanttal.ro 807. Confectionera cu experienta in liniara si triploc produse dama, serie mica, salariu motivant, carte de munca, sarbatori legale libere, program 8 ore (L-V), zona Casa Scanteii, Bucuresti, sector 1 (0774.431.164 alexandrusalitrarovici@yahoo.com 808. Confectionera la calcat ambalat,

finisat. Program 07.00 - 15.30, salariu 1500 lei, carte de munca, zona Nerva Traian. Autobuze 104, 123, 124, 133. Vacante de Pasti, Craciu si in august; 1.500 L; (+40720054937/ +40720054937 809. Confectionera pentru atelier con-

fectii liniara, triplock, yuber, butoniera, nasture. Carte de munca, program 8 h/zi. Minim experienta 2 ani (0734.703.280 marina@innab.ro 810. Confectionera produse pentru femei angajam si modelier sau croitoreasa, produse cap-coada pt. atelier de creatie. Solicitam experienta in domeniu, oferim conditii finaciare si de lucru foarte bune, zona, metrou Aurel Vlaicu 35 L; (0724.580.742 office@croitoriebucuresti.ro

824. Confectionere textile pentru masinile simpla, triplok si pentru calcat; (0764.166.344 825. Confectionere, angajam confectionere, masiniste, pt. atelier zona Obor Baicului, carte de munca, salariu atractiv, program de 8 ore; (0767.734.099 826. Confectionere, atelier confectii dama angajeaza personal pentru masina simpla si triplok. Se lucreaza pe operatii, salariu motivant. Zona soseaua Viilor (0723.009.441 office@bludesign.ro 827. Confectionere, salariu 1.500-1.800

Ron, calcat final si interfazic, salariu 1.400 Ron, CTC-ist slariu 1.500-1.700 Ron, angajeaza firma confectii dama, zona Militari; (0729.834.163 828. Confectionere, ne marim echipa si

angajam: confectionere la triplock, liniara cu experienta, alimentatoare banda, sefa de sectie, calcatoreasa si absolventi fara experienta. Oferim conditii avantajoase, la 5 min de metrou Piata Sudului; (0745.656.694 zeinep.cheluta@coolibri.ro 829. Confectionere, sec.3, confectii de dama, program 07.00 - 15.30, salariu 1750 lei, carte de munca, zona Nerva Traian. Autobuze: 104, 123, 124, 133. Vacante de Pasti, Craciun si in august; 1.750 L; (0720.054.937 830. Confectionere. Firma confectii dama zona Drumul Taberei angajeaza confectionere, salariu minim 1600 lei + bonuri si magazioner. 1.600 L; (0766.849.566 831. Confectioneri in masina simpla de

cusut, lucratori in sala de croit (spanuit, timbrat, rihtuit) pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor (021.424.62.93 832. Confectioneri masina simpla 4 fire

Uberdeck, spanist, calcatori. Salarii incepand de la 1.400 net plus bonuri de masa. Zona Valea Lunga, sector 6, fabrica confectii, urgent 1.400 L; (0725.648.126/ 0746.171.601 833. Confectioneri, sef linie, tehnolog si

qc pentru fabrica confectii. Salarii atractive si bonuri de masa. (0722.368.178 ttcromania@gmail.com 834. Consilier jante si anvelope, angajam

consilier jante si anvelope cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

sandwich-uri program usor, (d-j 13-20.00), mediu de lucru curat, salariu atractiv. Contract de munca. Zona Cora Pantelimon, Republica. Experienta in domeniu constituie avantaj. (0723.291.005 silvian.miopanino@gmail.com

motivant, bonusuri periodice. Studii de specialitate. Cunoscator al programului Wizcount, inregistrare contabila, facturare, abilitati Excel si Word. ru_acr@acr.ro 851. Contabil Societate de contabilitate, sector 3 Bucuresti, angajam contabil. Cunoasterea programului SAGA reprezinta un avantaj. Rugam CV la adresa de mail: situatiicontabile@yahoo.com

dinamica si cu spirit de echipa pentru contabilitate primara si program de gestiune pentru restaurant romanesc in centrul vechi.Program de lucru de l-v. de la 10-18. 2.000 L; (+40727706206 aconsulea@yahoo.com 858. Contabil, contabilitate primara pt.

firma de contabilitate, sector 2. CV la email; (021.255.57.76 av.contab@gmail.com 859. Contabil, contabilitate primara,

angajeaza societate comerciala. Detalii suplimentare la telefon; (0731.025.976 860. Contabila pentru departamentul de

din Bucuresti angajeaza urgent colantori (0788.231.813 mike@printdivision.ro

779. Colega pentru bucatarie preparare

850. Contabil program 8 ore/zi, salariu

857. Contabil primar, persoana serioasa,

773. Colantor firma productie publicitara

si distribuitor materiale electrice angajeaza lucrator in depozit pentru pregatirea comenzilor. Salariu atractiv, bonuri de masa si alte beneficii. Depozitul se afla in Afumati, Ilfov, (0720.163.898 recrutari@ultraelectro.ro

849. Contabil pentru Huge ContExpert SRL, persoana tanara, dinamica, rezistenta la stres, Saga, experienta minim 4 ani, exp. in firma de conta avantaj, salariu in functie de performante, CV pe mail; 3.000 L; (0721.201.211 mihai.georgescu@huge.ro www.huge.ro

cofetaria Atena din sos. Giurgiului nr. 121, statia Drumul Gazarului. CV la: (0744.510.999 dorutasbac@yahoo.com

772. Colantator zona metrou Costin Georgian, cautam tanar dinamic, cu experienta in realizarare de finisaje-colantari pe suprafete plane si curbe colantari auto,vitrine ,etc.), cunostinte PC, atitudine pozitiva, dorinta de munca; (0744.484.677 carmen.staiu@copyprint.ro

778. Coleg nou pentru depozit, importator

869. Copywriter, ai studii finalizate de Jurnalism sau studii umaniste? Comunici usor in scris si verbal? Atentie la detalii, cunostinte avansate de gramatica a limbii romane? Trimite CV la: 2.500 L; (0722.291.414 stoica01@gmail.com

jeaza contabil cunoascator program SAGA 4 ore/ zi sau 2 saptamani /luna (15-25) si inspector resurse umane. CV la mail; (0743.333.203 cecilia_niculae@yahoo.com.

856. Contabil primar si operator date ptr.

structii cauta colaboratori in domeniul constructii societati si echipe; (0724.138.837 office@alex-art.ro

cu Photoshop si Corel minima experienta DTP. Conditii financiare bune, atmosfera de lucru placuta zona Vatra Luminoasa/Stadionul National, rugam seriozitate. (0771.397.379

848. Contabil firma contabilitate s2 anga-

are doc intrari -iesiri, banca, reg casa, altele) angajeaza societate comerciala cu activitate de productie. Salariu motivant, zona Berceni-Jilava. CV pe mail; (0720.600.031 anuta_laura@yahoo.com

771. Colaboratori. Antrprenor con-

777. Coleg departament grafica, in lucrul

868. Coordonator, coordonatoare echipa curatenie pentru zona Bucuresti si tara, disponibil la deplasari in tara, posesor permis cat. B, fata sau baiat, salariu pentru inceput 2000 Lei, doar cu experienta in domeniu curateniei, asiguram auto si telefon 2.000 L; (0770.101.808

855. Contabil primar cu experienta (oper-

trice, termice sanitare. Minim echipa de 2 oameni (0722.464.212 v.gherghe@gmail.com

Colectiv pregatit, cusut fete incaltaminte de lux si croitor piele manual; (0722.612.977/ 0764.220.772

847. Contabil cu experienta in domeniu de 4-5 ani. Este necesara cunosterea contabilitati complete si a programului de contabilitate Saga. Reprezinta un plus daca a lucrat in domeniul hotelier. (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com

tor de preferat program Sasory. CV mail: 35 L; (0728.764.646/ 021.317.37.98 contabsilvia@gmail.com

770. Colaboratori echipe instalatii elec-

776.

867. Coordonator logistica, Let's do it,Romania, angajeaza coordonator logistica, care sa asigure gestionarea resurselor si a livrarilor din asociatie. Carnet conducere B. Program 8h/zi. CV la adresa recrutare@letsdoitromania.ro

854. Contabil evidenta primara cunosca-

hidroizolatrori, instalatori, tinichigii, muncitori necalificati, confectioner tamplarie PVC si Aluminiu, electricieni, zugravi. Societate de constructii din Bucuresti angajeaza pentru reabilitarii termice la blocuri (anvelopari), tel. intre orele 9-17,00 (021.311.94.39

775. Colectiv Fabrica incaltaminte angajam colectiv pregatit-cusut fete incaltaminte dama, masinista, pregatitoare fete incaltaminte cu experienta, carte munca, bonuri de masa, seriozitate, zona Viilor-Cutitul de Argint; (0751.231.440/ 0757.012.543

846. CONTABIL contabilitate primara. Societate angajam contabil/contabila, activitati de secretariat, cu competente IT, care sa aiba excelente abilitati de comunicare. CV-urile la adresa de e-mail. (0737.856.558 office@premiumexpert.ro

853. Contabil economist angajam la firma de productie alimentara in zona Crangasi, experienta Saga, aprogram flexibil, salariu de la 2000, CV la mail, tel, 2.000 L; (0725.328.292/ 021.220.53.21 info@frenchbakery.ro

769. Colaborare echipe zidari si tamplari,

ta, permis de conducere, cat. B, salariu motivant, decontare transport, Sos. Oltenitei, sector 5; (0730.833.838

866. Conversatii online-fete si baieti, vrei un job care sa-ti ofere satisfactie financiara? Noi suntem alegerea potrivita pentru tine. Suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu. (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

852. Contabil contabilitate primara si de gestiune. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de mail (0744.531.333 office.carte2016@gmail.com

768. Colaborare echipe muncitori, amenajari interioare, colaboratori pe partea de amenajari interioare. Lucrari - turnat sape, compatimentat pereti BCA, caramida, rigips si sticla, tencuieli, lavabil, montat parchet, gresie si faianta (0723.337.654

774. Colantor - finisor, cu experien-

ness, entry level hei, buna, cautam colegi noi, daca esti absolvent al Facultatii de Comert, vorbesti limba engleza fluent, ai simtul umorului si esti o persoana ambitioasa, trimite CV la email (0723.133.504/ 0723.131.656 adamevediamonds@gmail.com

845. Consultant vanzari, Diamond Busi-

791. Confectioner angajam cu carte de munca confectioner cu experienta. Va oferim condittii de munca optime, caldura, aer conditionat, program 7.30-16.00 de luni pana vineri. Va oferim bonuri de masa. (021.316.27.85/ 0722.411.446 office@asined.ro

811. Confectionera, atelier confectii dama, zona Fundeni, angajam confectionere, carte de munca, ore suplimentare platite, conditii bune de lucru salarii atractive, plata la timp, (0722.815.082/ 0771.752.873

835. Consilier vanzare, Leroy Merlin Bra-

gadiru pentru raioanele: tamplarie, gresie/faianta, instalatii sanitare/incalzire si gradina. Suna si programeaza-te rapid la un interviu. (0759.050.150/ 0753.119.478 isabelle.mucoi@leroymerlin.ro

792. Confectioner pentru firma confectii copii, Bd. Theodor Pallady, nr. 287 (incinta IOR 2), sector 3, pentru masina de cusut liniara si triplok. Detalii la telefon (0731.731.203 contact@mic-pitic.ro

812. Confectionera, atelier din zona Iancului angajam confectionera haine dama produs cap-coada). Firma serioasa, carte de munca, program de luni - vineri, de la 8:00 - 16:30, salariu 1500 lei si alte beneficii (0787.601.090 contact@funkers.ro www.funkers.ro

836. Consilier vanzari Ne marim reteaua

793. Confectioner produse textile, anga-

813. Confectionera, masina simpla

837. Consilier vanzari producator tamplarie PVC angajeaza in conditii avantajoase persoana cu experienta de lucru in program Winarhi. Pentru relatii contactati (0724.254.009 dorinemi_77@yahoo.com

jam persoane serioase cu experienta in liniare si triplock. Salariu motivant, mediu placut de munca, echipa. Utilaje noi, program 8 ore cu contract de munca. Zona Doamna Ghica-Baicului, sector 2. (0724.936.331 office@hovakim.ro 794. Confectioner textile si om pentru

calcat angajam urgent. Salariul atractiv. Detalii la numarul; (0722.292.431 795. Confectioner calificat industria tex-

tila Personal cu experienta cusut masina liniara pentru atelier de croitorie cu flux continu de lucru. Program 7.30-16.00 salariu 1500 lei net. Zona de metrou Timpuri Noi, 1.500 L; (0722.539.757 danielazlataru@yahoo.com 796. Confectioner modificari, retusuri haine barbati Atelier situat central in zona Dorobanti, sector 1, carte de munca, program lejer, salariu foarte motivant, (0755.123.033 contact@retoucherie.ro 797. Confectioner stante, ambalaje, anunt pentru persoane fara experienta.Cautam persoane tinere doritoare sa invete o meserie in industria tipografica: matriter confectionare stante plane pentru carton ondulat si duplex. 1.200 L; (0722.994.992/ 0722.974.132 stantform@yahoo.com 798. Confectioner tamplarie termopan, Pinum Doors&Windows angajeaza urgent muncitori cu experienta in confectionare tamplarie termopan. (021.233.34.31 nina.baluta@nusco.ro 799. Confectioner tapiterie, atelier de

retapitare angajeaza urgent confectioner cu experienta in tapiterie canapele, fotolii, scaune. Salariu atractiv. Program fix. CM. Seriozitate maxima; 2.000 L; (0724.614.723 contact@retapitari.ro www.retapitari.ro 800. Confectioner textil in realizarea comenzilor in Sistea Lohn, articole dama si copii. Seffor Matie- confectii serie lohn (export) pt. atelier de croitorie. Relatii la tel. CV la email; (0730.170.475 art.broderie01@gmail.com

(liniara), triplok pentru atelier confectii. Lucru pe operatii; (0720.003.254 814. Confectionera, modelier, croitore-

asa atelier de creatie, lucram produse de dama, solicitam experienta pe produse cap-coada. Oferim facilitati si conditii foarte bune de lucru. Zona metrou Aurel Vlaicu 2.000 L; (0724.580.742 815. Confectionere in liniara numai cu contract de munca pentru atelier confectii zona Metrou Republica; (0743.128.349/ 0744.302.676 816. Confectionere pentru simpla si

triploc, zona Stefan cel Mare; (0765.436.986 817. Confectionere urgent, ambalatori

si croitorese cu experienta in liniara si triplock, pentru confectionare textile de casa. Salariu motivant, bonuri de masa. Zona metrou 1 Decembrie 1918. (0723.485.684 betaimpact.office@gmail.com 818. Confectionere liniara cu expe-

rienta- atelier confectii damaangajam si pensionare, zona metrou Timpuri Noi; (0788.197.260 819. Confectionere masina liniara per-

manent sau colaborare, femeie necalificata pentru ambalat si accesorizat rochite, atelier in sectorul 2. Conditii bune de munca (0726.322.062 820. Confectionere si calcatori, anga-

jam atelier de confectii; (0722.307.299 821. Confectionere si croitoreasa pt.

atelier croitorie, salariu motivant; (0730.820.120 822. Confectionere si modeliere cu experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900+ bonuri de masa, program 07.0015.30, conditii foarte bune, Sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08 823. Confectionere si modeliere cu experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900+ bonuri de masa. Program 07.0015.30, conditii foarte bune. Sector 3. Tel.: (0767.341.095/ 021.324.53.08

de magazine cu Uniforme Medicale MediFashion, cautam colegi noi pentru postul de consultant vanzari, magazin sector 2, Bucuresti, (0723.980.244 recrutari@medifashion.ro

838. Consilier vanzari stand cu jocuri

educative SC Ding Communication angajeaza consilieri vanzari, baieti si fete, pentru vanzare jocuri educative in urmatoarele locatii: Sun Plaza si Promenada Mall. 1.600 L; (0745.984.042 839. Constructor tipare in gemini cu

experienta. Constructie tipare, modificari, gradari, incadrari. Program 07.00 - 15.30, zona Nerva Traian. Autobuze: 104, 123, 124, 133. Salariu 700 eur cu carte de munca; 700 {; (0720.054.937 840. Consultant bancar prin telefon,

AMICredit angajeaza colegi noi, responsabili, program, orele 917:30, vanzari produse bancare. Pachet salarial personalizat, peste 2.000 Lei. Locatie sector 3, bd. Unirii, zona Zepter, rog CV pe mail; (0726.248.057 alice@amicredit.ro

contabilitate primara. Program de lucru 8:30-17:30 de luni pana vineri. Transport asigurat pana la sediul nostru pe Soseaua de centura intre Tunari-Otopeni; (0746.052.053 mhortoglu@gmail.com

CONTABILA ACTE PRIMARE, CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE, PROGRAM DE 8 ORE; (0745.246.825

861.

862. Contabila primara, firma producatoare de tamplarie PVC, angajeaza cu forme legale contabila primara. Persoana cunostinte foarte bune PC, cunostinte contabilitate primara; 2.000 L; (021.420.13.70/ 0731.837.855 dyandy2002_contact@yahoo.com 863. Contabilitate primara si operator

calculator persoane cu experienta dovedita pentru complex China Town, Afumati, Ilfov. Program de luni pana sambata. Salariul motivant. CV la email; (0740.095.679/ 0723.666.952 gabicaragea@chinatownservicii.ro 864. Contabilitate primara si vanzari textile. Firma ET 2000 Impex SRL situata in Afumati, Complex Doraly cauta angajat full time care sa aiba cunostinte PC, excel, word, pentru detalii va rog sa a contacctati telefonic, sau cv pe e-mail: (0722.332.262 hasnain@et2000.ro 865. Controlor CTC, angajam controlor CTC pentru verificarea curateniei la toaletele ecologice din Bucuresti. Obligatoriu cunoasterea Bucurestiului si permis cat B, cunostinte minime PC,program 8 h,sambata prin rotatie; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

870. Cosmetica auto cu experienta in spalarea profesionala a unui automobil:polish/spalare interior/spalare motor/degresare/ceara, (0723.234.551 gc.autodealer2016@gmail.com

COSMETICIANA (SALARIU 2400-5000 LEI) COAFEZA (SALARIU 2400-4000 LEI) PENTRU SALON INFRUMUSETARE ZONA DOROBANTI; (0751.251.411 871.

872. Cosmeticiana /tehnician corporal

pentru salon de infrumutesare, zona Baneasa/Sisesti; (0722.388.188/ 0724.732.956

873. Cosmeticiana angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro 874. Cosmeticiana cu experienta de minimum 3 ani pentru salon situat in zona Drumul Taberei; prezinta un avantaj daca cunoaste si make up. (0745.775.511 Marius33_2004@yahoo.com 875. Cosmeticiana cu experienta minim 3 ani. Salon situat pe Calea Vacaresti (in apropiere de Sun Plaza), sector 4, program flexibil, o zi cu o zi. Conditii de munca deosebita, salariul atractiv fix/ procent, carte de munca, 8 h, program: luni - vineri: 09-21, sambata: 09 - 16, duminica inchis; (0749.232.233 876. Cosmeticiana cu experienta pentru

un salon infrumusetare situat pe Campia Libertatii 39. Va rog seriozitate; (0768.011.494 salonbeautyplay@gmail.com

877. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 878. Cosmeticiana cu experienta. Rog seriozitate. Salon cu clientela deja formata; (0728.993.328/ 0733.409.804 879. Cosmeticiana pentru salon

infrumusetare, locatia din zona Militari. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315 880. Cosmeticiana pentru salon infrumusetare, locatiile din zonele Timpuri Noi si Militari. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315 881. Cosmeticiana cu experienta minim 3 ani, salon situat pe calea Vacaresti (Sun Plaza). Program o zi cu o zi, salariu atractiv, fix/ procent, carte de munca pe 8 ore, program: luni - vineri 9 - 21, sambata: 9 - 16, duminica inchis; (0749.232.233 882. Cosmeticiana cu experienta pentru

salon situat in Militari (Bd. Iuliu Maniu); (0722.654.660

883. Cosmeticiana cu experienta salariu

atractiv, carte de munca platita pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu 1, weekend da unu nu, salon de 11 ani, zona metrou Gorjului, 1.800 L; (0724.357.422

884. Cosmeticiana cu experienta si make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da una nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat persoanelor cu chef de munca. 2.000 L; (0724.357.422

«««««««««««««««««« 885. COSMETICIANA SI COAFEZE, MINIM 2 ANI EXPERIENTA, SALARIU FIX, CARTE MUNCA, O ZI CU O ZI, TREND SALON COMPLEX, ROSEGARDEN, SECTOR 2; (0725.861.511

««««««««««««««««««

841. Consultant vanzari GSM in

Constanta experienta relevanta minim 1 an in domeniul GSM, prezenta agreabila, excelente abilitati de comunicare si relationare cu clientii, studii medii/ superioare, competente operare PC word, excel, e-mail, doina.rusu@arcoexpert.ro 842. Consultant vanzari, asistent manager, operator calculator, la fabrica productie pavaj. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta. Salariu + comision, CV la adresa de email, 2.000 L; armopavsrl@yahoo.ro 843. Consultant vanzari, cu/ fara experienta. Salariu 1.600 + comision din vanzari, program 7.0014.00. CV la email. (0785.808.298 contact@pufinas.ro 844. Consultant vanzari, operator fac-

turare angajez; (0721.515.253 Office@storia-caffe.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

18 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza ELECTRICIAN INTRETINERE S I R E PA R AT I I Program de lucru de 8 ore pe zi. C.V. la fax 021/208.41.53 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: 0752.150.677 si 0746.079.892 886. Cosmeticiana si frizerita pentru

salon sector 4; (0735.844.100/ 0761.680.047

887. Cosmeticiana, lant de saloane

angajeaza cosmeticiana in zonele Unirii, Titulescu si Lujerului. Conditii de munca deosebite, salariu motivant, program de perfectionare continua, portofoliu de clienti format, (0720.996.748

910. Croitoreasa pentru atelier de cre-

atie vestimentara zona Banu Manta, cu experienta. La semnarea contractului de munca oferim o suma de 1000 Ron 35 L; (0726.840.302 mitricclaudia@gmail.com 911. Croitoreasa pentru atelier retusuri,

in regim part-time, zona Politehnica; (0727.272.888 912. Croitoreasa pentru reparatii,

888. Cosmeticiana, manichiurista

retusuri, modificari, etc; (0766.574.872

889. Cosmeticiana, manichiurista pen-

914. Croitoreasa - confectionera rochii

coafeza, frizerita, stilist, frizer pentru salon zona Titulescu, Banu Manta, salariu fix, comision, carte de munca, 2.500 L; tru salon zona Colentina; (0763.270.272/ 0734.078.880 890. Cosmeticiana, manichiurista si coafeza (acceptam si echipa. Salon cu vechime 15 ani, clientela formata, carte de munca, 8 ore, salariu fix garantat+ procent; (0768.652.703/ 0723.574.326 891. Cosmeticiana. Salon infrumusetare situat in Baneasa angajeaza cosmeticiana cu experienta. Program o zi cu o zi. C.M. Salariu atractiv. 892. Cosmeticiana. Salon Sector 3, Bd. 1 Decembrie, vechime 10 ani, clientela formata, angajeaza cosmeticiana, coafeza si manichiurista, carte de munca, salariu motivant, program lucru 1 zi/1 zi, mediu de lucru placut; (0744.643.726 893. Covrigar. Angajez covrigar cu experienta, pentru zona Luica, Giurgiului, sector 4, program bun salariu convenabil, rog seriozitate. (0762.852.359 894. Covrigareasa cu experienta pentru

Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0733.869.232

895. Covrigareasa cu experienta pt. Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0733.869.232 896. Covrigari modelatori covrigi, pt. zona Mihai Bravu Vitan (0721.663.581 897. Covrigaria Patrick angajeaza

vanzatoare pentru punctuele de lucru din Mega Mall si Vulcan Centre. Salariu avantajos; (0721.591.176 898. Cris si Andre Prestcom SRL anga-

jeaza barmani, ospatari, bucatari, grataragiu, supraveghetor jocuri, vanzator rulota comerciala, manipulant marfa. Zona metrou Republica. Relatii la telefon 1.500 L; (0762.741.201 elena_barbu76@yahoo.com 899. Croitor Fabrica confectii textile dama, zona Liberty Mall, angajeaza croitor sala de croit. Program de 8 ore intr-un colectiv de lucru placut; (0740.328.407/ 0761.499.135 900. Croitor, croitoreasa pentru firma privata din Bucuresti, cu experienta in vederea confectionarii de perdele si draperii cu norma intreaga. Relatii la tel. (0766.561.166 danielgrava@ymail.com 901. Croitor, croitoreasa cu experienta, contract de munca si salariu atractiv. Se cere realizarea tiparului si a produsului cap coada. Program de 8 ore, 5 zile pe saptamana. Zona centrala. (0754.535.450 roxanaa.panaite@gmail.com 902. Croitor/ croitoreasa dupa tipare carte de munca, program de lucru 8 h/ zi, de luni pana vineri. Mediu de lucru placutSalariu 1200-1500. Zona Pantelimon nr.300; (0720.290.699 903. Croitoreasa (retusuri) la

Intrare in Popesti Leordeni, (0723.586.473

904. Croitoreasa Angajam urgent croitoreasa triploc si liniara pentru produse cap coada, program 8h/ zi de luni pana vineri, zona Piata Romana, carte de munca, conditii avantajoase salariu de la 1.800 lei, 2.000 L; (0799.947.097 905. Croitoreasa Atelier creatie vestimentara situat in zona Cismigiu angajeaza croitoreasa pentru executarea produselor de dama in serie mica. Program 8h, carte de munca, bonusuri; (0747.787.811 906. Croitoreasa cu experienta medie pentru realizarea produselor de lux, atelier de croitorie ultracentral. Se ofera salariu motivant + contract de munca si bonusuri. (0729.599.887 aida.lorena.photo@gmail.com 907. Croitoreasa cu experienta pentru realizarea rochiilor de mireasa si de seara cap-coada si efectuarea de retusuri. Contract de munca, program L-V, 8 h cu pauza de masa, zona piata Romana, echipa tanara (0737.762.444 rochiidelux@gmail.com 908. Croitoreasa cu experienta pentru

realizarea rochiilor de mireasa si de seara cap-coada si efectuarea de retusuri. Contract de munca, program L-V, 8 h,salariu atractiv+comision; (0737.762.444 rochiidelux@gmail.com 909. Croitoreasa pentru atelier croitorie

dama aflat pe piata de 5 ani isi mareste echipa, angajeaza masinista/confectionera produs cap-coada. Oferim salariu atractiv, carte de munca, plata separata pentru orele suplimentare. (0761.189.650 office_fashion@yahoo.com

913. Croitoreasa zona Bucurestii Noi;

(0768.034.382

ocazie, pentru croitorie cap - coada, la comanda de dama, modificari sau retusuri articole de dama. Atelier situat central in zona Dorobanti, sector 1, program lejer, salariu motivant; (0755.123.033 contact@retoucherie.ro 915. Croitoreasa /cusatoreasa /calcatoreasa angajez croitoreasa/ cusatoreasa masina de cusut liniara /calcatoreasa; (0722.431.777 office@decorativa.ro 916. Croitoreasa cu experienta in croit

935. Croitoresre f. urgent ang. in conditii. de lucru f. decente, pt. ateliere f. cochete, pt. croit, retus, modificari, in sect. 2, 3, 4, se ofera sal. incepand cu 2000 lei plus bonus, pt. cele din alta localitate se ofera si cazare. 2.000 L; (0749.020.225/ 0722.396.268 ionescuadialexandru@yahoo.com 936. Croitori. Atelier retusuri anga-

jeaza urgent croitori zona Pantelimon, salariu 13 - 2.000 lei; (0743.491.252 937. Curatatoria Aqua din Baneasa

angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Se adauga tichete, sporuri, decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu. Trimite CV cu poza pe email, 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 938. CURATENIE Angajam personal

pentru curatenie in cofetarie/ laborator patiserie-cofetarie; 1.400 L; (0757.252.466 www.suntdelicioase.ro 939. Curier auto Bucuresti Livrare plicuri, colete conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258 office@fastius.ro www.fastius.ro 940. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli-

curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in Bucuresti conform regulament, pachet salarial atractiv; (0745.772.258

955. Decorator. Cofetarie angajam tineri talentati sau pasionati hand made si studenti la arte plastice din toata tara, energici cu aptitudini artistice realizare figurine comestibile salariu motivant, program flexibil; (0729.737.619 956. Decoratori fete, baieti pentru firma productie publicitara din sector 3, 2.000 L; (0788.231.813 mike@printdivision.ro www.printarie.ro 957. Deea Beauty Salon angajeaza manichiurista Sos. Oltenitei, sector 4, cu experienta. Salariu fix, comision, contract munca 8 ore. Pt mai multe detalii sunati la tel. (0761.321.670 danielabold48@yahoo.ro 958. Designer vestimentar colaborator

designer vestimentar cu experienta produse din tricot dama si copii. Constructie tipare si proces tehnologic. Plata se face pentru fiecare tipar gradat in functie de complicitatea modelului; (0775.370.013 959. Dezosatori, personal productie alimentara angajam cu si fara experienta: dezosatori si personal produtie alimentara. (0767.010.611 office@primofastfood.ro 960. Diego Glory SRL angajeaza calcula-

tor pret cost pentru punctul de lucru din com Dobroesti, str. Dragonul Rosu Megashop, jud Ilfov, cerinte lb engleza minim, 8 ore/ zi. Contact; (0784.759.060 961. Director marketing angajeaza Clini-

ca Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322

941. Curier intern Bucuresti cu experienta

in domeniu. Rog seriozitate, informatii suplimentare la telefon; (0761.090.900 charmingstyle.srl@gmail.com 942. Curier scuter Bucuresti, livrare pli-

curi, colete in Bucuresti conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258 943. Curierat si distributie pedestra

cu/fara experienta. Salariu net, 1.800 L; (0764.914.055 944. Curieri pe jos pt. livrari Bucuresti angajeaza companie curierat. Program LV, full time. Salariu 1.050 + bonusuri; (0753.888.884

Dispcer. Firma angajeaza dispecer, pachet salarial atractiv, sporuri contract de munca. Detalii suplimentare si angajari: (0726.570.445 962.

963. Dispecer Bronec International Company, angajeaza dispecer centru alarmare. Studii minime 12 clase; (021.326.20.44 964. DISPECER pentru centru de alarma firma de paza, cu sau fara atestat, cunostinte PC, abilitati comunicare, salariu 1.500 L; (0761.124.112/ 021.320.96.00 office@argosecurity.ro

975. Dispeceri, operator CCTV, pentru supraveghere spatii comerciale, program in ture, contract de munca, drepturi salariale la timp. Oferim si cautam seriozitate. Atestatul reprezinta un avantaj; (0740.042.277 cosminvladescu@gmail.com 976. DISTRIBUITOR pliante. Agentie publicitate cauta colaboratori pentru distributie pliante la cutiile postale sau stradal. Relatii la; (021.322.87.84 977. Distribuitori pliante, stradal, plata saptamanal la numarul de pliante. Detalii: (0727.326.539 978. Dnata Catering SRL companie care opereaza pe Aeroportul International Henri Coanda angajeaza: Lucrator comercial in bistro/ cafenea aeroport. Cerinte minime: studii medii, persoana motivata, amabila, comunicativa, sociabila si orientata catre clienti, limba engleza nivel conversational, diploma lucrator comercial/ ospatar constituie avantaj. Ajutor de bucatar. Cerinte minime: studii medii, persoana pasionata de bucatarie, experienta in domeniu constituie avantaj. Conditii de lucru: program de lucru 12/24 si 12/48 sau 8 ore, pachet salarial atractiv+spor de noapte, bonusuri lunare in functie de performante, bonuri de masa, transport pana la/de la locul de munca. Persoanele interesate sunt invitate sa trimita CV-ul la adresa de e-mail dfilip@dnata.ro sau sa sune la numarul de telefon 0756.141.778, pentru mai multe detalii. Dnata Catering SRL este compania care ofera sanse egale tuturor candidatilor si sustine diversitatea culturala. Aeroportul, cea mai frumoasa destinatie de angajare. Te asteptam in echipa noastra; (0756.141.778 dfilip@dnata.ro 979. Doamna accesorii croitorie copii. Angajam doamna serioasa cu experienta in croitorie pentru accesorizare haine si accesorii de botez pentru copii. Personal cu experienta in masina liniara si triploc. 1 L; (0726.221.274/ 0722.284.442 office@annebebe.ro 980. Doamna pentru calcat si menaj

salariu 3000 lei net in DomnestiIlfov. Program L-V 9-17, Sambata 9-13; (0744.480.305 981. Doamna pentru ingrijire pensionar la

domiciliu. (0723.279.925

992. Doamne si domnisoare cu varsta minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200 993. Doamne si domnisoare pt conversa-

tii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%-80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, training gratuit 5.000 L; (0767.640.565

994. Doamne, domnisoare 18+. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita. Servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

haine dama si crearea produselor capcoada. Salariu atractiv, mediu de lucru placut. Detalii la tel. (0727.793.118 917. Croitoreasa la retus, sector 5, Bucuresti, salariu atractiv. Nr. contact; (0761.184.961 918. Croitoreasa lenjerie part. Sector 4;

(0722.384.479

919. Croitoreasa produse cap coada,

angajam croitoreasa pentru produse cap coadacomanda), salariu de la 3500 lei, program 8h/zi, zona piata Romana, carte de munca, rog seriozitate, 3.500 L; (0727.310.010

995. Domino`s Pizza angajeaza person-

al, cautam persoane cat mai serioase si dornice de munca.Angajam: full time sau part time soferi distribuitori comenzi la domiciliu, preparatori pizza, ajutor la preparat. (0732.511.372/ 0731.225.195

920. Croitoreasa produse de dama, atel-

ier croitorie de dama serie mica/medie angajeaza croitoreasa cu experienta in realizarea produsului cap coada (il primeste gata croit). Str.Barbu Vacarescula metrou Stefan cel Mare. L-V, 8-16.30; 2.000 L; (0799.523.278 angajam croitoreasa pentru produse cap coada, croi doar pe comanda, program 8:30-16:30, carte de munca, zona piata Romana; 3.700 L; (0727.310.010

tura in Bucuresti. Salariu atractiv, plata saptamanala (0767.986.630

jam croitoreasa pentru produse pe comanda, cap coada, pentru triploc si liniara, program de luni pana vineri 8:30-16:30, Zona pia?a romana, carte de munca, salariu 2000 lei; 2.000 L; (0727.310.010

1000. Dulgher angajam, zugravi necalifi-

cati, salariu motivant. Cer/ ofer multa seriozitate; (0766.378.191

1001. Dulgher, pentru firma de constructii,

cu permis categorie B. Se ofera cazare.2700 lei. 2.700 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

924. Croitoreasa, Barrio Events

Ursitoare Vip angajeaza croitoreasa, cu sau fara prea multa experienta. Salariu foarte motivant, program flexibil, carte de munca. Sector 5, Rahova; 2.500 L; (0723.329.992 loredana.lupu@barrioevents.com and Design SRL angajeaza croitoreasa cu experienta in productie cap, coada, produse pentru femei, inclusiv rochii de seara. Detalii la telefon: (0746.222.313/ 0757.100.557 contact@cloche.ro

structii Axatc din Bucuresti, cu carti de munca si diverse beneficii. Oferim cazare daca este nevoie. Rugam si oferim seriozitate. (0722.728.926/ 0720.882.926 Robert.virlan@axatc.ro

927. Croitoreasa, confectionera pentru

1005. Dulgheri si echipa pentru construc-

928. Croitoreasa- partener cautam sau atelier mic pt. a imparti spatiu la parter, in vila, zona Obor- Lizeanu; (0740.024.961

CROITORESE / VANZATOARE; (0724.638.832/ 0724.528.536

929.

930. Croitorese masina liniara si triplok.

Salariu motivant, carte de munca. Program de luni-vineri 8 ore. Zona Baicului, linia lui 143; (0736.365.066 931. Croitorese cu experienta in exe-

cutarea produsului croit-cusut. Cunostinte in domeniu, abilitati de comunicare, sinceritate, bunele maniere, aspect profesional, flexibilitate, seriozitate, (0766.531.452/ 0723.256.616 iulian.chirca@gmail.com 932. Croitorese cu experienta pentru

croitorie zona Moghioros, sector 6, executam uniforme de lucru. Atelier mic, mediu placut, posibilitatea de alegere a programului. Full time 1300 Lei net, Part time 700 Lei net 1.300 L; (0720.164.770/ 0720.164.770 sorina.clatesteanu@yahoo.com 933. Croitorese cu experienta masina

liniara si personal sala croit pentru atelier croitorie zona Electronica, salariu motivant (0767.734.099 934. Croitorese. Croitorie da lucru acasa numai persoanelor care au masina industriala liniara si care au posibilitatea de a lua marfa si o aduce in Voluntari. Elena. (0745.182.259

tie casa; (0736.816.822/ 0753.902.251

946. Cusatoare, fata cu experienta la pregatit si cusut fete de incaltaminte pt. atelier incaltaminte in sectorul 5. Si doamnele iesite la pensie pot aplica. Pachet salarial atractiv, plata la saptamana. 2.500 L; (0723.296.296 contact@etienne.ro 947. Cusatoreasa urgent salariu foarte bun, angajam cusatoreasa pentru produse cap coada, triploc si liniara, program 8h/zi de luni pana vineri, zona p-ta Romana, carte de munca, salariu de la 1800lei 2000 lei in functie de experienta dvs, 2.000 L; (0727.310.010 948. Cusatoreasa urgent salariu foarte

bun, urgent pentru produse cap coada, triploc si liniara, zona p-ta Romana, program 8h/zi, 5zile/sapt, carte de munca, salariu de la 1800 lei-2000 lei in func?ie de experienta dvs, 2.000 L; (0727.310.010 949. Customer support online 2 posturi

Megaplaza.ro angajeaza personal suport clienti numai online. Salariu atractiv, program normal, abonament clinica privata, sediu central, echipa tanara. Trimite CV-ul la email 1.600 L; (021.232.18.38 info@megaplaza.ro 950. Cyber Security angajeaza agenti de

securitate si de interventie pentru Bucuresti, Otopeni si Buftea, cu salariu bun si la timp. Informatii suplimentare la telefon; (0744.422.884

951. Dab Fire, servanti pompieri pt. obiec-

tiv Therme Balotesti. Participa la stingerea incendiilor, precum si a bunurilor materiale. Foloseste si intretine echipamentele din dotare. Obligatoriu atestat servant, pompier. (0786.138.000 office@dabfire.ro www.dabfire.ro 952. Data System Solutions angajeaza: agenti de securitate din Bucuresti si zone invecinate. Conditii: atestat, permis de conducere categoria B nu este obligatori, dar prezinta avantaj. Sef de obiectiv. Conditii: inspector de securitate sau militar in rezerva-vechime minim 3 ani, atestat, cunostinte calculator, permis de conducere categoria B. Relatii la telefon, e-mail; (021.667.00.38/ 0749.089.869/ 0740.279.488 office@datasystemssolutions.ro 953. Debarasator. Angajam personal pentru postul de debarasator. Oferim un salariu atractiv, o masa pe zi, contract de munca, colectiv tanar, (0754.991.433 954. Decorator floral cu experienta;

(0721.212.941/ 0723.294.972

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

965. Dispecer pentru dispecerat central de monitorizare. Aptitudini operare calculator, abilitati de comunicare, studii medii; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 966. Dispecer pentru parcare subterana. Program 10 h/zi. Cunostinte office, outlook, engleza, legislatie PSI, ITM. Cunostintele tehnice reprezinta avantaj. Salariu 2.200 lei+bonuri; 2.200 L; (0752.186.386 5659@interparking.com 967. Dispecer ambulanta angajeaza

Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322 968. Dispecer centru alarma, cu califi-

care, cunostinte minime de lucru pe calculator si limba engleza. Program 12/24 12/48, punct de lucru Centru Vechi. Conditii placute de lucru, (0734.312.874 bogdan.borangic@vogsistemguard.ro 969. Dispecer monitorizare sisteme alar-

ma firma securitate, progr 12/24 cu 12/48, abilitati PC, Microsoft Excell/ Word, studii medii, relationare cu beneficiarii, experienta avantaj, sediul in zona Baneasa spre Otopeni, CV la mail; 1.500 L; (0760.665.666 office@dabsecurity.ro 970. Dispecer pentru monitorizare video, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire birouri situata la 100 m de statia de metrou Aurel Vlaicu. Rog cv-uri pe adresa de mail. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 971. Dispecer pentru servire in camera (hotel) fete si baieti pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 972. Dispecer. Societate de paza angajeaza dispecer de securitate pentru despecera obiectiv, zona Chitila, salariu net 1.500 Lei si tichete de masa, program 12/24, 12/48; (0731.035.131

Dispeceri centru alarma cu experienta. Program flexibil, in ture. Salarizare motivanta; (0786.189.306

973.

974. Dispeceri pentru Carrefour Mil-

itari pentru firma paza, cu sau fara atestat; (0724.392.029

982. Doamna la vase - Restaurant zona Obor pentru Hashtag Pub, personal pentru locatia de pe soseaua Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: doamna pentru spalat vesela. Salariu atractiv, tips, bonusuri si carte munca. (0724.803.412 office@hashtagpub.ro www.hashtagpub.ro 983. Doamna matura caut, (cu regim intern) pentru ingrijire batrana cu handicap, toate conditiile, salariu in functie de implicare, rugam seriozitate, exclus agentii, tel: 0769.504.661 (0731.471.122/ 0723.642.645/ 0721.250.575 984. Doamna pentru curatenie si vase, pt.

Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, program de 2/2 libere, contract de munca. Cerem si oferim seriozitate, 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com 985. Doamna pentru curatenie, Bragadiru, societate de curatenie angajeaza part time sau full time, personal feminin pentru curatenie scari de bloc in zona Bragadiru, Ilfov. Acceptam doar persoane serioase, fara antecedente penale, max. 45 ani. 1.100 L; (0741.117.360/ 0741.117.360 forceguard41@gmail.com 986. Doamna pentru menaj caut, ofer locuinta, posibil mostenire. Prefer doamna singura, eventual cu un copil (fetita); (0726.885.871/ 0762.274.705 987. Doamna pt curatenie Caut dna pt

curatenie, intern, pt perioada lunga de timp, in Olanda. Detalii la nr de tel: 0031204040451 sau mail: gottliebiris@gmail.com; (0031204040451 gottliebiris@gmail.com

1018. Echipe de dulgheri si fierari Lucrar-

ile sunt in Bucuresti si Corbeanca. Asiguram cazare; (0744.514.727 danielcraciunescu@yahoo.com

1021. Economist in cadrul serviciului contabilitate angajeaza S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. Principalele cerinte ale postului, legislatia, atributiile specifice postului si actele necesare pentru intocmirea dosarului de angajare se gasesc postate pe site-ul societatii: info@adp4.ro si afisate la sediul ADP 4 din bd. Metalurgiei, Nr. 12 -18, Et. 1 (incinta Grand Arena). Dosarele se depun la serviciul Resurse umane. 1022. Economist contabil, absolvent studii superioare economice, cerinte: contabilitate avansat, engleza. Conditii foarte motivante. Contact: tel. sau cv la mail (0723.581.684 office@rightup.ro 1023. Economist contabilitate pt. soci-

1025. Economist, experienta minim 2

1004. Dulgheri pentru societate de con-

945. Curieri si coordonatori curieri Bucuresti.Oferim: contract pe nedeterminata; conditii salariale avantajoase; program de lucru flexibil. Pentru informatii: tel. Cornel. 1.300 L; (0756.260.964 corneliu.munteanu@sameday.ro

1017. Echipaj cu experienta categoria C+E, pentru lucru pe comunitate, se lucreaza 2 luni cu 2 saptamani libere. Conditii de salarizare atractive, (0758.057.803

1003. Dulgheri pentru soc. constructii, in

angajeaza croitoreasa magazin, zona Complexul Europa. Pentru detalii tel., (0748.096.706

atelier de croitorie, cu experienta in realizarea produsului cap-coada. Program 8h. Oferim carte de munca, salariu motivant+prime, mediu placut. Zona Stefan cel Mare. (0726.095.146

1016. Echipa. Cautam echipa foarte serioasa de zidari oferim 140 lei metrul cub; (0723.853.745

etate comerciala, trimiteti CV la adresa georgetaeftimie@yahoo.com

conditii avantajoase, cerem si oferim seriozitate. (0742.036.457

926. Croitoreasa, SC Rowi Listextil SRL

1015. Echipa pentru construirea unei case. Particular caut echipa serioasa pentru construirea unei case in zona Auchan, Titan, sector 3, Bucure?ti. Posibilitate de cazare la fata locului. (0760.016.606 alexghiurco@gmail.com

DULGHERI PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII, SE OFERA CAZARE; (0724.258.882

1002.

925. Croitoreasa, SC Cloche Fashion

1014. Echipa necalificati Producator prefabricate beton, angajeaza echipa necalificati, oferim masina si combustibil pentru deplasarea de acasa la fabrica din Magurele, Ilfov. Program de lucru: 7:0016:00; (0723.595.841

997. Domnisoare, doamne, doar conver-

999. Dulgher pentru constructii de struc-

923. CRoitoreasa triploc si liniara, anga-

cunoscatori de plan, seriosi, plata intre 130- 150 Lei pe zi . Oferim cazare. Executam case la rosu in Bucuresti si Ilfov 1 L; (0720.805.900 ivanrazvangabriel@gmail.com

1020. Echipe sau meseriasi, salahori in constructii. Seriozitate, plata la timp. Constructii la rosu si la cheie, garantam loc de munca pe tot timpul anului. Oferim cazare pentru cei din provincie. Salariu atractiv, (0723.066.619 razvangradinaru92@gmail.com

998. Dristor Kebab Lipscani angajeaza fete pentru bucatarie, fete pentru debarasat mese si casiere. Pentru detalii (0737.199.062

tique se muta in locatie noua si angajeaza croitoreasa pentru lucrul cap-coada rochii de seara, la comanda si serii.Salariu foarte avantajos, program 8-9 ore, (0723.743.718/ 0754.073.715 georgianastavrositu@yahoo.com

1013. Dulgheri, zidari, fierar si necalificati

1019. Echipe de electricieni. Firma angajeaza echipe de electricieni pentru santiere in tara; (0727.287.322

satii pe calculator, nimic mai mult. Fara limita, dar varsta minima de 18 ani, fara nuditate, bonus la angajare 500 USD; (0757.367.200

922. Croitoreasa si modelier. Stada bou-

muncitori necalificati angajeaza Firma de constructii pe baza de contract. Rugam seriozitate. (0725.963.165

996. Domnisoare, doamne, doar conver-

satii pe calculator, nimic mai mult. Fara limita, dar varsta minima de 18 ani, fara nuditate, bonus la angajare 500 $; (0757.367.200

921. Croitoreasa pt produse cap coada,

1012. Dulgheri, zidari, instalatori si

1006. Dulgheri cu contract de munca Bildungery se extinde, dulgheri seriosi care doresc sa se alature echipei noastre. Am inceput executia a doua mari proiecte rezidentiale si ne dorim sa lucram cu cei mai buni. 1.000 {; (0754.788.292

««««««««««««««««««

DULGHERI CU EXPERIENTA, ZIDARI, MESERIASI BUNI SI MUNCITORI NECALIFICATI DORNICI SA INVETE MESERIE; (0725.632.119 1007.

«««««««««««««««««« 1008. Dulgheri si fierari 150 Lei/zi. Cerem

si oferim seriozitate (0765.875.982

1009. Dulgheri, fierari si muncitori

necalificati. Ofer 3.000 Ron/luna, plata saptamanal, cazare+ 2 mese/zi, 3.000 L; (0763.076.820 1010. Dulgheri, fierari betonisti, necalifi-

cati fabrica pref. beton, Popesti Leordeni, Sos. de Centura nr. 111, angajeaza dulgheri, fierari betonisti, necalificati, cazare gratuita camin, salariu net min.1200 - max. 2600 Lei, valabil 30 sept. 2017 (0734.662.284 lucian.savu@deltaacm.ro 1011. Dulgheri, fierari, muncitori necalificati pentru firma de constructii angajam cu contract de munca, santiere in Bucuresti si Ilfov. Oferim cazare pentru cei din provincie. (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com

1024. Economist, angajeaza Casa

Capsa. Cv la: tccarpati@yahoo.com

ani, depunere declaratii lunare, balanta, bilant. Cunoastere Ciel- avantaj. Salariul se discuta in urma interviului; (0755.363.737 officenira@yahoo.com 1026. Editor video pentru nunti, botezuri etc, venituri atractive, rog seriozitate (0763.215.489 1027. Editori video. Caut colaborare cu

editori video pentru evenimente, Cv la emailul din anunt; 1 {; (0762.764.444 it@stiriledeazi.com

1028. Educatoare cunostinte limba engleza pentru gradinita particulara zona Academia Militara, Panduri; (0744.606.010/ 0746.043.700 1029. Educatoare gradinita particulara autorizata angajeaza educatoare cu un minim de experienta de 3 ani, absolventa a Facultatii de Pedagogie sau al modulului pshio pedagogic. Salariu motivant, zona Doamna Ghica; (0751.512.333 casutacupitici1@gmail.com 1030. Educatoare in cadrul gradinitei Rose Mary, sediul Prelungirea Ghencea si Baneasa. Avantaje: experienta, studii, calificari. CV pe mail pentru selectie interviu, conditii salariale deosebite. (0747.179.897 gradinitarosemary@yahoo.ro www.gradinitarosemary.ro 1031. Educatoare si ajutor educatoare;

(0722.773.103

1032. Educatoare calificate si tinere pen-

tru calificare, angajeaza gradinita particulara; (0728.106.100

1033. Educatoare cu liceu pedagog-

ic sau facultate, program 6 ore, pentru gradinita privata. Salariu atractiv; (0737.365.283

1034. Educatoare cu studii de specialitate pentru gradinita privata, sector 3, pentru 8 ore, contract de munca; (0749.607.276

988. Doamna, domnisoara pentru secre-

tariat receptie, Prelungirea Ghencea, program 9 - 17 1.400 L; (0724.986.301 eugen.tudor@gmail.com 989. Doamne mature cu sau fara experi-

enta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 990. Doamne pentru curatenie sediu birouri/ cladire birouri Brasov pentru firma serioasa, 4 ore si 8 ore (0731.121.029 991. Doamne si domnisoare cu varsta

minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200

Societate comerciala angajeaza urgent

M U N C I T O R I N E C A L I F I C AT I s i O P E R AT O R I M A S E P L A S T I C E Program de lucru de 8 ore/zi, 3 schimburi. Se ofera: salariul conform contract de munca + tichete de masa + transport. Punct de lucru in oras Pantelimon, jud. Ilfov.

Relatii la nr. de telefon: 0747.490.213

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1070. Electrician. Firma cu sediul in Sector 6, angajeaza electrician cu experienta intretinere si reparatii, se asigura salariu atractiv, tichete de masa, contract de munca si o masa calda. Relatii la telefon: (0732.672.654

1092. Electromecanic firma Tinib Serv-

1071. Electrician. Isovolta SA angajeaza: electrician de intretinere si reparatii. Cerinte: studii medii, cunostinte automatizari, operatori debitare, operatori productie si operatori chimisti. Cerinte: studii medii. Informatii la nr.: (031.030.11.38

de productie este in comuna Jilava, judetul Ilfov. Pentru cei din provincie se asigura cazare. (0734.025.012 office@o-g.ro

1072. Electricieni angajam; (0751.028.728/ 0744.241.467 1073. Electricieni cu experienta minim 2

ani, pentru santier, instalatii electrice forta; (021.222.18.50 office@hanemg.ro

1074. Electricieni pentru lucrari de con-

structii montaj; (0722.332.889

1075. Electricieni pentru lucrari de

joasa, medie si inalta tensiune, subterane si aeriene precum si lucrari de statii electrice si posturi de transformare; (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 1076. Electricieni pentru munca in santiere in Bucuresti. Solicitam experienta.Va rugam sa trimiteti CV dumneavoastra la adresa de email.Salariu 2.600 net. Program luni vineri 8- 18, 2.600 L; (0741.758.258 Dmtci@yahoo.com 1077. Electricieni SC Bep Light Energy SRL angajeaza electricieni pentru bransamente electrice. Oferim salariu atractiv iar pentru cei din provincie cazare. Rel. la telefon intre orele 9-17 (0740.273.911 elena.coman97@gmail.com 1078. Electricieni si muncitori necalifi-

1035. Educatoare gradinita particulara

sector 1. Gradinita particulara isi extinde echipa si doreste o educatoare dornica sa lucreze cu copii si sa ofere foarte multa iubire celor mici, intr-un mediu prietenos creat special pentru cei mici. (0723.338.160 academiastrumfilor@yahoo.com 1036. Educatoare grupa mijlocie si mare, ingrijitoare copii si femeie de serviciu pentru gradinita Miniplay - Popesti Leordeni, 250m metrou, str. Oituz, nr. 7, (0733.178.552 miniplaygarden@gmail.com 1037. Educatoare si femeie de serviciu,

pentru gradinita privata langa Auchan Titan; (0725.211.112

1038. Educatoare si ingrijitoare pentru grupa baby, pentru gradinita particulara situata in sector 2, zona Colentina. Pentru interviuri sunati la tel. dupa ora 17.00; (0767.742.395

Educatoare si ingrijitoare, angajeaza Gradinita autorizata situata in sectorul 6, program de lucru full-time; (0731.339.933 1039.

1040. EDUCATOARE, Gradinita Iepurasul Bocanila angajeaza urgent educatoare calificate, cu experienta in domeniu de minim 2 ani, pentru grupa mica-mijlocie, cunoasterea limbii engleze constituie un avantaj; (0722.239.508 office@gradinitaiepurasulbocanila.ro www.gradinitaiepurasulbocanila.ro 1041. Educatoare, gradinita privata (sec-

tor 6) angajeaza educatoare calificata. gradinitaemerald@gmail.com (0722.493.479 gradinitaemerald@gmail.com 1042. Educatoare, gradinita privata sec-

tor 3 (zona Piata Muncii) angajeaza educatoare absolventa de Liceu pedagogic si/sau Facultate de stiinte ale educatiei. Program zilnic 10-18 (0720.446.942 bobdegrau.gradinita@gmail.com 1043. Educatoare, invatatoare, ajutor

educator pentru gradinita Picii (Tei), cu studii de specialitate, cunoscatoare a limbii engleze, cu sau fara experienta. Salariu 2300-3600 lei. 3.000 L; (0721.232.778 gradinitapicii@gmail.com 1044. Educatoare. Gradinita particulara angajeaza educatoare necalificata, oportunitatea calificarii la locul de munca. Salariu motivant, program 8 ore. tel (0728.106.100 1045. Egerom angajeaza operator fac-

turare cu experienta. Cerinte: studii medii, operare calculator. CV mail; resurseumane@egerom.ro 1046. EHI angajeaza bell boy, salariu net

1700 ron (0724.590.537

1047. Electriceni, firma specializata in executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza tineri electricieni. Se poate transmite cv-ul la adresa de e-mail a societatii. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 1048. Electrician autorizat ANRE cu

experienta in domeniu, categoria B2, cunostinte pentru efectuarea de masuratori PRAM, experienta pe o pozitie similara constituie un avantaj, (0722.393.499/ 0724.283.475 1049. Electrician pentru parcare subter-

ana. Salariu 2200 + bonuri de masa (0752.186.386 5659@interparking.com 1050. Electrician Societate angajeaza

electrician cu experienta pentru lucrari de interventii. Constituie un avantaj detinerea permisului de conducere. Salariu motivant + bonusuri lunare. CV la office@electricenergy.ro (0724.367.749 office@electricenergy.ro 1051. Electrician auto angajam electri-

cian auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1052. Electrician auto cu experienta. Locatie: intersectia Aparatorii PatrieiAutotehnic service. (0721.667.950 office@autotehnic.net 1053. Electrician auto Experienta in

domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

1054. Electrician auto, cautam persoana

cu experienta si responsabila, intr-un mediu de lucru placut, la service auto multimarca, salariu foarte atractiv. Contacteaza-ne, (0758.094.901/ 0723.316.181 office@driftserv.ro 1055. Electrician auto, electromecanic auto Master Motors Service, reparatii alternatoare electromotoare, clima auto, angajam electrician auto, electromecanic, salariu 1500- 2500 lei, program lucru, l-v 09-18, cunostinte minime in domeniu; (0723.619.915 comenzimastermotors@gmail.com

cati. Oferim salariu intreg pe contract, bonuri de masa, CM, bonusuri in functie de performante. (0744.612.979 ingineruelectrician@gmail.com 1079. Electricieni Societate de instalatii

electrice cu sediul in Bucuresti, angajam electricieni, pe perioada nedeterminata. Rugam seriozitate, relatii la telefon sau email: 35 L; (0721.621.881 office@esap.ro

ices angajeaza electromecanic intretinere pentru reparatii pompe apa, experienta minima 2 ani, cat. B, salariu motivant. Informatii la tel. (0722.891.888 1093. Electromecanic ascensoare,

lacatus mecanic, electrician si muncitor necalificat, pentru Sygler Ascensor SRL; (021.221.95.68 1094. Electromecanic intretinere hala

1095. Electromecanici pentru intretinere si reparatii ascensoare, cu experienta, salariu motivant, program flexibil, carte de munca; (0723.440.430 1096. Electronist, tehnician sisteme securitate Ploiesti cerinte studii medii electronica / telecomunicatii, experienta curenti slabi, oferim salariu competitiv, mediu de lucru profesional, rafinaria Vega / Rompetrol. Trimiteti CV sau mesaj, 500 {; (0755.154.128 hm.recrutare@yahoo.com 1097. Electronist/ reparator electrocasnice mici pentru garantie. Salariu atractiv, zona Unirii; (0725.558.223 recrutare@germag.ro 1098. Elmarom Grup SRL angajam

electricieni joasa si medie tensiune; (021.336.75.43/ 0730.025.610 1099. Emilia Business angajeaza muncitori calificati in constructii, rigipsari, faiantar, gletier, se acorda beneficii; (0735.178.053

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 1100.

1114. Fast food zopna Aparatorii Patriei, angajeaza pizzer, bucatar, femeie de serviciu; (0726.370.976/ 021.334.35.76 1115. Fast-food angajeaza bucatar si aju-

tor de bucatar, conditii decente. Sos. Colentina; (0734.587.242 1116. Fata pentru firma productie mobilier, retus mobilier PAL, MDF, etc. Oferim conditii decente de munca si salarizare. Punct de lucru Popesti-Leordeni, Ilfov. (0723.395.045/ 0727.704.131 achizitii@furniturevision.ro 1117. Fata curatenie pentru Magic Salon Otopeni. Program de lucru in ture, salariu 1400 Lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.399.106 angajari@saloanelemagic.ro 1118. Fata curatenie pentru Magic Salon Titan Program de lucru in ture, salariu 1.400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.723.493 office@saloanelemagic.ro 1119. Fata la curatenie pentru salon Magic

Dristor. Conditii deosebite, mediu de lucru placut. Salariu + CM. Zona Dristor; (0786.399.105 office@saloanelemagic.ro www.saloanelemagic.ro 1120. Fata la vase, ajutor bucatar, livrator

pentru firma catering sector 1; (0722.607.401 1121. Fata linie autoservire ajutor de bucatar pentru cantina zona Parcul Cismigiu program luni vineri 7-18 , ajutor, 8-18 fata linie. 1.600 L; (0720.807.555 topcatering2000@gmail.com 1122. Fata operator calculator pc pentru parc de dezmembrari auto, minimul de experienta in a naviga pe internet (Google, E-mail, site-uri anunturi, etc) cat si in programe (Excel, Word, etc) 10 {; (0730.086.240 reteaua.auto@yahoo.com 1123. Fata operator calculator, parc de

dezmembrari auto Bragadiru, angajeaza fata operator pc.Minimul de experienta in a naviga pe internet Google, E-mail, site-uri anunturi, etc) cat si in programe Excel, Word); 10 {; (0730.086.242 reteaua.auto@yahoo.com

1137. Femei de serviciu, instalator sanitar,

pentru Piata Gemenii, sector 2 Bucuresti; (0726.805.040 1138. Femei pentru curatenie. Angajam urgent femei pentru curatenie apartamente in regim hotelier. Salariu lunar 1.500 L; (0722.209.880

««««««««««««««««««

FEMEI DE SERVICIU PENTRU SEDII BIROURI SI SPATII COMERCIALE, PROGRAM 8 H - SALARIU 1.300 LEI, PROGRAM 4 H SALARIU 800 LEI, LOC DE MUNCA STABIL, ORE SUPLIMENTARE PLATITA, RUGAM SERIOZITATE; (0723.329.680 1135.

«««««««««««««««««« 1139. Femei si barbati angajam la curate-

nie Metro Baneasa si Militari; (0758.044.142

1056. Electrician bransamente Angajam electricieni cu si fara experienta in domeniul bransamentelor electrice. Carnetul auto reprezinta un avantaj. Bonusuri in functie de performanta; (0740.273.911 elena.coman97@gmail.com

1140. Femei si barbati pentru firma de curatenie in hipermarket din zona Berceni, program 8 ore; (0724.036.346 1141. Femeie (sau sot-sotie) interna pen-

1057. Electrician de executie si ajutor electrician pentru santiere din Bucuresti si din tara. SC instalatii electrice si curenti slabi. Cond. salariale bune, CM, ore supl, cazare, posib. avansare; (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro www.mhtexperience.ro

tru supraveghere si ingrijire batrana deplasabila si ajutor la menaj, zona Snagov. Oferim retributie, masa si casa. Tel. dupa ora 16; (0722.393.069 1142. FEMEIE de serviciu. Laborator de

1058. Electrician mentenanta permis cat. B, salariu motivant, contract munca; (0734.874.870

cofetarie, situat in cartierul Militari, angajeaza femeie pentru spalat vase si curatenie in incinta laboratorului. Pentru mai multe informatii, sa ne contactati telefonic la; (0721.245.351

1059. Electrician particular si ajutor cu

1143. FEMEIE la curatenie pt. restaurantul

scule si auto propii pentru colaborare cu procent, si ajutor electrician tanar pentru spart si cablat lucrari electrice de interior in Bucuresti si Ilfov, detalii l-s numai intre orele 13 -16, 1 L; (0761.879.566

Casa Mino, cu contract de munca, salariu plus bonusuri la fiecare eveniment, (0753.338.373 office@casamino.ro 1144. FEMEIE la vase. Gatto Lounge situ-

ata pe Bulevardul Decebal nr. 17 angajeaza femeie la vase, program plexibil, salariu fix+ transport asigurat; (0730.347.175 oscarcaffe@yahoo.com

1060. Electrician santier, cu experienta

in cablarea si punerea in functiune instalatiilor electrice (220 V/ 380 V). Salariu atractiv, posibilitati de promovare, asteptam CV pe adresa de email sau la tel.; (0722.100.042/ 021.321.47.83 hr@krenic.ro www.krenic.ro

Lunga, Dambovita, 1 L; (0721.272.924 mmoisealexandra42@gmail.com

1061. Electrician sau electromecanic

1146. Femeie pentru curatenie, hala

1145. Femeie pentru batrana Valea

productie, industria carnii, program de noapte, angajeaza societate comerciala sector 3. (0744.786.212/ 0749.064.348

auto, suntem interesati de angajarea unui electrician sau electromecanic auto cu experienta. Zona de lucru este in Pipera, programul este flexibil in general 10-16 de luni pana vineri 1.200 L; (0723.691.731 sebastian@racingcode.ro

1147. Femeie bucatarie cu sau fara experienta pentru Evia Fast Food, program lunivineri de 9 ore, de la 7-16 si o sambata da una nu, sector 1, langa statia metrou Aurel Vlaicu, (0726.684.892

1062. Electrician si instalator in con-

structii super-meseriasi, care isi doresc un mediu civilizat si corect, unde sa isi arate priceperea. Activitate continua, bani pe masura competentei si a productiei, (0757.568.568 andrei.ivan@maxestate.ro

1148. Femeie curatenie si vase, chiar fara

experienta, angajam la catering in zona Giulesti/Crangasi, salariu 1300 lei, bonusuri, program flexibil, tel. 1.300 L; (0725.328.292 info@frenchbakery.ro

1063. Electrician tablotier cu sau fara

experienta, angajeaza urgent societate cu sediul in Afumati-Ilfov; (0733.290.204 1064. Electrician utilaje pentru construc-

tii permis conducere categoria B, salariu motivant.Locul de munca: platforma industriala Arteca Jilava. (0766.588.281/ +40766363217 office@leaderinstal.ro 1065. Electrician, de intretinere si reparatii la firma Zarea pentru depart. Productie cu contract de munca. Trimiteti CV pe mail sau pe fax si va contactam pentru interviu angajare. (021.667.00.20/ 021.668.58.00 office@zarea.ro 1066. Electrician, full time sau part time, cunostinte temeinice, eventual perioada de proba. Salariu corespunzator cunostintelor si volumului de lucrari. (0722.925.001 mihaela.barzoi63@gmail.com 1067. Electrician, ajutor electrician

angajam, rog seriozitate; (0736.656.428 1068. Electrician, electronist auto cu experienta multimarca pt. service auto Elite Auto Club. Salariu fix sau procent. Salariu 2.000-2.500 L. Garajul este situat in zona Dristor, 3.500 L; (0722.362.799/ 0722.362.799 sorinpetrache700@gmail.com www.eliteautoclub.ro 1069. Electrician, lacatus mecanic, instalator instalatii sanitare, zugrav/ zidar, fochist, muncitor ingrijire spatii verzi, tehnician electromecanic, mecanic auto. Cerinte: calificare, experienta in domeniu, disponibilitate pentru deplasari, permis auto. Oferim: salariu atractiv, bonusuri, bonuri de masa, diurna. Relatii la tel. sau CV la adresa de e-mail; (0374.159.000 hr@admiral.ro

1149. Femeie curatenie scoala particulara 1080. Electricieni calificati cu atestat

ANRE II B angajez; (0727.287.322

1081. Electricieni cu experienta societate din Bucuresti specializata in executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza electricieni. In vederea programarii unui interviu sunati sau trimiteti un cv pe adresa de e-mail. (0786.386.083 cv@profesionalelectric.ro 1082. Electricieni L.E.A., L.E.S., P.T. Angajam electricieni calificati L.E.A., L.E.S., P.T.-uri. Salariu net 1500- 2500 Lei. Telefon: (0744.654.583 1083. Electricieni LES, PT, M, angajam

electricieni pentru executie retele electrice de medie si joasa tensiune in Bucuresti. Se asigura cazare. Salariul 1600-2500 lei. Informatii la telefon; (021.330.77.35/ 0788.481.451 electromontajsb@gmail.com 1084. Electricieni si absolventi de profil

electric (chiar fara experienta). Societate comerciala cu activitate in domeniul constructiilor angajeaza cu contract; (0799.992.673 1085. Electricieni si muncitori necalificati

pentru instalatii electrice interioare. Oferta este valabila pentru contract de munca pe perioada nedeterminata. Nu cautam sezonieri (0742.192.026 1086. Electricieni si muncitori necalifi-

cati, Sc angajeaza electricieni si muncitori necalificati in instalatii electrice, program LV 10 ore + doua sambete 10 ore. Oferim si cazare. Program de lucru 10 ore. Salariul intre 2000-3000 lei 3.000 L; (0722.273.793 1087. Electricieni, Mabec Energy anga-

jeaza electricieni calificati/ necalificati cu experienta. Limba italiana reprezinta avantaj. Asteptam CV-urile pe adresa de email info@mabec.ro, office@mabec.ro (0760.783.573 info@mabec.ro 1088. Electricieni, pentru executie insta-

1101. Excavatorist pentru firma de con-

structii, cu experienta, locul de munca se afla in judetul Brasov. Salariu 2700 lei . 2.700 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com 1102. Excavatorist Alba Iulia, firma serioasa cu activitate in domeniul constructiilor - lucrarilor publice, angajeaza excavatoristi. Santier in municipiul Alba Iulia. Salariul se discuta la interviu (0741.010.358 1103. Expert contabil cu experienta in

sectorul 6, zona Militari (0722.291.968 1104. Fabrica de biscuiti RoStar, Bra-

gadiru, Ilfov angajeaza electrician de intretinere si reparatii, muncitor necalificat aluaturi, incarcator - descarcator. Transport asigurat; (0723.202.021 1105. Faiantar, mozaicar, suntem in cautarea celui mai bun faiantar-mozaicar. Ar fi ideal sa iti placa ceea ce faci, sa iti doresti, sa nu te feresti de munca, sa vrei cu adevarat sa tragi. Bani pe masura. Te asteptam (0757.568.568 andrei.ivan@maxestate.ro 1106. Faiantari, zidari, zugravi, rigipsari si muncitori necalificati, cu salariu atractiv, lucrari in Bucuresti; (0721.230.711

FAMILIE CAUTA MENAJERA CU EXPERIENTA, DE 2 ORI PE SAPTAMANA DE LUNI-VINERI, RECOMANDARI; (0770.596.744 1107.

1108. Familie pensionari seriosi caut sa

locuiasca nelimitat la 27 km de Bucuresti pt. ingrijire casa, iubitori de animale si sa nu bea; (0733.253.613 1109. Familie pentru spalatorie si treburi

gospodaresti, spalatorie auto angajeaza. Asigur cazare; (0722.923.001/ 0743.177.472 1110. Familie, angajez familie serioasa

latii electrice in santier. Este necesara experienta. La interviu vor fi testati. Se face contract de munca, se ofera echipament si scule pentru lucru, 2.700 L; (0728.274.929/ 0728.274.929 nec.logistic@gmail.com

pe termen lung pentru intretinere gospodarie modernizata in Arges. Asigur gratuit locuinta , gradina, legume , grajd si cotete pt animale si pasari. Platesc 1000 lei lunar; (0722.560.760

1089. Electricieni, societate comerciala angajeaza electricieni cu experienta in instalatii electrice constructii, salariu atractiv, relatii de L-V, intre orele 9-17; la nr de tel. (0724.574.881

casa, in apropiere de Bucuresti, salariu+ cazare+ alte beneficii; (0727.369.108

1090. Electricieni, muncitori necalificati

Neolight Services SRL angajeaza electricieni cu/ fara experienta, muncitori necalificati pt.: cladiri birouri, hale industriale, cladiri rezidentiale. Se ofera carte de munca; (0728.166.109 1091. Electricieni. Firma angajeaza

electricieni calificati pentru santiere in Bucuresti; (0727.287.322

1111. Familie, persoana pentru

1112. Familie, persoane serioase din provincie angajez, ofer cazare pentru munca gradina legume, apropiere de Afumati, 15 km Bucuresti; (0765.152.723 1113. Farmacist si asistenti de farmacie, Adria Farm SRL angajeaza personal calificat la farmaciile din Bucuresti sector 2 si Ilfov, com. Afumati, in Doraly. Implicare, seriozitate si profesionalism. Va rog trimiteti CV pe adresa de email 3.300 L; (0726.116.636 adriafarm@yahoo.com

15

1124. Fata operator calculator, urgent, parc de dezmembrari auto, angajeaza fata operator calculator. Necesita minimul de experienta in a naviga pe internet Google, E-mail, site-uri anunturi, etc) cat si in programe (Excel, Word, etc) 10 {; (0730.086.240 reteaua.auto@yahoo.com

Scoala primara particulara situata in zona Colentina /Andronache (intrarea in Voluntari) angajeaza femeie pentru curatenie. Program luni - vineri 7.30 - 16.30. Detalii la telefon, (0757.077.650 office@optimaedu.ro

1125. Fata pentru curatenie program L-V

8,30- 19,00 si sambata 9.00- 17.00, pt. magazin tesaturi, textile pe Colentina. Salariu 1.700 L; (0758.228.653

angajeaza personal curatenie, program flexibil, salariu atractiv plus bonusuri; (0720.501.524 diana.hgrealestate@gmail.com

1126. Fata pentru magazin servicii

1151. Femeie de servici pentru restau-

funerare, angajam; (0721.511.144/ 0763.631.813 1127. Fata pt facturi, sc angajeaza fata pt birou, serioasa,dinamica, pt emitere facturi, avize, (program Smart Bil). Salariu 2000 ron, program l-v:7.30-16.00, doua sambete/luna: 7.30-14.00. Detalii la telefon; 2.000 L; (0729.003.844 mihaelaf.florea@yahoo.com 1128. Fata vase, legume si fata debarasare, curatenie, 2 posturi, pentru locatie tip impinge tava, cu experienta, spirit de observatie si bun simt, sa fie agile, educate, amabile si foarte ingrijite. Program 9 ore/zi, s - d liber. Urgent. 1.600 L; (0761.686.754 office@contabconsult.ro 1129. Fata/ baiat ajutor florarie in

centru, cu/ fara experienta. Acceptam si provincia, 1.000- 2.000 lei; (0724.311.176

1150. Femeie curatenie, Hause General

rant, zona Calea Plevnei; (0721.036.782 1152. Femeie de servici scari de bloc, cu

experienta, zona Vitan si Dristor. Tel.: (0740.490.499 1153. Femeie de servici angajam, carte

de munca, program 06.00-14.00, zona Parcul Carol, salariu 1.500 L; (0737.130.858 1154. Femeie de servici scari bloc, pro-

gram 6 ore/zi, Bucurestii Noi, zona Doi Cocosi. Tel: (0722.223.863 1155. Femeie de serviciu angajeaza

societatea comerciala Bactolact SRL; (0764.352.788 1156. Femeie de serviciu cu norma intrea-

ga pentru locatie in zona Baneasa, pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, zona 2 Cocosi, Oferim salariu si conditii de munca motivante. 1.600 L; (0769.041.716 contact@northsidepark.ro

1157. Femeie de serviciu pentru casa in sector 2. Experienta minima 3 luni, se va ocupa de curatenie. Se cere corectitudine, seriozitate, punctualitate, pentru persoana din provincie. Se asigura cazare; (0721.555.858 unireainternational@yahoo.com 1158. Femeie de serviciu pentru curatenie

in hotel la program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere sau program de 12/24 ore - 12/48 ore. (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro

1159. Femeie de serviciu pentru depozit farmaceutic situat in Mogosoaia, intrare din Sos Chitilei. Relatii la telefon; (0725.350.496 1160. Femeie de serviciu pentru liceu zona Domenii. Program in schimburi 6-14, 13-21. Contract de munca; (0733.117.450 1161. Femeie de serviciu pentru Magic Berceni. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.399.104 angajari@saloanelemagic.ro 1162. Femeie de serviciu pentru restaurant. Pentru mai multe detalii sunati la nr de telefon: (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 1163. Femeie de serviciu pentru sala de

jocuri, situata central, zona Universitate, program flexibil, salariu atractiv. (0732.890.925 fortuna.manager@intergameselect.com

1164. Femeie de serviciu pentru sala de

sport in sectorul 6. Mediu de lucru placut (0722.299.624/ 0735.867.485

1165. Femeie de serviciu pentru scoala particulara, full time in zona Regie, Crangasi. Salariu atractiv si tichete de masa. Pentru detalii sunati la nr. de telefon. (0753.084.093/ 0756.276.667/ 021.315.33.59 office@scoalacronos.ro 1166. Femeie de serviciu pentru societate, program flexibil. Cerinte: seriozitate, meticulozitate. (0787.686.096 luminita@sensoya.ro 1167. Femeie de serviciu pentru un bazin de inot din sectorul 6. Salariu 1250 lei.Rog seriozitate; (0736.454.498 geanyradu@yahoo.com 1168. Femeie de serviciu pentru Wirkliche Losungen, persoane pentru curatenie scari de blocuri pentru sector 6. Cautam numai persoane serioase si dornice sa lucreze intr-o echipa cu obiective pentru dezvoltare si succes. (0761.149.570 office@wl.com.ro 1169. Femeie de serviciu pentru Scoala Americana, din zona Pipera, la program de 7 h/zi, in intervalul orar 15- 22. Oferim carte de munca, salariu avantajos si tichete de masa. Firma de curatenie, angajeaza urgent; (0728.855.456 1170. Femeie de serviciu cu sau fara experienta pentru patiserie, program lunivineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Poarta spital Fundeni (poarta Sportului) 1.500 L; (0742.266.859 1171. Femeie de serviciu interna cautam femeie de serviciu interna, iubitoare de animale - husky si doi motani. Zona centrala, in Bucuresti, pentru ingrijire batrani la pat, lucizi, in pampersi, merg cu cadrul, mananca singuri. 2.000 L; (0730.027.249 tygra_4u@yahoo.com 1172. Femeie de serviciu la gradinita par-

ticulara Sediul in Bucuresti, Str. Piata Amzei. Cautam persoana serioasa, harnica, ordonata, responsabila de curatenia in scoala (aspirarea claselor, baile copiilor, spalatorul, sala de mese, cantina etc) 1.500 L; (0721.586.193 contact@misb.ro

1173. Femeie de serviciu pentru birouri, zona Eroilor. Firma de curatenie angajeaza urgent, program de 3 h/zi (6-9) si zona Tudor Vadimirescu, program de 2 h/zi (1820). De preferat o doamna care sa se ocupe de ambele locatii. Oferim carte munca, salariu avantajos si tichete masa; (0728.855.456 1174. Femeie de serviciu pentru patiserie,

se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30 (sambata si duminica liber). Zona Fundeni; 1.500 L; (0733.869.232

1175. Femeie de serviciu salon zona Lujerului, salon de infrumusetare zona Victoriei angajeaza femeie de serviciu, program l-s 7.30-15.00, salariu 900 lei. Tel., 900 L; (0728.498.725 1176. Femeie de serviciu scari de bloc, personal pentru curatenie la blocuri, zona Colentina. Program flexibil, conditii salariale foarte bune, termen lung. Cerem seriozitate (0772.029.406/ 0773.848.657 1177. Femeie de serviciu si vase Restau-

rant Berestroika angajeaza femeie de serviciu si vase; (0721.100.000 office@berestroika.com

1130. Federatia Romana de Scrima

cu sediul in Bucuresti, Str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1, angajeaza: sofer (profesionist) 1 post, receptioner hotel 1 post. Relatii la telefon: (021.230.64.96 1131. Femei necalificate pt. fabrica

zona Darvari, seriozitate, transport, rog seriozitate maxima. Suna intre orele 9-16, l-v; (0767.801.217 angajari2013@gmail.com 1132. Femei angajam pentru curata-

torie spalatorie, la calcat si calandru, zona Berceni; (0744.564.738/ 0723.667.409/ 0720.226.184 1133. Femei de serviciu pentru fabrica productie sector 6, salariu 1.400 lei in mana + tichete de masa, informatii la tel.; (0732.672.654 1134. Femei de serviciu pentru scari de bloc. Firma de curatenie, angajam doamne serioase pt. curatenie. Rugam seriozitate; (0727.401.622 1136. Femei de serviciu scari de bloc

angajeaza firma, dupa ora 16.00; (0721.130.079

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

18 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1225. Femeie vase/ajutor bucatar, Rocka

Burgers angajeaza femeie la vase/ajutor de bucatar, carte de munca, program 8 ore. Beneficii atractive; (0751.576.021/ 0746.305.165 artramid@gmail.com

1226. Femeie, barbat curatenie angajam

urgent la un Spa situat pe Bdul Ghencea nr 134, Fit4You Premier Spa, program de munca avantajos, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, masa la pranz asigurata, salariu 1500 (0736.007.666

1227. Femeie, om de serviciu la scari de bloc in Bucuresti (respectiv in toate sectoarele). De preferat cu experienta. Oferim contract de munca (0764.949.605/ 0764.875.581 1228. Femeie. Restaurant L'incontro

Titan angajeaza femeie la vase, soferi livratori cu masina proprie, barman. Relatii la sediul firmei; (0732.113.701

1229. Fete BeYou angajam personal femi-

1178. Femeie de serviciu, Conect Orion

SRL , Mihai Bravu nr. 6-12, angajeaza pentru magazinele sale din Bucuresti si birouri (0731.444.414 ramona.simionov@gmail.com

1179. Femeie de serviciu, pentru camin

de batrani; (0722.624.264

1180. Femeie de serviciu, pentru firma

curatenie, personal curatenie la sediile Universitatii Bucuresti, inclusiv din provincie. (0722.298.661 1181. Femeie de serviciu, pentru hotel sit-

uat in zona Gara de Nord; (0745.761.111 1182. Femeie de serviciu, pentru restau-

rant. (0766.088.706 conta3@bontonpalace.ro

1183. Femeie de serviciu, Restaurant din sector 3 angajeaza femeie de serviciu si la vase. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat. Rugam seriozitate. (0734.872.858 tyby2711@yahoo.com www.conacul-nobil.ro 1184. Femeie de serviciu, scoala particu-

lara angajeaza femeie de serviciu. Pachet salarial atractiv; (0722.512.577 alina@happychildrenacademy.ro 1185. Femeie de serviciu, scoala, zona

Drumul Taberei, 8 ore/zi, intre 8.00-16.00, de L-V. Sunati intre 9.00-17.00; (0733.117.450 1186. Femeie de serviciu, curatenie, pen-

tru fabrica productie, Popesti Leordeni, Sos. de Centura nr. 111, contract munca, cazare gratuita camin, sal. net 1200 lei plus bonuri de masa, tel. l-v intre 8-17. (0745.090.919 1187. Femeie de serviciu, menajera

Restaurant angajam femeie de serviciu pe perioada nedeterminata, persoana organizata si responasabila, 1.600 L; (0786.372.861 andreea@restaurantgargantua.ro 1188. Femeie de serviciu, Vatra Lumi-

noasa, urgent, personal de curatenie, salariu fix atractiv, contract de munca, program de o zi cu o zi, mediu de lucru placut. Relatii la tel. (0748.589.879 1189. Femeie de serviciu. Firma de curatenie angajeaza in locatiile din P-ta Presei Libere femei de serviciu; (0726.642.673 1190. Femeie de serviciu. Restaurant angajeaza femeie de serviciu, program 8 ore, zona 13 Septembrie. (0785.806.343 1191. Femeie de serviciu. Sala de sport angajeaza femeie de serviciu. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari la tel.: (021.316.09.62 1192. Femeie ingrijire curte, familie serioasa angajam femeie singura fara obligatii pentru ingrijire curte aproape de Bucuresti, asteptam solicitari din provincie, salariu 1400 Ron, tot timpul anului, (0729.881.119 1193. Femeie ingrijire, menaj cu cazre,

masa, plata, cartier Ferentari; (021.643.76.98/ 0771.503.830

1194. Femeie interna pt. ingrijire la domiciliu, familie civilizata, cautam doamna 4055 ani, sanatoasa, curata, cinstita neaparat interna, fara obligatii, cu experienta ingrijire maladie Alzheimer, pentru mama varstica, oferim casa, masa, salariu atractiv. (0724.200.920/ 0722.207.577 1195. Femeie la curatenie zona Foisorul de Foc la "Terasa Rustica Foisor", 1.500 L; (0720.452.045/ 0784.690.793 1196. Femeie la curatenie noapte.

Shaormeria La Baiatu SRL cauta femeie la bucatarie/curatenie 8 h de noapte, program 22:00-6:00, 1.500 Lei/ luna in mana, un liber pe saptamana, str. Mendeleev 715, Piata Amzei, sector 1, Bucuresti, 1.500 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 1197. Femeie la curatenie si spalat vase,

fast food angajeazala program 7-19, o zi da, una libera, salariu 1400 Lei (0746.632.568

1198. Femeie la spalat vase, femeie la curatenie, Scala Food, angajeaza femeie la spalat vase si curatenie, persoana curata, corecta, punctuala, care isi doreste sa faca parte dintr-o echipa tanara. Program de luni - vineri 07-18, salariu net 1.800 Lei 1.800 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 1199. Femeie la vase Locatie este in cen-

trul vechi. Salariu 1000 lei plus bani de taxi, program 2 zile la munca cu 2 zile libere. Pentru Informatii suplimentare sunati la; (0723.185.649 colan_iuliana@yahoo.com

1200. Femeie la vase pentru restaurant

Casa Select, zona centru, langa Petrom str. Eminescu, program o zi da, una nu. Persoana curata, rapida si apta din pdv medical, experienta. 1.400 L; (0762.203.040 casaselect@yahoo.com www.casaselect.ro 1201. Femeie la vase pentru restaurantterasa, zona Big Berceni, Sun Plaza. Program 2 zile cu 2 libere de la 9.00 la 22.00, sal. 1000 lei, tips 30 lei/zi. Se asigura o masa pe zi. Tel. (0728.968.315/ 0741.252.126 fommy@fommy.ro 1202. Femeie la vase pt. restaurant zona

Lacul Tei; (0763.560.630

1203. Femeie la vase si fete pentru servit

la linie autoservire situata in str. Fizicienilor 21B, sect. 3, se ofera o masa pe zi, interviuri dupa 12.00 la adresa, posibititate promovare/ implicit salariu marit; 1.300 L; (0785.224.444 bucatarulfaimos@gmail.com

nin pentru activitate online. Bonus de angajare, outfituri cadou, plata zilnic / saptamanal, contract de munca, asigurare medicala, program de finantare, aproape de metrou, 3.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297

1230. Fete studio lux, Piata Muncii, angajam modele online, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training, suport 24 h, bonusuri la angajare, 2.501 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro

1204. Femeie la vase si sofer la restaurant, angajam, str. Baicului nr. 66, sector 2, Bucuresti; (0788.111.898

1231. Fete la bucatarie pentru restaurant

FEMEIE LA VASE, 8 ORE, 5 ZILE/ 2 ZILE LIBERE, SALARIU ATRACTIV, CARTE DE MUNCA, BONURI DE MASA, PRIME, OFERIM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI PLATINUM CASINO. (0726.141.233

1232. Fete pentru curatenie la scari de

1205.

1206. Femeie la vase, angajam pentru

tip fast-food. Program de lucru in ture pe timp de noapte; (0785.244.555 bloc, 1.200 L; (0732.981.727 Dany.dany74@yahoo.com

1233. Fete pentru impartit pliante public-

itare, zona Calea Mosilor; (0755.091.000 1234. Fete productie sandwichuri, zona

Fundeni, program 6 zile/sapt, salariu 2.000 lei, masa asigurata, bonusuri, carte de munca. 2.000 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com

restaurant, detalii la telefon; (0722.718.831 cuptorulculemne@yahoo.com

1235. Fete si baieti pentru spalatorie auto.

1207. Femeie la vase, restaurant chinezesc angajeaza, sector 3, program 11 - 23; (031.430.66.16

1236. Fete, BeYou angajam personal fem-

FEMEIE LA VASE, ZONA CENTRALA, PENTRU MAI MULTE DETALII SUNATI LA: (0722.221.025

1208.

1209. Femeie la vase. restaurant din

zona Diham angajez femeie la vase cu domiciliul in sector 2 sau 3.conditii bune de lucru:carte de munca, transport acasa, tips, mai multe detalii la interviu, (0763.341.717

Zona metrou Stefan cel Mare. Vulcanizator; (0722.349.339/ 0765.235.957

inin pentru activitate online. Bonus de angajare, outfituri cadou, plata zilnic / saptamanal, optional salariu garantat, 3 minute distanta de metrou 3.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297/ 0766.905.905 office@beyou-studio.ro www.beyou-studio.ro

1237. Fete, BeYou angajam personal fem-

inin pentru activitate online. Bonus de angajare, outfituri cadou, plata zilnic/saptamanal, contract de munca, asigurare medicala, program de finantare, aproape de metrou, 3.000 {; (0763.089.972/ 0730.872.297

1256. Firma instalatii angajeaza instalatori

Firma instalatii cu sediul in Bucuresti, angajeaza instalatori cu sau fara experienta. Tel contact (0745.319.178 1257. FIRMA MONICA DESIGN IMPEX SRL ANGAJEAZA CONFECTIONERE MASINA SIMPLA, CROITORIE, SALARIU ATRACTIV + TRANSPORT GRATUIT, ZONA GARA DE NORD; (021.317.16.75 1258. Firma Sea Swet International

angajeaza femeie de servici + ajutor patiser, zona Chibrit, langa metrou 1 Mai; (0735.123.244 1259. Florist cu experienta aranja-

mente florale, nunti si botezuri, weekend si part time, salariu atractiv, Brave Events; (0721.623.501 marketing@bravesolutions.ro 1260. Florist, cautam oameni pasionati,

cu experienta pentru o florarie vesela! Contract de munca, salariu atractiv. Cautam experienta in domeniu, cunostinte PC, punctualitate; 1.700 L; (0737.158.772 lorena.bratulea@yahoo.com 1261. Fornetti angajeaza personal

cu sau fara experienta in zona Titan- Auchan. Se ofera salariu motivant incepand de la 2.000 ron, carte de munca, program confortabil. De preferinta domiciliul in zona; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 1262. FOTOMODELE Fotograf cauta

foromodele sedinte foto nud artistic (aspectul fizic si varsta mai putin relevante), seriozitate maxima, fotografiile nu vor fi publicate in Ro, va rugam sa trimiteti 2-3 fotografii 200 L; (0767.766.447 casting.fotografie@gmail.com 1263. Frezori pentru masini de frezat cla-

sice angajam cu contract nedeterminat, zona Policolor, metrou N. Teclu. Se ofera salariu motivant, tichete de masa, ore suplimentare platite, bonusuri. Acceptam si pensionari. (0723.540.278 biz@artinox.ro 1264. Frigotehnist cu sau fara experien-

ta, pentru montajul instalatiilor frigorifice. Disponibilitate de deplasare in tara (0728.918.348 interfrig.power@gmail.com 1265. Frigotehnist, Rin Grand Hotel

angajeaza frigotehnist care se va ocupa de: intretinerea instalatiilor frigotehnice, verificare si reglare instalatii, realizeaza verificarea tehnica a echipamentelor; (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1283. Frizeri calificati frizerie cu vad, angajeaza pentru punct de lucru in Militari, zona Gorjului - Moinesti. Programul de lucru precum si conditiile avantajoase va vor garanta un mediu placut si castiguri pe masura (0774.687.824 1284. Frizeri salon sector 2, personal cu

experienta, salariu 1400 lei, contract de munca 8 ore, program 1/1 zi, zona Bucur Obor. Salariu negociabil in functie de exp, doua posturi libere. (0766.702.703 1285. Frizerita - coafeza, cu experi-

enta; (0724.537.173

1286. Frizerita si coafeza cu experienta,

sectorul 3, Titan, zona metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, concediu platit. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung; (0774.430.738 1287. Frizerita si coafeza, pentru saloane situate in sector 5, relatii la telefon: (0728.912.545 1288. Frizerita si manichiurista cu experi-

enta intr-un salon cu vad format in sect. 3; (0728.199.919

1289. Frizerita, coafeza, manichiurista, pedichiurista personal serios, calificat si cu experienta in domeniul saloanelor de infrumusetare pentru doua posturi: frizeriecoafor, manichiura-pedichiura clasica si tehnica. (0768.137.564/ 0768.137.564 simona_voinea21@yahoo.com 1290. Frizerita, stilist. Salon Panduri angajam frizerita si stilist cu experienta, salariu 1.500 Ron plus procent. Salon deschis de 19 ani. 1.500 L; (0726.787.519/ 0722.286.034 1291. Frizerite salon Drumul Taberei;

(0724.011.999

1292. Frizerite, cosmeticiana,

manichiurista, pedichiurista, cu experienta, in zona Berceni. Oferim procent. Salon deschis in 2000; (0722.350.073/ 021.683.22.51 1293. Ganesha Caffe angajam ajutor bucatar Salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, Bucuresti; (0766.699.015 1294. Ganesha Caffe, angajam ajutor bar, ajutor bucatar salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, (0766.699.015 1295. Ganesha Caffe, angajam femeie la

vase Salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, Bucuresti; (0766.699.015

1296. Geometrist, angajam mecanic geometrist cu experienta, oferim salariu atractiv si comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

1210. Femeie lucrator bucatarie, in condi-

1310. GIRONDE CONF SRL, CALEA VITAN 238, ANGAJEAZA VANZATOARE PENTRU MAGAZIN IMBRACAMINTE. ASTEPTAM CV LA ADRESA: PERSONAL@GIRONDE.RO 1311. Gletuitori si faiantari firma constructii, angajeaza gletuitori si faiantari in Bucuresti, cu contract de munca si salariu motivant. Relatii la tel., 1 L; (0728.861.461/ 031.420.17.85 mitrachemihaela@gmail.com 1312. Global Transport an Logistics DVS

angajeaza pentru depozitele din Militari: lucrator depozit, gestionar si stivuitorist. Oferim: salariu atractiv si bonuri de masa, ore suplimentare platite, contract de munca pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore de luni pana vineri in doua schimburi, transport asigurat de la statia de metrou Pacii, Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu, Teleorman. Puteti depune CV-ul la e-mail. Relatii suplimentare la telefon; (021.431.31.10/ 0752.028.465 dan.ion@ro.dsv.com 1313. Godot Cafe Teatru angajeaza per-

sonal, ospatar, barman, camerista si femeie de serviciu. (0769.898.902 musat_mihaela_luminita@yahoo.com

1314. Gogosareasa si modelator covrigi

patiserie angajez urgent, zona Obor; (0723.880.799

1318. Gradinar cu experienta in amenajare gradini si spatii verzi, inclusiv instalatii de irigare si drenaj. 1.800 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro

Grataragii. Restaurant romanesc angajeaza 3 grataragii, salariu atractiv. Pentru provincie se asigura cazare; (0760.091.819/ 0740.665.577 1319.

1215. Femeie pentru ingrijirea unei per-

soane (femei) cu handicap, infirma de un picior, la capatul tramvaiului 21, langa Europa; (021.655.66.34/ 0784.941.282/ 0723.719.568 1216. Femeie pentru spalat vase salon

zona Pipera, program luni-vineri 6:45 16:30. Mai multe detalii la telefon; 1.400 L; (0731.144.165 leitoxp@gmail.com 1217. Femeie pentru spalat vase in restaurant zona Floreasca. Program avantajos. Salariu motivant. Loc de munca stabil. Diverse beneficii. Cautam o persoana responsabila si curata. Transport asigurat. (0767.281.108 1218. Femeie serioasa pentru menaj, menajera 8-10 ore de l-v (multifunctionala: spalat, calcat, gatit, menaj) pentru casa de 200 mp. Salariu atractiv cu posibilitate de castiguri extra. Zona Pipera, pentru familie. (0762.608.708 Liliana.jurca1@gmail.com 1219. Femeie serviciu cu experienta

(vase + curatenie), Restaurantul "Casa Voicu" - Berceni, conditii avantajoase, salariu 1000 lei + tips, oferim / cerem seriozitate; (0761.831.448/ 0762.949.586 1220. Femeie serviciu si vase Cofetarie-

Patiserie in cartier Aviatiei, la 5 min de metrou Aurel Vlaicu. Angajam femeie serviciu si vase. Program 2 cu 2 sau 5 cu 2, program negociabil. Detalii tel. (0741.777.509 office@breadandspices.com.ro 1221. Femeie serviciu si vase bucatari.

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar, femeie serviciu, vase, ospatari, (0722.366.583/ 0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 1222. Femeie serviciu si vase, ajutor

bucatar, ospatari, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 1223. Femeie spalat vase si curatenie firma de catering, angajam personal pentru spalat vase si curatenie, program lunivineri, 8 - 17, salariu 1400 Lei net plus bonuri de masa, contract 8h, Strada Oltetului 11-13, parcul Studentesc Tei 1.400 L; (0757.061.061 madalin@yellow.menu www.yellow.menu 1224. Femeie vase, restaurant situat in sectorul 2 zona intersectia bd. Pantelimon cu bd.Ferdinand, angajeaza femeie la vase salariu 1.500 L/ 15 zile, contract de munca, o masa pe zi (0726.557.106

1238. Fete, femei pentru bucatarie fast food, cu sau fara experienta, pentru provincie decontare transport 1.700 L; (0733.453.222

Fierari betonisti, angajam pentru santiere in Bucuresti, contract de munca, termen foarte lung, oferim cazare. (0744.146.589 1239.

1240. Fierari, dulgheri calificati si necalifi-

cati. Carte de munca, salariu atractiv; (0734.329.717

1241. Fierari, dulgheri cofraje met-

1266. Frigotehnist, instalator, agent van-

zari, www.aerconditionat.org, efectueaza montaj, intretinere si service la echipamente de aer conditionat, www.termopanejaluzele.rowww.e-rolete.ro - pentru agent vanzari bucuresti si in provincie; 3.400 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org http://aerconditionat.org 1267. Frizer cu experienta;

(0766.527.180

1268. Frizer experienta minim 3 ani pentru

salon situat pe Soseaua Pantelimon (0723.215.723/ 0722.294.787 1269. Frizer cu experienta, cautam o per-

alice, 120 Lei/zi, necalificati 50 Lei/zi. Plata pe 10 si 25; (0744.876.332

soana sociabila, cu aspect placut, dornica sa lucreze intr-un mediu luxos si stabil. Salariu motivant; (0765.171.869 ionescu_marian@icloud.com

1242. Filler (operator) automate cafea.

1270. Frizer la salon Avangarde situat

Companie activa pe piata de vending recruteaza persoana pentru postul filler (operator) automate cafea, (0721.515.253 office@storia-caffe.ro

1243. Financiar contabilitate, cunostinte

bune de utilizare calculator, evidenta contabila primara, evidente contracte, documente de plata, studii medii de specialitate, bune abilitati de comunicare, organizare si planificare. (0733.299.799 ofertare@electrototalsystem.com 1244. Finisator pantofi. Atelier incaltaminte dama, la comanda, doar din piele, angajeaza fata experienta, pentru finisarea produselor 8 ore, contract de munca, in sect. 3, str. Fizicienilor. Rugam seriozitate. (0727.627.247 nicoletapl@yahoo.com 1245. Finisor tipografie digitala cu

experienta, Sos. Oltenitei, sector 4, salariu motivant, decont transport; (0730.833.838 1246. Finisori, Auchan Militari, contract munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.047 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 8-18, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1247. Firma angajam muncitori calificati in

constructii, zidarui, dulgheri, fierari; (0760.536.501

langa Rezidence Militari. Relatii la tel. (0723.612.566/ 0755.235.066 h3ma_2004@yahoo.com

Frizer pt. salon deschis de 20 ani, conditii avantajoase; (0764.692.929

1271.

1272. Frizer(ita). Toria Beauty angajeaza

frizer cu experienta minim 2 ani, salariu fix 1.500 lei/procent, sect. 4, Soseaua Berceni, zona Aparatorii Patriei; (0761.450.125 1273. Frizer, frizerita, coafeza, profesion-

isti. Accept si pensionari. Strada Brasov (Drumul Taberei) (0723.979.455 1274. Frizer, frizerita cu contract pe

perioada nedeterminata, experienta min 3 ani. Cerem si oferim seriozitate. Salariul negociabil si avantajos in functie de performanta. Zona P-ta Sudului, sector 4. 1 {; (0726.234.238/ 0722.686.381 1275. Frizer, frizerita pentru salon infru-

musetare, locatia din zona Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315 1276. Frizer, frizerita si coafeza, si

pensionar, si cu minima experienta, angajez urgent; (0764.688.343 1277. Frizer, frizerita, coafeza, Teiul

1248. Firma angajam personal curatenie

Doamnei, retributie 60%, realizari, vad 19 ani, duminca inchis; (0722.312.889

1249. Firma catering angajeaza femei bucatarie, program noapte in com. Pipera; (0765.030.376

1278. Frizer, frizerita, coafeza, singura pe

1250. Firma curatenie angajeaza person1251. Firma de constructii angajeaza

faiantari cu experienta. Oferim salariu mare si cazare in Bucuresti; (0768.080.030

1279. Frizer, hair stylist, baiat care poate tunde fete si baieti, Dolphy Frizeria Copiilor Sun Plaza. Contract cu norma intreaga 40 ore/saptamana, salariu de la 1800. Obligatoriu experienta, amabilitate si dorinta de lucru cu copii. 1.800 L; (0722.684.361 dolphy@dolphy.ro

1252. Firma de constructii angajeaza rigipsari cu experienta. Oferim cazare in Bucuresti; (0762.033.154

1280. Frizer, manichiurista si cosmeticiana cu experienta angajez, zona Auchan Berceni; (0723.880.799

1253. Firma de curatenie angajeaza

1281. Frizer/ manichiurista. Daca esti o persoana serioasa, iti place ceea ce faci, cu spirit de echipa si abilitati de comunicare, suntem ceea ce cauti. Conditii avantajoase, salariu fix, carte de munca, 1.400 L; (0726.731.232

scari de bloc; (0734.385.374

al curatenie; (0741.540.555

femei de serviciu la birouri; (0740.274.738

1254. Firma distributie oras Pantelimon angajeaza incarcator descarcator, salariu dupa perioada de proba 1.750 lei, inclusiv bonuri de masa; (0725.349.732 1255. Firma distributie oras Pantelimon angajeaza sofer distributie, salariu 1.950 lei, inclusiv bonuri de masa dupa perioada de proba; (0730.712.999

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

post, angajeaza salon Drumul Taberei; (0767.793.880

1282. Frizer/ita, persoana cu minima experienta de 4 ani in salon, cu aptitudini bune de comunicare cu clientii, persoana prezentabila si serioasa, salariu negociabil; (0765.648.443

1297. Germana Beraria, Beraria Germana angajeaza pe urmatoarele posturi: bucatar , ajutor bucatar, personal curatenie, barman si ospatari, salariu atractiv plus tips; (0737.500.151 adrian.ionita@beraria-bucuresti.ro 1298. Germania. Firma din Germania angajeaza full sau part-time asistent manager/ secretara, preferabil cu cunostinte contabilitate primara si limba germana; (0728.081.718 floredo7@yahoo.de 1299. Gestionar anvelope noi si sh, Angajam gestionar anvelope cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1300. Gestionar depozit cu sau fara

1320. Grataragiu restaurant cu specific libanez (zona parc Cismigiu) angajeaza grataragiu si femeie la vase, zona de resedinta sa fie in Bucuresti. Pentru detalii sunati intre 12-20:00; (0762.212.675/ 021.314.40.01 restauranttulin@yahoo.com www.restauranttulin.ro 1321. Grataragiu si ajutor de bucatar, pentru grataragiu oferim salariu de 100 Lei/zi, ajutor de bucatar depinde de experienta. Program flexibil, In apropiere exista metrou cat si RATB (0727.594.035 razvanadamescu@yahoo.com

1303. Gestionar sef depozit mase plas-

tice, coordonare echipa depozit, receptii, livrari, controlul stocurilor si al gestiunii, salariu motivant, asteptam CV la office@agoraplast.ro; (0740.088.676 office@agoraplast.ro 1304. Gestionar, fabrica de mezeluri situ-

ata in Chiajna angajeaza gestionar cu experienta pentru depozitele de produse finite. Se ofera salariu 2.000 ron. Mail: office@mezelar.ro ; (0733.969.700/ 0734.191.662 office@mezelar.ro 1305. GESTIONAR, Firma distributie pro-

duse alimentare, bauturi alcoolice angajeaza persoana serioasa responsabila, corecta pe post de gestionar. Avantaj resedinta Sector 4, Popesti-Leordeni. C.V. la e-mail; (0751.055.301 officefastplus@yahoo.com FastPlus.ro

1341. Hotel Mercure Bucuresti angeajza

bucatar. Salariu atractiv, bonuri de masa, abonament medical, clinica privata, bonusuri salariale. CV la email; (0731.100.204 h9680-hr@accor.com 1342. Hotel patru stele, situat in zona Unirii angajeaza cameriste: 0730.777.040, bucatar, spalator vase: 0731.111.164, ospatar, ospatarita B&T: 0731.111.418;

«««««««««««««««««« 1343. HOTEL PHOENICIA BANEASA ANGAJEAZA PERSONAL PENTRU RESTAURANT: OSPATAR SI PICOL, PACHET SALARIAL ATRACTIV. DETALII LA: (0742.001.813

««««««««««««««««««

Calea 13 Septembrie, sector 5, angajeaza grataragiu. 2.500 L; (0745.009.700

1325. Guvernanta, hotel de 4 stele situat

1302. Gestionar materiale pentru societate de constructii. Vechime minim 3 ani. Solicitam CV-ul pe email; (0372.185.601 office@dimar.ro

1340. Hotel Hemingway angajeaza camerista/ femeie de serviciu, persoana serioasa si responsabila, program 8 ore luni - vineri, detalii la interviu; (021.312.10.92

««««««««««««««««««

««««««««««««««««««

««««««««««««««««««

angajam Hostess; (0722.161.718

jeaza fete pentru conversatii online. Oferim salariu minim garantat de 3.000 Lei, comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 500 $. Site: www.metropolitan-studio.ro; 3.000 L; (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

1323. Grataragiu. Restaurant Elena,

1324. Guvernanta, angajeaza Hotelul

GESTIONAR DEPOZIT MOGOSOAIA ANGAJAM, CONDITII SALARIALE MOTIVANTE; (0722.214.793/ 0729.618.811/ 0730.709.446

1338. Hostess, restaurant zona nordului 1339. Hostess. Metropolitan Studio anga-

1322. GRATARAGIU, Bar&Grill Pe Motoare situat in Giulesti- Grangasi, angajeaza grataragiu/ lucrator fast-food. Tinuta curata si seriozitate. Experienta minim 6 luni. Carte de munca, program in ture. Salariu atractiv; (0726.721.031/ 0723.659.954

experienta. Salariul net incepand de la, 1.600 L; (0733.380.388

1301.

1335. Hostess online, White Agency isi mareste echipa, alatura-te noua daca vrei un mediu placut de munca, program flexibil, contract legal de munca, training constant, sedinte foto profesionale gratuite. (0749.707.702

1337. HOSTESS, Restaurant zona Aviatorilor angajeaza hostess, preferabil cunostinte lb engleza. Program de miercuri pana vineri orele 12-20, sambata orele 11-20, duminica orele 11-17. Salariu 1.200 ron net, 1.200 L; (0756.117.041 cvsofia@zexe.ro

1212. Femeie pentru curatat si ambalat mobila Firma din Bucuresti, sect. 2, producatoare de mobilier la comanda din PAL si MDF, angajeaza urgent femeie la curatat si ambalat mobilier. Oferim salariu motivant si bonusuri de performanta, (0784.260.321

1214. Femeie pentru ingrijire batran, angajeaza fara comision Agentia BonaMia, program normal sau intern. www.bonamia.ro; (0722.320.069/ 0722.320.045 recrutare@bonamia.ro

cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1316. Gospodar bloc in Pipera Firma

1317. Gospodina, ajutor bucatar pt. bistro in zona Titan- Auchan. Salariu motivant de la 2.000 ron, carte de munca, program confortabil. De preferinta domiciliul in zona; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

etate comerciala, 5 zile pe saptamana /4 ore. Piata Alba Iulia sector 3. (0744.686.269

«««««««««««««««««« 1334. Hostess Hai sa lucram impreuna in

1336. Hostess, restaurant din Centrul Istoric angajeaza in conditii avantajoase. Pentru detalii tel., (0724.491.974 savu.monica@micaelvetie.ro

pentru intretinere si curatenie curte si cladire, sector 6. Un om harnic si ordonat, caruia sa ii placa curatenia. Telefon: 1.200 L; (0740.790.199 a1.autostrada@gmail.com

1211. Femeie menaj. Particular angajez femeie menaj in zona Corbeanca, Ilfov, de luni pana vineri, salariu 2.000 L; (0727.300.409/ 0721.353.353

1213. Femeie pentru curatenie soci-

HONDA NORD, CU SEDIUL IN BULEVARDUL PIPERA NR. 1, ILFOV, ANGAJEAZA SPALATOR AUTO. PROGRAM DE LUCRU 08:00-17:00, SALARIU AVANTAJOS. PENTRU MAI MULTE DETALII: EMAIL SAU TELEFON; (0723.262.202 ANDREEA.BARDAS@ TOYOMOTOR.RO

1333.

1315. Gospodar 1200 lei/luna si cazare,

Scomet Administrare angajam gospodar pentru blocuri in comuna Pipera. Salariu net, 1.300 L; (0727.846.850

tii avantajoase pentru fast food in Mall Sun Plazza Berceni, Piata Sudului; (0726.103.229 bbackfood2010@yahoo.com

««««««««««««««««««

Capsa. Telefon: (0757.645.737

1344. HOTEL PHOENICIA BANEASA ANGAJEAZA CAMERISTA SI MENAJERA, PACHET SALARIAL ATRACTIV. DETALII LA: (0752.161.391

in aproprierea Pietei Victoriei angajeaza guvernanta cu experienta; (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com

««««««««««««««««««

1326. Hair-stilist/a angajam, zona

1345. Hotel Premium Wellness angajeaza

1327. Hair-stylist, suntem in cautarea

personal: receptioner hotel, bucatar mic dejun, ajutor bucatar, fochist cu experienta, camerista si femei de serviciu, ingrijitor spatii verzi. Hotelul este situat in sectorul 4, Bd. Metalurgiei, Berceni (0758.239.811 office@premiumwellness.ro

Kogalniceanu. Conditii avantajoase; (0721.294.363

unei persoane vesele, entuziaste, careia ii place sa coafeze si sa isi petreaca timpul printre persoane zambarete. Ti se ofera salariu motivant, bonuri de masa si posibilitatea de a lucra intr-o echipa profesionista. CV la mail: (0761.247.825 copywriter_ec1@yahoo.com 1328. Hairstylist, manichiurista, cosmeti-

ciana, maseuza/ tratamente corporale, salon 18 ani, sector 4; (0722.671.541

1329. Hanul lui Manuc angajeaza bucatar

gratar, ospatar, ajutor de ospatar; (0764.425.150

Hanul lui Manuc angajeaza: hostess, picoli, menajera, ajutor bucatar, bucatar gratar, spalator vase; (0728.808.608

1330.

1331. Hidroizolatori, muncitori necalifi-

cati, zugravi si faiantari, angajeaza cu carte de munca societate comerciala; (0799.869.100

1332. Hofigal angajeaza ingineri chimisti,

mecanici intretinere, operatori chimisti, conditii avantajoase; (021.492.04.38

1346. Hotel Vulturul Venus cauta personal calificat pentru receptie-rezervari cu experienta full time, program flexibil, rugam seriozitate; (0724.936.635 mugurel_1984@yahoo.com 1347. Identificator piese auto, angajam identificator piese auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1348. Imprimeria Arta Grafica, situata in

Bucuresti, sector 4, angajeaza ambalatori manuali necalificati. Detalii la telefon: (021.306.61.00 1349. Incarcator -descarcator angajam

str. Doina Sector 5; (0786.182.700

1350. Incarcator, descarcator Buna ziua,

oferim loc de munca pentru postul de incarcator/ descarcator/ legator de sarcina/ muncitor necalificat. Program de 8h, cu 1h la pranz pauza, de luni-vineri. Telefon de contact; (0729.006.625 vasile.ionascu@tevi-laminate.ro

1306. Gestionar, tipografie din Bucuresti

-Sectorul 6, angajeaza gestionar cu minima experienta; (0726.745.122 1307. Gestionar, manipulant incarcator-

descarcator, muncitor necalificat, depozit anvelope - jante, zona Luica, perioada sept. - dec. 2017. Contract munca, salariu brut, 2.100 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 1308. Gestionara angajam gestionara,

cu min experienta pt vanzare , facturi, avize, control stoc si gestiune (program smart bil). Salariu 2000 lei, Program LV:7.30-16.00, doua sambete/luna7.3014.00; 2.000 L; (0729.003.844 mihaelaf.florea@yahoo.com 1309. Gipsari, zugravi, zidari, tencuitori, necalificati firma de constructii din Bucuresti. Angajam gipsari, zugravi, zidari, tencuitori si necalificati cu contract de munca. Salarii intre 2.300-3.500 Lei/luna. Plata la doua saptamani. Contact tel. 3.500 L; (0744.562.121 office@admagrup.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

17

4

LOCURI DE MUNCÅ 1398. Inspector itp clasa III-A, certificat atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1399. Inspector ITP, salariu 2500 lei,

sector 3, metrou Anghel Saligny, detinem electrica si mecanica auto, (0722.653.393 1400. Inspector resurse umane cu expe-

rienta pe un post similar minim 5 ani. Rugam CV cu poza la e-mail olga.costescu@artgroup.ro

1401. Inspector resurse umane, salarizare, urgent. Cerinte: studii medii/ superioare, cunostinte legislatie specifica, operare pc pachet Office, Revisal, Saga. Abilitati de comunicare, explicare, relationare si convingere, seriozitate (0722.430.831/ 021.337.15.13 personal@conflux.ro 1402. INSTALATOR angajam instalatori

1351. Incarcator, descarcator marfa depozit, Stil Ambalaj angajeaza manipulant marfa depozit (de preferat cu permis cat. B) pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. (0756.109.655

1374. Ingrijitoare matura (intern), pentru ingrijire batrana cu handicap, fractura (la pat), exclus agentii, cautam, tel: 0769504661 (0723.642.645/ 0731.471.122/ 0721.250.575

1352. Incarcator- descarcator, firma de

1375. Ingrijitoare pentru gradinita particulara Titan, Bd. Nicolae Grigorescu. Cerinte: studii medii, nefumatoare; (0731.315.271

1353. Incarcatori depozit si muncitori

1376. Ingrijitoare batrana greu deplasabila in urma unei pareze, Valea Lunga, Dambovita.

distributie cosmetice si detergenti in zona Magurele- Ilfov. (0742.123.005 concretoffice@gmail.com curte pentru o fabrica de medicamente din Bragadiru, Ilfov. Transport asigurat de la Piata Unirii, Bucuresti. Program: se lucreaza o tura, l-v, 8:30-17:00, 1.150 L; (0734.222.988/ 0749.409.027 1354. Incarcatori descarcatori societate angajeaza pentru colectare deseuri nepericuloase.Program L-V, 8 ore, cm (0728.981.615 1355. Incarcatori descarcatori Rudeni,

Chiajna, cautam pentru sediul din Rudeni. Oferim transport gratuit de la Gara de Nord, salariu motivant si intotdeauna la timp, contract nedeterminat, bonuri de masa, bonusuri periodice (0741.035.679 andreea.burlacu@srcl.com 1356. Incarcatori- descarcatori, femeie

serviciu, sofer profesinist C+E, ambalatori pt. moara sector 4. Salariu+ bonuri masa; (0371.050.144 1357. Inchiriere post manichiura coafor,

frizerie in salon nou mobilat si utilat lux, parter stradal central sectorul 3, se poate inchiria si full time in fiecare zi sau pe tura o zi cu o zi, 1 {; (0734.302.368 1358. Infirmiera camin persoane varst-

nice, angajam personal cu/fara experienta pentru ingrijire varstnici. Zona Popesti Leordeni, transport maxi taxi 154 de la P-ta Sudului/ IRA-15 minute. Carte munca, conditii civilizate, salariu atractiv (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com 1359. Infirmiera si bucatareasa cu calificare pentru camin de batrani. Salariu motivant, carte de munca, rugam seriozitate. (0721.694.210/ 0762.077.838 criss_maria2008@yahoo.com 1360. Infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani in zona Pipera, in regim intern (ofer cazare + masa de pranz). Rog seriozitate, (0754.523.372 1361. Infirmiera si menajera cu/fara calificare si cu cazare permanenta, angajeaza camin batrani Snagov; (0731.920.920

INFIRMIERE ANGAJAM PENTRU CAMIN DE BATRANI ZONA PANTELIMON; (0769.606.639

1362.

1363. Infirmiere calificate, femeie de ser-

viciu pentru camine din Voluntari si Mogosoaia cu contract de munca nedeterminat, salariu atractiv. (0788.140.866

1364. Infirmiere pentru camin de batrani

privat in Popesti Leordeni. Conditii avantajoase. (0762.376.733 1365. Infirmiere, ingrijitoare batrani

Camin de batrani din sectorul 1, Bucurestii Noi, angajeaza infirmiere si ingrijitoare batrani. (0722.601.148 1366. Inginer agronom, Angajez Ing. Agronom. Salariu atractiv, zona de lucru jud. Giurgiu. Detalii suplimentare telefonic. Rog seriozitate; (0720.542.112 andreirom2001@yahoo.com 1367. Inginer autorizat ANRE gaze natu-

rale. Firma autorizata ANRE si ISCIR in domeniul gazelor naturale si a instalatiilor termice, prezenta de peste 15 ani pe piata, angajeaza inginer autorizat cu experienta. Salariu motivant, bonusuri. marius.dinu@prodimar.ro 1368. Inginer chimist, galvanizator, laca-

tus mecanic slefuitori si muncitori necalificati pentru diverse operatii pentru fabrica accesorii moda. Detalii la telefon (021.314.54.40

1377. Ingrijitoare cladiri pentru gradinita

cu sau fara experienta, pentru instalatii sanitare.Se cere seriozitate. Detalii programare interviu - la telefon; (021.450.51.11 office@decorpress.ro

1405. Instalator firma Tinib Services angajeaza instalator experienta minima 2 ani, program 8 ore. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. 0722.891.888 intre 9-18;

privata harnica, responsabila, iubitoare de copii, colaborare de lunga durata. Responsabilitati : curatenie cladire, igienizare, suport pentru educatoare. Zona Obor, program full time (0723.250.003 denis.popescu@yahoo.com

1406. Instalator societate comerciala angajeaza instalatori cu experienta pentru instalatii sanitare, termice si climatizare. Program de L-V, salariu motivant. Bucuresti, sector 4 zona Brancoveanu; (0728.966.444 tebysaniterm@gmail.com

1378. Ingrijitoare copii persoana serioasa pentru centru de zi ingrijire copii intre 3 si 12 ani. Program de luni pana vineri, (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro

1407. Instalator cu experienta in instalatii

sanitare, termice si sudor, salariu incepand de la 1.900 L; (0751.057.003 office@totalservice.ro

firma cu vechime de peste 20 de ani in domeniul instalatiilor sanitare, gaz, termice, cu contract de munca, lucrarile sunt in genereal in Bucuresti, IF. 1427. Instalator, electrician, firma de instalatii angajeaza instalator si electrician cu experienta pentru activitati de mentenanta. Salariu 800-1000 euro + bonusuri, program L-V. Detalii la telefon; (0730.441.177 tehnic@coninstal.com 1428. Instalator. SC Electromagnetica

SA angajeaza Instalator. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon; (021.404.21.20/ 0767.427.948 1429. Instalatori pentru firma instalatii

sanitare; (0787.783.214

1443. Instalatori, angajam instalatori sanitare, termice, aer conditionat, lucrari in bucuresti, program de lucru 8h; (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com 1444. Instalatori, cautam coleg cu expe-

rienta in domeniul instalatiilor sanitare si termice, pentru lucrari civile si industriale. Mediu de lucru placut, salariu foarte bun, in functie de experienta. (0724.541.561 rudolf.likker@yahoo.com 1445. Instalatori, electricieni si sudori Firma de instalatii din Bucuresti recruteaza personal calificat in domeniul instalatiilor sanitar, termice, electrice si ventilatii. posturi si de electricieni si sudori lucrari si in tara, 2.700 L; (0758.503.472 office@bellemoon.ro 1446. Instalatori, urgent, pentru ventilatii, instalatii sanitare si termice. Oferim salariu avantajos. Contract de munca pe perioada nederminata. (0722.100.061 office@optim-construction.com 1447. Institutul de sondaje IRSOP, angajam operatori pentru interviuri telefonice. Plata atractiva, contract de prestari servicii, program flexibil, activitate placuta, sediul in zona Universitate. Relatii la tel. (Florina Popescu); (0760.652.289/ 021.315.66.41 office@irsop.ro 1448. Instructor sala fitness. Style Sport Gym angajeaza tanar/tanara, pentru postul de instructor sala fitness, full time, in Complexul Residential Orhideelor 2, Strada Orhideelor 28 M, parter, Chiajna, Ilfov; (0720.822.973 contact@stylesportgym.ro 1449. Intern, ingrijire varstnici, doamna 88 de ani, zona Diham, salariu atractiv, bona copil de 1 an si 7 luni, 10 h/ zi, Crangasi, 1.700 lei, bona, copil 1 an si 6 luni, 8 h/zi, Baneasa, 2.000 lei. Bona, baiat de 1 an si 10 luni, program: 13.00 - 19.00 L - V, Pipera, 1.600 lei; (0764.185.105/ 0764.949.335

1460. JOB. DACA ITI PLACE SA LUCREZI CU OAMENII SI ESTI DISPUS SA DOBANDESTI NOI COMPETENTE ALATURI DE O ECHIPA ENTUZIASTA, VINO IN GASCA ART PRODUCTION. SALARIU INTRE 1.600 SI 3.000 LEI. RELATII LA TELEFON. (0731.141.741/ 0754.616.650 1461. Junior Manager pentru pentru Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/ju nior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro 1462. Junior Marketing Specialist, Dia-

mond Business. We are looking for a colleague, entry level, for the internship program, graduate of state faculty of marketing. Attractive financial package. CV + photo at: adamevediamonds@gmail.com. (0723.133.504 adamevediamonds@gmail.com

1479. Lacatusi si muncitori necalificati societate comerciala angajeaza pentru montaj rafturi metalice industriale. Se ofera cazare in Bucuresti si salariu de la 1500 Lei net (0756.027.406/ 0740.846.371 office@decoraft.ro 1480. Lacatusi si sudori Fabrica de struc-

turi metalice din sectorul 3 angajam lacatusi si sudori CO2. Salariu intre 2.5003.000 lei. Oferim cazare, 2.500 L; (021.345.26.23 vanzari@structurimetalice.ro

1481. Lacatusi si sudori pentru confectii metalice, firma producatoare de containere metalice. Se acorda salariu atractiv si bonuri de masa (0744.304.070 office@lucimet.ro www.lucimet.ro 1482. Lacatusi si sudori, angajez urgent

pentru reabilitare blocuri. Rog seriozitate, ofer salariu atractiv; (0768.303.902

1483. Lacatusi specialisti in tamplarie aluminiu si necalificati, ofer si cazare, angajez; (0771.072.578

angajeaza ingrijitoare copii (responsabile, muncitoare, iubitoare de copii, foarte calme si atente in relatia cu copiii) pentru tura: 10.00-19.00 (pauza de masa 1 ora); (0729.817.413 gradinita_mamisitati@yahoo.com

si spalator vase. Descopera calea cea mai scurta de la candidat la angajat. Angajam ajutor de bucatar si spalatoii vase. Venituri de 1500 ron, program flexibil, colegi faini, mancare buna si oportunitati de invatare; (0744.924.717 cv@lamama.ro

1484. LaRegie angajeaza shaormar 10 12.50 lei/h. Shaormeria LaRegie angajeaza shaormar cu minim o luna experienta in domeniu. Avem diverse ture si de zi si de noapte. Salariul este de 10 - 12.50 lei pe ora. Se ofera si o masa pe zi. 2.500 L; (0774.028.349 voipding@gmail.com

1380. Ingrijitoare cu experienta in gra-

1464. Lacatus sudor cu experienta

1485. Legator sarcina / Manipulant marfa. Prosider International Trading SRL angajeaza Legator sarcina/ Manipulant marfa si Macaragiu pod rulant, depozit Bucuresti, Sector 4. Pentru interviuri: (0742.273.879

1465. Lacatus ajustor confectii metalice numai meseriasi urgent, serios, disciplinat. Carte de munca. Program L-V 8-16: 30. Zona Berceni IMGB, 3.000 L; (0744.516.921

1486. Lenion Style Studio angajeaza pt. salonul din zona Cismigiu, stilist/ protezist/ unghii/ manichiurista. Clientela deja formata. Program o zi cu o zi, pachet atractiv salariu+ comision. Te asteptam in echipa noastra. Pentru mai multe detalii ne poti contacta la nr de telefon: (0726.284.921

dinita, angajam ingrijitoare cu experienta pentru gradinita, zona Dristor, sector 3; (0729.191.221

in confectii metalice, fier forjat, Bragadiru Ilfov, Margelelor (0729.328.136/ 0742.214.310

1381. Ingrijitoare gradinita pentru gra-

dinita particulara, relatii la telefon (0754.041.662

1382. Ingrijitoare gradinita, gradinita particulara angajeaza ingrijitoare copii, varsta maxima este de 45 de ani, Salariu motivant, zona Doamna Ghica, sector 2; (0723.306.856 casutacupitici1@gmail.com

1466. Lacatus confectii metalice abkant ghilotina Angajam lacatus confectii metalice pentru post operator abkant si ghilotina cnc. Sunt necesare cunostintele de citire a desenului tehnic, (0744.654.339 radughita@eurama.ro www.eurama.ro

1383. Ingrijitoare varstnici, bone, mena-

jere, recruteaza si in regim intern Agentia Family Help; (0726.198.429/ 021.340.94.45 office@familyhelp.ro

1467. Lacatus confectii metalice, fabrica

de confectii metalice angajeaza lacatus confectii metalice. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

1384. Ingrijitoare, gradinita particulara sector 1 angajeaza full time ingrijitoarepersoane calme, iubitoare de copii, muncitoare, cu simt de raspundere, serioase (0729.817.413

1468. Lacatus confectii metalice, SKB Prod Systems SRL din Chitila, avand ca obiect de activitate fabricarea masinilor de ridicat si transportat angajaza in vederea lansarii activitatii de productie. 2.500 L; (0740.244.245/ 0740.244.245 danut.dinca@skbs.ro

1385. Ingrijitoare, bucatareasa, educa-

toare angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 petre.robitu@dai.ro

1469. Lacatus constructii metalice, ingrjitori cladiri. SEA angajeaza: Lacatus constructii metalice. Cerinte: interpretarea documentatiei tehnice/ construirea/ montarea/ instalarea diferitelor structuri metalice. Ingrijitor cladiri. Cerinte: asigura curatenia de intretinere zilnica in zonele interiioare/ exterioare ale societatii. Oferim: -pachet salarial (bonuri de masa incluse) si conditii de lucru la nivelul pietei muncii; -formare profesionala. Persoanele interesate sunt invitate sa depuna CV la adresa de email. Site internet: www.sea.ro resurseumane@sea.ro

1386. INGRIJITOR ferma. Doresc sa angajez o persoana serioasa sau o familie pentru a avea grija de o ferma. Ofer cazare, salariu atractiv, seriozitate si sprijin. Colaborez cu persoane serioase si muncitoare. (0722.359.487 1387. Ingrijitor batrani, personal pentru

ingrijire si supraveghere batrani in Bucuresti. Program full-time sau intern. Oferta salariala si conditii de lucru deosebite. Programari interviu telefonic sau trimite CV. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1470. Lacatus mecanic electrician automatist, stivuitorist si sofer mare tonaj pentru societate com. din domeniul moraritului, cu pct. de lucru in loc. Buftea, jud. If. Salariile sunt atractive si cm. (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com

1388. Ingrijitor curte pe termen lung, curatenie, curte, gradina. Ofer cazare + salariu atractiv. Experienta constituie un avantaj, nu trebuie sa consume bauturi alcoolice; (0728.132.900 1389. Ingrijitor imobil, zugraveli, reparatii

electrice/sanitare. Oferim cazare (garsoniera); (0745.830.521 1390. Ingrijitor pentru pensiune canina,

ofer cazare in incinta pensiunii (0726.417.373 cristian.anghel.ccu@gmail.com

1391. Ingrijitor spatii exterioare, RIN

Grand Hotel cauta persoana muncitoare si serioasa pentru: efectuarea curateniei in parcare, in toate spatiile exterioare ale hotelului, colectarea gunoiului, precum si ingrijirea spatiilor verzi (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1392. Ingrijitor vila si gradina, Piata

1471. Lacatus mecanic confectii metalice 1408. Instalator cu experienta pentru

blocuri locuinte Bucuresti, se lucreaza pe PPR. Salariu motivant, cu carte de munca la 8 ore (0768.170.395 1409. Instalator cu experienta permis

cat. B avantaj, contract munca; (0734.874.870

1410. Instalator cu permis de conducere

cat. B, firma de instalatii din Bucuresti, cu experienta pt. instalatii de gaze, termice, sanitare. Carnetul de conducere cat. B reprezinta un avantaj.Telefon: (021.345.55.51 emgazconstruct@yahoo.com

1413. Instalator instalatii ventilatie, anga-

ta particulara zona Drumul Taberei, B-dul Timnisoara; (0720.222.200/ 0723.165.653

program luni-vineri de la 08:00-18:00 cu pauza inclusa. Salariu 2700 Lei. Relatii la telefon (0742.174.041

si necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti. Contract de munca. Salariu 1.800-2.500, 2.000 L; (0722.296.686

1463. La Mama recruteaza ajutor bucatar

1394. Ingrijitori animale pentru ferma de animale din jud. Prahova. Se ofera cazare. Salariu 2.200 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

1373. Ingrijitoare angajeaza gradini-

1424. Instalator, pentru firma constructii,

1442. Instalatori, 15 instalatori calificati

1379. Ingrijitoare copii, gradinita sect 1

1412. Instalator gaze si termice

Crangasi, cautam o pers. cu exp. si recomandari pentru ingrijirea unei bolnave de cancer cerebral (paralizie pe partea dreapta). Activitati: ajutor la baie, pregat si servit masa, curatenie, spalat haine, L-V:8-16 1.800 L; (0724.574.232 isrecruitment.ro@gmail.com

sanitarist si gaze pentru constructii civile si industriale. Pachetul salarial atractiv; (021.201.11.14 fli@fli.ro

1426. Instalator, ajutor instalator pentru

mist salariu motivant. (0722.925.001 mihaela.barzoi63@gmail.com

1393. Ingrijitori animale pentru ferma vaci din jud. Calarasi, ofeirm salariu motivant, 3 mese pe zi si cazare; (0724.872.186

1372. Ingrijire persoana bolnava zona

1423. Instalator, FLI, angajaza instalator

1404. Instalator electrician, sanitar, ter-

1370. Inginer instalatii sanitare termice

ficati firma de instalatii angajeaza: inginer instalatii cu experienta sau fara experienta, instalatori calificati si necalificati, muncitori necalificati care vor sa se califice in meseria de instalator (0731.333.731 office@agv.ro

angajeaza instalator cu experienta in domeniul instalatiilor termice si sanitare, salariul este avantajos si se poate negocia dupa primele 3 luni de activitate, decontam Ratb. (0724.572.026 ginitza58@yahoo.com

sanitare si termice de interior. (0722.657.088 instalatii_sanitare2007@yahoo.com

1403. Instalator cu experienta in instalatii

Domenii, personal pentru familie deosebita. Cerinte: permis conducere cat. B, seriozitate. Program de lucru: 8 ore/zi. Salariul lunar: 1800 lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV. 1.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1371. Inginer, instalatori, muncitori necali-

1422. Instalator, firma autorizata ISCIR,

1425. Instalator, societate angajeaza urgent instalator termice sanitare, gaze, cu/ fara carnet conducere cat. B. Se angajeaza personal cu/ fara experienta si perioada de proba, salariu atractiv si bonusuri (0760.651.226 office.4ctl@gmail.com www.centralaieftina.ro

1369. Inginer comercial instalatii, inginer vanzari in domeniul instalatiilor (incalzire, climatizare), consilere clienti, dimensionare instalatii, alegere echipamente.Magazin Bd. Ferdinand 120, sector 2.www.ivp.ro (021.253.04.88/ 021.252.79.40 ivpinstal@gmail.com

fara experienta, pentru firma instalatii 2.000 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com

1421. Instalator termice si sanitare. Angajez instalator tehno-sanitar. Caut o persoana serioasa, proactiva, onesta, care are experienta in domeniul instalatiilor termo-sanitare. Avantaj cei care detin permis si au cunostinte de electrica, 2.500 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com

1395. Ingrijitori batrani Anglia, Reading SylvianCare Ltd recruteaza ingrijitori adulti pentru a oferi servicii de ingrijire a varstnicilor. Cerinte: engleza, nivel conversational, instruire continua, permis cat. B (07860803664 h-r@sylviancare.co.uk 1396. Inspector de zona si agenti de securitate, cu/fara atestat, pentru obiective din Bucuresti. Societate de paza angajeaza; (021.335.44.91/ 0723.346.264 1397. Inspector ITP Service auto anga-

jam inspector ITP cu experienta, se ofera salariu fix plus procent; (0726.226.622 betautoservice@yahoo.com

1411. Instalator gaze cu experienta, se

ofera carte de munca, bonusuri de performanta, masina si telefon.Salariu de la 2500 lei. 2.500 L; (0765.252.117 sandflo.instal.construct@gmail.com angajam, permis auto cat. B reprezinta un avantaj; (0729.816.840

jam instalatori instalatii ventilatie cu experienta intr-o echipa tanara, dinamica, salariu motivant. Solicitam si oferim seriozitate; (0724.526.106 marcel_maris@yahoo.com 1414. Instalator necalificat sau calificat,

posesor carnet auto categoria B; (0721.253.284

1415. Instalator pentru ventilatie si panouri solare cu sau fara experienta care este apt si dornic sa lucreze instaltii de climatizare si panouri solare. Lucrari in Bucuresti si in tara, se asigura diruna pentru deplasare. Bonusuri. (0723.326.382/ 0723.326.382 robert@ecoven.ro 1416. Instalator sanitar Angajam cu forme legale pe perioada nedeterminata instalator sanitar cu calificare, vechime si experienta in munca. Salariul este de 2000 de lei net. Detalii la tel. Rugam seriozitate; (0787.594.136 1417. Instalator sanitar si electrician si necalificati Firma serioasa angajez instalator sanitar, electrician cu experienta si necalificati in perspectiva specializarii in domeniul instalatiilor, cu carte de munca; (0722.483.937 1418. Instalator sanitar, termice, ofer loc

de munca, pentru firma, cer si ofer seriozitate. (0720.241.826

Instalator sanitare termice, aer conditionat, lucrari in Bucuresti, angajam. Informatii la: (0732.672.654

1419.

1420. Instalator si electrician urgent pen-

tru firma cu experienta in domeniu, cu experienta. Salariu foarte motivant, mediu de lucru foarte placut.Rugam seriozitate. Nr. tel: (0767.243.464 alisoncontruct@yahoo.com

1430. Instalatori si ajutor instalatori san-

1450. Intersnack Romania companei

1431. Instalatori urgent calificati/ necalifi-

cati, pentru sanitare si termice, program de luni - vineri, 8 ore, pentru mai multe detalii sunati; (0733.788.523

multinationala cauta candidati pentru pozitiile de sofer (agent livrari) si maniulant care sa se alature echipei din Tunari- Ilfov. Oferta: salariu motivant, pe masura realizarilor. Asteptam CV-ul la nr. de fax: 0372.734.815 sau email. Relatii la tel. (0730.012.556 hr@intersnack.ro

1432. Instalatori aer conditionat, maga-

1451. Invatatoare pentru after school

itare, termice, aer conditionat, program de lucru 8h, lucrari in Bucuresti (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com

zioner si muncitori necalificati; (021.430.75.75/ 0723.863.649

1433. Instalatori angajam sanitari, instalatori de ventilatie, zugravi si necalificati; (0749.981.165 1434. Instalatori calificati angajam pen-

tru santiere Bucuresti, contract de munca. Salariu atractiv + bonusuri. Posibilitate de incepere imediata, 2.500 L; (0722.296.686 1435. Instalatori experimentati, contract

de munca, salariu motivant, bonuri de masa, se poate oferi cazare. www.brenneka.ro (0756.047.999/ 0756.049.444

1436. Instalatori si electricieni pentru Bucuresti Firma Igna Construct Bucuresti angajeaza instalatori retele termice, sanitare si electricieni pt. santiere in Bucuresti. Carte de munca, salariu 2.000-3.000 lei net. Detalii la tel. (0372.960.645 bucuresti@ignaconstruct.ro

Instalatori si electricieni. Firma constructii recruteaza instalatori si electricieni cu experienta, angajare pe perioada nedeterminata. Se ofera salariu atractiv, se cere seriozitate si bune cunostinte in domeniu. Relatii de luni si pana vineri, intre orele 09.00 si 16.00, la (0731.328.840 1437.

1438. Instalatori si muncitori necalificati

angajez pentru lucrari in tara, ofer cazare si diurna, posibilitate ore suplimentare platite, permis de conducere categ. B constituie avantaj. (0734.477.291 1439. Instalatori si muncitori necalificati pt. societate comerciala, se asigura cazare si masa. Pentru instalatori salariul este 2800 Lei, iar pentru muncitori necalificati salariul este de 1800 Lei (0724.437.424 1440. Instalatori sisteme de incendiu calificati sau cu experienta de minim 2 ani. Salariu incepand cu 2.500 lei. Detalii la nr. de telefon, 2.500 L; (0755.759.999/ 0756.046.396 office@instalatiialternative.ro 1441. Instalatori termice si aer condition-

at full time, instalatori termice sanitare ventilatie si aer conditionat, lucrari zona Bucuresti. Permis auto obligatoriu categoria B. Pachet salarial motivant, se acorda bonusuri de lucrare. 1.800 L; (0767.208.855 contact@greenvent.ro

SC Caloris Group SA, Piata Sudului, str. Berceni 8A, program l - v, program 8 ore. Salariu net 1.600 lei+ bonuri de masa.Decontam naveta (250 lei). 1.600 L; (0722.248.064/ 0722.248.064 sorin.pasat@caloris.ro

1472. Lacatus mecanic in Chitila, urgent

sector 6 (0733.194.605

2 posturi, citeste desenele de executie si fisele tehnice si confectioneaza piese conform specificatilor, polizeaza, grureste, decupeaza, fasoneaza, nituiese, sudeaza si lipeste elementele metalice si executat. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

1452. Invatatoare pentru gradinita sec-

1473. Lacatus operator abkant si ghiloti-

torul 2 (Lizeanu), pers. dinamica, blanda, tanara, comunicativa, cu multa rabdare, apropiata de copii si plina de viata.Cerinte: Absolventa Univ. Stiintele Educatiei (0727.079.884

na, atelier de confectii metalice situat in Bucuresti Sector 3 angajam lacatus confectii metalice operator abkant si ghilotina CNC. (0744.654.439 radughita@eurama.ro

1474. Lacatus sudor, pentru atelier con-

1487. Lent Sor Stlle din Bucuresti angajeaza vanzatoare cu experienta magazin mobila, salariu intre 1.500-2.000 lei; (0727.667.575 1488. Linda Beauty Salon sector 4, angajeaza in conditii avantajoase coafeza, manichiurista, cosmeticiana, cu experienta. Se ofera carte de munca la 8 ore, program flexibil. Detalii la: (0722.440.999 lili_moisa@yahoo.com 1489. Livrator companie multinationala, angajeaza livratori cu autoturism, scuter sau bicicleta proprii. Experienta in domeniul livrarilor si cunoasterea Constantei constituie un avantaj. Salariu 55 Ron/zi (0728.719.676 incatalin30@gmail.com 1490. Livrator pentru companie multina-

tionala, livrator pedestru (pe jos) sau pe masina firmei, pentru livrare Mc Donalds. Salariu de la 70 Lei/zi. (0725.944.517 office.kitcheneto@gmail.com

1491. Livrator pentru pizzerie zona Piata

Romana.Program: luni-vineri 11.0021.00.Salariu: 1500 lei. (0768.797.123 pizzacut.office@gmail.com

1492. Livrator catering pentru firma cater-

ing livrari domiciliu, cu masina personala. Program l-v, 10:30-16:30. Zona Aviatiei. Experienta minim 1 an. CV obligatoriu. (0775.373.949 gheorghedanielaelena@yahoo.com

1493. Livrator cu auto pentru restaurant

italian; (0724.656.784

1494. Livrator cu auto propriu Restaurant

South Burger angajeaza livrator cu masina proprie. Se lucreaza 1/1zi salariu 80 ron pe zi , decont motorina consum 10%. Se ofera o masa gratis, carte de munca, 80 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com 1495. Livrator cu autoturism propriu Doresti sa lucrezi intr-un startup de succes si sa castigi peste 2.500 lei pe luna? Daca ai masina si permis, esti serios si doresti sa muncesti pe bune, contacteaza-ne, (0731.265.022 ionela@caserola.ro 1496. Livrator cu sau fara masina personala, pentru restaurant pizzerie. Salariu 1.300 lei + procent + o masa pe zi. 1.300 L; (0721.720.751 1497. Livrator pentru firma de catering, masina firmei, program full time. Firma de catering este in sectorial 1, in zona Pietei 1 Mai. Pentru detalii la nr de tel. (0734.562.931

1453. Invatatoare calificata after school zona Ghencea, pentru detalii ne puteti contacta la tel. (0731.313.101

fectii metalice, urgent, asiguram cazare pentru provincie. Locatia P-ta 1 Mai. Mai multe detalii, sunati la telefon. (0761.338.033 fierareu@gmail.com

1498. Livrator posesor cat. B cu sau fara

1454. Invatatoare, educatoare Iti doresti respect, un loc de munca stabil, un colectiv minunat si un salatiu pe masura vino la noi, ai mai multe calificari, cu atat mai bine, aplica pe mail, 3.000 L; (0775.323.729 mirela.ionescu35@yahoo.com

1475. Lacatus sudor, SC cu punct de lucru in Voluntari angajeaza lacatus sudor cu experienta in confectii metalice 2.000 L; (072987956 florin.marchidanu@yahoo.com

1499. Livrator scuter/auto Berceni, Jerry's Pizza angajeaza livratori pe scuter/auto pentru locatie din sectorul 4. Program de lucru flexibil, in ture, salariu atractiv, scuterul se ofera pentru transport de la si catre companie, (0729.074.306 dan.baloiu@jerryspizza.ro

1455. Invatatoare. In localitatea Corbeanca, jud. Ilfov, gradinita si scoala particulara angajeaza: invatatoare, educatoare, ingrijitoare, full time si part time. Asiguram transport de la Piata Presei Libere si masa de pranz; (0724.215.832 1456. Invatator afterschool sector 3, zona Titan Afterschool fondat 2009, angajam invatator/ educator. Cerinte: studii pedagogice, experienta in lucrul cu copiii. Cvuri la adresa email, informatii la telefon; (0723.523.721 ramyskids@gmail.com

1476. Lacatusi confectii metalice Italia, comision 0. Oferim seriozitate, cazare, transport, contract italian, angajam urgent; (0761.933.918

masina, pentru restaurant, home delivery, bonus salarial pt. posesori auto. (0744.494.099

1500. Livrator si bucatar de sushi restau-

1477. Lacatusi confectii metalice si vop-

rant japonez, in zona Budapesta, angajeaza livrator si ajutor bucatar sau bucatar de sushi cu experienta in domeniu. Detalii mai multe la interviu (0768.560.600 madalina.jerca@yahoo.com

1478. Lacatusi mecanic si mecanic frig-

1501. Livrator, preparator pizza Dominos angajeaza livratori cu experienta si preparatori pizza fara experienta, pentru zona Pipera, metrou Aurel Vlaicu, program de lucru flexibil.Livrator 1100. Preparator pizza1500 lei. (0721.094.604/ 0733.371.820 pipera@dominos-pizza.ro

sitor industrial pentru firma confectii metalice, salariu atractiv si tichete de masa 15 Lei/zi. Nu sunt necesare deplasari, se lucreaza numai in atelier (0745.041.992 emilgagiu@yahoo.com otehnic, conditii avantajoase, salariu motivat.Mai multe detalii la tel. 2.500 L; (0726.201.101

1457. IT-ist angajeaza Clinica Medicala

Hipocrat 2000; (0735.400.322

1458. Job persoane fara limita de varsta

Companie internationala angajeaza persoane pentru post: agent vanzari, full-time. Activitatea se desfasoara la birou. Salariu fix intre 1500 si 2500 lei, bonusuri de performanta. Rog/ ofer seriozitate, (0754.823.375 cristinarotarue@yahoo.com 1459. Job relatii cu publicul, cerinte: seriozitate si punctualitate, cunostinte operare PC, persoana organizata si cu incredere in sine, cunoasterea limbii engleze la nivel avansat, cunoasterea unei altei limbi straine prezinta un avantaj, spirit de echipa, dorinta constanta de invatare si perfectionare, disponibilitate pentru lucrul in weekend. Rugam CV cu poza pe adresa de e-mail sau sunati la telefon (Victor Bota). (074101943 vctrbota.bota@gmail.com

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE (barbati si femei) Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/14:00-22:00.

Relatii la telefon 0729.925.035

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

18 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1543. Lucrator comercial benzinarie Rompetrol, Benzinarie Rompetrol, situata pe soseaua de Centura intre Popesti Leordeni si Comuna Berceni, la 5 min de statia de Metrou IMGB, angajeaza lucrator comercial; 2.000 L; (031.432.65.78 bucegi_management@yahoo.com 1544. Lucrator comercial Brasov. Efectu-

area activitatii de vanzare a tigarilor electronice si accesoriilor aferente acestora. Respectarea regulilor comerciale de vanzare, ambalarea produselor, incasare si eliberare bon fiscal, 1.200 L; (0749.527.371 ovidiumarin88@yahoo.com 1545. Lucrator comercial Calzedonia,

Intimissimi Angajam lucratori comerciali pentru magazinele Calzedonia, Intimissimi si Tezenis din Bucuresti. Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa de email: futuralenjerie2010@gmail.com, 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com 1546. Lucrator comercial cofetarie pentru

1502. Livrator, sofer pentru pizzerie cu livrare la domiciliu. Toate sectoarele. Mai multe variante de program. Salariu avantajos, benzina decontata, mancare asigurata, contract de munca. Rog seriozitate. (0736.418.923

personal in Bucuresti. Oferim salariu brut incepand cu 2200 lei, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata. Cautam: ajutor bucatar, lucrator bucatar; 1.650 L; (0785.405.645

1503. Livrator/Livratoare, angajam

1522. Lucrator bucatarie, hotelul Shera-

livrator/livratoare pentru pizzerie. Mare parte din livrari sunt la maxim 1km distanta de pizzerie. Auto de la pizzerie , sau propriu. Calea VItan nr170 sector 3; 1504. Livratori pentru pizzarie-restaurant,

cu masina personala. Asiguram program, salariu atractiv, masa, decontam benzina zilnic cu consum de 10 %. 1.400 L; (0729.881.660

1505. Livratori pentru restaurant pizzerie

in Mall Veranda Obor. Conditii avantajoase. (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com

1506. Livratori pentru restaurant zona

Lujerului, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, program flexibil, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 19:00-24:00. 1.600 L; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1507. Livratori Speed Pizza angajeaza livratori pe scuterul firmei cu sau fara experienta in livrari pentru sectorul 6 Cora Lujerului, 1.700 L; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1508. Livratori zona Regie, Grozavesti

pentru pub.Livrarile se fac cu auto si scuter.Cerinte: permis categoria B, A.Se ofera salariu + tips, masina, scuter.Mai multe detalii la telefon. 2.000 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com

1509. Loc de munca Ai terminat liceul si

cauti un loc de munca part time sau full time, experienta nu este necesara. Mediu placut de lucru, locatii centrale. Programeaza un interviu la tel., 2.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 1510. Loc de munca. Cele mai mari comisioane din domeniu, peste 60%. Site-uri noi si trafic garantat. Program optional fara reguli de studio. Gratuit operatii estetice; (0757.367.200 1511. Lucratoare comerciale anga-

jeaza Meda Prod 98 SC, pentru: Cora, Auchan, Carrefour. Responsabilitati: comercializarea produselor Meda (mezeluri), in magazine tip hipermarket la vitrina asistata. Beneficii: salariu + tichete de masa + decont transport. Relatii: (0741.222.465 1512. Lucratocomerciali, agent securitate, casieri part time si full time, receptioner Marfa - Auchan Militari angajeaza cu sau fara experienta/atestat. Se asigura contract de munca pe perioada nedeterminata, 8 h/zi, formare la locul de munca. Vino sa descoperi beneficiile de a face parte din echipa Auchan. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email militari@auchan.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr. (0374.101.324

1521. Lucrator bucatarie, Calif angajeaza

ton angajeaza lucrator bucatarie/ muncitor necalificat pentru spalat vase. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata; (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com 1523. Lucrator bucatarie, pentru Friends

Fub, femeie, sa spele vasele, sa curete legumele. Program 2 zile cu 2 libere. Salariul 1200 lei/luna+tips. 1.200 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com 1524. Lucrator bucatarie, spalator vase,

magazioner, program full time, oferim salariu atractiv, bonuri de masa, program flexibil, contract de munca, bonificatii. Nu necesita experienta. Puteti depune CV-ul pe adresa de e-mail: (0731.317.381/ 0735.213.403 bocanvasilica@gmail.com 1525. Lucrator cafenea pentru o impor-

tanta companie din industria petroliera din Bucuresti. Locatie: Casa Presei Libere. Program: 7:16/ 10:19:00. Cerinte: studii medii, limba engleza nivel conversational 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1526. Lucrator comercial (vanzator) chiosc presa, sector 6; (0731.132.334/ 0721.738.715

1516. LUCRATOR gestionar. Conditie

obligatorie- cunostinte de operare calculator. Experienta in hotelarie constituie un avantaj, (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 1517. Lucrator in bucatarie si spala-

tor vase (femei), in zona Baneasa; (0720.830.340

1518. Lucrator magazin online incaltam-

inte-imbracaminte, zona XXL, Pantelimon, nefumator(e), domiciliu in zona, program lv 9:00-17:00, o sambata da, una nu, 9:00 14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatoru, 1.600 L; (0721.897.031 soare.marillena13@yahoo.com 1519. Lucrator bucatarie si personal curatenie. Restaurantul Hard Rock Cafe angajeaza Lucrator bucatarie, Spalator vase si personal pentru curatenie. Program: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana. Beneficii: masa de personal. (0751.190.479/ 0751.190.483 eliza.bourceanu@hardrockcafe.ro 1520. Lucrator bucatarie, ajutor bucataresa pt. Sis Kebap, Pipera metrou, 1.600 L; (0722.193.100

pentru magazinul alimentar Godac, zona Calea Giulesti; (021.220.28.54 1549. Lucrator comercial florarie, person-

al pentru un magazin specializat in vanzarea de flori si plante decorative. Experienta in vanzari reprezinta un avantaj. Se lucreaza in ture de 6 ore. Un weekend liber unul lucrat. 1.500 L; (0765.336.780 heavenflowers22@gmail.com 1550. Lucrator comercial Hypermarket

Militari, angajam 8 lucratori comerciali zona Militari. Asezarea pe raft a produselor; Etichetarea preturilor la raft si a afiselor in incinta unui hypermarket.8 ore/zi 5 zile 2libere 1500 lei net; 1.500 L; (0735.564.699 1551. Lucrator comercial mall Baneasa,

Salariu atractiv, mediu de lucru foarte foarte placut, angajam personal cu experienta pentru magazin hainute copii. Program 12/24 teambuildinguri, bonusuri si bonuri de masa, 1 L; (0726.182.571 office@annebebe.ro

1564. Lucrator comercial, D&P Parfumum, angajeaza, pentru standurile de parfumuri D&P, situate in sectoarele: 3, 4 si 5. Experienta nu este necesara. 1.300 L; (0743.112.340 mogosanu_marian@yahoo.com 1565. Lucrator comercial, femeie

sau barbat, in cadrul depozitului magazinului de haine second-hand Monda. Punctul de lucru zona Republica (Sos. Dudesti Pantelimon). Cerem seriozitate, 1.500 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com 1566. Lucrator comercial, persoana dornica de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un cv la adresa de mail. ilikeoutlet.ro (0733.944.964 cv@ilikeoutlet.ro 1567. Lucrator comercial, SC Ning Tao Impex SRL angajeaza lucrator comercial si manipulant marfuri. Relatii la: (0799.739.526 1568. Lucrator comercial, sef tura, casier, Shop&Go Gara Obor, relatii la tel. (0786.327.577 1569. Lucrator comercial, casier pentru magazin Shop&GO (Mega Image) in zona Bucur Obor. Program flexibil. Salariu 1400 lei. Detalii la interviu, 1.400 L; (0767.655.834 1570. Lucrator comercial, casier,

Shop&Go zona Eroilor, relatii la telefon (0733.503.212

ducere categoria B. Sarcini: asezare marfa,procesare comenzi, distributie comenzi catre magazine.Va rugam sa trimiteti email office@cadouridiversity.ro 1581. Lucrator depozit Fruteria cauta o

persoana care sa ne ajute la ambalarea, sortarea ?i manevrarea lazilor cu fructe. Depozitul este in zona Militari. Program de duminica pana joi, salariu 1500 lei. Contact, 1.500 L; (0720.157.371 1582. Lucrator depozit gresie si faianta

situat in str. Valea Cascadelor, sector 6, salariu atractiv. Pentru detalii (0745.020.505 1583. Lucrator depozit pentru depozit farmaceutic situat in Ciorogarla. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: (0725.350.496 1584. Lucrator depozit pentru firma de distributie materiale de constructii, termice si sanitare. Se cauta persoana dinamica si onesta. Salariu atractiv + bonuri. 1.400 L; (0757.085.217 office@roplast-instal.ro 1585. Lucrator depozit pentru incarcat/ descarcat marfa, aranjat, pregatire comenzi, etichetat (0762.696.267 terridgl@yahoo.com 1586. Lucrator depozit program de lucru L-V: 09-17 S: 09-14. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Pentru detalii va rugam sa ne contactati direct la telefon. Complex Doraly Afumati, 1.700 L; (0766.667.972 office@elbowstore.ro 1587. Lucrator depozit - Stivuitorist

Angajam personal pentru manipulare si gestiune marfa. Abilitati: persoana tehnica, permis auto categoria B, experienta in gestiune marfa depozit. Locatie: Bucuresti, sector 6, str Preciziei. 2.200 L; (0758.233.351 cretupetrisor@yahoo.com 1588. Lucrator depozit - verificator Zona

Pantelimon - Catelu. Persoana tanara, muncitoare, nu fumeaza, nu consuma alcool. Verifica si pregateste marfa. Angajare cu Contract de Munca. Sunati, trimiteti CV pe email pentru interviu, 2.400 L; (0722.317.109 vetro@vetro.ro

1597. Lucrator gestionar depozit Austria

Card companie ce activeaza in domeniul producerii si personalizarii cardurilor bancare angajeaza lucrator gestionar. Se ofera pachet salarial atractiv, bonuri de masa si transport decontat, (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro 1598. Lucrator gratar, rotisor, friteuza angajeaza fast food, salariu 1.700 ron ; (0734.225.024 1599. Lucrator in depozit pentru pregatire comenzi, preferabil cu carnet de motostivuitorist angajeaza Firma de import, productie si distributie detergenti. Asteptam CV la e-mail. Persoanele selectate vor fi chemate la interviu. diradjunct@ponsro.com 1600. Lucrator mobila/confectioner pal melaminat. Angajam lucrator mobila/confectioner pal melaminat.Salariu 1800 lei netProgram Luni-vineriTelefon:0745030754 (0745.030.754 nidamobcom@yahoo.com 1601. Lucrator pentru depozit cu permis auto. Pregatirea coletelor (30 kg) pt livrare, aranjarea produselor in depozit, descarcat, incarcat marfa, program de zi de luni vineri, Expo Market Doraly. Afumati, Ilfov. CV pe email 1.800 L; contact@frameworks.ro 1602. Lucrator productie publicitara Unlimited Communications, firma de productie publicitara angajeaza lucrator in atelier pentru productie publicitara, experienta minim 3 ani in montaje, demontaje, casete luminoase, standuri, colantari; (0726.570.844 office@unltdcommunications.com 1603. Lucrator productie publicitara, metrou C.Georgian cautam tanar serios, responsabil, dinamic, atitudine pozitiva, dorinta de munca, cunostinte pc, fara experienta, pentru realizarare de finisaje in domeniul productiei publicitare (0744.484.677 carmen.staiu@copyprint.ro

(0767.655.834

1529. Lucrator comercial Daca vrei sa

faci parte din echipa noastra, hai si tu.Angajam lucrator comercial cu minim experienta in floarie.Detalii la tel.: (0745.765.453

1604. Lucrator sala Bingo pentru club Bingo Chez Gabi, barman (fara experienta). Va asteptam cu cv-urile in bd. Iuliu Maniu, nr. 11 (zona Apaca) in zilele de luni, marti, miercuri si sambata dupa ora 17:00. robert.donciu@yahoo.com

1530. Lucrator comercial Firma decoratiuni interioare, program de lucru 8-17 de luni pana vineri, pauza de masa, salariu atractiv, bonuri de masa, ore suplimentare platite; (0721.215.555 office@sephora.com.ro 1531. Lucrator comercial magazin alimentar sector 5 (0724.568.037

1605. Lucrator servicii funerare pentru magazinul de servicii funerare Colosseum din Bd. Ghencea nr. 12, cu permis auto. Persoana de contact Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

1532. Lucrator comercial magazin haine

1606. Lucrator site online. Zona Fundeni,

sh Foisor. Iti place sa lucrezi cu oamenii, articolele de imbracaminte te pasioneaza si esti o persoana comunicativa?Te asteptam in echipa!CV la alina_veliscu@yahoo.com, (0733.205.805 Alina_veliscu@yahoo.com

magazin online incaltaminte, Fundeni, domiciliu in zona, program l-v 9:00-17:00, o sambata da, una nu program 9:00 - 14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul. Salariu pt. inceput 1600 ron; 1.600 L; (0721.897.031 soare.marillena13@yahoo.com

1533. Lucrator comercial pentru lant de magazine ce activeaza in domeniul fashion, cu experienta. Program flexibil, mediu de lucru placut, bonusuri si target din vanzari, sansa de a promova rapid. Spor. (0733.944.964 cv@ilikeoutlet.ro

1607. Lucrator sortator deseuri reci-

1535. Lucrator comercial pentru magazin zona Balotesti. Se ofera salariu atractiv, program 8 h, weekend liber. Relatii la telefon: (0751.051.955

duse congelate, sector 2, descarcare si incarcare marfa. Preluarea comenzilor si servirea clientilor. Program L-V 5,30-14.30; S 5,30-12.00, 1.600 L; (0745.472.470

1548. Lucrator comercial cu experienta

1563. Lucrator comercial, cautam tineri sa lucreze intr-o rulota langa metrou Pipera. Program luni-vineri 7:00-15:30, carte de munca. Sarcini: facut sandwichuri, cookies, registru de casa, facturi 1.400 L; (0741.972.053 bagels@sunday.ro

1580. Lucrator depozit cu permis de con-

1528. Lucrator comercial cu experienta

1514. LUCRATOR comercial, femeie sau

1515. LUCRATOR depozit en-gross pro-

un important lant de cofetarii din Bucuresti. Locatie: Plaza Romania, Calea Dorobanti, Mall Vitan. Program: 2 schimburi. Nu necesita experienta in domeniu, 1.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1562. Lucrator comercial, Auchan Drumul Taberei (gastro, auto-brico, electrocasnice) alimenteaza rafturile cu produse, pune etichete cu pret, program 2 ture, 6.00-14.00; 14.00-22.00, salariu, bonuri, prime, (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro

1579. Lucrator depozit angajam, pentru manipulare si gestiune marfa. Cunostinte suplimentare: lacatuserie si sudura, indemanare scule electrice, indemanare transpalete marfa, permis auto B, zona Militari, str. Preciziei; 2.200 L; (0758.233.351 cretupetrisor@yahoo.com

tor comercial Shop and Go Piata Iancului. Program full time. Pentru detalii contactatima telefonic. (0764.371.925 megalimes@gmail.com

1534. Lucrator comercial pentru magazin

barbat, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (punct de lucru zona Salajan, Bd. Theodor Pallady). Cerem seriozitate, 1.500 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com

1547. Lucrator comercial cofetarie pentru

pentru Pet Shop, zona Colentina, Complex Rose Garden, sector 2; (0740.205.033

1527. Lucrator comercial angajez lucra-

1513. LUCRATOR comercial pentru mag-

azin Shop&Go in zona Vitan. Oferim salariu + bonuri de masa si bonusuri de performanta. Solicitam seriozitate si implicare; (0735.182.686 musofilos@yahoo.com

un important lant de cofetarii din Bucuresti. Locatie: Plaza Romania, Calea Dorobanti, Mall Vitan. Program: 2 schimburi.Nu necesita experienta in domeniu, 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1561. Lucrator comercial, angajam

clabile, angajeaza in urma concursului de preselectie organizat de RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA, pentru punctul de lucru Chitila, Str. Oxigenului nr. 3 -5, zona Chitila, Buftea, Mogosoaia. Condi?ii minime: - studii elementare, - vechime minima in munca 1 an, - cazier judiciar fara mentiuni, - experienta in activitatea de sortare/ balotare materiale reciclabile constituie un avantaj. Bonusuri si beneficii: - salariul de baza lunar brut este de 1.450 lei + tichete de masa. Relatii suplimentare la tel. 021/407.32.00 int. 123 / 124, 021/407.32.24. Persoane de contact: Tesula Valerica la Comp. Resurse Umane din Bld. Tudor Vladimirescu nr. 35, sector 5, Petre Florian - Alexandru la Garaj Timisoara din Bld. Timisoara nr.10 -12, sector 6, 1.450 L; (021.407.32.00/ 021.407.32.24

de incaltaminte. Oferim salariu atractiv+comision din vanzari. Relatii la nr. de telefon; 1.400 L; (0775.581.438

1536. Lucrator comercial pentru o insula in mall Promenada ce ofera produse si servicii de ambalare cadouri. Programul este flexibil, part-time sau full time; (0742.225.406 luizaa.apostu@gmail.com 1537. Lucrator comercial pentru Shop &

Go Mega Image, sector 6, cartier Militari, program in ture, echipa tanara, oferim seriozitate si stabilitate, bonus de performanta 1.400 L; (0722.323.331 secareanu.gabriel@gmail.com 1538. Lucrator comercial pentru super-

market. 1.600 L; (0725.145.552

1539. Lucrator comercial Producator

mezeluri angajeaza lucrator comercial in mai multe zone din Bucuresti; 1540. Lucrator comercial restaurant -

fastfood 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator la linia de servire si comercial. Salariu motivant. Asteptam cv-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail, (0721.157.766 bucuresti@treif.ro 1541. Lucrator comercial Shop&GO,

Calea Giulesti 113. 1.400 L; (0799.731.450 sg_caleagiulesti113@mega-image.ro 1542. Lucrator comercial Auchan Militari,

cu sau fara experienta pentru Auchan Militari. Program de lucru 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana cu 2 zile libere, in 2 schimburi Salariu net 1.500 lei, 1.500 L; (0756.151.857

1552. Lucrator comercial Militari, anga-

jam lucratori comerciali pt hypermarket. Asezarea pe raft a produselor. Etichetare de pret la raft, program 8ore / zi 5 zile pe saptamana, 2 zile libere 2 schimburi. Salariul 1500 net; 1.500 L; (0756.151.857 1553. Lucrator comercial panificatie Berceni, persoane cu varsta minima de 18 ani pt. aprovizionarea magazinelor zona Berceni cu produse de panificatie, 1 singur furnizor. Salariul 1450 lei net/program 8 ore/zi, l-v, detalii la tel. 1.450 L; (0756.154.621 1554. Lucrator comercial pentru magazin

Shop&Go Mega Image in Otopeni. Salariu atractiv si bonusuri in functie de performante 1.400 L; (0722.162.052 roxana.crac@darco.ro 1555. Lucrator comercial Ruta Mobila Berceni Angajam zona Berceni pentru aprovizionarea, aranjarea produselor de papetarie la raft in magazine, 8 ore l-v. Salariu 1.450 net. Minim 18 ani persoana serioasa si punctuala. Pt detalii sunati, 1.450 L; (0756.154.621

1556. Lucrator comercial sector 6, pentru

Hypermarket zona Militari.Program 8 h/zi , 2 libere pe saptamana, 2 schimburi. Salariu motivant. (0756.154.619 Catalin.ungureanu@trade-marketing.ro 1557. Lucrator comercial serios, zona

Colentina, Mercury360 angajeaza merchandiser pe ruta mobila, Carrefour Colentina si Carrefour Veranda, program luni-vineri, 8h/zi, sambata si duminica liber, pachet salarial atractiv, bonuri de masa de 15 Lei (0723.586.796/ 0726.166.998 stefan.braileanu@mercury360.ro 1558. Lucrator comercial si casier, pentru

magazinul Shop&Go sector 2, 3 si 5 langa metrou, nu exista limita de varsta, salariu atractiv, bonusuri, program in ture, flexibil, posibilitate de avansare. 1.300 L; (0761.629.878

1559. Lucrator comercial supermarket LivrariRegie LivrariRegie angajeaza lucrator comercial cu carte de munca. Program: 2 zile da si 2 libere 08 - 20- 1400 lei, si de Du - Jo 20:00 - 02:00- 1150 lei. Se mai ofera diverse bonusuri. 1.400 L; (0774.028.349 1560. Lucrator comercial, angajam lucra-

tor comercial pentru magazin comercial Shop&go zona Foisorul de foc. Experienta nu este necesara dar prezinta avantaj. Salariu 1600 ron, cerem si oferim seriozitate; (0734.712.875/ 0743.470.948 pitulice_radu@yahoo.com

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

LUCRATOR COMERCIAL, CASIERI- AUCHAN MILITARI, PROGRAM FULL-TIME, 8 H/ZI, CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA. CV-URILE POT FI TRIMISE PE ADRESA DE E-MAIL SAU DEPUSE LA SERVICIUL CLIENTI DIN INCINTA MAGAZINULUI. INFORMATII POT FI OBTINUTE LA NR. TELEFON. TE ASTEPTAM IN ECHIPA NOASTRA; (0374.101.324 RECRUTAREMI@AUCHAN.RO 1571.

1572. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 1.700 L; (0726.718.768 1573. Lucrator comercial, sofer categoria

B, pentru societate cu sediul in Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina). Asteptam CV pe adresa de e-mail. Tel: (0374.087.467 personal@hsl.ro 1574. Lucrator comercial, vanzator, vanzatoare cu sau fara experienta pentru market situat pe soseaua Giurgiului, salariu atractiv, carte de munca. Program in ture non stop, 10 libere pe luna (0765.506.066/ 0723.639.444 1575. Lucrator comercial. City Outlet

angajeaza o doamna sau domnisoara pasionata de moda pentru postul de lucrator comercial in magazinul din complexul comercial Rahova II. Detalii la numarul de telefon; (0720.021.068 1576. Lucrator comercial. Fast Food, super falafel angajeaza lucrator comercial/ preparator sandwich. Cautam persoane serioase, sociabile, orientate catre client, cu spirit de initiativa si dinamice; (0726.691.007 1577. Lucrator comercial. Market angajeaza lucrator comercial pt. aranjat marfa in rafturi, conditii foarte bune, salariu foarte bun, zona sector 2, Sos. Colentina, 1.600 L; (0721.616.618 1578. Lucrator depozit angajam pentru manipulare si gestiune marfa. Permis auto B, zona Militari, str. Preciziei; 2.200 L; (0758.233.351 cretupetrisor@yahoo.com

1589. Lucrator depozit Bucuresti. Dis-

tribuitor produse papetarie si birotica angajeaza lucrator depozit, in Sema Parc, langa metroul Petrache Poenaru. Cerinte: persoana fara antecedente penale, studii medii, pentru descarcarea si receptia marfurilor, aranjarea pe rafturi, pregatirea si ambalarea comenzilor, inventarierea marfurilor. Beneficii: contract de munca pe perioada nedeterminata, program de lucru luni-vineri, in timpul zilei. Pentru interviu: trimiteti CV-ul la adresa de e-mail, fax: 021.318.39.45 sau sunati la telefoanele: (021.318.39.44/ 031.423.03.40 pisaidiana@papetti.ro 1590. Lucrator depozit Chitila, esti in cautarea unui loc de munca stabil si sigur? Depozitul Dona. Logistica angajeaza lucratori in depozit. Asteptam CV-ul tau la adresa: (0731.799.557 recrutare@farmaciiledona.ro 1591. Lucrator depozit farmaceutic Chiti-

la pentru Farmexpert, pregatire comenzi, receptie si verificare marfa. Se asigura transport din zona Lujerului, tichete masa, salariu motivant si decont transport. Program luni-vineri. (0741.053.601 cristina.nita@farmexpert.ro 1592. Lucrator depozit Jilava, cerinte:

descarcarea marfurilor si receptia acestora, aranjarea lor pe rafturi, pregatirea comenzilor (impachetare/predare la curier) Depozitul este in Jilava, str. Ana Ipatescu. (0751.281.140 cristi.florea@carpartstuning.com

1608. Lucrator vase AFI Palace Cotroceni, Wasabi Running Sushi din Afi Palace Cotroceni angajeaza lucrator vase cu sau fara experienta. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu: 1200 Lei + 200 Lei bonuri de masa si tips zilnic: 15-30lei 1.600 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com 1609. LUCRATORI comerciali/ merchan-

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trademarketing.ro 1610. Lucratori in depozit, program de lucru in 2 ture, relatii la; (0732.672.654 1611. Lucratori SC Almi International, fabrica de incaltaminte, angajeaza lucratori pentru urmatoarele operatii: croitor piele, lucrator masina de cusut 1 sau 2 ace, muncitor necalificat. Contact, (0722.307.783 1612. Lucratori bucatarie firma de cater-

ing din Bucuresti (zona Gara de Nord) angajeaza lucratori bucatarie. Se ofera carte de munca,echipament de protectie, salariu negociabil in functiie de experienta. Program 8:00-17:00; (0728.971.847/ 031.422.10.68 office@urbanfoodcatering.ro

1613. Lucratori comerciali angajez pentru Subway Alexandriei din Rahova. Salariul minim este de 1400 Lei, bonus in functie de performanta, posibilitate de avansare (0729.931.401/ 0786.722.464 madalina@plach.ro 1614. Lucratori comerciali personal cu sau fara experienta, salariul 1500 lei in mana, contract de munca din prima zi 2.000 L; (0764.231.514 Nicu.paunescu@sterlingcruise.eu 1615. Lucratori comerciali manipulare, ambalare, Suntem un colectiv vesel si dinamic si vrem sa completam echipa cu lucratori comerciali ambalare/ manipulare, program 8-17, salariu de la 1850, zona metrou Republica. Detalii la tel., 1.850 L; (0737.212.718 loredana.vreja@boutiquecadeaux.ro 1616. Lucratori comerciali Mega Image Shop&Go cu sau fara experienta. Mag este in Chiajna. Se lucreaza in ture de 8h. Atmosfera placuta. Se ofera bonuri de masa, salariu,1500 lei. Tel: 1.500 L; (0732.752.011 Gabrielaesparza9@yahoo.com 1617. Lucratori comerciali patiserii Cau-

tam personal cu studii medii, pentru o viitoare retea de patiserii apartinand unei bine cunoscute companii din sectorul Horeca, ĂŽn orasul Bucuresti. Relatii la tel., 1.600 L; (0722.206.637 iulian.lorenzo.fulger@gmail.com 1618. Lucratori comerciali si manipulanti

marfa, salariu 1600 lei in mana la care se adauga carnetul de munca.Program de 8 ore, in ture.Nu este necesara experienta si nu conteaza varsta.Se lucreaza cu legume-fructe. 1.600 L; (0724.591.407 t.cristinaroxana@yahoo.com 1619. Lucratori comerciali, magazin in

parc I.O.R.; (0764.344.632

1620. Lucratori comerciali, magazin Shop & Go situat in zona Kaufland, Mihai Bravu sectorul 3. Programul 8 ore, doua zile libere pe saptamana, ore suplimentare platite, transport asigurat tura doi. 1.400 L; (0723.322.090 mroswita@yahoo.com 1621. Lucratori comerciali, muncitori necalificati Angajam lucratori comerciali alimentatie publica, sofer livrare, muncitori necalificati, pentru cantina/ restaurant zona Aviatiei-Pipera. Va asteptam l-j, orele 1017; (0724.460.965/ 0724.343.305/ 0723.746.208 office@smartbistro.ro 1622. Lucratori depozit (picker, gestionari), salariu atractiv, 1.400 lei + bonuri de masa; (0731.777.735 1623. Lucratori depozit Card Group Romania International angajeaza lucratori depozit pentru punctul de lucru din Sos Berceni, nr 104 H. Program intre 8-17, decontare transport in comun, contract pe perioada nedeterminata. Salariu 1.500 NET plus tichete de masa. Informatii la (0742.102.101/ 0749.212.003 1624. Lucratori depozit pt etichetare, pregatire comenzi. Salariu 1.500 lei net+bonuri masa+overtime platit dublu. Transport asigurat de la Metrou Preciziei/Pacii. Program de lucru L-V,8:3017. Locatia: zona Kika-Hornbach Militari; 1.720 L; (0722.508.408 office@nmcromania.ro 1625. Lucratori in bucatarie, casier sec-

tor 6-2, colegi pentru posturile mentionate cu experienta. Program: LV 10:15-20:45, salariu net 2000 + alte beneficii. Contract pe perioada nedeterminata 2.000 L; (0749.608.510 1626. Lucratori in liniara. Confectii textile

angajam lucratori in liniara, oferim c.m., concediu platit, bonus de performanta, asiguram transport, sal. negociabil; (0743.697.247 1627. Lucratori pentru depozit farmaceu-

tic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496 1628. Lucratori tamplarie, tineri necalificati si lucratori calificati pentru lucrari de montaj tamplarie din aluminiu si pvc. Oferim salariu atractiv. Relatii la telefon. (021.256.01.01 office@fenster.ro 1629. Lucratori. Companie cu peste 24 ani de experienta pe piata angajeaza: lucratori receptie marfa, incarcare/ descarcare, stivuitorist, cu atestat. Program in ture saptamanale L-V 07.00- 15.00/ 12.0021.00/ 21.00- 07.00. Beneficii: salariu incepand de la 1.500 lei+ tichete de masa (300 lei) decontare transport. Personal curatenie birouri, program L-V 15.0021.00, locatia este Pipera- Tunari. Cautam persoane serioase si muncitoare. Interviu si detalii la nr. de tel. (0724.567.576/ 021.528.18.59 1630. Lycamobile angajeaza promoteri

agenti vanzari. Program full time. Contact Ilie Marius. Salariu brut 2.800 L; (0701.535.723 1631. Macaragiu pod rulant relatii la tele-

fon. (0734.735.067/ 0734.735.066

1632. Macaragiu, pentru firma de con-

structii, cu experienta si permis cat. B, locul de munca se afla in judetul Brasov,2500 lei. 2.500 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

1593. Lucrator depozit, firma Soliton Computers - Bucuresti (sediu Sema Parc) angajeaza lucrator in depozit (incarcaredescarcare, coletare, gestionare curierat etc).Program de lucru 9:30-17:30.Salariu negociabil. (0735.388.388 camelia.soliton@gmail.com 1594. Lucrator depozit, societate produ-

catoare detergenti lichizi(sect.2), angajam lucratori depozit pentru etichetare/ ambalare/ pregatire comenzi/incarcare, descarcare marfuri. Detalii la tel: 0212550023 sau 0745144033; 1595. Lucrator fast-food cu experienta.

Salariu atractiv. Zona metrou Dimitrie Leonida. (0729.144.496 getaivan@yahoo.com 1596. Lucrator finisare productie publicitara, firma productie publicitara angajeaza muncitor finisare materiale publicitare (banner, mesh, laminare autocolant, colantari diverse),Salariu: 1400-2000 Lei (in functie de experienta), program L-V 2.000 L; (0728.976.056 office_starprint@mail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

18 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1680. Manichiurista, coafeza, salon Bucur Obor, cu experienta. Ofer salariu fix sau procent + carte de munca; (0745.280.495 1681. Manichiurista, hairstylist, coafeza cu experienta. Curly Salon situat Bulevardul Unirii sector 3 angajeaza manichiurista, hairstylist/coafeza cu experienta, necesar aptitudini de frizerie, 1/1 zi, carte de munca, salariu atractiv, duminica inchis, (0732.163.316/ 0732.163.316 liliana.dachin@cleverkids.ro 1682. Manichiurista, maseuza. Angajam manichiurista cu experienta si maseuza la Salon Green Day Spa sector 5 si 6, vad format; (0747.639.790 1683. Manichiurista, pedichiurista salon

Drumul Taberei angajeaza manichiurista pedichiurista cu carte de munca pe 8 ore si comision 50 %, (0722.325.546

1633. Macaragiu, Militari, salariu brut 4.053 lei, salariu net 3.100 lei (2785 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, 8h + 1h suplimentara, 8-18, autorizatie tip grupa E, macara turn, lu-vi; 4.053 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1634. Macelar Angajez foarte urgent macelar cu experienta si foarte serios in zona Titan, Fizicienilor. Relatii la tel.; (0722.359.449 ilie_lixandru@yahoo.com 1635. Macelar pentru magazin carne

sector 5, relatii la nr. ; (0722.200.800 1636. Macelar pentru restaurant Calea Floreasca isi mareste echipa, cu minim 2 ani experienta. Salariu atractiv, tips. Daca doresti sa te alaturi echipei, trimite un cv pe adresa de email. (021.313.45.85 office@vacamuuu.com

1654. Manager. Call center needs

manager+ telemarketers. Make 1.500- 2.000 euro/ monthly. Call; (0733.518.665 sender33433@gmail.com

1655. Manichiurista -pedichiurista, frizer+ frizerita, sos. Colentina la depou, salon Bon Boriass; (0740.316.621 1656. Manichiurista /pedichiurista/ stilist/ protezist pentru salon de infrumutesare Lumieux Beauty, zona Baneasa-Sisesti; (0722.388.188/ 0724.732.956 1657. Manichiurista cu experien?a pen-

tru salon in Drumul Taberei, cu vad format, conditii avantajoase (0722.609.552 1658. Manichiurista cu experienta

angajam; (0766.527.180

1659. Manichiurista cu experienta manichiura simpla si semipermanenta, pedichiura clasica si semi, salon zona 1 mai -Turda, salariu fix si comision carte de munca 8 h, 2.000 L; (0732.416.777

MACELAR - AUCHAN MILITARI, PROGRAM FULL-TIME, 8 H/ZI, CONTRACT DE MUNCA PE pedichiurista pentru PERIOADA NEDETERMINATA. CV- 1660. Manichiurista gel, oja semipermanenta, manichiuURILE POT FI TRIMISE PE ADRESA unghii ra - pedichiura clasica, experienta minim 2 ani, sector 2, Bucuresti (0723.529.371 DE E-MAIL SAU DEPUSE LA SERVICIUL CLIENTI DIN INCINTA MAGAZ- 1661. Manichiurista pentru salon infrulocatiile din Timpuri Noi si MiliINULUI. INFORMATII POT FI OBT- musetare, tari. Oferim pachet salarial motivant si INUTE LA NR. TELEFON. TE ASTEPseminarii de perfectionare. (0723.383.315 TAM IN ECHIPA NOASTRA; (0374.101.324 1662. Manichiurista pentru RECRUTAREMI@AUCHAN.RO salon zona Chisinau, salariu 1637.

1638. Macelar Hala productie sector 3, Cerinte: bune cunostinte despre tipuri si produse din carne, bune cunostinte despre normele de igiena. Program de lucru de 8 ore, salariu net 1600 + tichete de masa (0737.199.016 hr.dristorkebab@gmail.com 1639. Macelar si ajutor de macelar si vanzatoare pt macelarie la butuc in piata Berceni Oltenita.Salariu atractiv si program flexibil, rog seriozitate; (0723.417.528 1640. Macelar si ajutor macelar pentru

magazin macelarie; (0760.124.090/ 0733.421.012

1641. Macelar si vanzatoare pentru mag-

azin macelarie; (0760.124.090

1642. Magaziner materiale constructii SC

Magnum Expert Building SRL (0728.106.312 magnum.expert.building@gmail.com

1643. Magazioner Gestionar magazie

alimentatie publica. Informatii la telefon; (0722.718.831 cuptorulculemne@yahoo.com

1644. Maistri electricieni, pentru societate

care executa instalatii electrice pentru constructii, salariul porneste de la 2000 Lei in functie de experienta fiecaruia, relatii la tel., (0726.485.671 1645. Maistru atelier confectii metalice,

zona IMGB, 2.200 L; (0744.516.921

Manager cu experienta (bun gospodar, energic), bucatari, ospatari, PR, grataragiu pt. restaurant romanesc sector 2; (0740.665.577

1646.

1647. Manager cu experienta in domeniu

(eventual cu participare la cursurile ADOM) pentru clinica stomatologica Identis. Asteptam CV-ul dvs insotit de poza pe email office@identis.ro 1648. Manager proiect si manager

imbunatatire procese, pentru SC EPRS.RO SRL. Cv la e-mail: bogdan.zainea@netafim.com.ro

1649. Manager restaurant cu echipa, bucatari, ospatari, barmani, pentru restaurant Casa de Piatra, Branesti, Pustnicul, experienta, masina personala. Disponibil imediat.1000 euro net. Sms orice ora si revin cu telefon. 1.000 {; (0767.079.463 1650. Manager transport marfa, societate

de productie mase plastice angajeza in conditii avantajoase pentru 2 camioane. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com

Manager, administrator, magazioner, piar organizator evenimente pentru complex restaurant, club, cafenea, piscina, zona Floreasca, sector 2; 650 {; (0740.665.577/ 0760.091.819 1651.

Manager, asistent manager, org. evenimente, PR, barman, ospatar, picoli grataragiu pentru club restaurant. Pentru provincie oferim cazare; (0737.710.889

1652.

Manager, bucatar, ajutor bucatar, femeie de serviciu, receptioner hotel, contabil primar; (0741.131.186/ 0737.252.056 1653.

1.800 - 2.500 L si frizer/ frizerita, salariu 1.800 2.500 L; (0760.920.948 Manichiurista pt. salon deschis de 20 ani, conditii avantajoase; (0764.692.929

1663.

1664. Manichiurista se ofera contract

de munca, salariu fix 1500 Lei, program 1/1 zi, duminica liber, sector 4. Rog si ofer seriozitate 1.500 L; (0763.156.363

1684. Manichiurista, pedichiurista, coafeza vrem sa ne marim echipa. Angajam manichiurista, pedichiurista, cu specializare si in unghii false si coafeza cu experienta pentru salon situat in zona Militari, Veteranilor. (0725.933.717 1685. Manichiurista, tehnician unghii cu

experienta, oferim salariu de 1.700+ carte de munca 8 ore. Program o zi cu o zi, zona Straja (salon cu vad), nu se opresc bani pe materiale. www.salonhema.ro . (0766.663.406 1686. Manichiurista, tehnician unghii false pt. Saloanele Magic, conditii deosebite, salariu fix/ procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite 3.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro 1687. Manichiurista, tehnician unghii

false, salon situat in sec. 4 (Aparatorii Patriei). Program o zi cu o zi, carte de munca, salariu fix + procent. 1 L; (0767.126.874 Isac_vica@yahoo.com 1688. Manichiurista- pedichiurista cu experienta, carte de munca si salariu atractiv, salon central. Pt. detalii sunati la: (0726.781.766 1689. Manichiurista- pedichiurista, coafeza si cosmeticiana (acceptam si echipa). Salon cu vechime 15 ani, clientela formata, carte de munca, 8 ore, salariu fix garantat+ comision; (0768.652.703/ 0723.574.326 1690. Manichiurista. Salon angajeaza manichiurista unghii tehnice, coafeza, frizer, zona Pantelimon Orange; (0743.491.252 1691. Manichiurista. sectorul 3, Titan,

zona metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, concediu platit. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung. (0774.430.738 scifi_ds@yahoo.com 1692. Manichiuriste, Coafeza Frizer. Salonul de lux Alizone Beauty Spa angajeaza :2 manichiuriste tehnician unghii false pedi semi - pedi clasica), coafeza, frizer cu experienta, pentru detalii tel., cv la email; (0734.231.629 albucristina78@yahoo.com

1705. Manipulant marfa pentru depozit. Salariu 1700 Ron bani in mana. Pentru interviu va asteptam in Bucuresti, sector 6, Bd. Timisoara nr 84, parter, depozit Interdecor Distribution, 1.700 L; (0756.063.537/ 0745.050.252 office@parchetdecalitate.ro 1706. Manipulant marfa depozit la firma Zarea, barbati, necalificati, program lunivineri numai dimineata. Interviu zilnic orele 10-16. Transport: metrou statia Laminorului sau autobuz 112, 697 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1707. Manipulant marfa depozit, Mit Clima Distribution srl angajeaza manipulant marfa depozit.Beneficii: salariu motivant. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Ore suplimentare platite. Decontare transport; (0725.999.949 angajari@mitclima.ro 1708. Manipulant marfa depozit, asistent logistica la Pod Fundeni (zona XXL), 8 ore/ zi, l-v. atributii: receptia marfii, depozirea ei, realizare colete pentru promotii. Cerinte: minime cunostinte PC, seriozitate, dorinta de stabilitate. 1.450 L; (0730.073.940 1709. Manipulant marfa Popesti Leordeni, angajam manipulanti marfa la depozitul MCA Grup, Popesti Leordeni, producator usi de garaj si termostoruri. Program l-v 7.30-16.00. Salariu 1300, tichete, prime, transport;contract nedeterminat; 1.300 L; (0758.062.201 recrutare@mcagrup.com www.mcagrup.ro 1710. Manipulant marfa si lucrator com-

Manipulanti marfuri fabrica de productie alimentara angajeaza manipulant marfuri, program de lucru in ture, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa (0732.672.654

1729.

1730. Manipulanti marfuri, soferi, stivuitorist. Firma de distributie bauturi din Com. Berceni, Judet Ilfov angajeaza manipulanti marfuri, soferi categoria C cu arestat si card tahograf si stivuitorist. (0752.285.730/ 0752.285.730

«««««««««««««««««« 1731. MANIPULANTI PENTRU LIVRARE MOBILIER LA DOMICILIU CLIENTULUI ANGAJAM, PUNCT DE LUCRU ROND MOGOSOAIA. SALARIU 1.500 NET+ BONURI DE MASA; (0722.214.793/ 0729.618.811/ 0730.709.446

«««««««««««««««««« 1732. Manipulanti si stivuitoristi Otopeni

zona aero, angajam manipulanti si stivuitoristi pentru depozit situat in zona Aeroportului Otopeni; (0722.399.810 dan@asgwind.eu

ercial, societate comerciala, angajam manipulanti marfa si lucratori comerciali pentru magazine alimentar in sectorul 3 . Experienta in Mega Image sau Shop&Go constituie in avantaj . Detalii la telefon; 1.700 L; (0723.322.090

1733. Manipulanti, muncitori necalificati

1711. Manipulant marfa, depozit de marfa situat pe soseaua de centura, la iesirea din Popesti, salariu 1500 lei net, program de luni pana vineri, ore suplimentare, carte de munca 1.500 L; (0727.250.971 alberto.catanus@gmail.com

1734. Manipulanti, pickeri si stivuitoristi

1712. Manipulant marfa, personal care

sa se ocupe cu manipularea produselor electronice si electrocasnice (mici si mijlocii), program de luni-vineri, locatie centrala, colectiv tanar, posibilitati de avansare. (0737.362.473

1713. Manipulant marfa, lucrator comercial Depozit produse alimentare angajeaza manipulant marfa se ofera salariu net de 1.600 lei. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni), 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 1714. Manipulant marfa, program l-v 8-

16.30, lucru in depozit scule si echipamente al Tresa (fost Geve Com) din Bucuresti, Bulevardul Timisoara 104 E, sector 6.Salariu: 1.300 lei (in mana) + 300 lei tichete de masa + prime de sarbatori. 1.600 L; (0757.050.501 hr@tresa.ro 1715. Manipulant marfa, spalator auto,

vulcanizator, mecanic, ajutor de mecanic pentru service auto, situat in Pipera. Se ofera contract de munca si salariu motivant, (0745.999.771 office@barami-service.ro

pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V. 1.600 L; (0726.718.768

pentru zonele: Soseaua Andronache, Colentina, Autostrada A1, Militari, Voluntari. Se ofera salariu bun, tichete de masa. Detalii la: (0731.520.081 1735. Manipulanti, pickeri, lucratori depozit Angajam pickeri, manipulanti pentru depozit fresh legume si fructe si ambiental, salariu de la 1300 lei - 1900 lei (in mana). Transport asigurat pe ruta: Ciolanesti, Videle, Poieni Ciorogarla, (0761.303.191/ 0736.373.987 1736. Mar&Pet Grup Srl angajeaza lucra-

tor depozit, cel mai mare producator de tamplarie PVC Rehau din Romania 1.500 L; (0727.789.170 financiarbucuresti@marpet.ro 1737. Maractiv Broderie angajeaza

muncitori Firma Maractiv, care activeaza in domeniul broderiei industriale, angajeaza muncitori calificati/necalificati, program normal 8 ore, salarii motivante, zona metrou Timpuri Noi, rugam seriozitate. (0730.168.785 maractiv@yahoo.com 1738. Market Colentina angajeaza urgent vanzatoare, salariu, 1.500 L; (0768.052.808 1739. Marochiner pentru atelier din zona centrala a Bucurestiului, vopsitor cu experienta. Detalii la telefon. (0733.760.127 1740. Marochinera si masinista genti

dama, angajare sau colaborare, 50 lei/ bucata cap-coada. (0734.984.671

1665. Manichiurista urgent. Rua Beleza

Studio, Bd. Metalurgiei 29 C, sector 4,informatii la tel. 1.500 L; (0767.807.802 voineabeatrice@ymail.com

1667. Manichiurista cu experienta pt.

Salon Stephanie, (15 ani activitate) soseaua Oltenitei 238, sector 4 (0723.460.908 stefy_seb@yahoo.com unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422

1670. Manichiurista sector 4, unghii

1672. Manichiurista, angajez urgent

in Drumul Taberei. Relatii la telefon; (0721.547.274/ 0722.233.416

1673. Manichiurista, coafeza, ucenic cu

experienta, Salon Divin, sector 2, (0722.605.019 Salondivin@yahoo.com

1674. Manichiurista, persoana cu mini-

ma experienta de 4 ani in salon, cu aptitudini bune de comunicare cu clientii, persoana prezentabila si serioasa, salariu negociabil; (0765.648.443

1675. Manichiurista, post manichiurista

disponibil in zonele Victoriei, Lujerului si Tei. Oferim salariu motivant, portofoliu de clienti deja format, posibilitate de perfectionare; (0720.996.748 1676. MANICHIURISTA, Salon infru-

musetare zona Sebastian angajeaza manichiurista cu experienta. Conditii avantajoase. Tel., (021.430.21.75 1677. Manichiurista, salon zona Calea

Calarasilor, deschis de 14 ani, colectiv deosebit, program o zi cu o zi, carte de munca, salariu neg., (0768.173.700 cristina.ilie72@yahoo.com

1678. Manichiurista, Sun Beauty Studio

isi mareste echipa. Ai experienta si calificare? Daca da, asteptam contactul tau telefonic. Zona Big Berceni. Contract de munca & salariu motivant, 1.500 L; (0723.080.104

1679. Manichiurista, coafeza pentru Salon zona Basarabiei, Arena Nationala, 1 zi/1zi. Salariu fix sau procent, carte de munca. Contact Elena, (0726.322.028 saftoium@yahoo.com

Mecanic auto, relatii la (0735.302.907

1752. MECANIC camioane. Reprezentan-

ta service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

1753. MECANIC masini si utilaje pentru productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

1693. Manichiuriste, coafeza, frizer Salonul Alizone Beauty Spa isi mareste echipa daca vrei sa faci parte din echipa noastra te asteptam pentru interviu la numarul de tel., WhatsApp sau cv la albucristina78@yahoo.com; (0734.231.629 albucristina78@yahoo.com

1716. Manipulant marfa, stivuitorist soci-

1694. Manipulant Angajam urgent

pe camion distributie. Salariu intre 16501800 lei pe luna. Mai multe detalii la telefon (0749.034.335 translogisticnad@yahoo.com

manipulant marfa Pansiprod Distributie, str. Baiculesti nr. 1 sector 1. Se ofera loc de munca stabil, salariu 1.100 lei net, bonuri masa. Transport asigurat pt cei din sector 5 si 6, 35 L; (0722.503.418 1695. Manipulant Fabrica de lumanari

angajeaza fete si baieti pentru lucru in atelier: ambalare, etichetare, confectionare etc. Candidatul ideal trebuie sa fie serios, stabil si rapid in lucru. Cautam din sector 6, 1.450 L; (0769.837.990 admin@aliweb.ro 1696. Manipulant marfa pentru industria carnii, angajeaza societate comerciala sector 3. (0744.786.212/ 0749.064.348 1697. Manipulant marfa. Beraria H anga-

jeaza incarcator, descarcator marfa. Cautam persoane serioase si muncitoare. Daca iti cauti un loc de munca stabil, te asteptam la Beraria H, str. Kiseleff 32, sector 1, Bucuresti; (0725.345.302 www.berariah.ro 1698. MANIPULANT pentru depozit de

echipamente electrice. Se ofera contract de munca, bonuri de masa incluse, decontare transport, plata orelelor suplimentare. Va asteptam la sediul nostru intre orele 1016. 2.000 L; (021.301.96.00 resurse.umane@comtec-int.ro www.comtec-int.ro 1699. Manipulant depozit mezeluri Bucuresti, depozitul este situat pe strada Drumul intre Tarlale, nr. 29A, sector. 3, Bucuresti (0720.660.985 office@vericom2001.ro 1700. Manipulant depozit Afumati,

mocheta, linoleum, PVC, urgent, (0767.282.836 contact@proconfort.eu 1701. Manipulant marfa Activitati de incarcare-descarcare, activitati de pregatire a produselor pentru livrare, manipularea marfurilor de la locul de depozitare pana la locul livrarii (0755.044.515 bench.making@yahoo.com 1702. Manipulant marfa angajam urgent personal necalificat pentru depozit. Salariu 1400 Lei net + 200 Lei bonuri + 100 Lei bonus. Program 8h/zi de L-V. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 2.000 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1703. Manipulant marfa pentru depozit de materiale electrice cu varsta cuprinsa intre 18-40 de ani. Depozitul se afla in Sos. Pipera-Tunari, judetul Ilfov, transportul in Bucuresti, masa asigurat. Mai multe detalii la telefon. 1.600 L; (0759.035.541 sorin.hagiu@damieco.ro 1704. Manipulant marfa pentru depozit de mobila Rovere Mobili. L-v 09.00-18.00, 1400 lei+200 lei bonuri de masa. Adresa: Sos. Odai, nr. 52, Soseaua de Centura a Bucurestiului. Autobuz 304, statia Ferma Odai. Tel: (0728.900.048 hr@roveremobili.it

etate comerciala angajeaza manipulant marfa cu atestat de stivuitorist. Salariu motivant. Sediu situat intre Tunari si Otopeni pe soseaua de centura (0746.052.053 mehmet@wallpoint.ro

1717. Manipulant marfuri distributie Cluj

1718. Manipulant marfuri, Producator de

cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro

1719. Manipulant marfuri. Angajam per-

soane serioase pentru depozit produse electrice situat in zona Carrefour Militari. Va rugam sa trimiteti cv la adresa de email. (0748.880.824/ 0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro 1720. Manipulant, lucrator depozit, 2 barbati manipulant depozit cu sau fara permit cat. B, program 8 h-17.30 luni pana vineri, adresa: sos. Pipera langa metrou Aurel Vlaicu. Contract de munca, salariu 1400 lei net, bon de masa, bonus. 1.750 L; (0721.886.688 contact@pamikio.com 1721. Manipulanti marfa angajam barbati pentru depozit de bauturi, in incinta complexului Antrefrig (strada Fantanica, nr 36). Salariul 1500 Lei (021.313.29.59 1722. Manipulanti marfa pentru Best

Market, cu sau fara experienta pentru magazin alimentar zona Baneasa. (0774.410.317 resurse.umane@gfmarket.ro 1723. Manipulanti marfa pentru fabrica de mezeluri situata in Chiajna, in zona de receptie materie prima. Salariu 1.600 lei. Relatii la telefon, office@mezelar.ro (0734.191.662/ 0733.969.700 office@mezelar.ro 1724. Manipulanti marfa Popesti-Leor-

deni angajam urgent manipulant depozit in Popesti-Leordeni, producator usi de garaj si termostoruri. Program L-V 7.30-16.00. Oferim: salariu atractiv, tichete, prime, transport, 1.300 L; (0745.398.408 recrutare@mcagrup.com www.mcagrup.ro 1725. Manipulanti marfa S5 Bragadiru,

colegi pentru pozitia de manipulant marfa. Salariu net 1400 + alte beneficii. Program: LV 8-17. Contract pe perioada nedeterminata 1.400 L; (0749.608.510 1726. Manipulanti marfa si incarcator, decsracator depozit in zona Doraly, salariu 2000 lei, pentru mai multe detalii la tel: 2.000 L; (0733.984.338 1727. Manipulanti marfa, helperi pentru

depozit situat in loc. Pantelimon. Salariu 1450 Ron net + bonuri de masa. Program L-V/ 3 schimburi/ 8 ore, transport asigurat de la Cora Pantelimon Republica 1.650 L; (0736.326.435 1728. Manipulanti marfa, muncitori necalificati femei si barbati pentru firma Zarea, productie de bauturi. Beneficii: bonuri de masa, ore suplimentare platite dublu, spor de noapte, prime, bounusuri, pachet cu sticle. Interviuri de l-v orele 1315 sediu. (021.667.00.20 office@zarea.ro

«««««««««««««««««« 1741. MASEUR- TEHNICIAN MASEUR, ACS BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA PENTRU SALON SITUAT IN SECTORUL 2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS BEAUTY EXPERT. SITE: WWW.ACSBEAUTYEXPERT.COM; (0721.121.261

«««««««««««««««««« 1742. Maseuze, cele mai bune comisioane la Mon Amour Massage. Esti tanara, frumoasa, senzuala, lipsita de prejudecati si in cautarea unui venit consistent? Te invitam sa te alaturi echipei noastre de elita, cu 9 ani experienta. Mon Amour Massage, cel mai important furnizor de servicii de masaj erotic de lux din Bucuresti, este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de maseuze de elita. Experienta nu este necesara pentru ca asiguram complet gratuit dezvoltarea profesionala (cursuri de specialitate si analize medicale). Iti oferim un mediu de lucru profesional, de lux, prietenos si flexibil precum si oportunitati pentru construirea unui venit consistent (contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata). Si inca ceva foarte important, nu suntem o agentie de escorta si nu oferim servicii sexuale. Completeaza acum formularul de pe site pentru a inregistra CV-ul tau in baza noastra de date sau suna-ne direct. Nu mai sta pe ganduri, aplica acum, te vom invita sa ne cunosti, vei vedea ce iti putem oferi si suntem convinsi ca nu vei regreta. www.monamour-masaj.ro (0732.889.966/ 021.316.88.38 manager@monamour-masaj.ro 1743. Masinist marochinarie si modelier

Atelier de accesorii din piele naturala, angajeaza modelier si masinist marochinarie. Salariu fix. Program fix. Ore suplimentare platite. Bucuresti. siminadesign@gmail.com (0766.285.336 siminadesign@gmail.com

1770. Mecanic auto si ajutor de mecanic

ul in loc. Adunatii Copaceni, angajam mecanic auto (pt intreprindere privata) salariu 3000 lei. muncitori salubritate (necalificati) salariu 1.400 Lei (0726.152.603 adunati07@icloud.com

1772. Mecanic auto, minim 2 ani experi-

enta, cunostinte in vederea reparatiilor masinilor Mercedes Sprinter din cadrul firmei, diploma de mecanic. Varsta angajatului poate fi cuprinsa intre 25-45 de ani; (0724.034.153 bianca@medicalvision.ro 1773. Mecanic auto, pentru service auto multimarca zona Drumul Taberei, cu experienta, salariu intre 2000-4000 lei, contract de munca, cerem si oferim seriozitate. (0724.200.169 1774. Mecanic auto, sunt in cautare de mecanici seriosi pentru service auto situat

Bucuresti, sector 3 (Zona Theodor PallaMecanic / vulcanizator indy). Service-ul nostru se bazeaza doar pe pentru vulcanizare in zona mecanica si geometrie roti. Este echipat Luica. Oferim contract de ultra modern; 6.000 L; (0732.117.746 autobelucciservice@yahoo.com munca, salariu brut 2.100 L; (0722.732.794 1775. Mecanic auto, vulcanizatori, electrivadrexim@yahoo.com cian auto, muncitori necalificat pentru serv1754.

multimarca. Service specializat in casete de directie isi extinde activitatea! Angajam doar profesionisti! Pentru incepatori salariul pleaca de la 2000 lei. 3.500 L; (0785.661.199 Kitdirectie@yahoo.com

Salon Tishara ce functioneaza din 2001 doreste pt. angajare manichiurista cu experienta CM, salariu motivant, program flexibil sau inchiriere post. Va asteptam cu drag. (0722.505.399 Salon@tishara.ro

Beauty Arena, zona Arena Nationala, angajeaza urgent coafeza (exp. coafor si frizerie min.1 an) si manichiurista (exp. min.1 an), 1zi/ 1zi. Duminica libera. Salariu fix min. 1300 Lei, CM, (0726.322.028 salonbeautyarena@gmail.com

1751.

1757. Mecanic auto cu experienta vasta

1669. Manichiurista sau inchiriem post

1769. Mecanic auto sector 3. Angajez mecanic auto cu experienta si cu dorinta de munca.Locatia: sector 3 (in apropiere de Cora Pantelimon). Program de lucru luni-vineri 9-18. Conditii decente, salariu negociabil, (0722.543.015

auto, service auto autorizat RAR sector 3 1750. Masiniste. Confectii angajeaza mecanic auto si ajutor de textile, zona Militari, angamecanic auto. Conditii bune de jeaza masiniste cu experi- lucru.Salariu atractiv.Program de lucru normal; 2.500 L; (0722.606.159 enta si calcat final. Decont transport+ tichete de masa; 1771. Mecanic auto si muncitori salubritate, SC Ecogreen Construct SRL, cu sedi(0764.587.370

1756. Mecanic auto cu experienta tehnica in reparatii si schimb piese auto multimarca. Calificare profesionala si experienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti. Salariu negociabil. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

1668. Manichiurista cu experienta si in

1671. Manichiurista si coafeza Salon

1749. Masiniste. Confectii textile angajeaza masiniste cu experienta si calcat final. Decont transport+ tichete de masa, zona Militari; (0734.522.529

1755. Mecanic /electromecanic auto. Service auto in Titu, Dambovita angajam mecanic/ electromecanic auto. Salariu 1.500-3.000 ron in functie de experienta; (0723.727.914 pieseautopaun@yahoo.com

1666. Manichiurista cu experienta locatie Prevederii nr. 13 A, Bucuresti;

false si mani + pedi doar oja semi, produse IBD gel si Opi gelcolor, se lucreaza 1 zi/ 1 zi libera, stradal, zona circulata, clientela formata. Salariu, incepand cu 1500 lei; (0728.986.420 andrei_rahova@yahoo.com

19

1758. Mecanic auto cu experienta, ucenici auto, vulcanizatori conditii bune de lucru, echipament de lucru, carte de munca, salariu motivant, concediu de odihna platit, zona Carrefour Orhideea Crangasi 2.500 L; (0729.009.900/ 0760.160.130 floriannica@yahoo.com 1759. Mecanic auto cu experienta. Con-

ditii foarte bune de munca. Adresa: str. Humulesti sector 5; (0722.550.018 unomagservice@gmail.com

1760. Mecanic auto cu sau fara experien-

ta, ofer salariu motivant intre 2000 si 3000 de lei. Se cere seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate. Vitan, Barzesti, nr de tel: (0767.855.628 nick.2111@yahoo.com

ice auto - roti. Oferim salariu atractiv, bonusuri, 2.500 L; (0723.520.848/ 0371.470.870 kadserviceroti@gmail.com

1776. Mecanic auto, ucenic, pregatitor vopsitor, vopsitor, muncitor necalificat, agent vanzari, spalator auto pentru angajare sau colaborare service auto. Asiguram cazare pt. persone din provincie. Adresa Popesti Centura, Dn4, salariu: 1.5004.000, 4.000 L; (0744.290.636 neg.viorel@gmail.com 1777. Mecanic interior fabrica de medica-

mente Executa lucrari de intretinere, revizie si reparatii, pregatirea, montarea, demontarea pieselor de format si a accesoriilor pe echipamente de productie si reglajele necesare. Lucru in 3 ture, l- v (0733.170.053 ionela.corcau@hrdesign.ro

1778. Mecanic reparatii buldoexcavatoare cunostinte mecanica, permis categoria B, salariu motivant, (0766.588.281/ +40766363217 office@leaderinstal.ro 1779. Mecanic si electrician auto pentru Skoda Team Services S.R.L, cu experienta.Salariu atractiv. Detalii la telefon: (0784.281.761/ 0784.281.765 skodateamservices@gmail.com 1780. Mecanic, electrician auto cu expe-

rienta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.000 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro

1761. Mecanic auto Dealer auto Suzuki

si Citrone angajeaza in conditii avantajoase mecanic auto; (0721.250.718/ 0722.227.998 dragos.ionescu@honda.com.ro

1781. Mecanic, mecanic incepator, ucenic, Ilfov candidatul ideal trebuie sa aiba permis categoria B, cunostinte de mecanica, (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro

1762. Mecanic auto numai Dacia Logan,

1782. Mecanic, vopsitor si tinichigiu auto

sediu garaj Sos. Andronache sector 2; (0765.519.814

pentru service auto, cu experienta.Salariu atractiv. Relatii la telefon. (0768.771.519

1763. Mecanic auto pentru BMF Auto Service, cu experienta de minim un an in service multimarca. Service-ul se afla in zona Vitan. Salariu atractiv. Rog cv la email. (0799.888.211 bmfautoserv@bmfgrup.eu

1783. Mecanic, vulcanizator si spalator auto, 2500 lei salariu ptr. mecanic auto cu experienta. Service-ul se afla in Prelungirea Ghencea, nr. 126, dotat cu rampa, elevatoare, s.d.v.-istica, statie de geometrie, diagnoza computerizata etc. 2.500 L; (0731.853.214 corina.taroiu@yahoo.com

1764. Mecanic auto service autorizat RAR, angajeaza cu contract si carte de munca. Adresa Bd. Theodor Pallady 287 sector 3, 3.000 L; (0723.263.373/ 0723.007.249 costel.diaconu@gmail.com 1765. Mecanic auto cu experienta cunoscator geometrie auto cu experienta, salarizare 2.000-4.000 (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com 1766. Mecanic auto cu experienta pentru

Autotehnic Service - intersectia Aparatorii Patriei (0721.667.950 office@autotehnic.net

1767. Mecanic auto cu sau fara experien-

ta pentru service auto multimarca, locatia este in zona Eroii Revolutiei (0759.030.644

1768. Mecanic auto sau dezmembrator parc auto. Salariu in functie de abilitati. Nu acceptam persoane fara experienta. Zona Iuliu Maniu, Militari 2.500 L; (0731.457.466 denisautodez@yahoo.ro

1784. Mecanici societate de constructii angajeaza mecanici reparatii si intretinere auto si utilaje. Solicitam seriozitate si vechime in munca min.3 ani. Rel.L-V, in intervalul orar 8.00 - 16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro 1785. Mecanici auto firma serioasa angajeaza in zona Pipera. Salariu atractiv si motivant. Se lucreaza de luni pana vineri, foarte rar sambata intre orele 9:3017, 1.500 L; (0723.691.731/ 0723.691.731 sebastian@racingcode.ro 1786. Mecanici auto cu experienta oferim

cazare, salarizare 2.000-4.000, Bucuresti sector 3 (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com

1787. Mecanici auto cu experienta pen-

tru service autorizat multimarca. Pachet salarial atractiv (3.000-4.000 lei in functie de experienta). Posibilitate de avansare. 4.000 L; (0722.416.512/ 0730.343.389 office@erc-auto.ro

1744. Masinist, operator masini de ambalat, produse de bacanie, salariul net 2000 lei/luna+bonuri de masa+ore suplimentare platite+transport platit. Program de lucru l-s: 7,00-16,00. Str. Drumul Intre Tarlale nr. 45G, sect. 3. 2.000 L; (021.361.28.28 licitatii@ketos.ro 1745. Masinista (masa+masina), pentru

atelier de productie incaltaminte dama, persoana pentru pregatit, montat si cusut fete incaltaminte, (masa + masina). Pachet salarial atractiv, plata la 2 saptamani; (0731.242.650 1746. Masinista, talpuitor si fete la masa,

talpuitor cu experienta, lucru continuu avand magazine proprii, conditii excelente, salariu la zi plus prime, zona Unirii (0723.007.975/ 0753.112.406 1747. Masiniste cu experienta, angajez pe perioada nedeterminata, zona Afumati; (0761.359.345/ 0721.837.473 1748. Masiniste pentru atelier confectii

textile Afumati judetul Ilfov. Detalii la tel: (0761.359.345

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

18 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1833. Menajera vila, zona Sisesti. Pro-

gram luni-vineri sau sambata-duminica. Relatii la: (0732.956.246

Menajera zona Pipera, (metrou Pipera) salariu 100/200 lei pe zi. Program 2-3 zile/ saptamana; (0740.665.577

1834.

1835. Menajera, angajam cu contract de

munca menajere tip cameriste pentru curatenie apartamente din zona parcului Herastrau , relatii la tel.; (0770.812.520

1836. Menajera, clinica medicala anga-

jeaza 4 menajere. Program flexibil, salariu motivant. Zona Stefan cel Mare, Spitalul Colentina. (031.100.22.05 1837. Menajera, femeie pentru menaj, de

luni pana sambata, chiar si din provincie, intern. Termen lung. Rog maxima seriozitate. Voluntari, Ilfov. (0758.228.651/ 0758.228.656

1838. Menajera, firma de curatenie anga-

1788. Mecanici auto si ajutor mecanic,

urgent, sector 3 salarizare 2.000-3.500, Bucuresti oferim cazare pentru personal din provinicie (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com

1811. Menajera pt domn educat, 3-4 zile

pe saptamana. program 10 ore zi, 200-300 lei zi. Doamna/ domnisoara serioasa, harnica, discreta, deschisa, aspect placut, mms poze si sms descriere, se poate provincie/ interna; (0728.435.028

jeaza menajere pentru birouri si familii in zonele Bucuresti si Ilfov. Program 8 ore. Salariu atractiv; (0745.526.682 echipadecuratenie@gmail.com www.echipadecuratenie.ro

1857. Mester tehnolog pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 1858. Metaloglobus SRL angajeaza muncitori necalificati, secretara (cunostinte de contabilitate primara). Relatii la telefon; (0723.181.551 1859. Metropolitan Residence anga-

jeaza electricieni calificati cu experienta pentru ansambluri rezidentiale, conditii deosebite, urgent. CV la mail 3.500 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro 1860. Metropolitan Studio angajeaza doamne/ domnisoare daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de multe beneficii, site: www.metropolitan-studio.ro; 3.000 L; (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 1861. Mobilisti si muncitori necalificati

productie mobila; (0748.290.001

1876. Modele online. Vrei un job cu venituri garantate de 1000$/luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cle mai bine platit din Romania. Training gratuit+ cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi www.beststudios.ro; (0730.752.752 angajari@beststudios.ro 1877. MOdelier textile, pentru lansator productie, persoane serioase cu experienta in domeniu. Salariu motivant, mediu placut de munca, utilaje noi, program 8 ore cu contract de munca. Zona Doamna Ghica, Baicului, sector 2. (0724.936.331 office@hovakim.ro 1878. Modelier/confectioner cu experienta, atelier creatie rochii de seara angajeaza modelier/confectioner cu experienta, executare produs integral. Program 8 h/zi de L-V 8.45-17.15 cu 30 min. pauza. Carte de munca. Zona centrala; 2.000 L; (0743.906.952/ 0736.949.494 1879. Modelieri si confectioneri pen-

tru firma confectii dama. Salarii

atractive, tichete de masa si Model online cu cele bonusuri; (0728.977.764 1839. Menajera, pentru casa in Milimai mari castiguri Probtari, 8 ore/zi de luni pana vineri 1880. MONTATOR tamplarie PVC, cu leme cu banii? Noi te ajucuratenie, calcat, gatit, 1800 experienta, permis conducere, zona Mili1789. Mecanici intretinere /reparatii utilatam sa castigi lunar peste lei/luna. 1.800 L; (0722.221.538/ tari, salariul 1.200-2.500 lei; je constructii, cu atestat, in com. Vidra, jud. 1812. Menajera angajez, cu permis auto 0732.733.846 3.000 USD. Nu conteaza (0721.410.591 categ. B; (0722.967.272 Ilfov, experienta de minim 3 ani in varsta sau aspectul, conmentenanta utilaje de constructii, pe parte 1840. Menajera, vila, 8 h/zi, L-V, 1881. Montator :tamplarie pvc / al, anga1813. Menajera cladire birouri pentru mecanica, electrica, hidraulica. Program teaza dorinta de a face serioasa, muncitoare, cu experienta,menaj, jam montatori tamplarie pvc si aluminiu dinamica, persoana Aviatiei, zona in birouri flexibil in ture. Salariu 2.800 lei + bonusuri, spalat, calcat, gatit, aprovizionare. Zona bani. O echipa de profesion- seriosi cu experienta vasta in domeniu fara program 8 ore/zi. Se ofera salariu moticazare asigurata. Pentru detalii sunati la nr. Auchan Titan, aspect fizic placut. SMS sau permis (sau cu permis) salariu motivant, vant, contract de munca, masa inclusa isti lucreaza pentru tine; whatsapp cu detalii, 1.500 L; de tel. (0737.035.791 program luni -vineri, 2.400 L; (0470.111.453 resurseumane@eka(0766.016.639 (0734.499.645 (0723.495.610 development.ro 1790. Mecanici, tinichigii, pregatitori vop-

sitorie auto pentru marirea echipei din reprezentanta auto Meridian sector 1, dealer Dacia Renault. Experienta intr-un service multimarca e un avantaj. Salariu motivant, conditii de lucru f. bune. Info la tel; (0740.316.085 1791. Mecanici. Firma transport per-

soane angajez mecanici cu experienta pentru Isuzu, Mercedes, WV, Cibro, salariu 2.000 - 3.000 Lei; (0733.743.721

1814. Menajera club de inot pentru copii,

club de inot pentru copii din Bucurestii Noi angajeaza menajera part-time si full-time, persoana serioasa si responsabila, salariu motivant. Detalii suplimentare la telefon. (0722.310.052/ 021.668.76.97 clubulmiciicampioni@yahoo.com 1815. Menajera externa pentru doamna

in etate caut persoana serioasa, nefumatoare, gospodina pentru menaj extern apart. 2 camere sec. 1, piata Dorobanti/ Floreasca. 8 ore L-V, 6 ore sambata. Gatit, aprovizionare, plimbari.Sunati dupa ora 17 (021.231.26.80 talydrimer@gmail.com

Medic dentist cu experienta pt. magazin stomatologic din D-na Ghica. Cv la 1816. Menajera externa/ interna, cu adresa email; emiliakariexperienta, vila, program 8 ore/zi sau interna@yahoo.com na. Salariu 1.700- 2.500 Lei plus cazare si

1792.

1793. Medic veterinar, cunostinte HACCP,

legislatie, PC (Word, Excel, etc.), industrie alimentara sectia tran?are industriala, salariu atractiv, pentru provincie asiguram cazare si masa. Relatii intre orele 10.0016.00; (0769.961.624 1794. Medici med. familie si cardiologie

Angajam medic specialist cardiolog, ev. rezident anul 5Angajam medic specialist med. de familie, ev. competenta ultrasonografie generala si bune cunostinte de pediatrie.In cartier Drumul Taberei, 3.000 L; (0733.942.945 mediculcasei@yahoo.com 1795. Menaj intern la o familie de francezi,

2 week-end uri libere/luna, curatenie, spalat, calcat, gatit 750 {; (0731.576.464

MENAJERA ANGAJAM MENAJERA - PERSOANA CINSTITA, SERIOASA, HARNICA SI ORGANIZATA. SE SOLICITA EXPERIENTA INTR-UN POST SIMILAR, PRECUM SI REFERINTE SCRISE DE LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR. INFORMATII LA NUMARUL DE TELEFON: (021.308.25.10 1796.

1797. Menajera Aviatorilor, 8 ore, 2000

lei. Menajera, Romana, program 14-22, 2000 lei, contract munca. Menajera cu permis, lb italiana, 8-17, 1800 lei, contract munca, Dorobanti. Cerinte: experienta, recomandare. 2.000 L; (0724.617.662 office@famileto.ro 1798. Menajera Familie angajeaza doamna pentru menaj, apartament, zona metrou Izvor, curatenie, spalat, calcat. Experienta, nefumatoare, curata serioasa program luni-vineri 9.30-17.30 1.600 L; (0721.283.599 1799. Menajera Familie serioasa dorim

menajera pentru activitati usoare in apartament: curatenie, spalat si mancare. Program 5 - 6 ore/ zi. Locatie zona Parc Herastrau, apartament 3 camere; (0766.949.316 ofirabokk@gmail.com 1800. Menajera Gradinita particulara, zona Pipera, angajam menajera, transport inclus. Detalii la interviu; (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com 1801. Menajera imobil Snagov. Cerinte:

curatenia si igienizarea zilnica in imobil. Varsta maxima 50 ani. (0373.783.008

1802. Menajera la birouri in zona Baneasa. Program 8 ore de l-v (6.00 14.00). Rog seriozitate. (0769.088.600 1803. Menajera numai sector 6, complex

Gema bd. Iuliu Maniu (0740.274.127/ 0753.090.011

1804. Menajera pentru casa particulara; (0764.554.455

ta, salariu avantajos, zona 1 Mai. (0727.120.785 1865. Modelator covrigi pentru zona Pre-

lungirea Ghencea (poate fi si pensionar); (0733.924.074 1866. Modelator covrigi program o zi cu

o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta. Sector 6. (0736.033.867/ 0746.648.324 Pretzel.factory@yahoo.com

1825. Menajera numai cu carte de munca zona Iancului, spalat, calcat, curat, gatit; (0754.099.885 1826. Menajera part-time in Bucuresti,

1845. Menajere pentru clinici medicale

private Recrutam menajere cu experienta pentru clinici medicale din Bucuresti. Program de lucru: 8 ore/ zi - program in ture, de luni pana vineri. Salariul lunar: 1600 lei, contract de munca, 1.600 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

MENAJERE, FULL-TIME, PENTRU CLINICILE SI SPITALUL SANADOR. (0757.577.711/ 0755.045.495 RESURSEUMANE@SANADOR.RO

1846.

1847. Menajere, bone, ingrijitoare varst-

nici, recruteaza si in regim intern Agentia Family Help; (0726.198.429/ 021.340.94.45 office@familyhelp.ro

Leordeni, program 8 ore de luni pana vineri, carte de munca. Doresc menaj (fara gatit), persoana onesta, iubitoare animal companie (caine), responsabila, din Popesti Leordeni, Berceni sau imprejurimi. Rog seriozitate; (0727.222.322

1848. MERCHENDISERI pentru firma Zarea la depart. vanzari pentru mercantizarea produselor in supermarket. Trimiteti CV pe adresa de mail si vei fi contactat pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

1831. Menajera pentru zona Pipera (Vol-

1849. Meserias in domeniul tamplariei

untari) Familie ce locuieste in zona Pipera (Voluntari) cauta menajera pentru curatenie in casa si gatit. Program full-time / parttime. Detalii la telefon; (0733.973.060 pr@bwfr.org

1809. Menajera pentru restaurant, sector

1832. Menajera tanara 9 h/zi, 2000 L,

Titan, Firma de curatene angajeaza urgent o menajera tanara si cu experienta (avantaj camerista sau menaj in hotel). Program 7.00-16.00, L-Vi. 2000 L, plus CIM, bonusuri, si prime consistente. 2.000 L; (0721.796.468/ 021.313.59.59 davidaagentiaplevnei@gmail.com

din Aluminiu si PVC. Angajez necalificati in domeniul tamplariei din Aluminiu si PVC; (0724.536.358 1850. Meseriasi si salaori in domeniul constructii. Meseriasi 100-150 lei/zi.Salaori 80-90 lei/zi.Cazare gratuit.Oferim carte de munca.Plata la 7-10 zile.Cerem si oferim seriozitate. (0767.429.689 1851. Meseriasi constructii, muncitori in

constructii, meseriasi fierari si dulgheri 120 Lei. Plata se face zilnic si saptamanal. Se cere si se ofera seriozitate. Ilfov si Bucuresti. Se ofera cazare pentru provincie 120 L; (0765.423.517 Amicul_perfect2006@yahoo.com

Meseriasi constructii. Ofer cazare + mancare; (0725.623.939

1852.

1853. Meseriasi pentru constructii lacatusi, sudori cu experienta in montaj. Energici, competenti, disciplinati, seriosi. Salariu 3000 lei. Zona Berceni IMGB; 3.000 L; (0744.516.921 1854. Meseriasi pentru constructii: rigip-

sari, zidari, zugravi si necalificati. Salariu motivant: 3.100 - 4.500 net + cm, oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785

1855. Meseriasi si salahori, meseriasi 3100 lei/luna, salahor 2100 lei/luna. 3.000 L; (0766.221.966 office@pacoconstruct.ro 1856. Meseriasi, angajam muncitori in constructii: dulgheri, fierari, zidari, santier situat in zona Pantelimon . Se ofera si cazare. Salariu atractiv; (0735.597.654 office@ristconstrcut.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1868. Modelator covrigi, pizzar, program o zi cu o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta; pentru locatia din Auchan Titan sector 3; (0765.637.615/ 0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com 1869. Modelator modelatoare covrigarie

bulevardul Timisoara nr 49, sector 6, salariul 1.700-2.200, (0761.662.598

Modelatori covrigi fabrica productie alimentara angajeaza modelatori covrigi,salariul intre 1800-2000 lei net+ tichete de masa. Relatii la (0732.672.654 1870.

MODELATORI COVRIGI, TIP TOP ANGAJEAZA MODELATORI COVRIGI, PROGRAM DE LUCRU 8 ORE/ZI, SALARIUL INTRE 1.8002.000 LEI NET, TICHETE DE MASA, O MASA CALDA. INFORMATII LA TELEFON; (0732.672.654 1871.

1872. Modele fete Unirii Angajam person-

al feminin pentru activitate online. Fara reguli stupide, fara amenzi si un program flexibil sunt doar 3 lucruri care ne recomanda special pentru tine. Suna-ne si tu. Te asteptam cu drag, (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

1873. MODELE ITI DORESTI VENITURI COLOSALE? NOI ITI OFERIM SOLUTIA. DEVINO MODEL LA BEST STUDIOS SI VEI CASTIGA MII DE DOLARI .CELE MAI BUNE BONUSURI, PRIMA DE ANGAJARE + 1.000 EURO GARANTAT PRIMA LUNA; WWW.BESTSTUDIOS.RO, (0730.752.752 ANGAJARI@BESTSTUDIOS.RO 1874. Modele online, studente, Unirii, iti place sa interpretezi un personaj? Iti doresti sa devii actrita? Iti poti imbunatatii aptitudinile cu ajutorul nostru. Oferim training, suport tehnic precum si procente de pana la 75%. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 1875. Modele online. Esti comunicativa?

Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita. Servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

1905. Montatori pal melaminat angajam

montatori pal melaminat cu experienta salariu de la 1800 net, carte de munca, bonusuri montaje platite, pt atelier zona Rahova Bragadiru se asigura transport. Rugam seriozitate. (0741.113.395

1906. Montatori rigips pt. firma de con-

structii. Salariu 3.100- 3.700, ajutor montator rigips, salariu 1.800- 2.200, angajarile se fac pe baza de contract. Plata la doua saptamani, santiere in Bucuresti; (0726.320.200 1907. Montatori tamplarie aluminiu, firma

SC Plus Confort SRL angajeaza montatori pereti cortina, placari cu bond, tamplarie aluminiu cu experienta in domeniu minim 5 ani si disponibilitate la deplasari. Oferim salariu motivant; (021.255.41.15/ 0756.135.920 claudia@plusconfort.ro 1908. Montatori tamplarie PVC pt. SC

1926. Muncitor depozit, Societate comer-

ciala de distributie articole menaj plastice, angajeaza muncitor depozit cu contract munca, salariu motivant. Rugam seriozitate. Tel. (0732.777.291/ 0762.222.224/ 0784.283.720 trimarq@trimarq.ro

1927. Muncitor in cimitir, pregatit materi-

ale ptr cripte, borduri, cruci.A folosi flex este important.Program flexibil. 1.500 L; (0767.411.886 magda_sarbu@yahoo.com

1928. Muncitor in constructii, plata sapta-

manal, 8 lei la ora, 20 pe fiecare zi la 12.00 transport in oras, 2.000 L; (0744.342.961 1929. Muncitor necalificat angajam pentru depozit materiale de constructii in zona Pantelimon, jud. Ilfov. (0736.640.392/ 0741.144.697 somes_srl@yahoo.com 1930. Muncitor necalificat angajam, cu

contract de munca, pentru intretinerea spatiilor verzi. Oferim asigurare de sanatate, salariu bun si tichete de masa de masa de 315 lei. Se lucreaza de luni pana vineri, 8 ore/zi. (021.318.91.77 hr@semaparc.ro

producator. Relatii la telefon (0726.711.301

1931. Muncitor necalificat angajez pentru 1932. Muncitor necalificat asamblare sau

1891. Montator partitii sticla, rigipsari

cu experienta pentru locatia din Auchan, Titan, 1 Decembrie 1918, sector 3. Program 6/7, pentru detalii va rog sunati. (0736.033.867/ 0765.637.615 Pretzel.factory@yahoo.com

rior si trepte, cautam montatori zona Bucuresti; avem atelier tamplarie productie trepte lemn masiv, showroom cu parchet stratificat si masiv, usi de interior Germania; (0749.279.847 office@treptelemn.ro

1909. Montatori termopane cu experien-

Interplast SRL angajeaza montator pardoseli (covor PVC, mocheta, sape autonivelante etc) cu experienta in domeniu, pe termen nelimitat. Salariul negociabil in functie de experienta; (021.316.00.53/ 0722.641.947 info@ipsal.ro

1867. Modelator covrigi, gogosi, urgent,

1904. Montatori montaj parchet, usi inte-

MUNCITOR DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII, SOSEAUA FUNDENI, LUNAR 2.000 L; (0735.887.402

1925.

1886. Montator mobila Firma din

1890. Montator pardoseli Firma SC Ipsal

1844. Menajere birouri si case particu-

1903. Montatori mobilier, Mobexpert Baneasa, manipuleaza si monteaza produsele intr-o maniera profesionala. Program de lucru: 8 ore, salariu 1900+tichete de masa.Cerem si oferim seriozitate. 1.900 L; (0727.333.717 cosmin.talmaciu@mobexpert.ro

si MDF in atelier; (0765.844.732

etate cu experienta in montarea pardoselilor din lemn, angajeaza montator parchet / tamplar, cu sau fara experienta. Salariu intre 1.000 - 1.500 euro, 1.000 {; (0723.315.147/ 0723.315.147 contabilitate@bau-land.ro

lare, 4 ore, 1000L. Firma de curatenie angajeaza menajere tinere si in putere pentru birouri si case particulare. Program 9.00-13.00, L-Vi. 1000 lei/luna. Zona metrou Titan. Angajare imediata! Sunati; 1.000 L; (0721.796.468/ 021.313.59.59 carmen@cleaning-babysitting.ro

1829. Menajera pentru sediu de firma,

pentru magazin Prosper, Sos. Mihai Bravu 452-460. Relatii: (0723.168.665

1889. Montator parchet, tamplar Soci-

1823. Menajera interna zona 2 Cocosi, se cauta menajera interna, pers. cu experienta si recomandari, pentru familie din sect 1, zona 2 Cocosi, pt casa de 200 mp. Se ofera 2 weekenduri libere/ luna, 21 zile concediu/ an, ctr de munca, salariu neg., 2.000 L; (0726.251.442 isrecruitment.ro@gmail.com

tarie, zona Autogara Rahova (sector 5); (0786.886.178

1884. Montator mobila cu experienta

Parchet Shop angajeaza montatori parchet laminat, salariu intre 2.500 si 3.200 Lei (in functie de numarul de metri montati lunar) cu contract munca. Telefon/ mail 2.500 L; (0766.648.216 contact@parchet-shop.ro

1822. Menajera interna pentru menajul unei doamne singure, in zona Fundeni, la curte si ofer in schimb cazare in aceeasi curte, 3 camere, baie, bucatarie cu toate utilitatile si masa. (0722.599.289/ 0737.577.782 prodstefano93@yahoo.com

ice auto; (0763.030.109

ani la Rovere Mobili. Contract perioada nedeterminata, venit lunar pana la 3000 Lei, L-V: 9-18. Adresa: Sos. Odai, nr. 52, Sos. de Centura a Bucurestiului. Tel., (0735.736.764

1888. Montator parchet laminat Bucuresti

1821. Menajera interna pentru imobil Snagov. Cerinte: curatenia si igienizarea zilnica in imobil. Doar cu referinte sau recomandari, 2.500 L; (0721.721.488 mihaellavasile@gmail.com

1828. Menajera pentru laborator cofe-

1883. Montator mobila cu experienta 3-5

zine in zona Ghencea. Cerinte: permis de conducere categoria B, experienta in montaj mobila, atentie la detalii, spirit de echipa. CV pe e-mail. Mai multe relatii la telefon (0720.067.622 mobila@spectral.ro

tru menaj de luni pana vineri. Salariu 1500 Lei 1.500 L; (0723.389.990

1827. Menajera pentru 2 camere si serv-

pentru productie mobilier la comanda. Cerinte: Experienta in montaj si productie mobila. Experienta pentru circular, masina aplicare cant, masina de gaurit, CNC. Salariu atractiv sector 5, (0721.879.336/ 0767.951.296 vasiliuana@yahoo.com

1887. Montator mobila, pentru 2 maga-

1820. Menajera interna in bucuresti pen-

Angajam menajera cu experienta pentru familii deosebite. Program de lucru parttime, 2, 3 zile/saptamana. Salariul oferit: 130-150 lei/zi. Programari telefonic sau trimite CV-ul si te contactam noi; 1.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1882. Montator atelier mobila, personal

Bucuresti sect 2, producatoare de mobilier din PAL si MDF, angajeaza urgent montator mobilier, cu permis de conducere. Oferim salariu motivant si bonusuri de performanta, (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro

jera in regim intern de luni pana vineri, pentru activitati de menaj la casa in Bucuresti. Oferim salariu si restul conditiilor asigurate. Telefon; (0723.206.313

1824. Menajera Kisellef se cauta pentru un apartament de 100 mp. Atributii: curatenie, calcat, gatit la pranz, ocazional. D-na are un catel. Program L-V, 8-15, salariul 1.200 Lei, contract de munca. Din luna 2 + bonuri 1.200 L; (0726.251.442 isrecruitment.ro@gmail.com

optim.profesional@gmail.com

1885. Montator mobila de pal melaminat

1819. Menajera interna angajam mena-

in piata Romana, program in ture, salariu motivant. (0723.909.534 dragos.neacsu@journey-pub.ro

1810. Menajera pentru salon de masaj, locatia din Piata Romana. Solicitam experienta, seriozitate si referinte. Programul de lucru este de 8 ore/zi, salariul atractiv; (0747.374.023 office@group-rbm.com

1864. Modelatoare covrigi, cu experien-

1818. Menajera in Pipera pentru familii din Pipera. Program de lucru 8 ore/zi. Salariul lunar: 2200-2500 lei, contract de munca, decontare transport. Programari telefonic sau trimite CV. 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 roxana.iatan@profiles.ro

1830. Menajera pentru vila in Popesti

5, urgent; (0741.131.166/ 0730.252.291

1843. Menajere pentru cladire de birouri in regim particular, in zona de nord a Capitalei. Conditii salariale avantajoase + bonusuri. Program full time, 8 h/zi, (0726.113.020 receptie@romconsulting.ro

angajam urgent; (0723.155.370

serioasa pentru menaj si calcat in zona voluntari aproape de colentina varsta (4055 ani) ofer carte de munca. (0733.971.173 Rangin_rachid@icloud.com

1806. Menajera pentru familie serioasa,curatenie, spalat si mancare. Program 5 - 6 ore/zi. Locatie zona Pajura, Bucurestii Noi, apartament 3 camere; (0740.905.360 dimazilu@yahoo.com

1808. Menajera pentru restaurant situat

1842. Menajera, spalator vase, pt. restaurant situat in zona P-ta Dorobanti. Program de lucru 1 zi cu 1 zi libera, salariu fix plus comisioane, se asigura transport si masa, 1.300 L; (0729.660.781

1863. Modelatoare covrigi si gogosi,

1817. Menajera full time, caut o femeie

zona 13 Septembrie. Program de lucru: 6.00 - 15.00 de luni pana vineri. Programari interviu la tel. sau trimite CV, 1.400 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

locuinta si salariu; (0722.223.667

tru apartamente in regim hotelier in zona Piata Universitatii. Program luni-vineri, 917 si ocazional in weekend. (0745.500.676

masa. Agentie fara comision; (0726.637.102

1805. Menajera pentru familie fara copii, nefumatoare, minim 5 ani experienta, program 8 ore pe zi, zona Domenii, sector 1. Contract de munca, 3.000 L; (0733.279.160 iulianad1982@gmail.com

1807. Menajera pentru o batrana. Ofer

1841. Menajera, femeie de serviciu pen-

1862.

ta, rugam seriozitate, urgent. Salariu de 2.000-2.500 Lei, urgent; (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com

1910. Montatori tigla metalica cu experi-

enta pentru firma din Bucuresti, salariu 3.000 lei net/luna, fara intarzieri la plata salariului, carte de munca, concediu de odihna, lucrari in Bucuresti si Prahova, se asigura transport sau decontarea transport. 3.000 L; (0723.153.211 1911. Montatori tigla metalica, dulgheri,

oameni in constructii, fete si baieti pentru impartit pliante, inginer tehnic pentru ofertare si licitatii, secretara - se cere contabilitate primara; (0738.325.831/ 0767.156.181 1912. Motostivuitorist pentru fabrica de

sare in Popesti Leordeni, Judetul Ilfov. Se poate asigura cazare si masa. Salariul net 1500 lei. Relatii de luni pana vineri intre orele 8 - 16 la telefon. (0758.106.622

1913. Munca la domiciliu in program flexibil. Trimiteti plic timbrat autoadresat. Scrieti la: Dumitru Carmen, Aleea Ucea nr. 3, bl. P10, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 4, Bucuresti; 1914. MUNCITOARE necalificate pentru

depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

Angajam montatori cu sau fara experienta in domeniul compartimentarilor de sticla, montaj partitii sticla, usi metalice, usi sticla. Salariu 1.800-2.800, in functie de experienta. (0786.124.787/ 0732.055.800

1915. Muncitoare necalificate pentru firma producatoare usi metalice cu sediul in comuna Pantelimon. Nu este necesara experienta. (0726.203.998/ 0731.029.459 office@aluset.ro

1892. Montator scaune. Societate comerciala de productie a scaunelor de birou cauta: montator scaune (cu sau fara experienta), se cere: seriozitate, atitudine pozitiva, comportament profesionist obligatoriu, prezinta interes si avantaj cei care au absolvit scoli profesionale, nu este obligatoriu, dar prezinta avantaj posesia permisului de conducere cat. B. Se ofera: instruire permaneta, loc de munca stabil, conditii de lucru bune, pachet salarial motivant, corelat cu perfomante. Cei interesati sunt rugati sa-si trimita CV-ul pe email sau sa ne contacteze la numarul de telefon, pana la data de 30.09.2017; Vor fi contactati cei care corespund cerintelor postului. (0741.270.430 resurseumane@scaune.ro

1916. Muncitoare necalificate, zona

1893. Montator subansamble (barbati si

femei), angajam urgent pentru firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti. Oferim contract pe perioada nedeterminta, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/ 14:0022:00. Relatii la telefon: (0729.925.035 1894. Montator tamplarie PVC cu experi-

enta; (0728.037.615 anomis2004@yahoo.com

1895. Montator tamplarie PVC cu sau

fara experienta, salariu in functie de cunostinte, bonusuri in functie de munca depusa (0745.548.184 plasetermopane@gmail.com 1896. Montator tigla, firma specializata in

montaj tigla metalica / ceramica cauta montatori tigla pentru lucrari zona Bucuresti - Ilfov. Plata in functie de experienta 100 -150 Ron per zi. Se asigura cazare in Bucuresti; (0720.906.041 1897. Montatori - tamplari, pentru mobila la comanda. Program fix, carte de munca, salariu motivant, sector 5; (0727.127.729/ 0762.771.459 1898. Montatori calificati sau necalificati

tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix + bonus din montaje,, permis de conducere categoria B, disponibilitate program prelungit 3.000 L; (0724.536.463 mihai.popescu@tamplarie.com www.tamplarie.com

Bucuresti, sector 6. Relatii la: (0743.755.698

ajutor la vopsitorie; (0762.219.621

ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 8-16. CV la email; (021.350.68.10 office@acp.ro

1933. Muncitor necalificat centru fier vechi, zona P-ta Progresul, angajeaza muncitor necalificat, salariu atractiv, negociabil, 1.450 L; (0722.684.348/ +40788000800 ovidiumanucu@gmail.com 1934. Muncitor necalificat cu sau fara permis B (0787.686.096 luminita@sensoya.ro 1935. Muncitor necalificat pentru atelier confectii metalice zona pod Constanta, Bucurestii Noi sau Giulesti Constructorilor, 7:30-17:00, 1200- 1500 Lei net 1.500 L; (0786.010.368/ 0721.980.095 contabilitate@bndgroup.ro 1936. Muncitor necalificat pentru depozit,

cu sau fara experienta. Carte de munca, salariu atractiv. Zona Obor. Seriozitate, punctualitate, disponibilitate imediata. Program de zi (0751.873.793 1937. Muncitor necalificat pentru firma constructii. Program luni - sambata de la 08:00 -18:00 cu pauza inclusa. Salariu 1800 Lei. Numar telefon (0742.174.071 1938. Muncitor necalificat pentru firma de constructii, program luni - sambata de la 08:00 -18:00 cu pauza inclusa. Salariu 1800 Lei (0742.174.041 1939. Muncitor necalificat pentru sapaturi; va ajuta echipele de electricieni (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro

1940. Muncitor necalificat (preparator). Laborator de cofetarie angajeaza muncitor necalificat (preparator creme, foietaj). Salariu 1.400 Lei net. 1.400 L; (0785.285.910/ 0785.285.911

1917. MUNCITOR necalificat in domeniul confectie metalica - vopsitorie.Activitatea se desfasoara in localitatea Bragadiru. Cautam persoana tanara si serioasa. Oferim salariu atractiv, (0722.924.262 tzanu2003@yahoo.com

1941. Muncitor necalificat, ajutor de elec-

1918. Muncitor necalificat. Atelier de legatorie carte angajeaza pentru curatenie birouri personal calificat si muncitor necalificat pentru productie. Program 7-15. Prelungirea Ghencea; 1.200 L; (0724.986.301 eugen.tudor@gmail.com

1942. Muncitor necalificat, atelier de mobila angajeaza pentru postul de tamplar in lemn sau pal melaminat. Oferim ajutor pentru formare profesionala. Salariu atragator. Sector 2. (0723.869.275/ 0731.364.623 donquihotte94@yahoo.com

1919. Muncitor Rpk Construct, Buc., sect. 2 angajeaza muncitori calificati montaj tamplarie aluminiu si PVC, usi met., usi interior, partitii sticla sec. Permis auto cat. B, salariu garantat, bonus de performanta; (0725.433.341 rpkconstruct@gmail.com www.rpkconstruct.ro 1920. Muncitor acoperis angajam munci-

tor necalificat pentru montaj acoperis. Program 8 ore. Ore suplimentare platite. Sambata lucrata- 100 ron. Salariu 1.500 L; (0735.257.834 1921. Muncitor atelier productie publicitara, firma productie publicitara angajeaza necalificat in vederea calificarii. Cerinte: indemnare, spirit practic, atentie la detalii, etc. 1.200 L; (0728.976.056 office_starprint@mail.com 1922. Muncitor calificat meserias constructor muncitor policalificat meserias constructor, intr-o echipa de max. 6 persoane, serios si vrednic de munca, salariu la 2 saptamani. Program: 8.00 - 18.00. Sambata, duminica libere. Fara cazare. Rog seriozitate, 125 lei/zi, 125 L; (0769.687.810 1923. Muncitor calificat si necalificat, angajam muncitor calificat si necalificat; 2.000 L; (0758.258.717/ 0755.677.424 1924. Muncitor cu experienta, fabrica

incaltaminte, pentru banda de tras (lansator, aplicat, lipit talpa tunit, solutie calapod si talpa, glaspapir (glazuit), caltiera, consolidat toc). 2.500 L; (+40730501000/ +4024728262 contact@sansavana.ro

tricianpe zona Bucuresti Ilfov.Salariu atractiv.Nebautor.Rog seriozitate.Carte de munca, etc. (0740.983.312

1943. Muncitor necalificat, societate straina angajeaza, locatie Voluntari, pachet salariu motivant; (0756.820.912 1944. Muncitor necalificat, abatorul Peris

cauta 25 de muncitori necalificati pentru perioada determinata de 3 luni. Oferim salariu lunar net fix 1500-1700 lei, tichete de masa, transport si/sau cazare.Detalii la tel. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1945. Muncitor necalificat, ajutor electri-

cian, salariu atractiv,rog seriozitate. (0761.659.194

1946. Muncitor necalificat, incarcator/descarcator. Firma Dana Prodcom family angajeaza incarcator/descarcator marfa, muncitor necalificat si lucrator comercial. Punct de lucru: Pgb Fantanica Bucuresti. (0766.308.726 1947. Muncitor necalificat, manipulant marfa. Depozit fructe angajeaza manipulant marfa (liza manuala)-Glina/Ilfov (capatul maxi-taxi 154). Domiciliul in zona, Popesti-Leordeni, Aparatorii Patriei, Berceni. Carte de munca; (0735.538.587 1948. Muncitor necalificat. SC Electromagnetica SA angajeaza Muncitor Necalificat. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon; (021.404.21.20/ 0767.427.948 1949. Muncitor necalificat. Sebastian Macelarie, angajeaza muncitor necalificat. Salariu+ bonuri de masa, 1.800 L; (0744.552.969

1899. Montatori calificati sau necalificati tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, disponibilitate program prelungit 3.000 L; (0724.536.463/ 0724.536.463 mihai.popescu@tamplarie.com 1900. Montatori fatade ventilate, munci-

tori pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate. Angajarea se face numai pe baza de contract de munca. Salariul oferit, incepand de la 2500 lei. Se poate oferi si cazare. (0734.204.248 1901. Montatori glafuri cu sau fara expe-

rienta Firma serioasa, angajam pe perioada neterminata montatori glafuri ferestre la blocurile care se reabiliteaza termic. Salariu atractiv in functie de competente. Plata saptamanala sau la 2 saptamani. (0720.028.478 iulmet@yahoo.com

1902. Montatori gresie/ faianta, zugravi, tencuitori, conditii avantajoase, angajam urgent; (0763.226.331/ 0760.872.298

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

18 septembrie 2017

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1997. Muncitori horticoli si muncitori necalificati pentru SC de amenajari spatii verzi. Relatii tel. de L-V intre orele 7,3017,30; (0752.163.550 1998. Muncitori in constructii cautam muncitori in constructii: dulgheri, fierari, zidari, zugravi. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Pt. cei din provincie asiguram cazare. Pentru detalii suplimentare: Ing. Ene George; (0766.840.318 enegeorge88@yahoo.com 1999. Muncitori in constructii pentru

firma constructii Bucuresti, calificati si necalificati pentru constructii. Oferim salariu motivant, contract de munca, 5 zile pe saptamana. (0720.143.118 2000. Muncitori in constructii pentru

firma constructii Bucuresti, calificati si necalificati pentru constructii. Oferim salariu motivant, contract de munca, decontare transport urban si alte beneficii; (0729.990.877 abisconstruct@yahoo.com 2001. Muncitori in constructii metalice

Muncitor si muncitoare depozit. Aranjare si pregatire marfa. Confectii si electrocasnice mici, salariu atractiv, zona Afumati. Transport asigurat; (0725.558.223 recrutare@germag.ro 1950.

1976. Muncitori calificati si necalificati zugravi, vopsitori, zidari, firma de constructii angajeaza pentru finisaje interioare; (0723.634.927

calificati/necalificati. Cer si ofer seriozitate. Ofer un salariu atractiv, peste media de piata. (0754.373.513 officedecorglass@yahoo.com 2002. Muncitori in constructii, angajam

muncitori in constructii, pentru lucrari de 1977. Muncitori calificati si interior si exterior - termoizolatie, hidroizonecalificati pentru fabrica latie, rigips, gresie, montaj usi, parchet etc de mobilier tapitat pentru santier in Brasov. Se asigura cazare si transport, (0747.388.456 cecilia@cwd(canapele si fotolii) din konstrukt.com Bucuresti, membra a grupu1951. Muncitor slefuire, chituire fabrica lui Mobexpert. Salariu de de profile decorative din polistiren anga2003. Muncitori in constructii, calificati si jeaza muncitori pentru slefuire/ chituire proproba 1.550 Lei net + necalificati din Bucuresti si din alte localitati file din polistiren. Contract de munca, procu carte de munca, asigur cazare si transbonuri de masa (300 de lei gram de lucru 8 ore, salariu motivant, port. Salariu incepand cu 1.800 lei net. lunar). Relatii la telefon; bonusuri pentru calitate (0722.224.665 Relatii la tel. intre orele 9-17 (0733.509.653 office@fabricadeprofile.ro (0770.852.194 1952. Muncitor, muncitoare necalifi-

cati angajam, pentru magazin non stop, program de noapte; (0729.495.499 1953. Muncitori calificati, pietrarmozaicar, tencuitor, program 8 ore. Salariu 3000 lei. Sambata si duminica liber. Relatii la (0761.301.404

1954. Muncitori caut muncitori pentru lucrari interior/ exterior plata la zi 70/100 lei, program 8.00-17.00. Dorim seriozitate; (0730.987.026 1955. Muncitori Firma constructii Bucuresti, angajam muncitori constructii: finisori, faiantari, dulgheri, muncitori necalificati. Program fix si salariu atractiv. Oferim cazare pentru provincie. (0740.122.049/ 0799.722.231 adriancornelvoica@yahoo.com 1956. Muncitori Firma construnctii cauta

muncitori pentru reabilitari cu polistiren (termosistem), cazare gratuita, plata integrala la 2 saptamani, salariul motivant; (0762.546.031

1957. Muncitori firma de constructii, SC

Consirox Construct SRL din Bucuresti, cu carte de munca: zugravi, zidari, tencuitori si rigipsari. (0773.332.565 1958. Muncitori firma specializata hidroizolatii, front de lucru inclusiv pe perioada iernii, ofer contract munca, diurna, cazare asigurata. Pachet salarial 2900 Lei. Rugam seriozitate, (0723.603.602 roxana.palarie@constructiisimateriale.ro 1959. Muncitori instalatori si necalificati;

(0721.635.574

1960. Muncitori necalificati angajam pen-

tru curatenie blocuri, spatii verzi. (0766.866.075/ 0728.216.380

1961. Muncitori necalificati in betoane,

program 8 ore. Sambata si duminica, liber. Salariu 2000 lei. (0761.301.404 1962. Muncitori pentru curatenie ofeirm

cazare, zona Colentina; (0763.646.272

1963. Muncitori SC Fibro Metals SRL angajeaza muncitori necalificati, barbati, pentru hala industriala Mogosoaia, salariu atractiv, cu carte de munca; (021.224.01.17 1964. Muncitori Soc. Com. producator tamplarie PVC, angajeaza munctitori cu si fara experienta pentru sectiile foliere si livrari. Relatii la telefon; (0726.711.301/ 0728.853.009 1965. Muncitori calificati instalatori sanitare/ termice, electricieni pentru SC Eurocors Constructii AG. Relatii la tel. 2.000 L; (0727.300.575 office@eurocors.ro 1966. Muncitori calificati pentru finisaje

interioare si exterioare, zugravi, rigipsari, faiantari. Experienta constituie un avantaj. Asiguram carte de munca, echipament si transport, (0729.894.241 constructii_diverse@yahoo.com 1967. Muncitori calificati pentru masina

de cusust si necalificati pentru masa la fabrica noua de incaltaminte; (0774.677.221 1968. Muncitori calificati pentru tamplarie PVC si aluminiu, sediu firma in sector 4; (0744.552.405/ 0740.255.741 1969. Muncitori calificati si necalificati in

constructii, parchetar, zugrav, faiantar, cu calificare la locul de munca, salariu atractiv; (0722.638.575

1970. Muncitori calificati si necalificati pentru firma de constructii. Se ofera cazare pentru provincie; (0786.717.210 1971. Muncitori calificati in domeni-

ul constructii funerare Bucuresti, sector 4. Program 8.00-18.30. Salariu 4.500 L; (0768.566.300/ 0764.139.540

1972. Muncitori calificati pentru lucrari de

constructii lucrarile sunt in Bucuresti, nu se ofera cazare. Zugrav, montatori ceramica, rigips, tencuitori, zidari, finisori fatade. De la 110 lei/zi. Carte de munca norma întreaga, decontare transport local 130 L; (0756.135.239 1973. Muncitori calificati sau necalificati

Angajam muncitori calificati si/sau necalificati pentru urmatoarele posturi: montaj usi, montaj terase lemn, montaj ferestre de mansarda, montaj acoperis. montaj cosuri de fum; (0729.005.202 orbitalsdi@gmail.com 1974. Muncitori calificati si necalificati angajam pentru lucrari de constructii civile in judetul Calarasi. Societate comerciala, contact (0727.374.199/ 0737.126.318 1975. Muncitori calificati si necalificati

pentru fabrica tamplarie PVC; (0727.019.893

1978. Muncitori calificati si necalificati, societate comerciala cu sediul in Bucuresti, Sector 4, angajeaza muncitori calificati si necalificati pt. tamplarie PVC/alu, confectii metalice. Salariu atractiv, conditii de munca decente, bonus; 3.000 L; (0737.900.400 cossmin_nicolae@yahoo.com 1979. Muncitori calificati si necalificati, societate producatoare de tubulatura de ventilatie din Bucuresti, sectorul 3, angajeaza muncitori calificati si necalificati. Se ofera cazare. Site: www.metalplus.ro. (0726.333.363 contabilitate@metalplus.ro 1980. Muncitori calificati si necalificati.

Acceptam si echipe, in constructii; (0724.138.837

1981. Muncitori calificati si necalifi-

cati. Sectie de specialitati din paine si patiserie angajam muncitori calificati si necalificati (patiseri, modelatori); (0760.319.319

saxonconstruct@gmail.com

2004. Muncitori in constructii, dezvoltator

imobiliar, angajeaza muncitori in constructii, calificati, necalificati oferim calificare ) si echipe gata formate, pentru Anglia si Germania. Transport, cazare si 3 mese pe zi gratuite; 2.500 {; (0727.220.250 Consuela.cara@icloud.com 2005. Muncitori in constructii, firma constructii angajeaza cu carte de munca muncitori pentru interioare/ exterioare, finiaje, gresie, faianta, parchet in Bucuresti. Cerem si oferim seriozitate 2.400 L; (0784.712.833 topuzru.alina.alexandra@gmail.com 2006. Muncitori in constructii, firma de constructii angajeaza finisori, zidar. Pentru detalii sunati la nr. de telefon afisat; (0746.246.588

2018. Muncitori necalificati in vederea pregatirii pentru meseria de macelartransator. Oferim cazare si masa gratuita. Asteptam provincia. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Salarii atractive. Relatii intre 10.00- 16.00. (0769.961.624 2019. Muncitori necalificati pentru bru-

tarie, program si salariu atractiv, (0786.094.857 2020. Muncitori necalificati pentru

companie internationala. Angajeaza urgent, Salariul net, 1.500 L; (0733.380.388 2021. Muncitori necalificati pentru fabrica

de sare in Popesti Leordeni, judetul Ilfov. Se poate asigura cazare si masa. Salariul net 1065 lei. Relatii de luni pana vineri intre orele 8-16 la telefon. (0758.106.622 2022. Muncitori necalificati pentru firma

de productie. Contract de munca, masa asigurata, transport gratuit, salariu 1200 lei net, ore suplimentare platite. Lucrul in schimburi. Tel. (0741.090.021 2023. Muncitori necalificati pentru firma de reciclare. Se ofera contract pe perioada nedeterminata, salariu motivant, program luni-vineri.Se cere disponibilitate pentru munca fizica, seriozitate. (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 2024. Muncitori necalificati pentru gar-

duri beton, oferim cazare in Magurele; (0764.539.336 2025. Muncitori necalificati pentru gradi-

narit si cosit iarba, angajez; (0722.296.707 2026. Muncitori necalificati pentru polizat

piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066 2027. Muncitori necalificati pentru santier

situat in Bucuresti. In functie de performante, salariul poate fi negociat. Pentru provincie se ofera cazare 2.000 L; (0722.111.082 2028. Muncitori necalificati pentru sectii de productie pentru fabrica productie alimentara sector 6, program de lucru in ture, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa + o masa calda, relatii la; (0732.672.654 2029. Muncitori necalificati permisul cat

B este un avantaj, pentru lucru in atelier confectie rulouri sau montaj; (0732.557.799/ 0722.209.073 office@rulouriexterioare.eu

2043. Muncitori necalificati pentru ambalare pentru fabrica de confectii, muncitori necalificati pentru ambalare produse, magazie import. Pentru detalii sunati la numarul de telefon, 52.382 L; (0728.220.020/ 0728.220.020 office@alphaomega.ro 2044. Muncitori necalificati pentru firma, se asigura o masa si transportul. Mai multe detalii la telefon 1 L; (0762.627.515 2045. Muncitori necalificati pentru Pitesti,

Amboselii Ro SRL angajeazA Montatori Cablaje auto(muncitor necalificat barbati si femei). Descriere post: montator (asamblare) de cabluri. Detalii la telefon; (0755.787.794 becickova.marketa@gmail.com 2046. Muncitori necalificati si calificati in

fabrica de mezeluri; (0721.450.253/ 0721.450.253 mihaelaungur05@gmail.com

2047. Muncitori necalificati si calificati pentru lucrari int./ext., salariu avantajos, plus carte de munca/ contract; (0763.903.604 2048. Muncitori necalificati si operatori mase plastice, societate comerciala angajeaza. Program de lucru 8 ore/zi, 3 schimburi. Se ofera salariu conform contract de munca, tichete de masa, transport. Punct de lucru in Oras Pantelimon, judetul Ilfov. Relatii la telefon: (0747.490.213

2065. Muncitori sectia spirtoase la firma Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase.Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei :B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112. (021.667.00.20 office@zarea.ro

2049. Muncitori necalificati, angajam in

2066. Muncitori sectia spirtoase la firma

domeniul tamplariei din lemn. Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon. Pentru cei din afara localitatii oferim cazare (0731.900.900/ 0735.555.555 2050. Muncitori necalificati, fabrica de

paine. Pentru provincie oferim cazare; (0763.882.642 2051. Muncitori necalificati, in vederea calificarii, in meseria de operator dezinsectie. Cerinte minime obligatorii, studii medii, finalizate, permis cat. B, nefumator, domiciliu stabil in Bucuresti. Oferim conditii avantajoase si un salariu incepand de la: 2.400 L; (0722.224.644 2052. Muncitori necalificati, pentru

ajutor electrician, angajam; (0758.862.873 2053. Muncitori necalificati, pentru cosit

gazon. Salariu motivant, 2.500- 3.000 lei; (0722.296.707 2054. Muncitori necalificati, zidari, dul-

gheri, se asigura cazare, firma de constructii angajeaza; (0766.263.094/ 0722.613.554

Zarea, program lucru 8 ore de luni-vineri, numai dimineata. Interviuri zilnic orele 1315 la sediul firmei din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, transpot metrou statia Laminorului, 112. (021.667.00.20 office@zarea.ro 2067. Muncitori si muncitoare necalificate zona Clinceni Bragadiru; (0747.755.912

Muncitori si muncitoare necalificati S.C.Wirquin Romania S.A. din str. Preciziei nr. 3, Sector 6, Bucuresti angajeaza muncitori si muncitoare necalificate si muncitori calificati pt lucru pe utilaje pt. prelucrare rame metalice. Relatii si informatii intre orele 9.00-17.00 la tel; (0755.044.934 2068.

2069. Muncitori si/ sau echipe placari blocuri cu polistiren. Salariu atractiv. Plata la timp. Seriozitate maxima. Iarna se lucreaza la interioare. Lucrari pe termen lung si foarte lung (0799.855.433 mihaicatalin21@yahoo.com 2070. Muncitori tineri si seriosi Bucuresti,

faiantari, rigipsari, parchetari, pentru colaborare in Bucuresti - amenajari interioare. Contract munca si salariu motivant, (0741.231.841 diana@nextdoor.ro

Muncitori calificati, (zidari, zugravi, lucrari interioare) pentru companie constructii (Bucuresti). Contact: (021.315.65.81 joburi@incepmunca.ro 1982.

2071. Muncitori tineri, finisaje interioare, Bucuresti cautam faiantari, rigipsari (inclusiv necalificati), pentru colaborare in Bucuresti - amenajari interioare. Contract munca si salariu motivant si posibilitate de crestere in functie de performante (0741.231.841

1983. Muncitori calificati, companie angajeaza muncitori calificati: zugravi, rigipsari, faiantari, tamplari, zidari, lucratori in structuri pt. constructii. Obligatoriu absolventi cu diploma de scoala profesionala sau cursuri 1 L; (0746.888.858 office@consolidated.ro

2072. Muncitori, Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), motostivuitorist, sofer, inginer mecanic si subinginer, mester extruder pt. mase plastice si ajutor. Adresa: Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4. (0742.244.271/ 021.890.33.02

1984. Muncitori calificati, dulgheri, zidari, rigipsari, salariu 1.400 euro, fete curatenie, salariu 1.200, 6 ore, bonusuri, ofer - cer seriozitate; (0766.778.240

2073. Muncitori, fabrica de talpi incaltaminte, zona Rostar Alexandriei sosea, angajam femei, barbati pentru finisori talpi incaltaminte. Salariu, bonuri masa, transport decontat, program 7- 15.30. Cerem seriozitate; (0744.505.252 liliana_iftimie@yahoo.com

1985. Muncitori calificati, necalificati, zidar, fierar betonist pentru firma constructii, salariul atractiv + bonus performanta. Posibilitate cazare in santier. Info si programari interviu tel. (0729.070.212 officebuildigdivision@gmail.com

2074. Muncitori, firma, angajam munci-

tori necalificati si zugravi salarii atractive, detali la telefon; (0727.716.001

1986. Muncitori calificati/necalificati con-

structii Belgia, permis categoria B. (0736.000.300 bogdanbaiu@yahoo.com

2075. Muncitori, muncitori spalatorie,

vulcanizare, constructii, numai cu cazare; (0763.156.263

1987. Muncitori calificati/necalificati,

Candidatul ideal: persoana serioasa, muncitoare, responsabila;Atitudine pozitiva; Capacitate de a lucra in echipa. Activitatea se desfasoara la un santier de constructii blocuri de locuinte; (0722.299.853 quartoresidence@gmail.com

2076. Muncitori, mecanici de intretinere societate de constructii angajeaza pentru statii de betoane tip Liebherr, situata in loc. Jilava; relatii de L-V, in intervalul orar 08.30 - 16.00, solicitam seriozitate, (0724.558.567 betoane.jilava@dimar.ro

1988. Muncitori constructii Firma constructii angajeaza in conditii legale personal calificat. Cerem si oferim seriozitate. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati telefonic, 2.800 L; (0744.477.767 solidartconstruct@yahoo.com

2077. Muncitori. Productie mase plastice angajam urgent muncitori calificati si necalificati, reglori, electromecanici, tehnicieni, controlori calitate. functionam in incinta faur sector 3. (0784.235.304

1989. Muncitori constructii asiguram cazare Buc. Firma angajeaza in Bucuresti muncitori calificati si necalificati. Angajam si echipe. Asiguram cazare; (0720.060.601 1990. Muncitori constructii, dulgher, fier-

ar, zidar, polivalent. Salariu 3000 lei pe luna, contract de munca, beneficiar direct nu intermediar. Doresc persoane serioase care vor un loc de munca stabil pe termen lung. 3.000 L; (0766.886.242/ 0766.886.242 imobilinvest@yahoo.com 1991. Muncitori constructii, firma de con-

structii angajam calificati si necalificati cu contract de munca, cazare gratuita oferita de firma. Se munceste si in perioada iernii la interioare . inf. la nr de telefon din anunt. 2.000 L; (0723.631.455

1992. Muncitori constructii, firma de constructii angajeaza dulgherii si muncitori necalificati doar din zona Bucuresti. Pentru detalii sunati la nr. de telefon afisat; (0720.636.890 1993. Muncitori cu experienta in spatii

verzi salariu net 2000 Lei. Program 8-17. Zona Bucuresti, Ilfov (0740.192.222 1994. Muncitori cu si fara experienta

pentru firma de costructii, santiere in Bucuresti.Oferim cazare la nevoie salariu motivant, ore suplimentare. (0721.829.221

Muncitori depozit materiale de constructii, salariu atractiv + bonuri de masa; (0744.675.760

1995.

1996. Muncitori depozit, muncitori productie, angajam in Bragadiru: muncitori depozit si muncitori productie (femei si barbati); (0730.072.503

2078. Muncitori. Firma angajeaza 2007. Muncitori in constructii, personal calificat pentru finisaje interioare, zugravi, faiantari, rigipsari, se cere seriozitate si se ofera contract de munca. Ofer cazare pentru muncitorii din provincie. Salariu 2500 lei, (0762.141.900 smadu_i@yahoo.com

2030. Muncitori necalificati pt. fabrica de

2008. Muncitori in constructii, zidari, dulgheri, rigipsar, zugravi si muncitori necalificati.Salariul pentru calificati 110-140 lei/zi. Salariul necalificati 80 lei/zi, 1 {; (0763.909.303/ 0726.496.783

2031. Muncitori necalificati si calificati pt.

2009. Muncitori in constructii, cazare inclusa, firma serioasa, activitate din 1993, angajam muncitori calificati (rigipsar, faiantar, zugrav, dulgher) si necalificati in constructii, activitatea se desfasoara in Bucuresti Ilfov (0734.651.945/ 0725.528.321 contact@profielements.ro 2010. Muncitori in crama, barbati la firma

Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro 2011. Muncitori in fabrica. Firma produc-

tie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orele suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun; (0720.112.734 2012. Muncitori in productie persoane cu

sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro 2013. Muncitori mecanica fina, optician,

tamplari, sudor si strungar, angajam. Relatii la telefon: (0741.019.435 2014. Muncitori necalificati angajam urgent pentru depozit materiale de constructii, zona Militari- Rosu; (0726.586.912 2015. Muncitori necalificati cu sau fara

experienta, domeniul vulcanizari auto, urgent, sector 3, salarizare 800-1500, comisioane, (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 2016. Muncitori necalificati firma de reci-

clare angajeaza muncitori necalificati. Se ofera contract pe perioada nedeterminata, salariu motivant, program luni-vineri. Se cere disponibilitate pentru munca fizica, seriozitate (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 2017. Muncitori necalificati in

domeniul constructii funerare Bucuresti, sector 4, program 8.0018.30, salariu 2.500 L; (0764.139.540/ 0768.566.300

pavaje si garduri din beton, salariu 3000 lei/luna plus o masa pe zi, plata la doua saptamani, punct de lucru Bragadiru, Ilfov, pt. provincie asiguram cazare si utilitati gratis. (0735.377.400

2055. Muncitori necalificati, contract de munca, contract full-time, salariu brut 2.316 lei, salariu net 1.902 lei(1.587 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program de lucru lu-vi, 8-18, zona Auchan, Militari, 1.902 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

constructii, oferim cazare; (0723.248.640

2056. Muncitori necalificati. Dezvoltator

2032. Muncitori necalificati Societate angajeaza muncitori necalificati pentru sortare deseuri reciclabile. Salariu 1500 lei, bonuri de masa; (0743.335.228

imobiliar angajez muncitori necalificati. Cautam oameni seriosi, muncitori, nonalcoolici, doar din provincie exclus din Bucuresti, oferim cazare, 2.200 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

2033. Muncitori necalificati tipografie din

sector 5, angajeaza urgent. Taietor ghilotina polar, stantator, muncitor necalificat. (0729.199.076/ 021.335.41.57 secretariat@crist.ro 2034. Muncitori necalificati + sofer fabri-

ca de ambalaje Popesti-Leordeni, angajeaza muncitoari necalificati, ambalatoare manual si sofer din zona Popesti-Leordeni sau Berceni S4, buse.industries@yahoo.com 1 L; (0741.642.879/ 021.361.19.87 buseindustries@yahoo.com 2035. Muncitori necalificati - 2000/luna

Angajam muncitori necalificati - femei si barbati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu NET 2000 / luna + 2 mese/zi 2.000 L; (0725.333.503 2036. Muncitori necalificati confectii met-

alice, fabrica de confectii metalice angajeaza muncitori necalificati din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit! Rel la nr. de telefon; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 2037. Muncitori necalificati fara experien-

ta pentru fabrica de incaltaminte. Salariul oferit este de 1500 lei (1300 lei si 20 bonuri valorice). Fabrica este in zona mall VitanTimpuri Noi. 1.500 L; (+40730501000/ +40724728262 contact@sansavana.ro 2038. Muncitori necalificati in constructii

in zona Militari. Se ofera CM (0734.125.125 2039. Muncitori necalificati in constructii pentru firma de constructii, zidari si sudori.Salariu, avans si lichidare.Se asigura contract de munca.Pentru persoanele din provincie se asigura cazare.Tel.: (0725.942.460 laurentiu_sorin@yahoo.ro 2040. Muncitori necalificati in constructii

pt. Bucuresti. Salariu 2.000L. Telefon, (0724.930.204 2041. Muncitori necalificati in constructii

angajez, ofer cazare si mancare, locatia Ciorogarla; (0744.259.776 2042. Muncitori necalificati pentru agricultura, angajeaza societate. Salariu atractiv, tichete de masa, abonament transport; (021.492.04.38

21

2057. Muncitori pentru finisaje interioare:

glet, rigips, gresie, faianta, parchet si necalificati. Se plateste la mp, banii saptamanal. (0751.325.099 2058. Muncitori pentru firma constructii

Bucuresti, calificati si necalificati pentru constructii. Oferim salariu motivant, contract de munca, 5 zile pe saptamana; (0720.143.118 2059. Muncitori pentru santiere in Bucuresti Firma de constructii angajeaza pe perioada nedeterm. m. necalificati pentru curatenie si OS, obiective in Bucuresti. Program de santier. Salariu pana la 2500 lei/ luna. Carte de munca + avantaje; (0744.522.170 cristian.chitimia@gmail.com 2060. Muncitori productie montatori

mobilier pal angajam pentru montaj, productie, manipulare mobilier pal urgent pt. societate de vanzare si productie mobilier. Loc de munca: soseaua de centura nr. 20 Tunari, Ilfov (0723.139.027 2061. Muncitori productie, SC Rafa Plast

angajeaza pentru productie mase plastice.Se ofera: contract perioada nedeterminata, salariu fix + bonusuri, tichete de masa, program de 8 ore/zi in schimburi (0754.041.803 personal@rafaplast.ro

sudori electric, instalatori constructii (teava neagra otel, polipropilena) salariu 2.500 lei/ muncitori, necalificati salariu minim 1.700 lei; (0768.595.679

2079. Muncitori. Tipografie din Bucuresti

cu 20 ani de activitate in domeniu angajeaza muncitori calificati/ necalificati pentru legatorie manuala si masinisti (stantatori si operatori folio). Pentru cei fara experienta asiguram pregatirea la locul de munca; (0740.025.260

2080. Muncitorii constructii, caut meseri-

asi in constructii. Zidarii, fierari, dulgherii, necalificatii; 200 {; (072454124 petre_negrea2009@yahoo.com

2081. Munictori pentru firma constructii,

rigipsari, zugravi si muncitori necalificati. (0726.890.204

2082. Necalificat Angajez muncitor necalificat pentru impachetare colete, cu permis de conducere categoria B, zona Carrefour Colentina. Programul este de 8 ore l-v. Detalii la tel. intre orele 10-12; (0726.773.075 2083. Necalificat ajutor instalator pentru

Adyra Construct (0764.409.917

2084. Necalificati barbati si femei punct

de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, jud. Ilfov (fabrica Pavaj), punct reper Garden Plaza sau mag. Bellona. Statie autobus ICTSMUA. Oferim cazare, salariu 2.5003000 L, 3.000 L; (0724.545.953 2085. Necalificati pentru service auto

zona Pod Grand si necalificati pt. acoperisuri; (0763.030.109

2086. Necalificati angajam, avem cazare buna, plata saptamanal, contract de munca, salariu 2.000 L; (0786.516.830

2087. Necalificati depozit sector 6, angajam manipulanti marfa la depozit de piese auto, salariu net 1300 lei + tichete de masa si decontare transport. Program L-V/ 8h in schimburi. Contract de munca, 1.300 L; (0743.751.117 2088. Necalificati in constructii pentru firma din Bucuresti, salariul platit la doua saptamani, fara intarzieri la plata, se asigura carte de munca si concediu de odihna, de lucru toata perioada anului, nu asiguram cazare, maxim 45 ani la angajare. 2.500 L; (0723.153.211/ 0723.153.211 2089. Necalificati in sectorul 1, depozit situat in sectorul 1, angajeaza personal necalificat. Program L-V, 8 ore, intr-un singur schimb. Salariul 1.500 net + tichete de masa, transport asigurat; contract pe perioada nedeterminata; 1.500 L; (0725.477.438 2090. Necalificati la matura si intretinere

angajam, oferim cazare si avans pt. inceput. Conditii serioase. Salariu 1.800 L; (0734.492.895

2091. Necalificati pentru productie mobilier din PAL. Angajam persoane pentru sters, ambalat si alte activitati specifice. Carte munca. L-V 8-18. Faur sector 3. Salariu negociabil. Colectiv tanar, posibilitate avansare, (0766.638.967/ 0735.876.984 www.marcoshop.ro 2092. Necalificati si calificati pt. lucrari electrice angajam, nu este necesara experienta, pentru lucrari electrice de curenti slabi, control acces, cctv, siteme de alarma, efractie, incendiu, retele voce date. Contract cu carte de munca. (0728.777.028 alexandru.racovita@recency.ro 2093. Necalificati si calificati, urgent, pentru realizare garduri placi beton. Oferim cazare, zona Ilfov, Stefanestii de Sus, salariu intre 1.700-1.900 lei; (0723.538.148 2094. Necalificati tipografie sector 4, angajam urgent, salariu 1.700 Lei net 20 zile lucratoare, 2.200 Lei net -30 zile lucratoare, program 12 ore/zi de L-V. Pentru detalii sunati la telefon 2.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 2095. Necalificati, angajam tineri, pentru incarcare descarcare mobila, cu sansa de a invata meserie pentru cine vrea. Faur, sector 3, 1300 lei net, 1.300 L; (+40725227397/ 0726.301.049 josephrizk00@hotmail.com 2096. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8,p reper: floraria Garden Plaza. Statia ICSITMUA autobus (449,780,783) .Oferim cazare gratis, sal. 2.500-3.000 L; (0724.545.953 2097. Necalificati, firma de izolatii din Bucuresti angajeaza muncitori necalificati pentru montaj vata si cauciuc pe teava si tubulatura. Se ofera carte de munca, salariu negociabil, decontare transport, echipament. (0732.638.117/ 0731.369.991 izolatiitehnice@gmail.com 2098. Necalificati. Firma constructii angajam necalificati. Oferim cazare si masa. Salariu atractiv, conditii serioase, Marian; (0786.516.830 2099. Nemo Prod Com Impex SRL cu

sediul in Magurele angajeaza mecanic auto; (0727.348.104

2100. Novomatic Admiral Tip&Cash isi mareste echipa si angajeaza: personal curatenie si casieri pentru salile de jocuri Admiral si Tip&Cash. Cerinte: personal curatenie - persoana activa, amabila si sociabila, studii elementare. Cerinte casieri: persoana activa, amabila, sociabila, studii medii, operare calculator. Oferim: salariu competitiv, bonusuri, bonuri de masa, posibilitati reale de avansare. Nu este necesara experienta. Detalii la tel. sau CV la adresa de e-mail: (0749.056.492/ 0758.078.660 hr@admiral.ro 2101. Nuncitor necalificat, operator chimist, producator de cosmetice, in Bucuresti, zona Berceni. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 2102. Ofiter relatii cu clientii cu limba germana, responsabil de gestionarea comunicarii cu clienti nativi germani; ofera suport tehnic telefonic, prin e-mail si chat online clientilor,in vederea identificarii si solutionarii problemelor acestora. cv@liadhotel.com 2103. Om la vase, Kaffa Pub angajeaza om la vase. Oferim salariu fix+tips zilnic, program flexibil, mediu de lucru placut. Detalii la tel.; (0755.421.101 kaffapub@gmail.com 2104. OMV angajeaza consultant vanzari Bucurestii Noi, shop si gastro, relatii la tel. (0721.254.054 mihai.stircu@yahoo.com 2105. OMV benzinarie, angajam personal;

(0722.289.968/ 0721.163.921

2106. OPERATOARE amanet pt. casa de

amanet/ exchange, cu si fara experienta. Oferim salariu atractiv, comisioane, CIM, bonuri, program flexibil. Cerinte: cunostinte minime PC, bacalaureatul. Rog CV: (0724.035.338 hr@casa-amanet.com 2107. Operatoare introducere date,

cu bune cunostinte de Excel; (0754.651.477

2062. Muncitori reconditionare mobilier, EBC HR Solutions este in cautarea a 2 muncitori reconditionare mobilier pentru o companie producatoare de mobilier pentru birouri. Locatie: Tunari, Ilfov. Se asigura transport. Salariu fix + tichete (0771.208.536 contact@ebc-hr.ro 2063. Muncitori santier de constructii, angajam urgent dulgheri, fierari, muncitori necalificati pentru lucrari de constructii in Bucuresti. Oferim carte de munca, salarii decente si punem la dispozitie si autoturism (daca este nevoie) (0762.404.205 maruntu.daniel@gmail.com 2064. Muncitori sectia spirtoase la firma Zarea, program 8 ore dimineata si contract in conditii avantajoase. Interviuri zilnic L-V orele 13-15 la sediu Bucurestii Noi 176, sector 1. Transport metrou statia Laminorului, autobuz 112/697 (021.667.00.20 office@zarea.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

18 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 2158. Operator preluari comenzi telefon-

ice si online pentru firma de livrare mancare la domiciliu, aflata in zona Garii de Nord, (0723.227.220

2159. Operator sala jocuri Sala King Game angajeaza baiat, de preferat sector 4 Berceni, pentru mai multe detalii sunati la tel. intre orele 9:00-19:00. (0768.840.225 adryana1987@yahoo.com 2160. Operator schimb valutar si amanet, cu domiciliul in Bucuresti, diploma bac. Oferim pregatire si salarii incepand cu 1.400 Ron net+ comision; (0764.402.441 2161. Operator si ajutor masina aplicat cant pentru S.C. Komandor Romania, producator de mobilier la comanda. Relatii: (0728.853.061 2162. Operator tipar digital, cunos-

tinte Corel Draw, zona Oltenita sector 4, Bucuresti (0730.833.838

2108. Operatoare casa de amanet cu si

fara experienta, pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, b. masa, comision. Cv la adresa: 1.400 L; contact@creditareamanet.ro 2109. Operatoare, operator xerox si

calculator, conditii avantajoase. Trimiteti CV la e-mail: (0761.854.044 copysiprint@gmail.com 2110. Operator casa de amanet. Program flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0732.648.297 2111. OPERATOR CNC la masina cu cap

laser pentru taiere materiale textile. Se solicita cunostiinte de calculator si seriozitate. Va oferim un loc de munca stabil, salariu motivant carte de munca. (0722.411.446/ 0722.232.852 office@asined.ro 2112. OPERATOR date contabilitate pri-

mara. Societate angajam operator date contabilitate primara, activitati de secretariat, cu competente IT, care sa aiba excelente abilitati de comunicare. CV-urile la adresa de e-mail. (0737.856.558 office@premiumexpert.ro 2113. OPERATOR masini prelucrat hartie

in role. Carte de munca. Program de lucru in 2 schimburi: 7-15 sau 14-22, luni-vineri, (021.232.29.41 office@kmp.ro 2114. Operator personalizari tricouri pen-

tru magazin online zebu.ro, cu sau fara experienta, zona Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin. Mediu de lucru foarte placut, optimist si pozitiv; CV la email 1.500 L; (0799.550.555 contact@zebu.ro www.zebu.ro 2115. Operator student sau studenta pt.

introducere si operare date, cunostinte Excel, Word, contabilitate primara, viteza de operare, persoana organizata, capacitate de asimilare rapida a cunostintelor (0767.269.480 expertcons2013@gmail.com 2116. Operator amanet electronica cu

experienta sau fara, program in ture plus comision, salariu, trimite-ti cv+ foto; 2.000 {; orzainvest@gmail.com 2117. Operator amanet exchange, cu

experienta in domeniu program in ture. Asteptam CV + foto, salariu 2.000 L; amanetplatinum@gmail.com 2118. Operator amanet, TopAmanet angajam persoane, cu sau fara experienta, responsabile si serioase cu varsta minima de 25 ani. Reprezinta un avantaj experienta in domeniul vanzarilor. Cv+foto pe mail. 1.700 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.ro www.topamanet.ro 2119. Operator calculator Angajez secre-

tar, secretara, operator calculator notariat. Relatii la telefon; (0723.519.697 2120. Operator calculator Firma Scomet

Administrare Imobile angajeaza operator calculator contabilitate partida simpla. Salariul o mie opt sute lei pe luna. Posibilitati crestere in functie de performanta, 1.800 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 2121. Operator calculator pentru magazine online, bun cunoscator de Adobe Photoshop, inserare produse. Salariu motivant, zona Crangasi. CV pe mail. 1.600 L; (0768.886.856 geal.ronico@gmail.com 2122. Operator calculator (cantar) fabrica

prefabricate beton, Popesti Leordeni, Sos. de Centura nr. 111, angajeaza operator calculator (cantar), cazare gratuita camin, salariu net 1700 Lei, 2 schimburi, valabil 30 sept. 2017, (0747.225.783 2123. Operator calculator casier cunos-

tinte calculator, oferim program flexibil, salariu motivant, contract de munca, bonuri de masa, puncte de lucru: Pod Constanta si Calea Giulesti (0744.629.531 2124. Operator calculator limba

maghiara, Angajez operator calculator, cunoscator de limba maghiara, scris-vorbit perfect. Preluare comenzi online, vorbit telefonic cu cetateni maghiari. CV pe mail 1.700 L; canadian.farmaceutic@gmail.com

Operator calculator pentru vanzari online, vanzator accesorii mobila, stivuitorist cu experienta min. 2 ani, gestionar pentru pal cu experienta, operator PC, operator calculator pentru preluare comenzi, tamplari, muncitori necalificati; (0731.038.195 2125.

2126. Operator calculator, cautam o per-

Operator call-center depozit anvelope - jante angajeaza operatoare callcenter, fete tinere, dinamice. Perioada sept. - dec. 2017. Contract munca full time, salariu brut 2550 2850 lei. 2.850 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 2133.

2134. Operator centru copiere si reincar-

cari cartuse Centru printare si reincarcari cartuse angajam personal pentru activitati de copiere, printare, refill, stampile, vanzari birotica si consumabile imprimante. (0723.390.550 Inovomag@gmail.com 2135. Operator CNC, Router Multicam

Profi Print Production din Branesti, angajeaza - Operator CNC, Router Multicam.Va rugam CV la adresa de e-mail mentionata. (0731.375.135 office@profi-print.ro 2136. Operator CNC. SC Electromagneti-

ca SA angajeaza Operator CNC. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon; (021.404.21.20/ 0767.427.948 2137. Operator colete magazin online

haine dama, 1.400 L; (0730.209.570 neatu.mirela.joviale@gmail.com 2138. Operator cutter ploter, ploter

imprimanta, cu cunostinte Corel, Draw, AI, Autocad; (0723.294.972 2139. Operator date cadastrale minim 2 ani exp., cunostinte practice privind domeniul, abilitati peste medie privind operarea cu AutoCad, ArcView si MS Office, cunostintele necesare prelucrarii masuratorilor (0722.304.466 2140. Operator depozit, comision 0, doresti un job bine platit? Vorbesti limba engleza conversational? Noi iti oferim 10 /ora pentru pregatire si ambalare comenzi (haine, jucarii, carti). Aplica CV la: info@sbaflex.ro 2141. Operator etichetare pentru masina

automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 2142. Operator facturare pentru

societate de distributie produse alimentare si bauturi din sectorul 6. (0722.221.538/ 0732.733.846 2143. Operator facturare societate comerciala angajeaza fata pentru postul operator facturare, zona Voluntari. Rugam seriozitate (0722.152.638 office@attoregal.ro 2144. Operator facturare vanzator / ges-

tionar anvelope, baiat tanar dinamic, cunostinte bune PC, Word, Excel, bacalaureat. Salariu brut 2.550 - 2.850 lei, 2.850 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com

Operator facturare, vanzator, gestionar anvelope zona Luica. Baiat tanar, dinamic, bacalaureat. Salariu brut: 2.850 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com

2145.

2146. Operator gestiune pentru service

camioane, cu experienta. Cerinte: diploma bacalaureat , cunostinte PC, seriozitate. Oferim pachet salariu motivant si conditii bune de lucru. (0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 2147. Operator incarcari cartuse centru

de refill cartuse imprimante. Angajam operator incarcari cartuse conditii avantajoase, salariu motivat. Oferim un loc de munca curat si cu dotari echipamente de refill profesionale 2.000 L; (0773.941.962 mihai_officeprint@yahoo.com 2148. Operator injectorist turnare poliure-

tan, Fabrica de profile cauta persoana dornica sa se califice si sa-si insuseasca cunostinte noi. Studii medii, cunostinte minime de mecanica. Contract de munca, program 8 ore, salariu atractiv (0722.224.665 office@fabricadeprofile.ro

2149. Operator introducere date pt. firma de contabilitate, cunostinte MS Office, viteza operare, asimilare rapida de cunostiinte noi, persoana serioasa, organizata, cunostiinte contabilitate primara constituie un avantaj; (0767.269.480 expertcons2013@gmail.com 2150. Operator linie productie cu/fara experienta pentru Austria Card SRL, companie ce activeaza in domeniul productiei si personalizarii cardurilor bancare. Se ofera pachet salarial atractiv, bonuri de masa, transport decontat. (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro 2151. Operator livrare manipulare marfa,

soana tanara, dinamica, cu cunostinte de operare calculator si contabilitate primara, pentru facturare, NIR-uri, registru de casa, gestiune. 2.000 L; (0726.012.806 cristina.voicu@sweetela.ro

incarcare/ descarcare/ livrare marfa. Manipulare, infoliere, asezare produse in spatii special amenajate. Carnet de conducere obligatoriu. Se ofera salariu atractiv, decontare transport (0756.140.001/ 0756.140.001 office@urbio-romania.ro

2127. Operator calculator, fata pt. intro-

2152. Operator logistica, manipulant

dus facturi, tinut legatura cu furnizorii, conditii foarte bune, carte de munca, zona sector 2, Sos. Colentina, salariu 2.000 L; (0734.072.088 rusu2222@gmail.com 2128. Operator call center Va oferim un job in cadrul departamentului de call center. Firma noastra se afla in sect. 4, Bucuresti (zona Aparatori Patriei). Program 09:00 - 18:00. Salariu atractiv+bonusuri, 1.200 L; (0799.006.750 alexandra.antochi@directmarketing.ro 2129. Operator call center cu sau fara

experienta Cerinte: 4, 6 sau 8 ore/ zi, luni vineri. Activitatea se va desfasura la sediul din Bucuresti. Oferim: carte de munca, salariu atractiv, sansa de cariera, 1.700 L; (0755.143.651 hr@biosistemteam.com 2130. Operator call center, angajam cen-

trul de sanatate, varsta minima 18 ani. Detalii la numarul: (0758.236.588 2131. Operator call center, limba italiana,

esti o persoana deschisa, receptiva, ai cuno?tin?e de limba italiana, o atitudine pozitiva si dorinta de a invata lucruri noi,alatura-te echipei noastre (031.805.91.83/ 031.805.91.83 lidia.orfanu@comdatagroup.com 2132. Operator call-center angajeaza

Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322

marfa depozit Stefanestii de Jos, 18-35 ani. Transport asigurat gratuit de la/catre Unirii sau metrou Pipera. Program: schimb 1, 6:30-14:30, schimb 2, 14:00-22:00. Contact: (0733.927.543 diana.matei@erka.ro 2153. Operator miniincarcator, buldoex-

cavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941

2163. Operator vanzari prin telefon si agent vanzari SC distributie prod. parafarmaceutice angajeaza operator preluare comenzi prin telefon de la clientii din baza de date (oblig. cunostinte PC) si agent comercial (oblig. permis cat. B), (0733.777.012 office@pdgroup.ro 2164. Operator xerox cu experienta

2.500 L; (0766.304.018

2165. Operator, ambalator mase plastice,

SC. TE-MA Romania SRL angajeaza operatori/ ambalatori masini. Sectia de productie este situata in str. Prelungirea Ghencea nr. 65. Cautam persoane dinamice, serioase. Posibilitati de avansare; (0751.080.014/ 0744.312.192 productie@te-ma.ro www.te-ma.ro 2166. Operator. Amanet exchange

angajeaza operator cu experienta in domeniu, zona Bucurestii Noi, salariu motivant, CV+foto, 2.000 L; (0722.213.243 orzainvest@gmail.com 2167. Operator/e. Magazin online angajeaza operator/e. Magazin online incaltaminte imbracaminte, zona Vitan, domiciliu in zona, program luni vineri 09-00 17-00. Cunostinte calculator avansat, carte de munca, mediu de lucru placut si curat. Sector 3, 1.500 L; (0737.617.844 contactpromotii@gmail.com 2168. Operatori call center MPS Solutions este in cautarea de noi operatori call center, vorbitori de limba italiana.Sediul este langa statie de metrou Grozavesti.Suna pentru a stabili un interviu. 2.200 L; (0728.117.215/ 0728.117.216 andrei.mandache@mpssolutions.net 2169. Operatori call center operatori tele-

fon Oferim: pachet salarial atractiv, program 8h/zi, mediu tanar, loc stabil, contract de munca.Sediul se afla in Prosper Plaza,S5. Detalii la tel. (0785.548.668 cosmin.andrei.bo@gmail.co, 2170. Operatori call center, pentru compania leader in domeniul telemarketing, limba italiana, cu sau fara experienta.Suna pentru a stabili un interviu. 2.200 L; (0728.117.215/ 0728.117.216 andrei.mandache@mpssolutions.net 2171. Operatori CNC pentru firma de

productie. Contract de munca, masa asigurata, transport, salariu incepand de la 1700 lei net, ore suplimentare platite. Lucrul in schimburi. Tel. (0741.090.021 2172. Operatori curatenie. Companie Multinationala angajeaza operatori curatenie pentru locatii birouri in Bucuresti, full time/part time, chiar si pensionare cu drept de munca. Pentru detalii sunati la: (021.252.47.85

pentru pizzerie cu sediul in sect. 5,Program in ture, masa asigurata, contract munca,salariu 1500 lei. (0765.489.624 vlad@delarte.ro

2188. Ospatar Braserie zona Aviatorilor

angajam ospatar, obligatoriu limba engleza. Colectiv tanar; (0732.817.052 office@zexebraserie.ro

2189. Ospatar Restaurant cu specific mediteranean angajeaza ospatar cu sau fara experienta. Conditii de munca avantajoase. (0730.007.660 office@sardin.ro 2190. Ospatar restaurant LA Cocosatu, angajeaza ospatari, salariul este de 1500 Lei pentru detalii sunati la tel., 1.500 L; (0736.445.737 office@lacocosatu.ro 2191. Ospatar si femeie la vase pentru Bistro situat in vitan str. Foisorului colt cu Zizin.Program 2 zile cu 2 de l-v de la ora 10:00-00:00, s-d de la ora 11:0000:00.Detalii la tel. (0742.246.246 elena_raduta007@yahoo.com 2192. Ospatar cu experienta! Restaurant

situat in zona centrala angajeaza ospatar. Suntem ineresati de persoane cu experienta si dornice sa lucreze in echipa! (0724.226.479 restaurant@elpato.ro 2193. Ospatar sau ospatarita si bucatar

pt. restaurant si berarie germana zona Pipera - Baneasa. Conditii avantajoase (0723.321.293 n.marin@tecadra.ro

2194. Ospatar si ospatarite cu experien-

ta, pt. hotel-restaurant Prelungirea Ghencea, program 2 zile cu 2 libere, se asigura transport. Salariu incepand de la 1.600 lei, (0743.485.055/ 021.350.56.21 office@bucharestwestmotel.ro 2195. Ospatar(ita) ospatar PUB din zona Panduri (Marriott). Experienta min. necesara. Program full time, 17.00-.3.00 doua cu doua, carte de munca, concedii de odihna platite, bonus vanzare; (0736.927.517 pubsnatch@gmail.com 2196. Ospatar(ita) Snatch Pub - sos.

Panduri 26, angajeaza fete si baieti pentru posturile de ospatar. Programul si conditiile se discuta la interviu. CV pe adresa de mail sau tel. (0736.927.517 Pubsnatch@gmail.com

gravat pentru firma de productie. Contract de munca, pranz, transport, salariu incepand de la 1500 lei net, ore suplimentare platite. Lucrul in schimburi. Tel. (0741.090.021 2175. Operatori masini de tricotat Cotton

comanda numerica urgent in Bucuresti (in incinta SC Faur) (0736.796.200 2179. Operatori masini injectie studii

medii sau scoala profesionala absolvite, seriozitate si responsabilitate, experienta in productie, disponibilitate de a lucra in 3 schimburi; (0729.067.080 bruo@romtatay.ro 2180. Operatori PC pentru scanare doc-

umente, introducere si validare date, cunostine Microsoft Word, Excel, Point, avanataj daca cunoasteti domeniul instalatiilor. 1.800 L; (0724.040.460 distrigazsan@gmail.com

2181. Operatori Peco pentru zonele Chi-

tila, Pod Constanta, Militari autostrada, Oltenitei, Pantelimon si Pantelimon centura. Program 180 ore/luna, posibilitate de a obtine functii conform cunostintelor si muncii depuse 1.600 L; (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 2182. Operatori procesare date pentru

firma de curierat. Punctul de lucru este in Otopeni Ilfov. Program de lucru 9:30-18:30 o ora pauza. Relatii la telefon. (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com 2183. Operatori productie Abatorul Peris,

15 operatori productie, responsabili si dornici sa intre in echipa noastra. Oferim salariu fix lunar net de 1200 de Lei, tichete de masa, transport sau cazare. Detalii tel. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2184. Operatori productie sector 6, cau-

OPERATORI SI MANAGERI SALA JOCURI (TINERI/TINERE). OFERIM: TRAINING, TINUTA, PROGRAM FLEXIBIL, CONTRACT DE MUNCA, SALARIU ATRACTIV+ BONUSURI; (0753.383.211 OFFICE_PLANETM@ YAHOO.RO 2185.

««««««««««««««««««

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

rant, zona centrala. Program de lucru 1/1. Masa inclusa. Postul necesita experienta. Programarile se fac doar telefonic in intervalul 11-20 2.000 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com

2223. Ospatar, ospatarita, pentru restaurant/ bar in hotel de 4 stele din Otopeni. Cu posibilitatea de cazare si 2 mese pe zi (0758.911.984 fom@bwplusbristonhotel.com 2224. Ospatar, ospatarita, Persoana serioasa, dinamica, aspect placut, sociabila. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat, (0767.281.108 alex@madamepogany.ro 2225. Ospatar, ospatarite pentru restau-

rant sector 3. Relatii la tel; (0760.010.784/ 0763.099.886 mihaigeorgescu2002@gmail.com

2226. Ospatar, ospatarite, restaurant/ tra-

torie angajeaza ospatar sau ospatarita cu experienta, zona Obor, mai multe detalii la telefon (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com 2227. Ospatar, picol pentru restaurant

italian; (0724.656.784

fata/baiat pentru postul de ospatar. Experienta minima in domeniu. Restaurant romanesc Horezu Pub, b-dul Pache Protopopescu nr. 27. Program de lucru 2 zile cu 2 zile, salariu avantajos; (0742.946.808/ 0742.855.116 dragomir_alexandra@rocketmail.com 2199. Ospatar, Hotel&Boutique Cherie angajeaza ospatar cu experienta, program si salariu atractiv. Trimite-ti CV-ul la email; 1.500 L; (0724.262.626 rezervari@cherie-hotel.ro 2200. Ospatar, ospatari, ospatarita, ajutor

de bucatar, doar cu experienta, salariu motivant, pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul, 1.400 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 2201. OSPATAR, ospatarita, ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariu motivant, pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul; (0723.580.658

jeaza ospatar/ospatarita cu experienta. Salariu atractiv, carte de munca. Informatii la numarul de telefon; (0722.524.561 pasterrapastabar@gmail.com

2204. Ospatar, restaurant Bistro Nord din

Gara de Nord angajeaza ospatar salariu atractiv, contract, tips. Relatii la tel. (0720.059.544 madalina.harabor85@gmail.com

stroika angajeaza ospatar cu experienta, (0721.100.000 office@berestroika.com 2207. Ospatar, zona Timpuri Noi;

(0757.115.310

2208. Ospatar, ajutor de bucatar, limba engleza si cunostintele in domeniile gastronomic si enologic sunt avantaj. www.enotek.ro (0749.033.999 bianca.bucur@enotek.ro 2209. Ospatar, ajutor ospatar hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2210. Ospatar, ajutor ospatar la cafenelele din Bucuresti. Salariu atractiv, tichete de masa. Calificarea se poate face si la locul de munca. Sunati la nr. din anunt de l-v intre orele 9.00-17.00, (0741.277.755 info@ruby.ro 2211. Ospatar, barman Restaurant in

zona de nord, Baneasa angajeaza ospatari si barmani, asiguram transprt de la metrou in locatie, salariu atractiv, sunati; (0744.332.072/ 0757.065.159 florina.saru@stejariicountryclub.ro 2212. Ospatar, barman, barmanita, picoli-

ta. Pentru restaurant in Centru Vechi. Program o zi da o zi nu, cu contract de munca, (0735.928.290 saray.lipscani21@gmail.com 2213. Ospatar, bucatar pentru restaurant

2229. Ospatar. Angajez ospatar pentru

pentru restaurant, pizzerie, sector 3, fete si baieti, calificati. Preferabil domiciliul in zona. Se asigura CM, salarizare conform experientei. Rugam seriozitate. (0744.387.982 carmen_grigoroiu2015@yahoo.com

2230. Ospatar. Cursuri ospatar,

2256. Ospatari, femeie la vase Restaurant Suzana Ribs Bucuresti isi mareste echipa, se cere experienta minim 1 an in domeniu. Se ofera: salariu atractiv, lucru in ture si alte beneficii. Localul este situat in zona Rondul Cosbuc; (0785.444.442 office@suzanaribs.ro www.suzanaribs.ro

2228. Ospatar, pizzar cu experienta

salariu atractiv, contract de munca. Zona Sebastian sector 5 (0762.067.172 raduma_90@yahoo.com Complex Turistic 4 stele Brasov. Salariu fix plus plata suplimentara la evenimente, transport, o masa/zi. CV la adresa de mail, 1.500 L; (0758.111.016 office@stejariibrasov.ro bucatar, casier, vanzator, macelar, frizer, cofetar, man.- ped., electrician si instalator, zidar, dulgher, rigipsar, plata in rate; (0723.780.069 2231. Ospatar/ospatarita, restaurant zona Nordului angajam ospatar/ospatarita; (0722.161.718

jeaza Ospatarite cu sau fara experienta. Restaurantul este situat pe strada Inisor nr. 2, punct de reper zona Vatra Luminoasa. Informatii intre orele 12-20; (0728.825.777 2234. Ospatari pentru un important

restaurant din zona Aviatiei. Locatie sector 1. Program: 2 zile lucrate cu 2 libere. Beneficii masa asigurata,uniforma asigurata 1.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2235. Ospatari Xclusive grill &crepes, locatie centrul istoric, angajeaza ospatariospatarite). Se ofera continuitate in muncacontract perioada nedeterminata),spor de lucru prelungit, spor lucru sarbatori legale; (0723.166.463/ 0731.234.398 Ionutstoicaro@yahoo.com 2236. Ospatari a la carte pentru un important restaurant. Experienta de minim 2 ani in domeniu. Limba engleza nivel mediu spre avansat. Experienta in domeniul hotelier reprezinta un avantaj, 1.300 L; (0720.534.815 recrutare@passion4work.ro 2237. Ospatari angajez (cu sau fara

experienta). Colectiv tanar, carte de munca, transport decontat, conditii bune de lucru; (0768.041.033 2238. Ospatari pentru pub, salariu, tips,

situat in complex Regie. Program 2 cu 2, contract de munca, salariu+ tips.Cerinte: experienta minim 1 an, beneficii: pachet salarial, lucru in echipa tanara, tips. 80 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 2239. Ospatari si bucatari la rece restaurant situat in centru cu specific international angajeaza ospatari si bucatari la rece (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 2240. Ospatari si cameriste, pt.

hotel in Bucuresti. Engleza mediu; (0762.884.632 2241. Ospatari si ospatarite evenimente

Bucuresti Plata este de minimum 150 Lei/eveniment. Plata se face la sfarsit. Interviul are loc in zona metrou Brancoveanu.www.ospatari.com. George (0763.562.772/ 0726.353.022 geo.wteam@yahoo.com 2242. Ospatari si picoli Restaurant din

Calea Floreasca angajeaza urgent ospatari cu experienta si picoli, program de lucru in ture, salariu atractiv, CV pe adresa din anunt. Relatii la tel.; (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 2243. Ospatari, ajutor bucatar (salate,

linie calda), pentru restaurant Regie. Conditii avantajoase, decont transport, bonuri masa; (0724.992.762 2244. Ospatari, ajutori ospatar, barman,

bucatari, ajutori bucatar si femeie la vase pentru restaurant zona Tineretului. Salarii motivante. (0745.351.635

2245. Ospatari, angajam in cadrul unui renumit hotel de 5 stele din Bucuresti.Locatie: Universitate, Km 0. Program: 5 zile / 2 libere. Necesita limba engleza nivel conversational. Masa este asigurata; 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2246. Ospatari, ospatarite, sef sala ajutor

de bucatar pt. restaurantul Pui de Urs, zona Grozavesti; (0722.846.177 office@puideurs.ro

situat in sectorul 6: ospatari, picoli, barman, bucatari, ajutor bucatar, femeie serviciu, operator preluare comenzi; (0723.132.765 piatra.alba@gmail.com

2247. Ospatari, picol, ajutor bucatar pen-

2214. Ospatar, ospatarita Hai sa lucram

2248. Ospatari, restaurant Dream Regie

impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2215. Ospatar, ospatarita pentru Kaffa

Pub. Vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara si mereu pusa pe distractie? Te asteptam la interviu. Oferim salariu fix, tips zilnic, program flexibil, mediu de lucru placut (0731.007.582/ 0752.058.039 kaffapub@gmail.com 2216. Ospatar, ospatarita pentru restau-

rant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, et. 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu. Venituri peste 6.000 lei/ luna, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2217. Ospatar, ospatarita Restaurant

Casa Laura cauta ospatari cu experienta in domeniu, pentru restaurant cu specific romanesc. Pentru interviu, (0764.891.319 2218. Ospatar, ospatarita cu experienta

pizzerie angajeaza pentru sector 1. Conditii de munca moderne. Echipa tanara. Transport, masa asigurata, salariu, tips, bonusuri lunare; (0733.200.012 2219. Ospatar, ospatarita cu experienta,

cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala bonusuri, contract de munca, zona Petre Ispirescu (0766.301.835

2254. Ospatari, barmani. Daca esti pasionat/a de cafea, daca ai experienta ca ospatar/ barman si daca doresti sa lucrezi alaturi de o echipa tanara, atunci dialogue este raspunsul. Asteptam un email de la tine pe adresa de email. Suna la: (0722.515.104 attohia@gmail.com 2255. Ospatari, bucatar, pizzar urgent

2233. Ospatari Maraschino Bistro anga-

2206. Ospatar, restaurant-berarie Bere-

2178. Operatori masini fasonat otel cu

2222. Ospatar, ospatarita, pentru restau-

2198. Ospatar, cautam personal

2176. Operatori masini de tricotat Shima,

fectionat Angajam muncitori calificati/ necalificati pentru posturi de operatori masini de tricotat, confectioneri, ambalatori, sortatori, 1.600 L; (0754.089.616/ 0740.055.005 claudiaandreea05@gmail.com

2221. Ospatar, ospatarita, pentru restaurant cu specific interna?ional, situat central. Detalii la tel. (0769.077.788

2232. Ospatari fete sau baieti pentru restaurant central in conditii avantajoase. (0732.803.690

2205. OSPATAR, Restaurant Dorada angajeaza ospatar pentru locatia situata in Piata Victoriei; (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com

2177. Operatori masini de tricotat si con-

manita, mai multe detalii la telefon. Salariu in functie de experienta; (0736.952.535 razvanadamescu@yahoo.com

restaurant ; (0764.687.270

- necalificati firma de tricotaje angajeaza muncitori necalificati care sa lucreze ca operatori masini de tricotat Cotton/ confectioneri tricotaje- salariul brut 1450 Lei, tichete de masa si plata orelor suplimentare 1.450 L; (0734.301.444/ 021.310.01.88 bianca.nicolae@trerofashion.ro firma de tricotaje angajeaza muncitori calificati, femei si barbati, care sa lucreze ca operatori masini de tricotat Shima. Salariul brut este de 1800lei + tichete de masa si ore suplimentare platite 1.800 L; (0734.301.444/ 021.310.01.88 bianca.nicolae@trerofashion.ro

2220. Ospatar, ospatarita si barman, bar-

2197. Ospatar, bucatar, angajam pentru

2203. Ospatar, Pasta bar Pasterra anga-

««««««««««««««««««

2157. Operator preluare comenzi pizza

ificati (femei si barbati) pentru societate cu sediul in orasul Pantelimon; (0759.019.910

2174. Operatori masina inscriptionat,

2155. Operator pariuri sportive sector 3,

2156. Operator pc asistent manager, contabil primar, consultant vanzari, la fabrica productie pavaej. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta, sal.+ comision, CV la adresa de email, 2.000 L; armopavsrl@yahoo.ro

2187. Operatori utilaje si muncitori necal-

calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro

2173. Operatori linie imbuteliere personal

enta in domeniu, urgent, conditii legale de munca, firma renumita, agentie in zona Margeanului - Rahova, sector 5. Detalii la telefon (0760.404.081 Total Bet angajeaza operator pariuri sportive cu un minim de experienta, zona parc Pantelimon, carte de munca, salariu cm. 1450 Lei. Pentru amai multe detalii sunati la numarul din anunt 1.450 L; (0722.687.259/ 0765.968.849

refour, preluare deseuri de la clienti, folosire presa, cantar, PC, face procese verbale. Program inegal, contract perioada nedeterminata. Disponibilitate pt. munca fizica. Venit 1650 lei net. Contact: 1.650 L; (0751.170.501 hr@twmanagement.ro

2202. Ospatar, ospatarita, tanar(a), responsabil(a), dinamic(a), servirea la liber si evenimente la restaurantul Mirador, sectorul 4, program 1 zi cu 1 zi, salariu fix, plus comision, carte de munca 8 ore; (031.425.44.44 tel.0314254444@gmail.com www.restaurantulmirador.ro

tam colegi pentru postul operator productie-obiecte sanitareDisponibilitate in ture 8/12h. Salariu 1500 net + alte beneficiiContract pe perioada nedeterminata 1.500 L; (0749.608.510

2154. Operator pariuri sportive cu experi-

2186. Operatori statie reciclare in Car-

tru restaurant zona de Nord, (0766.463.960 Elizaandracraciun@gmail.com

angajazeaza ospatari cu experienta. Pentru detalii sunati; (0749.911.202 s_sasu@yahoo.com

2249. Ospatari, Restaurant sector 2, zona Foisorul de Foc, angajeaza ospatari, ospatarite. Se ofera: salariul avantajos, masa, tips, transport asigurat. Se cere seriozitate; (0766.871.277/ 0721.076.016 tyby2711@yahoo.com 2250. Ospatari, ajutori de bucatari.

Restaurant in Militari angajeaza ospatari, bucatari, ajutori bucatari. Locatia este situata in Bulevardul Uverturii nr.132.Pentru detalii puteti suna la tel. (0723.502.237 geo.mustatea@weissbeer.ro weissbeer.ro 2251. Ospatari, angajeaza Restaurantul

Capsa. Salariu net 1.800 L; (0757.645.737

2257. Ospatari, ospatarite full time si part

fizic placut, bune abilitati de comunicare. Oferim: pachet salarial atractiv, program de lucru in ture, echipa tanara. Restaurant in incinta Mall Vitan (00724998111 cariere@gameworld.ro 2253. Ospatari, barmani, vanzatoare prod patiserie, brutar. Restaurant cu locatii si terase in centrul Capitalei, zona 0 si 1, cautam sa ne marim echipa cu ospatari, barmani si vanzatoare. Oferim salarii motivante, masa de pranz, traininguri, (0740.111.453/ 0721.268.438

2282. Ospatarite, ospatari pentru restau-

rant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, salariu 1500 lei in mana, contract munca, tips individual, bonusuri. Se cer, experienta, dinamism, seriozitate, 1.500 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 2283. Parchetar Societate comerciala angajeaza parchetar cu experienta pentru montaj si raschetat parchet si trepte din lemn masiv si montaj parchet stratificat. Salariu atractiv, (0731.707.550 adriangrosu83@gmail.com

2284. PARCHETARI cu experienta sau incepatori cu dorinta de perfectionare, posesori permis auto. Castiguri frumoase; (0765.531.665

time angajam urgent, salariu atractiv; (0774.636.294

2285. Patiser - patisera, angajam urgent, salariu avantajos. Relatii la telefon; 2.500 L; (0751.223.653

2258. Ospatari, ospatarite pentru restaurant international din sector 2, cu experienta. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat,rugam seriozitate. (0734.872.858/ 0721.076.016 tyby2711@yahoo.com

2286. Patiser/ cofetar Firma de catering cautam persoane pasionata de deserturi si patiserie traditionala. Experienta nu este necesara. Program de lucru- luni - vineri7:00 - 17:00. Sector 3. (0724.285.766

2259. Ospatari, ospatarite pentru restau-

2287. Patisera in zona Spital Colentina;

(0744.347.782

rant, salariu preferential, in functie de experienta, zona Cotroceni. Rog seriozitate, (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

2288. Patisera modelatoare covrigi, van-

2260. Ospatari, ospatarite pentru restau-

2289. Patisera cu experienta, se lucreaza

rantul La Mama Atheneu, cu sau fara experienta. Venituri intre 3.000-4.000 lei. Te asteptam in echipa noastra. Suna acum si programeaza un interviu. (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro 2261. Ospatari, ospatarite Stadio restau-

rantul smart-casual asezat in Piata Universitatii angajeaza ospatari, ospatarite. Venituri motivante program 2 zile cu 2 zile, transport si masa. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2262. Ospatari, ospatarite, restaurantul La Mama din Centrul Vechi angajeaza ospatari/ospatarite cu sau fara experienta. Venituri intre 2.500-3.500 lei. Te asteptam in echipa noastra. Suna acum si programeaza un interviu (0731.036.878 necula.georgiana@lamama.ro 2263. Ospatari, ospatarite, spalator

la vase, ajutor in bucatarie, full time si part time pentru restaurant, dupa ora 10 sunati; (0725.498.366

2264. Ospatari, ospatarite, zona Foisorul

de Foc, la "Terasa Rustica Foisor", salariu + tips, 1.200 L; (0720.452.045/ 0784.690.793

2265. Ospatari, picoli, bucatari pentru locatie centru vechi. Pachet salarial atractiv, rog seriozitate, (0768.901.960 dediucris@yahoo.com 2266. Ospatari, picoli, bucatari, ajutor bucatar, restaurantul Flying Pig amplasat langa Mall Promenada vrea sa-si mareasca echipa. Detalii la tel., (0743.046.666 2267. Ospatari, picoli, vanzatori teschetari, masa calda Rest Efes angaj. ospatari, picoli, vanzatori tejchea (masa calda). Add: str. Nerva Traian nr. 19, bl. M70. Mij T. M-st Timpuri Noi, A 133- st. Papazoglu, T 1- st. Papazoglu. Detalii la telef, CV pe mail. (0722.611.359/ 0737.018.590 efes.food@yahoo.om 2268. Ospatari. Ospatar, ospatarita, ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariu, comision din vanzare, pentru restaurant in Magurele, Ilfov. (0723.580.658 2269. Ospatari. Restaurant Beijing anga-

jeaza ospatari/ospatarite cu/fara experienta si femeie la vase. B-dul Unirii. Relatii dupa ora 11.00; (0767.566.670/ 021.327.40.10 2270. Ospatarita pentru restaurant cu

bucatarie internationala, central, oferim salariu avantajos, transport si un mediu de lucru placut. Pentru detalii va rugam sa sunati la tel sau email. 1.200 L; (0752.206.746/ 0752.206.746 office@jazzbook.ro 2271. Ospatarita restaurant zona Arcul de Triumf angajeaza ospatarita cu experienta. Program 2 zile cu 2 zile, salariu motivant, concediu platit. Cerem si oferim seriozitate; (0760.288.882 Office@jadoorestaurant.ro 2272. OSPATARITA Restaurantul Casa Mino angajeaza ospatarita cu contract de munca si ofera un salariu motivant plus bonusuri la fiecare eveniment; (0766.100.813 office@casamino.ro 2273. Ospatarita fromagerie in zona

zatoare cu experienta; (0761.041.822

luni-vineri, 06:00-16:30 (sambata si duminica liber). Salariu atractiv. Zona Fundeni; (0733.869.232

2290. Patiserie pizzerie, angajam patiser,

pizzar cu sau fara experienta pentru patiserie-pizzerie aflata in sector 2. Rog seriozitate 1 {; (0723.360.076 alex.gusita@gmail.com 2291. Paza noapte si receptie motel Casa

de Piatra, Branesti, Ilfov, fara studii,cu cazare gratuita la locatie, 2000 net, cm, cazare in motel cu baie proprie. Maxi 503, 10 min. sms sau tel dupa h 13:00. Angajare cu c.i. 2.000 L; (0767.079.463 2292. Paznic pentru santier in zona Pipera, salariul motivant (0724.007.314 2293.

Paznic terasa angajez; (0786.178.733

2294. Paznic caut pentru un spatiu si

paznic pentru o balta, telefon: (0727.889.133/ 0743.066.384

2295. Paznic de zi/ noapte, firma

Bucuresti. Oferim contract de munca si salariu motivant. Restul detaliilor se discuta in cadrul interviului. Relatii la tel. (021.315.05.16 2296. Paznic ferma piscicola, ferma pisci-

cola jud. Calarasi angajeaza paznic termen lung cu contract de munca. Oferim cazare si bonusuri. Buget de echipamente anual. Acceptam familie 1.800 L; (0731.001.054 pescuit@baltaluica.ro www.baltaluica.ro

2297. Paznic, santier constructii, Chiajna,

1715 lei, Paznic, santier constructii, Chiajna, contract full-time, salariu net 1715 lei (1400 lei cash, 315 lei bonuri de masa), 100 lei bonus de sarbatori. Se cere atestat de paza, 1.715 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2298. Paznici balta peste, 18 km Bucuresti, asigur transport dubita Colentina; (0762.311.312 2299. Pedagog social educator, persoana

dornica sa lucreze cu copii, serioasa, comunicativa, ordonata, dinamica; abilitati de lucru in echipa; studii medii sau superioare, obligatoriu modulul pedagogic (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro 2300. Pensiunea Agnes din Popesti

Leordeni angajeaza ajutor bucatar, camerista, bucatar, ospatar; (0723.428.566

2301. Pensiunea Atra angajeaza personal Valea Doftanei, Prahova, ospatari, ajutor bucatar, (cu/fara experienta). (0732.675.816 andrei.popa@atradoftana.ro 2302. Persoana contabilitate primara. Angajez persoana pentru 8 h studii medii liceu economic, cunostinte calculator, salariul minim pe economie, munca de birou tel contact, cv la adresa mail madalinuta23@yahoo.com; (0723.267.641 madalinuta23@yahoo.com 2303. Persoana cusut manual, cu dexter-

itate in lucrul cu acul pentru cusut manual dantela si aplicatii, zona metrou Costin Georgian. (0723.490.815

Dorobanti, salariu considerabil.Locatie ce ofera zeci de tipuri de branzeturi, cu posibilitatea de cumparare sau de servire a unor preparate pe baza de branzeturi. (0742.225.406 luizaa.apostu@gmail.com

2304. Persoana pentru curatenie. Program de luni pana vineri. Angajez pentru zona Pantelimon -Cernica, sunati intre orele 16 - 18. 2.000 L; (0749.064.348

2274. Ospatarita in aeroportul Otopeni,

2305. Persoana angajam pentru menaj, preferabil cu experienta in bucatarie, program 5 zile pe saptamana. Se asigura decontare transport dupa caz. Relatii la tel./ CV-uri la e-mail: (0744.343.216 oana.chirila@vincomromamia.com

angajam intr-un restaurant dedicat angajatilor din aeroport.Salariu si tips atractiv, colectiv placut, angajam si ajutor de bucatar (0734.727.777 contact@arome.work

2275. Ospatarita si bucatar pentru restaurant international, program flexibil, tips, transport asigurat, pt. mai multe datalii astept telefon intre orele 13:00-17:00 de luni pana sambata, (0722.229.700 rezervari.lacollina@gmail.com 2276. Ospatarita, Angajam ospatarita pt restaurant The Globe, langa Billa Titan, Str. Postavarul nr.56, 2 zile cu 2 libere. sal. 2600 lei fix. Relatii la tel. (0721.741.418/ 0721.329.164 contact@theglobepub.ro 2277. Ospatarita, vanzatoare, magazin

bar, fara experienta, transport asigurat, contract de munca, salariu, bonusuri; (0722.790.532

2278. Ospatarite si casiera. Detalii la tel

2252. Ospatari, barmani, cerinte: aspect

2281. Ospatarite, ospatari pentru pub zona Unirii, cu experienta de min. 6 luni pe un post similar, salariu motivant, tips, echipa tanara in plina ascensiune. 1.400 L; (0761.805.040/ 0799.730.730 Office@thetemplepub.ro

sau email. (0742.806.096 cornel.stoica@fb.ro

2279. Ospatarite si ospatari, pizzari, aju-

tor bucatar, femeie de serviciu, angajeaza restaurant italian, cu salarii motivante; (021.313.47.65

2280. Ospatarite, hostesse, cliente false ospatarite hostesse dansatoare, Club din Bucuresti angajeaza si ofera cazare gratuita pentru: ospatarite, hostesse, cliente false, dansatoare si animatoare. Castiguri intre 100 si 400 Ron pe seara (0721.800.012

2306. Persoana cu experienta masina simpla, liniara si uberdeck, colega pentru atelier confectii 1.600 L; (0766.556.217 2307. Persoana curatenie scari de bloc,

la blocuri noi, zona Vitan si Dristor. Tel.: (0740.490.499 2308. Persoana curatenie, alei spatiu

residential, zona metrou Pipera. Tel: (0722.223.863

2309. Persoana de serviciu, angajeaza

Hotelul Capsa. Telefon: (0757.645.737

2310. Persoana dinamica pentru activi-

tatea de administrare imobile. Program lucru 13:00-21:00 Nu este necesara experienta 1.600 L; (0723.106.360 admynya@yahoo.com 2311. Persoana ingrijire locuinta personala (intretinere, curatenie, aprovizionare etc). Se solicita permis cat. B si preferabil cunostinte in domeniul tehnic. CV la adresa email; (0744.343.216 oana.chirila@vincomromania.com 2312. Persoana ingrijire batrana pentru

batrana 85 ani, interna comuna Berceni. (0772.836.831

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 2313. Persoana intretinere curatenie, societate comerciala angajeaza pentru pavilion administrativ. Rugam trimiteti CV la email georgetaeftimie@yahoo.com 2314. Persoana la spalat vase pentru fast-food program 9-18, sambata si duminica liber, salariul 1400, zona Unirii (0730.115.599 2315. Persoana lucru la domiciliu, soci-

etate din Militari angajeaza persoane din cartier Militari, Chiajna, Dragomiresti pentru lucru la domiciliu pentru produse din cablu, chinga, plasa, elastica si rigida. (021.433.06.63 office@eurosandow.ro 2316. Persoana maturat curte ansamblu

residential, zona metrou Pipera. Tel: (0722.223.863

2317. Persoana menaj Pipera, luni pana vineri, 8 ore/zi, curatenie, spalat, calcat la 2 familii; 3.000 L; (0724.047.365 2318. Persoana pentru accesorizare pro-

duse textile Atelier creatie haine copii cauta persoana cu cunostinte masina liniara si triplock, cu imaginatie, abilitati de lucru handmade, pentru accesorizare articole de botez. Zona Piata Unirii. (0726.221.274 georgiana@artconfex.ro 2319. Persoana sau familie pentru

curatenia si intretinerea unei case de vacanta in localitatea Nucsoara, judetul Arges. Se asigura cazare si salariu net de persoana 2.000 L; (0730.711.519 2320. Persoana serioasa interna, pentru

ingrijire permanenta, doamna varstnica la domiciliu, conditii deosebite; (0723.225.536

PERSOANA SERIOASA, ASPECT INGRIJIT, ANGAJAM PENTRU CURATENIE CASA ZONA AVIATIEIBANEASA, LUNI-VINERI: 4 ORE/ZI, PREFERABIL DIMINEATA. RUGAM SERIOZITATE. RELATII L-V: 9-15; 021/211.16.84-1 (021.211.16.84

2321.

2322. Persoane active si dinamice

pentru munca de teren, fara limita de varsta. Experienta nu este nec3esara. Salariu 1.600 lei net + bonusuri; (0764.914.055 2323. Persoane calificate. Fabrica paine

oferim locuri de munca pentru persoane calificate, necalificate, fata/baiat pentru facturare program Saga; (0760.319.319 2324. Persoane serioase curatenie sedii birouri, cladiri birouri, locatie fixa program 8 ore de diminineata Piata Romana, Floreasca, Pipera, Piata Presei, Apaca, Militari, Piata Victoriei. (0728.228.603 2325. Persoane tinere, serioase si cu spirit de echipa pentru distributie Bucuresti. Salariul net, 1.800 L; (0371.477.855 2326. Persoane. Cautam persoane sa

lucreze 3-6 h/zi, pentru postul de distribuitor pliante. Detalii la numarul: (0758.236.588

2327. Persoane. Firma de catering- Pan-

telimon angajam 2 persoane: pentru servit la linie si pentru spalatul vaselor; (0726.685.108

2328. Personal angajam pentru laborator

sandwich; (0773.945.313

2329. Personal angajam, curatenie scari

bloc, toate sectoarele; (0720.249.870 2330. Personal aparate de cafea;

(0766.569.115

2331. Personal barbati/ femei (office/

receptii) din Bucuresti pentru obiective deosebite. Activitati paza 18-45 ani, cunostinte pc si lb. engleza. Salariul net intre 1400-2000 Lei. L-V intre orele 9-16 (0749.050.576 iulian.draganete@securitas.com.ro 2332. Personal cu experienta minima pentru depozit, zona metrou A. Saligny; (0731.777.734 2333. Personal curatenie si vase pentru

Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului. Program de 2/ 2 libere, contract de munca; 1.300 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com 2334. Personal de curatenie pt. birouri, program 3-4-8 ore/zi, dimineata sau seara, de luni pana vineri, Bucuresti, salariu atractiv, CM. relatii la tel; (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro 2335. Personal feminin pentru cabinet de

optica medicala in sectorul 6. Oferim un salariu de baza cu targeturi si bonificatii multiple si asiguram un loc de munca curat, fara stres potrivit pentru o doamna serioasa. (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com 2336. Personal firma de curierat: sofer

curier cu experienta in curierat sau firma de distributie, sofer camion 7.5 t, manipulanti coletarie. 1.700 L; (0760.235.017/ 0760.235.006 gabriel.mitu@curierdragonstar.ro 2337. Personal pentru restaurant La

Brasserie du Parc, situat in Parc Herastrau, cu experienta, lucrator bucatarie rece si ospatar (vorbitor de limba engleza). Relatii la tel. sau CV la email. (0376.203.061 andra@labrasserie.ro 2338. Personal Shop&Go Timisoara 35C

angajam casiera si lucraltor comerciali. Programul este de 8 ore cu doua zile libere. Detalii suplimentare oferim doar la interviu. Rog CV la adresa de mai jos pt. Timisoara. 1.400 L; (0723.322.090/ 0723.322.090 homebusinesstrade@gmail.com 2339. Personal (femei) pentru vanzare

shaorma, pentru curatenie si bucatarie, sector 1, Piata Chibrit; (0762.205.001/ 0762.205.000 2340. Personal - Cherhana la Parfene

(Ilfov), angajam bucatar, ospatar, ajutor bucatar, spalator vase, paznic, intretinere curte. Angajam si din provincie (oferim cazare). Contact telefon sau cariera@tancabesti.ro ; (0766.455.665 cariera@tancabesti.ro 2341. Personal : vase/ ajutor bucatar, firma de catering in Baneasa angajeaza personal vase/ ajutor bucatar; 1.500 L; contact@chefsgallery.ro 2342. Personal asigurari acte auto cer-

inte: corectitudine, promptitudine, punctualitate, cunostinte operare pc, abilitati relationare cu clientii. Se ofera pachet salarial motivant 1.150 Lei + procent din incasarile facute (0723.600.365 2343. Personal autoservire zona Romana: bucatar, ajutor de bucatar, personal servire linie, personal la vase. (0799.844.474 2344. Personal bar, bucatarie, jocuri elec-

tronice in zona D. Taberei si Piata Progresul. (0721.389.440

2345. Personal birou si personal teren, firma administrare imobile angajeaza personal birou (operare PC) si personal teren (verificare administrativ-tehnica). Salariu incepand de la 1500 lei . Rugam seriozitate; (0752.027.797 crissanaavantaj@yahoo.com 2346. Personal Boutique Deluxe Buchetino. Buchetino anunta inceperea cursurilor de calificare.Dac? vrei sa inveti o meserie de viitor si sa ai un loc de munca alatura-te echipei noastre si vino in atelierele Buchetino, (0721.401.401 surub28@yahoo.com 2347. Personal bucatarie angajeaza

fast food, salariu 1.500 ron; (0734.225.024

2348. Personal bucatarie La Mama din str. Barbu Vacarescu nr. 3 angajeaza ajutori de bucatar si spalatori de vase. Cautam persoane serioase care vor sa invete si sa se dezvolte la locul de munca; (0722.629.621 manolache.oana@lamama.ro

2377. Personal cu si fara experienta, vanzatoare si modelatori cu si fara experienta pentru patiserie/ pizzerie, zona lucru Piata Romana. Salariu motivant + sistem bonusare avantajos, contract de munca, program 8 ore (0768.932.493 tinervis@gmail.com

2349. Personal bucatarie pentru firma de

2378. Personal Curatatoria zona Titan

livrare mancare la domiciliu, aflata in zona Garii de Nord, cu sau fara experienta. Tel. interviu. (0723.227.220 2350. Personal bucatarie restaurant cu specific italian si romanesc in zona Voluntari si Pantelimon,bucatar cu experienta, ajutor bucatar, pizzar, carte de munca, transport asigurat, (0733.817.694 tudordinusorin@yahoo.com 2351. Personal bucatarie hotel, hotel 4 stele din zona Bucuresti, cautam: bucatar, bucatar rece cu experienta; (0722.300.725/ 0735.300.399 liliana.chiracu@hotellevor.com 2352. Personal cabinet optica medicala,

feminin, in sectorul 3. Cautam o persoana matura, serioasa, corecta, ingrijita, disponibila sa inceapa imediat, cu diploma BAC si experienta in vanzari. (0722.678.578/ 0731.368.131 Eyeseemedical@yahoo.com 2353. Personal cafenea, bakery, cafenea,

angajeaza personal pentru curatat si calcat. Se ofera tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica MEDLIFE. Program interviu: luni vineri intre orele 10.00 - 18.00. 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 2379. Personal curatatorie, spalatorie eco tip Nufar cu sau fara experienta, salariu motivat, oferim contract si seriozitate. (0734.027.736 urgent_cleaning@yahoo.com 2380. Personal curatenie angajam cu contract de munca 8 ore/zi, l-v, femeie de serviciu, curatenie birouri. Telef. (0731.313.150 hr@masterclean.ro 2381. Personal curatenie Angajam

Metal Com SRL, inginer metalurg, topitor turnator, macaragiu/competente graifer, stivuitorist, sortator metale, muncitor necalificat, salariu atractiv, tichete masa, decontare transport, (021.319.39.57/ 0784.263.704 adriana.bud@asmetal.ro

2399. Personal curatenie, firma de

curatenie angajeaza personal curatenie pentru complex rezidential zona Pipera 1.300 L; (0736.087.785 2400. Personal curatenie, firma de curatenie angajeaza personal pentru curatenie birouri, program 8 ore, zona Televiziunea Romana (0722.623.865 office@curatenielions.ro 2401. Personal curatenie, firma de prestari servicii curatenie, angajaza personal curatenie. Program fix, beneficii salariale. Rugam seriozitate, tel. contact; (0766.211.715/ 0728.241.073 office@eurodavas.ro

2420. Personal florarie Floraria The Secret Garden - isi cauta personal pentru formarea si dezvoltarea echipei, o persoana dornica de munca si de a invata,cu aspect ingrijit si serioasa. Salariu atractiv + bonusuri 1 L; (0731.336.430 cristina1984_24@yahoo.com 2421. Personal hotelier urgent, pentru postul de curatenie, fete si baieti. Program 05:50 - 14:30. Descriere post: asigura curatenie la piscina hotelului, 1.800 L; (0764.615.565 treft_treft@yahoo.com www.rentwaiters.ro 2422. Personal in bucatarie pentru restaurant in zona Popesti Leordeni, metrou Dimitrie Leonida, ajutor de bucatar si om la vase. (0727.247.660 2423. Personal ingrijire varstnici, anga-

jeaza fara comision Agentia Bona-Mia, program normal sau intern, www.bonamia.ro. (0722.320.069/ 0722.320.045 recrutare@bonamia.ro

2382. Personal curatenie in centrul

2403. Personal curatenie, in centre comerciale si cladiri de birouri, salariu net: 1.100 - 1.300 L, personal curatenie, in spatii comerciale, program 3 ore/ zi, salariu net: 600 L; (031.101.21.39/ 0722.763.974/ 0732.018.935

2424. Personal intern, 8 ore, selectam si plasam pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati; (021.642.50.82/ 0740.005.644

time, program 7-11. Full time curatenie vestiare, birouri ?i grupuri sanitare, depozit, 1.800 L; (+40766730769/ 0766.528.729 office@curatenieoffice.com

2357. Personal calificat si necalificat, AS

2398. Personal curatenie, firma de curatenie angajeaza femei pentru complex rezidential. Zona Lacul Tei, 1.450 L; (0744.530.400/ 0723.691.539

jam pentru cladire de birouri in zona Baneasa, locatie fixa si salariu motivant. Telefon: (0751.278.488

2354. Personal calificat Firma confectii dama angajeaza personal calificat pe posturi de maistru atelier si confectioner. (0766.630.079/ 0770.137.921

2356. Personal calificat si necalificat instalatii, firma de instalatii angajeaza muncitori pentru lucrari de instalatii sanitare, termice si lacatusi, sudori pentru confectii metalice, (0767.984.812 contact@instaltermic.ro

zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; nelly_pisy@yahoo.com

2402. Personal curatenie, full-time, anga-

comercial (zona Baneasa) angajam. Salariu net 1.400 Lei plus bonuri de masa. Relatii tel.: (0722.604.111

tru firma catering, deservire bucatarie (bucatar, ajutor bucatar, personal curatenie), cofetar, vanzator, sofer si operator calculator cu sau fara experienta. (0769.666.616/ 0769.666.610 cristinnlimpex@gmail.com

2419. Personal fete masaj, somatic, plata

angajam pt. scari de bloc in zona Drumul Taberei. Rog seriozitate. Mai multe detalii la telefon (0761.627.046

urgent personal curatenie cu experienta cladire/ sediu birou Brasov, program 4 ore si 8 ore; (0731.121.029

cofetarie, patiserie premium, in Pipera, pe str. Erou Iancu Nicolae, angajeaza ajutor bucatar, casier, lucrator comercial barman si ospatar, (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro

2355. Personal calificat si necalificat pen-

2397. Personal curatenie, firma curatenie

2383. Personal curatenie part -

2384. Personal curatenie pentru

sedii birouri, cautam personal curatenie, cladiri, birouri, locatie fixa, program 4 ore, urgent Floreasca (0731.400.591

2404. Personal curatenie, scoala particulara in Pipera, se cauta persoane harnice cu experienta in domeniu; (0733.047.375 2405. Personal curatenie, depozit Ciorog-

arla cautam personal curatenie pentru depozit din Ciorogarla, Km.13, autostrada Bucuresti-Pitesti. Oferim contract de munca si tichete de masa. Program: 08:00- 16:30. Detalii la tel. (0733.241.059

2385. Personal curatenie pentru sedii birouri, locatie fixa program 4 ore, urgent Floreasca (0731.400.591

2406. Personal curatenie. Angajam

2386. Personal curatenie Salariu moti-

2407. Personal depozit Angajam urgent

vant, program 2 zile cu 2 zile, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Suna sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

personal curatenie pentru clinica privata, conditii deosebite. (0755.200.076 necalificati. Salariu: 2000 Ron brut/ 1400 Ron net + bonuri 200 Ron + bonus 100 Ron. Program de lucru : 8 ore L-V. Zona Timisoara. Pentru mai multe detalii la telefon 2.000 L; (0733.409.308

2425. Personal intretinere, intretinere

cladiri -salariu 1.600-1.800, cunostinte medii in domeniul constructii, electrice, sanitare, in Bucuresti, obligatoriu carnet de conducere, prezinta avantaj vorbirea limbii engleze; 1.800 L; (0733.869.293 2426. Personal linie autoservire, prefer-

abil doamne/ domnisoare. pt vanzare/ servire produse restaurant catering autoserivre, seriozitate, cm, salariu decent, bonus, masa. Zona Expozitiei, l-v, 8-17.00; 1.400 L; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro 2427. Personal montaj mobilier, montatori

mobila home, spatii comerciale, mobilier birouri, program flexibil part time/ full time, salariu avantajos (1.600 - 2.400 lei plus procent montaj). Pentru mai multe informatii contactati-ne telefonic, 2.000 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com

2358. Personal calificat, confectionere cu

2441. Personal pentru curatenie si vase Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, angajeaza personal pentru curatenie si vase. Program de 2/ 2 libere, contract de munca. Cerem si oferim seriozitate, 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com 2442. Personal pentru depozit textile, pentru termen lung in zona sector 2. Cu permis categoria B, 1.600 L; (0720.900.000 Sumit290@gmail.com

2444. Personal pentru firma de curatenie,

2471. Personal restaurant, hai in echipa Social 1, restaurantul smart-casual asezat langa Casa Poporului. Daca vrei sa arati cat esti de bun, suna-ne si hai sa ne vedem la o cafea. Angajam ospatar, picol. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

program o zi cu o zi, locatie fixa, zona Militari, Carrefour, salariu 1.075 lei 1.075 L; (0746.171.610

2445. Personal pentru montaj sisteme de

securitate, electricieni, cunoscatori curenti slabi si muncitori necalificati. Se acorda transport si tichete de masa. Obligatoriu permis de conducere. Telefon: 0722620051. (0722.620.051/ 0722.620.051 georgeta@mgds.ro

2446. Personal pentru posturile de ospatar si ajutor bucatarie. Oferim un loc de munca asigurat pe termen lung intr-un colectiv tanar si un salariu motivant, peste media pietei (0752.211.130 Razrizea@gmail.com

2448. Personal pentru receptie, secretari-

at Administreaza si distribuie documentele care intra si ies din firma, redacteaza corespondenta oficiala a firmei, receptioneaza comenzile on-line/ telefonice, comunica clientilor statusul comenzii, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro

ambalaje angajeaza urgent personal calificat pentru urmatoarele posturi: masinisti tipografi, masinisti legatorie (stanta, brosat, faltuit, colator, caserat, plastifiat, folio, taietori) legatori manuali, motostivuitoristi si muncitori necalificati. Asteptam CV la adresa de email, tel. sau va puteti prezenta la interviu in incinta platforma Danubiana Sos. Oltenitei nr. 181, intre orele 9.0015.00; (0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeruobusiness.ro

2449. Personal pentru remodelare hyper-

market sector 6. Salariu motivant 8h/ zi, 2 libere/ saptamana, 1.500 L; (0756.151.857 sorin.dogaru@trade-marketing.ro

2450. Personal pentru servire si incasare

2360. Personal cantina Companie multinationala angajam personal calificat pentru cantina: ajutori de bucatari, lucratori bucatarie, casieri, personal pentru linia de servire, debarasatori. Program 8 ore/ zi. LV; (0748.298.012/ 021.201.79.83 taverna@dussmann.ro

pentru restaurant tip cantina din Chiajna, Ilfov.Cautam persoane serioase, responsabile si implicate. Pentru detalii apelati: (0728.907.427 2451. Personal pentru vanzare si

modelare, covrigarie patiserie angajeaza, zona Universitate; (0724.396.390

2361. Personal cantina self service, zona

metrou Pipera, pentru urmatoarele pozitii: bucatar, ajutor bucatar zona cald/rece, lucrator linia de servire, debarasator, casiere. (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com

receptie marfa ture zi/ noapte angajeaza minimarket zona Universitatre; (0724.396.390

2362. Personal Chiajna, angajam manip-

2453. Personal permanent pentru servire

2452. Personal pentru vanzare si

la petreceri pentru copii; (0724.045.665/ 0721.257.290

ulanti si pickeri, pentru depozitul de alimente congelate din Chiajna. Salariu incepand cu 1300 net + tichete de masa 15 Lei, sporuri + prime, program 3 schimburi, interviu piata Domenii 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

2454. Personal productie depozit pentru

depozite din Bucuresti: Vitan, T. Pallady, Chiajna, Faur, pentru lucru in productie. Program 3 schimburi, salarii fixe + tichete de masa, interviuri sector 1, piata Domenii (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

2363. Personal cosmetizare auto (polish/ tapitrie), salariu 1.000 lei +comision 150 lei/ masina, carte de munca, posibilitate de cazare. Telefon: (0765.132.999

2455. Personal productie publicitara tehnician reclame, sudor, colantor, lacatus mecanic angajeaza Lartek Grup. Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs pe e-mail la jobs@lartekgrup.net sau SMS telefon (0722.963.430

2364. Personal covrigarie, patiserie, modelator covrigi, vanzatoare si personal necalificat, salariu atractiv, relatii la tel: (0784.880.335

2456. Personal productie sandwich-uri

2365. Personal cu contract pentru sectia

2366. Personal cu experienta cu/fara cazare pt. spalatorie auto Calea Giulesti 235, sector 6; (0766.333.428 2367. Personal cu experienta in productie

publicitara, angajam urgent personal cu experienta in realizarea de casete luminoase, litere volumetrice, colantari, montaje etc. Salariu fix atractiv+bonusuri lunare. CV la office@signproduction.ro; (0723.592.611 office@signproduction.ro 2368. Personal cu sau fara experienta

pentru fast food in zona Iancului si Militari, asiguram contract de munca pe perioada nedeterminata, o masa pe zi, echipament de lucru, training-uri. Salariu fix, bonusuri, bonuri de masa, (0785.405.645 2369. Personal cu sau fara experienta

salriu, comisoane, urgent salarizare 10002000, sector 3, doar cu pofta de munca. (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

««««««««««««««««««

PERSONAL CURATENIE SI INGRIJIRE COPII, FULL TIME SAU PART TIME PENTRU GRADINITA PIPERATUNARI; (0724.260.983

2387.

««««««««««««««««««

Personal curatenie birouri Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu, Militari. Program luni-vineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa, decontare transport; (021.252.31.80 2388.

2370. Personal cu si fara experienta angajam modelatori si vanzatoare cu si fara experienta pentru patiserie/ pizzerie, zona lucru Piata Domenii si Romana. Salariu motivant + sistem bonusare avantajos, contract de munca program 8 ore; (0773.369.050 tinervis@gmail.com

2389. Personal curatenie blocuri pentru Expert Service&Building Management, fete sau baieti.Cerinte: seriozitate, harnicie, experienta, recomadare de la ultimul loc de munca (obligatoriu).Zona-Dristor, 1.500 L; (0726.899.700/ 0760.767.679

2371. Personal cu si fara experienta

bati caut urgent pentru Calea Floreasca, sediu /cladire birouri doamne si domni seriosi muncitori, 8 ore si 4 ore (0731.400.591

angajam modelatori si vanzatoare cu si fara experienta pentru patiserie/ pizzerie, zona lucru Piata Unirii. Salariu motivant + sistem bonusare avantajos, contract de munca program 8 ore; (0761.884.468 tinervis@gmail.com 2372. Personal cu si fara experienta modelatori si vanzatoare cu si fara experienta pentru patiserie/ pizzerie, zona lucru Piata Unirii Salariu motivant + sistem bonusare avantajos, contract de munca program 8 ore (0729.914.962 tinervis@gmail.com 2373. Personal cu si fara experienta modelatori si vanzatoare cu si fara experienta pentru patiserie/ pizzerie, zona lucru Piata Unirii, salariu motivant + sistem bonusare avantajos, contract de munca program 8 ore (0723.059.813 tinervis@gmail.com 2374. Personal cu si fara experienta pan-

ificate la fabrica de paine in zona Morarilor sector 2 Bucuresti. Mai multe detalii la tel., (0728.494.247 kanimpex@yahoo.com 2375. Personal cu si fara experienta, modelatori si pizzari cu si fara experienta pentru patiserie/ pizzerie, zona lucru Afi Cotroceni. Salariu motivant + sistem bonusare avantajos, contract de munca program 8 ore (0723.611.090 tinervis@gmail.com 2376. Personal cu si fara experienta, modelatori si vanzatoare cu si fara experienta pentru patiserie/ pizzerie, zona lucru Tineretului. Salariu motivant + sistem bonusare avantajos, contract de munca program 8 ore (0763.319.833 tinervis@gmail.com

2390. Personal curatenie doamne/ bar-

2391. Personal curatenie femei si barbati

cautam pentru sedii/ cladiri birouri, locatie fixa, program 8 ore Piata Romana, Floreasca, Pipera, Piata Presei, Apaca, Militari, Piata Victoriei, Aurel Vlaicu, Baneasa, Sos. Odai, (0731.400.591 2392. Personal curatenie in centru com-

ercial din sector 3, la program de 8 h/ zi, firma de curatenie angajeaza urgent; (0761.690.021

2393. Personal curatenie si dezinsectie-

deratizare Angajm urgent personal cu experienta pentru activitatea de curatenie zona Crangasi, personal pentru echipa interventie (birouri, vile) si operator dezinsectie-deratizare. Salariul motivant (1700 lei), 1.700 L; (0741.268.172 totalcleaningservices2017@gmail.com 2394. Personal curatenie, afterschool zona Cotroceni, contract de munca, conditii avantajoase. tel./ email; (0773.832.031 secretariat@injoykids.ro 2395. Personal curatenie, companie

multinationala, angajam agenti curatenie pentru cladiri birouri. Salariu atractiv, tichete de masa, decont transport, (021.201.79.83/ 0726.141.528 2396. Personal curatenie, firma administrare imobile angajeaza personal curatenie blocuri sector 2 si 3. Salariu atractiv + contract de munca. Cerinte : seriozitate, domiciul in Bucuresti sau in apropriere. tel; (0723.922.805/ 0752.027.797 crissanaavantaj@yahoo.com

2408. Personal din provincie pt. minimar-

ket in cartierul 23 August cu si fara experienta (cuplu, fam., prieteni), oferim cazare pt. cei din provincie, carte de munca, salariu 1450 Lei. Pt detalii sunati la tel. 1.450 L; (0722.687.259 2409. Personal echipa interventie firma serioasa cu experienta in domeniul curateniei, angajam personal curatenie, salariu motivant, bonuri, bonus de performanta, program L-V 6:00-14:30 S 6:10 asiguram toate formele legale de munca 1.800 L; (0729.548.456 contact@curateniepremium.ro 2410. Personal evenimente ospatari, bar-

mani, bucatari, femei curatenie; (0722.546.084 2411. Personal fabrica pentru productia

produselor de patiserie, ambalarea si coacerea acestora. Program de 9h/zi, salariu de 1500 lei/net, bonusuri in functie de performante, bonus de prezenta 100 lei. Rog seriozitate. 1.500 L; (0726.538.429/ 0727.114.962 ionutnita86@gmail.com 2412. Personal fabrica produse cosmet-

2428. Personal necalificat angajam

pentru patiserie/ cofetarie/ covrigarie cu puncte de lucru in sectoarele 2, 3 si 6. 1.200 L; (0751.223.653 2429. Personal necalificat angajam urgent pentru fabrica productie, salariu: 1065 Ron net+ bonuri 300 Ron + bonus 350 + decontare transport. Program de lucru: 8 ore L-V. Zona sector 6, sector 5. Pentru detalii la telefon 1.065 L; (0733.409.308

2430. Personal necalificat pentru fabrica

napolitate. Conditii avantajoase. Cerem si oferim seriozitate. Asiguram cazare; (0758.308.869

2431. Personal necalificat pentru manipu-

lare hartie in sectia tipar si legatorese pentru sectia de cutii din tipografie. Relatii la tel.: (021.318.19.14/ 0744.787.614 2432. Personal necalificat pentru fabrica

sector 3, urgent, salariu 1500 Ron brut 1100 Ron net, bonuri 200 Ron+ bonus transport. Program de lucru: 8 ore L-V. Zona sector 3 , sector 4, sector 2. Detalii la telefon 1.500 L; (0733.409.308

ice salariu oferit 2700 euro net/ luna. Programul de 1 h/zi respectiv 40 h/ saptamana un singur schimb. De luni pana vineri. Se pot face si ore suplimentare (tarif.1,5E/min+TVA) 2.700 {; (0900.310.110

2433. Personal necalificat, urgent manip-

2413. Personal fabrica, urgent barbati si femei pentru fabrica. Salariu: 1065 Ron net + bonuri 300 Ron + bonus 350 Ron+ decontare transport. Program de lucru: 8 ore L-V. Zona sector 6, sector 5. Pentru detalii la tel., 1.065 L; (0733.409.308

2434. Personal patiserie, angajam mode-

2414. Personal fara experienta, pentru patiserie/ pizzerie zona Universitate. Salariu avantajos, sistem bonusare saptamanal, contract de munca (0751.529.152 tinervis@gmail.com

2435. Personal patiserie, covrigarie patis-

2415. Personal fast food cu/ fara experienta, zona Banul Manta, sector 1. Detalii la telefon dupa ora 16:00; (0765.270.047

2436. Personal patiserie, covrigarie, vanzatori si modelatori cu sau fara experienta.Program de 8 ore sau 1 zi cu 1 zi.Salariul net, in mana 1600 lei.Mai multe detalii la telefon. (0769.695.878 alina201133@gmail.com

2416. Personal fast food zona BaneasaSisesti, fast food zona Baneasa-Sisesti, angajam personal pentru lucru in bucatarie curatenie, pregatirea legumelor, salate).Program L-V 8.5 ore/ zi, se asigura o masa la locul de munca; (0765.487.405 seb1988ro@yahoo.com 2417. Personal feminin curatenie LTV

Network, program 12 ore, 1 zi cu o zi, salariu atractiv, contract de munca, asigurare privata. Solicitam experienta in domeniu, suna pentru interviu acum (0748.589.879 2418. Personal feminin pentru curatenie

hala productie cerinte: capacitate de efort fizic, disponibilitate de a lucra la o temperatura de 12 C. Program de lucru de 8 ore, de la 10:30-19:30, salariul net de 1400 Lei + tichete de masa (0737.199.016 hr.dristorkebab@gmail.com

ulant marfuri. Salariu 1500-1700, bonuri. Contract pe perioada nedeterminata. Pentru detalii sunati la telefonul afisat, (0737.814.574 resurseumane.dorin@gmail.com lator, patiser vanzator cu sau fara experienta. Punct de lucru in zonele Diham, Iancului, 13 Septembrie 1 {; (0734.046.120/ 0722.848.630 alex.gusita@gmail.com

er, modelator, salariu atractiv, procent din vanzari, program 8 ore. Locatia se afla la intersectia Sos. Colentina cu Sos. Fundeni (la avion); (0723.841.963/ 0722.486.720

2437. Personal pentru atelier productie incaltaminte si marochinarie (0720.581.833 giapanatau@yahoo.com 2438. Personal pentru confectionere la Atelier de croitorie zona Fundeni-Dobroesti. Salariu atractiv, program fix; (0720.490.320 2439. Personal pentru croit si retus.

Firma de croitorie angajeaza; (0763.584.429

2440. Personal pentru curatenie scari bloc firma angajeaza in Bucuresti. Contract de munca cu program de 8 ore, medicina muncii, ssm, decontare transport, bonuri de masa. Posibilitati de castiguri suplimentare 1.200 L; (0730.916.145/ 0722.611.525 info.clean@yahoo.com

2469. Personal restaurant, bucatar, ospatar, ajutor bucatar, ajutor ospatar pt. restaurantul La Nuci, zona Doraly, Afumati. Se ofera contract de munca si 2 mese/zi. Detalii la tel. (0744.530.286 2470. Personal restaurant, hai in echipa

ambalare, bucatarie angajeaza firma produse sandwichuri; (0742.625.778

2359. Personal calificat. Producator

2468. Personal restaurant italian zona Universitate, urmatoarele posturi: spalator vase, ajutor bucatar, ospatari.Asteptam Cv cu poza la adresa de email. (0733.933.933/ 031.421.92.96 ghitafdaniel@yahoo.ro

2443. Personal pentru fast food in zona Unirii, program luni-vineri, salariu fix + bonuri de masa, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata 2.000 L; (0785.405.645 hr@calif.ro

2447. Personal pentru productie,

experienta pentru croitorie situata in soseaua Viilor, pentru mai multe tipuri de masini de cusut, calcatori pentru interfazic si final 1.500 L; (0723.009.441 office@bludesign.ro

foliere si accesorii, SC producator tamplarie PVC, acceptam pensionari (femei si barbati) (0728.853.009/ 0728.853.003

23

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 10.00 - 18.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 2457. Personal productie sandwich-uri

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 21.00 - 05.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 2458. Personal productie, angajam urgent barbati si femei pentru fabrica vopsea in sector 3. Salariu 1100 Lei net, bonuri 200 Lei, bonus 200 Lei, transport decontat. Programul 8 ore/zi de L-V. Pentru detali sunati la telefon 1.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 2459. Personal pt evenimente bucatari,

ajutor bucatar, personal spalat vase pt evenimente constiinciosi, muncitori seriosi si cu chef de munca; (0761.133.440/ 0751.133.440 vreaubucatar@gmail.com 2460. Personal pt. depozit si sofer, angajam pt. depozit de sanitare, gresie si faianta (si sofer) Militari, str. Valea Cascadelor, nr. 23, magazin Imorom, program: l-v 09-18, sambata 09-16, duminica liber, salariu + bonus, 1.600 L; (0756.602.020 2461. Personal pub, restaurant ultracen-

tral, Calea Victoriei angajeaza: ospatarite/ ospatari, bucatar ajutor bucatar, spalator vase; (0729.829.957

2462. Personal restaurant angajam bucatar si ajutor de bucatar si lucrator Fast Food pentru restaurant situat la Piata Crangasi. (0746.439.634 viobeti@gmail.com 2463. Personal restaurant angajam personal pe posturile: bucatar, ajutor bucatar, spalator vase. Nu este necesara experienta. Zona Piata Unirii. Se ofera salariu atractiv, program flexibil. Detalii la telefon. (0756.019.636 2464. Personal restaurant Hai in echipa Social 1, restaurantul smart-casual asezat langa Casa Poporului. Daca vrei sa arati cat esti de bun, suna-ne si hai sa ne vedem la o cafea.Angajam ospatar, picol, bucatar tigai si desert. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2465. Personal restaurant Ospatar, bucatar rece, pentru restaurant in zona Universitate. Vrem sa te cunoastem (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2466. Personal restaurant pentru Terasa

SHC. Cautam colegi pentru urmatoarele pozitii:ospatar, ajutor ospatar, picol, bucatar, ajutor bucatar, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2472. Personal restaurant, ne marim echipa. Restaurant in centrul Bucurestiului, piata Unirii-Sfanta Vineri, angajam bucatar, ospatar, femeie curatenie. CV pe email comenzi@bucatarasul.ro sau programare interviu la telefon; (0760.966.360 comenzi@bucatarasul.ro 2473. Personal restaurant, urgent picoli,

ospatari, ajutor ospatar. (0768.308.199 Mihaelaantonmihaela@gmail.com

2474. Personal sala croit pentru atelier croitorie zona Electronica, salariu motivant, carte de munca 8 ore pe zi (0736.365.066 2475. Personal salon infrumusetare, Echipa Oan-Mi se extinde si este in cautarea unor colegi noi pentru posturile de frizer coafor, cosmetica, manichiura pedichiura. Sector 5 Bucuresti, Mai multe detalii la telefon, (0726.161.124 2476. Personal servicii curatenie Bucuresti Firma TopMop Cleaning Station, cu sediul in Bucuresti, angajez personal pentru servicii curatenie: menaj, birouri, scari de bloc. Rog seriozitate. Salariu atractiv. Pentru mai multe detalii, tel. (0767.824.640 andreeamanea93@yahoo.com 2477. Personal servire catering linie calda, restaurant tip autoservire, situat ultracentral, langa magazinul Unirii, angajam personal pentru servire linie calda. Oferim un salariu atractiv, program de lucru flexibil, o masa pe zi, contract de munca (0754.991.433/ 0754.991.433 2478. Personal spalatorie auto, profesionala. Se ofera salariu fix, cazare, pentru cei din provincie, 1 masa calda zi, se cauta doar persoane serioase, aspect placut, ingrijit, cazier curat. Venit 2800 lei. Program luni-vineri 09-18, 2.800 L; (0738.154.922 2479. Personal spalatorie covoare, spala-

toria de haine Elisse angajeaza personal pentru sectiunea spalatoria de covoare. Oferim pachet salarial avantajos + bonusuri dar cerem in schimb seriozitate si implicare; 1.500 L; (0723.611.629 spalatoriaelisse@gmail.com

2480. Personal tipografie KMP angajeaza

cu contract de munca personal in sectia de productie. Calificare la locul de munca. Firma este situata in Bucuresti, sector 1; (021.232.29.41 office@kmp.ro 2481. Personal tipografie urgent personal

necalificat pentru ambalare/ etichetare. Salariu 1.700 Lei. Program luni-vineri, 12 ore in schimburi. Contract pe perioada nedeterminata. Pentru detalii sunati la numarul afisat, (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com

2482. Personal vanzari directe, consultanta financiara firma Big Credits Solutions cauta oameni deschisi, cu viziune. Un mare avantaj daca ati lucrat in vanzari (0724.007.239 bigcredits@yahoo.com 2483. Personal vase Restaurant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, etaj 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza personal vase, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2484. Personal vase, curatenie Autoservire in zona Unirii. Oferim un salariu atractiv, program flexibil, contract de munca, o masa pe zi; (0754.991.433 2485. Personal vase/ curatenie. Grand Cafe Van Gogh angajeaza personal vase si curatenie. Contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu integral declarat pe cartea de munca. Salariu atractiv. Pentru detalii sunati la tel. (0758.119.320 jobs@vangogh.ro 2486. Personal, angajam personal functie: ambalator, sex feminin, nefumator, studii- liceul, varsta 25-45 ani, cu domiciliul in sectorul 3beneficii: salariu brut: 1700 lei salariu net: 1233 lei; 1.700 L; (0786.137.807 hr@alphashot.r 2487. Personal, cauti un loc de munca stabil, alatura-te echipei noastre. Cautam personal dinamic si dornic de munca. Nu conteaza daca ai experienta in domeniu, alaturi de noi vei invata. Daca ai domiciliu in Bucuresti sau Pantelimon, suna-ne, (031.420.64.84 kncimpex11@gmail.com 2488. Personal, restaurant Herastrau, angajeaza: ajutor bucatar, personal vase, (0730.822.085 isoletta@isoletta.ro 2489. Personal, restaurant italian zona Cotroceni isi mareste echipa si angajeaza bucatar, ospatari, picoli, barmani, personal vase. Pentru detalii sunati la tel., (0724.371.047 contact@laterrazza.ro 2490. Personal, fata pentru munca de birou pentru Amax Financial, in domeniul vanzarilor, salariu fix + bonusuri (venit minim lunar 1.700 lei), se ofera training gratuit, domiciliul sectorul 4 si 5. 1.700 L; (0763.999.999 dragos_bst@yahoo.com 2491. Personal, vanzatori, gestiune si asistent manager firma de tesaturi, zona Voluntari 1 L; (0722.596.239 zina_mudi@yahoo.com 2492. Personal-vanzatoare si modela-

tori pentru Covrigarie Gara de Nord; (0730.433.740

Tress 2, urgent, barman, ospatari, ajutor bucatar, ajutor narghilist, personal vase, curatenie. Programari interviu la telefon. Detaliile se vor discuta doar in cadrul interviului. (0746.509.006 dumitru.lili@yahoo.com

a face perne si pentru cusut la masina, ofer cazare, detalii la telefon: (0720.938.411

2467. Personal restaurant Dubai, in cadrul unui restaurant de lux din Dubai. Pozitiile: chef partie, head chef, commis, waiter, bartender, mixologist 4.000 {; (0720.534.815/ 0728.063.417 ionut.dragoi@passion4work.ro

2494. Personal. Firma mare produc?ie inox angajeaza urgent lacatus, sudor argon, sef sectie, functionar export, inginer CTC. Trimite?i CV-uri la urmatoarea adresa de e-mail: (0753.142.654 personal@inoxsa.ro.

2493. Personal. Caut oamnei pentru

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

18 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 2495. Personal. Firma mare productie inox angajeaza urgent sudori in argon si electrician. Anuntul este valabil si pentru pensionari. Trimite?i CV-uri la urmatoarea adresa: (0753.142.654 personal@inoxsa.ro 2496. Personal. Firma recrutare

cauta/ofera, personal ingrijire batrani, intern, full time, menaj; (0733.514.203 2497. Personal. Firme germane angajeaza personal ne/calificat in abatoare. Plecarea imediata; (004915175458079 2498. Personal. Laborator de cofetarie situat in zona Piata Sudului (Berceni), angajeaza personal necalificat. Se ofera salariu motivant, (0740.439.062/ 0743.776.828

2519. Pizzar cu experienta pe cuptor cu lemne, zona Brancoveanu sect 4. Program 2 cu 2 salariu plus comision, www.pomodoropizza.ro (0733.632.961 2520. Pizzar hai in echipa Stadio, restaurantul smart-casual de la Universitate, vizitat zilnic de peste 500 de oameni. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2521. PIZZAR pt. trattoria cuptor cu lemne, zona Mall Plaza, experienta min. 1 an, serios, organizat, responsabil, comunicativ, interviuri de luni -vineri intre orele 15:30-18:00, in restaurant sau CV pe email, (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 2522. Pizzar angajez zona Pasaj Maras-

esti; (0729.039.025

2499. Personal. Locatie tip impinge tava, fast food, angajeaza: vanzator/vanzatoare, fete la vase/curatenie/legume si ajutor de bucatar, zona Piata Latina, Mosilor. Solicitam experienta, seriozitate, agilitate, amabilitate, vechime si spirit de observatie. (0761.686.754/ 0733.669.922 office@contabconsult.ro

2523. Pizzar angajez urgent salariu deosebit, zona Pieptanari. (0732.266.821

2500. Personal. Menajere cu experienta

2525. Pizzar cu experienta program de lucru 1/1. Programarile se fac doar telefonic in intervalul orar 11-20 1.800 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com

pentru curatenie in locuinte.Mai multe joburi pe: www.inchirieriregimhotelier.ro/angajariOferim: salariu peste medie; telefon de serviciu; bonusuri de performanta. 1.800 L; (0725.482.487

2524. Pizzar cu experienta pentru cuptor

cu lemne nou deschis, pentru linie autoservire zona Piata Rosetti. Se ofera salariu intre 2.000 si 2.500 Lei si program flexibil. Relatii la: (0740.102.003

fan, Moeciu de Sus, judetul Brasov, angajeaza personal. Oferim masa si cazare; (0722.203.665

2526. Pizzar cu experienta, restaurant Speed Pizza angajeaza pizzar cu experienta pentru Cora Lujerului si Cora Alexandriei, program full time in ture sau 8 ore/zi, 2.000 L; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com

2502. Personal. Restaurant Chinezesc

2527. Pizzar pentru restaurant italian, pe

2501. PERSONAL. Pensiunea Nea Ste-

situat in sectorul 3, angajeaza baieti si fete (picoli si ospatari) se cere seriozitate si un minim de experienta, program 12.00 22.00, se lucreaza o zi si o zi, sau doua cu doua; (0786.477.305/ 0724.242.303 2503. Personal. Societate Comerciala, cu sediul în Bucuresti angajeaza in conditii bune de munca, salariu motivant si bonuri de masa: vopsitor industrial, controlor calitate, gestionar depozit, bobinator masini electrice, tamplar universal, lacatus confectii metalice (cunostinte desen tehnic)/ sudor oxiacetilenica, electrician /electromecanic grupuri electrogene; (031.425.12.14/ 0755.073.558

zi 140 L; (0724.656.784

2528. Pizzar si ajutor de pizzar angajam

pizzar si ajutor de pizzar. Se lucreaza la cuptor electric, in ture, se asigura transport la plecare. Salariu pizzar =2500 lei. Salariu ajutor de pizzar=1950 lei, 1 L; (0764.842.717/ 0729.106.169 alina@laiancu.ro

2556. Preparatoare salate, preparare salate si sandwich-uri, pentru bufet. Program: luni-vineri 05:30-17:30, sambata si duminica liber. Salariu 1800 Lei + o masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca, 1.800 L; (0742.266.859 2557. Preparatoare semifabricate si

semipreparate culinare cu un minim de experienta. Sunati la nr. de telefon din anunt. Punct de lucru in zona Mihai Bravu sector 3. Program de L-S. Se ofera si tichete de masa (0741.277.755 info1@ruby.ro 2558. Preparator pizza fara experienta,

job simplu zona Iancului sector 2. Jerry`s Pizza. Salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8h pe zi/2 libere pe saptamana. 100 euro pentru fiecare recomandare coleg (0733.773.251 marius.danaila@jerryspizza.ro 2559. Preparator pizza fara experienta,

job simplu zona Magheru, Jerry`s Pizza sector 1. Salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8 h pe zi /2 libere pe saptamana. 100 euro pentru fiecare recomandare coleg (0728.088.643 cristi.badila@jerryspizza.ro 2560. Preparator pizza fara experienta,

sector 1 job simplu zona Aviatiei Jerry`s Pizza, salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8 h pe zi / 2 libere pe saptamana. 100 euro pentru fiecare recomandare coleg (0720.777.308 alina.hasegan@jerryspizza.ro

2561. Preparatori cu sau fara experienta

pe bucatarie romaneasca, pt. restaurant catering cu specific romanesc, program luni-vineri, zona sector 6 (0752.166.337/ 0726.113.787 santech.srl@gmail.com 2562. Preparatori si ambalatori pentru

fabrica de sandwich-uri, tura de dimineata si tura de dupa amiaza, zona Hala Traian, 1.200 L; (0742.625.778 2563. Prestatori scari bloc si birouri pt. firma autorizata de curatenie. Rog seriozitate. Rel. la tel. (0761.981.305

2509. Personal. Fabrica angajam personal pentru ambalat. Zona: Bucurestii Noi (statia de metrou Straulesti). Salariu motivant, conditii foarte bune de lucru intr-un mediu civilizat si prietenos. Relatii; (031.107.32.88 2510. Personal. Firma de constructii recruteaza zidari, faiantari si gipsari cu experienta, angajare pe perioada nedeterminata. Se ofera salariu atractiv, se cere seriozitate si bune cunostinte in domeniu. Relatii, de luni si pana vineri, intre orele 09.00 si 16.00, la numarul tel. (0731.328.840

romaneasca, ospatari, ajutor de ospatar, femeie vase, decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0731.333.414

sori limba engleza si studenti atestat engleza, dans, pentru activitati cu copii in gradinita. Profesori si studenti limba germana; (0722.552.786

2535. Pizzar, fata sau baiat cu experienta

2569. Programatori HTML5, JS, CSS,

minim 3 luni pe cuptor electric pentru restaurant, salariu 1.900 L/15 zile, nu este necesara diploma, se ofera contract de munca, tips si o masa pe zi 1.900 L; (0726.557.106 2536. Pizzari pentru pizzarie, restaurant,

2570. Proiectant cunoscator Autocad,

2537. Pizzer si femeie la spalat vase Restaurant Bucuresti, sector 3, angajeaza pizzer si femeie la spalat vase (inclusiv pensionari pentru postul la vase). Program flexibil, conditii avantajoase. Contact; (0767.124.117

comanda schite + desene, sef atelier, salariu motivant; (0727.127.729/ 0762.771.459

2538. Pizzeria "La Donna" angajeaza ospatarita, conditii bune; (0722.350.214 2539. Pizzeria "La Donna" angajeaza

sofer cu auto propriu pentru distributie pizza; (0722.350.214

2540. Pliante varsta minim 18 ani , engleza mediu, jobul consta in invitarea clientilor in bar, 1.700 L; (0726.032.013 2541. Portar de noapte angajeaza Asoc.

de Proprietari din bd. Nicolae Balcescu nr. 36, sect. 1. Relatii la tel. (0728.116.833 2542. Portar noapte centru de zi ingrijire copii cauta persoana serioasa, muncitoare. Relatii la tel. de luni pana vineri in intervalul 9-18. (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro 2543. Portar, angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

2544. Post vacant contractual, angajare

prin concurs Liceul Teoretic C.A Rosetti din sector 2, organizeaza concurs în data de 02.10.2017 pentru ocuparea posturilori vacante contractual de: 1 post administrator patrimoniu, 3 posturi de ingrijitor, (0723.915.115 lcarosetti@gmail.com 2545. Postas angajam, sector 5;

(021.335.33.08

2546. Postas angajam, sectorul 5;

(0737.994.015

2547. Pregatitoare si cusatoare incaltaminte, sal. platit la timp, zona Tineretului. Program luni vineri, 8 h/zi. salariu net de la 1.800 L; (0733.306.060 2548. Pregatitor auto Service auto autor-

2512. Picoli si femeie la vase restaurant

2549. Pregatitor la masa pentru marochinarie, genti pentru atelier de accesorii din piele naturala, salariu fix. Program fix. Ore suplimentare platite. (0766.285.336 siminadesign@gmail.com

2513. Picoli si ospatari Curtea Berarilor, vrei sa faci parte dintr-o echipa frumoasa, angajam picoli si ospatari intr-un mediu stabil si bine definit. Contact tel. (zilnic intre 13.00 si 17.00) sau email (021.313.75.32 office@curteaberarilor.com 2514. Picoli, si femeie de serviciu, anga-

jam pentru Restaurantul Capri- zona Militari. Salariu atractiv, rog seriozitate; (0730.094.662/ 0722.797.639 2515. Picoli, aj bucatar, Restaurant

chinezesc Din Fu angajeaza urgent: picoli, ospatari, aj bucatar. Salariu atractiv, tips, o masa pe zi. Tel: Tin. Adresa: str Alexandru Moruzzi nr 78, sect. 3, Bucuresti. (0728.192.277 Sperchezroxana@yahoo.com 2516. Picolita Restaurant zona Piata 1 Mai angajeaza picolita cu experienta. Salariu motivant, tips, program 2 zile cu 2 zile; (0760.288.882 Office@jadoorestaurant.ro 2517. Picolo pentru bistro in zona Perla.

Sarcini: debarasare si aranjare mese, livrari in zona, curatenie. Exista si varianata part time. Salariu motivant si card de masa. (0760.653.460 2518. Pizzar angajez zona Obor;

(0767.242.921

AngularJS, Q-Bis Consult SRL aflata in actiunea 2.2.1 din cadrul Axei 2 a POC, detine un nr de 3 posturi de progamator: HTML5, JS, CSS, AngularJS, trimitere CV la suport@qbis.ro; (0745.766.995 suport@qbis.ro

cu experienta. Asiguram program-salariu atractiv, masa, transport.De preferinta sa domicilieze in sectoarele 2, 3 sau 4. (0729.881.660

2511. Picol, picolite cu experienta, pentru

situat in Piata Iancului angajeaza picoli/ picolite si femeie la vase/ ajutor bucatar pentru colabarare pe termen lung. Cautam persoane serioase si responsabile (021.252.73.31 intermacedonia98@yahoo.com

2568. Profesori. Firma angajeaza profe-

2534. Pizzar, bucatar bucatarie

izat RAR situat in zona Colentina - intersectia Fundeni-Andronache, angajeaza pregatitor auto. Program de lucru: lunivineri, 8.30-17.00. www.toptenauto.ro (0769.498.688 simi1682@yahoo.com

pub-restaurant zona Cotroceni, carte de munca, salariu, se asigura masa (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

scoala particulara, sector 6, (0761.880.643 secretariat@kinggeorge.ro

2550. Pregatitor MDF atelier mobila pre-

gatitor MDF, montator atelier, operator masina aplicat cant si operator CNC gaurire (POINT) pentru productie mobila sector 5. Toate conditiile necesare. Strict productie fara montaj la client; (0721.879.336/ 0767.951.296

2551. Pregatitor vopsitor si tinichigiu, cu experienta, pentru service auto multimarca din sectorul 2. Salarizare atractiva, in raport cu realizarile, 3.500 L; (0724.756.215 2552. Pregatitor vopsitorie pentru Vip Best Car Service, salariu atractiv, program flexibil, l-v 08:30 - 17:00. Societatea noastra este situata in Voluntari, str. Izvoarelor, nr. 43. (0732.113.360/ 0723.241.090 cristi.oprea@vbcs.ro 2553. Pregatitor vopsitorie auto, service

auto angajam, pregatitor vopsitorie auto, program flexibil cu posibilitatea de a lucra si part time. Detalii la tel. (0787.605.413 startautouniversal@yahoo.com

2554. Pregatitor, vopsitor, mecanici auto

calificati cu experienta, ne marim echipa.Pentru detalii, asteptam sa ne contactati la nr de tel.Dati de veste si prietenilor. 3.000 L; (0751.266.727/ 0761.336.865 mihai.b@autoleader.ro 2555. PRELUCRATOR prin aschiere, SKB Prod Systems SRL, avand ca obiect de activitate fabricarea masinilor de ridicat si transportat angajaza in vederea lansarii activitatii de productie (0740.244.245/ 0740.244.245 danut.dinca@skbs.ro

(0732.335.050/ 021.252.22.96 office@alexgama.ro

2571. Proiectant pentru mobila la

infrumusetare, post disponibil in Unirii, Floreasca si Lujerului 1500 lei plus bonusuri, program in ture, un weekend liber, un weekend lucrator, 1.500 L; (0728.498.725 2591. Receptionera pentru salon masaj

Calea Floreasca, cautam receptionera cu experienta in domeniul relatii cu clienti, obligatoriu limba engleza fluent, aspect fizic placut, varsta maxima de 35 ani, persoana sociabila si comunicativa; (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com

2592. Receptionera salon infrumusetare

Blossom, Doamna Ghica. Seriozitate, conditii excelente; (0727.877.350/ 0735.846.928/ 0722.233.425 dorinaatd@yahoo.com 2593. Receptionera si camerista angajam. Ne marim echipa, te asteptam la noi; (0744.492.076 2594. Receptionera, pentru salon zona Diham, salariu atractiv si coafeza, salariu 2.500 - 4.000 L; (0773.893.325 2595. Receptionera, fata Sala fitnes si

2598. Receptionere hotel bune cunoscatoare de limba engleza, persoane pozitive cu aptitudini de comunicare, seriozitate si punctualitate (021.223.13.26 marius@irisa.ro 2599. Receptioneri, cameriste, bucatar,

pentru hotel 4 stele situat in zona de Nord a Bucurestiului. Receptioneri: 1750 lei net + sporuri ore suplimentare. Cameriste: 1500 lei net. Bucatar: 2700 lei net. (0723.248.232/ 0723.248.232 simona.patru@class-hotel.ro 2600. Receptionista pentru sala de fit-

ness, Fitness Zone, Bucurestii Noi. (0721.535.636 contact@fitnesszone.ro

2601. Recon-Ex, confectii metalice anga-

jeaza vopsitor, sudor si electrian; (021.326.61.46 office@recon-ex.ro

2602. Recrutam manipulant marfa bar-

bati, depozit zona Militari, Bolintin Deal. Oferim salariu 1610 lei net+200 lei in tichete de masa, contract de munca, transport asigurat dus intors, program de lucru 8 ore. 1.810 L; (0734.300.301 madalina.istudor@pella.ro

2572. Proiectant Totalmob angajeaza proiectant mobilier, cunoscator de materiale, accesorii si program gen PRO 100. Salariu in functie de experienta. Punct de lucru langa Gara Basarab. Program flexibil 8.00 -16.00; (0723.688.722 contact@totalmob.ro www.totalmob.ro

2603. Rectificator, coordonatist, bohrwerkist, frezor, General Turbo Tools Bucuresti angajeaza in conditiile legii: rectificator, coordonatist, bohrwerk-ist, strungar conventional si CNC, frezor conventional si CNC, sculer-matriter, caruselist; (0787.694.427/ 021.319.43.17 sirbu@digi.ro

2573. Proiectant instalatii gaze angajez

2604. Reddithelp.Ro isi mareste echipa:

proiectant- desenator instalatii gaze, cerinte: experienta domeniul gazelor, cunostinte PC si AutoCAD. Salariu atractiv de la 3500 L. Bonusuri in functie de performanta, 3.000 L; (0765.252.117

operatoare PC si analiste date. Salariu, 2.100 L; (0784.020.020 cv@reddithelp.ro

2605. Rematholding angajeaza condu-

comanda experienta 1 an in proiectare 3D a mobilierului din pal, mdf, executare proiecte pentru lansarea in productie, permis conducere categoria B. Salariu motivant (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com

cator auto mare tonaj, posesor permis auto categoria B, C, C+E si de atestat profesional transport marfa. Conditii bune de lucru, salariu motivant, tichete de masa. Cursele se efectueaza numai pe plan local- zona Bucuresti/Ilfov. Interviuri: Sos. Berceni Fort nr. 5, sector 4, Bucuresti. Relatii la telefon: (0724.343.454

2575. Protezist unghii cautam profesion-

2606. Reprezentant comercial societate

2574. Proiectant, designer mobila la

iste in protezarea unghiilor, realizarea tratamentelor de baza, aplicarea unghiilor cu gel si extensiilor etc. Oferim venituri peste medie. CV pe email soho@usa.com 2576. RCS&RDS, agenti vanzari, achizitii,

salariu fix+comision, bonusuri motivante, posibilitate rapida de avansare, echipa tanara, program flexibil, cu sau fara experienta. 3.500 L; (0773.788.419 laurentiu.gheorghe@rcs-rds.ro 2577. RECEPTIONER Hotel 4 stele,

zona Unirii angajeaza receptioner calificat, cunoscator al limbii engleze nivel avansat. Cunoasterea sistemului de gestiune Opera reprezinta un avantaj, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro www.international-hotels.ro 2578. Receptioner hotel minim studii

medii. Experienta pe un post similar hotel 4/5 stele, minim 1 an. Calificarea in meseria receptioner hotel constituie un avantaj. Minim limba engleza, niv. avansat, (0758.094.095 2579. Receptioner(a), fluent limba

engleza, P.C., etc., ajutor bucatar si femeie pentru spalatorie rufe, hotel zona centrala; (0744.827.323 2580. Receptioner, angajeaza Hotelul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

2581. Receptioner, recepotionera 2500

lei. Daca esti o persoana foarte sociabila esti perfect/a pt acest job. Pentru interviu trimite un cv cu o poza recenta la: 2.500 L; (0765.970.791 tattooflorin@yahoo.com 2582. Receptioner, receptionera daca

esti o persoana sociabila care se face usor placut/a esti perfect/a pt acest job. Trimite CV+ poza pentru interviu la email 2.500 L; (0765.970.791 tattooflorin@yahoo.com 2583. Receptioner, receptionera hotel

Nova Residence Popesti Leordeni Sector 4, program 12/24-12/48, cunoscatoare limba engleza, cunostinte pc, ordonata si sociabila. Oferim contract de munca si o masa/zi. Pentru alte detalii si programare interviu sunati 1.700 L; (0721.727.585/ 0723.715.720 alexandru_claudiagabriela@yahoo.com 2584. Receptioner, receptionera hotel,

hotel central 3 stele Bucuresti cauta o persona pentru postul de receptioner/a, limba engleza obligatoriu. Salariu de inceput 1.500 Ron, posibilitate de calificare si avansare. CV la email (021.210.39.58/ 0727.599.599 office@hoteldan.ro 2585. Receptionera hotel, zona centrala. Program de lucru 2 zile de zi, de la 920, 2 ture de noapte, de la 20-9, 2 libere. Cunoasterea limbii engleze este necesara 1.600 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com 2586. Receptionera pentru salon Anias

Beauty Center (0738.046.370 aniasbeauty@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2616. Restaurant Burebista, Calea

Aparatorii Patriei angajeaza ospatari,ospatarite si bucatar cu experienta. Rog seriozitate. (0722.250.382 adrianlzrsc@yahoo.com

2597. Receptionere hotel, bune cunoscatoare de limba engleza, persoana pozitiva cu aptitudini de comunicare, seriozitate si punctualitate. Va rugam sa trimiteti CV-ul (cu poza) la adresa de email; (021.223.13.26 Marius@irisa.ro

2567. Profesor limba engleza pentru

din Soseaua Alexandriei 195B, angajeaza bucatar in conditiile legii. (0723.340.699

2590. Receptionera pentru salon de

2566. Productie ambalaje alimentare din

angajeaza pizzar. Program - o zi cu o zi. Pentru cei interesati va rugam sa ne contactati la numarul de telefon; (0786.223.663

2615. Restaurant "Pisica Salbatica"

Mosilor nr. 195 angajeaza bucatareasa cu experienta la plita. Tel. dupa ora 12,00; (0723.755.275

2531. Pizzar, pentru restaurant pizzerie,

cu experienta salariu atractiv, transport asigurat Voluntari, (0733.817.694 tudordinusorin@yahoo.com

2614. Responsabil magazin service IT esti onest si responsabil, te pricepi la calculatoare si sti sa lucrezi in Microsoft Office, daca stii si Corel sau Photoshop. Te asteptam in echipa noastra. CV pe email 1.500 L; (0786.860.222 angajari@opm.com.ro

One, pentru un sediu de birouri aflat in Bucuresti. Pachet salarial motivant, mediu de lucru placut, echipa tanara si dinamica. (0726.287.250 recrutare@guardone.ro

2596. Receptionera, instructor fitness sala fitness din zona 13 Septembrie. Program de 8 h/zi, contract de munca, se lucreaza in ture.Asteptam CV ul dvs la adresa mail. (0763.975.455 abonamente@newfitway.ro

2533. Pizzar, restaurant Horoscop Unirii )

2507. PERSONAL. ZONA FAURREPUBLICA- TITAN, FABRICA BISCUITI ANGAJEAZA PERSONAL IN PROCESUL DE PRODUCTIE AMBALARE; (0744.301.980/ 0758.239.700 2508. PERSONAL. COMPLEXUL COMERCIAL DE LEGUME SI FRUCTE SI MARKET DIN COMUNA AFUMATI? -JUDETUL ILFOV ANGAJEAZA: 1) ELECTRICIAN DE INTRETINERE 1 POST; 2) INSTALATOR SANITAR DE INTRETINERE -1 POST. PENTRU AMBELE POZITII CANDIDATII TREBUIE SA FIE ABSOLVENTI DE STUDII DE SPECIALITATE ASTFEL INCAT SA POATE FI ANGAJATI PE ACESTE POSTURI (SCOALA PROFESIONALA, LICEU ETC). VA RUGAM NU SUNATI DACA NU LOCUITI IN ZONA SAU LIMITROF AFUMATI. RELATII LA NR. DE TELEFON. URGENT/ ANGAJARE IMEDIATA. SALARI?U +BONURI DE MASA. SE LUCREAZA SI SAMBATA; (0723.599.122

2589. Receptionera front office Guard

2565. Product supervisor urmarirea implementarii unui brand premium de cafea italiana in locatiile partenere, experienta minim 1 an in vanzarea cafelei espresso (0756.033.303 mihaela.d@globalmirex.it

echipa, angajeaza pizzar cu experienta. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul. 2.500 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com

2505. Personal. Spalatorie textile cauta

Dimitrie Cantemir cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, angajeaza fiziokinetoterapeut cu competente de kinetoterapeut, electroterapie si masaj terapeutic si o experienta de cel putin 3 ani în domeniu. Cererile, insotite de Curriculum Vitae si documentele de studii si calificare se vor depune la Serviciul Resurse Umane pana la 01.06.2017. Relatii la telefon, int. 146. (021.330.79.00/ 021.330.79.11

stele Cautam o persoana sociabila, cunoascatoare a limbii engleze. Interviu zilnic, str. Barbu Vacarescu nr. 51, l-v 12-15, CV la: serban@decebalhotel.ro; DBH Bucharest; (0724.891.819/ 0723.515.009 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

2530. Pizzar, Friends Pub isi mareste

2532. Pizzar, pt. restaurantul Cetatea Berarilor, situat in sectorul 3, in apropierea statiei de metrou N. Grigorescu, pentru detalii va rugam sunati la tel., (0723.383.637

2506. Personal. Universitatea Crestina

2588. Receptionera Boutique hotel 4

aerobic zona Unirii, angajeza pentru receptie persoana dinamica, activa, cu bune abilitati de comunicare, aspect fizic placut, ingrijit, serioasa si creativa. CV la adresa de e-mail, office@ladieswellness.ro

cazare. (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

angajeaza persoane care au calificare si experienta in: zugravit, zidarie, montat faianta. (02143431503

personal. Investitie austriaca angajeaza persoane serioase, indemanatice si cu disponibilitate pentru munca fizica usoara. Oferim conditii financiare avantajoase, zona Militari. Daca v-am starnit interesul, va rugam sa ne contactati la urmatorul numarul de telefon: (0728.225.655

Dorobanti, progrma 7,30- 22, o zi da una nu pe sapatamana, duminica liber. Tel. email, salariu 2.000 L; (0722.336.499/ 0723.012.347 minutzu_aha@yahoo.com

2564. PRINCESS ANTONIA VOLUNTARI ANGAJEAZA FRIZER, SALARIU 1.200 L; (0766.350.901

2529. Pizzar zona Berceni, oferim si

plastic, fabrica de ambalaje din plastic angajam: ambalatori, alimentatori, reglori, controlor calitate. Experienta in injectie mase plastice constituie avantaj.Firma se afla in incinta Faur sector 3. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com

2504. Personal. Societate de Constructii

2587. Receptionera studio sport- Piata

distributie produse nealimentare angajeaza urgent reprezentant comercial, posesor carnet categoria B.Disponibilitate deplasari in Bucuresti si provincie. Rugam seriozitate maxima (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2607. Reprezentant tehnic comercial

materiale electrice pentru Societatea Comerciala Lore Electro Stil S.R.L. cu sediul in Ploiesti, reprezentant renumitelor firme de profil, 35 L; (0726.274.679 loreelectro@yahoo.com 2608. Reprezentant vanzari cu experi-

enta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-5.000 lei, in Bucuresti si tara, cv la email: 5.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro 2609. Reprezentant vanzari pentru:

actvitate de birou, gestionare si dezvoltare portofoliu de clienti existent, vanzare prin telefon si email, intocmire facturi, avize, chitante etc. Cerinte: studii medii sau superioare, cunoasterea operarii pe calculator, bune abilitati de comunicare, orientare catre client, persoana serioasa, organizata, atenta la detalii, responsabila, dispusa sa invete angajeaza Firma de productie publicitara cu experienta de 14 ani. Se ofera: salariu fix + tichete de masa+ comision din vanzari motivant. Trimiteti CV la: recrutare@excelexpo.ro 2610. Reprezentanti vanzari pentru Bucuresti si Ilfov, cu experienta de minim 2 ani pe un post similar (retail si Horeca), si buna capacitate de comunicare si relationare cu clientii angajeaza firma importatoare, producatoare si distribuitoare de detergenti. Se ofera pachet salarial atractiv si cursuri de formare. Asteptam CV la email. Persoanele selectate vor fi programate pentru interviu. diradjunct@ponsro.com 2611. Reprezentat RPK Construct, Buc.,

sect. 2, cautam colega. Consilier vanzari timplarie termopan Al si pvc, parchet, usi. Prezenta placuta, comunicativa, spontana. Minim studii medii, oferim salariu si comision; (0725.433.341 rpkconstruct@gmail.com www.rpkconstruct.ro 2612. Responsabil achizitii piese, pentru service camioane si remorci, magazin piese camioane si remorci, oferim venituri atractive, conditii bune de lucru, strada Preciziei, sector 6 Bucuresti, cerem experienta in domeniul auto, CV la 3.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro

2613. Responsabil calcat si ambalat

pt. atelier confectii textile. Mediu de lucru placut, castig avantajos (0735.174.420

2617. Restaurant Carol's din zona

2618. Restaurant Casa Diham anga-

jeaza bucatar, aj. bucatar, pizzar, ospatar, femeie la vase; (0763.978.409

2619. Restaurant Casa Laura angajeaza ajutor bucatar sector 4, zona Aparatorii Patriei, (Berceni). Pentru mai multe detalii la nr . de telefon . (0785.035.620 2620. Restaurant China Town anga-

jeaza picol, ospatar, femeie de serviciu, mai multe detalii la nr de tel, de l-d intre orele 12 - 21. Sector 2, (0788.671.161 2621. Restaurant chinezesc Beijing

Garden angajeaza ospatari si femei la bucatarie; (0771.247.122/ 0771.218.642

2622. Restaurant Gastronomika isi

mareste echipa, angajam bucatar, grataragiu, ospatar/ ospatarita cu sau fara experienta. CV: (0737.940.512 restaurant@gastronomika.ro 2623. Restaurant Hanul cu Tei anga-

jeaza: ajutor bucatar, personal curatenie, barman, ajutor barman, ospatar. Detalii la: (0727.571.371/ 0733.500.303

2624. Restaurant italia, Piata Romana, angajeaza bucatar, ajutor bucatar, ospatari si picoli. Detalii la tel. dupa ora 9; (0733.333.021 2625. Restaurant italian, Piata

Amzei, angajeaza bucatari, ospatari si picoli, detalii la tel. dupa ora 9.00; (0733.333.021 2626. Restaurant La Virajul Trei, personal, ajutor bucatar cu sau fara experienta. Detalii la telefon. (0765.920.072 2627. Restaurant Margineni angajeaza bucatari si picoli cu experienta si calificare in conditii avantajoase; (0733.986.867/ 0726.110.693 2628. Restaurant Mc Moni's angajeaza picoli, ospatari si barmani. Se ofera salariu avantajos de 2.000 lei plus bonusuri si program flexibil. Relatii la tel. (0740.102.003 2629. Restaurant Mc Moni`s angajeaza femeie la vase si curatenie, soferi cat. B+C, tamplari, electricieni, lacatusi si gradinari. Relatii la tel.; (0740.102.003 2630. Restaurant Mc Moni`s zona Piata

Presei Libere angajeaza bucatar, ajutor de bucatar si cofetar pt. bucatarie romaneasca si internationala. Se ofera conditii bune de lucru si salariu avantajos. Relatii la tel.; (0740.102.003 2631. Restaurant Octopus angajeaza personal, 2 fete pentru bufetul rece, echipa este deja formata, nu necesita experienta, posibilitatea de avansare foarte rapida, salariu atractiv, transport, detalii dupa ora 14, (0763.353.111 ionut_tudor88@yahoo.ro 2632. Restaurant Ribs angajeaza per-

sonal bucatari, ospatari, picoli, femeie curatenie. Salariu atractiv (0766.692.196 bogdan.popescu@lurbanromania.ro 2633. Restaurant Spartan angajeaza preparator, restaurant Spartan este cel mai mare lant de restaurante cu carne rotisata din Romania. Daca vrei sa lucrezi cu oameni tineri te asteptam la un interviu. Salariu incepand cu 1400 Lei, 1.400 L; (0723.751.323 rerumfood@gmail.com www.spartanrestaurant.ro 2634. Restaurantele fast-food Spring-

time angajeaza personal pentru preparare - servire, domiciliu in Bucuresti, salariu brut 1.600 + tichete de masa, CV la mail, informaiti la tel.; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro 2635. Restaurantul Clubului IDM angajeaza bucatar, ajutor bucatar, full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro 2636. Rich Girls Studio. Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna. Fii model la cel mai mare studio de videochat. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios. Training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 2637. Rigipsar pentru un bloc dintr-un complex, oferim cazare gratuita 150 L/zi, in sector 1 pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti 150 L; (0725.368.099 2638. Rigipsar zugrav Firma de construc-

tii specializata in amenajari interioare in Bucuresti cu activitate din 2002 angajeaza rigipsari, zugravi. Asiguram contract de munca cu salariu avantajos, transport, bonuri de masa; (0732.401.725

2639. Rigipsari angajez; (0735.244.454 2640. Rigipsari pe perioada nedeterminata, montatori gips carton in Bucuresti, pentru proiecte rezidentiale. Salar 3400 Lei net. Oferim: serizitate contract de munca. Contact tel. intre orele 9-17 (0731.150.177 2641. Rigipsari si zugravi meseriasi cu

carte de munca. Rog si ofer seriozitate; (0766.617.494

2642. Rigipsari si zugravi cu carte de munca. Rog seriozitate si ofer seriozitate. Salariu motivant; (0762.457.833

Rigipsari, necalificati, zugravi, angajam. Salariu atractiv. Telefon: (021.313.43.79

2643.

2644. Rigipsari, zidari, gresieri, faiantari, zugravi, salahori, angajam in conditii bune, cu carte de munca, firma serioasa. Salarii avantajoase. Oferim cazare; (0748.805.805 2645. Rigipsari, zugravi, faiantari, instala-

tori, electricieni, muncitori necalificati, firma de constructii angajeaza pentru amenajari spatii comerciale in Bucuresti. Program LV, salariu atractiv (0728.220.114 office@conpolroserv.ro 2646. Rigipsari. Firma constructii angajeaza rigipsari si ajutor de rigipsar. Valabil si pt. provincie, oferim cazare; (0760.580.828/ 0736.070.694

2647. Rolcenter SRL angajeaza personal livrari si montaj livrari marfa si montaj anvelope pentru stivuitoare in Bucuresti, se cere mermis conducere cat. B cu experienta pe utilitara.Astept CV-uri pe email 2.000 L; (0728.298.690 hercz.edward@rolcenter.ro

Romprest Security angajeaza agenti securitate, salariul minim pe economie, plata orelor de noapte si tichete de masa, program 12/24- 12/48; (021.204.19.90 2648.

2649. Rotiseria Lial Floreasca 15 anga-

jeaza: bucatar, shaormar, necalificati; (0768.326.336

2650. Sabon, consilier clienti magazin cosmetice in mall Salariu atractiv. Bonus procent din vanzari. Discount pentru achizitionarea produselor. Bonuri de masa. Decontare transport pentru Bucuresti. Program de lucru 8 ore flexibil, (0746.120.830 dana.nicolae@sabon.ro 2651. Sala jocuri de noroc angajeaza fete

si baieti pentru postul de operator (slot attendant). Mail: office.maximbet@yahoo.ro

2652. Salon Andreea angajam frizer, coafor, manichiurist, cosmetician si maseur, deschidem o noua locatie in Prelungirea Ghencea nr. 28. Program 09:0021:00 L-V, sambata 08:00-20:00, duminica 09:00-14:00. O zi cu o zi (0724.542.277 Office@salonandreea.ro 2653. Salon Beauty One angajam frizer,

situat in zona Obor, sect. 2, coleg care doreste sa lucreze intr-un colectiv tanar, program o zi cu o zi, salariul fix 1400 sau procent la alegere. (0728.492.173/ 0728.492.173 enegaby@yahoo.com 2654. Salon Carita angajam manichiurista, coafeza. Salonul functioneaza de 12 ani (zona Prosper- 13 Septembrie), vad format. Oferim carte de munca, salariu motivant; (021.430.21.75/ 0755.695.691 2655. Salon Maxstil din sos. Mihai Bravu

angajeaza frizer cu experienta; (0721.175.710

2656. Salvamari. Cel mai mare centru de

Wellness si Relaxare din Europa isi mareste echipa. Salariu atractiv la care se adauga tichete de masa, sporuri, transport asigurat, program flexibil in ture, mediu de lucru profesionist. Relatii la: (0735.400.103 2657.

SAMPONEZA, SALON ANGAJEAZA, ZONA TITAN; (0724.133.585

2672. SC Oscar angajeaza sofer tir pentru

deplasari in Europa. Contact; (0730.874.722 2673. SC Pala SRL angajeaza manipulant

marfa pentru depozit covoare in Afumati (langa Doraly). Mai multe detalii la: (0755.015.890 2674. SC Ping Activ SRL angajeaza calcu-

lator pret cost pentru punctul de lucru din Bucuresti, Str. Vasile Predescu, nr. 7987,Complexul Dragonul Rosu-extindere corp 4, studii medii, cerinte lb. engleza minim, 8 ore/ zi. Contact; (0784.759.060 2675. SC Practicom SRL selecteaza personal pentru urmatoarele posturi: sofer profesionist cu ADR pentru comunitate- toate judetele, sofer profesionist curse interne sau tur-retur- zona Brasov. Echipaj sofer distributie (3,5 to), si manipulanti marfuri- Bucuresti, Popesti Leordeni, Ilfov, Brasov. Iti oferim: salariu, diurna sau bonus, abonament medical retea clinici private, loc de munca stabil, mediu de lucru placut si profesionist. Detalii la tel./ e-mail: (021.444.04.52 hr@practicom.ro 2676. SC Sut Carpati SA angajeaza electrician intretinere si reparatii in conditiile legii. Se ofera salariu atractiv si bonuri masa de 15 Lei. Relatii de luni pana vineri intre orele 08-16 (0756.113.095/ 0728.984.838 androneg@yahoo.com 2677. SC Unicon SA, firma construc-

tii Bucuresti, angajeaza inginer instalatii si inginer constrictii pentru tehnic. Experienta decontare, ofertare program Windev. Se ofera stabilitate. Se cauta seriozitate. Salariu negociabil; (021.321.20.17/ 0728.305.516 office@unicon.ro 2678. Scoala Postliceala Studis autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 20172018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut si recuperare. Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: numar de locuri cu si fara taxa, taxa in rate, burse de merit si sociale, se pot inscrie absolventi cu sau fara bacalaureat. Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, sector 1, www.scoalastudis.ro; (0756.876.091 2679. Scoala si gradinita particulara in

sectorul 1 angajeaza: ajutor bucatar; spalator vase; ingrijitor copii. Telefon:

SC Admir AL PVC, mag(0723.307.308 azin cu profile si accesorii 2680. Secretar notarial pt. redactare pentru termopane, angajam acte, cunoscator PC, experienta in domefata pentru vanzarea acceniul notarial. Tel./ email; (021.320.44.14 soriilor de tamplarie. Zona notariat.mm@gmail.com Tineretului. Asteptam CVurile dvs. pe 2681. Secretara Bune cunostinte de operare in Excel, Word, Outlook, rezistenta admiralpvc@yahoo.com. la stres, atentie la detalii, experienta in secRelatii la telefon retariat, vorbitoare de limba italiana. CV la: 0765.349.198 in intervalul floreaghe@yahoo.com 08.30-17.00 2658.

2659. SC Almaz Clothing angajeaza

secretara sunt necesare abilitati de a gestiona activitati multiple, contabilitate primara, relatie furnizori si clienti precum si cunoasterea limbii engleze scris, vorbit. Cunoasterea limbii italiene avantaj. (0723.262.363 liliolaru2000@yahoo.com 2660. SC angajeaza ajutor de rigip-

sari, salariu atractiv; (0722.226.162/ 0722.228.818/ 0786.746.141

2661. SC Ars SA angajeaza bucatar,

ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, pregatirea se va face la locul de munca; (0749.022.579 parklake@pizzahut.ro

2662. SC Blue River Bucuresti 78 SRL angajeaza soferi profesionisti, cverinte: posesor permis categoria CE, atestat sofer profesionist transport marfa, cunoasterea regulamentului AETR, pentru detalii trimiteti-ne CV la adresa de mail; hr@blueriver.ro 2663. SC Compania de Paza R.O. angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator, pentru: cladiri birouri situate in Bucuresti, cladiri birouri situate in Ilfov (Pipera); (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 2664. SC Corpconstruct angajeaza

zugravi, faiantari, meseriasi in constructii, program 8 ore; (0768.348.389/ 0799.293.512

2665. SC Deea Speed Cars SRL, cu sediul

in Bucuresti, Str. Sold. Zambila Ionita nr. 3, S2, CUI 27878675, angajeaza manipulant marfa, Cod COR 933303. Cerint: studii generale; (0726.257.568

2666. SC Electrolift Serv SRL angajeaza montator reglor depanator ascensoare calificat cu experienta, sau cu cunostinte in instalatii electrice, mecanice sau electronice pentru calificarea in domeniul ascensoarelor. (0726.118.153/ 0722.641.135 stoica_florian2000@yahoo.com 2667. SC Komandor Romania SRL cu sediul in Magurele, producator de mobilier la comanda angajeaza operator si ajutor circular debitare. Relatii la tel. (0728.853.061 2668. SC Komandor Romania SRL cu sediul in Magurele, producator de mobilier la comanda, angajeaza vopsito si slefuitor MDF. Relatii la tel. (0730.166.668 2669. SC Komandor Romania SRL cu sediul in Magurele, producator mobilier la comanda, angajeaza muncitori necalificati. Relatii la tel. (0728.853.061

SC LUCIELLA - LUX ANGAJEAZA LUCRATOR COMERCIAL PENTRU MAGAZIN BUCUR-OBOR, RAION CONFECTII BARBATI; (0722.366.191 2670.

2671. SC Mobilux SA. Producator de mobila pentru export cu peste 300 angajati, SC Mobilux SA angajeaza pentru a sustine o crestere a activitatii de productie muncitori pentru productia de serie. Experienta in industria lemnului sau mobiliei constituie un avantaj dar nu este obligatorie. Asiguram formare la locul de munca. Cautam muncitori principali si ajutori pe toate tipurile de masini (aplicat cant, dimensionat, gaurit multiplu, comenzi numerice, masini normale de frezat, linii, finisaj etc.) cat si pentru activitati manuale (imbinat furnir, slefuire, banda de ambalaj). Disponibilitate pentru lucru in schimburi. Se cere capacitate de munca, implicare si urmarirea calitatii muncii prestate. Se ofera salariu in functie de competente si performante, bonuri de masa, decont transport. Persoana de contact: Florin Tudor. Adresa Sos. Pantelimon, nr. 161, sector 2 Bucuresti, tel./ fax: (021.250.62.70/ 021.250.74.56 ftudor@parisot.com.ro

2696. Secretariat, contabilitate primara Angajam personal pt activitati de secretariat si contabilitate primara, abilitati organizatorice si de planificare, cunostinte operare PC, studii medii, limba straina; (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro 2697. Secretariat/ front office/ asistent manager Companie in zona M. Grozavesti. Cerinte: min 2 ani exp. in secretariat, word si excel, pers. serioasa, responsabila, comunicativa. Oferim: contract, durata nedeterminata, oportunitati de crestere profesionala; (0747.160.552 recrutare@vph.ro 2698. Sector 3, Titan, Theodor Pallady 287, vopsitor, avantaj si vopsitor in camp electrostatic; (0722.220.414/ 0722.220.413 2700. Sef de tura pentru echipa de curate-

nie in centru comercial din zona Crangasi. Oferim carte munca si salariu avantajos. Firma de curatenie angajeaza urgent; (0731.121.239 2701. Sef de tura Snack 4u Concept pen-

tru firma sandwich-uri, cu experienta.Salariul atractiv. 2.000 L; (0785.263.301 office@snack4u.ro www.snack4u.ro 2699. Sef de tura pentru magazinul Shop&Go Sector 2, 3 si 5 langa metrou, nu exista limita de varsta, salariu atractiv, bonusuri, program in ture, (0761.629.878 2702. Sef de tura, Rudeni, Chiajna Cautam sef de tura pentru sediul din Rudeni. Oferim transport gratuit de la Gara de nord, salariu motivant si intotdeauna la timp, contract de munca nedeterminat, bonuri de masa, diverse bonusuri; (0741.035.679 andreea.burlacu@srcl.com

«««««««««««««««««« 2682. SC ZEELANDIA SRL ANGAJEAZA FACTURIST. CERINTE: EXPERIENTA RELEVANTA (OPERAREA IN SCALA CONSTITUIE UN AVANTAJ), STUDII MEDII ATESTATE, DOMICILIU IN BUCURESTI. SARCINI: INTOCMIREA FACTURILOR DE VANZARE A MARFURILOR SI PRODUCTIEI PROPRII, PRELUAREA COMENZILOR ATAT DE LA CLIENTI CAT SI DE LA REPREZENTANTII DE VANZARI, INTOCMIREA AVIZELOR DE INSOTIRE SI FACURILOR IN BAZA COMENZILOR PRIMITE, INTOCMIREA SCRISORILOR DE TRANSPORT PENTRU FIECARE SOFER/TRANSPORTATOR CONFORM INCARCARII, ARHIVAREA SI PASTRAREA DOCUMENTELOR CU REGIM SPECIAL, ASIGURAREA FLUXULUI DE DOCUMENTE SI INREGISTRAREA DOCUMENTELOR IN REGISTRUL DE INTRARI/IESIRI. OFERIM SALARIU ATRACTIV SI BONUSURI IN FUNCTIE DE PERFORMANTELE REALIZATE. CV-URILE SE DEPUN LA ADRESA DE MAIL; OCTAVIAN.LUCA@ZEELANDIA.RO

««««««««««««««««««

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

18 septembrie 2017

anuntul.ro

25

4

LOCURI DE MUNCÅ 2683. Scoala Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008.Diplomele sunt recunoscute national si international. Efectuam si cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016, Se efectueaza inscrieri si la Gradinita in limbi straine F.E.G www.scoalafeg.ro;Sedii: Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A: tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314, Sector 2, str. Badea Cartan, nr. 6, tel: 031.405.27.30 (031.405.27.30/ 0788.424.314/ 021.311.10.54 2684. Scoala Postliceala Studis

autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 20172018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut si recuperare. Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: numar de locuri cu si fara taxa, taxa in rate, burse de merit si sociale, se pot inscrie absolventi cu sau fara bacalaureat. Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, sector 1, www.scoalastudis.ro; (0756.876.091 2686. Secretara cunostinte Office, aparatura birou, limba engleza mediu. Persoana comunicativa, seriosa si organizata. Firma in domeniul electric (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 2687. Secretara firma de constructii, angajez secretara, program 09.00 - 18.30, de luni pana vineri, salariu 2000 Lei. CV la adresa de mail telefon contact - Georgiana 2.000 L; (0752.196.391 georgiana.vanzari@gmail.com

2716. Shaormar Mister Kebab isi mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 2.800 L; (0721.303.303

2750. Sofer livrator pentru firma de livrare

2717. Shaormar sector 4, program de

2751. Sofer pe termen lung, sofer de tir profesionist, cu atestat valabil pentru urmatoarea ruta: Romania-Turcia, TurciaEuropa si retur. Posesor permis de conducere C+E, experienta minim 3; (0736.655.295/ 0731.378.773 evrak@romkayatur.com

lucru 1 zi cu 1 zi 3.000 L; (0773.316.497

2718. Shaormar Shaormeria La Baiatu,

cautam shaormar cu experienta program flexibil (min 9h/zi), 1 liber pe saptamana, 12.5L/ h, Piata Amzei, str. Mendeleev nr. 715, sector 1, 150 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com

SHAORMAR CU EXPERIENTA PENTRU FAST-FOOD; (0764.788.373/ 031.432.85.65 2719.

2720. Shaormar cu experienta salariu 3000 Lei, se lucreaza 13 cu 35 libere, zona Berceni, se ofera CM si 1 masa zilnic 3.000 L; (0773.316.497 2721. Shaormar cu experienta si ajutor in

bucatarie, salariu atractiv; (0765.554.332

2722. Shaormar cu experienta, zona Lujerului 12 lei/h, taxi, contract de munca 8 h, (0784.718.363 2723. Shaormar experimentat, Mister Kebab isi mareste echipa. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii, Baneasa, 2.800 L; (0721.303.303 2724. Shaormar salariu 2300 de lei, pen-

tru La Regie, cu experienta minim 2 luni, condiiti de munca avantajoase, program de la 8-22, 2 zile cu 2 libere, salariu 2300 de lei (153 lei pe tura) + o masa + contract de munca, 2.300 L; (0774.028.349 2725. Shaormar, Shaormarie Lacul Tei, angajeaza: shaormar cu experienta, casier, ajutor bucatar. Se ofera salariu atractiv, conditii de munca la standarde ridicate, colectiv tanar. Cerem si oferim seriozitate maxima; (0733.374.226 2726. Shaormar, casier si picol angajam

pentru fast food turcesc in plina expansiune, locatia se afla in Centrul Istoric, str. Selari nr. 2. Persoanele interesate sunt rugate sa ne contacteze la nr. tel. (0722.402.441

2727. Shaormari cu experienta angajeaza fast food, salariu 2.500 ron; (0734.225.024 2728. Shaormari, personal bucatarie, casierite, Primo fast food, angajeaza cu si fara experienta: shaormari, personal bucatarie, casierite. Salarii atractive, bonusuri, target la vanzari, tips, (0765.604.794 office@primofastfood.ro 2729. Shaormari, vanzatori fast food,

jeaza asistenta manager general, corespondenta, agenda zilnica, protocol, PC. Se ofera conditii deosebite, contract de munca. Pentru inscriere interviu, CV+foto, 3.500 L; raul.casttelo@gmail.com

personal delivery cu talent si pasionati de meserie, pentru locatie ultracentrala in sectorul 1. Program flexibil, salariul la nivelul pietii cu posibilitatea maririi in functie de program si performante. Rugam CV-uri; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com

2689. Secretara pentru director firma

2730. Shaormari, vanzatori fast food,

2688. Secretara Firma prestigiu, anga-

sector 1, Bucuresti, aspect fizic deosebit, disponibila full time, trimiteti CV+ poze full body reprezentative la email. Salariu mare+ beneficii. 4.500 L; andrei25696969@gmail.com 2690. Secretara pentru scoala de soferi angajam, salariu atractiv; (0762.305.395 2691. Secretara birou acte notariale sec-

personal delivery, cu talent si pasionati de meserie, pentru locatie ultracentrala in sectorul 1. Program flexibil, salariul la nivelul pietii cu posibilitatea maririi in functie de program si performante. Rugam CV-uri; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 2731. Shop&Go angajam casier Salariu

tor 1, cautam secretara pentru birou de acte notariale si traduceri in sectorul 1 (piata Dorobanti/Floreasca) Se solicita cunoasterea perfecta a limbii romane, punctualitate, dorinta de a invata; 1.800 L; (0728.987.746 office@k-it.ro

1.200 lei net, bonuri de masa in valoare de 15 lei, zona magazin Lujerului Militari, zile libere conform legii 8 zile, program 8 ore in doua schimburi; (0722.825.627 s.negrea@yahoo.com

2692. Secretara receptie pentru Clinica

zin zona lujerului program un singur schimb 6.30-14.30 salariu 1200 net si bonuri de masa 15 lei zi 8 zile libere pe luna concediu conform legilor actuale tel; (0722.825.627

Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322 2693. Secretara, asistent manager S.C. angajeaza persoana dinamica, organizata, cu abilitati organizatorice si de planificare pentru activitati manageriale si secretariat. Asteptam CV-urile pe e-mail. (0799.879.818 office@wl.com.ro 2694. Secretara, asistent manager,

organizam concurs pentru postul de asistent manager, agenda zilnica, corespondenta, protocol, prezentarea ofertelor. Salariul atractiv, carte de munca 4.000 L; raul.casttelo@gmail.com 2695. Secretara, ingrijitor cladiri, asfaltatori, pavatori, muncitori necalificati pentru societate constructii. Rugam seriozitate. Relatii la telefon; (0731.707.530 2703. Sef magazin Shop and Go zona Ferentari cu capacitate de lucru in echipa, responsabila, bun simt, atitudine pozitiva, bun organizator. Salariu 2500 +500 bonusuri lunare. Experienta in Mega Image obligatorie, 3.000 L; (0726.266.362 angajarimega@yahoo.com 2704. Sef schimb la departament produc-

tie, cunostinte mecanica, electrica sau electrotehnica, coordonare echipa 15-30 muncitori/schimb, avantaj experienta in industria alimentara. Se lucreaza pe linie de imbuteliere. (021.667.00.20 office@zarea.ro 2705. Sef tura la firma de curatenie;

(0733.030.402

2706. Sef tura si Agenti Securitate. Firma

specializata in paza, angajam Sef Tura si Agenti Securitate pentru obiectiv spatiu comercial in zona Obor. Conditii optime de lucru, drepturi salariale la timp, program in ture; (0762.828.457 cosminvladescu@gmail.com 2707. Sef tura spalatorie auto angajam sef

tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

Sef tura, dispecere video, program flexibil, salarizare motivanta; (0786.189.306

2708.

2709. Servant pompier. MRC Fire SRL angajeaza servant pompier pentru cladire de birouri in Bucuresti. Contract de munca norma intreaga, plata ore suplimentare, spor de noapte. Transmiteti CV la: (021.330.33.11 office@mrcfire.ro 2710. Servanti pompieri, Ama CSSU

angajeaza. Cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, tarif 11,7 lei brut/ ora, conditii optime de lucru; (021.317.42.76/ 0720.133.112 2711. Service auto cauta mecanic auto

cu experienta, program de lucru 08:3017:30 de luni pana vineri. Rog seriozitate; (0720.559.190 2712. Service auto cu sediul in Soseaua Pipera nr. 48, sector 2, angazeaza coordonator service auto, consilier piese auto si mecanic auto. Relatii la telefon intre orele 9-17 (0725.629.667/ 0722.622.212 office@diamondauto.ro 2713. Seva angajeaza ospatari si picoli pt.

club si restaurant . CV la bartenders2006@yahoo.com; (0799.911.411

2714. Shaormar cu experienta angajez

program 1 zi da 1 zi nu, tips, masa, carte de munca, salariu atractiv; (0732.266.821 2715. Shaormar Fast Food angajeaza

urgent shaormar cu experienta, conditii avantajoase, salar motivant; (0725.230.206/ 0730.821.544 oltean.zelena@yahoo.com

2732. Shop&Go, angajam casier maga-

2733. Slot attendant/supraveghetor jocuri

casino, retea sali de jocuri de noroc Bucuresti, angajam supraveghetoare jocuri. Ne dorim in echipa persoane comunicative, punctuale si cu aspect fizic placut. Salariu atractiv+bonus. Nu necesita experienta; 1.400 L; (0733.222.132 2734. Societate comerciala angajeaza

mecanic masini utilaje, lacatus mecanic si ascutitor, rectificator. Relatii suplimentare la telefon. CV la fax: 021.242.24.33 sau la email; (021.242.24.33 commercial@soceko.ro 2735. Societate comerciala angajeaza secretar/a cu abilitati in operare PC, comunicare, lucru in echipa. Acceptam si pensionari cu drept de munca. Rugam seriozitate. Relatii: (0746.184.594 2736. Societate Comerciala angajeaza zugravi, rigipsari necalificati, faiantari pentru provincie. Asiguram cazare. Salariu 10-15 lei/ora; (0762.622.633 2737. Societate de constructii anga-

jam: secretara, cointabil, ingrijitor cladiri, asfaltatori, pavatori, muncitori necalificati, rugam seriozitate; (0731.707.530

SOCIETATE MONTAJ FATADE VENTILATE SI PERETI CORTINA CU VECHIME DE 12 ANI IN DOMENIU ANGAJAM PE PERIOADA NEDETERMINATA PERSONAL CU SI FARA EXPERIENTA; (0745.653.719 2738.

2739. Sodexo angajeaza pentru punct de

lucru din Bucuresti: bucatar sef, bucatar, ajutor bucatar. Cerinte: seriozitate, implicare, adaptabilitate, se asigura transport, CV-urile se pot trimite la adresa de mail; (0756.998.491 valentin.costache@sodexo.com

2740. Sofer autoutilitara Iveco Daily 7.2 tone, posesor atestat marfa si card tahograf, urgent in Bucuresti (in incinta SC Faur); (0756.712.130 2741. SOFER C+E. Angajam soferi profesionisti pe autobasculante 8x4 si articulate. Cerinte-card, atestat profesional experienta in domeniu; (0728.515.777/ 0733.600.140 tcas.trans@gmail.com 2742. Sofer categ. B, soferi profesionist, femeie de serviciu, incarcatori, pentru societate sector 4, salariu + tichete masa; (0371.050.144 2743. Sofer categoria B care sa aiba experienta. Oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar (0731.989.070 office@brutariacumaia.ro 2744. Sofer categoria B;

(0723.294.972

2745. SOFER categoria C+E angajam, pentru transport marfa in Bucuresti si in tara; (0726.116.888/ 0723.349.975 2746. Sofer categoria D pe autocar Isuzu

de 27 locuri, pentru curse speciale, de la Piata Sudului - Popesti Leordeni, jud. Ilfov. 2.500 L; (0746.015.269/ 0765.703.469 cristea_adrian1969@yahoo.com

mancare la domiciliu pe auto firmei. Se cauta om cu experienta in cunoasterea Bucurestiului, serios, prezentabil, curat. Salariu+tips. Zona Gara de Nord. (0723.227.220

2752. Sofer pentru diferite deplasari in

tara si in oras. Program de lucru: 06:30:00 - 18:00. Salariu 2.900 de Lei/ luna brut. Se face carte de munca. (tarif.1,5E/min+tva) 2.900 L; (0900.310.110 2753. Sofer pentru livrare industrie alimentara in Bucuresti. Pentru detalii sunati la tel. 1.600 L; (0729.699.825 2754. Sofer profesionist categ C+E cu atestat profesional si experienta, transport intern. Sambata si Duminica liber. (0723.770.877/ 0724.252.013 2755. Sofer profesionist pe camion. Se

ofera cazare. Detalii la: (0742.273.628 2756. Sofer si necalificat categoria B

salariu atractiv; (0729.185.055

2757. Sofer Sprinter 2010, 3.5 t, cat. B.

Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Fabrica de Pavaje. Salariu 1.800 lei+ bonus. Interviu zilnic 9-17 la adresa afisata, 1.800 L; (0724.545.953 2758. Sofer taxi cu atestat, angajez;

(0723.305.422

««««««««««««««««««

SOFER - DELEGAT CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE; (0752.150.554 HERBARIUMREGIA@YAHOO.COM 2759.

«««««««««««««««««« 2760. Sofer administrativ responsabilitati: cunoaste si respecta regulile interne de utilizare a autovehiculelor firmei precum si regulile generale de circulatie;respecta rutele stabilite. Cerinte: permis de conducere, cat. B (0755.212.121 office@regencycompany.ro 2761. SOFER ANGAJEZ, DISTRIBUTIE LACTATE, PIATA DE GROS BERCENI; (0722.269.083 2762. Sofer aprovizionare restaurant pro-

gram L-V 09:00 - 18:00, salariu motivant, bonusuri + alte beneficii. Suna la nr. tel. sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

retur, preferabil Bucuresti si Ilfov; (0722.383.581 2786. Sofer cat. D, curse speciale

Bucuresti, sofer educat si ingrijit, chiar si pensionar, numai cu atestat valabil, nu ma intereseaza card tahograf, masinile se prezinta impecabil estetic si mecanic. (0733.980.351 2787. Sofer cat. D, maxi-taxi;

(0787.563.960

2788. Sofer categoria B cu experienta in distributie, pentru livrari in Bucuresti angajeaza Firma de import, productie si distributie detergenti. Asteptam CV la e-mail. Persoanele selectate vor fi chemate la interviu. diradjunct@ponsro.com 2789. Sofer categoria B pentru cursa de noapte. Se lucreaza o zi da una nu 2.000 L; (+40725571733/ +40725571733 marianpeste@gmail.com 2790. Sofer categoria B pentru firma autorizata, pentru transport privat de persoane. Programul de lucru este de 8 ore pe zi de luni pana sambata, masini decente. 2.200 L; (0760.235.855 mirceacmv@yahoo.com 2791. Sofer categoria B SC Algida Center

SRL, Sindrilita, Ilfov, angajeaza sofer categoria B. Oferim masa si cazare. Telefon sau CV la email (0730.909.124 logistic@algida.ro 2792. Sofer categoria B cu domiciliul in

sector 4 pentru distributie produse panificatie si necalificati, ajutor sofer Partener Vel Pitar cu domiciliul in sector 4 Bucuresti Emil Racovita, Piata Sudului, Berceni 1.800 L; (0723.649.620 wio640@yahoo.com 2793. Sofer categoria B+D, cautam soferi

cu experienta minum un an, pentru transport copii domiciliu scoala si retur, din zonele Drumul Taberei, Militari, Chitila, Piata Chibrit, Pipera. Cerinte: Cat. B, D, (0730.352.411/ 0770.347.655 2794. Sofer categoria B, angajeaza firma

textile, (0732.143.766

in conditii avantajoase. Program full time sau part time. Cerem si oferim seriozitate.Acceptam si colaboratori cu masina personala. (0754.701.654/ 0752.178.353 Desmoinessrl@gmail.com 2811. Sofer cu card tahograf, societate

straina angajeaza, atestat marfa, avize medicale, locatie Voluntari, (0725.778.051 2812. Sofer cu cel putin 10 ani experienta. Conditii: sa cunoasca orasul, curat, sanatos fizic si psihic. Angajarea pe autoturismul directorului firmei. Salariu bun, bonuri de masa, contract cf. legii; (021.324.85.28/ 0743.884.579 2813. Sofer cu experienta in domeniul dis-

tributiei alimentare, zona VeteranilorLujerului; (0720.147.773 2814. Sofer cu experienta pentru Bucuresti firma se afla in Afumati asiguram transport din Colentina, (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com 2815. Sofer cu experienta pentru categora

B, cutie hidramata, persoana serioasa, profesionista, integra pentru firma din Bucuresti, angajeaza sofer. Program de lucru de luni pana vineri, 8 ore/ zi (0765.562.256 2816. Sofer cu experienta, cat B, pt. distributie marfa, zona Voluntari (0722.269.661/ 0744.895.838 onerpaulina@ymail.com 2817. Sofer cu masina personala castiguri

intre 1.000 - 2.000 L pe saptamana.http://partners.uber.com/i/y24a y98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2818. Sofer cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana.http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2819. Sofer cu masina personala. Conditii

de colaborare Uber, varsta minima 21 de ani, auto sa nu fie mai veche de anul 2001. Castiguri aproximative intre 1.000-2.000 saptamanal, http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2820. Sofer curier pentru Bucuresti si Ilfov,cerinte: experienta categorie cat. B,orientarea pe harta constituie un avantaj,studii minime 10 clase,rezistent la stres,salariu atractiv, (0725.860.912

tru un lant de restaurante, pers dinamica, permis cat. B, cazier curat, experienta aproviz-distributie. Se ofera salariu motivant+masa pranz, (0721.268.438/ 0740.111.453/ 0727.770.361 resurseumane@eka-capital.ro

Angajam soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere ADR, experienta min.3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. SALARIU 3500 lei in prima luna pana la 4500. 4.500 L; (0725.333.503

2770. Sofer camion zona Ilfov. Program

de lucru 08.00-17.00. (0724.331.902 aktimuroffice@gmail.com

2771. Sofer camion C+E comunitate Sc Carmen Impex TM SRL. Cautam un sofer pentru comunitate 2 luni cu 1 luna acasa Cat C + E. Se va lucra pe capete tractor MAN, Mercedes E5, E6 si remorci cu prelata. Detalii la telefon intre orele 17:00 si 21:00; 2.000 {; (0744.688.372 angajari@citm.ro 2772. Sofer camioneta, producator de cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Informatii, depunere aplicatii la tel. (0745.513.220/ 021.460.83.43 contact@papillon.ro. 2773. Sofer cartator presa si cartator presa pentru distributie ziare si reviste; (0725.002.403/ 0725.200.800 2774. Sofer cat. B distributie marfa pentru

societate din Afumati; (0731.290.290

2775. Sofer cat. B distributie pt. firma dis-

tributie produse alimentare si bauturi alcoolice, avantaj resedinta sector 4 sau Popesti-Leordeni. Asteptam CV la e-mail; (0751.055.301 officefastplus@yahoo.com FastPlus.ro 2776. Sofer cat. B pentru Franta, Experi-

enta minim 3 ani pentru transport piese auto pe masina 3,5t. Contract de munca individual, salariu de 2.200 euro/ luna + salariu pe tara (tarif 1,5E/ min+tva) 2.200 {; (0900.310.110/ 0900.310.110 2777. Sofer cat. B si C, SC Transparent

Design SRL. (0721.336.557 office@transparentdesign.ro

2778. Sofer cat. B+C+E transport intern, experienta min. 3 ani in distributie si pe tandem. Cunostinte minime de mecanica. Card tahograf, atestat si analize medicale valabile. Disponibil la deplasari. Oferim si cerem seriozitate (0723.638.194/ 0799.761.542 office@fwd-transport.com 2779. Sofer cat. B, pentru distributie

2843. Sofer macaragiu, pentru societate

inchirieri utilaje (021.222.02.44 office@sanutilaje.ro

2844. Sofer pentru distributie carne pui si

curcan in Bucuresti. De preferat sectorul 4 - 5 Bucuresti 1.500 L; (0737.222.666 contact@carnepui.ro www.carnepui.ro 2845. Sofer pentru firma curierat, urgent pentru autoutilitara 3.5 tone. Pentru relatii sunati la tel. Program de luni pana vineri. Salariu net 2000 lei. 2.000 L; (0721.877.777 bocanila.laurentiu@yahoo.com 2846. Sofer pentru scoala privata, Baneasa cu experienta, pentru transport copii si activitati administrative, scoala privata. Locatie: zona Baneasa. Salariul lunar net: 1800-2000 Lei. Asteptam cv-ul la email 2.000 L; (0735.179.929 office@profiles.ro 2847. Sofer pentru Uber, pe masina Dacia

Logan 2017 (nou, full). Conditii de angajare: permis de conducere minim un an vechime, cazier judiciar fara antecedente penale si seriozitate; (0746.129.799 alexcalin22@yahoo.ro 2848. Sofer permis categ B / muncitor

depozit program luni - vineri, 9-18,00 , locatie Doraly. Afumati, Ilfov.Cei interesati sa trimita cv la adresa alaturata sau sa ma contacteze telefonic; (0722.332.262 hasnain@et2000.ro

relatia Romania-Turcia si pentru Romania inern, garaj zona Bragadiru Ilfov, salariu 1000 euro. (0746.959.835

2795. Sofer categoria B, Compania Stericycle angajeaza urgent soferi categoria B. Oferim salariu motivant si intotdeauna la zi, contract perioada nedeterminata, bonusuri periodice, bonuri de masa. Telefon; 1.700 L; (0741.035.679 andreea.burlacu@srcl.com 2796. Sofer categoria B, cu experienta

dubita, avantaj cei in apropiere de oras Magurele. (0724.271.070 sirgabriel48@yahoo.com 2797. Sofer categoria B, SC angajeaza

pentru aprovizionare unitate de productie tamplarie PVC. Pentru relatii contactati tel. (0724.254.009 dorinemi_77@yahoo.com 2798. Sofer categoria B, transport interna-

tional marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com 2799. Sofer categoria B-D Black&White

Travel cauta soferi cu experienta minum un an, pentru transport copii domiciliu scoala si retur. Cerinte: permis cat. B, D, card taho. Punctul de lucru este in Sos. Garii Catelu, (0770.347.655/ 0730.352.411 2800. Sofer categoria C angajam, cu

atestat profesional pentru transport intern (in RO), domiciliul in Bucuresti; (0744.530.782

2821. Sofer curier cu masina personala, Obligatoriu SRL si Autoutilitara LivrareRidicare colete in Bucuresti Se lucreaza doar cu contract de colaborare Plata prin banca Castiguri de peste 1000 euro Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.000 {; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro

2854. Sofer profesionist categoria CE

angajam, acte valabile, transport intern si international; (0738.212.334 2855. Sofer profesionist numai cu domicil-

iu in: Bucurestii Noi, Damaroaia, Pajura, Chibrit, 1 Mai, Domenii, Baneasa, Pipera, Grivita, Aviatiei, Floreasca, Stefan cel Mare; (0744.329.623

2856. Sofer profesionist pentru ambulanta

2822. Sofer de tir intern (transport lemne);

(0766.608.474

angajeaza Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322

2823. Sofer delivery pensionar, pentru

2857. Sofer profesionist ADR distributie

restaurant in mall Sun Plaza, pentru weekend. (0737.626.454 alyna_tns@yahoo.com 2824. Sofer delivery Bucuresti, livratori cu

autoturism propriu pentru firma delivery. Experienta in domeniul livrarilor si cunoasterea Bucurestiului constituie un avantaj. Salariu 110 L/ zi plus bonusuri (0725.944.517 office.kitcheneto@gmail.com 2825. Sofer distributie cu experienta in distributie produse de curatenie. Domiciliu obligatoriu in Bucuresti, trimiteti CV pe mail: office@intercomserv.ro.Tel: (0728.870.117/ 021.311.70.01 adrian.stancu@intercomserv.ro www.produsedecuratenie.com 2826. Sofer distributie pentru firma distrib-

utie articole plastic menaj, experienta. CV la email: trimarq@trimarq.ro; tel. contact: (0762.222.224/ 0732.777.291/ 0784.283.720 dan.nicolae@trimarq.ro 2827. Sofer distributie bauturi, Dagmar

din Bucuresti, angajam sofer distributie. Candidatul ideal: permis de conducere, categoriile B si C, E; atestat transport marfa; atestat ADR; experienta pe un post similar; capacitate de asimilare rapida 3.000 L; (0741.102.127 office@stdlogistic.ro 2858. Sofer profesionist C+E, societate de

transport angajam soferi profesionisti pentru bascule articulate si prelate, salariu minim 3.000 lei, prime de sarbatori, diurna pe zi. Avem in parc camioane DAF XF, CF si Mercedes. (0751.137.060/ 0755.069.600 gianni.miron@eurobc.ro

2859. Sofer profesionist camion SC anga-

jeaza sofer categoria C+E pentru camion transport containere deseuri. Experienta similara reprezinta un avantaj. Se ofera pachet salarial atractiv; (0742.046.666/ 0742.909.666

2860. Sofer profesionist cat. C, E firma de

transport angajeaza pt. curse Romania Bulgaria -Grecia (0722.727.137/ 450000

2861. Sofer profesionist categoriile C+E angajeaza sofer categ B pentru distributie 2801. Sofer categoria C angapentru curse tur retur Romaniapt depozitul din sos Chitilei, sect 1 jam, pentru transport intern bauturi Anglia/Anglia-Romania,venituri lunare Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 1400 euro. 1.400 {; (0745.777.270 conin RO, posesor atestat pro18 00; (0722.226.579 stal167@yahoo.com radu.rizescu@gmail.com fesional si ADR, domiciliul in Bucuresti; 2862. Sofer profesionist distrubutie marfa, 2828. Sofer distributie Bucuresti, angajam angajam soferi profesionisti categorie c+e (0744.530.782 sofer distributie Bucuresti (conducator auto pentru transport frigorific intern. contact: 2802. Sofer categoria C angajez pentru

distributie in Bucuresti, (0749.272.289/ 0744.525.480 2803. Sofer categoria C pentru camion de

7.5t si 12t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti si in tara. Program L-V. Garajul in Caciulati, IlfovSalariu 2.500 lei+diurna+decont transport 3.000 L; (0762.289.282

categoria B), marfa, studii medii, experienta pe un post similar,Comercializam produse de curatenie; (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro

2829. Sofer distributie de legume si fructe cu sediul in Afumati , Ilfov. Posesor permis conducere cat. B cu min. 1 an experienta. Salariu net 2000 de lei. (0733.773.227 comenzi@cosuldelegumefructe.ro 2830. Sofer distributie produse alimentare,

2804. Sofer categoria C pentru transport intern. Cerinte: analize medicale, aviz psihologic, card tahograf, experienta. Oferim salariu motivant. (0725.153.320

categoria B cu Mercedes 3,5t, in Bucuresti pentru Inter Korex cu sediul in str. Dreptatii nr.1 F, sector 6 (statia de metrou Gorjului). Program luni-sambata 09-17 2.000 L; (021.430.06.26

2805. Sofer categoria C, C+E, angajam

2831. Sofer distributie si curierat auto 3,5T

cu atestat marfa si cartela tahograf pt. prelata sau frig, curse interne, diurna+ salariul 3.000 L; (0767.182.853 2806. Sofer categoria C, profesionist pen-

tru camion de 7.5 t si 12 t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti si in tara. Program l-v. Garajul in Caciulati, Ilfov.Salariu 3000 lei. 3.000 L; (0762.289.282

2781. Sofer cat. B, tanar, dinamic, cu experienta, disponibil la program flexibil si deplasari in tara. Salariu 1.700 Ron + bonusuri. Posibilitate promovare 1.700 L; (0724.540.041

2807. Sofer categoria D, angajez pentru microbuz cursa speciala, de preferat cu domiciliul in sector 2, 3, Pipera, Tunari; (0733.761.560

2782. Sofer cat. B. Dezvoltator imobiliar

2808. Sofer categoria D, microbuz, pentru transport persoane, cursa speciala. Se vor face 2 curse pe zi, weekend-ul liber.Salariu intre 1500-2000 lei.Mai multe detalii la tel. 1.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

tru incepatori pt. comunitate pe 7.5 t, prelata, salariul este compus din diurna euro + fix in lei = 1200 euro, se lucreaza 6 sapt. cu 2 sapt acasa. Se lucreaza la program, totul legal, detalii la tel., 1.200 {; (+40751081551/ +40751081551 anrotranslogistic@gmail.com

2842. Sofer livrator cat B, pentru Norvegia, retur in tara la 3 saptamani. Program de 9 h/zi, 5 zile/sapt, sambata 4 ore. 2350 euro salariu net / luna+ bonusuri. (tarif.1,5 Contact; 0900310110 (0900.310.110

2853. Sofer profesionist categoria C+E pe

2780. Sofer cat. B, sprinter 2010, 3.5 t, punct de lucru Prelungirea Ghencea 416 . Distributie pavaje Bucuresti si Ilfov. Salariu 1800 Lei + bonus. Interviu zilnic 9-17 la adresa afisata; 1.800 L; (0724.545.953

2783. Sofer cat. C sau C1, valabil si pen-

2841. Sofer livrator Restaurantul La Mama str. Barbu Vacarescu nr. 3 angajeaza sofer livrator. Ai permis, experienta ca sofer in Bucuresti si cunosti sectorul 1 si 2 trimite-ne CV-ul; (0722.629.621 manolache.oana@lamama.ro

minim 1 an, transport intern. (0723.523.256 Alex_comtrans@yahoo.com

depozit materiale de constructii in jud. llfov. Relatii la tel. (0736.640.392/ 0741.144.697 somes_srl@yahoo.com

2748. Sofer Fast Food angajeaza urgent

2840. Sofer livrare, angajam sofer pentru livrare comenzi on-line pentru Bucuresti si Ilfov, de preferat cu experienta. Salariu si program de lucru convenabile; (0730.337.889 ciprianzah@gmail.com

2852. Sofer profesionist cat CE experienta

ria C, pt. transportul de agregate si cereale.Depozit com. Pantelimon.Salariu 4000 lei negociabil.Mai multe detalii la tel. 4.000 L; (0721.249.083/ 0768.088.124 madalina_pestritza@yahoo.com

comunitate/2 saptamani acasa, se pleaca cu camionul de la garaj si se intoarce la garaj. Nu folosim microbuz sau avion, nu facem schimb de masini. (0723.179.955 tagatrans@yahoo.com

2839. Sofer livrare pizza pizza program 2 (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

tir 24 tone prelata, curse circuit in tara, detalii la telefon, rog si ofer seriozitate. Plata se face saptamanal la venirea in garaj (0766.536.179

2766. Sofer basculanta articulata, catego-

2769. Sofer C+E, se munceste 2 luni pe

2838. Sofer in Bucuresti, firma de transport din Bucuresti angajeaza sofer categoria D cu experienta (0769.956.221

2851. Sofer profesionist cat B C+E pentru

egoria B, pentru transportul de agregate si materiale constructii.Depozit in com. Pantelimon. Salariul intre 1500-2000 lei.Detalii la tel. 1.500 L; (0721.249.083/ 0768.088.124 madalina_pestritza@yahoo.com

2768. Sofer BCE profesionist, cu atestat transport marfa pentru transportor autovehicule pe platforma. (0763.449.059

2837. Sofer duba 3.5 t Bucuresti, pentru distributie jucarii pentru livrari in Bucuresti. Salariu 1.500 Lei prima luna si 1.800 Lei dupa aceea. Sediu sector 6, Valea Cascadelor. Program L-V 8-17 (0729.990.716

2850. Sofer profesionist C+E pentru tir curse regulate Romania-Bulgaria-Romania.Angajez sofer profesionist C+E pentru tir curse regulate Romania-Grecia-Romania. (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com

2765. Sofer basculabila (3M3), minim cat-

2767. Sofer basculanta. Sofer cu experienta pe basculanta 8x4 pentru firma constructii Bucuresti, garaj in loc. Chitila. Salariul de inceput 2.300 lei net. Asiguram cazare gratuita sau facilitati la transport, 2.300 L; (0722.284.776

2836. Sofer duba 3.5 t Bucuresti pentru distributie jucarii pentru livrari in Bucuresti. Salariu 1.800 Lei net. Sediu sector 6, Valea Cascadelor. Program L-V 8-17 (0729.990.716

2849. SOFER PERSONAL, CUTIE AUTOMATA, ENGLEZA, CUNOSTINTE PC, 2.200 L; (0745.183.700/ 0737.059.034

2764. Sofer autocamion abroll - 4500/luna

din Brasov angajeaza sofer cat. B si cunostinte mecanica; 2.000 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

2749. Sofer incarcare, distributie si livrare marfa. Activitati conexe.Pemis auto cat. B, auto 3.5 t. Experienta 3-5 ani; (0755.044.515

2785. Sofer cat. C, C+E, international, tur-

2810. Sofer colaborator Uber categoria B

2763. Sofer aprovizionare, distributie pen-

2747. Sofer conditii avantajoase, full time, firma cu o vechime pe piata din romania de 10 ani. (0729.007.878

sofer, salariu motivant; (0725.230.206/ 0730.821.544 oltean.zelena@yahoo.com

2784. Sofer cat. C+E, semiremorca serios, punctual. Se lucreaza in ture, o zi cu o zi. Curse locale in Bucuresti intre doua depozite. Salariu, bonuri masa, transport, asig. med., bonus vechime 2.400 L; (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro

2809. Sofer categorie C+E, pentru trans-

portul de cereale. Ruta: Bucuresti-Constanta.Salariul 4000 lei.Mai multe detalii la tel. 4.000 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

cu experienta in distributie minim 3 ani, activitatea se va desfasura la km 13 autostrada A1, necesar permis cat B, fara cazier juridic si rutier, (0723.152.535 marianpanait2005@gmail.com 2832. Sofer distributie, firma distributie,

produse alimentare,angajeaza,sofer pentru distributie, program 8 ore. cv focusmarketimport@gmail.com 1.750 L; (0751.681.114 focusmarketimport@gmail.com 2833. Sofer distributie, laborator cofetarie

langa Oraselul Copiilor angajeaza sofer permis min. 4 ani, cu domiciliul in sector 4, distributie torturi evenimente, seriozitate maxima (0764.949.776 2834. Sofer distributie. Laborator de cofe-

Lucian Marin; (0726.178.721 logistica@karemafruct.ro

2863. Sofer profesionist posesor card tahograf si contabil zona Popesti Leordeni - Ilfov; (0788.616.172/ 0725.757.139 2864. Sofer profesionist, societate comer-

ciala angajeaza cu CM, pe perioada nedeterminata, sofer profesionist B+C+E transport intern marfuri (0769.250.999/ 0723.508.232 spritimpex_ro@yahoo.com 2865. Sofer profesionist. Oferim: salariu

3000 lei net, diurna zilnica, bonusuri de performanta. Cerinte: permis categ. CE, atestat tr. marfa, card tahograf, cunoaste regulament AETR, 3.000 L; (0767.334.565 maryus_mae_fzm@yahoo.com 2866. Sofer protocol, prezenta agreabila.

Experienta 3-5 ani. Salariu net 1.500 lei+200 lei bonuri de masa. Program l-v 10:00-18:00, 2s 10:00-15:00. Rovere Mobili, Baneasa, Ratb 301, tel: (0725.707.641/ 0725.707.641 hr@roveremobili.it 2867. Sofer taxi cu atestat profesional plan 100 lei, masini foarte bune, service asigurat; (0722.703.736/ 0773.373.518 Floremiexpert@gmail.com 2868. Sofer taxi cu atestat, plan 100

Ron/zi, sambata si duminica libere. Inchiriez 5 licente taxi ptr. Bucuresti; (0766.855.218

2871. Sofer taxi schimb de noapte pentru

zona Pantelimon, Dobroiesti, Colentina, Rahova si zi Rahova masini colantate la Speed. Echipaj pentru masina colantata la Taxi 2000 si Speed. (0733.956.240 nicoleta.costea@serviceprompt.ro 2872. Sofer taxi, angajez in Bucuresti, experienta constituie un avantaj, dispecerat Speed, carte de munca 8 ore. Ofer si doresc seriozitate; (0732.807.458 2873. Sofer taxi, firma, doar cu atestat val-

abil, masini Logan Skoda Fluence Megane. Program luni sambata, duminica liber. Relatii la telefonul din anunt. 120 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 pelicanultaxi2007@yahoo.com

2874. Sofer taxi, masina noua, rog seriozi-

tate; (0762.910.640

2875. Sofer taxi, cu atestat la plan sau

schimb de zi, zona Salajan; (0760.773.101/ 0763.444.542

2876. Sofer tir B+C+E Firma angajam sofer pentru curse pe tara tur-retur, plecare din Bucuresti, program de luni pana vineri, salariu intre 3.000 lei si 4000 in functie de munca depusa. Pentru detalii sunati la telefon, 4.000 L; (0762.674.278 Soropaspeditions@yahoo.ro 2877. Sofer tir comunitate, Societate de transport marfa angajeaza soferi 40T pentru comunitate cu minim 2 ani experienta si cunoscatori ai limbii italiene. Contract de munca in tara. Nu se lucreaza in echipaj 2.100 {; (0762.562.496 cornel.feraru87@gmail.com 2878. Sofer tir pentru curse locale in

Bucuresti, cu card leafa, 3.000 L; (0721.869.614

2879. Sofer TIR profesionist pentru intern.

Salariu atractiv, conditii decente; (0767.640.218/ 0736.344.028

2880. Sofer tir pt. firma Bucuresti, experi-

enta comunitate, Germania, Benelux, Franta, Uk etc. 6 saptamani cu 2 saptamani concediu. Salariu fix si diurna. Man, Mercedes, E5, E6; (0761.924.144 Gabriel.stan@doctoruldeutilaje.ro

2881. Sofer transport marfa in Bucuresti.

Permis categoria B, experienta pe acest post.Forme legale de angajare, salariu motivant. (0751.873.793

2882. Sofer transport marfa si persoane Imsat angajeaza sofer categoria B si C, cu minim 3 ani experianta, pentru transport marfa si persoane (intern si extern).Aplicati cu CV, pe adresa hr@imsat.ro; (021.316.66.00 hr@imsat.ro 2883. Sofer Uber angajez, conditii avanta-

joase; (0729.124.809/ 0773.309.647

2884. Sofer Uber, bani cu masina person-

ala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: minim 21 de ani, masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2885. Sofer vidanjor, angajam sofervidanjor igienizare toalete ecologice, permis B. Program L-D(S-D platit dublu). Salarizare in functie de performante 2500 ron. Punct de lucru in spate la magazin Billa Barbu Vacarescu; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

2886. Sofer, angajam sofer cu categoria B

in Bucuresti. Este necesar atestat ADR ptr. marfuri periculoase; 1.800 L; (0772.161.384 best.tdm.network@gmail.com 2887. Sofer, angajam urgent pentru depozit materiale de constructii in zona Militari- Rosu, salariu atractiv; (0726.586.912 2888. Sofer, fierari, dulgheri, zugravi, zidari, rigipsari cu carte de munca, firma angajeaza; (0722.155.956 2889. Sofer, ofer salariu, cazare si mancare, rog seriozitate, chiar si din provincie; (0763.363.394

2890. Sofer, ajutor bucatar, pizzar electric, bucatar, sector 6 Militari, program si salariu avantajos; pizzar sector 6 si sector 2. (0767.420.142/ 0726.515.852 2891. Sofer, societate comerciala anga-

jeaza sofer categoria B si C, experienta minim 2 ani, relatii la telefon: (0744.651.046

2892. Sofer. Angajam sofer categoria B pentru distributie produse alimentare salariu 1800 ron. Relatii la telefon (0746.731.022 2893. Sofer. Gradinita particulara anga-

jeaza sofer. Pachet salarial atractiv; (0722.512.577 alina@happychildrenacademy.ro

2894. Soferi categoria B, relatii la; (0735.302.907 2895. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2896. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2897. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2898. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Se face angajare 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 danielcoconu@yahoo.com 2899. Soferi cu masina personala in rela-

tia cu Uber Romania pt. societate comerciala nu mai veche de 15 ani. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2900. Soferi cu masina personala pentru

UBER Romania. Castiguri intre 1.0002.000 L pe saptamana. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2901. Soferi cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2902. Soferi cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2903. Soferi cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 1.500 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

tarie zona Rahova angajeaza sofer pentru distributie. Salariu 1.500 Lei + tichete de masa. 1.500 L; (0733.724.488

2869. Sofer taxi masini Speed, Pelicanul,

posibilitate Clever, plan de la 110 Ron. Carte de munca 8 ore, (0724.205.996

2904. Soferi profesionisti;

2835. Sofer distributie. Steldico Bucuresti,

2870. Sofer taxi sau echipa de soferi pe masina noua Logan 2016-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Dr. Taberei sau imprejurimi. Schimb de seara zona 1 Mai, Vitan, Militari; (0728.005.505

2905. Soferi Societate comerciala anga-

angajeaza pentru depozitul din Voluntari (Stefanestii de Jos) soferi pentru distributie materie prima, cofetarie si patiserie, program de luni pana vineri. (0751.265.112 nicusor_feraru22@yahoo.com

(0762.526.689

jeaza soferi cu masina personala nu mai veche de 15 ani, in relatia cu uber romania. Castiguri intre 1.000L-2.000 L saptamanal. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

18 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 2906. Soferi Societate Comerciala angajeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6, 1.600 L; (0723.670.538

2932. Soferi profesionisti, categoria C + E pentru tir frigorific si prelata, pentru parcurs intern si extern dus - intors. Pentru cei interesati cu domiciliul in afara zonei Jud. Ilfov se poate asigura si cazare; (0734.025.012 office@o-g.ro

2968. Spalator auto pentru spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca. Spalatoria este situaua in Colentina. sector 2. Rog seriozitate, 900 L; (0765.697.730/ 0727.791.146 ionmincu@yahoo.com

2907. SOFERI taxi pentru dispeceratul

2933. Soferi pt. colaborare Uber societate

2969. Spalator Auto pentru spalatorie auto profesionala, situata ultracentral. Salariu 1000 lei + comisioane (bacsis intre 100-180 lei pe zi), contract de munca, echipament lucru, cazare pt. provincie. (0769.603.090 lili_nic@yahoo.com

Speed Taxi; (0768.855.572

2908. Soferi agenti vanzari, domni si

doamne cu varsta de la 33 ani cu permis auto si experienta serioasa in sofat la distante mari, pentru un dep. de vanzari. Program de luni pana vineri, la nivel national in deplasari 2.000 L; (0746.204.411 resurseumaneimm@gmail.com

SOFERI AUTOBETONIERA SOCIETATE PRODUCATOARE DE BETOANE ANGAJEAZA SOFERI AUTOBETONIERA, PENTRU PUNCTELE DE LUCRU DIN BUCURESTI- ILFOV.CERINTE: CARNET CATEGORIA C, ATESTAT PROFESIONAL; (0730.013.814 2909.

2910. Soferi C+E. Angajam soferi profesionisti pentru curse interne capete tractor cu semiremorci in tara, necesar experienta si seriozitate, detalii la tel. 3.500 L; (0728.825.612 2911. Soferi cat. C, atestat marfa,

mecanic si muncitori necalificati pt. firma de salubrizare din Magurele/ Ilfov. Detalii la nr de tel. (0745.031.185 office@saltrans.ro 2912. Soferi cat. C, C+E companie serioasa angajam pentru transport national. Card tahograf si atestat marfa valabile. Seriozitate si corectitudine. Venituri avantajoase (0755.155.025 fastanswercurier@gmail.com 2913. Soferi categ. D, Rapid Trans Ami

sediul in Bucuresti angajeaza soferi cu toate documentele necesare in termen de valabilitate pentru transporturi locale si in Bucuresti si in tara (0722.238.250 svasile1@gmail.com 2914. Soferi categoria B pentru fabrica de

partenera Uber, recrutam colaboratori cu sau fara masina personala. Aveti nevoie de cazier judiciar, cazier rutier si permis de conducere cu o vechime de mimin 1 an 3.000 L; (0760.941.857 marius1983s@gmail.com 2934. Soferi si manipulanti pentru

distrubutie bauturi, preferabil cu experienta in firma similara. Program luni- sambata. (0732.733.846/ 0732.733.853/ 0722.221.538 2935. Soferi si muncitori pentru firma de vidanjare, salariu atractiv. Mai multe detalii la telefon (0736.481.628 2936. Soferi taxi cu atestat la 12 ore/65

Ron, dispecerat sprinter, aplicatie Clever, autorizatii Ilfov (0752.110.404 apcristea@yahoo.com 2937. Soferi taxi cu atestat profesional, angajam la 12/24 ore, carte munca la 8 ore; (0763.806.086 2938. Soferi taxi cu atestat, pe masini noi (Logan + Renault) de Bucuresti si Ilfov. Sarbatori legale libere, contract de munca, concedii. Revizii efectuate de firma. Android si bonusuri (0764.474.760 2939. Soferi taxi angajam cu atestat, Logan cu aer conditionat, 2011 - 2012/ conditii avantajoase, dispecerat AS, Leone sau Pelicanu; (0786.777.649/ 0721.456.070 2940. Soferi taxi angajam, cu atestat, Logan cu aer conditionat, conditii avantajoase, dispecerat Speed; (0786.777.649/ 0721.456.070 2941. Soferi taxi cu atestat pentru Fiat

Albea cu gaz, dispecerat Cristaxi, 90/100/110 Lei la 24 h; (0744.377.851 2942. Soferi taxi cu atestat. Masini noi de

paine in zona sectoarelor 4 si 5. Venit net realizat 1.800 - 2.000 Ron + tichete de masa. Program de 5 zile pe saptamana cu 2 zile libere/ 1 singur schimb 2.000 L; (0736.326.435

Bucuresti si Ilfov. Conditi avantajoase + bonusuri, masini 12/24 sau 24/24h. 4 5 zile libere lunar. Aplicatie Clever. Skoda Octavia, Skoda Rapid, Renault Fluence, Renault Symbol (0764.474.760

2915. Soferi categoria B, firma cu vechime in domeniul transporturilor, angajam soferi categoria B, experienta de minim 4 ani. Firma detine autorizatie transport persoane; 2.500 L; (0722.110.722/ 0768.068.068 mircea.ciortea2014@gmail.com

2943. Soferi taxi de noapte si echipaje, soferi 12 h de noapte la Speed si Leone si echipaje. Logan 2011 2012, licenta Bucuresti, masini foarte bune, sector 2 si 3. Detalii la telefon (0724.971.660

2916. Soferi categoria B, C si E cu atestat

si card. Asiguram gratuit cazare, masa si diurna. Asteptam provincia. Salarii atractive. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Relatii intre 10.00- 16.00; (0769.961.624 2917. Soferi categoria B, C, manipulant

2944. Soferi taxi, 24 ore, Taxi As;

(0767.003.501

2945. Soferi taxi, auto Dacia Logan, an

fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit, (0724.203.270 2946. Soferi taxi, conditii avantajoase,

marfa, paznic noapte, angajam. Pentru soferi oferim cazare; (0722.218.726/ 0723.294.725

Leone, Pelicanul, cu carte de munca, 90105 lei; (0765.519.814

2918. Soferi categoria C pentru transport

2947. Soferi transport copii. Scoala partic-

intern. Cerinte: card tahograf, experienta.Oferim salariu atractiv. (0725.153.320

ulara angajeaza soferi transport copii cu functii administrative, ingrijitoare copii si ajutor de bucatar; (0723.026.818

2919. Soferi categoria D angajam, atestat si cartela tahograf, transport persoane, domicililiu in Bucuresti. Salariu 2.100 L; (0721.220.497

2948. SOFERI, Angajam soferi permis cat. B, experienta min. 3 ani, experienta camioneta de 4,50 m lungime, persoane punctuale, responsabile, cu spirit de echipa. Carte de munca, program 8 ore, salariu atractiv, (0722.393.476 vasiletimis@yahoo.com

2920. Soferi categoria D, maxi-taxi pentru

traseele: Ogrezeni, Floresti, GaiseniBucuresti; (0771.722.780

2921. Soferi cu experienta categoria C+E

pentru comunitate, se transporta containere. Se lucreaza 2 luni cu 2 saptamani libere 1.900 {; (0758.057.803 genimar.romania@gmail.com

2922. Soferi cu masina personala (nu mai

veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2923. Soferi de tir pentru comunitate, firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru comunitate, salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, avans diurna, venituri 2000 Euro 2.000 {; (+40749032545/ +40749032545 vali.dragomir@ucatrans.ro 2924. Soferi interventie cu experienta pentru firma de paza, cunoscatori ai orasului Bucuresti, salariu avantajos. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Relatii la, 1.700 L; (0745.619.115/ 0761.124.112 2925. Soferi posesori de autoturisme angajam oferim 1.500 lei, carburantul, reparatiile, zona Stefan cel Mare. (0723.200.411 2926. Soferi profesionisti angajeaza soci-

etate comerciala. Detalii suplimentare la telefon; (0730.040.333

2927. Soferi profesionisti categoriile C+E,

prelata, pe comun. camioane euro 5 si euro 6. Salariu de la 2000 Euro, program de luni pana vineri. Posibilitate contract de munca pe Suedia. (0728.499.017 ac@ana-trans.com

2949. Soferi, calcatorese, muncitori

necalificati angajam pentru curatatorie, zona Apaca metrou. Conditii excelente. (0755.200.033 2950. Soferi, firma de transport, angajeaza sofer profesionis pentru curse interne, salariul motivant. Rugam seriozitate; (0761.675.745 mircea.rqapid@gmail.com 2951. Soferi, electricieni fabrica de paine

sector 4 soferi - salariul brut 2.544, venit net 1.800 Lei + tichete de masa; electricieni - salariul brut 2.244, venit net 1.600 Lei 1.600 L; (0729.569.050 2952. Soferi, electricieni, fabrica de paine

s5 urgent. Soferi - salariul brut 2.544, net 1.800 Lei; electricieni - salariul brut 2.692 Lei, net 1.900 Lei, bonuri de masa, angajari la tel. 1.900 L; (0729.569.050

2953. Soferi. Companie de renume in transportul pacientilor dializati, angajeaza soferi cu experienta minim 3 ani, in vedere transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca. Contract: (0758.025.805 2954. Soferi. Societate de transport

beton, angajez soferi profesionisti pe aautobetoniera, cartela tahograf, atestat, permis B+E si C sau C+E; (0722.584.703 2955. Solar Diamond angajeaza fete

dragute la receptie de preferabil din zona 13 Septembrie, Petre Ispirescu; (0784.017.170 2956. Solista, solist grupa 20K in for-

mare, voce placuta, aspect tanar (0726.457.313

2928. Soferi profesionisti Societate de constructii angajeaza soferi profesionisti, cu atestat transport marfa, atestat transport agabaritic si cartela tahograf. Relatii in intervalul orar- 08.00-16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro

2957. Sortator haine si incaltaminte second hand pt. depozit, salariu 1500 lei. Persoanele interesate pot trimite si CV la email (0770.517.847 angajari8@gmail.com

2929. Soferi profesionisti B, C, E, pentru

2958. Sous-chef, bucatari cald-rece si ajutori, pizzari pentru restaurant ultracentral din sectorul 1, cu specific international. Salariul atractiv, cu posibilitatea maririi in functie de atributii si rezultatele personale. Va rugam CV, numar telefon; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com

transport international, tur-retur cu camioane tir 40 tone, Bucuresti, jud. limitrofe; (0766.070.088

2930. Soferi profesionisti tir pentru Ger-

mania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic. Site: www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 2931. Soferi profesionisti tir pentru Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CERE REDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

2959. Sous-chef, bucatari cald-rece si ajutori, pizzari pentru restaurant ultracentral din sectorul 1, cu specific international. Salariul atractiv, cu posibilitatea maririi in functie de atributii si rezultatele personale. Va rugam CV, numar telefon; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 2960. Spalator auto (fata/ baiat) in Calea

Mosilor nr. 78, piata Sfantul Gheorghe; (0742.144.939

2961. SPALATOR auto pentru spalatorie

cu vad in Aparatorii Patriei. Salariu si comisioane atractive; telefon: (0762.361.478 2962. Spalator masini pentru firma inchirieri autoturisme in Otopeni. Solicitam seriozitate si permis categoria B, oferim salariu ce poate ajunge si chiar depasi 2500 lei net/luna. 2.500 L; (0748.015.484 hr@klasswagen.ro 2963. Spalator piese angajam, inclusiv

pensionari, salariu: 1.500 L; (0723.309.820

2964. Spalator vase la restaurant Roma, angajam, dupa ora 11.00; (0722.323.734 2965. Spalator vase. Angajam personal

curatenie pt restaurant catering, seriozitate, CM, sal decent+masa. Zona Expozitiei, L-V 08-17.00; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro 2966. Spalator auto cu experienta pentru

spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com 2967. Spalator auto locatie: intersectia

Aparatorii Patriei.Autotehnic service. (0721.667.950 office@autotehnic.net

2970. Spalator auto pentru spalatorie Premium cu vad foarte mare, amplasata in complex comercial. Salariu atractiv. 1.000 L; (0755.677.424/ 0741.055.411 2971. Spalator auto Spalatorie cu vad

Sos Berceni, sect 4, angajeaza personal. Oferim carte de munca, salariu si comisioane. Program 2 zile cu una libera; (0757.653.087/ 0752.102.272 2972. Spalator auto (fete sau baieti), in

Bucuresti, zona Pipera, Petricani pt. masini. Salariul este 1000/net+5 lei/per autoturism bonus+ bonus din relizari, tapiterii, polish, degresari, ceara. (0753.109.263/ 0748.226.901 OFFICE@REVIZIIRAPIDE.RO 2973. Spalator auto cu experienta fete si

baieti, in conditii foarte bune, cu contract de munca, salariu fix, comision la polish, tapiterie, ceara solida, in Bucuresti Str. Branduselor, Nr. 6B, S3 (0766.719.723 magicwash04@yahoo.com

3001. Spalatori auto Spalatorie auto angajeaza urgent spalatori auto cu experienta, spalatori auto pentru covoare, spalatori auto pt polish profesional cu experienta, vulcanizator cu experienta, mecanic cu experienta; (0767.955.606 iulian_ng@yahoo.com 3002. Spalatori auto cu experienta in domeniu, in zona Gara de Nord, str Mircea Vulcanescu, nr. 97, contract de munca, salariu, comisioane 30 % (0743.333.932/ 0720.336.332 pascariudragosc@gmail.com 3003. Spalatori auto cu experienta,

angajez urgent. Salariu atractiv. Se ofera cazare. Relatii la telefon; (0771.771.362 3004. Spalatori auto, angajam pentru

spalatorie auto zona Carrefour Bucuresti, sector 6, baieti, fete cu sau fara experienta, seriosi, oferim salariu plus comisioane, cazare, mai multe detalii la telefon; 1.500 L; (0772.293.844/ 0725.251.135 3005. Spalatori auto, angajam spalatori

auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

3006. Spalatori auto, salariu 1000-1500 lei, angajam spalatori auto pentru spalatorie cu vad aflata in zona Obor-Lizeanu. Oferim carte de munca, procent la lucrari; 1.500 L; (0721.712.299 costipec@yahoo.com 3007. Spalatori auto, vulcanizator, pentru

spalatorie cu vad in sect 4, Aparatorii Patriei. Carte de munca, salariu si bonusuri atractive; (0762.361.478

colaborare 50% (doar cheltuieli consumabile). Spalatoria se afla pe Strada Martisor, sectorul 4. Pentru mai multe detalii la telefon. (0762.747.078

2975. Spalator auto cu experienta, pentru

3008. Spalatori auto. Spalatorie zona

2974. Spalator auto cu experienta pentru

firma SC Motor Trust Grup SRL, in zona Militari, B-dul Iuliu Maniu nr. 123-129, oferim cazare gratis; (0723.279.467/ 0725.411.446

Dorobanti, angajeaza spalatori auto cu experienta in domeniu. Program atractiv, cazare, salariu 1.000 L; (0761.294.713/ 0740.210.836

2976. Spalator auto cu experienta, salariu atractiv plus comision 20% - zona Salajan - Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart. (0766.309.126

3009. Spalatori si vulcanizatori auto cu

2977. Spalator auto la Citygo Carwash,

ultracentral, vad, cu/fara experienta, serios, zona Unirii- Calea Calarasilor, salariu+ bonus+ comision- 2.000 Lei, cazare, echipamente moderne, contract legal, 2.000 L; (0743.174.433/ 0743.040.433 2978. Spalator auto zona Nicolae Grigorescu, cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com 2979. Spalator auto, personal pentru splatorie sector 4, oferim salariu si comisioane (0762.361.478 carmen_pinca@yahoo.com 2980. Spalator auto, spalatorie auto pro-

fesionala cu clientela formata , angajam cu contract de munca, spalator auto cu sau fara experienta . Oferim cazare, salariu fix plus diverse comisioane. Venituri pana la 3000 lei; (0724.332.271 2981. Spalator auto, sector 2, Barbu

Vacarescu Spalatoria Perfect Car Cleaning, angajeaza spalator auto calificat sau necalificat, salariu plus comision, str. Gheorghe Titeica, Nr. 174, Bucuresti. www.perfectcarcleaning.ro; 1.100 L; (0748.947.644 2982. Spalator auto, zona Muncii, spalatorie auto, super vad, langa Mc Donald's Morarilor, angajeaza spalatori auto cu sau fara experienta. Basarabia nr. 89 sector 2. Detalii la spalatorie; (0722.537.203 2983. Spalator de covoare pentru spala-

torie automatizata situata in zona Obor, Lizeanu. Salariu atractiv, procent la lucrari, seriozitate, de preferat cu permis cat. B, (0761.550.623 2984. Spalator de vase, Ramayana Catering cauta spalator de vase pentru tura de zi, l-v 08:00-18:00, 1.400 lei net, Sector 6. Contact tel., email. (0746.029.209 florentina.avram@ramayana.ro 2985. Spalator de vase, RIN Grand Hotel

angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2986. Spalator vase pentru restaurantul La Mama din str. Delea Veche nr. 51, cautam persoane serioase, care vor sa munceasca. Trimite-ne datele de contact pe mail sau suna-ne, (0723.649.055 pirvan.ana@lamama.ro 2987. Spalator vase Restaurant situat in

Otopeni angajeaza persoana pentru postul spalator vase. Se asigura contract de munca si transport la plecare. 2 posturi disponibile, 1.500 L; (0729.106.169/ 0766.699.229 2988. Spalator vase si ajutor bucatar pt.

restaurant in Herastrau; (0730.822.085 2989. Spalator vase, angajam urgent

spalator vase (doar baieti), cu sau fara experienta, descriere post: se asigura curatenia si intretinerea echipamentelor, a spatiilor de gatit si a spatiilor adiacente, 1.650 L; (0764.615.565 treft_treft@yahoo.com www.rentwaiters.ro 2990. Spalator vehicule la Rompetrol Vol-

untari (0724.943.018/ 0735.182.686 roop041vt2@fillandgo.ro

2991. Spalator- calcator pentru Hotel Hello- Gara de Nord. Program 8 ore (5 zile din 7), conditii legale de munca, salariu fix+ bonuri de masa. (0723.281.700 2992. Spalatori auto. spalatorie auto

angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona mall Vitan; (0720.140.111 alex.corcioveanu@yahoo.com

Spalatori auto (salariu 1.200 Lei) si vulcanizatori auto (salariu 1.500 Lei), pe Soseaua de Centura la intrare in Com. Glina, jud. Ilfov; (0735.620.977/ 0733.877.077 2993.

2994. Spalatori auto angajam la

reprezentanta auto Meridian, dealer Dacia Renault, cu sediul in sector 1 pentru spalatorie proprie.Salariu 1.500 lei net,contract munca perioada nedeterminata, conditii bune lucru, prime; 1.500 L; (0740.316.085 2995. Spalatori auto cu carte de munca

salariu plus comisioane de 50%, in sector 6, Prel. Ghencea; (0723.541.529 2996. Spalatori auto cu experienta, con-

tract de munca, 8 libere pe luna, program de la 9-20, salariu plus procent, trafic intens. Marasesti nr. 14 langa gaze. Va asteptam la adresa cu copie CI, 1.000 L; (0732.982.982 2997. Spalatori auto cu experienta,

salariu + comision; (0744.377.851

2998. Spalatori auto cu experienta,

salariu 1.200 lei si vulcanizatori auto cu experienta, salariu 1.500 lei, zona Republica, eventual ofer si cazare; (0737.836.770 2999. Spalatori auto cu sau fara experi-

enta, din Bucuresti sau provincie, salariu atractiv, posibilitate de cazare; (0729.942.777 3000. Spalatori auto pentru spalatorie

auto, conditii de munca avantajoase, oferim cazare gratuit, salariu 1100-1400 in functie de experienta; 1.400 L; (0763.690.215 sibflorin@yahoo.com

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

experienta cu carte de munca, salariu atractiv plus comisioane la polish si tapiterie, program de lucru: luni-sambata, duminica liber Bd. Fedinand, sector 2, (0748.218.318

3010. Spalatori vase pentru restaurant

Angajam personal pentru curatenie si spalatori vase pentru restaurant, 1.500 L; (0767.643.603/ 0722.675.766 Mihaela@thegate.ro 3011. Spalatoria auto Flipper angajeaza,

3031. Stivuitoristi si lucratori depozit pentru depozitul din Bolintin. Oferim transport din Bucuresti, Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu motivant + bonuri de masa. Telefon: (0749.155.878

3067. Supraveghetoare copii pentru un

3032. Strungar loc de munca in Bucuresti

3068. Supraveghetoare tinere pentru

sector 3, relatii la telefon. Program fulltime, rugam seriozitate (0731.900.900/ 0735.555.555 cmarinatudor@yahoo.com 3033. Strungar si frezor CNC relatii la

telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

3034. Strungar. Firma de constructii din

Bucuresti angajeaza strungar calificat, matriter calificat, muncitor necalificat. Ofera: salariu atractiv, tichete de masa si transportul decontat; (0740.590.912

3035. Strungari, frezori, lacatusi, necalifi-

cati barbati si femei pt. firma productie export, zona Obor, (0723.242.485 iulian.bratu@branto.ro

3036. Student farmacie Farmacie anga-

jam student farmacie cu sau fara experienta. Oferim mediu de lucru competitiv, contract de munca, posibilitati promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com 3037. Sudor Bragadiru, la 10 minute de Bucuresti, salariu atractiv, oferim cazare; (0722.716.470 3038. Sudor electric; (0765.164.533 3039. SUDOR pentru instalatii sanitare si

3041. Sudor argonist pentru societate cu

activitate de confectii metalice. Persoana de contact: Stelian Gaina, telefon. (0722.547.681 prestcomfmetal94@yahoo.com

3042. Sudor Bucuresti Angajam pentru santier in Bucuresti sudor, salariu 2500 lei; (0724.930.204 anca.stanescu@deck.ro

lacatus si strungar, pentru confectii metalice, zona Cora Pantelimon, cartier 23 August, Bucuresti. Telefon: (0727.842.195

3014. Specialist IT si GIS, mentenanta

retea, server si dezvoltari de aplicatii (0722.500.556 valeriu.m@theotop.ro

3015. Specialisti centrale termice sau aer conditionat Firma instalatii climatizare angajam montatori aer conditionat, frigotehnisti si tehnicieni service centrale termice in Bucuresti; (0720.060.601

3070. Supraveghetor copii, persoana de

3102. Tamplar, tapiter, croitor, pentru pro-

sex feminin, tanara, pentru a supraveghea copii aflati la spatiul de joaca in intervalul 13-21, 2 libere pe saptamana, salariu 1200 lei net. Informatii la tel. 1.200 L; (0770.683.688

3071. Supraveghetor sectie injectie mase plastice Buftea Angajam supraveghetor sectie injectie mase plastic cu experienta,cerinte, experienta in lucrul cu masini automate, disponibilitate lucru in schimburi, implicare si adaptabilitate la conditii. (0786.295.050 olimpiu@romkreis.ro 3072. Taietor metale brute cu lancea oxigaz Relatii la telefon; (0734.735.066/ 0734.735.067

3074. Talpuitor incaltaminte si masinist;

3012. Spalatorie profesionala de

ciu, restaurant Spartan este cel mai mare lant de restaurante cu carne rotisata din Romania, in locatia din Cora Pantelimon 1.200 L; (0723.751.323

sofer cat. B Fabrica de mobila angajeaza tamplar cu experienta in prelucrarea lemnlui, mdf, pal, montator mobilier, slefuitor. Salariu atractiv, (0723.200.779 constructmob@gmail.com

3040. Sudor argon Bucuresti, cunostinte

lacatuserie in confectii inox. Permis auto categoria B. Montaj pe santiere in zonele Bucuresti Ilfov. Salariu atractiv, (0724.269.527/ 0728.550.047 toader.catalin1@yahoo.com

3044. Sudor electric, muncitor necalificat,

3045. Sudor MIG/MAG, SKB Prod Systems SRL, cu sediul in Chitila, str. Rudeni, nr 114, avand ca obiect de activitate fabricarea masinilor de ridicat si transportat angajaza in vederea lansarii activitatii de productie, 2.500 L; (0740.244.245/ 0740.244.245 danut.dinca@skbs.ro 3046. Sudor si lacatus Societatea noastra

isi mareste echipa cu inca doua posturi de sudor si lacatus. Se ofera salariu incepand de la 2000 lei si cazare. Orele suplimentare se platesc, bonusuri ĂŽn functie de performante, 2.000 L; (0725.354.589 office@ironcon.ro 3047. Sudor si muncitor necalificat Firma

stanta Kama pentru tipografie cu sediul in Otopeni, cu forme legale. Detalii la tel., (0743.092.003 lucian.negru@paragongrenadier.com (0723.358.229

3075. Talpuitor manual cu o experienta inca din 1996 pe piata incaltamintei, incercam sa formam un colectiv cat mai unit, dedicat si performant pentru a duce mai departe o afacere de familie, (0744.354.766 mihai_caradan@yahoo.com 3076. Talpuitor, croitori manuali, angajeaza producator de incaltaminte; (0764.407.684

era, acces gratuit la toate activitatile salii, contract de munca, pachet salarial atractiv, bonusuri in functie de realizari,detalii la nr de tel, CV+2 poze full body si profil la mail. (0767.441.283 diana1cat@yahoo.com 3018. STILISTA PENTRU SALON COAFOR ZONA TITAN, SALARIUL INCEPAND DE LA 2.000 L; (0724.133.585 3019. Stirom SA. Cel mai mare produca-

tor din Romania in domeniul sticlariei angajeaza: muncitor necalificat, sortator produse sticla (femei), electromecanic, lacatus mecanic. Cerinte: disponibilitate pentru lucru in echipa, corectitudine, seriozitate. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane telefon, sau la sediu Str. Theodor Pallady nr. 45, sector 3; (021.201.85.94/ 021.201.85.86 3020. Stivuitorist cu atestat pentru

depozit zona Pantelimon. (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 3021. Stivuitorist Depozit engross produse alimentare angajeaza stivuitorist se ofera salariu net de 1.700 lei. Ardresa: str Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni), 1.700 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 3022. Stivuitorist en-gross depozit pro-

duse congelate sector 2, incarcare si descarcare marfa cu motostivuitor. Program l-v 5,30-14,30; s 5,30-12.30, 1.800 L; (0745.472.470

3023. STIVUITORIST pentru depozit la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 10-16 la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metrou statia Parc Bazilescu si autobuz 697 sau 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 3024. Stivuitorist cu activitati de manipu-

lare marfa pt. Fox, fabrica de mezeluri. Autorizatie ISCIR. Program tura noapte 12/36. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 1.700 L; (0726.718.768 3025. Stivuitorist cu autorizatie ISCIR,

cu studii tehnice/ sc. profesionala pt. dep materiale de constructii. Operaratiuni de incarcare- descarcare. Persoana responsabila, loc de munca stabil, transport asigurat (0724.247.946 teodor.stoica@menatwork.ro 3026. Stivuitorist, muncitor necalificat

SC cu sediul in Voluntari, angajeaza stivuitorit / muncitor necalificat pentru depozit. Relatii la nr. de telefon; (021.240.20.56

3027. Stivuitoristi pentru un cunoscut

depozit de electrocasnice din Bucuresti.Locatie km 13 A1. Program 2 schimburi. Necesita atestat ISCIR 1.800 L; (0725.132.217 ionut.dragoi@passion4work.ro 3028. Stivuitoristi cu experienta si

incepatori pentru stivuitoare electrice si diesel. Depozitul este in comuna Jilava, judetul Ilfov. Pentru cei din provincie se asigura cazare. (0734.025.012 office@o-g.ro 3029. Stivuitoristi lame frontale cu sau

fara experienta, pentru lucrul in depozit de farmaceutice; Program L-V, in 2 schimburi; Salariul net 1600+ tichete de masa; Transport asigurat, in zona sectorului 6 1.600 L; (0725.477.438 3030. Stivuitoristi sector 2 angajam pentru depozit situat in loc. Pantelimon. Program L-V/ 3 schimburi/ 8 ore. Salariu 1700 Ron net + bonuri de masa (se acorda sporuri de noapte). Transport asigurat de la Cora Pant 1.900 L; (0736.326.435

3049. Sudor, lacatus, pentru reprezentan-

ta service camioane si remorci, cu experienta, venituri lunare 2000-3000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 3.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

3050. Sudor, slefuitor, lacatus, esti o persoana care iti cauti de lucru in cadrul unei firme unde sa fii respectat, suna-ne daca iti doresti stabilitate financiara pentru tine si familia ta (0752.539.138 alin.crintea@gmail.com 3051. Sudor, sofer Angajam sudor pentru

sudura in hala sau pe santiere. Nu este necesara calificare, se poate califica la locul de munca. Permis categoria B este necesar deoarece vor fi deplasari in tara, (021.223.46.25 office@sagitta.ro 3052. SUDORI Angajam cu contract,

sudori Mig-Mag, pentru lucrari de intretinere si confectii metalice la fabrica din loc. Sindrilita - IF. Se cere seriozitate, experienta si viteza de lucru. Salariu 3000 net/luna. 3.000 L; (0725.333.503 3053. Sudori si lacatusi mecanici anga-

jam; (0722.291.626/ 0726.110.665 3054. Sudori si lacatusi, angajam;

3079. Tamplar cu sau fara experienta. Ar

conta daca ar sti sa croiasca sau sa tapiteze. 500 {; (0761.516.066 stillmobenterprise@yahoo.com

3080. Tamplar in pal melaminat sau lemn, zona Colentina.Salariu in functie de experienta. Rog seriozitate. (0723.869.275/ 0731.364.623 donquihotte94@yahoo.com 3081. Tamplar pal melaminat in zona Republica, Cartier 23 August, salarizare incepand cu 1800 lei. Tel.: (0728.871.093 3082. Tamplar taiere si asamblare mobila

export cu experienta si seriozitate. Atelier in Bucuresti, zona Republica, acces metrou. Contract de munca 2000-2400 lei functie de experienta, (0731.150.157 iulian.sauleac@duo-design.ro

pieselor de mobilier cat si asamblarea accesoriilor pentru firma producatoare de mobilier la comanda. Salariu, bonusuri si cazare persoanelor din provincie (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro www.mobilaromania.ro

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400

3085.

3086. Tamplar cu experienta in pal, lemn masiv Fabrica de productie mobilier angajeaza tamplar cu experienta, persoana serioasa, care isi doreste un loc de munca pe termen lung (zona Militari, Valea Lunga). Salariu atractiv. Carte de munca, (0758.500.767/ 0740.091.225 office@mistertamplar.ro 3087. Tamplar cu experienta PAL si MDF

3058. Sudori in inox Staff SMB mareste

echipa. Angajam sudori in inox pt. santier naval. Pentru detalii nu ezitati sa ne contactati la nr. de tel. de luni pana vineri intre orele 10.00; (0732.496.797 3059. Sudori mig/mag si tig, pentru firma

cu sediul in Sat. Rudeni Jud. Ilfov, salariul 2000-2800 lei net (in mana) bonuri. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr de telefon sau adresa de mail. (0730.094.441/ 021.206.33.86 alin.it@csc-transmetal.com www.transmetal.ro 3060. Sudori si lacatusi SC angajeaza pentru fabrica din Pitesti sudori CO2 si lacatusi mecanici. Se asigura cazare pt cei care au nevoie. Se lucreaza in echipa, 3.800 L; (0738.321.219 3061. Sudori si lacatusi, societate mem-

bra a Grupului Mobexpert (productie mobilier metalic) angajeaza sudori si lacatusi (nu e necesara calificarea, ci experienta). Carte de munca. Zona capat metrou Pipera. Program 7-15:30 (0720.333.251 office@feromex.ro www.feromex.ro 3062. Sudori, electricieni, instalatori tehni-

co sanitari Compania Ham Group angajeaza sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari cu experienta. Persoana contact Rusu Viorel; (0758.221.521 3063. Sudori, muncitori necalificati, in inc-

inta SC FAUR. Relatii la telefon. (0769.256.352

3064. Supermarket Majesty, Str. Ritmu-

lui 18, angajeaza personal de specialitate; (0723.771.087

3065. Supermarket, cartier Berceni, Luica, angajeaza casieri si lucratori comerciali. Salariu atractiv; (0769.781.839 3066. Supervizor, punct de lucru in ser-

vicii de curatenie. Se cere experienta; (0731.400.199

3106. Tamplari si muncitori necalificati montatori cu experienta in pal, mdf. Productie mobilier la comanda. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca. Muncitori necalificati in vederea calificarii (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773

3109.

3110. Tanar cu aptitudini tehnice Cautam

pentru angajare pe termen lung tanar fara experienta dar cu dorinta de a dobandi o calificare in domeniul instalatiilor electrice / electronice. Munca de teren (doar in Bucuresti), 1.700 L; (0720.344.774 instalatiielectronice@yahoo.com 3111. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta persoana si profesionala. Detalii pe site; (0746.368.630 vlad.torcaru@teamvisionstudio.ro 3112. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.368.630 vlad.torcaru@teamvisionstudio.ro 3113. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru purtarea de discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 3114.

3115. Tanar fara experienta, pentru atelier

productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773 3116. Tanar ucenic angajam o persoana care doreste sa se califice in meseria de operator CNC, gaurire si frezare mobilier. Sunt necesare cunostiinte de operare calculator (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu

3088. Tamplar cu experienta PAL si MDF,

3117. Tapiter angajeaza Hotelul Capsa.

salariu atractiv, carte munca, lucrator la banc, montator client, 2.500 L; (0723.569.221

3090. Tamplar in pal melaminat, zona

urgent, salariu 1500-3000. (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com

3105. Tamplari si masinisti utilaje pentru fabrica de mobila pal in Pantelimon.Salariu negociabil, carte de munca, bonuri de masa, asigurare, program luni-vineri 9:0018:00 cu pauza de masa 1 ora. (0741.280.818/ 0743.337.992 office@design-concept.ro

salariu atractiv, program 8 ore, lucrator banc, montator client, carte munca - contract. Oras Pantelimon (langa Ferma Animalelor - RATB merge pana la noi). Permisul de conducere constituie avantaj 2.550 L; (0723.569.221

3056. Sudori (electric si CO2) cu proba de

3057. Sudori cu experienta sector 3,

3104. Tamplari cu experienta mobila la comanda sector 5, program fix, carte de munca, salariu: 2.500 L; (0727.127.729/ 0762.771.459

3108. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro

si lacatus mecanic, angajeaza societate de constructii cu sediul in Bucuresti. Se asigura cazare, tichete de masa; (021.434.15.03/ 0745.138.621 lucru. Relatii la telefon; (0734.735.067/ 0734.735.066

3103. Tamplari cu experienta in pal, mdf, hpl, lemn. Productie mobilier pentru farmacii. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca si salarizare. Program 8-17. Atelierul in Vitan, sect. 3, (0723.272.251 office@ianson.ro

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773

marfuri pentru depozit mobila; (0751.269.662

3078.

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773

(0722.509.864

3055. Sudori (electric si autogen brazare)

ductie canapele, paturi, mobilier tapitat si mobilier din pal. Echipamente noi, conditii foarte bune si salariu de la 2.500 lei in functie de experienta. 2.500 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro www.valenteosofas.ro

3107. Tamplari, montatori mobila la comanda. Contract de munca. Salariu 3000 lei. Zona Colentina. 3.000 L; (0724.186.034

SSG Security angajeaza serioasa cu reputatie in domeniul construc- 3083. Tamplar aluminiu cu experienta, nu tiilor angajam sudor si muncitor necalificat. deranjati inutil, contract de munca full time, agenti de securitate si dis- Compensatii avantajoase; (0371.092.138 salariu brut 3194 ron, salariu net 2.505 pecer cu atestat si fara, office@plastrom.ro Ron (2.190 Ron + 315 Ron bonuri de asiguram scolarizare gramasa), 100 ron/luna bonus sarbatori 3048. Sudor tig sinox si aluminiu si sle2.505 L; (0733.822.822 contact@transtuita, agenti si dispeceri, fuitori inox, atelier de confectii metalice sitparentresidence.com salariu 1.450 - 2.000 lei; uat in Bucuresti sector 3 angajam pentru (0725.500.510 productie tamplarie metalica si mobilier 3084. Tamplar cu experienta in montarea inox (0744.654.339 radughita@eurama.ro

3101. Tamplar, montator mobila, slefuitor,

3077. Tamos angajeaza manipulanti

3016.

3017. Stay Fit Gym angajeaza reception-

Tamplar, montator pentru fabrica de mobila la comanda, persoane serioase cu mare experienta. Salariu 2.300-2.800 lei net/ luna, contract munca 8 ore, decontare transport, conditii bune de lucru, 2.800 L; (0723.616.584/ 0784.408.899 office@popartdesign.ro www.popartdesign.ro 3100.

3069. Supraveghetor copii after school Iepurasul Bocanila, posesoare permis auto categoria B, experienta in domeniu constituie un avantaj. Pachet salarial atractiv + o masa de pranz zilnic. (0722.239.508 office@gradinitaiepurasulbocanila.ro

3073. Taietori ghilotina, operator masinist

3043. Sudor CO2 si electric Fabrica de confectii metalice angajeaza sudori CO2 si electric din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit. Rel la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

3013. Spartan angajaza femeie de servi-

loc joaca Tinere pentru supraveghere copii, cu sau fara experienta, program usor, venituri frumoase. Zona Bucurestii Noi. Formare echipa. Abia se inaugureaza la 1 septembrie; (0720.317.252/ 0728.159.524 kidspartykungfupizza@gmail.com

termice. Program l-v, stabilitatea locului de munca, salariu motivant (negociabil in urma interviului). Candidat serios si punctual. Bucuresti, sector 4; (0728.966.444 tebysaniterm@gmail.com

salariu minim 1000 lei+ comisioane, program flexibil si contract de munca. Primiti comisioane de 30% la toate pachetele pe langa salariul lunar, Sector 6, 1.000 L; (0726.014.320/ 0724.183.370 miki_iza2000@yahoo.com

covoare angajeaza muncitori necalificati, 1.500 lei in mana, program 8 ore, locatie Pantelimon Ilfov; 1.500 L; (0736.455.242

loc de joaca in mall Baneasa. Program de 8 ore, in ture (9-17 sau 14-22). Cautam persoane iubitoare de copii, cu/ fara experienta in domeniu. Varsta minima 18 ani (0756.050.600 ana@gymboland.ro

3089.

Cora Pantelimon; (0722.603.644

3091. Tamplar lemn si PAL Atelier de

mobilier, cu experienta de peste 20 de ani, cautam tamplar cu experienta in producerea de mobilierPAL, MDF, lemn) scari interioare, si pergole. Salariu atractiv 2.000-3500 Ron, carte munca, 2.500 L; (0722.982.061 mariastan65@yahoo.com 3092. Tamplar mobila pal, mdf Cunos-

tinte in taierea placilor, asamblarea corpurilor si montajul la client. Experienta in folosirea utilajelor si sculelor de mana. Salariu in functie de experienta, (0723.167.081 florin.vochita@expertulcasei.ro 3093. Tamplar montator (teren sau atel-

ier), mobilier din pal, mdf, composit, etc. conditii de salarizare deosebite in functie de experienta; hala productie PopestiLeordeni. Permisul de conducere reprezinta avantaj (0727.704.131/ 0723.395.045 dan@furniturevision.ro 3094. Tamplar pal, mdf pentru societate comerciala, cu experienta, pt asamblare si montate piese de mobilier.Se cere experienta cu privire la accesoriilor de ultima generatie.Permisul categ. B avantaj. 3.000 L; (0722.379.109/ 0726.413.443 3095. Tamplar universal din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela|@kemfort.ro

Telefon: (0757.645.737

3118. Tapiter cu experienta indomenil,

zona sectorului 2. 2.500 L; (0786.094.094

3119. Tapiteri, tamplari si muncitori necalificati in activitatea unei firme de mobila si tapiterie. Salariu cuprins intre 1.500 - 2.200 Lei. Firma este situata in sector 6, Bd. Iuliu Maniu 187; (0765.955.560 3120. Tarasa- Restaurant "Mantuleasa

40" angajeaza ospatarita, salariu 1.400 lei+ tips, zona Carol I; (0770.803.595

3121. Taverna Sarbului angajeaza femeie la vase, ajutor bucatar, salariu atractiv, lunar 2.000 L; (0727.300.415/ 0727.300.423 3122. Taverna Sarbului angajeaza picoli,

venit lunar 2.000 L; (0765.120.339/ 0727.300.423

3123. Teatrul Metropolis din Bucuresti angajeaza impresar artistic si secretar PR, cu contract individual de3 munca pe perioada determinata. Cerinte obligatorii: studii superioare absolvite cu diploma de licenta. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email pana la data de 08 octombrie 2017. Informatii la telefon: (021.210.51.92 office@teatrulmetropolis.ro 3124. Tehnic pentru intretinere hotel Sir Lujerului, salariu 1500 lei, (tichete de masa incluse). Program de lucru: de luni pana vineri de la 08:00 la 17:00 1.500 L; (0734.291.576 andreea_nita15@yahoo.com 3125. Tehnician dentar cu experienta.

Zona Constructorilor, relatii la telefon; (0722.580.346

3096. Tamplar universal, program full time luni-sambata. Salariu atractiv, cazare gratuita, zona Baneasa, pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti 467, 3.000 L; (0725.368.099

3126. Tehnician aparate cafea snack cu

3097. Tamplar universal, slefuitor lemn masiv pt. atelier tamplarie zona Colentina. Carte de munca, program 8 ore, luni-vineri, salariu saptamanal (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com

3127. Tehnician auto, vulcanizator, pen-

3098. Tamplar, salariu in mana 2.8003.200 Lei in functie de performanta, muncitor necalificat, zona Nord; (0723.331.761 3099. Tamplar, dulgher si fierar hedonist

firma asigur o masa pe zi si transport, pt. detalii suna la telefon 1 L; (0762.627.515/ 0762.627.516

experienta, salariu motivant, posibilitate cazare, relatii la tel. sau cv la email (+40725955959/ +40725955959 office@royalcoffeeservices.com

tru service auto, punctul de lucru din sectorul 4, B-dul Metalurgiei. Experienta nu este obligatorie. Program 8 ore/zi, salariu atractiv. (0730.654.169 contabilitate@best-tires.ro

3128. Tehnician automate cafea, persoana cu reale abilitati si cunostinte tehnice (electronica, mecanica). Obligatoriu cunostinte pc, permis de conducere, cazier curat. Experienta in domeniul vendingului este un avantaj (021.457.15.15 office@eurcomtur.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

18 septembrie 2017

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 3129. Tehnician dentar cu experienta pt:

metal, proteze, modele, salariu fix prima luna 2500 lei. (0732.457.875 roxi25ana@yahoo.com

3130. Tehnician gene, aplicat gene false

fir cu fir, pentru salon specializat in zona Vitan, salarizare fixa+comision din fiecare aplicat. Asteptam tel pentru mai multe detalii. (0762.400.500

3131. Tehnician gene. Suntem in cautarea unei persoane vesele, entuziaste, careia ii place tot ce tine de gene (lungime, arcuire, volum) si sa-si petreaca timpul printre persoane zambarete. Salariu motivant, bonuri de masa, echipa super tare. CV la mail: (0761.247.825 copywriter_ec1@yahoo.com 3132. Tehnician HVAC, frigotehnist cu

3159. Tinichigiu auto, angajam tinichigiu

auto cu experienta, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

3160. Tinichigiu auto, vopsitor auto, mecanic auto, pregatitor vopsitor auto pentru service auto cu experienta de peste 15 ani situat in zona Sosea Giurgiului (0724.272.449 saaf92@yahoo.com 3161. Tinichigiu autoturisme cu experienta, service auto multimarca, salariu fix si bonusuri in functie de lucrarile realizate. 2.000 L; (0744.873.958 serviceredsun@gmail.com 3162. Tinichigiu carosier calificare profe-

sionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

experienta in montarea si punerea in functiune a sistemelor de aer conditionat si ventilatie. Salariu atractiv, posibilitati de promovare, asteptam CV pe email, info la tel.; (0722.100.042/ 021.321.47.83 hr@krenic.ro www.krenic.ro

experienta pentru service auto zona Crangasi. Salariu neg., (0769.236.469

3133. Tehnician interfoane si/sau sisteme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

3164. Tinichigiu si vopsitor pentru societate de constructii, solicitam seriozitate si vechime min. 3 ani, relatii de L-V, intre orele 8.00 - 16.00 (0727.221.670 david@dimar.ro

3134. Tehnician maseur Salon infru-

3165. Tinichigiu sisteme de ventilatie SC

musetare situat in Baneasa angajeaza tehnician maseur femeie. Program o zi cu o zi. C.M. Salariu atractiv. (0722.925.083 mary@mergipe.net 3135. Tehnician masuratori tamplarie PVC pentru SC producatori. Relatii la telefon (0726.711.301 3136. Tehnician mentenanta IMSAT angajeaza tehnician mentenanta sisteme preventie, detectie, stingere incendiu. Studii medii sau superioare. Experienta minim 3 ani in domeniu. Aplicatie cu CV pe adresa: hr@imsat.ro (021.316.66.00 hr@imsat.ro 3137. Tehnician ofertare Companie cu sediul Sat.Rudeni Jud. Ilfov profil confectii metalice de precizie angajeaza personal de ofertare cunostinte desen tehnic+microsoft office. Salariul 2000-2400 net+bonuri. Detalii mail tel. (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com 3138. Tehnician proiectant cunoscator Autocad, pentru retele de joasa si medie tensiune (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 3139. Tehnician service pentru activitate

de teren cu auto personal, laptop si telefon. CV si detalii la email 2.000 L; trascagabi1@yahoo.com 3140. Tehnician sisteme camere de

supraveghere pentru dezvoltator imobiliar, in Bucuresti. Program 08:00 18:30. Cerinte: permis de conducere categoria B, 3.500 L; (0729.088.527 blitzconstruct@gmail.com 3141. Tehnician sisteme de securiate

curenti slabi, avantajos, tehnician pentru intretinere si montaj instalatii curenti slabi, alarmare incendiu, retele de voce-date, sisteme de videointerfonie si control acces, efractie si sisteme de supraveghere, contact@clasis.ro 3142. Tehnician sisteme de securitate

detectie efractie, supraveghere video, oferim salariu 1800 lei pentru inceput si bonusuri de performanta 1.800 L; (0721.057.171/ 0721.057.171 office@cameresialarme.ro 3143. Tehnician sisteme de securitate pentru realizare instalatii de curenti slabi, sisteme de alarma, instala?ii de voce date, sisteme de interfonie si videointerfonie, control acces, sisteme de supraveghere video. (0764.237.744 yannis_art_design@yahoo.com 3144. Tehnician sisteme de securitate societate licentiata IGP angajeaza tehnicieni sisteme de securitate. Se solicita experienta in instalarea/ intretinerea sistemelor de securitate si a sistemelor CCTV. Orase: Campina, Bucuresti, Buzau (0760.665.666 3145. Tehnician, cunostinte de baza electro-mecanica, limba engleza nivel conversational (cerinta obligatorie), permis conducere categoria B, persoana pasionata de reparatii de orice natura. (0755.080.887 hr@gymboland.ro 3146. Tehnicieni Laborator tehnica dentara sector 5 Bucuresti angajam tehnicieni dentari: modele, metal, ceramica, proteze. Adrian; (0722.644.466/ 0722.527.297 dr.ralucaburca@gmail.com 3147. Tehnicieni instalatori sisteme

securitate pentru RPG Security, posesori permis cat. B obligatoriu. 2.000 L; (0219534 tehnic@rpg.ro 3148. Tehnicieni sisteme securizare cu

sau fara experienta. Se solicita si se ofera seriozitate. Pentru interviu trimiteti C.V. la adresa de email, pentru detalii la telefon. (0727.000.939 mifasistems@gmail.com 3149. Tencuitori, angajez personal pen-

tru tecuieli mecanizate, p13 salariu la mp, asigur cazare in Bucuresti; (0744.660.888

3150. TINERE, MODELE ONLINE. DE CE SA PLATESTI CHIRIE? TE ASTEPTAM IN ECHIPA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA. DOMENIU 100% LEGAL; WW.BESTSTUDIOS.RO, (0730.752.752 ANGAJARI@BESTSTUDIOS.RO 3151. Tineri cu sau fara studii, aspect fizic

placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri substantiale, putere, independenta. Dezvolta-ti cariera alaturi de noi (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro 3152. Tineri la spalatorie auto moderna

tip tunel cu vad conditii de cazare deosebite, castiguri zilnice 120-160 Lei, comisioane la operatiuni salariu 1000 Lei. Pentru cei din provincie cazarea este gratuita (0763.656.188 3153. Tineri cu sau fara experienta pentru postul de distribuitor, agent vanzari. Oferim salariu net 1.800 L; (0729.492.492

3163. Tinichigiu si mecanic auto cu

Kaufvent SRL, are ca obiect de activitate confectionarea si montarea sistemelor de ventilatie industriala.Societatea angajeaza tinichigiu sisteme de ventilatii. 1.500 L; (0727.418.984 kaufvent@gmail.com

3166. Tinichigiu vopsitor montator auto sector 3 Bucuresti, salarizare 1.500-3.500, urgent, conditii avantajoase; (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com 3167. Tinighigiu auto, montatori auto cu experienta, salarii atractive, urgent, sector 3 Bucuresti; (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com 3168. Tiparist/ designer confectii

dama, cunoscator Gemini sau orice alt sistem cad, conditii excelente, zona Unirii. Salariu mult peste media pietii, 3.000 - 4.000 Lei; (0720.535.006 valentin@chanttal.ro 3169. Tiparitor/ ajutor offset plan, pe

masina Heidelberg 36x52 ZP, pt. tipografie zona Berceni (0744.177.312 lucian.voineagu@grupk.ro 3170. Tipografia Eurobusiness SRL pro-

ducator de ambalaje, angajeaza urgent personal calificat pentru: masinisti tipografi, ajutori de masinisti, masinisti legatorie (stanta, brosat, faltuit, colator, caserat, plastifiat, folio, taietori), legatori manuali, motostivuitoristi si muncitori necalificati. Cei interesati pot trimite CV la adresa de email si pot telefona pentru informatii la nr. de telefon; (021.405.04.58/ 0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeurobusiness.ro

3238. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara

loc de munca stabil si credeti ca sunteti potrivita sa comunicati cu clientii ce ne intra in magazin, daca va plac hainele de dama si tot ce inseamna moda, aplica, (0727.770.367 Magazinglamour2016@gmail.com

experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 07-21, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 1.700 lei. 1.800 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

3199. Vanzatoare Doua vanzatoare cu experienta pentru magazin alimentar aflat in Militari Residence. Domiciliu in apropiere un avantaj. Salariu 1800 lei si carte de munca, 1.800 L; (0788.869.295 plopeanu.jon@gmail.com

3239. Vanzatoare cu experienta in covri-

3200. Vanzatoare in magazin confectii

SA angajeaza Tractorist. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon; (021.404.21.20/ 0767.427.948 3173. Trainer, admin ai mai lucrat ca model si trainer, cunosti limba engleza la nivel mediu spre avansat. Noi ne marim echipa de traineri (0722.267.126/ 0773.768.766 contact@onmyown.ro 3174. Transatori/re cu si fara experi-

enta pentru industria carnii angajeaza societate comerciala sector 3. Program de lucru de luni -vineri. (0749.064.348 3175. Trattoria Garibaldi angajeaza ospatar cu experienta. Program 2/2. Salariu incepand de la 1200 lei. Relatii la tel. (0747.220.088

3176. Triplocarese, confectionere, firma

confectii angajeaza triplocarese si masinista cu experienta in domeniul confectii dama si tricotaje; (0768.697.894 alexandra_elena88@yahoo.com 3177. Tucano Coffee, angajam ajutor cofetar. Experienta nu este necesara. Salariu fix +tichete de masa. Program 2 zile/2 libere; (0724.643.421 georgianachisalita@gmail.com 3178. TwinStudio angajeaza doamne,

domnisoare pentru conversatii online. Oferim comision de 60%. Sedinte profesionale photo/ video. Suport 24/7. Locatie centrala. www.TwinStudio.ro (0766.415.308 rosestudiotwin@gmail.com 3179. Ucenic frizer (fete) si ajutor frizer in

zona Obor; (0734.365.768

3180. Ucenici mecanici pentru service autorizat multimarca. Pachet salarial atractiv (1.500-2.000 lei in functie de experienta). Posibilitate de avansare. 2.000 L; (0722.416.512/ 0730.343.389 office@erc-auto.ro 3181. Valet, angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

3182. Vanzatoare 8 ore pe zi, 2 week-

end-uri pe luna, 1.500 Ron salariul (bani in mana), trimiteti cv la adresa de mail sau sunati la tel 1.500 L; (0728.437.301 office@ciorapi.com.ro 3183. Vanzatoare agentie loto, cu vide-

oloterie, angajaza vanzatoare relatii la telefon, zilnic intre orele 10:00-20:00. (0733.980.866 becomi2015@gmail.com 3184. Vanzatoare angajam urgent pen-

tru magazin de bijuterii. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru interviu trimiteti CV-ul la adresa de email (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 3185. Vanzatoare angajam urgent

pentru patiserie-cofetarie-covrigarie. Relatii la telefon 1.600 L; (0751.223.653

3186. Vanzatoare angajam vanzatoare

magazin alimentar, zona Timpuri Noi, salariu foarte atractiv; (0723.014.156

3187. Vanzatoare angajam vanzatoare

pentru patiserie- covrigarie, zona Gara de Nord; (021.222.35.24/ 031.436.86.32 3188. Vanzatoare angajez pentru maga-

zin alimentar Drumul Taberei; (0774.685.755/ 0765.790.837

3189. Vanzatoare angajez pt. magazin

mezeluri in Piata Moghioros; (0749.297.339

3192. Vanzatoare bacanie cu norma intreaga, calificata, cu experienta, pentru magazin in zona 13 Septembrie; (0724.503.726

3190. Vanzatoare angajez vanzatoare pt

3191. Vanzatoare angajez;

(0728.625.231

3193. Vanzatoare confectii, in magazin

Bucur Obor; (0722.241.212

VANZATOARE CU EXPERIENTA PENTRU BISTRO; (0764.788.373/ 031.432.85.65

3194.

si Citroen angajeaza in conditii avantajoase tinichigiu auto; (0721.250.718/ 0722.227.998 dragos.ionescu@honda.com.ro

3195. Vanzatoare cu experienta pentru macelarie; (0760.124.090/ 0733.421.012

3158. Tinichigiu auto si vopsitor / pre-

3196. Vanzatoare cu experienta pt mag-

azin alimentar. Detalii la nr: (0799.932.353 Cristinachiosu9@gmail.com

garie-patiserie, zona: sector 4, sos. Giurgiului nr. 188 (intersectie cu Luica), se lucreaza o zi da (5:00-21:00), o zi nu, contract de munca, 21 zile concediu. 2.000 L; (0735.988.298 caramelturk@yahoo.com

3270. Vanzatoare magazin alimentar zona Tineretului, cu experienta pentru magazin alimentar sector 4. Program 7-23 in 2 ture. Contract nedeterminat. Salariu 1.600 Lei net. Spor de fidelitate incepand cu 1 an, 1.600 L; (0724.525.800/ 0726.696.391 sirox.comserv@gmail.com 3271. Vanzatoare Magazin Fornetti Domino Plaza angajam vanzatoare Fornetti Domino Plaza (intersectia Bulevardul Lacul Tei cu Str. Maica Domnului). Conditii bune, salariu 1.500 lei net, carte de munca. Program: 1 zi + 1 zi libera, doua fete pe tura 1.500 L; (0721.241.599 3272. Vanzatoare magazin Fornetti.

Angajam vanzatoare magazin Fornetti in incinta spitalului Fundeni. Conditii bune, salariu 1.500 lei net, (1850 lei brut), carte de munca. Program: 1zi + 1 zi libera, doua fete pe tura. (0740.696.360 l.petrica87@gmail.com

3303. Vanzatoare, angajeaza Cofetaria

Capsa.Telefon: (0757.645.737

3304. Vanzatoare, cofetara, ajutor cofe-

tar, ajutor patiser pt. cofetaria Georgy's; (0733.060.234

3339. Vanzator crama Lacul Tei, urgent, angajam cu carte de munca personal pentru magazinul din Lacul Tei 75. Conditii: prezentabil, sociabil, modest si responsabil 400 {; (0786.640.000 statiarombeer@gmail.com

3306. Vanzatoare, cu experienta pentru cofetarie sector 4, zona Big Berceni, carte de munca, salariu negociabil in functie de experienta; (0771.261.485

3340. Vanzator magazin Militari Residence angajam urgent cu carte de munca personal pentru magazinul din Militari Residence. Conditii: prezentabil, sociabil, modest si responsabil 500 {; (0786.640.000 statiarombeer@gmail.com

jeaza vanzatoare, zona Piata Iancului. Asteptam CV-urile dvs. la adresa de mail sau ne puteti contacta telefonic; (0747.162.113/ 0752.318.103 resurseumane@cofetariaalice.ro

3307. Vanzatoare, hala noua Obor, etaj

1, program 2 zile lucrate cu 2 zile libere. salariu 1650 lei net.; 1.650 L; (0762.898.471

3240. Vanzatoare cu experienta in mag-

azin confectii dama pt. societate comerciala; (0754.020.651

3273. Vanzatoare magazin incaltaminte,

3308. Vanzatoare, patiser si modelator

3201. VANZATOARE magazin alimentar sector 3 metrou Dristor, program o saptamana cu una libera, seriozitate si experienta contract de munca salariul net 1.500 lei 1.500 L; (0765.000.476

3241. Vanzatoare cu experienta la mag-

3274. Vanzatoare magazin jucarii in Brancoveanu, program 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, Program L-V 9-20 , S 9-17, D 9-14. Salariu 1300 Lei net. Contract nedeterminata. Cerem si oferim seriozitate 1.300 L; (0747.837.979/ 0745.503.179 Office@jucariireciclate.ro

3309. Vanzatoare, pentru Alpin57 lux. Oferim posibilitatea ascensiunii in cariera intr-o echipa tanara si puternica. Program full time flexibil, disponibilitate de lucru in weekend. 1.800 L; (0756.032.010

3202. Vanzatoare magazin alimentar, cartier 13 Septembrie (Hotel Mariott), program de 7 ore in doua schimburi (7:3021:00) sau o zi cu o zi, salariu inceput de 1.400 lei net, carte de munca 8 ore. 1.500 L; (0761.639.397 3203. Vanzatoare magazin alimentar, in

azin mixt pe Calea Mosilor, Irina; (0762.371.030

3242. Vanzatoare cu experienta oferim

conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar (0731.989.070 office@brutariacumaia.ro 3243. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin alimentar Calea Vitan, Piata Straduintei; (0723.165.846

3244. Vanzatoare cu experienta pentru

Piata Veteranilor, sector 6; (0722.291.968

magazin articole imbracaminte, incaltaminte, jucarii; (0726.318.374

3204. Vanzatoare magazin alimentar, Piata Muncii, program 8 h/zi, conditii civilizate; (0722.332.931

3245. Vanzatoare cu experienta pentru patiserie-covrigarie in zona Unirii, salarizare 1.800 lei. Mediu de lucru placut si posibilitatea de avansare; 1.800 L; (0784.800.213

3205. Vanzatoare magazin alimentar, salariu atractiv, baieti aranjat marfa raft, Bucuresti, sector 2, str. Nicolae Zamfir nr. 7B; (0762.719.529/ 0762.724.666 3206. Vanzatoare magazin de paine,

zona Spital Fundeni; (0761.680.666

3207. Vanzatoare magazin mix in incinta statiei de metrou piata Sudului. Rog seriozitate; (0733.918.339 cherry.ali.23@gmail.com 3208. Vanzatoare magazin mixt, salariu

atractiv, contract de munca, zona Berceni mai multe detalii la telefon. (0720.261.731

3209. Vanzatoare magazin mixt, situat in incinta statiei de metrou Piata Sudului. Program felexibil. (0733.918.339 cherry.ali.23@gmail.com

3246. Vanzatoare cu experienta in

domeniul fashion rochii de seara ?i de mireasa, cu atitudine placuta, sa stie lb. engleza la nivel de conversatie. Carte de munca, 8 ore (0741.130.707 iuliana.alexievici@gmail.com 3247. Vanzatoare cu experienta, angajam vanzatoare cu experienta in centrele comerciale : Liberty Cora Lujerului Carrefour Colentina Sun Plaza. Va rugam trimiteti CV la biroudiversity@yahoo.ro - specificati punctul de lucru dorit; biroudiversity@yahoo.ro 3248. Vanzatoare cu experienta, cunoscatoare contabilitate primara, pentru magazin magazin general- metrou Politehnica; (0722.433.012 3249. Vanzatoare cu experienta, la mag-

sector 6 Bucuresti, carte de munca, salariu 1.400 L; (0735.065.989

azin alimentar, in zona Straja (str. Huedin), sect 4. Rog seriozitate 1.700 L; (0767.271.330 VIO_CARAMAN2005@YAHOO.COM

3211. Vanzatoare pentru cofetaria Sele-

3250. Vanzatoare cu experienta, pentru

3210. Vanzatoare patiserie - covrigarie,

sector 3, salariu atractiv, program 1 zi cu 1 zi; (0722.400.481 3213. Vanzatoare pentru fast food. Pro-

gram de luni pana vineri intre 10:00-19:00. Salariu atractiv si carte de munca. Pentru mai multe detalii ma puteti contacta. 1.600 L; (0766.688.804 3214. VANZATOARE pentru Fornetti, cu

sau fara experienta, in Otopeni. Se lucreaza numai cu carte de munca. Pentru mai multe detalii 11:00-17:00; (0744.530.188 3215. Vanzatoare pentru magazin alimentar mixt, tura zi/ noapte, salariu plus bonus, carte de munca, 1.600 L; (0729.987.011/ 0722.539.921 3216. Vanzatoare pentru magazin alimentar situat pe b-dul 1 Decembrie. Program 8 ore. (0722.156.923 mic_ul73@yahoo.com 3217. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar; (0764.687.270

3218. Vanzatoare pentru magazin cu

produse patiserie angajam Bucuresti; (0730.093.425

3219. Vanzatoare pentru magazin de

cadouri, mic si curat in zona Rahova, norma intreaga cu contract de munca, cu salariu decent. Experienta e un avantaj. Cerem cinste si seriozitate. 1 L; (0723.604.693 meistwerk3000@hotmail.com 3220. Vanzatoare pentru magazin haine

Rahova, Margeanului nr. 32, Complex Sir, IDM si Dragonul Rosu; (0767.124.814

3221. Vanzatoare pentru minimarket in sectorul 4.Salariu 1500 lei, concediu platit, bonificatii.Program 8 ore. Un weekend se lucreaza unul este liber. (0753.028.121 luminita.koszti@gmail.com 3222. Vanzatoare pentru minimarket;

(021.361.51.59

Vanzatoare pentru zonele: Iancului, Gabroveni, Colentina, Militari, salariul 1.500 lei in mana + tichete de masa, informatii la; (0732.672.654/ 021.301.15.67 3223.

3224. Vanzatoare produse cofetarie si

fast food, ptr. cofetaria Atena din Sos. Giurgiului nr 121, statia Drumul Gazarului. CV la mail. (0751.308.181 dorutasbac@yahoo.com 3225. Vanzatoare raion mezeluri, cu

experienta, 1500 Lei net 1.500 L; (0763.712.798 tanaselcristian@yahoo.com

3226. Vanzatoare sau vanzator si mace-

lar cu experienta, Bucuresti, sector 5; (0768.273.036

3227. Vanzatoare si ajutor de vanza-

tor, pentru magazin alimentar cu program non-stop; (0768.247.344 3228. Vanzatoare si modelator covrigi+

gogosi la Piata Obor; (0744.504.615 3229. Vanzatoare si vanzatori;

(0722.241.875

3230. Vanzatoare urgent pentru depozit

materiale de constructii in zona MilitariRosu, salariu atractiv; (0726.586.912

3231. Vanzatoare urgent pentru Vivo

Mall Polus Center) salariu fix, bonuri de masa, comision vanzari; 1.300 L; (0723.187.378 3232. Vanzatoare - lucrator comercial, Carnaval Fiesta este in cautarea unor noi colegi! Cautam persoane cu o conduita prietenoasa, capacitate de atentie si rapiditate in rezolvarea sarcinilor; (0754.055.765/ +40766103162 office@carnavalfiesta.com 3233. Vanzatoare angajam si lucrator

comercial pentru market, zona Colentina Fundeni, carte de munca, salariu: 1.500 L; (0768.600.037 3234. Vanzatoare angajez, pentru maga-

zin de optica, cu sau fara experienta, zona Titan; (021.330.43.18 3235. Vanzatoare bufet liceu cu, fara

experienta, salariu 1200 lei, program lunivineri 08-18, cv 1.200 L; (0787.383.172 fillgodistribution@yahoo.com 3236. Vanzatoare choisc presa, sector 6, cu experienta si referinte de la ultimul loc de munca, fara limita de varsta, preferabil domiciliul sector 6; (0766.768.208

magazin articole imbracaminte, incaltaminte, jucarii; (0726.318.374

3251. Vanzatoare cu experienta, pentru

magazin de bijuterii, aspect fizic placut, comunicativa. Oferim: contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, comision din vanzari, bonuri de masa. Locatie: Promenada Mall. Va asteptam in echipa noastra. Asteptam un CV si 2 fotografii reprezentative la adresa: (0784.290.182 anda@ewas.ro

3252. Vanzatoare cu experienta, pentru

magazin mixt. Salariu motivant+ carte de munca, zona Cartier 23 August; (0727.317.594

3253. Vanzatoare cu experienta, Tordai

Hair Cosmetics, unic importator al produselor cosmetice kallos angajeaza pentru magazinele din Bucuresti, vanzatoare cu experienta. CV la mail sau la fax (021.460.08.45 george_tordai@yahoo.com 3254. Vanzatoare cu sau fara experien-

ta, raion tesaturi in incinta magazinului Bucur Obor (Grigore Margareta); (0722.392.163

3255. Vanzatoare cu si fara experienta

pentru patiserie/ pizzerie, zona lucru Afi Cotroceni. Salariu motivant + sistem bonusare avantajos, contract program 8 ore; (0752.891.232 tinervis@gmail.com 3256. Vanzatoare cu si fara experienta pt minimarket in cartierul 23 August, zona Republica. Carte de munca, salariu 1450 Lei. Pentru detalii sunati la tel., angajez si personal pt tura de noapte 1.450 L; (0722.687.259/ 0765.968.849 3257. Vanzatoare cu si fara experienta, pentru patiserie/ pizzerie, zona lucru Unirii, Afi Cotroceni, salariu motivant (1800 Ron) + sistem bonusare, program 8 ore (0744.783.217 tinervis@gmail.com 3258. Vanzatoare florarie, zona Carrefour Colentina, experienta in domeniu constituie avantaj; (0722.397.334 3259. Vanzatoare Fornetti zona Arcul de

Triumf angajam vanzatoare magazin Fornetti zona Arcul de Triumf. Conditii bune, salariu 1.500 lei net, carte de munca. Program: 1 zi + 1 zi libera, doua fete pe tura, concediu anual 21 de zile. 1.500 L; (0721.223.368 3260. Vanzatoare Fornetti, pt. mag. din

Ion Mihalache, program 7-20, o zi cu o zi, sau 8 ore. Duminica liber. Persoana cu dorinta de munca. Contract de munca si salariu motivat, bonus dupa 1 an. 1500 lei net 1.500 L; (0722.528.637 darie.ilie@yahoo.com 3261. Vanzatoare haine pentru magazin

haine de dama complex Obor. Vrem persoana vesela, harnica si deschisa. Full time job, luni-vineri 9-18 30, sambata 9-16, duminica 9-15. Trimiteti CV la adresa de mail; (0740.303.135 Vlad.claudia85@yahoo.com 3262. Vanzatoare in magazin alimentar.

situat in Drumul Gazarului nr. 21 sector 4 exact la intersectia cu str. Straja. Salariu de inceput 1.700 lei + bonusuri de performanta + contract. Program 8 ore pe zi. (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 3263. Vanzatoare la chiosc Facultatea de Instalatii sector 2, Pache Protopopescu, salariu, 1.000 L; (0771.396.112 3264. Vanzatoare la magazin alimentar

program in ture, 2 zi, 2 noapte, 2 libere. Salariu atractiv 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe soseaua Giurgiului (0765.506.066/ 0723.639.444 rizeavali@gmail.com 3265. Vanzatoare la magazin alimentar non stop, program in ture, 2 zi 2 noapte 2 libere, salariu atractiv, contract de munca, 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului; (0765.506.066/ 0723.639.444 multiimage@yahoo.com 3266. Vanzatoare la standul cu covrigi cu sau fara experienta, varsta minima 17 ani cu acordul parintilor pentru locatie din Auchan Titan sector 3. Program o zi cu o zi sau 6/7 in schimburi (0736.033.867/ 0765.637.615 3267. Vanzatoare magazin alimentar cu

experienta, program 1 saptamana lucratoare 1 libera, sector 2 Salariu motivant (0764.706.855

Vanzatoare magazin alimentar pentru tura de noapte. Program 19-07, doua nopti da, doua nopti nu, salariu, 1.600 L; (0734.435.737

3268.

3269. Vanzatoare magazin alimentar sector 5, doua zile repaos, 5 zile lucratoare. Salariu 1.700 lei, se lucreaza cu soft de gestiune, experienta necesara, 1.700 L; (0724.602.909/ 0724.602.909 danisichitiu@gmail.com

Mall Park Lake; (0720.164.761

3275. Vanzatoare magazin Otopeni, cu

experienta pentru retea magazine alimentare, locatie de la piata Otopeni. Program de o saptamana cu una libera, duminica program redus. Se cere experienta, (0722.635.543/ 0762.875.435

3276. Vanzatoare Mega Mall, Sun Plaza,

Park Lake, Promenada. Cautam persoane serioase care isi doresc un loc de munca stabil. Fara limita de varsta.Contract de munca pe perioada nedeterminata, concediu platit, salariu motivant + bonuri de masa, (0722.519.377 frolly.molly@yahoo.ro 3277. Vanzatoare mezeluri-carne sector 5 Bucuresti, Sos. Salaj, complex Humlesti; (0726.194.453/ 0724.001.140 3278. Vanzatoare mini market non stop,

zona Dr. Taberei, angajez vanzatoare doar pe tura de noapte, se lucreaza o saptamana (7 zile) si cealalta libera, experienta în domeniu, aspect fizic placut, program 16- 06, 1.400 L; (0731.710.601 3279. Vanzatoare mini market zona Militari, aspect fizic placut, de preferat nefumatoare, experienta constituie avantaj, program de lucru: l-v 6-13 sau 13-20, 2 weekend uri 6-22, 2 weekend uri libere, carte de munca 8 ore. 1.400 L; (0734.806.835

covrigi cu experienta in sectoarele 4 si 5; (0743.278.200

3310. Vanzatoare, pentru magazin mixt alimentar, Bd. Ghencea nr. 2, sector 6, program 8 ore, salariu convenabil; (0724.503.726 3311. Vanzatoare, pentru magazin

non stop in Militari, program 8 ore /zi, 1600 lei/luna, 1.600 L; (0732.733.846/ 0732.733.855 3312. Vanzatoare, Stil Ambalaj angajeaza lucratoare comerciala pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0756.109.655 3313. Vanzatoare, vanzator de produse de cofetarie de lux in zona Piata Dorobanti. Persoana dinamica, tinara, serioasa. Contract 8 h/zi, perioada nedeterminata. 21 zile concediu/an. Bonusuri in functie de performanta. 1.800 L; (0726.737.304 3314. Vanzatoare, vanzator pentru mag-

azin alimentar in orasul Otopeni. Se lucreaza in ture, numai cu carte de munca. Pentru mai detalii sunati intre orele 11-17; (0744.530.188 3315. Vanzatoare, vrem sa te alaturi

3280. Vanzatoare minimarket zona Gara

echipei. Magazin mixt, cartier Colentina, angajam vanzatoare, pachet salarial decent, carte de munca, prime de sarbatori, libere de sarbatori, cerem seriozitate si o oferim, 1.400 L; (0721.871.358

3281. Vanzatoare patiserie, covrigarie

3316. Vanzatoare, agent de vanzari, secretara Imorom in incinta unui magazin de produse sanitare de lux, gresie si faianta (Imorom). Aspect fizic placut, sociabile, spirit de lucru in echipa, comunicativitate, oferim salariu si comision. Sector 6 2.000 L; (0756.602.020/ 0720.204.030 sanitare@yahoo.ro

de Nord, 8 ore/zi, 07:00-15:00, 12:0020:00, l-v, nu se lucreaza in week-end. Numai pentru persoane serioase si care sunt in cautarea unui loc stabil de munca. Ofer si cer seriozitate, 1.300 L; (0784.104.666 robert.arcana@yahoo.com zona Giulesti, program flexibil, salariu atractiv. (0766.766.335

3282. Vanzatoare pentru cofetarie Tekaffe Gara de Nord, program 8 ore, in ture, salariu fix+ tichete de masa, contract de munca legal, persoana comunicativa si dinamica. (0733.663.316 3283. Vanzatoare pentru magazin de haine in Berceni Piata Progresul. Net 1400 Ron (0733.152.642 relupopescu1970@gmail.com

3317. Vanzatoare, ajutor bucatar, Fast

food in zona Unirii, angajeaza vanzator si ajutor in bucatarie Program de 8 h lunivineri. Mai multe detalii la interviu sau la telefon dupa ora 14 (0721.079.301 3318. Vanzatoare, cu carte de munca, in

domeniul alimentar, domiciliul in sectorul 4; (0721.277.712

3284. Vanzatoare pentru magazin de

3319. Vanzatoare, lucrator comercial pentru magazin alimentar in zona Republica, cartier 23 August, sector 3. Salariu vanzatoare: 1800-2000 lei si lucrator comercial: 1500 lei. (0741.243.447/ 0741.243.447 angheldobrica@yahoo.com

3285. Vanzatoare pentru minimarket

3320. Vanzatoare, manipulant marfa, pentru magazin cu autoservire in Teiul Doamnei (Colentina) angajeaza vanzatoare si manipulant marfa. Salariu net 1200 lei + tichete de masa in valoare de 150 Lei / luna. Oferim conditii bune de munca (0726.687.006/ 0745.120.993

bijuterii, angajam Oferim: contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, comision din vanzari, bonuri de masa. Locatie : Promenada Mall; (0786.409.999 anda@ewas.ro strada Alunisului - sector 4, carte de munca, salariu 1.500 L; (0723.518.451 3286. Vanzatoare pentru minimarket ali-

mentar, zona Vitan, cu contract de munca, cu/fara experienta (absolvente 2017); (0744.583.351 3287. Vanzatoare pentru patiserie, pro-

gram o zi da, una nu, duminica inchis, 1.500 L; (0773.803.631

3288. Vanzatoare pentru patiserie, covri-

garie, zona 1 Decembrie 1918, (Auchan Titan), program flexibil, salariu atractiv. (0762.908.233

3289. Vanzatoare raion carne in sectorul

5, Bucuresti, rugam seriozitate 1.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com

3321. Vanzatoare, mini market, zona Mall Vitan, angajam vanzatoare magazin alimentar, zona Mall Vitan, carte de munca, salariu 1800 lei, program flexibil, colaborare pe termen lung, 1.800 L; (0753.584.071/ 0741.247.770 3322. Vanzatoare, modelatoare pt. covri-

garie zona Titan zona 1 Decembrie 1918, (Auchan Titan), program flexibil, salariu atractiv. (0762.908.233 3323. Vanzatoare, patiser si modelator covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5. (0743.278.200

3324. Vanzatoare, promoter, cu sau fara

3290. Vanzatoare raion carnemezeluri si lucrator comercial pentru supermarket zona ColentinaDoamna Ghica. Relatii la tel. (0723.687.895

experienta la Covrigelul din Auchan Titan. Program o zi cu o zi 10-21 oferim salariu atractiv, carte de munca, seriozitate (0765.637.615/ 0736.033.867

3291. Vanzatoare restaurant fast food

turi, pentru linie tip "impinge tava", cu experienta, spirit de observatie si bun simt, sa fie agil, corect, educat, amabil si foarte ingrijit. Zona Mosilor, 9 ore/zi, s-d liber. Urgent. 2.200 L; (0761.686.754 office@contabconsult.ro

Cerinte: cunostinte de lucru pe casa de marcat. Oferim salariu atractiv + masa calda/ zi. Program zi, l-v, (0723.304.805 roxanabalan@ymail.com 3292. VANZATOARE SAU CUPLU CU EXPERIENTA SI CALIFICARE, FAMILIE, PROGRAM O SAPTAMANA CU O SAPTAMANA LIBER. SERIOZITATE; (0784.370.870 3293. Vanzatoare sau vanzator florarie;

(0725.412.470

3294. Vanzatoare sau vanzator pentru

magazin alimentar cu autoservire situat in sector 3, Bd. Unirii, nr. 74. Program de lucru luni-vineri 10-18, sambata 08-14 1.700 L; (0755.011.789 alfamarket01@yahoo.com 3295. Vanzatoare sau vanzator la maga-

zin alimentar, non stop program 2 zi 2 noapte 2 liber, salariu motivat, 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe soseaua Giurgiului sector 4, (0765.506.066/ 0723.639.444 3296. Vanzatoare second-hand, posturile disponibile la Prosper Vitan, Piata Iancului, Calea Mosilor. Se ofera: salariu motivant, prime si facilitati, mediu de lucru placut (0734.035.234

3297. Vanzatoare si agent de vanzari (magazin Imorom) in incinta unui magazin de produse sanitare de lux,gresie si faianta. Aspect fizic placut, sociabile, spirit de lucru in echipa, comunicativitate, oferim salariu si comision, sector 6, Valea Cascadelor, 2.000 L; (0756.602.020/ 0720.204.030 sanitare@yahoo.com www.imorom.ro 3298. Vanzatoare si ajutor de macelar pentru abatorul Peris, 24 de vanzatoare si ajutori de macelari pentru lantul de magazine din principalele piete din Bucuresti. Oferim 1.500 lei net si tichete de masa.Detalii la: (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 3299. Vanzatoare si personal covrigarie

zona Piata Pajura, urgent, program de lucru o zi lucratoare/una libera, salariu 1.500 lei, si personal covrigarie, prog 8h, salariu 1200 lei sau program 10 h, sal 1400, (0764.659.622

3300. Vanzatoare si shaormar, program flexibil, salariu atractiv, mediu de lucru placut.Pentru mai multe detalii, sunati la numarul afisat; (0735.868.606/ 0727.199.200 swemerone123@gmail.com

3325. Vanzatoare, vanzator doua pos-

3326. Vanzatoare, vanzator pentru mag-

azin situat in Piata noua Obor etaj 1. Oferim carte de munca si conditii foarte bune de munca, salariu 2000 lei in mana, mai multe detalii la telefon, 2.000 L; (0762.921.642/ 0746.870.006 astonabucuresti@gmail.com 3327. Vanzatoare, vanzator si sofer cat-

egoria B magazin materiale de constructii Afumati; (0722.604.794 3328. Vanzatoare, vanzator tura de

noapte pentru minimarket non-stop pe Str. Rasaritului nr 9A, Militari, sector 6, Bucuresti; detalii la telefon intre orele 10:00 - 17:00 (0768.297.192 3329. Vanzatoare, vanzator, cautam colege, colegi pentru magazinul de deserturi elegante Cupcake Philosophy din Piata Victoriei. www.cupcakephilosophy.ro. CV la email. ioana@cupcakephilosophy.ro 3330. Vanzatoare, vanzator, lucrator comercial vanzare de produse cristale. Veti fi instruit la locul de munca. Program full time. Job de lunga durata, formarea unei echipe. Persoana serioasa, dornica de munca. Experienta minima in vanzari (0725.542.038 universulcristalelor@gmail.com

««««««««««««««««««

VANZATOARE, VANZATOR. COLECTIV TANAR SI SALRIU ATRACTIV; (0729.145.313

3331.

«««««««««««««««««« 3332. Vanzatoare- Sun Plaza restaurant in Sun Plaza angajeaza vanzatoare la linia de servire. Cerinte: experienta in domeniu. Salariu motivant. 1.600 L; (0737.626.454 alyna_tns@yahoo.com 3333. Vanzatoare. Market angajeaza vanzatoare cu experienta, program in ture de 8 ore, conditii foarte bune. Salariu foarte bun, zona sector 2, Sos. Colentina, 2.000 L; (0721.616.618 3334. Vanzatoare/vanzator cu sau fara

experienta, salariu atractiv, bonuri masa, decontare transport, Ilfov, Moara Vlasiei; (0742.023.729/ 021.267.36.32

3301. Vanzatoare Targul de Craciun Sibiu, angajez 1-2 vanzatoare casuta decoratiuni la Targul de Craciun Sibiu, perioada 17-noiembrie-26 dec, salariu atractiv; (0763.645.795/ 0770.985.853

3335. VANZATOR /vanzatoare cu sau fara experienta, In parcul oraselul copiilor din sectorul 4, la o casuta comerciala, varsta maxim 30 de ani, rog seriozitate, nu sunati inutil; (0721.552.353

3302. VANZATOARE, (secretara) tanara,

3336. Vanzator angajez pentru bar, zona

ordonata, responsabila, pentru fabrica de garduri si pavaje. Punct de lucru Bragadiru Ilfov. De preferat domiciliul adiacent. 2.000 L; (0726.256.565

3338. Vanzator chiosc ziare pentru Bucuresti. Cautam persoane dinamice, amabile si cu dorinta de munca, salariu motivant. Rugam seriozitate. De preferinta pensionari. Oferim loc de munca stabil; (0729.308.275

3305. Vanzatoare, Cofetaria Alice anga-

dama zona Piata Romana, Bd. Magheru. CV la adresa de mail (0730.031.430 office.formatlady@gmail.com

3212. VANZATOARE pentru cofetarie,

3155. Tineri, hand made tineri talentati sau pasionati hand made si studenti la arte plastice din Bucuresti si tara, cu imaginatie, energici cu aptitudini artistice realizare figurine comestibile salariu motivant. (0729.737.619

gatitor auto. Locatie: intersectia Aparatorii Patriei - Autotehnic Service; (0721.667.950 office@autotehnic.net

3198. Vanzatoare Daca va doriti un un

3172. Tractorist. SC Electromagnetica

magazin branzeturi in Piata Moghioros. Salariul atractiv. Mai multe detalii la telefon. (0762.612.512

3157. Tinichigiu auto Dealer auto Suzuki

experienta, cofetarie in Piata Victoriei cauta colege, pt. program de 8 ore/zi, 5 zile/7. Carte de munca, 1.200 Lei net plus bonuri de masa 1.200 L; (0740.016.577 elena@zoomserie.gr

3171. Tractorist pentru ferma din jud.

Prahova. Salariu 2700 lei. 2.700 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

3237. Vanzatoare cofetarie cu sau fara

azin alimentar situat pe bd. Ramicul Sarat. Program de luni -vineri; 14:30- 21:00. Sambata; 9:00- 17:00. Relatii la nr. (0799.932.353 cristinachiosu9@gmail.com

na urgent, cu experienta, echipa tanara, mediu placut, carte de munca, 15 zile pe luna, 1500 lei in mana. 1.500 L; (0727.252.763 Madalinafoculescu@yahoo.com

3154. Tineri la bucatarie, bucatari catering, livrari, angajam personal bucatarie cu experienta sau fara, tineri dornici sa invete care sa fie activi. Program si salarii convenabile cu posibilitatea cresterii foarte rapide. Calea Giulesti langa Posta, 1.500 L; (0728.159.524/ 021.665.68.66 comenzi@kungfu-pizza.ro

3156. Tinichigiu angajam tinichigiu auto cu experienta, oferim salariu atractin+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

3197. Vanzatoare cu experienta pt. mag-

27

Giurgiului; (0765.760.416

3337. Vanzator sau vanzatoare presa cu

experienta in sector 6. (0734.489.051

3341. Vanzator magazin Sos.Pantelimon,

urgent angajam cu carte de munca personal pentru magazinul din Militari Residence. Conditii: prezentabil, sociabil, modest si responsabil; 500 {; (0786.640.000 statiarombeer@gmail.com 3342. Vanzator magazin, angajam urgent cu carte de munca personal pentru magazinul din Soseaua Pantelimon 111. Conditii: prezentabil, sociabil, modest si responsabil (0786.640.000 statiarombeer@gmail.com 3343. Vanzator statie Peco in Pipera

Tunari- Sos. de Centura, salariu net 1.700 L; (0768.586.400

3344. Vanzator, Auchan Drumul Taberei,

Raion Audio-Video si Electrocasnice, consiliaza clienti alimenteaza rafturile cu produse, pune etichete cu pret, program 2 ture 6.00-14.00; 14.00-22.00, salariu, bonuri, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 3345. Vanzator, vanzatoare la taraba in Piata Moghioros- Drumul Taberei. Salariu 1.500-2.000 Lei; (0766.566.145 3346. Vanzator, vanzatoare magazin ali-

mentar pe tura de noapte magazin non stop. Salariu, bonusuri, urgent. Zona Ferentari; (0720.261.903

3347. Vanzator, vanzatoare pentru mag-

azin mixt. 2.000 L; (0723.518.451/ 0726.197.179 angajariminimarket@gmail.com

3348. Vanzator, vanzatoare magazin pro-

duse naturiste cu/ fara experienta pentru magazin naturist sectorul 6 si 2. Program o zi da/ o zi nu. Salariu 1.600 Lei net + comision din vanzare + transport (0727.503.269 cv@planteea.ro 3349. Vanzator, vanzatoare, Beautyque, angajam pentru magazin produse Concept in zona Garii de Nord, Bucuresti. Salariu net 1.700 lei plus bonus performanta; 2.500 L; (0723.164.275 La.oprea@yahoo.com

3350. Vanzator, vanzatori Bere Kraft pen-

tru statia Rombeer, locuri de munca disponibile - 10. Conditii de munca deosebite. Carte de munca. Salar fix + 2 % din incasari 400 {; (0786.640.000 statiarombeer@gmail.com 3351. Vanzator. Angajez 2 vanzatoare cu

experienta (cunostinte sau familie) pentru magazin non stop sector 2. Salariu si programul relatii la telefon; (0765.676.459 Romeoo562@gmail.com

3352. Vanzator/ vanzatoare si sofer pen-

sionar; (021.312.38.07/ 0763.558.955

3353. Vanzator/ vanzatoare, cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Dorobanti, cu varste intre 18-40 de ani, cu experienta sau fara. Salariu net 1500 + target de vanzare + carte de munca.7 ore / zi, 5 zile / saptamana; 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3354. Vanzator/ vanzatoare, cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Stirbei Voda (Eroilor), cu varste intre 18-40 de ani, cu experienta sau fara .Salariu net 1500+target de vanzare+carte de munca.7 ore/zi, 5zile/saptamana; 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3355. Vanzator/ vanzatoare, cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Universitate, cu varste intre 18-40 de ani, cu experienta sau fara.Salariu net 1500 + target de vanzare + carte de munca.7 ore / zi, 5zile / saptamana; 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3356. Vanzator/ vanzatoare, cofetaria angajeaza Vanzator/Vanzatoare,in zona Unirii (Corneliu Coposu), cu varste intre 18-40 de ani, cu experienta sau fara. Salariu net 1500+target de vanzare+carte de munca, 7 ore/zi, 5zile/saptamana; 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3357. Vanzator/ vanzatoare, incarcator-

descarcator, femeie de serviciu, angajam pentru magazin alimentar; (021.250.20.92/ 0749.120.322

3358. Vanzator/vanzatoare angajam. Conditii avantajoase. Salariu 1600 ron net, (0723.309.029 diana.dragoi@dmdcoffee.ro 3359. Vanzator/vanzatoare cautam colegi pentru completarea echipei de vanzari. Vanzator/oare bacanie/aprozar program flexibil, salariu atractiv, CM, preferabil cu experienta casa de marcat si diploma vanzator prod alimentare; 100 L; (0722.808.843 3360. Vanzatori cu experienta, magazin

alimentar, sector 3; (0722.225.639

3361. Vanzatori pentru minimarket, tura de zi si tura de noapte, zona Universitate; (0724.396.390 3362. Vanzatori si modelatori pentru cov-

rigarie, zona Universitate; (0724.396.390

3363. Vanzatori statie Peco pentru zonele Oltenitei, Chitila, Militari autostrada, Pantelimon si Pantelimon centura. Personal serios, cunostinte lucru pe casa si gestiune magazin. Relatii la tel sau CV pe mail, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 3364. VOPSITOR auto pentru atelier con-

fectii metalice. Zona IMGB Energic serios atent la detalii. L-V. Carte de munca, 2.200 L; (0744.516.921

3365. Vopsitor pentru vopsitorie suprafete lemnoase din Bragadiru. Salariu initial 1.700 Ron net. Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa 1.700 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro www.woodmakeup.ro 3366. Vopsitor auto cu experienta si responsabil la service auto multimarca. Salariu foarte atractiv, (0723.316.181/ 0758.094.901 office@driftserv.ro 3367. Vopsitor auto, calificare profesion-

ala si experienta in executarea de lucrari de pregatire-vopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

3368. Vopsitor industrial Fabrica de confectii metalice angajeaza vopsitor industrial din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit. Rel la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 3369. Vopsitor industrial fabrica de profile

angajeaza vopsitor pentru profile din polistiren. Experienta pe un post similar sau in vopsitorie auto, constituie un avantaj. Contract de munca, bonus pt calitate, program 8 ore (0722.224.665 office@fabricadeprofile.ro 3370. VOPSITOR, fabrica de confectii metalice angajeaza vopsitor din Bucuresti sau provincie. Oferim cazare. Rel. la nr. de tel., (0732.802.288

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

18 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 3371. Vopsitor, mecanic, tinichigiu, receptioner pentru service auto multimarca, sector 2, Bucuresti, tel. (0729.200.009 3372. Vopsitor, pregatitor, tinichigii auto Service nou angajam vopsitori, pregatitori, tinichigii auto salariu atractiv; (0730.007.457 wmbcar.service@gmail.com 3373. Vopsitor, pregatitor, tinichigiu serv-

ice auto autoservice Altceva, cu sediul pe centura Bucuresti, intre Otopeni si Mogosoaia isi mareste echipa. Angajam vopsitori, pregatitori si tinichigii auto. Se ofera salariu atractiv. Relatii tel., (0726.444.007

3374. Vorbitori de limba italiana Compania Leader in domeniul Telemarketing selecteaza vorbitori de limba italiana. Suna pentru a stabili un interviu 1.800 L; (0728.117.215/ 0728.117.216 3375. Vorbitori de limba italiana. Compa-

nia Leader in domeniul Telemarketing selecteaza vorbitori de limba italiana. Suna pentru a stabili un interviu 1.600 L; (0728.117.214/ 0735.956.799 3376. Vulcanizator angajam vulcaniza-

tor, cu experienta sau necalificat cu pofta de munca, dornic pentru a invata; (0722.240.772

3377. VULCANIZATOR auto cu expe-

rienta in zona centrala, salariu plus comision, ofer si cer seriozitate maxima, restul nu deranjati; (0722.857.660

3378. Vulcanizator cu experienta. Relatii

la tel. (0748.821.091

3379. Vulcanizator cu sau fara experien-

ta (se poate califica ulterior) salariu atractiv plus bonusuri si comisioane, vulcanizare moderna dotata cu tot ce trebuie (0787.558.091/ 021.776.91.48 3380. Vulcanizator Echipa noastra

angajeaza vulcanizator. Se castiga extrem de bine, salariul ajungand si la 4000- 5000 de lei pe luna. Zona Baneasa/ Ikea. Carte de munca, program lejer, termen lung, 4.000 L; (0763.692.707/ 0766.686.199 topwheelsauto@yahoo.com 3381. Vulcanizator firma sector 3,

Bucuresti , angajeaza vulcanizator. Program de lucru 8 ore, salariu fix plus 20% comision la lucrari; 1 L; (0771.268.034 catalyna1976@yahoo.com 3382. Vulcanizator auto cu experienta,

eventual calificare, salariu 1500 net, comision 10% din cost manopera, eventual cazare. Sau alte variante de colaborare negociabil. Seriozitate, 1.500 L; (0725.251.135/ 0772.293.844 lucianno73@yahoo.com 3383. Vulcanizator auto cu experienta,

in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com 3384. Vulcanizator auto cu experienta.

Salariu + comision; (0744.377.851

3385. Vulcanizator auto si ajutor vulcan-

izator, salariu motivant, zona Obor, eventual din provincie; (0728.231.061/ 0764.572.488 3386. Vulcanizator auto si mecanic

angajez, sector 1, carte de munca, bonusuri, salariu 1.800 -2.400 lei, rog seriozitate; (0767.517.981/ 0767.517.982 3387. Vulcanizator auto si mecanic, sec-

tor 1; (0765.418.317

3388. Vulcanizator auto, angajam vulcanizator auto cu experienta, oferim salariu atractiv si comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 3389. Vulcanizator auto, salariu atractiv, descriere: montare/demontare anvelopelor, montarea rotii pe autovehicul, vulcanizarea anvelopelor la rece, echilibrarea rotilor, inlocuirea anvelopelor uzate. Nu necesita experienta. (0736.404.156/ 021.313.62.51 3390. Vulcanizator cu experienta pentru

service cu o vechime de peste 10 ani, cu clientela selecta formata, salariu fix, comision, bonusuri.Conditii de munca foarte bune. Situat in sectorul 1, (0728.091.670 radu.autograge@yahoo.com 3391. Vulcanizator, cu experienta in

domeniu depozitul de roti isi mareste echipa, salariu net 2250 cu carte de munca + bonusuri de performanta. Oferim si cerem seriozitate, (0745.763.874 office@depozitulderoti.ro

3405. Za Lokal angajeaza ajutor bucatar si

om la vase. Bistro Za Lokal angajeaza coleg/ colega pentru ajutor bucatar si persoana la vase. Adresa: Calea Victoriei, nr. 214, zona p-ta Victoriei, salariu motivant, (+40730041471 lita.bogdan87@gmail.com

3406. Zidar tencuitor firma de instalatii electrice, Bucuresti, sector 1, angajeaza zidar tencuitor. Cunostinte de fierar betonist constituie un avantaj (0752.101.232 3407. ZIDARI Firma de constructii anga-

jam zidari, dulgheri, tencuitori, zugravi, salariu 2.000 Ron. Necalificati salariu 1.500 Ron. Se asigura cazare gratuit si se munceste si iarna, 2.000 L; (0723.631.455 3408. Zidari si necalificati, domeniul reabilitari blocuri, punct lucru, sector 2, Bucuresti, firma constructii angajeaza; (0766.982.225 3409. Zidari, contract de munca full-time, salariu brut 3.047 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 3410. Zidari, dulgheri, fierari si necalificati pentru firma constructii. Cazare asigurata, salarii atractive, se face contract de munca; (0760.033.452 3411. Zidari, dulgheri, zugravi, salarii foarte bune. Ofer cazare la nevoie. Rog seriozitate; (0723.692.421 3412. Zidari, fierari betonisti, dulgheri pentru santier situat in Bucuresti. Salariu 2.500 Lei. In functie de performante, salariul poate fi negociat. Pentru provincie se ofera cazare 2.500 L; (0722.111.082 3413. Zidari, sudori electrici, electricieni,

tamplari lemn, tamplari pvc, lacatusi, dulgheri, soferi basculante, muncitori necalificati. Societate de constructii angajeaza pentru postul de lucru din Bucuresti. Salariu atractiv. Relatii la tel.; (0725.562.642 3414. Zidari, zugravi, faiantari, muncitori

necalificati, angajam pentru tot sezonul rece; (0736.953.184

ZIDARI, ZUGRAVI, RIGIPSARI SI MUNCITORI NECALIFICATI ANGAJAM CU CARTE DE MUNCA; (0723.767.805

3415.

3416. Zugrav Sema Parc angajeaza, cu

contract de munca. Cautam persoana serioasa, cu experienta. Program 8 ore/zi, luni-vineri. Se ofera tichete de masa cu valoare maxima, salariu bun si asigurare sanatate (021.316.91.78 hr@semaparc.ro 3417. Zugrav cu experienta, gresie,

faianta, salariu bun, contract munca; (0734.874.870

3418. ZUGRAV, firma Scomet administrare imobile angajam zugravi, 1.800 L; (0372.979.797/ 021.336.77.44 office@scomet.ro www.scomet.ro 3419. Zugrav, faiantar, angajez zugrav,

faiantar; (0721.225.526 giuscadaniel33@gmail.com

3420. Zugrav, faiantar, electrician, rigip-

sar, muncitor necalificat, in vederea calificarii, firma de constructii angajeaza; (0740.177.012 3421. Zugrav, faiantar, pregateste zona

de lucru, prepara diferite tipuri de adezivi, culori si executa lucrari de zugraveala clasica sau decorativa; executa placare cu faianta, gresie, tapet; recompartimentari rigips. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 3422. Zugrav, faiantar, rigipsar calificat.

Se ofera cazare si mancare; (0721.225.526

3423. Zugrav, necalificat pt firma. Colabo-

rare, angajare zugravi, 10 lei/ora si necalificat 6 lei/ ora se lucreaza 10 ore contract plata la final de saptamana, fara limita de varsta, exclus alcoolici, rog si ofer seriozitate, 100 L; (0766.228.168 3424. Zugrav. Angajez zugrav, zidari, cali-

urgent zona sector 2. Oferim salariu motivant+ comision si cazare gratuita; (0722.286.420

3396. Vulcanizatori cu sau fara experienta, salariu 800-1500 +comisoane la fiecare auto, 10% din incasari zilnice, plata la sfarsit de program, urgent; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 3397. Vulcanizatori cu sau fara experienta, salariu atractiv, personal cu pofta de munca, salariu+comisoane, la fiecare lucrare oferim cazare. (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 3398. Vulcanizatori cu sau fara experi-

enta, urgent, sector 3, oferim cazare, conditi excelente de munca, salariu 10002000, comisoane, 2.000 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 3399. Web Tex SRL angajeaza croitorese

liniara/ masini speciale, 2 posturi, zona Stadion Steaua; (0762.695.284

3426. Zugravi angajam, plata la zi: 140

lei, banii la saptamana; (0734.466.632 nelimitat, angajam urgent in Bucuresti; (0761.876.882

gletuitori pentru finisare pereti si tavane gips carton: aplicat banda, montat coltare cu 2 straturi chit si un strat glet pe toata suprafata 9 L; (0723.606.898 3429. Zugravi pentru firma con-

structii, rog seriozitate. Pentru detalii: (0728.534.484 3430. Zugravi si muncitori necalificati, angajam zugravi cu experienta si muncitori necalificati. Se ofera conditii avantajoase de lucru, santiere in Bucuresti; 1 L; (0727.214.333/ 0767.278.150 masterconstructdesign@yahoo.com 3431. Zugravi si rigipsari cu experienta. Se ofera pachet salarial atractiv, bonuri de masa, contract de munca perioada nedeterminata. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati telefonic. (0729.526.418 3432. Zugravi si rigipsari pentru

colaborare de lunga durata pentru firma serioasa de constructii. Salariu incepand cu 2.400 lei. Apelati cu incredere; (0761.474.928 3433. Zugravi si rigipsari, muncitori necal-

ificati angajam pentru amenajare spatii birouri. Nu oferim cazare, lucrari doar in Bucuresti 2.000 L; (0754.050.500

3434. Zugravi, angajam cu cm doi zugravi, buni cunoscatori utilizare pompa de zugravit si slefuitoare tip girafa. Dorim si oferim seriozitate. Se cere calitate in executie (0723.606.898 3435. Zugravi, faiantari colegi care sa fie

3400. Webcam star, cel mai bine platit job, se cere aspect fizic placut si cunostinte de limba engleza. Sunt necesare seriozitatea si ambitia. Beneficiezi de training, sedinte foto profesionale, dezvoltare personala. 2.000 L; (0746.847.466

seriosi, punctuali, dornici de afirmare si pasionati de constructii. Pentru persoanele din afara localitatii, oferim cazare. Salariul: 2200-3000 lei + prime/bonusuri. (0766.673.749/ 0733.612.300 office@toplevelconstruct.ro

3401. Webcam star, cel mai bine platit job

3436. Zugravi, faiantari, rigipsari salariu de la 100 de lei pe zi,doar personal calificat in domeniu, asigur transport tur-retur de la metrou Pipera. La persoanele din provincie se asigura cazare. Rog seriozitate; 100 L; (0730.406.746 aqua.instalatii@yahoo.com www.instalatorexpert.ro

pentru tineri, cu aspect fizic placut si cunostinte de limba engleza. Sunt necesare seriozitatea si ambitia. Beneficiezi de training, sedinte foto profesionale, (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

3402. Webcam star, cel mai bine platit job pentru tineri cu aspect fizic placut si cunostinte de limba engleza. Sunt necesare seriozitatea si ambitia. Beneficiezi de training, sedinte foto profesionale, (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro 3403. Wise Box cea mai noua companie

intrata pe piata din Romania in domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/ office angajeaza personal operativ: bucatar, ajutor bucatar, sofer livrator, office: casier operator, operator call center. Suntem o echipa tanara, de profesionisti, intr-o companie mare in crestere. Asteptam CV-ul dvs., la adresa: www.wbox.ro (0799.831.111 cariere@wisebox.ro/ emilia.musat@wisebox.ro 3404. Wok pe loc te invita sa faci

parte din echipa noastra; (0723.383.710

rioare angajeaza zugravi, faiantari si muncitori necalificati; (0766.311.230 3445. Agenti de securitate, firma de paza, angajeaza, salariu motivant si seriozitate; (0757.337.774/ 0766.277.940

3437. Zugravi, montatori gips carton,

cazare in Bucuresti, relatii la tel.; (0735.566.815

3438. Zugravi, muncitori necalificati, rog

seriozitate, carte de munca, program l-v. Nu oferim cazare, lucrari doar in Bucuresti. Detalii la telefon. (0735.523.529 horalcons@gmail.com 3439. Zugravi, rigipsari, faiantari, zidari,

muncitori necalificati pt. firma constructii; (0723.580.578/ 0762.858.707

3440. Zugravi, rigipsari, pentru societate de constructii Axa Trans Construct din Bucuresti, in conditii bune de munca. Plata la 2 saptamani, carti de munca, si cazare pentru persoane din provincie. (0722.728.926/ 0720.292.292 robert.virlan@axatc.ro

Joburi în stråinåtate 1. Anglia escorte Casa privata in UK, cautam fete cu sau fara experienta, nu este obligatorie limba engleza, castiguri substantiale, ambient placut, clientela formata . Relatii la whatsap (00447393184988 simonagiorgi3@gmail.com 2. Anglia UK, colega in domeniul escort,

clientela asigurata, minim 18 ani, cu sau fara experienta, castiguri intre 300-1000 lire zilinic, cazare transport asigurat, procent 50% fara alte cheltuieli absolut. Whatsapp. 12.000 {; (00447418096924 3. Anglia, casa privata, selecteaza fete cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta, dornice de castiguri sigure, cunostinte minime de engleza, si fete care nu vb limba engleza. Ofer cazare, siguranta, disc.; (00447438812919 nicegirlpopa@yahoo.co.uk 4. Anglia, fata si colega pentru servicii de

Cereri muncå 1. Administrator contabil, casier autor-

izat sector 4, experienta 10 ani, referinte, ma ocup de blocul dumneavoastra (0744.813.337 puiutupi@yahoo.com 2. Bucatareasa cu experienta, doresc

angajare la gradinita particulara; (0766.299.529

3. Cadru didactic supraveghez sco-

lari - teme, evaluari, concursuri, probleme de adaptare scolar - educationale, diverse; (0741.026.124/ 0742.012.252 4. Calc haine la domiciliul meu Doamna respectabila si serioasa, calc haine la domiciliul meu, pe articol. Rog si ofer seriozitate. Exclus alte servicii; (0760.384.833 ghitulescuoana@yahoo.com 5. Caut ca menajera, program de 8

ore, de luni pana vineri. Nu raspund la privat; (0721.954.232/ 0760.834.229 6. Contabilitate economista cu 20

ani de experienta, tin evidenta contabila completa, inclusiv salarizare. Buna cunoscatoare a programelor Ciel si Saga. Doresc numai colaborare (0723.639.358 7. Croitoreasa cu experienta caut

de lucru 4-6 ori/zi in sectorul 4; (0724.030.920

8. Croitoreasa retusuri, Militari Residence, Spalatorie curatatorie umeda si uscata, angajeaza croitoreasa pentru retusuri, 2.000 L; (0766.267.727/ 0766.267.727 cristina@supercleanmilitari.ro 9. Doamna 61 ani serioasa, nefumatoare,

frica de D-zeu, ingrijire batrana intern. Rog seriozitate; (0720.401.152/ 0770.609.835 10. Doamna nefumatoare, studii liceale,

caut serviciu. Am 55 ani; (0738.259.609 11. Doamna, 55 ani, ingrijesc copil

in zona Auchan - Titan. Exclus agentii. (0721.990.326

12. Doresc sa am grija de o batrana, 8

ore sau bona copii, menaj usor; (0722.209.740

escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata la zi 50% si program flexibil. Detalii tel. sau Whatsapp 10.000 {; (00447459532451 mayahot20166@gmail.com

5. Anglia, fete discrete cu sau fara expe-

rienta pentru servicii de escorta, transport si cazare asigurata, publicitate pe siteuri. Casa privata, plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii wtp 00447488935343 10.000 {; (00447488935343 anaanabella20166@gmail.com

6. Anglia, colege, 50 la suta procent, minim 18 ani, fara alte cheltuieli, asigur transport, cazare, castiguri minime 300 lire zilnic, contact non stop, whatsapp pt. detalii. 10.000 {; (07418096924 7. Anglia, fata, colega, cu sau fara expe-

rienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare, publicitate, plata la zi 50 %, program flexibil. Detalii la tel. sau wtpp 00447488935343; 10.000 {; (00447488935343 anaanabella20166@gmail.com

8. Anglia, fete Esti tanara si doresti veni-

turi foarte mari? Se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia, varsta minima +18 ani castiguri substantiale, program flexibil mai multe detalii pe whatsapp. 12.000 {; (00447387989558 monylove4u@gmail.com 9. Anglia, fete pentru escorta in Londra,

cunoscatoare de limba engleza si cu/fara experienta, castigurile sunt intre 300-500 la zi, depinde de vointa pe care o ai, mai multe detalii pe whatsapp. 12.000 {; (00447440131613 Annays121@gmail.com 10. Anglia, fete, +18 pentru serviciul de

escorta si masaj. 50/50 castiguri substantiale. Mai multe detalii la tel. sau Whatsapp. 9.000 {; (00447449433115 Mikym1367@gmail.com 11. Anglia, Londra, castiguri substantiale, noi aducem schimbarea in viata ta. Cluburi de lux si case private, locatii centrale angajeaza tinere 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, comision 60%, cazare gratuita, site-uri renumite gratuite, clientela buna. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsApp, 10.000 {; (00447404761092

22. Austria (Linz) club de noapte exclusivist Villa Ostende cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./ WhatsApp, site: www.villa-ostende.at; (00436601718232 villa-ostende@gmx.at 23. Austria (Linz) Villa Ostende, club de

noapte exclusivist cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./ whatsapp. www.villa-ostende.at (00436601718232 villa-ostende@gmx.at 24. Austria, (Linz) Club de noapte exclu-

sivist Vila Ostende ,cauta fete tinere si frumoase Castiguri substantiale. Oferim cazare.Informatii in limba romana la tel./whatsapp www.villa-ostende.at (00436601718232 villa-ostende@gmx.at 25. Austria, Casa privata Laufhaus 182 angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, castiguri deosebite, www.lh182.at. 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 26. Austria, Night Club cautam domnisoare si doamne cu/fara experienta 19 ani+, cu incepatoarele sunt binevenite. Oferim cazare, castiguri exclusive, plata zilnic. Esti dornica sa castigi multi bani intrun timp scurt, vino sa lucrezi la noi in Night Club Cumin. Venituri intre 5.000 Euro10.000 Euro/luna. Ne poti suna sa ne poti scrie la WhatsApp la telefon, site: www.cumin.at; (00436649549567 office@cumin.at 27. Austria, Casa Privata Laufhaus 182,

angajeaza doamne/ domnisoare dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 28. Austria, Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 29. Austria, Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 30. Austria, doamne/ domnisoare 19+ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta pt. Night Club Palmenhaus. Venituri intre 5.000 - 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la nr. de tel. www.nightclubpalmenhaus.at 10.000 {; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 31. Austria, Linz, Club de noapte exclu-

sivist Villa Ostende cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./WhatsApp;www.villa-ostende.at (00436601718232 villa-ostende@gmx.at

41. Belgia fierari betonisti si dulgheri Caut

pt Belgia 6 fierari-betonisti si 4 dulgheri (contracte munca, asigurari, cazare asigurata). Contract minim 1 an cu posibilitate de prelungire; (0721.243.154 pitic1970@yahoo.com 42. Belgia si Germania. Hidroconstructia angajeaza pentru contracte, excavatoristi, fierari betonisti, dulgheri, constructor structuri, macaragii si instalatori apa - canal; (021.208.14.91 43. Berlin. Germania Se cauta soferi pen-

tru zona Berlin dubite 3,5 t categoria b minim 3 ani experienta pentru livrat pachete cunostinta minime limb? germana se ofera si cazare, 1.500 {; (+49015210860710 44. Calypso, Disco- Bar, angajam tinere fete frumoase si sociabile care vor sa realizeze un castig sigur si nelimitat, lucrand intr-un cadru total legal, fara a le percepe vreun comision, oferim contract de munca inregistrat din prima zi, cazare, masa, clientela formata, un mediu de lucru placut si bonusuri. Nu ezitati sa va realizati din punct de vedere financiar. Vorbim lb. romana, raspundem la telefon/ WhatsApp. Site: www.calypso2-club.ch. (0041762128580 calypso2club@gmail.com 45. Cameriste in Marea Britanie, se asigura cazare personal pentru curatenie in hotel in diferite orase. Nu este necesara experienta, engleza nivel incepator. Se ofera contract pe perioada nedeterminata, masa asigurata, £7.50/ora, 8 ore/zi. 8 {; (+447741313546 recruitment@omnifm.com 46. Candy Shop Agency UK Cautam fete

cu aspect fizic placut pentru a lucra in Anglia pentru agentie de escorte. Se asigura transport, cazare in locatii sigure si curate, permis de lucru, asistenta medicale, (0739.318.498/ 00447393184988 aandsagencyuk@gmail.com 47. Casa privata Geneva cauta fete pentru servicii de escorta; (0041767522940 Rebeca.rebeka12345@gmail.com

13. Doresc sa fac un menaj usor sau sa ingrijesc o batrana sau batran, 19.00- 6.00; (0766.016.514

15. Femeie de serviciu pentru scari de

bloc. (0773.822.839

16. Fizician, CV deosebit, cu vechime in

17. Fochist autorizat ISCIR, clasa A-C,

doresc sa fiu angajat fochist; (0721.864.743/ 0721.854.749

20. Ingrijesc batrani la domiciliul lor din

Bucuresti, bloc+ case; (0751.074.864

21. Inspector resurse umane, experienta

hez, efectuez teme cu copii 5-11 ani, la domiciliu, preferabil sector 4; (0721.719.708

23. Invatatoare supraveghez scolari

mici, teme, evaluari, concursuri, meditatii, probleme de adaptare scolar-educationale; (0741.026.124/ 0742.012.252

24. Meditator spaniola/ colaborator

firme spaniole ofer clase private de limba spaniola atat copiilor cat si adultilor. Nivel incepator, mediu, avansat. 50 L; (0768.324.382 michelle14a@yahoo.es 25. Menajera 57 ani, fac curat, calc rufe, ajutor in gospodarie, cu plata la zi; (0722.475.335

12. Anglia, Londra, escorte, 2 locuri disponibile in cluburi de lux si case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte), 18+, cazare gratuita, site-uri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsApp, 10.000 {; (00447404761092 13. Anglia, Londra, locuri disponibile in cluburi de lux si case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte) 18+, castiguri substantiale 7.000-9.000 lire, cazare gratuita, siteuri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsaApp: (00447404761092 14. Anglia, Londra, castiguri substantiale,

noi aducem schimbarea in viata ta. Cluburi de lux si case private, locatii centrale, angajeaza tinere 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, comision 60%, cazare gratuita, site-uri renumite gratuite, clientela buna. Vorbim lb. romana, tel./ whatsapp: 10.000 {; (00447404761092 15. Anglia, Londra, fete dragute cu varsta

menaj de 2-3 ori pe saptamana la domiciliu. Rog seriozitate. (0726.450.107

minima de 18 ani in vederea colaborarii ca escorte. Se asigura cazare si tot ce este necesar unei fete pentru a obtine incasari foarte bune. 15.000 {; (0044746/ 5757404

27. Mihalcea Serv SRL angajeaza

16. Anglia, Londra, fete dragute cu varsta

26. Menajera doamna 40 de ani, fac

meseriasi Firma de constructii angajeaza meseriasi, muncitori necalificati, salarii incepand de la 3000 lei pe luna sau colaborari cu echipe pe perioade nedeterminate.Detalii la telefon. (0722.125.705 28. Pensionara, experienta, ingrji-

esc familie varstnica, singuri, cerebrali, ortodocsi, contra acte casa curte Bucuresti, imprejurimi; (0771.382.803/ 0770.694.632/ 0350.413.700 29. Personal depozit, firma de papetarie cu sediul in Sos. Morarilor, nr.1 angajeaza personal pentru depozit. Program de lucru : L-V: 08.30-17.00; (0788.103.559 stefania@evidentgroup.ro 30. Sofer cat. B, 49 ani, dom. sect. 1, doresc colaborare sau angajare, cu auto propiu sau fara, full sau part time (0764.912.595 kristyvalentyn@yahoo.com 31. Sofer cat. B, C, D, doresc anga-

jare, posed atestat si card. Solicit inchiriere microbuz 9 locuri, zona Urziceni; (0723.090.032 32. Sofer profesionist caut loc munca, transport copii gradinita, elevi scoala, persoane, familii; (0744.777.569 33. Sofer profesionist, serios, doresc angajare; (0761.594.592

34. Subinginer mecanic - TCM, vars-

ta 58, experienta proiectare mecanica - 39 ani, confectii/ structuri metalice, case lemn, design industrial, mobila, Autocad 3D/2D, Corel 3Dmax, MSOffice, 26 ani, engleza; (0757.507.435

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

56. Club Relax din Elvetia, angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Telefon/ whatapp. Ne gasesti si pe Facebook: Club Relax Elvetia; (0041762064337 info@clubrelax.ch 57. Club Relax II - Elvetia, iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport, discretie. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whatsapp, email. www.clubrelaxch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 58. Colega caut, cu calificare de masaj

profesional pt. a lucra in Anglia. Nu conteaza varsta. Tel. Romania/ Anglia; (0725.471.891/ +447713120534

59. Colega pentru Scotia Caut colega sau

colege, locatie centrala, castig minim 4000 euro, pentru mai multe detalii contact la nr de whats up +447456147511 (+447456147511 Alina.sima99@yahoo.com

60. Conducator de autobuz, James Lewis Ltd. recruteaza soferi de autobuz pentru cele mai mari companii de transport public din Londra, UK.Contract full time pe perioada nedeterminata semnat direct cu compania de transport. 2.300 {; (00447592449323/ 0044203137940 andrea@james-lewis.com

63. Dilaila Club Elvetia -locatie lux, clientela exclusivita recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open mind, 18+, oferim cele mai bune conditii din Elvetia, centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca, www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch

mis cat. B, solicit angajare; (0735.846.926

22. Invatatoare pensionara supraveg-

55. Club La Vita angajeaza fete pentru Germania Club La Vita Germania angajeaza fete si femei minim 18 ani. Castig lunar 5000 - 8000 euro pe luna. Cazarea si multe altele sunt gratis. Detalii la 004915757689953 prin mesaj, apel sau Whatsapp, 8.000 {; (+4915757689953

62. Deea Dance Agency cauta fete Salariu 80 euro/ zi. Contract de munca nelimitat. Cazare asigurata, comision extra din dans si bauturi, 6 zile lucratoare pe sapt. Se semneaza contract de munca in tara inainte de plecare. Detalii, 80 {; (0767.542.334 deeadance@yahoo.com

munca doresc angajare la firma sau in invatamant de stat sau particular; (0766.534.298

18 ani in domeniu, ofer fimelor: administrare personal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, Revisal, Regulament Intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com

54. Club Joy la 12 km de Zurich Elvetia, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intr-un interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

61. Cumin - Night Club Austria cauta doamne/ domnisoare 18+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.cumin.at 10.000 {; (00436649549567 office@cumin.at

14. Dulgheri, firma ce constructii angajam dulgheri, fierari, zidari si necalificati pentru lucrari de constructii in Bucuresti si Ilfov. Relatii la telefon; (0744.635.494/ 0760.715.130 condiv93@yahoo.com

19. Ingrijesc batrana medicamente, curat, plimbare, doamna serioasa, nefumatoare; (0799.344.968

3393. Vulcanizator, spalator camioane,

3395. Vulcanizatori auto angajam

3444. Zugravi. Firma amenajari inte-

3425. Zugravi SC cu sediul in Stefanestii de Jos angajeaza zugravi cu experienta. Se ofera pachet salarial atractiv, cazare si transport. Detalii la nr. tel. (0763.849.084

3428. Zugravi gletuitori, angajam echipe

enta, se poate oferi cazare, pentru Crangasi podul Grant, conditii bune de lucru, se lucreaza 8 ore + o ora pauza pe zi, cu carte de munca, concediu platit salariu neg., 1.500 L; (0729.009.900 floriannica@yahoo.com

3443. Zugravi, zona Baneasa, program full-time. Se ofera 150 L/ zi, cazare gratuita. Adresa: Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 467, punct de reper restaurant 2 Cocosi. Detalii la nr. tel, 150 L; (0725.368.099

18. Inginer constructor, experienta, per-

3427. Zugravi calificati cu contract munca

3394. Vulcanizatori cu sau fara experi-

3442. Zugravi, urgent ofer 110-120 L/ zi, plata se face saptamanal, program de luni pana vineri de la 7.30 la 17, sambata de la 7.30 la 14, mai multe detalii la telefon; (0763.095.341 Anelis 50@yahoo.com

ficati si necalificati din provincie. Ofer cazare. Relatii la: (0723.588.575/ 0767.782.653

3392. Vulcanizator, mecanic in zona Luica, cu calificare mecanic sau vulcanizator. Oferim contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu brut 2100 lei. 2.100 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com

contract de munca, salariu 2000 lei, locatie soseaua de centura Domnesti, 2.000 L; (0765.487.302 gh.paul@yahoo.com

3441. Zugravi, rigipsari, faiantari, angajeaza firma cu 120 roni/zi si tineri ucenici pt. lucrari de finisaje 80 ron/zi. Cerem seriozitate, spirit de echipa si chef de munca, plata saptamanal; (0724.021.393

minima de 18 ani in vederea colaborarii ca escorte. Se asigura cazare si tot ce este necesar unei fete pentru a obtine incasari foarte bune. 20.000 {; (0044746/ 5757404

17. Anglia, Londra, Liverpool, Leeds angajeaza doamne- domnisoare (escorte) 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in cluburi, case private, locatii centrale, comision 60%, escorta- 40%, casa sau 50-50% depinde de locatie, castiguri substantiale 7.000- 9.000 lire, cazare grauita, site-uri renumite gratuite, clientela buna. 10.000 {; (00447404761092 18. Anglia, Scotia escort UK, urgent caut

fete serioase min.18 ani pentru escort. Se lucreaza pe casa si iesiri. Plata zilnic. Comision 50%. Cazare asigurata. Contact watssapp si telefonic non stop rog si ofer seriozitate 1 {; (00447587676714 chanel.amy@yahoo.com

19. Anglia. Escort and massage UK, Colega pentru servicii masaj si escorting in zona rezidentiala Anglia. Cazare gratuita, vastra peste 18 ani. Se ofera transport gratuit, avion sau autocar, bonus, fotografii profesinale, 10 {; (+447455405270 20. Anglia. Fete pentru Anglia, casa si apartament privata cauta doamne si domnisoare cu sau fara experienta pt servicii de escorta, castiguri foarte mari, 18 + ani, conditi de munca foarte bune, (00447475678120 dorydory557@yahoo.com 21. Athens Escort Agency cauta fete frumoase aspect fizic placut, part time 10 zile poti face minim 3.000 euro, full time 30 zile poti face 8.000 euro minim, yahoo id athenseliteescort, Kostas, Whatsapp & Viber, 8.000 {; (00306948057551 info@spice-models.com www.spice-models.com

32. Austria, Night Club Cumin cauta doamne/domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. www.cumin.at; 10.000 {; (00436649549567 office@cumin.at 33. Austria, Night Club Palmenhaus,

cauta doamne/ domnisoare 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic, cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon, www.nightclubpalmenhaus.at. (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 34. Austria, Night Club Palmenhaus, cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; 10.000 {; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 35. Austria, Tabu Bar, cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic, cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp, www.tabubar.at. (00436606083726 info@tabubar.at 36. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie, 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana, www.tabubar.at, tel., sms sau Whatsapp. Site: www.tabubar.at. 10.000 {; (00436606083726 info@tabubar.at 37. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie, 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana, www.tabubar.at, tel., sms sau Whatsapp. Site: www.tabubar.at. (00436606083726 info@tabubar.at

48. Casa privata Geneva, fete pentru ser-

vicii de escorta. Apartament privat aflat in centrul orasului. Daca iti doresti un venit substanital intr-un timp relativ scurt contacteaza-ne la whatsapp. (0041791038971 49. Casa privata Geneva, fete pentru servicii de escorta. Procentaj 60 pt. tine 40 pt. casa. Pt. detalii la whatsapp. (0041767522940 50. Castiguri maxime, fete Irlanda de Nord, Belfast, dezinvolte, dragute, cu bun simt si obligatoriu experienta in domeniul escort, dama de companie, in apartament privat de lux in centrul capitalei Belfast.Detalii cu poza pe whatsapp. 20.000 {; (0771.293.409 51. Club Goldwand - oferta excelenta de munca Suntem pe primul loc intre cluburile de noapte. 300 de franci minimul castig pe ora. Nu se lucreaza la procent, toti banii iti raman tie. Cautam fete tinere, plata la zi, se lucreaza legal 20.000 {; (0041762562228 52. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 53. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

64. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; 10.000 {; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 65. Domnisoare in Elvetia tinere minim 18 ani. Oferim loc de munca intr-un studio erotic din Elvetia. Oferim cazare, wi-fi, reclama gratuita si clienti multi. Contacteaza-ne pentru detalii (+41764601010 66. Dulgheri pentru santier in Ungaria si Bucuresti, SC angajeaza; (0744.343.638 67. Dulgheri Germania, firma din Germa-

nia angajeaza dulgheri pe perioad? nedeterminata. Informatii la nr. (0721.837.473/ 004915162904568 68. Elvetia - Night Club de lux angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 004179645436 info@club.imperium.ch 69. Elvetia Club Relax 2, iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich. Peste 10.000 euro/ luna, plata la zi. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatsapp, CV la mail (0041762064337 info2@clubrelax.ch 70. Elvetia Club Relax angajeaza fete 18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie, lima straina constituie un avantaj. Castiguri majore, asiguram 60 % din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste. www.relaxclub.ch 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch

38. Austria- Night Club Cumin cauta doamne/ domnisoare 18 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000 Euro- 10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, asiguram cazarea. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la telefon. Site: www.cumin.at. 10.000 {; (00436649549567 office@cumin.at 39. Austria- Night Club Cumin cauta doamne/ domnisoare 19 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000 Euro-10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, asiguram cazarea. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsaApp la telefon. Site: www.cumin.at 10.000 {; (00436649549567 office@cumin.at 40. Austria. Club de noapte exclusivist, lux, Austria, Linz - Villa Ostende cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./ whatsapp. www.villa-ostende.at (00436601718232 villa-ostende@gmx.at

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 106. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

71. Elvetia Cluburile Galaxy & Joy (zona Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie. Castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

89. Elvetia, Dilaila Club, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase open mind, 18+, oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la email. Site: www.dilailaclub.ch. Informatii la tel.: (0041791577853 info@dilailaclub.ch

72. Elvetia Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18+, dragute, prezentabile, asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Vb. lb. romana. Tel./ WhatsApp/sms. Site: www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

90. Elvetia, Dilaila Club, job for you, cau-

73. Elvetia, Club Galaxy iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie, castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatsapp. Site: www.galaxyclub.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 74. Elvetia, Club Joy oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 75. Elvetia, Club Soprano, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 76. Elvetia, extravgant daca ai peste 18

tam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18+, ca dansatoare sau dame de companie. Casiguri 6.000- 10.000 Euro/luna. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Va rugam contactati-ne tel., e-mail, rog seriozitate. Site: www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 91. Elvetia, Disco Bar Calypso cauta fete

frumoase si sociabile, care vor sa realizeze un castig sigur si nelimitat, lucrand intr-un cadru total legal, fara a le percepe vreun comision. Oferim contract de munca inregistrat din prima zi, cazare, masa, clientela formata, un mediu de lucru placut si bonusuri. Nu ezitati sa va realizati din punct de vedere financiar. tel./ whattsapp. www.calypso2-club.ch; (0041762128580 calypso2club@gmail.com 92. Elvetia, Disco-Bar Calypso, cautam fete frumoase si sociabile care vor sa realizeze un castig sigur si nelimitat. Oferim cadru de munca legal, nu percepem comision, contract de munca inregistrat, din prima zi, cazare, masa, clientela formata, un mediu de lucru placut+ bonusuri. www.calypso2-club.ch. Tel./whatsapp: (0041762128580 calypso2club@gmail.com 93. Elvetia, fete Best privat xl money for

attractive girls, we are looking for natural blond and busty girls to work in our private studios, you should speak english, net 3.000-5.000 euro per week, 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com www.glamourgirls.ch ladies. We are looking for girls for our studios in Switzerland, we have everyday between 50-70 customers, when you like the lot off traffic, work, money, than you are right by us. 3.000 {; (+41786827821 csivikeszimike@gmail.com

77. Elvetia, extravgant daca ai peste 18 ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com

95. Elvetia, Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18+, dragute, prezentabile. Asiguram acte, transport si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

78. Elvetia, Galaxy Bar-Club de lux, job bine platit pentru tinere 18+, dragute, prezentabile, asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Detalii in lb. romana. Tel./ WhatsApp/sms. Site: www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

96. Elvetia, Galaxy Bar-Club, iti ofera un

80. Elvetia, salarii de la 11.000 CHF luna

si mai sus 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

81. Elvetia, salarii de la 11.000 CHF luna

si mai sus, 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

82. Elvetia, agentie cu experienta, cola-

boreaza cu escorte in Zurich. Asiguram cazare, transport si clienti. Castiguri uriase, plata pe loc, 10.000 {; (0041767149451 info@lustagentur.ch www.lustagentur.ch 83. Elvetia, Calypso Disco- bar angajam

tinere, fete frumoase si sociabile, care vor sa realizeze un castig sigur si nelimitat, lucrand intr-un cadru total legal, fara a le percepe vreun comision. Oferim contract de munca inregistrat din prima zi, cazare, masa, clientela formata, un mediu de lucru placut si bonusuri. Nu ezitati sa va realizati din punct de vedere financiar. tel./ whattsapp. www.calypso2-club.ch; (0041762128580 calypso2club@gmail.com 84. Elvetia, Club Joy la 12 km de Zurich,

angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intr-un interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 85. Elvetia, club luxos de noapte, Club

Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41764284337 info2@clubrelax.ch www.clubrelax2.ch 86. Elvetia, Club Relax II, iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport, www.clubrelax.ch. 10.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch

87. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 88. Elvetia, Cluburile Galaxy & Joy (zona

Zurich), iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesante de castiguri mari, cautam dansatoare si dame de companie. Castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, WhatsApp, site: www.galaxyclub.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

Rog seriozitate 12.000 {; (00447741094156/ 00447741094156 escortlondon60@gmail.com

107. Elvetia, Zürich de peste 10 ani, Club

126. Escorte pentru Londra, zona 1 Se cauta domnisoare frumoase, elegante, dragute, cu si fara experienta, in vederea colaborarii ca escorta in Londra. Castiguri substantiale intr-un termen foarte scurt. WhatsApp : 00447413110651 10.000 {; (07413110651 london.jessicaa@yahoo.com

Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, transport si peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch

127. Escorte, plecari rapide UK, varsta 18+ cu experienta sau fara, engleza mediu, cerem si oferim seriozitate.Casa cu clientela formata, castiguri mari din prima zi. Procent 50%.Se asigura reclame, transport si cazare. 50.000 {;

108. Elvetia- Club Imperium - lux. Alica acum. Plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Nu este necesara experienta anterioara. Vorbim lb. romana, sms, WhatsApp, site: www.clubimperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

128. Escorte, Scotia, 20.000£/luna, se cauta fete independente +18, dornice de castiguri fabuloase pentru postul de escorta in Scotia in case de lux, pentru detalii la telefon sau whatapp. 20.000 {; (00447790795666 maria_mary93@hotmail.com

109. Elvetia- Club Imperium, lux, alica acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, www.club-imperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 110. Elvetia- Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18+, dragute, prezentabile, asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Site: www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 111. Elvetia- Galaxy Club angajeaza fete

18+. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in Club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi, www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 112. Elvetia- Galaxy Club angajeaza fete.

La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Stim cum sa ne facem treaba si totul func