Page 1

19.080 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

14. Cabinet de avocat, ofera asis-

tenta si reprezentare in fata instantei sau altor institutii ale statului, consultatii juridice in materiile drept administrativ, drept civil, drept comercial, dreptul familiei. (0723.700.700/ 0741.113.454

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com, www.eucontabil.ro 2. Acte firma absolut accesibil pfa puncte

15. CabinetAvocat consultatii juridice si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale,modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, mentiuni ONRC. Drept civil. Dreptul familiei. (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 16. Cadastru, intabulare (aparta-

mente - 250 lei), terenuri, constructii noi, actualizari, dezlipiri, energetic, urgente; (0722.278.432/ 0763.926.456

17. Cenzorat pentru Asociatii Proprietari efectuat de firma autorizata CECCAR si administrator atestat. Intocmire liste. Emitem factura. Tarif negociabil; (0722.698.108/ 0723.171.681 18. Certificat Energetic, Audit energetic. Auditor Energetic pentru Cladiri Grad I, atestat MDRAP (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), specialitatea Constructii si Instalatii. (0767.880.000 siaenergy@yahoo.com 19. Certificate energetice aparta-

mente si cladiri Elaborez certificate energetice pentru apartamente si cladiri de orice tip, conform legislatiei, pentru receptie, vanzare-cumparare, inchiriere, reabilitare. Rapid, convenabil, profesional, 120 L; (0752.216.787 lorinro@gmail.com

lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret minim, schimb sediu, activitate, asociati, capital, administrator. 3 zile, consultanta gratis Autorizare la Primarie DSV DSP ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676

3. Acte firma, liderii pietei infiintari

firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 4.

5. Acte firme, infiintari firme, gazduire sediu social, toate actele pentru Registrul Comertului, Bucuresti, Ilfov; (0762.036.000 6. Acte notariale, Legalizari acte, traduceri acte/ apostila/ supralegalizare; cadastru/ intabulare; certificari -data certa; legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; depozite; acte societati comerciale/ asociatii (021.320.80.27/ 0748.115.411 notariatconcordia@gmail.com 7. Agentia Permanent Assistance

presteaza servicii de plasare si selectare personal intern / 8 ore pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 8. Avocat (fost judecator, procuror, profe-

sor), divort, partaj, mosteniri, recuperari case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, pensii, penal, comercial, legislatie rutiera, experienta indelungata, terene scurte, solutii rapide, onorarii minime, (0734.361.870/ 0766.299.075

Avocat acord asistenta juridica, reprezentare divorturi, partaje, mosteniri, revendicari cauze civile; Penale - politie, Parchet; Comerciale; Litigii munca; Consultanta ETC. Drept civil, penal, administrativ, familiei, muncii, comercial (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

9.

10. Avocat cu experienta, divort, partaj, minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 11. Avocat si mediator ofer asis-

tents si reprezentare instante, parchet, politie, consiliez civil partaje, penal, malpraxis medical, litigii banci, dr muncii, familiei, adoptii, comercial administrativ, dr autor, recuperari creante taxe, infiintez/ modific firme PFA; (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com 12. Avocat, asistenta si reprezentare, civil, penal, comercial, muncii, divorturi, consultatii cabinet Drumul Taberei si Drumetului; (021.725.15.66/ 0744.271.251 13. Birou expert contabil autorizat CECCAR ofer servicii contabilitate completa bazate pe profesionalism si seriozitate. Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, servicii salarizare (0766.529.524 nuta.georgeta@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro

20. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro

23. Contabil expert ofer servicii de

contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com

21. Colaborare auditor financiar/auditor independent auditor financiar doreste colaborare cu firme de audit sau independent pentru zona Moldova; 300 {; (0743.188.569 office@sansebastian.com.ro

24. Contabili Experti contabili, oferim ser-

22. Contabil expert ofer servicii complete de contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, declaratii fiscale, preturi avantajoase. www.eucontabil.ro 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 euroexperttotal@gmail.com

25. Contabilitate expert, servicii

vicii complete de contabilitate si consultanta in domeniu, salarizare, resurse umane, Revisal, depuneri declaratii. 1 L; (0722.426.674/ 0721.563.866 kontabexpert@gmail.com contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0720.891.226 activcontab@gmail.com

Contabilitate completa Societate de contabilitate sector 6. Servicii oferite: evidenta contabila completa, servicii de personal si salarizare, reglare fise fiscale Anaf. Tel, site: www.contabilitate-tcp.ro 100 L; (0723.944.436 camelia@ contabilitate-tcp.ro

26.

27. Contabilitate completa, bilant, ITM,

declaratii, inclusiv Ilfov, prima luna gratuit, pret avantajos; (0734.599.929

28. Contabilitate, expert contabil, servicii contabilitate complete pentru societati, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, consultanta si expertiza contabila; (0726.391.745 adicoca2003@yahoo.com 29. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro 30. Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com 31. Evaluator ANEVAR apartamente, case, spatii comerciale, hale industriale, terenuri, plantatii. www.evaluatoranevarexpertcontabilceccar.ro (0762.599.829 32. Expert contabil judiciar, cenzor evalu-

atori ANEVAR firma expertiza contabila, autorizata CECCAR Bucuresti, expert judiciar, servicii contabile pt firme mari si mici, servicii de evaluare ANEVAR. Pentru startup preturi pornind de la 100 Lei/ luna, 100 L; (0745.358.263/ 0746.125.266 rodica_stanica@yahoo.com

33. Expert Contabil Judiciar, Cen-

zor, Evaluator Anevar Intocmire Expertize Contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara; raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com 34. Gratuit ofer consultanta juridica persoanelor cu venituri mici; (0724.492.063 35. Infiintam firme, asociatii si fundatii Cabinet de avocatura infiinteaza firme, asociatii, fundatii/modificari acte. O echipa tanara si ambitioasa ce vine in sprijinul dumneavoastra pentru a va economisi timpul. 100 L; (0741.031.005/ 0737.535.126 avocat_simion_mihaela@yahoo.com 36. Infiintare firma, SRL, PFA,IFBucuresti Pinamix Solutions :infiintari: SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro 37. Infiintare firme, gazduire sediu, acte

accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

38. Infiintari de firme Activitati fidu-

ciare, consultanta in afaceri, fiscala si contracte; negocieri; fonduri europene. Administrare de patrimonii, bunuri mobile si imobile. Administrare de afaceri si de firme. (0740.368.324 av.mihai.russu@gmail.com

39. Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 40. Infiintari societati, gazduire sediu social, toate actele pentru Registrul Comertului, inclusiv modificari, Bucuresti Ilfov; (0762.036.000 41. Pensia ta poate fi antecalculata, calculata si recalculata. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 42. Redactare si autentificare acte notar-

iale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com

43. Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 44. Servicii contabile complete Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro 45. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane. Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro 46. Servicii de contabilitate completa de

la 90 lei. Alfa Accounting Expert, membra CECCAR, va pune la dispozitie servicii specializate de contabilitate, salarizare, consultanta la pret de neegalat. 100 L; (0743.052.400 office@alfa-accounting.ro 47. Servicii de contabilitate, fiscalitate si salarizare, oferim consultanta, asistenta, intocmiri acte, analiza financiara, contabilitate de gestiune. Seriozitate si profesionalism, (0723.563.568 totalexpertserv@gmail.com 48. Servicii infiintare firma Bucuresti si Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Materiale construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

8. ELECTRONICE

6

Computere, laptopuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. AFACERI, DIVERSE

Acte, avoca¡i, contabili, notari

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . .

64

49. Tehnoredactare profesionala DTP,

tehnoredactare computerizata profesionala, DTP, redactare licente, dizertatii, doctorate. Corecturi si inserare diacritice, note de subsol. Valabil si in tara, 5 L; (0722.370.323 tehnoredactarepro@gmail.com

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri

21. ACOPERISURI, tigla metalica,

orice fel de acoperisuri, mici reparatii. Mircel. (0757.396.037

Acoperisuri, executam tigla metalica, tabla fortuita, jgheaburi, burlane, mici reparatii, sarpante, mansarda, tigla ceramica. La Pensionari 15 %; (0725.412.383

22.

23. Acoperisuri, firma contract si garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla metalica si ceramica, tabla zincata si cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, parazapezi, dulgherie, mansardare, sarpante, izolatie carton, placari polistiren. Transport gratuit, (0731.545.436/ 0758.808.695 24. Acoperisuri, mansardari, finisaje

1. Acoperis absolut convenabil montam

acoperisuri din tigla metalica Bramac, Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie, montam polistiren, executam mici reparatii. Reducere 20%. Preturi mici. Mitica; (0731.754.645 2. Acoperis asteriala orice fel, mansarde,

tigla metalica si ceramica, zincata si accesorii. Seriozitate maxima! Preturi bune; (0720.249.316 3. Acoperis cu tabla zincata,

montare, reparatii si vopsitorii tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat/ montat tubulatura ghena, sudura - confectii metalice, protectii atic, pervaze geam, instalatii sanitare, zugraveli scari bloc (0744.372.095

Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 40% reducere pana la 30.11.2017; (0722.722.743 5. Acoperis de calitate executam acoperisuri din tabla Lindab, zincata, tigla metalica, tigla ceramica. Montam jgheaburi, burlane. Executam mansardari, dulgherii. Facem reparatii mici si mari. Preturi foarte bune (0728.664.733

interioare, exterioare, oferim materiale de constructii, seriozitate si garantie; (0799.417.888 25. Acoperisuri, reparatii, acce-

sorii, montaj reparatii acoperis, montaj acoperis,montaj Lindab, tigla ceramica,tabla faltuita,personal calificat. Avem in Bucuresti, Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/ 0741.913.336 26. Acoperisuri, tabla ceramica, tabla

lindab, reparatii dulgherie, placari polistiren, tabla metalica; (0737.489.988

Acoperisuri. Reparatii acoperisuri, montator orice tip de tabla si reparatii mici; (0738.169.082

27.

4.

6. Acoperis Lindab suedez, accesorii, jgheaburi, burlane, livrari gratuite la domiciliul clientului. Preturi fara concurenta; (0762.435.037/ 0729.613.397 7. Acoperis orice tip executam tigla metalica, tabla lindab, tigla ceramica, tabla cupru/aluminiu, burlane, jgheaburi, mansardari, dulgherie, mici reparatii. Preturi avantajoase. Oriunde in tara. Garantie: materiale 30 ani, manopera 5 ani. Reducere 15%, (0720.159.094 8. Acoperis tabla montam acoperis

tabla, tigla metalica tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii, dulgherie, izolatii acoperisuri. Mitica (0755.786.486 9. Acoperis tabla zincata, mici reparatii,

vopsitorii, jgheaburi, burlane reconditionate; (0762.435.037/ 0729.613.397

10. Acoperis tabla zincata, tabla Lindab,

orice reparatie de urgenta. Dulgherii, mansardari, jgheaburi, burlane, alte reparatii. Echipa de meseriasi lucram cu materialul nostru sau al clientului. Vopsitorie acoperisuri (0740.756.103/ 0735.588.976 11. Acoperis tigla metalica, mansardari,

terase, foisoare, cabane, izolari termice, constatare gratuita; (0762.435.037/ 0729.613.397 12. Acoperis tigla metalica, accesorii,

jgheaburi burlane, parazapezi, transport gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/ 0729.613.397 13. Acoperis, montaj acoperis din

tigla ceramica si orice fel de tabla, sisteme pluviale. Vasile (0737.136.670

Acoperisuri executam lucrari de constructii civile, dulgherie, montaj tigla metalica, jgheaburi, burlane, sorturi, captusit acoperis, pus tigla si izolatii, (0745.812.723/ 0721.125.281 contact@belprofilgeneralconstruct.ro 14.

15. Acoperisuri absolut avantajoase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro 16. Acoperisuri accesibile pentru case si mansarde Resuceri de sarbatori! Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima.www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432

Acoperisuri accesibile pentru case vile si blocuri executam acoperisuri orice tip ,tigla metalica, tigla ceramica, tabla zincata, tabla cupru, tabla aluminiu, si reparatii acoperisuri vechi sau noi, se lucreaza cu materialele clientului sau proprii. (0736.942.667/ 0737.275.802 homeexpertacoperisuri2@gmail.com 17.

18. Acoperisuri accesibile,10 % reducere, case, mansarde, blocuri. Reparam, renovam, modificam si construim acoperisuri complete, montam tigla metalica, ceramica, zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi,vopsitorie si demolari oferim garantie, rog seriozitate (0737.638.888/ 0747.252.490 19. ACOPERISURI CASE/BLOCURI -

15% REDUCERE Asiguram lucrari de calitate in Bucuresti si tara, montaj si reparatii. Montaj sistem pluvial (parazapezi/ sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie si seriozitate Lindahouse Roof SRL (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro 20. Acoperisuri, dulgherie, tabla, reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, tencuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, electrice, fatade, garduri, decorative, gresie, faianta, sape, amenajari interioare; (0762.628.271/ 0725.498.142

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

28. Aer conditionat instalare, reamplasari,

reparatii, incarcari freon orice tip de aparat; (0727.217.717

Alpinism execut,decopertari, reparatii fatade publicitate, spalari geamuri, vopsitorii tabla,montare jgheaburi si burlane infiltratii,hidroizolatii. zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare, (0744.372.095

29.

30. Alpinism utilitar, executam lucrari la mare inaltime, in locuri greu accesibile, termoizolatii, spalari geamuri, renovari toaletari arbori etc. Echipa alpinisti cu o experienta vasta in domeniul alpinismului; (0768.412.793 prompt_alpin@yahoo.com http://alpinismutilitar-expres.ro 31.

Amanajari apartamente rigips tencuiala, glet, lavabil, sapa, glafuri, scafe, rigips; (0729.495.890

32. Amenajam apartamente, case, birouri, tencuieli, glet, zugraveli, sapa, rigips, gresie, instalatii, (0773.939.925 33. Amenajam, renovam apartamente case totul de la A-Z gresie, faianta, zugravit, parchet, glet, tencuiala, rigips, marmura, decoratiuni, garduri, pavele, sape etc. Experienta Italia 15 ani, preturi avantajoase; (0762.749.557 34. Amenajam, renovam case-vile, apartamente, reparatii, zugraveli, lavabila, izolatii, consolidari, gresie, parchet, mocheta, garduri, pavaj, polistiren, decorativa; (0720.372.500 35. Amenajari apartamente, case, faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, tapet, sapa, placari, rigips. (0729.971.647 36. Amenajari apartamente, garsoniere,

zugraveli, faianta, rigips, sapa, tapet, parket laminat etc.; (0768.131.751

37. Amenajari apartamente, preturi mici,

zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri, rigips, transport materiale + curatenie gratuit. Seriozitate (0723.073.776

38. Amenajari gresie, faianta, 20 lei, ten-

cuiala - 10 lei, sapa - 10 lei, glet - 6 lei, lavabil - 4 lei, pavele, beton, garduri; (0727.886.875

39. Amenajari interioare in Bucuresti si in

tara societate comerciala executa toate tipurile de lucrari de amenajare interioara si exterioara (montaj gresie/ faianta/ parchet, placari rigips, tencuieli, turnat sapa, etc.). Oferim garantie lucrarilor 10 L; (0722.720.782 prnarcisa@gmail.com 40. Amenajari interioare, exterioare, placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, izolatii, terase, la preturi minime, reduceri pensionari; (0765.123.121/ 0723.748.480 41. Amenajari interioare, gresie, faianta,

marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com 42. Amenajari interioare, exterioare zugraveli, gresie, faianta, rigips, tapet, sape, tencuiala, polistiren fatada. (0746.468.124

43. Amenajari interioare, exterioare, zugrav, faiantar Zugraveli, parchet laminat, instalatie electrica, glet de ipsos, placari rigips pereti si tavane, placari polistiren, decorativa case, travertin, tapet. (0724.003.123 44. Amenajari interioare. Mester, experi-

4

54. Asamblez, montez, reconditionez mobila, mese rupte, scaune, canapele, paturi, coltare, schimb buretele lemn rupt, balamale, lacuiesc, repar usi, geamuri etc. (0737.135.489

electrice. Societatea Acoelectric, atestata Anre si Enel, realizeaza bransamente electrice, instalatii electrice interioare, buletine Pram, avize Enel, mutari bransamente, reparatii instalatii electrice, 1 L; (0734.817.901/ 0721.644.261 acoelectric@yahoo.com 56. BTM Divizia de Securitate ofera

toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro 57. Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882 58. Case de lemn, executie in 14

zile lucratoare construim case de lemn la comanda, 3 camere, baie si bucatarie. Suprafata 81 mp. La rosu cu fundatie 16.000 euro. Executie 14 zile lucratoare. 26.000 euro la cheie. 16.000 {; (0763.444.155 casagreen.rose@gmail.com 59. Case la rosu si amenajari inteioare

execut rigips, zugaveli, parchet laminat, piatra naturala, montaje usi, geamuri constructi case la rosu.Experienta in domeniu 11 ani. Pt mai multe detali contactati-ma. Dl Victor si Alin. (0762.571.376/ 0763.703.508 victor1emilian@gmail.com rienta executa case la rosu si la gata. Pretul se va stabili in baza proiectului. Prezenta permanenta ing. experienta peste 35 ani pe santiere (0760.133.922 comenzi@greenleaf.ro 61. Case la rosu, amenajari interior si exterior, gresie, faianta, glet etc., instalatii electrice si sanitare; (0722.613.554 62. Case la rosu, construim case la

rosu, blocuri, amenajari interioare exterioare, instalatii electrice si sanitare (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com

63. Case la rosu, materiale + manopera 130 Euro/mp, lucrare asistata de inginer. Asiguram paza lucrarii, calitate, seriozitate, promptitudine; (0773.964.518 64. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/ electrice etc. Case la rosu sau la cheie, finisaje ext- int, instalatii sanitare/ electrice, incalzire in pardoseala sau calorifere, acoperisuri, zidarie, tencuieli. Oferim seriozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {; (0753.782.637 durablemansion@gmail.com 65. Case vile, hale, supraetajari, renovari,

consilidari, expertize case de lemn, oferim inclus servicii de proiectare urbanism, bonus 25 m gard. Consultanta cu diriginte santier, construim in toata tara; (0765.213.837 66. Certificate energetice apartamente

si cladiri elaborez certificate energetice pentru apartamente si cladiri de orice tip, conform legislatiei, pentru receptie / vanzare-cumparare / inchiriere/reabilitare. Rapid, convenabil, profesional! (0752.216.787 lorinro@gmail.com

67. Confectii metalice, porti garduri, exe-

cutam orice tip de confectii metalice, garduri, porti, balustrade, grilaje de protectie, mobilier pentru casa si gradina, solarii, sere, etc. 200 L; (0762.520.530 ilie.iulian85@yahoo.com

68. Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 69. Constructii case la cheie - Case ieftine Bucuresti Constructii case la rosu si la cheie la preturi corecte! Finisaje, renovari, amenajari apartamente si case cu executii de calitate. Tencuieli, sape, zugraveli, montaj rigips, gresie, faianta, parchet, (0735.390.490/ 0735.100.666 70. Constructii case la rosu sau la cheie

din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro

71. Constructii case vile si apartamente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 72. Constructii civile si industriale. SIA Engineering Company va ofera urmatoarele servicii:, case la rosu si la cheie, termoizolatii si hidroizolatii, instalatii electrice, consolidari, (0767.875.875 siaenergy@yahoo.com 73. Constructii garduri, executie din caramida, BCA, plase bordurata, fier forjat de orice fel la dorinta beneficarului; (0765.213.837

45. Amenajari interioare/exterioare apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370

74. Constructor bloc,casa,piscina,amenajari,demolari Construim la rosu si la cheie blocuri,imobile de birouri,case,piscine.Dem olari pereti decopertari gresie faianta,demolam case blocuri hale industriale.www.constructiiinstalatii-piscineirigatii.ro 360 L; (0744.876.332 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro

47. Amenajari, faianta-gresie 25 L; glet 8

L; lavabil 4 L; rigips 20 L; tencuieli 10 L; sapa 10 L; polistiren. Apartament la gata 1.400 Euro cu materiale sau fara; (0734.213.858

48. Apartamente, garsoniere, zugraveli,

lavabile, gleturi, rigips, tapet, faianta, gresie, parchet, instalatii sanitare etc., negociabil; (0768.131.751

49. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

50. Arhitect autorizat Realizez proiecte complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322 51. Arhitect autorizat proiecte personalizate, extinderi, case-vile, mansarde, hale, blocuri, PUD-PUZ, expertiza, avize, P.S.I. Autorizatie Construire; (0738.542.860 52. Arhitect autorizat proiecte personal-

izate, extinderi, case-vile, mansarde, hale, blocuri, PUD-PUZ, expertiza, avize, P.S.I. Autorizatie Construire; (0738.542.860 53. Arhitectura Autorizatii de constructie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67 ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

60. Case la rosu si la gata, Firma cu expe-

enta, execut lucrari zugraveala, faianta, gleturi, glafuri, rigips, zidarie, reparatii, orice montaje etc., calitate, seriozitate; (0727.251.833

46. Amenajari interior/ exterior, gresie, faianta, zugraveala, parchet, rigips, placari exterioare, tapet, marmura, decorativa. Contactati-ma cu incredere; (0768.923.422

Agen¡ii de Publicitate

55. Bransamente electrice si instalatii

75. Construim Case Echipa, construim

case,vile, blocuri la rosu, 38 {; (0724.573.219/ 0760.636.662 valentin.floricel@gmail.com

76. Construim mansarde, execut polistiren si zugraveli exterioare si interioare. Preturi foarte bune, oferim seriozitate maxima. Oferim reduceri si garantie la lucrari. (0720.249.316 77. Consultanta, proiectare si executie constructii Consultanta prin Diriginte de santier si R.T.E., Proiectare structuri de rezistenta si Executie constructii (case, vile, hale, blocuri, consolidari, supraetajari, expertize). Calitate la pret corect. 100 L; (0734.241.240 fatu_mugur@yahoo.com 78. Curatenie in case, vile, apartamente,

birouri, Firma specializata de curatenie, presteaza servicii de curatenie la cel mai inalt nivel. Oferim servicii specializate atat firmelor cat si persoanelor fizice in apartamente, case si birouri (0740.128.757 office@sinergitarget.ro

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

18 aprilie 2018

anuntul.ro

3

4

PRESTÅRI SERVICII 79. Decopertam/ demolam ziduri Decopertam faianta si gresie, demolam ziduri, spargem betoane, decopertam tencuiala, sapa, etc. Asiguram evacuarea molozului. Echipa cu experienta la preturi convenabile. (0735.493.750 80. Demolam pereti, decopertam gresie,

demolam case bloc demolam pereti in apartament. Demolam case, blocuri, hale industriale. Decopertam gresie, faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; (0724.971.229 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro

81. Diriginte de santier firma de consul-

tanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii.www.diriginte-de-santier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 82. Echipa amenajari interioare si exte-

rioare executam amenajari interioare si exterioare in Bucuresti si in tara, cerem si oferim seriozitate si calitate, eliberam factura si contract 50 L; office@proffesionalconstruct.ro 83. Echipa cu experienta an cinstructii execut gresie si faianta, 18 lei, rigips 17 lei. Glet 7 lei ,lavabil 4 lei, reparat pereti si zugravit 12 lei. Tencuieli 10 lei. Polistiren 20 lei. Parchet 9 lei. Tencuieli decorative si de soclu 9. Stefanmarin681@gmail.com 84. Echipa cu experienta in constructii

Execut gresie 18 lei, rigips 17 lei, lavabil 4 lei, glet 7 lei, tencuieli 10 lei, polistiren 20 lei; (0761.654.773 Marinstefan90@yahoo.com 85. Echipa cu experienta in constructii

faianta si gresie 20 lei. rigips pe structura metalica 15 lei, glet 7 lei, tencuieli 10 lei, lavabil 4 lei. rigips+glet+lavabil 25 lei, termoizolatii 25 lei, parchet 10 lei. (0761.654.773 Stefanmarin681@gmail.com 86. Echipa cu experienta in constructii,

placari polistiren 20 L mp. Aplicare glet+lavabil 12 L mp. Placari gresie faianta 20 L mp. Tencuit pereti interiori 9 L mp. Rigips pe structura metalica 15 L mp; (0761.654.773 Stefanmarin681@gmail.com

114. Executam mansarde, tabla lindab, placari polistiren, tabla de ceramica, metalica, reparatii mici; (0737.489.988

EXECUTAM TIGLA METALICA, DULGHERIE SI MANSARDARI, VOPSIT ACOPERISURI, JGHEABURI, ATICURI, ARCE, LUCRARI DE CONSTRUCTIE TIGLA CERAMICA, CONSULTATIE GRATUITA; (0759.128.701

115.

116. Executam zidarii, tencuieli, zugraveli, faianta, gresie, rigips, instalatii sanitare, electrice, transport, curatenie; (0726.450.061 117. Experienta vasta la un telefon dis-

tanta Rezolv tehnic instalatii de toate felurile: apa, termice, termoseminee, pompe termice, etc. Experienta face diferenta. Plata lucrarii se realizeaza la finalizarea ei, nu in avans. 300 L; (0727.932.375/ 0754.677.284 instalthermo@yahoo.com 118. EXPERT QUARTZ S.R.L. = Ser-

vicii curatenie imobile Asiguram servicii de curatenie la scari de bloc, birouri, apartamente, sau chiar vehicule. Va intampinam cu seriozitate, aparatura si perosnal necesar pentru a livra lucrari de cat mai inalta calitate (0764.321.307/ 0737.771.183 support@expert-cleaning.ro 119. Firma Cleaning va ofera servicii de

curatenie profesionale si economice, de cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. Ne adresam segmentulului rezidential si celui comercial. Preturi promotionale la interventii. www.firma-cleaning.ro (0762.516.239/ 0724.217.669 contact@firma-cleaning.ro

120. Firma de constructii executam lucrari

de dulgherie, fierarie; (0734.466.632

121. Firma de constructii cu peste 10 ani

88. Edi Total Vidanjare si desfun-

experienta executam lucrari de amenajari interioare apartamente, case si spatii comerciale, reparatii si consolidari, constructii case si constructii industriale, 1 {; (0722.250.911 georgearmasu@yahoo.com

89. Efectuez poze ceramica, alb negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432

122. Firma de constructii executam orice tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com

90. Electrician acord asistenta tehnica si

123. Firma de securitate si detectivi, GMD

87. Echipa executam lucrari de construc-

tii: zidarie, tencuiala, zugraveli, izolatii, scari de bloc, vopsitorii- garantie; (0720.569.500/ 0772.282.676 dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com

executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro 91. Electrician 24/24, schimb, montez, repar: instalatii electrice, tablouri electrice, sigurante, prize, intrerupatoare, lustre, aplice cu senzor, etc. Pentru mai multe detalii la telefon, factura, chitanta, garantie; 50 L; (0768.604.223 92. Electrician autorizat schimb tablouri

electrice, repar lumina, prize, lustre; (0762.356.999

93. Electrician autorizat Bucuresti electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312 94. Electrician autorizat Bucuresti exe-

cut: inlocuiri de tablouri electrice, montari de lustre, aplice, plafoniere, (0722.761.703 orsicristi@gmail.com

95. Electrician autorizat execut lucrari complete: tablouri, instalatii noi pe cupru, la case, vile, apartamente, montat contoare pasante, impamantari, prezint garantie. Adrian; (0720.137.382 96. Electrician reparatii si montaj, tablouri electrice, corpuri de iluminat, reparatii instalatii electrice, reparatii tablouri electrice etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; (0761.659.194/ 0740.983.312 97. Evacuez mobila, moloz, pamant,

electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 98. Execut confectii metalice, lucrari de

confectii metalice de orice fel: scari, balustrade, garduri, buncare, etc.; (0738.584.939

99. Execut constructii cripte, borduri, sap-

103. Execut lucrari la inaltime, reparatii

acoperis inlocuit cu tabla, cupru, titan, zinc, lindab, acoperis biserici si monumente istorice, vopsit si dulgherie; (0755.250.719 104. Execut mobilier din pal melaminat la

comanda dupa gustul, spatiul si buzunarul dumneavoastra (0721.878.231

105. Execut reparatii felinare, lumanari, punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432 106. Execut sapaturi gropi, inmormantari,

cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432

107. Execut servicii funerare, transport

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432

108. Executam construim case, vile, la

rosu si/ sau la cheie, renovari, finisari, placari, etc, preturi promotionale; (0721.878.231

109. Executam avantajos zidarie, ten-

cuieli, gleturi, rigips, polistiren, zugraveli, pavele, parchet, sapa, faianta, gresie, renovari, consolidari, demolari, case la cheie; (0755.125.452 110. Executam case de lemn, zero

energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro 111. Executam constructii case, vile, la

rosu sau la cheie, placat polistiren, tencuieli, decorative, pret neg.; (0767.182.049 112. Executam foraje puturi apa -

143. Instalator sanitar, electrician particular, 24/24 schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice-electrice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0762.834.399 144. Ionita Construct, amenajari

interioare si exterioare, constuctii civie, consolidari, renovari, termoizolatii fatade, placari speciale. Distibuitor materiale pentru constuctii si finisaje; (0726.755.449 it@ionitaconstruct.ro 145. Lucrari gresie, faianta, parchet,

zugraveli, sanitare, electrice, sape, zidarii, decorativa, placari polistiren, rigips, modele rigips, etc 1 L; (0765.932.097 Sukar_boss64@yahoo.con

Mansardari, modificari acoperisuri, montatori, tabla lindab, jgheaburi, burlane, opritori de zapada, in toata tara; (0768.530.870

146.

147. Meserias amenajari interioare pen-

tru gresie si faianta 2 bai, caut instalator pentru conectare toaleta, dus, cada, lavoar, robinete, 2 bai noi si instalarea unui sistem de incalzire in pardoseala automatizare. 100 {; (00447448282201 eduard_cazan@yahoo.com

163. Prodconfex produce si comer-

cializeaza prin brandul propriu: lenjerie bumbac satinat, lenjerie cotton linen, lenjerie material creponat, lenjerie pentru copii, lenjerie bumbac 100%, (0243.282.943 prodconfex95@yahoo.com 164. Produse pentru tratamentul lemnului cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro 165. Proiectare instalatii inginer proiec-

tant de instalatii, autorizat ANRE realizez proiecte la fazele dtac sau pth. Mai multe detalii la telefon. Disponibil dup? ora 19; (0767.992.005 marinrrazvan@yahoo.com

166. Reconditionari cazi de baie Echipa

noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com 167. Repara Acasa mestrii tai in reparatii

se reamenajari, executam lucrari si interventii, electrice, sanitare, mobilier, lacatuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0734.874.870 interventii@reparaacasa.ro

Reparatii acoperisuri executam garduri din fier forjat, balustrade din inox, case, vile ridicate la rosu, montat gresie si faianta, rigips, vopsitorie, etc. (0745.812.723/ 0721.125.281 contact@belprofilgeneralconstruct.ro 168.

2. Anticariat Bucuresti, 177. Servicii instalatii gaze cumparam carti noi si Bucuresti-Ilfov autorizare vechi, din orice domeniu ANRE ,executam lucrari si orce cantitate. Lichide calitate in domeniul dam biblioteci sau stocuri instalatiilor de gaze si de depozit. Plata pe loc, termice la cele mai bune deplasare gratuita, preturi. Proiecte la cheie (021.315.87.04/ pentru toate instalatiile 0731.407.474 de gaze natural: 3. Curs de canto muzica pop Invatati sa proiectare, executie, cantati si consolidati-va pregatirea impreuna cu compozitorul, Cristian Alivej. Site: instalare, punere in funcwww.cristianalivej.ro 100 L; tiune si intretinere (0744.320.776 cristian.alivej@gmail.com (0721.631.761/ 4. Curs engleza restrans. Curs 0788.388.625 engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 curcontact@victoriaglobal.ro santi. Ideal daca vrei toata atentia 178. Sisteme supraveghere video

profesionale retele structurate, sisteme detectie incendiu, acces control, automatizari, autorizare, analiza risc, proiect tehnic, videointerfoane, reclame led programabile, bariere automate, porti automatizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116 contact@titannet.ro 179. Sobar specialist execut sobe,

seminee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298 180. Tai lemne drujba, asez, sparg

cu toporul, oriunde e nevoie, (0720.294.432 181. Tamplarie PVC tamplarie PVC

Germania cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0722.511.311 182. Tencuieli mecanizate, amena-

jari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre: tencuieli mecanizate, zugraveli si renovari, instalatii electrcie, termice si sanitare. (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro

si porti metalice, terase, copertine, balustrade, scari interioare si exterioare, diverse structuri metalice. 100 L; (0722.768.555

129. HIDROIZOLATII, execut lucrari de hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174

135. Instalator accesibil montez obiecte

13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist 148. Mester, designer execut lucrari

apart., magazine mester cu experienta si cunostinte de design renovez, decorez apart. si magazine. lucrez si in constructii. execut lucrari de gresie, faianta, marmura, laminat. vopsit, gips carton, seminee, piatra (0760.963.922 ramona1@ymail.com 149. Mobinstal Romania produse case

de lemn, case de vacanta, kituri case, amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti mai multe modele de case lemn pe www.mobinstal.ro (0730.030.380 oferte@mobinstal.ro

150. Monitorizare si interventie Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 151. Montam absolut orice fel de tigla metalica si din tabla zincata, mansarde, izolatii, ghene de gunoi si mici reparatii. Gheorghe (0737.298.319

sanitare, cabine dus, cazi, calorifere, chiuvete, baterii, robineti, wc+rezervor, boilere, masini de spalat, desfundari, remediere tevi sparte, mici reparatii etc., seriozitate. (0768.734.210

152. Montator mobila Bucuresti, demontez si montez orice model de mobila, ieftin si dupa sau fara schita, sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, Paul, 50 L; (0735.512.196

136. Instalator accesibil autorizat,

153. Montez mobila de orice tip bucatarii,

aragazuri, apomentre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gaz (0766.257.867

Instalator accesibil, non-stop execut: instalatii sanitare- termice: apometre, boilere, centrale- calofiere, cazi, chiuvete, WC+rezervor; tevi sparte, robineti, desfundari scurgeri, sifoane, coloane; (0724.600.234/ 0769.856.694 138. Instalator autorizat, non-stop execut: instalatii sanitare- termice: apometre, cazi, chiuvete, WC+rezervor, robineti, baterii, tevi sparte, desfundari sifoane sucrgere, subsol-coloane - canal; (0733.722.294/ 0724.427.666 137.

Ananova Bucuresti. Foraj de mica si medie adancime, denisipari, intretineri puturi, curatare puturi, foraje puturi adancime apa potabila, apa menajera, alimentare cu apa, foraje apa, foraje fantani. Oferim garantie, 100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 ananova.company@gmail.com

139. Instalator Bucuresti Ilfov, desfundari

113. Executam lucrari de constructii montaj tigla metalica, jgheaburi, burlane, aticuri, dulgherie, mansardari; (0725.763.783

hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, incarcari freon, montaj aer conditionat, instalatii electrice. (0728.633.409/ 0771.722.890

non-stop, 24/24 ,7/7 zile. Desfundat wc, canale, tevi, reparatii si montaj sanitare, centrale, panouri solare, hidrofoare. Executam si brasamnete de apa si canal 12 L; (0771.431.836 instalabc@yahoo.com 140. Instalator sanitar centrale termice,

8. Cursuri autorizate si acreditate in Bucuresti Bestcor Training Center o gama variata de cursuri autorizate si acreditate din domenii diverse. Pregatim periodic oferte si pachete de cursuri, preturi reduse, plata in rate si inscrieri online! 520 L; (021.315.20.20/ 0744.660.448 contact@bestcor.ro

12. Cursuri operator calculator. Cursuri de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro

130. Instalatii mecanica si tapiterie

134. Instalator ?i electrician / carotare ?i demolare echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intrun timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com

7. Cursuri acreditate recunoscute Uniunea Europeana coafor, frizerie, manichiura-pedichiura, unghii false, cosmetica, masaj, make-up cu practica din prima zi. (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com

Cursuri domeniul financiar, piata de capital atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pregatire profesionala pentru specialistii in domeniu (021.327.11.80 office@cpf-millenium.ro

CIUC ACRILIC executate la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, rezervoare, piscine, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300mp, in toata tara. 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro

Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715

COR 352130 Au inceput inscrierile la cursul de Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control accesBd.Iuliu Maniu nr.7 (APACA) 700 L; (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com

11.

128. HIDROIZOLATII LICHIDE cu CAU-

133.

6. Curs tehnician sisteme de securitate

ala. Asociatia Bucharest Business School.Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com

127. HandyMan servicii de curatenie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388

sanitare, termice, ofer factura, garantie. (0720.177.760

5. Curs ofiter protectie date DPO, Regulamentul GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.309 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro

10. Cursuri calificare-formare profesion-

126. Glet, 6 L/mp, lavabil 5 L/mp, tencuiala 10 L/mp, faianta, gresie, 25 L/mp; (0724.641.540

de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com

profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu

9. Cursuri calificare peste 100 meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com

125. Garduri metalice construim garduri

132. Instalator bun si ieftin. (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com

apartamente la cheie. Gresie, faianta, zugraveala, parchet, decorativa, placari exterior, tapet; (0768.923.422

schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com

reparatii puturi, piloni de sustinere, lucrari de mentenanta, puturi absorbante, foraje de epuizment, denisipari, intretinere puturi si foraje orizontal (0769.474.365

100. Execut decopertare, faianta, gresie, parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

polistiren, carton, tapet, parchet; (0720.347.831

142. Instalator sanitar, electrician 24/24

162. Pompare beton Bucuresti si impre-

124. Foraje si puturi ieftine, executam

131. Instalator autorizat execut instalatii

102. Execut lucrari case, garsoniere,

tra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com

Security cu sediul in Germania, ofera servicii de depistare, gasire si urmarire a clientilor. Detalii la tel. sau mail: (00491727871509 L.ana1@aol.com

aturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432

101. Execut gresie, faianta, rigips, izolatii,

141. Instalator sanitar, Firma noas-

dormitoare, livinguri, la domiciliul clientului; (0774.925.355/ 0767.374.131 154. Montez, raschetez si paluxez par-

chet classic si laminat, mester cu multa experienta. (0720.565.423

155. Muncitori calificati cu experienta pentru finisaje interioare, montat gresie, faianta, rigips. Firma de constructii, salariul porneste de la 1800-3000. Toate detaliile se discuta la interviu (0767.880.590 156. Parchetar montez, raschetez, paluxez parchet. Masina cu aspirator. Preturi minime. (0724.608.136 amenajari.interioare80@yahoo.com 157. Parchetar, experienta 25 ani, mon-

tez parchet laminat clasic, stratificat, reparatii parchet, sfaturi cumparare, ajutor transport; (0762.271.242

169. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L

este flexibila la cererea de servicii de paza si protectie existenta pe piata, avand posibilitatea de a satisface necesitatile clientilor. (0769.077.195 office@irbisguardgrup.ro 170. Securitate evenimente, o sec-

tiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

Service centrale termice de peste 20 ani, echipa noastra de profesionisti executa operatiuni de service pentru centrale termice - punere in functiune (PiF), intretinere, verificari tehnice in utilizare (VTP) (0749.143.939/ 021.456.73.73 programari@avis-ctservice.ro 171.

172. Servicii de administrare imo-

bile, oferim servicii de administrare si mentenanta tehnica pentru imobile medicale (policlinici, spitale, laboratoare), de birouri, rezidentiale, centre comerciale. (0720.050.060 office@administrare-cladire.ro 173. Servicii de curatenie in:

apartamente, case, scari de bloc, firme, banci, cladire birouri, spatii comerciale, lucram in tot Bucuresti-ul, pentru mai multe detalii la telefon; (0768.604.223 174. Servicii de curatenie de la A-Z,

158. Parchetar, montez, raschetez,

paluxez masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182/ 0765.718.690

echipa profesionala, preturi mici. Dupa constructor, intretinere, generala, 100 L; (0785.418.778

159. Parchetar, montez, raschetez orice

175. Servicii de paza si protectie

tip de parchet, dusumele, usi, scari interior, zugraveli; (0720.551.903 160. Personal curatenie birouri menajere- post fix Personal curatenie birouri Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu,Baneasa. Program lunivineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa,decontare transport. Tel;021.252.3180 (021.252.31.80

Placari polistiren, tencuieli, gleturi, zugraveli, vopsit, decorativa, si mici reparatii; (0738.169.082 161.

eficiente prin recrutare, training si controlincredere, responsabilitate, beneficii, clienti, implicare, securitate. (0769.077.195/ 031.437.09.08 office@irbisguardgrup.ro

183. Termopane, Tamplarie Alu-

miniu / PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usa-garaj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu 184. Tigla metalica Plannja Suedia,

tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 mm, profile industriale, jgheaburi inclusiv jgheaburi dreptunghiulare si burlane, accesorii pentru acoperis, ferestre de mansarda (0727.773.255/ 0745.181.239 vitenconstruct@yahoo.com 185. Zugrav cu experienta execut zugrav-

eli lavabile, glet, rigips, tavane false, casetate, etc. Asigur calitate, seriozitate; (0723.054.182

186. Zugrav particular, efectuez lucrari de

calitate si avantajos. Sunati la tel: (0729.658.439

187. Zugrav serios Berceni execut toate

tipurile de amenajari si constructii la preturi avantajoase, 5 L; (0761.503.515/ 0761.503.515 vladsandel29@gmail.com 188. Zugrav, faiantar, instalatii sanitare, executa meserias, calitate, seriozitate, preturi negociabile, exclus intermediari, (0761.933.313 189. Zugrav, glet 10 L, lavabil 5 L, sapa 10 L, tencuieli 10 L, rigips 15 L, parchet, faianta/ gresie 25 L, tinci 7 L, apartament la gata 1.500 Euro. Glafuri, curatat, polistiren; (0724.691.262 190. Zugrav, particular, efectuez lucrari

de foarte buna calitate, preturi avantajoase, seriozitate, calitate; (0720.972.538 191. Zugrav, zidar, faiantar execut lucrari,

mester cu experienta, seriozitate; (0727.251.833/ 0728.412.787

192. Zugraveli - vopsitorii, lavabil, parchet raschetat-lacuit, laminat, gresie, faianta, instalatii sanitareelectrice; (0727.957.787 193. Zugraveli, amenajari meserias

serios efectuez lucrari: zugraveli, faianta, gresie, (fara bai), parchet laminat, tencuieli reparatii, finisaje, amenajari, glafuri, etc. Rog seriozitate, 5 L; (0773.328.982/ 0773.328.982 fastbrain62@yahoo.com

14. FEG Education organizeaza cur-

suri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091

15. Gradinita Yannis & Yasmine nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178 16. Gradinta FEG Bucuresti face inscrieri pentru program de weekend si vacante! Predare in limbi straine (engleza, franceza, germana)Cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii (021.311.10.54/ 0788.424.314 17. Invatamant la distanta (fara frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 2017-2018. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro 18. Limba franceza orice nivel, conversatie, pregatire bac, universitate, traduceri, la domiciliu; (0725.049.816 19. Matematica Profesor, sedinte individuale, domiciliul elevului, succesul garantat, programa Ministerului Invatamantului, reusita sigura, preturi negociabile, 1 L; (0761.929.678 matematicaprofesor@yahoo.co.uk 20. Matematica si fizica orice nivel, eval-

uare nationala, admitere facultate, bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50 ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864

21. Matematica si romana, eminent pro-

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri

176. Servicii de protectie si paza

Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issanails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issa-nails.ro

1. Centrul de Formare Profesionala

Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii barman, bucatar, vanzator, inspector resurse umane, instalator, lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (021.255.52.71 eurodeal33@hotmail.com

fesor si pedagog meditez cu mare eficienta clasele IV-XII la domiciliul elevului. Pret negociabil (0730.206.104 22. Matematica, info, fizica. Intensiv, recuperari, sinteze. Subiecte testari/ examene sistematic. Experienta. Engleza computationala, practica. (0726.803.036 23. Meditatie Sahaj in Bucuresti. Va invi-

tam la cursuri saptamanale gratuite pentru vorbitori de limba engleza si romana, studenti la Eduation Point - str. Mendeleev nr. 7-15, sector 1. Cursurile se vor tine in zilele de: 26 aprilie ora 19-21; 4, 9, 16, 23, 30 mai 2018 de la 18.30-20.30;

24. Meditatii elevi cu probleme Cadre de

specialitate pregatim elevi cu probleme de invatare orice nivel si/ sau predam ore de engleza si germana, inclusiv incepatori intr-un cadru organizat, conditii excelente. Bucuresti sect 1, 50 L; (0728.893.860/ 0765.681.536 25. Meditez engleza, germana, rog seri-

ozitate, sedinta 2 ore, 40 L; (0721.277.102

26. Meditez matematica fizica orice nivel,

profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-enduri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com

27. Ofer meditatii la romana, engleza nivel

mediu la ambele, resedinta elevului sau a mea (Popesti). Nu dispun de materiale didactice, dar, daca este necesar, pot rezolva aceasta problema. 50 L; (0741.244.300 andreeaionofrei@yahoo.ro

28. Profesoara cu experienta ofer meditatii la limba romana, orice nivel, la domiciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. (0746.398.753 29. Profesoara cu experienta, meditez

limba romana, limba franceza, (V - XI) la domiciliul elevului, in Bucuresti; (0786.986.534

30. Profesoara de romana-engleza I-XII,

pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere, performante. Meditez domiciliu elev; (0745.271.605

31. Profesor matematica, sedinte individ-

uale, orice zona, programa Ministerului Educatiei, profesor, succesul garantat (0770.428.673

32. Scoala de meserii autorizate, sprijin

angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com 33. Traduceri autorizate Real Translations Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@real-translations.ro

Evenimente, petreceri 1. Accesorii de petrecere, cele mai

vesele si creative articole si accesorii de petrecere: farfurii, pahare, servetele, coifuri, trompete, baloane, decoratiuni, lampioane, artificii, confetti, lumanari party (0758.222.203 office@accesoriidepetrecere.ro 2. Avenue Business Lunch, pentru un pranz cu stil, 19 Lei trei feluri de mancare incluse. Avenue Business Lunch isi primeste oaspetii de luni pana vineri, intre orele 11.00 15.30, pe Sos. Pipera 46-48 19 L; (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro 3. Formatia WOW Band, Cu Formatia WOW Band va puteti bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, cover-uri, pana la autenticul folclor. (0769.630.501 contact@wowband.ro 4. Fotograf videograf nunta botez eveni-

mente. Experienta in domeniu 6 ani. Cele mai flexibile preturi. Preturi de la 1400 lei. Deplasari in toata tara. Detalii la telefon 1.400 L; (0721.034.438 Alex.icleanu@gmail.com

5. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist make-up artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 6. Pachete pentru nunta, aranjamente florale naturale si artificiale in regim de vanzare si chirie, vestimentatii si accesorii nunta si botez, invitatii, decoratiuni si cadouri (0720.604.178 bibanu888@yahoo.com 7. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com 8. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti Preparate calde, Garnituri, Minuturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noastra. Peste 2000 clienti multumiti. Organizam nunti si botezuri (0788.221.270 stanici@titannet.ro 9. Toalete mobile de lux, nunti, botezuri, evenimente inchiriem toalete mobile de lux in Bucuresti si in toate judetele Romaniei; 300 {; (0727.374.440/ 0721.780.178 comenziweb@tsgroup.ro 10. Villa party, house party, jacuzzi, club Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

Îngrijire personalå, sånåtate 1. Asistenta medical asistenta medical pentru camin de batrani Domnesti (Ilfov). (0722.462.671 2. Asociatia Crestina Sf. Gheorghe

si Sf. Dumitru camin particular pentru batrani si bolnavi de Alzheimer, Centrul Balotesti & Baneasa, cladiri modern utilate su mobilate, asistenta medicala, personal calificat care va ofera ingrijire 24/24 (0721.900.100/ 0722.223.166 contact@camin-particular.ro 3. Bone si menajere Bucuresti si

zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro 4. Cabinet stomatologic, Dynamic

Dental Drumul Taberei: ofera servicii complete stomatologice, la cel mai inalt nivel profesional: implantologie, parodontologie, protetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, gutiere anti sforait. (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

18 aprilie 2018

4

PRESTĂ…RI SERVICII 5. Camin batrani Floriana House oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 6. Camin de batrani Bucuresti, Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminul-acasa-la-bunici.ro 7. Camin de batrani Bunica Ecateri-

na, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302

26. Pat electric cu telecomanda Bock Germania, cumparat si nefolosit, cu saltea normala si saltea antiescara, scaun cu roti nou nefolosit, toate la pretul de 4.200 lei. Pretul de achizitie 5700 lei 850 {; (0729.101.123 valeriu@valeriustancu.ro 27. Tratamente stomatologice profesioniste -Tratamente ORTODONTICE de calitate;-Tratamente endodontice la MICROSCOP;-Interventii CHIRURGICALE complexe: inserare de implanturi care necesita sau nu aditii osoase;- Servicii protetice (0744.549.003/ 031.109.52.91 prelipceandaciana@yahoo.com 28. Unghii cu gel toate noutatile in materie de unghii Yly stilist protejist realizez: constructie gel, intretinere gel, gel pe unghia naturala, manichiura semipermanenta, french, tips, pictura, pedichiurapreturi fara concurenta, dotari noi (0722.612.915 constantimob@yahoo.com

8. Camin de batrani Martha, curte

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata. (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com 9. Camin varstnici ofera ingrijire permanenta, servicii de calitate intr-un mediu civilizat cu rezultate foarte bune. Asistente, medic familie, med. geriatru, med. psihiatru, med. neurolog, kinetoterapeut, 2.200 L; (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

Casa de ingrijire pentru varstnici. Vechime de peste 10 ani. Cauti camin de batrani / o clinica geriatrie / azil batrani in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata in Ghermanesti este locul pe care si-l doreste orice batran (0731.920.920 icassian@yahoo.com 10.

11. Celulita, stres, oboseala. Acum aveti

ocazia ca in linistea casei dvs. sa va relaxati, eliminati oboseala si aspectul cojii de portocala de pe fese, coapse si abdomen prin cel mai revolutionar masaj anticelulitic, maderoterapia 69 L; (0753.371.255 12. Clinica Serenity ofera servicii de cea mai buna calitate in specialitatile: psiholog, psihoterapie, psihiatrie, sexolgie si servicii conexe. (0748.043.454 contact@clinicaserenity.net 13. Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 amghita@yahoo.com 14. Consultatii si investigatii oftalmologice, camp vizual computerizat, OCT, biometrie, prescriere lentile de contact, laser YAG, optica medicala; prescriere, executie, interventii chirurgicale. (021.324.63.98/ 0722.225.227 costescu_ioana@yahoo.com 15. Doamna pentru ajutor famile batrani Caut doamna pentru ajutor menaj si ingrijire famile batrani, domn imobilizat la pat, 4-8 ore/zi, de 3 ori pe saptamana, la bloc, cartier Giulesti, aproape de stadionul Giulesti, vis a vis de biserica. (0726.243.735 16. Doamne serioasa ingrijim batrani la

domiciliu, cu experienta, exclus intern; (0767.445.047/ 0731.992.429

17. Ingrijire batrani contra donare locuin-

ta Familie tanara, muzician si invatatoare, dorim sa ingrijim o persoana in varsta pana la trecerea in nefiinta cu toata atentia si grija cuvenita contra donare locuinta! Valabil pt Bucuresti, imprejurimi. (0755.708.792

Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com 19. Ingrijire si supraveghere batrani servicii sociale primare, servicii sociale specializate pentru persoane in varsta si cu dizabilitati; gazduire batrani; asistenta medicala, ingrijire, socializareCapacitate primire 158 de persoane (0266.364.126/ 0744.515.360 sf.elisabeta@caritas-ab.ro 20. Ingrijire, tratament, recuperare varstnici centru rezidential pentru ingrijirea, tratamentul si recuperarea persoanelor varstnice, Bucuresti, sectorul 1. Sprijinim permanent varstnicul ce se afla in situatie de dificultate (0767.914.722 contact@ resedinta-victoria.ro 18.

21. Manichiura pedichiura la domiciliul

clientului. Ofer tratamente manichiura si pedichiura. Unghii incarnate, bataturi etc 35 L; (0756.924.820 Keresztesmihaelam@yahoo.com

22. Masaj masaje personalizate, realin-

iere musculare articulara, (realignment muscles and joints) la domiciliu; (0725.049.816

23. Masaj ayurvedic si masaj de

relaxare Temple of Bliss, va ofera masaj ayurvedic conceput special pentru a va reda starea de bine. Pentru doamne putem oferi masajul Menstru Help care atenueaza durerile menstruale si masaj anticelulitic, 150 L; (0787.571.747 24. Masaj de relaxare, tehnician maseor, ofer masaje de toate tipuriile de relaxare de 35 min sau o ora, pe masa, se maseaza tot corpul fata si spate, din cap pana in picioare sector 4, la domiciliul meu sau ma deplasez, 100 L; (0732.792.071/ 0732.792.071 lissa_lissa68@yahoo.com 25. Masaj, scapa de durerile de spate

prin masaj osteopat personalizat, 100 -150 lei, (in functie de gradul de afectare); (0786.737.682

Masaj 1. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

29. Ananda Studio Masaj, atingerea este

o modalitate de explorare a trupului, de savoare tot mai profunda asenzualitatii Ananda Studio Masaj /Splaiul Unirii, 130 L; (021.322.80.79/ 0723.408.191

65. Bruneta ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0722.705.148

31. Anda Te invit la mine pentru o ora de

66. Bruneta reala, selectiva 31 de ani,

relaxare prin tehnicile masajului erotic si terapeutic intr-o locatie de lux centrala, 100 L; (0767.628.994

32. Andra, doamna serioasa si educata

ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si manierati la domiciliul meu. Cer si ofer discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 33. Andra, Magheru bruneta siliconata,

34. Andreea 38 Doamna matura, draguta, licentiata ofer masaj de relaxare si reflexogen, 200 L; (0733.301.362

68. Bruneta, inalta, frumoasa, poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter 50 L; (0774.929.887

poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923

35. Andreea, 29 ani, ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate 300 L; (0721.956.329 36. Andreea, miniona matura selectiva, ofer masaj de relaxare det suplimentare la tel, zona Unirii Horoscop, 120 L; (0767.823.794/ 0734.323.084 37. Andreea, 29 ani Dristor 2, draguta si

finuta, vino sa iti ofer un masaj de calitate. Fara graba, 150 Lei /h. Mai multe detalii la telefon 60 L; (0764.093.732 38. Andreea, am revenit, sunt aici pentru

4. Adina, Unirii, cu experienta in arta masajului ofer masaj erotic domnilor maturi si manierati in conditii de discretie si curatenie, locatie centrala, program l-s 0920, Unirii, 300 L; (0748.140.321/ 0733.709.046

39. Andreea, blonda, 24 de ani, te astep la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat din zona Unirii Zepter. 50 L; (0732.260.367

6. Alege un masaj adevarat, de calitate,

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel. 130 L; (0731.515.140 7. Alegerea perfecta pentru un masaj erotic. Suna acum si alege cel mai bun serviciu de masaj erotic din Bucuresti, 8 domnisoare asteapta sa te rasfete intr-o oaza de lux, liniste si placere din centrul capitalei. (0732.889.966/ 021.316.88.38 8. Alex, maseur terapeut ofer masaj de relaxare, body massage, general si corp la corp. Te simti obosita, singura, stresata, simti ca nu ti se ofera atentie si ai nevoie de relaxare si validare. Atat la domiciliu si hotel, cat si la mine, zona Victoriei, 99 L; (0772.734.011 9. Alex, tanar, atent, curat, epilat, nefuma-

tor 38 ani, 1.75 m, 75 kg, ofer masaj, doamnelor, cuplurilor generoase, locatie central lux, igiena si discretie, 100 {; (0733.166.188 alexswing30@gmail.com 10. Alexa noua in zona masaj de calitate

pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047 11. Alexandra Drumul Taberei 93, Raul

Doamnei, stil si eleganta te invit la mine acasa sa iti ofer masaj de relaxare, cu uleiuri aromate, dus, aromatherapy, discretie si igiena max. Prog 12-02, cer si ofer seriozitate, 150 h/ora, 80 L; (0738.191.485 12. Alexandra, blonda reala, selectiva,

24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0726.526.916 13. Alexandra, de azi in Eroii Revolutiei,

te astept la un masaj total si de calitate. Satena, 1.75, 55 kg, sani nr 3, 28 ani. Program 10-19. Mai multe detalii la tel; 100 L; (0734.487.309 14. Alexia, te astept la mine pentru o ora

de relaxare prin arta masajului erotic si de relaxare, locatie centrala placuta cu o ambianta frumoasa, 100 L; (0767.628.985

15. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 16. Alice 27 ani, poze reale, astept domni

manierati care stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755 17. Alina, Drumul Taberei ofer masaj de

relaxare, fara graba, 60 L; (0724.713.617

18. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si cu o eleganta aparte ofer masaj de relaxare in locatia mea discreta luxoasa in zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399 19. Amanta perfecta, ideala pentru tine, blonda matura, calma, te astept intr-o locatie curata, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt, pretind discretie in locatie, prosoape curate. 100 L; (0727.041.091 20. Amazoni Masaj, Piata Victoriei, daca vrei ceva diferit vino la un masaj de calitate intr-o atmosfera placuta, 170 L; (0741.741.529 Contact@amazoniamasaj.ro 21. Ambianta si rafinament, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457 22. Ambianta si rafinament. Cauti ceva

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.383.385 67. Bruneta, 29 de ani, comunicativa si cu bune maniere, fac o invitatie domnilor pretentiosi pentru a petrece o ora de masaj relaxare alaturi de mine intr-o locatie de lux. P-ta Alba Iulia, 200 L; (0734.898.782

zona Dristor 2, rond Baba Novac. Detalii suplimentare la telefon; 60 L; (0736.682.267

5. Alba Iulia te astept la mine in locatie acolo unde vei fi intampinat de o bruneta pregatita de a te satisface cu un masaj de inalta calitate, 70 L; (0733.156.117

masaj, prin diverse tehnici ale masajului. Zona Dristor, locatie discreta, 50 L; (0763.978.947

centrala pentru un masaj de relaxare combinat cu erotic si alte fantezii, 100 L; (0785.740.507

30. Anca, te invit in locatia mea discreta si

a-ti face un masaj de relaxare, vreau si daruiesc discretie si igiena maxima, te astept in locatie usor accesibila si discreta, pentru mai multe informatii nu ezita sa suni. Titan. 80 L; (0720.649.896

3. Ade 32 ani Ofer masaj de relaxare,

64. Bruneta ofer masaj de relaxare, body

40. Andreea, Piata Victoriei sau Universi-

tate educata, stilata, rabdatoare, cu experienta, ofer masaj de relaxare, intr-un cadru placut, curat, discret, Piata Unirii, Universitate, Romana, (0727.035.770 41. Angela, Unirii, blonda matura, 40 de

ani, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, slim, inalta 1,70 m, maseuza cu experienta, o fire calda, dulce, nonconformista. Ofer masaj d-lor discreti si generosi, zona P-ta Unirii. 150 L; (0723.735.489 sweetpleasure@yahoo.com 42. Ardeleanca tanara plinuta draguta

comunicativa si cu bun simt, prefer persoane mature serioase pentru a fi contactata pentru un masaj; (0741.645.898 43. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor !!! www.masajclub.ro (0727.861.111

44. Atingeri pasionale. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 45. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 46. Atingeri senzuale, masaj senzual, atingeri delicate pentru trupul tau. Domnisoare deosebite. Cadru sigur si discret. Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ 021.316.88.38 47. Atractia zilei Doamna 33 de ani, 1.70

m, 58 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon. P-ta Alba Iulia, 300 L; (0725.244.208 cautcolega@yahoo.com 48. Beatrice, ultimele luni de activitate,

maseuza, reala 100%, care iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica. Locatie centrala, discretie, igiena, loc. sg., 300 L; (0728.719.754 frumoasa_alina20@yahoo.com 49. Berceni, Mirabela ofer masaj de relaxare domnilor draguti, interesati, detalii la tel. 70 L; (0738.187.186 50. Berceni, rasfat si relaxare, mai multe

detalii la telefon, kiss 100 L; (0720.122.278

51. Berceni, bd. Alexandru Obregia, bloc

stradal, draguta, 25 ani, servicii de calitate, sunt curata, pret bun pentru tine, 60 lei sau 120 lei ora, domnisoara cu forme placute, servicii reale masaj cum iti place, locuiesc stradal bd. Alexandru Obregia. 60 L; (0749.494.562 52. Berceni, bd. Alexandru Obregia, masaj total, tu alegi cat platesti, 60 lei, masaj total 100 lei, ora 120 lei, sunt timida, romantica, te astept cu placere, poti veni si acum, sunt pregatita pentru tine memoreaza nr. meu suna ma 11-21, 60 L; (0749.494.562 53. Black Velvet Massage BV ofera fru-

musete, relaxare si profesionalism! Taxi gratuitwww.eroticmassagevelvet.comSuna acum, (0761.811.080 54. Blonda calma si cu bun simt, cu expe-

rienta in arta masajului, te invit intr-un ambient placut si discret pentru a-ti oferi un masaj de relaxare la domiciliul meu, Piata Veteranilor Militari sector 6 50 L; (0748.088.110 55. Blonda ofer masaj de relacsare ter-

apeutic cervical, inghinal, in locatia mea de lux amenajata special pentru tine pentru ati oferi cele mai bune servicii, 200 L; (0732.568.368 56. Blonda reala, selectiva, 29 de ani,

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia. 300 L; (0799.395.416

inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

57. Blonda 28, blonda reala selectiva ofer

23. Ana buna sunt Ana, te astept in locatia

58. Blonda, finuta, curata, draguta, 35 de

masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea intr-un cadru intim si discret, zona Alba Iulia 200 L; (0732.584.646

69. Bruneta, reala, selectiva, 28 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba Iulia, 300 L; (0722.705.364 70. Buna sunt Sonya sunt o persoana serioasa, curata si cu bun simt, am aceleasi pretentii de la persoanele care ma viziteaza pentru a le oferi masaj de relaxare; 200 L; (0734.898.256 71. Casatorita, Sara, doamna matura, doresc ceva mai mult de la viata. Nu ofer si nu caut sex. Ador masajul. Fotografii reale, zona P-ta Unirii, vila de lux. 150 L; (0738.530.542 72. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 73. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de

atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253

74. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com

75. Cele mai frumoase fete si o locatie superba sunt ingredientele pentru o ora de neuitat. Daca esti in cautarea unui loc de relaxare salonul nostru este alegerea ideala. Cu siguranta nu vei regreta 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 76. Cele mai rare si exotice tehnici de

masaj, cu clavicula, cu sanii, fesele, abdomenul maseuzei. Discretie, frumusete, senzualitate si mult erotism le puteti gasi la 10 incitante domnisoare maseuze. Garantam satisfactia. 150 L; (0720.335.522 77. Central best Universitate. Daca anun-

tul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj. Contacteaza-ma, 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 infolamour@yahoo.com

78. Claudia Blonda reala, selectiva, 29 de

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia, 300 L; (0733.286.717

79. Claudia blonda reala, selectiva, 29 de

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, pta Alba-Iulia. 300 L; (0738.522.914 80. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit

vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 81. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 82. Cristina 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035 83. Cristina bruneta cu bun simt ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 86. Cristina, am revenit in tara, Baba Novac, Dristor Cristina 20 ani, ofer masaj pe masa de masaj, clipe minunate in compania unei domnisoare cu bun simt. 60 L; (0784.794.252 87. Cristina, Claudia, Madalina, Miruna,

Laura, si colegele te asteapta intr-o vila de lux unde vei descoperi cele mai frumoase domnisoare. Poze reale 100%. Zona Domenii. La Exclusive Masaj este locul ideal pentru un masaj perfect 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

28. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii minunate cu senzuala Anabelle din echipa maseuzelor Noblesse Unic. Va invitam si pe voi sa o cunoasteti. Masaj erotic nud, sedinta de 60 de minute, la vila Noblesse Unic, in centru. 200 L; (0727.148.861

63. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter, 50 L; (0774.929.887

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960 103. Doamna 34 reala selectiva ofer masaj de relaxare si erotic zona centrala Alba-Iulia 250 L; (0732.568.575 104. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg,

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com 105. Doamna bruneta ofer masaj de

relaxare si terapeutic intr-o ambienta discreta si placuta, sunt singura, zona Dristor, 50 L; (0763.978.947 106. Doamna Ghica, Colentina, Obor, bruneta inalta cu forme, 1'72, ochii verzii, 78 kg, ofer masaj de relaxare si alte surprize. Pt detalii suna-ma. 70 L; (0762.901.720 107. Doamna matura, 51 de ani, eleganta, discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor non-stop, 200 L; (0752.411.698 108. Doamna matura, am 30 ani sani nr 3

bruneta cu parul lung te astept in locatia mea luxoasa pentru ati oferi un masaj relaxant pentru toti domni care stiu sa aleaga experienta si bunul simt, 50 L; (0725.397.305

109. Doamna matura, am revenit, am 50

de ani, sunt singura, plinuta si te astept la un masaj menit sa-ti relaxeze tot corpul. Piata Romana; 50 L; (0738.268.040

110. Doamna roscata, 40 ani, sector 3, masaj de relaxare la mine sau la tine. Sunt apa si foc, alege diferenta. Try to be you. Viva to exito. I speak english; (0736.848.706 nicol_pana@yahoo.com 111. Doamna, Matura experimentata in arta masajului te invit sa traiesti o experienta care fiecare barbat merita sa aiba parte. Locatie centrala foarte curata. uleiuri finela fel si momentele. 200 Ron jum de h, 300 Ron/h 300 L; (0733.844.526 112. Doar deplasare hi ma deplasez la tine acasa sau la hotel ofer masaj de relaxare pt mai multe detalii suna-ma; 300 L; (0732.445.512 113. Domenii, vila de lux, te asteptam la noi intr-o locatie de lux sa descoperi pasiunea masajului erotic. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 114. Dominare, multe fantezii Un masaj erotic combinat cu cele mai indraznete dorinte. Te vei lasa complet pe mana unei femei seducatoare, al carei unic scop este sa iti ofere placere. Zona: Calea floreasca 250 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com

132. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 133. Fete noi, locatie lux, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 134. Garantez pozele, masaj total corpo-

ral, 22 de ani, ofer masaj de relaxare, atenta la cerintele tale, fara fite, te astept la domiciliul meu. Pentru mai multe detalii despre serviciile mele suna-ma, (0767.827.044

137. Ilinka doamna matura masaj erotic si

body masaj la patru maini cu doua doamne mature dragute intr-un ambient discret si placut. Valabil pentru domni maturi si manierati peste 35 de ani. Nu comunic prin sms doar telefonic 400 L; (0730.097.283

138. Inna, miniona, o doamna cu un caracter aparte, matura, mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841 139. Intra in povestea Amazonia, Piata Victorie, daca doresti ceva diferit ai ajuns unde trebuie, la Amazonia nu ai parte doar de un masaj, la Amazonia ai parte de o aventura; 170 L; (0741.741.529 140. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te

purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 141. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 142. Jolie te asteapta pentru un rasfat

brazilian, buna, numele meu este Jolie sunt 100% brazilianca te astept intr o atmosfera discreta in cea mai deplina curatenie pentru a te rasfata cu un masaj asa cum meriti. I speak english; 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 143. Kamy, tanara, 21 de ani, roscata cu

ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale. Aer conditionat 100 L; (0761.049.966

146. La hotel sau la mine Ana 25 ani ofer masaj de relaxare la mine sau la hotel . 70 L; (0734.866.446 147. La mine, Maria 30 de ani ofer masaj

terapeutic si de relaxare locatie Dristor Camil Ressu multe detalii la tel. 60 L; (0720.522.833

148. La mine, Dristor, poze reale, noua in

frumoasa si discreta, ofer momente unice de relaxare domnilor generosi, masaj. Poze reale 100% din locatie, garantez revenirea. Pentru mai multe detalii la telefon. 70 L; (0738.590.092

zona, buna te astept la mine in zona Dristor langa gura de metrou pentru masaj de relaxare de neuitat. Poze reale 100%, garantez ca vei reveni. Pupici. 80 Ron sau 120 Ron 80 L; (0785.891.230

119. Dristor 2, poze reale 100%, buna

149. La mine, zona Burebista, buna, sunt

Bianca, te astept in noua mea locatie din zona Burebista pentru o ora de masaj total de relaxare, poze 100% reale, mai multe detalii la telefon, 80 ron-30 min, 120 ron-o ora. 80 L; (0786.612.304 150. La tine mine hotel. Doamna 32 ani, masaj de cea mai buna calitate, locatie centrala, discreta, pt. mai multe detalii ma poti suna, 100 L; (0740.757.565

90. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg

122. Dristor, noua pe site, 19 ani, 1.70,

152. La tine sau la hotel bruneta educata, cu forme apetisante, ofer momente de neuitat domnilor generosi, masaj erotic sau de relaxare, poze reale 100 %, (0763.276.002

92. Darya, buna sunt o bruneta finuta,

domn serios pt. a-ti oferi un masaj de relaxare plin de surprize intr-un cadru intim. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

151. La tine sau la hotel Ana ma deplasez

50 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detali tel., 100 L; (0742.773.895

153. La tine sau la hotel, bruneta, eleganta, finuta si cu bun simt ofer masaj terapeutic de relaxare, selectiva si dornica de experiente noi, 200 L; (0736.686.726

123. Drumul Taberei, Alina, 28 ani. Dom-

154. La tine sau la hotel, buna ma

nisoara apetisanta te astept sa iti ofer cel mai relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie discreta. Detalii complete la telefon; 100 L; (0720.388.272 124. Dupa o zi incordata si plina de stres,

te astept pe la mine (la tine sau la hotel) pentru o sedinta de masaj reflexoterapeutic. Rog seriozitate. Pentru mai multe detalii ne auzim la telefon, 100 L; (0735.675.797

125. Eroii Revolutiei, sunt Denisa, blonda

1,70 m, 55kg, nr. 3 la sani. Te astept la un masaj de relaxare in compania mea. Sunt extrem de comunicativa si vesela. Sigur revii 60 L; (0748.526.129

loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro

126. Este timpul sa incerci altceva, sunt atragatoare si comunicativa, stiu ce sa fac ca sa te relaxezi, fantezia masajului cu mine e altfel; (0906.760.640

95. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457

Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

127. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy,

162. Masaj blonda , ofer masaj de calitate

domnilor seriosi si cu bun simt. Alba Iulia, 80 L; (0764.390.216

163. Masaj Blonda draguta, finuta te astept la mine pentru un masaj de calitate, 100 L; (0764.390.216 164. Masaj Blonda finuta si draguta te asteapta la ea pentru un masaj de calitate. Igena si discretie maxima. Rond Alba Iulia, 100 L; (0764.390.216 165. Masaj Buna, sunt noua in domeniu dar cu destula experienta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare asa cum iti doresti, plus alte mici fantezii care sa te conduca pe culmile extazului, 100 L; (0755.948.888 166. Masaj de relaxare blonda rafinata cu

experienta te Invit intr-un cadru intim pentru masaj de relaxare. 150 L; (0735.870.391 arinamasaj@yahoo.com

167. Masaj de relaxare pt domni, doamne

si domnisoare Masaj profesional de relaxare efectuat pe masa de masaj intr-o atmosfera placuta. Detin certificare in domeniu. Poze reale de la cabinet. Zona Bucurestii Noi, metrou iesirea Parc Bazilescu. 75 L; (0731.093.149 liviu.c.georgescu@gmail.com

169. Masaj de relaxare, 36 ani rep. Mold,

invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, etc, discretie si igiena maxima, mai multe detali tel. 150 ora 100 L; (0761.740.301

30 de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter 50 L; (0763.154.254

161. Masaj Andra 21 de ani, tanara, frumoasa si satisfacatoare, ofer masaj de relaxare doar la tine sau hotel, poze %100 reale. Cer si ofer seriozitate. Pentru mai multe detalii la telefon. (0738.590.092

136. High class, massage de calitate, relaxare, cervical si lombar, recomandat persoanelor care rafinament si bun gust, uleiuri aromatherapy, igena maxima, central 300 L; (0734.013.158

116. Doua doamne mature, Unirii, Nerva

120. Dristor, noua in zona ta, buna, ma

frumoasa si licentiata in arta masajului, ofer masaj de relaxare si terapeutic domnilor manierati; 300 L; (0762.041.704

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188

145. La cuibusor cu fete dragute, mai multe fete dragute profesioniste va asteptam la noi la masaj de relaxare de mai multe feluri masaj nud, masaj body.masaj terapeutic. Cu jacuzzi ?i sauna, cu lengerie noua, locatie discreta, (0758.426.587 Popa_popa@yahoo.com,

sunt Iulia, tanara stilata cu bun simt, ma adresez domnilor stilati care vor sa scape din rutina zilnica printr-un masaj de cea mai buna calitate, daca te ai saturat de poze false, te astept, 150 L; (0722.138.288 Julliecherry7@gmail.com

160. Maria, 38, 172, 64, doamna matura,

168. Masaj de relaxare totala la domiciliul

144. Karyna, te invit la mine in loc curata si discreta pt a ti oferi masaj de relaxare si multe alte surprize. Sunt o fata calma si rabdatoare cer si ofer discretie si igiena. nr contact; 70 L; (0722.196.525

Traian, Herbalife oferim un masaj erotic special in 3, noi doua si cu tine, intr-un cadru intim, discret, special amenajat si dotat pentru relaxare. Programarile-telefonic in intervalul 12.-20.00, 400 L; (0743.802.195

relaxare te asteptam seara de seara in salonul nostru pentru o sedinta de masaj speciala. La noi te vei simtii cu adevart bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie, 150 L; (0722.877.223

domnilor pretentiosi masaj terapeutic. Zona Berceni, 100 L; (0721.800.859

115. Domnisoare senzuale Masajul erot-

ic este un amestec de pasiune si relaxare,fiind o metoda extraordinara de manifestare a respectului fata de trup si suflet. Piata Romana. Program 12-04, (0732.889.966/ 021.316.88.38

159. Luna Massage. O oaza de placere si

135. Geanina blonda 29 ani, educata ofer

mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului terapeutic, uleiuri fine, atmosfera placuta, locatie centrala. 100 L; (0761.548.965

94. Dessiree Masaj a creat pentru tine un

ta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875

102. Doamna casatorita, stilata, masaj de

131. Favorit, roscata stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 63 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare. 60 L; (0731.784.820

121. Dristor, noua pe site, 1 65, 45 kg te

61. Bruneta 30 ani te astept la mine in

62. Bruneta 31 ani ofer masaj de

101. Diana, best massage, masaj, visit hotel or your ap Diana, brunette, slim, very elegant and expert in massage make you feel very good. Hotel visit or visit your apartment. Elegance and sweet. Best massage (masaj). Unirii, Arc Triumf, Victoriei. Call me. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

este speciala la Fantasy. Te asteptam cu pret mai bun la un masaj erotic de calitate. Locatie noua, discreta si amenajata cu gust in Calea Floreasca. www.fantasymasaj.ro, 100 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com

89. Daria, vrei sa te relaxezi? Te invit la

93. Denisa, noua in zona te astept pe tine

27. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experien-

dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

130. Fantasy Masaj Fiecare sambata

la tine sau la hotel pentru mai multe detalii contacti-ma non stop, 100 L; (0768.689.770

60. Bruneta 28 ani, ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 300 L; (0732.834.602

locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac, 50 L; (0769.183.062

100. Diana, 35 ani, singura bruneta finuta,

129. Excess Massage, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

88. Daniela rond Alba Iulia Daniela rond Alba Iulia, masaj total doar la cereremasaj normal 50 lei, 50 L; (0785.462.270

curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase pentru mai multe detalii suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529

tia mea pentru a petrece clipe de neuitat, cer si ofer discretie si igiena maxima ofer masaj de relaxare body masaj nu raspund la sms nr privat. 150 L; (0721.308.203

your apartment, Diana, senzual lady, brunette, slim , elegant and expert in massage make you feel your senses , gentle. Hotel visit only or visit at your apartment. Call for details. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

128. Excess Massage va invita sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660

numesc Alina, am 25 de ani, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de neuitat, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt. Sunama si nu vei regreta. 70 L; (0727.525.886/ 0727.525.886

59. Bruneta 27 de ani, zona Dristor Kau-

26. Ana, buna sunt Ana, te astept in loca-

99. Diana massage, masaj, visit hotel or

118. Dristor 2, Andra 21 de ani, tanara,

24. Ana 23 ani, ofer masaj de relaxare

domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, Baba Novac, program 10-17; 50 L; (0725.044.235

your apartment Diana, nice to meet you. I am brunette, senzual and I can make you a very good massage. My meticulous eye for detail ensures each encounter is tailored to your innermost desires. Relax massage, erotic. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

85. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer

91. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg 30 de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter, 50 L; (0763.154.254

25. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la

98. Diana masaj massage visit hotel or

117. Dristor Ana, noua pe site, pustoaica 19 ani, 1.70, 50 kg, ofer masaj terapeutic si relaxare, discretie maxima si igiena, mai multe detalii telefonic, poze reale, 100 L; (0768.602.724

ani, ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Te invit in locatie discreta, unde igena si curatenia ma reprezinta. 70 L; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com fland, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Locuiesc singura. 50 L; (0733.782.676

97. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com

de relaxare la domiciliu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

84. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

mea pentru a petrece clipe de neuitat, masaj, cer si ofer discretie si igiena maxima, pozele imi apartin in totalitate, singura in locatie nu raspund la sms nr privat 200 L; (0721.308.203 domnilor manierati, blonda 1.60 m/55 kg/23 ani, poze reale, Piata Unirii, rond Alba Iulia. 150 L; (0725.128.379

96. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950

deplasez la tine acasa sau la hotel, ofer masaj terapeutic si de relaxare, pt mai multe detalii contacteaza-ma. 300 L; (0786.612.773 155. Laura selectiva si dornica de experi-

ente noi, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, la tine sau la hotel, 100 L; (0769.470.293

156. Laura 31 ani, poze reale 100 ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. 70 L; (0744.819.981 157. Laura, pustoaica 18 ani, masaj erotic

nud, priveste cu atentie pozele mele. Ei bine, realitatea e chiar si mai frumoasa deoarece eu nu sunt prea fotogenica. Energizeaza-te instant la un masaj erotic cu o pustoaica jucausa la Noblesse Unic. 200 L; (0727.148.861

158. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te surprins de arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discrer. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady. 80 L; (0720.649.896

masaj de relaxare fara graba cu o maseuza cu experienta in arta masajului de relaxare la domiciliul meu care se afla in centrul orasului la Universitate, discretie si igiena cu siguranta, (0758.804.949 popa_popa@yahoo.com 170. Masaj de relaxare, body, dus asistat fa-ti timp azi si ofera-ti un capriciu cu o sedinta placuta de masaj, stimulez toti porii pielii tale, te vei simti in al 9-lea cer. Disponibila non stop. Vezi video-ul din acest anunt si apoi ma suni. 460 L; (0721.609.296 171. Masaj de relaxare. buna te astept la

mine in locatie pentru a avea parte de un masaj de relaxare facut pe tot corpul cu atentie, fara graba, pentru mai multe informatii suna-ma, 70 L; (0768.951.486 172. Masaj delicios Vip Obsession Massage te invita sa petreci momente memorabile in salonul nostru de masaj de lux. Avem cel mai delicios masaj senzual. Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele o gasiti, 200 L; (0755.141.868/ 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro 173. Masaj delicios. Vip Obsession Mas-

sage te invita sa petreci momente memorabile in salonul nostru de masaj de lux. Avem cel mai delicios masaj senzual. Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele o gasiti pe site, 200 L; (0755.141.868/ 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro 174. Masaj Dristor, te astept la mine pen-

tru un masaj revigorant, 100 L; (0784.691.818

175. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 176. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253 177. Masaj erotic Cotroceni, pasiune, dis-

cretie Nirvana Massage salonul cu peste 10 ani vechime, va invita intr-o locatie de lux din zona Cotroceni pentru a petrece clipe de vis in compania maseuzelor noastre, experte in arta seductiei si masajului. 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 178. Masaj erotic cu cele mai frumoase domnisoare, te asteptam la noi intr-o locatie de lux sa descoperi cat de dulci si pasionale putem fi. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 179. Masaj erotic Decebal/ Rond Alba Iulia Sweet Touch este locul ideal pentru domnii care cauta un loc plin de senzualitate, eleganta si rafinament. Maseuzele noastre te vor face sa traiesti cele mai frumoase si senzuale clipe. Te asteptam 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 180. Masaj erotic Fantasy Calea Floreasca te invita la un masaj erotic de calitate intr-o loca?ie discreta si amenajata cu gust pe Calea Floreasca. Te asteptam, 120 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 181. Masaj erotic pentru inima, trup si suflet, incalzeste-ti inima, trupul si sufletul cu o sedinta fierbinte de masaj erotic si sauna la cel mai bun salon de masaj erotic din Bucuresti. Atmosfera, senzualitate, profesionalism si discretie. (0732.889.966/ 021.316.88.38 182. Masaj erotic salon Loffer you my dar-

lings relaxing massage erotic, massage nude, massage for 1 hour with mutuale caresses so look forward to you (0758.536.176 Popa_popa@yahoo.com, 183. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 184. Masaj erotic, garantam dubla satisfactie. Suntem 10 maseuze pe toate gusturile. Dedicate, ascultatoare sau rebele. Nu te lasam nesatisfacut. Tehnici rare, non stop, 150 L; (0728.557.788 185. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 186. Masaj la hotel sau la salon daca esti

in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 187. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor, fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 188. Masaj la tine sau la hotel buna sunt o blonda fara fite iti ofer un masaj deosebit mai multe detali la tel. pupici; (0731.536.906 189. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

5

4

PRESTÅRI SERVICII 190. Masaj massage visit hotel or your apartment Diana, visit hotel or your apartment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te pot face sa te simti ca in rai, fac foarte bine masaj, massage la hotel sau la tine. Alegema si vei reveni garantat!! 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

224. Monica, draguta 43 ani ofer masaj relaxare, discretie sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 70 L; (0726.566.223

191. Masaj relaxare Cristian Cismigiu pe durata unei sedinte de o ora va veti relaxa si simti cum va detensionati, va veti incarcati cu energie pozitiva. Pretul unei sedinte este de 50 lei. Maseur 36 ani cu 6 ani experienta; 50 L; (0737.698.979 blkoldsun111@yahoo.com

226. Naidine 19 Ani La tine sau la Hotel!!

192. Masaj special dominare si fantezie servicii Vip Sedinte speciale, cu masaj de dominare si fanteziii, fetish, toys si accesorii, intr-un labirint al placerii. Caliatetea serviciilor garantata. Lucrez si cu asistenta la cerere. Vin si la Hotel. 250 L; (0746.755.197

227. Nemtoaica Blonda, frumoasa si sti-

193. Masaj suedez, experimentata in ter-

nud 60 min Respect si calitate. 15 maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona Petrom Eminescu 200 L; (0727.148.861

apii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer masaj suedez de relaxare. Durata o ora jum, zona centrala. 150 L; (0723.473.209/ 0723.473.209

194. Masaj tandru pasional si rasfat te astept la mine, ofer masaj cu de toate si multa pasiune. 70 L; Nicolae georgiana179@Gmail.com 195. Masaj tantric pasional, rasfat in

jacuzzi Va asteptam sa va relaxati corpul si mintea, intr-o locatie ce provoaca dependenta. Armonia oferita de noi o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului erotic sau jacuzzi cu mai multe fete. 200 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 196. Masaj tantric pentru barbati, femei si cupluri Temple of Bliss massage va ofera o noua perspectiva intr-o lume care promoveaza sexualitatea agresiva. Noi va propunem un masaj relaxant si revigorant care va va face sa priviti masajul senzual altfel 180 L; (0787.571.747 197. Masaj total, noua in zona, tanara sexy, ofer masaj total, pasional si alte surprize placute domnilor generosi intr-o ambianta relaxanta, curata, discreta, zona Diham. Am si o colega, (0730.782.361 198. Masaj total, open mind, bruneta focoasa, te astept la un masaj de relaxare, servicii ireprosabile, Unirii, i speak english, 150 L; (0738.076.554 199. Masaj, Cristina 39 ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Te astept cu drag. Zona centrala. (0724.975.229

200. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

201. Masaj, noua in Bucuresti ofer masaj,

numele meu este Andreea, sunt noua in domeniu dar cu experienta necesara pentru a te face sa ajungi pe culmile placerii printr-un masaj de relaxare combinat cu un masaj erotic. 100 L; (0760.870.593 202. Masaj, noua in oras, blonda finuta,

masaj, suna-ma pentru mai multe detalii, 150 L; (0735.738.876 Aale539@yahoo.com 203. Masaj, noua in zona, buna numele Alina ofer masaj de relaxare/ body la domiciliul meu, mai multe detalii la tel., 80-150 h, Eroi Revolutiei; 80 L; (0751.878.897 204. Masaj, suna-ma pt detalii Buna sunt o tanara bruneta experimentata cu o imaginatie foarte bogata. Vino sa ne relaxam impreuna. Momentele petrecute in compania mea te vor face sa vibrezi si va garanta revenirea, 100 L; (0734.143.360 205. Masaj. Blonda ofer masaj de calitate

domnilor seriosi si cu bun simt la mine. Yoana. Zona Rond Alba Iulia (0764.390.216

206. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,

draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529 207. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt

experta in arta masajului. Vino sa te convingi personal. Poze 100% reale, 70150 ron, (0768.382.109 alexandra.ayan@yahoo.com

208. Maseur toy boy pt cuplu Baiat de 35

de ani frumos ofera masaj de relaxare doamnelor, si cuplurilor.Daca nu raspund va rog sa lasati un sms. Detalii la telefon. 1 L; (0751.850.325 Ba@gmail.com 209. Maseuza dulce, ofer masaj profesional pe masa de masaj. Detalii suplimentare la telefon. Zona Baba Novac. 60 L; (0784.517.265 210. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742 211. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan

metrou, ofer servicii de masaj, domnilor seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310

225. Monica, Aviatiei Buna, numele meu

este Monica, ofer masaj d-lor generosi. Detalii la telefon. Locatie in zona Aviatiei; (0736.129.161

Dragi gentalmeni, sunt fata din visele tale sau ad putea fi. Am 19 ani de frumusete intunecata, cu un corp uluitor si emotie impunatoare, care va face visele tale erotice, realitate Poze reale 100%100!!! 300 L; (0737.498.332

lata, 1.78m, 58 kg, ochii albastri, iti ofer masaj de neuitat in locatia mea. Zona bvd. Unirii, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 228. Noblesse Unic, salon masaj erotic

229. Noua in orasul tau, bruneta reala 25 de ani, ofer domnilor generosi masaj total de relaxare la domiciliu meu, daca anuntul meu ti-a atras atentia atunci nu ezita sa ma suni, te astept pt ati oferi cele mai bune servicii, 80 L; (0721.821.385 adelacristina2003@gmail.com 230. Noua in zona, zona Soseaua Giurgiu

lui intersectie cu Toporasi. Bruneta 1,65 m, 55 kg, sanii nr 3. Ofer masaj masaj de relaxare. 70 L; (0733.305.101 231. Noua ta maseuza in Militari, bruneta

27 de ani, te invit la mine pentru a te relaxa. 100 L; (0720.699.369 232. Noua, de origine turca Sunt o

domni?oara tanara, 22 ani, bruneta, 60 kg. Ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in totalitate, 100 L; (0767.023.065 233. Oferta de Sambata, Amazonia, Piata

Victoriei, daca astazi este sambata, la noi ai reducere. Masaj erotic 30 - doar 100 lei. Erotic 60- doar 140 lei. Te asteptam cu drag. 140 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 info_amazonia@yahoo.com

234. Oferta speciala masaj erotic nud, hai

sa ne cunoastem. Noi suntem salonul Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invitam la un masaj relaxare sau body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. www.private-massage.ro 140 L; (0727.148.861 235. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 236. Perfecta pentru domnii care se

respecta. Cel mai bun masaj de relaxare. Nu vei regreta. Servicii ireprosabile. Educata si amabila. Discreta, detalii la telefon sau WhatApp, speak english, non stop, 100 L; (0769.169.016 Escortevip20@yahoo.com 237. Placere unica, masaj erotic special Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 238. Poze 100% reale, simpatica te astept

in locatia mea pt. un masaj de calitate discretie maxima doar persoane manierate, 100 L; (0737.153.194 239. Poze reale facute recent dovedesc

cu tatuajele, buna, Sara, blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, te astept la mine pentru masaj de relaxare placut, locatie curata si discreta, pozele sunt recente facute la locatie Zona rond Alba Iulia, 150 L; (0720.184.898 240. Poze reale, Delia 19 ani, fitness

model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 241. Poze reale, dovedesc cu tatuajele,

buna sunt sara fata singura si disponibila vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, ambient placut si curat, ofer seriozitate maxima, pozele imi apartin, dovedesc cu tatuajele, 150 L; (0720.184.898 242. Pozele sunt reale, confirm prin what-

sapp, rasfat total, blonda finuta, reala, rabdatoare, calma, ofer masaj de calitate, te astept la mine, mai multe detalii la telefon, (0720.584.986

243. Prinde promotia de sambata, masaj

erotic Floreasca, locatie discreta si de lux, maseuze superbe si cu experienta pregatite sa iti ofere momente de neuitat. Te asteptam pe la noi. Vezi pe site galeriawww.fantasymasaj.ro 140 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com

212. Matura ofer masaj, buna, Karla este numele meu, sunt o doamna matura de 48 de ani, 1.68, 60kg si te invit in compania mea pentru a-ti oferi un masaj de relaxare profesional combinat cu un masaj erotic. 100 L; (0720.969.645

244. Promo masaj erotic la dublu, intre doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai acum la Noblesse Unic si alege-ti maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta dureaza 60 de minute si costa 300 ron. Garantam ca vei alege dintre multe. 300 L; (0727.148.861

213. Matura, Universitate, sunt Delia, am

245. Promotie dominare si masaj erotic

35 de ani, sunt o blonda mignona cu ochi albastri, sani numarul 3, vesela si senzuala. Masaj, discretie, ingiena, relaxare. 100 L; (0729.574.688

214. Maya 50 de lei, ofer masaj de calitate

domnilor genorosi cu bun simt in locatia mea de lux. Igiena si discretie maxima. Piata Veteranilor, Cora Lujerului, Militari, sector 6, 50 L; (0733.566.342 215. Melissa 30 ofer masaj total de

relaxare piata Victoriei, 100 L; (0785.867.680

216. Militari, Raluca Sunt noua in domeniu! Te astept pe tine domn generos si discret, pentru a ma contacta non-stop 50 L; (0730.366.253 217. Mirela, ofer masaj de relaxare intrun ambient placut la domiciliul meu. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922 218. Miruna, zona Brancoveanu, buna,

eu sunt Miruna, o domnisoara slim, inalta, cu un fizic de invidiat, maseuza cu experienta, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu dlor discreti si generosi. Foto reale. 150 L; (0726.359.262 sweetpleasure@yahoo.com 219. Mister si seductie, lux si calitate Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457

vip fantezie discount la Noblesse Unic, masaj relaxare, body, erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feetfetish, high heels. Promotie joi, orele 1222. 250 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 246. Promotie masaj erotic nud, salon de

calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promotie valabila luni orele 13-19; 150 L; (0727.148.861

247. Ramona 32 ani, noua in zona, masaj

terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Obor, Kaufland. 70 L; (0751.996.381

248. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 249. Rasfat si calitate Dessiree va ofera

masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com

30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si erotism si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; (0731.289.615

250. Rasfat total la tine sau la hotel, nu detin locatie, masaj de relaxare totala, am 24 ani, 1.68 cm, pentru mai mult detalii astept sa ma contactezi, poze reale 100%; (0767.062.131

221. Monica 35 ani, dincolo de imagini si

251. Rebeca, 20 de ani, blonda pasion-

220. Monica bruneta reala 1.68 cu 60 kg

cuvinte cauti esenta, servicii de masaj, erotic, body si sensual, aromatherapy, meloterapie. 100 L; (0762.430.730

222. Monica, blonda reala, selectiva, 29 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba-Iulia 300 L; (0723.928.848 223. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60 kg

30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si erotism si foarte dulce e astept la un masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; (0731.289.615

ala, senzuala, lipsita de inhibitii, blonda superba, ochi albastri, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj dlor discreti si generosi. Locatie lux, central, Piata Unirii, foto absolut reale, 150 L; (0728.025.622 252. Relax and reflexotherapy massage

near metro Piata Unirii discreet very clean house you are welcome! Yoday I'm at your disposal non stop. 460 L; (0721.609.296 253. Relax and reflexotherapy massage,

near Piata Unirii, you are welcome. Please look my video here and then you call me, 460 L; (0040721609296

254. Roxana, noua in zona, Ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta. Titan, bld Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 255. Roxy, prin atitudinea mea seductiva si personalitatea pasionala vei vedea ce inseamna cu adevarat timpul petrecut in compania unei domnisoare ofer masaj de relaxare si body masaj, masaj terapeutic 200 L; (0736.674.940 256. Salon cu dragute din Republica Moldova dragute si pasionale de ceea ce fac, cu experienta, profesioniste in arta masajului cu 2 sau 4 maini, te vor duce pe culmile fericirii intr-o locatie discreta si curata, va invitam la salonul nostru. (0758.848.296 Popa_popa@yahoo.com, 257. Salon de masaj erotic, la salobul de masaj eroticIrina cu mai multe domnisoate superbete asteapta la un masaj de relaxare intro locatie din centru orasului, discretie si igiena garantat. (0758.857.350 Popa_popa@yahoo.com,

283. Vip-Zone Privat Erotic Club nou, bar, muzica, companie, dans la bara, lapdance, streaptease, privat show, masaj erotic, happy endings, dush asistat gratuit, jacuzzi. Paza, locuri parcare. Reduceri pt. grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel. 100 L; (0725.333.555 mari.angajari@gmail.com 284. Vreau sa ma simt bine cu tine, sunt o

buna maseuza, ofer clipe de neuitat. 60 L; (0731.779.390 maxelena4u2@yahoo.com 285. Zona Dristor, poze reale, buna

te astept la mine in zona Dristor pentru o sedinta de masaj de relaxare, locatie curata si discreta, poze reale. Suna ma si nu vei regreta, 50 L; (0767.470.658

Repara¡ii electrocasnice, electronice

258. Salon lux Baba Novac Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

259. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 260. Salon lux Baba Novac Seductie erot-

ica cu domnisoare sexy si atragatoare intro atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

261. Salon massage erotic, services mas-

sage erotic profesional, free bar, jacuzzi, sauna, adresa Carol. 1, 30, zona Universitate. (0758.536.176 Popa_popa@yahoo.com, 262. Sedinta 75 minute pasionale vila Eroilor- Cotroceni. Cel mai curat salon, cel mai pasional masaj erotic. Maseuze de exceptie, spa, free bar, sauna, relaxare. Parcare, discret, confort, respect. Suna sau intra pe masaj-erotic.srl 200 L; (0760.498.238/ 0742.412.888 contact@sweetgirls-masaj.ro 263. Servicii complete de masaj, atitudine pro client langa metrou Piata Unirii 2 Old Town, locatie cu toate conditiile, confort lux te vei simti placut. Confirm realitatea pozelor cu video si cu chipul meu, ma vezi la usa cand iti deschid 250 L; (0721.609.296

1. Aer conditionat - montari, demontari,

service la preturi avantajoase; (0724.240.274

2. Automatizari, reparatii centrale termice, service intretinere centrale, piese originale, cura?ari chimice si ventilatie reglaje crestere randament, reparatii pe loc placi electronice centrale Instalator Promptitudine, garantie Florin Bucuresti-Ilfov (0726.442.376/ 0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com 3. Autorizat reparatii frigidere, combine

frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 4. Autorizat, asigur reparatii masini auto-

mate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 5. Calculatoare, service acasa, Win-

dows la domiciliu Servicii profesionale, instalari Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, MacOS, reparatii laptopuri, calculatoare la domiciliu in Bucuresti, devirusari, recuperari date, configurare router wireless, Cristi, 50 L; (0734.680.513 6. Calculatoare, service laptop, instal

Windows10,7,XP, servicii profesionale, instalari Windows 10, 7, XP, MacOS, reparatii laptopuri, calculatoare la domiciliu in Bucuresti, devirusari, recuperari date, configurare router wireless, si in week-end, Cristi. 50 L; (0734.680.513 7. Depanare la domiciliul clientului televi-

23. Repar masini de spalat automate toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0767.177.665/ 0722.327.483 24. Reparatii aer conditionat incarcari cu freon R22, R410, R22 montaj demontaj aparate aer conditionat in regim de urgenta, rematisari trasee frigorifice, curatari filtre polen igienizari debacterizari cu solutii profesionale (0766.726.725 Cosminpaun0807@yahoo.ro 25. Reparatii aragaze va salut, technician electrocasnice repar aragaze, plite, cuptoare la care nu sta flacara, reglaj presiune gaz inlocuire butoane schimb diuze, termocuple,la domiciliul clientului, se ofera garantie. 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 service.tcm78@gmail.com 26. Reparatii calculatoare, reparatii lap-

topuri, instalare Windows XP/7/8/10, reparatii monitoare LCD, programe, devirusare, resetare BIOS, recuperare date, probleme internet, wireless, configurare router, curatare praf, antivirus, office. Deplasare gratis 100 L; (0726.054.690/ 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com 27. Reparatii frigidere combine frigorifice,

congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

28. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocu-

pam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii. (0722.572.248/ 0766.394.796 29. Service frigidere combine frigorifice,

congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

30. Service Reparatii masini de spalat si

aragaze CMC Service Expert. Bucuresti .Service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Service-reparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it

31. Verificari PRAM, instalatii electrice eliberam buletin PRAM, certificat PRAM : verificare  rezistenta de dispersie, verificare continuitate nul de protectie la centura de impamantare pentru prizele cu contact de impamantare. (0767.875.875 siaenergy@yahoo.com

Transport, turism 1. Accesibili 100%, transport mobila,

bagaje, electrocasnice, canapele, diverse marfuri. Avem si manipulanti. Program zilnic, inclusiv in week-end; 50 L; (0735.493.750 2. Acum oferta pret fix 100 lei in Bucuresti

ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta, la mine sau la hotel, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea, 150 L; (0736.890.339

zoare cu tub si lcd, monitoare, dvd-playere, calculatoare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari Windows, devirusari etc. Deplasarea si constatarea gratuita. Garantie sase luni. Seriozitate maxima (0721.521.536 reparatiiladomiciliu@ymail.com

265. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani,

8. Depanez calculatoare, instalare Win-

transport mobila, servicii complete de mutari, specializata in mutari locale si nationale, mutari de efecte personale si mobilier atat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii; (0733.330.051 office@chmoving.ro

264. Servicii de calitate Vanesa Danielle,

ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor generosi, intr-o locatie de lux. La mine sau la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. Tel: 100 ron. 120 L; (0738.141.644

dows 50 lei, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, instalare imprimanta 30 lei. 50 L; (0745.132.833

266. Servicii de calitate, masaj, Anna,

9. Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine. Relatii la telefon: (0744.517.905/ 021.425.87.56

kinetoterapeut, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta (la mine sau la hotel) domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea. 130 L; (0736.890.339 267. Silvia, te invit la mine pentru o ora de

masaj de relaxare, body, atingeri usoare si tandre, 100 L; (0761.548.967

268. Simona, Snagov, blonda matura, slim, inalta, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, emancipata si plina de viata, nonconformista si cu un spirit vesnic tanar, maseuza cu experienta ofer masaj dlor discreti. Nu ofer sex. 200 L; (0720.216.212 sweetpleasure@yahoo.com 269. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si cativa km de tine, o fata cu forme rubensiene te asteapta intr-o locatie de lux cu maxima igiena si cofidentialitate pentru a te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 270. Sonya, bruneta reala, educata si selectiva ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare, terapeutic si body masaj intr-un ambient discret si curat. Zona Unirii, rond Alba Iulia, 100 L; (0720.716.956 271. Stefan cel Mare langa Dinamo, Flo-

reasca, Dorobanti ofer momente unice domnilor dornici de aventura in bratele unei brunete, iti pot oferi un masaj de relaxare si multe alte surprize, zona Stefan cel Mare. 80 L; (0732.658.008 272. Studenta 22 ani, selectiva ofer masaj de relacsare domnilor seriosi in locatia mea discreta zona rond Alba Iulia, 300 L; (0732.855.248 273. Studente frumoase reale blonda si bruneta, masaj doua studente 21 si 25 de ani, reale oferim impreuna si separat masaj de relaxare. Locatie ultra centrala de Lux. Discretie, igiena, confort, parcare, jacuzzy si siguranta. Deplasare si la hotel 120 L; (0764.182.119 274. Sunt noua in zona, buna, sunt Andreea daca iti doresti sa cunosti o fata cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica, masaj de relaxare, body masaj, astept sa ma contactezi, 80/150 Eroi Revolutiei, (0751.878.897 275. Tandrete si pasiune, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 276. Unirii bulevard, langa BCR, te astept

la mine pentru un masaj de calitate. 60 L; (0734.896.180

277. Unirii, 30 ani, poze reale, efectuez masaj de relaxare si tonifiere, locatie curata si discreta. Te astept, nu ezita. 50 L; (0745.702.713 Badboss94@yahoo.com 278. Unirii, Corneliu Coposu, te astept sa

iti ofer clipe de neuitat, masaj. Curatenia si discretia ma defineste in totalitate. Sunt o domnisoara plinuta cu 70 de kg si am 1.70 inaltime blonda cu parul lung si ochii caprui; 80 L; (0727.580.137

279. Unirii, masaj total, poze reale. Draguta si rabdatoare, te astept la un masaj de relaxare total, discretie si igiena. Nu raspund la numar privat. Singura in locatie. (0757.477.022 baddboss94@yahoo.com 280. Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti, ofer masaj terapeutic de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea. Locatie de lux, igiena si discretie, 300 L; (0727.576.513 281. Vicious Girl Experience Erotic Massage o experienta de masaj diferita, intr-o locatie atent aranjata cu tematica ce te va purta in jurul lumii. Amplasat central Gradina Icoanei, te asteptam cu free bar si maseuze frumoase 250 L; (0758.731.867 282. Vino la mine si nu vei regreta,

te astept intr-un cadru intim si selelect, masaj, 100 L; (0759.109.449 Imperial.massage@yahoo.com

10. Depanez frigidere, combine frigorifice si congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

Depanez frigidere, combine frigorifice si congelatoare, toate tipurile. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; Tel. (0729.473.587/ 0762.988.567/ 021.420.36.48

11.

mutari de orice fel sau transporturi cu duba+sofer si echipa la cerere in Buc sau in provincie 1leu/km cu program si sambata sau duminica, telefon, 100 L; (0724.449.415

3. Champions Moving companie de

4. Debarasam mobila veche debarasam

mobila veche de la orice adresa din Bucuresti; 100 L; (0737.178.195

5. Depozitare bunuri si mobilier,

marfuri generale DEPOZITARE BUNURI. La cerere transport, manipulare, servicii door to door, curatenie. Depozitul este in Bucuresti, incinta Faur. Paza 24/24+asigurare. 100 L; (0732.199.999/ 0732.199.999 relocations@gmail.com 6. Efectuez mutari mobila marfa intern international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contracost avem personal incarcare putem ata?a remorc? 750 kg volum util 8 mc non stop 70 L; (0744.476.667 7. Evacuam mobila veche, transport,

mutari, relocari. Transport la groapa de gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici (0729.694.800

12. Electrician autorizat Coman

8. Evacuam moloz si mobila veche. avem personal pentru incarcare. programul nostru de lucru este de L- D , 08-20. Pretul se negociaza; 1 L; (0722.768.555

13. Frigidere service si reparatii

9. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, nonstop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017 motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare neagra, predare si preluare gratuita in Bucuresti; adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit; cauciucuri noi de iarna, 25 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

Costel service. Bucuresti, toate sectoarele, varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura Enel gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura; (0740.983.312/ 0761.659.194 Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 14. Frigidere, reparatii frigidere, combine

frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv Sambata, Duminica, (0729.473.587/ 021.420.36.48 15. Frigidere, combine, congelatoare

etc., reparatii la domiciliul clientului. Garantie (0722.619.569

Instalatii electrice non stop Bucuresti, reparam instalatii electrice de toate tipurile. Fie ca ai nevoie de repararea unei prize sau a unui tablou electric echipa noastra de electricieni autorizati iti sta la dispozitie (0722.974.760/ 0766.974.760 office@ruady-service.ro

16.

17. Instalator accesibil-autorizat ANRE

executam istalatii gaze, obiecte sanitare, centrale termice, schimbari coloane blocuri, montari argaze si calorifere,detectoare gaz (0720.992.196 18. Instalator sanitare, termice si gaze, montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro 19. Masini automate de spalat, acum asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 20. Mecanic electrician in domeniul confectii, repar masini de cusut casnice si industriale, atat pe parte mecanica cat si pe parte electrica; (0768.886.318 21. PC doctor cu profesionalism si preturi minime va vindeca calculatorul sau laptopul chiar la domiciliul dvs; (0727.820.491 22. Repar frigidere, masini spalat la domiciliu dv. Particular, avand vechime de peste 20 ani in acest domeniu, repar frigidere/ masini de spalat, la domiciliul dv., indiferent de marca, model, defectiunea prezentata. Ofer garantie 1 an de zile, 150 L; (0722.509.635 grigoreflorea81@yahoo.com

10. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, nonstop inchiriem Auto peugeot 207+ an 2014 motor1.4 benzina 20.000 km culoare rosie, predare si preluare gratuita in Bucuresti. Adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit. Cauciucuri noi de iarna 30 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 11. Inchirieri auto Bucuresti, lux, nonstop, aeroport inchiriem Auto Audi A8 2014 motor 3.0 diesel Quattro culoare neagra. Predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit, cauciucuri noi de iarna 200 {; (0786.802.323 12. Inchirieri auto Bucuresti, lux, nonstop, aeroport inchiriem auto Toyota RAV4 motor 2.0 diesel manuala 6+1 culoare neagra. 4x4. Predare si preluare gratuita in Bucuresti adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit cauciucuri noi de iarna; 55 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 13. Inchiriez masina pt serv. Uber Ofer

spre inchiriere masina Fiat Doblo pt serviciul Uber conditii colaborare. Cazier juridic si cazier auto fara antecedente penale. Ofer conditii avantajoase. Va rog seriozitate; (0766.350.111/ 0758.023.542 14. Mutari mobilier, evacuare mobilier vechi, nedorit, apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, echipa tanara 4 baieti, camion 5T. Experienta, profesionalism. Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750 15. Mutari, transport mobila, depoz-

itare, debarasare. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie. 30 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro 16. Ofer servicii de transport oriunde in

Bucuresti sau in tara. Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5 tone la preturi negociabile. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcare-descarcare. (0727.997.992/ 0767.976.612 arvearveson@gmail.com 17. Transport agabaritic, combine, utila-

je, tractoare, transport trailer cu rampe si cu troliu de tone, transport containere, transport utilaje santiere, transport combine agricole, transport agabaritic (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro

18. Transport ieftin papuc sau duba 3.5 tone Asigur transport rapid in Buc. si in tara. Pret cu papuc de la 50 lei iar cu duba de la 75 lei. Pretul difera in functie de distante. Seriozitate maxima. In provincie pret intre 1.3-2 km. George; 49 L; (0722.851.823 19. Transport ieftin si eficient: marfa, mobila, orice Asiguram transport mobila, marfa, mutarii de sedii in condi?ii de maxima siguranta atat in Bucuresti cat si in orice alta localitate. Pe cursul transportului mobila este asigurata. Avem oameni pregatiti, (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com 20. Transport ieftin, program zilnic inclu-

siv weekend transport marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte in Bucuresti si in tara la preturi in functie de volumBucuresti 50-150 In tara 1-2,5 km 12-24 m3 50 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com 21. Transport marfa in Bucuresti si in tara, evacuam mobila veche, tocarie usi, personal incarcare, descarcare contra cost, program inclusiv in weekend, preturi foarte avantajoase, 50 L; (0761.021.127 22. Transport marfa mobila diverse. Reducere de 20% pe site www.transportmarfa-mobila.ro 70 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com 23. Transport marfa Servicii de transport

marfa si mobila in Bucuresti si toata tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; (0727.244.420 office@transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro 24. Transport marfa bagaje electrocansnice la pret mic transportam diverse, mobila, moloz, alte chestii la preturi convenabile. Suntem o echipa de muncitori seriosi si punctuali. Preturile variaza in functie de cerintele clientului si volumul de munca (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com 25. Transport marfa intern sau international Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat contracost avem incarcare descarcare servicii rapide cu doi soferi express 80 L; (0766.642.507 26. Transport marfa si mobila ieftin, transport zilnic si in weekend marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale transport in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum, tarif Bucuresti 50-150 lei, tara 1-2,5 lei pe km, 1 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com 27. Transport marfa, duba 3,5 t, volum 17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura, decont. (0722.715.339 28. Transport marfa, mobila, dimensiuni

utile 4,2x2x2,1 (Lxlxh)-18mc, pret minim, PSP/ promtitudine, seriozitate, punctualitate 1 L; (0722.873.643

29. Transport marfa, transport mobila, ieftin, transport zilnic si in weekend marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale transport in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum,greutate timp 1 L; (0748.682.232 30. Transport mobila Bucuresti, ieftin prestam servicii de transport cu masini de diferite volume, manipulare, infoliere, montaj mobila. Programul nostru de lucru este de ld, in intervalul orar 0722,00.Transportam marfa,marfuri g. (0721.654.085 contact@transportmobilasibagaje.ro 31. Transport mobila marfa in Bucuresti si tara, oferim servicii de transport marfa mobila mobilier bagaje relocari atv, motociclete, materiale de constructii. Bucuresti si in provincie. Preturi de la 100 Lei. Oferim factura (0732.548.835 32. Transport mobila si in weekend. Asiguram servicii de mutari mobila ,transport marfa,etc. Dispunem de autoutilitare de diferite volume 3-24mc, si personal bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; (0735.534.488 33. Transport mobila si marfa ,cu manip-

ulare Transport mobila si marfuri generale cu manipulare inclusa ,la pretul de 120lei/ora. Program si in weekend. Sunati in fiecare zi pana la orele 22,00. 120 L; (0733.896.700

44. Transport-mutari-relocari, punem

la dispozitie dube cu volume cuprinse intre 11-24mc pentru servicii complete de transport - Mut?ri, manipulare, montaj mobila. Avem personal bine instruit. Program L- D, 08-20:00. Sunati; (0721.926.735 45. Transportam diverse, mobila, moloz, alte chestii Suntem o echipa de muncitori seriosi punctuali. Preturile variaza în functie de cerintele clientului, (0767.976.612/ 0727.997.992 arvearveson@gmail.com

46. Transportam ieftin si eficient in

conditii sigure Transport marfa si mobila ieftin, transport zilnic Punem la dispozitie nonstop personal cu experienta. Onoram orice comanda din Bucuresti si din alte orase. Transportam cu masini de diferite volume, 10 L; (0727.997.992 47. Transportam ieftin si eficient in con-

ditii sigure Transportam diverse, mobila, moloz, alte chestii suntem o echipa de muncitori seriosi punctuali, preturile variaza in functie de cerintele clientului. Detinem autoutilitare diverse pentru transport 10 L; (0727.997.992 48. Transportam orice, oricand, oriunde,

casa de expediti. Transport mobila si marfa in Bucuresti si in tara. www.transportmarfuri.net (0767.633.147/ 0768.293.961

Întreprinzåtori alte domenii 1. Broderie industriala societate executa la comanda broderii electronice, pe orice tip de suport textil, cu aplicatii, decupaje laser, realizeaza si modifica programe de brodat, asigurand conversia in orice limbaj masina; (021.224.47.00/ 0744.569.363 office@brodona.ro 2. Curatenia si ordinea te preocupa mai mult ca pe altii? Te pricepi sa manuiesti ustensilele de facut curatenie? Hai in echipa noastra. Suntem o companie de servicii medicale; (021.312.30.41 3. Doriti sa infiintati o firma in Paris-Franta? Indiferent de nationalitatea dvs., societate de consulting din Paris, va putem ajuta in acest sens. Pentru informatii va rog sa ne contactati: www.actionavenirconsulting7.com; (00330634680675 actionavenir7@gmail.com 4. Tapiter execut lucrari la domiciliul clientului, pret negociabil. (0726.113.452

Servicii diverse 1. 1 Mai, Symona transsexuala in trata-

ment Transsexuala buna ai si un mini bar, esti un tip care vrea sa fie rasfatat si alintat cu un masaj asa cum n-ai mai avut parte? Este locul ideal pentru domnii care cauta un loc plin de senzualitate, (0730.259.890/ 0765.018.213 2. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

3. Abate drumul tau spre o relaxare placu-

ta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro 4. Adi, tanar maseur efectuez masaj general pe tot corpul, fata, spate, inghinal, reflexo, sunt curat, educat, agreabil, uleiuri bune, locatie curata, convenabil, nonstop, suna-ma oricand, Adrian 45 L; (0723.784.039 5. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor

maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791

6. Adriana doamna eleganta, ofer masaj

34. Transport mobila, moloz, veche,

de relaxare pe tot corpul la domiciliu meu. Discretie si igiena.Nu se ofer? companie intima, (0735.621.301

35. Transport moloz si mobila de arun-

7. Alba Iulia buna, te astept la mine in locatie, acolo unde vei fi intampinat de o bruneta pregatita de a te satisface cu un masaj de inalta calitate, 70 L; (0722.684.246

nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 cat. la pretul de 5lei/ sac. Transport mobila veche la groapa de gunoi; 5 L; (0722.768.555 36. Transport moloz, mobila, debarasari

mansarda, subsoluri, garaje; (0721.154.119

37. Transport national masina 3.5 tone cu lift, frigorific, oferim transport la tarife avantajoase la nivel national. Autoutilitarele dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare rapida si instalatii de racire, transport seifuri, ATM-uri, de/montare mobilier. 50 L; (0771.610.853 peroate@yahoo.com 38. Transport pamant, moloz transport

pamant, moloz, nisip, balast, excavatii, demol?ri. Oferim seriozitate; (0723.138.003 mihaita.trans@yahoo.com

39. Transport persoane Bucuresti Germania, Anglia, Ester Tours va ofera transport de persoane Bucuresti in Germania si Anglia cu autocare si microbuze moderne zilnic direct pana la adresa de destinatie. Pt rezervari contactatine; 1 {; (0773.908.912 office@estertours.ro 40. Transport persoane/ colete oriunde in tara, sofer personal cu auto propriu (Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo) scaune piele incalzire ?i racire scaune fata, priza 230 v spate, portbagaj 530 l, efectuez la comanda transporturi private (0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro 41. Transport Romania Olanda Bel-

gia Germania Curse regulate cu autoutilitare de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. Transport bagaje, colete, mobila, electrocasnice, biciclete, motociclete, (0745.024.750 fts.freight@gmail.com 42. Transport rutier, aerian, feroviar,

maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com 43. Transport, mutari mobilier, apartamente 1-4 camere, case, vile. Servicii complete de relocare. Montam si demontam orice tip de mobila, camion 25 m3. Iulia Bucur. (0762.676.751/ 0762.676.750

8. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20 ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer masaj de relexare domnilor generosi cu bun simt, va astept la mine in locatie, pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L; (0738.143.758/ 0733.169.730 9. Alexa, noua in zona, masaj de calitate

pt domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047

10. Alexandra 24 ani, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii, Zepter. poze reale 100%; 40 L; (0736.197.198 11. Alexandra 34 satena, matura te astept la mine in locatie pentru un masaj de relaxare. Ofer si cer seriozitate. Zona Berceni, Piata Sudului 60 L; (0784.329.838 12. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de ani dornica de experiente noi iti ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentios care apreciaza calitatea. Zona centrala. 70 L; (0738.143.758/ 0734.047.945 13. Alina 21 de ani, domnisoara supla, comunicativa, manierata si foarte atenta cu tine domn care sti sa te respecti. Titan Auchan; 60 L; (0721.964.205 14. Alina, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.452 15. Alina, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii-Zepter, 40 L; (0758.279.994 16. Alina, 28 de ani iti pot oferi masaj terapeutic profesional, tonifiere si intretinere corporala. Zona Dristor, Kaufland. Program 9.00-20.00, 50 L; (0763.978.947 17. Alyna, Drumul Taberei, Billa, bruneta 28 de ani, noua in zona si in locatie, ofer domnilor generosi si educati masaj terapeutic si de relaxare, sau body masaj. Aer conditionat, igiena, discretie si intimitate. Detalii la tel. (0734.185.529/ 0766.599.036 18. Am revenit, Drumul Taberei, buna sunt

Denisa ofer masaj la domiciliul meu pentru mai multe detalii suna-ma; 100 L; (0769.551.739

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

18 aprilie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 19. Am revenit, Mall Vitan, dupa zile lungi,

53. Atractiva, maseuza selectiva ofer diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte. Ofer conditii de lux, intimitate si discretie. programare la telefon, max. serioz., 150 L; (0731.788.278 cautcolega@yahoo.com

89. Brunete atragatoare si pline de viata oferim clipe frumoase un masaj de relaxare domnilor generosi, intr-un mediu discret, daca stii sa alegi calitate atunci astept sa ma contactezi. 100 L; (0723.747.205 Dani-nico14@email.com

rabdatoare, pozele imi apartin, te astept la mine in locatie sa iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, discretie si seriozitate. Dristor Baba Novac, 50 L; (0760.746.468

54. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; (0744.876.225

21. Amalia, masaj terapeutic si intretinere

55. Barbat, 37 ani, dragut, discret si cu bunul simt, ofer masaj de relaxare pentru doamne si domnisoare. Exclus barbati; (0731.065.224

calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140

nilor dornici de aventura in bratele unei brunete, iti pot oferi un masaj de relaxare si multe alte surprize, Pantelimon, Mega Mall, Obor; 70 L; (0722.196.525

91. Buna la mine, Burebista, Rond Alba

128. Doamna Sara manierata, matura, sti-

dupa stres si probleme acumulate, e momentul sa te gandesti la tine. Alege un masaj care sa te ajute sa te relaxezi din cap si pana in picioare. www.moniquemassage.webnode.ro 49 L; (0729.362.323 20. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta

corporala maseuza cu experienta ofer masaj de relaxare si intretinere corporala (masaj somatic, tonifiere, sportiv, capilar, facial, masaj terapeutic) combinate intr-o sedinta complexa; (0728.853.746

22. Ana, blonda reala, selectiva, 24 de ani,

ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.394 23. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, poze reale. Zona Dristor, Baba Novac, program 10-17, 50 L; (0725.044.235

24. Anca noua in zona si in locatie, blonda

cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889

25. Anca, noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 26. Anca, masaj total doamna matura, 36

de ani, ofer masaj de relaxare total domnilor interesati la domiciliul meu. Titan, bd. 1 Decembrie, Trapezului, 60 L; (0729.311.098 cornelia663@yahoo.com 27. Andreea 29 ani. Ofer masaj de

relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Zona Kaufland Obor, mai multe detalii la tel., poze reale 100% 70 L; (0754.501.294

56. Bella, matura, selectiva ofer masaj ter-

apeutic de relaxare la domiciliu meu. 100 L; (0737.207.792

57. Berceni, noua in zona, ofer masaj de

relaxare domnilor interesati, detalii la tel, 70 L; (0738.187.186 58. Berceni, b-dul Alexandru Obregia,

bloc stradal, platesti tariful care iti place, 60 lei, practic si masajul total 100 lei, ora 120 lei, domnisoara delicata, sensibila, atenta si draguta cu tine, meriti servicii de calitate te astept ora 11-21, vino, 60 L; (0749.494.562 59. Berceni, bd. Alexandru Obregia, bloc stradal, draguta, 25 ani, servicii de calitate, sunt curata, pret bun pentru tine 60 lei , 100 lei sau 120 lei ora, domnisoara cu forme placute, servicii reale masaj cum iti place, locuiesc stradal, 11-21 vino, 60 L; (0749.494.562 60. Berceni, bd. Alexandru Obregia, bloc

stradal, tu alegi cat platesti, 60 lei masaj 100 lei, ora 120 lei, sunt timida, romantica, te astept cu placere, poti veni si acum, sunt pregatita pentru tine, am 25 ani draguta, imi place ce iti ofer 60 L; (0749.494.562 61. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona

tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale; 100 L; (0761.049.966 62. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara 21

28. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526

de ani roscata cu ochi caprui ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la numar privat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat. 100 L; (0761.049.966

29. Andreea blonda cu poze reale 27 de

63. Berceni, Mariana ofer masaj de

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 30. Andreea 19 ani Ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, draguta si rabdatoare sedinta 80 lei, zona Alba Iulia pt detalii la tel.; 80 L; (0763.498.915 31. Andreea 19 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, intr-un ambient placut si discret. 80 lei sedinta. zona Alba Iulia. Pt detalii la tel; 80 L; (0763.498.915 32. Andreea 35 ani, draguta, sociabila te

astept pentru un masaj de relaxare discretie zona Octavian, Goga, 60 L; (0730.754.260

33. Andreea am revenit respectuoasa si

foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064 64. Berceni, Straja, servicii de calitate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671

40. Andreea, blonda cu poze reale facute

in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 41. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27

de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

42. Andreea, esti obosit sau stresat vino la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

cu bunul simt al umorului ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si discreti. Militari 50 L; (0768.546.406

68. Blonda 28, blonda reala selectiva ofer

69. Blonda matura, draguta si discreta, 1

apeutic si de relaxare profesional plus multe alte surprize, pentru mai multe detalii, astept tel tau, Dristor Kaufland; 50 L; (0734.522.735 71. Blonda, 37 ani, esti stresat si obosit, iti

duri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066

73. Blondina noua in zona te astept sa ne cunoastem. Iti pot oferi masaj de relaxare la domiciliul meu. Sunt o miniona draguta, nu vei regreta alegerea facuta 80 L; (0764.570.084 74. Bona Rosu, Chiajna cautam pentru ingrijire copil (1 an si 4 luni) in Rosu, strada Crinului. Program 10h/zi. Indatoriri: totul legat de copil (hrana, menaj strict legat de copil, plimbat/ joaca cu el) (0766.441.490 stroeramona@hotmail.com 75. Bruneta 28 ani, ofer masaj terapeutic

de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0732.834.602 76. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la

45. Andreea. Buna, sunt Andreea iti ofer

79. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac. 50 L; (0764.292.336

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 49. Arta masajului, Masajul ajuta la elim-

inarea rapida a stresului si oboselii, imbunatatind puterea de concentrare si creand o relaxare generala in organism (0732.536.900 50. Atestat masaj terapeutic profesional,

general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, presopunctura 100 L + reflexoterapie 150 L se executa pe masa de masaj 10-21 aer condit, loc. Mosilor Eminescu, (0724.898.065 51. Atestat profesional pe masa din poze,

pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730

52. Atestat, tehnician maseur, masaj100% profesional: somatic= intretinere relaxare, anticelulitic sportiv epilat- 100L/1 h+ reflexo capilar facial150L/1.30 h, pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:10-20; 150 L; (0720.148.681

98. Corina 25 de ani. Buna sunt Corina si te astept in locatia mea sau la hotel zona central, pentru un masaj de relaxare si rasfat intr-in ambient de vis, igiena si discretie garantata. 60 L; (0737.792.786 aangi27@yahoo.com

ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari, 60 L; (0734.195.421 102. Cristina, blonda draguta, 28 de ani,

ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421

80. Bruneta frumoasa Berceni, ofer masaj

de relaxare, boody, creme si uleiuri aromate, igiena maxima, deplasari doar hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu Dedeman, 80 L; (0721.625.812 81. Bruneta matura ofer masaj de relaxare cu uleiuri aromate domnilor generosi care vor sa se relexeze alaturi de mine, 80 L; (0737.027.689 Daninico14@email.com

bun simt si zambitoare, te asteapta la un masaj de relaxare in locatie discreta din zona Unirii. 100 L; (0738.031.149 105. Cristina, 30 ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 106. Cuplu casatorit, masaj de relaxare,

ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793 ta domni 20-35 ani pt. masaj relaxare; (0752.434.469

fatarea simturilor. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 109. Curatenie profesionala, curatenie

apartamente, birouri, spatii comerciale (rezidential & comercial, industrial)Preturi corecte, treaba buna. 250 L; (0722.682.940 Office@CuratenieOMG.ro 110. Dana 41 ani noua in zona te astept sa

ne cunoastem. Iti pot oferi masaj de relaxare total la domiciliul meu, discretie si igiena pentru mai multe detalli suna-ma, nu raspund nr privat, sms sau beep, program 9-20 100 L; (0769.815.677 111. Dani 25 Blonda draguta si manierata,

ofer masaj, d-lor interesati. Igiena si intimitate. Pentru mai multe detalii suna-ma Mihai Bravu- Dristor 60 L; (0767.538.638 112. Darya, doamna matura te astept pe

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254 113. Delia, bd. Dim Cantemir Bruneta matura, 170, 56 kg, te astept in locatia mea curata si discretie, suna-ma pt mai multe detalii, 70 L; (0767.672.523

133. Doamna 53, ofer masaj de relaxare

la domiciliul meu, discretie maxima. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954

134. Doamna draguta blonda, stilata, ofer

masaj de relaxare, terapeutic, la mine. Zona Iancului (0724.159.915 herescu.c@yahoo.com

135. Doamna matura ofer masaj de relaxare domnilor educati si seriosi la domiciliul meu. pentru mai multe detalii contactati 100 L; (0720.644.662 136. Doamna matura ofer masaj de relaxare domnilor educati si seriosi la domiciliul meu. Ptr mai multe detalii ma poti contacta; 100 L; (0720.644.662 137. Doamna matura si cu bun simt te invit pentru cateva momente la un masaj ce te va face sa te mai reintorci, fara graba si loc discreta, pro 11/20, det la tel; 60 L; (0723.002.389 138. Doamna matura 35 ani, ofer servicii de masaj la domiciliul meu. Discretie si seriozitate maxima, poze reale, zona Dristor, Baba Novac. Program10-17; 50 L; (0799.568.785 139. Doamna matura 40 ani, Dana, am 1,70, 57 kg, par lung ten alb, ofer domnilor discreti masaj de relaxare pe tot corpul, fara sa ne grabim reciproc, discretie si igiena. Va astept cu drag. Teiul Doamnei cu Lacul Tei. 100 L; (0787.337.213

169. Evelyn, masaj de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj. Discretie maxima, detalii la tel., zona bucur obor . 100 L; (0756.268.394 170. Execut mobila la comanda executam

mobila la comanda clientului din PAL, MDF, sau AGT, masuratori, montaj si transport gratuit. Montaj si reglare usi, parchet mocheta, tapet, etc. Oferim seriozitate, 100 L; (0799.062.735/ 0765.889.939 iulian.precup@yahoo.com

171. Experta fara graba fara fite . Masaj total . La mine la tine sau hotel masaj total de relaxare, zona centrala, pentru domni pretentiosi, mai multe delatii la telefon. 100 L; (0769.169.016 Escortevip20@yahoo.com 172. Fete superbe, locatie de lux multe

maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com 173. Geanina, masaj terapeutic, relaxare, intretinere corporala, cervical, lombar, facut pe masa de masaj timp de o ora. Program 15-20 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534 174. Handyman gospodar pentru

175. Inchiriem incarcatoare telescopice 13 m Tekko Logistik ofera servicii inchiriere si transport incarcatoare telescopice Terex, Manitou, Jcb, Merlo, cu maxim 2500 ore de functionare; brat telescopic de 13 m; sarcina de lucru de 3500 kg (0749.064.848 tekko@tekko.ro

mine, masaj, sunt reala, exact ca in fotografii, sunt matura, am experienta necesara pentru a te destresa complet, alegerea iti apartine doar tie, 100 L; (0736.831.436 144. Doamna, 33 ani, ofer masaj, selectiva, ofer masaj de relaxare-intretinere corporala, lux, central, discretie asigurata, seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon, 150 L; (0731.632.844 cautcolega@yahoo.com

176. Inna, miniona, o doamna cu un car-

ciliul meu Obor -Iancului 60 L; (0731.642.658/ 0743.343.469

178. Karina 34 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0755.303.986 179. Karina, doamna stilata si cu bun simt

145. DOAMNA, 44 de ani, ofer masaj de

ofer masaj de relaxare, body masaj, domnilor cu bun simt ce stiu sa aprecieze calitatea serviciilor. Locatie discreta si curata. Fac si deplasari. b-dul Unirii, 300 L; (0734.504.862

146. DOAMNA, 45 de ani, ofer masaj de

relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Igiena si discretie maxima; (0730.920.166

180. La hotel, la tine acasa buna ma deplasez la domiciliu tau sau la hotel ofer masaj terapeutic si de relaxare de cea mai buna calitate pt mai multe detalii la telefon, 300 L; (0786.587.295

147. Doamna, maseuza selectiva ofer diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte. Ofer conditii de lux, intimitate si discretie. Alte detalii la telefon, 150 L; (0721.015.759 cautcolega@yahoo.com

181. La mine la sau la hotel, buna sunt Alexandra si sunt noua in orasul tau. Te astept intr o locatie discreta si curata pentru a-ti oferi servicii de masaj de calitate. Zepter 80 L; (+40785076751 Annamaria35239@yahoo.com

148. Doamna, 34 de ani, ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 200 L; (0725.013.202

182. La mine sau la hotel, rond Alba Iulia, sec 3, buna sunt Roxana noua in orasul tau. Sunt o persoana sociabila cu simtul umorului, placuta si foarte tandra, te astept in conpania mea sa-ti pot oferi ce iti doresti, un masaj placut. (0736.137.471 Mihaela.radeanu@yahoo.com

relaxare domnilor manierati. Singura in locatie, discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. Zona Obor, 50 L; (0764738593

149. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225 150. Doamna, 50 de ani, am revenit, sunt singura, plinuta, si te astept in intimitatea casei mele pentru un masaj de relaxare menit sa te binedispuna. Piata Romana, 50 L; (0738.268.040 151. Domn execut masaj de relaxare doar

pentru doamne, la domiciliul acestora sau hotel, cu uleiuri specifice; (0754.464.316

183. La mine sau la tine, Dristor, blonda 30

de ani ofer masaj terapeutic si de relaxare, locatie zona Dristor Camil Ressu. 60 L; (0720.522.833

184. La mine zona Burebista, masaj total de relaxare. Buna, te astept în noua mea locatie curata si discreta din zona Burebista poze reale 100% 80 de Ron 30 de minute 120 de Ron o ora mai multe detalii la telefon 80 L; (0786.612.304 185. La tine sau la hotel bruneta frumoasa

masaj terapeutic de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon. Piata Alba Iulia, 200 L; (0721.956.330 115. Denisa, noua in zona sunt o roscata tanara si frumoasa, 1,72 inaltime, varsta 20 ani, dispusa sa ti ofer un masaj placut si relaxant. Promit sa nu te dezamagesc. 80 L; (0731.403.624

153. Dristor 2 Alexia, Dristor 2, singura in

186. La tine sau la hotel ofer masaj de relaxare domnilor cu bun simt. Te-ai saturat de poze false? Acum ai ocazia sa nu mai fi mintit. Suna si nu vei regreta alegerea facuta. Pentru mai multe detalii la tel. 200 L; (0723.825.710

154. Dristor 2, Andreea 21 de ani, tanara,

187. La tine sau la hotel ofer masaj de relaxare profesional,Hai sa iesim din rutina zilnica sa te fac sa te simti bine.Te-ai saturat sa fi mintit in legatura cu pozele?Eu zic sa ma suni sa te convingi ca eu sunt cea din poze, 200 L; (0723.825.710

116. Denisa, noua in zona, te astept intr-o

locatie curata si discreta pt. a-ti oferi un masaj de relaxare. Titan Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086 117. Dessiree Masaj a creat pentru tine

dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

119. Doamna 1.70 m, 90 kg ofer masaj de

relaxare, zona Berceni soseaua Giurgiului intersectie cu Toporasi, 50 L; (0753.580.809

122. Doamna fac masaj terapeutic;

(0735.670.953

123. Doamna ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, discretie si intimitate, zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0727.512.037 124. Doamna ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului; 40 L; (0727.512.037

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

locatie, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt in locatia mea discreta si impecabila, te astept sa ne simtim bine. Suna-ma acum, 50 L; (0767.532.407 frumoasa si discreta, ofer momente unice de relaxare domnilor generosi, poze 100% reale, garantez revenirea, pentru mai multe detalii la telefon. 70 L; (0722.116.386 155. Dristor 2, Andreea, 29 ani, cu experi-

enta in domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pt mai multe detalii la telefon, 60 L; (0764.093.732

156. Dristor, noua in zona, 19 ani, 170, 50

kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tef, 150 ora. 60 L; (0767.029.473 157. Dristor, te astept in locatia mea intr-

un ambient placut pentru un masaj de relaxare, singura in locatie, poze reale 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund la sms si nr privat, rog seriozitate, 100 L; (0720.980.541

158. Dristor, Baba Novac, Iulia, maseuza dulce te astept la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru discret si intim. Detalii suplimentare la tel. 60 L; (0784.517.265 159. Dristor, buna sunt Claudia, am 1.67m, 52 kg si sunt o fata dupa cum bine vezi, masaj, 100 L; (0784.691.818 160. Dristor, noua in zona ta, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, te astept in locatia mea curata si discreta. Nu raspund la sms si privat,suna-ma si nu vei regreta. 70 L; (0727.525.886/ 0727.525.886 161. Dristor, noua pe site, 1 65, 45 kg, te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel., 100 L; (0761.740.301

232. Masaj, daca vrei sa scapi de stresul

197. Mara masaj relaxare, tonifiere, reflexo

la domiciliul meu, discretie 100 L; (0752.830.023 antonia0000@yahoo.com 198. Mara, te astept la mine pentru o ora

de relaxare prin arta masajului terapeutic, masaj de relaxare, zona Bd. Burebista, sector 3, 100 L; (0767.629.025

199. Maria, 28 ani, ofer masaj de relaxare

si tonifiere. Poze reale. Zona Colentina Doamna Ghica 40 L; (0754.709.995 Zona.obor.colentina@gmail.ro 200. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Berceni, rel. la tel. (0732.963.998

202. Marra, selecta, open minded, discretie (singura), bun simt, igiena si pasiune, materializate intr-un masaj sweet touch memorabil. In rest, te las sa descoperi singur, (B-dul Magheru, Romana), 200 L; (0799.664.040

141. Doamna matura, doamna deschisa

142. Doamna matura, zona Lacul Tei ofer

196. Magazinul, Unirii, buna sunt Alexandra am 24 de ani satena te astept in locatia mea pentru un masaj de relaxare, pentru a experimenta experiente noi, te astep pt mai multe detalii, 50 L; (0736.478.587

168. Eva ofer masaj de relaxare, terapeutic,cu uleiuri speciale domnilor manierati in zona Rond Alba Iulia, 100 L; (0766.415.491

intretinere ansamblu rezidential din zona Pipera, Voluntari 7 L; (0741.395.131 property@squaremanagement.ro

si cu simtul umorului te astept in locatie la un masaj de relaxare, discretie, intimitate, detalii la tel., program 10 /20, zona Casa de Pensii, 50 L; (0733.305.109

231. Masaj, buna sunt Renata te astept la

201. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, curatenie. Garantez revenirea. Berceni; (0732.963.998

140. Doamna matura, Deea 38 ani, socia-

bila si selectiva te astept sa petrecem cateva momente in compania unui masaj de relaxare zona Goga/ Vitan; 60 L; (0733.261.723

195. Magazin Unirii, Lory, am 19 ani, bruneta, 1.70, 50 kg, ochi albastri. Te-ai saturat de poze false si servicii incomplete, la mine nu e cazul, te astept pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat, 50 L; (0720.611.629 Denydenisa@gmail.com

167. Eroii Revolutiei, noua in zona, Diana, tanara rabdatoare si plina de viata te astept sa te rasfat cu un masaj si multe alte surprize, poze reale garantat. Mai multe detalii la tel., 100 L; (0737.150.812

relaxare, sportiv si terapeutic la noi in locatie, zona Domenii, 100 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 www.exclusivemasaj.ro

114. Denisa, bruneta, 27 de ani, ofer

121. DOAMNA educata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati, mai multe detalii la telefon, cer si ofer discretie si igiena. Locuiesc singura, 150 L; (0727.027.598

comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679

132. Doamna 53 de ani, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954

166. Erika 35 ani, poze reale 100% ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. 70 L; (0729.753.166

152. Domnisoare oferim masaj de

86. Bruneta, 27 de ani, daca doresti cate-

88. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si

,revigorare si intretinere corporala cu uleiuri speciale d lor, la mine, central Universitate. 70 L; (0720.282.102

modesta te astept la un masaj de relaxare intr-o loc centrala fara graba astept domni manierati zona Piata Vitan; 70 L; (0723.750.624/ 0723.750.624

si fara fite, ofer masaj de relaxare sau terapeutic fara graba domnilor manierati. Garantez revenirea. Nu raspund la numar privat. (0763.276.002

120. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960

87. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679

131. Doamna 35, ofer masaj de relaxare

165. Elena, 50 ani, noua in zona matura

177. Iulia, ofer masaj de relaxare la domi-

85. Bruneta, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

va clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie 50 L; (0734.531.946

130. Doamna 34, reala, selectiva ofer masaj de relaxare zona centrala Alba Iulia 250 L; (0732.568.575

164. Eleganta si rafinament, doamna matura ofer masaj de relaxare la mine acasa o locatie discreta si luxoasa, deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399

143. Doamna matura, 30 ani te astept la

118. Diana, 35 ani, singura, bruneta finuta,

ofer masaj de relaxare domnilor finuti si manierati. Detalii la telefon, zona Zepter, 50 L; (0725.397.305

129. Doamna singura, o fire placuta, comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736

70, 50 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii tel., 100 L; (0768.602.724

104. Cristina, o domnisoara miniona cu

83. Bruneta matura, te astept pe tine

84. Bruneta, 30 de ani, finuta, cu bun simt

lata, te invit in locatie curata si discreta pentru masaj de relaxare. Mai multe detalii la tel., 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483

163. Dristor, noua pe site, pustoaica 19 ,1

relaxare, zona Rond Alba Iulia. 100 L; (0733.257.218

manierata, ofer masaj de relaxare pt. toti barbati care stiu ce vor cu adevarat, daca doresti mai multe detalii nu astepta, contacteaza-ma, 70 L; (0734.639.343 domn generos la un masaj de relaxare al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Zepter. 50 L; (0737.401.576

127. Doamna ofer momente unice dom-

kg, te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detali tef. 100 L; (0742.773.895

masaj de relaxare, ambient deosebit pentru domni pretentiosi care apreciaza calitatea, conditii deosebite, lux, discretie. 80 L; (0751.976.055

103. Cristina, bruneta ofer masaj de

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro

82. Bruneta matura, cu bun simt si

126. Doamna ofer masaj delicat de relaxare, tonifiere si intretinere corporala central Universitate; 100 L; (0729.668.399

162. Dristor, noua pe site, 19 ani, 1 70, 50

acter aparte, matura mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841

108. Cupluri, masaj pentru cupluri, des-

78. Bruneta reala, selectiva, 28 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, pta Alba Iulia, 300 L; (0722.705.364

48. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

97. Catalina, 47 ani, draguta ofer masaj domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea, locatie Militari in spatele Pietei Veterani sau Uverturii, Teatru Masca Militari, 50 L; (0731.045.645/ 0724.605.269

72. Blonda, masaj de relaxare prin proce-

mult calm ofer masaj terapeutic profesional cu efect reechilibrant pentru trup si psihic. Serviciile mele sunt de masaj profesional (masaj somatic,medical si sportiv) combinate intr-o sedinta complexa; (0728.847.281

47. Antonia poze reale din locatie, ofer masaj de relaxare si tonifiere, intr-un ambient intim si placut. Locatie centrala, ofer si pretind seriozitate, 300 ron 1h, 200 ron 30 min. Pupici 300 L; (0762.038.619

al de relaxare domnilor discreti si educati. Ofer si pretind discretie. Te astept cu un telefon intre orele 9-20. I speak english. 100 L; (0743.765.935

107. Cuplu curat si discret dorim cunostin-

44. Andreea, maseuza cu experienta si

Sunt o domnisoara frumoasa si discreta. 1.70 inaltime. Te astept in compania mea sa-ti ofer masaj de relaxare. Contacteazama, 80 L; (0730.563.654

96. Casatorita, 28 ani, ofer masaj gener-

pot oferi o sedinta de masaj relaxare la cabinetul meu de lux. Sunt o doctorita calma, rabdatoare si discreta. Militari, 50 L; (0734.152.417

77. Bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

46. Andreia, noua in zona. Varsta 19 ani.

Sunt blonduta, curata, draguta, atenta la cerintele voastre, invit domni la un masaj de calitate si clipe de rasfat; (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com

101. Cristina Blonda draguta, 28 de ani,

43. Andreea, o blonda cu poze reale te

un masaj de relaxare cum rar gasesti, te astept in locatia mea de langa hotel Radison, Calea Victoriei, te pup, 50 L; (0786.845.551 mirela_rora@yahoo.com

95. Buna, vrei sa ma cunosti? Suna-ma.

67. Blonda singura discreta si rabdatoare

domiciliul meu pentru detalii suna-ma, Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192

astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

maturi si discreti, ofer 2 dushuri, discretie, curatenie. Sunt o doamna discreta zambareata si atenta cu tine. Zona Teiul Doamnei. ap: Obor, Colentina; 100 L; (0737.204.863

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. (0746.532.027

70. Blonda, 1.70, 56 kg, ofer masaj ter-

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

94. Buna, ofer masaj de relaxare domnilor

si cu bun simt, ofer masaj de relaxare profesional la domiciliul meu. Creez dependenta. Poze recente din locatie. Detalii la tel., Dristor 2, 50 L; (0732.299.069

36. Andreea, blonda cu poze reale 100

39. Andreea, blonda cu poze reale 27 de

ani, sunt o doamna rafinata, educata, selectiva si ofer masaj, acasa la mine intrun cadru intim, curat si discret. Anuntul este adresat exclusiv domnilor maturi, manierati. Zona centrala, (0727.463.119

100. Crina, 22 de ani, domnisoara rafinata

kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, plin de surprize zona Zepter, detalii suplimentare; 40 L; (0761.002.526

93. Buna numele meu este Eliza, 30 de

66. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, ofer

67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si generosi. Te astept la mine acasa intr-un ambient deosebit in zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer discretie si igiena; 100 L; (0723.040.088

38. Andreea, blonda cu poze reale 27 de

tine sau la hotel. Buna seara domni generosi, ma numesc Naidine am 19 ani si abia va astept in compania mea sa petrecem clipe de neuitat in care va voi face sa uitati de stres, va pot oferi patru tipuri de masaj, 350 L; (0737.498.332 renatavictoria232@yahoo.com

99. Corina, eleganta si manierata, 50 de ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Speak english, Dristor, 200 L; (0730.669.879

35. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu 58

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

92. Buna ma numesc Naidine 19 ani La

simpatica si discreta, ofer masaj de relaxare doar domnilor. Zona Doamna Ghica, Colentina, 50 L; (0728.558.367

masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea intr-un cadru intim si discret zona Alba Iulia 200 L; (0732.584.646

37. Andreea, blonda cu poze reale 100

iulia.Te asteapta o blonda atragatoare si cu stil ptr a petrece cateva clipe de relaxare si rasfat, 70 ron 20 minute 100 ron jumatate de ora si 150 ora (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

65. Bianca, 27 ani sunt o domnisoare

34. Andreea, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Discretie maxima. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

90. Bucura-te de un masaj profesional,

125. Doamna ofer masaj de relaxare si intretinere, corporala zona Obor, Mosilor. 50 L; (0730.951.575

188. La tine sau la hotel, Selena, 21 de ani,

1,70 m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%, 300 L; (0799.237.123 189. Laura 23 ani, bruneta reala 100%,

bruneta inalta, 23 de ani, ofer masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, domnilor manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 300 L; (0723.426.681 190. Laura, bruneta inalta, 30 de ani, ofer masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, domnilor manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 200 L; (0728.418.578 191. Loredana 35, noua, masajul este

secretul unui corp puternic si sanatos. Acesta este recomandat a se efectua cel putin o data pe saptamana, preferabil doua masaje pe saptamana. www.moniquemassage.webnode.ro 40 L; (0727.087.193

203. Mary 35 ani Doamna matura ofer masaj de relaxare domnilor generosi intr-o ambianta curata si linistita, pt detalii la tel. zona Lacul Tei, 100 L; (0787.337.213 204. Mary 35 ani, doamna singura, o fire placuta, comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon 100 L; (0787.337.213 205. Masaj de intretinere corporala, noua pe site, doar domnilor educati si manierati, igiena, discretie si intimitate asigurate. Nu deranja inutil. Vino si convinge-te. Rog maxima seriozitate, 150 L; (0731.611.346 cautcolega@yahoo.com 206. Masaj de relaxare, terapeutic si sportiv efectuat pe masa de masaj, curatenie, discretie, zona Iancului. 100 L; (0726.359.885 207. Masaj la mine, tanara 34 de ani, ates-

tat, experienta 5 ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj cervical, lombar, capilar, detin masa de masaj, locatie centrala, vezi harta, discretie, foto reale, 100 L; (0733.529.054 208. Masaj La tine sau la hotel masaj de

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929

209. Masaj profi, 42 de ani, 1.65 m, 67 kg.

Imi rezerv dreptul de a selecta clientii. Am atestat. Durata sedintei este de o ora sau in functie de tipul masajului personalizat. Zona Alba Iulia. Mall Vitan, (0764.152.740

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420

234. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii la tel., 150 L; (0769.208.929 235. Masaj, ofer masaj domnilor seriosi si

cu bun simt. Berceni. (0764.390.216

236. Masaj, buna iti ofer masaj de relaxare

facut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. Nou venita in Bucuresti 100 L; (0799.334.470

237. Masaj, buna Andreea noua in Bucuresti tanara, discreta, educata, te astept cu un masaj de relaxare de calitate, facut cu rabdare si placere intr-un ambient placut, deosebita si curata, 100 L; (0723.482.753 Dani-nico14@email.com 238. Masaj, Georgiana, ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu, locul perfect pentru tine, clipe de liniste, relaxare, absoluta si atmosfera placuta, poze reale. Berceni, Straja, Resita; 50 L; (0724.757.800 239. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420 240. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, prestez masaj terapeutic, detalii la tel., 150 L; (0769.208.929 241. Masaj, noua in zona Buna, Numele meu este Vanessa, am 20 de ani, pentru mai multe detalii nu ezita sa ma suni. Nu ti va parea rau. 80 L; (0721.823.569 brunette.lovelly@yahoo.com 242. Masaj, noua, Bruneta frumoasa ofer

masaj asa cum vrei tu, singura, curatenie intimitate, discretie, pleci satisfacut si revii cu placere. Alexandra, 28 ani, 60 L; (0769.211.380

243. Maseur efectuez masaj relaxare toni-

fiere. Rog seriozitate. (0774.969.337/ 0774.969.337

244. Maseur sportiv 28 ani, Tanar sportiv

28 ani efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena, (0774.969.337/ 0774.969.337 245. Maseuza profesionista, Militari Residence, efectuez masaj therapeutic si de relaxare. 70/ Lei 1/h program luni-duminica 08:00 22:00. Detalii la tel., 70 L; (0732.439.844

212. Masaj corporal Sunt noua in zona

247. Matura ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0727.512.037

na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658

Bruneta reala, 35 ani, ìnalta, ofer servicii de masaj domnilor manierati in locatia mea in conditii de discretie si igiena, relaxare maxima, totul fara graba. Metrou Titan, 70 L; (0762.072.026

248. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer masaj de relaxare domnilor civilizati, 100 L; (0722.494.310

213. Masaj de calitate la noi sau la hotel,

iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de relaxare si nu numai. Poze reale 100%, locatie discreta, detalii la tel. Garantez revenirea, 150 L; (0763.259.242

domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com 214. Masaj de relaxare domnilor seriosi,

zona Ion Mihalache-Turda; (0720.144.720

249. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-

250. Matura, cu un nou look, o bruneta draguta voluptoasa, cu bun simt, te astept sa ne cunoastem, sa iti pot oferi masajul mult dorit de tine dar fara graba. 100 L; (0737.623.767 251. Matura, inalta supla ofer masaj de

relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. (0726.874.434

215. Masaj de relaxare totala, noua in zona, tanara, discreta, educata, te astept cu un masaj de relaxare de calitate, facut cu rabdare si placere intr-o ambianta deosebita si curata. Zona Delfinului. Garantez ca nu vei regreta. Speak english, 100 L; (0720.236.784

252. Matura, selectiva, noua in zona si pe

216. Masaj de relaxare, buna ma numesc

253. Matura, 41, Piata Romana masaj, 60

Renata o fata plina de viata te astept in locatia mea curata si discreta pentru a petrece un masaj de neuitat, 70 L; (0768.951.486

217. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt

Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon; (0731.536.906

218. Masaj profesional terapeutic, sportiv,

reflexogen, lombar, cervical, capilar, facial si masaj de relaxare. Masajul se face pe masa de masaj, de maseuza cu atestat si experienta, 100 L; (0723.598.979

219. Masaj profesional, doamna cu atestat

ofer masaj somatic, de relaxare, reflexogen, terapeutic. Cer si ofer conditii deosebite de igiena, program 10-18, zona Tineretului, pret 100 lei/ 60 min., 100 L; (0728.535.978

220. Masaj profesional, masaj de relaxare

cervical se poate face cu pietre vulcanice sau cu bambus; 100 L; (0770.107.153

221. Masaj profesional, Roxana, bruneta cu par lung, 34 ani, discreta, amabila, ofer masaj de relaxare domnilor la mine in locatie, detalii amanuntite la tel. Metrou Titan. 60 L; (0767.029.954

site, bruneta, te astept la mine in locatie sa iti ofer clipe de neuitat. Zona Dristor. 80 L; (0768.382.128 nr, 120/h pe locatie, la hotel, 200 60 L; (0754.958.709 claudiabotez62@gmail.com

254. Melysa 35 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625

255. Melysa, 35 ani Poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625 256. Menaj. Doamna serioasa 40 ani, fac menaj la domiciliu, eventual firma. Rog seriozitate. (0726.450.107 257. Miniona matura doamna matura ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794 258. MIRELA Ofer masaj de relaxare intr-

un ambient placut fara graba la domiciliul meu. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0736.549.922

222. Masaj relaxare, George 44 ani, efectuez masaj de relaxare doamnelor la domiciliu. (0728.882.547 georgepopescu2401@gmail.com

259. Mirela ofer masaj de relaxare intr-un

223. Masaj special si relaxare in trei cu doua doamne mature 40, dragute si discrete. Numai pentru domni maturi civilizati cu varsta peste 35 de ani. Program 10-18. Park Lake, Mihai Bravu, Mall Vitan (0738.555.050

260. Mirela 27 ani, noua in zona si in locatie te astept pe tine domn generos la un masai de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, in locatia mea discreta si curata Zepter, 50 L; (0725.134.038

224. Masaj terapeutic masajul este terapia perfecta pentru a elimina stresul, tensiunile si durerile, pentru a-ti capata starea de bine si echilibru interior. Efectuat cu regularitate, imbunatateste starea de sanatate; 100 L; (0721.599.660 225. Masaj terapeutic prin manevre de reglare si tonifierea muschilor, stimularea circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu miscari tranzitorii de regenerare si refacere a intreg organismului. Obor Mosilor 100 L; (0726.508.066 226. Masaj terapeutic pt trup si spirit, Baneasa, DN1. Masaj terapeutic pt relaxarea totala, eliminarea de stres si tensiune, reflexoterapie, antistres, transmitere energetica pt. deblocarea interioare, relaxarea si oxigenarea creierului 70 L; (0732.727.502 mireladucu@yahoo.com 227. Masaj terapeutic, de relaxare prin metode de tampotamente musculare alternand cu tehnici de relaxare a regiunii respective. Metode de frictiune si presare care deblocheaza contractiile musculare. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

193. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te

229. MASAJ, Ada ofera domnilor

relaxare la domiciliul meu discret si curat Unirii, Zepter. 40 L; (0729.452.895

233. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de

211. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-

meu. Barbati, femei, Luminita, (0737.672.026/ 0721.989.266

228. Masaj total, bd. Unirii, te invit la un masaj de relaxare si tonifiere, intr-o locatie curata si discreta. Nu vei pleca dezamagit, locuri de parcare in fata blocului. Nu raspund la nr privat. Te astept. (0729.615.906 baddboss94@yahoo.com

194. Madalina te astept la un masaj de

cotidian te astept la mine pt o sedinta de masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii (0724.975.229

246. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742

210. Masaj reflexoterapie la domiciliul

192. Lory am revenit, lasa-te surprins de arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discretie. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896

astept sa te bucuri de un masaj de relaxare foarte bine executat, discretie si intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L; (0720.649.896

mine in locatie pentru a avea parte de un masaj fin cu uleiuri aromate iar discretia si linistea ma reprezinta. Pentru a afla mai multe detalii suna-ma 70 L; (0768.951.486

cadru intim si discret. Detalii suplimentare la telefon. Titan, bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922

261. Mirela, cosmeticiana, Drumul Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni manierati si generosi. Program 10:0020:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; (0745.028.362 262. Mona matura, draguta, sociabila, te

astept pt. un masaj de relaxare, in zona Octavian Goga 60 L; (0721.026.251

263. Monica 33 ani, Bucuresti, poze reale

100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms 70 L; (0730.947.092

264. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 70 L; (0726.566.223 265. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 70 L; (0726.566.223 266. MoniQue Massage este solutia Esti stresat? Te simti obosit? Dureri musculare sau pur si simplu vrei sa te rasfeti. MoniQue Massage este solutia. Intr-o oaza de calm, 3 fete MoniQue te vor rasfata asa cum ai visat. Suna acum, 49 L; (0729.362.323/ 0727.087.193 moniquemassage.bucuresti@gmail.com

manierati masaj terapeutic, igiena, discretie. Titan, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510

267. Nemtoaica Blonda, finuta si frumoasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Bvd. Unirii langa Ucecom, poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308

230. Masaj, Berceni, doamna draguta si discreta, ofer masaj de relaxare, terapeutic body, masaj pt. mai multe detalii contacteaza-ma, 150 L; (0769.498.620

268. New, new, Alexandra 30 ani, ofer masaj total de relaxare. Cer si ofer igiena si discretie maxima. Mai multe detalii la tel. 50 L; (0784.515.518

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

7

4

LOCURI DE MUNCÅ 269. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 25

303. Studenta 22 ani stilata si cu mult bun

270. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60 m si 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt la mine in locatie, zona Dristor Kaufland, 70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675

304. Sudor argon, sudura auto, sudura aluminiu, Sudor autorizat in argon, execut lucrari de sudura in aluminiu, inox si otel. Baie de ulei, cutie viteze, jante auto, conducte aer conditionat sau caseta de directie + alte repere de aluminiu 1 L; (0721.777.576 spoialaelena17@gmail.com

de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie zona Dristor Kaufland, 60 L; (0733.412.631/ 0730.458.675

271. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60 m, 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie, zona Dristor, Kaufland, singura in locatie, 70 L; (0733.412.631/ 0730.363.731

simt ofer servicii de masaj si intretinere corporala in locatia mea de lux central Alba Iulia 300 L; (0732.855.248

305. Sunt noua in zona Dristor ofer masaj de relaxare la domiciliul meu discre?ie seriozitate poze reale 30 ani Dristor, 50 L; (0769.183.062

272. Obor, Colentina, Doamna Ghica,

306. Sunt o doamna eleganta discreta ofer

doamna 32 ani ofer masaj de relaxare domnilor cu gusturi bune 70 L; (0733.579.367

masaj de relaxare in locatia mea de lux, discretie si igiena, zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.368

273. Oferta deosebita pt un domn special

307. Tanara domnisoara, frumoasa, disc-

si manierat, daca nu te grabesti si vrei un masaj mai aparte, intr-un cadru placut si discret, apeleaza cu incredere la mine. Astept un domn civilizat, bine crescut, minim 30 de ani, preferabil casatorit, 70 L; (0758.850.507 274. Piata Delfinului, ofer masaj total la

domicilul meu. Pentru mai multe detalii astept tel tau. Singura in locatie (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com 275. Piata Progresul, doamna 55 ofer

masa de relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750 276. Productie puplicitara, print si tiparit-

uri casete luminoase, bannere, colantari, standuri, carti de vizita, flyere, brosuri, decoratiuni magazine, promovare offline si online, litere volumetrice, totemuri, decorari/ redecorari magazine (0788.936.079 alexandru.buzan@printdivision.ro 277. Promotie masaj cupluri Noblesse Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 14-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 278. Pustoaica noua in zona, Maya, 20

de ani, sunt o fire tandra si calda ce ma implic in totalitate in a oferi masaj si o companie frumoasa. Nu rsp la nr. privat sau mesaj, 40 L; (0769.530.636 279. Raluca, Militari Noua in Bucuresti. Bruneta, 60 kg, ochii caprui, 1,65. Program non-stop. Pentru detalii suna-ma; (0730.366.253 280. Rebeca buna sunt Rebeca si te invit

la un masaj de relaxare la locatia mea sau hotel sa fii rasfatat intr-un ambient de vis, ofer discretie maxima si igiena este garantata. 80 L; (0730.754.336 aangu27@yahoo.com

281. Rebeka, Drumul Taberei Billa blonda

cu suvite 28 ani, ofer domnilor generosi si educati, in locatia mea, masaj de relaxare si terapeutic. Igiena, discretie si intimitate. Mai multe detalii la tel.; (0701.027.297/ 0769.803.544

282. Refresh, Efectuez masaj pt. relaxare,

incordari musculare, dureri dorsale. Reflexo, pres pe meridiane, consultanta psihologica si nutritionala. Trat. faciale, masti. (0752.663.416

283. Relaxare prin masaj si viata sanatoasa, eliminarea stresului si oboselii acumulata in timp. Maseuza, efectuez diferite tipuri de masaj; (0738.031.064 284. Relaxare prin masaj si viata sanatoasa, eliminarea stresului si oboselii acumulata in timp. Maseuza, sector 6, efectuez diferite tipuri de masaj, intre orele 13.00 21.00; (0738.031.064 285. Reparatii, modificari, montaj, ter-

mopan, aluminiu, lemn stratificat, pvc, plase de tantari, rulouri. 50 L; (0787.403.790 ardeleanu.danyel@gmail.com 286. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj

total la domiciliul meu pt mai multe detalii astept tel. tau. Singura in locatie program de la 11-23. Speak english. 50 L; (0721.773.154/ 0753.815.302

7. Administrator site, magazin on-line, fotografierea produselelor si adaugarea acestora pe site. Preluare comenzi telefonice si procesarea lor.Nu este nevoie de studii superioare, dar cei 7 ani de acasa, da. Program 10:00-19:00 l-v; (0771.542.600/ 0720.534.703 bravoshop.ro@gmail.com

agentie imobiliara cu sediul ultracentral, Universitate, angajeaza agenti imobiliari, cu sau fara experienta in domeniu. Program flexibil, comision 50%, telefon, decont transport, (0766.850.330

8. Administrator tehnic care sa

25. Agent imobiliar, cautam o persoana pozitiva, dinamica, cunoscatoare a limbii engleze, perspicace, capabila si doritoare sa se formeze si dezvolte intr-un mediu profesional.Disponibilitate de incepere imediata. (0728.808.064

9. AEK Security Division angajeaza agenti

26. Agent imobiliar, cu sau fara experienta, mediu de lucru placut, cunostinte PC minime, posibilitate avansare, vanzari/inchirieri, castiguri de minim 2.000 lei pe luna; (0725.472.839 Rbrtoffice@gmail.com

indeplineasca si functia de casier pentru firma Scomet administrare imobile. Conditii obligatorii: permis, masina. Program 13.0021.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizare gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii la telefon: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

reta ofer masaj de relaxare domnilor manierati la mine acasa. Ofer si pretind discretie si igiena, locatie centrala 100 L; (0799.364.489

10. Agent interventie cu permis categoria

308. Tanara, 19 ani, respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Ce vezi in poze asta vei gasi garantat. Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.632

11. AGENT paza parcare. Sasgym anga-

309. Tanya new, Drumul Taberei Billa, blonda noua in zona si in locatie am venit pentru a te face sa uiti de monotonia zilei de zi cu zi si de a te relaxa alaturi de mine cu un masaj, (0740.974.656

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

310. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj

24. Agent imobiliar Angajare/colaborare,

B si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

jeaza agent paza parcare, salariu atractiv, 1 zi cu 1 zi sau 2 zile cu 2 zile, de la 10 la 22; (0724.365.514 marya.negru@gmail.com 12. AGENT paza si ordine, agent control

13. Agent comercial cu permis auto anga-

jez; (0773.709.922

27. Agent paza cu sau fara atestat din

Bucuresti, preferabil sectorul 2 (0763.589.788

28. Agent paza cu sau fara atestat, 1.350 l in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP sector 1, carte de munca pe perioada nedeterminata, 1.350 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 29. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana

fara intarzieri. Contract de munca pe perioada nedeterminata, 1.450 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro

30. Agent securitate vila privata zona Pri-

maverii societate de paza angajeaza urgent agenti securitate pentru vila privata zona Primaverii. Salariu minim net 1.800 lei. Program flexibil 180 ore. Posturi limitate. Urgent; 1.800 L; (0762.217.697 stancovici@teamguard.ro

de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714

14. Agent comercial pentru magazin de

materiale pentru instalatii sanitare office@cripal.ro

31. Agent vanzari Cafy Jr SRL, in dome-

311. Te asteptam la noi. Suntem doua pri-

15. Agent contractari firma de colectare

32. Agent vanzari companie angajeaza

etene oferim masaj, igiena, discretie, poze reale garantat;etc; Dristor Baba-Novac, 60 L; (0734.419.830 312. Theo 21 ani, buna am revenit pe site,

te astept sa petrecem momente de rasfat cu un masaj de relaxare, zona Octavian Goga poze reale din locatie, 70 L; (0731.167.599 313. Tina 42 ani simpatica si finuta te

astept la un masaj de relaxare ma poti gasi pe Colentina la intersectie cu Doamna Ghica 60 L; (0721.980.503 314. Tina 42 ani, draguta finuta si rabda-

toare te astept la un masaj de relaxare la mine acasa zona Dn Ghica intersectie cu Colentina, 60 L; (0721.980.503

315. Unirii, langa BCR, te invit pentru un

masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

316. Unirii, poze reale, super finuta si rabdatoare te invit in locatia mea pentru un masaj placut de relaxare, 50 L; (0745.702.713 Badboss94@yahoo..com

angajeaza agenti pentru incheiere contracte. Cerinte angajare: permis cat B, abilitati de comunicare si disponibilitate pentru munca de teren; 2.000 L; (0732.840.181 16. Agent curatenie, angajam doamna pentru curatenie de intretinere, program 8 ore, institutie de stat la Piata Romana, Teatrul Tandarica. Oferim salariu motivant plus tichete de masa; (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro 17. Agent curatenie, firma curatenie angajeaza agent curatenie pentru locatie fixa din zonele: Berceni, Balotesti si Otopeni. Oferim salariu motivant. Relatii la telefon (0751.049.869 18. Agent de curatenie doamna cu experienta pentru curatenie de intretinere birouri si protocol. Locatia este Mall Plaza Militari, iar programul este de luni pana vineri incepand cu ora 6 dimineata (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro

niul jantelor si anvelopelor sh si noi. (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

agent vanzari in domeniul sistemelor de securitate si incendiu. Experienta in vanzari, prezentare oferte, negociere cu clientul final. Carnet de conducere cat. B, comision 1.900 L; (0724.545.093 angajari@ssk.ro 33. Agent vanzari firma distributie materi-

ale perdele si draperii, angajam agent de vanzari,vorbitor de limba maghiara la nivel nativ/avansat, dispus la deplasari in ungaria. office@samaromania.com (021.320.28.60 office@samaromania.com 34. Agent vanzari Arome Ambientale 1800 lei + comision. Va rugam sa ne trimiteti CV-ul dumneavoastra la office@marketaroma.com 1.800 L; (0747.209.219 office@marketaroma.com

35. Agent vanzari Bucuresti Ilfov, departa-

ment hr cu cunostinte de contabilitate, sef parc auto Ilfov, contabila, inginer constructor, personal curatenie, persoane serioase (0723.970.996 ogrezeanu.daniela@gmail.com

43. Agenti Curatenie angajam agen-

ti curatenie (femei si barbati), pentru Supermarketuri Auchan Berceni, Auchan Drumul Taberei, Auchan Cotroceni, Auchan Militari, Auchan Crangasi. Program de 8 ore. Salariul motivant. (0761.624.332 eugeniucornel@gmail.com 44. Agenti curatenie baieti si fete, program 8 ore/part time, seara, pentru birouri si spatii comerciale, salariu motivant, transport asigurat; (0723.395.147 45. Agenti curatenie cu carnet cat B, birouri si centre comerciale, program full time. Se asigura salariu motivant, transport gratuit; (0723.395.147 46. Agenti curatenie depozit Stefanestii de Jos- zona Ilfov, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0767.644.116 47. Agenti curatenie firma curate-

nie angajeaza urgent, personal program 8 ore in zona Baneasa centura Bucuresti), zona Libertty Mall Rahova) si personal 4 ore in zona Victoriei, Rahova. Rugam seriozitate; (0751.553.553 office@curatenie-profesionala.com

317. Viviana, 24 ani, noua in zona, te astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899

290. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625 291. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de

ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625 292. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj ter-

apeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102 293. Selena, buna sunt o domnisoara

sosita azi in orasul tau, vreau sa descoperim impreuna placeri nebanuite vino la mine sa putem avea parte de niste momente de neuitat prin masaj, te astept. 200 L; (0768.397.574 294. Servicii de calitate Ana, kinetoter-

apeut, ofer servicii de calitate, rafinament, discretie experienta. Roscata frumoasa, cu bun simt, 30 de ani, ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu, 100 ron/ sedinta, 80 L; (0736.890.339 295. Servicii de montaj si asamblare mobila oferim servicii profesionale de montaj, demontaj, asamblare si instalare mobilier si decoratiuni de orice fel in Bucuresti si imprejurimi. Montam si asamblam mobilier casnic, office, magazine, etc. 120 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com 296. Servicii sablare profesionale, prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat. Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848 297. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. (0720.407.840 298. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812

299. Sonya, un masaj de relaxare facut de

o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret, bd. Unirii 100 L; (0720.716.956

300. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 301. Soryna 30 ani, masaj terapeutic pro-

fesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; (0758.158.334

302. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental,

sanus per aquam. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861

60. Agenti de curatenie pentru birouri si hypermarket. Oferim salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa, plata orelor suplimentare. Informatii de luni pana vineri intre orele 9,0018,00 la nr.: (0784.290.182 61. Agenti de curatenie, cautam agenti de curateni (doamne sau domni) pentru cladiri de birouri, zone de centru usor de ajuns, program L-V, mediu placut, echipa serioasa, salariu 1200 lei in mana +bonusuri. Andre Camelia; 1.350 L; (0785.482.082/ 0785.482.082 camelia.tudor100@yahoo.com 62. Agenti de paza angajam agenti de paza conform Legii nr. 333/2003. Salariu atractiv si bonuri de masa. Numar contact. (0734.710.699

319. Yasmina, bruneta reala, selectiva, 28

de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0799.396.558 da Alunisului iti ofer masaj de relaxare la loculcatia mea.1,70 m 90 kg, 60 L; (0763.753.996

68. Agenti de paza cu sau fara atestat,

Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 69. Agenti de paza, femei, urgent, zona

Magurele, agenti de paza zona Afumati, jud. Ilfov; (0726.676.817

70. Agenti de securitate angajam cu con-

tract de munca salariu motivant, (0722.558.551

Oferte full time

71. Agenti de securitate angajeaza Agen-

tia de securitate, conform legii 333 /2003, program 8 h/zi, posturi interior, echipament gratuit, salariu motivant. 1.400 L; (021.337.44.77/ 0747.221.397

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002

72. Agenti de securitate cu atestat,

absolventi liceu, pentru paza institutii de invatamant sector 3, Theodor Pallady. Salariu incepand cu 1.500 lei in mana. L-V orele 1016; (0743.183.110

73. Agenti de securitate cu atestat,

1. A M International locuri de

munca, A M International, companie de productie publicitara, angajeaza:lacatul confectii metalice, finisor asamblator obiecte din mase plastice, electrician; (0747.085.815 maria.ene@ami.ro 2. Ad Garage angajeaza mecanic auto, Calea Dudesti nr. 167 sector 3, cu experienta, salariu 3000 lei, program luni - vineri. 3.000 L; (0753.096.899/ 0753.896.897 office@reparammasini.ro 3. Admin, trainer, Studio 27 angajeaza personal feminin cu experienta pentru postul de trainer. Cerinte: limba engleza avansat, sociabila, 8 h/zi, 5 ture/ saptamana, posibilitate de avansare, sistem de bonusare 2.500 L; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 4. Administrator imobil cu atestat si

domiciliul in zona Drumul Taberei, angajeaza asociatie de proprietari cu sediul in sector 6, zona Favorit. aspropod2@gmail.com 5. Administrator pentru asociatie de

proprietari; (0765.057.906

6. Administrator magazie, lucrator gestionar, pentru administrarea si evaluarea stocurilorde materiale si piese de schimb automotive si utilaje grele, aprovizionarea si refacerea stocurilor. (0372.462.014

19. Agent de securitate, femei pt. Fox, fabrica de mezeluri. Atestat de paza. Spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 12/48. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, L-V 1.400 L; (0726.718.768 20. Agent de teren Producator de tamplarie pvc Rehau, Weiss, Salamander si Deceunink, angajam agent de teren pentru zona de Bucuresti, Ilfov, Prahova, Giurgiu, Ialomita, Buzau, Calarasi, Teleorman, Dolj, Dambovita. 500 {; (0752.308.101 ofertare.sibelplast@gmail.com 21. Agent de vanzari cu experienta in

domeniul tipografic si productie publicitara. Se ofera salariu motivant + comision din vanzari. CV la: regatadesign@gmail.com 22. Agent de vanzari, unic importa-

tor/dist. produse alimentare angajez agent de vanzari/ comercial cu experienta portofoliu in domeniul alimentar reprezinta un avantaj), permis categoria B. Oferim conditii avantajoase; (0744.895.838/ 0722.269.661 office@onercon.ro 23. Agent imobiliar Agentie imobiliara cu

experienta in domeniu, cu sediul in bulevardul Unirii si Calea Serban Voda, angajeaza agenti imobiliari cu sau fara experienta. Conditii foarte avantajose. www.cristalholding.ro; (0799.059.903

Agent vanzari cafea salariu excelent. Firma distribuitoare cafea premium Italia, cauta/ angajeaza agent vanzari cafea, cu pasiune pt. cafea, motivat, experienta in vanzari FMGC, Horeca. Cerinte: excelent networking, abilitati comunicare, persoana dinamica cu initiativa si orientata catre rezultate. Salariu de baza + comision 70 Euro pt. orice contract de minim 8 kg de cafea/ luna. CV la: gdcoffeeromania@gmail.com 36.

37. Agent vanzari inghetata Algida angajeaza agent vanzari/ distributie, masina 3,5 to. (cat. B). Salariu fix+ bonus+ comision+ bonuri de masa. (0734.459.652 florin.cracana@unilever.com 38. Agent vanzari, companie impor-

tatoare si producatoare de produse alimentare naturale angajeaza personal calificat pentru departamentul vanzari. Postul implica munca de birou si/ sau teren (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro

39. Agent vanzari, imobiliare comu-

nicare, atent la detalii, organizat. Contracteaza clienti, ofera consiliere, mentinere relatii clienti, promovare anunturi. Asteptam CVul tau la adresa de mail. Activitate birou. optic.outlet@yahoo.com 40. Agent/ agenta curatenie echipa

mobila. Firma de curatenie profesionala angajaza 2 agenti / agente pentru echipa de interventii mobila, salariu 2000 lei Net- in mana, contract de munca, program flexibil. Bonusuri de performanta. 2.000 L; (0771.449.760 41. Agenta Vanzari evenimente corporate

48. Agenti curatenie Firma de curatenie

tru centre de afaceri zona Petrache Poenaru (Semanatoarea). Salarii atractive plus bonuri de masa (0728.488.480 coordonare@kryptonguard.ro

49. Agenti curatenie hypermarket Colenti-

75. Agenti de securitate cu/fara permis

74. Agenti de securitate cu atestat, pen-

na- zona Colentina, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0748.292.030

de conducere pentru obiective in Bucuresti. (021.335.44.91/ 0723.346.264

50. Agenti curatenie hypermarket Colos-

afaceri, ansambluri rezidentiale si depozite. Salarii attractive plus bonuri de masa (0728.488.480 coordonare@kryptonguard.ro

51. Agenti curatenie hypermarket Militari-

zona Militari, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0727.812.776 52. Agenti curatenie hypermarket Park

Lake- zona Dristor, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0754.590.242 53. Agenti curatenie hypermarket Unirii-

zona Unirea, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0720.114.630

Agenti curatenie pentru sedii banci si cladiri birouri, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79

54.

55. Agenti curatenie si lucratori comerciali

pentru magazine in zonele Otopeni, Balotesti, Militari. Oferim: salariu motivant, training gratuit, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil. Daca esti o persoana dinamica, responsabila si cu simtul raspunderii nu ezita sa ne contactezi; (0751.051.955 56. Agenti curatenie birouri program 8 ore Luni-Vineri, salariul atractiv+ tichete de masa +decontare transport. (0735.883.335 57. Agenti curatenie New Cleaning Con-

si private obligatoriu experienta in domeniu minim 3,4 ani. Aptitudini: pers. comunicativa, abilitati negociere, exp social media, engleza obligartoriu. Program flexibil! salariu plus comision; (0722.587.589

cept pentru spatii de birouri in locatie centrala. Oferim salariu motivant platit la timp plus bonuri de masa; (0722.276.596/ 0758.230.474 marius.bucur@newcleaning.ro

42. Agenti angajam agenti paza cu ates-

58. Agenti de curatenie pentru hypermar-

tat. Obiective sect. 3 Bucuresti. (0372.349.293

experienta in paza minim 2 ani, bacalaureat, conditie fizica, apt securitate pentru cartier rezidential in sectorul 2. Salariu 1.6002.000 lei in mana, L-V orele 10-16; (0743.183.110

angajeaza baieti pentru echipa de interventii cu experienta in manevrarea utilajelor de curatenie (monodisc, masina de spalat pardoseala dura si mocheta, spalat supfatete vitrate). 1 L; (0742.111.113 office@ghostbusters.ro

seum- zona Chitila, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0735.327.870

ket din zona Berceni. Program 8 ore, contract de munca; (0758.044.134

85. Agenti imobiliari cu experienta in domeniu. Oferim conditii de exceptie, comision 50-70%, sediul modern zona Gara de Nord. Intra pe site sa te convingi. Te asteptam la interviu; www.tentantimobiliare.ro (0730.993.333/ 0720.009.999/ 0720.009.999 tentantimobiliare@yahoo.com

87. Agenti imobiliari cu sau fara experien-

67. Agenti de paza cu atestat, pentru obiective din Bucuresti. Salariu net de la 1.400 L; (0730.344.788/ 0768.074.078

321. Zona Decebal, foto reale, Diana reala, selectiva, 25 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie, 300 L; (0724.135.251

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 84.

64. Agenti de paza pentru firma de scuri-

66. AGENTI DE PAZA ANGAJEAZA FIRMA DE PAZA, PENTRU PUNCTE DIN BUCURESTI PANTELIMON- BRANESTI. (0723.393.728

320. Zona Berceni soseaua Giurgiului stra-

Force International angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta pentru jud. Cluj, orasul Cluj Napoca. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator. Salariu atractiv fara intarzieri; (0731.731.315/ 0731.731.319 bodan.ursu@swatinternational.ro

86. Agenti imobiliari cu sau fara experienta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, anunturi pe toate site-urile cu plata; 1.000 {; (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

Agenti de paza pentru obiective din zonele Militari si Bulevardul Expozitiei, Casa Presei, cu sau fara atestat. Tel: (021.332.05.44

who provides discreet companionship and relaxing massage for those who appreciate the finer things in life. I want to provide the best experience possible, so please take a look at my real & recent picture, (0738.628.430

83. Agenti de securitate. Compania Swat

63. Agenti de paza cu atestat sau fara, angajeaza firma de paza pentru Bucuresti. Oferim si cerem seriozitate; (0765.802.331/ 0768.870.943/ 0765.801.800

65.

288. Roxana, noua in zona, ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246

la un masaj de relaxare si toniere a sufletului cat si al trupului. Poze reale. 60 L; (0725.473.852

la 4 ore. Salariu net 1200 lei, bonuri de masa in valoare de 300 lei lunar si decontare transport 1.200 L; (0731.280.579

tate pentru Jilava, Magurele si Bucuresti; (0761.657.691/ 0721.216.234

318. Welcome to my world. I'm Elena,

287. Roxana, ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246

289. Roxi, te astept pe tine domn generos

59. Agenti de curatenie birouri, la 8 ore si

ta, abilitati in comunicare si seriozitate pt. agentia imobiliara Florex Home zona Unirii (0731.144.155 88. Agenti imobiliari, agentie imobiliara/ angajeaza agenti imobiliari cu experienta in zona Batistei Universitate, comision atractiv, salariu,masina sau secretara cu experienta CV realestatesvaoffice@gmail.com 1.000 {; (0722.737.226 realestateoffice@gmail.com

89. Agenti imobiliari, secretara, asistent manager-B+IF metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa,cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, avansat /incepator, rugam CV: (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro 90. Agenti imobiliari. Agentie imobiliara zona Dristor, angajeaza personal cu sau fara experienta, carnet auto constituie un avantaj, cerem seriozitate; (0722.338.326 91. Agenti interventie angajam agent interventie-detinator permis auto, program ture pentru Bucuresti; (021.300.21.01 office@guardone.ro 92. Agenti interventie cu atestat pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000 Lei 2.000 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 93. Agenti interventie si securitate.

Swat Force Romania angajeaza urgent agenti interventie (moto/auto) si agenti de securitate, barbati si femei pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe. Asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor. Telefon programare interviu: (0735.319.640/ 0725.443.366 94. Agenti paza cu atestat pentru Bucuresti, salariu 1400 lei net.Angajam agenti de interventie cu atestat si permis conducere cat. B, salariu 1800 lei net. Program lucru 12/24 sau 24/48. (0728.873.928 95. Agenti paza salariu 7 Ron/ora, pentru hypermarket, cu sau fara atestat, cu domiciliul in: Berceni, Pantelimon, Drumul Taberei, Baneasa; (0748.075.002/ 0769.039.499 96. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura,

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Pajura Bucurestii Noi 1.500 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro

76. Agenti de securitate pentru centre de

77. Agenti de securitate pentru magazine, pentru firma de paza, care detin atestat de calificare profesionala, salariu atractiv. Pentru detalii sunati la nr. de tel. (0723.208.844 78. Agenti de securitate SC Plus Protect

Security SRL angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat. Conditii avantajoase de salarizare, obiective situate in Bucuresti. Mai multe informatii la tel.; (0773.800.174 office@plusprotect.ro

79. Agenti de securitate SC Plus Protect Security SRL, angajeaza agenti securitate cu atestat. Conditii avantajoase de salarizare, obictive situate in Bucuresti. Program 24/72. Mai multe informatii la tel. (0771.214.365 office@plusprotect.ro 80. Agenti de securitate pentru magazine

comerciale, SSG Security angajeaza agenti de paza cu si fara atestat pentru magazine comerciale. Salariu 1600-2000 lei net. Oferim Training de specialitate cu reale posibilitati de promovare. Relatii la tel; (0732.830.207/ 0725.500.510 recrutari@ssg.ro 81. Agenti de securitate, societate de paza angajeaza pentru obiective din Bucuresti si zone limitrofe. Oferim conditii de lucru avantajoase, salarii motivante 1.900 L; (0728.124.192 office@stewardsas.ro

82. Agenti de securitate, agenti de interventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe. BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

18 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 140. Ajutor bucatar pentru restaurant in zona metroul Aurel Vlaicu ajutor bucatar cu sau fara experienta. Program de lunivineri; (0770.762.426 141. Ajutor bucatar pentru restaurant South Burger (sector 3 si 4). Se lucreaza 2 zile cu 2 zile 10/11-22/23. Se ofera decont transport, carte de munca, salariul incepand cu 1800, bonuri de masa. 1.800 L; (0751.807.076 mcsfoodivision@gmail.com 142. Ajutor bucatar pentru taverna Ikaria.

Conditii avantajoase. Se asigura transport (0769.953.918 Razvan.rosca3@gmail.com 143. Ajutor bucatar program felxibil,

salariu motivant (0746.013.623

144. Ajutor bucatar Restaurant situat cen-

tral angajeaza ajutor bucatar, cu atitudine pozitiva, experienta min 6 luni. Oferim seriozitate, contract de munca, program 2/2, transport decontat, venit net garantat 2200 lei. (0765.552.394 info@cafeverona.ro

145. Ajutor bucatar restaurant situat in Centrul Istoric angajeaza in conditii avantajoase. Cerem seriozitate maxima; (0724.855.076 146. Ajutor bucatar restaurant zona bule-

vardul Decebal. (0729.565.694

147. Ajutor bucatar Restaurantul Social1

97. Agenti paza cu atestat pentru

societate comerciala sector 6. Salariu 1.600 lei net+ tichete de masa. Informatii la tel., 1.600 L; (0732.672.654

98. Agenti paza cu sau fara atestat,

cu domiciliul in zonele: Matache, Dorobanti, Domenii, 1 Mai, Amzei, Pajura, Th. Pallady; (0784.268.496/ 0755.130.931

119. Agenti securitate scoli si gradinite,

societate de paza angajeaza agenti de securitate cu si fara atestat pentru paza unor scoli si gradinite. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu net 1600 Lei. Tel. 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 120. Agenti securitate, inclusiv pensionari

pt. SC Electromagnetica SA (0721.252.667

99. Agenti paza Margeanului Rahova

Libra Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti zona Margeanului Rahova. Salariu, 1.500 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

100. Agenti paza pentru supermarket, cu sau fara atestat, cu domiciliul in zonele: Berceni, Bragadiru; (0748.075.002/ 0769.039.499 101. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi

Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tineretului-Timpuri Noi. Salariu 1.500 lei. 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro

102. Agenti paza Trapezului si Pantelimon, Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zona Trapezului si Pantelimon. Salariu 1.500 Ron. 1.500 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 103. Agenti paza, angajam urgent agenti

paza salariu net 1800 lei, contract de munca zonele Unirii, Colentina, Rahova, Magurele, (0722.520.106 office@midojobs.ro 104. Agenti paza, angajez agenti paza

din orasul Giurgiu si zonele limitrofe ofer transport; 1 L; (0764.003.300 david_isai7@yahoo.com 105. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

agenti paza pt Bucuresti zona Militari. Salariu 1500 Ron 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro

106. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

agenti paza pt. Bucuresti zonele Margeanului si Salaj. Salariu 1.500 lei 1.500 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

107. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

agenti paza pt. Bucuresti zona Berceni. Salariu 1500 Ron 1.500 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro

108. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

agenti pt. Bucuresti zonele Prelungirea Ghencea si Bd. Timisoara. Salariu 1.500 Ron 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro

109. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

pt. Bucuresti zonele Pajura si Berceni. Salariu 1.500 Ron 1.500 L; (0755.000.687

110. Agenti paza, program 8 ore si 12

ore, sector 2; (0725.636.692

111. Agenti paza, Carpat Guard, salariu

121. Agenti Securitate, RPG Security angajeaza agenti securitate cu domiciliul in Bucuresti sau Ilfov, relatii la telefon sau mail, pentru interviuri in intervalul L - V 09.00 - 16.00 1.680 L; (0219534 hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro 122. Agenti securitate, Mall Plaza Romania BMF Security angajeaza, agenti securitate, pentru Mall Plaza Romania, 8 lei/ ora net, analize gratuite. Relatii la tel. lunivineri 09-17 sau mail, 1.900 L; (0799.402.499/ 0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu

AGENTI SECURITATE. TORNADO SECURITY ANGAJEAZA AGENTI DE SECURITATE PENTRU BUCURESTI (SECTOR 2), SALARIU NET, 1.400 L; (0738.217.413

123.

124. Agenti teren ptr aducere clienti strai-

ni in club tinere/tineri motivati, vorbitori engleza conversational, simpatici, sociabili, zambitori ptr recrutare clienti din cluburi, baruri. Oana zi/0762.359.164,Liana noapte/ 0737.634.109. 10.000 L; (0762.359.164/ 0737.634.109 mari.angajari@gmail.com

Restaurant Trattoria 20 din Regie. (0751.267.453

bucatar fara experienta sau bucatareasa cu experienta pentru masa calda, salariu 2000-2700 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi libera, zona Berceni, sector 4, cm+masa. 2.700 L; (0773.316.497

149. Ajutor bucatar Terasa/ livrari la domi-

174. Ajutor bucatar, fata spalat vase

148. Ajutor bucatar si pizzar pentru

ciliu angajam ajutor bucatar cu experienta minima obligatorie 2 ani. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/ saptamana. (0747.040.977 emilia.vlad@yahoo.com

150. Ajutor bucatar (femeie) ptr fast food.

Program 07.00-17.00 l-v, weekend liber, contract de munca, o masa pe zi. Situat in zona armeneasca (Vasile Lascar); 1.500 L; (0762.883.978/ 0769.263.027 daniela_stanciu1989@yahoo.com

151. Ajutor bucatar / bucatar St Patrick Irish Pub, Centrul Vechi angajeaza bucatar cu sau fara experienta. Program flexibil, salariu motivant. Detalii si programari interviuri la numarul de telefon sau CV pe adresa de mail; (0755.110.008 office@stpatrick.ro 152. Ajutor bucatar Afi Mall, vanzator

comercial, Bistro Caffe Corner, Afi Palace Cotroceni angajeaza vanzator comercial sau ajutor bucatar, salariu motivant, echipa dinamica, contract de munca, program 8 ore luni - vineri (0724.278.296/ 0723.233.303 153. Ajutor bucatar cu experienta pentru

fast food in zona Piata Domenii, program luni-vineri, salariu minim 2.000-2.500 lei. Oferim stabilitate si evolutie profesionala 2.500 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

Ajutor bucatar, femeie cu sau fara experienta si femeie la vase pentru restaurant. Relatii dupa ora 12,00; (021.211.72.50/ 0723.325.038

175.

176. Ajutor bucatar, femeie de serviciu,

rienta sector 3, urgent, salarizare 1.5002.500 Lei (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com

199. Ajutor de ospatar, angajeaza Taver-

na "La Calinescu" cu contract de munca, salariu atractiv + bonusuri. Program 1 zi cu 1 zi; (021.331.07.50/ 0788.472.725 200. Ajutor de sofer La Fantana, angajam

barbati pentru a lucra in cadrul companiei La Fantana. Cerinte: rezistenta la efort fizic, putere de munca si dorinta de stabilitate. Contact la numerele din anunt de L-V intre orele 9 -17:30 (0725.050.493 iulia.ciocalteu@lafantana.ro 201. Ajutor gestionar Impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul RATB; 2.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 202. Ajutor gestionar, angajam o persoana pentru un depozit cu produse alimentare zona Pipera metrou. Este de preferat ca persoana sa aiba atestat stivuitor. Program l-v, 8-16:00. 1.800 L; (0729.699.825

203. Ajutor in bucatarie fast food zona Unirii, angajeaza fata in bucatarie. Program de lucru de L_V, salariul si alte detalii la nr. de telefon din anunt, dupa ora 14; (0721.079.301

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

204. Ajutor in bucatarie si ospatar pentru pensiune zona Bragadiru. Se lucreaza in ture. Pentru provincie se deconteaza transportul sau se asigura cazarea; (0744.342.575

178. Ajutor bucatar, spalator vase pentru

205. Ajutor instalator pentru instalatii san-

pizzer, ospatarita. Program si salariu atractive. Sunati intre orele 9.00-17.00; (0746.243.829 177. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase,

Best Western Stil Hotel. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. oferim 13 salarii/an, masa, concediu platit, cazare pentru cei din provincie. Asteptam CV la receptie sau la office@hotelstil.ro (021.233.39.90 office@hotelstil.ro

itare si termice la blocuri noi in Bucuresti in cartierul Militari. Program 8:00-17:00 de luni pana vineri, carte de munca. Incepere imediata. Rog seriozitate; 1.800 L; (0722.692.595/ 0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com

132. Ajutor bucatar si femeie de serviciu pentru servirea la liber si evenimente la restaurantul Mirador, sectorul 4, salariu fix, plus comision, carte de munca 8 ore, mese si decontare transport; (031.425.44.44 tel.0314254444@gmail.com 133. AJUTOR bucatar. Restaurant zona

Aviatorilor angajeaza femeie de servici si ajutor bucatar. Relatii la telefon; (0722.594.728

154. Ajutor bucatar cu experienta pentru

155. Ajutor bucatar cu experienta pt. restaurant pub Fabrica, str 11 Iunie nr 50. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu atractiv, platit la timp, comision din vanzari, contract munca 1.800 L; (0723.155.027

181. Ajutor cofetar Laborator cofetarie, zona Cora Alexandriei, cauta o persoana dornica sa invete, motivata sa lucreze, organizata, punctuala si careia sa-i placa aceasta meserie. Experienta nu este necesara. (0786.886.178 cvuri.office@gmail.com

156. Ajutor bucatar cu experienta 2000 lei, firma catering cu sediul in sect 5 strada Margeanului, angajeaza ajutor de bucatar cu experienta; 2.000 L; (0765.489.624 157. Ajutor bucatar cu sau fara experien-

158. Ajutor bucatar pentru bucatarie

184. Ajutor cofetar. Cofetaria Arkadia

160. Ajutor bucatar sector 3, restaurant

sectorul 2. Salariu decent, bonus, lucru 2/2, masa calda. (0722.537.018

182. Ajutor cofetar, femeie, pentru cofetarie zona P-ta Romana,program 07-15,de L-S.Salariu 2000 de lei net.(bani in mana). Se asigura contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457

Pipera Voluntari rond McDonalds, angajam ajutor cofetar, patisier. Se asigura transport. Detalii la; (0741.777.509

136. Ajutor bucatar angajeaza Bistro

139. Ajutor bucatar pentru restaurant in

ta, din Bucuresti; (0763.676.005

ta, pentru bucataria calda. Program: lunivineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.800 lei plus masa. Zona Colentina - Fundeni, 2.800 L; (0742.266.859

117. Agenti securitate parcare program zi

138. Ajutor bucatar pentru preparare sandwichuri, salate, cu sau fara experienta. Program de luni pana vineri dimineata: 06:00 - 15:00. Informatii la numarul de telefon sau CV pe mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

mediu de lucr placut; (0757.047.438

180. Ajutor cofetar cu sau fara experien-

135. Ajutor barman Restaurant zona Decebal angajam ajutor de barman, program flexibil, salariu atractiv. Va rugam sa ne contactati la numarul de telefon din anunt; (0751.898.304

137. Ajutor bucatar bistro amplasat in zona Piata Universitatii angajeaza ajutor bucatar pentru bucatarie cu specific european; (0722.303.120 infusion.bistro@yahoo.com

179. Ajutor bucatar, transport decontat,

prepararea salatelor, garniturilor si a deserturilor Roxy Pub (Regie) angajam pe perioada full time. Rugam seriozitate si oferim un salariu atractiv; (0785.224.502

116. Agenti securitate in Bucuresti cu/ fara atestat. Salariu 1.400 net. Relatii tel. 1.400 L; (0770.258.552 dansilviu@gmail.com

Cafe din zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

224. Ambalatoare, muncitoare necalifi-

cate, asiguram calificare, program 8 ore pe zi, luni-vineri, salariu 2.000 Lei pe luna net, o masa calda asigurata, doar nefumatoare, contract de munca, zona sector 1 2.000 L; (0731.552.788 angajari2018@gmail.com 225. Ambalator atelier confectii textile,

angajam personal pentru ambalat (fete). (0722.697.499/ 0722.738.477 catalina.ifrim@yahoo.com

226. Ambalator pentru o fabrica din zona

Metrou Pipera. Se ambaleaza produse alimentare.Program noapte19:00-5:00 de duminica pana joi.Salaiu 1960, plus bonus 150lei din a doua luna. Pentru interviuri 1.960 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

227. Ambalator cu permis auto coordonator productie chimisti, automatist, electrician pentru fabrica detergenti sector 3. CV la email, tel., www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 228. Ambalator cu permis auto fabrica detergenti sector 3 - angajeaza ambalator cu permis, coordonator productie, chimisti, automatist, electrician. CV la email, tel., www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 229. Ambalator industrie alimentara pen-

tru Agriro SRL, cu contract pe perioada nedeterminata, ambalator plante aromate pentru punctul de lucru din Valea Cascadelor. Program 8 h. Salariu de pornire 1300 lei net, ore suplimentare paltite. (0724.584.869/ 0744.322.388 tomagabrielandrei@yahoo.com

233. Ambalator produse alimentare metrou Pipera se alege intre: tura de zi, program de la 07:30-16:00, sau tura de noapte 19-5:00. Salariu incepand de la 1600 Lei. Zona metrou Pipera. Persoanele interesate pot suna la numarul de telefon 1.600 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

159. Ajutor bucatar salate, 5 zile/saptamana Restaurantul Stadio angajeza ajutor bucatar salate, locatie centrala (Piata Universitatii), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

cat), zona Rahova, sambata- duminica liber; (0765.226.077

cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro

232. Ambalator marfa angajam baiat / fata pentru scanare impachetare si aranjare produse pentru livrare, sigilarea cutiilor pentru transport Program L-V 10:00-18:00. Salariu 1500 ron depozit in Sos Alexandriei 99A Bragadiru; 1.500 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

domni Angajam domni si doamne cu permis auto si experienta serioasa in sofat la distante mari, exp. in vanzari de orice natura, disponibili. Program de luni pana vineri, doar in deplasare la nivel national; (0758.098.847 resurseumaneimm@gmail.com

toare PC si customer service, salariu fix 2.200 lei plus bonusuri de performanta; (0725.988.889 hr@airbnbsupport.ro

223. Ambalatoare pentru producator de

231. Ambalator manual, femeie, SC Estetik Packing Srl lider pe piata ambalajelor de unica folosinta;

companie multinationala. Salariu net 1.500 L; (0764.914.055

130. Agentie turism angajeaza sofer cat-

222. Amanetar si electronice amanet Crangasi Lazar amanet Crangasi angajeaza. salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu Cerinte: cunostinte IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete, abilitati de comunicare si relationare in vanzari; 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

pentru manipularea si ambalarea marfii de patiserie. Se asigura transportul. Locatie: Voluntari, Ilfov (0741.777.509

134. Ajutor de bucatar (muncitor necalifi-

Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medicale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.0016.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel. (0749.062.295

angajez urgent in Pipera ajutor bucatar si fata la spalat vase, vis-a-vis de DRPCIV (permise auto). Mai multe detalii la telefon (0722.540.169 georgen58@gmail.com

198. Ajutor de mecanic cu sau fara expe-

230. Ambalator manual patiserie, femeie

pizza, cautam persoana energica, dornica de munca, minim de experienta. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

118. Agenti securitate pentru magazine -

173. Ajutor bucatar, bucatareasa, ajutor

197. Ajutor de cofetar pentru Art Dessert Instruire profesionala continua alaturi de mater cake Irina Apostol, cursuri de instruire profesionala platite de companie, un mediu de lucru placut, bazat pe respectul reciproc, (0722.305.398 emilia@emexromania.ro

128. Agenti vanzari, sofer, doamne si

131. AirbnbSupport selecteaza opera-

agenti securitate parcare program zi salariu atractiv, echipament gratuit. Supraveghere parcare interioara centru comercial. Salariu incepand de la 1400 lei; (0784.219.522

172. Ajutor bucatar, barman, ospatar Pastram un loc in echipa Poesia, doar pentru tine! Daca esti pasionat de servit sau de gatit,esti zambitor si creativ, vrem sa te cunoastem! Angajam ospatar, barman si ajutor bucatar. Mult succes! (0744.502.000/ 0730.992.550 office@poesia.ro

196. Ajutor de bucatar, ospatar pt. Paltinis, jud.Sibiu pt. hotel 4 stele dotat cu restaurant in Paltinis, jud. Sibiu. Calificarea si experienta sunt necesare. Relatii la tel., cv pe mail. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro

127. Agenti vanzari, promoteri pentru

113. Agenti securitate barbati si femei pt.

Crangasi societate de paza angajeaza agenti securitate cu/ fara calificare pentru zona Crangasi, Militari, Ghencea, Calea Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Program flexibil, salariul net 1.600 Lei 1.600 L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

171. Ajutor bucatar, Wise Box, cea mai noua companie intrata pe piata de food delivery din Romania, bucatar, pizzar, lucrator bucatarie si ajutor bucatar cu/fara experienta. Salariul intre 14002000 ron net, program 8 ore/zi. CV pe mail. Informatii la tel. 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

195. Ajutor de bucatar, bucatar, restaurant zona P-ta Domenii angajam bucatar, ajutor de bucatar, program flexibil,bonuri de masa, transport si masa asigurate. (0749.114.667 barka.saffron@gmail.com

Franciza Orange cauta agenti vanzari directe (experienta in vanzari constituie un avantaj). Salariu fix, contract 8h + bonuri de masa + comision motivant + telefon de serviciu; (0744.631.484 amet.adler@idn.ro

egoria D, preferinta pensionar, posesor atestat curse ocazionale cu autocar si microbuz; (0731.396.104

115. Agenti securitate Ghencea, Militari,

8.00-18.00. Salariu 1.800 lei, bonusuri, masa asigurata. Carte de munca 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com

126. Agenti vanzari - Proiect Orange

112. Agenti securitate angajam urgent pentru Bucuresti si Ilfov, salariu 1400-1600 ron. (0737.039.536

tial, pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.700 lei net. Tel.: 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovici@teamguard.ro

170. Ajutor bucatar, program 6 zile/sapt.,

194. Ajutor de bucatar si fete pentru salate angajeaza restaurant din sectorul 3 Titan. Salariu de la 1400 pana la 2100 lei + procent vanzare si carte de munca; 2.100 L; (0721.720.751

Export SRL, firma distributie bauturi angajeaza agenti de vanzari cu experienta pentru Bucuresti, office@tarell.ro; office@tarell.ro

129. Agenti. Ce cautam? Agenti de curatenie si coordonatori pentru divizia office si hypermarket. Ce oferim? Plata salariului la timp, minim 1.500 Ron net, bonuri de masa, plata orelor suplimentare, contract de munca integral. Informatii la tel. sau adresa de email: (0784.290.182 recrutare@deziclean.ro

114. Agenti securitate complex reziden-

& Me, bd. C-tin Brancoveanu 110 D, program 2/2 zile, salariu 2.000 Lei net + tips, contract munca. Se cer seriozitate si experienta in bucatarie de restaurant 2.000 L; (0726.782.482

125. Agenti vanzari SC Tarell Import

1.500 - 1.800 lei net lunar, pentru obiective zone centrale, cladiri de birouri, ambasade. Zonele: Baneasa, Militari, Berceni, Pantelimon, program: luni - vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Interviurile: zona Obor - Lizeanu, str. Radu de la Afumati nr. 13 A, sector 2, luni - vineri: 10.00 - 18.00, plata la termen; (0786.410.128/ 0769.075.995

firma paza, conditii bune de munca. Salariu 1.700 lei net. Locatii: intrarea Straulesti (Bucurestii noi) si str. Rudeni (Chitila) (0751.055.607

(in fata Casei Poporului) angajeaza ajutor bucatar program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

169. Ajutor bucatar, pentru restaurant You

183. Ajutor cofetar, patisier, laborator in

Sector 2 angajeaza ajutor de cofetar. Salariul motivant, program flexibil. Posibilitate de avansare; (0765.086.964 185. Ajutor cofetar. Cofetarie artizanala, angajam ajutor cofetar. Salariu 1700 Ron, 8 h pe zi, 6 zile pe saptamana. Experienta anterioara reprezinta un avantaj, (0746.299.996/ 0758.092.348 Office@lapetite.ro

Allegro, sector 3, bd. Nicolae Grigorescu, angajeaza ajutor bucatar. Mai multe detalii la nr. de telefon afisat; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com

186. Ajutor de bucatar contract de munca, program de lucru in ture: 08:00 16:00, 11:00 - 19:30;16:00 - 24:00, decont transport, salariu fix, bonuri de masa, spor de week-end, plata ore suplimentare; 1.700 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

161. Ajutor bucatar si bucatar, femei

187. Ajutor de bucatar pentru bucatarie

curatenie si muncitori necalificati pt. complexul Militari Residence Ballroom si restaurantul Aqua Garden (0731.312.271 office@militariresidenceballroom.ro 162. Ajutor bucatar si femeie la vase

Restaurantul Cherhanaua Ancora angajeaza: ajutor bucatar si femeie la vase. Salariu motivant. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 163. Ajutor bucatar, ajutor pizzar, femeie

la vase pt. restaurant Centrul Vechi (0763.400.965

164. Ajutor bucatar, angajam ajutor de bucatar pentru cantina-restaurant in sectorul 2, aproape de statia de metrou Pipera, program de luni pana vineri; (0721.280.679 165. Ajutor bucatar, camin de batrani din sectorul 1 (Bucurestii Noi) angajeaza ajutor bucatar; (0722.601.148/ 0722.306.974 166. Ajutor bucatar, cu sau fara experien-

ta, pentru lucru la fritueze, pentru shaormerie, salariu 1900 Lei, zona Berceni, program 14 cu 34 ore libere, masa calda zilnic, CM 8 ore nedeterminat 1.900 L; (0773.316.497

167. Ajutor bucatar, Lente angajeaza aju-

tor bucatar si bucatar sectia rece. (0764.718.500 alex@lente.ro

168. Ajutor bucatar, pentru restaurant Trattoria Borghese. Salariu in mana 2000 Lei + tips, program 2 cu 2 zile, 10-23.30. Se cere experienta anterioara. Interviu str. Dambului 155 (20 metri Mc Donalds Brancoveanu); 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 www.trattoriaborghese.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

japoneza, fara experienta, dornic sa invete tainele acestei bucatarii. 1.700 L; (0724.220.078 188. Ajutor de bucatar pentru linie autoserivire zona Romana, salariu motivant, program 8 ore luni- vineri, (0799.844.474 189. Ajutor de bucatar restaurant cu spe-

cific italian, bd. Sisesti 269, sector 1, angajeaza ajutor de bucatar cu experienta. Salariul oferit 2500 lei. Pentru detalii tel. 2.500 L; (0724.053.013 190. Ajutor de bucatar White Lion Pub & Grill, str. Lujerului nr 40 langa Plaza Romania, Drumul Taberei). Se asigura pe langa salariu cu carte de munca, transport, masa calda 1.700 L; (0770.792.738 home.mariobadescu@gmail.com 191. Ajutor de bucatar (femeie) si femeie

la vase, restaurant din zona Pipera, cu specific libanez, angajeaza ajutor de bucatar femeie) si femeie la vase. Salariu avantajos. Transport asigurat plus alte beneficii. Rugam seriozitate; (0733.200.011 andreiohaci@gmail.com

206. Ajutor menaj pentru domn in varsta,

ofer locuinta separata, ajutor reciproc, discutabil + remuneratie 1.000 L; (021.337.20.43

207. Ajutor montator tamplarie PVC, ajutor montator tamplarie pvc - fara experienta; (0736.860.856 208. Ajutor ospatar angajeaza Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise ajutor ospatar. Se cere minima experienta.Locatie in zona Piata Romana. Salariu atractiv.Engleza mediu/avansat; (021.230.00.36 resurseumane@lemanoir.ro 209. Ajutor ospatar (picol), ajutor bucatar,

pentru restaurant chinezesc, sector 3; (031.430.66.16

210. Ajutor patiser, modelator pentru

patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime 2.100 L; (0724.570.778 211. Ajutor patiser, modelator pentru

patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon 2.000 L; (0724.570.778 212. Ajutor pentru cresterea unei perechi

de gemeni de 1 an si 5 luni, in Popesti Leordeni (Splaiul Unirii-Confort City), in regim intern sau extern. Pentru mai multe detalii, contactati-ne la tel. Oferim: 1.500 L; (0785.346.768

213. Ajutor pizzar program 2 cu 2, salariu

1400 - 1600, zona Titan, 1 Decembrie 1918, (0773.388.604

214. Ajutor pizzar, cu un minim de experienta, zona Brancoveanu sector 4. Program 2 cu 2. www.pomodoropizza.ro (0784.591.320 johny.rider@yahoo.com 215. Ajutor preparare, sect 6 Sarcinile presupun tocare, feliere, cantarire ingrediente. Program program in 2 schimburi, l-d, 2 zile libere pe sapt, salariu fix, tichete de masa, masa asigurata, transport; (0727.852.980 veronica.grigorie@jerryspizza.ro 216. Ajutor shaormar Mister Kebab isi mareste echipa cu ajutor shaormar fara experienta. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii, Baneasa, (0721.303.303

234. Ambalator/ Picher, Bolintin-Deal personal pentru depozit logistica. Program L-V, 2 schimburi. Se asigura transport din Buc. dar si alte localitati. Salariul 1200 1400, alte beneficii. Pentru info sunati la nr afisat 1.200 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com

Ambalatori femei din Bucuresti si provincie. Pentru personalul din provincie se asigura cazare, salariul 1600 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/bon); Barbati care utilizeaza scanerul de produse, salariul 2000 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/bon); Picari, salariul 1800 lei net, bonuri de masa(15.09 lei/bon), angajam pentru societate comerciala din sectorul 4. Relatii la telefon; (0753.070.408 235.

236. Ambalatori depozit haine sector 6 angajam fara experienta p.u depozitul din S.6 langa Carrefour Militari. Program in 2 schimburi: 07-16 si 13-22 (o ora pauza). Salariul net 1500 Lei. Se ambaleaza si eticheteaza produsele 1.500 L; (0734.893.911 237. Ambalatori legume si fructe Sector

4. Baieti si fete. Salariu net 1800 Ron 1.800 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com 238. Ambalatori pentru sectii de

productie alimentara. Program de lucru in ture. Salariu net 1600 lei + tichete de masa + o masa calda 1.600 L; (0732.672.654 239. Ambalatori produse, barbati si

femei Angajam urgent ambalatori pentru produse. Salariu net: 1700-1800 (bani in mana). Decontare transport. Program: 12 ore in ture. Zona: sector 4. Detalii la telefon, 1.750 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 240. Angajam MONTATORI usi metal si

lemn. Oferim salariu 3.000 lei. 0742.999.081 3.000 L; (0742.999.081

241. Angajam montatori cu experienta in montaje de usi interioare si metalice, 2.900 L; (0742.999.081/ 0733.511.887 242. Angajam montatori usi Realizarea intregului proces de montaj usi (usi metalice, usi rezistente la foc, usi de lemn, usi industriale: sectionale, rapide, rulouri, etc). (0722.309.589 office@eds-ro.eu 243. Angajam pentru restaurant mediter-

anean Bucatar cu experienta in bucatarie mediteraneana, numai cu proba salariu 200 lei/zi, ajutor bucatar sau bufetiera 150 lei/zi, femeie la vase 100 lei/zi, picol sau ajutor de ospatar 100 lei/zi. (0768.036.349 niculescu.robert20@gmail.com

244. Angajam tineri Firma de finisaje inte-

rioare, angajeaza tineri care doresc sa lucreze intr-un mediu dinamic, sa invete diverse tehnici de aplicare a finisajelor, pentru executia de pardoseli si pereti. (0723.824.989/ 0722.586.386 office@concreteart.ro

245. Animator socio-educativ pentru loc de joaca copii. Program de lucru in ture 917, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 zile/sapt). Daca esti o persoana deschisa, energica si mereu cu zambetul pe buze, te asteptam in echipa noastra. (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 246. Anuntul Telefonic angajeaza reprezentant vanzari Jobul presupune preluarea de anunturi in sediile redactiei si contactarea clientilor pentru incheierea contractelor de publicitate. Oferim training, salariu fix 1200 lei plus comisioane foarte bune. 1.200 L; (021.310.03.31 mihaelas@anuntul.ro 247. Aplicatori pardoseli epoxidice, Ana-

gajam aplicatori pentru executia de pardoseli epoxidice, sape, pardoseli decorative. Oferim contract de munca 8 h. Salariu peste media pietei. Permis cat. B constituie un avantaj la salariu. (0723.824.989 office@concreteart.ro 248. Aprovizionier. Complex de eveni-

mente angajeaza persoana responsabila pe departamentul de aprovizionare. Urgent. Cu permis de conducere. Program de lucru in weekend. 249. Aqua Garden Militari Residence Complexul de piscine si restaurantul angajeaza personal pentru perioada sezonului estival 2018: ospatari (fete si baieti) pentru piscina de vara, ospatar si ajutor ospatar restaurant si terasa, barmani, ajutor de barman, casiera, spalatoreasa, personal curatenie piscine si restaurant, personal ingrijire gradina. CV-uri pe mail, detalii la tel. (0726.827.535/ 0760.150.392/ 0785.169.320 office@militariresidenceballroom.ro 250. Aqua Garden Militari Residence Complexul de piscine si restaurantul angajeaza personal pt perioada sezonului estival 2018: - ospatari (fete si baieti) pentru piscina de vara; - ospatar si ajutor ospatar restaurant si terasa; - barmani; - ajutor de barman;- casiera; - spalatoreasa; - personal curatenie piscine si restaurant; - personal ingrijire gradina. CV-uri/ detalii: (0726.827.535/ 0760.150.392/ 0785.169.320 office@militariresidenceballroom.ro 251. Arhitect Responsabilitati: nivel de studii: superioare de specialitate arhitectura. Cunostinte programe specifice: Autocad, Arhicad, Autodesk 3DS MAX, Adobe Photo Shop, Corel Draw etc, nivel avansat, (0722.744.183 arhitectconstruct@yahoo.com 252. Asamblatori echipamente electrice montare, asamblare componente electrice. Identificare, izolare produse neconforme, executie lucrari in timpul stabilit. Se ofera training la locul de munca, decontare transport. (0756.140.001 office@urbioromania.ro 253. Asistent departament administrativ pentru firma de constructii. Experienta obligatorie. Biroul societatii este in comuna Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trimite CV la email; office@gama-admin.ro 254. Asistent departamentament financiar contabil, asistenta, pentru firma de constructii, pentru punctul de lucru din com Domnesti jud Ilfov. (0723.567.941/ 0723.507.592 office@gama-admin.ro 255. Asistent magazin online. Cautam o persoana ambitioasa, cu cunostinte PC, limba engleza si constituie un avantaj pentru un post de asistent magazin online. Sarcini: preluare comenzi, oferte, adaugare produse pe site, facturare, cosmin.rdg@gmail.com 256. Asistent manager abilitati de comu-

nicare si de organizare, implicare. Experienta in activitatea de secretariat, administrativ, relatii clienti. CV-ul la job@elcos, (0730.123.444 mnico_001@yahoo.com

217. Ajutor shaormar fara experienta, salariu 1900 lei, program 1 zi cu 1 zi libera, cm 8 ore, nedeterminat, zona Berceni, se ofera masa zilnic, training gratuit, postul nu necesita nici un fel de experienta, 1.900 L; (0773.316.497 218. Ajutor vanzator Shop&Go, vanzatori,

sef magazin cu/fara experienta. (0729.495.499

219. Ajutor vanzator, pentru magazin de

materiale pentru instalatii sanitare (0741.141.025 office@cripal.ro

192. Ajutor de bucatar cu experienta, pentru Friends Pub. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul 2.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com

cazare , diurna in deplasare, 3.000 L; (0765.425.864 serbcostineduard@yahoo.com

193. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara experienta pentru bucataria rece. Program: duminica - joi 05:30-17:30, vineri si sambata liber. Salariu 2.000-2.500 lei plus masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca, 2.500 L; (0742.266.859

221. Alpinisti utilitari SC Expert Extreme Solutions SRL angajaza alpinisti utilitari cu experienta in constructii, vopsitorii industriale, mentenanta cladiri, toaletare arbori etc. (0761.880.368/ 0720.620.138 secretariat.vtc@gmail.com

220. Alpinisti utilitari cu experienta,

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 304. Baieti necalificati/ pavatori Bucuresti

sector 4 angajam oameni pentru refaceri pavaje. Cazare pentru cei din afara Bucurestiului (0770.328.042/ 0732.358.981 daniel.odobescu@gmail.com

305. Baieti sau fete pe postul de vanza-

tor, (cu sau fara experienta) intr-un magazin de telefonie mobila si accesorii gsm. Salariu fix pana la 1500, target din vanzari, procent, 1.500 L; (0721.847.498 306. Baieti si fete cu/ fara experienta pt. spalatorie auto. Posibilitati cazare provincie, carte de munca (se ofera 3 mese saptamana). Salariu 1.200- 1.500 ron. Cerem si oferim seriozitate. Zona sector 1- Piata Domenii; (0765.999.927 307. Baieti si fete in Oraselul Copiilor. 257. Asistent manager Foarte bune cunostinte de limba spaniola si limba engleza; Foarte bune abilitati de comunicare si organizare. Atentie distributiva, bune abilitati de operare PC (Microsoft Office, etc.). Claritate (0765.214.577 georgeta.costache@romtatay.ro

280. Asistenta medicala, angajam asistenta medicala debutanta pe perioada determinata/cabinet ginecologie Bucuresti/ www.drdabija-ginecologie.ro, telefon (intre orele 10-20) / e-mail: doctor.dabija@yahoo.com (0723.238.115 doctor.dabija@yahoo.com

258. Asistent manager pentru agentie de

281. Asistenta personala caut o tanara pana in 35 ani pentru a-mi fi asistenta personala. Jobul nu are program fix si consta in insotire la deplasari, etc. Salariu 700 euro, rog sms cu descriere sau mail pe duduciu@gmail.com 700 {; (0726.421.896 duduciu@gmail.com

recrutare si plasare personal, zona Obor, part time sau full time, salariul fix si comision (0731.579.464

259. Asistent manager pentru magazin online Zebu.ro, abilitati de comunicare cu clientii, cu sau fara experienta, zona Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin. Mediu de lucru foarte placut. CV pe email 1.600 L; (0799.550.555 contact@zebu.ro 260. Asistent manager magazin studente, program flexibil, salariu motivant, magazin Mall Baneasa office@top-teacompany.ro office@top-tea-company.ro

282. Asistenta personala urgent, manag-

er director strain in Bucuresti cauta urgent o asistenta personala part-time, cu sau fara experienta. Aspect fizic placut. Program flexibil. Plata la zi. Rog email cu poze si date de contact. 5.000 L; (0728.477.325 Atos.ramirez@gmail.com 283. Asistenta personala, persoana

262. Asistent manager vanzari, magazin

comunicativa cu abilitati bune de organizare, open-minded, sociabila - disponibila la program prelungit care doreste o ascensiune fulminanta in construirea unei cariere de succes. 2.000 L; (0728.808.064 ruxandra.finichiu@ambasador-events.ro

263. Asistent manager, angajam firma de

284. Asistenta stomatologie Clinica de stomatologie, situata in sectorul 2, strada Stefan cel mare, angajam asistenta cu sau fara experienta. CV-urile cu poza pot fi trimise la adresa de e-mail: dr.40@yahoo.com; Dr.40@yahoo.com

261. Asistent manager pentru firma transport SC Romkayatur SRL (00905442177001/ 00905545791047 sahin@kayatur.net

Mall Baneasa, program flexibil, salariu motivant, preferabil studenti. office@toptea-company.ro office@top-teacompany.ro

productie cu sediul in zona Afumati /Petrachioaia, cunostinte Word, Excel, PC, contabilitate primara, optima comunicare clienti, persoana serioasa, organizata. Salariu motivant (0756.255.667 office@unitedbrands.ro 264. Asistent manager, cerinte: cunos-

tinte operare PC, limba engleza, permis auto categoria B, seriozitate. CV-urile se pot trimite la email 2.500 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro

265. Asistent manager, secretara pentru

fabrica de garduri din beton. Punct de lucru Bragadiru Ilfov. de preferat domiciliul in sect 5 sau adiacent, 2.500 L; (0735.377.400 fabricadegarduri@yahoo.ro 266. Asistent manager, contabil evidenta

primara ce vei face: administratie si secretariat, contabilitate primara, indeplinirea sarcinilor cerute de manager. Detalii la telefon (0753.055.577

267. Asistent manager, secretara MyCliq

angajeaza asistent meneger si secretara. Minim 2 ani experienta, limba engleza, word, excell mediu. Detalii: (0799.856.652

268. Asistent manager, secretara, agen-

tie imobiliara, cu sau fara experienta cunostinte pc redactare, Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator. (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro 269. Asistent mecanic pentru reprezentanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.900 L; (0749.102.608/ 0749.102.523 resurseumane@edparts.ro 270. Asistent medical pentru gradinita particulara sector 3. Daca va plac copiii, va asteptam in echipa noastra. Program luni vineri (0765.939.365 gradimp@yahoo.com 271. Asistent si consilier de vanzari Magazinul Calzedonia din Iulius Mall Timisoara angajeaza personal pentru pozitia de asistent si consilier de vanzari. Aplica si tu trimitand un CV la adresa: 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com 272. Asistent vanzari Calzedonia Intimis-

simi Tezenis alege sa faci parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa de email de mai jos. Mentionati in e-mail locatia magazinului 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com 273. Asistent vanzari Calzedonia si Intimissimi Baneasa alege sa faci parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail ca aplicati pentru Baneasa. 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com 274. Asistent vanzari pentru boutique

accesorii marochinarie. Job-ul perfect pentru studenti sau tineri. Program de lucru in ture, flexibil. CV-uri la dadaboutique@dada.ro sau tel. Oana; (0729.997.408 mihaela@dada.ro 275. Asistent(a) manager, Bucuresti, salariu atractriv. Astept CV-uri pe adresa: ahmed.alsamarrai@yahoo.com 276. Asistenta medicala angajam

pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639 277. Asistenta medicala generalista pen-

tru cabinet medical medicina de familie Bucuresti; (0723.479.261

278. Asistenta medicala pentru centru

batrani centru rezidential situat in zona Militari Piata Gorjului (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro 279. Asistenta medicala stomatologie sector 1, in ultimul an/ scoala de asistente absolvita, sa fie muncitoare, activa, responsabila, salariu atractiv, job stabil, echipament gratuit, info.; (0748.037.806 dentistholiday2011@gmail.com

285. Asistenta stomatologie si radiologie

dentara pentru Q Med, centru medical cu 6 cabinete dentare cautam personal cu min. 1 an experienta, organizata, placuta. Salariu motivant; (0754.547.162 contracte.qmed@gmail.com

Salariu atractiv 1.900 lei, 1.900 L; (0725.923.547

326. Barman pentru restaurant centrul

vechi, salariu 2800 lei; (0753.300.333

327. Barman Restaurant din zona cen-

trala angajeaza barman si ajutor barman cu sau fara experienta, salariu plus tips. Informatii la tel. (0745.574.230 marius.pasculea@gmail.com 328. Barman ture 12 ore, doua zi, doua

noapte, doua libere. Salariu 1800 L, tips mediu lunar 700 L, 1.800 L; (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro 329. Barman cu experienta pentru pub

situat in zona regie/Grozavesti. Cerinte: experienta minim 1 an pe postul de barman. Beneficii: salariu atractiv + procent din vanzarea pe bar (zilnic). Detalii la tel. 1.800 L; (0769.164.064 Filip.sergiu.dan@gmail.com 330. Barman cu experienta, angajam barman cu experienta, locatie in sectorul 3, program de lucru 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, salariu 1500 ron,4% tips din vanzare barului. Cerinte: seriozitate si curatenie la locul de munca; 1.500 L; (0764.900.000 radulescu.mihai23@yahoo.com

308. Baieti, cu sau fara experienta, pentru postul de operator (slot attendant) sala jocuri de noroc; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro

331. Barman cu experienta, pt. bar de zi,

309. Bar woman wanted 1500 ron net

332. Barman si ospatarita, bistro

zona Titan. Conditii bune de munca, salariu motivant; (0724.210.770 hhtitanatlas@yahoo.com

pentru o pensiune mica cu bar, cautam o femeie tanara pt servirea si amenajarile in zona targ Vidan. Cu cartea de munca 1500 net / 2600 brut ful time 6 zile lucratoare; 2.600 L; (0728.491.825 amertrab@gmail.com

amplasat in zona Piata Universitatii angajeaza barman/ barmanita si ospatarita cu experienta; (0722.303.120

310. Barbat fara obligatii, pentru intretinerea unei gospodarii. Ofer cazare, masa plus salariu. Astept provincia; (0722.302.309

333. Barman si ospatarita. Shiva coffee angajeaz? barman si ospatarita Program 2 cu 2 salariu avantajos. Colectiv prietenos. Contract de munca 8 ore. Mai multe detalii la interviu: (0785.111.777 b244lcy@gmail.com

311. Barbat vorbitor limba rusa de 30-40

de ani, cu masina, care are cunostinte pe piata imobiliara, care este capabil sa negocieze si sa lucreze cu informatii. Salariul este de la 800 de euro. 800 {; (0773.880.551 www.dmi4499@yandex.ru 312. Barbati necalificati productie fabrica

Barman pt terasa Parcul Herastrau; (0725.630.179

334. Barman, angajam barman la Beraria

Germana - Oraselul Copiilor Pizza Giovane ); 1.800 L; (0726.477.406 elisaa.alexandraaa@yahoo.com 335. Barman, locatie centrala (zona Unirii

sector 3 Angajam urgent barbati necalificati pentru postul de operator productie vopsea lavabila. Salariu: 1500 lei net, bonuri de masa 200 lei, transport 100 lei. Program: 8 ore L-V/ 3 schimburi. Detalii la telefon, 1.700 L; (0733.409.308

sau Universitate), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

313. Barbati necalificati, manipulanti

Mediu de lucru placut, contract de munca, masa, transport, concediu platit. (0764.718.500 alex@lente.ro

marfa depozit angajam urgent, Salariu 1500 lei net (in mana), bonuri de masa 200, bonus 200, spor de noapte. Program, 8 h/zi 5 zile cu 2 libere prin rotatie in 3 schimburi. Locatia Afumati 1.500 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

336. Barman, restaurant Piata Romana.

337. Barman, restaurant sector 3 anga-

jeaza barman cu calificare. Program in ture 2/2. Carte de munca si bonus; (07522020 trattoriaventi@gmail.con

350. Bartender si Barista fara experien-

ta. Training RAY Coffee angajeaza bartender fara experienta(fete/baieti). Salariu motivant, masa, training de specialitate(6 luni)+tips. Posibilitatea de a lucra ca barista sau bartender, 1.700 L; (0742.085.648 spetco.andrei@gmail.com 351. Bellboy angajeaza Hotelul Capsa.

Interviu in receptia hotelului Capsa, L-V 08.00-15.00; (0757.645.737 352. Best Studios vrei un job cu venituri

garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumsetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro; (0730.752.752 353. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/

oare inghetata pentru punctele din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa email. Detalii la nr. tel. (0753.084.816 mirela.cozma@bettyice.ro 354. BGS angajeaza: Agenti de securitate,

agenti de interventie, plata salariilor la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295 355. Bistro El Madrileno, cartierul

francez angajam picolite, ospatarite, aj. bucatar, persoana vase, lucrator comercial; (0724.988.911/ 0773.753.923 356. Bistro La Boeru angajam personal, barman/ospatar (fete), ospatarite si ajutor la bucatarie. Salariu+tips+masa asigurata. Zona de nord, Baneasa. (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com 357. Blueberry Garden & Bistro angajeaza barman si femei de serviciu, urgent. Trimiteti CV la adresa de mail (0723.400.103 blueberrybistro@gmail.com 358. BMF Total Serv SRL angajeaza asis-

tent manager cu studii superioare si minim 3 ani experienta pe o pozitie similara. Cunostinte avansate de limba engleza si de operare PC (Word, Excel, PPT, etc.), (0732.560.152 hr@bmfgrup.eu 359. Bombonier angajeaza Cofetaria Capsa. Interviu in receptia hotelului Capsa, L-V, 08.00-15.00; (0757.645.737

286. Asistenta stomatologie, Dr Dima

Cosmin, angajeaza pentru clinica din Pta Romana, asistenta stomatologie, cu experienta. Se ofera conditii avantajoase. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV, insotit de o poza recenta, (0722.543.676/ 0722.543.676 drdima@dentalprogress.ro

tinuta, vocabular, minim studii medii, seriozitate. Email, salariu/ luna, 3.000 L; (0764.961.443 ecocivica@consultant.com

289. Asistente medicale si infirmiere, fara limita de varsta si cu cazare permanenta, pentru camin batrani Snagov-Ghermanesti. (0731.920.920

zi, seriozitate, angajeaza Spital privat; (0764.023.092

infirmiere, femei de serviciu pentru centru privat de recuperare in Bucuresti. Posibilitate cazare; (0799.755.553

294. Auto Soft Baneasa - Militari- Fundeni- Dudesti angajeaza vulcanizatori cu experienta, salariu+comision; (0757.091.414

ITP cu experienta, salariu + comision, (0757.091.414

314. Barbati pentru curatenie birouri Baneasa, firma de curatenie angajeza operator masculin pentru curatenie cladire birouri in zona Baneasa-Sisesti. Program de 8 ore/zi- in ture. Oferim: contract + salariu fix; (0751.193.866/ 031.438.08.42

297. Autosoft angajam sofer cu experi-

315. Barbati pentru curatenie si strans

300. Baiat pentru ajutor magazin din provincie, asiguram cazare, salariu 1.700; (0734.406.034

carucioare la hypermarket din zona Berceni. Program 8 ore, contract; (0758.044.134

317. Barbati, depozit de bauturi angajam

341. Barman, ospatar, picol o masa/zi,

personal masculin fara experienta p.u depozitul din S.6 langa Carrefour Militari. Se fac paleti mici din bauturi si se infoliaza. Program 07-16 (o ora pauza). Salariul net 1600 Lei 1.600 L; (0734.893.911

302. Baieti cu sau fara experienta pentru

319. Barista pt. Cafenea care are ca

nie. suntem o firma de curatenie din Bucuresti si cautam baieti cu experienta pentru interventie curatenie. Oferim contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa si ore suplimentare platite (0751.193.870/ 031.438.08.42

339. Barman, ajutor bucatar, femeie la vase -salate, angajam urgent pentru Restaurant Casa Myt Drumul Taberei nr. 4; (0722.555.564 340. Barman, ospatar, ajutor ospatar restaurantul Stadio (Piata Universitatii) este in cautare de noi colegi. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si dezvoltare (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

318. Barber, men's hairdresser, Finecvt isi mareste echipa. Manuiesti cu talent foarfeca si masina de tuns? Iti place sa creezi, sa urmaresti tendintele in hairstyling si sa le aplici?Vino in echipa noastra. (031.438.01.87 barbershop@finecvt.ro

303. Baieti echipa de interventie-curate-

echipa. Esti o persoana dinamica, comunicativa si cu spirit de echipa? Restaurant Miraj angajeaza barman, ajutor barman. (0732.343.837 militari@mirajpizza.ro

316. Barbati pentru fabrica, cautam personal barbatesc, fabrici din sectoarele 2 si 6. Se poate asigura si cazare. Program 12/24, Salariul 1800 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, prima de Paste si Craciun. Contact: (0770.274.055/ 0770.153.166 office@ihres.ro

301. Baieti Firma construnctii cauta urgent muncitori pentru placari cu polistiren (termosistem), cazare inclusa, plata integrala la 2 saptamani, salariul motivant; (0762.546.031

postul de instructor. Sala fitness; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro

338. Barman, ajutor barman, fii parte din

obiect activitate vanzarea de cafea de specialitate, zona Aviatiei. Metrou Aurel Vlaicu. Detalii tel., (0741.777.509 office@breadandspices.com.ro 320. Barista, Ivy Coffeeshop din zona Piata Rosetti angajeaza barista, preferabil cu experienta. Mai multe informatii la tel. sau CV in email (0745.574.230/ 0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 321. Barista, Dorobanti, cautam colegi pentru prepararea si vanzarea produselor din cafenea. Beneficiezi de: salariu fix, tichete de masa, bonus de performanta, 21 de zile CO/an, program in schimburi, traininguri; (0724.322.000 hr@anapan.ro, 322. Barista, Ospatar, personal bucatarie

bistro situat pe Calea Victoriei, punem accent pe indemanare, spirit de echipa, atentia distributiva si modul in care are loc comnicarea. Daca ai minimul de experienta, trimite CV pe mail sau suna 30 {; (0749.091.660 elena@openpub.ro 323. Barman Cautam barman cu experienta. Salariu atractiv. Program lejer. Locatia Gargantua Dorobanti. Pentru detalii: (0726.555.680

324. Barman KLANdestin - angajaza bar-

man cu experienta, minim 3 ani abilitati comunicare, organizare, seriozitate, aspect fizic ingrijit, fara meteahna bauturii, 1.400 L; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com 325. Barman pentru loc joaca copii. Pro-

gram de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30, 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere, (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

prime de sarbatori, contract pe per nedet. Detalii la tel. (0734.207.029/ 0735.530.533 office@restaurantgedi.ro 342. Barman, ospatarite, zona Dorobanti,

Ambiance Caffe, salariu+ tips, program 1 zi cu 1 zi sau 2 cu 2, 1.500 L; (0766.446.977 343. barmani & ospatari Mutam jobul de la mare in Bucuresti! Vino sa lucrezi in cea mai cool echipa a verii - ospatar & barman @ Pescariu Aqua. Contact: 0721 470 073 (0721.470.073 ana.habuc@pescariusports.ro 344. Barmani si Ospatari - Restaurant in

Herastrau. Locatie in parcul Herastrau angajeaza barmani si ospatari. Conditii decente, contract de munca, training si multe alte beneficii. Cerinte: - Experienta minim - 2 ani; 1 L; (0744.215.521 stefan.dinca@yahoo.com 345. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 346. Barmani, ospatari Vol Caffe pasajul

Villa Crosse angajeaza barmani si ospatari, pentru detalii sunati. (0754.352.837 347. BARMANI/ BARMANITE, CLUB CENTRUL VECHI ANGAJAM BARMANI (BAIETI/ FETE); (0723.313.341 348. Barmanita, pentru berarie zona

sos. Giurgiului (Piata Progresul) (0721.294.361/ 0721.294.362 349. Barmanite si ospatarite (picolite).

Tips garantat minim 100 lei /zi. (0729.565.694

360. Bona Dorobanti, 10 ore, copil 1 an, 2200 L.Obor, 8 h, copil 10 luni, 2000 L. Aviatorilor, gemeni 1 an, impreuna cu mama, 8 h, 2500 L.Orhideea, 10 h, fetita 1 an, 2200 L. Muncii, copil 7 ani, 12-18, 1600 L; 2.500 L; (0724.617.662 office@famileto.ro 361. Bona externa, pentru nou nascut,gatit si menaj usor, experienta in domeniu, pe termen lung, nefumatoare. Familie serioasa, zona Doamna Ghica.Prefer doamna matura, serioasa si responsabila. (0723.295.052 kty977@yaho0.com 362. Bona pentru sector 4 si sector

1, experienta anterioara si recomandari, conditii foarte bune, salariu extraordinar de bun; (0746.157.070 363. Bona angajez pentru crestere copil

de 2 ani si menaj. Salariu atractiv; (0731.300.300 364. Bona cu experienta caut bona cu

experienta. Program full time/part time. Zona Piata Dopmenii. Rog seriozitate; (0722.205.872 daniella.cristea@yahoo.com 365. Bona de weekend, nou-nascut, Baneasa, 350 lei. firma Cleaning & Babysitting RO recruteaza bona cu experienta si recomandari pentru un nou-nascut. Zona: Baneasa. Programul: se va lucra de vineri seara pana duminica seara. Salariul: 350 lei/wd. 350 L; (0721.796.468/ 0726.334.403 davidaagentiaplevnei@gmail.com 366. Bona gemeni, suntem o familie cu cu

394. Bona, baiat 1 an si 8 luni, 9 h/zi, Lacul Tei, 1.800 Lei; Bona, fetita 1 an si 9 luni, Piata Muncii - Dristor, 10 h/zi, 2.000 lei; Bona + menaj usor, fetita 10 ani, 4 h/zi, Bucurestii Noi, 2.000 Lei; (0764.185.105/ 0764.949.335 395. Bona, experienta, copil 2 ani,

Corbeanca, urgent, 2.400 L; (0726.256.070

396. Bona, fetita 3 ani si 6 luni, Gorjului,

374. Bona interna, cautam o doamna care

10 h/zi, 2.000 Lei; Guvernanta, baiat 8 ani, 8 h/zi, Drumul Taberei, 2.000 Lei; Bona, copil 1 an jumate, 10 h/zi, Bucurestii Noi, 2.000 Lei + transp.; (0764.185.105/ 0764.949.335

375. Bona interna, suntem chinez, am nevoie 2 bona interna, una pentru frate meu cu dizabilitati. Si una pentru fata mea 3 ani. Inclusiv mancare si cazare la casa noi. Libera 2 ori pe luna, negociabil, 2.000 L; (0726.780.016 99074534@qq.com

397. Bona, menajera interna, zona Pipera, tanara, energica, educata, curata, bun simt, pentru 2 fetite 3-6 ani, ofer 4 zile liber pe luna, pentru inceput, 2.500 L; (0766.272.561

sa aiba grija de o fetita de 1 an, program intern, zona Dristor, salariul 2700 de lei. 2.700 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

398. Bona, menajera, ingrijitoare batrani in Bucuresti recrutam bona, menajera, ingrijitoare batrani pentru familii deosebite din Bucuresti. Program de lucru part-time sau full-time. Salarii europene. Programari interviu telefonic sau trimite CV. (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 399. Bona, zona Herastrau, 3000 lei/luna

cautam bona cu experienta pentru baietel 1 an, zona Herastrau. Program 8-9 ore/zi. Atributii : supraveghere si ingrijire copil, salariul 3000 lei/luna. Tel.; 3.000 L; (021.310.74.03/ 0726.256.070 office@marypoppins.ro 400. Bona- menajera, Bucuresti,

2.400 L; (021.310.74.03

401. Bone la 10 ore, 2000-2200, urgent, firma C&B angajeaza urgent bone program 10 ore, L-Vi. Copilasi: 1 luna-6 ani. Zone: Baneasa, Pipera, Aviatiei, Bucurestii Noi, Herastrau, Pta Victoriei, Gara de Nord, Dna Ghica, Pta Muncii. 2000-2200 L 2.200 L; (0721.796.468/ 0726.334.403 davidaagentiaplevnei@gmail.com 402. Brasseria Caju by Joseph Hadad angajeaza bucatari 2 bucatari, cu minim 2 ani experienta in bucataria a la carte, profesionista. Puteti trimite CV-ul pe adresa: (0733.888.704 caju@hadad.ro 403. Bronec Int. Company angajam conducatgori auto cat. B pentru serviciul interventie; (021.326.20.44/ 0219532

381. Bona, copil 1 an, Pipera, urgent, 2.500 L; (021.310.74.03

404. Brutar Brutarie in Pipera, rond Mcdonalds, angajam brutari se asigura transport. Detalii la; (0741.777.509

382. Bona, experienta, copil 2 ani, Bucurestii Noi, salariu/ luna, 2.500 L; (0726.256.070

405. Brutar, brutarie angajeaza brutar cu experienta si calificare. Program 8 ore/zi; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro

383. Bona, experienta, copil 5 luni,

406. Brutar, metrou Pipera, cautam brutari care sa se alature echipei Ana Pan. Program in doua schimburi, program de zi, 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana (0724.322.000 hr@anapan.ro

Militari, salariu/ luna, 2.100 L; (0726.256.070

295. Auto Soft Baneasa angajeaza vul-

de conducere categoria B,C si E, certificat de pregatire profesionala eliberat ARR, transport marfa, valabil, cartela tahograf, valabila, experienta minim 3. (0745.349.022 autobaza@baduc.ro

373. Bona interna Bucuresti, Pentru baietel 1 an si fetita 5 ani. Se cauta o persoana tanara, nefumatoare, serioasa, vesela si harnica. Se ofera salariu si conditii atractive (0754.054.298 manuadrianaiuliana@yahoo.com

380. Bona si menajera interna nefumatoare, activa, proactiva, vesela, pentru menaj intern (casa si curte mica) si pentru copii (de dus la scoala, alte activitati ,parc). Este nevoie si de gatit si de calcat; (0732.999.308

293. Assistant manager for our leather depozit we look for an assistant manager. She will be responsible for invoicing, keeping sales tracks and managing warehouse in general English and Excel is important. 2.500 L; (0722.678.579 kerim.erzurumlu@gmail.com

299. Baduc SA angajeaza sofer permis

372. Bona interna 4 zile/saptamana bona interna pentru doi baieti 5 si 7 ani, program de lucru de miercuri pana sambata intern zona de lucru Pipera. Dorim persoana serioasa si activa 1.900 L; (0729.007.828 stoica.officeconsulting@gmail.com

cerinte sa fie indeplinite pentru persoanele doritoare: varsta maxim 55 ani, nefumatoare si cu analizele la zi, sa poate ridica copilul in brate fara probleme. (0720.362.915

292. Asistenti medicali, kinetoterapeuti,

de minim 3 ani in profesia de avocat definitiv ;cunostinte solide de drept privat: drept civil, drept comercial (inclusiv insolventa), drept societar, office@orfeas.ro

393. Bona, 8h/zi, L-V, sector 3 angajam o doamna pt. ingrijirea unei fetite in varsta de 1 an si jumatate in zona Titan. Programul de lucru va fi in intervalul 10:00-18:00, de luni pana vineri, iar atributiile sunt doar pentru copil 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

2 copii de joi pana duminica, dispusa la deplasari, cu experienta, 3.800 L; (0724.047.365

379. Bona sector 3 doresc ca urmatoarele

291. Asistente si infirmiere pentru camin de batrani Bucuresti, urgent. Conditii avantajoase. Relatii la tel.: (0744.321.376/ 0728.555.959

298. Avocat definitiv, conditii: experienta

371. Bona interna 4 zile zona Corbeanca,

378. Bona program normal, in zona Berceni, Emil Racovita, pentru doua fetite de 7 ani si 5 ani. Program 8.30-18.00, lunivineri, stat cu copiii si gatit pentru ei. Salariu 2000 lei luna. 2.000 L; (0745.778.900 mdinculescu@yahoo.com

290. Asistente medicale, ALP vizata la

enta in domeniul distributie anvelope, salariu 1.900 L; (0740.190.606

392. Bona, 8h/zi, L-V, sector 1 angajam o doamna pt. a avea grija de un baietel in varsta de 2 luni in zona Piata Victoriei. Program de lucru: 12:00-20:00, de luni pana vineri. Atributii doar pentru copil (plimbat, hranit, etc.) 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

377. Bona interna, copil nou nascut, Colentina 3.000 Lei; Bona copil 10 luni, 9 h/zi, Eroilor - la metrou, 2.300 Lei; Bona, copil 1 an jumatate, 8 h/zi, Vitan, 1.800 Lei; Bona baiat 5 luni, 6,00-12,00, 6 h/zi, Grozavesti, 1.600 Lei; (0764.185.105/ 0764.949.335

288. Asistenta vanzari, tanar absolventa,

canizator cu experienta salariu fix + comision; (0743.058.438

370. Bona interna 2 weekend-uri libere/luna Bucuresti o doamna calma, calda, pt a avea grija de copilasi gemeni, fetita si baiat, in varsta de 5 ani si 8 luni. Programul este intern si se ofera 2 weekenduri libere pe luna. Atributii pt copii 2.800 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

376. Bona interna, 2 weekenduri libere, zona centrala angajam doamna pt. ingrijirea unei fetita in varsta de 1 an si jumatate. Zona Piata Unirii. Programul va fi intern, cu 2 weekenduri oferite libere pe luna. Atributii doar pentru copil. Salariul atractiv 3.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

287. Asistenta vanzari Magazin specializat in comercializarea produselor de lux, angajeaza asistenta vanzari- locatie: mall "Baneasa Shopping City". Experienta constituie avantaj. Relatii la telefon; (0722.533.346

296. Auto Soft Militari angajeaza inspector

9

384. Bona, experienta, copil 7 luni,

Herastrau, salariu/ luna, 3.000 L; (0726.256.070

385. Bona, experienta, copil 7 luni,

Berceni, 2.000 L; (021.310.74.03

386. Bona, experienta, copil 8 luni,

Drumul Taberei, urgent, 1.900 L; (021.310.74.03

387. Bona, experienta, copil 9 luni,

Titan, 2.100 L; (021.310.74.03

388. Bona, 10h/zi, L-V, Sector 1 angajam

bona pt o fetita in varsta de 4 ani in zona Gara de Nord. Programul de lucru va fi in intervalul 08:00-18:00, de luni pana vineri, Atributiile sunt doar pt copil (jocuri, plimbat, hranit); 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 389. Bona, 10h/zi, L-V, sector 1 angajam

o doamna calma, calda pentru ingrijirea unui baietel in varsta de 1 an in zona Dorobanti. Programul de lucru va fi in intervalul 09:00-19:00, de luni pana vineri. Atributiile sunt doar pt copil 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 390. Bona, 10h/zi, L-V, Splai Unirii o doamna pentru a avea grija de un baietel in varsta de 1 an in zona Vitan. Programul de lucru va fi in intervalul 09:00-19:00, de luni pana vineri. Atributii doar pentru copil 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 391. Bona, 8h/zi, L-V, Otopeni, angajam doamna pentru a avea grija de un baietel in varsta de 2 ani. Locatia este aproape de Primaria Otopeni. Programul va fi in intervalul 09:00-17:00, de luni pana vineri. Atributii doar pt. copil 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

407. Bucatar ajutor bucatar cu sau fara

experienta pt. bistro din zona centrala, informatii intre 09-17 si CV pe mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

408. Bucatar bucatareasa, ajutor de bucatar pentru restaurant in Magurele, 2.500 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 409. Bucatar bucatareasa, ajutor de bucatar pentru restaurant La Crama, in Magurele, program 1/1&2/2 2.500 L; (0723.580.658 410. Bucatar cu experienta bucatarie internationala, pentru restaurant in sala de jocuri situat in Piata Alba Iulia, in rond. Asteptam CV pe mail sau tel. Salariul in functie de nivel, intre 2500-3000 ron 3.000 L; (0765.932.247/ 0736.378.348 neacsu.raluca89@yahoo.com 411. Bucatar cu experienta minim 3 ani angajeaza Caffe Latte- sector 1. Rog seriozitate. Relatii la telefon; (0722.433.952 412. Bucatar cu experienta, linie autoservire, zona Unirii; (0767.955.907 413. Bucatar Isovolta SA angajeaza: bucatar pentru cantina societatii. Cerinte: calificare bucatar. Informatii la nr. (031.030.11.38 414. Bucatar pentru restaurant zona metrou Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, salariu 3.000 Lei in mana + tips, bonusuri. Se cer experienta, seriozitate, creativitate, organizare 3.000 L; (0760.650.710

2 fetite gemene de 7 luni. Cautam ajutor, o doamna cu varsta 40-60 de ani, eventual cu experienta, care sa iubeasca copii.initial program joi-duminica 8 h/zi , ulterior 5 zile/sapt. (0741.979.462 binugeorgiana@yahoo.com 367. Bona in Militari pentru copil in varsta

de 3 ani 8 luni. Locatie: cartier Militari, metrou Lujerului. Program de lucru: 10 ore/zi, de luni pana vineri. Programari interviu telefonic sau trimite CV. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 368. Bona interna angajam bona interna,

asiguram cazarea si masa, salariu 4.000 roni (bani in mana) pentru o perioada de minim 1 an, mai multe detalii la interviu. Relatii la tel. 4.000 L; (0727.363.636 evolution_1960@yahoo.com 369. Bona interna fetita 10 luni, 4 libere,

Aviatorilor, 3500 L. Fetita 1 an si 2 luni, toate wk endurile libere, 2000 L. Copil 1 an, 6 libere/ luna, 2500-3000 lei. Famileto, comision doar 20% din primul salariu; 3.500 L; (0724.617.662

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

18 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 461. Bucatar, ajutor bucatar cu experien-

ta pt. restaurant din zona centrala, informatii intre 09-17 si CV pe mail; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 462. Bucatar, ajutor bucatar zona Piata Universitatii, pentru sambata si duminica. Salariu motivant. Informatii la telefon; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 463. Bucatar, ajutor bucatar, lucrator vase, ospatari pentru Trattoria 20. Salariu plus bonuri de masa. (0724.992.762 464. Bucatar, bucatareasa, ajutor de

bucatar pentru restaurant La Crama, in Magurele, program flexibil, bonusuri; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 465. Bucatar, cu experienta, dornic sa

lucreze intr-o bucatarie super utilata, restaurant zona Drumul Sarii, 13 Septembrie oferim si cerem seriozitate, (0722.506.068 office@excellence.ro 466. Bucatar, esti in cautarea unui job?

Plated angajeaza bucatar.Trimite Cv la mail sau programeaza un interviu la numarul de tel. Abia asteptam sa te cunoastem. (0757.115.735 bistro.plated@gmail.com 467. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii,

angajeaza bucatar pentru restaurantul din incinta hotelului, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro 415. Bucatar Restaurant Alt Shift -

438. Bucatar pentru camin batrani

Bucuresti angajeaza in conditii excelente de munca bucatar experimentat. Salariu de inceput 3.200 lei + tipsuri foarte mari. Program 15 zile lucratoare pe luna, contract de munca (0732.266.922 bogdanalexandrescu2003@yahoo.com

Caminul de batrani Colosseum din sectorul 5, Bucuresti, angajeaza bucatar pentru program full-time. Oferim salariu motivant, conditii optime de lucru. Detalii la tel. Virgil Patulea, (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

416. Bucatar Restaurant angajeaza bucatar si ajutor de bucatar cu calificare; (0722.250.382 adrianlzrsc@yahoo.com

439. Bucatar pentru restaurant cu servire

417. Bucatar Restaurant Casa Zarazei, zona Unirii, Teatrul Evreiesc de Stat, angajeaza bucatar, (0736.366.417 avramavramm@yahoo.com 418. Bucatar restaurant cu specific ital-

ian, sector 1, Bd. Sisesti, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria traditionala italiana. Salariul oferit: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000 {; (0724.053.013 419. Bucatar Restaurant, piata Doroban-

ti, angajeaza bucatar cu experienta. Salariu 3500 euro. (0722.115.744 steak.office@gmail.com

420. Bucatar Restaurantul Cherhanaua

rapida contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:30, 16:00-24:30, salariu 2300 lei, spor de weekend, decont transport. 2.300 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 440. Bucatar restaurant de sushi, pt.

restaurant Chico Chillout cu specific japonez si european. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 441. Bucatar sectia cald pentru restaurant Salariu atractiv, tips. Program o zi cu o zi, conditii foarte bune de munca; (0743.108.585 nicu.dragnea@casadoina.ro 442. Bucatar sectia cald, restaurant zona centrala. Contract de munca, bonus, transport, (0752.308.454 daniel@lente.ro

Ancora angajeaza bucatar. Salariu motivant. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

443. Bucatar sectia rece, restaurant zona

421. BUCATAR sef pentru restaurant cu specific romanesc in Magurele, se asigura salariu si comision; (0723.580.658

444. Bucatar sectie rece angajeaza Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise angajeaza ospatar. Se cere minima experienta.Locatie in zona Piata Romana. Salariu atractiv; (021.230.00.36 resurseumane@lemanoir.ro

422. Bucatar sef pentru un restaurant in

zona Magurele Ilfov, asiguram salariul motivant, comision din vanzare; (0723.580.658

423. Bucatar sef, bucatar, ajutor de bucatar cu experienta pt. restaurant cu specific romanesc in zona Magurele, Ilfov, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon; (0723.580.658/ 0723.580.658 la_crama@yahoo.ro www.la-crama.ro 424. Bucatar & pizzar, angajam bucatari si pizzari cu experienta, si personal curatenie restaurant in sectorul 2, Bd. Barbu Vacarescu. (0721.470.073 ana.habuc@pescariusports.ro 425. Bucatar 2500, firma catering cu sediul in sect 5 Str.Margeanului angajeaza Bucatar cu experienta. Salariul intre 2500 2700 lei; 2.500 L; (0765.489.624 426. Bucatar cald restaurantul Nor situat

la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar tigai program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 427. Bucatar cu experienta de minim doi

ani in domeniu pentru restaurantul Le Oac Oac Bistro din bd. Libertatii nr 20, bl 103, parter, sector 5, Bucuresti (zona Palatul Parlamentului Parc Izvor) (0722.648.054 office@leoacoac.ro 428. Bucatar cu experienta pentru

restaurant Fabrica, str 11 iunie nr 50, program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu atractiv, platit la timp, comision din vanzari, contract de munca; 2.500 L; (0723.155.027 cristinastanicioara@gmail.com 429. Bucatar cu experienta salariu intre

2500 si 3500 Lei cu contract si bonusuri de perfomanta, zona Cotroceni (0726.337.470/ 0766.969.784 Lapiatzamall@gmail.com 430. Bucatar cu experienta, ajutor bucatar, femeie la vase si livratori cu masina personala pt. restaurant cu specific chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637 431. Bucatar cu experienta, ajutor bucatar, femeie la vase si livratori cu masina personala pt. restaurant cu specific chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637 432. Bucatar cu experienta, locatie Take

Away si Delivery, zona Piata Romana, program luni-vineri. Doar pt. cine vrea sa munceasca; (0727.471.315 433. Bucatar cu experienta, zona Bran-

coveanu sector4 pentru www.pomodoropizza.ro. Program 2 cu 2 (0730.965.800 johny.rider@yahoo.com 434. Bucatar Grill restaurant Stadio situat

in Piata Universitatii angajam bucatar grill, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 435. Bucatar grill, restaurantul Nor situat

la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar grill, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

Bucatar incepator si cu experienta, salariul intre 1.400-2.000 Ron net. Relatii la telefon; 2.000 L; (0799.831.111 436.

437. Bucatar la cald, angajam pentru

micul dejun pt omlete, personal cu experienta. Langa metrou Aurel Vlaicu. Detalii tel. (0741.777.509

centrala. Contract de munca, transport, bonus. (0752.308.454

445. Bucatar sef pentru restaurant in

zona Magurele (0723.580.658

446. Bucatar sef pentru un restaurant in

zona Magurele Ilfov, asiguram salariul motivant, comision din vanzare (0723.580.658

468. Bucatar, restaurant cu specific spaniol situat in zona Dorobanti capitale, angajeaja bucatar cu experienta, (0734.349.076 469. Bucatar, restaurant de top, zona

Dorobanti, angajam bucatar cu experienta, sectia cald. Persoana energica, ordonata, ambitioasa si bune abilitati de lucru in echipa. Pachet salarial atractiv (0726.555.680 andreea@restaurantgargantua.ro 470. Bucatar, restaurant in sector 2, bd. Dimitrie Pompei 9-9A, incinta Iride Park, in apropriere de metrou Pipera. Program de lucru luni - vineri. Pentru programari la interviu puteti telefona sau trimite CV, 2.300 L; (0722.241.539 yuprestaurant@gmail.com 471. Bucatar, restaurant zona Lacul Tei;

(0763.560.630

472. Bucatar, restaurantul Cherhanaua

Ancora angajeaza bucatar. Salariu motivant. Tel. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 473. Bucatar, sef de tura si bucatar linie

rece cu experienta, program 1 zi/1 zi libera. Salariu 2500-3000 lei/luna plus bonusuri evenimente, decontare transport. De preferat cu domiciliu in sect 5-6. 3.000 L; (0745.304.777 cm.enescu@gmail.com 474. Bucatar, aj. bucatar, restaurant situ-

at in Militari, cautam oameni seriosi cu experienta. Asiguram carte de munca, transport, salariu motivant; 2.500 L; (0722.462.827/ 021.434.18.28

486. Bucatar, bucatareasa Bucatar, bucatareasa pt. Pizza Club 16 cu sediul in Bucuresti, bulevardul Camil Ressu nr. 16 (zona Dristor), castig 2600 plus tips, 2.600 L; (0755.070.846/ 0771.258.305 487. Bucatar, bucatareasa cu experienta pentru restaurant central in Calea Floreasca, program 2 cu 2, salariu cald + gratar 2800/ 3000 lei, salariu rece 2.400 lei. 3.000 L; (0766.405.416 488. Bucatar, bucatareasa. Angajez pen-

tru Centrul vechi bucatar , bucatareasa. Salariu + procent + transport. 2.000 L; (0721.557.917 Viorelionmaracine@gmail.com 489. Bucatar, ospatar restaurant Tulin

specific libanez) cauta grataragiu (cu sau fara experienta) si ajutor ospatar. Pentru detalii sunati intre 12:00-20:00 (0762.212.675 Restauranttulin@yahoo.com 490. Bucatar, ospatari (fete/baieti),

ajutor bucatar, personal la vase; (0721.105.555

491. Bucatar, ospatari si femeie la vase ofer si rog seriozitate, restaurant specific pescaresc. (0724.748.244 Juliananedelcu@yahoo.com 492. Bucatar,ospatar,persoane pentru curatenie si vase Hotelul Crowne Plaza angajeaza persoane serioase, dornice de munca. Oferim contract de munca, salariu atractiv, masa calda, asigurare medicala de sanatate la Medlife. (021.202.10.60 rodica.mesaros@crowneplaza.ro 493. Bucatar. Terasa/ livrari la domiciliu

angajam bucatar cu experienta minima obligatorie 3-5 ani in bucataria internationala. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/saptamana. (0747.040.977 emilia.vlad@yahoo.com 494. Bucatar. Oferta angajare Restaurant

din Neptun, angajeaza pentru sezonul estival 2018: bucatar cu experienta (se ofera salariu foarte bun), ajutor de bucatar, bufetiera, pizzar, spalator vase, ospatari, barman, sef de sala. (0740.674.093 ellimng@yahoo.com 495. Bucatar/ ajutor Bucatar, rog seriozi-

tate. Cautam ajutor de bucatar/bucatar. experienta in bucataria italieneasca constituie un avantaj. Zona Herastrau-Cartierul Francez. Detaliile ulterioare se discuta la interviu (0720.455.963 anka.foltut@gmail.com 496. Bucatar/ajutor de bucatar restau-

rant de tip clatitarie angajeaza bucatar si ajutor de bucatar pentru preparare clatite. Locatii centrale: Aviatorilor si Romana. Pentru programare interviu; 2.300 L; (0773.705.437 stoiciu.adrian@gmail.com 497. Bucatareasa pentru terasa- restau-

rant in zona Fizicienilor; (0723.326.713

498. Bucatareasa cu experienta, program 8 ore, luni-vineri, salariu 2.200-2.500 lei; (0724.546.571 499. Bucatareasa pentru preparare

sandwich, salariu progresiv + bonus, masa gratuita, program 8-22. O zi cu o zi libera, zona Cora Pantelimon; (0734.974.539 500. Bucatareasa si ajutor bucatareasa cu experienta pentru Gradinita particulara, zona Militari; (0723.737.939

513. Bucatari si ajutori de bucatari urgent

bucatari (salariul 1.800 - 2.300 lei net + tichete de masa in val. de 300 lei) si ajutori bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de masa in valoare de 300 lei). Detalii la nr. (021.252.20.10/ 021.252.73.31 intermacedonia98@yahoo.com 514. Bucatari si femei la vase, Restaurant- Pub Weiss beer Garden, situat in Militari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza bucatari si femei la vase, (0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com 515. Bucatari, ajutor de bucatari, ospatari angajeaza restaurant zona Drumul Taberei. (0765.035.262 516. Bucatari, restaurant angajez bucatari, ajutor bucatar, om la vase, (0720.554.919 mario_magy_33@yahoo.com 517. Bucatari, restaurant romanesc angajeaza 5 bucatari urgent, cu plata la zi. Ospatari, picoli (cu sau fara experienta), femei la vase. Oferim cazare si masa; (0737.214.911 518. Bucatari, Wise Box angajeaza

bucatari incepatori si cu experienta. Pentru locatiile din: Pipera, Stefan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie; 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 519. Bucatari, aj. bucatarei, pizzari, femeie vase, bucatar bucatarie romaneasca, salatiera pentru restaurant. Decontare transport. Dupa ora 10,00: (0722.387.386/ 0723.644.179 520. Bucatari, aj. bucatari Restaurant

sect 3 specific romanesc angajeaza bucatari, aj bucatari, salariu motivant, se asigura transport; (0744.494.099 521. Bucatari, aj. bucatari, pizzari,

femeie vase, bucatar bucatarie romaneasca, salatiera. Decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0722.387.386/ 0723.644.179 522. Bucatari, ajutor bucatar, ospatari, ajutor ospatar, cameriste, femei de serviciu (curatenie), receptioneri barbati (camping), muncitori necalificati (paznici) pt. restaurant Casa Alba - Baneasa, conditii avantajoase. www.casaalba.ro (021.361.77.33

539. C.N. Posta Romana S.A. - Oficiul Postal Municipiul Bucuresti din Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: - oficiant urban; - factor postal distribuitor urban. Conditii de participare: invatamant obligatoriu. Documente necesare pentru inscriere: - cerere de inscriere la concurs adresata Directorului General; - actul de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea, potrivit legii, dupa caz (copie si original); documentele care sa ateste nivelul studiilor (copie si original); cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; curriculum vitae. Loc de depunere a documentelor Directia Resurse Umane Bucuresti, cu sediul in Calea Giulesti nr. 68, sector 6, Bucuresti. Tel./e-mail: (021.302.27.57 b.resurseumane@postaromana.ro 540. Calcatoreasa finisaje final, Pante-

limon, Ilfov, zona Selgros, salariu 1.700 L; (0762.259.787

541. Calcatoreasa pentru final si interfazic, fabrica confectii dama situata in zona Autogara Militari, angajeaza calcatoreasa pentru final si interfazic, confectionere pentru masina simpla de cusut (cu experienta). Relatii la telefon; (0729.847.742 542. Calcatoreasa, program full-time,

mediu de lucru placut, salariu motivant; (0768.697.894

543. Calcatoreasa, curatatorie haine,

Park Lake, Bucuresti. Ofera salariala de la 1.700 L; (0762.259.787

experienta, femeie la spalat vase, angazeaza restaurantul Pui de Urs (zona Grozavesti). Posibilitate cazare; (0722.846.177 office@puideurs.ro

544. Calificati si necalificati pal, femei sau barbati, pentru fabrica mobilier serie, Sos. Oltenitei, Popesti Leordeni, aproape de Pepsi. Salariul 2.000-3.000 lei in functie de experienta si indemanare. (0753.277.788 laramodul@gmail.com

524. Bucatari, ajutori bucatari pentru restaurant din mall Baneasa, in conditii avantajoase.Program de lucru doua cu doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. (0768.494.450

545. Calificati si necalificati. Firma constructii cauta pentru reabilitari cu termosistem, cazare gratuita, 30 lei avans/zi; (0746.799.743/ 0724.643.775

525. Bucatari, ospatari cu experienta, ajutor ospatari, femeie la vase si femeie de servici, angajeaza restaurant din Drumul Taberei; (0729.977.250

546. Call center Bucuresti cautam director si telemarketers full time/ part time/ de acasa; (0733.518.665

523. Bucatari, ajutor de bucatari cu/ fara

547. Camerista Hotel Minerva. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite, salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe saptamana libere (0726.103.427 hr@minerva.ro

447. Bucatar sef restaurant italian, Bd.

Gh. Ionescu Sisesti, sector 1, angajeaza Bucatar Sef cu experienta, min.10 ani in posturi similare.Salariul este de 1500 euro! Pentru detalii, va rugam sa sunati la, 1.500 {; (0724.053.013

548. Camerista pentru apartamente in regim hotelier, zona Universitate. 1500 lei/luna. Program 3-4 ore/zi, 4-5 zile/saptamana. Pentru detalii sunati la nr de telefon. 1.500 L; (0721.002.899

448. Bucatar sef tura -15 ture cu salariu

2700 lei si bucatar sef -salariu 3700 lei +bonus procent la vanzare a-la-carte si evenimente. 3.700 L; (0721.720.751

salon evenimente zona Pipera, metrou Aurel Vlaicu. (0740.066.015

549. CAMERISTA SI PERSOANA PENTRU CURATAREA ZONELOR PUBLICE. OFERIM SALARIU ATRACTIV, O MASA CALDA/ZI, PROGRAM DE LUCRU 8 ORE/ZI, ANGAJEAZA HOTEL NOVOTEL. PERSOANELE INTERESATE SUNT RUGATE SA SUNE LA NUMARUL DE TELEFON, DE LUNI PANA VINERI, IN INTERVALUL ORAR 09.0017.30 (0747.284.805

453. Bucatar si ajutor bucatar, Bistro situ-

550. Camerista si receptionera pentru

449. Bucatar sef, Taverna Racilor isi mareste echipa.Angajam bucatar-sef cu experienta in fructe de mare si peste.Salariu 1500 euro/luna. 1.200 {; (0741.931.611 office@raci.ro 450. Bucatar si ajutor bucatar 4000 net, 2500 net, pt locatie cu specific simplu romanesc, complex Casa de Piatra la padurea Pustnicul, terasa restaurant, cm, salariu, tips. sms cu text bucatar sau ajutor, urgent, 4.000 L; (0785.583.999 451. Bucatar si ajutor bucatar angajam

pentru restaurant (0722.718.831

452. Bucatar si ajutor bucatar pentru

at in zona Ateneului Roman angajeaza bucatar si ajutor bucatar (fete) (0766.303.730 florin_casam@yahoo.com

hotel. (0745.761.111

454. Bucatar si ajutor bucatar, colaborator s+d sau full time, pentru salon nunta langa aeroportul Otopeni, in Saftica pe DN1. Maxi de la P-ta Presei, 20 min. Oferim cazare pentru cei din provincie tel: (0742.665.590 contact@salondumariage.ro

475. Bucatar, aj. bucatar, casier, picol, spalator-vase ne marim colectivul. Firma catering dorim sa gasim bucatari priceputi, aj. buc, casieri abili, picoli, spalatori - vase indemanatici. Program luni - vineri 8-17. Sambata, duminica, sarbatori legale liber (0742.271.173 Ionutspataru66@gmail.com

455. Bucatar si ajutor bucatar, sector 2

476. Bucatar, ajutor bucatar Bistro cau-

Restaurantul Blue Margarita, angajam Bucatar si Ajutor Bucatar: tineri si dornici sa invete secretele unei bucatarii deosebite. Asiguram training, salariu motivant+bonusuri, transport, lucru 2/2. (0722.537.018

tam bucatar cu experienta sau ajutor de bucatar dornic de dezvoltare pentru a intregi echipa unui local modern si cosmopolit din zona centrala. Pachet salarial atractiv; (0724.290.539

456. Bucatar si ajutor de bucatar pentru

Pub, variante de program de lucru full time sau part time, zilnic sau in ture. Detalii suplimentare si programari la interviu (0767.121.685 rezervari@grillpub.ro

restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro

457. Bucatar si ajutor de bucatar Story Pizza angajeaza pentru punctele de lucru din Giulesti si Rahova bucatar si ajutor de bucatar pe o perioada nedeterminata, se lucreaza in ture de 2 cu 2. Salariu bucatar 3200, salariu ajutor 2300, (0733.751.076 manicea.alin@yahoo.com 458. Bucatar si ajutor de bucatar zona

Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro 459. Bucatar si pizzar campus studen-

tesc. 3 min. metrou Grozavesti, conditii avantajoase, bucatarie romaneasca; (0742.181.263/ 0755.013.339

460. Bucatar sushi Ai Sushi Bar, situat in

Str. Paris 71, Sector 1, Bucuresti, angajeaza bucatar cu experienta de minim 1 an intr-un restaurant cu specific japonez.Programul de lucru este de 2 zile cu 2 zile libere. (0723.399.878 ai.livrare@gmail.com

477. Bucatar, ajutor bucatar pentru Grill

478. Bucatar, ajutor bucatar pt restaurant

centrul vechi, str Smardan nr. 27. Program 2/2, tips si taxi. Informatii suplimentare la; (0727.572.000

501. BUCATAREASA, camin privat pen-

tru batrani angajeaza gospodina priceputa la bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro 502. Bucatareasa, ajutor de bucatar, angajez pentru camin de batrani, zona Pantelimon; (0769.606.639

503. Bucatareasa. Angajez bucatareasa

504. Bucatarese, bucatar cu experienta

529. Bucatari. Restaurant situat in Centrul Capitalei angajeaza in conditii avantajoase bucatari, ospatari, barmani. Salariu motivant, (0744.624.971

pentru fast food zona Berceni (nu este necesara diploma, nici varsta), salariu 2500-2700 lei, program 1 zi cu 1 zi libera. Contract de munca, 1 masa calda zilnic. 2.700 L; (0770.573.286

506. BUCATARI pentru hotelul Sheraton

531. BUCATARI. RESTAURANT GRAFFITI URBAN FOOD ANGAJEAZA BUCATAR CU EXPERIENTA SI AJUTOR DE BUCATAR, ZONA DRUMUL TABEREI. PENTRU MAI MULTE DETALII LA TELEFON; (0721.240.699

zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

507. Bucatari restaurant Vanity angajeaza Bucatari, ajutor bucatari, bufetier, ospatari, picoli, ajutor barman si femeie de serviciu. Pentru detalii sunati la numarul sau office@restaurantvanity.ro (0768.561.332 office@restaurantvanity.ro

481. Bucatar, ajutor bucatar, debutanti

508. Bucatari si ajutori bucatari pentru restaurant din sectorul 6. (0758.111.411

si lucrator bucatarie interna pentru toate zonele Bucurestiului. Companie multinationala domeniul food delivery deschide noi locatii si cauta colegi. Alaturati-va echipei noastre, se lucreaza 8 ore/zi 2 zile libere pe saptamana, salariul cuprins intre 1.400-2.000 in functie de experienta, persoanele interesate pot suna la numarul tel./ CV la: 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 484. Bucatar, ajutor de bucatar o masa/

zi, prime de sarbatori, contract pe per nedet. Detalii la tel. (0734.207.029/ 0735.530.533 office@restaurantgedi.ro

485. Bucatar, bucatar sef si ospatari cu experienta, angajeaza Restaurantul Trattoria Piccola situat in Parcul "Lumea Copiilor", Tineretului. Salariu atractiv. (0744.795.060

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

530. Bucatari. Restaurant zona Unirii

angajeaza bucatar, ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria rece, (0721.100.000 office@berestroika.com

480. Bucatar, ajutor bucatar, catering, evenimente, mancare gatitta, angajare- full time sau part time, carte de munca. Cerinte: experienta, seriozitate, punctualitate, calificare. Locatie sector 4, (0724.248.428 office@catering-evenimente.ro

483. Bucatar, ajutor bucatar, pizzar

bucatar bucatarie romaneasca, pentru restaurant. Decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0722.387.386/ 0723.644.179

505. Bucatari angajeaza Bistro Cafe din

Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

Burgers angajeaza bucatar sau ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile. Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este la Lujerului vis a vis de mall Plaza, Restaurant Rocka Burgers (0751.576.021 artramid@gmail.com

ajutor bucatar angajeaza restaurantul "Elzada" din sectorul 4. (0722.214.001/ 0723.019.747

528. Bucatari, ospatari, pizzari, salatiera,

Britannia angajeaza personal bucatarie : Bucatar, Ajutor Bucatar, Femeie la vase. Pentru mai multe detalii va asteptam sa ne contactati la numarul de telefon: (0743.937.285

482. Bucatar, ajutor bucatar, Rocka

527. Bucatari, ospatari, barmani, picoli,

si ajutor - zona Tineretului, pentru gradinita si catering, Salariu 2.500 Ron (de LuniVineri). Tel.; (0728.106.100

479. Bucatar, ajutor bucatar Restaurant

pentru un hotel din sectorul 1 1.750 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro

526. Bucatari, ospatari, ajutoare bucatari, barmani restaurant terasa piscina Casa de Piatra, cazare asigurata, transp+ masa, cm, tips, locatie a la carte si evenimente. Salarii negociabile in functie de program si experienta. Urgent; (0785.583.999

Bucatari cu experienta (5) (salariu zilnic), ospatari, picoli, femei vase, grataragiu pt. bucatarie romaneasca. Sector 2 si 3, provincie asiguram cazare; (0737.214.911

509.

510. Bucatari in restaurant Obor cautam

bucatari cu sau fara experienta, pasionati de gastronomie, si cu spirit de echipa. Program: doua ture; Locatie: Metrou Obor; Beneficii: Tichete de masa, asigurare privata de sanatate etc, (0747.770.700 511. Bucatari pe sectiile cald si rece Restaurant nou Drumul Taberei, Valea Oltului. Restaurantul Le Blanc isi formeaza echipaAvem nevoie de bucatari pe sectiile cald si rece, femei pentru curatenie, femei pentru spalat vase.Salarii foarte atractive. Va asteptam in echipa noastra, (0761.456.872 costea.valentin89@yahoo.com 512. Bucatari sectie cald si rece, Grupul

Embassy, restaurante in centrul Bucurestiului, cauta persoana de incredere si muncitoare pentru postul de bucatar. Oferim salariu foarte atractiv, carte de munca, mediu de lucru placut; (0728.983.960

532. Buldoexcavatorist cu experienta pentru firma cu profil electric (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 533. Buldoexcavatorist pentru Bucuresti. Conditii avantajoase, angajare pe termen lung cu continuitate si iarna. Oferim cazare pentru candidatii din provincie. Perms auto categoriile C sau TR. Echipa tanara si dinamica; (0733.927.231 ninamariasof@yahoo.com

551. Camerista hotel in Bucuresti in zona centrala. Postul necesita experienta si aspect fizic placut. Carte de munca si pachet salarial cu tichete de masa. Cerem si oferim seriozitate. Va multumim, (0736.627.007 phoenixmar@yahoo.com 552. Camerista hotel 4 stele Europa Royale Bucharest angajeaza persoana dinamica, rezistenta la efort, responsabila. Atributii: Curatarea zilnica a camerelor/bailor oaspetilor, holurilor, respectand regulile de igiena. (0724.244.148 manager.bucharest@europaroyale.com 553. Camerista hotel 4 stele Hotel Christina 4 stele, in Bucuresti, zona Piata Romana. Salariu atractiv, mese asigurate, experienta nu este obligatorie. Telefonati pentru programare interviu. (0731.009.999 office@hotelchristina.ro 554. Camerista hotel 4 stele, zona Unirii,

pentru firma de curatenie (0745.526.682

555. Camerista hotel Bucharest Comfort

Suites Bucharest Comfort Suites ofera un post de camerista, fix in inima Bucurestiului. Criteriile sunt urmatoarele 1.200 L; (0786.083.544 nora.alzain@comfortsuites.ro

556. Camerista hotel Ion Mihalache Hotel 3 stele - bd. Ion Mihalache, langa statia de metrou 1 mai, capacitate 22 camere, angajam urgent camerista. Program o zi lucrata cu o zi libera, program 817. (0728.884.855 557. Camerista hotel, zona Unirii, 3 stele

plus, cu exeperienta minima, dornica de munca si colaborare cu o echipa deosebita. Se cere seriozitate, se ofera salariu atractiv; 1.500 L; (0727.739.378 teller_mihai@yahoo.com

558. Camerista pentru hotel Herastrau, cautam o colega pe postul de camerista la hotel Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro

559. Camerista pentru hotel Sarroglia Daca vreti sa faceti parte din echipa noastra, va asteptam la interviu. Hotelul este situat in centru, la 5 minute de statia de metrou Universitate 1.700 L; (0767.186.069 maria@sarrogliahotel.com 560. Camerista, daca esti o persoana ordonata, corecta, lucrezi bine, te asteptam in echipa noastra pentru a ocupa postul de camerista. Informatii si detalii la tel. (0374.130.034 h3302-qm@accor.com 561. Camerista, program de 8 ore/zi, program de zi, contract de munca, salariu 1400 lei net primele 3 luni, 1600 lei dupa 3 luni, hotel central, detalii la telefon. 1.600 L; (0721.002.899 enforcems@yahoo.com 562. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21 hr@carohotel.ro 563. Camerista-menajera, persoana energica pentru post de camerista hotel in Bucuresti (cartier Militari), cu contract de munca, salariu atractiv. Telefon, (0726.179.055 traian.belinas@viscontimiliari.ro 564. Camerista/ajutor ospatar in Azuga, suntem in plin proces de extindere si te dorim in echipa noastra! De aceea angajam pentru pensiune in Azuga: bucatari/ajutor bucatari/cameriste/ajutor ospatar; (0723.387.350 cristina.sasu@yahoo.com 565. Cameriste cu sau fara experienta pentru unul dintre clientii nostri din Bucuresti (Baneasa). Salariu intre: 1600 lei - 1900 lei (in mana), bonus dupa prima luna in valoare de 100 lei, 1.900 L; (0770.330.875 recrutare@evohr.ro 566. Cameriste angajeaza Hotelul Capsa. Interviu in receptia hotelului Capsa, L-V, 8.00-15.00; (0757.645.737 567. Cameriste si personal curatenie hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0743.145.333 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 568. Cameriste, cautam persoane serioase, atente la detalii, cursul de calificare sau experienta in domeniul hotelier este un avantaj, salariul se discuta la interviu. Exista si varianta de 4 ore/zi, colaborare/zi. (0765.461.287 569. Carpat Guard angajeaza agenti paza, salariu 1.500-1.800 lei net lunar, pentru obiective zone centrala, cladiri de birouri, ambasade zonele: Baneasa, Militari, Berceni, Pantelimon. Program: lunivineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Plata la termen; (0786.410.128/ 0769.075.995 570. Casier - lucrator comercial angajam lucrator comercial pentru chioscuri cu profil vanzare de presa, tutun, racoritoare, incarcare electronica telefonie mobila, etc. situate in Piata Unirii si zona Regie. Relatii la telefon (0723.554.992 office@octagon.ro 571. Casier cu sau fara experienta Angajam casier si lucrator comercial cu sau fara experienta pentru restaurant tip fast food in mall Promenada (Aviatiei), detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 572. Casier la restaurant Chocolat, restaurantul Chocolat, situat in zona Piata Romana, angajeaza casier.Apreciem entuziasmul, bunul simt si punctualitatea. Experienta anterioara constituie un avantaj; 2.600 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 573. Casier, vanzator si lucrator comercial

angajeaza SC pentru magazine alimentare situate in zona Rezidentiala Berceni. Salariu atractiv +bonuri valorice. (0769.871.569/ 0764.510.366 574. Casier, casiera benzinarie Mol situata in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 575. Casier, casiera benzinarie Mol, Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 576. Casier, casiera, cu sau fara experienta pentru un fast food in zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, se lucreaza 1 zi cu 1 zi libera, 1.700 L; (0770.573.286 577. Casier, lucrator comercial angajam casier-lucrator comercial pentru magazin cu profil vanzare de presa, tutun, racoritoare si alte produse, situat in hol iesire clienti Metro Cash & Carry Voluntari, Detalii la; (0723.554.992 office@octagon.ro 578. Casier, lucrator comercial pentru

autoserivire. Sunati intre 10.00-17.00; (0769.241.385 579. Casier, sofer, ajutor de bucatar pen-

tru Food Truck disponibilitate de a se deplasa in tara pe timpul weekendului. Salariu fix atractiv + plata pe eveniment; (0758.108.018 miachimov@gmail.com 580. Casier- vanzator in magazin non stop, salariul 1500 lei, adresa str. Aurel Persu nr. 153, sector 4. Rog seriozitate, 1.500 L; (0765.934.678

534. Buldoexcavatorist posesor C pt.

societate instalatii Bucuresti. Relatii tel. (0724.482.653

535. Buldoexcavatorist cu experien-

ta pt. firma de constructii Chitila. Se asigura cazare gratuita sau facilitati la transport. Salariu net de inceput 2.400 L; (0755.025.011

536. Buldoexcavatorist, operator pen-

tru buldoexcavator cu permis de conducere. Lucrari in Bucuresti si Ilfov. Asiguram cazare si diurna. Relatii la tel. (031.439.71.31/ 0722.259.653 537. Buldoexcavatorist. Societate comerciala cu sediul in Voluntari,angajeaza buldoexcavatorist cu experienta si permis conducere. Asiguram si cazare .Salariu atractiv , rugam seriozitate. (0762.203.264 bostinagabriel80@yahoo.com

538. Buldoexcavatoristi cu experienta

si permis categoria C. tr. (0744.359.240

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

18 aprilie 2018

anuntul.ro

11

4

LOCURI DE MUNCÅ 623. Coafeza cu experienta minim 1 an, salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. Weekend da, unu nu, zona metrou Gorjului, 2.000 L; (0724.357.422

644. Coafor-stilist si frizer, pentru saloane Tei si Mihalache. Oferim contract full time, salariu atractiv, portofoliu de clienti format, colegi tineri, stabilitate si cursuri de perfectionare, (0720.996.748

624. Coafeza pachet salarial atragator peste 2500 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

645. Cofetar Laborator cofetarie, zona Cora Alexandrei, angajeaza cofetar. Cautam o persoana motivata sa lucreze, organizata, punctuala si careia sa-i placa aceasta meserie. (0786.886.178 cvuri.office@gmail.com

625. Coafeza Salon situat in zona Pros-

per 13 Septembrie sector 5, angajez coafeza cu abilitati de frizerie, salariu fix, comision; (0726.683.545 626. Coafeza si frizerita cu experienta pentru salon in zona Big Berceni si sos. Giurgiului. (0723.210.831

647. Cofetar profesionist, in zona Pipera,

627. Coafeza cu experienta angajez zona

648. Cofetar cu experienta, zona metrou Pipera cautam colegi pasionati de bunatati. Oferim bonuri de masa, posibilitatea de dezvoltare in cariera, program in ture, salariu fix; (0724.322.000 hr@anapan.ro, maria.olaru@anapan.ro

Brancoveanu, salon cu vad format; (0723.880.799

Casier-operator cu/fara experienta, companie multinationala angajeaza pentru noile locatii din zona Panduri, Victoriei, Stefan cel Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan si Crangasi, se asigura pregatire la locul de munca, salariu intre 1.500 - 1.800 Ron net, o masa asigurata, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. Relatii la tel. oricand. CV la mail; 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

581.

582. Casier-operator cu/fara experi-

enta, companie multinationala angajeaza pentru noile locatii din zona Panduri, Victoriei, Stefan cel Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan si Crangasi, se asigura pregatire la locul de munca, salariu intre 1.500 - 1.800 Ron net, o masa asigurata, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. CV la mail, relatii la telefon: 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 583. Casier-vanzator restaurant. Vanza-

tor restaurant, asigura gestionarea incasarii banilor, respecta timpii de servire, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, raspunde de aspectul produselor. 1.800 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 584. Casier/ operator preluare comenzi bucatarie cu terasa/ livrari la domiciliu angajam casier/operator preluare comenzi cu experienta minim 2 ani. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/saptamana. (0747.040.977

585. Casiera cu experienta angajam pen-

tru magazinele MamBricolaj, bd. Basarabia 246. Salariu de la 2.800 Lei brut. Va rog trimiteti CV; 2.800 L; (0740.409.813 accesoriimobila@gmail.com 586. Casiera depozit engross angajeaza

casiera se ofera salariu net de 1600 ron+300 ron tichete de masa. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 587. Casiera pentru service auto, vulcanizare, angajam casiera , salariu 1.600 lei, program o zi cu o zi sector 1 zona Piata Domenii, 1.600 L; (0784.339.160 588. Casiera pentru spalatorie zona Dristor, salariu intre 1300 si 1500 lei. 1.500 L; (0763.575.031 autodrive.clean@yahoo.com 589. Casiera pentru un shop din incinta S-Park- zona Piata Presei angajez o persoana pentru postul de casiera. Programul este de L-V de la 9-17. Salariul este de 1400 lei net; 1.400 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

601. Casieri societate comerciala anga-

jeaza Casieri, salariul de 2400 Lei, pentru Centrul Comercial Baneasa. Asteptam sa faci parte din echipa noastra; 2.400 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 602. Casieri OMV Pipera si Chitila, OMV

angajeaza casieri pentru Pipera si Chitila. Salariul este minim 1500 lei + bonuri de masa + bonusuri pentru realizarea targeturilor. Se lucreaza 15 zile pe luna in schimburi zi/noapte, 1.500 L; (0727.101.010 joburistatie@gmail.com

603. Casieri si lucratori comerciali pentru

magazin Shop&Go situat in statia de metrou Grozavesti (0766.433.657

604. Casieri si lucratori comerciali Super-

market angajeaza casieri si lucratori comerciali, salariu net 1850 ron net. 1.850 L; (0744.324.978 Mihaela.burlacu@d20.ro 605. Casieri, lucratori comerciali pentru

Shop&Go. Locatia este in sector 1 Bucuresti. Program de 8 ore. Beneficiezi de Bonus de inventar intre 300 si 600 lei si anumite zile se pl?tesc dublu; 1.600 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 cityshop.angajare@gmail.com 606. Casieri, casiere si preparatoare

sandwich-uri Benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza cu contract de munca persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, bonusuri. Angajam si operatori platforma cu atestat GPL; (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 607. Casieri/ vanzatori/lucratori casieri/ lucratori comerciali, Shop & Go Vacaresti, la 200 de metri de statia de metrou Timpuri Noi, angajeaza casieri si lucratori comerciali salariu 1800 net; program de 8 ore, zile libere contract; 1.900 L; (0766.333.760 cosandrakids@gmail.com

646. Cofetar Laborator in Pantelimon, Ilfov. Vei prepara produse de cofetarie, torturi si decoratiuni pentru cofetaria proprie. Contract de munca, program flexibil, salariu motivant, mediu de lucru placut. (0720.738.498

628. Coafeza pentru vad vechi, salariu si conditii avantajoase; (0764.554.455 629. Coafeza si cosmeticiana pt. Salon Zuzi Style, salonul functioneaza de 9 ani 1.200 L; (0767.415.727 ana_frizeritza@yahoo.com 630. Coafeza si manichiurista cu experi-

enta angajam urgent pt. salon situat in Colentina sector 2, Fundeni, vechime 8 ani, clientela formata, 1 L; (0761.024.023/ 0737.753.638 mihaelam.dragomir@yahoo.com 631. Coafeza si manichiurista cu experi-

enta cu experienta salon Berceni, sect 4 deschis de peste 15 ani, vad si clientela formata, CM 8 ore, program o zi cu o zi. Salariu atractiv negociabil cerem/ oferim seriozitate, 2.000 L; (0726.234.238

««««««««««««««««««

COAFEZA ZONA DIHAM SI IANCULUI PENTRU LANT SALON DE INFRUMUSETARE, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.900 LEI LA 15 ZILE; (0773.893.325

634.

««««««««««««««««««

contract de munca si salariu motivant. 3.500 L; (0751.015.851/ 0757.116.733

649. Cofetar pentru restaurant exclusivist Bucuresti selectionam cofetar cu experienta pentru restaurant exclusivist din Bucuresti; 2.300 L; (0728.293.279 office@absolut-hr.ro 650. Cofetar specialist, cofetarie cu tradi-

tie, angajeaza cofetar specialist, pentru locatie aflata pe Bd. Magheru, salariu net 3000-5000 roni, program de L-S 07-15. Detalli la telefon (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

651. Cofetar, ajutor de cofetar, cautam colegi/e pentru compania de deserturi elegante Cupcake Philosophy (www.facebook.com/cupcakephilosophy) in zona Sos. Colentinam Andronache. Contact la mail. (0726.050.568 ioana@cupcakephilosophy.ro. 652. Cofetar, cofetaria Art Dessert, cursuri de instruire profesionala platite de companie; instruire profesionala continua alaturi de Master Cake Irina Apostol; venit salarial in functie de nivelul pregatirii tale. (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro 653. Cofetar, modelator pasta de zahar,

cofetarie zona Titan, angajeaza modelator pasta de zahar. (0734.376.662 ira_eu@yahoo.com 654. Cofetar, patiser cu experienta,

daca stapanesti bine bazele cofetariei/ patiseriei, esti serios, punctual si pasionat de meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in functie de experienta (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

665. Colega cautam, market Aviatiei zona

metrou Aurel Vlaicu, program flexibil. Conditii avantajoase. Salariu net, 1.800 L; (0751.110.789 666. Colegi cautam, societate comerciala cu sediul in Bucuresti, sect. 2, angajeaza in conditiile legii gestionar depozit, manipulant marfuri si muncitori productie. Relatii la tel; (021.252.54.53 marilena.ghita@youngerkarom.ro 667. Compania municipala Paza si Secu-

ritate Bucuresti angajeaza : agenti de securitate, agenti interventii, tehnicieni sisteme de securitate, operator dispecer. Detalii la tel; (021.371.26.95 668. Compania Romprest Service SA angajeaza: Electricianautoturisme si camioane, soferi profesionisti, tractori?ti, masinist utilaje cale si terasamente,vopsitor, tinichigiu, vulcanizator, muncitori necalificati, electrician intretinere si reparatii, instalator tehnico-sanitar, zidar, tamplar,pt. punctul de lucru din Chitila-Ilfov, informatii la tel.021/4902010 si la sediul societatii din str.Macului nr.26, ChitilaRudeni, jud.Ilfov. Sefi echipa salubrizare, muncitori necalificati, informatii la tel.021/6681050 si la sediul societatii din str.Izbiceni nr.117-119, sector 1, Bucuresti. Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail recrutare@romprest.ro. 669. Companie de paza angajeaza agenti securitate, conditii avantajoase, salariu motivant, Berceni. (0726.906.599 670. Concurs pentru urmatoarele posturi

organizat de Regia Autonoma Monitorul Oficial - consilier juridic la Redactia Monitorul Oficial Partea I - absolventi ai Facultatii de drept, utilizatori computer; - auditor intern - studii superioare economice, certificat de atestare ca auditor intern, vechime in specialitatea studiilor de minim 5 ani, utilizatori computer; - redactor - absolventi ai Facultatii de Filologie, Limbi Straine, Jurnalism, utilizatori computer; - redactor contract pe perioada determinata, absolventi ai facultatilor de Litere, Limbi Straine, Jurnalism, avand cunostinte temeinice de limba engleza, utilizatori computer; experienta acumulata intr-o editura constituie avantaj. Relatii la telefon; (021.318.51.35 671. Conducator auto Bronec angajeaza

personal pentru functia de conducator auto cu atributii de agenti securitate, cu permis categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti; (021.326.20.44 bronec@bronec.ro

682. Confectioner, cusator, articole marochinarie, asamblator-montator, croitor-stantator, necalificati. Firma italiana de productie art. marochinarie, Buc, sect 3, Drum intre Tarlale nr. 42, Ratb 103, 246, Statia Garii Catelu. (021.345.04.46 george@nazarenogabrielli.ro 683. Confectioner, montator tamplarie

702. Confectionere, muncitoare necalifi-

687. Confectionera cu experienta in

confectii dama, cunoscatoare masina de cusut liniara. Salarizare peste medie, loc stabil, conditii placute; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro

611. Ceramica Bianca Ploiesti angajeaza

688. Confectionera liniara juki, angajam

612. Chelner Restaurant din zona cen-

doamna cu experienta pentru masina liniara juki, produs cap coada. Colectiv minunat, Salariu atractiv, Gimnastica, Obiective frumoase, Petreceri de firma, Bonusuri. Atelier Piata Unirii; 1 {; (0726.221.274/ 0722.284.442 office@annebebe.ro

sofer Producator de ob. sanitare, angajeaza sofer pentru deservirea conducerii societatii, persoana care sa dea dovada de corectitudine si seriozitate, domiciliul obligatoriu in Bucuresti, avantaj sector 1; (0728.634.340 ceramica@bianca.ro trala angajeaza chelner si ajutor chelner cu sau fara experienta, salariu plus tips. informatii la tel. (0745.574.230 marius.pasculea@gmail.com

590. Casiera cu sau fara sector 3 Bucuresti, urgent program o zi cu o zi salarizare 1500, (0728.922.460 autototal.complet@gmail.com

613. Chelner, chelnerita, ajutor bucatarie Companion Bistro cauta colegi noi care se ne ajute la prepararea si servirea meniului nostru realizat din produse naturale si sanatoase. Str. Ionescu Baican 31. (0745.023.177 radu@bacaniacompanion.ro

591. Casiera cu sau fara experienta, sec-

614. Chelner/ chelnerita - bonus la anga-

689. Confectionera pentru lucru la

masina de cusut liniara. Fabrica de steaguri, zona Dristor - Vitan. Salariu motivant, program de lucru L-V; (0762.632.268 690. Confectionera textile, angajam confectionera textile cu experienta pentrumasina liniara si triploc realizarea cap coada a unui produs (Rochii de zi), program L-V / 7-15, salariu 1800-2000 ron, asiguram carte de munca; (0720.290.699

tor 3, salariu 1000-1500, Bucuresti, program o zi cu o zi. 1.500 L; (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com

jare, Restaurant Nan-Jing angajeaza ospatar/ ospatarite. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil, (0729.777.728 hr@minerva.ro

592. Casiera cu sau fara experienta,

615. Chimisti pentru detergenti produca-

tru produs cap-coada atelier creatie vestimentara, salariu atractiv, mediu de lucru placut, loc de munca stabil, contract munca, program l-v, 8h cu pauza de masa, zona Piata Victoriei-Aviatorilor; (0723.879.101 jobs@cristallini.com

616. Chimisti pentru detergenti, produca-

692. Confectionere cu experienta haine dama. Salariu fix 1.500-1.900, bonuri de masa. Program 07.00-15.30, conditii foarte bune. Sector 3, 1.800 L; (0767.341.095/ 021.324.53.08

urgent porgram o zi cu o zi, salariu 1500, sector 3, zona Salajan; 1.500 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 593. Casiera cu sau fara experienta, urgent sector 3, salariu 1500, Bucuresti; 1.500 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 594. Casiera spalatorie - vulcanizare

auto; (0744.377.851

595. Casiera, angajam casiera cu experi-

691. Confectionera, confectioner, pen-

tor detergenti sector 3 angajeaza inginer chimist, operator chimist, automatist, electrician conditii salariale foarte bune. Cv la arcalux@yahoo.com www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

tor detergenti sector 3 angajeaza inginer chimist, operator chimist, automatist, electrician Conditii salariale foarte bune. CV la email, tel. www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

693. Confectionere cu experienta pen-

tru masina liniara. Mijloc de transport metrou Timpuri Noi; (0771.706.646

617. Chocolat angajeaza bucatar cu experienta Chocolat Createur de Gout angajeaza bucatar cu experienta de minim 5 ani atat in sectia cald cat si in sectia rece a bucatariei. Experienta in locatii cu specific international reprezinta un avantaj; 3.700 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

632. Coafeza si maseuza pentru salon infrumusetare situat pe Campia Libertatii, parc IOR sector 3. Rog seriozitate; 1 {; (0768.011.494 oceanicworld@gmail.com www.beautyplay.ro

casiera/vanzatoate pt magazin mixt in zona Brancoveanu. Program flexibil, salariu atractiv. Seriozitate. CV la mail: serban.penda@yahoo.com (0722.691.308 serban.penda@yahoo.com

618. Cinema Pro (Universitate), angajeaza doamna pentru menaj cinematrograf (full time), program flexibil, bonusuri. Detalii la: (0724.885.599

Day Spa Orhideea angajeaza coafeza si maseuza, vad format,conditii de lucru foarte bune, www.greendayspa.ro; (0747.639.790

619. Clean Serv angajeaza agenti curate-

nie Angajam agenti curatenie centre comerciale in Bucuresti, sector 6, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, 1.500 L; (0799.402.499

635. Coafeza, manichiurista cu experien-

598. Casiere pentru hotelul de 5 stele

enta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 596. Casiera, Autosoft angajeaza

casiera, salariu net, 1.900 L; (0753.090.362

597. Casiera/vanzatoare angajam

Sheraton Bucuresti. Experienta si cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CVurile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 599. Casiere si lucratori comerciali Shop&Go Mega Image angajeaza in zona Bucurestii Noi, 6 posturi disponibile, primesti bonus la inventar. + un cos de cumparaturi lunar; program non stop 1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com 600. Casieri benzinarie Mol (langa Aero-

portul Otopeni); (0722.476.936

620. Club Amsterdam, Centrul

Vechi angajeaza barmanita, ospatarita, program flexibil, salariu + bonusuri generoase; (0730.988.214 621. CNPR - Of. Postal Bucuresti 5 anga-

jam factori postali si oficianti. Relatii la: (021.336.45.65/ 0736.705.119

622. Coafeza angajam coafeza in zona

sectorului 5. Nesatisfacand numarul mare de cerinte ne dorim sa va alaturati echipei noastre Salariu peste asteptari; 1 L; (0723.195.467

633. Coafeza si maseuza Salon Green

ta pentru salon de infrumusetare situat in sector 2 (0722.605.019 salondivin@yahoo.com 636. Coafeza, salon la piata Iancului,

angajam coafeza. 8 ore / zi, nu se lucreaza duminica. CM 8 ore. tel; (0721.789.050

655. Cofetari si patiseri pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 656. Cofetari, patiseri cu experienta,

zona 13 Septembrie; (0744.530.245

657. Cofetari, pizzari, patiseri, vanzatoare pentru cofetaria Atena, CV la contact@cofetraia-atena.ro (0751.308.181 contact@cofetaria-atena.ro 658. Cofetaria Sweet by Marvio anga-

jeaza cofetar, ajutor cofetar, personal curatenie, salariu avantajos; (0765.627.216

659. Cofetariile Tip Top - vanza-

637. Coafeza, cosmeticiana, frizer, manichiurista clasica, Colentina, nr. 442 A; (0723.258.043

toare pt locatiile din Ferentari, Sebastian, Giurgiului,Crangasi, Bucurestii Noi, Mihaelache, Pipera. Salariul 1650 lei net + 145 lei bonuri de masa, 1.800 L; (0732.672.654

638. Coafeza, cosmeticiana, frizer, manichiurista clasica, Colentina, nr. 442 A; (0723.258.043

660. Colaboratori, firma Express Kurier

Europa din Austria cauta colaboratori, firme de transport cu Sprinter cu capacitate de la 4 europaleti pentru transport marfa în UE. www.exs (004366287977218 tub.at@exs.de

639. Coafeza, cosmeticiana,

661. Colaboratori. Companie de teatru

maseuza, manichiurista, tehnician unghii false, salon sector 3, Titan, vad format, cu contract munca; (0733.814.616 640. Coafeza, frizerita, cosmeticiana angajez; (0735.844.100/ 0761.680.047 641. Coafeza, manichiurista, frizer, acceptam incepatori talentati, zona Big; (0729.918.156 642. Coafeza, stilist Manichiurista cerinte:

sa stie sa faca manichiura simpla si semipermanenta si pedichiura, salonul este situat in zona Ion Mihalache -Turda, sector 1, 3.000 L; (0731.276.442/ 0732.416.777 liliana_badana@yahoo.com 643. Coafeza. Salon de infrumusetare sit-

uat in sector 4 intre piata Sudului si b-dul Brancoveanu angajeaza coafeza cu sau fara experienta, posibil si pensionara. Program 8h/zi CM,2 zile libere pe saptamana(d-l) (0741.163.188/ 0744.648.721 stancaramonadaniela@gmail.com

si film cauta colaboratori scenariu, regie, actorie, figuratie; (0732.883.008/ 0763.547.723/ 0774.408.620

662. Colantor cu experienta si permis auto cat. B, salariu motivant. CV la email; regatadesign@gmail.com 663. Coleg nou, personal pentru magazin

electrice, sanitare, mat constructii, etc, zona Voluntari Ilfov, ca lucrator comercial, experienta nu este necesara. (0721.375.179 laurica_78@yahoo.com

Coleg pentru departament grafica cu competente in: Photo Shop, Coreldraw, Adobe Light Room. Conditii salariale si de lucru bune. Rugam seriozitate, zona Vatra Luminoasa, sector 2; (0773.948.582 bekam_grup@yahoo.com

664.

672. Conducator auto soc. com distribu-

tie optica medicala, sect. 3, angajeaza conducator auto.Cerinte: permis de conducere cat. B (vechime minim 5 ani), experienta pe autoutilitaraserios, responsabil, punctual, fara cazier. (0722.357.139 glassdistribution@yahoo.ro 673. Conducator auto societate comerciala angajeaza conducator auto pentru transport persoane categoria D, cu atestat persoane si cartela tahograf valabile pentru tronsonul Mihailesti Bucuresti, tur-retur (0785.823.513/ 0735.547.161 mihai.millenium@yahoo.com 674. Conducator auto, societate comerciala angajeaza conducator auto pentru transport persoane, permis categoria D cu atestat persoane si cartela tahograf valabile pentru tronsonul Buftea Bucuresti, turretur (0767.721.978/ 0785.823.513 mihai.millenium@yahoo.com 675. Conducatori auto categoriile b, c, e

- salariu + bonuri de masa + ore suplimentare platite si muncitor necalificat salariu + bonuri de masa pt. Protan SA sucursala Popesti Leordeni (0721.211.003 florentina.draghici@protansa.ro

676. Confectioner masina liniara,

triplock, personal masa croit, muncitor necalificat, bonuri de masa; (0746.198.989

pentru masina simpla si triplok pentru atelier croitorie, salariu motivant, program 8 ore, de luni pana vineri. Zona sos. Viilor 1.500 L; (0723.009.441 office@bludesign.ro

684. Confectioner/ masinist/ croitoreasa angajam confectioner in atelier de croitorie langa parcul Carol, programul se stabileste impreuna, se lucreaza produs cap coada, cautam persoana serioasa. Detalii la tel. Salariu 1.400 L; (0751.560.892 atelier.georgeta.serban@gmail.com

686. Confectionera cu experienta Cunoscatoare toate operatiile, atelier mall Sun Plaza piata Sudului. Program la alegere 1 zi cu una libera, sau 8 ore, un weekend cu unul liber. Contract de munca salariu si bonificatii. (0728.291.276/ 0787.422.500

610. Cauti de munca? Alatura-te echipei noastre de curatenie. Suntem o firma profesionista de curatenie, specializati pe spatiile comerciale. Salariu peste medie. Sunati pentru detalii; 1.000 L; (0723.034.368 curateniegenerala01@gmail.com

700. Confectionere textile cu experienta

701. Confectionere triplok liniara, sala croit, angajam confectionere triplok liniara, sala croit zona Theodor Pallady, sector 3 , punct de reper intre statiile de metrou 1 Decembrie, Nicolae Teclu program 8 ore, salariu intre 1500-3000 ron (0760.086.115

pla (liniara), triplock, lucru pe operatii; (0720.003.254

Caut doamna pentru ajutor menaj; (0722.507.708

Confectionere masini liniare, surfilat, calcat final si interfazic, modelier si personal pentru sala de croit. Decontare transport +tichete masa. Salariu negociabil. Zona Militari; (0734.522.529 699.

PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net 2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, 818, nu oferim cazare. 2.505 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

685. Confectionera pentru masina sim-

608. Casierita, pizzeria Vechia Napoli angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa se alature echipei noastre tinere dar cu vechime mare la noi, program atractiv, 2 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 609.

681. Confectioner tamplarie aluminiu Confectioner tamplarie aluminiu, experienta minim 5 ani in productie, salariu + bonusuri in functie de productia realizata. O buna cunoastere a profileleor Profilco, Aluprof, Alumil . 3.500 L; (+40724536463 mihai.popescu@tamplarie.com

694. Confectionere masina liniara, tehnollog (coordonator activitate) pentru atelier confectii dama serie, program 7.30 16, salariul motivat; (021.434.88.48/ 0747.501.279 695. Confectionere pentru atelier croito-

rie, zona Piata Rahova; (0761.969.724/ 0764.995.225

696. Confectionere pentru triplok, liniara

si calcat cu experienta, personal la sala de croit in zona Delfinului. Se ofera contract de munca si salariu intre 1600 si 1800 lei Cerem seriozitate. (0742.032.849/ 0763.484.929 gaby.nicolae@gmail.com 697. Confectionere cu experienta haine

dama, salariu fix 1.500 - 1.900 + bonuri de masa, program 07.00 - 15.30, conditii foarte bune, sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08 698. Confectionere Imbracaminte, croitorese . Angajam confectioneri imbracaminte, croitorese cu experienta la masina simpla, 2 ace si triplock. Zona Ghencea, sector 6. program 8 ore /zi . Se asigura salariu, bonuri de masa si transport gratuit; 1 L; (0720.475.185/ 0720.475.185 office@escapestarjeans.ro

cate, croitoreasa pentru atelier, croitorie si retusuri; (0730.820.120

703. Confectionere, sc angajeaza confectionere cu experienta pentru masina simpla si triplock. Se ofera conditii salariale foarte avantajoase. Program de lucru 7.0015.30, zona soseaua Fundeni; (0722.581.165 ellensdesign@gmail.com 704. Confectioneri in masina simpla de

cusut, butoniere, nasturi, triplok, calcator final, pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 705. Confectioneri si calcatori final cu

experienta pt. firma confectii dama zona Vitan. Relatii la telefon (0745.020.199

706. Confectioneri, calcatori, muncitori sala croit confectioneri, calcatori, muncitori sala croit, .Oferim salariu 1 400 - 1600 lei si bonuri de masa, Contract de munca. Programul este de 8 ore in acord global.. salariul platit la timp; 707. Confectioneri, calcatori, muncitori sala croit cu contract de munca, salariul 1400 -1600 net+ bonuri de masa. Programul 8 ore conform acord global. Zona Militari sector 6. (0773.878.994 708. Consilier jante si anvelope, angajam

consilier jante si anvelope cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

709. Consilier vanzari angajeaza Le Manoir, magazin cu specific de vinuri frantuzesti pe piata romaneasca. Cerinte: engleza mediu/ avansat, experienta minima, adaptabilitate, empatie fata de clienti (021.230.00.36 resurseumane@lemanoir.ro 710. Consilier Vanzari - Cofetaria Art Dessert, cofetaria de lux Art Dessert angajeaza consilier vanzari, venit lunar net: 2100 lei (dupa trei luni), contract de munca. Adresa: Sos. Buc. - Targoviste nr. 22B (in zona Restaurantului Doi Cocosi); 2.100 L; (0722.305.398 emilia@emexromania.ro 711. Consilier vanzari Baneasa, cautam consilieri vanzari pentru magazinul din Baneasa Shopping City! Asteptam CV-urile voastre pe adresa: anaradufashion@yahoo.com ?i pentru alte detalii nu ezita?i sa ne contacta?i; (0733.535.912 anaradufashion@yahoo.com 712. Consilier vanzari, Yokko angajeaza

consilier vanzari. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Contacteaza-ne; (0722.653.678 vivaldi.unirii7@gmail.com 713. Consilier vanzari, service auto cautam o persoana serioasa, onesta, cu experienta in domeniu si care sa se implice in actiunile desfasurate in service prin prezentarea, promovarea si vanzarea produselor. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 714. Consilier vanzari, sofer, cautam pentru magazin materiale mobilier MamBricolaj, str. Luica 180, rog trimiteti CV. Salariu de la 2.800 lei brut. Obligatoriu permis conducere cat B. Plus comision din vanzari, 2.800 L; (0740.409.813 office@mam-bricolaj.ro 715. Consilieri vanzari - magazin pro-

duse cosmetice, cautam vanzatori polivalenti, seriosi, deschisi si comunicativi pentru magazin de ingrijire personala si ingrijirea casei din zona Crangasi. Program full time in doua ture; (0747.770.700 recrutare.proxi@auchan.ro 716. Consultant vanzari Societate comerciala cu sediul in Valea Cascadalor angajeaza consultant vanzari pentru showroom obiecte sanitare, oferim salariu plus comision din vanzari; (0729.932.957 DOINADUMITRU@HOTMAIL.COM 717. Consultant vanzari, lucrator comercial, operator calculator, vanzator, casier, gestionar, show room pavaje. Punct de lucru sos. Fundeni nr. 96. Cu si fara experienta. Salariu + comision, CV la adresa de email, 2.000 L; armopavsrlfundeni@yahoo.com

677. Confectioner textile, liniare, triplock, produs cap-coada, program de lucru 8 h, experienta minim 2 ani, remunera?ie avantajoasa. Conditii deosebite de lucru, zona Piata Victoriei. Persoana contact: Georgia; (0724.292.369 eurobotul@yahoo.com 678. Confectioner haine, angajam cu carte de munca confectioner textile. Candidatul trebuie sa stie sa coasa un produs cap-coada. Oferim un salariu motivant, mediu de lucru placut si bonusuri care dubleaza venitul (0727.772.146 679. Confectioner imbracaminte dama

zona Costin Georgian metrou, salariu avantajos, conditii de munca excelente, CM, 2.000 L; (0734.537.564 office@fashionhaine.ro

680. Confectioner simpla, triploc. Atelier

croitorie angajam confectionere pe simpla triploc. Curatat de ate, alimentat. Se lucreaza pe operatii, oferim prime, bonusuri, decontam transport. Salariul brut de inceput 1400 ron, 1.400 L; (0760.316.499 florin@nastya.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

18 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 757. Cosmeticiana, manichiurista, frizerita, coafeza. Nu trebuie portofoliu de clienti. Salon sector 5, vechime 12 ani. (0744.811.796/ 0728.912.545 758. Cosmeticiana, pentru saloane Mihalache si Tei. Oferim conditii de munca deosebite, contract full time salariu motivant, cursuri de perfectionare, portofoliu de clienti format; (0720.996.748 759. Cosmeticiana. Lant de saloane

Bucuresti, angajeaza cosmeticiana cu experienta zona Dorobanti. Vad, conditii avantajoase. Salariu 2.400-5.000 lei la 13 zile/ duminica liber; (0751.251.411 760. Covrigar si patiser cu experienta,

zona Giulesti; (0785.854.405

761. Covrigar, covrigarie angajam covri-

gar si vanzatoare cu experienta, carte de munca. Rog seriozitate. (0768.745.571 762. Covrigar, patiser si vanzatoare;

(0770.445.103

763. Covrigareasa cu experienta pt. Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 2.500 L; (0733.869.232

719. Consultat vanzari suntem un maga-

nzin de bijuterii si ne cautam colega daca vrei sa faci parte de echipa noastra te asteptam alaturi de noi. Pentru detalii; 1.400 L; (0769.611.210/ 0728.041.217 catalina.elena788@yahoo.com 720. Contabil pentru firma;

(0721.152.872

721. Contabil asistent manager foarte ordonata, atenta firma de audit si expertiza contabila din zona Floreasca cautam economista/ contabila (eventual stagiara) foarte ordonata, atenta, harnica si cu multa rabdare pentru lucrari de expertize si audit (0724.317.245/ 0744.317.245 gabriel@ceacalopol.com 722. Contabil Chitila, zona sector 1 abili-

tati foarte bune de operare pe calculator, persoana flexibila, usor adaptabila in situatii noi, atitudine pozitiva, atentie distributiva, meticulozitate, abilitati f bune de organizare; (0755.502.616/ 0725.886.010 office@stehos.ro 723. Contabil cu experienta minim 1 an,

cunoastere soft Saga obligatoriu, pentru companie experta CECCAR. Pachet salarial avantajos 1.900 L; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro 724. Contabil cu experienta, engleza,

cunostinte PC, pentru firma productie; (0721.209.081

725. Contabil cu studii superioare, experienta minim 3 ani, pentru tipografie, detalii la telefon (0722.590.001 726. Contabil junior pt. firma contabilitate,

conostinte Word, Excel, PC, persoana serioasa, avantaj cunoastere Saga,contabilitate primara, posibilitati dezvoltare cariera, salariu avantajos, bonusuri pt. realizari, CV la (0733.075.558 mcr_consult@yahoo.com

727. Contabil pensionar pentru contabili-

tate primara (0723.339.851

728. Contabil primar angajam contabila,

pt contabilitate primara restaurant, constituie avantaj cunoasterea unui program de contabilitate sau de gestiune. Program de lucru 9:00-17:00 de L-V; (0758.242.991 conta@bontonpalace.ro 729. Contabil primar Saga angajam con-

tabil Primar, minimum 1 an experienta in Saga, pentru evidenta contabila, intrari/iesiri, registru de casa si facturare. Adresa firmei este Th. Pallady nr 44 D, sect 3; (0737.523.284 contabilitate.georgiana@gmail.com 730. Contabil primar, cunoastere pro-

gram Saga si productie panificatie; (0744.487.633

731. Contabil primar, cunoscator pro-

gram Ciel. CV la: delta _accounting@yahoo.com

740. Contabilitate primara, angajam persoana contabilitate primara, minime cunostinte despre comert si Alim.Publica, biroul fiindu-i in restaurant, Militari. Program 8 ore Luni-Vineri, 07-15, sau poate fi 10-18. Oferim masa zilnica; 1.800 L; (0737.567.547 741. Control CTC, controlul de calitate al produselor textile dama. Experienta in domeniu minim 1 an, cunoscator masina de cusut liniara; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro 742. Control final, verificare marfa iesire magazin depozit engross angajeaza control final/ verificare marfa iesire magazin ofera salariu net de 1600Ron+300 ron tichete de masa, din:Str.Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4, in spate la Metro Berceni; 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 743. Controlor CTC angajam controlor

CTC pentru verificarea curateniei la toaletele ecologice din Bucuresti. Obligatoriu cunoasterea Bucurestiului si permis cat B, cunostinte minime PC, program 8 h, sambata prin rotatie, (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

812. Dispecer preluare comenzi pizza, mai multe detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

duse culinare pentru sectia catering, Bd. Bucurestii Noi nr. 140, sector 1, Bucuresti; (0758.078.945

789. Croitorese, calcator (necalificat) angajam, zona Bucurestii Noi - Sos. Chitila; (0723.933.354

765. Croitor - croitoreasa dama, barbat. Cautam o persoana cu experienta in retusuri/ creatie vestimentara. Oferim prime si un colectiv sociabil si plin de viata. Salariu atractiv. Atelier central, Mosilor; (0720.130.490

790. Curatenie Victoriei-clinica - tura de noapte 22-6 Firma de curatenie angajam pentru clinica in zona piata victoriei personal curatenie cu experienta pentru tura de noapte; . Se cere seriozitate mare, experienta, aspect ingrijit, atentie la detalii . 1.550 L; (0771.449.760 office@curateniebirou.ro

813. Dispeceri supraveghere video cu sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2, 3 si orasul Pantelimon. Program in ture, salariul se plateste la timp; 1.600 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

bateasca. Atelier productie si retuserie, zona Obor, salariu motivant, 2.000-3.000 lei; (0724.284.448

768. Croitor pentru atelier de croitorie cautam pe cineva pasionat de croitorie (cu sau fara experienta, putem invata impreuna) care sa lucreze pe partea de productie; (0740.240.604 andreea.tron@gmail.com 769. Croitor sau croitoreasa pentru retusuri, magazinul Bucur Obor. Detalii tel.; (0766.979.230

(0737.994.034

colete conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258 office@fastius.ro 794. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli-

curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in Bucuresti conform regulament, pachet salarial atractiv; (0745.772.258 795. Curier scuter Bucuresti, livrare pli-

curi, colete in Bucuresti conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; office@fastius.ro 796. Curier scuter pentru Bucuresti,

livrare plicuri, colete in Bucuresti conform regulament. pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258

814. DISTRIBUITOR pliante. Agentie publicitate cauta colaboratori pentru distributie pliante la cutiile postale sau stradal. Relatii la; (021.322.87.84 815. Doamna caut doamna serioasa

responsabila cu bun simt, comunicativa pentru a lucra intern, rog si ofer seriozitate; (0732.057.107 ciucanuclaudia74@gmail.com 816. Doamna la vase pt. restaurant

zona Obor, pentru Hashtag Pub, personal pentru locatia de pe soseaua Mihai Bravu nr. 32, zona Obor, Doamna la vase. Salariu atractiv, tips, bonusuri si carte munca. (0724.803.412 office@hashtagpub.ro

817. Doamna pentru curatenie in gradinita, gradinita particulara sector 2 (zona Obor) cautam persoana harnica, serioasa, dispusa la colaborare pe termen lung (0720.207.772 818. Doamna pentru ingrijire batran doamna pentru ingrijire batran supraveghere) program de 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, locatie sector 2 Bucur Obor; 1.200 L; (021.232.40.41 marietabarbu@yahoo.com

ty situat in sectorul 4, la 3 min. de metrou Dimitrie Leonida, angajeaza personal cu experienta pentru postul de cosmetician. Cerinte Oxigen Hiperbaric, Mexoterapie, Microdermabrazie, 1.500 L; (0726.731.232 alexandra.tapus13@gmail.com

754. Cosmeticiana cu experienta pentru

un salon elegant din zona Kiseleff. Mediul de lucru placut, echipa este formata din tineri profesionisti, (0723.354.001

tate cu sediul in Piata Victoriei, cu si fara experienta. Conditii avantajoase. Cei interesati pot trimite CV-ul la email (021.312.12.88 office@dinamicbusiness.ro

739. Contabilitate primara pentru dez-

756. COSMETICIANA, cu experienta si

stilista coafor (ucenica) salon 1 Dream, cartier nordului Herastrau, conditii de lucru foarte bune, asteptamCV-uri la adresa de mail; (0728.580.314 office@1dream.ro www.1dream.ro

latori, electricieni angajam in constructii. Salarii incepand de la 2000 lei (+bonusuri). Santiere in Botosani, Iasi, Suceava. Acceptam si echipe, 2.000 L; (0748.181.882/ 0760.691.090 office@rtbfundsconsulting.ro 836. Dulgheri. Angajez dulgheri si fierari.

rog seriozitate. Oferim cazare de santier. Salariu lunar 750 {; (0787.322.356

837. Echipe zidari caut, plata la mc/ con-

tract munca nedeterminata, ofer cazare Bucuresti; (0768.080.030

838. EDUCATOARE angajam pentru gra-

dinita particulara zona Plaza Romania. Pentru detalii tel.: (0720.222.200/ 0723.165.653

839. Educatoare gradinita - grupa mini. Gradinita particulara cu sediul in Voluntari, angajam educatoare necalificata (grupa mini). Rugam seriozitate; (0740.068.384 gradinitabelsorriso@yahoo.com 840. Educatoare Gradinita particulara sector 2, angajeaza educatoare calificata, dornica sa lucreze intr-un mediu placut si distractiv alaturi de copii. (0742.898.325 office@wl.com.ro

843. Educatoare calificata pt. Gradinita Eurokid, sector 4, detalii la tel. Rugam seriozitate (0731.732.734 info@gradinitaeurokid.ro 844. Educatoare grupa mini (2-3 ani),

750. Cortina Development S.R.L. anga-

753. Cosmeticiana salon Classic Beau-

835. Dulgheri, zidari, finisori, fierari, insta-

pentru gradinita particulara sector 2, cu studii de specialitate, experienta in domeniu. CV la adresa email, tel. (0722.522.898 gradinitaprimiipasi@yahoo.com

771. Croitoreasa Atelier in zona Victoriei, angajam croitoreasa pentru croit serii mici si comanda. Salariu, cm; (0748.119.171 manu@manuri.ro

masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro

834. Dulgheri, zidari cu experienta, muncitori necalificati, CityConstruct Group angajeaza in domeniul constructiilor. Se ofera carte de munca, zile de concediu, prime si bonusuri 4.000 L; (0727.787.713 office@cityconstruct.ro

842. EDUCATOARE si INGRIJITOARE

749. Coordonator, sef echipa curatenie

pentru hypermarket din zona Militari Lujerului. Program 8 ore, contract, conditii avantajoase; (0758.044.134

833. Dulgheri, salariu net 2403 lei, Auchan Militari contract de munca full time, salariu brut 3626 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei+315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program 8-18, lu-vi, punct de lucru zona Auchan Militari 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

841. Educatoare Gradinita sector 2 angajeaza educatoare, persoana dinamica, tanara, comunicativa, cu multa rabdare, apropiata de copii si plina de viata. Cerinte: Absolventa Univ. Stiintele Educatiei; (0724.353.337 gabrielamv_calitate@yahoo.com

B. Angajam curier si manipulant electrocasnice. Angajam curier colete mici. Permis categoria B, salariu motivant, bonusuri, carte de munca.Informatii la tel. Rog seriozitate; (0761.090.900 charmingstyle.srl@gmail.com

755. Cosmeticiana cu experienta si make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da una nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat persoanelor cu chef de munca. 2.000 L; (0724.357.422

voltator imobiliar in municipiul Bucuresti. Se cere seriozitate, experienta in domeniu.Mai multe relatii la nr de tel. sau CV-ul dvs pe mail: (0724.588.661 office@globalcityresidence.ro

767. Croitor cu experienta, croitorie bar-

792. Curier pedestru angajam. 793. Curier auto Bucuresti Livrare plicuri,

797. Curieri Bucuresti, permis categoria

752. Cosmeticiana cu experienta si in

738. Contabili pentru firma de contabili-

croitorie pe comanda, zona Domenii, angajeaza urgent croitor cu experienta si lucrator in masina. Program L-V:10:0018:30. Salariu atractiv. Mediu excelent de munca. Detalii la telefon; 2.500 L; (0722.988.918 office@adola.ro

7 ani, zona Piata Romana, angajam croitoreasa pentru produs cap coada si serii mici. Program: luni - vineri: 8.30 17.00, salariu si carte de munca. (0748.119.171

nie pentru hypermarket din zona Berceni. Program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134

734. Contabil, contabilitate primara, dom-

nevoie de o fata care sa aiba capacitate de invatare si sa se adapteze mediului de contabil si suport tehnic. 1.800 L; (0770.152.017 office@deskis.ro

766. Croitor angajam urgent atelier de

791. Curier pe scuter, salariu atractiv, bonuri de masa si bonus de performanta, obligatoriu permis de conducere categoria A sau B. Pentru mai multe detalii tel. (0758.091.591/ 0761.057.605 Eugencapota@gmail.com

770. Croitoreasa Atelier cu vechime de

748. Coordonator, sef echipa de curate-

Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

737. Contabila si suport telefonic avem

788. Croitorese masini liniare si cal-

811. Dispecer pentru centru de alarma firma de paza, cu sau fara atestat, cunostinte PC, abilitati comunicare, salariu 1.500 Ron +tichete masa, 1.500 L; (0769.039.499/ 021.320.96.00 office@argosecurity.ro

747. Coordonator vanzari echipamente industriale persoana organizata, comunicativa, permis categoria B, experienta in vanzari, MS Office, calatoreste 50% din timp, pasionata de tehnica. Oferim plan de privat medical, bonusuri. Tel. 1.000 {; (0730.607.136

presupune intocmirea evidentei contabile, gestionarea, analizarea si prelucrarea documentelor contabil, intocmirea evidentelor contabile (declaratii, bilanturi. Solicitam studii superioare economice. 3.500 L; (0726.047.494 roxi_marin@yahoo.com

domeniu, oferim salariu atractiv plus multe alte beneficii 1.800 L; (0765.000.200 Contact@cafyjr.ro

787. Croitorese cu experienta in executarea produsului croit-cusut. Cunostinte in domeniu, abilitati de comunicare, sinceritate, bunele maniere, aspect profesional, flexibilitate, seriozitate, (0766.531.452/ 0723.256.616 iulian.chirca@gmail.com

810. Dispecer paza salariu 8,5 Ron/ora, pentru hypermarket,cu sau fara atestat, cu domiciliul in: Berceni, Pantelimon, Drumul Taberei, Baneasa; (0748.075.002/ 0769.039.499

746. Conversatii online fete si baieti, bonus de angajare 850 $. Simti nevoia de o schimbare? Vrei un job relaxant care sa nu-ti dea dureri de cap? Iti doresti succes financiar? Noi suntem alegerea potrivita. Hai chiar azi la un interviu; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

751. Cosmeticiana angajeaza

736. Contabila primara, cu experienta in

786. Croitorese Posibil cu experienta in croitorie la comanda,8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana, salariu atractiv. Ore peste program pl?tite separat. Detalii la; (0799.124.165

745. Conversatii online fete si baieti, bonus de angajare 850 $. Minim 18 ani, engleza mediu. Oferim contract de munca, comisioane avantajoase, seriozitate, bonusuri, sedinta foto gratuita. Plata la zi/ bilunara; (0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

733. Contabil, contabila senior, postul

Voluntari angajeaza, contabil pt contabilitate primara , facturare , relatii cu clienti . (0785.082.421

785. Croitorese masina liniara, triplock, personal masa croit, muncitor necalificat, bonuri de masa; (0727.387.435

809. Dispecer monitorizare video firma de securitate, angajam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri. Rog cv pe adresa de mail (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com

732. Contabil primar, junior introducere documente contabile in program de contabilitate, emitere facturi, NIR-uri, deplasari la Anaf, ITM, Reg. Comertului etc. Trimiteti CV pe mail. 1.700 L; euroservices2003@yahoo.com

735. Contabil. Laborator de cofetarie din

niu, oferim carte de munca, conditii excelente de munca si salariu bun. (0761.667.929

744. Conversatii online Esti o persoana

jeaza personal pentru prelucrarea produselor de origine animala: muncitori necalificati pentru punctele de lucru din Bucuresti si Prahova. Experienta nu este obligatorie. Oferim contract de munca, training. Cerem si oferim seriozitate. CV la e-mail: (0731.336.003 office@cortinadevelopment.ro

nisoara pentru contabilitate primara. Salariu 2000 Ron. Domeniu materiale de constructii. Locatie Voluntari 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

784. Croitorese cu experienta in dome-

808. Dispecer monitorizare video firma de securitate, angajam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri. Rog cv pe adresa de mail (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro

cator interfazic si final, zona Obor, Doamna Ghica, Baicului; (0722.625.000

764. Cristim angajeaza preparator pro-

718. Consultant. Benzinaria OMV Lizeanu angajeaza consultant vanzari gastro si shop; (0736.898.770

783. Croitorease pentru atelier creatie vestimentara specific "croitorie pe comanda", zona Cotroceni, cu experienta produs cap coada. Salariu motivant, program 8 h/zi. (0763.664.356 innes.atelier@gmail.com

772. Croitoreasa cu experienta pentru mic atelier, program part-time, full time si colaborare,salariu atractiv.Zona Costin Georgian.Salariu atractiv. (0747.234.594 773. Croitoreasa cu experienta retusuri si modificari imbracaminte, program flexibil. Salariu atractiv, program o zi cu o zi. Oferim si cerem seriozitate; (0766.292.570/ 0767.524.302 774. Croitoreasa - confectionera rochii

ocazie, pentru croitorie cap - coada, la comanda de dama, modificari sau retusuri articole de dama. Atelier situat central in zona Dorobanti, sector 1, program lejer, salariu motivant; (0755.123.033 contact@retoucherie.ro

de incaltaminte, angajeaza cusatoare 1-2 ace, zig-zag si alte operatii de banda, angajam muncitori banda de tras si muncitori necalificati in vederea calificarii, (0764.090.600

««««««««««««««««««

««««««««««««««««««

CUSATOR, CUSATOREASA, ANGAJEAZA FABRICA DE CANAPELE ZONA JILAVA. TRANSPORT ASIGURAT. SALARIU AVANTAJOS; (0733.962.022

821. Doamne curatenie, urgent, firma de curatenie angajam personal curatenie 8 ore in zona Pipera, dimineata si dupa amiaza. Detalii tel. (0731.121.029

catoare de incaltaminte, angajeaza persoane calificate pentru postul de cusatoare fete incaltaminte. Salariu atractiv. Rugam seriozitate (0724.633.800 799. CUSATOARE, Pantelimon, Fabrica

800.

««««««««««««««««««

776. Croitoreasa atelier. Se cauta croitoreasa pt atelier de rochii de seara cu vechime pe piata. Se primeste produsul deja croit. Mediu placut, salariu atractiv, seriozitate, salariu la timp, carte de munca. Aproape de metrou; (0723.621.139 rochiifashion@gmail.com

Cyber Security angajeaza agenti de securitate pentru obiectivele din Bucuresti si Otopeni. Salariu atractiv si la timp. Informatii suplimentare la tel. (0744.422.884

777. Croitoreasa cu experienta in

retusuri, salariu motivant, contract de munca. Atelierul se afla in zona Calea Mosilor, program 8 h, L-V 10,00-18,00, 1.700 L; (0763.716.740

Croitoreasa draguta, amabila cu clientii. Nu conteaza varsta, mediu placut, salariu de baza atractiv plus comision din incasari; (0742.105.106 778.

779. Croitoreasa, Anton Atelier angajeaza croitoreasa/confectioner cu experienta. Angajam personal cu experienta in confectionare produse cap-coada, atentie la detalii, punctualitate, organizare; (0755.406.149 780. Croitoreasa, atelier creatie dama, angajeaza urgent croitoreasa cu experienta in tot procesul de productie. Se ofera salariu 2500 lei net. Program vara 10-19. Atelierul este in sector 1, zona Piata Domenii; (0722.988.918

801.

802. Debarasator mese, cafenea in inc-

inta Facultatii de Medicina, in spatele Spitalului Municipal, angajeaza debarasator mese. Pentru informatii suplimentare sunati dupa ora 18 la telefon; (0785.660.613 803. Decorator floral, floraria Flori cu Har

cauta decorator floral cu experienta minim 1 an. Oferim contract de munca, salariu atractiv, bonusuri, program flexibil.Cv-urile le asteptam pe mail. (0766.446.560 OFFICE@FLORICUHAR.RO 804. Deziclean. Agenti de curatenie, coordonatori pentru birouri si hypermarket Bucuresti. Salariu minim net 1.500 Ron si plata orelor suplimentare; (0784.290.182/ 021.335.00.11 805. Dezvoltator imobiliar angajez agent

de vanzari asiguram continuitate la locul de munca, salariu 2500 net plus comision din vanzari. 2.500 L; (0787.506.572 vanzari@titan4residence.ro

781. Croitoreasa, experienta cu liniara si

806. Digi Mobil, RCS&RDS, agenti van-

triplok necesar precum si producerea unui articol cap-coada, atelier localizat in Dobroesti (Ilfov), ideal o persoana din Dobroesti sau Pantelimon, (0721.477.665 rady.cristiana@gmail.com

807. Director de marketing pentru dez-

782. Croitoreasa, ne marim echipa. Cautam croitoreasa cu experienta in creatie vestimentara si/sau retusuri. Zona Dristor, aproape de metrou si tramvai. Ne dorim o colaborare pe termen lung. 2.700 L; (0752.111.118 retoush_boutique@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

««««««««««««««««««

DOAMNA. SALON INFRUMUSETARE BUCURESTI ANGAJEAZA DOAMNA PENTRU CURATENIE, ZONA DRUMUL TABEREI; (0721.000.376

798. Cusatoare Targoviste, firma produ-

775. Croitoreasa angajez pentru atelier

retusuri, zona Poltehnica; (0727.272.888

819. Doamna pentru ingrijire varstnica, preferam persoane calificate cu disponibilitate program intern. Negociabil; (0723.967.354/ 0786.507.521

zari, salariu + comision, bonusuri motivante, posibilitate cariera, multiple beneficii; (0770.926.472 voltatorul Metropolitan Residence. Cerinte: ablitati de cercetare a pietei, realizarea, gestionarea si coordonarea campaniei de marketing, asistenta juridica, consultanta pt. evenimentul de lansare a proiectului, abilitati de comunicare si organizare. CV pe mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

820.

822. Doamne mature cu sau fara experienta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 823. Doamne si domnisoare pt conversa-

855. Electrician auto pentru service auto, salariu atractiv. Informatii tel. 1 L; (0755.060.593 pacifictur@yahoo.com 856. Electrician auto, reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2000-5000 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 857. Electrician auto, SC Madcom DLS Impex SRL, angajeaza sofer cat. D. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0762.424.201 mirela.bobea@dlsbus.ro 858. Electrician auto, soc. service auto cu sediul in Buc., sector 2, angajeaza electrician auto cu experienta pentru autocare,sprintere, salariul atractiv; (0730.444.450 hr@cdy.ro 859. Electrician autorizat cu experienta

Iasi, pentru firma de curatenie in zona Palas. Program de 8 ore /zi de luni pana vineri. Detalii la telefon (0751.193.866/ 031.438.08.42

860. Electrician calificat, ajutor electrician serios la locul de munca, program 8 ore luni-vineri. Mediu de lucru serios, o echipa tanara, firma cu experienta in domeniu de 10 ani (0758.809.081 861. Electrician constructii, retele elec-

trice, societate comerciala angajeaza in conditii avantajoase, pachete salriale si prime, sporuri atractive, electricieni in constructii, retele electrice joasa si medie tensiune. 862. Electrician cu certificat calificare. Responsabilitati: asigura mentenanta echipamentelor din magazin si efectueaza mici reparatii in magazin, birouri. Program 2 schimburi (06.00-14.00, 14.00-22.00), locatie: magazin Drumul Taberei; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 863. Electrician cu experienta in Bucuresti Ilfov pentru firma serioasa, CV la email (0731.400.591 ogrezeanu.daniela@gmail.com 864. Electrician cu experienta si ajutor

electrician pentru instalatii electrice interioare, sisteme de securitate rezidential / industrial. Se oferta salariu + bonuri de masa (0749.281.178

865. Electrician cu experienta, cunostinte minime sanitare, interventii si instalatii electrice, permis B, CM + salariu avantajos; (0734.874.870

gradinita particulara zona Prelungirea Ghencea angajeaza educatoare grupa mini (2-3ani). Cerinte: persoana calda, draguta, serioasa, nu necesita studii de specialitate. CV pe email angajarigradi@yahoo.com 1.800 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com

866. Electrician cu sau fara experienta sau ajutor electrician. Aangajez electrician in constructii, cu sau fara experienta sau ajutor de electrician, tanar, serios, nefumator, dornic de a se dezvolta profesional, Program 8 ore pe zi, L-V., salariu trecut integral, 2.500 L; (0760.354.761 nicolightelectric@gmail.com

845. EDUCATOARE, calificata pt. Gradinita Bel Sorriso cu sediul in Voluntari, jud. Ilfov (pe linia 153). Acceptam si studente in an terminal la Facultatea de Stiinte ale Educatiei. Asteptam CV la mail, (0742.265.070 gradinitabelsorriso@yahoo.com www.belsorriso.ro

867. Electrician in constructii civile si industriale 2 locuri disponibile, constructii civile si industriale, montaj corpuri iluminat, aparataj, tablouri etc. Salariu fix, bonuri, transport. (021.335.84.35 office@lucedomotica.ro

846. Educatoare, ajutor de educatoare, persoana dornica sa evolueze profesional alaturi de cei mici. Trebuie sa fie rabdatoare responsabila, pasionata de interactiunea cu copiii, rezistenta la efort, creativa cu spirit de echipa. (0756.070.391 gradimp@yahoo.com

868. Electrician junior pentru montaj tablouri electrice. Se ofera formare la locul de munca. Se apreciaza atestatul de electrician, electromecanic. Va asteptam la sediul nostru din Strada Drumul Osiei 51, intre orele 10-16 1.750 L; (021.301.96.00 resurse.umane@comtecint.ro www.comtec-int.ro

847. Educatoare, ajutor educator pentru

869. Electrician pt. Germania calificat si

centru educational, personal calificat/necalificat, dornic sa lucreze intrun mediu placut si distractiv alaturi de copii. (0771.168.576 contact.onceuponatime@yahoo.com 848. Educatoare, ingrijitoare, profesor

de engleza, angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 contact@gradinitagifted.ro

849. Educator, educatoare calificat/ necalificat pentru grupa 3-6 ani, persoana calda, calma, responsabila si cu dorinta de a invata lucruri noi; (0772.234.572 contact.onceuponatime@yahoo.com 850. Electrician Atelier confectii metalice

tip container, angajeaza electrician cu experienta. L-V: 8-18. Pauza 30 min, cm, salariu inceput 1 800 lei net in mana, 1.800 L; (0726.666.333 contact@corturisihale.ro

necalificat, pt. firma de inst. electrice, se cere seriozitate, se ofera salariu pe masura cunostintelor, cm, diurna, cazare, etc, salariul este in functie de capacitatea fiecaruia; 1.500 {; (0762.111.666 office.roingsystems@yahoo.com 870. Electrician pt. Germania, firma de

inst. electr ang. persoana serioasa cu cunostinte de inst. electrice, se ofera salariu motivant, de preferabil cu permis auto, posibilitate lucru in Germania, 2.400 L; (0762.111.666 office.roingsystems@yahoo.com 871. ELECTRICIAN, Mid Electric Smart SRL angajeaza tineri electricieni, seriosi si muncitori. Oferim contract de munca, seriozitate si salariul negociat. Oferim si cerem seriozitate. Contact: Andrei, (0735.558.022 Midelectricsmartsrl@gmail.com 872. Electrician, pt. societate instalatii Bucuresti. Relatii tel./ email; (0724.482.653 resurseumane@hitcold.ro

tii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%-80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, 5.000 L; (0799.617.440

intretinere hale. Relatii la telefon de L-V 818 2.500 L; (0758.022.771 grecrombussinegroup@yahoo.com

824. Doamne si domnisoare pt. videocon-

852. ELECTRICIAN curenti slabi. Consti-

ci, frezor, Ingrijitor si muncitori necalificati pentru sectiile zincare si coletare angajeaza SC Electromontaj SA -FSM Bucuresti, Strada Ilioara nr. 160, sector 3. (021.346.55.37/ 021.346.03.18

853. Electrician Societate comerciala

874. Electrician, Electromecanic, Magurele, If. Facilitare transport, salariu atractiv. plata diurne, ore suplimentare. Revizuirea echipamentelor pe baza documetelor tehnice. Detalii: cariere@all4meat.ro

versatii vrei un job cu un salariu decent, vino in echipa noastra. Oferim 1200 ron bonus de angajare si multe alte bonusuri de performanta. Oferim plata la zi sau bilunara, salariu fix sau procent intre 50-80%. 5.000 L; (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 825. Dofer pe duba de 3.5t cu experienta

min.5 ani si cunoscator al Bucurestiului, pentru serviciul de transport mobila si bagaje. Soferul nu incarca. Programul de lucru l-v, 11- 19. 2.000 L; (0721.654.085 826. Dulgeri si muncitori necalificati anga-

jam dulgeri si muncitori necalificati in constructii civile pentru un proiect de lunga durata in Bucuresti. Se ofera un salariu atractiv si cazare aproape de locul; 2.500 L; (0771.478.736 office.epj@gmail.com 827. Dulgher angajez, cu experienta.

Ofer cazare. Plata saptamanal. (0731.879.500 828. Dulgher. Angajez dulgher cu experi-

enta. Ofer cazare. Plata saptamanal; (0724.108.631 829. Dulgheri pentru firma de constructii,

cu contract de munca legal. Se ofera cazare si transport daca este cazul. Se ofera si se cere seriozitate, 2.800 L; (0723.283.775 Office@highconstruct.ro 830. Dulgheri si muncitori necalificati,

urgent, ofer cazare; (0771.076.530

831. Dulgheri pt. firma de constructii, contract de munca, salariu 2500 -3500 lei/ luna, posibilitate cazare la baraca. Telefon; (40753106136 832. Dulgheri, fierari, zidari, rigipsari necalificati in constructii numai cu experienta dovedita. 100 L; (0720.988.319 dragomircornelcristi@yahoo.com

851. Electrician cu experienta pentru

tuie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro specializata in executia instalatiilor electrice interioare angajeaza electricieni. Salariu motivant, CM. Pentru provincie se asigura cazare (apartament), (0763.685.263 office@erstesystem.ro 854. Electrician auto Experienta in

domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

873. Electrician, sudor, lacatusi mecani-

875. Electrician. Complex de evenimente angajeaza electrician.Zona Otopeni. Oferim si cazare pentru persoanele din provincie. 876. Electrician. Societate sediul in sectorul 4, angajeaza electrician cu experienta in domeniu. CV la mail, tel.: (0730.339.664 officedietchef@gmail.com

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00/ 14.00-22.00.

Relatii la telefon 0729.925.035

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

18 aprilie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 915. Familie pentru menaj Familie cu domiciliu in Ilfov angajeaza FAMILIE pentru menaj,bucatarie si intretinere curte. program de lun- simbata.. Se ofera cazare pentru cei din provincie Se cauta oameni seriosi. (0755.346.607 916. Familie pentru spalatorie auto si tre-

buri gospodaresti. Asigur cazare; (0722.923.001/ 0743.177.472

917. Familie serioasa, care se pri-

877. Electrician/ electromecanic. Societate Comerciala angajeaza electrician/ electromecanic cu experienta si cunostinte in domeniul electric de joasa tensiune pentru efectuarea lucrarilor de punere in functiune si service a grupurilor electrogene. Compania ofera: Pachet salarial atractiv, tichete de masa, masina de serviciu, laptop, telefon mobil. (0751.195.819 878. ELECTRICIAN/ELECTROMECANIC PENTRU ACTIVITATE SERVICE, PERMIS DE CONDUCERE B, HISTRIA INTERNATIONAL, BUCURESTI, SECT. 2, 021.242.26.94/ 122, 021.242.26.98/ 122; (0731.993.910 879. Electricieni angajam electricieni

oferim cm, bonuri de masa, 8h/zi, (0744.612.979 ingineruelectrician@gmail.com

880. Electricieni cu diploma de electrician, salariu atractiv, carte de munca, program 8-18, rog seriozitate, pentru mai multe detalii la telefon; (0762.834.399 881. Electricieni firma specializata in executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza electricieni. Contract de munca, plata orelor suplimentare. Se poate transmite cv-ul la adresa de e-mail a societatii. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 882. Electricieni joasa, medie tensiune.

SC Maira Montaj SRL (0721.871.458 alexandra.barbu@maira.ro

883. Electricieni pentru lucrari construc-

tii montaj, curenti tari si slabi; (0722.332.889

884. Electricieni pentru munca in santier

Brasov. Asiguram cazare Solicitam experienta. Va rugam sa trimiteti CV dumneavoastra la adresa de email sau 0757058868Salariu 2.800 net. Program luni vineri 8- 18, 2.800 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com

885. Electricieni pt. constructii Bucuresti

pt. firma automatizari. Salariu de la 1.900 L; (0770.433.557 886. Electricieni si ajutator electricieni

necalificati pt instalatii electrice de interior. La blocuri, case, vile. Plata avantajoasa si la zi, (0764.360.456/ 0729.179.406 larioniuliana1981@gmail.com 887. Electricieni si instalatori retele date

voce. (0723.301.196/ 0723.301.194 alexandru@telecommaintenance.ro

888. Electricieni calificati Metropolitan Residence angajeaza electricieni front de lucru conditi avantajoase. CV la email, salariu/luna 3.300 L; gabriela@metropolitanresidence.ro 889. Electricieni cu experienta si ajutor

electricieni angajam pentru SC Mag Electricity Service (0736.656.428 lotreavioreladrian@yahoo.com 890. Electricieni cu sau fara experienta,

salariu motivant. Se ofera cazare; (0729.851.290

891. Electricieni si ajutor de electrician, societate cu experienta in domeniul instalatiilor, cu sediul in Popesti-Leordeni, angajeaza cu forme legale electricieni. Oferim seriozitate si stabilitate financiara. Solicitam responsabilitate (0732.164.447 officeddinstalatii@yahoo.com 892. Electricieni si necalificati Societate

angajeaza electricieni si necalificati cu experienta instalatii electrice industriale; (0723.174.958/ 0799.175.042

893. Electricieni uzinare tablouri elec-

trice studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 5 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 894. Electricieni, firma de instalatii elec-

trice angajeaza electricieni calificati si necalificati. Program de L - V de la 8:00 17:30 (0720.565.841/ 0764.411.353 buduvictor@yahoo.com

ELECTRICIENI, INSTALATORI, MUNCITORI NECALIFICATI COMPANIE SPECIALIZATA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR CIVILE ANGAJEAZA ELECTRICIENI SI INSTALATORI CALIFICATI/ NECALIFICATI CU DISPONIBILITATEA DE A LUCRA PE SANTIERE. OFERIM SALARIU MOTIVANT ATRACTIV SI MOTIVANT IN FUNCTIE DE ABILITATI SI PERFORMANTE. RELATII LA TEL. ZILNIC DUPA ORA 15; (0743.770.572 895.

896. Electricieni, instalatori, frigotehnisti,

tehnicieni intretinere cladirii de birouri in Bucuresti Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Se asigura cadru de lucru stabil si profesionist. Detalii la telefon. CV pe email. (0720.777.011 career@coralconstruct.ro

897. Electricieni, instalatori, rigipari, zugravi, lacatusi, muncitori necalificati firma de constructii angajeaza pentru amenajari spatii comerciale (0732.113.327 office@conpolroserv.ro 898. Electricieni, muncitori necalificati

pentru Gama Electro Constructii SRL, avantaj permis de conducere. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa, etc. Informatii la tel. Program L-V 8:17 (0740.596.574 office@gamaec.ro 899. Electricieni. Electricieni-S.C. Profe-

sional Electric angajeaza electricieni cu experienta sau incepatori pentru constructii. Se cere si se ofera seriozitate. Se ofera stabilitate avand proiecte pe termen lung. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 900. Electricieni. Firma de instalatii

electrice angajeaza ELECTRICIENI pentru constructii. www.profesionalelectric.ro/contact (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 901. Electricieni. Firma specializata

in instalatii electrice cauta electricieni in constructii si reparatii; (0722.219.500/ 0727.714.634/ 0741.219.600

902. Electromecanic in zona Baneasa,

program 8 h/zi, salariu avantajos, tichete de masa, decontare transport, pt. firma curatenie. Detalii; (0728.855.453

903. Electromecanici, angajam electro-

mecanici ascensoare, salariu motivant; (0744.523.970/ 0745.151.547 universallift@gmail.com

Electronist intretinere si montaj sisteme electrice interfon-video (curenti slabi)) posesori permis categoria B; (0728.142.542/ 031.827.05.20 905. Electronist/ reparator electrocasnice mici, salariu atrctiv. Asigurare medicala Regina Maria; (0771.759.964 recrutare@germag.ro

904.

942. Femei pentru ingrijirea unei batrane.

973. Femeie de serviciu part time asigura

Relatii la interviu. Locuiesc in zona Pietei Minis, tramvai 14 sau 40. Program lucru 4 sau 8 ore; (031.410.73.53 pt Bucuresti -Socului; (0731.339.505

curatenia zilnica in incinta birourilor, bucatariei si grupurilor sanitare. Asigura curatenia si igienizarea periodica a diferitelor suprafete (mobilier, geamuri, jaluzele, corpuri de iluminat (0737.337.011 relu.perianu@daciafm.ro

944. Femei si barbati la magazinul Metro

974. Femeie de serviciu pentru restaurant

943. Femei serviciu caut femeie serviciu

Voluntari, la curatenie si presa; (0727.476.963

cepe la crescutul pasarilor si gradinarit. Punem la dispozitie casa si toate utilitatile platite, 2.500 L; (0723.143.147

945. Femei si barbati curatenie si presa

918. Familie/ persoana pentru gospodarie in apropiere de Bucuresti. Salariu+ cazare+ alte beneficii; (0727.369.108

946. Femei si barbati pentru postul de

919. Farmacia Veterinara Tim Life angajeaza pentru punctele sale de lucru situate in zona Berceni - Popesti-Leordeni, medic si asistent veterinar, cu sau fara experienta, dar cu initiativa si seriozitate. Se ofera un pachet salarial motivant si un mediu placut de lucru. Rog CV la email; (0723.611.625 tim.lifeactive@yahoo.ro

947. Femei. Firma curatenie angajeaza femei la spitalele Floreasca, Polizu, Bagdasar, Tei, muzeu, interviu str. Maica Domnului nr. 9, sector 2; (0726.693.792

920. Fast-Food angajeaza preparatoare sandwich cu sau fara experienta, salariu + masa gratuita + bonus, zona Cora Pantelimon, 2.000 L; (0734.974.539 921. Fata Vanzatoare angajez fata pentru magazin de haine zona Brancoveanu, program zilnic 9-18 duminica inchis, CV pe watsap, 2.000 L; (0733.624.473 922. Fata - doamna din provincie, curata,

harnica, cu aspect ingrijit pt. menaj. Ofer cazare, mancare si 1.000 L; (0765.685.348

923. Fata la cusut, pregatit fete incaltam-

inte, experienta obligatorie, atelier de incaltaminte de dama sector 5. Pachet salarial atractiv si daca se doreste oferim si posibilitatea de plata la saptamana. (0723.296.296 924. Fata la salate restaurant cu specific italian, situat in sector 2, angajeaza fata la salate cu experienta, conditii avantajoase: contract de munca, transport asigurat, masa asigurata, program 2/ 2 zile; 2.300 L; (0725.246.188/ 0761.515.503 ancalearoma@yahoo.com 925. Fata la spalat vase urgent, la cantina

in Soseaua Pipera nr 46F (vis-a-vis de DRPCIV). Mai multe detalii la telefon (0729.024.019 georgen58@gmail.com

926. Fata la vase, Big Ben pub cauta fata

la vase program 2 zile cu 2; (0734.986.399 antoniotoni298@gmail.com

927. Fata la vase, curatenie si curatat legume pentru locatie tip impinge tava cu spirit de observatie, agile, harnice, educate, ingrijite. Program L - V 08:00 - 17:30, sambata, duminica, sarbatori liber. Salariu 1500 - 1700 Lei / luna. Urgent 1.700 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro

supermarket Metro Berceni; (0733.030.414 agent vanzari, distribuitor cu sau fara experienta. Oferim cazare. Programari interviuri la nr.: (0733.380.388

948. Femeie ajutor bucatareasa la Rustic

chiar fara experienta, la autoservire Rustic in Auchan Titan si Cora Lujerului Militari. Salariu 1500lei, mancare si bonusuri zilnice in functie de vanzari, program o zi, 922, cu una libera, (0723.705.385/ 0733.967.668 949. Femeie bucatarie cu sau fara experi-

enta Evia Fast Food este aproape de statia de metrou Aurel Vlaicu Program L-V 716 si din 2 in 2 sambete, salariu 1500Lei. Relatii la nr. de telefon; (0726.684.892 950. Femeie curatat legume, urgent, intre

7 si 10 ore pe zi 3-4 zile pe saptamana in functie de comenzi. Plata la zi/ saptamana sau 2 saptamani. De preferat din sectorul 6 Bucuresti; (0730.353.306 mrfanhost@gmail.com 951. Femeie curatenie pt sala fitness. Sala de fitness sect 4 angajam femeie pt curatenie, full time, persoana serioass, experienta este un plus. Interviuri str Turnu Magurele Nr 2-10. (0765.351.199 Worldgymacademy@gmail.com 952. Femeie de servici si vanzatoare

market turcesc zona Obor-Pantelimon; (0734.940.000 953. Femeie de servici, salariu net

1.400 + 300 tichete de masa; (0744.327.060 954. FEMEIE DE SERVICIU AMBALATOARE, MESTER LEMN/ STICLA, PENTRU FABRICA MICA DE PRODUCTIE PUBLICITARA ZONA PIPERATUNARI; (0758.041.995 VMOICEANU@ PROFESIONAL.COM.RO

sector 3 Vrei sa faci parte din echipa noastra? Nu ezita angajam femeie de serviciu pentru restaurant. Cu un salariu 1500 ron si un program flexibil 2/2 sau 8h/ zi. Pentru detalii nu ezitati sa ne contactati, (0765.965.712 andreidragostin73@gmail.com 975. Femeie de serviciu pentru scari de bloc, firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femei pentru curatenie la scari de bloc in toate sectoarele din Bucuresti. Cerem seriozitate. Oferim salariu motivant si program flexibil; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 976. Femeie de serviciu restaurant Restaurant sector 1 angajeaza doamna serioasa, cu putere si dorinta de munca pentru postul de femeie de serviciu. Carte de munca, program in ture, salariu foarte bun si diverse bonusuri. (0728.983.960 977. Femeie de serviciu si spalator vase. Restaurant in Piata Victoriei, angajeaza femeie de servici si spalator vase. Program 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. (0731.293.500 office@inspirago.ro 978. Femeie de serviciu, companie multi-

nationala angajeaza femeie de serviciu pentru curatenie, se asigura salariul de 1400 ron net, program 8 ore/zi, 2 zile libere pe sapatamana, relatii la telefon; 1.400 L; (0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 979. Femeie de serviciu, firma vanzari piese auto, cautam femeie de serviciu, in orasul Otopeni, full time sau part time. Cvurile la adresa contabilitate@royal-automotive.ro sau detalii telefonice; (0737.042.284 980. Femeie de serviciu, pentru camin de

batrani, zona Jolie Ville Pipera, (0724.205.565/ 0744.649.323 981. Femeie de serviciu, SC Estetik Packing SRL lider pe piata ambalajelor de unica folosinta angajam femeie de serviciu; 982. Femeie de serviciu, zona Ste-

email. 800 {; (0757.099.020 e.manzat@reconta.com 912. Fabrica de ambalaje angajeaza

muncitori calificati si necalificati in domeniul tipografic si ambalaje: masinisti tipografi2.200-3.000 lei net. Operator masina brosat- 2.500 lei net. Operator masina taiat- 2.300- 2.500 lei net. Operator masina capsat- 2.000 lei net. Operator masina stantat- 2.500 lei net (vechime 2-5 ani)2.700 lei net (vechime peste 5 ani). Operator masina faltuit- 2.300 lei net. Personal legatorie manuala (calificat)- 1.500 lei net. Personal necalificat- 1.350 lei net. Femeie de servici- 1.200 lei net. CV la email/ tel. (0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeruobusiness.ro 913. Faiantari cu experienta angajeaza

Firma de constructii. Salariu foarte atractiv. Rugam seriozitate. Telefon: (0725.963.165 914. Familie 3 persoane cauta ajutor

bucatarie, zona Piata Matache; (021.310.36.32

cific pescaresc situat in sector 1, Piata Romana, angajeaza femeie la vase. Rugam seriozitate; (021.311.46.06 loredanacirvicescu@gmail.com

1004. Femeie la vase restaurant zona centrala, angajeaza femeie la vase. Program flexibil, salariu atractiv, plus bonusuri. Va rugam sa ne contactati la nr. de tel din anunt; (0727.260.283 1005. Femeie la vase 1300 lei firma cater-

ing cu sediul in sect 5 str. Margeanului, angajeaza femeie in bucatarie pentru curatenie si spalarea vaselor. Program Flexibil. Masa asigurata, 1.300 L; (0765.489.624

1006. Femeie la vase caut urgent restau-

rant sect 6 cauta femeie la vase, se lucreaza in ture; (0723.393.083 trattoria2005@gmail.com

1007. Femeie la vase pentru restau-

1008. Femeie la vase, restaurant anga-

jeaza femeie la vase, zona Cotrocenimetrou Eroilor, carte de munca. Rog seriozitate; (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com Lacul Tei; (0763.560.630

1010. Femeie la vase, curatenie, restau-

rant cauta persoana serioasa pentru la vase. Se asigura transport, masa de personal, bonusuri. Salariu net 1600 Lei + alte beneficii. Str. Icoanei nr 80. sector 2, pe langa Piata Gemenii 1.600 L; (0786.346.196 office@zexe.ro 1011. Femeie la vase- curatenie, spalator lucrator, 5 zile (8 ore)/ 2 libere, 21 zile concediu, carte de munca +bonuri de masa, transport (de noapte), 3 ture. Calea Victoriei - Platinum Casino; (0726.141.233 1012. Femeie la vase-menaj angajeaza cu contract de munca si salariu avantajos + Tips, Taverna "La Calinescu". Nu asiguram transport, de preferat domiciliul in sectoarele 4 sau 5. (021.331.07.50/ 0788.472.725 1013. Femeie pentru bucatarie la Fastfood zona Piata Victoriei. Mai multe relatii la tel. doar dupa ora 15.00; (0752.130.282

FEMEIE PENTRU CURATENIE INTR-O CLADIRE DE BIROURI, PROGRAM 9 H/ ZI DINTRE CARE 1 H PAUZA, SALARIU FIX + BONURI DE MASA, DETALII LA TELEFON: (0761.247.825

1014.

908.

911. Expert contabil asteptam cv-ul pe

1003. Femeie la vase restaurant cu spe-

1009. Femeie la vase, restaurant zona

succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult- club din Zurich, peste 10.000 Euro/luna, plata la zi, asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatsapp. CV la e-mail:, (0041762064337 info2@clubrelax.ch

910. Executant mobilier la comanda PAL, MDF etc. Angajam tamplari cu experienta in executarea mobilierului la comanda din PAL, MDF, Furnir. Salariu motivant, bonusuri, carte de munca, echipa tanara, (0762.482.484/ 0786.468.800 creativomobili@gmail.com

1002. Femeie la vase pentru restaurant. Program la tura, contract de munca full time, conditii avanajoase. Progamari interviu; (0732.368.237

983. Femeie de serviciu, curatenie, urgent, pentru sala de fitness. Salariu motivant, zona Piata Victoriei, Piata 1 Mai, (0721.905.339 anamaria.ivan27@gmail.com

907. Elvetia- Club Relax 2, iti asigura

experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna. 3.000 L; (0725.333.503

Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

rant central Piata Romana. Relatii la tel.: (021.311.46.06

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

909. Excavatorist serios, punctual si cu

1001. Femeie la vase pentru restaurant.

fan cel Mare si Pipera, Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, pt comanie food delivery/ bucatarie interna, program 8 ore/zi, 2 zile libere pe saptamana, salariul 1.400 Ron net. Relatii la telefon, 1.400 L; (0799.831.111

906. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO

928. Fata pentru curatenie, pentru cladire care se inchiriaza in regim hotelier in zona autogara Filaret. Varsta intre 25 si 50 de ani. Program lejer, salariu motivant. (0721.120.731

955. Femeie de serviciu Antena TV Group angajeaza femeie de serviciu pentru punctul de lucru Iride Business Park (langa statia de metrou Pipera), pentru birouri. Program de lucru in ture. (021.203.02.97 cariere@antena1.ro

Aviatiei Adresa: str. Smaranda Braescu, sector 1 - la 5 minute de metrou Aurel Vlaicu. Program de lucru: 10:00 - 18:00, contract de munca, detalii la numarul (0771.698.184 secretariat@kidsatwork.ro

minte, firma Sole Design angajeaza fata care stie masa si masina incaltaminte dama pentru un atelier de incaltaminte situat pe Sos. Viilor. Salariu+manopera avantajoasa, utilaje noi. Detalii ; (0722.271.497 raluca.adriana.gheorghe@gmail.com

956. Femeie de serviciu Asigura curatenia zilnica in incinta birourilor, bucatariei si grupurilor sanitare. Asigura curatenia si igienizarea periodica a diferitelor suprafete (mobilier, geamuri, jaluzele, corpuri de iluminat, (0737.337.011 relu.perianu@daciafm.ro

985. Femeie de serviciu, zona Vitan, angajam urgent femeie de serviciu pentru centru de productie in Bucuresti, zona Vitan. Program de lucru: luni-vineri 08:0017:00, Contract de munca pe perioada nedeterminata, o masa gratuita pe zi; (0785.405.645

930. Federatia Romana de Scrima cu sediul in Bucuresti, str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1 angajeaza: ingrijitoare bucatarie- 1 post, sofer- 1 post. Relatii la tel. (021.230.64.96

957. Femeie de serviciu complex de evenimente cauta femeie de serviciu.Program de lucru prelungit si in weekend.Otopeni sau imprejurimi; 1.400 L; (0728.808.064

931. FEG Education organizeaza cursuri de formare/ specializare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/ electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str. Caderea Bastiliei nr. 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091

958. Femeie de serviciu cu salariu atractiv, zona Stirbei Voda 50; (021.311.44.58

986. Femeie de serviciu. Roxy Pub (Regie) angajam femeie de serviciu (spalat vase) pentru mentinerea curateniei in grupurile sanitare si igienizarea veselei si a tacamurilor, oferta full time, salariu atractiv; (0785.224.502

929. Fata pentru masa si masina incalta-

932. FEMEI pentru spalat vase, curatenie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 933. Femei curatenie, Firma specializata

in servicii curatenie angajam personal curatenie in Bucuresti. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com 934. Femei curatenie, supermarchet Baneasa, salariu 1.300 lei si 50 lei transport; (0723.543.454/ 0733.030.402 935. Femei de serviciu pentru zona Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, se ofera salariul de 1.400 lei net, program 8 ore/zi, contract de munca. Relatii la telefon: (0799.831.111 936. Femei de serviciu/ cameriste, angajam in zona Piata Presei Libere. Garantam plata salariului si a taxelor legale. Salariul 1.600 ron net. (0751.190.463 937. Femei la vase angajam pentru

restaurant zona Berceni - Piata Sudului. Relatii suplimentare la telefon; (0742.064.891 938. Femei la vase, ajutor de bucatarie pentru restaurant sector 2, strada Baicului nr. 66; (0720.579.689 939. Femei la vase, restaurant situat in sectorul 2 zona Pantelimon, angajeaza femeie la vase salariu 1.600 L/ 15 zile, o masa pe zi, contract de munca, tips 1.600 L; (0765.922.428 940. Femei la vase, ajutoare ospatar,

ospatar cu locatii in Herastrau, Nerva Traian si Unirii angajam ospatari, ajutoare de ospatar si femei la vase. Salatiu foarte motivant; (+40722494583 mosteanuv@gmail.com 941. Femei pentru curatenie in hypermar-

ket din zona Berceni, program 8 ore, contract de munca; (0758.044.134

959. Femeie de serviciu in Bucuresti

(zona Victoria), la program de 8 h/zi (ora 14.00-22.00), angajam pt firma curatenie. Oferim salariu avantajos, tichete de masa. Detalii la; (0736.925.152 960. Femeie de serviciu in Centru Comer-

cial zona Cotroceni, program 8h/zi (de la ora 11.00-19.00), salariu avantajos, tichete de masa. Detalii: (0773.921.782

984. Femeie de serviciu, gradinita privata,

987. Femeie in casa, menaj usor, ajutor reciproc; (0725.848.862/ 0767.146.665 988. Femeie ingrijire varstnici, Caut

femeie pentru program intern ingrijire batran Alzheimer. Locatia in Bucuresti. De preferat persona fara obligatii majore. Conditii deosebite de cazare si salarizare; (0744.520.525 989. Femeie intretinere/vase, cautam

961. Femeie de serviciu la Beraria Ger-

femeie intretinere/vase bucatarie. Restaurant situat in sector 6. Asiguram salariu motivant; 1.700 L; (0722.462.827/ 021.434.18.28

962. Femeie de serviciu la un bazin de

990. Femeie la curatenie cu program part-time de 4 ore sau full-time de 8 ore. Se cere seriozitate si personal amiabil; (0769.077.022

mana, Oraselul Copiilor. 1.500 L; (0726.415.946 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

inot din sectorul 6. Program 8 h. (0736.454.498 geanyradu@yahoo.com 963. Femeie de serviciu laborator patis-

erie, sambata- duminica liber, str. Ion Brezoianu nr. 10. (0765.226.077 964. Femeie de serviciu pentru curatenie

in hotel - program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere. Salariul este de 1.600 Ron net. (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 965. Femeie de Serviciu pentru Fabrica

de Mezeluri in sectorul 3, Str. Drumul intre Tarlale, nr 25-29. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa + masa la cantina unitatii.Detalii la tel. (0720.660.635 966. Femeie de serviciu pentru institutie

de invatamant superior; (0740.107.745 967. Femeie de serviciu pentru locatiile Tip Top din Crangasi si Veteranilor; (0732.672.654

968. Femeie de serviciu pentru Magic Salon. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 969. Femeie de serviciu pentru restaurant

central, zona Radu Voda 50, salariu atractiv; (0753.070.387

970. Femeie de serviciu pentru sala de sport. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari interviu la: (021.316.09.62 971. Femeie de serviciu Restaurant La cocosatu, angajeaza femeie de serviciu, salariu 1200 lei; (0736.445.737 office@lacocosatu.ro 972. Femeie de serviciu in zona Unirii, Winbet cauta personal curatenie pentru salile noastre de jocuri din zona Unirii. Oferim: loc de munca stabil cu contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, program in ture, inclusiv ture de noapte; (0758.870.000

13

991. Femeie la curatenie Laborator de

cofetarie din Voluntari angajeaza femeie la curatenie cu experienta. Program o zi cu o zi; (0785.082.421 992. Femeie la curatenie pentru laborator

cofetarie, Oraselul Copiilor sector 4, harnica, curata, acceptam si provincie, mediu placut, avem masina de spalat vase, urgent; (0761.491.901 993. Femeie la curatenie pt. restaurant;

(0742.230.602

994. Femeie la curatenie, spala si vase ) pentru locatie in Piata Alba Iulia nr. 3 (rond Piata Alba Iulia), program 2/2. Noapte - zi salariu 1400 +masa; 1.400 L; (0763.110.110/ 0762.400.500 neacsu.raluca89@yahoo.com

1015. Femeie pentru curatenie intr-o cladire de birouri. Program 9 h/zi, dintre care 1 1 h pauza, salariu fix+ bonuri de masa. Pentru mai multe detalii, contactatine la numarul de telefon; (0761.247.825 1016. Femeie pentru curatenie birouri Bucuresti, firma de curatenie angajeaza personal cu norma de 2 ore, 4 ore sau 8 ore pentru Bucuresti si Ilfov. Oferim: salariu atractiv, contract de munca, bonusuri lunare si un mediu placut; (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro 1017. Femeie pentru curatenie Crangasi,

firma de curatenie angajeaza pentru zona Crangasi. Programul este de luni pana vineri de la 8 ore /zi.Detalii la nr. tel. (0749.010.537/ 031.438.08.42

1018. Femeie pentru curatenie si ajutor in

bucatarie Restaurant in zona Iancului Pantelimon angajeaza doamna gospodina pentru curatenie si ajutor in bucatarie cu domiciliul in sectoarele 2 sau 3. Se asigura transport, masa, comisioane. (0725.524.674 1019. Femeie pentru curatenie, gatit, calcat, 5 ore/zi, de L-S. Platesc 10 lei/ora. Nu sunt agentie; (0733.564.900 1020. Femeie pentru ingrijire persoana cu

handicap, fara picior. Colentina, capat 21; (021.655.66.34/ 0723.719.568

1021. Femeie serviciu Laborator cofetarie, angajam femeie de serviciu. Responsabilitati: vase, curatenia generala. Transport asigurat de la metrou Pipera. Locatia ansamblul rezidential Cosmopolis. 1.600 L; (0746.299.996/ 0758.092.348 Dianasimona22@yahoo.com 1022. Femeie serviciu restaurant japonez

sushi Terra Afi park 3, curatenie vase plus sala. Salariu motivant plus tips; (0746.705.705 Oancea.ilie@icloud.com

1023. Femeie serviciu sala operatii pentru

spital spital privat angajeaz? femeie la curatenie pentru sala de operatii, nu este necesara experienta. Salariu 1400 lei plus 200 lei bonuri (1.600 lei). Contract de munca pentru 8 ore; 1.600 L; (0747.796.069 claudiarauti@gmail.com

1024. Femeie serviciu si vase, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

1025. Femeie serviciu, bazin inot angajam femeie serviciu, zona Piata Delfinului, program 8 ore/1 post disponibil si zona sta?ia de metrou Mihai Bravu /2 posturi disponibile. Relatii la telefon (0725.078.364 1026. Femeie serviciu, spalator vase bistro cafe amplasat la Universitate angajeaza femeie serviciu si spalator de vase. Program de lucru in ture; (0722.303.120 infusion.bistro@yahoo.com 1027. Femeie si barbat, ajutor salate si cald, bucatarie orientala turceasca, angajam; (0762.769.583 1028. Femeie vase, fast food-restaurant

zona Antiaeriana Petre Ispirescu angajeaza femeie la vase si ajutor bucatar; (0729.001.020 Monica.dumitrascu@yahoo.com

1029. Femeie vase. ne marim echipa si

avem nevoie de o femeie la vase. Daca doresti sa faci parte din echipa noastra contacteaza ne pentru detalii la nr. de telefon; 2.000 L; (0749.979.521 cristina@restaurantyoshi.ro 1030. Fete cu sau fara experienta pentru

casa de pariuri Rahova, sector 5. (0762.976.687

1031. Fete curatenie angajam urgent per-

sonal curatenie cu experienta, pentru loc de joaca zona Pipera (reper cladire eliberare permise). Salariu 1450 lei net; 1.450 L; (0720.542.224 totalcleaningservices2017@gmail.com 1032. Fete pentru curatenie, restaurant angajam personal (fete) pentru curatenie; (0721.259.439

1033. Fete pentru receptie, casierie pentru

un restaurant central in Calea Floreasca, program 2 zile cu 2 zile, salariu motivant Pentru mai multe detalii astept sa ma contactati. (0766.405.416 Vasiloiu.cristina@yahoo.com

1034. Fete pentru servicii de curatenie Firma de curatenie angajeaza fete pentru servicii de curatenie locatie 1 Mai (birouri), mall Baneasa, Piata Sudului si parcul Cismigiu (galerii magazine), program 8 h. Contact: Flori 1 L; (0742.111.113/ 0720.076.062 office@ghostbusters.ro 1035. Fete pentru servicii de curatenie Firma de curatenie angajeaza fete pentru servicii de curatenie locatie zona I Mai(birouri), zona Mall Baneasa, Piata Sudului, parcul Cismigiu (intretinere galerie magazin), program 8 h, contact: Flori. 1 L; (0742.111.113/ 0745.943.466 office@ghostbusters.ro 1036. Fete productie sandwichuri, zona Fundeni, program 6 zile/sapt, (vineri zi libera) salariu 1.800 lei (bani in mana), masa asigurata, bonusuri, carte de munca; 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1037. Fete productie sandwichuri, zona spitalul Fundeni. Program 6 zile/sapt., 1221 sau 8.00-17.00. Salariu 1.800 lei + bonus saptamanal, masa asigurata, carte de munca, 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1038. Fete productie sandwishuri, zona Spital Fundeni, 6 zile pe saptamana (S-J), 7.00-16.00, (liber vinerea) masa asigurata, bonusuri, training gratuit. Angajam cu carte de munca la 8 ore, numai persoane serioase si cu putere de munca 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1039. Fete si baieti conversatii online bonus de angajare 850$. Te-ai saturat sa muncesti fara folos. Iti doresti propria masina. Visezi la o viata mai buna. La noi se poate. Totul depinde doar de tine. Programeaza-te chiar astazi la un interviu; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 1040. Fete si baieti, conversatii online bonus de angajare 850 $. Simti nevoia de o schimbare, vrei un job relaxant care sa nu-ti dea dureri de cap, Iti doresti succes financiar, noi suntem alegerea potrivita. Suna acum si programeaza-te, (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 1041. Fete, baieti pentru curatenie Restaurantul Turquoise, zona Bvd Decebal, angajam fete/ baieti petru spalare vase si curatenie. Salariu atractiv, tips, (0720.392.392 andreea.florentina.babuta@gmail.com 1042. Fete, Elvetia QG Private Club este o agentie de escorte de lux si un salon de masaj erotic in Geneva. 1043. Fete. Firma de curatenie angajeaza

fete pentru scari de bloc, zona Fundeni si la curatenie dupa constructor, zona Rahova, program L-S, 8 ore; (0787.597.035

1044. Fete. Loc de joaca angajeaza fetge

supraveghere copii. Detalii la tel. (0737.484.837

1045. Fier betonist pentru mai multe detalii

va rog sa nu ezitati sa ma contactati la numarul de tel. sau la sediul nostru din Sos. Bucuresti - Targoviste, nr. 201, Mogosoaia, Ilfov 1 L; (0730.023.999/ 0730.023.999 donluxconstruct@gmail.com 1046. Fierari betonisti pentru santier, in

Bucuresti, ofer 13 lei la ora, (0721.235.960/ 0761.731.260

1047. Fierari, Auchan Militari contract de

munca full time, salariu brut 3626 Lei, salariu net 2.403 Lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program 8-18, lu-vi, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

995. Femeie la vase angajeaza Bistro

Cafe din zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

996. Femeie la vase o masa/zi, prime de

sarbatori, contract pe per nedet. Detalii la tel. (0734.207.029/ 0735.530.533 office@restaurantgedi.ro

997. Femeie la vase pentru restaurant central, zona Floreasca, program 2 cu 2, salariu de 1600 lei, se asigura transport in Bucuresti la plecare. 1.600 L; (0766.405.416 vasilou.octavian@yahoo.ro 998. Femeie la vase pentru restaurant din

zona centrala. Program 2 cu 2, salariu plus tips. Informatii la telefon. (0745.574.230/ 0745.574.230 999. Femeie la vase pentru restaurant

sector 4; (0749.774.774

1000. Femeie la vase pentru restaurant

zona Brancoveanu, sector 4, program 5 zile cu 2 libere, salariu in mana 1.500 Lei + tips, contract de munca. Se cer seriozitate, curatenie, dinamism; 1.500 L; (0726.782.482/ 0760.650.710

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

18 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1088. Frizerita, sect. 3, Pallady, metrou 1

Dec, salariu, contract munca 8 ore, program o zi cu o zi. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung. (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com

1089. Frizerita/frizer, coafeza cu experi-

enta pentru salon situat in Auchan Crangasi, Oferim salariu fix, carte de munca 8 ore, concediu platit; 10 L; (0722.305.219/ 0744.352.013 mona_popescu2005@yahoo.com

1090. Functionar administrativ in cadrul

unei companii producatoare de generatoare electrice, panouri electrice, panouri solari din zona Tunari. Locatie: Soseaua de Centura, Tunari. Program: L-V 8:00 16:30. 2.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1091. Functionar administrativ prelu-

crare acte, pentru societate. Tel. intre 10,00-18,00; (0725.532.555

1092. Ganesha Caffe angajam ospatarita,

salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, Bucuresti. www.ganeshacaffe.ro (0040766699015

1048. Filler automat cafea si automate snack Angajam operatori automate cafea si snack - alimentarea si igienizarea automatelor, intocmirea fiselor de umplere si evidenta stocurilor, repararea in caz de defectiune (oferim instruire), 1.800 L; (0722.423.049 adrianabrudan@yahoo.com 1049. Finisori, Auchan Militari, contract

munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.626 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 8-18, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1050. Finisori, vopsitori, faiantari vopsitorii in front deschis, gleturi, ceramica, parchet, materialele asigurate zilnic, 20004000 lei. Santiere numai in Bucuresti. Contract nedeterminat. 9 h/zi. Plata la 2 sapt. numai Bucuresti, proba. 3.000 L; (0736.084.640 office@globalcontractor.ro 1051. Firma Cara angajeaza pentru stran-

dul Titan muncitori necalificati, asistenti medicali, salvamari (cu atestat), femeie de serviciu, vanzatori. (0741.314.322 angajari.cara@gmail.com

1052. Firma constructii angajeaza muncitori necalificati si zidari. Cazare asigurata, salarii de la 130-150 lei pentru meseriasi si necalificat 80-100 lei; (0723.950.990 1053. Firma constructii Angajeaza zidari

si muncitori necalificati program full time, salariu motivant. Relatii la: (0731.620.278

1054. Firma de Catering angajeaza bucatar si bucatar sef cu experienta. Asteptam CV-urile dvs pe adresa de email: (0730.339.664 officedietchef@gmail.com 1055. Firma de distributie bauturi cu sedi-

ul in sectorul 4, angajeaza stivuitoristi cu experienta (minim 1 an); (0729.164.060 1056. Firma de incaltaminte anga-

jez fata la pregatit plus masinista; (0724.317.494 1057. Firma Garkony Studio SRL,

producator incaltaminte dama, angajeaja: tras talpuit manual. Salariu motivant. Bucuresti Sos. Iancului 46 (metrou Iancului). Tel. (0722.314.015

1069. Frizer cu experienta minim 1 an, salariu atractiv, 1200-1500 lei, cm platita/8 ore, program 1 zi da, una nu, 1 weekend da, unu nu, salon de 10 ani, minim de clienti 20 /zi, zona metrou Gorjului. 1.500 L; (0724.357.422 1070. Frizer Salonul Style & Glow din sec-

torul 1 angajeaza frizer cu minim 3 ani experienta. Cerinte: tuns barbati, copii, aranjat si tuns barba. Lucrul cu briciul constituie un avantaj, (0722.676.378 langelescu2@gmail.com 1071. Frizer cu experienta angajez salon

Mozaic Bucur Obor; (0723.880.799

««««««««««««««««««

FRIZER CU EXPERIENTA PENTRU LANT SALOANE DE INFRUMUSETARE BUCURESTI, ZONA DIHAM SI IANCULUI. VAD, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.800 L; (0773.893.325 1072.

««««««««««««««««««

Frizer pentru vad vechi, salariu sau procent si conditii avantajoase; (0764.554.455 1073.

1074. Frizer sau frizerita cu experienta

pentru salon situat in zona Dristor; (0724.702.797

1075. Frizer si manichiurista Tina Style

1110. Gilda Lounge in Centrul Vechi anga-

distributie (oras Pantelimon Ilfov). Salariu dupa perioada de proba 2000 lei, inclusiv b.m. (0731.038.011

1111. Gospodar intretinere ferma ani-

1141. Incarcator descarcator marfa, angajam o persoana care sa preia produsele alimentare si sa le depoziteze. Program de luni pana vineri. Salariul net de 1.300 Ron 1.300 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro

male, langa Ploiesti. Oferim cazare; (0724.094.959 1114. Grafician pentru catalog produse

electrice, accesorii mobila; (0753.153.688 andraalex74dana@gmail.com 1115. Grataragiu angajez urgent;

(0730.671.335/ 0763.489.117

1116. Grataragiu angajez zona Obor;

(0761.868.684

1117. Grataragiu cu experienta pentru punct de vanzare ambulant in Bucuresti, Brico Depot Orhideea. Salariu, bonus motivant, program de lucru 2 cu 2 zile; (0745.147.766 terasaflorilor@yahoo.com

1097. Gestionar Compania Ion Mos

angajeaza gestionar. Cunoasterea si folosirea in trecut a unui program de gestiune tip ERP, supervizarea depozitarii marfurilor in spatiile destinate acestora; (021.352.22.11 office@ionmos.eu

pt. salon coafura zona Dorobanti, contact: Flori (0722.765.450 1121. Hair stylist, salon vechime 10 ani,

Bd. 1 Decembrie 1918, sector 3. Salariu net 2.000 Lei + comision, carte de munca, program intreg; (0744.643.726 1122. Hairstilista si manichiurista pentru

salon central; (0721.294.363

1123. Hairstylist, coafeza, Piata Sudului

metrou, cu experienta in domeniu, intr-un salon amplasat in sectorul 4, zona Piata Sudului, langa mall Sun Plaza la 30 m de metrou. Alina tel: (0723.080.104 office@sunbeauty.ro 1124. Hidroizolator cu sau fara experi-

enta; (0734.078.162

1125. Hostess Vino sa lucram impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1060. Firma paza angajam dispeceri

pentru dispeceratul video propriu situat in sector 3, cunostinte minime operare calculator; (0725.594.816

1061. Firma Salubrizare angajeaza sofer

profesionist cat. C, cu atestat si muncitor necalificat, sector 4; (021.460.00.23/ 0786.177.432

1062. Floraria Tria's angajeaza gestionar

pentru depozit angajam gestionar pentru depozitul de plante din Baneasa. Responsabilitati: utilizare program de gestiune pentru facturare, receptie, gestiune generala; (0751.136.426 ciprian@trias.ro 1063. Floraria Tria's angajeaza vanzatori

magazin plante Angajam vanzatori si decoratori pentru magazine in Bucuresti. Necesar minim liceul, experienta in vanzari, atitudine pozitiva. Salariu foarte motivant trecut pe carte de munca integral. (0751.136.426 ciprian@trias.ro 1064. Florist/ decorator floral. Floraria

Trixperience este in cautarea unei persoane creative, cu simt artistic dezvoltat si disponibilitate full-time. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Contact: George Garea (0766.538.667 gareageorgegabriel@gmail.com 1065. Fochist autorizat, experienta, con-

tract de munca permanent, hotel Casa Presei, urgent, 1.800 L; (021.795.70.30 1066. Fochist fabrica de produse zaharoase angajeaza fochist cazan abur joasa presiune. Salariu atractiv, echipament de lucru, program 08.00- 16.30. CV la email. (0736.101.526/ 0736.101.525 hr@romegaindustry.com 1067. Fochist pentru hotel din Paltinis

1154. Inginer autorizat ANRE gaze natu-

rale. Firma autorizata ANRE si ISCIR in domeniul gazelor naturale si a instalatiilor termice, prezenta de peste 15 ani pe piata, angajeaza inginer autorizat EGIU si PGIU cu experienta. (0762.680.493 marius.dinu@prodimar.ro

jud.Sibiu cu diploma de calificare fochist. Rog CV la email. Informatii la tel. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 1068. Fornetti angajam vanzatoare sec-

tor 6 Grozavesti sau Pacii, vanzatoare cu experienta in patiserie/covrigarie/alimentatie/Fornetti. Program 1 zi+1libera, Duminica inchis. Salariu 1700 Lei/net+bonificatii. Oferim si cerem seriozitate; 1.700 L; (0737.567.547

1155. Inginer constructii civile Algorithm

Residential S3 SRL, angajeaza inginer constructii. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de telefon. Experienta minima 5 ani; (0722.604.730 algorithm.residential@gmail.com 1156. Inginer constructor - atestat RCE,

1102. Gestionar depozit, epiesa.ro anga-

1129. Hostess, Casa Doina angajeaza

Frizer/ita cu experienta minim 1 an si receptionera pentru salon infrumusetare, sector 6; (0765.522.475

distribuitor bere, bauturi angajeaza gestionar marfa pentru depozit sector 6. administrativ@tarell.ro office@tarell.ro

1087. Frizerita, manichiurista pentru salon de coafura salon zona Prosper sector 5, Bucuresti, cu vad format, stradal angajeaza frizerita, coafeza si manichiurista. Conditii avantajoase, experienta minim 2 ani; (0722.460.733

jeaza gestionar depozit auto Constanta. Se ofera seriozitate si salariu atractiv; office@epiesa.ro

1103. Gestionar marfa SC Tarell Impex,

1104. Gestionar operator firma de con-

structii zona Republica, program fix de luni pana vineri. CV pe email/ tel. (0733.963.145 info@alveco.ro 1105. Gestionar produs finit Sector 5 cer-

inte: studii medii, operare pc, disponibilitate efort fizic, salariu net 2000 Lei, tichete de masa. Program de lucru 12/24. Contract nedeterminat. Pentru mai multe detalii sunati la numarul afisat 2.000 L; (0749.608.510 1106. Gestionar, centru de evenimente

cauta gestionar. 2 zile libere/saptamana. Otopeni. 2.000 L; (0728.808.064 1107. Gestionar/lucrator comercial

depozit instalatii angajam gestionar / lucrator comercial/ vanzator depozit materiale de instalatii sect. 1, asiguram contract munca, salariu motivant si bonuri de masa.Solicitam persoana serioasa si responsabila; (0744.565.759/ 0765.506.187 comaromtrade@yahoo.com

hostess cu experienta in domeniu (0743.108.585 nicu.dragnea@casadoina.ro 1130. Hotel - restaurant Zava Bucuresti, sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza persoana cu sau fara experienta pentru servirea micului dejun; (0744.373.025 1131. Hotel - restaurant Zava Bucuresti,

sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza persoana cu sau fara experienta pentru servirea micului dejun; (0744.373.025/ 0754.033.335 1132. Hotel - restaurant Zava Bucuresti, sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza receptionera pentru hotel, obligatoriu cunoscatoare limba engleza, avansat (scris, citit, vorbit); (0754.033.335/ 0744.373.025 1133. Hotel Angajam Cameriste. Hotel FunnyTime din Calea Vitan nr 275 (in apropriere de auchan vitan piata bobocica , autovit) , angajam cameriste . 1.750 L; (0720.313.151 Hotelfunnytime2009@yahoo.com 1134. Hotel Premium Wellness angajeaza

1108. Gestionara cu experienta pen-

receptioner/a angajam personal receptie, program de lucru in ture. Cunoasterea unei limbi straine si usurinta in comunicare constituie avantaj. Hotelul este situat in sectorul 4, Bd. Metalurgiei, Berceni; (0758.239.811 office@premiumwellness.ro

1109. Gestionari pentru gestiune de

1135. Hotel Rin Central situat in zona Unirii, angajeaza: spalator vase si ajutor bucatar 0731.111.164. Ajutor ospatar: 0731.111.418. Camerista- 0730.777.040. Bellboy: 0737.355.850;

tru depozit produse finite, accesorii confectii dama. Salariu peste medie, conditii placute; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro santier in Bucuresti angajeaza Bog'ArT. Salariu motivant, asigurare medicala, decont transport. Relatii la tel; (0727.770.783/ 021.320.01.17

GRADINAR ANGAJAM GRADINAR PENTRU SEDIUL DIN BALOTESTI: CUNOSTINTE DE HORTICULTURA, PERSOANA CINSTITA, SERIOASA, HARNICA SI ORGANIZATA. INFORMATII PUTETI OBTINE LA NUMARUL DE TELEFON: (021.308.25.09 1112.

1113. Gradinari Firma angajam gradinari

cu experienta; (0731.400.591

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1136. Identificator piese auto Importator

piese camioane si remorci angajam identificator piese cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri atractive. Necesar experienta, bd. Preciziei nr. 11, CV la email, 3.500 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 1137. Identificator piese auto, angajam identificator piese auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1138. Il Cantuccio Ristorante angajeaza

bucatar, ajutor bucatar; (0724.540.839 1139. Incarcator - descarcator pentru usi

interior, cabine dus, gresie - faianta zona Militari; 1.800 L; (0732.759.092 dincadumitru@fertilis.ro

sector 2 Cerinte: studii medii. Experienta anterioara in gradinite, persoana activa, calma, rabdatoare, apropiata de copii, dedicata locului de munca. (0724.353.337 gradinita@castelinobaby.ro 1179. Ingrijitoare gradinita urgent pentru

gradinita privata, Bucuresti, sector 1, zona Domenii.Program 8 ore, de luni pana vineri, salariu fix, carte de munca. Relatii la tel., (0729.743.382 1180. Ingrijitoare pentru batrani in

Bucuresti, recrutam personal pentru ingrijire batrani in Bucuresti.Program de lucru intern, 4-5 zile libere/luna.Cazarea si hrana sunt asigurate de angajator. 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1181. Ingrijitoare personala (femeie) la

domiciliu, pt. o doamna varstnica, deplasabila. Programul va fi in intervalul 07:00-15:30, de luni pana vineri. Atributii: supraveghere (nu se solicita gatit, menaj). Zona Berceni (acces facil) 1.300 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

1183. Ingrijitor curte Popas Rustic Diana

1159. Inginer drumuri Societate angajeaza inginer de drumuri si poduri (CFDP) cu experienta de minim 10 ani; (0767.952.756 drumetul.tomis@yahoo.com

1082. Frizer. Frizerie, in domeniu de 25 ani, angajeaza frizer cu experienta, in tunsori clasice si moderne. Salariu 1900 lei, pe carte de munca. Zona Obor, 1.900 L; (0767.659.676

1178. Ingrijitoare copii pentru gradinita

1157. Inginer constructor, sef de echipa

metalice pentru lucrari (santiere) din Bucuresti la firma din Bucuresti; (0749.178.069 maria.radulescu@pcsgrup.ro

1101. Gestionar depozit Pipera program

femeie de serviciu seriozitate, program 8 ore de luni - viner de la 8.00-16.30. Relatii la: (0720.199.116

1182. Ingrijitor pentru intretinere imobil cu apartamente (zugraveli, reparatii electrice/ sanitare) oferim locuinta de serviciu si provincie; (0745.830.521

1158. Inginer cu experienta in confectii

1128. Hostess restaurant, vino sa lucram impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

a vis de Plaza din sect. 6 angajeaza coafeza-frizerita, cosmeticiana, manichiurista; (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com

Mogosoaia, program 24 cu 48 ore. Salariu 1700 Lei net, asiguram masa, transport de la statia de autobuz pana la camin, contract de munca, solicitam seriozitate, 1.700 L; (0755.613.985

salariu 5098 Inginer constructor - atestat RCE, contract de munca full time, salariu brut 8232 ron, salariu net 5098 ron (4783 ron+315 ron bonuri de masa), 100 ron/luna bonus sarbatori, program 8-18 lun-vin. 5.098 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com pentru firma de constructii. Cei interesati pot trimite CV la email (0723.567.941 office@gama-admin.ro

luni-vineri: 8-17.30, cu pauza de masa, locatie: sos. Pipera, salariu1800 ron net+ tichete masa, prime pentru sarbatorile anuale. 2.130 L; (0721.886.688 ana.nguyen060816@gmail.com

1086. Frizerita, coafeza, salon situat vis

1153. Inghrijitor spatii hoteliere, echipier,

cautam colegi care sa efectueze curatenia si intretinerea spatiilor hoteliere repartizate, camere, receptie, scari, holuri, grupuri sanitare, birouri, sali de conferinta. Detalii la tel. (0374.130.234 H5938HK@accor.com

««««««««««««««««««

enta Nina Beauty Salon, angajeaza frizerita si cosmeticiana cu experienta pentru program full time. (0722.336.161/ 021.345.24.15 wolf1salon@gmail.com

1150. Infirmiere si ingrijitoare pentru camin de batrani in zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1.500 si 1.800. Oferim cazare si masa de praz gratuita, carte de munca, rog seriozitate, (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

1175. Ingrijitoare batrani pentru camin in

tru camin Colosseum, camin batrani, sect. 5, Bucuresti. Oferim salariu motivant, program in ture 24/48, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

1080. Frizer, frizerita, angajez Str. Brasov,

1085. Frizerita si cosmeticiana cu experi-

jez infirmiera sau femeie de serviciu in cadrul unul camin de batrani, zona Luica (Berceni). Rog seriozitate. Salariu avantajos. (0730.001.599/ 0721.550.387

1174. Ingrijitoare batrana Caut ingrijitoare pentru mama mea, paralizata pe partea dreapta, in urma unui AVC. Prefer o persoana tanara, in putere. Persoana va locui in regim intern, salariu 1.800-2.000; (0773.750.822/ 0752.196.023 elena.camarasan@gmail.com

1127. Hostess online, semneaza contract cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si spa. Program optional. 6.950 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com

FRIZER, FRIZERITA PENTRU LANT DE SALOANE BUCURESTI, ZONA TITAN, VAD, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.800 LEI; (0724.133.585

hichiurista Angajez sau inchiriez post lucru. Pentru angajat ma intereseaza persoane iesite la pensie dar nu este obligatoriu. Se poate inchiria si postul. (0766.581.228

1149. Infirmiera. Camin de batrani anga-

din Bd. Decebal angajeaza ingrijitoare cu contract, program 4h / zi, 5 zile / saptamana; (0727.173.489

1100. Gestionar depozit pt depozit Cornetu, Ilfov, responsabil de gestiunea fizica a stocului, face inventarul, participa activ la incarcarea/descarcarea marfurilor in depozit, preda marfa catre client conform documentelor. (0728.689.337 vanzari@chris-exim.ro

1079.

1084. Frizeri, coafeze, manichiurista, ped-

1148. Infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani. In zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1600si 2000 lei. Oferim cazare si masa de praz. Carte de munca. Rog seriozitate; (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

1173. Ingrijitoare Asociatia de proprietari

1177. Ingrijitoare cladire. Angajam

««««««««««««««««««

1083.

batrani angajeaza infirmiere si ingrijitoare. Locatiile sunt in Aviatiei si Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro

1152. Infirmiere, ingrijitoare batrani pen-

(unghii false) cu experienta in zona Bucur Obor, mai multe detalii la tel. (0769.285.258

salon Zamfir, Colentina 277; (0744.349.160

1147. Infirmiera Camin privat pentru

Angajam gestionar anvelope cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

1076. Frizer, pedichiurista, manichiurista,

1081. Frizer, frizerita, coafeza, experienta,

camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

1172. Ingrijire batrani intern si extern Ingrijire batrani intern Colentina 2 weekend-uri libere/luna 2000 ron, ingrijire baiat 15 ani extern in scaun cu rotile, program lv 7- 17 2200 ron, ingrijire doamna 90 ani zona Dorobanti intern. 2.000 L; (0724.047.365

1151. Infirmiere, ingrijitoare batrani Camin de batrani din sectorul 1, Bucurestii Noi, angajeaza infirmiere/ ingrijitoare batrani. (0722.601.148/ 0722.306.974

Salon sector 3 din calea Vitan isi mareste echipa pt posturile de manichiurista si frizer. Sa fie sociabil deschis la lucruri noi. Pt mai multe detalii telefon si interviu. (0761.718.282 emy25emy2000@yahoo.com

nr. 14, sector 6. Acceptam si pensionari; (0723.979.455

1146. Infirmiera angajam pentru

1171. Ingrijire batrani intern cu 2 weekend uri libere, la casa, zona Rahova, persoana semiimobilizata, preferabil experienta 2.000 L; (0771.223.680

Studio angajeaza vorbitoare de limba engleza min. nivel mediu, program part time sau full time. Venit garantat 1000 $/ luna, 100% legal. www.camstars.ro 4.000 L; (0744.784.477 office@camstars.ro

1099. Gestionar anvelope noi si sh,

1126. Hostess online 60% Cam Stars

Firma germana anga1077. Frizer, coafor si tehnician unghii jeaza pentru santierul false saloanele Andreea angajeaza personal cu experienta minim 2 ani pentru naval din Papenburg Gerlocatia aflata in Prelungirea Ghencea nr. mania, tubulatori venti28 sector 6. Program o zi cu zi, duminica latie civila/ navala si laca- 09:00-14:00; Dorim sa dublam posturile; (0724.542.277 tusi navalisti cu experienta si cunostinte de plan si 1078. Frizer, cosmeticiana, izometrie. Cazare asigu- coafeza, experienta, Blosrata si salariu atractiv. som Salon, zona Doamna Telefon si CV la email; Ghica, conditii excelente; (0744.301.194 antonav(0722.233.425/ maritim@gmail.com 0727.877.350 gestiune Postul presupune pregatire comenzi, incarcare - descarcare marfa, ambalare. Program lucru luni-vineri 8-18. Salariu net 2000 lei. Ore suplimentare platite. Relatii la telefon. Sediu Bucuresti. (0744.585.690/ 031.437.05.56 totalofficetrd@gmail.com

Bucuresti - Ilfov (2021) eventual, asiguram si reparatiile masinii dvs., 900 L; (0753.200.780/ 0785.787.878

1176. Ingrijitoare batrani in Bucuresti, recrutam ingrijitoare pentru persoana varstnica in Bucuresti. Program: intern, 4,5 zile libere/luna. Salariul lunar: 2000-2200 lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te contactam noi. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1098. Gestionar SC Estetik Packing SRL, lider pe piata ambalajelor de unica folosinta;

1058.

1059. Firma papetarie angajeaza lucrator

jam incarcatori-descarcatori bagaje, marfa(cargo), posta in si din aeronava in Aeroportul Henri Coanda. Program de lucru in ture. Cerinte: permis conducere 'B". Oferim tichete de masa+diferite sporuri; (0372.462.014

1145. Inchiriem licente taxi valabile

1120. Hair stilist cu experienta si incepator

tionarea marfurilor si pregatirea comenzilor, cunostinte minime de operare in Saga sau alt program de gestiune; program 8 ore lunivineri, salariu atractiv + tichete masa. (0735.883.335

1143. Incarcator-descarcator, anga-

1119. Grataragiu cu experienta pentru

1094. Gastropub Energiea angajeaza

1096. Gestionar atributii in recep-

Packing SRL, pentru manipularea ambalajelor de unica folosinta; (0737.515.948

1118. Grataragiu Restaurant La Cocosatu, angajeaza grataragiu, detalii la telefon. (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

terasa restaurant Elena in sector, 12/24, carte de munca 1.800 L; (0745.009.700

1095. Geometrist, angajam mecanic geometrist cu experienta, oferim salariu atractiv si comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

1142. Incarcator, descarcator SC Estetik

1144. Incarcatori, descarcatori marfa depozit Stil Ambalaj angajeaza incarcatori, descarcatori marfa depozit pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist, pentru comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase. (0756.109.655

1093. Ganzo Boutique Hotel angajeaza cameriste cu sau fara experienta. Salariu atractiv, program flexibil, zona Bd. Decebal, sector 3, net 1.600 L; (0799.965.554

bucatar la cald rece Energiea (6 ani pe piata restaurantelor) angajeaza bucatar la sectia cald si sectia rece, program 2 cu 2, carte de munca, bonuri de masa, decont taxi, centrul Bucurestiului. Detalii: 3.000 L; (0737.843.264/ 0737.843.264 Ioancristian.serb@yahoo.com

1140. Incarcator - descarcator, pt. firma

jeaza ospatar si ajutor bucatar cu experiena. Cerem seriozitate, pentru interviu tel. (0786.770.941

1160. Inginer instalatii electrice pentru functia de site manager. Experienta similara minim 2 ani. Nu angajam personal pe proiect. Suntem interesati de o colaboarare pe termen lung (0749.281.178 1161. Inginer intretinere cladiri, Fac. Instalatii Angajam ingineri-specialitatea instalatii pentru intretinere cladiri de birouri in Bucuresti. Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Detalii la telefon. CV pe email, (0720.777.011 career@coralconstruct.ro 1162. Inginer mecanic cu experienta Autocad, Catia, Pro engineer, Bucuresti, Sector 3, (0784.372.172 office@degrize.ro 1163. Inginer proiectant productie mobili-

er PAL zona Crangasi sector 6 Bucuresti; (0722.698.948 iulia.gusoiu@mobira.ro

1164. Inginer proiectant colaborare/ angajare societate comerciala cauta inginer proiectant instalatii si retele electrice in vederea realizarii documentatiilor tehnicoeconomice pentru lucrari de eficientizare/ modernizare/ extindere iluminat p.; (0733.303.035 alex.carlig@easervices.ro 1165. Inginer proiectant de structuri,

reprezint un birou de arhitectura din Bucuresti si doresc sa angajez inginer proiectant de rezistenta pentru intocmirea documentatiilor DTAC/PTh. Program flexibil. Posibilitate de avansare rapida; 3.000 L; (0735.561.543 proiecteromania@yahoo.com 1166. Inginer santier Metropolitan Residence, atributii principale: supravegheaza executia lucrarilor, supervizeaza echipele proprii de lucru si subantreprenorii, verifica calitatea constructiei, raspunde de respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie, planifica, urmareste si coordoneaza activitatea din santier a subantreprenorilor; planifica si organizeaza executia lucrarilor, verifica realizarea lucrarilor cu respectarea ordinii de executie stabilita, stadiul lucrarilor si incadrarea in termenele de executie; supravegheaza din punct de vedere tehnic lucrarile in curs si realizeaza situatii de lucrari; se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate. CV la mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

angajeaza om de curte. Asiguram cazare. Locatia este la 15 km de Cora Pantelimon, Bucuresti, 1 L; (0742.939.393 dianadinei96@gmail.com 1184. Ingrijitor curte Proprietar in Snagov, jud Ilfov angajez permanent om priceput pentru ingrijire curte si animale de curte. Ofer salariu si cazare permanenta in incinta proprietatii. (0726.307.706 1185. ingrijitor curte / paznic angajez ingrijitor curte / paznic 1600 /0737059034 (0737.059.034 1186. Ingrijitor spatii exterioare, RIN Grand Hotel cauta persoana muncitoare si serioasa pentru: efectuarea curateniei in parcare, in toate spatiile exterioare ale hotelului, colectarea gunoiului, precum si ingrijirea spatiilor verzi (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1187. Ingrijitori copii - Bacau, persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CVul la sediul din str. Garii, nr. 45, Hemeius. (0734.333.606 andreea.boroanca@sossatelecopiilor.ro 1188. Ingrijitori copii - Bucuresti persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CVul direct la sediul din Calea Floreasca, nr. 165; (0734.333.606 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 1189. Inspector Firma de constructii din Bucuresti angajeaza inspector sanatate si securitate in munca. Ofera: salariu atractiv, tichete de masa, transport decontat si asigurare medicala. Telefon. (0740.590.912 1190. Inspector HR, birou HR sector 4 angajeaza inspector resurse umane program full time cu experienta (0736.711.855 stefaniaguciu@gmail.com 1191. Inspector itp clasa III-A, certificat

atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1192. Instalator angajam instalator insta-

latii termico sanitare. Oferim salariu atractiv, bonusuri de performanta, transport de la sediul firmei la punctul de lucru. Anuntul se refera la instalator pentru sanitare; 2.500 L; (0767.154.322/ 0762.659.849 Contact.qualityresidence@gmail.com

1193. Instalator cu experienta. Cer si

ofer seriozitate. Relatii la telefon. (0720.177.760

1194. Instalator instalatii termice-san-

itare, zona Militari. Salariu 2400 ron (0735.529.998 office@serviceclimatizare.ro

1195. Instalator sanitare si instalatii frig-

orifice. (0723.566.747 mihaela.dobre@friginstall.ro

1196. INSTALATOR termice sanitare cu

calificare si experienta; (0722.471.613 minobene@gmail.com

1197. Instalator / frigotehnist. Angajam instalatori si frigotehnisti cu si fara experienta, posesori permis cat. B, salariul integral pe cartea de munca + bonuri de masa. Rog C.V. pe mail: (0767.208.855/ 0767.692.004 mariangabrieltudose@gmail.com 1198. Instalator aer conditionat sau echipa compusa din doi baieti. Se cere seriozitate, bun simt, vointa de munca si lunga colaborare.Pentru detali va rog sunati: 1.500 L; (0766.103.507/ 0732.362.212 secretariat.climadi@gmail.com 1199. Instalator climatizare ventilatii panouri solare termice si climatizare. Lucru in echipa, firma serioasa, program lunivineri. Weekend liber (0723.326.382 Robertginea@gmail.com 1200. Instalator cu calificare Firma de instalatii din Bucuresti angajeaza instalator sanitar cu calificare. (0754.054.414 1201. Instalator hotel Bucuresti, cautam un coleg instalator care sa stie sa faca reparatii curente la instalatiile tehnico-sanitare si sa aiba experienta de minim 5 ani in domeniu. Contact tel, email. (0720.072.853 H3302-TE@accor.com 1202. Instalator si ajutor instalator pentru

instalatii termice si sanitare la blocuri de locuinte. Salariu pt instalator 2.400 lei, ajutor instalator 1.700 lei. Program de la 817:00 de luni pana vineri. Contract de munca (0728.558.231

1203. Instalator termice si sanitare SC Util Instal 96 SRL angajeaza instalator termice si sanitare, posesor de permis conducator auto categoria B si cazier curat. (0744.500.595 util_instal96@yahoo.com 1204. Instalator termice si sanitare, pos-

tul presupune instalarea sistemelor de panouri solare pentru apa calda menajera/instalatii panouri solare. Beneficii: salariu avantajos, diurna, cazare in Bucuresti. Telefon: (0725.576.512/ 0757.118.431 financiar@voltech.ro

1205. Instalator termice si sanitare. Angajez instalator tehno-sanitar. Caut o persoana serioasa, proactiva, onesta, care are experienta in domeniul instalatiilor termo-sanitare. Avantaj cei care detin permis si au cunostinte de electrica, 2.500 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 1206. Instalator, 15 instalatori calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Relatii la tel. 25 L; (0722.296.686 1207. Instalator, Tinib Services angajeaza instalator, santier, deplasari in afara localitatii. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. intre 9-18; (0722.891.888 1208. Instalator, fochist Hotel 4 stele Phoenicia Baneasa angajeaza instalator, fochist, conditii foarte avantajoase. Detalii la, 1.900 L; (0742.224.587 office@phoenicia.ro 1209. Instalator,ajutor instalator zugrav, rigipsar, lacatus, termopanist, revizii, policalificati constructii, necalificati lucrari numai Bucuresti. Cerem, oferim seriozitate. Se ofera cazare. (0775.218.504 1210. Instalator. Complex de evenimente din Otopeni angajeaza instalator.Program de lucru in weekenduri; 1211. Instalator/ necalificat Firma de instalatii angajez instalator sau muncitor necalificat, cu carte de munca. De preferat din sectorul 5 si 6. Mai multe detalii legate de salariu si program la telefon; (0745.186.391 ciopei_catalin11@yahoo.com 1212. Instalatori pt. societate instalatii

Bucuresti. Relatii tel. (0724.482.653

1213. Instalatori sanitari cu experienta si

muncitori necalificati. (0770.108.540

1214. Instalatori sanitari si termice, aer conditionat, muncitori necalificati, la SC Tehnica Invest SRL, se ofera salariu foarte avantajos (0734.698.696 1215. Instalatori societate comerciala

angajeaza instalatori instalatii sanitare, instalatii termice. Contact; 35 L; (0722.209.098 liliana.mihai@freonti.ro 1216. Instalatori 3000 salariu la lucrare angajam instalatori la lucrare cu contract legal 3000 leafla, facem contract de munca toate actele in regula si plata la lucrare pentru mai multe informatii lucrari in Bucuresti (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 1217. Instalatori calificati cu experienta

necesara, in instalatii sanitare si termice pentru societate in Bucuresti; (0729.160.239

1167. Inginer sau maistru constructor cu

experienta pentru fabrica de garduri din beton armat, societatea produce si monteaza garduri din beton, punct de lucru Bragadiru Ilfov, de preferat domiciliul adiacent, 4.000 L; (0726.256.565 1168. Inginer si instalatori autorizati ANRE si sudori ISCIR pentru SC autorizata; (0721.152.872 1169. Inginer si maistru in executie,

firma de constructii angajam; (0721.237.920

1170. Inginer textilist, ofera consiliere

tehnica clientilor referitoare la masinile de cusut si echipamentele de calcat, redacteaza oferte, etc permis cat. B, engleza, trimiteti CV si salariu dorit la mail. info@vaella.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1263. LACATUSI montaj, sudori Companie industriala angajeaza : lacatusi montaj si confectii metalice, sudori, frezori CNC, strungari CNC, operatori masini de alezat si frezat cu CNC (bohrwerg), operatori centre de prelucrare. (021.255.22.83 resurse.umane@itaco.ro 1264. Lacatusi, firma de constructii

angajeaza lacatusi (structuri metalice), contract de munca, salariu 2.500-3.500 Lei/ luna, posibilitate cazare la baraca. Telefon (0753.106.136 1265. Legatoreasa si taietor in tipografie conditii avantajoase, posibilitati avansare (0722.507.227 productiemint@gmail.com

1266. Livrator angajam livrator cu/fara masina. Program de lucru in ture, salariu motivant. Detalii la tel; (0766.520.523 1267. Livrator Pizzzerie cu program

non-stop angajeaza livratori cu auto personal, (0723.469.078

1218. Instalatori calificati si instalatori

necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti; 25 L; (0722.296.686

1219. Instalatori cu experienta, Radion Instal angajeaza instalatori cu experienta, salariu atractiv intre 2500-3500 lei in functie de experienta. Rog seriozitate; (0728.747.669/ 0721.660.407 radioninstal@yahoo.com 1220. Instalatori in domeniul instalatiilor

de tip anti-incendiu, HVAC, termice, sanitare. Se ofera salariu 2.500-3.500 Lei; (0729.919.911

1221. Instalatori incalzire, sanitare si aer

conditionat, salariu motivant (0757.066.188

1222. Instalatori sanitari pentru dezvoltator imobiliar, pentru un santier in mun Bucuresti. Se cere seriozitate, experienta in domeniu. Mai multe relatii la nr. de telefon: (0786.700.904 1223. Instalatori sanitari pentru firma de

instalatii sanitare si termice, angajam pentru societate comerciala. Relatii la telefon, salariu intre 2.400-3.300 ron; (0729.661.834/ 0768.097.884 1224. Instalatori sau persoane necalifi-

cate cautam persoane calificate sau necalificate cu posibilitatea de calificare la locul de munca. Permis cat. B reprezinta un avantaj; (0722.934.905/ 021.345.55.51 emgazconstruct@yahoo.com 1225. Instalatori si electricieni, cautam colegi cu pregatire profesionala ca instalator, pentru sisteme sanitare si termice, care sa aibe un mod de lucru atent si precis, orientat spre client, cat si capacitatea de a lucra in echipa, 2.500 L; (0724.541.561/ 0724.541.561 rudolf.likker@yahoo.com 1226. Instalatori si necalificati angajam

cu contract legal 8 ore pe zi, oameni seriosi, pentru mai multe informatii la tel. 2300 salariu, (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

1227. Instalatori si necalificati. angajam

cu forme legale pt. santier in Bucuresti, 2.500 L; (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

1228. Instalatori si sudori, salariu motivant, firma specializata in domeniul proiectarii si executiei instalatiilor anti incendiu angajeaza instalatori si sudori cu experienta sau fara pentru proiecte in derulare. Detalii la tel., (0725.333.202 cosmin.manu@accuro.ro 1229. Instalatori termice, angajez 10 instalatori pentru sanitare si termice. Lucrari in Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel., 26 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com 1230. Instalatori termice, sanitare, salariul motivant, contract perioada nedeterminata, salariul real declarat pe cartea de munca, plata orelor suplimentare, asigurare transport la locul de munca (0740.036.805 mst_generalinstal@yahoo.com 1231. Instalatori, electricieni si necalificati. SC One Tech Instal SRL angajeaza instalatori, electricieni si necalificati, relatii la: 2.500 L; (0727.693.581 STEFANTENE@YAHOO.COM 1232. Instalatori, lacatusi, sudori. Angajam: sudori, instalatori, lacatusi pentru lucrari de instalatii, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate. SC Brenneka Install SRL (0756.047.999/ 0756.049.444 1233. Instructor auto categoria B avem

elevi cu care se poate incepe imediat. (0724.337.072/ 021.423.10.75

1234. Instructor auto, salariu motivant scoala de soferi angajam instructor auto pentru categoria B, salariu atractiv, sector 1; (0736.932.372 1235. Invatatoare calificata after school zona Ghencea, pentru detalii ne puteti contacta la tel. (0731.313.101 1236. Invatatoare. Unitete de

invatamant particulara din Corbeanca- Ilfov, angajeaza: invatatoare, educatoare- ingrijitoare, menajera- bucatarieasa, secretara-asistenta medicala; (0724.215.832 1237. Invatator pentru anul 2018-2019

cu experienta cu studii de specialitate si experienta in domeniu. 19 L; (0726.243.043 contact@scoala-sfantamaria.ro 1238. It help desk Cautam coleg care sa

fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC - pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: (0765.517.197 hr@beststudios.ro 1239. Josi Logistic angajeaza sofer cu

experienta minim 1 an in domeniul distributiei de produse lactate si manipulant cu experienta minim 1 an in domeniul produselor lactate. Relatii la tel. (0799.946.123

1240. Junior Manager pentru pentru Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/ju nior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1241. Junior marketing cautam coleg specializat in marketing, studii superioare finalizate sau in curs (preferabil economice); 2.000 L; hr@calif.ro 1242. Jurist, responsabil SEAP, service

1268. Livrator 1500 lei, firma catering cu sediul in sect 5 str. Margeanului, angajeaza sofer livrator cu auto personal. Program de lucru in ture 2/2 zile, combustibil decontat de 10%, masa asigurata, (0765.489.624 1269. Livrator auto propriu, restaurant South Burger sector 3 angajeaza livrator auto propriu. Se ofera 100 lei/zi, carte de munca, decont combustibil 10%, bonuri de masa, 100 L; (0723.794.913 mcsfoodivision@gmail.com

camioane si remorci, angajam jurist cu cunostinte in licitatii publice si juridice pentru gestionarea ofertelor in SEAP, oferim un pachet atractiv de venituri lunare, cerem exeperienta, cv la: 4.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

1271. Livrator cu masina proprie zona Bucuresti, angajam pentru toate zonele Bucurestiului, se ofera 10 Lei/comanda la o medie de comenzi de 600 /livrator pe luna, contract de munca, relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

1243. Kinetoterapeut/ maseur cu o experienta de minim 2 ani. Pentru interviu sunati la: (0723.500.001

1272. Livrator masina personala Companie multinationala angajeaza livrator masina persoanala, pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera 10 lei/comanda livrata, bani se primesc zilnic, media de comenzi 25-30 comenzi zilnic, 3.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 cariere@wisebox.ro

1244. Kinetoterapeuti, asistenti med-

icali, infirmiere, femei de serviciu pentru centru privat de recuperare in Bucuresti; (0799.755.553 1245. Laborant in constructii Angajam

persoana serioasa si cu experienta in domeniul constructiilor, profile: BBaBp, MBM, MTZ carnetul categoria B, reprezinta un avantaj, (0742.086.015 i.constructii@gmail.com 1246. Laborant/ tehnician cu sau fara

experienta. Relatii la telefon; (0764.352.788

1247. Laboratorul central angajeaza

muncitor (posesor permis categ. B) pentru activitate de laborator si santier - calificare la locul de munca. Se ofera salariu decent si bonuri de masa. Orele suplimentare se platesc; (021.230.54.57/ 0721.694.071 1248. Lacatus confectii metalice, fabrica

Livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 7 Lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). Relatii la tel. sau mail: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1273.

1283. Lucrator bucatarie interna cu /fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, salariu de 1.400-2.000 lei net in functie de experienta, program 8 ore/zi. Relatii la tel. sau mail: 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1284. Lucrator bucatarie interna cu sau

fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440

1285. Lucrator bucatarie, ajutor bucatar,

bucatarie interna cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor bucatar, se asigura pregatire la locul de munca, se asigura contract de munca, salariul in functie de experienta intre 1400-2000 ron net, 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1286. Lucrator bucatarie, vase Tratoria Il Villagio angajeaza lucrator bucatarie pentru mentenanta si curatenie. Pachet salarial atractiv. (0753.500.600 ioana.hinta@ilvillagio.ro 1287. Lucrator bucatarie. Angajam Lucrator Bucatarie pentru o locatie din zona parcul Carol. Salariu si program avantajos, mediu placut. Varsta este doar un numar, siguranta financiara. Dorim colaborare pe termen lung. (0770.346.696 canghizer.cristian@gmail.com

magazin Shop&Go Mega Image, sector 23 Titan/ Colentina. Relatii la nr de tel., CV la adresa de mail 1.800 L; (0732.018.300/ 0799.499.140/ 0733.058.589 floraconstruct95@gmail.com

1305. Lucrator comercial Auchan Militari. Raioane Gradina, Carmangerie, Brutarie, Parfumerie, Auto, Vanzator Produse Proaspete. Program FullTime, 8h/zi, contract de munca pe perioada nedeterminata. Pachet salarial atractiv si posibilitati de dezvoltare. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email militari@auchan.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr. 0374101324. Te asteptam in echipa noastra!

1291. Lucrator comercial cautam o per-

1306. Lucrator comercial casiera terasa

1288. Lucrator comercial Anagajam per-

sonal pentru o florarie moderna situata in sectorul 2. Daca esti o persoana sociabila si cu simt estetic te asteptam in echipa noastra tanara de floristi. Experienta nu este obligatorie 1.700 L; (0765.336.780 heavenflowers22@gmail.com 1289. LUCRATOR COMERCIAL angajam

vanzatoare cu experienta pentru brutarie artizanala, situata in zona Foisorul de Foc/ Iancului. Detalii si programari pentru interviu la telefon (0742.444.116 1290. Lucrator comercial casier pentru

societate cu profil confectii metalice. Toate calificarile necesita experienta; (0735.842.429

1260. Lacatusi confectii metalice in Con-

stanta Recrutam lacatusi confectii metalice cu experienta intr-un post similar de minim 2 ani, cunostinte foarte bune de desen tehnic. Oferim salariu motivant, echipamente noi, program de 8 ore. (0771.208.536 contact@ebc-hr.ro 1261. Lacatusi confectii metalice.

Oferim seriozitate, salariu atractiv, conditii de munca decente. Cunostinte sudura constituie un avantaj; (0722.765.379 1262. Lacatusi mecanici, dulgheri, sefi de

echipa firma din Buc. angajam lacatusi mecanici, dulgheri si sefi de echipa (cazare si transport), salariu motivant, constructii hale si montaj panouri sandwich. 2.000 L; (0730.252.573/ 0752.220.480 papalea.bogdan@yahoo.com

1324. Lucrator comercial, casier

1327. Lucrator comercial, vanzator statie

peco, DN3, Str. Biruintei nr.3 Pantelimon, jud Ilfov, (Lukoil), disponibil pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

1328. Lucrator comercial, vanzator, ges-

tionar, urgent angajam gestionar-lucrator comercial- vanzator(e) depozit materiale constructii, instalatii zona Bucurestii Noi, Straulesti. Oferim conditii avantajoase, contract, salariu si bonuri de masa (0744.565.759/ 0765.506.187 comaromtrade@yahoo.com 1329. Lucrator comercial. Magazin alimentar tip market, angajeaza lucrator comercial cu sau fara experienta, cu spirit de echipa buna dispozitie, salariul net 1500 lei plus carte de munca 8h/ zi, zona Militari, 1330. Lucrator comercial. Shop&go Mega Image, angajam lucrator comercial in sector 6, cartier Militari, program in ture, echipa tanara, oferim seriozitate si stabilitate, bonus de performanta; 1.650 L; (0722.323.331 secareanu.gabriel@gmail.com 1331. Lucrator comercial/casier pentru magazin situat in str. Traian nr. 3, sect. 3. Cautam persoane serioase. Experienta nu este obligatorie. Program flexibil. Salariu atractiv; 1 L; (0731.150.050 av.mihaela_tanasescu@yahoo.com 1332. Lucrator comercial/casier, lucrator

Estetik Packing SRL

1270. Livrator cu masina personala si ajutor bucatar locatii disponibile pentru toate sectoarele. Program full time. Salariul motivant + alte beneficii. Relatii la telefon. (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro

1294. Lucrator comercial In parcul Oraselul Copiilor, sector 4 pentru preparare si vanzare de gogosi, inghetata, Kurtos si alte produse. Salariu pleaca de la 1200 Lei-1600 Lei (0723.230.178

Livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 7 lei de comanda (medie 500 comenzi/luna). CV la mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

Bucuresti, program flexibil, salariu atractiv si motivant. Angajam fete si baieti; 1 L; (0737.521.596 alexandra@nakedpotato.ro

1274.

1295. LUcrator comercial in parcurile din

1296. Lucrator comercial Magazin de

bijuterii aflat in incinta Galeriei Comerciale Careffour Colentina, angajeaza vanzatoare. Trimiteti CV de prezentare cu poza pe adresa de mail adriananpopa@yahoo.com; adriananpopa@yahoo.com 1297. Lucrator comercial Magazin Shop&Go, Zona Voluntari, angajeaza personal, casiera, lucrator comercial, persoane serioase dornice de afirmare (posibilitati avansare) salariu atractiv. (0722.400.440/ 0799.299.387 sg_stirbeivoda170@mega-image.ro

1309. Lucrator comercial florarie pt. florarie (magazine). Persoana sociabila, serioasa. Experienta in domeniu nu e necesara, se asigura training. Pentru interviu va rugam sa sunati la nr afisat (0724.617.662 office@famileto.ro 1310. Lucrator comercial magazin alimentar Shop&Go, in zona Piata Romana ; Piata Lahovari.Se acorda bonus performanta, loialitate, program in 2 ture, (0745.775.995/ 0722.383.042 die.hexe@ymail.com 1311. Lucrator comercial magazin alimentar Shop&Go, in zona Piata Romana si Pantelimon. Se acorda bonus de performanta, loialitate. Salariu motivant in functie de experienta. Colectiv tanar; (0748.942.347

1275. Livrator pentru pizzeri in zona Floresca (mall Promenada), distributia se face pe scuter de la firma detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

1298. Lucrator comercial pentru magazin

1276. Livrator pizza cu masina/ scuter personala urgent pentru restaurant Trattoria Roma (0723.393.083 trattoria2005@gmail.com

si depozit materiale sanitare, electrice si constructii in Calea Dudesti, sector 3; (0722.241.079/ 0725.652.395

ocazie angajam lucrator comercial pentru magazin cu haine de ocazie. Magazinul se afla in centrul comercial IDM Basarab. anamariamema18@yahoo.com

1299. Lucrator comercial pt. magazin ali-

1313. Lucrator comercial pentru market,

1277. Livrator, sofer pentru pizzerie cu

livrare la domiciliu. Sectorul 2. Mai multe variante de program. Salariu avantajos, benzina decontata, contract de munca. Rog seriozitate. (0764.839.484 1278. Livratori pentru restaurant pizzerie

in Mall Veranda Obor. Conditii avantajoase. (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com

1279. Livratori mancare, cu experienta pt. catering Casa Brancoveanu zona Palatul Copiilor. Domiciliul sector 2, 3, 4, 5 fara antecedente. Cerem referinte, cazier. Cunoasterea sectoarelor 3, 4, 5, obligatorie; 1.500 L; (0724.640.000 1280. Loc de munca stabil Ai peste 40 de

ani si cauti un loc de munca stabil si bine platit?Castiga mii de $ pe luna (garantat!), doar stand de vorba pe internet! (0720.418.000

1281. LUCRATOR santier contructii. Dezvoltator imobiliar angajeaza muncitori calificati si necalificati pe perioada nedeterminata in zonele Bucuresti, sector 5, oras Bragadiru si Domnesti. (0770.172.877/ 0726.088.081 1282. Lucrator bucatarie restaurant, fast

food 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator bucatarie si personal curatenie. Asteptam cv-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de email. (0721.157.766 bucuresti@treif.ro

mentar in Colentina. Rog seriozitate si implicare; (0766.343.348/ 0768.600.037 1300. Lucrator comercial restaurant fastfood 3F Mega Mall, Pantelimon angajam lucrator linie servire. Salariu motivant. CV-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail; (0721.157.766 bucuresti@treif.ro

1301. Lucrator comercial S.C Danaprodcom angajeaza manipulant marfa cu experienta program de l-v orele 7:00-16:00 si sambata 7:00-14:00. Punct de lucru P.G.A Metalurgiei sector 4 Bucuresti. Pentru detalii: l-v orele 9:00-14:00. 1.800 L; (0786.278.268 1302. Lucrator comercial SaladBox angajeaza fete si baieti, cu sau fara experienta pentru locatiile deschise, in Centrul Comercial Promenada si Baneasa. Asteptam telefonul tau. 1.600 L; (0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1303. Lucrator comercial SC Ziggo House SRL este pe piata din 2001 si comercializeaza haine de dama, cu reprezentante in 2 centre comerciale importante in Bucuresti (Sun Plaza si Afi Palace Cotroceni). (021.316.00.49 office@ziggo.ro 1304. Lucrator comercial urgent, supermarket Lujerului, Militari. Salariul brut 1900 ron. Tel, e-mail. (0721.758.124/ 0757.130.689/ 0723.575.737 jurimedoffice@gmail.com

1312. Lucrator comercial pentru haine de

aranjat marfa, conditii bune, program ture, zona Colentina, salariu 1.800 L; (0734.072.088 1314. Lucrator comercial Promenada Mall - Bucuresti angajam cu contract pe perioada nedeterminata o fata pe postul de reprezentant vanzari punct de vanzare tip insula. Program de lucru: 10.00-22.00, se lucreaza 12 cu 24. Pachet salariat motivant; 1.700 L; (0724.832.265 cristi@giftology.ro

necalificat, plata la zi, (0726.333.707 office@aresrentacar.ro

1343. Lucrator spatii verzi si salubrizare

1326. Lucrator comercial, vanzatoare, suntem magazin mixt, avem nevoie de doamna sau domn serios, care este dornic de munca, si vrea o colaborare serioasa. Salariu motivant, program flexibil, bonusuri. Zona Teius. (0723.427.347 veronacomplexgrup@gmail.com

1255. Lacatus mecanic, pentru SC

1341. Lucrator in constructii calificat si

1323. Lucrator comercial, pt. depozit engross, se ofera salariu net 1600 Ron + 300 tichete de masa. Adresa: Str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (reper in spate la magazinul Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

1325. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 1.800 L; (0726.718.768

1254. Lacatus mecanic, angajam in Bucuresti personal cu calificare in vederea executarii si montarii de compartimentari cu sticla si PAL la interior 2.500 L; (0721.488.884

1340. Lucrator depozit, gestionar pentru societate din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice/ industriale. Experienta in tamplarie pvc, aluminiu, usi metalice, constituie avantaj. Asteptam CV pe email; (0740.854.097 personal@hsl.ro

1342. Lucrator intretinere, angajez lucra-

1308. Lucrator comercial fast food, societate de alimentatie publica, fast food, incinta Mega Mall, ofera locuri de munca pentru vanzator, grataragiu, shaormar. salariu si bonusuri atractive. (0763.696.555 georgiana.nannos@dinnerfood.ro

1253. Lacatus mecanic sau sudor, Berceni, Vidra, Lacatus mecanic x2 (cu experienta) si sudor x1 (electrod) in Vidra, Jud Ilfov.Se ofera salariu motivant, bonuri de masa, transport de la Piata Sudului si se lucreaza doar in schimbul 1. (0744.676.589 recrutare@so-li.ro

1339. Lucrator depozit magazie pt. manipulare marfa, verificare marfa, Technoelectric SRL ofera: conditii moderne de lucru; Posibilitatea dezvoltarii profesionale intrun mediu dinamic. Contact: (0735.175.261 geanina.simileanu@technoelectric.eu

nica de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un CV la adresa email; (0720.496.638 cv@ilikeoutlet.ro

1293. Lucrator comercial femeie, in cadrul depozitului celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (punct de lucru zona Soseaua de Centura). Asiguram transport, 1.850 L; (0740.308.960 jobs@monda.ro

1252. Lacatus mecanic cu experienta pentru societate care activeaza in industria alimentara. Calificare lacatus mecanic. Cunostinte minime sudura, constituie un avantaj. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro

1259. Lacatus, sudor, operator abkant pt.

1322. Lucrator comercial, persoana dor-

Shop&Go zona Obor vino in echipa noastra, iti oferim oportunitati de invatare si crestere profesionala, la un pas de casa ta. Alatura-te noua pentru posturile: manipulant marfuri, lucrator comercial, casier 1.300 L; (0737.225.114/ 021.330.03.35 office@constantart.ro

1251. Lacatus mecanic cu experienta Atelier confectii metalice tip container, angajeaza lacatus mecanic cu experienta. L-V: 8-18. Pauza 30 min, cm, salariu inceput 1 800 lei net in mana, 1.800 L; (0726.666.333 contact@corturisihale.ro

metalice in sector 5, Magurele. (0744.670.480

1321. Lucrator comercial, femeie, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (zona Baba Novac, Sos. Mihai Bravu 288). Vino sa faci parte din echipa, 1.850 L; (0740.308.960 jobs@monda.ro

1307. Lucrator comercial cu experienta Angajam personal pentru posturile de casier si lucrator comercial in Shop&Go Mega Image Colentina. Program in ture. Detalii la interviu; (0767.655.834

tract nelimitat, zona Policolor, metrou N. Teclu. Se ofera salariu motivant, tichete masa, ore suplimentare platite, bonusuri, (0723.540.278 biz@artinox.ro

1258. Lacatus, sudor pentru confectii

1320. Lucrator comercial, chiosc alimentar si carti, Bucur Obor. Experienta comert, studii liceale + bac. Urgent, seriozitate; (0742.316.558

1292. Lucrator comercial femeie, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (punct de lucru zona Piata Muncii, Soseaua Mihai Bravu nr. 202). Cerem seriozitate 1.850 L; (0740.308.960 jobs@monda.ro

1250. Lacatus mecanic angajam cu con-

control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

magazine Shop&Go localizate in sectoarele 2 si 3. Program flexibil, experienta nu este obligatorie, program 8 ore, 2 schimburi. Fara limita de varsta, (0771.035.631

Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza lucrator comercial pentru vanzare si servire, cu sau fara experianta. Program: L-D 08-18.30, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Relatii tel. 1.800 L; (0734.378.436

1249. Lacatus in Bucuresti, vrei sa faci parte din echipa noastra? Esti mester iscusit si vrei sa faci parte din echipa noastra?Te asteptam cu un salariu atractiv. Societate cu traditie angajam lacatus mecanic; 2.500 L; (0766.974.760/ 0722.974.760 conta@ruady-service.ro

1257. Lacatus, mecanic pentru sisteme

1319. Lucrator comercial, casier, pentru

soana activa cu bune abilitati de comunicare verbala si scrisa pentru postul de lucrator comercial, asistent vanzari in zonele Piata Romana si Militari care sa se implice pe termen lung. cosmin.rdg@gmail.com

de confectii metalice angajeaza lacatus confectii metalice. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

1256. LACATUS MECANIC, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.800 L; (0735.887.402

15

comercial, casier pentru magazin Shop&GO (Mega Image) in zona Bucur Obor. Program flexibil. Salariu 1400 lei. Detalii la interviu; 1.400 L; (0767.792.434

1333. Lucrator comercial/salatier societate comerciala angajeaza lucrator salatier, salariul de 1600 Lei, pentru urmatoarele Centre Comerciale: Afi Cotroceni, Park Lake, Auchan Titan si Baneasa. Asteptam sa faci parte din echipa noastra; 1.600 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1334. Lucrator depozit Doraly, pentru manipulare si receptie marfa, pregatirea comenzilor. Se asigura transport din zona Doamna Ghica; (0753.153.688 1335. Lucrator depozit firma de detergenti lichizi din Sector 2, Bucuresti, angajeaza lucratori depozit pentru etichetare/ ambalare/ pregatire comenzi/incarcare, descarcare marfuri. Detalii la tel: (021.255.00.23/ 074514403 1336. Lucrator depozit Chitila, Esti in cautarea unui loc de munca stabil si sigur, depozitul Dona. Logistica angajeaza lucratori in depozit. Asteptam CV-ul tau la adresa: recrutare@farmaciiledona.ro (0731.799.557 recrutare@farmaciiledona.ro 1337. Lucrator depozit Ciorogarla, pentru depozit farmaceutic situat in Ciorogarla. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon (0725.350.496 1338. Lucrator depozit cu permis cat. B,

ne marim echipa, suntem importatori de parbrize si cautam coleg nou. Cautam o persoana serioasa, detinatoare de permis, pentru depozitul din B-dul Basarabia, nr. 256, zona Faur (Republica) 1.700 L; (0720.258.791 alin9635@gmail.com

tor intretinere centru comercial, care sa aiba cunostinte sanitare si de reparatii usoare rigips, zidarie, finisaje); (0723.668.701

parcuri spatii verzi, carte de munca, program si salarizare atractive (0761.789.002

1344. LUCRATORI comerciali pentru magazin Shop & Go, sos. Pantelimon, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sectoarele 2, 3. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu avantajos. Bonusuri, (0726.255.118 1345. LUCRATORI comerciali/ merchan-

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trademarketing.ro 1346. Lucratori pentru magazin Shop &

Go, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sector 6. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri, (0763.507.007

1347. Lucratori comerciai Angajam casieri lucratori comerciali pentru Shop&Go Clinceni, salariu motivant intre 1,400-1,800 lei net in mana, la nevoie se deconteaza si transportul; (0748.322.113/ 0761.657.052 andrei.buleandra@yahoo.com 1348. Lucratori comerciali 1600 lei net, sef de magazin Shop & Go, salariu motivant si ajutor vanzator magazin alimentar pentru noapte. (0729.495.499 1349. Lucratori comerciali pentru benziarie (Peco si terasa) zona Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei. (0741.099.296 1350. Lucratori comerciali pt. maga-

zin mixt, in zona Titan Auchan. Conditii excelente, program 8 ore pe zi, colectiv dinamic, tanar, venituri de 1.900 L; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

1351. Lucratori comerciali pentru benzinariile Carbogaz din Bucuresti si Ilfov. Program de lucru in schimburi (12 ore ) zi si noapte, contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa; (0728.878.954 ciuperca2008@gmail.com 1352. Lucratori comerciali pentru preparare - servire pt. restaurantele fastfood Springtime. Salariu brut 2.000 Lei + tichete de masa (in valoare de 317 lei) + alte beneficii. Program flexibil (full time sau part-time). CV la e-mail, informatii la tel.: 2.000 L; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro 1353. Lucratori comerciali si agenti de curatenie pentru locatii fixe din zonele Militari, Otopeni si Balotesti. Se ofera: salariu motivant platit la timp, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil, training gratuit. Relatii la tel. (0751.051.955 1354. Lucratori comerciali si casieri pen-

tru restaurant tip fast food in mall Promenada, programul este de l-v de la 9 la 17, pt mai multe detalii sunati la tel.; (0731.034.908

1355. Lucratori comerciali, societate angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari 1.500 L; (0723.670.538 1356. Lucratori comerciali/casieri, anga-

jam lucratori comerciali/casieri in magazin de haine Veranda Obor. Trimiteti Cv sau datele personalenume, prenume, varsta, studii si numar de telefon) la recrutare@peeraj,ro cu mesajul veranda; 1.350 L; recrutare@peeraj.ro

1357. Lucratori depozit pentru un cunos-

cut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti.Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov.Program: l-v 6:00 14:30 si 8:30 17:00Nu necesita experienta in domeniu. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1358. Lucratori depozit, Dagmar angajeaza manipulanti marfa pentru depozit din sos. Chitilei. Relatii la tel., (0722.226.579 1359. Lucratori pentru depozit farmaceu-

tic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496

1315. Lucrator comercial Shop & Go cautam colegi pentru magazinul situat in sectorul 2. Experienta este un avantaj 1.800 L; (0770.470.215 1316. Lucrator comercial zona mall Vitan, angajam lucrator comercial, la un supermarket in zona mall Vitan. Salariu atractiv, contract de munca, bonuri de masa (0799.375.173 velniceru.group@gmail.com 1317. Lucrator comercial, angajam tineri pentru magazin alimentar situat in Rosu, Militari (10 min Ratb 336). Cerinte: seriozitate, corectitudine, puctualitate. (0731.103.020/ 0766.305.131 danielmitroi@yahoo.com 1318. Lucrator comercial, casier, cu sau

fara experienta, pentru magazine Shop&Go cu acces la metrou. Se efectueaza training la locatie, program 8 ore in 2 schimburi (dimineata si dupaamiaza). Fara limita de varsta. (0771.035.631

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

18 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1408. Manichiurista, pedichiurista, salon zona Tineretului sector 4, deschis de 17ani, vad format, angajam manichiurista pedichiurista serioasa (experienta clasica si semipermanenta), zi/zi, carte de munca, salariu fix (0722.269.792 matei_sch04@yahoo.con 1409. Manichiurista, pedichiurista, stilist

protezist cu experienta, salon central, Bd. Carol intersectie Mosilor. Cati; (0740.941.097

1410. Manichiurista. Lant de saloane Bucuresti angajeaza manichiurista (unghii tehnice) cu experienta, zona Dorobanti. Vad, conditii avantajoase. Salariu 2.0003.500 lei 13 zile/ duminica liber; (0751.251.411

««««««««««««««««««

Go, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sector 5 sau 6. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu atractiv, bonusuri inventar si vanzari; (0763.507.007 1361. Lucratori productie publicitara per-

sonal cu experienta ; colantori, tehnician confectii/montaj reclame, standuri, copertine, mobilier. Avantaj cunostinte operare utilaje Salarii de la 2500 plus bonusuri, (0772.148.213 1362. Lucratori productie standuri

expozitionale. Atelier zona Dristor - Vitan. Salariu motivant, program de lucru L-V; (0762.632.268 1363. Lucratori spatii verzi, cu sau fara carent de conducere, pentru societate comerciala. Rugam seriozitate; (0723.504.813 1364. Macaragii angajeaza pentru

macarale turn, firma Bog'Art. Relatii la telefon: (0745.119.431 1365. Macaragiu autorizat Societate comerciala angajeaza macaragiu autorizat categoria B sau E, pentru manevrare macara cu comanda de la sol. (Potain IGO 32). Salariu si bonuri de masa; (0774.699.394 1366. Macaragiu pod rulant relatii la tele-

fon. (0734.735.067/ 0734.735.066

1367. Macelar pentru restaurant in zona

1386. Manichiurista cu experienta,

«««««««««««««««««« 1412. Manipulant angajam;

1435. Manipulant marfuri Societatea

1385. Manichiurista cu experienta pen-

salon in Sebastian, Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 Bogdan88gherasim@gmail.com 1387. Manichiurista pachet salarial atra-

gator peste 2000 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1388. Manichiurista pentru salon cu o

vechime de 16 ani, Campia Libertatii; (0726.116.830

1389. Manichiurista pentru salon in zona Victoriei, salariu 1900 fix garantat, contract pe 8 h, produsele din partea salonului, clienti stabili, colectiv tanar si placut; 1.900 L; (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com

1368. Macelar cu experienta pentru mag-

1391. Manichiurista sectorul 3, Pallady,

(0728.575.838

1370. Macelar si vanzatoare Carmangeria Meat Box din pta Matache angajeaza macelar iscusit si vanzatoare descurcarete pentru magazinele din Militari si Dr Taberei. Oferim program de lucru flexibil si salarii motivante, (0722.572.260 popa.reluflorian@gmail.com 1371. Macelar, preparator, lucrator comercial pt. magazinul Selgros Berceni. Trimiteti CV-ul la e-mail sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti) Selgros Berceni, str. Turnu Magurele nr. 92-108, sector 4, Bucuresti; 145_SK@selgros.ro 1372. Macelari, bucatari, ajutor de bucatar, spalator de vase, sector 2-3. (0768.308.199 Radu_mihaela00@yahoo.com 1373. Macelari, locuri de munca esti macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 1374. Magazinul Selgros Drumul Taberei

cauta pentru angajare: femeie de serviciu, lucrator comercial, casier, macelar, operator la fabricarea mezelurilor. Trimiteti CV-ul la email, fax sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti) Selgros Drumul Taberei, Valea Cascadelor nr. 26 B, sector 6, Bucuresti; (021.225.81.99 158_PS@selgros.ro

1375. Magazioner CSC Trans Metal SRL

metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, program o zi cu o zi. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com

1392. Manichiurista tanara, cu aspect fizic placut, cu minimum 2 ani de experienta, aptitudini suplimentare UF, construc?ii gel si oja semipermanenta. (0745.775.511 marius33_2004@yahoo.com

1379. Manager magazin Mall Baneasa, fluent engleza, salariu motivantoffice@toptea-company.ro office@top-teacompany.ro 1380. Manager restaurant restaurant cu

specific Italian, situat in sector 1, angajeaza manager cu experienta, conditii avantajoase: program 2/2 zile, contract de munca, masa asigurata, transport asigurat, rog seriozitate, (0725.246.188 ancalearoma@yahoo.com 1381. Manager service auto Manager

service auto cu experienta in domeniu, posesor permis cat B, studii superioare, abilitati foarte bune de comunicare, spirit de echipa, 3.000 L; (0765.000.200 Contact@cafyjr.ro 1382. Manager vanzari pentru societate productie produse de patiserie/ cofetarie si Horeca (0756.255.667 minigastrobites@yahoo.ro 1383. Manageri, ospatari, barmani, ajutori UK Looking for experienced managers, waiters, waitresses barstaff, grill chefs, and kp for turkish restaurants in UK. We provide accommodation. www.cevdetmutlu.com (+447971130636 cevdet@cevdetmutlu.com

1414. Manipulant bagaje, personal pen-

tru incarcare, descarcare bagaje Aeroport Otopeni. Salariu 1400 net (de inceput), bonuri de masa (300 lei) si 300 lei sub forma de bonuri combustibil, 2.000 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro

1415. Manipulant cu permis categoria D,

personal pentru deservire pe aeroportul Otopeni. Salariul de inceput 1600 net, 300 lei bonuri combustibil, bonuri de masa (300 lei). Program in ture de la 5.00 am si de la 10.00 am; 2.100 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1416. Manipulant depozit zona Metro

Militari, program luni-vineri, Orar 06.0014.30,salariu 1400 lei. 1.400 L; (0737.020.795

1417. Manipulant depozit(primitor-distribuitor) la Zarea pentru depozit produse finite, receptie marfa, pregatire comenzi, acte, aranjat marfa, operat in calculator. Sediul in sector 1, Bdul Bucurestii Noi nr.176, firma Zarea, la statia metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro

Manipulant marfa, pt distribuitor bauturi, sect. 3; (0730.071.955 1434. Manipulant marfa. S.C Tarell

comerciala IDM Kennedy Group angajeaza manipulant marfuri pentru depozit, cu sau fara experienta. Contract de munca, program 8 ore/ zi. Programari interviu la telefon sau CV pe email; (021.316.09.62 hr@idm.ro 1436. Manipulant marfuri, firma cu sediul

in Afumati angajam baiat manipulant marfuri pentru depozit, asiguram transport de la Colentina; (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com

salon One situat in Frumusani, jud Calarasi angajeaza pe postul de manichiurista si cosmeticiana. Oferim salariu fix + comision si carte de munca cu 8 ore (0766.345.279 Ely_190688@yahoo.com 1402. Manichiurista, angajez manichiurista cu experienta, aptitudini suplimentare UV, constructie gel, oja semipermanenta, salon cu clientela in sector 3, (0743.010.337 cristiana_julea@yahoo.com 1403. Manichiurista, coafeza, cosmeti-

ciana, Crangasi, salon cu vad, foarte urgent; (0760.342.240

1404. Manichiurista, ne marim echipa, cautam manichiurista ce isi doreste un loc de munca stabil unde poate obtine venituri substantiale. De 6 ani in Romania, carte de munca la 8h, salariu fix sau comision, zona Titan (0766.621.638 1405. Manichiurista, pentru saloane Mihalache si Unirii. Oferim contract full time, salariu atractiv, clienti stabili, colaborare pe termen lung si cursuri de perfectionare; (0720.996.748 1406. Manichiurista, cosmeticiana,

salon cu vad, Crangsi, foarte urgent; (0760.342.240

1407. Manichiurista, pedichiurista in salon central, salariu atractiv, program flexibil, salon modern; (0749.232.233

1452. Manupilator marfuri, deseuri, sector 3, incarcare, descarcare marfuri, deseuri, sortare, operare presa balotat, program de lucru: 9-18 cu pauza de masa, salariu fix 1.800 lei. 1.800 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro 1453. Mar&Pet Grup SRL angajeaza pro-

ducator de tamplarie termoizolanta angajeaza lucrator depozit. Salariu in functie de experienta variaza intre 1600-2000 ron+ bonuri de masaTel. Stoicof Liviu 1.600 L; (0727.789.170 LIVIU.STOICOF@marpet.ro

1454. Marochiner si masinista cu experi-

enta, conditii avantajoase de salarizare pt. atelier de marochinarie. Mijloace de transport, tramvai 32, 8, 23, 47, 25, 10, 1. Autobuz 117, 173. Tel. (0772.071.247/ 0736.360.067

1455. Maseuza spa, angajam in conditiile

legii doamne/dsoare cu sau fara experienta pt masaj somatic. Diploma nu este neaparat necesara pt ca oferim scolarizare gratuita. Mai multe detalii telefonic; 4.500 L; (0736.611.941

1456. Maseuza, masaj anticelulitic, reflex-

ogen etc., program dupa-amiaza: 14-22. Pentru interviu sunati la numarul afisat (dupa ora 16:00) sau trimiteti CV pe e-mail; (0734.394.305 alexfitness@ymail.com www.alexgym.ro 1457. Maseuze cu sau fara experienta angajaza salon masaj erotic de lux din Bucuresti, zona centrala - Piata Unirii, contract de munca, salariu motivant, bonusuri, echipa tân?ra, oferim cursuri de specializare, 1.500 {; (0758.063.750/ 0748.021.660 Contact@vip-obsesaion.ro 1458. Maseuze reflexoterapeute, cabinet

1439. Manipulanti marfa depozit Anga-

1460. Masinist terasamente, mecanic reparatii auto, mecanic reparatii utilaje, electromecanic pentru societate de constructii. Cerinte: experienta similara; (0731.160.273

jam urgent manipulant marfa. Salariul: 1300 lei net in mana ), bonuri de masa 300, bonus 500, transportul decontat 150 lei, bonus de loialitate. Program: L-V 8h/zi (8:00-17:00). Zona sector 3 Republica, 1.300 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1440. Manipulanti marfa fabrica sector 3

salariu net 1300 lei, alte beneficii, program de lucru 3 schimburi contract nedeterminat. Pentru detalii sunati la numarul afisat 1.300 L; (0749.608.510

supermarchet; (0733.030.402

1461. Masinista incaltaminte atelier de

incaltaminte - angajam masinista care sa stie si pregatitul(masa). Conditii foarte bune, zona Timpuri Noi; (0764.313.557 Theodora.adelina@yahoo.com 1462. Masinista marochinarie angajam masinista marochinarie cu experienta, program de lucru L-V 8-16.30, atelier sector 1, salariu atractiv; (0766.285.336 siminadesign@gmail.com 1463. Masiniste, banzicar, taietor curis, spanuitor confectii textile, sos. Oltenitei 3945 (0722.594.982 1464. MCA Grup angajeaza lacatusi

mecanici in Popesti Leordeni. Vino in echipa cu cei mai buni. Oferim: - venit net pana la 2.500 Lei net in functie de pregatire; - transport din localitatile invecinate (Berceni, Vidra, Oltenita, Frumusani, Glina si altele). Asiguram tichete masa, prime pentru realizari, prima de Craciun si Paste, contract pe perioada nedeterminata. Suntem o companie serioasa de 20 de ani pe piata. Sunati la tel. pentru o programare la interviu; (0758.062.201 1465. MECANIC auto cu experienta min.

3 ani si cunostinte avansate de mecanica auto multimarca. Service situat in zona Carrefour Orhideea- Grozavesti. Salarizare in functie de competente (0723.355.884 1466. MECANIC masini si utilaje pentru productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1467. MECANIC pentru reparatie si

intretinere de stivuitoare. Locatia Bragadiru, jud. Ilfov. Pentru detalii sunati la nr. de tel., 3.500 L; (0784.293.112 mecanovalmar@yahoo.ca

1398. Manichiurista semi, clasic, gel,

1401. Manichiurista si cosmeticiana,

tributie produse alimentare sector 6; (0720.063.730

1459. Masinist cu experienta in curatenie

SC Azad Enterprises SRL. Punct de lucru zona Obor; (0746.111.124

1397. Manichiurista pentru vad vechi, salariu- procent si conditii avantajoase; (0764.692.929

experienta salon Auchan Berceni; (0721.990.720

1451. Manipulator, angajam pentru dis-

1438. Manipulanti marfa angajeaza

jam manichiurista cu experienta, program o zi cu o zi (inclusiv duminica), CM, salariu fix atragator. Salonul este situat in sector 3, intersectia Mihai Bravu cu Calea Vitan, 35 L; (0728.199.919 Lauraghizu@yahoo.com

1400. Manichiurista si coafeza, cu

pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V. 1.700 L; (0726.718.768

1437. Manipulant, angajam urgent. Relatii la: (0722.246.104/ 021.345.65.70

1396. Manichiurista pedichiurista Anga-

din Blv. Lacul Tei angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta si dorinta de dezvoltare. Oferim salariu fix, procent si conditii de lucru deosebite. Cautam si oferim seriozitate si stabilitate; (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro

1450. Manipulanti, muncitori necalificati

medical angajeaza maseuze / reflexoterapeute cu sau fara experienta in sectorul 6, program full time sau part time (0724.539.091

salon, zona Titan, angajeaza; (0722.211.105

1399. Manichiurista si coafeza Salon

1378. Manager societate comerciala angajeaza, salariul de 3200 lei, pentru urmatoarele: centrul comercial Baneasa. Asteptam sa faci parte din echipa noastra. 3.200 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu

intretinere platforme autoridicatoare. (0722.622.353

er vanzare pentru raioanele: materiale de constructii, gradina, bucatarii si vopsea. Leroy Merlin Chitila cauta colegi, te asteptam in echipa noastra (0758.095.784/ 0753.103.136

1395. Manichiurista cu experienta,

1376. Magazioner manipulare marfa (sis-

depozit magazie si depozit componente elecromecanice ascensoare, sector 6, Bd. Timisoara nr. 100; (0766.229.614

1413. Manipulant pentru montaj si

1433. Manipulant marfa, casier si consili-

1394. Manichiurista cu experienta si in unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422

serioasa, muncitoare si dornica sa evolueze in domeniu pentru Beauty salon in sector 3 cu vad si vechime. Te asteptam in echipa noastra (0722.132.892 simona.zuza@yahoo.com

1377. Magazioner si gestionar

(0737.994.034

gica angajeaza cu norma intreaga manipulant marfa. Oferim salariu motivant si tichete de masa; (0732.155.855/ 0729.036.742 cristi.ionescu@laromet.ro

1393. Manichiurista - pedichiurista. Salon infrumusetare zona M. Bravu - Obor, angajeaza manichiurista - pedichiurista cu experienta. Relatii la telefon, sau CV la mail: dragos.neacsa@yahoo.ro (0724.593.699 dragos.neacsa@yahoo.ro

domeniul de activitate confectii metalice cu sediul in Sat Rudeni Jud.Ilfov angajez magazioner. Salariul 1500 net lei + bonuri Pentru mai multe detalii la nr de telefon sau email; (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com

teme de climatizare) la sosirea ei in depozit si apoi la iesire. Evidenta stocuri de marfa si materiale; (0722.975.599/ 031.432.70.70 cariera@climatico.ro

1432. Manipulant marfa, uzina metalur-

Import Export SRL, distribuitor bere, bauturi angajeaza manipulant marfa pentru depozit sector 6.administrativ@tarell.ro, office@tarell.ro

time/ program flexibil care sa isi doreasca sa lucreze in mediu placut, colectiv tanar, salon cu clientela proprie in zona Baba Novac; (0743.010.337/ 0721.158.215 cristiana_julea@yahoo.com

1390. Manichiurista pentru salon situat in Militari, bd. Iuliu Maniu; (0722.654.660

1369. Macelar si ajutor de macelar;

1431. Manipulant marfa, societate comerciala angajeaza manipulant marfa depozit legume fructe cu sediul in afumati, Ilfov; (0722.533.680 comenzi@cosuldelegumefructe.ro

tru salon in Drumul Taberei, cu vad format, conditii avantajoase, salariu fix+ carte de munca platita, (0722.609.552

1384. Manichiurista cu experienta full

metroul Aurel Vlaicu pentru fasonare si feliere muschi file de porc, vrabioara de vita etc. Program de luni-vineri; (0770.762.426 azin, salariu atractiv; (0760.124.090

1430. Manipulant marfa in depozit de mobila responsabilitati: manipularea coletelor cu mobila in depozit, descarcarea tirului cu mobila, incarcarea mobilei in masini pentru montaj, gestionarea si mentinerea depozitului in ordine; (0735.533.004

MANICHIURISTA. LANT SALOANE DE INFRUMUSETARE BUCURESTI ANGAJEAZA MANICHIURISTA (UNGHII TEHNICE), ZONA DIHAM SI IANCULUI. VAD, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.800 L; (0773.893.325 1411.

1360. Lucratori pentru magazin Shop &

1429. Manipulant marfa depozit Bucuresti urgent pt. Pansiprod Distributie, str. Baiculesti nr. 1 sector 1. Se ofera loc de munca stabil, salariu + bonuri masa. Transport asigurat pt cei din sector 5 si 6 (0722.503.418 hr@pansiprod.ro

1468. Mecanic / demontator piese pt parc

dezmembrari SC Remat Green SRL angajeaza mecanici auto / demontatori piese pentru parc de dezmembrari auto multimarca. Locatie: Magurele (Ilfov)Oferim si cazare. (0742.247.336 1469. Mecanic auto cu experienta tehni-

1418. Manipulant depozit, firma de distributie materiale de constructii cu sediul in orasul Pantelimon angajeaza pe termen lung manipulanti depozit de preferat cu domiciliul in Pantelimon sau zonele apropiate 1.800 L; (0731.015.774 ciprian.hriscu@sci-distribution.ro 1419. Manipulant firma distributie. Firma

distibutie materiale de constructii, angajeaza manipulant marfa pentru depozit, in zona orasului Pantelimon. Echipa tanara, dinamica, oferim salariul atractiv program Luni-Vineri. 1.800 L; (0731.015.774 office@sci-distribution.ro 1420.

Manipulant marfa Depozit central, Bucuresti. (0733.733.178/ 021.326.79.79

1441. Manipulanti marfa si ambalatori barbati si femei cu sau fara experienta, Salariu 1200-1300 lei, bonuri de masa, transport asigurat, program 8h/zi l-v, contract perioada nedeterminata, detalii la telefon (0725.477.438 1442. Manipulanti marfa, angajam bar-

bati pentru depozit de bauturi, in incinta complexului Antrefrig (strada Fantanica, nr 36). Salariul 1700 Lei, de preferat din imprejurimi; (021.313.29.59 1443. Manipulanti marfuri pentru

pregatire marfa Dep. Livrare. Salariul 1400 + tichete de masa, dupa perioada de proba salariul se modifica. Informatii la tel. (0732.672.654

ca in reparatii si schimb piese auto multimarca. Calificare profesionala si experienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti. Salariu negociabil. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1470. Mecanic auto cu experienta, oferim

salariu foarte atractiv, conditii bune de lucru, program avantajos. (0765.000.200/ 0799.400.300 1471. Mecanic auto iubitor masini de

epoca, in sector 5, Magurele, (0744.670.480

1472. Mecanic auto Minim 1 an experien-

ta, diploma de mecanic obligatoriu; (0724.034.153 bianca@medicalvision.ro 1473. Mecanic auto pentru parc dezmembrari auto, cu minima experienta, oferim salariu atractiv in functie de cunostinte si prestari. Parcul se afla in Popesti Leordeni, strada Scolii nr. 73. 3.000 L; (0721.178.851 dez.antony@yahoo.com

sabilitate si eficienta, zona Morarilor (0755.221.050

1444. Manipulanti marfuri pentru pregatire marfa Dep. Livrare. Salariul 1400 + tichete de masa, dupa perioada de proba salariul se modifica. Informatii la tel.; (0732.672.654

1422. Manipulant marfa depozit fructe si

1445. Manipulanti marfuri, soferi, firma

zona Trapezului, cu experienta multimarca si cunostinte tester minim 3 ani, salariul negociabil; 4.000 L; (0785.298.901

legume din Voluntari, zona pod Europa, angajeaza manipulant marfa cu norma intreaga. (0747.061.996/ 0723.776.099 claudiu.belehuzi@aebs.ro

de distributie bauturi din comuna Berceni, judetul Ilfov, angajeaza manipulanti marfuri si soferi categoria C cu atestat; 35 L; (0752.285.730/ 0752.285.730

1475. Mecanic auto pentru service roti, cu experienta, sector 1, bd. Ion Mihalache, salariu, 4.000 L; (0784.339.160/ 0784.339.160

1423. Manipulant marfa pentru depozit cabluri din sector 3. Salariu atractiv. Program lunivineri 08.00-16.30; (0720.533.200

1446. Manipulanti marfuri. Firma distrib-

1476. Mecanic auto receptioner, mecanic

1424. Manipulant marfa pentru restaurantul Nor, preluarea marfurilor, verificarea, cantarirea, transportul acestora in magazie si aranjarea in raft, efectuare plati. Program l-v 9-18. Cladirea SkyTower (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

MANIPULANTI PENTRU DEPOZIT MARMURA DIN ALEEATEISANI 137A, BUCURESTI. ASIGURAM STIVUITOARE NOI, CARTE MUNCA SI CONDITII EXCELENTE DE MUNCA, PENTRU CEI DIN PROVINCIE ASIGURAM TRANSPORT SI CAZARE. PROGRAM: LUNI-VINERI 9-18, SAMBATA 10-15 (2 PE LUNA). RELATII: (0723.922.822

1421. Manipulant marfa cerinte: respon-

1425. Manipulant marfa SC din

Bucuresti angajam manipulant produse alimentare. Rugam seriozitate. Salariu 1800 lei. Inf la telefon; (0733.004.646 1426. Manipulant marfa - muncitor necalificat depozit fructe si legume din Voluntari, angajeaza manipulant marfa cu forme legale de munca.Salariul este atractiv si oferim conditii de munca decente. Cautam persoane serioase si responsabile; (0747.061.996/ 0723.776.099 claudiu.belehuzi@aebs.ro 1427. Manipulant marfa Afumati Depozit angajeaza manipulant marfa. Pachet salarial 1.700 lei, alte beneficii. Program de lucru: 3 schimburi. Transport asigurat din Bucuresti. Pentru detalii sunati la numarul afisat, 1.700 L; (0749.608.510 1428. Manipulant marfa cu permis cat.B

va oferim: armonie, salariu fix care poate creste dupa 1 luna, plata orelor suplimentare, week-end si sarbatori legale liber. Daca esti interesat trimite mail la:officenira@yahoo.com.Salariu: 1600 lei net 1.600 L; (0755.363.737 officenira@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

utie bauturi, punct lucru langa Carrefour Militari, angajam manipulanti marfuri, (021.778.03.98 1447.

1448. Manipulanti sector 2 depozit lac-

tate Angajam urgent barbati necalificati pentru depozit de lactate. Salariu: 1700 ron net, bonuri 200 lei, transport asigurat dupa angajare. Program: 8 ore/3 schimburi. Zona Afumati. Detalii la telefon, 1.700 L; (0733.409.308 1449. Manipulanti si muncitori necalifi-

cati Depozit preparate carne angajam gestionari, manipulanti, muncitori necalificati. Se ofera salariu avantajos si tichete de masa; (0734.119.205 office@vericom2001.ro

1483. Mecanic auto cu experienta, urgent

setor 3 Bucuresti, oferim cazare salarizare 2.000-4.000 Lei 4.000 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 1484. Mecanic auto sectorul 1, experien-

ta minima de 5 ani. Cunostinte in reparatii mecanica: - frane, directie, suspensie, distributii motoare, ambreiaje, cutii viteze, motoare, diagnoza; (0727.323.433 office@mamservice.ro

1485. Mecanic auto, multimarca cu expe-

rienta pt. service situat in zona Aparatorii Patriei aproape de facultatea Spiru Haret. Oferim salariu atractiv peste 3000 ron negociabil; 3.000 L; (0720.268.447/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com

1486. Mecanic auto, pentru camioane in

sectorul 5, Magurele, (0744.670.480

1487. Mecanic auto, salariu motivant (incepand de la 1.000 euro, in functie de experienta). Service-ul este in zona Costin Georgian. Detalii la telefon: (0723.816.676 smartautofix@gmail.com 1488. Mecanic auto, servis auto multimarca angajeaza mecanic auto cu experienta, salariu atractiv (0767.801.328 office@dreamcarsolution.ro

1478. Mecanic auto Bosch Car Service Pipera, angajam mecanic cu experienta de minim 3 ani pt. Trendo Automotive, reprezentanta Bosch Car Service Pipera, salarizarea neta este intre 2.200-3.500 L, in functie de nivelul de calificare profesionala; 3.500 L; (0724.505.551 dan.necula@trendo.ro

1511. Medic Stomatolog si injectare acid hialuroni MyCliniq angajeaza medic stomatolog si chirugi pentru ingectii cu acid hialuronic. Cartier Francez str. Cretei, nr 11, sector 1. (0799.856.652 eurocomstrategic@gmail.com

1490. Mecanic auto, electrician auto Sky

1513. Menaj si gatit, agentie fara comision

colaborare in service dotat, procent 50%. (0724.337.072 Auto Service angajeaza mecanic si electrician auto cu experienta. Adresa: str. Sergent C-tin Moise nr. 5C, sector 6. (0751.120.121/ 0751.102.020 office@skyautoservice.ro 1491. Mecanic auto, vulcanizator, ajutor

service salariu motivant functie de calificare. Mediu de lucru si beneficii occidentale. Service multimarca; (0722.641.051/ 0761.745.380 1492. Mecanic biciclete, Mos Ion Roata angajeaza mecanic de biciclete. Se apreciaza pasiunea pentru biciclete, dorinta lucrului bine facut. Este necesara experienta anterioara in cadrul unui service; (0724.323.363 roxana@mosionroata.ro 1493. Mecanic camioane Reprezentanta

service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-5000 L, conditii bune de lucru, zona Militari, Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 1494. Mecanic fabrica de medicamente,

executa lucrari de intretinere, revizie si reparatii, pregatirea, montarea, demontarea pieselor de format si a accesoriilor pe echipamente de productie/ambalare medicamente. Lucru in 3 ture, L - V; (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1495. Mecanic intretinere pentru statia de

sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri, 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

1496. Mecanic intretinere, instalator si necalificat pentru lucru cu piscinele. Asiguram training.Salarizare intre 1.500 si 2.000 lei, (0766.482.513 1497. Mecanic intretinere/ reparatii

auto, informatii la telefon; (0722.662.250

1498. Mecanic moto angajez pentru service cu vad situat in zona Obor (0766.343.435 costipec@yahoo.com 1499. Mecanic pentru parc dezmembrari.

Se oferta cazare. Detalii la: (0742.273.628

1500. Mecanic reparatii si intretinere pen-

tru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Salariu atractiv. Program in trei schimburi 6:00-14:00-22:00 (0755.116.678

cautam doamna pentru menaj si gatit zona Prelungirea Ghencea, l-v 7-15, sambata pana la 12. Salariu 2200 ron, carte de munca.Bona copil 9 luni zona Piata Amzei. L-v 15-19. 1400 ron. 2.200 L;

1514. Menaj, 8h/zi, L-V, sector 1 angajam doamna pt. menajul unui apartament cu 4 camere in zona Aviatei. Programul de lucru va fi in intervalul 08:30-16:30, de luni pana vineri. Atributii ce tin de menaj (fara gatit, calcat) 1.800 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 1515. MENAJERA ANGAJAM MENAJERA - PERSOANA CINSTITA, SERIOASA, HARNICA SI ORGANIZATA. SE SOLICITA EXPERIENTA INTR-UN POST SIMILAR, PRECUM SI REFERINTE SCRISE DE LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR. INFORMATII LA NUMARUL DE TELEFON: (021.308.25.10 1516. Menajera angajam menajera cu

program incepand cu ora 13.00.Zona Lacul Tei. Rog seriozitate. De preferat, nefumatoare. (0728.808.064

1517. Menajera angajez menajera, zona Otopeni, program de lucru 8 h / zi si 5 zile/ saptamana (week end liber). telefon 1 L; (0799.880.646 1518. Menajera caut menajera 2 zile pe saptamana (luni si joi) 10 ore pe zi, curatenie si calcat, zona Trapezului, sector 3, plata la zi 170 ron, casa la curte, (0722.219.204 olo_adriana@yahoo.com 1519. Menajera cautam persoana pentru curatenie, cladire birouri si camere, pentru sediul din Piata Victoriei.Program alternativ in ture 6:00-14:00/14:00-22:00.Cerem si oferim calitate, seriozitate 1.500 L; (0748.777.757 1520. Menajera cu permis auto cat. B, 8

h/zi, eventual interna; (0722.967.272

1521. Menajera curata, nefumatoare,

simpla, cu mult bun simt, cinstita, pt. ap. 2 camere (45 m). Ofer 100 lei, rog seriozitate, 100 L; (0751.257.496 1522. Menajera part - time 6 ore pe zi,

familie cu 1 copil, zona Doamna Ghica 1.500 L; (0724.309.693

1501. Mecanic, Autosoft Militari angajeaza mecanic geometria directiei salariu +comision, tel. (0745.097.291

1523. Menajera pentru familie sector 2 si sector 1, program de lucru scurt sau normal, conditii de calitate. (0746.157.070

1502. Mecanic, salariu 3.000 Ron net/150 h si electrician auto salariu 2.800 Ron net, cu experienta, angajeaza Reprezentanta Citroen/Suzuki; 3.000 L; (021.461.01.66

1524. Menajera pentru pastrarea curateniei si activitatile de protocol in birou. Salariu motivant, tichete de masa, carte de munca; (0765.336.865

1503. Mecanic, sef service, mecanici

tari, program 8 ore/zi, curatenie, calcat, gatit, 1.800 L; (0732.733.846

auto, vulcanizatori si geometrie roti, pt. service auto Chiajna, autorizat RAR; (0722.700.725 traiancapitanescu@yahoo.com

1504. Mecanic, ajutor mecanic, electro-

1505. Mecanic, electrician auto cu expe-

2.000-3.500, cunoscator geometrie, sector 3 Buc., (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com

1510. Medic oftalmolog, medic internist, medic cardiolog, parttime sau full- time si cu posibilitatea de a inchiria cabinet, pt. Policlinica. (021.321.26.85/ 0742.965.732 secretariatcajm@gmail.com

1512. Medic tehnician veterinar pentru farmacia Medivet, urgent, zona parc Tineretului. Va rugam trimiteti cv la email (0746.768.173 resurse.umane@biovetimpex.ro

mecanic pentru utilaje de ridicat (stivuitoare, transpaleti).SC Mecano Valmar SRL; 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro

1477. Mecanic auto urgent, salarizare

1509. Medic HACCP pentru societate multinationala, care sa verifice in 6 locatii in domeniul alimentar. Salariul se negociaza la interviu. Relatii la tel. (0799.831.111

1489. Mecanic auto, sudor tobe pentru

1474. Mecanic auto pentru service auto

in hidraulica, vulcanizator, se lucreaza 8 ore pe zi +1 ora pauza de masa, 5 zile pe saptamana, nu se lucreaza sambata, zona Crangasi pod Grant, salariu neg., 3.000 L; (0729.009.900 servicedirectie@yahoo.com

1508. Mecanici fabrica imbuteliere salariu 2500 lei, bonuri de masa, ore suplimentare platite 200%, program L-V 8-12 h/zi, contract nedeterminat, decontare transport, detalii la telefon (0725.477.438

rienta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.500 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro 1506. Mecanici auto in service din zona

de Nord a Bucurestiului, sectorul 1. Salariu informativ: 2.000-4.500 lei/luna in functe de aptitudini. Se poate oferi si cazare sau transport, 4.500 L; (0751.146.662 1507. Mecanici auto si ajutor mecanic

urgent sector 3, salarizare 2000-4000, 4.000 L; (0727.881.911 autototal.complet@gmail.com

1525. Menajera pentru vila in Mili-

1526. Menajera birouri zona Piata Victoriei Firma de curatenie angajeaza menajera pentru birouri situate in zona Victoriei. Program luni - vineri 06:00 - 14:00. 1.500 L; 1527. Menajera interna pentru vila Snagov. Cerinte: curatenia si igienizarea zilnica in imobil, spalat, calcat. Doar cu referinte sau recomandari, salariu 2500, 2.500 L; (0373.783.008 mihaellavasile@gmail.com 1528. Menajera interna, fara obligatii, apartament doua camere, barbat strain. Salariul se va discuta la interviu; (0764.343.500 1529. Menajera interna, Pipera, 4500 lei,

firma C&B angajeaza urgent menajera interna cu experienta si recomandari pentru o casa in zona Pipera. Se ofera 2 wd libere pe luna, cazare, masa. Salariul: 4500 lei. Se cere ca menajera sa gateasca; 4.500 L; (0721.796.468/ 0726.334.403 marinadavida@outlook.com

1479. Mecanic auto cu experienta cunoscator geometrie auto cu experienta, salarizare 2.000-4.000 (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com 1480. Mecanic auto cu experienta montatori demontatori vopsitori auto urgent sector 3 Bucuresti salarizare 1500 - 4500 4.500 L; (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com 1481. Mecanic auto cu experienta sector

3 Bucuresti, salarizare 3000-5000, urgent, 5.000 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

1482. Mecanic auto cu experienta in domeniu AD Garage Auto Belucci, service ultramodern in Bucurest sector 3, pt. detalii va rog sa ne contactati la numarul de telefon (0723.498.131 autobelucciservice@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1573. Modele, fete Bonus angajare 300$.

Comision 50-80% net. Plata la zi sau bilunar. Fara reguli stricte si abuzive. Hai si tu in echipa BeYou, 5.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

1574. Modelier, croitoreasa calificata, pentru confectii cu experienta in constructie tipare, croit, este ideal a cunoaste realizarea unui produs cap-coada si pentru productie la serie in confectii de export. Competente de calcat. 1 L; (0730.170.475/ 0728.203.033 art.broderie01@gmail.com 1575. Modelieri, CTC-ist si confec-

tioneri cu buna calificare si experienta angajeaza firma confectii dama unde se lucreaza produse de lux, serii mici. Oferim salarii peste media pietei. Salariul este stabilit in urma probei de lucru. (0728.977.764 1576. Montator aer conditionat;

(0724.240.274

1577. Montator folie cu saci fara experi1530. Menajera Italia familie italiana cau-

tam menajera ca sa ne ajute cu treburile. Sa cere persoana curata si de suflet.Sa ofera salariu si cazare si masa la domiciliu.Este necesar sa trimiteti CV si cateva poze; 600 {; menajera.salerno@yahoo.com

1531. Menajera multifunctionala full time

Familie cu 2 copiii, cautam colaborare de lunga durata. Salariu atractiv. Program de lucru l-v. Cerinte: muncitoare, flexibila, sa locuiti aproape se zona Pipera, calcat, spalat, menaj complet. (0762.608.708 Liliana.jurca1@gmail.com 1532. Menajera pentru curatenie, gatit,

calcat la doamna varstnica. Program 8 ore/zi. Nu sunt agentie, salariu 1.200 L; (0722.308.455 1533. Menajera Popesti Leordeni, carte

de munca, familie 2 persoane, locuim in Popesti Leordeni - casa, dorim menajera pe termen lung. program: l-v 9-18, iubitoare animale, carte de munca; (0722.219.569 cameliagc@yahoo.com

1534. Menajera sediu de birouri, Otopeni,

Program de lucru: 8 ore/zi de luni pana vineri. Salariul lunar net: 1300 lei, tichete de masa, servicii medicale private, 1.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1535. Menajera si bona in Bucuresti (Piata Dorobantilor) cautam o menajera & bucatareasa pentru o persoana singura, care sa aiba grija de toata casa si sa faca mancare la nevoie, sa faca cumparaturile si administrarea generala a locuintei; 700 {; personal@georgebutunoiu.com

1536. Menajera si spalator vase restaurant sushi Chico Chillout, centru Bucuresti. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 1537. Menajera Unirii 6 ore/zi, de luni

pana vineri, cu experienta si recomandari, fara gatit (0772.276.051 1538. Menajera zona Pipera rond OMV

pentru apartamente in regim hotelier. Sa locuiasca in zona (Pipera, Aviatiei, Baneasa etc). Salariu 1500 lei, 1.500 L; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 1539. Menajera, Herastrau, 3 zile/

saptamana; (021.310.74.03

1540. Menajera, bona, ingrijire batrani

fara nicio taxa, cauta doamne serioase pentru posturi de menajera, bona si ingrijire batrani in toate zonele Bucurestiului la salarii atractive 2.000 L; (0771.765.563 1541. Menajera. SC comerciala anga-

jeaza menajera in Afumati (langa Doraly). Detalii la tel. (0755.015.890

MENAJERA. FAMILIE ANGAJEAZA MENAJERA MARTI SI VINERI, NEFUMATOARE, RECOMANDARI; (0756.050.558 1542.

1543. MENAJERE cu forme legale, personal de curatenie pentru birouri, case, interventii. Cautam persoane serioase pentru colaborare pe termen lung; 1.500 L; (0745.526.682 office@echipadecuratenie.ro

1552. Meseriasi pt. tencuiala mecanizata

Bucuresti. Angajez sau caut sa colaborez cu echipa de tencuitori cu experienta pentru tencuieli mecanizate industriale in imobile noi (pe baza de var-ciment si ipsos), 4.000 L; (0740.282.243 mera.dorinel@gmail.com

1553. Mester, tehnolog pentru Fabrica de

confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 1554. Mester/ tehnolog/ sef de sectie

confectii dama Atelier de croitorie in sistem lohn, pentru confectii textile de dama este in cautarea unui tehnolog cu experienta de productie in confectii pentru export, calitati organizatori, bun tehnolog. 1 L; (0730.170.475/ 0728.203.033 art.broderie01@gmail.com 1555. Metropolitan Residence angajam

1548. Menjaera full, part time club de inot, club de inot angajeaza pentru zona Bucurestii Noi, Jiului menajera pentru intretinere. Program de lucru 4, 6, 8 ore de luni pana vineri, in ture. (0722.310.052 clubulmiciicampioni@yahoo.com 1549. Merchandiser/lucrator comercial cautam merchandiseri, cu sau fara experinta, pentru magazinele de tip supermarket din Bucuresti. Salariu atractiv, bonusuri in functie de performante, contract de munca, decont transport. (0738.749.694 denisa.mihai08@gmail.com 1550. Meseriasi pentru finisaje interioare:

gresie, faianta, marmura, granit, parchet, usi, rigips, glet si vopsea lavabila. Angajam cu carte munca, salarii atractive si cazare (apartamente inchiriate) pt cei din provincie; (0741.222.008 ciprianpal@yahoo.com 1551. Meseriasi echipe constructii la

rosu cheie, angajam meseriasi si echipe pentru constructii la rosu la cheie interioare si exterioare se poate plata la lucrare la mp la zi. Interioare exterioare oferim cazare pentru cei din provincie seriozitate; 1.000 {; (0723.066.619 razvangradinaru92@gmail.com

1598. Montatori usi lemn, muncitori

calificati si necalificati angajeaza firma. (0722.123.669

1613. Muncitor in constructii, plata la zi

1599. Motostivuitorist cu experienta si

1618. Muncitor necalificat angajez muncitor necalificat pentru ajutor instalator si montator aer conditionat; (0722.471.613 minobene@gmail.com

muncitori necalificati, zona Pantelimon (Selgros), pentru firma multinationala; (021.350.72.57

1600. Motostivuitoristi cu experien-

ta si muncitori necalificati pt. firma multinationala zona Pantelimon (Selgros); (021.350.72.57

1601. MUNCITOARE necalificate pentru

1602. Muncitoare spalat vase, ajutor

mobila la comanda, angajam montator atelier. Fabrica complet utilata, toate conditiile, taiere in pachet, gaurire CNC. Salariu atractiv. Sector 5. (0727.454.449 1581. Montator mobila asigura trans-

portul si montajul mobilierului la sediul clientului, cunostinte de baza in montarea mobilei sunt obligatorii, salariu minim 2.000 lei net, detinerea permisului auto constituie avantaj; 2.000 L; (0735.533.004

tor parbrize autocare, camioane si autovehicule cu experienta, permis de conducere cat B; (0753.310.383 Office@metroautoglass.ro 1584. Montator pardoseli/usi angajam personal cu experienta pentru montaj parchet triplustratificat, masiv, laminat, mocheta si usi de interior. Permis cat. B, reprezinta avantaj. Oferim posibilitatea de castig avantajos; 2.400 L; (0749.025.805 ionut.barbu@podnet.ro

1612. MUNCITOR DEPOZIT/ ATELIER ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.100 L; (0735.887.402

bucatar, Restaurant autoservire; (0731.831.335

1603. Muncitor pentru societate comerciala zona Pantelimon Tuborg, permisul de conducere categoria B. constituie un avantaj, 1.700 L; (0785.555.551 jobbucuresti2018@gmail.com 1604. Muncitor (zugrav) pentru amena-

jari la interior firma din Bucuresti, angajeaza muncitori pentru lucrari de zugravire si amenajare la interior. Nu este obligatorie calificarea, ci priceperea. Oferim si cerem seriozitate. Restul se poate invata (0726.229.905/ 0764.649.905 1605. Muncitor barbat necalificat

pentru catering, firma de catering angajeaza personal necalificat in bucatarie, cu sau fara experienta, in zona sector 1, asiguram hrana zilnica, program luni-vineri, salariu minim 1700 Lei 1.700 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 1606. Muncitor calificat si necalificat pentru atelier de tamplarie din pal melaminat; (0763.691.442/ 0723.479.632

80 Lei, pe ora 8 L; (070744342961

1619. Muncitor necalificat asamblare sau

ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 7.0015.30. CV la email; (021.350.38.10 office@acp.ro 1620. Muncitor necalificat firma High

Class Residence angajeaza muncitori necalificati pentru santierul situat pe Str. Postasului nr. 29, Bucuresti, sector 3 (0738.853.591 highclassresidence@gmail.com 1621. Muncitor necalificat in instalatii ter-

mice-sanitare, electrice pentru zona Militari. Salariu 2200 Ron (0735.529.998 office@serviceclimatizare.ro 1622. Muncitor necalificat pentru curatenie curtea interioara a fabricii, salariul 1500 lei+ tichete de masa, informatii la tel. (0732.672.654 1623. Muncitor necalificat pentru

curatenie curtea interioara a fabricii, salariul 1500 lei+ tichete de masa, informatii la tel.; (0732.672.654 1624. Muncitor necalificat pentru magazin materiale de constructii zona Hala Traian (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 1625. Muncitor necalificat pentru vulcanizare- carte de munca, urgent, zona Gara de Est, Electronicii 36 A, sect. 2, Bucuresti. Vasile; (0761.443.139

1562. Modelator, zona Gara de Nord;

(0738.437.351

1563. Modelator/ modelatoare, pen-

tru covrigarie situata in Militari, metrou Lujerului, salariu avantajos, rog seriozitate, pentru mai multe detalii sunati la nr: (0736.090.125

Smart gratis, 300$, ofera-ti sansa de a avea la dispozitie propria garsoniera si de a lucra in acelasi timp de acasa. Monroe Studio ofera garsoniera gratuit persoanelor care vor sa se dezvolte pe plan financiar, 1 L; (0774.482.177 monroe.studio@yahoo.com

barbati, pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V, 1.700 L; (0746.143.148 comagrab@yahoo.com 1643. Muncitori placari polistiren necalifi-

cati pt. SC constructii. Oferim si cazare daca este cazul; (0766.869.247

1644. Muncitori SC Fibro Metals SRL

angajaza la hala industriala Mogosoaia muncitori cu carte de munca;salariu intre 4000 si 6000 lei. (021.224.01.17 1645. Muncitori calificai amenajari interioare, cu experienta, pt. firma de constructii, salariu atractiv + cazare (0784.717.299 contact@biroul-de-constructii.ro

1585. Montator subansamble. Angajam

urgent pentru firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti, montator subansamble. Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00 / 14.00-22.00. Relatii la telefon: (0729.925.035 1586. Montator tamplarie PVC angajez

(cu permis auto); (0762.630.660

1587. Montator tamplarie pvc / al, anga-

jam montatori tamplarie pvc si aluminiu seriosi cu experienta vasta in domeniu cu permis salariu motivant, program luni vineri, 2.500 L; (0723.495.610 optim.profesional@gmail.com

1588. Montatori cu sau fara experienta in

domeniul compartimentarilor de sticla, montaj usi de sticla, montaj usi metalice,montaj profile PVC, montaj pereti gips carton (0786.124.787 smartproiect.office@gmail.com 1589. Montatori garduri din placi de

beton, punct de lucru Bragadiru Ilfov. Pentru provincie se asigura cazare gratuit. Salariu minim 3500 le, anunt valabil numai pentru persoane serioase si nonalcoolice, (0735.377.400 1590. Montatori mobila si tamplari pal. Firma productie mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan) angajam tamplari pal/ montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport Ratb si Metrorex. Tel.: (0723.667.880 1591. Montatori mobilier pentru asam-

blare mobila Cautam persoane pentru montare de mobila, de preferat cu experienta, in vederea deplasarii acasa la clienti, (0721.263.936 mutari.ro@gmail.com 1592. Montatori mobilier, Indeko mobili isi m?re?te echipa! Angajam tamplari si montatori mobilier PAL/MDF. Ne dorim in echipa oameni cu experienta minim 12 luni dinamici si responsabili. Va asteptam in Bdul. Basarabia 256C. (0744.372.259 contact@indeko.ro 1593. Montatori muncitori garduri munci-

tori necalificati pentru hala, productie garduri din placi prefabricate de beton. Asiguram cazare dupa caz 100 lei pe zi); 100 L; (0762.666.607 art_pav@yahoo.com

1594. Montatori pereti cortina angajez pe

baza contract, muncitori cu experienta pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate (bond, eternit). Salariul lunar incepand de la 2.200 la 3.000 lei in functie de experienta in domeniu (0734.204.248

1607. Muncitor calificat/ necalificat,

secretara - asistent manager, personal calificat/ necalificat angajam pentru fabrica de mase plastice Prelungirea Ghencea, la 100 m de bariera, cazare asigurata pentru provincie. Luni- vineri, salariu 2.000 L; (0722.442.213 mtymtyplast@yahoo.com 1614. Muncitor in domeniul feroviar din

Germania. Cautam persoane cunoscatoare de Limba Germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full time. Denumire posturi: 1. Personal responsabil de siguranta santierelor feroviar; 2. Manevrant feroviar; 3. Personal control panou digital autovehicule autonome; Se ofera: - cazare; - scolarizare; - posibilitate de promovare; - tarif orar incepand de la 9 Eur/brut pentru personal siguranta feroviara; - tarif orar incepand de la 12 Eur/brut pentru manevran/mechanic locomotive; - tarif orar incepand de la 14 Euro/brut pentru personal control panou digital autovehicule autonome; - ore sulimentare platite, sporuri platite; - transport (se asigura transportul pana in Germania in momentul angajarii); contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania; Se cere: - seriozitate; - punctualitate; - flexibilitate; - disponibilitate de a invata; - carnet categ b reprezinta un avantaj.; - cunoasterea limbii Germane; - candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic; Plecarile sunt in luna mai iar inscrierile se fac pana in 25 aprilie. Informatii la tel./ CV la: (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com 1615. Muncitor intretinere spatii verziterenuri sport, angajam muncitori amenajare si intretinere spatii verzi si terenuri de sport gazon natural si sintetic; 35 L; (0728.330.574/ 0723.542.755 office@hydroseeding.ro 1616. Muncitor magazin, de materiale de

1626. Muncitor necalificat SC Klaussenburg Recycling GmbH SRL angajam muncitor necalificat pentru postul de sortator, (hartie, folie, plastic, carton). Contract de munca. Adresa DNCB 45, Glina Ilfov, (0784.270.690 logistica@klaussenburg.ro 1627. Muncitor necalificat tanar 2.000 lei net, tamplar, 4.000 lei net, zona noua Chitila; (0723.331.761 1628. Muncitor necalificat Colentina angajam pentru sortare marfa. Domeniul de activitate este colectarea deseurilor reciclabile. Posturi disponibile in Carrefour Colentina. Mai mult detalii la tel. (0755.087.515 1629. Muncitor necalificat la depozit de

materiale de constructii, incarcator descarcator. Carte de munca + salariu net 2.000 L; (0763.176.523 1630. Muncitor necalificat la depozit. dis-

tribuim materiale si accesorii tamplarie PVC si aluminiu. Salariu muncitor necalificat 1500 ron. Locatie: Voluntari; 1.500 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

1631. Muncitor necalificat pentru instalatii

sanitare si termice la blocuri noi Bucuresti. Program 8- 17 de l-v. Salariu de la 1700, contract de munca. (0728.558.231

1632. Muncitor necalificat si calificat, angajam muncitori calificati si necalificati in hala productie pentru montaj tapiterii masini pentru provincie asiguram transport saptamanal si cazare; (0751.148.480/ 0751.148.480 pacifictur@yahoo.com

finisaje urgent. Salariu atractiv. Contact: 130 L; (0734.802.880

1665. Muncitori calificati, finisaje constructii cautam muncitori calificati pentru finisaje,la un santier situat langa Bucuresti,in Magurele,jud. Ilfov, salariu intre 130 lei pe zi si 150 lei pe zi, in functie de nivelul de calificare. 150 L; (0722.570.524 vivianapav@yahoo.com 1666. Muncitori calificati. Firma de con-

structii angajeaza muncitori calificati, salariu net 3.000-3.500 Lei, ajutor muncitori, salariu net 2.000-2.500 Lei; (0726.320.200

1667. Muncitori constructii pentru santierul nostru din Balotesti, judet Ilfov, angajam muncitori calificati sau cu experienta in constructii si finisaje interioare. 2.200 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro 1668. Muncitori constructii calificati si necalificati Se ofera contract de munca, echipament protectie, Cazare gratuita, un loc de munca serios cu salariu platit la timp si motivational. Salariu intre 2.000-4.000 ron, 2.500 L; (0723.631.455 1669. Muncitori constructii necalificati

Salariu 10 lei/ ora. Plata saptamanal. Numai cu forme legale, 100 L; (0735.464.720

1670. Muncitori constructii. Firma anga-

jeaza muncitori necalificati: dulgheri. Seriozitate, contract de munca, cazare; (0766.672.766/ 0771.446.461

1671. Muncitori constructori Zidari, fierari, rigipsari cu experienta. Oferim si cerem seriozitate. Punct de lucru, zona Pantelimon. Salariu avantajos; (0735.597.654 office@ristconstrcut.ro

1652. Muncitori calificati in constructii. SC Creative Home Construct angajeaza cu carte de munca muncitori calificati: zugrav, zidar faiantar, contract de munca si salariu negociabil; (0722.527.005 creativehomeconstruct.sc@gmail.com

1673. Muncitori cu permis conducere si fara permis sau familie pentru munca la gradina de legume. Ofer cazare. 15 km de Bucuresrti. Rog seriozitate; (0753.819.816

1655. Muncitori calificati si necalificati firma de constructii angajam muncitori calificati si necalificati pt montaj bond, fatade ventilate si pereti cortina. Salariul e negociabil iar contractul de munca se face pe perioada nedeterminata. Relatii ; (0770.809.339 veronica_matei80@yahoo.com 1656. Muncitori calificati si necalificati Firma de constructii in Bucuresti , angajeaza muncitori calificati si necalificati precum rigipsari, zugravi, faiantari, instalatori.Asiguram contract de munca cu salariu avantajos. (0761.908.813 1657. Muncitori calificati si necalificati OneHR, recurteaza pentru industria mec. fine (barbati si femei), operatori, reglor, strungar univ., frezor, lacatus mecanic, controlor calitate. Locatie Popesti-Leordeni jud. If., (0734.158.175 contact@onehr.ro 1658. Muncitori calificati si necalificati

pentru constructii (interioare); (0740.903.257

1659. Muncitori calificati si necalificati

pentru finisaje si interioare, zugravi, vopsitori, pentru firma de constructii; (0723.634.927 1660. Muncitori calificati si necalificati pentru instalatii HVAC (ventilatie, tubulatura)Montare de tubulatura ventilatie si aerisire. Ofer cazare. Salariu 90 lei/zi necalificat 130 lei/zi calificat; 3.000 L; (0720.604.219 bfaconstructint@gmail.com 1661. Muncitori calificati si necalificati societate de constructii angajam muncitori calificati si necalificati. (0734.456.833/ 0764.281.991 hidraulicsrl2002@yahoo.com

tru firma constructii, salariu 120180 Lei/zi + cazare gratuita la apartament, avans 25 Lei/zi; (0746.799.743/ 0724.643.775

1674. MUNCITORI DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII NUMAI CU CARTE DE MUNCA; (0744.675.760 1675. Muncitori fabrica tamplarie PVC Producator de tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati si necalificati (asiguram calificare la locul de munca); (0746.372.326 1676. Muncitori finisaje salariu motivant,

tel (0731.585.999 popa.ovidiu.mihai@gmail.com

1677. Muncitori finisaje interioare caut pentru angajare, se ofera 13 lei pe ora, cei interesati sa sune la; (0728.081.718 1678. Muncitori in constructii cautam muncitori in constructii: dulgheri, fierari, zidari, zugravi. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Pt. cei din provincie asiguram cazare. Pentru detalii suplimentare: Ing. Ene George; (0766.840.318 enegeorge88@yahoo.com 1679. Muncitori in constructii Societate comerciala angajeaza personal cu experienta in constructii. Constituie avantaj experienta montaj structuri de lemn/metal, montaj sticla securizata. Program de lucru lunivineri, 1.800 L; (021.256.01.01 office@fenster.ro 1680. Muncitori in constructii beton armat, angajam muncitori calificati si necalificati in constructii beton armat si zidarie. Cofrare, armare, turnare, finisare. Bucuresti si Ilfov. Salariu motivant si la timp. Contract de munc? . SSM, 3.000 L; (0746.039.066 hello@retrodraft.ro 1681. Muncitori in constructii, calificati si

necalificati pt. polistiren si decorativa plata saptamanal 150 de Lei pe zi 150 L; (0753.436.315/ 0753.436.315 Dorincristea05@gmail.com

1682. Muncitori in constructii, permis de conducere reprezinta un avantaj, pentru plecari in strainatate, nu se percepe niciun fel de comision, rog seriozitate. 1 {; (0784.261.800

descarcator, la depozit de constructii, 2.000 L; (0763.176.523

1634. Muncitor necalificat, personal necalificat din provincie, cazare si masa asigurata, in zona ilfov-Stefanesti, salariu atractiv (0747.709.090

1608. Muncitor cu permis coordona-

1635. Muncitor necalificat, salon de evenimente angajeaza muncitor necalificat. Program luni - vineri: 9-17. Pentru interviu sunati la tel.: (0766.594.249

tru incarcare-descarcare marfa. Cerintele postului: seriozitate, forta de munca, cu domiciliul in Bucuresti, zona Titan Pantelimon 1.500 L; (0732.925.706

1664. Muncitori calificati termosistem si

1633. Muncitor necalificat, incarcator,

1617. Muncitor necalificat angajam pen-

constructii zona Soseaua Fundeni, salariu atractiv. 1.800 L; (0722.245.190

1663. Muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1600 lei net + bonuri de masa (300 de lei lunar). Relatii la telefon, 1.600 L; (0733.509.653

1672. Muncitori cu experienta pen-

1654. Muncitori calificati si necalificati Firma constructii angajeaza muncitori calificati si necalificati. Se asigura cazare; (0771.770.120

1568. Modele fete, studente, casnice

1662. Muncitori calificati si necalificati constructii Algorithm Residential S3 SRL. Salariu motivant si contract de munca. Salariul net pentru muncitori calificati 2400 Lei, iar pentru necalificati 1.700 Informatii suplimentare pot fi solicitate la telefon (0722.604.730/ 031.433.44.52 algorithm.residential@gmail.com

angajeaza muncitori calificati cu experienta in dulgherii, invelitori si mansarde la cheie. Salariu net 3500 lei.Asiguram cazare,transport la santier.Te.director 0744.304.636 3.500 L; (0744.304.636

1653. Muncitori calificati sau necalificati Bucuresti Punem la dispozitie urmatoarele posturi: montaj usi interior - exterior / ferestre termopan, montaj ferestre de mansarda - acoperisuri. Salariu incepand de la 1800 lei net. Detalii; (0729.005.202 orbitalsdi@gmail.com

online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada. 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com

tinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, Cherry Studio iti ofera un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Daca iti doresti sa schimbi ceva in viata ta, daca simti ca esti cam departe de visele tale, atunci noi, cei de la Cherry Studio te putem ajuta sa prosperi. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro

1642. MUNCITORI necalificati, femei si

1651. Muncitori calificati in constructii, Sc

1565. Modele Garsoniera si masina

1572. Modele online, tinere 18+, cunos-

de garduri din beton. Se cauta baieti tineri rezistenti la efort fizic intens, salariu 3500 lei net, contract de munca , pt. provincie asiguram cazare. 3.500 L; (0730.712.603

pt constructii industriale, oferim cazare si masa, conditii foarte bune de lucru, salariu atractiv, calificare la locul de munca, obligatoriu apt lucru inaltime 600 {; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com

experienta zona metrou Aparatorii Patriei si zona metrou Iancului, program flexibil. Cautam persoane serioase. Salariu fix plus bonusuri (0765.318.359/ 0741.313.048

doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

1641. Muncitori necalificati pentru fabrica

1650. Muncitori calificati hale industriale

1564. Modelatori covrigarie cu sau fara

1571. Modele online, esti comunicativa, Iti

ficati si necalificati pentru lucrari de constructii; (0735.777.335

1649. Muncitori Calificati /Necalificati MUNCITORI CALIFICATI- 140-180 RON/ZIMUNCITORI NECALIFICATI -100110 RON/ZI PLACATORI POLISTIREN,ECHIPE MUNCITORI,ECHIPE LA METRU CAZARE ,CARTE DE MUNCA ,BANI DE MASA 25 RON/ZI (0746.799.743/ 0724.643.775

1561. Modelator covrigi, salariu neg., program 8 h sau 12 h (1 zi cu o zi), detalii la: (0726.324.433

joase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei, iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro

1640. Muncitori angajam muncotori cali-

constructii; (0732.906.118

pentru covrigarie in Popesti Leordeni (centru, langa statuie), un liber/ sapt, salariu 2500 lei 2.500 L; (0735.988.298 caramelturk@yahoo.com

1570. Modele online, Comisioane avanta-

1639. Muncitor, mester extruder, inginer Fabrica Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), mester extruder pt. mase plastice si ajutor, inginer mecanic. Adresa: Popesti Leordeni, str. Pavel Ceamur nr.4, jud. Ilfov. Tel. (0742.244.271

1648. Muncitori Calificati , Angajam muncitori calificati in confectionare tamplarie PVC si Aluminiu. Tel: 0729.168.688 (PVC) si 0724.021.049 Aluminiu) (0729.168.688/ 0724.021.049

1560. Modelator covrigi cu experienta

1569. Modele online Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de euro? Devino acom model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100 % legal. www.fetish-world.ro; 3.000 $; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro

de constructii (cherestea), zona soseaua Alexandriei; (0740.037.693

1647. Muncitori calificati si necalificati in

(0723.155.370

pentru conversatii online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, bonusuri, garantat 60% prima luna (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

1637. Muncitor pentru depozit materiale

1646. Muncitori calificati pentru tamplarie PVC si aluminiu, sediu firma in sector 4; (0744.552.405/ 0740.255.741

1559. Modelator covrigi si vanzator;

1567. Modele fete pentru conversatii

1547. Menajere/agenti curatenie, club fitness si spa in Baneasa angajeaza personal pentru curatenie, asiguram transport de la metrou pana in locatie, program 8 ore, in ture, salariul 1500 lei net, contract de munca; 1.500 L; (0743.164.680/ 0744.332.072

1597. Montatori tigla metalica cu experienta pentru firma din Bucuresti, plata salariului la doua saptamani, fara intarzieri la plata, concediu de odihna platit 30 zile pe an, lucrari in Bucuresti si Ilfov, lucru stabil toata perioada anului. 3.380 L; (0723.153.211

Voluntari-Ilfov (Complex SmartExpo Flora) angajeaza urgent muncitori depozit; (0731.331.398 laura.litu@ertec.ro

1558. Modelator covrigi Patiserie angajam modelator covrigi cu experienta, program 1 zi/1 zi, de la 05.30 la 19.00 salariul 1800 lei mana, 1.800 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com

1546. Menajere, agenti de curatenie,

firma de servicii integrate angajam, in conditiile legii si cu contract de munca, menajere si agenti de curatenie pentru curatenie rezidentiala pentru clienti privati. (0731.367.444 recrutare@toyhouseonline.ro

1611. Muncitor depozit, depozit din

ta, rugam seriozitate, urgent. Salariu de 2.000-2.500 Lei, urgent; (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com

1580. Montator atelier mobila, fabrica

1583. Montator parbrize angajez monta-

1557. Modelator covrigarie zona Pipera, (se munceste 1zi da /o zi libera 5.30-21.30 sau 12 ore 6.00-18.00 salariu 1800 lei) si bd. Uverturii (12 ore de munca 06.00 dim18.00 sau 1 zi da, o zi libera) (0737.523.284

1596. Montatori termopane cu experien-

depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

1556. Modelatoare covrigi, Patiseria

Tismana, zona Colentina- Fundeni, angajeaza modelatoare covrigi. Program lucru: Luni-Vineri 06.00-16.30, Sam. si Dum. liber. Salariu: 2.500 lei. Relatii tel; 2.500 L; (0734.378.436

1610. Muncitor depozit firma corpuri de iluminat angajeaza muncitor pentru depozit, zona Voluntari-Ilfov, program de lucru LV 08-17, salariu 2000 ron,rog cv pe office@atas.ro. Telefon (0768.633.974 cafer@atas.ro

or/ metal, cu experienta, contract de munca, masina de serviciu, comision la montaj, salariu atractiv; (0768.470.401

1579. Montator usi interior/ lemn, exteri-

1582. Montator mobilier pal, atelier mobila din pal angajeaza montatori cu experienta la bancul de lucru. Atelierul este situat in zona metrou Republica. Salariul este atractiv (0723.599.451

1545. Menajere, suntem o companie de publicitate in cautarea unor doamne pentru curatenie/menajere care doresc sa se angajeze full time; (0725.555.557 hrbucharestlowe@mullenlowe.com

mente angajam urgent. Salariu lunar, 1.600 L; (0722.209.880

firma producatoare de mobilier angajeaza monatori cu experienta, zona Crangasi, sector 6. (0722.698.948

agenti imobiliari cu experienta. Cerinte: abilitati operare PC, orientare catre client, orientare catre rezultate, abilitatea de a lucra in echipa. Abilitati de comunicare, negociere, vanzare, organizare. CV la mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

1566. Modele de top la Best Studios. Vrei un job cu venituri garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumsetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau dane un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752

1544. Menajere pentru curatenie aparta-

enta program flexibil, salariu motivant. (0723.390.858

1578. Montator SC Mobira Grup SRL,

1595. Montatori tamplari mobilier din PAL melaminat, sunati pentru informatii. Minim 2.500 ron. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program lunivineri orele 8-18. In incinta Faur sector 3. Carte munca. 3.000 L; (0766.638.967 office@marcoshop.ro

17

tor productie chimisti, automatist, electrician pentru fabrica detergenti sector 3. CV la email/ tel., www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1636. Muncitor necalificat, societate prestatoare de servicii angajeaza muncitori necalificati. (0735.778.844 sablamtot@gmail.com

1609. Muncitor cu permis de conducere fabrica detergenti sector 3 angajeaza muncitor cu permis, coordonator productie, chimisti, automatist, electrician. CV la email.www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1638. Muncitor sortare depozit ceramica angajam muncitori sortare depozit ceramica. Se ofera contract de munca si salariu motivant. Se asigura transport de la statia de metrou Aparatorii Patriei. Punctul de lucru este pe Sos. de Centura Buc. (0722.726.162 marian.teodorescu@bdlemntech.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

18 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1728. Muncitori, angajam femei muncitori necalificati pentru fabrica ambalaje, zona B-dul Timisoara, cu contract full-time/ part-time, program luni- vineri; 2.350 L; (0769.957.243 1729. Muncitori, caut muncitori necalificati cu 100 lei la zi. Rog seriozitate. Oferim cazare si varsta intre 18 ani si 50 ani; (0724.792.851/ 0758.668.265 ionmaria.alexandra@yahoo.com 1730. Muncitori, fabrica de talpi incalta-

minte,zona Rostar Alexandriei sosea, angajam femei, barbati pentru finisori talpi incaltaminte. Salariu, bonuri masa, transport decontat, program 7- 15.30. Cerem seriozitate; (0744.505.252 liliana_iftimie@yahoo.com 1731. Muncitori, firma din Popesti-Leor-

deni angajeaza muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de sticla; (0725.921.769 claudiu.soare@xglas.eu 1732. Muncitori. Fabrica productie alimentara Sector 6, angajeaza muncitori necalificati pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu net + tichete de masa + o masa calda. Relatii la tel., 1.600 L; (0732.672.654 1733. Muncitori. Firma tamplarie PVC cu

sediul in orasul Pantelimon angajam muncitori necalificati. Femei si barbati. Tel: (0759.019.910 1683. Muncitori in crama, barbati la

1706. Muncitori necalificati in constructii,

firma Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu lunivineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro

contract full-time, salariu brut 2919 lei, salariu net 2.000 lei (1.685 Lei + 315 Lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program L-V, 8-18, Auchan Militari 2.000 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1684. Muncitori in fabrica. Firma produc-

1707. Muncitori necalificati pentru san-

tie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale, tel.: (0720.112.734 1685. Muncitori in productie persoane

itere Bucuresti, SC angajeaza. Salariu net 2.600 L; (0751.512.789 1708. Muncitori necalificati si ambalatori. Fabrica productie alimentara Sector 6, angajeaza muncitori necalificati si ambalatori pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu net 1600 lei + tichete de masa + o masa calda, 1.600 L; (0732.672.654

cu sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro

1709. Muncitori necalificati, agentie orga-

1686. Muncitori livratori marfa in PGB

1710. Muncitori necalificati, baieti pentru amenajari interioare si constructii cu contract de munca, 10 ore, program luni-vineri, 100 lei/ zi, 100 L; (0754.677.677

sector 4; (0744.581.596

1687. Muncitori necalificati angajam pentru fabrica ambalaje plastic, Bulevardul Timisoara, pe termen lung, cu contract, program 12 ore /24 ore, 4.300 L; (0769.957.243 1688. Muncitori necalificati Cautam oameni seriosi in constructii, muncitori, nonalcoolici, doar din provincie exclus din Bucuresti, oferim cazare, mancare. Salariu 1800 lei, 1.800 L; (0751.141.917 blurresidence@gmail.com 1689. Muncitori necalificati complex de evenimente cauta muncitori necalificati pentru activitati administrative. Program de lucru prelungit si in weekend. Otopeni sau imprejurimi; 1.600 L; (0728.808.064 1690. Muncitori necalificati cu permis conducere cat. B. Salariu 2.000 - 2.500 Lei; (0765.709.700 1691. Muncitori necalificati Fabrica Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), indiferent de varsta. Adresa Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4, judetul Ilfov (0742.244.271/ 021.890.33.02 1692. Muncitori necalificati femei si bar-

bati, pentru sortare deseuri 1.500 L; (0752.901.901 razvan.enache@recicleaza-deseuri.ro

1693. Muncitori necalificati Firma con-

structii angajeaza muncitori necalificati, zidari, salariu motivat. Relatii la telefon; (0731.620.278

1694. Muncitori necalificati in domeniul

instalatiilor industriale. Se ofera salariu 1.800-2.400 Lei pentru inceput; (0729.919.911

1695. Muncitori necalificati pe pozitia de

sortator deseuri reciclabile, carton, folie in locatia Carrefour Vulcan, salariul 1600 lei, bonuri de masa, alte bonusuri, 1.600 L; (0752.901.901 gabriel.petre@recicleazadeseuri.ro 1696. Muncitori necalificati pentru ai cali-

fica la firma noastra pentru job de matriter. Nefumator, disponibil program prelungit, ore suplimentare platite, o masa calda pe zi, sector 1, 2.500 L; (0731.552.802 iuliad1982@gmail.com 1697. Muncitori necalificati pentru cosit

iarba. Ofer cazare apartament pentru provincie, 3.000 L; (0722.296.707

1698. Muncitori necalificati pentru mon-

taj rafturi metalice, contract de munca pe perioada nederminata, se lucreaza 9 ore, 100 lei pe zi, plata la saptamana; (0744.169.856

1699. Muncitori necalificati pentru mon-

taj rafturi metalice, sector 6, contract de munca pe perioada nederminata, se lucreaza 9 ore, 100 lei pe zi; (0744.169.856

1700. Muncitori necalificati pentru montaj/demontaj schele seriosi si dornici sa faca parte dintr-o echipa tanara si dinamica. Experienta nu este necesara, te vom invata noi tot ceea ce trebuie sa stii 1 L; (0728.666.600 office@schela.com 1701. Muncitori necalificati pentru polizat piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066 1702. Muncitori necalificati pt. firma de

constructii, contract de munca, salariu 2000 Lei/luna. Posibilitate cazare la baraca. Telefon ; (0753.106.136 1703. Muncitori necalificati si faiantari, oferim 80- 100 lei pe zi, plata saptamanal; (0720.372.500 1704. Muncitori necalificati confectii met-

alice, fabrica de confectii metalice angajeaza muncitori necalificati din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit! Rel la nr. de telefon; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

1705. Muncitori necalificati in constructii

pentru firma din Bucuresti, plata salariului zilnica, se lucreaza la acoperisuri, zona Soseaua Giurgiului, program 08:18; 100 L; (0723.153.211

nizari evenimente angajeaza personal necalificat, fete si baieti, pentru manipulare logistica evenimente, incarcat, descarcat, aranjat. Program joi, vineri, sambata, duminica, luni; 2.000 L; (0726.350.802

1711. Muncitori necalificati, cu pofta de

lucru, salarii atractive, venituri sigure, urgent, 1.200 L; (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com 1712. Muncitori necalificati, femei si bar-

bati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu net 2000 pe luna + 2 mese/zi. 2.000 L; (0725.333.503 1713. Muncitori necalificati, oferim cazare + transport. Angajam urgent muncitori necalificati in zona Pantelimon Ilfov pentru sortare hartie. Salariu atractiv, cazare in locatie cu toate utilitatile, transport si alte beneficii (0745.881.651

1734. My-Studio zona P-ta Victoriei

angajeaza modele online, Comisioane avantajoase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta, mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro (0726.101.732 office@my-studio.ro 1735. Necalifica?i, firma amenajare si

intretinere spatii verzi , angajam muncitori necalificati. Pentru cei din provincie oferim cazare si utilitati gratuit. Salariul 2000 ron. Mai multe relatii la telefon. 2.000 L; (0745.224.703 1736. Necalificati la instalatii sanitare.

Detalii la telefon 120 L; (0733.682.345 divarum@yahoo.com 1737. Necalificati angajam in constructii.

Se ofera cazare, diurna si contract de munca. Cerem si oferim seriozitate, fara alcool, salariu 2.000 L; (0734.492.895 1738. Necalificati cu cazare in Bucuresti

pt. firma constructii. Asiguram diurna zilnica. Conditii serioase. Salariu 2.000- 2.400 lei; (0740.838.160 1739. Necalificati in Bucuresti. Cazare pt. cei din afara Bucurestiului, conditii bune, banii zinic pt. tigari si mancare. Seriozitate. Salariu 80-100 lei/zi, Marian; (0786.516.830 1740. Necalificati in constructii pentru

firma din Bucuresti, salariu la 15 si 30 a lunii, fara intarzieri la plata, program 8-18, de lucru toata perioada anului, se lucreaza la acoperisuri iar pe timp ploios in interior, nu asiguram cazare. 2.600 L; (0723.153.211

1755. Operatoare call center (relatii cu clientii) in telecomunicatii, relatii clienti program luni vineri 11.00-19.00 sambata 10.14. cunostinte calculator, timbru vocal placut, rabdare. Disponibilitate de lucru; 1.300 L; (0761.463.095/ 0722.633.317 serviciul13@yahoo.com 1756. Operatoare pc, cautam o colega

calma, vesela, comunicativa pentru operare pc (nu are importanta varsta) , in sector 5, Bucuresti. Program: L-V 14-22, S 1421, salariu 1600 Ron, (0770.869.943 1757. Operatoare telefon call center ser-

viciu telefonic pentru adulti, program flexibil, timbru vocal placut. Trimiteti CV la adresa de email; (0754.464.718 joblatelefon@gmail.com

1758. Operatoare, operator calcula-

tor si xerox, conditii avantajoase. Trimiteti CV pe: copysiprint@gmail.com 1759. Operator amanet aur si electronice. 2.000 lei+ comision; (0721.070.679 antikgold2013@yahoo.com 1760. Operator aparate cafea si bauturi

angajam personal pentru aprovizionarea aparatelor de cafea si bauturi. Punctul de lucru il avem in incinta Aeroportului Otopeni. Masa asigurata si transport gratuit. Salariul 1800 lei, 1.800 L; (0731.770.849 razvan.vlad@ofresh.ro 1761. Operator buldoexcavator cu

B.C.TR. Salariu avantajos; (0724.419.041

1762. Operator buldoexcavator, miniexcavator, miniincarc Firma de constructii angajeaza operatori pentru: miniexcavator Caterpillar, buldoexcavator Caterpillar, miniincarcator Bobcat Experienta obligatorie, avantaj permis B, C, E sau BE.Salarii atractive; (0723.567.941 office@gamaadmin.ro

1781. Operator date angajam urgent in Jilava operator date cunoscator program Saga. Relatii la telefon (0766.074.840/ 0774.502.806 calitate.maia@gmail.com 1782. Operator DDD Societate comerciala angajeaza cu program full time operator DDD. Preferabil din sectorul 6; (0765.480.076 igienaforte@gmail.com 1783. Operator DDD (deratizare- dezinsectie-dezifectie) DDD, Sc Ddd Nord Srl angajeaza operator DDD.Cerinte minime: permis conducere categoria B; disponibilitate de lucru la ore tarzii; experienta in domeniu constituie avantaj; (0740.236.789 contact@ddd-bucuresti.ro 1784. Operator departament facturare, firma distributie operator departament facturare, firma distributie bauturi alcoolice platforma vest, Carrefour Militari, angajeaza operator PC departament facturare. Se ofera salariu motivant, transport din zona Pacii; 1.900 L; (021.410.92.57 angajari@karadistrib.ro 1785. Operator departament facturare, firma distributie operator departament facturare, firma distributie bauturi alcoolice platforma vest, Carrefour Militari, angajeaza operator PC departament facturare. Se ofera salariu motivant, transport din zona Pacii; 1.900 L; (021.410.92.57 angajari@karadistrib.ro 1786. Operator depozit, ambalator, stivuitorist Soc. comerciala cu activitate ambalare articole alimentare angajeaza personal mixt femei, barbati fara limita de varsta. Persoanele cu experienta in campul muncii indiferent de domeniu si varsta (0769.092.633 office@sare.ro 1787. Operator dispecer centru de alarma si video pentru RPG Security. Program de lucru flexibil, salarizare avantajoasa. Programari interviu la: (0219534 1788. Operator dispecerat. Se lucreaza

1763. Operator calculator Magazin de materiale pentru instalatii sanitare angajeaza operator calculator. Constituie un avantaj: cunostinte minime de contabilitate primara si permis categoria B. office@cripal.ro

1789. Operator facturare zona Branesti -

1764. Operator calculator pentru un site online de produse profesionale de coafor, 1.800 L; (0728.561.857 banutoana@yahoo.com

1790. Operator facturare Saga persoana

1765. Operator calculator Reteaua de

magazine ITpunct.ro angajeaza angajeza tanar / tanara motivata. Se cer: atitudine pozitiva. Persoana sociabila. Imaginatie, creativitate, contabilitate@officepromedia.ro 1766. Operator calculator depozit pt. Fox,

fabrica de mezeluri. Cunostinte calculator, lucrul in schimburi, perioada nedeterminata, bonusuri, prime, masa calda gratuit. Sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de l-v. 1.800 L; (0726.718.768 1767. Operator calculator electronic si

retele pentru provider internet, full time sau part time (0725.561.767 adrian@adrana.ro 1768. Operator calculator, CM;

(0727.247.981

in ture, norma intreaga, engleza sau germana obligatoriu; (0723.215.588 Pantelimon Ilfov. Cunostinte minime de contabilitate, operare PC. Se asigura transport propriu; (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro

serioasa, (fata) responsabila pentru postul de operator facturare, cunoscator program Saga, cunostinte limba engleza. Program L-V 9-17. Salariu 1645 net. Bucuresti, sector 6; Rog CV; 1.645 L; ccristina.rogojinaru@gmail.com 1791. Operator facturare, Agricover cauta pentru depozitul de inputuri agricole din Joita, jud Giurgiu kM 23, A1.Detalii la email (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1792. Operator facturare, contabilitate

primara, secretariat, persoana serioasa, dinamica si receptiva. Domiciliu preferat: Colentina, Voluntari sau Afumati 2.000 L; (0737.514.340 atdpiese@yahoo.com 1793. Operator GPL, vanzator GPL. cu

sau fara atestat, 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

ifica la noi in firma. Producem accesorii telefoane. Salariu + o masa calda. Doar nefumatori! program 9-18, luni-vineri, locatia este sector 1, zona Domenii-Casin, 2.500 L; (0723.376.606 angajari2018@gmail.com in productie industrie usoara, in zona Militari/ Ciorogarla. Salariu motivant. Program lucru 2 schimburi. (0745.989.709

1721. Muncitori necalificati. Firma

de confectii angajam muncitori necalificati: - curatat ate, finisat produs la capat de linie. Carte de munca, loc stabil, zona centrala, salariu peste medie; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro 1722. Muncitori pentru firma cu profil

sportiv; (021.211.33.44

1723. Muncitori pentru placat polistiren

sau vata, 30 lei/mp, fara decorativa; (0751.325.099

1724. Muncitori pentru societate constructii: sef echipa. Se cere seriozitate si experienta. Se ofera contract de munca. Cazare gratuita. Salarii pana la 200 Lei/zi si 30 Lei/zi avans pt. mancare; (0746.799.743/ 0724.643.775 1725. Muncitori placari polistiren.

Angajam meseriasi, salariu 120180 Lei/zi. Pentru necalificati salariu intre 90-110 Lei/zi, oferim cazare gratuita, 30 Lei avans/zi; (0746.799.743/ 0724.643.775 1726. Muncitori tamplarie pvc si alu-

miniu, salariu net 2.000 L; (0788.319.583

1727. Muncitori vopsitorie industriala, angajam personal calificat/necalificat pentru vopsitorie industriala. Salarii 1500-2300 net+bonuri de masa. Program 8-17 lunivineri. Transport de la Cora Pantelimon; 1.500 L; (0733.972.912 office@nhdp.ro

1807. Operator polivalent supermarket Obor, cautam persoane responsabile care doresc sa lucreze ca si operatori polivalenti in locatia noastra din Obor. Oferim: tichete de masa, asigurare de sanatate, etc. (0747.770.700 iucretu@auchan.ro 1808. Operator roboti calcat (de tip manechin), Pantelimon, Ilfov, zona Selgros, salariu 1.700 L; (0762.259.787 1809. Operator sala gaming ture 12 ore,

doua zi, doua noapte, doua libere. Salariu 1800 L, tips mediu lunar 700 L, 1.800 L; (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro 1810. Operator si tehnician automate cafea si snack salariu motivant, bonuri de masa, bonus-uri, contract de munca perioada nedeterminata. CV email (0752.168.105 liviuciuperca@networkcafe.ro 1811. Operator slot machine si pariuri sportive, cu sau fara experienta, pt. sala de jocuri in zona Piata Alba Iulia, sect. 3. Program 2/2, salariu 1500 lei. Asteptam cv pe adresa de email sau tel. 1.500 L; (0765.932.247/ 0736.378.348 neacsu.raluca89@yahoo.com 1812. Operator utilaje curatatorie ecologi-

ca, Pantelimon, Ilfov, zona Selgros, salariu 1.700 L; (0762.259.787

1813. Operator, masina imprimat de mari dimensiuni si masina de laminat UV. Experienta in domeniu. Punct de lucru Faur sector 3. Program L-V, 9-18. Carte de munca. Colectiv tanar. Salariu motivant (0766.638.967 office@marcoshop.ro

Operator. Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 1500- 1800 lei, program 8 ore/zi. CV la mail, relatii la telefon, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

1717. Muncitori necalificati, constructii angajam urgent angajam urgent muncitori necalificati in constructii, apti pt. lucru la inaltime. Nu este necesara experienta. Asiguram transport si cazare in Bucuresti. Salariu atractiv + bonusuri/prime; (0721.247.059 office@aartt.ro

ductie alimentara sector 6 angajeaza muncitori necalificati. Informatii la tel. (0732.672.654

1825. Operatori productie in cadrul unei importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, Sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1816.

1716. Muncitori necalificati, calificati, SC Cordon Electronics SRL angajeaza muncitori necalificati/ calificati. Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati de luni pana vineri, intre orele 09:00- 17:00, la telefon; (0725.681.014

1720. Muncitori necalificati. Fabrica pro-

1806. Operator polivalent in Rosetti, persoane responsabile care doresc sa lucreze ca si operator polivalent in locatia noastra MyAuchan Rosetti. Oferim: tichete de masa, asigurare de sanatate, etc., (0747.770.700

1815. Operator. Firma tamplarie PVC angajeaza operatori cu experienta pentru sectie infoliere profile PVC. Salariu fix 4600 lei. Angajare pe baza de concurs. Tel: (0744.499.891

1715. Muncitori necalificati, pentru lucru

1719. Muncitori necalificati. Cautam zilieri - castiguri intre 100-150 lei/zilnicVrei sa muncesti atunci cand ai timp si sa castigi zilnic intre 100 si 150 de lei? Detalii si inscrieri direct la numarul de telefon; (0738.749.656

1824. Operatori productie in cadrul unei companii producatoare de obiecte sanitare din Bucuresti. Locatie: Bd. Preciziei.Program: L-V 3 schimburi 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

soane responsabile care doresc sa lucreze ca si operator polivalent in locatia noastra MyAuchan Otopeni. Oferim: tichete de masa, asigurare de sanatate, etc. (0747.770.700

1814. Operator, operatori casa de schimb valutar Locatia are vechime si clientela formata. Program in ture. Salariu atractiv si motivant. Adresa Bld Theodor Pallady (intersectia Salajan), (0727.707.013/ 0763.127.437 hodealarisageorgiana@gmail.com

1714. Muncitori necalificati, pentru ai cal-

1718. Muncitori necalificati, tamplari, lacuitor pt. fabrica de mobila din zona Fundeni, sectorul 2. Program de lucru 07:0015:30. Pauza de masa, ore suplimentare platite, salariu avantajos (0722.209.503/ 0729.994.304

1805. Operator polivalent in Otopeni, per-

1741. Necalificati in constructii, cu carte

de munca Plata la saptamana, persoanele interesate ne pot contacta pentru mai multe detalii, 1.500 L; (0738.218.342 dan2311andrei@yahoo.com

1742. Necalificati pentru montaj partitii sticla, montatori fara experienta in domeniul compartimentarilor de sticla, metoda de lucru in echipa. Montaj pereti de sticla, usi metalice, usi sticla, usi lemn, usi glisante. Salariu 1800 Lei (0786.124.787 smartproiect.office@gmail.com 1743. Necalificati pt. constructii anga-

jam, cazare si banii de mancare zilnic. Bucuresti, salariu 2.000- 2.400 lei; (0767.357.151

1744. Necalificati, angajam personal fara calificare pentru activitati de manipulare materiale. Salariu atractiv si bonuri de masa; 1.800 L; (0721.488.884 1745. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0766.085.519 1746. Nerva Traian, Timpuri Noi,

picol(ita), Bistro angajam urgent picol(ita) cu experienta minim 3 luni, program 8h/zi L-V, intr-o echipa tanara; pentru interviu trimiteti CV la alexandra.exigent@gmail.com (0723.562.986 1747. Nest - CM Com, statie de betoane angajeaza agent de vanzare. CV-urile vor fi transmise pe adresa de email: contact@nestholding.ro

1769. Operator calculator, contabil primar, pentru firma de contabilitate. Poate fi si absolvent de liceu sau student. Sunt necesare cunostiinte de word/excel. Program full time 9-17. CV pe email; 1.400 L; birouldeconta2016@gmail.com

1794. Operator incarcator frontal, cu con-

tract, telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip Terex cu brat multifunctional, 12 m. Oferim o masa/zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503

1817. Operatori curatenie in farmacii Bucuresti firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii, inlocuitori concedii, pe perioada indelungata din toate sectoarele. Program 8h/zi, de L-V. Relatii tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

1770. Operator call center operator tele-

1795. Operator laborator foto, program

1818. OperatorI curatenie in farmacii Iasi,

fon Oferim pachet salarial complet, fix + bonusuri, program 8h/zi, contract de munca pe perioada nedeterminata din prima zi. Sediul se afla in sectorul 5, Prosper Plaza (0785.548.668 cosmin.andrei.bo@gmail.co, 1771. Operator call center, companie

multinationala angajeaza operator call center cu sau fara experienta pentru locatia de la metrou Aviatorilor, se ofera pregatire la locul de munca, program flexibil de 8 ore /zi, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1772. Operator call center, persoane sociabile pentru a raspunde la telefon si a primi comenzi pentru livrari. (0743.153.333 alinariulet@mail.ru 1773. Operator call center. Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 1.5001.800 lei, program 8 ore/zi CV la relatii la tel., 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1774. Operator call-center Bionatura

Plant isi mareste echipa! Cautam operatori Call-Center, persoane optimiste si dinamice. Salariu atractiv+bonusuri. CV la contab@bionaturaplus.com (0736.634.120 contab@bionaturaplus.com

barbat fara obligatii pentru intretinerea unei gospodarii. Astept provincia; (0723.875.379

1775. Operator CNC Cunostinte de CorelDraw, AutoCad si Microsoft Office. Experienta in productie relevanta - domeniul taierii de polistiren utilizand CNC cu fir caldDorinta de evolutie si dezvoltare alaturi de echipa, (0724.757.227

1749. Oficianti, Oficiul Postal zona

1776. Operator comenzi in cadrul unui

1748. Ofer cazare, masa plus salariu unui

Lizeanu - Stefan cel Mare, sector 2, Bucuresti; (0733.691.679

1750. Oficiul Postal Bucuresti 68, din Bd.

Bucurestii Noi 64, sector 1, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de oficiant urban. Conditii de participare: - invatamant obligatoriu. Termen inscriere 18.04.2018 ora 12,00. Relatii la tel. Diriginte: (0736.705.390 1751. Om la vase, ajutor bucatar, ospatar restaurant terasa parc Herastrau, cautam persoane serioase, pentru colaborare indelungata, experienta nu este obligatorie, venituri bazate pe munca 3.000 L; (0730.930.421 manager@embassypark.ro 1752. Om sau femeie de serviciu la scari

de bloc, pt. firma, rugam seriozitate (0764.949.605/ 0764.875.581

cunoscut magazin ochelari de vedere, ochelari de soare, si lentile de contact. Locatie: Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6, langa Afi Cotroceni. Program: 9:30 - 20 1.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1777. Operator curatenie pt. fabrica de

medicamente. Responsabilitati: spalare echipamente productie, curatare zone ale fabricii. Program de 3 schimburi/8 ore, lunivineri (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1778. Operator curatenie bloc rezidential Dristor, firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie (femei+barbati) pentru scara de bloc rezidential zona Dristor, program 8h/zi, salariu atractiv, contract de munca. .Relatii la nr de telefon (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

1753. OMV Rahova angajeaza personal cu/fara experienta pentru spalatorie auto ,restaurant, bar, bucatarie, consultant vanzari, casier, salariu 2350 lei. Detalii in Calea Rahovei 266 A Trafic Greu; (0723.360.300

1779. Operator curatenie in Bucuresti, bloc, firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie (fete, baieti) scara bloc residential Dristor, program 8 h/zi, contract, salariu motivant, program de l-v. Relatii la nr de telefon. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

1754. Operatoare calculator si call center site pentru magazin online cu domiciliul in apropiere de Dragonul Rosu. Experienta minima operare calculator si comunicare, orientare spre client. (0771.766.207 cv@meimall.ro

1780. Operator curatenie. Firma de curatenie angajeaza operator curatenie pentru centru comercial in Bucuresti (zona Pantelimon). Oferim: salariu net 1.800 lei, prima de instalare, ore suplimentare platite, program 8 h/zi; (0751.113.011

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

luni vineri 8 ore. Experienta in lucrul cu laboratoare foto Noritsu necesara. Zona: Liberty Mall; (0724.514.572 1796. Operator magazin online, coletator,

responsabilitati: preluare comenzi on line, telefonice/ email. Furnizarea de informatii comerciale clientilor. Activitati de coletare / impachetare a produselor (0755.044.515 bench.making@yahoo.com

1797. Operator masina aplicat cant, producator de mobila, angajam lucratori cu experienta pentru masina de aplicat cant si masina de gaurit multiplu. Program fix, zona Popesti Leordeni reper : Pepsi, Ford), 3.000 L; (0733.318.308 laramodul@gmail.com 1798. Operator masina productie, in zona

Militari. Programul este de 8h/zi, in 2 schimburi. Cerinte: liceul terminat, prefer cu profil mecanic. Salariul negociabil la interviu. Se ofera bonuri de masa. 1.800 L; (021.311.77.09

1799. Operator masini, ambalator, lucra-

tor depozit operator masini, cunostinte minime tehnice. Ambalator si lucratori depozit. zona Branesti - Pantelimon. se asigura transport; (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro

1800. Operator miniincarcator, buldoexcavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941 1801. Operator monitorizare trafic cunos-

tinte foarte bune de Excell. Operativitate in indeplinirea sarcinilor. Spirit analitic, atentie distributiva. Disponibilitate de lucru in ture. Monitorizarea video a activitatii. Trimite Cvul; (0756.120.979 hr@icarustel.com 1802. Operator pariuri, angajam operator

pariuri sportive, zona Colentina Fundeni; (0740.554.444 Sir.popescu@yahoo.com

1803. Operator PC, Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC - pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: (0765.517.197 hr@beststudios.ro

1826. Operatori productie in cadrul unei importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1827. Operatori. Centrul de copiere angajam operatori xerox cu experienta in domeniul multiplicare, scanare, printare, avantaj scriere coperti, diploma. Salariu incepand de la 1.700 L; (0751.757.857 1828. Ospatar angajam ospatar pentru restaurant -pizzarie cu terasa si vad bun, in sect 4, calificat cu minima experienta in domeniu 1 an. Oferim si cerem seriozitate si corectitudine' (0744.312.911 gabiflorescu56@yahoo.com 1829. Ospatar barman, picoli, pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul 130 ron tura 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 1830. Ospatar entry level sau cu experienta pentru bar/terasa in cadrul Teatrului National Bucuresti, Piata Universitatii. Contract de munca cu norma intreaga. Posibilitati de avansare. 1.500 L; (0722.534.421/ 0733.800.888 contact@opus-tnb.ro 1831. Ospatar Ospatari, barman, picoli, pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul 130 ron tura, 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 1832. Ospatar pentru restaurant zona Obor. Detalii la interviu; (0745.078.029 1833. Ospatar pentru zona Primaverii

restaurant La Estancia deschis recent. (0765.479.568

1834. Ospatar Restaurant in zona Iancu-

lui, Pantelimon, angajeaza ospatar. Conditii bune, tips, comisioane, masa. (0725.524.674 1835. Ospatar restaurant situat central,

cu specific italian, angajeaza ospatar; (0730.007.660

1836. Ospatar Restaurant situat in Calea

Floreasca, angajeaza ospatari cu experienta in domeniu in conditii deosebite. Rugam seriozitate; (0736.899.473

1837. Ospatar restaurantul Mica Elvetie angajeaza ospatar cu experienta in conditii avantajoase. Pentru detalii tel; (0771.389.193 office@micaelvetie.ro 1838. Ospatar taverna Ikaria (Pipera). Se

asigura transport seara (0769.953.918 razvan.rosca3@gmail.com

1839. Ospatar / Casier Angajam Ospatar

/ Casier pentru o locatie din zona parcul Carol. Salariu si program avantajos, mediu placut. Este necesar limba engleza la nivel comunicativ. Mai multe detalii pe mail sau telefon. (077034696 canghizer.cristian@gmail.com 1840. Ospatar / ospatarita Pizzerie zona

Baba Novac angajeaza ospatari / ospatarite si picoli; (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com

firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii, program de 8h/zi, L-V, contract de munca, in localitatea Iasi. Relatii la nr. tel., (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

1841. Ospatar / ospatarita. Restaurant in Piata Victoriei, angajam ospatar / ospatarita. Program de lucru: 5 zile pe saptamana.Mediu de lucru atractiv plus bonusuri salariale. (0731.293.500 office@inspirago.ro

1819. Operatori date si contabili, societate comerciala specializata in administrarea imobilelor angajeaza operatori date si contabili. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita c.v-ul la adresa de email: dan_calina2000@yahoo.com dan_calina2000@yahoo.com

1842. Ospatar /ospatarita, barman/aj bar-

1820. Operatori depozit, angajam munci-

tori necalificati. Fabrica profile din aluminiu in Bolintin Deal. Oferim formare la locul de munca, salariu atractiv de 2250 ron net, tichete de masa, transport.

1821. Operatori in productie. ICME ECAB SA -CABLEL Fabrica de electrice si de telecomunicatii angajeaza. Se ofera conditii foarte bune de salarizare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati intre orele 8.00-13.00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: (021.209.04.15/ 021.209.01.10/ 021.209.03.09 1822. Operatori la Fabricarea Berii Barsov, se cere: minim 8 clase, se ofer: salariu atractiv, tichete de masa 12 lei, plata orelor suplimentare, al 13-lea salariu, prime si sporuri, program de lucru 3 schimburi, navete de bere gratuite lunar; (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 1823. Operatori PC in domeniul instalati-

ilor, manager pentru prelucrarea, introducere si validare date si documente, cunostine Microsoft Word, Excel, Point, avanataj daca cunoasteti domeniul instalatiilor, 2.000 L; (0724.040.460 distrigazsan@gmail.com

man Kilkenny Irish Pub, Centrul Vechi, angajeaza ospatar si Barman. Lb engleza nivel mediu, program flexibil, salariu+tips =3000-3500 lei. Detalii si programari inteviuri la numarul de telefon sau CV pe mail; (0755.110.008 office@stpatrick.ro 1843. Ospatar barman, ospatarita/ barman/ barmanita, pentru bistro cafe in Afi Mall Cotroceni. Conditii bune de munca, se lucreaza 2 zile cu 2 libere. Salariu motivant, echipa tanara si dinamica (0724.278.296/ 0724.233.303 1844. Ospatar fata pentru High Class Coffee &Lounge, b-dul. Burebista nr. 2, rond Alba Iulia. Asteptam CV-ul dvs. pe adresa de mail. Cerinte: minim 3 ani experienta, diploma ospatar, (0726.486.302 highclasscoffeelounge@yahoo.com 1845. Ospatar pentru restaurant Herastrau cautam un coleg pe post de Ospatar in restaurant Herastrau. Oferim salariu motivant si beneficii, cerem seriozitate. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 1846. Ospatar perioada vineri-sambata-

duminica, Chocolat Createur de Gout isi mareste echipa. Angajam ospatar pe perioada week-endului la restaurantul nostru situat in zona Piata Romana; 1.365 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 1847. Ospatar restaurant Nor Restaurantul Nor este in cautare de noi colegi. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si de dezvoltare, (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

1804. Operator pc, facturist, - urgent, companie serioasa, angajam facturist (baiat) full-time pentru filiala din sector 1, zona Bucurestii Noi. Oferim salariu fix, bonus lunar, spor vechime si bonuri de masa. Program in 2 schimburi; (0743.158.809

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

18 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1906. Ospatari/ barmani, La Mama Lip-

1932. Patiser si vanzatoare pentru cofe-

scani angajeaza ospatari si barmani cu experienta de minim 6 luni in domeniu. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate, (0721.102.101 necula.georgiana@lamama.ro

tarie-patiserie, zona Nitu Vasile; (021.460.36.78

1907. Ospatari/ ospatarite, pt. restaurant

libanez; (0742.230.602

1908. Ospatarita in Otopeni zona aeroport, program luni - vineri de la ora 8 la ora 16, salariu atractiv. Weekendul si sarbatorile legale libere, echipa unita, tips. 1 L; (0734.727.777 contact@arome.work 1909. Ospatarita pentru locatia din Str. Academiei 28-30 (zona Universitate), vesela, zambitoare, sociabila, muncitoare. Program 2/2 zile, salariu ce se discuta la interviu (0728.443.300 1910. Ospatarita pt. restaurant pub Fab-

rica, str 11 Iunie nr 50. Program de lucru 1 zi cu 1 zi libera, salariu atractiv, platit la zi, contract munca; (0758.234.484/ 0722.928.144 cristinastanicioara@gmail.com 1848. Ospatar room-service pentru un important hotel din Bucuresti. Locatie: Universitate, zona centrala. Program: 5 zile/ 2 libere: 8ore pe schimb. Salariu: 1200-1500 lei net, 1.500 L; (0725.132.133 1849. Ospatar si ajutor ospatar. Hotel 4*,

1877. Ospatar, picol, bucatar, ajutor de

bucatar, angajam ospatar, picol, bucatar, ajutor de bucatar. O masa/zi, prime de sarbatori,concedii platite,contract pe per nedet; (0734.207.029/ 0735.530.533

zona Baneasa angajeaza ospatar. Hotel Phoenicia Baneasa angajeaza ospatar si ajutor ospatar, pachet salarial: 1800 lei 2000 lei. Detalii la tel. (0749.144.909

1878. Ospatar. Angajez ospatar(ospatarite), picol(picolite) bucatar bufet rece pentru restaurant zona Drumul Taberei. Rel la tel. (0723.393.083 trattoria2005@gmail.com

1850. Ospatar si baiat pentru livrari la

1879. Ospatar. Vrei sa ajungi Ospatar?

domiciliu, angajeaza restaurant din 13 Septembrie. Relatii la telefon: (0764.687.270

1851. Ospatar si barman cu experienta

Bite cauta ospatari si barmani cu experienta pentru gestionarea activitatii de lucru in bar si pe sala. Program 2 cu 2 sau 1 cu 1, de la 11-23. Transport si masa decontate; (0726.600.921 fadidraghici@gmail.com 1852. Ospatar si bucatar Complex turistic

Elisa angajeaza bucatar (3000 lei salariu) si ospatari. Locatia se afla la 20 km de Bucuresti, iesirea Cora Pantelimon, DN3, 1 L; (0744.340.397 1853. Ospatar si femeie la vase, restau-

rant Belviso centrul vechi angajam urgent ospatar cu experienta 1200 lei net si femeie la vase 1800 lei net. Program 2 zile cu 2 zile libere. Sunati pentru interviu; 1.200 L; (0723.693.149 1854. Ospatar si ospatarita cu sau fara

experienta pt. restaurant La Barca, sectorul 3 Bucuresti. Mediu de lucru placut, salariu + tips; (0740.060.708

incepe la Stadio sau Social1 chiar daca nu ai experienta! Vino ca picol si noi te invatam sa devii cel mai bun ospatar! Te platim pentru asta si ai parte de cursuri specializate si un program flexibil; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1880. Ospatar/barman restaurant de tip

clatitarie angajeaza bucatar si ajutor de bucatar pentru preparare clatite. Locatii centrale: Aviatorilor si Romana. Pentru programare interviu; 1 L; (0773.705.437 stoiciu.adrian@gmail.com 1881. Ospatar/ospatarita cu sau fara experienta, zona Mosilor; (0787.789.515 1882. OSpatar/ospatarita restaurant cu

specific italian, situat in sector 2, anagajeaza ospatar/ospatarita cu experienta, conditii avantajoase: masa asigurata, program 2/2 zile, contract munca, rog seriozitate; 1.500 L; (0725.246.188/ 0761.515.503 ancalearoma@yahoo.com 1883. Ospatari Jack's Pub angajeaza

1855. Ospatar si picoli restobar situat in Centrul Istoric angajeaza in conditii avantajoase, rugam seriozitate (0723.378.834

ospatari fete/baieti cu experienta pentru locatie din centru vechi. Pachet salarial atractiv. Program 2/2. Pentru interviu zilnic dupa ora 15.00 str. Lipscani nr. 45, 1.200 L; (0749.772.974 dediucris@yahoo.com

1856. Ospatar si vrei sa castigi mai mult?

1884. Ospatari Restaurant Casa Anca

te asteptam in cadrul echipei Stadio sau Social1 unele dintre cele mai cautate localuri din Bucuresti. Iti oferim seriozitate, un venit peste medie, program flexibil, masa si transportul asigurate; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1857. Ospatar zona Unirii, ospatar restaurant zona centrala (Unirii), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 roxana@stadio.ro 1858. Ospatar, barman, ospatari, picoli, pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul, comision, program flexibil, seara asiguram transportul 2.000 L; (0723.580.658 1859. Ospatar, cunostinte de barman, restaurant, cunostinte de barman, restaurant Sushi Chico Chillout, centrul vechi; (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 1860. Ospatar, Esti o persoana tanara,

dinamica si sociabila?Alatura-te echipei noastre. Cautam personal (ospatari, ajutor ospatari) pentru locatia din Str. Monetariei si din Gradina Icoanei. Salariu atractiv + tips (0784.111.321 andreea@restaurantgargantua.ro 1861. Ospatar, full time, terasa restaurant. Berceni, 15 zile pe luna, 12 ore pe zi. O masa calda pe zi. Evenimentele se platesc separat. Rog seriozitate; (0769.399.555 Casaluica@gmail.com 1862. Ospatar, Red Angus Steakhouse isi mareste echipa. Angajam ospatar, barman si picol cu program 2/2, salariu motivant, masa personal si dezvoltare in cariera. (0788.251.471 1863. Ospatar, ajutor de ospatar, Hashtag Pub angajeaza pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari. Tips; (0728.523.059 office@hashtagpub.ro 1864. Ospatar, ajutor ospatar si hostess

Restaurantul Cherhanaua Ancora angajeaza: ospatar, ajutor ospatar, si hostess. Salariu motivant. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

1865. Ospatar, ajutor ospatar si spalator vase pentru restaurant situat pe Calea Floreasca. Rog seriozitate; (0723.845.910 cristi@uanderful.ro 1866. Ospatar, ajutor ospatar, Restaurant

situat central angajeaza ospatar, ajutor ospatar cu atitudine pozitiva, seriozitate. Oferim contract de munca full time/part time, program 2/2 si 5/2, 2 mese gratis, venit minim 3500 lei. (0732.003.039/ 0762.704.424 info@cafeverona.ro 1867. Ospatar, barman Restaurant cu

locatie in centrul Capitalei, cautam sa ne marim echipa. Oferim salarii motivante, masa de pranz, traininguri, (0729.857.378 resurseumane@ekadevelopment.ro 1868. Ospatar, bucatar, ajutor bucatar, femeie de serviciu pentru restaurant cu specific arabesc, vis a vis de Arena Nationala; (0756.616.666/ 0754.240.105/ 0746.696.666 1869. Ospatar, bucatar, barman, picol, 21

Pub Innovator isi mareste echipa- angajam bucatar, ajutor bucatar, ospatar, picol, barmanSalariu atractiv; (0770.288.500 Laura.csilag@gmail.com 1870. Ospatar, bucatar, pizzar, femei ser-

viciu Gradina Roka angajeaza ospatar, bucatar, pizzar, femei de serviciu. Pentru orice detaliu sunati la: (0773.772.821

1871. Ospatar, ospatarita angajez pentru club, restaurant in Centrul Vechi. Cu sau fara experienta. (0721.557.917 Viorelionmaracine@gmail.com 1872. Ospatar, ospatarita Klan Destin

angajaza ospatar/ ospatarita cu experienta minim, 3 ani abilitati de comunicare, organizare, seriozitate si adaptare la munca in echipa, aspect fizic ingrijit, 1.350 L; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com 1873. Ospatar, ospatarita la Beraria Ger-

mana, Oraselul Copiilorm Pizza Giovane. 1.500 L; (0726.477.406 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

1874. Ospatar, ospatarita locatia este sit-

uata pe Bulevardul Decebal. Candidatul ideal este o persoana serioas?, activa si implicata dornica de performanta. Oferim salariu motivant plus tips, posibilitate de avansare. (0799.959.999/ 0724.858.990 Office.ipetrica@gmail.com

1875. Ospatar, ospatarita, femeie la vase

si bucatar angajez urgent pentru restaurant cu specific italian, Drumul Taberei. CV la adresa de mail: (0723.393.083/ 0765.723.733 trattoria2005@gmail.com 1876. Ospatar, ospatarite, ajutor de bucatar si femeie de serviciu angajam in zona Militari, sector 6. Relatii la telefon; (0770.354.776

din bd 1 decembrie 1918, angajeaza ospatari, ospatarite si picoli. Relatii la tel. (0721.333.344 ancapene@yahoo.com

1911. Ospatarita terasa in Militari Lujeru-

lui, program flexibil si colectiv tanar; (0770.754.437 1912. Ospatarita si aj. bucatar, restau-

rant Sos. Berceni Local cu salon si terasa, organizam petreceri, nunti, botezuri, etc. Programul de lucru este de la ora 10 la 24 (1 zi lucrata cu 1 zi libera). Beneficii masa + tips. Nu ezita sa ne contactezi, (0770.388.045 contact@cabanarestaurant.ro 1913. Ospatarita, Bemolle Cafe din Cen-

trul Vechi, Pasaj Villacrosse angajeaza ospatarita. Program 2 zile cu 2 libere sau diferite variante de program: program de la ora 13, ora 16 sau part time de la ora 19. Tips, contract; 2.000 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 1914. Ospatarita, pt. restaurant cu terasa din sectorul 3, in apropiere de metrou N. Grigorescu, colectiv placut, program avantajos, carte de munca. Pentru infomatii va rugam sunati la tel. (0723.383.637 1915. Ospatarita, ospatar barman XO Lounge angajeaza barman cu experienta program 2/2, salariu fix plus tips, contract de munca, ospatar, ospatarita cu experienta, aspect fizic placut, program 2/2, salariu fix, tips, contract munca, stancu_iuliana@yahoo.com 1916. Ospatarite angajeaza Bistro cafe

din zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680 1917. Ospatarite Ne marim echipa. Doriti

sa faceti parte din echipa noastra noastra tinera si dinamica restaurant El Torito angajeaza ospatarite, ajutor bucatar si femeie la vase, toti cu sau fara experienta, (0738.124.198 erubio83@outlook.com

1933. Patisera pentru patiserie, Stefan

cel Mare; (0744.347.782

1934. Patisera cu experienta pt. Patiseria

Tismana, zona Colentina Fundeni. Program lucru: L-V 06.00-16.30, Sambata duminica liber. Salariu atractiv. Relatii la telefon (0734.378.436 1935. Patisera cu experienta, program 1

zi/1 zi de la 5.30 la 19.00, oferim seriozitate si un mediu placut de munca. 2.500 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com 1936. Patisera cu experienta, se lucreaza luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Salariu atractiv. Zona Fundeni; (0733.869.232 1937. Patiseri, modelatori covrigi cu experienta, angajam patiseri si modelatori covrigi cu experinta zona Mihai Bravu Vitan; (0721.880.281 1938. Patiserie, covrigarie oferim califi-

care si asiguram loc de munca in locatiile noastre ca: modelator covrigi, patisera, cerem experienta minima in industria alimentaradetalii la telefon intre orele 08:00 si 16:00. (0784.800.213 1939. Paza si receptie motel Casa de Pia-

tra Pustnicul, baiat tanar serios, fara obligatii, 2000 net +cm+cazare. Urgent, sms cu text paza orice ora. 2.000 L; (0767.079.463 1940. Paznic centrul comercial IDM Basarab angajeaza paznic. Contract de munca cu norma intreaga. Programari interviu la telefon sau CV pe email cu specificatia postului; (021.316.09.62 hr@idm.ro

1957. Persoana ingrijire barbat paralizat cautam doamna cu varsta maxim de 50 ani, fara obligatii familiale, program intern, pentru ingrijirea unui barbat paralizat. Detalii la telefon; (0722.635.507 iuliancroitoru39@yahoo.com 1958. Persoana ingrijire batrana pentru batrana 85 ani, deplasabila, interna comuna Berceni- Ilfov, toate conditiile de trai confortabil. Salariu discutabil. 1.800 L; (0772.836.831 1959. Persoana interna nefumatoare pentru ingrijire batran deplasabil si lucid. Ofer camera separata cu televizor, mancare, salariu; (0721.840.057 1960. Persoana pentru curatenie. Coafor

angajam persoana pentru curatenie part time sau full time de luni pana sambata de la 06:30. Salonul este situat in zona Baba Novac; (0765.266.131 1961. Persoana sau familie angajam

pentru intretinere capre, Teleorman; (0764.040.865 1962. Persoanal curatenie pt. bucatarii,

cameriste, Info Clean angajeaza cameriste, pers. curatenie instrumentar bucatarii si bucatari pentru hotel Marriott. Contract de munca, bonuri masa, decontare transport, asigurare medicala, bonusuri atractive, 1.400 L; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com 1963. Personal angajam personal calificat in constructii metalice navale in tara si strainatate. Pentru detalii ne puteti contacta la nr. de tel. de luni pana vineri intre orele 10:00 - 18:00; (0732.496.797 1964. Personal baza sportiva Sud Arena

1941. Paznic de zi/ noapte, firma

situata in sos. Vitan-Barzesti 5-7 angajeaza personal fara experienta. Salariu 1.300 lei program 8h/zi; 1.300 L; (0737.337.037 office@sudarena.ro

Bucuresti. Oferim contract de munca si salariu motivant. Restul detaliilor se discuta in cadrul interviului. Relatii la tel. (0735.608.241

1965. Personal cu aptitudini tehnice, cunostinte PC, munca teren, Bucuresti full time; (0744.567.314

1943. Paznic, santier constructii, Chiajna, contract full-time, salariu net 1715 lei (1400 lei cash, 315 lei bonuri de masa), 100 lei bonus de sarbatori. Se cere atestat de paza, 1.715 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1966. Personal cu sau fara experienta pentru magazin Shop&Go situat in sectorul 3. Program 8 ore, doua ture, 2 zile libere. Transport asigurat tura doi . Salariu 1450 1600 Lei; 1.600 L; (0721.269.304 cristianmatea@gmail.com

««««««««««««««««««

1967. Personal curatenie mall Baneasa,

PAZNICI, SOCIETATE PRODUCTIE ANGAJAM PAZNICI INCLUSIV PENSIONARI; (0744.350.256 LUPUDANYELA@ GMAIL.COM 1944.

««««««««««««««««««

cinema. Program 8 ore in schimburi. Salariu net 1400 lei. (0760.014.788 1968. Personal curatenie si vase anga-

jeaza restaurant italian. 1600 lei, tips, transport. (0729.565.694 1969. Personal de curatenie pt. birouri, program 4-8 ore/zi, dimineata seara, lunivineri, in zonele Drumul Taberei, Afi Cotroceni Bucuresti, mediu placut de lucru, relatii la tel., salariu atractiv, CM, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro

1886. Ospatari / ospatarite cu limba straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77

situat in complex Regie. Program 2 cu 2, contract de munca, salariu+ tips.Cerinte: experienta minim 1 an, beneficii: pachet salarial, lucru in echipa tanara, tips. 80 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com

1895. Ospatari, picoli, bucatari, barmani, ajutoare angajam pentru restaurant in Centrul Civic. Cei interesati sa sune la: (0728.081.718 1896. Ospatari, pt. restaurant Casa de Piatra, Pustnicul, 1.500 Lei net, 2 zile cu 2 libere, meniu simplu romanesc. Cazare gratuita, 2 mese/ zi, cm nedeterminat. Maxi 503 de la Cora 10 minute 1.500 L; (0785.583.999 1897. Ospatari, barman, picoli, bucatari,

ajutor bucar angajeaza restaurantul "Elzada" din sectorul 4. (0722.214.001/ 0723.019.747 1898. Ospatari, barmani Restaurantul La

Mama Ateneu angajeaza ospatari si barmani cu experienta. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate; (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro

Ospatari, livratori cu auto personal si femeie pentru vase si curatenie pentru pizzerie in sector 4; (0731.333.405 1899.

1900. Ospatari, ospatarite Angajam ospatar fata sau baiat cu experienta in domeniu. Restaurant cu specific mediterranean, (0734.349.076 1901. Ospatari, ospatarite, restaurant

zona Dorobanti; (0756.999.666

1902. Ospatari, picoli, barmani restau-

rant/lounge Bd Decebal, angajeaza ospatari, barmani si picoli cu experienta! Salariu atractiv, se lucreaza in ture, dorim angajati permanenti, seriosi si ambitiosi, aspect fizic placut; (0735.365.809 Izabella.ionita@gmail.com 1903. Ospatari- picoli pensiune Azuga, cazare+ masa+ salariu; (0761.089.659 1904. Ospatari. Angajez ospatari cu

experienta, restaurant in zona Ion Mihalache, Cotroceni; (0736.492.095 1905. Ospatari. Restaurant Beijing angajeaza ospatari/ ospatarite cu/fara experienta si femeie la vase, livrator B-dul Unirii. Relatii dupa ora 11.00; (0767.566.670/ 021.327.40.10

1988. Personal bucatarie bucatar, ajutor bucatar, personal curatenie pentru cantina restaurant catering zona centrala. Program de lucru L-V 6.30-15.30, salariu atractiv (0723.337.174 1989. Personal cafenea cafenea Tutti Cafe Promenada et. 2, angajeaza cu contract de munca si salariu motivant personal cu experienta pentru urmatoarele posturi: ospatar, ajutor ospatar, picol si barman. (0728.739.655

1994. Personal cantina, cantina situata in imediata vecinatate a statiei de metrou Pipera angajeaza personal cantina (bucatari cald/rece, casieri, lucratori la linie, debarasatori, lucratori curatare legume). (0742.668.259/ 0744.487.028 mihai.samson85@yahoo.com

1890. Ospatari sau ajutor de ospatar, bucatar sau ajutor bucatar, brutar, femei la curatenie, incarcator descarcator marfa, angajeaza restaurant situt in str. Panait Istrati 101, vizavi de Piata Domenii. Relatii la: (0733.653.909

italian, str. Mendeleev nr. 1. Detalii la tel. dupa ora 9.00; (0733.333.021

1987. Personal bucatarie La Copac restaurat cu terasa (strada Pitar Mos 23) angajeaza buc?tar, ajutor de buc?tar ?i lucrator comercial bucatarie (spalat vase). Detalii la telefon si CV pe adresa la.copac@yahoo.com (0745.082.007 la.copac@yahoo.com

1993. Personal calificat pentru montaj si asamblare mobila. Beneficii: contract de munca cu toate beneficiile oferite unui contract de munca stabil. 500 {; (0731.014.083/ 0721.263.936 office@blejan.ro

1889. Ospatari pentru pub, salariu, tips,

1894. Ospatari si picoli pentru restaurant

angajaza personal bucatarie, zona Fundeni. 1.800 L; (0788.888.835 alexandra@corelligroup.ro

Personal calificat pentru menaj pentru apartamente, vile, Bucuresti, zona Pipera. (0733.733.178/ 021.326.79.79

salariu 2000-2500 lei pe luna, tips intreg; (0728.081.718

international cu 3 saloane de evenimente si terasa de 250 locuri situat in zona Petre Ispirescu, 13 Septembrie angajeaza ospatari si ospatarite cu experienta. (+40724993035/ +40724993035 danalarme@gmail.com

1986. Personal bucatarie firma catering

1992.

1888. Ospatari pentru restaurant libanez

1893. Ospatari si ospatarite. Restaurant

1985. Personal brutarie, angajam urgent personal pentru prouctie cu sau fara experienta, program si salariu atractiv (0772.261.614

ospatari, picoli; (021.313.16.07/ 0730.940.723

Baneasa selectionam persoane cu aspect fizic ingrijit, carsimatice, cu excelente abilitati de comunicare in limba romana si limba engleza, experienta in service a la carte si evenimente; 1.600 L; (0728.293.279/ 0728.293.279 office@absolut-hr.ro

centru istoric angajeaza ospatari cu experienta (0742.224.521/ 0742.224.521 taghridelamine@yahoo.com

blocuri, societate administrare blocuri angajeaza personal birou. Cerinte : cunostinte PC (word, excel), Salariu motivant si contract de munca. Asteptam CV pe mail office.crissana@gmail.com (0723.922.805 office.crissana@gmail.com

1991. Personal calificat bucatarie rece,

1887. Ospatari cafenea Bucuresti, zona

1892. Ospatari si ospatarite Restaurant in

1984. Personal birou - firma administrare

tam colegi pentru prepararea si vânzarea produselor din cafenea. Beneficiezi de salariu fix, tichete de masa, bonus de performanta, 21 de zile CO/an, program in schimburi, traininguri; (0724.322.000 hr@anapan.ro

bucatar, lucrator vase, angajam urgent; (0721.105.555

restaurant cu terasa (strada Pitar Mos 23) angajeaza colegi ospatari si barmani, oameni tineri, pozitivi, cu chef de munca si atitudine placuta! Oferta salariala foarte buna, (0763.972.337 la.copac@yahoo.com

1983. Personal angajam: zugrav, zidar, faiantar, dulgher, fierar. Salariu 130-170 lei/zi, saptamanal. Angajam zidari, zugravi, faiantari, dulgheri, fierari si necalificati. Daca din cauza firmei nu se lucreaza, zilele state acasa sunt platite integral, 3.200 L; (0720.328.899 Dnu.investments@gmail.com

1990. Personal cafenea, mall Plaza cau-

1885. Ospatari (fete, baieti), ajutor

1891. Ospatari si barmani, La Copac -

1918. Ospatarite Restaurant angajeaza

ospatarite cu experienta si ajutori de bucatari cucexperienta salariu atractiv plus bonus; (0735.011.736/ 0735.011.735 Bistrohb@yahoo.com 1919. Ospatarite zona Dorobanti pentru

Ambiance Caffe, salariu 100 lei/zi + tips destul de mare; (0766.446.977 1920. Ospatarite Gastro-Lounge The

Bazaar Locatie premium in centrul istoric. Ne marim echipa. Daca vrei sa lucrezi intr un mediu placut si inconjurata de colegi prietenosi dar si sa ai ocazia sa inveti lucruri noi asteptm CV-ul tau pe mail. (0721.200.050 contact@thebazaar.ro www.thebazaar.ro 1921. Ospatarite piscina. Piscina Aqua del Mar (Saftica) angajeaza ospatarite. Se ofera carte de munca, cazare daca este nevoie), transport Piata Prese Libere. Salariu 1700 lei+tips, card de marcaj individual; 1.700 L; (0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com

OSPATARITE, CLUB CENTRUL VECHI ANGAJAEZA. SALARIU FOARTE BUN; (0723.313.341

1922.

1923. Ospatarite, club de biliard, bowl-

ing, snooker, tenis de masa, terasa, restaurant angajeaza ospatarite/ picolite. Contract de munca cu norma intreaga. Va rugam trimiteti CV pe email (021.316.09.62 hr@idm.ro 1924. Ospatarite, barmanite pentru restaurant cu specific international din sectorul 3. Salariu 1400 ron, 1.400 L; (0721.720.751 1925. Ospatarite, ospatari pentru Tratto-

ria Borghese. Salariu 1.500 Lei in mana, tips individual, bonusuri program 2/2 zile. Se cer experienta, seriozitate, implicare. Interviu str. Dambului 155 1.500 L; (0760.650.710/ 0726.782.482

1926. Ospatarite, ospatari, pt. Luna Cafe

& Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email 1.500 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro www.cafeluna.ro

1927. Ospatarite/barmanite Pub Centru Istoric angajeaza ospatarite, barmanite, animatoare si cliente hostess pt exterior. Program de noapte. Oferim salariu, comision din vanzari si cazare. Pentru detalii; (0763.651.507 1928. Patiser cu experienta, modelator covrigi si ajutor cofetar, zona Berceni; (0723.384.312 1929. Patiser cu experienta, zona metrou

Pipera Program de lucru in doua schimburi, 8 ore/zi, salariu fix, bonuri de masa. Daca nu ai experienta, te invatam noi; (0724.322.000 hr@anapan.ro, maria.olaru@anapan.ro

1930. Patiser sau ajutor patiser Magazin patiserie cautam patiser sau ajutor patiser pentru rulare Kurtos Kalacs. (0768.505.633/ 0751.015.851 1931. Patiser si covrigar cu experienta,

va rugam seriozitate, salariu 2.500 L; (0773.380.631/ 0773.803.631

1942. Paznic pentru ansamblu rezidential,

asociatie de locatari angajez paznic pentru un ansamblu rezidential situat in sector 3, Bucuresti, mai multe relatii la nr. de tel. (0727.395.259/ 0786.700.902

Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Kaufland Valea Oltului. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Va rugam sunati la tel. sau trimiteti CV-ul dvs. la: (0728.555.625 gantimir@pepco.eu 1945.

1946. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Militari Shopping City. Alatura-te si tu echipei noastre. Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Pentru detalii rugam sunati la tel sau trimiteti CV-ul la: (0737.024.831 hr.ro@pepco.eu 1947. Persoana caut pt. intretinere gradi-

na Busteni, jud. Prahova; (0722.331.881

1948. Persoana Pentru activitatea supraveghere spalatorie auto cu autoservire. Preferabil domiciliul în sector 2 se ofera seriozitate, carte de munca, program doua zile serviciu cu una libera. (0767.006.030 1949. Persoana cu experienta Fabrica de

incaltaminte zona Timpuri Noi angajeaza persoana cu experienta pentru glaspapir (glazuit) si pentru caltiera. Cunoasterea mai multor operatii in banda de tras este un atu. Zona Mihai Bravu, Timpuri Noi, 2.200 L; (0730.501.000/ 0724.728.262 contact@sansavana.ro 1950. Persoana curatenie scari de bloc,

predare gunoi si spatii verzi, salariu intre 1000-1500 lei; (0735.214.123/ 0728.216.380/ 0766.866.075

1951. Persoana curatenie Piata Universi-

tatii femeie serviciu cu norma intreaga in zona Piata Universitatii, Bucuresti. Detalii la telefon sau la fata locului. (0736.677.547/ 0736.677.547 bgd.dumitrescu@gmail.com

1952. Persoana curatenie, 8 ore, curate-

nie in apartamente, zona Calea Calarasi, serioasa, punctuala, corecta. Program de lucru: l-v 9-17, 2 weekenduri pe luna. Carte de munca, abonament transport, 1.400 L; (0764.494.068 rostudiostilsrl@gmail.com 1953. Persoana de serviciu angajeaza

Hotelul Capsa. Interviu in receptia hotelului Capsa, L-V, 08.00-15.00; (0757.645.737 1954. Persoana deficienta auz sau vor-

bire, angajam 2 persoane cu deficiente auz sau vorbire, central piata Unirii. Asteptam mesajele dvs. cu lucrurile pe care le cunoasteti si eventual CV.Colectiv foarte placut, program 6-8 h/zi. 1 {; (0726.221.274 office@annebebe.ro 1955. Persoana din zona Socului, Pantelimon, Iancului, pentru menaj o zi pe saptamana; (031.410.80.85 1956. Persoana dinamica pentru activitatea de administrare imobile. Program lucru 13:00-21:00. Nu este necesara experienta, 1.800 L; (0723.106.360 admynya@yahoo.com

19

PERSONAL INTRETINERE SI MONTAJ SISTEME INTERFON, VIDEO (CURENTI SLABI) PERMIS CATEGORIA B; (0728.142.542/ 031.827.05.20 1970.

1971. Personal patiser, modelator, vanza-

toare patiseria Petru locatie 1 Mai si Crangasi. Ofer salariu atractiv si program flexibil in ture. (0721.230.101/ 0721.230.111 1972. Personal pentru paza obiective,

cu/fara atestat, inclusiv pensionari. (021.335.44.91/ 0723.346.264 1973. Personal pentru restaurant Camizo, sector 3, bucatar masa calda, bucatar gratar, friteuze, barman, femeie vasesalariu atractiv, asiguram transportul; (0723.970.946 office@camizo.ro 1974. Personal pentru spalatorie auto,

cu/fara experienta, spalatoria se afla pe Bulevardul Mosilor. Se ofera salariu + comision. Rog seriozitate. Pentru alte detalii sunati la: (0721.624.980/ 0746.235.444 1975. Personal pizzerie cu program non-

stop angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, dispecera preluare comenzi, livratori de zi si livratori de noapte cu auto propriu. Detalii la telefon; (0723.469.078 cosminbanica77@yahoo.com 1976. Personal prepress- DTP. CV la

adresa email/ tel. Salariu 3.500 L; (0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeruobusiness.ro 1977. Personal restaurant angajeaza femeie la vase, ajutor de buc?tar cu experienta si osp?tar cu experienta. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere.Mai multe detalii la interviu; (0722.823.333 1978. Personal Restaurant cu mai multe locatii in Bucuresti. Doresti sa te alaturi unei companii profesioniste, dinamice si sa lucrezi pentru un brand de renume noi, la Wuxing, ne dezvoltam si cautam sa ne marim echipa,CAUTAM COLEGI NOI.Detalii la:0731617815

2002. Personal cu sau fara calificare pen-

tru urmatoarele operatii: debavurat, slefuit, lipituri alama (produse mici), lipit strasuri, emailat produse mici, montat capse, montat accesorii pe piele (021.314.54.40

2003. Personal cu sau fara experienta, salariu, comisoane, urgent sector, oferim cazare, 3.000 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 2004. Personal cu si fara experienta pen-

tru fabrica de paine cu sediul in Soseaua Electronicii nr 19 (Colentina-Baicului). Va asteptam de luni-vineri intre orele 13:0015:00 pentru interviu, (0762.238.405

2005. Personal curatatoria Aqua Carrefour Felicia Baza 3 prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 lei net: tichete, sporuri, decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu; 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 2006. Personal curatatorie chimica (receptie primire haine, calcator, operator curatator textile, croitoreasa). Punct de lucru: centru comercial. Salariu de baza atractiv plus comisioane; (0742.105.106 2007. Personal curatatorie haine zona Floreasca, pentru curatat si calcat haine. Beneficii: tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife, 1.800 L; (0722.291.414 contact@ecofresh.ro 2008. Personal curatatorie si spalatorie eco tip Nufar. Salariu intre 1500 - 2000 Ron, contract de munca, program de lucru in ture Piata Big Berceni, multiple linii RATB si metrou, (0727.215.133 2009. Personal curatenie Angajam barbati pentru curatenie in terminal de ciment, intretinere spatiu verde, activitati gospodaresti in zona Glina. Salariu 1400 lei in mana si decontare transport, program 8 ore, 1.400 L; (0769.671.121 ddbecoservices@gmail.com 2010. Personal curatenie complex rezidential, zona Piata Victoriei. Program 7-15. Persoana serioasa cu experienta in curatenia profesionala, (0736.494.036 2011. Personal curatenie depozit, program de zi, zona com. Chitila, transport gratuit Piata Victoriei- Cora Lujerului. Conditii deosebite. 0721262304; (0722.233.425/ 0722.597.230/ 021.252.02.12 2012. Personal curatenie depozit- program de noapte, com. Chitila (transport gratuit Piata Victoriei- Cora Lujerului). Salarizare deosebita. 0212520212; (0721.262.304/ 0722.233.425/ 0722.597.230

1995. Personal clatitarie persoana dinamica, muncitoare, rezistenta la stres, pentru zona Mega Mall Pantelimon; (0753.899.090

2013. Personal curatenie in centre comer-

1996. Personal contabilitate primara + receptie marfa depozit engross angajeaza personal contabilitate primara+receptie marfa se ofera salariu net de 1600ron+300 ron tichete de masa, minim liceu. Adresa: Str.Drumul Dealul Bradului, Nr.50-80,Sector 4. 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

2014. Personal curatenie in Centrul Com-

1997. Personal contabilitate primara, receptie marfa pentru depozit engross, salariu net 1500 Ron + 300 Ron tichete masa, minim liceu. Str. Drumul Dealul Bradului, Nr. 50-80, sector 4, in spate la Metro Berceni 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 1998. Personal covrigarie patiserie, patis-

ciale, sali de cinema si cladiri de birouri, salariu net 1.300 - 1.400 Ron; (031.101.21.39/ 0722.763.974

ercial din zona Vitan, la program de 8h/zi, salariu avantajos, tichete de masa; (0761.690.021

2015. Personal curatenie locatie centrala

(Universitate), salariu motivant pana la 2000 lei, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email, 2.000 L; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2016. Personal curatenie Locco Pub Chi-

tila angajeaza femeie curatenie bucatarie. Salariu 1500 lei net. Relatii la telefon; (0744.358.451/ 0732.514.999

er, modelator, vanzatoare, sofer cu sau fara experienta. Locatie 13 Septembrie, Diham.Asiguram contract de munca si salariu fix 1 {; (0767.434.527/ 0734.046.120

2017. Personal curatenie pentru gradinita.

1999. Personal covrigarie/ patiserie Angajez modelator patiserie-covrigarie, zona Piata Gorjului, Militari. Salariu incepand de la 1600 lei net, bonus, prime; (0769.850.770

2018. Personal curatenie pentru sala arte martiale, zona Panduri, luni-sambata, 2 ore, dimineata, 500 L; (0775.619.670

2000. Personal cu experienta pentru cen-

tru de printare/ plotare, confectionat stampile (Dristor - Baba Novac). CV la: regatadesign@gmail.com

2001. Personal cu experienta in montajul si calarea tamplariei PVC, pentru departamentul Export - Relatii la telefon: 0726.711.301 si Operatori productie pentru sectia Infoliere profile PVC - relatii la tel: 0728.853.009 angajeaza SC Far Est Windows. Cerinte: cu sau fara experienta, abilitati tehnice, atentie la detaliu, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si dorinta de munca. Responsabilitati: realizarea normelor de lucru, respectarea standardelor de calitate, respectarea procedurilor de lucru. Beneficii: dezvoltarea carierei intr-o companie in continua evolutie, pachet salarial motivant, bonus in functie de targetul realizat, lucrul intr-un colectiv tanar si dinamic, format din profesionisti; (0726.711.301/ 0728.853.009

Beneficii si promovari, in functie de implicare si seriozitate, sector 5; (0724.224.455/ 0724.224.455 director@thecollege.ro

2019. Personal curatenie pentru sedii de birouri si spatii comerciale. Program fulltime 8 ore - salariul 1.300 lei. Program parttime 4 ore, salariul 800 lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern; (0723.329.680 2020. Personal curatenie pentru societate

situata in sectorul 2, program 8 h/zi, 5 zile/saptamana, contract de munca, oferim si si solicitam seriozitate. (0734.956.558 team@fratelli.ro 2021. Personal curatenie pt. scoala gim-

naziala aflata in sector 3, statia de metrou Mihai Bravu (0724.664.040 cristian.mari@scoala-arc.ro

2022. Personal curatenie 4 ore, pentru intervalul 17:00-21:30 de l-v in zona Victoriei. Se face contract de munca, salariu de 1000 lei in mana. 1.000 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

1979. Personal restaurant nou deschis in

Pipera cauta ajutor bucatar, barman, ospatar/ospatarita, pizzar, brutar.Salariu bun + facilitati; (0726.494.076 1980. Personal restaurant servire masa de pranz, angajam personal: casier, servire linie, personal vase/curatenie. Program 08:00-15:00, luni-vineri, masa asigurata, carte de munca. Salariu atractiv 1400-2000 ron (0737.319.725 vali@bestchef.ro 1981. Personal Societate din Bucuresti angajeaza: 3 lacatusi, 1 sudor, 1 maistru confectii metalice si 1 instalator. Oferim: salariu motivant, tichete de masa si transport decontat. (0740.590.912 1982. Personal spalat vase ), restaurant

angajeaza personal in regim full time/part time, inclusiv pensionari, pentru spalat vase. Detalii la telefon in intervalul orar 1018. (0725.177.774

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

18 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2023. Personal curatenie 4 ore/zi, pentru 3 magazine din zona Floreasca, Amzei si Victoriei angajam o persoana 4 ore pe zi in intervalul 17:00-21:00. Persoana trebuie sa aiba conduita buna, aspect ingrijit, sa reziste la efort fizic. 1.000 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

optica medicala situat in localitatea Breaza, jud Prahova.Oferim un loc de munca stabil, curat fara stres, cu carte de munca, salariu motivant cu target (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com

2024. Personal curatenie birouri si sofer

2057. Personal feminin pt conversatii

firma de curatenie angajam urgent personal fete si baieti (cu experienta) pentru birouri si sofer. Salariu motivant. CV-urile pentru postul de sofer se primesc la totalcleaningservices2017@gmail.com 100 L; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com 2025. Personal curatenie birouri, Conex

Clean angajeaza femei de serviciu pentru curatenie birouri locatie fixa si interventii. Oferim salariu motivant si carte de munca; 1.400 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro 2026. Personal curatenie cu/fara experi-

2056. Personal feminin pentru cabinet

online, castiguri intre 20.000-30.000$ lunar. Oferim salariu fix intre 3.000-4.000 lei, bonus angajare 500$, program optional, plata bilunar, zilnic, sapt. Procent incasari 50%. 3.000 L; (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmail.com 2058. Personal feminin, pentru conversa-

tii online oferim cadou 3000 Lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei + procent 50%, program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

enta, salariu atractiv, program complex si variabil, sporturi de activitate/ore suplimentare, prime de sarbatori, training specializat in domeniu. Suna acum. 1.500 L; (0724.897.323/ 0726.094.908 axel.axel34@yahoo.ro

2059. Personal feminin, protocol in Bucuresti, firma de curatenie angajeaza personal feminin pentru Protocol in Bucuresti. Program de 8 ore in sistemul bancar de luni pana vineri. Detalii la telefon (0751.193.866/ 031.438.08.42

2027. Personal curatenie depozit farma-

2060. Personal fete masaj, somatic, plata

ceutic relatii la telefon (0725.350.496

2028. Personal curatenie in centru comercial (zona Pantelimon), salariu net 1.900 L; (031.101.21.39/ 0722.763.974 2029. Personal curatenie magazin de

zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; (0724.168.007 nelly_pisy@yahoo.com

haine 4h - 600 ron bonuri dimineata sau 8h -1500 ron bonuri. Locatiile: Berceni, Titan, Afi Cotroceni, Militari Shopping, Unirii. Pt. detalii, 1.600 L; (0746.500.570/ 0753.012.802 admin@artprocelan.ro

2061. Personal la curatenie persoana serioasa, apta de munca pentru curatenie sala fitness, program 2 zile lucrate /2 zile libere, salariu 1.800 Lei (0762.970.269 marya.negru@gmail.com

2030. Personal curatenie pensiune. Cau-

2062. Personal la curatenie, in Centrul Comercial din zona Vitan, la program de 8 h/zi, salariu avantajos, tichete de masa, angajam pentru firma curatenie. Detalii la; (0761.690.021

tam urgent personal curatenie Pensiune/Hostel zona Unirii. Program: 2 zile cu una libera (8:00 - 17:00) 8 ore lucrate cu 1 ora pauza de masa, 1.400 L; (0746.569.358 tarasila.ramona@gmail.com 2031. Personal curatenie pentru birouri angajam in zona Militari. Salariu motivant. Rugam seriozitate. (0725.963.165 2032. Personal curatenie pentru spitale

din Bucuresti angajam personal, salariu 1200 lei plus sporuri, fara intarzieri salariale, ore suplimentare platite, asigurare medicala, se poate lucra si in schimburi, str. Maica Domnului nr. 9, tel. (0735.564.809/ 0735.564.801 2033. Personal curatenie si spalat avase

pentru bistro in zona Perla. Se ofera card de masa. Salariu motivant. Salariu creste si in functie de vechime (0723.909.007 bistrodorobanti@yahoo.ro 2034. Personal curatenie si spalat vase

pentru restaurant zona Dorobanti capitale 1.500 L; (0734.349.076

2063. Personal la vase Restaurant anga-

jeaza personal la vase si curatenie. Conditii de munca avantajoase. (0730.007.660

Personal la vase, urgent, salariu 1.500 Lei + beneficii; ospatari, ajutor bucatar, bucatar, sector 4; (0721.105.555/ 021.330.03.76 2064.

2065. Personal linie si distributie pentru

Autoservire Floreasca; (0729.629.424

2066. Personal livrari Restaurant zona

Obor angajeaza soferi cu masina personala pentru livrari la domiciliu. Detalii la tel.; (0732.659.537 2067. Personal lucrari de constructie

2087. Personal restaurant angajam personal pe posturile: bucatar, ajutor bucatar, spalator vase. Nu este necesara experienta. Zona Piata Unirii. Se ofera salariu atractiv, program flexibil. Detalii la telefon. (0756.019.636 2088. Personal restaurant Bistro, locatie

pozitionata in inima capitalei, pe malul Dambovitei, recruteaza peronal: bucatar, ajutor bucatar, barman, ajutor barman, ospatar, picol, manager, femeie serviciu, 1 L; (0736.111.666/ 0723.389.918 Cristi.diaconu@yahoo.com 2089. Personal restaurant ospatari, bar-

mani, ajutor ospatar, doamna spalat vase, bucatar, ajutor bucatar si shaormari. Pt detalii sunati la tel. (0722.597.816/ 021.448.17.28 claudiughitiu@yahoo.com 2090. Personal restaurant Restaurant zona Titan angajeaza opatari cu experienta. (0734.248.928/ 0784.898.117 nicu58dumitru@gmail.com 2091. Personal restaurant fast food anga-

jam personal pentru restaurant fast food zona Giurgiului - Toporasi.Cautam vanzatoare,ajutor bucatar si femeie la vase. Program de lucru de zi,L-V, salariu atractiv + carte de munca + masa calda; (0723.304.805 vatra_distrib@yahoo.com

2092. Personal restaurant in Herastrau restaurant in Herastrau cauta pentru angajare full time: barmani, ospatari, bucatar (experienta), ajutor de bucatar, lucrator comercial, livratori pe scuterul nostru sau masina personala (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com 2093. Personal restaurant pentru Star

Kebab, bucatari, ajutori de bucatari, casiere, livratori, femeie de serviciu zona Cotroceni, (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro 2094. Personal restaurant, bucatar, ajutor

bucatar, ospatar, spalator vase la un restaurant din piata operei, zona metrou Eroilor. (0755.840.808 nastase_dana@yahoo.com

2117. Personal. Firma dezvoltare imobil-

barman, bucatar, ajutor bucatar, pizzer, vase. Program in ture. Asiguram transport de la metrou Aurel Vlaicu pana in locatie. (0753.151.246/ 0744.332.072 petre.draghiciu@stejariipoolclub.com 2097. Personal salon de evenimente

salon de evenimente angajeaza personal la bucatarie, program l-v 10-18, salariu 1800- 2400 lei. (0728.106.700/ 0761.682.629

2036. Personal curatenie si vase pentru

2068. Personal necalificat Cora-Pante-

restaurant cu specific italian, Bd. Sisesti 269, sector 1, pentru detalii tel. (0724.053.013

limon, angajam personal necalificat in vederea calificarii pentru productie de incaltaminte; (0764.090.600

2037. Personal curatenie, angajam personal curatenie pentru cladiri de birouri in zona Dorobanti si Baneasa, locatie fixa, salariu bun; (0751.278.488

2069. Personal necalificat Fabrica

2099. Personal spalat vase angajam zona parcul Cismigiu program luni vineri 817.30, asiguram masa; 1.300 L; (0720.807.555 topcatering2000@gmail.com

2039. Personal curatenie, femeie de ser-

2071. Personal pentru cantina Cantina

viciu pentru locatie in piata Alba Iulia, program 8 ore pe zi, salariu 1400 + o masa pe zi, carte de munca. Asteptam tel pentru programare interviu. 1.400 L; (0763.110.110/ 0762.400.500 neacsu.raluca89@yahoo.com 2040. Personal curatenie, Mister Kebab angajeaza personal pentru curatenie. Program de luni pana vineri de la ora 12:00 pana la 20:00, masa gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii -Baneasa, 1.200 L; (0721.303.303 2041. Personal curatenie, Restaurantul Stadio angajeaza personal curatenie, locatie centrala (Universitate), salariu motivant, program full-time flexibil, masa de pranz asigurata. Detalii la nr. (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

cauta personal servire linie, spalat vesela, curatenie. Cu/fara experienta anterioara. Oferim salariu+tichete masa+decontare transport. CV la mail. Tel. (0727.777.715/ 0744.306.194 office@dlcatering.ro 2072. Personal pentru clatitarie, zona Mega Mall Societate comerciala, cauta tineri motivati, isteti, muncitori, pentru a livra servicii de inalta calitate consumatorilor. Se ofera pachet salarial motivant, in functie de efortul depus; (0753.899.090 silviu.florica@gmail.com 2073. Personal pentru curatenie tura de

noapte, angajam pentru curatenie de intretinere birouri, tura de noapte. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa. Locatia este in zona Universitate, strada CA Rosetti (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro

2098. Personal service auto, zona Piata

2100. Personal spalat vase fete de preferat domiciliul sectorul 5, sarcini: spalat vase si curatenie pt. restaurant, zona Palatul Parlamentului 1.800 L; (0371.303.700 2101. Personal spalat vase, Locatia

NomadSkybar din Centrul Vechi, Bucuresti angajeaza Spalator Vase. Oferim salariu atractiv, tips, conditii excelente de munca. Pentru detalii, sunati intre orele 10:0016:00; (0732.448.080 costel.ioan@tonka.ro

depozit, gestionar si manipulanti pentru depozitul Altex din Brasov. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala, decont transport. (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro 2047. Personal depozit materiale de con-

structii muncitori, manipulant marfuri cu permis categoria B, avantaj permis stivuitorist. Pentru detalii, sunati la tel. (0744.675.760 alexradutz@yahoo.com

2048. Personal depozite de arhiva Global

Archive Management angajeaza personal calificat si necalificat pentru sediul din Darasti jud. Ilfov 2.000 L; (0747.041.029 irina.nicolae@archive.ro

2049. Personal experienta sala de croit si

modelier, firma de confectii imbracaminte de lucru angajeaza persoana cu experienta pentru sala de croit (spanuire, incadrare, taiat curis) si modelier pentru seria 0 zona Bd.Ghencea(vis a vis stadion Ghencea) (0724.264.382 office@limarom.ro 2050. Personal fara experienta, cu califi-

care la locul de munca: curier, casier, lucrator bucatarie. Salariul net 1700 lei, ore suplimentare platite integral. Avansare la sef de tura 2100 lei/net; (0730.386.180 s.solonenco@dodopizza.ro 2051. Personal fast food angajeaza per-

sonal pentru pregatire-servire, ajutor bucatar, om la gratar; (0736.615.947

2052. Personal fast-food Maya Fresh -

Mexican Inspired - Take Away angajeaza personal fast food in locatia din Piata Amzei, Bucuresti. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj dar nu o necesitate; (0775.254.472 vasilecorbu@live.com 2053. Personal fast-food, fete peste 18

ani, pentru provincie asiguram locuinta; (0729.721.712/ 0722.418.555

2054. Personal feminin Alege BeYou si

2123. Petrom - str. Brasov (Drumul

Taberei) angajeaza casier. Relatii tel.; (0723.651.135 2000 Ron net 1.800 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

IVA Bestal angajeaza lucratori in depozitul din Bragadiru. Salariul net de 1700 lei dupa 3 luni, bonus anual, prime, carte de munca. Sunt platite orele suplimentare. L V / 8:30 17:30, (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro

2126. Pickeri, manipulanti marfa, person-

daca iti cauti un loc de munca stabil si serios cu un program de 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, 1450 lei net + alte beneficii, te asteptam la Beraria H din Parcul Herastrau. Detalii la; 1.450 L; (0725.345.302 jobs@berariah.ro

tembrie, sector 5, cu vad si clientela formata angajam picol. Salariu net 1500 Ron. Programul este o zi cu o zi. Se face tips peste 50 Ron/zi. 1.500 L; (0745.009.700 fara experienta pentru restaurantele Hotelurilor Ramada. Salariul 1500 ron. 1.500 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro

2108. Personal vase si curatenie, pt. lab-

2078. Personal pentru menaj pentru o

tric, instalator apa-canal, lacatus mecanic, necalificati pentru societate cu sediul in Magurele, jud. Ilfov. Relatii la tel. (0748.192.837

2127. Picol. Restaurant pe Calea 13 Sep-

2077. Personal pentru functia de distribu-

tor, agent vanzari pedestru, fara limita de varsta; (0371.477.855

2122. Personal: sudor argon, sudor elec-

2105. Personal vase pentru restaurant,

2107. Personal vase si curatenie laborator cofetarie. Cautam colegi/e pentru compania de deserturi elegante Cupcake Philosophy (www.facebook.com/cupcakephilosophy) in zona Sos. Colentina/ Andronache. Contact la ioana@cupcakephilosophy.ro. (0726.050.568

2046. Personal depozit Altex Brasov, sef

2121. Personal. Spalatorie auto zona Dorobanti angajeaza personal cu experienta in domeniu. Program atractiv, salariu 1.000 L; (0740.210.836/ 0761.294.713

al curatenie pentru depozit fresh Bolintin Deal. Vino in echipa Profi! (0738.761.522 andreea.matei@profi.ro

2076. Personal pentru fast food in Auchan Titan salariu net in prima luna: 2000 Lei plus bonuri de masa (15 Lei/bon de masa), 2200 Lei plus bonuri de masa (15 Lei/bon de masa), din luna a douaprogram de lucru: doua ture, doua zile libere (0785.405.645

sonal curatenie si debarasat pt. unitate fast-food, conditii avantajoase, zona Sos. Alexandriei- Bragadiu. (0724.053.353

2120. Personal. Firma curatenie angajeaza personal curatenie; (0741.540.555

2104. Personal vanzari Magazin de imbracaminte femei angajeaza personal vanzari. Magazinul este situat in incinta Unirea Shopping Center. Relatii la telefon. (0737.615.465

2106. Personal vase restaurant, restaurantul Stadio Piata Universitatii angajeaza personal vase, program full-time flexibil, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

2045. Personal curatenie. Angajez per-

2119. Personal. SC Electromontaj SA FSM Bucuresti, Strada Ilioara nr. 160, sector 3, angajeaza: Electrician, sudor, lacatusi mecanici, frezor, Ingrijitor si muncitori necalificati pentru sectiile zincare si coletare. (021.346.55.37/ 021.346.03.18

2125. Picker, manipulant marfa IVA Bestal

Drumul Taberei, Tricodava, vis-a-vis de parcul Moghioros, cu/fara experienta. Oferim cazare, pregatire profesionala, carte de munca si echipament. (0720.139.139 realgasdistribution@gmail.com

Victoriei si Unirii, program luni-vineri, salariu fix + bonuri de masa, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata, 2.000 L; (0785.405.645 hr@calif.ro

program de luni pana vinri 8.00-16.00. Incepere imediata; (0763.300.600

angajeaza personal pentru: -atelier productie- activitate manuala usoara (finisare produse), -depozit- manipulare marfa. Activitatea se desfasoara in zona RepublicaCora Pantelimon. Cerinte: seriozitate, indemanare. Oferim: conditii de munca atractive. Program: 8 ore/zi (luni-vineri). Relatii: (021.255.42.91

2103. Personal spalatorie auto in zona

2043. Personal curatenie, menajera, persoana harnica, serioasa, politicoasa. Angajatul va presta activitati de curatenie / menaj la imobilele de locuinte detinute de compania noastra. Postul are caracter permanent (8 ore/zi) cu contract munca. (0745.830.521 2044. Personal curatenie, Piata Victoriei,

2118. Personal. Firma romana-engleza

2124. Picker produse farmaceutice 1800 -

2074. Personal pentru curatenie, pentru

2075. Personal pentru fast food in zona

iara angajeaza personal (2 fete, 2 baieti) pentru curatenie si activitati specifice in santiere- constructii blocuri de locuinte. Program de zi 8 ore, salariu si bonusuri. Tel.; (0757.575.741

2102. Personal spalatorie auto cu sau fara experienta, baieti sau fete, de preferat si sot si sotie, conditii foarte bune demunca. (0725.244.400

2042. Personal curatenie, Titan Mar angajeaza pentru cladire birouri vis-a-vis de Carrefour Militari. Beneficii: contract de munca, salariu si bonuri de masa, mediu de lucru placut (0799.902.956 diana.onofrei@titanmar.ro

relatii si interviu puteti sa ne contactati la numarul de telefon (Filip Bogdan) (0738.722.242 iulia_m_sv@yahoo.com

2114. Personal, vrei sa devii manichi-

2096. Personal resturant, ospatar, picol,

Presei pentru Autoerebus, cu experienta pentru pozitiile de mecanic, consilier vanzari auto, asistent comercial-prelucrare contracte, spalatori auto, gestionar depozit, coordonator flota rent a car. Detalii, (0722.765.765 atatoi@gmail.com

2070. Personal pentru activitate de distributie/ curierat, angajam urgent, plata la zi sau salariu 1.600 lei net; (0764.914.055

«««««««««««««««««« urista? te pregatim gratuit timp de 30 de zile, chiar daca nu ai diploma, apoi iti oferim angajare intr-unul din saloanele noastre. Ne dorim sa oferim o sansa reala persoanelor pasionate de manichiura. (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com

2035. Personal curatenie si vase pentru restaurant catering, seriozitate, CM, sal decent, masa. Zona Expozitiei, Romexpo, L-V 8-17.00; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro

2038. Personal curatenie, cautam persoana activa care sa efectueze curatenia si intretinerea spatiilor comune ale unui camin privat din zona Obor. Salariu atractiv net 1700 Lei si tichete de masa. Telefon: 1.700 L; (0722.450.573/ 0722.436.858 office@mecanicafina.ro

2116. PERSONAL. DACA ESTI MOTIVAT SI VREI SA LUCREZI LA STANDARDE EUROPENE, VINO LA RESTAURANTUL DINES DIN PARCUL CAROL SA FACI PARTE DIN ECHIPA NOASTRA. ANGAJAM: BUCATAR, AJUTOR BUCATAR, OSPATARI, PICOLI, SPALATOR VASE, BUFETIER, VANZATOR, MUNCITOR NECALIFICAT PTR MANIPULARE MARFA, GRATARAGIU (WEEKEND), MESTERUL CASEI, BARMAN SI PIZZAR. POSTURI VALABILE SI PENTRU WEEKEND. SALARIU ATRACTIV, PROGRAM FLEXIBIL. SALARIUL SI PROGRAMUL SE NEGOCIAZA LA INTERVIU IN FUNCTIE DE EXPERIENTA SI POSTUL DE LUCRU; (0723.634.741

2095. Personal restaurant, ne marim echipa. Restaurant Bucatarasul, zona centru -Piata Unirii-Sfanta Vineri, angajam bucatar, ospatar, femeie curatenie. CV pe email comenzi@bucatarasul.ro sau programare interviu la telefon; (0760.966.360 comenzi@bucatarasul.ro

inginer drumuri si poduri, responsabil RTE, devizieri pentru ofertare si intocmire situatii de plata, mecanici utilaje (deserventi), muncitori necalificati (021.332.44.10/ 0732.668.015 office@petroconstructgroup.ro

productie alimentara Sector 6, angajeaza muncitori necalificati si ambalatori pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu + tichete de masa + o masa calda 1.600 L; (0732.672.654

««««««««««««««««««

orator cofetarie zona Cora Alexandriei. Salariu net 1400 Ron 1.400 L; (0786.886.178 cvuri.office@gmail.com

2128. Picol/ajutor ospatar tineri cu si

2129. Picol/picolita, casier, ajutor bucatar si shaormar pentru fast-food din Centrul vechi Bucuresti (Efendi Doner). Informatii la tel. (0722.402.441 2130. Picoli Restaurant Ivan's angajeaza

picoli sau ajutor ospatar cu sau fara experienta cu domiciliul in sector 2 sau 3. Oferim seriozitate; (0763.341.717 george81m@yahh.com 2131. Picoli (ite), femei bucatarie cu sau

fara experienta; (0722.912.671

scoala de langa Carrefour Colentina. Relatii la tel. L-V intre 9-14; (0736.669.707

2109. Personal zona Voluntari pentru atelier tamplarie PVC, salariu super atractiv; (0723.560.267

2132. Picoli, barmani, personal vase, pizzeri angajeaza Restaurant- Terasa sector 6. CV la mail; (0762.399.350 antreprenori_s6@yahoo.ro

2079. Personal pentru operator servicii

2110. Personal, fabrica productie anga-

2133. Picoli, restaurant situat pe str.

ddd cu permis conducere categoria B, muncitor necalificat, personal curatenie birouri part-time, angajeaza SC Dezinsectie si Deratizare SRL. (0753.108.368 2080. Personal pentru productie si

ambalare, tura de dupa- amiaza, locatie Hala Traian pt. fabrica de sandwich-uri; (0742.625.778

2081. Personal pentru receptie, secretari-

at Administreaza si distribuie documentele care intra si ies din firma, redacteaza corespondenta oficiala a firmei, receptioneaza comenzile on-line/ telefonice, comunica clientilor statusul comenzii, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro

2082. Personal pentru service auto cu sediul in Bucuresti sector 2: mecanici auto, ucenici auto, lacatus auto si vopsitor auto pentru autocare, sprintere. Relatii la telefon (0730.444.450 hr@cdy.ro 2083. Personal pentru spalat vase si curatenie in cantina, restaurant sector 2, bd. Dimitrie Pompei 9-9A, in incinta Iride Park, langa metrou Pipera. Program de lucru luni - vineri, 08.00 - 17.00. Pt. programare la interviu puteti trimite CV sau telefona 1.370 L; (0722.241.539 yuprestaurant@gmail.com 2084. Personal pentru spalatorie textile. Investitie austriaca angajeaza persoane serioase, indemanatice si cu disponibilitate pentru munca fizica usoara. Oferim conditii financiare avantajoase. Zona Militari. Daca v-am starnit interesul, va rugam sa ne contactati la urmatorul nr. de telefon; (0728.225.655

beneficiezi de Bonus de angajare 300$, comision 50-80%, outfituri gratuite. Este momentul sa-ti castigi independenta , ia atitudine! Suna si progreameaza un interviu 5.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

2085. Personal pentru vase in restaurant Herastrau. cautam personal pentru vase in restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro

2055. Personal feminin in Grand Arena Mall stand / insula cu accesorii pentru telefoane mobile in incinta mallului Grand Arena. Program 10-22.00, O zi cu o zi sau 2 cu 2. Doua weekenduri libere/ luna. Salariu, 1.600 L; (0769.637.305 alinacunitchi@yahoo.com

2086. Personal productie sandwich-uri

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 21.00 - 05.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro

jeaza in comuna Ciorogarla, sat Darvari operatori masina roluit, ambalatori si muncitori necalificati. Fara experienta, oferim training. Asiguram: venituri intre 16001800 ron. (0786.222.000 angajari2013@gmail.com 2111. Personal, bucatar si ospatar Pub-

Restaurant in centrul istoric angajeaza bucatar si ospatar, organizam interviuri zilnice, program de lucru, 2 zile lucrate cu 2 zile libere, salariu+bonus, telefon sau CV la adresa de mail, (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com 2112. Personal, fete si baieti pe post de

barman-ospatar si grataragiu pentru terasa. Salariu atractiv, zona cartier Berceni, sector 4; (0740.897.147

2113. Personal, ospatari, bucatar, ajutor,

pentru restaurant pizzarie, sector 4, cu terasa si vad bun, (0744.312.911 gabiflorescu56@yahoo.com

«««««««««««««««««« 2115. PERSONAL. DACA ESTI MOTIVAT SI VREI SA LUCREZI LA STANDARDE EUROPENE VINO LA RESTAURANTUL IL CANTUCCIO RISTORANTE SA FACI PARTE DIN ECHIPA NOASTRA. ANGAJAM BUFETIERA, BUCATAR / AJUTOR BUCATAR, PIZZAR, OSPATARITE/ PICOLITE, SOFER LIVRARE COMENZI. SALARIU ATRACTIV, PROGRAM FLEXIBIL; (0721.251.823

««««««««««««««««««

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2145. Pizzar Pune pasiunea pentru pizza

in practica. Vino la noi sa desavarsim impreuna cel mai cunoscut preparat din bucataria italiana: pizza. Vrem colegi asa cum esti tu: dinamic si cu simt de raspundere, (0755.614.778

ajutor bucatar, ospatarite/ ospatari, femeie vase (0725.347.954

2147. Pizzar cu/ fara experienta pen-

2180. Pub central angajeaza ospatari. Pub-restaurant situat la intrarea in centrul vechi cauta colegi ospatari/ospatarite cu experienta si cunostiinte minime de limba engleza, (0773.736.057 dancristache23@gmail.com

ian, Osteria Giardino del Lago, sector 1, Bd. Gh. Ionescu Sisesti nr. 269, angajeaza pizzar Pentru detalii: (0724.053.013 tru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 1.400 - 2.000 lei net in functie de experienta, relatii la tel.; 2.000 L; (0799.831.111 2148. Pizzar cu/fara experienta pentru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 1.400 - 2000 lei net in functie de experienta, relatii la tel. 2.000 L; (0799.831.111 2149. Pizzar cuptor lemne urgent, zona

Drumul Taberei (0723.393.083 trattoria2005@gmail.com

2150. Pizzar restaurant, angajam pizzar, locatie centrala (Piata Universitatii), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2151. Pizzar zona Berceni, 15 zile pe

luna, salariu ok, (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

2152. Pizzar, Pizza Cut angajeaza pizzar

pentru locatia din piata Romana. Colectiv tanar, mediu de lucru placut, concediu legal, program lejer. (0767.069.367 Office@pizzacut.ro

2153. Pizzar, ajutor pizzar bucatarie inter-

na cu livrare la domiciliu. 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

2154. Pizzar, cuptor cu lemne, 3 min. metrou Grozavesti, Carrefour Orhideea, campus studentesc, conditii avantajoase, 1+1 sau 2+2, carte munca; (0742.181.263/ 0755.013.339 2155. Pizzar, program 2/2, Trattoria Arte

Pasta (langa aeroportul Otopeni) angajeaza pizzar cu experienta pe cuptor cu lemne. Program 5/2, salariu 2400 lei. Cazare 2.400 L; (0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com

2156. Pizzari pentru restaurant din sec-

torul 6; (0758.111.411

2157. PIzzari, femeie la vase si bar-

mani pentru restaurant cu terasa, zona Militari; (0774.037.290 2158. Pizzer cu experienta, pentru zona Pipera (metrou). Program: luni-vineri 09.30-19.30 Cuptor: electric. Salariu: 2500. 2.500 L; (0767.069.367 office@pizzacut.ro 2159. Pizzeri, urgent, ospatari si casieri cu o minima experienta. Program de lucru 2 cu 2. Salarii avantajoase. Detalii in privat. (0743.557.524 Alina.cls@yahoo.com

2137. Picolite, ospatarite angajam

urgent pentru restaurant Gedo, sector 2; (0724.241.932/ 0744.424.222

2138. Piscina, gradina Floreasca anga-

jeaza personal bucatarie: bucatar, ajutor de bucatar si om la vase. (0724.818.030 2139. Piscina, gradina Floreasca anga-

jeaza salvamar in perioada aprilie - septembrie. (0740.250.360

2140. Pizza Hut Mosilor angajeaza ospatar, casier, lucrator bucatarie, cu sau fara experienta. Relatiila la tel sau in restaurant (calea Mosilor nr 219 intersectie cu bdl Eminescu); (0740.121.902 Mosilor@pizzahut.ro

Relatii la: (0723.774.066

2164. Pregatitor vopsitor auto cu experi-

enta, sector 3, program flexibil, salarizare 3000-5000 5.000 L; (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com

2165. Pregatitori vopsitorie industriala angajam personal calificat/necalificat pentru vopsitorie industriala. Salarii 1500-2000 net+bonuri de masa. Program 8-17 lunivineri. Transport de la Cora Pantelimon; 1.500 L; (0733.972.912 office@nhdp.ro 2166. Preluare apeluri telefonice, com-

panie multinationala angajeaza persoana dornica de munca, care sa lucreze la birou, sa raspunda la telefon, sa preia apelurile telefonice de la clienti, se asigura pregatire la locul de munca. 1.800 L; (0747.815.440

2186. Receptioner(a). Angajam receptioner(a), la hotel zona Titan, Piata Salajan; (0722.240.772 2187. Receptioner, receptionera Grup Hotelier Sir angajeaza receptioner/a cu/fara experienta, engleza nivel conversational, diploma bacalaureat, program 12/24 - 12/48, salariu 1750 lei. CV la email. Relatii la tel. (0740.676.727 sirgrup4@gmail.com 2188. Receptioner, receptionera pt. hotel de 4 stele cauta receptioner. Cunostinte de limba engleza la nivel avansat (obligatoriu) si a doua limba straina (optional). Experienta reprezinta avantaj. Salariu atractiv. Contact tel. (0743.557.392 office@hotel-monaco.ro 2189. Receptioner/ receptionera cu o

experienta anterioara. Pentru interviu sunati la: (0723.500.001

2190. Receptioner/ receptionera limba engleza fluent, ospatar /ospatarita si ajutor de bucatar. (0744.827.323/ 075804355 2191. Receptionera angajam reception-

er pt comenzi online anvelope jante piese auto; (0765.000.200/ 0799.400.300

Targul Vitan, angajam urgent; CV: milmag.ro@gmail.com

2195. RECEPTIONERA Salon de fru-

musete situat in zona Panduri, deschis de 18 ani, angajam receptionera cu aspect fizic placut si studii medii. Colectiv tanar, atmosfera placuta, salariu atractiv, (0726.787.519/ 0745.564.612 2196. Receptionera urgent, cu sau fara experienta. Oferim salariu 2000-2500 lei lunar, plata se poate face si zilnic. Bonusuri consistente si tips, oferim inclusiv locuinta in Buc, carte de munca. 2.500 L; (0737.389.147 2197. Receptionera cabinet stomatolog-

ic, cabinet medical stomatologic cautam colega pentru receptie. Ce ne dorim: o colega entuziasta care sa ne ajute sa ne dezvoltam relatia cu pacientii interni si externi; (0754.547.162 contracte.qmed@gmail.com 2198. Receptionera cu experienta pt.

2210. Reprezentant vanzari cu experienta in domeniul materialelor de constructii pentru amenajari interioare (magazin Bella Casa) Salariu net 2000 lei pentru perioada de incepere a colaborarii; 2.000 L; (0732.759.092 dincadumitru@fertilis.ro 2211. Reprezentant vanzari cu experienta in domeniul sistemelor si serviciilor de securitate, orientat catre client, permis auto cat. B.; 2.500 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 2212. Reprezentant vanzari cu experienta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-5.000 lei, in Bucuresti si tara, cv la email: 5.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro 2213. Reprezentant vanzari sau agent de vanzari, cu abilitati word, pdf, seap, etc., (0784.293.112 stivuitoare@mecanovalmar.ro 2214. Resataurantul Clubului IDM angajeaza bucatar, ajutor bucatar full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro 2215. Responsabil comercial, activitate in showroom minim 2 ani de experienta in vanzari, cunostinte cu privire la tehnici de vanzare si negociere, cunostinte de operare PC (pachetul Microsoft Office si internet), cunoasterea limbii engleze. (021.316.00.53/ 0722.641.947 info@ipsal.ro 2216. Responsabil departament tehnic, centru de evenimente cauta responsabil departament tehnic. Program prelungit si in weekend. (0728.808.064 2217. Restaurant "Casa Diham" angajam bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie la vase, barman, ospatari, picoli; (0768.735.154/ 0722.555.245 2218. Restaurant Basilico angajam personal Restaurant Basilico zona Drumu Taberei angajeaza: ospatari, bucatari, ajutor bucatar, (0762.151.966 restaurant@basilico.ro 2219. Restaurant Berceni angajeaza bucatareasa si femeie curatenie in conditii avantajoase pentru Prod Com Anghel Company Services SRL; (0730.015.696 2220. Restaurant Borsalino (zona Unirii)

Angajam: - Picol, ajutor ospatar; Ospatari- Bucatar; - Ajutor de bucatar; Barman; - Lucrator comercial. Experienta nu este necesara decat pentru posturile de bucatar; (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com 2221. Restaurant Casa Alba - Baneasa

angajeaza bucatari, ajutor bucatar, ospatari, ajutor ospatar, cameriste, femei de serviciu (curatenie), receptioneri barbati (camping), muncitori necalificati (paznici). Conditii avantajoase; www.casaalba.ro (021.361.77.33 2222. Restaurant Casa Diham angajeaza ajutor bucatar, femeie la vase, pizzar, ospatar, rog seriozitate; (0723.502.300/ 021.340.60.06 2223. Restaurant Cherhanaua Ancora angajeaza barman salariu motivant. Telefon: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 2224. Restaurant I`Ladrino in sos. Iancu-

lui nr. 31, sector 2, angajam bucatar cu experienta. Rugam seriozitate si responsabilitate; (0769.077.022

2225. Restaurant La Fattoria angajeaza urgent barman, ajutor de ospatar, ajutor de bucatar, femeie la vase si valet; (0729.994.995 2226. Restaurant L`incontro Berceni

angajeaza femeie la vase, ajutor bucatar, livrator cu scuter sau masina proprie, ospatari; (0763.841.311

2227. Restaurant Margineni cauta bucatari, ajutor bucatari, bucatari pt. salate si picoli. Oferim salarii avantajoase; (0733.986.867/ 0726.110.693 2228. Restaurant Prosper, 13 Septem-

brie, angajam ospatar, program full time, conditii de munca avantajoase, castiguri substantiale. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; 2.000 L; (0762.295.524 mustata.alexandra95@gmail.com

Maira Montaj SRL (0721.871.458 alexandra.barbu@maira.ro

salon de infrumusetare, salariu pt. inceput 1.800lei + cm platita pe 8 ore, zona metrou Gorjului. Va rog cv pe mail., 2.250 L; (0724.357.422 offece@cmstill.ro

2168. Prelucratori prin aschiere societatea noastra angajeaza strungari (strunguri clasice, carusel si CNC), frezori (freze clasice si CNC) si rectificatori. Se ofera salarii incepand de la 2500 ron venituri nete; 2.500 L; (0722.363.657

2199. Receptionera DBH Bucharest. Cautam o persoana sociabila, cunoascatoare a limbii engleze. Experienta minima 6 luni pe acelasi post sau similar. Trimite cvul la email; (0724.891.819/ 0723.515.009 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

2169. Preparatoare salate si sandwichuri Program: duminica-joi 05:30-17:30, vineri si sambata liber. Salariu 2.500 lei, masa. Zona Colentina- Fundeni, 2.500 L; (0742.266.859

2200. Receptionera hotel Popesti-Leordeni, angajam urgent hotel 3 stele, program 12/24-12/48. Cunoscatoare de limba engleza scris si vorbit, cunostinte pc, comunicativa si ordonata, cu sau fara experienta in domeniu; 1.800 L; (0723.715.720 rezervarihotelnova@gmail.com

2231. Restaurant Tratoria Monza anga-

2201. Receptionera hotel, daca vrei sa inveti meseria de receptionera hotel, te asteptam cu drag in echipa noastra. Avem nevoie doar de dorinta ta de a invata, sinceritate, buna dispozitie si cunoasterea limbii engleze (0723.321.293 office@tecadra.ro

2232. Restaurantele fast-food Springtime angajeaza lucratori comerciali pentru preparare-servire. Salariul brut 2.000 lei + tichete de masa (in valoare de 317 lei) + alte beneficii. Program flexibil (full-time sau part-time). CV la email. Informatii la telefon; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro

2170. Preparator inghetata, gelaterie

artizanala din centrul Bucurestiului, angajam personal pentru postul de preparator inghetata, cu sau fara experienta. Salariu atractiv, program flexibil; 3.000 L; (0757.200.002 2171. Preparator sandwichuri, restaurant

barbati necalificati pentru depozit logistica. Salariu: 1500 ron net + bonuri 200 Ron + decontare RATB/ microbuz. Program: 12 ore / 2 schimburi. Zona Hotel Angelo. Detalii la telefon 1.700 L; (0733.409.308 2173. Productie ambalaje alimentare din

plastic, fabrica de ambalaje din plastic angajam: ambalatori, alimentatori, reglori, controlor calitate. Experienta in injectie mase plastice constituie avantaj.Firma se afla in incinta Faur sector 3. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com 2174. Profi. Vino in echipa Profi. Depozit

fresh Bolintin Deal angajam: - pikeri; manipulanti marfa; - personal curatenie. Oferim: venit motivant cuprins intre 1.650 2.300 Lei net; - tichete masa; - asiguram transportul de la Autogara Militari (sector 6); - contract de munca pe perioada nedeterminata; - bonusuri de sarbatori. Cerinte: - rezistenta la temperaturi controlate (intre 2 si 10 grade Celsius) si efort fizic prelungit; - disponibilitatea de a lucru in schimburi, inclusiv de noapte; - experienta pe un post similar constituie avantaj. Iti raspundem la intrebari la tel. Ne poti trimite CV-ul tau pe adresa de e-mail: (0738.761.522 andreea.matei@profi.ro

2176. PROMOTER, CLUB CENTRUL VECHI. ANGAJAM FETE PENTRU PROMOVARE PUB, COMISIONE SUBSTANTIALE+ 2.500 L; (0723.313.341

Program luni-vineri:schimb I: 07.30-14.00, schimb II: 11.30-20.00Salariu 1800 Lei. Relatii la nr de tel., (0767.069.367 office@pizzacut.ro

2185. Receptioner hotel, Minim studii medii. Experienta pe un post similar hotel 4/5 stele, minim 1 an si/ sau calificarea in meseria receptioner hotel constituie un avantaj. Minim limba engleza, niv. avansat, (0758.094.095

2209. Reprezentant rela?ii cu clientii, cautam un reprezentant relatii cu clientii, care sa satisfaca prioritatile clientului, sa ofere asistenta prietenoasa, intr-o maniera personala pentru clientii nostri. 1.800 L; (0771.313.525 carmen.patirlageanu@allpacka.ro

2167. Prelucratori prin aschiere pt. SC

2142. Pizzar pentru locatie sector 2. Minim 2 ani experienta cuptor lemne. Salariu intre 3000 si 3250 lei. Program 2 cu 2. Contract de munca. Transport asigurat. Urgent; (0764.839.484

2144. Pizzar pentru zona Pipera (metrou).

2184. Receptioner hotel 3 stele, central. Se accepta studenti cu bune cunostinte lb. straine. Se asigura pregatire. Salariu de inceput 1.700 Ron net + bonus + prime. Asteptam CV-ul dvs. la: margarujan@hoteldan.ro

2194. Receptionera sala fitness, zona

2163. Posturi disponibile Firma angajam pt departament hr, cunostinte de contabilitate, sef parc auto Ilfov, contabila, inginer constructor, personal curatenie; (0731.400.591 ogrezeanu.daniela@gmail.com

2175. Programator it-ist angajam opera-

food in Mall Promenada, detalii la tel., (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

One, Militari Experienta min. 6 luni in domeniul hotelier, lb. engleza, program 12/24-12/48, salariu lunar net 1700 lei, bonus 200 lei, 15 lei/zi bonuri de masa si ab. medical, (0756.031.736 hr@genesisproperty.net

2193. Receptionera pt. salon de infrumusetare, sector 3, Pallady. Program o zi si o zi, dorim colaborare pe termen lung (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com

Bucuresti. Cautam persoana serioasa, poate fi si pensionar. (0746.156.319 elena.popa@zrp.ro

2141. Pizzar cu experienta angajeaza restaurant italian zona Dorobanti. 3.000 L; (0729.565.694

2143. Pizzar pentru restaurant tip fast

receptioner pentru hotel patru stele; (0722.202.986

2183. Receptioner ApartHotel Studio

2162. Portar, zona Smart Flora, Voluntari.

net, 500 L; (0765.024.880

2172. Primitor Otopeni angajam urgent

(0763.560.630

2182. Receptioner angajez urgent

2161. Portar pentru sediu de firma in

Mendeleev nr. 1; (0733.333.021

2136. Picolita, restaurant zona Lacul Tei;

2181. Receptie centru fitness, aerobic, sector 5 abilitati de comunicare si organizare, intampinarea clientilor, intocmire inventar, utilizarea casei de marcat, mentinerea curateniei in zona de receptie, experienta constituie avantaj. (0763.975.455 draghici.luminita@yahoo.ro

2192. Receptionera pentru club de poker situat in Piata Alba iulia, nr 3. Aspect fizic placut, limba engleza, seriozitate. Detalii la tel intre orele 10:00-18:00. 1.500 L; (0763.110.110/ 0765.932.247 neacsu.raluca89@yahoo.com

2160. Porta bloc bd. Unirii, 12- 24/ 12-48,

2134. Picolita si femeie la vase pentru

2135. Picolita / Picol. Trattoria Pane e Vino angajeaza ajutor de ospatar (picolita/ picol) . Program 1 zi cu 1 zi . Adresa noastra este Strada Nerva Traian 23, sector 3, zona metrou Timpuri Noi; 1.500 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com

2179. Pub Black & White angajam bucatar

2146. Pizzar cu experienta restaurant ital-

tip fast-food situat in Piata Victoriei angajeaza personal, salariul 1500 net. Program de lucru 8 ore, 2 zile libere (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com

restaurant, zona Lacul Tei; (0763.560.630

2178. PSIHOTERAPEUT, Camin de batrani particular angajeaza psihoterapeut. Relatii la telefon, (0722.621.462 caminprivat@gmail.com

tor it-its programator pentru promovare business online; (0765.000.200/ 0799.400.300

2177. Prosider International Trading SRL

angajeaza macaragii pod rulant (comanda din cabina si de la sol), manipulant marfa, portar pentru depozitul din Bucuresti- sector 4. Oferim salarii competitive. Pentru interviuri: (0741.110.076

2202. Receptionera sala de fitness,

langa targul Vitan. CV la: milmag.ro@gmail.com

2203. Receptionera salon Andreea,

pentru locatiile aflate in sector 6, Prelungirea Ghencea nr. 28 sau sector 2, Sos Iancului nr. 6. Program o zi cu o zi, un week-end liber unul lucrator (14 zile lucratoare). Carte de munca 8 h, 1.400 L; (0724.542.277

««««««««««««««««««

RECEPTIONERA. LANT DE SALOANE RECEPTIONERA ZONELE: DIHAM, TITAN, OBOR, BERCENI, PIATA PROGRESU, RAHOVA, DR. TABEREI; (0721.000.376

2204.

«««««««««««««««««« 2205. Receptionere, pt. firma de securitate, program de luni pana vineri 10 ore pe zi, cunostinte de utilizare a calculatorului si engleza la nivel conversational, pentru cladire de birouri. Rog CV (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 2206. Receptioneri motel Casa de Piatra, Pustnicul, minima experienta in domeniu si capacitate de a invata lucruri noi, 1800 lei net, cm, tips. Se poate oferi si cazare pt provincie. Sms cu text receptie; 1.800 L; (0767.079.463 2207. Receptionist service, reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 2208. Recon-Ex, constructii metalice (hale) angajeaza vopsitor, sudor si lacatusi montator; (0723.571.856 office@reconex.ro

2229. Restaurant Ribs Bar&Grill isi mareste echipa, angajam bucatari si ajutori bucatari; (0766.692.196 bogdan.popescu@lurbanromania.ro 2230. Restaurant romanesc angajeaza urgent 6 bucatari (mancare ca acasa), salariul poate fi la zi sau saptamanal. Sector 2, Piata Muncii, oferim si cazare; (0740.665.577

jeaza pizzari. Program 2 zile cu 2, salariu 2500 lei + tips, transport asigurat, (0734.654.141

2233. Reteaua Floraria Tria's angajeaza

floristi, ai experienta in realizarea decorurilor florale si iti doresti sa lucrezi intr-un mediu ce iti permite sa te dezvolti profesional? Hai la noi in echipa. (0751.136.426 ciprian@trias.ro

2234. Rictuitoare, masinista manual cu experienta pentru firma incaltaminte; (0722.665.289 2235. Rigipsar Zugrav Firma de construc-

tii specializata in amenajari interioare in Bucuresti cu activitate din 2002 angajeaza rigipsari, zugravi. Asiguram contract de munca cu salariu avantajos, transport, bonuri de masa; (0732.401.725 2236. Rigipsari si zugravi, angajam;

(0764.059.755/ 0784.709.673

«««««««««««««««««« 2237. RIGIPSARI 110-130 LEI/ZI, ZUGRAVI 110-130 LEI/ZI ,AJUTOR RIGIPSAR 80-90 LEI/ZI. CONTRACT DE MUNCA 8 ORE, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE; (0733.981.422/ 0765.449.077

«««««««««««««««««« 2238. Rigipsari si zugravi meseriasi, rog

si ofer seriozitate (0766.617.494

2239. Rigipsari, zugravi Firma constructii angajeaza montatori gips-carton si zugravi. Pentru cei din provincie oferim cazare. Salariu 800-1000 euro/ luna 1.000 {; (0732.184.152 2240. Rigispsari si zugravi, personal cali-

ficat Oferim: contract de munca si salariu atractiv; (0740.031.203/ 0760.040.096 gabby_hacker@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

21

4

LOCURI DE MUNCÅ 2241. Ron -Gheves angajeaza muncitori necalificati pt. curatenie in santiere, contract de munca 8 ore; (0733.931.974 2242. RPG Security angajeaza agenti de

2269. Secretara, program 09:00-18:00

(0723.668.701

2270. Secretariat, contabilitate primara,

operare PC, Bucuresti, full time; (0744.567.314

2306. Sofer de tir angajez; 2307. Sofer firma colaboratoare Uber,

restaurant (0723.114.488

interventii calificati cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Salariu net 2.100 Lei. Programari interviu la telefon 2.100 L; (0219534 emil.petcu@rpg.ro; hr@rpg.ro 2243. Rubin 2000 angajeaza agent van-

2273. Sef depozit si manipulanti Altex pen-

2244. S.C. Global Facility SRL angajeaza

electrician mentenanta magazine. Conditii: - atestat profesional; - permis conducere cat. B; - experienta. Salariu net 2.000 L; (0760.411.281 2245. S.C. Wirquin Romania S.A. din Str.

Preciziei nr. 3 sector 6, Bucuresti, angajeaza: operatori stanta; operatori CNC; operator inst sablaj; ambalator manual montaj piese din plastic; operatori injectie mase plastic; reglori injectie mase plastic; muncitori necalificati. Inf. la tel: (0755.044.934 2246. Sala de fitness Sas Gym angajeaza receptionera program 12/24, 12/48 (tura de noapte), salariu 1600 lei, bonus din vanzari; (0762.970.269 marya.negru@gmail.com 2247. Sales support, oliviera.ro oliviera.ro

angajeaza asistenti vanzari. Trimite CV-ul tau la adresa de e-mail si te vom contacta pentru stabilirea unui interviu. Salariul este de 1800 lei net + bonus; 1.800 L; (0725.944.518 a.state@oliviera.ro

««««««««««««««««««

SAMPONEZA. LANT DE SALOANE INFRUMUSETARE BUCURESTI ANGAJEAZA SAMPONEZA, ZONA DIHAM SI IANCULUI; (0773.893.325 2248.

««««««««««««««««««

tamplarie PVC). Locatie Voluntari. CV pe e-mail. Salariu pleaca de la 2000 ron+bonusuri din productie; 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

tru depozitul Altex din Braila. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala. (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro

2274. Sef statie, sef tura, lc, ospatar, bucatar, Sc Hpy and Pepper Srl angajeaza pentru punctul de lucru statia Rompetrol Downstream situat in Otopeni/ Calea Bucurestilor, nr. 216-218, oras Otopeni, jud. Ilfov, personal calificat si necalificat. (0724.051.489 hpypepper@yahoo.com 2275. Sef tura paza, salariu 9 Ron/ora, cu sau fara atestat, pentru hypermarket, cu domiciliul in zonele: Berceni, Pantelimon, Drumul Taberei, Baneasa; (0748.075.002/ 0769.039.499 2276. Sef tura spalatorie auto angajam sef

tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2277. Selectie agenti paza atestati, zona

Pantelimon - Branesti; (0799.593.583

2278. Selgros Berceni recruteaza person-

al: macelar, preparator, lucrator comercial. Trimiteti CV-ul la email sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti), Selgros Berceni, str. Turnu Magurele nr 92-108, sect. 4, Bucuresti; 145_sk@selgros.ro 2279. Servant pompieri Grupul Feqs

Romania angajeaza servanti pompieri cu atestat si experienta in domeniu de minim 1 an.Oferim contract de munca cu norma intreaga, plata orelor suplimentare. (0766.686.135 2280. Service auto angajeaza mecanici,

electricieni, tinichigii, spalatori; (0723.581.680

2281. Service auto multimarca, sector 1

Angajeaza mecanic, tinichigiu si vopsitor auto, salariu negociabil (021.637.03.66/ 0728.625.820 2282. Service Automulti Marca Berceni

fara experienta, persoana comunicativa, contract de munca, training gratuit; (0728.650.079

angajeaza: tinichigiu auto cu experienta, salariu foarte bun, tel. 0721733622. Sef service cu experienta. tel. 0721733622. Vopsitor sau pregatitor auto, salariu foarte bun. Tel. 0724253083.

2250. SC Blaksea Suppliers angajeaza

2283. Service GSM Lazar Crangasi

2249. SC angajeaza agent vanzari cu sau

muncitori depozit cu sau fara experienta, salaru atractiv + decontare abonament (RATB si metrou); (0722.450.798 2251. SC Calipso, angajeaza lucratori cali-

ficati si necalificati pentru constructii funerare si servicii funerare; (0722.329.284 2252. SC Compania de Paza R.O. anga-

jeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov (Popesti Leordeni). Agenti interventie, program 24/48, pentru Bucuresti si Dragomiresti. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime de operare calculator, pentru cladiri birouri situate in Bucuresti si Ilfov; (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 2253. SC Decopal Exim angajeaza pentru

punctul de lucru din incinta Faur operator facuturare, contabilitate primara cu cunostinte programul de Winmentor sau Saga, CV pe mail; (0745.667.788 maged.kharabit@decopal.ro

SC LUCIELLA-LUX, ANGAJEAZA VANZATOARE PENTRU MAGAZIN BUCUR OBOR, RAION CONFECTII BARBATI; (0722.366.191

2254.

2255. SC Marian si Ana Invest anga-

jeaza dulgheri, fierari betonisti, ofer salariu lunar 3.500 lei + cazare si mancare. Zidari, rigipsari, faiantari, necalificati, electrician, instalatori sanitari, marmurier; (0786.855.911/ 0736.145.273 2256. Sc Masina Engineering Srl anga-

2.000 L; (0722.237.396 office@livinvent.ro

2262. Secretara pentru clinica stomatologica, zona Dorobanti Romana, cu experienta. Se ofera conditii foarte avantajoase. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV insotit de o poza recenta (0722.543.676/ 0722.543.676 drdima@dentalprogress.ro 2263. Secretara pentru firma de con-

structii, 2.200 L; (0732.669.862 Bogdanrayconstruct@yahoo.com 2264. Secretara persoana organizata, agila, inteligenta, responsabila, pachet Office avansat, capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte solide de limba romana, permis auto cat. B. 2.000 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 2265. Secretara departamentul vanzari,

cautam pentru sucursala din Afumati, Ilfov, doar munca la birou. Avem nevoie de o persoana organizata, serioasa, ambitioasa. Oferim o masa pe zi. Program L-V 08:17 sambata 08-13 2.000 L; (0727.665.015/ 021.311.13.23 altekstricot@yahoo.com 2266. Secretara pentru restaurant, loca-

tia este situata in Pipera la rond MCDonalds. Se asigura transport, detalii la tel., (0741.777.509

2267. Secretara, angajam secretara SC

Estetik Packing SRL;

2268. Secretara, firma de constructii cu

sediul in Bucuresti angajeaza secretara cunostinte operare calculator (Office, Word, Excel, Powerpoint, Outlok, internet), salariu negociabil, decontare transport, contract. (0786.581.393/ 0731.369.991 banu@izolatiiantifoc.ro

2309. Sofer Firma de construc?ii angajeaza sofer detinator de permis categoriile B si C, din zona Cornetu, Bragadiru, Clinceni, Mihailesti, Tufa. (0726.507.020 2310. Sofer inchiriez auto pentru protocol,

Uber Select si Taxify. Varsta minim 25 de ani. Detalii la telefon. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2311. Sofer pe termen lung, sofer de tir

profesionist, cu atestat valabil pentru urmatoarea ruta: Romania-Turcia, TurciaEuropa si retur. Posesor permis de conducere C+E, experienta minim 3; (0736.655.295/ 0731.378.773 evrak@romkayatur.com 2312. Sofer pentru distributie placi de gard

din beton pe autoplatforma 3,5t, punct de lucru Bragadiru Ilfov, de preferat cu experienta min. 3 ani si domiciliul adiacent 2.000 L; (0735.377.400 fabricadegarduri@yahoo.ro 2313. Sofer pentru societate. Dispecerat

Speed Taxi. Tel: (0723.540.951

2314. Sofer pentru Uber Select si pentru

aplicatie online cu masina firmei 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2315. Sofer profesionist in zona Otopeni (Balotesti), Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.000 L; (0766.559.278 2316. Sofer profesionist, cerinte: experien-

ta de minim 3 ani, Se apreciaza detinerea atestatului profesional, card tahograf. Va asteptam la sediul nostru din str. Drumul Osiei nr. 51. 2.200 L; (021.301.96.00 resurse.umane@comtec-int.ro www.comtec-int.ro

constructii angajeaza soferi pentru camionete de 3,5 tone. Sediul este in Domnesti, Ilfov, (0722.271.606

ficat; (0722.295.520

(zona Stefan cel Mare) angajeaza Shaormar cu experienta. Cei interesati poti suna la; (0747.333.102

2293. Shaormari cu/fara experienta Primo fast food, angajeaza shaormari cu si fara experienta. Salarii atractive, bonusuri, target la vanzari, tips; (0767.599.151 office@primofastfood.ro 2294. Socar angajeaza la statia peco Vestem, Sibiu lucrator gestionar disponibil pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la mail: recrutare@socarpetroleum.ro 2295. Socializare online, angajam per-

sonal feminin cu\fara experienta, salariu 6100 lei fara target, comision pana la 70%, oferim bonus 3700 lei la angajare, program optional 5 -8 ore pe zi, legalitate 100 %. 6.100 L; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 2296. Societate Comerciala angajeaza sofer profesionist TIR pentru comunitate cu card tahograf si atestat de marfa. Salariu 2.000-2.200 euro. Se sta pe comunitate 1 luna jumatate si pe tara 10 zile; (0724.275.244 2297. Societate comerciala, cu sediul in Bucuresti, angajeaza in conditii bune de munca, salariu motivant si bonuri de masa: strungar comanda numerica, strungar universal, lacatus confectii metalice, bobinator masini electrice, controlor calitate, tamplar universal, muncitor necalificat (pentru curatenie in incinta societatii); (031.425.12.14/ 0755.073.558 2298. Societate panificatie anga-

jeaza in Dascalu, Ilfov: soferi distribuite, personal calificat productie panificatie, gestonari livrare; (0725.808.809 cristi@smpberlin.ro 2299. Societatea Khanh Toan 68 Com-

ert SRL scoate la concurs 2 posturi de lucrator comercial; (0765.669.999

2300. Sofer angajez sofer taxi, carte de munca, masini foarte bune si foarte bine intretinute, plan 110 lei si 115 lei, (0761.061.147/ 0722.703.737 Floremiexpert@gmail.com 2301. Sofer autobasculanta si buldoexca-

vatorist, cazare si salariu avantajos. (0763.049.026

burg Recycling GmbH SRL. contract de munca, bonuri de masa. Activitate: se transporta deseuri reciclabile nepericuloase, se incarca/ descarca; (0784.270.690 logistica@klaussenburg.ro

ciala, se fac 3 curse pe zi (accept si pensionari), de preferat din zona Jilava, Berceni sau Aparatorii Patriei. Salariu negociabil. Mai multe detalii la tel. 1 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

2337. Sofer cat B, Sprinter 2010, 3.5 t,

2367. Sofer categoria D, caut persoana serioasa pentru curse microbuz sau autobuz, curse speciale in Bucuresti program de luni pana vineri. Weekend liber, salariu atractiv plus bonusuri in functie de capacitatea soferului; (0723.694.128

2338. Sofer cat B, muncitor necalificat angajam muncitor necalificat cu permis categoria B pentru atelier mobila zona Bragadiru, Ilfov. Cutam persoane tinere, serioase. (0762.482.484/ 0786.468.800 creativomobili@gmail.com

2368. Sofer categoria D, de luni pana

cat. B. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Fabrica de Pavaje. distributie pavaje Bucuresti si Ilfov. Salariu 2000 lei+ bonus. Interviu zilnic 9-17 la adresa afisata, 2.000 L; (0766.085.523

2339. Sofer cat D angajez sofer microbuz

incepator care doreste sa inceapa o cariera intro firma serioasa, cu masini ingrijite, cu posibilitatea, de avansare pe autobuz sau curse special ocazionale; (0733.980.351

2340. Sofer cat D Urziceni pentru curse speciale Urziceni-Afumati. (0723.694.128 2341. Sofer cat. B pt. firma de catering din

Mogosoaia. Interviu la tel. (0788.515.800 2342. Sofer cat. B fabrica de paine cautam soferi cu experienta in distributie min. 1 an, pentru fabrica de paine din sectorul 4. Program: se incepe dimineata la 2. Salariul se discuta la interviu.Pentru detalii sunati 1.400 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com 2343. Sofer cat. B pe autoutilitara de 3,5 tone, Sos. Fundeni 200; (0740.242.136 2344. Sofer cat. B, manipulanti depozit,

necalificati, angajam sofer cat. B pentru duba 3,5 t, salariu 1700 Lei, manipulant depozit si muncitori necalificati salariu 1600 Lei in com Jilava Ilfov. Program L-V 1.700 L; (0720.885.522

2370. Sofer cu categoria D si atestat, pe

maxi taxi Auchan Bucuresti: Berceni, Pallady, Titan, Vitan sau Militari. (0770.893.349 stancan.andreea22@yahoo.com

2373. Sofer curier pentru sector 2 livrare/

ridicare colete in sector 2, permis cat. B, forta de munca, rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1.500 - 1.700 Ron net luna. Auto acasa. Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0786.050.363/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

2377. Sofer distributie bauturi, Dagmar

angajeaza sofer cat. B pentru distributie bauturi pt. depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 18 00 (0722.226.579/ 0722.317.406 radu.rizescu@gmail.com 2378. Sofer distributie cat. B, companie

2318. Sofer sc angajeaza soferi. Atributii:

realizare livrari la locatii specifice (majoritar Bucuresti). ne dorim: sofer cu experienta, posesor de categoria B sau B + C, seriozitate si disponibilitate (0755.129.242/ 0746.090.027 resurseumane@promaxadv.ro 2319. Sofer Societate comerciala anga-

jeaza soferi C, E pentru curse interne si locale, capete tractor cu semiremorci decopertabile necesar experienta. Garajul se afla in Popesti-Leordeni detalii la telefon, 4.000 L; (0728.825.612 2320. Sofer taxi pt. societate, dispecerat

Speed. Tel. (0723.540.951

2321. Sofer tur retur Romania-Germania-

Romania, atestat marfa, card tahograf. (+40731027409 dumitru.mihai34@yahoo.com

2322. Sofer agent vanzare carte tanar absolvent, permis cat. B, tinuta, vocabular, seriozitate. Email. salariu/ luna, 2.500 L; (0764.961.443 ecocivica@consultant.com 2323. Sofer auto mare tonaj (cimentruck),

Bucuresti si tara; (0723.349.975/ 0726.116.888

2346. Sofer cat. C+E, semiremorca, Serios, punctual + atestate valabile, fara limita de varsta. Curse locale fixe in Bucuresti. Program in ture. Salariu (net 500 EUR), bonuri masa, decontare transp. Suplimentar abonament med., bonus vechime 2.800 L; (0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro 2347. Sofer cat. C, pentru basculanta 8 x

4 si escavatorist cu experienta, rog seriozitate, firma de transport angajeaza; (0728.236.911/ 0771.721.558 2348. Sofer cat. D, curse speciale

Bucuresti, sofer educat si ingrijit, chiar si pensionar, numai cu atestat valabil, nu ma intereseaza card tahograf, masinile se prezinta impecabil estetic si mecanic (0733.980.351 2349. Sofer categoria B Magazin de mate-

riale pentru instalatii sanitare angajeaza sofer categoria B. 11 {; office@cripal.ro

2351. Sofer categoria B firma tamplarie

pvc in Bucuresti, cu sau fara experienta anterioara 1.800 L; (0733.747.775

SC Sut Carpati SA angajeaza in conditiile legii, sofer auto mare tonaj. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si prime de sarbatori. Sunati la tel. de luni pana vineri, intre orele 08-16; (0728.984.838/ 0756.113.095 androneg@yahoo.com

pentru distributie in tara, solicitam experienta, seriozitate, avantaj au cei din apropiere de oras Magurele, varsta maxima 45 de ani. (0724.271.070

2324. Sofer autobasculanta 8x4, cu expe-

2353. Sofer categoria B pentru

2352. Sofer categoria B pe dubita 3,5 t

rienta, in Bucuresti. (0729.646.406 mihaita.trans@yahoo.com

transport marfuri alimentare. Informatii la: (0722.662.250

2325. Sofer autocamion abroll 5000/luna,

2354. Sofer categoria B pt. depozit materi-

soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere experienta min. 3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. Salariu 3900 lei+50 ron diurna pe zi +bonus km efectuati. 5.000 L; (0725.333.503 2326. Sofer B si B+ C+E, cu sau fara

experienta, Firma Siraco Trans, angajeaza soferi cat B pentru comunitate si soferi B, C, E pentru transport intern, extern turretur sau comunitate. Garajul este situat in zona IMGB. Puteti suna la nr; 4.000 L; (0723.355.712 adrian.florescu@siracotrans.ro 2327. Sofer B+E Firma de constructii

angajeaza soferi categoria B + E; (0723.567.941

2328. Sofer B, C pe Mitsubishi Canter (7450 kg). Locatie Voluntari. Salariu 2300 ron. CV: 2.300 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 2329. Sofer B, C Societate comerciala cu

sediul in Bragadiru angajeaza sofer posesor permis cat CE, B si C, atestat marfa, cunoscator mecanica, (0735.335.566 2330. Sofer bascula articulata categoria

2331. Sofer basculanta 8x4, cu experienta pt. firma constructii Chitila. Se asigura cazare gratuita sau facilitati la transport. Salariu net de inceput, 2.400 L; (0755.025.011 2332. Sofer C sau C1, val si fara exp

comunitate valabil si pentru incepatori pt. comunitate pe 7.5 t, prelata, salariul este compus din diurna euro + fix in lei = 1500 euro, se lucreaza 6 sapt. cu 2 sapt acasa. 1.500 {; (+40751081551 cornel.mirea@gmail.com

americana angajeaza sofer distributie, duba de 3.5 tone, permis cat B. Venituri 1.700 Lei, masa la pranz, echipament. Program 8-17, luni- duminica (2 zile libere/sapt); (0799.740.032 jobs@jerryspizza.ro

ale construc?ii si agregate. Depozit in comuna Pantelimon. Salariu 2000 lei. Mai multe detalii la tel. 2.300 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

2355. Sofer categoria B (duba) Fabrica de

produse congelate, angajam sofer categoria B (duba 3,5 tone, capacitate 6-8 paleti) pentru livrare marfa in Bucuresti. Salariu motivant, bonuri de masa, bonusuri. (40756077484 gmartin@europeanpastry.ro

domeniul moraritului angajeaza sofer mare tonaj, pct de lucru se afla pe DN 7, la iesirea din Chitila. Programul de lucru este programul de condus. Se acorda BM si salariu atractiv; (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 2396. SOFER MONTATOR MOBILIER ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.800 L; (0735.887.402

2397. Sofer noapte, educat, auto propriu Sofer de noapte pt. personal si clienti firma Bucuresti. Educat, curat, auto propriu stare f buna, 8-12 ore/ 2.500-3.000 lei, 0762.359.164 Oana/ zi, 0737.634.109 Liana/ noapte, 0720 33.11.66 Mari HR, 3.000 L; (0762.359.164/ 0737.634.109 mari.angajari@gmail.com 2398. Sofer parcare privata angajez sofer

parare privata Airport Otopeni. Sofer categoria B (fara experienta), salariu motivant, bonusuri lunare, (0722.613.859 cars.managemet@wlcauto.ro 2399. Sofer pe betoniera firma MITLIV EXIM SRL angajeaza sofer pe betoniera. (0728.729.147

2400. Sofer pentru aplicatie online conditii:

permis minim 2 ani, engleza nivel conversational, se ofera salariu, bonusuri, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 ice Atelier confectii metalice, angajeaza sofer masina mica si platforma auto, cu experienta. L-V: 8-18. Pauza 30 min, cm, salariu inceput 1 800 lei net in mana. 1.800 L; (0726.666.333 contact@corturisihale.ro

tie materiale de constructii zona Bucurestii Noi, Straulesti, cautam persoana serioasa. Oferim contract munca, salariu si bonuri masa, mail:comaromtrade@yahoo.com (0744.565.759/ 0765.506.187

2403. Sofer pentru platforma 3,5 t, catego-

ria B la depozit materiale constructii, zona Protresul (Jilava); (0751.223.138

Sofer pentru transporturi agabaritice. Oferim salariu motivant si diurna deosebita, precum si posibilitatea de a lucra intr-o firma de prestigiu, de viitor. Pentru interviu, rugam sunati la tel. sau trimiteti e-mail la: (021.322.34.94 hr@holleman.ro

2404.

2405. Sofer pentru Uber cu masina firmei.

Se ofera salariu fix + bonusuri+telefon de service. Pentru detalii va rog sa sunati 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2406. Sofer personal cu vechime mimim 10 ani si experienta de protocol,nefumator, preferabil din sect 1 si 2. CV la mail; gabriela@metropolitanresidence.ro 2407. Sofer profesionist cat B-C-E posesor de atestat marfa pt un ansamblu cap tractor semiremorca prelata cursele se fac in tara al sfarsitul sapt se face pauza de 45 ore la garaj, salariu fix. (0766.536.179 2408. Sofer profesionist cu atestat profe-

sional pentru distributie tara; (0745.971.849

2379. Sofer distributie categoria C angajam urgent. Salariu in functie de experienta si disponibilitate. Program: L-V, 8 ore. Contract nedeterminat. Sunati la numarul afisat pentru alte informatii (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com

2409. Sofer profesionist BE CE, SC Ecogreen Construct SRL firma de salubritate cu sediul in Loc. Adunatii Copaceni jud. Giurgiu angajeaza sofer profesionist pentru container abroll sau autogunoiere. Program 8 ore. Salariu 2300 lei, CM 2.300 L; (0726.152.603 adunati07@icloud.com

2380. Sofer distributie cu experienta pt.

2410. Sofer profesionist C+E, cu experi-

SC Agrirom, cu filiala in Bucuresti. Cerem si oferim seriozitate. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta intre orele 9:0017:00 (0731.370.464 catalinivan@agrirom.ro

enta pentru: transport extern (tur-retur), tir cu prelata Euro 6 (pentru extern, detinator atestat marfa si card tahograf) sau intern (tur-retur), marfuri generale, salariul negociabil. (0761.908.221

2381. Sofer distributie depozit bauturi. Angajez sofer distributie in complex Chirigiu. (0723.371.857 aurelian.bica@yahoo.com

2411. Sofer profesionist C+E. Societate

2382. Sofer distributie materiale constr., categoria B, firma distributie materiale de constructii, zona Pantelimon, Ilfov; 1.800 L; (0728.928.966 office@sci-distribution.ro 2383. Sofer distributie, angajam pentru

zona Bucuresti (0737.020.795

2350. Sofer categoria B Firma curierat

frigorific angajeaza sofer categoria B pentru distributie marfa in Bucuresti si in Tara. Se ofera salariu + diurna. Masina ramane acasa la sofer. 2.000 L; (0733.041.903 logistica.bian@gmail.com

2395. Sofer mare tonaj Societate com. din

2402. Sofer pentru depozit pentru distribu-

t, din Afumati, Voluntari, sector 2 si 3; (0753.153.688

2345. Sofer cat. C+E si C distributie in

2394. Sofer manipulant categoria B, depozit Bragadiru angajaza persoana serioasa, responsabila si muncitoare. Relatii la telefon (0722.296.221 claudiu.mihaila@axial-logistics.ro

2372. Sofer cu permis cat. C, pentru camioneta platforma, salariu fix, bonuri de masa. (0722.622.353

2376. Sofer distributie masina Sprinter 3,5

angajeaza sofer cu experienta pentru livrari la domiciliu, conditii avantajoase: masa asigurata, contract de munca, program 2/2 zile, rog seriozitate; 1.400 L; (0725.246.188 ancalearoma@yahoo.com

- salariu net 1800 Lei permis conducere si experienta de min 3 ani si cu masina personala salariu 1500 Lei net + comision la fiecare comanda. Castig lunar final 25003000 Lei, 2.500 L; (0737.314.520

2401. Sofer pentru atelier confectii metal-

SOFER DE TIR, CU EXPERIENTA, ATESTAT, CURSE FIXE, SALARIU ATRACTIV; (0726.150.269/ 0722.928.656

2317. Sofer restaurant cu specific italian,

2393. Sofer livrator pizza pe masina firmei

2371. Sofer cu masina personala, nu mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber si Taxi Fy. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana.http://partners.uber.com/i/y24a y98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2375.

2303. Sofer complexul Stejarii, in

2304. Sofer cu experienta categoria B pentru transport materiale de constructii program full time. Urgent. In zona de Nord a Capitalei. 2.000 L; (0766.057.889 office@smartestproiect.ro

2369. Sofer categoria E, fara atestat Angajam cu contract de munca pentru duba Mercedes cu remorca (pompa de beton) inclusiv pentru ajutarea mecanicului in functionarea pompei de beton, oferim salariu atractiv, pct lucru Dobroesti-Fundeni; (0732.611.947/ 0726.217.079 mioara702000@yahoo.com

ciala angajeaza. Cerinte: prezenta agreabila, atitudine impecabila, seriozitate, punctualitate, discretie. Beneficii: salariu motivant; (0731.474.491 cameliadobindas@gmail.com

C+E (cu experienta), pt. transportul de agregate. Garaj in comuna Pantelimon. Salariu 4.500 lei. Mai multe detalii la tel. 4.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

Baneasa, angajeaza pentru transport angajati de la sediul locatiei la metrou Aurel Vlaicu, program de lucru in ture, salariu net 1700 lei (0744.332.072 florina.saru@stejariicountryclub.ro

vineri numai din Militari sau zona km. 44 sau km. 56. De luni pana vineri 2500 lei, 4 curse pe zi. 2.500 L; (0721.600.061 rocritour@yahoo.com

2374. Sofer de protocol societate comer-

2302. Sofer categ. B cu experienta livrari

Bucuresti /provincie, auto 3.5t, contract de munca, salariu motivant. C.V- geal.ronico@gmail.com, (0785.808.298 geal.ronico@gmail.com

salariu atractiv; (0765.501.818

2366. Sofer categoria D pt. cursa spe-

2288. Shaormar si bucatar Fast Food din

2290. Shaormar, bucatar, ospatar, necali-

2364. Sofer categoria C, rog seriozitate, 2365. Sofer categoria C, socetate comer-

2336. Sofer cat B pentru SC Klaussen-

2287. Shaormar grataragiu (preparator meniuri) cu experienta pentru unitate fast food pentru prepararea si montarea meniurilor. Zona Orhideelor; (0762.570.925 mihaiandrei1991@yahoo.com

2289. Shaormar, angajez shaormar fast food Otopeni, cu sau fara experienta, contract, o masa gratuit, transport, platit; (0721.462.315

t cu prelata, parcare zona Militari (Rosu). 1800 lei. Detalii la telefon, experienta pe 7,5 t, un avantaj. Locale si tara, in general seara acasa, 1.800 L; (0766.266.423

jeaza sofer cat B. Program luni- vineri 06:30-14:30. Zona Bucurestii Noi. Salariu 1.400 lei net; (0749.079.101

2335. Sofer cat B FIrma de catering anga-

2.500-2.700 lei se lucreaza 14 cu 34 libere, taxiU decontat, 1 masa calda+CM, zona Berceni, contract de 8 ore nedeterminat. 2.700 {; (0773.316.497

Bucuresti (zona Stefan cel Mare) angajeaza Shaormar si Bucatar cu experienta in bucataria orientala. Cei interesati poti suna la; (0747.333.102

2363. Sofer categoria C, pe camion de 7,5

ciala cu sediul in Tunari Ilfov angajeaza sofer categoria C cu atestat pentru camion cu macara. Curse doar local Bucuresti si Ilfov (0762.203.264 bostinagabriel80@yahoo.com

2286. Shaormar cu experienta Salariu

2292. Shaormar. Fast Food din Bucuresti

2261. Secretara cu sau fara experienta

limon angajeaza sofer permis cat. B, cu experienta pe duba pentru livrari de marfa, program l-v 9-18, s 9-13. Carte de munca, salariu atractiv, 1.700 L; (0770.361.755/ 021.350.20.35 secretariat@topk.ro

2334. Sofer camioneta 3,5 tone, firma de

2285. Shaormar cu experienta angajez shaormar cu experienta in sectorul 6, Lujerului plata la tura, 13 lei/h + taxi. Program 1 zi cu 1, detalii la; (0784.718.363

2257. SC Supercom SA cu sediul in Bucuresti, str. Gherghitei nr. 23 C, sect. 2, angajeaza in conditiile legislatiei in vigoare, urmatoarele categorii de personal pentru Sucursala Bistrita: Sef coloana auto. Conditii: studii superioare (inginer auto) absolvent Fac. de Transporturi, experienta profesionala: minim 3 ani. 021.240.26.86- int. 127/ 131; (0372.129.327/ 0263944

2260. Secretar, secretara birou notarial Avem sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 57, sector 6. Adresa de e-mail pentru trimiterea CV-urilor este: bocancea_carmen@yahoo.ro. Va asteptam CV-urile, bocancea_carmen@yahoo.ro

2308. Sofer Firma cu sediul in oras Pante-

categoria C+E pentru transport frigorific. Bucuresti, sector 4, cu experienta; (0723.472.133 popescu_bodo@yahoo.com

2284. Shaormar Mister Kebab isi mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 3.000 L; (0721.303.303

2291. Shaormar, societate comerciala angajeaza shaormari, salariul de 2400 Lei, pentru urmatoarele Centre Comerciale: Plaza Romania, Vitan, Promenada si Baneasa.Asteptam sa faci parte din echipa noastra; 2.400 L; (0727.561.605/ 0764.231.514 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu

2259. Secretar notariat, preferabil, absolvent de invatamant superior, viteza si acuratete in tehnoredactare, cunostiinte Microsoft Office, organizat, punctual, comunicativ, amabil, disponibilitate pentru program prelungit. (0721.029.312 dianateodoracarausu@gmail.com

(0763.041.200

recruteaza soferi in vederea colaborarii cu masina personala sau pe una din masinile firmei noastre. Comisioane atractive, program flexibil. 1 L; (0771.692.142 Kristy_eduard@yahoo.com

2333. Sofer camion, caut conducator auto

angajeaza tehnician GSM. Cu sau fara experienta.Experienta in domeniu constituie un avantaj. Asteptam CV-ul dvs la adresa de email, 3.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

jeaza, firma cu profil de mecano-sudura si masini speciale angajeaza: sudor-montator, lacatus mecanic, sudor mig-mag, tig, controlor calitate. Zona de lucru: Strada Garii, Nr. 19 A, Mogosoaia, Ilfov (0748.664.922 madalina.nicolescu@masina-engineering.com

2258. SC Supercom SA cu sediul in Bucuresti, str. Gherghitei nr. 23C, sect. 2 angajeaza in conditiile legislatiei in vigoare, urmatoarele categorii de personal: muncitor necalificat in constructii. Conditii de angajare: scoala generala. Relatii la tel. 021.240.26.86- int. 127 si 131; (0372.129.327

auto in sectorul 2, 1.700 L; (0765.000.200/ 0799.400.300

2271. Sef bucatar + echipa bucatarie 2272. Sef de productie Panel PVC (pentru

zari distributie produse nealimentare in zona Transilvania, cu activitate de teren si birou, preferabil cu domiciul in Targu Mures sau imprejurimi. (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro

2305. Sofer cu experienta pentru service

2384. Sofer distributie. Angajam sofer dis-

tributie Bucuresti, Salariu 2500 Lei. Nu este Curierat, 2.500 L; (0742.666.617 sandu.constantin@transcargomag.ro

2385. Sofer duba cat. B Olanda Ro, tur retur salariu 1.050 euro/luna; contract de munca in Olanda; (tarif. 1,5 E/min+tva). Pentru informatii suplimentare si angajare, sunati la numarul de telefon (0900.310.110/ 0900.310.110 2386. Sofer livrare pizza, program 2 (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1, (0722.607.226 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 2387. Sofer livrari manacare la domiciliu

Restaurant Borsalino (Unirii) angajeaza sofer pentru livrari comenzi. Programul este de 2 zile de lucru, 2 pauza. Salariul este negociabil in functie de experienta; (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com

2388. Sofer livrator l-v 10:00-16:00, Yellow

Menu din strada Oltetului 11-13, angajeaza sofer livrator cu auto propriu sau pe scuterul firmei. Cerinte: permis cat. A/ B. Program luni-vineri 10-16, salariu motivant, decont combustibil 10%, 1.700 L; (0762.909.026 madalin@yellow.menu www.yellow.menu

transport, angajeaza soferi profesionisti pentru transporturi interne Romania) si locale (Bucuresti). Program luni-vineri weekend-ul liber ) Salariu 3500 lei fix + bonusuri 4.000 L; (0735.857.696 Nicubogdan.ro@gmail.com

2412. Sofer profesionist cat. B, C, D, E, experienta minim 10 ani; (0744.325.800

2424. Sofer profesionist, Klaussenburg Recycling GmbH SRL. Cerinte: categoria C/ detinator atestat, card tahograf. Seriozitate si responsabilitate. Este vorba de abrollkipper, container. Se duc contaiere goale, se aduc pline; (0784.270.690 logistica@klaussenburg.ro

Sofer pt curse speciale, categoria D, microbuz sau autobuz, salariu net pe luna de la 2.600 L; (0764.488.787 2425.

2426. Sofer si manipulant mobila, producator de mobilier, angajam sofer categ B cu experienta pentru aprovizionare materiale, livrare si manipulare mobilier. Posibilitate castig suplimentar. Popesti Leordeni, apropiere Pepsi, Ford; 2.200 L; (0733.318.308 laramodul@gmail.com 2427. Sofer spalator, angajam sofer spalator (cat. B) pt modul de igienizare toalete ecologice, cunoasterea Bucurestiului. Program 7 zile, salariu-1800 lei. Punct de lucru: in spate la Kaufland, Barbu Vacarescu, (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 2428. Sofer T.I.R. tur-retur cu experienta sau incepator, card tahograf, cunostinte elementare mecanica reprezinta un avantaj, resedinta in Bucuresti Pt curse tur retur Ro-Slo-It-RO. Pt detalii sunati la tel. (072432091 2429. Sofer taxi cu atestat la 12 ore anga-

jam pentru zona Drumul Taberei; (0727.085.700

2430. Sofer taxi cu atestat la plan 24 h,

masina intretinuta 1.4, gpl, tableta, dispecerizare Cristaxi, mai multe detalii la telefon; 90 L; (0726.759.771 2431. Sofer taxi cu atestat, dispecerat

Cristaxi la 24 h, plan 100 lei; (0763.361.901

2432. Sofer taxi la 24 de ore, plan 110 Lei,

atestat obligatoriu, carte de munca, va rugam maxima seriozitate (0774.624.345 2433. Sofer taxi pe masina noua sau veche Logan 2011-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Drumul Taberei sau imprejurimi. Cautam si schimb pe Drumul Taberei. Rahova. Chitila; (0728.005.505 2434. Sofer taxi Speed si Leone la 12/24 ore, CM + aplicatie si masini la ramanere; (0765.892.022 2435. Sofer taxi 12/24 diverse dispecer-

ate, plan 900 L; (0785.062.890/ 0753.200.780

2436. Sofer taxi cu atestat valabil masini

Dacia Logan an 2008-2012. Oferim carte de munca, conditii avatajoase, plan de la 90 lei/24h. Mai multe relatii la tel.; (0765.920.047/ 0737.522.547

2437. Sofer taxi cu atestat, bonusuri diverse + libere pe luna, masini intretinute, plan 80-110 Lei; (0760.604.290/ 0785.063.890 2438. Sofer taxi Dacia Logan GPL, detinem service propriu, plan 80-100; (0785.787.878/ 0785.062.890 2439. Sofer taxi Next, auto Dacia Logan 1.4 facelift, dotari full, colantata Next Taxi, tarif 1,77 ron/km, licenta Bucuresti. 120 L; (0742.220.002/ 0768.923.613 2440. Sofer taxi pe Dacie 2014, ben-

zina + gaz,, 108.000 km, colantat gata taxi, la 12/24 h, licenta Bucuresti, str. Valea Oltului nr. 20, sector 6; (0766.569.144 2441. Sofer taxi, carte de munca, pe Logan cu GPL, colantat la Speed Taxi, 24 ore; (0768.036.862/ 0722.218.536 2442. Sofer taxi/echipaj taxi, angajam echipaj, pentru masina colantata la Speed Taxi , angajam Schimb de noapte pentru zona Drumul Taberei- Colantata la Taxi 2000, schimb de zi pentru zona Dobroiesti - Colantata la Dartex; (0733.956.240 nicoleta.costea@serviceprompt.ro 2443. Sofer TIR angajez sofer C+E, cu experienta, cu card tahograf, pe duba frigorifica. Curse pe intern. (0765.919.106

2444. Sofer TIR cu cartela tahograf pentru

curse locale in Bucuresti. Salariu negociabil (0728.949.556 2445. Sofer tir curse locale Bucuresti,

salariu atractiv; (0785.203.015

2446. Sofer TIR pentru curse externe,

Turcia, Bulgaria; (0753.153.688

2447. Sofer tir prelata curse interne Ro, angajez sofer pe tir cu experienta, prelata, curse RO. Garajul este in Bucuresti. Se accepta si soferi din provincie Salariu: 1.000 lei + 0.30bani/km. Medie salariu: 3.000-4.000; (0768.270.750 2448. Sofer tir profesionist cu experienta pentru intern. Salariu pentru 3.500 lei. Caut si ofer seriozitate. Detalii la tel. (0736.344.028

2413. Sofer profesionist categoria C+E angajam soferi profesionisti categoria C+E pentru transport intern. Pentru detalii ne puteti contacta la tel.Salariu: 3.500 L; (0722.687.152

2449. Sofer tir profesionist cu experienta pentru intern. Salariu pentru 3.500 lei. Caut si ofer seriozitate. Detalii la tel. (0767.640.218

2414. Sofer profesionist categoria C, angajez sofer categoria C cu experienta in Bucuresti pentru transport local si intern pe autocamion de 18 to. Salariu negociabil. Solicit si ofer seriozitate.Relatii la tel; (0737.540.879 ltt_cc@yahoo.com

2450. Sofer tir, pe camion frigorific pentru

2415. Sofer profesionist cisterna apa, cu

card tahograf, domiciliul in Bucuresti. Relatii la tel. (0722.305.890

2416. Sofer profesionist cu atestat Mecano Valmar angajeaza sofer profesionist cu categorie C si E pentru transport utilaje. Sfoerul trebuia sa aiba obligatoriu atestat. Locatia platformei este in Buda, Brgadiru jud. Ilfov. (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 2417. Sofer profesionist cu experienta minim 5 ani pentru transport international ruta Romania - Bulgaria - Grecia - Romania, prelata duba frig. 20 tone; camion 7,5 tone, locale Bucuresti - tara - Romania; sofer cu experienta, profesionist, auto 3,5 tone - locale Bucuresti, sofer cu experienta; (0722.711.117 2418. Sofer profesionist pentu transport

transport extern in regim tur-retur. Nu se sta pe comunitate. Relatii la tel.; (0745.671.084

2451. Sofer transport marfa, Alpin57 lux angajam conducator auto. Cerinte: permis C, atestat transport marfa si card tahograf, studii medii, experienta pe un post similar (0756.032.010 2452. Sofer Uber angajez pe masina firmei, fizic ingrijit, caracter dinamic, cu un minim de 10 ore pe zi de munca, salariu intre 700-800-1000 Ron saptamanal, bonus de 50 Ron ptr fiecare dumica muncita (0723.861.862 2453. Sofer Uber Bani cu masina person-

ala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2454. Sofer Uber firma serioasa angajam

soferi in cadru perfect legal pentru relatia Uber, detinem florta Chervolet Aveo echipate GPL, stare impecabila, mentenanta este asigurata de noi revizie, ulei filtre etc, (0723.861.862

2389. Sofer livrator pentru restaurant situ-

2356. Sofer categoria B, angajam urgent

at in rond la Bucur Obor, cu auto propriu, program full time. (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com

local angajam sofer profesionist pentru transporturi locale la depozitele mari din jurul Bucurestiului de luni pana vineri 20% din transporturi se descarca noaptea, salariu negociabil; (074872446 agtranscom2013@gmail.com

2357. Sofer categoria B, fabrica de con-

2390. Sofer livrator auto personal, companie multinationala deschide noi locatii in: Pipera, Stefan cel Mare, 13 Septembrie, Crangasi si nu numai 5.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

2419. Sofer profesionist pt. international, categorie C+E, curse tur-retur Slovenia, Croatia, Ungaria, Slovacia, Cehia weekend acasa, 4 curse/ luna dorim o persoana serioasa, stabila, sector 4 Bucuresti, (0722.211.075 mntrans.compex@gmail.com

2456. Sofer Uber, persoana serioasa cu aspect fizic ingrijit, salariu saptamanal plus prime depasire target, program flexibil si masina 24/24. (0723.861.862

2420. Sofer profesionist Scania R420 Tan-

2457. Sofer Uber, salariu de minim 2000

pentru distributie produse alimentare. Relatii la telefon (0746.731.022

fectii metalice angajeaza sofer pentru achizitii pe autoutilitara 3.5 tone. Relatii la nr. de tel. (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 2358. Sofer categoria B, C Aprovizioneaza marfa de la furnizori si o livreaza la clientii companiei. Constituie un avantaj atestatul de transport marfa. loc de munca in sos. Odaii nr. 157-163, sectorul 1, Bucuresti; (0336.401.262 office@chorus.ro 2359. Sofer categoria B, C pentru autobasculanta 8/4 in zona BucurestiSalariu motivant. Program 9h/zi (0744.386.347 VGOINVEST@GMAIL.COM 2360. Sofer categoria C pentru camioneta

platforma, salariu fix, bonuri de masa. Sediul in sector 3, zona Theodor PalladyNu este necesar atestat; (0774.699.394 2361. Sofer categoria C si manipulant

depozit Oferim 1600 net, bonuri 300 lei, transport decontat (sofer) oferim 1300 net, bonus 500, bonuri 300 lei, decont transport 150 lei (manipulant full time, angajam si part time) (0770.334.947 2362. Sofer categoria C+E si ADR nece-

sar, pentru comunitate; (0723.591.036

Sofer livrator cu masina proprie pt. Wise Box, companie multinationala de food delivery (livrare la domiciliu/office), 10 lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). CV la adresa de mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

2391.

2392. Sofer livrator pe scuterul

firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 7 lei de comanda (media 350-400 comenzi/luna). Relatii la tel. sau mail: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

dem lungime 19 metri, transport international si intern, detinator permis cat B, C+E, atestat de marfa, card tahograf, contract de munca, diurna, 3.500 L; (0765.701.050 office@agrobiobrichet.ro 2421. Sofer profesionist tir caut pentru transport frigorific pe Romania. Cu experienta pe duba frigorifica. Cerinte: permis cat.C+CE. Rog si ofer seriozitate. Salariu motivant. Tel; (0722.236.193 2422. Sofer profesionist tur-retur interna-

tional Curse tur-retur Slovenia, Croatia, Ungaria, Cehia, 4 curse pe saptamana, weekend acasa, salariu motivant, camioane euro 5 automate, dorim o persoana de incredere pt perioada indelungata. 2423. Sofer profesionist, companie autohtona angajam sofer profesionist pentru basculanta 8x4. Locatie Bucuresti. Asiguram cazare. Salariu atractiv (2400 lei/luna) plus diferite bonusatii. Forme legale; 1 L; (0728.110.078/ 0735.341.350

2455. Sofer Uber firma serioasa angajam soferi, cadrul perfect legal in parteneriatul cu Uber, detinem flota de masini echipate cu GPL, stare impecabila, service asigurat de noi (0726.605.606 paraschivoiutraian@yahoo.com

ron/luna. Firma noastra detine flota de masini pentru activitatea de logistica in regim de transport persoane Uber. Firma este una din societatiile afiliate serviciului Uber, TaxiFy, Black Cab. 2.000 L; (0747.953.371

2458. Sofer vidanjor angajam sofer-vidan-

jor igienizare toalete ecologice, permis B. Program L-D(S-D platit dublu). Salarizare in functie de performante 2500 ron. Punct de lucru in spate la magazin Kaufland Barbu Vacarescu, (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

2459. Sofer, bune abilitati de comunicare.

Persoana organizata, dinamica, tenace. Disponibilitate la program prelungit, fara antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat) (0760.259.456 office.chitilei@caretta.ri 2460. SOFER, cu experienta angajam pentru firma de distributie bauturi, zona Giulesti. Mai multe detalii la telefon; (0722.229.927

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

18 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2461. Sofer, inchiriez auto pentru protocol,

Uber si Taxify. Varsta minim 25 de ani. Detalii la telefon 3.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2462. Sofer, urgent pentru restaurant si fast-food. zona Colentina program 09.00 11.00; (0725.230.206/ 0744.648.409 oltean.zelena@yahoo.com

2494. Soferi livratori cu masina pro-

jitori copii persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, Cisnadie, jud. Sibiu; (0734.333.606 andreea.boroanca@sossatelecopiilor.ro

2495. Soferi maxi taxi categoria D,

Bucuresti Restaurant exclusivist din Bucuresti, anagajator serios si stabil, selectioneaza Sous Chef cu excelente abilitati de team leader si kitchen management pentru a se alatura echipei si a livra excelenta. 1.000 {; (0728.293.279/ 0728.293.279 diatalpos@gmail.com

Angajez sofer bucatar pizzar Pantelimon sofer Militari ajutor bucatar Rahova. Conditii si salariu avantajoase; (0760.950.248/ 0726.515.852

Auchan, plus atestat, zona Auchan Titan, Auchan Militari, Auchan Berceni. Salariu avantajos, pentru mai multe detalii sunati la numarul: 10 L; (0770.893.349 transcyti2002@yahoo.com

2464. Sofer, incarcatori descarcatori,

2496. Soferi pentru cifa si marfa, societate

2463. Sofer, bucatar, ajutor bucatar, pizzar

femeie serviciu, Moara sector 4 angajeaza sofer program flexibil venit net 2100 Ron, incarcatori descarcatori venit net 1900 Ron, femeie de serviciu, venit net 1550 Ron. Program luni - sambata 8-16.30 2.100 L; (0371.050.144

transport angajeaza soferi profesionisti de cifa pentru transport local (Bucuresti) si transport intern marfa (Romania), (0730.444.450 hr@cdy.ro 2497. Soferi profesionisti pentru

societate de constructii. Cerinte: experienta similara, atestat, card tahograf; (0724.214.836

2465. Sofer, muncitori necalificati, sofer cat. B (cat. C) transport deseuri reciclabile.Program luni-vineri, 8 ore pe zi. Zona: Statia de metrou Pipera. Pentru detalii contacti-ne telefonic (0761.320.573 office@urbancr.ro

2498. Soferi profesionisti CE curse interne

2466. Sofer, om intretinere, angajam om intretinere posesor de carnet de conducere in cadrul hotelului Levor, in aproprierea Pietei Victoriei; (0735.300.399 liliana.chiracu@hotellevor.com

2499. Soferi profesionisti cu experienta,

««««««««««««««««««

SOFER- DELEGAT DISTRIBUTIE SI GESTIONARI ANGAJAM; (0740.167.649/ 0752.150.554 HERBARIUMREGIA@YAHOO.COM

2467.

«««««««««««««««««« 2468. Sofer- livratori auto vinzatoare,

casiera, femeie vase, ajutor bucarari si livratori. Pentru Bistro zona Unirii. Salari intre 1500 si 2000 lei. 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com 2469. Sofer. Firma de familie angajez

sofer cat. B si om la depozit, sector 2; (0737.372.724

Sofer. Firma noastra de curatenie angajeaza sofer cat. B din orasul Giurgiu. Pentru mai multe detalii sunati la tel. (0784.290.183/ 0786.247.805 2470.

2471. Sofer. Societate comerciala anga-

jeaza sofer cat. B+E pt. activitate pe pompa fixa de beton sau echipaj pt. pompa fixa de beton. Activitate in Bucuresti; (0755.747.964

tur-retur, Bucuresti, tur-retur, camioane tandem 12 tone euro 5 automate , se transporta marfa usoara, salariu motivant, weekend liber, angajam si din tara; (0722.211.075 categoria BCE, Echipa Trans International este pregatita sa se mareasca. Angajam soferi profesionisti cu experienta, categoria BCE, pentru camioane 22 TO, cu disponibilitate de lucru pe comunitate; 1 {; (0745.665.588 madalina@transinternationalsped.com 2500. Soferi profesionisti pentru trafic international tur-retur cu camioane de 40 tone. Bucuresti - jud. limitrofe. Deasemeni si pentru transport intern; (0766.070.088 2501. Soferi profesionisti Tir. Ullrich

Gruppe, firma germana cu sediu in 34260 Kaufungen angajeaza pentru Germania Soferi profesionisti TIR. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de TIR (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber si Taxi Fy. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2477. Soferi cu masina personala in rela-

tia cu Uber Romania pt. societate comerciala nu mai veche de 15 ani. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2478. Soferi Firma de transport anga-

jeaza sofer profesionist pentru curse interne, camion 10 tone, salariul motivant. Rugam seriozitate; (0761.675.745 mircea.rapid@gmail.com 2479. Soferi pentru firma distributie bau-

turi, cu punctul de lucru langa Carrefour Militari, (021.778.03.98 2480. Soferi profesionisti angajez;

(0741.129.856

2481. Soferi profesionisti categoria D

(0747.045.104 nicoleta.rugina@gmail.com

2482. Soferi societate comerciala angajeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6; 1.700 L; (0723.670.538 2483. Soferi Urgent, angajez doi soferi cu

experienta rog seriozitate; (0767.796.385 2484. Soferi autocamion categ. C+E

Firma de marcaje rutiere angajeaza soferi profesionisti, categ. C+ E, in conditii bune de munca, salariu motivant. Pentru cei interesati sunati la tel.; (0786.595.179 office@anduna.ro 2485. Soferi C+E curse interne tur-retur Bucuresti, se transporta marfa usoara la contract, camioane tandem 12 tone Euro 5 automate, conditii usoare de munca, salariu fix + diurna, angajam si din tara (0722.211.075 2486. Soferi cat. B 1.700 lei net. Sofer cat. D+ licenta transport persoane valabila2.000 lei net. CV la adresa email/ tel. (0758.109.833 vanzari@tipografiaeurobusiness.ro 2487. Soferi cat. B, oferi cat. C + atestat marfa, muncitori necalificati, mecanici si confectioner structuri metalice pentru firma salubrizare (0745.031.185 2488. Soferi cat. D cu atestat transport

persoane pe curse special regulate, zona Militari A1. Salariul atractiv. Persoana de contact ptr detalii Marian. (0722.713.009 dvalentin.office@gmail.com 2489. Soferi categoria B+C, SC Tarell

Import-Export SRL, firma distributie bauturi angajeaza soferi categoria B+C pentru distributie in Bucuresti. administrativ@tarell.ro office@tarell.ro 2490. Soferi categoria B, Firma de publici-

tate angajeaza soferi, cu disponibilitate la deplasari in tara, pentru activitatea de panotaj-mobil. Nu exista limita de varsta, experienta e un avantaj CV-uri la mail. (0723.532.352 contact@mvcom.ro 2491. Soferi cu masina personala (nu mai

veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2492. Soferi distributie pentru firma dis-

tributie. Se ofera contract de munca, salariu de baza 1600 lei, plus bonusuri 200-400 lei. Cerinte: permis cat. B si studii, minim liceul 1.600 L; (0722.393.383 adrian.staicu@yahoo.com 2493. Soferi distributie, personal calificat productie panificatie, gestionari livrare, operator date contabilitate primara, pt. societate panificatie in Dascalu Ilfov. Tel./ email; (0725.808.809 cristi@smpberlin.ro

2530. Spalator auto cu experienta, aspect ingrijit. Salariu 1200 lei, spalatoria se afla in zona Brancoveanu, vestiar, dus. Ofer comision la tot fara int-ext si bonusuri, carte de munca 8 ore, posibilitate de cazare. 1.200 L; (0727.840.510 sava.matei13@yahoo.com 2531. Spalator auto cu experienta pentru

spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com 2532. Spalator auto cu experienta, ofer

cazare, 700 L; (0726.443.185/ 0726.570.002

2533. Spalator auto cu experienta, oferim

plata la zi plus comision 50 L; (0765.000.200/ 0799.400.300

2534. Spalator auto cu/ fara experienta,

posibilitate cazare salariu 1.320 lei sau 1.080 lei + comision; (0744.377.851

2535. Spalator auto pentru tura noapte,

oferim salariu atractiv plus comision, 1.200 L; (0765.000.200

2536. Spalator auto pt. Fox, fabrica de

mezeluri. Program: 8-16.30. Perioada nedeterminata. Sector 4. Telefon intre 917, L-V 1.700 L; (0726.718.768 2537. Spalator auto spalatoria auto MR.

Wash este in cautare de 2 colegi pentru pozitia de spalator auto. Oferim salariu 1200 lei net + bonus de performanta. Locatia: Bd Expozitiei (in spatele Autoerebus) (0725.271.135 info@mrwash.ro 2538. Spalator auto Spalatorie auto pro-

reprezentanta auto Meridian, dealer Dacia Renault, cu sediul in sector 1 pentru spalatorie proprie.Salariu 1.700 lei net,contract munca perioada nedeterminata, conditii bune lucru, prime; 1.700 L; (0740.316.085 2563. Spalatori auto cu experienta din Bucuresti sau provincie, poate fi si familie de spalatori, salariu intre 1.100+1.500 + procente; (0729.942.777 2564. Spalatori auto cu experienta pen-

tru spalatorie cu vad, salariu 1900 lei, comisioane substantiale. Oferim cazare in conditii de apartament; (0763.656.188 2565. Spalatori auto cu experienta, dorni-

ci de a se integra intr un colectiv deosebit la o spalatorie situata central. Oferim cazare apartament carte de munca salariu 1900 lei, comisioane ce pot depasi 3500 lei pe luna. (0763.656.188 2566. Spalatori auto cu minima experienta ptr spalatorie cu vad format in sectorul 3. Salariu + bonuri masa+ procent. 1.500 L; (0724.370.496 2567. Spalatori auto fete sau baieti in

zona statia de metrou Straulesti. Se lucreaza in hala acoperita. Salariu 1.500, program de lucru flexibil. Salariu fix + spaga + comision 10 lei/ degresare.Se poate oferi si cazare 1.500 L; (0751.146.662 2568. Spalatori auto fete si baieti. Oferim

contract de munca, salariu, procente. (0724.337.072/ 021.423.10.75

2569. Spalatori auto Spalatorie auto

angajeaza spalatori auto cu experienta, 1.900 L; (0722.349.339 Georgy_taz@yahoo.com 2570. Spalatori auto zona Dristor. Salariu

atractiv. Tel. (0763.332.232

2571. Spalatori auto angajam, Militari,

salariu minim, 1.000 L; (0763.887.454

Meridian si cu masini personale; (0727.450.624

2539. Spalator auto zona Bragadiru angajeaza spalator cu sau fara experienta. Pentru detalii nu ezitati sa contactati. (0723.363.584

2504. Soferi taxi cu atestat, Dispecerat

2540. Spalator auto zona Dristor, salariu

2573. Spalatori auto cu experienta in zona centrala, vad format de 5 ani, cu experienta, aspect fizic decent, fara cazier, seriosi, conditii de munca decente, echipament lucru, cu plata la zi sau salariu lunar 1500 lei, 1.500 L; (0722.857.660 Malutiservcompany@yahoo.com

Cristaxi, 100 lei/ 24 h; (0744.377.851

2505. Soferi taxi cu atestat, fara datorii la

2506. Soferi taxi la 24 ore si echipaj Cristaxi, statie aplicatie, masina an 2010. Relatii la tel. (0770.896.588

2476. Soferi cu masina personala (nu mai

Mosilor nr. 78, piata Sfantul Gheorghe; (0742.144.939

2562. Spalatori auto angajam la

2503. Soferi taxi cu atestat dispecerat

port betoane angajeaza soferi profesionisti, permis cat. BC + E, cartela tahograf, atestat marfa, salariu: 3.000 L; (0722.584.703

2473. Soferi Angajam soferi profesionisti autobasculanta, deservent buldoexcavator cu permis de conducere C-TR, lucrari in Bucuresti si Ilfov, (0738.963.899

(0727.345.946

2529. Spalator auto (fata/ baiat) in Calea

2561. Spalatoreasa hotel Minerva. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, sporuri. Program flexibil - 2 zile libere pe saptamana, (0726.103.427 hr@minerva.ro

2572. Spalatori auto baieti-fete, cu/ fara experienta, aspect ingrijit. Zona Piata Victoriei, vad format, program 2 zile cu un liber, 1.900 L; (0723.177.850/ 0769.732.243

alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 110 lei/ zi in functie de masina. Sector 5, 100 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 office@etic-asigurari.ro

2475. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2528. Sous Chef restaurant exclusivist

2560. Spalator, vulcanizator, mecanic, service auto spalatorie, vulcanizare angajeaza personal cu experienta in zona Prelungirea Ghencea Nr 185. Salariu atractiv. Detalii la tel. (0769.633.358

fesionala, situata ultracentral, angajeaza spalator auto. Salariu 1900 lei + comisioane (bacsis intre 140-200 lei pe zi), contract de munca, cazare pt provincie. (0769.603.090 lili_nic@yahoo.com

2502. Soferi profesionisti. Firma de trans-

2472. Soferi angajam sofer pentru Uber Select si aplicatie pentru aeroport. Varsta minim 25 de ani. Permis de minim 2 ani;

2474. Soferi angajam soferi taxi si Uber;

2527. SOS Satele Copiilor angajeaza ingri-

prie, pt Wise Box Companie multinationala din domeniul food delivery, plata la curse, 10 lei/ comanda cu o medie lunara de 500-600 comenzi. Telefon, CV la: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

2507. Soferi taxi Leone, Pelicanul, an fab.

2008-2015, plan 95-115 Ron; (0765.519.814

2508. Soferi taxi 12/24, masini an 2014-

2015; (0766.569.144

2509. Soferi taxi cu atestat la 24 de ore,

urgent. Relatii la telefon (0768.265.805

2510. Soferi taxi cu atestat valabil, fara datorii la banci sau la stat; (0723.453.391 2511. Soferi taxi cu atestat, la taxi As, taxi

Leone, facilitam si obtinerea atestatului; (0740.706.866/ 0733.585.700

2512. Soferi taxi Meridian si Plus numai la

12h echipaj Logan Facelift Meridian 75 ron/12h,tura noapte Logan 1 zona Ferentari Meridian, Luica 70 ron/12 h, echipaj Logan 2 Meridian plus 87 ron/12 h. Oferim statie+2 app, permis, bi, atestat valabile. 87 L; (0765.500.640/ 0785.096.898 logistar.garage@yahoo.com 2513. Soferi taxi Meridian, Speed cu ates-

tat valabil fara probleme in cazier, pentru Dacia Logan benzina cu GPL, ac, servo directie, facelift, la 24 h. Se ofera contract de munca 8h, sarbatori legale libere, 5 zile libere pe luna, 120 L; (0768.444.420

2514. Soferi taxi Speed, Meridian, Leone,

Cristaxi, cu atestat valabil, pentru Dacia Logan, Renault Megane autoturisme noi 2013-2017, benzina cu GPL, ac, servo directie, la 24h. Se ofera contract de munca, CO, 5 zile libere pe luna. 130 L; (0768.444.420/ 0786.555.444

2515. Soferi taxi, Leone, Pelicanul, an fab. 2008-2015, 95-115 ron/ 24 ore, sector 2; (0765.519.814 2516. Soferi taxi, 12 ore/ echipaj, licenta

Bucuresti, masini 2014, Apolodor Plus/ Meridian Plus (se poate schimba cererea soferilor) oferim statie +o aplicatie Star; (0765.314.500 2517. Soferi transport intern categoria B+C pentru transportul de generatoare electrice. Locatie: Soseaua de Centura, Tunari.Perioada deplasare: 2-3 saptamani. Venit mediu - 2800 - 3200 Lei net. Conditii decente de munca 3.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2518. Soferi transport persoane, SC Mad-

com DLS Impex SRL, angajeaza sofer cat. B si D pentru zona Bucuresti. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati. (0751.148.488 mirela.bobea@dlsbus.ro 2519. Soferi Uber firma partener Uber

cautam soferi auto pentru a activa in domeniul transport Uber Bucuresti. Detalii la telefon. Masini bune! Oferim si cerem seriozitate maxima; (0721.970.518

intre 1000 si 1200 lei, 1.200 L; (0763.575.031 autodrive.clean@yahoo.com

2541. Spalator auto cu experienta Angajam tineri pentru spalatorie auto si curatare tapiterii pentru locatia din Calea Vitan sector 3. Mai multe detailii la telefon; (0723.462.886 contact@inauto.ro 2542. Spalator auto cu experienta salariu

atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart, (0766.309.126

2543. Spalator auto cu sau fara experien-

ta, zona Calea Vitan (vis a vis de pompieri) pe langa Mall Vitan. 2 libere pe saptamana, program 9:00 - 20:00, duminica liber; 1.000 L; (+40724582715/ +40724582715 gabilucian09@yahoo.com 2544. Spalator auto salariu 1500 ron,

spalatorie auto premium cu vad foarte mare, amplasata in complex comercial. Salariu 1500 ron; 1.500 L; (0755.677.424/ 0741.055.411 2545. Spalator auto Unirii baieti si fete, cu/fara experienta, serios, muncitor, lunar peste 2000lei, comision, bonusuri, vad exceptional, clienti fideli, oferim cazare, echipamente, contract, interviu in locatie intre 8 si 17 2.000 L; (0743.040.444/ 0743.174.433 2546. Spalator auto urgent pentru spalatorie auto in Drumul Taberei Bd. Timisoara. Salariu 1.000 lei, carte de munca; (0723.167.255 2547. Spalator auto zona Nicolae Grigorescu, cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com 2548. Spalator auto. SC Auto Car Wash

2574. Spalatori auto cu experienta posibilitati cazare, zona Casa Poporului, salariu 1900 lei brut, comision 25% la cosmetica auto, program flexibil, 8-20, carte de munca, rog seriozitate; 1.900 L; (0723.370.170 2575. Spalatori auto cu experienta salariu 1500, comisoane la fiecare auto spalat, 1.000 {; (0763.903.555 autototal.complet@gmail.com 2576. Spalatori auto cu experienta salariu atractiv, comisioane la fie care auto spalat, urgent, sector 3. (0767.072.000 autototal.complet@gmail.com 2577. Spalatori auto cu experienta sector

3, Bucuresti, salarizare 800-1.500 + comisioane la fiecare auto spalat urgent (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 2578. Spalatori auto cu experienta

urgent, sector 3 Bucuresti, salariu, comisoane la fi care auto spalat, Salajan 800-1.500, 1.500 L; (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com 2579. Spalatori auto cu experienta minim

un an pt. spalatoria Red Wash, salariu 1900 lei brut carte munca, conditii de munca deosebite, bonusuri atractive. Zona Liberty Mall Trafic (0726.483.884 dragosstoica99@yahoo.com 2580. Spalatori auto cu experienta,

urgent salariu, comisoane 800-1500 in functie de program; +comisioane la fiecare auto; (0767.072.000 autototal.complet@gmail.com 2581. Spalatori auto cu plata la zi sau

lunar, salariu 1200 lei plus procente. (0724.337.072/ 021.423.10.75

SRL angajeaza spalatori auto cu experienta, seriosi si corecti. Detalii la sediul societatii din Bucuresti, str. Lujerului, nr. 32-34 si la telefon; (0743.333.461 mariana_wsh@yahoo.com

2582. Spalatori auto cu sau fara experienta urgent salariu, comisioane la fie care auto program flexibil; (0767.072.000 Office.buildprest.ro@gmail.com

2549. Spalator de vase, RIN Grand Hotel

enta urgent salariu, comisioane la fiecare auto spalat, (0767.072.000 autototal.complet@gmail.com

angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2550. Spalator vase Ai Sushi Bar, situat in Str. Paris, Nr. 71, Sector 1, Bucuresti, angajeaza spalator vase. Programul 2 zile cu 2 zile libere. Salariul este de 1300 lei + 150 lei transport. 1.450 L; (0723.399.878 ai.livrare@gmail.com

2583. Spalatori auto cu sau fara experi-

2584. Spalatori auto cu sau fara experi-

enta venituri sigure lunar 1000-1500 euro, sector 3, Bucuresti, oferim cazare, (0763.903.555 autototal.complet@gmail.com 2585. Spalatori auto cu sau fara experienta, sector 3 salariu+ comisioane la fiecare auto spalat. (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com

2551. Spalator vase Hotel 4 stele, zona Unirii angajeaza personal pentru bucatarie spalat vase. Cautam persoana punctuala si serioasa pentru colaborare. (0755.979.797 fdm@internationalbucharest.ro

2586. Spalatori auto cu sau fara experienta, sector 3 urgent salariu, comisioane la fiecare auto spalat in functie de program de lucru; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

2552. Spalator vase reataurant tip fast

food, Salariul 1500lei, se lucreaza 1zi/1zi si 2/2, un week liber la 2 sapt, program 9-22, locatia se afla in mall park lake (DristorTitan).Constantin; (0729.910.157

lei Spalatorie auto zona Vatra Luminoasa, Megamall Pantelimon, angajam fete sau baieti. Program de luni - sambata 9-18, duminica inchis, 1.000 L; (0771.070.176 bgdwash@yahoo.ro

2553. Spalator vase Restaurant din Flo-

2588. Spalatori auto si vulcanizatori

2587. Spalatori auto salariu 1.000 -1.500

reasca angajeaza trei persoane pentru postul de spalator vase. Oferim salariu atractiv, program de lucru in ture, transport, masa. Asteptam CV la adresa office at vacamuuu.com. (021.313.45.85 office@vacamuuu.com

urgent. Oferim salariu atractiv+ carte de munca+ tipsuri! Te vrem in echipa acum!!!! Spalatoria auto are un vad foarte mare si este pozitionata in zona Calea Ferentari Sector 5; (0726.104.141 ionutz90ro@yahoo.com 2589. Spalatori auto, angajam spalatori

na. Detalii la tel., 3.000 L; (0761.581.518 vaduva.petrica@yahoo.com

2554. Spalator vase restaurant situat in zona Piata Romana (Bucuresti), angajeaz? spalator vase (4 locuri). Oferim contract de munca, 2 mese gratis, transport decontat, program 1 / 1 sau 5 / 2, salariul net 1700 lei; 1.700 L; (0762.704.424 info@cafeverona.ro

2522. SOFERI, SC organizari evenimente

2555. Spalator vase, program in ture, sal.

2520. Soferi Uber, firma colaboratoare Uber, recruteaza soferi. Iti doresti sa ai un venit mai mare fara prea mult efort? Te asteptam pentru mai multe detalii la tel. (0722.513.354 lidia_georgiana_grosu@yahoo.com 2521. Soferi Uber, se poate oferi si masi-

corporate, angajeza soferi-montatori, experienta minim 2 ani camioneta 3,5to, disponibilitate la program prelungit. Punct de lucru Magurele; (0736.385.563 office@nanevents.ro

1.400 lei net la 8 ore + spor de week-end + decont transp. pe tura de seara. Raspunde zilnic de spalarea vaselor si de efectuarea curateniei. 1.500 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

2523. Soferi, personal primire, cal-

2556. Spalator vase, restaurant Casa

catorese, croitorese, muncitori necalificati, fochisti, pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca, Aurel Vlaicu. Conditii excelente; (0755.200.031 2524. Soferi. Firma transport din

Bucuresti angajeaza: soferi profesionsti cu atestari pentru autobasculanta 8 x 4, soferi profesionisti pentru trailere si platforme; mecanici utilaj greu - Vola. Excavatoristi, buldozeristi, buldoexcavatoristi; mecanici de intretinere, utilaje si masini; (0722.100.178 2525. Soferi. Firma de transport anga-

jeaza soferi cat. C, camion 7,5 tone si cat. C+E. Rog seriozitate; (0766.292.401 2526. Solar Diamond angajeaza la recep-

tie fete dragute si sociabile, doar din zona Militari, salariu 1500 Ron 1.500 L; (0784.017.170

auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 2590. Spalatori auto, avem 2 posturi

libere spalator auto, cu carte de munca. Program o zi cu o zi. Nu oferim cazare.Acte necesare buletin. Salariu 1100 lei si procente operatii suplimentare. Bd, Timisoara, 34, sector 6. (0729.967.959 2591. Spalatori auto, fete si baieti cu experienta, zona Berceni, salariu si comisioane atractive; (0725.162.543

Zarazei angajeaza spalator vase; (0736.366.417 avramavramm@yahoo.com

2592. Spalatorie auto angajeaza spala-

2557. Spalator vase, restaurant pub Fabrica, str. 11 Iunie nr 50, angajeaza personal spalat vase. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu atractiv, platit la timp, contract munca, transport seara 1.300 L; (0723.155.027/ 0722.928.144 cristinastanicioara@gmail.com

2593. Spalatorie auto si vulcanizare angajeaza spalatori si vulcanizatori fete si baieti. Asiguram cazare, sos. Chitilei nr. 131, salariu + comisioane, 1.900 L; (0767.533.644

2558. Spalator vase, urgent, personal in

zona Iancului (Piata Iancului) si Militari, Lujerului. Oferim salariu brut incepand cu 2.200 lei, program de lucru flexibil. (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro

2559. Spalator vase, bonus 500 ron la angajare, pt. restaurant Nan-Jing. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil; (0729.777.728 hr@minerva.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

tori, vulcanizatori, mecanici; (0723.581.680

2594. Specialist SEO, SEM, marketing online daca esti specialist in optimizarea SEO si ai abilitatile necesare pentru acest domeniu, te vrem in echipa noastra. Cafy JR situata in Bucuresti, cauta candidatul potrivit. (0799.400.300 angajari@cafy.ro 2595. Spital angajeaza barbat si femeie la

curatenie Spital privat din sector 2, langa Arena Nationala, angajeaza femeie si barbat la curatenie, salariu 1300 lei plus 200 lei bonuri de masa (1.500 lei).Contract de 8 ore, se lucreaza in ture. 1.500 L; (0747.796.069 claudiarauti@gmail.com

Stilist(a) si manichiurista-pedichiurista, experienta minim 1 an pentru salon de infrumusetare sector 6; (0765.817.261

2596.

2597. Stilist, stilista. Lant de saloane

Bucuresti angajeaza stilit(a) cu experienta, zona Dorobanti. Vad, conditii avantajoase, salariu 2.000-3.800 lei la 13 zile/ duminica liber; (0751.251.411 2598. Stivuitorist Compania Ion Mos angajeaza stivuitorist, autorizatie ISCIR , experienta de lucru pe stivuitor , persoana serioasa; (021.352.22.11 office@ionmos.eu 2599. Stivuitorist depozit engross anga-

jeaza stivuitorist se ofera salariu net 1700ron + 300 tichete de masa. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 reper: in spate la magazinul metro Berceni) 1.700 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

2600. Stivuitorist S.C Tarell import export, distribuitor bere, bauturi, angajeaza stivuitorist pentru depozit sector 6. administrativ@tarell.ro office@tarell.ro 2601. Stivuitorist cod 1133

1 post, lucrator depozit cod 2071 - 4 posturi, muncitori necalificati cod 0017 - 15 posturi, electrician intretinere masini si utilaje cod 0101 1 post. Cerinte generale: disponibilitate, putere de munca, seriozitate. (021.256.03.85/ 0751.561.207 2602. Stivuitorist manipulant, la fabrica prod. pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus: ICTSMUA. Oferim cazare, 2.500 L; (0766.085.519 2603. Stivuitorist Sindrilita conducerea

stivuitoarelor (electric/ diesel). Necesar autorizatie. Oferim masa calda in fiecare zi / 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 2.500 Lei /prima luna, 2.500 L; (0725.333.503/ 0725.333.503 2604. Stivuitorist, angajam personal pentru postul de stivuitorist in depozit. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com 2605. Stivuitorist, cu atestat ISCIR la zi,

pentru zona Chitila, se asigura transport. Salariul fix + bonus + tichete. Program L-V ,1 schimb. Pentru detalii sunati la numarul afisat 2.000 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com 2606. Stivuitorist. ICME Ecab SA -

Cablel - fabrica de cabluri electrice angajeaza -pentru stivuitor de 5-7 tone - (autorizat ISCIR). Se ofera conditii foarte bune de salarizare, plata orelor suplimentare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati zilnic intre orele 09:00-13:00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: (021.209.01.10/ 021.209.04.15/ 021.209.03.09 2607. Stivuitorist/ manipulant marfa manipuleaza marfa cu ajutorul stivuitorului (stivuitorist) si lizei electrice sau manuale; autorizatie ISCIR; experienta de lucru pe stivuitor;pregateste paletii in vederea livrarii ; (021.407.74.88 cristina.stefan@delamode-group.com 2608. Stivuitoristi pentru depozit mar-

mura din Aleea Teisani 137A, Bucuresti. Asiguram stivuitoare noi, carte munca si conditii excelente de munca, pentru cei din provincie asiguram transport si cazare. Program: Luni-Vineri 9-18, Sambata 10-15 (2 pe luna). Relatii: (0723.922.822 2609. Stivuitoristi si manipulanti marfa angajam urgent pentru depozit. Salariu net 1300-1900 Ron, tichete de masa 300 ron, transport decontat. Program 8 ore/ lunivineri. Zona sector 3/ langa Republica 1.900 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 2610. Straulesti, Damaroaia,2 Cocosi complex rezidential pentru societate de paza, cu/fara calificare. Contract de munca legal, program flexibil, salariul net 1.700 lei. 1.700 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

2626. Sudori electrici 111), angajam sudori electrici (111), pentru un proiect de lunga durata pe un santier de constructii civile in Bucuresti, se ofera cazare si un salariu atractiv; 3.500 L; (0771.478.736 office.epj@gmail.com 2627. Sudori electrici (111), angajam sudori electrici (111), pentru un proiect de lunga durata pe un santier de constructii civile, se ofera cazare si un salariu atractiv (3000-4000 lei/net); 3.800 L; (0771.478.736 office.epj@gmail.com 2628. SUDORI LACATUSI SI MUNCITORI NECALIFICATI, URGENT ANGAJAM; (0722.509.854 2629. Sudori, fabrica de confectii metalice

angajeaza sudori CO2 si electric din Bucuresti sau din provincie. Relatii la nr. de tel., (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 2630. Sudori, pentru firma de constructii, angajare cu contract de munca, salariu 2.500-3.500 Lei/luna, posibilitate cazare la baraca (0753.106.136 2631. Sudori, instalatori, muncitori

necalificati, firma de instalatii angajeaza; (0722.274.039

2632. Sudori, lacatusi, anagajam

pentru punct de lucru: Bucuresti, comuna Domnesti, Ilfov (asiguram cazare). (0722.292.798 2633. Sudori. Societate produc?toare de

cazane din Bucure?ti angajeaz? sudori, tehnician chimist, automatist centrale termice. Informa?ii la telefon: (021.410.46.00

Supervizare echipe curatenie angajam personal calificat supervizare echipe curatenie, Bucuresti, posesor permis auto. (0733.733.178/ 021.326.79.79 2634.

2635. Supervizor pentru restaurant angajam supervizor pentru restaurantele din zonele Iancului (Piata Iancului), Militari (Lujerului), Unirii (Camera de Comert) , Victoriei (Pasaj Victoriei) si Bucur Obor (Magazin Bucur Obor); 2.800 L; hr@calif.ro 2636. Supraveghetoare sali jocuri de

noroc, urgent fete pentru sali jocuri de noroc in Bucuresti sector 2, cu si fara experienta, oferim salariu motivant, bonusuri si prime de sarbatori, program de lucru in ture 12/24/12/48, (0767.316.158/ 0733.077.435 goodwintimisoara@gmail.com 2637. Supraveghetor jocuri, Angajam urgent personal pentru postul de supraveghetor sala jocuri de noroc in sector 2 Bucuresti, bd. Basarabia cu sau fara experienta. Se ofera training. Program de lucru in ture 12/24,12/48 (0767.316.158/ 0733.077.435 sphinxarena2014@gmail.com 2638. Supraveghetor jocuri, slot atten-

dant pentru retea sali de jocuri de noroc, ne dorim in echipa persoane serioase, comunicative, punctuale si cu aspect fizic placut. Salariu + bonusare. Experienta nu este necesara; (0738.190.877

2612. Studenti an terminal proiectare

2641. Talpuitor manual pt incaltam-

inte cu toc aplicat pentru atelier incaltaminte; (0723.123.330

2618. Sudor electric. Angajam sudor-laca-

tus 2 in1, sudura electrica cu electrozi, conf. metal. usoare, punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper floraria Garden Plaza, statie autobuz ICSITMUA, oferim cazare, 3.000 L; (0724.545.953 2619. Sudor mig/mag + tig, producator de

carenaje pentru masini-unelte de inalta tehnologie, angajam sudor (barbat / femeie) calificat mig/mag si tig. Munca interesanta, conditii impecabile. La 5 min pe jos de Gara Buftea; info@rsq-one.com (0731.355.150 info@rsq-one.com 2620. Sudor pentru sudura in puncte a

inoxului, candidatul ideal experienta de minimum 1-2 ani in sudura in puncte; experienta in urmarirea unor instructiuni de lucru, completarea rapoartelor simple; (+40722609720 Carmendobrota97@gmail.com 2621. Sudor si lacatus mecanic pentru mai multe detalii va rog sa nu ezitati sa ma contactati la numarul de tel sau la sediul nostru din Sos. Bucuresti- Targoviste, nr 201, Mogosoaia, Ilfov, 1 L; (0730.023.999/ 0730.023.999 donluxconstruct@gmail.com 2622. Sudor, verifica si pregateste compo-

nentele, realizeaza imbinari prin diverse procedee de sudura folosind utilaje si echipamente specifice de sudura, efectueaza operatiuni de lacatuserie. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

2623. Sudori calificati sau necalificati in

argon angajeaza SC Metron Instrument SRL, cu sediul in Sos. Bucuresti-Domnesti nr. 86. (0722.281.749 2624. Sudori angajare, atelier confectii

metalice angajeaza sudori cu experienta. L-v: 8-18. Pauza 30 min, cm, salariu inceput 2200 lei net in mana. 2.200 L; (0726.666.333 contact@corturisihale.ro 2625. Sudori CO2 Mig Mag pt. procedura

136-138. Relatii la tel.; (0724.206.109

2663. Tamplar/confectioner mobilier

pal-meserias, firma specializata in realizarea de mobilier din pal, angajeaza cu norma intreaga, tamplar meserias sau nivel mediu de cunostinte in domeniu, pentru productie. Ofer 2500 - 3500 lei salariu; 750 {; (0747.128.376/ 0722.770.294 createmob@yahoo.com 2664. Tamplari pal melaminat cu experienta si operator multipla de gaurit. Salariu incepand de la 2.300 L; (0732.129.210 2665. Tamplari pentru fabrica mobila,

experienta, salariu 2.500 - 3.000 Lei; (0765.709.700

2666. Tamplari universali pentru atelier

mobilier bisericesc, Sos. Fundeni nr. 200; (0740.242.136

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773 2668. Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 2667.

2669. Tanar fara experienta, pentru atelier

productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773

2672. Tehnician firma distributie angajam

2643. Talpuitor, atelier incaltaminte dama

2673. Tehnician aplicator, zugrav, soci-

angajeaza talpuitor manual. Zona 13 Septembrie (0730.097.607 claudiu_bvc@yahoo.com

2646. Tamplar cu experienta in PAL

2617. Sudor cu experienta in mediu protector, argon, pentru societate comerciala care activeaza in industria alimentara. Calificare sudor.Cunostinte lacatuserie. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro

2662. Tamplar/ montator mobilier PAL/MDF, pentru realizare si montaj mobilier magazine, urgent pentru firma de productie publicitara din Bucuresti (0767.234.325/ 0720.342.779 advertisignfly@gmail.com

tehnician, Se ofera contract de munca, salariu 1800 lei.Cerinte : permis cat B si cunostinte minime de reparatii aparate electrice; 1.800 L; (0722.393.383

2614. Sudor cu experienta electric si argon pentru atelier confectii metalice. Contract de munca si cazare pentru provincie. Punct de lucru Bragadiru Ilfov, 3.000 L; (0735.377.400

Esti o persoana care iti cauti de lucru in cadrul unei firme unde sa fii respectat, suna-ne, iti doresti stabilitate financiara pentru tine si familia ta, suna-ne. Cautam persoane serioase, punctuale, 2.200 L; (052539138 alin.crintea@gmail.com

din Otopeni angajam tamplar.Program de lucru in weekend.Oferim cazare pentru persoanele din provincie;

incaltaminte. Relatii la telefon (0764.407.684

2642. Talpuitor, angajeaza producator de

2645. Tamplar locatie soseaua Pantelimon 161; sector 2program de lucru: lunivineri 8 ore/zi, in 3 schimburi 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

2616. Sudor argon, slefuitor, lacatus inox

2661. Tamplar. Complex de evenimente

2671. Tapiteri cu experienta pt. fabrica de canapele la comanda, este in prezent in cautare de oameni priceputi si pasionati (0784.384.884 puscasualbert@yahoo.com

foarte buna pentru atelier incaltaminte; (0722.655.749

2613. Sudor Aqua Therm CO SRL firma

calificare de sudorBragadiru Ilfov, 3.000 L; (0722.716.470 Office@totalmet.ro

2660. Tamplar, proiectant mobilier, fabrica de mobila angajeaza tamplar cu experienta in prelucrarea lemnlui, mdf, pal. (montator mobilier, slefuitor). Salariu atractiv. (0723.200.779 constructmob@gmail.com

2640. Talpuitor cu experienta, manopera

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773

2615. Sudor salariu 3000 ron, se solicita

femeie serviciu, vanzator, vanzatoare, pt. firma de mobila, urgent. Salarii atractive, conditii de munca excelente. Se necesita seriozitate si multa ambitie 3.000 L; (0726.413.443/ 0722.379.109 valentinfidmob@yahoo.ro

2670. Tapiter, tamplar, montator productie canapele, paturi, mobilier tapitat si mobilier din mdf si pal. Conditii foarte bune, salariu de la 2.500 Lei in functie de experienta cu posibilitatea de a se mari, in functie de rezultate; 3.000 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro

firma Accuro cu sediul in Pipera (Jolie Ville - capat autobuz 301), angajam studenti an terminal pentru proiectare sisteme antiincendiu. Cerinte: cunostinte avansate autocad 2d. Salariu motivant. (0726.333.210 de instalatii angajeaza sudori (electric si CO2), program 08.00-16.00, carte de munca, pentru interviuri sunati de luni pana vineri intre 09.30 si 16.30 la nr. de telefon; (0724.343.424 office@aquatherm.ro

2659. Tamplar, muncitor necalificat, sofer,

2639. Supraveghetor pentru magazin din mall angajam supraveghetor pentru magazin de lux din Mall Baneasa. Aspect ingrijit, sociabil, placut. Rezistenta la stat in picioare. Astept cv cu foto la email. Telefon; (0722.533.346 magazinglamour2016@gmail.com

2611. Strungar pentru Mezo Automotive.

Atelierul este situat in Domnesti Ilfov; oferim transport cu masina firmei si pachet salarial atractiv, program L-V 9-17. Pentru cei din tara oferim cazare (0720.948.512 info@mezoautomotive.eu

2658. Tamplar, montator, pentru fabrica de mobila la comanda,cautam persoane serioase cu mare experienta. Salariu 23003000 lei net/luna, contract munca 8 ore, program 7.30-16.00 l-v, decontare transport, conditii bune de lucru. 3.000 L; (0723.616.584/ 0784.408.899 office@popartdesign.ro

2644.

melaminat, salaru motivant, zona Prelungirea Ghencea; (0729.956.180

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400 2647.

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2648.

2649. Tamplar pal melaminat in

zona Cora Pantelimon; (0722.603.644

2650. Tamplar pal si circularist angajam

cu contract de munca 8 ore L - V. Salariu foarte bun. Salariul este precizat doar la interviu Bd. Iuliu Maniu, sector 6). Societatea noastra ofera stabilitate si seriozitate (0727.081.337 ateliertamplariepal@gmail.com

2651. Tamplar pal si lemn cu experienta, cunostinte lacatuserie, montaje si reparatii, permis B, CM + salariu avantajos; (0734.874.870 2652. Tamplar Pal, salariu net 3.000 lei +

CM, tapiter - salariu net 2.500 lei + CM, frigotehnist - salariu net 2.500 lei+ CM; (0727.247.981

TAMPLAR PAL, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 3.500 L; (0735.887.402 2653.

2654. Tamplar pentru mobila la comanda, vin taiate si cantuite, program fix, conditii avantajoase carte de munca, salariu 2500 Lei - 3000 Lei 3.000 L; (0762.771.459 2655. Tamplar PVC calificat sau necalificat, zona Sos. Chitilei, Pod Constanta, de preferat cu permis auto; (0723.968.123 2656. Tamplar reconditionare mobila din

lemn masiv Atelier de restaurare, reconditionare, reparatii mobila din lemn masiv format din 25 de angajati isi mareste echipa. Daca ai experienta sau iti doresti sa castigi banii in functie de pricepere suna-ne, 2.000 L; (0721.332.618 office@savemob.ro 2657. Tamplar universal, slefuitor lemn masiv pt. atelier tamplarie zona Colentina. Carte de munca, program 8 ore, luni-vineri, salariu saptamanal 1.750 L; (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com

etate producatoare de lacuri si vopsele decorative cu sediul in Popesti Leordeni. Cerintele postului: - Studii medii; - Minim 4 luni experienta in constructii (vopsitorie, tencuire, hidroizolare, termoizolare); Disponibilitate pentru deplasari frecvente ; - Coerenta in exprimare; - Spirit de echipa, indemanare, atentie la detalii; - Disponibilitatea de a invata continuu lucruri noi; Posesor permis de conducere categoria Bfara incidente. Responsabilitatile postului: Realizeaza demonstratii de aplicare a produselor, atat manual cat si mecanizat; Executa mostre de produse aplicate; Executa diverse lucrari de constructii pentru amenajare expozitii; Acorda consultanta tehnica. Detalii la: (0752.224.525 2674. Tehnician automate cafea Craiova revizionarea automatelor de cafea Necta. Se asigura formare profesionala si posbilitatea unei cariere. Cerinte: abilitati tehnicomecanice, organizat, atent la detalii, punctual. Salariu motivant, 2.500 L; (0748.222.951 office@automate-nova.ro 2675. Tehnician de mentenanta in cladiri

de birouri angajeaza Atalian Romania. Detalii la: (0730.019.677

2676. Tehnician maseur, fata, program full time, contract de munca in cadrul salii de sport Next Door Fitness. (0787.327.196/ 0787.327.196 contact@nextdoorfitness.ro 2677. Tehnician mentenanta, Hemeius,

SOS Satele Copiilor Romania angajeaza tehnician mentenanta in Hemeius. Persoanele interesate pot suna la numarul sau pot merge direct la sediul din str. Garii, nr. 45, loc. Hemeius. (0734.333.606 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 2678. Tehnician sisteme de calcul si retea SC Info Service & Computers SRL, cu o vasta experienta in domeniul IT cauta tehnicieni sisteme de calcul si retea. Asteptam cv-ul tau pe adresa de mail; office@iscomputers.ro 2679. Tehnician sisteme de securitate, alarmare efractie/incendiu, supraveghere video, interfonie/videointerfonie cu permis cat. B. Salariu atractiv; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2680. Tehnician sisteme de securitate, Sight Control SRL angajeaz? tehnicieni sisteme de securitate (supraveghere video / efrac?ie, automatiz?ri / control acces, detec?ie alarmare incendiu.) 500 {; (0751.075.987 office@sightcontrol.ro 2681. Tehnician telecomunicatii, tehnicieni telecomunicatii cu sau fara experienta, pentru instalarea serviciilor de internet, televiziune ?i telefonie la client acasa cu masina personala bonusuri, atractive Bucuresti, trimiteti C.V, (0763.313.959 bga.aservice@gmail.com 2682. Tehnician, formator mase plastice,

grafician Corel Draw, colantor, machetist pentru firma productie publicitara din Bucuresti sector 3, luni-vineri 9:00-17:30 bonuri de masa. www.printdivision.ro 2.500 L; (0788.231.813 mike@printdivision.ro 2683. Tehnician, urgent angajam, pentru

sisteme de detectie, supraveghere video, control acces. Firma. (0723.970.996 ogrezeanu.daniela@gmail.com

2684. Tehnicieni instalatori sisteme de securitate Rpg Security angajeaza tehnicieni instalatori sisteme de securitate pentru, posesori permis cat. B obligatoriu; (0219534 tehnic@rpg.ro; hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

23

4

LOCURI DE MUNCÅ Tehnicieni mentenanta pentru echipa mobila electricieni, instalatori, zugravi, zidari, frigotehnisti, pentru intretinere instalatii sanitare si electrice, tencuieli si zugraveli interioare/exterioare, in sedii banci si cladiri birouri, posesor permis auto, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79

2685.

2686. Tehnicieni mentenanta, electricieni, instalatori Experienta in echipamente specifice cladirilor de birouri, program in ture 12/24, 12/48 sau de zi 8h/zi, salariu 2200 net la timp, bonuri masa 15 ron/ zi, abonament medical, zona Pipera/ Militari; (0756.040.651 hr@genesisproperty.net

2712. Trattoria Roz Cafe angajeaza; Trattoria Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona Militari.bucatar, ajutori bucatari, pizzari, livratori. Salarii negociabile. Rugam seriozitate. (0723.504.103 braileanucatalin@yahoo.com 2713. Tucano Coffee angajam ajutor

cofetar cu /fara experientaDetalii la numarul de telefon; (0724.643.421 catering@tucanocoffee.com 2714. Tucano Coffee angajam ospatar,

barman cu /fara experienta. Detalii la numarul de telefon; (0757.204.444 e.bordian@tucanocoffee.com 2715. Ucenic samponez pentru salon

Magic, conditii foarte bune, carte de munca, traininguri gratuite. Pentru detalii suna; 1.050 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 2716. Upscale Solutions angajeaza agenti de securitate pentru obiective din Bucuresti, salarii atractive. Pentru informatii suplimentare sunati la nr. telefon: (0752.260.019

2687. Tehnicieni sisteme securitate fara

2717. Valet angajeaza Hotelul Capsa. Interviu in receptia hotelului Capsa, L-V, 8.00-15.00; (0757.645.737

2688. Telesales takeaway.com we're the leading online food delivery marketplace in Romania and part of the fastest growing company in our industry in Continental Europe; (0725.944.518 a.state@oliviera.ro

2718. Vanzatoare angajam doamna serioasa, cu experienta in vanzari, nefumatoare, care doreste un loc de munca pe termen lung, pentru magazin tip insula cu bijuterii din argint in Cora Pantelimon. Relatii la telefon (0723.519.509 silver@stilplus.ro

experienta, permis auto cat. B; 1 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

2689. Tencuitori firma de constructii angajeaza cu forme legale: tencuitori, rigipsari si zugravi. Plata la metru. Cer si ofer seriozitate. (0773.812.215 2690. TINERI ANGAJAM TINERI CU ABILITATI MECANICE /TERMICE /AUTOMATIZARI PENTRU FABRICA LACTATE ZONA COLENTINA, SE LUCREAZA 3 SCHIMBURI, SALARIU NET 2000- 3000 RON IN FUNCTIE DE EXPERIENTA SI ABILITATI, TEL. (0758.041.995 VMOICEANU@ PROFESIONAL.COM.RO 2691. Tineri muncitori calificati si necalifi-

2719. Vanzatoare Baba Novac, program

de noapte, 3-5 nopti, magazin mic, salariu negociabil in functie de noptile efectuate, carte de munca, preferabil dar nu obligatoriu din cartier Baba Novac, Titan, Dristor, Bogdan, 1.200 L; (0744.552.547

2695. Tineri ingineri pentru instruire in domeniul proiectarii executiei si montajului tamplariei de aluminiu si peretilor cortina. Locatie: sectorul 6, Bucuresti, permisul de conducere constituie un avantaj; (0744.305.297 dan@eurofatade.ro

Piata Rahova; (0761.969.724/ 0764.995.225

2754. Vanzatoare pentru minimarket sit-

uat in zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

2755. Vanzatoare pentru patiserie. Patis-

eriile Auguri isi maresc echipa in Bucuresti. Vino in familia noastra. Program de lucru exceptional. Contract full time. Relatii la telefon. (0743.103.104 2756. Vanzatoare pentru un magazin

mixt alimentar in zona Baneasa; (0745.059.824 viorel_alexandru97@yahoo.com

2757. Vanzatoare Piata Progresul,

haine si incaltaminte. Mai multe detalii: (0786.883.899

2758. Vanzatoare produse de patiserie in Complex Doraly Afumati, conditii optime, relatii la tel. (0723.344.927 2759. Vanzatoare pt. cantina, minima experienta, program de L-V , incadrare numai cu forme legale, pt detalii dupa ora 15, 2.100 L; (0735.780.844 2760. Vanzatoare pt. cofetarie in sector

2. Salariu net, 1.800 L; (0723.830.104

2723. Vanzatoare Cauti un job usor si

Dorobanti, angajez persoana serioasa, sociabila cu clientii, vesela, program flexibil (o saptamana se lucreaza una nu). Candidatul ideal persoana tanara si fara experienta) 2.000 L; (0720.750.005 Dorobanti140@yahoo.com 2725. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin alimentar situat in comuna Pantelimon. Program 07-22. Salariul 1.500 Ron, 15 zile lucratoare (0726.975.804/ 0727.732.089 costysim2000@yahoo.com 2726. Vanzatoare cu experienta in domeniul lenjerie dama si barbati zona MIlitari. (0765.327.563 2727. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin confectii dama; (0745.130.455 2728. Vanzatoare cu sau fara experienta

in incinta magazinului Bucur Obor. Salariu atractiv, va asteptam cu drag; (0722.392.163/ 0720.858.806

zona Calea Giulesti. Relatii la telefon. (021.220.28.54 2764. Vanzatoare urgent pt taraba

legume Piata Crangasi, program 2-3 zile/saptamana, fara limita de varsta. (0735.547.870 2765. Vanzatoare zona Nicolae Grig-

orescu, Piata Titan; (0762.614.620

2766. Vanzatoare cartier 23 August pt

magazin. Cautam o persoana responsabila, sociabila, cu experienta in comert. Carte de munca, program full-time, salariu brut 1900 lei. Pt detalii sunati. 1.900 L; (0722.687.259/ 0762.866.842

VANZATOARE COFETARIE, EXPERIENTA IN DOMENIU, SALARIU 1.950 L; (0732.165.668

2767.

2768. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara

experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 07-21, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei. Contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 2769. Vanzatoare cofetarie. Cofetaria

Arkadia Sector 2 angajeaza vanzatoare . Salariul 1800-2000 lei. Detalii la telefon. (0765.086.964 2770. Vanzatoare complex Europa,

detalii: (0786.237.566

cu experienta, oferim salariu atractin+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 2697. Tinichigiu auto (iubitor masini de

2730. Vanzatoare Je Boutique anga-

2772. Vanzatoare cu experienta pentru

2699. Tinichigiu auto Reprezentanta

service camioane si remorci, angajam tinichigi camioane cu experienta, venituri lunare 2.000-4.000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 4.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 2700. Tinichigiu auto Service auto multimarcaangajeaza tinichigiu auto,locatia este in zona Eroii Revolutiei. (0759.030.644

jeaza consilier vanzari. Pentru magazine de barbaii in Unirea Shopping Center program 10:00. La 19:00. Duminca liber, 2.000 L; (0725.911.679 Louis.juna@yahoo.com

Centrul Comercial Doraly. Cerinte: seriozitate, cunostinte minime computer, experienta in vanzari en gross. (0760.621.607 karmise.office@gmail.com

2731. Vanzatoare la magazin alimentar

magazin alimentar in sectorul 5. Rugam seriozitate 1.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com

non stop, program in ture, salariu atractiv 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului in sector 4 (0767.041.109 multiimage@yahoo.com 2732. Vanzatoare la magazin alimentar

situat pe Bulevardul Timisoara, sector 6, Bucuresti. Rog seriozitate. (0721.796.210/ 0761.828.692 2733. Vanzatoare la magazin in Piata

Progresu. Detalii la telefon. (0723.205.928

2734. Vanzatoare la restaurant-

2701. Tinichigiu auto service de restau-

autoservire, zona Piata Victoriei, salariu net, program 8 ore, luni-vineri, 1.700 L; (0724.546.571

2702. Tinichigiu auto si vopsitor, service

2735. Vanzatoare mag. confectii, sos. Giurgiului nr. 125, sect. 4 (0723.501.155 pleteamarius@yahoo.com

rare masini de epoca cautam tinichigiu cu experienta si ucenici; (0723.378.385

auto angajeaza urgent vopsitor auto cu experienta, si tinichigiu, salariul este foarte bun si program luni-vineri, sambata inchis; (0726.723.411 2703. Tinichigiu auto, candidatul ideal:

experienta minim 3 ani in pozitia de tinichigiu auto, calificare in domeniu, cunoaste procesele specifice unui service auto multimarcapersoana responsabila, punctuala; (0770.378.717 alex82razvan@yahoo.com 2704. Tinichigiu auto. Caut urgent coleg

tinichigiu auto, cunoscator limba engleza, pentru munca in strainatate; (0768.667.952

2705. Tinichigiu carosier calificare profe-

2736. Vanzatoare magazin alimentar in

sectorul 2. Experienta in domeniu, comunicativa, aspect placut. Salariu foarte atractiv 2.000 L; (0724.280.050 Marius.roman83@yahoo.com

de un loc de munca unde sa te simti ca acasa, daca esti o persoana creativa, implicata si dornica de a te afirma intr-o echipa tanara si dinamica, noi suntem cei pe care-i cauti. Daca spiritul de echipa si dorinta de invatare te caracterizeaza, atunci esti ceea ce cautam. Asteptam cu interes sa te alaturi echipei noastre de traineri. Pentru mai multe detalii asteptam sa ne contactati la numarul de telefon: (0730.752.752 2709. Transatori locuri de munca esti macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 2710. TRATTORIA BUONGIORNO LIDO

Angajeaza : bucatar, ajutor bucatar, pizzer, grataragiu, ospatar, picol.Se ofera: transport personal, masa gratuita, posibilitate de avansare, salariu motivant.Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la: (0723.821.665 cosmin.caciula@citygrill.ro 2711. Trattoria Fresca angajeaza picoli,

salariu brut 1.960 lei- net 1.400 lei+ tips+ taxi; (0731.333.410

2739. Vanzatoare Minimarket angajeaza

centru. (0723.638.018 simonaprodan45@gmail.com

2741. Vanzatoare nou 2018, cu experienta in complexul IDM Basarab (vizavi pod Basarab) in magazin imbracaminte barbati (costume sacouri camasi pantaloni) relatii la telefon. 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com 2742. Vanzatoare pentru aprozar alimen-

tar, zona Obor Tei; (0745.149.999

2743. Vanzatoare pentru cofetarie-patis-

erie. Tel. 021.240.38.60 - Baba Novac si 0786.392.091 - Piata Minis;

2744. Vanzatoare pentru cofetarie-patis-

erie; (021.212.35.40/ 0786.392.091

2745. Vanzatoare pentru legume fructe.

Magazinul se afla in sectorul 2 1.800 L; (0722.330.194

2746. Vanzatoare pentru magazin alimentar in zona Fizicienilor, salariu atractiv; (0723.326.713 2747. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar in zona Militari Residence, rog seriozitate. Salariul se discuta la interviu, pornete de la 1.400 lei; (0766.074.163/ 0766.546.681 2748. Vanzatoare pentru magazin cu textile salariu fix + procent (0728.707.948/ 0740.901.205 berkbimmrc95@yahoo.com 2749. Vanzatoare pentru magazin de textile si mercerie in incinta magazinului Bucur Obor. Salariul incepe de la 1600 ron. Nr. telefon 6 L; (0762.985.453/ 0720.406.308 2750. Vanzatoare pentru magazin incalt-

aminte in Fashion House Outlet Militari. Program: 1 zi lucrata + 1 zi libera. Cereri: experienta in domeniu, persoana sociabila, punctuala si responsabila; (0768.798.515 mancinifashion@yahoo.com

2797. Vanzatoare minimarket, oras Pan-

Stil Ambalaj angajeaza vanzatoare-op. facturare pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase (0756.109.655 2799. Vanzatoare P-ta Rahova, magazin

alimentar Preferabil experienta in domeniu. Rog si ofer seriozitate, (0769.490.715 radeon10be@yahoo.com 2800. Vanzatoare patiserie Cu sau fara

experienta. Program: L-V 06-16.30, S-D liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0742.266.859

2801. Vanzatoare patiserie in zona Tineretului, program 8 ore/zi, in 2 ture ; o saptamana dimineata de la 5:30 la 13:30 si o saptamana dupa amiaza de la 13:30 la 21:20, sambata si duminica liber, 1.600 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com 2802. Vanzatoare patiserie Patiseria Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta. Program: L-V 06.00-16.30, sambataduminica liber, salariu 2000 Lei. Relatii tel. 2.000 L; (0734.378.436 2803. Vanzatoare patiserie, program 8

ore pe zi, sambata si duminica liber, se lucreaza in 2 ture o saptamana dimineata de la 5:30 la 13:30, o saptamana dupa amiaza de la 13:30 la 21:30, zona Unirii. 1.600 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com

«««««««««««««««««« 2804. VANZATOARE PENTRU IDM BASARAB ANGAJAM, SALARIU AVANTAJOS + COMISION, DETALII LA TELEFON: 0768318382 (0762.753.104/ 0722.218.568/ 0764.039.827

««««««««««««««««««

2775. Vanzatoare cu experienta Drag-

profil sportiv; (0788.527.270

onul Rosu 5 Cautam persoana cu experienta, capabila in a tine gestiunea standului (articole de menaj/ uz caznic), salariu atractiv, oferim si pretindem seriozitate; (0722.320.092 2776. VANZATOARE CU EXPERIENTA, MAGAZIN DE CONFECTII SI INCALTAMINTE, ZONA APACA SI ZONA TITULESCU; (0722.319.677 2777. Vanzatoare florarie Universitate,

2778. Vanzatoare la Covrigelul din Afi,

zona Vitan-Barzesti, relatii la telefon. 2.000 L; (0762.631.110 vulpeionut74@yahoo.com

2740. Vanzatoare minimarket non-stop

2708. Trainer. Daca esti in cautare

2796. Vanzatoare market zona Dimitrie

2805. Vanzatoare pentru magazin alimentar, salariu atractiv plus comision vanzare; (0765.216.086

2738. Vanzatoare magazin alimentar

2706. Tip Top- angajeaza vanza-

amanet Angajam persoane cu sau fara experienta, responsabile si serioase. Reprezinta un avantaj experienta in domeniul vanzarilor. Asteptam CV-ul si foto la topamanet@yahoo.com 2.000 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.com

2795. Vanzatoare Mall Grand Arena/Park Lake, angajez vanzatoare pentru stand comercial (insula cu jucarii) la Mall Grand Arena sau Mall Park Lake. Program 10-22. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile libere. Salariu fix + comision din vanzari; (0724.250.226 draureliastancu@gmail.com

magazin alimentar si minimarket tip butic in sectorul 6. Salariu atractiv. Informatii suplimentare la numerele de telefon (0749.074.940/ 0749.074.942

mixt, contract de munca, salariu bun, minim 1700 sector 4 Bucuresti, seriozitate, beneficii; (0722.432.378

2737. Vanzatoare magazin alimentar

vanzatoare cu minimul de experienta program 8 ore salariu atractiv, oferim seriozitate un loc de munca stabil si solicitam seriozitate, zona sector 5; (0771.067.060 emarket22@gmail.com

2707. TopAmanet angajeaza operator

2774. Vanzatoare cu experienta pentru

Cismigiu De preferat minima experienta dar nu e obligatoriu.Programul poate fi flexibil, astfel încat poate fi adaptat si unei programe de facultate daca e cazul; (0721.321.013/ 0721.268.932

sionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro toare pt locatiile din Ferentari, Sebastian, Giurgiului,Crangasi, Bucurestii Noi, Mihaelache, Pipera. Salariul 1650 lei net + 145 lei bonuri de masa, 1.800 L; (0732.672.654

2773. Vanzatoare cu experienta pentru

urgent cu sau fara experienta, posibil si studenti, pentru perioada de vara. Program o zi cu o zi, salariu atractiv plus bonus. (0736.033.867/ 0765.637.615 2779. Vanzatoare la magazin mixt, pe Calea Mosilor, de zi sau de noapte. Tudor: 0723.216.477; Irina - 0762.371.030; 2780. Vanzatoare la patiserie. Angajez

vanzatoare la patiserie, prigram de LuniVineri, salariu 1.400 Ron + comision la vanzare. Tel.; (0728.106.100

2781. Vanzatoare la rochii de mirese, ofer salariu bun, Complex Europa. Persoana serioasa, femeie; (0767.627.160 2782. Vanzatoare linie calda angajam vanzatoare /casiera pt restaurant linie calda in sect 6, program 8- 23, o zi da o zi nu, salariu 2000 lei net, transport seara, masa zilnic + bonusuri de perfomanta. (0726.337.470/ 0766.969.784 Oanaraducan1977@gmail.com 2783. Vanzatoare magazin paine,

2806. Vanzatoare pentru magazin cu 2807. Vanzatoare pentru magazin Doraly Expo market comuna Afumati Ilfov, sos. Bucuresti - Urziceni, km 12.5 salariu motivant, conditii de munca, seriozitate; (0788.333.276/ 0766.886.638 scdiversmarket@gmail.com 2808. Vanzatoare pentru magazin mini-

market, zona Tineretului, Timpuri Noi; (0722.250.840

2809. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar Drumul Taberei. Program L-V: 720, S: 7-17, D: 7-15, in ture 2 zile cu 2 zile libere. (0765.790.837 2810. Vanzatoare pentru magazin biju-

terii din aur si argint. Cautam persoane serioase si responsabile. Salariu fix, plus comision din vanzari. Oferim bonuri de masa si decontare transport, (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro

2811. Vanzatoare pentru magazin market Ne marim echipa, program non stop in ture 2 zile de zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului.Ofer salariu motivat si contract de munca. Rog seriozitate; (0767.041.109/ 0767.041.109 topdinamic@yahoo.com 2812. Vanzatoare petshop, Aviatiei, zona

metrou Aurel Vlaicu. Program flexibil, conditii avantajoase. Salariu net, 1.800 L; (0751.110.789 2813. Vanzatoare Piata Moghioros,

program de marti pana duminica, 2.100 salariu + 300 L bonuri, net 2.100 L; (0744.327.060

2814. Vanzatoare pt. magazin alimentar

Magazin alimentar situat in sectorul 3, Bd. Octavian Goga, Nerva Traian, angajeaza vanzatoare cu experienta.market@xo-market.ro; (0744.531.952/ 0744.531.952 market@xo-market.ro/ office@tarell.ro

Colentina, sector 2; (0724.094.959

2815. Vanzatoare sau vanzator cu expe-

2784. Vanzatoare magazin alimentar zona Ozana. Salariu 1.500 lei+ carte de munca. Pentru mai multe detalii sunati la tel., 1.500 L; (0762.605.085

2816. Vanzatoare si ajutor de macelar

2785. Vanzatoare magazin alimentar, cu experienta, pentru tura de noapte. Program 19-07, 2 seri da, 2 seri liber, in Piata Iancului. Salariu 1.700 L; (0734.435.737 2786. Vanzatoare magazin alimentar,

minimarket cu experienta, zona matache gara de nord, carte munca, salariu in mana 2500 lei, 2 zile de zi, 2 zile de noapte si 2 liber, ture de 12 oremagazin nonstop.Seriozitate 2.500 L; (0736.366.233/ 0736.366.362 aioan.mail@gmail.com 2787. Vanzatoare magazin haine second

hand, zona Obor; (0727.423.357

2788. Vanzatoare magazin haine Bucur

Obor, salariu foarte motivant, experienta nu este obligatorie dar constituie avantaj; (0723.361.316

2789. Vanzatoare magazin haine, anga-

jez vanzatoare cu experienta haine dama in magazin situat pe Calea Victoriei 14 salariu 1.500 lei, 1.500 L; (0721.295.992 Ilie_emilia_eleonora@yahoo.ro

vanzator/ vazatoare magazin alimentar in zona Pietei Gorjului. Salariu atractiv, carte de munca, trebuie sa aibe putine cunostinte in utilizarea calculatorului. Mai multe detalii la nr de tel. (0760.292.578

2826. Vanzatoare, patiser/ cofetar, bom-

PVC, vanzatoare magazin de jaluzele, rulouri exterioare, cunostiinte Word, Excel. Showroom-ul nostru se afla in sector 3 Calea Vitan nr.225 www.jaluzele-ro.ro. Rugam seriozitate; (0720.449.944 ellavoicu@yahoo.com

2798. Vanzatoare operatoare facturare

Titan, cu sau fara experienta, program lejer, dar persoane serioase. Salariu 1.7002.000 RON in functie de experienta si de seriozitate (0764.384.338 lili_miky_my@yahoo.com

2824. Vanzatoare zona Gorjului Angajez

2794. Vanzatoare magazin tamplarie

2763. Vanzatoare si femei de serviciu,

2722. Vanzatoare cabana parc IOR

SC Alideea 2014 SRL angajeaza pt. raion mezeluri, salariu 1800 Ron net contract de munca perioada nedeterminata, 8 ore pe zi, este pt. ambele locatii 1.800 L; (0765.183.811/ 0722.663.271

2825. Vanzatoare, magazin alimentar sector 3 Dristor angajeaza 2 persoane cu experienta sau fara, dar serioase, program in ture sau 8 ore, salariul1500 -1700 net 1.700 L; (0765.000.476

Mall Sun Plaza /Mall Promenada angajam vanzatoare, salariu motivant, 2.400 L; (0737.626.454 Alyna_tns@yahoo.com

Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu 1.700-2.000 lei. 1.700 L; (0765.614.058 lili_miky_my@yahoo.com

mentar Doua vanzatore pt. magazin mixt alimentar situat in Militari Residence, capat 138, 178. Salariu 1800 lei si carte de munca. Urgent, 1.800 L; (0723.348.476 soniard.grup@gmail.com

2793. Vanzatoare magazin naturist cu minim 1 an experienta in domeniu. Colectiv si mediu de lucru deosebite. Oportunitati de promovare. Salariul promis fara intarzieri. Bonusuri de performanta; 15.000 L; (0724.350.550 lucian_penciu@yahoo.com

telimon, program de lucru o zi cu una libera, nu este necesara experienta. Oferim salariu atractiv, carte de munca, str. Dobrogeanu Gherea nr. 63, (0720.160.140

2771. Vanzatoare covrigarie sector 6, Iuliu Maniu, in statia de autobuz Apusului mai multe detalii la telefon, 1.700 L; (0769.510.567

Salariu fix intre 3.500 si 5.000 Lei.Autotehnic Service - intersectia Aparatorii Patriei (0721.667.950 office@autotehnic.net

2792. Vanzatoare magazin mobila, experienta, zona Ghencea, salariu 2.000 2.500 Lei; (0765.709.700

2762. Vanzatoare restaurant /fast-food in

2729. Vanzatoare cu sau fara experienta pentru magazin cu haine de dama din Unirea sector 3 sau mall Baneasa sector 1. Cerinte: liceul, abilitate in comunicare, pasionata de moda. (0727.770.367 craciunescuroxana66@gmail.com

2698. Tinichigiu auto cu experienta.

2823. Vanzatoare Vulcan si GrandArena

2721. Vanzatoare cabana parc IOR

2696. Tinichigiu angajam tinichigiu auto

epoca) in sector 5, Magurele. (0744.670.480

Vanzatoare magazin mixt, zona Dristor, salariul net, 2.200 L; (0745.658.958/ 0760.953.032 2791.

vanzatoare, experienta minim 6 luni; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro

2724. Vanzatoare cofetarie zona

2694. Tineri inclusiv studenti pentru impartit pliante vino in echipa Delicios Food. Angajam tineri cu sau fara experienta, inclusiv studenti, pentru impartit pliante pizza. Putem oferi si program flexibil. Oferim intre 10 si 12 Lei pe ora 2.200 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

2753. Vanzatoare pentru magazin zona

2822. Vanzatoare urgent pentru mag. ali-

situat langa liceul Iulia Hasdeu, Piata Iancului, program doua zile lucratoare cu doua zile libere. Program magazin L-V 920, S:9-17, D: 9-14, salariu net 1400 lei, 1.400 L; (0747.837.979/ 0745.503.179

Leonida, toate datele si informatiile le gasiti in poza anuntului, 1.650 L; (0740.459.868 Cosmin@kmbautoparts.ro

2692. Tineri fara experienta pentru pozitia

de picol pentru restaurantul Stadio (zona Universitate), program flexibil, salariu motivant + bonusuri, masa asigurata (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2752. Vanzatoare pentru magazin universal in zona Dr Taberei. Salariu atractiv. Program de zi in ture. Detalii la telefon. 1.600 L; (0766.727.219

2790. Vanzatoare magazin Home Depot

2761. Vanzatoare pt. magazin de haine barbati, zona IDM Basarab. Salariu atractiv + comision, program 5 zile saptamana. Cerinte: aspect fizic placut, nefumatoare; (0723.239.839

frumos? Ai experienta in comert si esti serioasa si implicata in munca ta? Angajam vanzatoare pentru magazin insula cu bijuterii argint in Cora Pantelimon. Trimite cv la email; (0723.519.509 silver@stilplus.ro

2693. Tineri fara experienta pentru pozitia

riale de constructii zona Hala Traian, salariu atractiv (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

2720. Vanzatoare brutarie angajeaza

cati pentru executie si montaj/ instruire in domeniul confectiei si montajului tamplariei de aluminiu si peretilor cortina. Locatie: sectorul 6, Bucuresti; (0744.305.297 dan@eurofatade.ro de picol locatie centrala (Unirii, Universitate). Program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa asigurata. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2751. Vanzatoare pentru magazin mate-

rienta pentru presa. Relatii la telefon; (0721.828.818

abatorul Peris pentru acest lant de magazine dezvoltat de noi, cautam 10 de vanzatoare si ajutori de macelari, seriosi si motivati sa se alature echipei noastre. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2817. Vanzatoare si ajutor de vanza-

toare pentru magazin mixt si bar, salariu 2.000, respectiv 1.800, Piata Giulesti; (0725.236.917/ 0734.406.034 2818. Vanzatoare si ajutor vanzatoare

magazin alimentar, salariu atractiv. (0763.799.984

2819. Vanzatoare si casier, casiera ama-

bil(a), serviabil(a), pentru magazin alimentar, zona parc IOR. Interviurile se tin in str. Campia Libertatii nr. 39 sector 3, 1.500 L; (0726.808.501 2820. Vanzatoare si modelatori, pentru covrigarie, Gara de Nord; (0722.181.420 2821. Vanzatoare si sofer, angajam van-

zator / vanzatoare si sofer pentru o patiserie cu laborator propriu, in sector 5, Bucuresti (soseaua Bucuresti-Magurele ); (0770.869.943

bonareasa si muncitor necalificat, angajeaza patiserie/ cofetarie/ covrigarie. Program flexibil, salariu avantajos. Detalii la telefon (0746.731.022

2827. Vanzatoare, pt cofetarie-gelaterie, in mall AFI Cotroceni, fata/d-na nefumatoare, serioasa, program de 8 h/zi, 5 zile/sapt, in ture. Salariu: 1.400 lei net+300 lei in bonuri de masa + decontare transport. 1.700 L; (0720.682.997 2828. Vanzatoare, vanzator pentru mag-

azin alimentar in orasul Otopeni. Se lucreaza in ture, numai cu carte de munca. Pentru mai detalii sunati intre orele 11-17; (0744.530.188 2829. Vanzatoare, agent de vanzari, (magazin Imorom) in incinta unui magazin de produse sanitare de lux, gresie si faianta. Aspect fizic placut, sociabile, spirit de lucru in echipa, comunicativitate, oferim salariu si comision, sec 6. 2.000 L; (0756.602.020/ 0720.204.030 sanitare@yahoo.com

2830. Vanzatoare, casiera magazin nonstop, Titan Societatea Eva Mixt cu program non-stop, dispune de doua posturi vacante pentru functia de casiera/ vanzatoare pentru tura de noapte si tura de zi. Nu se solicita experienta in domeniu, 1.800 lei, 1.800 L; (0766.651.618 Dympandy@gmail.com 2831. Vanzatoare, contabila, patiser,

cofetar, femeie serviciu, angajez. (0721.402.121/ 0721.076.376

2832. Vanzatoare, cu experienta, anga-

jam urgent pentru patiserie-cofetarie, salariu 1800 Ron. Relatii la telefon 1.800 L; (0751.223.653

2833. Vanzatoare, modelator, cuptorist, angajam pentru fabrica de paine Piata Drumul Taberei. Relatii la telefon; (0722.607.178 2834. Vanzatoare, patiser si modelator

covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. (0743.278.200 2835. Vanzatoare, program o zi da una

nu pentru patiserie, zona Kogalniceanu, conditii bune de munca; (0724.471.596 2836. Vanzatoare, urgent, pentru

magazin de dulciuri in Mall Baneasa. Relatii la: (0735.123.244/ 0726.667.766

2837. Vanzatoare, zona metrou Pipera,

weekend liber program de 8 ore/zi, de luni pana vineri, in doua schimburi, salariu fix, tichete de masa, bonus de performanta, 21 de zile concediu/ an, (0724.322.000 hr@anapan.ro 2838. Vanzatoare,vanzator SC angajeaza vanzatoare, vanzator,limita de varsta 55 de ani pentru minimarket in zona str. Polona, Stefan cel Mare, Calea Floreasca program 7/ore, salariu atractiv (transport, mancar 1.800 L; (0786.461.145 dincamarian74@gmail.com 2839. Vanzatoare. Magazin de accesorii dama si hand made angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta, program flexibil. Pentru mai multe detalii sunati la tel.; (0736.648.689 banudaniela89@yahoo.com 2840. Vanzatoare/ casiera, cu experienta

pentru market, zona Colentina, conditii bune, program ture, salariu 2.600 L; (0734.072.088

2841. Vanzatoare/ vanzator inghetata pentru punctele Betty Ice din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa de email, detalii la nr.: (0753.084.816 mirela.cozma@bettyice.ro 2842. Vanzator pentru magazin alimentar

situat in blvd Unirii nr. 74. Program de lucru: 07-22 o zi da una nu, duminica liber. Salariul porneste de la 2200 ron; 2.200 L; (0755.011.789 alfamarket01@yahoo.com 2843. Vanzator si modelator covrigi si

gogosi Iancului. (0730.137.045

2844. Vanzator boutique Chocolat Car-

refour Feeria. Oferim salariu fix 1800 lei+bonuri de masa in valoare de 200 lei, bonus lunar intre 200 si 500 lei, in functie de performante, decont abonament transport. 2.650 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

2856. Vanzator, vanzatoare cu experien-

ta, pt. magazin alimentar situat in sector 3, bd. Octavian Goga (0744.531.952 market@xo-market.ro 2857. Vanzator, vanzatoare. Cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Stirbei Voda (Eroilor), cu varste min. 18 ani, cu experienta sau fara. Salariu net 1700 + carte de munca. 7 ore/zi, 5 zile/saptamana; 1.700 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 2858. Vanzator/ vanzatoare Zona Dorobanti. Cofetaria angajeaza vanzator/ vanzatoare, cu varste intre 18-40 de ani, experienta nu este necesara Salariu net 1700 + carte de munca.7 ore / zi, 5 zile / saptamana (35 ore). 1.700 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com

2859. Vanzator/ vanzatoare tura de noapte la un magazin alimentar situat in zona Rahova.Programul de lucru este o saptamana cu una libera, salariu 1200 lei/ luna. Oferim contract de munca, 1.200 L; (0728.394.390 Mihai_cotic@yahoo.com 2860. Vanzator/ vanzatoare, Shop&Go,

1700 lei casier, lucrator comercial Shop&GO Mega Imagezona Universitate, Sala Palatului, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca; 1.700 L; (0763.790.911 adrian_bra@yahoo.com 2861. Vanzator/oare pentru departament de branzeturi si mezeluri. Zona B-dul Chisinau (Socului). Salariul 1.500-1.800 lei si carte de munca; (0763.226.393 2862. Vanzatori cu experienta pt. magazin non stop zona Titan. Salariu f. bun, minim 2.000 lei/luna, program 8 ore/zi, conditii excelente. Tel. intre 9.00- 17.00 (0724.210.770 2863. Vanzatori minima experienta

pt. mini market zona TitanAuchan. Salariu, carte de munca, conditii excelente, 8 ore pe zi, colectiv dinamic, tanar, orele 9-17, 2.000 L; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

Vanzatori produse alimentare pentru sectoarele 3 si 4. Contract de munca durata nedeterminata, bonuri de masa (15.09 lei/bon), decont transport in Bucuresti. Relatii la: (0724.553.538 2864.

2865. Vanzatori, SC Geldflor Star SRL angajeaza urgent vanzatoare (vanzatori), sector 5, (0724.390.742 stoicadlucian@gmail.com 2866. Vanzatori, shaormari, pizzar, incar-

cator- descarcator, femeie pentru bucatarie, paznic, femeie serviciu, Sos. Pantelimon 98-110; (021.250.20.92/ 0749.120.322

2867. Voila Bistro angajeaza colega draguta Voila Bistro, angajeaza fete pentru pozitia de ospatar. Full time sau part time, conditii excelente de munca, bonusuri, oameni frumosi, clienti minunati, colegi misto. Detalii la tel.; (0726.025.028 2868. Vopsitor fabrica de confectii metalice angajeaza vopsitor industrial din Bucuresti sau din Provincie. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr. de tel (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 2869. Vopsitor pentru profile din polistiren

si/sau poliuretan. Experienta pe post similar sau in vopsitorie auto, constituie un avantaj. Contract de munca, bonus pt calitate, program 8 ore. (0724.111.535 office@fabricadeprofile.ro 2870. Vopsitor pentru suprafete lemnoase (MDF). Salariu initial in functie de experienta(1700-2200 lei net). Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa 2.500 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro 2871. Vopsitor auto cu experienta, in sectorul 2 (0765.000.200/ 0799.400.300 2872. Vopsitor auto, calificare profesion-

ala si experienta in executarea de lucrari de pregatire-vopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

2873. Vopsitor mdf, pregatitor mdf, societate comerciala, cu activitatea in domeniul productiei de mobilier, cautam persoane serioase pentru vopsitorie mdf. Salariu intre 2000-2400 lei, cu bonuri de masa cu tot; 2.400 L; (0725.872.091 mabisvb@yahoo.com 2874. Vulcanizator cu experienta, salariu de baza 1.600 Ron net, se adauga prime si bonusuri, zona Filaret sau zona Jilava (0756.500.100/ 0754.900.100 2875. Vulcanizator auto cu experienta, in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com 2876. Vulcanizator auto cu experienta.

Salariu + comision (0765.030.578

2877. Vulcanizator auto cu experienta;

(0744.377.851

2845. Vanzator covrigarie Pipera, pta Gemeni angajam vanzator covrigarie zona Pipera (metrou)si pentru Piata Gemeni. Programul este 1 zi lucrata de la ora 5.3021.30, ziua urmatoare libera. Salariul este de 1800 lei; (0737.523.284

2878. Vulcanizator auto cu sau fara experienta salariu, comisioane, urgent, sector 3, conditii avantajoase; (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com

2846. Vanzator cu experienta carte presa pentru chiosc metrou Iancului, salariu fix + comision din vanzari. Relatii la telefon; (0721.844.452/ 0764.510.114

experienta in sectorul 2, oferim salariu atractiv plus comision (0765.000.200/ 0799.400.300

2847. Vanzator echipamente frigorifice si

Horeca, TOPK angajeaza reprezentant vanzari cu experienta domeniu vanzari pt showroom. Salariu de baza+comision vanzari. Zona Pantelimon-Ilfov. Sunati pentru programare interviu; (0770.361.755 office@topk.ro 2848. Vanzator linie calda Restaurant/ cantina situat in sectorul 2, Stefan cel Mare, angajeaza vanzator linie calda. Program L-V 7:00-17:00. Relatii la tel. sau email. Salariu 1.700 L; (0735.517.631 contact@thecanteen.ro 2849. Vanzator presa cu experienta, sec-

tor 3, de preferat pensionar; (0722.631.339

2850. Vanzator si modelator covrigarie in

zona metrou Dristor si Podul Basarab; (0735.162.695

2851. Vanzator Statie Peco in Pipera Tunari, Sos. de Centura, salariu net, 1.700 L; (0768.486.400 2852. Vanzator ziare, chiosc cu vad format, zona sector 2, de preferat pensionar; (0721.258.687/ 0760.968.669 2853. Vanzator, vanzatoare pentru o casuta comerciala situata in parcul oraselul copiilor, salariu net 1500, varsta maxima 30 de ani, rog si ofer seriozitate, nu deranjati inutil. 2854. Vanzator, lucrator comercial statie

Peco, Sos. Oltenitei 217A, sector 4, Lukoil, disponibil pentru lucrul cu clientii, program in ture, lucrul cu casa de marcat, gestiune de marfa.Sos de Centura km 30 Com. Pantelimon, jud Ilfov, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 2855. Vanzator, operator GPL angajez urgent 8-9 operatori Gpl, cu sau fara experienta, cu sau fara atestat de operator. Calificarea se face de catre compania noastra. Salariu+bonusuri. 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

2879. Vulcanizator auto cu sau fara

2888. Vulcanizatori cu sau fara experienta, salariu atractiv, personal cu pofta de munca, salariu+comisoane, la fiecare lucrare oferim cazare. (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 2889. Weiss Beer Garden din Uverturii132

personal Restaurant Weiss Beer Garden, angajeaza pentru locatie in curs de amenajare situata in drumul taberei Grataragii, bucatari, ajutori de bucatari, picolI, barmani, ospatari, (0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com 2890. Wise box deschide noi locatii

in zonele Stefan cel Mare, Pipera, Matei Basarab, Moinesti, Sos. Oltenitei, Bucurestii Noi angajam bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator casier (salariul intre 1.400-2.000 Ron net, program 8 h/zi) CV la mail, relatii la telefon: 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

Wise box deschide noi locatii in zonele Stefan cel Mare, Pipera, Matei Basarab, Moinesti, Sos. Oltenitei, Bucurestii Noi. Angajam bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator casier (salariul intre 1400-2000 ron net, program 8 h/zi). CV pe mail. Relatii la telefon; 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

2891.

2892. Wise Box Food Delivery, locatii in toate zonele Bucurestiului angajeaza: bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator call center, casier, lucrator bucatarie interna cu/fara experienta. Salariul intre 1.4002.000 ron net, carte munca, program 8 h/zi. CV la email, relatii la tel.: (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2893. Wise Box Food Delivery, locatii in toate zonele Bucurestiului angajeaza: soferi livratori - plata la curse, cu masina proprie 10 lei/ comanda, pe scuterul firmei 7 lei/ comanda (500-600 comenzi/ luna). Cv la mail: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

Wise Box,sofer livrator cu masina proprie companie de food delivery (livrare la domiciliu/office) locatii in tot Bucurestiul, 10 lei de comanda livrata(500-550 comenzi/luna , relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2894.

2895. Wisebox angajeaza lucrator bucatarie interna cu sau fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa. Se ofera pregatire si suport la locul de munca, salariu de 1.400 - 2.000 Lei net in functie de experienta, program 8 ore/zi. Relatii la tel. sau email; 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 2896. XBody Studio 13 Septembrie anga-

jeaza instructor fitness. Detalii la numarul: (0723.034.082 2897. Zidari si necalificati pentru provin-

cie. Se asigura cazare; (0766.263.094

2898. Zidari si zugravi cu experienta pen-

tru lucrari in Bucuresti si in vecinatate. Ofer cazare + contract de munca + 150 lei / zi. Urgent, 3.500 L; (0740.652.067 2899. Zidari, dulgheri, necalificati, salariu

dupa merite. Ofer cazare. Marius, Sos. Grivita-Bucuresti; (0786.379.048

2900. Zidari, faiantari, muncitori necalifi-

cati, societate comerciala angajeaza zidarifaiantari si muncitori necalificati cu contract de munca incheiat pe perioada nedeterminata. Permisul de conducere reprezinta un avataj. Salariu motivant (0752.272.888 2901. Zidari, tencuitori, muncitori necalificati zidari pt BCA plata 90 lei/mc, tencuitori plata 17 lei/mp, tinci plata 6 lei/mp, glet plata 20 lei/mp pentru santier in Bucuresti. Angajam cu contract de munca. 2902. Zidari, zugravi si muncitori necalifi-

cati; (0720.680.142

2903. Zidari, zugravi, rigipsari pt. firma de

constructii. Plata saptamanal. Santierele sunt in Bucuresti; (0762.749.299

2904. Zidari, zugravi, sudori electrici, electricieni, tamplari lemn, tamplari PVC, lacatusi, operator (mecanic utilaj), muncitori necalificati, societate de constructii angajeaza pentru postul de lucru din Bucuresti. Salariu atractiv. Relatii la tel. (0725.562.642 2905. Zidari. Angajez zidari, zugravi si necalificati pentru reabilitare blocuri, cu contract de munca si cazarea celor din provincie. salariu atractiv; (0761.446.979/ 0748.551.054 2906. Zilieri muncitori necalificati pentru firma pentru balotare ambalaje in presa, sortare deseuri, in zona Th. Pallady. Se ofera 100 Ron/ zi, plata zilnic. Program 918, cu pauza de masa 100 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro 2907. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veniturile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656

2880. Vulcanizator auto, angajam vulcanizator auto cu experienta, oferim salariu atractiv si comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2908. Zugrav cu experienta, salariu moti-

2881. Vulcanizator cu sau fara experien-

plar pentru firma de constructii si mentenanta. CM + salariu avantajos; (0734.874.870

ta urgent, sector 3 Bucuresti, salariu, comisoane, conditii bune de munca, 10001500 Lei 1.500 L; (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com 2882. Vulcanizator, auto variant service

roti angajeaza vulcanizator cu experienta, program de lucru 8 ore, salariu fix 3000 ron. 3.000 L; (0784.339.160

2883. Vulcanizatori si ajutor de vulcanizare cu sau fara expeienta, salariu 1200-2000 +comisoane zilnic, urgent, sector 3, Bucuresti, oferim cazare; (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com 2884. Vulcanizatori auto Vulcanizare auto angajam vulcanizatori auto si ajutori mecanici, salariu 3000 lei, sector 1; (0723.231.235 2885. Vulcanizatori auto, angajam urgent, preferabil cu experienta, zona sector 2. Oferim salariu atractiv + comision si cazare; (0722.286.420 2886. Vulcanizatori auto. Angajam urgent vulcanizatori auto, preferabil cu experienta, zona sector 2. Oferim salariu + comision si cazare; (0722.286.420 2887. Vulcanizatori cu sau fara experienta, salariu 800-1500, comisoane la fiecare auto, 10% din incasari zilnice, plata la sfarsit de program, urgent, sector 2, (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com

vant. Rog seriozitate. (0799.594.779/ 0736.860.856

2909. Zugrav, faianta, electrician si tam-

2910. Zugrav/ tehnician aplicator pt. societate producatoare de lacuri si vopsele decorative, cu sediul in Popesti Leordeni. Cerintele postului: studii medii, minim 4 luni experienta in constructii (vopsitorie, tencuire, hidroizolare, termoizolare), disponibilitate pentru deplasari frecvente, coerenta in exprimare, spirit de echipa, indemnare, atentie la detalii, disponibilitatea de invata continuu lucru noi, posesor permis de conducere cat. B- fara incidente. Responsabilitatile postului: realizeaza demonstratii de aplicare a produselor, atat manual cat si mecanizat, executa mostre de produse aplicate, executa diverse lucrari de constructii pentru amanajare expozitii, acorda consultanta tehnica. Detalii la tel. (0752.224.525 2911. Zugrav/ vopsitor Global Contractor angajaza vopsitori si finisori pentru santiere din Bucuresti, Salariu in mana - 2200-3500 lei, in functie de productivitate. Program 9 ore, carte de munca, decont transport, bonusuri, 3.000 L; (0736.084.640 office@globalcontractor.ro 2912. Zugravi angajam zugravi, rigipsari, ajutor instalator,ajutor electrician. Rel la tel; (0749.981.165 Infohomeservice@ymail.com 2913. Zugravi Firma constructii angajeaza zugravi program l-v 8:00 - 17:00, o sambata da una nu 8:00 - 15: 00, 100 lei/zi. Rugam seriozitate; (0766.184.278 artifexconstruct@yahoo.com 2914. Zugravi finisori pt santiere in Bucuresti cu carte de munca la 8 ore, nu se opresc banii in casa, salariu 120-140 ron zi. Banii la 2 saptamâni sau saptamanal, cum vrea fiecare, (0729.974.743/ 0761.614.414 Florin.dogariu@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

18 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2915. Zugravi si necalificati 130 lei zugravi, necalificati 100 lei, bani se dau in fiecare sambata, se lucreaza de la 8 la 17.30, sambata de la 8 la 14, santierul se afla la statia de metrou Grozavesti. (0763.095.341 anelis50@yahoo.com

27. Sofer profesionist, tanar 37 ani cat,B C, E doresc un loc de munca sigur si stabil si de lunga durata. Nu am vicii sunt o persoana linistita, familist, optimist, realist, serios. Mai multe detalii la telefon, (0762.578.070 florin.vitalariu@gmail.com

2916. Zugravi, plata la saptamana, pro-

28. Sofer BE, CE, DE, atestat persoane,

2917. Zugravi, SC Sprint Plast SRL

29. Sofer categoria B, peste 35 ani,

gram 7,30-18,00. Pe zi 130 L; (0724.950.428

angajam zugravi, rigipsari si muncitori necalificati, cu contract de munca pe perioada nedeterminata doar pentru contracte Bucuresti, nu oferim cazare 2.300 L; (0754.050.500

marfa, card tahograf, analize. Oferta serioasa; (0723.234.537

doresc colaborare 4, 6, 8 ore, cu auto propriu; (0752.012.310 30. Sofer profesionist cat. A, B, C, E,

jari interioare, program full time, carte de munca, salariu 130 lei/zi, 130 L; (0754.677.677

sofer profesionist 12 ani experienta, vorbitor engleza si italiana solicit angajare/colaborare exclus comunitate sau masini tonaj mare. De preferat sector 4; (0727.676.406

2919. Zugravi, faiantari, rigipsari Firma de

31. Vanzatoare pentru un magazin mixt

2920. Zugravi, faiantari, rigipsari salariu

Joburi în stråinåtate

2918. Zugravi, faiantari pt. firma amena-

constructii angajeaza zugravi, faiantari, rigipsari, de preferat cu permis auto si masina, program 9-18. Plata la zi sau saptamana 100 ron zi 100 L; (0727.667.405 andruxbytz@yahoo.com

de la 100 de lei pe zi,doar personal calificat in domeniu, asigur transport tur-retur de la metrou Pipera. La persoanele din provincie se asigura cazare. Rog seriozitate; 110 L; (0763.849.084 aqua.instalatii@yahoo.com 2921. Zugravi, faiantari, rigipsari calificati

cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Plata la 2 saptamani, carte de munca, oferim cazare si conditii avantajoase. Salariu 2500-3000 Lei 2.500 L; (0729.520.520 ercosaactivity@gmail.com

2922. Zugravi, rigipsari si muncitori necal-

ificati Angajam zugravi, rigipsari cu experienta si muncitori necalificati. Se ofera conditii avantajoase de lucru, santiere in Bucuresti, 1 L; (0767.278.150/ 0767.278.150 masterconstructdesign@yahoo.com

2923. Zugravi, zidari necalificati angajam.

Asiguram cazare santier oferim cerem seriozitate maxima; (0733.171.474 2924. Zugravi, zidari, faiantari, rigipsari,

instalatori si muncitori necalificati seriosi preferabil cu permis auto; (0770.255.167

Cereri muncå 1. Acord ingrijire persoanelor varstnice,

imobilizate sau greu deplasabile, cu program intern. Rog seriozitate; (0785.600.552

2. Administrativ Tanara serioasa, doresc colaborare job part time in administrativ. Engleza, scris, citit, vorbit nivel conversational. Rog oferte serioase si concrete pe e-mail; colaborare2017@gmail.com 3.

Asistenta medicala, profesat in spital, efectuez servicii: pansat, tratamente, aplic sonda urinara. (0727.631.181

4. Bona cu experienta si vechime in ingri-

jirea copiilor, ma angajez bona interna, menaj usor, sau de luni pana vineri; (0752.026.975

5. Bucatar, ajutor bucatar, profesional-

ism, flexibilitate, pentru angajare restaurant, catering, privat, colaborare; (0771.457.883 sokkoll156@gmail.com 6. Bucatar, ajutor de bucatar, Mic Bistro

Breakfast & Lunch, zona Inter-Batistei. Conceptul este unul cu bucatarie semideschisa, urban, cautam personal (bucatar, ajutor bucatar), creativ, entuziast. 7. Croitoreasa cu experienta angajez croitoreasa cu experienta, carte de munca, salariu atractiv. (0741.130.707 8. Doamna 63 de ani serioasa, nefumatoare, fara vicii, doresc sa ingrijesc batrana (intern). Rog seriozitate; (0729.529.423/ 0730.982.354 9. Doamna cu experienta in strainatate

ofer serviciile mele in ingrijirea copiilor si a persoanelor bolnave; (0754.581.666 10. Doamna sanatoasa doresc sa lucrez

ca soferita sau menajera la familie serioasa; (0727.824.647

11. Doamna serioasa doresc sa fac menaj la familii serioase sau sa lucrez ca infirmiera, 100 L; (0762.425.087 12. Doamna serioasa ingrijesc copil,

minim un an, preferabil sector 4. (0765.009.209

13. Doamna, fac curatenie part-time,

case, vile, apartamente, si calcat, din Bucuresti; (0730.833.998

14. Gradinar profesionist amenajez,

plantez plante, flori, exterior - interior, gazon, diverse; (0770.203.213

15. Infirmiera in cadrul caminului de

batrani Paradisul Bunicilor Colentina sector 2, contact: 1.600 L; (0764.409.731 Ada.presura@yahoo.com 16. Ingrijesc batran-batrana, seriozitate,

oameni cu buna purtare, curatenie, plimbare, tratament; (0730.317.982 17. Ingrijesc batrana, intern;

alimentar in zona Baneasa. (0745.059.824 viorel_alexandru97@yahoo.com

1. Agentie Escort Elvetia Geneva Salon

de masaj si escort cauta tinere cu aspect fizic placut cu varsta + 19, vorbitoare de limba franceza/ engleza/ italiana sau germana pentru contract full time sau comision. 10 {; (0034667352808 iulia.net.is@gmail.com

2. Anglia caut colega Anglia, casa privata, caut colega, fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani, cazare inclusa, camera proprie, publicitate gratuita, castiguri garantate 500-1000£ zi whatsup+447588000613, 10.000 {; (078771050 rachel21ricky@gmail.com 3. Anglia escorts, aranjam interviuri pen-

tru fete cu varsta minima de 18 ani cu sau limba engleza pentru plecari, 50/50, casa privata. Mai multe detalii doar pe whatssup. 12.000 {; (+447413231688

4. Anglia locuri de munca caut fete dornice sa munceasca in Anglia , cazare si conditii foarte bune de munca asigurate in salon de masaj . (+447468604523 5. Anglia salon masaj colaborare cu per-

soane tinere cu varste peste 18 ani. Aspect fizic placut, cunoasterea limbii engleze constituie un avantaj. Asiguram cazare, transport. Bonus la sosire Contact whatsapp 12.000 {; (00407432578980 6. Anglia, buna, caut fete interesate sa lucreze ca escorte in Anglia, comisionul este de 50/50, se asigura cazare si anuntul pe site-uri de specialitate, posibilitate de a castiga suma dorita, intr-un timp scurt, 15.000 {; (00447478726481 Suntbuna67@gmail.com 7. Anglia, buna, vrei sa faci banii multi si rapid, caut colega pt serviciul de escorta si masaj. Casa este situata in afara Londrei. Mai multe detalii la 447438022423 (00447438022423 8. Anglia, casa privata cauta fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in London conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe situri gratis, Wapp, urgent, 3.000 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com 9. Anglia, caut colega, apartament de lux

caut colega pentru servicii de escorta si masaj Anglia. Se ofera cazare si publicitate intensa pe site-uri de specialitate. Detalii pe Whatapp +447748445714 10.000 {; (+447748445714 nicegirllondonpopa@yahoo.com 10. Anglia, caut colega, apartament de lux Caut colega pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera cazare si publicitate intensa pe site-uri de specialitate Detalii pe Whatapp +447748445714 10.000 {; (+447748445714 nicegirllondonpopa@yahoo.com

21. Manipulanti pickeri si stivuitoristi, Tunari angajam manipulanti-pickeri si stivuitoristi la depozitul nostru de bauturi alcoolice si non-alcoolice din Tunari. Asiguram transport. Program L-V, 8-17. Salariu 1600 net si alte beneficii 1.600 L; (0725.494.404 22. Menajera ofer servicii de menaj si curatenie. Sunt o doamna in varsta de 56 de ani, educata, harnica, responsabila. Curatentie generala, de intretinere in apartamente si case (0765.234.381 23. Personal sezonier Delta Dunarii, per-

sonal receptie si menaj pentru hotel cu 14 camere in Sfantu Gheorghe, Delta Dunarii, din luna mai pana in septembrie. Oferim salariu motivant, cazare si 2 mese pe zi. Detalii la tel. (0745.262.111 anisia.budei@yahoo.com 24. Picol pentru autoservire zona P-ta Victoriei, autoservire zona Pta Victoriei angajaeaza picol cu sau fara experienta.Program L-V orele 09:00 - 18: 00. Cautam baiat sau fata care au sau nu experienta in domeniul horeca pentru pregatirea sali, poli; 1.600 L; (0726.555.689 geo@restaurantgargantua.ro 25. Rigipsar cu experienta si seriozitate,

cu scule si masina proprie, caut colaborare/angajare; (0772.770.066

26. SOFER categoria B, nefumator, experienta peste 25 ani, serios, responsabil, muncitor si discret, doresc angajare numai cu contract de munca, (0723.712.287

27. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/Apel/WhatsApp, Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 28. Austria Night Club Pascha Graz, cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 29. Austria Night Club Pascha Graz,

cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 30. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000 - 10000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

garantat castiguri mari: caut fete cu sau fara experienta escorta pt. munca in apartament zona 1 centrul Londrei. Asigur cele mai bune conditii, ai camera proprie, ma ocup personal de siteuri, receptie 20.000 {; (07459719661

angajeaza domnisoare selecte, elegante, care stiu ce inseamna conceptul "high class", cunostinte medii de limba engleza. Castiguri intre 8.000 - 10.000 Lire/ luna. Mediul de lucru "stres-free" nu se lucreaza la program, conditii de lux, club select. pentru orice detalii ne puteti contacta la tel./WhatsApp, www.puretantricmanchester.co.uk; 10.000 {; (00447472517150 massage@puretantricmanchester.co.uk 18. Anglia, munca in strainatate Caut o

fata draguta cu bun simt pentru munca ca escorta in Anglia, varsta si experienta nu sunt necesare. Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati pe whatsapp la nr de tel.; (+4407438379635 aanca138@yahoo.com 19. Anglia, Scotia, escorte de lux, aparta-

ment central daca esti voluptoasa cu sanii mari si fund bombat reprezinti un avantaj, englezilor nu le plac oasele, daca esti open mind cu varsta intre18-40 de ani, nu ezita sa ma contactezi.?? 10.000 {; 20. Anglia. Castiguri mari in Anglia - +18

ani obligatoriu; 1 L; (+447557767037 dumitrescunicolas1997@gmail.com

21. Anglia. Tinere, 500 lire pe zi! Buna, ai

peste 18 ani si doresti sa ai castiguri substantiale te astept intr-o casa privata si curata aproape de centrul orasului, program flexibil cu o promovare pe masura, 1 {; (+447557767037 22. Anglia. Vrei sa faci bani multi in Anglia ? Fete +18 ani. Castiguri minime garantate . Suntem situati intr-un oras foarte bun/productiv. Casa este curata! Staff sociabil! Fete dragute! Ma poti contacta la nr de tell: +447557767037 1 {; (+447557767037 dumitrescunicolas1997@gmail.com 23. Asistente medicale Marea Britanie

experienta minima ca asistent medical, dorinta de relocare in Marea Britanie, limba engleza la nivel minim (se ofera cursuri intensive), persoane serioase, motivate, dornice de munca, (+40743057050 corina@dare.com.ro

48. Club de lux Germania , angajeaza tinere Ai împlinit 18 ani ,esti motivat? ?i te intereseaz? unde po?i câ?tiga mult în timp record?DACA DORITI SA VA SCHIIMBATI VIATA SI SA FITI INDEPENDETE FINANCIAR SUNATI CHIAR ACUM (00491734618219 49. Club Goldwand - oferta excelenta de munca Suntem pe primul loc intre cluburile de noapte. 300 de franci minimul castig pe ora. Nu se lucreaza la procent, toti banii iti raman tie. Cautam fete tinere, plata la zi, se lucreaza legal 20.000 {; (0041762562228 50. Club Imperium - Lux. Aplica acum! plecari imediate! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din consumatie. Cazare gratuita, contr de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms wattap / www.club-imperium.ch (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 51. Club Imperium - Lux. Aplica acum, plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms whatsapp, www.club-imperium.ch (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 52. Club Imperium - Lux. Aplica acum, plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+ cu/fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60% + procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp; www.club-imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

60. Club La Vita angajeaza fete pentru Germania Club La Vita Germania angajeaza fete si femei minim 18 ani. Castig lunar 5000 - 8000 euro pe luna. Cazarea si multe altele sunt gratis. Detalii la 004915757689953 prin mesaj, apel sau Whatsapp, 8.000 {; (+4915757689953 61. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. 15.000 euro lunar. Telefon/Whatsapp. Ne gasesti si pe Facebook: Club Relax Elvetia. 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 62. Club Relax Elvetia. Vrei sa castigi bani

buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb/ romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch; 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 63. Club Sauna Elvetia angajeaza acum fete Club de tip sauna langa Zurich angajeaza fete! Nu se lucreaza la procent, tot ce faci iti ramane tie. Ai procent si din consumatie. 15.000 {; (0041766409888 64. Cluburile Galaxy & Joy (zona Zurich)

iti asigura succesul financiar la care ai visat.Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18 + dragute, sociabile, interesate de castiguri mari,cautam dansatoare si dame de companie. Castiguri substantiale. Clientela formata. Oferim seriozitate. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

41. Austria. Fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 42. Austria. Fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 43. AUSTRIA. CAUTAM FETE PENTRU STUDIO IN AUSTRIA, STUDIO DE MASAJ, AMBIENT PLACUT, PROGRAM FLEXIBIL. NU CONTEAZA DACA NU VORBITI GERMANA. WWW.OESTRREICH-MASSAGE.AT (00436603533170/ 00436601545390 44. Belgia, Bar Champanie, escort, masaj

3 baruri (vitrine), conditii munca si remuneratii ff avantajoase ptr. fete ambitioase. Legal +18, debutante, engleza, franceza (mare atu). Detalii wp: sms, apel, seriozitate, (0032468344613 cool_genna@yahoo.com

45. Case private angajeaza fete +18 pen-

tru servicii de escorta.Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen .Conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

76. Dilaila Club Elvetia -locatie lux, locatie

de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, openmind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch

tia, case private angajeaza fete +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel sau WatsApp; (00447448388043 81. Elve?ia (Basel), studio exclusiv cauta

fete peste 18 ani. E?ti tân?ra ? Doresti s? faci bani? Atunci vino in locul potrivit! (0041786827821 82. ELVETIA Vrei sa castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Noi iti garantam: castigi de la 4.000-6.000 { pe saptamana. Viata ta se va schimba, lasa-te alintata de acest lux financiar, (0041762522141 money4u@bluewin.ch

38. Austria, Tabu Bar, club de noapte

cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

88. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

80. Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Sco-

35. Austria, fete dragute cu aspect fizic

40. Austria, Tabu Bar, club de noapte

75. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

79. Echipaj format soferi tir frigo comunitate angajam echipaj format soferi de tir cu experienta pt frigo, spatiul intracomunitar (Austria-Franta) si tarile de tranzit, oferta si conditiile tel; 4.200 {; (+40749032545/ 0726.377.807 dragomir.vallentin@gmail.com

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

39. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

87. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte .Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

78. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18 +, oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact + fotografii pe mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

34. Austria, fete dragute cu aspect fizic

cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at

74. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elve?ia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

77. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase open-mind, 18 +, oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact + fotografii. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

33. Austria, doamne/domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale. Cazarea este asigurata. Night Club Cumin. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon: www.cumin.at, 10.000 {; (004368864397459 office@cumin.at

37. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at

15. Anglia, Londra centru zona 1 100%

47. Caut medic stomatolog Franta medic stomatolog caut colaborator pentru Franta; Venitul minim lunar (35 ore lucrate/saptamina)peste 7000 euro. Este necesar experienta minim 3 ani, permis conducere; (0033674693955 stefan_vst@yahoo.com

59. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

32. Austria, doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta pentru Night Club Palmenhaus. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

13. Anglia, fete, 2 locuri libere apartament de lux. Ofer cazare, anunturi VIP pe situri de specialitate, transport de oriunde (bilete de avion). Conditii foarte bune de munca. mai multe detalii doar pe whatsapp. 10.000 {; (00447376519567 14. Anglia, Londra Se cauta tinere dragute si serioase cu minimul varstei 18 ani in vederea colaborarii ca si escorte la Londra, Anglia. Se ofera cazare, bilet de avion si publicitate gratuita. 100% legal prin agentii, 10.000 {; (00447570533697/ 00447851717150 diva.models@yahoo.com

46. Case Private din Scotia , Edinburgh , Glasgow angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043

31. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728000 office@lh182.at

36. Austria, Germania, fete cu aspect fizic placut pt. casa privata, castiguri substantiale, clientela formata, rog poze recente si seriozitate, plecari imediate, detalii la tel: 8.000 {; (004915776142108

17. Anglia, Manchester - Pure Tantric

serioasa, muncitoare, part-time 6 ore max., studii medii. Exclus videochat si masaj. Detin permis de conducere de 11 ani; (0724.670.195

26. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/ Apel/ WhatsApp Facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

12. Anglia, fete 18+ pentru serviciul de masaj si escorta. Se ofera cazae, anunturi pe multiple situri, transport de oriunde. comision 50/50 fara costuri ascunse. Mai multe detalii pe whatsap sau la tel. 10.000 {; (00447448782682

19. Inspector resurse umane, experienta

20. Job Fata 29 de ani caut job 6 ore:

25. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

de escorta. Se lucreaza pe casa.Ofer transport, cazare, publicitate pe site-uri, plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii la tel sau pe whatsapp 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com

18. Ingrijire batrani, batrane, infirmier, infirmiera. Arghir Florica, str. Rediu nr. 61, sector 4, Bucuresti; (0764.323.428

20 ani colaborez cu fime: administrare personal, Revisal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, regulament intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com

frumoase aspect fizic placut, part time 10 zile poti face minim 3.000 , full time 30 zile poti face 8.000 minim, yahoo id athenseliteescort, Kostas, Whatsapp & Viber, 8.000 {; (00306948057551 info@spice-models.com www.spice-models.com

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

11. Anglia, fata si colega pentru servicii

16. Anglia, Londra, casa privata, caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate, 10.000 {; (00447561470106/ 00447561470106 maria.pana86@yahoo.co.uk

(0768.430.046

24. Athens, fete escort agency cauta fete

53. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 54. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 55. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch; 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 56. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch, 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 57. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute, interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb romana. el/Whatsapp/viber.www.joy-club.ch; 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 58. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

65. Colega casa privata Anglia Vrei sa devii o pers independenta financiar? Venituri 5000-8000 lire/luna. Cautam tinere cu un aspect placut cu/fara experienta pentru servicii de escorta in Anglia comision 30%. WhatsApp +40757851422 10.000 {; (+40757851422 66. Colega casa privata Anglia Vrei sa devii o pers independenta financiar? Venituri 5000-8000 lire/luna. Cautam tinere cu un aspect placut cu/fara experienta pentru servicii de escorta in Anglia comision 30%. WhatsApp +40757851422 10.000 {; (0757.851.422 67. Colega Franta. Pentru job in Franta, Paris caut colega serioasa, dornica de munca, pt. mai multe detalii ma puteti contacta pe whats app; 10.000 {; (0765.573.864 68. Colega in Londra. Hey, iti doresti cas-

tiguri substantiale din prima zi dar si o colaborare frumoasa bazata pe respect si sinceritate? Locuiesc intr-un penthouse in Londra si caut urgent colega, 10.000 {; (07565839763 ritaion960@yahoo.com

69. Collaboration, colaborare, fata Anglia, caut o fata bisexuala pentru a lucra impreuna ca si escorta in UK, detalii la telefon sau pe WhatsApp +447379308451 1.500 {; (+447379308451 loveforevernoidoua@gmail.com

COMUNITATEA EUROPEANA: FRANTA, BELGIA, GERMANIA, ANGAJEZ SOFER TIR. BONUSURI + SALARIU PE LUNA 1.950 {; (0766.064.412

70.

83. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 84. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 85. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar NightClub de lux, angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatsapp. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 86. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

89. Elvetia - Club Relax 2, iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat! Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari , in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. peste 10.000 euro/luna, plata zi Asiguram cazare, transport Raspundem la beep, sms, whatapp, Cv la mail: (0041762064337 info2@clubrelax.ch 90. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 91. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 92. Elvetia cautam fete 18+ contacteaza-

ne acum. Cautam fete +18 ani, dragute, ingrijite si dornice de munca. Oferim cazare, internet nelimitat, reclama VIP. Nu rata, locuri limitate. Contacteaza-ne acum pt informatii (Engleza & Germana); (+41764601010

93. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top totul legal, cu permis de munca plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 94. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 95. Elvetia Privat Best privat xl money for

natural blond-light brown & busty Girls 1827 to work in our private studios, you should speak english, net 3.000-5.000 per week, 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com WWW.GLAMOURGIRLS.CH

96. Elvetia Studio Geheimtipp Cautam fete cu aspect fizic placut, bun simt, min.18 ani care doresc sa lucreze intr-o casa privata, situata intr-o zona centrala, aproape de Zürich. Castiguri rapide garantate; (+41767451424 97. ELVETIA, Club Soprano, cautam fete

prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch

98. Elvetia, Club Soprano, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 99. Elvetia, extravgant daca ai peste 18 ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com 100. Elvetia, extravgant daca ai peste 18

ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com

101. Elvetia, salarii de la 10.000 CHF luna si mai sus. Bani la greu, castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 ani, salarii de la 10.000 E pe luna si mai sus, doar clientela de clasa, 10.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

71. Copenhaga, casa privata, fete Cautam colaborare cu fete cu sau fara experienta, casa privata, camera individuala, plata la zi, castiguri intre 600-800 pe zi, zona centrala Copenhaga cerem si oferim seriozitate. 800 {; (+4571330117/ +4571330117 Descort@yahoo.com 72. DANEMARCA Angajam doamne si domnisoare peste 18 ani, cu aspect fizic placut, castiguri reale intre 6.000 - 10.000 E. Lucram la comision 50% fara alte cheltuieli, preturi 200 E/ora. WhatsApp +4571466552, 10.000 {; (+4571466552/ 0721.949.460 vippservices2012@gmail.com 73. Dansatoare animatoare strainatate Grecia, Global-Artist are propriul cabaret night club in Grecia select pe insula turistica Syros, este singurul cabaret night club de pe insula, selectioneza dansatoare plecare imediata, www.global-artist.ro. 4.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 158. Fete pentru strainatate, relax club Studio-escort angajeaza fete ambitioase si dornice de a lucra cu profesionalism. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase si un procent de 60% din castig. Rasp la sms si whatsapp 15.000 {; (0041767684454 www.relaxclub.ch 159. Fete pt colaborare Anglia esti tanara

si nonconformista? Esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide? Este simplu, putem colabora impreuna in domeniu. (07475900189 escortlondon01@yahoo.com 160. Fete pt. Athens Escort Agency cauta fete frumoase aspect fizic placut, part time 10 zile poti face minim 3.000 euro, full time 30 zile poti face 8.000 euro minim, yahoo id athenseliteescort, Kostas, Whatsapp & Viber, 8.000 {; (00306948057551 info@spice-models.com www.spice-models.com 161. Fete pt. London Fete in vederea ser-

viciilor de escorta, oferim maxima dicretie si seriozitate. Plata la zi. Cazare si securitate garantat procent de 50%. Mai multe detelli la telefon sau whatssap. Urgent, 3.500 {; (+4407389168841 Adela.curvy@outlook.com

162. Fete, aceasta este o oferta unica in Elvetia oferta noastra de locuri de munca pentru fete sexy. Exclusiv Club Blue Opera cauta femei bine ingrijite, cu varsta 18+ ani, cu o pasiune pentru erotism 20.000 {; (0041765845080 job@blue-opera.ch 102. Elvetia, salarii de la 11.000 CHF

luna si mai sus, 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

103. ELVETIA, vrei sa castigi multi bani in

scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Noi iti garantam: castigi de la 4.000-6.000 { pe saptamana. Viata ta se va schimba, lasa-te alintata de acest lux financiar, (0041762522141 money4u@bluewin.ch 104. ELVETIA, Zurich, fete tinere pentru Luxus Club, posibilitatea muncii intre 400 1.000 franci pe zi, totul legal, dormit gratuit. Tel - WhatsApp - Viber; (0041765845080 zurych@bluewin.ch 105. Elvetia, club La Boum Zurich anga-

jeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch 106. Elvetia, Club Lux Elvetia club de lux

exclusivist Elvetia, cu circuit inchis, angajam tinere dragute 18+ interesate de castiguri mari. Asiguram cazare, 100% legal, carte de munca, salariu de baza garantat 20.000 euro pe luna 20.000 {; (0012052934583

107. Elvetia, club luxos de noapte, Club Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41764284337 info2@clubrelax.ch www.clubrelax2.ch 108. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 109. Elvetia, fete Zurich, fete tinere pen-

tru privat house-apartment, posibilitatea muncii intre 400 - 1.000 franci pe zi, totul legal, dormit gratuit. Tel, WhatsApp, Viber; 16.000 {; (0041762522141 zurych@bluewin.ch 110. Elvetia, fete, salarii de la 10.000 CHF luna si mai sus. Bani la greu, castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 ani, salarii de la 10.000 pe luna si mai sus, 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch 111. Elvetia, fete, studio de lux angajeaza

cu acte legale fete 18+. Detalii: whatsapp0041798513750 (0041798513750 carmen@luxusleben.ch

112. Elvetia, joburi pt. tinere 18+ dragute,

prezentabile, interesate de castiguri substantiale. Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista, oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb. romana despre transport, cazare si venituri la telefon/whatsapp/email, www.galaxyrueti.ch (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 113. Elvetia, Le Rouge angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna, 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch 114. Elvetia, lux si bani adevarati, salariu

fix, procent. Aici este locul in care poti sa castigi banii la care ai visat mereu. Cautam tinere dragute, vesele si care stiu ce vor. Salariu fix de 3000 de franci pe luna plus procent zilnic din incasari. 15.000 {; (0041794224901 115. Elvetia, you like work Elvetia? would

you like to work in Switzerland in the biggest windows (display rooms) in Geneva, in full discretion, legally & safety? European Nationality is obligatory. Places available day and night; (+41766372573 andreapenna1201@icloud.com 116. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch, 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 117. Elvetia, Zürich de peste 10 ani, Club

Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch 118. Elvetia- Club Relax angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Limba straina constitue un avantaj. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pt. mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste; www.relaxclub.ch, 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch 119. Elvetia- Club Relax II iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute, interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch

120. Elvetia- Night Club Imperium angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1500 CHF/ luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Rapundem la apel, beep, sms, email; www.club.imperium.ch (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

123. Elvetia. Escort independent Escort

Elvetia, gratuit apartament & sofer inclus, Bani 50% pentru tine 50% pentru mine, scrie whatsapp +41 79 903 85 60 limba engleza. (+41799038560 124. Elvetia. New Blue Up, Saunaclub,

Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newbluep.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 125. Elvetia/ Geneva Esti distractivaiubitoare si iti place sa seduci barbatii? Alatura-te echipei noastre! (+41779618282 puiutu_06@yahoo.com 126. Escort agency Switzerland 10.0000

month free place for working in escort agency switzerland with more than 10 years of experience www escortsgeneva. ch works with number 1 in Geneva. We work commission 60% for the girl 10.000 euros a month; 10.000 {; (0034667352808

127. Escort in Suedia si Norvegia aparta-

ment privat ofera locuri pentru fete dornice de munca si care pot imbina utilul cu placutul . Nivel mediu lb.engleza , cer si ofer seriozitate mai multe detalii pe whatsapp: +447427341892 (+447427341892 catalynastar@yahoo.com

in Elvetia clientela formata si noua. La doar 20 min. distanta de aeroport, transport pana aici. Garantam banii din prima zi, castiguri peste masura. Scrie-ne acum 14.000 {; (+41795200277 job4girls@gmx.ch 146. Female escort need in North

163. Fete, Anglia, se cauta tinere dragute si serioase cu minimul varstei 18 ani in vederea colaborarii ca si escorte in, Anglia. Se ofera cazare, bilet de avion. (0767.080.489 Elenaanamaria1194@gmail.com 164. Firma Germania angajeaza urgent

soferi tir cu atestat, muncitori ne/calificati pt. abator. Plecare imediata. Tel. (0764.702.148/ 004915175458079

London, we are a London escort house incall, we looking for new ladies who want do good money. We offer good for ebony ladys, brunette, blonde, busty, european, asian, latin, arabic; 4.000 {; (+447389168841 sara.bby001@outlook.com

165. Firma spaniola angajeaza pentru munca in Spania personal cu experienta in sectorul constructiei. Cautam dulgheri si fierari. Se ofera salariu motivant. Cazarea si deplasarea asigurata. Cei interesati trimiteti CV la email. Tel. si whatsapp; (+34674322829 gpopa@ehasturias.com

147. Femei si barbati pentru Qatar, Dubai, Kuwait Agentie cautam femei +20 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru tariile arabe: Qatar, Dubai si Kuweit pentru mai multe datalii whatsapp,

rienta pentru rigips, contract, 2000 :/ luna, cazare, masa, la mine acasa. Curat, serios, cu pofta de munca si meserias. Transport asigurat firma de transport DoubleT Bucuresti, 2.000 {; (033637613192 ssandusan@yahoo.fr

148. Fete Anglia - Castiguri mari ! Foarte

mari! Fete Anglia - Castiguri foarte mari la nr de tell: +447557767037 sau pe whatsapp la nr: +447557767037 1 {; (+447557767037

166. Franta de la 1 Mai gletuitor cu expe-

167. Franta se cauta fete cu aspect fizic

placut pentru serviciu de escorta 18+, lb franceza sau engleza obligatoriu. Mai multe detalii pe WhatsApp la: 0033753171783 15.000 {; (0033753171783

176. Germania - Muncitor in domeniul feroviar. Descriere: Cautam persoane cunoscatoare de Limba Germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full time.Denumire posturi: 1.Personal responsabil de siguranta santierelor feroviar;2. Manevrant feroviar; 3.Personal control panou digital autovehicule autonome. Se ofera: cazare; scolarizare; posibilitate de promovare;tarif orar incepand de la 9 Eur/brut pentru personal siguranta feroviara;tarif orar incepand de la 12 Eur/brut pentru manevran/mechanic locomotive;tarif orar incepand de la 14 Eur/brut pentru personal control panou digital autovehicule autonome; ore sulimentare platite, sporuri platite;transport (se asigura transportul pana in Germania in momentul angajarii);contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania.Se cere: seriozitate; punctualitate; flexibilitate; disponibilitate de a invata; carnet categ. B reprezinta un avantaj.; cunoasterea limbii Germane; candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic.Plecarile sunt in luna mai iar inscrierile se fac pana in 25 aprilie.Informatii la tel. sau e-mail; (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com 177. Germania casa privata cauta fete, minim 18 ani care doresc sa munceasca intr-un mediu foarte palcut si cunoscut cu clientela bine formata. Vrei sa muncesti intr-un loc sigur, curat si exclusiv suna si rezerva un loc in casa, 13.000 {; (004917661693989/ 01736568876 krampertg@yahoo.dp 178. Germania casa privata, exclusiv, fete 18+. Cazare gratuita, castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Casa Privata de Top cu clientela bine formata. Programari si info se fac pe WhatsApp. Tel Paula. 13.000 {; (004917661693989 179. Germania soferi profesionisti TIR.

Cerinte: permis conducere cat. C + E obligatoriu; atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu; card digital tahograf - obligatoriu; experienta ca sofer de TIR (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere; curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata); camioane noi Renault T; dispecerat in romana; contract pe Germania; asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania; sistem de lucru flexibil. Rugam sa aplicati prin completarea formularului urmator - si sa atasati copiile dupa permise si atestate:https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/cereredeangajaresoferiprofesionistifisapersonala; www.ullrichgruppe.de (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de

128. Escort service in Paris buna ziua cautam domnisoare cu varsta minima de 18 ani, pentru escort service in Paris. Seriozitate si clientela asigurata !! Cazare la hotel in Paris !!Contact numai prin Whatsupp : +33623863395 23 {; (0623.863.395

196. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villaverona.de; (00491734618219 jobs@villa-verona.de

132. Escorta Scotia cautam fete cu aspect fizic placut, bun simnt minim 18 ani, dornice de munca, casa este situat in zona centrala este de preferat limba engleza. 10.000 {; (+40733318949 133. Escorte 18+ Anglia, Londra central Lux Se cauta fete dragute si serioase 18+ pentru serviciul de escorta la Londra. Se asigura cazare, bilet de avion si publicitate gratuita. Se lucreaza 100% legal prin agentii! Cerem si oferim seriozitate 10.000 {; (00447851717150/ 00447570533697 diva.models@yahoo.com

197. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de

134. Escorte Anglia Cautam colaboratoare pentru escorta. Se lucreaza in/ outcall in locatii diferite din UK. Minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Detalii pe WhatsApp +447986933085 6.000 {; (+447986933085 momentan2003@yahoo.com

138. Escorte de lux pentru Kuwait, agen-

tie recrutam fete pentru munca de escorta. Castiguri de peste 1000 euro zilnic .Pentru mai multe detalii whatsapp +40757953832 sau accesand site-ul https://middleeastvip.net 15.000 {; 139. Escorte de lux pentru Tarile Arabe Agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru tariile arabe: Qatar, Muscat, Bahrain, Dubai si Kuweit pentru mai multe datalii whatsapp. 10.000 {; (+447449652684 140. Escorte Londra, doar pentru fete

serioase Se cauta fete serioase, dornice de a face bani, curate si respectuoase. Se ofera locatii centrale, apartamente de lux si clientela formata. Comision 50% casa si anunturile asigurate.+447426500681; (+447426500681/ +447986968419 141. Escorte Londra, zona centrala, buna

colega pentru serviciul de escorte in Londra. Castiguri intre 300-600 £ pe zi garantat, 12.000 {; (+447471107582 Andra.andra9001@yahoo.com

142. Escorte pentru Italia Apartament. Procentaj 50% Cautam fete pentru locatie Italia cu experienta. Limba italiana constituie avantaj in desfasurarea activitatii. Doar apartamente de lux nu club. Cerem seriozitate. 1.500 {; (0745.429.413

de lux. Conditii legale, venituri de peste 14.000Euro/luna, plata zilnic. Ne puteti contacta pe Viber/Whatsapp. (0041762786037

122. ELVETIA. Vrei sa castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Noi iti garantam: castigi de la 4.000-6.000 Euro pe saptamana.Viata ta se va schimba - lasate alintata de acest lux financiar 16.000 {; (0041765845080 swisscd@bluewin.ch

144. Escortes Geneva free place for working in escort agency switzerland with more than 10 years of experience www escortsgeneva. ch works with number 1 in Geneva. We work commission (60% for the girl) ?All expenses paid 10.000 {; (0034667352808 iulia.net.is@gmail.com

192. Germania, fete noi pentru vile de lux Cauti conditii corecte de munca in Germania ?Te-ai saturat de incertitudini?Cu un simplu click vei face schimbarea!Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier Experienta de 12 ani in domeniu !iti oferim un avans pentru calatoria taPlata la zi ! peste 8.000 Euro lunar Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! 0049.173.461.82.19 (Whatsapp & Viber) 10.000 {; (00491734618219

fara experienta care doresc sa lucreze intro ambianta eleganta. Te asteptam in echipa noastra. Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de

servicii de escorta in Londra, castiguri foarte mari, comision 50%, plata se face pe loc, conditii excelente de munca, cazare asigurata, totul asigurat, fara costuri ascunse, 10.000 {; (00447448271755

vate, caut fete dragute, 18-30 ani, cu experienta. Se asigura cazare, reclame, receptie. Plata la zi. se ofera si se cere seriozitate si discretie. Pt detalii sms/whatsapp. 7.000 {; (07547821926 ellyhelen@yahoo.com

191. Germania, Elvetia, fete, job de top ca agent de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteaza-ma pe email. 3.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

195. Germania, joburi pt. tinere 18+ cu/

131. Escorta Londra Fete Cardiff, pentru

137. Escorte Anglia, locatii diverse si pri-

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219 jobs@villa-verona.de

dorim sa colaboram cu fete 18+ care doresc sa munceasca in casa privata foarte cunoscuta cu clienti bine formati. Ambiente de top castiguri zilnice foarte bune si substatiale. Oferim cazare. Informatii: 13.500 {;

fete cu aspect fizic placut, varsta minima 18 ani, pentru escort. Castiguri saptamanale 3000/4000 , procent 50/50, asiguram transport si cazare. Detalii pe whatsapp. 12.000 {; (+4591666613 LuxuryEscort007@gmail.com

viciul de masaj si escorta. Se ofera cazae, anunturi pe multiple situri, transport de oriunde. comision 50/50 fara costuri ascunse. Detalii pe whatsap +447757141168 8.000 {; (+447757141168 momentan2003@yahoo.com

190. Germania, cautam fata/chelnerita,

194. Germania, granita cu Franta, fete

130. Escort, tur tarile scandinave, cautm

136. Escorte Anglia fete 18+ pentru ser-

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219

vata Dorim sa colaboram cu fete 18+-35 ani pentru servicii personale in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Oferim cazare si siguranta, 12.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de

cut, bun simt, lminim 18 ani, dornice de munca, casele sunt situate in zona centrala, draguta si vizitata foarte des de clienti. Venituri între 1500-2000 week. Urgent. 2.000 {; (+447389168841

135. Escorte Anglia Doamne, domnisoare pentru massage si escort UK, casa privata, conditii excelente de munca, asigur cazare si transport la nevoie, 50% comision, detaliiwhatsapp: +447417433019 7.000 {; (+447417433019 momentan2003@yahoo.com

189. Germania, cautam fata/ chelnerita,

193. Germania, fete pentru bar, casa pri-

129. Escort UK, fete cu aspect fizic pla-

143. Escorte pentru Paris, agentie cu vechime de 10 ani Franta, domnisoare. Agentie cu locatii in orase diferite, cautam domnisoare 18+ cu aspect fizic placut pentru servicii de escorta, castiguri reale. Pentru mai multe detalii contactati-ne pe mail. 10.000 {; (0767.000.000 lindatop@yahoo.com

121. Elvetia. Cautam fete 18+ pentru club

145. Exclusiv Kontaktbar cunoscut

198. Germania, zona Frankfurt cauta fete Salon de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragute pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 8.000 euro, 8.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de 149. Fete colaborare Anglia, esti tanara si

nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu, (07475900189 escortlondon01@yahoo.com 150. Fete Londra Caut fete pentru servicii escorta +18 ani, cu sau fara experienta in Londra, comision 50%, plata pe loc, castiguri foarte mari, 10.000 {; (+4032218303 151. Fete pentru a munci in Elvetia, vrei

sa castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Viata ta se va schimba ,lasa-te alintata de acest lux financiar. Szimi: 3.000 {; (+41786827821 csivikeszimike@gmail.com 152. Fete pentru apartament Italia oferim

job pe locatie in Italia. Procentaj 50%. 1.500 {; (0745.429.413 bogdan1448@gmail.com 153. Fete pentru casa privata Ofer aparta-

mente fete peste 19 ani sociabile, dragute, dornice de castiguri avantajoase. Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare si transport UK, in UK nu trimit bani sau bilet de avion mai multe la tel., 8.000 {; (0047435241487 Romeo.motoi@yahoo.com 154. Fete pentru club de noapte si casa privata, fete serioase +18 cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata si sauna club in Germania, castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate; (+4964309261116/ 015165767011 Alicemada21@yahoo.com 155. Fete pentru Germania Fete serioase

18 + cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate, 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de 156. Fete pentru Londra. Casa privata cauta tinere dragute min. 18 ani in vederea colaborarii in domeniul escorte pt. companie intima. Se asigura saituri, cazare si transport. Detalii la 07984454308 sau Whatsapp acelasi nr (07950330667 157. Fete pentru sectorul adult,

venituri mari, Belgia Esti sociabila, draguta si ai minim 18 ani. Cautam fete care sa lucreze discret în Belgia pentru o perioada de 10-14 zile în fiecare luna, daca este ceea ce vrei. Venituri intre 5.000-7.000 , 7.000 {; (0732.759.351 selectiehasselt@outlook.com

168. Franta, Anglia, persoane, international escort face angajari, castiguri sigure din prima zi, clienti formati, se lucreaza pe ap. de lux, avem vechime de 10 ani, pt. detalii, poze, mail si nr. contact. (0767.000.000 BLUBETY@YAHOO.COM 169. Franta, fete Agentia Karla Models,

cu vechime in domeniu cauta fete pentru serviciul de masaj si escorta. Oferim si cerem seriozitate maxima, locurile sunt limitate. 15.000 {; (+33638577009 Karla_models@hotmail.com 170. Franta, fete serioase +18 ani pentru

servicii de escorta dornice de venituri mari si clientela aleasa. Cerem si oferim seriozitate, Detalii pe whatsapp, 15.000 {; (0033680436395 mihaela.gheba89@gmail.com 171. Franta, fete, job-uri Franta, fete 18+

cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta in domeniul escort. Casa privata in centru. Pentru mai multe detalii, relatii pe whatsapp: (0033684696810 172. Galaxy Bar - Club de lux job bine

platit pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel./WhatsApp, email, lb. romana. www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 173. Geneva Luxury Place..15.000

euro and more, privat apartments in Geneva City (only 2-3 Girls in Apartment) looking for pretty ladies 18-40 years. You can earn 15.000 euro and more with us. Living, advertising for free. We take you from airport 15.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch 174. Germania Casa privata renu-

mita in ora?ul Karlsruhe (Germania) cauta domnisoare cu aspect fizic placut 18+ cu sau fara experienta pentru servicii intime si escort,0049151 75465790 10.000 {; (004915175465790 Info@rougegirls.eu 175. Germania Daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch www.russianbabesescort.de

25

180. Germania, cautam fata/ chelnarita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219

181. Germania, centre- ville, apartament

de lux centrul orasului, super-vad, selectam tinere +18, atragatoare pt. activitate adult. Banii tai minim 300 Euro/zi, relatii pe wtsp, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 182. Germania, club-cautam fete 18+conditii bune de lucru-legal, indrumare pentru incepatoare, castiguri substantiale, cazare asigurata,comision 50%.Tel.wathsapp: 0049- 151 7111- 8022 10.000 {; (0728.206.555 a_marlyn@yahoo.com 183. Germania, daca vrei sa faci parte

din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabesescort.de 184. Germania, joburi erotice de lux ,

Villa Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia ! Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9000 euro/luna. Conditii prietenoase , un mediu curat si linistit! Plata este la zi, Katy -propietara. WhatsApp, Viber, Telegram. www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 185. Germania, loc de munca in Casa

Privata de lux, Saarbrücken Germania. Conditii +18 Ani. Oferim seriozitate si cazare. Castiguri zilnice foarte bune. info: www.casa-paula.com WhatsApp 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de 186. GERMANIA, MUNCITOR IN CONSTRUCTII, OBLIGATORIU CARNET CATEGORIA C. DEMOLARI, AMENAJARI SI PAVAJE. CV-URI PE EMAIL. ROG SERIOZITATE; (0723.674.079 VADEANU@OUTLOOK.COM 187. Germania, S.C angajez zidari, faiantari, rigipsari pentru munca in Germania. Salariu 1600 euro, cazare asigurata, 1.600 {; (0040753363274 188. Germania, casa privata la granita Luxemburg si Franta, Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de

199. Germania,tinere interesate de castiguri rapide Cauti conditii corecte de munca in Germania ?Te-ai saturat de incertitudini?Cu un simplu click vei face schimbarea!Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier . Experienta de 12 ani in domeniu ! iti oferim un avans pentru calatoria taPlata la zi ! peste 8.000 Euro lunar Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! (Whatsapp & Viber) (00491734618219 200. Germania,ville de lux Cautam fete

noi pentru locuintele noastre din Saarlouis si Trier . Experienta de 12 ani in domeniu !iti oferim un avans pentru calatoria taPlata la zi ! peste 8.000 Euro lunar Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! (Whatsapp & Viber) (00491734618219 201. Germania-soferi tir Ullrich Gruppe,

firma germana cu sediu in 34260 Kaufungen angajeaza pentru Germania Soferi profesionisti TIR. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de TIR (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 202. Germania-Villa Verona Saarlouis

casa private lux la granita Luxemburg si Franta ofera joburi pt. tinere 18+ cu/fara experienta, care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim: dscretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimitene pozele tale recente pe whatsapp, viber sau e-mail. Katy. www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 203. Germania. Casa privata premiata cautam fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie si escort, asiguram cazare gratuita, castiguri între 2000 E3000 E pe saptamana, 10.000 {; (004915175465790 Info@rouge-girls.eu 204. Germania. Cautam de Urgenta motori Mobila si Bucatari in Germania 1.800 {; (00491727151666 racanandrei@yahoo.ro

205. Germania. Muncitor in domeniul feroviar. Cautam persoane cunoscatoare de limba germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full time. Denumire posturi: 1. Personal responsabil de siguranta santierelor feroviar; 2. Manevrant feroviar; 3. Personal control panou digital autovehicule autonome; Se ofera: - cazare; - scolarizare; - posibilitate de promovare; - tarif orar incepand de la 9 Eur/brut pentru personal siguranta feroviara; - tarif orar incepand de la 12 Eur/brut pentru manevran/mechanic locomotive;- tarif orar incepand de la 14 Eur/brut pentru personal control panou digital autovehicule autonome; - ore sulimentare platite, sporuri platite; - transport (se asigura transportul pana in Germania in momentul angajarii); contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania; Se cere: - seriozitate; - punctualitate; - flexibilitate; - disponibilitate de a invata; - carnet categ B reprezinta un avantaj.; - cunoasterea limbii Germane; - candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic; Plecarile sunt in luna mai iar inscrierile se fac pana in 25 aprilie. Informatii la tel. sau mail: (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com 206. Germania. Montatori ferestre usi si

pereti cortina pentru firma Germania, lucrari in Germania; (0728.081.718

207. Germany, Top Money in Germany

for girls +18 ears, living, advertising for free, you can earn 10.000 euro and more in privat studio. A lof of regular clients, in city-center of Mannheim. Luxury ambiente, 11.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 208. Grecia - Global Artist. Suntem de 20 ani in topul firmelor din Romania. Cabaret Night Club in Grecia selectioneaza: dansatoare, animatoare, dansatoare oriental, dansatoare la bara. Tinere 18+, aspect fizic placut, tinuta sexy - eleganta, engleza minim. Plecari imediate. Global Artist are propriul Cabaret Night Club in Grecia insula turistica Syros. Conditii excelente, salariu fix 40 Euro/zi - 1.200 Euro/ luna, 30% procent consumatie, +50% din Lap dance. Asiguram cazare +acte legale de munca (permis). Aplicati pe www.globalartist.ro la inscriere Dansatoare; 4.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro 209. Grecia hotel 4 stele angajeaza cameriste, bucatar hotel 4 stele aflat in Insula Corfu, Grecia angajeaza cameriste, bucatar; 1.000 {; (0758.922.931 office@hotelstaff.ro 210. Hostess min 21 aNI, cautam fete min 21 in club select lux in Rotterdam piano bar shampagni caviar bar club legal busisnespeople internationale reputation conditi bune de lucru castiguri substantiale de peste 12000 euro, 12.000 {; (0031639719824 cmommaers47@gmail.com 211. Ibiza Night cauta fete +18 ani. Transport gratuit din Romania sau din orice alt tara, cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: +447413231688 doar Whatssup 50.000 {; (+447413231688 ibook1994@yahoo.com 212. Inginer Austria angajam inginer full time pentru munca permanenta in Austria. Se ofera salariu atractiv si carte de munca in Austria. Obligatoriu scris si vorbit limba germana; (0728.587.249 DIANA@CSABAGENERAL.RO 213. Ingrijitor varstnici Germania, Fundatia Seniorenbetreuung angajeaza personal cu exeperienta in ingrijire persoane varstnice la domiciliu. Informatii suplimentare la numarul de telefon (0354.100.689 info@senioren.ro 214. Islanda escorte Caut tinere dragute pt serviciul de escorta si masaj in Islanda. Asigur cazare si promovare fara transport, contact numai pe wtsp:?+46 76-586 86 46?, 20.000 {; (0046765868646 opt2opt@outlook.com 215. Italia, fata pentru casa privata, caut fete dragute,aspect fizic ingrijit,varsta peste 18 ani.Ofer cazare,publicitate gratuita,cer si ofer seriozitate..whatsapp 00393885885725, consumabile asigurate 5.000 {; Salonmasaj@yahoo.com 216. Italia. Operator pentru masini unelte

controlate numeric.Companie italian? de inginerie in domeniul fabricarii de strunguri ?i ma?ini de frezat, caut? lucr?tori pentru sediul din nordul Italiei. (00390445602727 icum@icum-tools.it 217. Iti dam bani doar ca sa inveti. Ce zici? Vrei Bani? Vrei un castig decent? Iti dam bani doar ca sa inveti. Ce zici? Studiile Tale, Banii nostri. Invata si castiga de la £ 18 000 in fiecare an 1.300 {; (+40721625819 anatol.moroz@lsbuk.com 218. Job Anglia, Sotia cautam fete dragute minim 18 ani in vederea colaborarii ca escorte. Se asigura transport si cazare mai multe detalii pe whatsapp 0762943579. Rog seriozitate; (+40762943579 Caritas_caritas90@yahoo.ro

219. Job Elvetia Apartament privat, zona turistica. Mediu de lucru restrans si discret. Se lucreaza impreuna cu inca 2-3 fete, clientii fiind numai din zona high class. Asiguram transportul. 10.000 {; (0041793376504 alina77@gmx.ch hotcats.ch 220. Job in fabrica de confectii, confectioner, Anglia companie de recrutare la nivel international, cauta personal pentru fabricile de textile (Hainele Dama si Barbati) din Marea Britanie. 1.600 {; (0044723506767/ 00441162962500 recruitment@strattonmills.com 221. Job in fabrica de confectii, confectioner, Anglia Companie de recrutare la nivel international, cauta personal pentru fabricile de textile (hainele dama si barbati) din Marea Britanie. 1.600 {; (0040723506767/ 00441162962500 recruitment@strattonmills.com 222. Job in fabrica de confectii, confectioner, Anglia Companie de recrutare la nivel international, cauta personal pentru fabricile de textile (hainele dama si barbati) din Marea Britanie. 1.600 {; (0040723506767/ 00441162962500 recruitment@strattonmills.com 223. Locuri de munca in UK infirmieri si asistenti Cautam infirmieri si asistente cu sau fara experienta pentru ingrijirea batranilor in UK. Se cere limba engleza la un nivel conversational. Nu se percepe nici un comision. Se accepta: cupluri doamne 1.600 {; (0725.325.642 jobs.abroad@hotmail.co.uk

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

18 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 224. London escort job caut fete discrete

cu sau fara experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera cazare, publicitate, plata la zi 50%, program flexibil. Detalii la tel sau whatsapp. 3.000 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com

225. London, Anglia, casa privata cauta fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in Seven Sisters conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe site-uri gratis, Wapp, urgent, 2.500 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com 226. London, fete escort, aspect fizic pla-

cut, cu sau fara experienta pentru servicii escorta,ofer cazare si utilitati, cerem si oferim seriozitate, castiguri asigurate, plata instant, detalii tel sau Wapp, 3.000 {; (07389168841 adela.curvy@outlook.com 227. Londra, cautam tinere dragute min 18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07950330667 228. Londra, dorim persoane linistite si

discrete pentru o colaborare de lunga durata 50 50 Pentru detalii contactati-ne la nr de pe whatsapp. 20.000 {; (00447478726481 Suntbuna67@gmail.com 229. Londra, Anglia cauta fete Casa pri-

vata caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate, 00447448213342, 10.000 {; (00447561470106/ 00447561470106 maria.pana86@yahoo.co.uk

230. Londra, Anglia, fete Casa privata in

Londra, caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani pentru job de escorta. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate 10.000 {; (00447561470106/ 00447561470106 maria.pana86@yahoo.co.uk 231. Londra. Caut fete Londra, pentru

servicii de escorta in Londra , castiguri foarte mari, comision 50%, plata se face pe loc, conditii excelente de munca, cazare asigurata, totul asigurat, fara costuri ascunse, 10.000 {; (07526664282 232. LONDRA. Caut colega de aparta-

ment. Buna, dupa cum spune si titlul caut colega pt a locui si munci impreuna in Londra. Locuiesc intr-un penthouse, intr-o zona centrala, castiguri substantiale din prima zi, 10.000 {; ritaion960@yahoo.com 233. Lucratori depozit Franta, angajam

pentru Franta, o echipa de 10 persoane. Barbati, vorbitori de limba franceza, seriosi, fara vicii. Plecari in fircare luna. Contract francez. Transport gratuit. Fara comision sau alte taxe. 1.350 {; (0040771667285/ 0033672365364 lilian.cirnu@gel-logistics.com 234. Lucratori in agricultura pentru

munca in Spania, barbati si femei, oameni seriosi. mai multe detalii la telefon. Curt Bobi (0773.539.879/ 0034642539879

235. Marea Britanie, fete dragute pentru Birmingham City Centre cu varsta peste 18 ani, asiguram cazare si transport, comison 50%, plata zilnic. Mai multe detalii pe WhatsApp: +447493269701 10.000 {; (+447493269701 ukmodelescorts@hotmail.com 236. Masaj de relaxare, caut colega pen-

tru masaj, oras Swindon, UK (persoana serioasa si responsabila), plata zilnic, limba engleza nivel mediu. Experienta constitue un avantaj. 5.000 {; (+447532878800 nicoletaalexandra74@yahoo.com 237. Munctori constructii - Austria con-

tract 6 sau 12 luni. Necalificati -1000 Euro/ luna, calificati 1200 euro/ luna. Cazare gratuita. (0799.446.656 238. New Blue Up Sauna Club cautam

femeie pentru curatenie. 2.500 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

239. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

250. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 251. Night Club Palmenhaus Austria,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 252. Night Club Palmenhaus Austria, cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 253. Night Club Palmenhaus, Austria, cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 254. Night Club Pascha Graz, Austria

cauta fete +18 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 255. Night Club Pascha Graz, Austria, domnisoare cu experienta pentru dans la bara. Fara contact sexual. Cazare si transport gratuite. Salariu 4000 /luna garantat, procent din bauturi si dans in privat. carmenpascha@gmail.com 256. Nurses/ carers Required UK Equator

Personnel Ltd is looking for qualified nurses with/without UK pin to work in UK on permanent contract.Rates £1618:50£/hour+3£extra for overtime hours. 3 mounts free acomodation, holiday pay (004416747199 laura.ungureanu78@gmail.com

257. Oslo, Norvegia. Muncitori constructii. Angajam muncitori. Plecare imediata. Fara comision. Direct angajator. Contract, carte munca, salar 1.200 -1.700 e. Cazare, transport contra cost. Asigurare medicala.1 luna/an concediu de odihna platit 1.500 {; (0761.702.490 cezareaproject@gmail.com 258. Persoane, vreti sa lucrati in Elvetia

in cea mai mare si fumoasa vitrina de Geneva. (0041766372573 andreapenna1201@icloud.com

259. Personal constructii in Germania Angajam fierari, dulgheri si zidari pentru contracte in Germania, (0740.787.705/ 0752.533.708 triatic.office@yahoo.com 260. Personal hotelier Anglia Blackberry Jobs Limited recruteaza bucatari, barmani, ospatari, menajere, spalator vase, receptioneri hotel, night porteri, bell boy, si management level. Engleza nivel conversational (0775.506.697 julia@blackberryjobs.com

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newbluep.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 244. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 245. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 246. New PrivatHaus4 Elvetia. Oferim job fete 18+ buna, cauti de mult locul potrivit in care sa faci bani zilnic si sa ai castiguri lunare peste 10 000 euro, atunci chiar ai gasit locul potrivit, te asteptam in echipa noastra. Contacteaza-ne pt detalii; (+41764601010 247. Night Club Cumin, Austria cauta doamne/ domnisoare intre 19-40 ani, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe whatsapp la nr. de tel. (004368864397459 248. Night Club Palmenhaus Austria

cauta doamne/ domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana Telefon, sms sau WhatsApp la: www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 249. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

276. Spania, Barcelona, Madrid escorte,

case private, Barcelona angajeaza doamne- domnisoare (escorte) 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in cluburi, case private, locatii centrale, casa sau 50-50% depinde de locatie, castig, 10.000 {; (+34602673664 alina77@gmx.ch

277. Spania. Ofer munca in agricultura, la

usturoi, la norma si ora. Numai oameni din provincie. Mai multe detalii la tel.; (0768.760.692

278. Strainanate, New Blue Up, fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. cu whatssapp, mail. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 279. Strainatate, 2018, urgent locuri de

munca Calificati, necalificati, barbati, femei, cupluri strainatate (Cehia) in fabrici, agricultura, silvicultura, depozite, constructii, lacatuserie, sudura etc. Nu se percep comisioane, 800 {; (0727.572.171 sfynksro@gmail.com 280. Strainatate, fete, numele meu este

Alice. Caut fete discrete si linistite pentru servicii escorte. Comisionul este de 50%. Se asigura soferul si cazarea. Pt detalii: (00447478726481 Suntbuna67@gmail.com

281. Strainatate. Urgent contracte de munca constructii calificati/ necalificati, activitati casnice cuplu Franta, Belgia, Germania, Israel, Anglia. Barbati, femei - regim hotelier; (0762.099.505 282. Suedia, Norvegia, Finlanda si Scotia

domnisoare 18+, cu/ fara experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta, locatii centrale, castiguri substantiale, cazare gratuita, site-uri renumite. Detalii pe whatssapp +447418027541 (+447418027541/ +447418027541 catalyna_star@yahoo.com 283. Tapiteri in Anglia, in prezent anga-

jam: tapiteri (pentru linia de productie) si tapiteri (traditionali). Salariul cuprins intre £9-£14 pe ora, minim 39 ore pe saptamana- garantate. 1.800 {; (0362.630.106 munca@wfpsuk.com

284. Tenerife, salon masaj cauta fete Angajam fete pentru salon de masaj erotic,cu sau fara experienta, varsta minim 18 ani, finute, sociabile, senzuale, dornice sa faca banuti,zona turistica, Tenerife, locatie cu clienti formati, 25.000 L; (0034642814886 lucky.sunshine2014@yahoo.com

caut asistenta personala, draguta, 2-3 ore pe saptamana. Seriozitate si confidentialitate. Astept mail cu foto. (0000.000.000 affection122016@gmail.com 18. Asistenta secretariat scoala de soferi

48. Femeie la vase cu sau fara experien-

Lucrari specifice de birou, de secretariat, ordine, curatenie si protocol. Studii minime liceu. Program de L-V (9-18), S-D (liber), 250 {; (0721.271.651/ 0721.271.651 scolidesoferi@gmail.com 19. Baiat ptr reparatii masini de spalat cu

sau fara experienta, din sectorul 3 sau 4 program part-time. (0744.526.477

20. Bona part time, Herastrau, 1000 lei, fetita 1 an. Firma Cleaning & Babysitting RO recruteaza bona cu experienta si recomandari pentru o fetita de 1 an. Zona: Herastrau. Programul: 9:00-14:00, L-Vi. Mamica va fi acasa. Salariul: 800-1000 lei. Urgent; 1.000 L; (0721.796.468/ 0726.334.403 davidaagentiaplevnei@gmail.com 21. Bona Perla Dorobanti program flexibil,

mamica, stau acasa, caut persoana energica, optimista si foarte curata care sa ma ajute la supravegherea, joaca si îngrijirea celor doi copii (2a10l si 1 an). L-V 8.3012.30 sau 16-19, plata la ora; (0761.137.818

22. Bona, 4h/zi, L-V, Crangasi angajam doamna pentru ingrijirea unui baietel in varsta de 3 ani si jumatate in zona Crangasi. Programul de lucrul:15:00-19:30, de luni pana vineri. Atributii: preluat de la gradinita, hranit, jocuri; 1.700 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

26. Casiera cu sau fara experienta, Pentru bufet, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Program: 07:00-17:30. Incinta Institutului Clinic Fundeni 1.800 L; (0733.869.232

57. Femeie pentru curatenie, Arad Anga-

27. Casiera, vanzatoare pentru terasa

263. Rigipsari in Germania, Firma de

,vile de lux , angajeaza tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Vino sa faci parte din echipa noastra. Locurile sunt limitate. (00491734618219 266. SCOTIA case private din Edinburgh ,

Glasgow, Aberdeen angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top.Comision 50% Plata zilnic Tel sau WatsApp (00447448388043 267. Scotia , Edinburgh , Glasgow,

Aberdeen FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim:conditii foarte bune , avem expierenta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale !Apartamente de lux , cazare si discretie absolutaPublicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043 268. Scotia, Edinburgh, Glasgow,

Aberdeen fete +18 cu/ fara expierenta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim:conditii foarte bune, avem expierenta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale! Apartamente de lux, cazare si discretie absoluta. Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip - Featured. Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043 269. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, case si cluburi private angajeaza fete +18 cu/ fara expeerienta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratita pe siteuri de top platite cu optiuni full gen VipFeatured. Comision 50%, plata zilnic. Tel. sau WhatsApp, (00447448388043 270. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, cluburi private angajeaza fete +18 cu/ fara experienta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratuita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel. sau WatsApp (00447448388043 271. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Scotia angajeaza fete +18 cu/ fara expierenta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare si discretie absoluta. Publicitate gratuita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip-Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel. sau WhatsApp (00447448388043 272. Sofer profesionist curse tur-retur Spania la prelata si Grecia la duba frig, mai multe detalii la telefon. (0746.126.620

3. Agent imobiliar cu, fara experienta Bucuresti Agentie imobiliara angajeaza agenti imobiliari de teren pentru vanzari/ inchirieri, pentru toate zonele din Bucuresti. Oferim program flexibil, comision, decont transport, training, oferte selectionate, adex.estate@gmail.com 4. Agent inchirieri auto We Love CarsWLC) isi mareste echipa. Daca ai peste 18 ani, permis categoria B si esti pasionat de masini te asteptam in echipa WLC angajeaza: agenti inchirieri auto. Soferi parcare privata; (0720.594.846/ 0772.131.166 cars.management@wlcauto.ro

29. Colaboratoare part-time, max. 37 ani, abilitati de comunicare in online. CV, poza si scurta descrierepe mail, 4 ore pe saptamana, conditii financiare atractive. 500 {; patrick07consultancy@gmail.com 30. Colaboratori part time cu 2 si 4 ore

pentru SC; (0761.941.242

Alzheimer cautam persoana, eventual pensionara pentru companie varstnic cu Alzheimer, 5 h/zi in zona Pta Iancului. (0729.753.606 32. Consilier cosmetice BIO, uleiuri esentiale Franta consiliere, recomandare, vanzare cosmetice BIO. Cunostinte de Internet, e-commerce, Excel. Experienta in vanzari, in industria beauty constituie un atu. Vorbitor de engleza si eventual franceza (0749.079.446 natural.paris@gmail.com

8. Asistenta vine vara si tu inca iti cauti

un job, jobul actual nu iti ofera satisfactia necesara, esti studenta si vrei un extra venit. Stii ca meriti mai; alexandregrandoffice@gmail.com 9. Asistenta personala Asistenta person-

curatenie angajam personal curatenie 4 ore sediu/cladire birouri in zona Pipera, 06:00-10:00 si 13:00-17:00. (0731.121.025

37. Doamne tricotat, se cauta doamne pensionare, rabdatoare, pentru tricotat, crosetat, se lucreaza o data sau de 2 ori pe saptamâna. Pentru relatii sunati la tel. (0728.176.675 Loredana2268@yahoo.com 38. Doctori pentru clinica medicala clinica

medicala de cardiologie, medicina interna si ecografie cu dotare completa, la zi, cauta colaboratori; (0735.126.185 laborator@eucardios.ro 39. Exclusiv feminin, pentru conversatii

40. Fata curatenie, firma de curatenie angajeaza fata pentru curatenie la magazin de pantofi zona Titan. Program de lucru 2 zile pe saptamana, martea si vinerea, 23 ore pe zi, de la ora 17.00-20.00. Salariu 250 lei net; 250 L; (0720.542.224 totalcleaningservices2017@gmail.com

11. Asistenta personala pentru afacerist

41. Femeie cu experienta pt. calcat rufe,

14. Asistenta personala program flexibil

termen lung, seriozitate si intelegere pentru o persoana cu aceleasi calitati. Putem discuta prin WhatsApp la telefon sau prin mesaje pentru mai multe informatii. Se poate oferi si cazare, cadoul tau de sarbatori, (0726.053.774

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

62. Fete hostess cu aspect fizic placut in centru vechi pt nightclub. Oferim salariu fix plus comision si contract de munca. 2.000 L; (0775.615.223 63. Fete pentru casting moda Cautam fete

pentru calendare, evenimente. Plata pe loc la casting. De la 200 la 1.000 ron. Suntem o firma cu capital strain, avem sediul in Bucuresti. Trimite 3 poze + tel., 1.000 L; sales.paganini@gmail.com 64. Fete, Bonne Studio transforma visele

78. Menajera domn serios, caut doamna nefumatoare, preferabil singura, penru ajutor menaj, o zi pe saptamana. Eventual ofer si gazduire. (0735.539.834 79. Menajera Familie cu 3 copii (11, 9 si 3 ani) angajeaza doamna dinamica, ajutor casa la curatenie si mancare, 2 zile pe saptamana V - S, 8 ore/zi, zona Aviatiei. (0728.873.440 dana.grozav@yahoo.com 80. Menajera in zona Doamna Ghica/Colentina, familie cautam o doamna serioasa pt menaj si treburile casnice, ajutor la nevoie cu copilul nou nascut. Nefumatoare. Program 08.00-13.00 l-v. (0723.295.052 kty977@yahoo.com 81. Menajera Poiana Tapului, societate

comerciala angajeaza menajera pentru intretinerea si administrarea unei vile (locuinta particulara) in cartier Poiana Tapului, localitatea Busteni, judetul Prahova, program part-time; 1 L; (0723.248.232 simona.patru@classhotel.ro 82. Menajera, Stejarii, 3 zile (Lu-Mi-Vi),

150 lei/ zi. Aviatorilor, 2 zile, 150 lei/ zi (menajera tb sa cunoasca engleza conversational). Militari, 1 zi, 150 L. Herastrau, 1 zi, 150 L. Menajera interna, 3000 L; 3.000 L; (0724.617.662 office@famileto.ro 83. Menajera, oras Pantelimon, 2 zile/

saptamana; (0720.688.328

84. Operator curatenie in farmacii Slobozia firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie pentru farmacii cu un program de 2h/zi de luni pana vineri, se ofera contract de munca. Relatii la nr de telefon (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 85. Operator PC, Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: (0765.517.197 hr@beststudios.ro 86. Operator, cauti un job part time, ne-ai

gasit, Kantar TNS angajeaza operator call center part time. Trimite CV-ul tau pe recrutare@tns-csop.ro sau suna la numarul de telefon pentru informatii; (0753.050.378 marinela.burtan@tnscsop.ro

87. Operatori curatenie -farmacii in Bucuresti, firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie in farmacii, program 2h/4h/6h- L-V, in zonele Baneasa Mall, Ion Mihalache, Spitalul Fundeni , Magheru, Spitalul Pantelimon. Relatii la nr (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 88. Paza obiectiv Bragadiru, angajam agenti de paza cu atestat pentru obiectiv din Bragadiru. Pentru detalii sunati; (0735.866.474 89. Paza obiectiv zona Podul Constanta Bucuresti Angajam agenti de paza cu atestat pentru obiect din zona Podul Constanta. Pentru detalii sunati; (0721.932.532

92. Personal call center, angajam fete ambitioase (cu/fara experienta). (0729.385.345/ 031.421.07.62 maiosistem@yahoo.com

10. Asistenta personala atragatoare, discreta, domana sau domnisoara cu fizic placut, pentru manager companie, persoana serioasa, program 2-3 ore saptamanal, plata la zi, rog seriozitate, numai cu foto pe e-mail, (0726.062.689 adriantropaz@yahoo.com

13. Asistenta personala PR si comunicare foarte draguta, max. 32 ani, abilitati f bune de comunicare, experienta in social media. Ofer confort financiar. Detalii whatapp. patrick07consultancy@gmail.com

61. Fete Sweet Touch cauta fete cu sau fara experienta. Asiguram cazare, carte de munca, cele mai bune comisioane, seriozitate si profesionalism, castiguri garantate. (0784.522.572

77. Mecanic electrician auto cu experienta, urgent sector 3 Bucuresti salarizare 3000-4000, (0727.881.911

66. Gradinita Sector 2 angajeaza asis-

sector 6, prelungirea ghencea, plata se face pe loc in ziua distribuirii. (0768.484.287 adrian.constantin92@yahoo.com

online oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei+procent 50%,program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop, 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

12. Asistenta personala pentru om de afaceri german Om de afaceri german, de origine romana, caut asistenta personala prezentabila, program lejer 1-2 ore pe zi, 12 ori pe saptamana, plata la zi.Rog CV, descriere si fotografii recente. 1.200 {; office.54@gmx.net

60. Femeie serviciu pentru doua scari cu patru etaje, blocul este nou construit. Zona Auchan Titan, str. Gura Siriului (0721.500.808

76. Maseuza cu experienta, centrul de slabire BettyBlue angajeaza maseuza cu experienta pentru efectuare masaj si tratamente corporale. Posturi: 2, locatii Piata Unirii. Program 8 h/zi (8-16 sau13-21), 2 sambete/luna 9-15; 1.800 L; (0727.767.008/ 0371.045.587 bettybluesalon@yahoo.com

Excel pentru gimnaziu, caut oameni creativi si rabdatori care sa-mi faca teste in format Excel (sau word) cu intrebari din materia de gimnaziu. Ofer si documentare. Trebuie sa ordoneze logic niste concepte la o materie. 25 L; (0754.677.284 ciprianh@gmail.com

ala, secretara pentru director tanar cu aspect placut (open mind, dezinhibata, deschisa), disponibila pentru intalniri. Salariu de la 5000 lei in functie de disponibilitate si aspect 5.000 L; (0744.220.066 rrobert.ideal.construction@gmail.com

elvetian, Director strain elegant, intelegator, cauta studenta, tanara, aspect fizic placut, motivata, colaborare de lunga durata, plata la zi, 3-4 ore sapt. Foto pe Wapp mail, imediat, 750 {; (0734.321.550 ezlinkmarket@yahoo.com

dence, angajam personal feminin -pensionara- pentru curatenie in Militari Residence. Program flexibil de luni pana vineri cu norma partiala; (0751.193.866/ 031.438.08.42

104. Spalatori auto cu sau fara experienta salariu, comisioane la fiecare auto spalat, plata zilnica; (0767.072.000 buildprest@yahoo.com

65. Fete, socializare online, personal fem-

36. Doamne curatenie, urgent, firma de

tru colaborare de lunga durata, program flexibil 2-3 ore saptamana. Rog foto si detalii; alex_sima30@yahoo.com

59. Femeie pt curatenie in Militari Resi-

75. Lucrator comercial, fast food, cu experienta, full time, Piata Sudului Mall Sun Plaza, fast food tip vegetarian, salarizare incepand cu 1500 RON 10 L; (0757.403.971 office@jobconnection.ro

34. Distribuitori pliante part time, zona

6. Asistenta manager spaniol, 30 ani, in

7. Asistenta personala, fizic placut, pen-

58. Femeie pt curatenie birouri Bucurestii Noi, firma de curatenie angajeaza personal feminin - Pensionara - pentru curatenie in sistemul bancar/birouri in Bucuresti Noi . Program de la 08.30 - 10.30 si 16.00 18.00 de luni pana vineri; (0751.193.866/ 031.438.08.42

103. Sefe de tura si personal curatenie angajam urgent sefe de tura si personal curatenie cu experienta pentru Complex Comercial Crangasi. Se asigura contract de munca, salariu motivant, plata la timp; 100 L; (0720.542.224 Totalcleaningservices2017@gmail.com

33. Consultanti bancari si Asistente suport office Firma consultanta bancara, asistenta suport office/colaboratori, part/full time (2 h - 8 h/zi). 4.500 L; (0722.668.329 florinlpopescu@yahoo.com

35. Doamna menaj, 6h/zi, L-V, Banu Manta apartament cu 4 camere in zona Primariei Sectorului 1. Programul va fi in intervalul 09:00-15:00, de luni pana vineri. Atributii: menaj (fara gatit sau calcat) 1.500 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

Bucuresti cauta o asistenta part-time, cu sau fara experienta. Aspect fizic placut. Program flexibil. Salariu bine platit. Plata la zi. Rog email cu poze. 5.100 L; (0728.477.325 Atos.ramirez@gmail.com

jam personal feminin, pensionari pentru curatenie in Arad. Program flexibil de 2 ore de 2 ori pe saptamana. Detalii la nr.; (0751.193.866/ 031.438.08.42

74. Lucrator bucatarie, esti bucatar sau ajutor de bucatar si vrei un program fix fara sa mai stai pana la ultimul client? Vino in echipa Scandia Sibiu, restaurant romanesc. Salariu de la 1600 lei + sporuri si prime. 1.600 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

in realitate personal feminin cu/fara experienta, castiguri 3500$-7000$, bonus angajare 500$, costumatii gratuite, program la alegere, locatii in toate sectoarele. Telefon nonstop. 6.000 {; (0721.901.006 bonne28studio@gmail.com

produse de unica folosinta pe banda. Program part time, 4 h/zi , de luni pana vineri de la 08:00-12:00, Sector 4, zona Lamotesti; (0736.711.855

5. Ambalator, angajam pentru ambalare

53. Femeie pentru curatenie in Deva, firma de curatenie angajeaza personal feminin -pensionara - pentru curatenie in Deva. Program de 4 ore pe zi de luni pana vineri; (0751.193.866/ 031.438.08.42

56. Femeie pentru curatenie Preciziei Firma de curatenie angajeaza personal feminin -pensionara sau sa fie angajata la 8 ore pentru un post part-time de 3 ore de la ora 6.00 - 9.00 in zona metrou Preciziei. Detalii la telefon, (0751.193.866/ 031.438.08.42

2. Agent de curatenie, angajam doamna

264. Saarlouis Germania case private

52. Femeie pentru curatenie in Corbeanca angajam personal feminin - Pensionarapentru curatenie in Corbeanca. Program flexibil de luni pana vineri cu norma partiala. Detalii la nr. tel. ; (0751.193.866/ 031.438.08.42

25. Cameriste mini-hotel 3 stele, Sos. Mihai Bravu nr. 227, (zona Piata Muncii). Program: 9:00-18:00. Se lucreaza doua zile cu doua sau o zi cu o zi. Rugam seriozitate. (0752.306.060 lexus2elix@yahoo.com

31. Companion pentru varstnic cu

pentru curatenie de intretinere birouri, program de 8 ore de luni pana vineri, zona pta Muncii. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa; (0723.609.832/ 0374.034.370

51. Femeie pentru curatenie birouri Pitesti, firma de curatenie angajeaza personal feminin pentru curatenie birouri in Pitesti; (0751.193.866/ 031.438.08.42

55. Femeie pentru curatenie in zona Domnesti Angajam personal feminin (pensionarii au un avantaj) pentru curatenie in Domnesti. Program flexibil de luni pana vineri cu norma partiala.Detalii la nr., (0751.193.866/ 031.438.08.42

1. Activitate inteligenta 3-4 ore/zi, activi si pensionari, minim liceul, venit progresiv, Vlad; (0723.595.764

constructie angajeaza regipsari pentru munca in Germania, Frankfurt. Salariu 1800-2000 euro. Cazare gratuita, transport gratuit. Varsta 20-45 ani. Detalii in privat. 1.800 {; (+40732696619 hr@flextech.energy

50. Femeie pentru curatenie birouri in Tecuci, Firma de curatenie angajeaza personal feminin -Pensionara- pentru curatenie in sistemul bancar in orasul Tecuci. Program de 2 ore pe zi de luni pana vineri. Detalii la telefon; (0751.193.866/ 031.438.08.42

24. Cameriste mini-hotel 3 stele Bucuresti, sos. Mihai Barvu 227, zona Piata Muncii. Program: 09:00-18:00. Se lucreaza doua zile cu doua, sau o zi cu o zi. Rog seriozitate; (0752.306.060 lexus2elix@yahoo.com

Oferte part time

urgent fata. Cu noi puteti castiga foarte bine. Va rugam Whatsapp rapoarte în limba engleza sau germana si o fotografie 15.000 {; (0041797906700 shehade@gmx.ch

49. Femeie pentru curatenie birouri IFBucuresti, firma de curatenie angajeaza personal feminin pentru curatenie birouri in Bucuresti, If. Oferim: contract de munca + salariu fix+bonusuri lunare. (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro

54. Femeie pentru curatenie in zona Bocsa personal feminin pensionari pentru curatenie in Bocsa. Program flexibil de luni pana vineri cu norma partiala de 2 ore/ zi. Detalii la nr. (0751.193.866/ 031.438.08.42

262. Qatar Escort Agency, agentie cu vechime de 5 ani in Qatar-Kuwait cauta fete 19-30 ani pentru munca de escorta castiguri intre 700-2000 euro zilnic Watsap+393891423299 pentru mai multe detalii; 15.000 {; (+393891423299 escortcastingqatar@yahoo.com

287. Zurich, Elvetia, club de sex cautam

ta pentru restaurant. Program: luni-joi 6.3012.30 sau 12.30-18.30, vineri 06.30-18.30, sambata-duminica liber. Institutul Clinic Fundeni, bufet Gorjeanca, 1.700 L; (0742.266.859

23. Bucatar banqueting-evenimente femeie sau barbat locatie Timpuri Noi, Galeria, avem nevoie de un bucatar (ajutor) pentru evenimentele din weekend. Disponibilitate maxima de lucru sambata de la 8am -2am, duminica 8-22. Se ofera 30 lei/ora 500 L; (0723.136.476 office@epetrecere.ro

28. Casting pentru doamne varsta intre 35-55, cautam fete pentru calendare, evenimente. Plata pe loc la casting. De la 200 la 1.000 ron. Suntem o firma cu capital strain, avem sediul in Bucuresti. Trimite 3 poze + tel., 1.000 L; (00000000 sales.paganini@gmail.com

da, angajam urgent, maxima seriozitate, 1.800 {; (0740.693.332/ 0751.432.826 vio.vms@gmail.com

47. Femeie de serviciu, angajam pentru

sediul din strada Drumul Osiei nr. 51 personal curatenie. Se ofera contract de 5 ore pe perioada nedeterminata, decontare transport. Va asteptam la sediul nostru pentru alte detalii 800 L;

286. Zugravi Cipru, urgent angajare jugravi Cipru 6/8 persoane experienta seriozitate salariu 1200 E se faciliteaza transport si cazare, permis conducere avantaj se va oferi masina; 1.200 {; (0729.158.583 nicu_imob@yahoo.com

265. Saarlouis, Germania, case private

243. New Blue Up, Saunaclub, Elvetia,

perioada de 3 luni, plecare 5-10 mai; (0762.056.004/ 0771.897.785

46. Femeie de serviciu zona Mall Vitan, 2 zile/ saptamana: joi si vineri, de la 07.00-16.00. Conditii avantajoase. (0732.755.757

17. Asistenta personala, prezentabil,

261. Pure Tantric Manchester angajeaza domnisoare selecte, elegante, care stiu ce inseamna conceptul "high- class" cunostinte medii de limba engleza. Alatura-te echipei Pure Tantric si ai ocazia sa iti castigi independenta financiara, fara a fi nevoie de foarte mult efort. Castiguri intre 8.00010.000 lire/ luna. Mediul de lucru "stresfree" nu se lucreaza "la program", conditii de lux, club select. Pentru orice detalii ne puteti contacta la tel./ whatsapp, email. www.puretantricmanchester.co.uk; 10.000 {; (00447472517150 massage@puretantricmanchester.co.uk

241. New Blue Up cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

275. Spania, munca agricultura,

16. Asistenta personala, aspect fizic placut, abilitati de comunicare. Salariu avantajos, program flexibil 2 ore pe saptamana, plata zilnica. Pentru inscriere rog email cu poze si date; uninsdistins@yahoo.com

inchisa Program 08:00-18:30, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Zona Colentina Fundeni, 1.800 L; (0742.266.859

angajeaza tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Vino sa faci parte din echipa noastra.Locurile sunt limitate. (00491734618219

242. New Blue Up, cautam fete dragute

274. Sofer pe tir cu experienta pentru a face transporturi internationalede marfuri pe comunitate. Firma cu sediul in Spania (Balaguer, Lerida). (0034667490750 controlflota4@villartlogistic.com

15. Asistenta personala, 1000 euro lunar. Raspund numai la sms/ whatsApp cu descriere. (0770.985.653

285. Zidari, personal in constructii, Finlan-

240. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

273. Sofer experienta cu permis A Caut sofer cu exp pe scooter sau motocicleta, franceza sau engleza nivel incepator, livrari in Belgia- Bruxelles, cazare asigiurata si salariul 1300-1600 euro, 1.300 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com

1 zi/ sapt., 6 h/ zi, 70 lei/zi; (0723.666.777

42. Femeie curatenie casa Zona Fundeni,

Dragonul Rosu, cautam femeie pentru curatenie in casa cu disponibilitate de cel putin doua ori pe saptamana, cu intocmire contract de munca; (0731.940.357 kataivanciu@gmail.com

43. Femeie curatenie/ spalat vase, locatie

Timpuri Noi femeie curatenie 3 zile/sapt., 1000 Lei net si spalat vase la evenimente (nunti, botezuri, petreceri), e necesara disponibilitatea in weekend si noaptea, cu plata suplimentara dubla. Cartier Timpuri Noi, 2.500 L; (0723.136.476 office@epetrecere.ro

44. Femeie de serviciu in Bucuresti (zona

Eroilor), la program de 3h/zi, pt firma curatenie. Salariu avantajos. Detalii la: (0736.925.152

45. Femeie de serviciu in Bucuresti (zona

Unirii si 13 Septembrie), la program de 2h/zi, pt firma curatenie. Salariu avantajos. Detalii la (0736.925.152

inin cu\fara experienta, salariu 6100 lei fara target, comision pana la 70%, oferim bonus 3700 lei la angajare, program optional 5 -8 ore pe zi, legalitate 100 %. 6.100 L; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com tenta medicala Experienta anterioara cu copii minim 2 ani. Persoana agreabila, activa, calma, apropiata de copii, dedicata. Detalii la telefon: (0724.353.337 67. Hostess online, semneaza contract cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si Spa. Program optional. 4.500 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 68. Incarcator descarcator pentru firma

de curierat, incarcator descarcator colete program luni-vineri 16:30-20.30 carte de munca 4 ore. Salariu este de 600 Ron net luna. Locatie Sos. Alexandriei 99A Bragadiru, 600 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro 69. Infirmiera, ingrijitoare persoana serioasa pentru ingrijire doamna imobilizata (post avc), schimbat pampers, dat medicatie, 2 weekenduri pe luna, program: s06:00/l- 09:00. 250 Lei /weekend. Mai multe detalii la tel. 250 L; (0731.175.697 volta.prod@yahoo.com 70. Ingrijitor curte 3, 4 ore pe zi diminea-

ta, zona Pipera, Drumul Potcoavei, oras Voluntari. De preferinta dorim pensionar; (0744.811.545

71. It help desk Cautam coleg care sa fie

punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC - pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: (0765.517.197 hr@beststudios.ro 72. Kantar operator teren sondaje de

opinie, toata tara, cautam operatori de interviu (toate judetele) pentru proiecte de cercetare de piata si sondaje de opinie.Trimite CV la: madalina.gavrilescu@tns-csop.ro (0753.038.049 madalina.gavrilescu@tns-csop.ro 73. Livrator cu masina personala, suntem o firma de catering. Avem nevoie de o persoana cu masina personala pentru 3 ore pe zi de la 6-9 dimineata pt. livrarea unor pachete cu mancare. Remuneratie 1.000 lei/ luna, 1.000 L; (+40749125165/ +40749125165 andrei@strongbodybuilding.ro

90. Persoana part-time pentru ingri-

jire batran imobilizat, zona Militari, Piata Veteranilor; (0727.409.018 91. Persoane, ai timp sa-mi faci teste in

93. Personal curatenie 4h dimineata Per-

sonal curatenie magazin de haine, 4h 700 ron plus bonuri dimineata sau 8h 1500 lei plus bonuri. Locatiile: Berceni, Titan, Afi Cotroceni, Militari Shopping, Unirii. Pt detalii, 800 L; (0746.500.570/ 07453012802 admin@artproclean.ro

94. Personal curatenie birouri, program 06:00-09:30, luni-vineri, zona Perla, oferim si rugam seriozitate, Tel: 600 L; (0745.142.339 95. Personal curatenie firma fire dinami-

ca, comunicativa, disciplinata careia ii place sa faca curatenie, stie sa se autoorganizeze si sa lucreze eficient. Disponibilitate de lucru intre orele 7:30-12:30 de luni pana vineri; (021.345.41.10 office@dipet.ro 96. Personal curatenie in spatii comerciale, program 3-4 ore, salariu net 600-700 Ron; (031.101.21.39/ 0732.018.935 97. Personal vase Restaurant South Burger angajeaza personal vase din sectorul 4 zona Brancoveanu, Oltenitei, Luica, Metalurgiei). Program 21:00-24:00, 5 zile pe sapt. 1 L; (0751.807.076 mcsfoodivision@gmail.com 98. Receptionera spalatorie textila zona

Bucurestii Noi (statie metrou Jiului), angajam receptionera pentru predare/preluare comenzi. Program: 2 zile lucru, urmatoarele 2 zile libere. Experienta nu este necesara; 1.200 L; (0728.024.897 diana.munteanu@sferaexpert.ro 99. Reprezentant vanzari RCS-RDS angajeaza, cu sau fara experienta, comision motivant, program flexibil, posibilitate avansare, tel serviciu, Cv-urile se pot depune la adresa de mail din anunt. Va asteptam in echipa, 500 {; (0772.001.130 ionut.popa@rcs-rds.ro www.rcs-rds.ro

100. Secretara angajez part-time secretara personala pt. manager 42 ani. Preferabil studenta. CV, descriere, poze pe mail. Serioasa, discreta, deschisa, placuta. 400 lei/zi. Ofer/ cer seriozitate maxima. calin220@yahoo.com 101. Secretara part-time, program flexi-

bil, avantaj: cunostinte contabilitate primara si limba germana. (0728.081.718 102. Secretara agentie imobiliara sector

6 Bucuresti Agentie imobiliara angajeaza secretara pentru activitate de birou/ call center: selectie oferte, relatia proprietari/ clienti, completare fise imobile, evidenta tranzactiilor. Salariu fix, comision, adex.estate@gmail.com

««««««««««««««««««

STUDENTA PART-TIME, OPERATOR PC, IDENTIFICARE PIESE AUTO, SALARIU ATRACTIV, MASINA DE SERVICIU, CM, CAZARE PENTRU PROVINCIE, PROGRAM LUNI-VINERI; (0732.537.802

105.

«««««««««««««««««« 106. Studio Gorgonize angajeaza modele online vino in echipa noastra sa uiti de grija banilor. Program flexibil, bonus angajare 300 $ venituri peste 6000 $, posibilitate de avansare si multe alte bonusuri. Locatii centrale 6.000 {; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com 107. Supraveghetoare afterschool Bucurestii Noi program 16.00-18.30 (part time), zona BazilescuResponsabilitati: supravegherea copiilor in perioadele de recreere, ajutor acordat copiilor la venirea si plecarea din after. (0720.777.230 curcubeulcunoasterii@gmail.com 108. Tanar, tanara, job part time, operator PC stundent, studenta, parc auto dezmembrari, cu posibilitate masina de serviciu si cazare pentru cei din provincie. Va asteptam la interviu. 2.000 L; (0721.178.851 dez.antony@yahoo.com 109. Vanzatoare part time Herastrau pentru zilele de sambata si duminica la chiosc in parcul Herastrau in zona Metroului, unde se comercializeaza sucuri, inghetata, popcorn, etc. Salariu 80 lei/ zi 80 L; (0755.329.648 vita.ionela@yahoo.com 110. Vanzatoare patiserie pentru sambata si duminica, program sambata 05:3021:30, duminica 05:30-20:30 1.200 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com 111. Vanzatori (4) part-time pentru 2 bistrouri Piata Victoriei si Pipera, seriosi, deschisi catre cerintele clientilor. Trimiteti CV la florentina.ion@grandmoulin.net; (0724.262.533 112. Zilieri Vrei sa stii cum poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi? Nimic mai simplu: suna la nr. de tel. si inscrie-te in echipa noastra de zilieri; (0738.749.656

Joburi videochat, masaj, adult 1. ANGLIA, studio privat cauta fete socia-

bile si cu un aspect fizic placut in vederea unei colaborari. Mediu de lucru luxos, relaxat, alaturi de inca 2-3 fete. Asiguram transportul, va asteptam 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch

2. Asistenta personala, secretara director cu aspect placut (open mind) disponibila pentru delegatii si intalniri de afaceri. Salariu de la 4000 ron in functie de disponibilitate. Program flexibil, (0744.220.066 rual.cinimod@gmail.com 3. Asistenta personala, sunt interesata de doamna/ domnisoara cu aspect placut, deschisa (open mind) pentru postul de asistenta personala pentru timpul liber . Jobul este pe termen lung. Ofer seriozitate, discretie si multe avantaje 5.000 L; (0757.040.400 laur.rual.cast@gmail.com 4. Asistenta, tanar 35 de ani, dragut, educat si discret caut o doamna sau domnisoara, 2-3 ore pe saptamana, discretie si seriozitate. Astept mail cu poze la adresa email. affection122016@gmail.com 5. AWE Studio angajeaza modele pentru

videochat, contract de munca+comision 50-70%, bonusuri performante, locatie Piata Unirii, studio cu experienta vasta in domeniu, promovare conturi, aparatura ultramoderna, salariu oferit zilnic/bilunar. 2.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro

6. AWE studio angajeaza modele pentru videochat. comision 50-70%, bonusuri performante, locatie Piata Unirii, studio cu experienta vasta in domeniu, promovare conturi, aparatura ultramoderna, salariu oferit zilnic/ bilunar, contract de munca; 2.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro 7. Baieti si cupluri videochat Mediu de lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 felix@flirt4fun.eu 8. Baieti si cupluri videochat Mediu de lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 9. Best Studio recruteaza modele Videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara. domeniu 100% legal; www.beststudios.ro; (0730.752.752 10. BeYou Studio angajam modele fete )

Salariu garantat 5000 lei sau comision 80% in prima luna, bonus de angajare 300$ ,outfituri cadou, plata zilnic, bilunar. Fara reguli si amenzi abuzive ! Te ajutam sa devii independenta financiar ! 5.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro 11. Camhost, iti place sa socializezi? Vrei

o cariera de succes? Echipa EliteLook Agency vrea sa te cunoasca. Aplica daca esti ambitioasa si esti pregatita sa te dedici realizarii visului tau; (0748.988.898 ask@elitelook.ro 12. Categoria Milf- videochat Iasi Vixen Studio- cel mai vechi studio de videochat din Iasi si cel mai corect la plati angajeaza doamne /domnisoare 18+, pentru categoria Milf, 07289441194 (wapp) si 0735168703 (wapp) 3.000 {; (0735.168.703/ 0728.941.194 bodeacostin1@yahoo.com

13. Centrul Vechi, salon masaj (30-40 masaje/ noapte) va asteptam la interviu sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, castig 50/50, plata pe loc. Salon splendid, administrat de o doamna, echipa prietenoasa. Hai sa ne cunoastem, 2.500 {; (0767.598.199 14. Charm Studios angajeaza modele videochat. Ne recomanda 150 de modele fericite. Ai program flexibil. 100% personal feminin. Programeaza un interviu. (0784.707.080 15. Cherry - Studio, angajari videochat Bucuresti doamne/domnisoare 18 +. Contract de munca, comisioane avantajoase 50%-70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentrala Piata Unirii, camere individuale, www.cherry-studio.ro 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

27

LOCURI DE MUNCÅ 16. Cherry Studio angajeaza doamne/domnisoare 18 +, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD + 5% incasari; www.cherry-studio.ro 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 17. Colaborare pentru masaj hotel lux,

persoane de calitate, majoritatea straini, conditii de lux, nu acceptam pe oricine, varsta minim 18 ani, rog seriozitate, bun sim.scrie mi pe watzap pentru detalii, 3.000 {; (0753.796.338

18. Colega caut colega serioasa cu bun

simt varsta sau experienta nu conteaza. Locatie cu vad format toate cheltuielile din partea mea zona Obor Lizeanu, 150 L; (0725.631.715

49. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria cauta fete +19 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare gratuita. Locatie de inalta calitate. Rugam seriozitate. Castig garantat 4.000 Euro/luna + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie Sms/ Apel/ WhatsApp Facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at ; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 50. Dansatoare, se cauta dansatoare cu

51. Diamond Girls Studio angajam fete

78. Fete, cupluri videochat, alege sa faci parte din echipa Diamond s Studio, oferim cele mai bune condi?ii de lucru, bonus real de angajare, bonusuri periodice, posibilitate salariu fix prima luna. Cerem si oferim seriozitate. 1.500 {; (0776.348.123 vivetuvidamaximo@gmail.com

sau fara experienta pentru night-club in Bucuresti. Job-ul consta in a comunica cu clientii intr-un ambient placut si elegant, dans si consumatie. Se ofera salariu, comision, cazare, (0763.301.380/ 0766.532.433 panselutaa@yahoo.com

si cazare deltalii la telefon, zona Dr. Taberei. (0766.589.355

20. Colega locatie zona buna, preturi

52. Doamne sau Domnisoare Studio M

mari, cu clienti formati, se fac banuti frumosi, mai multe detalii la tel.; (0758.532.977 21. Colega serioasa cu bun simt, program flexibil la alegere (zi /noapte). Zona Baba Novac. Clientela formata, pentru mai multe detalii ma puteti contacta la nr de telefon (0767.060.659 22. Colega serioasa si cu bun simt, zona

Mega Mall pe bd Chisinau, banuti se fac pot sa asigur si cazare, mai multe detalii la tel. (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com 23. Colega urgent. Colega serioasa dor-

nica de a lucra in domeniul masaj, poate sa fie si din provincie mai multe detalii la tel., 100 L; (0732.663.659

24. Colega Varsta minima 18 ani, cu sau

angajeaza fete,cu sau fara experienta.Oferim plata la zi,cazare si avansuri. Mediu de lucru placut, fara stres, reguli si amenzi stupide. Comision 50% real. Varsta minima 18 ani; 4.000 L; (0799.454.499 53. Doamne sau domnisoare, bani, bani,

bani. Vrei sa faci banuti repede si usor, vino alaturi de noi intr-o locatie curata si usor accesibila, mai multe detalii la tel.; zona Unirii (0758.532.977

54. Doamne si domnisoare cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta. 200$ bonus la angajare. Limba engleza nu este obligatorie. Pentru a program un interviu sunati la nr. de tel., 3.000 L; (0766.715.701/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 55. Doamne si domnisoare pt conversatii

fara experienta, locatie centrala, banuti se fac, program la alegere, rog seriozitate, ofer si cazare daca este nevoie, mai multe detalii la tel., 300 {; (0763.728.899 dd4994715@gmail.com

online, persoane comunicative si oferim bonus de angajare 300$, plata la zi sau bilunara cu procent intre 50-80% sau cu salariu fix, bonusuri de performanta si de fidelitate, locatie centrala. (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

25. Colega varsta minima 18 ani, plata la

56. Doamne si domnisoare pt. videoconversatii Conversatii online non adult si adult procent de la 50% la 70%, bonus de angajare 300$, conditii excelente de lucru, locatie centrala, program felexibi, coafat si machiaj inainte de tura, va asteptam, 5.000 L; (0766.715.701

zi, venituri substantiale. Discretie maxima, sunt doar o fata in loc. Program flexibil; (0799.074.002 26. Colega zona Colentina, conditii bune

de munca. Apartamentul f. frumos zona este f. buna banutii se fac garantat comision 50% pt detalii suna-ma, (0725.495.114

27. Colega apartament fete: finute, sen-

zuale dornice sa faca banuti, locatie cu clienti formati, care apreciaza frumosul si rafinamentul, daca te regasesti in cerintele de mai sus suna-ne. (0758.532.977

57. Doamne, domnisoare cautam modele

cu sau fara experienta, daca esti comunicativa, fara inhibitii si ai nevoie de un job stabil si bine platit, te asteptam in echipa noastra. Comisioane atractive si bonusuri periodice. 5.000 L; (0754.380.584 justsee200@yahoo.com

rienta, aspect fizic ingrijit, locatie formata pe preturi mari, clientela selecta, castiguri substantiale zilnic, program de zi, clientela selecta, mediu de lucru placut. Comision 50% 4.000 {; (0764.628.381

58. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro

29. Colega apartament, program de zi 10:00-19:00. Discretie si seriozitate maxima, locatie non-aglomerata, publicitate pe mai multe site-uri de profil, castiguri zilnic: 500-900 RonPreturile sunt de: 200-300 Ron/h 5.000 {; (0764.628.381

59. Doamne, domnisoare, 18 +, castiga-ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

28. Colega apartament, cu sau fara expe-

30. Colega de apartament pt Constanta, colega de ap cta pt masaj, fete minim 18 ani cu sau fara experienta castiguri mari plata este zilnica pt mai multe detalii sunama: sau pe wp Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare; 1.000 L; (0766.604.946 31. Colega masaj erotic Bani se fac sigur

numai sa vrei sa lucrezi, obligatoriu peste 18 ani, zona centrala, clienti formati, rog si cer seriozitate. Miruna, 5.000 {; (0767.580.924

32. Colega masaj erotic, sociabila, aspect

fizic placut, cu bun simt si care doreste sa faca bani, pt. provincie, ofer cazare, ofer si cer seriozitate, programul la alegere zi sau noapte 4.000 {; (0730.874.651 33. Colega pentru masaj, central Caut doamna matura, serioasa, program de zi, la alegere, pot oferi cazare daca este necesar, fata care vine la mine as dori sa fie nu numai colega, sa ne intelegem ca si prietene, (0727.462.545 34. Colega serioasa pt masaj doresc colaborare cu fata serioasa in domeniul masajului, program flexibil de zi, locatie centrala (Universitate). Castig minim 300 ron pe zi, activitate strict de masaj. (0728.847.281

35. Colega serioasa, doresc o colaborare pe termen lung in domeniul masajului, cu o d-soara simpla, fara fite, sociabila si cu aspect fizic placut, care sa aiba ca varsta peste 20 ani, fara obligatii si cu chef de munca; (0728.719.754 radulescubeatrice483@yahoo.com

60. Doamne. Aveti peste 30 de ani si nu

gasiti un loc de munca? Va asteptam in echipa noastra. Pentru interviuri sunati la nr. de tel., 4.000 L; (0766.715.701/ 0799.617.440 bliss.studio@yahoo.com

cazarea pentru provincie. Nu conteaza experienta, important e sa vrei sa faci bani. Am nevoie de o fata vesela, glumeata, sa mai treaca timpul. Detalii la tel., (0769.803.544/ 0701.027.297 40. Colega, aspect fizic placut varsta

minim 18 ani locatie ultracentrala, clientela formata, vechime 7 ani, banuti se fac 400 si 900 l pe zi, pt. detalii suna-ma, ofer cazare. 5.000 {; (0760.583.213 41. Colega, caut colega serioasa cu bun

simt, locatie Unirii, curata si serioasa, banuti se fac, pot sa asigur si cazare, mai multe detalii la tel.; (0758.532.977

42. Colega, locatie noua, totul nou: mobi-

la noua, paturi noi, zona centrala, merge treaba vrei sa faci banuti, suna (0758.532.977

43. Colega, locatie Unirii preturi mari, tre-

aba merge, banuti se fac, mai multe detalii la tel. (0758.532.977

44. Colega, zona Unirii vad format, banuti

se fac, preturi mari, treaba merge, tu doar sa fii serioasa si sa-ti vezi de treaba ta, mai multe detalii la tel. (0758.532.977 45. Colega, tanara sau doamna matura, urgent, pe termen lung, serioasa, placuta, indierent varsta/ exp. (peste 20 ani), independenta, pretul il faci tu, Locatie centrala, clienti formati, poti face banuti de azi. Suna-ma. (0749.481.291 46. Colege ambitioase, care doresc un job stabil, bine platit, cu un program flexibil, intr-un colectiv, tanar, unit, exclusiv feminin, contract de munca legal 100%, posibilitatea de avansare, (0728.575.937 47. Confidential Massage angajeaza hostess si maseuze daca tot e sa muncesti, munceste alaturi de cei mai buni. Dorim sa ne intregim echipa cu noi colege pentru postul de hostess si maseuza. 2.000 {; (0748.111.333/ 0743.750.740 48. Conversatii online fete si baieti,

bonus de angajare 850 $. Visezi la propria masina?La noi ai sansa sa iti indeplinesti visul! Suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

81. Fete, vino sa faci bani, urgent pentru

consumatie si/sau masaj. Exclus servicii sexuale. Varsta minima 18 ani. Se ofera cazare la cerere, contract legal de munca. Tura de zi sau de noapte la alegere. 6.000 {; (+40760116599 82. Fete. Castiga peste 5000$ + salariu garantat + banii la timp. Comision 50% - 70 %. Cel mai luxos studio din Romania, locatii Vis-a-Vis Mall Vitan + Unirii. (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro 83. Fete. Salon masaj erotic cu vechime

si situat central anagajeaza fete pentru masaj si receptionerea. Se ofera CM, salariu+ comision; (0721.243.749

84. Fetish World Videochat Studio angajeaza. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 USD. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; www.fetish-world.ro (0766.016.639 85. Fotograf videochat sedinte foto -

teasere video profesionale 1 L; (0721.034.438 Alex.icleanu@gmail.com 86. Gorgonize Social angajeaza person-

unul dintre cele mai frumoase saloane de masaj erotic din Bucuresti angajeaza maseuze. Comisioane mari, program flexibil, colectiv placut si fara reguli absurde. 12.000 L; (0736.458.280 63. Echipa LuxuryLifeStudio angajeaza

68. FETE salon masaj, vechime 7 ani,

zona centrala (ofer cazare), program flexibil la alegere, clientela formata straina, venituri mari garantate. Rugam seriozitate; 5.000 {; (0767.580.924 goldenangelss2011@yahoo.com 69. Fete cu/fara experienta pt conversatii

online, angajam personal feminin cu/ fara experienta. Castiguri confirmate $10.000$20.000 lunar. Oferta bonus 700$ din prima zi. Program otional. Beneficiati de costumatii, fitness si SPA gratuit; (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmai.com

70. Fete frumoase +18 ani dornice de castiguri rapide. Cauti conditii corecte de munca in Germania ? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea! Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu. Iti oferim un avans pentru calatoria ta Plata la zi. 8.000 Euro lunar. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum (WhatsApp & Viber), 8.000 {; (00491734618219 71. Fete masaj, salonul este deschis de 7

ani, exclus sex, plata zilnic, castiguri zilnice cuprinse intre 500-1000 lei /zi, cazare gratuita, fara alte costuri, salonul este situat la vila, stradal. Te asteptam aici 4.000 {; (0724.168.007 nelly_pisy@yahoo.com 72. Fete pentru salon masaj Centru Istoric

cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336 73. Fete pentru studio videochat.

Studio Videochat 100% legal (Zona Tineretului) angajeaza fete. Se ofera bonus de angajare de 200 dolari. Castiguri de pana la 5000 dolari. Program flexibil, intimitate si transparenta veniturilor. Oferim cazare. (0040768179679/ 0040749837068 74. Fete peste 18 ani pt. poze si filme

usor de facut, plata pe loc, 200 ron/zi. Trimiteti poze recente la email. Rog seriozitate 200 L; (0735.440.788/ 0746.571.012 admin@adultmedia.ro 75. Fete sau doamne pt. videochat Piata

Unirii comision 50-70%, bonusuri performante,contract de munca, salariu oferit zilnic/ bilunar, studio cu experienta vasta in domeniu, promovare conturi, training, aparatura HD. www.awestudio.ro 2.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro

109. Model videochat, vino la studioul unde nici un model nu castiga mai putin de 2.000$ pe luna. Plata la zi sau perioada, conditii de lux, in centrul Bucurestiului. Salariu minim garantat 2000 lei. 2.000 {; (0767.111.220 office@kendra-studio.ro 110. Modele Oasis Studio ofera salariu fix 3000 lei daca indeplinesti anumite conditii. Bonusuri de angajare, outfituri cadou, plata bilunara, comision intre 50%-80%; 3.000 L; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro 111. Modele Baieti Studio M angajeaza

modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani. Mediu de lucru placut,fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50%, avansuri. Plata la zi. Ne vedem azi, incepi maine. 4.000 L; (0799.454.499 112. Modele baieti videochat TeamVision

Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro 113. Modele cu sau fara experienta adult

si nonadult locatie ultracentrala, locuri limitate, bonus angajare 1000 dolari. Nu avem reguli inutile sau amenzi, esti curioasa, vino la un interviu. Contracte legale si taxe platite la zi, 4.000 L; (0770.853.919/ 0775.345.090 office@twinstudio.ro 114. Modele fete sau trans pentru conver-

satii online intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada. 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com

88. Hostess online Legend Studio, studio

117. Modele fete, studente, casnice Cu sau fara experienta, independenta financiara, de acasa sau de la studio procent intre 50% si 75%, bonusuri, plata la zi/saptamanal/bilunar, garantat 60% prima luna. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin 4.000 L; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si spa. Program optional. 6.580 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 91. Hostess online, vrei sa castigi zilnic

92. Legend Studio- Modele socializare

incasari, intr-un apartament de lux, Berceni, la metrou Dimitrie Leonida. Vei beneficia de training, make-up, ajutor pentru a face cat mai multi bani, 3.000 {; (0741.361.745

108. Model videochat Vino la studioul unde nici un model nu castiga mai putin de 1.000 $ pe luna. Plata la zi sau perioada, conditii de lux, in centrul Bucurestiului. Salariu minim garantat 2000 lei, 1.000 {; (0767.111.220 office@kendra-studio.ro www.kendra-studio.ro

116. Modele fete, studente, casnice Cu sau fara experienta, independenta financiara, de acasa sau de la studio procent intre 50% si 75%, bonusuri, plata la zi/ saptamanal/ bilunar, garantat 60% prima luna. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

64. Extravagance Salon de masaj erotic

si domnisoare cu si fara experienta in cel mai performant studio. 3.000 L; (0757.612.551 fabuleux.studio@gmail.com

107. Model videochat Legend Studio isi mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 1.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro

87. Harmony Studio angajeaza modele studio profesional, daca ai cunostinte medii de limba engleza poti ajunge la castiguri de 2000$ inca din prima luna. Oferim seriozitate, profesionalism si discretie. Comision 60% si 100 $ la angajare. 2.000 {; (0731.157.033 office@harmony-studio.ro

intre 400 si 2000 de lei ?Alatura-te echipei noastre ... indrazneste sa devii o femeie libera! Primesti un Bonus de 400 lei daca vii la interviu; 5.000 {; (0760.063.935 office@virtualstars.ro

65. Fabuleux Studio angajeaza doamne

106. Model videochat Confidentialitate, legalitate, trafic dedicat, exclusivitate, bonusuri, concursuri. Daca nu esti convins, intra pe site-ul nostru si informeaza-te. Indrazneste, 3.000 {; (0722.267.126/ 0773.766.768 contact@onmyown.ro

115. Modele fete 18+ pt conversatii online, castiguri intre 20.000-30.000$ lunar. Oferim salariu fix intre 3.000-4.000 lei, bonus angajare 500$, program optional, plata bilunar, zilnic, sapt. Procent incasari 50%; 30.000 {; (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmail.com

modele Daca ai varsta minima 18 ani, cunostinte minime de limba engleza, iti doresti independenta financiara si confidentialitate noi te asteptam sa te alaturi echipei noastre 5.000 L; (0785.565.186 luxurylifestudio@yahoo.com situat la Piata Romana angajeaza maseuze cu sau fara experienta . Mediu de lucru placut castiguri substantiale. Oferim cazare. Pentru interviu: (0767.941.417

105. Model Garsoniera si masina Smart gratis Monroe Studio ofera garsoniera gratuit persoanelor care vor sa se dezvolte pe plan financiar. Detalii pe whatsapp, 1.500 {; (0774.482.177 monroe.studio@yahoo.com

al feminin Modele online. Program la alegere. Bonus angajare 1800 lei. Cadou 400 lei. Salariu garantat 4000 lei + comision pana la 70%. Avansare rapida. Confidential 100%. Locatii multiple in Bucuresti, 225.000 L; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com

90. Hostess online, semneaza contract

67. Fata videochat procent 60% din

39. Colega urgent, Drumul Taberei asigur

minima 18 ani pentru masaj erotic! Se ofera comision 50%, plata zilnic,cazare, program flexibil, carte de munca. Locatie centrala, clientela deja formata. 4.000 {; (0732.269.270 masaj_erotic@yahoo.com

62. Domnisoare masaj Exclusive Masaj,

37. Colega urgent Locatie lux, conditii

38. Colega urgent, fata sau doamna foarte seriasa si punctuala cu aspect fizic cat de cat placut, sa nu aibe niciun fel de handicap, cu varsta de peste 20 ani, sunt singura, nu suntem mai multe, zona stradala. (0769.815.677

80. Fete, urgent. Angajam fete cu varsta

61. Domnisoare si doamne pentru salon masaj, zona centrala, clientela formata. Salariu atractiv; (0756.634.162

unui loc de munca astept sa ma contactezi, 100 L; (0732.663.659

exceptionale. Plata pe loc, castiguri de aproximativ 1.000 lei la zi. Suma-ma indiferent de ora sau lasa mesaj revin imd.; (0740.834.296

79. Fete, modele online Alege BeYou Studio si beneficiezi de venit 5000 lei/ garantat sau 80% comision in prima luna. Nu te multumi cu putin, iti poti obtine independenta financiara lucrand ca model. Pozele sunt reale, 5.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

89. Hostess online Legend Studio Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta noi angajari pentru posturi de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

66. Fata caut colega pentru videochat caut colaborare cu o fata pentru categoria cuplu, cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta, cu sau fara implicare sexuala (fara a se dezbraca). Plata dupa fiecare intalnire (intre 100-500 lei); (0730.821.689

36. Colega urgent Daca esti in cautarea

de angajare 850$. Vrei un job care sa-ti ofere satisfactie financiara, noi suntem alegerea potrivita pentru tine. Suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu. (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

77. Fete urgent, cu sau fara experienta pentru salon de masaj erotic. Varsta minima 18 ani, aspect fizic placut. Oferim comision 50%plata zilnic, carte de munca, cazare. 4.000 {; (0767.447.105 masaj_erotic@yahoo.com

videochat Alege sa faci parte din echipa Diamond Girls Studio, oferim cele mai bune condi?ii de lucru, bonus real de angajare, bonusuri periodice, posibilitate salariu fix prima luna. Cerem si oferim seriozitate. 1.500 {; (0776.348.123 vivetuvidamaximo@gmail.com

19. Colega de apartament pt masaj, ofer

76. Fete si baieti conversatii online, bonus

online postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 93. Lucru part-time. Oferta provocatoare

ai peste 18 ani si vrei sa faci parte dintr-o echipa cu personal exclusiv feminin, intr-un studio profesional, elegant, design modern, dotat cu aparatura performanta ? (0735.168.703/ 0728.941.194 bodeacostin1@yahoo.com 94. LuxuryLifeStudio angajeaza modele adult/nonadult Vrei sa fii independenta financiar? Angajam modele de sex feminin, cu/fara experienta, varsta minima 18 ani,cunostinte de limba engleza la nivel conversational; 5.000 L; (0785.565.186 luxurylifestudio@yahoo.com 95. Masaje erotice Madrid, caut fete atractive intre 19-35 ani pentru casa de masaje si relax in Madrid zona financiara. Ambianta familiara, linistit (doar tre fete santem), comoditate. Comision 50%. Plata la zi. (0034653609438 isabellaromaxx@hotmail.com 96. Maseuza salon cu vechime adevara-

ta, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513

97. Maseuza cu sau fara experienta pt saloane de top Attraction Club Massage&Spa, locatii cu vechime clientela formata, masaje garantate, comision mare, toate consumabilele asigurate, program in ture 14-24 sau 17-inchidere, 2 libere, 350600 lei pe zi. 6.000 L; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 98. Maseuza, studenta, ai nevoie de un

job cu program flexibil te invit la un interviu, experienta nu este necesara. Suntem pe piata de 5 ani, comisionul 50% din incasari, exclus penalizarile, cazare pt. provincie, 3.000 {; (0721.586.031 99. Maseuze pt. salon cu vechime de 7 ani pe piata, fete, urgent, comisionul este de 50% din incasari, program de zi. (0721.586.031 100. Maseuze Salon masaj erotic situat in

zona Romana, angajam fete cu sau fara experienta pentru masaj si barman cu diploma. Se ofera contract de munca, salariu + comision. (0767.941.417

101. Maseuze Te invitam sa te alaturi echipei noastre de elita ! Cea mai buna alegere pentru venituri excelente. Iti oferim un mediu de lucru profesional, contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata. Aplica acum www.monamour-masaj.ro/angajari (0732.889.966 102. Maseuze cu sau fara experienta Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 103. Maseuze si dansatoare Nightclub si salon masaj Centru Vechi, pozitie excelenta, vad clienti format, oferim salariu fix plus comision. Venituri mari zilnic, program flexibil. Urgent, 4.000 {; (0764.750.336 104. Maseuze, persoane de calitate cu mult bun simt. Colaboratoare masaj, ambient select, accept doar persoane de calitate si cu bun simt, persoane prezentabile, ingrijite, program seara sau part-time, ultracentral. Relatii la: 2.500 {; (0788.771.818

118. Modele fete, studente, casnice, Esti

in cautarea unei noi provocari? Noi te asteptam sa te alaturi echipei noastre indiferend de experienta ta. Bonusuri, plata la zi, saptamanal sau bilunar, garantat 60% prima luna; (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 119. Modele fete, studente, casnice, Inde-

pendenta financiara de acasa sau de la studio procent intre 50% si 75%, bonusuri, plata la zi/ bilunar, garantat 60% prima luna. Nu ezita si detine propriul control financiar acum; (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 120. Modele fete, studente, conversatii

online Cautam colaboratoare pentru domeniul online/videochat. Secret Models va ofera cadru legal de munca, oferim plata zilnica/perioada, bonusuri, 60% prima luna. Nu mai sta pe ganduri si vino si tu. 2.000 {; (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 121. Modele fete, studente, conversatii online, casnice intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, bonusuri, garantat 60% prima luna. 5.000 {; (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 122. Modele fetish/ adult/ non adult/ non

nude fetish, program flexibil, legalitate. DarkAngel studio cu sediul in Bucuresti, Piata Muncii, angajeaza modele fetish nonadult, locatie lux, tinute, sedinte foto, carte de munca, legalitate. 5.000 {; (0728.575.937 123. Modele masaj deplasari hotel/ client

(90 % straini), preturi de la 150 euro, se poate si la locatie central, conditii lux, program ziua sau seara, rog seriozitate, 3.500 {; (0757.857.096

124. Modele online Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de euro? Devino acom model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100 % legal. www.fetish-world.ro; 3.000 $; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 125. Modele online comisioane avanta-

joase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 126. Modele online studio lux, Piata Muncii metrou, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training si suport 24 h, bonusuri la angajare, conditii de munca excelente, 2.502 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 127. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere, salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 5.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 128. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 129. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 130. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 131. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

132. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 133. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 134. Modele online fete si cupluri /bonus angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane,fara reguli stupide/amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 135. Modele online la Rich Girls Studio Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 136. Modele online, comisioane avanta-

joase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro (0726.101.732 office@my-studio.ro 137. Modele online, bonus angajare mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 138. Modele online, bonus angajare,

159. Modele, Qu33ns Studio angajeaza cu contract de munca domnisoare/ doamne cu sau fara experienta pentru sesiuni online. 65% pentru prima perioada indiferent de castig. Zona Berceni, Eroii Revolutiei 4.000 {; (0758.628.436/ 0731.885.330 office@qu33ns.ro

186. Salonul Confidential angajeaza maseuze, cautam colega. Plata la zi, comisioane de la 100 - 180 Lei/h, tips-uri consistente. Daca esti tanara, frumoasa, sociabila si vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara si dinamica, hai sa ne cunoastem. 2.000 {; (0720.114.488 office@siam.ro

161. Modele, Sweet Studio isi mareste echipa. Castiguri intre 3.500 $ - 5.500 $ lunar. Plata la zi/bilunar, bonus angajare 300 $, cadou la interviu 100 $, program optional, Profile si Book foto, tehnologie HQ-HD, 5.000 {; (0752.228.227 sweetbucuresti@gmail.com

187. Social Gorgonize angajam fete ambitioase care vor independenta sociala. Vino in echipa noastra si te sprijinim de la inceput cu bonusuri de angajare de 3.200 lei si salariu garantat pana la 6.000 lei, 6.000 L; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com

162. Modele. Sweet Studio isi mareste echipa. Castiguri intre 3.500 $ - 5.500 $ lunar. Plata la zi/bilunar, bonus angajare 300 $, cadou la interviu 100 $, program optional, Profile si Book foto, tehnologie HQ-HD. 5.000 {; (0752.228.227 sweetbucuresti@gmail.com

188. Social gorgonize, hostess online, program la alegere. Bonus in prima luna 3.200 Ron. Salariu garantat 6.000 Lei + comision pana la 70%. Avansare rapida 6.000 L; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com

163. Modelele cu /fara experienta 18+, esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii "Rich" Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 164. Modelele cu sau fara experienta 18,

esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 165. Muse Studios Bucuresti angajeaza

modele 18+ 2000 lei cash la semnarea contractului de training plus bonus model nou de 90% din incasari prima luna, 10.000 L; (0731.211.520 contact@musestudios.ro 166. New Blue Up cauta fete dragute care

139. Modele online, comisioane avantajoase 50%-70%, bons de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. Promisiunea ca vom face impreuna performanta. www.my-studio.ro; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro

167. New Blue Up cauta fete dragute care

141. Modele pentru conversatii online,

angajam personal feminin cu/fara experienta. Castiguri confirmate $10.000$20.000 lunar. Oferta bonus 700$ din prima zi. Program otional. Beneficiati de costumatii, fitness si SPA gratuit, (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmail.com 142. Modele pentru streaming online,

Comision 65% in prima perioada, indiferent de castiguri. Oferim aparatura de ultima generatie, bonusuri, premii motivationale, Zona Eroii Revolutiei, Berceni; 2.500 {; (0758.628.436/ 0731.885.330 office@qu33ns.ro 143. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

144. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

145. Modele videochat Ai peste 18 ani si vrei sa faci parte dintr-o echipa cu personal exclusiv feminin, intr-un studio profesional, elegant, design modern, dotat cu aparatura performanta situat ultracentral, 1.000 {; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro 146. Modele videochat Cautam doamne,

domnisoare cu varsta minima 18 ani, vorbitoare de limba engleza. Bonus angajare 500$. Venit net garantat 1.000$ inca din prima luna. Comision 60%. www.camstars.ro 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro

147. Modele videochat din studio, plata la

zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

148. Modele videochat pentru modelele

care se angajeaza in luna aprilie prima luna procent este de 100%; 2.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

149. Modele videochat pentru modelele

care se angajeaza in luna aprilie prima luna procent este de 100%; 2.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

150. Modele videochat TeamVision Stu-

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

168. New Blue Up cauta fete dragute care

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

169. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 170. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 171. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 172. New Blue Up. Cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 173. Nightclub Vegas angajeaza dansatoare cu/ fara experienta. Oferim salariu 150 ron/noapte+30% din consuma?ie. Oferim cazare, forme legale; (0765.260.009 174. Personal v-am creat cele mai luxoase conditii pentru munca, relax si desfasurarea activitatii legal cu carte munca. Va punem la dispozitie: piscina exterioara, sauna, jacuzzi, aparate fitness, locuri de fumat si luat masa, gratar, terasa etc. 5.000 {; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

176. Personal feminin cu/fara experienta pt videochat Angajam fete cu/fara experienta pentru conversatii online. Castiguri confirmate de 10.000$-20.000$ lunar, oferta bonus de 700$ din prima zi. Program optional. Beneficiati de abonament fitness, SPA gratuit. (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmail.com

pt videochat castiguri intre 20.000-30.000$ lunar. Oferim salariu fix intre 3.000-4.000 lei, bonus angajare 500$, program optional, plata bilunar, zilnic, sapt. Procent incasari 50%. 30 {; (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmail.com

151. Modele videochat Vino la studio-ul unde nici un model nu castiga mai putin de 1000 $ pe luna. Plata la zi sau perioada, conditii de lux, in centrul Bucurestiului. Salariu minim garantat 2000 lei, 1.000 {; (0767.111.220 office@kendra-studio.ro www.kendra-studio.ro

178. Personal feminin pt conversatii online, videochat. Castiguri intre 20.00030.000$ lunar. Oferim salariu fix intre 3.000-4.000 lei, bonus angajare 500 $, program optional, plata bilunar, zilnic, sapt. Procent incasari 50%. (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmail.com

152. Modele videochat comision 60% CamStars Studio angajeaza modele cu sau fara experienta, Comision 60%. Bonus angajare 500 $. Bonus recomandare 500 $, bonusuri lunare si anuale; 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro

179. Personal videochat, vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 3.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

154. Modele videochat cu si fara experienta. Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima luna, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 155. Modele videochat, avem job-ul per-

fect pentru tine. Venit garantat pana la 4000 Lei sau 65% din incasari. Alegemediu de lucru profesionist, plata la timp, program de lucru flexibil, join us 2.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 156. Modele videochat, job-ul perfect pentru tine. Te vom ajuta sa te descoperi, sa te dezvolti si sa-ti folosesti abilitatile de comunicare si puterea de seductie. 1.000 {; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro 157. Modele Videochat. Iti doresti venituri

177. Personal feminin cu/fara experienta

180. Pure Tantric Manchester angajeaza domnisoare selecte, elegante, care stiu ce inseamna conceptul "high- class" cunostinte medii de limba engleza. Alatura-te echipei Pure Tantric si ai ocazia sa iti castigi independenta financiara, fara a fi nevoie de foarte mult efort. Castiguri intre 8.00010.000 lire/ luna. Mediul de lucru "stresfree" nu se lucreaza "la program", conditii de lux, club select. Pentru orice detalii ne puteti contacta la tel./ whatsapp, email. www.puretantricmanchester.co.uk 10.000 {; (00447472517150 massage@puretantricmanchester.co.uk 181. Receptionera pt. salon de masaj.

Salariu, comision atractiv, engleza nivel mediu, experienta nu este necesara progtam la alegere zi 10:00-19:00. 19:00-04:00 rugam si oferim seriozitate. 1.800 L; (0799.633.705 182. Receptionera call-center salon masaj urgent, fete pentru job receptionera/ operator call-center salon masaj erotic. Atributii: preluare rezervari telefonice si asistenta clienti. Se lucreaza atat de la birou cat si din salon 3.000 L; (0760.109.680 office@attractionclub.ro

garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit + cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro (0730.752.752

183. Receptionera call-center salon masaj Urgent, fete pentru job receptionera/ operator call-center salon masaj erotic. Atributii: preluare rezervari telefonice si asistenta clienti. Se lucreaza atat de la birou cat si din salon, 3.000 L; (0760.109.680 iulia.toasca@premiumentertainment.ro

158. Modele videochat: cupluri, fete, bai-

Centrul Vechi- Cats on Fire. Angajam tanara cu aspect fizic placut, cunoscatoare cel putin limba engleza. 15 zile/luna. Salariu 1500 ron. Comision discutabil. Carte de munca. Conditii excelente, 1.500 L; (0762.888.120

eti, cunostine limba engleza mediu (pentru a purta o conversatie), o stare de spirit buna si seriozitate.Zona Stefan cel Mare, 1.000 {; (0761.295.427 paradise.studio@yahoo.com

189. Studio Adriano angajeaza modele videochat doamne, domnisoare +18, studente cu program flexibil. Plata se face bilunar, minim 1.000 dolari pe luna; (0725.854.471 190. Studio Bonne angajeaza modele online angajam personal feminin cu/fara experienta, castiguri 3500$-7000$, bonus angajare 500$, costumatii gratuite, program la alegere, locatii in toate sectoarele. Telefon non stop 6.000 {; (0721.901.006 bonne28studio@gmail.com 191. Tanar doresc sa fac videochat cu o tanara sau cuplu, nu am locatie, astept propuneri, Ovidiu, 34 ani; (0743.864.053 ospanache@gmail.com 192. The Buddhist club Bucuresti angajeaza dansatoare sau hostess, cu sau fara experienta pentru o perioada nedeterminata, 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro 193. Tinere masaj, dans, hostess club, companie club 150 lei/h. Angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic, dans, hostess. Saloane masaj si club privat. Maxima seriozitate si siguranta. Oana 10.000 L; (0762.359.164/ 0737.634.109 mari.angajari@gmail.com 194. Tinere, modele online, studio videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 195. Tinere, modele online. Studio Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 196. Vicious Girl Experience Erotic Mas-

sage angajam domnisoare. Esti plina de viata si cu zambetul pe buze, dar si putin nebunatica? Hai la un salon unde punem accent pe respect si curatenie. Vicious girl e o experienta unica pentru fiecare. (0758.731.867 contact@viciousgirl.ro 197. Vicious Girl Experience Erotic Mas-

sage angajam domnisoare. Esti plina de viata si cu zambetul pe buze, dar si putin nebunatica? Hai la un salon unde punem accent pe respect si curatenie. Vicious girl e o experienta unica pentru fiecare. (0758.731.867 contact@viciousgirl.ro 198. Videochat categoria mature Angajam doamne varsta minima 30 de ani cu sau fara experienta in domeniu, vorbitoare limba engleza minim nivel mediu, aspect fizic ingrijit, serioase, punctuale. Venit net lunar garantat 4.000 lei, 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro 199. Videochat in Piata Victoriei comision sau fix, My-Studio recruteaza modele in conditii de exceptie pentru locatia din Piata Victoriei; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 200. Videochat non adult Stai de vorba pe net si castigi bani!Incearca si tu acum cel mai bine platit job din Romania!Conversatii Online, fara nuditate (0720.418.000 201. Vino si tu in echipa noastra, avem sute de modele fericite, sustinem cu mandrie ca suntem cel mai serios studio de videochat. Oferim cele mai mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minim garantate si program de lucru preferential (0764.161.612

175. Personal feminin pentru conversatii online oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei+procent 50%, program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop; 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

dio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut,cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual 2.000 {; (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

153. Modele videochat cu si fara experienta, angajam modele videochat cu si fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. Pentru programare interviuri tel., 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

turi garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

160. Modele, Rich Girls Studios ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

140. Modele pentru conversatii online, angajam personal feminin cu/ fara experienta. Castiguri confirmate $10.000$20.000 lunar. Oferta bonus 700$ din prima zi. Program otional. Beneficiati de costumatii, fitness si SPA gratuit, (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmai.com

185. Rich Girls Studio, vrei un job cu veni-

184. Receptionera salon masaj erotic

Garsoniere 1. 1 Decembrie 1918 metrou, Trapezu-

lui, semidec., et. 1/10, 32 mp, 1978, chiar pe Ghita Serban, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, curata, negociabil, 5 minute de Auchan Titan, 37.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 2. 1 Decembrie, Ilfov, pe Soseua Giurgiului, semidec., et. 4/4, 40 mp, 2013, garsoniera compartimentata, in bloc cu 4 etaje mansardat (exista posibilitatea folosirii mansardei ca spatiu locuibil). Blocul este construit in 2013. Mobilat complet/nemobilat. Pret negociabil; 21.500 {; (0770.329.687 alinamariablehuiu@gmail.com 3. 13 Septembrie -intersectie cu Drumul

Sarii, dec., et. 5/8, 40 mp, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil 43.000 {; (0730.421.581

4. 13 Septembrie intersectie cu Drumul Sarii, dec., et. 1/8, 41 mp, 1986, Benzinaria Mol, et.1, cf. 1 dec.a, usa metalica, partial termopan, necesita renovare, libera, balcon inchis, 41 mp., acte, pozitie excelenta acces usor, ipotecar, cash, ideal investitie, neg., 42.500 {; (0724.262.436/ 0724.370.636 gfirut@yahoo.com 5. 13 Septembrie, dec., et. 1/10, 40 mp,

1985, Drumul Sarii, Benzinarie, etaj 1/10, confort 1, dec., balcon, suprafata 41 mp, libera orietare Sud-Vest, necesita amenajari, ideal investitie, 42.500 {; (0733.089.030

6. 13 Septembrie, Alizone Aly Residence, dec., et. 1/7, 45 mp, 2016, complex rezidential Alizone Aly Residence strada Sabinelor 19, sector 5 proprietar bloc nou 2016 in spatele Academiei Romane zona Palatul Parlamentului etaj 1 din 7 parcare in fata blocului, 55.000 {; (0752.229.797/ 0720.953.037 7. 13 Septembrie, Drumul Sarii, dec., et. parter/4, 40 mp, 1987, 1987 constructie bloc, stradal, dec.a 40mp, parter/4, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, cadstru si intabulare. 54.900 {; (0731.144.153/ 021.231.23.18 florexhome@gmail.com 8. 13 Septembrie, intersectie cu Drumul

Sarii, dec., et. 5/8, 40 mp, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil. 43.000 {; (0721.624.980

9. 13 Septembrie, intersectie cu Drumul

Sarii, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil. 43.000 {; (0743.948.730 10. 13 Septembrie, intersectie cu Drumul Sarii, dec., et. 5/8, 40 mp, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil. 43.000 {; (0767.979.122

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

18 aprilie 2018

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 11. 13 Septembrie, Parcul Sebastian, dec., et. 5/8, 42 mp, 1990, garsoniera dec.a spatioasa 42 mp, situata langa parcul sebastian si Kaufland. Este prima pe palier in exteriorul holului si cea mai mare. Oferta excelenta. Sunati acum; 42.000 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro 12. Alba Iulia Rond, Decebal, Unirii, semi-

37. Berceni Grand Arena Mall sector 4, dec., et. 1/5, 38 mp, 2018, vand garsoniera spatioasa, intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna septembrie, balcon, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, centrala proprie, lift. Pret promotional. Comision 0% 29.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

dec., et. 2/4, 20 mp, 1970, semidec.a, complet mobilata/ utilata modern, 20 mp, bloc reabilitat 2017, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, apropiere Bd-ul Unirii, Decebal, metrou Muncii, Piata Unirii, centre comerciale 30.000 {; (0768.198.229

2018, garsoniera spatioasa dec.a pozitionata pe etaj intermediar, dispune de toate imbunatatiriile, in imediata apropiere a statiei de metrou Berceni, infrastructura completa, contorizare individuala; 33.900 {; (0725.432.155

13. Alba Iulia, Vitan Mall, et. 1/8, dec.a,

39. Berceni metrou, dec.a, balcon dec.,

38. Berceni metrou dec., et. 3/5, 37 mp,

dec., et. 1/8, 44 mp, 1990, bl. 1990 reabilitat, geam la baie, bucatarie mare, hol imens balcon mare, gresie, faianta, parchet, se vinde mobilata utilata, potential investite, frigider, aragaz, masina spalat, metrou Dristor, Decebal, Burebista 56.900 {; (0766.187.781

et. 2/5, 36 mp, 2019, investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, dec.a, hol acces mare, bucatarie inchisa, cu debara, geam la baie, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala; 32.205 {; (0724.660.088

14. Alexandru Obregia Metalurgiei dec.,

40. Berceni metrou, dec.a, balcon, dec.,

et. 5/5, 40 mp, garsoniera dubla, bloc nou, bucatarie pe comanda, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 aparate aer conditionat centrala parcare bloc ocupat 100/% administratie bloc formata 5 min RATB acc credit bancar, 37.000 {; (0720.039.035/ 021.450.12.36 columbia.imobiliar@yahoo.com

et. parter/5, 39 mp, 2018, promotie cash, garsoniera foarte spatioasa, camera mare si luminoasa, cu balcon, bucatarie si hol de decomandare generoase, baie 5,2 mp, se vinde complet finisata, totul nou, cu garantie. Pret pentru plata imediata, 35.000 {; (0724.660.088

15. Alexandru Obregia, et. 2/10, 20 mp,

cash dec., et. parter/5, 32 mp, 2019, garsoniera spatioasa, bucatarie inchisa, hol mare, geam la baie, se vinde la cheie, finisata cu gresie, faianta si parchet la alegere. Ideala pt investitie cu randament ridicat. Pret pentru plata cash, 30.305 {; (0724.660.088

garsoniera, confort 2, libera, termopane, bloc mixt. 26.500 {; (0730.452.410

16. Antiaeriana - Rahova. garsoniera, dec., et. parter/parter, 2018, oferta promotionala - avans 75 % pentru a beneficia de un discount de 4000 Euro. Garsoniera este situata la parterul blocului! 25.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 17. Antiaeriana, Rahova, apartament 2

camere, dec., et. 6/6, 39 mp, 2018, oferta promotionala, avans 75 % pentru a beneficia de un discount de 4000 euro. Apartamentul studio este aflat la etajul 6, la mansarda. Contracteaza acum unul din apartamente tip studio 2 camere. 26.400 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 18. Antiaeriana, Rahova, apartament tip

studio dec., et. 3/5, 39 mp, 2018, Antiaeriana, Rahova. Apartament tip studio 2 camere. Oferta promotionala avans 75 % pentru a beneficia de un discount de 4000 Euro, 29.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro

19. Aparatorii Patriei, Piata Sudului dec.,

et. 2/7, 32 mp, 2019, vanzare garsoniera spatioasa metrou Aparatorii Patriei, finisaje incluse in pret. Toate utilitatiile contorizate individual. Constructie beton, caramida porotherm. Comision 0. Direct dezvoltator 36.000 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 20. Aparatorii, semidec., et. parter/10, 32 mp, 1970, intersectie Emil Racovita vis a vis de Mega Image garsoniera confort 1 semidec.a parter /10 cu balbon gresie faianta parchet termopan usi schimbate, mobilata, utilata, libera, toate actele, pret fix, 32.500 {; (0773.910.634 21. Armeneasca, vanzare apartament

et. 1/5, 20 mp, 1945, 28.000 {; (0729.539.539 florinag14@yahoo.com

22. Auchan, Titan, garsoniera, dec., et. 2/5, 33 mp, 2017, garsoniera, ansamblu nou, regim de inaltime D+P+5E, zona Ozana, Titan, cu acces facil la mijloacele de transport in comun, inclusiv Metrou, la doar 12 min de mers pe jos. Doar la plata cash. Comision 0. 31.550 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 23. Avangarde, Militari Residence, dec., et. parter/2, 33 mp, 2018, vand garsoniere dec, imobil P+2+M, situat in zona rezidentiala, Militari, Residence, centrala, incalzire pardoseala, acces Auchan, Metro, Carrefour, gradinite, scoli, piscina, finalizare iunie. 29.700 {; (0737.496.292 24. Baba Novac dec., et. 2/3, 31 mp, 1964, suprafata totala 30.41, balcon 5.40 mp, boxa 3.48 mp. Compartimentare dec., parchet, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, scara curata, 32.000 {; (0734.222.100 mihai.badea@imoprest.ro 25. Baba Novac, Dristor, strada Aurel Botea, dec., et. 2/4, 42 mp, 1994, 9 minute distanta de metrou, bloc de garsoniere cu locatari civilizati, curata, luminoasa. Vecinatati: Piata Alba Iulia, Decebal, Mihai Bravu, Iancului, Unirii, Muncii, Mihai Bravu, Titan, Vitan, 64.000 {; (0722.393.151 26. Baba Novac, Titan, semidec., et. 1/1,

25 mp, 1966, proprietar vand garsoniera renovata, in vila, zona Baba Novac, Titan, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, centrala, acte; 36.500 {; (0742.013.393 27. Baiculului, Doamna Ghica, semidec., et. 4/4, 15 mp, 1976, Stolnicul Vasile, cf 3, 15 mp, semidec, parchet, gresie, reabilitat, etj 4,complet mobilata si utilata, ac, tv, aragaz, frigider, pat, dulap, contor gaz, boiler, vis a vis de Lidl si parc,1 min Ratb, 17.000 {; (0762.396.739 28. Baneasa, dec., et. 3/4, 45 mp, 1989,

particular, vand garsoniera, cadastru, intabulare, vis a vis restaurant Cocosatu, stradal, recent renovata, bloc caramida, scara curata, libera, 65.000 {; (0724.006.739 Imobiliarealex@yahoo.com 29. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et.

2/5, 40 mp, 2017, vindem garsoniera in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, blocul va avea lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, direct dezvoltator. 51.960 {; (0725.957.934 30. Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou

Straulesti, dec., et. 3/5, 54 mp, 2018, Maia Residence, studio cu suprafata construita de 54.25 mp (49.59 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa, 65.238 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 31. Baneasa, Sisesti, 350 m metrou

Straulesti, 57 mp dec., et. 4/5, 57 mp, 2018, Baneasa, Sisesti, studio cu suprafata construita de 57 mp, 49mp utili, includ balconul de 12 mp, dec., bucataria inchisa. Termen: mai 2018, se preda complet finisat. 350 m de metrou Straulesti. 64.285 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 32. Baneasa, Sisesti, North Side Park

studio 1 camera, semidec., et. 9/10, 52 mp, 2019, constructie in curs de edificare, finalizare 2019.studio 2 camere, 51 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu, Sisesti 67.600 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 33. Basarabia, Chisinau, Diham stradal semidec., 32 mp, 1982, cf 1, semidec., toate actele la zi, acc. credit, bloc constructie 1982, curata, vecinatati: Lucretiu Patrascanu, Constantin Brancusi, parc IOR, Muncii, metrou Costin Georgian, Nicolae Grigorescu, pret fix 34.900 {; (0741.140.993 34. Basarabia, Stadionul National, chiar

pe Bucovina, bloc garsoniere, reabilitat si foarte curat, complet renovata, instalatii sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, libera, acte 46.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 35. Batistei, Thomas Masaryk et. 1/5,

58 mp, 2018, Garsoniera de lux, finisata complet: gresie, faianta Spania, parchet masiv, tamplarie lemn, usa blindata, videointerfon, incalzire in pardoseala, obiecte sanitare Ideal Standard, aer conditionat, 125.000 {; (0758.041.197 office@gamainvest.ro 36. Berceni b-dul Metalurgiei, garsoniera

spatioasa. dec., et. 2/5, 2018, Direct dezvoltator vand garsoniera spatioasa, disponibila la etajul 2 al unui imobil nou, cu un regim de inaltime P+5E, situat in Beceni stradal pe b-dul Metalurgiei. 35.500 {; (0721.827.390/ 0721.165.251 cristi.farcas@sudrezidential.ro

41. Berceni metrou, dec.a, pret pentru

42. Berceni, dec., et. 2/3, 44 mp, 2018,

Carrefour Grand Arena, Berceni, apartament tip studio, etaj intermediar, imobil nou cu lift, gresie, faianta, parchet, usi, termopan, centrala proprie, izolat termic, interfon. Plata prin credit. 36.800 {; (0721.888.400/ 0733.374.103 ionel@sudrezidential.ro 43. Berceni, et. 2/4, 17 mp, cf. 3, radet,

gresie, faianta, parchet, termopan, libera, acte, 17.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 44. Berceni, dec., et. 1/5, 40 mp, 2017,

finisaje incluse in pret, la alegere,toate utilitatiile, apa, gaz, curent, canalizare, contorizate individual.Centrala terminca 24 kw+calorifere.COMISION 0%! 35.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 45. Berceni, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, garsoniera dec.a, in bloc nou, disponibila la etajul 1 din 5, in bloc prevazut cu lift silentios. Imobilul este situat la rond Metalurgiei, langa Metro Berceni, cu acces rapid la metrou. 35.500 {; (0735.872.987/ 0720.063.459 ianis@sudrezidential.ro 46. Berceni, dec., et. parter/2, 50 mp,

2017, garsoniera dispune de centrala termica proprie si calorifere din otel. Se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale).COMISION 0%! 29.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 47. Berceni, dec., et. 4/5, 38 mp, 2018, garsoniera spatioasa, bloc nou situata la 10 minute de metrou Dimitrie Leonida pretul este valabil doar pentru plata cash; 27.150 {; (0730.888.280 48. Berceni, dec., et. 4/5, 37 mp, 2018,

garsoniera spatioasa, situata la 7 minute de metrou Dimitrie Leonida. 31.400 {; (0730.888.280

49. Berceni, garsoniera, etaj 1, gresie, f,

parchet, t, usa metalica, mobilata, utilata, centrala, acte la zi, 18.500 {; (0766.862.569

50. Berceni, dec., et. parter/4, 36 mp, 2012, Grand Arena, oferim spre vanzare o garsoniera pe str. Aurel Persu, dec., suprafata 36 mp, etaj mezanin, finisat modern, mobilat si utilat modern, centrala proprie, loc de parcare suprateran, pret usor neg. 40.998 {; (0747.140.370

65. Berceni, Ferentari, Eroii Revolutiei,

proprietar, garsoniera confort 3, 18 mp, bloc anvelopat, bd. Pieptanari nr. 80, et. 2/4, proaspat renovat g, f, t, incalzire pe electric, fara gaze, libera, (costuri mici de intretinere). 9.900 {; (0763.012.120 66. Berceni, Garsoniera dec.a 39mp

dec., et. 2/5, 39 mp, 2018, garsoniera, ansamblu rezidential constructie noua 2018 in apropiere de metrou Dimitrie Leonida, Sos. Berceni, suprafata utila de 39 mp (living 17.40 mp, bucatarie 10.86 mp, baie 3.28 mp, terasa 7.25 mp). 31.500 {; (0727.239.293/ 0721.165.251 67. Berceni, Grand Arena, dezvoltator, dec., et. 1/3, 35 mp, 2018, bloc nou, garsoniere dec.e, bucatarie inchisa, balcon, baie cu geam, centrala proprie, finisaje la alegere, 5 modele noi, direct dezvoltator, zona deosebita, acceptam doar plata cash. 29.800 {; (0761.309.031 blocnoubucuresti@yahoo.com 68. Berceni, intersectie Tr. Magurele,

Emil Racovita, et. 6/9, 33 mp, imbunatatiri, mobilata/ utilata, libera; (0736.319.343/ 0722.492.002 69. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 1/5, 34

mp, 2018, dezvoltator, vand garsoniera pe B-dul Metalurgiei, in bloc nou. Locuinta se vinde finisata la cheie si racordata la toate utilitatile capitalei 35.500 {; (0731.171.007/ 0729.923.486 razvan.marginean@sudrezidential.ro

70. Berceni, Metalurgiei, loc parcare gra-

tuit dec., et. parter/3, 30 mp, 2018, garsoniera dec.a Berceni, Grand Arena, loc parcare gratuit, 30 mp- 42 mp, 850 eur/mp, bloc finalizat la sfarsitul 2018, p+3, centrala proprie, finisaje la alegere, comision 0, direct dezvoltator 25.800 {; (0764.832.071 smartrezidential@yahoo.com 71. Berceni, Metalurgiei, Metro Berceni,

dec., et. 1/5, 34 mp, 2017, garsoniera simpla Metro Berceni Racordata la toate utilitatile sectorului 4, finisata complet, 35.500 {; (0722.557.782/ 0728.888.168 catalin.stoian@sudrezidential.ro 72. Berceni, Metalurgiei, sector 4 dec., et. 1/5, 33 mp, 2018, Garsoniera este disponibila intr-un imobil nou, amplasat stradal, imobilul este construit din cadre de beton si compartimentare cu caramida. Centrala proprie, loc de parcare disponibil. 35.500 {; (0722.664.430/ 0731.491.608 cristian@sudrezidential.ro 73. Berceni, Metro dec., 34 mp, 2018, Proiect nou, in constructie, garsoniera spatioasa, finisaje de calitate superioara, imobil amplasat stradal, acces rapid Ratb 10 m metrou 10min, gradinita si scoala vecinatate, bloc grinzi pozitie 10, 35.500 {; (0727.635.729 silveractivimob@yahoo.com 74. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 38 mp,

2018, Berceni, metrou, garsoniera spatioasa, prima casa, comision 0% 35.900 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

75. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 40 mp,

2018, garsoniera in bloc nou, langa metrou. Finisata complet. Centrala proprie, lift, interfon. Se accepta credit ipotecar. Negociabil la plata cash. Dezvoltator comision 0 36.900 {; (0737.500.374/ 0737.500.374 76. Berceni, metrou, dec.a, balcon, bloc

nou dec., et. 3/5, 39 mp, 2019, garsoniera foarte spatioasa, dec.a, hol de acces mare, bucatarie inchisa, generoasa, balcon practic, se vinde la cheie finisata cu materiale la alegere. ideala pentru investitie, pret la cash, 35.000 {; (0724.660.088 office@topclassresidence.ro 77. Berceni, metrou, garsoniera dec.a cu

51. Berceni, semidec., et. 8/10, 20 mp,

balcon dec., et. 4/5, 38 mp, 2018, Berceni, acces rapid la metrou, garsoniera dec.a, cu balcon, in bloc nou, cu lift, se vinde la cheie cu finisaje la alegere, totul nou si cu garantie. Plata doar din surse proprii. 35.900 {; (0724.660.088 office@topclassresidence.ro

52. Berceni, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018,

78. Berceni, Piata Resita, semidec., 1975, etaj 2, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, mobilata, renovata, 20.000 {; (0774.044.252

1974, Obregia stradal, garsoniera confort 2, etaj 8/10, cu imbunatatiri, bloc mixt, stradal, libera, 23.000 {; (0773.910.634 proprietar vand garsoniera dec.a, etaj 1, suprafata utila 34 mp, finisata deosebit, contorizata separat, centrala proprie, loc parcare asigurat. Merita vazut, 35.500 {; (0727.175.861/ 0730.245.876 53. Berceni, et. 2/5, 34 mp, 2018, spre vanzare garsoniera dec.a pret bun disponibila imediat in sec 4. Se preda complet finisata si dotata cu centrala termica de apartament. Finisajele sunt incluse in pret; 35.500 {; (0728.888.168/ 0722.557.782 sorin@sudrezidential.ro 54. Berceni, dec., et. 4/5, 35 mp, 2018, vand garsoniera, sect. 4 Berceni, aflata intr-un ansamblu rezidential nou cu acces rapid la statia ratb si centre comerciale. Locuinta se preda la cheie: gresie, faianta, parchet, centrala proprie. 30.500 {; (0726.178.089/ 0722.338.342 catalin.isache@sudrezidential.ro 55. Berceni, acces metrou Dimitrie

Leonida, dec., et. 1/5, 32 mp, 2018, garsoniera dec.a, bloc nou izolat termic, lift, se preda complet finisata, centrala termica, baie echipata. Cel mai bun pret din piata. Comision 0, direct dezvoltator 25.250 {; (0725.957.933 56. Berceni, Alexandru Obregia, et.

parter/10, cf. 2, termopan, um, semimobilata, libera, acte, 25.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 57. Berceni, Aparatorii Patriei dec., et.

1/4, 40 mp, 2018, Garsoniera cu loc de parcare inclus, bloc nou, metrou Aparatorii Patriei. Se preda la cheie cu toate finisajele incluse, contorizare individuala, toate utilitatile, centrala termica, 36.900 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 58. Berceni, Aparatorii Patriei metrou, 1

79. Berceni, Piata Resita, et. 3/4, gars.

cf. 3, gresie, faianta, termopan, gaze, cadastru, 16.500 {; (0723.572.760

80. Berceni, Piata Resita, et. 3/4, gar-

soniera, conf 3, gresie, faianta, parchet, termopan, caldura RADET, gaze, libera. 16.500 {; (0765.130.303

62. Berceni, Brancoveanu, et. 1/4, cf. 3,

gresie, faianta, parchet, termopan, um, boxa, parcare, radet, acte, 18.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

63. Berceni, Brancoveanu, Grand Arena,

min. metrou, dec., et. 1/6, 42 mp, 2018, dezvoltator vand garsoniere si apartamente 2 camere de diferite dimensiuni in bloc din caramida capat de linie 168, la 810 minute metrou, discount la plata cash, lift, finisaje de lux la alegere. 40.900 {; (0722.116.600 mail.dezvoltator@gmail.com 97. Bucur Obor metrou, dec., et. 7/9, 42

mp, 1987, Bucur Obor metrou gars cf. 1 sporit, decom, 42 mp, bloc 1987, libera, merita vazuta, accepta credit. 51.000 {; (0722.912.924/ 0767.922.400 cordialimobiliare@yahoo.com 98. Bucuresti Magurele, garsoniera, stradala,RATB ! dec., et. 1/3, 39 mp, 2017, Sos. Bucuresti-Magurele,stradal, finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, loc parcare inclus, statie RATB la 2 minute, 34.500 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro 99. Bucurestii Noi, semidec., 45 mp,

2018, intim si creativ, cu o suprafata utila de 45 mp (apartament + balcon), studioul dublu ti se potriveste daca vrei sa ai un spatiu personal doar al tau, dar si daca vrei sa iti traiesti povestea alaturi; 65.100 {; (0756.038.361 sales@aficity.ro 100. Bulevardul Unirii 80 dec., et. 9/10, 42 mp, 1994, 42 mp, bloc 1994 intrare si vedere panoramica bulevardul Unirii, renovata recent, mobilata si utilata modern, etaj 9 din 10. Gresie, faianta, parchet laminat, aer conditionat nou, proprietar 82.500 {; (0732.827.453 101. Calarasilor, Piata Muncii, Mihai Bravu dec., et. 2/8, 43 mp, 1984, garsoniera confort 1, dec.a, suprafata construita 43 mp (37 mp utili + balcon 6 mp), etaj 2 in imobil reabilitat termic cu 8 etaje construit in anul 1984, 57.000 {; (0786.561.144 mihaela.zodie@vibimobiliare.ro 102. Calea 13 Septembrie, Drumul Sarii,

Bd. Ghencea dec., et. 7/8, 40 mp, 1991, pozitionata la intersectia celor 3 artere importante, complet mobilata si utilata, imobil dotat cu 2 lifturi, ideala atat pentru investite cat si pentru locuit, acces rapid RATB catre Politehnica 45.999 {; (0748.147.205 ysaccosmin@evocasainvest.ro 103. Calea Calarasilor, dec., et. 1/8, 41

mp, 1987, Orzari, se vinde cu bucatarie mobilata utilata, cadastru, intabulare, libera, ideal investitie, la 3 minute de metrou, se inchiriaza foarte usor. 59.990 {; (0753.075.109 104. Calea Calarasilor, Hyperion, Matei

Basarab, dec., et. 4/5, 41 mp, 1996, proprietar, bloc mixt, structura monolit, etaj 4/5, la etajul 5 sunt boxele si podul, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare schimbate, curata, libera, cadastru si intabulere, negociabil, 66.000 {; (0755.427.730 calarasi173@gmail.com 105. Calea Ferentari, str. Vadul Nou, dec.,

et. 4/4, 36 mp, 2014, garsoniera confort I, cu balcon si imbunatatiri. Pret discutabil, 25.000 {; (0762.831.026

106. Calea Mosilor, Carol I, semidec., et. 1/8, 18 mp, 1940, garsoniera situata la etajul 1 din 7, libera, in suprafata de 18 mp, ferestre PVC, usa metalica, renovata recent, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare si electrice noi. 24.000 {; (0731.461.711

conf 3, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare, libera, 16.500 {; (0761.446.979/ 0748.551.054 84. Berceni, Resita, et. 3/4, garsoniera,

confort 3, gresie, faianta, parchet, termopane, caldura radet, gaze, libera, 16.500 {; (0730.452.410

85. Berceni, Sos. Oltenitei, dec., et. 2/4,

40 mp, 2018, garsoniera dec.a, finisaje Premium, se vinde la cheie, se accepta avans minim 15%; 41.900 {; (0725.957.934

86. Berceni, Sos. Oltenitei, dec., et. 3/7,

34 mp, 2018, garsoniera spatioasa, finisaje premium la alegere, se vinde la cheie, curent, apa, gaz, canalizare Sect. 4. Ideal investitie, statie ratb si tramvai in fata blocului; 35.300 {; (0725.957.934

89. Bragadiru, dec., et. 1/4, 43 mp,

2017, garsoniera dubla cat un apartament cu doua camere. Super finisaje, usi de interior de la Pinium,terasa de 6 mp, parchet, termopane Gealan, aparat ac, incalzire in pardoseala, 37.400 {; (0744.490.108 cparaschiv36@yahoo.com 90. Bragadiru, Crisul Repede et. parter/3, 53 mp, 2013, garsoniera spatioasa cu gradina, curata, in complex rezidential nou, linistit, cu posibilitate de compartimentare. Centrala proprie, aer conditionat, paza 24/7, microbuz pt rezidenti, usa antiefractie 36.000 {; (0763.584.146 91. Bragadiru, Leroy Merlin, dec., et. parter/3, 55 mp, 2015, garsoniera 55 mp utilata, mobilata, loc de parcare, gradina, balcon, 36.500 {; (0757.050.105/ 0770.391.046 office@liderimob.srl

Metalurgiei dec., et. 1/3, 30 mp, 2018, garsoniera dec.a Berceni, Grand Arena, loc parcare gratis, 30 mp-42 mp, 850 eur/mp2, bloc finalizat la sfarsitul 2018, p+3, centrala proprie, finisaje la alegere, comision 0, direct dezvoltator. 24.900 {; (0762.989.889 alexpvl45@gmail.com

92. Brancoveanu metrou, dec., et. 2/4, 42 mp, 1987, bloc mixt, 1987, bloc de 4 etaje, garsoniera modelul mare de 42 mp, 55.000 {; (0747.777.767/ 021.323.00.10 office@centralimobiliare.ro

64. Berceni, Drumul Binelui, dec., et. 4/4, 33 mp, suprafata utila 33 mp +balcon 5,46, constructie 2016, centrala proprie, toate utilitatile, 38.500 {; (0745.067.409

93. Brancoveanu vanzare garsoniera semidec., et. 1/4, 16 mp, 1980, 19.500 {; (0721.266.132 liviu.antoniu@galaxyimob.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

122. Colentina, D-na Ghica, str. Lun-

trei, et. 7/10, 24 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, um, inst. noi, acte, zona parcuri, 34.500 {; (0731.783.402/ 021.450.10.05

123. Colentina, Doamna Ghica, dec., et.

6/10, 38 mp, 1979, Str. Sinaia, dec.a, etaj 6/10, bloc mixt, s. 38 mp, g, f, p, t, ac, mobilata, utilata elegant, la cheie. Acte complete 46.250 {; (0722.511.217/ 0762.628.915 uigimob@yahoo.com 124. Colentina, Doamna Ghica, Obor,

dec.a dec., et. 8/10, 35 mp, 1980, bloc mixt, monolit, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii electrice si sanitare schimbate, scara civilizata in apropiere de metroul Obor maxim 10-15 minute, legaturi Ratb facile. 40.000 {; (0743.274.565/ 0756.116.070 125. Colentina, Rau, dec., et. 7/8, 40 mp, 1986, garsoniera confort 1, dec.a situata la etajul 7/8, are o suprafata de 40 mp, bloc 1986, fara imbunatatiri, are cadastru si intabulare, este libera 41.000 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 126. Comuna Chitila, str. Fortului nr. 31,

ocazie, constr. cartamida, baie, bucatarie, camera de zi, posibilitati balcon, hidrofor apa, 4.500 {; (0745.779.715 127. Confort City cartier, imobil 2012, dec., et. 3/10, 42 mp, 2010, Vitan, Splaiul Unirii, complex rezidential Confort City, dec.a, toate îmbunatatirile, se poate vinde si mobilata, libera, toate actele, merita, vizite urgent, 30.000 {; (0728.879.797/ 0728.879.798 128. Cora, Pantelimon, garsoniera la cheie, bloc nou, apa, lumina, gaze, acte la zi, pret bun; (0730.629.933

149. Dorobanti, stradal, BRD, 50 mp, dec., et. 1/10, 50 mp, garsoniera de lux, studio, provenita din modificarea unui apartament de 2 camere, etaj 1, bloc stradal pe Calea Dorobantilor, vedere spate (liniste), mobilata Mobexpert, utilata, ac, masina spalat, etc, 82.000 {; (0728.736.846 150. Dristor adiacent, semidec., et. parter/10, 31 mp, 1982, calea Vitan stradal, cf 1, sdec, fara imbunatatiri, curata, toate actele, parter cu balcon, bloc constructie 1982, acces rapid mijloace transport in comun, pret fix, ocazie; 33.000 {; (0741.140.993 151. Dristor la metrou, semidec., et. 8/10, 31 mp, 1967, Dristor la metrou, confort 1, semidec.a, etaj 8/10, 31mp, bloc reabilitat termic, 2 lifturi la fiecare scara, paza, structura de rezistenta foarte solida, constructie 1967, 44.500 {; (0730.773.589 paula.kdwimob@gmail.com 152. Dristor langa benzinaria Moll semidec., et. parter/10, 26 mp, str. Rm. Valcea, 5 min metrou, 26 mp, cf. I, semidec., parter/ 10, mobilata, utilata, g, f, p, t, um, acte la zi, bloc de garsoniere, c-tie 1986, bloc inscris in programul de reabilitare 42.000 {; (0760.728.833/ 0744.324.030 niky.dumitrescu@gmail.com 153. Dristor, semidec., et. 7/8, 25 mp, 1984, strada Istriei, garsoniera semidec.a, se vinde mobilata si utilata, cu toate imbuntatirile, bloc reabilitat, 35.000 {; (0732.135.470 154. Dristor, semidec., et. 7/8, 25 mp,

strada Schitului, bloc garsoniere, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, libera, toate actele, 35.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

129. Costin Georgian, metrou, et. 8/10,

gars., parchet gresie, faianta, aer conditionat, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, semimobilat, 37.500 {; (0720.224.849

155. Dristor, 1 minut metrou, semidec., et. 10/10, 30 mp, 1970, garsoniera semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, libera, ideal investitie. 41.500 {; (0732.135.470

130. Crangasi, Studio tip Loft, exclusivist,

156. Dristor, metrou semidec., et. 10/10,

spatios, dec., et. parter/10, 53 mp, 1996, proiectul nostru exclusivist, va pune la dispozitie apartamente de tip Loft, cu suprafete utile cuprinse intre 37 mp si 77 mp, cu diferite compartimentari, unde se creeaza spatii armonioase si practice, 69.000 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@star-construct.ro 131. Dacia, Piata Romana dec., et. 4/6,

44 mp, 1940, Bulevardul Dacia 47, Piata Romana, vis a vis de liceul Xenopol, et. 4, su 44 mp, renovata recent, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, ac, 67.000 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentin.cristea@orfeas.ro 132. Decebal, dec., et. 7/8, 42 mp, 1995,

Agricultori, mobilata/utilata complet, dec.a, etaj 7/8, bucatarie patrata, balcon inchis, bloc reabilitat, paza, ideala atat ca investitie cat si pentru locuit. 66.000 {; (0799.936.443 cosmin.andrei@inessintermed.ro

133. Decebal, dec., et. 1/4, 45 mp, 1992,

Piata Alba Iulia, living generos: 24 mp, cu bucatarie patratoasa : 8 mp, balcon pe toata latura exterioara a livingului, imbunatatirile se vad in poze, libera. 4 apartamente pe palier, 69.000 {; (0744.688.996 134. Decebal, Alba Iulia Ruby Tuesday,

32 mp, 1968, bloc reabilitat, cf.1, balcon, vedere stradala, mobilata, utilata, curata; 40.500 {; (0723.399.229/ 0740.246.872

157. Dristor, metrou 2, stradal semidec., et. 10/10, 36 mp, Dristor, metrou 2, stradal, bloc, vedere spate, curata, imbunatatiri partiale, mobilata si utilata, curata, toate actele la zi, accept credit 39.500 {; (0758.137.317 158. Dristor, metrou 2, stradal, semidec., et. 10/10, 36 mp, Dristor, metrou 2, stradal, bloc, vedere fata, curata, imbunatatiri partiale, mobilata si utilata, curata, toate actele la zi, accept credit 39.950 {; (0758.137.317 159. Dristor, metrou, dec., et. 9/10, 35 mp, 1979, stradal Mihai Bravu, vedere spate, renovata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata si utilata, libera, toate actele 48.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 160. Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, dec.,

et. 6/7, 45 mp, 2009, Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, bloc nou 2009, gars. cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, etaj 6/7 45 mp + 28 mp terasa, 52.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 lacramioara_munteanu@yahoo.com

112. Chisinau semidec., et. 5/10, 33 mp,

1981, bd. Chisinau garsoniera cf. 1, semidec., 5/10, cu imbunatatiri cu balcon, cadastru, intabulare, bloc din 1981, 37.000 {; (0721.275.684 113. Chisinau dec., et. 10/10, 33 mp,

fosta Socului, cf I, stradal, vedere spate, vis a-vis de Miramar, fara imbunatatiri, acte la zi, libera, 34.900 {; (021.253.01.13/ 0745.087.966 office_treibrazi@yahoo.com 114. Chitila, Lectorului Residence dec.,

et. 3/3, 2017, Lectorului Residence va propune spre vanzare, garsoniera, 35 mp suprafata utila, living 21 mp, bucatarie inchisa, baie cu geam, terasa 15 mp. Pretul include TVA 5% 45.500 {; (0768.717.830 115. Cismigiu, Brezoianu, dec., et. 1/3,

1960, bloc mixt, gaze, baie, libera, ideal investitie, cash, 22.000 {; (0722.655.435/ 0763.378.077 116. Cismigiu, Cobalcescu, dec., et.

parter/2, 28 mp, 1943, Cismigiu zona de case, vile, gars. cf. I. dec. parter inalt/2, suprafata utila 28 mp + o boxa de 12mp, anul 1943, renovata recent, bucatarie mobilata, utilata, lux la 3 minute de parc, 45.000 {; (0732.940.972 florikiss57@yahoo.com 117. Cismigiu, Mc Donald's, Brezoianu, Centrul istoric dec., et. 2/8, 30 mp, 1960, 2/8, dec., bloc fara nici un fel de risc seismic sau urgenta, renovata, mobilata si utilata complet, excelenta investitie (inchiriere), intrare si vedere spate, elib. 1 august, 48.500 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro 118. Colentina dec., et. parter/5, 40 mp,

2018, 2018, imobil finalizat, foarte spatioasa, 40 mp utili, posibilitate compartimentare in 2 camere, finisata la cheie, zona linistita, apropiere RATB, parc, centre comerciale; 45.000 {; (0728.622.425 radu.toma@houseproviders.ro 119. Colentina dec., et. 1/4, 42 mp, 2010, Mr. V. Bacila, vedere rau, se vinde utilat si mobilat, dormitorul este separat de living, balconul a fost transformat in bucatarie, 52.000 {; (0741.234.794 120. Colentina Rau, Mc Donald's, Mr. Bacila, dec., et. 7/8, 42 mp, 1986, semistradal, 7/8, cf. 1 sp, dec, 42 mp, vedere placuta, pe mijloc, bl. de gars, 2 lifturi, orientata pe est, luminoasa, fara mari imbunat, bine intretinuta, g, f baie, parchet, balcon spatios, intab, libera, zona linistita, acc. credit, 40.800 {; (0770.956.572 121. Colentina, dec., et. 7/10, 40 mp,

garsoniera de vanzare in sectorul 2, str Rascoala din 1907 nr.16, bl.24. sc.1, et.7 Bucuresti, comfort 1 dec., suprafata utila: 40 mp, 43.000 {; (0766.604.140

181. Drumul Taberei, Frigocom, dec., et. 3/4, 34 mp, 1975, Garsoniera spatioasa, luminoasa, dec.a. Bloc mixt, reabilitat. Gresie, faianta, parchet, termopane. Baie cu geam mare, renovata recent. Dulap spatios in hol, incastrat. Mobilata, utilata 38.500 {; (0724.340.875 irina2000_5@yahoo.com 182. Drumul Taberei, Frigocom, dec., et.

3/4, 34 mp, 1973, garsoniera, confort 1, dec.a, etaj 3/4, in bloc mixt, 34 mp, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, partial utilata, accepta credit, cadastru, intabulare, 38.000 {; (0730.556.914 ionnedea.khc@gmail.com 183. Drumul Taberei, Garleni, dec., et. 4/10, 37 mp, 1983, 4/10, dec.a, libera, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele. Pentru banii cash se negociaza 40.500 {; (0769.470.920 184. Drumul Taberei, Ghencea semidec.,

et. 10/10, 31 mp, 1984, garsoniera, renovata recent, confort 1, semidec.a, etaj 10/10, balcon inchis cu termopan, 31 mp, g, f, p, t, um, usi interior schimbate, accepta credit, cadastru, intabulare, 35.000 {; (0730.556.914 ionnedea.khc@gmail.com 185. Drumul Taberei, Ghencea, semidec., et. 8/10, 32 mp, 1982, garsoniera cf 1, 32 mp, etaj 8/10, an 1982, balcon inchis in termopan, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane, mobilata si utilata, posibilitate cu predare de chirias 1000lei, 40.900 {; (0732.624.689 186. Drumul Taberei, Ghencea, semidec.,

et. parter/8, 30 mp, 1980, parter/8, cf 1, semidec.a cu balcon, bloc 1980, de garsoniere, gresie, faianta, parchet, termopan, foarte curata, scoala, gradinita vis a vis, tramvai 41 maxim 2 min, acte la zi, accept credit. 42.000 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com 187. Drumul Taberei, in spate la Kaufland

Brancusi et. 2/9, 39 mp, 2018, Triplea Residence, 2 camere, Drumul Taberei, Valea Oltului, zona Kaufland Brancusi, 5 minute pana la metroul Valea Ialomitei 44.000 {; (0799.945.262 vanzari@triplea-residence.ro

163. Drumul Taberei, semidec., et. 8/10,

189. Drumul Taberei, Moghioros, Bozieni,

164. Drumul Taberei, semidec., et. 10/10,

110. Centrul Vechi, Cismigiu, dec., et.

mixt, dec., et. parter/9, 38 mp, 1968, mob. utilat, Drumul Taberei, Hanul Drumetului, garsoniera, cf 1, dec.a, bloc mixt, reabilitata termic pe exterior, c-ctie 1968, parter inalt/8, cu balcon, 38 mp, renovata, complet utilata, mobilata, libera, 45.000 {; (0730.556.916

188. Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei, dec., et. 1/9, 39 mp, 2018, Triplea Residence, 2 camere, Drumul Taberei, Valea Oltului, zona Kaufland Brancusi, 5 minute pana la metroul Valea Ialomitei. 44.000 {; (0799.945.262 vanzari@triplea-residence.ro

137. Dimitrie Leonida dec., et. 2/4, 42

la cheie, bloc nou, apa, lumina, gaze, acte la zi, pret bun; (0730.629.933

180. Drumul Taberei, Compozitorilor, bloc

162. Drumul Taberei 2 minute Parc Moghioros, dec., et. parter/9, 34 mp, 1975, bloc mixt din caramida, cu vedere spre sud, termopan, gresie, faianta, instalatii si usi noi, pretabil locuit cat si pentru investitii, 43.000 {; (0723.416.624

g+f+p+t, libera, balcon, 39.500 {; (0787.638.327/ 0787.720.080

109. Cartier 23 August, piata, garsoniere

179. Drumul Taberei, Compozitorilor, dec., et. parter/8, 38 mp, 1967, vand garsoniera confort 1, bloc mixt, complet utilata exceptand sifonierul din dormitor, mobila lemn masiv, reabilitata termic, termopan, balcon, debara, gresie, faianta, parchet, masina de spalat, 45.000 {; (0721.374.319 stanluciancristian@gmail.com

135. Diham - IOR parc, et. 9/10, 30 mp, 1982, anvelopat, termopan, aer conditionat, parchet gros, zugravit, cadastru, zona verde, exclus agentii imobiliare 40.500 {; (0761.988.151

108. Campia Libertatii, Basarabia, semi-

dec., et. 9/10, 33 mp, 1980, stradal, bloc mixt, renovat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, 46.500 {; (0723.712.883

178. Drumul Taberei, Brancusi, imobil nou, RATB 2 min. dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi. 42.760 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro

161. Dristor, sect 3 semidec., et. 10/10, 28 mp, 1978, Vânzare garsoniera Dristor in gura metroului, et 10/10, semidec., cf. 1, cu balcon, complet mobilat si utilat, 44.000 {; (0771.164.197 ioanamiscu@gmail.com

32 mp, 1972, 1 Mai stradal cf 1 semidec. etaj 8/10 gresie faianta usa metalica balcon inchis contorizata 2 lifturi partial mobilata, cadastru, intabulare, usor negociabil, 36.999 {; (0726.488.835

107. Calea Rahovei, dec., et. 2/4,

177. Drumul Taberei, Brancusi, imobil nou, RATB 2 min dec., et. 2/5, 43 mp, 2018, Drumul Taberei, Brancusi, dec.a, 43 mp utili, 2 minute RATB, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi, 44.900 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro

dec., et. 1/4, 1989, garsoniera, confort 1 dec.a, etaj 1/4, 42 mp, constructie 1989, imbunatatiri: gresie, faianta, farchet, termopan, ac, um. 68.500 {; (0722.459.956/ 0722.459.956 iacobsorin02@yahoo.com

136. Dimitie Leonida, metrou 100 metri, dec., et. demisol/4, 30 mp, 2017, particular vand garsoniera in bloc finalizat octombrie 2017, dec.a, 30 mp, mobilata complet totul nou, utilata modern, frigider si aragaz noi, centrala termica proprie. Pret negociabil, 32.000 {; (0722.555.660

83. Berceni, Resita, et. 3/4, garsoniera,

88. Berceni, Zona de Sud, dec., et. 1/4, 39 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, imobil constructie noua, 4 min statie de metrou, finisaje la alegere, centrala termica proprie, comision 0%, direct dezvolatator, 35.900 {; (0725.957.934

mp, 2018, garsoniera dec.a si spatioasa, 39 mp, se preda la cheie, gresie, faianta, parchet usi interioare la alegere, contorizare individuala la utilitatile orasului, direct dezvolator, fara comision, 36.900 {; (0725.957.934

96. Brancusi, dezvoltator bloc nou, 8

111. Chiajna, str Tineretului, garsoniera, dec., et. 5/6, 28 mp, 2018, Tineretului nr 63, Chiajna, apartament 1 camera/constructie 2018, dec., etaj 5/6, suprafata utila 28 mp, izolatie, balcoan, central proprie, 24.000 {; (0720.822.960 contact@rezidential-orhideelor2.ro

32 mp, 2018, garsoniere dec.e, incepand cu pretul de 33.600 euro situate in statia de tramvai pe Sos. Oltenitei stradal intr-un ansamblu de lux, acces rapid catre P-ta Sudului. Comision 0, direct dezvoltator 33.600 {; (0725.957.933

59. Berceni, Aparatorii Patriei, metrou, et. 1/4, 16 mp, 1973, cf. 3, curata, contorizata, toate imb., libera, toate actele, 11.500 {; (0768.848.776/ 0767.299.965

61. Berceni, Bd Berceni, dec., et. 3/5, 39

dec., et. 1/4, 27 mp, 2018, garsoniera finalizata, bloc nou mutare imediata la doar 1 min de RATB, eliberata recent, in zona Brancoveanu cu Luica, finisata la cheie,Doar plata cash. Merita vazuta. Comision 0% 26.990 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

82. Berceni, Piata Sudului, dec., et. 1/7,

mp, cf. 2, termopan, um, parchet, mobilata, utilata, acte, 31.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

87. Berceni, Zona de Sud dec., et. 2/5, 2018, apartament 2 camere, dec., se preda la cheie, finisaje la alegere, bransat la toate utilitatile, canalizare, birou dezvoltator, comision 0% 47.700 {; (0725.957.934

tie, promotie dec., et. 5/5, 38 mp, 2018, garsoniera deosebit de spatioasa, camera mare, bucatarie separata, inchisa, hol de decomandare generos, balcon cu acces din camera, se vinde finisata, cu totul nou si in garantie. Pret pentru cash. 33.155 {; (0724.660.088

95. Brancoveanu, Luica sector 4 semi-

7/9, 11 mp, garsoniera cocheta situata ultracentral pe strada Eforie numarul 8, garsoniera are usa metalica, termopan, instalatii electrice noi,instalatii sanitare noi. Necesita refacere zidarie si paedoseli. 19.200 {; (0726.301.580 bogdanteofilnastase@yahoo.com

81. Berceni, Piata Sudului, semidec., 24

statie Ratb, semidec., et. parter/4, 17 mp, 1980, Nesti, cf.3, fara gaze, electric, parter/4, contoar Enel, apometru apa, pereti dublati termic, toilet in casa, um, termopan. Acces, Vitan, Sun Plaza, Brancoveanu, Eroii Revolutiei. Doar pers. interesate. Libera, 10.850 {; (0724.587.634

60. Berceni, aproape de metrou, investi-

94. Brancoveanu, Izvorul Oltului, direct dezvoltator semidec., et. 1/4, 25 mp, 2017, izvorul oltului, bloc finalizat 2017, situata la etajul 1, suprafata 25 mp, gresie, faianta, parchet, tamplarie termopan pvc, centrala termica, intabulata, loc de parcare gratuit, 28.500 {; (0771.685.900 brokerimobiliar70@yahoo.com

mp, 2018, vand garsoniera la 100 m de metrou Dimitrie Leonida pe etaj intermediar, bloc nou, contorizari individuale, finisaje la alegere si centrala proprie de 24 kw 40.000 {; (0720.063.459/ 0735.872.987 radu.diaconu@sudrezidential.ro 138. Dimitrie Leonida, dec., et. 1/2, 60

mp, 2018, vanzare garsoniera spatioasa 32 mp.Finisaje incluse in pret. Toate utilitatile racordate Oferta valabila la plata cash.Direct dezvoltator.Comision 0. 32.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 139. Doamna Ghica semidec., et. 4/4, 28

mp, 2018, garsoniera la cheie, finisaje moderne, contorizare individuala, imobil nou, stradal, zona parcului, la cca. 2 min. de mijloace de transport 38.200 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

140. Doamna Ghica, semidec., et. 3/4, 2017, garsoniera cocheta, finisata la cheie, contorizare individuala, imobil nou construit, disponibila imediat.Se accepta plata prin credit bancar. 39.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 141. Doamna Ghica, semidec., et. 3/4, 37 mp, 2017, garsoniera luminoasa, spatioasa, modern compartimentata, finisata la cheie cu materiale de calitate superioara, contorizare individuala, disponibila imediat, se accepta plata prin credit. 45.