Page 1

19.329 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

13. Avocat cu experienta, divort, partaj, minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 14. Avocat drept civil,penal,administra-

Acte, avoca¡i, contabili, notari

tiv,comercial, Fond funciar, contraventii, litigii munca, pensii, divorturi, mosteniri, revendicari, reprezentare politie, parchet, DNA. Garantez obtinerea unei solutii rapide si legale, termene scurte, onorarii minime. (0734.361.870/ 0766.299.075 15. Avocat si mediator ofer asistents si

1. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com, www.eucontabil.ro 2. Acte accesibil, gazduire sediu firma

500 Lei/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi justificative; (0723.225.825/ 0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com 3. Acte firma absolut accesibil pfa puncte

lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret minim, schimb sediu, activitate, asociati, capital, administrator. 3 zile, consultanta gratis Autorizare la Primarie DSV DSP ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676

reprezentare instante, parchet, politie, consiliez civil partaje, penal, malpraxis medical, litigii banci, dr muncii, familiei, adoptii, comercial administrativ, dr autor, recuperari creante taxe, infiintez/ modific firme PFA; (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com 16. Avocat, asistenta si reprezentare,

civil, penal, comercial, muncii, divorturi, partaj, consultatii Drumul Taberei. (021.725.15.66/ 0744.271.251 17. Avocata si mediator divorturi, partaje,

succesiuni, uzucapiuni, obtinere acte proprietate imobiliara, cadastru, intabulari, politie, parchet, ordine de restrictie. (0762.639.391/ 0722.511.838

18. Birou expert contabil autorizat CEC-

CAR ofer servicii contabilitate completa bazate pe profesionalism si seriozitate. Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, servicii salarizare (0766.529.524 nuta.georgeta@gmail.com

Birou Notarial Nemesis servicii notariale complete notar public Seceleanu Lidia - redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat etc. (021.312.71.72/ 021.312.71.77 bnpnemesis@yahoo.co.uk

19.

20. Cadastre si intabulari la urgenta sau

la termen Execut cadastre si intabulari la urgenta sau la termen la preturi reale, incluzand si pregatirea actelor pentru a fi intabulate in cartea funciara, lucru foarte anevoios in unele cazuri; (0722.612.915 constantimob@yahoo.com

4. Acte firma, liderii pietei infiintari

firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 210 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 5.

6. Acte notariale, Legalizari acte, traduceri acte/ apostila/ supralegalizare; cadastru/ intabulare; certificari -data certa; legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; depozite; acte societati comerciale/ asociatii (021.320.80.27/ 0748.115.411 notariatconcordia@gmail.com 7. Acte, accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

8. Agentia Permanent Assistance presteaza servicii de plasare si selectare personal intern / 8 orein toate zonele Bucurestiului, pentru menaj, bone, ingrijire batrani, spitalizati. Program NON-STOP. (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 9. Arvicont societate de contabilitate, oferim servicii de contabilitate, de consultan?? financiar-contabil?, resurse umane, audit financiar. office@arvicont.ro, site: http://www.arvicont.ro (0244.518.850 office@arvicont.ro 10. Arvicont societate de contabilitate, oferim servicii de contabilitate, de consultanta financiar-contabila, resurse umane, audit financiar. office@arvicont.ro, site: http://www.arvicont.ro (0244.518.850 office@arvicont.ro 11. Avize si autorizatii constructii, urbanism firma cu 10 ani de experienta in obtinerea de: certificate de urbanism, planuri cadastrale, extrase CF, avize pentru constructie, autorizatii de construire, proiectare. Consultanta gratuita, 35 {; (0748.109.092 daniela@cityconsinv.ro

Avocat acord asistenta juridica, reprezentare divorturi, partaje, mosteniri, revendicari cauze civile; Penale - politie, Parchet; Comerciale; Litigii munca; Consultanta ETC. Drept civil, penal, administrativ, familiei, muncii, comercial (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro 12.

E-mail: redactia@anuntul.ro

21. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 22. Certificate energetice in Bucuresti si

imprejurari executam cerificate energetice pentru garsoniere, apartamente si case, foarte rapid si ieftin, venim in intampinarea dumneavoastra cu profesionalism si seriozitate. Locatia in sector 2 Obor, (0722.612.915

23. Contabil expert ofer servicii complete

de contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, declaratii fiscale, preturi avantajoase. www.eucontabil.ro 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 euroexperttotal@gmail.com 24. Contabil expert ofer servicii de contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com 25. Contabilitate Asociatii de Proprietari

Servicii complete de contabilitate pentru Asociatiile de Proprietari. Blocmanager. 300 L; (0724.029.583 admi_imob@yahoo.com

26. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, TVA, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0766.369.750 activcontab@gmail.com 27. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro 28. Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com 29. Expert contabil servicii de contabilitate la super pret; 100 L; (0723.045.124 mariannegoescu@gmail.com 30. Expert Contabil Judiciar, Cen-

zor, Evaluator Anevar Intocmire Expertize Contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara; raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com 31. Expert contabil tin contabilitate la firme Expert contabil cu experienta, tin evidenta contabila completa, intocmire si depunere declaratii fiscale, salarizare, balanta, bilant. (0744.478.755 spintea@montran.com 32. Infiintare firma urgent Bucuresti ?i

Ilfov Vrei o firma fara batai de cap, fara drumuri la Registrul Comertului? 150 L; (0749.571.930 33. Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878

34. Infiintare. Doriti o firma fara batai de

cap, fara drumuri la Registrul Comertului? Noi va putem infiinta firma in cel mai scurt timp, cu costuri minime. Pentru detalii si tarife, ne pute?i contacta la tel. (0749.571.930 35. MCP cabinet avocati Pitesti, cabinet de avocat Marius-Catalin Predut (MCP Cabinet avocati), fondat in anul 2008, este specializat in domeniul relatiilor de munca, civile si comerciale. www.mcp-avocati.ro (0722.415.993 avocatpredut@gmail.com 36. Mediator mediere, sector 2, Bucur

Obor medierea conflictelor pe latura penala si civila. www.mediatorhosuluminita.ro 1 L; (0773.883.055/ 021.253.19.85 contact@mediatorhosuluminita.ro

42. Servicii de contabilitate, fiscalitate si salarizare, oferim consultanta, asistenta, intocmiri acte, analiza financiara, contabilitate de gestiune. Seriozitate si profesionalism, (0723.563.568 totalexpertserv@gmail.com 43. Servicii infiintare firma Bucuresti si Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com

37. Pensia ta poate fi antecalculata, calculata si recalculata. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com

44. Tehnoredactare profesionala DTP, tehnoredactare computerizata profesionala, DTP, redactare licente, dizertatii, doctorate. Corecturi si inserare diacritice, note de subsol. Valabil si in tara, 5 L; (0722.370.323 tehnoredactarepro@gmail.com

38. Redactare si autentificare acte notar-

Construc¡ii, amenajåri, pazå

iale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com

Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 39.

40. Servicii contabile complete Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro 41. Servicii contabilitate ofer servicii de contabilitate: refaceri de contabilitate, fixari bilanturi, registrul comertului, depunere declaratii, SPV si certificat digital; (0770.436.571 office.contabilitate25@yahoo.com

1. Acoperis tabla Lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie. Mansardari. Orice reparatie. 15% reducere. Mihai; www.reparamsimontamacoperis.com (0731.451.466 reparatii1960@gmail.com 2. Acoperis tabla Lindab, zincata,

jgheaburi, burlane, dulgherie. Orice reparatie. 15% reducere; www.gerardconstructroof.ro (0724.506.937

Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 10% discount. (0722.722.743 4. Acoperis din tigla metalica, zincata, ceramica, cutata; tabla Lindab, dulgherie, mansardari, jgheaburi, burlane, parazapezi, izolatii polistiren, zugraveli, accesorii, mici reparatii. Executam montaj in toata tara. Oferim factura si chitanta. (0736.341.720/ 0740.886.201 5. Acoperis execut astazi foarte rapid, acoperis, mansarde, burlane, jgheaburi, din orice tip de tabla, opritori de zapada. Facem si mici reparatii de urgenta, in toata tara. (0731.015.899 6. Acoperisuri Tigla metalica orice tip de tabla sarpanta lemn. Mansardari la gata, finisari interioare, orice reparatie la acoperis. Deplasari oriunde in tara. Reducere 15%. (0746.570.993

3.

7. Acoperisuri absolut avantajoase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro 8. Acoperisuri accesibile pentru case si mansarde Resuceri de sarbatori! Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima.www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432 9. ACOPERISURI CASE/BLOCURI 15% REDUCERE Asiguram lucrari de calitate in Bucuresti si tara, montaj si reparatii. Montaj sistem pluvial (parazapezi/ sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie si seriozitate Lindahouse Roof SRL (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro 10. Acoperisuri si mici reparatii, accesorii pluviale, reparat si vopsit orice tip de acoperis. Pentru pensionari si vaduve 25% reducere (0739.664.480

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Service auto, tractåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Haine damå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Parfumuri, cosmetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

7. COPII - ARTICOLE, JUCÅRII

6

Alte produse copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

8. CASA ªI GRÅDINA

6

Materiale construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

9. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

10. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

11. AFACERI, DIVERSE

Construc¡ii, amenajåri, pazå

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, amenajåri, pazå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¥ngrijire, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Repara¡ii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Echipamente HORECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Utilaje industriale ¿i construc¡ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

11. Acoperisuri tabla zincata, tabla lindab, accesorii, dulgherie, jgheaburi, burlane, orice mici reparatii, oriunde in tara, reducere 35% pensionari si sisteme complete de acoperisuri, Lucian (0731.174.291 12. Acoperisuri tigla metalica, sarpante, glafuri la blocuri. Lucram si executam jgheaburi, burlane, interioare/exterioare. Vopsim acoperisuri si tigle. Alte mici reparatii; (0741.984.718 13. Acoperisuri tigla metalica, Lidab, Bilka, Rucki acoperisuri executam in toata tara tigla metalica, tabla zicata, dulgerie, mansardari, placari cu rigips si polistiren, gard din fier forjat, orice fel de acoperisuri, garantie materiale 30 de ani, manopera 10 (0726.440.505 comandaunacoperis@gmail.com 14. Acoperisuri, executam

acoperisuri, vopsitorii, tigla metalica, dulgherie sarpanta, mansardari, jgheaburi, burlane, mici reparatii. Consultare gratuita. (0725.412.383 15. Acoperisuri, mansardari, materiale de constructii, vindem si montam, finisaje. Executam cu seriozitate. Pensionari si vaduve - reducere 40%; (0725.953.333

Aer conditionat, climatizare, ventilatie Pitesti consiliere client in vederea montajului si achizitionarii de aparatura in raport pret/calitate. Garantia montajului si aparatelor; (0753.138.323 masterteknofrig09@ymail.com 16.

Alpinism execut,decopertari, reparatii fatade publicitate, spalari geamuri, vopsitorii tabla,montare jgheaburi si burlane infiltratii,hidroizolatii. zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare, (0744.372.095

17.

18. Alpinism utilitar Bucuresti, profesionalism Spalare geamuri, montaj publicitare, reparatii tencuiala, fatade, balcoane, acoperisuri, rosturi de dilatatie, termoizolatii, tencuiala decorativa, vopritorii, taiere/ toaletare arbori, tigla metalica, 100 L; (0721.614.588 beniamincraciun@yahoo.com 19. Alpinism, constructii, echipa de alpin-

isti cu o experienta de 7 ani, oferim urmatoarele servicii la cel mai mic pret: placari polistiren, reparatii/spalari, fatade. Tencuieli decorative etc. Oferim garantie. Pret neg. (0769.576.810 20. Amenajam apartamente case zugraveli, dulgherie, interioare/ exterioare, garduri, izolatii, mansardari, tinichigerie,mici reparatii acoperisuri,case din lemn, orice tip de acoperis. Construim case de la A la Z, case la cheie, case la rosu. Echipa serioasa, servicii impecabile (0725.088.876 21. Amenajam interioare- zugraveli, glet,

lavabil, montat rigips, pereti, arcade, glafuri, gresie, faianta, tencuieli, tapet, parchet, experienta 25 de ani, negociabil, (0737.278.209

22. Amenajare apartamente renovari amenajare apartamente renovari zugraveli glet tencuieli instalatii sanitare si electrice tapet etc, mester; 20 L; (0767.151.013 nelubrasoveanu@yahoo.com 23. Amenajare apartamente, renovari amenajare apartamente, zugraveli glet, tapet, tencuieli, instalatii sanitare si electrice etc., mester. 10 L; (0767.151.013 jonbrasoveanu@yahoo.com 24. Amenajari interioare, executam ame-

najari interioare, rigips, faianta, gresie, parchet, glet, lavabila, instalatii electrice, tavane casetate scafe, glafuri, finisaje de calitate, ofer si cer seriozitate, 10 L; (0757.923.249 serban_aly@yahoo.com 25. Amenajari renovam scari interioare de bloc, montam gresie si faianta,reparam glafuri. (0761.330.798/ 0736.541.691 26. Amenajari apartamente, garsoniere, zugraveli, gleturi, faianta, gresie, parchet, montam tapet etc.; (0768.131.751 27. Amenajari apartamente, preturi mici,

zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri, rigips, transport materiale + curatenie gratuit. Seriozitate (0723.073.776 28. Amenajari excluzive, amenajam apartamentul dumneavoastra de la proiectare 3D, la cheie, inclusiv mobilier. (0732.034.494 Jekarosca@gmail.com

29. Amenajari gresie, faianta, rigips, par-

chet, sape, tencuieli, polistiren, vopsitorii, tapet; (0720.806.022

30. Amenajari interioare amenajari inte-

rioare, tencuiala, rigips, sape, scafe, decopertat, glet, tinci, lavabil, (0729.495.890 Moisee83@yahoo.com

31. Amenajari interioare executam reno-

vari/finisaje de calitate, case/ ap/ hale industriale. Aplicatii glet, tencuiala, zugraveli/vopsea lavabila, slefuit pereti/tavane, montaj gresie-faianta, parchet laminat, etc.; 1 L; (0726.647.714/ 0747.691.761 baciudumitru@hotmail.com 32. Amenajari interioare apartamente, vile execut zugraveli, gleturi, glafuri, placari rigips, parchet, izolatii bai, placari gresie, faianta. Calitate, pret negociabil, 1 L; (0735.419.454 33. Amenajari interioare si exterioare la cheie zugravit garsoniera 350 euro (5 zile), ap. 2 camere 500 euro (7 zile), ap. 3 camere 750 euro (9 zile), ap. 4 camere 980 euro (12 zile), manopera+materiale. 3 {; (0747.245.681 wrmstar@yahoo.com 34. Amenajari interioare, exterioare, placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, izolatii, terase, la preturi minime, reduceri pensionari; (0765.123.121/ 0723.748.480 35. Amenajari interioare, gresie, faianta,

marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com 36. Amenajari interioare, exterioare

zugraveli, gresie, faianta, rigips, tapet, sape, tencuiala, polistiren fatada. (0746.468.124

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

37. Amenajari interioare, zugrav execut

lucrari de amenajari. Zugraveli, faianta, gresie, decorative case, parchet laminat, instalatie electrica, glet de ipsos, placari rigips pereti si tavane, placari polistiren, travertin tapet; (0724.003.123 38. Amenajari, gresie, faianta 15 lei, ten-

cuiala 12 lei, glet 6 lei, lavabil 5 lei, tinci 8 lei, decorativa izolatie, pavele, rigips; (0728.303.044 39. Amenajari, meserias execut lucrari

de calitate: zugraveli, gresie, faianta, parchet, polistinen, glafuri, decorativa la preturi negociabile. Particular 1 L; (0723.654.339

4

Constructii case vile si apartamente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.c om; contact@arhi-tech.ro 60.

61. Constructor bloc,casa,piscina,amenajari,demolari Construim la rosu si la cheie 41. Amenajari,confectionblocuri,imobile de am tubulatura ghena tabla, hidroizolatii terase, birouri,case,piscine.Dem olari pereti decopertari tinichigerie acoperisuri. gresie faianta,demolam Demontat tubulatura case blocuri hale industriveche; confectionat si ale.www.constructiimontat tubulatra noua din instalatii-piscinetabla zincata de 1 mm irigatii.ro 360 L; sau de 1,25 mm cu guri si (0744.876.332 capace; jgheaburi si office@constructii-instaburlane (021.436.06.22/ latii-piscine-irigatii.ro 0723.434.119 62. Demolari case,in Ilfov si la office@hidroizolatii-tubutara,zugravi, echipa baieti facem demolari latura.ro case, ziduri,decopertari faianta,gresie,par40. Amenajari, gresie, faianta, 25 lei, glet

6 lei, lavabil 5 lei, tencukala 12 lei, sapa 10 lei, izolatie, decorativa; (0728.303.044

42. Amenajari: apartamente, garsoniere,

executam la cel mai bun pret zugraveli, gleturi, sapa, rigips, parchet, faianta, inst. sanitare etc.; (0768.131.751 43. Amenajeri interioare seriozitate max-

ima, calitate si profesionalism, experienta in domeniu de mai bine de 15 ani 10 L; (0761.876.249 mikeleconstruct@yahoo.com 44. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866 45. Arhitect autorizat Realizez proiecte complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322 46. Arhitectura Autorizatii de constructie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com 47. Autorizatii, avize constructii, urban-

ism firma cu experienta obtine: certificate urbanism, planuri cadastrale, extrase cf, avize (isu, isc, apanova, Enel, gaz etc). Pud, puz, autorizatii de construire (constructii), proiectare dtac si pt 35 {; (0748.109.092 cristian@cityconsinv.ro 48. BTM Divizia de Securitate ofera

toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro

Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882 49.

50. Cadastru, intabulare, (apartamente

250 lei), terenuri, constructii noi, dezlipiri, actualizari, extrase, energetic; (0722.278.432 51. Caldo Privat Security, servicii paza si securitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor; proiectare, instalare, modificare, intretinere a componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (021.322.08.11 office@caldoprivatsecurity.ro 52. Case la rosu, construim case la

rosu, blocuri, amenajari interioare exterioare, instalatii electrice si sanitare (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com 53. Case la rosu, execut cu echipa experi-

mentata manopera + materiale 160 euro mp. Executam si case la cheie 350 euro mp. Asiguram paza constructiei si executam lucrarea conform proiectului. Contract plata pe etape 160 {; (0773.964.518 trusculeteaurel@yahoo.ro 54. Caut alpinist utilitar pentru inchiderea

unei ferestre de la etajul 4 in bloc de 4 etaje; (0727.288.877 55. Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 56. Construct montaj acoperis reparatii, montaj acoperis; montaj tigla ceramica, metalica; jgheaburi, burlane; mansardari; izolatii exterioare, interioare; tencuieli. Discount la sistem complet intre 10-15% din valoarea totala (0720.865.368/ 0785.729.019 constructmontaj3@gmail.com 57. Constructie case si imobile la rosu

firma cu 10 ani de experienta construim case si imobile la rosu, consolidari, subzidiri, demolari; 50 {; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro 58. Constructii case la rosu, case executate la cheie Constructii case la rosu; caramida Porotherm, fier romanesc fasonat direct din fabrica, betoane mecanizate. Toate materialele de constructii au inprovenienta certificate de calitate si conformitate; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro 59. Constructii case si vile la rosu Firma / constructor cu experienta executam case, vile, blocuri la rosu, demolari, subzidiri, consolidari, renovari etc.Materiale de constructii.Autorizatii, avize, urbanism. 50 {; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro

chet,debarasare molozuri si lucruri nefolosibile, dam si cu lavabila, vopsim orice. (0768.500.865

63. Echipa autorizata electricieni Executam lucrari de orice natura, in Bucuresti si Ilfov pentru case si apartamente. Oferim garantie pentru lucrari. Tarife decente. Oferim si cerem seriozitate; (0763.759.028 64. Echipa baieti facem curatenie,in Ilfov si la tara, transporturi mobila,electricasnice,moloz si ce nu mai este util in casa, la cererea clientului. (0768.500.865 65. Echipa cu experienta Faianta 20 lei,

rigips 20 lei, glet 9 lei, lavabil 4 lei, tencuiala 10 lei, polistiren 25 lei; (0761.654.773 Marinstefan90@Yahoo.com

66. Echipa cu experienta faianta si gresie

25 lei. Rigips 22 lei. glet 6 lei. Lavabil 5 lei. Tencuieli 15 lei polistiren 25 lei. (0784.916.740 Marinstefan90@yahoo.com 67. Echipa cu experienta, executam rigips 20 lei. Glet 12 lei. Lavabil 5 lei. Tencuieli 14 lei. Tinci 7 lei. Polistiren 25 lei. Faianta 25 lei. Parchet 10 lei. (0784.916.740 Marinstefan90@yahoo.com

68. Echipa de muncitori executam curate-

nie in curti, spatii comerciale, boxe etc. Doar Bucuresti. Cerem si oferim seriozitate; (0720.211.927/ 0732.344.131 69. Edi Total Vidanjare si desfun-

dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com

70. Efectuam poze ceramica, Firma de constructii efectuam poze ceramica, alb negru/color, sculptam cruci si placi marmura, granit. (0768.500.865 71. Efectuam servicii funerare,in Ilfov si la tara, dric funerar,constatare,imbalsamare,sicriu,cruce,coroane,coliva,pachet e. Efectuam sapaturi gropi inmormantare sau deshuamare saci oseminte. (0768.500.865 72. Electrician acord garantie pt interventii de urgenta, instalatii noi 220/380v, schimbat tablouri de sigurante, montat contoare pasante, reparat si modificat circuite vechi, montat corpuri de iluminat, senzori,etc (0763.357.557 dragos682006@yahoo.com 73. Electrician autorizat, cu o experienta de peste 10 ani, execut instalatii electrice pentru locuinte si spatii comerciale. (0726.479.798 ppeugen11@gmail.com 74. Electrician autorizat execut lucrari complete: tablouri electrice, schimbat instalatii noi pe cupru, circuite separate la anumiti consumatori, impamantari la case, vile, si apartamente. (0720.137.382 75. Electrician autorizat Bucuresti electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312 76. Electrician execut instalatii electrice tablouri 220-380 V, aplice, prize, case vile, apartamente. Convenabil; (0724.129.669 77. Electrician execut instalatii electrice, tablouri 220-380 V, aplice, prize, case vile, apartamente. Convenabil; (0724.129.669 78. Electrician reparatii si montaj, tablouri electrice, corpuri de iluminat, reparatii instalatii electrice, reparatii tablouri electrice etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; (0761.659.194/ 0740.983.312 79. Execut acoperis si mansarde, jghe-

aburi si burlane si mici reparatii. (0731.786.246

80. Execut lucrari constructii, finisaje,

negociabil; (0773.308.044

81. Execut lucrari de interior, exterior de

glet, lavabila, etc si renovez apartamente si garsoniere la preturi mici. Particular; (0756.453.071 82. Execut lucrari tencuiala, zidarie, rigips, gresie, faianta, instalatii electrice, sanitare, parchet, lavabila, gleturi; (0786.632.392

83. Execut zidarie, glet, tencuiala, lavabi-

la, faianta, gresie, rigips, polistiren, decorativa; (0729.790.526 84. Executam case, vile, blocuri la rosu sau la cheie, preluam cartiere rezidentiale din orice faza a lucrarilor, (0730.041.015 85. Executam zugraveli interioare, montam si demontam usi, geamuri, montam si demontam mobila. Executam reparatii sanitare. (0763.800.965 86. Executam acoperisuri, jgheaburi, burlane, mansardari si mici reparatii de urgenta, izolatii cu carton, ghene de gunoi; (0738.820.967/ 0722.198.795 87. Executam case de lemn, zero energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro 88. Executam confectii metalice: garduri,

porti, grilaje, rafturi, bonus tamplarie etc. la preturi promotionale; (0728.325.665

Agen¡ii de Publicitate ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67 ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


17 octombrie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

3

4

PRESTÅRI SERVICII 89. Executam constructii funerare si sap-

aturi inmormantari,cavouri, deshumari oseminte, urne, poze ceramice, sculpturi cruci marmura, granit. In Ilfov si la tara, Florin (0768.500.865

90. Executam lucrari interioare si exterioare muncitori constructii, executam doar in Bucuresti. Reparatii gresie, faianta, parchet, glet, lavabila, pacat polistiren, decorativa. Acoperisuri:tabla, bitum, tigla si reparatii. Cerem si oferim seriozitate. (0720.211.927/ 0732.344.131 91. Executam polistiren, carton, izolatii,

zugraveli, faianta, rigiops, parchet; (0720.347.831

92. Executam tencuiala, gleturi, zugrav-

eli, faianta, izolatii, polistiren, rigips, decorativa, garduri; (0771.602.479

116. Instalator autorizat, non-stop execut: instalatii sanitare-termice: apometre, boilere, cazi, chiuvete, centrale termice, wc+ rezervor, robineti, baterii, tevi sparte, desfundari sifonae, canalsubsol; (0733.722.294/ 0724.427.666 117. Instalator Bucuresti Ilfov, desfundari

non-stop, 24/24 ,7/7 zile. Desfundat wc, canale, tevi, reparatii si montaj sanitare, centrale, panouri solare, hidrofoare. Executam si brasamnete de apa si canal 12 L; (0771.431.836 instalabc@yahoo.com

carton, parchet laminat, gresie, faianta, case la rosu; (0742.528.815

118. Instalator montez centrale, calorifere, hidrofoare, boilere, obiecte sanitare; (0728.254.555/ 0727.847.444

94. Expert Quartz SRL Servicii

119. Instalator profesionist modernizez

93. Executam zugraveli, montam gips

curatenie imobile Asiguram servicii de curatenie la scari de bloc, birouri, apartamente, sau chiar vehicule. Va intampinam cu seriozitate, aparatura si perosnal necesar pentru a livra lucrari de cat mai inalta calitate (0764.321.307/ 0737.771.183 support@expertcleaning.ro 95. Facem sapaturi apa, haznale,in Ilfov

si la tara, echipe baieti facem sapaturi apa,haznale,santuri,fose,cavouri,inmormantari,deshumari oseminte,urne si inhumari urne, oseminte, poze ceramice, sculpturi, cruci,marmura, transport funerar (dric). Florin (0768.500.865 96. Fier forjat, executam lucrari fier forjat, porti, grilaje, balustrade, copertine, mobilier gradina, confectii metalice si automatizari pentru porti. (0722.738.181 martisorverdecrud@yahoo.com 97. Finisaje interioare si exterioare

executam finisaje interioare si exterioare, gresie, faianta, piatra naturala, rigips, parchet, zugraveli, etc. (0769.909.367 98. Firma de constructii executa constructii case la rosu si la cheie, amenajari interioare, exterioare, instalatii electrice, sanitare, acoperisuri, hidroizolatii. Detalii pe fb: Gmcsupremestyle (0724.385.143 99. Gauri hota aer conditionat carotare

beton armat Executam gauri hota, tevii apa, centrale termice, aer conditionat, ventilatie, gauri in beton armat. 99 L; (0746.772.227 100. Glet 5 L/mp, lavabila 5 L/mp, ten-

cuiala 12 L/mp, apartament zugravit 500 Euro; (0737.764.374 101. Gratis oferim material lemnos, cusaci, caramida Oferim gratis, scandura (material lemnos), cusaci, caramida Porotherm din demolari bloc p+3+mansarda, condita sa vina sa decoperteze. Sos progresului. (0774.475.504 102. HandyMan servicii de curatenie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388 103. Hidroizolatii termoizolatii terase de

bloc,hale industriale pe vertical si orizontal,subsoluri,demisoluri,inlocuim guri de scurgere. (0761.330.798/ 0736.541.691

Hidroizolatii Conduraru 15 ani de experienta, Conduraru Grup Construct, are o experienta de peste 15 ani in furnizare si montaj specializat in hidroizolatii terase sisteme noi, sau lucrari de reabilitare izolatii terase. Telefon: (0721.724.104/ 0756.724.104 office@hidroizolatii-conduraru.ro 104.

105. HIDROIZOLATII, execut lucrari de hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174 106. Instalatii electrice Firma atesta

ANRE oferim servicii de consultanta si de executie in domeniul instalatiilor electrice, pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati.www.bransamenteelectrice.com (0742.122.590 office@bransamenteelectrice.com

bai, bucatarii, montez obiecte sanitare, gresie, faianta, reparatii capitale, aductiuni apa-canal, glet, zugraveala. Constatarea gratuita. Pret neg., (0722.844.678 120. Instalator sanitar execut lucrari de

montaj lavoare, wc-uri scurgeri, scurgeri pp, istalatii PPP. Montez robineti, baterii, chiuvete, masini de spalat, calorifere; (0729.359.311/ 0766.709.964 danieldaia10@gmail.com 121. Instalator sanitar, Firma noastra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com 122. Instalator si electrician/ carotare si demolare echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intrun timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 123. Izolatii spuma poliuretanica oferim

servicii de izolatii cu spuma poliuretanica pentru acoperisuri, planse, pereti interiori si exteriori, terase, hale industriale. Materiale si utilaje de ultima generatie. Profesionisti. 5 {; (0721.157.667 Contact@isoterm.ro 124. MAISTRU execut: zugraveli, insta-

latii sanitare, faianta, mozaic, marmura, parchet, tamplarie, dulgherie, zidarii, izolatii terase; (0729.633.656 125. Menajere curatenie birouri -

program 8 ore Angajam doamne pentru curatenie la sedii de firme,in zona: Aurel Vlaicu,program de 8 ore pe zi,L-V.Carte de munca,salariu atractiv,bonuri de masa, decontare transport,prima instalare.Tel:021.252.8006 (021.252.80.06 126. Meserias amenajari interioare 2

110. Instalator bun si ieftin. (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com

Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715 111.

112. Instalator montez obiecte sanitare, cabine dus, cazi, calorifere,centrale, chiuvete, baterii, robineti, wc, rezervor, boilere, masini de spalat, desfundari, remediere tevi sparte, mici reparatii etc. Seriozitate, (0768.734.210 113. Instalator accesibil autorizat,

aragazuri, apomentre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gaz (0766.257.867 114. Instalator accesibil, autorizat, non stop execut: instalatii sanitaretermice, calorifere, cazi, chiuvete, wc+rezervor, tevi sparte, robineti coloana, masini spalat, montat aragaz - reparat, desfundari scurgerisifoane; (0724.600.234/ 0769.856.694 115. Instalator autorizat gaze/apa serios,

Instalator, execut montaj centrale, calorifere, senzori gaz cu electrovana, incalziri, modificari, revizii si verificari, instalatii gaze, aprobari gaze, proiecte, instalatii bai, coloane blocuri. (0786.874.095 Nelu_49@yahoo.com

Servicii instalatii gaze Bucuresti-Ilfov autorizare ANRE ,executam lucrari de calitate in domeniul instalatiilor de gaze si termice la cele mai bune preturi. Proiecte la cheie pentru toate instalatiile de gaze natural: proiectare, executie, instalare, punere in functiune si intretinere (0721.631.761/ 0788.388.625 contact@victoriaglobal.ro 145.

146. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298 147. Sobar specialist montez si remontez

sobe de teracota pe lemn si gaz; (0766.838.327 148. Sobar specialist montez si re-montez

sobe de teracota pe lemn si gaz, seminee etc.; (0787.587.212 149. Taiem lemne cu drujba, in Ilfov si la

tara, echipa de baieti taiem lemne cu drujba,tundem iarba,spargem lemne cu toporul,asezam si strangem iarba. (0768.500.865 151. Tigla metalica Plannja Suedia,

tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 mm, profile industriale, jgheaburi inclusiv jgheaburi dreptunghiulare si burlane, accesorii pentru acoperis, ferestre de mansarda (0727.773.255/ 0745.181.239 vitenconstruct@yahoo.com

5. Curs engleza restrans. Curs engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu 6. Curs ofiter protectie date DPO, Regulamentul GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.187 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro 7. Cursuri intensive de limba

engleza &germana Cauti un curs intensiv de limba engleza &germana pentru copilul tau? Ai ajuns exact unde trebuia!Suna acum la 0723 642 817 si inscrie-l in programul oferit de Global Learning! Locurile sunt limitate! Te invitam sa te inscrii acum!informatii pe www. cursuri-germana-engleza.ro (072364817 info@cursuri-germana-engleza.ro 8. Cursuri autorizate si acreditate in Bucuresti Bestcor Training Center o gama variata de cursuri autorizate si acreditate din domenii diverse. Pregatim periodic oferte si pachete de cursuri, preturi reduse, plata in rate si inscrieri online! 520 L; (021.315.20.20/ 0744.660.448 contact@bestcor.ro

meserii Serban, cursuri autorizate de calificare in urmatoarele meseri : maistru mecanic auto,mecanic auto,tinichigiu / vopsitor auto,mecanic vulcanizator, maistru in constructii, schelar, lucrator finisor; (0722.302.252/ 021.252.03.82 secretariat@scoalaserban.ro

Cursuri domeniul financiar, piata de capital atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pregatire profesionala pentru specialistii in domeniu (021.327.11.80 office@cpf-millenium.ro 12.

Cursuri operator calculator. Cursuri de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro

13.

14. Cursuri Profesionale Stilist Protezist

Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issanails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issa-nails.ro

16. Cursuri, de la 25 lei/ora, cursuridecal-

culatoare@gmail.com. Orice varianta Office (access, Excel, Word, PowerPoint), tehnoredactare profesionala. Pentru alte programe sunati la tel. (0748.299.788/ 0722.370.784

132. Parchetar Parchetar cu experienta,

montez parchet laminat 7 L metru patrat, stratificat orice tip. Montarea plintei si-a acesorilor este inclusa in pret. Mai execut glet lavabil reparatii. (0729.359.311/ 0766.709.964 133. Pompare beton Bucuresti si impre-

noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com 137. Renovare apartamente/case pret

accesibil Particulari. Echipa dinamica si serioasa la un pret accesibil! Ai intrat in monotonie si ai nevoie de o schimbare? Tiai cumparat casa visurilor dar necesita renovare? (0731.939.961 pavelm.reparatiiapartamente@gmail.com 138. Renovari apartamente si case. Echipa 2-3 persoane renovam apartamente, case, mansarde cu zugraveli, faianta, gresie, rigips, parchet si altele. Dan si Mihai. (0767.331.540/ 0761.143.830 139. Repara Acasa mesterii tai in reparatii

si reamenajari, executam lucrari si interventii, electrice, sanitare, mobilier, lacatuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0734.874.870 interventii@reparaacasa.ro 140. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L

este flexibila la cererea de servicii de paza si protectie existenta pe piata, avand posibilitatea de a satisface necesitatile clientilor. (0769.077.195 office@irbisguardgrup.ro 141. Securitate evenimente, o sectiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

21. Limba franceza. Dupa Brekxit faceti o

Restaurant Damascus, cofetaria Sham restaurant cu specific arabesc, situat chiar vis-a-vis de intrarea in stadionul Arena Nationala. Cofetaria Sham - Cu laborator propriu, ofera cele mai bune prajituri orientale specifice Damascului. (0729.328.768/ 0760.985.858

investitie in limba franceza -limba de viitor nivel, bacalaureat, universitate, inverviu angajare, sector 1, 2, 3 tel.: (0727.242.933

22. Matematica si fizica orice nivel, eval-

uare nationala, admitere facultate, bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50 ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864

23. Matematica VI-XII, informatica+ engleza computationala. Explicare, algoritmi invatare. Sistematic, exersare graduala. Ajutor teme, pregatiri teste, admiteri. Convenabil. Central; (0726.803.036 24. Matematica, meditez matematica pt

clasele 5-8. Matematica poate fi asimilata si cu drag, respectand in acelasi timp exactitatea calculului matematic, 70 L; (0727.567.654 elena_ioana20@yahoo.com

25. Meditatii matematica, limba romana, gramatica recuperarea materiei, examene, bacalaureat, facultate, orice nivel. Seriozitate. (0722.936.566/ 0722.199.039 26. Meditatii la fizica? online (pe inter-

net) sunt profesor de fizica cu multa experienta didactica ?i meditez fizica online (pe internet). Interesat? Contacteaza-ma! 10 {; webmaster@fizicus.com 27. Meditatii matematica si fizica Profe-

sor experienta 30 ani, meditez intensiv individual matematica si fizica clasele IXXII, pentru scoala, BAC, admiteri. Rezultate foarte bune, adaptare la pregatirea si personalitatatea elevului 70 L; (0745.765.048

28. Meditez matematica fizica orice nivel,

profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, olimpiade, evaluare nationala si studenti. Lucrez si in weekend-uri+in toate vacantele; (0745.365.972 ll632743@gmail.com 29. Profesoara cu experienta meditez

engleza, franceza, la domiciliul elevului; (0732.406.537

30. Profesoara cu experienta ofer meditatii la limba romana, orice nivel, la domiciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. (0746.398.753 31. Profesoara de romana engleza I-XII,

pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere performante. Meditez domiciliu elev. (0745.271.605

32. Profesoara universitara meditez romana, engleza, franceza, jurnalism pentru Bac, admiteri, examene diverse, avantajos, (0721.218.663

Evenimente, petreceri 150. Tamplarie PVC tamplarie PVC Ger-

mania cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0721.511.311 152. Zugrav particular efectuez lucrari de

calitate si avantajos. Sunati la tel: (0729.658.439 153. Zugrav profesionist amenajez

apartamente: glet, lavabila, reparatii, glafuri, parchet etc. Dl. Dan; (0751.424.183 154. Zugrav serios cu experienta execut

lucrari de gresie, faianta, parchet, zugraveli, vopsitorie etc. (0747.368.511 155. Zugrav serios Berceni execut toate tipurile de amenajari si constructii la preturi avantajoase, 5 L; (0761.503.515/ 0761.503.515 vladsandel29@gmail.com 156. Zugrav, apartamente, zugraveli,

glafuri, usi termopan, parchet- montat, raschetat, faianta, inst. sanitare, electrice etc. (0727.957.787 157. Zugrav, execut lucrari zugraveli, glet,

tapet, faianta, gresie, parchet, placari polistiren; (0744.301.943 158. Zugrav, parchetar, zugrav ezecut

glet glafuri curatat huma calciu montez parchet laminat 7 l/mp orce tip. Vobsesc tocarie si calorifere. (0729.359.311/ 0766.709.964 159. Zugraveli ap., glet, lavabila, faianta, gresie, tencuieli, tinci, parchet, sapa, polistiren; (0723.250.546

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri 1. Afterschool, ultimele locuri 2018-

2019 Stepup afterschool este locul unde invatarea experentiala este ceva obisnuit si unde copiii se simt ca acasa. Ultimele locuri disponibile pentru anul scolar 20182019, 550 L; (0730.875.559 contact@step-up-school.ro

10. Cursuri calificare. Scoala Postliceala FEG Bucuresti ofera cursuri pt.: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la Gradinita in limbi straine F.E.G. Adrese Bucuresti: str. Vespasian, nr 58, (Gara de Nord). Tel. 031.405.03.62 / 021.311.10.58. - str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 47, (Cismigiu) sect 1, tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314. -str. Badea Cartan, nr. 6, sector 2 (Spitalul Colentina), tel. 031.405.27.30. www.scoalafeg.ro; (021.311.10.54/ 0788.424.314

CURSURI TENIS DE CAMP CU ANTRENOR LICENTIAT BUCURESTI, SECTOR 6. INITIERE, INCEPATORI, MEDIU, AVANSATI, PERFORMANTA. GRUPE COPII SI ADULTI. INDIVIDUAL. PRIMA SEDINTA GRATUITA. INFORMATII LA TELEFON: SAU PE SITE-UL: WWW.CURS-TENIS.RO; (0732.107.006 OFFICE@CURS-TENIS.RO 15.

17. Fizica, profesor cu experienta medi-

tatii VI-XII, pregatire Bac, admitere; (0726.206.001

19. Gradinta de weekend pentru zi si noapte. Gradinta FEG Bucuresti face inscrieri pentru program de weekend si vacante. Oferim copiilor dvs activitati educative si distactive. Asiguram cazare+ masa si personal dedicat. Pentru parintii ocupati in weekend oferim o alternativa distactiva in care copii dvs vor petrece timpul intr-un mediu placut. Tarife: 1 zi+ 1 noapte= 250 lei; 2 zile+2 nopti= 350 lei; 3 zile+3 nopti= 500 lei. Predare si in limbi straine (engleza, franceza, germana). Str George Missail nr 54, sect 1 (P-ta Domenii); (021.311.10.54/ 031.405.27.31

bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, cover-uri, pana la autenticul folclor. (0769.630.501 contact@wowband.ro 8. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com

35. Scoala Postliceala FEG Bucuresti -Scoala europeana face inscrieri pentru anul scolar 20182019 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: - str . Vespasian, nr 58, (Gara de Nord). Tel. 031.405.03.62 / 021.311.10.58. - str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 47, (Cismigiu), sect 1, tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314. str. Badea Cartan, nr. 6, sector 2 (Spitalul Colentina) tel. 031.405.27.30. www.scoalafeg.ro (021.311.10.54/ 0788.424.314/ 031.405.03.62

131. Parchetar montez, raschetez, paluxez parchet. Masina cu aspirator. Preturi minime. (0724.608.136 amenajari.interioare80@yahoo.com

7. Formatia WOW Band, va puteti

ativ, ore de engleza si desen pentru copii, metoda care pune accent pe individualitatea si expresivitatea fiecarui pici in parte. Invatam engleza si coloram in grupuri de 2-3. Berceni, Popesti-Leordeni. 40 L; (0749.944.350 sabina.p.ibanescu@gmail.com

34. Scoala de soferi oferim pregatire pentru obtinere permis, sedinte suplimentare, servicii in vederea redobandirii permisului anulat; 1.200 L; (0755.766.849 scoala@happydrivelucky.ro

130. Obtinere Autorizatii si avize pentru reclame firma cu experienta obtinem autorizatii pentru reclame, avize si certificate de urbanism.Intocmire proiecte PAC/DTAC. Banere si steaguri pe domeniu public. 150 L; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro

136. Reconditionari cazi de baie Echipa

20. Invata limba engleza intr-un mod cre-

angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com

toate tipurile. Relatii la telefon. (0721.021.741

135. Proiectare constructii, avize, C.U. Aut. de constructii, relevee, amenajari interioare. 3-5 Euro/mp; (0722.214.535

18. Gradinita Yannis & Yasmine nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178

33. Scoala de meserii autorizate, sprijin

129. Montez, Montez, raschetez parchet

134. Produse pentru tratamentul lemnului cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro

(0727.234.730 daninstalator2015@yahoo.com

Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

11. Cursuri de calificare - Scoala de

128. Monitorizare si interventie Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

108. Instalator 22 ani experienta, execut

109. Instalator bun si ieftin.

144. Servicii de protectie si paza

4. Curs Autorizat ANC - DPO Curs autorizat ANC - Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal in perioada 29 -31.oct - hotel Capitol Bucuresti, 1990 ron. Pentru cursantii din provincie oferim cazare la un pret special, expertlegislatiamuncii@yahoo.com

127. Meta sisteme de rafturi Meta va ofera rafturi de depozitare calitate premium, fabricate cu cele mai moderne si flexibile linii de productie controlate de tehnologii PPS si CAD/CAM de ultima generatiewww.sistemederafturi.ro (0758.055.057/ 0758.023.027 office@sistemederafturi.ro

107. Instalatii mecanica si tapiterie

lucrari de calitate la preturi cumsecade. (0774.994.658

143. Servicii de paza si protectie eficiente prin recrutare, training si controlincredere, responsabilitate, beneficii, clienti, implicare, securitate. (0769.077.195/ 031.437.09.08 office@irbisguardgrup.ro

Anticariat Bucuresti, 9. Cursuri calificare peste 100 meserii, Cursuri de cumparam carti noi si vechi, din orice domeniu calificare,recalificare,spe cilalizare , perfectionare, si orce cantitate. Lichiinitiere,igiena, dam biblioteci sau stocuri I.S.C.I.R.Alimentatie, turde depozit. Plata pe loc, ism, constructii, auto, deplasare gratuita, infrumusetare, SSM, PSI, (021.315.87.04/ A.N.R.E., certificate Minis0731.407.474 terul Muncii. Cursuri 3. Centrul de Formare Profesionala ISCIR: stivuitorist, fochist, Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii macaragiu, masinist pod, barman, bucatar, vanzator, inspecoperator GPL, imbuteliator resurse umane, instalator, tor, prelungire autorizatii; lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (0784.238.728/ (021.255.52.71 eurodeal33@hot0744.437.105 fundatiaaptmail.com bucuresti@yahoo.com 2.

meseriasi amenajari interioare. Executam: rigips, glet, glafturi, zugraveli, placari gresie, faianta, parchet orice tip, marmura, granit, tapet, tencuieli orice tip. Sape, pavaj curte samd. 1 L; (0732.953.855/ 0724.910.656 jumatatedragos@gmail.com

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com

de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com

Service centrale termice de peste 20 ani, echipa noastra de profesionisti executa operatiuni de service pentru centrale termice - punere in functiune (PiF), intretinere, verificari tehnice in utilizare (VTP) (0749.143.939/ 021.456.73.73 programari@avis-ctservice.ro 142.

1. Accesorii coafuri mirese si evenimente by Arya Accesorii de par ce aduc un plus de stralucire si eleganta coafurii si rochiei de mireasa. Pentru ziua nuntii sau pentru o ocazie cu totul speciala alege sa iti impodobesti parul cu o bijuterie unica (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 2. Accesorii de petrecere, cele mai

vesele si creative articole si accesorii de petrecere: farfurii, pahare, servetele, coifuri, trompete, baloane, decoratiuni, lampioane, artificii, confetti, lumanari party (0758.222.203 office@accesoriidepetrecere.ro 3. Avenue 48 & Ballrooms by Bam-

boo - Chandelier Esti in cautarea unei locatii pentru evenimentul tau? Oricare ar fi acela, business sau privat, precum o nunta sau botez, te invitam in locatiile Avenue48 si Ballrooms by Bamboo pentru a afla ofertele (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro 4. DJ nunta, botez etc. gratuit pachet lumi-

ni, masina fum, pret incepand cu 100 euro; (0766.296.499 5. DJ nunta, botez etc. Lumini, fum gratis. Preturi accesibile; (0766.296.499 6. Dj pentru evenimentul tau, dj nunta, dj botez, dj onomastica, dj petrecere privata, dj petrecere corporate, dj majorat, lumini arhitecturale si de ambient, lumini de scena, fum greu & fum usor, hostess. 1 {; (0720.887.665 office@casadeevenimente.ro

9.

10. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti

Preparate calde, Garnituri, Minuturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noastra. Peste 2000 clienti multumiti. Organizam nunti si botezuri (0788.221.270 stanici@titannet.ro 11. Revelionul tau de vis in 2019 la Pensiunea de Vis Pensiunea de Vis se inchiriaza cu 2000 euro pentru 2 nopti de cazare pentru Revelionul 2019. Vino sa-ti petreci cea mai frumoasa zi din an alaturi de iubita si prietenii tai intr-o locatie exclusivista 2.000 {; (0785.238.631/ 0785.238.632 pensiuneadevis.buftea@gmail.com

12. Salon Elegance - rochii de mireasa serie si unicat produce si comercializeaza rochii de mireasa serie si unicat pentru cel mai frumos moment din viata fiecarei mirese. Oferim o gama larga de accesorii ce confera stil si eleganta.www.elegance-ama.ro (0731.325.436/ 0731.325.437 contact@elegance-ama.ro 13. Villa party, house party, jacuzzi, club Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

Îngrijire, sånåtate 1. Ai o problema de sananate? Natura are solutii! Centru de Sanatate ofera tratamente naturiste personalizate si unice in Romania pentru orice probleme de sanatate pe baza de consultatii saptamanale cu abonamente de 112 luni. Rezultate garantate! (0799.726.372

Altra Casa Felice - Clinica recuperare geriatrica Nou !!! Ingrijire medicala varstnici in regim hotelier! Altra Casa Felice nu este doar un camin de batrani ce ofera conditii premium, ci si o casa primitoare.www.altracasa.ro (0722.371.200 office@altracasa.ro

2.

3. Ambuhelp transporturi internationale si evenimente serviciul de ambulanta Ambuhelp asigura transport medical cu ambulanta, la solicitarea pacientilor sau a familiilor acestora.Se asigura transportul pacientilor cu ambulanta in tara si in strainatate; (0724.040.902/ 0728.007.577 contact@ambuhelp.ro 4. Asociatia Crestina Sf. Gheorghe

si Sf. Dumitru camin particular pentru batrani si bolnavi de Alzheimer, Centrul Balotesti & Baneasa, cladiri modern utilate su mobilate, asistenta medicala, personal calificat care va ofera ingrijire 24/24 (0721.900.100/ 0722.223.166 contact@camin-particular.ro 5. Bone si menajere Bucuresti si zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajerabaneasa.ro 6. Camin batrani Floriana House oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 7. Camin de batrani Bucuresti, Monsan Center Va oferim conditii la cele mai inalte standarde de calitate, intr-un mediu ambiant placut si familial menit sa va confere caldura si sentimentul de acasa . (0723.798.783/ 0722.259.654 office@monsan.ro 8. Camin de batrani Bunica Ecateri-

na, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302 9. Camin de batrani Martha, curte

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com 10. Camin de batrani Teomar Sante, La Teomar Sante veti gasi o ingrijire deosebita.Teomar Sante este un centru rezidential cu capital privat, deschis in 2018, cu scopul de a oferi ingrijire si asistenta persoanelor varstnice (031.105.13.21/ 0723.798.783 contact@teomar-sante.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

17 octombrie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 11. Camin Eden Confort si siguran-

ta pentru seniori caminul de batrani Eden a fost conceput si dotat pentru a oferi un maxim de confort si siguranta membrilor seniori ai familiei dvs. Centrul nostru dispune de serviciu propriu de ambulanta ; (0732.332.122/ 0726.081.666 camineden@gmail.com

Camin privat de batrani Raiul Bunicilor caminul privat de batrani Raiul Bunicilor pune la dispozitie servicii medicale complexe la un pret modic unde varstnicii pot petrece timpul intr-un mediu linistit; office@raiulbunicilor.ro 1.600 L; (0799.967.744 office@raiulbunicilor.ro 12.

13. Caminul de batrani Sf Nicolae ofera cazare, masa si ingrijire intr-o vila noua si moderna,langa padure.Locatia dispune de 27 locuri,in camere de 2,3,4 paturi dotate cu mobilier nou, TV Led si internet wireless in fiecare camera, (0756.050.150/ 0756.050.151 office@caminulsfantulnicolae.ro

Casa de ingrijire pentru varstnici. Vechime de peste 10 ani. Cauti camin de batrani / o clinica geriatrie / azil batrani in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata in Ghermanesti este locul pe care si-l doreste orice batran (0731.920.920 icassian@yahoo.com 14.

15. Centru de asistenta si ingrijire Seniormed incearca sa gaseasca solutia cea mai potrivita de ingrijire a persoanelor varstnice ce nu isi mai pot purta singure de grija si devin dependente de familiile lor! (0731.425.153 seniormed@yahoo.com 16. Centrul de asistenta si ingrijire

Sfanta Maria Centru de tip rezidential ce asigura ingrijire specializata, tratament specific diagnosticului si recuperare motorie prin kinetoterapie pentru persoane varstnice si persoane aflate in incapacitate (0765.994.560 contact@centrulsfantamaria.ro 17. Combina cosmetica profesionala combina Top Line, stare impecabila, prevazuta cu vapozon, aromoterapie, vacuum, spray, electroderm, lampa cu lupa, galvanoderm, ionoderm, ideala salon infrumusetare 1.500 L; (0724.861.519 popdenisclara@yahoo.com 18. Complex Sportiv Extreme, sala

fitness dotata cu aparatura moderna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar. (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com 19. Consiliere psihologica daca simti ca nu ai cu cine sa vorbesti, ca treci printr-o perioada grea, sau ai avut parte de schimbari majore in viata ta, eu te pot ajuta. Alege sa fii fericit 50 L; (0766.460.192 georanetescu@gmail.com 20. Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 amghita@yahoo.com 21. Ecografie generala, doctor

ecografist, ecografie abdominala la domiciliu (ficat, colecist, pancreas, rinichi, vezica urinara si tiroida). (0721.478.654 bor_sugarjav@yahoo.com 22. FlorDent - Cabinet Stomatologic

Sector 2 Odontologie si parodontologie, chirurgie dento-alveolara si implantologie, protetica dentara fixa si mobila, cosmetica dentara, laserterapie, cosmetica dentara www.flordent.ro (021.255.50.13/ 0723.058.281 cabinet@flordent.ro

23. Infirmiera si asistenta camin de

batrani infirmiara si asistenta pentru camin de batrani Domnesti / ciorogarla Ilfov);carte de munca.salariu/program atractiv (0722.462.671 24. Ingrijire persoane varstnice sau bolnave. Persoana cu experienta in domeniu, acord ingrijire persoanelor varstnice, imobilizate sau greu deplasabile, cu program intern. Rog seriozitate. (0787.731.434

Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com 25.

Ingrijire si supraveghere batrani servicii sociale primare, servicii sociale specializate pentru persoane in varsta si cu dizabilitati; gazduire batrani; asistenta medicala, ingrijire, socializareCapacitate primire 158 de persoane (0266.364.126/ 0744.515.360 sf.elisabeta@caritas-ab.ro 26.

27. Ingrijire, tratament, recuperare varstnici centru rezidential pentru ingrijirea, tratamentul si recuperarea persoanelor varstnice, Bucuresti, sectorul 1. Sprijinim permanent varstnicul ce se afla in situatie de dificultate (0767.914.722 contact@resedinta-victoria.ro 28. Ingrijiri medicale la domiciliu pacien-

tilor; (0771.177.367 Cyril_thereau6@yahoo.com

29. Masaj de relaxare pentru doamna si domnisoara lucrez part-time, in timpul liber la domiciliul clientului. Masaj de intretinere, relaxare, sportiv. Durata sedinta 90 min. Doresc colaborare serioasa pentru doamna si domnusoara.whatzapp ; (0726.525.947 Bore.bore@yahoo.com 30. Masaj terapeutic profesionist Masaj terapeutic cu atestat, vrei sa simti beneficiile unui masaj profi, cu intentii binefacatoare, te invit sa te abandonezi mainilor mele, timp macar de 50 min. Rog decenta, punctualitate, igiena. 100 L; (0728.535.978 Masaj.maraia@gmail.com 31. Personal coafor -frizerie Clinceni Ela

Beaty Salon angajeaza personal calificat pentru coafor, frizerie, manichiura pedichiura. Cerinte: studii medii, diploma de absolvire in domeniu, comunicare, orientare catre client, sprit de echipa. (0757.040.367 mireladiscalicau@yahoo.com 32. Sofer pensionar B, nefumator, ofer

servicii cumparaturi, insotire, transport, companie persoane varstnice; (0749.272.414

33. Stomatologie Smile Design By Dr

Ayman Abboud Smile Design este specializata in tratamente non-invazive oferind posibiliatea pacientilor de a preveni, diagnostica sau trata leziunile detare si ale mucoaselor cu ajutorul laserelorwww.drayman.ro (0749.414.848 office@smiledesignbucuresti.ro 34. Tratamente stomatologice pro-

fesioniste -Tratamente ORTODONTICE de calitate;-Tratamente endodontice la MICROSCOP;-Interventii CHIRURGICALE complexe: inserare de implanturi care necesita sau nu aditii osoase;Servicii protetice (0744.549.003/ 031.109.52.91 prelipceandaciana@yahoo.com 35. Unghii cu gel toate noutatile in

materie de unghii. Ylyana stilist protejist realizez: constructie gel, intretinere gel, gel pe unghia naturala, manichiura semipermanenta, french, tips, pictura, pedichiura preturi fara concurenta, dotari noi, (0722.612.915 constantimob@yahoo.com 36. Unghii cu gel, manechiura simpla 20.

Manechiura cu oja semipermanenta 30. Pedichiura simpla 25. Pedichiura cu oja semipermanenta 35. Constructie gel 70. Intretinere 50 (doar la domiciliul meu). 70 L; (0772.278.857

Masaj 1. 100 la 100 reale, doua fete nou venite, pentru 7 zile. Buna ma numesc Bety sunt o femeie finuta, sexy si atragatoare si am si o colega pentru masaj erotic, noi avem o locatie intr-un frumos regim hotelier inchiriata, igiena este maxima si discretia sunama. 250 L; (0721.360.701 madalinastanescu0021@gmail.com

19. Ambianta si rafinament. Cauti ceva

inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 20. Ana Bruneta inalta, cu bun simt te astept într-un cadru discret pt a-ti oferi un masaj de relaxare body masaj Fara graba. Zona P-ta Alba Iulia. 100 L; (0736.017.612 21. Ana maseuza draguta si manierata.

Vino intr-un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin, nu vei fi dezamagit. Doar un telefon ne desparte, Dr. Taberei, (0723.114.875 22. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, Baba Novac, program 10-17; 50 L; (0725.044.235 23. Ana Maria 40 de ani ofer masaj de

relaxare totala la mine sau la tine acasa. Pentru mai multe detalii suna-ma si nu vei regreta. Zona Berceni Moll Grand Arena; 200 L; (0764.533.031 Talent.talent@yahoo.com 24. Ana, 27 ani, sunt o domnisoara sim-

patica si discreta, ofer masaj de relaxare, domnilor discreti, cu bun simt, nu raspund la nr privat sau sms. 30 L; (0731.959.449 25. Ana, bruneta singura in locatie ofer masaj la domiciliul meu pt mai multe detali ma poti suna la urmatoarele nr de tel, Dr Taberei (Billa). 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 26. Ana, inalta, invit domni manierati in

compania mea intr-un cadru adecvat unei ore de masaj de relaxare si erotic, asigur toate conditiile si discretia.Zona pta alba iulia 50 L; (0799.699.765 27. Ana, Izza, Vicky, Emy, Sorina, Diana,

Eva, Sasha, Raluca sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru, situat pe strada Baba Novac, nr 9i. Tandrete si pasiune, rasfat si relaxare, calitate si lux gasesti doar aici, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 28. Ana, la mine, la tine sau la hotel Buna

noua pe site ofer clipe de neuitat domnilor generosi si manierati, masaj total, bruneta 170 cm, 54 de kg nr. 3 la sutien, mai multe detalii la telefon, 100 L; (0733.877.582 29. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 30. Anca, noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889

2. 100% reala, bd .Dimitrie Cantemir, buna eu sunt Andra, am 20 ani, bruneta jucausa dornica de a te satisface. Te invit la mine pentru a te rasfata cu un masaj de buna calitate. Pentru detali contacteazama, garantez ca vei fi multumit. 80 L; (0729.657.906

31. Anca, masaj, senzualitatea si feminitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza, daca esti un barbat care se respecta atunci nu ramane decat sa ma contactezi, iti garantez ca nu vei regreta, pupici 100 L; (0761.548.967

3. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

a oferi clipe de neuitat domnilor generosi, curata discreta, dulce si fara graba vino la mine in locatie unde igiena si confortul tau sunt prioritatile mele, pup, 100 L; (0767.628.994

4. Abate drumul tau spre o relaxare placuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 5. Adinna, Unirii, doamna matura, selecti-

va, inalta, foto reale, ofer masaj erotic domilor maturi si manierati in locatia mea, zona Unirii, poze reale, discretie, igiena, seriozitate, rog nu deranjati inutil, 300 L; (0748.140.321/ 0733.709.046

6. Alegerea perfecta pentru un masaj erotic. Suna acum si alege cel mai bun serviciu de masaj erotic din Bucuresti, 8 domnisoare asteapta sa te rasfete intr-o oaza de lux, liniste si placere din centrul capitalei. (0732.889.966/ 021.316.88.38 7. Alexa masaj de calitate pt. domnii care

se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0732.721.047

8. Alexandra, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0726.526.916 9. Alexandra, Militari noua in zona, buna, sunt o fata cu forme mari si apetisante, ofer masaj de relaxare promit sa te satisfac si sa te duc pe culmile extazului, alaturi de mine te vei detasa de la probleme, confirm tatoo. (0728.319.399 10. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza,

Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 11. Alina 20 de ani poze reale si recente

te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei revenii cu drag la mine. Igiena si discretie maxima programari cu 30 de minute inainte la tel 300 L; (0720.310.583 adaa617@yahoo.com 12. Alina 36, Republica Moldova, Sunt o

doamna draguta cu bun simt 1.70, 58 kg, ofer masaj de relaxare, mai multe detalii la tel., zona Universitate, (0742.401.801 Popa_popa@yahoo.com 13. Alina, te astept la mine in locatie pen-

tru a-ti oferi masaj de relaxare, body sau erotic plus multe alte fantezii. 100 L; (0785.740.507

14. Alyna, 29 ani, reala, locuiesc singura,

una dintre putinele maseuze care au poze reale, asta pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac, sa te relaxez cu diferite tehnici de masaj, locuiesc singura, zona metrou Timpuri Noi, 150 L; (0729.797.491 frumoasa_alina20@yahoo.com 15. Am revenit, bucura-te de un masaj adevarat, calitate, realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel. 130 L; (0731.515.140 16. Am revenit, Carmen, 43, matura cu experienta ofer masaj de relaxare, domnilor stilati, zona bd Unirii, langa Zepter, 70 L; (0748.102.518 17. Am revenit, Diana Ofer servicii totale,

bruneta cu forme exact ca in poze ofer masaj de buna calitate, domnilor generosi care stiu sa aprecieze placerea si calitatea, discretie si igiena maxima. Locuiesc singura, 80 L; (0721.821.385 anghelnatalia2017@gmail.com 18. Ambianta si rafinament, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457

32. Anda buna dragii mei,sunt dornica de

33. Andra, doamna serioasa si educata

ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si manierati la domiciliul meu. Cer si ofer discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 34. Andra, Magheru bruneta siliconata, poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923 35. Andreea, 29 ani, ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate 300 L; (0721.956.329 36. Andreea, Buna, Andreea este

50. Blonda cu bun simt blonda fara inhibitii cu multa rabdare fara graba. Ofer masaj de relaxare prin diferite tehnici ale masajului erotic intr-o locatie discreta si igiena este pe primul plan; 70 L; (0758.804.949 Popa_popa@yahoo.com

81. Corina, buna eu sunt Corina pot oferi

51. Blonda matura ofer servicii de masaj

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com

fierbinte domnilor generosi, atenta la fanteziile tale; (0748.102.518

52. Blonda matura, dornica de nebunii, te

astept la un masaj de relaxare cum nici nu ai visat. Vino sa iti demonstrez ce inseamna calitatea. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.700

53. Blonda noua in zona Dristor Andreea,

noua in zona Andreea, noua in zona doamna blonda, 37 de ani, sociabila si placuta, ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati. Dristor 2 60 L; (0721.966.703 54. Blonda senzuala 33 ani maseuza selectiva ofer diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte. Ofer conditii de lux, central,rog max seriozitate,nu deranja inutil. 150 L; (0764.743.332 cautcolega@yahoo.com 55. Blonda sexy ofer clipe de relaxare.

Blonda sexy si discreta ofer masaj, clipe de relaxare domnilor generosi si manierati diverse fantezii mai multe detalii la telefon. 100 L; (0768.142.950 56. Blonda, noua in zona Dupa o zi

aglomerata, te invit in compania mea la un masaj placut de relaxare, locatie centrala, Unirii. 28/55/1.70 50 L; (0729.397.956 57. Bruneta 30 ani te astept la mine in locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac, 50 L; (0769.183.062

60. Bruneta reala, noua in Bucuresti masaj de calitate Buna am 19 ani, sunt noua in domeniu dar cu destula experienta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare asa cum îti doresti, plus alte mici fantezii care sa te conduca pe culmile extazului. Te astept, 100 L; (0732.357.759 61. Bruneta reala/masaj ofer masaj de

relaxare, body si erotic cu surpriza pt detalii contacteaza-ma; 100 L; (0785.653.322 Larisamadalina036@gmail.com

62. Bruneta, reala, selectiva, 28 de ani,

43. Banateanca disponibila la mine sau

la hotel pustoaica 23 ani, ofer masaj total domnilor manierati, sunt o fata educata cu foarte mult bun simt, daca iti plac pozele mele vino alaturi de mine sa petrecem cateva momente memorabile. (0732.629.024 44. Berceni Drumu Gazarului, Alina 28

ani draguta sociabil? ofer masaj de relaxare si clipe de liniste, 70 L; (0731.064.218 45. Best erotic massage in Bucharest. Try

now our famous erotic massage service. Find us downtown Bucharest. Noblesse Unic Private Massage & Spa, safe, reliable, good value for money. 15 beautiful girls, open daily, CC accepted, WhatsApp 60 {; (0727.148.861 contact@privatemassage.ro 46. Blonda 29 ani, ofer masaj terapeutic

de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate; 300 L; (0729.299.278 47. Blonda reala, selectiva, 28 de ani,

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 300 L; (0799.361.077 48. Blonda reala, selectiva, 29 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia. 300 L; (0799.395.416 49. Blonda Sani mari, 37 de ani, singura,

sociabila, cu bunul simt al umorului, ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor educati. Militari. 60 L; (0724.931.269

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

88. Cristina, Claudia, Madalina, Miruna, Laura, si colegele te asteapta intr-o vila de lux unde vei descoperi cele mai frumoase domnisoare. Poze reale 100%. Zona Domenii. La Exclusive Masaj este locul ideal pentru un masaj perfect 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

ani, sunt o fire deschisa nebunatica si jucausa. Iti doresti o companie placuta care sa-ti indeplineasca dorintele si fanteziile? nu ezita sa ma contactez, pupici 100 L; (0765.596.595 91. Denisa 28 ani domnisoara cu experienta iti ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, prostatic pe masa de masaj intr-un ambient placut si relaxant. Titan, bld Theodor Pallady, 80 L; (0723.192.086 92. Denisa, noua in zona te astept pe tine

de relaxare la domiciliul meu poze reale, zona Baba Novac rond. 50 L; (0764.292.336

64. Bucur Obor, doamna 42 ani ofer masaj de relaxare, singura in locatie, mai multe detalii la telefon. 50 L; (0785.221.511 65. Buna sunt Alina, Eroii Revolutiei, tanara simpatica mereu bine dispusa te astept sa ne facem de cap cu un masaj adevarat. Poze reale si recente 100 L; (0785.530.617 66. Carmen si Bianca, buna, te asteptam

in locatia noastra pentru a-ti indeplini cele mai ascunse fantezii, iti oferim momente de placere de neuitat, discretia si igiena ne reprezinta; 100 L; (0785.946.346 67. Catalina 47 ani, draguta ofer masaj

domnilor care doresc si ofera discretie. Militari, Iuliu Maniu cu Dreptatii intre Piata Gorjului si Veterani. Singura in locatie. Pret 60 Lei 60 L; (0731.045.645 68. Cauti ceva inedit, am creat special

atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253

70. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

blonda, draguta 33 ani, 1.67, 55 kg ofer masaj total cu uleiuri aromate domnilor generosi si cu bun simt, intr-un ap central discret, locuiesc singura. 150 L; (0739.374.942 alina.larysa@yahoo.com

112. Doamna matura, amabila si cu zambetul pe buze ofer masaj terapeutic si relaxare, daca vrei rasfat te astept. Dristor,. 100 L; (0726.497.438 113. Doamna matura, plinuta, cu forme ofer masaj total Buna. Sunt Diana, 33 ani, plinuta, cu forme, fund mare, singura in locatie. Ofer servicii totale de masaj fara graba. Program 8-20. Mai multe detalii la tel. Te sarut 80 L; (0753.360.830 114. Doamna matura, plinuta,cu forme ofer masaj total buna bruneta, plinuta, fund mare ofer servicii totale de masaj domnilor in locatia mea curata si discreta. Locuiesc singura. Program 8-20. Mai multe detalii la tel. Te sarut; 80 L; (0762.598.804 115. Doamna matura, plinuta,cu forme ofer masaj total Diana, doamna pufoasa cu forme, fund mare ofer servicii totale de masaj domnilor in locatia mea curata si discreta. Locuiesc singura, discretie, prosoape curate, fara graba. Detalii la tel. 80 L; (0753.360.830 116. Doamna plinuta Pasionala, comunicativa, atenta cu tine te astept la un masaj fara graba pentru domni seriosi, cu bun simt, (0741.645.898 117. Doamna singura Sociabila si educa-

ta cu bunul simt al umorului ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati la domiciliu meu. Militari, 60 L; (0724.931.269 118. Doamna superba, doamna stilata,

frumoasa, discreta, te astept la mine pentru a petrece clipe de relaxare intr-un ambient placut, fara graba, zona metrou Titan. 100 L; (0728.913.601 carmenpaun425@gmail.com 119. Doamna, 35 ani Sunt o fire pasion-

ala rabdatoare si dulce si te astept pe tine domn simpatic pentru a petrece impreuna cateva momente de relax si binenteles un masaj de relaxare realizat cu multa experienta. 100 L; (0747.839.927 120. Dominare, multe fantezii Un masaj erotic combinat cu cele mai indraznete dorinte. Te vei lasa complet pe mana unei femei seducatoare, al carei unic scop este sa iti ofere placere. Zona: Calea floreasca 250 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 121. Domnisoare senzuale Masajul erot-

ic este un amestec de pasiune si relaxare,fiind o metoda extraordinara de manifestare a respectului fata de trup si suflet. Piata Romana. Program 12-04, (0732.889.966/ 021.316.88.38

domn serios pt. a-ti oferi un masaj de relaxare plin de surprize intr-un cadru intim. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

122. Draguta din Ucraina, stilata rafinata

93. Denissa 46 ani noua in zona ofer ser-

123. Dristor Andra, 21 de ani. Tanara, fru-

94. Dessiree Masaj a creat pentru tine un

71. Central, la mine sau la tine, Larysa

42. Atingeri senzuale, masaj senzual, atingeri delicate pentru trupul tau. Domnisoare deosebite. Cadru sigur si discret. Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ 021.316.88.38

87. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

63. Bruneta, noua in zona ta, ofer masaj

40. Atingeri pasionale. Masajul erotic

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950

86. Cristina Bruneta ofer masaj de relaxare zona Rond Alba Iulia, 100 L; (0733.257.218 Mikimihaela194@yahoo.ro

vicii de masaj si relaxare totala, domnilor care cauta si stiu a aprecia doamnele mature, curata si discreta, varsta si poze foarte reale, pun pasiune pe ceea ce fac, nu vei regreta, suna, prog.. 9-19 150 L; (0763.080.986

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor !!! www.masajclub.ro (0727.861.111

41. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

85. Cristina bruneta cu bun simt, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba Iulia, 300 L; (0722.705.364

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com

oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

84. Cristina bruneta cu bun simt ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma 100 L; (0737.184.035

90. Delia, masaj, Buna sunt Delia, am 25

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.383.385

69. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de

39. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

59. Bruneta reala, selectiva 31 de ani,

37. Andreea, blonda, 24 de ani, te astept

da, 37 de ani, sociabila si placuta, ofer domnilor manierati masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati. Dristor 2. 60 L; (0721.966.703

83. Cristina bruneta cu bun simt ofer

89. Delia noua in domeniu, numele meu este delia am 20 de ani 58 de kg 1:68 cm. Sunt nou venita in Bucuresti, fiind prima mea zi in domeniu. Sunt o fire open mind dornica de noi aventuri. 200 L; (0785.521.469

numele meu si sunt aici doar pentru tine. Iti pot oferi tot ceea ce-ti doresti, masaj de neuitat. Ma deplasez si la hotel. 100 L; (0769.956.771

38. Andreea, noua in zona Doamna blon-

82. Cosmetica si masaj de relaxare,

58. Bruneta ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0722.705.148

pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0732.545.457

la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367

masaj erotic domnilor manierati intr-un cadru discret, daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi. (0746.917.682

loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0763.371.313/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com 95. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor

noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 96. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 97. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 98. Diana ! La mine sau la tine Buna ma numesc Diana ! Astept apelul tau pentru a ne petrece clipe frumoase impreuna mai multe detalii la telefon: 100 L; (0767.513.593 Danielaciosu15@yahoo.com 99. Diana Militari, bruneta noua in zona,

22 de ani, draguta si amabila, te invit la un masaj de relaxare intr-un cadru intim si discret in locatia mea. Mai multe detalii la telefon. Zona Apusului!. (0784.318.979 100. Diana Unirii, masaj, Buna ma

numesc Diana am 20 de ani si te astept cu mare drag intr-o armonie placuta pentru a ne impartasi atuurile impreuna. Zona mea este Unirii . 100 L; (0767.513.593 Danielaciosu15@yahoo.com 101. Diana zona Dristor ofer masaj de

maxima calitate ei seriozitate intr-intr-o armonie curat? totul f?r? graba ! Pozele sunt reale 100% te astept cu drag ?i te asigur ca nu vei regreta 50 L; (0767.513.593

te astept la un masaj de relaxare la mine sau la tine sint in zona Universitate; (0755.801.714 raissa.rusu@yahoo.com

128. Eroii Revolutiei, noua in zona, Diana,

relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960 107. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com

130. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 131. Excess Massage va invita sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic 120 L; (0763.369.660

135. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 136. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare. 60 L; (0731.784.820

78. Corina draguta si sociabila te astept

109. Doamna Magda Doamna matura, 40

138. Finuta si draguta te astept intr-o

53 de kg 1:67 cm sanii nr 3 te astept in locatia mea pentru clipe de neuitat. Poze reale locatie curata moderna centrala pe blv Unirii (rond Alba Iulia) am si colega. 200 L; (0762.893.581

80. Corina, blonda, pasionala, iubitoare si

rabdatoare, cu mult bun simt, astept de la tine respect si igiena. Dusul domnilor este obligatoriu inainte, masaj pentru a ne simti bine impreuna, (0746.917.682

ani, satula de oameni identici si plafonati, am decis sa evadez din cotidian si banal si sa fac ceea ce imi place. Ador sa ma joc si sa flirtez si ofer doar masaj dlor discreti. 200 L; (0732.353.297

locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Zepter. 60 L; (0725.473.852

110. Doamna matura Doamna matura,

soanele care stau mult pe scaun se insista pe zona lombara, nervul sciatic, picioare, muschii fesieri. Se poate masa zona cervicala, punctele de la cap, punctele de pe fata pt (0746.910.452

40+ ani, ofer masaj de relaxare domnilor generosi min. 35 ani cu bun simt, igiena si discretie maxima, poze 100 % reale, nu ezita, sector 6. Nu raspund la mesaje si nr. ascunse; (0730.416.540 anelya4u@yahoo.com 111. Doamna matura, 51 de ani, elegan-

ta, discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor. 200 L; (0752.411.698

tate si confidentialitate maxima. Pentru detalii suplimentare suna-ma, 100 L; (0762.145.231

42 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si generosi. Draguta la fata si alba la ten, adevarat doamna din poze, civilizata si normala. In the same way, I will remember you. l speak english. Sector 3. 200 L; (0736.848.706

157. Locuiesc singura Matura cu experi-

158. Madalina, masaj Buna sunt Madali-

Touch is the ideal place for gentlemen looking for a place full of sensuality, elegance, luxury and discretion. Our masseuses will make you experience the most beautiful and sensual moments. 50 {; (0784.522.572/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

108. Doamna 40 ani nou venita in Bucuresti ofer masaj total de relaxare si terapeutic domnilor discreti. Sunt o doamna vesela si atenta la dorintele tale. Dristor; (0733.764.919

79. Corina 24 ani, satena slim 24 de ani

151. La tine sau la hotel, bruneta slim noua in zona, ofer masaj erotic de lux la domiciliul tau, nu raspund la nr pv. 100 L; (0745.144.849

129. Erotic Massage Bucharest Sweet

137. Fete noi, locatie lux, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

in locatia mea curata si discreta pt un masaj de relaxare plin de surprize. Poze reale si recente, pt mai multe detalii contacteaza-ma, zona Titan, bd. Theodor Pallady. 80 L; (0734.477.470

doamna matura, eleganta si stilata, ofer momente unice de masaj relaxare domnilor manierati si pretentiosi, pentru mai multe detalii suna-ma, (0723.788.673

enta, ofer servicii de masaj de calitate superioara intr-o locatie de lux igiena si discretie maxima pentru mai multe detalii suna-ma poze reale. (0737.808.508 anghelnatalia2017@gmail.com

vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

77. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit

150. La tine sau la hotel Ma numesc Ana,

servicii totale de calitate, Eroii Revolutiei, tanara simpatica bine dispusa, te astept la un masaj total de calitate. Vino sa ne cunoastem. 100 L; (0785.530.582

134. Favorit, roscata stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 63 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare. 60 L; (0731.784.820

106. Doamna casatorita, stilata, masaj de

149. La mine zona Burebista -Rond Alba Iulia Buna. Te astept in locatia mea curata si discreta pentru o ora de masaj total de relaxare. Poze 100% reale 22 de ani 50 kg 1 70m. 80 lei 30 de min -120 de lei o ora 80 L; (0786.612.304

156. Laura, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, locul perfect pt. tine, domn serios si manierat, discretia si igiena ne apartin in totalitate, pt. mai multe detalii contacteaza-ma 50 L; (0733.683.433

104. Diham, masaj erotic pasional, noua

a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Puteti apela, 120 L; (0732.545.457/ 0720.525.253

148. La mine sau la tine, Larysa blonda, draguta 33 ani, 1.67, 55 kg ofer masaj total cu uleiuri aromate domnilor generosi si cu bun simt, intr-un ap central discret, locuiesc singura, 200 L; (0739.374.942 alina.larysa@yahoo.com

127. Eroii Revolutiei, sunt Denisa de astazi roscata, 35 ani, 1 67, 55 kg sini frumosi nr 3.Te astept la un masaj in locatie discreta curata si de bun gust. Nu ezita sa ma suni. Pr 10-19 de luni pana vineri. 60 L; (0748.526.129

74. Clara te invit la mine pentru o ora de

76. Clipe de vis Lasa-te purtat intr-o lume

147. La mine sau la tine, Dristor, Camil Ressu, blonda matura, ofer masaj de calitate domnilor interesati, poze reale, singura in locatie, mai multe detalii la telefon, 60 L; (0720.522.833

155. Laura, bruneta plinuta cu forme apetisante, finuta fara fite ofer masaj total domnilor generosi care stiu sa aprecieze placerea si calitatea. Poze reale 100%. 50 L; (0742.372.362

matura, blonda discreta, ofer diverse tipuri de masaj, relaxare, somatic etc numai in locatia mea, o vila de lux situata in zona Piata Unirii. Discretie, intimitate. Conditii lux, 200 L; (0730.182.113

la mine intr-o locatie discreta si curata la un masaj de relaxare fara graba, atenta la detalii, cu bun simt. Mai multe detalii la tel., (0758.804.949 Popa_popa@yahoo.com,

146. La mine sau la hotel buna, numele meu este Delia, am 24 ani, sunt o domnisoara educata, stilata, ofer masaj de calitate domnilor manierati zona centrala. Pentru mai multe detalii ne auzim la telefon, 300 L; (0730.482.669

126. Eroii Revolutiei, Alexandra roscata, 35 ani, 1.67, 55 kg.Te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii suna-ma, precizez ca accept domni intre 30-60 ani 100 L; (0734.487.309

blonda, draguta 33 ani, 1.67, 55 kg ofer masaj de relaxare cu uleiuri aromate domnilor cu bun simt, intr-un ap central discret, locuiesc singura. 200 L; (0739.374.942 alina.larysa@yahoo.com

105. Din Ucraina cu experienta Te astept

23 ani, noua in zona si in domeniu, te invit in compania mea pt. un masaj de relaxare si tonifiere de neuitat. Suna-ma si nu vei regreta. 50 L; (0763.178.143

154. Laura 31 ani, poze reale 100% ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms, 100 L; (0744.819.981

133. Favorit satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, pta Alba-Iulia. 300 L; (0738.522.914

145. La mine Buna, numele este Andreea,

125. Emilia Snagov, bruneta foarte discreta, slim, inalta 1. 75 m, nonconformista, maseuza cu experienta, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu dlor ce doresc sa evadeze putin din cotidian. Foto reale; 200 L; (0728.679.434

103. Diana, Unirii 32 de ani, doamna

75. Claudia blonda reala, selectiva, 29 de

144. La mine Bruneta senzuala iti pot oferi masaj de relaxare, intr-o ambianta placuta, clipe linistite la domiciliul meu. Astept domni seriosi si manierati. Detalii la telefon. 50 L; (0761.002.478

153. La tine sau la mine, doamna discreta,

ani, nonconformista, altfel decat restul, vesela si plina de viata, maseuza foarte experimentata, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi, 200 L; (0729.724.953 sweetpleasure@yahoo.com

73. Centrala, la mine sau la tine Larysa

in zona bruneta 30 ani atragatoare cu forme, sociabila, deschisa si foarte atenta la dorintele tale, te astept la un masaj total la mine acas?, in intimitate, 100 L; (0722.918.195

143. Kamy Berceni, tanara, 23 de ani, satena cu ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea. Poze reale. Aer conditionat. 100 L; (0764.084.392

124. Ema, Snagov, roscata pasionala, 30

132. Fac si deplasari, buna ziua pot oferii domnilor generosi si manierati un masaj de nota 10, doar cu mine poti ajunge in culmile extazului, (0738.644.899

relaxare prin tehnicile masajului erotic si de relaxare intr-o locatie centrala si lux. (0722.982.352

142. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

152. La tine sau la hotel, masaj, ofer cali-

102. Diana, 35 ani, singura bruneta finuta,

dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

moasa si sociabila. Poze 100% reale, te astept la mine pentru un masaj de relaxare cum nu ai mai vazut. Pentru mai multe detalii la telefon, 70 L; (0721.771.041

blonda, draguta, 33 ani, 1.67, 55 kg ofer masaj total cu uleiuri aromate domnilor generosi si cu bun simt, intr-un ap. central discret, locuiesc singura, 200 L; (0739.374.942 alina.larysa@yahoo.com

72. Central, la mine sau la tine, Larysa

141. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te

139. Flori, masaj profesional pt per-

140. Incita-ti imaginatia alaturi de trupuri

apetisante Nadira Massage iti va incita imaginatia, alaturi de trupurile apetisante ale tinerelor noastre domnisoare, care iti vor oferi atingeri senzuale si mangaieri lascive.

na, am 21 ani, sunt noua in domeniu, sunt foarte atragatoare si jucausa, astept vizita ta. (0785.717.281

159. Maria, Doamna vesela si carismatica, 1/ 70, 50 kg, bruneta suvite blonde, te astept la un masaj de relaxare intr-o locatie discreta si foarte curata la gura metroului Eroii Revolutiei. 60 L; (0741.956.770 160. Masaj buna sunt Renata, te astept la

mine in locatie pentru a petrece clipe de neuitat alaturi de mine unde discretia si linistea ma reprezinta pentru mai multe detalii suna-ma. 100 L; (0761.732.953 161. Masaj Cuplu casatorit dorim cunos-

tinta cuplu pt masaj de relaxare fara pretentii financiare; (0728.346.926

162. Masaj cu Valentina, te invit la un masaj erotic cu experienta, fara graba, sigur nu lipsesc discretie si igiena, (0740.363.259 Popa_popa@yahoo.com, 163. Masaj de relaxare doresti compania

unei dne mature 40+? Vino sa dezvalui misterul si pasiunea. Vino sa simti magia masajului terapeutic, sa-ti relaxezi trupul si sufletul. Toate acestea te vor face sa spui ma voi intoarce; (0721.920.177/ 0721.913.791 164. Masaj de relaxare si terapeutic Buna, cauti o dna matura? Aici ai gasit, vino la un masaj relaxant si terapeutic de neuitat; (0721.913.791 165. Masaj de relaxare totala la domiciliul

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0763.414.130

166. Masaj erotic Diana - te invit la mine

acasa la un masaj erotic. tanara, inalta & slim. Pretul este de 150 / ora & 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa mi un whatsapp si revin eu. doar masaj 150 L; (0721.765.906 dianatouch1994@gmail.com 167. Masaj Erotic Elena vino la un masaj erotic, genul dulce, cu experienta necesara ca tu sa te bucuri de un masaj corect & sa te relaxezi asa cum trebuie, fac doar masaj dar cu multa atentie si sunt sweet 150 L; (0729.683.433 168. Masaj erotic new photos, Diana, te invit la mine acasa la un masaj erotic, tanara, inalta si slim. 150 / ora & 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa-mi un whatsapp si revin eu, doar masaj. 150 L; (0721.765.906 169. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 170. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253 171. Masaj erotic Cotroceni, pasiune, dis-

cretie Nirvana Massage salonul cu peste 10 ani vechime, va invita intr-o locatie de lux din zona Cotroceni pentru a petrece clipe de vis in compania maseuzelor noastre, experte in arta seductiei si masajului 170 L; (0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


17 octombrie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

5

4

PRESTÅRI SERVICII 172. Masaj erotic cu cele mai frumoase domnisoare, te asteptam la noi intr-o locatie de lux sa descoperi cat de dulci si pasionale putem fi. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 173. Masaj erotic diferit de saloanele obis-

nuite Vino la un masaj erotic cu Eva, Ramira, Antonia si Alina. Fete frumoase, tinere si non-conformiste. Preturi excelente pentru servicii excelente, 150 L; (0770.363.188 174. Masaj erotic Floreasca, senzatii

intense si un masaj erotic de neuitat. Fantasy Masaj este locul in care gasesti atmosfera perfecta pentru stimularea simturilor sexuale. Folosim doar poze reale cu fetele din salon. 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 175. Masaj erotic pentru inima, trup si

suflet, incalzeste-ti inima, trupul si sufletul cu o sedinta fierbinte de masaj erotic si sauna la cel mai bun salon de masaj erotic din Bucuresti. Atmosfera, senzualitate, profesionalism si discretie. (0732.889.966/ 021.316.88.38 176. Masaj erotic pentru trup si suflet

zona Cotroceni seductie erotica cu domnisoare frumoase si sexy intr-o atmonsfera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj orice serviciu ales este realizat in cele mai bune conditii de catre superbele noastre maseuze, 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 177. Masaj erotic total, poze reale, Diham-Titan, doamna sexy, bruneta, dulce, cu forme apetisante, 1,64 cm, 54 kg, te astept la un masaj fierbinte, intr-o ambianta placuta, curata si relaxanta. Primesc si cupluri. Garantez ca te vei reintoarce, 100 L; (0722.918.195 178. Masaj erotic, Bianca, roscata reala,

maseuza reala 100%, care iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica; (0742.395.472

179. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 180. Masaj erotic, domnisoare superbe te

invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

181. Masaj erotic, Jacuzzi, Petreceri, Decebal Sweet Touch este locul ideal pentru domnii care cauta un loc plin de senzualitate, eleganta si rafinament. Maseuzele noastre te vor face sa traiesti cele mai frumoase si senzuale clipe. Te asteptam; 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 182. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 183. Masaj erotic, tehnici speciale garan-

tam dubla satisfactie prin tehnici rare cu clavicula, sanii, fesele, abdomenul maseuzelor si multe alte fantezii. Bauturi gratuite. Pret 150-250 lei/ora. Trei saloane centrale, 25 maseuze noi. 150 L; (0734.334.411/ 0730.222.290 184. Masaj Floreasca, un masaj plin de

fantezie Maseuze noi si superbe in locatie. Va asteptam la un masaj erotic de calitate intr-o vila cocheta. Pozele sunt reale, intra pe site sa vezi galeria completa si tipuri de masajwww.fantasymasaj.ro: 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 185. Masaj la 4 maini, doua prietene mature, 45/31 ani, maseuze experimentate, blonda senzuala si calma si roscata obraznica si spontana, oferim cele mai tari senzatii in cadrul unui show real dlor interesati, 450 L; (0729.724.953 186. Masaj la domiciliu, poze reale Masaj

de relaxare, body, la domiciliul tau, sunt o fata draguta, 50 de kg si am 1.65, mai multe detali la tel.; (0726.728.526

187. Masaj la hotel sau la salon daca esti

in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 188. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor, fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

199. Masaj, noua in zona piata Delfinului, noua pe site, te astept la mine pentru a-ti oferi un masaj de calitate; (0786.640.741 teleportata@gmail.com 200. Masaj, noua in zona, finuta draguta te invit la un masaj total de relaxare domniilor generosi intr-un cadru intim, cer si ofer discretie maxima, pentru mai multe detalii le ofer la tel. 50 L; (0763.806.494 201. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 202. Masaj. Buna, vrei sa ma cunosti mai

bine suna-ma. Sunt blonda, 36 de ani serioasa cu bunu simt si o igena impecabila, masaj, 70 L; (0726.974.363 Mireluta@gmail.com 203. Maseuza dezinvolta, la mine sau la hotel, daca esti un domn care se respecta alege calitatea, Adina este numele meu si te voi purta pe cele mai inalte culmi ale extazului. Ofer masaj erotic total fara prejudecati. Locatie centrala, 300 L; (0720.371.436 204. Maseuza licentiata ofer masaj de

mai multe tipuri domnilor manierati. Detalii suplimentare la telefon. 130 L; (0744.841.849 205. Maseuza slim Cristina, tinerica cu

bun simt te invit la un masaj de relaxare la locatiea mea discreta ci curataa in zona Universitate, (0756.655.759 raissa.rusu@yahoo.com 206. Matura discreta, noua in zona, rabdatoare cu mult bun simt, te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Zepter, 40 L; (0729.452.895 207. Matura ofer masaj, buna, Karla este

numele meu, sunt o doamna matura de 48 de ani, 1.68, 60kg si te invit in compania mea pentru a-ti oferi un masaj de relaxare profesional combinat cu un masaj erotic. (0720.969.645 208. Maya nou venita in bucuresti la tine

sau la hotel Ofer servicii masaj totale la tine sau la hotel 200 L; (0768.462.884 Loryloreta123@gmail.com 209. Militari Residence blonda miniona,

cu experienta in masajul de relaxare te invit la o sedinta de relaxare la domiciliul meu. Detalii doar la telefon 100 L; (0738.182.546 210. Militari Residence, Alina, 28 ani. Domnisoara apetisanta te astept sa iti ofer cel mai relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie discreta. Detalii complete la telefon; 100 L; (0731.755.042 211. Mirela, ofer masaj de relaxare intr-un

ambient placut la domiciliul meu. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922 212. Miruna, La mine, la tine, sau la hotel, ofer clipe de neuitat domnilor generosi, pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi, 150 L; (0786.621.268 213. Miruna, zona Brancoveanu, buna, eu sunt Miruna, o domnisoara slim, inalta, cu un fizic de invidiat, maseuza cu experienta, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu dlor discreti si generosi. Foto reale 200 L; (0726.359.262 sweetpleasure@yahoo.com 214. Moldoveanca, servicii fara graba Te

invit la mine la un masaj de relaxare sau masaj erotic de calitate si fara graba. Sunt slim draguta si atenta la cerintele tale, locatie discreta si curata, zona piata Roseti, (0755.801.714 raissa.rusu@yahoo.com 215. Monica 34 de ani Maseuza cu expe-

rienta te astept intr-un ambient discret si curat pentru a te relaxa pe deplin. Nu vei regreta alegerea facuta, doar un telefon ne desparte. Titan bdl 1 Decembrie, 60 L; (0728.381.876 216. Monica, blonda reala, selectiva, 29 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba-Iulia. 300 L; (0723.928.848 217. Nadira Massage cel mai nou salon din Bucuresti Nadira Massage, cel mai nou salon din Bucuresti, a fost creat special pentru tine, pentru ati indeplinii fanteziile, prin tehnici specifice masajului. 180 L; (0724.128.029 mihainick@gmail.com 218. Nemtoaica, blonda, frumoasa si sti-

lata, 1.78 m, 58 kg, ochii albastri, iti ofer masaj de neuitat in locatia mea. Zona bvd.D.Cantemir, mai multe detalii la tel. 100 L; (0765.763.308 219. Nirvana Massage, locatie discreta,

un masaj de relaxare. Fara graba pt mai multe detalii. Suna-ma, doar deplasari; (0731.536.906

fete sexy maseuze sexy si frumoase te invita intr-o locatie eleganta si discreta, dornice sa-ti rasfete trupul prin tehnici speciale ale masajului. Incearca o noua experienta intr-o atmonsfera plina de erotism, 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com

190. Masaj la tine sau la hotel blonda 165

220. Noblesse Unic, salon masaj erotic

189. Masaj la tine Blonda fara fite, iti ofer

cu 50 d kg vin la tine pentru ati oferi un masaj deosebit; (0731.536.906

191. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906 192. Masaj pentru tine, doamne si domnisoare la domiciliu sau hotel, seriozitate, discretie, baiat inalt slabut, serios. (0767.926.810 193. Masaj relaxare doar pentru doamne si domnisoare masseur 38 de ani, constitutie atletica si foarte prezentabil, te ajut prin masaj, sa obtii starea de relaxare pe care o doresti acum. 120 L; (0040757251650 masajantonio@yahoo.com 194. Masaj relaxare, respectul este abili-

tatea de a vedea o persoana asa cum este, de a fi constient de individualitatea sa unica. Respectul inseamna grija ca cealalta persoana sa creasca si sa se dezvolte asa cum este; (0721.475.173 195. Masaj tantric pasional, rasfat in

jacuzzi Va asteptam sa va relaxati corpul si mintea, intr-o locatie ce provoaca dependenta. Armonia oferita de noi o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului erotic sau jacuzzi cu mai multe fete. 200 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 196. Masaj tantric pentru barbati, femei si cupluri Temple of Bliss Massage va ofera o noua perspectiva intr-o lume care promoveaza sexualitatea agresiva. Noi va propunem un masaj relaxant si revigorant care va va face sa priviti masajul senzual altfel 180 L; (0787.571.747 templeofblissbucharest@gmail.com 197. Masaj tantric pentru barbati, femei si

cupluri Temple of Bliss massage va ofera o noua perspectiva intr-o lume care promoveaza sexualitatea agresiva. Noi va propunem un masaj relaxant si revigorant care va va face sa priviti masajul senzual altfel 180 L; (0787.571.747 templeofblissbucharest@gmail.com 198. Masaj terapeutic si remodelare corporala Terapeut, efectuez masaj terapeutic pentru diverse afectiuni si remodelare corporala mergand pe sensul limfatic al corpului pentru a scoate toxinele si blocajele din corp. 80 L; (0725.161.609

nud 60 min Senzualitate si finete. 10 maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona Petrom Eminescu 200 L; (0727.148.861 221. Noua in Bucuresti, zona Tineretului, alege sa petreci timp de calitate, rasfatandu-te cu un masaj, ceea ce iti va face ziua mai frumoasa. Singura in locatie, noua pe site. O zi frumoasa. (0745.697.217 denisaiancu520@yahoo.com 222. Noua in oras escorta cu stil pentru cateva zile in orasul tau daca vrei sa scapi de stres si rutina zilnica te astept sa ne distram impreunal 100 L; (0765.278.953 223. Noua in zona, buna, ma numesc Alice. Am 21 de ani. Miniona cu sanii mari. Bruneta cu parul scurt. Te astept pentru un masaj de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma. Zona Dristor. 80 L; (0784.575.045 224. Noua in zona, masaj total, buna sunt

Andreea te invit la un masaj total de relaxare fara graba fara fite te astept sa te relaxezi dupa o zi incarcata de energie negativa pentru mai multe informati sunama. 40 L; (0743.421.465 225. Noua zona 13 Septembrie Miruna 20

de ani, poze reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat, te asigur ca vei reveni cu drag la mine, igiena si discretie. L-D 10-20, 150 L; (0737.498.134 ana_ana0051@yahoo.com 226. O fata naturala intr-o locatie de lux, masaj de relaxare domnilor ce stiu sa faca diferenta, 50 L; (0729.157.763 227. Oana blonda discreta, 25 ani, maseuza cu experienta, domnisoara calda si dulce, foarte frumoasa, ofer diverse tipuri de masaj dlor in cautare de ceva nou. Foto reale 200 L; (0730.468.891

230. Oferta speciala masaj erotic nud, noi

suntem salonul Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invitam la un masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. www.private-massage.ro 140 L; (0727.148.861

231. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 232. Pasiune, erotism, intimitate, doamna

matura te astept sa te rasfat, sa te alint cu un masaj body erotic nud, plus multe alte surprize placute in compania unei doamne 47 ani, cu exp, pasionala cu sani mari, naturali. Posibil la tel. 5/15m, 100 L; (0729.443.193 233. Pentru cateva zile in Bucuresti, super slim 28 ani servicii de masaj si diverse fantezii, alaturi de o domnisoara vesela, curata si open minded. 200 L; (0732.789.180 234. Poze reale, buna sunt Natasa si te astept la mine in locatie pentru un masaj de nota 10 50 L; (0723.983.781 235. Poze reale, Delia 19 ani, fitness

model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 236. Pozele mele sunt reale, vezi tatuajele siliconata, cercel in zona intima, ofer masaj de relaxare sau terapeutic domnilor generosi intr-o locatie centrala si discreta. L-v 10-19. cer si ofer seriozitate si igiena maxima. 200 L; (0725.853.512 237. Promo masaj erotic la dublu, intre doua nu te ploua. Eventual te incingi putin mai mult! Hai acum la Noblesse Unic si alege-ti maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta dureaza 60 de minute si costa 300 ron. Garantam multe fete; 300 L; (0727.148.861 238. Promotie dominare si masaj erotic

vip fantezie discount la Noblesse Unic, masaj relaxare, body, erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feetfetish, high heels. Promotie joi, orele 1222. 250 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 239. Pustoaica, 20 ani, te astept la un

masaj de relaxare si multe alte surprize placute. Sunt o fire foarte calma si mereu zambitoare. Pozele imi apartin in totalitate. Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.632 240. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 241. Rasfat si calitate Dessiree va ofera masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 242. Rebeca masaj, senzualitatea si femi-

nitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza, daca esti un barbat care se respecta atunci nu ramane decat sa ma contactezi, iti garantez ca nu vei regreta, pupici 250 L; (0799.272.214

opera senzatia. ofera-ti 1 sau 2 ore de masaj placut de relaxare, terapeutic si reflexoterapie, nuru masaj si erotic. Pielea ta e sensibila la mangaieri alunecoase, descopera senzatia; 250 L; (0721.609.296 261. Simona blv Unirii, Blonda simpatica 22 ani, 55 kg, 1.68 cm sanii nr 2, te astept intr-o locatie de lux pe blv Unirii. Am si colega. Poze reale 100%. 200 L; (0732.517.242 262. Simona, Snagov, blonda matura,

slim, inalta, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, emancipata si plina de viata, nonconformista si cu un spirit vesnic tanar, maseuza cu experienta ofer masaj d-lor discreti. Nu ofer sex, 200 L; (0720.216.212 sweetpleasure@yahoo.com 263. Sincai metrou Tineretului Ofera-ti timp de calitate pt relaxarea meritata in compania mea, printr-un masaj ce iti va rasfata tot corpul, facut fara graba. Detalii telefonic. (0734.493.550 264. Sofia, Unirii, doamna discreta, 40 ani, frumoasa si dezinhibata, noua, maseuza, ofer masaj relaxare si erotic dlor discreti. Locatie lux, zona Unirii, foto reale. 200 L; (0728.679.806 265. Sonya, doamna matura si foarte

discreta, pasionala, vesela, nonconformista, maseuza cu experienta ofer diverse tipuri de masaj dlor discreti. Zona Unirii, foto reale, discretie maxima. 200 L; (0730.732.435 266. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 267. Sunt noua in zona, te astept pe tine domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata. Titan, 80 L; (0734.477.470 268. Tanar domn ofer masaj de relaxare domnilor. Maseur tanar, simpatic ofer masaj de relaxare si detensionare sau mai mult. Discretia si igiena sunt pe primul loc. Dispun de loc in zona centrala, Piata Victoriei. Nu ofer masaj persoanelor in varsta. 100 L; (0756.015.463 lvc23.14@gmail.com 269. Tanar musculos ofer masaj Salut, musculos, prietenos si deschis barbatilor curiosi. Ofer masaj de relaxare. Mai multe detalii in privat sau la telefon, 100 L; (0766.778.614 cristian.badi@gmail.com 270. Tanara maseuza noua in 13 Septembrie, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, te astept sa te relaxezi la un masaj profesional programari cu 30 minute inainte, masajul se efectueaza cu ulei sau crema sedinta dureaza o ora, no sex 150 L; (0785.556.929 Ariana_ary73@yahoo.com 271. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950

244. Rebeca, la mine, la tine sau la hotel

245. Rebeca, masaj, Buna sunt Rebeca am 20 ani, sunt o fire sociabila si astept sa ne cunoastem, nu ezita sa ma suni, astept. (0785.717.281

273. Titan, Diham, masaj erotic total doamna sexy, dulce si senzuala, gata sa-ti satisfac fanteziile, te astept la mine acasa, cu discretia pe care ti-o doresti. Nu vei regreta nicio secunda petrecuta cu mine, garantez! Poze reale 100 %. 100 L; (0736.857.998

sau la hotel domnilor generosi si cuplurilor deschise. 250 L; (0799.272.214 Buna, am 20 de ani si te astept la mine sau pot veni la tine pt a-ti oferi un masaj total de neuitat, 100 L; (0799.677.285

246. Rebecca, maseuza cu experienta.

Esti in cautarea unei maseuze de 29 ani pentru un masaj de relaxare bine executat. Sunt ceea ce-ti doresti. Pentru stabilirea unei intalniri, sunt disponibila zilnic pt. tine pana la ora 20.00. 200 L; (0732.065.889 rebecca_milf29@yahoo.com 247. Rond Alba Iulia Buna te astept la mine in locatie pentru a avea parte de un masaj de relaxare facut pe tot corpul cu atentie, fara graba, pentru mai multe informatii suna-ma, (0753.642.595 248. Rond Alba Iulia, buna te astept la mine in locatie pentru a avea parte de un masaj de relaxare facut pe tot corpul cu atentie, fara graba, pentru mai multe informatii suna-ma; (0728.298.945 249. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj total la domiciliul meu, pt mai multe detalii astept tel. tau, poze reale 100%, singura in locatie program de la 11-23, speak English, 50 L; (0721.773.154/ 0753.815.302 250. Rosse Marie, poze reale, 140 ron,

fara graba, speak en. Superba RosseMarie te asteapta intr-o locatie centrala de lux, curata, parfumata pentru a te rasfata cu cel mai bun masaj asa cum meriti. Prea multe vorbe sunt de prisos, te astept sa ma cunosti, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 251. Roxana Domnisoara apetisanta,

1,70 cm te astept sa iti ofer cel mai relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie curata si discreta. Detalii complete la telefon. Program non-stop. Zona Titan. 60 L; (0720.649.968 252. Roxana - Militari Residence Dulce, pasionala, si deschisa la multe lucruri te astept sa ma descoperi. Ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Cer si ofer seriozitate, discretie si igiena. Mai multe detalii la telefon, 100 L; (0742.813.595 253. Roxana, hai sa te rasfat cu un masaj

de relaxare la domiciliul meu unde vei petrece clipe speciale. Detalii suplimentare la tel. ma poti contacta non stop. zona Titan; 60 L; (0720.649.968 254. Roxi, 27 ani, am revenit finuta cu mult bun simt te astept pe tine la un masaj de relaxare al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat, Unirii, Zepter. 50 L; (0739.115.415

255. Salon lux Baba Novac Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

274. Unirii 33, masaj de neuitat, buna eu sunt Deny iti pot oferi masaj erotic domnilor manierati intr-un cadru discret, daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, i speak english, 100 L; (0734.471.262 275. Unirii Bd., poze reale, masaj total de

calitate, draguta si rabdatoare, te astept la un masaj de relaxare, discretie si igiena. Nu raspund la numar privat. Singura in locatie, 100 L; (0757.477.022 baddboss94@yahoo.com 276. Unirii doua fete19 ani masaj. Beatrice ma numesc sunt nou venita din Timis in Buc pozele sunt 100 la100 reala blonda face masaj are un atestat si bruneta masaj erotic si nu numai suna-ne cu incredere 200 L; (0734.493.321 madalinastanescu0021@gmail.com 277. Universitate, bruneta finuta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut si relaxant inainte si dupa munca, 29 de ani 80 L; (0728.157.703 278. Valentina 40 ani, te invit la un masaj

de relaxare cu experienta masaj erotic fara graba în zona la Universitate discretie si igiena; (0740.363.259 Popa_popa@yahoo.com 279. Valentina, din nou in Capitala Matu-

ra, 28 ani, 1,75m, 59 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Program de lucru: 8.00-20.00. Locuiesc singura. Rog seriozitate. Anunt valabil doar ptr domni maturi si seriosi. Poze reale, (0720.203.837 Valentina_28_sweety@yahoo.com 280. Vicious Girl Experience Erotic Mas-

sage o experienta de masaj diferita, intr-o locatie atent aranjata cu tematica ce te va purta in jurul lumii. Amplasat central Gradina Icoanei, te asteptam cu free bar si maseuze frumoase 200 L; (0758.731.867 281. Viviana, ofer masaj total de relaxare

intr-un ambient deosebit domnilor care apreciaza calitatea. Unirii, Zepter, poze reale 100%, 100 L; (0743.610.899 282. Your luxury masseuse, new photos I

offer complete service, attitude pro customer, near old town, you are welcome! Please look my video here, verify my profile in google with my number 0721609296, I'm real masseuse, call me. Thanks. 470 L; (0040721609296 283. Zona centrala Alexandra 32 ani, bruneta focoasa, te invit la un masaj total de relaxare, in locatia mea de lux. Curatenia si discretia ma caracterizeaza. 40 L; (0784.515.518

256. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

284. Zona Marriott, Simona 22 de ani, poze reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat, te asigur ca vei reveni cu drag la mine, igiena si discretie; 150 L; (0736.566.114 Karinacarina@yahoo.com

257. Salon lux Baba Novac Seductie erot-

Repara¡ii, service

relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro 229. Ofer discretie, curatenie, seriozitate,

258. Sara nou venita in oras la tine sau la

autenticitate, maniere, decenta, bun simt, fara fite, comunicare,fac masaj de relaxare persoanelor care stiu ce inseamna bunul simt. 250 L; (0736.609.711

260. Servicii complete de masaj, desc-

272. Tineretului bulevard, buna sunt domnisoara de 21 ani 1,80 inaltime, 60 kg. Ofer servicii de masaj domniilor cu bun simt. Te astept in locatia mea curata si discreta. Ptr mai multe detalii sunati; 100 L; (0768.471.126

243. Rebeca, ofer masaj la domiciliul meu

ica cu domnisoare sexy si atragatoare intro atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

228. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de

259. Satena draguta stilata si rafinata cu bun simt te astept la un masaj de relaxare, cu servicii de inalta calitate intr-un ambient intim si discret. In zona Universitate. (0755.801.714 raissa.rusu@yahoo.com

hotel Buna sunt sara o fata dulce cu bun simt pot veni la tine sau la hotel ofer servici masaj totale, 200 L; (0766.306.809 Maria2391a@gmail.com

1. ACASA la dvs, reparam: televizoare cu tub si LCD, monitoare, DVD-playere, calculatoare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari Windows, devirusari etc. Deplasarea si constatarea gratuita. Garantie sase luni; (0771.559.501 reparatiiladomiciliu@ymail.com

2. Aero Cris Service service, montaj aer conditionat intretinerea sistemelor de climatizare este obiectul principal de activitate al societatii noastre.In maximum 48 de ore de la contactare, una dintre echipele noastre va rezolva problema reclamata. (0720.324.836/ 0720.324.836 office@aeroservice.ro 3. Autorizat, asigur reparatii masini auto-

mate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 4. Buletine PRAM. Verificari si masuratori PRAM Termoviziune instalatii electrice; Executie instalatii electrice, inspectii, testari, verificari periodice din punct de vedere al electrosecuritatii a echipamentelor, aparaturii si a instalatiilor (0723.361.107 office@electricalc.ro 5. Depanez calculatoare, instalare Windows 50 lei, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, instalare imprimanta 30 lei. 50 L; (0745.132.833

Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine. Relatii la telefon: (0744.517.905/ 021.425.87.56 6.

19. Masini automate de spalat, acum asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 20. Masini automate de spalat, aragazuri, frigidere, ac, electrocasnice, electronice, tv, electrice orice tip, repar, instalez, programez, resetez; (0727.279.319/ 021.444.14.17 21. Masini de spalat orice marca, in regim

de urgenta la domiciliul clientului. Oferim garantie, deplasare in maxim 24 ore; (0767.350.121

38. Servicii reparatii electronice Bucuresti Marcus Electronics - firma specializa executa reparatii electronice, televizoare LCD, LED televizoare cu tub, videoproiectoare, monitoare LCD, plasme, retroproiectoare, camere digitale; (0720.667.800/ 0745.410.179 marcusadrian2004@yahoo.com

Pecef Tehnica service electrocasnice, tv Bucuresti service aparate electronice si electrocasnice mici; service aparate electrocasnice mari; service produse profesionale de gastronomie; service aparate de climatizare; service pompe, hidrofoare, scule (021.637.70.01/ 021.637.70.02 service.bucuresti@pecef.ro

39. Tapiter autorizat lucrez la domiciliul clientului canapele, fotolii, scaune, paturi mij. pentru cubluri, restaurante si pentru clienti normali. Pop; (0738.061.031

23. Reconditionari rapide si de calitate, tapiter, tamplar reconditionez ieftin canapele, coltare, fotolii, dormitoare, paturi, schimb piele, panza si burete, repar si lemnul rupt etc. Servesc rapid urgentele; (0733.858.731/ 0728.031.849

1. Abac transport mutari sau inchiriere duba pret fix in provincie sau in localitate, program si sambata sau duminica, contact tel., 100 L; (0732.223.578 mutaritransport@gmail.com

22.

40. Tapiter cu experienta execut lucrari de reparatii tapiterie mobila clasica si moderna, canapele, fotolii, scaun, coltare, saltele, perne, (0761.014.844/ 0771.715.541 tapiteru@yahoo.com 41. Tapiter, tamplar reconditionez ieftin canapele coltare, fotolii, dormitoare, paturi, schimb piele, panza si burete, repar si lemnul rupt, etc. Servesc rapid urgentele; (0733.858.731/ 0728.031.849

Transport, turism

2. Agentie de Turism si Transport Va ofera vacante cu Vouchere si Decontare MAI, MAPN, MJ si servicii de trans25. Reparatii aragaze Va salut, tehnician 7. Electrician autorizat Coman Cosport persoane cu autotel service. Bucuresti, toate secelectrocasnice repar aragaze plite cupcare / microbuze proprii toarele, varsta 39 ani, experienta toare la care nu sta flacara, montaj regulala cele mai bune tarife. 23 ani. Desigilare contor, gratuita, tor, inlocuire butoane, diuze, robineti, la recomand procedura Enel gratuita. domiciliul clientului, Bucuresti si Ilfov ofer Rezervari la Ma ocup personal de aceasta progarantie 20 L; (021.648.58.59/ https://www.luxuriatrans.r cedura; (0740.983.312/ 0721.552.970 service.tcm78@gmail.com o/ (031.104.12.53/ 0761.659.194 0734.489.107 26. Reparatii frigidere com8. Electrician Bucuresti / rezervari@luxuriatrans.ro bine frigorifice, congelaLucrariElectrice.ro Suntoare. Interventii rapide. 3. Asigur servicii de transport de marfa cu tem o societate autorizaCalitate. Garantie. Piese duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, ta ANRE, cu sistem intemutari apartamente, sedii firma, electrooriginale. Inclusiv samcasnice, evacuari moloz. Personal calificat grat certificat SRAC spebata, duminica; pentru incarcat si descarcat marfa, non cializata in proiectare, stop. 1 L; (0762.113.393 transportmar(0729.473.587/ executie si consultanta fa_buc@yahoo.com 021.420.36.48 pentru lucrari in domeniul 4. Asigur transport bagaje, mutari mobilienergetic. www.lucrari27. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocuer, colete, debarasam molox, mobila pam numai de reparatii frigidere, masini de electrice.ro veche, oriunde, oricand, seriozitate; spalat si o facem bine. Reparatii frigidere (0722.936.566 (0721.170.065/ Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii 0769.175.655 5. Champions Moving companie de frigidere Zanussi, reparatii. transport mobila, servicii com(0722.572.248/ 0766.394.796 romeo.belet@yahoo.com plete de mutari, specializata in mutari locale si nationale, mutari 28. Reparatii frigorifice 9. Firma autorizata Stoian de efecte personale si mobilier Ovidiu Hodut repar Stefan Frigotehnist autoratat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii; frigidere: Arctic, Beko, izat, execut reparatii (0733.330.051 Aeg, Ardo, Ariston, Bosh, frigidere, congelatoare, office@chmoving.ro Brandt, Brema, Candy, combine frigorifice, orice 6. Debarasari mobila si alte lucruri de Cariton, CoolZone, Daemodel, la domiciliul clienaruncat la groapa de gunoi. Asiguram contului in sectoarele 1, 2, 3, woo, Delonghi, Electract si factura. 50 L; (0722.129.348 4, 5 si 6, Bucuresti. Exetrolux, (0762.620.872/ 7. Efectuez mutari mobila marfa intern cutie lucrari de calitate 0762.886.060 ovidiuhointernational cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri (0729.473.587/ tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone volum dutfrigorifice@gmail.com util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contra0766.958.393 stoianstecost avem personal incarcare putem ata?a 29. Reparatii instalatii termice, fan11@yahoo.ro remorc? 750 kg volum util 8 mc non stop sanitare, electrice solutii adecvate 10. Frigidere service si reparatii Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

Hodut Florin - reparatii frigotehnice Bucuresti frigotehnist autorizat, efectuez reparatii de frigidere, congelatoare si combine frigorifice, vitrine si lazi frigorifice indiferent de marca sau model.Execut reparatii frigorifice cu garantie (0745.044.132 reparatiifrigorifice2012@ gmail.com 11.

24. Repar masini de spalat automate toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0767.177.665/ 0722.327.483

in ceea ce priveste lucrarile de instalatii termice, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii de gaze si frigotehnice, lucrari de amenajari amenajari interioare (0762.447.379 racconstruct@yahoo.com 30. Reparatii laptopuri, calculatoare, tele-

vizoare reparatii laptopuri, calculatoare, televizoare, preturi promo. Asiguram garantie pentru orice reparatie. Sector 4 Al. Obregia nr. 10-14. (0723.030.391/ 0765.683.020 fanpc.contact@gmail.com 31. Reparatii montaje centrale termice,

instanturi acm, aragazuri, cuptoare, grilluri, sobe de gaz, arzatoare shaorma, masini de spalat, piese de schimb, instalatii sanitare, termice, electrice, aragazuri, industriale etc. (0720.078.950

Reparatii si service centrale termice Bucuresti SC Panello Impex SRL. Firma autorizata ISCIR, dispunand de personal autorizat special instruit si de echipa12. Home Help instalator, mente specifice, execuelectrician Bucuresti Home Help ofera o gama tam: verificari ISCIR si larga de servicii clientilor service pentru centrale sai cum ar fi cele de termice; (0771.623.970 instalator, electrician, panello.impex@gmail.com montaj aer conditionat si 33. Reparatii televizoare LCD-LED, electrocasnice, lacaLaptopuri ProIT Industry, Service tuserie si montaj mobila. de reparatii TV Lcd/ Led, Laptopuri, Calculatoare, Monitoare Lcd/ www.homehelp.ro Led (0764.465.265 info@service(0745.227.722 proit.ro contact@homehelp.ro 34. Service calculatoare, 13. Instalatii electrice non laptopuri, imprimante stop Bucuresti, reparam service IT de reparatii instalatii electrice de calculatoare si laptop-uri toate tipurile. Fie ca ai in Bucuresti. Servicii pennevoie de repararea unei tru care te poti baza pe prize sau a unui tablou noiwww.salut-it.ro electric echipa noastra (0720.171.174 de electricieni autorizati service@salut-it.ro iti sta la dispozitie (0722.974.760/ 35. Service frigidere com0766.974.760 bine frigorifice, congelaoffice@ruady-service.ro toare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese 14. Instalator accesibil-autorizat ANRE executam istalatii gaze, obiecte sanitare, originale. Inclusiv samcentrale termice, schimbari coloane bata, duminica; blocuri, montari argaze si calorifere,detec(0729.473.587/ toare gaz (0720.992.196 021.420.36.48 15. Instalator autorizat monteaza, repara obiecte sanitare, calorifere, boilere, hidrofoare, coloane apa, gaze, aragaze, sigilari, apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402 16. Instalator interventii, reparatii tevi sparte, robineti, baterii, centrale, boilere, cabine dus, wc, modificari, instalatii tevi, desfundari scurgeri, montez masini de spalat; (0724.000.475 17. Instalator sanitar persoana fizica autorizata Montari, reparatii si instalari cu echipament si metoda de lucru moderne, preturi accesibile, factura la cerere. Montare obiecte sanitare, calorifere, centrale; hidrofoare, pompe subersibile. (0723.189.995/ 0755.957.891 Cirstea_andrey@yahoo.com 18. Instalator sanitare, termice si gaze

montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro

32.

36. Service Reparatii masini de spalat si aragaze CMC Service Expert. Bucuresti .Servicereparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Service-reparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it

Service si montaj aer conditionat Bucuresti Coolfix Hub Bucuresti Reparatii, montaj si service aer conditionat. Montaj aer conditionat, reparatii, igienizare, freon. www.servicereparatii-montaj-aer-conditionat.ro (0727.556.551 office@coolfixhub.ro 37.

70 L; (0744.476.667

8. Eliberam case. Ai cumparat sau vinzi

o casa? eliberam case, subsoluri, apartamente, va scapam de mobila veche, carti, covoare, fara costuri, eliberam in contrapartida bunurilor; (0763.144.277 9. Evacuam moloz si mobila veche avem

personal pentru incarcare. Programul nostru de lucru este de l-d, 08-20. Pretul se negociaza; 1 L; (0722.768.555 10. Inchiriez duba transport Inchiriem autoutilitare 3,5 tone de capacitate maxima ce pot fi conduse cu categoria B, cu sau fara sofer fara limita de km. Efectuam si transport pe orice ruta! (0767.948.111 11. Mutari in toata Romania firma, prestam servicii de mutari/ relocari. Detinem dube- camion cu volum 11-24mc. Optional, asiguram servicii de manipulare, montare/ demontare mobila 1 L; (0720.115.849 12. Mutari mobilier cu personal cal-

ificat C.D.M. Prestari servicii mutari mobilier cu personal calificat; demontare, ambalare, transport, remontare, reparatii, modificari la cel mai bun pret (0723.700.601/ 0743.700.601 cdmprestariservicii@yahoo.com

Mutari mobilier, evacuare mobilier vechi, nedorit, apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, echipa tanara 4 baieti, camion 5T + 18 mc. Experienta, profesionalism.Oferim factura.Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750 13.

Oana Speed transport marfa agabaritic transport marfa vrac cat si paletizata, transport ADR servicii de transport utilaje, transport international transport frig, servicii delivery, transport cargo (0726.457.170/ 0720.639.386 mmoraru32@yahoo.ro 14.

15. Particular, transport cu papuc sau

duba servicii de transport mobila si alte lucruri; 50 L; (0732.545.984 16. Particular, transport mobila 50-100l

ei/cursa transport bagaje, electrocasnice, diverse marfuri. Program: l-d, 08-22. Detinem personal pentru manipulare si tamplari pt demontat/montat mobila; 50 L; (0734.153.920 17. Sofer cat C+E, Sc Mareva Rezidence angajeaza soferi profesionisti categoriile C + E pentru bascule (cereale) in tara. Se ofera contract de lucru pe o perioada nedeterminata. Masini noi, conditii excelente. 1.500 {; (0722.474.020/ 0722.474.020 raeleanu.marius@gmail.con 18. Tractari auto non-stop la preturi

avantajoase. Bucuresti. Romania 19. Transport cu papuc, duba sau

camion. Asiguram servicii de mutari mobila ,transport marfa, etc. Dispunem de autoutilitare de diferite volume 3-33mc, si personal bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; (0722.129.348 20. Transport ieftin nisip, balast, pamant

veg. evacuare molox, moibla veche, tocarie, demolari, mutari, preturi mici; (0764.042.906

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

17 octombrie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 21. Transport marfa duba cu prelata 3,5

tone, 8 europaleti cu lungime de 4.20, iar latime de 2.10. Rog seriozitate. Detalii la telefoanele. (0738.664.757/ 0784.017.170

22. Transport marfa intern sau international Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat contracost avem incarcare descarcare servicii rapide cu doi soferi express 80 L; (0766.642.507 23. Transport marfa, duba 3,5 t, volum

17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura, decont. (0722.715.339 24. Transport marfa, mobila oriunde in

tara Transport orice tip de marfuri si mobilier cu camion de 3.5 t, 29 mc in tara si strainatate. (0767.914.369 neacsuionel1@yahoo.com 25. Transport mobila Bucuresti transport,

mutari, relocari. Echipa completa, asiguram servicii de mutari A-Z. Sunati in fiecare zi pana la orele 20. 50 L; (0729.694.800

26. Transport mobila cu duba sau camion firma de transport-mutari, punem la dispozitie servicii complete se mutari de luni pana duminica, 08-20. Estimare de cost gratuita. 2 L; (0729.694.800 27. Transport mobila cu duba sau camion punem la dispozitie dube cu volume cuprinse intre 11-33mc pentru servicii complete de transport - Mutari, manipulare, montaj mobila. Avem personal bine instruit. Program l-d, 08-20:00. Sunati; 100 L; (0734.153.920 28. Transport mobila in tara cu camion

de 5t. transport marfa, mobila, etc. Volum 32 mc (6.2 m lungine, 2.2 m l??ime, 2.4 inaltime); 1 L; (0737.178.195

Transport mobila marfa in Bucuresti si tara, oferim servicii de transport marfa mobila mobilier bagaje relocari atv, motociclete, materiale de constructii. Bucuresti si in provincie. Preturi de la 100 Lei. Oferim factura (0732.548.835

29.

30. Transport mobila, marfa, bagaje, electrocasnice oferim servicii de transport mobila, marfa, electrocasnice, bagaje, diverse marfuri la preturi accesibile cu duba de 3,5t. Avem si personal pentru manipulare. Disponibil: non-stop; 10 L; (0751.200.600 gibtrans600@gmail.com 31. Transport moloz, mobila,in Ilfov si la

7. Alexa masaj de calitate pt. domnii care

se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0732.721.047

42. Andreea, blonda cu poze reale 100 %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

8. Alexandra 19 ani, zona spitalul Pante-

43. Andreea, blonda cu poze reale 27 de

limon curata si discreta, te astept ln locatia mea la un masaj total. Zona spitalul Pantelimon pentru detalii: 80 L; (0720.490.444 9. Alexandra 24 ani, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii, Zepter. poze reale 100%; 40 L; (0736.197.198

11. Alexandra, am revenit Militari, comu-

nicativa si fara fite te astept pt. a te relaxa asa cum meriti fara graba si cu servicii de masaj pe placul tau, pt. mai multe detalii astept sa fiu contactata. Poze reale confirm cu tatuajul, (0751.680.995

46. Andreea, noua in zona Andreea, noua in zona doamna bloda, 37 de ani, sociabila si placuta, ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati, Dristor 2, 60 L; (0731.371.884 iuliana117@gmail.com

12. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer

47. Andreea, noua in zona Doamna blon-

masaj de relaxare totala si tonifiere la domiciliul meu, servicii de calitate, singura in locatie, poze reale 100 %. Bd. Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399

17. Alina, noua in zona, 20 de ani, poze

reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie maxima 150 L; (0720.310.583 Adaa617@yahoo.com 18. Am revenit, bucura-te de un masaj profesional, calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna,ultrasunete, RF, galvanic,curat,aer cond. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140

tone cu lift Dimensiuni duba: 4.3m L 2.1 m l, 2.15 m H, relocari (montare demontare mobilier, ambalare etc.) incarcare pe paleti, transport frigorific,transport Atm-uri, moloz, frigorific, 50 L; (0740.700.007

20. Am revenit, la tine sau hotel, draguta, calma si cu bun simt, iti ofer masaj de cea mai buna calitate cu creme si uleiuri parfumate. Pentru mai multe detalii suna-ma; 100 L; (0738.477.373 escortaluxx@gmail.com

33. Transport orice marfa, non stop,

21. Amalia, noua in zona si in locatie

35. Transport rutier, aerian, feroviar, maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com

Transport, mutari mobilier, apartamente 1-4 camere, case, vile. Servicii complete de relocare. Montam si demontam orice tip de mobila, camion 25 mc + remorca 18 mc.Oferim factura.Iulia Bucur. (0762.676.751/ 0762.676.750 36.

37. Transportam orice, oricand, oriunde,

casa de expediti. Transport mobila si marfa in Bucuresti si in tara. www.transportmarfuri.net (0767.633.147/ 0768.293.961 38. Turism market www.turism-market.ro.

Turism market. Primul marketplace de turism din Romania. Este www.turism-market.ro. Cui i-ar strica un marketplace? 1 L; (0745.150.894 contact@produsedingospodarie.ro

Întreprinzåtori alte domenii Broderie industriala societate executa la comanda broderii electronice, pe orice tip de suport textil, cu aplicatii, decupaje laser, realizeaza si modifica programe de brodat, asigurand conversia in orice limbaj masina; (021.224.47.00/ 0744.569.363 office@brodona.ro 1.

Servicii diverse 1. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 2. Adelina doamna matura noua in

locatie si in zona te astept sa ne cunoastem oferindu-ti un masaj de relaxare. Sunt o persoana sociabila, deschisa si mereu cu un zambet pe buze, zona Stefan cel Mare 60 L; (0735.371.476 3. Adi, tanar maseur efectuez masaj general pe tot corpul, fata, spate, inghinal, reflexo, sunt curat, educat, agreabil, uleiuri bune, locatie curata, convenabil, nonstop, suna-ma oricand, Adrian 45 L; (0723.784.039 4. Adina 47 de ani, doresti o zi energica,

te astept la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, 9-18, zona Turda cu 1Mai, 100 L; (0721.475.235 5. Adina, Doamna matura cu experienta

te astept cu drag pt un masaj de relaxare sa te simti mai bine in zilelestresante prg 9/18 zona Turda - 1 Mai 100 L; (0732.605.119 6. Adriana doamna eleganta, ofer masaj

de relaxare pe tot corpul la domiciliu meu. Discretie si igiena.Nu se ofer? companie intima, (0735.621.301

Denisa ofer masaj la domiciliul meu pentru mai multe detalii suna-ma; 100 L; (0769.551.739

numele meu este Amalia si am 28 de ani, 175 70 kg, te astept in compania mea pentru un masaj de care sunt sigura ca ai nevoie. Rond Alba Iulia 100 L; (0784.840.389 22. ANA, bruneta, 30 de ani, ofer masaj

de relaxare intr-un cadru intim si curat, pt. mai multe detalii, suna-ma. Drumul Taberei, Billa. Singura in locatie, poze noi reale, 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 23. Ana, blonda reala, selectiva, 24 de

ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.394 24. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, poze reale. Zona Dristor, Baba Novac, program 10-17, 50 L; (0725.044.235 25. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare zona Zepter 50 L; (0774.927.889 26. Anca noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 27. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 28. Anca 28 ani, noua in zona te astept la

un masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret, Unirii, Zepter. 60 L; (0725.871.620

29. Anca, noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust simt masaj de relaxare zona Zepter. 50 L; (0774.927.889 30. Anca, 28 ani, astept domni pretentiosi

la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel. Zepter. 40 L; (0725.874.994 31. Anca, 28 ani, noua in zona te astept

la un masaj de relaxare al sufletului si trupului, la domiciliul meu discret si curat din zona Zepter, Unirii. 50 L; (0737.410.046

49. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

50. Atestat masaj, SC Christine Valmy,

doamna 60 ani, ofer masaj de relaxare, tonifiere si anticelulitic zona Teiul Doamnei. Program L-V-10-19, nu raspund la sms si nr privat 50 L; (0721.166.631 51. Atestat tehnician maseur, masaj 100

% profesional: somatic=clasic: intretinere relaxare, anicelulitic, sportiv, epilat 100L/1h + reflexo capilar facial 150 L/1.30 h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. LS:10-19 150 L; (0743.593.040 52. Atestat masaj terapeutic, doamna

matura execut masaj profesional/ general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura si terapii alternative 120ora+reflexoterapie sedinta completa 150 L pe masa masaj aroma, meloterapie aer cond., 150 L; (0724.898.065 53. Atestat profesional pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730 54. Baba Novac, Ade 32 ani, ofer masaj

profesional pe masa de masaj domnilor generosi. Detalii suplimentare la telefon. Program de luni pana vineri de la 9:00 la 21:00. 60 L; (0736.682.267

55. Berceni, satena 23 de ani simpatica,

par lung, ochi caprui ofer masaj de relaxare domnilor manierati, 100 de Lei sedinta 150 de Lei ora. Nu raspund la numar privat. Pozele sunt reale facute in locatie 100 L; (0764.084.392

56. Berceni, Drumul Gazarului, Alina 28

ani draguta ofer masaj de relaxare domnilor interesati de anuntul meu 70 L; (0731.064.218 57. Bianca. Buna eu sunt Bianca am

21ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere mai multe detali la nr: 50 L; (0735.213.012/ 0735.213.012 Floridragulinoiu@yahoo.com 58. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. (0746.532.027

59. Blonda blonda reala, selectiva, 28 de

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 300 L; (0799.361.077 60. Blonda singura discreta si rabdatoare

cu bunul simt al umorului ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si discreti. Militari 50 L; (0768.546.406

61. Blonda 19 ani ofer masaj cu relaxare

garantat? la domiciliul meu discre?ie si igiena. Fata cu bun simt si rabdatoare, pt detalii la tel, te astept sa vezi diferenta, poze reale. 50 L; (0729.157.763

62. Blonda matura calma si rabdatoare, singura in locatie ofer masaj de relaxare la domiciliul meu Militari 50 L; (0734.152.417 63. Blonda plinuta, jucausa (Militari) Blan-

ca 26 ani blonda cu ochii verzi, ofer masaj de relaxare in locatia mea domnilor. Pozele sunt reale 70 L; (0731.509.654 Elenecicu@yahoo.com 64. Blonda reala, Bianca 21 de ani, aten-

ta la dorintele tale te astept pe tine, domn serios pt a te rasfata cu un masaj de inalta calitate. 50 L; (0731.876.084 65. Blonda reala, am revenit, masaj, vars-

ta 23 ani, sunt maseuza perfecta pentru tine, contacteaza-ma si promit ca nu te voi dezamagi. Sunt vesela si dezinvolta si alaturi de mine vei uita de stresul cotidian. Te astept cu drag 80 L; (0730.563.654 66. Blonda, 38 ani, esti stresat si obosit,

masaj de relaxare, zona Titan bd. 1 Decembrie 60 L; (0725.091.404

iti pot oferi o sedinta de masaj relaxare la cabinetul meu de lux. Sunt o fire calma, rabdatoare si discreta. Militari, 50 L; (0734.152.417

33. Andreea 29 ani. Ofer masaj de relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Zona Kaufland Obor, mai multe detalii la tel., poze reale 100% 70 L; (0734.404.714

67. Blonda, noua in zona Buna, te invit la mine pentru o sedinta de masaj de calitate, locatie centrala, Unirii. Curatenie si discretie asigurate! 28/55/1.70 50 L; (0729.397.956

34. Andreea blonda 27 de ani 1.65 cu 58

68. Blonda, ofer clipe de relaxare, si masaj domnilor manierati si generosi, locatie rond Alba Iulia, speak english. 100 L; (0768.142.950

32. Andra 34 de ani, doamna matura ofer

kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. Zona Zepter 40 L; (0761.002.526 35. Andreea Blonda 27 de ani cu poze

reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526 36. Andreea blonda cu poze reale, 27 de

ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

37. Andreea blonda cu poze reale, 27 de

ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

38. Andreea, 1.70 m, 55 kg, ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional pentru mai multe detalii, astept tel. tau. Zona Uniri Zepter, locuiesc singura,100 lei/h. 50 L; (0761.984.032 39. Andreea, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Intr- o locatie discreta si curata. Zona Unirii, Zepter.Poze reale 100%. 50 L; (0732.260.367 40. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu

58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526 41. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

Alina, am 20 ani si te invit in locatia mea pentru a te rasfata asa cum meriti cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si intim. 70 L; (0729.531.983 79. Bruneta reala 100%, bd. Dimitrie

Cantemir, buna, eu sunt Andreea am 20 ani si te invit in locatia mea pentru a ne cunoaste. Ofer masaj de relaxare si clipe de rasfat, intr-un ambient placut si discret. 80 L; (0729.657.906 80. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de

81. Budapesta, Tineretului non-stop,

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

16. Alina, Te astept in locatia mea curata si discreta ca sa iti ofer un masaj de neuitat pe tot corpul. Zona Militari Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0724.188.831

78. Bruneta reala 100%, buna eu sunt

48. Angelica. Ofer masaj total de

14. Alina, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.452

ambient placut intr-o locatie discreta si curata, zona Unirii Zepter, 40 L; (0758.279.994

bruneta draguta si atenta la dorintele tale iti ofer clipe de neuitat, masaj, alaturi de mine.zona Unirii posta Vitan 50 L; (0729.632.359

da, 37 de ani, sociabila si placuta, ofer domnilor manierati, masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Dristor 2. 60 L; (0731.371.884

relaxare. Sunt calma si rabdatoare. Serviciile mele sunt totale si de calitate. 70 L; (0720.084.811

15. Alina, ofer masaj de relaxare intr-un

77. Bruneta noua pe site buna sunt o

ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

13. Alina, 40 de ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic intr-un cadru discret. Zona Dristor, non stop; 100 L; (0734.175.143

32. Transport national international 3.5

Germania Curse regulate cu autoutilitare de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. Transport bagaje, colete, mobila, electrocasnice, biciclete, motociclete, (0745.024.750 fts.freight@gmail.com

de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

45. Andreea, o blonda cu poze reale te astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

19. Am revenit, Drumul Taberei, buna sunt

34. Transport Romania Olanda Belgia

44. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27

10. Alexandra, 42 ani noua in zona. Masaj de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj. Zona Bucur Obor. Detalii la telefon 100 L; (0799.634.864

tara, Efectual transport moloz, mobila, nisip,balastru, electrocasnice nefolosibile si lucruri de care nu mai este nevoie. (0768.500.865

Bucuresti, provincie, cu duba 3.5 tone. Seriozitate (0771.708.730

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

76. Bruneta noua in zona Pantelimon, Buna, sunt o bruneta dulce si rafinata te astept pe tine domn generos la un masaj de calitate. (0786.640.741 Teleportata@gmail.com

69. Bruneta Baba Novac rond bruneta 35

ani te astept la mine acasa pt un masaj de relaxare poze reale discretie si curatenie; 50 L; (0760.746.468 70. Bruneta 21 ani, tanara si nonconformista fara prejudecati, ofer masaj de relaxare. Sunt la un telefon distanta. Te astept. 50 L; (0736.190.852

71. Bruneta 21 ani, masaj, daca doresti sa ai parte de clipe de placere nu ezita sa ma contactezi, langa mine vei avea parte de tandrete si pasiune, sunt o fire sociabila rabdatoare si atenta. 50 L; (0736.190.853 72. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la domiciliul meu pentru detali suna-ma Dristor Kaufland, 50 L; (0720.774.598 73. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac. 50 L; (0764.292.336 74. Bruneta discreta 27 de ani noua in zona reala, foarte finuta si eleganta diferita prin stil ofer momente de relaxare totala domnilor pretentiosi, mai multe detalii la telefon. Diham. Titan. Piata Muncii (0721.398.154 75. Bruneta noua in zona 22 de ani, draguta si amabila, te invit la un masaj de relaxare intr-un cadru intim si discret in locatia mea din zona Militari, Gorjului. Mai multe detalii la telefon 70 L; (0732.299.069

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

108. Diana masaj Diana - te invit la mine

acasa la un masaj, tanara, inalta & slim. Pretul este de 150 / ora & 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa mi un whatsapp si revin eu. Doar masaj 150 L; (0721.765.906 dianatouch1994@gmail.com

109. Diana, 35 ani, singura, bruneta finu-

ta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

110. Diana, masaj Diana, te invit la mine

acasa,m asaj, tanara, inalta si slim, 150 / ora si 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa-mi un whatsapp si revin eu. Doar masaj, new photo m-am vopsit, 150 L; (0721.765.906 111. Diham, noua in zona, masaj relaxare

Dulce, simpatica, comunicativa, tandra, foarte sexy, discreta, vino sa-t?i satisfac fanteziile, fara graba, si sa te rasfatcum nai mai vazut, la mine acasa. Sigur vei reveni! Zona Diham-Titan; 100 L; (0724.747.326 alina_ilie82@yahoo.com

112. DOAMNA blonda, singura, sociabila fizic placut linistita si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac. Detalii la telefon. Militari, 50 L; (0736.254.283

144. Elena, vino la un masaj erotic, genul curvy, dulce. Cu experienta necesara ca tu sa te bucuri de un masaj corect, sa te relaxezi asa cum trebuie. Fac doar masaj dar cu multa atentie si sunt sweet.; 150 L; (0729.683.433 145. Elena, 47 ani Buna, ofer masaj de

relaxare domnilor generosi si manierati la domiciliul meu fara graba. Mai multe detalii la telefon. Zona Obor. 100 L; (0742.881.736 146. Ella, studenta la medicina, incepa-

toare in tehnica masajului, ofer masaj de relaxare in locuinta mea sau casa dumneavoastra. Pretul este 80 de lei. Exclus tenta erotica. 80 L; (0760.270.937/ 0785.618.041 Danpopescu586@gmail.com 147. EROII Revolutiei, Maria, 35 de ani,

1.69 m, 52 kg. Doamna blonda, curata, ingrijita si foarte carismatica, ofer masaj la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii si o eventuala intalnire suna-ma, 60 L; (0741.956.770 148. Eroii Revolutiei, blonda educata si manierata te astept la un masaj de relaxare Pun pret pe calitate nu pe cantitate, daca si tu, atunci suna-ma si nu vei regreta. 100 L; (0720.014.700

Buna ma numesc Cristina am 27 de ani, 1,70 inaltime, 60 de kg, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt, pentru detalii suna-ma, daca nu raspund imediat insista, 100 L; (0784.145.881

113. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960

tanara rabdatoare si plina de viata te astept sa te rasfat cu un masaj poze reale garantat. Mai multe detalii la tel., 100 L; (0785.530.582

82. Buna Bruneta, te astept in locatia mea

114. Doamna fac masaj terapeutic;

pentru a-ti oferi un masaj pe masura asteptarilor tale. Berceni, mai multe detalii la telefon. 100 L; (0736.342.793

150. Eroii Revolutiei, tanara 20 ani,

115. Doamna matura, cu experienta te

83. Buna eu sunt Bianca, am 21 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr., 50 L; (0731.446.363 floridragulinoiu@yahoo.com 84. Buna, Eu sunt Alina si te astept alaturi

de mine sa iti ofer un masaj de neuitat. Am 165, 50, 30 de ani. Mereu cu zambetul pe buze si foarte respectuoasa. Eroii Revolutiei, program 9 -18.Suna-ma! 100 L; (0785.530.617 85. Buna, te astept in locatia mea pentru un masaj de relaxare si clipe de neuitat, sunt o fata draguta cu simtul umorului mai multe detalii la telefon. Zona Berceni 100 L; (0736.342.793

(0735.670.953

astept intr-o locatie curata si primitoare pentru a beneficia de diferite tipuri de masaj facut cu rabdare si placere. Bun simt si discretie. Zona Floreasca. Program 9-21, 80 L; (0774.940.058 116. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0723.709.726 117. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0760.447.314

149. Eroii Revolutiei, noua in zona, Diana,

respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Ce vezi in poze asta vei gasi garantat. Te astept sa ne cunoastem, 100 L; (0720.014.632 151. Eva blonda deosebita cu stil si ele-

ganta, te astept la un masaj de relaxare deosebit. Zona Muncii, sector 3. (0731.984.810 korneliasolomon@yahoo.com 152. Fete superbe, locatie de lux multe

maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com

118. Doamna Sara doamna matura te astept cand esti obosit sau deprimat intr-o locatie discreta si curata. Mai multe detalii la tel., (0735.026.104/ 0760.716.483

de relaxare, discretie si igiena, 80/120 80 L; (0738.093.493

invit la un masaj de relaxare. Zona Titulescu Pasaj Basarab Program 9-20 50 L; (0784.861.481 kakucs.dorina@gmail.com

119. Doamna 53, ofer masaj de relaxare

154. Frumoasa si reala 30 ani, calitatea

87. Catalina, 46 ani, draguta ofer masaj

zona Militari sociabila si discreta, ofer masaj in locatia mea domnilor maturi si generosi, zona Militari; (0736.535.072

86. Carmen, Doamna matura 48 ani, te

domnilor care doresc si ofera discretie. Va asteapta o doamna singura in locatie. Militari - Iuliu Maniu cu Dreptatii -intre piata Gorjului si Veteranilor, 60 L; (0731.045.645 88. Catalina, draguta 47 ani, singura in

locatie ofer masaj domnilor manierati care doresc si ofera discretie. Locatie Militari, Rasaritului, Iuliu Maniu cu Dreptatii. Intre Piata Gorjului si Veteranilor, 60 L; (0731.045.645 89. Colentina Locatie noua situata in

Colentina servicii de masaj de relaxare totala in compania mea singura discret curat. Suna-ma, 50 L; (0767.423.746 90. Colentina, Noua in zona, ofer servicii

de relaxare totala la domiciliul meu, singura, discret, suna pt detalii si pret. 50 L; (0768.867.044

la domiciliul meu, discretie maxima. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954 120. Doamna matura 40 ani, noua in

121. Doamna matura 50 ani te astept sa

petrecem momente placute ,cu un masaj de relaxare fara graba, discretie, intimitate, zona Stefan cel Mare (spit Colentina) prg 11//21; 60 L; (0723.002.389 122. Doamna matura 50 ani, deschisa si

sociabila te astept la un masaj de relaxare ce sigur te va face sa te reintorci. Discretie si intimitate zona Stefan cel Mare Spital Colentina) prg 11/21, 60 L; (0731.084.734 123. Doamna matura, 30 ani te astept la

mine, masaj, sunt reala, exact ca in fotografii, sunt matura, am experienta necesara pentru a te destresa complet, alegerea iti apartine doar tie, 100 L; (0747.683.925

91. Colentina, noua în zona, te astept intr-o locatie curata discreta singura pt servicii de relaxare totala suna pt detalii despre pret servicii ?i adresa exacta; 50 L; (0767.423.746

124. Doamna matura, noua pe site ofer masaj total de relaxare si terapeutic intr-un cadru discret. Zona Dristor. (0799.246.281

92. Colentina, noua in zona, servicii de

de relaxare, zona centrala, 70 L; (0768.037.948

relaxare totala la domiciliul meu situat in zona Colentina, pt. detalii despre pret servicii adresa exacta suna-ma 50 L; (0768.867.044 93. Corina draguta si sociabila te astept

in locatia mea curata si discreta pt un masaj de relaxare plin de surprize. Poze reale si recente, pt mai multe detalii contacteaza-ma, zona Titan, bd. Theodor Pallady; 80 L; (0734.477.470 94. Corina, eleganta si manierata, 52 de ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Speak english, Dristor, ac, 200 L; (0730.669.879

125. Doamna singura, 44 ani, ofer masaj

126. Doamna titrata si eleganta super slim, masaj de relaxare in compania unei femei elegante, super slim si cu un calm desavarsit. Program 12-22. 150 L; (0734.629.016 127. Doamna, 42 de ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati. Singura in locatie, discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. Zona Obor, 50 L; (0785.221.511 128. Doamna, noua in zona Dristor, ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu. Discretie si seriozitate. Poze reale; Te astept; (0726.586.158

95. Creare site web ?i webdesign fie ca este vorba de o afacere sau pur si simplu un hobby, noi suntem preg?ti?i sa va oferim solutii web de inalta calitate la un pret avantajos! Oferim consultanta gratuita si plata in rate. (0746.879.131

apeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 200 L; (0725.013.202

96. Cristina Blonda draguta, 165 m, 59

130. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

129. Doamna, 34 de ani, ofer masaj ter-

kg, 28 de ani. Ofer masaj de relaxare domnilor intr-un ambient placut si linistit in locatia curata si discreta. Situata pe bulevardul Iuliu Maniu cu Apusului. Militari, 60 L; (0734.195.421

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225

97. Cristina Blonda draguta, 165m, 59kg,

131. Doar deplasari la tine sau la hotel Ma

28 de ani. Ofer masaj de relaxare domnilor intr-un ambient placut si linistit in locatia curata si discreta. Situata pe bulevardul Iuliu Maniu cu Apusului. Militari. 60 L; (0734.195.421 98. Cristina, bruneta ofer masaj de

relaxare, zona Rond Alba Iulia. 100 L; (0733.257.218 99. Cristina, buna sunt o bruneta 1.70-54

kg draguta si atenta la dorintele tale. Poze reale Dristor 80 L; (0720.421.266 100. Cuplu casatorit, masaj de relaxare,

ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793 101. Cupluri, masaj pentru cupluri, desfatarea simturilor. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 102. Denisa, noua in zona, te astept intr-o

numesc Lory, tanara, 21 de ani ofer masaj de relaxare. Sunt la un telefon distanta. Suna-ma; (0727.981.802 Cristina.thaaaa@yahoo.com 132. Domnisoare oferim masaj de relaxare, sportiv si terapeutic la noi in locatie, zona Domenii, 100 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 www.exclusivemasaj.ro 133. Domnisoare, poze reale, te asteptam sa ne cunosti, oferim masaj. Nu vei regreta. Suntem tinere si frumoase. 80 L; (0786.565.306 134. Doua doamne mature oferim masaj

de relaxare. Cerem si oferim discretie. (0756.291.134

135. Dristor Flori te astept in locatia mea

pentru un masaj de relaxare si tonifiere. Poze reale. Nu rasp la nr privat sau sms. mai multe detalii la tel. 99 L; (0720.980.541

136. Dristor noua pe site pustoica 19 ani,

locatie curata si discreta pt. a-ti oferi un masaj de relaxare. Titan Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

1 70, 50 kg te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detali tef., 60 L; (0766.868.472

103. Deplasari la tine sau hotel, I speak

137. Dristor, te astept in locatia mea intr-

English Buna, eu sunt Crissa, am 21 ani si ofer masaj de calitate pentru domni generosi si cu bun simt, pentru mai multe detalii suna-ma; (0720.891.511 Cristina.thaaaa@yahoo.com 104. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com 105. Destination out of office, doamna

42 ani, draguta si discreta ofer masaj de relaxare domnilor la mine sau la tine. Make the diference, no matter is your level find de the reason to choose and be your personal best in active life. Sect 3. (0736.848.706 106. Diana Bl Unirii Buna ma numesc Diana te astept cu nerabdare in zona mea de lux totul fara graba sa impartasim impreuna clipe minunate fara graba ! 100 L; (0767.513.593 DanielaCiosu15@yahoo.com 107. Diana Dristor Kaufland masaj Buna sunt Diana am 20 de ani te astept cu drag si mare entuziasm sa petrecem clipe de ne uitat impreuna, Vino si descopera-ti atuurile, 50 L; (0767.513.593

un ambient placut pentru un masaj de relaxare, singura in locatie, poze reale 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund la sms si nr privat, rog seriozitate, 100 L; (0720.980.541 138. Dristor, Baba Novac Tanara, 20 de

ani, ofer masaj de relaxare pe masa de masaj la mine în locatie. Detalii suplimentare la telefon, 60 L; (0784.794.252 139. Dristor, noua pe site, 30 ani, 1 65, 45 kg, te invit in compania mea pentru un masaj total, discretie si igiena maxima mai multe detalii tel., 60 L; (0767.564.284 140. Dristor, noua pe site, pustoaica 19

ani, 1 70, 50 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii tel., 100 L; (0785.135.934 141. Drumul Taberei, ofer masaj masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon; 70 L; (0760.715.736 142. Drumul Taberei, Roxy, ofer masaj de

relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, 100 L; (0767.821.102

143. Elektra, doamna voluptoasa 1,70m,

95 kg, 40 ani, ofer masaj de calitate domnilor la licatua mea. Zona Stefan cel Mare spitalul Colentina; 50 L; (0724.638.812

153. Floreasca, matura draguta, masaj

eleganta si rabdarea este ceea ce ma defineste. Ofer masaj de relaxare si diverse...pe parcursul unei ore fara graba; 200 L; (0733.210.483 155. Iancului Ofer masaj de relaxare

curatenie si discutie. Poze reale, 40 L; (0738.178.637 156. Iancului, ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.637 157. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Zepter Unirii. 40 L; (0733.347.650

180. Masaj de calitate finuta si cu bun simt, invit domnii draguti si seriosi la un masaj de calitate; (0741.532.083 181. Masaj de intretinere masaj profesion-

al, experienta si atestat, locatie curata. Masajul se face pe masa de masaj.Masaj lombar si fesier ,se insista pe fesieri (puncte nervului sciatic). Se maseaza si prostata; 150 L; (0734.676.782

182. Masaj de relaxare ce iti reda energia

fizica si psihica a intregului organism si stare de bine! Maseuza (0732.165.419

183. Masaj de relaxare Marilena blonda

46 ani, la mine Berceni, seriozitate; (0763.664.061

184. Masaj de relaxare si intretinere la

domiciliul dvs. (nu altceva). Lena; (0722.334.779

185. Masaj de relaxare pentru picioare

obosite care va relaxa intregul corp. Dupa o zi grea sau o activitate intensa. Ti-ar prinde bine un masaj si o pauza de relaxare. Sector 6, maseuza (0732.165.419 186. Masaj de relaxare pentru picioare obosite care va relaxa intregul corp. Dupa o zi grea sau o activitate intensa. Ti-ar prinde bine un masaj si o pauza de relaxare. Sector 6, maseuza. (0732.165.419 187. Masaj de relaxare, acorda-mi o ora sa te relaxez cu un masaj de calitate, profesional, pe tot corpul-inclusiv zona inghinala. Relaxare, rejuvenare, reflexoterapie, presopunctura. Anda 42 ani. Ma deplasez la dvs.. 120 L; (0732.177.310 188. Masaj de relaxare, doamna matura

Mariana te a?tept la un masaj f?r? grab? tel; (0733.145.064/ 0732.963.998 ioanamion1234@gmail.com

189. Masaj de relaxare, Marilena, blonda

46 ani, la mine, Berceni. Seriozitate; (0763.664.061

190. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,

46 ani, la mine, Berceni, seriozitate; (0763.664.061

191. Masaj la domiciliu tau Buna sunt

Ema, am 1.65 cu 59 kg, vin la tine pt a te rasfata cu un masaj de cea mai buna calitate, mai multe detalii la tel.; (0726.728.526 192. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt

Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon; (0731.536.906

193. Masaj noua, 13 Septembrie, Masaj de relaxare la domiciliul meu noua in zona, te astept sa te relaxezi la un masaj, program l-d 12:00-20:00, nu ofer servici sexuale, programari cu 30 minute inainte. 150 L; (0785.556.929 Ariana_ary73@yahoo.com 194. Masaj profesional Doamna matura

ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, terapeutic, reflexoterapie, 100 L; (0736.282.176 Elenamasajterapeutic@gmail.com

masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru discret si intim. Detalii suplimentare la tel. Baba Novac, Dristor 60 L; (0784.517.265

195. Masaj profesional Te astept la un masaj profesional, pe masa de masaj efectuat timp de 90 de minute. Locatie discreta fara aglomeratie si fara graba. Masajul cuprinde toate zonele corpului inclusiv talpile. 150 L; (0734.676.782

159. Kamy, Tanara 23 de ani, satena cu

196. Masaj profesional terapeutic, sportiv,

158. Iulia, maseuza dulce te astept la un

ochi caprui ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la numar privat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat, 100 L; (0764.084.392 160. Kamy, Berceni, tanara, 23 de ani,

par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea. Poze reale. 100 L; (0764.084.392 161. Karina bruneta titrata 33 ani cu experienta, o fire placuta, calma si rabdatoare, ofer masaj de relaxare si terapeutic in conditii de lux, Piata Alba Iulia, 200 L; (0763.706.706 162. La mine sau la tine Ma numesc Alina,

am 19 ani si sunt aici pentru a te scoate din rutina zilnica. Iti ofer masaj de maxima calitate. Ofer si cer seriozitate. Mai mute detalii la telefon, (0753.876.627 163. La mine tine sau hotel masaj de

relaxare, detalii la tel., 150 L; (0731.195.808

164. La mine, Rond Alba Iulia, rond Alba

Iulia. Blonda, poze 100% reale si recente, 23 ani, te astept in locatia mea pentru momente unice. Masaj de relaxare 100% calitate, 1 sedinta 50 ron, 1 ora 120 ron; 50 L; (0763.952.600 165. La tine sau la hotel buna daca doresti

un masaj de relaxare te astept cu un apel, mai multe detalii la tel; (0720.612.190 166. La tine sau la hotel Buna Maria sunt.

Noua in Bucuresti 23 ani ofer masaj de relaxare, 150 L; (0731.195.808

167. La tine sau la hotel buna sunt Denisa,

pentru doar 150 de lei pe ora te poti relaxa cu un masaj de relaxare. 150 L; (0732.802.227 Mana46482@gmail.com 168. La tine sau la hotel, Alina ma

deplasez la tine sau la hotel pentru mai multe detalii contacteaza-ma non stop, masaj; 100 L; (0732.802.227 169. Laura, bruneta fara fite, te astept la

mine pentru o sedinta de masaj de relaxare, placere garantata. Iancului Obor 50 L; (0742.372.362 170. Laura, bruneta inalta, 30 de ani, ofer masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, domnilor manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 200 L; (0728.418.578 171. Magazin Unirea, Sarah, bruneta miniona 1.57 cm, te astept pentru un masaj de relaxare prin diferite metode, suna fara ezitare, 50 L; (0737.668.851 adinaobregia123@yahoo.com 172. Magazinul Unirii, Buna sunt Alexan-

dra, am 1.70, 55 kg sunt satena, curata, discreta si cu bun simt, te astept in locatia mea pt un masaj de relaxare ca la carte, garantez revenirea, 50 L; (0731.187.318

reflexogen, lombar, cervical, capilar, facial si masaj de relaxare. Masajul se face pe masa de masaj, de maseuza cu atestat si experienta, 100 L; (0723.598.979

197. Masaj profesional, atestat doamna matura cu atestat si experienta execut masaj profesional de relaxare,drenaj limfatic, presopunctura, inghinal, prostata 120 L, 60 min si cu reflexoterapie 150 L 80 min baie, prosop. Loc. Mosilor, Eminescu 150 L; (0724.898.065 198. Masaj relaxare, Dr. Taberei Moghioros, program 10-20, masaj prof. relaxare. Atestat, experienta, seriozitate, masa masaj, igiena. Exclus sex. Nu raspund la sms si nr. privat. Rog seriozitate 50 L; (0766.553.639 199. Masaj relaxare, Diham, noua in zona, poze reale Doamna bruneta, discreta, simpatica, te astept la un masaj de relaxare super, facut cu rabdare si placere intr-o ambianta deosebita si curata. Zona Diham-Delfinului. Garantez ca nu vei regreta. 100 L; (0722.918.195 200. Masaj si jacuzzi pentru pretentiosi, oferim masaj deosebit domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com 201. Masaj terapeutic, tehnician maseur, va invita la un masaj profesional. Masajul este terapia perfecta pentru a elimina stresul, tensiunile si durerile, pentru a-ti capata starea de bine si echilibru interior. 100 L; (0721.599.660 202. Masaj total de relaxare, masaj terapeutic asistent medical, teh. terapeutMasa de masaj, 1h 100 Ron/ 1/2h 60 Ron,zona Pache Protopopescu/ Iancului. Exclus erotic. (0737.923.960 203. Masaj, Ada, ofera domnilor manierati

masaj terapeutic, igiena, discretie.sector 3, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510

204. Masaj, Ada, selectiva, ofera domnilor

cu bun simt masaj de relaxare intr-un ambient placut, sector 3, intre orele 8-17, 50 L; (0735.366.510

205. Masaj, satena cu forme ofer domnilor generosi masaj intr-un cadru intim si curat, 70 L; (0736.869.285 206. Masaj, dupa o zi grea sau o activitate intensa, oferai corpului tau confort si o pauza de relaxare. Maseuza. (0755.926.641 207. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420 208. Masaj, noua in zona discreta si aten-

173. Maria, 28 ani, ofer masaj de relaxare

ta la dorintele tale ascunse, vino sa le descoperim impreuna intr-o sedinta de masaj. Zona Dorobanti; 100 L; (0739.367.379

174. Mariana 47 ani, roscata, ofer masaj

209. Masaj, noua in zona Obor poze reale, servicii de relaxare totala, suna pt detalii despre pret, servicii. 1,69, 50 kg, bust mare natural. 50 L; (0768.867.044

si tonifiere. Poze reale. Zona Colentina Doamna Ghica 40 L; (0754.709.995 Zona.obor.colentina@gmail.ro

de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatanie, garantez revenirea, Berceni, rel. la tel. (0732.963.998

de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Berceni. Rel. la tel. (0732.963.998

210. Masaj, noua in zona. noua in zona, 28 de ani, 1,70 cm, 55 kg. Te invit la mine pt un masaj de relaxare discretie si igiena maxima; (0768.385.427 secretelevietii91@gmail.com

176. MASAJ doamnelor, ofer masaj fara

211. Masajul este util in starile de stress,

175. Mariana, 47 ani, roscata, ofer masaj

prejudecati la hotel sau la domiciliul tau. 100 L; (0723.157.802 vasile_bencea@yahoo.com

177. Masaj miniona ofer masaj de relaxare, zona Ion Mihalache Domenii, nu ofer sex; (0734.405.997 178. Masaj terapeutic, relaxare, intretinere

corporala, masaj cervical, capilar, lombar facut pe masa de masaj timp de o ora. Program 15-20; 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534

179. Masaj 100% profesional, atestat tehnician maseur, masaj somatic=clasicintretinere relaxare, anticelulitic sportiv epilat-100/1h+reflexo capilar facial150L/1.30h pe masa masaj central. Exclus erotic si sex. L-S:10-20 150 L; (0720.148.681

oboseala sau dureri de spate. Maseuza. Relaxeaza-te; (0738.031.064

212. Maseur Maseur sportiv 28 ani, tanar

efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena; (0732.222.213

213. Maseur (barbat) cu experienta masaj

100 % Maseur cu experienta face masaj de relaxare Tahiki prin finalizarea a corpului (se face mesaj pe tot corpu de la talpa picior pina la cap si ureche ) tinp de 1H. Rog seriozitate maxima. 70 L; (0725.285.648 costineb@yahoo.com 214. Maseur (sunt barbat) va ofer masaj de relaxare si tahiki pentru eliminarea toxinelor si stresului. Rog seriozitate. Este masaj 100%, 70 L; (0725.285.648

E-mail: redactia@anuntul.ro


17 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

Maseur, barbat. Masaj tahiki/ relaxare. Masajul atenueaza tensiunea, stresul, calmeaza durerile relaxeaza muschii incordati si da starea buna. Rog seiozitate maxima 70 L; (0725.285.648 costineb@yahoo.com 216. Maseur sportiv 28 ani, Tanar sportiv

28 ani efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena, (0732.222.213 217. Matura inalta, supla, ofer masaj de relaxare zona Bd Mircea Voda, Camera de Comert, (0765.339.151 218. Matura 32 de ani inalta, draguta, te

astept la o intalnire speciala la mine in zona Dorobanti Perla. Vei avea parte de liniste iar servicile de masaj sunt pe masura 100 L; (0735.992.275 219. Matura discreta te astept la un

masaj de relaxare al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat, Unirii Zepter 50 L; (0737.401.576 220. Matura discreta te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat, Zepter. 40 L; (0729.452.895 221. Maya, 33 de ani Inalta, draguta, te astept la o intalnire speciala la mine. Vei avea parte de liniste, iar servicile de masaj sunt pe masura, (0736.943.695 222. Medic, medicina fizica si de reabilitare medicina fizica si de reabilitare, kinetoterapie în Bucuresti. Medic specialist, comp. acupunctura, homeopatie, moxibustie. Controlul durerii acute si cronice. 150 L; (0753.135.919 223. Melanie, Dristor ofer masaj de

relaxare domnilor pretentiosi. Serviciile mele sunt de cea mai buna calitate. Garantez revenirea; 100 L; (0728.488.232 olivia.munn69@yahoo.com 224. Metrou Iancului Ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale, 40 L; (0738.178.637 225. Metrou Iancului, ofer masaj de

relaxare curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.637 226. Metrou Iancului, ofer masaj de

relaxare curatenie si discretie. Poze reale. 40 L; (0738.178.637 227. Militari Diana bruneta discreta aten-

ta la cerintele tale, ofer domnilor manierati masaj la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Detalii suplimentare la telefon 60 L; (0767.311.930 228. Mirela ofer masaj de relaxare intr-un

cadru intim si discret. Detalii suplimentare la telefon. Titan, bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922 229. Mirela, cosmeticiana, Drumul

251. Rond Alba Iulia, Rond Alba Iulia, buna, sunt Lory am 1,75, 50 kg, satena 19 ani, noua in locatie, te astept la mine pentru un masaj de relaxare, garantez revenirea, poze 100% reale. 50 L; (0739.067.510 marymaryananicol879@gmail.com 252. Rond Alba Iulia, noua aici, poze reale, rond Alba Iulia. Blonda, poze 100% reale si recente, 23 ani, te astept in locatia mea pentru momente unice. Masaj de relaxare 100% calitate, 1 sedinta 50 ron, 30 min- 80 Ron, 1 ora 120 ron; 50 L; (0763.952.600

254. Roxana, te astept in compania mea

pt un masaj de relaxare cu atmosfera placuta si discretie maxima, pt mai multe detalii suna-ma, zona Titan, 60 L; (0720.649.968

255. Roxi, te astept la un masaj de relaxare si toniere al sufletului dar mai ales al trupului. Unirii Zepter. Poze reale 100% Unirii, Zepter 60 L; (0725.473.852 256. Ruxandra, 27 ani, noua in zona. Finuta si draguta, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii. Zepter. 50 L; (0739.115.415 257. Selectiva, noua pe site ofer masaj

de relaxare, intretinere corporala, lux, central, discretie asigurata, seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon, 250 L h, 150 L; (0736.114.266 cautcolega@yahoo.com 258. Simona 36 ani, poze reale din locatie. Bruneta finuta si stilata ofer masaj de neuitat domnilor manierati in loca?ia mea. Zona Obor -Colentina, 100 L; (0736.676.955 259. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 60 L; (0748.944.812 260. Simona, noua in zona te astept in locatia mea pentru a-ti oferi un masaj de neuitat. Nu vei regreta. Mai multe detalii la telefon. Berceni 100 L; (0736.342.793 261. Sofia 43 ani, noua. Masaj terapeutic

de relaxare si intretinere, efectuat fara graba pe masa de masaj. Detalii mai multe la telefon. Zona Bucur Obor. 100 L; (0755.450.726 262. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291

Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni manierati si generosi. Program 10:0020:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; (0745.028.362

263. Stresat Carmen, doamna matura, 48 ani. Esti stresat, te invit la un masaj de relaxare. Zona pasaj Basarab. Program 920. 50 ron 50 L; (0784.861.481

230. Monica draguta ofer masaj relaxare Sos Pantelimon Cimitirul Armenesc ofer si cer discretie. 60 L; (0726.566.223

264. Studenta la medicina Ofer masaj de

231. Monica 37 ani poze reale, te astept

la mine in locatie pt un masaj de relaxare de neuita, mai multe detalii la tel. 100 L; (0721.659.736 232. Monyca Draguta 43 ani ofer masaj relaxare, Sos. Pantelimon Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 233. Monyca Monica draguta, 43 ani, ofer

masaj relaxare. Soseaua Pantelimon, Cimitirul Armenesc, cer si ofer discretie, 60 L; (0726.566.223/ 0730.971.311 234. Monyca Monyca, draguta, 43 ani,

ofer masaj relaxare, Sos Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 60 L; (0726.566.223 235. Monyca, draguta, 43 ani ofer masaj

relaxare, Sos Pantelimon, Cimitirul Armenesc, ofer si cer discretie. 60 L; (0726.566.223/ 0730.971.311 236. Nemtoaica blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona bvd. D. Cantemir, Tineretului, poze reale, mai multe detalii la tel. 100 L; (0765.763.308 237. Nicole, blonda reala 27 de ani,

1,76m, 60 kg, ochii albastri. Perfecta pt domnii care se respecta. Vei reveni cu placere. Servicii ireprosabile, masaj, discreta educata si amabila. Poze reale, detalii la tel., 100 L; (0732.662.573 238. Nina 25 ani, bruneta reala noua in zona si in loc te invit sa-ti abati drumul, ptr a te relaxa, discretia si inltimitatea sunt garantate totul fara graba. 60 L; (0735.369.221 239. Noua in zona Nicol 29 de ani, iti ofer

masaj de relaxare pe masa de masaj. In compania unei doamne tandre si placute. Zona Baba Novac, Dristor. 60 L; (0785.354.158 240. Noua in zona, Colentina Ofer servicii

de relaxare totala in locatia mea curat discret singura. Poze reale. Suna pt detalii despre pret servicii adresa exacta. 50 L; (0768.867.044 241. Obor, Colentina, Doamna Ghica,

doamna 32 ani ofer masaj de relaxare domnilor cu gusturi bune, (0762.901.720 242. Patricia, matura discreta ofer masaj

de relaxare zona Dristor Kaufland, 50 L; (0736.760.098 popescuadriana@gmal.com 243. Piata Iancului, ofer masaj de relaxare

curatenie si discretie. Poze reale; 40 L; (0738.178.637 244. Piata Progresu, d-na 55 ani, ofer

relaxare in locuinta mea sau in casa dumneavoastra. Sunt maseuza incepatoare si va propun masaj clasic de relaxare.Pretul unei sedinte 100 lei.Exclus tenta erotica. 100 L; (0760.270.937 Danpooescu586@gmail.com 265. Sunt Carina, o domnisoara de 21 ani, 1.80, 60 kg noua in domeniu, locatie centrala. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare mai multe detalii la tel., 60 L; (0701.175.927

266. Sunt noua in Berceni discreta, socia-

bila mereu cu zambetul pe buze pt. tine domn generos, iti ofer masaj de relaxare care te va face sa revii 50 L; (0723.028.077

267. Sunt noua in zona Buna, sunt Adina,

te astept la un masaj total de relaxare intrun cadru intim domnilor cu bune maniere, mai multe detalii le ofer la tel., 50 L; (0748.624.895 268. Sunt noua in zona Mihai Bravu pus-

toaica 19 ani, dulce foc, te invit in locatia mea pentru un super masaj de relaxare. Vino si te vei convinge. Nu rasp. la nr. privat; 100 L; (0728.301.979

269. Sunt noua in zona, te astept pe tine domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata. Titan (0734.477.470 270. Tanar efectuez orice fel de masaj pentru doamne si domnisoare, cer si ofer multa siriozitate, va rog nu deranjati inutil, anuntul se adreseaza tuturor doamnelor; (0736.029.163 271. Tanara, 33 de ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj terapeutic, masaj cervical, lombar, capilar, experienta, atestat, masa de masaj, locatie centrala, discretie, conditii excelente, foto reale, 100 L; (0733.529.054 272. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 80 L; (0754.501.294 273. Terapeut holistic, te simti stresata si

obosita, ai celulita si piele de portocala si nu poti merge la plaja, acum masaj de slabire, eliminare celulita si intretinere, relaxare si terapii energetice. Body masaj si yoni 79 L; (0753.371.255 274. Terapie, consiliera 15 ani experienta. 150 lei/50 min., primele 30 min. gratuit. www.britishtherapybucharest.ro; (0732.169.493

248. Pustoaica, ofer masaj de relaxare si

intretinere la domiciliul meu. Discretie, igiena, seriozitate, zona centrala. Mai multe detalii la telefon; 100 L; (0799.364.489 249. Relaxare, doamna cu experienta

Ofer masaj de relaxare si deconectare, 5 euro tel discret, cochet, racoare, intimitate, simpatie, sect 1, english, french speaking 10-23, 70 L; (08760144808 250. Relaxare, masaj, Dorobanti, matura discreta, cu multa experienta, masaj deconectant pentru un plus de sanatate si placere, 5 euro/tel english, french speaking 10-22, Dorobanti, (0735.249.423 abistrass@gmail.com

Oferte full time ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002 1. Absolvent liceu, promotiile 2014,

2015, 2016 pentru ajutor in bucatarie/ patiserie, program luni-vineri 06:30-15:30 si 2 sambete/ luna cu progr. 06:30-13:00. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, zona metrou Costin Georgian, 1.600 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro 2. Absolvent liceu, promotiile 2014,

2015, 2016 pentru catering si evenimente, program luni-vineri 09:00-17:30 si 2 sambete/ luna. O masa pe zi, contract de munca cu norma intreaga, posibilitati de avansare, zona metrou Costin Georgian; 1.700 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro 3. Activitate online Esti comunicativa,

ambitioasa, doresti mai mult de la viata, vino in echipa noastra sa lucrezi si sa ai venituri substantiale, conversatiile online sunt specialitatea noastra, 5.000 L; (0799.617.440 bliss.studio@yahoo.com 4. Administrator magazie, magaziner,

care sa administreze si evalueze stocurile de materiale si piese de schimb automotive si utilaje grele, aprovizioneze si reface stocurile. Se ofera bonuri masa, bani transport. (0372.462.014

zona, 32 ani, draguta si amabila, te invit la un masaj de relaxare total, intr-un cadru intim si discret, in locatia mea din bulevardul Unirii nr 7, bloc 1C, langa Casa Poporului. 40 L; (0784.515.518

281. Veronica doamna matura sunt noua

in aceasta zona, discreta, te astept la un masaj de relaxare ofer seriozitate si cer la fel, zona Stefan cel Mare, spitaiul Colentina. 60 L; (0731.084.734

282. Veronica, 55 ani, noua in zona, doamna matura, sociabila, te astept la un masaj de relaxare fara graba, discretie si seriozitate din partea mea zona Stefan cel Mare, spitalul Colentina, prog. 11/21, 70 L; (0787.660.633/ 0734.786.543 283. Viviana, 24 ani, ofer masaj total de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor care apreciaza calitatea, Unirii Zepter, poze reale 100%, 100 L; (0743.610.899

25. Agent imobiliar Agentie imobiliara cu

experienta in domeniu, cu sediul in bulevardul Unirii si Calea Serban Voda, angajeaza agenti imobiliari cu sau fara experienta. Conditii foarte avantajose. www.cristalholding.ro; (0799.059.903 office@cristalholding.ro 26. Agent imobiliar - Piata Romana anga-

jam agent imobiliar pentru agentia de la Piata Romana; (0770.434.873 paul@cityhouse.com.ro 27. Agent interventie Carpat Guard anga-

jeaza sofer / agent interventie. Constitutie atletica, permis categ B, nu este necesara experienta pe o pozitie similara, colectiv tanar dinamic, posibilitatea avansare, 2.300 L; (0726.795.085/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 28. Agent paza companie de paza anga-

jeaza barbati si femei pt paza, pensionari, someri, varsta minima 16 ani. 29. Agent paza cu sau fara atestat Obiec-

tive: ADPP sector 1, carte de munca pe perioada nedeterminata, program de lucru: 12 cu 24, 12 cu 48 ore; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 30. Agent paza, securitate societate de paza angajeaza pentru obiective aflate in Bucuresti zona Giulesti Sarbi, Gara de Nord, Pod Constanta, Brasov, salariu platit la timp. Tinuta gratuita (0751.143.961

37. Agent vanzari telefon pentru depozit substante farmaceutice studii minim liceul, preferabil asistenta farmacie, program L-V. Relatii la telefon (0723.305.804 officevitamar@yahoo.com 38. Agent vanzari. Angajam agent de vanzari cu experienta in vanzari de blaturi de bucatarie si accesorii mobilier. Experienta minim 3 ani in vanzari. Studii medii - liceu cu diploma de bacalaureat. Permis categ. B; (0722.393.476 vasiletimis@yahoo.com 39. Agenta curatenie birouri avia-

torilor 5 ore; pentru firma specializata, spatii birouri in zona Aviatorilor, program 5 h/zi, 9:00-14:00 contract de munca, locatie fixa salariul la timp, se cere experienta si seriozitate maxima. 900 lei-1200 lei; 1.200 L; (0771.449.760 office@curateniebirou.ro

49. Agenti curatenie/menajere Sala de fit-

ness si piscina de 5 stele, cautam colegi pentru departamentul curatenie, prosoape. Salariul net 1600 lei. Program in ture. Asiguram transport de la metrou Aurel Vlaicu. 1.600 L; (0744.332.072/ 0743.164.680 florina.serban@stejariicountryclub.ro 50. Agenti curatienie Echipa curatenie pentru ansamblu rezidential. Oferim Carte de munca si salariu atractiv; (0730.569.608 51. Agenti de curatenie pentru sedii firma si birouri zone usor accesibile: program 8 ore/zi - lunivineri, salariu +tichete de masa+ decont transport+ plata orelelor suplimentare (daca este cazul). (0735.883.335

61. Agenti de securitate pt. firma de paza, programul este flexibil, iar salariul este atractiv. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj, pentru mai multe dealii ne puteti contacta la nr. (0738.644.615/ 0738.644.617 62. Agenti de securitate Societate de Paza angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele sale din Bucuresti. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie. (0771.214.365 63. Agenti de securitate Bucuresti pentru supermarketuri, cu sau fara atestat, oferim salariu atractiv, urgent; (0731.510.966 64. Agenti de securitate pentru supermar-

ket in Bucuresti, cu sau fara atestat, salariu atractiv, urgent; (0731.510.966 65. Agenti de securitate pentru firma de paza Societate de paza angajeaza agenti de securitate, cu atestat, in spatii bancare, program tura, pentru obiective in Bucuresti. www.csssecurity.ro; (0722.669.714 resurseumane@csssecurity.ro 66. Agenti de securitate, cu sau fara atestat de paza, firma de securitate angajeaza pentru obiectiv in zona Popesti Leordeni. Se ofera salariu motivant. pentru detalii tel. (0764.837.875 67. Agenti de securitate, posturi interior,

program de zi, angajeaza conform legii 333/2003, Agentie de securitate. Salariul net 1.700-2.000 lei; (0747.221.397/ 021.337.44.77 68. Agenti de securitate, agenti de interventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe. BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

7. AEK Security Devision, angajeaza agenti securitate, receptioniste, servanti pompieri, dispeceri, sefi obiectiv. Salariu net 1.800-1.920 lei. Relatii: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro 8. Afumator produse alimentare (sau persoana dornica sa se califice in aceasta meserie) salariu 2000 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/ bon) 2.000 L; (0753.070.408

69. Agenti de vanzari pentru firma de dis-

9. Agent interventie cu permis categoria

tributie panificatie din zona Aparatorii Patriei (metrou Dimitrie Leonida). Salariu motivant + comision; (0758.092.272 office.bestbakery@gmail.com

10. AGENT paza si ordine, agent control

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO

B si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

70.

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

11. AGENT paza, cu si fara experienta, calificati si atestati. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0751.251.112 office@soimiigs.ro 12. Agent call center daca vrei sa lucrezi intr-un loc unde colegii iti sunt si prieteni, te asteptam in echipa noastra. Varsta nu conteaza. Email: (0757.085.852 hr@cycle.ro

71. Agenti imobiliari cu sau fara experienta, pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Dristor, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim initiere, training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, departament juridic. 1.000 {; (0755.075.900/ 0755.075.905 hr@excesimobiliare.ro

13. Agent curatenie cladiri - Cofetaria Alice, asigurarea si mentinerea curateniei in birouri si in spatiile anexe; 1.700 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 14. Agent curatenie echipa mobila/interventii, 2100 lei. ICS angajaza pentru echipa mobila de interventii personal (baieti) cu experienta in domeniu pentru lucrari de spalare a mochetelor, marmura, post construct, birouri, etc. Salariu motivant si contract; 2.100 L; (0771.449.760 15. Agent de curatenie in Berceni Angajam agent de curatenie aspect ingrijit, persoana serioasa si muncitoare, experienta nu este obigatorie. (0744.355.883 recrutare@handy-man.ro 16. Agent de paza companie dis-

tribuitoare de ambalaje, angajam agent de paza. Oferim pachet salarial atractiv, program 24/48 ore si contract pe perioada nedeterminata. Zona Th. Pallady sector 3; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro

necalificati Angajam in zona Berceni agent de paza, muncitori necalificati, ajutor morar, morar, mecanic, incarcatori descarcatori pentru Corn Grain Fabrica de Faina.Se ofera salariu atractiv. (0371.050.144 19. Agent de paza. Societate comerciala

279. Unirii, masaj total, poze reale, super

tanara, 27 ani, bruneta, ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut, igiena si discretie ma caracterizeaza in totalitate, sunt o fire calma, intelegatoare si cu bun simt, 80 L; (0734.055.687

24. Agent distributie Compania H2On isi mareste echipa! Vino alaturi de noi! 2.000 L; (0319887 office@h2on.ro

agenti securitate, receptioniste, servanti pompieri, dispeceri, sefi obiectiv. Salariu net 1.800-1.920 lei. Relatii tel. (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

20. Agent de securitate angajam agent de securitate, program de luni pana vineri (receptie). Detalii la interviu, pentru programare interviu sunati la, (021.311.18.88 office@immsecurity.ro

280. Universitate Sunt o domnisoara

untari angajam agent de vanzari pentru promovarea prod (pahare sticla si oale inox), dezv. portofoliu de clienti, etc. Salariu atractiv + bonusuri. CV la adresa email office@serex.com.ro 2.000 L; (0728.120.049 office@serex.com.ro

6. AEK Security Devision, angajeaza

278. Unirii Zeppter reala 100% poze

finuta si rabdatoare te invit la un masaj de relaxare si tonifiere, intr-o locatie curata si discreta. 100 L; (0729.615.906 baddboss94@yahoo.com

22. Agent de Vanzari firma de cleaning & DDD - Experienta nu este obligatorie. Cunostinte minime de calculator, dispus la deplasari in Bucuresti, se deconteza transportul in comun. Salariu fix + comision; 2.400 L;

firma administrare blocuri. Program flexibil. Salariu atractiv si bonusuri in functie de performanta. Permis auto si calificare. Trimiteti CV la adresa:agentiaplasare@gmail.com agentiaplasare@gmail.com

angajeaza agent de paza pt. propria cladire de birouri. Conditii civilizate; (021.330.82.73

reale 100% te astept la un masaj de buna calitate detalii la tel., 70 L; (0746.967.994 Cristina.thaaaa@yahoo.com

21. Agent de securitate cu atestat, Bronec angajeaza agenti securitate, femei si barbati. Pentru mai multe detalii va asteptam la sediul societatii: Str. Mesterul Manole nr. 1, bl. D17, sc. 1, et. 4, ap. 12, sect. 3, Bucuresti. (021.323.54.69/ 0730.583.840 bronec@bronec.ro

5. Administrator tehnic, casier pentru

276. Titan, blonda ofer masaj de relaxare

277. Unirii bulevard, nr 7, Brunet noua in

4

23. Agent de vanzari, Soc. com. din Vol-

18. Agent de paza, incarcatori, muncitori

domnilor manierati. Locatie discreta. Cer si ofer seriozitate; 70 L; (0799.182.770

247. Promotie masaj cupluri Noblesse Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 14-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro

39 ani, iti pot oferi masaj total, mai multe detalii la telefon. 100 L; (0735.369.043

275. Tina 42, doamna matura finuta si rabdatoare iti ofer masaj de relaxare, discretie totala. 60 L; (0721.980.503

masaj relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

246. Prestari servicii, buna, eu sunt Bianca, am 21 ani si ofer masaj de calitate pentru domni generosi si cu bun simt, pentru mai multe detali suna-ma la nr. 50 L; (0731.841.471/ 0731.841.471 Floridragulinoiu@yahoo.com

285. Zona Stefan cel Mare, 1,70 m, 95 kg,

17. Agent de paza pentru hotel zona Dorobanti Cosmopol security angajeaza 12 agenti de paza pentru hotel in zona Dorobanti. Ture de 12 ore: 2 ture de zi, 2 de noapte, 2 zile libere. Se asigura obtinerea atestatului, 1.450 L; (0740.543.721

245. Poze reale 100% garantez cu tatto

masaj, sensualitatea si feminitatea sunt calitatile care ma caracteriza. daca esti un barbat care se respecta atunci nu ramane decat sa imi dai un telefon. iti garantez ca nu vei regreta timpul petrecut, 70 L; (0727.981.802 Cristina.thaaaa@yahoo.com

284. Yasmina, bruneta reala, selectiva, 28 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0799.396.558

253. Roxana Draguta si comunicativa te

astept in compania mea pt a-ti oferi un masaj de neuitat. Poze reale 100% . Pt mai multe detalii ma poti contacta nonstop. Zona Titan 60 L; (0720.649.968

7

LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII 215. Maseur cu experienta masaj 100 %

anuntul.ro

72. Agenti imobiliari fete sau baieti, pen31. Agent vanzari angajam agent vanzari

in domeniul auto, cu experienta vanzari servicii si produse, aducerea de noi clienti si contracte. Salariu fix+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 32. Agent vanzari candidatul ideal: persoana dinamica, organizata, responsabila. Cunostinte operare pc (Windows, Microsoft Word si Excel). Experienta in vanzari de minim 1 an (constituie avantaj) (0755.212.121 office@regencycompany.ro 33. Agent vanzari distribuitor pliante, asis-

tent manager. CV-urile cu foto au prioritate; cardinal_ms@yahoo.com 34. Agent vanzari pentru societate comer-

ciala, care vor mai mult decat un loc de munca. Oferim salariu, bonusuri captivante, excursii promovare. Programeazate la un interviu pentru a afla detaliile; (031.405.50.43 agtopcompany@yahoo.com 35. Agent vanzari Digi Mobil descrierea

postului: prezentarea si promovarea serviciilor din portofoliul companiei, creeaza, dezvolta si mentine legatura cu clientii/ potentialii clienti; 3.000 L; (0770.522.739 marian2.diaconu@rcsrds.ro 36. Agent vanzari imobiliare, angajam

agent vanzari imobiliare cu experienta; (0727.836.425

40. Agenti de securitate, cu sau fara ate-

stat, cu domiciliul in zonele: Barbu Vacarescu, Stefan cel Mare, Baneasa, Pipera. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00 41. AGENTI imobiliari cu sau fara experi-

enta, comision 50%, zona centrala, oferim trainning gratuit, carte de munca, masina de serviciu, telefon, laptop, decont transport, program flexibil.Pentru angajare trimite-ti CV pe e-mail, (0748.288.684/ 031.401.29.06 alin@compleximobiliare.ro 42. Agenti bauturi racoritoare Angajam agenti, se lucreaza: L-V 8 ore / zi; salariul 2000 ron; tableta; masina; card pt combustibil; telefon; experienta minim 1 an in Merchandising / Retail / Sa detina permis auto categoria B. (0735.564.699 43. Agenti curatenie baieti si fete, program 8 ore/ part time, seara, pentru birouri si spatii comerciale, salariu motivant, transport asigurat; tel 0723395147. (0723.395.147 44. Agenti curatenie firma servicii profesionale de curatenie, angajeaza personal pentru curatenie dupa constructor in santier. Pachet salarial motivant; 1 L; (0738.681.040 office@visionclean.ro 45. Agenti curatenie pentru Mall Iris Titan, sector 3. Se ofera: salariu motivant platit la timp, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil, training gratuit. Relatii la telefon; 1.800 L; (0744.355.883 46. Agenti curatenie tura de noapte sau zi, sediu birouri in Bucuresti. Conditii avantajoase de salarizare, bonuri de masa, plata ore suplimentare, bonusuri. Puteti sa ne contactati de luni pana vineri intre orele 9.00-18.00 la numarul de telefon: (0784.290.182 47. Agenti curatenie, timp partial lucru, full time de zi si schimb noapte, de luni pana vineri, pentru sedii banci si cladiri birouri, Bucuresti si Ilfov. (0733.733.178/ 021.326.79.79 48. Agenti curatenie, tura de noapte sau zi. Sediu birouri in Bucuresti, conditii avantajoase de salarizare, bonuri de masa, plata ore suplimentare, bonusuri. Puteti sa ne contactati de luni pana vineri intre orele 9-18 la tel.: (0784.290.182

52. Agenti de curatenie, agenti de curate-

nie, (doamne sau domni) pentru cladiri de birouri, zone de centru, usor de ajuns cu orice mijloc , program l-v, 8, 6 sau 4 ore , s?rb?tori legale libere, mediu placut, echipa serioasa; 1.450 L; (0785.482.082 Camelia.tudor10@yahoo.com 53. Agenti de curatenie, femei si barbati pentru hypermarket din zona Berceni. Program 8 ore, contract; (0758.044.134 54. Agenti de paza cu atestat, pentru

paza amenajare piscicola situata la 50 km de Bucuresti, trasportul asigurat din Bucuresti; constituie avantaj conditie fizica buna si permis de conducere; (0724.558.567

tru agentie imobiliara cu vechime de 25 ani, in zona Teiul Doamnei, program flexibil, angajam persoane active, nu conteaza varsta; (0722.625.665 73. Agenti imobiliari fete. Angajam consilier imobiliar fete agent teren si birou, cu castiguri ofertante bazate pe comision atractiv+salariu. Se ofera training, telefon, birou, masina etc. 2.000 L; (0755.191.979 Vgbinvest@yahoo.com 74. Agenti imobiliari, Agentie Imobiliara cu sediul in Sos. Iancului nr 17, sector 2 Bucuresti, angajeaza agenti imobiliari pentru toate sectoarele, cu / fara experienta. Comision progresiv la vanzari. 1.000 {; (0770.437.570 office5@mauwis.ro

55. Agenti de paza si interventie cu ates-

tat, firma de paza angajeaza pentru paza obiectiv, zona Baneasa Bucuresti, salariu de la 1300 Lei, cu carte de munca, program de lucru intreg (0726.205.947 56. Agenti de paza. Firma de paza anga-

jeaza pentru obiective din Berceni, Pantelimon Centura, Giulesti si Drumul Taberei. (0723.393.728 57. Agenti de securitate (barbati, femei)

in conditiile legii 333/2003 pt. Bucuresti sectorul 6. Oferim salariul de 1.300 lei in mana, contract de munca si plata la timp, fara intarzieri; (0751.168.950/ 0736.644.955 orostar_invest@yahoo.com 58. Agenti de securitate Caldo Privat Security angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat, pentru cladiride birouri, galerii comerciale, centre de afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj dar nu este obligatorie. Salariu motivant (0766.051.733/ 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatsecurity.ro 59. Agenti de securitate Firma de paza angajeaza agenti de securitate pentru spatii comerciale in Bucuresti. Salariul de la 1.900 Lei, luat la timp. Cerem/ oferim seriozitate. Tel. (0762.307.772/ 0785.244.401/ 0762.307.773 60. AGENTI DE SECURITATE INCLUSIV PENSIONARI PENTRU ZONA BERCENI, TRAFIC GREU. SALARIU 1.900 LEI BRUT, FARA INTARZIERI. OFERIM SCOLARIZARE, CONTRACT MUNCA PERIOADA NEDETERMINATA. (0764.961.496

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

17 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 114. Agenti. Angajez 15 agenti paza cu

139. Ajutor bucatar cu experienta pentru

163. Ajutor bucatar, vanzatoare la linie si

atestat, salariu net 1.300-1.400 Ron. Mincu; (0722.887.233 115. Agenti. Firma de paza angajam agenti cu sau fara atestat pentru Bucuresti; (0761.657.691/ 0721.216.234

catering, meniu romanesc. Program: o zi cu o zi, ore diferite de incepere. Salariu: 3.000 lei net. Oferim forme legale, stabilitate, salariu la timp. Sect 1, Calea Grivitei. 3.000 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com

femeie la vase pentru autoservire zona Colentina Fundeni, 2 zile lucratoare cu 2 zile libere. Detalii de luni-vineri intre orele 9-17, la tel. (0785.660.612

116. Agenti. Selectie agenti paza, atestat,

140. Ajutor bucatar cu experienta pentru

zona Pantelimon - Branesti Ilfov; (0722.395.075 117. Ai Sushi Bar cauta colegi noi pentru a

intregi echipa. Persoanele pozitive, care stiu sa se adapteze unei echipe, vorbesc fluent romana si engleza sunt rugate sa trimita e-mail cu CV si poza la ai.livrare@gmail.com; ai.livrare@gmail.com 118. AirbnbServices cauta noi colegi. Operatoare customer service intr-un nou concept de a relationa cu utilizatorii, exclusiv digitalizat cu interventie minima umana. Salariu net. 2.200 lei plus bonusuri de prerformanta; (0768.444.844 jobs@airbnbservices,ro 119. Ajutoare pt. preparare si ambalare

condimente, program L-V, 6 h/zi, 09.0015.00. Salariu 1500 lei. Zona B dul Lacul Tei , Sector 2. (0735.968.159 120. Ajutor bucatar 1.900 lei si femeie la

vase 1.600 lei pt. restaurant autoservire zona Armeneasca. Program L-V 7.0017.00, conditii avantajoase; (0721.221.397 75. Agenti imobiliari, cu sau fara experi-

enta cu sau fara experienta, fete sau baieti, mediu de lucru profesionist, tanar si dinamic. Carte de munca, comision si bonusuri, locatie Universitate. Se ofera training, portofoliu de start, 2.500 L; (0761.393.936

98. Agenti securitate ce inseamna sa muncesti ca agent de securitate in Romania? Esti catalogat in toate felurile: bodyguard, pandar, paznic. Ce esti tu de fapt? Un om care-ti doresti un loc de munca stabil. (021.300.21.01 office@guardone.ro

paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.100 lei, telefon 2.100 L; (0733.775.683 angajare.tg@gmail.com

99. Agenti securitate pentru complexuri rezidentiale, zone exclusiviste. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, Salariul 1.500-1.700 Lei net 1.700 L; (0762.217.697/ 021.310.05.02/ 0733.889.116 angajare.tg@gmail.com

77. Agenti interventie 2100 net agenti de

100. Agenti securitate pentru zona Cran-

76. Agenti interventie pentru societate de

interventie pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.100 lei; 2.100 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 78. Agenti interventie, ce cauti? Un loc de

munca stabil, unde sa poti fi motivat si respectat de angajator precum si de cei cu care intri in contact? Noi iti propunem sa incearci Guard One. (021.300.21.01 office@guardone.ro 79. Agenti paza pentru un imobil de

birouri. Rog seriozitate si o prezenta placuta. (0785.224.502 restaurant.lira@yahoo.com 80. Agenti paza salariu 7 Ron/ora, pentru

hypermarket, cu sau fara atestat, cu domiciliul in: Berceni, Pantelimon, Drumul Taberei, Baneasa; (0761.124.118/ 0769.039.499 81. Agenti paza sefi tura, dispeceri, pom-

pieri, pentru centru comercial (Mall) in Bucuresti. (0761.124.118/ 0769.039.499 82. Agenti paza birouri Libra Guard anga-

jeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Bd. Basarabia, pentru cladire de birouri. Salariu 1.700 Lei 1.700 L; (0722.808.088 office@libraguard.ro 83. Agenti paza Bucuresti Berceni Tineretului Libra Guard angajaeaza agenti paza pt Bucuresti, zona Berceni Tineretului. Salariu 1500 lei. Este pentru complex rezidential, receptie scara bloc; 1.500 L; (0746.235.834 84. Agenti paza Crangasi Semanatoarea

Libra Guard angajeaza pentru obiectiv industrial. Salariu 1.400 ron; 1.400 L; (0784.908.888 Office@libraguard.ro 85. Agenti paza cu sau fara atestat, cu domiciliul in zonele: Matache, Dorobanti, Domenii, 1 Mai, Amzei, Pajura, Th. Pallady; (0784.268.496/ 0769.039.499 86. Agenti paza Ghencea Libra Guard angajeaza agenti paza zona Ghencea si Prelungirea Ghencea. Salariu 1700 lei, 1.700 L; (0758.113.453 Office@libraguard.ro 87. Agenti paza Ghimpati Libra Guard

angajeaza agenti paza pt Ghimpati si Draganesti Vlasca. Se ofera salariu 1500 Lei. 1.500 L; (0746.235.834 office@libraguard.ro

gasi, Militari, Ghencea, Calea Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Program flexibil, salariul net 1.600 Lei, telefon 0733775683, 0762217697 1.600 L; (0733.889.116/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 101. Agenti securitate SC Tiger Security

Services SA angajeaza agenti de securitate cu/fara experienta, cu/fara calificare pentru obiective in Bucuresti si Ilfov. Posturi disponibile : 100. Salarii foarte atractive. (0732.525.741 laurlaurentiu146@gmail.com 102. Agenti securitate barbati si femei conditii bune de munca, aer conditionat. Salariu 1.700 Lei net. Locatie intrarea Straulesti (Bucurestii Noi) (0751.055.607 103. Agenti securitate complex reziden-

Libra Guard angajeaza agenti paza in Bucuresti, zona Piata Cosbuc, Libertatii, Bingo Europa. Salariu 1700 lei. 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 92. Agenti paza Prelungirea Ghencea

Libra Guard angajeaza agenti paza pt zona Prelungirea Ghencea. Salariu 1.700 L; (0758.113.453 93. Agenti paza Rahova Bucuresti, Libra

Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Rahova. Salariu 1600 Ron 1.600 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 94. Agenti paza Rahova Margeanului

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Margeanului Rahova. Salariu 1700 Lei; 1.700 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 95. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi,

Vacaresti Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tineretului-Timpuri Noi, Vacaresti. Salariu 1.700 lei. 1.700 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro 96. Agenti paza Vitan Bucuresti, Libra

Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Vitan. Salariu 1.700 Lei; 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 97. Agenti paza zona Pantelimon Libra

Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zona Pantelimon. Salariu 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro

124. Ajutor bucatar Gradinita par-

ticulara angajeaza ajutor bucatar (experienta in domeniu constituie un avantaj), in Bucuresti, sector 2, zona Floreasca. Program de lucru de luni-vineri (6:00-15:00). Se ofera salariu fix si tichete de masa. Tel: (0799.285.168 125. Ajutor bucatar in zona Unirii, urgent

(0722.362.680 leearebeca@yahoo.com

126. Ajutor bucatar pentru cantina in inc-

inta Ministerului Transporturilor, Gara de Nord. Program de lucru luni - vineri 06:0017:00 2.000 L; (0723.793.620 office@bunbun.ro

143. Ajutor bucatar pentru fast food fast food angajeaza bucatar, 15 zile pe luna, in ture, contract de munca, bonusuri, tips, o masa pe zi+apa plata. Locatia : Metro Baneasa 144. Ajutor bucatar pentru societate

catering locatie sector 1, la 3 min. de metroul Jiului. Salariul de la 2500 Lei (in functie de experienta si abilitati). Program 2 zile cu 2 zile de la 9-22 sau zilnic de la 917 cu S-liber. Asigurat masa, transport 22.30 2.500 L; (0755.050.280 luminita.sbana@yahoo.com 145. Ajutor bucatar pregatire legume,

munca consta in spalare, curatare, taiere legume. Restaurant cu livrare. Programul de lucru este de 8 ore (7:00-16:00, cu 1 ora pauza), de luni pana vineri, zona Piata Matache, Buzesti; (0720.721.885 contact@sectorgurmand.ro 146. Ajutor bucatar sectia legume pentru

restaurantul Social1 (piata Universitatii), program flexibil, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 147. Ajutor bucatar si femeie vase Green

Hours Bistro& terasa situat pe calea Victoriei angajeaza in conditii avantajoase, salariu atractiv, carte de munca, transport, seriozitate, (0725.226.156 danielvasile78@yahoo.com 148. Ajutor bucatar, Cafe Zodiac anga-

jeaza ajutor bucatar pentru locatia din Drumul Taberei; (0761.133.288 office.cafezodiac@gmail.com

166. Ajutor cofetar pentru Laborator Cofetarie situat intre Piata Victoriei si Ion Mihalache. Salariu 2.000 Ron. Program 2 zile cu 2 zile, 2 mese pe zi (0743.009.431 167. Ajutor cofetar (doar fete) nu este nevoie de experienta in domeniu. Program 5 zile/sapt, 8 ore/zi. Zona Barbu Vacarescu, gura de metrou Pipera sectorul 2. Salariu atractiv. Salariu de pornire 1800 lei.Contract de munca 8h/zi. 1.800 L; (0722.891.651 168. Ajutor cofetar, cofetaria French Rev-

olution angajeaza ajutor cofetar, 5 posturi; (0753.808.808 cv@frenchrevolution.ro 169. Ajutor de bucatar pt. restaurant situ-

at in sector 2, angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, conditii avantajoase: program 2 cu 2 zile, contract de munca, tips din vanzare, transport asigurat, rog seriozitate. 2.500 L; (0761.601.441/ 0768.143.658 dbrisit@yahoo.com 170. AJUTOR DE BUCATAR restaurant

situat in sectorul 2 angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, contract de munca, masa asigurata, tips din vanzare, transport asigurat. Rugam seriozitate, 2.500 L; (0722.813.552/ 0761.515.503 171. Ajutor de bucatar cu experienta, Cartier 23 August Suntem o firma de catering care cauta un coleg serios si muncitor. Se ofera salariu motivant! Bucatarul sef stie ce sa ceara viitorului angajat. Persoanele serioase au numai de castigat; (0724.378.496 iahim192004@yahoo.com 172. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara

experienta pentru bucataria rece. Program duminica - joi 05:30-16.00, vineri si sambata liber. Salariu 2.800 Lei plus masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca, 2.800 L; (0742.266.859

««««««««««««««««««

AGENTI SECURITATE, 50 PENTRU SOCIETATE PAZA. SALARIU NET, 1.650 L; (021.327.14.18 110.

«««««««««««««««««« 111. Agenti securitate, cu atestat Firma

specializata in paza, angajeaza Agenti de Securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti; Interviuri de LuniVineri intre orele 08:00-16:00, Str. Soimus Nr. 103-105 B, sector 4. (0723.771.365 integraguard@yahoo.ro 112. Agenti securitate. Civis Paza anga-

jeaza agenti de securitate atestati profesional pentru obiective sedii de firma, zona Morarilor si P-ta Alba Iulia program in ture, salariu incepand de la 1550, relatii tel. (0729.130.311 traian.pirvan@civis.ro 113. Agenti. Asociatie proprietari zona Alba Iulia, angajeaza agent paza pensionar, program de lucru 12 x 24 ore. Relatii de luni pana vineri intre orele 10:00- 14:00 la telefon: 700 L; (0721.242.143

zari operator facturare. Tegado Investment cauta sa-si mareasca echipa. Corectitudine, rapiditate, capacitate de comunicare, disciplina 35 L; (0722.589.500 oana@tegado.ro 188. Ajutor gestionar pentru depoz-

it zona 1 Mai program luni -vineri 8:00-16:30, cu experienta minima in operarea unui program de gestiune. (0735.883.335 189. Ajutor in bucatarie angajez ajutor de

bucatar, in restaurant cu catering, in zona Berceni, Metalirgiei. Salariu 1800 lei cu posibilitate de crestere. Program flexibil; 1.800 L; (0765.408.233 allex.marin@gmail.com 190. Ajutor in bucatarie firma de catering,

angajeaza ajutor in bucatarie. Program de luni pana vineri 06:00-14:00. Salariu 2000 ron net, carte de munca. Zona Biserica Bazilescu sector 1. 2.000 L; (0749.079.101

de experienta in domeniu, cu permis categoria B, destept si care doreste sa avanseze repede. Salarii incepand de la 1.500 de lei pana la 2.500 de lei, urgent; (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com

de renume din Bucuresti. Salariu incepand de la 1.920 Lei net- banii dv. (contributiile si impozitele fiind suportate de societate), salariul se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medicale gratuite, conditii placute (se lucreaza in interior, beneficati de aer conditionat), excursii gratuite munte/ mare, calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.00-16.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.: (0749.062.295

Societate de paza angajeaza agenti securitate pentru spitale in Bucuresti. Program de lucru flexibil, contract de munca legal. Salariu minim 1.800 net, 1.800 L; (0733.775.683/ 021.315.21.84/ 0762.217.697 stancovici@teamguard.ro

187. Ajutor gestionar depozit, agent van-

193. Ajutor montator termopane cu minim

106. Agenti securitate pentru magazine

109. Agenti securitate spitale Bucuresti

186. Ajutor gestionar pt. un depozit cu produse alimentare in apropiere de metrou Pipera. Program l-v, 8-16:00. Cv la mail sau tel. Salariul negociabil. Transport si masa decontate. (0729.699.825 office@wedohr.ro

192. Ajutor lucrator comercial Cofetaria Alice descarca, depoziteaza si aranjeaza corect produsele de cofetarie, mentine curatenia in magazin. Pachet salarial la angajare 1800 net + bonuri de masa 200 Lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7; 2.000 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro

etate de paza, zona Baicului, zona Dorobanti, zona Autostrada Bucuresti Pitesti - km 40. Zona Stefanestii de Jos, oferim seriozitate.0720.20.35.13. Laurentiu (0720.203.513 securityflash@hotmail.com

Agenti de securitate cu si fara atestat pentru paza unor scoli si gradinite. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu net 1600 lei, 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

185. Ajutor gestionar Impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul RATB 2.750 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro

191. Ajutor la bucatarie&curatenie 10h/noapte 2200ron angajam ajutor la bucatarie si curatenie (inclusiv spalat vase) pe noapte (10h) salariu 2200 ron/luna in mana, program 20:00-06:00, un liber pe sapt, bd. Iuliu Maniu, nr. 7 2.200 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com

105. Agenti securitate paza pentru soci-

108. Agenti securitate scoli si gradinite

91. Agenti paza Piata Cosbuc, Libertatii,

angajeaza ajutor bucatar. Program L-V. Experienta si seriozitate; (0722.201.802

142. Ajutor bucatar cu experienta, pentru bucataria calda. Program: luni-vineri, 717:30, sambata si duminica liber. Salariu: 3.000 Lei plus masa. Zona Colentina, Fundeni 3.000 L; (0742.266.859

165. Ajutor cofetar Laborator cofetarie, zona Autogara Rahova, cauta o persoana dornica sa invete, motivata sa lucreze, organizata, punctuala si careia sa-i placa aceasta meserie. Experienta nu este necesara. (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com

rezidential societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru complex rezidential in zona Floreasca. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu 1.600 lei net 1.600 L; (0762.217.697/ 021.310.05.02 angajare.tg@gmail.com

89. Agenti paza Militari Libra Guard

fara atestat, cu domiciliul in zonele: Bragadiru, Domnesti, Pallady, Fundeni, Fizicienilor, Basarabiei. (0748.075.002/ 0769.039.499

123. Ajutor bucatar Autoservire, sector 2,

rat South Burger sector 4 angajeaza ajutor bucatar cu experienta pentru burgeri. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile .10:00-23:00. Salariul incepe de la 1900. Decont trans seara, bonuri de masa, bonus, 2.200 L; (0752.266.860 mcsfoodivision@gmail.com

crezi ca a sosit momentul sa treci la nivelul urmator? Iti putem oferi 3000 lei plus sansa de a deveni un cofetar excelent; 3.000 L; (0785.082.421

104. Agenti securitate Floreasca complex

88. Agenti paza in zonele Buftea Otopeni, Straulesti (2 Cocosi) in conditii decente; (0723.139.522

90. Agenti paza pentru magazine, cu sau

122. Ajutor bucatar Angajam bucatar in cadrul unui important lant de restaurante de tip fast-food din Bucuresti.Locatie: Mall Baneasa. Program lucru: 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi. 2.100 L; (0799.762.360

141. Ajutor bucatar cu experienta Restau-

164. Ajutor cofetar esti ajutor de cofetar si

tial, pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.700 lei net 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovici@teamguard.ro

107. Agenti securitate pentru retail, salariu competitiv, plata salariului la timp. Contract de munca perioada nedeterminata, posibilitate de calificare profesionala, sporuri si bonusuri de performanta. Interviuri: B-dul Unirii nr. 8, bl. 7A; (0731.599.078/ 0728.133.736

angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Militari. Salariu 1.700 ron. 1.700 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

121. Ajutor bucatar Angajam ajutor bucatar pentru un restaurant select din Bucuresti. Cautam oameni dornici de a face parte dintr-o echipa frumoasa, nu este necesara experienta. (0731.322.472 catalina@r-hr.ro

South Burger. Program miercuri-duminica 40 ore pe saptamana. Salariu 1.600 plus bonuri de masa. Decont transport pt. turele care se incheie seara, 1.800 L; (0726.760.996 claudiu.mcsconcept@gmail.com

194. Ajutor necalificati baieti si fete, tineri

dornici de munca, seriosi, punctuali, fara experienta pentru ajutor cofetarie, loc de munca stabil, langa Oraselul Copiilor, firma din 99, mediu lucru placut, conditii deosebite, salariu bun. (0723.564.103 195. Ajutor ospatar ajutor bucatar restau-

rant Tulin (specific libanez) angajeaza ajutor ospatar, ajutor bucatar . Pentru detalii sunati intre 12:00-20:00; (0762.212.675 restauranttulin@yahoo.com

127. Ajutor bucatar pentru restaurant

149. Ajutor bucatar, cu sau fara experien-

173. Ajutor de bucatar salate garnituri

Brasserie, aflat in incinta magazinului Unirea urgent, salariu 2000 lei. Contact tel. (0742.222.216 andantafood@yahoo.com

ta, pentru lucru la fritueze, pentru shaormerie, salariu 2000 Lei, zona Berceni, program 13 cu 35 ore libere, masa calda zilnic, cm 8 ore nedeterminat; 2.000 L; (0773.316.497

Restaurant & Delivery cu sediul in Sector 6, angajeaza ajutor de bucatar pe rece, cu experienta profesionala medie spre avansata. Program 1/1 zi , 1 masa si o cafea asigurata, tips; (0768.484.287 pascualexandru.restaurantdivino@yahoo.com

128. Ajutor bucatar pentru restaurant

Centrul Vechi. (0763.400.965

129. Ajutor bucatar pentru restaurant Tava cu de Toate incinta Grandarena Mall (Carrefour Berceni), domiciliu sector 4. Oferim: salariu fix motivant, bonus vanzari, masa gratuita, ctr. munca. Program 2/2 zile; (0723.228.243/ 0760.334.661 catalina_siminescu2008@yahoo.com 130. Ajutor bucatar pentru sectia rece, experienta min. 2 ani, pt detalii sunati la tel. (0771.428.891 liviu.dorobantu@palacecasino.ro 131. Ajutor bucatar pt. Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate . Program de lucru L-V. Oerim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Bd. Aerogarii 17a, zona Baneasa; 2.500 L; (0721.303.303 132. Ajutor bucatar Restaurant angajam

ajutor bucatar (baiat), program de lunivineri 08-16, salariu atractiv, posibilitate lucru si pe evenimente; (0763.181.870 133. Ajutor bucatar restaurant situat in

zona bucur Obor angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, program 2 cu 2; (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com 134. Ajutor bucatar restaurant specific

romanesc angajeaza ajutor de bucatar cu experienta min 3 ani, program luni - vineri, sector 6, anunt doar pentru femei. (0752.166.337/ 0733.513.550 santech.srl@gmail.com 135. Ajutor bucatar Restaurantul Social1

(in fata Casei Poporului) angajeaza ajutor bucatar program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

150. Ajutor bucatar, femeie la vase,

restaurant Calea Victoriei salariul avantajos, conditii deosebite. Urgent. (0723.197.156 151. Ajutor bucatar, Lente angajeaza aju-

tor bucatar si bucatar sectia rece. Asiguram salariu motivant, tips, transport; (0764.718.500 alex@lente.ro 152. Ajutor bucatar, program 6 zile/sapt.,

8.00-18.00. Salariu 1.800 lei, bonusuri, masa asigurata. Carte de munca 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 153. Ajutor bucatar, restaurant Suzana Ribs Bucuresti. Se cere experienta minim 1 an in domeniu. Se ofera: salariu- atractiv, lucru in ture si alte beneficii. Localul este situat in zona Rondul Cosbuc; (0785.444.442 office@suzanaribs.ro 154. Ajutor bucatar, barbat pt. cantina, incadrare numai cu forme legale, program de L-V, salariu net 2200 Lei. Detalii dupa ora 15, 2.200 L; (0735.780.844 155. Ajutor bucatar, bucatar cu experienta Echipa Big Ben Pub, Centru Vechi cauta ajutor bucatar sau bucatar la inceput de drum, cu experienta, daca esti pasionat de bucatarie si vrei sa lucrezi intr-un mediu placut vino in bucataria noastra, 1 L; (0770.766.563 156. Ajutor bucatar, bucatar rece, pentru restaurant zona Armeneasca, Universitate. (0745.039.250 157. Ajutor bucatar, bucatareasa, ajutor

174. Ajutor de bucatar si bucatar, Restau-

rantul Vivo isi mareste echipa. Se ofera pachet salarial atractiv peste media din domeniu, bonuri de masa, posibilitatea de promovare. Afi Cotroceni; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com 175. Ajutor de bucatar si femeie la bucatarie legume pentru restaurant La Crama in Magurele (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 176. Ajutor de bucatar urgent, experienta

minima 6 luni pe un post similar. Locatie centrala, detalii in urma interviului, salariu negociabil, colectiv placut. Urgent. 1.600 L; rivulusd@yahoo.com 177. Ajutor de bucatar, efectueaza o serie

de operatii pentru prepararea produselor: curatarea, spalarea, tocarea, portionarea alimentelor; realizeaza preparate reci si calde; participa la primirea marfii si depozitarea lor. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 178. Ajutor de bucatar, preferabil doamna, pentru restaurant zona Piata Iancului, sunati dupa ora 10; (0724.212.282 179. Ajutor de bucatar, Restaurant anga-

jeaza ajutor de bucatar, zona Cotroceni, salariu atractiv, in functie de experienta, carte de munca, termen lung, rog seriozitate! (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

bucatar fara experienta sau bucatareasa cu experienta pentru masa calda, salariu 2000-2700 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi libera, zona Berceni, sector 4, cm+masa. 2.700 L; (0773.316.497

180. Ajutor de bucatar. Restaurant La

158. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase,

181. Ajutor de cofetar - Art Dessert pro-

Crama angajeaza ajutor de bucatar, femeie la bucatarie (legume) asiguram salariu motivant, masa zilnica pentru detalii: (0723.580.658

136. Ajutor bucatar Shaormeria Mister Kebab ajutor bucatar cu sau fara experienta. Program de lucru o zi lucrata o zi liber. Oerim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Bd. Aerogarii 17a; 2.000 L; (0721.303.303

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

gram 8 ore/zi, 5 zile din 7, un mediu de lucru placut, bazat pe respectul reciproc; Instruire profesionala; Adresa: Sos. Buc.Targoviste nr. 22, sector 1, (zona Rest. Doi Cocosi), (0722.305.398 emilia@emexromania.ro

137. Ajutor bucatar ,lucrator comercial, operator curatenie. Daca esti vesel, punctual si iti place sa lucrezi in echipa, atunci te asteptam in Echipa Springtime. Aplica pe una din pozitii. Program full time sau part time (in weekend sau in timpul saptamanii). CV la e-mail, informatii la tel.: (0752.097.890 resurseumane@springtime.ro

159. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie, firma catering cu cantina de incinta angajeaza ajutor de bucatar garnituri si salate, zona Liberty Mall (0720.533.482

182. Ajutor de mecanic cu sau fara expe-

138. Ajutor Bucatar / lucrator bucatarie Plaza Romania Uncle John Plaza Romania ngajeaza ajutor de bucatar si lucrator bucatarie. Experienta constituie un avantaj, se ofera salariu fix, bonuri de masa, bonusuri in functie de vanzari, transport asigurat. (0762.151.484 office@unclejohn.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

160. Ajutor bucatar, personal cantina pentru cantina zona centrala langa la parcul Cismigiu, program luni vineri de la 8:00 pana la 17:30, ofer si cer seriozitate 1.800 L; (0720.807.555 topcatering2000@gmail.com 161. Ajutor bucatar, personal linie si spalat vase, autoservire Piata Victoriei; (0743.189.187 162. Ajutor bucatar, personal linie,

autoservire metrou Aurel Vlaicu; (0729.629.424

196. Ajutor pizzar Descriere dorim sa ne marim echipa pentru punctul din Piata Victoriei. Cautam ajutor pizzar pentru un concept nou de pizza la noi in tara; (0720.315.994 gheorghescatalin@yahoo.com 197. Ajutor pizzar pt. pizzeria Vechia Napoli, program de 2 zile (10:00-21:30) si 2 libere. Pizzeria este in sectorul 1 (Calea Grivitei) (0722.607.226 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 198. Ajutor preparator produse alimenta-

re de tip Fast-Food. Salariu atractiv, program flexibil; (0766.437.801/ 0761.540.813 Dana.maria.iordache@gmail.com 199. Ajutor preparator supe pentru o firma de catering angajam un barbat la preparare supe. Sediul este la Pipera metrou. Se ofera conditii bune de lucru, program 8 h. Telefon. (0729.699.825 200. Ajutor spalat vase, curatenie restau-

rant in zona Universitate/Unirii, salariu atractiv, ture 8 h, se asigura transport pentru tura de noapte. Cautam coleg serios si muncitor, cu experienta in restaurant. Disponibil imediat. 201. Ajutor vanzator minimarket non-stop zona Titan Auchan angajez ajutor vanzator cu sau fara experienta, program 8 ore in 3 schimburi. Venituri de 2000 lei. 1.950 L; (0726.656.100 puggiolibianca@yahoo.com 202. Ajutor vanzator patiserie covrigarie Covrigarie angajam urgent ajutor vanzator. Oferim carte de munca 8 ore si salariu motivant. Program lucru de luni pana vineri, sambata, duminica liber. Relatii la tel. (0746.072.910 203. Ajutor vopsitor Reprezentanta serv-

ice camioane si remorci, angajam ajutor vopsitor camioane cu experienta, venituri lunare 2.000-4.000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 2.200 L; (0749.102.523/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

204. Ajutori bucatari Bistro in Aviatiei, predominant breakfast angajam 2 ajutori bucatari si 1 bucatar, program si salariu negociabil, detalii la tel, in apropierea metrou Aurel Vlaicu. (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro 205. Ajutori bucatari Bistro locat in Aviatiei, cautam 2 ajutori bucatari, langa metrou Aurel Vlaicu, program 7.30-20.00, 2 zile cu 2 zile, detalii la tel. (0741.777.509 206. Ajutori instalatori (necalificati) Ajutori

instalatori 2000 lei, totul cu contract legal, 2.000 L; (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 207. Albalact angajeaza manipulanti auto zona Afumati Responsabilitati: incarcarea si aranjarea marfii in masina, livrarea produselor catre clienti. Oferim salariu atractiv, asigurare medicala privata, transport, tichete de masa/ cadou si prima de vacanta, (0734.500.235/ 0372.609.338 recrutare_albalact@albalact.ro 208. Albalact angajeaza manipulanti depozit Afumati incarcarea/descarcarea masinilor, aranjare marfa in depozit, pregatirea marfa pt livrare. Oferim: salariu atractiv, asigurare medicala, tichete de masa, tichete de sarbatori transport, prima de vacanta. (0372.609.338/ 0372.609.324 recrutare_albalact@albalact.ro 209. Albalact angajeaza soferi distributie Bucuresti Responsabilitati: condus auto, livrare marfa la clienti. Oferim salariu atractiv, asigurare medicala privata, transport, tichete de masa, tichete cadou de sarbatori si de vacanta. Cerinte: permis cat C; (0734.500.235/ 0372.609.338 tatiana.sora@albalact.ro 210. Ambalatoare Angajam ambalatoare in cadrul unei importante companii de produse cosmetice din Bucuresti. Locatie: Militari, Sector 6. Program lucru: L-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta. 1.570 L; (0799.762.360 211. Ambalatoare pentru fabrica de margarina din calea Vitan 240, 3 schimburi, 6-14/14-22/22-6, 1300 Lei net, bonuri, bonusuri, prime, forma fizica buna, colaborare de lunga durata, cv obligatoriu 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 212. Ambalatoare pentru producator de

cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro 213. AMBALATOR Yellow. Menu, firma de catering strada Oltetului 11-13, sector 2, angajeaza personal ambalare. Program luni - vineri, 8 - 17, contract de munca, salariu 1600 lei. 1.600 L; (0757.061.061 madalin@yellow.menu 214. Ambalator barbat, femeie depozit Vitan, contract, pana la 15 decembrie. Realizare pachete promotionale. 8 ore, 5 zile/ saptamana, ture: 06-14/ 14-22. Venit 1.700 Ron net (1400 + tichete de 15 Lei/zi) + 1 bonus lunar: 100 Lei pentru stabilitate, seriozitate 1.700 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro 215. Ambalator catering alimentatie pub-

lica, program luni-vineri 06:00-15:00 si 2 sambete/ luna cu program 06:00-13:00. Asiguram o masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, langa statia metrou Costin Georgian, 2.000 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro 216. Ambalator colete angajam urgent persoana pentru ambalare colete pentru site vanzare textile de casa (lenjerii de pat, prosoape, pilote, perne, paturi). Salariu motivant, metrou 1 Decembrie 1918. (0723.485.684 distributie.fabsem@gmail.com 217. Ambalator Karla Fashion pentru sectie confectii de dama. Oferim un mediu de lucru placut, salariu motivant. Zona Teiul Doamnei, Colentina. Detalii la tel., (0799.827.900 alexandrae.karlafashion@gmail.com 218. Ambalator manual. Companie

cu domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza ambalator manual, preparator, sef sectie in zona Bacu, Joita. Pentru interviu se pot prezenta candidati si din Dragomiresti, Chiajna, Ciorogarla, Bolintin, Sabareni, Chitila. Disponibilitatea imediata constituie un avantaj. Rel. la tel., CV: (0756.717.770 office@eminvest.ro 219. Ambalator pensionar fabrica deter-

genti sector 3 angajeaza ambalator pensionar. Conditii de munca si salarizare foarte bune; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 220. Ambalator produse alimentare Unitate de catering angajeaz? personal f?r? experien?? pentru ambalare produse. Program 13:00 - 22:00, 5 zile cu 2 liber. Masa asigurata, statia de metrou aproape Jiului ), 2.000 L; (0764.503.197 valentin@partenermedia.ro

rienta urgent, cunoscator mecanica auto, salariu atractiv, oferim cazare; (0743.336.664 Office.buildprest.ro@gmail.com 183. Ajutor de sofer - La Fantana, urgent Candidatul ideal lucreaza in echipaj cu soferul si il ajuta la descarcarea bidoanelor cu apa (19L) in locatia clientilor. Detalii la numarul de telefon din anunt, (0725.050.493 recrutare@lafantana.ro 184. Ajutor educatoare, ingrijitoare Gradinita lui David isi mareste echipa. Cautam ajutor de educatoare.Program de lucru 9:00/18:30. Salariu 1600 ron. 1.600 L; (0769.245.552 alexamaria.damian@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


17 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 260. Asistenta live, echipa Phoenix angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 261. Asistenta manager cu experienta in

salon de infrumusetare, salariu atarctiv 2200 lei carte de munca platita pe 8 ore, program 2 zile da 2 nu, zona metrou Gorjului, cv pe mail:office@cmstill.ro 2.500 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 262. Asistenta manager ofer colaborare

pentru tanara dornica de un job stabil si confort financiar. Beneficii deosebite. Acceseaza whatsapp pentru detalii complete. 3.700 L; (0756.538.209 263. Asistenta manager, asistenta per-

sonala, part-time, cu/ fara experienta, comunicativa, serioasa, oportunitate de dezvoltare profesional?. Pentru colaborare de lunga durata se ofera alte facilitati. CV si foto pe mail; 4.000 L; serban382@yahoo.com

ASISTENTA MEDICALA ANGAJAM PENTRU CAMIN DE BATRANI ZONA PANTELIMON; (0769.606.639 264.

221. Ambalator, ambalatoare semi-

preparate din carne pentru producator cu sediul in Tunari - IF se lucreaza in 3 schimburi, 7,5 ore/zi. Oferim: transport asigurat, masa calda, tichete 15 Ron/zi, salariul atractiv. Detalii la tel. (0799.933.172/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro 222. AMBALATORI pentru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Program in trei schimburi 6:00- 14:00-22:00; (021.451.14.75 223. Ambalatori depozit, barbati si femei

urgent. Salariu net 1300 ron + tichte 300 ron. Program L-V/ 06.30-14.30. Perioada nedeterminata. Locatie sector 6/ Militari. 1.600 L; (0737.814.574 224. Ambalatori manuali Firma mase

plastice din Branesti Ilfov, angajeaza ambalatori manuali, program 8 ore, salariu+bonus. (0747.224.466/ 0730.073.836 silviu@arthur.ro 225. ambalatori manuali pentru îmbute-

lierea detergen?ilor si a produselor de între?inere casa ,punct de lucru intersec?ia B-dul Constructorilor cu Calea Giule?ti se ofer? salariu + bonuri de mas?. (0728.326.445 226. Ambalatori manuali pentru fabrica de dulciuri in Brasov, transport asigurat, portie de dulciuri gratuite lunar, spor de noapte 25%, prime de sarbatori, bonus de angajare 200 de Lei, salariu motivant, tichete de masa 10 Lei (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 227. Ambalatori si Pickeri/ Sector1Bucuresti barbati si femei, salariu: 1400 lei net, bonusuri de pana la 400 lei pe luna, bonuri de masa, transport asigurat, program de 8 h/zi de l-v. Mai multe detalii la telefon: (0743.751.117 228. Ambalatori, personal industria cosmetica. Angajam ambalatori productie cosmetica. Conditii de munca deosebite. Program de lucru: 07,30 - 16,00. Salariu pe cartea de munca, bonuri de masa. Locatie: Bucuresti, ionel.gherghe@exmobi.ro 229. Ambulanta Puls angajeaza condu-

catori auto/ ambulantieri. Detalii la tel.: (0219733 230. Ambulantier, sofer autosanitara

Cat. B1/B2, AmbuMED angajeaza sofer autosanitara cat. B1/B2 echipaj medical de urgenta. Diploma de ambulantier obligatorie. Salariu 4000 - 6000 lei/luna (salariu+comision). Mai multe detalii la telefon. 4.000 L; (0722.112.224 contact@ambumed.ro 231. Amenajator baza sportiva Voinicelu

pentru intretinere terenuri tenis si fotbal, spatii verzi, cu cunostinte minime pentru diverse reparatii minore. Salariul negociabil plus tichete masa (0733.991.722 club.voinicelu@yahoo.com 232. Angajam personal curatenie Jiului Bucuresti Noi pt. birouri, program 4-8 ore/zi, dimineata/ luni-vineri, in zonele Jiului, Bucuresti Noi, P-ta Domenii, Bucuresti, relatii la tel, salariu atractiv, cm 1.400 L; (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro 233. Angajez muncitori pentru montaje usi, fatade, etc. Angajez muncitori calificati sau necalificati pt montaj fatade ventilate , usi metalice, tamplarie, usi de garaj, automatizari. (0741.116.622 office@usiautomatizate.ro 234. Angajez sudor, instalator, ajutor de

instalator firma de constructii cu experienta de 14 ani in domeniu, angajeaza sudor, instalator si ajutor de instalator pentru santierele din Bucuresti; (0747.074.200 235. anglia constructii izolatii termice,

placari exterioare in Anglia.Angajam persoane cu sau fara experienta.Salarii atractive; (0757.281.789 236. Animator socio-educativ loc de joaca copii Mega Mall. Program de lucru in ture 9-17:30, 14:00-22:30 (8 h/zi, 5 zile/sapt). Daca esti o persoana deschisa, energica si mereu cu zambetul pe buze, te asteptam in echipa noastra. 1.500 L; (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 237. Aplicatori sisteme de rasini, firma de executii in special pe zona de pardoseli, rezidentiale si industriale, angajeaza aplicatori pentru lucrari de pardoseli epoxidice, microciment, sape autonivelante, vopsitorii epoxidice (0723.824.989/ 0722.586.386 office@concreteart.ro 238. Apollo 13 SRL cu sediul in

Bucuresti, str. Drumul Lunca Marcusului nr. 50-54, sector 3, angajeaza ambalator manual. Conditii avantajoase; (0721.229.316 239. Aqua Gardin Militari Residence

restaurantul si sala de evenimente angajeaza femeie de serviciu si femeie la spalatorie. Detalii la tel. (0722.328.158 240. Arabesque angajeaza sofer profe-

sionist Candidatul ideal: permis de conducere categoriile B, C, E; atestat profesional pentru transport marfuri generale; card tahograf. (0748.201.983 hr.militari@arabesque.ro

241. Asamblatori echipamente electrice

Montare, asamblare componente electrice. Identificare, izolare produse neconforme. Se ofera training la locul de munca, decontare transport, bonusuri de performanta; (0756.140.001 office@urbio-romania.ro 242. Asist vanzari lucrator comercial vanzator Baneasa esti dornica de afirmare, stii sa te faci placuta si sa te apropii de clienti, iti place sa vinzi, te asteptam in minuntatul nostru colectiv. Suntem tineri si ne place ceea ce facem; (0726.182.571 office@annebebe.ro 243. Asistent electrician auto reprezen-

tanta service camioane si remorci angajam asistent electrician auto,diploma de electrician, fara experienta oferim conditii bune de lucru, bd. Preciziei, rog trimiteti CV la email; 2.000 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 244. Asistent farmacie Farmacia Alissa

angajeaza asistent farmacie - cu studii de specialitate sau in curs de finalizare. Oferim mediu de lucru placut, contract, posibil promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 245. Asistent farmacie. Farmacie anga-

jeaza Asistent Farmacie cu studii de specialitate sau in curs cu/ fara experienta. Oferim mediu de lucru placut, contract, posibil promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com 246. Asistent manager cu studii superioare si experienta pentru clinica stomatologica, zona P-ta Romana, se ofera conditii avantajoase de desfasurare a activitatii. Va rugam sa trimiteti CV, insotit de o poza recenta. (0722.543.676 drdima@dentalprogress.ro

265. Asistenta medicala Cabinet stoma-

tologic, angajam asistenta medicalazona Mall Vitan, program: ma-vi 13-19 luni-4 ore. (0745.263.222 dr.gabrielamoldovan@yahoo.com 266. Asistenta medicala pentru camin de

batrani Angajam asistenta medicala cu experienta in ingrijirea batranilor. Se lucreaza in ture de 12 ore, de zi. Detalii suplimentare la telefon. (0763.693.187 267. Asistenta medicala, ingrijitoare pt.

gradinita privata. Program de 4 h, 08.0012.00; (0720.371.206 268. Asistenta online, castiga 10.500 $/luna. Activeaza ca model online si beneficiezi de bonus 3.000 Lei la angajare, fitness si make-up gratuit. Program la alegere. Sunt acceptate si persoane fara experienta. Salariu 3.700 Lei; 5.700 L; (0744.378.116 officemystic@yahoo.com 269. Asistenta personala Caut d-ra

aspect fizic placut care in timpul liber doreste o colaborare. Permisul de conducere reprezinta un avantaj. Posibil part sau full time.Rog foto si det pe mail adrian.adrian150@yahoo.com 1.000 {; adrian.adrian150@yahoo.com

281. Atelier creatie vestimentara angajam croitorese cu experienta, capabili sa faca un produs capcoada. Locul de munca este in centrul orasului. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si bonusuri. Program de 8 ore. Oferim seriozitate intr-un mediu de lucru deosebit; (0727.369.293 282. ATELIERUL DE PANZA ANGAJEAZA CROITORI IN PUNCTELE DE LUCRU DIN ZONA BANEASA SI ZONA PIATA ALBA IULIA. EXPERIENTA MINIM 1 AN. INFORMATII LA TEL. (0735.215.453 283. Autoservire Piata Floreasca anga-

jeaza femeie la spalat vase si curatat legume. Salariu atractiv; (0720.615.439/ 0724.226.619 284. Avem nevoie de oameni ca tine, Suntem doua mari restaurante in orasul Otopeni si avem nevoie de oameni ca tine sa ne formam echipa perfecta. Suntem in cautarea unor bucatari, pizzari, ajutor bucatar, ajutor pizzar, call center. 2.500 L; (0729.106.169/ 0729.106.169 tehnic@luckypizza.ro 285. B3ton Resto Bar angajeaza ospatar,

ospatarita restaurantul B3TON, angajeaza ospatarita / ospatar cu experienta, program 2 zile cu 2 zile. Masa asigurata. Contract de munca. Bd. Marasesti nr. 2B bl.C, sc. 3. parter. Zona Parcul Carol; 1.600 L; (0724.590.863 286. Ba Glass Romania SA, cel mai mare

producator din Romania in domeniul sticlariei angajeaza: muncitor necalificat, sortator produse sticla (femei), lacatus mecanic, electromecanic, electrician. Beneficii: pentru persoanele din afara Bucurestiului oferim cazare. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane telefon: 021.2018.594, 021.2018.507 sau la sediu str. Theodor Pallady nr. 45 sector 3. (021.201.85.94/ 021.201.85.07 287. Ba Glass Romania SA, cel mai mare producator din Romania in domeniul sticlariei, angajeaza: operator productie sticla. Salariu foarte atractiv peste media economica,posibilitatea dezvoltarii carierei profesionale. Beneficii: pentru persoanele din afara Bucurestiului oferim cazare. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane telefon: 021.2018.594, 021.2018.507 sau la sediu str. Theodor Pallady nr. 45 sector 3. (021.201.85.94/ 021.201.85.07

joaca copii, situat in Mega Mall. 1.800 L; (0756.060.008 andreea@gymboland.ro tive Construct, investitori imobiliari cu sediul in set.2, angajaza asistent manager 1 post si femeie de serviciu 1 post. cv-uri pe adresa de email: caba@102theaddress.ro 1 L; (0726.005.939 caba@theaddress.ro

305. Barman pentru loc joaca copii in cadrul Mega Mall. Program de lucru in ture 9-17:30, 14:00-22:30, 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere; 1.600 L; (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 306. Barman Restaurant Brasserie aflat

in incinta Magazinului Unirea angajeaza urgent barman, program flexibil: 2 zile cu 2 zile. Contact. (0752.224.582 andantafood@yahoo.com 307. Barman restaurant situat in sector 2,

angajeaza barman cu experienta, program 2/2 zile, conditii avantajoase: transport asigurat, masa asigurata, tips din vanzare, contract de munca, rugam seriozitate, 2.200 L; (0761.601.441/ 0761.299.964 dbrisit@yahoo.com 308. Barman Restaurantul Cherhanaua

Ancora angajeaza barman. Salariu motivant. Tel. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 309. Barman Chocolat Ateneu Chocolat

Boutique Ateneu angajeaza barman, progam full time, contract pe perioada nedeterminata. Salariu minim pe economie+bonuri de masa. Puteti trimite cv ul pe adresa de mail nfc18917@gmail.com 310. Barman cu experienta Bite cauta

barman cu experienta pentru gestionarea activitatii de lucru in bar. Program 2 cu 2, 10-23. Se asigura transport si o masa pe zi. Salariul 1.500 lei + bonus. 2.000 L; (0726.600.921 fadidraghici@gmail.com 311. Barman pentru restaurantul Cis-

migiu, vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

270. Asistenta personala fara obligatii,

deschisa, dispusa sa mearga in deplasari si sa imbine utilul cu placutul. Salariu 500 {; (0726.089.272 Dcoautomotive@yahoo.ro 271. Asistenta stomatologie Cabinet stomatologic, situat in sec 3 angajeaza asistenta de stomatologie, program full time + contract de munca! Cei interesati sa trimita un CV la adresa de mail sau sa sune la nr de tel de mai jos; (0722.544.443 stoma_sl@yahoo.com

255. Asistent manager. Societate comer-

272. Asistenta stomatologie cu si fara

ciala de constructii angajeaza asistent manager. Reprezinta un avantaj domiciliul in sectorul 2, 3 Bucuresti si Voluntari, Afumati, Stefanesti, Tunari, Otopeni Ilfov. Tel. (0723.224.417/ 0744.798.877

experienta pentru cabinet stomatologic in zona Militari, statie metrou Gorjului, (0741.169.111 dstomadent@yahoo.com

256. Asistent manager/contabilitate pri-

icala de estetica, angajeaza asistente medicala- program full time si part time. Conditii de munca avantajoase, bonusuri, ambianta foarte placuta, (0766.483.103 Artesteticutopia@gmail.com

273. Asistente medicale Clinica med-

274. Asistente medicale pt. clinica den-

tara lux se ofera salariu atractiv si conditii de munca deosebite. Aspect fizic placut, seriozitate si punctualitate. Cu sau fara experienta. Detalii tel. (0766.483.103 275. Asistente si infirmiere pentru camin

de batrani Bucuresti, urgent. Conditii avantajoase. Relatii la tel. (0744.321.376/ 0728.555.959 276. Asistenti medicali pentru

camin de batrani, Calea Giulesti nr. 284, program 12 h, 150 L; (0730.225.042 277. Asociatia Casa de Ajutor Reciproc

a Pensionarilor Omenia Bucuresti sediul in str. Amurgului nr. 53, sector 5 angajeaza urgent casieri zonali cu diploma de absolvire studii medii si domiciliu in urmat. sect. ale capitalei 2,3,4 si 6. Relatii la tel. (0752.001.445/ 0723.394.971/ 021.423.11.49 278. Asociatia de proprietari bl. OD55, din str. Masina de Paine 41, angajeaza urgent femeie de serviciu, cu contract de munca, 8 h/zi, persoana de contact, Zaharia Mircea; (0733.987.870 279. Assistant manager administrator contabilitate Cautam colega dornica de dezvoltare si implicare in activitati diverse din cadrul firmei (contabilitate primara, administrare, logistica, achizitii). Birou piata Unirii, central, langa metrou, (0726.221.274 office@annebebe.ro 280. Assistent manager, secretara Caut o secretara cu sau fara experienta, educata, aspect fizic placut, smart, fara obligatii Luni- vineri 6/8 ore pe zi. Trimite CV + cel putin 2 poze recente. 4.000 L; sales.paganini@gmail.com

288. Baduc SA angajeaza operator calcu-

lator cerinte: studii medii/ superioare; cunostinte operare pc si Microsoft Office; atentie la detalii, atentie distributiva, spirit de observatie, comunicare si memorie buna; (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 289. Bagajist, persoane cunoscatoare

ale limbii engleze pentru hotel, care sa ajute receptionerii si clientii cu bagajele. Program de lucru 12/24 - 12/48 ore. Salariul 1400 RON+spor de noapte; 1.500 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 290. Baiat curatenie firma curatenie cau-

tam un baiat harnic, cu dorinta de munca. Oferim conditii bune de lucru, in echipa, salariu motivant, plata orelor supimentare. Permisul auto reprezinta un plus, rugam seriozitate 2.000 L; (0751.553.553 office@curatenie-profesionala.com 291. Baiat din provincie pentru ajutor

magazin si bar. Asigur cazare gratis, 1.900 L; (0734.406.034

292. Baiat in pavilion P6 Doraly 2, comu-

na Afumati Ilfov, sos. Bucuresti - Urziceni 16, salariu motivant, conditii de munca, seriozitate; (0766.886.638

293. Baiat pentru ambalare colete max. 1

kg angajam persoana pentru ambalare colete de maxim 1 kg, cautam persoana serioasa, organizata, dornica de a lucra. Oferim salariu motivant, o masa/zi, contract de munca,interviu.angajare2018@gmail.com interviu.angajare2018@gmail.com

294. Baieti si fete pentru spalatorie profesionala Se ofera salariu fix net 3000 Lei + bonuri masa, program luni-sambata 09.0018.00, echipament lucru, rampa incalzita. Se cauta doar pers. serioase 3.000 L; (0737.636.272 autodetailingpremium@gmail.com 295. Baieti si fete, pregatire, ambalare

legume fructe pentru depozit frigorific situat in cartier Berceni, langa magazinul Metro. Program L-V: 07-17, S: 07-14. Autobuze 312; 141; 220; 232; 2.000 L; (0722.242.797/ 0722.600.959 simaimpex@yahoo.com 296. Baieti si fete, spalatorie auto si covoare, cu sau fara cazare, Calea Giulesti 235 Bucuresti. 297. Baneasa, agent curatenie, firma de

curatenie angajam personal intretinere in ansamblu rezidential de lux Pipera, langa zoo. Program fix 7:30-15:30, decontare Ratb, contract de munca, plata lunara fara intarziere. Tel: 1.450 L; (0771.449.760 298. Barbati la supermarketuri pe post de

operator presa. Salariul 15.50-16.50 pe luna; (0733.030.414/ 0733.030.402

299. Barbati manipulanti marfa/ necalificati, sect 1 Locatia Metrou Laminorului, Salariu 1200 lei Net + Bonuri de masa 300 lei + Bonus de performanta, Program 8:0017:00 L-V, Contract nedeterminat, Decontare transport. Detalii la telefon. (0725.477.438

332. Bona externa pentru copil de 6 ani,

de luni pana vineri, detalii la telefon; (0728.391.080

333. Bona full time Mall Vitan familie tanara cautam bona full time pentru fetita 12 luni. Program Luni-Vineri 8:30-18:00. Ocazional weekend la evenimente intre 19:00-21:00, zilnic. (0722.945.449 334. Bona in Bucuresti, familii deosebite locatie: Bucuresti, 20 posturi. Program de lucru: 8-10 ore/zi sau intern. Oferte salariale exceptionale. Suna si programeaza o intalnire cu noi sau trimite CV. 800 {; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 335. Bona interna sau externa pentru o

fetita de 6 luni, in comuna Pantelimon. Programul pentru bona externa este de la 1121. Persoana pe care o cautam sa aiba experienta, referinte. 2.000 L; (0720.157.191 guvernantebucuresti@yahoo.com 336. Bona interna, ingrijitoare,15 posturi disponibile cautam bone interne, menajere interna, ingrijitoare interne pt familii din Bucuresti. Salarii atractive (2500-4000 Lei), libere intre 2 si 4 weekenduri/ luna, conditii de lucru foarte bune. 4.000 L; (0724.617.662 337. Bona pentru copil de 2 ani Cautam bona pentru baietelul nostru in varsta de 2 ani. Dorim o colaborare pe termen lung cu o persoana cu experienta anterioara in lucrul cu copii, calda, vesela. 2.000 L; (0726.358.836 anyroc79@gmail.com 338. Bona pentru dezvoltare copil 5 ani,

Dr. Taberei Caut bona cu experienta pentru copil 5 ani, cu aptitudini si motivatie pentru dezvoltarea lui intelectuala si dobandirea de indemanari. Salariu atractiv. Tel 0725883898 doar dupa ora 18.30 si weekend. (0725.883.898

313. BARMAN, Bistro din zona centrala

339. Bona Piata Muncii-Bvd Basarabia, familie cu o fetita de 11 luni si un baietel de 2 ani 7 luni, care merge deja la gradinita, cauta bona. Program 8.30-18.30 L-V. Salariu 2000lei/luna. 2.000 L; (0751.125.680 tutorca_flor@yahoo.com

314. Barman, pentru Roxy Pub Regie. Se ofera pachet salarial atractiv, procent, experienta minim 6 luni; (0785.224.502

340. Bona zona Bazilescu Familie cu doi copii (5 si 7ani) cautam bona. Zona metrou Bazilescu. Programul este 8:30-18:30. Fetita de 5 ani frecventeaza gradinita (trebuie luata la 17 de la gradinita) iar baiatul este clasa 0, (0742.016.232 nina_martinov2005@yaoo.com

315. Barman, fata sau baiat, daca iti

341. Bona zona Cora, soseaua Alexan-

318. Barmani si ospatari, restaurant Embassy Park angajeaza ospatari si barmani, salariu motivant, detalii la numaru; (0728.983.960 office@embassy-park.ro

istrativ IFN sediu Stefan cel Mare,cunostinte Word, Excel, PC, rel. clienti, operare date, contab primara, pers serioasa, organizata, mediu profesionist, salariu motivant bonusuri pt. realizari, rugam CV e-mail, (0733.075.558 mcr_consult@yahoo.com

259. Asistent vanzari studii medii sau superioare. Angajam persoane dinamice si cu atitudine pozitiva pentru procesarea comenzilor de vanzare. Locatie: Jilava. Asiguram transport. Detalii la tel. (0749.151.545 florin.abeaboeru@sterachemicals.ro

restaurant situat in sector 2, program 2/2 zile, transport asigurat, masa asigurata, contract de munca, procent din vanzare. Rugam seriozitate; 2.400 L; (0761.601.441/ 0761.299.964 dbrisit@yahoo.com

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

de reciclare, vino in echipa noastra. Cerinte: cunostinte solide de Microsoft-Excel, Word, Outlook, abilitati de comunicare (0723.528.210 dan.grigorescu@reciclareactiva.ro

258. Asistent personal, insotitor pentru persoana nevazatoare cu carte de munca, sector 2 Bucuresti; (021.250.28.82/ 0720.487.923

304. Barman cu minim de experienta, pt.

317. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

252. Asistent manager pentru societate

257. Asistent mecanic pentru reprezentanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.900 L; (0749.102.608/ 0749.102.523 resurseumane@edparts.ro

barman/barmanita cu experienta. Se ofera pachet salarial atractiv+tips, conditii avantajoase de munca. 1.300 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com

316. Barman-ospatar, club de biliard Mercury, situat in sectorul 2 cauta fete/baieti spre angajare pentru postul barman/ospatar; (0726.605.399

251. Asistent manager la Natural Paris candidatul ideal: cunostinte Excel, contabilitate primara, stocuri, mailuri, site internet, clasare documente. Vorbitor de limba engleza, franceza este un avantaj. Salariu motivant. Sediul Dorobanti (0749.079.446 madalina.ulmeanu@naturalparis.ro

mara pentru grup de firme in zona centrala; experienta contab primara min 1 an, abilitati de comunicare, cunostinte pc excelente, limba engleza scris/vorbit fluent. Se ofera: salariu motivant; (0727.770.361 resurseumane@eka-development.ro

locatie tip take a way. (0742.222.243 mariaionescumadalina7@gmail.com

303. Barman Boulevard Cafe angajeaza

place sa prepari cafea (latte art este un atu), noi cautam o persoana serioasa, pentru un loc de munca stabil, salariu, tips, zona centrala, lucru in 2 ture. (0756.926.698

250. Asistent Manager (Secretariat Administrativ) dorim sa ne marim echipa din Bucuresti! Cautam o persoana cu experienta in activitatile de secretariat si administrativ. Seriozitatea, Punctualitatea si Perseverenta sunt principalele calitati cautate; (021.644.67.58/ 0730.123.246 hr@abactiv.ro

254. Asistent manager, functionar admin-

302. Barista. Angajam Barista pentru

angajeaza barman, ajutor barman preferabil cu experienta. Mai multe informatii la tel. sau CV la; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com

249. Asistent manager SC Caba Innova-

SRL cu sediul in Sat. Rudeni angajeaza asistent manager. Cunostinte necesare: limba spaniola, Microsoft Office. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr. din anunt sau adresa mail. (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com

301. Barista Gloria Jean's Coffees Aeroport Otopeni Cafenea Gloria Jean's Coffees angajeaza barista cu sau fara experienta pentru locatiile din incinta Aeroportului Henri Coanda Otopeni. Contact: 1.900 L; (0725.000.477 cristina.panait@rbk-property.ro

noastra Social 1 situat pe bld. Unirii nr. 1, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

248. Asistent manager pentru spatiu de

253. Asistent manager, CSC Trans Metal

300. Barbati pentru curatenie si strans carucioare pentru hypermarket din zona Berceni; (0758.044.134

312. Barman restaurant pentru locatia

247. Asistent manager pentru societate cu sediul in Bucuresti rond Alba Iulia, program L-V 08.00-16.00 contact@creativtub.ro

9

319. Barmani, barmanite, pt. Luna Cafe

& Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Evenimente in fiecare weekend 1.800 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro 320. Barmanita angajam barmanita dinamica intr-un bar in Germania, relatii suplimentare, sunati la; (00497854985157

321. Beauty One Beauty One angajeaza cosmeticiana. Sector 2 program o zi cu o zi duminica libera. Salonul este de 7 ani cu vad format; (0728.492.173 ene.gaby@yahoo.com 322. Beauty salon cu vechime de 8 ani in

sect. 3, Theodor Pallady nr. 3, angajeaza manichiurista (gel, semi, clasic) si ucenic coafor, persoane serioase, muncitoare si dornice sa evolueze, conditii deosebite; (0722.132.892/ 0761.926.357 simona.zuza@yahoo.com 323. Bellboy hotel, hotel 4 stele, zona

Baneasa, angajeaza bellboy (curier/ bagajist). Cunostinte minime lb. engleza. 1700 lei - 2000 lei; (0742.224.514 office@phoenicia.ro 324. Benzinarie angajeaza personal

Benzinarie angajeaza casier(a) si lucrator platforma. Bucuresti Sector 4. 1 L; (0723.391.317/ 0723.558.944

driei Cautam o doamna serioasa (de preferat pensionara) pt îngrijirea unui bebe de 10 luni. Program 8-16.00 de luni pana vineri. Noi locuim in zona Cora Alexandriei, spre Bragadiru; (0754.347.198 Vornicugeorgiana22@yahoo.com 342. Bona, angajare imediata Titan, copil

9 luni,10 ore, 2500 l. Obor, gemeni 1 an, 917, 2500 l. Baneasa (ratb 301), 8 ore, copil 7 luni, 2500. Militari, bona pt copil cu autism si menaj, 3000 l. 1 Mai, copil 1 an, 8 ore, 2200 l. 3.000 L; (0724.617.662 office@famileto.ro 343. Bona, Victoriei cautam o persoana care sa aiba grija de o fetita 10 ore pe zi, de luni pana vineri; zona intersectia Turda cu Ion Mihalache, salariul 2200 de Lei 2.200 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 344. Brand Chef bucatar pentru locatia din Bucuresti. Salariu atractiv. Conditii deosebite; (0720.987.739 345. Brodeza, pentru cusut manual cu

acul broderie cu margele in atelierul de creatie Cristallini, infiintat in 2009, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8h cu pauza masa, zona Piata Victoriei, Aviatorilor. (0723.551.771 office@cristallini.com 346. Bronec Int. Company angajeaza dispecer centru alarmare. Cerinteminim 12 clase, program 12/24, 12/48. 021.326.20.44/9532; 347. Brutar angajam (2.500 ron net), aju-

tor brutar (2.000 ron net) si cofetar- patiser (2.500 ron net) pt. o brutarie artizanala situata in zona Barbu Vacarescu la 10 min. de statia de metrou Stefan cel Mare. Program de 8 ore, de luni pana vineri. Beneficii: tichete de masa; (0731.808.024 348. Brutar cocator Brutar cocator anga-

jam la firma de alimentatie publica / brutarie in zona Giulesti, salariu incepand de la 2.800 lei, cu experienta, posibilitati avansare, bonusuri, 2.800 L; (0725.328.292 info@frenchbakery.ro

325. Benzinarie. Mol Caramfil (cartier Baneasa) angajeaza: casier 3 posturi, operator copertina 2 posturi, femeie pentru curatenie 1 post, relatii la numerele de telefon, (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

349. Brutar cocator Brutar cocator anga-

326. Beton Resto Bar angajeaza barman,

350. Brutar cu sau fara experienta, metrou Pipera program in doua schimburi de zi, 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. Bonuri de masa, salariu motivant, ore suplimentare platite. (0724.322.000 hr@anapan.ro

cautam barman cu experienta, dornic de munca, responsabil. Program 2 zile cu 2 zile.Asiguram masa. Contract de munca. Tips atractiv. In zona Parcul Carol. 1.600 L; (0724.590.863

jam la firma de alimentatie publica / brutarie in zona Giulesti, salariu incepand de la 2800 lei, cu experienta, posibilitati avansare, bonusuri, 2.800 L; (0725.328.292 info@frenchbakery.ro

351. Brutar, cuptor traditional pe vatra, sector 2 angajam cuptorist / cocator cu experienta (si la modelat). Asiguram cazare pt. personalul din provincie. 4.000 L; (0722.456.964 352. Brutar, sofer, contabil (contabilitate primara) pentru brutarie. (0728.034.034 353. Brutar, ajutor brutar, cofetar, ajutor cofetar, patiseri, ajutor patiseri, cu sau fara experienta, Carrefour Baneasa angajeaza din Bucuresti si zonele limitrofe. Pentru detalii apelati tel. (0744.693.535 cristina_butnaru@carrefour.com 354. Bucatar angajam bucatar sau bucatareasa cu experienta salariu 2500 plus comision din vanzare, transport asigurat. (073500736/ 0735.011.735 AMANETHB@GMAIL.COM 355. Bucatar Angajam bucatar cu experi-

enta pentru cantina. Oferim conditii bune de lucru, program fix, fara ore de noapte, salariu+tichete de masa+decontare transport. CV la office@dlcatering.ro. (0727.777.715/ 0744.306.194 office@dlcatering.ro

356. Bucatar Angajam bucatar-restaurant

central, zona Floreasca. (0771.189.347 adriana.bodea@ADREM.RO

357. Bucatar angajez bucatar sectorul 6,

program 8:00-15:00, de luni pana vineri, 2.000 L; (0760.270.752

358. Bucatar Brasseria Black by Doncafe

din mall Baneasa angajeaza bucatar cu experienta. Oferim: salariu atractiv, masa asigurata, contract de munca, transport asigurat de la munca-acasa (zona Bucuresti). 3.500 L; (0747.888.111 blackbucharest@gmail.com 359. Bucatar cu experienta pentru bucatarie romaneasca pentru catering, programul de l - v de 7 la 17. In weekend liber, salariu motivant. (0733.766.689 nootka200@yahoo.com

360. Bucatar cu experienta pentru restaurant in mall promenada, detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 361. Bucatar cu experienta pentru un centru de ingrijire batrani situat in zona Pajura. (0722.320.247 asociatiaphoenixcarehome@yahoo.com 362. Bucatar pentru centru pentru per-

soane varstnice (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

363. Bucatar pentru fast food Vitan, pro-

gram 8 ore, sambata, duminica libere; (0768.948.080

364. Bucatar pt fast food, program o sap-

tamana 6-15 si o saptamana liber, zona Sala Palatului mai multe detalii la tel. (0763.652.512

365. Bucatar Restaurant & Delivery cu locatia in Drumul Taberei sector 6, angajeaza bucatar cu experienta in domeniu pe departamentul gratar-transare, portionare, preparare carne si prajire paneuri in friteuza. (0768.484.287 cosmin_sand_tour@yahoo.com 366. Bucatar Restaurant cu specific italian situat in sect 6, cauta bucatar cald/rece cu experienta de min 5 ani. Program flexibil, salariu si bonusuri. (0723.393.083 trattoria2005@gmail.com 367. Bucatar Restaurant Marty Sun Plaza angajeaza bucatar. (0738.743.584/ 0738.743.584 jobs@martyrestaurants.com 368. Bucatar restaurant Refugiu cu spe-

cific romanesc angajeaza bucatar/ bucatareasa cu experienta. Salariu convenabil plus tips. Zona Ghica Tei (0727.626.981/ 0763.478.438 369. Bucatar Restaurant sect 4, anga-

jeaza full time, bucatar, femeie serviciu, paznic, (0745.670.564/ 0769.876.733 dinanicoleta09@yahoo.com

370. Bucatar Roxy Pub (Regie) angajam

bucatar cu experienta, se cere seriozitate, punctualitate, capacitate de a respecta meniul si retetarul restaurantului, atentie distributiva. Se ofera salariu atractiv+tips; (0785.224.502 371. Bucatar zona Berceni. Bucatar restaurant specific romanesc, 15 zile pe luna; (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

372. Bucatar / ajutor de bucatar pentru restaurant restaurantul Olimpico situat in mall vitan angajeaza Bucatar /ajutor cu experienta. Contract de munca nedeterminat , masa si transport incluse. Plata salariului la doua saptamani 5 si 20 ale lunii); (0762.937.427 sorin.nedelcu@olimpico.ro 373. Bucatar bufet rece Caut urgent bucatar pentru bufet/ dulciuri. Salariu si bonusuri. (0723.393.083 trattoria2005@gmail.com 374. Bucatar cald, bucatar rece, pizzar, barman, ospatar, personal spalare vesela pentru restaurant nou in Bucurestii Noi. Dorim sa formam o echipa dinamica, motivata si profesionista intr-un cadru relaxat si deschis. Oferim 2 mese/zi, taxi, tips (0726.606.212 cinasrestaurant@mail.com 375. Bucatar calificat Voluntari, Ilfov. Asteptam CV prin e-mail; (0742.065.070 gradinitabelsorriso@yahoo.com

327. Bona Bona metrou Pipera doi copii

mici luni-vineri 14.00-20.30 si sambataduminica (doua weekenduri pe luna) 10.00-16.00. Nefumatoare, sub 55 ani. Contact 0744355817. (0744.355.817

328. Bona 10 h/zi, fetita 8 luni, 10 ore pe zi, zona Unirii. Atributii: sa stea cu fetita, sa se joace, sa o hraneasca. (0799.858.400 329. Bona 8h, copil 11 luni, Piata Chibrit caut bona baietel de 11 luni. Program: lunivineri 9-17,30. Se solicita activitati exclusiv legate de copil inclusiv gatitul mesei de pranz. Fara menaj casa Piata Chibrit metrou 1 Mai (0728.886.263 loredana_barbu@yahoo.com 330. Bona copil nou nascut, 10 h/zi, Otopeni, 2.500 lei. Bona, fetita 7 ani, 8 h/zi, Tineretului, 2.000 lei. Bona copil 2 ani si jumatate, 8 h si jumatate/zi, Pantelimon, 2.200 lei. Menaj, 3 zile pe saptaman, Unirii; (0764.185.105/ 0764.949.331 331. Bona cu experienta si vechime in ingrijirea copiilor, corecta, serioasa, ma angajez interna sau zilnic, salariu 1000 lei, (0752.026.975

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

17 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 418. Bucatar, aj bucatarie, spalat vase

Ne marim echipa, restaurant in Centrul Vechi. Cautam bucatar, aj. bucatarie, spalat vase. Pentru programarea interviului va rgam sa sunati la numarul de telefon intre: 10.00-16.00; (0735.861.683 419. Bucatar, ajutor bucatar program de

l-v de la 6 -17, s-d liber. Carte de munca, salariu pt bucatar incepe de la 2200, pt ajutor 1600, masa calda, cantina zona Cotroceni, detalii dupa ora 14; (0724.513.432 alex_axeldr@yahoo.com 420. Bucatar, ajutor bucatar cu experien-

ta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 421. Bucatar, ajutor bucatar pt Ibis

Hotels Sibiu Oferim salariu atractiv si tichete de masa; (0746.339.732/ 0753.013.343 422. Bucatar, ajutor bucatar sector 3

376. Bucatar catering cu experienta pentru catering cu meniu traditional romanesc. Oferim stabilitate, forme legale de munca, salariu la timp. Program: L-V, o zi cu o zi sau doua cu doua. Salariu 4.200 Lei net. Sect 1, Calea Grivitei, 4.200 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 377. Bucatar chef si bucatar cald cautam

bucatar chef si bucatar la cald responsabili, si cu experienta minim 12 luni. Salariul 2000-3500 in functie de experienta. Program 2 cu 2 sau 5 cu 2; 3.000 L; (0723.169.862/ 0726.600.921

397. Bucatar sectia calda pentru restau-

rant Stadio situat in Piata Universitatii, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon; (0731.322.472 catalina@r-hr.ro 398. Bucatar sectia calda Restaurant Nor

hai sa lucram impreuna in cel mai inalt restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 399. Bucatar Sectia Rece echipa noastra

378. Bucatar cu experienta pentru restaurant. Mai multe detalii la telefon. (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

se mareste. Cautam colega/coleg pt. sectia rece. Salariu foarte bun in functie de experienta. Pt. a aplica la acest job trimiteti CV-ul la: restaurant@hautepepper.ro sau sunati la tel; (0724.153.161 restaurant@hautepepper.ro

379. Bucatar cu experienta Restaurant

400. Bucatar sectia rece cu experienta si

tip-autoservire, program luni-vineri 07-16. Sambata, duminica, sarbatori legale sunt zile intotdeauna libere. (0741.541.460 Pavel_marco@yahoo.com 380. Bucatar cu minim 2 ani experienta,

zona 23 August Suntem o firma de catering care cauta un coleg serios si muncitor. Se ofera salariu motivant! Bucatarul sef, stie ce sa ceara viitorului angajat. Persoanele serioase au numai de castigat; (0724.378.496 iahim192004@yahoo.com 381. Bucatar fast food, angajam in cadrul

unui important lant de restaurante de tip fast-food din Bucuresti. Locatie: Mall Vitan. Program lucru 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi 2.930 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 382. Bucatar full time Esti pasionat de bucatarie? Restaurant sec4 Unirii angajeaza bucatar, salariul 4200 ron + bonusuri, taxi dec, CM program 5/2 zile.Cautam oameni motivati, seriosi, cu dorinta de crestere. 4.200 L; (0767.671.013 office@thetemplepub.ro 383. Bucatar full time, restaurant sec 4

Unirii angajeaza bucatar, salariul 3000 ron + bonusuri, taxi dec, cm, cautam oameni motivati, seriosi, cu dorinta de crestere. Suntem echipa tanara si ne dorim sa te alaturi. 3.000 L; (0767.671.013 office@thetemplepub.ro 384. Bucatar gradinita Angajam personal

bucatarie gradinita, langa Herastrau. (0752.974.328 385. Bucatar in colaborare la un punct de

lucru aflat in interiorul unui hypermarket; (0758.084.294 386. Bucatar incepator restaurant din Mall Baneasa angajeaza bucatar incepator, salariu negociabil in functie de performanta. Programul se discuta la interviu. Petre Claudia contact; (0735.226.533 claudia.petre@abcint.ro 387. Bucatar la rece restaurant din cen-

tru capitalei angajeaza bucatar la rece cu experienta minim 1 an; (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 388. Bucatar pe rece si ajutor bucatar cu

experienta in restaurant. Asiguram carte de munca, tips, transport. Se lucreaza o zi cu o zi. Salariu motivant; (0764.030.778 389. Bucatar pentru bucataria rece, Restaurant cu specific italian angajam bucatar pentru bucataria rece (salate, deserturi). Program 1 zi cu 1 zi. Salariul net 2600 ron. Adresa noastra str Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi. 2.600 L; (0744.489.993 390. Bucatar pentru restaurant cu servire

initiativa, pentru The Temple social pub, salariu motivant, contract de munca, decont taxi, program 2/2 zile 2.400 L; (0767.671.013 Office@thetemplepub.ro 401. Bucatar sectie rece restaurant a la carte. Se ofera carte de munca, transport asigurat seara la plecare, salariu negociabil in functie de experienta; (0723.034.082 402. Bucatar secund pentru restaurant

situat in sector 1-zona Piata Domenii, in conditii avantajoase: program 2/2 zile, masa asigurata, transport asigurat, tips din vanzare, contract de munca, rog seriozitate; 2.700 L; (0761.601.441/ 0768.143.658 dbrisit@yahoo.com 403. Bucatar sef Bucatar sef cu experienta pentru un nou proiect in Magurele, Ilfov, asiguram salariu motivant, comision din vanzare cerem si oferim seriozitate. 4.500 L; (0723.580.658 404. Bucatar sef cu experienta pentru un

nou proiect in Magurele, Ilfov, asiguram salariu motivant, comision din vanzare si decontam transportul. 4.500 L; (0723.580.658

restaurantul Stadio (Piata Universitatii) angajeaza bucatar salate, oferim un program flexibil, salariu motivant, decont transport si masa de pranz asigurata; (0731.322.472 andrei.buf@stadio.ro 394. Bucatar sau bucatareasa cu experi-

enta, restaurant zona Bld Brancoveanu, sect 4, angajeaza bucatar sau bucatareasa cu experienta specific international; (0729.942.824 florinrizea80@yahoo.com 395. Bucatar sectia calda pentru restau-

zona Obor angajeaza bucatar sau ajutor bucatar cu experienta, program 2 zile cu zile mai multe detali la telefon; (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com 426. Bucatar, ajutor bucatar, femeie bucatarie, vase, curatenie pt. restaurant autoservire,salariu atractiv, zona Militari, urgent. Rog seriozitate,urgent, (0720.292.000 remus_maierean@yahoo.com 427. Bucatar, ajutor bucatar, mall Vitan

cautam ajutor bucatar pentru Ana Baking CO. Suna acum si hai la noi, iti oferim salariu atractiv, bonuri de masa, posibilitatea de dezvoltare in acest domeniu, program 8h/ zi si mediu de lucru stabil; (0724.322.000 hr@anapan.ro 428. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar,

posturi disponibile pentru femei sau barbati, loc de munca in colectiv prietenos, restaurant. Salut! Vrei sa mergi la munca de placere? Oferim conditii bune salariale, bonus vanzari, masa, bani taxi. Detalii la telefon (0722.201.087

pentru camin de batrani. Se gateste dupa un meniu zilnic. Calificare este necesara. Salariu + carte de munca. Detalii suplimentare la telefon. (0763.693.187 corban_marian2@yahoo.com

444. Bucatareasa angajez bucatareasa cu experienta pe bucatarie romaneasca salariu atractiv program de luni pana vineri; (0733.766.689/ 0726.513.300 nootka200@yahoo.com

409. Bucatar si ajutor de bucatar, daca

vrei sa te dezvolti si iti place meseria de bucatar aici e locul ideal unde te poti perfectiona. Avem o echipa tanara care te va ajuta. Nu trebuie decat sa vrei. Ne gasesti in zona Pipera Baneasa (0723.321.293 n.marin@tecadra.ro

femeie vase, pentru autoservire zona Romana program luni vineri, salariu motivant. (0721.967.888 412. Bucatar, angajam bucatar cu experi-

enta pentru autoservire; (0768.395.717

413. Bucatar, angajam bucatar, bucatarie

romaneasca si ajutor bucatar. Zona Unirii, program 9-18, sambata si duminica liber. Salariul de pornire 2000 lei dupa scaderea taxelor si impozitelor adica in mana; (0769.210.009 414. Bucatar, pizzar, operator preluari comenzi, pentru pizzerie cu livrari la domiciliu: sector 3. Salarii si conditii avantajoase. Relatii la telefon, L-V orele 9-18, (0767.659.089/ 0787.699.692 415. Bucatar, Restaurant bucatar, zona Cotroceni, salariu atractiv, in functie de experienta, carte de munca, termen lung, rog seriozitate! (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com 416. Bucatar, restaurant zona Parc Carol

396. Bucatar sectia calda restaurant Sta-

pregatire comenzi de preparate si bauturi; aranjare si debarasare mese. Cerinte: experienta pe un post similar minim 1 an, limba engleza, nivel mediu. (0758.094.095 mihaela.zuld@hotelmoxa.com

angajeaza bucatar, relatii la telefon; (0721.652.899 irina_76bu@yahoo.com 417. Bucatar, rsponsabilitati: preluare si

463. Bucatari si femeie la vase la Mon Cher Decebal. Salariu atractiv. Rugam seriozitate; (0722.232.220 464. Bucatari societate catering locatie sector 1, la 3 min de metroul Jiului. Salariul: de la 3000 lei (in functie de experienta si abilitati). Program: 2 zile cu 2 zile de la 9-22 sau zilnic de la 9-17 cu S-liber. Asigurat masa transport 22:30 3.000 L; (0755.050.280 luminita.sbana@yahoo.com 465. Bucatari, ospatari, picoli, femeie vase femeie de serviciu, muncitor necalificat (barbat) angajam pentru restaurant zona Drumul Taberei (0773.866.425 466. Bucatari, Wise Box angajeaza bucatari incepatori si cu experienta. Pentru locatiile din: Pipera, Stefan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie; 3.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 467. Bucatari, vazatori, menajere. Soci-

etate comerciala; (0722.345.997 ion.boldici@yahoo.com

468. Bucatari. Companie multinationala

domeniul food delivery Wise Box angajeaza bucatari incepatori si cu experienta, pt salariul intre 2.500-3.000 ron net, in toate zonele Bucurestiului. Relatii la telefon: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

445. Bucatareasa si ajutor de bucatareasa, cu experienta, pentru restaurant fast food, catering, situat in Berceni; (0762.348.084 446. Bucatareasa cu experienta pt.

470. Cabinet masaj Doamna pentru

catering, zona Cotroceni. Program 8 ore/ zi, 5 zile pe sapt. (L- V), S-D liber. Conditii de munca f. bune, carte de munca; (0722.296.218

masaj, sociabila, draguta, cu si fara experienta. 2.500 L; (0731.974.980 471. Cafeneaua MR. 5 angajeaza 2 noi

447. Bucatareasa pentru fast food, sefa tura, zona Berceni, sector 4, salariu 2500 Lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, cu experienta, contract 8 ore, se asigura masa zilnic, 2.500 L; (0773.316.497

colegi, dezvoltam in Bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 49, sector, Bucuresti, si iti oferim un job bun, corect, platit cu 1.200 lei net /luna + 2% din vanzarea lunara + bonus de realizare target lunar. (0774.573.143/ 0720.841.165 office@smartcc.ro

448. Bucatareasa pentru pranz locatia

472. Calcator cu experienta, confectioner

429. Bucatar, ajutor bucatar, ospatari,

este deschisa de 4 ani intre orele 11.0016.00. Programul de lucru este de luni pana vineri de la 07.00-17.00. Salariu fix 2500 lei/luna pentru inceput. Sambata si duminica liber; 2.500 L; (0731.470.850

livratori oferim contract de munca, o masa pe zi, salariu atractiv. Detalii la tel. (0762.745.745 burcus_ionut@yahoo.com

449. Bucatareasa si femeie lavase pentru cantina cu linie de autoservire, program luni-vineri, locatia Calea Giulesti; (0745.756.819

Atelier de confectii angajam personal cu experienta pt urmatoarele posturi: calcator interfazic si final, confectioner, personal principal sala croit, ajutor sala croit. (0730.773.889 office@prettygirl@yahoo.ro 473. Calcatoreasa final, doar cu experienta. Zona Selgros Pantelimon. Transport asigura, salariu 2.500 L; (0786.100.103

CALIFICAT SI NECALIFICAT PENTRU ATELIER DE CROIT, LASHEZ, PENTRU HAINE DE DAMA, IN STR. BAICULUI; (0732.143.766

474.

475. Calificati si necalificati contract, cazare, angajam calificati si necalificati, zidari, dulgheri, fierari, zugravi, placatori, tencuitori si tineri fara experienta, se ofera contract, cazare gratuita, echipament, conditii de munca la nivel european, 4.000 L; (0723.631.455 alinfloricica92@yahoo.com 476. Calificati si necalificati in constructii

Firma de constructii angajam calificati si necalificati, oferim cazare in conditii bunecontract si salariu pe masura, cautam: dulgheri, fierari, zidari, finisori, zugravi, tencuitori, rigipsari, necalificati. 3.000 L; (0723.631.455 alinfloricica92@yahoo.com 477. Call center, telefonist, operator anga-

408. Bucatar si ajutor de bucatar Cautam

colegi responsabili, si cu experienta minim 12 luni. Salariul 1700-3000 in functie de experienta. Program 2 cu 2 sau 5 cu 2. Se ofera o masa pe zi si transport asigurat. Zona Iancului; (0723.169.862/ 0726.600.921 fadidraghici@gmail.com

462. Bucatari si femei de serviciu Restaurant. Angajam urgent bucatari (salariul 1.800 - 2.300 lei net + tichete de masa in val. de 300 lei) si femei de serviciu (salariul 1.300 lei net + tichete de masa in valoare de 300 lei). (021.252.73.31/ 021.252.20.10 intermacedonia98@yahoo.com

469. Buctara pentru restaurant grecesc Restaurant grecesc, din centrul vechi, angajeaza urgent bucatar cu experienta in bucatarie mediteraneana. Salariu extrem de avantajos, plata zilnica la finalul zilei de lucru. (0768.036.349 niculescu.rober20@gmail.com

tul Cherhanaua Ancora angajeaza bucatar si ajutor bucatar. Salariu motivant; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

rantul Stadio (Universitate) angajeaza bucatar pentru sectia calda, program flexibil, salariu motivant + bonusuri; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro dio situat in Piata Universitatii angajam bucatar grill, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

425. Bucatar, ajutor bucatar, restaurant

443. Bucatareasa angajam bucatareasa

407. Bucatar si ajutor bucatar Restauran-

411. Bucatar, Ajutor de bucatar, fata linie,

393. Bucatar salate restaurant Stadio

vase pentru restaurant autoservire; (0747.377.883

cu experienta pentru catering salariu incepand de la 2.500 de lei de luni pana vineri in weekend liber; (+40733766689/ 0726.513.300 nootka200@yahoo.com

Bucatar sef cu experienta, barman/ barist, ajutor bucatar si femeie la vase angajeaza restaurant La Papile, situat la parcul Carol, salariul motivant si carte de munca; (0733.003.003

391. Bucatar preparator, macelar hotelul

rienta pentru restaurant, evenimente private, conferinte. Program de lucru 2 zile lucratoare/ 2 libere. Poti depune cv-ul la receptia hotelului sau poti suna la numarul afisat (0731.111.164 resurseumane@rinhotels.ro

424. Bucatar, ajutor bucatar, muncitoare

442. Bucatarasa angajez bucatareasa

406.

410. Bucatar, ajutor bucatar, angajeaza Hotel Berthelot, dorim persoana sa lucreze in echipa, comunicativ, (031.425.58.60 bucatarie@hotelberthelot.ro

392. Bucatar Rin Central Hotel, cu expe-

423. Bucatar, ajutor bucatar si muncitoare vase pentru restaurant autoservire; (0747.377.883

405. Bucatar sef restaurant cu renume din Brasov angajeaza bucatar sef cu experienta specializat pe bucatarie italiana si fine dining. Lucru in ture, mediu de lucru atractiv. Se ofera cazare (0722.218.996

rapida contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:30, 16:00-24:30, salariu 2800 lei + decont transport; 2.800 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro Sheraton Bucuresti angajeaza bucatar preparator/macelar. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com

Restaurant Allegro angajeaza bucatar si ajutor bucatar, in Bucuresti, sectorul 3, bd. Nicolae Grigorescu nr. 20, zona Titan detalii la; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com

Bucatar/ patiser pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Experienta minima in bucatarie/cofetarie sau diploma de bucatar/cofetar; Cunostinte despre igiena alimentara; Persoana organizata si pasionata de bucatarie/ patiserie. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul de tel. (021.403.19.94 441.

430. Bucatar, ajutor bucatar, personal curatenie. Restaurant zona Cotroceni angajeaza bucatar, ajutor bucatar si personal curatenie. Pentru cei din provincie se poate asigura locuinta. 2.000 L; (0774.670.522 office@marcon.ro 431. Bucatar, ajutor bucatar, pizzar

si lucrator bucatarie interna pentru toate zonele Bucurestiului. Companie multinationala domeniul food delivery deschide noi locatii si cauta colegi. Alaturati-va echipei noastre, se lucreaza 8 ore/zi, 2 zile libere pe saptamana, salariul cuprins intre 1400-2000 in functie de experienta, persoanele interesate pot suna la numerele de tel. CV la mail; (0720.987.739/ 0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 432. Bucatar, ajutor de bucatar si lucrator

vase cu experienta pentru companie de catering. Locatia se afla in sectorul 1 (la 3 minute de statia de metrou Jiului). Masa asigurata, transport asigurat dupa ora 22.30 3.000 L; (0764.503.197 valentin@partenermedia.ro 433. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie

vase, (0766.222.738 marinela.popescu8@gmail.com

434. Bucatar, ajutor de bucatar, gratarag-

iu cautam colegi pentru a pregati impreuna retete traditionale romanesti. Asiguram si calificare la locul de munca. Conditii de lucru si salarizare, foarte bune (+40212324582/ 0733.159.846/ 021.232.45.82 rezervari@restaurantvoievodal.ro 435. Bucatar, ajutor de bucatar, ospatar, livrator Restaurant nou infiintat angajeaza bucatar, ajutor de bucatar, ospatar si livrator program 2/2. Locatie este in apropiere de statie de metro Grivita. 1 L; (0752.088.053/ 0742.184.967 436. Bucatar, ajutor de bucatar, picolite angajam bucatar cu experienta ,ajutor de bucatar si picolite. Relatii la tel (0721.259.439/ 0721.662.286/ 0722.310.005 marius@irisa.ro 437. Bucatar, coordonator ambalator Retea de restaurante cu livrare la domiciliu cautam colegi pentru posturile: bucatar, coordonator ambalator, casier-vanzator, operator vase.salariu atractiv, masa la pranz, transport gratuit la sfarsitul programului, program normal sau in ture, (0731.617.815 catalina.damian@wuxing.ro 438. Bucatar, pizzar, shaormar, livrator, ajutor bucatar si casier, Besto Pizza angajeaza cu salariu motivant. Locatia se afla in sectorul 6 pe strada Uverturii nr. 92, absolut totul este nou (0799.787.112 bestopizza@gmail.com 439. Bucatar, restaurant Quattro Stagioni

Restaurantul Quattro Stagioni angajeaza bucatar (la rece ), curatator legume. (0733.808.494 nora_mirea@yahoo.com 440. Bucatar. Angajam Bucatar pentru

locatie tip take a way. (0742.222.243 mariaionescumadalina7@gmail.com

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

450. Bucatareasa si infirmiere Camin de batrani angajeaza bucatareasa pensionara si infirmiere calificate. (0722.371.200

BUCATAREASA, AJUTOR DE BUCATAR, ANGAJEZ PENTRU CAMIN DE BATRANI, ZONA PANTELIMON; (0769.606.639 451.

452. Bucatareasa. Firma catering Masa

de pranz angajam bucatareasa, 5,3013,00, sambata, duminica liber; bucatari part-time evenimente; (0724.274.099

453. Bucatari Bucatar, bucatareasa cu

experienta pentru restaurant in Magurele, salariu 200 Ron tura + tips; 3.000 L; (0723.580.658 454. BUCATARI pentru hotelul Sheraton

Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 455. Bucatari restaurant Corvaris Lounge situat in Sos.Oltenitei nr.125 angajeaza urgent bucatari; (0720.676.800/ 0727.105.414 office@hotelcorvaris.ro 456. Bucatari restaurant Vanity angajeaza Bucatari, ajutor bucatari, bufetier, ospatari, picoli, ajutor barman si femeie de serviciu. Pentru detalii sunati la numarul sau office@restaurantvanity.ro (0768.561.332 office@restaurantvanity.ro 457. Bucatari restaurant-cofetarie-patiserie angajeaza bucatari cu experienta. Programul este de 8 ore, carte de munca cu impozite la zi, masa si cafea incluse zilnic.Salariul este foarte atractiv; (0758.223.001/ 0758.223.002 alexvitan01@gmail.com

BUCATARI CU EXPERIENTA, SALARIU 4.500 LEI+ TRANSPORT 30 LEI/ TURA. PROGRAM 12.00 AM- 05.00 AM. RUGAM SERIOZITATE, LA MON CHER DOROBANTI; (0734.435.435

458.

459. Bucatari incepatori si cu experienta pt. Companie multinationala domeniul food delivery salariul intre 2.500-3.000 Ron net, in toate zonele Bucurestiului. Relatii la telefon: (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 460. Bucatari pentru noul restaurant Cis-

migiu vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 461. Bucatari si ajutor bucatari incepatori si cu experienta pt. Wise Box Food Delivery, locatii in toate zonele Bucurestiului, salariul intre 2.500-3.000 ron luna, CV la mail; (0799.831.111/ 0720.987.739/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

jam persoane pentru postul de operator call center in limba romana. Program 09.00- 18.00. Weekend-ul liber. Salariu fix 1400 ron + decont transport + bonus saptamanal 100-400 ron. (0773.937.411 elena.simion@violetgroup.ro 478. Camerista Hotel 4 stele zona Unirii, angajeaza camerista cu sau fara experienta, oferim bonuri de masa. (0756.031.076 fdm@internationalbucharest.ro 479. Camerista Hotel Tripoli angajeaza camerista. Pentru interviuri va asteptam zilnic intre orele 13.00-16.00 la sediul nostru din Calea Calarasi nr 90 (hala Traian); (0727.834.812/ 0725.270.270 hoteltripolibucuresti@gmail.com 480. Camerista hotel Hotel Unique Piata Romana angajeaza camerista hotel cu sau fara experienta. Se ofera o masa si decontarea transportului. 1.800 L; (0721.077.925 rezervari@hotelunique.ro 481. Camerista hotel Boutique vila Paris

Boutique Hotel, 4 stele, 9 camere, angajeaza camerista. Experienta in activitati de curatenie; experienta in domeniul hotelier, persoana corecta si organizata. Efectuarea serviciului de curatenie. (0722.696.974 office@vilaparis.ro 482. Camerista hotel, RIN Grand Hotel

(Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica, atenta la detalii. Program: 2 zile/2 zile libere; (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 483. Camerista pensiune Crangasi, experienta nu este necesara, bunavointa da. (0749.114.663 pensiuneacasamica@gmail.com 484. Camerista pentru Grand Hotel Con-

tinental (Calea Victoriei). Postul presupune efectuarea curateniei si intretinerea spatiilor hoteliere repartizate (interioare si exterioare). Oferim conditii legale de munca, salariu + tichete de masa. Relatii la telefon: (0726.222.603

490. Cameriste si personal curatenie hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 491. Cameriste, firma angajeaza pentru

colaborare experienta minima, colaborare rapida, pachet salarial atractiv, plata saptamanala, persoana punctuala, corecta, organizata, responsabila, masa gratuita, hotel de 5 stele; 2.600 L; (0720.188.841 492. Camin de batrani angajeaza femeie de serviciu - intern, infiermiere si asistenta medicala, program 24/48 h, salariu atractiv; (0722.368.881 493. Cantuitor mobila Fabrica de mobila angajam operator secundar masina aplicat cant. Sarcini: preluat si verificat piese dupa cantuire. Program 98-17.00, 1 h pauza, decontare transport. 2.400 L; (0753.277.788 laramodul@gmail.com 494. Carpat Guard angajeaza agenti de paza, cu sau fara experienta,pentru zonele metrou Pipera, Militari si Berceni.Salariu net 1500 - 2000 ron. Plata salariilor la timp.Interviuri: str Radu de la Afumati, nr 13, sec 2, Zona Obor Lizeanu (0769.075.999/ 0769.075.995 495. Carrefour Baneasa angajeaza brutari,ajutor brutari Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza brutari, ajutori brutari, cofetar, ajutor cofetar, cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe.Pentru detalii apelati. (0744.693.535 cristina_butnaru@carrefour.com 496. Carrefour Baneasa angajeaza lucratori comerciali cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii va rog sa sunati la nr. tel. (075110628 497. Carrefour Baneasa angajeaza lucratori comerciali cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii va rog sa sunati la nr. tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 498. Carrefour Baneasa angajeaza lucratori comerciali cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii va rog sa sunati la nr. tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 499. Carrefour Baneasa angajeaza lucratori comerciali cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii va rog sa sunati la tel (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 500. Carrefour Baneasa angajeaza macelar transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 501. Carrefour Baneasa angajeaza macelar transator, Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 502. Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe.Pentru detalii apelati numarul. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 503. Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 504. Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 505. Casa de pariuri GoBet zona Teiul Doamnei sect. 2, angajam operator- casier cu experienta, salariu atractiv; (0761.410.718/ 0720.490.320 506. Casier Angajam casier in cadrul unui important lant de restaurante din Bucuresti. Locatie: Mall Promenada. Program: L-V in 2 schimburi, week-end liber. 2.200 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 507. Casier angajam casier in cadrul unui important lant de restaurante din Bucuresti. Locatie: Mall Vitan. Program: L-V in 2 schimburi, week-end liber. 2.200 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 508. Casier angajam pentru restaurant tip

fast food relatii la telefon; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 509. Casier angajam personal in cadrul

485. Camerista Phoenicia Comfort Hotel 4 stele Program: 5 zile pe saptamana: 8:00 -17:00. Cerinte: aspect placut si ingrijit, persoana dinamica si organizata, comunicativa si sociabila; Locatie hotel: statia de metrou - Straulesti, 1.600 L; (0752.030.457 recrutare@moradgroup.ro

unui important lant de restaurante din Bucuresti, sector 1/3. Program: L-V in 2 schimburi, weekend liber. Se asigura decont transport la schimbul de seara; 2.200 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

486. Camerista, hotel, zona Casa Pre-

Mall. Program in ture, de la 9-17:30 si 14:00-22:30, 8h/zi, 5 zile/sapt, cu 2 zile libere; 1.600 L; (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

sei, angajam cu contract de munca permanent, salariu atractiv, program 1 zi cu o zi libera, urgent, 1.800 L; (021.795.70.30

510. Casier loc de joaca copii in Mega

511. Casier benzinarie Mol, daca esti o persoana determinata, corecta si doresti sa te alaturi unei echipe de profesionisti, sa lucrezi intr-un mediu placut si sa inveti multe lucruri noi si utile, trimite CV la adresa de mail, 2.040 L; (0729.105.411 carmeninescu@gmail.com 512. Casier benzinarie, situata in cartierul Baneasa, benzinarie multinationala angajeaza 3 casieri (baieti/fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 2040 lei brut plus o parte variabila cuprinsa intre 100-500 lei, bonuri de masa, training gratuit. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 513. Casier benzinarie, situata in orasul Otopeni benzinarie multinationala angajeaza 3 casieri (baieti/fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 2040 lei brut plus o parte variabila cuprinsa intre 100-500 lei, bonuri de masa, training gratuit, (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 514. Casier cafenea cafenea de speciali-

tate angajeaza casier, part time, cu sau fara experienta, preferabil student. Mai multe detalii la telefon; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 515. Casier cu experienta pentru Shop&Go zona Obor. Program flexibil, salariu atractiv+ bonuri de masa; (0767.655.834

516. Casier cu sau fara experienta angajam casier si lucrator comercial cu sau fara experienta pentru restaurant tip fast food in mall Promenada varsta maxima 35 ani (Aviatiei), detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 517. Casier Gastro Shop OMV Colentina (la capatul 21). Benzinaria OMV Colentina cauta o persoana serioasa si comunicativa pentru postul de casier. Program de lucru flexibil, mediu de lucru placut, castig motivant, echipa frumoasa, 1.800 L; (0742.218.051 joburiomvcolentina@yahoo.com 518. Casier gastro, OMV Lizeanu, echipa

tanara si dinamica; (0736.898.770/ 0764.444.806

519. Casier linie calda pentru restaurant linie calda in incinta Afi Palace Cotroceni. Salariu de la 2000 +bonusuri de perfomanta, concediu platit, contract perioada nedeterminata, asiguram transportul seara. 2.000 L; (0738.881.844 alexandrusfc@gmail.com 520. Casier pentru benzinarie sector 6, benzinaria Mol, Valea Cascadelor, angajeaza cu contract de munca persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, bonusuri. (0769.220.414 valeacascadelor@molromania.ro 521. Casier vanzator restautant in Mega

Mall Este jobul ideal pentru persoanele active, comunicative, cu orientare si deschidere catre clienti. Beneficii: salariu 1800 lei, masa la pranz, transport asigurat dupa orele 22:00, training de specialitate; (0731.617.815 catalina.damian@wuxing.ro 522. Casier, bucatar in cadrul unui important lant de restaurante de tip fast-food din Bucuresti. Locatie: Mall Baneasa, Promenada, Vitan. Program lucru 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi. 2.200 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 523. Casier, casiera, cu sau fara experienta, zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, salariu 2000 net. 2.000 L; (0773.316.497 524. Casier, casiera la o locatie de tip fast-food cu servire rapida. Salariu avantajos, plus bonus din vanzari. Pentru mai multe detalii sunati la: (0731.705.142/ 0727.454.790 ruinea.cristina@yahoo.com 525. Casier, casiera Shop&GO angajeaza in sector 1 al capitalei. Nu este necesara experienta. La noi acumulezi experienta. Avem tura de zi, de noapte sau part time. Program flexibil, 10 zile libere lunar 1.800 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 526. Casier, lucrator comercial si picol debarasator, program de luni pana vineri de la 8 la 17. Sambata, duminica, sarbatori legale sunt zile intotdeauna libere 1.700 L; (0741.541.460 Pavel_marco@yahoo.com 527. Casier, lucrator comercial, retea de supermarketuri de proximitate angajeaza pentru magazinele sale urmatoarele categorii de personal: casier, lucrator comercial, manipulant marfa, 1.800 L; (0727.815.625 office@clicmarket.ro 528. Casier, lucrator comercial, Piata Kogalniceanu pentru magazinul Shop & Go Mega Image full tine salariu atractiv, 8 ore/zi, in 2 ture si part time (sambata si duminica). Cautam persoane serioase. (0761.629.878 529. Casier, vanzatoare OMV, Sos. Giurgiului, firma partener OMV Petrom angajeaza casier/vanzatoare la OMV, Soseaua Giurgiului. Se ofera un salariu decent, bonuri de masa si training gratuit, (0723.473.371 gflorin_2004@yahoo.com 530. Casier, vanzator Brutarie-patiserie frantuzeasca, angajam casier vanzator, 2 persoane. Locatie in cartier Aviatiei, aproape de metrou Aurel Vlaicu,d etalii, (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro

487. Camerista, femeie de serviciu, ospatari hotel -restaurant 4 stele angajeaza: camerista, femeie de serviciu, ospatari. Nu este necesara experienta dar se cere dorinta de invatare si initiativa; (0748.291.199 office@hoteldiesel.ro 488. Camerista, ospatar si echipier cu sau fara experienta, pt. Ibis Hotels Bucuresti Gara de Nord, persoana energica, flexibila, amabila, ordonata; salariu atractiv si tichete de masa. CV la email: monica.gheorghe@ibishotels.ro/ h3302qm@accor.com; (0753.013.343 monica.gheorghe@ibishotels.ro 489. Camerista. Hotel de 4 stele angajeaza cameristga. Salariu 1.600 lei+ bonuri de masa. Program 8 ore/zi, abonament sanatate clinica privata, bonusuri diverse, contract de munca; (0731.100.208

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

17 octombrie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 571. Centru SPA anagajam personal fem-

inin pe postul de receptie, cu deosebite beneficii materiale. Locatie Pta Unirii, salariu 3000 lei/luna, contract munca, posibilitate tips-uri, program flexibil. 3.000 L; (0730.811.249 572. Chef Bucatar-Brand Chef pen-

tru locatia din Bucuresti. Salariu atractiv. Conditii deosebite; (0720.987.739 573. Chelner Restaurant din zona centrala angajeaza chelner si ajutor chelner cu sau fara experienta, salariu plus tips. Informatii la tel. (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 574. Chimist junior, full time sau part time, studii medii sau superioare. Limba engleza obligatoriu. Verificare specificatii tehnice, traducere/elaborare fise de securitate, testare produse (0749.151.545 florin.abeaboeru@sterachemicals.ro 575. Cinema Salon inchiriaza post coafor,

531. Casier, vanzator mag. alimentar, non

stop Angajam casier vanzator pt magazin alimentar non stop sect 2. Salariu motivant peste media actuala. Cerinte: preferabil domiciliu in sector 2 sau in zona, studii medii, cazier. (0722.234.524 532. Casier, vanzator restaurant, serveste

clientii, incaseaza banii, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire. Salariu 2100 lei, decont transport 2.100 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 533. Casier. Uncle John angajeaza casier

pentru locatia din Auchan Dr Taberelor. Experienta constituie un avantaj, se ofera salariu fix, bonuri de masa, bonusuri in functie de vanzari, transport asigurat. (0742.219.021 office@unclejohn.ro 534. Casier/lucrator comercial Shop&Go Fundeni 294 angajez casier/lucrator comercial pentru magazin Shop&Go Mega Image. Fundeni 294, Sector 2, Bucuresti. Full time, salariu motivant, cu marire in functie de vechime, responsabilitati; (0722.655.654 Popagxg@gmail.com 535. Casiera Agentie pariuri sportive cauta fete spre angajare pentru postul de casier operator! (0726.605.399 536. Casiera Angajam casiera service (vulcanizare) in zona Vitan (Piata Bobocica) sau Popesti-Leordeni. Pentru mai multe detalii. (0728.919.034 537. CASIERA cu sau fara experienta angajeaza Mister Kebab. Program o saptamana cu o saptamana liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte munca. Bd. AerogariiBaneasa, 2.000 L; (0721.303.303 538. Casiera Liwu Restaurant angajeaza Casiera, full-time si part time. Cautam persoana placuta, energica, cu abilitati excelente de comunicare. Colectiv tanar si dinamic, contract de munca, tickete de masa. (0725.572.345 secretariat@liwu.ro 539. Casiera pentru service auto, vulcanizare, angajam casiera , salariu intre 1.700 lei - 1.900 lei program o zi cu o zi sector 1 zona Piata Domenii, 1.700 L; (0784.339.160 540. Casiera pentru vulcanizare, salariu

atractiv. Detalii la; (0722.259.362

541. Casiera restaurant din Floreasca

angajam urgent casiera cu experienta. Oferim salariul avantajos, masa, se lucreaza in ture 8 ore. Asteptam CV pe mail sau tel.; (0731.351.135 office@vacamuuu.com 542. Casiera SC Cribo Grup SRL str. Maica Domnului, sect 2. Fara limita de varsta, cunostinte minime operare PC, venit: 1700 ron net. Program: luni-vineri: 09.00-18.00, sambata: 09.00-13.00. Rog cv la: 1.700 L; (0723.358.533 bogdan@cribo.ro 543. Casiera cu sau fara experienta, sec-

tor 3, salariu 1500-2000, Bucuresti, program o zi cu o zi, 2.000 L; (0728.922.460 autototal.complet@gmail.com 544. Casiera domeniul auto angajam casiera in domeniul auto (service auto, spalatorie, vulcanizare) cu experienta Oferim salariu atractiv, mai multe detalii la nr; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 545. Casiera lucratoare comerciala. Oval Market,Crangasi angajeaza 2 pers. dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag. alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, 2.300 L; (0771.415.022 546. Casiera magazin Home Depot situat

langa Mc Donalds de la Dristor, program doua zile lucratoare cu doua zile libere. Program magazin L-V 9-20, S:9-17, D: 914, salariu net 1.500 Lei(in mâna) cerem ?i oferim seriozitate; 1.500 L; (0721.544.982 547. Casiera operator -companie

multinationala angajeaza operator casier cu sau fara experienta pentru locatii in toate zonele Bucurestiului, se asigura pregatire, salariul intre 1800-2000 lei net, program 8 ore sau 12 ore; relatii la telefon; (0720.987.739/ 0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 548. casiera pentru magazinul Diego cautam persoana comunicativa, adaptabila,cu abilitati de lucru in echipa. Oferim pachet salarial motivant, scolarizare si un mediu de lucru stabil si placut; (0758.091.777/ 0758.091.777 bucurestipallady@diego.ro 549. Casiera shaorma, cantina 2200ron,

551. Casiera, pentru club de poker (casi-

no) zona Piata Alba Iulia, program 2/2, aspect fizic placut, limba engleza (nivel mediu), nu este necesara experienta. Salariu fix+tipsCV sau tel pentru progr. interviu. 2.000 L; (0762.400.500/ 0765.932.247 neacsu.raluca89@yahoo.com

552. Casiera, lucratori comerciali, fete si

baieti pt. aranjat marfa pe rafturi pt. magazin alimentar zona Luica Sos. Giurgiului. Salariu incepand de la 1.700 lei net (bani in mana); (0765.231.505 553. Casiera, manipulant, spalator auto,

vulcanizator Ne marim echipa! Angajam casiera,vulcanizator, spalator auto si manipulant marfa cu sau fara experienta pe perioada nedeterminata! Daca vrei sa ni te alaturi suna si stabileste o intalnire cu noi! (0745.999.771 office@barami-service.ro 554. Casiera, vanzatoare in magazin ali-

mentar cu autoservire. Program flexibil, colectiv prietenos, conditii de lucru decente.Salariu motivant. Adresa: sector 4, strada Huedin 27 1.600 L; (0721.687.945 mihaikiv@yahoo.com 555. Casiera, vanzatoare cu experienta pentru covrigarie Petru, in zona Stefan Cel Mare. Program lejer, salariu de la 2000 Lei. Cerinte: servirea clientilor rapid si amabil, dornica de munca 1.700 L; (0736.046.919 556. Casiera/ lucratoare comerciala mag-

camera mani/ped, masaj, post frizerie, complet utilata 1 zi cu o 1 zi sau full time in functie de disponibiltate. 1zi cu o zi 600 ron. Full time 1200 ron, 600 L; (0733.145.956 denyrose2015@gmail.com 576. Circularist Fabrica de mobila, angajam operator circular de taiat pal melaminat in pachet. Program fix 8-17.00, 1 h pauza, decontare transport, zona popesti Leordeni. 4.000 L; (0733.318.308 laramodul@gmail.com 577. Circularist si muncitori necalificati

cautam pentru magazin materiale mobilier MamBricolaj. Pentru locatia din Bd. Basarabia 246, sector. Salariu plus comision, (0729.835.494 geomampalgrup@gmail.com 578. Circularist, operator masina cant, muncitori necalificati, maniplanti marfa pt. depozit apl melaminat zona Carrefour Colentina. Detalii la tel. (0731.038.195 579. Circularist, montator pe masa

muncitori necalificati cu experienta pentru productia de mobila din pal melaminat. salariul si carte de munca. Bucuresti sector 2, (0722.354.291/ 0763.652.221 580. Circularisti si lucratori comerciali Casa Di Adriano angajeaza circularisti cu experienta in debitare pal pentru zona bvd. Timisoara, salariu atractiv, detalii la tel, dl. Robert. (0720.000.224 casa_di_adriano@yahoo.com

592. Coafeza pentru salon infrumusetare,

locatiile din Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. (0723.383.315

593. Coafeza cu experienta minim 1 an, salariu atractiv 2.200 lei + 920 carte de munca platita 8 ore, salon de 13 ani. Program 1 zi da 1 nu. 1 Weekend da, 1 nu, zona metrou Gorjului, detalii la tel. 2.200 L; (0724.357.422 594. Coafeza si manichiurista Salonul Amethyst Beauty Center, situat pe strada Valea Oltului, cu o clientela de 10 ani, angajeaza pe postul de coafor si manichiura clasica/ semi/ unghii trhnice. Nr tel. (0730.962.943 marydumitru32@gmail.com 595. Coafeza, salon cu vad, angajeaza coafeza sau stilist cu carte de munca. Zona Titan, Piata Minis. (0722.652.922 sorescu.alice@yahoo.com 596. Coafeza, Salon vad format, sect 3,

angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta. Salariu fix si comision. (0745.186.925/ 0720.605.668

597. Coafeza, sector 3; (0788.400.400 598. Coafeza, coafor cu abilitati si in friz-

erie. Cautam o persoana sociabila cu chef de munca. Oferim salariu fix sau comision, carte de munca 8 ore. Zona Eroii Revolutiei. Pt interviu sunati. (0774.036.673 599. Coafeza, frizer(ita), TH maseur(a), salon infrumusetare Cartier Titan, pachet salarial atractiv, c. munca, vad format; (0733.814.616

617. Cofetar, pentru laborator cofetarie, cu experienta, persoana serioasa, pasionata, numai pentru realizarea torturilor in martipan, mediu placut de lucru, carte de munca, conditii deosebit, salariu foarte bun, (0729.737.619 618. Cofetar, salariu motivant;

(0745.133.242

619. Cofetar, ajutor de cofetar cautam colege/i pentru compania de deserturi elegante Cupcake Philosophy (www.facebook.com/cupcakephilosophy) in zona Sos. Colentina, Andronache. CV la email. (0726.050.568 ioana@cupcakephilosophy.ro 620. Cofetar, ajutor, program flexibil, carte munca, salariu motivant. Zona Drumul Sarii; (0766.300.177 621. Cofetar, intr-un laborator aflat pe bd.

Timisoara, sect. 6. Program de lucru la alegere. Salariu incepand cu 2.500 L; (0758.084.294

622. Cofetar, patiser experienta minim 3 ani, contract de munca, zona metrou Costin Georgian, program luni-vineri 6:0015:00, si 2 sambete/ luna cu program redus (06:00-12:00), pachet salarial atractiv si o masa/ zi, 2.400 L; (0749.997.100 razvan.sfant@bucateperoate.ro 623. Cofetar, tehnolog Salariu atractiv incepand cu 2500 lei. Doresc numai oameni cu experienta, rapiditate in executie si bune cunostinte in gestionarea marfurilor si ingredientelor; (0766.066.066 rgeorgescu77@yahoo.com 624. Cofetar. Angajam cofetar - patiser

600. Coafeze cu experienta angajeaza salon din zona Berceni, sector 4, Bucuresti. (0721.956.508

cu experienta, vanzatoare si muncitor necalificat in soseaua Panduri. Relatii la telefon; (0724.231.140

601. Coafeze frizerite, cosmeticiene,manichiuriste, unghii tehnice. O zi cu o zi, sector 5, (0744.811.796/ 0728.912.545

625. Cofetar/ patiser cu experienta pt. cofetarie produse de casa. Pentru relatii: (0741.163.158

602. Coafeze, coafori, salariu 2500 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, B-dul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585

626. Cofetari restaurant-cofetarie-patiserie angajeaza cofetari cu/fara experienta. Programul este de 8 ore, carte de munca cu impozite la zi, masa si cafea incluse zilnic. Salariul este foarte atractiv; (0758.223.001/ 0758.223.002 alexvitan01@gmail.com 627. Cofetari si patiseri pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

azin alimentar Oval Market angajeaza casiere doar cu experienta in mag.alimentar si cu recomandare dinamice, apte de munca, serioase si punctuale CM, prime, prog: 2 zile: 7-21 si 2 zile liber, Constructorilor sect 6 2.300 L; (0723.333.122

Companie multinationala Food Delivery cu locatii in toate zonele Bucurestiului angajeazasoferi livratori cu masina proprie sau pe scuterul firmei, salariu 4.500 RON, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu. CV la mail/ delatii la tel. (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

puri Noi angajeaza cu contract de munca, casiere gastro. Program de zi 4 zile lucrate/4 zile libere, salariu fix, bonus loialitate, bonuri de masa, tips zilnic. (0724.528.622 timpurinoi@molromania.ro 560. Casieri benzinarie Mol sector 6, Benzinarie Mol, sector 6, angajeaza 3 operatori/ casieri/baieti. Asiguram salariu atractiv, bonusuri, tichete masa, training gratuit si un program foarte flexibil. (0371.000.328 virtutii2@molromania.ro 561. Casieri si lucratori comerciali, cu/fara

experinta pentru pizzerie, detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

562. Casieri, Cinema Pro, Universitate, cauta casieri full time, program flexibil, cu sau fara experienta, pretabil studenti. Diploma de BAC obligatorie. Salariu net 1.500 lei. CV-uri la cinema sau pe email; 1.500 L; (0724.885.599 spv@cinemapro.ro

642. Companie servicii postale angajam sofer, permis categoria B; (0737.994.002 643. Companie taxi angajam soferi cu atestat, plan 24 h/zi conditii avantajoase, masini Logan model nou. (0762.505.972/ 0762.008.075 644. Concept Imobiliare, firma cu peste 8

581. Circularisti si lucratori comerciali

603. Coafor stylist cu sau fara experienta

564. Casieri, magazin alimentar zona Titan, Auchan, angajez casieri, seriosi si dornici de un loc de munca stabil, program 8 ore in 3 schimburi. Venituri 2000 lei. 1.950 L; (0726.656.100 puggiolibianca@yahoo.com

Casa Di Adriano angajeaza circularisti cu experienta in debitare pal si lucratori comerciali pentru magazin de accesorii mobilier pentru zona Faur, Poarta 4, salariu atractiv, detalii la tel, dl. Marius. (0720.000.229 casa_di_adriano@yahoo.com

pentru salon situat in sect. 2, pe Bd Carol 1 la intersectie cu Calea Mosilor. Se ofera salariu fix si procent, carte de munca si concediu platit.Telefon. 1 L; (0740.941.097 valentin_kelu@yahoo.com

565. Casieri, casiere benzinarie pentru

582. Circularisti si lucratori comerciali,

orator cofetaria Eda, sector 3, strada Nerva Traian, nr.11.Mediu de lucru placut, salariu negociabil. Detalii la interviu. (0726.577.971 sorina.office@yahoo.com

567.

Caut doamna pentru ajutor menaj; (0722.507.708

568. Caut o fata cu experienta in condus, caut soferita cu experienta, fata fara obligatii, careia sa-i placa sa conduca o masina de lux, atat in tara cat si in strainatate, Mercedes cutie automata, ultimul model, 1.000 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com

luna mana cautam casiere, ture de 12h, 2 ture de zi, 2 ture de noapte, 2 zile liber salariu 2200ron/luna in mana, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7; 2.200 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com

care au mai lucrat in domeniu constructii; 120 L; (0740.641.495 bocamihai86@yahoo.com

550. Casiera si vanzatoare magazinul Mei angajeaza vanzatoare si casiera cu experienta, pentru magazinul din Splaiul Independentei. (0770.894.466

570. Cautam lucrator comercial pentru Shop&go Shop&Go Obregia 2B isi mareste echipa! Nu este nevoie de experienta! Avem 2 posturi de lucrator comercial libere. Detalii la telefon. (0736.663.445

569. Caut urgent muncitori necalificati

panie de productie angajeaza muncitori necalificati si calificati (operatori prese automate, operatori CNC, reglori, sculeri matriteri, galvanizatori, controlori calitate). Daca nu ai calificare sau experienta, te invatam noi! Detalii la tel. (zona Militari, metrou Preciziei). (0745.129.767

641.

559. Casiere gastro, benzinaria Mol Tim-

566. Casieri,vanzatoare mezeluri, branzeturi, carmangerie. Supermarket angajeaza casieri (salariul net: 1.350 lei + bonuri in val. de 300 lei) si vanzatoare (salariul net: 1.500 lei + bonuri in val. de 300 lei). Se ofera o prima de angajare in valoare de 500 lei. (0758.108.240/ 021.252.21.90 intermacedonia98@yahoo.com

639. Companie multinationala Com-

Companie multinationala domeniul food delivery Wise Box angajeaza bucatari incepatori si cu experienta, pt. salariul intre 2.500-3.000 ron net, in toate zonele Bucurestiului. Relatii la telefon; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

558. Casiere cu sau fara experienta urgent sector 3 program 1 zi cu o zi salarizare 1500 -2000; (0723.772.532 buildprest@yahoo.com

benzinaria Mol Timpuri Noi, cu contract de munca. Program in ture, flexibil, salariu fix, bonusuri, bonuri de masa, tips zilnic (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro

638. Compania Romprest Service S.A. angajeaza: primitor distribuitor, electrician auto -turisme si camioane, mecanic auto, tinichigiu, vopsitor, sudor, electrician intretinere si reparatii, instalator tehnico-sanitar, vulcanizator, zidar, tamplar, soferi profesionisti, tractori?ti, masinist utilaje cale si terasamente, muncitori necalificati, pentru punctul de lucru din Chitila- Ilfov, informatii la tel. 021/490.20.10 si la sediul societatii din str. Macului nr. 26, Chitila- Rudeni, jud. Ilfov; tehnicieni salubritate, sefi echipa salubrizare, muncitori necalificati, informatii la tel. 0741222521, sector 1, Bucuresti; agenti curatenie si femei de serviciu, pentru punctul de lucru din Aeroport Otopeni, studii - minim 8 clase absolvite, informatii la tel. 021/306.7000. Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail; (021.306.70.00 recrutare@romprest.ro

640.

557. Casiere pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Experienta si cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CVurile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

563. Casieri, lucratori comerciali pentru Shop&Go. Locatia este in sector 1 Bucuresti. Beneficiezi de bonus de inventar intre 300 si 600 lei si anumite zile se platesc dublu; Program flexibil 1.900 L; (0724.510.904/ 0724.510.904 cityshop.angajare@gmail.com

Casa di Adriano angajeaza circularisti cu experienta in debitare pal si lucratori comerciali pentru magazinul de accesorii mobilier pentru zona Andronache, salariu atractiv, detalii la tel. dl. Sandu (0731.202.008 casa_di_adriano@yahoo.com 583. Cizmar pentru atelier reparat incalta-

minte, indiferent avarsta, salariu atractiv; (0762.490.455 584. Clinica medicala angajeaza 2 mena-

jere Clinica medicala angajeaza 2 menajere cu program de 8 ore. Acces clinica RATB 112 si 301 sau metrou statia Aurel Vlaicu. (0725.222.573 adriana.lupu@laurusmedical.ro 585. Club Freddo Bar&Lounge angajeaza

femeie la vase ne marim echipa. Daca esti in cautarea unui loc de munca, noi iti venim in ajutor (0723.936.408 Anca.popa90@yahoo.com

604. Cofetar Angajam cofetar pentru lab-

605. Cofetar angajam cofetar specialist.

Salariu motivat. St. metrou Pipera. (0785.082.421

606. Cofetar cu experienta (decor) str.

Domnita Anastasia nr 5, sambata -duminica liber; (0722.558.062 607. Cofetar pentru activitate in Suedia,

asiguram cazare; (0768.948.080

608. Cofetar cofetaria Art Dessert Art

Dessert angajeaza cofetar cu experienta; mediu de lucru profesionist alaturi de Master Cake Irina Apostol, Sos. Buc.-Targoviste nr. 22, sector 1, (zona Rest. Doi Cocosi), Tel: (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro 609. Cofetar cu experienta cofetarie din 99, sector 4, firma serioasa, loc de munca stabil, mediu placut de lucru, salariu motivant; (0729.737.619

586. Club Relax Elvetia. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whatsap, email; www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

cofetarie cu vechime angajeaza cofetar pentru preparatie, decorator torturi pasionati, mentionam ca lucram numai la comanda pentru evenimente mediu excelent lucru, salariu foarte bun (0729.737.619

587. Coafez stilist cu sau fara experienta,

612. Cofetar cu experienta, zona metrou

salon central Carol intersectie cu Mosilor, Cati; (0726.403.409 588. Coafeza coafor Alice Spa Beauty Center, angajeza in conditii legale, coafeza cu experinta. Salonul se afla in Sectorul 6, str. Drumul Sarii nr. 29, Bucuresti; (0731.837.853 dyandy2002_contact@yahoo.com 589. Coafeza cu experienta minim 2 ani,

pentru salon infrumusetare. Oferim salariu 3000 lei/20 zile lucrate/luna si seminarii perfectionare profesionala. 3.000 L; (0732.661.578 590. Coafeza pachet salarial atragator peste 2500 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 591. Coafeza pentru salon cu

vechime langa metrou Piata Sudului; (0740.160.698

610. Cofetar cu experienta transport decontat, salariu 3.000-3.500 Ron net. Proba de lucru platita (0746.299.996/ 0758.092.348 office@la-petite.ro 611. Cofetar cu experienta, laborator

628. Cofetari, ajutori cofetari, patis-

eri zona 13 Septembrie; (0744.530.245 629. Colaboratori pentru laborator tehni-

ca dentara Daca esti technician dentar/ student in formare, te asteptam in echipa noastra pentru etapa ghips, modelaj sau pentru a deveni un ceramist, iti putem crea cadrul perfect pentru dezvoltare, (0745.988.078 mariana.stratulat@yahoo.com 630. Colaboratori pentru Urgent Cargus,

una dintre principalele companii de curierat din Romania (0755.036.074 andrei.patrascu@urgentcargus.ro 631. Coleg pe departamentul de gestiune

experienta intr-o pozitie similara: min 2 ani, corectitudine, loialitate, bun organizator, viteza de reactie, punctualitate receptivitate la nou, cunostinte operare PC, cunostinte legislatie, (0744.355.883 recrutare@handy-man.ro 632. Colege pentru socializare pe net

Beneficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii centrale la 5 minute de metrou; vile Crangasi. Castiguri de peste 5.000 Ron lunar, comision progresiv de pana la 70%. Contract de munca part time/full time, bonusuri in functie de performanta. Varsta minima 18 ani, engleza sau franceza scris/vorbit la nivel mediu/avansat . Bonus 300 $ de bun venit. www.divinostudio.ro/divinostudio (0734.146.115/ 0720.932.936 633. Colegi birouri dornici sa munceasca

si sa ne ajute. Alaturati-va echipei DeMedia si dezvoltati-va cariera alaturi de noi. Nu este nevoie de experienta (0722.304.683 angajari@demedia.ro

Pipera, cautam colegi pasionati de bunatati, cu experienta. Oferim bonuri de masa, posibilitatea de dezvoltare in cariera, program in doua ture, salariu fix; (0724.322.000 hr@anapan.ro, maria.olaru@anapan.ro

634. Colegi, angajam soferi profesionisti pentru autotractor plus semiremorca posesori ai categoriei C+E, experienta ca sofer de tir/intern si international; ruta RomaniaRep. Moldova si retur. (0752.043.110

613. Cofetar si ajutor cofetar cofetar sau ajutor cofetar (cu sau fara experienta). Program intreg sau flexibil. salariu motivant; (0770.117.279 jobs@vangogh.ro

635. Compania DDD angajeaza operator

614. Cofetar si ajutor de cofetar Boutique

Chococake S.R.L angajeaz? cofetar cu experienta. Daca vrei sa faci parte din echipa noastra nu ezita sa ne contactati. 2.700 L; (0723.505.669 ninatitichi2@gmail.com 615. Cofetar si modelator in pasta de

zahar pentru Cofetaria Irina, zona Titan (0734.376.662 ira_eu@yahoo.com 616. Cofetar si vanzatoare cofetarie angajam urgent cofetar si vanzatoare pentru cofetarie amplasata in zona Vitan. Detalii la telefon; (0727.205.684 cofetariebucuresti@gmail.com

11

ani experienta pe piata imobiliara Sector 6 deschide 2 pozitii de Consilier Imobiliar. Avem nevoie de persoane deschise, cu bune capacitati de comunicare si relationare, nu conteaza neaparat experienta in vanzari! Se ofera mediu de lucru atractiv, program flexibil, posibilitatea de a castiga in functie de nivelul de implicare. Daca sunteti interesat/a sa lucrati fara a avea program fix si sa castigati suficient de bine in acord cu eforturile depuse, va asteptam la interviu! Pentru programari interviu va rugam sunati la numarul de telefon Mihaela.CV la mail: (0760.654.553 conceptimobiliare@yahoo.com

651. Confectioner dama Atelier 4 persoane zona Barbu Vacarescu/Stefan cel Mare, cauta confectioner dama sa se alature echipei. Mediu de lucru placut, salariu avantajos, produse export. Detalii la nr. tel. (0799.124.165 652. Confectioner montator produse lemn si OSB, Confectioner montator produse lemn si OSB, (mici echipamente sport, terase, casute, etc). Calificare la locul de munca. Permis cat. B. Full time sau Part time. (0724.551.544 office@casute-mobile.ro 653. Confectioner, modelier Sc Viada Srl cauta croitoreasa/ modelier cu experienta in realizarea produselor cap-coada. Se cere cunoasterea intregului process de realizare, croit-cusut-finisat, se lucreaza dupa tipare existente, (0724.190.133 654. Confectioner, montator tamplarie PVC confectioner, montator tamplarie PVC. Salariu brut 3961 ron. Salariu net 2700 ron. Salariu net cuprinde: 2285 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun; 3.961 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 655. Confectionera angajam cu carte de munca operator masa de croit/confectionera cu experienta in masina de cusut lineara. Va oferim salariu atractiv, bonuri de masa, prime de Craciun si de Pasti, (0724.204.040/ 0723.338.606 office@asined.ro 656. Confectionera cu experienta atelier

retusuri Piata Sudului. Program 8 ore,10 ore. un weekend cu unul liber. Contract de munca salariu si bonificatii.Salariul discutabil la proba; (0728.291.276/ 0787.422.500 657. Confectionera cusut produs com-

plet, Atelier creatie si productie confectii femei, angajam persoane cu experienta pentru cusut produs cap-coada. Asiguram conditii si facilitati foarte bune de lucru. Sector1. Metrou Aurel Vlaicu. 2.000 L; (0724.580.742 658. Confectionera haine dama atelier zona Iancului, lucram produs cap-coada, se ating bonusuri, carte de munca, mediu fara stres. Va asteptam la interviu pentru detalii, (0787.601.090 contact@funkers.ro 659. Confectionera, angajam confec-

tionera /masinuta in masina liniara cu experienta minima; (0721.477.665 rady.cristiana@gmail.com

660. Confectionera, atelier confectii dama, zona Fundeni, angajam confectionere, carte de munca, ore suplimentare platite, conditii bune de lucru salarii atractive, plata la timp, 1.500 L; (0787.541.716/ 0771.752.873 661. Confectionera, atelier de croitorie angajam confectionera cu experienta, produs cap-coada, confectii dama si barbati. Se ofera salariu atractiv, bonusuri si CM. Locatie zona Vitan Barzesti; (0723.615.576 662. Confectionera, confectioner, pt realizare produse in atelier de creatie infiintat in 2009 situat intr-o cladire moderna, salariu atractiv, loc de munca stabil, contract munca, program L-V- 8h, zona Piata Victoriei Aviatorilor, (0723.551.771 jobs@cristallini.com 663. Confectionera, confectionere, modeliere cu experienta haine dama, lucru pe operatii. Oferim salariu fix 1800-2000 lei, bonusuri, bonuri masa, decont transport, conditii foarte bune, stabilitate, contract munca integral. Luni-vineri 7.0015.30. 2.000 L; (0767.341.095 664. Confectionera- croitoreasa Atelier

de creatie vestimentara angajeaza croitorese pentru confectii de dama/ copii in serie mica si croitorie la comanda. (0765.114.845 alfareparatii@gmail.com

645. Conducator auto Bronec angajeaza

665. Confectionere cu experienta in triplock, pentru textile de casa. Salariu motivant, bonuri de masa. Zona metrou 1 Decembrie 1918. Tel: (0723.485.684/ 0762.565.306 betaimpact.office@gmail.com

646. Conducator auto C+E cu permis de

666. Confectionere in masina simpla de cusut, triplok, pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93

personal pentru functia de conducator auto cu atributii de agenti securitate, cu permis categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti; (021.326.20.44 bronec@bronec.ro categoria C+E, pentru transport intern.Salar fix+bonuri de masa+ alte bonusuri. (0744.867.922 gy.dombi@gmail.com

647. Conducator autospeciala categoria

C si servant pompier cu atestat; (0725.219.716

648. Confectioner textile, liniare, triplock, produs cap-coada, program de lucru 8 h, experienta minim 2 ani, remunera?ie avantajoasa. Conditii deosebite de lucru, zona Piata Victoriei, persoana contact: Georgia; (+40724292369 eurobotul@yahoo.com 649. Confectioner cu experienta anga-

jam confectioner cu experienta (sacou, materiale delicate). Se ofera: cazare, salariu pana la 4000 lei, contract pe perioada nedeterminata, full time, bonuri de masa, transport, bonus de performanta; (0736.048.841 info@emaxmanagement.com 650. Confectioner cu experienta pentru

atelier de creatie vestimentara. www.roxanabutnaru.ro 1.800 L; (0724.970.248

667. Confectionere liniara, triploc, salariu 1.500- 2.500 lei; (0765.436.986 668. Confectionere masina liniara, calcator si sef formative, pentru atelier confectii serie. Zona Militari. Salariul motivate. (021.434.88.48/ 0747.501.279 669. Confectionere - modelist tipare mecanic -Sc Vitality & Progress SRL angajeaza in Bucuresti Rahova masiniste, modelist tipare si mecanic intretinere masini cusut, cu experienta minim 3 ani si necalificate- salariu foarte bun, bonuri masa; (0722.586.983/ 0731.445.388 neluciobanu67@yahoo.com 670. Confectionere cu experienta pt. atelier croitorie in zona Dobroesti- Fundeni, salariu atractiv- decontam transport; (0720.490.320/ 0761.410.718 671. Confectionere liniara, triplok, Bd. Theodor Pallady nr. 253, sector 3, salariu 3.000 L; (0760.086.115

DDD tehnician salariu net 2200 - 2500 Lei. Cerinte de baza ale postului: permis categoria B (obligatoriu) - prestarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie (DDD) 2.500 L; (0724.511.838/ 0763.662.662 office@companiaddd.ro 636. Compania Jumbo Bucuresti Militari

angajeza personal curatenie, manipulant marfa si agent de securitate; (021.202.13.60/ 0769.126.863 r10hr@jumbo.gr 637. Compania Nationala Posta Romana

angajeaza oficiant - factori - casieri, pentru Oficiul Postal Bucuresti 69, sector 5, str. Barca; (021.302.27.57/ 021.425.56.46

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

17 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 694. Contabil cu experienta in evidenta contabila specifica unitatilor fara scop patrimonial pt. unitate de cult. Tel. intre orele 13-15; (021.314.91.35 695. Contabil cu experienta full time/part

time pentru firma comert, rond Alba Iulia, program full time/part time, 1 L; contact@creativtub.ro 696. Contabil cunoscator SAGA contabil-

itate primara, cu carte de munca. CV pe mail; (0722.244.791 contabilitate@tekso.ro 697. Contabil junior Societate contabili-

tate in sector 3 cautam contabil junior, cunoscator Saga. 698. Contabil junior Societate productie

mase plastice angajeaza contabil junior. Relatii la tel sau Cv pe mail: (0751.048.716 chemihaela@te-ma.ro 699. Contabil primar angajam contabil(a)

primar cu experienta in evidenta stocurilor, gestiunea marfurilor, calculul productiei pentru brutarie cofetarie situata in PiperaVoluntari, str. Erou Iancu Nicolae 2.500 L; jobsmf1@yahoo.com 700. Contabil primar cu functii adminis-

trative pentru parc logistic compus din 20.000 mp de hale industriale situat intre Tunari si Otopeni, (0746.052.053 mhortoglu@gmail.com 701. Contabil primar pentru sediul din Pantelimon. Program L-V 9-18. Cunostinte de Saga obligatoriu si experienta minim 3 ani. CV la email. Detalii telefonic (0730.643.029 job@topk.ro 702. Contabil si femeie de serviciu, firma

contabilitate; (021.315.24.52/ 0787.718.450

703. Contabil, societate angajeaza con-

tabil pt contabilitate completa. Se solicita studii superioare de profil, experienta minim 5 ani, solide cunostinte Saga si operare PC . Program LV 9-18. CV la mail; (0730.643.029 job@topk.ro 704. Contabila cunostinte in contabilitate,

cunostinte operare PC (Word, Excel, Office), cunostinte legate de programul Saga; (0764.994.095 argencompany@yahoo.com 705. Contabila studii medii sau superioare, minim 3 ani vechime, serioasa, motivata, obligatoriu cunostinte Saga si contabilitate pentru firma de contabilitate, Decebal. Cv la email: (0760.951.651 leeafincont@yahoo.com 706. Contabila cu experienta minim 3 ani

in contabilitate primara. Relatii intre orele 10.00- 16.00. Telefon (0769.961.624 707. Contabiliate primara Service auto, situate in Calea Giulesti, Sect 6, angajeaza persoana cu experienta pentru evidenta contabilitatii primare. (0769.274.258/ 0769.678.186 bluecarservice@yahoo.com 708. Contabilitate , cunostinte limba

engleza. Angajez contabil cunoscator limba engleza. (0747.304.050 Icarusconstruct@gmail.com

719. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.200 lei+920 lei carte de munca, platita 8 ore. program 1 zi da 1 nu, 1 weekend da, 1 nu. Salon de 13 ani, zona metrou Gorjului. 2.200 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 720. Cosmeticiana pentru salon infru-

musetare, locatiile din Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315 721. Cosmeticiana pentru salon situat in

sectorul 6 (bd. Iuliu Maniu); (0722.654.660

722. Cosmeticiana Salon Tineretului

deschis de 17 ani, vad format, angajeaza cosmeticiana cu experienta. Program zi/zi, salariu fix, carte munca. (0722.269.792 matei_sch04@yahoo.com 723. Cosmeticiana cu experienta pentru

un salon elegant din zona Kiseleff. Mediul de lucru placut, echipa este formata din tineri profesionisti, (0723.354.001 724. Cosmeticiana cu experienta si make up, salariu atractiv, 2.200 lei+920 lei carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu. 1 weekend da 1 nu. Salon de 13 ani, zona metrou Gorjului. Detalii la tel. 2.200 L; (0724.357.422 725. Cosmeticiana cu experienta, pt. salon deosebit in bd. Lacul Tei. Salariu fix sau comision important. Cautam si oferim seriozitate, stabilitate si conditii de lucru deosebite (0730.999.689/ 0730.999.689 office@veronique.ro 726. Cosmeticiana, cu experienta si stilista coafor (ucenica) salon 1 Dream, cartier nordului Herastrau, conditii de lucru foarte bune,salarii atractive, 2500 lei salariu fix , plus comisioane. CV-uri la adresa de mail; 2.500 L; (0728.580.314 office@1dream.ro 727. Cosmeticiana, salariu 2300 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585 728. Cosmeticiana, manichiurista cu

experienta sector 2, www.salondivin.ro (0722.605.019

729. Cotrolor CTC piese metalice Soci-

etate din Bucuresti cautam controlor CTC piese metalice, abilitati in masurarea cu sublerul, micrometrul, durimetrul. Seriozitate si responsabilitate in munca, (0722.583.208 office@tpscom.ro 730. Covrigar Caut covrigar cu experinta,

ofer salariu motivant si carte de munca. Tel. (0768.745.571 731. Covrigareasa cu experienta pt.

Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 3.000 L; (0733.869.232

741. Croitoreasa pentru produs cap coada angajam croitoreasa pentru rochii pe comanda, croit si explicat catre doamnele cusatorese, program de luni pana vineri 8:30-16:30, zona Piata Sudului, carte de munca, conditii extrem de relaxante. 3.500 L; (0727.310.010 742. Croitoreasa si modelier pentru produse de dama Atelier creatie si productie confectii femei, angajam personal cu experienta pentru produs complet(cusut si/sau croit).Asiguram conditii si facilitati foarte bune de lucru. Metrou Aurel Vlaicu. (0724.580.742 743. Croitoreasa, magazinul Best Bride angajeaza urgent croitoreasa pentru confectionare rochii de mireasa, mediu de lucru stabil si prietenos; (0724.150.006 744. Croitoreasa. Designer Luisa Aerolf

caut croitoreasa cu experienta in vederea angajarii, care sa stie sa execute dupa tipare produse cap-coada pentru magazin online cat si showroom. Locatie: Calea Floreasca; (0730.595.259 745. Croitorese cu experienta in creatii si/sau retusuri, persoana sociabila, mediu de lucru foarte placut, contract de munca, salariu motivant. Atelierul se afla in zona Mihai Eminescu. (0734.578.578 746. Croitorese atelier croitorie pentru

liniara Atelierul este situat in zona Obor. Carte de munca 8 ore, salariu motivant; (0736.365.066 747. Curatatoreasa lenjerie pentru hotel. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere. 1.800 L; (0751.190.463 748. Curatenie, tura de noapte 22-6, Domenii firma de curatenie angajam personal intretinere birouri cu experienta pentru tura de noapte. Se cere seriozitate mare, experienta, aspect ingrijit, atentie la detalii, zona piata Domenii; 1.600 L; (0771.449.760 office@curateniebirou.ro 749. Curator auto pt interior 3500 lei, angajez curator auto pt interior detaling, salariu fix 3500, program de luni pana vineri, de la 9 -18, sambata si duminica liber. Zona Militari, Apusului. 3.500 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 750. Curier auto Bucuresti Livrare plicuri, colete conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (021.410.25.35 office@fastius.ro 751. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli-

curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in Bucuresti conform regulament, pachet salarial atractiv; (0745.772.258 752. Curier livrator sofer catering restau-

rant cu livrare (zona Dacia, Stefan cel Mare) angajam sofer pe masina firmei sau pe masina personala. Program 2 zile cu 2 zile libere sau 3 zile cu 1 zile libere. Salariu, benzina, masa contract. 2.400 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro

762. Cusatoare, masinista cu experienta,

fabrica incaltaminte zona Timpuri Noi angajam cusatoare (masinista) cu experienta. Se lucreaza la pereche dar se accepta si masinista care a lucrat ĂŽn banda la cusut piele. 2.200 L; (0764.164.164/ 0724.728.262 contact@sansavana.ro 763. Cusatoreasa pentru produse pe

comanda, doamna cusatoreasa pentru produse pe comanda, rochii de seara/zi, cusut de mana busturi cu broderie, oferim carte de munca, program lejer, zona Piata Sudului. 2.000 L; (0727.310.010 764. Dansatoare pentru club din centrul

Bucurestiului club privat din centrul orasului Bucuresti angajeaza dansatoare si hostess, cu sau fara experienta; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com 765. Dansatoare sau hostess cu sau

fara experienta pentru club privat din Bucuresti 10.000 L; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com

775. Dispecer pentru centru de alarma firma de paza, cu sau fara atestat, cunostinte PC, abilitati comunicare, salariu 1.500 Ron +tichete masa, 1.500 L; (0769.039.499/ 021.320.96.05 office@argosecurity.ro 776. Dispecer, Bronec angajeaza dispecer centru alarmare. Cerinte minime: studii medii; cunostinte de lucru pe calculator; seriozitate, responsabilitate; atentie distributiva si viteza de reactie (021.326.20.44 777. Dispeceri centru alarma Carpat Guard angajeaza dispeceri pentru centru de alarma. Program de lucru in ture 168 de ore. Salariu net 1700 - 2000 ron in functie de implicare si experienta, 1.700 L; (0726.795.085/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 778. Dispeceri de transport rutier casa de expeditii angajam dispeceri de transport rutier, intern si extern, numai cu experienta intr-o casa de expeditii sau firma de transport, asiguram portofoliu rezonabil de clienti. Numai cu CV; bogdan.badea@romexpres.ro 779. Distributie pliante cautam partener

672. Confectionere si modeliere cu

682. Constructii si amenajari interioare

experienta haine dama. Salariu fix 18002000 lei, bonusuri, bonuri masa, program 7.00-15.30, conditii foarte bune. Sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08

Angajez meseriasi in constructii si amenajari interioare in zona Bacu- Joita,10 Km departare de cartierul Militari. (0758.480.491

673. Confectionere, calcatori si persona

683. Constructii, firma angajeaza, rigip-

sala croit pentru firma confectii dama, zona Vitan. Se acorda salariu + bonuri de masa. Relatii la tel. (0745.020.199

Confectionere, modeliere, muncitori necalificati angajeaza Milbro Textile din oras Pantelimon. Asiguram transport, bonuri de masa si alte facilitati (0722.607.827/ 0725.561.036

674.

675. Confectioneri si modelieri, angajeaza firma confectii dama (zona Mall Vitan), in conditii avantajoase. Oferim salarii atractive si bonuri de masa; (0728.977.764 676. Confectioneri-simpla, triplok, 2

ace, ctc fabrica textile, sector 3, angajeaza calificat/ necalificat in masina cusut. Oferim transport, tichete, bonusuri, contract munca si mediu placut. Fabrica se afla in incinta Faur (Republica); (0766.394.225 mihaela@tbr.ro 677. Consilier imobiliar Dezvoltator

Berceni / Ilfov angajeaza consilierii imobiliari pentru vanzari terenuri, case, apartamente. Experienta in domeniu constituie un avantaj, permis auto, fair play, dinamism. CV la; office@exclusivconstructii.ro 678. Consilier piese comenzi magazin on

line importator piese camioane si remorci, angajam operator call center, identificare, oferim conditii bune de lucru si venituri motivante, bd. Preciziei. Rog trimiteti CV la email; 2.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 679. Consilier vanzari cautam pentru magazinele de materiale pentru mobilier MamBricolaj, din str Luica 180,sau bd Basarabia 246, rog trimiteti CV. Salariu de la 3200 lei brut. Plus comision din vanzari, 3.200 L; (0740.409.813 office@mambricolaj.ro 680. Consilier vanzari Yokko angajeaza

consilier vanzari pentru magazin confectii dama. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Contacteaza-ne la, (0788.478.057 681. Consinstal Construct angajam

muncitori, orice nivel de calificare, in domeniul instalatiilor termice, sanitare, climatizare. Salariu este negociabil si oferim cursuri de calificare 3.500 L; (0723.179.441

cu masina pentru distributie de pliante in cutiile postale la blocuri si case in judetul Bacau (0722.108.715

780. Doamna de menaj la gradinita par-

ticulara angajam doamn? de menaj: la alegere: 8 ore sau 4 ore, la alegere: dimineata sau dupa-amiazacarte de munca, salariu bun, liber sambata, duminica, de sarbatori, masa de pranz inclusa, (0729.002.081

sari,zugravi,faiantari, muncitori calificati cu carte de munca. Pret 12 lei pe ora. (0762.640.130 Gmcsupremestyle@yahoo.com pentru Piata Unirii. Cerem si oferim seriozitate. Plata saptamanal. Avem cazare pt. provincie si diurna, 100/zi; (0764.169.444

781. Doamna in putere pentru ingrijire bolnav doamna, preferabil interna, pentru ingrijire bolnav semi-imobilizat, in varsta de 50 de ani, intelectual, in zona metrou Nicolae Grigorescu. Salariu negociabil. (0726.328.271

685. Consultant imobiliar zona Pipera, Unique Home angajeaza consultant imobiliar, zona Pipera. Salariu 1500 Lei + comision, masina de servici, combustibil, laptop, telefon. Asteptam cv-uri la adresa office@uniquehome.ro 1.500 L; (0766.069.090 office@uniquehome.ro

782. Doamna menaj, studio videochat Piata Romana angajam doamna menaj, program 8 ore/zi, 5 zile/ saptamana. Se ofera salariu 1.300 ron/ net, bonuri de masa 15 ron/ zi, prime Craciun/ Paste. Se acorda toate drepturile legale (zile libere legale, concediu), 1.600 L; (0730.123.562

686. Consultant imobiliar, secretara, sofer Societate, angajam consultanti, agenti imobiliari, secretara, asistent manager, soferi, personal curatenie. Se ofera salariu si bonusuri atractive. Experienta nu este obligatorie, (0761.129.944 office.upre@gmail.com

783. Doamna pentru contabilitate primara

687. Consultant vanzari echipamente Horeca Angajam persoana cu experienta in vanzari pt showroomul companiei din Pantelimon. Experienta in vanzari de echipamente este un avantaj. Oferim salariu motivant, bonus din vanzari. Detalii telefonic. (0730.643.029 job@topk.ro

784. Doamna pentru curatenia in locatie si vase, Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, angajeaza doamna dornica de munca. Oferim pachet salarial atractiv, conditii avantajoase de munca 1.700 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com

688. Consultant vanzari fashion (Piata Romana) angajam pentru magazinul de haine din Piata Romana, salariul de 1800 lei net + comision din vanzare. Rugam seriozitate. Relatii la tel. (0748.407.608

785. Doamna pentru curatenie intr-o cladire de birouri. Program L-S, salariu fix+ bonuri de masa. Pentru mai multe detalii contatacti-ne la nr. de tel. (0761.247.825

684. Constructii. Angajam necalificati

689. Consultant vanzari pentru Magazin-

ul Diego Cautam persoane comunicative, cu abilitati de lucru in echipa si experienta in vanzari. Oferim pachet salarial motivant, scolarizare si un mediu de lucru stabil si placut. (0741.123.251 690. Contabil Agentie de publicitate angajeaza contabil full time, program de operare SAGA, luni- vineri, punct de lucru Casa Presei Libere; (021.311.60.25 simona@groupmedia.ro 691. Contabil Angajam contabil de contabilitate primara pentru punct de lucru situat in Militari. Program de lucru 8-16.30. Rog CV la email: flpetricica@yahoo.com Tel 0723268768 (0723.268.768 flpetricica@yahoo.com

experienta in contabilitate, cunostinte de utilizare program de gestiune si contabilitate: Saga, studii financiar/contabile, cunostinte de limba engleza, program de lucru luni- vineri 9-17, (0735.191.174 sigeco_office@yahoo.com

709. Contabilitate primara. Societatea

administrare imobile recruteaza personal pentru contabilitate si audit. Posturile se refera la contabilitatea in partida simpla. Seriozitate, termen lung. CV mail: (021.340.00.81 office@administrare.ro 710. Controlor calitate angajeaza SC

Electomagnetica SA. Relatii la; (021.404.21.20 711. Controlor calitate. Electromagnetica

SA angajeaza Controlor Calitate pentru sectie de productie. (021.404.21.20

692. Contabil Soc. comerciala cu sediul

712. Conversatii online fete si baieti, bonus de angajare 950 $. Minim 18 ani, engleza mediu. Oferim contract de munca, comisioane avantajoase, seriozitate, bonusuri, sedinta foto gratuita. Plata la zi/ bilunara; (0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

in Voluntari angajam contabila cu experienta minim 3 ani. Oferim pachet salarial atractiv (2200 net+300 tichete masa). Asteptam CV la adresa office@serex.com.ro. 2.500 L; (0728.120.049 office@serex.com.ro

713. Cora Pantelimon angajeaza casieri, oferim: bonuri de masa, prime, sporuri, abonament medical la o clinica privata, decont transport, plata la termen, stabilitate si evolutie profesionala (0757.094.291 ivesa@cora.ro

693. Contabil Societate de productie mase plastice angajeaza contabil cu experienta minim 5 ani. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com

714. Corpconstruct, alatura-te echipei!

cautam colegi pentru noi proiecte care sa ofere seriozitate, eficienta si disponibilitate pe termen lung pentru posturile: zugrav, meserias montaj gresie-faianta, rigipsar, instalator, salahor. (0726.102.853 office@corpconstruct.com 715. Cosmeticiana angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 716. Cosmeticiana angajeaza salon cu vechime 20 de ani. Salariu fix + procent, carte de munca, zona Drumul Taberei; (0727.923.777/ 0766.623.829 717. Cosmeticiana Cerinte: experienta relevanta in domeniu, abilitati de comunicare si relationare cu clientii, limba engleza nivel conversational, pasionata si dornica de dezvoltare si perfectionare, punctuala, calma, 1 {; (0764.465.783 ANCA@GREEN-THERAPY.RO 718. Cosmeticiana cu experienta minim

2 ani, pentru salon de infrumusetare. Oferim salariu motivant 3.000 lei/20 zile lucrate/luna. 3.000 L; (0732.661.578

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

732. Cris-Tim angajeaza: preparator pro-

duse culinare; lucrator bucatarie pentru sectia catering din bd. Bucurestii Noi nr. 140, sector 1, Bucuresti. Salariu motivant, 2 mese/zi gratuite, bonus de performanta, transport gratuit pentru persoanele din provincie; (0758.078.945 constantin.rautu@cristim.ro 733. Croitor cu experienta in triplock,

masina simpla, uberdeck. Salariu 1.500 lei in mana, zona Mosilor, Corbeni. Salariu cu impozite 2.300 lei; (0744.340.449 734. Croitor, croitoreasa cu experienta in croit dama si/ sau barbati pentru atelier design vestimentar. Salariu atractiv, conditii excelente de munca. Detalii suplimentare la telefon. (0723.615.576 darteatelier2016@gmail.com 735. Croitoreasa Atelier cu vechime de

7 ani, zona Piata Romana, angajam cusatoreasa pentru produs cap coada. Program: luni - vineri: 8.30 - 17.00, salariu si carte de munca; (0748.119.171 manu@manuri.ro 736. Croitoreasa Confectioner imbracaminte, pentru comanda si serie mica. Produsele se executa cap-coada, inalta calitate. Atelier localizat central, Universitate. Conditii excelente, carte de munca. Salariu motivant. (0744.641.930 737. Croitoreasa zona big Berceni, pen-

tru perdele, lenjerii, draperii, metraje etc. Salariu foarte bun. 2.500 L; (0767.404.280 738. Croitoreasa - conditii deosebite,

atelier de creatie vestimentara (rochii), angajam o croitoreasa cu experienta la masini de cusut industriale (liniara si triploc). Realizarea produsului cap-coada din materiale croite: dantela, voal; (0733.959.060 739. Croitoreasa centru comanda si confectionere atelier de croitorie in zona Pieptanari angajeaza croitorese si confectionere, salarii avantajoase, bonuri, stablitate, contracte munca, posibilitate lucru part-time. Lucram uniforme si centru comanda. (0723.511.588 hm.recrutare@yahoo.com 740. Croitoreasa pentru Magazinul

Diego Cautam persoana comunicativa,cu abilitati de lucru in echipa si experienta in vanzari. Oferim pachet salarial motivant, mediu de lucru stabil si placut. Tel./ CV la: (0758.091.777 bucurestipallady@diego.ro

753. Curier masina proprie/companie compania Takeaway.com-Oliviera.ro angajeaza curieri livrare mancare, masina personala/companie salariu, bonus 3.000 5.000 Lei 5.000 L; (0723.598.543 silviuharabagiu@takeaway.com 754. Curier pe bicicleta, scuter, pedestru

si cu masina cautam persoane cu auto proprie, scuter, bicicleta, pentru preluare/distributie plicuri si colete.Cerinte: minim studii medii, experienta in domeniul curierat/distributie. (0724.475.050/ 021.326.00.15 adriana.stirceanu@gmail.com 755. Curier pe bicicleta, scuter, pedestru

si cu masina Companie de curierat cauta curier cu scuter propriu, cu bicicleta sau cu autoturism propriu. Cerinte: experienta in distributie/ curierat, cunoasterea strazilor din Bucuresti, seriozitate; (0724.475.050 adriana.stirceanu@alocurier.ro 756. Curier pedestru, Urgent Cargus angajeaza curieri pedestri. Activitatea consta in livrarea de plicuri si colete mici in Bucuresti. Program de lucru 11.00-17.00 de luni pina vineri. Contract pe perioada nedetermina. (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com 757. Curier sector 2 pentru Bucuresti, zona livrare sector 2, necesar minim 2 ani experienta in domeniul curieratului. 1.800 L; (0737.520.123 Ciortucatalin@yahoo.com 758. Curier spalatorie covoare cu colectare si livrare pt. Doby Spalatorie, Sos. Giurgiului 258. Program luni-vineri 06:00-17:00. Salariu NET 1800. Bonusuri saptamanale in functie de volumul de munca (minim 100 lei / saptamana+tips). Domiciliu sector 4/5. 2.200 L; (0784.504.329/ 0786.179.532 contact@doby.ro 759. Curieri subcontractori pentru

Bucuresti candidat ideal autoutilitara proprie, posesor firmaexperienta in domeniu este un avantaj, se acorda beneficii substantiale seriozitate (021.410.25.35 office@fastius.ro 760. Cusatoare pregatitoare la pereche

angajeaza atelier incaltaminte; (0722.794.058

761. CUSATOARE, Pantelimon, Fabrica

de incaltaminte, angajeaza cusatoare 1-2 ace, zig-zag si alte operatii de banda, angajam muncitori banda de tras si muncitori necalificati in vederea calificarii, (0764.090.600

766. Depozit de obiecte sanitare (Bucuresti, zona Vitan- Barzesti) angajeaza Muncitori in depozit. Cerinte: experienta in lucrul in depozit, persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Nu oferim cazare. (0720.112.734 767. Depozit sector 6 angajeaza

manipulanti marfa, pregatirea marfii pentru livrare. Salariul net 1600-1800 lei + bonuri de masa. Informatii la tel. (0732.672.654 768. Deservent buldoexcavator, excava-

tor, sofer societate in Bucuresti, angajam deservent buldoexcavator, excavatorist, soferi autobasculante. Detalii la interviu. (0722.140.900 catalin_c82@yahoo.com 769. Designer luxury brand Cautam designer vestimentar pentru concept design si artistic design haine elegante pentru copii in vederea exportului pentru pietele arabe si america.Atelier Piata Unirii, central, langa metrou, (07262221274 Office@annebebe.ro 770. Deziclean, agenti de curatenie, coordonatori, pentru birouri si hypermarket Bucuresti. Salariu minim net 1.500 lei si plata orelor suplimentare; (0784.290.182/ 021.335.00.11 771. Dispecer pentru dispecerat central de monitorizare. Aptitudini operare calculator, abilitati de comunicare, studii medii; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 772. Dispecer Comunitate angajez dispecer ptr transport grupaj comunitate 3.5 t; (0747.304.050 Icarusconstruct@gmail.com 773. Dispecer monitorizare, iti doresti un

loc de munca stabil? Unde sa poti fi motivat si respectat de angajator precum si de cei cu care intri in contact? Noi iti propunem sa incerci Guard One. (021.300.21.01/ 0728.883.737 valentina.lupu@guardone.ro 774. Dispecer paza salariu 8,5 Ron/ora, pentru hypermarket,cu sau fara atestat, cu domiciliul in: Berceni, Pantelimon, Drumul Taberei, Baneasa; (0761.124.118/ 0769.039.499

786. Doamna pentru curatenie birouri, societate comerciala angajeaza cu forme legale si program full time (0722.304.683 787. Doamna pentru curatenie, pentru salon de infrumusetare aflat in Sos Iancului sector 2. Pensionarii au prioritate. Salariu 1000 de lei, program 14 zile pe luna. (0724.542.277 788. Doamna pentru gatit, 2 zile pe sap-

tamana, caut; (0728.297.173

789. Doamna pentru Protocol zona

Pipera Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza protocol lady program Full-time, mediu dinamic zona Pipera. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 790. Doamna/ domnisoara harnica, gospodina, fara obligatii ofer casa+ masa+ salariu. Interna, 1.400 L; (0765.685.348 791. Doamne /domnisoare - poti castiga

mii de dolari. De ce sa platesti chirie? Te asteptam in echipa Best Studio si iti vei permite casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari si cazare gratuita pana iti cumperi propria casa. Oferim cele mai multe beneficii din tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro. Tel.: (0730.752.752

792. Doamne mature cu sau fara experienta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0799.617.440/ 0766.715.701 793. Doamne pentru curatenie birouri firma specializata in servicii de curatenie angajeaza agenti curatenie pentru spatii de birouri. Program de lucru 8 ore/zi de la 8.00-16.00, salariu net 1500 lei, zona Crangasi; 1.500 L; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com 794. Doamne si domnisoare pt. videocon-

versatii vrei un job cu un salariu decent, vino in echipa noastra. Oferim 1200 ron bonus de angajare si multe alte bonusuri de performanta. Oferim plata la zi sau bilunara, salariu fix sau procent intre 50-80%. 5.000 L; (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 795. Dr. Auto, situat in Berceni, bd. Metalurgiei angajeaza cautator piese (identificare), salariu foarte bun; (0721.733.622

796. Dr. Auto, situat in Berceni, bd. Metalurgiei angajeaza fata pentru casierie, facturare, contabilitate primara. Salariu foarte bun; (0721.733.622

E-mail: redactia@anuntul.ro


17 octombrie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13

4

LOCURI DE MUNCÅ 846. Electricieni in constructii civile si industriale. Societate comerciala cu sediul in Bucuresti cauta in vederea angajarii full time elctricieni cu experienta (mai mult de 5 ani) sau cu experienta medie (1-3 ani) in constructii civile si industriale; (0766.285.028/ 0721.480.023 office@dacoselecteical.ro 847. Electricieni instalatori si inginer

instalatii sanitare in constructii, salarii bune, contract nedeterminat; (0768.402.748 848. electricieni pentru sc. sc din

Bucuresti angajeaza electricieni cu sau fara experienta pentru constructii. De preferat din Bucuresti sau inprejurimi deoarece nu putem oferi cazare; 2.500 L; (0720.657.820 Fablightconnect@gmail.com 849. Electricieni si ajutor de electrician

Angajam electricieni si ajutor de electrician pentru lucrari de instalatii electrice. Oferim carte de munca, program de 8 ore. Salariu integral pe cartea de munca. (0758.809.081 850. Electricieni si ajutor electrician

Angajam cu contract nedeterminat 50 electricieni salariul de la 2.700-3.500 lei si 50 ajutori de electricieni de la 2.500 lei. Lucrari industriale Bucuresti. Decontam chirie 900 lei lunar prin ANOFM, 3.500 L; (0762.564.000 firmadeelectrica@gmail.com 851. Electricieni si ajutori de electricieni,

necalificati pentru amenajari magazine alimentare; (0761.400.932 797. Dr. Auto, situat in Berceni, bd. Met-

alurgiei, angajeaza pregatitor/ vopsitor auto, salariu foarte bun; (0721.733.622 798. DTP-ist Agentie de publicitate anga-

jeaza DTP-ist cu experienta, program lunivineri, punct de lucru Casa Presei. (021.311.60.25 simona@groupmedia.ro 799. Dulgher pentru societate constructii

Bucuresti, 3.500 L; (0728.120.406

800. Dulgheri calificati, constructie cartier

rezidential, 4 blocuri. Societate de constructii angajeaza cu carte de munca; (0728.132.901/ 0753.112.729 801. Dulgheri cu experienta pentru santier in Bucuresti, salariu neg, carte de munca, contract 8 ore. Mai multe detalii la tel., 4.000 L; (0765.834.293/ 0724.479.783 niku_nik101@yahoo.com 802. Dulgheri societate angajeaza dul-

gheri pentru lucrari in Bucuresti. Oferim cazare si salariu atractiv. Contact tel. (0744.216.189/ 0740.633.741 office.vaho@yahoo.com 803. Dulgheri necalificati in constructii, loc de munca in Bucuresti, sector 1, ofer cazare. Pentru mai multe detalii sunati: (0785.610.226 804. Dulgheri pentru firma de constructii,

firma de constructii angajeaza dulgheri contract de munca, salariu 4000-4500 lei/luna (net), posibilitate cazare la baraca; 4.500 L; (+40753106136 805. Dulgheri si fierari firma de constructii

din Bucuresti angajeaza echipe dulgheri si fierari. Telefon; (+40753106136 806. Dulgheri, 180 lei/zi, zidari 170 lei/zi,

rigipsari/ 170 lei/zi sau echipe, celor din provincie asiguram cazare; (0727.889.888 807. Dulgheri, 20 de posturi. Salariu brut

4305 ron. Salariu net 3003 ron. Salariu net cuprinde: 2588 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 808. Dulgheri, salariul brut 4479 ron. Angajam 20 de dulgheri. Salariul brut 4479 lei. Salariul net este 3003 lei format din: 2588 lei in cont + 315 lei bonuri de masa + 100 lei/luna bonus de Paste si Craciun. 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

Dulgheri, zidari, muncitori necalificati angajeaza firma de constructii cu contract de munca, pentru santier in Bucuresti si Timisoara. Se ofera cazare. Plata la doua saptamani; (0728.895.891

809.

810. Dulgheri, fierari Firma de constructii

angajeaza dulgheri, fierari, zidari, zugravi, rigipsari, faiantari, salariu 3.000 lei luna si muncitori necalificati 2000 lei luna. (0722.634.534 nifloconstruct@gmail.com 811. Dulgheri, fierari si muncitori necalifi-

cati, societate cu capital privat angajeaza muncitori necalificati salariu 3.400 Ron/luna, dulgheri si fierari cu experienta maxima in domeniul constructilor salariu 5.000 Ron pe luna, asiguram cazare 1.000 {; (+40743518395 evivetconstruct@yahoo.com 812. Echipa Presto Pizza angajeaza in

conditii avantajoase operator call center part time sau full time. Relatii la callcenterberceni@gmail.com sau tel. (0763.809.203 813. Echipe de muncitori calificati si

necalificati Firma de contructii angajam echipe de muncitori calificati (inclusiv necalificati). Oferim salariu motivant si dorim seriozitate. (0743.267.907 814. Echipe de zugravi pentru lucrari con-

stante, firma de constructii oferim salariu motivant si seriozitate; (0743.267.907 815. Echipe muncitori angajez faiantari,

tencuitori, salahori, rigipsari pt proiect pe termen lung, ansamblu rezidential zona Militari, volum mare de lucru, continuitate, castiguri avantajoase; (0762.655.272 vladu_andreea2000@yahoo.com 816. Educatoare calificata pentru pro-

gramul de after school, program 11.0019.00 pt. gradinita privata. Contract de munca, seriozitate; (0720.371.206 817. Educatoare calificata gradinita

Happy Junior, calificata invatamant primar si prescolar, experienta in lucrul cu copiii. Salariu motivant si conditii excelente de lucru (0724.229.250 office@happyjunior.ro 818. Educatoare cu experienta, calma, zambareata, rabdatoare si creativa, daca ai aceste calitati, te asteptam in echipa noastra. Suntem in sectorul 6 (031.421.43.74 819. Educatoare cu studii de specialitate

si experienta gradinita particulara din zona Voluntari, Pipera angajeaza educatoare cu studii de specialitate si experienta in domeniu, program de luni pana vineri 9.00-18.00 pentru grupa mica. Va rugam seriozitate (0726.243.043 contact@scoala-sfantamaria.ro 820. Educator si bucatar angajeaza gradinita privata. CV la ionescuadi@hotmail.com (0724.550.375 821. Educator puericultor/ cresa gradinita

particulara acreditata, sector 4, Bucuresti, angajam educator puericultor (cresa), preferabil cu experienta, program 8.0016.00; (0766.687.691 office@gradinitaelite.ro

822. ELECTRICIAN curenti slabi. Consti-

tuie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 823. Electrician pentru montaj corpuri

de iluminat, angajeaza Electromagnetica SA. (021.404.21.20 824. Electrician salariu atractiv

(021.450.60.70

825. Electrician Societate comerciala specializata in executia instalatiilor electrice interioare angajeaza electricieni. Salariu motivant, CM. Pentru deplasari se ofera diurna. (0763.685.263 office@erstesystem.ro 826. Electrician auto, reprezentanta

camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 3000-5000 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 827. Electrician autorizat ANRE, Thales

Systems angajeaza electrician autorizat ANRE pentru instalatii electrice in constructii. Program de lcuru L-V 10 ore si doua sambete pe luna 10 ore. Salariul 3500 lei; 3.700 L; (0722.273.793 gabriel.dumitrache@s-it.ro

828. Electrician calificat si ajutor electrician contract de munca, serios la locul de munca, program 8 ore luni-vineri. Se ofera salariu + bonuri de masa (0749.281.178

852. Electricieni si muncitori necalificati angajam urgent pentru instalatii electrice in constructii, salariu atractiv 3.500 L; (0745.012.536 853. Electricieni si muncitori necalificati

cerem si oferim seriozitate, oferim cm pe perioada nedeterminata, bonuri de masa, 8 h (0758.809.007 ingineruelectrician@gmail.com 854. Electricieni si muncitori necalificati

pentru firma instalatii. Program 8 ore l-v, salariu, bonuri de masa, decont transport sau cazare pentru cei din provincie, posibilitate calificare la locul de munca; (0733.969.963 855. Electricieni si necalificati Societate

comerciala angajeaza electricieni si muncitori necaliaficati pentru instalatii electrice. Locul de munca va fi pe santiere situate in Bucuresti. Se ofera cazare si transport, 2.000 L; (0761.611.511 enacherc@gmail.com 856. Electricieni si personal necalificat Aeg International Servicii SRL angajeaza electricieni si personal necalificat. conditiile se discuta la interviu. asteptam sa ne contactati la nr. de tel. office@aeg.nt.ro (021.316.16.55 office@aeg.nt.ro 857. Electricieni si tehnicieni in constructii, sc angajeaza electricieni in constructii, ajutor electrician si tehnicieni sisteme de securitate in constructii, program L-V 10 ore + doua sambete 6 ore, pontate 10. Salariul intre 2.400-3500 lei, 3.500 L; (0722.273.793 gabriel.dumirache@s-it.ro

870. Electromecanic. SC NEGRO 2000 SRL angajeaza salariul 3000 lei, bonuri de masa(15.09 lei/ bon), 3.000 L; (0753.070.408

887. Fata pentru la vase, ajutor bucatar cu

871. Electrostivuitorist pentru fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady. Program: 2 schimburi (06-14;14-22), luni-vineri. Cerinte: minim 1-2 ani experienta, atestat ISCIR (obligatoriu), 1.800 L; (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

888. Fata cafenea, se lucreaza 2 zile cu 2,

872. Elegance Decor cauta noi cole-

gi Pentru lucrul in productie. Daca esti o persoana: dinamica si cu spirit de initiativa, deschisa la schimbari, cu bune abilitati tehnice, absolvent de scoala de meserii - constituie un avantaj. Atunci, te asteptam sa ne povestesti despre tine, despre dorintele si aspiratiile tale de viitor si, avand in vedere ca tu vei contribui la succesul firmei noastre, apreciem munca ta si iti oferim:salariu atractiv; asigurare medicala premium;prime de Paste si de Craciun:iesiri periodice cu echipa Elegance-Decor; programe de dezvoltare profesionala si personala. CV la email (0722.309.650 office@elegance-decor.ro 873. Eminvest Pharmaceuticals anga-

jeaza ambalator manual, preparator, sef sectie pt. producator farmaceutice cu sediul in zona Bacu, Joita. Se acorda salariu fix, bonuri de masa, decont trasnport si bonificatii. Detalii la nr. de tel. CV la email; (0756.717.770 office@eminvest.ro 874. EmpressV Studio, cea mai buna

echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro

experienta, bucatar cu experienta, pentru firma catering din sector 1; (0722.607.401 mai multe detalii la telefon. Persoane serioase va rog. Multumesc. (0769.407.444 criscibotari@yahoo.com 889. Fata curatenie Saloanele Magic aga-

jeaza fata pentru curatenie, zona Razoare (Drumul Sarii). Conditii de munca avantajoase, carte de munca, 1.400 L; (0786.553.179 890. Fata la vase pentru pizzerie zona Baba Novac (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com 891. Fata pentru curatenie si prelucrare marfa, sofer part-time, angajeaza pizzerie cu livrare la domiciliu, sector 5. Detalii la tel.: (0762.658.094 892. Fata pentru facturare Firma cu sediul

in Afumati angajeaza fata pentru facturare, cunostinte contabilitate primara si program saga. Asiguram transport de la Colentina; (0734.296.420 platinambalaje@gmail.com 893. Fata pentru feliat mezeluri sngajez

fata pentru feliat mezeluri, Marketul este situat in Bucuresti, sector 2, vis-a-vis de Gara de est. Mai multe detalii la telefon; (0773.962.385 Izabela.banu@yahoo.com Soc. angajeaza 1 fata pentru secretariat, 2 muncitori necalif. Salariul atractiv, pentru fata de preferat din zona Bolintin Vale (Bolintin Deal, Palanca, Ogrezeni, etc) pt. muncitori se ofera cazare; (0761.660.866 drumetul.tomis@yahoo.com 895. Fata, oferte de munca firma incalta-

875. Esti ospatar si esti dornic de o schim-

bare, daca vrei sa lucrezi intr-un mediu structurat care sa iti ofere posibilitatea de dezvoltare pe plan profesional si personal. Te asteptam in echipa Stadio (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

896. Federatia Romana de Scrima cu sediul in Bucuresti, str. Aviator Popa Marin nr. 2, sect. 1, angajeaza: receptioner hotel. Relatii la tel. (021.230.64.96

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO

FEG Bucuresti, Scoala Postliceala angajeaza cadre didactice in vederea predarii la cursuri, biologi, psihologi, asistenti medicali si medici. Conditii salariale deosebite; (0752.886.260/ 0760.663.939

897.

898. FEMEI pentru spalat vase, curatenie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

859. Electricieni utilaje, pentru intretinerea si repararea utilajelor din dotarea societatii GlobeGround. Salariu 2016 lei net+tichete de masa. Conditii de munca decente. (0372.462.014

muncitori necalificati- 2.800 ron pentru santiere Bucuresti; (0751.512.789 842. Electricieni Terawat construct

angajeaza electricieni in constructii. Program de 8 ore luni-vineri, salariu atractiv; (0726.479.798 ppeugen11@gmail.com 843. Electricieni calificati la Constanta

Firma angajeaza electricieni calificati pentru zona Constanta. Oferim salariu net 2.500-3.000 lei+Bonusuri, bonuri 15 lei/zi, contract colectiv, transport, program 8 ore, luni-vineri. 3.000 L; (0730.024.784 cadanov@gmail.com 844. Electricieni constructii, oferim cazare Bucuresti SC angajeaza electricieni in constructii pentru santiere in Bucuresti, oferim cazare program 10 ore pe zi, salariul 3000-4500 lei. 4.500 L; (0722.273.793 Gabriel.dumitrache@sit.ro 845. Electricieni cu si fara experienta

angajam pentru lucrari instalatii electrice si mentenanta in constructii. (0722.519.862

enta pentru patiserie. Program: luni-vineri 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Poarta spital Fundeni. 2.000 L; (0742.266.859

914. Femeie de servici pentru o patiserie

860. Electricieni uzinare tablouri elec-

trice, Studii de specialitate. Constituie un avantaj experienta pe un post similar. Locatia: Mogosoaia, str Bucuresti-Targoviste nr.12A. De la statia metrou Straulesti cu autobuzul 304 pana la CFR Centura (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 861. Electricieni, program de 8 ore de

luni-vineri, salariu este de 3.000 Lei. Pentru mai multe detalii la telefon (0741.918.773 862. Electricieni, societate autorizata

ANRE angajeaza pentru lucrari in Bucuresti. Detalii la telefon 3.000 L; (0725.269.290 fis.electric2016@gmail.com 863. Electricieni, ingineri, lacatusi Ener-

gotech S.A angajeaza urgent persoane calificate in urmatoarele meserii. Electricieni (ANRE avantaj important), lacatusi mecanici, inginer chimist, ingineri electroenergetica - Ofertare. simona.drula@energotech.ro

877. Excavatorist cu experienta, angajeaza firma importanta cu sediul in sectorul 6, salariu atractiv; (0740.079.570/ 0745.140.506

F.E.G. organizeaza cursuri de calificare de scurta durata: infirmiera, coafura, frizerie, manichiurist- pedichiurist, cosmetica, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetarpatiser, lucrator comercial (vanzator), meserii in constructii. Orar: lunivineri: 9-20; Sambata: 914. Badea Cartan nr 6 sector 2, Bucuresti; (021.311.10.54/ 031.405.27.30/ 0788.424.314 878.

879. Fabrica productie alimentara

angajeaza femei de serviciu, salariul 1600 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei + o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654

880. Fabrica productie alimentara

angajeaza femei de serviciu. Salariul 1600 lei net + bonuri de masa + o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654

tehnicieni intretinere cladirii de birouri in Bucuresti Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Se asigura cadru de lucru stabil si profesionist. Detalii la telefon. CV pe email. (0757.027.528 career@coralconstruct.ro

881. Fabrica productie alimentara cu sediul in sector 6, bd. Timisoara nr. 94 angajeaza ambalatori, muncitori necalificati, salariul 1600 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei+ o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654

865. Electricieni, lacatusi confectii met-

882. Fabrica productie incaltaminte anga-

864. Electricieni, instalatori, frigotehnisti,

alice Angajam electricieni, lacatusi, confectii metalice si muncitori necalificati. (031.425.60.76/ 0760.783.578 info@mabec.ro

jam sonist cu experienta zona Timpuri Noi, mall Vitan, 3.200 L; (0764.164.164/ 0730.501.000 contact@sansavana.ro

866. Electricieni, muncitori necalificati

in Bucuresti, sector 3, faiantari si zugravi cu carte de munca , minim 130 ron / zi . (0729.932.331

firma bransamente electrice angajez muncitori pentru activitate specifica. Salariu incepand de la 2500 lei. Posibilitati cazare; (0742.041.451 867. Electricieni, tehnicieni instalatii electrice Angajam electricieni si tehnicieni pentru lucrari de instalatii electrice / curenti slabi si productie dulapuri, tablouri electrice. Zona metrou Ctin. Brancoveanu; (0726.102.308 hr@digitaltelecomms.com 868. Electromecanic ascensoare califi-

cat, cu experienta, salariu brut 4400 ron. (0726.118.153 stoica_florian2000@yahoo.com 869. Electromecanic-automatist, societate angajam electromecanic ptr. asigurare service si mentenanta toalete automate, permis cat.B, disponibil munca teren, program 8h, doua schimburi, avantaje; auto+telefon servici; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

883. Faiantari - zugravi firma angajeaza

884. Faiantari si zugravi calificati

Bucuresti firma constructii Bucuresti, cautam muncitori policalificati in finisaje interioare pt lucrari Bucuresti. Oferim contract de munca, salariul se negociaza in functie de experienta si productivitate; (0743.267.907 marius@increase.ro 885. Familie ingrijire gradina, Voluntari,

cautam familie de gospodari, dornica de relocare in Voluntari, care sa ingrijeasca permanent o gradina de legume, vita de vie, pomi fructifieri, pasari. Oferim casa si salariu pe masura asteptarilor. (0752.214.753 hr@genesisproperty.net 886. Fast Food Evia angajeaza personal

bucatarie Evia angajeaza persoanal bucatarie pentru realizarea preparatelor. Este aproape de statia de metro Aurel Vlaicu. Telefon luni- vineri 7-16 o data la 2 sambete, 1400 de lei cu carte de munca; 1.400 L; (0726.684.892

932. Femeie de serviciu relatii la telefon

(0770.672.397

933. Femeie de serviciu salon de infru-

musetare vis-a-vis hotel Marriott angajam femeie de serviciu. Anastasia Beauty Center. (0726.815.031 anastasiabucuresti@yahoo.com 934. Femeie de serviciu si femeie la spalatorie pt. restaurantul si sala evenimente Aqua Garden Militari Residence. Detalii la tel. (0722.328.158 935. Femeie de serviciu si vanzatoare pt. market turcesc. Salariu atractiv, Sos. Pantelimon nr. 89, sect. 2, rog seriozitate; (0727.435.860/ 0765.223.479/ 0734.940.000

angajez femei de servici pentru un magazin de patiserie din soseaua Andronache nr. 53 A, pentru mai multe detalii sunati la nr. de telefon, Ayman. (0731.800.000

936. Femeie de serviciu Tipografie angajam femei de serviciu, program de lucru de luni- vineri de la 07.00- 15.30. Rugam seriozitate. Relatii la telefon; (0741.179.700

915. Femeie de serviciu Angajam 2 persoane pentru postul de femeie de serviciu, zona metrou Pipera pentru o firma din industria alimentara. Salariul este 2.000 lei in mana. Pt. interviuri sunati la 0729699825. (0729.699.825

937. Femeie de serviciu pentru casa cu curte Program 10-18, zilnic, luni-vineri. Sanatate buna, cu referinte. Varsta 45-60. Nefumatoare. Zona Piata Gemeni, 1.600 L; (0748.219.728

916. Femeie de serviciu clinica veterinara

Biovet angajam pentru zona de birouri, program full 8 ore/zi , contract de munca. Munca se desfasoara intr-o cladire de birouri cu materiale de curantenie incluse 1 L; (0746.768.173 resurse.umane@biovet-impex.ro

in hotel - program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere sau 12/24 ore - 12/48 ore. Se preteaza si pentru provincie; 1.800 L; (0751.190.463

834. Electrician, instalator intretinere, sector 1,3,6 desfasoara activitati specifice de intretinere si reparatii a instalatiilor aferente cladirilor de birouri sau spatii comerciale, Program l-v 8 ore/zi, venit motivant, mediu de lucru dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

841. Electricieni pt. SC- 3.300 ron si

913. Femeie de servici cu sau fara experi-

922. Femeie de serviciu pentru curatenie

858. Electricieni si zugrav-rigipsari Firma de constructii angajeaza electricieni, zugravi-rigipsari, salariu atractiv, incepand cu 3.000 lei, contract de munca, bonusuri. (0762.029.177 office@croods.ro

840. Electricieni firma din Bucuresti, angajeaza personal calificat in instalatii electrice industriale si rezidentiale.Asteptam CV-uri pe adresa de email sau contactati telefonic pentru stabilirea unui interviu 3.000 L; (0758.503.472 office@bellemoon.ro

bilitatea de a avea un loc de munca stabil si bine platit, unei doamne harnice, cu experienta in curatenia spatiilor de birouri.Locatia este situata in sectorul nr. 1 Bucuresti. (0727.770.361

921. Femeie de serviciu pentru cofetaria Tip Top Crangasi. Program de lucru 8 ore/zi. Salariul 1400 + bonuri de masa. Informatii la tel. (0732.672.654

Impex cu sediul in Bucuresti angajeaza tehnicieni mentenanta pentru desfasurare activitate pe plan local pentru statii de alimentare cu carburanti, (0769.010.240 florina.stoian@regioimpex.ro

839. Electricieni electricieni si ajutor electricieni pt instalatii electrice de interior. Salariu foarte bun plata si la zi, urgent, (0764.360.456

912. Femeie de servici Oferim posi-

situat in zona rond Cosbuc sector 4 programul de lucru este de 2 zile cu 2 zile libere, salariul este 1500 Lei/ luna 1.500 L; (0722.599.589 ancaivascu@yahoo.com

tial salariul brut 4479 lei. Salariul net este 3003 lei format din: 2588 lei in cont + 315 lei bonuri de masa + 100 lei/luna bonus de Paste si Craciun. 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

838. Electricieni angajez electricieni in constructii (executam instalatii electrice la cladiri rezidentiale, spatii comerciale si hale industriale); (0726.485.671

After School Prelungirea Ghencea, program 11:00-18:00, contract munca, asiguram masa; 1.200 L; (0768.185.720/ 0760.193.907

920. Femeie de serviciu la un restaurant

832. Electrician pentru complex reziden-

tricieni ajutori electricieni ?i necalificati la blocuri, case vile pt instalatii electrice de interior. Salariu foarte bun, plata la zi; (0764.360.456

911. Femeie de serrviciu angajam pentru

soniera cu 10 etaje. Relatii la tel. (0745.007.834

electrician, Sight Control SRL angajeaza electricieni si ajutoare electricieni pentru instalatii interioare. Certificarea ANRE reprezinta un avantaj. Relatii la tel., lunivineri 09.00-16.00.. (0751.075.987

837. Electricieni angajam urgent elec-

Telefon: 0729.925.035 E-mail: monica.chirica@stratum.ro

919. Femeie de serviciu in bloc de gar-

831. Electrician interioare si ajutor de

ta Calificare tehnica: instalator, electrician, electromecanic. Experienta mentenanta cladiri. Mobilitate si disponibilitate pentru a participa la interventii in caz de avarii. Punct de lucru: zona Ghencea. (0727.789.784 olaru.anca.andreea@gmail.com

Activitatea se va desfasura in sediul din Bucuresti, str. Theodor Pallady, nr. 46B, Sector 3.

918. Femeie de serviciu firma de transport autoturisme, Sos. de Centura - Tunari, pentru spatiul de birouri. Detalii: (0745.094.494 ancalupu@tritoncargo.ro

service auto Service auto orientat pe electrica si electronica auto angajeaza electrician diagnoza electronist pasionat de masini si cu dorinta de perfectionare in diagnoza-electrica. (0723.218.113 autoelectronic@yahoo.com

836. Electrician/instalator mentenan-

Oferim urmatoarele beneficii: - Calificarea angajatului la locul de munca; - Tichete de masa; - Prime lunare; - Salariul de 1400 lei/luna net, cu posibilitatea cresterii venitului dupa primele 3 luni in urma unei evaluari.

angajeaza in zona Pipera - Tunari, la program de 8 h/zi (dupa amiaza), salariu avantajos, tichete de masa, decontare transport. (0728.855.453

830. Electrician diagnoza electronist

835. Electrician, instalator, cu sau fara experienta. Oferta full time. Permis de conducere constituie un avantaj. Zona Corbeanca, Balotesti, Tamasi. 2.000 L; (0723.788.172 Office@home-maintenance.ro

si

MONTATORI SUBANSAMBLE

917. Femeie de serviciu Firma curatenie,

829. Electrician de executie si ajutor electrician pentru santiere din Bucuresti si din tara. SC instalatii electrice si curenti slabi. Cond. salariale bune, CM, ore supl, progr. 8 ore/zi, posib. avansare; CV la mail: 3.000 L; (031.437.06.35 angajari@mhtexperience.ro

833. Electrician, electromecanic, Regio

MUNCITORI NECALIFICATI

894. Fata secretariat, muncitori necalificati

minte angajeaza fata la masa, pentru colectiv. Carte de munca, bonuri de masa, salariu atractiv. Zona Colentina; (0722.294.441 aristocrat.stil@yahoo.ro

876.

Societatea STRATUM ENCLOSURES activeaza in domeniul productiei de confectii metalice usoare, dedicate in special industriei telecomunicatiilor. Angajam

938. Femeie de serviciu pentru restaurant

Restaurant din zona Baneasa angajeaza femeie de serviciu, spalator vase. Se ofera salariu motivant, 2 mese/zi, transport catre domiciliu, contract, medica muncii si alte bonificatii. (0720.880.199 939. Femeie de serviciu pentru scari de bloc Firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femei pentru curatenie la scari de bloc in toate sectoarele din Bucuresti. Cerem seriozitate. Salariu 1500 lei si carte de munca; 1.500 L; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 940. Femeie de serviciu restaurant 30 de locuri, metrou Aviatorilor. Program 1 zi/1 zi (0732.817.052 941. Femeie de serviciu scari de bloc doar in Bucuresti. Se ofera contract de munca. Urgent; (0762.847.801/ 0773.783.711 dhannny95@yahoo.com

942. Femeie de serviciu scari de bloc pro-

gram flexibil, salariu motivant, angajam in toate sectoarele din Bucuresti. Cerem seriozitate. Oferim salariu motivant si program. Salariu 1.600 Lei 1.600 L; (021.780.00.80/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 943. Femeie de serviciu, angajam pentru

unitate productie

944. Femeie de serviciu, Angajam personal pentru curatenie in hala de productie produse de patiserie. Program 8 h L-D, sambata liber, doar 2 duminici /luna, salariu 1600 lei, adresa este Th. Pallady, nr 44 D, sect 3. (0737.523.284

899. Femei curatenie, firma curatenie angajam personal pentru zona Preciziei Militari, program 6.00- 14.00, de luni pana vineri. Contract de munca, salariu motivant, lucru in echipa, salariu lunar. Urgent 1.700 L; (0751.553.553 office@curatenie-profesionala.com

923. Femeie de serviciu pentru Magic Salon. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

900. Femei de serviciu full time, scoala

924. Femeie de serviciu pentru

angajeaza femeie de serviciu, contract de munca, locatia Sun Plaza, 2/2 zile, tickete de masa. (0725.572.345 office@liwu.ro

925. Femeie de serviciu pentru restau-

947. Femeie de serviciu, pentru gradinita particulara Pipera, masa asigurata, decont transport, program 9.00 - 17.00 (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com

sector 1, pentru scoala particulara, zona Apicola Baneasa, program normal, contract de munca perioada nedeterminata. Salariul se discuta la interviu. Pentru mai multe informatii, sunati la tel. (0744.680.239/ 0722.629.573 ortansaelena.popescu@gmail.com

Femei in fabrica de curatat legume, program 7.00-16.00, bonuri de masa, carte de munca. Zona Sos. Pantelimon, relatii la tel. intre 7-17; (0723.654.915/ 0723.440.855 901.

restaurant zona Piata Iancului, sunati dupa ora 10; (0724.212.282 rant, locatia se afla in sectorul 5. Programul de lucru 2/2; 1.800 L; (0726.123.905 926. Femeie de serviciu pentru

restaurant; (0763.590.519

927. Femeie de serviciu permanenta pen-

tru un hotel din Eforie Nord, preferabil persoana doritoare sa fie din imprejurimi (Eforie Nord, Eforie Sud , Techirghiol) salariul se discuta la interviu (0734.825.197 928. Femeie de serviciu Program 8 ore

902. Femei si barbati la curatenie la

de L-S, salariu 1600 lei in mana. Calea Serban-Voda nr 22-24 sector 4 Piata Unirii 1.600 L; (0721.373.115

903. Femei si barbati la curatenie la mag-

929. Femeie de serviciu pt. firma producatoare de farmaceutice cu sediu in zona Bacu, Joita. Aplicantii pot fi din zona Ciorogarla, Bolintin, Bacu, Joita, Sabareni, Dragomiresti, Chiajna. Se acorda salariu fix, bonuri de masa, decont transport si bonificatii. Detalii la nr. de tel. (0756.717.770

supermarketuri; (0723.543.454/ 0733.030.402

azinul Metro Militari; (0786.526.783

904. Femei si barbati necalificati, magaz-

inul Metro Baneasa; (0725.232.679

905. FEMEIE la curatenie pt. restaurantul

Casa Mino, cu contract de munca, salariu plus bonusuri la fiecare eveniment, (0753.338.373 office@casamino.ro 906. Femeie bucatarie Angajam femeie

curatat legume la fast food in zona Ghencea. Program de luni pana vineri 08 16 carte de munca, masa asigurata, salariu fix. Nu necesita experienta. Mai multe detalii la telefon, 1.500 L; (0724.510.860 907. Femeie curatenie pentru benzinaria

930. Femeie de serviciu pt. gradinita pri-

945. Femeie de serviciu, camerista

pentru hotel Calea Mosilor, persoana serioasa si responsabila; (021.312.10.92

946. Femeie de serviciu, Liwu Restaurant

948. Femeie de serviciu, program de lucru full time 9-18, luni- vineri, salariu avantajos, contract de munca, bonuri de masa, locatie centrala in zona Unirii. Pentru mai multe detalii astept sa ma contactati la numarul: (0765.517.197 949. Femeie de serviciu, restaurant anga-

jeaza femeie curatenie si vase in sector 6, Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea nr. 83C, programul 1/1 zi - 8:00-23:00. O masa/zi asigurata, cafea, transport seara asigurat. Tips + contract munca 1.500 L; (0768.484.287

950. Femeie de serviciu, agent de curate-

nie angajam femeie de serviciu responsabila si punctuala, in cadrul unui ansamblu rezidential de lux. Responsabilitati: aspirarea, maturarea si spalarea pardoselilor, curatenie zilnica in birouri. Program l-v. (0748.888.808 andreea.tulcan@skv.properties

951. Femeie de serviciu, angajare restau-

vata sector 3, Titan, program 8 h, 11-19, contract de munca si seriozitate; (0723.040.185

rant Restaurant central angajam femeie de serviciu, bufetiera si ajutor de bucatar. Detalii la tel. (0724.281.020 constandachecrisalex@gmail.com

931. Femeie de serviciu pt. Patiseria Tismana, situata in zona Colentina-Fundeni, program: L-V 06-16.30, sambataduminica liber. Salariu 2.000 lei. Relatii la telefon. 2.000 L; (0734.378.436

952. Femeie de serviciu, curatenie, urgent, pentru sala de fitness. Salariu motivant, zona Piata Victoriei, Piata 1 Mai, (0721.905.339 anamaria.ivan27@gmail.com

Mol Otopeni, decontam transportul. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com

908. Femeie curatenie birouri, zona Tim-

puri Noi, program 5.45-9.45 si 7.30-16,00 de luni pana vineri. Salariu motivant. Rugam seriozitate; (0763.300.600

909. Femeie curatenie Teiul Doamnei +coafor, program L-V 19.30-22.00, sambata 16.00-19.00, duminica inchis, domiciliul zona, 900 lei pentru inceput; (0722.912.889 910. FEMEIE CURATENIE, SUPRAVEGHETOARE COPII, LOC JOACA, AJUTOR BUCATAR LA RECE SI VASE, BUCATAR PART-TIME. CONTRACT, SALARIU, TIPS, 2 MESE PE ZI, ZONA SEC. 5, CRISTALULUI BRAGADIRU, ILFOV; (0720.075.598

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

17 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… FEMEIE PENTRU CURATENIE INTR-O CLADIRE DE BIROURI. PROGRAM L-S, SALARIU FIX + BONURI DE MASA. PENTRU MAI MULTE DETALII, CONTACTATI-NE LA NUMARUL DE TELEFON; (0761.247.825

1018. Fete productie si ambalare sandwisuri, zona Spital Fundeni, program 8.0017.00, salariu 2.000 lei net , masa asigurata, bonusuri, contract de munca perioada nedeterminata. 2.000 L; (0744.329.559/ 0728.011.145 ghe_ioana@yahoo.com

994. Femeie pentru curatenie labo-

1020. Fete si baieti pentru conversatii online Bonus de angajare 950$, vrei un job care sa-ti ofere satisfactie financiara, noi suntem alegerea potrivita pentru tine, suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu, (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

993.

rator cofetarie zona 13 Septembrie; (0744.530.245 995. Femeie pentru curatenie birouri zona

Rosetti, pentru societate comerciala, program part time, programarea pentru interviu va avea loc in perioada 16-19.10.2018 la tel. in intervalul orar 13.00-17.00; (031.107.31.08 996. Femeie pentru curatenie, sala de fit-

953. Femeie de serviciu, pentru cresa/

974. Femeie la vase pentru restau-

gradinita privata langa Auchan Titan, program in doua schimburi, (0725.211.112

rant zona Piata Iancului, sunati dupa ora 10; (0724.212.282

954. Femeie de serviciu, scoala particu-

975. Femeie la vase pentru restaurant,

lara Baneasa, angajam persoane cu experienta in curatenie. Program in 2 ture, de luni pana vineri. Se asigura contract de munca si uniforma de lucru. Transportul asigurat de la metrou (0733.689.471 monica.badea@avenor.ro 955. Femeie de serviciu, sector 1,

Bucuresti S.C. Clinica Stomatologica Opran S.R.L. angajeaza femeie de serviciu. Rog seriozitate. tel (0721.842.904/ 021.313.40.82 florina@opran.ro 956. Femeie de serviciu. Asociatie de proprietari din Pipera-Voluntari angajeaza femeie serviciu. Program 8 ore/zi, salariu in mana 1.300 L; (0747.014.225 957. Femeie de serviciu. Avia Motors

angajeaza Femeie de serviciu pentru punctul de lucru din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 11. Postul este responsabil cu asigurarea curateniei in spatiile interioare. (0747.010.358 hr@aviamotors.ro 958. Femeie de serviciu. Companie

cu domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza femeie de serviciu in zona Bacu, Joita. Pentru interviu se pot prezenta candidate si din Dragomiresti, Chiajna, Ciorogarla, Bolintin, Sabareni, Chitila. Disponibilitatea imediata constituie un avantaj. Rel. la tel.: (0756.717.770 959. Femeie de serviciu/ manipulant

marfuri, incarcator - descarcator/ operator date in zona Bolintin, Km 23 A1. Oferim conditii avantajoase de lucru, program 8 ore, contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu fix motivant + bonusuri + bonuri de masa si transport asigurat din zonele Bolintin Deal/Vale, Buturugeni, Ogrezeni, Trestieni sau din Bucuresti (zona Pacii). Pentru detalii ne puteti contacta la nr.: (0733.460.270 960. Femeie ingrijire curte Familie serioasa angajam femeie singura, fara obligatii pentru ingrijire curte, aproape de Bucuresti, (0722.310.005

961. Femeie ingrijire curte, familie serioasa angajam femeie singura fara obligatii pentru ingrijire curte aproape de Bucuresti, asteptam solicitari din provincie, salariu 1400 Ron, tot timpul anului, (0729.881.119 962. Femeie la bucatarie (vase, legume) si ospatar pentru restaurant zona Decebal, sector 3, urgent. De preferinta sa locuiti in zona. Detalii: (0722.240.383/ 0761.221.334 963. Femeie la bucatarie pt curatenie,

noapte 2000ron Shaormeria La Baiatu SRL cauta femeie la bucatarie pt curatenie(inclusiv spalat vase) 9h de noapte, program 9:00-6:00, 2000ron/luna in mana, un liber pe saptamana, str. Mendeleev 7-15, Piata Romana; 2.000 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 964. Femeie la spalat vase si curatenie in

laborator cofetarie, aflat pe bd. Timisoara, program 8 ore. Salariu 1.800 L; (0758.084.294

965. Femeie la vase (laborator patiserie -

cofetarie), zona str. Domnita Anastasia nr 5 si Stefan cel Mare nr. 1-3, sambataduminica liber (0722.558.062

966. Femeie la vase 2000-2500 lei, taxi platit, St Patrick Irish Pub din centru vechi angajeaza femeie la vase, 10 zile lucrate pe luna, tips la finalul serii (20002500/luna), transport platit. Detalii si programari interviuri la numarul de telefon. (0755.110.008 office@stpatrick.ro 967. Femeie la vase angajam pentru restaurant in sectorul 2. Salariul se discuta la interviu; (0721.381.891 968. Femeie la vase angajam pentru

restaurant zona Centrul Vechi; (0762.492.256/ 0735.222.888

969. Femeie la vase angajeaza

restaurant din sectororul 4. Carte de munca, salariu motivant. Relatii la tel. dupa ora 10.00; (0722.244.364 970. Femeie la vase Cafenea in mall

Vitan angajeaza femeie la vase, program 8 h/zi, luni si marti libere. Detalii dupa ora 10. (0761.200.141 971. Femeie la vase cu experienta in

restaurant. Asiguram carte de munca, tips, transport. Salariu motivant; (0722.462.827/ 021.434.18.28 972. Femeie la vase cu experienta salariu

1500 Ron + tips, zona Obor, program 2 zile cu 2 libere, mai multe detalii la telefon (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com 973. Femeie la vase harnica si curata! Salariu:1400 lei+300 lei bonuri si tips zilnic (15-30lei). Program: 4 zile intr-o saptamana-luni, miercuri, weekeend; 3 zile in a doua saptamana-marti, joi si vineri-9-22 2.000 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com

sectorul 2. Salariu motivant, bonusuri, transport; (0770.944.822 976. Femeie la vase Restaurant anga-

jeaza femeie la vase in zona Ghica Tei sector 2. Oferim carte de munca, salariu convenabil plus tips. (0727.626.981/ 0763.478.438 977. Femeie la vase Restaurant Texan

din Bucuresti Angajeaja femeie la vase. Cerinte: nu se cere experienta. Se ofera: salariu atractiv, lucru in ture, alte beneficii. Localul este situat in zona Rond Cosbuc, (0785.444.442 office@suzanaribs.ro 978. Femeie la vase Restaurantul Cher-

hanaua Ancora angajeaza femeie la vase. Salariu motivant. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

FEMEIE LA VASE -CURATENIE, SPALATOR, LUCRATOR. ANGAJEAZA PLATINUM CASINO. 5 ZILE (8 ORE)/ 2 LIBERE, 21 ZILE CONCEDIU, CARTE DE MUNCA + BONURI DE MASA, TRANSPORT (DE NOAPTE), 3 SCHIMBURI (TURE). DETALII CONTACT: (0726.141.233 979.

980. Femeie la vase pentru restaurant in

Mall Vitan etaj 2, contract de munca pe perioada nedeterminata. Plata la doua saptamani, program de lucru doua zile lucratoare/ 2 zile libere (0749.924.459 981. Femeie la vase, pentru restaurant in Calea Floreasca, salariul este de 2100 Lei, program 2 zile cu 2 zile, masa si transport asigurat la plecare in Bucuresti 2.100 L; (0770.164.673 vasiloiu.cristina@yahoo.com

ness, aerobic si piscina zona Piata Sudului, Berceni, cauta personal pentru curatenie. Program de lucru doar tura de noapte (22-06), (0721.678.078 997. Femeie pentru legume, femeie de

serviciu, femeie pentru vase, ospatari, picoli, bucatari, angajam pentru restaurant Drumul Taberei. (0773.866.425 998. Femeie pentru spalat vase, restaurant Brasserie, aflat in incinta Magazinului Unirea angajeaza urgent femeie pentru spalat vase: program flexibil : 2 zile cu 2 zile. Contact; (0742.222.216 andantafood@yahoo.com 999. Femeie servici si portar Societate

comerciala situata in zona Grozavesti angajeaza femeie de servici cu chef de munca si portar de zi. Pentru relatii si programari interviu sunati la numarul de telefon. (0734.825.197

1019. Fete si baieti pentru conversatii online bonus de angajare 950 $. Visezi la propria masina, la noi ai sansa sa iti indeplinesti visul, suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu. (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

1021. Fete si baieti, conversatii online, bonus de angajare 950 $. Iti doresti o vacanta de neuitat dar jobul actual nu ti-o permite nici financiar, nici ca timp, e timpul sa faci o schimbare in viata ta. Programeaza-te astazi la un interviu (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 1022. Fete supraveghere copii, loc de

joaca. Detalii la: (0737.484.827

1023. Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639 1024. Fete/studente schimba-ti viata in bine si castiga de 10 ori mai mult! Ai comision de 60 % si un bonus de 500 $ garantat!!! Cautam fete cu/fara experienta, varsta minima 18 ani; 3.000 {; (0769.839.200 angajari@empirestudio.ro

1000. Femeie serviciu Restaurant ultracentral angajam femeie serviciu, oferim 1800 ron, carte munca, program o zi cu o zi, transport gratuit. 1.800 L; (0762.969.532 office@embassy-one.ro

1025. Fierari, 20 de posturi. Salariu brut 4305 ron. Salariu net 3003 ron. Salariu net cuprinde: 2588 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1001. Femeie serviciu catering, in bucatarie pentru curatenie si spalat vase,program luni-vineri 06:30-15:30 si 2 sambete cu program 06:30-13:30.O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare,langa metrou Costin Georgian. 1.600 L; (0729.810.961 denisa.niculici@bucateperoate.ro

1026. Fierari, salariul brut 4479 ron. Angajam fierari. Salariul brut 4479 lei. Salariul net este 3003 lei format din: 2588 lei in cont + 315 lei bonuri de masa + 100 lei/luna bonus de Paste si Craciun. 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1002. Femeie serviciu si vase, pentru

1027. Finisori, sudor, alte activitati Cre-

1039. Frezori Sudori Lacatus mecanic

Inginer mecanic societate comerciala angajeaza cu norma intreaga frezori, sudori, lacatusi, ingineri. Nivel incepator sau experimentat, pentru realizare piese simple sau complexitate medie. Salariu, bonuri de masa, prime. (0745.250.013 1040. Frigotehnist utilaje industriale, Tunari, Ilfov pentru producator de semipreparate din carne, cu sediul in Tunari Ilfov, cerinte: calificare de frigotehnist, experienta 5 ani, disponibilitate ture. Detalii la tel. (0799.933.172/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro 1041. Frizer pentru un salon de ingrijire personala exclusiv pentru barbati situat in zona Piata Romana, cautam frizeri sa se alature echipei noastre. Program 1 zi cu o zi de la 09:00-21:00. (0799.762.360 job@passion4work.ro 1042. Frizer si coafeza in saloane cu vechime de 14 si 11 ani, zona Trapezului si Pantelimon, Delfinului. (0723.375.425 clasicsimpex@gmail.com 1043. Frizer cu experienta zona Obor;

(0721.990.720

1044. Frizer cu experienta minim 1 an,

salariu atractiv 1600 lei+920 lei carte de munca platita pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu, 1 weekend da 1 nu, salon de 13 ani, minim de clienti 20/zi, zona metrou Gorjului, detalii la tel. 1.600 L; (0724.357.422

Frizeri, frizerite, salariu 2200 ron/15 zile, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma. (0721.000.376/ 0724.133.585 1045.

1046. Frizerita si cosmeticiana cu experi-

enta Salon in zona Auchan Titan, (0722.336.161/ 021.345.24.15 wolf1salon@gmail.com 1047. Frizerita, coafeza, salon situat vis

a vis de Plaza din sect. 6 angajeaza coafeza-frizerita, cosmeticiana, manichiurista; (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com 1048. Functionar administrativ Societate

industriala alimentara, lideri in piata angajaza functionar administrativ program de luin pana vineri, pachet salarial avantajos + tichete de masa, contract de munca pe perioada nedeterminata. (0758.013.633 dana.tudica@bestfoods-ltd.com

restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

ative Design finisaje SRL, angajam in constructii, finisaje, gresie, faianta, sudor, alte activitati. Oferim si crerem seriozitate. Salarii corecte. (0769.699.221

1003. Femeie serviciu, angajam pentru

1028. Firma de catering/ cantina angajam ajutor bucatar/ bucatar/ personal servire si incasare pentru locatie situata in zona centrala. Program Luni - Vineri. Detalii suplimentare la telefon. (0731.236.044 georges.treats@gmail.com

serioasa pentru front office (interfata cu clientii). Trimteti CV pe adresa de email incluzand obligatoriu postul vizat si date de contat. (021.450.51.11 office@decorpress.ro

1029. Firma instalatii gaze, termice, san-

bucatari si femeie pt vase. Locatia din bdul Decebal nr. 9. Persoana contact Stelian tel: 11 L; (0722.386.686 Stelianradulescu15@yahoo.com

laborator cofetarie- brutarie, program 10.00-18.00 , 5 zile pe saptamana, contract de munca; 1.600 L; (0749.250.062/ 0757.116.733 1004. Femeie vase angajam femeie la

vase pentru restaurant zona Nordului, oferim salariu motivand, transport. Pentru detalii sunati; (0728.983.960 OFFICE@EMBASSY-PARK.RO

itare, angajeaza instalatori cu si fara experienta si tineri in vederea calificarii. Salariu atracti; (0725.910.657/ 0724.351.401

1049. Functionar relatii clienti, persoana

1050. Funky Loubge Decebal angajeaza

zona Piata Victoriei angajeaza femeie la vase harnica,dornica de un job stabil si de lunga durata,relatii la telefon 0213114606 intre orele 12-18. 1.800 L; (021.311.46.06 (femeie-baiat) pt. restaurant chinezesc, sector 3. Tel. dupa ora 12,00: (031.430.66.16/ 0722.622.865

esti o persoana tanara si dinamica vino in echipa noastra. Urgent, cautam personal la vase Program 2 /2. Carte de munca, Tips+ Decontare taxi seara. Rog maxima seriozitate 1.700 L; (0770.766.563 mihaicristache@mail.com 987. Femeie la vase, ospatar, ajutor

bucatar restaurant din Bd-ul Lacul Tei angajeaza femeie de servici la vase, 1800 lei plus tips/lunar, ajutor bucatar, 25600 lei plus tips/lunar, ospatar cu experienta in domeniu 2500 lei plus tips/lunar. (0725.129.998 988. Femeie la vase, serviciu, restaurant angajeaza in regim de urgenta. Program lucru: 2 zile / 2 zile. Asiguram salariu foarte atractiv, transport, masa. Adresa: strada Sfantul Stefan nr. 13, sector 2 (0722.538.274 989. Femeie la vase-menaj angajeaza cu

contract de munca si salariu avantajos + Tips, Taverna "La Calinescu". Nu asiguram transport, de preferat domiciliul in sectoarele 4 sau 5. (021.331.07.50/ 0788.472.725 990. Femeie lucrator bucatarie si lucrator

comercial in conditii avantajoase pentru Fast Food in Mall Sun Plaza Berceni (Piata Sudului); (0754.807.220 Bbackfood2010@yahoo.com 991. Femeie pentru ajutor menaj, 4

ore zilnic, de luni pana sambata. Ofer 1.200 lei lunar, zona Vatra Luminoasa, 1.200 L; (0770.638.207 992. Femeie pentru curatenie angajez femeie pentru curatenie, care sa stie sa gateasca, sa faca curatenie in camere, de preferat din nordul Bucurestiului, Buftea, Otopeni, Mogosoaia, Chitila, Buc Noi, etc, 2.500 L; (0723.571.522 iondulugeac@yahoo.com

1066. Grafician DTP Photoshop, Illustra-

tor, InDesign vei concepe si pregati machete de materiale publicitare in vederea trimiterii acestora la tipar (brosuri, postere, cataloage, etc). Experienta pe un post similar. CV la mail: (0730.833.838 regataprint@gmail.com

1067. Grataragiu intr-o locatie de tip fast

food cu servire rapida in zona Straja, cartierul Berceni, salariu avantajos +bonus din vanzari. Alte detalii la: (0731.705.142/ 0727.454.790 1068. Grataragiu Pui pe jar, angajeaza

grataragiu. Esti persoana potrivita, daca esti o fire flexibila, iti place sa lucrezi in echipa si sa sari oricand in ajutor colegilor, 1069. Griro angajeaza muncitori in vederea calificarii la locul de munca in meseriile: Lacatus constructii metalice; Prelucrator prin aschiere, Macaragiu pod rulant, Sudor electric manual, Termist-Tratamentist salariu foarte motivant, decontare transport, cazare. Interviuri zilnic LuniVineri 8-14-Calea Grivitei 355, Bucuresti; (021.224.19.65 recrutare@griro.ro

1005. Femeie vase Autoservire zona Vasile Lascar sector 2, angajeaza femeie vase. Program L-V; (0722.201.802 1006. Femeie vase restaurant specific romanesc angajeaza femeie la vase, program luni -vineri sector 6. (0752.166.337/ 0733.513.550 santech.srl@gmail.com 1007. Femeie vase Winebar si restaurant

angajam femeie vase, 1.600 L; (0749.033.999/ 0749.033.999 bianca.bucur@enotek.ro 1008. Femeie vase, curatenie, Restau-

rantele Alioli angajeaza personal pe postul de spalator vase si curatenie. Cautam persoane serioase, care vor sa munceasca. Program 2 zile/2. Salariu 1500 lei net + tips zilnic appx 3000 lei. 3.000 L; (0787.565.579 office@alioli.ro 1009. Fete angajez urgent fete (femei)

pentru dezosat pui. Salariul motivant. (0733.751.271 1010. Fete pentru fast food cu sau fara experienta. Program flexibil. Contract full time pe perioada nedeterminata. Decontare transport pentru provincie, 2.000 L; (0740.060.708 1011. Fete cupluri, online salariu fix 2000

Lei fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide, oferim contract de munca, training, posibilitate avansuri, bonus angajare, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 1012. Fete curatenie Angajam personal curatenie pentru loc de joaca zona Pipera (reper cladire eliberare permise si pasapoarte). Program de 8 ore, 5 zile pe saptamana. Salariu 1.500 lei net plus 100 lei decont transport, 1.600 L; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com 1013. Fete la Rustic in Auchan Militari,

chiar fara experienta, la fast-food in Auchan Militari.Salariu 1800 ron in mana si mancare la alegere, program o zi (9-22) cu una libera; 1.800 L; (0723.705.385 1014. Fete pentru receptie, casierie pentru

un restaurant central in Calea Floreasca, program 2 zile cu 2 zile, se asigura masa si transport, salariu 1800. Pentru mai multe detalii astept sa ma contactati. 1.800 L; (0766.405.416 Vasiloiu.cristina@yahoo.com 1015. Fete productie sandwichuri, zona Fundeni, program 6 zile/sapt, (vineri zi libera) salariu 1.500 Lei (bani in mana), masa asigurata, bonusuri, carte de munca. Program de la 7.00 la 14.00 1.500 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1016. Fete productie sandwishuri zona spital Fundeni, 6 zile pe saptamana, (vinerea liber) schimbul 2 de la 12.0022.00. Masa asigurata, cu carte de munca, salariu net 2.400 lei, 2.400 L; (0744.329.559/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1017. Fete productie sandwishuri, zona

Spital Fundeni, 6 zile pe saptamana (S-J), (liber vinerea) masa asigurata, bonusuri, training gratuit. Angajam cu carte de munca la 8 ore, numai persoane serioase si cu putere de munca. 2.000 L; (0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1030. Firma productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajeaza Muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale. Nu oferim cazare. (0720.112.734 1031. Firma Rojek, cu sediul in Viena si

Austria Inferioara, activi in aproape toate domeniile de hidroizolare, acoperire podea si reparatii cladiri, caut cu angajare imediata: montatori pardoseli, vopsitor auto, zugravi, montatori. Asteptarile noastre: permis de conducere B si daca se poate E; capacitatea de a lucra in echipa; flexibil (orele de munca si locul de munca); exactitate, curatenie si constiinciozitate la locul de munca; cunostinte tehnice/ imaginatie; lucrarea atenta cu masinile/ utilajele; responsabilitate cu lucrarea a materialelor tehnice de inalta calitate; incredere; pregatit pentru a invata; bune cunostinte de limba germana. Ce putem oferi: un loc sigur de munca; atmosfera placuta de lucru intr-o echipa extrem de motivata; posibilitate de educatie suplimentara/ oportunitati de formare profesionala; activitati interesante si variate; posibilitate de educatie suplimentara/ oportunitati de formare profesionala; activitati interesante si variate. Salariul incepe de la 1.859,42 euro brut. Se poate plati mai mult in functie de calificarile dumneavoastra. Pentru interese: Dl. Rojek - 00436643567167; Dna Popescu - 0765.611.987. Adresa de email: office@rojek.at 1032. Firma security angajam agent paza

sex feminin Firma security angajam agent paza sex feminin- Parcul Industrial Aricesti Timken. (0726.793.725 1033. Firma serioasa de paza, HQZ Security angajeaza agenti de paza pentru urmatoarele obiective: Condominium locuinte, cladiri birouri, santier; (0722.500.949 1034. Fnisator pantofi, fata/ baiat cu experienta, de preferat din zona Faur, sector 3, pentru finisarea produselor, atelier incaltaminte dama la comanda, program 8 ore, contract de munca. Rugam seriozitate (0727.627.247/ 0725.665.598 nicoletapl@yahoo.com 1035. Fochist Tg. Jiu full-time Building

Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza Fochist. Program Fulltime, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 1036. Fochisti clasa C, vanzator la zi si

agenti securitate, inclusiv pensionari; (0721.252.667 1037. Frezor CNC pt. firma in domeniul productiei industriale din Bucuresti. Conditii de munca si retribuire foarte bune. Informatii la tel. (0723.551.430/ 021.425.67.70 1038. Frezor si strungar CNC relatii la

telefon. (0734.735.067/ 0734.735.066

1051. Fuyao Romania angajeaza front desk operator Firma importatoare de parbrize angajam tanara, maxim 45 ani, cu experienta, pentru preluare comenzi si avize. Programul este de l-v 8:30-17:30, doua sambete pe luna. Interviu in B-dul Basarabia 256-Faur P.1. 2.000 L; (0729.007.403 fuyaoromania.office@gmail.com

jam infirmiera pentru camin de batrani. Cautam o persoana serioasa, muncitoare, calificata in ingrijirea batranilor. Detalii suplimentare la telefon; (0763.693.187 1088. Infirmiera si ingrijitoare pentru

camin de batrani. In zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1.800 si 2.200 lei. Oferim cazare si masa de praz. Carte de munca. Rog seriozitate; (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com 1089. Infirmiera, centru rezidential pen-

tru persoane varstnice, angajeaza infirmiera (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro 1090. Infirmiera, zona Luica, Berceni, angajez infirmiera pentru camin de batrani, in zona Luica (Berceni), sector 4. Salariu: 2000 de lei plus carte de munca. Program: 2 zile cu o zi libera, ture de 12 ore. (0730.001.599/ 0721.550.387 1091. Infirmiere si menajera pentru un

centru de batrani situat in sectorul 1. (0722.320.247 asociatiaphoenixcarehome@yahoo.com 1092. Infirmiere camin persoane varstnice, angajam personal cu experienta pentru ingrijire varstnici. Zona Popesti Leordeni, transport maxi taxi sau Ratb P-ta Sudului/IRA 10 minute. Carte munca, program de zi salariu atractiv. (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com 1093. Infirmiere si ingrijitoare,1800-2200

ron angajam infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani. In zona Pipera, Bucuresti. Salariu ĂŽntre 1800-2200 ron. Oferim cazare si masa de praz gratuit?, carte de munca, rog seriozitate, (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com 1094. Infirmiere, kinetoterapeuti, asistenti medicali, bucatareasa, femeie de serviciu si mesterul casei, pentru centru privat de recuperare in Bucuresti, posibil cazare; (0799.755.553/ 0785.352.720

de hidroizolatii angajam hidroizolatori si necalificati (femei si barbati). Acordam 5000 lei net pentru hidroizolatori calificati si 4000 lei net/ muncitori necalificati. (0739.163.555 enta.izolatii@gmail.com

1095. INGINER constructor cu experienta

1073. Hostess Restaurantul Cherhanaua

1096. Inginer constructor care sa posede

Ancora, situat in parcul Herastrau, angajeaza hostess. Salariu motivant; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

985. Femeie la vase, ajutor de bucatar In

986. Femeie la Vase, Centru Vechi, Daca

1087. Infirmiera camin de batrani. Anga-

na curatenie Gradinita privata Bucuresti, sector 2 (Zona Iancului, Muncii) angajeaza doamna harnica, serioasa, atenta la detalii, pentru a asigura curatenia in gradinita alaturi de alte doua colege. (0720.207.772 irene.sprintaroiu@yahoo.com

1072. Hidroizolatori si necalificati Firma

984. Femeie la vase, ajutor bucatar

1085. INFIRMIERA ANGAJAM PENTRU CAMIN DE BATRANI ZONA PANTELIMON; (0769.606.639

1065. Gradinita privata angajeaza doam-

1071. Guvernanta, copil 4 ani, 8 h/zi, Herastrau, 3.000 lei. Bona, copil de 2 ani, 9 h/zi, program de dupa masa, Otopeni, 2.500 lei. Bona copil 2 ani si 5 luni, 5 h, Tineretului, 1.200 lei; (0764.185.105/ 0764.949.331

983. Femeie la vase, Restaurant situat in

tributie, oras Pantelimon, Ilfov, angajeaza incarcator/ descarcator. Salariu dupa perioada de proba 2.200 lei, inclusiv bonuri de masa, 2.200 L; (0738.675.011

1086. Infirmiera Efectueza curatenia incaperilor si a suprafetelor de lucru. Executa operatiile de dezinfectie, acorda ingrijirile de igiena pacientilor, (0736.633.690 alina.irianu@gralmedical.ro

4 h/zi, Pipera, 2.000 lei. Menaj, de luni pana vineri, Herastrau, 2.500 lei. Bona, 2 copii, 1 an si 2 luni si 2 luni, mama este acasa, Tineretului, 8 h/zi, 2.000 lei; (0764.185.105/ 0764.949.331

jeaza femeie la vase, zona Cotrocenimetrou Eroilor, carte de munca. Rog seriozitate; (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

1084. Incarcator/ descarcator. Firma dis-

1064. Gospodar pentru intretinere amenajari exterioare si femei de serviciu pentru curatenie spatii cladiri.Program de lucru de la orele 6.30- 15.00. Rugam seriozitate. Relatii la telefon; (0741.043.638

1070. Guvernanta 2 copii de 8 si 10 ani,

982. Femeie la vase, Restaurant anga-

apropierea pasajului Marasesti, 5 minute de la Unirea. Program de lucru L-V, 8 ore tura numai de zi. Conditii bune de munca, (3 personae in bucatarie) contract, salariu in functie de experienta 1.500 L; (0773.892.294 office@clicmarket.ro

1063. Global Transport and Logistics, DSV, angajeaza pentru depozitele din Militari: lucrator depozit, gestionar si stivuitorist. Oferim: salariu atractiv si bonuri de masa, ore suplimentare platite, contract de munca pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore de luni pana vineri in doua schimburi, tranport asigurat de la statia de metrou Pacii, Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu, Teleorman. Puteti depune CV la email. Relatii suplimentare la telefon: (021.431.31.10/ 0752.028.485 danjon@ro.dsv.com

1074. Hostess online 60% Cam Stars Studio angajeaza vorbitoare de limba engleza min. nivel mediu, program part time sau full time. Venit garantat 1000 $/ luna, 100% legal. www.camstars.ro 4.000 L; (0744.784.477 office@camstars.ro

pt. societate de constructii. Rog CV la adesa de mail, simona@imogroup.ro atestat RTE contract de munca full time, salariu brut 8.232 Ron, salariu net 5098 ron (4783 ron in cont + 315 ron bonuri de masa), 100 ron/luna bonus sarbatori, program 8-18 luni-vineri. 5.098 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1097. Inginer constructor executie dezvoltator imobiliar, angajez pe perioada nedeterminata, inginer constructor in executie pe postul de sef santier. Cei care au si RTE este cu atat mai bine. Salariu atractiv, 4.500 L; (0744.316.317 lazarmarcel@yahoo.com

1052. Ganesha Caffe angajam ospatarita taxi decontat ; mese asigurate; bauturi asigurate;punct de lucru : Barbu Vacarescu nr.71, Bucuresti, (0766.699.015

1075. Hostess Online, hai sa faci parte din echipa Models4Models, ai posibilitatea de a-ti alege propriul program (part time/ full time). Venit garantat 4000 Ron sau commission brut 60% + bonus de angajare 300 $, 4.000 L; (0738.445.033 expertstudio@ymail.com

1053. Gardianul de joaca al copiilor Cau-

1076. Hostess restaurant vino sa lucram

1098. Inginer constructor proiectant Bucure?ti firma de proiectare constructii, specialitatea rezistenta, angajeaza inginer proiectant; 2.500 L; (0765.486.044 unitarproiect@gmail.com

1077. Hostess-telefonista-casier pt. restaurant situat in sectorul 1, program de lucru 2 cu 2 zile, transport asigurat, rugam seriozitate; 1.900 L; (0722.813.552/ 0768.143.658 dbrisit@yahoo.com

1099. Inginer constructor. Societate comerciala care executa lucrari de fundatii speciale (piloti forati, pereti mulati, etc) angajeaza inginer constructor la biroul de ofertare/ achizitii. Cunostinte necesare: Microsof Office (Word si Excel in mod particular), abilitati de a intocmi atasamente. Telefoane de contact; (0756.029.296/ 0751.053.504

tam colegi prietenosi si plini de energie pentru posturile pe care locurile de joaca Gymboland le are in mallurile din Bucuresti: Mega, Afi Cotroceni, Promenada, Sun Plaza, Baneasa. 1.400 L; (0755.080.887 hr@gymboland.ro 1054. Gastropub Energiea angajeaza

bucatar urgent Energiea (6 ani pe piata restaurantelor) angajeaza bucatar la sectia cald, urgent, program 2 cu 2, carte de munca + tips, bonuri de masa, decont taxi, centrul Bucurestiului. Detalii: 3.000 L; (0743.070.163 hristu.valentin@gmail.com 1055. Gestionar cautam o persoana dinamica pentru postul de gestionar in zona Militari. Preciziei ce doreste sa se implice pe termen lung in activitatea companiei; Trimiteti CV-ul dvs. pe e-mail; (0722.302.852 cosmin.rdg@gmail.com 1056. Gestionar magazin decuratiuni interioare (perdele si draperii) angajeaza gestionar salariu deosebit. 3.000 L; (0722.644.627 eurotextil@libero.it 1057. Gestionar pentru societate din

Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice/industriale. E Asteptam CV pe e-mail; (0740.854.097 personal@hsl.ro 1058. Gestionar program 9.00-17.30 (L-

V), 2000 lei net, contract, zona Cora Pantelimon. Cerinte: seriozitate, engleza nivel mediu. Va rugam sa trimiteti CV ul dvs la adresa de email specificata, multumesc. 2.000 L; recrutare.personal.2018@gmail.com 1059. Gestionar anvelope noi si sh, Angajam gestionar anvelope cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1060. Gestionar piese pt. reprezentanta

service camioane si remorci. Cerinte: bacalaureat, cunostinte pc si seriozitate. Oferim conditii bune de lucru, venit atractiv, zona Preciziei. Va rugam CV la email, 2.400 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 1061. Gestionar piese Reprezentanta service camioane si remorci angajam gestionar. Cerinte: bacalaureat, cunostinte PC si seriozitate. Oferim conditii bune de lucru, venit atractiv, zona Preciziei. Va rugam CV pe email, 2.400 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 1062. Gestionar, angajam gestionar, primitor - distribuitor produse panificatie si patiserie, zona Dristor; Program L-V 10-20, S 8-16; (0757.248.323/ 0722.276.200 byhsnsbs@gmail.com

impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1078. ICME ECAB SA -CABLEL -fabrica de cabluri electrice angajeaza Stivuitorist pentru stivuitor de 5-7 tone -(autorizat ISCIR). Se ofera conditii foarte bune de salarizare, plata orelor suplimentare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati zilnic, intre orele 09:00-13:00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: 021.209.04.15 /021.209.03.09 /021.209.01.10. 1079. ICME ECAB SA -CABLEL -fabrica de cabluri electrice si de telecomunicatii angajeaza Operatori in productie. Se ofera conditii foarte bune de salarizare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati intre orele 8.00-13.00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: 021.209.04.15 /021.209.01.10 /021.209.03.09. 1080. Identificator piese auto Importator

piese camioane si remorci angajam identificator piese cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri atractive. Necesar experienta, bd. Preciziei nr. 11, CV la email, 4.000 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

IMPRIMARI ATELIER IMPRIMARI PE TEXTILE ANGAJEAZA SERIGRAF SI OPERATOR PRESA TERMICA. SALARIU AVANTAJOS. RELATII LA TEL. SAU CV LA EMAIL: (0727.605.541 OFFICE@TRICOURIIMPRIMARE.RO 1081.

1082. Incarcator, descarcator angajam personal pentru manevrare marfa depozit textile de casa. Cerem seriozitate, rapiditate in actiuni, atentie si abilitati pentru munca in echipa. Zona metrou 1 Decembrie 1918. (0723.485.684 distributie.fabsem@gmail.com 1083. Incarcator, descarcator si sofer angajam sofer profesionist sofer cat B si incarcator, descarcator depozit zona Afumati, Ilfov. (0728.871.315

1100. Inginer drumuri Societate angajeaza:-ing de drumuri cu exp. de minim 10 ani, absolvent al fac. de cai ferate, drumuri si poduri-sa urmareasca lucrarile, sa intocmesca devize, cartea tehnica- salariu atractiv, cazare 1 L; (0761.660.866 drumetul.tomis@yahoo.com 1101. Inginer drumuri, pavaje, platforme

inginer cu experienta in drumuri, pavaje, platforme, pentru santier situat in Bucuresti. 1.200 {; (0722.111.082 hidroavil@gmail.com 1102. Inginer ofertare, usi tehnice/ indus-

triale pentru societate din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice/ industriale. Experienta in ofertare tamplarie PVC, aluminiu, usi metalice, constituie avantaj. Asteptam CV pe e-mail (0740.854.097 personal@hsl.ro 1103. Inginer service camioane-cu expe-

rienta reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 3500-6000 L, bd. Preciziei, CV la, 6.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 1104. Inginer, sef atelier confectii metalice Ecoclima Ind angajeaza inginer/ sef pt atelier confectii metalice, experienta min 2 ani, cunostinte tehnice, MS-Office. Salariu motivant, telefon, tichete. Detalii la tel. sau email: office@ecoclimaindustrial.ro (021.250.29.02 office@ecoclimaindustrial.ro 1105. Inginer, tehnician centrale termice, instalatori firma cu peste 15 ani experienta: autorizatii, mentenanta, montaj centrale termice si instalatii gaze naturale. Beneficii: pachet salarial motivant, bonuri de masa, asigurare medicala, masina. (0728.839.851 agerthermoserv@gmail.com 1106. Ingineri aeronave pentru activitati de cercetare proiectare produse aeronautice. CV-uri la adresa: office@condor-sa.ro office@condor-sa.ro 1107. Ingrijire batrana doamna la pat, 4 h/zi luni vineri salariu 1.200 /luna doamna cu experienta si recomandari 1.200 L; (0724.047.365

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

17 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1152. Instalator sisteme tratare apa Instalarea sistemelor de tratare a apei (dedurizatoare, filtre automate, sisteme de osmoza inversa); efectuarea serviciilor de mentenanta (revizie tehnica/reparatii); deplasarea pe teren; masina, telefon. 2.700 L; (0721.010.201 customerserviceimaconcept@yahoo.com 1153. Instalator tehnico sanitare, Sc Industrial Steampunk angajeaza instalatori si muncitori necalificati pt. mumca in santiere, program 8 ore de la 8 -17, salariu atractiv, rog so ofer seriozitate permisul de conducere un avantaj (0761.574.648 pascalindustrialsteampunk@gmail.com 1154. Instalator tehnico-sanitar si gaze

Bucuresti, salariu net 2.500 Ron. Tel. de contact 2.500 L; (0728.094.901 olteanu_georgescu@yahoo.com

1155. Instalator tehnico-sanitare si gaze,

caut de lucru angajare. Contact dupa ora 16:30. (0767.634.589 1156. Instalator termice si gaze, firma

instalatii, activitate Bucuresti- Ilfov; (0753.700.800

1108. Ingrijire batrana regim intern, pen-

tru orasul Mizil, judetul Prahova. Program de 2 saptamani pe luna. Doamna are 84 ani si nevoie de ajutor la deplasare, la baie si menaj in casa.Detalii la telefon; (0760.665.565 1109. Ingrijire batrani la domiciliu Cautam persoana cu experienta pentru ingrijire persoana in varsta suferinda, la pat. Rugam seriozitate. Intern sau 10 ore /zi. Zona Soseaua Salaj, curte, sector 5, 1.800 L; (0740.194.366/ 0746.648.035 ioanatd12@yahoo.com 1110. Ingrijire batrina paralizata Persoana serioasa cu experienta pentru ingrijire batrana 74 ani, cu pareza pe partea stanga, imobilizata, program intern, salariu avantajos, 1-2 weekenduri libere pe luna, urgent; (0727.825.047 danasig2000@yahoo.com 1111. Ingrijitoare batrana in Bucuresti Ingrijitoare pentru batrana deplasabilia in Bucuresti. Program de lucru intern, 2 - 3 week-end-uri libere/luna. Cazare si hrana asigurate de angajator. Programari telefonic sau trimite CV. 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1112. Ingrijitoare batrani la domiciliu in Bucuresti, cautam ingrijitoare pentru batrani la domiciliu, in Bucuresti, regim fulltime. Oferim seriozitate si posibilitatea unei colaborari frumoase pe termen lung; 1.500 L; (0785.605.570 topmedassistance@yahoo.com

««««««««««««««««««

INGRIJITOARE CAMIN BATRANI, NEGOCIABIL, 1.800 L; (0723.911.161

1113.

«««««««««««««««««« 1114. Ingrijitoare cladiri Societate

comerciala angajeaza, salariul net 2000 lei. Sector 1 Bucuresti, 2.000 L; (0746.013.848 1115. Ingrijitoare copii after school&gra-

dinita sector 4, zona Timpuri Noi, angajam ingrijitoare copii, program full time, program 8 ore. (0723.564.442 arseniealina@yahoo.com 1116. Ingrijitoare copii Cautam persoane

prietenoase si cu experienta in lucrul cu copiii pentru trei pozitii de asistent de educator in gradinita noastra. 1.800 L; (0747.402.518/ 0742.183.843 grupa.platani@copiiimontessori.ro 1117. Ingrijitoare copii cresa gradinita particulara acreditata, sector 4, Bucuresti, angajeaza ingrijitoare copii cresa, preferabil experienta, program 9.00-18.00; (0766.687.691 office@gradinitaelite.ro 1118. Ingrijitoare copii in Gradinita Priva-

ta -Iancului. Angajam ingrijitoare copii si cladire, harnica, dorinica sa munceasca intr-un colectiv cald alaturi de copii. Atributii: intretinerea igienei cladirii, a copiilor, suport educatoarei de la grupa. (0720.207.772 pickmeacademy@gmail.com 1119. Ingrijitoare gradinita, gradinita par-

ticulara din sec. 3 zona Diham, angajeaza ingrijitoare copii. Sarcini de curatenie si supraveghere. Detalii la tel, program 09.00-18.30. (0746.112.247 office@gradinita-rita-veverita.ro 1120. Ingrijitoare infirmiere pentru varst-

nici, camin privat situat in cartierul Damaroaia pe linia autobuz 331/112, tramvai 24, metrou statia Jiului (0730.120.361/ 021.310.11.55 carolina80_2007@yahoo.com 1121. Ingrijitoare, infirmiera si asistente Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: asistente, ingrijitoare, infirmiere si psiholog. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 1122. Ingrijitor pentru intretinere imobil

cu apartamente (zugraveli, reparatii electrice/ sanitare) oferim locuinta de serviciu si provincie; (0745.830.521 1123. Ingrijitor cai de rasa. Clubul Academia Ecvestra angajeaza ingrijitori cai de rasa, 2.500 L; (0723.571.522 iondulugeac@yahoo.com 1124. Ingrijitor copii Gradinita particulara angajeaza ingrijitor copii (experienta in domeniu constituie un avantaj), in Oras Voluntari, Jud. Ilfov, zona Jollie Ville- Gradina Zoologica. Program de lucru de luni-vineri (8:00-17:00). Se ofera salariu fix si tichete de masa. Tel: (0799.285.168 1125. Ingrijitor copii, ajutor la bucatarie

Gradinita S4 cauta o persoana dinamica, serioasa si implicata. Ca si responsabilitati: ajuta dimineata la bucatarie si seara la grupele de copii. Program in ture de luni pana vineri. (0720.702.910 info@gradinitaiilo.ro 1126. Ingrijitor copii, gradinita privata,

personal ingrijire copii pentru gradinita. Beneficii si promovari, in functie de implicare si seriozitate, sector 5. (0722.519.757 1127. Ingrijitor curte Caut ingrijitor de curte. La momentul angajarii se sustine un test. Salariul se discuta dupa sustinerea testului. Programul se stabileste la momentul angajarii. (0753.098.555 serenastefania@yahoo.com 1128. Ingrijitor pentru 2 sapatamani la 2

batrani, unulo mobil si unul semimobil. Munca este interna, ofer cazare si mancare. Ingrijitorul sa aiba ceva experienta; (0722.500.949 1129. Ingrijitor spatii verzi Angajam bar-

bati pentru intretinere spatii verzi. Contract pe perioada nedeterminata/ se lucreaza 12 luni pe an. Salariu de inceput 1.800 lei+ bonuri de masa. Numar contact. 1.800 L; (0744.476.094 1130. Ingrijitor spatii verzi Angajam per-

soana muncitoare cu experienta in ingrijirea spatiilor verzi pentru zona Pipera (parc de birouri). Program L-V, 8 ore/zi, 0614, venit realizat 1650 lei (salariu, bonuri, transport, bonus), (0751.017.988 hr@genesisproperty.net

1131. Ingrijitori animale pt. ferma

vaci din jud. Calarasi. Oferim salariu motivant, 3 mese pe zi si cazare; (0724.872.186 1132. Ingrijitori cladiri f/m (interior-exteri-

or) angajam persoane serioase muncitoare pentru curatenie in zona Pipera (Parc de birouri). Program ture: L-V (06-14/12-20), Venit lunar 1650 lei (salariu fix, bonuri de masa, transport, bonusuri), Prime; (0751.017.988 hr@genesisproperty.net 1133. Insalator experienta minima 3

ani, pt. Ibis Hotels Bucuresti Parlament. Oferim salariu atractiv si tichete de masa. CV la email: monica.gheorghe@ibishotels.ro/ h3302qm@accor.com; (0753.013.343 1134. Inspector ITP cu atestat;

(0784.284.283

1135. Inspectori operativi inspectori

operativi pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.200 lei. Telefon; 2.200 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 0733.775.683 stancovici@teamguard.ro 1136. Inspectori securitate. Angajam

inspectori securitate, sofer-valet parking si agent securitate receptie office (femeie); (0757.579.798 1137. Instalator Angajam instalatori ter-

mica si sanitare, calificari si necalificati. Salariu atractiv. (0723.621.990 superinstalserv@gmail.com 1138. Instalator In zona Bucuresti, Braila, Vrancea, Buzau pentru desfasurare activitate pe plan local in vederea executarii lucrarilor de intretinere si reparatii instalatii sanitare pentru statii de alimentare GPL, (0769.010.240 florina.stoian@regioimpex.ro

1157. Instalator termice si sanitare. SC Util Instal 96 SRL angajeaza instalator termice si sanitare, posesor de permis conducator auto categoria B si nu numai cazier curat.Angajeaza ?i ucenic calificare la locul de munca (seriozitate ) (0744.500.595 util_instal96@yahoo.com 1158. Instalator, electrician, mecanic bloc firma administrare imobile angajeaza personal tehnic pentru intretinere cladiri. Cerinte: studii medii, calificare ca instalator sau electrician, cunostinte in cealalta meserie, permis auto B. (0722.821.862 blocexpert@gmail.com 1159. Instalator. Firma in domeniul productiei industriale din Bucuresti angajeaza instalator instalatii sanitare avand cunostinte operare centrale termice. Conditii de munca si retribuire foarte bune. Informatii la tel. (0723.551.430/ 021.425.67.70 1160. Instalator/muncitor necalificat, firma instalatii din Bucuresti angajeaza instalator, sudor, muncitor necalificat. Posibilitate de deplasare si in tara; (0722.609.527/ 021.345.25.82 OFFICE@EVAMCONSTAL.RO 1161. Instalatori 2700 lei cu contract de

munca legal, 2.700 L; (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

1175. Instalatori si sudori, salariu motivant, firma specializata in domeniul proiectarii si executiei instalatiilor anti incendiu angajeaza instalatori si sudori cu experienta sau fara pentru proiecte in derulare. Detalii la tel., (0723.323.644 cosmin.manu@accuro.ro 1176. Instalatori termice si sanitare, sudura electric/autogen reprezinta avantaj, salariu motivant; (0757.066.188 1177. Instalatori termice, 10 instalatori pentru sanitare si termice. Lucrari in Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel. 2 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com 1178. Instalatori termice, necalificati, santier Bucuresti. Munca la interior. Acces metrou. Program L-V, 3.000 L; (0728.837.774 1179. Instalatori, ajutor de instalatori, electrician, zugravi, policalificati constructii, necalificati, pentru lucrari interioare de intretinere in Bucuresti. Oferim cazare, cerem /oferim seriozitate. (0727.527.572 1180. Instalatori, Electricieni si sudori Firma de instalatii din Bucuresti recruteaza personal calificat in domeniul instalatiilor sanitar, termice, electrice si ventilatii. posturi de electricieni si sudori lucrari si in tara, 3.000 L; (0758.503.472/ 0768.227.317 office@bellemoon.ro 1181. Instalatori, lacatusi tevari pentru

lucrari de instalatii, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate. www.brenneka.ro (0756.047.999/ 031.431.30.95 1182. Instalatori, montatori aer conditionat, societate comerciala din Bucuresti angajeaza urgent instalatori, montatori de aer conditionat, necalificati. Reprezinta avantaj permis categorie B, (0732.386.600 sky_clima@yahoo.com 1183. Instalatori, necalificati, echipe

1198. Lacatus confectii metalice, Chitila, cunostinte de lacatuserie, studii medii sau scoala profesionala de lacatus mecanic. Cunostinte semnificative de desen tehnic. Experienta minim 3 ani in domeniu. (0747.837.213 laura.popa@skbs.ro 1199. Lacatus confectii metalice, tamplar,

sudor, echipe atributii specifice posturilor. Locuri de munca permanente in zona Piata Romana, sector 1, Bucuresti. Oferim conditii bune de lucru si o masa calda gratuita la pranz (0752.077.603 cile_68@yahoo.com 1200. Lacatus confectii metalice, tamplar,

sudor, echipe atributii specifice posturilor. Locuri de munca permanente în zona Piata Romana, sector 1. Putem atribui si lucrari cu caracter temporar pentru echipe mixte sau firme specializate. (0752.077.603 cile_68@yahoo.com

instalator angajam instalatori, necalificati, echipe instalatori. (0744.535.867 monica.creteanu@calitek.eu

1201. Lacatus mecanic cu experienta, urgent, sector 3, Bucuresti, salariu 1.5003.000 3.000 L; (0784.163.033

1184. Instructor auto Activ2010 Scoala

Lacatus mecanic cu experienta. Cerinte: seriozitate, nealcoolic, eventual permis auto categoria B. Salariul se negociaza la interviu; Locul de munca este situat in str. Firuta, nr. 13-15, sector 5. 1.800 L; (0757.033.807

1162. Instalatori 3300 lei, instalatii termice sanitare, scurgeri contract de munc? legal 8 ore de lucru luni-vineri. (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

de soferi Activ2010 angajeaza instructori auto cat.B, salariu atractiv, conditii avantajoase. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numarul de telefon sau pe mail 3.500 L; (0736.932.372/ 0727.655.990 office@activ2010.ro

1163. Instalatori angajam instalatori

1185. Instructor auto cu atestat scoala

tineri pentru sanitare si termice. Santiere Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel.; 22 L; (0722.296.686

de soferi dinu angajeaza instructor auto cu atestat, salariu atractiv; (0768.673.583 geanys_gny@yahoo.com

1202.

1216. Lacatusi confectii metalice usoare

si turnatori formatori neferoase. Program normal de lucru. Transport asigurat si decontat de firma 2.000 L; (0722.433.350

1217. Lacatusi cu experienta, firma con-

fectii metalice specializata in amenajari interioare , angajam lacatusi , sudori si necalificati (cerem si oferim seriozitate ) Punctul de lucru se afla in zona Popesti Leordeni (Ira Berceni 2.400 L; (0722.168.900/ 0761.055.054 office@inoxpro.ro

1218. Lacatusi mecanici si sudori argon cu experienta in inox angajam cu contract de munca perioada nedeterminata. Salariu, tichete de masa, ore suplimentare platite, bonusuri. Zona Policolor, metrou N. Teclu, sector 3. (0723.540.278 biz@artinox.ro 1219. Lacatusi si Sudori Co2 Angajam pentru fabrica din Sector 3 Bucuresti.Pentru persoanele din provincie se poate asigura cazare sau decontacrea transportului. Salariu atractiv in functie de performante (021.345.26.94 vanzari@structurimetalice.ro 1220. Lacatusi si tamplari Firma de constructii serioasa angajeaza lacatusi si tamplari. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa, asiguram cazare pentru cei din provincie. Sediul societatii se afla in Otopeni, pe Soseaua de Centura. Nr. contact: (0755.041.529 1221. Lala & Geo angajeaza urgent croitorie cu experienta, zona Crangasi, in spatele pietei; (0761.660.560/ 0724.638.832 1222. Lead research, full time Takeaway.com angajeaza o persoana pentru pozitia de lead research full time. Poti trimite CV-ul dvs la adresa de e-mail si te vom contacta pentru stabilirea unui interviu. 2.000 L; (0770.206.922 alexandra.state@takeaway.com

1139. Instalator si ajutor instalator pentru

lucrari de instalatii termice si sanitare, CM program L-V, dorim persoane serioase la locul de munca. (0767.390.449 1140. Instalator carnet categoria B. Soci-

etate cu traditie in domeniul instalatilor angajeaza instalator cu carnet de conducere categoria B. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2.500- 3.000 lei, 3.000 L; (0722.974.760/ 0766.974.760 conta@ruady-service.ro

1223. Legator manual cu experienta, legatorie de arta (poleit cu presa sau stifcas), legat carti, brosat, caserat, tipizate. Tipografia Sija Impex SRL, salariu atractiv; (021.211.70.13/ 0723.259.144 sijagh@yahoo.com

1141. Instalator cu experienta si permis cat B . firma cu principalul obiect de activitate climatizare si ventilatie cautam un nou coleg instalator pentru instalatii sanitare. Cerinte: corect/punctual/ responsabil/muncitor/organizat. 2.000 L; (0766.103.507/ 0732.362.212 climadirefrigerant@gmail.com

1224. Legatoreasa sau necalificata tipografie sector 4 Legatoreasa cu experienta sau fara (necalificata), ambalare, etichetare lucrari tiparite, curat, cladire noua, conditii bune de lucru, contract, firma din 2007, Bucuresti, la metrou Dimitrie Leonida, 1.500 L; (0756.158.727 dumitrescu_boro@yahoo.com

1142. Instalator gaze, cu experienta in domeniu. Angajarea se face cu proba de lucru; (0756.190.949

1225. Live chat agent, city-break cadou la interviu, salariu fix pana la 6000 lei, avans din prima zi 4000 lei, bonus angajare 4000 lei, procent pana la 70%, suport financiar pentru operatii estetice. Contacteaza-ne. 6.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

1143. Instalator instalatii gaze Angajam Instalatori Societate cu vechime in instalatii gaze cauta noi colaboratori pe perioada nedeterminata. Oferim si rugam seriozitate. (021.334.36.80/ 0788.346.395

1146. Instalator mentenanta cladire birou

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri anagajam instalator necesar experienta si calificare. Program full-time, bonuri de masa. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 1147. Instalator mentenanta Craiova Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal Instalator mentenanta, program Full-time, venit motivant; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 1148. Instalator mentenanta, zona Politehnica Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri anagajam instalator necesar experienta si calificare. Program full-time, bonuri de masa. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

Instalator pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Experienta in domeniul instalatiilor sanitare si termice; Persoana responsabila, ordonata, cu spirit tehnic si de echipa, dornica sa realizeze lucrari de calitate. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul de tel. (021.403.19.94 1149.

1150. Instalator sanitar cu sau fara expe-

rienta posesor permis cat. B (de preferat, dar nu obligatoriu) pentru societate instalatii sanitare si termice (0744.299.499 rdcinstal@gmail.com 1151. Instalator sau ajutor de instalator,

firma angajam instalator sau ajutor de instalator. Lucrarile sunt de toate tipurile, santier, subsol blocuri, vile e.t.c. program luni-vineri 09-15.carte de munca,bonusuri in functie de productie. 3.000 L; (0742.786.277 BOLO_SUNIMOB@YAHOO.COM

1164. Instalatori program de luni -vineri

la 8 ore, cu contract de munca, salariu 3.000 -3.500 lei. Pentru mai multe detalii la telefon; (0741.918.773

Instalatori calificati/necalificati pentru instalatii gaze, cu/fara permis auto, zona Piata Sudului, carte de munca si SSM, conditii salariale foarte bune pt. Societate Instalatii Gaze; (021.527.43.46/ 0788.346.395 1165.

1166. Instalatori cu experienta Radion Instal, angajeaza instalatori cu experienta, salariu atractiv intre 2700-3500 lei in functie de experienta. Rog seriozitate. (0728.747.669 radioninstal@yahoo.com 1167. Instalatori cu sau fara experi-

enta in domeniul instalatiilor sanitare, termice, anti-incendiu etc. Se ofera salariu 3.000-4.500 lei plus bonuri de masa si cazare; 4.500 L; (0729.919.911

1186. Instructori auto categoriile C, C+E

Angajam pentru scoala de soferi Rodell, pentru sediul din Bucuresti, sector 6; (021.444.23.23/ 021.444.25.25 scoala@rodell.ro

1187. Intelligent Expo angajeaza tamplar. se ofera salariu atractiv in functie de experienta. Detalii se vor stabili la interviu. Informatii suplimentare; (0765.250.320 1188. International sales person job description: contact potential customers from Forex and Sport, betting industries. Maintain and nurture sales relationships. Manage existing customer accounts. yaniv@newsfactory.co 1189. Irbis Guard Grup angajeaza: sef tura, agenti securitate, agenti interventie, receptioneri. Salarizare cuprinsa intre 1.500-2.000 Ron. www.irbisguardgrup.ro (0786.189.306 1190. ITP service auto, situat in calea

Giulesti, angajeaza personal pentru Inspectie Tehnica Periodica cu experienta; (0769.274.258 bluecarservice@yahoo.com

1168. Instalatori cu si fara experienta

pentru firma instalatii tehnico-sanitare; (0769.168.789

1191. Josi Logistic angajeaza sofer cu experienta minim 1 an in domeniul distributiei de produse lactate. Manipulant cu experienta minim 1 an in domeniul produselor lactate. Relatii la tel. (0799.946.123

1169. Instalatori de intretinere si Fochisti

1192. Junior manager pentru Magic Salon

angajeaza Electromagnetica SA, (021.404.21.20

1170. Instalatori pentru instalatii sanitare, salariu incepand de la 2400 de lei net cu carte de munca, program luni-vineri 0715. Se poate oferi si cazare. 2.400 L; (0742.786.277 1171. Instalatori sanitare, termice, gaze, instalatori in constructii, experienta in instalatii termice si sanitare, sau gaze naturale. Salariu atractiv si bonusuri fiecare proiect si in functie de performante. 3.000 L; (0723.642.690 office@aartt.ro 1172. Instalatori sanitari si necalificati,

societate comerciala angajeaza in conditiile legi, instalatori sanitari si necalificati, conditii avantajoase, se ofera cazare si transport provincie, 2.100 L; (0722.152.850/ 0726.691.181 ktsconstruct@yahoo.com

Otopeni. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/junior-manager. 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro 1193. Junior Manager pentru pentru Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/ju nior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1194. Jurista in cadrul gradinitei gradinita

S2, angajeaza jurista cu experienta in domeniul invatamantului privat (gradinite). Pers. agreabila, activa, dedicata locului de munca. (0724.353.337 gradinita@castelinobaby.ro

1173. Instalatori si ajutori instalatori

1195. Kinetoterapeuti, asistenti medicali, bucatareasa, infirmiere, femeie de serviciu si muncitori priceputi la toate pentru centru privat de recuperare in Bucuresti; (0799.755.553/ 0785.352.720

1174. Instalatori si muncitori necalificati

1196. Kinetoterapie, asistent medical, infirmiera. Caminul de batrani Colosseum din Bucuresti, sector 5, angajeaza: kinetoterapeut, asistent medical si infirmiera. Pentru mai multe informatii putem fi contactati la numarul de telefon. (0722.266.143 patuleavirgil@yahoo.com

Firma instalatii sanitare angajeaza personal in domeniul instalatiilor sanitare si termice. Experienta minima in domeniul instalatiilor. Permis conducere constituie avantaj. Pachet salarial motivant. (0748.116.465 office@smart-instalatii.ro lucrari instalatii sanitare si termice, dorim oameni seriosi, raza de activitate este Bucuresti Ilfov, program L-V de 8-17 (0786.442.847

1197. Lacatus Societate constructii anga-

jeaza lacatus confectii metalice in localitatea Berceni, Ilfov; (0737.988.997

1203. Lacatus mecanic pentru statia de

sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri; 3.300 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1204. Lacatus mecanic termopane,

angajeaza Electrromagnetica SA. (021.404.21.20 1205. Lacatus mecanic care stie si sudu-

ra. Angajez lacatus mecanic care stie si sudura pentru intretinere la un hotel la Mogosoaia; 2.500 L; (0723.571.522 iondulugeac@yahoo.com

1229. Livrator SC Pizzeria La Strada SRL angajeaza livrator cu auto personal pentru punctul de lucru din sectorul 3 si sectorul 4. (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com 1230. Livrator si femeie de serviciu pen-

tru pizzerie cu livrari la domiciliu. (0767.511.791/ 0767.700.574

1231. Livrator auto propriu, restaurant

1207. Lacatus mecanic, sudor Firma pro-

1232. Livrator catering pentru catering si

angajam lacatus mecanic pentru teatru independent carnetul de conducere reprezinta avantaj; (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 1209. Lacatus, mecanic pentru sisteme

control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1210. Lacatus, sudor in sectorul 5,

(0744.670.480

1211. Lacatus, electrician Producator de confectii metalice situat in Stefanestii de Jos angajeaza lacatus si electrician. Transport la locul de munca asigurat. Salariul este corelat cu experienta profesionala. Cerem seriozitate; (0726.444.470/ 021.232.67.84 f.stanciu@etsolutions.ro

1238. Livrator pizza cu auto personal livratori cu auto personal sau scuterul societatii. Persoana serioasa, stabila, castiguri motivante. Program flexibil full time pt. sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relatii la; (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro 1239. Livrator pizza, angajam livrator pizza cu masina firmei, zona Titan, program de lucru 2 cu 2, salariu 1300 + tips, cu domiciliul in zona Titan; (0773.388.604 1240. Livrator, ajutor bucatar Pizzerie cu livrare la domiciliu, angajeaza livrator pe masina firmei si ajutor de bucatar. Zona de livrare Chiajna, Militari Rezidence. Program de lucru in ture, salariu motivant. Detalii la tel; (0761.836.102 1241. Livrator, restaurant zona Obor Hashtag Pub Hashtag Pub este in cautare de livrator/sofer pentru restaurant. Program de lucru flexibil (5 zile pe saptamana). Salariu motivant si bonusuri. Mai multe detalii la telefon. 1.400 L; (0728.523.059 office@hashtagpub.ro 1242. LIVRATOR. GRAFFITI URBAN ANGAJEAZA LIVRATOR SCUTER CU PERMIS CATEGORIA A SI B, LIVRATOR AUTOTURISM, PROGRAM 2 ZILE CU 2 ZILE LIBERE. VENITURI CUPRINSE INTRE 2700 SI 3500 LEI. RELATII LA TEL. (0721.240.699

1244. Loc de munca stabil Ai peste 40 de

livrator, se cere seriozitate; (0785.224.502 restaurant.lira@yahoo.com

South Burger Sector 3 angajeaza livrator auto propriu. Se deconteaza combustibil 10% si se ofera 90/100 de lei pe zi si bonuri de masa de 11 lei pe zi . Se lucreaza 2 zile cu 2 zile. 1.500 L; (0723.794.913 mcsfoodivision@gmail.com

1208. Lacatus mecanic/manuitor decor

1237. Livrator pentru pizerie restaurant, angajam livrator prezentabil cu experienta, cu masina firmei(Toyota Aygo); (0736.643.931 tehnic.cuptorulculemne@gmail.com

1228. Livrator Pub Roxy regie angajeaza

1206. Lacatus mecanic, muncitori calificati/ necalificati pentru fabrica ce activeaza in domeniul pungilor de plastic si reciclarii, zona Soseaua Chitilei. Salariul este movitant si negociabil; (0736.136.229

ductie confectii metalice usoare, angajam lacatusi mecanici, sudori Mig-Mag; (0726.102.308/ 0729.556.655

1236. Livrator masina personala Companie multinationala angajeaza livrator masina persoanala, pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu 4500 lei , 6 lei/ comanda livrata+tips, bani se primesc zilnic, media de comenzi 25-30 comenzi zilnic, 4.500 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 cariere@wisebox.ro

1227. Livrator Friends Pub angajeaza livrator cu masina firmei. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul;Salariu 1200 lei (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com

mall promenada, livrarea se face cu scuterul firmei detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

angajeaza instalatori, lucrarile sunt in Bucuresti si Ilfov, se poate oferi cazare, program luni-vineri 07:30-16:00, carte de munca. 3.000 L; (0742.786.277

1235. Livrator mancare cu autoturism propriu, doresti sa lucrezi intr-un startup de succes si sa castigi peste 4000 lei pe luna. Daca ai masina, esti serios si doresti sa muncesti, contacteaza-ne. Livram mancare de la restaurante partenere. (0771.302.820 office@caserola.ro

1243. Livratori, soferi pt Food Delivery cu masina proprie sau pe scuterul firmei, salariu 4.500 RON, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu; 4.500 L; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739

1226. Livrator angajam pentru pizzerie in

1144. Instalator instalatii sanitare Firma

1145. Instalator mentenanta pentru lucrari de intretinere preventiva si mici reparatii la instalatii sanitare si de incalzire in vile situate in complexuri rezidentiale in zona Pipera (0758.107.159 bogdan.danila@facilitec.ro

15

evenimente, program luni-vineri 09:0017:30 si 2 sambete/ luna. O masa pe zi, contract de munca cu norma intreaga, posibilitati de avansare, zona metrou Costin Georgian, 2.000 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro

1233. Livrator cu masina personala preferabil pe gaz. Program part time (2-4 ore/zi), zona Cotroceni; (0722.296.218 1234. Livrator cu masina proprie Bucuresti, angajam pentru toate zonele Bucurestiului, se ofera se ofera salariu 4500 lei, 6 lei/ comanda livrata, tips, la o medie de comenzi de 600 / livrator pe luna, contract de munca, relatii la telefon, 4.500 L; (0799.831.111/ 0720.987.739/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

ani si cauti un loc de munca stabil si bine platit?Castiga mii de $ pe luna (garantat!), doar stand de vorba pe internet! (0720.418.000 1245. Locuri de munca AM International SA din Bucuresti, sector 1 angajeaza: electrician, lacatus mecanic, sudor in carbon, operator masini multiplicat (print). (0747.085.815 maria.ene@ami.ro 1246. Lucratoare comerciala, casiera, Oval Market- Crangasi angajeaza 2 pers. dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber 2.300 L; (0771.415.022 1247. Lucratoare depozit ceaiuri, zona metrou Pacii, pentru Fares, lider national in productia de ceaiuri. Responsabilitati receptioneaza marfa, pregateste marfa pentru livrare. Program L-V 07-16. Relatii la tel (0731.930.315 bucuresti@fares.ro 1248. Lucrator comercial - 2 posturi, pen-

tru SC MODA OXI LINE SRL. CV la tel. (021.212.03.70 1249. Lucrator magazin online incaltam-

inte, zona Fundeni (Langa Dragonul Rosu), domiciliu in zona, program L-V 9:00-17:00, o sambata da, una nu, 9:00 14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatoru, 1.700 L; (0799.842.443 fashionmirea@gmail.com 1250. Lucrator Abkant si persoane

cu abilitati angajam pentru confectii metalice, cu experienta, cu sau fara calificare, salariu foarte bun, bonuri de masa, zona Bragadiru; (0744.838.111

1212. Lacatus, sudor, muncitor necalificat

Societatea producatoare confectii metalice angajaza lacatusi mecanici, sudori si muncitori necalificati, pentru fabrica in sectorul 3. (0757.101.202 auris2008@yahoo.com 1213. Lacatusi Fabrica de confectii metalice angajeaza lacatusi confectii metalice. Oferim cazare gratuita. Detalii la numarul de telefon. (0733.366.252 1214. Lacatusi pentru firma de instalatii pe apa. Se ofera salariu 2.500-3.500 lei plus bonuri de masa si cazare, 3.500 L; (0729.919.911 1215. Lacatusi confectii metalice si

sudori angajam urgent lacatusi confectii metalice si sudori cu salarii incepand de la 2500 lei.Relatii la tel. (0753.142.654

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

17 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1289. Lucrator comercial-vanzator, magazin Shop&Go zona Unirii, angajeaza persoane cu minima experienta in domeniu de vanzari care isi doresc un loc de munca stabil, posibilitati de promovare. Salariu atractiv, program flexibil. (0723.180.529/ 0735.021.388 cristina_gheorghica2000@yahoo.com 1290. Lucrator comercial/ casier magazin

imbracaminte angajam lucrator comercial/ casier magazin imbracaminte Foisorul de Foc. Program si salariu avantajos, comision din vanzari. Detalii la telefon, CV la email, 1.800 L; (0733.205.805 Alina_veliscu@yahoo.com 1291. Lucrator comercial/casier Angajez lucrator comercial/casier cu sau fara experienta. (0721.708.655 1292. Lucrator comerial, circularist, manipulant. Regency Brasov angajeaza lucrator comercial, circularist si manipulant marfa, posibilitati de avansare, salariu atractiv; (0720.990.775 office@regencycompany.ro 1251. Lucrator bucatarie interna

cu/fara experienta pentru locatia cea mai aproape de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, salariu de 1.400-1.800 lei net in functie de experienta, program 8 ore/zi. Relatii la tel. sau mail; 1.800 L; (0720.987.739/ 0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1252. Lucrator bucatarie, ajutor

bucatar, bucatarie interna cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor bucatar, se asigura pregatire la locul de munca, se asigura contract de munca, salariul in functie de experienta intre 1.400-1.800 ron net, 1.800 L; (0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 1253. Lucrator comercial Angajam van-

zatoare linie calda in Afi Cotroceni, program 8 23 o zi da o zi nu, oferim contract de munca, salariu de la 2000 lei Net cu posibilitate de crestere, masa zilnic, decontare transport seara. 2.000 L; (0738.881.844 alexandrusfc@gmail.com 1254. Lucrator comercial Casier, casiera

pentru magazin Mega Image situat in Calea Rahovei, intersectia Sebastian. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. Experienta pe casa de marcat; (0737.042.960 ionelaniculita.gabriela@yahoo.com 1255. Lucrator comercial cautam colega

pentru magazin haine si jucarii zona diham. Relatii la telefon. 1 L; (0729.113.886 familia_kamali@yahoo.com 1256. Lucrator comercial cu sau fara

experienta pentru Shop&Go zona Bucur Obor. Program flexibil, salariu atractiv; (0767.655.834 1257. Lucrator comercial femei si barbati pentru aranjarea produselor pe raft si verificarea cantitativa a livrarilor. Zona Cora Pantelimon. Informatii la nr. tel. intre orele 10-13. email; (0731.308.733 papetarie.office@yahoo.com 1258. lucrator comercial in cadrul unui

magazin de jucarii pentru copii din Bucuresti. Program: 5 zile cu 2 zile libere / 2 schimburi. Nu necesita experienta; 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1259. Lucrator comercial Minimarket zona Titan angajez lucratori comerciali, schimburi, experienta nu este necesara dar reprezinta un avantaj, program 8 ore in 3 schimburi venituri 2000 lei. 1.950 L; (0726.656.100 puggiolibianca@yahoo.com 1260. Lucrator comercial pentru magazin

Mega Image Shop & Go din Str. Mantuleasa nr. 22, langa Pta Rosetti, Calea Mosilor. Salariu atractiv. Program 8 ore/zi, 5 zile/sapt. Experienta nu este necesara; (0730.712.741 ciprian.isopescu@yahoo.com 1261. Lucrator comercial pentru magazin

Shop&Go situat in zona Pantelimon. Acordam carte munca, bonus performanta, colectiv serios. (0745.775.995 mariustaut@yahoo.com 1262. Lucrator comercial pentru magaz-

inul alimentar situat in Militari zona Apusului, str Grirlandei. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. (0737.042.960 ionelaniculita.gabriela@yahoo.com 1263. Lucrator comercial pentru magazinul alimentar situat in Militari, zona Lujerului, str. Fabricii. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa, supraveghere pe sala; (0737.042.960 1264. Lucrator comercial pentru Shop & Go Mega Image, sector 6, program in ture, echipa tanara, mediu de lucru placut, salariu negociabil. (0722.323.331 secareanu.gabriel@gmail.com 1265. Lucrator comercial SC Sergiana Prodimpex Srl angajeaza lucrator comercial pentru magazinele proprii din sectoarele 2, 3 si 5. Salariu atractiv, bonusuri, bonuri de masa, decont transport, asigurare medicala. (0730.250.932 magura.angela@sergiana.ro 1266. Lucrator comercial Shop&Go

(Mega Image) angajeaza Lucrator Comercial / Casier in Otopeni. 1.700 L; (0722.162.052 roxana.crac@yahoo.com 1267. Lucrator comercial (fata) cu experienta in IDM Basarab, salariu 2.500 L; (0762.242.714 1268. Lucrator comercial - cosmetice de

lux Cautam persoane agreabile, serioase si cu spirit de initiativa pentru pozitia de lucrator comercial - Promenada Mall. Program 12 ore lucru /24 libere. Salariu atractiv si bonus vanzari. (0722.430.369 ceylonspa2018@gmail.com 1269. Lucrator comercial bucatarie, spalat vase, urgent, pentru La Copac, restaurant cu specific romanesc (zona Piata Romana-Universitate, str. Pitar Mos 23) cu carte de munca si in conditii foarte bune (0756.088.330 la.copac@yahoo.com

1270. Lucrator comercial cafenea Afu-

mati, angajam lucrator comercial pentru cafenea in Afumati. Pachet salarial avantajos, Carte de munca. Disponibilitatea pentru program matinal constituie un avantaj. Rugam seriozitate; 1.400 L; (0722.301.802 eugeniu@yahoo.com 1271. Lucrator comercial Fornetti, persoana competenta pentru comercializarea de produse de patiserie (0766.305.955 1272. Lucrator comercial Inmedio Liberty Center, experienta ca vanzator sau cunostinte POS reprezinta un avantaj. Cei interesati sunt rugati sa depuna un CV cu poza in magazin sau pe mail. Program flexibil, salariu neg., (0731.507.949 redli.office@gmail.com 1273. Lucrator comercial magazin online angajam baiat pt. magazin online de produse cosmetice, se ocupa de ambalarea si confirmarea comenzilor. Program L-V, 9.30-17.30. Sediul este in Bucuresti, zona Giulesti, www.cosmetics-online.ro. 2.000 L; (0723.762.990 cosmeticsonline2011@gmail.com 1274. Lucrator comercial magazin online

incaltaminte zona Faur - Republica, nefumator(e), pt. acest post nu sunt necesare studii superioare, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul, domiciliul in apropiere. Program 8 ore de l-v, o sambata da una nu, 1.850 L; (0745.386.193 s.fashionhr@yahoo.com 1275. Lucrator comercial magazin Shop&Go Mega Image sect. 3. Daca vrei un job unde ai siguranta ca vei fi respectat, te asteptam la noi. Salariul pentru inceput este de 1.600 lei plus bonusuri, 1.800 L; (0722.730.976 adi_excessive@yahoo.com

1293. Lucrator depozit angajaim in cadrul unui important depozit cu produse de uz casnic din Bucuresti. Locatie: Sector 3, zona Drumului Intre Tarlale. Program: l-v 07:00 - 15:30. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1294. Lucrator depozit angajaim in cadrul unui important depozit cu produse de uz casnic din Bucuresti. Locatie: sector 3, zona Drumului Intre Tarlale. Program: l-v 07:00 - 15:30. Nu necesita experienta. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1295. Lucrator depozit angajam lucrator

depozit pentru un cunoscut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti. Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov. Program: L-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta in domeniu; 2.100 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1296. Lucrator depozit Angajam operator

comenzi in cadrul unei importante companii de produse cosmetice din Bucuresti. Locatie: Militari, Sector 6. Program lucru: L-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta. 1.750 L; (0799.762.360 1297. Lucrator depozit angajam personal

1310. Lucrator depozit, angajam in cadrul unei companii de produse publicitare din Bucuresti. Locatie: Bvd. Basarabia, Faur, sector 3. Program de lucru L-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta 2.200 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

1332. Lucratori inalta calificare lacatusi, sudori Companie romano-germana angajeaza, pentru unitatea de productie din autostrada A1 iesire Ciorogarla, personal de inalta calificare: lacatusi, sudori, lucratori confectii metalice. Tel. (0740.888.085

1311. Lucrator depozit, descarcarea coletelor primite de la producator, verificarea acestora si pregatirea coletelor pentru expediere, asigurarea fluxului de intrariiesiri, conform reglementarilor interne, salariu atractiv; (0744.594.240 info@zappatos.ro

1333. Macaragiu firma de constructii ang. persoana cu atestat pentru macara, se lucreaza in Cluj, se vine acasa la 2 saptamani, se plateste diurna, cazare, transport si 800 euro salariu. 800 {; (0763.662.020 office.roingsystems@yahoo.com

1312. Lucrator depozit, SC Ion Mos SRL angajeaza lucrator depozit participa la receptia si verificarea marfurilor; participa la asezarea marfii in depozit; Salariul se va stabili la interviu; (021.352.22.11 office@ionmos.eu

1334. Macaragiu Firma de constructii angajeaza macaragiu calificat pe perioada nedeterminata. Salariu atractiv. Obligatoriu sa detina autorizatie de macaragiu valabila, 3.500 L; (0744.316.317 lazarmarcel@yahoo.com

1313. Lucrator depozit, ideal stivuitoristi,

1335. Macaragiu pod rulant relatii la tele-

pentru Bucuresti, Steelmet Romania SA, luni -vineri, 8. 30-17. 00, salariu motivant, bonuri de masa, str. Drumul intre Tarlale, nr. 42, va asteptam cu CV-ul la sediul nostru 1314. Lucrator depozit. Firma dis-

tributie materiale, instalatii termice, amenajari, angajeaza lucrator pentru depozitul din Bucuresti, Valea Cascadelor; (0740.000.109/ 0742.151.483 1315. Lucrator in fabrica, Irlanda Angajam operatori linie de productie aparate de aer conditionat Locatie: Dublin, Irlanda 2.000 {; (0799.986.871 vladimir@aaeuro.com 1316. Lucrator productie, Elegance Decor cauta noi colegi pentru lucrul in productie, locatia este in zona Dedeman Berceni.Daca esti o persoana: dinamica si cu spirit de initiativa,deschisa la schimbari,cu bune abilitati tehnice,absolvent de scoala de meserii - constituie un avantaj.Atunci, te asteptam sa ne povestesti despre tine, despre dorintele si aspiratiile tale de viitor si, avand in vedere ca tu vei contribui la succesul firmei noastre, apreciem munca ta si iti oferim:salariu atractiv;asigurare medicala premium; prime de Paste si de Craciun; iesiri periodice cu echipa Elegance-Decor; programe de dezvoltare profesionala si personala (0722.309.650 office@elegancedecor.ro 1317. Lucrator sala de croit atelier de

depozit pentru manipulare marfa si colete, program l-v 9-17.30, contract de munca. salariu net in mana: 2500 ron, zona str Preciziei, Militari sector 6, 2.500 L; (0758.233.351

confectii, atelier de confectii - lucrator sala. Atelier de confectii in zona Iancului - Pache Protopopescu angajam lucrator sala de croit. Cerinte - incadrat taiat; (0771.038.864/ 0771.565.924

1298. Lucrator depozit companie dis-

1318. Lucrator sectie productie acumula-

tribuitoare de articole menaj, angajam lucrator depozit pt pregatirea marfii pt expediere. Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro

tori auto Avantaj: certificat de calificare in urmatoarele meserii: electrician, lacatus mecanic sau mecanic, instalator, acumulatorist. Program lucru L-V 8-16. Salariu net 2300 ron+prime. 2.300 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro

fon. (0734.735.067/ 0734.735.066

1336. Macelar restaurant cauta macelar.

Pachet salarial atractiv, bonuri de masa, program flexibil; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com 1337. Macelar cu experienta full time

Supermarket La Doi Pasi Melissa, strada Camil Ressu nr 41, complex Ambrozie, sector 3 angajeaza macelar cu experienta. Pentru mai multe detalii sunati la; (0722.375.882/ 0720.107.110 aniroscomp@yahoo.com 1338. Macelar cu experienta, in sectorul

5. Rugam si oferim seriozitate 3.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com

Macelar, preparator carmangerie, vanzatoare in zona Pantelimon; (0745.032.283 1339.

1340. Macelari locuri de munca locuri permanente de munca pentru macelari, transatori, fasonatori. Ora normala platita pana la £11. Ora suplimentara platita pana la £14.63, Andreea Iovan; 3.000 {; (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 1341. Macelari, locuri de munca esti macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 1342. Magaziner responsabil pentru depozit de alimente experienta anterioara in operare sisteme gestiune reprezinta un avantaj. Salariu + avantaje. CV pe email (0727.777.715/ 0744.306.194 office@dlcatering.ro

1278. Lucrator comercial Voluntari Jolie Ville bus 301 Lucrator comercial experienta produse premium minim 5 ani, salariu motivant si bonus vanzari. Program 2 zile/ 2 zile off, un we lucrat/ un week liber, 2.100 L; (0773.336.797 kiosquedesdouceurs@gmail.com

1280. Lucrator comercial, angajam pentru Shop&go Mega Image sector 6 Militari. Se lucreaza in doua schimburi. Salariu negociabil, bonus de performanta. Experienta nu este obligatorie 1.600 L; (0726.554.885 claextime@yahoo.ro 1281. Lucrator comercial, casier, pentru

1284. Lucrator comercial, Bucuresti, sec-

1299. Lucrator depozit pentru societate

din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice, industriale. E Asteptam CV pe e-mail; (0740.854.097 personal@hsl.ro 1300. Lucrator depozit Pentru un cunos-

cut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti. Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov. Program: L-V in 2 schimburi 6:00 14:30/ 8:30 17:00. Nu necesita experienta in domeniu. 2.100 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1301. Lucrator depozit pentru un important depozit cu produse IT, electronice din sector 6, fostele cladiri Apaca.Program in 2 schimburi. Nu este necesara experienta in domeniu 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1302. Lucrator depozit program de lucru

torul 4. magazinele Veselo Selo, specializate in vanzarea legumelor-fructelor, angajeaza personal calificat si necalificat cu contract munca, salariu fix de la 1800 ron net + bonusuri; 1.800 L; (0736.464.141

L-V: 09-17 S: 09-14. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Pentru detalii va rugam sa ne contactati direct la telefon. Complex Doraly Afumati, 2.000 L; (0766.667.972 office@elbowstore.ro

1285. Lucrator comercial, casier magazin

1303. Lucrator depozit responsabil cu

haine Foisor Lucrator comercial/casier magazin haine Foisorul de Foc. Salariu fix, comision din vanzari, reduceri la produse. Detalii la tel. CV la mail sau direct in magazin, (0733.205.805 alina_veliscu@yahoo.com 1286. Lucrator comercial, casier, pentru magazin situat in str. Traian, sector 3. Experienta nu este obligatorie. Program de 8h/zi, 5 zile/saptamana. Salariu atractiv. (0731.150.050 av.mihaela_tanasescu@yahoo.com 1287. Lucrator comercial, manipulant

marfa, casier Angajare lucratot comercial, casier in Popesti Leordeni pentru magazin alimentar Shop & Go. (0726.130.304 mihaelacatalinasima@gmail.com 1288. Lucrator comercial, zona Hala Tra-

ian Receptia cantitativa si calitativa a marfurilor. Aranjeaza marfa in showroom. Raspunde solicitarilor clientilor cu privire la informatii despre produse. Pregatirea coletelor. Salariu motivant+bonuri; (0728.980.555 nadia@trady.ro

Doamnei, vad 20 de ani, procent 60%, realizari, duminica inchis; (0722.912.889 1359. Manichiurista, pedichiurista,

tehnician unghii gel Salon de infrumusetare vis-a-vis hotel Marriott angajam manichiurista- pedichiurista si tehnician unghii gel, Anastasia Beauty Center. (0726.815.031 anastasiabucuresti@yahoo.com 1360. Manichiurista, pedichiurista, tehnician. Angajam manichiurista/pedichiurista/tehnician unghii false. Salariu garantat 2000 de lei + 50% procent din incasari, salonul este situat in Drumul Taberei nr. 80, pt detalii tel. (0769.643.644 alina.badea31@yahoo.com 1361. Manichiurista/ pedichiurista cu experienta pentru salon de infrumusetare, zona Baneasa - sector 1; (0722.388.188

Manichiurista/pedichiurista -tehnician unghii false, 2500 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585

tate vanzatoare, vanzator, carte de munca din prima zi, contract. Universitate, Sala Palatului, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Salariu 1.800 L. 1.800 L; (0763.790.911

cioasa angajeaza personal tanar pentru activitate gogoserie. Program de lucru 8 ore/ zi in ture egale, contract de munca perioada nedetermin, bonuri de masa, bonus target, salariu motivant (0736.350.383/ 0736.350.383 nicoletanastasa78@gmail.com

1358. Manichiurista, pedichiurista, Teiul

1363.

1279. Lucrator comercial zona Universi-

1283. Lucrator comercial, Gogoasa Deli-

1357. Manichiurista, salon zona Calea Calarasilor, deschis de 15 ani, colectiv deosebit, program o zi cu o zi (L-V 8-21, s 8-19, duminica inchis), salariu intre 1.5002.000 Lei plus bonusuri de performanta (0768.173.700 cristina.ilie72@yahoo.com

1362.

1277. Lucrator comercial pentru chiosc carti, Obor, experienta comert, studii liceale, seriozitate, urgent; (0742.316.558

1282. Lucrator comercial, casier, pentru magazine Shop&Go. Fara limita de varsta, experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj, forme legale de munca, salariu negociabil, bonusuri, program in 2 schimburi; (0727.138.734

1356. Manichiurista, pedichiurista cu sau fara experienta in sectorul 3 pt. salon coafura cu clientela formata, zona Diham, (0740.060.708

Manichiurista/pedichiurista -tehnician unghii false, 2500 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos. Oltenitei Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585

1276. Lucrator comercial mini market sector 6, b.dul Timisoara, contract de munca 8 ore, se lucreaza in doua schimburi (07-16/16-22). Salariu 2000 lei net; 2.000 L; (0723.199.800 Alin_altrans88@yahoo.com

magazine Shop&Go Salajan(metrou), Titan(Liviu Rebreanu). Cautam persoane serioase, dornice de promovare. Experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj. Program flexibil; (0727.138.734

1355. Manichiurista experienta Salon infrumusetare situat in zona piata Sudului angajeaza manichiurista cu experienta pt manichiura clasica, semi si gel.Program 8 ore pe zi. Portofoliu clienti constituie avantaj. (0741.163.188/ 0744.648.721 stancaramonadaniela@gmail.com

gestionarea stocului de marfa. Beneficii: specializare gratuita, conditii de munca excelente, loc de munca stabil, pachet salarial atractiv (venit net incepand cu 2.000 lei). (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro 1304. Lucrator depozit societate comerciala angajeaza lucrator depozit pentru pregatire comenzi incarcarea/ descarcare, in camion si dube. Avantaj resedinta in Popesti-leordeni sau sector 4 Bucuresti. Contact; (0751.055.301 officefastplus@gmail.com 1305. Lucrator depozit vino sa faci parte

dintr-o echipa frumoasa, o companie de referinta in domeniul furnizarii de piese auto la nivel national. Salariul net in primele 3 luni de cel putin 2100 lei net 2.100 L; (0722.305.138 office@experthr.ro 1306. Lucrator depozit farmaceutic Soseaua Chitilei, se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon (0725.350.496 1307. Lucrator depozit instalatii termo-

sanitare, salariul 2200 lei (2000 lei + 200 lei bonuri de masa, 2000 in prima luna si 2000 lei plus bonuri de masa din a 2-a luna), si decontarea transportului pe raza municipiului Bucuresti. 2.200 L; (0741.229.911 LUCIMARIUS03@yahoo.com 1308. Lucrator depozit mase plastice, manipulant marfa Incarcare/ descarcare marfa. Pregatire comenzi conform facturi. Etichetarea produselor. Se ofera tichete de masa si decontat transport, 2.000 L; (0765.214.577/ 0765.214.577 cos_georgeta39@yahoo.com 1309. Lucrator depozit zona Colentina,

Fundeni, Pantelimon, depozit produse uz casnic din plastic, full time, salariu net in mana 1500 Ron + 300 Ron bonuri de masa + ore suplimentare platite + bonusuri lunare (peste 2000 Ron net in mana) 2.000 L; (0751.155.500/ 0740.088.676 oszkar.szoke@agoraplast.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1319. Lucrator site online. Zona Fundeni

magazin online incaltaminte, Fundeni, domiciliu in zona, program l-v 9:00-17:00, o sambata da, una nu program 9:00 14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul. Salariu pt. inceput 1600 ron 1.700 L; (0799.842.443 fashionmirea@gmail.com 1320. Lucrator, gestionar depozit, studii medii, spirit de echipa, abilitati de comunicare, aspect ingijit, pachet salarial atractiv, sediul firmei este langa Carrefour Militari. Salariu 1850 net + tichete masa. (0729.252.683 sales1@officeblue.ro 1321. LUCRATORI comerciali/ merchan-

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trademarketing.ro 1322. Lucratori bucatarie, bucatari restaurant/rotiserie din zona calea Dorobanti, piata Romana angajam lucratori bucatarie si bucatari; (0724.706.442 Officenicolai@gmail.com 1323. Lucratori comerciai Angajam casieri lucratori comerciali pentru Shop&Go Clinceni, salariu motivant intre 1,400-1,800 lei net in mana, la nevoie se deconteaza si transportul; (0748.322.113/ 0761.657.052 andrei.buleandra@yahoo.com 1324. Lucratori comerciali angajam pen-

tru restaurant in Mall Promenada, detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

1325. Lucratori comerciali cu experienta,

pentru magazinul alimentar din Soseaua Giurgiului, sector 4. Conditii de munca extrem de civilizate, contract de munca, program 8h, tichete masa, decontare transport; (031.425.44.44 tel.0314254444@gmail.com

1326. Lucratori comerciali pentru maga-

zin, zona Piata Rahova; (0764.995.225/ 0761.969.724

1327. Lucratori constructii acoperisuri, cu

experienta si necalificati, salariu minim 3.400 Lei. Detalii la telefon 4.200 L; (0723.083.999

1328. Lucratori depozit si operator fac-

1343. Magazioner, Imobiliare Solutions

Group, firma de constructii, angajeaza magazioner cu experienta. Atributii: preia si verifica marfa de la furnizori, aranjeaza marfa si o pregateste pentru comenzi, nir, etc, (0753.112.729 simona@imogroup.ro 1344. Malaxorist Fabrica detergenti angajeaza malaxorist cu experienta minim 1 an. Relatii la telefon. (0756.156.119/ 0756.156.110 1345. Manager angajez manager cu experienta in domeniul auto service auto, vulcanizare, spalatorie, mecanica, tinichigerie, vopsitorie. Salariul atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1346. Manager HACCP Producator preparate traditionale din carne angajeaza manager calitate pentru locatia din sos Atomistilor, Magurele. Pachet salarial, bonusuri in functie de performanta. (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 1347. Manager service camioane si remorci, service camioanei angajam service manager cu experienta, coordonare comerciala si administrativa a service-ului, venitul lunar format din salariu fix + bonus, detalii www.edparts.ro, asteptam CV la (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 1348. Manichiura, cautam colege pentru

posturile de manichiura, pedichiura clasic&semi si tehnician unghii gel, pentru salon sector 4. Mediu de lucru foarte placut,s alariu motivant. Cerem si oferim seriozitate. (0758.240.911 ioanaiordache811@gmail.com 1349. Manichiurist, tehnician unghii false Andreea Beauty Salon angajeaza manichiurist/tehnician unghii false pentru locatia aflata in Piata Iancului sector 2,langa statia de metrou. Program o zi/zi, duminica 09:00-14:00; (0724.542.277 salon.andreea@ymail.com 1350. Manichiurista cu experienta

manichiura - pedichiura. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. Salariul : 3000 lei/20 zile lucrate/luna. 3.000 L; (0732.661.578 1351. Manichiurista pachet salarial atra-

turare, oferim 1500 lei net+tichete de masa. Transport asigurat de la metrou Pacii. Locatie zona Hornbach/Kika Militari. Program: l-v, 7.30-16. Detalii la interviu. 1.500 L; (0726.322.261 office@nmcromania.ro

gator peste 2000 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

1329. Lucratori depozit si operatori linie in Bragadiru, se asigura: carte de munca; conditii civilizate; mediu de lucru prietenos; venituri atractive. program de luni pana vineri, doar schimbul 1. (0723.589.564 george@kauffmann.ro

1352. Manichiurista pentru salon infru-

1330. Lucratori depozit, angajam pentru firma de distributie cosmetice si detergenti cu depozitul in Magurele Ilfov; (0742.123.005 concretoffice@gmail.com 1331. Lucratori in benzinarie / femeie pentru curatenie angajez lucratori comercial benzinarie casieri , vanzatori ) si femeie pentru curatenie magazin zona Barbu Vacarescu, sector 2 . (0724.512.622 radumxr2@yahoo.ro

musetare, locatiile din Timpuri Noi si Militari. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315 1353. Manichiurista cu experienta si in

unghii false, salariu 2500 lei+920 lei carte de munca platita pe 8 ore, salon de 13 ani, program 1 zi da 1 nu, 1 weekend da 1 nu, zona metrou Gorjului, detalii la tel. 2.500 L; (0724.357.422 1354. Manichiurista cu experienta, cunoscatoare unghii false pentru salon infrumusetare. Oferim 3000 lei/luna/20 zile lucrate 3.000 L; (0732.661.578

1364. Manipulant pentru depozit de echipamente electrice.Se apreciaza experienta in domeniu se ofera conditii salariale avantajoase,prime performanta. Va asteptam pentru interviu la sediul nostru de LuVi intre 10-17; 2.000 L; (021.301.96.00 resurse.umane@comtec-int.ro 1365. Manipulant depozit produse med-

icale Angajam urgent pt depozit Buc - Pansiprod, str. Baiculesti nr. 1 sector 1. Se ofera loc de munca stabil, salariu 1300 lei net, bonuri masa. Progr lucru L - V. Se asigura transport pt sec 5, 6; (0722.503.418 hr@pansiprod.ro 1366. Manipulant depozit, personal pen-

tru organizarea depozitului, incarcare, descarcare. Produse de tip mobilier si uz casnic. Salariu 2.500 Lei net din prima luna 2.200 L; (0746.052.053 1367. Manipulant depozit, transportul asigurat SC Domocare International SRL angajeaza personal pentru postul de manipulant depozit in conditii avantajoase. Zona CT Parc Dragomiresti-Deal. Transportul asigurat. Relatii la telefon, 2.000 L; (0751.190.006 1368. Manipulant marfa 2200 Lei, locatie

incinta Faur, posibilitati de avansare (0722.101.050 office@regencycompany.ro 1369. Manipulant marfa Activitati de incarcare-descarcare, activitati de pregatire a produselor pentru livrare, manipularea marfurilor de la locul de depozitare pana la locul livrarii (0755.044.515 bench.making@yahoo.com 1370. Manipulant marfa depozit

livrare marfuri alimentare. Salariul 1600-1800 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei. Program de lucru in 2 schimburi a cate 8 ore/zi. Programari interviuri luni-vineri intre 08:00-17:00 la tel. (021.301.15.67 1371. Manipulant marfa depozit produse

alimentare, zona cartier 23 August. Salariu net intre 1.900-2.600 ron/ luna, 2.600 L; (021.361.28.28 calitate@ketos.ro 1372. Manipulant marfa in locatiile noas-

tre din Bucuresti: Faur si Morarilor.Salariu atractiv si posibilitati de avansare (0722.101.050 1373. Manipulant marfa pentru atelier de

marochinerie. Conditii optime de lucru. Program 7 - 15.15. Transport asigurat. Zona Prelungirea Ghencea (sere Militari) (0724.986.301 1374. Manipulant marfa pentru depozit de mobila Rovere Mobili. L-V 09.00-17.30, contract de munca, salariu motivant, bonuri de masa, bonusuri, decont Ratb. Adresa: Sos. Odai, nr. 52, Sos. Centura Buc, Ratb 304, statia Ferma Odai, (0735.541.347 nicoleta.matei@roveremobili.it 1375. Manipulant marfa pentru Regency

Faur, salariu 2.000 de Lei, posibilitati de avansare (0722.101.050 office@regencycompany.ro 1376. Manipulant marfa pentru restau-

rantul Nor cu permis categ. B, preluarea marfurilor, verificarea, cantarirea, transportul acestora in magazie si aranjarea in raft, efectuare plati. Program l-v 9-18. Cladirea SkyTower. (0731.322.472 catalina@r-hr.ro

1377. Manipulant marfa bucatarie RIN

Grand Hotel angajeaza persoana care primeasca, depoziteze si sa aranjeze marfa/produsele alimentare in magazia si anexele bucatariei, mentine curatenia acestora, program lucru de luni-vineri 7-16. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1378. Manipulant marfa depozit la firma Zarea, barbati, necalificati, program lunivineri numai dimineata. Interviu zilnic orele 10-16. Transport: metrou statia Laminorului sau autobuz 112, 697 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1379. Manipulant marfa depozit zona Pod Fundeni 8 ore/zi cu pauza inclusa! Luni-Vineri. Receptie, manipulare, depozitare marfa. Cerinte: experienta similara. Seriozitate, dorinta de stabilitate si colaborare pe termen lung. Avantaj: minime cunostinte PC; 1.600 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro 1380. Manipulant marfa in depozit, sa fie

serios si muncitor. Job serios si stabil (0745.773.746 cariere@pin.ro

1381. Manipulant marfa Jilava, pentru Stericycle, urgent. Oferim salariu motivant si intotdeauna la zi, contract perioada nedeterminata, bonusuri periodice, bonuri de masa. Pentru mai multe detalii sunati 1.400 L; (0757.088.583 1382. Manipulant marfa materiale de constructii, societate comerciala, situata in zona Carrefour Colentina, suntem in cautarea unui nou coleg pentru zona de depozit (0726.775.974 liviu.mitroi@construct.ro 1383. Manipulant marfa, angajam personal care sa se ocupe cu manipularea produselor electronice si electrocasnice, program de luni-vineri, colectiv tanar, posibilitati de avansare, (0737.362.473 hr@depanero.ro 1384. Manipulant marfa, casier si consili-

er vanzare pentru raioanele: materiale de constructii, sanitare, unelte, gradina, bucatarii si vopsea. Leroy Merlin Chitila cauta colegi, te asteptam in echipa noastra, (0758.095.784/ 0753.103.136

1385. Manipulant marfa, muncitor necali-

ficat depozit fructe/legume in Voluntari, pod Europa, angajeaza manipulant marfa cu forme legale de munca. Salariul este atractiv & oferim conditii de munca decente. Cautam persoane serioase si responsabile; 2.200 L; (0747.061.996/ 0723.776.099 claudiu.belehuzi@aebs.ro 1386. Manipulant marfa, piese auto camioane angajam manipulant marfa & vanzator pentru magazin de piese auto, rugam seriozitate maxima! (0745.820.894/ 0733.357.357 office@eurokolben.ro 1387. Manipulant marfa, zona Pipera. cautam colegi pentru postul de manipulant marfa la sediul nostru din Pipera. Programul este in doua schimburi. Pe langa salariu, oferim tichete de masa, decontare transport si ore suplimentare platite. (0724.322.000 hr@anapan.ro 1388. Manipulant marfuri pentru depozit,firma se afla in Afumati, asiguram transport de la Colentina. (0734.296.420 platinambalaje@gmail.com 1389. Manipulant marfuri pentru societate com., producatoare de paste fainoase, Pct de lucru se afla in Buftea (iesirea din Chitila DN7), salariul este atractiv, BM de 15 lei/zi, transport gratuit (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 1390. Manipulant marfuri cu permis de conducere, Doraly, incarcarea, descarcarea marfurilor si manipularea acestora in depozit, pregatirea marfurilor pentru expediere, livrari in Bucuresti-Ilfov, asamblarea si montajul produselor la locatia clientilor. 2.100 L; (0770.442.373 contact@bigg.ro 1391. Manipulant marfuri, producator de

cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica; www.loncolor.ro (0745.513.220/ 021.460.83.43 contact@papillon.ro

1392. Manipulant restaurant manipularea marfurilor (bauturi, alimente) si logisticii de restaurant (scaune, mese); persoana dinamica, ordonata, organizata, spirit de echipa; mediu de lucru dinamic, salariu atractiv, 2.000 L; (0727.734.097 1393. Manipulanti angajam Pantelimon- Ilfov. Transport platit, program L-V (6.30- 15.00) salariu net 2.000 L; (0723.575.854 1394. Manipulanti Chitila, angajam in cadrul dep. de produse farmaceutice din Chitila. Program 8.30-17.30 salariu + bonuri, rugam seriozitate, interviu sector 1, piata Chibrit,CV obligatoriu 1.400 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 1395. Manipulanti depozit Altex Chiajna angajam manipulanti depozit Altex Chiajna salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei/luna), servicii medicale, transport asigurat; (0752.218.083 1396. Manipulanti depozit Altex Timisoara, salariu atractiv, bonuri de masa (300 Lei), bonus sambete, bonus recomandari, transport asigurat, servicii medicale (0752.218.083 roxana.mihalache@altex.ro 1397. Manipulanti marfa, gestionar angajam manipulanti marfa, contract de munca stabil, salariu net bun, bonuri de masa, decontare transport, program lunivineri 8.30 - 17.00. Locatie valea cascadelor. Te asteptam la noi. (0767.403.445 marian.vasilescu@perpetuum.ro 1398. Manipulanti marfa, pickeri depozit, barbati urgent. Salariu brut 2.750 ron + tichete si sporuri. Program 8 ore-schimbul 2 si 3. Locatie sector 6, langa Plaza. Detalii la telefon 2.750 L; (0737.814.574 1399. Manipulanti si stivuitoristi, locatie:

Dragomiresti Deal, in spatele Carrefour Militari, A1 Business Park. Manipulanti: 1500 ron net, 200 ron bonus lunar, bonuri masa 9,41 ron, stivuitoristi: 1700 ron net, 300 ron lunar, bonuri masa (0733.232.364 office@digijobs.ro

1400. Manipulanti, muncitori necalificati,

pt. Fox, fabrica mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Beneficii: spor noapte, bonusuri, masa calda gratuit, rechizite copii. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V 1.900 L; (0726.718.768

E-mail: redactia@anuntul.ro


17 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

17

4

LOCURI DE MUNCÅ Menajera curatenie, spalat, calcat o singura persoana, luni- sambata 8 h/zi, salariu/ luna net, 2.000 L; (0767.903.576 1452.

1453. Menajera interna care sa se ocupe

de curatenie, calcat si gatit sanatos pentru familie cu copii mici in zona piata Alba Iulia. Ocazional va intrerupe activitatile de menaj si va supraveghea copii; (0758.111.010 1454. Menajera interna menajera interna

pentru familie calda cu doi copii care merg la scoala si la gradinita pana la ora 17.00. Dorim doamna serioasa, masa si casa incluse, oferim salariu atractiv. Colaborare termen lung! (0737.041.322 1455. Menajera interna Bucuresti, fara

obligatii, persoana in putere, pentru persoana singura, salariu 2.000- 2.500 lei; (0722.210.231

1401. Manipulat in depozit de anvelope

Firma specializata in servicii, angajeaza manipulant depozit anvelope, zona centura Pantelimon. Program 8 h/zilnic l-v. Salariu motivant (0766.335.338 office@movingconcept.ro 1402. Marriott Bucharest Grand Hotel are urmatoarele pozitii disponibile: personal curatenie, persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata; instalator, experienta in domeniul instalatiilor sanitare si termice; persoana responsabila, ordonata, cu spirit tehnic si de echipa, dornica sa realizeze lucrari de calitate; bucatar/ patiser, experienta minima in bucatarie/cofetarie sau diploma de bucatar/cofetar; cunostinte despre igiena alimentara; persoana organizata si pasionata de bucatarie/ patiserie.Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite; (021.403.19.94 1403. Maseuza, coafeza, manichiurista

cu sau fara experienta, pentru salon zona Ion Mihalache, Turda, salariu fix si comision, carte munca 8 h. 2.500 L; (0732.416.777 1404. Maseuza, coafeza, frizer(ita),

salon infrumusetare Titan. Vad format, pachet salarial atractiv, carte munca; (0733.814.616 1405. Masina pentru uber si taxify, Skoda Fabia motor 1,4l benzina an 2009, consum 5%. Dacia Logan motor 1,6l, benzina, an 2008, consum 6%. 370 L; (0786.826.794 marian.stanila08@yahoo.com 1406. Masinista, cizmarie manuala.

Angajez urgent; (0720.753.021/ 0761.217.343

1407. Masiniste in liniara Atelier croitorie

angajeaza masiniste in liniara. Salariu motivant, carte de munca, program de 8 ore.Atelierul este situat in zona Baicului pe linia autobuzului 143; (0767.734.066 1408. Masiniste, masina de cusut sim-

pla, firma confectii, angajam personal feminin, pentru masina de cusut simpla. Salariu 1800. Zona Piata Sudului, incinta magazine Big Berceni. Productie lenjerii de pat, fete de masa, perdele si draperii. 1.800 L; (0799.780.674 luiza.hend@gmail.com 1409. MCA Grup angajeaza manipulanti

depozit in Popesti Leordeni: incarcare/ descarcare marfa; aranjare marfa in depozit. Oferim: salariu 1.450 lei net; tichete de masa; transport din localitatile invecinate (Frumusani, Vidra, Berceni, Sintesti, Oltenita etc.); Prima de Craciun si Paste; contract pe perioada nedeterminata intr-o companie de 20 de ani pe piata; Program L-V: 7.00-15.30. Sunati la: (0758.062.201 1410. Mecanic Auto cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv si bonusuri din realizari. Salariu 2500-3500, mai multe detalii la tel. 3.000 L; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 1411. Mecanic auto Daca iti doresti sa lucrezi intr-un mediu profesionist trimite un CV la mail sau vino la punctul de lucru din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 11, jud. Ilfov, (0747.010.358 hr@aviamotors.ro 1412. Mecanic auto pentru camioane, cu

varsta peste 50 ani in sectorul 5, (0744.670.480

1413. Mecanic auto pentru service roti,

cu experienta multimarca si care poate efectua operatiuni de diagnoza, sector 1, bd. Ion Mihalache, salariu 5000 ron. 5.000 L; (0784.339.160/ 0784.339.160 1414. Mecanic auto Robot Auto Service

autorizat RAR sector 2 (Sos Andronache) angajeaza mecanic auto. Salariu atractiv 2.500ron-4.000 ron in functie de experienta. Program de lucru normal, 09-18 l-v, 3.000 L; (0731.678.900 contact@robotautoservice.ro 1415. Mecanic Auto service auto in zona

1427. Mecanic auto, tinichigiu auto, pre-

gatitor-vopsitor cu experienta, serios si responsabil pentru service auto multimarca. Salariu foarte atractiv. Daca va incadrati, contactati-ne, (0723.316.181/ 0758.094.901 office@driftserv.ro 1428. Mecanic camioane Reprezentanta

service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-5000 L, conditii bune de lucru, zona Militari, Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 1429. Mecanic de intretinere si reparatii

angajam mecanici pentru intretinerea si repararea mecanica, hidraulica, pneumatica, a utilajelor din dotarea societatii GlobeGround. Salariu 2016 lei net+ tichete de masa. Conditii de munca decente; (0372.462.014 1430. Mecanic deservent buldoexcavator Bucuresti si Ilfov cu permis de conducere aferent categoriei. Lucrari doar in Bucuresti si Ilfov. Cu experienta (0722.155.702 1431. Mecanic intretinere pentru statia de

sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri, 3.300 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1432. Mecanic intretinere fabrica, fabrica

de medicamente situata in Theodor Pallady angajeaza personal in departamentul tehnic de intretinere, sectia productie (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1433. Mecanic intretinere utilaje drumuri

cu experienta in reparatia si intretinerea utilajelor de constructii drumuri: cilindri compactori, finisor de asfalt. 4.000 L; (0756.336.468 asfarom@yahoo.com 1434. Mecanic masini de cusut experien-

ta in domeniul masinilor de cusut industriale, generatoare aburi, carnet B, program de l-v 08.30 - 17.00, pauza de masa, fara ore suplimentare, salariu la interviu Zona 13 Septembrie Prosper (0762.205.027 1435. Mecanic, ajutor mecanic Angajam

mecanic si / sau ajutor mecanic pentru service auto cu traditie in sector 5 Bucuresti; (0762.826.928 1436. Mecanic, ajutor mecanic Angajam

mecanic/ajutor mecanic in domeniul stivuitoarelor in bragadiru. Studii medii tehniceCunostinte in domeniile: hidraulica, mecanica.Experienta anterioara reprezinta un avantaj 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 1437. Mecanic, electrician si tinichigiu camioane angajam mecanic, ajutor mecanic, electrician si tinichigiu camioane si utilaje, Salariu atractiv; Posibilitate cursuri de perfectionare. (0722.333.733 ruxandra.bejinariu@unimog-service.ro 1438. Mecanic, electrician, automatist

tehncian, electronist, automatist pentru instalarea si efectuarea lucrarilor de intretinere si service pentru utilaje industriale de spalatorie rufe, curatatorii chimice si covoare. 4.000 L; (0726.385.162/ 0744.344.402 office@spalatorii-textile.ro 1439. Mecanic, tinichigiu, vopsitor,

pregatitor auto Service auto in plina dezvoltare angajeaza: tinichigiu, mecanic auto, vopsitor, operator identificare piese auto, pregatitor auto, in zona Morarilor Faur. Program L-V de la ora 8-17 si S-D liber. Salariu atractiv, echipa tanara, mediu de lucru placut. Mai multe detalii: (0723.018.016/ 0722.606.756 predosauto@gmail.com 1440. Mecanici auto (2) si 2 ucenici

mecanic auto. Zona Drumul Taberei, salariu atractiv, rog seriozitate; (0721.551.933 1441. Mecanici, electromecanici. Anga-

Trapezului angajeaza mecanic cu experienta, program de luni pana vineri salariu atractiv; 3.000 L; (0731.761.196 office@conceptdrive.ro

jam in Bragadiru pentru fabrica mecanici, electromecanici si electricieni. program de 8 ore; (0730.072.503

1416. Mecanic auto turisme, cu varsta peste 50 ani, in sector 5, (0744.670.480

tara, zona Doamna Ghica; emiliakarina@yahoo.com

1417. Mecanic auto urgent, salarizare

1443. Medic dentist. Cabinet Stomatolog-

2.000-3.500, cunoscator geometrie, sector 3 Buc., (0743.336.664 autototal.complet@gmail.com 1418. Mecanic auto cu experienta salariu

3000-4000 oferim cazare +bonusuri lunare, urgent, 4.000 L; (0743.336.664 autototal.complet@gmail.com

1419. Mecanic auto cu experienta si aju-

tor mecanic urgent sector 3 Bucuresti salarizare 2000-5000, (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

1420. Mecanic auto cu experienta, salariu 3.000 - 3.500 Lei. Se ofera suplimentar bonus pentru performanta. Bacsis de la clienti (1.400-3.000 Lei) 3.500 L; (0735.867.530 auto.networkinternational@gmail.com 1421. Mecanic auto cu experienta, serv-

ice auto, zona Titan; (0723.395.808

1422. Mecanic auto cu vasta experienta,

vulcanizator si inspector tehnician pentru service-auto, urgent, cartier Militari, (0722.609.369

1423. Mecanic auto multimarca, in zona Baicului, salariu 3.500-4.000 lei, pentru provincie asigur cazare; (0723.336.180 1424. Mecanic auto si utilaje (se

poate si pensionar), sofer, deservent utilaje, angajeaza SC Electromontaj SA Suc. Bucuresti. Se ofera salariu motivant, cazare si diurna. Plata energie electrica si multe alte beneficii prevazute in CCM. Relatii la tel. intre orele 9 17; (0788.242.740/ 0788.481.451 1425. Mecanic auto, Ne marim familia de profesionisti. Te asteptam la Top Lac Service. Pachet Salarial Atractiv: 2.500 4.500 lei net. 4.500 L; (0758.110.063 daniela.mircea@toplacservice.ro 1426. Mecanic auto, ajutor mecanic, cer-

inte: experienta minim 3 ani, cunostinte tehnice de diagnoza auto, cunoasterea procedurilor tehnice de reparatie, calificare mecanic (constituie un avantaj), initiativa, rabdare si precizie 2.000 L; (0724.827.122 office@capital-service.eu

1442. Medic dentist pentru clinica den-

ic zona Militari, statie metrou Gorjului, cauta colaboratori medici dentisti generalisti ,chirurgie , pedodontie, ortodontie. (0741.169.111 dstomadent@yahoo.com 1444. Mega Image Shop&Go angajaza lucrator comercial Shop&Go Berceni sector 4 angajeaza lucrator comercial si casier. Program de lucru in 2 schimburi cu 2 libere pe saptamana. Program magazin 7.00-22.00. (0730.306.442 echipainitiala@gmail.com 1445. Mega Image Shop&Go angajeaza lucrator comercial - casier, locatie Berceni Moldovita sector 4, 2 ture si 2 libere/ saptamana. Salariu + Bonus (0730.306.442 Echipainitiala@gmail.com 1446. Menaj. Familie sot sotie 60, 57 de ani cautam doamna pentru menaj, in sectorul 5 Bucuresti apartament de 3 camere. daca se doreste cazare aveti o camera in apartament la dispozitie, rog si ofer seriozitate; (0764.071.173 bondoc_lili@yahoo.com 1447. Menajera angajam menajera zona

Hala Traian, program 8 ore pe zi de luni pana vineri; 2.000 L; (0771.765.563 laura.ghimpeteanu@yahoo.com 1448. Menajera curata, 2 zile/ sapt, 10-

18, sos. Straulesti, curatenie, calcat gatit usor. 700 lei/ luna. 700 L; (0721.280.866 1449. Menajera familie serioasa angajam

menajera numai cu experienta pentru casa in zona Rosu-Militari, rog maxima seriozitate; (0745.011.899 1450. Menajera apartamente regim hote-

lier Bucuresti curatenie apartamente in regim hotelier, calcat si schimbat lenjerii. Program 9-17. Salariu 2000 RON in mana + 50 RON/zi ocazional weekend. Abonament Ratb/ metrou si carte de munca. Cu/fara experienta, 2.200 L; (0745.500.676 1451. Menajera birou Firma serioasa

angajeaza menajera pentru birou, program zilnic de 5 h, (021.210.56.58/ 0722.244.127 marius.micu@etamad.com

1456. Menajera interna luni-vineri 8-18 piata Alba Iulia Cautam menajera interna care sa se ocupe de curatenie, calcat si gatit sanatos pentru noi 4 :) o familie cu 2 copii mici care locuim intr-un apartament in zona piata Alba Iulia. (0724.190.133 1457. Menajera interna, persoana serioasa, din Bucuresti sau provincie, pentru menaj la domiciliul din Londra al familiei, sotie si sot, cu o problema de dizabilitate, 600 euro plus transport, cazare, masa. 600 {; (0745.200.103 titieanu_a@yahoo.com 1458. Menajera pentru familie in zona Voluntari familie ce locuieste in zona Pipera (Voluntari) cauta menajera pentru curatenie in casa si gatit. Program full-time/ part-time. Se ofera conditii avantajoase. Detalii la telefon; (0752.229.342 pr@bwfr.org 1459. Menajera, angajam urgent pt. vila

cu 3 dormitoare in zona Bdul Brancoveanu. Atributii: calcat, spalat, menaj usor. Salariu 1500 Lei/luna plus carte de munca 1.500 L; (0735.986.680 1460. Menajera, angajare imediata

Herastrau, 8 ore, L-V, 2500 L + contract. Tei, 8 ore, L-V, 2500 L. Militari,1 zi/sapt, 150 L/zi. . Bragadiru, 1 zi/ sapt, 200 L/zi. Pantelimon, 1 zi/ sapt, 150 L. Menajera interna, 4000 L 4.000 L; (0724.617.662 1461. Menajera. Scoala de Muzica

Privata Boem Club angajeaza menajera/ femeie de serviciu, responsabila cu curatenia. Site: www.boemclub.ro (0785.442.284

1482. Modelator covrigi Rapid si precis (doar modelare covrigi, specialitati din covrigi, montare pizza, curatenie la locul de munca si in incinta patiseriei). Luni-vineri 5.30 - 13.30, sambata 5.30 - 15.00, 1.600 L; (0764.497.270

1500. Moderator covrigi si gogosi in Berceni langa Jumbo, sect 4 program 1zi/ 1zi programul incepe de la ora 8 dimineata pana la 8 seara. Salariul începand de la 1800 ron ajungîad pana la 2.500 ron; (0753.903.634

1483. Modelator covrigi sector 1, zona Baneasa, Aviatiei. Conditii bune de munca. Salariul 2.000 lei in mana plus carte de munca. Program 8 ore pe zi, cu sambata program scurt 4 ore si duminica liber. 2.000 L; (0726.718.610 state_alexandru1@yahoo.com

1501. Montaj, firma Eurotenda Paradise angajeaza muncitor pentru montaj copertine, rulouri, sisteme sticla. Zona Cora Pantelimon. Experienta minima montaj tamplarie. Dorim cu permis categoria B. 2.200 L; (0753.063.012 contact@eurotendaparadise.ro

1484. Modelator covrigi, vanzatoare zona Metrou Stefan cel Mare, angajam urgent; (0745.293.444

1502. Montator angajam montator sisteme de umbrire, copertine, rulouri transparente. Punct de lucru Sos Morarilor nr 1 sector 2 Bucuresti. Permis cat B. Program L-V. Salariu avantajos; (0751.221.981 office@confortsystem.ro

1485. Modelator covrigi, cu experienta, pt. patiserie zona Stefan cel Mare, program 1zi/1zi de la 5:30 la 19:30, 2.200 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com 1486. Modele Afla cum poti sa devii un model de succes si beneficiaza de un procent de 60%. Ai un bonus de 500$ garantat si cel mai bun training. Cautam fete cu/fara experienta, varsta minima 18 ani. 3.000 {; (0769.839.200 mihaela.empire@gmail.com 1487. Modele online, salariu fix 2000lei, fara target +comisioane, siteuri noi, trafic. Fara reguli/amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat. 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 1488. Modele conversatii online procent 60 % plata la zi, bonus angajare 1000 ron, bonus 500 de ron foto,posibilitate cazare, site-uri noi, promovare garantata, abonament sala, coafor + solar, 6.000 {; (+40729220094 Iacovmariaraluca@yahoo.com 1489. Modele conversatii online, procent 60 %, plata la zi, posibilitate cazare, site-uri noi, promovare garantata, abonament sala, coafor +solar, 4.000 {; (0799.647.917 iacovmariaraluca@yahoo.com 1490. Modele de top la Best Studios. Vrei

un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confiedential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la tel. sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752

1503. Montator angajez montator tamplarie PVC. Pentru detalii sunati la nr. tel. (0761.902.460 1504. Montator rulouri, jaluzele, perdele, draperii. Cerinte: permis cat. B Conditii avantajoase, contract, loc de munca stabil, echipa profesionista, salariu atractiv, program full time / part time, (0727.332.672 am@decoradesign.ro 1505. Montator demontator auto, vopsi-

tor auto, tinichigiu auto, sudor urgent Bucurest, salarizare 3.500-4.500 Lei, urgent 4.500 L; (0727.881.911 buildprest@yahoo.com 1506. Montator lacatus GK (montator gips-carton) Angajam montator gips-carton, contract de munca, salariu atractiv, rugam seriozitate. Firma, pentru detalii, (0766.450.736 1507. Montator mobila, pentru Rovere

Mobili, experienta in domeniu. Contract perioada nedeterminata, venit lunar pana la 4.000 lei net, prog. l-v: 9-18. Adresa: Otopeni, Sos. Odai, nr. 52, Sos. de Centura a Bucurestiului. (0735.541.347 nicoleta.matei@roveremobili.it 1508. Montator mobilier pal la masa

lucru, in hala productie mobilier din pal melaminat, in zona Cora Pantelimon, metrou Republica. Salariu atractiv. Experienta obligatorie in domeniu. (0723.599.451 1509. Montator parbrize autocare, camioane si autovehicule, cu experienta. Necesar permis de conducere cat B; (0753.310.383 Office@metroautoglass.ro

1462. Menajera. Particular angajez menajera pentru Snagov, externa, nefumatoare. Detalii tel. de luni pana vineri intre orele 10-18; (0745.338.757

zona prel.ghencea cautam fata/doamna, harnica, serioasa, cu spirit de observatie, sa ajute la masa si curatenie, program 8 ore, pentru colaborare de durata, salariu 1400 net plus transport decontat, program 11-19.30 1.400 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com

1465. Mercantizor ruta mobila, lucrator comercial pentru sector 6 si pentru sectorul 4. Contract periaoda nedeterminata, salariu atractiv 2.020 L; (0725.657.774

1473. Meseriasi cautam pietrari, faiantari,

rigipsari si zugravi, oferim salarii atractive, cazare pt cei din provincie, (0741.222.008 1474. Meseriasi in constructii, firma

angajeaza zugravi, rigipsari, zidari, faiantari, salariu atractiv, negociabil, (0723.580.578 toporionut485@gmail.com 1475. Meseriasi pentru constructii rigipsari, zidari, zugravi, necalificati, echipe salariu motivant: 3.700- 4.500 net+ carnet munca. Oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785 1476. Meseriasi si necalificati salahori angajez meseriasi si necalificati salahori pentru lucru in Bucuresti, cu plata la zi sau la saptamana. Am de lucru toata iarna. Fara echipe sau intermediari; (0735.734.646 1477. Meseriasi si necalificati salahori.

Angajez meseriasi si necalificati salahori pentru lucru in Bucuresti, cu plata la zi sau la saptamana. Am de lucru toata iarna. Fara echipe sau intermediari; (0735.734.646 1478. Meseriasi si ucenici Caut meseri-

asi cunoscatori in fierarie si dulgherie. Dc sunteti rapizi în executie 150lei/zi. Seriozitate. Salahori 100 lei/zi. 150 L; (0769.725.313 Caut_echipa@yahoo.com 1479. Model online la JustYou.. Bonus

angajare pana la 4100, salariu 5128 L procent. Contract legal de munca cu impozitul achitat integral de firma. Hai la un interviu sa afli mai multe detalii. 5.128 L; (0770.752.856/ 0745.651.791 officejustyou@gmail.com 1480. Modelatoare covrigi si gogosi.

Salariu motivant; (0723.155.370

1481. Modelatoare covrigi, Patiseria

Tismana, zona Colentina- Fundeni, angajeaza modelatoare covrigi. Program lucru: Luni-Vineri 06.00-16.30, Sam. si Dum. liber. Salariu: 3000 lei. Relatii tel; 3.000 L; (0734.378.436

1527. Montatori tamplarie pvc calificati/necalificati firma cu 14 ani experienta in domeniu angajeaza montatori tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix + bonus din montaje, permis de conducere categoria B reprezinta un avantaj;www.tamplarie.com 3.000 L; (0784.355.022 george.satnoianu@tamplarie.com 1528. Montatori tamplarie PVC, cu expe-

rienta, zona Voluntari, salariu atractiv+ carte de munca; (0722.345.633 1529. Montatori tamplarie PVC, calificat sau necalificat Firma cu 14 ani experienta in domeniu angajeaza montatori tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, 3.500 L; (0784.355.022 george.satnoianu@tamplarie.com

1534. MUNCITOR Angajam muncitori

necalificati pentru intretinere hale depozitare. Relatii la tel. L-V 8-18, 1.600 L; (0758.022.771 grecrombussinesgroup@yahoo.com

1468. Merchandiser in cadrul unei cunoscute firme specializate in distribuire de produse de ingrijire personala din Bucuresti. Locatie: Sector 6, Valea Cascadelor.Program: L-V. Nu necesita experienta in domeniu 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1472. Meserias, muncitori constructii zugravi, instalatori, electricieni, rigipsari, placari fatade. Se ofera contract de munca perioada nedeterminata, program de lucru 8 ore, bonuri de masa, salariu la doua saptamani (0751.517.441

1526. Montatori tamplarie PVC angajez cu plata la metru patrat sau salariu 2.2002.500 lei si muncitori necalificati, Ionut; (0761.239.007

1533. Muncitoare necalificate, spalatorie textile, Bucuresti, angajam personal: spalatoreasa lenjerie, calcatoreasa calandru, calcatoreasa fier, necalificate. Loc de munca stabil si sigur. Salariu atractiv, program 8 ore; 2.000 L; (0729.861.894

1467. Mercantizori, lucratori comerciali pentru magazine jucarii, dar si pentru rute mobile mercantizare jucarii, sector 3 si 4 (0725.657.774

1471. MERCHENDISERI pentru firma Zarea la depart. vanzari pentru mercantizarea produselor in supermarket. Trimiteti CV pe adresa de mail si vei fi contactat pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

ficati, SC Invest Prod SRL angajeaza montator tamplarie aluminiu si pereti cortina. Pachet salarial atractiv, carte de munca. Cerinte: - experienta in domeniu, lucru in echipa, seriozitate 450 {; (0726.103.982 office@investpro.ro

1532. Montatori usi, pentru realizarea intregului proces de montaj usi (usi metalice, usi rezistente la foc, usi de lemn, usi industriale: sectionale, rapide, rulouri, etc) (0722.309.589 office@eds-ro.eu

1466. Mercantizori sector 4 Berceni pentru ruta mobila jucarii, 1.920 lei, 5 zile/sapt. Mercantizor pentru ruta mobila bauturi 2.020 lei. Sunati pentru detalii 2.000 L; (0735.608.384

Bucuresti pentru ruta mobila in Bucuresti. Program: luni-vineri, 08:30-17:30 si sambata 08.00-12.00. Se ofera contract individual de munca din prima zi, pachet salarial motivant. (0731.044.012 marian.adam@mercury360.ro

1525. Montatori tamplarie inclusiv necali-

1531. Montatori tigla metalica pentru firma din Bucuresti, plata salariului saptamanala, se asigura contract de munca si concediu de odihna, lucrari in Bucuresti si Ilfov, program L-V 8-16, sambata liber, de lucru si iarna la interior, 4.500 L; (0723.153.211

1464. Menajere, ingrijitoare varstnici recruteaza Agentia Family Help si in regim intern, www.familyhelp.ro (0726.198.429/ 07213409445

1470. Merchandiser, lucrator comercial

pereti cortina Neutrab Axis SRL, Bucuresti, angajaza in conditii corecte si avantajoase. Munca se desfasoara pe santier. Contract de munca 3.000 L; (0729.881.767 neutrabaxis@gmail.com

1530. Montatori tamplarie PVC, calificat sau necalificat firma cu 14 ani experienta in domeniu angajeaza montatori tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, carte de munca; 3.500 L; (0784.355.022 george.satnoianu@tamplarie.com

1463. Menajera/ingrijitoare copii pt.

1469. Merchandiser in cadrul unui cunoscut producator de jucarii pentru copii din Bucuresti. Locatie: Bucuresti. Program: l-v 09:00 - 17:00/14:00 - 22:00. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1524. Montatori tamplarie aluminiu, PVC,

1535. Muncitor in atelier asamblari piese,

B-dul Timisoara 100, Bucuresti; (0766.229.614 1536. Muncitor pentru firma in sectorul 2;

(021.211.90.73

1491. Modele de top la Best Studios. Vrei

un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confiedential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la tel. sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752 1492. Modele feminine cu sau fara expe-

rienta online salariu fix, fara target, comisioane, site-uri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 1493. Modele online hai in echipa JustY-

ou. Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop; 5.128 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 1494. Modele online hai in echipa JustY-

1510. Montator SISTEME DIN STICLA Eurotenda angajaza montator pentru sisteme de sticla, exemplu partitionari sticla, montaj pe profile din aluminiu, sisteme cu sine glisante. Angajatul trebuie sa stie sa masoare si sa monteze. 2.200 L; (0753.063.012 cornel.constantin@eurotenda.ro 1511. Montator sticla Transparent Design

SRL angajeaza personal calificat pentru montaj sticla, oferim conditii optime de munca si salariu atractiv, obligatoriu permis conducere; (0732.667.333 office@transparentdesign.ro 1512. Montator tamplarie PVC Angajam

montator tamplarie PVC si aluminiu, cu experienta si permis auto. Oferim salariu motivant, prime Sarbatori, plata ore suplimentare. Detalii la tel. (0723.197.037 1513. Montator tamplarie PVC si necalifi-

cati pentru SC. Relatii la: (0731.825.160

1514. Montator tamplarie PVC cu experi-

enta si permis conducere. Asiguram si cazare pentru cei din provincie. Salariu motivant. Zona Militari; (0721.410.591

ou. Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop; 5.128 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

1515. Montator tamplarie termopan Pinum doors&WINDOWS angajeaza montatori tamplarie termopan. Puteti trimite CV la adresa de email nina.baluta@nusco.ro. Relatii la tel; (021.233.34.31 nina.baluta@nusco.ro

1495. Modele online, Cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro

1516. Montator tubulatura ventilatie per-

1496. Modele online, esti comunicativa, Iti

doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1497. Modele online. Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de dolari? Devino acum model la Fetish World, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, www.fetish-world.ro (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 1498. Modele videochat, zona Unirii, salariu fix garantat in primele 3 luni (te sustinem finanicar pana te acomodezi cu noul job). Comision din incasari 60%. Legalitate 100%. Confidentialitate. Training 24/7. Make-up gratuit. Multe bonusuri. 3.500 {; (0753.019.000 job@prostudioromania.ro 1499. Modele, fete bonus angajare 300$. Comision 80% net in prima luna. Plata la zi sau bilunar. Fara reguli stricte si abuzive. Hai si tu in echipa BeYou, 5.000 L; (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

soane inventive si cu imaginatie, orientat catre rezultate, persoane deschise catre munca in echipa, experienta in posturi similare sau alte locuri de munca montator tubulatura, (0758.503.472 office@bellemoon.ro 1517. Montator, reglor, depanator ascen-

soare. Relatii la telefon; (0766.229.614

1518. Montatori tamplarie pvc cu permis

B, zona Berceni, (0723.283.374

1537. Muncitor ambalator produse chimice SC profil chimic platforma Catelu (zona Republica) angajeaza muncitor-ambalator. Cerinte: seriozitateAvantaje: notiuni de chimie, carnet B, domiciliu sector 3 sau 2. Relatii tel. (0770.462.440/ 0745.999.343 1538. Muncitor aprovizionare magazin

mixt; (0787.515.465

1539. Muncitor brutarie necalificat pentru

calificare in munca de brutar/patiser. Program flexibil, salariu bun, zona Timpuri Noi sector 4. Urgent (0721.967.808 alexandradicu@yahoo.com 1540. Muncitor calificat Dezvoltator imo-

biliar angajeaza muncitor calificat pentru lucrari diverse: reparatii interioare, balcoane, etc. (0799.199.422 office@davinciresidence.ro 1541. Muncitor calificat tamplar, tapiter, croitor fabrica producatoare de canapele angajam in conditii avantajoase. Program de luni pana vineri de la ora 07:00- 15:30, 1 ora pauza de masa 2.100 L; (0720.200.876 1542. Muncitor calificat, montator rulouri, tamplarie Firma Eurotenda angajeaza muncitor cu experienta in montaj tamplarie, Permis categoria B. Eurotenda se ocupa cu montaj copertine, rulouri, pereti din sticla. Zona Cora Pantelimon, soseaua Garii Catelu. 2.200 L; (0753.063.012 contact@eurotendaparadise.ro 1543. Muncitor cu carnet conducere Fabrica detergenti sector 3 angajeaza muncitor cu permis de conducere; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 1544. Muncitor cunostinte lacatuserie Horeca Bucuresti angajeaza ajutor lacatus pentru confectii metalice inox, salariu dupa interviu. Fabricatia in zona Chirigiu - Sos. Viilor; (0721.922.902/ 0720.852.570 office@horeca-bucuresti.ro 1545. Muncitor depozit pt. fabrica

medicamente Otopeni. Program de lucru luni- vineri ora 8-16. Transport gratuit; (0723.254.286

1546. MUNCITOR DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCTII, ZONA FUNDENI, 3.000 L; (0751.066.511 1547. Muncitor depozit, Societate comerciala de distributie articole menaj plastice, angajeaza muncitor depozit cu contract munca, salariu motivant. Rugam seriozitate. Tel. (0732.777.291/ 0762.222.224/ 0784.283.720 trimarq@trimarq.ro 1548. Muncitor finisaje int/ext si mobilier, angajam muncitor in finisaje int/ext, mobilier etc.pt.puncte de lucru in Bucuresti, de LV, 7-16:30. Salariul porneste de la 2600 lei si este negociabil la interviu. Pt. programari sunati; 2.600 L; (0786.779.494 1549. Muncitor intretinere gazon-curatenie din provincie sau Bucuresti, angajam urgent, asiguram cazare, masa si contract de munca; (0741.093.002/ 0744.525.029 1550. Muncitor necalificat angajam in conditii avantajoase muncitori necalificati. Program de lucru de luni pana vineri (07:00 - 15:30, 1 h pauza de masa). Locatie Sector 3. (0723.606.863 1551. Muncitor necalificat cu sau fara experienta, pentru activitati in santier, program lucru 8 h/zi, 1 h pauza de pranz. Oferim si solicitam seriozitate; 120 L; (0744.316.317 office@topclassresidence.ro 1552. Muncitor necalificat Firma Euroten-

da Paradise angajeaza pentru munca in atelier, sector 3, zona Cora Pantelimon, soseaua Garii Catelu. Specializare la locul de munca. 2.000 L; (0753.063.012 contact@eurotendaparadise.ro 1553. Muncitor necalificat in domeniul

gazelor; (0756.190.949

1554. Muncitor necalificat la statie de

reciclare ambalaj de sticla. Program L - V: 7 ore/zi. Punct de lucru - Bucuresti, sector 3 (0723.548.557/ 0734.331.037 office@tcromglass.ro 1555. Muncitor necalificat pentru depozit,

cu sau fara experienta. Carte de munca, salariu atractiv. Zona Obor. Seriozitate, punctualitate, disponibilitate imediata. Program de zi (0751.873.793 1556. Muncitor necalificat pentru fabrica de mobila in zona Gara Progresu, sector 4; (0723.171.084 office@casa2002.ro 1557. Muncitor necalificat pentru incarcat/ descarcat schela popi metalici, salariu/ luna 2.400 L; (0764.323.289 1558. Muncitor necalificat pentru magazin materiale de constructii zona Hala Traian (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 1559. Muncitor necalificat pentru santiere, domeniu se activitate instalatii. Oferim salariu atractiv, cerinte: spart, taiat, carotat pereti, prindere instala?ii, curatenie in santier. 2.000 L; (0762.659.849/ 0767.154.322 Contact.qualityresidence@gmail.com 1560. Muncitor necalificat constructii, firma de alpinism utilitar, angajam personal necalificat pentru lucrari in contructiiBucurestiSe ofera salariu atractiv; (0766.771.870 marion_berenghi@yahoo.com 1561. Muncitor necalificat pentru depozit

Societate comerciala angajeaza lucrator depozit pentru incarcare/ descarcare marfa, pregatit comenzi marfa, infoliat paleti, zona Berceni - Metalurgiei; (021.684.60.00 office@darinne.ro 1562. Muncitor necalificat, pentru atelier

de legatorie, conditii optime de lucru. Program 7 - 15.15. Transport asigurat de la stadionul Ghencea. Zona Prelungirea Ghencea (sere Militari) 1.400 L; (0724.986.301 1563. Muncitor necalificat, salariu brut 1900 Ron, bonuri de masa, decontare abonament transport. Program lucru L-V 7.30-16.00. Fabrica zona metrou Timpuri Noi 1.900 L; (0745.031.031 1564. Muncitor necalificat, autoutilitara

vidanja, cautam un coleg nou, muncitor necalificat pe vidanja. Se ofera cazare pentru persoanele din provincie. Locatie: Popesti Leordeni. Pentru mai multe info sunati la tel. 2.500 L; (0730.612.742 1565. Muncitor necalificat, calificat in confectii Confectioneri, muncitori necalificati pentru pliaj si masa de croit pt. atelier de confectii in Prel. Ghencea, personal pentru munca la domiciliu, contract munca, tichete masa, 07.00-15.30; (0786.036.868/ 021.444.32.60 production@creastyle-impex.com 1566. Muncitor necalificat, cazare gratuit

ferma piscicola la 35 km de Bucuresti angajeaza muncitor necalificat pentru intretinere gospodarie. Masa si cazare asigurate. Atributii: ordine, curatenie, taiat iarba, gradinarit, stropit pomi, etc. 1.600 L; (0725.225.115 pescuit@baltaluica.ro

1519. Montatori aparate aer conditionat

si tubulatura. Pachet salarial atractiv. Relatii la tel. (0756.128.222 1520. Montatori mobilier angajam mon-

tatori mobilier pentru punctul de lucru din Bdul. Basarabia 256C (vis a vis metrou Republica); (0756.202.051/ 0744.372.259 contact@indeko.ro 1521. Montatori mobilier pal si muncitori

necalificati pentru fabrica de mobila SC Noblisime SRL. Locatie: str. Pucheni, nr. 79, sector 5, Bucuresti, telefon sef atelier: (0735.227.934 info@noblisime.ro 1522. Montatori rigips angajam, oferim cazare, firma de constructii cu experienta de 7 ani, angajeaza muncitori calificati si necalificati; 4.000 L; (0726.320.200 cristi85dobre@yahoo.com 1523. Montatori si muncitori necalificati Tubulatura HVC montatori meseriasi si necalificati priceputi si dornici de a invata o meserie curata si bine platita, salariu intre 2.200-3.500, cazare, 3.500 L; (0720.604.219/ 0770.593.703

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

17 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1617. Muncitori in domeniul constructilor,

muncitori necalificati, dulgher, faiantar, sapa, tencuit pentru statiunea Costinesti. Asigur cazare, masa si salariu. Tel: (0736.161.979/ 0737.294.811 1618. Muncitori in fabrica pt. Firma pro-

ductie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale. Nu oferim cazare: (0720.112.734 1619. Muncitori in fabrica de mezeluri, daca se strang 8 persoane dintr- o comuna oferim si transport. Salariu atractiv, masa 2.750 L; (0720.565.891 cristinatumpi@yahoo.com 1620. Muncitori in productie persoane cu

sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro

1567. Muncitor necalificat, instalatii apa canal Angajam muncitor necalificat instalatii apa-canal. Se ofera cazare pentru persoanele din provincie. Program de luni pana vineri. Locatie: Popesti Leordeni. Pentru mai multe informatii, 2.000 L; (0730.612.742 contabilitate@kanal.ro 1568. Muncitor necalificat, operator chimist, producator de cosmetice, in Bucuresti, zona Berceni. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro 1569. Muncitor necalificat, sector 3, Fabrica textile, angajeaza necalificati, 3 schimburi, pentru domeniul textile. Supraveghere, curatare si mentenanta masini de tricotat. Salariu, bonuri, transport, bonusuri. (0756.066.012 mihaela@tbr.ro 1570. Muncitor necalificat. Electromag-

netica SA angajeaza Muncitor Necalificat pentru sectie de productie. (021.404.21.20 1571. Muncitor pensionar fabrica deter-

gheri ,fierar si zidari pentru santierele din Ilfov Tunari. Salariul intre 150 si 230 lei pe zi. Transport de la Bucur Obor; (0799.177.699

1621. Muncitori lucratori productie mobilier, persoane fara experienta pentru sters, ambalat, manipulat, incarcat, descarcat si alte activitati specifice. Persoane cu experienta 2000 Ron. Carte munca. L-V 818. Faur sector 3 1.800 L; (0766.638.967

1594. Muncitori constructii firma con-

1622. Muncitori necalificat firma de con-

1593. Muncitori constructii Angajam dul-

structii angajam, dulgheri, fierari, zidari, zugravi ?i necalificati. Cautam oameni seriosi care isi doresc sa lucreze pe termen lungNr de contact; (0786.998.655

structii angajeaza muncitori calificati si necalificati, plata saptamanal, contr. munca, diurna, transport, cazare. 3.800 L; (0749.553.869 C1.A1@yahoo.com

1595. muncitori constructii Firma de con-

1623. Muncitori necalificati (zidari si dul-

structii angajeaza cu contract de munca pe perioada nedeterminata, muncitori calificati, zidari, rigipsari, finisori, zugravi, fatadisti, sapisti, tencuitori, necalificati. Tel: 3.800 L; (0720.101.115 office@constructiimecanizate.com 1596. Muncitori constructii, SC angajam cu carte de munca dulgheri,zidari si necalificati pt Bucuresti, zona Prelungirea Ghencea. Se ofera cazare pentru cei din provincie. Salariu atractiv. (0766.708.293 1597. Muncitori constructii, SC anga-

genti sector 3 angajeaza muncitor pensionar. Conditii de munca si salarizare foarte bune; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

jeaza muncitori calificati, cu experienta in orice tip de lucrare de constructii. Asiguram cazare si transport la santier cu masini proprii 3.500 L; (0744.304.636

1572. Muncitor productie publicitara.

1598. Muncitori cu experienta pentru

Firma de productie publicitara angajeaza muncitor pentru stantare , legare si ambalare in conditiile legii. Societatea se afla in sect.4 , la P-ta Sudului . Cer si ofer seriozitate; (0764.639.553 1573. Muncitor tamplarie AL, PVC, per-

mis auto, salariu foarte bun; (0722.383.578/ 0745.999.088

1574. Muncitor, muncitoare in legatorie, tipografie angajam muncitori in cadrul unei legatorii/tipografii. Nu necesita experienta. Trebuie sa fie in putere fizica buna. Rog programare telefonica la interviu (0722.962.021 seadsimbol@yahoo.com

montaj pereti cortina si fatade ventilate, angajez cu contract de munca, salariu de incadrare este 2800 Lei, fiind negociabil in functie de experienta (0734.204.248

1576. MUNCITORI depozit, companie multinationala angajeaza muncitori necalificati pentru descarcat/ incarcat si montaj mobilier. Oferim salariu atractiv plus alte beneficii (0735.547.751

1601. Muncitori dulgheri, zidari. pentru firma de constructii, cu contract de munca legal. Se ofera cazare pentru cei din provincie. 3.500 L; (0723.283.775 Office@highconstruct.ro

1577. Muncitori pentru fabrica productie

1602. Muncitori fabrica societate comer-

sediul in Cristian strada Stejarului cautam colegi noi, pentru posturi cu norma intreaga 8h/zi: sudori, muncitor, lacatus mecanic, fara experienta, (0799.707.620/ 0745.341.549 1579. Muncitori - vulcanizare, cu sau fara experienta, salariu atractiv. Oferim si cazare; (0722.259.362 1580. Muncitori amenajari, persoane cu/

fara experienta pentru lucrari amenajari interioare si supraveghere lucrari. Disponibilitate deplasari in tara 1 L; (0744.753.931/ 0722.705.315 1581. Muncitori atelier confectii metalice

1606. Muncitori in constructii Firma con-

structii angajeaza rigipsari, zugravi si necelificati. Pentru provincie se asigura cazare. tel. de luni pana vineri, intre orele 09.00-17.00. (0758.815.064 mavproiect@yahoo.ro

1583. Muncitori calificati Firma cu sediul

1608. Muncitori in constructii angajam

urgent, angajam personal cu experienta in constructii, in special confectii/structuri metalice si/sau hidroizolatii, instalatii. apt pt lucru la inaltime. Salariu atractiv + bonusuri/prime; 2.800 L; (0723.642.690 office@aartt.ro 1609. Muncitori in constructii cu experienta Ofer cazare, carte de munca, salariu incepand de la 3000 lei in functie de experienta; In plus bonusuri la fiecare lucrare. 3.000 L; (0764.232.360 1610. Muncitori in constructii, firma de constructii angajeaza dulgheri, fierari, lacatusi si sudori, salariu 4000-4500 lei (net), muncitori necalificati 2.000- 2.500 Lei (net), contract de munca, posibilitate cazare la baraca; 4.500 L; (+40753106150

Firma de constructii, angajeaza muncitori calificati si necalificati, pentru constructii de case in Bucuresti si Ilfov. (0767.986.630

1611. Muncitori in constructii, sec. 3, pentru santiere in sec 3. Posturi disponibile: fierar betonist, dulgher, zidar, faiantar, zugrav. Se ofera contract de munca, cazare, transport. 4.500 L; (0722.986.365 isacteodor@gamil.com

1587. Muncitori calificati si necalificati in

1612. Muncitori in constructii. Angajez

domeniul: mobila, pal, executie si montaj, tamplarie, aluminiu, pvc, executie si montaj, salariul intre 2000-2500 ron negociabil/net. 2.500 L; (0744.221.705 dragos945@yahoo.com

Calificati si necalificati. Fierari dulgheri Zona de lucru Colentina. Plata se face pe 15 ?i pe 30 ale luni 150 lei zi, 150 L; (0753.436.315/ 0753.436.315 Dorincristea05@gmail.com

1588. Muncitori calificati si necalificati Muncitori necalificati (carte de munca): 110 ron/zi lucrata + o masa calda + cazare asigurata + transport asigurat acasa. Muncitori calificati: 130 ron/zi lucrata+o masa calda. (0742.052.306 office@digijobs.ro

1613. Muncitori in constructii. Societate comerciala angajeaza urgent muncitori in constructii pentru functia de zugrav, zidar, faiantar, rigipsar. Bucuresti; (0723.634.927

cati pentru firma reciclare plastic. Asiguram cazare gratuita (modesta); (0731.458.871 1590. Muncitori calificati si necalificati

pentru santier in Bucuresti; 3.000 L; (0722.192.530/ 0787.771.762

1591. Muncitori calificati si necalificati

montaj schela angajam muncitori necalificati pentru montaj, demontaj, incarcat si descarcat schela. Salariu mare si cazare daca este nevoie. Detalii la telefon; (0766.518.497 caprioara_a@yahoo.com 1592. Muncitori calificati/ necalificatiPloiesti firma de reciclare cautam muncitori calificati/necalificati, program full-time, pentru munca in procesul tehnologic. Pentru mai multe detalii va rugam contactati-ne la nr de tel; (0787.777.755 ionut@orizontdeschis.com

Firma de constructii, angajam personal necalificat pentru montare gresie si podea flotanta in cladiri de birou. Asiguram instructaj. Plata la termen fara intarzieri! 2.800 L; (0769.674.488/ 031.437.84.17 office.samdevelopment@yahoo.ro 1648. Muncitori necalificati in constructii,

SC Sight Control angajeaza muncitori necalificati in constructii. Santierul este in zona Filaret sector 4. Relatii la tel, lunivineri, 09.00-16.00. (0751.075.987 office@sightcontrol.ro 1649. Muncitori necalificati in depozit

marfa angajam personal masculin la repaletare paleti bauturi si conserve. Sarcini: se repaleteaza paletii mari in paleti mai mici. Locatia Chiajna. Detalii la tel. 2.000 L; (0736.575.730

Muncitori necalificati in industria textila Matei Conf Grup - nr 1 in Romania in fabricarea echipamentelor de lucru angajeaza muncitori necalificati pentru termosudat, ambalare si etichetare produse. Detalii la; (0731.022.108 1650.

Cordon Electronics SRL angajeaza muncitori necalificati din Jud. Calarasi Rute: Bucuresti-Oltenita si Bucuresti-Radovanu). Detalii la telefon, de luni pana vineri, intre orele 09:00- 17:00. (0725.681.014 1668. Muncitori necalificati, zidari, dulgheri Dezvoltator imobiliar angajez muncitori necalificati, zidari, dulgheri pentru constructie bloc nou. Conditii avantajoase, plata la sfarsitul zilei. Punct de lucru, str. Dreptatii, nr. 129, sector , 100 L; (0765.376.032/ 0724.670.296 romeo_dutu@yahoo.com 1669. Muncitori necalificati. Cautam zilieri - castiguri intre 100-150 lei/zilnicVrei sa muncesti atunci cand ai timp si sa castigi zilnic intre 100 si 150 de lei? Detalii si inscrieri direct la numarul de telefon; (0738.749.656 1670. Muncitori operatori masini de fasonat, Baduc SA angajeaza pentru sectia de productie din Popesti Leordeni, sudori, lacatusi, in vederea calificarii ca operatori masinisti fasonare automata otel beton; (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 1671. Muncitori pentru constructii, muncitori calificati pentru lucrari de zidarie, tencuiala, sape, rigips, glet, faianta. Salariu intre 2.200-4.400 lei net. Ofer cazare; (0723.953.554 1672. Muncitori pentru firma productie

publicitara Firma productie publicitara angajam muncitori absolventi liceu. Locatie: Bucuresti, sect 3, zona Republica. Cerinte: - persoane dinamice, cu capacitate de invatare, spirit de echipa. (0729.065.159/ 0726.954.244 veronica@adda-ro.com

1684. Muncitori. Firma tamplarie PVC cu

sediul in orasul Pantelimon angajam muncitori necalificati. Femei si barbati. Tel: (0759.019.910

1685. Muncitori. SC Electromontaj SA- Sucursala FSM Bucuresti angajeaza cu prioritate muncitori calificati zincatori si muncitori necalificati cu posibilitatea calificarii in meseria de zincator. Se ofera salariu motivant, plus bonuri de masa in valoare de 300 RON/ luna. Muncitor necalificat salariu minim net 1800 lei +bonuri masa. Muncitor calificat zincator: salariu minim net 2200 lei + bonuri masa. Se platesc orele suplimentare conform legii, ceea ce duce la cresterea salariului primit. (021.346.55.37/ 021.346.03.18 1686. Muncitori. Societate con-

structii angajam muncitori necalificati pentru depozit, lacatusi mecanici si sudori. Se ofera si cazare. Telefon; (0744.759.873 1687. Muncitori. Societate de constructii

angajeaza muncitori, zugravi, rigipsari, zidari, faiantari, finisari policalificati, salarii atractive, cm, bonusuri in functie de performante. Oferim de munca si iarna, salarizare saptamanala. (0724.021.393 1688. Necalificat, curte, pt. Fox mezeluri. Intretinere spatii verzi si platforma. Program 8 h/zi, nedeterminata, sector 4. Alte beneficii: masa calda, bonus performanta, prime sarbatori, rechizite copii, etc. 1.500 L; (0726.718.768 1689. Necalificat. Angajam muncitori necalificati pentru ajutor instalator. Plata la zi. Zona metrou Pipera, 100 L; (0728.837.774 1690. Necalificat. Angajam tanar pe post de necalificat. Se ofera sansa de a invata meseria de instalator. Oferim si rugam seriozitate. (021.334.36.80/ 0788.346.395 1691. Necalificati Fabrica de mobila, angajam personal necalificat pentru curatat, ambalat piese de mobilier, incarcat si descarcat marfa, activitati diverse in hala. Program fix 8-17.00, 1 h pauza, decontare transport. 2.000 L; (0753.277.788 laramodul@gmail.com 1692. Necalificati pentru atelier tamplar-

ie pvc, zona Berceni, (0723.283.374

1693. Necalificati si calificati pentru lucrari de instalatii. Se asigura contract de munca, abonament r.a.t.b. Metrou. program de lucru: L-V, 8-16. rog seriozitate. Exclus aventurieri;; (0744.451.043 florica12330@yahoo.com 1694. Necalificati angajam in constructii

pentru Bucuresti. Program 08-18. Plata se poate face la saptamana, avem cazare si diurna, seriozitate, 100/zi; (0765.629.869 1695. Necalificati constructii, barbati si

femei la fabrica de pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, p.reper Garden Plaza. Statie ICTSMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare, salariu 3.000-3.500 Lei 3.500 L; (0766.085.519 1696. Necalificati femei si barbati asam-

1605. Muncitori in constructii atat calificati cat si necalificati, pentru societate.Salariul pentru muncitori calificati este de 3500 lei iar pentru necalificati 2500 lei 3.500 L; (0741.252.627

metalice confectii structuri metalice corturi. Oferim salariu motivant, Bucuresti, sector 1, Sos. Chitilei nr. 230; 2.200 L; (0744.769.265/ 021.311.81.85 iorgulescu.florin@gmail.com

1589. Muncitori calificati si necalifi-

confectii metalice angajeaza muncitori necalificati. Oferim cazare gratuita. Detalii la numarul de telefon. (0733.366.252

1647. Muncitori necalificati in constructii

1667. Muncitori necalificati, jud. Calarasi,

contract de munca rigipsar, zugrav, faiantar, salariu negociabil; (0722.527.005 Creativehomeconstruct.sc@gmail.com

1607. Muncitori in constructii Firma con-

1586. Muncitori calificati si necalificati

1627. Muncitori necalificati Fabrica de

1646. Muncitori necalificati constructii, angajam 20 de muncitori necalificati, salariu brut 3278 ron, salariu net 2302 ron. Salariu net cuprinde: 1887 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Pentru cei care au fost pacaliti; 3.278 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1666. Muncitori necalificati, constructii urgent, angajam personal necalificat, apti pentru lucru la inaltime (acoperis hale industriale sau lucru din nacela). Nu este necesara experienta. Salariu atractiv + bonusuri/prime; 2.400 L; (0723.642.690 office@aartt.ro

1604. Muncitori in constructii angajez cu

1582. Muncitori baieti productie structuri

1585. Muncitori calificati in acoperisuri SC angajeaza muncitori calificati, cu experienta in tinichigerie si dulgherie de acoperis. Salariu net 3500 lei. Asiguram cazare, transport la santier cu masini proprii. Tel. director. 4.000 L; (0744.304.636

1626. Muncitori necalificati Baduc SA angajeaza muncitori necalificati pentru sectia de productie din Popesti - Leordeni. (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro

metalic muncitori tineri necalificati ce doresc sa se formeze in domeniul constructiilor metalice si semnalistica statii peco. Salariul atractiv. Deplasari tara. Permis constitue un avantaj. (0740.490.036 Vladone16@mail.ru

1665. Muncitori necalificati, sudori confectii metalice, pvc, pal melaminat, salariu atractiv, zona Viilor. Matei Marian; (0723.387.341

1603. Muncitori fabrica tamplarie PVC Producator de tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati si necalificati (asiguram calificare la locul de munca); (0746.372.326

in Bd. Preciziei, sector 6, salariu net 2000 lei, cu carte de munca, in functie de experienta. Posibilitati venituri suplimentare. Debitare, gaurire, montaje, sudura; (0729.978.261 office@ccsm.ro

1584. Muncitori calificati societatea Batistrat SRL angajeaza tamplari, dulgheri, electrician montator si sudor. Interviu in data de 17 octombrie 2018, ora 12. Detalii la telefon. (0726.858.550 vladut_nicoleta@yahoo.com

tru fabrica ambalaje plastic, Bulevardul Timisoara, pe termen lung, cu contract, program 12 ore/schimb, de luni pana vineri, salariu 2200 lei net, 2.200 L; (0726.726.006

1645. Muncitori necalificati constructii

1664. Muncitori necalificati, societate comerciala cu sediul in Jilava angajeaza pentru depozit. Salariu 2000 lei net, asiguram transport (0758.043.439

ciala angajeaza muncitori in fabrica de productie. Salariu motivant. Program l-v 8.00 17.00. Popesti Leordeni, Ilfov. 2.300 L; (0730.081.777 jana@sippaneltechnologies.eu

structii angajam cu caret de munca dulgheri, fierari si zidari. Pentru provincie se asigura cazare. Tel, de luni pana vineri intre orele 09.00-17.00. (0758.815.064 mavproiect@yahoo.ro

in Bucuresti si Londra cauta in Buc sau provincie,muncitori calificati in constructii in diverse domenii: tamplar, rigipsar, zidar, faiantar, electrician. Mai multe detalii la telefon; (0745.200.103 titieanu_a@yahoo.com

1625. Muncitori necalificati angajam pen-

1644. Muncitori necalificati - fabrica de mobila, fabrica de mobila cu o experienta de peste 16 ani in domeniu angajeaza personal ne/calificat.- contract pe perioada nedeterminata; program de lucru 8 ore; salariu atractiv, bonusuri; (0723.151.750 contact@fabricademobila.ro

1600. Muncitori cu sau fara experienta

1575. Muncitori calificati si necalificati in domeniul constructiei si hidroizolatori. Ofer cazare, salariu atractiv. (0735.039.124

1578. Muncitori SC King Steel S.R.La ca

1624. Muncitori necalificati angajam in domeniul tamplariei din lemn. Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon, (0725.200.202

1643. Muncitori necalificati Societate angajeaza muncitori necalificati pentru sortare deseuri reciclabile. Salariu 1500 lei, bonuri de masa; (0743.335.228

1663. Muncitori necalificati, societate comerciala cu activitate in productia de mobilier din pal melaminat si MDF, angajam persoane serioase si dornice sa se alature colecticului nostru. Mediu de lucru placut, salariu atractiv (0725.872.091 mabisvb@yahoo.com

1599. Muncitori cu experienta, echipe finisori fatada, firma de constructii cu experienta in domeniul reabilitarilor termice (fatade polistiren) angajeaza finisori fatade pt reabilitari de blocuri (Bistrita). Se ofera plata la mp, transport, cazare, angajare. (0784.121.432 popescucristianadrian@yahoo.com

angajam pentru amenajari interioare si exterioare, servicii mentenanta cladiri. Conditii civilizate de munca. Salariu atractiv si plata la timp (0720.990.701 dudaucorina@yahoo.com

ingrediente alimentare (condimente). Locatie: Pipera- capat linie autobuz 301. Conditii de munca avantajoase: salariu motivant+ sporuri, bonuri de masa, decontare transport. Oferim cazare pentru cei din provincie. Programari interviu la tel. (0741.106.016

gheri) pt. firma deconstructii din Bucuresti. Conditii avantajoase; (0735.244.454

1642. Muncitori necalificati si zugravi, oferim 80-100 lei, plata saptamanal, SC Atimex Sistem SRL; (0720.372.500

blare mobila asiguram pregatire profesionala, Faur sector 3. 1500 Lei net 1.500 L; (0725.227.397 josephrizk00@hotmail.com 1697. Necalificati in constructii pentru

1673. Muncitori pentru hala produc-

1628. Muncitori necalificati Fabrica de

1651. Muncitori necalificati productie

productie pungi hartie angajeaza muncitori necalificati (barbati) pentru sectia de productie. Rog seriozitate. (0758.012.886 office@angels-d.ro

mase plastice companie productie mase plastice angajam: muncitoare necalificate pt postul de ambalator manual, muncitori necalificati pt postul de manipulant marfa. Zona Pantelimon, Ilfov, asiguram transport, (0725.566.764 bestpack.ro@gmail.com

tie sticla, angajeaza societatea comerciala. Se ofera salariu motivant, bonuri de masa si bonusuri in functie de activitate. Program 0816.30. Relatii la telefon: (0728.859.468

1652. Muncitori necalificati pt. spalatorie

1674. Muncitori productie mecanica Angajam muncitori productie confectii metalice usoare, zona metrou Brancoveanu, sector 4; (0726.102.308 hq@digitaltelecomms.com

1629. Muncitori necalificati femei si barbati pentru productie, sector 5, cerem seriozitate, oferim salariu motivant si bonuri de masa (0772.261.614 1630. Muncitori necalificati firma renumi-

ta angajeaza in conditii avantajoase. Program de lucru de luni pana vineri intre ore 07:00 - 15:30 (1 ora pauza de masa) 1.700 L; (0720.200.876 1631. Muncitori necalificati in constructii. Pentru detalii sunati la tel. (0745.130.546 1632. Muncitori necalificati in domeniul

productiei publicitare. Sos. Oltenitei, sector 4. Relatii la: (0730.833.838/ 0730.777.725 1633. Muncitori necalificati in vederea

pregatirii pentru meseria de macelartransator. Oferim cazare si masa gratuita. Asteptam provincia. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Salarii atractive. Relatii intre 10.00- 16.00. (0769.961.624 1634. Muncitori necalificati muncitori

necalificati baieti si fete ) in domeniul tipografic.Oferim salariu motivant si contract de munca .Experienta nu este necesara in domeniu; (0741.607.027 ludicomart@gmail.com 1635. Muncitori necalificati Muncitori

necalificati in fabrica de mezeluri: ambalare, descarcatori-incarcatori, fumatorist. (0721.450.253 valcom50@gmail.com 1636. Muncitori necalificati pentru

deseuri, punctul de lucru se afla in sectorul 4, Bucuresti, 1.600 L; (0766.259.729 1637. Muncitori necalificati pentru fabrica

talpi incaltaminte. Program de lucru 07.0015.30. Zona Baicului, Pantelimon, Doamna Ghica (0788.262.725 puntosuolarom@yahoo.com

1614. Muncitori in contructii pentru carotare firma de constructii angajeaza muncitori calificati sau necalificati pentru servicii de carotare in beton. Gaurile in beton se executa cu masini speciale de carotare. Salariu atractiv; (0745.132.132 info@carotaex.ro

1638. Muncitori necalificati pentru manipulare marfa. Domeniul de activitate este sortarea deseurilor nepericuloase. Posturile diponibile sunt in locatii Carrefour. Detalii la telefon. (0749.288.482

1615. Muncitori in depozit pt. depozit de

1639. Muncitori necalificati pentru polizat

piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

obiecte sanitare (Bucuresti, zona VitanBarzesti. Cerinte: experienta in lucrul in depozit, persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Nu oferim cazare; (0720.112.734

ductie structuri metalice copertine, corturi in Bucuresti, Sos. Chitilei nr. 230. Program l-v 8.30-17, 2.000 L; (0744.769.265/ 021.311.81.85 iorgulescu.florin@gmail.com

1616. Muncitori in domeniul constructiilor, necalificati si calificati, societate angajeaza cu contract de munca, in Bucuresti, zona Drumul Taberei 3.200 L; (0727.083.468

1641. Muncitori necalificati pt. societate comerciala din Bucuresti, sect. 3. Relatii la tel. sau email; (0727.745.774/ 021.313.64.72 spazioverdeirigatii@yahoo.com

1640. Muncitori necalificati pentru pro-

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

covoare Doby Spalatorie Covoare angajeaza muncitori necalificati / spalatori covoare cu sau fara experienta. Pregatire la locul de munca. Domiciliu sec. 4/5. Program 06:00-16:00. luni-vineri. 2200 salariu net 2.200 L; (0784.504.329/ 0786.179.532 contact@doby.ro 1653. Muncitori necalificati santier anga-

jam avantajos muncitori necalificati zona metrou Dimitrie Leonida - Popesti Leordeni, posibilitate cazare in santier; (0767.734.099 1654. Muncitori necalificati schele cu sau

fara experienta. Salariu motivant, bonuri de masa si bonusuri. Program de lucru, de luni pana vineri. Se angajeaza cu cu contract individual de munca (0728.666.600 vera11nitescu@gmail.com 1655. Muncitori necalificati si calificati, sudori, electricieni, instalatori, frigotehnisti pentru firma de instalatii sanitare din 1994 (0729.200.822 office@moviconstruct.ro 1656. Muncitori necalificati si soferi

Baurom Construct SRL angajeaza pentru depozitul din Chitila, Str. Oxigenului, Nr. 2, Ilfov muncitori necalificati si soferi (conducatori auto profesionisti cu experienta). (0744.692.629/ 021.361.62.23 1657. Muncitori necalificati, angajam

muncitori necalificati - barbati, pentru sortare deseuri la punctul nostru de lucru situat in loc. Sindrilita, Ilfov; (0730.310.310 razvan.enache@recicleaza-deseuri.ro 1658. Muncitori necalificati, angajez bar-

bati pentru balotat carton si folie in sector 3 si sector 6. Mai multe relatii la telefon (0755.036.426 1659. Muncitori necalificati, complex tur-

istic Saftica Resort angajeaza muncitori necalificati pentru curatenie si intretinere. Se ofera carte de munca, cazare, 2 mese pe zi, salariu 1700 ron. 1.700 L; (0752.665.595/ 0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com 1660. Muncitori necalificati, Cordon Elec-

tronics SRL angajeaza muncitori necalificati din Bucuresti. Detalii la telefon, de luni pana vineri, intre orele 09:00- 17:00. (0725.681.014 1661. Muncitori necalificati, dulghjeri,

zidari angajez; (0724.138.837

1662. Muncitori necalificati, pentru

depozit materiale constructii, posibilitate cazare, in zona Militari Rosu, salariu atractiv; (0722.266.441/ 0726.589.912

firma din Bucuresti, salariu la 15 si 30 a lunii, fara intarzieri la plata salariului, program L-V 8-18, Sâmb?ta liber, de lucru toata perioada anului, se lucreaza la acoperisuri iar pe timp ploios in interior. 4.000 L; (0723.153.211 1698. Necalificati santier Bucuresti

angajam. Conditii bune si serioase. Avem cazare+diurna in fiecare zi, 100/zi, fara alcool; (0740.838.160

1675. Muncitori santier firma de con-

structii angajam muncitori calificati (rigipsari, gresie, faianta) si necalificati; (0767.880.590

1699. Necalificati, orice varsta (preferabil peste 40 ani) pt pensiune la paza, curatenie, intretinere. Oferim cazare gratuita, preferabil persoana sa locuiasca la noi, zona Branesti Ilfov. 2000 lei net. Sms la orice ora. 2.000 L; (0767.079.463

1676. Muncitori si necalificati, firma angajam urgent (0727.716.001 nirantotal@gmail.com

1700. Necalificati, salariu in functie de munca prestata de la 80 lei la 120 lei, contract munca/cazare; (0768.080.030

1677. Muncitori tineri necalificati, finis int

1701. Necalificati, urgent, depozit de

Bucuresti Cautam faiantari, rigipsari (inclusiv necalificati), pentru colaborare in Bucuresti - amenajari interioare. Contract munca legal, salariu motivant si posibilitate de crestere in functie de performante. (0743.267.907

legume. Se ofera cazare. Plata zilnic. Ne se presteaza munca fizica. Lucratori pe banda, ambalatori, manipulati. Rugam seriozitate. Bucurestenii si Ilfov nu deranjati 2.200 L; (0786.623.256

1678. Muncitori, zidari (rigips) si necalifi-

dential nou, program de luni pana vineri 7 15 salariu 2000 de Lei in mana cu carte de munca. In sector 3, (0751.650.273

1679. Muncitori, firma de constructii angajam Angajam muncitori necalificati si muncitori calificati numai cu experienta pentru montat gresie-faianta pentru santier zona Metrou Dimitrie Leonida. Rog seriozitate, salarizare pe masura. (0767.880.590

1703. Ofertant birou vanzari, Doraly, Afu-

1680. Muncitori, instalatori, electricieni SC Bucuresti angajeaza muncitori necalificati, instalatori si electricieni pentru lucrari retele edilitare. Salariul net este de 2200 muncitori, 2500 instalatori, 2800 electricieni. 2.200 L; (0767.153.377 office@mat-nic.ro

1704. Ofertant, agent vanzari, tamplarie pvc Neofort Biz. Angajam ofertant tamplarie PVC Salamander si Alumil. Munca de birou, salariu oferit este peste media din piata, comision din vanzari. Experienta ceruta este de minim 1 an in vanzari. (0758.090.904/ 021.528.06.61 office@neofort-biz.ro

cat din provincie. Se asigura cazare in santier; (0722.613.554

1681. Muncitori, lucratori depozit, engross Afumati IF, cu cartea de munca, salariu atractiv. 2.500 L; (0722.252.766/ 0728.117.751 saifmoayad@gmail.com 1682. Muncitori, sudor, sofer, maistru

extruder, inginer Fabrica Europacking angajeaza muncitori necalificati (B/F) indiferent de varsta, sudor, soferi, maistru extruder si ajutor, inginer. Adresa Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4, judetul Ilfov. (0742.244.271 1683. Muncitori- SC Electromontaj SA- Sucursala FSM Bucuresti angajeaza cu prioritate muncitori calificati zincatori si muncitori necalificati cu posibilitatea calificarii in meseria de zincator. Se ofera salariu motivant, plus bonuri de masa in valoare de 300 Ron/ luna. Muncitor necalificat salariu minim net 1800 lei + bonuri masa. Muncitor calificat zincator: salariu minim net 2200 lei + bonuri masa. Se platesc orele suplimentare conform legii, ceea ce duce la cresterea salariului primit. (021.346.55.37/ 021.346.03.18

1702. Oameni pentru curatenie bloc rezi-

mati, Ilfov doresti sa lucrezi intr-un mediu relaxat, in conditii civilizate de birou cu un salariu motivant, prime, bonuri de masa. Trimite CV-ul tau acum prin adresa de email sau prin WhatsApp, 4.000 L; (0770.442.373 contact@bigg.ro

1705. Office asistant Dipol Connect cauta

un coleg/colega pentru consiliere clienti si prelucrari comenzi online si in magazin. Mai multe detalii despre ceea ce facem pe www.dipolnet.ro. Va asteptam. 1.800 L; (0741.251.636 shop@dipolnet.ro 1706. Office manager. Societate angajeaza office manager in sector 2, zona Baicului. Cerinte: cunostinte bune de contabilitate primara, utilizare pachet Office, experienta minim 1 an. Relatii la tel. (0752.065.641

1707. Office Staff, The Safety Supply Company is one of the UK's leading PPE and safety equipment suppliers. We are currently in need of a full time Office Admin to join our office team; (0746.529.704 1708. Om pentru paza magazin Shop&Go

zona Obor. Program flexibil, salariu atractiv; (0767.655.834 1709. Operatoara PC la un depozit en-

gross Afumati, If. 3.000 L; (0722.252.766/ 0728.117.751 saifmoayad@gmail.com

1710. Operatoare call center in zona centrala cu sau fara experient?, cu varsta cuprinsa intre 25 si 55 de ani. Programul este de 8 ore/zi, de luni pana vineri. Salariul 1900 ron/luna. 1.900 L; (0765.613.326/ 0765.737.111 esential_life_medical@yahoo.com 1711. Operatoare preluare comenzi

telefonice salariu intre 1800-2000 lei/luna. CV la mail; (0799.831.111/ 0720.987.739/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 1712. Operator casa de amanet. Program flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0735.545.644 1713. Operator ambalare, preparare medicamente Fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady angajeaza personal in sectia de ambalare, preparare. Program: 3 schimburi cu rotatie saptamanala (06-14, 14-22, 22-06), luni-vineri. (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1714. Operator buldo Operator buldoexcavator in Bucuresti/Ilfov, cu salariul foarte atractiv pl?tit tot timpul anului, indiferent de de anotimp la nevoie ofer si cazare la cei din procincie la telef. (0722.155.702 tihulca_cristi_rtc@yahoo.com 1715. Operator buldoexcavator, miniexcavator, bobcat Firma de constructii angajeaza operatori pentru buldoexcavator, miniexcavator, miniincarcator tip bobcat. Salarii atractive, se asigura cazare; (0722.271.606/ 0723.567.941 office@gama-admin.ro 1716. Operator calculator cu bune abilitati de comunicare si intiativa. Se lucreaza in ture de zi si de noapte. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1717. Operator calculator pentru supermarket amplasat in sectorul 4, posibilitate de dezvoltare profesionala, experienta in domeniul retail si cunoasterea programului de operare BackOffice Supermarket, reprezinta un avantaj 2.500 L; (0725.563.362 dragos.issasupermarket@gmail.com 1718. Operator calculator Reteaua de magazine ITpunct.ro angajeaza angajeza tanar / tanara motivata. Se cer: atitudine pozitiva. Persoana sociabila. Imaginatie, creativitate, contabilitate@officepromedia.ro 1719. Operator calculator si agent call center pentru relatii clienti si ofertare. Beneficii: pachet salarial motivant, bonuri de masa, bonuri cadou, asigurare sanitate; (0728.839.851 agerthermoserv@gmail.com 1720. Operator calculator contabilitate primara intrari-iesiri, acte premergatoare contabilitatii.Experienta, lucru in programul de ctb Mentor (0751.873.793 gkpoilgroup@yahoo.com 1721. Operator calculator si call-center, angajam operator calculator introducere si validare date, departament contabilitate, inregistrare facturi intrari iesiri stoc, responsabilitate stoc marfa, alte activitati de birou si call center. 1.600 L; (0741.044.619 tecttron.srl@gmail.com 1722. Operator calculator, dispecer, pen-

tru lucru in dispecerat cu experienta, e potrivit si pentru studenti, program 12-24/ 12-48. Locatie Sector 1, companie mare, stabila, posibilitati de promovare, cerinte: engleza si MSoffice, (0723.511.588 recrutare@globalsecurity.ro

1723. Operator calculator, etichetare, depozit pt. Fox, fabrica de mezeluri. Cunostinte calculator, efort fizic, program in schimburi, perioada nedeterminata, bonusuri, prime, masa calda gratuit. Sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V 2.000 L; (0726.718.768 1724. Operator calculator, limba italiana,

firma de contabilitate si resurse umane angajeaza pentru punctul de lucru din Ploiesti operator calculator cu cunostinte de baza de contabilitate primara, de preferat computerizata, si limba italiana. (0770.978.567 t.stan@reconta.com 1725. Operator calculator, optimizare, pentru Regency Company, locatie: incinta Faur, salariu atractiv si posibilitati de dezvoltare (0722.101.050 office@regencycompany.ro 1726. Operator call center Daca iti doresti

sa lucrezi intr-o echipa tanara, intr-un mediu de lucru placut si modern, echipa noastra este in cautare de noi colegi pentru Departamentul de Call-Center. Program de lucru flexibil. 2.300 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1727. Operator call center Restaurat South Burger sector 4 angajeaza operator call center. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile de la ora 10:45 la 22:15/ 22:45. Pauza de masa 1 ora intre 14:00 si 17:00. Se preiau apelurile telefonice ! 1.800 L; (0752.662.860 mcsfoodivision@gmail.com 1728. Operator call center societate com-

erciala avem posturi full-time si part-time in domeniul marketing. Posturi libere (agent vanzari, call center, consilier vanzari) (031.405.50.43 agtopcompany@yahoo.com

1729. Operator call center Operator Tele-

fon oferim pachet salarial complet, salariu fix+bonusuri, program full time, contract de munca pe perioada nedeterminata din prima zi, loc de munca stabil si interactiv. Sediul se afla in sectorul 5; (0785.548.668 cosmin.andrei.bo@gmail.co, 1730. Operator call center, companie multinationala food delivery angajeaza operator call center cu sau fara experienta , se ofera pregatire la locul de munca,program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, 2.000 L; (0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

1731. Operator call center, Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 18002000 lei, program flexibil, 8 ore/zi. CV la mail, relatii la telefon, 2.000 L; (0720.987.739/ 0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


17 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

19

4

LOCURI DE MUNCÅ ● Baieti si fete pentru postul de agent vanzari, cu sau fara experienta. Plata la zi. Oferim cazare. 0728.650.079 ● Angajam urgent persoana cu abilitati de negociere, comunicari si vanzari directe pentru postul de reprezentant vanzari. Oferim cazare. 0733.380.388 ● Angajam agent de vanzari, distribuitor, cu sau fara experienta, fara limita de varsta, oferim cazare in Bucuresti, contract de munca; 0371.477.855 ● Curier pedestru, agent distribuitor, promoter pentru munca de teren Bucuresti (cu sau fara experienta), fara limita de varsta. 25 de posturi disponibile. Salariul motivant. Oferim cazare. 0371.477.855 ● Angajam personal pentru functia de distribuitor, agent vanzari pedestru fara limita de varsta. Programarile se fac la: 0371.477.855 ● Angajam distribuitor pedestru fara limita de varsta. Plata la zi. Oferim cazare. 0728.650.079

1732. Operator centru copiere si reincar-

cari cartuse. Centru printare si reincarcari cartuse angajam personal pentru activitati de copiere, printare, refill, stampile, si consumabile imprimante. Program full-time sau part-time, salariu avantajos, (0723.390.550 Inovomag@gmail.com 1733. Operator CNC in cadrul unei com-

panii publicitare din sector 4, Bucuresti. Program: L-V 07 - 15; 13 - 21; 3.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1734. Operator CNC pentru mobilier,

MamBricolaj dezvolta gama de servicii pentru clienti. Locatia: MamBricolaj str. Luica 180. Program in schimburi. Salariu de la 4.000 Lei brut + comision + prime 4.000 L; (0740.409.813 office@mambricolaj.ro 1735. Operator comenzi angajam opera-

tor comenzi in cadrul unei cunoscute fabrici de produse cosmetice din Bucuresti. Locatie: Sector 6, Militari. Program: L-V 7:00-15:30. Experienta nu este necesara; 1.750 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1736. Operator comenzi in cadrul unui

cunoscut magazin ochelari de vedere, ochelari de soare, si lentile de contact. Locatie: Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6, langa Afi Cotroceni. Program: 9:30 - 20 1.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1737. Operator comenzi locatie: fostele Cladiri Apaca, etaj 2. Program de lucru: LV 9:30-17:30, 12:00-20: 00 1.600 L; (0725.132.133 ionut.dragoi@passion4work.ro 1738. Operator comenzi, angajam in cadrul unei importante companii de produse cosmetice din Bucuresti. Locatie: Militari, sector 6. Program lucru: L-V 7:00 15:30.Nu necesita experienta 1.750 L; (0799.762.360 1739. Operator curatatorie de covoare. Zona Selgros Pantelimon, salariu 2.500 L; (0786.100.103 1740. Operator DDD Axiven Pest Control

angajeaza operator DDD. Zona sec 3, Salariu 1800-2200 in functie de experienta. Extra: tichete de masa, masina, telefon. 2.000 L; (0766.069.978 office@axivenpestcontrol.ro 1741. Operator DDD (dezinsectie,derati-

zare) angajam operator DDD pentru Municipiul Bucuresti.Cerinte: Experienta similara, permis conducere cat B, seriozitate. Firma are ca profil de activitate dezinsectie, dezinfectie si deratizare; (0765.444.422 office@ecoprevent.ro

1755. Operator masini de ambalat, oper-

ator masina semiautomata de ambalat produse alimentare, zona cartier 23 August. Salariu net intre 2000-3000 ron/luna. 3.000 L; (021.361.28.28 calitate@ketos.ro 1756. Operator masini si utilaje electromecanic SC Quality Pack angajeaza operator masini si utilaje, electromecanic pentru mentenanta lor.Program flexibil si salariu atractiv. 1 L; (0762.259.100 daniel@qualitypack.ro 1757. Operator PC Saga facturare, cau-

tam persoana pentru facturare SAGAadresa este: bd Th Pallady nr 44 D sect 3. CV la email. (0737.523.284 contabilitate.georgiana@gmail.com 1758. Operator pc, Dragomiresti, pentru

fabrica PepsiCO din Dragomiresti. Transport asigurat, program in 3 schimburi, cunostinte pc (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com 1759. Operator PC. Cautam coleg care

sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata, Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: hr@online-management.ro 1760. Operator preluare comenzi Firma BunBun Catering angajeaza operator preluare comenzi telefonice. Cerinte: experienta cel putin 1 an in domeniu/domeniu similar, buna cunoastere a operarii PC, atentie distributiva. Office@bunbun.ro

1777. Operatori call center Jad Sticks

Delivery, companie noua infiintata in Romania aflata in plina dezvoltare, te cauta pentru a se putea dezvolata impreuna cu tine. 1.750 L; (0728.401.872 Jadsticksdeliverý@yahoo.com 1778. Operatori CNC fabrica otel beton

fasonat Angajam lucratori fabrica de otel beton fasonat,6 operatori CNC pentru utilaje de fasonat otel beton, 4 operatori pod rulant radio-comanda, 3 sudori MIG-MAG. (0723.399.265 mitu.grosu@bogartsteel.ro 1779. Operatori control calitate (automo-

tive) angajam in Brasov, salariu motivant, tichete de masa, transport asigurat, subventie la cantina, 25 co/an, prime de productivitate, spor de noapte 25%, ore suplimentare platite dublu (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 1780. Operatori curatenie in farmacii Bucuresti firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii, inlocuitori concedii, pe perioada indelungata din toate sectoarele. Program 8h/zi, de L-V. Relatii tel. (0733.971.396 operational@dejavuinternational.ro 1781. Operatori curatenie. Companie

specializata angajeaza operatori curatenie sedii bancare- BRD Turn- in Bucuresti. Se ofera: salariu atractiv, bonuri de masa, abonamente de transport decontate, ore suplimentare platite. Pentru mai multe informatii sunati la nr. de tel. (0742.014.548 1782. Operatori depozit, angajam munci-

tori necalificati. Fabrica profile din aluminiu in Bolintin Deal. Oferim formare la locul de munca, salariu atractiv de 2250 ron net, tichete de masa, transport. (0756.115.183 adiaconu@cortizo.com 1783. Operatori injectie mase plastice,

personal necalificat din Bucuresti si din provincie pentru injectie mase plastice si asamblat jucarii 1.800 L; (0765.214.577 bruo@romtatay.ro 1784. Operatori linie imbuteliere personal

calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1785. Operatori productie in cadrul unei

cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare. 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1786. Operatori productie in cadrul unei

cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare. 2.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1761. Operator Print Digital First Copy angajeaza operator print digital cu sau fara experienta. Acest anunt este valabil doar pentru barbati. Salariu net 3.000-3.500 lei. 3.500 L; (0766.304.018

1788. Operatori productie in cadrul unei cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare; 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1762. Operator print plotter + routter

1789. Operatori utilaje muncitori necalifi-

large format Firma productie publicitara cartier Militari/metrou Pacii angajeaza Operator print plotter + routter large format. 3400 RON net. (0744.526.857 constantin.brasov@interbrand.ro

1790. Optim Studio angajam ptr urma-

plastice din comuna Branesti Ilfov angajeaza operatori facturare. Salariu atractiv, contract de munca. (0747.224.466/ 0730.073.836 silviu@arthur.ro 1743. Operator facturare, preluare

1764. Operator procesare date, firma

1791. Optometrist Swiss Optik, firma

curierat Urgent Cargus angajeaza operatori IT pentru punctele de lucru din Bucuresti. Activitatea consta inintroducere de date, urmarirea awb, monitorizare curieri. Program 11.00-17.30 de luni pina vineri. (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com

optica de renume pe piata romaneasca, angajam optometrist. Oferim salariu atractiv+bonusuri si comisioane. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra! 1.800 L; (0726.460.460 conducere@swissoptik.ro

1744. Operator gestionare comenzi

bucatarie interna cu livrare la domiciliu. Operator gestionare comenzi pentru Companie multinationala domeniul food delivery , sedii in toate zonele Bucurestiului, program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, salariu intre 1800 2000 lei, contract de muncacv la mail 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 1745. Operator gestionare comenzi Companie multinationala in domeniul alimentar angajeaza operator gestionare comenzi pentru toate zonele Bucurestiului, program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, se asigura salariul intre 1800-2000 ron net, 2.000 L; (0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 1746. Operator gestionare comenzi

pentru Companie multinationala domeniul food delivery ,sedii in toate zonele Bucurestiului, program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, salariu intre 1800 -2000 lei, contract de munca, CV la mail 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 1747. Operator ghilotina pentru hartie

(taietor) candidatul trebuie sa aiba experienta in domeniu. Descriere job: Taiere pe ghilotina electrica, spiralare, perforare, plastifiere etc. Salariu fix + ore platite + prime; (0746.389.069 1748. Operator la masina productie, Mili-

tari angajam urgent persoane pentru postul de operator productie profile, zona Militari. Salariu negociabil, bonuri de masa; 2.000 L; (021.311.77.09 1749. Operator linie productie Cordon Electronics SRL angajeaza operator linie productie din Bucuresti.Se asigura training.Conditii de munca foarte bune,posibilitati de avansare. Detalii la telefon, L-V, intre orele 09:00- 17:00. 1750. Operator linie productie pentru

Camp Medica Distribution. Programul este de 8 ore pe zi, de luni pana vineri. Persoanele interesate pot trimite CV pe adresa de email. (0730.522.337 office@camp.ro 1751. Operator linie productie responsabil cu operarea si supravegherea utilajului. Beneficii: specializare gratuita, conditii de munca excelente, loc de munca stabil, pachet salarial atractiv (venit net incepand cu 2.000 Lei) (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro 1752. Operator magazin online procesare comenzi, sunt si colete de 20kg, introducere produse site, cunostinte Photoshop, program l-v 09.00 - 17.00, zona 13 Septembrie-Prosper,2000 lei net, trimiteti CV pe email info@vaella.ro 2.000 L; (0758.689.934 info@vaella.ro 1753. Operator masa de croit postul solicita cunostiinte tehnice si de croitorie, Operare calculator si seriozitate sunt un plus. Va oferim un loc de munca stabil, salariu motivant, carte de munca; (0724.204.040/ 0723.338.606 office@asined.ro 1754. Operator masina ambalat mecanic intretinere si sofer mare tonaj, pentru societate din domeniul moraritului, cu pct de lucru in loc. Buftea, jud Ilfov. Transp. gratuit, M de 300 lei (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com

1765. Operator productie in cadrul unei

importante companii producatoare de materiale termoizolante. Locatie Bd. Iuliu Maniu, Militari. Program L-V in 3 schimburi. Necesita experienta de minim 3 luni in depozit 2.000 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1766. Operator productie publicitara, Corel Draw, grafica primara pentru productie publicitara, printuri mari dimensiuni, prelate, meshuri, cutter plotter. Punct lucru Bucuresti, sector 1, Sos. Chitilei nr. 230. 2.500 L; (0744.769.265 iorgulescu.florin@gmail.com 1767. Operator roboti calcat haine. Zona

Selgros Pantelimon. Salariu 1.850 L; (0786.100.103 1768. Operator sala jocuri, Las Vegas Games Bucuresti, sect 2. Angajam fete cu/ fara experienta pentru postul de supraveghetor/ operator sala jocuri. 1 L; (0752.944.959/ 0753.099.005 ioannadeniisa@yahoo.com 1769. Operator serigrafie cu sau fara

experienta, zona Fundeni, Morarilor. (0726.324.108 viorica.baetelu@invitatie.ro 1770. Operator serigrafie / Serigraf. Cautam o persoana care sa se implice in sectia de serigrafie a companiei (inscriptionare baloane, articole de petrecere), experienta in domeniu nu este obligatorie. Punct de lucru: Militari, Preciziei, cosmin.rdg@gmail.com 1771. Operator site si lucratori com-

dejun ospatar sau ospatarita (pot fi si studenti) pentru mic dejun la Hotel de 4 stele zona Pipera - Baneasa. Program 06:00 11:00. Conditii avantajoase; (0723.321.293 n.marin@tecadra.ro 1807. Ospatar si ajutor bucatar restaurant/hotel angajeaza salariati pt echipa de mic dejun, program 6.00--12.00/15.00: ospatar , picol, ajutor bucatar, conditii avantajoase, salariu atractiv; (0771.389.193 office@micaelvetie.ro 1808. Ospatar si ajutor bucatar, angajeaza restaurant din zona 13 Septembrie. Relatii la telefon. (0764.687.270

Floreasca, angajam ospatari. (0771.189.347 1832. Ospatari Restaurantul La Mama

Delea Veche 51 angajeaza ospatari cu experienta. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate; (0726.770.202 pirvan.ana@lamama.ro 1833. Ospatari / ospatarite cu limba straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77

1810. Ospatar si barman Restaurant situ-

1835. Ospatari si bucatari evenimente,

at in partea de Nord, Baneasa, angajeaza personal pentru postul de ospatar si postul de barman. Detalii telefonic. (0726.262.873 anna_simion27@yahoo.com

Plata este de minimum 200 lei/eveniment. Plata la sfarsitul evenimentului. Avem ture de 8 h. Interviul are loc in Piata Uniri-vis-avis de magazinul Cocor.www.ospatari.com George. 200 L; (0763.562.772 geo.wteam@yahoo.com

1811. Ospatar zona Unirii, ospatar restau-

1836. Ospatari si osparite restaurant italian, zona Inter, cauta ospatari si ospatarita minim un an de experienta in restaurant italian; (0735.327.902

rant zona centrala (Unirii), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 roxana@stadio.ro 1812. Ospatar, bucatar. Angajam ospatari

si bucatari- cald si rece, pentru colaborare pe termen lung, locatie in Parcul Herastrau, pentru bucatarie se asigura transportul; (0730.930.421 office@embassypark.ro 1813. Ospatar, cerinte obligatorii: experi-

enta, calificare ospatar si limba engleza nivel mediu. RIn Grand Hotel angajeaza ospatar pentru: mic-dejun, banchete, colaborare pentru evenimente private, conferinte etc.) (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1814. Ospatar, pentru restaurant, langa Mall Plaza Rom, serios, amabil cu clientii, domiciliat in sector 5 sau 6. Conditii avantajoase: masa, tips, bonusuri. Interviu in restaurant intre orele 10-18 sau CV; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

1837. Ospatari, aj ospatari, hostess

Argentine Steak&Sushi Baneasa angajeaza ospatar, picol, hostessa. Conditii excelente de lucru. (0768.494.450 valentin_tms@yahoo.com 1838. Ospatari, ajutori ospatari cu sau

fara experienta pentru Greek Taverna mall Baneasa, in conditii de munca foarte bune, salariu 1200 RON +tipsuri motivante; (0723.524.524 1839. Ospatari, barmani si personal de

curatenie, cautam colegi, personal de restaurant cu experienta, ospatari atenti, harnici si veseli, barmani creativi si personal pentru curatenie. Va oferim in schimb, seriozitate si salariu atractiv (0737.500.151 office@berariabucuresti.ro 1840. Ospatari, bucatari si ajutor de

bucatar, pentru Maraschino Bistro contract de munca, tips din vanzare, o masa calda pe zi, transport asigurat (program 11-02) (0728.825.777

1792. Organizator evenimente Restau-

rant, infiintat in anul 1993 gazduieste evenimente in cele 7 saloane + gradina, angajeaza organizator evenimente (nunti, botezuri, aniversari, etc). Urgent. (0746.102.014 ionescumariana50@yahoo.com 1793. Orhideea Residence angajeaza

cameriste Hotelul Orhideea Residence angajeaza cameriste si ingrijitor spatii hoteliere. Salariu: 2000 lei net. Detalii la telefon sau direct la sediu. (0754.593.445 hr@orhideeaspa.ro 1794. Orhideea Residence angajeaza

spalator vase Hotel Orhideea Residence angajeaza spalator vase pentru restaurant. Salariu: 1700 net. Program 15:00-23:00. Mai multe detalii la telefon. (0754.593.445 hr@orhideeaspa.ro 1795. Ospatar cu sau fara experien-

ta angajam pentru hotel zona Bragadiru. Putem oferi cazare si salariu. (0744.342.575/ 0744.638.264 1796. Ospatar cu sau fara experienta pentru Bistro din Piata Rosetti. Program 2 cu 2, masa asigurata, salariu + bonuri de masa. Informatii la telefon: (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 1797. Ospatar reataurant Corvaris Lounge situat in Sos.Oltenitei nr.125 angajeaza urgent ospatari; (0720.676.800/ 0727.105.414 office@hotelcorvaris.ro 1798. Ospatar Restaurant Il Destino angajeaza ospatar cu minim 5 ani experienta, (0744.318.094 Manager.ildestino@gmail.com

1775. Operator. Firma tamplarie PVC angajeaza operatori cu experienta pentru sectie infoliere profile PVC. Salariu fix 4600 lei. Angajare pe baza de concurs. Tel: (0744.499.891

progam full time, contract pe perioada nedeterminata. Salariu minim pe economie, bonuri de masa. Puteti trimite CV-ul pe adresa de mail. nfc18917@gmail.com

1776. Operator/asistent operator/mecanic productie mase producator mase plastice, angajam: operator productie, asistent op productie, mecanic productie. Oferim: contract perioada nedeterminata, salariu atractiv, plata orelor suplimetare, transport; (0725.566.764 bestpack.ro@gmail.com

1804. Ospatar pentru restaurant zona mall Vitan Angajam restaurant cu specific ospatar, picol, ajutor bucatar, femei la spalatori vase. Sal. avantajos, tips, masa asig, transport asig, cu experienta sau fara experienta, rog seriozitate, tel. dupa 10 dimineata, 35 L; (0761.207.438 agrapalace.k@gmail.com

1858. Patiser pentru patiserie romaneasca situata in zona Unirii. Mediu de lucru placut, cu o echipa tanara si vesela. Salariu motivant, masa, prime si multe alte beneficii. Detalii la telefon. (0724.570.778

1887. Persoana dinamica pentru activitatea de administrare imobile. Program lucru 13:00-21:00. Nu este necesara experienta, 2.000 L; (0723.106.360 admynya@yahoo.com

1859. Patiser pentru patiserie romaneas-

1888. Persoana dinamica Pentru spalato-

ca situata in zona Unirii. Mediu de lucru placut, cu o echipa tanara si vesela. Salariu motivant, masa, prime si multe alte beneficii. Detalii la telefon. (0724.570.778 1860. Patiser pentru patiserie romaneas-

ca situata in zona Unirii. Mediu de lucru placut, cu o echipa tanara si vesela. Salariu motivant, masa, prime si multe alte beneficii. Detalii la telefon. (0724.570.778 1861. Patiser salariu net 3000 lei si muncitori necalificati, angajam urgent pentru pasiserie, brutarie, zona Drumul Taberei. (0746.731.022 1862. Patiser cu experienta, salariu

net 3.500 lei si vanzatoare salariu net 1.800 lei, angajam urgent pentru patiserie; (0751.223.653 1863. Patiser cu experienta, salariu

net 3.500 lei, muncitori necalificati salariu net 1.400 lei si vanzatoare salariu net 1.600 lei, angajam urgent pentru pasiserie; (0746.731.022

1867. Patisera cu experienta pt. Patiseria

Tismana, zona Colentina Fundeni. Program lucru: L-V 06.00-16.30, Sambata duminica liber. Salariu atractiv. Relatii la telefon 3.200 L; (0734.378.436 1868. Patisera cu experienta pentru Patiseria Tismana program luni-vineri, 06:00 -16:30, sambata si duminica liber. Salariu atractiv. Adresa poarta spital Fundeni (Poarta Sportului) 3.200 L; (0742.266.859

1816. Ospatar, ajutor ospatar si hostess

Restaurantul Cherhanaua Ancora angajeaza: ospatar, ajutor ospatar, si hostess. Salariu motivant. Tel: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

1817. Ospatar, ajutor ospatar si spalator

vase pentru restaurant situat pe Calea Floreasca. Rog seriozitate; (0723.845.910 cristi@uanderful.ro 1818. Ospatar, ajutor ospatar, casier,

Wasabi din Afi Palace Cotroceni angajeaza ospatar/ ajutor de ospatar/ casier cu sau fara experienta. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu: 1800, 200 Lei bonuri de masa, tips, bonusuri; 3.000 L; (0744.261.471 adriana.wasabi@gmail.com 1819. Ospatar, bucatar, ajutor bucatar, angajam in restaurant zona Piata Victoriei (Titulescu). Salariu motivant + tips. Program 2 cu 2 zile de la 9-22. Mai multe detalii la telefon; (0763.021.741 stas30@mail.com 1820. Ospatar, ospatarita cu experienta,

pt. restaurant situat in sector 2, program 2/2 zile, contract de munca, masa asigurata. 1.500 L; (0761.299.964/ 0761.601.441 dbrisit@yahoo.com 1821. Ospatar, ospatarita Restaurant

Dorada angajeaza ospatar, ospatarita pentru locatia situata in Piata Victoriei; (0726.262.486 adriana.urucu@hotellevor.com

1823. Ospatar, ospatarite restaurant situ-

1803. Ospatar pentru Chocolat Ateneu

Persoana cu sau fara experienta pt. montaj cabine dus. Avantaj permis conducere, posibilitati cazare; (0769.660.091

1866. Patisera pentru brutarie, patiserie romaneasca situata in Piata Delfinului (0722.404.622 daczo2212@yahoo.com

1815. Ospatar, preluare si servire comenzi mancare si bauturi. Pregatire preparate usoare. Cerinte: experienta, limba englezanivel mediu, seriozitate. Hotel boutique 4 stele din centrul Bucurestiului, (0758.094.095 mihaela.zuld@hotelmoxa.com

1822. Ospatar, ospatarita fara experienta

at in sectorul 2 zona Dimitrov, angajeaza ospatari, ospatarite cu experienta minim4 an, salariu 1900 Ron/ 15 zile, contract de munca, o masa pe zi plus tipsul personal (nu la gramada). 1.900 L; (0765.922.428 1824. Ospatar, ospatarite, ajutor de bucatar si femeie de serviciu angajam in zona Militari, sector 6. Relatii la telefon; (0744.868.855/ 0770.354.776

1825. Ospatar, picol, aj. bucatar, sofer, femeie la vase pt. restaurant zona Lizeanu; (0725.410.041 1826. Ospatar, picollo restaurant in Cen-

trul Istoric (zona Unirii), ne marim echipa. Cautam ospatar/piccolo. Sunati intre orele 10.00-15.00 la nr tel. (0735.861.681/ 0735.861.682 1827. Ospatar/ ospatarita Restaurant&Pub angajeaza ospatarita cu sau fara experienta, program flexibil, contract de munca, colectiv frumos, tips, masa asigurata, dorim persoana comunicativa, ingrijita. Sunati dupa ora 11:00, 1.200 L; (0773.802.387 1828. Ospatar/ospatarita pentru cele doua locatii noi Boulevard Cafe angajeaza ospatari/ospatarite cu experienta. Oferim pachet salarial atractiv+tips, conditii avantajoase de munca; 1.300 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com

1841. Ospatari, bucatari, ajutor buc?tari Complex turistic Valea Iazurilor angajeaza ospatari/bucatari cu sau fara experienta, 1600-2000 lei, posibilitate de cazare si transport decontat. (0761.905.321 1842. Ospatari, fete, baieti, pentru

Restaurant Fine Dining Savart. Conditii avantajoase. Programari interviuri telefon: (0743.575.757 office@savart.ro 1843. Ospatari/te pentru noul restaurant

Cismigiu Vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1844. Ospatarita sau ospatar urgent,

program 2/2, zona Piata Alba Iulia, sector 3. 2.000 L; (0762.400.500/ 0763.110.110 NEACSU.raluca89@yahoo.com 1845. Ospatarita la Noname Cafe Diham

pentru tura de dimineata, program 08.0016.00. Detalii pe adresa de email sau nr de tel din anunt (+40723228229 Moise_eliza2013@yahoo.com 1846. Ospatarita, ospatar, pentru restau-

rant cu specific italian. Salariul net 2200 ron. Program de lucru 1 zi cu 1 zi. Adresa strada Nerva Traian nr. 25 (zona metrou Timpuri Noi, vis a vis de scoala 81). 2.200 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com

1847. Ospatarita/ ospatar, Arezzo Ristorante, capacitate 30 de locuri, zona Pipera, Voluntari, angajeaza ospatarita sau ospatar. Salariu fix+tips, venit lunar 3000 3500 lei, masa asigurata, program 1 zi cu 1 zi (11 - 22); 3.000 L; (0756.561.291 andreea.dociu@gmail.com 1848. Ospatarite angajam in regim colaborare. Program 8 h, 150 lei/tura. 15:00-23:00, 19:00-03:00. Interviul are loc in zona Unirii-vis a vis de Cocor. www.ospatari.com.George. 150 L; (0763.562.772/ 0763.562.772 Geo.wteam@yahoo.com 1849. Ospatarite pentru Jessie's Caffe,

sector 6, zona Favorit. Cerinte: aspect fizic placut, rugam CV+poza la email; (0767.254.269 nicolae.spataru@yahoo.com 1850. Ospatarite si ajutor de ospatar,

urgent, pentru restaurant coreean, salariu 2.000 lei in mana, full time sau part time; (0725.498.366

1885. Persoana cu experienta pentu staifat, preformat si casat fete de pantofi ghete si cizme pentru fabrica productie incaltaminte, in zona Timpuri Noi Mall Vitan 1.900 L; (0764.164.164/ 0724.728.262 contact@sansavana.ro

1857. Patiser pentru patiserie artizanal romaneasca situata in zona Unirii. Mediu de lucru placut, cu o echipa tanara si vesela. Salariu motivant, masa, prime si multe alte beneficii. Detalii la telefon. (0724.570.778

brutar, cofetar, vanzator pentru cofetarie/ patiserie Margeanului-Orizont; (0762.298.622

1800. Ospatar banchete Hotel RIN Cen-

1802. Ospatar cu sau fara experienta cafenea situata in centrul orasului, zona Ateneul Roman angajeaza ospatar cu sau fara experienta. Salariu motivant. Daca doresti un loc de munca intr-un loc placut si prietenos te rugam sa ne cauti. (0727.722.922/ 0746.093.731 Pantazi.antonia@gmail.com

1856. Patiser Patiserie angajam urgent patiser cu experienta. Oferim carte de munca 8 ore si salariu motivant. Program lucru o zi cu o zi, sambata, duminica liber. Relatii la tel. (0746.072.910

1865. Patiser, ajutor patiser, brutar, ajutor

1772. Operator strung CNC Angajam si tineri cu dorinta de a invata, dar trebuie sa fie foarte responsabili si cu aptitudini tehnice. Scolarizarea se face la locul de munca. De asemenea preferam si oameni cu experienta pe CNC, (0722.583.208 office@tpscom.ro

1801. Ospatar cu experienta pentru restaurant central; (0763.590.519

(0733.938.683

Pipera program de lucru in doua schimburi, 8 ore/zi, salariu fix, bonuri de masa. Cautam colegi cu experienta (0724.322.000 hr@anapan.ro, maria.olaru@anapan.ro

Restaurantul Stadio din Piata Universitatii angajeaza tineri pentru pozitia de ospatar/ospatarita. Program flexibil, mediu de lucru placut, salariu motivant, posibilitati de dezvoltare, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

tral angajeaza ospatar banchete pentru pregatirea restaurantului/sala de eveniment, mise en place-ul meselor, servire ireprosabila. Cerinte: persoana harnica, punctuala, disponibil/disponibila pentru ture. (0731.111.418 resurseumane@rinhotels.ro

1855. Osptarita pt. cafenea turceasca;

1864. Patiser cu experienta, zona metrou

tral. Se cere experienta de minim un an, seriozitate. Se ofera mediu de lucru placut si modern, pachet salarial atractiv; (0762.172.877 hr@upstairs.ro

1774. Operator vending, NTS PAY SRL angajeaza NTS PAY SRL angajeaza operator vendingSalariu 2000-2500 lei; Cerinte: carnet de conducere(min 2 ani); experienta in distributie, retail sau vending; initiativa; Trimite CV-ul la adresa: support@ntspay.ro (0737.028.363 support@ntspay.ro

1831. Ospatari Restaurant central, zona

1834. Ospatari Beraria H cautam persoane serioase, muncitoare si cu experienta. Fara limita de varsta! Program 8 ore/zi, tips individual plus alte beneficii! Te asteptam la Beraria H, str. Kiseleff 32, Parc Herastrau; (0725.345.302/ 0728.668.778

1799. OSPATAR Restaurant modern, cen-

cunostinte avansate de Corel, de baza Photoshop si Illustrator; cunostinte privind finisajele tipografice (stantare, biguire, laminare, taiere, etc); cunostinte de utilizare gravator laser. (0727.410.029 office@hello-printing.ro

botezuri, petreceri private etc. Relatii numai intre orele 10.00-18.00. (0766.677.437

1809. Ospatar si ajutor ospatar, tineri pentru hotel 4 stele zona Baneasa, conditii avantajoase si contract de munca. 1800 lei - 2000 lei. Detalii la tel. (0742.244.580 office@phoenicia.ro

ercial/ operator PC pt. magazin accesorii mobilier, zona Carrefour Colentina. Detalii la tel. (0731.038.195

1773. Operator tipar digital, UV cerinte:

1830. Ospatari pentru evenimente: nunti,

cati. Oferim venituri cuprinse intre 1.5002.000+ tichete de masa detalii tel. Zona Ciorogarla; (0722.218.556 toarele posturi frizerie, manichiura, coafor, cosmetica oferim posibilitatea de a alege salariu fix sau comision contract de munca, cerinte: seriozitate, responsabilitate si corectitudine in indeplinirea sarcinilor. 100 L; (0732.069.445 voicudanutoficial@gmail.com

comenzi, persoana placuta, comunicativa, organizata, ordonata; 1.700 L; (0755.363.737

1806. Ospatar sau ospatarita pentru mic

1829. Ospatari Bistro D20 cautam personal tanar, cu experienta minim 1 an pentru postul de ospatar, locatie aflata pe Cal. Dorobanti. Masa inclusa si tips, (0765.027.087 office@d20.ro

1787. Operatori productie in cadrul unei cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare. 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1763. Operator print, tipografie digitala experienta, atentie la detalii si termene limita, cunostinte obligatorii de Corel Draw si print digital. Sector 4, Sos. Oltenitei. CV la: (0730.833.838 regataprint@gmail.com

1742. Operator facturare Firma mase

1805. Ospatar Restaurant sector 3 bd. Nicolae Grigorescu nr. 20, zona Titan. Restaurant Allegro angajeaza ospatar fata sau baiat cu experienta, in Bucuresti sectorul 3, salariul se negociaza in urma interviului; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com

1869. Patisera cu experienta zona Trapezului metrou 1 Decembrie 1918. Salariu: 2.500 lei. Detalii la telefon, 2.500 L; (0765.584.492/ 0766.746.586 1870. Patisera cu experienta, se lucreaza

luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Salariu atractiv. Zona Fundeni; 3.200 L; (0733.869.232 1871. Patisier Patiserie frantuzeasca

angajam 2 patisieri. Program si salariu negociabil, detalii la tel. (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro 1872. Paznic balta, eventual familie, jud.

Giurgiu, com. Vieru; (0723.358.229

1873. Paznic cu atestat oferim masa gra-

tuita. Firma isi desfasoara actvitatea in Bucuresti. Relatii intre 10.00- 16.00 (0769.961.624

Paznic luni- vineri 10 h/zi, salariu/luna, net, 1.800 L; (0767.903.576

1874.

1875. Paznic santier ansamblu rezidential

contract de munca, program 12 cu 36. Asigur cazare provincie. Cer seriozitate. 1.750 L; (0744.316.317 office@topclassresidence.ro

1886.

rie auto cu autoservire carte de munca, program o zi la serviciu o zi liber, salariu 1850 lei in mana. Preferabil cu domiciliul în sector 2. Se cere seriozitate; 1889. Persoana ingrijire batrana regim inter 2300 lei urgent cautam persoana cu experienta in regim intern pentru doamna (79 ani, deplasabila, lucida, fara probleme grave de sanatate).Salariul: 2300 lei/luna. Tel; 2.300 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 1890. Persoana ingrijire varstnic cautam,

menaj usor ingrijire perosnala, ajutor alimentatie, program in schimburi. Relatii la tel. (0744.343.216 1891. Persoana necalificata pentru

confectionarea de paleti de lemn, salariul 1400 lei, bonuri de masa (15.09 lei/ bon) SC NEGRO 2000 SRL angajeaza, 1.400 L; (0753.070.408 1892. Persoana pentru munca necalifica-

ta in laborator cofetarie; (0745.133.242

1893. Persoana pentru prajituri de casa

Firma de catering, angajeaza persoana, pentru a face prajituri de casa. Program de luni pana vineri. Salariu atractiv, carte de munca. Zona biserica Bazilescu. (0749.079.101 1894. Persoana pt curatenie Laborator cofetarie angajeaza persoana pt curatenie, spalat vase, ajutor cofetar. Program l-v, de la 8-16, salariu 1.550 ron net, in zona Dristor. Persoana harnica, cinstita, responsabila. Contract de munca, 1.550 L; (0720.682.997 1895. Persoana receptie fara studii, pensiune Casa de Piatra, Pustnicul, nu conteaza varsta, cazare gratuita. Lasati mesaj sms cu nr de contact si numele la orice ora. Maxi taxi 503 de la Cora Pantelimon. 2000 lei net+cm; 2.000 L; (0767.079.463 1896. Persoana vorbitoare limba maghiara, la nivel nativ/ avansat, pentru mentinerea relatiilor cu clientii, firma distributie materiale perdele si draperii, Bucuresti, (021.320.28.60 office@samaromania.com 1897. Persoanal pentru depozit produse

alimentare: ambalator, gestionar, macelar, operator afumare, incarcator/descarcator, pregatitor comenzi. (0721.450.253

Persoane cu dizabilitati usoare (certificat handicap gradul 3) cu drept de munca 4 sau 6 ore pt curatenie in locatii din Bucuresti, sedii in toate sectoarele, salariu 1.400 L; (0720.987.739 1898.

1899. Personal Autoservire linie calda angajam bucatar, ajutor de bucatar, fete la linie pentru servire, fete la vase, grataragiu, rog experienta si seriozotate. 15.000 L; (0764.552.554 Stefan8stefania@yahoo.com

Personal contabilitate primara; (031.432.85.65/ 0764.788.373

1900.

1901. Personal cu sau fara experienta

program usor 7-8, 14-18, in Bucuresti, salariu net, 1.700 L; (0722.294.719

urgent sector 3, salarizare 800-1500, comisoane zilnice, oferim cazare. (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

1877. Pensionar, asiguram si cazare Pro-

1902. Personal Firma de curatenie anga-

ducator detergenti angajeaza pensionari (asiguram cazare), sofer, electrician, ambalator, automatist si chimist. Conditii avantajoase de munca, CV la arcalux@yahoo.com, www.arcalux.ro; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

jam personal pentru Bucuresti, sector 4. (0799.360.365 pedaoffice@gmail.com 1903. Personal manichiurista, pedichi-

1878. Pensionari meseriasi Producator

1904. Personal Mem grup Servisis anga-

1876. Pensionar posesor categoria B

urista zona Luica Tudor Gociu, relatii la telefon; (0727.900.826

detergenti sector 3 angajeaza zugrav, instalator, automatist, operator chimist, electrician. Conditii bune de salarizare; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

jeaza personal mentenanta cu experienta in diverse servicii instalatii electrice, constructii, ofer salariu atractiv peste 2300 lei. Tel. (0761.321.832

1879. Pensionari muncitori in constructii, zugravi, rigipsari, parchetari, sidari, finisari. Oferim si cerem seriozitate; (0739.094.673

1905. Personal patiser, modelator, vanza-

1880. Pensionari, angajam pensionari pentru posturile casieri, lucratori comerciali si vanzatori in Bucuresti. Salariu fix net: 1.267 ron net + bonuri de masa de 15 ron/zi lucrata + bonus de magazin. (0742.052.306 office@digijobs.ro

1906. Personal pentru firma de curatenie

toare patiseria Pierre locatie 1 Mai si Crangasi. Ofer salariu atractiv si program flexibil in ture. (0721.230.101/ 0721.230.111 program 4 ore si 8 ore, cu contract de munca; (0767.403.433 1907. Personal pentru firma de curatenie;

(0741.540.555

1881. Pepco Retail angajeaza casieri sec-

1908. Personal pentru laborator sand-

1851. Ospatarite smart-casual, stadio restaurant asezat in Piata Universitatii angajeaza ospatarite. Iti oferim un program flexibil de 15zile/luna, venituri motivante, training-uri de specialitate si oportunitati de promovare; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

tor 5 si 6 angajam casieri lucratori, persoane dinamice, amabile, motivate. Mediu de lucru placut, posibilitati de dezvoltare profesionala. Salariu motivant ,bonuri masa . CV uri la luminitadanila90@yahoo.com luminitadanila90@yahoo.com

1909. Personal pentru sali de jocuri-

1852. Ospatarite, barmanite, restaurant Olimpico situat in Mall Vitan angajeaza personal feminin pentru functia de barman sau ospatar 1.600 L; (0762.937.427 sorin.nedelcu@olimpico.ro

1882. Persoana din provincie obisnuita cu activitati de intretinere curte. Ofer cazare si salariu. Zona Bragadiru. (0744.500.327

1853. Ospatarite, ospatari, pt. Luna Cafe

& Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Evenimente in fiecare weekend. 1.800 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro 1854. Ospatarite, ospatari, Roxy Pub

Regie, se cere o prezenta placuta. Se ofera pachet salarial atractiv. (0785.224.502

1883. Persoana (fata). Loc joaca copii angajez persoana (fata) supraveghere loc joaca copii, salariu atractiv, zona Prelungirea Ghencea. Rog seriozitate; (0749.175.512 1884. Persoana angajare birotica papetarie angajam full time in firma noastra de birotica-papetarie, persoana dedicata, corecta, muncitoare, cu spirit de echipa, (0724.451.407 contabilitate@officepromedia.ro

wich-uri,angajam, preferabil sector 5; (0773.945.313 fete, pun la dispozitie cazare pentru doua fete din provincie. Salariu atractiv contact; (0733.077.435 1910. Personal Pizzerie cu program nonstop angajeaza: bucatar, pizzar, ajutor bucatar, dispecera preluare comenzi, livratori de zi si livratori de noapte cu auto propriu. Detalii la telefon. (0723.469.078 cosminbanica77@yahoo.com 1911. Personal Pizzerie cu program non-

stop angajeaza: pizzar, bucatar si ajutor bucatar. Telefon: (0723.469.078 1912. Personal Restaurant cu specific turcesc situat in sos. Colentina nr. 281 A, angajeaza: ospatari/ospatarite, sofer (de preferat livrator cu scuter) si operator telefon. Castiguri atractive. (0725.516.976 edessaromania@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

17 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ…

1913. Personal Restaurant zona Nordeu-

lui (Herastrau) angajeaza ajutor bucatar, femeie vase, se ofera transport la plecare, masa, co platit, tips. (0729.946.595 danaiuga1@gmail.com 1914. Personal Restaurantul Terasa

Doamnei situat in centrul istoric vis-a-vis de BNR angajeaza: bucatari, ospatari, femeie de serviciu, salariu motivat si bonusuri la fiecare tura; (0723.605.438/ 0773.331.689 office@terasadoamnei.ro 1915. Personal Spalatorie industriala

angajeaza personal calificat sau necalificat pt procesarea lenjeriei pt hoteluri si restaurante salariu 1800 de lei 1916. Personal urgent angajam, pentru

patiserie covrigarie: vanzatoare, patiser, modelatori covrigi. Tef: (0723.613.408/ 0768.770.076

1917. Personal - SC Electromontaj

1937. Personal covrigarie-patiserie Patis-

er, vanzator, modelator, manager. Asiguram contract de munca si salariu atractiv. Rog seriozitate, 450 {; (0787.725.495

1938. Personal cu experienta pentru spalatorie auto zona Mall Vitan (calea Dudesti) sector 3, oferim cazare si conditii de munca bune, echipament (cizme, salopeta, vesta), program 9-20 (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com 1939. Personal cu sau fara calificare pen-

tru urmatoarele operatii: debavurat, slefuit, lipituri alama (produse mici), lipit strasuri, emailat produse mici, montat capse, montat accesorii pe piele (021.314.54.40 1940. Personal cu sau fara experienta pentru casa de amanet, pentru magazinele situate in Bucuresti. Relatii la tel. (0722.218.547

1960. Personal curatenie Militari full-time

1982. Personal de intretinere si curatenie

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie. Program full-time, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

menajera ) Magic Salon angajeaza personal de intretinere si curatenie pentru toate saloanele din Bucuresti si Ilfov. Program de lucru 8h/zi in ture, tichete de masa,salariu in cont ING, 21 zile concediu; 1.400 L; (0786.138.262 office@saloanelemagic.ro

1961. Personal curatenie part time/ full time Inter Cleaning RO-GER cauta colegi. Program full time, echipa de interventie personal masculin/ feminin - pt. personal masculin permis auto cat. B reprezinta avantaj (0722.636.611 info@inter-cleaning-ro-ger.com

casnice mici in zona Voluntari-Ilfov angajam doamne cu varsta pana in 45 de ani pentru pregatirea ,etichetarea si ambalarea coletelor. (0728.135.409 office@demelectronics.ro

1962. Personal curatenie part-time sau

1984. Personal depozit Firma de

full-time pentru firma din Bucuresti, sos. Andronache, sector 2, pentru relatii va rugam sa ne contactati la tel. (0740.854.097 personal@hsl.ro.

papetarie cu sediul in Sos. Morarilor, nr. 1 angajeaza lucrator depozit. Program de lucru: l-v: 08.30-17.00. (0788.106.148 stefania@evidentgroup.ro

1963. Personal curatenie pentru sala de operatii spital privat, sectorul 2, angajeaza personal de curatenie pentru sala de operatii, in conditii foarte bune, salariu 1700 lei 2500 lei (in functie de orele suplimentare, bonuri de masa incluse). 1.700 L; (0747.796.069

1985. Personal depozit, depozit electrocasnice mici, angajam manipulanti marfa, in zona Voluntari -Ilfov; (0728.135.409 office@demelectronics.ro

1964. Personal curatenie pentru zona Drumul Taberei Agent curatenie femeie) cu experienta, pentru curatenie birouri in zona, Drumul Taberei, Afi Parc Cotrocenti. Program de lucru, Luni - Vineri / 8ore. Relatii la tel.. (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@inercomserv.ro 1965. Personal curatenie restaurant

Social1 situat la (Piata Unirii), salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1966. Personal curatenie restaurant

Social1 Locatie centrala (Bld Unirii nr 1), salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

SA - Sucursala FSM Bucuresti, sector 3, angajeaza lacatusi mecanici, sudori, operatori CNC, muncitori necalificati cu posibilitatea calificarii la locul de munca; (021.346.55.37/ 021.346.03.18

Floreasca-Baneasa pentru curatat si calcat. Beneficii: salariul incepand cu 2000 lei, tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife. 2.000 L; (0722.291.414

1967. Personal curatenie si ajutor bucatar pentru restaurant situat central, full time, program 10 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. Echipa tanara, atmosfera relaxata si prietenoasa 2.000 L; (0745.757.764

1918. Personal -dep. administrativ - cu

1942. Personal curatatorie haine zona

1968. Personal curatenie urgent, firma de

1941. Personal curatatorie haine zona

permis auto. Unitate tip catering situata in orasul Pantelimon -cautam persoane serioase, fara limita de varsta care apreciaza lucrul bine facut si doresc sa lucreze cu drag alaturi de noi. (0726.743.325/ 0730.160.875 apetit.services@gmail.com

Titan pentru curatat si calcat. Beneficii: Salariul incepand cu 2000 lei, tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife. 2.000 L; (0722.291.414

1919. Personal alimentatie publica

cu dizabilitati usoare (certificat handicap gradul 3) cu drept de munca 4 sau 6 ore pt. curatenie in locatii din Bucuresti, sedii in toate sectoarele, salariul 1400 lei; 1.400 L; (0720.987.739

Bucuresti, restaurant din Bucuresti, sector 3, angajeaza personal: ajutor bucatar, pizzar, barman, spalatoreasa, operator preluare comenzi delivery. Oferim un job stabil, contract de munca si un salariu motivant; (0723.581.055 czr91@yahoo.com 1920. Personal amanet exchange casa de amanet angajeaza operatoare amanet si exchange cu si fara experienta, pe perioada nedeterminata. Se ofera pregatire pentru postul ocupat. Cv la adresa contact@creditareamanet.ro; contact@creditareamanet.ro 1921. Personal autoservire sector 1 zona

Romexpo (0768.395.717 manyx_3005@yahoo.com

1922. Personal bucatarie Angajam bucatar cu experienta, ajutor de bucatar, femeie la vase si personal bucatarie pentru restaurant in sectorul 2. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de telefon; (0723.619.300 1923. Personal bucatarie firma de livrare

mancare la domiciliu aflata in zona Garii de Nord angajeaza personal curatat legume. Program de lucru : 1 zi cu 1 zi. Duminica inchis. Tel interviu; (0723.227.220 1924. Personal bucatarie Pui pe jar anga-

jeaza personal bucatarie. Esti persoana pe care o cautam daca: esti o fire pozitiva, flexibila, iti place sa lucrezi in echipa si sari in ajutorul colegilor. (0761.155.686 1925. Personal bucatarie sandwich-uri ambalate, pentru laborator productie, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 08.00 - 16.30. Salariu atractiv, transport decontat, masa asigurata. Rugam seriozitate; (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro

1943. Personal curatenie -persoane

bucatar, personal linie autoservire, zona centrala, Casa Poporului. Program de lucru L-V 6,30-15,30, salariu atractiv; (0723.337.174 1929. Personal calificat Agentie de publicitate angajeaza personal calificat/ necalificat pentru productie si logistica. Program luni- vineri, punct de lucru Casa Presei. (021.311.60.25 simona@groupmedia.ro

lanti si pickeri pt. depozit de alimente congelate Chiajna parc Cefin, salariu fix, bonuri, sporuri, program 3 schimburi, transport de la metrou Pacii intreviu piata Chibrit, 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 1935. Personal Coafor Drumul Taberei salarii fixe atractive + bonusuri, cosmeticiana, manichiurista, stilista ,ucenica,pentru salon conditii de lucru foarte bune, asteptam cv-uri la adresa de mail; (0728.580.314 office@1dream.ro

1936. Personal cofetaria French Revolu-

tion cofetaria French Revolution angajeaza responsabil curatenie, 3 posturi; cv@frenchrevolution.ro

1990. Personal fabrica procesare, tocat legume, carne cautam personal pentru Fabrica de procesare cu sediul in Soseaua Salaj sect 5. Conditii de munca avantajoase, salariu motivant, program in ture, transport acasa, masa la pranz, training de specialitate. (0723.168.598 resurse.umane@wuxing.ro 1991. Personal Fabrica producatoare tamplarie pvc personal calificat pentru productia tamplariei PVC. Cautam persoane responsabile, muncitoare,c u spirit de echipa. Ne intereseaza punctualitatea, eficienta si seriozitatea oamenilor. D. (0771.269.565 comenzi.windoorland@gmail.com

1949. Personal curatenie Firma Galimex angajeaza personal curatenie pentru lucru in echipe de interventie. Minim 10 clase. Rugam seriozitate; (021.330.17.96 rmc@galimex.ro 1950. Personal curatenie Liceul Teoretic

care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul de tel. (021.403.19.94 1953. Personal curatenie zona Berceni,

Aparatorii Patriei (langa metrou) 2.000 L; (0721.739.325 office@dcmdesign.ro Firma angajam femeie de serviciu pentru curatenie la bloc (zona Berceni, sector 4) program 8 ore. Rog seriozitate. (contact luni-vineri 10 - 16). 1.300 L; (0771.026.905 de 5 stele Info Clean angajeaza pers. curatenie instrumentar bucatarii pt. hotel de 5 stele. Contract de munca, salariu excelent, medicina muncii, SSM, bonuri masa, transport decontat, 3 schimburi 1.600-1.800. 1.800 L; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com 1956. Personal curatenie cofetarie,

femeie de serviciu cofetaria Victoria angajeaza personal pentru curatenie in laborator. Program luni-sambata 09:00-17:00. Salariu 2200 ron + 300 de lei (bonuri de masa) + contract de munca. Bucurestii Noi, sector 1. 2.500 L; (0724.376.275 office@casa-victoria.ro 1957. Personal curatenie fabrica prajituri,

oferim salariu motivant, bonuri de masa, decontare transport. Programul este in doua ture de cate 8 ore pe zi. (0724.322.000 hr@anapan.ro,

1958. Personal curatenie la cantina Aurel

Vlaicu Angajam personal curatenie la cladiri de birouri, cu program de luni pana vineri in doua ture: 06:00-14:00 si 14:0022:00. Oferim conditii legale, salariu 1362 Lei net si tichete de masa. (0756.998.471

1959. Personal curatenie la cantina Aurel

Vlaicu personal pentru curatenie (spatii de birouri), cu program de 8 ore, de la 14:00 la 22:00. Oferim conditii legale de munca, salariul 1362 lei net + tichete de masa. (0756.998.471

2005. Personal firma instalatii termice, aer conditionat asiguram masina pentru posesori permis categoria B. (0757.994.004 2006. Personal hotelier - JW Marriott Bucharest Grand Hotel are urmatoarele pozitii disponibile: personal curatenie, persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata; instalator, experienta in domeniul instalatiilor sanitare si termice; persoana responsabila, ordonata, cu spirit tehnic si de echipa, dornica sa realizeze lucrari de calitate; bucatar/ patiser, experienta minima in bucatarie/cofetarie sau diploma de bucatar/cofetar; Cunostinte despre igiena alimentara; persoana organizata si pasionata de bucatarie/patiserie.Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite; (021.403.19.94 2007. Personal igienizare navete salariul 1600 Lei net + bonuri de masa + o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654 2008. Personal intretinere pretabil pen-

sionari si pentru persoane peste 50 ani sau pensionare, 1800 net, contract munca norma intreaga, 8-16 luni-vineri, cunostinte medii in instalatii si constructii, centru comercial, sector 5; 1.800 L; (0733.869.293 2009. Personal la stand de waffle in

Plaza mall fata sau baiat la stand de facut waffle in mall Plaza Romania din Militari. 1700 lei net plus bonus din vanzari. Program flexibil. 1.700 L; (0724.026.026 Daniel.negoescu@gmail.com 2010. Personal la vase Restaurant italian

angajeaza personal pentru vase si curatenie, salariu net 2000 de lei, pentru detalii sunati la tel.; (0724.371.047 contact@laterrazza.ro 2011. Personal la vase si curatenie, restaurant din Floreasca angajeaza femeie de serviciu si femeie la vase. Se ofera salariu atractiv, program de lucru in ture, masa. Asteptam CV pe adresa de e-mail; (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 2012. Personal linie si bucatarie, autoservire Piata Vitan; (0720.529.532 2013. Personal masaj, cu o experienta de

3 ani in domeniul masajului si o clientela formata, ne dorim sa ne extindem echipa si sa oferim sansa catre un job bine platit unor fete in cautarea unui loc de munca; 3.000 {; (0725.319.598/ 0725.319.598 blue.moonline@yahoo.ro 2014. Personal necalificat Angajam per-

sonal pregatire/ slefuire suprafete lemnoase MDF. Fabrica se afla la capat de linie tramvai 7, 25 si autobuz 116, 102 (intrare Jilava). Constituie avantaj experienta in pregatirea MDF-ului, 1.500 L; (0723.165.515 dincoj@yahoo.com

2015. Personal necalificat cautam personal fete/femei pentru postul de ambalator manual in fabrica de pahare de carton situata in Afumati, judet Ilfov. Salariu 1600 net + carte de munca. Program 8 ore/zi. 1.600 L; (0720.267.347 2016. Personal necalificat in condi-

tii foarte avantajoase pentru firma de instalatii. Se ofera salariu 2.000-3.000 lei plus bonuri de masa, 3.000 L; (0729.919.911 2017. Personal necalificat bucatarie pen-

tru o firma de catering ce se afla la 5 minute de statia de metrou Pipera. Program de duminica pana joi 8h/zi (vineri si sambata liber). Salariul 1700 in mana, decont transport; 1.700 L; (0729.699.825

1948. Personal curatenie Firma de curatenie angajam personal cu experienta pentru interventii. Disponibil la deplasari in Bucuresti, program luni - sambata. Oferim conditii salariale foarte bune. Cerem seriozitate. 2.300 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro

1955. Personal curatenie bucatarii hotel

1934. Personal Chiajna angajam manipu-

1989. Personal fabrica de medicamente companie farmaceutica, sediul in Bucuresti, angajeaza: electrician, mecanic, tehnician mentenanta, ambalator manual, operator RSVTI. Ne puteti aduce CV-ul la adresa str. Logofatul Tautu, nr.99; (021.301.06.41 annemarie.caruntu@biofarm.ro

nie angajam personal cu experienta pentru interventii. Disponibil la deplasari in Bucuresti, program luni - sambata. Cerem seriozitate; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro

1931. Personal call center Angajam vorbitori de limba bulgara sau maghiara pentru call center, magazin online de haine,Conditii avantajoase de munca. 2.500 L; (0724.309.693

scanerul de produse angajam salariul 2000 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/ bon). 2.000 L; (0753.070.408

6, angajeaza barbati pe linia de productie sau depozit. Salariu 2.500-3.000 lei net +bonuri de masa+sporuri. Program 12/24. Media salariala lunara intre 2.700 lei-3.000 lei. (0770.153.166/ 0770.274.055 office@ihres.ro

1947. Personal curatenie firma de curate-

1954. Personal curatenie bloc in Berceni

1933. Personal care utilizeaza

1988. Personal fabrica Fabrica, sectorul

angajam personal pentru curatenie in blocuri din Bucuresti (Dristor, Obor, Crangasi, Militari, Pantelimon, Berceni, Gara de nord, Dr. Taberei, Baneasa, Rahova); (0753.812.805

1930. Personal calificat broderie manuala Ersa Atelier vrem ca viitoarea noastra colega sa fie o persoana serioasa, pasionata de arta broderiei, cu atentie la detalii, organizata si responsabila; (0723.174.471 office@ersaatelier.com

1932. Personal Campia Turzii, angajam manipulanti si pickeri-depozitul de congelate din Campia Turzii, 3 schimburi, bonuri, sporuri, fara antecedente penale. Cv obligatoriu; 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

1987. Personal etichetare produse etichetarea produselor specifice domeniului instalatiilor sanitare si de incalzire. Cerinte: persoana ordonata, serioasa. Oferta: contract de munca, salariu 1500 lei (1300 lei + bonuri). 1.500 L; (0741.229.911 adieurofit@gmail.com

1946. Personal curatenie Firma curatenie

International de Informatica Bucuresti,

1928. Personal bucatarie: ajutor

Bazilescu Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie pentru zona exterioara program Full-time, mediu dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

Bravu. Salarizare atractiva; (0765.353.953

1945. Personal curatenie angajez personal pentru curatenie zona Unirii, Universitate;

Anghel Saligny. Angajam personal PERSONAL BUCATARIE SI metrou curatenie pentru scoala. (0720.586.797 RESTAURANT. ANGAJAM: 1951. Personal curatenie program 4, 8 BUCATAR SPECIALIST, ore, cu contract. Salariu atractiv; (0767.403.433 BUCATAR SIMPLU, AJUTOR DE BUCATAR, MACELAR, BRUTAR, 1952. Personal curatenie pt. JW Marriott Bucharest COFETAR, SEF DE SALA Grand Hotel. Persoana RESTAURANT, BARMANI SI energica, flexibila, motiOSPATARI. CALEA VICTORIEI vata, orientata catre PLATINUM CASINO; client, amabila, ordonata. Vei gasi la noi: o echipa (0726.141.233 Restaurant in Baneasa, cautam colegi pentru bucataria calda/rece, program flexibil. Asiguram transport de la metrou Aurel Vlaicu pana in locatie. Servicii medicale prin Regina Maria. 2.500 L; (0744.332.072 florina.serban@stejariicountryclub.ro

1969. Personal curatenie zona Parc

1986. Personal dezosat carne zona Mihai

1944. Personal curatenie angajam personal curatenie pentru cladire de birouri, zona centrala in Bucuresti. Programul de lucru este de luni pana vineri, pachet salarial atractiv. (0758.111.727

1926.

1927. Personal bucatarie, bucatar urgent.

curatenie angajeaza pentru curatenie casino in zona Brancoveanu, program 2 ore dimineata si 2 ore seara, salariu 700 ron, carte de munca. 700 L; (0746.171.660

1983. Personal depozit Depozit electro-

2004. Personal firma curatenie, pentru spitale din Bucuresti, POLIZU, TEI, C.C. ILIESCU, BAGDASAR, program in ture, salariu plus bonuri in functie de turele lucrate. Interviu in str. Maica Domnului nr. 9, usa de termopan, (0726.693.792/ 0735.564.809

2018. Personal necalificat pentru curate-

nie in santier, pentru firma curatenie, Bucuresti, avem cazare, 100 lei/zi. Angajam oameni seriosi; (0734.492.895

1970. Personal curatenie, barbati pentru curatenie in terminal de ciment, intretinere spatiu verde, activitati gospodaresti in zona Glina. Salariu 1.600 Lei in mana si decontare transport, program 8 ore 1.600 L; (0769.671.121 ddbecoservices@gmail.com

1992. Personal facturare Firma distributie

1971. Personal curatenie, Bery Fitness angajeaza femeie de serviciu, (25-45 ani) in Iancului si Berceni. Domiciliul in zona si experienta in domeniu constituie avantaj. Cerem si oferim seriozitate. Programari interviu; (0758.077.704

persoane dornice de munca, fara experienta, pentru modelat covrigi, oferim initiere si specializare, program 1zi/ 1zi de la 5:30 la 19:00salariul 1.500 lei prima luna, 1.800 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com

2020. Personal ofertare, vanzari in alimentatie publica (firma de catering), o masa/ zi, contract de munca, zona metrou Costin Georgian. Program de lucru: martisambata (09:00 18:00) sau luni-vineri (09:00 18:00) (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro

1972. Personal curatenie, cautam doua

1994. Personal fast food, bucatar pt

2021. Personal optica angajez personal

persoane serioase si muncitoare pentru a se ocupa de mentinerea curateniei in gradinita noastra. Detalii despre noi www.copiiimontessori.ro 1.500 L; (0747.402.518/ 0742.183.843 info.traian@copiiimontessori.ro 1973. Personal curatenie, femeie de ser-

viciu. Program de lucru 8 ore in 2 ture. Salariul si bonusurile se discuta la interviu. Pentru programare tel. sau mail (0735.177.579 costel.strat@frh.ro 1974. Personal curatenie, firma de curatenie angajam personal cu experienta pentru interventii. Disponibil la deplasari in Bucuresti, program luni - sambata. Oferim conditii foarte bune, cerem seriozitate 2.300 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro 1975. Personal curatenie, firma specializata in servicii curatenie angajam femei si barbati. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com 1976. Personal curatenie, Mister Kebab

angajeaza personal pentru curatenie. Program de luni pana vineri de la ora 12:00 pana la 20:00, masa gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii -Baneasa, 1.200 L; (0721.303.303 1977. Personal curatenie, pentru birouri, zona Pipera Nord City Tower, program 0614. Salariu 1400 + bonuri de masa + decont transport. Rog seriozitate; (0731.313.642 luminita.craciun@tiro.ro 1978. Personal curatenie, responsabili-

tati: activitati de curatenie la birou, sala de mese, hala de productie; activitatea se desfasoara la sediul societatii din Popesti Leordeni, 1.800 L; (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro 1979. Personal curatenie, restaurant cen-

tral (piata Victoriei) angajam personal pentru curatenie. Oferim loc de munca stabil, mediu de lucru placut si modern, conditii decente de munca, program flexibil; (0762.172.877 hr@upstairs.ro

Personal curatenie, salariu 1600 ron/15 zile, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585 1980.

1981. Personal curatenie, vase Brasserie41, restaurant, angajeaza personal curatenie. Conditii avantajoase, posibilitate castig 2.000 lei/luna www.brasserie41.ro, Erou Iancu Nicolae, Pipera. 2.000 L; (0722.635.740 cosmin@brasserie41.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

electrocasnice cu sediul in Voluntari -Ilfov angajam personal pentru facturare. Salariu motivant, mediu de lucru placut; (0728.135.409 office@demelectronics.ro 1993. Personal fara experienta angajam

autoservire, bucatarie romaneasca, program 7 zile de la 6.00-15.00, 7 zile liber, zona Piata Matache. (0763.652.512 1995. Personal feminin Alege BeYou si

beneficiezi de Bonus de angajare 300$, comision 80% in prima luna. Este momentul sa-ti castigi independenta, comision intre 50-80 % ia atitudine. Suna si progreameaza un interviu; 5.000 L; (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro 1996. Personal feminin fete cu/ fara experienta pentru asistenta online. Program flexibil. Salariu garantat + comision pana la 80%. Contract de munca. Decontari vacante, sala fitness si unghi false 6.000 L; (0764.140.118/ 0760.657.114 officegorgonize@yahoo.com 1997. Personal feminin si sofer pen-

tru curatatorie- spalatorie de haine, zona Berceni; (0744.564.738/ 0723.667.409/ 0720.226.184 1998. Personal feminin fabrica de mobila

cu sau fara experienta pt. pregatire piese mobilier: slefuire, aplicare kit, pregatire furnir. Training pentru explicarea procesului. Program 8 ore, contract perioada nedeterminata 1.600 L; (0786.194.467 victoriarusu@datrimex.ro 1999. Personal feminin pentru calcat si masina liniara pt. atelier confectii zona Carrefour Berceni; salariu fix + bonuri masa. Telefon. (0730.114.497 2000. Personal feminin pentru mercerie

in Grand Arena in incinta Mall-ului Grand Arena, sector 4. Program o zi cu o zi, 2 weekenduri libere pe luna. Salariu 1000 lei + procent vanzare. 1.400 L; (0769.637.305 alinacunitchi@yahoo.com 2001. Personal feminin pentru stand cu

huse in Veranda Angajez vanzatoare la stand/ insula cu huse si accesorii pt telefoane in incinta Veranda Mall (langa Piata Obor). Program 1 zi cu 1 zi (10.00-22.00) sau 6h/ zi. 2 weekend-uri libere, 1.800 L; (0769.637.305 Alinacunitchi@yahoo.com 2002. Personal feminin, fete pentru conversatii online. Castiguri intre 2000$-5000$ perioada (15 zile). Salariu garantat 4000 ron + comision 70%. Bonus angajare 3500 ron. Plata zilnica, saptamanala sau bilunara. 4.000 L; (0760.657.114/ 0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com 2003. Personal fima admnistrare imobile se angajeaza personal pentru urmatoarele activitati: teren, verificare tehnico-administrativa a imobilelor (asociatii proprietari), birou, contabilitate primara si cunostinte PC. (0723.922.805 crissanaavantaj@yahoo.com

2019. Personal necalificat pentru sortare

colete angajam urgent. Salariu net 1400 ron + tichete. Program: L-V/ 08.00-14.30. Locatie: iesire din sector 5 catre Magurele. Se asigura trasport din sect 5. Detalii la tel. 1.600 L; (0737.814.574

feminin pentru cabinet optica medicala in sectorul 3, zona Dristor. Full time. Salariu de baza plus targhet si bonusuri. Cautam o persoana serioasa, matura, doritoare de loc de munca; (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com 2022. Personal patiserie Patiser, vanza-

tor, modelator, manager. Asiguram contract de munca si salariu atractiv. Rog seriozitate, 500 {; (0734.046.120/ 0722.848.630 2023. Personal paza (femei/barbati) cu sau fara atestat pentru centre de afaceri, salariu de incadrare 1.900 lei, 20 tichete de masa/15 lei tichetul, abonament la o clinica privata; (0758.079.208 2024. Personal paza cladire birouri, se cauta agent de paza pentru o cladire de birouri in zona Unirii. Salariu 1200 lei, contract de munca; (0730.106.207 office@dageshgroup.com 2025. Personal paza. Asociatie de propri-

etari angajeaza cu contract de munca personal paza. Se solicita atestat, cazier si adeverinta medicala; (0768.573.857

2026. Personal pentru activitati de paza Securitas Romania angajeaza: receptioniste cladiri birouri, agenti de securitate, dispeceri; Domiciliul in Bucuresti, cu/fara atestat. Detalii la tel Luni-Vineri orele 9-16. (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro 2027. Personal pentru curatenie Angajez

personal pentru curatenie zona Dorobanti. (0724.386.660 2028. Personal pentru curatenie in

bucatarie Bistro Piata Victoriei. Program 2 zile cu 2 zile. Program 10-22. Salariu net 1.800 Ron. Tips saptamanal (0743.009.431 2029. Personal pentru curatenie la birou

zona 13 Septembrie (Drumul Sarii). Beneficii: program de lucru in ture (15 zile/luna), tichete de masa, Salariu in cont ING, 21 zile de concediu de odihna (0786.553.179 2030. Personal pentru curatenie, angajam personal pentru curatenie la spatii de birouri, program de 8ore/zi . Salariul Oferit: 1500 Ron in mana si carte de munca la 8 ore.Angajam: barbati si femei. (0771.565.862

2033. Personal pentru postul de casiera

si lucrator comercial pentru minimarket nonstop, zona Universitate; (0763.262.200

2034. Personal pentru preparare si ambalare sandwich-uri pentru fabrica de sandwich-uri, program 8 ore in ture dimineata si dupa-amiaza; (0742.725.778 2035. Personal pentru productie publici-

tara: colantori, lacatusi mecanici, muncitori necalificati, tehnicieni reclame, soferi, angajeaza Lartek Grup. (0722.963.430 2036. Personal pentru restaurant restau-

rant Piatra Alba angajeaza barman, ospatar bucatar si pizzar. Pentru mai multe detalii va stam la dispozitie la nr. de telefon, (0723.132.765 piatra.alba@gmail.com 2037. Personal pentru secretariat, opera-

tor executie cu permis conducere categoria B, pentru societate prestari servicii dezinsectie, cu sediul in Soseaua Alexandriei (0753.108.368

2038. Personal pentru spalatorie rufe Spalatorie ecologica angajam personal pentru spalatorie, curatatorie haine: muncitoare pentru calcat rufe la calandru, calcatoreasa haine. 2.000 L; (0744.344.402/ 0723.228.561 office@spalatorii-textile.ro 2039. Personal Pizza Hut Mosilor Pizza Hut Mosilor angajeaza: casier, cu sau fara experienta. Relati in restaurant, Calea Mosilor nr 219 intersectie cu Bdl Eminescu, sau la tel; (0740.121.902 Mosilor@pizzahut.ro 2040. Personal procesare bagaje GlobeGround Romania angajeaza personal pentru procesare bagaje, cargo si posta la Aeroportul Otopeni. Se ofera: loc de munca stabil, venit net incepand cu 2.000 lei, pregatire profesionala gratuita, (0372.462.014/ 0731.170.751 mihaela.dulca@globeground.ro 2041. Personal productie publicitara, daca nu ai studii superioare, nu ai experienta, nu cunosti o limba straina nu-ti fie teama. Vino la noi si te vom invata. Ce trebuie sa faci? Detalii pe:FB: AxicoGrup Bucuresti www.axicogrup.ro (0747.811.690 marius@axicogrup.ro 2042. Personal productie sandwich-uri

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica - joi, intre orele 11.30 - 20.00. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata; (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 2043. Personal productie sandwich-uri

2064. Personal tipografie formam person-

al pentru productie tipografica. Specializare la locul de munca: operator print, operator finisare, salariu de la 1800 lei. (0726.324.108

2065. Personal tipografie tipografie situata in Otopeni, angajeaza muncitori cu calificare la locul de munca, cu contract de munca legal. Program de lucru L-V, 7.0015.00/13.00-21.00. Asiguram transport Buc.-Otopeni si retur; (021.232.29.41 2066. Personal tipografie, KMP angajeaza cu contract de munca personal in sectia de productie. Calificare la locul de munca. Firma este situata in Otopeni, str. Munteniei 16 (021.232.29.41 office@kmp.ro 2067. Personal vase Brasserie angajeaza personal vase in locatia din mall Baneasa cu domiciliul in Bucuresti. Program ora 9.00-23.00 2 zile cu 2 zile. Oferim carte de munca, salariu+tips weekend, masa si transport seara. 1.700 L; (0747.888.111 blackbucharest@gmail.com 2068. Personal vase linie calda luni-vineri

8-17 Personal vase restaurant tip autoservire. Programul eate de luni pana vineri de la ora 8 la 17. Sambata, duminica, sarbatori legale sunt zile intotdeauna libere; (0741.541.460 Marco.pavel@essgroup.ro

2069. Personal vase mari/mici si curatenie, pentru Q's Inn Global, locatia se afla in zona metrou Pipera, program de luni pana vineri, salariu 2.000 Ron net, o masa la pranz asigurata; (0756.363.055 roxana.arghiriade@qsinn.ro 2070. Personal vase pentru cantina in Pipera, personal vase la cantina cu program de luni pana vineri intre 07:30-16:00. Oferim conditii legale de munca, salariul 1400 lei net, bonuri si masa asigurata. (0753.103.779 2071. Personal vase pentru restaurant Energiea Energiea angajeaza urgent, personal vase, full time, 2 zile cu 2 zile, decont taxi, bonuri masa, carte munca, central in Bucuresti 1800lei toti banii cu tot cu tips. Experienta necesara. Ion Brezoianu 4. 1.800 L; (0743.070.163 2072. Personal vase si curatenie labora-

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 21.00 - 05.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro

tor cofetarie Cautam colegi/e pentru compania de deserturi elegante Cupcake Philosophy (www.facebook.com/cupcakephilosophy) in zona Sos. Colentina/ Andronache. Contact la email. (0726.050.568 ioana@cupcakephilosophy.ro

2044. Personal pt. magazin online incalt-

2073. Personal vase si curatenie restau-

aminte zona Fundeni, domiciliu in zona, program L-V 9:00-17:00, o sambata da una nu 9:00 - 14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul, 1.700 L; (0799.842.443 fashionmirea@gmail.com 2045. Personal pt. magazin online incalt-

aminte zona Fundeni, domiciliu in zona, program l-v 9:00-17:00, o sambata da una nu 9:00:14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul. Salariu 1700 ron. 1.700 L; (0799.842.443 fashionmirea@gmail.com 2046. Personal restaurant angajam per-

sonal restaurant: bucatar, ajutor de bucatar, ospatar, spalator de vase, macelar, bucuresti, sector 3, (0755.943.606 2047. Personal restaurant Ospatar, picol-

ite, ajutor de bucatar, fete la vase (0721.259.439 restaurant@irisa.ro

2048. Personal restaurant Spalator vase mari in restaurant modern, Piata Victoriei, mediu de lucru placut, pachet de salarizare atractiv; (0733.555.777 hr@upstairs.ro www.upstairs.ro 2049. Personal restaurant, Vino in echipa

smart-casual SHC. Cautam colegi pentru urmatoarele pozitii: bucatar (grill, tigai, salate, desert), ospatar/ ospatarita, personal curatenie, personal vase (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2050. Personal restaurant, bucatar, ajutor

bucatar Restaurant elegant, vad deosebit, angajam un bucatar si un ajutor de bucatar. Menu-ul este foarte frumos, bine gandit, bucataria este dotata la cel mai inalt nivel. Solicitam seriozitate, multumesc, (0720.777.271 mihai.gavris@yahoo.com

2051. Personal restaurat Osho, Oro Toro

casieri (urgent), bucatar fara experienta, ajutor de bucatar, femeie la spalat vase. Program flexibil, salariu avantajos, contract de munca, asiguram o masa pe zi. Cerem si oferim seriozitate; (0727.737.870 roxana.gheorghe@osho-restaurant.ro 2052. Personal sala croit / croitor/

croitoreasa cu experienta, pentru atelier creatie vestimentara.www.roxanabutnaru.ro 2.000 L; (0724.970.248/ 0724.970.248 roxanabutnaru@yahoo.com 2053. Personal salon de infrumusetare

frizer/frizerita, coafeza, cosmeticiana si manichiurista (mani-pedi clasica si semi) minim 2 ani experienta, program o zi cu o zi, duminica inchis, zona Bucur Obor. (0727.862.288 florentinapopescu12@yahoo.com 2054. Personal servicii de curatenie

si manipulanti marfa, PantelimonIlfov; (0723.575.854

2055. Personal serviciu marketing, agent

vanzari si referent de specialitate. CV pe mail; (0722.244.791 contabilitate@tekso.ro 2056. Personal servire si ajutor in

bucatarie pentru Take Away food-shop cu specific mexican, 1.850 L; (0729.253.963/ 0729.253.963 top_digitall@yahoo.com 2057. Personal societate comerciala in domeniul constructiilor. Societate comerciala angajeaza instalatori (10 persoane), mecanici utilaje (5 persoane), zugravi (10 persoane), muncitori necalificati, maistru constructii. Salarii atractive, intre 16003000 lei net. (0766.226.566 gabisimedrea@yahoo.com 2058. Personal spalat vase Locatia NomadSkybar din Centrul Vechi, Bucuresti angajeaza Spalator Vase. Oferim salariu 1.500 lei+ tips zilnic, conditii excelente de munca. Pentru detalii: 0741448080; (0741.448.080 officehr@nomadskybar.ro 2059. Personal spalat vase, restaurant Dorobanti, angajam femeie pentru spalat vase. Conditii de munca avantajoase; (0761.706.942 gabi@tuk-tuk.ro 2060. Personal spalatorie auto cu experi-

enta. Carte de munca, comisioane, salariu atractiv. (0767.778.202 bebewash112@gmail.com

de securitate. Salariu incepand cu 2.000 lei, in functie de experienta sa sa fie posesor permis conducere cat. B; (0728.228.658

2061. Personal spalatorie de covoare cu sau fara experienta. Salariu 1800 lei Program 8h/zi de luni-sambata. (08:00-16:00). Locatia se afla la intrare in Popesti Leordeni langa magazin Lidl, 1.800 L; (0724.429.092 eurosport.company@gmail.com

2032. Personal pentru magazin online incaltaminte, zona Fundeni, domiciliu in zona, program l-v 9:00-17:00, o sambata da una nu 9:00:14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul. Salariu 1700 ron. 1.700 L; (0799.842.443 fashionmirea@gmail.com

2062. Personal super-market Magurele Super-Market din Magurele, Ilfov angajam lucrator comercial, program full-time sau part-time. Salariu foarte atractiv,3000 Lei.. Oferim si cerem seriozitate. (0734.280.711 gheorgherobertgabriel@yahoo.com

2031. Personal pentru instalare sisteme

2063. Personal tehnic, electricieni, lacatusi mecanici, cu carnet cat. B, disponibilitate la deplasari pt. a asigura clientilor servicii de mentenanta la usi industriale, salariu oferit de la 2800 ron. Detalii la tel, mail, 2.800 L; (0724.151.705 resurse.umane@service-expert.ro

rant Cismigiu Vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472 2074. Personal vase si curatenie, pentru laborator cofetarie zona Autogara Rahova. Salariu net 1500 ron. 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 2075. Personal vase zona restaurant Nor,

restaurantul Nor este in cautare de colegi pentru pozitia de Spalator Vase. Oferim un program flexibil, decont transport, masa de pranz asigurata; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2076. Personal vase, Paine si Vin angajeaza urgent Restaurant centru Bucuresti angajeaza personal vase usoare, program 2 cu 2, carte de munca, bonuri de masa, decont taxi, fara vase grele, seriozitate, experienta necesara, mediu placut, colegi tineri. 1.600 L; (0743.070.163 2077. Personal, restaurantul Vivo cauta personal bucatarie pentru spalat vase. Pachet salarial atractiv. Calea Floreasca; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com 2078. Personal, Agentie imobiliara sun-

tem o echipa tanara, dorim sa ne dezvoltam, cautam persoane dinamice (cu experienta in vanzari), dar si persoane aflate la inceput de drum, motivate, bine organizate, sociabile si disciplinate. (0734.259.904 cristian.zane3@gmail.com

2079. Personal, bufet, gratar, bistro, Hala

Obor, cautam bucatar, aj. bucatar, lucrator bucatarie, grataragiu (preferabil fata), muncitor necalificat. Persoane responsabile. Program de piata. Luni liber. Salariul negociabil dupa o luna de incercare. 1.440 L; (0767.330.510/ 0721.236.609 petre.badescu@gmail.com 2080. Personal, deschidem noul restau-

rant Cismigiu, dupa lansarea cu succes a celui mai inalt restaurant din Romania, in luna mai a anului trecut adaugam in portofoliul nostru o noua locate. Suntem in cautare de bucatari, barmani si ospatari; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2081. Personal, fabrica confectii dama angajam Fabrica confectii dama angajam persoana pentru sala croit cu experienta, confectioner produs cap coada, calcator. Conditii avantajoase. Zona Costin Georgian. (0734.537.564 2082. Personal, hai in echipa JustYou Castiguri garantate 3000$-5000$ lunar. Acceptam personal femimin cu/ fara experienta. Promovare rapida. Costumatii gratuite, bonus 1800 L din prima zi. Posibilitate de credit, 3.000 {; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 2083. Personal, soferi distributie, ges-

tionar, muncitori calificati si necalificati, mecanic utilaje pentru fabrica de paine Bujoreni Panificatie, (0724.390.222 oanacont@yahoo.com

2084. Personal. Fabrica angajam personal pentru ambalat si manipulanti marfa, stivuitorist, electromecanic hidraulist. Zona: Bucurestii Noi (statia de metrou Straulesti). Salariu motivant, conditii foarte bune de lucru intr-un mediu civilizat si prietenos. Relatii: (031.107.32.88 2085. Personal. Hesper SA Bucure?ti angajeaza: inginer mecanic; strungari, rectificatori, frezori, lacatusi, operatori CNC; sculer matriter; termist tratamentist; mecanic masini utilaj; muncitori necalificati; electrician. (0758.048.316/ 021.335.10.50 hesper.hr@gmail.com 2086. Piciolite. Restaurant in zona Obor angajeaza urgent picolite /ospatarite si ajutor bucatar cu experienta. Telefon: (021.250.65.70 2087. Picker manipulant in depozit bauturi, Firma distributie bauturi, depozit langa Carrefour Militari angajeaza picker cu experienta pentru activitate in depozit. Program marti-sambata 3 schimburi. Asiguram transport de la metrou Pacii (0735.885.881 angajari@karadistrib.ro 2088. Picker, angajam in cadrul unui important depozit cu produse de uz casnic din Bucuresti. Locatie Sector 3, zona Drumului Intre Tarlale. Program L-V 07:00 15:30. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2089. Picker, magaziner in Chitila se lucreaza cu produse din carne premium la temp 4 grade. Decontarea transportului. Echipament de protectie termica. Masa calda. Detalii si programare pt. interviu la marin@3dhumandevelopment.ro 2.400 L; marin@3dhumandevelopment.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


17 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

21

4

LOCURI DE MUNCÅ 2090. Pickeri salariul 1800 lei net,

bonuri de masa(15.09 lei/ bon). 1.800 L; (0753.070.408 2091. Picol Restaurant situat in sectorul 2,

angajeaza picoli seriosi si cu spirit de echipa. Salariu atractiv + alte beneficii. Program de lucru o zi cu o zi. Mai multe detalii la tel. 1.200 L; (0786.346.196 office@zexe.ro 2092. Picol cu sau fara experienta pentru

Boulevard Cafe. Pentru informatii si programari interviuri tel. Oferim: salariu + tips zilnic.Cerinte: seriozitate, punctualitate (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com 2093. Picol Runner, program 8 h pe zi,

Restaurant sector 2, langa metrou Stefan cel Mare angajeaza picol, prog 8h, 5 zile cu 2 libere pe saptamana, carte de munca, instruire, tips zilnic sau saptamanal, salariu negociabil. 1.600 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro 2094. Picol si ospatari bistro angajam picol si ospatari. In zona Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Program si salariu negociabil. tel detalii; (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro 2095. Pizzar Descriere dorim sa ne marim

echipa pentru punctul din Piata Victoriei. Cautam ajutor pizzar pentru un concept nou de pizza la noi in tara. (0720.315.994 2096. Pizzar Pizza Cut angajeaza pizzar pentru zona Piata Romana. Program II schimburi. Salariu 2000 (primele trei luni); 2.000 L; (0767.069.367 office@pizzacut.ro 2097. Pizzar restaurant Ivans angajeaza pizzar cu domiciliul in sector 2 sau 3. Conditii bune de lucru:carte de munca, transport acasa, tips, mai multe detalii la interviu, (0763.341.717/ 0724.157.470 2098. Pizzar restaurant Pizzerie Brasserie

aflat in incinta Magazinului Unirea angajeaza urgent Pizzar: salariu atractiv, program flexibil: 2 zile cu 2 zile. Contact: 0752224582 (0752.224.582 2099. Pizzar bucatar cu experienta,

restaurantul se afla in zona Baba Novac (0722.218.487 papy_catalina@yahoo.com 2100. Pizzar cu experienta pizzerie cu

livrari la domiciliu angajeaza pizzar cu experienta program 2 zile cu 2 zile, pizzerie este situata in sector 4; (0767.755.017 Jjubon@yahoo.com 2101. Pizzar cu/fara experienta pen-

tru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 18002000 lei net in functie de experienta, relatii la tel. 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 2102. Pizzar cuptor pe lemne, program 2

zile (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sect. 1. Calea Grivitei, (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 2103. Pizzar restaurant, locatie centrala

(Piata Universitatii), program flexibil fulltime, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2104. Pizzar, delivery Restaurant anga-

jaza pizzar, ajutor de pizzar, personal delivery, relatii si programare interviu intre orele 11.00-17.00 de luni-vineri, la telefon. (0746.405.432 2105. Pizzar, salatiera, bucatar, aj.

bucatar, femeie vase, pt. restaurant. Decontare transport dupa ora 09.00; (0722.387.386/ 0723.644.179 2106. Pizzari (baieti si fete) Pizzarierestaurant angajeaza pizzari (baieti si fete).Asigura masa/ transport/ salariu- program atractiv. (0729.882.660 2107. Pizzari cu experienta si ajutor piz-

zar pentru SC Pizzeria La Strada SRL, punctul de lucru din sectorul 3 si punctul de lucru din sectorul 4 (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com 2108. Pizzer, barman, bucatar, aju-

tor bucatar, femeie la vase, receptionera pentru restaurant sector 3. Relatii la tel. (0723.581.055 2109. Pizzerie cu program non-stop

angajeaza personal bucatar, ajutor bucatar, dispecera preluare comenzi. (0723.469.078 cosminbanica77@yahoo.com 2110. Polisator auto si pers. pt. interior,

salariu 2.700 Lei program de luni pana vineri de la 9 pana la 18 sambata si duminica liber (0724.357.422 office@cmstill.ro 2111. Polishator, salariu fix 3600 lei pro-

gram de luni pana vineri de la 9 - 18, sambata si duminica liber, zona Militari, Apusului. 3.500 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 2112. Pompier servant cu atestat pentru teatru privat situat in centrul capitalei,cladirea are 2 etaje, se lucreaza dupa-amiaza (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 2113. Portar Gradinita particulara

angajeaza portar, in Bucuresti, sector 2, zona Floreasca. Program de lucru de luni-vineri (8:00-17:00). Se ofera salariu fix si tichete de masa. Atestat obligatoriu. Tel: (0799.285.168 2114. Portar pentru bloc nou, program

24/48,salariu 1200 lei, carte de munca. De preferat pensionar cu drept de munca; (0729.896.113 2115. Portar pentru sediu de firma in Bucuresti. Cautam persoana serioasa, poate fi si pensionar; (0745.995.172 2116. Portar zona Bragadiru necesar

cazier judiciar. Detalii la telefon; (0741.224.455/ 0722.261.222 dan.iordache@transmondial.ro 2117. Portar/paznic Restaurantul The President din parcul Tei, Sector2, Bucuresti angajeaza portar/paznic. 1.500 L; (0720.047.541 2118. Portari de noapte. Asociatia de pro-

prietari din Bd. Balcescu nr. 36, sector 1, angajeaza portari de noapte, cu carte de munca. Relatii la tel.: (0728.116.833 2119. Pregatitor vopsitor auto multimar-

ca cu experienta. service auto din Pantelimon-Dobroiesti, angajeaza PregatitorVopsitor Auto multimarca cu experienta.Program de lucru 8.00 - 16.30, de luni pana vineriConditii bune de lucru; 1 L; (0748.044.138/ 0741.141.130 2120. Pregatitor vopsitor si receptioner

devizier pentru service auto multimarca din sectorul 2. Salarizare intre 3.000-5.000 Lei 5.000 L; (0724.756.215 2121. Pregatitor, vopsitor auto Ne marim

familia de profesionisti. Te asteptam la Top Lac Service. Contract de munca si conditii salariale f. avantajoase, salariu net intre 2500-4000 lei. 4.000 L; (0758.110.063 daniela.mircea@toplacservice.ro 2122. Preluare apeluri telefonice,

companie multinationala angajeaza persoana dornica de munca, care sa lucreze la birou, sa raspunda la telefon, sa preia apelurile telefonice de la clienti, se asigura pregatire la locul de munca.program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, 1.800 L; (0747.815.440/ 0720.987.739

2123. Preparatoare salate si sandwichuri angajam pentru bufet. Program: 17:3005.30 o zi lucratoare, o zi libera. Salariu 2800 Lei + o masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 2.800 L; (0742.266.859 2124. Preparator tortilla si servire clienti Vino sa lucrezi intr-un mic take away shop cu specific mexican din centrul Bucurestiului. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj dar nu o necesitate. 2.000 L; (0729.253.963 top_digitall@yahoo.com 2125. Preparator, ambalator, femei si

barbati, pentru fabica alimentara zona Pipera metrou angajam personal. Se lucreaza o singura tura de zi (duminica-joi) pentru preparat si ambalat mancare. Se deconteaza metroul si masa. (0729.699.825 andreea@wedohr.ro 2126. Preparatori pizza cu si fara experi-

enta, pizzerie angajeaza: preparatori pizza fara experienta, salariu+bonuri+decont transport=1770 lei pe luna /8h/ zi net, bonus saptamanal calitate si productivitate, 2 libere pe saptamana, program; (0765.446.878 cristi.badila07@yahoo.com 2127. Preparatori sandwichuri, metrou Pipera, se cauta persoane care sa lucreze in 3 ture la pregatirea, asamblarea sandwichurilor. Oferta: salariu fix, bonuri de masa, bonus de performanta.Nu se cere experienta. Contact: (0723.617.904 cmadalina@quanta.com 2128. Preparatori, montator farfurii, daca

vrei sa te alaturi echipei Restaurantului Spartan, postul de Preparator necesita abilitatea de a aranja ingredientele pe farfurie si de a lucra cu clientii. Vino si tu sa cunosti spiritul Spartan. (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

2129. Primitori distribuitori materiale, oferim pachet salarial atractiv, mediu de lucru deosebit, zona Pantelimon. Relatii la telefon: (0751.100.139

2152. Receptionera, bucatar, ospatarita,

camerista, hotel restaurant o stea,angajam cu contract de munca, absolvente 10 clase si de liceu, cu posibiltate de calificare ca receptionera, bucatar, ospatarita, camerista. Asiguram contract de munca. (0722.482.205/ 0722.661.499

RECEPTIONERA, CAMERISTA SI AJUTOR BUCATAR PENTRU HOTEL ZONA SALA PALATULUI. SALARIUL DE LA 1.800 LEI. RELATII LA: (0721.226.326 2153.

2154. Receptionera. Hotel Reve Mariage (Drumul Taberei -Prelungirea Ghencea), angajaza receptionera cu aspect placut, serioasa, punctuala, onesta. Salariu avantajos, mediu de lucru placut. Disponibilitate pentru lucru in ture de noapte. (0757.077.723 hotel.revemariage@gmail.com

Receptionere/casiere, salariu 1900 ron/15 zile, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585

2155.

2156. Receptioniera, restaurant zona floreasca angazeaza personal pentru receptie, program 2 zile cu 2 zile, salariul este de 1800 lei masa si transport asigurat seara la plecare. 1.800 L; (0770.164.673 vasiloiu.cristina@yahoo.com

pentru companie cu domeniul de activitate confectii metalice sediul in sat. Rudeni. Jud. Ilfov Cerinte cunostinte de programare CNC laser. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon, mail. (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com

2157. Receptionist service, reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

2131. Programator instalatie debitare

2158. Recrutam zidari si faiantari Soci-

2130. Programator CNC laser Bystronic

CNC cu plasma Societate producatoare de structuri metalice angajeaza pentru postul de programator CNC o persoana cu cunostinte CAD. Cerinte:- Cunostinte generale autoCAD. Seriozitate. (021.345.26.94 vanzari@structurimetalice.ro 2132. Proiectant cu experienta in dome-

niul instalatiilor, bransamentelor si conductelor de gaze naturale; (0756.190.949 2133. Promoteri distributie pliante in toate sectoarele din Bucuresti. Plata avantajoasa (0722.509.577/ 0724.024.237 hr@activpromotion.ro 2134. Radacini angajeaza personal califi-

cat auto, mecanic auto, electrician diagnoza, tinichigiu vopsitor auto. Relatii la telefon. (0738.885.658 resurse.umane@radacini.ro

2135. Receptioner bariere cu plata Cunostinte PS mediu, solutionarea solicitarilor inregistrate, stabilirea unor relatii optime cu clientii, pentru rezolvarea in timp util a problemelor ocazionale. (0784.219.522/ 0756.135.735 2136. Receptioner marfa, personal pen-

tru inventare, benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza cu contract de munca. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, bonusuri (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 2137. Receptioner, receptionera Hotel

Sir Gara de Nord sector 1, angajeaza receptioner/a cu sau fara experienta, minim diploma de bacalaureat, engleza nivel mediu. Salariu 2000 lei, program in ture de zi/noapte. Relatii la tel. (0731.832.669 sirgrup4@gmail.com

2138. Receptioner, receptionera Hotel Sir Lujerului - sect. 6, angajeaza receptioner/a cu sau fara experienta, minim diploma bacalaureat, engleza mediu. CV-ul la adresa de email sirgrup@gmail.com Relatii la telefon; (0740.676.727 sirgrup@gmail.com 2139. Receptioner, receptionera Saftica

Resort aflat pe DN 1 angajeaza receptioneri (fete sau baieti). Se cere permis cat. B si limba engleza (nivel incepator). Program 12/24-12/48. Salariu 1700 ron, 1.700 L; (0752.665.595/ 0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com 2140. Receptioner, receptionera, call center angajam receptioner/a cu experienta in domeniul auto, anvelope, jante, programari si discutii cu clientul. (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 2141. Receptionera curatatorie haine,

zona Auchan Crangasi. Salariu 2.100 L; (0786.100.103 2142. Receptionera pentru hotel in spate Mall Plaza-sector 6, lb. engleza nivel mediu. Salariu motivant, se asigura masa, mediu placut de lucru, echipa tanara, preferabil domiciliata in sectorul 5 sau 6; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 2143. Receptionera Salon infru-

musetare,zona Militari, angajeaza receptionera. (0732.661.578 calin_aurel@izoclass.ro 2144. Receptionera cladire de birouri zona Crangasi, Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, receptionera zona Crangasi. Program Full-time, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 2145. Receptionera curatatorie haine.

Responsabilitati. Zona Selgros Pantelimon, salariu 2.000 L; (0786.100.103 2146. Receptionera hotel cu sau f?r? experienta, buna cunoscatoare a limbii engleze la nivel conversational, responsabilitate, corectitudine, spirit de munca in echipa. Relatii la tel., (0729.881.116/ 0722.310.005 marius@irisa.ro 2147. Receptionera hotel Hotel angajam

receptionera, cu sau fara experienta, cunoscatoare de limba engleza, program avantajos 12/24, 12/48, training platit. Zona Gara de nord, salariul net 2.000 ron. Relatii la telefon (0726.882.022 dumitrescu.ddana@yahoo.com 2148. Receptionera pentru clinica stom-

atologica situata in sectorul 1. Asteptam CV pe adresa email. Tel: (0758.396.333 office@dentiq-atelier.ro

2149. Receptionera pentru salon intretinere corporala Angajam receptionere cu/ fara experienta pentru saloane de intretinere corporala situate central (Mosilor, Unirii si Izvor). Salariu, comisioane. Program 12/24. Cunostinte de limba engleza, 3.500 L; (0730.222.270 anunturi.ha@gmail.com 2150. Receptionera, pentru casino, club

de poker, situat in Piata Alba, nr. 3, sect. 3. Program 2/2, 15:00-03:00 Se deconteaza transport. Aspect fizic placut, limba engleza, cunostinte calculator. Asteptam CV sau tel. 1.700 L; (0762.400.500/ 0765.932.247 neacsu.raluca89@yahoo.com

2151. Receptionera, se cauta personal feminin pt. receptie centru spa de lux si masaj. Salarizare deosebita, acces la facilitatile spa-ului, program relativ flexibil, carte de munca, bonusuri, comision. Zona Unirii. 2.500 L; (0736.611.941

etatea Vagma Group Distribution SRL angajeaza zidari si faiantari. Oferim cazare in Bucuresti, salariu motivant + bonus de performanta. 2.000 L; (0768.378.654 mww@bmfgrup.eu 2159. Reparatii diverse Restaurant

South Burger angajeaza pesoana intretinere cladiri. Diverse reparatii, mobiler, electrica, sanitare. Permis categoria B. Salariu 2200, bonuri de masa, l-v 8:3016:30. 2.400 L; (0723.794.913 mcsfoodivision@gmail.com 2160. Reprezentant vanzari piese

camioane si remorci cu experienta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 3.000-6.000 Lei, in Bucuresti si tara, CV la email: 6.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

2180. Restaurantul Spartan angajeaza pentru Mega Mall Ai spirit de Spartan? Daca iti doresti un salariu atractiv,un mediu de lucru dinamic si posibilitati de avansare, te asteptam in echipa noastra! (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

2200. Sc Atractiv Fashion Day srl, sc Atractiv Fashion Day srl cui 39285477, angajeaza: commissioner - 4 posture, incarcator descarcator - 2 posturi, manipulant marfuri - 2 posturi; (0765.324.661

2181. Restaurantul Spartan angajeaza persoana curatenie ai spirit de spartan, te primim in echipa noastra, daca iti place sa faci curatenie luna, iti doresti un mediu armonios si vrei salariu atractiv si seriozitate, suna cu incredere la numarul afisat (0746.204.204

2201. Sc Atractiv Fashion Day srl, sc Atractiv Fashion Day srl, cui 39285477, angajeaza: comisioner - 4 posture, incarcator descarcator - 2 posture, manipulant marfuri - 2 posturi; (0765.324.661

2182. Restaurantul Spartan angajeaza

supraveghetor ai spirit de Spartan? Esti vigilent, atent la detalii si cu simtul responsabilitatii? Ai un acut simt al observatiei? Te asteptam cu drag in echipa noastra! Oferim respect, seriozitate, salariu atractiv (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2183. Resurse umane, contabilitate pri-

mara, secretariat Studii superioare in domeniul economic;Cunoscator program SAGA C; Experienta in contabilitate primara si resurse umane (contracte, Revisal, pontaje); (0727.221.647 cristina.sharafi@familypapers.ro 2184. Rigipsar cu experienta si viteza in executie. Postul necesita experienta vast? in amenajarea spatiilor comerciale. (Doar spatii comerciale) Solicit portofoliu de lucrari! (0787.656.756 2185. Rigipsar, angajam muncitori in finisaje constructii (tencuieli, glet, lavabil fatada bloc, etc) oferim cazare gratuita + 130 Lei /zi, (banii se dau la sfarsitul saptamanii) pentru mai multe detalii, ne puteti contacta 150 L; (0725.368.099

2202. SC Black Sea Suppliers anga-

jeaza muncitori depozit cu sau fara experienta, str. Iuliu Maniu 367-379. 2203. SC Bucuresti angajeaza agenti paza

cu atestat Sc Verta tel Srl Bucuresti angajeaza agenti de paza cu atestat. Se ofera un salariu lunar de 2000 ron, cazare si o masa la pranz. Detalii telefon. 2.000 L; (0733.303.349 schipor.oana@vertatel.ro 2204. Sc Dafin Invest srl, sc Dafin Invest srl angajeaza: lucrator commercial - 2 posture, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 4 posturi; (0765.324.661 2205. SC DDD Nord SRL angajeaza oper-

ator deratizare, dezinsectie, dezinfectie zona Bucuresti. Experienta in domeniul DDD constituie avantaj. Cerinte minime: permis conducere cat. B. Descrierea jobului: executarea tratamentelor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie. Program:8 ore/ zi. Detalii: (0746.236.789

constructii. Oferim cazare; (0760.580.828/ 0740.634.968

2206. SC Energic SRL cu sediul in Bucuresti, str. Voronet nr. 9, bl. D5A, sc. 1, ap. 2, sector 3, angajeaza 6 posturi calcatoreasa lenjerie, cod COR 912101. CVurile se pot trimite pe mail gina.calinescu@total.wash.ro sau personal la punctul de lucru comuna Otopeni, str. Ion Creanga nr. 23, jud. Ilfov.

2188. Rigipsari si zugravi cu experienta

2207. SC Gazprom angajeaza instalatori,

2186. Rigipsari Ajutor rigipsar cu experienta si proba de lucru, se asigura contract de munca, salariul 1.500-1.800 lei zi oferim cazare. 180 L; (0766.202.214 2187. Rigipsari si ajutor de rigipsari, firma

pe perioada nedeterminata. Cer si ofer seriozitate. (0766.268.477 klamitconstruct@gmail.com

2189. Rigipsari, tencuiala glet, muncitori necalificati dezvoltator imobiliar angajez rigipsari (tencuiala, glet), muncitori necalificati pentru finisaje bloc nou. Conditii avantajoase, plata la saptamana. Punct de lucru, str. Dreptatii, nr. 129, sector 6, 100 L; (0765.376.032/ 0724.670.296 romeo_dutu@yahoo.com 2190. Rigipsari, zugravi firma constructii angajeaza montatori gips-carton si zugravi. Pentru cei din provincie oferim cazare. Salariu 700-1.000 euro/ luna (0770.186.863 Robert.m.staicu@gmail.com 2191. Rigipsari, zugravi si muncitori

necalificati angajam; (0784.709.673

salariu net, 1.100 {; (0721.152.872

2208. SC Global Facility SRL angajeaza

electrician+ instalator mentenanta magazine. Conditii: atestat profesional, permis conducere cat. B, experienta. Salariu net incepand de la 2000 lei; (0731.307.947 2209. SC Gloria Market, firma de

distributie cu sediul in Afumati angajeaza lucrator comercial (merchandiser) se ofera salariu atractiv, asteptam CV-ul la adresa email; gestiune.bucuresti@grandegloria.com 2210. SC Ideal Doors SRL angajeaza montatori pentru usi de interior si exterior. Permis de conducere poate constitui un avantaj; (0722.268.982

«««««««««««««««««« 2216. SCOALA PRIMARA INASCHOOL ANGAJEAZA AJUTOR DE BUCATAR. OFERIM SALARIU ATRACTIV. PROGRAM DE LUCRU 8 ORE; (0721.272.989

«««««««««««««««««« 2217. Sculeri angajam in sector 6, Bucuresti sculeri matriteri, slefuitori, sudori, prelucratori aschiere, inspectori control, necalificati. Contact tel./ email; (0722.518.576 resurse.umane@compactservice.ro 2218. Secretar notarial. Societate Profe-

sionala Notariala angajeaza secretar notarial cu experienta in domeniu. Studii Facultatea de Drept, recomandari de la un loc de munca anterior/notari publici. Relatii tel. (0723.538.490 imanolache@gmail.com 2219. Secretara Caut secretara pentru

receptia unei scoli de soferi. Cerintele postului, salariul si programul sunt comunicate la interviu. Dorim un email cu CV-ul dumneavoastra pentru a va chema la interviu. (0753.098.555 serenastefania@yahoo.com 2220. Secretara firma de calculatoare,

angajeaza fata, aspect fizic placut, sociabila, pozitiva, cu sau fara experienta. Rog cv cu poza. Salariu fix 1.400 lei, Sect. 4, Al. Obregia; 1.400 L; (0723.030.391 fanpc.contact@gmail.com 2221. Secretara pentru vulcanizare.

Detalii la: (0722.259.362

de securitate. Cerinte minime: atestat, experienta in domeniu. Tel. (021.312.74.16

2222. Secretara Societate autorizata instalatii electrice angajeaza secretara pentru preluarea si gestionarea activitatilor de birou. Salariu motivant si bonusuri. Contract pe perioada nedeterminata. (0723.149.448/ 0742.085.005 laurentiu.vladuta@yahoo.com

2162. Responsabil achizitii prin SEAP,

2223. Secretara Studii medii sau supe-

2161. Respect Security angajeaza agenti

rioare. Cunostinte gramatica limba romana si operare PC. Responsabilitati: arhivare documente, activitati administrative, de protocol, corespondenta. Locatie: Jilava. (0749.151.545 florin.abeaboeru@sterachemicals.ro

service camioane si remorci, angajam jurist cu cunostinte in licitatii publice si juridice pentru gestionarea ofertelor in SEAP, oferim un pachet atractiv de venituri lunare, cerem exeperienta, CV la email 4.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 2163. Responsabil atelier productie masini automate cunoasterea desenului tehnic, persoana comunicativa, dinamica si organizata, Lucru la calculator, punctuala si corecta, cu simt tehnic si dorinta de perfectionare. Plan medical privat, bonusuri. (0730.607.136 2164. Restaurant angajeaza femeie (fata) la vase (1800 lei +transport+1 luna concediu/an). Bd Decebal; (0729.565.694 2165. Restaurant Nasu si Finu zona bld

Brancoveanu angajeaza personal pentru curatenie si spalat vase. (0768.101.345 2166. Restaurant angajam ajutor de bucatar Restaurant situat in mall Vitan, etajul 2 angajam ajutor de bucatar (cu sau fara experienta). Contract de munca pe perioada nedeterminata, masa inclusa, transport plecare inclus. 2.300 L; (0762.937.427 sorin.nedelcu@olimpico.ro 2167. Restaurant Azzuro, Afi Palace

Cotroceni, angajeaza ospatari, pizzar, bucatar, ajutor bucatar; (0788.362.983/ 0786.332.004 2168. Restaurant chinezesc in sectorul 4

angajeaza bucatar fara experienta (salariu incepand de la 1.200 lei), spalator de vase sau ospatar; (0736.661.737 2169. Restaurant Chocolat angajeaza ospatar calificat pentru locatia din Romana in spatele Ateneului Roman, program 1 zi cu 1 zi , salariu 1265 Lei brut, bonuri de masa in valoare de 200 Lei, 1.900 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 2170. Restaurant Golden Blitz angajeaza bucatar si femeie de serviciu, conditii salariale avantajoase; (0721.090.686 2171. Restaurant italian Piata Amzei angajeaza picoli. Detalii la nr. de tel. dupa ora 9; (0733.333.021 2172. Restaurant libanez angajeaza: barmani, ospatari, personal bucatarie. Ofer si rog seriozitate. (021.448.17.28 claudiughitiu@yahoo.com 2173. Restaurant L`Incontro Berceni angajeaza femeie la vase. Progra: 5/2 7.000-16.00 sau 2/2 - 9.0001.00, 1.900 L; (0772.149.031 2174. Restaurant manager Bucuresti, restaurant cu specific grecesc, zona centrala, angajator serios, mediul de lucru transparent si bazat pe proceduri clare de lucru 4.000 L; (0728.293.279 office@absolut-hr.ro 2175. Restaurant Olimpico angajam urgent bucatar cu experienta, restaurantul este situat in Mall Vitan. Contract de munca nedeterminat, masa si transport incluse 2.300 L; (0749.924.459 sorin.nedelcu@olimpico.ro 2176. Restaurant Templul Soarelui

angajeaza picoli (ite), femei pentru bucatarie, soferi livratori; (0722.912.671 2177. Restaurant Trattoria Adagio

angajam bucatar cu experienta bucatarie italiana si internationala; (0763.590.519 2178. Restaurantul I`Ladrino, sectorul 2,

angajeaza livrator cu auto personal, salariul motivant; (0760.366.384/ 0769.077.022 2179. Restaurantul NOR este in cautare

de noi colegi pentru pozitia de ospatar si hostess. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si de dezvoltare; (0731.322.472

««««««««««««««««««

RIGIPSARI, ZUGRAVI. RIGIPSARI 140-160 LEI/ZI, ZUGRAVI 130-150 LEI/ZI, AJUTOR RIGIPSAR 100-120 LEI/ZI. CONTRACT DE MUNCA 8 ORE, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE, COLABORAM CU ECHIPE; (0733.981.422/ 0765.449.077 2192.

«««««««««««««««««« 2193. Rio Bucovina angajeaza personal pentru depozitul din Chitila, gestionar, stivuitoristi, lucratori depozit. Oferim: transport de la statia de metrou 1 Mai (Piata Chibrit), salariu atractiv si bonuri de masa, ore suplimentare platite. Relatii suplimentare la tel. Puteti depune CV-ul la: (0742.220.513/ 0744.437.845 nicoleta_olaru@rio-bucovina.ro 2194. RPG Security angajeaza agenti de

securitate pentru obiectiv de tip MC Donalds. Pentru detalii nu ezitati sa ne sunati la nr de telefon afisat 1.700 L; (0773.937.051 marianmoise2005@yahoo.com 2195. Rpg Security angajeaza agenti securitate cu si fara atestat pentru obiective situate in zonele: P-ta Sudului, zona Anghel Saligny, zona La 2 Cocosi, zona Bragadiru. Oferim printre cele mai bune tarife/ post 1.900 L; (0773.937.051 marianmoise2005@yahoo.com 2196. RPG Security angajeaza personal

pentru obiectiv in Bragadiru. Locuiesti in Bragadiru sau in apropiere, doresti un loc de munca in apropiere de casa, RPG Security iti ofera aceasta oportunitate 1.700 L; (0773.937.051 marianmoise2005@yahoo.com 2197. Sales assistant, cashier o persona

dinamica, dornica sa invete lucruri noi, cu o atitudine pozitiva. 35 L; (0763.324.071 operations@unicbrands.ro 2198. Salon Calea Calarasilor inchiriaza

posturi salon de top in vila zona Calea Calarasilor, inchiriaza post de lucru: coafor, cosmetica, manichiura, dermopigmentare. Locatia dispune de finisaje de lux, ambient deosebit, spatiu de relaxare clienti. (0722.878.358 levinschialina@yahoo.com 2199. Samponezi/samponeze, salariu 1400/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma. Nu necesita experienta; (0721.000.376/ 0724.133.585

2211. SC Iproex Energy Management angajeaza: inginer/ tehnician service centrale termice, cazane (experienta + permis cat. B). Instalatori termo-sanitari-gaze, cu contract de munca. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa. Se cere experienta si seriozitate. CV la adresa: (0730.591.939 office@iproexem.ro 2212. SC Thermplus Exim SRL angajam instalatori termice, sanitare, ventilatie, electricieni; (021.312.83.92 2213. SC VGB Invest angajeaza dulgheri,

fierari, zidari. Salariul atractiv in functie de experienta: 3500-4500 Ron. Sa citeasca planuri de armare, cofraj. Contract de munca. (0744.492.244 vgbinvest@yahoo.com 2214. SCM Colin Daily, str. Valea Lunga

30, sector 6, zona Militari, angajeaza mecanic utilaje produse alimentare. Contact: tel./ email: (0757.038.503 colindaily@yahoo.com 2215. Scoala Postliceala FEG Bucuresti -Scoala europeana face inscrieri pentru anul scolar 20182019 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: - str . Vespasian, nr 58, (Gara de Nord). Tel. 031.405.03.62 / 021.311.10.58. - str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 47, (Cismigiu), sect 1, tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314. -str. Badea Cartan, nr. 6, sector 2 (Spitalul Colentina) tel. 031.405.27.30. www.scoalafeg.ro (021.311.10.54/ 0788.424.314

2224. Secretara angajam , program de lucru L-V: 08:00-17:00Pentru programarea interviului asteptam CV-uri pe adresa deemail: secretariat@crisgarden.roTip job:secretariat (asistent manager) Sediu: General Berthelot nr.57, sector 1 (langa Casa Radio) Responsabilitati: evidenta comenzilor telefonice si online si redirectionarea acestora catre departamentele specifice; evidenta si inregistrarea documentelor primite, clasificarea acestora si redirectionarea catre departamentele specifice; elaborare si redactare rapoarte/documente solicitate de managementul companiei; indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat; asigurarea transmiterii documentelor prin posta, fax, e-mail; comunica telefonic /pe e-mail /direct cu angajatii, raspunde solicitarilor acestora. Candidatul ideal: entuziast, energic si comunicativ ; dispus sa ajute si sa se implice in activitatile de echipa organizat, sa lucreze cu date, informatii, documente; utilizator eficient a pachetului Microsoft Office; dispus sa ajute si sa se implice in activitatile de echipa; sa ii placa sa contribuie cu idei, solutii, sa aiba initiativa si sa rezolve situatiile cu care se confrunta. secretariat@crisgarden.ro 2225. Secretara birou responsabila si organizata, cunostinte operare PC, limba engleza nivel mediu, program full time, zona Piata Progresul; (0770.209.161 2226. Secretara facturista, contabilitate primara in Pantelimon (IF), perioada nedeterminata. Seriozitate, studii economice, experienta post similar. 4.500 Lei brut + bonuri de masa. CV la email 4.500 L; (0754.054.103 office@maertools.com 2227. Secretara open mind secretara

open mind, caut o secretarea open mind model, intre 25 si 35 de ani. Ofer salariu de 1000 si daca e nevoie si cazare si masa; 4.500 L; (0728.491.825 amertrab@gmail.com

2235. Secretara. Caut o secretara cu sau fara experienta, educata, aspect fizic placut, smart, fara obligatii Luni- vineri 6/8 ore pe zi. Trimite CV + cel putin 2 poze recente.Se poate si part-time. 4.000 L; radu.3@yahoo.com 2236. Sef atelier pal melaminat si accesorii mobila, locatie incinta Faur (0720.016.941 office@regencycompany.ro 2237. Sef garaj cautam o persoana dinamica cu experienta in domeniul transport auto, cunostinte de mecanica, atestat Manager Transport, pentru intretinere parc auto. Salariu avantajos. Locatie Popesti Leordeni; (0730.612.742 2238. Sef magazin accesorii mobila si pal locatie incinta Faur,mediu de lucru placut si posibilitati de avansare (0722.101.050 office@regencycompany.ro 2239. Sef parc auto soc. transport persoane, cu sediul in Bucuresti, sector 2, angajeaza sef parc auto. (0730.444.450 hr@cdy.ro 2240. Sef service gestionar Service auto

vulcanizare angajeaza gestionar sef vulcanizare cu experienta in domeniu auto, vanzari piese accessorii, salariu 3.000 lei, zona Piata Domenii, 3.500 L; (0784.339.160/ 0784.339.160 2241. Sef tura paza, salariu 9 Ron/ora, cu

sau fara atestat, pentru hypermarket, cu domiciliul in zonele: Berceni, Pantelimon, Drumul Taberei, Baneasa; (0761.124.118/ 0769.039.499 2242. Sef tura spalatorie auto angajam

sef tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; 1.600 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2243. Sefa de tura si personal curatenie angajam urgent personal curatenie pentru Complex Comercial Piata Crangasi. Program de 8 ore/zi, in doua schimburi. Salariul net 1500 lei; 1.500 L; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com 2244. Sefi de echipa, lacatusi si necalifi-

cati pentru firma din Bucuresti. Oferim si cazare pentru cei din provincie; (0730.252.573

2245. Sefi de echipa, lacatusi si necalificati Firma din Bucuresti angajam lacatusi mecanici si coordonatori de echipa (cazare si transport), montaj structura metalica si panouri sandwich. Permis categoria B reprezinta un avantaj, salariu motivant, 2.500 L; (0730.252.573/ 0752.220.480 papalea.bogdan@yahoo.com

Sefi de sala. Restaurant select din zona Unirea/ Parcul Carol angajeaza sefi de sala si ospatari. Cerinte: 1. experienta, 2. Limba engleza. (0733.003.003 2246.

2247. Sefi tura, iti doresti un loc de munca

stabil unde sa poti fi motivat si respectat de angajator precum si de cei cu care intri in contact? Noi iti propunem sa incearci Guard One. (021.300.21.01 office@guardone.ro 2248. Servant pompier Firma de paza Guard One SRL angajeaza servanti pompieri, pentru obiectiv deosebit din zona Militari. Salariu motivant, mediu de lucru tanar si placut. (0760.175.175 2249. Service Auto autorizat RAR anga-

jam mecanic auto sector 3 angajeaza mecanic auto si ajutor de mecanic auto. Conditii bune de lucru. Salariu atractiv. Program de lucru normal. (0722.606.159 dan_yky@yahoo.com 2250. Service din zona centrala agajeaza in conditiile legii vopsitor auto si pregatitor vopsitor. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277 2251. Servicii funerare angajeaza per-

sonal cu experienta sau fara, posesori permis categoria B. Asiguram cazare si remuneratie atractiva; (0731.588.550

2252. Servicii funerare Firma de servicii funerare din Bucuresti, sector 6, angajeaza muncitor cu permis auto. Pentru informatii putem fi contactati la numarul de telefon. (0722.266.143 patuleavirgil@yahoo.com 2253.

0764.788.373

2228. Secretara, experienta in call cen-

ter si vanzari constituie un avantaj (031.405.50.43 agtopcompany@yahoo.com 2229. Secretara, firma de constructii cu

sediul in Bucuresti angajeaza secretara cunostinte operare calculator (Office, Word, Excel, Powerpoint, Outlok, internet), salariu negociabil, decontare transport, contract. (0786.581.393/ 0731.369.991 banu@izolatiiantifoc.ro 2230. Secretara, program flexibil, cunostinte minime de calculator, pentru firma ce se ocupa cu instalatiile electrice; (0761.400.932 2231. SECRETARA, tanar avocat serios,

dragut, jovial, cult, prezentabil, doresc a cunoaste d-na/ d-ra amabila, intelegatoare, pentru colaborare, program flexibil de comun acord, rog descriere sms sau email prezentare; (0726.014.671 azisa765@gmail.com 2232. Secretara, tanara draguta, socia-

bila, abilitati de comunicare. Cunostinte limba engleza si operare PC. Posibilitatea dezvoltare cariera. Program flexibil, poate fi studenta. Salariu atractiv. CV+poze pe email: stanciusimona07@gmail.com 2233. Secretara, asistent manager Asis-

tente stomatologie clinica dentara Art Implant, angajeaza asistente medicale (program de 8 ore). Oferim conditii de munca superioare, contract de munca si un salariu foarte avantajos, artimplant.ro@gmail.com 2234. Secretara, asistenta manager,

corespondenta, prezentare oferte, reprezentare, agenda zilnica. Salariul atractiv, carte de munca, ultracentral, 4000 Ron 4.000 L; raul.casttelo@gmail.com

Shaormar angajam; (031.432.85.65/

2254. Shaormar cautam coleg shaormar,

cu o minima experienta/cu experieta. Totate detaliile necesare se dau la interviu.Salariu avantajos. Program flexibil; (0727.199.200

2255. Shaormar Mister Kebab isi mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 3.000 L; (0721.303.303

Shaormar cu bun simt si spirit de echipa pentru fast food zona Garii de Nord, salariu atractiv, tips si masa incluse; (0723.376.371

2256.

2257. Shaormar cu experienta in sectorul 6, program 1 zi cu 1, banii la tura 250 Lei /zi (0784.718.363 2258. Shaormar cu experienta 4500ron/luna cautam shaormar cu experienta, program de 12h: 2 ture de zi, 2 ture de noapte, 2 zile libere, salariu 4500 lei/luna in mana; 4.500 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com

Shaormar cu experienta, salariu atractiv, zona Colentina. Rog si ofer seriozitate; (0723.197.933

2259.

2260. Shaormar oferte de munca anga-

jez shaormar cu experienta si ajutor in bucatarie la fast food salariu atractiv; (0765.554.332

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

17 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2261. Shaormar, angajam shaormar cu

experienta sector 1, zona Expozitiei; (0768.395.717

2262. Shaormar, bucatar, barman, zona

Grozavesti; (0724.331.048

2263. Shaormari cu experienta sau

fara experienta. Pentru detalii la nr. tel. sau in incinta Complexului Comercial Sun Plaza; (0767.361.557/ 0761.158.102

2264. Shaormari cu experienta zona Colentina, salariu atractiv, rog si ofer seriozitate; (0723.197.933 2265. Shaormari cu/ fara experienta, casierite si personal bucatarie pentru Primo fast food, salariu atractiv plus tips, bonusuri si targeturi la vanzari (0762.742.720/ 0769.253.736 office@primofastfood.ro 2266. Shaormari cu/fara experienta si

casiera pentru restaurant. Salarizare atractiva; (0765.353.953

2267. Shop&Go (Mega Image) angajeaza angajam lucratori comerciali / casieri in sectoarele 4 si 6. Mediu de lucru placut, program flexibil, salariu substantial si motivant in functie de experienta si performante. Sanse reale de a promova. (0726.728.218 angajari_sg@yahoo.com 2268. Shop&Go Ion Mihalache cauta

vanzator, casier 1600+beneficii. Se ofera: mediu de lucru profesionist, program in 2 schimburi, 6 libere pe luna, concediu 21 de zile pe an, posibilitati de promovare, 1.700 L; (0723.225.954 megainterviu@gmail.com 2269. Shop&Go Militari Residence anga-

jam casieri, vanzatori, 1600 plus beneficii, sef tura 1.800 plus beneficii.Se ofera: contract de munca, concediu 21 de zile pe an, program in 2 schimburi, 6 libere pe luna, bonus de performanta, 1.800 L; (0723.225.954 megainterviu@gmail.com 2270. Simigeria Matei cauta pizzeri, patiseri modelatori angajam modelatori, pizzeri, patiseri, zona Pta Unirii, Afi Cotroceni, Vitan, Ap. Patriei sau Pipera. Salariu atractiv, tel - Mihaela. 2.000 L; (0751.710.174/ 0751.710.174 georgiana.covrigulimens@yahoo.com 2271. SIS SA, soseaua Electronicii

nr. 22, sector 2, angajeaza electrician, instalator, tehnician sisteme de securitate, pensionar gradinar, (0756.046.646 ioana.petroman@sis.ro 2272. Slefuitor, chituitor Muncitori necali-

ficati pt. postul de slefuire/ chituire profile polistiren. 2100 Lei net, bonuri de masa, bonus calitate, asigurare medicala privata, program 8 ore 08-16.30, L-V. Sos. Baicului, 2.300 L; (0744.770.946

2273. Smokemania angajeaza vanzatori

cu sau fara experienta. Salariu motivant, in functie de vanzari. (0736.276.211 radum1971@gmail.com

2274. Societate comerciala cu sediul in Bucuresti angajeaza administrator. Pentru mai multe informatii sunati la: (0742.472.177 2275. Societate de curatenie angajeaza agenti curatenie pentru Mall Iris Titan,oferim salariu net 1.800 lei. Detalii la tel. 1.800 L; (0744.355.883 2276. Societate de paza angajeaza

agenti de securitate, vorbitori de limba franceza sau engleza, salariu net, 2.500 L; (0720.262.461

2277. Societate SRL, in domeniul constructii angajaeaza cu calificare in urmatoarele meserii: fierar betonist, dulgher, zidar. Informatii la tel. intre orele 8-13; (0787.373.722/ 0785.259.668 2278. Societatea Almansoori Invest-

ment angajeaza un post administrator cu diploma absolvire liceu si cunostinte de limba engleza si un post operator introducere, validare si prelucrare date, cu diploma absolvire colegiu in studii de tehnologia informatiei si cunostinte foarte bune de limba engleza. CV se trimite la adresa de email; cristina_bamich@yahoo.com 2279. Societatea Comerciala Infomed Fluids angajeaza: ambalator, electrician, operator chimist, laborant chimist, tehnician chimist, gestionar, stivuitorist, femeie curatenie depozit. CV-urile se pot trimite pe adresa email sau pot fi depuse la sediul societatii din Bld. Theodor Pallady, nr 50, sector 3- langa statia de metru Nicole Teclu, telefon. Va rugam sa specificati postul pentru care doriti sa aplicati; (021.345.02.22/ 0722.707.294 resurseumane@infomedfluids.ro 2280. Societatea Dorin & DC Construct

SRL angajeaza muncitori, tencuitori, zugravi, rigipsari, zidari, faiantari, finisari, salarii atractive, contract de munca, bonusuri in functie de performante; (0742.275.612 corina.brostic@gmail.com

2281. Societatea Stratum Enclosures activeaza in domeniul productiei de confectii metalice usoare, dedicate in special industriei telecomunicatiilor. Angajam: muncitori necalificati si montatori subansamble. Oferim urmatoarele beneficii: calificarea angajatului la locul de munca, tichete de masa, prime lunare, salariul de 1.400 lei net cu posibilitatea cresterii venitului dupa primele 3 luni in urma unei evaluari. Activitatea se va desfasura in sediul din Bucuresti, str. Theodor Pallady nr. 46B, sector 3. (0729.925.035 monica.chirica@stratum.ro 2282. Sofer Agentie de publicitate anga-

jeaza sofer cu experienta, program lunivineri, punct de lucru la Casa Presei. (021.311.60.25 simona@groupmedia.ro 2283. Sofer categoria C, pentru camion

7,5 tone, intern. (0763.667.720

2284. Sofer cu categoria B cu experienta

pentru distributie in Bucuresti si in tara cu domiciliu in sectorul 3, peuntu interviu va asteptam la adresa str. Drumul Lunca Prutului nr. 75-79 sec. 3, intre orele 10-16 1.800 L; (0785.298.901 2285. Sofer distributie, cu experienta, pt.

laborator cofetarie zona Berceni, Metalurgiei, conditii atragatoare si salarii pe masura. Sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-15.00, (0737.023.140

2286. Sofer Fabrica de mobila angajeaza

soferi cu experienta.Programul de lucru este de luni pana vineri. Salariu 20002500 lei. 2.000 L; (0741.252.523 angela.anason@yahoo.com

2287. Sofer firma cu sediul in Afumati angajeaza sofer, asiguram transport de la Colentina; (0721.267.936 platinambalaje@GMAIL.COM

«««««««««««««««««« 2288. SOFER FIRMA DE BIROTICA SI PAPETARIE CU SEDIUL IN SOSEAUA GIURGIULUI ANGAJEAZA SOFER CATEGORIA B PENTRU TRANSPORT MARFA. OFERIM: SALARIU, CARTE DE MUNCA +TRANSPORT. (0749.998.639

««««««««««««««««««

2289. Sofer pe Dacia Logan angajeaza

SC ABC Tactic-Chiajna. Salariu net. 2.000 L; (0736.367.727 2290. Sofer pentru diferite deplasari in tara si in oras. Program de lucru: 06:30:00 - 18:00. Salariu 2.900 de lei/luna brut. Se face carte de munca. (tarif. 1,5 e/min+tva). 2.900 L; (0900.310.110 2291. Sofer pentru firma distributie sand-

wich-uri; (0724.396.390

2292. Sofer Pizzerie cu livrare angajeaza livrator pizza, programul este de 2 zile de la 10:30-21:30 si 2 zile libere. Locatia pizzeriei este in sector 1. (0722.503.999/ 0722.607.226 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 2293. Sofer restaurant situat in sector 2,

angajeaza sofer cu exprienta, cu/ fara auto propriu, pentru livrari la domiciliu, conditii avantajoase 1.500 L; (0761.299.964/ 0761.601.441 dbrisit@yahoo.com 2294. Sofer taxi atestat valabil, fara cazier

taxi, domiciliu stabil Bucuresti, pentru Logan, benzina cu gaz, colantat la speed statie + aplicatie ac, obligatoriu carte munca, (0732.669.734 2295. Sofer 3,5 to Cautam sofer din Popesti sau Bucuresti pentru duba de 3,5to. Program de l-v, 8h/zi. Soferul incarca/descarca marfa alaturi de manipulant. Domeniu de activitate: colectare deseuri electrice. 1.800 L; (0752.568.092 contact@ecolectare.ro 2296. Sofer atelier tamplarie pvc, zona

Sos. Chitilei- Pod Constanta; (0723.968.123 2297. Sofer autocar pentru curse regu-

late. (0734.489.101

2298. Sofer autoutilitara pentru preluare/

livrare articole textile. Preferabil din zona Bragadiru Ilfov. Program flexibil luni-sambata (0726.773.188 cristileahu@gmail.com 2299. Sofer autoutilitara 3.5t -Th. Pallady

Candidatul trebuie sa detina permis de conducere categoria B, fara incidente majore. Program luni-vineri, 9-18. Incarcare - colectare ambalaje + deseuri conform contract de la persoane juridice. 2.200 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro 2300. Sofer bce angajez sofer profesion-

ist pt platforma tractari auto; (0763.449.059 2301. Sofer C-E angajam sofer profesion-

ist cu experienta doar local si national, salariu 1000 E-1500 E, (0722.391.299 2302. Sofer c-e angajez sofer c-e pe comunitate, card tahograf, atestat marfa, incarcari la rampa, 2 luni cu 2 saptamani acasa, se pleaca cu masina, se vine cu masina, (0731.027.409 dumitru.mihai34@yahoo.com 2303. Sofer camion 7.5 t, firma transport

Bucuresti angajm sofer camion 7.5 t pt curse locale si tara. Necesar disponibilitate plecare in tara, oferim salariu 3000 ron; 3.000 L; (0745.130.549 office@auemobil.ro; auemobilnatura@yahoo.com 2304. Sofer camion pe comunitate 2.300

euro/ luna, (0743.213.808 roxana.philipe@transeurope.ro

2305. Sofer camioneta 3,5 tone, firma de

constructii angajeaza soferi pentru camionete de 3,5 tone. Sediul este in Domnesti, Ilfov, (0722.271.606 2306. Sofer camioneta, producator de cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. www.loncolor.ro (0745.513.220/ 021.460.83.43 contact@papillon.ro. 2307. Sofer cat B C E angajez sofer pro-

fesionist pentru ansamblu tir 24 tone prelata curse in tara pachet salarial atractiv rog si ofer seriozitate pauza de 45 acasa la fiecare sfâr?it de saptamana; 4.000 L; (0766.536.179 2308. Sofer cat B, instalarea, retragerea

automatelor instalarea, retragerea automatelor de cafea din locatii prestabilite. Program 8:30-17:00 luni-vin, permis conducere cat. B minim 1 an vechime, varsta maxima 35 ani, sect 2, 1.800 L; (0722.159.169 resurseumane@coffeeco.ro 2309. Sofer cat. B - Conditii excelente! livrari B / IF ocazie unica, angajam sofer pentru distributie marfa in Bucuresti / Ilfov; 2.200 L; (0745.156.671 contact@minisvema.ro 2310. Sofer cat. B, pensionar. Asig-

ur cazare modesta, gratuit; (0731.458.871 2311. Sofer cat. C pentru curse locale pe

Bucuresti, program de la 11-12 pana la 17-18; (0722.739.919 Transalecu@uahoo.com 2312. Sofer cat. D, pentru curse speciale,

salariu atractiv; (0723.694.128

2313. Sofer categ B angajam sofer cate-

goria b, program luni - vineri sector 6, varsta cuprinsa intre 25-50 ani, (0726.113.787 santech.srl@gmail.com 2314. Sofer categ B, C, E Angajez sofer serios categorii B, C, E din provincie, asigur cazare, eventuul famlie, salariu motivat. (0723.585.221 any_nistor@yahoo.com 2315. Sofer categoria B cu experienta minim 5 ani, pentru societate cu profil productie din orasul Popesti Leordeni, Jud. Ilfov, (021.492.00.90/ 0371.301.290 monicaiorga@yahoo.com 2316. Sofer categoria B experienta ante-

rioara ca sofer min.3 ani; Permis de conducere cat. B; Studii medii; Cazier actualizat;Energie, flexibilitate, responsabilitate, atentie;CV - roxanaherea@saloanelemagic.ro roxanaherea@saloanelemagic.ro

2323. Sofer categoria B, C+E firma Chia-

jna Ilfov, de preferat din zona de vest Bucuresti si Ilfov, salariu motivant, ore suplimentare, tel mobil, distribuite materiale constructii marfa proprie, autoutilitare Iveco 3 t si 6,5 t. 2.500 L; (0769.088.852 gestiune@depozitonline.ro

2324. Sofer categoria B, C, atestat trans-

port marfa Soc com, sediul in Voluntari, angajam sofer cat. B, C, atestat tr. marfa din Bucuresti/ Voluntari. Oferim pachet salarial atractiv 2000lei net, 300 lei tichete de masa. Asteptam CV la adresa de email, 2.300 L; (0728.120.049 office@serex.com.ro 2325. Sofer categoria C+E, angajez Sofer pentru autobasculanta articulata cu experienTa in domeniu. Salariu 1500 lei +0,3 lei/ km parcurs. Cursele suplimentare sunt plAtite cu 0,6 lei pe km. Cap tractor man + remorca mailler; 1.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com 2326. Sofer categoria C+E, pt. curse

locale in Bucuresti, se lucreaza in ture 4 zile la munca cu 4 zile acasa. Salariu fix si motivant (0744.316.088 2327. Sofer categoria C. Angajam sofer

categoria C, C+E, salariu atractiv, curse pe tara; (0741.188.831/ 0735.669.313 2328. Sofer categoria D angajez sofer

cat. D, pt cursa specialA.Zona JilavaAparatorii Patriei-Berceni, 4 curse pe zi. Plec?ri: 06:00, 12:00,16:00 Si 21:00. Program luni -vineri! Salariu 2000 lei! Masina se ia acasa; 2.000 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com 2329. Sofer categoria D cu atestat valabil, pentru curse speciale microbuz, posibilitate angajare si pernsionar; (0724.236.971 2330. Sofer categoria D pentru curse speciale din zonele Draganesti Vlasca, Alexandria, Ghimpati, Mariuta, Fundulea, Pantelimon si Bucuresti, salariul 3000 lei net, relatii la telefon; (0764.488.787 2331. Sofer categoria D pentru curse

speciale in Bucuresti. Salariu atractiv;

2332. Sofer categorie B doresc angajare

ca sofer la o firma particulara sau familie (exclus duba/TIR), posed permis de conducere categoria B din 1996 si categoria C+E din 2004. Sunt o persoana serioasa si responsabila; (0726.931.103 2333. Sofer categorie B, 3.5 T, extern,

angajam sofer permis categoria B, obligatoriu experienta autoutilitara 3,5 T, timp de lucru 1 luna international, 1 saptamana acasa. Autoutilitara echipata cu cabina dormit, statie, webasto, navigatie, (0722.993.204 rindistribution@yahoo.com

electronice si electrocasnice in Bucuresti. Preferabil domiciuliul in zona Bragadiru, Ilfov sau sector 5, Bucuresti 1.800 L; (0722.393.475 2321. Sofer categoria B pentru firma de publicitate, ai experienta ca sofer, poti rula cu viteza redusa in trafic aglomerat, ai disponibilitate pentru deplasari scurte in tara. Trimite un CV la email, tel. (0723.532.352 contact@mvcom.ro 2322. Sofer categoria B, Uber Bucuresti.

Cerinte: fara cazier. Oferim plata saptamanala, se castiga 2.500-3.500 Lei/luna, program flexibil 3.000 L; (0723.609.619/ 0723.609.619 alex_orodel@yahoo.com

2382. Sofer protocol zona Grozavesti. Pentru detalii si programare interviu sau sa trimiteti un cv insotit de o fotografie la adresa de mail ayash_center2012@yahoo.com

2413. Sofer, categoria B Firma de distrib-

2356. Sofer duba Peugeot Boxer, 2 tone,

2383. Sofer spalator angajam sofer spalator (cat. B) pt modul de igienizare toalete ecologice, cunoasterea Bucurestiului. Program 7 zile,salariu-1800 -2500 lei Punct de lucru : in spate la Kaufland Barbu Vacarescu; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

urgent, transport marfa , in principal Transilvania.Varsta max 35 ani, nefumator, disciplinat, domiciliu municipiul Bucuresti. (0744.567.866 flavocolor@gmail.com 2357. Sofer interventie angajeaza Societatea de paza din Bucuresti. Salariu net de la 1800 lei. 1.800 L; (0730.344.788/ 0768.074.078 2358. Sofer interventie Carpat Guard angajeaza sofer / agent interventie. Constitutie atletica, permis categ B, nu este necesara experienta pe o pozitie similara, colectiv tanar dinamic, posibilitatea avansare, 2.300 L; (0726.795.085/ 021.311.35.13 office@carpatguard.ro 2359. Sofer interventie, Civis Paza anga-

jeaza soferi monitorizare si interventie conditie obligatorie experienta in domeniu si atestat pentru paza, salariu + tichete si bonusuri, program in ture. Rel luni-vineri intre 08-15. 1.900 L; (0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro 2360. Sofer livrare pizza, masina person-

ala, full/ part Catering cu 15 ani vechime angajam livratori pizza cu masina personala - norma intreaga sau jumatate, decont carburant, hrana zilnica, bacsis comenzi. Salariu: 2500 lei. Sector 1, Calea Grivitei, 2.500 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 2361. Sofer livrator pentru restaurant sector 3. Detalii la tel. (0732.113.701 2362. Sofer livrator apa la domiciliu Bucuresti, contract de munca, program de lucru 07-15/14-22, salariu net 1600 + bonus din livrari 300 - 600 + tichete de masa pe card (15 lei/zi) din luna a 4-a. Zona depozitului: sector 2, Kaufland Bucur Obor. 2.500 L; (0725.225.462 comenzi@perlamoldovei.ro 2363. Sofer livrator auto personal

Companie multinationala deschide noi locatii in: Pipera, Stefan cel Mare, 13 Septembrie, Crangasi si nu numai, 4.500 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

2365. Sofer livrator restaurant job placut

comunitate pentru prelata 3.5 tone; (0747.304.050 Icarusconstruct@gmail.com

2336. Sofer cu experienta in distributie in

zona Baneasa; (0769.697.719/ 0745.246.825

2337. Sofer cu experienta min. 5 ani pen-

si dinamic, cu posibilitatea unui program flexibil. Ca sofer-livrator asiguri fluxul operational de preluare si livrare a comenzilor de produse si incasarea contravalorii acestora; (0731.617.815 resurse.umane@wuxing.ro 2366. Sofer montator Firma impor-

marfa, cu autoutilitare 3.5 T pe ruta Romania-Europa-Romania tur-retur. Necesar permis cat. B, cunostinte in utilizarea GPS/ internet, experienta pe tur retur (0762.826.928

tatoare si producatoare de mobila, cu sediul in Sos. de Centura, nr.20, Tunari Ilfov, angajeaza pe urmatoarele posturi: sofer montator, tamplar ptr.productie, muncitori calificati si necalificati ptr. depozit si productie, femeie de serviciu. Asiguram salariu atractiv, bonuri de masa, decontare transport (RATB/ metrou), plus transport intern. Relatii la: (0723.139.027 administrativ@princeinternational.ro

2340. Sofer cu masina dubita personala,

2367. Sofer montator pentru mobila 8.00-

tru laborator de cofetarie din Voluntari. Salariu 3.000 Lei; 3.000 L; (0785.082.421

2338. Sofer cu experienta posesor permis categoria B pentru productie publicitara (0747.935.930 office@matprint.ro 2339. Sofer cu experienta transport

140 lei/zi, 8 ore, 5 zile pe saptamana, sofer cu dubita personala, pentru transport produse alimentare usoare la puncte fixe in Bucuresti-Ilfov, sediul Sos. Giurgiului, Arteca Jilava. 2.940 L; (0723.607.987 2341. Sofer cu masina proprie pick up sau dubita angajam pentru catering in zona Crangasi, experienta in distributie, salariu incepand de la 3000, bonusuri, program flexibil, tel la: 3.000 L; (0725.328.292/ 021.220.53.21 info@frenchbakery.ro 2342. Sofer cu masina proprie Sofer cu masina proprie pick up sau dubita angajam pentru catering in zona Crangasi, experienta in distributie, salariu incepand de la 3000, bonusuri, program flexibil. 3.000 L; (0725.328.292/ 021.220.53.21 info@frenchbakery.ro 2343. Sofer curatatorie haine, colectare articole de imbracaminte si covoare. 25 de colectari si livrari pe zi. Salariu 2.000 L; (0786.100.103 2344. Sofer curier cu dubita personala,

Posesor Duba de marime medie si SRL. Se livreaza plicuri si colete in Bucuresti Castiguri lunare de peste 1000-1500 euro luna. Program de Luni pana Vineri. Depozit in soseaua Alexandriei 99A Bragadiru 1.000 {; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 2345. Sofer din zona Popesti Leordeni

sau sector 4 angajez, cu experienta minim 10 ani; (0766.889.582

2346. Sofer distributie companie dis-

tribuitoare de ambalaje, angajam sofer pentru distributie marfa. Permis cat. B (3,5 tone). Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro 2347. Sofer distributie zona 13 Septem-

brie; (0744.530.245

jam sofer distributie alimentara, program luni -vineri, sector 6, este necesara categoria B. (0726.113.787 santech.srl@gmail.com

2320. Sofer categoria B pentru distributie

2355. Sofer duba cat. B, Olanda-Ro, tur retur, salariu 1.050 euro/luna; contract de munca in Olanda. Pentru informatii suplimentare si angajare, sunati la numarul de telefon. (0903.760.730

2335. SOfer comunitate 3,5 t Sofer

2318. Sofer categoria B pentru trans-

sector 4 pentru distributie produse panificatie si necalificati, ajutor sofer Partener Vel Pitar cu domiciliul in sector 4 Bucuresti Emil Racovita, Piata Sudului, Berceni 2.000 L; (0723.649.620 wio640@yahoo.com

2412. Sofer, baiat curatenie Angajam baiat curatenie cu permis auto cat B, serios si cu putere de munca. Contract de munca, salariu lunar. Salariu 120-150 lei/zi, program de lucru luni-sambata. Urgent! (0751.553.553 office@curatenie-profesionala.com

2334. Sofer cofetarie Cofetaria Victoria este in Bucurestii Noi. Program luni-sambata 08:30-17:30.Salariu 2200 de lei+300 de lei(bonuri de masa)Cerinte:seriozitate, punctualitate, dorinta de munca.Tel 072437 275 2.500 L; (0724.376.275 office@casa-victoria.ro

2348. Sofer distributie alcoolice si non alcoolice bauturi (apa, suc) in zona Pantelimon, (0752.232.505 simatrading@yahoo.com

2319. Sofer categoria B cu domiciliul in

2381. Sofer profesionist posesor permis cat. B, C, urgent cautam sofer intern care sa detina card tahograf, atestat marfa, cunoscator mecanica pt. societate de transport/ logistica din Bragadiru. (0735.335.566 cargo_service_it@yahoo.com

2364. Sofer livrator in domeniul food delivery cu masina proprie pentru toate zonele Bucurestiului; se ofera se ofera salariu 4500 lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu, 4.500 L; (0720.987.739/ 0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

2317. Sofer categoria B pentru firma de distributie, salariul net, in mana, 2000 leI + bonuri de masa din a doua luna. 2.000 L; (0741.229.911 VALIEUROFIT@GMAIL.COM

portul deseurilor reciclabile. Cerem si oferim seriozitate. Salariu motivant (0752.901.901 gabriel.petre@recicleaza-deseuri.ro

2354. Sofer distributie, firma importatoare de piese auto angajeaza pentru Bucuresti. Cerinte: permis cat. B, muncitor, corect, punctual. Obligatoriu sa locuiasca in apropiere (Aparatorii Patriei, piata sudului, Vitan, Titan); (0725.535.539

2349. Sofer distributie alimentara anga-

2350. Sofer distributie Bucuresti suntem

o firma de distributie de legume fructe si angajam sofer pentru Bucuresti. Experienta in domeniu constituie un avantaj, salariu atractiv si bonusuri pentru ore suplimentare; (0767.030.201 Dinu_any@yahoo.com

2351. Sofer distributie Bucuresti, Ialomi-

ta, sofer distributie Bucuresti sau ruta Bucuresti-Urziceni-Slobozia se lucreaza pe sprinter de 3,5 t cu lift sau cu prelata program luni-vineri 8-18 experienta minim 2 ani. Catalin. 1.800 L; (0737.520.123 2352. Sofer distributie permis categoria B

Firma producatoare si distribuitoare de lacuri si vopsele angajeaza sofer pentru distributie duba 3,5t, pentru punctul de lucru din Ilfov - Jilava; (0736.101.126 iulian.constantin@sticky.ro

2353. Sofer distributie produse alimenta-

re, pentru firma catering , sandwich-uri ambalate, zona Colentina. Program lunivineri 6 - 14. Masina la domiciliu, masa asigurata, salariu atractiv; (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

17.00, 2 sambete libere, carte de munca (0762.771.459/ 0727.127.729 2368. Sofer pensionar fabrica detergenti

sector 3 angajeaza. Sofer pensionar. Conditii de munca si salarizare foarte bune. CV la mail, tel. (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 2369. Sofer pentru auto 3,5 tone,

preferabil cu locuinta in Drumul Taberei str Valea Argesului, Valea Ialomitei). (0722.209.953 2370. Sofer pentru societate comerciala program luni-vineri 07:30-18:00, sambata 08:30-15:00. Salariul fix motivant net 2.400 Ron/luna. Sediul situat intren Tunari-Otopeni pe Soseaua de centura. Preferam sa angajam din zona Tunari, Otopeni; (0746.052.053 mehmet@wallpoint.ro

Sofer personal cunostinte engleza si basic computer, salariu/ luna net, 2.400 L; (0767.903.576

2371.

2372. Sofer personal eventual pensionar,

sa conduca masina firmei (Passat automatic), program 9-18, luni-vineri, 1.300 L; (0722.349.339 georgy_taz@yahoo.com 2373. Sofer profesionist cat B, C+E pen-

tru tir 24 tone container, curse circuit in tara, detalii la telefon, rog si ofer seriozitate. (0766.536.179 2374. Sofer profesionist cat. C+E pt.

camion cu remorca, cursa fixa in tara, salariu 4.500 L; (0745.971.849 2375. Sofer profesionist cu experi-

enta pe TIR cu prelata, cu domiciliul in sector 5, 6 sau Magurele, curse in Bucuresti, salariu atractiv. Rog si ofer seriozitate; (0722.383.901 2376. Sofer profesionist Distributie.

Camioane12to (poze). Pachet salarial atractiv. Garaj sect. 6. Camionul se intoarce la garaj in fiecare zi. Decontare combustibil. 4.000 L; (0738.548.371 dan.aftrans@gmail.com 2377. Sofer profesionist Firma de trans-

port marfa angajeaza sofer cu categoria B+C, atestat marfa si card tahograf cu experienta pentru distributie in Bucuresti si in tara cu domiciliul in sectorul 3, pe camion de 7,5 t, 3.000 L; (0785.298.901 2378. Sofer profesionist posesor permis

de conducere cat CE, atestat si card tahograf, cu experienta in conducerea auto articulata basculabila. Se ofera de lucru si pe perioada de iarna. 4.000 L; (0756.336.468 asfarom@yahoo.com 2379. Sofer profesionist categoria C, E,

(card tahograf, atestat), companie angajeaza pe masina de 7t pentru transport marfa in Bucuresti si tara. Salariu fix + bonus+bonuri, diurna, decontare transport; (0730.003.305 mihai.patru@cio.ro 2380. Sofer profesionist pe camion cu

remorca SC Cristian Trans 2000 SRL, angajeaza sofer cu experienta pe camion frigorific cu remorca pentru distributia de produse alimentare la benzinarii. Program: Luni-Sambata. Salariu atractiv; (0723.620.953 simiontrans1@yahoo.com

2384. Sofer stivuitor telecopic angajez deservent Manitou Mrt, salariu motivant, bonuri de masa, se ofera cazare; (0722.525.836 aleximglobal@yahoo.com 2385. Sofer taxi Firma Taxi cu autorizatii valabile Bucuresti, angajeaza in regim de inchiriere. Conducator auto cu atestat. Valabil si cu autoturism propriu an fabricatie peste 2012. 1 L; (0769.418.670 2386. Sofer taxi cu atestat la 24 ore plan 130 cu carte de munca, dispecerat Leone (0722.362.559/ 0767.247.872 2387. Sofer taxi cu contract de munca si

atestat, cu dispecerat la Speed Taxi; (0768.036.862/ 0722.218.536 2388. Sofer taxi Next, auto Dacia Logan

utie angajez sofer pentru Bucuresti si tara in conditii avantajoase, sofer categoria B, Iveco 3.5 t, carte de munca, bonuri de masa, diurna, cazare pentru deplasarile in tara. (0734.737.392 OFFICE@PROMODESIGN.RO 2414. Sofer, livrator, restaurant in sectorul 1 (P-ta Domenii) angajaza sofer pt. livrari la domiciliu, contract de munca, masa asigurata. Rugam seriozitate 1.700 L; (0722.813.552/ 0768.143.658 ancalearoma@yahoo.com 2415. Sofer, minim categoria B, experi-

enta minim 6 ani, seriozitate, sector 3; (0722.382.263 varcom_doru@yahoo.com 2416. Sofer, ospatar cu permis categ. B,

pentru catering si evenimente, program luni-vineri 09:00-17:30 si 2 sambete/luna cu program redus. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, zona Morarilor, metrou Costin Georgian, 2.200 L; (0749.997.100 birou@bucateperoate.ro 2417. Sofer. Reprezentanta Citroen/

Suzuki angajeaza sofer permis cat. B, C, E, cartela tahograf, atestat transport marfa, pentru deplasari interne/ externe. (0730.097.987/ 0774.670.546

1.4 facelift, dotari full, colantata Next Taxi, tarif 1,77 ron/km, licenta Bucuresti. 110 L; (0742.220.002/ 0768.923.613

2418. Sofer. Societate comerciala anga-

2389. Sofer taxi UK Angajez sofer taxi UK, ofer ajutor pentru obtinerea licentei si cazare. Castiguri substantiale, varsta minima 21 ani, permis cat B de minim 2 ani, engleza nivel mediu. Va rog sa ma sunati pe WhatsApp. 1.800 {; (+447479373073 ionutdumitru98@yahoo.com

2419. Sofer. Tipografie situata in sect. 5,

2390. Sofer taxi, dispecera taxi, vanzator

mag sofer taxi , dispecera taxi, vanzatoare magazin,pentru mai multe detalii sunati la: (0767.216.212/ 0768.594.756 MOISEELENA2007@YAHOO.COM 2391. Sofer Taxify Uber firma serioasa angajam soferi in cadru perfect legal pentru relatia Uber, detinem florta Chervolet Aveo echipate GPL, stare impecabila, mentenanta este asigurata de noi revizie, ulei filtre etc, (0723.861.862

jeaza sofer cat. B cu experienta, pentru comunitate. Tel.: (0753.600.937 Bucuresti, angajeaza SOFER - permis cat. B. Detalii la tel. (0722.500.853/ 0722.500.653 2420. Soferi cu masina personala, nu mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2421. Soferi cu masina personala, nu mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2422. Soferi taxi, licenta de Bucuresti,

2392. Sofer tir angajez sofer tir salariu 4000 ron, se efectueaza ocursa pe zi, sambata si duminica nu se lucreaza. Tel. 4.000 L; (0785.203.015

Sofer de zi zona Rahova,licenta de Bucuresti, masini 2014 colantate in prezent la Apolodor Plus, lunar 4 zile libere (duminica). Se ofera statie+o aplicatie Star, benzina, GPL, toate asigurarile si service-urile la zi; (0784.842.828

2393. Sofer tir salariu intre 4.000 si

2423. Soferi (categ. B), La Fantana,

5.000/ luna (0725.622.886

2394. Sofer tir comunitate, salariu 2200 -

2400 euro, perioada de deplasare 8 saptamani cu 2 saptamani acasa. Curse regulate. Transport asigurat. Cerem si oferim seriozitate. Experienta; (0723.266.225 dan.gorneanu@yahoo.com 2395. Sofer Tir International Angajam soferi profesionisti pentru autotractor + semiremorca posesori ai categoriei C+E, din Bucuresti, Ilfov, experienta ca sofer de tir/ intern si international; ruta RomaniaItalia si retur, (0752.043.110 eurovite_trans@yahoo.com

urgent Compania La Fantana angajeaza urgent soferi care sa detina permisul de conducere categoria B pentru a livra bidoanele cu apa de 19L. Oferim salariu 1.800 lei + tickete de masa + decontare transport. (0725.050.493 recrutare@lafantana.ro 2424. Soferi agenti vanzari doamne si

domni Angajam persoane pt. postul de sofer agent vanzari, permis categ. B, deplasari saptamanale in tara, cautam persoane disponibile la plecari, deschise la nou, serioase, (0746.204.411 jobrecrutare85@gmail.com

este de 2300 euro luna, pentru minim 75 zile lucrate cu 15 zile libere la contract. Asiguram transportul pana la camion. Tel. 2.300 {; (0721.689.190 elenaiancu@ymail.com

2425. Soferi autobetoniere SC Cargotrans SRL angajeaza soferi cu experienta pentru autobetoniere de 9 mc., Bucurestizona Progresu- salariu atractiv, bonuri de masa, chelt. transport si chirie provincie. (0725.965.302 neluciobanu67@yahoo.com

2397. Sofer tir transport intern prelata

2426. Soferi autocamion categ. C+E

2396. Sofer tir pentru comunitate Salariu

permis conducere C+E, atestat profesional, salariu 4500-5000 lei lunar, circuit intern, dispecerat asigurat, weekend liber, program de lucru legal cu respectarea timpilor de odihna si conducere; (0727.451.967/ 0723.001.730

Firma de constructii angajeaza urgent soferi profesionisti categ. C+ E, in conditii bune de munca, cazare, salariu motivant. Pentru detalii tel. (021.411.99.71/ 0786.595.179 cariere@anduna.ro

2398. Sofer tir, categoria C+E pentru

duse din carne in Bucuresti si provincie. Salariu atractiv. Mai multe detalii la telefon sau la interviu!. Adresa noastra este : Calea Vitan nr.199; (0737.910.710 liviu.sterea@aytlidergrup.ro

curse locale. Sambata si duminica liber plus sarbatorile legale. Salariu 3.000 lei; (0725.983.188 gabi_aurel@yahoo.com 2399. Sofer TIR, firma din Bucuresti,

2427. Soferi cat B pentru distributie pro-

angajam sofer TIR curse dus-intors Europa. Oferim si solicitam seriozitate si corectitudine; (0745.652.561 biftrans@gmail.com

2428. Soferi cat. D maxi-taxi pentru rutele: Floresti - Bucuresti, Cascioare Bucuresti; Romanesti - Bucuresti; Brezoaele - Bucuresti; (0771.722.780

2400. Sofer transfer produse Persoana cu permis categ. B pentru o fabrica de la Pipera metrou. Program duminica-joi, 7:30-16:00, vineri-sambata liber, decont transport si o masa asigurata.Telefon:0729699825 (0729.699.825 ana@wedohr.ro

2429. Soferi cat. D, pentru curse spe-

2401. Sofer transport intern si interna-

tional Experienta post similar 1 an. Permis auto categoria C+E, posesor certificat ADR. Deplasari externe perioade de maxim 14 zile. Executa transporturi interne si externe conform planificarii, 7.000 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro 2402. Sofer transport marfa in Bucuresti.

Permis categoria B, experienta pe acest post.Forme legale de angajare, salariu motivant. (0751.873.793 2403. Sofer transport persoane, SC Mad-

com DLS Impex SRL, angajeaza cat. D pentru zona Bucuresti. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0766.094.498 mirela.bobea@dlsbus.ro 2404. Sofer Uber Bani cu masina per-

sonala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2405. Sofer Uber Sofer Uber persoana serioasa, salariul poate depasi 4.000 Lei, detinem flota Chevrolet Aveo echipate GPL, service asigurat de firma. (0726.605.606 2406. Sofer Uber Bucuresti, firma Partener Uber angajam soferi. Program flexibil, va alegeti singuri cand si cat sa lucrati. Castig garantat de 1000 ron/sapt. net cu un program de 8 ore/zi, 5/7 zile; (0730.776.675 office@propertyadmin.ro 2407. Sofer Uber, firma serioasa anga-

jam soferi, fizic ingrijit, salariu 800-100 Ron pe saptamana, detinem flota de masini echipate cu GPL, stare impecabila, service asigurat de noi (0726.605.606 paraschivoiutraian@yahoo.com 2408. Sofer vidanjor angajam sofer-

vidanjor igienizare toalete ecologice, permis B. Program L-D(S-D platit dublu). Salarizare in functie de performante 2500-3500 ron. Punct de lucru in spate la magazin Kaufland Barbu V.; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 2409. Sofer, angajam urgent in con-

ditii avantajoase, program flexibil; (0751.223.653 2410. Sofer, firma distributie papetarie

angajeaza sofer pentru distributie papetarie, 1.800 Lei net cu bonuri de masa incluse telefon (021.327.75.14 2411. Sofer, angajez urgent pentru depozit zona Rosu, Militari, salariu atractiv, posibilitate cazare. Detalii la telefon. (0722.266.441

ciale si ocazionale din Bucuresti, Mogosoaia, etc.; 2.900 L; (0722.746.055 pacifictrans@gmail.com 2430. Soferi categ. B + muncitori necalifi-

cati firma de marcaje rutiere angajeaza urgent sofer categ. B si muncitor necalificat, in conditii bune de munca, salariu motivant, asiguram cazare. Pentru cei interesati sunati la tel.; (0786.595.179 2431. Soferi categ. B si C, sector 6, bar-

bati distributie. Salariu 2500-3000 lei net. Bonuri de masa. Masina se poate lua acasa pe o distranta de 20 km. Program de dimineata (05:30-06:30). Contract nedeterminat. Alte detalii: (0743.751.117 2432. Soferi categoria B pentru distribu-

2441. Soferi curieri Urgent Cargus cauta

curieri-Carnet auto cat. B. Experienta de condus de 2 ani. Se ofera masina de serviciu, salariu fix, tichete de masa, bonusuri de performanta. Program L-V. Locatie Magurele, Ilfov. 1 L; (0754.238.102 cariere@urgentcargus.ro 2442. Soferi de autobuze, angajam soferi de autobuze pentru curse speciale in Municipiul Bucuresti; (0723.221.555 nica.rares95@gmail.com 2443. Soferi distributie cu B si C, candidatul ideal: studii: minim 10 clase, atestat/calificare profesionala: atestat transport marfuri (este un plus), permis B si C, card tahograf digital. 2.700 L; (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com 2444. Soferi distributie, cat. B sau C cu experienta minim 4 ani, angajam urgent. Salariu net 2.500-3.000 Ron + Tichete. Masina se da acasa. Locatie sector 6 langa Plaza 2.500 L; (0737.814.574 2445. Soferi interventie cu experienta pentru firma de paza, cunoscatori ai orasului Bucuresti, salariu avantajos. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.0016.00 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Salariu: 2000 ron. Relatii la, 2.000 L; (0769.039.499/ 021.320.96.00 2446. Soferi livrator Program normal, Se

livreaza mancare, pizza,avem masini personale. Se poate si cu masina dumneavoastra. (0769.399.555 Costin@casaluica.ro

2447. Soferi livratori pt. Wise Box

Food Delivery, locatii in toate zonele Bucurestiului. Salariul 4500 lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu. CV la mail; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 2448. Soferi pentru auto-vidanja zona

Rahova, Bragadiru. Salariu foarte bun; (0722.753.305

2449. Soferi pentru distributie, se ofera contract de munca, salariu de baza 2.000 si bonusuri de realizare intre 200-400 Lei. Cerinte: permis cat. B 2.000 L; (0722.393.383 2450. Soferi pentru microbuz si autocar,

pentru curse speciale; (0733.980.351

2451. Soferi permis cat. B, Sofer permis

categoria B, minim 3 ani experienta camioneta de 4,50 m lungime, persoane punctuale, responsabile, cu spirit de echipa, carte de munca, salariu atractiv. Va rugam sunati dupa ora 17:00, (0722.393.476 vasiletimis@yahoo.com

2452. Soferi platforma tractare, cu expe-

rienta in domeniu. Oferim: salariu fix+ comision. Relatii suplimentare: (0799.946.123

2453. Soferi profesionisti pentru trailer 40 tone, soferi profesionisti pt. autobaculante 8x4, Soferi profesionistipentru autobasculanta articulata, mecanici utilaje (excavatorist, buldoexcavatorist, buldozerist, compactor, vola, asiguram cazare. Firma de transport Bucuresti, sector 6. (0722.100.178 2454. Soferi profesionisti cu experienta, categoria BCE, Echipa Trans International este pregatita sa se mareasca. Angajam soferi profesionisti cu experienta, categoria BCE, pentru camioane 22 TO, cu disponibilitate de lucru pe comunitate; 1 {; (021.460.43.70 madalina@transinternationalsped.com 2455. Soferi profesionisti cu si fara experienta pentru firma de transport, camion 10 tone, curse interne, Salariul motivant, oferim seriozitate (0761.675.745 mircea.rapid@gmail.com 2456. Soferi profesionisti pentru curse in

tara Transporturile se fac noaptea. Se ofera salariu fix, bonusuri, diurne, decontare cazare. Media salariala lunara 45005000 Lei net (0770.153.166/ 0770.153.962 recrutare@ihres.ro

2457. Soferi profesionisti pentru sc SC Verta Tel SRL Bucuresti angajeaza soferi autobasculante(8X4) . Se ofera salariu net de 3000 ron. Detalii numar de tel; 3.000 L; (0731.378.101 logistica@vertatel.ro 2458. Soferi profesionisti transport persoane, angajam urgent sofer profesionist transport persoane. Oferim carte de munca, salariu motivant, bonusuri substantiale si cazare in Bucuresti. (0768.103.502 Mihaelatitirisca@yahoo.com 2459. Soferi pt categ B si categ C, C+E Angajez 2 soferi, categ B pt autoutilitara 3,5 t, si categ C, C+E pentru 7,5t, detinatori al permisului de cel putin 3/5 ani, cu experienta, preferabil cu domiciliul in Domnesti, Dragomiesti, sect 6; (0765.531.655 2460. Soferi si muncitori necalificati, angajeaza SC. Salariu atractiv, program flexibil, in sector 4 PGB; (0744.581.596 2461. Soferi taxi 12/24, pe Dacia Logan

2013, licenta Bucuresti; (0766.569.144

tie in Bucuresti si in tara. Punct de lucru soseaua Viilor sector 5, pentru interviu va asteptam la adresa str. Drumul Lunca Prutului nr. 75-79, sector 3, Bucuresti 1.800 L; (0770.985.915

2462. Soferi taxi cu atestat, fara datorii la

2433. Soferi categoria B pentru masini Iveco Daily de 3,5 tone, salariu porneste de la 2.000 L; (0766.259.729

2463. Soferi taxi plan, angajez sofer de

2434. Soferi categoria B, Firma de publicitate angajeaza soferi, cu disponibilitate la deplasari in tara, pentru activitatea de panotaj-mobil. Nu exista limita de varsta, experienta e un avantaj CV-uri la mail. (0723.532.352 contact@mvcom.ro 2435. Soferi categoria B, societate com-

erciala angajeaza pentru servicii de curierat Urgent Cargus si Sameday; (0737.501.247/ 0744.318.756

alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 110 lei/ zi in functie de masina. Sector 5, 100 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 office@etic-asigurari.ro taxi la plan, pe masina noua benzina cu gaz; 125 L; (0770.928.182

2464. Soferi taxi, licenta de Bucuresti, masini 2014 colantate in prezent la Apolodor Plus, lunar 4 zile libere (duminica). Se ofera statie+o aplicatie Star, benzina, GPL, toate asigurarile si service-urile la zi; (0784.547.805 2465. Soferi taxi, auto 2013-2016, anga-

jez soferi taxi, auto 2014 -2017, licente noi, plan 100-120 ron -24h, dispecerat Speed. (0767.111.167/ 0767.111.167

2466. Soferi Taxify firma serioasa, anga-

2436. Soferi categoria C si E Angajez soferi pentru camion si/ sau tir, distributie in tara. Necesar categoria C si E; (0723.623.490

jam soferi pt Taxify. Detinem flota de masini Chevrolet Aveo, pe Gaz. Pt. mai multe informatii, va rugam sa ne contactati telefonic (0722.609.073

2437. Soferi categoria C, CE cu program de lucru de luni pana vineri de la 9.00-17.00, salariu fix plus prima; (0748.224.444/ 0740.954.636

2467. Soferi tir pt. Ullrich Gruppe , sedii in Berlin, Kaufungen, Hamburg, Morsdorf si Hurth, angajam: soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. 1850 E brut +100 E pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs. pe mail sau Whatsapp; (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de

2438. Soferi categoria D autocar si microbuz. Se vor efectua curse de angajati, curse ocazionale si circuite turistice. Preferabil din zona Militari, Crangasi, Drumul Taberei si Rahova. (0726.808.808 office@ionadi.ro 2439. Soferi categoria D cu atestat de persoane si cartela tahograf cu domiciliul in Bucuresti, curse regulate BucurestiBuzau- Focsani. Relatii la Autogara Obor, dispecerat Buzau- Focsani; (0723.660.987 2440. Soferi cu experienta minim 3 ani, in vederea transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca, pt. companie de renume in transportul pacientilor dializati; (0758.025.805

2468. Soferi Uber, 350 lei pe saptamana,

conditii avantajoase, facilitam si obtinerea atestatului; (0784.410.141/ 0733.585.700

2469. Soferi Uber, firma colaboratoare Uber, recruteaza soferi. Iti doresti sa ai un venit mai mare fara prea mult efort? Te asteptam pentru mai multe detalii la tel. (0722.513.354 lidia_georgiana_grosu@yahoo.com 2470. Soferi, firma de patiserie/covrigarie cu sediul in TH. Pallady nr 44 D,sect 3, angajam soferi categorie B (ptr.3,5T), program de L-S de la ora 5.00-11.30, salariu 2.000 lei, 150 lei pentru decont transport; (0737.523.284

E-mail: redactia@anuntul.ro


17 octombrie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

23

4

LOCURI DE MUNCÅ 2471. Soferi. S.C. Sal Prest & Cleaning S.R.L. firma salubritate- angajeaza soferi profesionisti cat. C, cu atestat pentru utilaj gunoiera, containiera. (0762.606.936/ 0786.177.432

2499. Spalatori auto zona Obor, Stefan cel Mare, salariu de la 1150, sect 2 Bucuresti. (0741.160.301/ 0756.066.940 lpscadrian@yahoo.com

2530. Sudor arcaerist, craituitor cu proba de lucru, pentru Bucuresti, sector 4. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

2472. Sortatori barbati si femei personal

2500. Spalatori auto cu experienta posi-

bilitati cazare, zona Casa Poporului, salariu 1950 lei brut, comision 25% la cosmetica auto, program flexibil, 8-20, carte de munca, rog seriozitate, 1.950 L; (0723.370.170

alice Societate comerciala angajeaza sudor argon, lacatus confectii metalice, sector 3, (0722.365.847/ 0784.372.172 degrize@ocloud.com

fara experienta. Salariu 1.400 Lei net, bonuri de masa, transport asigurat, program 8 ore pe zi, un schimb de zi sau de nopte, contract nedeterminat, detalii la telefon (0725.477.438 2473. Spalator auto Avia Motors anga-

jeaza spalator auto cu permis categoria B. Relatii la tel. 021/209.40.00 (int. 160/190); 0746.209.911 sau la sediul din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 11, jud. Ilfov. (0746.209.911 hr@aviamotors.ro 2474. Spalator auto Bosch Car Service

Pipera Bucuresti Angajam spalator auto cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Salarizarea contine parte fixa si parte variabila corelata cu randamentul si performanta lucratorului, 3.374 L; (0724.505.551 dan.necula@trendo.ro 2475. Spalator auto cu experienta pen-

tru spalatorie cu vad in sect 4, Aparatorii Patriei. Carte de munca, salariu si bonusuri atractive; (0757.653.087

2501. Spalatori auto cu experienta sau

cupluri, cazare in conditii decente, dus, tv, internet, ac, gratis; (0761.434.105 2502. Spalatori auto cu experienta urgent sector 3, salarizare 800-1.500, comisoane la fiecare auto spalat (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com 2503. Spalatori auto cu sau fara experienta, sector 3 salariu+ comisioane la fiecare auto spalat. (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com 2504. Spalatori auto, angajam spalatori

auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

canizator, salariu atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart; (0766.309.126

2505. Spalatori auto, salariu 1000-1500 lei, angajam spalatori auto pentru spalatorie cu vad aflata in zona Obor-Lizeanu. Oferim carte de munca, procent la lucrari; 1.500 L; (0766.343.435 costipec@yahoo.com

2477. Spalator auto cu experienta, pen-

2506. Spalatori auto, spalatorie auto

2476. Spalator auto cu experienta si vul-

tru firma SC Motor Trust Grup SRL, in zona Militari, B-dul Iuliu Maniu nr. 123129, oferim cazare gratis; (0723.279.467/ 0725.411.446

2478. Spalator auto Unirii baieti si fete,

cu/ fara experienta, serios, muncitor, lunar peste 2000 lei, comision, bonusuri, vad exceptional, clienti fideli, oferim cazare, echipamente, contract, interviu in locatie intre 8 si 17, 2.000 L; (0743.040.444 2479. Spalator auto zona Nicolae Grig-

orescu, baieti si fete cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com 2480. Spalator auto zona Sos. Nordului,

Herastrau, companie angajeaza spalator auto cu program de 8 ore, de la 08:0016:00 sau 09:00-17:00. Oferim contract de munca, 1162 lei net si tichete de masa. Zona Sos. Nordului. Contact: (0786.553.022

profesionala angajeaza personal. Se ofera salariu fix 2800 lei, program luni vineri 09.00-18.00, multiple bonusuri, cazare.Se cauta doar persoane serioase, aspect placut, cazier curat 3.000 L; (0726.699.099 autodetailingpremium@gmail.com 2507. Spalatori vase si ajutori bucatar

pentru restaurantul La Mama din Delea Veche 51, cautam persoane serioase, care vor sa munceasca. Trimite-ne datele de contact pe mail sau suna-ne; (0726.770.202 pirvan.ana@lamama.ro 2508. Spalatori. Spalatorie auto si covoare angajeaza baieti si fete, cu sau fara cazare; (0767.798.723 2509. Spalatorie auto angajeaza spala-

tori Angajez spalatori auto. Salariu atractiv. Zona Tei. (0724.494.975 alicata28@yahoo.com

2510. Spartan angajeaza ajutor bucatar

comision 50%, zona Crangasi; (0762.078.323

daca vrei sa te alaturi echipei Spartan, posturile disponibile sunt in locatiile: Mega Mall, Cora Pantelimon si Carrefour Orhideea. Nu necesita neaparat experienta, deoarece se va face training; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

2482. Spalator auto, sector 2, Barbu

2511. Spartan angajeaza casiera Ofer-

2481. Spalator auto, salariu atractiv,

Vacarescu, Spalatoria Perfect Car Cleaning, angajeaza spalator auto calificat sau necalificat, salariu fix 1500, plus comision 30%, str. Gheorghe Titeica, Nr. 174, Bucuresti. www.perfectcarcleaning.ro; 1.500 L; (0748.947.644 contact@perfectcarcleaning.ro 2483. Spalator autoturisme, pregatire

livrare, Firma de transport autoturisme, Sos. de Centura - Tunari, angajeaza persoane pentru pregatirea autoturismelor inainte de livrare, defoliere/curatare, verificare serie de sasiu, dotare accesorii, etc. (0745.094.494 ancalupu@tritoncargo.ro 2484. Spalator de vase Hotel Rin Cen-

tral Angajam personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0731.111.164 resurseumane@rinhotels.ro 2485. Spalator de vase pentru Restau-

rant Sun Plaza restaurant Marty Sun Plaza - angajam spalator de vase; (0738.743.584/ 0738.743.584 jobs@martyrestaurants.com 2486. Spalator de vase, Rin Grand Hotel angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare, curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2487. Spalator vase angajam in cadrul

unui important restaurant specific romanesc din Bucuresti. Locatie: mall Promenada si mall Vitan. Program lucru: 5 zile cu 2 libere in 2 schimburi. Experienta nu este necesara. 1.500 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 2488. Spalator vase pentru restaurant,

restaurant, zona Baneasa, angajeaza spalator vase. Contract de munca, 2 mese/zi, medicina muncii, transport spre domicilliu, bonusiri, salariu atractiv. (0737.039.529 2489. Spalator vase pt. restaurant si ajutor bucatar, salariu incepe de la 1.800 L; (0725.498.366 2490. Spalator vase si curatenie, ospatar, ospatarita Restaurant situata in bulevardul Dacia nr. 62, angajam ospatar, ospatarita, spalator vase si curatenie; (0768.448.866 2491. Spalator vase, persoana pentru spalat vase si curatenie la restaurant tip fast food in incinta Afi Palace Cotroceni. Program o zi cu o zi, salariu de la 1900 lei+bonusuri de performanta, concediu platit. 1.900 L; (0738.881.844 alexandrusfc@gmail.com 2492. Spalator vase, Cofetaria Alice,

Iancului, spala, degreseaza, dezinfecteaza vasele si ustensilele folosite in productie. Asigura si mentine curatenia in spatiile de productie. 1.900 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 2493. Spalator vase, ingrijitor plante,

electrician Residence Hotels, Str Alexandru Constantinescu nr.33, sector 1, angajeaza: spalator vase, ingrijitor plante, electrician. CV-urile se pot trimite pe adresa: monica.murariu@residence.com.ro (00110011 monica.murariu@residence.com.ro 2494. Spalator- calcator angajam pentru

Hotel Hello- Gara de Nord. Program 8 ore (5 zile din 7), conditii legale de munca, salariu fix +bonuri de masa. (0723.281.700 2495. Spalatorese si calcatorese in Piata Progresul pentru spalatoria ecologica. Oferim loc de munca stabil, contract pe termen lung, conditii optime de munca. Va rugam sunati pentru detalii si programare interviu, salariu 1600 net. (0723.511.588 hm.recrutare@yahoo.com 2496. Spalatori auto fete si baieti cu experienta, Soseaua Oltenitei, sector 4, zona cu vad, clientela formata. Oferim cazare pentru cei care nu locuiesc in Bucuresti. Salariu atractiv, comisioane; (0767.691.287/ 0767.785.109 2497. Spalatori auto pentru spalatorie auto zona Grozavesti, Bucuresti, sector 6, baieti, fete de preferat cu experienta, oferim salariu 1500 net plus comisioane, cazare, mai multe detalii la telefon sau la locatie, 1.500 L; (0772.293.844/ 0725.251.135 2498. Spalatori auto Spalatorie auto angajeaza spalatori auto cu sau fara experienta!se ofera si cazare, contract de munca din prima zi, zona Vitan. (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com

im: respect, seriozitate, mediu de lucru placut, salariu atractiv si bonusuri, masa in restaurant. cerinte: responsabilitate, amabilitate, aspect fizic placut, (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

2512. Spartan angajeaza pentru Orhideea restaurantul Spartan deschide o noua locatie in Carrefour Orhideea. Posturi disponibile: manager, casiere, preparatori, taietori carne rotisata, ajutor bucatar, pizzeri/brutari/patiseri; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2513. Spartan angajeaza pizzer, brutar

cu experienta. Oferim: respect, seriozitate, mediu de lucru placut, salariu atractiv si bonusuri, masa in restaurant; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2514. Spartan angajeaza taietor carne

rotisata cu experienta in fast food tip kebab. Locatii: Cora Pantelimon, Mega Mall, Orhideea. Oferim: respect, seriozitate, mediu de lucru placut, salariu atractiv, masa restaurant; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2515. Specialist resurse umane cu ate-

stat curs de inspector resurse umane, experienta in domeniu, cunostinte de legislatia muncii, program angajati SAGA si NEXUS + Neosys pentru state salarii, urmarire fise de echipament 2.200 L; (0760.665.666 office@dabsecurity.ro

2516. Spot Vision Electric &Lighting depozit produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucureti, bd. Iuliu Maniu nr. 616. CV la email. Tel. (0748.880.824/ 0745.968.910 alina@spotvisionelectric.ro

2531. Sudor argon, lacatus confectii met-

«««««««««««««««««« 2532. SUDOR ARGON, LACATUS MECANIC SI NECALIFICAT PENTRU ATELIER LACATUSERIE, IN ZONA STRADA VIILOR, PIEPTANARI. OFER CAZARE, 2.000-3.500 LEI; (0742.439.247

«««««««««««««««««« 2533. Sudor cu experienta Vidra, Berceni,

Ilfov, angajam sudor cu experienta in confectii metalice (electrod). Oferim transport de la Piata Sudului, salariu intre 2500 3000 lei net, tichete de masa de 15. 1 L; (0731.227.729 2534. Sudor electric cu experienta, SC

Prodimar Instalatii SRL angajeaza cu contract de munca full time, salariu motivant (0762.680.493 contact@prodimar.ro 2535. Sudor electric si CO2 pentru atelier confectii metalice zona Progresul sector 4, Jilava. Tichete de masa, transport, ore suplimentare; (0723.634.288 cosmin.lioveanu@gmail.com 2536. Sudor pentru firma productie publicitara Firma productie publicitara in Sector 3, zona Republica angajeaza sudor cu experienta. Se lucreaza Mig mag si electric otel si aluminiu. Pentru detalii sunati. (0730.260.031 alexandru.gatlan@blinkadvertising.ro 2537. Sudor pentru sudura electrica si mig mag pentru firma productie publicitara situata in zona Republica Sector 3. Se sudeaza structuri de aluminiu si otel. Salariu 2.500 Ron. Relatii tel (0730.260.031 alexandru.gatlan@blinkadvertising.ro 2538. Sudor, lacatus, pentru reprezentan-

ta service camioane si remorci, cu experienta, venituri lunare 2000-3000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 3.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 2539. Sudor, Rin Grand Hotel activitate in

lacatuserie si in orice tip de sudura (diverse procedee, inclusiv sudura instalatii termice). Oferim contract, salariu fix, masa asigurata, bonuri de masa. Se cere experienta si seriozitate (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

2540. Sudori fabrica de confectii metalice

angajeaza sudori electric si CO2. Oferim cazare gratuita. Detalii la numarul de telefon. (0733.366.252

2541. Sudori argon, slefuitori, lacatusi inox, salariu motivant + bonusuri reale lunare. Sediul in Voluntari pe Andronache. Pentru alte detalii contactati-ne numai daca aveti experienta.Salariul se da saptamanal, (0752.539.138 alin.crintea@gmail.com 2542. Sudori MIG MAG (Brasov) salariu negociabil, tichete de masa in valoare de 13 lei, transport asigurat, plata salariului de doua ori pe luna: avans si lichidare, program scurt de noapte, prime de sarbatori (0720.534.811 2543. Sudori mig mag si tig pentru firma

cu domeniul de activitate confectii metalice. Sediul in sat. Rudeni Jud. Ilfov. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr de telefon sau adresa de mail, (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com 2544. Sudori Mig-Mag Firma punct de

lucru in Voluntari angajam sudori Mig Mag. Se ofera CM, salariu foarte bun (16,5lei/h net), tichete de masa 15 lei/zi. Program 7.30-16, se lucreaza numai in atelier. (0745.041.992 emilgagiu@yahoo.com 2545. Sudori, lacatusi, muncitori necalifi-

2517. Sprintmobile USA isi mareste echipa de customer service. Recruteaza operatoare customer service pentru limba engleza (nivel mediu) program in ture 7 h/zi, bonus de performanta, salariu net (0737.161.111 hr@sprintmobile.ro

cati Design Inox producator balustrade inox si fier, angajeza sudori argon, sudori electric, lacatusi si muncitori necalificati. Oferim transport si cazare. Salariu motivant in functie de competente! (0744.153.352 design_inox_construct@yahoo.com

2518. Stivuitorist pentru depozit la

2546. Supervizoare activitate, monitor-

firma Zarea. Interviuri zilnic orele 10-16 la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metrou statia Parc Bazilescu si autobuz 697 sau 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro 2519. Stivuitorist cu activitati de manip-

ulare marfa pt. Fox, fabrica de mezeluri. Autorizatie ISCIR. Program tura noapte 12/36. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 2.000 L; (0726.718.768 2520. Stivuitorist, producator de semipreparate din carne. Cerinte: studii medii, autorizatie ISCIR, experienta 2 ani, disponibilitate ture. Detalii la tel. 0799933172 sau e-mail eugenia.enescu@convenience.ro (0799.933.172 eugenia.enescu@convenience.ro 2521. Stivuitoristi si muncitori necalifi-

izare video tinere pentru activitati de secretariat si monitorizare video puncte de lucru. Program 12/24, castiguri nete aprox 3000-4000 lei, cazare daca este nevoie. Se cer cunostinte de lb engleza si operare pc. 3.000 L; (0730.222.270 olivia.sediu@gmail.com 2547. Supervizor firma de curatenie angajam persoana dinamica, cunostinte operare calculator, permis cat. B, pentru supravegherea personalului de curatenie si a locatiilor unde se efectueaza serviciile de curatenie. 2.100 L; (0751.127.227 contact@conexclean.ro 2548. Supraveghetoare copii pentru

loc de joaca interior, domicilul preferabil in cartierele Titan, Pantelimon. Cautam persoane vesele, amabile, iubitoare de copii; (0722.722.891

cati. Angajez stivuitoristi si muncitori necalificati in Bucuresti pentru fabrica de tigari, aproape de metrou si alte mijloace de transport. Conditii foarte bune de munca. (021.231.52.00

2549. Supraveghetor loc de joaca loc de joaca cu acces gratuit, durata maxima de stationare 2 ore, complex Coloseum Chitila, program flexibil, in ture. (0729.600.287

2522. Strungar pentru Mezo Automotive.

2550. Supraveghetor parcare Angajam

Atelierul este situat in Domnesti Ilfov; oferim transport cu masina firmei si pachet salarial atractiv, program L-V 9-17. Pentru cei din tara oferim cazare (0720.948.512 info@mezoautomotive.eu 2523. Strungar cu experienta Societate

producatoare de structuri metalice angajeaza strungar cu experienta. Program de lucru de 9 ore. Se ofera salariu motivant. Detalii la 0213452694 (021.345.26.23 birou@catalogdehale.ro 2524. Strungar universal cu experienta in confectionarea si rectificarea diferitelor piese mecanice. Cei interesati sunt rugati sa ne contacteze telefonic la: (0744.429.778 COMERCIAL@TEHROIND.RO 2525. Strungar, trasator pentru atelier confectii metalice zona Progresul sector 4, Jilava. Tichete de masa 15 lei, transport, ore suplimentare; (0723.634.288 2526. Strungari si frezori. Electromagnetica SA angajeaza Strungari si Frezori. Relatii la tel. (021.404.21.20 2527. Studenti, cauti un job si cazare?

Plus bonus? Este exact ceea ce oferim studentelor si studentilor un job bine platit ca si model online plata zilnica, cazare, bonus 1000 $, sedinta foto, totul profesional lucrezi cand si cat vrei!! 4.500 {; (0799.647.917 Iacovmariaraluca@yahoo.com 2528. SUDOR Firma de carosari cu sediul

in Bucuresti, sector 6 (hala noua) angajeaza sudor auto. Detalii tel.; 2.300 L; (0751.148.480/ 0751.148.480 pacifictur@yahoo.com 2529. Sudor piese, B-dul Timisoara nr.

100, Bucuresti, (0766.229.614

supraveghetor parcare privata, program de zi 10:00/22:00 - 15 zile pe luna norma de lucru legala. Salariu atractiv. Multiservice New. (0784.219.522/ 0756.135.735 2551. Supraveghetor sala de jocuri,

sala de jocuri Maximus angajeaza fete pentru postul de supraveghetor sala de jocuri cu/fara experienta. Oferim program flexibil, salariu atractiv, mediu de lucru placut, punct de lucru zona Piata Romana, (0747.089.483 enescu.aurum@gmail.com 2552. Talpuitor manual cu experienta.

Rog si ofer seriozitate, (0744.354.766 mihai_caradan@yahoo.com

2553. Talpuitor, croitor manual si masinista angajeaza producator de incaltaminte. Relatii la telefon; (0764.407.684

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 2554.

2555. Tamplar Fabrica de mobila cu sediul in Bucuresti, angajeaza tamplari cu sau fara experienta. Programul de lucru este de luni pana vineri. Salariu atractiv intre 2000-3000 lei. 2.500 L; (0741.252.523 angela.anason@yahoo.com

2558. Tamplar cu experienta la cir-

cular, masina de gaurit multiplu, muncitori necalificati pentru mobilier din PAL si MDF. Salariu avantajos. Bucuresti, zona Viilor, sos. Trafic Greu; (0744.318.750

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2559.

2560. Tamplar in pal melaminat ajutor de

tamplar in pal melaminat, zona Andronache, sector 2, asiguram cazare pentru persoanele din afara Bucurestiului. Programul de lucru L-V; (0723.869.275 donquihotte94@yahoo.com 2561. Tamplar manual sau mecanici cali-

ficati sau necalificati in vederea calificarii in domeniul lemnului masiv 2.000 L; (0722.417.072 almacom92@yahoo.com 2562. Tamplar pt. mobila la comanda, program 8-17,30 si 2 sambete libere, salariu 3.000 - 3.500 lei, vin taiate si cantuite; (0762.771.459/ 0727.127.729 2563. Tamplar pt. sef de hala cu

experienta, salariu 4.000 lei, sector 4-5, carte de munca, 4.000 L; (0727.127.729/ 0762.771.459

2589. Tehnician dentar Laborator tehni-

ca dentara angajam coleg cu experienta minim 1 an pentru turnarea modelelor. Rugam seriozitate. (0766.277.579 2590. Tehnician electronist, Bucuresti Angajam tehnician electronist. Salariu 400-600 euro. Trimite-ne CV-ul tau atasat la adresa mihai@iuni.ro. mihai@iUni.ro 2591. Tehnician interfoane si/sau sis-

teme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2592. Tehnician masuratori anga-

jeaza SC Far Est Windows SRL, producator de tamplarie PVC si geam termopan.Relatii la telefon: (0726.711.301 2593. Tehnician ofertare, companie cu sediul in Sat. Rudeni Jud. Ilfov cu profil de confectii metalice de precizie angajeaza personal de ofertare. Cunostinte necesare desen tehnic + Microsoft Office. Detalii mail/ tel., (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com

fabrica de mobila in zona Gara Progresu, sector 4; (0723.171.084 office@casa2002.ro 2566. Tamplar, lacuitor, angajam tamplar

2595. Tehnician reparatii electrocasnice

cat, posesor permis auto, zona sos. Chitilei, pod Constanta; (0723.968.123 2565. Tamplar schelete canapele pentru

in lemn masiv - salariu atractiv, carte de munca, 8 ore x 5 zile/ saptamana. Atelier tamplarie lemn Bucuresti zona Colentina 2.000 L; (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com 2567. Tamplar, montator pal, program fix

8-17, carte munca, salariu net 3.200 L; (0722.632.630 2568. Tamplar, muncitor, confectioner mobila Fabrica de mobila avem nevoie de tamplari mobila PAL / MDF. Candidatul ideal: experienta in prelucrarea mobilei (PAL, MDF). Cunostinte in materie de accesorii si materiale necesare in prelucrare, 3.500 L; (0774.690.855 2569. Tamplari pal melaminat cu experi-

enta, fara montaje le domiciliul clientului, program 8.00-16.30. Salariu incepand de la, 2.300 L; (0732.129.210

mari, ucenic Depanero angajeaza tehnician electromecanic/frigotehnist. Activitatea se desfasoara la un punct de lucru fix. Detalii la numarul de telefon. (0737.362.473 petronela.haragoja@depanero.ro 2596. Tehnician sisteme de securitate, alarmare efractie/incendiu, supraveghere video, interfonie/videointerfonie cu permis cat. B. Salariu atractiv; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2597. Tehnician sisteme securitate Tri-

umph Security Solutions angajeaza tehnicieni sisteme securitate cu experienta minim 2 ani in domeniu, detalii la telefon, permisul constituie avantaj, ne aflam in sectorul 4. (0767.574.558 officetriumph@yahoo.com 2598. Tehnician TV-AV, laptop-uri, elec-

2570. Tamplari profesionisti experienta si cunostinte solide in prelucrarea materialelor: pal, mdf, HPL, hi-macs. Productie mobilier pentru farmacii. Loc de munca curat si bine organizat. Fabrica in Vitan, sect. 3. www.ianson.ro (0723.272.251 office@ianson.ro

trocasnice mici Depanero angajeaza tehnicieni reparatii electrocasnice mici, TV-AV, laptop-uri. Cautam tehnicieni cu experienta in domeniul reparatiilor: TV-AV, laptopuri, aspiratoare, mixere, espressoare, etc.; (0737.362.473 hr@depanero.ro

2571. Tamplari si muncitori necalificati,

2599. Tehnicieni intretinere. Angajam tehnicieni intretinere cladire de birouri in Bucuresti, zona centrala, cu calificare de electrician, instalator si/sau fochist. Pachet salarial atractiv; (0751.171.055

se pot angaja atat barbati cat si femei. Carte de munca, program 8 ore, de luni pana vineri; (0726.299.773 vladutm58@yahoo.com 2572. Tamplari universali, circularisti cu experienta in pal nelaminat, si lemn masiv.Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon, (0725.200.202

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773 2573.

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 2574.

2575. Tanar fara experienta, pentru atel-

ier productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2576. Tapiter Fabrica de mobila cu sedi-

ul in Bucuresti, zona Cora Rahova, angajeaza tapiter cu sau fara experienta. Programul de lucru este de luni pana vineri. Salariu atractiv intre 2000-3000 lei. 3.000 L; (0741.252.523 angela.anason@yahoo.com 2577. Tapiter RIN Grand Hotel anga-

jeaza tapiter cu experienta in reconditionare si retapitare canapele, fotolii, scaune si alte tipuri de mobilier existent in hotel. Cerinte: studii medii, calificare, seriozitate. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2578. Tapiter canapele in fabrica produc-

tie, cu sau fara experienta, zona Cora Pantelimon, metrou Republica. Salariu atractiv, in mediu de lucru tanar 2579. Tapiter, tamplar, croitor Atelier canapele sector 4 angajeaza tapiteri, tamplari, croitori, program 9-17 de luni-vineri si sambata 9-13 salariu minim 2.000 lei. (0728.160.615 Viorel.Horeca@yahoo.ro 2580. Tapiter, tamplar, croitor, cusator, necalificat, cu si fara experienta. Salariul variaza in functie de nivelul si rapiditatea de executie a angajatului. Program: luni vineri, de la 8:30 la 17, cu pauza de cafea si pranz. 4.500 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro

Tehnicieni mentenanta, pentru echipa mobila, electricieni, instalatori, frigotehnisti, zidari, zugravi, pentru intretinere instalatii sanitare si electrice si zugraveli interioare/ exterioare in sedii banci si cladiri birouri, posesor permis auto. Bucuresti. (0733.733.178/ 021.326.79.79 2600.

2601. Tehnicieni telecomunicatii Com-

panie de telecomunicatii angajeaza personal calificat pentru realizare lucrari fibra optica. Se ofera auto, carte de munca, salariu atractiv in functie de experienta. (0729.955.290 office@agnetwork.ro 2602. Telefonist, operator call center persoane cu sau fara experienta pt call center in lb romana. Salariu 1400 lei + decont transport+ bonusuri zilnice si saptamanale. Program luni-vineri 9.00-18.00. Sector 1 (0773.937.411 elena.simion@violetgroup.ro 2603. Tencuitori, sapisti, necalificati, angajez cu contract de munca: tencuitori mecanizat, sapisti, fatadisti, muncitori necalificati. Carnetul de conducere reprezinta un avantaj. Salariul occidental. Sunati cu incredere; 3.500 L; (0720.101.115/ 0720.101.115 office@constructiimecanizate.com 2604. Termomir SRL angajam muncitori necalificati pt. curatare panouri de cofrare. Salariu brut 2.508 lei, bonuri de masa 15 lei/zi. Program 8 h/zi, L-V. Zona Bucuresti, Ilfov- Bragadiru, transport asigurat; (0721.959.093 2605. Tiger Security angajeaza agenti de

interventie calificati, cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Programari pentru interviu la telefon; (0741.043.296 recrutari@tiger.ro 2606. Tineri ce detin cunostinte IT limba engleza nivel mediu, persoane responsabile cu abilitati in comunicare. Zona Cora Pantelimon, tel./ email; (0731.308.733 papetarie.office@yahoo.com

sediul in Bucuresti angajeaza cu carte de munca tapiteri cu sau fara experienta, tel. contact; (0722.835.611

2607. Tineri fara experienta pentru pozitia de picol, pentru restaurantul Nor cel mai inalt restaurant din Romania. Program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa asigurata. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2582. Taxator parcare, persoana

2608. Tineri pentru receptie hotel,

2581. Tapiteri, fabrica de canapele cu

serioasa B/F. Salariu: 2340 lei net (bani in mana). Program: 8 ore. (0740.341.204 2583. Te invitam in Echipa Magic Tei ca

cunoscatori ai limbii engleze. Program de lucru de 12 ore/24 ore 12ore/48 ore. Salariul 1.500-1.700 lei (0751.190.463

sa fie cat mai bine pentru tine, am inversat rolurile: tu ne spui ce program si ce salariu iti doresti, iar noi gasim solutia perfecta, cat ai zice: "Tei"! Aplica chiar acum: https://goo.gl/ATrJRm 2.000 L; (0786.138.262 office@saloanelemagic.ro

Poker Angajam tineri seriosi pentru locatie noua !Posturi disponibile: casiere, receptionere, ospatar/barman, dealeri, bucatar, ajutor bucatar, femeie de serviciu, PR. (0765.932.247 andreeamarinaradoi@yahoo.com

2584. Tehnic specialist mecanic coleg cu

2610. Tinichgiu auto cu experienta mon-

varsta cuprinsa intre 35 -45 ani pt echipa tehnica. De la viitorul coleg cerem sa ne ajute la repararea aparatelor de tip vending machines si sa execute diverse reparatii mecanice. 2.000 L; (0755.080.887 hr@gymboland.ro

2609. Tineri seriosi, locatie noua, Club

2617. Tinichigiu carosier calificare profe-

sionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

2618. Tip Top angajeaza muncitori necalificati, amabaltori, operatori, program de lucru in 2 schimburi, salariu 1600 lei net+ bonuri de masa si o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654/ 0722.554.851 2619. Tip Top angajeaza vanzatoare

pentru locatiile din: Crangasi,Veteranilor,Baba Novac, Obor, Iancului, Mihalache, Gorjului Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, tichete de masa, program flexibil. Informatii la tel. (0732.672.654

2620. Trainer videochat, CamStars angajeaza trainer videochat. Salariu atractiv, colectiv placut; (0744.784.477 office@camstars.ro 2621. Tucano Coffee angajam personal

in cofetarie, experienta nu este obligatorie. Program 2 zile/ 2 libere. Salariu 2000 Lei + tichete de masa (0724.643.421 catering@tucanocoffee.com 2622. Turkish kitchen- Anglia (Brent-

wood) se cauta ospatari (baieti) cu experienta, si sa vb engleza (mediu), pt restaurant turcesc in UK. Se ofera cazare gratuita, mancare, tips si salariu atractiv. Astept un e-mail cu CV-ul; (+447984064187 catalina.dragan26@yahoo.ro 2623. Ucenic pentru laborator prajituri de

casa situat in oras Pantelimon. Cautam persoane serioase ce vor sa invete o meserie pentru a lucra cu drag alaturi de noi. Nu este necesara experienta, este suficienta afinitatea pentru lucrul bine facut (0726.743.325/ 0730.160.875 apetit.services@gmail.com

2624. Vanatoare, vanzator Cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare. Experienta nu este necesara. Salariu net 1700, carte de munca. 7 ore/zi, 5 zile/saptamana (35 ore). 1.700 L; (0723.550.111 cvuri.office@gmail.com 2625. Vanzari merchandiser magazin haine Baneasa Trimite-ne CV-ul tau pentru a ocupa singurul post disponibil din echipa noastra. Alatura-te unui colectiv placut si lucreaza intr-o atmosfera frumoasa, (0726.182.571 office@annebebe.ro 2626. Vanzatare Minimarket, Program in

ture de 9 ore, 6 zile libere pe luna, mediu placut de lucru, cerem si oferim seriozitate. Salariu 2000 lei (in mana) + bonusuri lunare. Sector 6. Militari Residence. 2.000 L; (0724.290.243 valentin83tudorache@yahoo.com

2627. Vanzatoare angajam pentru mag-

azin alimentar. Detalii la telefon; (0765.495.157

2628. Vanzatoare angajam vanzatoare

magazin alimentar in parcare metro Baneasa, salariu atractiv, contact; (0738.152.360/ 0764.952.969 cristinacatalin36@yahoo.ro

2629. Vanzatoare angajez vanzatoare chiosc program de noapte, o saptamana de noapte cu una libera doar cu contract de munca, referinte de la ultimul loc de munca. (Sala Palatului). (0765.459.906/ 0721.798.927 Farcutiutraian@yahoo.com 2630. Vanzatoare angajez vanzatoare

cu experienta. Program flexibilSalariul la saptamana (se negociaza la interviu) (0735.868.606 2631. Vanzatoare angajez vanzatoare pentru magazin de dulciuri si cafea. Program 8 ore/ zi. Magazinul este situat in zona Crangasi; (0725.820.367 2632. Vanzatoare aprozar (legume, fructe) in sectorul 4 (Calea Vacaresti). Program de lucru: luni-duminica, 8h/ zi in doua ture. Relatii suplimentare la telefon, (0722.423.057/ 0727.799.997 stefaniaguciu@gmail.com 2633. Vanzatoare bacanie pentru maga-

zin in zona 13 Septembrie; (0724.503.726

2634. Vanzatoare brutarie angajeaza vanzatoare, experienta minim 6 luni; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro 2635. Vanzatoare cu experienta pentru magazin incaltaminte dama. Oferim salariul fix + comision. Contacteaza-ne telefonic si poti deveni colega noastra. (0721.251.764 office@carmineshoes.ro 2636. Vanzatoare firma de vanzari engros produse cosmetice si parfumerie cu punct de lucru in Complexul Comercial Dragonul Rosu angajam urgent vanzatoare in conditii avantajoase. 1.800 L; (0722.345.415 casapaun@gmail.com 2637. Vanzatoare jucarii la chiosc in Piata 1 Dec., langa Sectia 13. CM, 8 ore/zi, 2 weekenduri pe luna lucrate, sal 1700 lei. Rog seriozitate si persoane interersate de serviciu stabil, tel. 1.700 L; (0724.200.788 deniy78@yahoo.com 2638. Vanzatoare magazin alimentar

zona Dristor angajeaza vanzatoare cu experienta sau nu, serioasa si corecta; 1.750 L; (0765.000.476

2639. Vanzatoare magazin alimentar(bacanie), program lejer o zi munca doua zile libere sau la alegere in schimburi 8 ore pe zi. Salariul este de 1700 net(bani in mana), sector 4 zona Emil Racovita; (0722.522.165 2640. Vanzatoare magazin alimen-

tar, zona Ozana; (0761.140.927

menter, zona Berceni, Cultural; (0723.165.846

2649. Vanzatoare pentru magazin incin-

ta liceu sector 6. Rugam seriozitate; (0784.600.275

2650. Vanzatoare pentru magazin non

stop, cu vanzare la geam, zona Mall Vitan. Salariu avantajos; (0728.062.397/ 0728.062.395 2651. Vanzatoare pentru patiserie in zona Unirii. Mediu de lucru placut cu o echipa tanara si vesela! Masa, prime, procent vanzare si multe alte beneficii. Detalii la telefon. 2.500 L; (0724.570.778 2652. Vanzatoare pentru patiserie. Patiseriile Auguri isi maresc echipa in Bucuresti. Vino in familia noastra. Program de lucru exceptional. Contract full time. Relatii la telefon. (0743.103.104 2653. Vanzatoare pt. magazin mic, mixt, program 8 ore. Rog seriozitate, zona Piata Delfinului, Pantelimon; (0771.055.439 2654. Vanzatoare responsabila, serioasa angajez pentru insula in Cora Militari. Program o zi cu o zi. Salariu net. 2.000 {; (0724.802.093 2655. Vanzatoare salariu 1800, contract

de munca perioada nedetrm,mediu de lucru placut. Program 8 ore (in schimburi), locatii Auchan Vitan, Carrefour Berceni, Carrefour Obor. Detalii la tlf: (0765.183.811/ 0722.663.271 alideea2014tour@gmail.com 2656. Vanzatoare societate comerciala

angajeaza pe perioada nedeterminata, vanzatoare in magazin alimentar panificatie, patiserie si cofetarie) locatia se afla pe bulevardul Dacia, mai multe detalii la telefon; (0726.695.868 vbascau@gmail.com 2657. Vanzatoare Societate comerciala

cu sediul in Afumati, zona Doraly, angajeaza vanzatoare, magazin decoratiuni, serioasa si dornica de un loc de munca stabil.Pentru mai multe informatii sunati la 0744540706. (0744.540.706 goldenartstyle@yahoo.ro 2658. Vanzatoare urgent, pentru maga-

zin alimentar in zona Vitan, contract de munca, prime de sarbatori etc. 2.000 L; (0767.304.635 Ralcoteam@yahoo.com 2659. Vanzatoare Vrem sa te alaturi echipei. Magazin mixt, cartier Colentina, pachet salarial decent, carte de munca, prime de sarbatori, libere de sarbatori, cerem seriozitate si o oferim. Part time sau full time. 1.450 L; (0721.871.358 2660. Vanzatoare Zona Rahova.

(0726.749.420

2661. Vanzatoare - cofetaria Art Dessert, Bucurestii Noi vanzatoare cofetarie, zona Bucurestii Noi; Salariu net de 2100 lei (dupa primele 3 luni); contract pe perioada nedeterminata; Adresa: Sos. Buc. - Targoviste nr. 22, Sector 1; 2.100 L; (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro 2662. Vanzatoare Aty Fashion angajeaza vanzatoare cu experienta pt magazinul din Complexul IDM-Basarab, Stand D12-D14. Program de lucru 15zile/luna. CV-uri la adresa de email anghel.ionel@gmail.com sau la nr.de tel. (0732.224.444 anghel.ionel@gmail.com 2663. Vanzatoare branzeturi Cora Alexandriei, servire la vitrina vrac. 8 ore, 5 zile/saptamana. Mie-vin: 13:00-21:00. Sam-dum: 10:00-18:00. Lu-ma: libere. Cerinte: experienta similara, seriozitate. 1.550 venit net + bonus important, intre 250-550 lei/luna. 1.800 L; (0730.073.940 2664. Vanzatoare bufet - cantina Bistro Militari cu experienta in comert, alimentatie pt. bistro- cantina Militari. Program: luni-vineri 7-15, sau 10-18. Pachet salarial 2100lei/net, carte munca, bonificatii, comisioane incluse, sambata duminica inchis 2.100 L; (0737.568.716 2665. Vanzatoare cofetarie Ne marim echipa. Daca esti tanara, vesela, sociabila, serioasa si iti plac prajiturile te asteptam in echipa noastra in locatiile noastre din zona Dorobanti-Floreasca. Experienta nu este necesara 2.000 L; (40723500025 dorobanti140@yahoo.com 2666. Vanzatoare cofetarie 2200 lei/ luna, zona Baicului vanzatoare cofetarie 2200 lei/ luna, zona Baicului, (0724.624.525 Cofetariilegeorgys@gmail.com 2667. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara

experienta, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei.Contract si carte de munca. Mai multe informatii la tel. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

2668. Vanzatoare covrigarie, patiserie pentru Covrigaria lui Stefan. Locatia: Cora Alexandriei. Pentru detalii tel. (0758.300.055 2669. Vanzatoare covrigarie-patiserie cu

experienta pt patiserie-covrigarie, doar dimineata, luni-vineri 5.30 - 13.00, sambata 5.30-15.00 (o sambata da, una nu). Duminica Inchis. Salariul 16 milioane, carte de munca, 1.600 L; (0764.497.270

2670. Vanzatoare cu experienta Angajam vanzatoare cu experienta in magazin de cadouri generale si de sezon (Diversity) in incinta galeriei Carrefour Brasov. Va rugam sa trimiteti CV-ul la adresa de email biroudiviersity@gmail.com. biroudiviersity@gmail.com 2671. Vanzatoare cu experienta pentru magazin alimentar raion mezelui, zona Sincai (piata Norilor), salariul negociabil, muncitore necalificata - pentru calificare la locul de munca in meseria de vanzatoare (0722.610.904 adriandaieanu@yahoo.ccom 2672. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin alimentar si minimarket tip butic in sectorul 6. Salariu atractiv. Informatii suplimentare la numerele de telefon (0749.074.940/ 0749.074.942

2673. Vanzatoare cu experienta pt restaurant Chocolat ateneu, salariu 2300 lei, 200 lei bonuri de masa; 2.500 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

tator demontator auto sector 3 buc salariu 2000-3.500; (0743.336.664 autototal.complet@gmail.com

2642. Vanzatoare magazin branzeturi,

2675. Vanzatoare cu sau fara experien-

2611. Tinichigiu auto (iubitor auto de

2643. Vanzatoare magazin tip Fornetti in

epoca) in sector 5. (0744.670.480

jam persoana cu aptitudini tehnice pentru postul de tehnician automate cafea. Cerinte: permis categoria B, aptitudini tehnice. Salariu motivant, (0721.515.253 office@storia-caffe.ro

de profesionisti. Te asteptam la Top Lac Service. Pachet salarial atractiv: 2.500 4.500 lei net. 4.500 L; (0758.110.063 daniela.mircea@toplacservice.ro

2586. Tehnician automate cafea cu sau

service camioane si remorci, angajam tinichigi camioane cu experienta, venituri lunare 2.000-4.000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 4.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

2587. Tehnician complex rezidential angajam personal, tehnician pentru complex rezidential. Calificari: tehnician, instalator, electrician, etc; (0742.118.631 ARSRATIOHR@GMAIL.COM

2616. Tinichigiu auto, Madcom DLS Impex SRL, angajeaza tinichigiu auto. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0755.060.593 mirela.bobea@dlsbus.ro

2648. Vanzatoare pentru magazin ali-

2674. Vanzatoare cu experienta sau fara incaltaminte si diverse produse. In zona Pietei Muncii. Persoana cu experienta sau fara. mai multe detalii la telefon; (0724.444.272 houseart68@yahoo.com

2612. Tinichigiu auto Ne marim familia

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400

2615. Tinichigiu auto multimarca cu experienta. Service auto din PantelimonDobroiesti, angajeaza Tinichigiu auto multimarca cu experienta.Program de lucru 8.00 - 16.30, de luni pana vineri.Conditii foarte bune de lucru. Salariu atractiv. 1 {; (0748.044.138/ 0741.141.130 autoklass.expert.srl@gmail.com

2641. Vanzatoare magazin articole copii, Str. Iuliu maniu nr 59, cu experienta, salariu 1.500 L, comision 1% din vanzare, carte de munca, 1.500 L; (0726.489.742 octavia_69ro@yahoo.com

2585. Tehnician automate cafea Anga-

angajam urgent, salariul atractiv; (0723.674.402 2557.

de curatenie si DDD cautam tehnician DDD cu experienta pentru angajare sau colaborare. Oferim salariu motivant. Cerem seriozitate. 1.700 L; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro

2594. Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere conditii: studii medii de profil electronica, electrotehnica, telecomunicatii sau cunostinte in domeniul electronicii; vechime minimum 1 an în domeniul sistemelor tehnice de alarma impotriva efractiei (021.323.54.69 bronec@bronec.ro

2564. Tamplar PVC calificat sau necalifi-

fara experienta, oferim training. Revizia automatelor de cafea in cadrul societatii.Salariul negociabil in functie de experienta 2.500 L; (0722.159.169

2556. Tamplar aluminiu si PVC

2588. Tehnician curatenie si DDD Firma

2613. Tinichigiu auto Reprezentanta

2614. Tinichigiu auto cu experienta pt.

service auto, zona sector 3; (0722.773.167 ionita.ionut8@gmail.com

cu experienta, in zona Baneasa; (0745.246.825/ 0769.697.719

incinta Spitalului Clinic Fundeni. Salariu net 1.800 lei. Concediu de odihna platit 21 zile. Telefon contact. (0768.480.749 edda.food@gmail.com

2644. Vanzatoare patiserie, zona Stefan

cel Mare 1-3, sambata-duminica liber; (0722.558.062

2645. Vanzatoare pentru magazin alimentar non-stop, zona Piata Giulesti. Salariu 1500 lei net. Program de zi. 1.500 L; (0735.670.721/ 0735.670.721 sandu.grigore@gmail.com 2646. Vanzatoare pentru magazin alimentar sector 5, angajez. (0768.247.344 2647. Vanzatoare pentru magazin alimentar, zona Militari Residence, rog seriozitate, 1.700 L; (0766.074.163

ta, pentru un magazin alimentar din sectorul 4, de preferat domiciliul sa fie din acelasi sector. Program flexbil, in ture si ore suplimentare platite 1.800 L; (0723.265.962

2676. Vanzatoare fast food Scala Food angajeaza persoane tinere responsabile, serioase, dinamice si care doresc sa faca parte dintr-un colectiv tanar. Oferim contract si carte de munca. Program de lucru 07-18 de l-v, 2000 net, 2.000 L; (0767.682.602 evolution_1960@yahoo.com 2677. Vanzatoare Fornetti, sector 5, 5

zile pe saptamana, 1.900 salariu. Mai mute detalii la tel. progr 5.00-16.30. 1.900 L; (+40724602909/ +40724602909 danisichitiu@gmail.com

2678. Vanzatoare in cofetarie femeie draguta, sociabila de preferat cu experienta in vanzari 2.600 L; (0727.252.763 Madalinafoculescu@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

17 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 2679. Vanzatoare in cofetarie Femeie draguta, sociabila, cu experienta in vanzare, (0727.252.763 Madalinafoculescu@yahoo.com 2680. Vanzatoare lenjerii, fara limita de

varsta, zona Militari, salariu motivant; (0766.631.777

2681. Vanzatoare macelarie, Sos. Pantelimon, program de lucru fix, salariu 1800 - 2000 lei + bonusuri la vanzari. Experienta in domeniul vanzarii de carne reprezinta un avantaj. Macelaria se va deschide pe 15 octombrie pe sos. Pantelimon. (0721.791.736 2682. Vanzatoare magazin Colentina,

Depou, cuplu ofer si cazare, 1.500- 2.000 lei; (0720.426.790 2683. Vanzatoare magazin macelarie situat? in Bragadiru Ilfov angajeaza vanzatoare magazin. Se ofera salariu atractiv si comision din vanzare; (0758.223.992 reluflorea@yahoo.com

2712. Vanzatoare sector 5, zona Sebastian, program o zi cu o zi, salariu 1500 ron, 1.500 L; (0724.602.909/ 0723.191.877

2742. Vanzator presa cu experienta, salariu atractiv. Pentru mai multe detalii sunati la nr de telefon (0722.631.339

2713. Vanzatoare si Ajutor macelar Abatorul Peris Pentru macelariile proprii ale Abatorului Peris din Bucuresti, cautam 10 de vanzatoare si ajutori de macelari, seriosi si motivati sa se alature echipei noastre. 1.700 L; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

2743. Vanzator pt market, magazin turcesc, zona Colentina, Avion, cu salariu avantajos; (0737.201.216

magazin mobila, zona sector 3, Bucuresti. Relatii: (0727.667.575

2744. Vanzator si casier si ajutor de bucatar Angajez 2 persona de vanzare si casier, si 2 ajutor de bucatar pentru restaurant fast-food in liberty center Rahova. Programul flexibil, salariu negociabil depinte de functie. 1.800 L; (0726.780.016

2715. Vanzatoare, alatura-te echipei

2745. Vanzator vanzatoare pentru

2714. Vanzatoare si montatatori pentru

noastre. Magazin Fornetti zona Piata Unirii angajeaza vanzator, vanzatoare: program in ture, salariu motivant, bonusuri, bonuri de masa. Detalii la nr: (0720.555.479 mihaelacristinadeaconu@gmail.com

pizzerie restaurant tip fast-food. Orar 24/48. Relatii la telefon (0746.909.189

2716. Vanzatoare, indiferent varsta,

2747. Vanzator, vanzatoare pt. mini mar-

sector 1; (0761.139.449

2684. Vanzatoare magazin alimentar (bacanie) zona Bucur Obor (Colentina); (0764.836.905

2717. Vanzatoare, produse patiserie si cofetarie angajam urgent pentru patiserie in Pitesti, salariu net 1.400 L; (0746.731.022

2685. Vanzatoare magazin alimentar sit-

2718. Vanzatoare, pt cofetarie-gelaterie,

uat in zona Armeneasca (Vasile Lascar) program 8 h/zi , salariu 1800 net. 07:0015:00 si 14:00-21:30. Duminica liber. (0769.263.027 2686. Vanzatoare magazin alimentar

sector 5, doua zile repaos, 5 zile lucratoare. Salariu 1.900 lei, se lucreaza cu soft de gestiune, experienta necesara, 1.900 L; (0724.602.909/ 0723.191.877 danisichitiu@gmail.com

in mall AFI Cotroceni, fata/d-na nefumatoare, serioasa, program de 8 h/zi, 5 zile/sapt, in ture. Salariu: 1.400 lei net+300 lei in bonuri de masa + decontare transport. 1.700 L; (0720.682.997 2719. Vanzatoare, 2.200 si ajutor de vanzatoare 2.000, magazin mixt si bar Giulesti; (0734.406.034 2720. Vanzatoare, casier cu experienta

2687. Vanzatoare magazin alimentar, zona Popesti Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 109, metrou Dimitrie Leonida, program 8 ore, salariu 1.850 L; (0767.313.709

in magazin second hand Prelungirea Ghencea (langa International Medical Center). Salariu 1.500 Lei net (in mana). Program o zi lucratoare cu o zi libera; (0744.751.889 rantexgroup@gmail.com

2688. Vanzatoare magazin de haine

2721. Vanzatoare, cu experienta si sofer

IDM Basarab. angajam lucrator comercial pentru magazin de haine dama. Experienta nu este necesara. Salariu si program atractiv! (0742.434.289 2689. Vanzatoare magazin deco, uz

casnic, situat in Dristor, in spate la Mc Donald's, program 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, prog. mag. l-v: 9-20, s: 9-14, d: 9-14. Salariu 1500 net. Contract per. nedeterminata, cerem si oferim seriozitate. 1.500 L; (0721.544.982 Office@productdevelopment.ro 2690. Vanzatoare magazin Fornetti, in

incinta Complex Domino (intersectie Bdul Tei cu Maica Domnului), angajam vanzatoare. Salariu net 1800, concediu de odihna 21 zile platit etc. Telefon contact. 1.800 L; (0722.235.397 edda.food@gmail.com 2691. Vanzatoare magazin haine, cautam o persoana comunicativa, serioasa, muncitoare, cu abilitati deosebite de vanzator. Experienta in domeniu. Salariu de baza 2000 Lei, cu bonusuri se ajunge si la 2500 Lei, carte de munca. 2.000 L; (0744.554.189 alexxneamtu@yahoo.com 2692. Vanzatoare magazin, 3 vanzatoare (baieti/fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 2040 lei brut plus o parte variabila cuprinsa intre 100-500 lei, bonuri de masa, training gratuit. (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 2693. Vanzatoare marochinarie Cora

Alexandriei, o zi cu o zi; (0726.459.304 2694. Vanzatoare mezeluri supermarket

zona Iancului ofera o prima de angajare in valoare de 1.000 lei pentru postul de vanzatoare mezeluri. Se acorda un salariu de 1.500 lei + 300 lei bonuri de masa. Program de lucru avantajos. (0758.108.240/ 021.252.21.90 intermacedonia98@yahoo.com 2695. Vanzatoare minimarket, Militari Residence cu experienta. 6 zile libere pe luna. Program in ture.Oferim si cerem seriozitate si cerpect. Conditii bune de lucru. (+40724290243 office@impulsconcept.ro 2696. Vanzatoare P-ta Rahova, maga-

zin alimentar Preferabil experienta in domeniu. Rog si ofer seriozitate, (0769.490.715 radeon10be@yahoo.com 2697. Vanzatoare patiserie Cu sau fara

experienta. Program: L-V 06-16.30, S-D liber. Zona Colentina Fundeni 2.400 L; (0742.266.859

2698. Vanzatoare patiserie Patiseria Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta. Program: L-V 06.00-16.30, sambataduminica liber, salariu 2400Lei. Relatii tel. 2.400 L; (0734.378.436 2699. Vanzatoare patiserie program 8 ore pe zi +un weekend da unu nuprogramul in 2 schimburi o saptamana dimineata de la 5:30la 13.30 o sapt. dupa amiaza de vla 13:30 la 21:30 zona Tineretului; 2.400 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com 2700. Vanzatoare patiserie program 8

ore, sambata si duminica liber, 1.800 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com 2701. Vanzatoare patiserie, zona Obor;

(0725.197.791

2702. Vanzatoare pentru locatiile Tip Top din locatiile: Crangasi,Veteranilor,Baba Novac, Obor, Iancului, Mihalache, Gorjului Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, tichete de masa, program flexibil. Informatii la tel. (0732.672.654 2703. Vanzatoare pentru locatiile Tip

Top, din locatiile: Crangasi,Veteranilor,Baba Novac, Obor, Iancului, Mihalache, Gorjului. Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, tichete de masa, program flexibil. Informatii la tel. (0732.672.654

categoria B, angajam urgent pentru patiserie-cofetarie zona Drumul Taberei. Relatii la telefon. 1.800 L; (0751.223.653 2722. Vanzatoare, modelator in zona Piata Romana Simigeria Luca, Piata Romana, angajeaza vanzatoare si modelator. Oferim salariu 2000 lei si program flexibil. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati la nr, Madalina. (0768.932.493 recrutare@simigerialuca.ro 2723. Vanzatoare, modelator, ajutor

pizzer Piata Unirii Simigeria Luca Piata Unirii angajeaza vanzatoare, modelator si ajutor pizzer. Oferim salariu 2000 lei si program flexibil. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati. Iulia; (0723.059.813 recrutare@simigerialuca.ro 2724. Vanzatoare, modelator, in zona

Piata Domenii Simigeria Luca Piata Domenii, angajeaza: vanzatoare, modelatori. Oferim salariu 2000 lei si program flexibil. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati la nr, Rodica. (0773.369.050 recrutare@simigerialuca.ro 2725. Vanzatoare, modelator, ospatar in

zona Militari Simigeria Luca Militari angajeaza vanzatoare, modelatori si ospatar. Oferim salariu 2000 lei si program flexibil. Pentru mai multe detalii, va rugam sa il contactati pe Dan la numarul: (0766.576.019

2726. Vanzatoare, modelator, ospatar zona metrou Pipera Simigeria Luca metrou Pipera angajeaza vanzatoare, modelator, ajutor pizzer si ospatar. Salariu 2000 lei, program flexibil. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati. Alin; (0744.783.217 recrutare@simigerialuca.ro 2727. Vanzatoare, patiser si modelator

covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. 1.800 L; (0743.278.200 2728. Vanzatoare, salariu atractiv,

contract de munca, bonuri de masa, magazin metrou Piata Victoriei; (0722.645.728/ 0730.256.994 2729. Vanzatoare, vanzator, cu sau fara

experienta, magazin alimentar, sectorul 5, salariu atractiv si motivant. Te asteptam in echipa noastra. (0724.390.742/ 0768.367.057/ 0768.367.051

2730. Vanzatoare, vanzator, pt. magazin

chinezesc universal, salariu atractiv, CM, relatii la tel.; (0760.776.685

2731. Vanzatoare, vanzatori cu experi-

enta pentru magazin mixt, magazin de cartieer, program flexibil. Mai multe relatii la telefon. (0765.676.459/ 0765.676.459 2732. Vanzatoare/ vanzator pentru mini-

market Vanzatoare sau vanzator pentru minimarket in sectorul 4, zona Selgros Berceni, Str. Postalionului nr 25. Progam de 9 ore de L-S, salariu 1800 - 2000 + CM. Oferim si cerem seriozitate; (0723.518.451/ 0726.197.179 minimarketcrigali@gmail.com

2733. Vanzatoare/vanzator piata Iancului, lucrator comercial, carte de munca din prima zi, contract. Iancului, sos. Mihai Bravu, aproape metrou, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate salariu 1800 lei; 1.800 L; (0763.706.039 2734. Vanzator angajam vanzator pentru

un magazin de haine dama situat la Piata Romana salariu 1800 + comision vanzari. Delalii la tel; (0748.407.608

Vanzator Bistro, angajam; (031.432.85.65/ 0764.788.373

2735.

2746. Vanzator, angajez urgent;

(0769.315.388

ket numai pt. program de noapte in zona Brezoianu. Se lucreza o noapte cu o noapte libera. Salariu atractiv. Se cere experienta pe un post similar si seriozitate; (0772.266.437/ 0767.932.533 doramarket@outlook.com 2748. Vanzator, vanzatoare supermarket, minim 8 clase, aspect fizic ingrijit in cartierul colentina (strada Teiul Doamnei), sector 2 cu program de lucru in doua schimburi. (0726.687.007 2749. Vanzator, vanzatoare florarie Angajez vanzator /vanzatoare findiferent de varsta, cu sau fara experienta pentru florarie stradala chiosc termopan, preferabil sector 6 Drumul Taberei, salariu 1500 lei. Sunati la, 1.500 L; (0736.690.003 2750. Vanzator. Magazin alimentar angajeaza vanzator / vanzatoare , schaormar, pizzar , incarcator descarcator posesor categoria B, Sos. Pantelimon 98- 110 sector 2; (0749.120.322/ 021.250.20.92 2751. Vanzator/ vanzatoare pentru mini-

market non-stop, cartier Drumul Taberei, program in ture. 1.700 L; (0768.849.298

2752. Vanzator/preparator gogosi inelus, clatite, popcorn, vata de zahar, sector 4-Constantin Brancoveanu/Tineretului; (0722.587.358 2753. Vanzatori pentru tura de noapte pt. magazin alimentar; (021.250.20.92/ 0749.120.322 2754. Vanzatori, casieri Shop&Go

Basarabia 90, ai experienta in comert, ori vrei sa inveti lucruri noi? Acum marim echipa. Se ofera: salariu fix, tichete de masa, contract de munca, 21 de zile co/an, program in 2 schimburi, 1.700 L; (0723.225.954 megainterviu@gmail.com 2755. Vanzatori, lucratori comerciali benzinarie Angajez operator benzinarie zona Chitila sect 1,Oltenitei sect 4, Chitila 2 jud Ilfov, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot suna la tel. (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 2756. Vanzatori, lucratori comerciali benzinarie, benzinarie Bucuresti sector 4 angajeaza pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 2757. Verificator comenzi depozit in

cadrul unei fabrici specializata in distribuirea de produse publicitare din Bucuresti. Program lucru: l-v in 2 schimburi. Minim 3 luni experienta in domeniu. 2.400 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 2758. Vopsitor pentru suprafete lemnoase (MDF). Salariu initial in functie de experienta(1700-2200 lei net). Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa 2.500 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro

2775. Vulcanizatori auto cu sau fara experienta angajez vulcanizator auto cu sau fara experienta salariu intre 2000 3000 lei plus comisionprogram flexibil mai multe detalii la nr ; 2.000 L; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 2776. Vulcanizatori cu experienta, salariu 800-2000+comisioane la fiecare auto, sector 3. (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 2777. Vulcanizatori cu sau fara experienta urgent, sector 3 salariu, comisoane la fiecare auto. (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 2778. Wisebox Companie multinationala

2803. Zugravi, faiantari, muncitori calificati si necalificati in constructii pentru firma constructii; (0725.014.974 2804. Zugravi, rigipsari Firma de constructii si amenajari interioare angajeaza cu contract de munca pe perioada nedeterminata zugravi, rigipsari si muncitori necalificati. Acceptam si colaborare cu echipe. (0754.050.509/ 0754.050.500 2805. Zugravi, rigipsari, zidari, parche-

tari, ucenici in constructii, urgent, salariu 140-160 lei/zi; (0760.440.726 2806. Zugravi, tencuitori cu experienta

Salariu net 150 lei pe zi, 150 L; (0721.325.123 Office@mateointerim.ro

food delivery angajeaza Soferi livratori cu masina proprie sau pe scuterul firmei la locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu 4.500 Lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu. CV la: (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

2807. Zugravi, zidari, muncitori necalifi-

2779. Wisebox Companie multina-

structii angajeaza in conditii legale urmatoarele: zugravi, faiantari; (0728.989.548

tionala food delivery angajeaza soferi livratori cu masina proprie sau pe scuterul firmei la locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu 4500 lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu. CV la mail; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

Wisebox, Companie multinationala food delivery, angajeaza Soferi livratori cu masina proprie sau pe scuterul firmei la locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu 4500 Lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu CV la mail; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 2780.

2781. Za Lokal angajeaza ajutor bucatar

si om vase Bistro Za Lokal angajeaza coleg/colega pentru postul de ajutor bucatar si persoana la vase/curatenie. Adresa: Calea Victoriei, nr. 214, zona P-ta Victoriei, salariu motivant; (+40730041471 lita.bogdan87@gmail.com 2782. Zidari Angajam 20 de zidari. Salariu brut 4132 ron. Salariu net 2800 ron. Salariu net cuprinde: 2.385 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Zona de lucru Auchan Militari, 4.132 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2783. Zidari, Militari, Cora Lujerului,

avem cazare, lunar 1.000 {; (0768.080.030

2784. Zidari, faiantari, instalatori, necalifi-

cati angajam: zidari, zugravi, faiantari, instalatori, necalificati, asiguram cazare. 3.500 L; (0722.627.106 2785. Zidari, instalator sanitar,

electrician de forta; (0768.386.038

2786. Zidari. Firma de constructii anga-

jeaza zidari cu experienta! Salariul se da la 2 saptamani, 1000 de euro pe luna. Pentru cei care nu sunt din loc Bucuresti, oferim cazare, 1.000 {; (0768.080.030 valueugen@yahoo.com 2787. Zilieri constructii, necalificati,

cati firma constructii angajeaza pentru santiere in Bucuresti si Ilfov. Se asigura cazare pentru cei din provincie. Salarii atractive in functie de performante (0786.911.411 2808. Zugravi. Societate de con-

2. Agenti de curatenie, Clean Serv BMF

recruteza agenti de curatenie cu sau fara experienta, femei sau barbati, pentru magazine situate in AFI Cotroceni, magazinul Unirea si Promenada Mall. Program de 4 ore de la 7 la 11 900 L; (0799.782.331 crististanciu@bmfgrup.eu 3. Agenti teren HoReCa sau/si director

retea agenti de teren domeniu HoReCa sau/si Director cu retea. Salariu: 30004500 lei +comision 10 lei/client recrutattotal comisioane lunare 5000 euro). Nu este necesara cunoasterea unei limbi straine; 5.000 {; (0730.222.270/ 0720.057.901 4. Ajutor bucatar pentru mic dejun hotel

pentru pregatit mic dejun bufet la restaurantul hotelului in sector 6. Dorim persoana serioasa, cu domiciliul in sector 5 sau 6, program de lucru 07:00- 12:00, doar sambata si duminica. (0728.842.997 5. Ajutor in bucatarie pentru curatat legume curatenie si spalat vase, program luni-vineri 14:00-19:00 si 2 sambete/luna 07:00-12:00.O masa pe zi, contract de munca, posibilit. de avansare, zona metrou Costin Georgian. 1.000 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro 6. Ambalator, angajam pentru ambalare produse de unica folosinta pe banda. Program part time, 4 h/zi , de luni pana vineri de la 08:00-12:00, Sector 4, zona Lamotesti; (0736.711.855 7. Animator socio-educativ pentru loc

joaca copii. Program de lucru 5h/zi, 4/sapt, cu 3 zile libere, in ture, de la 914.20 si 17.10-22.30. Daca esti o persoana mereu cu zambetul pe buze, te asteptam in echipa noastra; 865 L; (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 8. Asistent social Caminul de Batrani,

Colosseum, cu sediul in Bucuresti, str. Vidului nr. 11, sector 5, angajeaza asistent social cu experienta. Pentru mai multe informatii putem fi contactati la numarul; (0722.266.143 patuleavirgil@yahoo.com 9. Asistenta personala, fizic placut, pentru colaborare de lunga durata, program flexibil 2-3 ore saptamana. Rog foto si detalii; alex_sima30@yahoo.com 10. Asistenta live, echipa Phoenix

11. Asistenta manager linistita, relaxata, deschisa la noi oportunitati, oferim o profesie persoanelor care vor sa creasca pe toate planurile: profesional, cultural, financiar, etc. minim 4000 Lei luna, foto si cv pe mail 4.000 L;

2789. Zilieri muncitori necalificati pentru

12. Asistenta manager ofer colaborare

2762. Vopsitori structuri metalice si

necalificati angajam vopsitori structuri metalice, si muncitori necalificati (curatare si manipulare) pentru fabrica din Sector 3. Pentru persoanele din provincie se ofera cazare sau decontarea transportului. Detalii la telefon; (021.345.26.23 vanzari@structurimetalice.ro 2763. Vulcanizator /spalator auto cu/fara experienta, zona Militari. Cazare gratuita+ comisioane+ salariu. (0725.680.876 2764. Vulcanizator cu experienta in

2790. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veniturile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656 2791. Zugrav angajez zona Budapesta

pt. lucru, exclus firma; (0722.308.308

2792. Zugrav, rigipsar. Firma angajeaza pe termen lung personal pentru lucrari de finisaje glet si zugraveli. Lucrarile sunt in Bucuresti. Plata la 2 saptamani, salarizare in functie de calificare (0722.856.798

2765. Vulcanizator pt. vulcanizare din

Sos. Colentina nr. 285, contact tel. (0727.022.130/ 0724.510.448

2793. Zugrav, gips-cartonist Gips - cartonisti, muncitori, necalif. constructii. Firma de finisaje interioare/ exterioare, salariu motivant, mediu de lucru profesionist. Ne puteti gasi la numerele, (0749.202.011/ 0744.645.631 office@weltbaugrup.ro

2766. Vulcanizator Se cauta vulcaniza-

2794. Zugravi angajeaza firma de con-

domeniu (0786.024.359

tor cu experienta, zona Bragadiru - Ilfov. Salariu motivant. Detalii la nr.. (0723.363.584

structii pentru lucrari in Bucuresti. (0762.921.670

angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

16. Asistenta personala program flexibil

termen lung, seriozitate si intelegere pentru o persoana cu aceleasi calitati. Putem discuta prin WhatsApp la telefon sau prin mesaje pentru mai multe informatii. Se poate oferi si cazare, cadoul tau perfect; (0726.053.774 17. Asistenta personala, dezinhibata, aspect fizic placut, abilitati de comunicare. Salariu avantajos, program flexibil 2 ore pe saptamana, plata zilnica. Pentru inscriere rog email cu poze si date; uninsdistins@yahoo.com

2797. Zugravi si Gipsari, angajeaza Elec-

18. Asistenta personala, prezentabil, caut asistenta personala, draguta, 2-3 ore pe saptamana. Seriozitate si confidentialitate. Astept mail cu foto. affection122016@gmail.com

mezeluri si branzeturi situat in Hala Obor, etaj 1. Pentru mai multe detalii sunati la telefon. Salariu atractiv; (0753.876.792 2708. Vanzatoare pentru magazin incalt-

2739. Vanzator boutique Chocolat Mall

2707. Vanzatoare pentru magazin de

aminte, IDM Basarab, salariu atractiv + comision, 7 libere/luna; (0764.532.898/ 0762.753.104

2709. VANZATOARE PENTRU PATISERIE ANGAJAM URGENT, ZONA METROU STEFAN CEL MARE; (0745.293.444

AFI Cotroceni, oferim salariu fix 1.800 Lei net + bonuri de masa in val. de 200 Lei + bonus lunar intre 200 si 500 Lei in functie de performante, asteptam CV-ul 2.300 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 2740. Vanzator InMedio Sun Plaza Mall

garie Colentina. Salariu 1700 lei. Relatii la telefon. (0737.523.284

Angajam persoane cu experienta in vanzari. Magazin InMedio situat in Mall Sun Plaza Berceni, sector 4. Solicitam seriozitate, corectitudine. Program 8h/ zi, 5 zile/ saptamana, 2 libere/ saptamana, 2.000 L; (0731.451.752 samoila_media@yahoo.com

2711. Vanzatoare Samsonite, Iulius Mall

2741. Vanzator magazin bauturi - crama

2710. Vanzatoare pentru patiserie/covri-

Timisoara suntem in cautarea unei colege pentru postul de lucrator - gestionar. Salariu motivant minim 2.000 Ron net. Program flexibil 1 zi cu 1 zi 12h/ zi 2.000 L; (0729.440.449 sigrid.cirti@gbsystem.ro

angajam barbat pentru slujba lejera, program flexibil. Locatia sector 3. Magazin crama - specializat bauturi. Experienta ca vanzator, operare casa marcat. Posibila avansare; (0720.341.837 contact@vintastic.ro

2770. Vulcanizator cu sau fara experienta urgent, sector 3 Bucuresti, salariu, comisoane, conditii bune de munca, 10001500 Lei 1.500 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 2771. Vulcanizator, service roti anga-

jeaza vulcanizator cu experienta, program de lucru 8 ore, salariu fix 4000 ron. Sector 1. 4.000 L; (0758.548.261 2772. Vulcanizator, mecanic vulcaniza-

tor, ucenic vulcanizator cu sau fara experienta, zona Luica, sector 4. Contract munca, salariu brut afisat, 2.810 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 2773. Vulcanizator. Angajam vulcaniza-

tor sau incepator, din Bucuresti sau provincie, salariu atractiv, locatie sector 3; (0723.936.604/ 0729.188.631 2774. Vulcanizatori Firma cu vechime

cautam vulcanizatori la punctul de lucru Cutitul de argint. Posibilitate angajare pe termen nedeterminat in functie de aptitudini. (0754.900.100/ 0723.698.004

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

tromagnetica SA. (021.404.21.20

19. Asistente medicale Clinica Dentara Art Implant angajeaza asistente medicale part time, in conditii deosebite. Cerintie: profesionalism, punctualitate, respect.Salariul: intre 1800-3000 lei. (0731.321.111 artimplant@artimplant.ro

2799. Zugravi si muncitori necalificati, zugravi si muncitori calificat si necalificati. Pentru Bucuresti , dar si cu disponibilitate de deplasare in afara Bucurestiului. Mai multe detalii la telefon; (0724.225.599 klara_alexa@yahoo.com

20. Automatist pensionar pentru produ-

2800. Zugravi, 150 lei la zi, program

here copil 12 ani, insotire pana la scoala si menaj in sector 1, Bucurestii Noi, Pod Constanta. Program 09-13. (0752.027.841 Valerica.poncea@gmail.com

7.30-17.00, plata la saptamana; (0724.950.428

2801. Zugravi, 20, Angajam 20 de

zugravi. Salariu brut 4132 ron. Salariu net 2800 ron. Salariu net cuprinde: 2385 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Zona de lucru: Auchan, Militari. 4.132 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2802. Zugravi, faiantari si rigipsari salariu

atractiv, intre 120 ron - 140 ron pe zi. Pentru detalii tel. 1 L; (0767.278.150 masterconstructdesign@yahoo.com

33. Contabilitate primara societate de contabilitate cauta persoana pentru contabilitate primara. Sediul societatii se afla in sect. 6 (zona Cora Lujerului); (0730.242.733 34. Distribuitori fluturasi, agentie imo-

cator detergenti, conditii de munca si salarizare foarte bune, www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 21. Bona nefumatoare pentru supraveg-

22. Bona part-time Caut bona pt baietel 8l vesel si jucaus. Program 8-13:30, zona Piata Alba Iulia. Salariu 1100 lei; (0724.190.133 23. Broker asigurari Cautam broker de

asigurari cu sau fara experienta, cu dorinta de colaborare pe termen lung. Cerinte minime: Bacalaureat absolvit, cunostinte minime de operare PC. Nu exista target, program sau sef. 1 L; (0724.066.584

54. Maseuza cu experienta, centrul de slabire BettyBlue angajeaza maseuza cu experienta pentru efectuare masaj si tratamente corporale. Posturi: 2, locatii Piata Unirii. Program 8 h/zi (8-16 sau1321), 2 sambete/luna 9-15; 2.000 L; (0727.767.008/ 0371.045.587 bettybluesalon@yahoo.com 55. Medici, asistente, cosmeticiene cau-

tam care pot promova part time rapoarte ADN catre clienti pentru sanatate sau frumusete; (0722.555.455

56. Meditatori mate, fizica, romana, engleza centrul de meditatii succes, sos. Alexandriei, cauta profesori, masteranzi sau studenti pasionati de educatie, dornici sa ii motiveze pe copii sa invete cu bucurie. Detalii la tel. (0769.271.575/ 0720.875.895 office@centrulsucces.ro 57. Menajera curatenie generala, calcat, in vila program luni si joi 800/luna, in Ilfov, Rosu. 800 L; (0785.543.255 58. Menajera Domn 33 ani, caut doamna, domnisoara fara obligatii pentru menaj si calcat haine. La cerere pot oferi si cazare. 7 L; (0758.985.581 59. Menajera Chiajna, pentru curatenie

si calcat 3 zile pe saptamana 8 ore in Rosu, Chiajna. Se solicita adeverinta medicala si cazier. As dori o persoana careia sa nu ii fie teama de caini. Caut colaborare de lunga durata. 900 L; (0724.907.553

60. Menajera cu experienta si recoman-

dari pt. ap. 3 camere in Militari / Veteranilor, curatenie generala. Program: o data pe sapt., 5 ore/zi. Ofer 70 lei / sedinta, (0724.274.888 office@ecobricolaj.ro 61. Menajera prezentabil, necasatorita

pentru menaj usor si gatit, 2 zile/saptamana, 4 ore/zi; 2.500 L; (0753.862.082

62. Menajera, cauta persoana serioasa pentru menaj, experienta relevanta, vila, 3 zile/ sapt, sect 3, 1.800 L; (0720.720.790 63. Menajera, Domn singur caut doamna fara obligatii , nefumatoare, pentru ajutor menaj, 1-2 zile pe saptamana, eventual ofer si gazduire. Cer si ofer seriozitate; (0735.539.834 64. Menajera, familie, apartament 4 camere zona Piata Progresul, cautam menajera 4 ore pe zi, salariu 1,000 ron cu experienta pt calcat si curatenie, gatit usor, varsta 40-60 de ani. (0721.632.578/ 0721.632.578

biliara cu sediul in sectorul 2, zona Colentina, cauta persoana serioasa, cu varsta cuprinsa intre 45-65 ani, pentru distributie fluturasi la cutiile postale, pe termen lung. (021.642.72.78

ori pe saptamana, sa fie o doamna serioasa, sector 3; 700 L; (0729.997.942 neda.sanda@yahoo.ro

35. Economist, angajam de urgenta economist cu sau fara experienta pt prelucrare acte contabilitate, program flexibil de lucru, sect 6, metrou Lujerului. (0784.212.471 dragosvlascianu@yahoo.com

66. Menajera, pentru zona Buftea, 0787538193, menajera pentru Otopeni, 0773342858, menajera pentru Bucuresti, zona Gara Obor, 0773342858. Preferabil din apropiere si fara cazier (0773.342.858 floreaghe@yahoo.com

36. Faiantari, firma constructii cauta

67. Menajera, camerista, pentru curate-

echipa faiantari pentru colaborare pe proiecte in Bucuresti si in tara (0770.186.863 Robert.m.staicu@gmail.com

nie in apartamente regim hotelier. Zona Piata Romana. Program flexibil- in jur de 5 ore pe zi. Pentru mai multe detalii sunati; (0731.693.366

37. Fata curatenie pentru echipa mobila Angajam fata (cu experienta) pentru curatenie birouri. Program de lucru 8 ore, salariu 1600 lei net, 1.600 L; (0720.542.280 Totalcleaningservices2017@gmail.com

68. Model online la JustYou, hai in echipa JustYou. Promovare rapida. Bonus angajare pana la 4100, salariu 5128 L procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Contract de munca. Posibilitate credit; 5.000 {; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

38. Femeie curatenie birouri Ramnicu Valcea Firma de curatenie angajeaza femeie, pensionara sau sa mai lucreze si in alta parte, pentru curatenie in sistem bancar in zona Ostroveni, Ramnicu Valcea. Programul este de 2 ore /zi. (0751.193.866/ 031.438.08.42 39. Femeie de serviciu doar pt. week-

end, cateva ore; (0725.418.366

40. Femeie de serviciu Femeie de servi-

ciu program 4 ore pe zi de la 08-12 sau de la 12-16 oferim 1100 lei in mana. serioasa, adr. Calea Serban-Voda nr 2224 sector 4 Buc. piata Unirii (0721.373.115

41. Femeie de serviciu Pentru curatenie

spatii birouri. Locul de munca se afla in sectorul 3 si 6. Contract part-time, 4 ore/zi. Program de lucru: 8.00-12.00. Se deconteaza transport RATB office@chorus.ro 42. Femeie la spalat vase, restaurant

45. Grataragiu Restaurant in Targul Vitan angajeaza grataragiu cu experienta pentru duminica intre orele 06-18 si femeie de serviciu (spalat vase, curatenie etc). Rugam seriozitate. Salariu atractiv. (0722.649.667 basarabmatei57@gmail.com

2796. Zugravi cu experienta 150 lei/zi.

2798. Zugravi si muncitori necalificati Angajam zugravi cu experienta si muncitori necalificati. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Oferim carte de munca si cazare pentru cei din provincie. Salariu de pana la 3.900 ron. Colaboram si cu echipe, 3.900 L; (0731.312.211

sultanti credite pentru zonele: Rahova, Sebastian, 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea, Margeanului. Jobul este part time si implica munca de teren, program flexibil si comisioane de top. 1.000 L; (0726.688.486/ 0741.296.179 rahova@icredit.co.ro

15. Asistenta personala pentru patron media, aspect fizic placut, comunicativa. Program flexibil, oportunitati cariera, locuinta de serviciu. Se accepta si din provincie. Foto si prezentare in e-mail, 2.000 L; itakeyoutoheaven@yahoo.com

2768. Vulcanizator cu experienta SC

2769. Vulcanizator cu experienta, zona Filaret sau Jilava, salariu motivant + bonuri de masa, permis de conducere categoria b constituie avantaj (0754.900.100/ 0756.500.100

32. Consultanti credite, cautam 5 con-

44. Firma de curatenie angajeaza opera-

2737. Vanzator Boutique Baneasa

2738. Vanzator boutique Chocolat Baneasa, Feeria oferim salariu fix 1800 Lei net + bonuri de masa in val. de 200 Lei + bonus lunar intre 200 si 500 Lei in functie de performante + decont transport in limita a 150 Lei, asteptam CV-ul pe email; 2.350 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

31. Colaborare vanzari expeditii pt 3-4 ore /zi 3 ori /sapt - zona Unirii Pta Alba Iulia -vanzare la un magazin mic si modest. Se accepta persoane tinere sau pensionare disponibile intre oele 11-14. Salariu 500 lei 7 L; (0722.469.712 mustmed.euro@yahoo.fr

14. Asistenta manager general Tanara draguta, sociabila, abilitati de comunicare. Cunostinte limba engleza si operare PC. Posibilitatea dezvoltare cariera. Program flexibil, poate fi studenta. Salariu atractiv. CV+poze pe email. stanciusimona07@gmail.com

2705. Vanzatoare pentru magazin ali-

2706. Vanzatoare pentru magazin alimentar-mixt, zona Andronache, Colentina, sector 2. Contract de munca, program de lucru flexibil (in ture). Salariu motivant (0764.649.297 Litu_andreea@yahoo.com

sa se alature echipei noastre pe un program part time de 4 ore. Atat salariul cat si intervalul orar de lucru este discutabil la interviu. (0726.577.971 sorina.office@yahoo.com

43. Femeie la vase cu sau fara experienta pentru restaurant. Program: luni-joi 6.30-12.30 sau 12.30-18.30, vineri 06.3018.30, sambata-duminica liber. Institutul Clinic Fundeni, bufet Gorjeanca, 1.700 L; (0742.266.859

2795. Zugravi firma angajeaza zugravi pentru finisarea apartamentelor din blocuri noi. Plata se face la cantitati realizate sau salariu. Se cer: seriozitate si calitate. (0723.606.898

Caut urgent zugravi pentru lucrari in Bucuresti si in vecinatate. Ofer cazare, contract de munca + 150 lei/zi. 4.000 L; (0740.652.067

Caut femeie de curatenie, 2 ore sau 4 ore pe saptamana; (0724.667.855

28.

13. Asistenta manager se cauta o tanara sociabila, organizata, atenta la detalii pentru un post de asistenta a unui manager. Fara experienta. Program flexibil, poate fi studenta. Se poate asigura cazare. CV+foto pe email: 500 {; stanciusimona07@gmail.com

2767. Vulcanizator auto, sector 3, salariu 800-2000, comisioane la fiecare masina. 2.000 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

Prodrive International, importator de anvelope, angajeaza vulcanizator cu experienta, pt punct de montaj propriu, salariu 3000 lei net (in mana) +10% comision. 3.000 L; (0771.165.143 OFFICE@CAUCIUCURI.COM

tru bufet, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Program: 07:00-17:30. Incinta Institutului Clinic Fundeni 2.100 L; (0742.266.859

Beirut, Restaurant Beirut angajeaza femeie la spalat vase.De la ora 14:00 pana la ora 22:00.1 zi libera pe saptamana.Dac? sunteti interesati va rog sunati la tel. (0742.170.705/ 0742.170.705 abbasslara@yahoo.com

2704. Vanzatoare pentru magaxin mixt angajam urgent in sectorul 4, cu carte de munca salariu rezonabil (0769.595.820 Cristina_raluca78@yahoo.com

Chocolat Boutique Baneasa angajeaza vanzator, progam full time, contract pe perioada nedeterminata. Pachet salarial atractiv 1800+ bonuri de masa, discount transport 300 lei, 2.500 L; (0764.458.071 nfc18917@gmail.com

27. Casiera cu sau fara experienta, Pen-

pentru tanara dornica de un job stabil si confort financiar. Beneficii deosebite. Acceseaza whatsapp pentru detalii complete. 3.700 L; (0756.538.209

2736. Vanzator Boutique Afi Palace Chocolat Boutique Afi Palace angajeaza vanzator, program full time sau part time, contract pe perioada nedeterminata. Pachet salarial atractiv 1800 lei, bonuri de masa; 2.500 L; (0764.458.071 nfc18917@gmail.com

mentar magazinul este situat in Popesti Leordeni. Program 8 ore /zi. Salariu net 1800 lei. 1.800 L; (0723.373.727

in Shop&Go (Mega Image) piata Kogalniceanu, program flexibil, pachet salarial atractiv (0761.629.878

30. Cofetar cautam colega cofetar care

tig 1.200 euro, necesita PC. Trimiteti CV la email; (0736.702.051 oportunitate21@gmail.com

2788. Zilieri in constructii cu sau fara experienta, salariul 130-150 lei/zi, platit in fiecare seara sau saptamanal, program 08-18, lucrari in Bucuresti, de lucru toata perioada anului, pe timp ploios si iarna se lucreaza la interior, posibilitate cazare. 150 L; (0723.153.211

firma pentru balotare ambalaje in presa, sortare deseuri, in zona Th. Pallady. Se ofera 100 Ron/ zi, plata zilnic. Program 918, cu pauza de masa 100 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro

26. Casier, lucrator comercial, part time

1. Activitate coordonare franciza, cas-

2760. Vopsitor auto, calificare profesion-

2761. Vopsitor camioane si remorci reprezentanta service camioane si remorci angajam vopsitor auto cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri lunare 2.500-4.500 lei, bd. Preciziei. Rog trimiteti CV la email; 4.500 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

Scomet angajam casier cu permis si masina. Program 16.30-21.00, 1.000 L; (021.336.77.44 office@scomet.ro

Oferte part time

zugrav, faiantar. Zilieri plata la sf zilei pt ap si scari de bloc, necalificati 8 lei/ h, zugravi 10 lei/ h, faiantari 14 l/ ora cu posibilitatea de colaborare pe lucrari mici gen o cam, baie etc exclus alcoolici, seriozitate, 14 L; (0766.228.168/ 0766.228.168

ala si experienta in executarea de lucrari de pregatire-vopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

25. Casier, firma de administrare imobile

29. Coafeza, cu experienta urgent pentru salon in sector 2, clientela formata vechime 10 ani. Salariu atractiv, program o zi cu o zi duminica inchis (0723.403.566

2759. Vopsitor auto Daca iti doresti sa

lucrezi intr-un mediu profesionist trimite un CV la email sau vino la punctul de lucru din Bucuresti, sector 6, str. Dreptatii nr. 1. Relatii la telefon, (0746.209.911 hr@aviamotors.ro

24. Bucatar si ajutor bucatar Grand Cafe Van Gogh, cafenea situata in centru istoric (Smardan nr. 9) care activeaza in HoReCa de 10 ani doreste sa-si mareasca echipa. Bucatarie internationala. Salariu atractiv + tips (0770.117.279 jobs@vangogh.ro

tori de curateni Firma de curatenia angajeaza doamne pentru postul de operator curatenie in farmacii din Baia Sprie. Program de lucru este de Luni pana Vineri, 4 ore, salariul este de 606 lei net. Tel: (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

46. Hostess onlinne Fara limita de vars-

ta. Doamne/ domnisoare. Plata la zi, saptamanala, bilunara, comision 60% sau salariu fix 3,000 lei. Se asigura transport sau cazare, bonus la angajare 500 lei, 3.000 L; (0762.822.483 expertstudio@ymail.com 47. Instalator pentru montaj obiecte sanitare, centrale termice la un bloc nou din zona Str. Dreptatii, Militari. Preferabil instalator care locuieste in Bucuresti. Rugam seriozitate. (0724.670.296/ 0765.376.032 romeo_dutu@yahoo.com 48. Instalator in Voluntari catg. B part

time, angajez 4 ore/zi, instalator intretinere echipamente si instalatii termice si sanitare in Voluntari. 1.500 L; (0734.295.139 centraleiscir@gmail.com 49. Live chat agent, city-break cadou la interviu, salariu fix pana la 6000 lei, avans din prima zi 4000 lei, bonus angajare 4000 lei, procent pana la 70%, suport financiar pentru operatii estetice. Contacteaza-ne. 6.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 50. Livrator 10 Lei/ comanda Besto Pizza angajeaza livratori in sectorul 6, cel mai bun comision o echipa foarte ok 10 L; (0770.804.957 51. Livrator mancare, 10 lei comanda

Besto pizza angajeaza livrator, casier, bucatar, shaormar, pizzar. Salariu motivant plus multe alte beneficii. Oferim si dorim seriozitate. 10 L; (0770.804.957 52. Lucrator comercial Dorobanti lucra-

tor comercial experienta vanzari minim 5 ani ideal produse premium. Salariu motivant, bonus vanzari. Program part time sau full time; 2.100 L; (0773.336.797 nicoleta_badescu@hotmail.com

53. Lucrator part time impachetare mic mobilier, 4 ore pe zi. Atelierul se afla in zona Luica-Giurgiului sector 4, 1.000 L; (0722.315.849 dan.popa@latura.ro

65. Menajera, menajera 4 ore pe zi, 3

69. Model online la JustYou. Castiguri garantate 3000 $ - 5000 $/ lunar. Acceptam personal feminin cu/fara experienta. Program flexibil. Promovare rapida. Costumatii gratuite + bonus 1800 lei in prima zi. Posibilitate credit. 3.000 {; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 70. Model online la JustYou. castiguri garantate 3000 $ - 5000 $/ lunar. Acceptam personal feminin cu/fara experienta. Program flexibil. Promovare rapida. Costumatii gratuite + bonus 1800 lei in prima zi. Posibilitate credit; 5.000 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 71. Montator auto, tinichigiu auto, mecanici auto, vulcanizatori auto, spalatori auto; 2500-4000 4.000 L; (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com 72. Muncitor part time in constructii;

(0733.023.526

73. Operator calculator la domiciliu, pentru postare in mediul online de anunturi imobiliare. Raspunde la apeluri si ofera lead-urile potentialilor cumparatori. Modalitatea de plata (0903.760.730 74. Operator PC. Cautam coleg care sa

fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata, salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta.Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de email: hr@online-management.ro 75. Operatori curatenie magazine haine

Coresi Brasov firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie in incinta Coresi Brasov, program de 4 h/zi, 4 libere pe luna,contract de munca,700lei net+ 300 tichete de masa, relatii la nr.; (0755.832.258 operational@dejavuinternational.ro

76. Ospatar si ajutor de ospatar Grand Cafe Van Gogh, situat in Centru Istoric (Smardan nr. 9), angajeaza personal service sala, cunoscatori ai limbii engleze. Salariu atractiv + tips. Full sau part time. (0770.117.279 jobs@vangogh.ro 77. Persoana menaj luni, miercuri, vineri, 8:00-16:00, zona Oraselul Copiilor, sectorul 4. Persoana priceputa la curatenie, calcat, gatit, persoana harnica, curata, de incredere. (0722.665.592 78. Persoane cu dizabilitati restaurant

South Burger sector 4 angajeaza persoane cu dizabilitati usoare (certificat handicap). Se lucreaza 1 ora pe zi, semneaza betisoare burgeri, pungi de hartie. 300 L; (0752.662.860 mcsfoodivision@gmail.com 79. Personal curatenie. Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in Bucuresti la blocuri din Drumul Taberei, Crangasi, Militari, Berceni, Popesti, Dristor, Timpuri Noi, Obor, (0753.812.805 office.fullcleanup@gmail.com

80. Personal curatenie birouri Program flexibil, salariu motivant, luni-vineri sau luni-sambata, dimineata sau seara, 2 sau 3 ore pe zi. Se poate deconta si transportul. Cerem seriozitate. 900 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro 81. Personal curatenie part-time domeniul bancar Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie. Program part-time, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


17 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 82. Personal curatenie part-time zona Semanatoarea Companie angajeaza personal curatenie cu program de 4 ore, in intervalul 06:00-10:00, de luni pana vineri. Oferim contract, 650 lei net si tichete de masa. Zona Semanatoarea, metrou Petrache Poenaru; (0786.553.022 83. Personal feminin fete cu/ fara experienta pentru conversatii online. Program la alegere. Salariu garantat pana la 6.000 Ron, bonus angajare 3.000 Ron si decontari vacante. Contract de munca si asigurare medicala, 6.000 L; (0764.140.118/ 0760.657.114 officegorgonize@yahoo.com 84. Personal feminin pentru conversatii online de la domiciliu pentru Echipa ShyGirls, procent 80 %, oferim suport tehnic 24/7, sedinte foto si video profesionale 5.000 {; (0733.973.445 conturi@shygirls.ro 85. Personal feminin, fete pentru con-

versatii online. Oferim salariu garantat 5000 ron, bonus angajare 3200 ron si costumatii cadou. Confidentialitate 100%. Asigurare medicala. 5.000 L; (0760.657.114/ 0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com

8. Anglia, tinere dragute 18+, se lucreaza pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Contactati-ne pe tel./ what's up. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496 9. Anglia, caut colega pentru escorting and massage. colega pentru servicii masaj si escorting in UK. Cazare gratuita, varsta peste 18 ani; 10.000 {; (+447389103749 10. Anglia, escorte, Londra, New, Anglia, escorte, Londra, seriozitate maxima, 50%50, angajem fete 18- 35 ani. Mai multe detalii, contactati pe WhatsApp 447501991887 10.000 {; (+447490893638/ +447490893638 escortlondon60@gmail.com 11. Anglia, fete se cauta fete cu sau fara

experienta peste 18 ani pentru escorta in, plata se face pe loc, pentru mai multe detalii sunati la nr sau whapp: ? (40747633737 sexy3hello@gmail.com

lei/ h Besto-Pizza angajeaza personal pentru impartit flyere si pliante, 10 L; (0770.804.957 bestopizza@gmail.com

12. Anglia, Londra Londra Uk , cluburi de lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what's up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496

88. Pizzer in zona Berceni Angajam

13. Anglia, Londra fete cu aspect dragut

86. Personal pentru curatenie la birouri

program part time sau full time, de dimineata incepand cu ora 6. Punct de lucru stabil. Cautam persoane serioase, punctuale si cu bun simt. Contract. Salariu motivant (0728.931.467 87. Personal pentru impartit flyere 10

(0723.486.282

si serioase, pentru colaborare in domeniu escorte masaj, in locatie formata de 7 ani cu clienti regulari, rog seriozitate, mai multe detaliu pe WhatsApp +447501991887 12.000 {; (+447490893638/ +447490893638 escortlondon60@gmail.com

90. Profesori, masteranzi, studenti, meditatori daca esti pasionat de educastie si vrei sa motivezi copiii sa invete cu bucurie si sa ii calauzesti pe drumul catre succes, aplica pentru unul din joburile ppart time de la Centrul de Meditatii succes. (0784.412.222/ 0769.271.575 office@centrulsucces.ro

14. Annecy, France, chef de partie, patissier Annecy, bord de lac, restaurant Savoyard 200 cvs/service, cherche chef de partie et patissier avec experience. Service en coupure, 1600 - 1700 euros/mois. Envoie cv chez@mamielise.com, 1.700 {; chez@mamielise.com

91. Receptionera salon copii Sun

15. Asistenta personala, domn de

pizzer în zona Berceni, program scurt. Oferim 100 ron pe zi! (0766.699.980 stanisor2006@yahoo.com 89. Portar scara bloc, angajam;

Plaza, timp partial studenta/salariata cu alt contract partial, activa, saritoare, abilitati lucru cu publicul. Nefumatoare. Program in ture: Sapt 1: ma, mie, joi, vi 1522; Sapt 2: lu 15-22, sam+dum 10-22. Sal. net 1000 1.000 L; (0722.684.361 alina.emilianov@gmail.com 92. Simigeria, pizzeria Luca angajeaza elevi, studenti Daca esti elev/ student si ai nevoie de un venit suplimentar, iti putem oferi un job cu program de lucru flexibil la o locatie in apropierea scolii/ facultatii tale. Ne poti suna la numarul, (0744.783.217 recrutare@simigerialuca.ro 93. Sofer part time colaborare Uber si

Taxify, pentru mai multe detalii consultati anuntul suplimentar 1.000 {; (0762.997.509 94. Sortator produse alimentare cautam

4 sortatori, program noapte 01:00 -05:00, salariu negociabil, masa asigurata, decont transport, zona Pipera metrou. (0729.699.825 office@wedohr.ro 95. Studente, esti studenta si nu poti

avea un program full time? Opteaza pentru programul part time si urmeaza cursurile fara probleme. Ai parte de cel mai bun training intr-o locatie centrala: Piata Victoriei. 3.000 {; (0769.839.200 angajari@empire-studio.ro 96. Tinichgiu auto, montator demonta-

tor urgent sector 3, Bucuresti salarizare 3.000 - 4.500 Ron, conditii avantajoase, (0727.881.911 autototal.complet@gmail.com 97. Vanzatoare magazin alimentar. angajam cu carte de munca, vanzatoare magazin alimentar, sector 2 (zona Doamna Ghica).Program de lucru o zi cu o zi.Salariu 2.000 ron/net; (0735.208.746 rolandpetrovici@gmail.com 98. Vanzatoare, vanzator sambata si duminica cautam colege/i pentru magazinul de deserturi elegante Cupcake Philosophy.(www.facebook.com/cupcakephilosophy), Piata Victoriei, sambata/ duminica, 8 ore/zi, 700 lei. Contact la email ioana@cupcakephilosophy.ro 99. Zilier manopera atelier prod pub,angajeaza zilier pentu manopera de ambalare/dezambalare produse promo. Program 8-18.15 pauza:1 ora + 10 min la 2 ore. Plata la zi, 80 lei /zi.Adresa:B-dul Timisoara 104 E. 80 L; (0760.652.684

Joburi în stråinåtate

nationalitate britanica, varsta 70 ani, doresc asistenta personala pentru insotire la diverse intalniri. Cerinte: limba engleza cunostinte minime, seriozitate, fara obligatii, 4.000 {; (0735.664.764 Poittier52@gmail.com 16. Austria Tabu Bar, cauta dansatoare

si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 17. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 18. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/ domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/ Apel/ WhatsApp Facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 19. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 20. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 21. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 22. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 23. Austria, fete dragute cu aspect fizic

1. Agentie de masaj erotic, Pure Tantric

este o agentie de masaj de lux situata intr-unul din cele mai mari orase din Anglia. Conditii de angajare: limba engleza, aspect placut si ingrijit, varsta maxima 35 ani. 10 {; (00447472517150/ 00447413979110 massage@puretantricmanchester.co.uk 2. Anglia ,Londra

Uk , escorte Londra Uk , cluburi de lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what's up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale (00447459770496 3. Anglia caut fete pentru servicii de escorte daca esti in cautarea unui loc de munca foarte bun si cu castiguri avantajoase nu ezita sa ma contactezi. Comision 50% plata se face la zi pentru mai multe detalii ma puteti contacta. 20.000 {; (07473681502/ 00447448220648 Balabangabriela7@gmail.com 4. Anglia constructii izolatii termice, placari exterioare. Angajam persoane cu sau fara experienta. Salarii atractive; (0757.281.789 5. Anglia eScorte oferta de munca Buna ! Esti escorta sau nu ai experienta ? Eu te pot ajuta sunt escorta in Anglia de cativa ani , am casa închiriat? si clienti forma?i , discre?ia este maxima atat pentru ei cat si pentru noi; 5.000 {; (00447405229237 6. Anglia escorte, cautam tinere min. 18

ani in domeniu esorte in Londra cu sau fara experienta, se asigura cazare si transport, mai multe detalii la tel sau WhatsApp. (+447735527477 7. Anglia, casa privata selecteaza fete

pentru escorte in Anglia.Oferte avantajoase, suna-ma pe nr. de tel. sau WhatsApp.Este o super oferta, nu pierzi nimic, daca ma suni si ma intrebi de oferta; (00447702661405 nicegirlpopa@yahoo.co.uk

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 24. Austria, Germania, fete cu aspect fizic placut pt. casa privata, castiguri substantiale, clientela formata, rog poze recente si seriozitate, plecari imediate, detalii WhatsUp, 8.000 {; (004917662958030 25. Barcelona Spania 10000 euro casa

privata doamne de companie de lux 1830 ani cu aspect fizic placut pentru domnii generosi .Se ofera cazare si transport asigurat .Rog seriozitate pentru mai multe detalii whasap 10.000 {; (0040784195137 sonoio.ok@gmail.com 26. Basel, Studio Profesionist cauta modele Studio din Basel, cautam modele min 18 ani. (0041765337807 27. Belgia, angajam femie pt. bar

si fete pentru streep show, cu contract si carte de munca. Trimite poze si e-mail la urmatoarea adresa sau la tel., WhatsApp, Viber: (0756.681.134 petross559@gr 28. Belgia, job full time firma de con-

structii belgiana cu peste 15ani de experienta, cauta in vederea largirii activitatii, zidari si montatori de tavane false, tencuiala mecanizata.Conditii deosebit de avantajoase 2.000 {;

31. Casa Germania, fete Fete pentru Germania, proprietar casa privata cauta pt. colaborare domnisoare cu prezenta placuta, varsta 18+, abilitati de limba engleza sau germana constituie un avantaj. Se lucreaza cu acte legale. 8.500 {; (00491622946276 Casa_germania@yahoo.ro 32. Casa Privata de Lux la Granita cu Franta!! Casa Privata la Granita cu Franta !! Dama de companie ! Locuri limitate !! Rugam seriozitate ! Nu lucram cu intermediari !! Varsta minima de 18 ani,Persoana de contact Katy :0049 173 461 82 19 10.000 {; (00491734618219 job@villa-verona.de 33. Casa privata Geneva, fete pentru servicii de escorta. Apartament privat aflat in centrul orasului. Daca iti doresti un venit substanital intr-un timp relativ scurt contacteaza-ne la whatsapp. (0041791038971 34. Casa privata Germania Casa privata

din Germania angajeaza fete cu aspect fizic placut, un min de eng sau germana si dornice de a lucra. Castig doar pe weekend intre 1000-1200 .Tel 004915776142108 8.500 {;

35. Casa Privata Laufhaus 182, Austria,

angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi email: site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

36. Casa Privata/ camere cu chirie. Vrei sa muncesti independenta si sa castigi zilnic multi bani? Atunci rezerva o camera in casa noastra bine cunoscuta cu clienti fideli. 37. Club de noapte, casa privata Austria

cauta fete club de noapte, casa privata Austria cauta fete cu varsta intre 19-35 ani cu sau fara experienta. Castiguri substantiale. Transport asigurat din Romania. Detalii: Whatsapp/bip www.pleasuretimes.at 12.000 {; (00436649247299 office@pleasuretimes.at 38. Club de noapte, casa privata Austria cauta fete cu varsta intre 19-35 ani cu sau fara experienta. Castiguri substantiale. Transport asigurat din Romania. Detalii: Whatsapp/bipwww.pleasuretimes.at 12.000 {; (00436649247299 offic@pleasuretimes.at 39. Club de noapte- Germania angajeaza femei la curatenie, 3 posturi libere. Se ofera: transport asigurat RomaniaGermania. Cazare inclusa, apartament mobilat. Asigurare medicala, toate actele in regula. Bani in mana la sfarsitul lunii, 1.200 {; (004915128274198

56. Coafeze pentru salon infrumusetare

Germania Salon infrumusetare cautam coafeze, frizeri, manichiurista, pediciurista, extensii gene, extensii, 2.000 {; (0724.003.240 ramy3ro@yahoo.com

pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb. lb. www.galaxyrueti.ch (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 75. Elvetia - Galaxy Club angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: 15.000 E/luna. www.galaxyclub.ch; 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

ca escorta in UK, totul este confidential, in mediu curat. Rog seriozitate: ma puteti contacta. Multumesc; (00447757282147 blu_pearls@yahoo.com

76. Elvetia -Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

58. Colega nordul Angliei, colega de

77. Elvetia cautam modele, studio profe-

57. Colega escorta in UK, caut colega

apartament, cu aspect fizic placut, linistita, cu bun simt, si dornica de castiguri mari. (07405155540 Pufuleterozz@gmail.com 59. Contracte joburi dansatoare strainatate Grecia. Contracte joburi dansatoare animatoare. Global Artist are propriul cabaret night club in Grecia select pe insula turistica Syros, este singurul cabaret night club selectioneza dansatoare. 4.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro 60. Doamne pentru club de noapte Spania Tenerife Tenerife. Club de noapte Spania, Tenerife, angajeaza doamne/domnisoare +18 cu aspect fizic placut, serioase, fara prejudecati, cu sau fara experienta si dornice de castiguri rapide, pentru masaj erotic. (0034642814886 61. Doamne serioase 30+ pt. escorta in

UK Scotia. Angajam doamne serioase 3055 ani pt. serviciul de escorta in Marea Britanie si Scotia in case private, camera proprie, conditii foarte bune de munca, publicitate pe cele mai cunoscute site-uri, 2.000 {; (00447340581638 olteanu.adrian5555@gmail.com 62. Doamne si domnisoare, Scotia ofer loc de munca masaj incall/outcall pt. doamne si domnisoare cu varsta cuprinsa intre 18-40 ani. Locatia este in Perth (Scotia) Se ofera toate conditiile necesare. Cazare gratuita. 3.000 {; (00447584873479 Marisalarissaa@europe.com

sionist din Basel cautam fete pentru munca erotica minimum 18 ani; (0041765337807 78. Elvetia Club Relax II iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult-club din Zurich Elvetia. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 79. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 80. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

43. Club JOY Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana : Tel/Whatapp/viber. www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

63. Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta maseuze pt salon erotic, exclusiv masaj. Aplica acum, plecari imediate. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50 % din venituri, 5000-7000 CHF / luna. Vorbim lb. romana, sms, whattsap (0040786615297/ 0041796454360 64. Doamne, domnisoare pentru club de

65. Doamne, domnisoare pentru club de

49. Club Relax din Elvetia angajeaza in

deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos.15.000 euro lunar. Telefon/ Whatapp: 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 50. Club Relax Elvetia. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 51. Club Relax II- Elvetia iti asigura suc-

30. Buna, frumoaso. Ai farmec, sexap-

52. Club Sauna Elvetia angajeaza acum fete Club de tip sauna langa Zurich angajeaza fete. Nu se lucreaza la procent, tot ce faci iti ramane tie. Ai procent si din consumatie. Telefon/Whatsapp: 14.000 {; (0041766409888 53. Cluburi de noapte Austria cauta fata/chelneritan tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu, www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 96. Elvetia, cluburile Galaxy & Joy, cau-

tam domnisoare si doamne cu/fara experienta, 19+ani, incepatoarele sunt binevenite. Casiguri exclusive, plata zilnic. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Castiguri peste 15.000 euro/luna. Esti dornica sa castigi multi bani intr-un timp scurt, vino sa lucrezi cu noi; www.joyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 97. Elvetia, fete studio special in Basel cautam fete min 18 ani pt munca erotica, posibil 1000 fr pe zi, (0041765337807 98. Elvetia, fete munca erotica, cautam

fete prietenoase, tinere, min 18 de ani, pentru studio profesionist in Basel. (0041765337807 99. Elvetia, fete, munca erotica cautam

fete prietenoase si tinere minim 18 ani pentru lucru erotic in Elvetia, Basel. (0041765337807

103. Elvetia, maseuze pentru salon erot-

46. Club Pearls Germania Esti in cautare

deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Telefon/Whatapp: 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

95. Elvetia, Club Relax II iti asigura suc-

ic lux. Tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50 % din venituri. 50007000CHF / luna. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana: (0040786615297/ 0041796454360

noapte Tenerife. Club de noapte Spania, Tenerife, angajeaza doamne/domnisoare +18 cu aspect fizic placut, serioase, fara prejudecati,cu sau fara experienta si dornice de castiguri rapide, pentru masaj erotic. (0034642814886

48. Club Relax din Elvetia angajeaza in

94. Elvetia, club La Boum Zurich angajeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch

102. Elvetia, maseuze pentru salon erot-

Cautam fete tinere, atragatoare care vor sa castige peste 10 000 euro lunar in clubul nostru, aflat in apropierea Zurichului. Suntem un club de noapte, situat intr-o zona bogata a Elvetiei. (0041765065935

47. Club Pearls, casa privata exclusivista, cautam fete frumoase, sociabile si fara inhibitii reprezentand stereotipul ideal al celor peste 12 ani de experienta; jobs@club-pearls.de

93. Elvetia, Club Joy oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli, dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

erotic lux, tinere atragatoare, sociabil, aspect fizic placut 18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50% din venituri, 5000-7000 CHF/luna. Pentru mai multe detalii apel, beep, sms, whatsapp. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 0041796454360

Lux. Aplica acum! plecari imediate ! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca , clientela formata. Vorbim lb romana, sms wattap. www.clubimperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

de castiguri substantiale in scurt timp? Va oferim cazare, condittii excelente de munca, mediu placut si curat, publicitate pe toate siteurile de specialitate. (004915158700909

luna si mai sus, 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

101. Elvetia, maseuze pentru salon

42. Club Imperium

45. Club No Name Elvetia cauta fete noi.

92. Elvetia, salarii de la 11.000 CHF

ic lux. Tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut, 18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50% din venituri. 5000-7000 CHF/ luna. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 0041796454360

41. Club Goldwand - oferta excelenta de munca Suntem pe primul loc intre cluburile de noapte. 300 de franci minimul castig pe ora. Nu se lucreaza la procent, toti banii iti raman tie. Cautam fete tinere, plata la zi, se lucreaza legal 20.000 {; (0041766713126

44. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

91. Elvetia, salarii de la 10.000 CHF luna si mai sus. Bani la greu, castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 ani, salarii de la 10.000 E pe luna si mai sus, doar clientela de clasa, 15.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

100. Elvetia, maseuze pentru salon erot-

de euro saptamanal in Erosworld, club de noapte din centrul orasului Zurich. 15.000 {; (0041797115674

29. Bubbles Londra Iti doresti castiguri

peal si stapanesti arta seductiei? Atunci esti potrivita pentru noi. Iti oferim: o frecventa mare a clientilor, o clientela bogata, locatia foarte buna, o atmosfera de lucru sigura, program flexibil, zilnic check-in pana la ora 17.00, studio propriu de fitness, solar, automate cafea/bauturi. Email, telefon oder Whatsapp, Whatsapp and Viber; (+49087197482980/ +4901606111918 info@lustra.la

55. Cluburi de noapte Austria, cauta fata/chelnerita tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

74. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit

40. Club Erosworld cauta fete Castiga mii

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

substantiale intr-un timp foarte scurt? Avem locul ideal pentru tine! Se ofera cazare si publicitate intensa pe site-uri de specialitate. Minim 600-900/ziSiguranta si discretie 15.000 {; (+447516567936 bubblesagency@yahoo.com

54. Cluburi de noapte Austria, cauta fata/chelnerita tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

noapte Tenerife club de noapte Spania, Tenerife, angajeaza doamne/domnisoare +18 cu aspect fizic placut, serioase, fara prejudecati,cu sau fara experienta si dornice de castiguri rapide, pentru masaj erotic. (0034642814886 66. Domnisoare cautam, ofer loc de

munca pentru domnisoare cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani; 6.000 {; (0032465713891 nuthousecargo@yahoo.com 67. Electricieni pentru Belgia, societate

din Sibiu angajam urgent, se ofera salariu motivant, transportul, cazarea si echipamentul de lucru sunt asigurate de catre noi (0733.629.520 loredanacloud@gmail.com 68. Elvetia Munca erotica pentru fete

tinere si flexibile min 18 ani in Basel,posibil 1000 fr pe zii (0041765337807 69. Elvetia Studio Basel, Elvetia cautam

modele min. 18 ani pt munca erotica, (0041765337807 70. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux, angajeaza legal fete 18 +La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 71. Elvetia - Club Imperium, ofera tinerelor dame de companie, dornice de castiguri substantiale, posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist. Oferim permis legal de munca, cazare gratuita in camere individuale, 60% din venituri, procent din consumatie. Nu este necesara experienta anterioara. Vorbim lb. romana, sms, wathapp; www.clubimperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 72. Elvetia - Faci bani din prima zi! 5 studiouri de lux sub acelasi managment, cu 20 de ani vechime, situate in cele mai bune zone ale Elvetiei. Faci bani din prima zi! (0041774241070 73. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit

pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate Tel/wattap, email, vb. lb.; www.galaxyrueti.ch (076394159/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

81. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 82. Elvetia munca erotica Cautam fete prietenoase min 18 ani pts studioul nostru in Basel, posibil 1.000 pe zi. (0041765337807 83. Elvetia munca erotica cautam fete tinere si prietenoase cu aspect fizic placut minim 18 ani pentru club din Basel; (0041765337807 84. Elvetia munca erotica Studio Edel-

weiss din Basel. Te cautam pe tine fata tanara si flexibila, minim 18 pentru munca erotica (0041765337807 85. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 86. Elvetia Zurich, New Blue Up- Sauna-

club- ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 87. ELVETIA, Agentie Escort de lux, zona turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari. Ambiet de lucru luxos, programul fiind foarte lejer. Asiguram transportul. Va asteptam. Fara limita de varsta, 10.000 {; (0041799110722 Alina77@gmx.ch Www.xvip.ch 88. ELVETIA, apartament privat in Elvetia, zona turistica. Mediu de lucru restrans si discret. Se lucreaza impreuna cu inca 2-3 fete, clientii fiind numai din zona high class. Asiguram transportul. Va asteptam, 10.000 {; (0041799110722 Alina77@gmx.ch www.studiohotcats.ch 89. ELVETIA, Club Soprano, cautam

fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch 90. Elvetia, nou. Joburi pt tinere 18 +

dragute, prezentabile, interesate de castiguri substantiale Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista. Oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb romana despre transport, cazare si venituri la telefon/ whatsapp/ email. www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

25

ic lux. tinere atragatoare, sociabil, aspect fizic placut 18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50% din venituri, 5000-7000 CHF/luna. Pentru mai multe detalii apel, beep, sms, whatsapp. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 0041796454360 104. Elvetia, modele studio profesionist

cauta modele min 18 ani. (0041765337807 105. Elvetia, Relax Club angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Limba straina constitue un Avantaj. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri , cazare si acte pe tot parcursul anului Pt mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste; www.relaxclub.ch 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch 106. Elvetia, Zürich de peste 10 ani, Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041767149451 info@clubrelax.ch 107. Elvetia- Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 108. Elvetia. Jaeger KontaktBar anga-

jeaza fete Se lucreaza in club de noapte, in termeni legali, plata la zi, castiguri de peste 10.000 euro pe luna, 15.000 {; (0041793476563 109. Erbil, muncitori calificati constructii,

zidari, zugravi, rigipsari, faiantari, instalatori si alte lucrari in domeniu. Asiguram cazarea, taxa rezidenta, salariu motivant; (0769.607.298 info.rom@iisurveying.com 110. Escort UK, fete cu aspect fizic pla-

cut, bun simt, lminim 18 ani, dornice de munca, casele sunt situate in zona centrala, draguta si vizitata foarte des de clienti. Venituri între 1500-2000 week. Urgent. 2.000 {; (+447389168841

116. Escorta Germania, locuri limitate Escorte de lux pentru Germania. Castiguri minime garantate de 10.000 euro. Suntem situati la granita cu Luxemburg si Franta, dispunem de potential de clienti. Nu ezitati sa ne contactati, 10.000 {; (004915175947101 jobs@villaverona.de 117. Escorta Irlanda Buna, cautam escorta in Irlanda in zona de Dublin. 10.000 {; (00353894425660 Elyssalondon6996@icloud.com 118. Escorta Londra Iti doresti sa fii independenta, mai ales din punct de vedere financiar? Ai nevoie de cazare in Anglia si de un job ca si escorta ce iti poate aduce incasari ca cele dorite ??tel:+44 7411 986271?? 20.000 {; Clara23@yahoo.com 119. Escorta Londra, cautam fete cu sau fara experienta pentru escorta. Asiguram transport, cazare, etc. Plata se face pe loc. Pentru mai multe detalii sunati la nr. de tel sau whatsapp: (00447944148986 120. Escorta manchester, zona Manchester cautam tinere dragute min 18 ani in vederea colaborarii ca escorte. Se asigura cazare, comisionul este de 50/50. Mai multe detalii la tel sau Whatsapp. 10.000 {; (07405104049 Balabangabriela7@gmail.com 121. Escorte , dame de companie Uk Londra , ofera locuri de munca pt tinere 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIPFeatured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what's up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 122. Escorte Anglia se cauta doamne si

domnisorea serioase pentru serviciul de escorta in Anglia, varsta minima +18 cu aspect fizic placut dornice de castiguri substantiale intr-un timp scurt. Ofer transport. 100.000 {; (00447440763288

123. Escorte Anglia sau Austria 40.000 lire/ luna. Se cauta fete independente +18, dornice de castiguri fabuloase pentru postul de escorta in case de lux. Pentru detalii la telefon sau whatsapp, 40.000 {; (0754.560.520 124. Escorte casa privata Uk casa privata Uk pentru escorte castiguri avantajoase se lucreaza si pe agentie foarte buna din oras; (07553146419 Saraantonia1983@gmail.com 125. Escorte de lux in Edinburgh Camera in centrul orasului, tu decizi programul de lucru si serviciile oferite. (+447710600679 andy_dickinsan@yahoo.com 126. Escorte de lux in Edinburgh, Edinburgh, capitala Scotiei, este un oras monden care totusi a reusit sa-si pastreze autenticitatea. (+447710600679 andy_dickinsan@yahoo.com 127. Escorte de lux pentru Anglia si tar-

ile arabe agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru tarile arabe si anglia, mai multe detalii whatsapp. 10.000 {; (+447498293543

128. Escorte gay in Germania Esti in cautare de un job bine platit ? Esti tanar si ai nevoie de mai multi bani? Atunci alaturate echipei noastre si poti castiga pina la 5000 euro pe luna. (0040733471224/ 004915175771513 escort.traumboys@gmail.com 129. Escorte lux in centrul Londrei Escorte in Londra. Caut fete +18 pentru servicii de escorta in Londra, castiguri foarte mari, comision 50%, plata se face la zi, conditii excelente de munca, cazare asigurata, fara costuri ascunse. 15.000 {; (0044742905666/ 0742.905.666 130. Escorte pentru Anglia, castiguri excelente, cautam colaboratoare pentru escorta. Se lucreaza in/ outcall in locatii diferite din UK. Cerinte: minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Detalii pe Whats App 0762626983 (0762.626.983 emaema8080@yahoo.com 131. Escorte pentru Norvegia Cautam escorte, varsta minimã 18 ani. Oferim cazare in apartamente centrale de lux, fiecare fata beneficiind de camera ei personala si publicitate de top pe prima pagina pe site-uri de specialitate, 10.000 {; (+40762798007 georgyghit@gmail.com 132. Escorts & massage. Cautam fete

cu aspect placut, sociabile si ingrijite. Casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate 10.000 {; (+447757141168 133. Fata Franta Casa privata caut fata,fete pentru masaj erotic si plus,locatia este in Franta orasul Paris sauf Nice ,mai multe detalii pe nr de WhatsApp 00330754091861 (0033754091861 134. Femei pentru Elvetia Dilaila femeile

frumoase si deschise la minte, de la 18 ani, noi va oferim de departe cel mai bun merit in toate din Elvetia centrala si de Podisul Central, 10.000 {; (+41627731143/ +41791577853 info@dilailaclub.ch

135. Fete +18 ani pentru escorte in Edin-

burgh, caut fete, pentru loc de munca ca escorte in Scotia, comision 50%50, nu se cer alte taxe. Aspectul si varsta nu conteaza castiguri garantate, ofer cazare si site-uri de calitate. Vanessasweet43@yahoo.com 136. Fete 22+, ideal bust mare masaj si

escorta, Scotia cautam fete dragute si ingrijite pt serviciul de escorta in Scotia, varsta minima 22 ani si limba engleza la nivel conversational. Castiguri pana la 2000 lire saptamnal, rugam si oferim seriozitate; 2.000 {; (00447340581638 florin.olteanu5555@gmail.com 137. Fete Anglia, cauta fete cu varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, casa lux, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii doar pe whatsapp; 9.000 {; (00447379747178

111. Escort, masaj UK daca esti draguta, curata, sobiabila, 18-35 ani ani, nu ezita sa ma contactezi. Conditii deosebite, comision 50%, publicitate de top. Banuti se fac din prima zi, totul tine de tine. 6.500 {; (+447474115287

138. Fete cu aspect placut pentru masaj

112. Escort, masaj UK Hello Baby cauta fete 18+, prestari servicii escorta si masaj, lucram intr-o locatie buna, clientela okay formata deja pe casa 6.500 {; lolitalempika2018@gmail.com

139. Fete escorte pentru London, 50%50% seriozitate maxima, suplimentare pe WhatsApp, 12.000 {; (+447490893638/ +447490893638 escortlondon60@gmail.com

113. Escorta Anglia Cautam fete doritoare pentru escorte pe teritoriul Angliei, plata zilnica, castiguri foarte mari intr-un termen foarte scurt, limba engleza nu este necesara

140. Fete fara prejudecati Anglia fete cu

114. Escorta Anglia Londra, ofer seriozi-

tate maxima. casa privata in Londra, caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani pentru job de escorta. Ofer cazare gratuita, publicitate Vip gratuita,cer si ofer seriozitate, 7.500 {; (0040723738749 115. Escorta Franta Cautam fete cu varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, serioase pentru jobul de escorta, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii whats-up, 9.999 {; (0732.451.096

erotic. Nu se face sex in nici un fel, doar masaj nud Ofer si cer seriozitate. Mai multe detalii pe WhatsApp +447448986468 (0740.595.193 emaema8080@yahoo.com

aspect fizic placut, sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate asigurata, comision 50%; 9.000 {; (00447379747178 ligiamonicaranga@gmail.com 141. Fete frumoase, +18 ani, dornice de

castiguri rapide. Cauti conditii corecte de munca in Germania? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea. Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu, iti oferim un avans pentru calatoria ta. Plata la zi, 8.000 Euro lunar. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum (Whatsapp & Viber); 8.000 {; (00491734618219

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

17 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 142. Fete pentru Anglia, caut fata si colega pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe WhatsApp. 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com 143. Fete pentru Anglia, agentie masaj erotic Anglia, doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul 0762626983 8.000 {; (0762.626.983 144. Fete pentru Anglia, agentie masaj

erotic Fetele dragute +18 interesate de serviciul de escorta, asigur cazare si publibitate pe site, comision de 50%. Castiguri exceptionale, cer si ofer seriozitate, detalii la +447448986468 sau WhatsApp; (00447448986468 emaema8080@yahoo.com 145. Fete pentru casa privata Geneva pentru servicii de escorta. Procentaj 60 pt. tine 40 pt. casa. Pt. detalii la whatsapp, (0041767522940 146. Fete pentru Elvetia Elvetia, Basel, cautam fete pentru studiouri cu atmosfera familiala (0041765337807 147. Fete pentru Elvetia Studio din Basel

cautam modele min. 18 ani pentru munca erotica posibil 1000 fr pe zi, (0041765337807

148. Fete pentru Elvetia 1000 franci pe zi

Cautam fete tinere in stodioul nostru un Basel, (0041765337807

149. Fete pentru Elvetia, Club Kit Cat Club legal, foarte discret, nu avem site, cautam fete prietenoase, frumoase +18 care sunt interesate de castiguri mari, asiguram cazare, 10.000 {; (+41799513376 kitcatclub@hotmail.ch 150. Fete pentru Germania Vrei sa casti-

170. Germania joburi pt tinere. Vrei sa

castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani ! Atunci ai ajuns la locul potrivit !!! Oferim Discretie absoluta si conditii de top. Cerem si oferim seriozitate ! Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! (Whatsapp & Viber). www.villavenezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villa-venezia.de 171. Germania Joburi, conditii de lux,

Villa Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia. Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9000 euro/luna, conditii prietenoase, un mediu curat si linistit. Plata este la zi, Katy -propiretara. WhatsApp, viber, telegram, www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 172. Germania, centre- ville, apartament de lux centrul orasului, super-vad, selectam tinere +18, atragatoare pt. activitate adult. Banii tai minim 300 Euro/zi, relatii pe wtsp, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 173. Germania, daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabesescort.de 174. Germania, job de top ca agent de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteazama pe email, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 175. GERMANIA, MUNCITOR IN CON-

STRUCTII, OBLIGATORIU CARNET CATEGORIA C. DEMOLARI, AMENAJARI SI PAVAJE. CV-URI PE EMAIL. ROG SERIOZITATE; (0723.674.079 VADEANU@OUTLOOK.COM

gi multi banii atunci vino si alatura-te teamului nostru din Casa Paula Germania. Castiguri de top +15000 euro. Oferim cazare, seriozitate si incredere, 15.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de

176. Germania, privathaus, fete cu aspect fizic placut, castigul este de 50% plus extra pt. fata, plecari imediate. Cer seriozitate si poze recente, detalii whatss up 004917662958030, 10.000 {; (004917662958030 annabogza@gmx.de

151. Fete pentru Germania casa privata

177. Germania, casa privata la granita

Cautam locul potrivit în Germania, te-ai saturat de nesiguranta? Cu un simplu clic, vei face schimbarea! Cautam fete noi! Esti motivat si interesat sa castigi castigul? Suna-ma! Whats App, 9.000 {; (004915163278447 Privathausnummer14@gmail.com

Luxemburg si Franta. Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

152. Fete pentru Germania, casa privata

178. Germania, casa privata, la granita

Vrei sa castigi multi bani si sa muncesti intr-un loc elegant si exclusiv atunci ai ajuns la locul potrivit. Castiguri de top, zilnice si substantiale, 16.000 {; (004917661693989 153. Fete pentru Londra, casa de lux in

zona 1 Ofer loc pt. dominsoare cu varsta 18-35, dornice de un viitor mai bun. Nivel mediu de engleza, apartament de lux cu clientela formata si selecta. Castiguri avantajoase contact whatsapp: 00447470872621, 13.000 {; (00447470872621 154. Fete pentru sectorul adult, Belgia, venituri mari esti sociabila, draguta,constitutie atletica si ai minim 18 ani? Cautam fete care sa lucreze discret în Belgia pentru o perioada de 10-14 zile. Venituri intre 5.000-7.000 . (0732.759.351/ 0032497996590 selectiehasselt@outlook.com 155. Fete, Scotia numele meu este Alice. Caut fete discrete si linistite pentru servicii escorte. Comisionul este de 50%. Se asigura soferul si cazarea. Pt detalii: 15.000 {; (0447577655850 Suntbuna67@gmail.com 156. Fete. Caut urgent 2 fete cu experenta sau fara. pt a colabora impreuna, casa este in Londra. Plata se face la zi, pt. mai multe detalii pe whatsapp sau tel. 8.000 {; (447404191560 157. Franta ofera locuri de munca pt fete

18+ ,cu sau fara expierenta in domeniul .Se lucreaza pe apartamente de lux, avem expierenta in domeniu si garantam castiguri substantiale. Conturi VIP detalii whatapp 20.000 {; (+33638546022

158. Franta se cauta fete cu aspect fizic

placut pentru serviciu de escorta 18+, lb franceza sau engleza obligatoriu. Mai multe detalii pe WhatsApp la: 0033753171783 15.000 {; (0033753171783

159. Franta escorte Franta, fete Franta cauta fete cu aspect fizic placut 18+ pentru colaborare ca escorte. Pentru mai multe detalii ma puteti contacta pe 0033685933785 15.000 {; (0033685933785 160. Franta personal cu experienta in

constructii, urgent, muncitor ne calificat dar cu experienta in constructii, hotarat, harnic, serios, non alcoolic.Asigur casa, masa si transport. Contract de munca 6 luni cu prelungire. 1500 bani in mana. 1.500 {; (0033673613192 ssandusan@yahoo.fr 161. Franta, casa privat? cautam fete

18+ aspect fizic placut, vb. de lb. franceza pt. colaborare in domeniul escort. Castiguri deosebite, cer si ofer seriozitate. Pt. detalii whatssap, rog 2-3 poze recente, 8.000 {; (00447492914387 162. Franta, fete, agentie escort colaboreaza cu doamne- domnisoare, escorte, 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in case private, locatii centrale, castiguri substantiale, 20.000 {; (0033638546022 163. Franta, fete, colaborez cu dom-

nisoare +18, cu sau fara experienta pentru serviciul escorta. Se lucreaza in sistem tur, apartamente private, locatii centrale; 15.000 {; (0033613739181 164. Franta, fete, job-uri Franta, fete 18+

cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta in domeniul escort. Casa privata in centru. Pentru mai multe detalii, relatii pe whatsapp: (0033772304008 165. Franta. Agentie cu locatii in orase

diferite, cautam domnisoare cu aspect fizic placut pentru servicii de escorta, castiguri reale. Pentru mai multe detalii contactati-ne pe Whatsapp sau telefon. 12.000 {; (0033638594173 166. Frizer Norvegia, Caut un frizer pen-

tru o perioada de o luna in Norvegia. Posibil contract permanent ulterior. Cazare plus salariu 1800 E. Cerinte: experienta in tuns barbati minim 2 ani, seriozitate, limba engleza. (004745041081 claus_adamm@yahoo.com

167. Galaxy Bar-Elvetia job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 168. Germania !!! Locuri Limitate Esti o

femeie cu un caracter expansiv in cautarea unor venituri substantiale, intrun timp scurt?Ai o personalitate lipsita de inhibitii si fara retineri?Atunci Villa Verona te asteapta !! 15.000 {; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 169. Germania escorta, casa privata

exclusivista. Fete indraznete pentru escorta in Germania. Conditii deosebite! Patroana femeie. Venituri intre 3.50010.000 Euro/ luna; 8.000 {; (00491736533379 Info@haus-armor.de

Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

193. Germania. Angajam dulgheri si fierari cu experienta pentru lucrari de constructii in Germania. Atestatul de specializare nu este neaparat necesar. Andrei; (0746.778.294 194. Germania. Angajam urgent persoane pentru ajutor in productia bauturilor la sortarea sticlelor pe banda si sefi de echipa (permis si cunostinte in limba germana la nivel de incepator sunt spre folosul sefului de echipa). Loc. Ludwigsfelde, tara Germania, info@cs-berka.de (00493692241580 195. Germania. Angajam vorbitor limba

germana pe postul de translator pentru lucrari de constructii in Germania. Specialitatea tehnica de preferat in domeniul constructiilor, constituie un avantaj. Andrei; (0746.278.294 196. Germania. Locuri de munca in

domeniile de gastronomie si sanatate %0 comision, 100% rezultate, fara intermediari. www.medialjob.ro/ www.medialjob.de; 197. Germania. Soferi posesori de per-

mis cat. CE+ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Ullrich Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth. Salariu 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email: sau WhatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 198. Germania. Villa Venezia - job for

you! Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Atunci ai ajuns la locul potrivit !!! Oferim Discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate !Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail! www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 199. Germany Jobs Girls Hello ,Escort girls in Germany write me on what up for more info! Wait for you ! Best Chance for you ! 12.000 {; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 200. Germany, Top Money in Germany

for girls +18 ears, living, advertising for free, you can earn 10.000 euro and more in privat studio. A lof of regular clients, in city-center of Mannheim. Luxury ambiente, 11.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

210. London escort job caut fete discrete

cu sau fara experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera cazare, publicitate, plata la zi 50%, program flexibil. Detalii la tel sau whatsapp. 3.000 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com 211. London escort, ai min 18 ani? Vrei sa lucrezi ca esorta? Castiguri zilnice 150-500 lire/zi, se asigura cazare si transport, clientela formata, mai multe detailii tel. sau whatsapp acelasi nr., (07404042980 212. London, Anglia, casa privata cauta

fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in Seven Sisters conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe site-uri gratis, Wapp, urgent, 2.500 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com 213. Londra casa privata Casa privata situata in zona centrala cauta doamne si domnisoare in vederea colaborarii in domeniul dama de companie intima, massage& escorte; (07475900189 Escortlondon01@yahoo.com 214. Londra casa privata, esti tanara, nonconformista si dezinhibata? Cauti castiguri rapide si substantiale? Alatura-te echipei noastre de escorte, dama de companie iar problemele tale financiare vor disparea. (447448703776 215. Londra central, colega pentru masaj full service, castiguri substantiale (min 5000 £ lunar). Locatie de lux chiar in centrul Londrei, securizata si fara prezenta masculina (doar fete in locatie). 5.000 {; (00447960614751

Uk , cluburi de lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIPFeatured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what's up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 216. Londra

217. Londra, Casa privata cauta fete dragute cu/fara experenta, pt. o frumoasa colaborare, se ofera conturi, cazare gratuita, program flexibil, castiguri mari, se plateste la zi, pt. mai multe det. la tel. 10.000 {; (447404191560 218. Londra, cautam tinere dragute min 18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07411986271

230. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 231. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel. WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 232. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel. WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 233. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 234. Night Club Palmenhaus Austria

cauta doamne/ domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 235. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/ domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 236. Night Club Pascha Austria Graz cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 237. Night Club Pascha Graz Austria

cauta doamne/domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/ Apel/ WhatsApp, Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

179. Germania, casa privata, la granita Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

238. Night Club Pascha Graz, Austria cauta fete +18 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

180. Germania, casa privata, la granita

239. Night Club Pascha Graz, Austria,

Luxemburg si Franta. Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 181. Germania, Club Lavita - program de zi Club exclusivist cu clientela formata cauta doamne sau domnisoare+18 pentru castiguri ridicate. Cazare in club, mancare si bauturi incluse. Zilnic se afla 8-12 domnisoare la munca. 10.000 {; (+4915757689953 182. Germania, Club Pearls, esti in cautare de castiguri substantiale in scurt timp? Va oferim cazare, condittii excelente de munca, mediu placut si curat, publicitate pe toate siteurile de specialitate; (004915158700909 jobs@clubpearls.de 183. Germania, doamne la curatenie,

lucru intr-un club de noapte, 3 posturi libere. Se ofera: transport asigurat Romania-Germania. Cazare inclusa, apartament mobilat. Asigurata medical. Toatele actele in regula. Bani in mana la sfarsitul lunii 1.200 E; 1.200 {; (004915128274198 184. Germania, fete Baden-Baden,

granita cu Franta, dorim sa colaboram cu fete 18+ care doresc sa munceasca in casa privata foarte cunoscuta cu clienti bine formati,castiguri zilnice foarte bune si substatiale. (0728.206.555 a_marlyn@yahoo.com 185. Germania, fete dame de com-

panie, legal, nightclub Germania Maxima bar Germania, Lingen. 10.000 {; (004915163278447 info@maximabar.net 186. Germania, fete pentru casa privata

Angajam fete 18+ care doresc sa munceasca intr-un loc excluvist cu ambiente foarte frumoase. Castiguti f bune +15000 euro. Vino in teamul nostru prietenos. Oferim cazare si seriozitate, 15.000 {; (004917661693989 187. Germania, joburi erotice de lux,

Villa Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia! Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9.000 euro/luna. Conditii prietenoase , un mediu curat si linistit! Plata este la zi, Katy -propietara. WhatsApp, Viber, Telegram. www.villa-verona.de; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 188. Germania, o oferta pe care nu o

po?i refuza!!! minimul de 500 in zilele bune chiar si 1500 . Exclusix serios Privatclub in Bayer / Germania cauta fete si femei cu varste cuprinse intre 18 si 45 ani cele fara experienta sunt mereu bine venite ); 10.000 {; (004915222566939 m.consulting63@yahoo.com 189. Germania, soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Ullrich Gruppe sedii in Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth. Salariu 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email sau WhatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 190. Germania, Villa Venezia, Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta, care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala, cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 191. Germania, zona Frankfurt cauta fete Salon de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragute pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 8.000 euro, 8.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de 192. Germania. Firma curatenie Germa-

nia, cauta persoane ingrijite pentru curatenie in sedii de firme, 1.400 {; (0724.003.240 ramy3ro@yahoo.com

Elvetia, Basel cautam fete min 18 ani pentru munca erotica, (0041765337807 202. Ingrijire batran caut femeie max.

50 de ani cu experienta pentru ingrijire batran greu deplasabil, schimbat pampers, spalat, gatit, intern in Germania. (0788.864.732

Irak, mecanic cu experienta, asigura mentenanta turbo (generator) statie electrica Siemens si G.E. 0096407815497766+ viber/ whatsapp; (0739.718.883 203.

204. Job-uri escorte Anglia, se cauta fete serioase 18+ ani, pt colaborare escorte. Se lucreaza pe toata Anglia, conditii excelente de munca, intimitate. Detalii pe watsapp la nr de telefon. 15.000 {; (0766.893.939 205. Joburi pt. tinere 18+ cu/fara experi-

enta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul potrivit. Te asteptam la Villa Venezia Germania, oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe whats up, viber sau e-mail, www.villa-venezia.de (00491511573549 jobsforgirls@villavenezia.de 206. Lacatusi mecanici calificati pentru

Italia Plecari saptamanale, angajari urgente in Italia, Rovigo (intre Venetia si Bologna) lacatusi mecanici calificati, sudori autogeni calificati, muncitori navali, muncitori harnici, dinamici in zincarie, 2.000 {; (0040729586366 csaplacan@gmail.com 207. Livrari pe scooter in Bruxelles, caut

2 soferi cu experienta, unul pt scooter pt livrari in Bruxelles si al doilea pe bicicleta electrica, cazare gratuita si salariu incepand cu 1000 - 1400 euro, engleza sau franceza nivel mediu, 1.300 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com 208. Loc de munca, full time in U.K avem

nevoie de ospatari (baieti) cu experienta si sa vorbeasca bine engleza, pentru restaurantului turcesc Turkish kitchen. Brentwood. U.K cazare gratuita, plus salariul atractiv. (0761.730.603/ +447984064187 Catalina.dragan26@yahoo.ro

219. Londra, casa de lux, doamne ofer

loc de munca masaj incall/ outcall pt domnisoare cu aspect placut cu varsta intre 18-35 ani in centrul Londrei. Clientela formata si selecta. Cazare gratuita, info pe WhatsApp 12.000 {; (00447919247846 220. Londra, casa privata angajam fete

dragute, casa privata formata de 6 ani angajem fete dragute si serioase castiguri, sub-stantiele, se poate ajunge 10.000 de lire pe luna de pinde de tine cat chef ai de munca ai. 10.000 {; (+447490893638/ +447490893638 escortlondon60@gmail.com

256. Stockholm - Suedia , castiguri mari si rapide caut colaborare cu o fata serioasa care stie bine limba engleza. Castigurile din cursul saptamanii sunt de 5000 - 8000 sek la zi (500-800 euro), pe o zi de weekend sunt peste 1000 euro partea ta; 18.000 {; (+46737890459 257. Strainanate, New Blue Up, fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. cu whatssapp, mail. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 258. Strainatate job for you, Relax club

studio Escort angajeaza fete ambitioase si profesioniste. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri; www.relaxclub.ch, info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch 15.000 {; (0041767684454 259. Strainatate, colega outcall Caut colega pentru outcall sociabila frumoasa pentru a ne desfasura activitatea impreuna pentru detalii contactat-ma, acelasi nr si la whatsapp. 11.111 {; (07480451794 260. Studio Elite Basel cauta fete noi

vrei sa castigi garantat 5000-6000 de franci in fiecare saptamana? Suntem cunoscuti pe piata de peste 15 ani si dispunem de un mediu de lucru foarte discret, placut si ingrijit. 20.000 {; (0041786091327 261. Studio Elite Luzern angajeaza fete

Studio Elite din Luzern cauta fete ce vor sa castige usor 5000 de franci pe saptamna. Camera proprie, acces gratuit la internet, bucatarie, camera cu TV, spatiu pentru fumat si camera de relaxare. 20.000 {; (0041789480133 262. Studio H1, personal Elvetia lucrati

in cel mai bun si mai frumos studio din Elvetia centrala, cu cele mai bune merite din Elvetia. 15.000 {; (0041766079322 info@studio-h1.ch 263. Studio Iron, lucrati in cel mai bun si

mai frumos studio din centrul Elvetiei cu cel mai bun merit din Elvetia 15.000 {; (00415353251/ 0041791947853 info@studio-iron.ch

domnisoare cu experienta pentru dans la bara. Fara contact sexual. Cazare si transport gratuite. Salariu 4000 /luna garantat, procent din bauturi si dans in privat. carmenpascha@gmail.com 240. One of the noblest private clubs of Switzerland is situated near Principality Liechtenstein (very rich bank & business area). Here, you will have the possibility to become acquainted with nice, charm, 15.000 {; (+41799110722/ +41799110722 alina77@gmx.ch

265. Tinere Anglia conditii excelente Iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut; 10.000 {; (00447379066384

241. Palmenhaus Club Austria cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10.000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

266. Tinere Anglia, conditii super avan-

in cea mai mare si fumoasa vitrina de Geneva. (0041766372573 andreapenna1201@icloud.com 243. Plecari urgente pentru ingrijire batrani in Italia (limba italiana la nivel de conversatie). Suna acum. Program luni-vineri: 9.0017.00; (0344.263.179/ 0736.828.029 244. Privat girls wanted Basel 1000 per day Cautam fete tinere si prietenoase cu aspect fizic placut min 18 ani pentru munca erotica (0041765337807

tajoase, iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de castiguri rapide; 9.000 {; (00447379747178 monylove4u@gmail.com 267. Tinere Anglia, conditii super avan-

tajoase, iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut. 10.000 {; (00447379747178 268. Tinere cu sau fara experienta urgent, se cauta fete dragute si serioase 18-30 de ani pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia. Casa curata complet utilata, internet wifi, program flexibil, plata la zi 8.000 {; (00447379747178

221. Londra, casa privata, job pentru escorta Fete cu aspect fizic placut, sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate asigurata, comision 50%. 10.000 {; (+447448512527 londonsquare2999@gmail.com

245. Privat girls wanted Switzerland 1000 per day cautam fete tinere si flexibile cu aspect fizic placut minim 18 ani; (0041765337807

269. U.k Camere de inchiriat pentru escorte Se ofera camera spre inchiriere pentru escorte independente, zona centrala, castigurile sunt substantiale, pentru mai multe detalii contactati pe whatss app +447426500681. 20.000 {; (+44726500681

246. Scotia buna, caut fete interesate sa

270. Uk, Anglia, maxima seriozitate, fete

222. Londra, fete Casa privata cauta fata/ fete 18+. Serviciul escorta. Comision 50/50, venituri zilnice intre 600-800 lire. Nu deranjati inutil. Gen mesaje sa aflati zone sau etc, va pierdeti timpul, 17.000 {; (447407553277 vendetta_vendetta91@yahoo.com

lucreze ca escorte in Scotia comisionul este de 50/50, se asigura cazare si anuntul pe site-uride specialitate, posibilitate de a castiga suma dorita intr-un timp scurt. 15.000 {; (07999959361 Suntbuna67@gmail.com

serioase, doritoare sa lucreze ca escorte pe casa. Varsta cuprinsa intre 18-30 cu sau fara experienta, castiguri foarte mari, 50/50 mai multe detalii la telefon sau pe whatsapp; (04407404786113 Corynaa886@gmail.com

247. Scotia Doamne, domnisoare, 18 +,

271. Uk, colega de apartament, escorta si masaj, buna, caut colega de apartament, pentru a lucra in domeniul escorta si masaj, cu sau fara experienta. Rog si ofer seriozitate maxima; 12.000 {; (00447902000685 Maya.escort123@yahoo.com

223. Londra, zona centrala, colega pen-

tru serviciul de escorta si masaj cu sau fara experienta, comision 50/50. Mai multe detalii in privat, cer si ofer maxima seriozitate, WhatsApp. 8.000 {; (+447904576704 Andra.andra9001@yahoo.vom

224. Marea Britanie apartament privat buna, caut o fata cu care sa impart un apartament . Doresc sa fie o fata educata si curata. Se lucreaza atat pe outcall cat si pe incall . Detalii pe whatsapp : 00447741016086 10.000 {; (+447741016086 mayabusty94@gmail.com 225. Milano, escort, ofer colaborare in

domeniul escorta, fete cu varsta +18, comision 50%, ofer cazare, transport depinde unde esti, rog seriozitate si poze recente. 226. Milano, escort, ofer colaborare in

domeniul escorta, fete cu varsta +18, nu este necesara limba engleza. Comision 50%, ofer cazare, transport depinde unde esti, rog seriozitate. 227. Muncitori drumuri strazi bordura pavaje Germania angajam muncitorii cu experienta la drumuri si strazi trotuare,bordura pavaje, piatra cubica pt germania salariu 1400 euro net detalii pe tel, plecari urgent, 1.800 {; (004915164007966 228. Muncitori in construcii, Germania

castiga-ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 £/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare, detalii pe whatsapp. 5.000 {; (0720.324.281 248. Scotia am nevoie decat 1 singura fata ptr escorta urgent ptr Scotia am nevoie doar de 1 fata cu forme adica sa aibe sanii si fund! Asa le plac scotienilor ! Varsta cuprinse intre 18/40 de ani, 50/50 comision ! F?r? alte costuri ascunse, 249. Secretara spania limba italiana si spaniol angam secretara pentru un birou din Barcelona cu sau fara experienta obligariu sa stie limba spaniola si italiana .Se ofera cazare si plata transport pentru mai multe detali pe whasap +393511938068 500 {; (+40784194393/ +393511938068 sonoio.okey@gmail.com 250. Sef echipa, operatori utilaje, muncitor asfaltari, Sef Echipa, operatori finisoare si compactoare asfalt: minim 2 ani experienta. Muncitorii nu trebuie sa aiba experienta in acest domeniu. Angajare directa de firma din UK: FP MCCANN, fara comisioane 2.000 {; (0735.872.118 angajari.irlanda@yahoo.com 251. Sef formatie, sofer profesionist si muncitori SC Vertatel UK LTD cu sediul in Scotie angajeaza in Marea Britanie (Scotia + Irlanda) 1 sef formatie, 1 sofer profesionist si 4 muncitori necalificati pentru lucrari retele telecom (fibra optica). (0733.303.349 schipor.oana@vertatel.ro 252. Soferi de tir comunitate, prelata, cu experienta DK DE FR, transport asigurat, venituri 2000-2200 Euro/luna, certificat ADR si limba engleza constituie un avantaj, 2.200 {; (0749.032.545

209. Locuri de munca in abatoare din

angajam urgent urgent! angajam muncitori calificati si necalificati, constructii in Germania, contract si forme legale, incepand de la 8E/h, barbati si femei sub 50 de ani. Asiguram transport gratuit. Cristescu; 8 {; (0721.658.161 radu.umbres@gmail.com

Irlanda Firma irlandeza (cu peste 30 de fabrici) angajeaza in abatoare, oameni cu experienta in industria carnii (m?celari, dezosatori, fasonatori, etc), dar si fara experienta ca muncitor necalificat. 1.650 {; (0770.498.564 sabby@protentialresources.com

229. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

maniei 1400-2600 euro. Se cauta soferi si soferite pentru zona Berlin si nordul Germaniei dubite 3,5 t categoria B pentru posta DPD, cunostinte minime limba germana, salariu începand de la 1500 se ofera si cazare, 1.500 {; (+4915210860710

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

255. Soferi profesionisti cu/fara experianta D, firma germana angajeaza soferi profesionisti cu si fara experienta jobul livrare locala de produse cu masini de peste 7,5 to.nu se percepe comision, Optional se ofera cazare in apartamentele firmei; 1.600 {; (0766.199.981 antonescu.alexandru@yahoo.com

264. Tabu Bar, club de noapte Austria cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

242. Persoane, vreti sa lucrati in Elvetia 201. Girls wanted Basel 1000 per day

254. Soferi posesori de permis cat. CE+ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Ullrich Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth. Salariu 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email: sau WhatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de

253. Soferi pentru Berlin si nordul Ger-

272. UK, colega de apartament, escorta

si masaj, buna, caut colega de apartament, pentru a lucra in domeniul escorta si masaj, cu sau fara experienta. Rog si ofer seriozitate maxima; 12 {; (00447401831852 mariaanna526@yahoo.com 273. ULLRICH Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Morsdorf si Hurth. Angajeaza Soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Salariu 1.850 euro brut +100 euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email sau WatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrichgruppe.de 274. Ullrich Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth angajeaza soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email: sau WatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 275. Urgent 2 fete caut urgent fete cu

varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, casa lux, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii pe whatsapp. 8.000 {; (447404191560 276. Vila de lux la hotar cu principat Liechtenstein Elvetia, bani la greu castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 pana la 45 de ani, salarii de la 15.000 euro pe luna si mai sus 15.000 {; (+41799110722 alina77@gmx.ch

277. Villa Venezia, Germania. Joburi pt. tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 278. XXX job Switzerland, city of Basel,

girls new good looking girls wanted for good working studio in Basel. www.sugarbabes.biz 15.000 {; (0041765337807 sleeepandgo@gmail.com

279. Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 280. Zurich, Elvetia club de lux te invita sa faci bani Club de lux situat in centrul orasului Zurich te invita sa faci cei mai multi bani vara asta. Preturi mari, castiguri bune, locatie de top, clienti bogati: asta inseamna Club 12. 15.000 {; (0041765275667

Joburi videochat, masaj, adult 1. Admin, trainer studio videochat Salariu atractiv plus bonusuri, (0728.450.828 office@legendstudio.ro 2. Admin, trainer studio videochat, Legend Studio isi mareste echipa. Suntem in cautare de personal, pentru postul de admin/trainer. Oferim un pachet salarial atractiv. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 3. Admin, trainer studio videochat, Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de admin/trainer videochat.Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin (0728.450.828 office@legendstudio.ro 4. Asistenta personala Tanara draguta, sociabila, abilitati de comunicare. Cunostinte limba engleza si operare PC. Posibilitatea dezvoltare cariera. Program flexibil, poate fi studenta. Salariu atractiv. CV+poze pe email. stanciusimona07@gmail.com 5. Asistenta personala, sunt interesata de doamna/domnisoara cu aspect placut, deschisa (open mind) pentru postul de asistenta personala pentru timpul liber. Ofer seriozitate, discretie si multe avantaje. 5.000 L; (0724.040.460 laur.rual.cast@gmail.com 6. Asistenta personala/ secretara direc-

tor. Cautam asistenta personala/secreatara pentru director cu aspect placut (open mind). Salariu de la 1000 euro plus alte bonusuri, pentru casting se va oferi 100 euro. Program flexibil 2-3 ore/saptama. 1.000 {; (0724.040.460 rrobert.ideal.construction@gmail.com 7. Asistenta studenta personala, draguta, fizic placut, caut, cu disponibilitate mare pentru domn dragut, 37 de ani, se accepta si provincia, la nevoie se asigura locuinta, va rog seriozitate, mail, whatzapp (0726.525.947 bore.bore@yahoo.com

8. Asistenta, tanar 35 de ani, dragut, educat si discret caut o doamna sau domnisoara, 2-3 ore pe saptamana, discretie si seriozitate. Astept mail cu poze la adresa email. affection122016@gmail.com 9. Best Studio recruteaza modele videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752 10. Camhost, Iti place sa socializezi? Vrei o cariera de succes? Echipa EliteLook Agency vrea sa te cunoasca. Aplica daca esti ambitioasa si esti pregatita sa te dedici realizarii visului tau! (0748.988.898 ask@elitelook.ro 11. Casa privata Anglia, fete suntem casa privata si angajam fete pentru servicii de escort si masaj, se ofera cazare,se munceste incall si outcall , plata zilnica, mai multe detalii pe whats app la numarul de tel. 4.000 {; (+4407551685468 12. Castiga mii de dolari din videochat. Iti doresti venituri garantate de minim 1.000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit + cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro; (0730.752.752 13. Caut colega cu sau fara experienta. Sos. Pantelimon caut colega, clientela formata, seriozitate si discretie. Doar fete serioase. (0768.385.427 secretelevietii91@gmail.com 14. Cluburi de lux ofera locuri de munca

in Londra pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what's up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 15. Colega 2 fete si un baiat cautam o fata sa lucram la categoria grup, castiguri garantate de minim 250 de lei pe zi pana la 600, comision f mic, oferim cazare. Rugam seriozitate, zona Drumul Taberei 2.000 {; (0763.198.919/ 0759.159.795 nicoletasweety@gmail.com 16. Colega aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, locatie ultracentrala, clientela formata, vechime 7 ani, banutii se fac 400 si 900 lei pe zi, ofer cazare pentru provincie. Suna pt. detalii, 5.000 {; (0721.698.543 17. Colega Urgent pentru masaj de relaxare, doamna sau domnisoara, foarte serioasa care stie de ce pleaca de acasa, fara intermediari, sunt singura nu suntem mai multe, 150 L; (0763.080.986 18. Colega Berceni Venituri din prima zi, suna pentru mai multe detalii si sigur iti va conveni oferta. (0762.564.053 19. Colega caut din oras sau provincie

cu bun simt si sociabila. Progamul il facem impreuna, 50% comision, cazare asigurata. Pt detalii contacteaza-ma. Rond Alba Iulia sector 3; (0723.028.165 20. Colega de apartament aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, locatie ultracentrala, clientela formata, vechime 7 ani, banuti se fac 400 si 900 Lei pe zi, ofer cazare. Suna pt. detalii 5.000 {; (0760.583.213

E-mail: redactia@anuntul.ro


17 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

27

4

LOCURI DE MUNCÅ 21. Colega de apartament in alt oras buna, caut colega cu sau fara experienta in domeniu. Ofer cazare daca e cazul. Daca esti vesela, glumeata si cu bun simt ne vom intelege bine; 3.000 {; (0727.579.858

47. Fete / modele Alege BeYou Studio pentru a beneficia de venit garantat 5000 Lei/ Luna, comision 80% in prima luna, bonus de angajare 300$, plata zilnic/bilunar, comision 50-80% net; 5.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297

22. Colega de apartament, locatia ultra-

48. Fete cu sau fara experienta, conver-

centrala, program de zi, flexibil, igiena, discretie. Castiguri substantiale zilnice, ofer si cer seriozitate 5.000 {; (0721.698.422

23. Colega masaj caut colega pentru masaj erotic, doar masaj, plata la zi, seriozitate, cu sau fara experienta, la mine totul merge bine + independenta financiara. Diana; 3.000 {; (0721.765.906 24. Colega pentru masaj peste 18 ani.

Comision sau regim hotelier, seriozitate si discretie sunt cerintele mele. Zona centrala. Posibilitate de cazare dupa caz 2.000 {; (0727.462.545 cautcolega@gmail.com 25. Colega pentru masaj, colega locatie de lux, clientela selecta, cu sau fara experienta, an domeniu, varsta minima 18 ani, fara nici o cheltuiala din partea ta. Detalii suplimentare la tel. 400 L; (0746.449.335 alexandra.erog@gmail.com 26. Colega serioasa caut cu sau fara experienta, detin locatie centrala, fara alte cheltuieli din partea ta, pt mai multe detalii ma poti contacta, varsta cuprinsa minim 19-35, restul detaliilor le putem stabili la tel.; (0736.592.043 27. Colega urgent, asigur cazarea,

Rebeka, Favorit, Caut colega urgent, asigur cazarea pentru provincie. Nu conteaza experienta, important e sa vrei sa faci bani. (0769.803.544/ 0734.185.529 28. Colega. Caut colega de apartament.

Pentru a lucra in domeniul masajului. Clientela formata. Totul este 50/50. Mai multe detalii la telefon. (0721.173.264

29. Colege ambitioase, care doresc un job stabil, bine platit, cu un program flexibil, intr-un colectiv, tanar, unit, exclusiv feminin, contract de munca legal 100%, posibilitatea de avansare, (0728.575.937 30. Conversatii online Supreme Studio

iti ofera castiguri intre 3.500$- 7.800 $ lunar. Bonus angajare 700 $. Program optional. Plati oferite zilnic, saptamanal, bilunar. Puncte de lucru: Unirii, Crangasi, Obor, Universitate 7.800 {; (0728.611.611/ 0768.515.515 supremeoffice@yahoo.com 31. Dansatoare si dame de companie

19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta Tabu Bar, club de noapte Austria. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la telefon. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 32. Dansatoare- Night Club Pascha Graz Austria cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata.Castiguri substantiale.Informatii Sms / Apel / WhatsAp. Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at 4.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 33. Doamne si domnisoare, studente

sau pensionare, cautam exclusiv personal feminin pentru activitatea de videochat, cu sau fara experienta, salariul atractiv, comisioane 50-70%, program flexibil. Se cere si se ofera seriozitate, bonusuri periodice. 2.500 {; (0766.219.049 justsee200@yahoo.com 34. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 35. Doamne, domnisoare comision 60

%, Divinostudio cauta doamne/ domnisoare cu sau fara experienta pentru conversatii online; 1.999 {; (0720.932.936/ 0734.146.115 divinostudio@yahoo.com

satii online vrei sa castigi peste 2.500 $ lunar, Privatt Studio este locul potrivit. Suport/ training 24/24, plata zi, saptamana, bilunar sau lunar. Camere moderene, aparatura performanta locatie centrala 2.500 {; (0727.232.513 tech.studioprivatt@gmail.com 49. Fete cu/fara experienta 3000$ lunar Privatt Studio angajeaza fete cu sau fara experienta pentru sesiuni online, program 4 , 6 sau 8 ore, sedinte foto gratuite, suport 24/24. Zona ultracentrala, plata zi/ saptamana/ bilunar. Te asteptam. 3.000 {; (0760.387.829 50. Fete frumoase, +18 ani dornice de

castiguri rapide Germania, casa privata ,la granita Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 + . Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite,clientela formata. detalii in lb romana la tel sau mail; www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 51. Fete masaj, comision la zi, pentru

salon de masaj, cu sau fara experienta pentru postul de maseuze. Se asigura cazare sau transport pentru provincie. Nu mai sta pe ganduri. Convinge-te ca aici este locul tau, (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 52. Fete maseuze pentru masaj, oferim cazare gratis cautam fete cu sau fara experienta angajam fete din provincie cu carte de munca si cu cazare gratis conditii foarte bune si venituri mari ne puteti suna direct sau sms pe numarul: 3.000 {; (0768.278.591 office5555@yahoo.com 53. Fete pentru activitate online. Alege

BeYou, venit lunar garantat 5000 lei, bonus de angajare 300 $, comision 5080%. Este momentul sa-ti castigi independenta, scapa de prejudecati si ia atitudine. Suna si progreameaza un interviu, 5.000 L; (0763.089.972/ 0730.872.297/ 0766.905.905 54. Fete pentru Anglia, agentie masaj erotic angajam doamne si domnisoare peste 18 ani, cu aspect fizic placut, castiguri substantial reale . Lucram la comision 50% fara alte cheltuieli; 8.000 {; (0762.626.983 55. Fete pentru masaj, personal fete pentru masaj de relaxare, somatic din Bucuresti sau provincie, nu e necesara experienta, posibilitate diploma, cazare gratuita, castiguri substantiale, salon lux, clientela formata; 2.500 {; (0725.319.598/ 0725.319.598 blue.moonline@yahoo.ro 56. Fete pentru salon masaj Centru

Istoric cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336 57. Fete peste 18 ani pt. poze si filme

usor de facut, plata pe loc, 200 ron/zi. Trimiteti poze recente la email. Rog seriozitate 200 L; (0735.440.788/ 0746.571.012 admin@adultmedia.ro 58. Fete sau cupluri pt filme adult Casa

de productie cauta fete sau cupluri 18-35 pentru filme adult. In general lucram cu actori/actrite noi asa ca experienta nu este necesara. Se filmeaza in Bucuresti. 9.999 {; (0757.971.636 jasminlive@protonmail.ch 59. FETE, cupluri, mature, Crazy studio angajeaza fete cu experienta sau fara experienta pentru sesiuni online, program la alegere, sedinte foto gratuite, suport 24/7. Fa-ne o vizita, 2.500 {; (40761594235 60. Fete, la Studio 27 primesti plata zil-

nic, ai program flexibil si cele mai mari bonusuri de pe piata. Garantam castiguri de 3000-10000 $, adult/non-adult, zona Unirii, 10.000 {; (0765.640.271 hr@studio-27.ro

73. Hostess online Legend Studio Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta noi angajari pentru posturi de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

99. Modele Oferim cele mai bune condi-

74. Hostess online Legend Studio pro-

100. Modele baieti videochat TeamVi-

cent 100% in prima perioada, bonus recomandare 200$, salariu fix de pana la 4.000lei, comision progresiv intre 50% si 70%! Suna, vino si convinge-te; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 75. Hostess online Legend Studio. Pos-

tul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 76. Hostess online, comision incepand

cu 60%. Te asteptam la un interviu sa iti dovedim ca este adevarat: venit minim garantat 1.000 $/ luna, 500 $ bonus angajare- 500 $ bonus recomandare daca vii cu o prietena 4.000 L; (0744.784.477 office@camstars.ro 77. Hostess, modele, dans, masaj, ofer-

im cazare Club privat ofera comision foarte mare. Angajam, calificam, tinere peste 18 ani pentru hostess, dans, masaj erotic, club privat si salon masaj, maxima siguranta, cazare gratis, sunati sau sms la: 3.500 {; (0768.278.591 office5555@yahoo.com

videochat! ai peste 18 ani si iti doresti venituri garantate de 2000$ inca din prima luna? Program la alegere! Procent de 100% in prima perioada; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 82. Legend Studio- Modele socializare online postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 83. Masaj erotic, angajam colege noi pentru masaj erotic. Conditii deosebite, seriozitate, castiguri mari, pentru persoane care vor sa fie independente. concept exclusiv, super echipa, doar masaj, caut colega. 3.000 {; (0729.683.433 diamondlounge2013@gmail.com 84. Maseuza salon cu vechime adevara-

ta, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513 85. Maseuze angajam pt salon cu vechime de 9 ani pe piata fete cu bun simti si aspect fizic placut, experienta in arta masajului este un atu se lucreza cu 80% straini bani se fac din prima seara. Urgent; (0756.239.616

86. Maseuze Te invitam sa te alaturi echipei noastre de elita ! Cea mai buna alegere pentru venituri excelente. Iti oferim un mediu de lucru profesional, contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata. Aplica acum www.monamourmasaj.ro/angajari 3.000 {; (0732.889.966 87. Maseuze cu sau fara experienta Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

37. Doamne. Aveti peste 30 de ani si nu

62. Fete, modele -salariu garantat de

88. Maseuze cu/fara experienta, alatura-

lux, Elvetia. Tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut 18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50 % din venituri. 50007000CHF / luna Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 0041796454360 39. EmpressV Studio, cea mai buna

echipa condusa de un model de Top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 40. EmpressV Studio, cea mai buna echipa condusa de un model de Top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 41. EmpressV Studio, cea mai buna

minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

te echipei noastre de profesioniste. Cea mai buna alegere pentru venituri wooow. Comisioane 100-200 lei/h. Pentru noi nu esti angajata, esti partener de afaceri; 10.000 L; (0720.114.488 office@confidential.ro

63. Fete, modele online Alege BeYou

La Mon Amour Massage. Esti tanara, frumoasa, senzuala, lipsita de prejudecati si in cautarea unui venit consistent? Te invitam sa te alaturi echipei noastra de elita, cu 10 ani de experienta! Mon Amour Massage, cel mai important furnizor de servicii de masaj erotic de lux din Bucuresti, este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de maseuze de elita. 3.000 {; (0732.889.966/ 021.316.88.38 manager@monamourmasaj.ro

Studio si beneficiezi de 80% comision in prima luna, 5000 lei venit garantat/ luna. Nu te multumi cu putin, si tu poti atinge incasarile dovedite in poze. Pozele sunt reale, 5.000 L; (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro 64. Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639 65. Fete, modele, salariu garantat de

pana la 4.000 ron. Ti-ai dorit dintotdeauna un job unde tu sa fii propriul tau sef, sa ai venituri reale intre 1.000$ si 5.000$, Ai nevoie de plata zilnica, site-uri cu trafic, promovare, daca da, te asteptam, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 66. Fete, modele, salariu garantat de

pana la 4000 Lei, comision progresiv 50%-70%, 200 $ bonus de recomandare, vacante oferite in functie de performanta, procent de 100 % pentru prima perioada 5.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro

pana la 4000 lei, comision progresiv 50%70%, 200 $ bonus de recomandare, vacante oferite in functie de performanta, procent de 100% pentru prima perioada, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

42. Entertainer online 4000 lei bonus

68. Fete. Salon masaj erotic angajeaza

67. Fete, modele, salariu garantat de

89. Maseuze, cele mai bune comisioane

90. Maseuze, faceti bani multi la Noblesse Unic, angajam fete cu/fara exp 18-35 ani pentru clientela formata pe care o avem. In centru, salon masaj la vila. Banii la tura, comisioane 40-60% si tipsuri mari. Program flexibil. Posibil cazare. 30.000 {; (0767.004.515 contact@private-massage.ro 91. Maseuze, oferim cazare gratis in Bucuresti, cu sau fara experienta, comisioane foarte mari pentru maseuze, avem un mediu de lux si o echipa tanara si avem clientela formata. Sunati sau sms. 3.000 {; (0768.278.591 office5555@yahoo.com 92. Mecanic auto cunoscator testar

geometrist cu experienta si ajutor de mecanic salariu 2000-4000; (0726.215.246 buildprest@yahoo.com 93. Menajera tanara, fara prejudecati, pt

un cuplu din Bucuresti. Program flexibil, salariu plus bonusuri. (0729.179.406

94. Mistress videochat, Studio Belleboudoir, te asteptam la noi, bonus angajare, discretie, trei variante de salarizare 2.000 {; (0746.387.246

angajare, 4000 lei avans din prima zi, salariu fix pana la 6.000 lei plus procente 50%-70%, operatii estetice. 6.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

fete pentru masaj in conditii legale si avantajoase. Va asteptam pentru un interviu; (0721.243.749

43. Fata caut colega pentru videochat caut colaborare cu o fata pentru categoria cuplu, cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta, cu sau fara implicare sexuala (fara a se dezbraca). Plata dupa fiecare intalnire (intre 100-500 lei); (0730.821.689

jeaza. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; www.fetish-world.ro (0766.016.639

Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop. 5.128 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

70. Hostess online. Salariu garantat 6000 ron, comision pana la 80% si costumatii cadou. Avans din prima zi pana la 4000 ron. Plata zi, saptamanala, bilunara. Posibilitate credit casa/masina. 6.000 L; (0760.657.114/ 0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com

96. Model online la JustYou. Promovare rapida. Bonus angajare pana la 4100, salariu 5128 L procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Contract de munca. Contactati-ne. Decontam taxiul pentu interviu, 5.128 L; (0770.752.856/ 0745.651.791 officejustyou@gmail.com

71. Hostess online Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

97. Model videochat Legend Studio isi mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 4.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro

72. Hostess online cu sau fara experienta. locatie centrala, suport tehnic 24/24, training. Limba engleza nu este obligatorie. Pentru interviuri sunati la nr. de tel., 5.000 L; (0766.715.701

3000 lei daca indeplinesti anumite conditii. Bonusuri de angajare, outfituri cadou, plata bilunara, comision intre 50%-80%; 3.000 L; (0756.798.558 office@oasisstudio.ro

44. Fata, caut colega pentru videochat.

Ofer garsoniera unde sa munceasca, conturi, ajutor, program la alegere si procent de 60%, plata zilnica. Pentru detalii ,contactati-ma pe whatsapp. Rog seriozitate; (0730.821.689 45. Fete iti doresti venituri mari realizate

intr-un timp scurt?Cunosti limba engleza si iti place sa socializezi online? Aplica pentru model part-time si programeaza un interviu chiar azi; 5.000 {; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 46. Fete studio lux, Piata Muncii, angajam modele online, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training, suport 24 h, bonusuri la angajare, conditii de munca excelente, 2.503 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro

69. Fetish World Videochat Studio anga-

95. Model online Hai in echipa JustYou.

98. Modele Oasis Studio ofera salariu fix

femei, Cautam modele transexuali feminine, fete/ fem, serioase si ambitioase pt castiguri nelimitate. Nu este nevoie de experienta. Cerinta limba engleza, majora, energie pozitiva si multa ambitie. 2.000 {; (0721.777.699 showtime-studio@gmx.com

126. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 127. Modele videochat Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convingete, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

102. Modele feminine cu sau fara experi-

129. Modele videochat din studio, plata la zi si bilunar, comision din studio pana la 70%, site-uri diverse, program flexibil. Bonus angajare, bonusuri performanta, venituri garantate, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

enta fete, cupluri, nu ai suficienti bani pt. nevoile si dorintele tale, noi suntem solutiahttp://sheebastudios.ro/salariu fix 2000lei 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

103. Modele feminine cu sau fara experi-

enta online salariu fix 2000 lei, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic. Fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

105. Modele feminine cu sau fara experi-

81. Legend Studio angajeaza modele

151. Modele videochat, transexuali, fete,

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

128. Modele videochat Avem job-ul per-

79. L'femme Royale Salon masaj erotic Bucuresti. esti tanara si doresti sa ai parte de castiguri substantiale zilnice? Atunci contacteaza-ne si poti face parte dintr-un colectiv unic, tanar si incitant... rafinament, stil si eleganta; 9.000 {; (0739.147.365 monylove4u@gmail.com 80. Legend Studio angajeaza modele socializare online fete. Alege Legend Studio, iar seriozitatea iti va fi rasplatita cu city break-uri in functie de performante, sedinte la spa, make-up, plus un salariu minim garantat de 4.000 Lei 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

125. Modele socializare online, postul se

101. Modele baieti videochat TeamVision Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro

104. Modele feminine cu sau fara experi-

61. Fete, Germania, te asteptam in echipa noastra casa privata in Germania cauta fete si femei cu varste cuprinse intre 18 si 45 ani. Castiguri garantate. Acceptam si persoanele care vorbesc doar putin germana sau engleza. 15.000 {; (004915222566939 haus.cherie@yahoo.com

38. Elvetia, maseuze pentru salon erotic

sion Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual. 3.500 {; (0746.368.630/ 0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

78. Job, vrei independenta financiara? online, salariu fix 2000 lei, fara target, comisioane, siteuri noi, trafic. fara reguli/amenzi stupide, oferim contract de munca, training, posibilitate avansuri, bonus angajare, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

36. Doamne, domnisoare, 18 +, castigati independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

gasiti un loc de munca? Va asteptam in echipa noastra. Pentru interviuri sunati la nr. de tel., 4.000 L; (0799.617.440 kira.studio@yahoo.com

tii pentru ca ne plac modelele fericite si mereu cu zambetul pe buze! Dispunem de o locatie exclusivista! Cautam fete cu/ fara experiente, varsta minima de 18 de ani, 3.000 {; (0769.839.200 mihaela.empire@gmail.com

enta online salariu fix fara target, comisioane, site-uri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide, oferim contract de munca, training, posibilitate avansuri, bonus angajare, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

enta online salariu fix, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 106. Modele fete, studente, conversatii

online Esti studenta in Bucuresti si iti doresti sa devii independenta financiar, esti la doar un telefon distanta de beneficiile ca si model de videochat la SecretModels, (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

fect pentru tine. Venit garantat pana la 4000 Lei sau 75% din incasari. Alege mediu de lucru profesionist, plata la timp, program de lucru flexibil, join us, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

130. Modele videochat din studio, plata la zi si bilunar, comision din studio pana la 70%, site-uri diverse, program flexibil. Bonus angajare, bonusuri performanta, venituri garantate, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 131. Modele videochat Legend Studio isi

mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 132. Modele videochat cu fara experienta Decebal vrei un job ca o vacanta? Vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Ai nevoie de plata zilnica, promovare si trafic pe cele mai bune siteuri? 5.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

152. Modele videochat: cupluri, fete, bai-

eti, cunostine limba engleza mediu (pentru a purta o conversatie), o stare de spirit buna si seriozitate.Zona Stefan cel Mare, 1.000 {; (0761.295.427 paradise.studio@yahoo.com 153. Modele videoconferinte online, angajam fete, baieti cu varsta minima 18 ani cu sau fara experienta cu aspect fizic placut, care sunt dornice, dornici sa castige cu mult peste medie. Plata zilnica, saptamanal, bilunar. Zona centrala. 2.500 {; (0761.594.235 154. Modele, Rich Girls Studios ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 155. Modele, salariu fix 2000 Lei + comisioane, fara reguli/amenzi stupide, posibilitate avansuri/ sustinere financiara, posibilitate avans, contract munca; 2.000 L; (0746.387.246 office@flirt4fun.eu 156. Modele, Winstudio, ultracentral,

Piata Muncii, metrou angajeaza modele, minim 18 ani, plata bilunar, training, suport tehnic 24 h, 2.500 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 157. Modelele cu /fara experienta 18+, esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii "Rich" Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

rienta alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

158. Modelele cu sau fara experienta 18, esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

134. Modele videochat cu sau fara expe-

159. New Blue Up cauta fete dragute

133. Modele videochat cu sau fara expe-

107. Modele fete, studente, conversatii

rienta, angajam modele videochat cu sau fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. Pentru programare interviuri tel., 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

108. Modele fete, studente, conversatii

135. Modele videochat cu, fara experienta Decebal Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

online esti studenta in Bucuresti si iti doresti sa devii independenta financiar, esti la doar un telefon distanta de beneficiile ca si model de videochat la SecretModels, (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com online. Esti studenta in Bucuresti si iti doresti sa devii independenta financiar? Esti la doar un telefon distanta de beneficiile ca si Model de Videochat la SecretModels; (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

136. Modele videochat cu, fara experi-

109. Modele fete, studente, part time, full

enta Decebal Devino model la Legend Studio si castiga un salariu minim garantat de 4.000 lei sau proncent intre 50% si 70%. Bonus 200$ daca ne recomanzi unei prietene, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

110. Modele fetish/ adult/ non adult/ non

137. Modele videochat cu, fara experienta Decebal Devino model la Legend Studio si castiga un salariu minim garantat de 4.000lei sau proncent intre 50% si 70%! Bonus 200$ daca ne recomanzi unei prietene, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

time esti studenta in Bucuresti si iti doresti sa devii independenta financiar? Esti la doar un telefon distanta de beneficiile ca si model de videochat la SecretModels (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com nude fetish, program flexibil, legalitate. DarkAngel studio cu sediul in Bucuresti, Piata Muncii, angajeaza modele fetish non-adult, locatie lux, tinute, sedinte foto, carte de munca, legalitate. 5.000 {; (0728.575.937

111. Modele online salariu fix 2000 L, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 112. Modele online studio lux, Piata

Muncii metrou, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training si suport 24 h, bonusuri la angajare, conditii de munca excelente, 2.502 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 113. Modele online cu sau fara experien-

ta, angajam colege varsta minima 18 ani, locatie centrala, program flexibil, seriozitate, castiguri atractive. Plata se poate face zilnic. Nu avem reguli si amenzi 1.000 {; (0735.342.378 clara_beby@yahoo.com

114. Modele online fete, bonus angajare,

ai nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara; 3.000 {; (0746.387.246 115. Modele online fete/bonus angajare ai nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara; 3.000 {; (0746.387.246 116. Modele online la Rich Girls Studio Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro

117. Modele online, fete, cupluri online, salariu fix, fara target, comisioane, siteuri noi, trafic. Fara reguli, amenzi stupide. oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 118. Modele online, Piata Muncii alege

sa devii top model la Legend Studio! Castiga minim 2 000$ pe luna, Plata la zi sau bilunar! Bonus recomandare 200$! 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 119. Modele online, Piata Muncii Legend

Studio angajeaza fete cu sau fara experienta pentru sesiuni online, program la alegere, sedinte foto gratuite, suport 24/24. Zona ultracentrala, plata zi/ saptamana/ bilunar. Fa-ne o vizita, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

138. Modele videochat cu/fara experien-

ta Piata Muncii. Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

165. New Blue Up. Cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

141. Modele videochat cu/fara experienta Piata Muncii Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 5070%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

166. Oasis Studio angajeaza admin, trainer, suntem un studio cu echipa exclusiv feminina care isi mareste efectivul 3.000 L; (0756.798.558 office@oasisstudio.ro

142. Modele videochat Piata Muncii din

pendenta financiara! Cele mai mari preturi, deschis nonstop program la alegere bani zilnic castiguri mari. Cer si ofer seriozitate, doar daca sunteti hotarate, sunati sau whatsapp 500.000 {; (0731.507.076

studio, plata la zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 143. Modele videochat, ai nevoie de bani? Castiga minim 5000 usd lunar. Angajam modele online, experienta nu este necesara, limba engleza conversational. 5.000 {; (0745.069.444 bvstudiochat@gmail.com 144. Modele videochat, castiga comision

100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 145. Modele videochat, Cea mai buna

echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 146. Modele videochat, Cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro

148. Modele videochat, Legend Studio

isi mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara 4.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro 149. Modele Videochat, Vrei un job cu

123. Modele socializare online - Decebal, postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit+cazare gratuita. Suna acum la tel. sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752

124. Modele socializare online Decebal,

150. Modele videochat, comision 60%,

iti faci griji ca nu vei avea cum sa te sustii la facultate. Legend Studio vine in intampinarea ta. Castiga un comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

163. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

140. Modele videochat cu/fara experienta Piata Muncii Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

121. Modele online. Ai vrea sa castigi in

122. Modele pentru sedinte foto erotice Se cauta modele pentru sedinte foto erotice pentru o colectie privata. Confidentialitate. emodelsint@gmail.com

162. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

164. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

147. Modele videochat, comision 60%, fete 18+, casnice. Showtime Studio angajeza modele videochat fem majore, studente/casnice sau modele cu experienta din Bucuresti, in conditii foarte bune intrun studio nou, intim, in zona Unirii, comision 60%. 2.000 {; (0721.777.699 showtimebuc@gmail.com

fiecare zi mii de dolari? Devino acum model la Fetish World, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, www.fetish-world.ro (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro

161. New Blue Up cauta fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

ta Decebal Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 5070%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

139. Modele videochat cu/fara experien-

Studio angajeaza fete cu sau fara experienta pentru sesiuni online, program la alegere, sedinte foto gratuite, suport 24/24. Zona ultracentrala, plata zi/ saptamana/ bilunar. Fa-ne o vizita, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

120. Modele online, Piata Muncii Legend

160. New Blue Up cauta fete dragute

Cam Stars Studio angajeaza vorbitoare de limba engleza min. nivel mediu, program part time sau full time. Venit garantat 1000 $/ luna, 100% legal. www.camstars.ro 4.000 L; (0744.784.477 office@camstars.ro

167. Pentru fete hotarate Care vor inde-

168. Personal v-am creat cele mai luxoase conditii pentru munca, relax si desfasurarea activitatii legal cu carte munca. Va punem la dispozitie: piscina exterioara, sauna, jacuzzi, aparate fitness, locuri de fumat si luat masa, gratar, terasa etc. 5.000 {; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 169. Personal feminin Beneficiezi de un

procent de 60%, conditii ultramoderne in locatie centrala, un bonus de 500 $ garantat si cel mai bun training. Cautam fete cu/ fara experienta, varsta minima 18 ani, 3.000 {; (0769.839.200 mihaela.empire@gmail.com 170. Personal fete masaj, somatic, plata

zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; (0724.168.007 mihainick@gmail.com

177. Secretara/ asistenta personala Caut asistenta/ secretara personala, discreta, dezinhibata cu aspect placut (open mind) pentru intalniri de 3-4 ore pe saptamana. Se ofera comision la prima intalnire si alte bonusuri. 1.500 {; (0724.040.460 ideal.construct.imobiliare@gmail.com 178. Studente part time - full time 3.000 $ lunar Fete pentru videochat. Program 4, 6 sau 8 ore in functie de disponibilitate. Suport 24/7, sedinta foto aparatura si camere individuale. Plata la zi, saptamana bilunar sau lunar. Aplica azi. 3.000 {; (0760.387.829 179. Tinere 18 ani+, dasatoare New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich,ofera locuri de munca legale pentru salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte.Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 180. Tinere 18-40 pt masaj sau animatie

club, discretie colectiv prietenos, angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic sau/si dans, hostess. Seriozitate si siguranta, brand de 12 ani. 50-150 lei/ora. 9.000 {; (0730.222.270/ 0732.119.900

181. Tinere 18-40 pt masaj sau animatie

club, discretie oferim cazare, calificare si angajare legala ptr domane si domnisoare pe postul de maseuza. 3 Saloane cu vechime 15 ani in centrul Bucurestiului. Castiguri peste 2000 euro/luna 3.000 {; (0730.222.270/ 0720.057.901

182. Tinere min. 18 ani, cu sau fara experienta, urgent salon masaj erotic angajeaza fete cu aspect fizic placut, venituri substantiale, program flexibil, plata zilnic, oferim cazare pt fetele din provincie, discretie si colectiv tanar. 6.000 {; (0739.147.365 monylove4u@gmail.com 183. Tinere, modele online, studio videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 184. Tinere, modele online. Studio Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 185. Tinere, salon masaj, angajaza urgent 2 tinere cu aspect fizic placut si ingrijit, conditii legale de munca, paza si protectie, clienti straini, venituri subsatntiale, tipsuri maxime. 2.500 {; (0735.651.849 186. Trainer admin videochat Decebal,

Legend Studio ofera un pachet salarial atractiv. Cautam personal feminin, cu experienta pe un post similar ca model, trainer sau admin (0728.450.828 office@legendstudio.ro

187. Trainer cu experienta, cautam colege serioase, cu abilitati de comunicare la nivel avansat, cunostinte foarte bune de limba engleza si disponibilitate la program de lucru in ture, pentru postul de trainer. 2.500 L; (0775.345.090 188. Trainer videochat. Studio exclusiv feminin recruteaza personal pentru postul de trainer. Se cere minim 6 luni experienta in domeniu, limba engleza, program 8 h/5 zile. Posibilitate de avansare salariala si profesionala, 2.500 L; (+40765640271/ +40765640271 hr@studio-27.ro 189. Trainer, admin modele online cu experienta in domeniu ca model/trainer. Program 8 ore/zi. Bonuri de masa, bonusuri de performanta, colectiv tanar, mediu de lucru placut. Locatie: Aparatorii Patriei, Berceni. (0746.368.630/ 0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro 190. Trainer, personal feminin esti plina

de energie si te consideri o persoana ale carei idei duc la rezultate excelente, ai experienta in domeniu si intelegi necesitatile unui model (0751.124.276 hr@unicornagency.ro 191. Vicious Girl Experience Erotic Mas-

sage angajam domnisoare. Esti plina de viata si cu zambetul pe buze, dar si putin nebunatica? Hai la un salon unde punem accent pe respect si curatenie. Vicious girl e o experienta unica pentru fiecare. (0758.731.867 contact@viciousgirl.ro 192. Videochat baieti tineri si seriosi 18+ cu cazare angajam baieti tineri si seriosi 18 maxim 29 cu cazare Bucuresti, gay, bisexuali, hetterowww.wixstudiovideochat.com (0764.837.439 contcat.wixstudio@gmail.com 193. Videochat de acasa, supluri si femei singure demareaza-ti biznesul de videochat de acasa, indiferent de varsta ta si zona in care stai. Decoram camera si iti imprumutam echipament daca e cazul. Angajam pana in 72 ani. Daca stii engleza, va ajuta. 1.200 {; (0754.406.180 z17@tuta.io 194. Videochat non adult Stai de vorba

pe net si castigi bani!Incearca si tu acum cel mai bine platit job din Romania!Conversatii Online, fara nuditate (0720.418.000

195. Villa Venezia- job for you. Germania. Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Atunci ai ajuns la locul potrivit, oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de

171. Personal videochat, vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

196. Vino in echipa Vicious Girl, esti in cautarea unui job flexibil, fun, care sa-ti creasca substantial veniturile? Ai ajuns unde trebuie. Hai la un salon unde se pune accentul pe respect, curatenie si mai presus, fericirea tuturor. (0758.731.867 viciousgirl18@outlook.com

172. Personal Webcam International Xtrim VideoChat Ai intre 18 -30 ani si cauti un loc de munca bine platit? Poti aplica un cv pentru WixStudio videochat. Ofermin cazare fete. (0764.837.439/ 021.451.00.64 contact.wixstudio@gmail.com

197. Vino si tu in echipa noastra, avem sute de modele fericite, sustinem cu mandrie ca suntem cel mai serios studio de videochat. Oferim cele mai mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minim garantate si program de lucru preferential (0785.709.805

173. Receptionera pt. salon de masaj.

Salariu atractiv + comision. Aspect fizic placut, engleza nivel mediu, experienta este necesara rog si ofer seriozitate. Castigurile depasesc 2.500 L pe luna, 2.000 L; (0756.239.616 174. Rich Girls Studio, vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 175. Salon masaj erotic situat central

angajeaz fete in conditii legale pentru masaj. Se ofera comision din incasari+salariu; (0721.243.749 176. Salonul Confidential angajeaza hostess si maseuze. cauti un job distractiv sau pur si simplu esti curioasa si vrei sa afli mai multe? Oferta noastra: bonus de angajare 200 euro. Plata la zi, comisioane de la 100 - 180 Lei/h, tips-uri consistente; 2.500 {; (0748.111.333 office@confidential.ro

Cereri muncå 1. Acord ingrijire persoana varstnica,

deplasabila, gatit, curatenie, medicatie, regim intern, perioada indelungata; (0732.472.632 2. Administrativ tanara serioasa, doresc colaborare job part time in administrativ. Engleza, scris, citit, vorbit nivel conversational. Rog oferte serioase si concrete pe e-mail: colaborare2017@gmail.com colaborare2017@gmail.com 3. Bona, acord supraveghere scolari, teme, evaluari concursuri, probleme de adaptare scolar- educationale, sunt invatator- profesor; (0740.010.067/ 0771.095.775 4. Bona, doamna cu experienta, imi ofer

serviciile: Drumul Taberei, Brancusi; (0732.769.808/ 021.726.49.17

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

17 octombrie 2018

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 5. Bucatar Bucatar sau bucatar sef cu

experienta se ofera. Bucatarie italiana, internationala si romaneasca; (0720.498.960 costycosty08@yahoo.com

6. Caut sa ingrijesc persoana varstnica in regim intern, termen lung; (0765.402.804 7. Caut urgent de munca urgent, de noapte o zi cu o zi, oriunde in Bucuresti Ilfov (0768.500.865 8. Curatenie part-time ofer servicii de curatenie pentru familii/birouri, in regim part-time, 1-2 zile(pentru familii), punctuala, nefumatoare, cu experienta in domeniu. Ofer si rog seriozitate (0747.687.105 9. Doamna 54 ani, studii postliceale, fara

obligatii, aspect placut, corecta caut serviciu. Seriozitate ofer si cer; (0738.259.609 10. Doamna 60 ani, cadru didactic, caut

part-time supraveghere copii de scoala gradinita, in Bucuresti; (0786.293.554 11. Doamna 63 ani, serioasa, nefuma-

toare, fara vicii, doresc sa ingrijesc batrana (intern). Rog seriozitate; (0799.516.926 12. Doamna cu experienta fac menaj gatesc si calc, fac cumparaturi platesc facturi, ingrijesc batrani imobilizati la pat chiar si la spital 30 L; (0765.281.430 viorica.coca1@yahoo.com 13. Doamna ingrijesc cu recomandare

bolnav- bolnava mancare, medicamente, plimbare. Persoana serioasa. Rog seriozitate. Sectorul 2, 3, 4; (0730.317.982 14. Domn, caut de lucru, agent paza,

intretinere, reparatii sanitare, electrice, cladiri, zugraveli, diverse; (0728.297.173

8. 13 Septembrie, Parc Sebastian dec., et. 6/8, 40 mp, 1987, garsoniera lux, mobilata si utilata complet, finisaje de calitate superioara, etaj 6/8, spatioasa, instalatii electrice si sanitare noi, loc de parcare, acte la zi. Merita vazuta! 55.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro

34. Basarabia, stadion, semidec., et. 9/10, 1978, constructie 1978, bloc mixt, reabilitat, 34 mp, etaj 9/10, libera, bloc civilizat, acces rapid: Pta Muncii, Baba Novac, Titan, Dristor. 35.900 {; (0727.111.363 andrei@ibg-imobiliare.ro

59. Berceni, Carrefour Grand Arena, dec., et. 3, 45 mp, 2018, garsoniera dubla pret excelent, zona linistita, finisaje premium la alegere. Se accepta orice tip de credit; 36.800 {; (0767.710.529 marius@sudrezidential.ro

9. 13 Septembrie, Parc Sebastian,

35. Basarabia, strada Bucovina semi-

dec., et. 6/8, 40 mp, 1987, garsoniera lux, mobilata si utilata complet, finisaje de calitate superioara, etaj 6/8, spatioasa, instalatii electrice si sanitare noi, loc de parcare, acte la zi. Merita vazuta. 55.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro

dec., et. 2/10, 33 mp, 1981, Garsoniera Bucovina, 5 minute metrou, 5 minute parc Ior, situata in bloc din anul 1981, reabilitat la etjul 2/10. Se vinde cum se vede in fotografii. Acte in ordine. Merita vazuta si cumparata. 44.000 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro

60. Berceni, Dimitrie Leonida dec., et. 3/5, 2018, Garsoniera in bloc nou! Foarte spatioasa, g, f, p, ct, tamplarie PVC, etaj 3 din 5. Comision 0%, se vinde direct de la dezvoltator. 31.200 {; (0723.535.968

10. 13 Septembrie-Sebastian, dec.,

36. Batistei, Thomas Masaryk et. 1/5,

et. 6/8, 42 mp, 1984, garsoniera, inclusiv mobila si electrocasnicele, balcon, 48.000 {; (0724.062.297

11. Amurgului semidec., et. 1/4, 17 mp, 1977, garsoniera confort III, centrala termica, mobilata, utilata. Discutabil 13.000 {; (0745.156.644 12. Aparatorii Patriei dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, Dezvoltator, vand garsoniera la etajul 1 in Metalurgiei Park, in bloc nou, la 6 minute de statia de metrou Aparatorii Patriei. 39.900 {; (0731.171.007/ 0729.923.486 razvan.marginean27@gmail.com 13. Aparatorii Patriei, dec., et. 2/4, 24

mp, garsoniera mare, renovata recent, bloc curat civilizat 10 minute metrou, cadastru, intabulare, libera, incalzire cu curent electric (blocul fara gaze) pret rezonabil, agentie imobiliara, 16.000 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliara@yahoo.com 14. Aparatorii Patriei, dec., et. parter/4,

15. Doresc angajare sau colaborare Tanar serios 28 ani doresc angajare sau colaborare in domenii ca: soferie sau masaj sau servicii paza. Cer si ofer seriozitate; (0732.222.213

36 mp, 2018, metrou Aparatorii Patriei, garsoniera bloc nou Eden Residence, la cheie cu centrala termica, izolatii, contorizari individuale, finisaje lux, fara comision. Imobil in constructie, Detalii la telefon 32.300 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

16. Economist, inspector control finan-

15. Aparatorii Patriei, dec., et. 4/8, 37

ciar, revizor gestiuni audit intern cu experienta solicit angajare; (0732.227.576 17. Expert contabil, cu experienta, ofer

servicii de evidenta contabila, resurse umane, salarizare pentru toate tipurile de firme, infiintari de firme gratuit, cenzorate, refaceri, depuneri, bilanturi, etc. 150 L; (0760.951.651 leeafincont@yahoo.com 18. Fosta invatatoare, doresc sa lucrez ca

bona; (0727.239.301

19. Inspector resurse umane, experienta

20 ani colaborez cu fime: administrare personal, Revisal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, regulament intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com

20. Maseur si sofer cu experienta si BMW

x1, de incredere doresc un job in Bucuresti, 3.000 L; (+40740487796 goldhand39@gmail.com

21. Menajera cu experienta, vorbitoare

de limba italiana, solicit angajare in Bucuresti si zonele limitrofe. (0763.060.354

22. Muncitori in comstructii calificati si

necalificati (structuristi, amenajari interioare, sudori, etc), cu contract de munca, pentru lucrari de constructii in Bucuresti. Salariu: 150-200/zi + bonusuri. (0758.217.373 fiestaconstruct@protonmail.com 23. Pensionar, de profesie sofer, am 66

ani, caut un loc de munca; (0769.401.508

24. Secretara cu experienta si serioasa doresc angajare, program de luni - vineri 817 alina.baltaretu79@gmail.com 25. SOFER categoria B, nefumator, expe-

rienta peste 25 ani, serios, responsabil, muncitor si discret, doresc angajare numai cu contract de munca, (0723.712.287 ion_ochialbi@yahoo.com 26. Sofer personal sau de familie barbat matur, sanatos, ingrijit, experimentat, foarte loial, ma ofer ca sofer personal sau de familie. Cazier si viata ireprosabile. Va asigur ca va fi o colaborare cum nu a-ti mai avut si cu auto personal (0723.993.153 27. Spalatoreasa, calcatoreasa, Militari Residence, spalatorie curatatorie umeda si uscata, angajeaza spalatoreasa, calcatoreasa zona Militari Residence. Salariu atractiv. 2.500 L; (0766.267.727/ 0766.267.727 cristina@supercleanmilitari.ro

mp, 2019, vanzare garsoniera vis-a-vis de Univ. S. Haret la doar 4 min de metrou. Super ansamblu rezidential 4 City Life. Predare la cheie. Finisaje premium. Utilitati bransate individual. Comision 0 39.920 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 16. Aparatorii Patriei, Berceni, dec., et.

1/5, 43 mp, 2018, garsoniera pe care o propunem spre vanzare, este disponibila la etajul 1 al unui imobil nou, p + 5e, prevazut cu lift silentios -capacitate 5 persoane, ce are acces rapid la statia de metrou Aparator; 39.900 {; (0730.245.876/ 0727.175.861 roxana@sudrezidential.ro

17. Aparatorii Patriei, spatioasa, direct dezvoltator dec., et. 1/6, 2019, Ansamblul iti permite accesul facil catre multiple puncte de interes din zona - centre comerciale, piata, gradinite,etc. La cateva minute de mers pe jos gasiti statii RATB si metrou . Comision 0! 34.965 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro 18. ASE, Romana, Dacia, Aurel Vlaicu,

Eminescu semidec., et. 1/6, 35 mp, 1936, Proprietar, vand si in rate pe 2 ani cu avans 25.000 euro. La et. 2/6 mai este un ap la fel de vanzare neamenajat la 47.000 euro. Garsoniera e impartita in 2 cam cu dormitorul separat. 75.000 {; (0730.070.691 19. Auchan Militari, strada Tineretului,

dec., et. 2/5, 26 mp, 2018, Tineretului Residence, garsoniera, suprafata 27 mp util, dec., balcon, etaj 1-5, finisat la cheie, centrala proprie, buc open-space, finisaje la alegere, constructie noua 2018, comision 0. 21.000 {; (0720.219.698 tineretului.residence@gmail.com 20. Baba Novac Dristor dec., 37 mp,

1976, garsoniera dec.a 37mp, renovata, gresie faianTA parchet, termopan, usa metalica situata in bloc mixt la 10 min. de metrou Dristor; 42.000 {; (0747.968.722 vandapartamentbucuresti@yahoo.com 21. Baba Novac rond, garsoniera de van-

zare OVA 120050 dec., et. 10/10, 36 mp, 1976, 42.000 {; (0737.504.516/ 021.326.22.14 office@catalogrezidential.ro

22. Baba Novac, dec., et. parter/8, 39 mp, 1988, Campia Libertatii, chiar la parc IOR, bloc din 1988, parter, vedere spate, gresie, faianta, parchet, usa metalica, fara balcon, toate actele 47.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 23. Baba Novac, dec., et. parter/8, 39

28. Tanar casatorit, 34 ani doi copii, intretinataor familie caut loc de munca in orice domeniu, locuiesc pe langa Snagov; (0746.145.381

mp, 1988, chiar la parcul IOR, dec.a, 1988, gresie, faianta, parchet, termopane, geam la baie 47.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com

29. Toyo Motor Center angajeaza spalator

24. Baba Novac, adiacent semidec., et.

auto, Se ofera pachet salarial atractiv, mediu de lucru profesionist, contract pe perioada nedeterminata, 8 ore pe zi. Pentru detalii va rugam sa ne contactati la numarul tel. (0728.859.048

parter/1, 36 mp, Termopane, usi schimbate, fara alte imbunatatiri, curte, zona linistita, garosniera dubla 36 mp., 5-7 minute parcul IOR. 36.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 25. Baba Novac, rond garsoniera OVA 119056 semidec., et. 6/10, 36 mp, 1982, 46.500 {; (0737.504.516/ 021.326.22.14 office@catalogrezidential.ro 26. Baicului, Doamna Ghica Residence,

Garsoniere 1. 1 Decembrie 1918 dec., et. 1/2, 41

mp, 2018, dezvoltator, garsoniera spatiosa si eficient compartimentata cu boxa la subsol inclusa in pret, in imobilul P+2 la o distanta de doar 12 minute de metrou 1 Decembrie 1918. Pretul nu contine TVA 5% 44.900 {; (0724.808.488/ 0728.005.842 george.t@star-construct.ro 2. 1 Decembrie 1918, 15 minute

dec., et. 3/4, 15 mp, 1978, vand garsoniera, imbunatatiri gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat centrala proprie, bloc reabilitat, costuri minime la facturi si intretinere. Zona linistita, acces la zone comerciale, scoala. 17.000 {; (0723.924.996 Serafimpintoi8@gmail.com

6. 1 Decembrie, Titan, Ozana, dec., et. 2/5, 34 mp, 2018, garsoniera spatioasa si luminoasa, zona 1 Decembrie, spatii comerciale, gradinite, scoli 10 min M 1 Decembrie, constructie noua, finisaje la alegerea clientului, 33.200 {; (0722.468.349 7. 13 SEPTEMBRIE dec., et. 5/10, 41 mp, 1987, 13 Septembrie - Lacul Plopului, bloc 1987, etaj 5/10, dec.a, Su-41 mp, renovata (instalatii schimbate ), gresie, faianta, parchet, posibilitate vanzare mobilata 50.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555

39. Berceni dec., et. parter/6, 33 mp, 2018, Garsoniera gata - finalizata, la gura de metrou. Bloc nou, poze reale. Pret fix! Fara comision!De la proprietar, nu se aplica TVA. Fara loc de parcare. Are centrala termica, aer conditionat. 39.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 40. Berceni - Dimtrie Leonida, dec., et.

5/5, 47 mp, 2018, garsoniera cu o suprafata utila de 47.87 mp si este compusa dintr-un hol, baie, bucatarie separata si camera de zi cu iesire pe terasa superba. Se preda finisata "la cheie". 600 metri pana la metrou; 32.900 {; (0726.138.984/ 0724.205.825 adrian.gherman@sudrezidential.ro 41. Berceni -Turnu Magurele semidec., et. 5/10, 32 mp, 1974, Confort 1, bl stradal reabilitat termic+fonic, scara civilizata. Finisaje de lux, mobilata si utilata complet lux: mobilier pe comanda. Zona verde, acces metrou, Ratb, libera, 57.300 {; (0760.063.801 razvani1973@gmail.com 42. Berceni b-dul Metalurgiei, garsoniera

spatioasa. dec., et. 2/5, 2018, Direct dezvoltator vand garsoniera spatioasa, disponibila la etajul 2 al unui imobil nou, cu un regim de inaltime P+5E, situat in Beceni stradal pe b-dul Metalurgiei. 36.000 {; (0721.827.390/ 0727.239.293 cristi.farcas@sudrezidential.ro

43. Berceni Grand Arena Mall sector 4, dec., et. 3/5, 37 mp, 2018, vand garsoniera spatioasa, intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna Decembrie, balcon, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, centrala proprie, lift. Pret promotional. Comision 0% 29.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 44. Berceni metrou Dimitrie Leonida dec., et. 4/5, 35 mp, 2018, Berceni, garsoniera, 35 mp, constructie 2018, finisaje la alegere, centrala proprie, parcare, videointerfon, bariera la intrare, 35.500 {; (0730.988.560 georgeta.constantin@sudrezidential.ro 45. Berceni metrou, dec.a, balcon, dec., et. 2/5, 39 mp, 2019, promotie la garsoniera cu camera mare si luminoasa, balcon, bucatarie si hol de decomandare generoase, baie 5,2 mp, se vinde complet finisata, totul nou si cu garantie. Pret pentru plata imediata. 36.950 {; (0762.900.901 46. Berceni metrou, dec.a, balcon, credit

bancar dec., et. 4/5, 38 mp, 2019, Acces rapid la metrou Dimitrie Leonida, garsoniera dec.a, cu balcon, in bloc nou, lift, se vinde la cheie cu finisaje la alegere, totul nou si cu garantie. Accept si credit bancar 15% avans, 37.900 {; (0762.900.901 47. Berceni metrou, dec.a, debara, bal-

con dec., et. 2/5, 36 mp, 2019, investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, dec.a, hol acces mare, bucatarie inchisa, debara, geam la baie, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala, 34.105 {; (0762.900.901 48. Berceni metrou, dec.a, pret pentru cash dec., et. parter/5, 32 mp, 2018, garsoniera luminoasa, bucatarie inchisa, hol mare, geam la baie, se vinde la cheie, finisata cu gresie, faianta si parchet la alegere. Ideala pt investitie cu randament ridicat. Pret pentru plata cash. 30.875 {; (0762.900.901 49. Berceni, et. parter/4, cf. 3, gresie, faianta, parchet, termopan, um, gaze, libera, acte, 18.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 50. Berceni, dec., et. 1/6, 40 mp, 2018, finisaje incluse in pret, la alegere,toate utilitatiile, apa, gaz, curent, canalizare, contorizate individual.Centrala terminca 24 kw+calorifere.COMISION 0%! 34.900 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 51. Berceni, dec., et. parter/2, 31 mp,

2018, garsoniera cel mai bun pret din zona, Soseaua Oltenitei. 25.000 {; (0730.888.280

53. Berceni, dec., et. 3/5, 38 mp, 2018,

29. Baneasa, Sisesti, dec., et. 2/5, 40

5. 1 Decembrie, semidec., et. 4/5, 16 mp, 2018, garsoniera disponibila in imobil P+5, in zona Theodor Pallady la 12 minute distanta de metrou 1 Decembrie. 20.900 {; (0724.808.488 george.t@star-construct.ro

Garsoniera 40 mp, sec. 4. Garsoniera situata intr-un bloc nou, foarte spatioasa ce dispune de un living generos, bucatarie mare cat si un balcon. Se vinde finisata complet, racordata la utilitati, 44.200 {; (0728.888.168 sorin@sudrezidential.ro

28. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et.

3. 1 Decembrie 1918, metrou 7 min.,

mp, gars. cf. 3, etaj 1, negociabil, 14.000 {; (0729.450.527

38. Berceni dec., et. 1/2, 40 mp, 2018,

52. Berceni, dec., et. 1/3, 30 mp, 2018, garsoniera se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale), care sunt contorizate individual. Comision 0. 26.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

2/5, 40 mp, 2017, vindem garsoniera in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, blocul va avea lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, direct dezvoltator. 53.450 {; (0725.957.934

4. 1 Decembrie 1918, proprietar, 15

37. Berceni dec., et. 1/5, 35 mp, 2014, Dimitrie Leonida, vanzare garsoniera, etajul 1, bloc nou, centrala termica, renovata, spatioasa, balcon, se vinde mobilata si utilata, acte la zi, apropiere metrou 39.500 {; (0786.327.377

27. Baneasa, Antena 1, semidec., et. parter/1, 1970, garsoniera in vila, parter din p+1, suprafata 33 mp, curte proprie de 30 mp, loc parcare separat si propriu, instalatii sanitare si electrice noi, centrala termica proprie, gresie, faianta, termopan, liniste 50.000 {; (0735.798.123

metrou, dec., et. 4/4, 31 mp, 2016, Gura Siriului, bloc cu pod, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala, libera, toate actele, 33.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro et. 2/10, 22 mp, bloc reabilitat termic, renovat total. Gars. cf. 2- sporit. Se vinde mobilat si utilat totul este nou. Cine vrea o investitie se inchiriaza imediat. Garsoniera este libera. Este renovata total; 28.500 {; (0752.204.527/ 0733.762.284

58 mp, 2018, Garsoniera de lux, finisata complet: gresie, faianta Spania, parchet masiv, tamplarie lemn, usa blindata, videointerfon, incalzire in pardoseala, obiecte sanitare Ideal Standard, aer conditionat, 150.000 {; (0758.041.197 office@gamainvest.ro

mp, 2018, Baneasa, Sisesti, lac Grivita, garsoniera dubla, 40 mp, etaj 2/5, dec.a, bucatarie separata, bloc nou, predare septembrie 2018, finisata complet, 51.975 {; (0725.957.935 30. Banu Manta - Primarie Sector 1. dec.,

et. 6/10, 35 mp, 1979, Titulescu -Banu Manta, langa primaria Sector 1, super locatie, super utilata, mobilata complet, termopane, gresie, parchet, AC. Pretul include tot. Se poate prelua cu chirias. 61.500 {; (0723.308.964 garsonieratitulescu@yahoo.com

31. Banu Manta, Primarie sector 1, et. 6/10, 35 mp, 1979, Banu Manta, Primarie sector 1. Titulescu, vand garsoniera dec.a, etaj 6/10, bloc 1979, 35 mp, mobilata si utilata complet, termopane, gresie, parchet, AC. Pretul include tot. 61.500 {; (0725.073.075 valentinacalitoiu.imob@gmail.com 32. Basarabia et. 7/10, metrou Costin

Georgian, cf. 1 et. 7, balcon, libera, bl. foarte civilizat, zona verde si linistita, se poate achizitiona ca si investitie, pret negociabil, aproape mijloace transport in comun si metrou 38.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 33. Basarabia, Campia Libertatii, et.

10/10, gars. gresie, faianta, parchet, dotata complet, libera, acte la zi, neg., 45.000 {; (0722.672.470

garsoniera spatioasa bloc nou, cel mai bun pret din zona, pretul este pentru plata Cash. Comision 0%; 29.700 {; (0730.888.280 54. Berceni, acces metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1/5, 37 mp, 2018, garsoniera dec.a, bloc nou izolat termic, lift, se preda complet finisata, centrala termica, baie echipata. Cel mai bun pret din piata. Comision 0, direct dezvoltator 29.400 {; (0725.957.933 55. Berceni, Alexandru Obregia, semidec., et. parter/10, 18 mp, 1977, confort 2, semidec.a, parter/10, libera, fara imbunatatiri, stradala, termopan, usa metalica, cadastru si intabulare, la 2 statii de Piata Sudului. Agentie 25.500 {; (0730.160.851 realmediaimobiliare@yahoo.ro 56. Berceni, Aparatorii Patriei dec., et. 3/8, 34 mp, 2019, garsoniera dec.a, fix langa metrou, Ideal Investitie, se preda la cheie, se pot alege finisajele, 30 de spatii comerciale la parter, au inceput rezervarile 44.000 {; (0725.957.934 57. Berceni, aproape de metrou, accept

credit dec., et. 5/5, 35 mp, 2019, garsoniera spatioasa, camera mare, bucatarie separata, inchisa, hol de decomandare generos, balcon cu acces din camera, se vinde finisata, cu totul nou si in garantie. Accept credit ipotecar, 34.900 {; (0762.900.901

58. Berceni, Brancoveanu, semidec., et. parter/7, 15 mp, 1960, strada Giovani Boccaccio, confort 3, parter, curata, imbunatatiri, libera. Proprietar. 19.000 {; (0746.091.481

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

61. Berceni, Garsoniera dec.a 39mp dec., et. 2/6, 39 mp, 2018, Garsoniera, ansamblu rezidential constructie noua 2018 in apropiere de metrou Dimitrie Leonida, Sos. Berceni, suprafata utila de 39 mp (living 18 mp, bucatarie 9 mp, baie 4 mp, terasa 5 mp). 35.500 {; (0727.239.293/ 0721.827.390 62. Berceni, Grand Arena, garsoniera dec.a, dec., et. 1/4, 35 mp, 2018, garsoniera dec.a Berceni Grand Arena, loc parcare gratis. Comision 0%. Direct dezvoltator. Imobilul se va preda complet finisat si bransat la utilitati. Pret promo, 29.900 {; (0786.207.692 costin.smartrezidential@gmail.com 63. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 1/5, 34

mp, 2018, dezvoltator, vand garsoniera pe B-dul Metalurgiei, in bloc nou. Locuinta se vinde finisata la cheie si racordata la toate utilitatile capitalei. 35.500 {; (0731.171.007/ 0729.923.486 razvan.marginean@sudrezidential.ro 64. Berceni, metrou Aparatori, dec., et. 6/8, 51 mp, 1982, Ionescu Gheorghe, bloc din 1982, impecabil, apartament cf. 1, dec, etaj 6/8, fara amenajari, necesita renovare, bucatarie spatioasa. 52.000 {; (0733.300.779 liderimobiliare@gmail.com 65. Berceni, metrou Aparatorii Patriei,

negociabil dec., et. parter/4, 35 mp, 2018, Berceni, metrou Aparatorii Patriei, garsoniera in bloc nou Eden Home, negociabil, predare la cheie direct dezvoltator, comision 0, finisaje calitate superioara P+4, cu lift. 32.200 {; (0722.204.952 66. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

dec., et. 2/2, 36 mp, 2010, proprietar, vand garsoniera spatioasa langa metrou Dimitrie Leonida 36.000 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 67. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

garsoniera, dec., et. 5/6, 38 mp, 2018, garsoniera, dec.a, finisata complet, etaj intermediar, contorizata individual, lift, bransata la toate utilitatile, ansamblu rezidential. Pret 35.500 euro. Negociabil. 35.500 {; (0731.308.398 george@sudrezidential.ro 68. Berceni, metrou, dec.a, balcon, bloc nou dec., et. 3/5, 37 mp, 2019, garsoniera foarte spatioasa, dec.a, hol de acces mare, bucatarie inchisa, generoasa, balcon practic, se vinde la cheie finisata cu materiale la alegere. ideala pentru investitie, pret la cash, 35.050 {; (0762.900.901 69. Berceni, Piata Sudului, semidec., et.

6/7, 24 mp, 5 minute metrou, garsoniera confort 2, st 24 mp, foarte curata, cocheta, imbunatatiri complete, g, f, p, t, um, etajul 6/7, cadastru, intabulare, chiar merita vazuta si cumparata. 30.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliara@yahoo.com 70. Berceni, sector 4 Langa Grand Arena dec., et. 2/5, 36 mp, 2018, ansamblul este amplasat intr-o zona rezidentiala noua, foarte linistita, in apropiere de Carrefour Grand Arena, la doar 4 minute de statia RATB si de centre comerciale0%Comision-Direct Dezvoltator 30.000 {; (0731.510.845 mihnea.postelnicu@zonadesud.ro

85. Bulevardul Carol I, Rosetti, et. 1/6,

27 mp, cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, um, gaze, centrala, balcon, acte, 36.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 86. Calea Calarasi, Matei Basarab, Agricultori, dec., et. 1/7, 40 mp, 1991, proprietar, 4 min. metrou Piata Muncii, etaj 1/7, 40.22 mp, camera 23.10 mp, bloc 1991 mixt, monolit, bucatarie (6,90 mp) si baie patrate, gresie, faianta alba, exclus agentii imobiliare. 68.000 {; (0770.513.919 mailbox.rosetti17@gmail.com 87. Calea Calarasilor dec., et. 4/8, 42 mp, 1990, Agricultori, Decebal, garsoniera situata la etajul 4/8, dec.a, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, nemobilata, mijloace de transport, metrou aproape, 67.000 {; (0722.625.492/ 021.321.10.20 office@credoamg.ro 88. Calea Calarasilor, dec., et. 5/8, 1993,

Casa de Pensii vedere spate, liniste, termopan, um, gresie, faianta, curata, 59.500 {; (0745.520.120/ 0723.150.492 89. Calea Calarasilor, Hyperion, dec., et. 3/8, 39 mp, 1996, Calea Calarasilor, facultatea Hyperion, vanzare garsoniera, confort 1, dec.a, etaj 3/8, bloc 1996, st 39 mp, loc parcare, termopan, curata, mobilata, utilata, bloc mixt, intabulata, calorifere noi 75.000 {; (0731.144.152/ 021.231.23.18 florexhome@gmail.com 90. Calea Calarasilor, Hyperion, et. 3/8, 42 mp, 1994, garsoniera, bloc mixt, monolit, stradal, 74.000 {; (0747.777.767/ 021.323.00.10 office@centralimobiliare.ro 91. Calea Victoriei, Atheneu, semidec., et. parter/7, 22 mp, 1965, garsoniera situata ultracentral pe Calea Victoriei, zona Atheneu -Palatul Regal, in imobil reabilitat termic, mobilata si utila, gata de inchiriat, randament exceptional inchiriere, metrou, Cismigiu, 47.500 {; (0752.980.072/ 0769.480.521 92. Calea Victoriei, Mag. Muzica, et. 1/8, 10 mp, una camera de serviciu, mobilata modern, pentru orice intrebuintare, inclusiv investitie, 13.000 {; (0729.580.269/ 021.336.73.92/ 0734.068.151 93. Campulung Muscel, Gradistea semidec., et. parter/3, 34 mp, 1980, Garsoniera cu terasa in Campulung Muscel amenajata ca spatiu comercial, 34 mp, construita la parterul unui bloc cu 3 et, intabulata cu teren de 29 mp langa bloc. Se poate construi mansarda. 8.500 {; (0721.369.775/ 0732.460.294 motoscutere.ro@gmail.com 94. Carol bulevard, dec., et. demisol/3, 11

mp, Bd Carol, Mosilor, demisol/DS+P, Bd Carol, Mosilor Vechi (stradal), DS/DS+ P+3, formata din 2 camere cu S 1-4 mp si S 2-5 mp, renovate, amenajate si grup sanitar. 10.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555 95. Carol Unirii, gars, rezidential, investi-

tie ideala dec., et. 1/5, 49 mp, 2018, pozitie ultracentrala, bloc nou contruit exemplar. Finisaje de lux, centrala terrmica. Vecinatati ideale: Parcul Tineretului, Carol, metrou Tineretului si Unirii, Unirii (10 min de mers). Comision 0, 74.500 {; (0736.380.183/ 0725.597.221 96. Cheile Turzii dec., et. 3/4, 40 mp, 2018, Garsoniera complet dec.a situat la o distanta de 6 min mers pe jos fata de metrou Aparatorii Patriei, se vinde complet finisat si racordat la toate utilitatile. Se vinde doar cash. 40.900 {; (0737.000.035/ 0766.299.220 laurentiu.radu@zonadesud.ro

30 mp, 2018, garsoniera situata in bloc nou, se preda complet finisata, baie echipata, centrala termica, zona verde 25.000 {; (0725.957.933

97. Cismigiu, semidec., et. 5/5, 18 mp, 1936, vand urgent garsoniera mobilata si utilata, langa Cismigiu, pretabila ca locuinta, investitie, birou. Fara bulina. Negociabil, posibilitate mansardare. Sau schimb cu ap. 2 camere Timisoara + diferenta 34.000 {; (0770.830.027 marin.veronica50@gmail.com

72. Berceni, Spiru Haret 1 min metrou si piata semidec., et. 2/3, 31 mp, 2018, Aparatorii Patriei, constructie noua, pozitie deosebita, stradal, spatioasa, la cheie, finisaje Lux, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, baie utilata complet, centrala proprie, contorizat individual, fara credit 32.500 {; (0723.528.420

98. Colentina dec., et. 1/4, 35 mp, 2018, 117 Residence situat in Mun Bucuresti sector 2 str Gorgan Spatul nr. 117, pune in vanzare un bloc de locuinte individuale, S/Ds+P+3E+4 Er, astfel garsoniera cu o suprafata utila de 39.500 euro 39.500 {; (0734.870.707 petronasimobiliare@gmail.com

73. Berceni, str. Orastie, semidec., et. 4/4, 24 mp, 1977, cf. II, sporit, bucatarie utilata, centrala, absolut imbunatatiri noi, terasa noua, 25.000 {; (0745.156.644

99. Colentina dec., et. 1/4, 42 mp, 2010,

71. Berceni, Sos. Oltenitei, dec., et. 1/3,

74. Berceni, Zona de Sud, dec., et. 1/4,

39 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, imobil constructie noua, 4 min statie de metrou, finisaje la alegere, centrala termica proprie, comision 0%, direct dezvolatator, 36.500 {; (0725.957.934 75. Bragadiru, Ilfov, str. Parcului, dec., et. parter/6, 36 mp, 2010, dec.a, finisata la cheie, libera, cadastru, intabulare. 24.000 {; (0769.805.758 76. Brancoveanu dec., et. 1/4, 32 mp, 2018, Garsoniera Brancoveanu, bloc nou, finisaje de lux, 37.500 {; (0730.888.280 77. Brancoveanu bulevard, dec., et. 2/5,

37 mp, 2019, garsoniera spatioasa 37 mp bloc nou bld. Brancoveanu. Finisaje incluse in pret. Toate utilitatiile (apa, gaz, curent, canalizare) contorizate individual. Centrala termica, calorifere otel. Comision 0. 42.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 78. Brancoveanu direct dezvoltator, fin-

isaje lux, dec., et. 2/4, 31 mp, 2019, garsoniera etaj 2/4 finisaje lux, gresie, faianta rectificata si portelanata, finisaje import Germania, Italia, Spania reducere la plata cash; 37.000 {; (0762.861.186 marius.smartrezidential@gmail.com 79. Brancoveanu Huedin, dec., et. 1/3,

40 mp, 2018, garsoniera dec.a, etaj 1, zona Brancoveanu, imobil nou cu regim de inaltime P+2e+M. La plata cash ofer discount 5% 44.200 {; (0720.544.781/ 0724.112.489 mmicica_88@yahoo.com 80. Brancoveanu, garsoniera, Ratb 2 min, comision 0 dec., et. 1/4, 2019, proiect imobiliar in constructie pozitionat semistradal pe Turnu Magurele aproape de intersectia cu Bd. Constantin Brancoveanu, proiectul are in componenta 8 blocuri termen de finalizare martie 2019. 37.000 {; (0799.929.025 aura.c@starconstruct.ro 81. Brancoveanu, Huedin, dec., et. 1/3,

41 mp, 2018, garsoniera, blocul este construit pe cadre de beton armat, compartimentat cu caramida Porotherm 25 cm, iar la interioar peretii sunt din caramida 11.5 cm, termoizolat cu polistiren expandat de 10 cm, 44.200 {; (0724.205.825/ 0722.478.920

Mr. V. Bacila, vedere rau, se vinde utilat si mobilat, dormitorul este separat de living, balconul a fost transformat in bucatarie, 52.000 {; (0741.234.794 100. Colentina rau, dec., et. 7/8, 42 mp,

1986, garsoniera confort 1, dec.a situata la etajul 7/8, suprafata de 40 mp. bloc 1986, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru , intabulare, libera. 42.900 {; (0731.144.151/ 021.231.23.18 101. Colentina Rau,Mc Donald's,Mr.Bacila,semistradal dec., et. 7/8, 42 mp, 1986, 7/8, cf 1 sp, dec, 42 mp, vedere placuta, pe mijloc, bloc de garsoniere, 2 lifturi, orientata pe Est, luminoasa, bine intretinuta, g, f, p, t, um, balcon spatios, intab, libera, zona linistita, accept credit, negociabil. 40.900 {; (0770.956.572 102. Colentina, semidec., et. 3/4, 40 mp,

2010, garsoniera, 40 mp, bloc nou 2010, Lac Plumbuita, balcon inchis termopan, ac, etaj 3, semidec., se vinde mobilat, utilat, curat, linistit, luminos, ideal invenstitie, liber imediat, negociabil 45.000 {; (0720.451.235 cosmin.olinici@yahoo.com 103. Colentina, Dna Ghica, bl mixt,

amenajata semidec., et. 9/10, 34 mp, 1979, semidec.a, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis, contorizata, acte la zi, apropiere metrou Obor, Colentina, Dna Ghica, Parc Plumbuita, potential investitie. Merita! 38.000 {; (0768.198.230 104. Colentina, Doamna Ghica dec., et.

1/10, 36 mp, 1979, garsoniera confort 1, dec.a in suprafata de 36 mp. Situata la etajul 1/10, bloc 1979, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare, 42.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 105. Colentina, Doamna Ghica, BCR,

dec., et. 7/10, 36 mp, 1974, Colentina Doamna Ghica BCR, garsoniera cf. 1, dec., libera, etaj 7/10, cadastru, intabulare, merita vazuta, accepta credit 41.000 {; (0767.922.400/ 0722.256.664 cordialimobiliare@yahoo.com 106. Colentina, Doamna Ghica, BCR,

dec., et. 7/10, 36 mp, 1978, garsoniera confort 1, dec.a situata la etajul 7/10, are o suprafata de 36 mp. bloc 1978, are cadastru si intabulare. 42.900 {; (0731.144.151/ 021.231.23.18

vanzare garsoniera 31 mp, stradal, et 9 semidec., et. 9/10, 31 mp, 1978, 38.500 {; (0723.542.482 raluca.vintila@galaxyimob.ro

107. Colentina, Fundeni, dec., et. parter/3, 42 mp, 2016, garsoniera, spatioasa, complet mobilata si utilata, cu loc de parcare inclus in pret, mutare imediata. 40.499 {; (0743.777.700 cristina.carlan@rfccity.ro

83. Brancoveanu, Selgros, semidec., et. 2/4, 25 mp, 2010, Brancoveanu, Selgros, Drumul Postalionului. 24.000 {; (0765.658.737

108. Colentina, Fundeni, spre Dragonul Rosu, str. Marului, garsoniera dec., et. 2/5, 38 mp, 38.000 {; (0725.540.400 vlad@vladtrimbitasu.ro

84. Brancoveanu, Turnu Magurele, comision 0,, dec., et. 2/4, 32 mp, 2018, Smart Rezidential va propune spre achizitie, o garsoniera cu finisaje Premium, situata intr-un Ansamblu Rezidential in imediata apropiere a Bd Ctin Brancoveanu. Imobil P+4. Finalizare martie 2019. 36.900 {; (0732.581.538 andrei.smartrezidential@gmail.com

109. Colentina, Ghica Tei, Facultatea de

82. Brancoveanu, Izvorul Rece, ocazie.

Constructii, dec., et. parter/10, 37 mp, 1986, garsoniera zona Facultatii de Constructii, Ghica Tei, bloc 1986 reabilitat.Garsoniera dec.a cu gresie, faianta, mocheta, vopsea lavabila, usa metalica la exterior. Garsoniera se afla la parter. 45.900 {; (0765.942.499 dragos.popescu@fpcimobiliare.ro

110. Colentina, Mc Donald's, Rau, Bacila dec., et. 6/8, 42 mp, 1986, Fundeni, aproape Parc Plumbuita, Motodrom, 15 min. metrou Obor, cf.1 sporit, bloc orientare E, vedere deschisa, pe mijloc, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, um, libera, cadastru, intabulare, 41.500 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 111. Colentina, Rau, Rascoala 1907, dec., et. 8/8, 40 mp, 1986, proprietar, vand garsoniera confort 1, dec.a, 40 mp, bloc 1986, se vinde mobilata si utilata, etaj 8/8, g, f, p, um, ac, termopan, 2 lifturi, bine intretinuta, libera, luminoasa, zona linistita 40.000 {; (0735.749.123 112. Colentina, Sectia 7 Politie, dec., et.

parter/8, 36 mp, cf. 1, libera, 40.000 {; (0766.463.638

113. Colentina, Teiul Doamnei, semidec., et. parter/10, 31 mp, 1982, la o statie de metrou Obor, parter\10, confort 1, semidec.a. Ideal firma sau sediu de firma.In garsoniera a functionat un cabinet stomatologic si are modificari facute ca atare. Libera, 36.999 {; (0757.400.300 neagut65@gmail.com 114. Colentina, Teiul Doamnei, biserica

Sfantul Dumitru dec., et. 2/10, 32 mp, 1982, vand garsoniera confort 1, Colentina, Teiul Doamnei, langa biserica Sfantul Dumitru, recent renovata, 32 m, etaj 2/10, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, libera. Pret 35.500 euro. 35.500 {; (0730.436.072 115. Colentina- Teiul Doamnei, et.

10/10, reabilitat, termopan, parchet, mobilata modern, parcare, 38.900 {; (0723.627.531 116. Cora Pantelimon, cartier 23 August,

sector 3 et. 1/4, 19 mp, Vand garsoniera cf. 3, cartier 23 August, in apropiere de Cora Pantelimon, sector 3, 16.000 {; (0726.322.076 miri80nik@yahoo.com 117. Costin Georgian, metrou, dec., et.

8/9, 36 mp, 1970, gars. conf. 1 dec.a la 3 minute de metrou g, f, p, t, um, balcon mare, bloc reabilitat, 4 lifturi, se vinde mobilata si utilata complet, cadastru, intabulare, accept credit 37.000 {; (0724.681.908 118. Crangasi Giulesti dec., et. 3/4, 41

mp, 2011, garsoniera dubla tineret in Giulesti, super pret! Se vinde mobilata si utilata; 35.000 {; (0729.946.970 119. Crangasi, studio tip loft, exclusivist, spatios dec., et. parter/10, 59 mp, 1996, ansamblu exclusivist, va pune la dispozitie apartamente de tip Loft, cu diferite suprafete utile, cu diferite compartimentari, unde se creeaza spatii armonioase si practice, bucatarie mobilata, 72.450 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@star-construct.ro 120. Crangasi, Turda, Regie, dec., et. 2/9, 38 mp, 1986, exclus agentii, comisioane, direct proprietar. Vand Garsoniera dec.a (1986), in bloc mixt, cu 38 m2 utili, fiind compusa din camera de 20 m2, foarte luminoasa si spatioasa. 48.700 {; (0753.132.076 alin_stefiuc@yahoo.com 121. Cumintenia Pamantului, Valea Dof-

tanei, dec., et. 2/9, 46 mp, 2019, Drumul Taberei garsoniera spatioasa de 45,98 mp utili situata in ansamblul Atlas Residence Drumul Taberei, cu un regim de inaltime S/P/5E/9E, Bdul Timisoara 101T, in imediata vecinatate a Parcului Brancusi, 45.500 {; (0767.708.916 alexandra@atlas-residence.ro 122. Dacia soseaua Salaj, stradal, dec.,

et. parter/4, centrala pe gaze, geam la baie, bucatarie mobilata, aragaz de ultima generatie, acte la zi cash 24.900 {; (0764.522.941/ 0742.296.220 123. Dacia, Romana, dec., et. 4/6, 43 mp, 1940, bulevardul Dacia 47, Piata Romana, vis a vis de liceul Xenopol, et. 4, su 44 mp, renovata recent, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, ac. 67.500 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentincristea2001@yahoo.com 124. Decebal, Piata Alba Iulia, etaj 1/8,

semidec., et. 1/8, 44 mp, 1997, 1/8 etaj, oferta vanzare garsoniera pe Bulevardul Decebal, mobilata si utilata, renovata in toamna anului 2017, electrocasnice si electronice noi, 44 mp utili, 1997 an constructie. www.realkom.ro 85.000 {; (0723.620.114 natanael.postolache@realkom.ro 125. Dimitrie Leonida dec., et. 3/5, 38 mp, 2019, Garsoniera este foarte spatiosa si dispune de o suprafata utila de 38 mp, bucatarie inchisa, balcon de tip loja, 29.700 {; (0724.548.052 126. Dimitrie Leonida, Popesti Leordeni

dec., et. parter/3, 30 mp, 2018, Vanzare garsoniera 30 mp bloc nou, zona linistita. Imobilul se preda finisat si racordat la toate utilitatile. Acces rapid la mijloacele de transport in comun. Direct dezvoltator. Comision 0, 26.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro

127. Doamna Ghica semidec., et. parter/4, 38 mp, 2017, apartament cochet, cu curte in proprietate, finisat la cheie, disponibil imediat, centrala termica proprie, imobil nou, zona linistita, la cca. 5 min. de mijloacele de transport in comun, piata, parc. 62.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 128. Doamna Ghica dec., et. 3/4, 33 mp,

2017, garsoniera la cheie, finisaje moderne, contorizare individuala, imobil nou, stradal, zona parcului, la cca. 2 min. de mijloace de transport in comun. 43.200 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

129. Doamna Ghica, semidec., et. parter/4, 31 mp, 2017, garsoniera modern finisata, la cheie, curte in proprietate, nou construita, zona verde, linistita,la cca.5 min. de mijloacele de transport in comun, disponibila imediat. Se accepta plata prin credit, 50.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 130. Doamna Ghica, Plumbuita dec., et. 2/4, 30 mp, 2017, garsoniera moderna, la cheie, imobil nou, centrala termica, stradal, 2 min. de mijloace de transport, piata, parc, etc. 39.800 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 131. Dorobanti, dec., et. 5/6, 1956, van-

zare exclusiva, garsoniera renovata de la zero. Blocul se afla aproape de Calea Dorobanti si Piata Victoriei, la etajul 5, cladire cu 5 etaje. 52.000 {; (0728.330.208 tentantimobiliare@yahoo.com 132. Dorobanti, Capitale dec., et. parter/4, 35 mp, 1949, Oportunitate vand studio dotari de lux, Dorobanti Capitale, vizavi de Ambasada Turciei, strada Grigore Alexandrescu 75 (langa restaurant Finca by Alioli Spania). Ideal pentru investitie, 79.000 {; (0741.330.100 sorinvoinea@mail.com

133. Dorobanti, Capitale, investitie semi-

dec., et. parter/2, 36 mp, 1938, 112.900 {; (0735.551.422 florin.toma@catoma.ro

134. Dream Residence dec., et. 6/6, 46 mp, 2018, Dream Residence, sector 5, garsoniera, dec., complet finisat, disponibil sept-oct 2018, et 6 din 6, loc parcare suprateran 2.000 euro, loc parcare subteran 5.000 euro, credit Prima casa. 41.900 {; (0734.824.188 135. Dream Residence, dec., et. 6/6, 46

mp, 2018, Dream Residence, sector 5, 2 camere, dec., complet finisat, disponibil sept-oct 2018, et 6 din 6, loc parcare suprateran 2.000 euro, loc parcare subteran 5.000 euro, credit prima casa, 41.900 {; (0734.824.188

136. Dream Residence, dec., et. 6/6, 43 mp, 2018, Dream Residence, sector 5, garsoniera, dec., complet finisat, disponibil sept-oct 2018, et 6 din 6, loc parcare suprateran 2.000 euro, loc parcare subteran 5.000 euro, credit prima casa, 38.900 {; (0734.824.188 137. Dream Residence, dec., et. 6/6, 44 mp, 2018, Dream Residence, sector 5, garsoniera, dec., complet finisat, disponibil sept-oct 2018, et 6 din 6, loc parcare suprateran 2.000 euro, loc parcare subteran 5.000 euro, credit prima casa, 38.900 {; (0734.824.188 138. Dristor metrou - Park Lake, semidec., et. 4/10, 31 mp, 1970, Piata Ramnicu Sarat, garsoniera semidec.a, recent renovata, toate imbunatatirile, se vinde mobilata, utilta, ideal investitie (se inchiriaza cu 250-300), 3-4 minute metrou, stradal, vedere spate, 49.990 {; (0732.135.470 139. Dristor metrou, chiar pe Mihai Bravu, McDonald's, semidec., et. 1/14, 45 mp, 2015, stradal, vedere spate, bloc 2015, 2 lifturi, complet mobilata si utilata modern, aer conditionat, centrala, balcon, bucatarie inchisa, baie spatioasa, toate actele. 64.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 140. Dristor metrou, garsoniera de van-

zare OVA 122902 dec., et. 4/10, 33 mp, 1976, 50.000 {; (0752.099.439/ 021.326.22.14 office@catalogrezidential.ro 141. Dristor, dec., et. 3/4, 36 mp, 1982, blocul este reabilitat termic, mixt, la distanta de 10 min. de metrou. Decomandata, imbunatatiri, mobilata si utilata, se accepta credit 44.000 {; (0748.237.236 marian@confortcasaimobiliare.ro 142. Dristor, dec., et. 1/10, 36 mp, 1980,

Dristor, Mihai Bravu, etaj 1, 36 m, dec.a, balcon inchis, usa metalica, termopan, zugravita, gresie si faianta, cadastru si intabulare, apropiere metrou. (0788.100.999 143. Dristor, semidec., et. 9/10, 33 mp,

1970, Parklake, Liviu Rebreanu, et.9/10, bloc civilizat, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, pretabil investitie, apropiere metrou, acte facute, usor disc. 45.500 {; (0724.370.636/ 0724.262.436 mfirut@yahoo.com 144. Dristor, 5 minute metrou, pe strada

Istriei, dec., et. parter/4, 34 mp, dec.a, bloc mixt, reabilitat, fara balcon, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, libera, mobilata si utilata toate actele, 45.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 145. Dristor, Bobocica, str Lacramioarei,

dec., et. 3/4, 36 mp, 1981, 10 minute metrou Dristor, et 3/4, dec.a, 36 mp, bloc mixt propus spre reabilitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi noi de interior, balcon inchis termopan, accepta credit. 43.500 {; (0722.555.660 advaimob@yahoo.com 146. Dristor, chiar la metrou, semidec., et. 8/10, 31 mp, 1970, garsoniera renovata recent, toate imbunatatirile, mobilata, utilata, scara curata, bloc reabilitat, ideal investitie. 45.000 {; (0732.135.470 147. Dristor, metrou dec., et. 5/10, 38 mp, 1976, B-dul Camil Ressu, garsoniera spatioasa, dec.a, vestibul, debara, balcon, bloc mixt, anvelopat, vedere pe spate, metrou la 3 minute, acte preg?tite in vederea vanzarii. Exclusivitate, 53.000 {; (0736.273.373 claudiu.marketing@gmail.com 148. Dristor, metrou Dristor, Mihai Bravu, bloc 1982 semidec., et. parter/8, 32 mp, 1982, renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, instalatia sanitara/electrica schimbata, scara curata, zona linistita, libera, acte la zi, potential investitie. Merita. 41.500 {; (0745.541.761 149. Dristor, Nicolae Grigorescu, Ilioara semidec., et. 6/7, 67 mp, 2009, Dristor, N. Grigorescu, Ilioara un minut metrou, oferim spre vanzare o gars cf. 1 sporit 67 mp, bloc nou 2009, 6/7, mobilata/utilata termopan, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie. 58.000 {; (0722.542.692/ 0761.532.117 pavimobiliare@yahoo.com 150. Dristor, Nicolae Grigorescu, Ilioara, dec., et. 6/7, 45 mp, 2009, Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, bloc nou 2009, gars. cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, etaj 6/7, 45 mp + 28 mp terasa, 58.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 lacramioara_munteanu@yahoo.com 151. Dristor, Ramnicu Sarat, Fizicienilor,

sector 3 semidec., et. parter/2, 32 mp, 2018, garsoniera superba, 31.21 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 42.900 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro 152. Drumul Taberei dec., et. parter/10, 34 mp, 1980, Auchan cf. 1, dec, p/10, bloc mixt, constr. 1980 curata, libera, amenajata (gresie, faianta, parchet, t, um) mobilata tineresc, actele facute pt vanzare, zona deosebita, Ratb, tramvai 41, parc, piata, mall-uri, 37.500 {; (0723.160.409 153. Drumul Taberei semidec., et. 6/9, 31

mp, 1974, Auchan, Billa cf. 1 semidec., etaj 6/9, gresie, faianta, parchet masiv, posibilitate mobilata / utilata, libera, 2 lifturi, pret usor discutabil, 37.500 {; (0786.325.401 154. Drumul Taberei semidec., et. 6/10, 33 mp, 1974, Favorit, cf. 1 semidec., etaj 6/9, parchet, gresie, faianta, geam bucatarie, exterior, usa metalica, 2 lifturi, acte, acc credit, 36.000 {; (0786.325.401 155. Drumul Taberei semidec., et. 5/10, 31 mp, 1973, Favorit, etajul 5/10, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii sanitare si electrice schimbate, acte facute, 40.000 {; (0765.348.367 156. Drumul Taberei dec., et. 4/11, 35 mp, 2019, garsoniera de tip B in complex Plaza Residence. Faza 2. Unitatile se predau semifinisate. 42.100 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 157. Drumul Taberei dec., et. 9/10, 31 mp, 1980, Garsoniera mobilata modern, utilata complet, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopane, balcon inchis cu termopan, AC, instalatii noi, sanitare si electrice, 2 lifturi. 40.000 {; (0735.180.716 angipetrisor@yahoo.com 158. Drumul Taberei dec., et. 3/11, 2019, garsoniera tip C in complex Plaza Residence Faza 2. Unitatile se predau semifinisate. Termen de finalizare octombrie 2019; 46.400 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 159. Drumul Taberei semidec., et. 5/10, 23 mp, 1975, Moghioros, str. Crinul de Padure, gars conf 2, semidec.a , etaj 5/10, renovata total sept 2018, cu imbunatatiri , moderna, mobilata si utilata complet, ac, gaze. 29.500 {; (0752.036.997/ 0765.400.929 160. Drumul Taberei dec., et. 1/5, 50 mp,

2008, Valea Furcii, etaj 1/5, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis si garaj. 52.000 {; (0786.325.401

E-mail: redactia@anuntul.ro


17 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 161. Drumul Taberei - Sibiu, semidec.,

188. Drumul Taberei, Bd. 1 Mai (Com-

et. 4/10, 31 mp, 1980, garsoniera semidec.a, cu balcon, situata la etajul 4 unui imobil de 10 etaje construit in 1980 si fara risc seismic. Imbunatatiri: termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 35.900 {; (0722.816.821 marcel@kimobiliare.ro

pozitorilor) semidec., et. 8/10, 32 mp, 1974, Garsoniera semidec.a, etaj 8/10, 32mp, an 1974, renovata total, gresie, faianta, parchet, usi interior, usa metalica, termopane, instalatia sanitara si electrica schimbate - 2018. 43.000 {; (0732.624.689

162. Drumul Taberei - Bvd. 1 Mai (Com-

189. Drumul Taberei, bloc 2008, 40mp,

pozitorilor) semidec., et. 8/10, 1982, garsoniera cf 1, etaj 8/10, an 1982, balcon inchis in termopan, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane, mobilata si utilata, renovata recent 2018 Libera acte pregatite pentru vanzare, 41.000 {; (0732.624.689

163. Drumul Taberei - Sibiu, semidec., et. parter/10, 31 mp, 1980, garsoniera semidec.a, cu balcon, situata la parterul unui imobil de 10 etaje construit in 1980 si fara risc seismic. Garsoniera nu are imbunatatiri. Pret negociabil; 31.500 {; (0722.816.821 marcel@k-imobiliare.ro 164. Drumul Taberei - Timisoara dec., et.

parter/9, 40 mp, balcon, bloc mixt, libera, 40.900 {; (0723.627.543 165. Drumul Taberei 34- Plazza, et.

3/10, 33 mp, 1980, cf 1, parchet, termopan, usa metalica, gresie, faianta (vechi) partial mobilata utilata, libera, acte acc credit, 43.000 {; (0786.325.401 166. Drumul Taberei Plaza Romania van-

zare garsoniera semidec., et. parter/10, 31 mp, 1979, 36.900 {; (0758.098.743 sebastian.stroe@galaxyimob.ro

167. Drumul Taberei, semidec., et. 10/10,

34 mp, 1979, 1 Mai (fost Compozitorilor), confort 1, etaj 10/10, terasa amenajata recent, bloc mixt 1979, curat/civilizat, garsoniera curata, amenajata, libera, acte, acces facil RATB, parc, hipermarket, 33.500 {; (0733.089.030 168. Drumul Taberei, semidec., et. 8/9,

33 mp, 1974, 1 Mai, Compozitorilor, stradal, cf. 1, semidec., renovata aug 2018, gresie, faianta, parchet bambus, termopan, usa metalica, libera, toate actele, acc credit. 45.000 {; (0786.325.401 169. Drumul Taberei, semidec., et. 8/10,

b-dul 1 Mai, garsoniera confort 1, curata, se vinde mobilata. 37.500 {; (0744.178.215

170. Drumul Taberei, semidec., et. 1/10,

31 mp, 1968, BCR Mega Image, str Sibiu, et. 1, confort 1, semidec.a, mobilata complet, electrocasnice, balcon logie, libera,33 mp, acces usor, la 2 statii de Afi Cotroceni, 36.500 {; (0724.370.636 gfirut@yahoo.com 171. Drumul Taberei, semidec., et. 2/3, 37 mp, 2017, Brancusi, 2/3, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie, balcon inchis, mobilata si utilata complet, bucatarie inchisa, acte, discutabil, 41.800 {; (0769.088.540 cioran_ginac@yahoo.com 172. Drumul Taberei, dec., 27 mp, 1980,

City Hotel, Romancierilor, et. 4, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata modern, curata, utilata complet, aer conditionat, se vinde mobilata exact ca in poze, libera, acte, 32.000 {; (0724.370.636/ 0724.262.436 mfirut@yahoo.com 173. Drumul Taberei, et. 13/14, 2009,

Complex Primavara, 13/14, bloc 2009, centrala proprie, eliberabila imediat, langa Lidl, complex cu loc de joaca, sala de sport si piscina proprie, 35.900 {; (0723.173.783/ 0769.088.538 174. Drumul Taberei, semidec., et. 8/10,

1974, Compozitorilor, stradala, confort 1, balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii schimbate, libera, se accepta credit, 42.000 {; (0729.954.445 175. Drumul Taberei, semidec., et. 8/10,

33 mp, 1975, Favorit - Sibiu, 8/10, cf. 1, sdec, foarte curata, mobilata si utilata, libera, cu toate actele pregatite pentru vanzare. Imediat statii Ratb, AFI Cotroceni, Kaufland, metrou Politetehnica 7min. 36.000 {; (0760.654.544 176. Drumul Taberei, dec., et. 3/11, 39 mp, 2019, garsoniera de tip C in complex Plaza Residence Faza 2. Unitatile se predau semifinisate, termenul de finalizare este in octombrie 2019 46.400 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 177. Drumul Taberei, semidec., et. 10/10,

31 mp, 1979, Kaufland Hanul Drumetul, et.10, bloc mixt, confort 1, luminoasa, renovata, balcon, acte complete, bloc curat, c-tie 1979, libera, 31 mp., acces usor, pozitie excelenta, la 2 statii de Afi Cotroceni, 33.500 {; (0724.262.436 gfirut@yahoo.com 178. Drumul Taberei, semidec., et. 6/10,

18 mp, 1972, Moghioros, confort 2 etaj 6/10, curata, termopan, gresie, faianta, aer conditionat, acte, ideal investitie, 27.000 {; (0733.089.030 179. Drumul Taberei, dec., 2019, Prelun-

girea Ghencea, ansamblu rezidential, garsoniera S-30mp- 29.900 euro si s40.20mp- 38.900E, dec., la cheie, livrare martie 2019. www.confortresidence.eu 29.900 {; (0741.160.332 180. Drumul Taberei, semidec., 32 mp,

1968, Sibiu, vanzare garsoniera, bloc de garsoniere monolit cu 2 lifturi, etaj intermediar, curata libera, pretabila si ca investitie pentru inchiriere 36.000 {; (0799.455.788 181. Drumul Taberei, semidec., et. 2/9, 31 mp, zona Mc Donalds, Carrefour, linia tramvai 41, pozitie buna, zona linistita, bloc de garsoniere, disponibila imediat, acces usor la mijloacele de transport si centrele comerciale din zona, 33.000 {; (0758.098.917/ 0758.098.905 georgian.draghia@galaxyimob.ro 182. Drumul Taberei, 1 Mai, semidec., et.

7/9, 32 mp, 1972, 7/9, renovata, totul nou, libera, bloc caramida, 2 lifturi, stradal, ideeal investitie. 45.000 {; (0769.470.920 183. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

rilor semidec., et. 8/10, 31 mp, 1972, et 8/10, Nou Renovata, are balcon, acte la zi, accept credit, 43.000 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com 184. Drumul Taberei, 1 Mai-Compozito-

rilor, Sibiu, semidec., et. 8/10, 32 mp, 1972, et 8/10, cf 1, semidec.a, apropiere statia de Metrou Favorit (3 min), fara imbunatatiri majore, varianta cu geam la bucatarie, 2 lifturi, scara curata fara restantieri, acte pregatite, 36.000 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com

185. Drumul Taberei, 42 mp, garsoniera, dec., et. 1/6, 42 mp, 2018, garsoniera situata in zona Drumul Taberei, dec.a, suprafata utila 42 mp, etaj 1/6, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, contorizare individuala la toate utilitatile. 44.900 {; (0764.665.766/ 0725.597.221 simona.b@star-construct.ro 186. Drumul Taberei, ANL Brancusi, dec., et. 1/4, 43 mp, 2008, garsoniera dubla 43 mp, dec.a, etaj 1/4, bloc 2008, gresie, faianta, parchet, termopane, bloc reabilitat, loc de parcare ADP, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 46.500 {; (0732.624.689 187. Drumul Taberei, Bd. 1 Mai (Com-

pozitorilor) semidec., et. 8/10, 32 mp, 1974, Garsoniera semidec.a, etaj 8/10, 32mp, an 1974, bloc reablitat, imbunatatiri termopane, usa metalica. Se accepta credit. Acte pregatite pentru vanzare. Garsoniera este libera. 40.000 {;

loc parcare semidec., et. parter/4, 40 mp, 2008, Ansamblul Primavara, langa Lidl, zona linistita, garsoniera spatioasa, modernizata, se poate vinde mobilata si utilata complet, loc parcare, disponibila imediat. 43.000 {; (0758.098.917/ 0758.098.905 georgian.draghia@galaxyimob.ro 190. Drumul Taberei, Brancusi, imobil nou, Ratb 2 min dec., et. 2/5, 43 mp, 2018, Drumul Taberei, Brancusi, dec.a, 43 mp utili, 2 minute Ratb, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi, 44.900 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 191. Drumul Taberei, Brancusi, imobil

nou, RATB 2 min. dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi. 42.760 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 192. Drumul Taberei, Brancusi, Valea Doftanei et. 2/9, 46 mp, 2019, Garsoniera dec.a in ansamblul Atlas Residence, Drumul Taberei, localizat in Bdul Timisoara 101T cu un regim de inaltime s/p/5e/9e, 45.500 {; (0767.708.916/ 0724.492.144 alexandra@atlas-residence.ro 193. Drumul Taberei, bucla, metrou dec.,

et. 1/4, 33 mp, 1973, garsoniera cf. 1 dec., 1/4, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata utilata 42.500 {; (0773.929.072 194. Drumul Taberei, Cartier Brancusi

dec., et. 4/5, 36 mp, 2019, Garsoniera 36.12 mp utili, Dr