Page 1

20.371 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

10. Administrari de imobile, vile, ansam-

bluri procura mijloacele materiale necesare intretinerii si reparatiilor curente ale proprietatii comune. Supravegheaza executia lucrarilor de reparatii si de intretinere si participa la receptia lor, 10 L; (0723.165.956 office@altamiradaimob.ro 11. Administratie imobile, Pachet

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. 3B expert audit, auditori, contabili si

consulta Firma independente de contabilitate, audit, consultanta in afaceri si consiliere juridica.Servicii principale, servicii de contabilitate, servicii de audit. Consultanta fiscala. (021.211.74.59/ 021.211.74.69 2. A.Cont Assistance, lucrari contabile complete contabilitate, audit, consultanta fiscala, fuziuni si achizitii. Contabilitate, elaborari de bilant, certificari de bilant, lucrari contabile complete: (021.316.47.00/ 021.316.46.69 office@aacont.ro

cuprinzand: intocmirea listei de plata,intocmirea statelor de plata, intocmirea declaratiilor lunare (si depunerea acestora), a ordinelor de plata, 10 L; (0722.624.066/ 021.430.48.32 12. Asistenta juridica si reprezentare in procese, Divort, partaj, pensie de intretinere copii; exercitarea autoritatii parintesti; stabilirea sau tagaduirea paternitatii; Cazuri internationale, rapire internationala de copii; (0724.215.183 13. Audit Conta Havreliuc servicii contabile complexe Servicii oferite: evidenta contabila societati comerciale si persoane fizice autorizate, evidenta contabila asociatii de proprietari consultanta contabila si fiscala, plan de afaceri, (0723.528.104 office@contacompleta.ro

3. Accesibil, acces acord autorizari acte

14. Autorizatii si avize arhitectura si urbanism Vertigo Consulting firma de consultanta specializata in obtinerea de autorizatii de constructii, avize, certificate de urbanism si contracte utilitati, (0754.050.502/ 0747.399.316 office@vertigoconsulting.ro

4. Acte avocat infiintari firme, schimbari

15. Avocat acord consultanta, reprezentare juridica in dosare penale (politie, parchet, instante), divorturi, partaje, recuperari; (0722.756.572

înf firme/pfa/punct lucru, ofer sediu orice sector pret minim, schimb sediu, admin, activit/etc, major capital cesuni urgente, dizolv suspend/radieri, ief, (0724.864.790/ 0766.408.676 de sedii, cesiuni puncte de lucru, toate modificarile la Registrul Comertului, gazduire sedii sociale (0722.546.178/ 0768.061.240

5. Acte firma, PFA, sediu social, recuper-

ari creante insolventa, falimente, consultanta, asistenta juridica, contract colaborare; (0720.738.663

Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 6.

7. Acte firme, infiintari, mentiuni, radieri, sedii, acte firme: infiintari, mentiuni registru, radieri, sedii sociale. Infiintare SRL 320 lei, infiintare PFA 190 lei, taxe incluse. Autorizare activitate 100 lei. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 8. Administrare completa a imobilului contabilitate, casierie, sevicii tehnice (reparatii si intretinere). Servicii financiare si contabile, casierie 1-2 zile pe saptamana, plata facturilor la furnizori; (0720.209.330/ 031.418.82.00 office@administrare-cenzorate.ro 9. Administrare imobile, blocuri Servicii

administrare financiara. Servicii administrare tehnica. Servicii de cenzorat pentru asociatiile de proprietari. Servicii de mici repara?ii. Servicii de resurse umane; 12 L; (021.332.03.92/ 0744.652.156 office@mpgroup.ro

16. Avocat asistenta si reprezentare, civil,

penal, comercial, muncii, divorturi, consultatii cabinet Drumul Taberei; (021.725.15.66/ 0744.271.251 17. Avocat caut avocat sa ma reprezinte in civil si in penal intr-un litigiu imobiliar. Onorariu generos (0726.781.127

18. Avocat acord asistenta, reprezentare divorturi, partaje, mosteniri, revendicari, cauze civile, penale, politie, parchet, comerciale, litigii munca, consultanta etc.; (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 19. Avocat cu experienta, divort, partaj,

minori, evacuari, succesiuni, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763

20. Avocat definitiv, competente drept civil Avocat definitiv cu drept de exercitare a profesiei în fata tuturor instantelor, indiferent de grad membru al baroului Bucuresti, ofer consultanta si reprezentare juridica în sfera dreptului civil, (0763.112.233 21. Avocat divort Cabinet avocatura PopeangA Magdalena consultanta juridica pentru procese de divort, acordand consultatii juridice la sediul Cabinetului, asistenta juridica pe durata procesului de divort, (0722.811.665/ 031.412.51.30 office@avocat-divort.ro 22. Avocat divort si partaj - Toader si Aso-

ciatii divortul este de multe ori un soc emotional pentru ambii parteneri. Este important sa apelezi la un avocat specializat in divort, partaj, custodie pentru a obtine ceea ce iti doresti in cel mai rapid (0734.925.611/ 0726.287.910

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

23. Avocat divort si partaj, divortul este de multe ori un soc emotional pentru ambii parteneri. Este important sa apelezi la un avocat specializat in divort, partaj, custodie minori pentru a obtine ceea ce iti doresti, (0734.925.611/ 0726.287.910 24. Avocat profesionist, servicii variate, preturi bune, consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentare in instanta. Consultanta juridica include, in principal, urmatoarele servicii: elaborarea si redactarea de opinii legale; (0745.460.772/ 0755.065.462 office@avocatt.ro 25. Avocat specializat in recuperare permis auto Cabinetul de avocat ofera consultanta si reprezentare juridica în Bucuresti si Ilfov in probleme de: -recuperarea permisului auto in cazut in care v-a fost retinut si aveti nevoie de el. (0729.874.757 26. Avocat vanzari, cumparari imobiliare Doriti sa cumparati o casa, un apartament, un teren dar nu stiti daca actele prezentate de vanzator sunt in regula, vreti sa va asiste un avocat la semnarea actelor, (0722.238.744 27. Avocat, infiintari firme, cesiuni, puncte

lucru, dizolvari radieri, majorari, gazduiri, sediu, PFA; (0746.667.799

28. Avocat/ mediator consultatii asistenta

reprezentare. Instante parchete civil succesiuni penal malpraxis muncii familiei adoptii comercial administrativ dr. autor recuper?ri creante si datorii intretinere infiintari modificari firme PFA gazduire sedii, (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com

E-mail: redactia@anuntul.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pazå, protec¡ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

2. LOCURI DE MUNCÅ

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Haine damå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ¥ncål¡åminte damå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Materiale construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Textile, decora¡iuni interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

8. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Tv, audio, jocuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. AFACERI, DIVERSE

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

PRESTÅRI SERVICII Acte, avoca¡i, contabili, notari

54. Contabilitate completa de la 50 lei/luna Servicii de contabilitate completa, salarizare, declaratii,bilanturi consultanta in vederea bunei organizari a activitatii pt. SRL, PFA,II, Asociatii Proprietari. Seriozitate maxima. 50 L; (0722.398.390

29. Avocati Bucuresti si judete limitrofe,

55. Contabilitate completa, declaratii fiscale, refaceri contabilitate, ITM, Registrul Comertului. Preturi mici, seriozitate, calitate; (0762.827.027

asistenta/reprezentare juridica: drept penal, comercial, muncii si pensii, contestatii, pretentii, divort, partaj, succesiuni, fond funciar, evacuari, clauze abuzive, dare in plata, infiintari/modificari firme. (0727.766.739/ 0729.244.904 30. Avocati dreptul familiei, divorturi Con-

siliere ?i reprezentare în domeniul dreptului familiei: divoryuri, anulari casatorii, incredintari minori, pensii de intretinere, stabilire program de vizitare, partaje, (0722.238.744

31. Avocatura, servicii juridice complete,

avocatura, mediere, drepturile omului, asistenta si reprezentare instanta in toate domeniile dreptului, orice tip de litigiu. (0763.342.867

32. Birou avocatura Serban Silviu. Contencios administrativ. Contracte. Drept civil. Drept comercial. Drept imobiliar. Drept penal. Dreptul familiei. Dreptul muncii. Drepturi autor; (0722.330.277/ 0744.330.244 birou_avocatura@yahoo.com 33. Birou Notarial Baias Valeria. Redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat; procedura succesorala notariala; (021.319.13.31 vbaias@yahoo.com 34. Biroul Individual Notarial Litteris - Ser-

vicii servicii notariale complete. Contracte notariale: contract de vanzare- cumparare imobil. - Contract de renta viagera. - Contract de partaj (031.409.02.76/ 021.315.93.93 litteris@birounotarialbucuresti.ro 35. Biroul Notarial Madalina Buta - Ser-

vicii complexe declaratii notariale, legalizarea copiilor, legalizarea copiilor dupa inscrisuri, legalizarea semnaturilor din inscrisuri, procedura succesorala notariala procuri, imputerniciri; (021.260.74.62 office.buta@gmail.com 36. C&I Accounting Experts Infiintari firme

si contab. Experienta de peste 15 ani. Infiintari firme (SRL, SRL-D, PFA, II), infiintari ONG-uri, Asociatii de Proprietari. Lichidari firme: Dizolvare SRL, Lichidare SRL, Radiere SRL, Radiere PFA, (0753.404.033/ 0752.080.821 office@expert-contabila.ro 37. Cabinet avocat consultatii juridic si

reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale, in 3-10 zile, modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 38. Cabinet Avocat Utiu Alexandrina Ioana -Drept Penal -Drept Civil si Comercial -Drept Contraventional -Bancar si Leasing; Clauze abuzive - Drept Civil Proprietate Intelectuala -Licente si Autorizatii - Litigii si Executare silita (0735.312.096/ 0721.170.883 office@uua.ro

de activitate contabil cu experienta (peste 20 de ani), lucrez pentru firme de prestari servicii, comert intern/extern, alimentatie publica, lucrari executate, productie : Evidenta contabila; (0749.151.650

57. Contabilitate si cenzorat asociatii de

proprietari Oferim servicii complete pentru asociatiile de proprietari: administratie (cu atestat), casierie, întocmire liste de între?inere, salarizare, foi de v?rs?mânt, Revisal, depunere declaratii fiscale (0728.135.882

58. Contabilitate Taxe Audit Bucuresti -

Jasill, Impreuna putem gasi solutia cea mai eficienta pentru contabilitatea companiei dumneavoastra. Incredintati activitatea financiar-contabila a companiei si uitati de stresul legat de: raportarile; (0749.089.880 office@jasill.ro 59. Contabilitate, expert contabil, evalu-

ator ANEVAR firma expertiza contabila, autorizata CECCAR Bucuresti, servicii contabile pt firme mari si mici, servicii de evaluare ANEVAR. Pentru start-up preturi pornind de la 50 lei/ luna, 100 L; (0745.358.263/ 0746.125.266 rodica_stanica@yahoo.com 60. Contabilitate, personal, infiintari

firme Expert contabil, ofer servicii complete de contabilitate, fiscalitate, servicii de personal si Revisal, infiintari firme si mentiuni la ONRC. Sector 2, b-dul Chisinau nr 6-8, 1 {; (0758.973.519 61. Cosmos Tax Accounting expertiza

contabila membrii echipei noastre sunt experti contabili, membri ai CECCAR, auditori, membrii ai CAFR, inspectori resurse umane si economisti cu experienta. Servicii: contabilitate financiara si de gestiune, (0729.882.889/ 0769.155.614 office@firma-conta.ro 62. Divort si partaj - Cabinet Avocat Tania

Deac consultatii juridice, redactare acte, cereri, actiuni, cai de atac, acte de procedura, asistenta si reprezentare juridica in fata instantei de judecata cu privire la regimul juridic, (0722.786.527/ 031.404.81.34 office@taniadeac.ro

63. Evidenta contabila generala, salarizare Economista, expert contabil acreditat CECCAR, ofer servicii contabile complete si consultanta fiscala. Intocmesc declaratii fiscale, revisal, contracte de munca, acte aditionale, (0784.590.475 64. Expert contabil - contabilitate comple-

ta. Economist si inspector resurse umane cu experienta, ofer servicii de contabilitate complete: intocmirea balantei lunare/bilantului anual si depunerea declaratiilor lunare/trimestriale online 100 L; (0743.052.400

39. Cabinet avocatura Nedea Valentin

65. Expert Contabil - servicii complete contabilitate - Contabilitate financiara si de gestiune; - Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA; - Intocmirea balantei de verificare lunare; (0722.952.889

40. Cabinet de avocat Bucuresti infiintari

66. Expert contabil CECCAR, contabilitate, salarizare Tarif contabilitate de la 50 ron/ luna. Infiintez firme in cel mai scurt timp pret 200 ron. Ofer servicii de contabilitate de la A la Z financiara si de gestiune, salarizare, 50 L; (0726.437.123

oferim servicii juridice de calitate si cu promtitudine, asistenta juridica si reprezentare instante, precum si in fata altor institutii, (0744.402.099/ 021.778.72.20 avnedea@yahoo.com

firme, mentiuni Registrul Comertului, autorizare PFA, II si IF. Consultatii juridice. Asistenta si reprezentare. Experienta si profesionalism, (0721.722.206 41. Cabinet de avocatura, cabinet Avocat

Sorin Babu are o experienta considerabila in drept penal în asistenta ?i reprezentarea clientilor in dosare penale. Va putem apara interesele si ajuta sa va exercitati drepturile, (0732.464.492/ 021.610.58.03 contact@bajuridic.ro

42. Cabinet expert contabil, inspector resurse umane Cabinet expert contabil, membru activ CECCAR, inspector resurse umane, posesor semnatura digitala, ofer servicii complete de contabilitate incluzand bilant contabil, depunere declaratii, (0730.229.171 43. Casa de avocatura Mihai Ionescu ser-

vicii juridice Cabinetul de avocatura Mihai Ionescu ofera servicii de reprezentare la toate treptele de jurisdictie. Oferim asistenta juridica, consultanta juridica, negocieri in domeniul dreptului civil, (0769.306.330/ 0333.819.147 cabinet@avocatmrm.ro 44. Cauti avocati specializati in divort si

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

56. Contabilitate pentru SRL cu orice fel

partaj? Oferim servicii de consultanta, opinii legale in orice domeniu si mediere persoanelor juridice si persoanelor fizice, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare; (0752.423.266/ 0720.120.710 avocat_niculescu@yahoo.com 45. Certificate energetice efectuam,

necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 46. Consiliere juridica, reprezentare in

instanta serviciile prestate de societatea de avocatura Cincan & Constantin acopera intreaga gama de nevoi ale clientilor, incepand de la consiliere juridica, consultanta, pana la reprezentarea in instanta. (0724.911.213/ 0723.390.924 office@cincan-constantin.ro 47. Consultanta fiscala, contabilitate, audit financiar. Excelcont este o societate comerciala cu o vasta experienta in domeniul financiar-contabil incepand cu anul 1992.Serviciile oferite: consultanta in intocmirea documentelor contabile primare; (021.413.11.47/ 021.413.56.45 office@excelcont.ro 48. Consultanta fonduri europene man-

agement de proiect 2000-LCH se angajeaza sa ofere clientilor sai solutii complexe si competitive privind proiectarea de arhitectura si inginerie si consultanta financiara si management pentru dezvoltare de investii, (0732.122.640/ 021.326.51.86 consultanta@2000LCH.ro 49. Consultanta in domeniul fiscal. Top Services. Audit -Consultanta fiscala -Contabilitate generala - Infiintari Firme Bucuresti -Raportari si analize speciale Servicii de personal - salarizare (021.405.13.00 office@servicestop.ro 50. Consultanta juridica in orice domeniu. Birou Avocat Niculescu Razvan. Beneficiati de un un pachet complet de servicii de consultanta juridica in orice domeniu, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare (0720.120.710/ 0720.119.003 avocat_niculescu@yahoo.com 51. Consultanta, asistenta juridica si reprezentare Av. Iulian Sarbu: cabinetul nostru ofera servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in fata institutiilor statului cat si institutii private. Enumeram in scop informativ cateva domenii (0720.559.793 52. Contabil autorizat CECCAR expert

contabil, ofer servicii contabilitate pentru firme din Bucuresti si Ilfov, servicii salarizare si intocmirea situatiilor financiare la un pret negociat incepand de la 150 lei. 150 L; (0741.191.421 contab.cont@gmail.com 53. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0720.891.226 activcontab@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

67. Expert Contabil Cucias Ioana - Servicii contabil Intocmirea evidentei contabile financiare si de gestiuneElaborarea procedurilor de intocmire si circuit a documentelor primareIntocmirea fluxului de numerar (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com 68. Expert contabil membru CECCAR expert contabil judiciar, auditor financiar si inspector resurse umane, ofer servicii de contabilitate completa, inclusiv personalsalarizare, intocmire (0726.858.550 69. Expert contabil preturi incepanad de la 50 lei Expert contabil acreditat CECCAR si inspector resurse umane, oferim servicii de contabilitate complete: inregistrarea documentelor primare, elaborarea balantei contabile, analize contabile 50 L; (0766.691.779 70. Expert contabil, servicii complete de

contabilitate, salarizare, consultanta la preturi avantajoase in functie de necesitati si volumul de activitate; (0724.513.079 71. Expert contabil, auditor financiar persoana fizica autorizata ofer servicii de contabilitate complete, consultanta fiscala si verificari de situatii financiare complete si complexe cu o vechime de peste 20 ani de activitate profesional; (0741.765.695 72. Expert contabil. Evidenta contabila

completa, salarizare, resurse umane,REVISAL, infiintari firme gratuit, depunere declaratii online, refacerea contabilitate, intocmire bilanturi, cenzorate, expertize, etc. 100 L; (0722.384.543 leeafincont@yahoo.com 73. Expertiza contabila, consultanta fiscala expert contabil ofer servicii de expertiza contabila, consultanta fiscala si evidenta contabila. (0745.757.667 74. Firma de contabilitate si audit financiar cu experienta de peste 12 ani, realizam servicii complete de evidenta contabila, salarizare, resurse umane, Revisal, declaratii fiscale, in toate domeniile. (0722.330.165/ 0728.930.499 office@admc-auditcontabil.ro 75. Firma de contabilitate si consultanta

financiara Cosmos Tax Accounting SRL este o societate de expertiza contabila inregistrata in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor. Servicii: analiza financiara, audit; (0769.155.614/ 0729.882.889 office@firma-conta.ro

76. Firma specializata in consultanta comerciala Spectrum Business Center Oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala (0745.761.006 avradoi@gmail.com 77. Gazduire sediu social Bucuresti Ilfov,

oferta gazduire sediu social orice sector Bucuresti si Ilfov: Platesti 1 de gazduire, primesti 2. 111 euro (2 ani)/ Platesti 2 ani de gazduire, primesti 4! - 199 euro (4 ani). Detalii tel. 25 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 78. Gazduire sediu social Bucuresti, Ilfov

300 lei/an Oferta sedii firme: 600 lei - 2 ani gazduire (1 an + 1 an gratuit). Schimbare sediu: 380 lei (taxe incluse) - dupa primul an. Detalii: www.reinventconsulting.ro, 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 79. Gazduire sediu social Bucuresti/ Ilfov

Reinvent Consulting: sedii sociale Bucuresti orice sector /Ilfov, doar cladiri office. 111 euro -1 an + 1 an gratuit!/ 199 euro-2 ani + 2 ani gratuit. www.reinventconsulting.ro 25 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

80. Gazduire sediu social sector 2 si 4 299 lei/ an Va oferim gazduire sediu social in sectorul 2 si 4 la cabinet de avocat, 299 lei/an sau 399 lei/an, daca se doreste si notificarea corespondentei. De asemenea, ne putem ocupa de orice operatiuni, 299 L; (0740.006.671 81. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

accesibil (real) firma 300 Lei/6 luni - 500 Lei/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi justificative; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

4

82. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

accesibil accesibil, gazduire sediu firma 300 lei/ 6 luni-500 lei/ an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi, (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

83. Iau in spatiu pentru buletin, proprietar

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632

din Bucuresti iau in spatiu persoane interesate de obtinerea cartii de identitate. Buletinul se face pe 10 ani la sectia de politie. (0786.147.471/ 0722.901.981 84. Infiintam firme SRL, PFA, ONG pro-

ces complet Infiintam Firme de peste 10 ani. Infiintare SRL 320 lei, PFA - 190 lei, ONG - 1200 lei. Cost final, taxe incluse, noi redactam, depunem si ridicam actele. www.reinventconsulting.ro 190 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 85. Infiintare firma SRL 320 Lei/ PFA -

190 Lei. Taxe incluse! Liderii pietei infiintari, acte firma Registrul Comertului, radieri, gazduire sediu social. Sunati. www.reinventconsulting.ro 320 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 86. Infiintare Firma Gratuit - abonament

conta 6 luni, Infiintare firma gratis si realizare Logo gratuit - la abonamente pe 6 luni de contabilitate (evidenta financiarcontabila de la 175 lei/luna).www.reinventconsulting.ro 1 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 87. Infiintare firma la preturi fara con-

curenta Infiintare firma la preturi fara concurenta. Oferim o gama larga de servicii pentru cei care doresc sa intre in domeniul afacerilor: infiintare S.R.L., S.R.L.-D, P.F.A., I.I., I.F., fundatii 100 L; (0771.122.934 88. Infiintare firma SRL, PFA, CMI si contabilitate completa de la 100 lei. Contabilitate completa si salarizare pentru SRL, PFA, CMI, etc incepand de la 100 lei / luna. Infiintari SRL PFA - de la 150 lei, 150 L; (0727.791.005 89. Infiintare firma urgent, gazduire sediu social Bucuresti imobil. Infiintare firma SRL 350 Lei, cost total, urgent, in 3 zile (sunt incluse atat onorariul cat si taxele la Registrul Comertului) gazduire sediu social in imobil fizic, (0734.196.317 90. Infiintare firme firme, puncte de lucru, gazduire schimbare sediu social, adaugare CAEN, cesiune, alte modificari Registrul Comertului, contabilitate, personal salarizare, medicina muncii, protectia muncii. (0745.657.887/ 0729.674.724 office@consactiv.ro 91. Infiintare firme Bucuresti si Ilfov gaz-

duire schimbare sediu social, suspendare activitate, infiintare taiere punct de lucru, adaugare schimbare CAEN, versiune, dizolvare, lichidare, radiere, (0755.144.788

92. Infiintare firme, alte servicii pentru firme gazduire sediu social (cabinet avocat), infiintare sedii secundare, schimbare prelungire mandat administrator, adaugare schimbare autorizare obiect de activitate, (0734.576.683 93. Infiintare firme, gazduire sediu firme. Ofermim servicii- Infiintare firne, gazduire sediu firme. Alte mentiuni Registrul Comertului. Servicii contabilitate, personal salarizare, protectia muncii, medicina muncii, (0799.819.095/ 0753.023.329 94. Infiintare firme, gazduire sediu, servicii contab. Servicii: infiintare firme, schimbare, prelungire, gazduire sediu social, infiintare puncte de lucru, radiere puncte de lucru, adaugare, schimbare, autorizare obiecte de activitate, (0751.040.671/ 0729.674.724 95. Infiintare SRL 320 lei/ PFA 190 lei taxe incluse, acte firma rapid, infiintare srl: 320 lei/ Infiintare PFA: 190 lei toate taxele incluse. Autorizare la terti: 100 lei. Sediu social: 600 lei pe 2 ani, www.reinventconsulting.ro 190 L; (0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 96. Infiintari firme - servicii complete doresti sa pornesti o afacere si nu stii pasii pe care trebuie sa ii urmezi? Vrei sa aduci modificari firmei tale dar timpul nu iti permite sa te ocupi de acest lucru? (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro 97. Infiintari firme Ges Cont Expert Infiin-

tari, intocmire dosar complet pt. infiintare SRL. II. PFA inclusiv act consitutiv. Depunere dosar la Oficiul National al Registrului Comertului si ridicare documentelor eliberate, (0766.366.322 98. Infiintari firme rapid, echipa formata

din profesionisti cu o experienta de peste 15 ani oferim servicii de : infiintari firme, radieri, suspendari, punct lucru, mentiuni etc. la preturi avantajoase, fara costuri ascunse; 250 L; (0752.852.053

99. Infiintari firme si mentiuni Registrul Comertului Infiintam SRL, in 3 zile, deschidere/ inchidere puncte de lucru, suspendare/ reluare activitate, schimbare administratori, sediu sau denumire firma, cesiune parti sociale,adaugare avizare CAEN. B si IF 350 L; (0736.373.099 100. Infiintari firme, acte Registrul Com-

ertului Infiintare SRL 320 lei/PFA 190 lei. Operatiuni firma Registru, de la 190 lei. Taxe incluse. Gazdurie sediu social. Radieri firme.www.reinventconsulting.ro. Suna la tel., 190 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 101. Infiintari firme, acte, avize, servicii complete Colaborez cu firme de contabilitate, pentru servicii juridice- Recom, autoriza?ii, avize etc. Opera?iuni Registrul Comertului (Infiintari SRL, SA, PFA etc., cesiune parti sociale, majorare capital, (0761.932.443 102. Infiintari firme, acte, avize. Firma noastra, Benefit Consult & Partners Srl, infiintata in anul 2009 se ocupa de infiintari firme, societati comerciale, contracte si va ofera si consultanta juridica, infiintare firma; (0799.999.874/ 0767.695.164 office@infiintari-firma.ro 103. Infiintari firme, servicii de contabili-

tate, toate activitatile ce tin de Registrul Comertului:infiintare firma (SRL, SRL-D, PFA, etc.), deschidere/Infiintare punct de lucru, inchidere punct de lucru, cesiune parti sociale, (0723.634.931

104. Infiintari firme, Servicii-avocat.ro Infiintare SRL. Infiintare SA. Infiintare PFA. Infiintare IF. Infiintare II.Infiintare asociatie Infiintare fundatie. Actualizare date asociati. Actualizare punct de lucru. (0742.873.088/ 0743.125.112 office@servicii-avocat.ro

Agen¡ii de Publicitate

● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39

105. Infiintari firme, serviii complete Ser-

● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46

106. Infiintari firme. Cabinet de avocat

● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos;

viciile oferite de Firma Contacons Active, infiintare societati comerciale (SRL, SRLD, PFA, II, SA), infiintarea punctelor de lucru, radierea punctelor de lucru, (0745.657.887/ 0784.411.112 office@consactiv.ro

Dulica Nicoleta. Asociatii nostri va ofera atat consultanta cat si solutii in vederea rezolvarii problemelor contencioase / necontencioase pentru persoane juridice si fizice in domeniul dreptului comercial, (031.806.91.65/ 0720.538.776 avocat.dulica@gmail.com 107. Infiintari si acte firme Eurosol Consulting Beneficiaza de serviciile de infiintari firme. Ai nevoie doar de 2 acte: cartea de identitate si actul sediului social. De restul ne ocupam noi. Avocatii nostri se vor ocupa de intreaga documentatie, 259 {; (0771.443.422 office@eurosol.ro 108. Infiintari si lichidari firme, PFA, II si

IF Infiintarea, reorganizarea si lichidarea societatilor comerciale, PFA, II si IF. Servicii personal-salarizare (intocmire contracte de munca). Servicii de contabilitate pentru SRL, PFA, II si IF; (0725.227.296

● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 octombrie 2017

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878

109.

110. Infiintari SRL, consultanta Registrul

136. Servicii de evidenta contabila com-

pleta, birou expert contabil Adriana Virtejanu ofera servicii de evidenta contabila completa si servicii de salarizare (payroll) firmelor si persoanelor fizice autorizate din orice domeniu de activitate; (0760.180.641 bucuresticontabilitate@gmail.com 137. Servicii financiar contabile Ges Cont

Comertului consultanta juridica, infiintari societati comerciale, operatiuni registrul comertului, obtinere autorizatii si avize, reprezentare in fata autoritatilor locale si centrale. (0768.461.565

Expert este prestator de servicii financiarcontabile. consultanta, salarizare si resurse umane precum si servicii juridice in relatia cu Oficiul National al Registrului Comertului, (0766.366.322

111. Infiintari, firme, acte firme, servicii

138. Servicii Infiintare firme Bucuresti si

17. Acoperisuri, accesorii, sistem complet, mansardari, dulgherie. Executam la cererea clientului, etc., cu seriozitate, pensionari cu reducere 40%; (0725.790.099 19. Acoperisuri, mansarde, reparatii, accesorii, burlane, tigla metalica, vopsitorii, reducere 15%, oferim factura si chitanta, garantie; (0724.898.204

complete Infiintari, autorizari, modificari, cesiuni, radieri firme, infiintari, autorizari, mutari, inchideri puncte de lucru, completare, restrangere sau recodificare obiecte de activitate, (0799.300.200 suport.clienti@firmadeconta.ro

Ilfov, gazduire sediu social, infiintare radiere puncte de lucru, adaugare schimbare obiect de activitate, majorare capital social, cesiune, dizolvare, lichidare, radiere, schimbare mandat administrator, (0753.023.320/ 0799.819.005

20. Acoperisuri, montaj tabla lindab, ruukki. Executam reparatii si montaj, structura si dulgherie acoperisuri, distribuie si monteaza tigle metalice si accesorii import Polonia la pret de producator, monteaza tigle metalice si de ceramica, (0724.415.423

112. Infiintari/ radieri societati comerciale

139. Servicii integrate de consultanta

21. Acoperisuri,Firma contract si

si puncte de lucru, cesiuni, includeri si excluderi asociati, autorizatii, schimbari sedii sociale, suspendari activitate, contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, www.birouconta.ro (0762.884.889 office@birouconta.ro 113. Infintare firma Bucuresti, servicii

complete infiintare firma, indiferent de forma juridica pe care o imbraca acestea, precum si orice alte modificari care se pot aduce actelor constitutive ale unei societati comerciale de la infiintare. (0755.050.988 office@infiintarefirmabucuresti.ro 114. Lucrati cu noi si scapati de grija con-

tabilitatii, firma E.T. Plus Conta SRL este o companie membra a CECCAR, ce ofera servicii de contabilitate, resurse umane si consultanta financiara in concordanta cu normele UE si legislatia din Romania. (0769.478.978 contabilitateplus@gmail.com

115. Lupu & Partners, servicii integrate de

consultanta Lupu & Partners este una dintre cele mai cunoscute firme de servicii profesionale care ofera clientilor o gama completa de servicii integrate de consultanta. (021.367.00.70/ 0723.267.675 office@lupupartners.ro

116. Ne ocupam de acte- Noi stam la rand

pentru tine Consiliere, asistare si reprezentare la Oficiul Registrului Comertului (desfasuram operatiuni atat pentru firme din municipiul Bucuresti, cat si pentru cele din judetul Ilfov). (0724.222.485/ 0744.662.220 consilier1@e-studii.ro 117. Notar public Ioana Surdescu servicii

complete Contracte antecontract, comodat auto, comodat locuinta, donatie, intretinere, partaj renta viagera, schimb imobiliar, vanzare-cumparare, succesiune, divort, divort cu copii minori, (021.330.02.13/ 0724.379.450 notari@tineretului.net 118. Oferim asistenta juridica, consultanta

juridica. Cabinet Individual de Avocat Radu Mihail Mutuliga. Oferim asistenta juridica, consultanta juridica, negocieri in domeniul dreptului civil, drept comercial, dreptul familiei, drept administrativ, (0726.622.225/ 0741.466.447 casadeavocatura@yahoo.de 119. Omeva, cabinet avocatura, drept civil, penal etc avocatii nostri au o vasta experienta in domeniul juridic si posibilitatea de reprezentare in fata oricarei instante, inclusiv Inalta Curte de Casatie si justitie. De asemenea o mare abilitate; (0736.662.430 contact@omeva.ro 120. Pachetul de infiintare firma Cabine-

comerciala Servicii Reinvent Consulting:Infiintari firme si mentiuni la Registrul Comertului.Infiintari S.R.L., SRLD, S.A., P.F.A..Autorizare activitati; Inchidere/ deschidere punct de lucru; (021.318.69.60

garantie,meseriasi Orice tip de tabla,tigla metalica si ceramica,tabla zincata si cutata,sistem pluvial,jgheaburi,burlane,parazapezi,dulgherie,mansardare,sarpante,izolatie carton,placari polistiren.Transport gratuit. (0731.545.436/ 0758.808.695

36. Amenajam apartamente, case,

rigips, pereti despartitori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497 37. Amenajari interioare, exterioare, zugraveli, gresie, faianta, placari polistiren la preturi minime, reduceri pensionari; (0765.123.121/ 0723.748.480

60. Amenajari, gresie, faianta, rigips, parchet, sape, tencuieli, polistiren, vopsitori tapet; (0720.806.022

38. Amenajari interioare, gresie, faianta,

61. Amenajari. Persoana serioasa exe-

gleturi, rigips, vopsitorii. Relatii la telefon: (0737.242.646 39. Amenajari interioare-exterioare de

cea mai buna calitate. Rog seriozitate; (0768.923.422 40. Amenajari apartamente la cheie,

zugraveli, rigips, polistiren, gresie, faianta, electrice- sanitare, linoleum, mocheta, dusumele, raschetari, lacuiri- parchet; (0764.625.908 41. Amenajari apartamente, case, faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, tapet, sapa, rigips, tencuiala; (0729.971.647 42. Amenajari apartamente, case, polis-

140. Servicii juridice. Cabinet de Avocat Russu Mihai. Domenii de specializare:Drept Societar si Corporatist; Drept Contractual; avize, autorizari, licente, fuziuni, divizari, achizitii si restructurari. Piata de capital.Proiecte imobiliare, (0740.368.324 office@russu.eu

22. Ai nevoie de o firma de constructii, acceptam comenzi pentru constructii casa, acoperisuri, jgheaburi inox/ oferta, mici reparatii; (0738.192.226

tiren, zugraveli, rigips, gresie, faianta, electrice- sanitare, raschetari- parchet montam, usi metalice, aragaze, hote, masini spalat, boilere; (0766.016.935

23. Alexandru Gheorghe, reconditionari

43. Amenajari case, apartamente, gar-

141. Servicii notariale complete. Birou Notarial Accepter - Mitrea DorinaServicii notariale complete. Acte necesare, certificari de fapte, acte comerciale, contractuale, declaratii, procuri succesorale; (021.316.88.04/ 021.316.88.03 bnp@accepter.ro

cazi, echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reparare cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, refaceri cazi, refacere cazi, emailare cada, restaurare cazi, 300 L; (0723.349.476 office@reconditionaricazi.eu

142. Servicii notariale complete. Birou

24. Alpinism execut deszapeziri, placari

Notarial Amzulescu Marius. Autentificari Certicari - Comerciale - Contractuale - Testamente - Certificari - Legalizarea semnaturii de pe inscrisuri (021.444.32.83/ 021.444.32.68 bnpamzulescu@gmail.com 143. Servicii pentru primii pasi in afaceri. Scopul nostru este sa oferim servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 144. Servicii Registrul Comertului: infiintare firme; infiintare reducere puncte de lucru;schimbare gazduire sediu social; adaugare schimbare CAEN;majorare reducere capital social; (0729.674.724

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri

polistiren, reparatii fatade, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, hidroizolatii, zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare; (0744.372.095 25. Alpinism uilitar, alpinisti utilitari la inal-

time munca la inaltime, toaletat copaci. Alpin prof util executa: termoizolatii placat pereti cu polistiren, hidroizolatii rosturi placi exterioare, montat reclame/ bannere; (0723.285.482 26. Alpinism utilitar oferim servicii com-

plete de calitate la preturi avantajoase. Metodele folosite de alpinistii utilitari elimina necesitatea echipamentelor speciale (schele, platforme de ridicare, macarale etc.), economisind timp si bani, (0720.347.516

59. Amenajari pentru gradina dumneavoastra, alei gradina, amenajari gradini, decoruri gradini, fantani arteziene, mobilier exterior, sisteme de pompare, amenajari acvatice, cascade, arhitectura peisagera; (0720.501.490/ 0720.501.491 office@agresivdesign.ro

soniere, zugraveli, polistiren, rigips, gresie, faianta, parchet, electrice- sanitare, zidarie, tencuieli- sape; (0723.635.975 44. Amenajari case, apartamente,

zugraveli, tapet, glafuri, rigips, gresie, faianta, electrice, sanitare, tamplarie, polistiren, decorativa, zidarie, sape, tencuieli; (0762.341.016 45. Amenajari constructive, echipa ame-

najari constructive diverse si finisaje interioare si exterioare prestam servicii corespunzatoare si de o calitate superioara 10 {; (0725.583.061 nelu@administrarecladire.ro 46. Amenajari interioare Execut recondi-

tionare parchet, montare parchet, rigips, scafe, modele, zugraveli, izolatii, montaje geamuri, usi, preturi atractive, (0762.571.376 victor1emilian@gmail.com 47. Amenajari interioare zugrav, zidar,

sape, faianta, gresie, glafuri, izolare polistiren, preturi convenabile; (0728.479.535/ 0766.011.996

cut lucrari amenajari interioare, glet zugraveala, vopsitorie, demolari; (0732.351.936

62. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

63. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140 www.proiectesimple.ro

64. Arhitect autorizat proiecte personalizate, extinderi, case-vile, mansarde, hale, blocuri, PUD-PUZ, expertiza, avize, autorizatie construire; (0738.542.860 65. Asamblare mobila: montaj mobila

Bucuresti si Ilfov Va punem la dispozitie servicii de reparatii mobila, montare mobilier, realizare mobila la comanda. Ceea ce ne rcomanda este experienta de peste 14 ani cat si calitatea executiei. (0760.948.857 office@asamblare-mobila.ro 66. Aveti probleme cu acoperisul dvs Buna ziua, aveti probleme cu acoperisul dvs. sau doriti sa va construiti unul nou, noi suntem solutia, vindem, montam, reparam, acoperisuri tigla ceramica beton sau tabla Lindab Bilka Ruukki, (0757.740.646 67. Balustrade inox, scari inox, copertine

inox. Realizam modele balustrade inox si scari inox in conformitate cu cerintele dvs. si incadrate in designul arhitectural existent. Echipa noastra se deplaseaza in Bucuresti si Ilfov sau imprejurimi, (0728.550.047/ 0724.269.527 rod_inox@yahoo.com 68. Bransamente de apa-gaze, canalizari-separari de contracte cu Apa Nova; (0721.609.856/ 0763.802.109 69. Cadastru, intabulare Executam lucrari de cadastru, intabulare constructii noi/ vechi, dezmembrari, apartamentari, asistenta topografica de santier. Terment rapid de executie si depunerea a documentatiilor, 250 L; (0752.843.366 vlad.bighiu@yahoo.com 70. Cadastru, intabulare, certificat ener-

getic si evaluari imobile; (0722.231.318

81. Constructii case vile si aparta-

mente,amenajari. Case la rosu,la gri sau la cheie, renovari,sistematizari.Realizam lucrari de constructii,lucrari industriale,amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente,termen de executie mic,avantajos (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 82. Constructii si amenajari interioare, Cronos Enterprise va sta la dispozitie cu servicii profesionale de constructii si amenajari interioare la cheie, dupa o experienta de peste 15 ani de profesionalism si corectitudine in acest domeniu, (0734.502.398 83. Constructii, finisaje si amenajari interioare. Firma de constructii ofera servicii pentru urmatoarele categorii de lucrari: tencuieli mecanizate, sape mecanizate, placari si compartimentari cu rigips, (0734.415.444 84. Construim, renovam si amenajam case, apartamente sau spatii comerciale, echipa noastra formata din oameni cu experienta, 20-35 ani vechime, executa lucrari de calitate in domeniul constructiilor, amenajari interioare si exterioare, (0724.979.155 85. Curatare canapele, fotolii, tapiterii auto oriunde in Bucuresti si Ilfov. Canapeaua are nevoie de o curatare? Tapiteria autoturismului dumneavoastra are pete de cafea? Curatam canapele si fotolii piele (orice tip piele) sau textil, scaune birou, (0731.653.206 86. Curatare de jgheaburi Constatarea si

deplasarea este gratuita; (0765.987.720

87. Curatenie subsol, demisol, scari de zugravit, tubulatura ghena, termopane, orice tip tabla lindab si lucuri nefolositoare, ridicara gunoiului, orice zona; (0731.802.418

90. Demontez aere conditionate de pe fatada blocurilor pentru placari cu polistiren (recuperam freonul si facem igienizare) (0729.424.092 91. Desfundare tubulatura canalizare -

93. Echipa profesionista de meseriasi executam orice tip de lucrari, amenajari interioare, exclus firme constructii, rugam maxima seriozitate; (0720.566.946/ 0766.585.248 94. Echipa de zugravi executam amena-

jari interioare executam amenajari interioare complete, inclusiv instalatii electrice si sanitare. Preluam lucrari in Bucuresti si Ilfov, dar ne deplasam si in tara pentru suprafete mai mari. (0753.593.475

121. Pensia poate fi antecalculata,

4. Acoperis din tabla zincata, jghe-

95. Echipa executam instalatii sanitare si

tati de consultanta, asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata a persoanelor juridice si fizice, in domeniul dreptului civil, comercial, administrativ muncii, infiintare/ radiere firme etc.; (0731.966.991 123. Reprezentanta si asistenta

juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 076759717 d_marinow71@abv.bg 124. Scapati de cozile interminabile de la

ghisee, cel mai rapid serviciu de infiintare societati comerciale (3 zile), Bybloserve Management. Servicii de infiintare societati comerciale (Bucuresti si Judetul Ilfov). (0725.535.555 office@infiintarefirmaurgent.ro 125. Servicii complete de contabilitate,

expert contabil ofera servicii contabile personalizate pentru societati din zona B-IF: contabilitate, refacere evidenta contabila, reprezentare in relatia cu statul, evidenta personal si salarizare. 300 L; (0730.523.787/ 0755.401.821 servcontabilitatebuc@gmail.com 126. Servicii contabile complete Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro 127. Servicii contabile complete

Bucuresti. Contabilitate, consultanta, verificare contabilitate anterioara, infiintare/desfiintare firma, angajati-salarizare, suport credite bancare, servicii conexe in relatia cu administratia financiara, 50 L; (0763.471.668 128. Servicii contabile complete,

ITM, bilant, operatiuni Registrul Comertului, prima luna gratuit, pret avantajos; (0734.539.929 serviciicontabilecomplete@yahoo. com 129. Servicii contabile de inalta calitate la

preturi imbatabile. Consultanta. Servicii de salarizare. Pt. mai multe info. nu ezitati sa ne contactati. (0761.590.788

130. Servicii contabilitate complete contabil Militari Oferim servicii de contabilitate complete, salarizare, refaceri evidente contabile, intocmire situatii financiare (bilanturi), depunere declaratii. (0726.386.637

aburi, burlane, dulgherie, mansarda si polistiren, 15% reducere, Mihai. www.gerardconstructroof.ro (0724.506.937

termice, gaz. Echipa de instalatori executam instalatii sanitare si termice, instalatii de gaze, incalzire pardoseala, schimbari de coloane, apometre, montaj obiecte sanitare si instalatii electrice. (0764.341.947

5. Acoperis montare, tigla metali-

96. Echipa executam: amenajari, zidarie,

132. Servicii contabilitate, salarizare,

resurse umane Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro 133. Servicii de contabilitate complete SRL/ PFA Ajutor Firma va pune la dispozitie servicii de contabilitate incepand cu 200 lei/luna: evidenta financiar-contabila si raportarile periodice: acordarea asistentei, 200 L; (031.426.00.80 134. Servicii de contabilitate pentru cabinete medicale Prestez servicii de contabilitate pentru medici/ cabinete individuale medicale. Serviciil se poate presta cu contract sa fara in functie se preferintele clientului. Pretul este de 50 lei lunar, 50 L; (0742.784.533 135. Servicii de evidenta contabila inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiilor contabilitatii, evidenta analitica si sintetica, clienti, furnizori, evidenta mijloace fixe, (021.330.89.69/ 0722.527.581 office@e-accounting.ro

97. Echipa meseriasi executam construc-

Acoperis tabla tigla metalica, tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii. Dulgherie, mansardari, asteriala. Oferim garantie. Firma autorizata. Preturi foarte mici, neg., Sandu. (0731.114.448/ 0761.444.506 6.

7. Acoperis tabla zincata, mici reparatii,

vopsitorii, jgheaburi, burlane reconditionate; (0762.435.037/ 0729.613.397

8. Acoperis tigla metalica, accesorii, jgheaburi, burlane, parazapezi, transport gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/ 0729.613.397 9. Acoperis, tamplarie PVC Rehau, Sala-

mander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 10. Acoperisuri de lindab si dulgherie, si tabla zoncata, si carton, si mici reparatii, si ghene de gunoi; 11. Acoperisuri din tigla metalica reparati de urgenta ecxecutam urmAtoarele lucrari, zidarie, tencuieli, placari polistiren, gips, carton, dulcherie, terase, mansarde din lemn, case la rosu, persoana de contact Claudiu. (0743.972.222 12. Acoperisuri montaj si reparatii exe-

cutam urmatoarele lucrari : dulgherii mansardari invelitori tigla metalica si ceramica toate tipurile de accesori si reparatii; (0748.624.707

131. Servicii contabilitate societati nou

infiintate. Societate contabilitate oferim servicii de evidenta contabila, intocmire si transmitere declaratii fiscale, bilanturi, intocmire dosare de personal, intocmire contracte de munca, acte aditionale, (0723.399.677/ 0767.986.634

zugraveli, izolatii, instalatii sanitare, reconditionari scari de bloc, calitate, garantie; (0753.439.762/ 0772.282.676

ca, sistem pluvial, Black Dom Gold Montaj vinde tigla metalica, monteaza jgheaburi, burlane sistem complet. Constructii, hidroizolatii, finisaje interior/exterior. Acoperisuri, mansardari, dulgherie! Garantie 30 ani. 17 L; (0738.325.831/ 0767.156.181 construct@blackdomconstruct.ro

13. Acoperisuri si reparatii, nu aveti banii suficienti pentru a schimba tabla cea veche de pe acoperis cu alta noua si apa se infiltreaza in pod sau mansarda? Acoperisul dumneavoastra mai poate fii reconditionat: chituit si vopsit, (0748.868.896 14. Acoperisuri tabla, tigla metalica, mansarda Firma noastra e specialistul de care ai nevoie cand vine vorba de acoperisuri tabla, tigla metalica, ferestre de mansarda sau acoperisuri. Oferta noastra cuprinde ferestre de mansarda Fakro, Velux. (0728.875.220

ACOPERISURI TIGLA METALICA, TABLA FARTUITA, ORICE TIP DE TABLA, JGHEABURI, BURLANE, MICI REPARATII, DULGHERIE ACOPERIS; (0766.453.265

15.

16. Acoperisuri, echipa constructii case-

vile, zidarii, tencuieli, sape, zugraveli, faianta, instalatii sanitare, camine, rigips, polistiren, decorativa, demolari case, (0767.782.653 18. Acoperisuri, executam dulgherie,

tigla metalica, lindab, orice fel de accesoriu. Domnul Mitica; (0731.754.645

28. Alpinism utilitar, lucrari de calitate la

inaltime. Firma cu experienta in alpinism utilitar (peste 8 ani in domeniu) executa: termoizolatii, reparatii termoizolatii, montaje/demontaje acoperisuri balcoane, (0761.766.027 29. Alpinism utilitar, lucrari la inaltime,

servicii de calitate.constatare evaluarea gratuit, siguranta, calitatea ncredere.Florin alpinist utilitar. (0768.256.759 30. Alpinism utilitar, placari polistiren, ter-

moizolatii, o cosntructie placata cu polistiren este mult mai putin afectata de fluctuatiile de temperatura din exterior, mentinand in interiorul acestora confortul termic, reducand astfel costurile, (0767.824.631 office@highalpin.ro

31. Alpinism, constructii, echipa de alpin-

isti cu o experienta de 7 ani, oferim urmatoarele servicii la cel mai mic pret: placari polistiren, reparatii/spalari, fatade. Tencuieli decorative etc. Oferim garantie. Pret neg. (0769.576.810 32. Aluminiu, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com 33. Aluminiu, acoperis, tamplarie PVC

Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 Euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/ exterioare 10 euro/mp. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 34. Amenajam apartamente, case, asiguram consultanta si materiale la preturi mici, transport gratuit. Sunati inainte de inceputul lucrarii, castigati timp si bani; (0722.400.497 35. Amenajam apartamente, case,

glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, rigips, instalatii electrice si sanitare. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497

71. Casa de lemn Pret 12000 euro Dimensiuni 11m/8m. Pretul include pardoseala de 2,5 cm; pereti de 4,5 cm imbinati prin nut si feder, usi, ferestre, tavane lambriu de 2,4cm, invelitoare sindrila bituminoasa, 12.000 {; (0763.294.440

49. Amenajari interioare apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370

72. Casa lemn Marius, construim case lemn 81 mp + 15 mp terasa. Casa are living, hol, bucatarie, doua dormitoare baie si o terasa. Pret constructie materiale + manopera, 26.500 euro. 26.500 {; (0763.444.155

50. Amenajari interioare de calitate, sun-

tem o echipa de amenajari interioare care se axeaza pe calitate, promtitudine si seriozitate interesati sa fim recomandati de catre dvs mai departe.Noi va oferim urmatoarele servicii: (0726.662.249 51. Amenajari interioare si exterioare oferim servicii de amenajari interioare, renovari apartamente, vile, spatii comerciale, finisaje. Consultanta in alegerea celor mai bune solutii, cat si a materialelor necesare pentru proiectul Dvs. (0726.109.328 52. Amenajari interioare, echipa, gresie, faianta, rigips, zidarii, tencuieli, sape, montaj usi, parchet laminat, placari polistiren, tavane false, tavane casetate, sanitare, electrice, etc, 1 L; (0721.683.058 53. Amenajari interioare, gresie, faianta,

marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com 54. Amenajari interioare, profesionisti in

executie lucrari interioare, gresie, faianta, parchet, tencuit, gletuit, zugravIt, rigips, glafuri, sanitare, marmura. Preturi foarte mici, etc, 10 L; (0735.152.075 55. Amenajari interioare, zugraveli, rigips, faianta, scafe, glafuri, reparatii zidarie, montaje placari. Mester, experienta, seriozitate, calitate; (0727.251.833 56. Amenajari interioare, exterioare

amenajari scari de bloc, amenajari apartamente, garsoniere, vile montaj, gresie, faianta, parchet, usi interior, draperii, amenajari profesionale, Andrei Penescu, general manager, (0721.446.252 57. Amenajari interioare,exterioare

Anvelopare pereti exteriori,reparatii si zugraveli scari de bloc,sape,parchet,montare gresie si faianta,demolare,reconstructie ziduri interiori exteriori,placare cu rigips.0730581401 (0730.581.401 58. Amenajari interioare-exterioare, placari polistiren, decorativa, socluri piatra aparenta, gresie, faianta, parchet, zugraveala. Cer seriozitate; (0768.923.422

73. Case la rosu sau la cheie, material + manopera sau numai manopera, variante regie proprie sau pe firma, preturi corecte in functie de proiect, Bucuresti si in tara; oferim si solicitam seriozitate (0732.945.313 durablemansion@gmail.com constructii.durablemansion.com 74. Case la rosu, gri, gata. Cauti case la

117. Electrician, echipa de 2 electricieni,

executam lucrari la case, vile, magazine, automatizari. Pret pe loc de priza, intrerupator sau bec este de 55L pe bucata, tabloul este separat ca pret, 55 L; (0799.028.428 simionmihai1894@yahoo.com 118. Evacuez mobila, moloz, pamant, electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

119. Execut lucrari gresie, faianta, parchet, glet, zidarie, acoperisuri, finisari, toate la un pret avantajos, lucrarile sunt de buna calitate, (0765.142.132

construim case la rosu la un pret de la 35 euro m. 35 {; (0770.248.832

122. Execut constructii cripte, borduri, sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432 123. Execut decopertare, faianta, gresie, parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432 124. Execut lucrari de foarte buna calitate, preturi avantajoase, seriozitate, calitate, referinte. Zugrav particular; (0720.972.538/ 0775.583.762 125. Execut lucrari de reparati si amenanjari instalatii sanitare, electrice, termice. Reparatii zugraveli, gresie, faianta, parchet, usi, mobila, etc. Montari si demontari mobila si eventual confectionari. Mentenanta pentru vila, casa, apartamente (0768.250.069 126. Execut particular glet ipsos, zugrav-

eli, sape, gresie- faianta, parchet, rigips, seriozitate; (0720.527.141

127. Execut reparatii felinare lumanari,

punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432 128. Execut sapaturi gropi, inmormantari,

cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432

129. Execut servicii funerare, transport

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432

130. Executam jghiaburi si burlane, acoperisuri tabla Lindab, dulgherie si mici reperatii la urgenta; (0727.543.233/ 0737.583.374 131. Executam acoperisuri, dulgherie,

98. Echipa montam parchet laminat 12 lei

132. Executam acoperisuri, reparatii,

tigla metalica, vopsit si reparatii. Marin; (0751.806.489

mp. Echipa cu personal calificat montam parchet laminat si masiv la preturi decente 12 L; (0746.519.315

vopstorii, reparatii de urgenta, executam acoperisuri din orice tip de tabla sau tigla ect. (0760.827.889

99. Echipa profesionala montaj si deblo-

133. Executam amenajari interioare de la A la Z Echipa tanara executa amenajari interioare de la a la z inclusiv instalatii electrice si sanitare; (0737.213.470

100. Echipa profesionisti executa instalatii 48. Amenajari interioare - experienta SUA ofer servicii de amenajari interioare: Vopsit, gletuit, slefuit, finisaje diverse. Rigips: compartimentari, scafe, pereti falsi, etc. Montaj parchet. Experienta SUA. Preturi competitive; (0765.806.233

Ilfov 24/2 electrician profesionist cu mare experienta in domeniu, va pun la dispozitie serviciile mele pentru a va ajuta sa rezolvati orice problema aparuta in instalatia electrica; (0769.749.676

tii la rosu, gri, cheie, amenajari interioare, disponibilitate imediata, seriozitate, profesionalism. (0724.222.266

cari usi montam usi de interior si exterior, metalice, lemn, mdf, termopan, sticla. Reglaj si reparatie usa interior, exterior. Deblocari usi metalice, lemn, termopan (0760.811.772

27. Alpinism utilitar, executam lucrari la mare inaltime, in locuri greu accesibile, termoizolatii, spalari geamuri, renovari toaletari arbori etc. Echipa alpinisti cu o experienta vasta in domeniul alpinismului; (0768.412.793 prompt_alpin@yahoo.com http://alpinismutilitar-expres.ro

116. Electrician profesionist in Bucuresti/

121. Execut case la rosu de la 35 euro m,

sia si faianta veche. Decopertez parchet, pereti, tencuiala veche. Ma deplasez in Bucuresti si alte orase. Ofer si cer seriozitate maxima; (0727.146.132

3. Acoperis din tabla tip tigla, lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie, mansarda, 15% reducere, Radu. www.gerardconstructroof.ro (0731.451.466

122. Persoana autorizata efectuez activi-

115. Electrician non-stop 24/7, Bucuresti, inlocuire prize, intrerupatoare, comutatoare: - montaj corpuri iluminat (lampi, becuri, neoane), - instalare protectie contra socurilor electrice, a electrocutarii (protectie diferentiala) (0767.200.203

89. Decopertez gresie faianta, scot gre-

tul nostru de avocatura va ofera un pachet complet de servicii, care va permit sa infiintati in cel mai scurt timp o societate comerciala, cu multiple obiecte de activitate. LV:.08.30 - 18.30 (031.425.17.24/ 0723.500.027 recalculata daca ne contactati. Umblam dupa adeverinte vechime, grupa, sporuri; (021.642.50.82/ 0740.005.644

114. Electrician interventii Bucuresti, ofer interventii de urgenta pentru:Lipsa tensiune aparatamente, case, birouri, etc,defectiuni tablouri electrice, mondernizare si inlocuire taboluri electrice; prize si intrerupatoare; (0764.038.685

88. Deblocari si reparatii usi seifuri, lacate Deblocari usi, seifuri, lacate si orice sisteme de inchidere (Bucuresti si Ilfov in regim de urgenta). Preturi mici. Deblocam usi aflate la: locuinte, birouri, magazine, garaje etc. (0726.892.526

92. DIRIGINTE DE SANTIER Firma de consultanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii. 0720805964www.dirigintede-santier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com

2. Acoperis cu tabla Lindab, zincata, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat si montat tubulatura ghena, protectii atic, pervazuri geam, zugraveli scari de bloc; (0744.372.095

113. Electrician iluminat, tablouri electrice, prize sector 6 Bucucuresti. Electrician montez tablouri electrice automate, corpuri de iluminat prize si intrerupatoare. Negociabil de la mai mult de doua. (0732.251.779

120. Execut acoperis tabla zincata, tabla cutata si orice fel de tabla. Plus jgheaburi si burlane. Orice fel de reparatii, jgheaburi, sorturi, opritori zapada. Oferim garantie. Firma autorizata. Cornel; (0735.568.331/ 0765.580.578

vidanjare. Vidanjare Bucuresti si Ilfov. Servicii oferite : - desfundare tubulatura canalizare cu presiune; - vidanjare ape menajere - decolmatare camine / Base; inspectie video canalizare CCTV; (0767.581.843

1. Absolut avantajos amenajari, amenajari iinterioare gresie, faianta, parchet, gipscarton, lavabila, sanitare, etc) exterioare (fatade, polistiren, etc ) gradini, sere, etc, preturi negociabile, se poate emite si facturi, (0764.488.981/ 0730.378.720 aurelmihutescu@yahoo.com

3

sanitare, incalzire, electrice, amenajari interioare; (0736.953.184

101. Echipa rapida montare usi de interior

si exterior, montaj usi interior, exterior, montaj usi garaj, montaj usi sticla, montaj usi termopan, montaj usi case,curte, reconditionari usi, reparatii, reconditionari parchet, mobilier scaune, birouri. (0731.353.652

102. Echipa zidari, rigips, finisaje, gresie,

faianta executam lucrari rigips de inalta calitate. Gresie + faianta montaj usi interior exterior amenajari interioare + exterioare sapa, parchet, glet, montaj usi, polistiren, decorativa; (0766.328.052

134. Executam izolatii carton, polistiren,

zugraveli, faianta, rigips, parchet, tapet; (0720.347.831

135. Executam lucrari in constructii, firma executam: constructii case, in baza unui proiect, la rosu sau la cheie. Zidarie, glet, sape, rigips, tencuiala, izolatii exterioare, acoperis. Renovari case si apartamente de la A-Z.Orice tip de lucrare. 100 {; superoferta2009@yahoo.com 136. Executam parchet, faianta la bai si la bucatarie. Execut gresie, faianta, parchet, zugraveli pereti, tavan fals etc., pentru mai multe detalii (0742.078.450 137. Executie, proiectare, reparatii insta-

103. Ecofresh curatatorie, spalatorie pro-

latii termice executam, proiectam, repram instalatii termice-sanitare, climatizare, frigorifice, gaze la preturi avantajoase. Promptitudine, seriozitate si profesionalism garantat. 1 {; (0722.686.411 doru1770tanase@gmail.com

104. Efectuez poze ceramica;

138. Exsecutam acoperisuri mansarde de ori ce tip, montam tigla metalica tip lindab, tabla zincata jgheabur si burlane si orice tip de reparatii. Oferim serioziatate. (0748.629.800

feionala Curatatorie ecologica. Spalatorie profesionala. Curatat haine din piele. Reparatii croitorie. Curatatorie covoare. (021.232.95.50/ 0733.689.664 contact@ecofresh.ro

rosu? Noi suntem cheia. Societate cu experienta de 13 ani pe piata, echipe profesioniste si cel mai bun raport pret-calitate in constructii civile industriale si agricole. (0751.264.808

105. Efecutez poze ceramica, alb negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432

75. Casele pe structura metalica - gata in

106. Electrician acord asistenta tehnica

(0720.294.432

139. Faianta 30 Lei/mp, tencuiala 12 Lei, tinci 6 Lei, glet 6 Lei, lavabil 6 Lei, rigips 20, ap. zugravit 800 Euro; (0728.400.939

45 zile cost 85 euro+TVA/mp. Casele pe structura metalica construite pe sistemul NLD Profile sunt constructii adaptabile cerintelor oricarui client, oricarei arhitecturi, pentru orice amplasament. 100 {; (0723.182.840

si executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro

140. Faiantar montez gresie, faianta, par-

76. Cauti un specialist in amenajari sau renovari? Noi iti oferim servicii de consultanta si executie la standarde europene. Echipa noastra are o buna experienta in domeniu in tari ca Franta, Germania sau Suedia. Dunidav Desing Art; (0787.893.181/ 0763.835.838 contact@dunidavconstruct.ro

107. Electrician automatizari si reparatii,

141. Faiantar Zugrav Parchetar cu experienta cu experienta de peste 17 ani.Execut orice lucrare pentru interior. Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati (0735.259.936

77. Confectii metalice: usi de bloc, rampe acces bloc, departament specializat in crearea de produse unicat sau serii de produse dupa specificatiile dumneavoastra. Multitudinea de elemente si modele face ca imaginatia sa nu aiba limite; (0735.149.262

executie si mentenanta instalatii electrice civile si industriale.Executie tablouri electrice civile si industriale.Casa inteligenta.Ofer garantie si factura. (0768.826.378

108. Electrician autorizat execut lucrari complete instalatii noi pe cupru 380/220/24 volti la case, vile, apartamente, impamantari, contoare pasante, lucrez cu ajutor, prezint garantie, seriozitate, Adrian; (0720.137.382

78. Confectionez terase, foisoare din

109. Electrician autorizat execut rapid instalatii noi, reparatii sau inlocuire instalatii la apartamente, case. Montez tablou, sigurante, prize, bransament. Garantie, executie rapida; (0722.400.497

79. Constructie casa, renovari, amenajari, zugravi, executam tot ce tine de domeniul constructiilor, de la fundatii pana la lavabila. Constructii case la rosu sau la cheie, case de lemn, renovari, instalatii electrice si sanitare, zugravit, gresie. (0785.126.327

110. Electrician autorizat Bucuresti electrician profesionist, va pun la dispozitie serviciile mele pt a va ajuta sa rezolvati orice problema pe care o intampinati cu instalatiile electrice sau orice modificare pe care vreti sa o aduceti; (0765.341.522

lemn modelul nostru sau al clientului. Echipa serioasa. (0721.766.113

80. Constructii case la rosu sau la cheie

din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490

111. Electrician execut instalatii electrice, tablouri 220-380 V, aplice, prize, case vile, apartamente, convenabil; (0724.129.669 112. Electrician ieftin, Electrician cu experienta, ofer servicii de maxima calitate la cel mai bun pret - Schimb tablou electric - Schimb/adaug prize, intrerupatoare etc. Adaug linii noi (masina de spalat,cuptor) (0764.585.344

chet, usi si geamuri, execut lavabila, tencuiala, rigips, glet, sape, tapet, glafuri, gauri hote etc. Persoana cu experienta in domeniu, cer si ofer seriozitate, (0753.617.985

142. Faiantar, zugrav si rigipsar Faiantar,

zugrav si rigipsar Executam finisaje interioare; (0765.030.293

143. Firma atestata Anre executa bransa-

mente electrice organizari de santier, preluari de contracte Enel, intocmire si obtinere autorizatie de constructie a bransamentului electric. (0784.302.317

144. Firma constructii rezidentiale, hale indrustriale oferim servicii complete constructii rezidentiale si nerezidentiale, hale pe structura metalica, demolari controlate, inchirieri echipamente constructii, inchirieri utilaje miniexcavator, buldoexcavator; (0726.000.347 145. Firma curatenie Bucuresti Pure Clean, folosind personal cu experienta indelungata in domeniul curateniei, Pure Clean ofera servicii de curatenie profesionale in Bucuresti si in judetul Ilfov, atat pentru segmentul rezidential – case, vile, (0371.005.296 contact@pureclean.ro 146. Firma de hidroizolatii, Noi suntem ceea ce cauti Hidroizolatii terase: terase circulabile/ necirculabile, reabilitari si reparatii; terase verzi cu vegetatie si reabilitarea celor vechi, hidroizolatii beci, fundatii, hidroizolatie jardiniere, (0726.339.894 contact@stadicon.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

16 octombrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 147. Firma de alpinisti utilitari in Bucuresti

Constructii: renovari, tencuieli, termoizolatie cu polistiren, zugraveli, silicoane, chituire, tencuiala decorativa, vopsea lavabila.Montat / demontat structuri metalice. Montari / demontari jgheaburi; (0771.148.325 contact@alpinistiutilitari.ro 148. Firma de constructii construim case,

vile Firma A&C IMPEX SRL cu experienta de 17 ani executam lucrari in domeniul constructiilor executand proiecte de case/vile la rosu sau la cheie avand tot angrenamentul necesar finalizarii proiectului. (0761.134.500 149. Firma de constructii executam

structuri de blocuri (la rosu - fier, beton, zidarii, sarpanta), inginer permanent, RTE, CQ, 20 dulgheri, 15 fierari, macara, popi, cofraje metalice. Disponibilitate 15 octombrie 2017; (0731.731.150

150. Firma de constructii executam orice tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 151. Firma de curatenie Bucuresti Viva

Clean, servicii de curatenie, personalizate dupa dorintele fiecaruia dintre dumneavoastra, oferind, totodata, calitate si promptitudine, la preturi mai mult decat rezonabile. Viva Clean ofera posibilitatea (0721.409.502 contact@vivaclean.ro 152. Firma de curatenie Vertex Cleaning

este o companie full-service de curatenie profesionala, care ofera servicii personalizate, de cea mai inalta calitate, pentru curatenia generala si de intretinere a birourilor, (0741.106.080 office@vertexcleaning.ro 153. Firma instalatii electrice autorizata

ANRE executa bransamente, interioare. Bucuresti si Ilfov (0720.565.841/ 0764.411.353 buduvictor@yahoo.com

154. Firma montaj, autorizare, Codevex Tech, service centrale termice , mentenanta centrale termice, autorizari ISCIR pentru centrale termice, revizii centrale termice, montare si instalare centrala termica, (031.814.69.14 155. Firma proiectare si constructii, coordonata de arhitect cu personal tehnic calificat, executa constructii civile, industriale, agricole; (0773.339.338 156. Foraje puturi apa, foraj de mica si

medie adancime, denisipari, intretineri puturi, curatare puturi, foraje puturi adancime apa potabila, apa menajera, alimentare cu apa, foraje apa, foraje fantani 100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 ananova.company@gmail.com 157. Gard din beton saxon 1, transport gratuit Preturi gard beton (include si stalpi clasici 12 x 13 x 220/270 cm):gard cu inaltime de 1,60 m:109 lei/metru liniar gard, gard cu inaltime de 2,10 m:139 lei/metru liniar gard stalpi cu model piatra. (0749.123.451/ 0749.123.452 contact@mesteresti.ro

177. Instalator autorizat execut instalatii

sanitare, termice, ofer factura, garantie; (0720.241.826 178. Instalator bun si ieftin.

(0775.603.830/ 0756.268.135 wenemil3@yahoo.com 179. Instalator particular autorizat mon-

tez si repar instalatii sanitare, termice, canalizari si gaze. Montaj masini spalat, aragaze si obiecte sanitare. Factura si garantie. 50 L; (0722.883.229 catrinamariusdragos@gmail.com

180. Instalator sanitare-termice, reparatii

montaje diverse. Preturi pe site: instalatorbucuresti.blogspot.ro (0727.278.287 instalatorgabi@gmail.com 181. Instalator accesibil autorizat, gaze,

aragazuri, centrale termice, calorifere, robineti, baterii, obiecte sanitare, gauri hote, apometre, wc+ rezervor; (0720.992.196 182. Instalator accesibil autorizat non stop execut instalatii sanitare-termice; apometre, boilere, centrale, calorifere, cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, tevi sparte, baterii, desfundari scurgeri; (0724.600.234/ 0769.856.694 183. Instalator autorizat instalatii sanitare si termice, reparatii, montez cada, chiuveta, wc, calorifere, orice obiecte sanitare. Garantie, executie rapida; (0722.400.497 184. Instalator autorizat ANRE termic

sanitar si gaz execut lucrari si reparatii la pretul corect si cu materiale de calitate. Respect si calitate, profesionalism. Obiecte sanitare, calorifere. (0761.547.045

Instalator autorizat, nonstop execut: instalatii sanitare-termice, apometre, cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, tevi sparte, baterii, centrale termice, desfundari; (0733.722.294/ 0724.427.666 185.

186. Instalator cu vechime de 20 ani in

domeniu execut o gama larga lucrari de instalati sanitare, (0724.909.114

187. Instalator instalatii incalzire si san-

itare Instalator pentru serviciile dumneavoastra prompt si competent.Executie si inlocurire de calitate a instalatiilor termice si sanitare.Montaj si inlocuit coloane apa rece si calda, (0727.456.144

188. Instalator profesionest execut lucrari: sanitare, termice, gaze. Depanare: aragaze, centrale termice, hidrofoare. Montaj senzori gaze electrovalve, termostate ambient. Preturi negociabile. (0730.310.810 189. Instalator prompt in Bucuresti sect.

carota carotare beton. Gauri profesionale executate cu masina de carotat, fara praf si fara mizerie datorita captatorului de apa si aspiratorului; (0737.812.317

1, 2, 3, 4, 5, 6. Construiti sau renova?i? Aveti nevoie de ajutor la montarea unui aragaz sau a unei masini de spalat?Puteti conta pe noi in orice problema legata de: instala?ii de gaze, montaj si service centrale. (0720.103.769

159. Glet - 5 L/ mp, lavabila - 4 L/ mp, ten-

190. Instalator rigipsar zugrav amenajari

158. Gaura hota, aer conditionat, centrala,

cuiala 10 L/ mp, faianta, gresie, - 20 L/ mp; (0724.641.540 160. Gratare de gradina. Gratare carami-

da. Gratar rustic executam gratare zidite din caramida, gratare de gradina acoperite, barbeque sau grill, gratare de curte, sobe cu plita pe lemne,cuptoare de pizza, rotisoare cu actionare electrica, seminee de gradina (0730.468.264 161. Grilaje metalice ferestre la pret

interioare Echipa efectuam lucrarii de amenajari interioare dar si interventii asupra imobilului dumneavoastra, executand urmatoarele: zugraveli, montaj usi de interior, montaj rigips, montaj parchet laminat, (0762.982.909

168. High Alpin, servicii de alpinism utili-

tari, serviciile oferite de noi: placari termoizolante cu polistiren, termoizolatii, hidroizolatii blocuri, hidroizolatii terase, reparatii acoperisuri, tabla, tigla, ardezie, reparatii fatade, (0767.824.631 office@highalpin.ro

169. Instalatii electrice - sanitare - termice executam instalatii electrice/ curenti slabi - sanitare - termice la case, vile, blocuri, ansambluri rezidentiale, hale industriale. Efectuam mentenanta si intretinere; (0722.218.283 170. Instalatii electrice pentru apartamente, case, vile. Modificari/ montaj doze si cositorit legaturi, montaj doze aparat si a intrerupatoarelor, prizelor aferente, montajul tabloului electric, (0767.784.998 171. Instalatii electrice, sanitare si termice asiguram interventii rapide si lucrari electrice: instalatii noi sau inlocuiri, tablouri electrice, montare corpuri iluminat, depanar, remedierea defectelor aparute in instalatia electrica (0726.474.813 172. Instalatii gaze, proiecte, avize, instalatii incalzire, sanitare la cele mai mici preturi; (0737.342.851 173. Instalatii HVAC-R ventilare, frigori-

194. Instalator sanitar execut lucrari de

195. Instalator sanitar, electrician

schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com 196. Instalator sanitare termice montaj

centrale termice, robineti, obiecte sanitare, masini de spalat, aragazuri, plite, inlocuiri tevi sparte, preturi negociabile; (0724.239.562 197. Instalator sanitare, termice, gaze instalatii/ interventii/ non-stop/ Bucuresti. Asigur servicii atat in Bucuresti (sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6) cat si Judetul Ilfov. Montez instalatie de bucatarie (chiuvete, robineti, aragaz,) (0763.113.357 198. Instalator sanitare, termice, gaze autorizat cautati ceva ieftin,rapid si de calitate? Nu ezitati sa ma contactati. Instalator sanitare, termice, gaze (autorizat gaze) execut lucrari de montaj,reparatii si intretinere: montaj centrale termice (0766.405.952 199. Instalator sector 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Instalator Bucuresti deplasare sector 1.2.3.4.5.6.Instalator Non stop execut lucrari de repara?ii instalatii sanitare si termice. Montaj cabine de dus. Boiler electric. Instant apa electric (0730.394.279 200. Instalator termice, sanitare si gaze

montez calorifere noi si din fonta, schimb reductiile, echipez cu robinet de tur-retur si aerisitor, montez obiecte sanitare, schimb robineti de trecere, pompe de put hidrofor, bai si bucatarii de noi. (0723.035.540 concept.install@yahoo.com 201. Interventii non stop - confort electric realizam instalatii electrice in gama de curent slab, oferim servicii complete pentru toate tipurile de echipamente electrice, incluzand si prima revizie asupra ansamblului electric gratuita. (0724.600.034/ 0767.683.454 office@confortelectric.ro 202. Interventii si reparatii hidrofoare Inginer specialist pompe si hidrofoare, asigur montaj si service pentru sisteme de alimentare cu apa: pompa submersibila put, pompa de suprafata cu aspiratie din rezervor si functionare, (0741.401.674/ 0727.287.077 hidroforperfect@gmail.com 203. Jaluzele si rulouri exterioare din alu-

miniu si PVC producem si comercializam urmatoarele produse: jaluzele exterioare (rulouri) din aluminiu, jaluzele exterioare (rulouri) din pvc, jaluzele exterioare usi de garaj, (0722.534.353

174. Instalatii mecanica si tapiterie

205. Lucrari lemn, consultanta si executie

Sanitare, termice, incalzire, masini de spalat, aragazuri. Reparatii subsoluri, schimbat coloane de apa, coloane de scurgere, coloane de incalzire. Faianta, parchet, rigips. Interventii 24/24 ore. (0746.989.646/ 0726.466.277 176. Instalatii termice, sanitare civile si

industriale, instalatii incendii (hidranti interiori, exteriori, instalatii splinkere, grupuri de pompare; (0765.114.434

cut mobila/piese mobilier la comanda.Lucrez cu PAL 18, MDF etc. Accesorii de cea mai buna calitate (blum). Preturi mici; (0732.275.687 214. Mobila la comanda. Execut la comanda mobilier (bucatarie, dressing, dormitor, living, camera de copil, mobilier de hol, mobilier de baie, receptii, mobilier office, vestiare etc.) din Pal melaminat si MDF vopsit, (0761.427.277 215. Montaj acoperisuri din cupru, firma specializata Gerald Construct Business acoperisuri din cupru cu 20 de ani de experienta in domeniul montarii si reparatiilor de acoperisuri. Acoperis faltuit din cupru constructii civile, (0723.769.349 216. Montaj ferestre mansarda Velux, Fakro etc. Montam diverse ferestre de mansarda. Garantie 5 ani montaj . Preturi incepand de la 250 ron, 250 L; (0760.051.683 217. Montaj gresie si faianta de la 25

RON/mp pentru volume mari. (0741.268.283

218. Montaj marmura granit, travertin execut lucrari pietrarie montaj, prelucrari marmura, granit, travertin, la preturi rezonabile, (0724.381.047 219. Montaj mobila Ikea, Jysk, Dedeman

angajat Ikea ofer servicii de montaj mobilier Ikea, Mobexpert, Kika, Jysk, Dedeman sau oricare alt producator. Bucatarii, dressinguri, dormitoare, canapele. Decupaj blat pt chiuveta si plita. (0751.053.918 220. Montaj mobila, montare galerii,

oglinzi, suport tv Cu o experienta de 9 ani in domeniul mobilei ma ocup de tot ceea ce inseamna asamblare si montaj mobila impachetata tip Dedeman, Ikea, Praktiker, Bricostore si orice alt tip de mobilier, (0761.941.497 221. Montaj parchet si raschetare parchet

lamelar (masiv) cu echipamente profesionale la preturi negociabile. Experienta in domeniu de peste 30 ani. Masina de raschetat si masina de margini (0722.325.308

222. Montaj parchet. Pentru a asigura o oferta de manopera cat mai completa pentru lucrarile dvs. de constructii, sfaturi montaj parchet pentru montarea corecta a parchetului, suportul trebuie sa fie plan si rigid, (0740.533.412 223. Montaj raschetat parchet, montaj

tuam lucrari de amenajari interioare, orice tine de ghips-carton nise, scafe, pereti, tavane, acoperiri grinzi, mansardari. Rog si ofer seriozitate; (0761.867.843

structuri lemn case, pergole, terase, acoperisuri. Scari interioare: placare, scari elicoidale, integral lemn. Mobilier exterior: gradina, terasa. Mobilier divers: lemn masiv, semifabricate, (0771.115.040

206. Lucrari reparatii tamplarie lemn tam-

plar cu 20 ani experienta execut orice constructie/ lucrare din lemn: montaj/ reparatii scari, montaj/ repararii usi ferestre de lemn,reparatii orice constructie lemn- amenajari interioare lemn; (0722.804.950

207. Lucrari, zidarie, zugrav, faianta, glet,

rigips, meserias disponibil lucrari zidarie, zugrav, faianta, glet, rigips, usi, instalatii sanitare.Lucrari de calitate, timp scurt de realizare a lucrarilor, recomandari foarte bune, (0753.623.673

este vorba de montarea unei ferestre de mansarda, a unui acoperis complet nou sau o reconditionare a unei invelitori vechi, vrem sa fim mai mult decat niste vanzatori de materiale (0744.176.354 cristian.feher@rmapro.ro 226. Montaj si reparatii de acoperis dura-

bile. Firma noastra care se ocupa cu montajul si reparatia de acoperis va ofera servicii de calitate durabile, rezistente in timp. Noi lucram numai cu materiale de cea mai buna calitate, (0723.023.198 office@montajtiglasireparatii.ro

227. Montaj tapet Bucuresti Echipa de profesionisti cu experienta de peste 10 ani in domeniul amenajarilor interioare, efectuam lucrari de montaj tapet si fototapet in Bucuresti si Ilfov. Pretul pentru montaj tapet este 15 lei/mp. 15 L; (0755.376.281 228. Montaj usi anti foc, montaj usi interi-

or, exterior, montaj usi garaj, montaj usi anti foc duble, montaj usi termopan, montaj usi PVC, montaj usi dressing, montaj usi sticla securizata glisanta, montaj orice tip de usa, (0722.803.051 229. Montaj usi, montaj parchet, montaj lambriu, echipa profesionista cu vechime de peste 20 ani executam lucrari de montaj ferestre, montaj parchet stratificat, montaj parchet masiv finisat, montaj dusumea, scari de lemn. (0725.878.350 ion_iulian2007@yahoo.com 230. Montaj, montare, asamblare si reparatii mobila la domiciliul dvs. Montator cu experienta de 5 ani in domeniul mobilei asamblez orice tip de mobilier incepand de la Dedeman si Ikea si continuand cu ceilalti producatori de mobila; (0770.918.979 231. Montare si modernizare instalatii

electrice, montari instalatii electrice pentru case si apartamente(civile si industriale), inlocuire tablouri electric si echipare cu aparatura de protectie, modernizari instalatii de prize si iluminat. (0787.634.372 232. Montare, instalare, service centrale

termice Central Serv Proiect va poate asigura un intreg sir de servicii. Punere in functiune centrale termice; - service si reparare centrale termice; - verificari tehnice periodice (0784.110.002/ 0767.817.815 centralservproiect@gmail.com

233. Montatori cu experienta lucrari acoperisuri Meseriasi constructori executa lucrari mansarde, acoperisuri, monteaza tigla metalica, sisteme si accesorii pluviale; (0738.055.222 234. Montez mobila gen Ikea, Praktiker, Dedeman, Kika Lem’s etc., Debitaj, decupare blat, polite, Instalare incorporabile: plite, hote, chiuvete, masini de spalat vase si haine, bateriiMontare corpuri suspendate, (0722.381.722 235. Montez orice tip de mocheta, pe orice tip de suprafata, oriunde si oricand dar nu si oricum, nu solicitam avans pentru lucrare, (0720.777.691 236. Montez parchet dublu click, pret

avantajos. Montez parchet dublu click, pret avantajos. (0785.814.411 237. Montez raschetez repar parchet

masiv, laminat. Parchetari cu experienta vasta in domeniu montam, raschetam si reparam parchet masiv, dusumele diverse modele, parchet laminat, stratificat-preturi minime. Lucram cu masini profesionale (0732.811.704 238. Montez tablouri electrice execut / repar / modific tablouri electrice, instalatii electrice si de curenti slabi (internet, interfon, videointerfon, telefon, tv, sunet), circuite suplimentare pentru plite electrice; (0724.111.441/ 0745.595.842 office@electricianpfa.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

269. Reparati acoperisuri Reprezentantii

acoperisi la cererea clientului modificari, masardari, tigla metalica, ceramca,i tabla zichata, jgheaburi, buline si alte acesorii; (0757.734.060

270. Reparatii acoperis, constructii, tabla, tigla, constructii si reparatii de acoperisuri pe structura de dulgherie cu tigla ceramica, tigla metalica, tabla cutata, tabla lisa, ondulina, daca nu aveti proiect ne ocupam si de partea de proiectare. (0722.835.346

246. Parchetar, montat parchet si

raschetat parchet clasic, parchetari Bucuresti montat parchet, parchetar chituit parchet, parchetar lacuit parchet, parchetar reconditionat, toate tipurile de parchet: (0743.457.184/ 0722.773.366 247. Pas Instal. Instalatii sanitare, termice,

electrice. Instalatii sanitare exterioare, Alimentare cu apa. Canalizare menajera si pluviala. Instalatii de stingere incendiu. Drenari. Instalatii sanitare interioare. Alimentari cu apa si canalizare, (021.451.03.95/ 0371.141.781 office@pasinstal.ro 248. Pavaj exterior si interior - beton

amprentat beton amprentat va pune la dispozitie cele mai recente si inovatoare tehnologii de pavaj exterior si interior pentru amenajarea spatiilor private si publice. Beton (0747.278.702 249. Pavaje pavele industriale oferim montaj, producem si montam la cerere pavaje dale si borduri si garduri la preturi accesibile. Oferim o gama larga de modele si multiple culori incepand cu grosimea de 4 cm pana la 10 cm; (0785.725.900/ 0743.336.343 officepavaje@yahoo.com 250. Pictam icoane la comanda Doriti sa

faceti un cadou persoanei dragi, parintilor sau vreti sa surprindeti cu un cadou unicat? Atunci apelati la noi si va vom ajuta. Pictam icoane pe lemn sau pe panza, 100 L; (0732.354.876 251. Pictez pereti bucatarie, living, dormitor, baie Artist plastic execut lucrari de arta: pictura murala (pereti, tavan), personalizare mobilier, usi, vitralii, mozaic pt case particulare, gradinite, bistro, ceainarii etc.https://www.facebook.com/el (0742.134.347 252. Pompa vopsit- airless Wagner cu

operator Inchiriez pompa airless profesionala marca Wagner -doar cu operator, pentru lucrari de vopsit, zugravit lavabila de interior si ignifugat. Nu se compara calitativ cu trafaletele, nu lasa urme, (0737.943.063 253. Pompare beton Bucuresti si impre-

forjat o echipa profesionista cu o experienta de 16 ani in domeniu va asteptam cu promotii atat la fier forjat cat si la inox. Reduceri 20% luna aceasta; (0733.315.548 255. Profesional, emailari cazi de baie, chiuvete diverse culori, fara demontare, seriozitate, garantie, experienta. Executie de calitate la cel mai bun pret. Preturi incepand de la 200 lei. (0762.441.333 reparatiicazibaie@yahoo.ro

305. Tencuit mecanizat, rigips Tencuit mecanizat. Compartimentari si plafoane gips-carton, materiale si manopera varciment, ipsos sau var. Tencuit tradi?ional. Beton torcretat. www.tencuitmecanizat.ro, (0768.314.164 office@tencuitmecanizat.ro

277. Reparatii cazi de baie in Bucuresti

garantie 6 ani firma noastra, Tasumcad Prest Serv SRL-D va propune: reconditionare cazi de baie, reconditionare tavite de dus, chiuvete, pentru orice culoare si orice model. Oferim cea mai buna calitate.Servicii: (0760.998.677/ 0749.770.229 contact@recondcazidebaie.ro 278. Reparatii centrale termice pe loc,

piese si service. Oferim interventii si reparatii centrale termice, condensatie, inlocuiri piese, curatari anticalcar, crestere randament, reglaje, oprire pierdere sau crestere presiune, reparatii placi electronice; (0726.442.376 279. Reparatii infiiltratii acoperisuri exe-

cutam rapid si profesional reparatii de acoperisuri si hidroizolatii terase bloc. Dupa executia reparatiilor acoperisul poate fi protejat cu o membrana lichida, (0731.228.163 280. Reparatii termopane ,reglaje, plase insecte Ai probleme cu geamurile sau usile de termopan? Noi suntem solutia! Inginerii nostri sunt specializati in reparatii termopane – sisteme de tamplarie PVC: modificari tamplarie pvc; (0757.396.237 281. Reparatii termopane, reglaje fere-

stre si usi plase insecte, tamplarie. Personal cu experienta reglam, reparam si intretinem orice fel de tamplarie din PVC sau aluminu cu geam termopan. Inlocuim siteme de inchidere pentru usi si ferestre, garnituri, (0726.662.249 282. Reparatii vanzare montaj usi de garaj. Firma noastra repara, vinde si monteaza usi de garaj sectionale si tip rulou cu automatizare sau fara. Oferim garantie pentru manopera 6 luni.Oferim garantie la piesele schimbate de 24 luni, (0726.954.723 283. Reparatii, inlocuiri tablouri electrice

Electrician autorizat, specializat in depanarea si asamblarea tablourilor de distributie prestez urmatoarele lucrari electrice: reparatii sau inlocuiri tablouri electrice de distributie, (0722.761.703 284. Rulouri exterioare, plase anti insecte

si usi de garaj tip rulou confectionate cu materie prima de inalta calitate, prelucrata de oameni cu o experienta de peste 10 ani, (0731.535.890

287. SE.CO.TEH servicii de curatenie casa si birouri. Firma noastra ofera servicii profesionale de curatenie de peste 15 ani. In aceasta perioada am acumulat experienta, am inchegat un colectiv care in cea mai mare parte a ramas fidel de-a lungul anilor, (0742.055.151 secoteh_92srl@yahoo.com

286. Schimbam culoarea casei tale finis-

288. Seminee/ constructie, reparatie si

verificare P.F.A autorizat membru ASFOCH, oferim urmatoarele servicii:constructie si montaj seminee;- cerificare si intretinere seminee (se verifica starea izolatiei semineului, a racordului la cosul de fum (0753.568.556 alexandru.construct@yahoo.com 289. Servicii complete pentru acoperisul

308. Termopane tamplarie PVC- Rehau

-Gealan- Salamander -Extruplast . La comanda de tâmpl?rie oferim plase antiinsecte gratuit. Rulouri exterioare / plase anti-insecte. Reduceri substantiale; 1 L; (0721.863.072 windows.thermo.safe@gmail.com 309. Termopane, Tamplarie Aluminiu / PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usa-garaj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu 310. Vopsitor la tabla ruginita acoperisuri

calitate, preturi mici; (0755.686.501

311. Vopsitori acoperisiuri tabla ruginita.

Vopsim tabla ruginita la orice inaltime sunte echipa specializata in acest domeniu din 2003 mai multe detali la tel: (0728.794.440 312. Zidar- faiantar- zugrav profesionist execut, finisaje de mare calitate, interioare si exterioare zidarii, tencueli, garduri, tencueli decorative, sape, gresie- faianta, rigips, hidro izolatii, polistiren, scafe, glafuri, gleturi, arcade, (0728.903.877 313. Zugrav cu vasta experienta: zugrav-

eli, glet, lavabila, gresie, faianta. Exclus intermediari, rog seriozitate. (0775.390.673

314. Zugrav particular, efectuez lucrari de

calitate si avantajos. Sunati la tel: (0729.658.439

315. Zugrav cu echipa execut gle-

turi, faianta, gresie, parchet, zugraveli, izolatii etc., apartamente la cheie, la cele mai mici preturi; (0737.342.851

316. Zugrav Faiantar Instalator Rigipsar Meseriasi prestam urmatoarele : Lucrari de zugraveli ,montaj rigips , compartimentari din rigips, montaj scafe si masti din rigips, montaj parchet laminat, turnari de sape autonivelante, (0726.141.275 317. Zugrav particular Bucuresti, execut lucrari de finisaje interioare: gleturi, lavabila, tapet, tavane rigips, pereti rigips, tapet,faianta, gresie, travertin, marmura, piatra naturala, decarativa interior exterior, (0733.425.850 318. Zugrav particular, zugrav cu experi-

enta execut lucrari de renovare, reparatii, igenizare. Nu montez faianta! Rog si ofer seriozitate! Fara intermediari; (0738.293.608

319. Zugrav profesionist glafuri, gleturi, vopsitorii, polistiren, la preturi convenabile, - Danut; (0747.700.704 320. Zugrav, faianta, gresie, amenajari interioare, echipa de lucru cu exprienta, executam lucrari de finisaje interioare de calitate, cu incepere imediata: Zugraveli, Gresie si faianta, Parchet. Montaj usi: instalatii sanitare; (0768.659.914 321. Zugrav, faiantar, rigips, parchet, san-

itare meserias executa,calitate. Rog seriozitate; (0761.933.313

dumneavoastra de la proiectare pana la finisare cu tigla metalica sau tigla ceramica. Executam sisteme complete de acoperisuri- la cheie.Proiectam si executam sisteme de dulgherie; (0746.561.816 office@acoperis-tablalindab.com

322. Zugrav, faiantar, parchetar Meseriasi

261. Reconditionare usi. Executam

262. Reconditionari, emailari cazi de baie Efect de portelan, prin pulverizare pistol cu aer cald, rapid si eficient noi multumim orice client, experienta, profesionalism, garantie 4 ani, 300 L; (0723.349.476

290. Servicii de asamblare si reparatii mobila prestez servicii de montaj si asamblare mobila la domiciliul clientului. Asamblez mobila dumneavoastra chiar si fara schita de instructaj in cel mai scurt timp posibil la domiciliul dumneavoastra; (0730.398.883

323. Zugrav, gletuiesc, tencuiesc, totul la

insecte, jaluzele orizontale - verticale, rulouri exterioare din aluminiu; (0727.881.274/ 0765.815.592

264. Renovari apartamente, gresie, zugraveli, tapet Echipa cu experienta in domeniu executam renovari totale sau partiale, glet, zugraveli, tapet, gresie si faianta, instalatii sanitare si electrice, etc. La cerere ne ocupam de procurarea materialelor, (0720.993.122 265. Renovari interioare si exterioare, executam orice lucrare de consolidare, constructii si reconstructii, amenajari interioare, exterioare la preturi foarte avantajoase.Executam lucrari complexe de amenajari interioare si exterioare. (0720.074.400 266. Renovari si amenajari locuinte, spatii, Finisaje interioare-exterioare, termosistem, hidroizolatii etc., Bucuresti, Ilfov; (0732.945.313 durablemansion@gmail.com 267. Repar si fac acoperise, bat tabla

5. Amenajari interioare de calitate. Executam lucrari de calitate la preturi accesibile si negociabile fara rabat de la calitate. Oferim consultanta si executie prompt si profesional la toata gama de amenjari, (0737.193.267/ 0724.203.209

7. Before, after school clasa a 4-a la Scoala 97 Program Before School numai pentru copiii de la clasa a 4-a ai Scolii 97, strada Viorele 7, sector 4.Doar la 50 de metri de curtea scolii.Program de la 7:30 la 12. (0744.686.666

258. Proiecte arhitectura, locuinte, hale, birouri, firma de arhitectura, rezistenta si instalatii realizam proiecte complete pentru diverse programe de arhitectura. (ansambluri rezidentiale, showroom, hotel).Preturi arhitectura de la 2 euro/mp. 2 {; (0726.194.113/ 0726.194.113 heroesdanutza@yahoo.com

263. Rehau la pret de producator, plase

4. AHR Translations traduceri din toate limbile Echipa de traduc?tori AHR Translations efectueaza traduceri în si din toate limbile europene, precum si multe alte limbi ale lumii, (0731.010.801/ 0740.254.488 info@ahrtraduceri.ro

307. Termopane Rehau, Salamander Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80 - 100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura. (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro

proiectare - manegeriat constructii de orice structuri. Mentenanta si autorizari pentru constructii. Servicii oferite: proiectare -arhitectura si design; proiectare structura rezistenta (0749.199.994

lucrari de reconditionare a usilor pe furnir si pe vopsea in cele mai bune conditii. Reconditionarea usilor pe furnir consta in: curatare lac; calibrare; (0799.055.577

3. Academia de dans Ballet Art a fost înfiintata în 2001 de o echipa de profesionisti cu performante recunoscute atat în Romania, cat si pe plan european si cuprinde cursuri de balet pentru copii si cursuri de balet pentru adulti, (021.335.77.29/ 0723.225.538 office@balet.ro

276. Reparatii acoperisuri, montaj, dulgherie, mansardari. Executam lucrari la cererea clientului: reparatii la orice sistem de acoperis, montaj acoperis, montaj sisteme pluviale, montaj tigla metalica, reparatii dulgherii, reparatii mansardari; (0746.425.641

ari etc, schimbam culoarea casei tale interior exterior rigips scafe arcade din rigips zugraveli parchet vopsitorii trasam cu laser etc cerem si oferim seriozitate oferim calitate lucram cu scule profesionale; (0772.205.393

taj parchet. Asiguram intreaga gama de servicii destinate parchetului, de la recondi?ionarea parchetului, montaj, chituitre si lacuire, pana la reconditionare scari si usi din lemn, (0727.018.987

304. Tencuieli mecanizate, amenajari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre sunt: tencuieli mecanizate, design, instalatii termice si sanitare,instalatii electrice. (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro

2. Academia de canto si balet Raluca Cioca ofera cursuri de canto, pian si balet, dar si de muzicausoara sau dans contemporan. Academia de canto si balet Raluca Cioca este un spatiu de descoperire a muzicii si dansului. (0741.470.336/ 031.105.98.96 contact@cantosibalet.ro

6. Antrenamente Kickbox Muay Thai Kempo Wu Wu shu K-1 MMA Berceni metrou. Antrenamente Kickboxing, Muay thai, Kempo, Wu shu, K-1, MMA in Berceni, Strada Gheorghe Condurache 18 (in spatele benzinariei MOL), (0734.394.522

257. Proiectare - menegeriat constructii

260. Raschetare, reconditionare si mon-

glet 6 Lei, lavabil 5 Lei, ap. zugravit 800 Euro, tinci 6 Lei; (0723.250.546

1. Absolventa limbi straine, serioasa engleza, franceza, germana, spaniola conversatie si scris, dar si limba romana; (0745.335.998

306. Terase, foisoare, pergole, trepte scari mansarde echipa profesionisti, executam terase, foisoare, pergole, pardoseli piscina, accesorii gradina, garaje, gard, scari interior/exterior, mana curenta, casute joaca, lambrisare birouri, (0728.447.496

285. Sape incalzire pardoseala, sape perilt. Executam sape mecanizate si elicopterizate de cea mai buna calitate. Preturi incepand cu 9 lei. Se pot executa lucrarile si cu materialele noastre. Nivel laser. Sape autonivelante; (0722.273.666

zugraveli, faianta, gresie, rigips, instalatii sanitare, electrice, termopane, transport mobilier, moloz, materiale; (0720.680.142

domiciliul clientului, ieftin, rapid si de calitate; (0768.312.397/ 0774.698.510

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri

275. Reparatii acoperisuri, jgheaburi, burlane ieftin, Echipa profesionisti cu experienta peste 25 ani in constructiii si reparatii acoperisuri la preturi foarte mici. Reparatii acoperisuri ieftin, orice tip tabla (lindab , metalica), tigla (ceramica, metal), (0756.664.850

256. Profesionist montez orice tip de mobila, ma ocup de tot ceea ce inseamna decupare blat de bucatarie, prinderea corpurilor in perete, fie ca este vorba de corpurile suspendate de la mobila de bucatarie, sau corpuri suspendate pentru mobila. (0749.297.818

259. Promptitudine si seriozitate zidarii,

301. Tapiter particular execut reparatii la

303. Tencuieli 12 Lei/mp, faianta 30 Lei,

274. Reparatii acoperisuri dulgherie montaj tigla metal, firma cu activitate principala sisteme acoperisuri complete si restructurari capitale va ofera urmatoarele atributii pe langa furnizarea tuturor materialelor necesare execut?rii acoperisului Dvs.; (0725.095.389

245. Parchetar montez, raschetez, paluxez, masina cu aspirator, preturi minime; (0724.608.136

toate modelele canapele, coltare, fotolii, huse, perne, paturi recamiere, studiouri, dormeze, tabureti, schimbat cap-coada pielea, panza; (0727.456.145

272. Reparatii acoperis, tigla, burlane, izolatii. Renovari, acoperisuri, tigla metalica. Hidroizolatii, burlane si jgheaburi.Firma de acoperisuri.Montaj acoperis tigla metalica.Reparatii acoperis tigla ceramica.Montaj invelitori acoperisuri. (0734.403.799

244. Parchetar experienta 25 ani montez

parchet laminat, clasic stratificat, reparatii parchet sfaturi cumparare, ajutor transport; (0762.271.242

300. Tapiter canapele, reconditionez

302. Tapiterie mobila, reconditionari Tapiter execut: auto inclusiv autobuze sau masini de epoca, canapele, fotolii, scaune, capitonaj usi, baruri, restaurante, sali de conferinta, reconditionari mobilier clasic, epoca, (0755.247.560

burlane. Vrei sa stii cat costa renovarea casei si a acoperisului tau? Material si constructii de la A la Z.Reparatii acoperisuri si mansardari Sisteme de captare a apleor pluvialeJgheaburi, burlane, (0721.438.212

273. Reparatii acoperisuri Bucuresti. Va stam la dispozitie in alegerea acoperisului potrivit pentru locuinta dvs. in cazul in care, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, acoperisul locuintei dumneavoastra se avariaza, (0751.359.560 info@acoperisuri-reparatii.ro

da, cabine de dus, oglinzi de baie, pereti din sticla, usi de sticla securizata, oferim transport si montaj, consiliere si masuratori in Bucuresti, Ilfov si in tara, (0724.658.135

299. Tamplarie PVC-Al Germania, cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0721.511.311

271. Reparatii acoperis, tigla metalica,

243. Paravane din sticla pt baie la coma-

254. Porti fier forjat, balustrade inox si fier

204. Jaluzele verticale. Jaluzelele au culoarea crem. Dimensiuni : lungimea 2.70 m inaltime 2.35 m; (0731.141.055

175. Instalatii si amenajari interioare

213. Mobila la comanda, particular, exe-

242. Nise, masti, scafe rigips Echipa efec-

225. Montaj si reparatii acoperisuri, ca

fice, incalzire, sistem split/ multisplit, blower pentru tubulatura, rooftop, chiller, ventiloconvectoare, pompe caldura, turn racire, sisteme VRV, sisteme de umidificare, dezumidificare sisteme climatizare closecontrol, (031.805.64.06/ 031.805.64.06 amteh_international@amteh.ro de scena Amenajari sali de spectacole,proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre,tapiterie de scena. (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com

212. Mester construiesc seminee si cosuri, modele la cerere. (0726.173.856

someri, tineri necalificati, noi va angajam, va scolarizam si dupa 18 luni aveti diploma de calificati. Veti lucra in domeniul constructii veti beneficia de cazare si salariu cu carte de munca. (0740.569.732 sc.agro.da.co.impex@gmail.com

sau noi. Suntem o companie de reparatii acoperisuri, ce ne desfasuram activatea in acest domeniu de mai bine de 20 ani.Reparatii acoperisuri, izolatii acoperisuri. Oferim si optiuni pentru finantare, (0735.782.831

montaj. Instalator sanitar execut lucrari de montaj cazi, lavoare, cabine, wc-uri, scurgeri pp, instalati ppr; (0751.321.386

Bucuresti Ne plac acoperisurile si pretuim fiecare model unic de terasa acolo unde suntem invitati sa participam la impermeabilizare, hidroizolatii care devin lucrari reprezentative pentru noi (0766.268.852

211. Meseriasi executam lucrari de finisaje interioare Echipa serioasa de meseriasi executam lucrari de finisaje interioare si exterioare preturile sint negociabile ne deplasam si in jurul Bucurestului; (0729.254.197

241. Muncitori necalificati urgent sunteti

jurimi, firma, executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, ptr. lucrari mici min. 2 ore. 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com

163. Hidroizolatii de buna calitate Hidroclas Construct. Lucrari de hidroizolatii, termoizolatii si impermeabilizari cu membrane bituminoase, membrane pvc sau hidroizolatii pensulabile pentru constructii civile, industriale, poduri si pasaje; (0728.732.112 hidroland_df@yahoo.com

167. Hidroizolatii, terase, hale, sector 2

210. Meserias serios, executa zugraveli, faianta, parchet, sanitare, exclus intermediari; (0761.933.313

224. Montaj si reparatii acoperisuri vechi

193. Instalator sanitar Bucuresti, Ilfov Sud prestez servicii de instalatii sanitare, bai, bucatarii, coloane, montaj centrale termice, calorifere, avarii, interventii, inundatii, canale infunfate etc preturi rezonabile, constatare gratuita. (0724.531.405

166. Hidroizolatii, termosistem termoizolatii, pardoseli, sarpante, executa firma de constructii cu personal calificat; (0773.339.338

240. Muncitori necalificati si calificati pentru firma de constructii, montatori rigips si ajutor montatori cu contract de munca pe perioada nedeterminata, santiere doar in Bucuresti perioada lucrarilor contractate intre 3 si 5 ani.Salariu 3000-3700 lei si 2200-2700 lei. (0726.320.200

rior de A la Z, finisaje: glet, sape, zidarie, tencuiala, rigips, parchet, lavabila, polistiren, montat usi, gresie, faianta, marmura si foarte multe altele, (0770.700.418

192. Instalator sanitar Bucuresti montez

162. Hidroizolatii - membrana PVC, bituminoasa,epdm Servicii: – Asiguram consultanta de calitate si inspectii de evaluare. Oferim servicii de proiectare a sistemelor de hidroizolare. Efectuam distributia materialelor consumabile; (0754.615.592

165. Hidroizolatii profesionale, societate specializata executam in conditii de inalta calitate lucrari de hidroizolatii la terase, fundatii, balcoane bai cu garantie integral de minim 10 ani; 30 L; (0727.095.711 enta.izolatii@gmail.com

209. Meserias execut lucrari interior-exte-

sanitare si modificari la instalatia veche, montez centrale, calorifere, hote, laoare, etc, (0764.139.864

robinetii, baterii, chiuvete, masini de spalat, calorifere, reductii de inlocuit la calorifere cu puisori de aerisire, wc-uri, bazine, instalatii cupru, ppr, pexal, boilere, desfundari chiuvete cazi etc (0724.964.347

la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acrilic lichid profesionale, 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro

239. Montez usi metalice si de interior orice model, programare in cel mai scurt timp posibil. Preturi avantajoase. Reducere la mai multe bucati. Seriozitate si punctualitate. 100 L; (0768.112.133 ibogdan26@yahoo.com

parchet laminat 7 lei/mp, stratificat 15 lei/mp, stratificat lipit 20 lei/mp, lemn masiv 20 lei/mp, raschetat + l?cuit 20 lei/mp, deck piscine, terase lemn, scari interioare, scule profesionale; (0768.337.335

191. Instalator sanitar Instalatii termice si

avantajos. Un grilaj la fereastra inseamna siguranta ta. Suntem aici sa alegem impreuna cel mai potrivit model pentru tine la cel mai avantajos pret. Si pentru ca cei mai multi clienti ai nostrii isi doresc, (0728.203.138

164. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic

208. Mansarde, acoperisuri, case de lemn, terase construim mansarde in poduri existente, prin recostructie totala sau partiala inclusiv proiectare si calcule de rezistenta, daca este cazul, termoizolarea mansardei sau a podului. (0744.317.056

291. Servicii de curatenie disponibilitate 24/24. Deplasarea este gratuita la dvs. atat in Bucuresti si Ilfov, prestam servicii la birouri, case, vile, hale, cluburi, restaurante, dupa zugrav, generala si pt. intretinere luni-duminica, (0787.692.222 292. Slefuire pardoseli beton, firma de

profesionisti oferim servicii de reconditionare pardoseli din beton, marmura si mozaic. Detinem utilaje specializate pentru indepartarea vopselurilor si rasinilor de pe pardoseli din beton 3 {; (0723.436.067 adnainterdom@yahoo.com 293. Slefuit marmura si mozaic, travertin

placat marmura si turnat mozaic; (0740.667.843

particulari executam amenajari si finisaje interioare si exterioare in Bucuresti si Ilfov. Preturile se pot negocia in functie de lucrare. Acceptam orice lucrare, chiar si lucrari de mici; (0755.413.237 pret mic zugravesc, gletuiesc, tencuiesc, repar glafuri, torn sape, montez parchet laminat, gresie, faianta, tapet etc. Cer si ofer seriozitate. Preturi decente, negociabile; (0755.686.522

324. Zugrav, rigipsar, parchetar, faiantar, zidar, meserias cu echipa completa execut lucrari de renovare completa, amenajari si finisaje interioare/exterioare la cheie pentru orice spatiu, apartament, casa, vila, magazin etc. (0755.171.085 325. Zugrav, zidar, faiantar, amenajari interioare tencuit, glet, izolatii poliester, reparatii glafuri (usa, fereastra) sapa, gresie-faianta, parchet, izolatii anti mucegai, diverse, (0720.062.705 326. Zugraveli glet, lavabila, faianta, gre-

sie, parchet, instalatii sanitare, electrice, Ionut; (0726.754.215

327. Zugraveli, gresie, faianta, izolatie

294. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

295. Sobar execut sobe teracota, montez

si remontez gratare, smeinee, repede, bine, neg.; (0723.004.446

Lindab cu tabla mea sau a proprietarului. Bat tabla si repar acoperise sau fac acoperise noi; (0721.569.305

296. Sobar specialist montez si re-montez

268. Repar si montaj usi interior, exterior de sticla cu sistem de glisare. Adauga un plus de stil si confort caminului tau sau spatiului in care lucrezi, montaj usi interior, exterior, montaj mobila, montaj parchet, montaj yale, manere, butuci, (0731.353.657

297. Tai lemne drujba, asez, sparg cu toporul, oriunde e nevoie; (0720.294.432

sobe de teracota pe lemn si gaz, seminee, cosuri etc.; (0787.587.212

298. Tamplarie pvc si aluminiu, montaj

tamplarie pvc si aluminiu, reparatii. 5 L; (0765.877.249/ 0765.877.249 K_drago@yahoo.com

fatada rigips, gleturi, izolatie fatada si multe altele. Zugraveli de calitate si curatenie pentru birouri, apartamente, vile (0722.302.480 328. Zugraveli, montaj gresie, faianta, parchet meserias cu peste 20 ani experienta execut lucrari de constructii si amenajari interioare si exterioare. Constructii case la cheie, constructii garduri, amenajari si renovari totale de apartamente. (0765.514.552 329. Zugravim apartamente regim partic-

ular Bucuresti. Echipa meseriasi particulari executam lucrari de inalta calitate.Executam: zugraveli (glet, tapet, rigips, lavabil), faianta, gresie, granit, marmura, tencuieli, zidarii, sape etc. parchet laminat, (0767.124.657

8. Birou traduceri, apostille, legalizari notariale, rapid ieftin si promt. Servicii profesionale, (0761.458.797 utilservice_traduceri@yahoo.com 9. Cadru didactic cu experienta meditez elevi cls. I-IV, toate materiile (inclusiv limbi straine), 30 lei/ora, 30 L; (0760.355.343 10. Centrul de Meditatii Capri Bucuresti pentru a veni in intampinarea nevoilor tale, iti punem la dispozitie o mare diversitate de cursuri si meditatii individuale: Cursuri de limba engleza : Cursurile noastre sunt organizate pe 5 module (0731.237.857 contact@cursurimeditatii.ro 11. Centrul de meditatii si dezvoltare per-

sonala, va doriti rezultate bune la scoala si la examene pentru copilul dumneavoastra? Profesorii nostri pregatesc cu succes atat elevi care doresc sa inteleaga materia scolara; 70 L; (0744.501.918 contact@centruldemeditatii.ro

12. Centrul de Pregatire Profesionala Alexanders curs tehnician veterinar, curs tehnician maseur (masaj)curs tehnician cosmetician, curs de coafura, curs frizeriecurs manichiura-pedichiura, curs unghii false, cursuri machiaj (0768.109.560/ 0768.102.944 13. Centrul Educational IBSEN Cursuri limbi straine Daca doresti un curs specializat sau intensiv de limbi straine, vrei sa-ti faci singur programul sau te simti in largul tau doar in compania profesorului si nu intr-o grupa de studiu, 120 L; (0722.710.351 contact@ibsen.ro 14. Colegiul Univ. Spiru Haret, admitere Face inscrieri pentru anul scolar 20172018 la urmatoarele calificari profesionale nivel de învatamant postliceal: asistent medical generalist si asistent medical balneofiziokinetoterapie, (0721.808.577 sanitara.bucuresti@spiruharet.ro 15. Cresa, gradinita before, after-school Arons Education Center este cel mai nou centru de educatie din sectorul 4.Oferta noastra educationala este completa: cresa, gradinita, before school, after school, petreceri tematice, (0734.709.613 elena.stoica@arons.ro; 16. Cresa, gradinita, after school Ursule-

tul de Plus Cadre didactice calificate, profesori de specialitate pentru activitati optionale. Asistent medical permanent. Consiliere psihologica, logopedie, evaluari initiale si periodice, (0732.138.368 gradinita.ursuletul@gmail.com 17. Curs calificare contabilitate. Vom incepe cursul de contabilitate primara.Dureaza 14 ore. Pretul este de 300 lei iar la sfarsitul acestui modul vei obtine Certificat pentru urmatoarele competete pentru ocupa?ia contabil: 300 L; (0745.135.627 18. Curs Cosmetica - Atelierele ILBAH Curs Autorizat. Cod COR 514201 Durata cursului: 3,5 luni Deschidere curs: Octombrie 2017 Inscrierile pentru urmatoarea grupa se fac pana la data de: 20 Octombrie 2017 1.500 L; (0729.373.342/ 0729.373.387 inscrieri@ateliereleilbah.ro 19. Curs de limba engleza pentru copii Gratuit evaluare initiala: cunostinte, stil invatare si personalitate.Detalii curs: structurate in functie de nivelul initial de cunostinte al cursantilor, utilizator incepator (A1A2), (0723.772.727 victoriei@victoriaedu.ro 20. Curs eficient engleza pentru copii, 5 motive unice pentru care merita sa alegi English Kids Academy pentru copilul tau! 1.Venim din Londra, existam de 64 de ani în lume, de 15 ani în Romania si ii ajutam pe copii sa vorbeasca engleza (0723.900.204 21. Curs engleza Metode moderne, Cambridge, vrei toata atentia profesorului dar si sa beneficiezi de sansa de a interactiona cu alti vorbitori si de a-ti invinge astfel inhibitiile? Grupele de 3-4 persoane sunt solutia ideala; 40 L; (0744.998.774 info@invatengleza.eu 22. Curs engleza restrans Curs engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la0744998774 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu 23. Curs extensii de gene fir cu fir, daca doresti o cariera in domeniu, te astept la inscrierile pentru Tehnician in Extensii de Gene. Avantajul este ca poti lucra pentru tine de acasa si sa ai propriul program, 850 L; (0764.434.308 24. Curs Extensii de gene fir cu fir, 2D, 3D

Cadoul lunii Decembrie vine de la Extensii gene fir cu fir - Neicha Bucuresti. Te asteptam sa te inscrii la cursul complet de EXTENSII GENE FIR CU FIR, 2D ?i 3D si primesti un set de pensete cadou; (0767.569.659 25. Curs manichiura pedichiura autorizat Descopera secretele profesionistilor din domeniu urmând Cursul de Manichiurist Pedichiurist organizat de NAGVO GRUP. Inclus: Modulul de Manichiura semipermanenta. 800 L; (0734.484.980 inscrieri@nagvogrup.ro

26. Curs microblading (tehnica fir cu fir), curs complet microblading tehnica fir cu fir) + kit de lucru inclus , curs acreditat, Bucuresti. Inscrie-te la cursul complet de dermopigmentare din Bucuresti Si obtine diploma acreditata. (0725.427.293/ 0725.688.029 27. Curs tehnician maseur Au inceput inscrierile pentru curs calificare tehnician maseur cod N.C 3226.3.1 cu incepere imediata. Cursul tehnician maseur nivel 4, se desfasoara in cursul saptamanii (10.0014.00 si 16.00-20.00), (0724.395.645

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 octombrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 28. Curs unghii false, manichiur?-pedichi-

ur? INSTRUCTOR/PREPARATORTEHNICIAN UNGHII FALSE CU EXPERIENTAMANICHIURA-PEDICHIURA CLASICADRY MANICURE-PEDICUREPredau cursuri individuale persoanelor care isi doresc o cariera in domeniu. 300 L; (0762.680.357

29. Curs web design online cu WordPress

promo (-20%) - invata sa creezi site-uri web complete in mod rapid si intuitiv cu cea mai utilizata tehnologie la nivel mondial - WordPress. Cursul Online WordPress este format din 76 de lectii video 140 L; (0741.351.662 30. Cursuri acreditate in domeniul infru-

musetarii: Academia Constantine organizeaza cursuri acreditate in domeniul infrumusetarii: cosmetica, coafor, manichiura pedichiura, unghii false. Suport de curs si materiale de practica din partea scolii. (0733.649.387 academia@constantine.ro 31. Cursuri acreditate recunoscute

Uniunea Europeana Coafor; frizerie; manichiura-pedichiura; unghii false; cosmetica; masaj; make-up cu practica din prima zi! (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com 32. Cursuri asistente medicale -Scoala

Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sect. 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si Str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30. Site: www.scoalafeg.ro; 33. Cursuri calificare 100 meserii: alimen-

tatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, ANRE, certificate Ministerul Muncii. www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105

34. Cursuri calificare peste 100 meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com 35. Cursuri calificare-formare profesionala Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica,independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com 36. Cursuri de arte martiale Bucuresti La Absoluto Fighting Center arte martiale pentru copii, cursuri autoaparare fete, antrenamente private Brazilian Jiu Jitsu, Kickboxing, Mixed Martial Arts, lupte libere, (0775.619.670 contact@absoluto.ro 37. Cursuri de Calificare si Formare Pro-

fesionala Design, Fashion, Beauty si Business sunt cele 4 mari domenii dupa care se pot clasifica cursurile Atelierele ILBAH. Inscrie-te la unul din cursurile pe care ti le punem la dispozitie; (0729.373.342/ 0751.705.943 inscrieri@ateliereleilbah.ro 38. Cursuri de dictie Copilul tau are defecte de vorbire: balbaiala, lipsa increderii in exprimare, se fastice usor ? Frecventeaza orele de dictie sustinute de un fost jurnalist si o voce de radio pentru rezolvarea lor. 25 L; (0746.968.452 orededictie@gmail.com 39. Cursuri de limba engleza si ger-

mana, pentru copii, elevi si adulti. Alege programul de curs oferit de Global Learning. Vrei sa inveti limba engleza sau germana? Inscrie-te acum. Grupe de cel mult opt cursanti.Str Ion Racoteanu, sector 3. (072364817 info@cursuri-germana-engleza.ro 40. Cursuri de limbi straine, traduceri, servicii conexe. Centrul de Limbi Straine Echo ofera cursuri de limbi straine, traduceri si servicii conexe companiilor, adultilor sau copiilor. Cursuri araba, cursuri chineza, cursuri de engleza; (021.253.22.55/ 021.642.13.55 office@theecho.ro 41. Cursuri engleza franceza, engleza,

franceza, totul, conversational. Metode eficiente si testate de predare, adaptate cerintelor, nevoilor, personalitatii fiecaruia. Pentru toate domeniile. Rezultate garantate. 65 L; (0733.316.253 diana_perry1@yahoo.com 42. Cursuri engleza, franceza, engleza, franceza, totul, conversational. Metode eficiente si testate de predare, adaptate cerintelor, nevoilor, personalitatii fiecaruia. Pentru toate domeniile. Rezultate garantate. 65 L; (0733.316.253 diana_perry1@yahoo.com 43. Cursuri frizerie Academia de Frizerie

Cursul de frizerie asigura studierea tehnicilor in domeniul frizeriei atat prin studiul teoretic cat si prin efectuarea unei practici direct pe clientela formata, (0721.865.925 44. Cursuri inot (inveti in maxim 10 sed-

inte tot) ofer lectii de inot particulare, adultilor si copiilor peste 2 ani. Clientii (6 -65 ani), oricat ar fi de incepatori, invata in maxim 10 sedinte sa inoate toate cele 4 stiluri de inot. (0726.870.032 45. Cursuri inot copii Bucuresti cursuri inot Bucuresti, Sector 2-3. Lectii de inot copii si adulti. Lectii individuale atat copii cat si adulti.Cursuri inot initiere, perfectionare, consolidare copii si adulti. (0766.263.608 46. Cursuri ISCIR, stivuitorist, fochist,

macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 47. Cursuri limba germana pentru incepatori sau avansati, individuale sau de grup. Preturi incepand de la 40 lei + TVA/sedinta (1 h 30 min). Locatie: strada Elena Caragiani 17, sector 1, Bucuresti, 50 L; (0372.701.748 48. Cursuri operator calculator Cursuri de

perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro

53. Engleza foarte convenabil de la 39 lei, copii, adulti,conversatie, orice nivel sau varsta. 39 L; (0720.460.551 54. Engleza personalizata pregatire engleza generala, precum si pentru examene de admitere, teste Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE), IELTS, TOEFL. (0755.237.165 55. English&Deutsch Center predarea

engleza si germana. Avand la baza experienta copiilor nostri in invatarea limbilor straine, suntem o echipa de profesionisti in predarea limbilor straine- limba engleza si limba germana. (0745.314.934/ 031.435.48.69 56. Eugen B., inginer ofer meditatii la 7 materii Matematica, 70 lei / doua ore, fizica 80 lei / doua ore, limba germana 75 lei / doua ore si 30 de minute, informatica 70 lei / doua ore, geografie 70 lei / doua ore, 75 L; (0747.630.598 57. Experienta 14 ani meditez elevi

matematica cls II-V rezultate excelente, diverse tipologii elevi, metode adaptabile pentru fiecare (simt si tact pedagogic). Sedintele se desfasoara numai la domiciliul meditatorului; (0737.188.678 meditatiimatematica@yahoo.com 58. FEG Bucuresti, Scoala Postliceala efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar- patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita in limbi straine F.E.G. Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, str. Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, site: www.scoalafeg.ro; 59. FEG Education organizeaza cur-

suri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca,interna si europeana.Cursuri de calificare :Electrician, Sudor, Instalator, Coafor, Cosmetician, Bucatar, Ospatar etc.Cursuri de specializare : Tehnician energetician/electrician, Contabil, Inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58,lateral ,in spate la ASE. www.feg.ro (0756.876.091

60. FEG Education organizeaza: cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar et. Cursuri de specializare: tehnician energetician/ electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091 61. Fizica, profesor liceu, meditatii VI-XII,

pregatire bac, admitere; (0726.206.001

62. Fundatia APT International,100 Cur-

suri calificare, curs asfaltator, curs brutar, curs camerista, curs coafor, curs cofetar, curs comerciant marfuri alimentare, curs comerciant marfuri nealimentare, curs competente informatice, (021.313.48.35/ 0744.437.105 office@fundatiaapt.ro 63. Germana si engleza meditez orice nivel intr-un cadru organizat si conditii excelente. Bucuresti sector 1. Profesor cu experienta. Tel. (0728.893.860 64. Germana si engleza, germana si engleza meditez orice nivel intr-un cadru organizat si conditii excelente. Bucuresti sector 1. Professor cu experienta 50 L; (0728.893.860 65. Germana, franceza, spaniola, incepatori, grup: 2-4, zona Sincai, Timpuri Ni; (021.330.40.61/ 0787.749.400/ 0720.459.346 66. Gradini?a Prietenii , cu program pre-

lungit, infiintarea Gradinitei cu program prelungit Prietenii Mei are ca scop dezvoltarea invatamantului particular, conform normelor si standardelor europene de organizare si func?ionare in vigoare (021.222.46.42 contact@gradinitaprieteniimei.ro 67. Gradinita, Cresa Innababy deschisa tot anul este deschisa pe tot parcursul anului, are proiectul conceput special pentru invatamantul prescolar conform normelor in vigoare Tarife Innababy.Program scurt 950 lei.Program prelungit 1350 lei. 950 L; (0722.403.847/ 021.224.09.05 irrydan@yahoo.com 68. Grow Up, kindergarten si afterschool

prin activitatea sa, urmareste dezvoltarea inteligentei socio-emotionale si cognitive a copiilor, de la cea mai mica varsta.Misiunea fundatiei Grow Up consta in promovarea si sustinerea valorilor, (021.326.51.63/ 0723.668.275 office@growupkindergarten.ro 69. Hai sa ne jucam si sa invatam engleza. Ofer meditatii la limba engleza pentru copii cu varste intre 3-7 ani (gradinita si clasa pregatitoare) la domiciliul meu in Tineretului, zona Palatul Copiilor, 35 L; (0723.128.214 70. Informatica gimnaziu, pregatire liceu

George Petre informatica gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior). Absolvent al Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Bucuresti, 70 L; (0760.034.647 petregeorgee@gmail.com 71. Instructor auto categ. B - Scoala de

soferi Buc., instructor auto autorizat (rezervist), serios, fost profesor de legislatie rutiera, cu experienta si rezultate bune la promovabilitate examen auto, pregatesc cursanti in vederea obtinerii permisului; (0729.094.105/ 0772.260.146 tatarugion@gmail.com 72. Instructor auto particular cat B

Instructor particular. Pret 1300 leiPretul cuprinde: -cursuri de legislatie -pregatire practica (15 sedinte ) -dosar medical -pregatire dosar pentru examen Acte necesare la inscriere : 1.300 L; (0721.249.220 73. Invatamant la distanta (fara frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 2017-2018. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro 74. Iris S. - Meditatii la limba franceza

Lucrez în domeniul culturii ?i am locuit doi ani în Fran?a,unde am studiat ?i am urmat stagii de formare profesional?:pasionat? de limba ?i cultura franceze,ofer medita?ii pentru persoanele interesate 80 L; (0754.556.529 serban.iris@gmail.com 75. Kidolino, gradinita particulara si after-

49. Cursuri practica frizerie - Asiguram

school Kidolino asigura: 6 sali de clasa, sala de mese si bucatarie proprie, sala de dans si sport, biblioteca, sala ICT, grup sanitar pe fiecare nivel, cabinet medical, vestiare. 850 L; (0722.731.981 ioana.cosmescu@kidolino.ro

50. Cursuri profesionale de limba

76. Lectii cursuri, meditatii muzica pentru toti, Clubul de muzica Sol, un club pentru toate varstele ! Ai un talent si nu ti l-ai descoperit ? Haide sa il descoperim impreuna Cursuri de : canto, vioara, pian, chitara, educatie muzicala; 55 L; (0736.771.618

loc de munca! Oferim cursuri de practica frizerie pentru incepatori pentru dezvoltarea capacit??ilor practice si obtinerea unui loc de munca. Costa 100 lei 1 sedinta, bani pe care vi recuperati in primele 2 salarii, (0732.032.527 engleza de afaceri si/sau colocviale autorizate de Ministerul Educatiei si al Muncii, (concepte sintetizate de gramatica incluse) la sediul companiilor, cu program de studiu customizat nevoilor individuale de training l (0729.201.020 51. Cursuri tenis de camp - Copii si Adulti

Instructor tenis de camp specializat in initierea in tenis a copiilor si adultilor; (0762.292.294

52. Dansul Mirilor, WannaDance, cursuri de dans Hai sa dam startul unei povesti de neuitat prin creatie, dans, pasiune si daruire.Melodia voastra preferata este o provocare pentru noi. Impreuna vom alege tematica, pasii de dans, (0763.383.300

79. Lectii sah pentru copii, incepatori si intermediari. Maestru sah si profesor cu studiile de pedagogie efectuate in incepatori si intermediaristrainatate ofer lectii de sah pentru copii, incepatori si intermediari in Bucuresti. Ma pot deplasa la domiciliul elevului, 50 L; (0742.853.002 80. Limba romana la domiciliul elevului profesoara lb. romana pensionata recent, studii universitare, 25 ani experienta didactica, indrum cu competenta si rabdare insusirea, recapitularea, fixarea materiei la limba si literatura romana, (0732.982.989 81. Logoped Profesor de psihopedagogie

speciala ofer servicii de logopedie, in vederea corectarii tulburarilor de limbaj, pentru copiii prescolari si scolari mici (0766.699.597 82. Maria International School cuprinde

gradinita, scoala si afterschool, iar procesul instructiv-educativ se desfasoara conform curriculumului national, combinat cu cele mai bune practici internationale. (0730.432.092/ 031.437.95.69 contact@misb.ro 83. Matematica evaluare nationala, bacalaureat Ofer medita?ii la matematic? elevilor claselor V-XII pentru evaluare national?, bacalaureat, teze, corijente la domiciliul elevului sau al meu, (0720.124.462 84. Matematica la domiciliul elevului casele 1-12 Profesor tanar, meditez matematica la domiciliul elevului sau al meu. Lucrez numai cu un singur copil o data, consider eficienta maxima acest sistem. Meditez clasele 1 - 12. Varsta 45 ani 60 L; (0768.392.818 85. Matematica pe intelesul elevului Meditatii la matematica, gimnaziu cls 5-8. Am rabdare ,experienta peste 10 ani in domeniu, placuta, ambitioasa si rezultate conforme cu pregatirea si seriozitatea implicata. (note peste 8 la testari) 50 L; (0733.422.231 86. Matematica si fizica, orice nivel,

evaluare nationala, bacalaureat, admitere facultate, corigente, si la domiciliul elevului, 2 ore: 50 L; (0769.390.864 87. Matematica, meditatii la domiciliul elevului cl. VI-XII. Meditator experimentat, fost olimpic, sedinta de 2 ore, 50 L; (0723.186.599 88. Matematica, profesoara liceu cu experienta meditez bacalaureat (orice nivel) cu recuperarea materiei, garantez seriozitate; (0737.210.997 89. Matematica, profesor cu experienta,

meditatii V - VIII, pregatire evaluare nationala; (0726.206.001 90. Matematica, VII-XII, asigur recuper-

area si insusirea temeinica a cunostintelor (bacalaureat, admitere, evaluare nationala); (0744.218.761

91. Matematica, gimnaziu, liceu in func-

tie de nivelul de intelegere al fiecarui elev, ofer meditatii la matematica, cls.IV-VIII si IX-XII pentru recuperare, fixare, consolidare, aprofunare si performanta cat si pentru Evaluare, (0723.675.044 92. Matematica, profesor titular, 48 ani,

clasele 5-12. Rezultate deosebite. 17 ani activitate. Bac: 10 in 2012; 9,6 in 2014; 9,8 in 2017 (niciun picat bac). Admitere liceu: 10 in 2013; 9,6 in 2014; 9,5 in 2017; admitere facultate matematica: buget in 2017, o eleva. Pe ora 20 L; (0730.434.041 93. Matematica, profesor, sedinte individuale la domiciliul elevului, tarife de la 35 lei ora scolara, 35 L; (0727.809.907

138. Meditatii matematica Ofer meditatii

169. Meditez elevi liceu ptr Bacalaureatul

111. Meditatii informatica, pregatire bacalaureat, profesor titular, cu experienta didactica de peste 9 de ani, absolvent al Facultatii de Matematica -Informatica , Universitatea Bucuresti ofer meditatii la informatica pentru clasele IX-XII (C, C++) (0734.381.574

139. Meditatii matematica profesoara cu experienta si rezultate, bun psihopedagog, pregatesc elevi din clasele V-XII. Pregatire pentru evaluare nationala, bacalaureat, recuperare materie de la zero, (0731.731.730

170. Meditez engleza, germana si ebraica meditez limba engleza (orice nivel, inclusiv argou-slang si jargon), germana (orice nivel) si ebraica (incepator si mediu) la domiciliul celui interesat sau in functie de programari, via online. (0722.710.372

140. Meditatii matematica sunt studenta

112. Meditatii intensiv individual elevi clasele 5-12 ofer meditatii la matematica intensiv individual elevilor din clasele 5-12, atat pentru pregatirea lectiilor zilnice, cat si pentru pregatirea cu succes a examenelor de Evaluare Nationala, 70 L; (0723.416.068 valea.plopilor@gmail.com

la telecomunicatii si ofer meditatii la matematica elevilor din scoala primara/gimnaziala precum si elevilor de liceu. Pre?ul sedintei este de 50 de lei 2 ore. 50 L; (0753.504.677

171. Meditez fizica, matematica la orice

110. Meditatii geografie, clasele 4-12 profesoara, dubla specializare, meditez geografie, cls. 4-12: capacitate, bacalaureat, admitere facultate, olimpiade. Asigur metode moderne pentru invatare facila, la domiciliul elevului. (0745.400.356

113. Meditatii la contabilitate, fiscalitate, salarizare. Esti firma de contabilitate si vrei sa angajezi un contabil junior si nu ai timp sa-l pregatesti sau sa-l inveti ce are de facut pentru a lucra contabilitate primara si/ sau financiara, (0729.715.872 114. Meditatii la fizica si matematica pentru bacalaureat/ admitere in invatamantul superior sau pentru cei care doresc o pregatire mai buna. Pretul este discutabil in functie de distanta la care locuieste elevul, 50 L; (0766.512.333

elevi: gradinita, generala I - IV, generala V VIII, liceu, facultate, pregatire profesionala, domiciliul meditatorului. Zona Romana, Calea Dorobanti, 50 L; (0724.882.820 117. Meditatii la limba engleza, ofer meditatii individuale. Acestea cuprind atat consolidarea cunostintelor de gramatica cat si imbunatatirea nivelului conversational. De asemenea ofer pregatire pentru examenele Cambridge; 60 L; (0724.397.024 118. Meditatii la limba engleza, Ioana

119. Meditatii la limba italiana pentru

Absolvent cu rezultate la Olimpiada Nationala ofer meditatii la Matematica. Sedintele sunt individuale si se pot desfasura la domiciliul elevului sau la domiciliul meu (Obor). Pret 50 lei/2h. 50 L; (076483482

copii si adulti la domiciliul meu sau al dumneavoastra cu ajutorul diverselor materiale didactice: carti, materile video si audio, cu povesti, poezii, muzica, 40 L; (0764.537.774/ 0764.537.774 relyvlad@gmail.com 120. Meditatii la limba si literatura

romana Profesoara de limba ai literatura romana, absolventa a masteratului didactic „Didactici ale disciplinelor filologice” din cadrul Universitatii Bucuresti, ofer meditaaii la limba ai literatura romana 50 L; (0749.295.838 121. Meditatii la matematica pentru

clasele 5-12, profesoara, cat si pentru Bacalaureat sau Evaluare Nationala. Meditatiile se desfasoara la domiciliul meu (Sector 5, langa Liberty). Pret: 70 ron/2 ore. 70 L; (0736.945.986 122. Meditatii la matematica pentru

clasele I-VIII. Ofer meditatii la matematica pentru clasele I-VIII. Geometrie si algebra. Sesiunea de lucru se desfasoara la domiciliu copilului si dureaza o ora si jumatate. Pretul sesiunii este de 50 de lei. 50 L; (0734.619.463 clasele V-VIII. Matematica poate deveni o placere pentru copilul dvs. daca temele sunt facute cu rabdare si daca sunt intelese noile cunostinte dobandite la scoala. Ofer meditatii pentru copii clasele V-VIII, (0729.756.568

96. Meditatii admitere medicina medic

125. Meditatii limba engleza, romana,

100. Meditatii de limba si literatura romana limba romana ti se pare grea, literatura imposibila,intr-o lume in care abilitatea comunicarii prin cuvant este unul dintre cele mai importante atuuri de care poate dispune cineva (0751.200.773 101. Meditatii economie ASE - Admitere

Drept, contabilitate - bacalaureat. Profesoara cu experienta de peste 25 de ani in economie si contabilitate acorda meditatii pentru economie de nivel mediu (clasele ? - ? si clasele ? - ?); (0740.014.211 102. Meditatii engleza invatamant pri-

mar, gimnaziu Alexandra Nicolae limba engleza invatamant primar, gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu(ciclul superior), pregatire facultate, postliceala, profesional (SAM), 45 L; (0766.304.425 sandranico@yahoo.com 103. Meditatii engleza medicala Ofer meditatii la engleza medicala adresate personalului medical (medici sau asistente/asistenti medicali) ce intentioneaza sa profeseze in strainatate. Detin materiale didactice si numeroase manuale, 50 L; (0785.194.146 104. Meditatii engleza, copii, adulti, ini-

tiere, avansati. (0771.226.018

105. Meditatii engleza, germana Peda-

gog cu experienta de 5 ani, ofer meditatii la limbile engleza si germana, pentru orice nivel lingvistic; doar in zona sectoarelor 2 si 3. Pret: 50 ron/ 1h 30 min., 50 L; (0743.179.438

matematica, germana, nume: Georgiana Andrei. Experienta: 4 ani. Ocupatie: student.Varsta: 22 ani. Studii: sunt studenta in anul 2 la Facultatea de Limbi si Literaturi Str?ine (sectia engleza-germana). Am experienta in domeniu, 50 L; (0737.022.034 126. Meditatii limba germana in

Bucuresti, meditatii limba germana - orice nivel. Experienta de peste 8 ani in Germania. Absolventa studii de licenta in Germania (Stuttgart). Absolventa a liceului cu predare in limba germana; (0729.285.626 127. Meditatii limba germana/ Deutsch lernen si pe skype la cerere.Ofer meditatii pentru orice nivel de limba germana. Acestea se pot tine la domiciliul personal. Mentionez faptul ca folosesc zilnic limba germana la serviciu. 60 L; (0720.947.620 128. Meditatii limba romana Profesor tit-

ular, ofer meditatii la limba romana elevilor din clasele primare si gimnaziale. Ma deplasez si la domiciliul elevului (sector 6 si imprejurimi); (0769.234.623 129. Meditatii limba romana clasele V-

VIII elev în clasa a XI-a la C.N. “Matei Basarab”, specializarea stiin?e sociale, ofer meditatii la limba romana pentru elevii din clasele V-VIII, contra 40 Ron/2 h sau 25 Ron/1 h. 40 L; (0734.801.078 130. Meditatii Limba Romana cls 5-12.

Profesoara cu 16 ani de experienta in lucrul cu elevii si cu rezultate foarte bune ofer meditatii la limba romana pentru clasele 5 - 12, evaluare nationala, bacalaureat si admitere la facultate . (0745.440.800 131. Meditatii Limba Romana si Istorie

Bucuresti. Ofer meditatii la limba si literatura romana precum si la istorie pentru pregatirea examenelor nationale sau pentru aprofundare/performanta. Am terminat unul dintre cele mai bune colegii din tara, 50 L; (0754.379.893 132. Meditatii limba romana si limba

engleza. Ofer meditatii pentru limba romana si limba engleza. In prezent sunt profesoara la un liceu privat. Am absolvit Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Litere (Roman?-Engleza) si Masteratul (0763.974.283 133. Meditatii limba romana, Profesoara

limba romana cu rezultate deosebite, ofer meditatii limba romana orice nivel. Peste 20 de ani de experienta in domeniu, metoda eficienta de predare/ invatare/ evaluare; (021.255.42.41

tatii la domiciliu atat copiilor, cat si adultilor. Pret 50 lei (sedinta de 2 ore). Nivel incepator, mediu, avansat. Persoana de contact Alexandra Anghel, 50 L; (0763.070.417

134. Meditatii Limba si Literatura Romana, profesoara, cu 11 ani vechime in invatamant, ofer meditatii la limba romana elevilor de cls. V-VIII, in functie de nivelul elevului si obiectivele propuse: recuperarea materiei; 60 L; (0742.607.794

107. Meditatii fizica/ matematica invata usor si cu placere. Predau matematica ?i fizica pentru elevi de gimnaziu sau liceu. Ma adaptez pe stilul fiecaruia. Rata de promovabilitate maxima. Ma deplasez la domiciliu. (0770.342.551

135. Meditatii Limba si Literatura romana/ engleza copii. Iti doresti ca micutul tau sa isi dezvolte spiritul creativ si cunostintele de limba romana sau de limba engleza? Ai gasit persoana potrivita, haide sa ne cunoastem! 60 L; (0731.741.113

108. Meditatii franceza Iuliana Nicula Gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior), pregatire facultate. Absolventa a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine, Universitatea Bucuresti, 50 L; (0744.119.433 iuli.nicula@yahoo.com

136. Meditatii limba spaniola, persoana

anul IV la Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti, cu un C.V. bogat in activitate pianistica, ofer lectii de pian copiilor pasionati (60 lei/ora). Lectiile se vor desfasura 60 L; (0720.590.779

cu studile terminate in Spania. Liceul si facultatea de litere(2013). Ofer meditatii limba spaniola, nivel incepator-avansat. Pret 50 de lei 2 ore.Va astept cu drag. Multumesc; 50 L; (0742.065.148

78. Lectii de pian si canto pentru toate

109. Meditatii geografie liceu, bacalaure-

137. Meditatii mate bac, evaluarea

77. Lectii de pian pentru copii Studenta in

varstele! Va invitam sa va inscrieti la Clubul de Muzica “Pianul Copilariei”, unde puteti lua lectii de pian, canto sau chitara. Grabitiva sa ne contactati cat mai repede, pentru a beneficia de oferta noastra; (0723.531.899

106. Meditatii fizica, chimie Oferim medi-

at. Studenta in anul III la Facultatea de Geologie si Geofizica, Universitatea din Bucuresti, medaliata cu argint la Olimpiada Internationala de Geografie 2015, ofer meditatii la Geografie, 40 L; (0762.682.086

145. Meditatii Matematica clasele 5-12 Bacalaureat si Evaluare Nationala. Meditatoare si profesoara de matematica cu experienta indelungata de peste 7 ani, meditez elevi la matematica pentru orice nivel al claselor 5-12 inclusiv p. Evaluare Nationala, (0753.027.047 146. Meditatii matematica clasele I-VIII Profesor cu experienta ofer meditatii matematica pentru clase I-VIII indiferent de nivel, ofer si cer seriozitate; (0784.971.212

claselor V-VIII corigente si pregatire pentru Evaluare Nationala, la biroul meu din zona hipermarketului Auchan Titan sector 3 pret 60 lei/ sedinta 2 ore, 60 L; (0724.679.275

la efectuarea temelor, lucrez suplimentar din culegeri la limba romana, matematica si la restul disciplinelor la domiciliul copiilor; (0738.044.019

la 50 lei. Profesor la Scoala Gimnaziala 56, va stau la dispozitie pentru a pune o temelie solida la succesul copiilor dvs, la lucrari, teze, evaluari nationale, examen de Bacalaureat 45 L; (0721.699.432

Nemnom, profesor cu o experienta de 18 ai in predarea limbii engleze, dintre care 10 ani in scoli internationale din Emiratele Unite Arabe si Qatar. Predau limba engleza ca prima limba dar si alte materii. 100 L; (0728.449.070

XII desi artele sunt cele care infrumuseteaza viata, tot ceea ce ne inconjoara poate fi descris folosind stiintele exacte. Eu fac parte din persoanele care iubesc matematica. 50 L; (0764.842.108

99. Meditatii clasele l -lV Invatatoare ajut

143. Meditatii matematica Bucuresti

144. Meditatii matematica Bucuresti, de

124. Meditatii la matematica pt. elevii

98. Meditatii chimie pentru orice nivel de pregatire admitere facultate (medicina generala, stomatologie, farmacie). Pregatire pentru examenul de bacalaureat. Pregatire pentru recuperarea materiei de liceu; (0720.016.139

142. Meditatii matematica Bacalureat, algebra liniara (matrice, sisteme de ecuatii liniare), elemente de analiza matematica (multimi si elemente de logica matematica, siruri, functii, integrale), geometrie analitica (vectori). 70 L; (0749.302.826/ 0728.631.875 cedolimp@gmail.com

116. Meditatii la limba engleza Nivel

95. Meditatie matematica, clasele IX -

liceu Florina N chimie gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior), pregatire facultate, postliceala, profesional (SAM), profesional (an de completare), 70 L; (0763.393.119 fan2209ro@yahoo.com

gatire pentru bac la matematica la domiciliu elevului sau la domiciliu meu (in sectorul 4). Am terminat facultatea de Inginerie Aerospatiala din cadrul Universitatii Politehnica. (0737.232.531

Inginer Economist, proaspat absolvent al Politechnicii, ofer pregatire suplimentara la matematica pentru calsele 5-8,la domiciliul elevului, cu garantarea unui succes deplin. 25 L; (0751.068.510

94. Meditat engleza si franceza incepatori si avansati licentiata in geografie limba franceza, promotia 2006 (am urmat cursurile Facultatii de Geografie-Geologie, din cadrul Univ. Al. I. Cuza - Iasi, specializarea Geografie - Limba Franceza 50 L; (0760.032.109

97. Meditatii chimie gimnaziu, pregatire

141. Meditatii matematica bac. Ofer pre-

Copii si Adulti Meditatii la italiana si engleza in zona Dristor-Park Lake; (0726.805.060

115. Meditatii la italiana si engleza -

123. Meditatii la matematica pentru copii

specialist, 40 ani, ofer meditatii la Biologie Umana si Genetica pentru BAC si Admitere in invatamantul superior cu profil medical: medicina, stomatologie, farmacologie, asistenta medicala. (0726.776.726 dicuandreea@yahoo.com

de calitate la matematica elevilor care doresc sa sustina examenul de evaluare nationala sau pentru imbunatatirea parcursului scolar, concursuri, olimpiade, teme pentru clasele 1-8, 45 L; (0732.636.350

nationala Ofer meditatii la matematica pentru evaluarea nationala sau bac. Sunt absolvent al Facultatii de Matematica, am participat la Olimpiada Nationala si am experienta in lucrul cu copii, 50 L; (0758.413.220

147. Meditatii matematica clasele I-VIII.

148. Meditatii matematica clasele V- XII

zona liceului D. Bolintineanu. Experienta mare, performanta rapida, reusita maxima. Putere mare de recuperare a materiei neinteleasa. Cu seriozitate si efort reciproc reusita este maxima. (0744.657.307 149. Meditatii matematica clasele V-VIII, ofer meditatii la matematica Bucuresti, Sectorul 6 (sedinte in zona de preferat).Am obtinut nota 10 la examenul de evaluare nationala, nota 10 la examenul de bacalaureat. (0757.105.575 150. Meditatii matematica cls V-VIII zona

Zepter, Unirii profesoara cu vasta experienta didactica, cu rezultate deosebite in pregatirea elevilor, ofer meditatii -Matematica pentru clasele V-VIII. Meditatiile se vor tine la domicilul meu (zona mag Zepter, (0742.975.221 151. Meditatii matematica la domiciliul elevului Vrei sa faci meditatii la tine acasa, te pregatesti pentru evaluarea nationala atunci hai sa lucram impreuna si o sa vezi ca matematica este usoara atunci cand o intelegi, (0755.245.965

152. Meditatii matematica orice nivel la orice nivel, de la neintelegerea unor elemente simple la pregatirea pentru olimpiade, Aslgur aslmllarea sl lntelegerea tuturor notlunllor lntr-un rltm rapid, pt evaluare, bac, clasa, sat, bac, (0733.561.016 153. Meditatii matematica orice nivel. Dau meditatii la matematica pentru orice nivel. (0745.182.155 154. Meditatii matematica sector 6 Mili-

tari, licentiata, cu experienta peste 10 ani, ofer meditatii la matematica orice nivel, conform programei scolare avizata de M.E.C. Teze, examene, corigente, recuperarea materie; 50 L; (0723.662.574 155. Meditatii matematica, limba

romana, recuperarea materiei, examene bacalaureat, facultate, seriozitate; (0722.936.566/ 0722.199.039 156. Meditatii matematica, admiteri liceu,

bacalaureat facultate. Orice nivel experienta indelungata, orice sector35 ron/ ora, 30 L; (0740.223.896

157. Meditatii matematica, clasele V-VIII De 14 ani meditez elevi la matematica cls IV-VIII, rezultate excelente, diverse tipologii elevi, metode adaptabile pentru fiecare (simt si tact pedagogic), (0737.188.678 158. Meditatii matematica, fizica, chimie,

profesor gradul unu, pregatesc minutios matematica, fizica si chimie pentru evaluari curente, nationale, bacalaureat si admitere facultate. (0728.671.837 159. Meditatii particulare Leo Hartmann

Meditatii limba romana, limba romana pentru straini, limba germana, limba engleza, limba franceza, limba italiana, limba latina, limba greaca veche, filosofie, (0722.882.777 contact@leo-hartmann.eu 160. Meditatii pentru Bacalaureat romana Aceasta carte asigura o pregatire riguroasa pentru rezolvarea subiectului III de la examenul de bacalaureat la limba si literatura romana. Pretul este de 25 de lei, 25 L; (0730.634.033 161. Meditatii pian pentru toate varstele Profesor cu 20 de ani experienta ofera lectii de pian pentru toate nivelurile si toate varstele, 80 lei ora. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati 80 L; (0734.089.405 162. Meditatii pian si chitara Am 24 de ani, am terminat scoala de muzica si sunt studenta la facultatea de Arhitectura. Ofer meditatii pentru pian si chitara la domiciliu sau la mine acasa, 40 L; (0773.709.959 163. Meditatii romana clasa VIII la domi-

ciliul elevului ofer meditatii la limba si literatura romana numai la domiciliul elevului, in Bucuresti. Pregatesc elevi pentru recuperarea materiei, teze si evaluarea nationala doar pentru clasa a VIII-a. (0760.316.706

164. Meditatii Romana pentru bac, Lacul

Tei Ofer meditatii. Romana pentru bac. Sunt profesoara de limba franceza, am terminat facultatea de limbi straine (francezaspaniola) si facultatea de psihologie. (0726.662.375 165. Meditatii romana, franceza, engleza

Profesoara Grad 1, cu vasta experienta in predare, ofer meditatii la Limba si literatura romana, engleza si franceza, elevilor de gimnaziu si liceu, in vederea pregatirii pentru examenele nationale, 55 L; (0785.690.499 166. Meditatii vioara, nivel academic,

meditez elevi si studenti, nivel academic. Sunt profesionist, specialitatea vioara si am peste 30 ani de experienta in domeniul artistic. Acord suport la standard de exceptie pentru pregatirea oricaror; (0763.659.598 167. Meditatiila la matematica clasele I-

XII Profesoara titulara, definitiva in invatamantul preuniversitar, licentitata cu 10 in matematica meditez la domiciliul meu sector 4) sau la domiciuliul elevului clasele IXII. Pret 70 ron/2 h. 70 L; (0723.591.963 gcatalinan@yahoo.com 168. Meditez chitara clasica rock si folk,

la domiciliul elevului. 25 Lei/ ora. 25 L; (0720.287.109

5

la Geografie Ofer meditatii la Geografie pentru examenul de bacalaureat. Rog si ofer seriozitate pentru a ajunge impreuna la rezultate deosebite ! Am luat Bac-ul cu 9.55 la Geografie (0768.499.521

nivel profesor fizica meditez fizica si matematica orice nivel, tel. (0723.316.526

172. Meditez limba romana Profesor gradul I, cu experienta didactica si în meditatii de peste 17 ani, meditez elevi la domiciliul lor sau al meu, din orice sector, pentru pregatirea curenta, evaluarea nationala, bacalaureat, (0727.870.546 173. Meditez matematica orice nivel (clasele 5- 12) la domiciliul meu. Ora se desfasoara adaptat nivelului de intelegere al fiecarui elev. Ofer si solicit seriozitate si perseverenta, 70 lei / 2 ore, 70 L; (0745.985.751 174. Meditez matematica pentru elevi de gimnaziu individual. Placuta, dar exigenta si ambitioasa avand rezultate conforme cu seriozitatea implicata. (note peste 8 la testari). Meditatii la domiciliul meditatorului, 60 L; (0727.567.654 175. Ofer meditatii la limba franceza, Ofer meditatii la limba franceza, atat copiilor cat si adultilor. (0723.409.852 176. Ofer meditatii limba engleza si limba

spaniola la un pret accesibil !!.Ofer meditatii limba engleza si limba spaniola, in zona Berceni, la domiciliul meu sau al cursantului, daca acesta domiciliaza in sectorul 4. Pretul sedintei care dureaza 1,5 h 60 L; (0724.972.403 177. Ofer meditatii matematica bacalaure-

at, capacitate profesor, meditez elevi la matematica pentru aprofundarea (sau recuperarea) materiei, bacalaureat, capacitate, imbunatatirea situatiei scolare. Adaptez meditatiile la nivelul elevului. (0744.936.903 andreicomanescu77@yahoo.com 178. Pictor profesionist, meditez la desen, pictura, pictorul Botan Vlad, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania, restaurator atestat cu experienta in pregatirea pt. intrarea la liceu de Arte si Facultate, ofer meditatii la pictura, desen, tehnici, (0726.871.888 179. Practica engleza conversationala Skype engleza pentru afaceri/o mai buna fluenta in viata de zi cu zi. Skype id: irinapavel1 (0756.594.681 180. Predau initiere folosire PC, initiez persoane pentru lucrul pe PC, Laptop , in general persoane in varsta care nu au de unde invata, windows, linux, instalez sisteme de operare, programe, drivere, curat PC, laptop, la domiciliul. (0741.003.009 181. Pregatire Cambridge la domiciul elevului Pregatire Cambridge pentru Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE. Se vor parcurge toate competentele cerute la examen si anume: reading, writing, listening si speaking. 70 L; (0763.054.434 182. Pregatire Examen Cambridge nivel

FCE si CAE Profesor cu experienta pregatesc la limba engleza pentru examenul Cambridge, nivel FCE si CAE. Sedinta de limba engleza se desfasoara in sectorul 3, langa metrou Piata Muncii, pe Calea Calarasilor 80 L; (0721.377.763

183. Pregatire lectii. Caut invatatoare, in varsta de maxim 40 ani, pentru suport scolar (lectii si meditatii), elev clasa a I a la domiciliu. (0721.239.855/ 0721.508.735

201. Romana pentru bacalaureat si testele nationale 45 lei / 2h. Profesoara 4 ani experienta, ofer pregatire intensiva, pentru anul scolar 2017- 2018, la limba si literatura romana, pentru bacalaureat si testele na?ionale. Se recupereaza materia, 45 L; (0784.702.941 202. Roxana I. - Meditatii la matematica Ofer meditatii la disciplina matematica clasele I-VIII la domiciliul profesorului si al elevului in zona Vitan, Dristor dar si in zona Obor. Sunt o persoana usor adaptabila 70 L; (0734.327.618 203. Scoala de dans Ecstatic Expansion ofera lectii de dans pentru toate stilurile. O echipa care iubeste libertatea si te incurajeaza sa-ti exprimi personalitatea prin dans. Avem programa cu dansuri pe alese, pentru cei mai alesi dansatori, (0720.328.125 contact@danceschool.ro 204. Scoala de dans In Pasi de Dans Serviciile noastre: cursuri de dans pentru adulti (dansuri latino, de societate si populare), cursuri de dans pentru copii (dansuri latino si de societate, coregrafii tematice); (0722.675.126 contact@inpasidedans.ro 205. Scoala de soferi categoria B la numai 1200 lei Scoala de soferi Admis Total Auto. Oferta include:Legislatie rutiera (24 ore). Conducere auto (30 ore / 15 sedinte a cate 2 ore didactice). Fisa medicala.Avizul psihologic. (0763.074.830 206. Scoala de soferi categoria B Opel Astra. Reduceri elevi si studenti!!!!Pretul este de 900 lei si cuprinde:-orele de legislatie (24 ore)-orele de conducere 15 sedinte.(30 ore)Acte necesare la inscriere : 80 L; (0767.876.527 207. Scoala italiana de pizza Accademia Pizzaioli Vrei sa-ti deschizi propriul business sau vrei sa devii pizzar inscrie-te si tu la urmatoarea sesiune din noiembrie, pentru cursul de pizzar profesionist, (0742.405.668 208. Scoala Postliceala FEG Bucuresti face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. (021.311.10.54/ 0788.424.314 209. Scoala Postliceala Studis autorizata

Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scoalar 2017 - 2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut; (0756.876.091 scoalastudis@yahoo.com 210. Scoala si Gradinita Arlechino & Friends la gradinita noastra copiii se vor bucura intotdeauna de un mediu educational relaxant si competent in acelasi timp. Programul pentru cresa pictura, desen, modelaj, jocuri logice; (021.326.05.84/ 0723.264.032 contact@arlechino.ro 211. Smart Koala Kids Club Before school si after school. Programul nostru include:aten?ie, grija si respect pentru fiecare copil,supraveghere si indrumare pentru efectuarea temelor cu invatatori si profesori specializati. (0771.638.419/ 0771.638.425 SmartKoalaKids@gmail.com 212. Sociologie, meditatii Bucuresti, cu siguranta, daca mai multi oameni ar studia Sociologia, am trai intr-o societate ideala. Pentru mine aceasta materie este naturala, e ca si cum as respira si de aceea as fi mai mult decat fericita. 50 L; (0761.766.167

184. Pregatire suplimentara pentru elevii

213. Top Meditatii. Meditatii la fizica Vino la centrul nostru de meditatii sa inveti fizica cu cei mai funny si trazniti profesori din cati exista. Avem rabdare si bunavointa din plin. De la noi nu pleci cu lucruri neclare, 80 L; (0720.788.977

185. Profesoara meditez matematica cls.

214. Traducator autorizat Ministerul Justitiei, traduceri simple, servicii traduceri in domenii diverse, ce pot fi preluate si predate in format electronic, fara a fi necesara certificarea de catre un traducator autorizat sau un notar public, (0722.756.060/ 0747.756.060 contact@traduceri10.ro

cls. I- IV Profesoara pentru invatamantul primar (activez la o scoala din Bucuresti sect.5) ofer pregatire suplimentara pentru elevi cls. I- IV in zona Rahova. 50 L; (0771.728.759 V-XII, examene: capacitate, bacalaureat, admitere, metoda speciala, logica, Piata Universitatii, pret/sedinta, 70 L; (0730.157.497

186. Profesoara canto metode moderne.

Lectii de canto clasic si muzica usoara,metode moderne de predare,atmosfera placuta.studio de muZica in Palatul Universul cismigiu (0723.679.035 187. Profesoara cu experienta meditatii

la matematica Profesoara cu experienta pregatesc la matematica, elevi cl I-VIII si ajut la intelegerea lectiilor la celelalte materii. Reusita o datorez increderii in fortele proprii pe care o capata elevii lucrand; (0725.244.465

188. Profesoara cu experienta, ofer meditatii la limba engleza pentru copii intre 3-9 ani, la domiciliul elevului; (0767.162.038 189. Profesoara de romana-engleza I-

XII, pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere performante, meditez domiciliu elev, (0745.271.605 190. Profesoara universitara meditez: romana, engleza, franceza, jurnalism, Bac, admiteri, examene. Preturi negociabile; (0721.218.663 191. Profesoara, meditatii pentru personal medical profesoara, studii pedagogice in Franta, ofer meditatii limba franceza nivel gimnazial, liceal. Corigente. Examen liceu. Examen Bacalaureat; Admitere invatamant superior; Admitere Academia de Politie; (0757.313.301 192. Profesor cu multa experienta si rab-

dare, meditez matematica clasele IV - XII la domiciliul elevului, garantez reusita, 60 lei/ 2 ore; (0721.102.241

193. Profesor meditez matematica in limba franceza si in limba germana. Rog si ofer seriozitate; (0765.136.306 194. Profesor - ofer meditatii la matemati-

215. Traducator engleza si romana Tra-

duceri in/ din limba engleza in/ din limba romana. documente ce contin limbaj tehnic, economic, etc, carti, in regim de urgenta.Detin autorizatie de traducator, pot emite factura si stampila; (0751.208.087 216. Traducator franceza-romana, romana-franceza Traducator interpret franceza-romana/ romana-franceza autorizat de catre Ministerul de Justitie, cu experienta in lb. franceaza. Nr. de inregistrare 76218Autorizatia nr. 37937, 20 L; (0740.290.286 217. Traducator si interpret limba greaca

Traducator autorizat de Ministerul Justitiei.Traduc orice fel de documente din ROGR, GR-ROexperienta in domeniu de aproximativ 6 ani. Pt. mai multe informatii nu ezitati sa ma contactati, (0735.375.640

218. Traduceri autorizate franceza romana - franceza raduceri autorizate franceza romana franceza. Expert autorizat. Pret pagina 18-25 ron. Rapiditate profesionalism, 20 L; (0722.652.404 219. Traduceri autorizate in peste 30 de limbi Birou traduceri efectuam traduceri autorizate, legalizate, apostilari, in regim de urgenta sau normal, documente diverse domenii juridic, economic, tehnic, medical in peste 30 limbi, (0761.473.030/ 0736.922.585 220. Traduceri autorizate in peste 30 de

limbi Ina Traduceri va ofera servicii de interpretariat, supralegalizari, apostile, transcrieri si servicii de localizare software si websiteuri. Traduceri urgente. Traduceri autorizate si legalizate, 12 L; (031.425.96.83/ 0730.614.806 office@inatraduceri.ro

ca Meditez matematica cls IV-XIX, metoda personalizata si bazata pe culori. Cursul dureaza 2 ore, cu prelungire de maxim o jumatate de ora, daca este nevoie, cu pauza intre ore de maxim 15 minute. (0726.213.352 tanita37@yahoo.com

221. Traduceri Autorizate Real Translations Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@real-translations.ro

195. Profesor - ofer meditatii matematica

clasele 5-12. Profesor cu experienta, grad I, vechime 20 de ani la catedra, ofer meditatii individual in zonele Titan, Dristor, N Grigorescu, clasele 5-12. Asigur pregatire individuala de calitate pentru recuperare (0784.070.987 mihai7548@yahoo.com

222. Traduceri engleza- romanaengleza traducator cu 5 ani experienta, efectuez traduceri din limba romana in limba engleza si din limba engleza in limba romana in urmatoarele domenii: Traduceri medicale (manuale de utilizare produse, (0771.121.280

196. Profesor cu experienta meditatii matematica Fin psihopedagog. Metoda verificata pentru elevii cu probleme la aceasta disciplina. Clasele 5-12. La domiciliu elevului. Pregatire pentru evaluarea nationala. Bacalaureat. Bacalaureat toamna; (0722.323.812

223. Traduceri interpretariat tehnic italiana. Efectuez traduceri tehnice - manuale de utilizare, brosuri si prospecte - din si in limba italiana Aspect identic cu documentul original, punere estetica in pagina. Rapid si la preturi convenabile; (0741.450.139

197. Profesor ofer meditatii limba italiana Bucuresti Se ofera sedinta demonstrativa, ce cuprinde si evaluarea cunostintelor, fara nici un fel de obligatii. La cerere, se asigura (0732.207.050/ 0722.882.777 198. Profesor, ofer meditatii la limba engleza. Zona Crangasi. Profesor, promotia 1998, ofer meditatii la limba engleza. Zona Crangasi.A invata poate fi o distractie, nu o corvoada, (0744.130.911 199. Profesori matematica, fizica, infor-

matica, meditatii cls. 5-12, bac, admitere facultate la domiciliul elevului; (0726.366.652

200. Romana evaluare, bacalaureat, fac-

ultate, domiciliul elevului, gramatica, eseuri, compuneri, hermeneutica textului, 3 ore: 50 L; (021.630.26.62

224. Traduceri legalizate, traducatori autorizati, traduceri legalizate ale documentelor de identitate: pasaport, carte de identitate, buletin de identitate, certificat de nastere, permis de conducere, certificat de casatorie, certificat de deces, (0735.175.139/ 021.430.24.59 contact@traducerilegale.ro 225. Traduceri limbile rusa si engleza. Realizez traduceri de texte, documente, carti, manuale, etc. , din limbile: rusaengleza, rusa- romana, engleza- romana, romana- engleza; (0729.113.858 226. Traduceri si interpretariat limba chineza Traducator si interpret autorizat de limba chineza, experienta in domeniu de peste 18 ani, studii in China, 50 lei fara TVA / 1 pagina cu 2000 de caractere cu spatii in limba tinta, pret orientativ, (0769.421.068

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

16 octombrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII Evenimente, petreceri

28. Formatie nunta Bucuresti Event Band (formatie nunta) EventBand din Bucuresti, va ofera un spectacol unic si special si aduce in fata dvs. un spectacol tineresc cu 8 tineri artisti de muzica (0725.735.968/ 0725.735.967 office@eventband.ro

1. Aranjamente florale evenimente

29. Formatie nunta Bucuresti muzica

Echipa o nunta de neuitat va pune la dispozitie servicii complete pentru nunti si botezuri: decor sala (masa prezidiu, fete masa, huse scaune, arcade, drapaje, naproane), aranjamente florale, (0720.757.076

botez dj The Singer Band poate fi cea mai inspirata alegere pentru evenimentul dvs., fie ca este nunta, botez, cununie, petrecere privata, petrecere corporate, dineu sau pur si simplu un chef; (0720.305.695 contact@the-singer.ro

2. Aranjamentele din pene de strut de la 65 lei pentru mesele invitatilor: aranjament format din 25 de pene 65 lei, aranjament format din 30 de pene 75 lei, aranjament format din 35 de pene 85 lei. Vaza si montaj/ strans incluse, 65 L; (0377.100.918 contact@royalmariage.ro

30. Formatie nunta orchestra Petrecaretii

3. Asiguram fond muzical pentru nunti, botezuri, mese festive etc. Avand in vedere faptul ca muzica este foarte importanta intr-un astfel de eveniment unic, (0766.303.515 4. Braseria Acuarela Bufet este o braserie si iaurterie cu mancare internationala reinterpretata in stil romanesc. Bufetul este deschis de la ora 10 dimineata pentru ca micile delicii gastronomice; (0742.087.087/ 074208708 hello@menthol.ro

Orchestra Petrecaretii, formatie nunta Bucuresti, compusa din cei mai experimentati si profesionisti solisti si instrumentisti. Formatia noastra se poate adapta cerintelor dumnevoastra, (0761.026.079

60. Sweet Ela - Torturi de nunti, botezuri,

34. Fotografie, fotograf nunta, botez,

nunta Buchete de mireasa, buchete de nasa , lumanari cununie-botez, aranjamente florale . Florile alese pentru buchetul de mireasa urmeaza sa te reprezinte , culorile tale preferate stilul tau, (0768.672.224 9. Buchete si aranjamente florale de nunta Ornamentele florale pentru nunta dumneavoastra vor fi realizate de o echipa de profesionisti, folosind cele mai proaspete si mai interesante flori. Veti gasi modele inedite de buchete de mireasa, (0720.095.590 contact@florinunta.ro 10. Candy bar Minnie cu fantana de cio-

colata cu fructe si mashmallow ideal pentru petrecerea micutei tale, 15 buc. cupcakes, 15 buc. popcakes, 15 buc. tarte asortate, 15 buc. turte dulci, 599 L; (0769.118.433 11. Cantareata, solista evenimente Numele meu este Alexa, sunt cantareata si caut colaborari pentru nunti, botezuri, evenimente. Cant aproape toate stilurile de muzica, am multa carisma si energie si sunt ambitioasa si perseverenta, 300 {; (0740.212.122 12. Cascada cu fum greu, gheata carbonica, vulcani, lumini, cabina foto. Magic Night Events SRL va ofera un pachet personalizat si atractiv pentru evenimente din viata dvs ca, nunti/botezuri/corporate/majorate, format din: (0769.826.071 13. Coafuri de mireasa - 1 Dream Beauty

Studio. In salonul nostru vei avea parte de servicii ireprosabile de coafat! Fie ca esti in cautarea unei coafuri pentru nunta ta, a unui coc lejer pentru o zi incarcata la birou, a unor impletituri sexy; (0728.580.314 office@1dream.ro 14. Copilul tau merita o super petrecere noi suntem BluParty si organizam petreceri si evenimente pentru copii in Bucuresti si toata tara, de peste 12 ani. Indiferent ca ai invitat 10 sau chiar 500 de copii, (0732.992.727/ 021.252.20.03 contact@bluparty.ro 15. Cort profesional 6x12 m, PVC 500

gr/mp, pret hiper bomba 3900 lei. Produse noi, importator si distribuitor: Martin Corturi Evenimente SRL.Cort profesional 6 m latime, 12 m lungime, 3 m inaltime la coama si 2 m la laterala. 3.900 L; (0742.491.780 16. Corturi, mese, scaune, aranjamente

nunti, corturile de care noi dispunem au dimensiuni intre 9 mp si 6 000 mp, tariful incepe de la 5 euro/mp podea, mocheta, montaj, demontaj - tarif 2.7 euro/mp. Vesela trusou complet pentru 1 000 persoane,

17. Dansatoare orientala bellydance Elmas, planuiti un moment artistic deosebit pentru petrecerea de firma? V-ati dori sa impresionati oaspetii la un eveniment privat, nunta, botez, aniversare, zi de nastere? (0724.607.016 18. Dj & Foto & Video nunti,botezuri, petre-

ceri Amgi Events din Bucuresti, va asigura o atmosfera de neuitat la propriul dumneavoastra eveniment. Suntem o echipa tanara cu o experienta de 10 ani in organizarea petrecerilor. (0760.813.738

19. Dj botez, Dj cununie civila, Dj majorat, Dj nunta, oferte 2017 Contracte incheiate la sediul firmei noastre. Dj Botez -de la 450 lei, Dj Majorat -de la 400 lei, Dj Cununie Civila- de la 500 lei, Dj nunta - de la 850 lei; (0733.633.333 20. DJ cu experienta, autorizat nunti, botezuri, zile onomastice, majorate, petreceri private. Aparatura noua, lumini laser, masina fum, masina baloane, masina de gheata carbonica pentru dansul mirilorpret negociabil. 100 L; (0724.960.711 gabriel_soldea@yahoo.com 21. Dj nunti, botezuri, majorate, petreceri, etc., masina de fum, schela lumini, preturi accesibile in functie de eveniment si preferinte. Avem si pachete complete cu formatie cu ursitoare, servicii foto, video. (0731.737.816 22. Efecte speciale evenimente Bucuresti. GlowMania.ro Inainte de a achizitiona un anumit tip de lampioane, trebuie sa ai in vedere ocazia pentru care ai nevoie de ele intrucat utilizarea este una diferita. (0258.830.053 comenzi@glowmania.ro 23. Fantana de ciocolata, bar de fructe de la 449 lei, pachet mini (sub 50 invitati) 599 lei (sau 449 lei fara frigarui): fantana de 3 etaje, 2,5 kg ciocolata; 100 frigarui fructe (pe fiecare frigaruie 6 bucati de fruct, in total minim 8 sortimente,

59. Solista cu experienta Nunti, Botezuri,

32. Fotograf nunta, botez, evenimente private Fotografie pentru evenimente: nunti, botezuri, aniversari, evenimente private. Fotografii copii. Fotografie de produs.Fotografie de prezentare pentru afaceri, siteuri etc.; (0728.947.626

6. Bucharest West Restaurant va prop-

8. Buchete mireasa, lumanari botez-

58. Servicii foto-video nunta, cununie, botez Suiman-Bogdan, fotograf-cameraman. Imortalizarea momentelor cu cei dragi, in locuri uimitoare, in ipostaze memorabile, pe parcursul evenimentelor importante sau chiar si simplele portretele, (0768.513.115 optimusfoto7@gmail.com

Evenimente. Solista cu experienta, cu participari la spectacole, evenimente si emisiuni, interpretez atat muzica usoara cat si folclor la evenimente ca nunti, botezuri, aniversari, petreceri de firma, (075180023/ 0766.543.241 georgiana.mrc28@gmail.com

si botezuri in Bucuresti si nu numai. Ti-ai gasit restaurantul, formatia, firma care se ocupa de amenajarile decorative, dar la fotograf si cameraman pentru evenimentul tau te-ai gandit? Suna-ne si fa-ti rezervare; (0767.411.516

7. Buchete de mireasa din bijuterii buchete nemuritoare, pret de la 400 lei, 400 L; (0726.450.450

57. Salonul Attitude - Coafor-Frizerie Bucuresti Hair Stylisti cu experienta. Servicii si Tarife: Tuns barbati 35, pachet tuns barbati 50, tuns barba 15-25, vopsit barba 15, tuns femei 40, uscat scurt 15, uscat mediu 20, uscat lung 25, (031.438.20.36/ 0729.227.334 office@attitudesalon.ro

31. Fotograf evenimente (nunta, cununie, botez) Fotograf profesionist, ofer servicii foto pentru evenimente, cununie civila, nunta, botez, sedinte foto copii, family, tarife accesibile incepand de la 200 de lei, 200 L; (076150387 george.teodorescu@yahoo.com

5. Bucatar si cofetar la domiciliul dumneavoastra Fiind pasionat de bucatarie si cofetarie de 30 de ani, doresc sa imi ofer serviciile, gatind si preparand dulciuri la dumneavoastra acasa. Fie ca nu va place sa gatiti sau nu aveti timpul necesar, (0745.321.635

une locatia ideala pentru sarbatorirea zilelor cele mai frumoase din viata dumneavoastra nunti/botezuri/mese festive). Meniul de nunta ultra all inclusiv este doar 55 euro/persoana. 55 {; (0720.281.871/ 0743.485.055 rezervari@bucharestwestmotel.ro

56. Salon Oky Doky VIP, Beauty & More Salon de infrumusetare in Pipera. Servicii oferite:cosmetica; tratamente;masaj;impachetari; manichiura, pedichiura; coafor. okydokyvip@gmail.com

33. Fotograf si cameraman pentru nunti

aniversari Torturi unice facute la comanda pentru nunti, botezuri, aniversari, copii, evenimenteCele mai delicioase torturi pentru din Bucuresti, preparate printre povesti de zahar la Sweet Ela (0726.012.806 cristina.voicu@sweetela.ro 61. Toate serviciile pentru o nunta perfec-

17. Cauti un psiholog bun in Bucuresti, ai facut primul pas. Aici cineva este alaturi de tine. Valentin Pescaru, psiholog atestat cu specializare in psihoterapie si sexologie este in masura sa te asculte si sa-ti ofere un sfat, consiliere, (0745.074.845 contact@psihologultau.net 18. Clinica de oftalmologie Oftalmestet operatii si tratamente: afectiuni ale cailor lacrimale, cataracte, cicatrici vicioase, glaucom, glob ocular dezorganizat, malformatii congenitale ale ochiului; (021.322.82.45/ 0755.139.177 office@oftalmestet.ro 19. Clinica de Oftalmologie OphtaMax Consultatii oftalmologic, examen biomicroscopic al polului anterior si fundului de ochi, masurarea tensiunii oculare, prescriere ochelari si lentile de contact. OCT (0344.141.423/ 0745.999.268 office@ophtamax.ro 20. Clinica de top in tratarea durerilor de

cununie civila De inspiratia pozelor facute de mine va puteti convinge aici www.prinfotografie.ro. Pentru cei care aleg sa lucreze cu mine in perioada 01.07- 30. 10.2017 pentru botez vor primi gratuit o sedinta foto, (0745.537.683

62. Tort 3D la evenimente, un servicu nou

21. Clinica stomatologica Dentist Holiday

35. Fotografii cununia civila, logodna, a

kg de tort este 45 lei. Figurinele se platesc separat. Compozitii Tort: mousse de :ciocolata, menta, fructe de padure, capsuni, zmeura, diplomat, vanilie. Ridicarea comenzilor se face din sectorul 5, 45 L; (0768.916.512

venit si acest moment. Vrei sa ti-l amintesti? Noi stim sa surprindem emotia clipei in fotografii. Rezerva-ti si fotograful acum, si beneficiezi de preturile: fotografii primarie: 200 lei, 100 L; (0757.553.557 36. Fum greu cu gheata carbonica pentru

o nunta de vis. Cu ajutorul masinii de fum greu putem creea o atmosfera unica, de basm, realizand superbul efect de “dans pe nori” la valsul mirilor. Pret 380 lei. Gheata carbonica la paharele de sampanie. (0762.891.355

adus pentru toate tipurile de evenimente. Proiectie pe macheta tort din 5 trepte. Se pot proiecta poze, clipuri video, text. Vezi video. (0728.469.987

63. Torturi Proaspete evenimente Pretul

64. Trasura cu cai Cinderella pentru nunti, evenimente, oferim spre inchiriere trasura “tip Cindirella” cu cai pentru diverse evenimente; (0730.428.466 65. Trupa Cover nunta, Trupa Cover Rev-

37. Fum greu, perdea Vulcani, Photo-

elion/ corporate The Teachers Band RO. Email, Site: http://theteachersband.ro, Facebook:https://www.facebook.com/TheT eachersBandRO (0724.390.589 TheTeachersBandRomania@gmail.com

38. Ganesha Caffe, cafenea cu terasa si

66. Unghii false cu gel, machiaj mireasa la domiciliu. Unghii false cu gel, make up, gene la domiciliul clientei in Bucuresti. Salonul ce vine la tine acasa. Rasfatul vine la tine acasa. Daca timpul nu-ti permite sa ajungi la salon; (0737.945.088

Booth, lumini Atentie: pentru evenimentele din luna octombrie 2017, avem pret promotional si un discount generos pentru pachetul Platinum.Contactati-ne pentru detalii suplimentare, narghilea Ganesha Caffe este una dintre cele mai vizitate cafenele din inima capitalei, locatia fiind una de o frumusete incontestabila. Momentele de relaxare nu vor lipsi dintr-un mediu care te indeamna (0764.263.742 claudia@ganeshacaffe.ro 39. Ganesha Caffe, local cu narghilea Bucuresti atmosfera pe care o vei trai la Ganesha este inspirata din cultura orientala si legenda Zeitatii Ganesha.Ganesha Caffe este locul potrivit in care te poti bucura de o iesire cu prietenii. (0764.263.742 claudia@ganeshacaffe.ro 40. Ghirlande luminoase led/bec, ghirlande ornamentale exterior, pentru vara dar si iarna, rezistenta superioara ger sau temperaturi ridicate. Perfecte pentru pentru gradini, terase, restaurante, pret de la 10.16 lei, 11 L; (0724.954.099 41. Inchiriere cort Nunta , Botez. Corturi

de mari dimensiuni , Corturi de mici dimensiuni, Vesela, Scaune tapitate , Mese rotunde, Mese stand-up (cocktail), Mocheta, Cele mai mici preturi ! (0723.899.812 42. Inchirieri microbuze si autocare de la

7 locuri, 15 locuri, 19 locuri, 23 locuri, 25 locuri, 30 locuri, 40 locuri, 55 locuri, pentru evenimente, petreceri, diverse; (0722.746.055 43. Machiaj mireasa, Alexandra

Rîpeanu Make-up Artist make-up artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 44. Machiaj profesional pentru diferete ocazii, machiaj de zi, nunta, la preturi accesibile, make-up profesional, la domiciliu sau la domiciliul dvs.; (0761.324.779 45. Make up pentru evenimente si partyuri, ai nevoie de un make up profesional si nu stii unde sa apelezi cu incredere? Make up-ul este pasiunea mea si te invit la o programare sa vezi daca iti place cum lucrez. Folosesc produse profesionale. (0799.757.524 46. Makeup artist Piata Victoriei ofer ser-

vicii de machiaj la domiciliul clientei. In zona Victoriei, deplasarea este gratuita, in alte zone se va percepe o taxa de 20 lei in cazul in care este vorba de o singura persoana. (0758.279.603 47. O locatie exclusivista pentru nunta sau botez, petrecere la piscina, Pool Party, Vila petrecere, Club Privat, Bar. Curte deosebita (1500 m) cu piscina mare, baldachine, sezlonguri, acesorii gradina, palmieri, bar exterior sistem de sonorizare. 400 {; (0784.668.383 contact@luxurymansion.ro 48. Peste 1000 de accesorii de evenimente, nunti, botez Doctor Event Peste 1000 de produse din categoria accesoriilor de evenimente, accesorii de nunta si de botez, marturii, invitatii de nunta si de botez, cadouri aniversare, cadouri tematice, (021.321.66.96/ 0729.022.000 49. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru

evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com 50. Porumbei albi nunta de la 136 lei Sambata: pachet bronz 6 porumbei voltati plus 2 porumbei voiajori 170 lei, pachet silver 10 porumbei voltati plus 2 porumbei voiajori 200 lei, 136 L; (0377.100.918 contact@royalmariage.ro 51. Punem extensii/ codite afro, diferite modele profesionalism, calitate = extensii codite afro by Afia; (0749.139.631

67. Va invitam la Kaffa Pub Restaurant &

Lounge Suntem prietenosi, bine-pregatiti, informati si mereu cu urechile ciulite la nevoile clientilor nostri. Aducem in atentia voastra cele mai bune preparate, atent selectionate din bucataria internationala; (0731.007.582/ 0372.958.558 kaffapub@gmail.com 68. Villa party, house party, jacuzzi, club

Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 1.000 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

Îngrijire personalå, sånåtate

teste poligraf. Cabinetul de Psihologie Rosocha & Asociatii va ofera servicii psihologice in conformitate cu normele si standardele Colegiului Psihologilor din Romania pentru competente in materie de: (0765.253.800/ 0720.066.172 rosocha@poligraf-psihoterapie.ro 24. Diabet, cardovasculare, hepatita, prostata, autoimune, gata cu ele, cu programare si la domiciliu; (0784.376.111/ 0765.665.152 25. Efectuez make up profesional cu gene banda Vrei sa-ti pui in evidenta trasaturile frumoase si sa atragi toate privirile asupra ta, la toate evenimentele la care o sa participi? Sunt o persoana sociabila ai ma deplasez ai la domiciliul (0787.868.633 26. Epilare cu ceara pt barbati (inghinal total), ofer servicii de epilare completa cu ceara exclusiv domnilor intr-un ambient intim si discret zona Titan. Irina aka Randunicahttp://vreauepilare.blogspot.com 150 L; (0758.609.361/ 0799.966.053 irinaruxandra24@yahoo.com 27. Epilare cu zahar si cear (doar pentru

femei) Salon Sugar studio situat in zona Dorobanti langa metrou Aviatorilor.Epilare cu zahar.Epilare cu zah?r scurt 50 lei.Epilare cu zah?r lung 60 lei.Epilare cu zah?r inghinal classic 45 lei. (0770.818.669

28. Epilare definitiva, un avantaj major la epilarea definitiva, pe langa faptul ca scapi de chinul mersului saptamanal la cosmetica, e tratarea foliculitei, o problema care terorizeaza mii de femei. (0765.206.080

3. Antrenor personal fitness Numele meu este Ionut, cu mine poti depasi toate obstacolele. Iti doresti sa slabesti, sa te tonifiezi, sa pui masa musculara, opteaza pentru un program personalizat (0775.637.053

31. Favorit Dental Clinic, cabinet stomatologic modern in Drumul Taberei. Consultatii, cosmetica/estetica dentara, terapie, protetica, implantologie, chirurgie/paradontologie, ortodontie. Consultatie primara. (0722.367.642/ 021.794.14.66 contact@favoritdentalclinic.ro

4. Aplic extensii de gene false fir cu fir, 2D, 3D si Hollywood effect.Aplic extensii de gene false fir cu fir - pret aplicare 130 Ron, pret intretinere 100 Ron; extensii de gene 2d - pret aplicare 160 Ron, pret intretinere -140 Ron; extensii de gene (0724.016.418 5. Beauty Concept Boutique salon de

infrumusetare. Servicii: coafura, manichiura / pedichiura. Serviciile de manichiura si pedichiura spa de la O.P.I. ofera ingrijire profesionala completa: curatare profunda, exfoliere, regenerare, relaxare, (0736.496.446 office@beautyboutiqconcept.ro 6. Biorezonanta magnetica Cabinet Dr.

Alexandru Olga, investigatii, diagnostic si tratament prin biorezonanta, determinarea eficientei diferitelor metode de tratament, determinarea compatibilitatii cu produse naturale si de sinteza, (0723.347.034 medicinabiorezonanta@yahoo.com 7. Bone si menajere Bucuresti si

zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro 8. Cabinet de Psihologie Olaru Roxana. In cadrul cabinetului meu ofer servicii de: psihoterapie si consiliere psihologica individuala, familiala si in grup, psihoterapie de cuplu, consiliere psihologica pre si postnatala individuala, (0728.471.506 contact@consiliere-psihologica.ro 9. Cabinet de Psihologie si Psihoterapie Cristina Zamfir. Specializari: psihoterapeut, psiholog clinician autonom, formare in psihoterapie integrativa, formare in psihooncologie, (0744.310.310 contact@psiholog-psihoterapeut.com

13. Cabinet masaj (Miramar). Masaj: somatic, terapeutic, reflexogen, sportiv. Programari tehnician maseur: Nita Cristina; (0730.876.735

55. Salon de manichiura mirese, Elle

14. Cabinet Stomatologic Dynamic Den-

Nails, cu siguranta fiecare domnisoara viseaza ca cea mai asteptata zi din viata ei sa fie perfecta de aceea chiar si manichiura trebuie sa fie una ideala. Aceste unghii minunate vor atrage atentia tuturor. (0722.426.557 nailsaloon@outlook.com

23. Consiliere psihologica, psihoterapie,

30. Extensii de par natural reducere pana la 50% Cea mai buna modalitate de a-ti schimba radical look-ul, de a avea un par lung, bogat si matasos in doar cateva ore, este aplicarea extensiilor de par.Iti oferim o super oferta pentru extensii, (0731.421.295

Style Salonul nostru: coafor, frizerie, ingrijirea tenului si a pielii are scopul bine definit de a oferi o gama variata de coafuri si cocuri, machiaje, etc. pentru cele mai speciale si diverse evenimente, (0722.685.778 robertinosorescu@yahoo.com

54. Salon coafor, frizerie, cosmetica Mony

parului, Chateau Maison de Beauté, salon partener L’Oreal Professionnel. Cele mai noi tehnologii si trend-uri in materie de culoare, tunsoare si styling. (0742.428.328 office@lechateau.ro

2. Alter Ego, consiliere psihologica si psihoterapie Consiliere psihologica individuala. Psihoterapia difunctiilor sexuale (psihosexologie). Psihoterapie individuala. Terapie de cuplu si familie, (021.322.46.07/ 0760.935.815 psihologalterego@gmail.com

26. Formatie de nunta cu Bacio de la

ofera preparate realizate dupa principiile alimentatiei sanatoase, cu ingrediente atent selectionate – hrana pentru trup si suflet. (0736.392.587/ 0736.392.585 catering@satya.ro

22. Coaforii nostri, adevarati artisti ai

29. Extensii de gene false fir cu fir si 2D, si Hollywood Effect. Aplic extensii de gene fir cu fir sau 2D.Opteaza pentru extensiile de gene pentru a avea un look fresh si ingrijit in orice moment al zilei. Scapa de timpul pierdut in oglinda. 120 L; (0721.274.921

53. Restaurantul vegetarian Casa Satya

niceanu. Atelier de reparatii incaltaminte situat in Piata Mihail Kogalniceanu nr. 1, scara A, parter. Reper: vizavi de Hotel Venetia. Ofer toate serviciile de reparat incaltaminte, pantofi, pantofi sport, (0723.345.110

Urmatoarele servicii: estetica dentara, realizarea tratamentelor de corectare a formei si culorii dintilor precum, albire dentara cu lampa, fatetari de compozit, remodelarea gingiilor, (0748.037.806/ 021.310.63.55 office@dentistholidayclinic.com

1. Alice Spa Beauty Center servicii infrumusetare Alice Spa Beauty Center: servicii individualizate in functie de tipul si personalitatea sa, de nevoile specifice de ingrijiire si infrumusetare, dar si in functie de stilul de viata. (0731.837.854/ 031.107.01.46 office@alicebeautycenter.ro

25. Formatie de lautari nunti Bucuresti Buna ziua avem tambal, acordeon, vioara, orga, solista, solist, cantam toate genurile usoara, folclor, lautarie veche, vals, tango, romante, muz petrecere, etc, pentru vizionare formatia Ambient Nelu Paun, (0763.416.854

foto lumini Dj cu experienta 10 ani in activitatea sonorizarilor evenimentelor si cu foarte multi clienti multumiti de serviciile noastre. Oferim diferite pachete pt nunti botezuri majorate diferite evenimente 500 L; (0784.002.107/ 0770.704.918 Formatie@djevenimentevegas.ro

ginecologie.Dermatovenerologie.Dermatologie.Endocrinologie.Reumatologie. Cardiologie.Gastroenterologie.Radiologie.Psihiatrie.Alergologie si imunologie clinica. (0219838

spate, Bio Ortoclinic, clinica de ortopedie si vertebrologie, spondiloza, hernie de disc fara operatie – tratament, decompresie vertebrala (elongatie), discopatie, fizioterapie, kinetoterapie (021.796.19.31/ 0754.060.060 office@ortoclinic.ro

52. Reparatii incaltaminte Piata Kogal-

27. Formatie dj nunta, botez, sonorizari

16. Cauti un medic de familie? Obstetrica-

ta, beneficiem de experienta necesara pentru: organizare nunta, organizare botez, organizare petreceri aniversare. pe scurt, organizare evenimente de orice tip. (0770.362.404/ 0770.838.591 contact@royalmariage.ro

24. Filmare aeriana cu drona DJI Phantom3 Professional poze 360°. Filmare/ fotografie aeriana cu drona profesionala 4k DJI Phantom 3 Professional. Filmari si sedinte foto aeriene. Videoclipuri. Nunti. Obiective turistice. Petreceri private. Petreceri copii. 450 L; (0767.201.000

Romanii au talent noi facem spectacol.Bacio, semifinalist la Romanii au Talent.Formatia este compusa din 8 membrii dintre care 4 solisti. 2.500 {; (0723.906.517

15. Camin de batrani Bucuresti, Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminulacasa-la-bunici.ro

10. Cabinet de Psihoterapie Suru Alice, psihoterapie individuala, hipnoterapie individuala, psihoterapie ericksoniana, psihoterapie de cuplu, psihoterapie de familie,psihoterapia copilului, (0726.993.700 alice.suru@gmail.com 11. Cabinet Gloria Dental, oferim retete medicale si produse relaxante, afrodisiace, aromatice, tonice, psihice, calmante; (021.335.36.20 12. Cabinet individual de psihoterapie Pasare Daniela Servicii oferite: psihoterapie de cuplu / familie. Psihoterapie de grup. Psihoterapie individuala / consiliere psihologica, (0740.059.064 contact@psiholog-danielapasare.ro.

tal Drumul Taberei ofera servicii complete stomatologice in cele mai elegante conditii, la cel mai inalt nivel profesional: implantologie, parodontologie, protetica, endodontie, ortodontie, (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

32. Gen fir cu fir 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, Larissa’s Lashez. Program: luni-duminica: 10:00-20:00.1D- 120 ron.2D-150 ron.3D170 ron.4D-190 ron.5D-210 ron.6D-230 ron.Ã ntre?inere: 80 ron, genute colorate ombre +25 ron. (0772.175.481 33. Gene fir cu fir - zona Universitate 1D =

110 lei , Intretinere = 90 lei, 2D -aplicare = 140lei, Intretinere = 120 lei, 3D - aplicare = 170 lei , Intretinere = 150 lei4D-aplicare= 210 lei , Intretinere = 180 lei; (0774.099.882 34. Ingrijire. Infirmier profesionist ingri-

jesc persoane indiferent de starea lor de sanatate la domiciliul lor oriunde in Bucuresti si Ilfov; program: luni-duminica 7.00-23.00. Contact e-mail: daycarebucharest@yahoo.com daycarebucharest@yahoo.com

44. Make-up si coafura la domiciliu Pen-

tru evenimente speciale, make-up pentru mireasa se face cu cateva zile inainte proba. Iau in calcul preferintele clientei si stabilim modelul din timp. Pentru rezervari telefonati; (0725.617.488 45. MakeUp profesional ofer servicii de

make-up profesional, machiaj de zi, ocazie, nunta/ la preturi accesibile. Optional si hairstyle (0786.871.901 46. Manichiura pedichiura semipermanenta Ilc Nails studio peste 5 ani experienta in domeniu, unghii patrate: gel pe unghia naturala 60 lei. Intretinere gel 60 lei. Aplicatie cu tips 90 lei. Constructie cu gel 100 lei, (0729.932.482 47. Masaj lucrez part-time, in timpul liber la domiciliul clientului. Masaj de intretinere, relaxare, sportiv. Durata sedinta 90 min. Doresc colaborare serioasa pentru doamna si domnusoara. (0726.525.947 Bore.bore@yahoo.com 48. Masaj de relaxare suedez, la 4 maini.

Masajul de relaxare este cea mai buna metoda prin care poti scapa de stres si poti dobandi o stare de bine, dar beneficiile lui nu se opresc aici, (0725.157.608 49. Masaj de relaxare, anticelulitic, ter-

apeutic, anticelulitic cu bambus, salonul se afla in sector 2 Mosilor. Pentru programari sunati la: (0761.024.023 50. Masaj de slabire, echipa Free Style

ciliu pentru ca atitudinea conteaza si pentru ca noua, femeilor, ne place sa fim frumoase. Ai un eveniment important in viata ta sau a celor dragi? Vrei sa stralucesti in acea zi speciala? (0726.272.913

39. Machiaj profesional Machiaj profesional pentru orice ocazie, cosmetica profesionala Atelier-Paris. ..pentru programari sunati din timp, 70 L; (0767.548.307 40. Machiaj profesional la domiciliu. Realizez machiaj profesional de zi, seara, mireasa sau fashion. Pretul unui machiaj este de 80 lei. Optional, se pot aplica si gene false, pretul unui machiaj fiind de 120 lei. Deplasarea in Bucuresti; (0767.000.790 41. Make up artist Realizez machiaje de

zi si de seara, folosesc numai produse de calitate (Urban Decay, Guerlain, Make up forever, etc). Am program flexibil si pot veni la domiciliu, (0740.212.122

2. Adelina 32 de ani maseuza inalta, cu forme senzuale si experta in arta masajului. Vino intr un ambient discret pentru a te simtii bine. Nu vei fi dezamagit. Titan Auchan, 60 L; (0730.498.538

35. Bruneta focoasa si pasionala, tandra si rabdatoare cu mult bun simt, te astept in compania mea pentru un masaj de vis. Detalii la tel. Drumul Taberei. Andreea, 100 L; (0761.622.032

3. Adelina 32 de ani, maseuza draguta cu forme senzuale si experta in tot ceea ce fac. Vino intr-un cadru discret pentru a te relaxa pe deplin, Titan Auchan 60 L; (0730.498.538

36. Bruneta hot, noua pe site, vrei sa ne

4. Adiana, buna sunt blonda am 21 ani,

inaltine 170, greutate 50, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, cu bun simt, mai multe detalii la telefon, pozele sunt reale. 100 la suta. Dristor Kaufland. 70 L; (0726.910.814 5. Adiana, buna sunt noua in zona, am

24 ani, inaltime 170, greutate 60, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, cu bun simt, Dristor, Kaufland, pentru mai multe detalii, suna-ma. 70 L; (0726.910.814

6. Alecxya bruneta am 20, inaltime 160,

cunoastem matura 38 de ani poze reale, cu exp. in arta masajului erotic, body nud, va astept intr-o locatie discreta ptr. clipe de relaxare si destindere. Posibil la tel. 5/15 min. Intimitate max, (0724.991.362 37. Bruneta reala, Dristor, sunt o bruneti-

ca civilizata si curata. Ofer masaj de relexare domnilor seriosi si generosi. Te astept in locatia mea pentru momente unice de relaxare. 80 L; (0737.228.348 nataliepopescu@yahoo.com 38. Bucur Obor Pasaj masaj de relaxare

si terapeutic, poze reale, doamna matura 39 ani 80 L; (0721.941.960 39. Buna, numele meu este Sara sunt o tanara prietenoasa si mereu cu zambetul pe buze, dar si foarte atenta la cerintele domnilor pretentiosi. pentru detalii contacteaza-ma. (0764.282.025

7. Alecxya sunt bruneta am 20, inaltime

metica: masaj terapeutic, sportiv la maini si picioare, anticelulitic, reflexogen, relaxare, masaj lombar, la coloana, cervical, capilar, facial si cosmetica 50 L; (0765.779.266

160, greutate 50 ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt, fara fite si figuri pozele sunt reale 100/000, va pupa alecxya, cu mai multe detalii, 60 L; (0738.143.758/ 0733.169.730

40. Buna, vrei sa ma cunosti, suna-ma. Singura in locatie poze reale nu raspund la privat. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase. (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com

52. Masaj reflexoterapie si relaxare

8. Alege un masaj adevarat, de calitate,

41. Buna, sunt Andra, Rin Grand Hotel, domnisoara stilata si plina de viata ce sta la dispozitia ta pt. a te rasfata prin masaj total cum tu iti doresti, 200 L; (0731.279.472

Masajul alunga oboseala , imbunatateste circulatia , memoria , detensioneaza musculatura . Masajul de relaxare vine la pachet cu o mul?ime de plusuri pentru organism. 100 L; (0768.743.015

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel 130 L; (0731.515.140

53. Masaj suedez la domiciliu, consultan-

9. Alex, maseur barbat 33, 180, 95 ofer

ta nutritie, doar pentru doamne, prima sedinta este gratuita. Maseur atestat anul 2003 execut masaj anti-stres, anticelulitic cu miere, relaxare: 50 lei ora. Consultanta nutritie 100 lei. http://masaj.webdgc.ro/ 50 L; (0762.814.700 54. Medic primar alergologie si imunologie clinica si Medic primar Pediatrie. Orar consultatii : L , Ma, J : 13 – 20 Mi Vi 8 – 15. Consultatii de specialitate copii si adulti- alergologie si imunologie clinica: astm bronsic, rinita alergica (021.323.68.20 lucia.carbune@gmail.com 55. Mon Beauty Salon, salon de infrumusetare locul unde vei gasi liniste, frumusete si relaxare. Servicii: cosmetica, epilat, extensiile de gene, machiaj, tratamente faciale, tratament facial cu argila verde. (0732.619.907/ 0721.327.696 monicagavrilescu@ymail.com 56. Nailed, salon profesional de manichiura Mainile ingrijite reprezinta cartea de vizita a unei femei. Servicii si tarife: manichiura clasica 40 lei. Manichiura si oja Opi si tratament 45 lei. Manichiura si oja French Opi si tratament 50 lei, (031.420.94.72/ 031.817.67.89 office@nailed.ro 57. Ofer sevicii de make up la domiciliul clientului Make up artist. Ofer sevicii de make up la domiciliul clientului sau stabilim la momentul respectiv locatia, preturile 200 ron de seara 150 L; (0726.252.137 58. Pediatru La Domiciliu - Dr. Mirela Covacescu Program consultatii: luni vineri 11:30 - 13:00. Cand copilasul are probleme de sanatate, a-l trata singuri este un risc major. Va propun consultatia pediatrica la domiciliu, (0755.650.027 doctorpediatru@yahoo.com 59. Recuperare medicala si masaj Kinetoterapeut licentiat cu peste 5 ani experienta realizez masaj si recuperare la domiciliul pacientului sau la cabinet. Recuperez cifoze, scolioze, accidente rutiere, accidente sportive; (0740.692.480 60. Salon coafura, infrumusetare, remod-

elare corporala Classic Beauty Salon Bucuresti va ofera urmatoarele servicii: Coafura: Salonul nostru realizeaza tot felul de coafuri de la cele mai simple la cele mai complicate. (021.345.52.43/ 0734.312.184 manager@classicbeauty.ro 61. Salon de infrumusetare Jovial Salon

Jovial este salonul de infrumusetare in zona Unirii care ofera clientilor sai servicii profesionale de coafor si hairstyling, cosmetica, tratamente naturale pentru fata si corp, manichiura (0748.149.599 contact@jovialsalon.ro 62. Salon de intretinere exclusiv feminina

Isamar Lady. Centru feminin de infrumusetare si fitness: tratamente cu parafina pentru maini si picioare, impachetari (cu ciocolata, alge, namol marin), masaj anticelulitic, piercing, (0722.690.908/ 0799.744.082 contact@isamarlady.ro 63. Servicii machiaj/make-up la domiciliul

clientului Machiaj de seara-70 lei, Machiaj de seara cu gene false din par natural-100 lei, Deplasarea la domiciliu cu cost in func?ie de zona(între 10-40 lei deplasarea); (0761.739.065

65. Stilist protezist unghii false cu experi-

38. Machiaj Make-up profesional la domi-

alegi cum pot fi pt. tine. Iti pot oferi un masaj de vis cu mici fantezii si clipe pline de extaz si pasiune. Te astept in loc. mea unde discretia si igiena sunt pe primul loc, 200 L; (0732.151.190/ 0732.151.189

51. Masaj profesional de relaxare si cos-

36. Ingrijitoare pentru o batrana cu

de la 50 lei. Super preturi si calitate (pozele de prezentare 100% reale). Machiaj fara gene 50 lei, cu gene 100 lei, mireasa 150 lei, tratament ten 25 lei, pensat 20 lei, 50 L; (0763.031.590

34. Bruneta fierbinte rea sau cuminte. Tu

Beauty Center va satisface toate nevoile in domeniul infrumusetarii, cu profesionalism si produse de cea mai buna calitate.Intr-un cadru modern si placut, (0733.640.342

64. Slim Concept - salon de remodelare corporala. Slim Concept este un cabinet cosmetic specializat in ingrijirea pielii, tratamente faciale, corporale si masaj terapeutic. Ne dorim sa putem trata o paleta cat mai larga de probleme ale tenului, (021.310.59.73/ 0721.484.427 contact@slimconcept.ro

37. Machiaj make up urgenta, super pret

1. Abate drumul tau spre o relaxare placuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

33. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

gretate 50 kg, ofer masaj de relaxare dominilor generosi cu bun simt la mine in locatie discretie Dristor Kaufland, mai multe detali la telefon, va pup, 70 L; (0738.143.758

35. Ingrijiri medicale personalizate la domiciliu. Evita Medical: Servicii. Compania noastra ofera servicii de ingrijiri medicale la domiciliu utilizand doua sisteme astfel incat pacientul are posibilitatea de a opta pentru: (0732.121.441/ 0732.121.442 evita.medical@yahoo.com

Alzheimer, caut ingrijitoare serioasa, cu experienta si conditie fizica buna pentru o doamna semi-deplasabila cu Alzheimer (zona 1 Mai). Se lucreaza 2 saptamani pe luna. Ofer seriozitate. Exclus agentii 1.300 L; (0764.970.157

Masaj

enta, Salon Elle Nails. Pentru mai multe detalii sunati la nr de tel., intre orele 10-18 luni-vineri.Salon in sector 3. (0722.426.557 66. Tehnician maseur acreditat lucrez part-time, in timpul liber la domiciliul clientului. Detin masa profesionala. Masaj de intretinere medicala, anticelulitic, relaxare, sportiv. Durata sedinta - 90 min. Doresc colaborare serioasa. 65 L; (0723.191.775 67. Terapia Yumeiho, Terapia Bowen, Reiki Este vremea sa te gandesti si la tine!Terapia Yumeiho, Cornelia Chioveanu treapta 3 #Yumeiho, 14 ani experienta.Terapia Bowen, Ioana Iorgulescu.Terapia BARS, Ioana Iorgulescu. (0723.366.092 68. Tratamente de infrumusetare Clinica

SlimArt. SlimArt va pune la dispozitie o gama larga de tratamente de infrumusetare faciala si corporala, de la machiaj permanent, la epilare definitiva, masaj, tratarea diverselor afectiuni de piele; (0754.220.050/ 0732.990.051 contact@slimart.ro 69. Unghii cu gel si oja semi, constructie, tips, gel pe unghia naturala, intretinere, oja semi (0732.822.040 70. Unghii false, Unghii cu gel, Manichiu-

ra pedichiura Esti o persoana pretentioasa, sau nehotarata? nu te grabesc la alegerea modelului, te sfatuiesc ce model ti s-ar potrivii. Daca se va rupe o unghie indiferent de motiv chiar si din vina clientei 60 L; (0766.365.698

masaj de intretinere si relaxare, body masaj erotic corp la corp, tantric si senzual, pe masa de masaj sau in pat, doar la hotel sau domiciliul tau. Luni - sambata 12-22. 29 {; (0772.734.011 relajateyadelgaza@gmail.com 10. Alexandra, sociabila, placuta prin mod de abordare, stil si atitudine, ofer sedinte de masaj de relaxare fara graba, ofer si pretind discretie. Multumesc si te astept sa ne cunoastem. 400 L/h 400 L; (0726.820.838

42. Camera de Comert, matura, te astept

la mine intr-un ambient calm si placut. Masaj de relaxare; 100 L; (0785.183.466

43. Caty, Lena, Raluca, Micky, Vera, Georgiana, Vicky, Emy, Izza, Amalia, Ana, Nadia sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru, situat pe strada Baba Novac, nr 9i. Tandrete si pasiune, rasfat si relaxare, calitate si lux gasesti doar aici, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

de relaxare prin arta masajului erotic si de relaxare, locatie centrala placuta cu o ambianta frumoasa, 100 L; (0767.628.985

44. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

12. Alice 27 ani, poze reale, astept domni

45. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

11. Alexia, te astept la mine pentru o ora

manierati care stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755

13. Alina 21 de ani maseuza supla, manierata si tandra. Te astept pe tine domn care sti sa te respecti intr un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0721.964.205

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 desiree.masaj@yahoo.com

46. Clipe de vis Excess Massage va invita

14. Alina 30 ani experienta calitate, stilata

sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660

15. Alina, 20 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor interesati, te astept intrun ambient discret pentru a te relaxa asa cum iti doresti. Titan, Auchan, 60 L; (0721.964.205

47. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

ofer masaj relaxare toate tipurile pentru domni generosi igiena ambient placut aer conditionat locatie Militari Apusului; 50 L; (0799.197.840/ 0732.645.310

16. Ambianta si rafinament, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457 17. Amira, bruneta educata, ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-un cadru relaxant si discret. Zona Militari 50 L; (0726.612.034 18. Ana 27 ani, poze reale, finuta, cu mult

bun simt, astept domni pretentiosi care apreciaza calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare la domiciliu meu discret si curat. Unirii, 80 L; (0729.451.202 19. Ana, bruneta slim, ofer masaj de relaxare domnilor generosi. Mai multe detalii la telefon. Titan. 60 L; (0723.192.086

20. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experien-

ta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875

48. Cristina 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035 49. Cristina Blonda, noua in zona ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Detalii suplimentare la telefon. Titan, 80 L; (0720.649.968 50. Cristina, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt detalii sunama, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 51. Cristina, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 52. Cristina, Claudia, Madalina, Miruna, Laura, si colegele te asteapta intr-o vila de lux unde vei descoperi cele mai frumoase domnisoare. Poze reale 100%. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

21. Ana, bruneta slim 22 de ani 1.70, 48, ofer masaj de relaxare la mine, te astept pt. a-ti oferi cel mai bun masaj, suna-ma pt. detalii 80 L; (0760.020.422

53. Cuplu tineri casatoriti, ea 25 de ani, el

22. Anabelle, Micky, Vicky, Emy, Ella, Sara, Raluca, Andra, Giulia, Corina, Izza, Ana sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

54. Darya, buna bruneta finuta curata draguta 30 de ani 1.75 cu 65 de kg ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma, poze reale 100%, zona Zepter, 60 L; (0784.986.529

23. Anca 27 ani. Noua in zona, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domicilliul meu discret si curat. UniriiZepter, 60 L; (0729.060.755 24. Andra, Magheru, bruneta siliconata, te astept la mine acasa pt. un masaj de relaxare, poze reale, confirm cu tatuajele, mai multe detalii la tel. 100 L; (0799.055.923 25. Andreea, te invit la mine pentru o ora de relaxare prin arta masajului si prin tehnici bine cunoscute, promit o ora de relaxare totala, locatie centrala, lux, intimate si discretie 100 L; (0765.158.731 26. Angela, Unirii, blonda matura, 40 de

ani, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, slim, inalta 1,70 m, maseuza cu experienta, o fire calda, dulce, nonconformista. Ofer masaj dlor discreti si generosi, zona Pta Unirii. 150 L; (0723.735.489 27. Ania Eleganta, stil si rafinament. Daca

cauti ceva original si corespunzator pozelor, te astept cu drag. Ofer masaj de calitate. Discretie maxima, singura. Nu raspund la privat si sms, 37 de ani, 200 L; (0730.138.339 28. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 29. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 30. Bianka 35, ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu, discretie maxima. Zona Pantelimon, Delfinului; 40 L; (0723.498.992

42. Make up profesional Am absolvit 2 scoli de make up si un master class. Experienta 2 ani in domeniu. Preturi incepand de la 100 lei. Detalii in privat ! 100 L; (0746.191.959

71. Unghii gel si Gene 3D 130 super ofer-

31. Blonda finuta curata draguta 34 de ani ofer domnilor draguti masaj si delicioase clipe ptr mai multe detalii sunama. Singura in locatie poze reale, (0768.177.993

43. Make up profesional produse profesionale, multiple stiluri, experienta in domeniu,150 lei (gene incluse), 150 L; (0729.186.025

ta. Tips /intretinere doar 50 lei. Gene 2D 110 3D 130, zona Teius in blocul cu salonul Magic. Rahova, 40 L; (0765.431.141

32. Blonda matura inalta, eleganta, ofer diverse tipuri de masaj si companie, locatie centrala Unirii, discretie si intimitate, detalii la telefon, 100 L; (0799.980.901

30 de ani oferim masaj de relaxare celor interesati. Mai multe detalii la tel. 150 L; (0784.699.924

55. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor,rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 56. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 57. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com 58. Doamna 39 ani, ofere masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona bdul Mircea Voda, 70 L; (0765.339.151 59. Doamna atragatoare si sexy ofer masaj de relaxare intr-o locatie de vis, 200 L; (0720.235.485 gabrielaroman425@gmail.com 60. Doamna blonda, Bianca 37 ani iti pot oferi un masaj de neuitat la domiciliu meu. Mai multe detalii la tel nu radp la ms si nr privat. Militari. 60 L; (0724.931.269 61. Doamna matura ofer senzatii tari printr-un masaj de calitate, profesionist, masaj de relaxare combinat cu body. Revenire garantata. Pentru mai multe detalii la telefon, 100 L; (0723.099.139 62. Doamna matura 45 de ani bruneta educata fara fite, te astept in locatia mea sa te rasfat cu un masaj, mai multe detalii la telefon. Zona splaiul Unirii 100 L; (0765.357.883 63. Doamna matura 45, bruneta, finuta atenta la dorintele tale ofer masaj de relaxare a trupului si a sufletului, zona centrala rond Alba Iulia, 100 L; (0765.357.883 64. Doamna matura, 51 de ani, eleganta,

discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor nonstop, 200 L; (0752.411.698

65. Doamna matura, zona Titan Doamna,

zona Calea Calarasilor, ofer masaj de relaxare intr-un mediu discret si cochet, 200 L; (0720.235.485 gabrielaroman425@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 octombrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 97. La mine zona Mihai Bravu, te invit pen-

131. Masaj Lucky Love salon de masaj si

3, zona Muncii.Sunt o blonda deosebita prin stil si eleganta. Te invit la mine in loca?ia mea curata si primitoare, pentru un masaj de relaxare.Detalii la tel.Sedinta 80 lei. (0731.984.810 ornelamuty5@gmail.com

fantezie, camera speciala dominatrix la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861

67. Doamna, 38, eleganta, discreta, ofer

98. La mine, Dristor, poze recente, reale, daca te ai saturat de graba si poze false, te astept la mine intr un ambient calm si relaxant. Masaj de relaxare 30 min 80 lei sau 1h 120 lei. Ma poti suna non stop, zona Dristor, 80 L; (0767.524.306

night club, te cheama la o experienta de neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, senzuale si frumoase fete. Masaj de relaxare, erotic, striptease, intim ladies show 100 L; (0722.110.003/ 0754.035.723 luckymasaj@yahoo.ro

132. Masaj senzual va invitam sa savurati

165. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

194. Silvia, te invit la mine pentru o ora de

moasa, discreta, te astept la mine pentru a petrece clipe de relaxare intr-un ambient placut, fara graba, 100 lei sau pentru o ora 200 lei. Zona Calea Calarasilor, 200 L; (0737.138.177 carmenpaun425@gmail.com@gmail.com

masaj de relaxare, singura in locatie, poze 100% reale. Bulevard Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, nu rasp la nr privat. Program l-v: 10-20/21. S: 10-14/16, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 68. Dristor 2, bruneta, ochii verzi, par

lung, inaltime 1.70, 58 kg, masaj, 70 L; (0785.039.887 69. Dristor 2, Buna, sunt Andreea o fata

dulce, jucausa, te astept in locatia mea pentru servicii totale de masaj, 60 L; (0767.409.039 tu.tu@yahoo.com

70. Drumul Taberei, buna sunt Cristina, o

excorta discreta, curata, eleganta si cu bun simt sunt aici pentru tine sa-ti satisfac toate dorintele accept si sunt dispusa la toate fantezile tale, sunt o nebuna in pat, 50 L; (0736.055.068 71. Eleganta si pasionala, doamna matu-

tru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

99. La mine, zona Mihai Bravu, te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 100. La mine, zona Mihai Bravu, te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 101. La mine, zona Mihai Bravu, te invit

pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 102. La tine sau la hotel Bruneta, 27 ani, 57 kg, 1,65. Ofer masaj de relaxare, pentru mai multe detalii contactati-ma, 300 L; (0765.346.973/ 0765.346.973

ra 47 de ani, astept domni care vor sa evadeze din stresul cotidian, pt. clipe de relaxare, tandrete si erotism, masaj body erotic, mici fantezii, surprize placute. Posibil la tel. 5/15 min. Intimitate. Parcare (0723.432.237

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel doresc s? va ofer 1 ora de masaj (speak english) mai multe detalii la telefon 300 L; (0732.767.425

72. Elena si Roxana, doua domnisoare

104. La tine sau la hotel ofer cel mai bun

voluptoase cu chef de nebunii oferim masaj de relaxare, masaj erotic, show si multe fantezii domnilor cu bun simt, bune maniere, si cu igiena impecabila. Mai multe detalii la telefon. Zona Militari Residence, 300 L; (0742.813.595/ 0725.857.561 73. Eroii Revolutiei Maria, 35 de ani, 1,69

103. La tine sau la hotel Buna ofer masaj

masaj. Blonda, inalta. Suna-ma si nu vei regreta. Hai sa petrecem cele mai frumoase clipe, 150 L; (0760.244.909 105. La tine sau la hotel, Alex, vin sa iti ofer un masaj relaxant. Suna-ma nu vei regreta 200 L; (0762.677.757

versiunea noastra de masaj tantric, un minunat body masaj care aduce impreuna trupul, mintea si sufletul. 100 L; (0722.110.003/ 0754.035.723 luckymasaj@yahoo.ro 133. Masaj si reflexoterapie Doamna

tehnician maseur cu experienta execut masaj de relaxare, anticelulitic, terapeutic, reflexoterapie si drenaj limfatic. Rog seriozitate. (0754.634.248 134. Masaj si remodelare corporala, tehnician maseor pentru cei interesati strict de masaj ofer servicii de masaj relaxare, presopunctura, masaj terapeutic, masaj cu bambus, masaj cu ventuze, masaj limfatic, maderoterapie si remodelare corporala. 50 L; (0725.161.609 135. Masaj, Andra 23 de ani. Draguta si

rabdatoare, ofer masaj de relaxare de cea mai buna calitate domnilor seriosi, pozele 100% reale garantez. Doar la tine sau hotel. 150 L; (0738.590.092 136. Masaj, buna sunt Sonya, sunt o persoana serioasa, curata si cu bun simt, am aceleasi pretentii de la persoanele care ma viziteaza pentru a le oferi un masaj de relaxare. 200 L; (0734.898.256/ 0734.898.256 sonia_2017@yahoo.com 137. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

m, 52 kg. Doamna blonda, curata, ingrijita si foarte carismatica ofer masaj la domiciliul meu. Pentru mai multe detalii si o eventuala intalnire suna-ma 50 L; (0741.956.770

106. Laura (Rin Grand hotel) Finuta, stila-

74. Eroii Revolutiei, sunt Denisa, blonda 1,70 m, 55 kg, nr 3 la sani. Te astept la un masaj de relaxare in compania mea. Sunt extrem de comunicativa si vesela. Sigur revii 60 L; (0748.526.129

de relaxare, calitate, relaxare prin tehnicile mele de neuitat, ofer si ce seriozitate, 150 L; (0765.141.594

pentru un masaj de relaxare total. Discretie si igiena, nu ezita, pentru mai multe detalii suna-ma, 100 L; (0731.393.341

108. Lucky masaj, erotism, rafinament si

109. Masaj profesional pe puncte si canale de energie, ambient placut, locatie decenta. Zona Timpuri Noi; (0762.725.283

140. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

110. Masaj profesional, pe puncte si

141. Masaj. Buna suntem 5 fete foarte

75. Eroii Revolutiei, sunt Denisa, blonda

1,70 m, 55kg, nr. 3 la sani. Te astept la un masaj de relaxare in compania mea. Sunt extrem de comunicativa si vesela. Sigur revii 60 L; (0748.526.129 76. Estera 50 ani plus masaj terapeutic si

de relaxare. Garantez eficienta si igiena. Locatie de lux, doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287

77. Estera, 50 ani plus, masaj terapeutic

si de relaxare. Garantez eficienta si igiena Locatie de lux, discretie, intimitate. Doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287 78. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 79. Excess Massage, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 80. Fantasy Masaj, Calea Floreasca Iulia,

ta, cu bun simt, imi plac momentele petrecute alaturi de tine intr-o ora de vis si masaj total, 200 L; (0731.279.420

138. Masaj, doamna matura, blonda min-

107. Laura, la mine sau hotel, ofer masaj

139. Masaj, noua pe site, te invit la mine

rasfat al simturilor tale. (0722.110.003/ 0754.035.723 luckymasaj@yahoo.ro

84. Favorit, Drumul Taberei, roscata stila-

ta, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820 85. Finuta si draguta, te astept intr-o

locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Unirii, Zepter. 60 L; (0725.473.852 86. Happy tantric hour, Sweet Touch Mas-

sage vine in intampinarea voastra cu o oferta incendiara. Tantric massage 160 Ron/ora de luni pana vineri intre orele 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o experienta de neuitat 160 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

87. High class, masaj de calitate, central, igena maxima, uleiuri aromatherapy, recomandat persoanelor care doresc rasfat, rafinament si intimitate. 300 L; (0734.013.158 88. Hotel, la tine, rusoaica, 21 de ani,

poze reale masaj de relaxare, body, igiena si discretie maxima, program non stop just call, central, Unirii, Universitate, Romana rond, 100 L; (0761.572.614 89. Intimitate, masaj erotic, pasiune destidere, atingeri tandre, erotism, masaj. Doamna matura, 47 de ani, eleganta, atenta la cerintele dvs. va asteapta la un masaj relaxant, body-erotic, plus multe surprize placute. Discretie max., 100 L; (0729.443.193 90. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te

purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 91. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess

massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

95. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel. 80 L; (0725.874.994 96. La hotel sau la tine, buna ofer masaj

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel, doresc sa va ofer 1 ora de masaj, speak english. 300 L; (0732.767.425

vip fantezie Promo Noblesse Unic, masaj relaxare, body si erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feetfetish, high heels. Promotie joi, orele 1223, 250 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 173. Pustoaica, 19 ani, te astept la un

200. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 201. Tanya 30 ani, ofer servicii de calitate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon, zona Obor Kaufland. 60 L; (0754.517.309 202. Titan, metrou, vino sa te relaxezi intr-

un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

204. Universitate, Lamour, masaj terapeutic, body, terapie pentru trup si suflet, relaxare absoluta cu ulei cald si pietre vulcanice o multitudine de tehnici orientale. Bucuresti, 100 L; (0727.207.118/ 0738.117.156 lamourr_masagee@yahoo.com

1h - 70 lei. Barbat, maseur efectuez masaj de relaxare, sportiv, cervical, aromaterapie, anticelulitic, terapeutic (70 lei/ora) prg:0822 (exclus conotatii sexuale, erotic) Pentru detalii suplimentare, 70 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com 112. Masaj de calitate, Simona 22 ani, Calea Vitan preturi de la 80 lei, ofer masaj de relaxare doar persoanelor curate si educate intr-o locatie centrala si igienizata. Discretie maxima. Garantez revenirea. (0734.408.095 113. Masaj de relaxare la domiciliu, noi in

domeniu, suntem doua fete, oferim masaj de relaxare, terapeutic de intretinere, regenerare si tonifiere, masajul se face pe baza de ulei, program de lucru 18:0000:00. 50 L; (0767.167.763 iubb.taw92@yahoo.com

115. Masaj de relaxare totala la domiciliul

116. Masaj de relaxare, d-ra negresa ofer

masaj de relaxare in zona centrala, 200 lei/30 de minute, 350 lei/1 ora; 200 L; (0724.378.532 Stan.valentina.ioana@gmail.com

117. Masaj de vis, maseuza profesionista, ofer masaj de relaxare, capilar si aromaterapeutic, intr-un cadru intim si discret, unde igiena si romantismul ma reprezinta. 150 L; (0727.208.524 118. Masaj deosebit la tine sau la hotel

1.68, 52 kg. Te invit in locatia mea pt a-ti oferi o sedinta de masaj de relaxare. Nu sunt fitoasa nu te grabesc. Locatie de lux, 50 L; (0762.172.734 143. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,

draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529 144. Masaj. Buna Vrei sa ma cunosti suna-ma. Singura in locatie, poze reale, 34 de ani, finuta, draguta si curata ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma; (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com 145. Maseuza cu atestat. Roxy 200

lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, (0731.646.555 146. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,

47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. 100 L; (0720.084.742 147. Maseuza tanara, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, te astept intro locatie de lux pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Disponibilitate pana la ora 20:00, 150 L; (0760.070.924 148. Matura 45 ani, experienta si profesionalism. Masaj de relaxare. B-ul Mircea Voda. 100 L; (0722.335.715 149. Matura, d-na cu forme, ofer masaj

Ranya te astept la un masaj de relaxare ?i tonifiere. Pentru informatii referitoare la anuntul meu la nr de telefon din textul anuntului. Zona Bd. Unirii 300 L; (0752.459.259 175. Rasfat fara limite doar la Excess

Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 177. Relax and reflexotherapy massage, happy-end hello my dear, I’m Elena, http://radicselena.escortbook.com I’m lovely masseuse with real photos and videos. You find me in Bucharest center, discreet and very clean house and luxurious confort, 150 L; (0721.609.296 178. Roxana, dulce, pasionala si deschisa la fantezii te astept sa petrecem cateva momente de relaxare impreuna. Ofer masaj de relaxare si masaj erotic domnilor generosi si cu bun simt. Locatie Militari Residence. Discretie si igiena, 100 L; (0742.813.595 179. Roxana. Masaj profesional Hello i m

Roxi, i have 28 years and i offer you a verry good and profesional massage. Call me if you want something diferents. Hotel visit; 200 L; (0731.646.555

de relaxare, discretie maxima. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0723.498.992

119. Masaj erotic Oferim o experienta senzuala de neuitat, cu cerinte speciale erotice. Masajul este arta ce se creeaza prin atingere si are la baza principii simple ale tehnicii masajului erotic, 150 L; (0730.222.260

masaj de relaxare la domiciliul meu curat, discret, cu siguranta te vei simti minunat. 50 L; (0728.557.844

kg daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Zepter, 50 L; (0763.098.030

151. Militari, Mc Donalds Virtutii, noua in

181. Rubin Masaj, daca esti in cautarea

120. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253/ 0769.994.064 121. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 122. Masaj erotic GFE, pasiune, seductie,

maseuze sexy si frumoase va asteapta in salonul nostru pentru a da frau imaginatiei printr-un masaj pasional. Doar aici vei fi innebunit de soapte tandre si atingeri delicate. Pozele sunt 100% reale. 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 123. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 124. Masaj erotic, frumoasa, ofer clipe de

neuitat domnilor, manierati, sunt discreta, nu ezita sa ma suni, (0766.013.995 kity.kitty@yahoo.com

125. Masaj erotic, trupul femeii este o jucarie pt. barbati iar in interiorul acestei jucarii vivante exista un joc numit masaj erotic, un joc cu un mister greu de elucidat pt. creierul masculin; (0722.883.945 126. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 127. Masaj erotic-fantezie Salonul de

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 129. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,

fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 130. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906

150. Mihai Bravu, noua in oras, ofer

zona, bruneta vesela, te astept la masaj de relaxare si intretinere corporala, garantez discretie si curatenie, poze reale, 100 % din locatie, program de la 9.00 la 18:00 zona Militari, 80 L; (0758.668.672 152. Militari, MCDonalds Virtutii bruneta

frumoasa, o femeie in adevaratul sens al cuvantului, ofer diferite tipuri de masaj, numai in locatia mea d-lor discreti 80 L; (0758.668.672

153. Militari, Sir, Orsova, noua, bruneta

ta ofer masaj 100 de ron poze reale 100%, 80 L; (0751.622.253 154. Militari, Virtutii, Andreea, 30 de ani,

56 kg, 1.68 m. Am poze reale, ofer masaj de cea mai buna calitate, te astept de la ora 8:00 la 19.00. Pt. mai multe detalii contacteaza-ma, este loc de parcare, 80 L; (0758.940.431 155. Militari, Virtutii, parcare in fata

blocului stradal, aer conditionat, vino sunt acasa, la mine civilizat dus, prosope curate, draguta, ma implic cu placere masaj terapeutic, sunt singura, 80 L; (0751.622.253 156. Mirela 28 ani, masaj. Calitatea este cuvantul ce ma defineste, scopul meu este placerea si satisfactia ta. Titan, Trapezului. 60 L; (0736.549.922 157. Monica maseuza miniona 23 ani te asteapta sa te destinzi de rutina zilnica cu un masaj de relaxare si body masaj. Locatie discreta si curata. Octavian Goga 60 L; (0725.767.843 158. Monica 34 de ani. maseuza cu

forme senzuale, comunicativa si foarte atenta cu tine domn generos. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325 159. Nicoleta, buna sunt o fata cu expe-

rienta in masaj de relaxare, pozele sunt reale 100%, daca nu, platesc dublu. Sunt bruneta am 1 50, 50 kg, zona Kaufland, Dristor, 60 L; (0730.458.675 160. Noblesse Unic, salon masaj erotic

180. Roxy Bruneta 30 de ani 1.76 si 65 de

unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta. Aici gasesti tot ce doresti, 80 L; (0765.505.383

182. Sala Palatului buna sunt Alina, daca iti doresti sa cunosti o fata draguta cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica masaj de relaxare/ bodi masaj, astept sa ma contactezi 60/150 sector 1, 60 L; (0751.878.897 183. Salon lux Baba Novac Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

184. Salon lux Baba Novac incita-ti imagi-

poze false? La mine nu este cazul! Ofer masaj de relaxare combinat cu body la domiciliul meu. Pentru mai multe detalii la telefon. Pupici; 100 L; (0763.086.045

frunti cu o situatie mai delicata de care depinde integritatea ta sau a altora si ai nevoie de maxima discretie? Vrei sa ai accesul la informatii corecte, sustinute prin probe, (0762.820.757 dda.detectiv@gmail.com 2. Firma de Paza si Protectie Carpat

Guard ofera servicii de monitorizare si interventie rapida. Astfel, paza si protectia bunurilor, a locuintei, familiei sau a companiei dumneavoastra pot fi realizate cu costuri reduse; (0799.555.777/ 021.311.35.13 office@carpatguard.ro 3. Instalare, montare camere de supraveghere Instalare sisteme supraveghere video.Vizionarea sistemului de pe telefon tableta laptop pc.Configurare DVRuri/Nvr-uri.Configurare router.Configurare camere IP.Reparatii/remedieri sisteme. (021.324.06.06/ 0721.761.116 bejan@titannet.ro 4. Paza obiective, persoane si bunuri servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si consultanta; servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori, precum si consultanta; servicii de protectie personal; (021.313.80.53 5. Paza si interventie rapida paza obiec-

tive, bunuri si valori, monitorizare si interventie rapida, transporturi speciale, garda de corp; (021.210.63.31 6. Paza si monitorizare servicii de paza si

protectie, monitorizare, escorta VIP, transport valori, servicii tehnice, tracking GPS (031.620.19.90 bucuresti@axissecurity.ro 7. Paza si monitorizare, paza obiective

bunuri si valori; securitatea transporturilor de valori; protectie specializata a persoanei; dispecerizare, monitorizare si interventie, sisteme antiefractie, (021.320.04.71 8. Paza si monitorizare, paza si protecti, pompieri S.U., monitorizare si interventie, evaluare risc securitate fizica, consultanta in securitate,tehnica si sisteme de securitate, securitate evenimente, paza si protectie VIP, (021.210.04.68 office@elnetsecurity.ro;

10. Paza si monitorizare, Servicii de secu-

ica cu domnisoare sexy si atragatoare intro atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 186. Salon masaj Baba Novac Lasa-te

purtat intr-o calatorie de rasfat si traieste o experienta unica, ce inseamna placere, evadare din rutina zilnica si lumea simturilor si a placerilor, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 187. Samira Hey, buna sunt Samyra, am 24 ani, 1.60, 50 kg, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, mai multe detalii la telefon, suna-ma, nu vei regreta, 70 L; (0751.699.173 188. Samyra, buna, sunt Samyra, sunt

blonda am 24 de ani, sunt noua in zona inaltime, 1.65, greutate 54 kg, ofer masaj de relaxare domnilori generosi, va astept pentru clipe de neuitat, Dristor, Kaufland, suna-ma. 70 L; (0751.699.173

190. Satena ofer masaj intr-un cadru

163. Noua in Bucuresti, te-ai saturat de

1. Detectiv particular Bucuresti, te con-

185. Salon lux Baba Novac Seductie erot-

161. Noua domnisoare te asteapta pentru

3, zona Muncii.Sunt o blonda deosebita prin stil si eleganta. Te invit la mine dintr-o locatie curata si primitoare, ptr un masaj de relaxare. Detalii la tel. (0731.984.810

Pazå, protec¡ie

9. Paza si monitorizare, paza si protectie;

189. Satena apetisanta, te invit sa petreci

162. Noua Eva, 100% poze reale, Sector

te astept in locatia mea, pentru a-ti dezvalui secretele masajului hawaian, (0738.454.288

natia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

nud, calitate. Pret bun. Multe maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Doar fotografii reale pe site. 200 L; (0727.148.861 un rasfat Royal intr-un cadru intim, nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina exterioara, lenjerii si prosoape curate si parfumate, locatie lux, masaj, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

205. Zona centrala, maseuza 100% reala,

176. Rasfat si calitate Dessiree va ofera

blonda fara fite, iti ofer un masaj de relaxare. Fara graba pt mai multe detalii. Suna-ma, doar deplasari (0731.536.906

128. Masaj la hotel Bucuresti, daca esti in

domni pretentiosi la un masaj total de relaxare, la domiciliul meu discret si curat Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994

172. Promotie dominare si masaj erotic

momente placute si de relaxare alaturi de mine, zona Universitate; 150 L; (0735.585.568

intim si discret. Zona centrala, locuiesc singura, foto reale. Rog seriozitate. Mai multe info la telefon. 200 L; (0762.893.581 191. Sedinta 75 minute pasionale vila

19. Sisteme de securitate, sisteme tehnice de securitate (antiefractie, antiincendiu, control acces, televiziune cu circuit inchis etc.), interfonie/ videointerfonie, automatizari porti, retele de voce-date, centrale telefon, (0722.431.902 20. Sisteme supraveghere video profesionale Retele structurate, sisteme detectie incendiu, acces control, automatizari, autorizare, analiza risc, proiect tehnic, videointerfoane, reclame led programabile, bariere automate, porti automatizate (021.324.06.06/ 0721.761.116 contact@titannet.ro 21. Sistemele de alarma la efractie Echipa IQ Security va sta la dispozitie pentru siguranta dumneavoastra cu o gama variata de echipamente si instalarea acestora: sistemele de alarma la efractie, tastaturi cu led, LCD sau touchscreen, (0766.576.998 contact@iqsecurity.ro 22. Swat Force - servicii de paza, protectie, securitate paza si protectie: agenti de paza special pregatiti si instruiti. Dispecerat de monitorizare: tehnica de ultima generatie pentru misiuni de succes. Interventie rapida; (0722.870.797/ 021.205.40.15 office@swatinternational.ro

Repara¡ii electrocasnice, electronice

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista 200 L; (0725.458.291

174. Ranya, salut numele meu este

93. Karla, bruneta slim, 25 de ani, te

94. Katy 27 ani, noua in zona, astept

171. Prestari servicii de relaxare, poze 100% reale buna sunt Diana si ofer diferite servicii in locatia mea de lux. Pozele sunt 100% reale, non stop. MASAJ. 80 L; (0767.440.021

18. Paza, supraveghere, consultanta de securitate;paza cu agent; serviciul garda de corp; sisteme de alarma; transport persoane; transport special de bunuri si valori; (0724.661.963

199. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

142. Masaj. Vino la mine. Eny, 24 de ani,

incepand de la 80 ron-h. Te asteptam sa experimentezi placerea unui masaj asa cum nu ai visat, 80 L; (0763.581.129 astept in locatia mea pt. un masaj de relaxare asa cum doresti. Pozele imi apartin 100%. Zona Costin Georgian 70 L; (0784.699.923

170. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

198. Sonya, 21 blonda rusoaica, experta in tehnicile masajului, atenta la cerintele tale, te astept intr-o locatie discreta, pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi. 200 L; (0730.338.160 sonya.xox69@gmail.com

111. Masaj Bucuresti 100% professional

masaj erotic Jade Palace va invita sa va traiti fanteziile cele mai indraznete intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret, 150 L; (0732.118.800/ 0732.118.800

92. Jovial Place Masaje profesionale

169. Poze 100% reale, non stop buna sunt Diana, ofer domnilor manierati masaj terapeutic de relaxare. Te astept in locatia mea pentru a petrece clipe de neuitat impreuna. 80 L; (0767.440.021

197. Singura in locatie, masaj Drumul Taberei, ai putin timp la dispozitie si cauti un moment de rasfat vino în locatia mea. Sunt o fata cu bun sim, gingasa si jucausa, atenta la dorinte tale, poze 100% reale, contacteaza-ma, 50 L; (0737.425.048 Cristyna20@gmail.com

canale de energie, ambient placut, locatie decenta zona Timpuri Noi; (0762.725.283

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0760.839.801

83. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com

168. Placere unica, masaj erotic special Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

196. Simona bruneta cu forme ofer masaj de relaxare, intr-o ambianta placuta si discreta evadeaza din stresul cotidian si rasfata-ti trupul si mintea cu un masaj de relaxare calitate si experienta, poze reale 100% facute in locatie mea (no sex), program 8/17 100 L; (0722.778.013/ 0761.567.734

203. Trapezului, Katy 20 de ani noua in zona astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat mai multe detali la tel; 50 L; (0728.557.844

81. Fantezia masajului cu o femeie

lata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820

167. Piata Romana, metrou, buna vrei relaxare totala, igiena, discretie si seriozitate. Vino sa iti dovedesc prin masaj adevaratul moment al placerii, non-stop, 100 L; (0727.953.233

195. Simona 22 ani, poze reale 100%, mall Vitan, bruneta draguta si foarte curata, 52 kg, inalta 1.75 cm, sani nr. 3, corp lucrat la sala, 100% reala, ofer masaj, 80 L; (0722.727.511

masaj de relaxare si multe alte surprize placute. Sunt o fire foarte calma si mereu zambitoare. Pozele imi apartin in totalitate. Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.632

114. Masaj de relaxare si tonifiere. Buna Ana ma numesc am 24 de ani. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare. Singura in locatie, 50 L; (0762.172.734

82. FAVORIT Drumul Taberei roscata sti-

166. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660

masaj de relaxare, body, atingeri usoare si tandre, 100 L; (0761.548.967

dragute , te asteptam alaturi de noi sa petreci o sesiune intensa de masaj. 150 L; (0730.239.324

Delia, Roxy, Ela si Larisa abia asteapta sa te cunoasca. Hai la un masaj de calitate intr-o locatie cocheta si discreta pe Calea Floreasca, pozele sunt reale: www.fantasymasaj.ro 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com tanara si calda sunt o tipa tanara frumoasa, educata si comunicativa, experienta cu mine este una interesanta. Nu interactionez decat cu adultii. (tarif apel 1,9 eur/min fara tva) (0906.760.800

iona ofer diferite tipuri de masaj, 150 L; (0737.128.618

164. Noua, Eva 100% poze reale, sector

193. Servicii speciale dominare, masaj

66. Doamna superba, doamna stilata, fru-

paza si insotirea persoanelor fizice; instalare sisteme alarm? anti-efractie;monitorizare sisteme alarma si dispecerizare; insotire transport de valori monetare, (0257.254.417

ritate si siguranta, garda de corp si protocol, sisteme tehnice de supraveghere si alarmare, monitorizare si interventie rapida, transport valori, servicii de prevenire incendii, (0722.960.331 office@313ssf.ro 11. Paza si protectie oferim o gama diversificata de servicii eficiente: paza si protectie, interventie rapida, garda de corp, consultanta (021.420.40.29 office@rokyguard.ro 12. Paza si protectie, oferim servicii de paza umana, ce pot asigura securitatea dumneavoastra, a bunurilor si valorilor; (0768.252.720 13. Paza si supraveghere interventii rapide, instalare si monitorizare sisteme alarma, monitorizare video, consultanta gratuita, servicii V.I.P, insotire transport valori, paza si protectie obiective (021.224.24.44 office@starsecurity.ro 14. Paza, monitorizare, interventie rapida

paza obiective, monitorizare si interventie rapida, garda de corp, paza evenimente, montare alarme si sisteme de supraveghere. (0743.400.500/ 021.467.33.40 contact@ssg.ro 15. Paza, monitorizare, interventie rapida servicii de paza si protectie, monitorizare si interventie monitorizare video, paza evenimente, paza si protectie VIP, paza spatii comerciale (0769.222.866 office@libraguard.ro 16. Paza, monitorizare, interventie rapida,

7

1. Aer conditionat instalare, reamplasari, reparatii, incarcari freon orice tip de aparat. (0737.242.646 2. Aer conditionat service aparate de marca. Pentru orice model de aparat pe care-l veti achizitiona de la noi, va asiguram montaj si service de specialitate atat la sediul societatii noastre, cat si la domiciliul sau sediul solicitat, (0730.551.441/ 021.780.30.03 office@climatizaretermice.ro 3. Aer conditionat service, intretinere, montaj. Echipa de profesionisti executa: reparatii aer conditionat, incarcari freon, montaje, igienizari,etc. Toate lucarile vor fi executate cu scule profesionale. Oferim factura si garantie. (0735.393.894 4. Aer Instal Service Service- intretinere pentru o gama foarte larga de aparate de aer conditionat precum si pentru aparate frigorifice (frigidere, lazi frigorifice, vitrine frigorifice, camere frigorifice, (0724.229.928/ 0768.703.293 info@aerinstal.ro 5. Ajutor tehnician Telekom Romania, partener Telekom, Orange, angajam ajutor de tehnician pentru executie lucrari de telecomunicatii, instalatii electrice de curenti slabi. Salariu negociabil in functie de capabilitate si rezultate; (0764.237.744/ 0764.237.743 yannis_art_design@yahoo.com 6. Aragazuri, congelatoare, frigidere, masini spalat, aer conditionat, centrale termice, electrocasnice. Calitate - garantie; (0723.189.897 7. Asiguram montaj si reparatii aer con-

ditionat. Asiguram servicii de montaj, service si reparatii echipamente aer conditionat si ventilatie, montaj si service pentru vitrine frigorifice, camere frigorifice, (031.435.17.60/ 0723.027.352 aeroclimvid@gmail.com 8. Autorizat reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 9. Autorizat, asigur reparatii masini auto-

mate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

10. Calculatoare, configurari sisteme, instalare Windows, antivirus, montaje componente, consultanta, analiza performante calculator, deplasare client; (0762.905.791 11. Centrale termice, reparatii urgente,

instalatii sanitare, electrice, termice; (0775.523.343/ 0764.285.335

12. Cobi Bicycle atelier de reparatii bici-

clete Atelierul nostru este echipat cu unelte de cea mai buna calitate, Unior si Super B si cu un mecanic pasionat, mereu in cautare de provocari. Pretul unei revizii standard este de 60 de lei, (0746.664.058 info@cobibicycle.com 13. Cosar autorizat deblochez coduri de fum Cosar autorizat, membru A.S.F.O.C.H, curat si deblochez cosuri de fum pentru: centrale termice, sobe, cuptoare pizza, se elibereaza adeverinta (0720.798.339 14. Croitorie retusuri rapide Croim si coasem. Scurtam. Lungim. Modificam pe loc. Va asteptam cu drag la firma de pe str Turda; (0724.821.884 15. Daca ai probleme aparatul foto sau camera video, reparatii aparate foto in laborator propriu, personal autorizat si cu o vasta experienta in domeniul reparatiilor electronice.Important! Daca ai probleme nu ezita sa ne contactezi; (0720.667.800/ 0745.410.179 reparatielectronice@yahoo.com 16. Deblocare decodare iPhone 7 6S 5S

permanenta Neverlocked, resoftare, decodare oficiala si permanenta, telefonul va suporta update de soft ulterior - majoritatea operatorilor (retelelor) din lume, (0734.555.777 17. Deblocari si reparatii usi Bucuresti. Firma noastra este specializata in montarea, deblocarea si repararea usilor metalice si a tuturor sistemelor de inchidere mecanica,revizuirea si inlocuirea sistemelor de inchidere pentru usi din lemn (0787.727.090 18. Deblocari usi metalice, reconditionari, reparatii, reglaje, inlocuire accesorii.Lacatus mecanic (0730.049.178

25. Doriti service pentru aer conditionat rapid ? servicii oferite de firma noastra: montaj, relocare unitate interioara, relocare unitate exterioara, incarcari cu agent frigorific, prelungire traseu frigorific, piese de schimb, igienizare aer conditionat. 200 L; (0720.013.474/ 021.450.50.96 contact@cleanairfresh.ro 26. Electrician autorizat ANRE cu vasta experienta pentru instalatii electrice apartament, casa, vila in constructie, repararea sau inlocuirea unei lucrari mai vechi, va propun servicii de inalta calitate la preturi avantajoase, seriozitate si respect, (0723.879.296 27. Electrician autorizat repar, montez tablouri electrice, prize, lumini, seriozitate. Rapid; (0762.356.999 28. Electrician instalatii electrice fara batai de cap. Electricieni executam lucrari de instalatii electrice noi si reparatii instalatii electrice. Montam prize, corpuri de iluminat, tablouri electrice, intrerupatoare, sigurante, senzori de miscare, (0722.834.831 29. Execut?m lucrari instalatii termice, sanitare. Echipa de instalatori, executam lucrari instalatii termice, sanitare, canalizare, inlocuit coloane bloc, apometre, montaj centrala murala/electrica/peleti/lemne, montaj boiler, hidrofor, (0731.387.216 30. Executam bransamente apa si canalizare, vidanjari racordare canalizare apa menajera si pluviala (se asigura inclusiv contractul cu furnizorul) inlocuire tevi apa si canalizare, instalatii profesionale de aspersie. (0721.448.008 31. Firme specializata in masini de spalat

si aragaze Service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Servicereparatii aragaze Indesit, Ariston (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it

32. Frigidere casnice si comerciale, con-

gelatoare, convenabil, garantie, inclusiv sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631/ 031.803.63.48

33. Frigidere service si reparatii Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 34. Frigidere, combine, congelatoare, etc

reparatii la domicilul clientului. Garantie; (0722.619.569

35. Gaze executie, instalare, intretinere

instalatii gaze naturale, verificari si revizii instalatii gaze, interventii si reparatii a instalatiilor, montare sau instalare argazplita-cuptor, montare contoare pansate Bucuresti, (021.334.36.80/ 0721.631.761 contact@victoriaglobal.ro 36. Instalare Windows 7/8.1/10/XP cu licenta Ofer servicii de instalare sisteme de operare Windows in Bucuresti sector 3 la domiciliu dumneavoastra sau al meu.Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10. Instalare drivere, (0768.888.507 37. Instalarii profesionale MacOS X, Macintosh, Lion El Capitan, Leopard etc. Optional dupa caz si contra cost, deplasare la sediu sau domiciliu, sunati pentru detalii / programari (0752.428.574 38. Instalatii de gaze , termice si sanitare Montaje obiecte sanitare, centrale termice, calorifere. Montaj electrovana si senzor pentru detectarea pierderilor de gaze naturale. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati; (0724.784.684 39. Instalator autorizat aragazuri, apometre, centrale termice, calorifere, robineti, baerii, wc+ bazin, obiecte sanitare, senzori gaze, gauri hote; (0766.257.867 40. Instalator Autorizat ANRE gaze, sanitare, termice execut lucrari instalatii gaze, montare/schimbare racord flexibil gaz, montare/schimbare robinet gaz, modificari/reparatii instalatie de utilizare gaze naturale, (0764.342.522 41. Instalator Bucuresti si Ilfov instalatii termice sanitare si gaze lucram incalziri in pardoseala, montam centrale termice pe gaz, lemne peleti, hidrofoare, coloane de alimentare si scurgere,obiecte sanitare (0729.566.555 42. Instalator cu experienta, execut lucrari diverse. Execut lucrari de instalati termice si sanitare, desfundat si inlocuit tevi canalizari. Inlocuiesc robineti si teava PPR. (0726.173.563 43. Instalez Windows 10 - 8.1- 7 cu Licenta si Drivere pe 32-64 biti , pret 45 Lei. Instalez Office cu licenta. Instalez aplicatie Filme si seriale 2017, Instalez Antivirus cu licenta,Instalez drivere,optimizari, aplicatii, codecuri, programe si softuri, 45 L; (0722.491.955/ 0722.491.955 chancristy@yahoo.com 44. Instalez Windows 10-8-7 cu drivere si

licenta la domiciliul dvs. Ai un calculator/ laptop care merge greu, are virusi, da tot felul de erori, se inchide singur, apare ecran albastru, apar tot felul de reclame nedorite (0721.185.721

45. Instalez windows cu licenta si garantie Windows 7, Windows 8, Windows 10 cu licenta originala de la Microsoft. Simplul fapt ca ati crezut ca un Windows piratat va reduce costurile va poate costa de fapt mai mult decat va puteti imagina, (0720.967.737 46. Instalez windows PC laptop, hard-uri externe stick asamblare pc, router, instalare windows cu update la zi si licenta (laptop Macbook Notebook PC Hard-uri externe Stick). Programe esentiale programe (Office, Word, Excel, Outlok, Powerpoint, (0734.673.241 47. Instalez, montez orice tip de aragaz sau plita gaz. Modificari instalatii cupru sau ppr. Montez obiecte sanitare la domiciliul clientului. Montez masini spalat vase si rufe la domiciliul clientului, (0722.640.623 48. Instslare, service, intretinere aer conditionat Ofer servicii pentru aparate aer conditionat de orice tip; (0766.103.507 49. Masini automate de spalat, acum asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

19. Decodare, deblocare, reparatii iPhone decodare oficiala si permanenta, neverlocked, telefonul va suporta update de soft ulterior, majoritatea operatorilor (retelelor) din lume. Se decodeaza orice versione iOS

50. Masini automate de spalat, aragazuri, frigidere, ac, electrocasnice, electronice, tv, electrice orice tip, repar, instalez, programez, resetez; (0727.279.319/ 021.444.14.17

20. Decodare/ decodez orice Samsung

tar si termic, prestez servicii instalatii sanitare si termice (montez cada, chiuveta, wc, cabina dus, centrale termice, calorifere, aerisiri,pun gresie, faianta, parchet. (0764.002.203

pe IMEI - Vodafone RO/Orange RO. Decodez orice model Samsung (telefoane sau tablete) pe baza seriei IMEI (cu cod nu se pierde garantia produsului). Valabil numai pentru retele de Romania, 70 L; (0734.621.612 21. Depanare TV, Led, Smart, LCD, la

domiciliul clientului - sau atelier in Bucuresti si Ilfov. Factura + chitanta, garantie 6 - 12 luni; (0722.482.113/ 0768.393.148

51. Mester gresie faianta, instalator sani-

52. Montaj aer conditionat 300 lei Firm?

autorizat? execut?m montaje, demontari, înc?rcare cu refrigerant, modificari de trasee frigorifice si service ale aparatelor de aer conditionat 300 L; (0767.067.396 53. Montaj aer conditionat, service incar-

care freon. Execut montaj aer conditionat, demontaj, incarcare freon, service; (0762.831.152

Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica; (0744.517.905/ 021.425.87.56

54. Montaj aer conditionat, service incar-

55. Montaj aparate aer conditionationat. Demontare, montare, reparatie, aer conditionat, apelati cu incredere, 150 L; (0799.638.648

22.

Eroilor- Cotroceni. Cel mai curat salon, cel mai pasional masaj erotic. Maseuze de exceptie, spa, free bar, sauna, relaxare. Parcare, discret, confort, respect. Suna sau intra pe masaj-erotic.srl 200 L; (0760.498.238/ 0742.412.888 contact@sweetgirls-masaj.ro

paza umana, monitorizare si interventie, transport valori, escorta VIP, patrulare nocturna, servicii tehnice, paza canina, securitate evenimente, (021.243.42.37 office@dyncorp.ro

23. Depanez frigidere, combine frigorifice si congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

17. Paza, monitorizare, interventie rapida,

192. Servicii de calitate Ana, kinetoterapeut, ofer servicii de calitate (masaj), intro ambianta placuta si discreta in Piata Unirii, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea, 100 L; (0726.303.293

servicii monitorizare, paza si protectie, securitatea informatiilor, escorta V.I.P, servicii tehnice, telecomunicatii securizate, tracking gps, sisteme de securitate, (021.310.00.98 office@neiguard.ro

24. Doriti service pentru aer conditionat rapid service, montaj, relocare unitate interioara.Relocare unitate exterioara. Incarcari cu agent frigorific. Prelungire traseu frigorific (0720.013.474/ 021.450.50.96 contact@cleanairfresh.ro

care freon execut montaj aer conditionat, demontaj, incarcare freon, (0755.576.520

56. Montaj si reparatii interfoane videoint-

erfoane. Firma noastra repara,comercializeaza si monteaza interfoane videointerfoane cu yala electromagnetica de orice fel. Oferim garantie pentru manopera 6 luni.Garantie la piesele schimbate de 24 luni (0726.954.723

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

16 octombrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 57. Montaj si service aer conditionat Bucuresti si Ilfov. Firma noastra asigura montaj si service aer conditionat indiferent de marca sau capacitate BTU, la cele mai acceptabile preturi de pe piata. Vanzare aparate de AC. Instalarea (montaj), 250 L; (0761.963.661 58. Montaj, instalari aer conditionat, serv-

ice, revizie Bucuresti/ Ilfov. Asiguram montaj profesional pentru toate aparatele de climatizare. Demontarea si remontarea aparatului in conditi de siguranta si recuperarea agentului frigorific, plus vidare traseu; (0768.339.092

59. Montam, reparam, igienizam aparate

aer conditionat indiferent de marca sau dimensiune in Bucuresti si Ilfov.Oferta de montaj include urmatoarele servicii: montaj unitate interna, (0751.298.874 60. Montare, demontare asamblare si reparatii mobila montaj mobila Bucuresti, decupare blat de bucatarie, accesorii mobilier oferim servicii profesionale. Reparatii mobila, asamblare mobila, amenajari interioare, mobilier modern, preturi avantajoase. (0764.550.305 61. Montez si repar aer conditionat

demontaj, reparatii, igienizare, incarcare freon (0770.514.876

86. Reparatii masini de spalat, deplasarea gratuita si constatarea gratuita. Reparam în toate sectoarele, (0729.811.485 87. Reparatii masini spalat automate,

garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente. 021.420.93.71; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06 88. Reparatii masini spalat Non Stop

Asiguram reparatii masini de spalat sector 1, sector 2, sector 3,sector 4, sector 5, sector 6. Reparatia se executa la domiciliul clientului.Noi va oferim cel mai bun service pentru masini de spalat, (0722.999.212/ 0766.607.603 reparatiiservice@yahoo.ro 89. Reparatii pc, laptop, instalare win-

dows Ofer reparatii pc, laptop, instalare windows cu software complect, retelistica, reparatii componente pc si laptop, devirusari, recuperare date de pe hard disk defect, 90. Reparatii PC, Windows, montaj la

sediul clientului eplasare la sediul clientului, curatare praf, inlocuire pasta termoconductoare procesor, configurare / asamblare componente PC- devirusare, reparare windows, repartitionare, instalare windows, (0765.165.332

62. Repar la domiciliu masini de spalat, frigidere refacem cuve capsulate cu rulmenti de cea mai buna calitate (skf)kit, programatoare (placa electronica) oferim garantie.Reparam toate tipurile de masini de spalat automate indiferent de problema (0723.769.880

91. Reparatii porti automate Bucuresti Firma specializata executam în regim de urgenta reparatii pt. sistemele de portii automate, usi de garaj, turnichetii, bariere acces zone private. Instalam în regim de urgenta, 50 L; (0765.465.636/ 0722.914.826

63. Repar masini spalat, Ariston,

92. Reparatii si service expresoare de cafea, orice model, orice tip-Saeco, SaecoPhilips, Krups, Jura, AEG, Gaggia, Lavazza, De Longhi, etc. constatarea este gratuita, garantie, (0746.286.818/ 0768.323.501 office@reparatieexpresoarecafea.ro

Whirlpool, Ardo, etc., garantie; (0767.177.665/ 0722.327.483

64. Reparam aragaze, cuptoare, plite, gaz, electrice Societate comerciala specializata in repararea aragazelor, cuptoarelor, plitelor, convectoarelor, montarea de hote va oferim urmatoarele servicii prin specialisti nostri autorizati ANRE (0725.940.159 65. Reparatii aer conditionat, service

profesionist, inlocurire capacitor pornire compresor. Inlocuire capacitor pornire motor ventilator. Inlocuire motor ventilator U.E. Inlocuire placa electronica. Inlocuire motor ventilator U.I. (0723.868.406 office@service-climatizareaer.ro 66. Reparatii articole imbracaminte, scur-

tat stramtat perdele, draperii, etc. Execut reparatii articole imbracaminte, draperii, perdele; (0722.925.061

67. Reparatii biciclete Repar orice tip de bicicleta si chiar inlocuire piese, Bucuresti; (0729.633.656 68. Reparatii biciclete la domiciliu preturi

schimbare camera 5 lei, centrare roata 15 lei, inlocuire cablu 5 lei, reglare schimbatoare 15 lei, schimbare pedale 15 lei, montare accesorii 2 lei, (0770.715.475 69. Reparatii calculatoare, webdesign,

editare video, re/instalam orice varianta windows, devirusam, recuperam date, garantie 6 luni, transferam/editam filme de pe casete video, realizam website-uri/configuram magazine online. Preturi de la 30 lei. 30 L; (0762.578.112 Digiserv_mail@yahoo.com 70. Reparatii calculatoare/laptop profe-

sionale, re/instalam orice varianta Windows, reparatii laptopuri, devirusam, recuperam date, configuram router wireless, configuram sisteme, editam video, realizam website-uri, reparatii tv lcd/led, +deplasare (0766.670.519 71. Reparatii ceasuri, ceasornicarie

Bucuresti service-ul United Watches reparatii si intretinere pentru toate marcile de ceasornice, indiferent de destinatia de fabricatie (ceasuri de mana, mecanice, de birou, de masa sau ceasuri de perete), (0755.126.999/ 0784.111.767 office@ceasornicarie-bucuresti.ro 72. Reparatii centrale termice non stop,

autorizat ISCIR si agreat ANRE montaj, reparatii, intretinere, centrale termice 20800 kw indiferent de marca si an fabricatie, montaj boiler si instant apa calda, pe gaz sau electric, (0729.683.853 73. Reparatii computere si laptop-uri BIT

Consulting Reparatii calculatoare si laptop prin identificarea componentei defecte si repararea dau inlocuirea acesteia: placa de baza, procesor, hdd, memorii, sursa, cooler. Instalare windows 7, 8, 10, (021.326.44.70/ 0726.111.550 office@bitconsulting.r 74. Reparatii frigidere combine frigorifice,

congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

75. Reparatii Frigidere reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48/ 0762.988.567 76. Reparatii frigidere Bucuresti Ne ocupam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii frigidere LG, (0722.572.248/ 0766.394.796 cristi_7676@yahoo.com 77. Reparatii frigidere, combine, conge-

latoare racitoare, vitrine figorifice. etc. Reparatii frigorifice.Repar in regim de urgenta orice model de frigider, combina frigorifica. Folosesc scule si consumabile profesionale, (0720.006.353

78. Reparatii frigorifice Chirita, service frigidere Bucuresti, inlocuire termostat, inlocuire relee de pornire, reparatie modul electronic, inlocuire senzori de temperatura, inlocuire ventilator (condensator sau vaporizator) (0733.465.187 contact@reparatii-frigorifice-chirita.ro 79. Reparatii in post garantie camere

video, service autorizat Panasonic, service autorizat Sony si, mai nou, service JVC si service Lenovo si Viewsonic, venim in intampinarea clientilor cu o gama variata de produse electronice; (021.224.26.61/ 0724.071.632 service@omicronservice.ro 80. Reparatii instalatii electrice si san-

itare. Montaj si repara?ii instala?ii sanitare, instala?ii termice, hidrofoare, cazi de baie, baterii baie, seturi de baie, wc-uri, dusuri, cabine de dusuri, robineti, tevi, oglinzi, (0774.462.629 81. Reparatii Instalatii. Quick Instal Proi-

etare, Montaj si Reparatii Instalatii electrice, termice si sanitare. Instalatii Sanitare montaj si reparatii Instalatii contra Incendiilor, Canalizare. Centrale Termice (0733.189.010/ 021.456.12.69 82. Reparatii iPhone 4 5 6 6s WiFi apa lichid display baterie mufa buton. Reparatii iPhone 4 4s 5 5s 5c 6 6+ 6s 6s+Reconditionare Display Original iPhone 6, 249 lei pe loc plus folie sticla cadou. Semnal slab sau lipsa WiFi GPS special iPhone 6, (0724.890.130 83. Reparatii laptopuri zona Militari Schimb de ecrane sparte, instalare de sistem, probleme de hard, recuperari de date, incarcatoare, piese, carcase, tastaturi, rami, etc. Pretul in functie de problema care o are, (0760.125.756 84. Reparatii masini de spalat automate, service si reparatii la domiciliu pentru masini de spalat rufe, uscatoare si masini de spalat vase.inlocuire presostat defect, schimbare termostat temperatura apa, reparatii module electronice, (0736.454.133/ 0769.617.990 85. Reparatii masini de spalat rufe automate la domiciliu clientului in maxim 12 ore de la preluarea comenzi, lucram cu piese originale, oferim garantie. Deplasarea constatarea gratuita; (0741.772.580

93. Reparatii televizoare la domiciliu clientului Va oferim reparatii televizoare, de calitate, la domiciliul dumneavoastra, sedii de firma, magazine, hoteluri, pentru televizoarele LCD, televizoare plasma, LED tv, si monitoare, marcile: Samsung, Lg, (0723.000.323/ 0742.850.149 ereparatii@yahoo.com 94. Reparatii televizoare la domiciliul

clientului Service televizoare la domiciliu. O echipa de profesionisti va sta la dispozitie in cadrulService-ului. Reparam orice marca si model. Se ofer? 6 luni garantie, (0760.560.400

Transport, turism 1. Abandonati cautarile asigur servicii de

transport marfa si mobila, bagaje, canapele, frigidere, etc. Program zilnic si in weekend; 50 L; (0737.178.195 2. Abandonati cautarile evacuam moloz,

Transport in toata tara mutari din case si ap. 1-4 camere, sedii firme cu camion de 6 to, cu prelata. Avem tamplar. Iulia Bucur; (0762.676.751 31.

21. Alina 21 de ani, domnisoara supla, comunicativa, manierata si foarte atenta cu tine domn care sti sa te respecti. Titan Auchan; 60 L; (0721.964.205

Bucuresti si provincie.www.transportmarfa-mobila.ro 150 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

5. Abandonati grijile transport marfa, mutari profesionale de locuinte, sedii firma si birouri, transport materiale de constructii, utilaje diverse obiecte, oferim servicii de calitate, siguranta, seriozitate, program non stop, 1 L; (0721.433.846 transport_ieftin_bucuresti@yahoo.com www.transport-ieftin-bucuresti.ro

Acces 98% in Bucuresti si tara montari, demontari mobilier vechi sau nou, debarasari lucruri vechi la groapa de gunoi. Avem masini de 1, 3, 5 tone, servicii cu personal calificat la cerere. George; (0722.724.103

6.

35. Transport marfa Servicii de transport

marfa si mobila in Bucuresti si toata tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; (0727.244.420 office@transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro 36. Transport marfa camion cu macara, efectuam orice tip de transport marfa paletizata, strunguri, containere, stalpi electrici, utilaje de constructii sau agricole, nacele, anvelope mari, rezervoare. Va rog contactati prin telefon. 1 L; (0763.684.459 veltrigina@yahoo.com 37. Transport marfa si mobila, ieftin.

Transportam mobila, bagaje, canapele, frigidere, saci cu haine. Efectuam mutari de la A-Z cu echipa de incarcatori si tamplari. Lucram in Bucuresti si in tara cu plecare din Bucuresti, 50 L; (0737.178.195 38. Transport marfa, mobila, bagaje si in

weekend mobila, electrocasnice, materiale de constructii, obiecte sanitare,evacuam mobila veche, moloz, prestam servicii de mutari de la A-Z. Avem si tamlari pentru montare/demontare mobila 50 L; (0733.896.700 39. Transport marfa. Acum transport marfa, mutari mobila, Iveco 24 mc, Bucuresti si tara, preturi negociabile, non stop; (0722.890.601

7. Asigur transport mobilier, bagaje, colete, debarasam mobila veche, moloz, intern, extern, seriozitate, oriunde, oricand; (0722.936.566

40. Transport mobila, moloz, veche, nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

8. Asigur transport cu papuc sau duba

41. Transport mobila, mutari marfa de

95. Reparatii televizoare LCD Smart TV

transport ieftin in Bucuresti si provincie cu papuc sau dube. La cerere personal pentru incarcat. Pret pt Buc de la 50 Lei, papuc iar dube de la 75 Lei. Program luni duminica. Seriozitate. Daniel. 50 L; (0724.478.342

orice fel, oriunde in Bucuresti si in tara, dim. auto 4,20 lung., 2,30 inaltime, 2,15 latime, la cerere asiuram personal incarcare, descarcare, montare; (0761.022.164/ 0729.947.591 nelualbastrelu@yahoo.com

Led Fie ca este LED sau LCD clasic, fie ca este Sony, Samsung, LG, Philips sau o marca mai necunoscuta, noi reparam orice model indiferent de diagonala. (0721.122.172

Asiguram transport cu auto cu prelata pentru firme si persoane fizice, Iulia Bucur; (0762.676.751

42. Transport mobila, mutari mobila Sun-

10. Asiguram transport orice tip de marfa, paletat sau vrac, materiale de constructii, ob. voluminoase precum piane, bancomate sau echipamente IT de mari dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relocari complete pt. locuinte, companii, 1 L; (0780.600.100 comenzi@bucurestitransport.ro www.bucuresti-transport.ro

43. Transport nisip balastru pietris piatra

96. Reparatii televizoare led, lcd Reparam tv lcd, led, Philips, Samsung, Lg, Horizon Vortex Panasonic, Sharp. Jvc si alte modele; (0720.667.800 97. Reparatii televizoare si la domiciliul

dvs., Marian Vlad reparatii TV Bucuresti. Misiunea noastra este sa furnizam clientilor nostri servicii profesionale si de cea mai buna calitate. Toate televizoarele reparate de noi sunt verificate cu atentie, (0744.231.215 contact@reparatii-tv.ro 98. Reparatii televizoare, Samsung, Philips, LG, Sony etc., Bucuresti si Ilfov; (0734.641.198 99. Reparatii tobogane si reclame gonflabile din PVC Executam reparatii pentru diverse jucarii (tobogane, castele) si reclame gonflabile din PVC.Lucrarile se realizeaza la adresa noastra din Bucuresti dar se pot face si la adresa clientului (0754.994.022 100. Reparatii tv led, depanator televi-

zoare Bucuresti, pfa reparatii tv lcd, led, plasma tv, orice marca-model la domiciliul clientului din Bucuresti-Ilfov. Garantie 6-12 luni factura. Program zilnic, (0722.779.184/ 0762.814.725 reparatiilcd@gmail.com 101. Reparatii tv, Smart, Led, plasma, la

domiciliul clientului sau atelier. Garantie 612 luni, factura + chitanta, deplasare gratuita; (0768.393.148/ 0722.482.113 102. Reparatii tv, lcd, led, masini de

spalat, centrale termice, sisteme audio video, sisteme supraveghere, laptopuri si calculatoare la domiciliul clientului sau la laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; (0764.881.906 hristuciprian@yahoo.com 103. Reparatii tv, televizoare Led, Lcd, plasma Element Service asigura reparatie/ service televizoare multimarca. Constatare gratuita, garantie 1 an la orice reparatie. Reparatii Samsung, LG, Panasonic, Philips, Sony, Toshiba, Orion, Hyundai, (0770.870.316 104. Reparatii, service, Ps4, Ps3, Xbox 360, One, Playstation. Reparam orice tip de console si simptome, deasemenea laptopuri si placi video Reflow. Reballing. Inlocuire cipuri si diferite piese. Schimbare lentila optica; (0720.924.617 105. Restaurari obiecte de arta, tablouri, statuete, lucrari pe suport ceramic, metalic, sticla, portelan, ghips, os, fildes, plastic & more. Restaurare, conservare, redarea valorii obiectului. (0728.611.578 106. Salut-IT Reparatii calculatoare

Bucuresti. Reparatii calculatoare. Diagnosticam exact defectul, inlocuim orice tip de componenta periferica, procesor, memorie, placa vide. Reparatii laptop. Diagnosticare placa de baza defecta, (0762.297.890/ 0720.171.174 service@salut-it.ro 107. Service calculatoare & laptop Prelungirea Ghencea Depanare profesionala realizata de o echipa cu experienta in domeniu. Societate comerciala, preturi reduse. Recuperare Date (CD, Flash, HDD,etc) de la 75lei, Clonare HDD/SSD, (0726.858.595 108. Service frigidere combine frigorifice,

congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 109. Service produsele din gama LG, Bosch si Zelmer, reparatii frigidere, reparatii masini de spalat, reparatii televizoare, reparatii aspiratoare, reparatii cuptoare cu microunde, reparatii masini de facut paine, reparatii blendere, (021.255.45.11/ 0722.283.983 office@lgservice.ro 110. Service si reparatii aparate foto si

camere video pentru ca, indiferent de brand sau tip de echipament foto-video, asiguram reparatii in regim de postgarantie pe care le si garantam 90 de zile; (0742.726.843 service@depanero.ro 111. Service, montaj aer conditionat in

Bucuresti, Ilfov, vanzari, montaj, service, intretinere orice model sau marca aparate aer conditionat in Bucursti si zonele limitrofe in maxim 12 ore de la comanda, (0720.324.836/ 0767.623.651 office@aeroservice.ro 112. Tapiter autorizat reparatii canapele, fotolii etc Tapiter autorizat cu experienta de peste 40 ani, execut lucrari de reparatii tapiterie (canapele, fotolii, dormeze, studiouri) la domiciliul clientului sau la atelier (Dristor), (0768.972.739 113. Tapiter reconditionez mobila,

Bucuresti Reconditionam canapele, paturi, fotolii, scaune tapitate, coltare deteriorate sau uzate.Procesul de reconditionare poate cuprinde urmatoarele etape: schimbarea materialului textil stofa, piele naturala, (0763.739.421

9.

11. Contract comunitate 1 euro/km plata

rapida posibilitate plata rapida. Oferim 12000 km, toti km sunt platiti. Se platesc toti km. Dispecerat limba romana. Pentru deralii va rog sa ne contactati. Multumim 1 {; (0799.918.919 transhowder@yahoo.com 12. Debarasari. Debarasam mobila veche de aruncat, diverse lucruri. Avem echipa cu duba sau camion. Programul nostru de lucru : Non-Stop. 1 L; (0735.493.750 13. Depozitare bunuri si mobilier, marfuri generale bunuri executari. La cerere transport, manipulare, servicii door to door, curatenie. Depozitul este in Bucuresti, incinta Faur. Paza 24/24+asigurare. 5 L; (0732.199.999/ 0732.199.999 relocations@gmail.com 14. Echipa de 4 baieti, va ajutam la manipularea si montarea mobilierului dvs. Iulia Bucur; (0762.676.751 15. Efectuam mutari marfa, mobila, Dacia Papuc- 0,72/km sau duba 3,5 T/ 10 mc - 0,9 L/km; (0744.476.667 16. Evacuam moloz si mobila veche.

Preturi corecte; (0723.838.407

17. Evacuam moloz si mobila veche

debarasam subsoluri, etc. Echipa serioasa si ieftina. 60 L; (0720.115.849 18. Evacuam moloz si mobila veche.

Avem personal pentru incarcare, 1 L; (0722.768.555

19. Experti in mutari firme, birouri ori chiar apartamente cu 3 camere, putem pune la dispozitie suficient personal la manipulare mobila pentru ca serviciul de mutare sa decurga rapid, tamplari pt. demontare, remontare 1 L; (0737.609.609 activitate.transport@yahoo.com 20. Firma transport marfa, mobila, colete,

moluz etc., autoutilitara 3,5 tone, oriunde Bucuresti si tara; (0769.479.269/ 0724.719.850

21. Inchiriem duba cu sofer la 80 lei/ora. Transportam diverse marfuri si mobila. Avem si manipulati. 80 L; (0720.115.849 22. Inchiriez autocare. Oferim servicii de

transport persoane la preturi avantajoase pentru societati, scoli, gradinite, grupuri, organizate. Suntem la dispozitia dvs pentru transport zilnic, ocazional, (0746.015.269/ 0765.703.469 cristea_adrian1969@yahoo.com 23. Mutari in week-end Mutam mobila, montaj mobila, evacuam mobila. Asiguram personal pt manipulare. Program l-s, 60 L; (0720.115.849

Mutari mobilier cu auto cu prelata de 5 to, din apartamente si sedii firme. Iulia Bucur; (0762.676.751 24.

25. Mutari si montaj mobila profesional Venim in intampinarea Dumneavoastra cu o gama de servicii pentru transport marfa si mutari. Va putem oferim urm?toarele servicii : Transport de marfa si bagaje 26. Mutari, inchiriere duba cu sofer 80-

120 lei Mutari cu echipa, transport marfa sau inchiriere duba cu sofer 80-120 lei Bucuresti sau tarif fix 1 leu/km pentru curse in provincie, avem program si sambata sau duminica, 80 L; (0724.449.415 mutaritransport@gmail.com 27. Mutari, transport mobila, depoz-

itare si curatenie. oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim si depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie. 40 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro

28. Ofer transport, asigur transport marfa,

59. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

34. Transport marfa mobila ieftin in

3. Abandonati cautarile la transport cu

cu dube si camioane cu volum intre 12 si 24 mc la pret de criza mobila, pianine, marfa, utilaje grele, electrocasnice, diverse obiecte, asigur personal specializat pt. demontare, montare. 1 L; (0722.228.149 comenzi@transport-orice-bucuresti.ro www.transport-orice-bucuresti.ro

20. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer

33. Transport Marfa mobila Bucuresti

sau Dacia Papuc; (0757.180.103

ieftin rapid. http://www.transport-marfamobila.ro/ 150 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

4. Abandonati cautarile, 24h/24h mutam

58. Antonia, new, 1.65 m, 50 kg, tandra

masaj de relaxare totala si tonifiere la domiciliul meu, servicii de calitate, singura in locatie, poze reale 100%. Bd. Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399

32. Transport marfa cu duba 3,5 tone

mobila de aruncat, geamuri, tocarie veche pamant, crengi, asigur personal incarcare, descarcare transport la groapa de gunoi, prog. non stop, aduc la comanda: nisip, pietris, margaritar (0784.703.703 comenzi@transportmoloz.ro www.transportmoloz.ro

dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, 3, 4 cam., transport bagaje, pianine, electrocasnice, materiale. Evacuam din apartamente moloz, tocarie, mobila veche, cu personal pt. incarcare, 50 L; (0755.276.968 comenzi@efectueztransport.ro www.efectueztransport.ro

19. Alice 27 ani, poze reale, finuta si draguta astept domni manierati ce stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea, la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755

tem o companie ce ofera servicii complete de mutari specializata in mutari atat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii, (0733.330.051 office@chmoving.ro

23. Alina, maseuza draguta cu bun simt

61. Atestat masaj profesional, pe masa din poze, elegant si civilizat, pe Vitan colt cu M.Bravu, ideal pt a va destresa, detoxifia si echilibra functiile cognitive. Relax, rasfat si sanatate garantat. Nu e sex, (0752.521.730/ 0752.521.730

locatia mea curata si discreta ca sa iti ofer un masaj de neuitat pe tot corpul. Zona Militari Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0724.188.831 te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii. 40 L; (0758.279.994

24. Alina, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii, Budapesta, 40 L; (0758.279.994 25. Alina, te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii, Zepter, 40 L; (0758.279.994 26. Alys, 28 ani, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei, aproape Obor, 60 L; (0753.363.922 27. Alys, 28 ani, ofer masaj relaxare, curatenie, discretie, calma rabdatoare sos. Pantelimon, statia Baicului seriozitate, 70 L; (0752.945.558 28. Am 60 ani, caut menajera pt. ajutor

reciproc; (0727.022.090

62. Atestat masaj terapeutic profesional/general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura si terapii alternative, 100 L ora+reflexoterapie sedinta completa 1h 30/150 L pe masa masaj incalzita, l-s 10-20, aromaterapie, meloterapie, Mosilor, Eminescu, 100 L; (0724.898.065 63. Atestat masaj terapeutic profesional,

general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, presopunctura 100 L + reflexoterapie 150 L se executa pe masa de masaj 10-21 aer condit, loc. Mosilor Eminescu, (0724.898.065 64. ATESTAT, tehnician maseur, masaj

100% profesional: somatic=intretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat100L/1h+ reflexo capilar facial-150L/1.30 pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S 10-20 150 L; (0720.148.681 65. ATESTAT, tehnician maseur, masaj

29. Am revenit, Dristor. Te astept pentru a petrece clipe de vis impreuna nu vei regreta tipurile mele de masaj, poze reale 100%, nu rasp. la nr. privat sau sms, mai multe detalii la tel. 100 L; (0766.898.468 30. Amalia 26 de ani, d-ra educata, caris-

100% profesional:somatic=clasicintretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat-100L/1h+reflexo, capilar, facial150L/1.30h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex.L-S:10-20; 150 L; (0743.593.040

34. Ana 27 ani, poze reale, te astept la un

Ana domnisoara slim ofer masaj de relaxare domnilor discreti si generosi; 70 L; (0735.744.459 georgianavera124@gmail.com 36. Ana, mereu cu zambetul pe buze te astept pe tine la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0722.944.675 37. Ana, 27 ani, poze reale roscata reusita, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter. 50 L; (0725.134.038

kg, ofer masaj de relaxare la mine in locatie Berceni; 80 L; (0760.020.422

41. Andreea finuta cu mult bun simt te astept sa petrecem clipe unice relaxare si tonifiere prin masaj, la domiciliul meu discret si curat. Unirii. Zepter 50 L; (0732.260.367 42. Andreea te- ai saturat de poze false,

ofer masaj de relaxare pt mai multe detali nu ezita sa ma suni (0761.429.841

43. Andreea 24 ani, poze reale Finuta si

draguta mereu cu zambetul pe buze te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, 50 L; (0732.260.367

44. Andreea 35 ani, draguta, sociabila te

astept pentru un masai de relaxare discretie zona Octavian-Goga, 60 L; (0730.754.260

6. Acasa la mine. Aura 31 ani la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 60 L; (0744.876.225

diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte, ofer conditii de lux, intimitate si discretie, 400 L; (0732.864.936

7. Adela, doamna matura, te astept intr-o

46. Andreea, 24 de ani, te astept la un

45. Andreea maseuza selecta, ofer

locatie curata, ofer igiena si discretie, masaj relaxant cu uleiuri speciale, contacteaza-ma pentru mai multe detalii, zona Unirii, 50 L; (0737.620.665

masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Discretie maxima. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0732.260.367

8. ADELINA fosta Catalina, 41 ani draguta ofer masaj domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea, locatie Militari, piata Veteranilor, 50 L; (0760.382.239/ 0724.605.269

47. Andreea, blonda cu poze reale facute

9. Adelina, 32 de ani, maseuza draguta,

48. Andreea, esti obosit sau stresat vino

in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

experta in arta masajului. Te astept intr un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin. Titan, Auchan. 60 L; (0730.498.538

la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

10. Adina, ofer masaj de relaxare dom-

49. Andreea, o blonda cu poze reale 27

11. Adriana Masaj profesional de relaxare, intretinere, tonifiere la domicilul meu. Garantez revenirea sunt o fire sociabila. Singura, locatie centrala, 200 L; (0749.578.314 12. Alecxya buna sunt bruneta am 20 ani

inaltime 160 greutate 50 kg ofer masaj da relexare domnilor generosi cu bun simt va astept la mine in locatie pozele sunt reale suta la 1000//100. Dristor 70 L; (0738.143.758 13. Alessia, 20 ani, tanara si draguta,

noua in zona te astept la un masaj de relaxare, fara graba, discretie si intimitate, zona centrala Octavian Goga. 70 L; (0721.063.470 14. Alexa, finuta si sociabila fara fite si foarte rabdatoare, te astept in loc mea discreta pt a-ti oferi masaj de relaxare. Loc Pantelimon, Mega Mall. 60 L; (0735.067.558 15. Alexandra 24 ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Budapesta, 40 L; (0736.197.198

70. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Bd. Alexandru Obregia, 200 lei/ora; 100 L; (0799.343.582 71. Berceni, Mariana ofer masaj de

relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064 72. Berceni, Mariana, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064

de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare cu multe fantezii zona Zepter; 40 L; (0761.002.526

50. Andreea, o blonda cu poze reale te astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 51. Andreea, miniona matura ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794 52. Andreea, miniona matura, roscata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794 53. Andreea, pozele imi apartin, din

locatie, ofer masaj terapeutic si relaxare. Mai multe detalii la telefon. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Locatie curata si discreta 50 L; (0763.389.182 54. Andreia noua in zona, sunt o doamna

draguta, calma si rabdatoare in varsta de 30 de ani si te astept sa ne cunoastem sa ti ofer un masaj placut. Nu ezita sa ma contactezi, 70 L; (0764.570.089

curatenie si seriozitate; 40 L; (0732.584.979

75. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale; 100 L; (0761.049.966 76. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara

21 de ani roscata cu ochi caprui ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la numar privat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat. 100 L; (0763.388.866 77. Berceni, poze reale, roscata dulce 22

de ani, 1.80,50 kg, te astept sa iti ofer un masaj de neuitat. Garantez discretia si igiena, 200 h. 80 L; (0765.331.473

78. Bianca, d-na matura, ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, Delfinului. 40 L; (0723.498.992 79. Bianca, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Pantelimon Delfinului, 40 L; (0723.498.992 80. Bianca, ofer masaj de relaxare la domicilul meu. Cer si ofer seriozitate max. Locuiesc singura. Zona Iancului, 50 L; (0721.912.543 81. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de

ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 82. Blonda, masaj de relaxare prin proce-

duri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 83. Blonda, masaj total, de relaxare cor-

poral si cranian, prin masarea scalpului dintre liniile craniului si diferite puncte. Frictiunile sunt desfasurate pe fond de relaxare maxima. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 84. Bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035 85. Bruneta draguta, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 86. Bruneta masaj, daca iti doresti sa cunosti o fata draguta cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica astept sa ma contactezi, bruneta frumoasa, 26 de ani, 54 kg, pot fi alegerea perfecta pentru tine, 200 L; (0727.083.553 87. Bruneta rafinata si curata te invit in

locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare de neuitat, 60 L; (0730.218.948 88. Bruneta cu poze reale, noua in

locatie astept domni generosi la mine pentru clipe unice si un masaj de vis, zona Zeptter 40 L; (0768.519.135 89. Bruneta noua in zona Buna am 25 ani, te astept alaturi de mine sa te relaxez cu un masaj cervical, masaj lombar si masaj de relaxare, ma gasesti in zona Piata Romana. Poze reale, nu rasp la privat sau sms, detalii la tel., 100 L; (0721.265.345 90. Bruneta perfecta, 40 de ani finuta,

draguta, atenta la dorintele tale, te astept intr-un cadru intim pt. un masaj perfect de relaxare 100 L; (0733.261.615

mobila, materiale etc. in Bucuresti si orice localitate din ?ara.Firma serioasa, asiguram servicii de calitate. Pentru mai multe informatii va rugam sunati la numarul de telefon. 1 L; (0765.128.357

16. Alexandra 24 ani, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii, Zepter. 40 L; (0736.197.198

55. Angela, 31 ani. Noua in zona. Masaj de relaxare si intretinere pe toata suprafata corpului efectuat pe masa de masaj. Detalii la telefon. Zona Obor langa parc, 100 L; (0744.222.383

29. Transport Auto Platforme Auto Transport Germania, pe platforma intern si international tractari auto transport auto pe platforme Bucuresti Germania (0722.601.322

17. Alexandra, 23 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere cu uleiuri si creme speciale, intr-o locatie discreta si curata. Unirii, Budapesta, Dimitrie Cantemir, 40 L; (0736.197.198

56. Anticariat Bucuresti cumparam carti noi si vechi, din orice domeniu si orice cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc. Deplasare gratuita; (021.315.87.04/ 0731.407.474

92. Bruneta, Alina, 28 de ani, fire sociabi-

30. Transport frigorific (termodiagrama) 14 euro palet mobila, mutari, diverse marfuri, preturi avantajoase, program 24/24, posibilitate contract, 1 L; (0770.791.187 Marius_iana@yahoo.com

18. Alexya buna sunt bruneta, am 160 inaltime 50 kg ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun sint sunt o fata curata. Dristor Kaufland. 60 L; (0738.143.758/ 0733.169.730

57. Antonia Poze reale din locatie, ofer masaj de relaxare si tonifiere, intr-un ambient intim si placut. Locatie centrala, ofer si pretind seriozitate, 250 L; (0762.038.619

relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679/ 0765.580.679 alexandramaria778@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

101. Buna, Alexa, brunetica 20 ani iti ofer masaj de relaxare total intr-un ambient placut, zona Dristor vis Kaufland. 60 L; (0738.143.758 102. Buna, blonda finuta curata draguta

34 de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii sunama Singura in locatie poze reale (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

103. Buna, blonda finuta, curata, draguta, 34 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

107. Calea Victoriei, hotel Radisson Roxi 19 ani, te astept la mine pentru a te relaxa cu un masaj de calitate, intr-un ambient placut si intim, 60 L; (0764.900.113 Ankutzadragusin@gmail.com

domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului, 60 L; (0723.192.086

40. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526

nilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791

100. Buna sunt Deea, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii la tel., 70 L; (0726.856.205 buluceamarian75@gmail.com

69. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Alexandru Obregia, 200 lei/ora, 100 L; (0799.343.582

33. Ana 23 ani, ofer diferite tipuri de masaj

2. Abate drumul tau spre o relaxare placuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro

in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul, 60 L; (0753.582.782

draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

Roxi 19 ani. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare intr-un ambient placut. 60 L; (0764.900.113 dragusinancuta1998@gmail.com

domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan Trapezului 60 L; (0723.192.086

39. Anca 27 ani, finuta si draguta te astept la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, 80 L; (0729.451.202

5. Acasa la mine, Larysa, 32 de ani, noua

99. Buna blonda, 34 de ani, finuta, curata,

68. Beatrice, maseuza cu bun simt ofer masaj de relaxare si body masaj domnilor manierati. Mai multe detalii la telefon. Zona Unirii Zepter 50 L; (0720.132.990

32. Ana 23 ani ofer diferite tipuri de masaj

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, acasa la mine, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0753.413.441

98. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

105. Buna, sunt o fata tanara, iti pot oferi un masaj de relaxare si tonifiere la mine in locatie. 22 de ani, 165, 45 kg, 50 L; (0732.396.735

74. Berceni, ofer masaj de relaxare

4. Acasa la mine Anca 30 de ani, noua in

97. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679

67. Barbu Vacarescu, prezentabila, educata, cu experienta, masaj de relaxare, servicii complete domnilor civilizati, manierati. Locuiesc singura, zona Floreasca. I speak english. Exclus sms, nr. privat, program non-stop. 100 L; (0737.178.542

73. Berceni, ofer masaj de relaxare curatenie si seriozitate. Poze reale; 40 L; (0732.584.979

masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0741.455.047

96. Bruneta, poze reale 100%, Unirii buna, vino pentru a uita complet de problemele tale cu un masaj de calitate, sunama si nu vei regreta, 70 L; (0760.702.709 Bombonika.thaaaa@yahoo.com

31. Ana ofer diferite tipuri de masaj domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului 60 L; (0723.192.086

38. Ana, bruneta slim 22 de ani, 1.70, 48

3. Acasa la mine, Andreea 25 de ani,

95. Bruneta, poze reale 100%, te astept in locatia mea pt. un masaj de calitate intrun ambient placut, suna-ma pt. mai multe detalii, si nu vei regreta, 70 L; (0734.231.341 bombonika.thaaaa@yahoo.com

66. Barbat manierat cu bun simt ofer masaj gratuit doamnelor, domnisoarelor la tine sau la mine acasa. Andrei. Nu ezita vei reveni. (0734.243.128

35. Ana domnisoara slim Calea Mosilor,

1. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

94. Bruneta, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

matica, ofer masaj de relaxare si tonifiere, diferite tipuri de uleiuri. Locatie centrala, seriozitate si discretie. Poze reale din locatie ! 200 L; (0767.167.112

masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, 50 L; (0725.871.620

Servicii diverse

60. Anya, la tine sau la hotel, domnisoara

draguta din poze iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru discret si curat. I speak english and deutsch. Program non stop, 100 L; (0725.468.709

44. Transport papuc sau duba, particular

45. Transport persoane romania Anglia Oferim servicii de transport international pe ruta Romania- Anglia de o calitate ireprosabila pana la destinatie in cel mai scurt timp si in conditii de confort, (0730.904.240

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

22. Alina, maseuza blonda te astept in

pamant super oferta 300 lei 5 mc la agregate spalate sortate nisip balastru pietris piatra pamant vegetal sau umplutura evacuam moluz gunoi transport marfa, 300 L; (0721.884.760 Transport rapid inclusiv sambata, ieftin duba si papuc. Mobilier, bagaje, de la 50 lei papuc/ de la 75 duba. Cel mai bun pret din Bucuresti. La cerere contra cost ajutor la incarcat, 50 L; (0762.866.057

din fire, frumoasa, stilata, ofer masaj terapeutic si de relaxare la domiciliul meu, fara graba, prin cele mai noi tehnici si metode de masaj, 150 L; (0727.210.430

91. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

la ofer masaj de relaxare domnilor seriosi in locatia mea, mai multe detalii la tel. Drumul Taberei, 60 L; (0727.123.384 93. Bruneta, 19 ani, ofer masaj de

104. Buna, blonda, 34 de ani, finuta, cura-

ta, draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

106. Calea Victoriei, Centru Vechi, Unirii,

108. Calea Victoriei, Hotel Radisson, Roxi, 19 ani te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut; 60 L; (0764.900.113 Ankutzadragusin@yahoo.com 109. Cami, 35 de ani. Noua in zona, poza

reala 100%, masaj terapeutic de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj pe toata suprafata corpului. Fara graba, detalii la telefon. Zona Obor, langa primarie, 100 L; (0756.493.570 110. Claudia doamna slim ofer diferite tipuri de masaj la domiciliul meu. Detalii suplimentare la telefon. Titan Trapezului 60 L; (0720.649.968

111. Cosmeticiana independenta, rabdatoare, atenta, ofer epilare inghinala cu hidratare speciala pt. barbati. Te rog citeste detaliile pe blog, nu ofer informatii la telefon, http://vreauepilare.blogspot.com. Nu sunt pt. companie. 150 L; (0758.609.361/ 0799.966.053 http://totuldesprerandunica.blogspot.com 112. Cristina bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

113. Cristina bruneta slim 30 de ani ofer

masaj de relaxare zona rond Alba Iulia 100 L; (0733.257.218

114. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

115. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona Piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

116. Cristina, noua in zona te astept pe tine domn generos sa iti ofer un masaj de neuitat in locatia mea curata si discreta situata in Militari Iuliu Maniu (Apusului). Pentru mai multe detalii astept sa ma suni, 60 L; (0734.195.421 117. CUPLU casatorit, masaj de relaxare,

ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

118. Cuplu curat, discret, dorim cunostinta

domn 20-35 ani pentru masaj relaxare; (0752.434.469 119. Cuplu, Bucuresti cuplu casatorit,

ambianta placuta si intima, masaj de relaxare, mai multe detalii la telefon. (0720.149.542 danutvarzob@gmail.com 120. Curatenie blocuri www.curatenieblocuri.freewb.ro Acum oferim servicii curatenie blocuri si subsol, ghene, gradina, contract, factura, e-mail anoutrei@yahoo.comwww.curatenieblocuri.freewb.rowww.firmacuratenieblocuri.wordpress.com, 25 L; (0724.682.275/ 0724.682.275 anoutrei@yahoo.com www.curatenieblocuri.freeweb.ro 121. Darya, doamna matura te astept pe

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

122. Darya, doamna matura te astept pe

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

123. Deplasare la hotel, acasa, ofer masaj terapeutic si somatic profesional doar deplasare, for more information call me, 300 L; (0763.920.610 124. Dessiree Masaj a creat pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 125. Diana Buna, daca vrei sa te rasfeti te

astept in locatia mea discreta si curata pt un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan, 60 L; (0735.232.246

126. Diana daca vrei cu adevarat sa scapi

de rutina zilnica vino sa te bucuri alaturi de mine intr o sedinta de masaj de neuitat va astept cu detalii despre mine si servicii la telefon Titan Trapezului 60 L; (0735.232.246

127. Diana, buna sunt Camy am 20 de ani draguta, finuta, cu bun simt, te astept in locatia mea pentru masaj. 100 L; (0749.404.636 128. Diana, buna, daca vrei sa te rasfeti

te astept in locatia mea discreta si curata pt.un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan 60 L; (0735.232.246

129. Diana, esti stresat, atunci vino la mine, te astept la mine in locatie pt. un masaj de calitate, ma gasesti in zona Bulevardul Uverturii, Militari, 60 L; (0730.450.210

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 octombrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII 170. Floreasca, doamna rabdatoare, cu mult bun simt ofer masaj de relaxare domnilor civilizati, manierati, maturi, locatie curata si discreta, mai multe detalii la telefon, 80 L; (0775.164.493

207. Masaj de relaxare. Buna Ana ma numesc. Am 24 de ani si te astept la mine pt un masaj de relaxare si tonifiere. In locatie sunt singura. 50 L; (0762.172.734

131. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960

171. Gabitza program de lucru 10.0022.00 ofer masaj de relaxare in compania domnilor 10-40 ani din Coletina, 50 L; (0726.445.592/ 0746.587.654

208. Masaj la mine, tanara 34 de ani, ate-

132. Doamna fac masaj terapeutic;

172. Garantez revenirea, te-ai saturat de

130. Doamna blonda, ofer servicii totale,

masaj terapeutic manevre a meridianelor principale si secundare, tehnici care stimuleaza circulatia qi-ului si sangelui incluzand manevre tranzitorii. OborMosilor. 150 l/ora, 100 L; (0726.508.066

(0735.670.953

133. Doamna singura, rabdatoare si cu simtul umorului, te astept la domiciliul meu pentru un masaj de relaxare. Militari, nu raspund la sms si nr. privat. 50 L; (0734.152.417 134. Doamna 39 ani, ofer masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala domnilor care doresc sa scape de stresul cotidian. Exclus sex. Zona Camera de Comert, bd. Mircea Voda 70 L; (0765.339.151 135. Doamna 39 ani, ofer masaj de

relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona Camera de Comert 70 L; (0765.339.151 136. Doamna 53 de ani, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954

maseuze grabite sau indiscrete, poze false, nu si in cazul meu, te astept sa iti ofer cel mai bun masaj pentru trupul tau, singura si discreta, 200 L; (0737.127.090

173. Graviduta astept domni manierati la

un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0733.403.174 174. Graviduta te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 50 L; (0733.403.174 175. Hotel la tine reala 100 % 21 de ani

doar la tine sau hotel, rasfata-te cu cel mai bun masaj terapeutic si de relaxare, aromatherapy, discretie si igiena maxima, suna pentru programari central, 100 L; (0725.468.709 176. Iliuta numerolog Consultatii telefon-

137. Doamna 53 de ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Pantelimon, Delfinului; 60 L; (0732.074.954

ice la numarul de telefon cu tarif preferential 1,50 eurocenti/ minut (tariful nu include TVA), (0903.760.710 cearly_ro@yahoo.com

138. Doamna 53, discreta si manierata,

177. Intercontinental, Andreea noua in

ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954 139. Doamna 53, manierata si discreta

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. Rog seriozitate, 60 L; (0732.074.954 140. Doamna 53, tandra si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului 60 L; (0732.074.954 141. Doamna eleganta doamna discreta

si stilata calea Mosilor, atenta la discretie, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, 70 L; (0726.053.993 geotoma2011@gmail.com 142. Doamna matura ofer masaj profe-

sional de relaxare, ambianta placuta, discretie maxima. Zona Timpuri Noi (0763.674.058 143. Doamna matura si cu bun simt te invit pentr-u citeva momente la un masaj ce te va face sa te mai reintorci fara graba si loc discreta pro 11 /20 det la tel; 60 L; (0723.002.389 144. Doamna matura 41, experta in arta

masajului. Calitate si profesionalism. Locatie decenta pe b dul Mircea Voda. 100 L; (0726.444.220

145. Doamna matura 45, bruneta ofer

masaj de relaxare la domiciliu meu, ambient placut fara graba zona central Zeptar, Goga det la tel. 60 L; (0765.228.499 146. Doamna matura, Deea 38 ani, sociabila si selectiva te astept sa petrecem cateva momente in compania unui masaj de relaxare zona Goga/ Vitan; 60 L; (0733.261.723 147. Doamna rusoaica 39 ani, efectuez

toate tipurile de masaj, Timpuri Noi, experienta. (0764.373.663 148. Doamna singura, sociabila fizic pla-

aceest domeniu te astept la mine la un masaj terapeutic, de relaxare, body masaj facut de o bruneta eleganta si cu bun simt. Relatii suplimentare la telefon, 60 L; (0766.713.080 178. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta. 40 L; (0733.347.650 179. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

relaxare la domiciliul meu discret. Unirii, Zepter. 40 L; (0733.347.650

180. Iulia, o domnisoara miniona cu bun simt si zambitoare te asteapta la un masaj de relaxare in locatia mea discreta din zona Unirii-rond Alba Iulia; 50 L; (0738.077.846 181. Iulia, 27 ani poze reale, te astept la

un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 40 L; (0733.347.650 182. Katy 27 ani, noua in zona, astept

domni pretentiosi care apreciaza calitatea nu cantitatea la un masj total de relaxare la domiciliul meu discret, Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994 183. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii-Zepter, 40 L; (0731.787.525 184. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100%, roscata reusita, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat, Unirii, Zeptar. 40 L; (0729.452.895 185. Katy, 27 ani, noua in zona, poze

reale 100% Astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel., 80 L; (0725.874.994 186. La mine acasa, Katy 30 ani, noua in

cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0737.218.736

zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, poze reale, 100 %, 60 L; (0742.848.142

149. Doamna, 40 de ani, ofer masaj de

187. La mine, la tine sau la hotel, Selena,

relaxare si terapeutic domnilor seriosi. Zona Dristor; (0727.085.897

150. Doamna, 42 ani, ofer masaj de relaxare domnilor. Rog seriozitate si discretie, Favorit, 70 L; (0763.781.778/ 0753.181.713 151. Doamna, 37 ani, matura, 1.68, 56

kg, par scurt, ofer masaj de relaxare la domicilul meu, locuiesc singura, cer si ofet seriozitate, zona Iancului, 80 L; (0737.625.531 152. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 50 L; (0727.483.225

ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

157. Dristor, buna, sunt Denisa, 19 ani, ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt, igiena si discretie maxima, poze 100% reale, nu ezita, 60 L; (0764.915.940 158. Dristor, Baba Novac Andreea, 28 ani, cu experienta an domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pt mai multe detalii la telefon, 60 L; (0764.093.732 159. DRUMUL Taberei, ofer masaj de relaxare fara graba la domiciliul meu 60 L; (0734.941.005 160. Drumul Taberei, te-ai saturat de fite

si de poze false, vino in locatia mea unde igiena si discretia ma caracterizeaza, fara fite si fara graba atenta la dorintele tale, poze 100% reale. Masaj 50 L; (0736.055.068

161. Drumul Taberei, te-ai saturat de fitze

si de poze false, la mine nu e cazul, singura in locatie, gingasa si jucausa, atenta cu cerintele tale, te invit in locatia mea unde igiena ma reprezinta, poze 100% reale 50 L; (0730.484.673 Alinasenzuala@yahoo.com

162. Drumul Taberei, te-ai saturat de fitze

si de poze false? La mine nu e cazul vino în locatia mea pentru ati îndeplini orice dorinta. Sunt o fata curata si cu bun simt, pentru mai multe detali la tele, Drumul Taberei, 100 L; (0736.055.531

163. Epilare inghinala pt. barbati care doresc sa isi imbunatateasca aspectul fizic. Zona Titan, zilnic, Betty. Ceara, crema depilatoare, tuns, cum doresti 100 L; (0730.497.949 164. EROII Revolutiei, Maria, 35 de ani,

1.69 m, 52 kg. Doamna blonda, curata, ingrijita si foarte carismatica, ofer masaj la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii si o eventuala intalnire suna-ma, 50 L; (0741.956.770 165. Eva ofer masaj de relaxare, terapeu-

tic,cu uleiuri speciale domnilor manierati in zona Rond Alba Iulia, 100 L; (0766.415.491 166. Evelyn, masaj de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj. Discretie maxima, detalii la tel., zona bucur obor . 100 L; (0756.268.394 167. Fete frumoase. Cele mai frumoase

12 domnisoare in cea mai curata si intima locatie din Bucuresti, ambientul perfect pentru a te relaxa si destinde. Mai sus doar o parte din colege, 140 L; (0727.646.456 168. Finuta 24 ani, poze reale, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 60 L; (0725.473.852 169. Finuta, draguta, fara fite, te astept

pe tine, domn generos, la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, la domiciliul meu Unirii, Zepter, 60 L; (0725.473.852

intretinere, sportiv si terapeutic pe masa de masaj. Cer si ofer conditii deosebite de igena. Exclus sex, (0733.293.542 211. Masaj de relaxare folosind tehnicile masajului somatic, drenaj limfatic si reflexogen, maseuza cu atestat, sector 6 (0764.555.813 212. Masaj de relaxare Maseur profesion-

ist cu experienta, 30 ani, foarte serios si cu bun simt, ofer servicii pentru urmatoarele tipuri de masaj: relaxare 60 min., intretinere 60 min., anticelulitic 50 min., slabire 50 min., 50 L; (0747.035.474 Mircea.nastase@yahoo.com

213. Masaj de relaxare pentru domni maturi care doresc destindere in compania unei doamne mature. Sunt selectiva si discreta. Zona Tineretului intre orele 10.0019.00 de luni pana vineri, 150 L; (0733.714.153

189. La tine sau la hotel, blonda 30 de ani finuta si frumoasa ofer domnilor generosi si interesati masaj corporal si de relaxare facut cu pasiune, poze reale, mai multe detalii despre anuntul meu la telefon. 100 L; (0720.522.833

terapeutic si de relaxare la tine acasa sau la hotel, speak english, 300 L; (0763.920.610

192. La tine sau la hotel, buna, sunt Diana,

vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon, zona Alba Iulia, deplasari, (0731.536.906 193. La tine sau la hotel, Selena, 21 de

ani, 1,70m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%. 200 L; (0799.237.123 194. La tine sau la hotel. Ofer masaj de relaxate, profesional cu uleuri de buna calitate. Hai sa iesim din rutina zilnic? sa te fac sa te simti bine altauri de mine, nu imi place sa ma grabesc, pentru mai multe detalii la telefon 200 L; (0723.825.710 195. Larisa, 30 ani, te astept in compania

mea pentru un masaj discret de relaxare, zona Lizeanu cu Stefan cel Mare, sunama, 70 L; (0761.024.566

196. Larisa, 32 ani, ofer servicii de calitate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0753.582.782 197. Larisa, Budapesta, numele meu

este Larisa, am 31 de ani, 170 cm si 55 de kg. Iti pot oferi masaj de calitate la domiciliul meu situat pe bd. Dimitrie Cantemir. Nu ezitati sa ma contactati la nr. de tel. 60 L; (0763.013.977 198. Magazinul Unirii Buna, sunt Kamy, am 20 de ani, 1.70, 56 kg, bruneta, ochi caprui, ofer masaj de calitate, servicii complete, poze reale, 50 L; (0731.209.056 Denydenisa@gmail.com 199. Mama si fiica, finute si dragute te asteptam sa te relaxezi cu un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale. Respectul si bunul simt ne caracterizeaza. Unirii, Cantemir, Budapesta, 200 L; (0723.733.144 200. Mama si fiica, finute si dragute astep-

tam domni manierati la un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale la domiciliul nostru discret si curat. Unirii. 200 L; (0723.733.144 201. Maria, 28 ani, ofer masaj total de

relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; (0754.709.995 202. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni. Rel. la tel.: (0761.904.816/ 0765.223.633 203. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni. Relatii la tel.: (0732.963.998 204. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni; (0732.963.998

245. Matura inalta, supla, 39 ani, ofer masaj de relaxare. Zona Nerva Traian, Bd Unirii; 50 L; (0726.874.434 246. Matura Inalta, supla, ofer masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea. Locatie decenta, ambient placut. Zona Splaiul Unirii, Camera de Comert, Mircea Voda; 50 L; (0726.874.434 247. Matura inalta, supla, ofer masaj de relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Locatie decenta, discreta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, Bd-ul Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434 248. Matura ofer masaj profesional de relaxare. Discretie igiena curatenie. Zona Bd Unirii. 100 L; (0763.674.058

278. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari. Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 279. Nikoleta, buna sunt bruneta, am 23

da ani inaltime, 160 kilograme 50, ofer masaj da relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie, Dristor Kaufland, mai multe detalii la telefon va pup 60 L; (0730.458.675 280. Noua Eva, 100% poze reale, sector 3, zona Muncii. Te invit la mine ptr. o sedinta de masaj si un rasfat garantat. Sunt o blonda singura in locatie. Suna-ma si totul vine de la sine. (0731.984.810 281. Obor, roscata, Obor, Calea Mosilor, te invit in compania mea sa imbinam utilul cu placutul, fara graba, discretie si igiena cer/ofer, relaxare,masaj terapeutic, 100 L; (0732.834.936 282. Ofer relaxare si destindere, intr-un ambient placut si curat, printr-un masaj terapeutic efectuat prin diferite tehnici ale masajului. Mai multe detalii la telefon. Discretie, 200 L; (0768.397.574 283. Oferta deosebita pt un domn special

ofer masaj de relaxare, domnilor care apreciaza calitatea. Zona Timpuri Noi 60 L; (0785.183.466

215. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,

250. Matura stilata. Daca ti doresti altce-

284. Patricia, doamna matura 40 ani,

46 ani, parul lung, te astept la mine, Berceni; (0763.664.061

216. Masaj general, sanatate si stare de

bine, iti va reda energia si te va relaxa fizic si psihic, sector 6; (0764.555.813 217. Masaj in Bucuresti 100% profession-

al 1h - 70 lei Barbat, maseur efectuez masaj de relaxare, sportiv, cervical, aromaterapie, anticelulitic, terapeutic (70 lei/ora) prg: 08-22 (exclus conotatii sexuale, erotic) Detalii suplimentare, 70 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com

218. Masaj la tine sau la hotel buna sunt Deea iti ofer un masaj deosebit la tine sau la hotel mai multe detali la tel: 250 L; (0799.255.800 219. Masaj la tine sau la hotel, Diana o

blonda draguta care iti poate oferi un masaj deosebit mai multe detalii telefonic. (0731.536.906 220. Masaj muscular, terapeutic, de

relaxare, util pentru atrofia musculara, oboseala cronica, blocaje musculare, suprasolicitarea zonelor musculare prin manevre de frictiune pana la extensii de tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

249. Matura plinuta, calma, cu bun simt,

va suna-ma, stil, rafinament, eleganta, discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi. Poze 100% reale, 150 L; (0763.259.242

ofer masaj de relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

252. Matura 41 ani, experta în arta

286. Poze reale. Te astept in locatia mea pt. un masaj de relaxare totala, despre mine 1,69, 50 kg, bust generos, natural. Locatie discreta, curata, singura, fara colega care sa te deranjeze. Despre detalii, suna-ma, 50 L; (0761.979.124

masaj total de relaxare, locatie decenta, curata si discreta. Zona Timpuri Noi, bd. Mircea Voda 100 L; (0733.261.615

masajului. Calitate si experienta. Zona Bd. Unirii. 100 L; (0726.444.220 253. Matura 45 te-ai saturat de fite, vino

50 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu garantez revenirea 70 L; (0734.986.050

254. Matura bruneta Ofer masaj de relaxare. Locatie decenta zona Camera de Comert, 100 L; (0733.261.615

288. Poze reale, Titan Alina, 28 de ani

255. Matura, inalta supla ofer masaj de

289. Promotie masaj cupluri Noblesse Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 12-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro

relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. 50 L; (0726.874.434

256. Matura, inalta, supla, ofer masaj de

relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Discretie, locatie decenta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, bd.Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434

222. Masaj profesional doamna maseur cu atestat si experienta, ofer masaj de relaxare, anticelulitic, de slabit, terapeutic si reflexoterapie, pe pat de masaj. Fara alte servicii. Zona Alba Iulia Rond Abla Iulia 70 L; (0764.152.740

258. Mazeuza Faci sport, sala vrei sa scapi de stres, oboseala, dureri musculare Te astept la o sedinta de masaj cu uleiuri speciale pe masa de masaj. Ofer igiena si seriozitate, (0765.607.030

225. Masaj profesional, Roxana, bruneta cu par lung, 34 ani, discreta, amabila, ofer masaj de relaxare domnilor la mine in locatie, detalii amanuntite la tel. Dristor. 50 L; (0721.055.583 226. Masaj relaxare terapeutic intr-un cadru intim, discret si foarte curat langa Piata Victoriei. Detalii suplimentare la telefon. L-V 11-20. Ac, parcare, 150 L; (0747.411.080/ 0721.973.827 227. Masaj relaxare, bruneta 30 de ani ofer masaj de relaxare si alte tipuri la mine acasa, intr-o atmosfera intima si discreta, zona Titan. Garantez ca te vei simti excelent! Accept si cupluri. Program 11.0021.00. 100 L; (0722.918.195 228. Masaj relaxare, bruneta draguta,

discreta si educata, 30 ani, te astept cu un masaj de relaxare si alte tipuri la mine acasa, intr-o ambianta placuta si curata. Garantez ca te vei reintoarce. Zona Unirii, Horoscop. 100 L; (0738.151.929 229. Masaj relaxare, Shiatsu, presopunctura, reflexo, masaj relaxare, tehnica shiatsu deblocarea punctelor energetice, vindecarea organismului in diverse afectiuni de sanatate ), presopunctura, reflexo-terapie; (0767.157.042 230. Masaj terapeutic, nu te grabesc, Ana

ma numesc, am 23 de ani. Blonda fara fite. Te astept la mine. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0762.172.734 231. MASAJ, Ada, ofera domnilor manierati masaj terapeutic, igiena, discretie. Titan, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510 232. Masaj, Berceni, doamna draguta si discreta, ofer masaj de relaxare, terapeutic body, masaj pt. mai multe detalii contacteaza-ma, 150 L; (0769.498.620

259. Meriti masaj de calitate la noi sau la

hotel, domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro

Andreea, bruneta reala, ofer masaj de relaxare de calitate domnilor generosi numai la domiciliul meu. Discretie si igiena maxima. Poze..., maxima discretie si igiena, program 8:30 la 17:30; 80 L; (0758.940.431 262. Militari, Mc Donalds Virtutii, Sir ceva

diferit, ofer masaj de relaxare domnilor care vor sa iasa din monotonia zilnica, locuiesc singurica intr-o garsoniera, maxima discretie si igiena, program 8:30 la 17.30, 80 L; (0758.668.672

263. Militari, McDonalds, Virtutii, acasa la

mine, tanara, 1,69 m, 54 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin, contacteaza-ma pt. mai multe detalii, 80 L; (0758.668.672 264. Militari, Virtutii, noua in zona

Andreea, tanara 29 de ani, satena, 1,62 m, 49 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin, contacteaza-ma pt. mai multe detalii, 80 L; (0758.668.672 265. Mirela masaj de relaxare. Esti stre-

sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922 266. Mirela scapa de stresul zilnic alegand un masaj de relaxare in compania mea la domicilul meu unde domina discretia, igiena si intimitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan. 60 L; (0736.549.922 267. Mirela, diploma de cosmeticiana

profesionista, ofer servicii de cosmetica si masaj general, mai multe detalii la telefon. Drumul Taberei, prog 10:00-20:00, 50L 30min/ 100h; 50 L; (0745.028.362 268. Mirela, masaj de relaxare. Esti stre-

235. Masaj, scapa de stresul cotidian printr-un masaj de relaxare si intretinere corporala. Zona centrala. 150 L; (0720.850.070

270. Monica Satena 20 de ani, fara inhibitii si deschisa pt orice. Pozele imi apartin si sunt facute in locatie. Iti voi oferi un masaj de calitate zona Zepter, 50 L; (0784.986.529

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0729.365.636

206. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer masaj

241. Masaj, noua in zona, Bianca 21 ani,

sunt o asistenta draguta si rabdatoare. Pt. o sedinta de masaj nu ezita sa ma contactezi. Sigur vei reveni, Militari; 70 L; (0737.545.000

(acupunctura fara ace) pe meridiane energetice, chackre. Inlatura oboseala, elimina toxinele. Info nutritionale, consultanta psihologica (bulimie, anorexie, depresii). Tratamente faciale. L-D. (0734.260.775 292. Relaxare prin masaj, doamna 50 de

ani placuta cu experienta in masaj corporal de relaxare total, am locatie L-D 12-21 dupa ora 20 deplasari la clienti si straini si cazati hotel asigurare taxi detali telefon, 150 L; (0728.441.698/ 0724.325.939

271. Monica 34 de ani. Maseuza draguta,

munca sau doar vrei sa te relaxezi, atunci te astept in locatia mea sa iti ofer un masaj de relaxare de neuitat. Locatia in Militari. 50 L; (0733.579.243 296. Roxana, doamna voluptoasa ofer masaj total de relaxare, diferite tipuri, discretie, intimitate zona centrala noua in zona, 60 L; (0729.532.057 297. Roxana, 24 ani, 173 cm, 70 kg, Militari Residence sunt o domnisoara cu experienta. Imi place sa creez o atmosfera frumoasa si sa ofer masaj de relaxare domnilor dornici de escapade. Satena, ochii caprui, 173 cm, I speak english, 150 L; (0742.813.595

pozele imi apartin am 20 de ani si te astept pe tine domn generos la un masaj ce te duc pe culmile extasului si te voi surprinde cu multe fantezii, zona Zepter. 50 L; (0784.986.529 276. Muncitori necalificati pentru lucrari topografice. Salariu 1400 Lei net, cazare si diurna pentru perioadele de delegatie 1.400 L; (0722.500.556 valeriu.m@theotop.ro

314. Tanar dragut ofer masaj gratuit doamnelor, domnisoarelor la tine sau la mine acasa. Andrei. Nu ezita vei reveni. (0734.243.128 315. Tanara discreta, invit domni discreti

si generosi in compania mea pentru un masaj terapeutic de calitate facut cu pasiune. Fara graba. Discretie si igiena. Obor, Mosilor. Program 12-22. Pret: 100/150 lei. 100 L; (0732.834.936 316. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714 317. Tattoo Studio, Nobil Ink Studio, Calea Vitan 150. Tattoo & Body Piercing. Facebook: irinel tatuaje Tel/WhatsApp; 1 {; (0764.512.434 318. Te astept sa ne cunoastem mai bine,

buna, sunt o fire sociabila, discreta daca vrei sa traiesti o experienta unica te astept intr-un cadru intim, curat si placut. Noua in zona (sector 2 Mosilor). Suna-ma: (0726.650.528

319. Tehnician maseur, la domiciliu. Masaj relaxare cu influente reflexo si preso, anticelulitic, terapie jad, masa masaj mobila cu 4 segmente. Program prelungit pentru oameni ocupati. 250 lei/sedinta aprox 3 ore; 100 L; (0724.253.443 320. Theo Bruneta simpatica te invit pen-

tru cateva momente la mine, sunt o domnisoara selectiva, zona Octavian Goga, det. la tel., 70 L; (0737.925.548 321. Tineretului, Cantemir, Sincai,

doamna matura cu experieta ofer masaj de calitate domnilor cu bun simt poze reale pt detalii suna-ma, (0726.856.205 322. Titan, blonda, ofer masaj de relaxare

domnilor manierati intr-o locatie discreta. Cer si ofer seriozitate. 70 L; (0799.182.770 323. Titan, metrou, vino sa te relaxezi

intr-un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

324. Turcoaica 18, ani la tine sau hotel

noua, maseuza, poze reale discretie si igiena maxima. Iti ofer cel mai bun masaj terapeutic profesional. La tine sau hotel 200 L; (0799.675.580

325. Unirii, poze reale, super finuta si rabdatoare, te astept in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Nu raspund la numar privat. 50 L; (0722.769.160 badboss94@yahoo.com 326. Universitate, iti ofer momente pla-

cute de relaxare, un masaj terapeutic fara graba, pt. mai multe detalii suna-ma, 100 L; (0732.199.183

327. Viviana, 24 ani, noua in zona, te astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899

B, experienta si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 10. AGENT paza si ordine, agent control

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

11. AGENT paza, cu si fara experienta, calificati si atestati. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0751.251.112 office@soimiigs.ro 12. AGENT securitate, Hotelurile Ramada

din Bld. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, Bucuresti, angajeaza ca agent securitate, o persoana care sa posede cunostinte de operare calculator. (0745.340.084 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 13. Agent automate cafea, postul pre-

supune alimentarea, intretinerea si incasarea automatelor. Cerinte: permis conducere cat. B. Nu este necesara experienta intr-un post similar. Salariu 1800 lei + bonus, auto, telefon 1.800 L; (0748.222.715 office@automate-nova.ro www.automate-nova.ro 14. Agent call center Vrei sa lucrezi intrun loc unde colegii iti sunt si prieteni, te asteptam in echipa noastra. Varsta nu conteaza. Relatii la tel.Email:hr@cycle.ro, (0757.085.852 hr@cycle.ro 15. Agent curatenie Societate comerciala angajeaza personal pentru echipa de interventie. Oferim salariu motivant, program flexibil. Relatii la telefon; (0751.051.246/ 0751.051.246 hr@handy-man.ro 16. Agent curatenie societate comerciala ce asigura curatenia in centru comercial, se folosesc utilaje mecanizate. Oferim contract de munca, salariul motivant. Punct de lucru - Balotesti (0751.049.869 recrutare@handy-man.ro 17. Agent curatenie echipa de interventie societate comerciala angajeaza personal pentru echipa de interventie. Se foloseste curatenia mecanizata. Oferim salariu motivant, program flexibil, plata orelor suplimentare. (0751.049.869 recrutare@handy-man.ro 18. Agent curatenie magazin, ai experien-

ta in curatenie, este dinamic, rezistent la stres, flexibil la cerinte, serioasa si corecta, te asteptam in echipa noastra. Iti oferim salariu atractiv, contract, ore suplimentare platite; (0751.049.869 recrutare@handyman.ro 19. Agent curatenie magazin, asiguram

curatenia in magazin, folosind utilaje mecanizate, cautam personal serios, dinamic, rezistent la stres si flexibil la cerinte. Oferim contract, salariu atractiv, plata orelor suplimentare; (0751.049.869 recrutare@handy-man.ro 20. Agent curatenie pentru echipa de interventie, pentru curatenie se folosesc utilajele mecanizate. Cautam personal serios, dinamic, rezistent la stres si dispus pentru un program flexibil. Oferim contract, salariu atractiv, plata orelor suplimentare; (0751.049.869 recrutare@handy-man.ro 21. Agent curatenie, firma curatenie angajeaza agent curatenie pentru locatie fixa din zonele: Berceni, Balotesti si Otopeni. Oferim salariu motivant. Relatii la telefon (0751.049.869 22. Agent curatenie, firma de curatenie angajeaza personal pentru curatenie, barbati/ femei, program 8 ore/zi, zona Pantelimon, locatie fixa Mega Mall) urgent, 1300 lei salariu plus contract de munca; 1.300 L; (0743.053.208 23. Agent curatenie, societate comerciala ce asiguram curatenia in centru comercial, se folosesc utilaje mecanizate. Oferim contract de munca, salariul motivant platit la timp (0751.049.869 recrutare@handyman.ro 24. Agent DDD Societate comerciala angajeaza operator dezinsectie, deratizare dezinfectie cu permis de conducere Detalii la tel.; (0751.051.955 hr@handy-man.ro

Oferte full time ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002

25. Agent de curatenie Angajam femeie

de serviciu birouri, sector 3, servicii de curatenie birouri, locatie situata in b-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, program de 8 ore/ zi de luni pana vineri, de la 6:30 la 14:30, (0730.166.726 ofertare@romcosys.ro 26. Agent de curatenie Firma de curatenei angajeaza agent de curatenie, zona AFI Controceni. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de l-v intre orele 08:30:16:30 la tel. sau email. 1.200 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro

299. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, vino la un masaj real cu multe pasiune si dragoste, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625 300. Sara domnisoara frumoasa, poze reale, varsta 22 ani, te astept in compania mea pentru diverse tipuri de masaj. Daca cauti relaxare o vei gasi in compania mea. Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta, 200 L; (0762.934.370 301. Servicii curatenie firma specializata

de curatenie presteaza servicii de curatenie la cel mai inalt nivel. Oferim servicii specializate atat firmelor cat si persoanelor fizice la preturi avantajoase; (0740.128.757 office@sinergitarget.ro 302. Servicii curatenie birouri, asociatii proprietari Curatenie birouri si spatii comerciale, curatenie dupa constructor, ansambluri rezidentiale,asociatii de proprietari. Abonamente Speciale care includ gratuit spalat mocheta, polishat marmura/ travertin, 10 {; (0768.573.114 clean.ton@yahoo.com 303. Servicii sablare profesionale Prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat.Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848 304. Simona Lasa-te purtat intr-o calatorie de rasfat si traieste o experienta unica ce inseamna placere. Detalii suplimentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; (0732.721.047

306. Simona, 39 de ani, masaj de relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0732.721.047

275. Monica, noua in zona si in locatia

313. Sunt noua pe site blonda ofer masaj de relaxare barbatilor educati si curati, sunt singura, Suna-ma si fa-mi o vizita.Nu vei regreta vei fi multumit, sector 6, discretie, 100 L; (0731.393.341

9. AGENT interventie cu permis categoria

mine o domnisoara simpla, curata draguta, manierata si cel mai important 100% reala. Iti pot oferi servicii de masaj de relaxare si body masaj in compania mea 250 L; (0736.179.951

272. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

274. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

Total Media News este o firma infiintata din dorinta si necesitatea de a comunica. Streaming, publicitate, spoturi publicitare. 10 {; (0742.769.462 autopuls@yahoo.com

4

298. Roxy, alege sa te simti bine alaturi de

305. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 60 L; (0748.944.812

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

312. Streaming, transmisii live on line

relaxare intr un cadru discret si intim. Pentru mai multe detalii suna-ma la tel. (0730.228.089 Dilalah2001@yahoo.com

comunicativa si experta in arta masajului. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325

273. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

311. Spa, jacuzzi, sauna, masaj thai, super-terapii. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861

293. Riana, doamna ofer masaj de

295. Roscata, esti obosit dupa o zi de

269. Mirela, 28 ani Esti satul de poze false? Eu sunt alegerea ta. Calitatea este cuvantul ce ma defineste. Scopul meu este placerea si satisfactia ta. Detalii suplimentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; (0736.549.922

239. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de

masaj: relaxare , reflexoterapie, anticelulitic; (0761.024.023

291. Refresh autentic masaj shiatsu

261. Militari, MC Donalds Virtutii,

234. Masaj, d-na 1.80 m,58 kg,33 ani,calma si rabdatoare. Ofer masaj terapeutic, cervical si lombar, domnilor draguti si generosi in locatia mea centrala, curata si discreta 100 L; (0733.588.429 mihaelaandra@gmail.com

238. Masaj, la mine, Magda, calma si rabdatoare te astept pentru un masaj de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj, detalii mai multe la tel., bucur obor 100 L; (0755.450.726

290. Ranya s beauty, oferim servicii de

294. Rond Alba Iulia, buna am 21 de ani, sunt o fata draguta, eleganta si stilata, ofer domnilor generosi si stilati masaj de relaxare. Poze reale, confirm cu tatuajele. Zona Rond Alba Iulia. 100 L; (0734.471.262

sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922

237. Masaj, bucura-te de un masaj profesional, calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140

reala, garantez revenirea, 100 L; (0764.418.844

m. Am poze reale, ofer masaj de cea mai buna calitate, te astept. Pt. mai multe detalii contacteaza-ma, este loc de parcare, 80 L; (0758.668.672

260. Militari, Cora, 30 de ani, 56 kg, 1.68

233. Masaj, buna, ma numesc Cristina, am 19 ani si astept sa ne cunoastem. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma; 150 L; (0767.205.244

236. Masaj, Anda, Unirii ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu, intr-un cadru discret, discre?i si igiena totala, nu fac deplasari si nu raspund la numere private, 150 L; (0727.208.524

287. Poze reale, Tineretului satena, 165,

la un masa total de relaxare cu o domna matura cu multa experienta, calitate stil si eleganta 100 L; (0738.543.870

257. Matura, feminina, deosebita prin stil si calitate, ofer masaj terapeutic prin proceduri specifice terapiei, benefice organismului cu imbunatatirea tonusului necesar vietii cotidiene, poze reale, 9-23 nu lucrez noaptea, nu raspund la nr. privat sau sms 250 L; (0730.369.218

icala 50 ani placuta experienta in masaj corporal de relaxare total, am locatie L-D 12-21 dupa ora 20 deplasari la clienti si straini si hotel asigurare taxi, detalii telefon, 150 L; (0720.497.363/ 0768.152.973 lili.popescu48@yahoo.com

ofer masaj de relaxare, zona Kaufland, Dristor. 50 L; (0736.760.098

285. Piata Progresu, doamna 55 de ani,

251. Matura 40 ani bruneta, par lung, ofer

asteapta la un masaj reciproc. Daca ai nevoie de bani si esti o fata draguta sau cuplu de viata, fara prejudecati, trimite-ne foto pe e-mail; inimacalda@yahoo.com inimacalda@yahoo.com

221. Masaj pentru fete Cuplu simpatic te

relaxare la mine acasa, 60 L; (0725.760.559

de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, Tineretului, 100 L 2 sedinte, 60 L 1 sedinta; (0760.839.801/ 0737.231.889

244. Maseuze reale, servicii reale multe maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal. 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari, Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308

46 ani, parul lung te astept la mine, Berceni; (0763.664.061

214. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,

240. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.929.248

205. Masaj Buna, Erika ofer masaj de

243. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista 100 L; (0720.084.742

277. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

si manierat, daca nu te grabesti si vrei un masaj mai aparte, intr-un cadru placut si discret, apeleaza cu incredere la mine. Astept un domn civilizat, bine crescut, minim 30 de ani, preferabil casatorit, (0758.850.507

224. Masaj profesional, Asistenta med-

sau la hotel 27 ani, 1.65 57 kg execut masaj de relaxare numai domnilor seriosi si hotarati, pt mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati, 300 L; (0765.346.973

191. La tine sau la hotel, buna, ofer masaj

156. Dristor 2, vino sa te relaxezi intr-un

210. Masaj somatic, de relaxare,

188. La tine sau la hotel Cristina, la tine

154. Domnisoara, 19 ani. Poze reale,

155. Dristor Raysa, noua la tine in zona ofer body masaj de relaxare intr-un ambient placut si discret, loca?ie singura foto reale din locatie, garantez, mai multe detalii la telefon, 50 L; (0767.491.333

meu. Barbati, femei, Luminita, (0737.672.026/ 0721.989.266

223. Masaj profesional pe toata suprafata corpului (spate, cervical, pietre vulcanice) la cerere deoarece trebuiesc incalzite, 120 L; (0738.152.858

doamnelor interesante; (0727.903.357 masaj, zona Dristor detalii la tel., 50 L; (0734.420.192

209. Masaj reflexoterapie la domiciliul

1,70 m, 52 kg, 21 de ani ofer masaj de relaxare si tonifiere, pozele sunt reale 100%. 200 L; (0799.237.123

190. La tine sau la hotel, bruneta reala, draguta si cu bun simt iti ofer masaj de relaxare, masaj terapeutic, masaj corporal de intretinere pt. mai multe detalii suna-ma. 100 L; (0763.725.731

153. Domn matur ofera masaj de relaxare

stat, experienta 5 ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj cervical, lombar, capilar, detin masa de masaj, locatie centrala (vezi harta) discretie, foto reale, 100 L; (0733.529.054

242. Maseur cu experienta efectuez masaj de relaxare, terapeutic si reflexoterapie la domiciliul clientului; (0754.612.752

9

307. Simona, bruneta 27 ofer masaj de relaxare, discretie, igiena, poze reale din locatie, cer si ofer seriozitate. Zona Bucur Obor, 60 L; (0728.924.549 308. Sonya Un masaj de relaxare facut de

o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. Unirii, Zepter, 100 L; (0720.716.956 309. Sophie, 25 ani, 1.60 m si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. 200 L; (0725.458.291 310. Soryna 30 ani, masaj terapeutic pro-

fesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 60 L; (0758.158.334

1. Abatorul Peris cauta un stivuitorist serios, responsabil si atent la detalii. Oferim salariu motivant, contract de munca, transport sau cazare. Detalii la; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2. Absolvent studii superioare industria

lemnului sau profil tehnic pentru societate comerciala. Detalii la telefon; (0731.025.970 3. Academia de fitness angajeaza femeie de serviciu zona Universitate, program L - V 06.00 - 14.00, salariul 1.200 L; (0727.026.642 4. Activitate online esti comunicativa,

ambitioasa, doresti mai mult de la viata, vino in echipa noastra sa lucrezi si sa ai venituri substantiale, conversatiile online sunt specialitatea noastra 5.000 L; (0767.640.565 5. Admin - tura de noapte! 1 post, ai experienta ca model / tehnic /admin in videochat? Poti lucra pe tura de noapte? Vrei un venit fix peste media din Romania? Aplica acum pentru postul liber; 3.000 L; (0748.589.879 6. Administrator parc auto, activitate

taxi; (0744.377.851

7. AEK Security Division angajeaza agenti

de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizarea gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii tel./ e-mail: (021.335.05.05/ 0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro 8. Aek Security Division, agentie de secu-

ritate angajeaza agenti de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizarea gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. (021.335.05.05/ 0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

27. Agent de paza persoana cu atestat, pentru zona 13 Septembrie. Cele mai bune conditii. 1.500 L; (0752.111.707 razvan@mirano.ro www.mirano.ro

Agent de paza, cu atestat sector 5/6 Bucuresti, angajez. Relatii la: (0736.376.237/ 0733.780.629

28.

29. Agent de securitate Societate de paza angajeaza agent de securitate, salariu 1500-1700 ron. Program de lucru legal, plata salariului la timp. (0723.208.844 email:g.banu@m2c.eu 30. Agent de securitate incinta care va relationa cu clientii Cofetariei Alice, zona Piata Iancului. Asteptam CV-urile dvs. la adresa de mail sau ne puteti contacta telefonic. (0747.162.113/ 0752.318.103 resurseumane@cofetariaalice.ro 31. Agent de securitate, femei, pt. Fox, fabrica de mezeluri. Atestat de paza.1.450 Lei brut, spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 -12/48. Sector 4.Contactati-ne intre 9-17, L-V (0726.718.768 32. Agent de securitate, firma de paza angajeaza agenti cu atestat , pentru cei fara atestat posibilitatea de a a face cursul interviu str Ghita Hagi nr 71, (0742.104.912/ 0723.290.222 contact@bluecorp.ro 33. Agent de vanzari in domeniul auto, salariu si program orar atractiv. Mai multe detalii la telefon. (0744.554.298 34. Agent de vanzari, seriozitate, punctu-

alitate, abilitati in folosirea programului Fenestra, program facturare Smart Bill, cunostinte minime tamplarie pvc, ofertare, contractare, facturare; (0786.722.758 brancoveanu@giovirec.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

16 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 71. Agenti de securitate, barbati sau femei, cu sau fara atestat pentru Argo Security, din Bucuresti si zonele limitrofe. Garantam contract de munca norma intreaga, plata salariului la termen (bani si tichete de masa), echipament gratuit fara garantii. Formare si calificare profesionala, program flexibil, posibilitati de promovare, (0769.039.499/ 0784.268.502 72. Agenti de securitate, cu sau fara ate-

stat, cu domiciliul in zonele: Barbu Vacarescu, Stefan cel Mare, Baneasa, Pipera. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00 73. Agenti de securitate, cu sau fara ate-

stat, cu domiciliul in zonele: Ferentari, Rahova, Margeanului. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00 74. Agenti de securitate, cu sau fara ate-

35. Agent imobiliar Sweet Home Consult-

51. Agent turism, permis conducere, experienta in turism minim 5 ani. Cunostinte PC - Ms Office (Word, Excel, Outlook), lb. engleza avansat, abilitatea de a lucra in echipa; (021.344.77.32 fabiolaturism@gmail.com

36. Agent imobiliar, Broker imobiliar, agentie imobiliara Iancului metrou, peste 10 ani de experienta, spatiu comercial cu trafic pietonal intens,oferim conditii avantajoase,comision atractiv,pentru agenti cu experienta; (0722.609.454/ 0722.539.659 office@confortcasanord.ro www.confortcasaimobiliare.ro

52. Agent vanzari Cafy Jr SRL, in domeniul jantelor si anvelopelor sh si noi. 1.600 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

ing cu sediul in centru-Batistei, angajeaza agenti imobiliari cu experienta, cunostinte PC, program full time, CV pe email; (0723.460.200/ 021.210.76.00 sweethome_imob@yahoo.com

37. Agent imobiliar, zona Unirii, cu sau

fara experienta, comision progresiv; (0722.871.755

38. Agent Imobiliar. Angajez Agent Imobiliar pentru zona centrala a Bucurestiului, persoana dinamica, pasionata de acest domeniu, dornica de a realiza castiguri substantiale, (0773.707.287 costinpana77@yahoo.com 39. Agent livrare, sofer distributie marfa,

permis B obligatoriu, experienta pe auto 3.5 t si distributie, fara cazier judiciar, postul implica si munca fizica (incarcat la depozit si descarcat la client). (021.434.22.35/ 0744.500.463 office@gamahygiene.ro

53. Agent vanzari Contrast Impex, distribuitor produse cosmetice profesionale, angajeaza agent vanzari cu experienta. Cerem si oferim seriozitate. Pachet salarial motivant. CV-urile se depun la email ccristinaciuca@gmail.com 54. Agent vanzari pentru societate comer-

ciala cu sediul in Valea Cascadalor, posesor permis categoria B, oferim salariu plus comision din vanzari; (0729.932.957 DOINADUMITRU@HOTMAIL.COM

55. Agent vanzari pentru societate comer-

ciala, care vor mai mult decat un loc de munca. Oferim salariu, bonusuri captivante, excursii promovare. Programeazate la un interviu pentru a afla detaliile. (031.405.50.43 agtopcompany@yahoo.com 56. Agent vanzari Horeca Oliviera.ro

stat, cu domiciliul in zonele: Oltenitei, Piata Sudului, Sura Mare, Piata Resita, Alexandru Obregia, Giurgiului, Piata Eroii Revolutiei. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96, statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00 75. Agenti de securitate, cu sau fara ate-

stat, cu domiciliul in zonele: Pajura, Bucurestii Noi, Sos. Chitilei, Piata Chibrit, Bd. Grivita, Straulesti. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0761.124.112/ 021.320.96.00 76. AGENTI paza, cu sau fara atestat,

pentru obiectiv in Bragadiru; (0722.229.979 77. Agenti pentru GSP, de paza cu atestat si sef tura cu permis categoria B, in incinta institutiilor de invatamant. Salariu atractiv, decontarea partiala a trasnsportului pe o raza de 60 km; (0768.198.435/ 0768.198.439 administrator@gspprotection.ro

89. Agenti curatenie si lucratori comerciali

pentru locatii fixe din Balotesti, Otopeni, Berceni, Militari si pentru echipa de interventie. Se ofera: salariu atractiv platit la timp, plata orelor suplimentare, program flexibil, (0751.049.869

Agenti curatenie si lucratori comerciali pentru locatii fixe din Balotesti, Otopeni, Berceni, Militari si pentru echipa de interventie. Se ofera: - salariu atractiv platit la timp, plata orelor suplimentare, program flexibil. Detalii la: (0751.049.869 90.

91. Agenti curatenie si sef tura angajam salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa+ plata orelor suplimentare. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/ 0784.290.182 92. Agenti curatenie si sef tura angajam, salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa+ plata orelor suplimentare. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/ 0784.290.182 93. Agenti curatenie, lucratori comerciali

pentru locatii fixe din zonele:Otopeni, Balotesti, Berceni si Militari si pentru echipa de interventie. Se ofera: salariu motivant platit la timp, plata orelor suplimentare, program flexibil, training gratuit. (0751.049.869 94. Agenti curatenie, menajere, club sportiv in zona Baneasa angajeaza agenti de curatenie, program in ture de 8 ore/zi, asiguram transport de la metrou pana la locatie, pachet salarial atractiv. (0743.164.680/ 0744.332.072 florina.saru@stejariicountryclub.ro 95. Agenti curatenie. Firma curate-

nie Bucuresti angajeaza personal pentru? echipa de interventii, inclusiv studenti. Oferim salariu de la 1.500 -1.800 lei, bonusuri, ore suplimentare. Cerinte: studii medii, cazier curat, apt de munca; (0786.461.231 96. Agenti curatenie/ lucratori comerciali

pentru locatii fixe din zonele: Otopeni, Balotesti, Berceni si Militari. Se ofera: salariu motivant platit la timp, plata orelor suplimentare, program flexibil, training gratuit. Detalii la tel.; (0751.049.869

107. Agenti de securitate pentru posturi interior, program 8 ore, salariu motivant, conditii foarte bune de munca, pentru firma de paza; (021.337.44.77/ 0747.221.397 108. Agenti de securitate plata salariului la termen, pe card, conditii bune de lucru, echipament. Obiective in ansambluri rezidentiale din Pipera. Plata la ora. Norma lunara este 180 ore. Se lucreaza in ture de zi sau noapte; (0786.138.000 office@dabsecurity.ro www.dabsecurity.ro 109. Agenti de securitate posturi de

interior, program flexibil, salariu 1.400 Lei /195 h, angajeaza firma SC Olimp Security; (021.337.44.77/ 0747.221.397 110. Agenti de securitate activitati paza,

Angajam din Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Dambovita. Minim 8 clase, 18-45 ani. Salariul net intre 12001800 Lei/ 180 ore. Contact L-V intre orele 9-16 (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro 111. Agenti de securitate barbati sau

femei, cu sau fara atestat pentru Argo Security, pentru centre comerciale din Bucuresti (zonele: Aparatorii Patriei, Bucurestii Noi, Stefan cel Mare, Voluntari, Colentina). Garantam contract de munca norma intreaga, plata salariului la termen: 1.500 net (bani + tichete de masa), echipament gratuit, fara garantii, formare si calificare profesionala, program flexibil, posibilitati de promovare, 1.500 L; (0748.075.002/ 0769.039.499 nadia.grigoras@argosecurity.ro 112. Agenti de securitate barbati si femei.

Compania de Paza R.O angajeaza agenti de securitate barbati si femei,cu/fara experienta, pentru Bucuresti si Ilfov. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator. (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 113. Agenti de securitate si sefi de tura pentru Bucuresti si Ilfov. Oferim: pachet salarial atractiv, prima de angajare/ instalare (500 lei).Asiguram: transport si calificarea persoanelor fara atestat (0751.101.187 114. Agenti de securitate, cu sau fara ate-

stat, cu domiciliul in zonele Theodor Pallady, Camil Ressu, Fizicienilor, Nicolae Grigorescu. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8-16 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului, (0748.075.002/ 0769.039.499

angajeaza o persoana pentru pozitia de

agent vanzari full time. 705.401 L; 40. Agent paza barbat, soci(+40725944515/ +40725944515 c.draetate cu sediul in sector 6, gos@hellohungry.com angajeaza agent de paza cu 57. Agent vanzari mobila, persona sau fara experienta pentru responsabila cu abilitati de comunicare si paza proprie, se lucreaza 1 negociere; (0738.152.501 noapte la trei zile de la 19 canapelini@gmail.com 07, tichete de masa, con58. Agent vanzari servicii Agentie de Protract de munca, salariul de prietate Industriala din Bucuresti anga1.100 lei net; jeaza agent de vanzari prin telefon. Rugam trimiteti CV la adresa de e-mail. (0732.672.654 41. Agent paza femeie cu sau fara experienta pentru sediul firmei din sector 6, se asigura contract de munca, tichete de masa, decontare transport in Bucuresti, salariul de 1.150 lei net si o masa calda; (0732.672.654 42. Agent paza SC AVAN SECURITY

angajeaza agent paza cu atestat, in Bucuresti, salariu 1200.0. Varsta maxima 40 ani. Persoana contact Cristi: 0757.077.578.

122. Agenti de securitate. Firma de securitate angajeaza agenti de securitate pentru obiective in Tunari, program flexibil si salariu motivant; (021.434.00.52/ 0769.283.938 123. Agenti de vanzari cu experienta pen-

tru firma distributie produse din tutun si accesorii pentru tutun, pentru Bucuresti. Se ofera salariu atractiv, tichete de masa, bonusuri realizari, masina si telefon. (0774.017.197/ 0774.017.220

124. AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 125. Agenti imobiliari Agentia Concept

Imobiliare a decis sa isi mareasca echipa din sediul zona Drumul Taberei, am deblocat trei posturi de Agent Imobiliar, va asteptam cu mult entuziasm, (0760.654.540/ 021.440.22.49 conceptimobiliare@yahoo.com 126. Agenti imobiliari cu experienta in domeniu. Oferim conditii de exceptie, sediul modern zona Gara de Nord. Intra pe site sa te convingi. Te asteptam la interviu; www.tentantimobiliare.ro (0730.993.333/ 0720.009.999/ 0720.009.999 tentantimobiliare@yahoo.com www.tentantimobiliare.ro 127. Agenti imobiliari cu sau fara experienta, colectiv tanar, persoane dinamice cu abilitati bune de comunicare, comision atractiv, program de la 9:00-18:00. Conditii: cunostinte minime pc. (0774.058.817 denissalg@gmail.com

(0720.340.766 office@patentdesign.ro

59. Agent vanzari servicii pentru Agentie

de Proprietate Industriala din Bucuresti, cu experienta in vanzarea de servicii.Rugam trimiteti CV la adresa de e-mail: (0720.340.766 office@patentdesign.ro

128. Agenti imobiliari cu/ fara experienta pentru sediile stradale din Stefan cel Mare metrou si Camil Ressu metrou. Se asigura pregatire profesionala gratuita, garantam venituri de peste 2.000 Lei/luna din comisionul acordat. Multiple avantaje. CV pe mail, programari interviuri la tel.; (0788.100.999 totalimobile@yahoo.com

60. Agent vanzari, angajam urgent agent

de vanzari cu experienta de minimum 2 ani in domeniul sistemelor de securitate si al serviciilor de paza, permis auto cat B de min 2 ani. Detalii despre remuneratie la interviu; 1 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

129. Agenti imobiliari cu/fara experienta. (0727.841.684 cristiandrug@yahoo.com 130. Agenti imobiliari experienta vanzari,

61. Agent vanzari, consilieri vanzari, ser-

inchirieri, seriosi, cunostinte PC, spirit de echipa, sediu metrou Timpuri Noi, oferim training, abonament, birou propriu, acces la 2 programe cu peste 3000 de anunturi publicitate agresiva; (0732.717.111/ 0742.730.047 dolhaimob@yahoo.com

43. Agent paza securitate din Bucuresti si

vicii juridice. Pachete salariale atractive.Trimiteti cv ul pe mail. 1.500 L; office@consilire-firme.ro

131. Agenti imobiliari pentru agentie zona

44. Agent relatii clienti (F), atelier de cre-

62. Agent vanzari, unic importator in Romania angajeaza reprezentant vanzari materii prime profesionale pentru gelaterii, cofetarii si Horeca in Bucuresti si Ilfov; (0744.543.151 naviingredients@gmail.com 63. Agent, agenti de curatenie, pentru o scara de bloc din sectorul 4 si servicii de menaj. Program de 8 ore de L-V si 4 ore S. Se ofera 1500 Lei si agenti de curatenie pentru scari de bloc in sector 3 si 2 (0799.079.915 sacksys_clean@yahoo.com

132. Agenti imobiliari Bucuresti, toate sectoarele, Ilfov metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa, cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, avansat/ incepator, rugam CV; (0755.022.290 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro

zonele limitrofe pt. firma paza. Pentru detalii sunati la telefon. Interviu: luni-vineri intre orele 08.00-09.30 sau 14.00-16.00 (0751.066.663/ 0751.066.662 euroguardprofesional@yahoo.com atie vestimentara, angajeaza 2 persoane pentru postul de agent relatii clienti; 1.400 L; (0730.209.570 neatu.mirela.joviale@gmail.com 45. Agent securitate - Auchan Militari angajeaza cu sau fara experienta /atestat. Se asigura contract de munca pe perioada nedeterminata, 8 h/zi, formare la locul de munca. Vino sa descoperi beneficiile de a face parte din echipa Auchan. CV-urile pot fi trimise pe adresa de e-mail militari@auchan.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr. telefon: (0374.101.324 militari@auchan.ro 46. Agent securitate pt. locatie Auchan Drumul Taberei cu atestat-paza, program lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu fix, tichete masa, prima vacanta, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro

Agent securitate cu atestat, angajam pentru scoli si licee in Sect. 3 Bucuresti, contract durata nedeterminata; (0738.004.849

47.

48. Agent securitate hotel de 4 stele RIN Grand Hotel. Cerinte: calificare in domeniu, disponibilitate de lucru in picioare, limba engleza nivel conversational constituie un avantaj, abilitati bune de relationare, fara antecedent (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 49. Agent securitate, Bronec angajeaza

urgent agenti de securitate, femei si barbati cu domiciliul in Bucuresti, cu sau fara atestat pentru sedii de birouri si punct control acces. Adresa: Str. Mesterul Manole nr. 1, bl.D17 (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 50. Agent securitate, 7 lei ora Agent paza. Salariu incepand de la 7 lei net pe ora. Obiective zona sector 3, (0723.309.818 officeethor@gmail.com

Dinamo-Piata Victoriei, cu/fara experienta, abilitati comunicare; (0731.144.155

64. Agent. Firma constructii angajeaza

133. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

agent marketing, studii superioare, experienta min. 5 ani in parcuri industriale, centre comerciale, limba engleza scris-vorbit, persoana responsabila, cu initiativa, spirit de echipa; (0748.842.424 recrutare.build@yahoo.com

enta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Unirii, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim, training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, anunturi pe toate site-urile cu plata. 1.000 {; (0755.075.909/ 0755.075.900 office@excesimobiliare.ro

65. Agent/ agenta curatenie echipa mobi-

la. Firma de curatenie profesionala angajaza 2 agenti / agente pentru echipa de interventii mobila, salariu 2000 lei Net- in mana, contract de munca, program flexibil. Bonusuri de performanta. 2.000 L; (0771.449.760

134. Agenti imobiliari, avem nevoie de o

agenti securitate, conditii avantajoase, salariu motivant. (0726.906.599

78. Agenti securitate si operatori supraveghere video pentru centru comercial in zona Militari. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in str. General George Macarovici nr. 23, etaj 2, sector 6 (zona Drumul Sarii). Mijloace de transport autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96, statia Nabucului; (0784.268.496/ 0761.124.112/ 021.320.96.00

68. AGENTI curatenie. 6 posturi vacante:

79. Agenti securitate, cu sau fara atestat,

69. Agenti de curatenie pentru sedii birouri, salariu motivant si tichete de masa, orele suplimentare se platesc separat; (0751.113.011

cu domiciliul in zonele: Fundeni, Delfinului, Socului, Sos. Pipera, Piata Muncii. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.0016.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00

70. Agenti de securitate pt. institutii ban-

80. Agenti curatenie baieti si fete, pro-

66. Agenti /personal pentru curatenie birouri: 8 ore, tichete de masa, decontare transport. (0735.883.335 67. Agenti Companie paza angajeaza

3 baieti si 3 fete. Salariu atractiv. Minim 1200 lei plus bonusuri. Program flexibil. Pentru 2 agenti permisul este obligatoriu. 1.200 L; (0799.773.032 cariera@mavim.ro

care, oferim salariu atractiv. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in Str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0761.124.118/ 0761.124.112/ 0761.124.112

gram 8 ore/part time, seara, pentru birouri si spatii comerciale, salariu motivant, transport asigurat.Tel. (0723.395.147 81. Agenti curatenie birouri, contract de

munca, plata ore suplimentare; (0758.284.528 82. Agenti curatenie hypermarket Colenti-

na - zona Colentina, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0748.292.030 83. Agenti curatenie hypermarket Colos-

seum - zona Chitila, contract de munca, tichete de masa, plata ore suplimentare; (0735.327.870 84. Agenti curatenie hypermarket Park

Lake - zona Dristor, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0720.114.630 85. Agenti curatenie hypermarket Unirii -

zona Unirea, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0720.114.630 86. Agenti curatenie hypermarket Vulcan,

contract de munca, plata ore suplimentare; (0754.590.242 87. Agenti curatenie santier hypermarket

Militari, contract de munca, salariu 2.000 lei net, plata ore suplimentare; (0758.284.528 88. Agenti curatenie pentru spatii comerciale, angajam urgent, zona Pantelimon, program de 8 h/zi, tura fixa, salariul incepand de la 1200 lei. Relatii la tel. 1.200 L; (0786.102.017

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

AGENTI DE CURATENIE ANGAJAM PENTRU LOCATIE FIXA IN PIPERA SAU BANEASA, 8 ORE PE ZI, SALARIU DE 1.400 LEI + TICHETE DE MASA. RELATII LA TELEFON; (021.230.56.22/ 0720.063.616 97.

98. Agenti de curatenie, femei si barbati,

pentru firma de curatenie in hipermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0724.036.346 99. Agenti de paza cu atestat profe-

sional valabil, atat barbati cat si femei; (0722.290.311 100. Agenti de paza cu atestat, salariu de la 1400 lei net. Bucuresti; (0730.344.788/ 0768.074.078

115. Agenti de securitate, HQZ Security angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat de paza pentru obiective din Bucuresti. Se ofera contract de munca si salariu atractiv, contact; (0722.500.949 cleomatei@yahoo.com 116. Agenti de securitate, Romguard Security angajeaza urgent personal inclusiv femei pentru diverse locatii din bucuresti oferim salarizare incepand cu 1500 ron program de lucru variat echipament si scolarizare gratuita tel; 1.500 L; (0726.741.032/ 0786.900.062 secretariat@romguardsecurity.com 117. Agenti de securitate, agenti de inter-

ventie plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. (0749.062.295

101. Agenti de paza cu sau fara atestat, Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro

118. Agenti de securitate, agenti de inter-

102. Agenti de paza, firma de paza, angajeaza agenti-agente de securitate, cu sau fara atestat, pentru obiectiv situat in zona comuna Berceni (sos de centura). Salariu net 1.150 lei; (0722.539.615/ 0733.950.970

119. Agenti de securitate, agenti de inter-

103. Agenti de paza, angajam pentru obiective in Bucuresti si Ilfov: zonele Unirii, Pipera, Baneasa, Pantelimon, Berceni, Militari. program avantajos, in ture de 12 h/ 36/ h, 12 h l - v, ziua. 1.550 L; (021.311.35.13/ 0769.075.995 104. Agenti de paza, angajam pentru obiective in Bucuresti si Ilfov: zonele Unirii, Pipera, Baneasa, Pantelimon, Berceni, Militari. program avantajos, in ture de 12 h/ 36/ h, 12 h l - v, ziua. 1.550 L; 105. Agenti de securitate (cu sau fara cal-

ificare), dispecer centru de alarma, tehnician sisteme de securitate, societate de paza pentru conditii avantajoase (021.332.49.10/ 0723.692.639 office@unitedsecurity.ro

Agenti de securitate barbati atestati, obiective in sector 2, 3 si Ilfov. Salariu incepand cu 1.400 lei in mana; (0741.216.013

106.

ventie plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. (0749.062.295 ventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe, BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

colega sau un coleg sa faca parte din echipa noastra tanara si cu spor de munca. Va asteptam sa ne contactati la numarul de telefon. Se accepta si part time (0774.048.994 135. Agenti imobiliari, comision 50%, nu conteaza varsta si care a lucrat in domeniu. Rog seriozitate; (0765.677.535 136. Agenti interventie cu atestat pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.7001.800 lei. 1.800 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

Agenti interventie, permis categoria B minim 2 ani, salarizare 2.000 L; (0786.189.306

137.

138. Agenti interventie, dispeceri, agenti

paza Guard One, pentru obiectivele din Bucuresti si din tara. Conditii de lucru avantajoase, salarii motivante, mediu de lucru tanar si placut. (0726.287.250 office@guardone.ro

140. Agenti paza angajeaza Evo Way Security SA pentru obiectiv situat in Pipera (capat linie RATB 301). Program de lucru: 12-24/1248. Relatii la tel. (luni-vineri 09:0015:00). CV: office@medaprod.ro (0752.225.419 141. AGENTI PAZA ANGAJEAZA FIRMA PAZA PENTRU BUCURESTI, BARBATI SI FEMEI. (0723.393.728 142. AGENTI PAZA BUCURESTI ILFOV, ANGAJAM. SALARIU 1.500 L; (0784.088.468 143. Agenti paza pentru DGS Security cu experienta si atestat, pentru magazine situate in Vulcan Mall, Mega Mall si Tom Constanta. Salariu net 1300 lei (0786.447.447/ 0727.083.007 144. Agenti paza (20), urgent, cu/fara atestat, scolarizare gratuit, obiective Bucuresti; (0786.778.372/ 0786.325.283 145. Agenti paza (30), scolarizare gratuit,

salariu net 1.200 L; (0786.325.283/ 0786.778.372

146. Agenti paza angajam. Salariu 1.550

Lei net lunar. Pentru obiective in Bucuresti si Ilfov, zonele: Unirii, Pipera, Baneasa, Pantelimon, Berceni, Militari, program avantajos, in ture 12 h/36 h, 12 h L-V ziua, bonusuri si posibilitatea de promovare. Contract de munca integral, salarii platite mereu la timp; (021.311.35.13/ 0769.075.995 147. Agenti paza control acces si dispeceri pentru obiectiv important zona Theodor Pallady (Anghel Saligny) si Industriilor. Salariul mereu la timp, contract de munca legal, incinta incalzita. Atestat necesar. Stabilire interviu telefonic, 1.350 L; (0720.262.461 148. Agenti paza femei si barbati cu sau

fara atestat receptie cladire birouri zona Baneasa program L-V 10h ziua salariul 1500Lei, depozit logistica in zonele MilitariPacii, Pantelimon, program 12/36h, 24/48h salariul 1.500 Lei Net. Tichete masa incluse; 1.500 L; (0769.075.995/ 0786.410.128 angajari@carpatguard.ro 149. Agenti paza femei si barbati cu sau fara atestat, pentru restaurant Hanul lui Manuc-Unirii, cladiri birouri,depozit logistica in zonele Militari- Pacii, Pantelimon, Eroilor, Berceni, program 12/36h, 24/48h salariul 1.500 Lei Net. Tichete masa incluse; 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 angajari@carpatguard.ro 150. Agenti paza sect. 4, Berceni, firma

de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, sectorul 4, Sos. Berceni , cu sau fara atestat, posibilitate de calificare, post control acces, 1.200 L; (0735.315.114

151. Agenti paza Tunari Pipera Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tunari si Pipera. Salariu 1.200 L; (0746.109.328 office@libraguard.ro 152. Agenti paza, Bucuresti, sector 2. Medicina muncii gratuit. Net 1.100 - 1.400 Lei; (0725.636.692 153. Agenti securitate angajam urgent pentru Bucuresti si Ilfov, salariu f motivant. (0737.039.536 154. Agenti securitate firma paza anga-

jam urgent agenti securitate cu atestat obligatoriu pentru obiective situate in Bucuresti/ Ilfov (0728.873.928

155. Agenti securitate in Ciorogarla. Pachet salarial atractiv. Oferim si cerem seriozitate. 35 L; (0751.117.135 info@optimussecurity.ro 156. Agenti securitate pentru Civis, atestati profesional pentru sediu firma, intrarea autostrada Buc-Constanta, program in ture, cim nedeterminat cu norma intrega, salariu min 1400 net, 1.450 L; (0723.602.909/ 0764.499.081 traian.pirvan@civis.ro 157. Agenti securitate pentru obiectiv spatiu comercial, in zona Obor. Program de lucru in ture, drepturi salariale la timp, bonusuri pentru performanta, posibilitati de avansare, (0767.206.341 cosminvladescu@gmail.com

Agenti securitate pentru obiective in Bucuresti. Program in ture, salarizare atractiva; (0786.189.306

158.

159. Agenti securitate pentru zonele: D. Taberei, Ghencea, Militari, Crangasi, Cotroceni. Program flexibil, salarizare la timp; (0786.189.306

AGENTI INTERVENTIE. TORNADO SECURITY, ANGAJEAZA AGENTI DE INTERVENTIE PENTRU BUCURESTI SECTOR 6, L-V PRO- 160. Agenti securitate pentru Dristor, Vitan, Titan, GRAM ZI, EXPERIENTA IN DOME- zonele: Salajan, Ozana, Pallady, NIU, PERMIS CATEGORIA B MIN. 2 program flexibil, salariile se ANI VECHIME, NET, 2.200 L; achita la timp; (0786.189.306 (0725.641.638 139.

120. Agenti de securitate, agenti de inter-

ventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe, BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295 121. Agenti de securitate, angajam cu/ fara atestat, pentru obiective din Bucuresti, sectoarele 3, 4 si 6; (021.335.44.91/ 0723.346.264

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 octombrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 222. Ajutor bucatar, femeie la vase pentru

restaurant autoservire,zona Unirii. (0723.203.505/ 0723.525.585

223. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase, Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 224. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie

Agenti securitate si receptionere pentru institutii bancare. Program flexibil; (0786.189.306 162. Agenti securitate calificati/necalifi-

cati, angajam agenti securitate centru comercial oferim mediu de lucru placut, echipament gratuit, medicina muncii gratuita. Detalii in interval orar 09:00-18:00 L-V; (0756.135.735/ 0784.219.522 163. Agenti securitate pentru magazine Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medciale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.0016.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.: (0749.062.295 164. Agenti securitate pentru magazine-

Bucuresti Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medciale gratuite, conditii placute de munca, 1.800 L; 165. Agenti securitate scoli Pajura,

Damaroaia, Buc.Noi. Societate de paza angajeaza agenti securitate pentru scoli in Bucurestii Noi, Pajura, Damaroaia. Program de lucru flexibil, contract de munca legal. Salariu 1.400 - 1.600 net; 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 166. Agenti securitate scoli si gradinite.

180. AJUTOR BUCATAR, restaurantul

Aria Gourmet Burger, zona Universitate, angajeaza ajutor de bucatar. Ai oportunitatea de a studia alaturi de profesionisti. Contract de munca; (0751.242.660 cismas_dan@yahoo.com www.ariaburger.ro 181. Ajutor bucatar Angajam persoane

pentru ajutor bucatar in cea mai mare fabrica de sushi din Romania. Locul de munca este pe Theodor Pallady 287, langa Casa Luminita. Detalii la telefon, Andreea Mocanu, (0722.988.918 contact@hrtime.ro 182. Ajutor bucatar Bistro zona Piata

Cotroceni angajeaza ajutor de bucatar. Colectiv tanar, conditii avantajoase. CV la adresa de mail dana.nicola26@gmail.com, relatii la telefon; (0768.158.582 183. Ajutor bucatar cafe Bistro Otopeni,

relatii la tel.; (0722.503.559

184. Ajutor bucatar Cantina angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, program de lucru in doua ture - 06:00-14:30 si 08:00-16:30. Oferim contract de munca perioada nedet., 1800 lei net, tichete de masa si masa asigurata; (0786.552.982 185. Ajutor bucatar cu experienta anga-

in paza, angajeaza Agenti de Securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti; (0756.121.607/ 0723.771.365 integraguard@yahoo.ro

Agenti securitate. Angajam agenti securitate cu atestat, cu precadere pentru obiectiv Piata Crangasi si alte obiective, tichete de masa, salariul 1.455 L; (021.240.20.70

170.

171. Agenti securitate. Firma de

paza angajeaza agenti securitate (barbati si femei) cu atestat pentru obiective Bucuresti (0786.430.389/ 0786.775.537 172. Agenti securitate. SC Plus Protect

Security angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat, seriozitate, obiective Bucuresti (0773.800.174 Office@plusprotect.ro

173. Agenti si agente de paza Anga-

jam agenti si agente de paza pentru obiective in zona soseaua Chitilei, Centru de Afaceri,control acces la intrare. Salariu bun, bonuri valorice (20), abonament. (021.324.85.28/ 0743.884.579 174. Agenti vanzari director vanzari

domeniul servicii de curatenie pentru dezvoltarea portofoliului de clienti. Oferim mediu de lucru placut, salariu progresiv (baza + comision), telefon, tableta, decont transport, asteptam CV la mail; office@helpcuratenie.ro 175. Agenti vanzari, contract de

munca, avansare rapida. Salariul net de la 1.800 L; (0764.914.055 176. Agenti vanzari, Proiect Orange, buna ziua, franciza Orange cauta agenti vanzari directe (experienta in vanzari constituie un avantaj). Salariu fix, contract 8h + bonuri de masa + comision motivant + telefon de serviciu. (0756.100.765/ 0374.171.740 amet.adler@idn.ro 177. Agenti. Firma paza angajeaza urgent agenti paza cu sau fara atestat, femei si barbati pentru Carrefour Militari; (0724.392.029 178. Agenti. Vino in echipa Caldo Privat

Security. Angajam agenti de securitate cu sau fara atestat, pentru cladiri de birouri, galerii comerciale, centre de afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj, dar nu este obligatorie. Salariu motivant; (0766.051.733/ 021.322.02.11 caldoprivatsecurity.ro 179. AirbnbSupport selecteaza opera-

toare PC si customer service, salairu fix 2.200 lei plus bonusuri de performanta; (0725.988.889 hr@airbnbsupport.ro

salariu motivant, rugam seriozitate, oferim seriozitate. (0740.036.805 mst_generalinstal@yahoo.com

225. Ajutor bucatar, ospatar si personal debarasare cu sau fara experienta. Salariul de inceput este 1.700 Ron in mana, 2 mese/ zi, bonusuri, crestere salariala in functie de performanta. Cazare la cerere 1.700 L; (0748.246.246 madobucuresti@mado.ro

248. Ajutor mecanic auto, angajam muncitori necalifiati pentru postul de ajutor mecanic auto. Salariu 1800 Ron bani in mana + carte de munca. Program L-V 9-19 S 9-15. Servieul este situat in sector 6. Bd. Timisoara nr. 50, 1.800 L; (0723.980.884

226. Ajutor bucatar, personal vase, ospatari, ajutor ospatari (fete si baieti); (021.330.03.76/ 0774.508.071

249. Ajutor mecanic dezmembrari, soci-

etate angajam ajutor mecanic pentru lucrari de dezmembrari auto in oras Buftea, judet Ilfov, oferim contract de munca, salariu lunar 2000 lei 2.000 L; (0720.786.199 achizitii@aytreciclare.ro 250. Ajutor necalificati baieti si fete, tineri

dornici de munca, seriosi, punctuali, fara experienta pentru ajutor cofetarie, loc de munca stabil, langa Oraselul Copiilor, firma din 99, mediu lucru placut, conditii deosebite, salariu bun. (0723.564.103

visuri Bistro -bakery angajam ajutor bucatar, in zona Aviatiei, la 5 min de metrou Aurel Vlaicu, 2 zile cu 2 zile 8-20 sau 5 cu 2 zile 8-16. Detalii; (0741.777.509

228. Ajutor bucatar. Restaurant turcesc premium angajez ajutor bucatar. Restaurant/Lounge specific turcesc, locatie premium angajeaza ajutor bucatar cu experienta in domeniu. Salariu atractiv, se lucreaza in ture, dorim angajati permanenti, seriosi si ambitiosi. (0738.170.063

203. Ajutor bucatar si ajutor ospatari pen-

229. Ajutor bucatarie pentru restaurant de

top din Bucuresti: salariu 1.800 lei + tips, mediu de lucru profesionist, job stabil (0752.202.102

251. Ajutor ospatar (picol), Restaurantul Casa di David (Parc Herastrau) angajeaza ajutor ospatar (picol) cu experienta minimum 6 luni. Relatii la tel. sau CV pe e-mail; (021.232.47.16 casadidavid1@yahoo.com

230. Ajutor bucatarie, femeie servi-

252. Ajutor ospatar si spalator vase pen-

202. Ajutor bucatar pentru salate si sand-

tru restaurant; (0745.351.635

204. Ajutor bucatar si femeie servire pe

linie zona Cismigiu, program luni - vineri, salariu 1.500 Ron (0766.420.095

205. Ajutor bucatar sushi pentru un restaurant de tip sushi din Bucuresti. Locatie: Calea Dorobanti, sector 1. Program: 5 zile/2 libere. Nu necesita experienta. 1.700 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 206. Ajutor bucatar Titan, femeie, pentru restaurant, langa Billa Titan, str. Postavarul 56, restaurant The Globe, 2 zile cu 2 libere, de la 9.00-23.00. Sal. fix 1800 lei, plata taxi seara, se asigura o masa pe zi. (0721.741.418/ 0721.329.164 contact@theglobepub.ro 207. Ajutor bucatar, Bistro din Drumul

Taberei angajeaza ajutor bucatar, cu sau fara experienta; (0720.332.772

ciu, urgent pentru patiserie libaneza zona Romana; (0726.602.790 sahara_vision09@yahoo.com

tru restaurant din grupul Fratelli. Rog seriozitate. (0723.845.910 cristi@uanderful.ro

program 5 zile pe saptamana, locatie laborator Militari, avantaj experienta in prajituri frantuzesti si ciocolaterie, salariu intre 1500-2000 lei 2.000 L; (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro

253. Ajutor ospatar, picol, restaurantul Nor zona Barbu Vacarescu angajeaza personal fara experienta pentru pozitia de aj. ospatar/picol. Pachet salarial atractiv, transport si masa de pranz asigurate. Detalii la nr.; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

232. Ajutor de barman Boutique Chocolat

254. Ajutor ospatar, picol, vino sa lucram

231. Ajutor cofetar experienta minim 2 ani

mall Baneasa Boutique Chocolat mall Baneasa angajeaza ajutor de barman fata sau baiat salariu 2000 lei + 200 lei bonuri de masa + 300 lei decont transport + targhet 200-500 lei. 2.000 L; (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro

in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower et. 36. Venit motivant, program flexibil, masa de pranz si transportul asigurate. Detalii; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

265. Ambalatoare. Societate cu sediul in Sos. Odaii nr. 73-77 sector 1, Bucuresti (linia de centura Otopeni), angajeaza: ambalatoare utilaje frigorifice, operator masina prelucrari table-Abkant CN. Ofera: conditii bune de munca, salariu decent+ bonuri masa. Program 8 ore/zi- 5 zile/saptamana. Relatii la: (021.319.88.07/ 021.319.88.02/ 021.319.88.03 266. Ambalator / lucrator depozit, com-

panie distribuitoare de articole menaj, angajam lucratori depozit pt. ambalare si etichetare produse. Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro 267. Ambalator fructe, Fruteria cauta o persoana care sa ne ajute la ambalarea, sortarea ?i manevrarea lazilor cu fructe. Depozitul este in zona Militari. Program de duminica pana joi, salariu 1500 lei. Contact; 1.500 L; (0720.157.371 268. Ambalator manual, firma multina-

tionala angajeaza ambalator manual; (0758.041.191 office@wilkins.ro

niu min. 1an. Program l-v 08:00-16:00 in incinta Green gate sector 5, 1.600 L; (0744.574.680 stefan.adrian_ion@yahoo.com

291. Asamblatoare pentru firma de pro-

190. Ajutor bucatar pentru firma catering

274. Ambalator. Fabrica de dulciuri cu sediul in sector 1 angajeaza ambalator. Se ofera: salariu atractiv, bonuri de masa, decontare transport, program l-v, 12/24; (0723.889.089

191. Ajutor bucatar pentru restaurant Casa Tineretului, salariu 1500 lei + tips si bonusuri. Rog seriozitate. 1.500 L; (0766.499.652

Ambalatori cu sau fara experienta, program de lucru in tura, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa; (0732.672.654 275.

276. AMBALATORI pentru fabrica pro-

specific international. Cautam o persoana energica, cu minim de exprienta. Pentru mai multe informatii ne puteti contacta la nr de telefon; (0722.718.831

duse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Program in trei schimburi 6:00- 14:00-22:00; (021.451.14.75

193. Ajutor bucatar pentru restaurant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, contract munca, salariu 2000 lei in mana, tips, bonusuri. Se cer seriozitate, curatenie si experienta in bucatarie restaurant; 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 194. Ajutor bucatar pentru Uncle John, locatiile din Sun Plaza si ParkLake. Daca esti in cautarea unui loc de munca stabil, ai experienta sau pur si simplu iti place sa gatesti, te asteptam. (0742.219.021 office@unclejohn.ro 195. Ajutor bucatar sandwich-uri, salate.

Cautam o persoana tanara, dinamica. Locatie in cladire de birouri, zona Piata Victoriei/ Romana, program Luni- Vineri, CV-uri pe adresa de email. Detalii suplimentare telefonic, (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com 196. Ajutor bucatar angajam, pro-

gram 8 ore luni-vineri, zona Moll Promenada, salariu 1.700 L; (0724.546.677

197. Ajutor bucatar cantina Cantina anga-

jeaza ajutor de bucatar - paste si mic dejun, cu program de luni pana vineri intre orele 06:00 si 14:30. Oferim contract cu perioada nedeterminata, 1800 lei net, tichete si masa asigurata; (0786.552.982 198. Ajutor bucatar cu experienta in

bucataria calda. Program: luni-vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.300 Lei/ 2.700 Lei, masa. Zona Colentina - Fundeni 2.700 L; (0742.266.859 199. Ajutor bucatar cu experienta pentru firma catering, mancare romaneasca, zona sector 1, salariu 2000- 2.500 Lei, in functie de nivelul profesional. Asiguram hrana zilnica, concediu, carte de munca, bonusuri financiare; 2.500 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 200. Ajutor bucatar cu experienta. pe

277. Ambalatori pentru o importanta fab-

rica de lacuri si vopsele din Bucuresti.Locatie zona Pallady. Program: 7-15:30 si 13:30-22:00. Nu necesita experienta in domeniu 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 278. Ambalatori depozit mase plastice

208. Ajutor bucatar, cu experienta pentru

autoservire zona Mihalache, relatii la: (0765.113.222/ 0724.508.592

209. Ajutor bucatar, cu experienta pentru

catering pt. firma catering cu sediul in sector 5, scoli si gradinite 2.000 L; (0765.489.624 210. Ajutor bucatar, cu sau fara experien-

ta, pentru lucru la fripteuze, pentru shaormerie, salariu 2000 de lei, zona Berceni, program 13 cu 35 ore libere, masa calda zilnic, CM, 2.000 L; (0773.316.497

Ajutor bucatar, femeie sau barbat cu sau fara experienta pt. restaurant. Relatii dupa ora 12,00; (021.211.72.50/ 0723.325.038 211.

212. Ajutor bucatar, femeie vase,

fete, restaurant Calea Victoriei, salariul avantajos, conditii deosebite. Urgent; (0723.197.156 213. Ajutor bucatar, muncitoare spalat

vase (femei), pentru restaurant autoservire, zona Calarasi nr.180; (0731.831.335

214. Ajutor bucatar, personal linie autoservire, program avantajos LV. Firma catering, 10 ani experienta; (0723.337.174

partea rece, salate si deserturi, locatie in sectorul 3, program de lucru 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, salariu pentru inceput, 2.000 L; (0764.900.000 office@maroonbistrocafe.ro

215. Ajutor bucatar, restaurant, pentru garnituri, cu minim de experienta, 2200 lei, zona Decebal. (0729.565.694

201. Ajutor bucatar pentru un lant de fast

jeaza; (021.315.65.43/ 0726.130.220

food, program si salariu atractiv; (0723.777.459

233. Ajutor de bucatar bistro Matrioska angajeaza ajutor de bucatar. Oferim salariu corect, ocazia de a lucra cu un bucatar sef experimentat, atmosfera de lucru placuta si cerem seriozitate si implicare (0722.616.553 office@bistromatrioska.ro 234. Ajutor de bucatar Restaurant cu specific japonez, zona Dorobanti, angajeaza ajutor de bucatar pentru bucataria calda, experienta minima sau medie, salariu si program de lucru atractiv; (0787.578.811 hirosushi.bucharest@gmail.com 235. Ajutor de bucatar Restro-Bar Klan-

destin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_masour@yahoo.com 236. Ajutor de bucatar SC Ozon Cota

1400 SRL - angajeaza ajutor de bucatar, salariu motivant, se ofera cazare si masa, experienta necesara pe un post similar (0749.033.357 office@hotel-cota1400.ro 237. Ajutor de bucatar cu experienta,

Friends Pub isi mareste echipa, angajam ajutor de bucatar cu experienta. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul, 2.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com 238. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara

experienta pentru bucataria rece. Program: duminica - joi, 05:30-17:30, (vineri si sambata liber). Salariu + masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca; 1.800 L; (0742.266.859 239. Ajutor de bucatar, angajam ajutor de

salariu atractiv; (0727.041.291

bucatar pt rece(salate si deserturi), in centrul vechi, str Smardan nr27. Experienta minim un an, salariu 1500 lei, tips si bani pt transport. Informatii suplimentare; (0723.185.649 colan_iuliana@yahoo.com

218. Ajutor bucatar, taietor salate pt. shaormeria Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate. Program de lucru l-s. Oferim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Bd. Aerogarii 17a, zona Baneasa; (0721.303.303

240. Ajutor de bucatar, firma de catering angajeaza ajutor de bucatar;nu este necesara experienta anterioara, dar e nevoie de rapiditate pentru procesare si ceva pasiune pentru gatit anterioara (chiar daca doar la domiciliu) (0721.275.779 labucatarie@mail.com

219. Ajutor bucatar, bucatar si femeie la

241. Ajutor de bucatar, femeie la vase Restaurant cu specific romanesc angajeaza femeie la vase si ajutor de bucatar; (0752.166.337/ 0726.113.787 santech.srl@gmail.com

216. Ajutor bucatar, scoala anga-

217. Ajutor bucatar, sector 4, Bucuresti,

vase, ajutor bucatar, bucatar si femeie la vase pentru restaurant Casa Pustnicu din padurea Pustnicu, Branesti, jud. Ilfov; (0728.969.950/ 0764.968.841 alin@restaurantpustnicu.ro

242. Ajutor de cofetar cu/fara experienta,

220. Ajutor bucatar, bucatar, femeie de serviciu, angajam: ajutor bucatar, bucatar, ospatar, femeie de serviciu si vase, livrator, pentru restaurant si catering, in zona Militari Residence; (0766.520.523 danielascepchin@yahoo.com

angajam ajutor cofetar cu/fara experienta in cofetarie. Cautam persoana dornica sa invete din tainele cofetariei, persoana cu inclinatii artistice, organizata. Program flexibil functie de comenzi; (0757.676.252 comenzi@etorturi.ro

221. Ajutor bucatar, bucatareasa, Ajutor

243. Ajutor de macelar, femeie curatenie,

bucatar fara experienta sau bucatareasa cu experienta pentru masa calda, salariu 2000-2200 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi libera, zona Berceni, sector 4, CM+masa. 2.200 L; (0773.316.497

Macelarie cu traditie, situata in centrul Bucurestiului angajeaza; transator carne pasare, ajutor de macelar (nu necesita experienta). Vino sa faci parte din echipa noastra de profesionisti; (0761.243.474

255. Ajutor pizzar Pizzerie din sect. 6, angajeaza ajutor pizzar, program 8 ore/ zi, 5 zile/ sapt. Cerinte: pregatire marfa, pizzataiere, notare, montat. Beneficii: zilnic mancare + 1 cafea, 1.400 L; (0768.484.287 cosmin_sand_tour@yahoo.com 256. Ajutor pizzar, barista, ajutor bucatar,

casiera personal pt. pizza bar. Persoane dinamice cu inclinatie catre bucatarie si pasiune pentru lucrulbine facut 2.000 L; (0745.351.635/ 0746.013.623 257. Ajutor, ajutoare bucatar pentru man-

care calda si salate, program de L-V pana la ora 17.00, conditii avantajoase; (0773.289.515 258. Ajutori gestionar impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul Ratb. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro 259. Allera Studio, locul in care o sa iti atingi potentialul maxim de model. Lucram exclusiv cu Streamate... si se vede. We create top models. Vino in echipa Allera. www.allera-studio.ro; (0754.564.936 260. Alpinist utilitar pentru judetul Olt

pentru constructii, montaj si curatat fatade. Disponibilitate pentru deplasari in tara, pentru care oferim cazare, transport si diurna. Salariul porneste de 2500 lei net/luna + bonuri de masa. (0722.346.015 office@stralbig.ro 261. Amanet Crangasi Lazar angajeaza amanetar, salariu cuprins intre 1350-2500 lei.Experienta in domeniu constituie un avantaj.Cerinte: cunostinte IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete, abilitati de comunicare si relationare in vanzari. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

288. Anuntul Telefonic angajeaza reprezentant vanzari Jobul presupune preluarea de anunturi in sediile redactiei si contactarea clientilor pentru incheierea contractelor de publicitate. Oferim training, salariu fix plus bonusuri si comisioane, mihaelas@anuntul.ro

271. Ambalator, ambalatoare in industria

ca salariu cuprins intre 1550-1650, bonuri de masa. Transport asigurat. Program de luni pana vineri. Pentru detalii sunati la nr de telefon din anunt 1.650 L; (0725.497.232

192. Ajutor bucatar pentru restaurant cu

287. Anton Atelier angajeaza croitoreasa confectioner cu experienta in confectionare camasi barbatesti, experienta in confectionare produse cap-coada. Mediu placut de lucru. Transport decontat. Salariu motivant (0751.556.715 christa.deanna@gmail.com

290. Arhivari arhivisti legatori urgent, per-

273. Ambalator, picher depozit de logisti-

sector 4, carte de munca, orele suplimentare se platesc separat 1.500 L; (0722.100.991 office@premiercatering.ro

man/ ospatar. Cafenea pe Calea Victoriei,zona Romana, aproape de metrou, angajam persoana la curatenie/ barman/ ospatar

270. Ambalator si legator manual, angajam muncitor necalificat (baiat) pentru zona de productie. Se cer studii medii. Puteti suna la numarul de telefon sau sa trimiteti CV-ul pe adresa de mail (0758.012.886 office@angels-d.ro

ca (cu experienta), S6. Salariu1350-1650 lei, bonuri de masa. Program L-V. Transport asigurat. Sistem de bonusare. Pentru detalii la nr de tel. 1.650 L; (0725.497.232

Cafe situat pe bulevardul Gheorghe Sincai, salariu motivant+comision, program flexibil in ture, conditii avantajoase. Cerem si oferim seriozitate, 1.500 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com

286. Angajam persoana la curatenie bar-

289. Aquatulip angajeaza contabil cu experienta minim 2 ani. Suntem o firma de distributie de bauturi nonalcoolice importate din Turcia. Punctul nostru de lucru este in Sos. Bucuresti-Urziceni nr 54, (0725.885.885 office@aquatulip.ro

cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi. (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro

272. Ambalator, picher depozit de logisti-

cantina, numai cu cu forme legale de munca, program de l-v. Pt detalii sunati dupa ora 15, 1.900 L; (0735.780.844

285. Angajam operator incarcator frontal Angajam cu contract operator incarcator frontal telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip TEREX cu brat multifunctional-12 m. Oferim o masa/ zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503

269. Ambalator pentru producator de

alimentara Chitila. Se asigura masa calda la angajator, decontarea transportului, orele suplementare lucrate sunt platite si sunt regasite in contractul de munca, 1.500 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com

187. Ajutor bucatar experienta in dome-

189. Ajutor bucatar pentru Boulevard

169. Agenti securitate, firma specializata

246. Ajutor instalator, contract de munca,

vanzator linie calda autoservire, urgent, zona metrou Pipera; (0763.604.375/ 0763.604.374

167. Agenti securitate, angajam urgent

pentru cladiri birouri, societati comerciale, salariu motivant, plus bonuri masa; (0728.482.800

electronist auto, angajam; (0722.562.358/ 0722.749.018

186. Ajutor bucatar cu experienta si

188. Ajutor bucatar minima experienta pt.

168. Agenti securitate, barbati si femeie

245. Ajutor electrician, electrician sau

jeaza Resturantul Casa Brandusa din zona 13 Septembrie. (0723.143.537

Societate de paza angajeaza agenti de securitate cu si fara atestat pentru paza unor scoli si gradinite. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Tel., 1.600 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com agenti de securitate prezentabili. Conditii de munca si salarizare exceptionale; (0724.107.777

rienta sector 3, urgent, salarizare 1.5002.500 Lei (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com

247. Ajutor magazioner cu permis categ B pentru o firma productie alimentara. Zona metrou Pipera. Program duminica-joi 7- 15 00. Pentru interviuri sunati la, 1.500 L; (0729.699.825

cu sediul in zona Baneasa, angajeaza ajutor bucatar si ajutor in bucatarie; (0723.307.308 161.

244. Ajutor de mecanic cu sau fara expe-

Uncle John angajeaza pentru bucatarie centrala, aj de bucatar si lucrator bucatarie. Experienta in bucatarie si/sau cofetarie constituie avantaj. Progr 5 zile/sapt, 8 h/zi, langa metrou Republica, (+40726240796 office@unclejohn.ro

227. Ajutor bucatar. Campus educational

11

zona Dobroiesti, Fundeni, Pantelimon, program 8:30-18:00, salariu motivant, bonuri de masa. Detalii la numarul (0751.155.500/ 0740.088.676 oszkar.szoke@agoraplast.ro 279. Andreea Beauty Salon angajam manichiurist tehnician unghii false pentru locatia aflata in Prelungirea Ghencea nr. 28 sector 6 Bucuresti. Carte de munca 8 h, program o zi cu o zi. Duminica 09:0014:00; (0724.542.277 office@salonandreea.ro 280. Angajam Bucatar pentru centru de

ingrijire batrani experienta constituind un avantaj. Pentru un centru de ingrijire batrani, se ofera contract de munca, salariul este negociabil, masa, prime merit, bonusuri, plata ore suplimentar; 2.200 L; (0722.320.247 gaby_cosma@yahoo.com 281. Angajam coordonator si agenti curatenie pentru centru comercial, zona Balotesti, contract de munca, salariu atractiv, transport decontat (0751.051.246 282. Angajam excavatorist Angajam exa-

catorist serios, punctual si cu experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna 3.000 L; (0725.333.503

283. Angajam familie pentru cantina si gradina 5000 lei Firma cu sediul in Sindrilita-IF, angajeaza familie serioasa pt. pregatire masa calda si intretinere curte cu pasari, porci si sera legume. Asiguram cazare, program L-S, salariu 2500 lei net/persoana. 5.000 L; (0725.333.503 284. Angajam inspector SSM, program full-time, 8-18 santier de constructii, Auchan Militari, program full-time, de la 818 (8 h + 1 h suplimentara), lu-vi, salariu motivant + bonuri de masa, bonus de sarbatori (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

sonal pentru servicii de arhivare. Sunt disponibile mai multe posturi. Angajam si fara experienta. Pentru interviu apelati tel. sau trimiteti CV-ul pe email (031.410.09.82 hr@abactiv.ro ductie, zona Giulesti; (0723.184.586

292. ASIA STYLES COSMETICS ANGAJEAZA 5 MANICHIURISTE SI 5 STILISTI PROFESIONISTI DE UNGHII (CERINTE CU ATESTAT); (0734.170.435 293. Asistent logistica, relatii cu clientii, full time Firma de service si vanzare centrale termice, angajeaza full time asistent logistica si relatii cu clientii. Se ofera salariu fix motivant si bonusuri. Activitate de birou in sect. 5. Program: l-v, 8-17, (0735.233.330/ 0737.233.330 sergiu.stan@romservicetermo.ro 294. Asistent manager / receptionera la saloanele de infrumusetare situate in Colentina si Dristor. Oferim posibilitate de avansare. Pachet salarial atractiv si colectiv placut. Relatii la; (0725.449.595 295. Asistent manager cerinte: cunostinte operare PC, limba engleza, permis auto categoria B, seriozitate. CV-urile se pot trimite la office@spalatorii-textile.ro, 2.000 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro 296. Asistent manager in Chitila, urgent,

activitati manageriale.Activitati de secretariat si protocol.Activitati de operare PC. Cunostinte avansate MS Office, Word, Excel, Power Point. Engleza mediu. Disponibilitate program prelungit. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

297. Asistent manager restaurant centrul

vechi. Persoana cu initiativa, responsabila, punctuala.Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca, atentie la detalii etc. (0734.625.418 anca_smada@yahoo.com 298. Asistent manager, operator calcula-

tor, consultant vanz., gestionar, contabil la fabrica produc pavaj. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta. Sal. 3000 lei+ % din vanzari, CV la e-mail, 3.000 L; armopavsrl@yahoo.ro

299. Asistent manager, secretara, agentie imobiliara cu sau fara experienta cunostinte PC, MS Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator; (0755.075.909/ 0755.075.900 office@excesimobiliare.ro 300. Asistent mecanic pentru reprezentanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro 301. Asistent medical de farmacie pentru

farmacia Alissa, cu sau fara experienta. Oferim mediu de lucru competitiv, contract de munca, posibilitati promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967

302. Asistent si consilier vanzari outlet Auchan Titan, alege sa fii parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa: 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com 303. Asistent stomatologie. Clinica stom-

atologica zona de nord, angajam asistenta cu experienta, full-time, 2.000 L; (0758.074.415/ 0740.097.655 office@drserban.com

304. Asistent vanzari mobila pentru com-

panie angajeaza, pentru depozit cu vanzare de mobila.Salarizare atractiva si motivanta in functie de experienta.Prezenta agreabila, abilitati de comunicare, studii medii. (021.211.33.12 depozit@mobiladecor.ro

305. Asistent vanzari Oxette Oxette Bucuresti isi doreste constituirea unei echipe tinere si dinamice, dornice sa fie imaginea unui brand de elita. Asteptam cvul tau pe adresa info.oxette@oxette.ro, (0720.572.001 emanuela@oxette.ro

262. Amanetar si agent schimb valutar, personal pentru casa amanet si exchange cu sau fara experienta. Obligatoriu bacalaureat. CV-urile actualizate se trimit la adresa de e-mail (021.210.00.00 cv.swissgold01@gmail.com www.swissgold.ro 263. Ambalatoare produse cosmetice, disponibile program prelungit, ore suplimentare platite, salariu 2.500+ Lei pe luna net, masa asigurat, doar nefumatoare, 2.500 L; (0735.477.551 curcubeu696969@gmail.com 264. Ambalatoare, ambalatori urgent, pentru punct de lucru in Chitila. Salariu deosebit de atractiv. Se deconteaza transportul. Se acorda si alte beneficii. Persoana de contact. Carmen. (0744.152.075

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

16 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 351. Barman, receptioner la Pensiune in

cartierul Aaron din Sibiu.Cunoscator o lb. straina, conversational.Informatii la tel: (0722.215.412

352. Barman-ospatar si lucrator bucatarie Bistro, zona Timpuri Noi, Unirii angajeaza urgent barman-ospatar si lucrator bucatarie (ajutor bucatar) cu experienta minim 2 ani si atestat,oferim program flexibil, carte de munca. Pentru interviu trimiteti CV la adresa alexa.quartier@gmail.com; (0723.562.986 alexa.quartier@gmail.com 353. Barman. Restaurant bar anga-

jam barman, salariu 1.500 Lei+ tips mare, program 1 zi cu 1 zi, zona Dorobanti; (0724.546.677

354. Barman. Restaurant situat in sector

1, angajeaza barman cu experienta, program 2/2 zile, conditii avantajoase: transport asigurat, masa asigurata, tips din vanzare, contract de munca, rog seriozitate, 1.500 L; (0722.813.552/ 0766.589.991 dbrisit@yahoo.com 355. Barmani si ospatari, hotelul Shera306. Asistent vanzari, firma importator

textile cautam persoana serioasa, ambitioasa in departamentul vanzari, oferim salariu 1900.00 lei si o masa pe zi. Asteptam CV la email 1.900 L; (0727.665.015/ 021.311.13.23 altekstricot@yahoo.com 307. Asistent vanzari, Oxette Constanta isi doreste constituirea unei echipe tinere si dinamice, dornice sa fie imaginea unui brand de elita. Asteptam cv-ul tau pe adresa info.oxette@oxette.ro. (0720.572.001 emanuela@oxette.ro 308. Asistent vanzari, Oxette Cluj

Napoca isi doreste constituirea unei echipe tinere si dinamice, dornice sa fie imaginea unui brand de elita. Asteptam cv-ul tau pe adresa info.oxette@oxette.ro. (0720.572.001 emanuela@oxette.ro 309. Asistent, Austria cautati o fata de

top? Cel mai mare operator de discoteca din Austria, care cauta cele mai bune solu?ii, cauta un asistent de conducere la Bucuresti. (00436644031610 office@mobile-disco.at 310. Asistenta medicala, camin per-

soane varstnice Popesti Leordeni, maxi taxi 154 si Ratb de la p-ta Sudului sau IRA, recrutam asistente medicale cu experienta spital, azil batrani, full time, part time. 2 L; (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com www.camin-ingrijire-batrani.ro 311. Asistenta personala. Afacerist, caut

tanara cu aspect placut, carnet cat. B, ofer salariu bun plus bonusuri, cazare si training. Colaborare pe termen lung; (0763.070.180 cert81@yahoo.ro

312. Asistenta manager cu experienta pt. salon de infrumusetare, salariu atarctiv, carte de munca platita, zona metrou Gorjului, cv pe mail: 1.800 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro

tara Art Implant, angajeaza asistente medicale (program de 6 si 8 ore). Oferim conditii de munca superioare, contract de munca si un salariu foarte avantajos, (0722.363.120 Artimplant.ro@gmail.com

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

326. Asistenti medicali konetoterapeuti si

356. Barmani, ospatari si pizzer. Pro-

325. Asistente stomatologie Clinica Den-

infirmiere pt. centrul medical privat, salariu 3.000 L; (0724.384.753/ 0773.866.998

gram si salariu atractive. Relatii la telefon. (0746.243.829

327. Asocia de prorietari bl. 17 str.

357. Barmani. Restaurant/Lounge specif-

Moldovita nr. 25, sect. 4, cautam firma pentru hidroizolatie, anvelopare, termoizolatie cap de bloc; (0762.000.068 328. Atelier Croitorie Brancoveanu anga-

jez retusuri cu experienta. Program 8 ore liber 2 sambete si duminica liber, 1 L; (0764.909.535/ 0766.220.486 bogdanmagheorghiu@yahoo.com

329. Autoservire Piata Victoriei personal

pentru linie si ajutor bucatar, personal bucatarie; (0729.629.424

330. Autoservire piata Vitan casier, per-

sonal linie si personal bucatarie; (0720.529.532

331. Autosoft service Militari angajeaza

inspectori Itp. 0753.044.100. (0753.044.100

Ava Design Group angajeaza muncitori cu experienta pentru prelucrare PAL melaminat. Punct de lucru zona Clinceni; (0724.238.773 332.

333. Baduc SA angajeaza sofer macarag-

iu permis de conducere categoria B C E, autorizatie de macaragiu - valabila, certificat de pregatire profesionala eliberat ARR - transport marfa - valabil, cartela tahograf - valabil, experienta minim 3 (0745.349.022 autobaza@baduc.ro

angajeaza baiat pt depozit, cu permis auto, pt distributie prod alim Bucurestise ofera contract de munca, salariu avantajos, se cere seriozitate, (0729.003.844 mihaelaf.florea@yahoo.com

314. Asistenta medicala angajam pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

335. Baieti cu permis, pentru firma de curatenie, Bucuresti. Salariul si programul avantajoase. Bogdan; (0727.573.040

315. Asistenta medicala Clinica med-

icala de geriatrie angajeaza 4 asistente medicale generaliste. Conditii: ALP, Malpraxis, experienta in domeniul medical, sanitar sau asistenta sociala minim 3 ani. Zona - Bd. Stefan cel Mare; (031.100.22.05 316. Asistenta medicala gradinita/

scoala privata program 8 ore, salariu fix, zona Piata Domenii. Cerinte: absolventa de studii postliceale sau superioare; Autorizatie de libera practica/ Certificat de Membru OAMMR. Cunostinte medicale solide. (0729.743.382 office@littlegenius.ro 317. Asistenta medicala, centru de asistenta sociala angajeaza asistenta medicala cu experienta minim 3 ani in domeniul sanitar sau social, cu ALP, Malpraxis. Programari la interviu la numarul de telefon (031.100.22.05 318. Asistenta medicala, clinica de stom-

atologie angajeaza personal pentru postul de asistent medical cu sau fara studii de specialitate sau experienta in domeniu; (021.313.30.55

319. Asistenta medicala, camin Colosseum, camin de batrani, sect. 5, angajeaza asistenta medicala, asistent medical pentru program in ture de 12h. Oferim salariu motivant, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea, (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 320. Asistenta personala urgent, manag-

er director strain in Bucuresti cauta urgent o asistenta personala part-time, cu sau fara experienta. Aspect fizic placut. Program flexibil. Plata la zi. Rog email cu poze si date de contact. 4.500 L; (0728.477.325 Atos.ramirez@gmail.com

321. Asistenta stomatologie cu experien-

ta, pentru clinica stomatologica Bucuresti sector 1 (0758.074.415/ 021.313.02.25 office@drserban.com

322. Asistenta, infirmiere Camin pentru bunici, zona Voluntari, isi mareste echipa. Cautam asistente si infirmiere cu experienta in geriatrie; (0724.205.565/ 0744.649.323 andragheorghe_ska@yahoo.com www.camin-pentru-bunici.ro 323. Asistente medicale -Scoala

Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sect. 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si Str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30. Site: www.scoalafeg.ro; 324. Asistente medicale pentru camin de

batrani; (0722.624.264

tate Pitesti pentru galerii comerciale, experienta constituie un avantaj, atentie la detalii, seriozitate, program flexibil, salariu la timp. Relatii la tel., 1.500 L; (0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu

398. Bona zona Drumul Taberei, Piata Chilia Veche pentru copiii nostri de 1.8 ani si 4 ani jumatate. Postul include doar ingrijirea copiilor fara gatit sau menaj. Salariu atractiv. (0743.476.988/ 0743.476.988 paula.catalina.voicu@gmail.com

375. BMF Security recruteaza agenti secu-

399. Bona, ajutor in casa pentru familie

ritate cu domiciliul in Bucuresti, pentru zonele Crangasi, Berceni, Palady.Relatii la tel, luni - vineri 09:00 - 17:00, mail: 1.500 L; (0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu

376. BMF Security recruteaza agenti secu-

ritate din Cluj Recrutam ag securitate pt galerii comerciale in Cluj. Experienta constituie un avantaj, atentie la detalii, seriozitate, program flexibil, salariul la timp, contract nedeterminat, 1.500 L; (0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu 377. Bobinator motoare electrice pentru

service Paracelsus, program l-v, 816,salariu 2900 lei, 2.900 L; (0747.125.512/ 0747.125.511 ROBERTPARASCA@YAHOO.COM 378. Bona Brancoveanu, urgent cautam bona cu experienta pentru un baietel de 2 ani program de 10 h/zi de luni pana vineri, zona parc Brancoveanu. Salariu 2000 Ron 2.000 L; (0729.007.828/ 0729.007.828 stoica.officeconsulting@gmail.com 379. Bona Bucurestii Noi Familie tanara cautam doamna serioasa, nefumatoare, blanda, calma, cu experienta/ referinte pentru îngrijire baietel de 1 an si 10 luni, program l-v 10 ore / zi. Rugam seriozitate; (0723.212.549 alexutzza25@yahoo.com

ic turcesc, locatie premium, angajeaza barmani cu experienta in domeniu. Salariu atractiv, se lucreaza in ture, dorim angajati permanenti, seriosi si ambitiosi. (0738.170.063 Bubleyblonde@gmail.com

380. Bona copil 8 luni, 8 h, Piata Domenii, 2.000 lei. Bona interna, fetita 2 ani si 4 luni, Pipera, 2.500 lei. Bona baietel 1 an, 3 zile/ saptamana, 6-8 h, Tineretului- Vacaresti, 1.500 lei; (0764.185.105/ 0764.949.335

358. Barmanita, restaurant central angajeaza barmanita cu experienta minim 2 ani, aspect fizic placut (un look noncomformist prezinta un avantaj). Salariu 1.500 Lei + tips, castiguri cumulat (0732.266.922 bogdanalexandrescu2003@yahoo.com

luni cerinte: doamna cu experienta anterioara in domeniu (cu recomandari), nefumatoare, vesela, iubitoare, grijulie, calma, rabdatoare, atenta la detalii. Program: L-V, 8-17, 1.500 L; (0728.207.389/ 0728.857.757 stefi.dumitrache@gmail.com

359. Beauty House Salon angajeaza frizerite, coafeze, manichiurista si pedichiurista cu experienta pentru salon frizerie, coafor zona Brancoveanu, procent 50%, vad foarte bun, CV pe Whatsap50 % procent super vad; (0730.571.111

382. Bona cu experienta relevanta Angajez urgent 10 ore/zi, pentru baietel 4 ani, Drumul Taberei. Conditii deosebite. Salariu motivant. Telefon dupa ora 18.00 (0725.883.898

360. Bell boy, Hotel angajam bell boy.

fetita 11 luni, zona Doamna Ghica, (0742.834.242 Cosmopolitanx@yahoo.com

Pentru informatii referitoare la post si interviu va rugam sa sunati la numarul afisat. Interval orar 10.00-15.00 l-v. Irina Ghinea.Telefon; (0724.590.537 361. Benzinaria OMV de pe sos. de

centura Domnesti, (iesirea Prelungirea Ghencea) angajeaza personal: casieri, bucatari, femeie serviciu. Relatii la: (0786.030.199

381. Bona cu experienta pt. copil 1 an si 8

383. Bona Doamna Ghica, angajez bona,

384. Bona Domenii urgent cautam pentru

o familie cu 5 copii, program de lucru o zi da una nu, in ziua in care se lucreaza sunt 10 h zona de lucru Domenii. Salariu avantajos. 1.800 L; (0729.007.828/ 0729.007.828 stoica.officeconsulting@gmail.com

(mama sta acasa), persopana nefumatoare, activa, program p - 18; (0752.108.008

400. Bona, babysitter pentru o fetita de 9

luni, cuminte, in zona Pantelimon, de luni pana vineri, program 8 ore. Asiguram transportul de la metrou dus-intors. Cautam o persoana serioasa, comunicativa, rabdatoare. (0731.739.562 floreaioanaraluca@gmail.com 401. Bona, Bucurestii-noi, Chitila caut doamna calma, nefumatoare, studii medii superioare pentru ingrijire un copil scolar (6 ani) in timpul anului scolar, respectiv 2 copii pe perioada vacantelor (6 ani, 10 ani); (0721.261.343 valerica.poncea@gmail.com 402. Bona, Chitila, 10 ore, salariu motivant. Cautam o doamna, care sa se ocupe de 2 fetite de scoala, de preferat cu permis auto. Zona: Sos. Chitilei; program de 10 ore, de luni pana vineri; salariul este motivant! (0720.689.454/ 0747.614.370 403. Bona, zona Pop Pipera autobuze 112, 135 Cautam bona pentru fetita noastra de 1 an si 9 luni, zona Pod Pipera (Porsche Buc. Nord, autobuze 112, 135). De luni pana vineri (8:00-18:30), atributii copil, (0723.154.638 Irina.condurache@gmail.com 404. Brutar Restaurantul Vivo isi mareste

echipa. Daca esti brutar si vrei sa te alaturi echipei noastre asteptam sa ne contactezi. Pachet salarial atractiv. AFI. (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com 405. Brutar si vanzatoare, angajeaza

fabrica de paine zona Moghioros. (0784.227.774

406. Brutar - modelator angajez;

(0733.796.659

407. Brutar, ajutor brutar pentru brutarie,

cu experienta. Program 8 ore, salariu atractiv; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro 408. Brutar, lucrator paine, femei/ barbati,

sector 4, si sofer part-time angajam; (0736.856.936

409. Brutareasa cu/ fara experienta Pro-

gram de zi. 40 ore/ saptamana. Salariu brut brutareasa cu experienta: 2.100 lei, carte de munca pe toata suma. Bonusuri si prime. Mediu de lucru placut, siguranta locului de munca, (0755.224.549

425. Bucatar Scala Food angajeaza bucatar (femeie), experienta min. 3 ani, program 07-17, de L-V, weekend liber. Se asigura contract si carte de munca. Salariu net 3000 lei. Relatii la nr., 3.000 L; (0767.682.602 evolution_1960@yahoo.com

449. Bucatar, ajutor bucatar si lucrator

426. Bucatar cald, restaurantul smartcasual asezat in Piata Universitatii. Angajam bucatar cald. Salariu atractiv, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon sau email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

451. Bucatar, angajam bucatar pentru

427. Bucatar cald, ajutor bucatar cald

restaurant situat in Piata Universitatii angajam bucatar cald si ajutor de bucatar cald, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 428. Bucatar cu experienta fast-food,

linie calda, Sos. Colentina, program dimineata, conditii foarte bune; (0734.072.088

429. Bucatar cu experienta salariu de la

3000 lei, urgent bucatar pentru Catering/Livrari zona Giulesti. Daca si coordoneaza poate ajunge la 4000 lei. Cerinte: Experienta, initiativa, implicare, comunicare. Serviciu pe termen lung. Echipa la dispozitie, 3.000 L; (0728.159.524 cristikungfu@gmail.com

430. Bucatar fast-food si ajutor bucatar. Star Kebab angajeaza bucatar sau ajutor bucatar. Salariu motivant, masa gratuita, transport asigurat, posibilitati reale de crestere in cariera. Pentru Obor sau Cotroceni. Detalii la: (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro 431. Bucatar full time de luni pana niveri

la firma de catering, Bucuresti, sector 1; (0723.005.161

334. Baiat pt depozit, SC de importuri

313. Asistenta manager draguta,

deschisa, sociabila cu sau fara experienta dornica de un job placut si confort financiar. Acceseaza Whatsapp pentru detalii complete 3.500 L; (0756.538.209

374. BMF Security recrutam agenti securi-

336. Baieti fara experienta angajeaza fast

337. Baieti si fete angajam pe impartit pli-

ante, persoane dornice de munca, serioase; (0761.351.276

legume pentru firma de distributie legumefructe.Depozitul se afla in sectorul 4, cartier Berceni, langa magazinul Metro.Tel.: 1.700 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com

intr-un container langa metrou Pipera. Program luni-vineri 7:00-15:30. Sarcini: preparat cafea, limonada, smoothies, operat casa de marcat, 1.600 L; (0741.972.053 bagels@sunday.ro

comercial Se cere seriozitate si dorinta de munca, se ofera salariu, bonuri de masa si transport gratuit. Program in ture, (0734.440.021/ 0723.505.321 cristianrosioru2000@yahoo.com

386. Bona in Baneasa, recrutam bona cu experienta pentru familie deosebita. Varsta copil: 8 luni. Program: 6-8 ore/zi Salariul lunar: 1800-2000 Lei, decont transport.Programari telefonic sau trimite CV la adresa de email 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

Kitchen. Cautam persoana energica, sociabila, proactiva, punctuala, cu dorinta de a invata si a-si imbunatati cat mai repede aptitudinile, ordonata.Posibilitate cresteri salariale la fiecare 6 luni + bonus. (0722.308.960 beca.andreea@gmail.com

343. Barman Restaurant central anga-

364. Beraria H angajeaza ospatar ajutor barman, ajutor bucatar, mediu de lucru placut, program 8 ore/zi, oferim salariu motivant si alte beneficii. Pentru detalii ne poti suna la tel. la locatia noastra din Parcul Herastrau; (0725.345.302

387. Bona intern, 3 weekenduri/ luna, copil 2 luni, Prelungirea Ghencea, 900 lei. Bona flexibila la program, pentru baiat 7 luni, Stirbei Voda, 2.000 lei. Bona copil 1 an si 10 luni, 9 h Victoriei, 1.800 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335

365. Beraria H angajeaza ospatar, ajutor barman, ajutor bucatar, mediu de lucru placut, program 8 ore/zi, oferim salariu motivant si alte beneficii. Pentru detalii ne poti suna la tel. la locatia noastra din Parcul Herastrau; (0725.345.302

388. Bona interna pentru copil, sta la noi

342. Barista cu experienta pentru a lucra

363. Benzinarie Rompetrol cauta lucrator

jeaza barmanita, aspect fizic placut (un look nonconformist prezinta un avantaj) 1500 lei, tips,15 zile lucratoare, masa si transport asigurate, 1.500 L; (0732.266.922 hrclubcentral@gmail.com 344. Barman ture 12 ore, doua zi, doua

noapte, doua libere. Salariu 1800 L, tips mediu lunar 700 L, 1.800 L; (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro

345. Barman cu experienta pentru terasa

Herastrau; (0725.630.179

casa. Aveti 2 weekenduri libere. Sunt in zona Fundeni. De preferat cineva cu rabdare si iubitoare de copii, 2.000 L; (0726.780.016 28826973@qq.com 389. Bona interna pentru ingrijire copil si

menaj; (0730.860.283

348. Barman, barista, esti tanar/a, responsabil/a, doresti sa faci parte dintr-o echipa de profesionisti si sa te perfectionezi in arta cafelei, Atunci esti canditatul ideal. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra, (0756.926.698

BEST STUDIOS ANGAJEAZA MODELE ONLINE. AI VREA SA MERGI LA SHOPING IN FIECARE ZI? DEVINO ACUM MODEL LA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE ORICE ARTICOL DE LUX, VACANTE, MASINA SAU CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA. DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752

349. Barman, ospatar si ajutor de bucatar

367. BGS angajeaza pentru Timisoara Bgs

turi), recrutam bone pentru familii deosebite in Bucuresti. Program de lucru intern. Cazare, hrana si transport asigurate de angajator. Oferta salariala: 3000-3500 lei. Programari telefonic sau trimite CV; 3.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

368. BGS Divizia de Securitate angajeaza

393. Bona interna si menajera externa bebe de 4 luni, menaj usor, 2 weekenduri libere pe luna salariul 3000. In Bucuresti. Relatii la tel.menajera externa, Pipera, sal 3000, program de la 9-19, calcat, menaj, fara gatit. 3.000 L; (0727.760.960 anidaroti@yahoo.com

346. Barman, cafenea amplasata pe

bulevardul Decebal, recruteaza personal pentru postul de barman. Se cere experienta minim 6 luni pe o pozitie similara. Atasati cv la adresa de mail de la contact (0724.310.134 marius.snaplounge@gmail.com 347. Barman, ospatar, ajutor bucatar, piz-

zar. Relatii la tel. (0724.450.958

Hashtag Pub angajeaza personal in bucatarie pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: barman, ospatar si ajutor de bucatar. Salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari. Tips (0724.803.412 office@hashtagpub.ro

350. Barman, ospatar, club biliard, loc de

joaca pentru copii si adulti. Salariu fix + diverse bonusuri, (0723.279.453 alina.v.burlacu@gmail.com

366.

Divizia de Securitate angajeaza agenti de interventie pentru punctul de lucru Timisoara. Asiguram plata salariilor la timp, CM intergral, sarbatori legale platite dublu, stabilitatea locului de munca (0726.146.120

agenti interventie pentru punctul de lucru Timisoara. Asiguram plata salariilor la timp, contract munca integral, sarbatori legale platite dublu, stabilitatea locului de munca. Interviurile: str. Bucovinei nr. 63, Timisoara. Program luni- vineri: 09.00- 16.00. Contact tel. (0726.146.120 369. Bistro La Boeru angajam barman ospatar (fete), contract de munca, salariu + tips. Zona Baneasa (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com 370. Bistro La Boeru angajam ospatarite

program in ture, C.M. salariu+tips. Zona Baneasa. (0726.260.038

371. Bistro-Pub angajeaza barmani

cu sau fara experienta in zona Auchan Titan, salariu motivant, conditii excelente, carte de munca, program flexibil, confortabil; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 372. Black Sea Suppliers angajeaza sofer

profesionist cu atestat transport marfa pentru distributie marfa Bucuresti, punct de lucru Militari; (0722.450.798 373. Black Seasuppliers angajeaza

muncitori depozit cu sau fara experienta, pt. punctul de lucru Glina- Ilfov; (0728.282.418

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

390. Bona interna pentru o fetita de 6 luni in zona Eroii Revolutiei. Programul va fi intern cu 2 weekenduri libere. Atributii doar pentru copil. Salariu motivant, 3000 Ron 3.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 391. Bona interna Bucurestii Noi, familie

tanara, ajutor mama, pentru un bebelus nou nascut.Programul este intern (cazare si mese asigurate), 2 weekenduri libere le luna.Salariu 1.600 lei. 1.600 L; (0723.007.726 mariana_catana@yahoo.com 392. Bona interna in Bucuresti (10 pos-

394. Bona interna zona Baneasa Particular angajez bona interna cu program de 2 saptamani lucratoare si 2 saptamani libere pentru fetita de 2 ani. Cautam persoana educata, disponibila, experienta de bona sau materna, recomandare, 2.000 L; (0740.100.171 madalina.tanase1@yahoo.com 395. Bona interna, dorim persoana serioasa fara vicii si cu experienta in cresterea copiilor, 4 copii cu varste intre 6 ani si 3 luni, timpul implicat in activitatile copiilor si gatit plus aranjat dupa copii; 2.000 L; (0760.455.399 ionita_oana_andreea@yahoo.ro 396. Bona interna, pentru baietel 8 luni si

411. BUCATAR / ajutor bucatar la Beca’s

412. Bucatar Boulevard Cafe, situat pe B-dul Sincai nr. 9A, zona Tineretului, cauta urgent personal cu experienta pentru postul de bucatar, program de 2/2 libere, contract de munca, comision din vanzare, 2.500 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com 413. Bucatar cu experienta angajeaza

438. Bucatar sectia rece bistro central zona Victoriei, salariu motivant, program special, transport asigurat. 2.700 L; (0726.777.737 angajezbucatar@gmail.com 439. Bucatar sef, bucatar sef de tura locatie centrala, program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 440. Bucatar si ajutor bucatar pentru restaurant preparate internationale, romanesti si chinezesti. Salariu 2000 ron + procent + CM; (0721.720.751 441. Bucatar si ajutor bucatar pt. restau-

rant cu specific italian, Bd. Sisesti 269, sector 1, Pentru detalii tel., (0724.053.013

414. Bucatar cu experienta condi?ii bune

443. Bucatar si ajutor de bucatar la bistro

416. Bucatar Firma catering cu sediul in sector 5 angajeaza bucatar cu experienta, 2.700 L; (0765.489.624 417. Bucatar in centrul vechi, str Smardan. Experienta minim 2 ani, salariu 2000 lei, decontare transport si tips. Informatii suplimentare la tel. (0723.185.649 colan_iuliana@yahoo.com 418. Bucatar pentru restaurant cu bucatarie internationala zona Tineretului, minim 2 ani de experienta, contract de munca, transport platit seara, salariu 3.000 lei + bonusuri la evenimente 3.000 L; (031.424.43.65 contact@restaurantulbohemia.ro

456. Bucatar, aj. bucatar oferim cazare Buzau), pensiune, www.capricemonteoru.ro, deschisa pe tot parcursul anului in Sarata-Monteoru, angajam cu contract de munca bucatar, ajutor bucatar cu minim de experienta. Oferim cazare, acceptam si familie; (0722.499.811/ 0766.085.550 office@capricemonteoru.ro 457. Bucatar, ajutor bucatar Companie

459. Bucatar, ajutor bucatar, bucatar 2500-3000 lei, ajutor 1500-1800 lei,de luni pana vineri, 8 ore pe zi de la ora 8 la 16.Transport de la Piata Presei/Aviatorilor,locatie in Otopeni,cautam oameni pasionati si relaxati. 3.000 L; (0734.727.777 contact@armand.ro

442. Bucatar si ajutor bucatar, pentru restaurant italian, zona Piaza Romana, minim 2 ani experienta (0741.439.505 osteriazucca@gmail.com

415. Bucatar cu experienta pt. Best Western Stil Hotel cu contract de munca. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Oferim 13 salarii pe an. Concediu platit 22 zile/an cu cazare gratuita pe litoral. Asteptam CV la receptie; (021.233.39.90 office@hotelstil.ro www.hotelstil.ro

no del Lago”, Bd. Sisesti 269, sector 1, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria italiana! Pentru detalii; (0724.053.013

L’incontro Otopeni angajeaza bucatar si ajutor bucatar; (0748.221.653

Mister Kebab, locatie zona Aviatiei, Baneasa. Salariu 2500 lei bonusuri, prime, masa asigurata. 2.500 L; (0721.303.303/ 0744.648.379 de lucru salariu 2700 plus bonusuri saptamanale .Program de luni pana vineri de la 7-16.Locatia se afla în sectorul 1. 2.700 L; (0726.123.905

455. Bucatar, restaurant italian - “Giardi-

434. Bucatar pe rece Bistro angajam 3

437. Bucatar salate, pentru un important restaurant din Bucuresti. Locatie: Aviatiei, sector 1. Program: 2 zile lucrate cu 2 libere. Cerinte: experienta anterioara, calificare de bucatar. 2.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

patiser oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar. Sector 1.Program lucru flexibil. (0768.532.104

bucatar (zona Piata Romana). Relatii la tel. (0722.295.463/ 0744.659.707

458. Bucatar, ajutor bucatar Restaurantul

340. Barbati productie angajam urgent pentru fabrica in zona sec 6. Salariu 1500 lei net, bonuri, transport decontat. Program de lucru 8/12 h in schimburi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.500 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 410. Brutarie, patiserie angajam brutar si

454. Bucatar, restaurant angajam

dimineata. Zona piata Victoriei (0752.974.328

rapida, contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:00, 16:00-24:30, salariu 2000 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, decont transport. 2.200 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

385. Bona Dorobanti program flexibil Bona, ajutor de mama part/full time, cu sau fara menaj: mamica (stau acasa) caut persoana energica, vesela si iubitoare de copii mici pt. menaj, calcat sau joaca cu copiii. 3-4 zile/sapt, orele 9-13. (0761.137.818

453. Bucatar, casiera, shaormar si femeie de serviciu angajeaza Shaormerie Vitan; (0730.055.360

433. Bucatar gradinita 8 ore program de

436. Bucatar pentru restaurant cu servire

362. Benzinarie Rompetrol cauta ajutor de bucatar, preparator de senvisuri si salate. Se cere seriozitate. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa, transport gratuit. Se lucreaza in ture, (0734.440.021/ 0723.505.321 cristianrosioru2000@yahoo.com

452. Bucatar, bucatareasa, ospatari, ospatarite, barman, femeie de serviciu, pizzar, cu calificare, restaurant situat in centrul capitalei angajeaza urgent. Se ofera salariu motivant, conditii avantajoase de munca; (0744.624.971

multinationala angajam personal pentru cantina: bucatar, ajutor de bucatar. Program 8 ore/ zi, l-v. Cerinte: experienta in domeniul, de preferat in cantine. Pachet salarial motivant; (0721.209.582/ 021.201.79.83 taverna@dussmann.ro

339. Barbat. Ofer cazare, masa plus salariu unui barbat fara obligatii pentru intretinerea unei micro ferme. Astept provincia; (0738.874.182

341. Barbati, angajam urgent barbati pentru depozit. Salariu brut: 1900-2200 Ron+Bonuri de Masa. Program: 8 ore. Perioada Nedeterminata. Zona: Sector 6, Militari/ Preciziei. Detalii si angajari la telefon; 2.000 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

restaurant italian; (0729.565.694/ 0728.246.925

tul Blue Margarita, angajam bucatar tanar si dornic sa invete secretele unei bucatarii deosebite. Asiguram training, salariu motivant, transport si program flexibil, 12-22 (0770.944.822 contact@bluemargarita.ro

435. Bucatar pentru cantina Pipera, angajam bucatar cu experienta, disponibilitate la program in 3 ture prin rotatie: 06:0014:30; 10:30-19:00; 22:00-06:30. Contract perioada nedeterminata, salariu fix, spor de noapte, tichete, masa asigurata (0786.552.982

338. Baieti si fete ambalatori fructe si

450. Bucatar, ajutor bucatar, ospatari pentru restaurant Potcoava din sect. 6. (0757.115.271

432. Bucatar full time sector 2, restauran-

bucatari pe rece. Locatie in cartier Aviatiei, la 5 min de metrou Aurel Vlaicu. Program 2 cu 2 de la 8-20.00. tel. (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro

food, salariu 1.800 Ron; 1.800 L; (0734.225.024

vase angajam urgent; (0724.989.126/ 0722.311.716

cafe in zona Unirii, (0722.362.680 cezar.cobzaru@yahoo.com

444. Bucatar si ajutor de bucatar Maraschino Bistro angajeaza bucatar si ajutor de bucatar cu experienta, contract de munca, tips din vanzare, masa calda, transport asigurat, program 12-01, o zi cu o zi (0728.825.777

460. Bucatar, ajutor bucatar, club “Bingo chez Gabi” angajeaza bucatar si sau ajutor bucatar. Va asteptam cu cv-urile in bd. Iuliu maniu, nr. 11 de luni pana vineri intre orele 13:00-15:00 sau pe adresa de mail: mirela.floroiu@yahoo.com 461. Bucatar, ajutor bucatar, femeie menaj bucatarie, ospatar pt. restaurant/ pizzerie cu terasa situat in sector 4. Salariu atractiv, mai multe detalii in locatie (0723.256.109/ 0771.682.720 462. Bucatar, ajutor bucatar, ajutor pizzar, angajeaza restaurant cu specific italian, zona Parc Ior. Informatii dupa ora 12:00, la nr. de telefon; (0748.288.628 463. Bucatar, ajutor bucatar, femeie la vase Autoservire zona Colentina, Fundeni angajeaza bucatar, ajutor bucatar si femeie la vase si pentru curatenie. Detalii de luni vineri intre orele 10-17 la telefon; (0785.660.612 464. Bucatar, ajutor bucatar, livrator sec-

tor 5 Firma noua de katering isi formeaza echipa care v-a fi formata din bucatar, ajutor bucatar si livrator cu masina proprie. Loc de munca curat, patroni seriosi va asteptam la un interviu, 2.000 L; (0724.581.340/ 0729.812.647 marcatfood@yahoo.com

465. Bucatar, bucatareasa pentru cantina

zona Pipera. Program de lucru 06:30 16:00, mai multe detalii la telefon, 2.000 L; (0731.144.165 leitoxp@gmail.com

466. Bucatar, femeie de serviciu Restau-

rant Centrul Vechi strada Doamnei angajeaza bucatar si femeie de serviciu; (0723.605.438 contact@terasadoamnei.ro 467. Bucatar, ospatar, picol, ajutor bucatar. Restaurantul este localizat in Mogosoaia Ilfov. (0724.291.922 state.nicu@google.mail.com

468. Bucatar, pizzar, livrator pt. firma cu livrare la domicilu, sector 5. Program luni vineri, 10 - 22, salariu 2500 lei. Livrator cu masina proprie. Program luni -vineri 10 22, salariu, 1.600 L; (0724.581.340 marcatfood@yahoo.com

445. Bucatar si ajutor de bucatar pentru restaurant din sectorul 3; (0729.881.671

469. Bucatar, pizzer, livrator, ajutor de bucatar pentru Pizzerie pe Calea Giulesti; (0727.780.346

446. Bucatar si ajutor de bucatar se ofera

470. Bucatar. Pensiune turistica situata in

pachet salarial atractiv peste medie, bonuri de masa, posibilitate de promovare. Afi Cotroceni; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com 447. Bucatar specific romanesc pentru restaurant, in zona Militari. Relatii la telefon; (0770.354.776

448. Bucatar Sushi, in cadrul unui cunos-

cut restaurant Sushi din Bucuresti. Locatie: Calea Dorobanti, sector 1. Program: 40 h/ saptamana. Necesita diploma de bucatar si experienta in domeniu 4.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

jud. Brasov, angajeaza bucatar, salariu atractiv, carte de munca; (0762.910.850/ 0762.910.850 padinaursului@yahoo.com 471. Bucatar. Restaurant Navaro by Green City angajeaza bucatar, 3.000 L; (0770.672.150 adriansubasu@gmail.com

472. Bucatar. Bistro din zona Foisorul de

Foc cauta bucatar, salariu net intre 2.0003.000 lei in functie de experienta, salariu integral pe contract de munca, program de 48 ore pe saptamana, doua zile libere consecutive; (0724.202.223

419. Bucatar pentru restaurant italian, Giardino Del Lago, Bd. Sisesti nr.269, sector 1, cu experienta in bucataria italiana. Pentru detalii: (0724.053.013 420. Bucatar pentru restaurantul Uptown

situat in zona Aviatorilor. Relatii la telefon. (0722.594.728

421. Bucatar pentru The Roof, 13 Septembrie. Program 2 cu 2. Detalii la telefon. (0725.862.035 petre.zlotea@gmail.com 422. Bucatar pentru Urban Station, cu sau fara experienta. Punct de lucru mall Baneasa. Detalii suplimentare la nr. (0754.348.372 423. Bucatar Restaurantul Aria Gourmet

fetita 6 ani. Se cauta o persona tanara, nefumatoare, serioasa, vesele si harnica. Se ofera salariu 2.000 lei plus cazare si masa. (0754.054.298

Burger, zona Universitate, angajeaza bucatar. Program 2/2, ctr. munca, salariu, tips; (0751.242.660 office@ariaburger.ro www.ariaburger.ro

397. Bona zona Brancoveanu, angajez bona pentru baietel de 2 ani, nefumatoare, cu experienta cu copii mici, rabdatoare, energica. Program de lucru de la 9:00 la 18:00, salariul intre 2000 si 2500lei; 2.000 L; (0721.697.400 Oana_caldararu@yahoo.com

424. Bucatar Restro-Bar Klandestin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 octombrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 518. Camerista hotel Otopeni Daca esti in cautarea unui loc de munca stabil si esti ordonata te asteptam in echipa noastra. Camerista hotel se ocupa de efectuarea curateniei in spatiile de hotel alocate; (0740.113.329

538. Casier Buftea pt. Shop and Go, pro-

gram flexibil, salariu inceput 1.700 L, bonusuri lunare 300 lei decontare transport. Va rugam trimiteti CV la mail, 2.000 L; (0726.266.362 angajarimega@yahoo.com

jeaza casieri. Salariu este minim 1500 lei, bonuri de masa, diverse bonusuri pentru realizarea targeturilor. Se lucreaza 15 zile pe luna in schimburi zi/ noapte, 1.500 L; (0727.101.010/ 0727.101.010 joburistatie@gmail.com

519. Camerista hotel, Best Western Stil

539. Casier Chocolat 2300lei +bonuri+transport +targhet, angajam casier cu experienta pentru Mall Baneasa, stand Chocolat, salariu 2300 lei +bonuri+decont transport 300 lei (benzina sau taxi) + targhet intre 200-500 lei; 2.300 L; (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro

559. Casier-vanzator restaurant. Vanza-

540. Casier cu si fara experienta pentru

Imobile angajam casier pentru sediul firmei. Program 9.00-17.30, 1.500 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797

angajeaza camerista, contract de munca. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Oferim 13 salarii/ an, masa calda, concediu platit cu cazare inclusa pe litoral. Asteptam CV, (021.233.39.90 office@hotelstil.ro www.hotelstil.ro 520. Camerista hotel, hotel 4 stele Europa Royale Bucharest angajeaza persoana dinamica, rezistenta la efort, responsabila. Atributii: Curatarea zilnica a camerelor/ bailor oaspetilor, holurilor, respectand regulile de igiena (0724.244.148 manager.bucharest@europaroyale.com 521. Camerista hotel. Hotel boutique de

473. Bucatar/ajutor de bucatar pentru

sushi, Afi Palace, Wasabi Afi angajeaz? bucatar/ajutor de buc?tar. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu: fara experienta: de la 1800-2400; cu experienta: de la 2400-3600. Salariu+bonuri de masa(200lei)+tips zilnic; 3.600 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com 474. Bucatareasa pentru restaurant mic

si chocet, in sectorul 4, zona Metalurgiei, de l-v-8.00-18.00, salariu atractiv, se cere experienta in restaurante cu specific romanesc, rapiditate seriozitate si decenta. (0723.523.869/ 0722.396.268 ionescuadialexandru@yahoo.com 475. Bucatareasa angajam, salariu

2.500- 3.000 Lei, 8 ore luni-vineri, contract munca 8 ore, zona Moll Promenada; (0766.900.800

476. Bucatareasa calificata, bucatareasa after school situat in Prelungirea Ghencea angajeaza bucatareasa cu sau fara experienta. Program luni-vineri, 09-16. Rog seriozitate. Oferim salariu 1.200 si carte de munca; (0766.418.357 yrytoma@yahoo.com 477. Bucatareasa calificata, cu experi-

enta in bucataria de cantina pt. gradinita privata sect 2, zona Vatra Luminoasa. Program de lucru 6.30-14.00. Se ofera conditii de lucru foarte bune (0737.809.291/ 0737.809.291 office@firststepskidsplace.ro 478. Bucatareasa cu experienta pentru

restaurant fast food, catering situat in Berceni; (0762.023.280

479. Bucatareasa gradinita pt. gradinita

Universul Copiilor din Voluntari (Pipera/ Tunari). program luni - vineri 7.00 - 16.00. Detalii la telefon (0740.025.279 office@universulcopiilor.com

480. Bucatareasa pentru fast food zona Berceni, sector 4, salariu 2000-2500 lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, cu sau fara experienta, 2.000 L; (0773.316.497 481. Bucatareasa, ajutor bucatarie,

ospatarita pentru restaurant sector 2. Salariu atractiv, tips; (0721.381.891

482. Bucatareasa, angajez bucatareasa

sector 3, dornica sa lucreze pe termen foarte lung. Salariul va creste; 1.900 L; (0722.255.804

483. BUCATAREASA, camin privat pen-

tru batrani angajeaza gospodina priceputa la bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro

484. BUCATAREASA, Scoala Primara Iepurasul Bocanila angajeaza bucatareasa calificata cu experienta in acest domeniu. Oferim pachet salarial atractiv; (0722.320.773/ 0722.239.508 485. Bucatarese/ bucatar bucatarese

sau bucatar cu experienta pentru fast food zona Berceni (nu este necesara diploma, nici varsta), salariu 2500-3000 lei, program 1 zi cu 1 zi libera. Contract de munca, 1 masa calda zilnic 3.000 L; (0773.316.497 486. Bucatari opentru restaurant cu specific international, la rece. (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 487. Bucatari si ajutori de bucatari, urgent bucatari (salariul 1.800 lei net + tichete de masa in val. de 100 lei) si ajutori bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de masa in valoare de 100 lei). Detalii la nr. (0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com 488. Bucatari tineri pt. un concept nou de

gatit pasta bar, Floreasca, vino sa inveti arta pastelor direct de la creatorul lor, vei gati doar cu ingrediente aduse din Italia. Ai nevoie doar de 6 luni experienta intr-o bucatarie. Vino la interviu, (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro

495. Building Support Services, firma

specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza operator curatenie. Program de lucru de 8 ore/ zi, CV la fax 021.208.41.53 sau email. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.; (0752.150.677/ 0746.079.892 doina.bengescu@bss.ro; simona.rouamare@bss.ro 496. Buldoescavatoristi pentru firma

de constructii, salariu 2.500 L; (0721.805.158

497. Buldoexcavatorist pentru Terex

cu permis categoria C pentru bascula Volvo 6×4, salariu de la 3.000 lei; (0723.434.648

498. Buldoexcavatorist cu permis auto

minim B. Societate comerciala angajeaza buldoexcavatorist cu experienta si permis in zona Bucuresti.Oferim cazare pentru persoanele din provincie, si alte beneficii. 3.500 L; (0720.292.292 robert.virlan@axatc.ro

499. Buldoexcavatorist zona de lucru: Bucuresti Trans Petrache Srl angajeaza buldoexcavatorist cu experienta in urmatoarele conditii: - sa detina permis conducere categ. C sau Tr. si diploma calificare mecanic masini si utilaje terasiere; (0744.495.517 transpetrache@yahoo.com

492. Bucatari, bufetiera, restaurantul

Terasa Doamnei situat in Centrul Istoric vis-a-vis de BNR angajeaza: bucatari, bufetiera, femeie de serviciu. Salariu motivat si bonusuri la fiecare tura; (0723.605.438/ 0773.331.689 office@terasadoamnei.ro 493. Bufetier, bucatarie rece restaurantul

Casa di David (parc Herastrau) angajeaza lucrator bucatarie rece (bufetier). Relatii la telefon sau CV pe e-mail (021.232.47.16 casadidavid1@yahoo.com 494. Building Support Services, firma

specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza electrician intretinere si reparatii. Program de lucru de 8 ore pe zi. CV la fax 021.208.41.53 sau email, informatii suplimentare si programari interviuri la tel.; (0752.150.677/ 0746.079.892 doina.bengescu@bss.ro; simona.rouamare@bss.ro

DBH Bucuresti Oferim un loc de munca stabil pentru persoane responsabile si motivate. Programul este de 8 ore/ zi, asiguram masa si carte de munca.Zona Barbu Vacarescu. Va asteptam la interviu; (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 523. Camerista pentru Hotel Boutique DBH Bucuresti daca esti o persoana dinamica si sociabila te asteptam la interviu. Program 8 h/zi, carte de munca si masa asigurate. Adresa: str. Barbu Vacarescu nr 51 (0724.891.819/ 0730.950.567 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 524. Camerista program 8 ore pen-

tru hotel 3 stele zona Mosilor. Cerem seriozitate, alte detalii la interviu; (0745.665.264 525. Camerista, angajam cameriste cu sau fara experienta pentru hoteluri de 4si 5 Bucuresti. Angajatelor cu experienta oferim posibilitatea de lucru in Italia in perioada de vara. (0770.504.380/ 0770.504.380 humanresources.amgro@gmail.com

Hotel angajeaza casier parcare; incaseaza contravaloarea parcarii atat numerar, cat si prin POS. Se lucreaza in cabina proprie langa bariera de la iesire. Program: 2 ture (07-15;15-23). (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 543. Casier ParkLake / Sun Plaza Uncle

John Restaurant -fast food angajeaza casieri, program full time/ part time, salariu motivant plus alte beneficii (masa / tichete de masa, decontare transport) (0742.219.021 office@unclejohn.ro 544. Casier si assistent ticketing, anga-

561. CASIERA cu sau fara experienta angajeaza Mister Kebab. Program o saptaman cu o saptamana liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte munca. Bd. Aerogarii Baneasa. 1.500 L; (0721.303.303 misterkebab17a@gmail.com 562. CASIERA cu sau fara experienta angajeaza Mister Kebab. Program o saptamana cu o saptamana liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte munca. Bd. AerogariiBaneasa, 1.500 L; (0721.303.303

578. Castiga pe scena online vrei castig-

563. Casiera pentru service auto, vul-

canizare, salariu 1600 lei, rog sunati intre orele 12.00-19.00, sector 1 zona Piata Domenii, 1.600 L; (0784.339.160

uri peste medie, luna de luna, cu un efort minim si un program lejer? Vrei siguranta si stabilitate? Ai peste 18 ani? Stii engleza la nivel mediu? Castiga cu www.teatrustudio.ro . (0768.663.442/ 0768.663.442 contact@teatrustudio.ro

600. COAFEZA CU EXPERIENTA SALON INFRUMUSETARE DRUMUL TABEREI, TIP TOP. CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU 1.900-3.500 LEI; (0761.647.108

564. Casiera pentru un showroom cu pro-

579. Caut sudor electric; (0765.164.533

601. Coafeza sau hairstylist cu experien-

duse electro-IT din Baneasa Shoping Center.Experienta de minim 6 luni in domeniu.Diploma de bacalaureat.CV la adresa: 1.800 L; (0735.311.531 recrutare@passion4work.ro

581. Centru de sanatate angajam asistent manager, program full time, detalii la tel.; (0729.006.413

566. Casiera ajutor sala cantina Pipera.

582. Centru de sanatate angajam opera-

jam casier pentru casa de bilete teatru independent si assistent ticketing teatru independent; (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro

Se lucreaza 3 ture prin rotatie: tura 1: 06:00-14:30, tura 2: 10:30-19:00, tura 3: 22:00-06:30. Se ofera: contract de munca, 1200 net, spor de noapte si tichete (0786.552.982

545. Casier si lucratori comerciali pentru

567. Casiera cu experienta angajeaza

fast food, program si salariu atractiv; (0723.777.459

fast food, salariu 2.200 ron; 2.200 L; (0734.225.024

546. Casier si pizzar pentru restaurant pizzerie cu minim de experienta, program flexibil. Pentru mai multe detalii, sunati la nr. de telefon (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

568. Casiera Restaurant. Restaurant Autoservire specific international angajeaza casiera responsabila in zona Pipera. Program de 8 ore de luni pana vineri. Salariu atractiv, contract de munca,o masa pe zi, alte beneficii. (0724.015.800

504. Calcatoreasa, curatatorie, zona Costin Georgian Morarilor, personal cu experienta (chimic/masa calcat/calandru). Program 7 ore/zi, 2 sambete libere, duminica liber. (0722.537.203 dumitru.sotir@yahoo.com

587. Cindirella Studio angajeaza fete cu

varsta intre 18-45 ani. Cerinte: cunostiinte minime lb. engleza. Salariu incepand de la 5000 lei lunar. 5.000 L; (0728.648.300 cindirellastudio@yahoo.com

505. Calcatoreasa, cu experienta in cal-

cat final si interfazic pentru atelier confectii dama Fundeni. Carte de munca, mediu de lucru placut, ore suplimentare platite, bonus la angajare 1.500 L; (0722.815.082/ 0771.752.873

588. Circularist si muncitori necalificat

cautam pentru magazin materiale mobilier MamBricolaj. Pentru locatia bd. Basarabia 246. Salariu plus comision, Salariu 2200 lei brut. 2.200 L; (0729.835.494 geomampalgrup@gmail.com www.mam-bricolaj.ro

506. Calcatorese cu experienta pentru

final si interfazic, zona Iancului, sector 2; (0743.232.426 brunetzika1984@yahoo.com

589. Circularisti pal melaminat cu expe-

rienta pentru atelier mobila. Program L-V, 8-16.30. Conditii avantajoase de lucru. Hala se afla in Jilava. Se asigura transport de la CFR Progresul 2.000 L; (0766.252.930 dml.office@yahoo.ro

507. Calif angajeaza personal, in zona Iancului si Militari. Oferim salariu brut incepand cu 2200 lei, program de lucru flexibil, servicii medicale la clinica privata; (0785.405.645

590. Cixi City Aoluola Import&Export CO LTD Cixi, Sucursala Bucuresti, angajeaza lucrator comercial si manipulant marfuri. (0799.739.526

508. Calificati si necalificati sau

echipa. Firma constructii cauta pentru reabilitari cu termosistem, gazare gratuita, 30 lei avans/ zi; (0746.799.743/ 0724.643.775

591. Class lounge Decebal angajeaza ospatari ospatarite, barman, bucatar, hostess, pentru mai multe detalii la nr., (0727.099.913/ 0733.244.286 Melissa22sexy1992@gmail.com

509. Calificati si necalificati. Calificare la

locul de munca. Montatori, mecanici, frigotehnisti, electromecanici, sudor, vopsitor, electrician. Posibil si in strainatate, conditii fb; (0729.665.310

Clinica Geronto, sector 1, angajeaza urgent asistente medicale si infirmiere, relatii telefon; (021.667.40.60

592.

510. Camerista Angajam urgent person-

(0737.112.867

516. Camerista hotel de 4 stele, RIN Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor impuse. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica,atenta la detalii. Program: 2 zile/ 2 zile libere; (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 517. Camerista hotel Gara de Nord pro-

gram 9-17, luni- sambata, carte munca, salariu net, 1.600 L; (0766.564.706

584. Chelner/ chelnerita, restaurant NanJing angajeaza ospatar/ ospatarite. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil, (0729.777.728 hr@minerva.ro

586. Chimisti, producator www.arcalux.ro angajeaza chimisti, operatori chimisti, ambalatori, muncitori cu permis de conducere auto, electricieni, automatisti. Salarizare foarte buna. Se accepta si pensionari (0723.666.441 arcalux@yahoo.com

confectii situat in sector 2, confectionera liniara, triplock; (0720.003.254

515. Camerista hotel Ancor, Pipera;

583. Centrul de Meserii Bucuresti - cursuri autorizate: (frizerie, coafura, mainichiura-pedichiura; bucatar, ospatar, macelar, constructor, sudor stivuitorist cu aviz ISCIR, cofetar, agent securitate, infirmier si altele). Minim 400 lei, sprijin angajare. Cautam colaboratori, comision motivant; (0751.855.929/ 0726.964.482/ 0763.247.477 cursuri_romania@yahoo.com

doamne/domnisoare, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam la faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD+ 5% incasari, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro

503. Calcatoreasa pentru atelier mic de

514. Camerista pentru hotel zona Garii de Nord, cu sau fara experienta, program avantajos 2 zile cu 2 zile. Mai multe detalii la telefon, 1.400 L; (0722.795.381 contact@hoteluranus.ro

tor call center limba romana, detalii la tel.; (0758.236.588

585. Cherry Studio angajeaza

constructii, salariu 2.500 L; (0721.805.158

513. Camerista pentru hotel în zona Baneasa. Se lucreaza o saptamana cu o saptamana liber. Salariu convenabil, pentru provincie se ofera cazare. Va rugam sunati dup? ora 13.00 la num?rul de telefon; (0769.591.172

avantajoase (0722.213.243 orzainvest@gmail.com

vulcanizare; (0744.377.851

502. Buldoexcavatoristi pt. firma de

512. CAMERISTA hotel sector 6, cu sau fara experienta pt. hotel sector 6. Program 8-16. Cerinte: seriozitate, punctualitate, Bd. Timisoara 46. Interviu luni-vineri 10-14. 1.300 L; (031.425.41.55/ 021.444.11.83 rezervari@cityhotelbucuresti.ro

580. Ceasornicar cu experienta conditii

565. Casiera - administrator spalatorie-

utilaj cu permis de conducere pentru buldoexcavatoare JCB 3cx. Asiguram cazare si diurna pentru deplasari, contract deszapezire pe timpul iernii (0728.526.184/ 031.439.71.31

490. Bucatari, ajutor bucatari, femeie

vase. Greek Taverna mall Baneasa angajeaja bucatari, ajutori bucatari si om la vase, salariu + tips motivante; (0768.494.450

522. Camerista pentru Boutique hotel

542. Casier parcare hotel, RIN Grand

560. Casier. Firma Scomet Administrare

501. BULDOEXCAVATORIST, mecanici

511. Camerista Hotel Minerva. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite, salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe saptamana libere (0726.103.427 hr@minerva.ro

491. Bucatari, ajutori bucatari, om la

jeaza pt postul de casier de noapte pers. dinamica, responsabila, serioasa si punctuala, cm, salariu motivant, bonusuri si prime si tips, prog 20-6, detalii la interviu mag sect 3; 1.600 L; (0723.333.122

tor restaurant, asigura gestionarea incasarii banilor, respecta timpii de servire, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, raspunde de aspectul produselor. 1.700 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

minim 3 ani. Asiguram gratuit cazare si masa. Salariu atractiv. Relatii intre orele 10.00-16.00; (0769.961.624

489. Bucatari, angajam in cadrul unui

serviciu, vase restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, angajeaza bucatari, ajutor bucatar, femeie serviciu si vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

541. Casier de noapte, Oval Market anga-

4 stele in centrul Bucurestiului angajeaza camerista hotel. Cerinte: experienta, persoana curata, ordonata, constiincioasa. Responsabilitati:curatarea spatiilor de cazare si anexe (0758.094.095

558. Casier, vanzator OMV Pipera anga-

500. Buldoexcavatorist, experienta

al hotelier pentru postul de camerista,cu sau fara experienta. Program doar de zi. Conditii avantajoase. Descriere post: se asigura curatenia in camere, 1.650 L; (0764.615.565 treft_treft@yahoo.com www.rentwaiters.ro

renumit hotel de 5 stele din Bucuresti pe pozitiile: sous chef, breakfast chef, night chef, ajutor bucatar, cofetar. Program: 5 zile / 2 libere; 3.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

magazin hipermarket zona Afi Cotroceni Drumul Taberei City Mall Dristor si Promenada. Program de 8 ore zi salariu, tichete de masa, decont transport 1.500 L; (0734.300.301 madalina.istudor@pella.ro

593. Coafeza angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix/procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, C.M 8 ore, traininguri gratuite. 5.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro 526. Camerista, pensiune, 8 camere, aproape de P-ta Unirii angajeaza camerista 8 h/zi, carte de munca, program de lucru 7.30-15.30, doua week-end-uri libere pe luna, salariu 1.100 + abonament Ratb 50 lei, 1.100 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com 527. Camerista, ajutor intretinere pensi-

une la pensiunea Rafael din Paltinis, jud Sibiu. Cautam o persoana responsabila, serioasa si muncitoare. Beneficii garantat. (0770.962.886 daaame2016@gmail.com 528. Camerista, curier bagajist, bucatar si ajutor de bucatar pt. Hotelul Cota 1400 din Sinaia Se ofera cazare si masa. Relatii la tel. sau e-mail (0749.033.356 office@hotel-cota1400.ro 529. Cameriste angajeaza Hotelul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

547. Casier si preparator pizza pentru Domino’s pizza, experienta nu este necesara, se asigura perioada de training platit la locul de munca.Sect 4, metrou Dimitrie Leonida. (0762.470.118 548. Casier, cafenea-bakery la 5 min de Jolie Ville in Pipera (capatul autobuzului 301) angajeaza casiera cu experienta. Lb engleza- avantaj. Conditii avantajoase de salarizare. CV la office@freshfooddelivery.ro; (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro 549. CASIER, casiera, pt. fabrica productie pavaj. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta. Salariu + comision, CV la adresa de email, 2.000 L; armopavsrl@yahoo.ro

530. Cameriste ospatari mic dejun, bucatari mic dejun, receptioneri hotel, comisioneri pentru hoteluri in Bucuresti,dorim seriozitate, implicare, responsabilitate competenta (0745.662.340 sndbendor@thhotels.ro

550. Casier, casiera benzinarie Mol situata in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com

531. Cameriste pentru spatii comune

Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

angajeaza Hotelul Capsa. Telefon: (0757.645.737

532. Cameriste Brasov, urgent, cu expe-

rienta pentru Poiana Brasov, salariu net (in mana) porneste de la 2000 lei, oferim cazare si 3 mese pe zi. 2.000 L; (0732.891.661 533. Cameriste cu si fara experienta la hotel de 4 stele Golden Tulip Times, salariu atractiv + 1 masa pe zi; (0742.022.024 534. Cameriste hotel Bucuresti, angajam

cameriste pentru hotel din Centrul Bucurestiului. Salariu atractiv. Pentru detalii sunati la; 1.600 L; (0734.303.393 dunaserv@yahoo.com 535. Cameriste intr-un hotel de 5 stele se accepta persoane cu sau fara experienta. Salariu: 1400 Ron + o masa gratuita/ zi. Program 8h/zi. Aplica la email, suna la tel. (0738.770.763 andreea.patachia@randstad.ro 536. Casier la casa de pariuri Get’s Bet.

Programul la alegere. Salariu 1500 de lei, plus carte de munca. Fete sau baieti cu sau fara experienta. Sec 1. (0766.400.634 mariana.vorotniac@gmail.com 537. Casier pt. autoservire tava cu de

toate incinta Grandarena Mall (Carrefour Berceni), cerinte: experienta in domeniu, domiciliul sector 4. Oferim: salariu fix motivant, bonus vanzare. Program 2/2 zile; (0723.228.243 catalina.rotaru@tavacudetoate.ro www.tavacudetoate.ro

551. Casier, casiera benzinarie Mol,

552. Casier, casiera pentru fast-food, pro-

gram 8 ore/zi, lucru in ture, prin rotatie. Carte de munca, o masa pe zi asigurata, transport decontat pentru tura 2. 1.500 L; (0742.864.153 bojan.adriana.16@gmail.com 553. Casier, casiera, societate comerciala

angajam casieri pentru magazin alimentar in sectorul 3. Program 8 ore doua ture. Decont taxi tura doi. Nu impunem limita de varsta la angajare. Rog CV la adresa de mai jos, 1.400 L; (0723.322.090 cristimatea@gmail.com 554. Casier, casiera, vanzatoare.

(0761.155.686/ 0736.257.112 bora_drago79@yahoo.it

555. Casier, casiera, cu sau fara experienta, zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, se lucreaza in ture. 1.800 L; (0773.316.497 556. Casier, lucrator comercial lant maga-

zine non-stop de proximitate,Program 12 ore in ture de zi si de noapte sau doar zi/ noapte.Salariu 1500 net + 50/luna prima, 1.500 L; (0724.899.704 office.cmd@yahoo.com 557. Casier, operator, fete pentru agentie

pariuri sportive. (0726.605.399

13

569. Casiera supermarket LivrariRegie in

zona Regiei cu carte de munca. Program: 2 zile da si 2 libere 08 - 20, 1500 lei, si de lu - vi 20:00 - 02:00, 1150 lei. Se mai ofera si unele bonusuri lunare. 1.500 L; (0774.028.349 voipding@gmail.com 570. Casiera vulcanizare auto - sos. Anti-

aeriana. Program de lucru atractiv (15 zile lucrate/luna), carte de munca 8 ore, mici comisioane, posibilitate de crestere a salariului.Cerinte: serioasa, aspect ingrijit, comunicativa. 1.200 L; (0722.696.925 571. Casiera, angajam casiera cu experi-

enta in domeniu, oferim salariu atractiv; 1.400 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 572. Casieri si lucratori comerciali

cu sau fara experienta pentru Mega Market in zona Titan. Salariu de la 2.000 ron net, carte de munca, program 8 ore, conditii foarte bune; (0732.408.999/ 0724.210.770 hhtitanatlas@yahoo.com 573. Casieri si lucratori comerciali, super-

market angajeaza urgent: casieri/casiere (salariul net: 1.250 lei + tichete in val. de 200 lei) si lucratori comerciali (salariul net : 1.400 lei + tichete in valoare de 200 lei); (0758.108.240/ 0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com 574. Casieri, lucratori, soferi si macelari

pentru Selgros Baneasa. Pachet salarial atractiv (bonuri + transport pt cei din Ilfov). Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati. Vino in echipa (0764.884.393/ 0721.750.857 catalinamihaelatroanca@gmail.com

594. Coafeza cu cliente in zona Crangasi (procent avantajos). Inchiriez scaun frizer/ angajez frizer in zona Crangasi, conditii avantajoase (0721.532.507/ 0766.826.793 595. Coafeza cu experienta de minimum 2 ani, care sa cunoasca si frizerie, pentru salon situat in zona Drumul Taberei. Conditii avantajoase, CM. Salonul are vechime de 7 ani si clientela formata si selecta. (0745.775.511 Marius33_2004@yahoo.com 596. Coafeza cu experienta minim 1 an, salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. Weekend da, unu nu, zona metrou Gorjului, 2.000 L; (0724.357.422 597. Coafeza cu experienta pt salon cu

vad format 14 ani zona Pta Sudului. Salariu motivant conditii avantajoase carte de munca program o zi cu o zi; 100 {; (0726.234.238/ 0722.686.381 fzamfirescu@gmail.com 598. Coafeza cu experienta, pentru lant de saloane Berceni, Piata Progresul, Drumul Taberei, Dorobanti, Obor, Piata Iancului, Diham, Titan. 1800-3800 lei la 1/2 luna. (0738.169.430 madalinacatalin29@gmail.com 599. Coafeza cu experienta pentru salon

cu vadul format de 14 ani 1.500 L; (0722.618.873 silviu_ciprian@Yahoo.com

ta, salon in Sebastian-Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 bogdan88gherasim@gmail.com

602. Coafeza sau hairstylist cu experien-

ta, salon zona P-ta Sudului Berceni vechime de peste 14 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, salariu motivant. oferim seriozite. (0722.686.381 603. Coafeza si manichiurista pedichi-

urista cu experienta zona Berceni; (0724.304.871

604. Coafeza si manichiurista zona Mar-

riott, Cabinet Daniela Cosmetics, salon de intretinere si infrumusetare, zona Calea 13 Septembrie X Sos. Panduri Monitor Oficial ) angajeaza coafeza si tehnician mani / pedi clasica si UV cu experienta; 1.500 L; (0740.315.202/ 0727.707.099 Dan.d.tudose@gmail.com 605. Coafeza si tehnician maseur Salonul

Pupaza din Tei din zona Teiul Doamnei, Colentina Tei angajeaza maseuza ?i coafeza cu experienta. Salon cu vad comercial format, conditii salariale avantajoase; (0723.270.298/ 0720.711.008 606. Coafeza, cu notiuni de frizerie,salariu garantat.Relatii la 2.500 L; (0768.247.344/ 0728.912.545 607. Coafeza, experienta minim 3 ani,

oferim si cerem seriozitate. 2.500 L; (0737.193.652 Lilidumitru2012@yahoo.com

608. Coafeza, frizer, frizerita, manichiurista, pedichiurista, cu experienta, Salon Bazil - Piata Sudului, zona cu vad, program 9-20, conditii avantajoase; (0788.509.437 609. Coafeza, hairstylist cu experienta minim 3ani, salon zona Dr. Taberei-Piata Moghioros. Cerem si oferim seriozitate. Pachet salarial motivant. Detalii la tel; (0758.240.911 610. Coafeza, manichiurista, pentru salon

Piata Vitan; (0724.614.203

611. Coafeza, pentru salon Alize, situat in

hipermarket Cora Lujerului, frizer si manichiurista cu experienta. (0755.743.174/ 021.772.00.10

612. Coafeza, frizer cu experienta pentru coafor situat in Auchan Crangasi. Oferim salariu fix, carte de munca 8 ore, concediu platit, 1 L; (0722.305.219/ 0744.352.013 mona_popescu2005@yahoo.com 613. Coafeza, hairstylist, saloanele Andreea angajeaza coafori pentru locatiile aflate in Prelungirea Ghencea respectiv Sos. Iancului. Program o zi/zi si un weekend liber unul lucrator (0724.542.277 Salon.andreea@ymail.com 614. Coafeza, manichurista, frizer, urgent

acceptam incepatori talentati, zona Big; (0729.918.156

615. Coafeza. Salon Militari Residence angajeaza coafeza, manichiurista, maseuza, 1 L; (0737.023.011 alinagheban05@gmail.com 616. Coafeza. Vintage Beauty Salon situ-

at in Militari Residence angajeaza coafeza cu experienta. Pachet salarial motivant, Carte de Munca. Pentru detalii sunati la tel: (0734.690.749 vintage_salon14@yahoo.com 617. Coafeza/Hairstylist salon angajeaza, Salon Saffir situat in zona Sun Plaza sect.4, angajeaza coafeza/hairstylist, cosmeticiana, detalii la salon; (0723.623.375 topalessisbeauty@yahoo.com 618. Coafor Salon Zeita Frumusetii (str. Margeanului 30, sec. 5) angajeaza personal calificat pt. postul de coafor, oferim c.m., program 12 ore/ zi cu o zi libera, conditii bune de munca, produse profesionale; (0744.663.890/ 0731.324.296 619. Coafor stylist pentru salon situat in

sect. 2, pe Bd Carol I la intersectie cu Calea Mosilor. Se ofera salariu fix si procent, carte de munca si concediu platit, (0787.743.390 valentin_kelu@yahoo.com

620. Coafor, stilist si frizer, pentru lant de saloane, in zonele Victoriei si Floreasca. Oferim mediu de lucru profesionist, salariu motivant si seminarii de perfectionare; (0720.996.748 621. Cocator brutarie, modelator, muncitori necalificati, program atractiv 1.800 L; (0772.261.614 622. COFETAR Cofetarie cu renume, angajeaza cofetari cu experienta in decorarea torturilor din portofoliu cat si a torturilor personalizate. cerinte: seriozitate, spirit de echipa, dorinta de a persevera, CV la; (0727.736.522 dana.bureac@casatosca.ro 623. Cofetar cu experienta pentru cofe-

tarie sector 4, zona Big Berceni, carte de munca, salariu atractiv; (0771.261.485

624. Cofetar cu experienta pentru labora-

tor cofetarie-patiserie,central, sector 3. Echipa mica, mediu de lucru placut, salariu atractiv. Detalii la interviu 2.200 L; (0726.577.971 sorina.office@yahoo.com

575. Casieri, vanzatoare, personal curatenie, angajam casieri, vanzatoare, personal curatenie. Restaurant cantina in zona Pipera Aviatiei. Va asteptam de L-V, orele 10-17 cu tel de confirmare inainte; (0724.343.305/ 0787.345.030 office@smartbistro.ro 576. Casieri/casiere, ospatarite cu, fara experienta Benzinaria Mol Timpuri Noi cauta persoane sociabile, cu atitudine pozitiva, responsabile. Salariu fix, tichete de masa, contract de munca, tips zilnic, bonusare in functie de vanzarile realizate. (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 577. Casierita, pizzeria Vechia Napoli angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa se alature echipei noastre tinere dar cu vechime mare la noi, program atractiv, 2 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

16 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 674. Confectionere textile dama, cusatorese cu experienta, venit net 1800 lei, decontare transport. Firma stabila, cu vechime in industria textila confectii femei, in incinta Electromagnetica. Program lunivineri, 8-16. (0745.022.176 675. Confectionere textile, fabrica con-

fectii textile dama din zona Liberty Mall, angajeaza confectioner textile pentru liniara, nasturi si butoniera, croitor sala de croit calcatoreasa interfazic si final; (0761.499.135/ 0740.328.407

676. Confectionere, angajam confectionere pentru liniara si triplock cu experienta, in zona Delfinului, sector 2; (0742.032.849 gaby.nicolae@gmail.com 677. Confectionere, croitoreasa si muncitori necalificati; (0730.820.120 678. Confectionere, firma specializata

625. Cofetar cu experienta si ajutor

cofetar, pentru cofetarie cu vechime din zona Aparatorii Patriei; (0720.532.646/ 0723.515.223

626. Cofetar pentru un laborator de cofe-

tarie din zona Pipera, langa statia de metrou Pipera. Cerinta: calificare in domeniu. Contract pe perioada nedeterminata de timp. 2.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 627. Cofetar restaurant in zona de Nord,

Baneasa angajeaza cofetar cu experienta minim 1 an. Program in ture, asiguram transport de la metrou pana la locatie (0744.332.072 florina.saru@stejariicountryclub.ro 628. Cofetar si ajutor de cofetar,

pentru laborator din sectorul 3. Salariu motivant; (0722.400.481 629. Cofetar calificat salariu intre 2500-

648. Colantor productie publicitara, pre-

gatirea autocolantelor pentru aplicare, aplicarea autocolantelor pe suprafete mici/ mari, drepte/ cu diverse forme. Relatii la tel., office@matprint.ro, (0757.767.539 office@matprint.ro 649. Colectiv masa cusut, pentru

atelier de incaltaminte situat in sectorul 5. Manopere atractive. (0720.383.838

650. Colectiv pregatit si cusut fete incaltaminte eleganta, zona Metrou Republica. (0722.612.977/ 0764.220.772 651. Coleg, pentru punct de lucru Volun-

tari, magazin specific materiale constructii, sanitare, electrice, vanzator, manipulant marfa. 1.600 L; (0721.375.179 laurica_78@yahoo.com 652. Colegi. Coafor, cosmetica,

manichiura, salon Piata Romana angajeaza colegi cu experienta, procent 50%; (0723.138.982

3500 lei, program 5 zile pe saptamana, laborator productie zona Militari, avantaj pentru cofetari cu experienta in prajituri frantuzesti si ciocolaterie 3.000 L; (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro

653. Compania Trota angajeaza soferi cu

630. Cofetar calificat zona Militari, pro-

654. Conducator auto pentru Remath-

gram de lucru 5 zile cu 2 libere. Angajam cofetar cu experienta in cofetarie frantuzeasca sau produse de ciocolaterie. 3.500 L; (0751.550.011 contact@chocolat.com.ro www.chocolat.com.ro 631. Cofetar cu experienta salariu 2500-

3500ron, angajam cofetar cu experienta salariu 2500-3500 ron, zona Berceni relatii la tel; (0745.135.194/ 0742.136.445 office@ml2000.ro

experienta si incepatori. Salariu 2100 Euro + bonusuri, 2.100 {; (0743.161.336

olding. Conducator auto mare tonaj, posesor permis auto categoria B, C, C+E si de atestat profesional transport marfa. Conditii bune de lucru, salariu motivant, tichete de masa. (0724.343.454

633. Cofetar preparatie, cofetarie din 99, sector 4, firma serioasa, loc de munca stabil, mediu placut de lucru, salariu motivant. (0729.737.619

657. Confectioner cap-coada zona Costin Georgian metrou, salariu avantajos, conditii de munca excelente, prog. 7.30 16.00. 2.000 L; (0734.537.564 office@fashionhaine.ro

635. Cofetar, pentru laborator sector 3

Bucuresti (0752.299.944 apolonfrut@yahoo.com

636. Cofetar, calificare la locul de munca fara limita de varsta, cu loc de munca asigurat, Bucuresti, sector 3 (0722.246.412 iuja.norica@yahoo.com 637. Cofetar, cofetareasa, angajam pentru cofetarie/ covrigarie cu program flexibil, salariu avantajos. Relatii la telefon, 3.000 L; (0751.223.653 638. Cofetar, patiser, ajutor patiser, ajutor

bucatar, caut cofetar, patiser ajutor patiser si ajutor bucatar pentru restaurant modern in zona Piata Victoriei. Program flexibil si beneficii, se cere experienta minima, iar limba engleza este un avantaj, (0738.725.630 dragos.a.radu@gmail.com

639. Cofetar-patiser cu experienta, Julie Ann cauta Cofetar-Patiser cu o experienta de minim de 2 ani. Se ofera pachet salarial atractiv, tichete de masa, bonus de performanta, asigurare medicala, decontare transport; (0745.542.932/ 0740.020.185 cariere@julie-ann.ro 640. Cofetari pentru laboratorul nostru din Militari, apropiere mall Plaza Romania. Salariu net: 2.300-3.000 lei in functie de experienta plus bonuri de masa. Program decent. Contract perioada nedeterminata; 3.000 L; (0743.501.155 laborator@chocolat.com.ro 641. Cofetari pentru un laborator nou de

cofetarie situat in Bragadiru, cartier Fortuna (linia 302 Ratb). Pentru informatii si detalii contactati-ne telefonic; (0721.245.351

642. Cofetari si patiseri pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 643. Cofeza, inchiriez scaun coafor salon

de infrumusetare situat pe bulevardul Chisinau sect 2, 1 zi cu o zi, duminica inchis. (0728.432.312 Mariana_fluture@yahoo.com

644. Colaborare. Suntem o echipa tanara, dinamica, dornica de munca si pasionata de ceea ce face. Daca si tu dispui de aceste calitati, noi iti oferim o colaborare pe urmatoarele departamente: micropigmentare, microblading, extensii gene si make-up artist profesional. Pentru a ne cunoastre te asteptam cu un telefon la nr. (0725.449.595 645. Colaboratori (ospatari) dispusi sa lucreze in regim hotelier sau pe evenimente. Program full time/ part time. Contact - Robert; (0722.430.192 646. Colaboratori Uber Ofer posibilitatea

de a colabora cu Uber prin intermediul firmei, (0760.230.770 constantindiaconeasa@yahoo.com

647. Colaboratori. Societate specializa-

ta in achizitii publice (SEAP) cauta colaboratori pentru redactarea ofertei tehnice/ economice. Relatii la tel.; (0731.922.076

680. Confectionere, in masina liniara, salariu 1.800-2.300 Ron, angajeaza firma confectii dama, zona Militari; (0729.834.163 681. Confectionere, sef de sectie, mod-

elier, calcat interfazic si final, sala croit, zona Eroii Revolutiei- Soseaua Giurgiului; (0722.321.565

682. Confectionere, maistra sectie con-

fectii de dama piata interna, angajam personal textile cu experienta. Lucru in serie, mediu de lucru placut, salarii bune + bonus pentru aducere echipa completa. Detalii la: (0799.827.901 683. Confectionere, modeliere, calcatori

finali, firma confectii dama angajeaza confectionere, modeliere si calcatori finali. Se acorda salariu+bonuri de masa. Tel.; (0745.020.199

684. Confectionere. Firma confectii dama zona Drumul Taberei angajeaza confectionere, salariu minim 1600 lei + bonuri si magazioner. 1.600 L; (0766.849.566 656. Confectioner produse textile, anga-

tru laborator cofetarie zona Aparatorii Patriei. Norma de 8 ore/ zi. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu atractiv (0764.410.056/ 0764.410.056 camelia_craciun@yahoo.com

634. Cofetar, laborator cofetarie zona Pipera, metrou Aurel Vlaicu, angajam cofetar cu experienta si ajutor de cofetar, program de lucru si salarizare foarte avantajoase (0757.116.733 ralucaslati30@gmail.com

679. Confectionere, firma specializata in confectii de dama, angajeaza: confectionere, modelier si croitor, salariu actractiv, decont transport, bonuri de masa, sediu Electromagnetica, zona Rahova. (0755.030.551 hr@rheacosta.com WWW.RHEACOSTA.COM

655. Confectii textile angajeaza confectionere liniara si triplock, CTC, curatat, ate, calcat final, conditii avantajoase, tichete; (0724.020.777

jam persoane serioase cu experienta in liniare si triplock. Salariu motivant, mediu placut de munca, echipa. Utilaje noi, program 8 ore cu contract de munca. Zona Doamna Ghica-Baicului, sector 2. (0724.936.331 office@hovakim.ro

632. Cofetar cu sau fara experien?a pen-

in confectii de dama, angajeaza confectionere, salariu actractiv, decont transport, bonuri de masa, sediu Electromagnetica, zona Rahova (0755.030.551 hr@rheacosta.com

685. Confectioneri /necalificati tamplarie

pvc, zona sector 4, salariu atractiv. (0767.396.305

686. Confectioneri in masina simpla de

cusut, butoniere, nasturi, calcator final, lucratori in sala croit (spanuit, timbrat, termocolat) pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor (021.424.62.93

699. Constructor tipare cunostinte operare Gemini, salariu avantajos 5.400 L; (0766.849.566 700. Constructori angajam/ colabo-

ram, firma de constructii, dorim colaborare cu echipe de constructori pentru executia unui ansamblu rezidential. Punct de lucru Corbeanca; (0735.597.654/ 0735.597.654 vulturadriana@yahoo.com 701. Constuctor tipare, confectionere, atelier confectii angajeaza constuctor tipare, modelier, triplock, liniara, calcat. Carte de munca, program 8 h/zi. Minim experienta 2 ani; (0734.703.280 marina@innab.ro 702. consultant financiar, angajez

consultant financiar cu experienta de minim 2 ani in piata financiarbancara pentru vanzarea de credite pentru persoane fizice si persoane juridice; (0722.582.918 703. Consultant relatii clienti pen-

tru unul dintre clientii nostrii, cautam operatori telefonici pentru a se alatura echipei noastre. Postul este valabil pentru Bucuresti, Ploiesti, Buftea, Targoviste, (0725.888.225 nicoleta.gaciu@qsol.ro 704. Consultant vanzari pentru

Rcs&Rds, Digi, cm 8 ore, comisioane motivante, 2.500 L; (0774.200.094 ionut.serban@rcsrds.ro 705. Consultant vanzari imobiliare,

agenti imobiliari pentru agentie imobiliara. Se ofera conditii excelente de munca, mobil/laptop/auto, bonus performanta. Se cauta persoane dinamice, serioase (0749.143.336 office@marsterimobile.ro

723. CONTABILA PRIMARA, CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE PROGRAM 8 ORE DE LUNI - VINERI; (0745.246.825 724. Contabili cu experienta minim 5 ani Firma de contabilitate si audit financiar, Unirii-Bucuresti angajam contabili, cunoscatori softuri ciel-saga. CV la adresa e-mail: office@admc-auditcontabil.ro, office@admc-auditcontabil.ro 725. Contract de munca la ferma/ fabrica

in Anglia. avem nevoie de femei/ barbati la ferma/ fabrica, ce detin cetatenie Romana sau Bulgara. Realizam contract pe 1 an zile. 1.300 {; (+37376706802/ +4407474987348 miron_denis91@bk.ru 726. Controlor calitate, companie in Sat.

Rudeni cu domeniul de confectii metalice angajeaza controlor de calitate. Cerinte cunoasterea desenului tehnic. Salariu 2.000-2.500 lei net + bonuri.Detalii la nr tel sau mail; (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com 727. Conversatii online Esti o persoana

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 728. Conversatii online-fete si baieti Iti doresti un job care sa-ti ofere satisfactie financiara? Ai nimerit exact unde trebuie. Suna acum la unul dintre numerele noastre si programeaza-te chiar azi la un interviu, (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 729. Coordonator echipa mobila de

curatenie, societate comerciala cu experienta vasta in domeniul curateniei angajeaza coordonator echipa mobila de curatenie. Cerinte: experienta in domeniu, permis de conducere. Detalii la telefon; (0751.051.955 hr@handy-man.ro 730. Cortina Development SRL anga-

706. Consultant vanzari, asistent manager, operator calculator, la fabrica productie pavaj. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta. Salariu + comision, CV la adresa de email, 2.500 L; armopavsrl@yahoo.ro

jeaza pentru punctele sale de lucru din tara personal necalificat pentru procesare manuala a produselor animale. Oferim contract de munca, training. Cerem si oferim seriozitate. CV la email; office@cortinadevelopment.ro

707. Consultant vanzari, cu/fara experienta. Salariul net 1.800 L; (0371.477.855

731. Cortina development, personal necalificat pentru punctele sale de lucru din tara, pentru procesare manuala a produselor animale. Oferim contract de munca, training. Cerem si oferim seriozitate. CV la email; office@cortinadevelopment.ro

708. Consultanti imobiliari pentru dez-

voltator Berceni (fete) pentru vanzari terenuri, vile. Conditii excelente de lucru, seriozitate, fair-play, venituri substantiale. Trimiteti CV. office@exclusivconstructii.ro 709. Consultat vanzari, call center Academia Romana de Coaching angajeaza consultant de vanzari prin telefon. Cerinte: abilitati de comunicare si relationare, cunostinte operare PC.Beneficii: salariu motivant plus comision atractiv. (0040747741233 mihaela.visan@academiadecoaching.ro

732. Cosmetician, salon zona Big

Berceni, sector 4, salariu + CM; (0723.293.222

733. Cosmeticiana angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro

658. Confectioner tamplarie termopan Pinum Doors&Windows angajeaza urgent muncitori calificati si necalificati pentru confectionare tamplarie termopan. Puteti trimite CV pe adresa de email nina.baluta@nusco.ro; (021.233.34.31/ 0744.998.403 nina.baluta@nusco.ro

Angajam confectioner textil in sectie de productie confectii dama, brand romanesc renumit, in Bucuresti, zona Rahova, Electromagnetica. Salariu si conditii atractive. 2.000 L; (07999101999 office@styland.ro

662. Confectionera pentru croitorie, cu

experienta in liniara si triploc, produse dama, serie mica. Salariu motivant, carte de munca, program 8 ore, luni-vineri. Zona Casa Presei Libere, sect. 1. (0774.431.164

687. Confectioneri cu experienta \ pen-

tru atelier confectii dama. Electromagnetica (Calea Rahovei); (0722.243.683

688. Confectioneri textile, banzicari muncitori necalificati pentru dat semne, muncitori sala croit,si Banzicari. Oferim contract de munca, salariul atractiv, + bonuri de masa. Bd. Timisoara, Bucuresti. Tel: (0729.025.741

666. Confectionere cu experienta in

689. Confectioneri, banzicari, muncitori

liniara si triplock, pentru confectionare textile de casa. Salariu motivant, bonuri de masa. Zona metrou 1 Decembrie 1918. (0723.485.684 betaimpact.office@gmail.com

sala croit, muncitori necalificati pentru finisaj textile, salariul 1400-2000 Lei, oferim contract de munca, salariul atractiv + bonuri de masa. Bd. Timisoara (0729.025.741

667. Confectionere masina liniara, cal-

690. Confectioneri, modeliri imbracam-

retusuri; (0730.820.120

inte, pe banda (pe operatii) si la creatie (produse cap-coada). Salariile in acord individual intre 1550 - 2350 lei, tichete masa, decontare transport, prime de vacanta si sarbatori. Zona Piata Cosbuc. (0722.430.831/ 021.337.15.13 personal@conflux.ro 691. Confectioneri, tehnolog, spanist,

calcatori, muncitor sala croit. Salariul 13002500 lei. Oferim contract de munca + bonuri de masa. Bd Timisoara sector 6. Tel.: (0729.025.741 692. Consilier piese comenzi magazin on

CONTABIL 2.500/3.000/3500 LEI/LUNA, CONTABIL SEF 3.5004.000 LEI/LUNA, MORAR, FOCHIST, MUNCITORI FABRICA PAINE DASCALU, SOFER CATEGORIA B- 2.500-2.700 LEI/LUNA, OPERATOR CALCUL, SEF DEPOZIT, MUNCITORI INCARCATORIDESCARCATORI PAINE, DASCALUILFOV; (0799.995.003

710.

711. Contabil firma multinationala anga-

jeaza contabil gestiunea stocurilor; (021.202.58.70 office@wilkins.ro

712. Contabil bun, pentru Huge ContEx-

pert SRL, persoana tanara sub 40 ani, dinamica, Saga, experienta minim 6 ani, exp. in firma de conta avantaj, salariu in functie de realizari, CV la mihai.georgescu@huge.ro; (0721.201.211 mihai.georgescu@huge.ro www.huge.ro

713. Contabil contabilitate primara anga-

jam contabil contabilitate primara cu experienta minim 1 an. Zona oras Pantelimon Branesti; (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro

coada Bd. Ghencea 134, sector 6, Bucuresti (vis-a-vis de stadionul Steaua). Program de lucru: luni - vineri 07:00 15:30; 2.000 L; (0785.888.850 office.lazo@gmail.com www.lazo.ro

line importator piese camioane si remorci, angajam operator call center, identificare, oferim conditii bune de lucru si venituri motivante, bd. Preciziei. Rog trimiteti CV la email; 2.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

714. Contabil evidenta primara prelucrare documente financiar contabile. Program de lucru de L-V de la 9-17.30. Punct de lucru in zona Liberty Mall. Firma de contabilitate Salariu de la 1300 negociabil expertcontabilro.ro@gmail.com

671. Confectionere si calcatori, anga-

693. Consilier service auto - AutoEco

715. Contabil primar pentru SC Estetik

jam atelier de confectii; (0722.307.299 672. Confectionere si modeliere cu

experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900 + bonuri de masa. Program 7.0015.30, conditii foarte bune. Sector 3. (0767.341.095/ 021.324.53.08 673. Confectionere si modeliere cu

experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900+ bonuri de masa. Program 07.0015.30, conditii foarte bune, Sector 3. Tel. (0767.341.095/ 021.324.53.08

753. Croitor, croitoreasa cu experienta in

rochii de seara, croit dupa tipar in atelierul de creatie Alina Cernatescu, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8 h, zona Universitate. (0752.013.011 elena@alinacernatescu.fashion www.alinacernatescu.ro 754. Croitor, coritoreasa pentru sectie

confectii de dama piata interna, cu experienta la croit in curis. Lucru in serie, mediu placut, salarii bune+bonus pentru aducere echipa completa. (0799.827.901 755. Croitor, croitoreasa pentru confectionare de costume barbatesti. Conditii salariale foarte bune, locatie centrala. Mai multe detalii la telefon; (0761.499.385 756. Croitor, croitoreasa pentru firma privata din Bucuresti, cu experienta in vederea confectionarii de perdele si draperii cu norma intreaga. Relatii la tel. (0766.561.166 danielgrava@ymail.com 757. Croitor, croitoreasa, perdele, draperii

pentru firma privata din Bucuresti, cu experienta in vederea confectionarii de perdele si draperii, cu norma intreaga. Relatii la telefon (0766.561.166 danielgrava@ymail.com

in regim part-time, zona Politehnica; (0727.272.888

tile angajam personal pentru triplok, simpla, uberdeck. Program de lucru 7:00 15:30, l-v. Sector 6, Bucuresti; (0767.123.000

669. Confectionere pentru atelier

tionere), atelier zona Stefan cel Mare; (0721.829.376

763. Croitoreasa pentru atelier retusuri,

dama, zona Fundeni, angajam confectionere, carte de munca, ore suplimentare platite, conditii bune de lucru salarii atractive, plata la timp, 1.500 L; (0787.541.716/ 0771.752.873

670. Confectionere pentru produs cap-

752. Croitor, croitoreasa (confec-

762. Croitoreasa pentru atelier de creatie specializat pe produse de dama de zi si de ocazie, cu experienta in croit si executie produs cap-coada, pentru colaborare pe termen lung (0729.215.747

663. Confectionera, atelier confectii

668. Confectionere masina liniara, Confectionere pentru masina liniara permanent sau colaborare, atelier in sectorul 2, conditii bune de munca, cautam mici ateliere cu butoniera pentru colaborare, (0726.322.062

jeaza Firma confectii si marochinarie. (0731.041.499

761. Croitoreasa pentru atelier creatie vestimentara situat in zona Cismigiu, pentru executarea produselor de dama in serie mica. Program 8 h/zi, carte de munca, bonusuri; (0756.462.712

661. Confectionera cu experienta pentru masina liniara, program 8 - 16.30, zona Piata Sudului; (0745.656.694

cat, curatat ate si sef formatie pentru atelier confectii dama serie mica, zona Militari. Carte de munca, salariu motivat incepand de la 1.500 Lei, (021.434.88.48/ 0747.501.279

751. Croitor stanta si manual anga-

760. Croitoreasa cu program intreg sau jumatate de norma la o croitorie de retusuri in Popesti Leordeni (la 12 minute de metrou Dimitrie Leonida).Detalii la telefon (Despina). (0737.541.397

textile din sectorul 4 (Bd BrancoveanuLuica) angajam confectioner textile, calcat interfazic si final. Mai multe detalii; (0724.901.749 office@okydoky.ro

665. Confectionere Atelier confectii tex-

tru reteaua de magazine proprii, pachetul salarial poate ajunge la 1.700 lei net lunar, relatii la telefon; (021.202.02.05/ 0740.306.709

759. Croitoreasa cu experienta in retusuri pt. atelier croiorie zona sect. 6. Ofer salariu 1.800 lei+ bonusuri; (0721.291.243

660. Confectioner textile croitorie, atelier

ambalatoare, confectinera si personal necalificat pentru atelier confectii textile, mediu de lucru deosebit; (0722.697.499/ 0722.738.477

750. Cris-Tim angajeaza vanzatoare pen-

758. Croitor, tiparist, salariu imens, pentru atelier de creatie vestimentara, realizarea tiparului, realizarea cap coada a unui produs. Carte de munca. Salariu intre 3500 lei si 4500 lei. 4.500 L; (0761.801.232 Alinutza198@yahoo.com

659. Confectioner textil brand renumit

664. Confectionera, calcatoreasa si

749. Cris Tim angajeaza vanzatoare pentru reteaua de magazine proprii. Pachetul salarial poate ajunge la 1.700 lei net lunar. Relatii la telefon, L-V: 9.00-17.00; (021.202.02.05/ 0740.306.709

Service angajeaza consilier service auto cu experienta, in zona Berceni. Se ofera un salariu atractiv in functie de experienta, cunostinte, dedicare si realizari. Telefon: (0760.335.725 angajari@autoeco.ro

Packing SRL, lider pe piata ambalajelor de unica folosinta. Experienta obligatorie 2 ani, avantaj cunostinte program WinMentor.

694. Consilier vanzari Carrefour Orhideea insula parfumuri (Infinite Love) ture de 6 ore, 2 week; libere venit fix 1500 +bonusuri; cerem experienta in comunicare si promovare, dorim persoane motivate stabile si serioase. 2.500 L; (0726.059.222 oana_dn74@yahoo.com

contabilitate primara si cunostinte minime resurse umane. Cerinte: engleza foarte bine. Conditii foarte motivante. Contact: email sau telefon; (0723.581.684 office@rightup.ro

695. Consilier vanzari canapele show- room canapele, bd. Alexandru Obregia 16. rosinigrup@yahoo.com. (0742.056.286 696. Consilier vanzari in magazin fash-

ion. Daca doresti un job intr-un magazin elegant, alaturi de colege tinere si creative, vino in echipa noastra din mall Baneasa, telefon sau trimite CV tau cu foto pe mail; (0727.770.367 magazinglamour2016@gmail.com 697. Consilier vanzari si asistent contabil

producator de tamplarie pvc angajeaza in conditii deosebite consilier ofertare, la sediul societatii, cunoscator al programului WINARHI si asistent pt contabilitate primara. Relatii la tel. (0724.254.009 dorinemi_77@yahoo.com 698. Constructor de tipare, care sa stie

sa confectioneze un produs cap-coada angajeaza urgent atelier de croitorie confectii dama. Salarizare 3000 ron, 3.000 L; (0720.548.668

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

716. Contabil primar. Angajez specialist

717. Contabil sef, pentru firma de con-

structii, absolvent A.S.E, membru Ceccar. Tine evidenta completa a contabilitatii, intocmeste balanta lunara, bilantul, toate declaratiile lunare si statul de salarii; claudia.calciu2011@gmail.com 718. Contabil, experienta minim 5 ani,

cunostinte PC, Windows, Ms Office, Soft, contabilitate; (021.344.77.32 fabiolaturism@gmail.com

734. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 735. Cosmeticiana cu experienta, mediu relaxant, colectiv tanar, salariu de la 1.700 L; (0724.651.010

765. Croitoreasa sala croit, taiat si incadrat, si masinista liniara, zona Pantelimon; (0769.606.639

736. Cosmeticiana Lant de saloane din

766. Croitoreasa modeliera pentru con-

Bucuresti angajeaza cosmeticiana cu experienta, pentru saloanele din zonele Dorobanti si Pia?a Iancului. Clientela formata, conditii avantajoase. Salariu 1.8004.000 lei la 1/2 luna; (0738.169.430 madalinacatalin29@gmail.com

737. Cosmeticiana Salon Alize din inc-

inta Cora Lujerului angajeaza cosmeticiana, hair stylist, frizer si manichiurista, cu experienta minim 3 ani; (0755.743.174 salon.alize@yahoo.com 738. Cosmeticiana urgent, pentru salon situat in zona Garii de Nord. Oferim salariu atractiv; (0728.431.041 739. Cosmeticiana cu experienta minima 4 ani. Contract de munca, salariu fix & comision. (0784.131.313 740. Cosmeticiana cu experienta salariu

atractiv, carte de munca platita pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu 1, weekend da unu nu, salon de 11 ani, zona metrou Gorjului, 1.800 L; (0724.357.422

741. Cosmeticiana cu experienta minim

2 ani in domeniu pentru salon din zona Dristor si Colentina. Salariu motivant. (0725.449.595

742. Cosmeticiana cu experienta si make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da una nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat persoanelor cu chef de munca. 2.000 L; (0724.357.422 743. Cosmeticiana cu experienta, ofer-

im salariu fix+ carte de munca (nu se opresc bani la cartea de munca nici pe materiale), program o zi cu o zi, duminica inchis, zona Straja, sect. 4, www.salonhema.ro. (0766.663.406 musetare Drumul Taberei. Relatii la telefon: (0722.258.777 elinicolaescu@yahoo.com

745. Cosmeticiana, cosmetician, minim

experienta 3 ani. 2.000 L; (0737.193.652 Lilidumitru2012@yahoo.com

720. Contabil. Roberto Design anga-

746. Covrigar, patiser Angajez personal cu/ fara experienta la covrigarie-patiserie intre Universitate si Romana. Program flexibil si salariu atractiv; (0766.551.268/ 0736.389.836

721. Contabila cu experienta minim 3 ani

747. Covrigareasa cu experienta pt. Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 2.200 L; (0733.869.232

722. Contabila pentru contabilitate primara angajam contabila pentru contabilitate primara.Zona Jilava - 1 Decembrie. Salariu atractiv. (0722.685.969/ 0744.751.889

748. Crevedia, Casa cu Tei, loturi de casa 500-1500 mp, ansamblu nou cu paza la intrare si iluminat, stalpi de curent la fiecare lot, acces direct din DN1A, de la 7.800 euro/lot, se poate construi imediat, 25 min de Pta Victoriei. 7.800 {; (0722.677.873

jeaza contabil pentru contabilitate primara in sectorul 6 sa stie sa lucreze in program Saga; (0724.040.408 in contabilitate primara. Relatii intre orele 10.00- 16.00. (0769.961.624

fectionarea rochiilor de ocazie la comanda, langa Leroy Merlin Alexandriei, decontam transport, salariu motivant. Detalii la tel.; (0724.305.680 Ionut@adctive.com 767. Croitoreasa pentru atelier de

retus; (0766.511.788

768. Croitoreasa sector 4, croitoreasa 8

ore, luni-vineri, 1650 lei, contract, Soseaua Giurgiului sector 4, nu necesita multa experienta. Se lucreaza accesorii haine barbati: papioane, batiste, bretele, esarfe; 1.650 L; (0771.567.921 stefan@papioane.ro 769. Croitoreasa, fabrica de mobila angajaza croitoreasa cu sau fara experienta, cu sau fara calificare, in domeniul mobilei. Punctul de lucru al fabricii este in zona Cora Rahova, programul fiind de luni pana vineri; 500 {; (0761.516.066 angela.anason@yahoo.com 770. Croitoreasa, societate angajeaza

croitoreasa pentru atelier de retus in zona Carol Mosilor (0724.367.749/ 0768.918.256 office@electricenergy.ro 771. Croitoreasa, croitor pentru atelier

de creatie si productie serie mica, situat in zona metrou Stefan cel Mare, cu experienta in realizarea produselor cap coada (constructie tipare, croit, cusut). (0730.092.022 claudia@couturedemarie.ro 772. Croitoreasa, cusatoreasa triploc,

liniara pentru atelier de croitorie New Trend, program de 8 ore de luni pana vineri, carte de munca, conditii de munca foarte bune, 1.500 L; (0767.743.864 newtrendonline.office@gmail.com

774. Croitoreasa, masina liniara pentru atelier de creatie vestimentara. Experienta masina liniara + produs cap-coada.Persoana responsabila si serioasa. 1.500 L; (0730.209.570 neatu.mirela.joviale@gmail.com 775. Croitoreasa/vanzatoare cu expe-

rienta pentru perdele, draperii, metraje. Oferim contract de munca si salariu atractiv. Zona Crangasi vis-a-vis statia de metrou strada Stefan Crisan nr 29; (0724.919.097

776. Croitoresa pentru firma serioasa, cu

experienta, salariu deosebit, 1.500 L; eurotextil@libero.it

777. Croitorese confectii dama executie

produs cap coada zona banu manta salariu 2500 plus bonus la angajare program 7ore; (0751.242.421 mitricclaudia@gmail.com

778. Croitorese masina liniara si triplok,

sef atelier. Salariu motivant, carte de munca. Zona Baicului, linia lui 143. Tel. (0736.365.066

779. Croitorese (confectionere) angajam, zona Colentina; (0722.679.149 780. Croitorese angajez, program lucru:

L - V: 7.30 - 16.00, salariu atractiv; (0721.456.325/ 021.224.41.96

781. Croitorese cu experienta urgent pt.

atelier de croitorie. Conditii de munca excelente, salariu atractiv. Atelierul de croitorie se afla in spatele magazinului Carrefour Colentina; (0722.600.601 ulutasgeanina@yahoo.com www.desiacolection.ro 782. Croitorese masiniste, confectii tex-

tile, mester, ctc, banzicar, taietor curis, mecanic. Sos. Oltenitei 39-45 (0722.594.982

783. Croitorese, masina liniara si triplok. Salariu motivant, carte de munca. Program de luni-vineri 8 ore. Zona Baicului, linia lui 143; (0767.734.099

Croitori comanda angajam, zona Calea Mosilor, program flexibil, 8 ore de luni pana vineri, salariu motivant+ bonusuri; (0760.070.898

784.

785. Croitori comanda barbati si modelieri angajam, program flexibil, 8 ore de luni pana vineri. Salariu incepand de la 3.000 L; (0720.130.490 786. Croitori. Atelier retusuri anga-

jeaza urgent croitori zona Pantelimon, salariu 13 - 2.000 lei; (0743.491.252

787. Croitorie - modelier cu experienta.

Modelier cu experienta in confectionarea produselor de dama, cu experienta pt. liniara si triploc serie mica. Salariu atractiv, carte munca, program 8 ore, luni-vineri, concediu odihna, (0774.431.164 788. Crystal Palace Ballroms recruteaza, Crystal Palace Ballroms (locatie: in spatele Pietei George Cosbuc), angajeaza: Lucratori in bucatarie, ingrijitori cladiri, manipulanti marfuri si paznici. Asteptam CV-ul dvs la adresa de mail; (031.400.42.22 recrutare@crystalpb.ro 789. CTDI (Regenersis) Service echipamente telecomunicatii angajeaza personal pentru Mogosoaia str. Buiacului nr. 2 intrarea B6. Cerinte: cunostinte de baza de folosire a calculatorului; indemanare manuala si atentie la detalii; pentru posturile din zona de reparatii telefoane mobile sunt necesare cunostinte de baza de dezasamblare/ asamblare telefoane. Oferta: salariu fix + bonusuri de productivitate (pana la 20 % din salariu); bonuri de masa; decontare transport; plata orelor suplimentare; program 7.00 - 15.30 sau 7.30 - 16.00. Pentru angajatii din Bucuresti asiguram transport de la metrou A. Vlaicu, Basarab si Pacii; (0734.200.106 anca.poncea@cdti.com 790. Curatatoria Aqua din Titan angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 + tichete, sporuri, decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu. Trimite CV cu poza pe email, 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 791. CURATENIE Angajam personal

pentru curatenie in cofetarie/ laborator patiserie-cofetarie; (0757.252.466 www.suntdelicioase.ro

792. Curier auto Bucuresti Livrare plicuri, colete conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258 office@fastius.ro www.fastius.ro 793. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli-

curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in Bucuresti conform regulament, pachet salarial atractiv; (0745.772.258 794. Curier cu auto personal, pizzerie angajeaza curier cu autopersonal: salariu la 8 h/zi 1065 lei net/2 libere pe saptamana, 3.44 Lei pentru fiecare comanda livrata, 150 Lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate + tips (0728.088.659 gina.neculita@jerryspizza.ro

744. Cosmeticiana pentru salon infru-

719. Contabil, contabila cu studii medii

sau cu studii superioare, program full time. De preferat din sectorul 2. Detalii la tel: (0758.885.010

764. Croitoreasa pentru masina cusut (triplok, liniara), carte de munca program de luni-viner de la 9-18 salariu atractiv + bonusuri, zona Mihai Bravu cu Calea Vitan, sector 3. Va asteptam la interviu (0764.971.937

773. Croitoreasa, cusatoreasa, pentru atelier de creatie vestimentara, cu experienta in confectionarea articolelor de dama. Realizarea cusaturilor si finisajelor. Cunostinte de cusut manual. Sector 1. (0724.741.104 contact@mireladiaconu.com

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza ELECTRICIAN INTRETINERE S I R E PA R AT I I Program de lucru de 8 ore pe zi. C.V. la fax 021/208.41.53 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: 0752.150.677 si 0746.079.892

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 octombrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 838. Doamna atelier calcatorie cu experienta la calcat, punctuala, perseverenta si responsabila, intr-un atelier de calcat haine nou infiintat. Program 8h/ zi. Locatia sect 3, Bucuresti.Salariu 1.500 L; (0763.683.593

860. Domino`s Pizza angajeaza person-

839. Doamna in forta cu mare rabdare pentru doamna de 90 de ani, cumparaturi, gatit, curatenie, 2 saptamani pe luna de la 19-14, 8 luni pe an, orar flexibil, 400 lei/saptamana; (0733.012.731

861. Doua vanzatoare Carrefour Colenti-

840. Doamna ingrijire batrana regim

intern, pentru orasul Mizil, judetul Prahova. Se lucreaza 2 saptamani pe luna. Doamna are nevoie de ajutor la deplasare, baie si menaj.Detalii la telefon; (0760.665.565 841. Doamna intelectuala, caut menajera interna, disponibila si in weekend, ofer cazare, conditii f. bune si masa. Obligatoriu referinte, sector 3. 2.000 L; (0722.359.677 minulescum@yahoo.com

795. Curier pedestru angajam, 8

818. Director economic. S.C. ICTCM

800. Curier zona Bucurestii Noi permis cat B salariu la 8h/zi 1065 lei net/2 libere pe saptamana, 3.44 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate, tips. Venituri intre 2500-3500 Lei (0733.106.979 valentin.nechifor@jerryspizza.ro

Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii Masini S.A. Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, organizeaza in data de 21.11.2017 orele 12.00 concurs pentru ocuparea postului vacant de director economic. Conditii de participare: - absolvent al invatamantului superior de specialitate economic si 10 ani vechime in specialitate; Dosarul de concurs va cuprinde: -cerere prin care se solicita aprobarea conducatorului unitatii pentru participarea la verificarea organizata pentru ocuparea postului vacant anuntat; - curriculum vitae;- diploma ce atesta studiile prevazute la conditiile de participare (original si copie); - adeverinta privind vechimea in munca; - certificat de cazier judiciar; buletin/carte de identitate (original si copie);- adeverinta medicala, eliberata de medicul de familie, care sa ateste starea de sanatate, respectiv ca este apt pentru angajare; - recomandare de la ultimul loc de munca din care sa rezulte profilul profesional si moral. Probele de concurs: lucrare scrisa si interviu.Concursul se va desfasura la sediul SC ICTCM SA, Sos. Oltenitei nr. 103, sector 4, Bucuresti. Termenul pentru depunerea contestatiilor, dupa afisarea rezultatelor este de trei zile. Relatii suplimentare, inscrieri si depunerea dosarelor la sediul SC ICTCM SA, tel. 0216341038-int. 20; fax 0216341038, e-mail: ictcm@ictcm.ro pana la data de 06.11.2017, orele 16.00. (021.634.10.38/ 021.634.10.38

801. CURSURI infirmier/a autorizate ANC

819. Director salon, manager, este oblig-

h/zi, salariul net 1.700 L; (0728.650.079 796. Curier permis cat. B, zona Vitan pizzerie angajeaza curier, salariu la 8h/zi 1065 Lei net/2 libere pe saptamana, 3.44 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate + tips. Venituri 2500-3500 lei (0728.088.659 gina.neculita@jerryspizza.ro 797. Curier pt Bucuresti, persoana cu per-

mis cat B, energica si organizata. Relatii la tel.; (0726.236.004 798. Curier scuter Bucuresti, livrare pli-

curi, colete in Bucuresti conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258 799. Curier sofer, Bucuresti full time, firma

curierat, posesor permis categorie B, pentru Bucuresti. Varsta minima 24 ani, experienta in domeniu, full time. Relatii la telefon, intre 9:00 - 16:00. (0758.478.854 cristian.popescu@globalcourier.ro

la 450 L (in rate). Durata este de 3/ 5 luni, cu practica in spital. Diplome avizate de 3 ministere, valabile in tara si in strainatate. Conditii: 10 cls, toate varstele, 450 L; (0749.095.152 cursinfirmier@yahoo.com www.cursinfirmiera.ro 802. Cusatoare incaltaminte Firma incalt-

aminte angajeaza cusatoare incaltaminte toate operatiile, pregatitoare pentru subtiat, indoit, captusit, capsat, diverse operatii masa si necalificati, zona metrou Crangasi; (0736.073.372 novarashoes@yahoo.ro 803. Cyber Security angajeaza agenti de

securitate si de interventie pentru Bucuresti, Otopeni si Buftea, cu salariu bun si la timp. Informatii suplimentare la telefon; (0744.422.884 804. Dansatoare, animatoare,

ospatarite, hostesse pentru club de noapte situat in zona Piata Unirii.Plata se face pe baza de comision zilnic. Rog seriozitate. Mai multe detalii la telefon. (0721.897.311 amnessiadance@gmail.com 805. Dealeri, crupieri poker Club de poker, angajam dealeri/ crupieri cu experienta in Texas HoldÂ’Em. Cei interesati pot avea resedinta in Bucuresti/ provincie. Oferim salariu atractiv si bonificatii saptamanale; (+40728055035 contact@allinpokerclub.ro 806. Decorator floral cu experienta;

(0721.212.941/ 0723.294.972 807. Deea Beauty salon angajeaza

manichiurista pedichiurista, tehnician unghii false cu experienta, salariu 1500 lei, sector 4, pentru mai multe detalii va stau la dispozitie la nr. 1.500 L; (0761.321.670 808. Delta Auto Center angajeaza

spalatori auto cu si fara experienta in domeniu, vulcanizatori si mecanici auto, B-dul Expozitiei, sector 1; (0745.525.678 809. Depanator cu experienta in reparatii

electrocasnice mici/ masini automate cafea/ masini automate mancare - vending machine. Zona Mogosoaia, pentru persoanele din Bucuresti oferim transport. Pentru detalii sunati la tel. de luni pana vineri intre 9.00 - 16.00; (0745.123.018 810. Deservent buldoexcavator pentru

santier de constructii in Popesti-Leordeni; (0726.315.176 811. Deservent buldoexcavator, oferim

contract de munca cu salariu atractiv, bonusuri pt performanta, cazare, diurna. Disponibilitate deplasare in tara cu transportul platit. Acceptam colaborarea cu pensionari cu drept de munca; (021.223.03.17 agisfor@yahoo.com 812. Deservent mecanic buldoexcavator,

deservent de utilaj, mecanic de utilaj ptr buldoexcavator hidromek, cu experienta, permis categoria TR sau C, diploma masinist utilaje, 2.000 L; (0730.712.602 office@car4you.ro 813. Deservent pentru utilaje, miniexca-

vator si miniincarcator Bobcat, lucrari in Bucuresti si Ilfov. Cu experienta pe utilaje. (0722.155.702 814. Deservent utilje Bob-cat si mini

at sa lucreze in Qatar, (0097455388988 Qatarajqatar@gmail.com 820. Director vanzari Societate de paza

angajeaza director de vanzari, salariu motivant, program de lucru legal. CV numai in limba engleza. Relatii email; g.banu@m2c.eu;e.liron@abl.eu 821. Dispatcher distributie Bucuresti, operator date depozit, contabil junior, operator facturare, Delamode Romania isi mareste echipa, Trimite-ne un CV pe adresa email hr.ro@delamode-group.com 1 {; (0721.327.999 cristina.stefan@delamode-group.com 822. DISPECER pentru centru de alarma

firma de paza, cu sau fara atestat, cunostinte PC, abilitati comunicare, salariu 1.500 L; (0761.124.112/ 021.320.96.00 office@argosecurity.ro 823. Dispecer pentru dispecerat central de monitorizare. Aptitudini operare calculator, abilitati de comunicare, studii medii; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 824. Dispecer pentru dispecerat firma in

domeniul serviciilor; (021.210.68.77/ 021.211.72.13

825. Dispecer Monitorizare Video. Force

845. Doamne mature cu sau fara experienta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 846. Doamne pentru videoconversatii. Fara limita de varsta, aspectul fizic nu conteaza. Oferim bonus la angajare + salariu atractiv, program flexibil; (0736.752.963 847. Doamne pentru videoconversatii. Fara limita de varsta, aspectul fizic nu conteaza. Oferim bonus la angajare+ salariu atractiv, program flexibil; (0736.752.963 848. Doamne pt. birou fara experienta si sofer agent, inclusiv persoane pensionate, activitate de birou (telefonista-secretara etc), abilitati folosire calculator, in cadrul unui dep. de vanzari. Salariu fix, bonuri de masa, contract si pt. sofer: exp.; (0753.123.591 resurseumaneimm@gmail.com 849. Doamne si dominisoare cu varsta

na cu experienta de la 1 noiembrie, cu carte de munca, salariu atractiv; (0744.510.762

884. Economist. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de economist- atributii salarizare. Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane al INFLPR, la telefon int. 2850/2851; (021.457.45.50 885. Economist/ economista cu minim 2

862. Dulgheri pentru santier, zona Militari, avantajos, pentru firma de constructii; (0722.395.026

ani experienta, angajeaza societate de constructii. Detalii la telefon: (0754.075.266 total@erbasu.ro

863. Dulgheri si fierari din provincie

886. Educatoare gradinita particulara din

si din Bucuresti. Asiguram transport si cazare pentru provincie. (0721.499.324/ 0723.825.772

Bucurestii Noi angajeza educatoare cu studii de specialitate sau ajutor educator, (0766.358.352 patrut1961@gmail.com

864. Dulgheri si fierari-betonisti. Angajam

887. Educatoare gradinita particulara.

in conditii avantajoase structuristi pt constructii civile in Bucuresti. Cazare gratuita pt nelocalnici, (0784.259.742 eugenbalan08@gmail.com

865. Dulgheri, Consola Grup Construct SRL angajeaza dulgheri cu experienta pentru santiere din Germania. Relatii la telefon: (021.327.10.51/ 021.321.36.39/ 021.327.10.50 866. Dulgheri, fierari, rigipsari, ges-

tionari depozit materiale, sudori electrici si autogeni angajeaza Societatea de constructii. (0722.435.050 867. Dulgheri, fierari, muncitori

necalificati, angajam dulgheri, fierari, muncitori necalificati pentru santiere în Bucuresti si Ilfov. Pentru cei din provincie asiguram cazare; (0720.805.964 868. Dulgheri, fierari, zidari pentru firma de constructii, cu contract de munca legal. Se ofera cazare si transport daca este cazul. Se ofera si se cere seriozitate. 2.800 L; (0723.283.775 Office@highconstruct.ro 869. Dulgheri, fierari, zidari, firma de constructii din Bucure?ti angajeaz? dulgheri, fierari, zidari cu carte de munca , salariu intre 1416 RON/h ?i cazare pt. provincie; 1 L; (073070430 nicolicil_nicolici@yahoo.com 870. Dulgheri, fierari-betonisti in Bucuresti muncitori necalificati si zidari. Salariu atractiv; (0767.216.212 871. Dulgheri, zidari, fierari, zugravi, vopsitori, pentru firma de constructi, salariu 2200 lei si muncitori necalificati salariu 1500 lei luna. Program 7-18 de luni pina vineri, sambata 7-12. (0761.395.964 nifloconstruct@gmail.com

Universul Copiilor Domnesti angajeaza educatoare full time. Program alternativ 8.00-14.00 (10 zile/luna) si 8.30-18.00 (10 zile/luna).CV la adresa office@universulcopiilor.com (0740.025.279 office@universulcopiilor.com

Educatoare calificata si ingrijitoare, angajeaza urgent Gradinita particulara autorizata situata in sectorul 6, Valea Oltului, (0731.339.933

888.

889. Educatoare si femeie de serviciu,

pentru gradinita privata langa Auchan Titan; (0725.211.112

gram de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire birouri situata in zona Aurel Vlaicu. Rog cvuri pe adresa de mail.

891. Educatoare, ingrijitoare, bucatar-

911. Electrician pt. Building Support

easa, angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 petre.robitu@dai.ro 892. Educatoare. Gradinita particulara,

zona Tineretului si Brancoveanu, angajeaza educatoare, program 8 ore, salariu 1.600-2.200; (0728.106.100

893. Educatoare. Gradinita particu-

lara angajeaza educatoare cu liceul pedagogic, program 8,0014,00, urgent; (0737.365.283

894. Electrician auto. Reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 895. Electrician cu experienta pentru intretinere hale. Relatii la telefon de L-V 818 2.500 L; (0723.736.969/ 0758.027.710 grecrombussinegroup@yahoo.com

850. Doamne si domnisoare cu varsta minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200

832. Dispeceri, operator CCTV, pentru supraveghere spatii comerciale, program in ture, contract de munca, drepturi salariale la timp. Oferim si cautam seriozitate. Atestatul reprezinta un avantaj; (0740.042.277 cosminvladescu@gmail.com 833. DISTRIBUITOR pliante. Agentie

855. Doamne, domnisoare, modele

tor 3, angajeaza sofer/ manipulant marfa; (0730.071.957 835. Distribuitori pentru munca de

teren, cautam si oferim seriozitate, stabilitate si conditii de lucru deosebite. Salariul net 1.600 L; (0764.914.055 836. Doamna pentru ingrijire pensionar la

domiciliu. (0723.279.925

837. Doamna pentru menaj caut. Ofer

locuinta, posibil mostenire. Prefer doamna singura, eventual cu un copil (fetita); (0726.885.871/ 0762.274.705

online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 dolari. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani. O echipa de profesionisti lucreaza pentru tine; (0766.016.639 856. DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PT. TINE; (0766.016.639 857. DOAMNE, DOMNISOARE, POTI CASTIGA MII DE DOLARI. DE CE SA PLATESTI CHIRIE? TE ASTEPTAM IN ECHIPA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI SI CAZARE GRATUITA PANA ITI CUMPERI PROPRIA CASA. OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA. DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIO.RO; (0730.752.752 858. Doi spalatori, salariu 1.200 lei si 1

vulcanizator, salariu 1.500 lei, angajam urgent, posibilitate de cazare; (0729.942.777

859. Domino’s Pizza angajeaza prepara-

tor pizza, livrator. Cautam persoane cat mai serioase si dornice de munca. Experienta nu este necesara.Angajam: full time sau part time.Soferi distribuitori comenzi la domiciliu.Ajutori la prepararea pizzei. 1.400 L; (0743.664.667/ 0722.899.253

912. Electrician si instalator angajez,

Bucuresti, salariu 2.500- 3.000 Lei, oferim cazare; (0732.956.246 913. Electrician, de intretinere si reparatii la firma Zarea pentru depart. Productie cu contract de munca. Trimiteti CV pe mail sau pe fax si va contactam pentru interviu angajare. (021.667.00.20/ 021.668.58.00 office@zarea.ro 914. Electrician, galeriile Titan anga-

jeaza instalator, electrician cu experienta minim 3 ani in intretinere imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii, 1.500 L; (0737.030.810 estanescu64@yahoo.com www.galeriiletitan.ro 915. Electrician, Cablel-fabrica de

876. Echipa mobila curatenie, handler,

CTC, deszapezire. Companie cauta persoana serioasa si cu simtul responsabilitatii pentru echipa mobila curatenie, manipulant marfa, controlul calitatii tigaretelor, relocari, deszapezire, cu permis categoria B. (0786.552.982 877. Echipa muncitori calificati, angajam

urgent echipa de frigotehnisti, instalatori sanitari, electricieni, tehnician reparatii intretinere.Program full time, contract de munca perioada nedeterminata, salariu atractiv (0735.168.125/ 0735.163.759 bucuresti@bmfgrup.eu 878. Echipaj cu experienta categoria

C+E, pentru lucru pe comunitate, se lucreaza 2 luni cu 2 saptamani libere. Conditii de salarizare atractive, (0758.057.803 879. Echipe de rigipsari, faiantari, zugravi

angajez. Punct de lucru Tancabesti sau Otopeni, detalii la tel.; (0760.154.358 gmcsupremestyle@yahoo.com

880. Echipe pentru finisaje Santier mare

din Ilfov angajeaza echipa pentru finisaje, minim 20 de persoane. Pentru detalii suplimentare Mihaela; (0730.583.193 881. Economist angajam absolvent

studii superioare- Economist-Contabil. Cerinte: cunostinte avansate contabilitate, limba engleza, pc avansat. Conditii foarte avantajoase. Contact email sau tel. (0723.581.684 office@rightup.ro 882. Economist serviciu contabilitate,

angajam economist pentru departamentul financiar contabile, absolvent finante contabilitate, experienta in domeniu, inchideri bilant, balante, rapoarte financiare, declaratii fiscale, ionel.gherghe@exmobi.ro 883. Economist. Institutul National de

Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de economist. Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane al INFLPR, la telefon int. 2850/2851. (021.457.45.50

900. Electrician sau ajutor de electrician pentru executie lucrari de instalatii electrice si instalari sisteme de securitate. 1 L; (0743.094.914/ 0743.094.914 alarmelectricsistem@gmail.com 901. Electrician sau necalificat dornic de

invatare, carnetul de conducere este un avantaj, cu disponibilitate de deplasare in tara. Salariu foarte atractiv, incepand de la 2500 lei plus beneficii, diurna, bonusuri. 3.000 L; (0742.979.632 office@achro.ro

902. Electrician SC Electromagnetica SA angajeaza Electrician de Intretinere si Reparatii. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon: (021.404.21.20/ 0767.427.948 903. Electrician studii medii; certificat de

calificare profesionala electrician de intretinere si reparatii, program de lucru in ture; persoana dinamica, responsabila, serioasa, organizata; (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 904. Electrician auto angajam electrician auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

comerciala cu activitate in domeniul constructiilor, angajeaza, cu contract, electricieni si instalatori. De asemenea angajam, absolveniti de profil electric (chiar fara experienta) (0799.992.673 alina.letan@mcconstruct.ro 935. Electricieni si muncitori necalificati

in conditii avantajoase. Oferim salariu intreg pe contract, CM, bonuri de masa, 8h. Nu oferim cazare. (0744.612.979 ingineruelectrician@gmail.com

936. Electricieni si muncitori necalificati

pt. firma serioasa. Asiguram salopete si scule necesare, salariu motivantsi plata la timp. Relatii la tel. (0730.531.909

937. Electricieni si muncitori necalificati, Sc angajeaza electricieni si muncitori necalificati in instalatii electrice, program LV 10 ore + doua sambete 10 ore. Oferim si cazare. Program de lucru 10 ore. Salariul intre 2000-3000 lei 3.000 L; (0722.273.793 938. Electricieni si tehnicieni sisteme de

securitate salariu atractiv, loc de munca stabil si bine platit, lucrari in Bucuresti si in tara 1.000 {; (0721.489.023 office@iengineering.ro

917. Electrician, muncitor necalificat in

941. Electricieni, firma de instalatii elec-

tract de munca pe perioada nederminata. CV pe adresa de email sau sunati la telefon. Multumim (0734.053.814/ 0722.100.061 office@optimconstruction.com

cu experienta si aspect fizic placut pentru macelarie nou deschisa in bulevardul Decebal, (0760.541.442

934. Electricieni si instalatori Societate

940. Electricieni, firma angajam electricieni pentru constructii de instalatii electrice, program de lucru l-v, contract de munca. Mai multe detalii la telefon; (0729.204.995 www.prestenerg.ro

920. Electricieni salariu avantajos, con-

875. Echipa macelarie Angajam personal

santiere, salariu atractiv, pentru detalii sunati la nr de tel. (0730.718.187/ 0721.272.676

916. Electrician, interfonist angajam pentru intretinere interfoane. Se cere permis de conducere cat B. Se ofera salariu atractiv si program de lucru flexibil 1.800 L; (0744.163.984/ 0747.509.333

919. Electricieni pentru munca in santiere in Bucuresti. Solicitam experienta.Va rugam sa trimiteti CV dumneavoastra la adresa de email.Salariu 2.600 net. Program luni vineri 8- 18, 2.600 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com

electrician instalatii casete luminoase, leduri 12 sau 24 V. Locul de productie, oras Pantelimon. Salariu 2000 lei net. Relatii la tel. (0733.662.211 catalin.mititelu@altodisplay.ro

933. Electricieni si instalatori pentru

939. Electricieni uzinare tablouri electrice Studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 2 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb, (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro

voce. (0723.301.196/ 0723.301.196 alexandru@telecommaintenance.ro

constructii angajeaza cu carte de munca sau contract firma. (0728.132.901

932. Electricieni si instalatori Firma de instalatii angajeaza electricieni si instalatori, cu sau fara experienta, pentru lucrari de executie pe santier; (021.312.10.30

cabluri electrice si telecomunicatii angajeaza electrician cu experienta reparatii industriale (cu domiciliul in Bucuresti sau in apropiere). Se ofera conditii foarte bune de salarizare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati intre orele 10.00– 15.00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3, Bucuresti. Relatii la telefoanele: 0212090113; (021.209.01.10/ 021.209.03.09

918. Electriciani si instalatori retele date

853.

angajeaza fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 5070%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro

Services firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza electrician intretinere si reparatii. Program lucru de 8 ore pe zi. (0752.150.677/ 0746.079.892

domeniul sistemelor de curenti slabi (sisteme de securitate/ sisteme de detectie incendiu) (0729.746.510 adrian.bonciu@securitymania.ro

851. Doamne si domnisoare pt conversa-

854. Doamne, domnisoare, Eve Studio

910. Electrician pentru mentenanta

Victoriei, program 8 ore, (0752.974.328

890. Educatoare, gradinita privata piata

Doamne, domnisoare, 18+. Esti comunicativa? Iti pecer sistem video calificat/necalificat pro896. Electrician cu experinta. Conditii «««««««««««««««««« gram de lucru legal, echipament gratuit, doresti venituri motivante salariale foarte bune. Lucru pe santier medicina muncii gratuita. Detalii in intervalsi un job stabil? Atunci vino (lucru la interior). Persoanele din provincie ul orar 09:00-18:00 L-V; (0756.135.735/ 872. DULGHERI, ZIDARI, au asigurata cazarea; (0730.840.832 sa ne cunosti. Noi te aju0784.219.522 NECALIFICATI CU EXPERIEN- 897. ELECTRICIAN curenti slabi. Constitam sa fii “Rich” pe toate 828. Dispecer transport firma de transplanurile. Cum? Ai posibiliTA, SALARIU MOTIVANT SI tuie un avantaj experienta ca si conducator port angajam dispecer pentru transport de tatea unor castiguri colosauto cat. B. Salarizare si bonificatii in funcmarfuri generale cu experienta minim 2 ani CAZARE PENTRU CEI DIN in domeniu, transport intern, salariu atractie de experienta; (021.335.84.20/ ale din conversatiile pe tiv, birourile se afla in localitatea Peris, jud 0722.307.333 angajari@aba.ro ( 0725.632.119 PROVINCIE; internet. Job bine platit Ilfov (0757.077.332 superspeed.expediwww.abasecurity.ro 100% procent din incasari tion@yahoo.com «««««««««««««««««« in prima luna lucrata, 898. Electrician firma cu 829. Dispeceri centru alarma cazare grauita, servicii gra- 873. Echipa de constructii angajam sediul in sector 6 angapt. Bucuresti, firma de amenajari si dispeceri video. Program tuite de infrumusetare. interioare angajeaza echipa forma- jeaza electrician cu experiin ture; (0786.189.306 Training gratuit/ cursuri de enta intretinere si reparatii, ta din 2-3-4 persoane pt. lucrari in Bucuresti. Salarizare 120-140/zi in limba engleza. Suna acum 830. Dispeceri centru de alarma. Force 1 se asigura salariu atractiv, functie de pricepere. Oferim - Divizia de Securitate angajeaza pentru la telefon sau da-ne un tichete de masa, contract decenta, apartament, plata Dispeceratul National, cu sau fara experibeep si te sunam noi, site: cazare saptamanala. de munca si o masa calda; 130 L; enta: Dispeceri centru de alarma, 1.800 www.richgirls-studio.ro; (0720.398.313 (0732.672.654 L; (0749.273.281/ 0219225 (0722.101.020 hr@richgirlsalin.popa@force1.ro 874. Echipa dulgheri calificati, constructie 899. Electrician pentru Fusion Design, studio.ro 831. Dispeceri si agenti receptie, procartier rezidential, 4 blocuri. Societate de

827. Dispecer sistem video, angajam dis-

909. Electrician pentru cablare si punere in functiune a instalatiilor electrice. Program L-V 9-18 cu o ora pauza. Salariu 1.500 lei care include si bonuri; 1.500 L; (0761.247.825

cladire, angajam electrician pentru mentenanta cladire comerciala din zona Baneasa. Salariu - 2000 lei net + beneficii; 2.000 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200 office.dream@yahoo.com

852. Doamne si domnisoare. Frima serioasa cautam doamne si domnisoare pentru hostess online, asistenta online. Salariu motivant. CV la e-mail: (0734.460.974 elniccochetstudio@yahoo.com

834. Distribuitor bauturi cu sediul in sec-

Direct Line Inox- filiala Bucuresti angajeaza: operator utilaj CNC/ tehnician. www.directline.ro. Relatii la tel. sau CV la e-mail: (021.256.22.42 bucuresti@directline.ro

844. Doamna, domnisoara angajez pt. ingrijire persoana cu handicap locomotor, 56 ani, contract de munca, se lucreaza in ture 48/96, transport, concediu odihna, beneficii financiare deosebite, in functie de implicare si rezultate; (0722.210.239

826. Dispecer pentru servire in camera (hotel) fete si baieti pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

815. Dezosator pui, salariu atractiv,

817. Direct-Line Inox, cautam colegi.

Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, angajeaza doamna pentru curatenie si vase, contract de munca, program in ture. Mai multe detalii la telefon sau mesaj; 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com

tii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%-80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, training gratuit 5.000 L; (0767.640.565

publicitate cauta colaboratori pentru distributie pliante la cutiile postale sau stradal. Relatii la; (021.322.87.84

816. Direct-Line Inox, cautam colegi. Direct Line Inox - filiala Bucuresti angajeaza: operator utilaj CNC/ tehnician. www.directline.ro. Relatii la tel. sau CV la: (021.256.22.42 bucuresti@directline.ro

843. Doamna pentru curatenie si vase,

1 - Divizia de Securitate angajeaza pentru Dispeceratul National, cu sau fara experienta: Dispeceri monitorizare video, 1.400 L; (0749.273.281/ 0219225 alin.popa@force1.ro

excavatorist cu experienta; (0744.359.240 bonusuri, mediu de lucru placut, program stabil, o singura tura; (0723.654.393

842. Doamna pentru curatenie clinica dentara de lux, angajeaza doamna pentru curatenie in conditii deosebite. Se ofera salariu atractiv, contract de munca, bonusuri. Cerinte: seriozitate, respect, corectitudine (0766.483.103

al, cautam persoane cat mai serioase si dornice de munca.Angajam: full time sau part time soferi distribuitori comenzi la domiciliu, preparatori pizza, ajutor la preparat. (0732.511.372/ 0731.225.195

15

921. Electricieni SC Bep Light Energy SRL, pentru bransamente electrice. Oferim salariu foarte atractiv iar pentru cei din provincie cazare. Rel. la telefon intre orele 9-17 Telefon: (0740.273.911 elena.coman97@gmail.com 922. Electricieni tehnicieni executie lucrari de instalatii electrice joasa tensiune, experienta 3 ani; (0728.979.047 gabriela.derece@global-technical.com 923. Electricieni -Metropolitan Residence angajeaza electricieni calificati cu experienta pentru ansambluri rezidentiale, conditii deosebite, urgent, CV la mail 3.000 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro 924. Electricieni Bucuresti, firma autor-

izata Anre, angajam electricieni cu experienta, carnet de conducere categoria B reprezinta un avantaj, salariul pe card la timp; 2.500 L; (0769.030.322 Office@dabtehnic.ro 925. Electricieni calificati cu experienta,

pt. ansambluri rezidentiale, conditii deosebite, urgent. CV la e-mail. Salariu/luna 3.500 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro

926. Electricieni calificati, necalificati,

societate angajeaza, relatii la telefon: (0728.166.109/ 0744.817.902

927. Electricieni cu experienta, oferim salariu atractiv si cazare, detalii la telefon; (0729.978.121 928. Electricieni cu si/sau fara experien-

ta pentru Elektra Invest SRL, Bucuresti, pentru lucrari de joasa si medie tensiune. Se ofera salariu atractiv si cazare pentru persoanele din provincie. Relatii suplimentare la tel. (0721.639.827 929. Electricieni si ajutori electricieni

pentru instalatii electrice de interior, salariu bun, plata si la zi; (0764.360.456/ 0729.179.406 930. Electricieni si instalatori calificati pentru executie instalatii interioare.Salariu atractiv (de la 2200 lei).Asiguram si cazare pentru provincie. 2.200 L; (0738.046.758 office@mentech.ro 931. Electricieni si instalatori Firma cu sediul in Bucuresti cautam 6 colegi (electricieni si instalatori) pentru executie lucrari in complexe rezidentiale. Salariu motivant plus bonusuri in functie de performanta; (0724.783.068 recrutare@constructiishop.ro

trice angajeaza electricieni calificati si necalificati. Program de L - V de la 8-16:30 (0720.565.841 buduvictor@yahoo.com

942. Electricieni, Mabec Energy angajeaza electricieni calificati/ necalificati cu experienta. Limba italiana reprezinta avantaj. Asteptam CV-urile pe adresa de email info@mabec.ro, office@mabec.ro (0760.783.573 info@mabec.ro 943. Electricieni, pentru executie instalatii electrice in santier. Este necesara experienta. La interviu vor fi testati. Se face contract de munca, se ofera echipament si scule pentru lucru, 2.700 L; (0728.274.929/ 0728.274.929 nec.logistic@gmail.com 944. Electricieni, pentru firma de instalatii, calificati, cu carte de munca, cu experienta pentru santiere. Constituie avantaj atestat ANRE, permis auto. Eventual cazare pentru cei din provincie. (0733.500.666 alex@vestgrupinstal.ro 945. Electricieni, salarii atractive Angajam electricieni cu atestat de calificare sau autorizatie ANRE gr. 1, se cere experienta, seriozitate, se ofera salariu atractiv, salariu minim 2.000 lei, suna la tel., (021.224.05.37 office@bvbcom.ro 946. Electricieni. Firma angajeaza elec-

tricieni calificati pt. santiere in afara Bucurestiului, se ofera cazare, transport si diurna; (0727.287.322

947. Electricieni. Firma angajeaza electricieni pt. santiere in Bucuresti si imprejurimi; (0727.287.322 948. Electricieni. Firma atestat si specializata in instalatii electrice, civile si industriale, angajeaza: electricieni calificati (cu prioritate cu atestat ANRE), cu contract pe perioada nedeterminata. Salariu brut incepand de la 2.500 lei/ luna, in functie de experienta; (0735.159.391 949. Electromecanic firma Tinib Servic-

es angajeaza electromecanic intretinere pentru reparatii pompe apa, experienta minima 2 ani, cat. B, salariu motivant. Informatii la tel. (0722.891.888

950. Electromecanic pentru montaj lifturi si instalatii parcare supraetajate. Conditii de munca excelente, intr-o echipa de viitor. Cautam o persoana integra, responsabila. (0748.881.009/ 021.210.10.34 lucian@klaus.ro 951. Electromecanic, electrician juniori,

pt. Fox, fabrica de mezeluri, pt intretinere echipamente si utilaje, instalatii. Program:12/24–12/48. Perioada: nedeterminata. Spor de noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Telefon intre 9-17, LV; 1.900 L; (0726.718.768 952. Electronist bun, pentru reparatii tv

lcd, led. Si din provincie asiguram cazare salariu ancepand de la 3000 lei pana la 5000 lei. Pentru Bucuresti. 3.000 L; (0767.152.935 pricina_alin@yahoo.com 953. Electronist, reparator electrocasnice mici pentru garantie, salariu atractiv, zona Unirii; (0725.558.223 recrutare@germag.ro

905. Electrician auto Experienta in domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 906. Electrician auto pentru parc propriu

pentru mentenanta si reparatii parc propriu de utilaje - masini mari (camioane acutobuze, etc); engleza fluent; experienta in intretinere flote; bun organizator (0741.288.400 907. Electrician in constructii si ajutor electrician Voelfan SRL angajeaza persoana apta pentru lucru la inaltime, disponibil la program prelungit si deplasari in tara (0727.714.639 voelfan@gmail.com

908. Electrician instalatii interioare, cu experienta, varsta maxim 50 ani, salariu de pornire 2600 lei, permisul de conducere este obligatoriu. 2.600 L; (0730.471.720 ok_liviu@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

16 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 999. Femeie de serviciu pentru Club Princess, zona Regie. Salariu fix + tips; (0724.936.884 1000. Femeie curatenie scara bloc anga-

jam, sector 3; (0728.963.969

1001. Femeie curatenie si vase in restau-

rant. Zona Unirii, salariu 1200 lei, carte de munca, transport la plecare, masa, benefecii. Pt a va programa la interviu sunati intre orele: 11:00-17:00, 1.200 L; (0724.153.161

1002. Femeie curatenie si vase, Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, angajeaza doamna pentru curatenie si vase. Program de 2/ 2 libere, contract de munca. Cerem si oferim seriozitate; 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com 1003. Femeie curatenie, pentru

scoala; (021.315.65.43/ 0726.130.220

1004. Femeie curatenie, Cartier Brancusi,

954. Electrostivuitorist pentru fabrica

de medicamente situata pe Theodor Pallady, pentru depozit central. Program: l-v: 614; 14-22 (in functie de volumul de munca se lucreaza si 1,2 sambete pe luna). (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 955.

956. Expeditor international fara experi-

enta, societate comerciala, care are ca obiectiv principal de activitate intermedierea de transporturi, angajam personal cu sau fara experienta. Oferim training gratuit, program de lucru - 8 h/ zi; 1.800 L; (077067023 agroluk.expeditii@gmail.com 957. Expeditor transport intern parc pro-

priu de camioane, experienta minim 6 luni pe un post similar. (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com

Fabrica de productie alimentara angajeaza manipulant marfuri, program de lucru in ture, salairul 1.400 lei in mana + tichete de masa; (0732.672.654 958.

959. Fabrica de biscuiti RoStar, Bra-

gadiru, Ilfov, angajeaza electrician de intretinere si reparatii si mecanic utilaje; (0723.202.021/ 021.420.48.71 960. Fabrica de legume in Anglia cauta

femei pentru munca la banda +25 ani. Se plateste bilet autocar din Bucuresti, ofer seriozitate si cerem seriozitate. Plecare pe 10 octombrie. Detalii la tel. (0738.316.382 Alex.salay@yahoo.com

Fabrica productie sector 6, angajam femei de serviciu, salairul 1.400 lei in mana + tichete de masa; (0732.672.654

961.

974. Fata curatenie pt. salon de infru-

musetare. Conditii deosebite, mediu de lucru placut. Salariu + cm. Zona Vitan 1.400 L; (0786.553.174 www.saloanelemagic.ro 975. Fata la vase, laborator cofetarie

angajeaza fata pt curatenie si vase zona drumul Gazarului sector 4, npt detalii sunati la tel; (0723.214.773 manu_ro26@yahoo.com 976. Fata pentru ajutor casnic, retributie zi

munca, posibil si camera pe termen lung pentru barbat 50 ani vaduv (0761.645.844

977. Fata, femeie magazin alimentar, nu conteaza varsta. Program in doua ture de 8 ore de la 8-16, 16-24, din zona Vitan, Nerva Traian sau adiacent. Un liber pe saptamana, salariu 1400 lei, CM. 1.400 L; (0735.071.009 978. Federatia Romana de Scrima cu

sediul in Bucuresti, Str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1, angajeaza: economisti- 1 post, receptionera- 1 post, ingrijitoare sala de scrima- 1 post. Relatii la telefon: (021.230.64.96 979. Federatia Romana de Scrima cu sediul in Bucuresti, str. Aviator Popa Marin, nr. 2, sector 1, angajeaza receptioner/a hotel - 1 post. Relatii la tel.; (021.230.64.96 980. FEG Education organizeaza cursuri

de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, lateral, in spate la ASE, www.feg.ro. (0756.876.091

Dr. Taberei femeie pentru curatenie dupa constructor, imobil locuinte, linie Ratb 168 langa ansamblu, contract de munca, varsta maxim 55 ani, program 8-17, rugam seriozitate! 1.800 L; (0726.319.389 1005. Femeie de servici la macelarie;

(0760.920.005

1006. Femeie de servici pentru curatenie

7-10 ore (0770.328.247

1007. Femeie de servici cu sau fara expe-

rienta pentru patiserie. Program: luni-vineri 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Poarta spital Fundeni. 1.700 L; (0742.266.859 1008. Femeie de servici gradinita, program de dimineata 8 ore, curatenie in gradinita zona piata Victoriei aproape de metrou (0752.974.328

1009. Femeie de servici, casa particulara,

zona Baneasa, program de 8 ore incepand cu ora 07:00, salariu atractiv, 2.000 L; (0738.836.388 ru@creditamanet.ro 1010. Femeie de servici, salon de eveni-

mente angajeaza femei pentru curatenie. Program de luni pana vineri: 9-17.Pentru programare interviu sunati la tel: (0766.594.249 1011. Femeie de servici. Atelier croitorie

angajeaza femeie de servici in zona Voluntari. Relatii la telefon: (0728.228.642 1012. Femeie de serviciu angajam urgent

cu experienta, dinamica, serioasa, responsabila, preferabil din Pantelimon IF, sectoarele 2 si 3. Program de lucru L-V 8-16, salariu atractiv 1 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

1027. Femeie de serviciu Restaurant angajeaza femeie de serviciu in sectorul 6, Drumul Taberei, Prel Ghencea nr. 83C, program 8 ore/ zi, o zi libera pe saptamana, mai multe detalii la telefon, 1.400 L; (0768.484.287 1028. Femeie de serviciu scari de bloc zona Militari. Firma specializata in servicii pentru curatenie angajam femei de serviciu la scari de bloc, zona Militari, preferabil din zona. Oferim conditii salariale foarte bune. Cerem seriozitate; 1.200 L; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 1029. Femeie de serviciu pentru birouri, zona Eroilor, program de 3 h/zi (6-9) si 2 ore, zona Olari. Oferim carte de munca, salariu avantajos si tichete de masa. Firma de curatenie angajeaza urgent; (0736.925.152

1051. Femeie la vase in centrul vechi, str

Smardan. Salariu 1000 lei, bani pt transport si tips. Informatii suplimentare la: (0723.185.649 1052. Femeie la vase pentru cantina zona

Bucurestii Noi (0722.820.667

1053. Femeie la vase pentru restaurant

Casa Select, zona centru, langa Petrom str. Eminescu, program o zi da, una nu. Persoana curata, rapida si apta din pdv medical, se cere experienta. 1.400 L; (0762.203.040 casaselect@yahoo.com www.casaselect.ro 1054. Femeie la vase si curatat legume angajam, zona metrou Aurel Vlaicu, salariu 1.500 L; (0724.546.677 1055. Femeie la vase cu sau fara experi-

1030. Femeie de serviciu si ajutor bucatar

enta, pentru restaurant. Program lunivineri, 06:30 -18:30, sambata si duminica liber. Salariu + masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 1.800 L; (0742.266.859

1031. Femeie de serviciu, angajam pentru firma de curatenie, program 8 ore, carte de munca; (0731.400.192

1056. Femeie la vase si curatenie cu experienta, program luni vineri sau o zi cu una libera, salariu pornire 1500-1700. Asiguram hrana, concediu. Locatia: sector 1. Date fixe de salariu, fara intarziere 12.313 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

Societate comerciala angajeaza femeie de serviciu si ajutor bucatar pentru unitate scolara. Zona Bucurestii Noi, Damaroaia; (0735.778.844

1032. Femeie de serviciu, angajeaza Service Auto. Solicitam seriozitate. Detalii la telefon: (021.461.01.66 1033. Femeie de serviciu, Caut urgent femeie de serviciu pentru sala fitness Piata Muncii. Program o saptamana de la 07.00 - 14.00 iar a doua saptamana de la 15.0022.00 cu doua weekenduri pe luna. Salariu fix 1200 lei, 51.554 L; (0723.303.462/ 0723.303.462 adisve@yahoo.com 1034. Femeie de serviciu, cautam colega

serioasa si harnica pentru intretinerea curateniei intr-o cladire cu 5 etaje din sectorul 1, Bucuresti; program: 8 ore, lunivineri. Detalii la telefon, (0727.810.972 laura.david@tbicredit.ro 1035. Femeie de serviciu, ingrijitoare, bucatareasa, angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 petre.robitu@dai.ro 1036. Femeie de serviciu, scoala, zona Drumul Taberei, 8 ore/zi, intre 8.00-16.00, de L-V. Sunati intre 9.00-17.00; (0733.117.450

1037. Femeie de serviciu, societate com-

erciala cauta femeie de serviciu pentru punct de lucru in Sema Parc, b-dul Splaiul Independentei 319. Persoana potrivita: minim 6 luni experienta, corecta, serioasa, muncitoare; 1.300 L; (0732.003.055 DIANA.ENACHE@CARTURESTI.NET

1057. Femeie la vase si curatenie, cautam femeie la vase si curatenie cu experienta pentru firma catering program o zi cu una libera, salariu pornire 1500-1800. Locatia sector 1. Date fixe de salariu, fara intarziere. Te asteptam; 1.800 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 1058. Femeie la vase si curatenie, pentru

Subway Piata Victoriei, restaurant fastfood. Program de lucru 8 ore de luni pana vineri, sambata si duminica liber. Carte de munca, salariu 1200 net + tichete. Rugam seriozitate. (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com 1059. Femeie la vase, ajutor de bucatar pentru restaurant in sect. 1; (0736.694.437 1060. Femeie la vase, angajeaza urgent

Restaurant Trattoria Roma Drumul Taberei, Favorit; (0765.723.733 trattoria2005@gmail.com 1061. Femeie la vase, firma catering angajez femeie la vase si curatenie, dornica sa lucreze pe termen foarte lung, (0722.255.804

sar angajam cu contract sau colaborare pentru servicii in domeniul constructiilor (0722.400.497

966. Faiantari rigipsari, asiguram cazare,

plata la mp; (0784.693.681

967. Faiantari, rigipsari, salariu atractiv, celor din provincie le oferim cazare, santier in Bucuresti; (0760.048.594 968. Familie angajeaza menajera

nefumatoare, program 6 ore/zi, experienta, pentru Bucuresti, zona Domenii, salariu net, 1.800 L; (0733.019.099

982. Femei (fete) angajam spalat vase,

983. Femei angajam pentru curatatorie spalatorie, la calcat si calandru, zona Berceni; (0744.564.738/ 0723.667.409/ 0720.226.184

969. Familie, persoane serioase din provincie angajez, ofer cazare pentru munca gradina legume, apropiere de Afumati, 15 km Bucuresti; (0753.819.816 970. Farmacist Bucuresti sector 2 si Ilfov, com. Afumati. Salariul motivant, fara weekend-uri, doar tura de dimineata. Va rog trimiteti CV pe adresa de email: adriafarm@yahoo.com, 3.500 L; (0726.116.636 adriafarm@yahoo.com

comuna Pipera, pentru firma catering; (0765.030.376

971. Farmexpert angajeaza menajera

Chitila, Farmexpert angajeaza menajera pentru Chitila, se asigura transport zona Lujerului, decont transport, tichete masa si salariu net 1.190 lei. Program lucru: lunivineri: 07-15.30 si 12-20.30; (0741.053.601 cristina.nita@farmexpert.ro

izata in servicii curatenie, personal curatenie si barbati intretinere cladire in

972. Fast food Super Falafel, angajeaza lucrator comercial/ preparator sandwich. Cautam persoane serioasa, sociabile, orientate catre client, cu spirit de initiativa si dinamice; (0726.691.007 973. Fast food Two Friends angajeaza

femei curatenie, spalat vase si curatat legume, de la 7:30 la 16:30, de luni pana vineri, sambata si duminica nu se lucreaza, adresa str General Budisteanu nr 9, sector 1. (0733.766.689

990. Femei necalificate urgent pentru fab-

991. Femei pentru curatenie, tocat legume angajeaza fast food, salariu 1.500 ron; 1.500 L; (0734.225.024

1013. Femeie de serviciu cu domiciliul in Bucuresti, carte de munca, program 08:00 - 15:00 L-V, 9-13 zona Universitate Rosetti (0720.384.394

992. Femei pt. productie Sos. Chi-

1014. Femeie de serviciu cu domiciliul in

pt. restaurant autoservire,salariu atractiv, zona Militari, urgent. Rog seriozitate,Salariu atractiv! (0720.292.000 remus_maierean@yahoo.com

997. FEMEIE bucatarie, vase, curatenie

pt. restaurant autoservire,salariu atractiv, zona Militari, urgent. Rog seriozitate, (0720.292.000 remus_maierean@yahoo.com

998. Femeie curatenie si vase in unitate

tip fast food. O masa pe zi, program 8 ore. Varsta maxima 40 ani. (0762.570.925

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza

O P E R AT O R C U R AT E N I E Program de lucru de 8 ore pe zi. C.V. la fax 021/208.41.53 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: 0752.150.677 si 0746.079.892

sector 2, 3 sau oras pantelimon pentru curatenie firma, carte de munca perioada nedeterminata, program 8h/ziSediul este in oras Pantelimon. Rugam seriozitate; 1.400 L; (0744.304.636 1015. Femeie de serviciu cu norma

intreaga pentru locatie in zona Baneasa, pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, zona 2 Cocosi, Oferim salariu si conditii de munca motivante. 1.600 L; (0725.368.099 contact@northsidepark.ro 1016. Femeie de serviciu Firma de curatenie angajam personal curatenie pentru apartamente, cladiri de birouri, program flexibil, salariu atractiv; (0756.230.629 1017. Femeie de serviciu la o policlinica

zona Lujerului, 8 ore/zi, de L-V, Program 08-16, 11-19; (0733.117.450 1018. Femeie de serviciu pentru hala pro-

ductie carne pasare in zona CET Vest Militari (capatul Liniilor 136, 221), contract de munca, program de lucru L-V 06.00-15.00 (cu 1h pauza de masa) 1.500 L; (0723.654.393 1019. Femeie de serviciu pentru Laborator de cofetarie din zona Aparatorii Patriei. (0720.532.646/ 0723.515.223 1020. Femeie de serviciu pentru laborator

1038. Femeie de serviciu, zona Universitate. Program luni - vineri (7 ore) 8:00 15:00, sambata (5 ore) 8:00-13:00. Cladire de birouri. Salariu 1500 Ron. Contract 8 ore. Cerinte: nefumatoare, serioasa, organizata, punctuala (0720.384.394 1039. Femeie de serviciu, sediu firma Piata Romana, program 8 ore pe zi, 6 zile pe saptamana, locatie ultracentrala. Se lucreaza o zi din weekend da si una nu. Salariu net 1.300 lei plus bonuri de masa; (0727.730.865 iulian.voicu@partners.avcmail.ro 1040. Femeie de serviciu. Angajam persoana pentru curatenie intr-o cladire de birouri. Program 9 h/zi dintre care 1 h pauza, salariu fix + bonuri de masa. Pentru mai multe detalii, contactati-ne la nr. de tel.: (0761.247.825 1041. Femeie de serviciu. Sala de sport

angajeaza femeie de serviciu. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari la tel.: (021.316.09.62 1042. Femeie de serviciu. Sala de sport angajeaza femeie de serviciu. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari la tel.: (021.316.09.62 1043. Femeie intern? pentru gatit/ menaj

partial angajez femeie interna pentru menaj usor si gatit. Ofer cazare, masa, salariu si, eventual, contract de munca. (0748.115.412

de cofetarie situat in Com Dobroesti (zona Cora Pantelimon). Conditii de munca deosebite, carte de munca, program de lucru 10-18. Relatii la: 1.500 L; (0729.964.457/ 021.255.59.61 cofetaria_anira@yahoo.com

1044. Femeie interna pentru menaj Atributii: curatenie, spalat, calcat, ocazional gatit, familie 4 persoane, vila. Ofer cazare, masa, salariu si contract de munca, (0748.115.412 ad.negrila@gmail.com

1021. Femeie de serviciu pentru restau-

1045. Femeie iubitoare de animale

rant bistro cu circuit inchis in zona Pipera Baneasa, program 9 ore luni-vineri, weekend liber, salariu 1800 Lei/net + tichete de masa (0729.555.669 1022. Femeie de serviciu pentru restau-

rant din zona Baneasa, tanara. Se ofera salariu atractiv, bonificatie, transport, 2 mese/zi, medicina muncii. (0720.880.010 1023. Femeie de serviciu pentru un grup sanitar intr-un complex comercial, sector 6; (0722.674.477 1024. Femeie de serviciu Pinum

Doors&Windows angajeaza urgent femeie de serviciu; (021.233.34.31/ 0744.998.403 nina.baluta@nusco.ro 1025. Femeie de serviciu pt. camin

batrani; (0722.624.264

1026. Femeie de serviciu pt. Clinica Stomatologica Identis. Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne contactati la numarul de tel., (021.222.20.70 office@identis.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

pt. ingrjjire caini si pisici, in vila; (0737.948.993

1046. Femeie la curatenie pentru laborator cofetarie, Oraselul Copiilor sector 4, harnica, curata, acceptam si provincie, mediu placut, program 8 ore/zi sau o zi da una nu, avem masina de spalat vase, urgent, 1.400 L; (0723.564.103 1047. Femeie la curatenie, angajam in clinica medicala de la ora 14-21.00, zona Colentina (Grozovici); (0722.388.878 1048. Femeie la spalat vase, angajam

urgent, zona Sos. Fundeni; (0756.121.165

1049. Femeie la vase angajeaza restaurantul “Casa Tineretului”. Program flexibil, rog seriozitate, 1.500 L; (0766.499.652 1050. Femeie la vase Firma de catering,

cautam o colega cu domiciliul de preferinta in Cartierul 23 August. Persoanele cu varsta peste 50 de ani au prioritate la interviu. Program de 8 ore. Cerem si oferim seriozitate; (0724.378.496

1062. Femeie pentru ajutor in gospodarie la tara, in zona Horezu (Valcea). Relatii la tel. (0723.618.307 1063. Femeie pentru curatenie angajeaza

Clinica Meciala Hipocrat 2000; (0735.400.322

1064. Femeie pentru curatenie Hotel Bou-

tique, salariu atractiv, zona Floreasca. Foarte aproape de statia de metrou Stefan cel Mare. Asiguram carte de munca si asigurare medicala. (0724.891.819/ 0723.515.008 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 1065. Femeie pentru curatenie, atelier

croitorie, zona Voluntari. Program L-V: 8,00-20,00, salariu 2.100 L; (0728.228.642

1066. Femeie serviciu full time scoala sector 1, pentru scoala particulara, zona Apicola Baneasa, program normal L-V, contract perioada nedeterminata. Salariul se discuta la interviu. Pentru mai multe informatii, sunati la tel; (0744.680.239/ 0722.629.573 cezar@scoala-mea.com 1067. Femeie serviciu si receptionera,

pentru hotel situat in zona Gara de Nord; (0745.761.111 1068. Femeie serviciu si vase Cofetarie patiserie angajam 2 persoane pt vase si curatenie. Program 1 zi cu 1 zi sau 5 cu 2. Langa metrou Aurel Vlaicu. Suna la tel. (0741.777.509 1069. Femeie serviciu si vase bucatari. Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar, femeie serviciu, vase, ospatari, (0722.366.583/ 0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 1070. Femeie serviciu si vase, ajutor bucatar, ospatari, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

1101. Firma Catering, zona Garii Catelu, sector 3, Str Drumul Intre Tarlale nr. 45M ,angajeaza lucratoare bucatarie. Relatii la tel: (0744.308.832 1102. Firma constructii angajeaza cu carte de munca, salarii intre 120 ron si 160 ron, 150 L; (0756.353.755 costinmelinte1986@gmail.com

1082. Fete la linie, grataragiu, livrator meniuri pedestru, angajam pentru autoservire. Rog seriozitate si experienta; (0764.552.554

1103. Firma de catering angajeaza sofer,

1090. Fete, modele online. Metropolitan

jam in zona Piata Presei Libere. Garantam plata salariului si a taxelor legale; (0751.190.463

1100. Firma catering angajeaza ajutor de bucatar, salariu brut incepand cu 2.300 lei, bonusuri lunare, bonusuri performanta, salariul cuprinde: transport decontat, training specializat la locul de munca, masa calda si asigurari medicale; (0729.682.323 cv@stylefood.ro

1081. Fete la linie, grataragiu si livrator meniuri pedestru angajam pentru autoservire. Rog experienta si seriozitate; (0764.552.554

online, salariu lunar 1500$ - 5000$, comision 80% in prima luna, 200$ bonus la angajare, 500$ bonus de recomandare, contract de munca, program flexibil, imprumuturi pentru facultate, operatii estetice, (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro

pentru scari de bloc; (0773.822.839

996. FEMEIE bucatarie, vase, curatenie

1080. Fete cu sau fara exp., tipografie Buftea angajeaza fete pentru legatorie, cu sau fara experienta si ajutor masinisti cu sau fara experienta. Pentru mai multe detalii la nr.; (0761.693.778

1089. Fete, modele glamour, hotess

988. Femei de serviciu angajam urgent

urgent femei la Maternitatea Polizu si la policlinici. Interviu in str. Maica Domnului nr. 9, sector 2; (0726.693.792

fornetti sector 6, 15 zile pe luna, duminica liber, salariu atractiv, rugam neaparat persoane serioase; (0764.660.900

1088. Fete, Esti vesela, comunicativa,deschisa, iti doresti sa lucrezi fara stres, sa ai un job stabil cu venituri motivante? Noi iti putem oferi ceea ce cauti, plus forme legale de angajare. 4.000 L;

989. Femei de serviciu/ cameriste, anga-

995. Femei. Firma curatenie angajeaza

1079. Fete cu experienta pentru magazin

1087. Fete videoconversatii online, Unirii Esti in cautarea unei activitati banoase fara sa muncesti din greu si fara sa pierzi zile si ore in sir? Cu Secret Models timpul tau se transforma in bani instant. Vino si tu la un interviu (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

985. Femei curatenie pentru firma special-

994. Femei, barbati depozit logistica Bolintin Deal cautam colegi/ colege pentru posurile picker, ambalatoare. Salariu net: 1500. Program de lucru: L-V 1 schimb/ 2 schimburi Contract pe perioada nedeterminata. Transport asigurat din Bucuresti, Militari 1.500 L; (0749.608.510

1099. Firma autorizata Anre, angajam electricieni calificati , carnet de conducere categoria B reprezinta un avantaj, cerem si oferim seriozitate; (0760.903.899 servicii@electrifix.ro

1086. Fete productie sandwichuri, zona Fundeni, program 6 zile/sapt, salariu 2.000 lei, masa asigurata, bonusuri, carte de munca. 2.000 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com

984. Femei bucatarie, program noapte, in

993. Femei si barbati firma curatenie angajam urgent femei si barbati pt. curatenie la magazin din Afi Mall Cotroceni. Perioada determinata intre 18-21 octombrie doar cu contract munca. Se asigura 150 lei/zi (se lucreaza intre orele 08.00- 20.00) salariu total pentru cele 4 zile: 600 lei net+ 1 masa calda pe zi. Solicitam seriozitate. Info la tel. (0763.189.417

1078. Fete conversatii online, studente, Unirii Cautam fete expresive si comunicative care isi doresc sa se autodepaseasca. Plata la zi, comisioane atractive. Vino acum si profita de avantajele Secret Models, (0723.499.633/ 0761.720.098 contact@secretmodels-studio.com

1085. Fete pentru sortare haine angajam fete pentru sortare haine second hand. Zona Jilava - 1 Decembrie. Salariu atractiv. (0722.685.969

zona Mosilor cu Eminescu; (021.211.08.90/ 0722.435.890

tilei L-S 08.00- 17.00, salariu 1.800 L; (0765.734.411

1098. Firma amenajari interioare si exterioare angajam muncitori calificati, instalatori, zugravi, montatori gresie si muncitori necalificati seriosi, (0735.420.102

nu este obligatorie. Se ofera salariu, tip, atmosfera placuta de munca; (0764.205.999

ner; (0766.635.043

bloc. Firma de curatenie, angajam doamne serioase pt. curatenie. Rugam seriozitate; (0767.861.433

rica. Salariu: 1450 Ron Brut/ 1100 ron net, se vor acorda bonuri dupa 3 luni. Program de lucru: 8 ore L-V. Zona sector 3. Pentru mai multe detalii la telefon 1.450 L; (0733.409.308

1077. Fete pentru cafenea bar, experienta

1084. Fete pentru ambalat legume si fructe. Depozit frigorific situat in cartier Berceni, langa magazinul Metro.Program lv: 07-17, s: 07-14. 1.500 L; (0722.600.959 simaimpex@yahoo.com

981. FEMEI de serviciu pentru scari de

Bucuresti. Oferim salariu avantajos. Pentru Fabrica productie alimai multe detalii va rugam sa ne contacmentara sector 6 angajeaza tati, (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirmuncitori necalificati penlan.viorel@yahoo.com tru sectii de productie, pro986. Femei de servici pentru magazin aligram de lucru in tura, mentar; (0749.120.322/ 021.250.20.92 salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa + o masa 987. Femei de servici si calda; (0732.672.654 femei la vase (10), personal curatenie (femei, barbati) 963. Facturist angajam persoana pentru pentru restaurant central, departamentul facturare din punctul de sector 2. Pentru provincie lucru Militari, relatii la telefon; (0724.303.016 contabilitate@best-tires.ro oferim cazare; (0740.665.577 964. Fadromist, pentru statia de sortare

965. Faiantar, zugrav, gletier, rigip-

1097. Finisori, dulgheri, fierari si necalificati, angajam cu carte de munca. Mancare 1 sau 2 mese pe zi, cazare celor din provincie, salariul in functie de prestarea fiecaruia. Bucuresti; (0760.381.779/ 0752.366.855 ivan_24_florin@yahoo.com

1083. Fete operator pariuri sportive win-

962.

a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

1076. Femeie. Familie angajam intern femeie (sau sot-sotie), zona Snagov, pentru supraveghere si ingrijire batrana deplasabila si ajutor la menaj (ea), ajutor gospodarie (el). Oferim retributie, masa si casa. Tel. dupa ora 16. (0722.393.069

Studio isi mareste echipa. Angajam doamne/ domnisoare pentru conversatii online. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti dorescti castiguri pe masura, te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Oferim contract de munca, comisioane intre 5070%, bonus de angajare 300 dolari, camere individuale, program flexibil, outfituri; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

salariul brut incepand cu 2.300 lei, bonusuri lunare, bonusuri parformanta, salairul cuprinde: transport decontat, training specializat la locul de munca, masa calda si asigurari medicale; (0729.682.323 cv@stylefood.ro 1104. Firma de catering zona Tineretului,

angajeaza cu constract de munca, curieri cu auto personal sau scuter. Salariu + bonusuri + bonuri de masa, tel. intre orele 9-17; (0762.719.669/ 0731.027.322 1105. Firma de constructii angajeaza cu

contract de munca sofer categoria B. Se ofera si se cere seriozitate, (0723.283.775 Office@highconstruct.ro 1106. Firma de constructii angajeaza muncitori necalificati, salariu atractiv, rog seriozitate, program 8 - 17; (0760.777.458 1107. Firma de constructii cauta colaborare cu alte firme pentru reabilitare blocuri; (0725.251.054 1108. Firma de constructii Bucuresti angajeaza muncitori calificati/ necalificati rigipsari, zugravi, faiantari, instalatori. Se cere seriozitate, punctualitate, lucru in echipa, asiguram contract de munca, salariu avantajos, conditii optime de munca, plata salariului bilunar, lucrari permanente; (0761.908.813 1109. Firma de curatenie cauta personal feminin, pachet salarial atractiv, program lv. (0772.099.499 1110. Firma de paza, agenti securitate

pentru obiective in zona Bucurestii Noi, Straulesti. (0720.077.418 sef.zona.b5@tiger.ro

1111. Firma productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orele suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun; (0720.112.734 1112. Firma specializata in fabricarea produselor din carne angajam muncitori calificati in prepararea produselor din carne, manipulanti marfuri. Asteptam din provincie, oferim cazare si masa, salariul atractiv si carte de munca. Relatii la: (0737.515.988

1091. Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639

1113. Firma specializata in fabricarea produselor din carne angajam muncitori calificati si necalificati in ambalarea produselor. Oferim cazare si masa pentru cei din provincie, salariul atractiv, carte de munca. Relatii la telefon intre orele 10-18; (0737.515.988

1092. Fierari betonisti. Angajez per-

1114. Firma transport sector 6, angajeaza

manent de munca, salarii atractive, rog seriozitate; (0785.860.972

1093. Fierari, betonisti si muncitori, necal-

ificati pentru santier in Bucuresti, salarii avantajoase; (0721.235.960/ 0734.823.920

1094. Fierari, salariu 4.500 lei/luna, cau-

tam fierari cu experienta, care pot citi planuri. Santierul se afla in orasul Magurele, jud. Ilfov (langa Bucuresti); (0722.453.893

1095. Finisor, dulgher, sc Kreeisstad constructiun angajeaza: finisor cu experienta.plata la metru sau 130_160lei/zi. Dulgher cu experienta, plata la metru sau 130_160 lei/zi, carte de munca, cazare asigurata; 160 L; (0754.650.710 arianbaumeister@yahoo.com 1096. Finisori, Auchan Militari, contract munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.047 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 8-18, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

sofer categ. C pentru basculanta 8x4, rog seriozitate; (0728.236.911

1115. Firma, angajam soferi minim categoria B. Cautam soferi categoria B, experienta minim 4 ani, salariu garantat pentru platforma Uber, mai multe metode de lucru, cerem si oferim seriozitate. 1.700 L; (0768.068.068/ 0760.235.855 mircea.ciortea2014@gmail.com 1116. Floraria Tria’s angajeaza vanzatori

magazin plante Angajam vanzatori si decoratori pentru magazine in Bucuresti. Necesar minim liceul, experienta in vanzari, atitudine pozitiva. Salariu foarte motivant trecut pe carte de munca integral. (0751.136.426 ciprian@trias.ro

1117. Framantator, brutar si muncitor nealificat angajeaza brutarie cu puncte de lucru in sectorul 6; (0754.651.477 1118. Frezori pentru masini de frezat con-

ventionale, zona Policolor, metrou N Teclu, se ofera contract de munca nelimitat, salariu, bonuri de masa, ore suplimentare platite, bonusuri. Acceptam si pensionari, (0723.540.278 biz@artinox.ro

1071. Femeie spalat vase, fast food zona

Sala Palatului, angajeaza femeie pt. curatenie si spalat vase, program lunivineri 7-16, salariu 1600 lei. masa asigurata+o cafea+apa. contract de munca full time, 1.600 L; (0736.779.743 1072. Femeie vase pentru restaurant

chinezesc, sector 3; (031.430.66.16

1073. Femeie vase pentru Taverna Ikaria

(Pipera). Se asigura transport. (0744.364.605

1074. Femeie vase, ajutor in bucatarie cu

program de 8 ore. Locatie centrala, carte de munca si salariu atractiv (0722.623.861 Gheorghiu.thomas@gmail.com 1075. Femeie vase- curatenie, salariu avantajos si contract de munca. Rugam seriozitate; (0734.435.435

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1166. Ifacom Impex SRL angajeaza muncitori Firma de constructii Ifacom Impex SRL angajeaza muncitori calificati si necalificati in constructii (zidari, fierari, macaragii, dulgheri) cu contract de munca, salarii atractive, cazare asigurata, (0722.408.968 1167. Incarcator, descarcator marfa

depozit si magazin in Lumea Copiilor, Dragonul Rosu, firma de distributie carucioare si patuturi copii, program l-s, 7 ore, CM, C.V geal.ronico@gmail.com, 1.500 L; (0785.808.298 contact@pufinas.ro 1168. Incarcator, descarcator SC Estetik

Packing SRL, pentru manipularea ambalajelor de unica folosinta. (0766.944.230 1169. Incarcator, descarcator Aeroport Otopeni. Personal pentru incarcarea, descarcarea si sortarea bagajelor pe Aeroportul Otopeni. Salariu de inceput 1400 net, bonuri de masa si 200 lei sub forma de bonuri de combustibil. Program in ture. (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1119. Frigotehnist, instalator, agent van-

zari, www.aerconditionat.org, efectueaza montaj, intretinere si service la echipamente de aer conditionat, www.termopanejaluzele.rowww.e-rolete.ro - pentru agent vanzari bucuresti si in provincie; 3.400 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org http://aerconditionat.org 1120. Frizer Angajam frizer. Experienta minima 4 ani. Contract de munca, salariu fix & comision. (0784.131.313 1121. Frizer, coafeza, manichiurista,

pedichiurista, urgent, zona Otopeni, ultracentral, vad format; (0723.060.778

1122. Frizer, cosmeticiana, manichiurista

pentru salon zona Colentina; (0763.270.272/ 0729.254.575

1123. Frizer, frizerita cu experienta, pro-

cent avantajos, contract de munca, zona: Salajan. (0766.662.966 antonioalexandru2003@yahoo.com 1124. Frizer, frizerita, Corabia Piticilor isi

mareste echipa, dorim o persoana serioasa cu minim 1 an experienta si abilitati de lucru cu copiii. Salariu atractiv, carte de munca 8 ore (0722.676.378 coaforcopii@gmail.com 1125. Frizer/ coafeza/ hairstylist cu experi-

enta de minim 2 ani in domeniu pentru salon cu vad din Colentina. Pentru interviuri suna-ne la tel. (0725.449.595

1126. Frizer/ frizerita, angajez pentru loca-

tia din Drumul Taberei, strada Brasov. Acceptam si pensionari. (0723.979.455

Frizer/ frizerita, coafeza, angajam urgent, zona Drumul Taberei Piata Moghioros; (0767.793.880

1127.

1128. Frizeri angajam, zona Aparatorii Patriei; (0724.152.351/ 0751.354.163 1129. Frizerita care sa cunoasca si

coafor, cu experienta de minimum 2 ani pentru salon situat in zona Drumul Taberei (0745.775.511 Marius33_2004@yahoo.com 1130. Frizerite, cosmeticiana, manichiurista, pedichiurista, cu experienta, in zona Berceni. Oferim procent. Salon deschis in 2000; (0722.350.073/ 021.683.22.51 1131. Front office assistant, hotel zona

AFI Cotroceni angajeaza front office assistant, full time. Salariu atractiv, ambianta de lucru placuta, o masa pe zi. Cerinte: persoana amabila, serioasa, engleza- conversational; (0736.632.375 hotelwestplaza2011@gmail.com 1132. Ganesha Caffe angajam ajutor bar

salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71-73, sector 2, (0766.699.015 1133. Ganesha Caffe angajam ajutor

bucatar, salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, 1134. Ganesha Caffe, angajam femeie la

vase salariu fix + tips. Adresa: Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, (0766.699.015 www.ganeshacaffe.ro

1135. Geometrist, angajam mecanic

geometrist cu experienta, oferim salariu atractiv si comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1136. Gestionar cu experienta in

1145. Gestionar. Producator ambalaje angajeaza gestionari depozit, reponsabil expeditii. Va rugam CV pe email sau tel. (0758.109.809 office@tipografiaeurobusiness.ro 1146. Global Transport and Logistic anga-

jeaza pentru depozitele din Militari: lucrator depozit, gestionar si stivuitorist. Oferim: salariu atractiv si bonuri de masa, ore suplimentare platite, contract de munca pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore de luni pana vineri in doua schimburi, transport asigurat de la statia de metro Pacii, Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu, Teleorman. Puteti depune CV-ul la mail, relatii suplimentare la tel.: (021.431.31.10/ 0752.028.465 dan.ion@ro.dsv.com 1147. Gradinar zona Pipera, neaparat

iubitor de animale (caini, pisici), pentru amenajarea si întretinerea gradinii. Cerem si oferim seriozitate. Pentru detalii contactati-ne la tel.; (0722.249.121

Grataragii gratar cu carbuni, salariul saptamana, sector 2; (0722.242.425

1148.

1149. Grataragiu, operator gratar.

(0761.155.686/ 0736.257.112 bora_drago79@yahoo.it

1150. Grupul imobiliar Premier angajeaza

agenti vanzari cu/fara experienta si consilieri imobiliari, pentru departamentele rezidentiale (imobile vechi si noi), case/vile si terenuri. (0727.737.225

rant experienta minim 5 ani, pers serioasa, organizata, cunoasterea unui soft de gestiune constituie avantaj. Ne puteti trimite CV-ul dvs. la adresa de mail resurseumane@eka-development.ro; tel; (0740.111.453 resurseumane@ekadevelopment.ro 1143. Gestionar depozit, cu experienta,

de preferat cu domiciliul in Voluntari sau zone limitrofe si operator facturare (fata). (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro

1144. Gestionar si responsabil livrari pro-

ducator de tamplarie pvc cu fabrica pe strada Atomistilor, nr 70-72, Magurele, jud. Ilfov. Rog cv pe mail: 1.800 L; (0752.308.101 ofertare.sibelplast@gmail.com

1191. Inginer electronist-automatist, Firma Romano-Germana angajeaza electronist-automatist. Salariu motivant, tichete de masa, transport decontat; 600 {; (0730.098.932 adi.horn@romkuvert.ro 1192. Inginer instalatie si instalator SC Kreeisstad Construction, cu experienta. Tanar, activ pt. cordonarea echipa de instalator si electrician.Carte de munca. Salariu discutabil. 3.000 L; (0754.650.710 arianbaumeister@yahoo.com 1193. Inginer, economist cerinte: cunostinte bune de operare pc: MS Office Word, Excel, navigare internet, cunostinta limba engleza nivel avansat, capacitate de adaptare la diferite sarcini de serviciu, respectare termene, etc. (0751.030.636 otilia.bodomoi@inventa.ro 1194. Inginer, maistru instalatii sanitare,

termice firma specializata in domeniul instalatiilor HVAC si sanitare angajeaza. Bune cunostinte tehnice de instalatii sanitare si termice, experianta in coordonarea lucrarilor pe santier. (021.467.30.06 georgiana.grigore@maral.biz

1212. Ingrijitor animale (vaci, porci, oi) angajeaza proprietar ferma de animale. Oferim cazare, mancare, salariu motivant; (0728.579.734 1213. Ingrijitor animale de companie,

cabinet veterinar Bucuresti, zona Eroii Revolutiei, angajeaza ingrijitor animale de companie. Detalii la interviu; (0751.511.313 cabinet.medvet@gmail.com 1214. Ingrijitor cladire, reprezentanta auto Meridian dealer Dacia Renault, cu sediul in Bucuresti sector 4 angajeaza o persoana gospodara pentru intretinerea cladirii de birouri. Salariu net 1.750 lei, contract de munca; 1.750 L; (0732.800.830 1215. Ingrijitor curte si scari de bloc, muncitor si serios, zona Unirii, posibilitate cazare, 1.000 L; (0774.433.574 1216. Ingrijitor curte zona Mogosoaia cu

atributii de ingrijire si supraveghere curte. Salariu net 1500 lei; (0765.066.323/ 0723.333.311 joitoiu_ana_maria@yahoo.com

1217. Ingrijitor curte, angajez o persoana serioasa pentru activitate intretinere curte. Conditii avantajoase, inclusiv cazare si masa, (0721.288.777/ 0723.802.418 ducu@cautis.ro

1233. Instalator SC Electromagnetica SA angajeaza Instalator. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon: (021.404.21.20/ 0767.427.948

1255. Instalator sisteme frigorifice Angajez tehnicieni Hvac +frigotehnisti cu experienta in domeniu; (0722.465.087 Alexandru.mierlea@gmail.com

1234. INSTALATOR si ajutor instalator lucrari sanitare si termice, angajam pentru societate nu pentru un proiect dorim oameni seriosi care doresc stabilitate raza de activitate este Bucuresti-Ilfov progrm LV si CM; (0767.390.449

1256. Instalator termice si sanitare, firma

1235. Instalator societate comerciala angajeaza instalatori cu experienta pentru instalatii sanitare, termice si climatizare Program de L-V, salariu motivant. Bucuresti, sector 4 zona Brancoveanu; (0728.966.444 tebysaniterm@gmail.com

1257. Instalator termice si sanitare. Angajez instalator tehno-sanitar. Caut o persoana serioasa, proactiva, onesta, care are experienta in domeniul instalatiilor termo-sanitare. Avantaj cei care detin permis si au cunostinte de electrica, 2.500 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com

1236. Instalator APA tehnician sisteme

apa. Cerinte: experienta minima, permis cat B. Beneficii: masina, telefon, 2600 lei salariu.Se asigura instruire la locul de munca. 2.600 L; (0748.010.201 imaconcept@yahoo.com

1237. Instalator autorizat termice si san-

itare pentru societate, program 8 h, salariu atractiv (0768.156.527

1238. Instalator carnet categoria B. Soci-

etate cu traditie in domeniul instalatilor angajeaza instalator cu carnet de conducere categoria B. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2.500- 3.000 lei, 3.000 L; (0722.974.760/ 0766.974.760 conta@ruady-service.ro www.ruady-service.ro 1239. Instalator cu carnet categoria B,

1241. Instalator cu carnet categoria B. Societate cu traditie in domeniul instalatiilor angajeaza instalator cu carnet de conducere categoria B. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2.000- 3000 Lei, 3.000 L; (0722.974.760/ 0766.974.760 conta@ruady-service.ro www.ruady-service.ro

1154. Hofigal angajeaza ingineri chimisti,

mecanici intretinere, operatori chimisti, conditii avantajoase; (021.492.04.38

1242. Instalator cu permis de conducere

1155. Home for you concept, anga-

cat. B firma de instalatii din Bucuresti, cu experienta pt. instalatii de gaze, termice, sanitare. Carnetul de conducere cat. B reprezinta un avantaj (021.345.55.51/ 0722.934.905 emgazconstruct@yahoo.com

jeaza urgent muncitori necalificati barbati si femei, pentru productiesudori, lacatusi. Se asigura transport si salarii motivante; (0765.680.800

HONDA NORD, CU SEDIUL PE BULEVARDUL PIPERA NR. 1, ILFOV ANGAJEAZA SPALATOR AUTO, PREGATITOR VOPSITOR AUTO, TINICHIGIU SI MECANIC. PROGRAMUL DE LUCRU ESTE 08.30- 17.00, SALARIU AVANTAJOS. PENTRU MAI MULTE DETALII EMAIL/ TELEFON; (0723.262.202 ANDREEA.BARDAS@TOYOMOTOR.RO

1243. Instalator de intretinere bloc nou zona Unirii. Cerinte: experienta, recomandari. Asteptam CV la: office@davinciresidence.ro; (0799.199.422 office@davinciresidence.ro

1156.

1244. Instalator gaze cu experienta, se ofera carte de munca, bonusuri de performanta, masina si telefon. Salariu de la 2800 lei. A nu fi confundati cu alte firme din Popesti Leordeni 2.800 L; (0765.252.117 sandflo.instal.construct@gmail.com 1245. Instalator gaze si termice.

Firma instalatii angajam instalator cu carte de munca. CV la: (0729.816.840 contact@amstal.ro

1157. Horeca, ne marim echipa, colegi

persoana dinamica sa cunoasca limba engleza mediu pt un club din centru vechi (se sta in fata locatiei se impart pliante si se invita lumea in club), 1.700 L; (0724.618.784 1159. Hostess, fete sau baieti pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare 2.500 {; (0760.096.860/ 0760.707.076 angajari@essencestudios.ro 1160. Hotel Criss langa Metro Militari

angajeaza cameriste cu sau fara calificare, relatii la; (0744.526.814

1162. Hotel Criss langa Metro Militari

1142. Gestionar depozit pentru restau-

Monitorizare proiecte in derulare. Organizare in santier: verificare documentatie, rapoarte de lucru, pontaje salariati, devize, avize de insotire a marfii Verificarea materialelor in santier; (0722.346.015 office@stralbig.ro

1211. INGRIJITOR ferma. Doresc sa angajez o persoana serioasa sau o familie pentru a avea grija de o ferma. Ofer cazare, salariu atractiv, seriozitate si sprijin. Colaborez cu persoane serioase si muncitoare. (0722.359.487

Hanul lui Manuc angajeaza: hostess, picoli, menajera, ajutor bucatar, bucatar gratar, spalator vase; (0728.808.608

1140. Gestionar cu experienta angajeaza

experienta. Salariul 1.600 L; (0733.380.388

1190. Inginer constructor - Alro Slatina,

1210. Ingrijitoare, femeie de serviciu pentru centru educational, personal necalificat pe partea de curatenie. (0772.234.572 contact.onceuponatime@yahoo.com

1153.

1161. Hotel Criss langa Metro Militari angajeaza personal servire mic dejun, relatii la; (0744.526.814

1141. Gestionar depozit cu sau fara

1189. Inginer constructii, maistru constructii, echipe colaboratori pentru reabilitare termica (anvelopari Blocuri in Bucuresti) precum si dulgheri, fierari betonisti, conducator auto categoria B, C, E cu atestat, tamplari, zidari, hidroizolatori, instalatori termic sanitari, tinichigii, muncitori necalificati, confectioner tamplarie PVC si Aluminiu, electricieni, zugravi, rigipsari. Firma constructii din Bucuresti angajeaza pentru reabilitari termice la blocuri; (021.311.94.39/ 0738.167.748

1209. Ingrijitoare, gradinita particulara sector 1 zona Piata Victoriei angajam ingrijitoare copii cu program 8 ore, persoana responsabila, iubitoare de copii, rabdatoare, calma (0762.616.442

1240. Instalator cu carnet categoria B, societate cu traditie in domeniul instalatilor angajeaza. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2.500- 3000 lei; 3.000 L; (0766.974.760/ 0722.974.760 conta@ruady-service.ro

Angajam gestionar anvelope cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro firma din Bucuresti (metrou Republica). Relatii la email, telefon; (0766.056.747 office@ecotech.com.ro

tributie oras Pantelimon angajeaza incarcator descarcator,salariu 1800 lei inclusiv bonuri de masa dupa perioada de proba. 1.800 L; (0731.088.011

try angajeaza inginer automatist cu experienta (echipamente industriale). Pachet salarial avantajos, decont transport. C.V. la email: (0736.101.526 hr@romegaindustry.com

tam o doamna, program intern, salariul 2000 de lei. 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370

1152. Hairstylist, experienta minima 4 ani. Contract de munca, salariu fix & comision. (0784.131.313

1158. Hostes impartit pliante Cautam o

1139. Gestionar anvelope noi si sh,

1171. Incarcator/ descarcator Firma dis-

1188. Inginer automatist. Romega Indus-

1208. Ingrijitoare varstnic, intern, cau-

13 Septembrie angajeaza hairstilist/a, coafeza, se lucreaza doar la programari. Se ofera salariu sau procent, detalii la nr. de telefon, (0741.134.903 alinuta27081975@yahoo.com

1137. Gestionar piese, reprezentanta

tatea de procesare carne de la niculesti,dambovita cautam un gestionar competent si motivat sa se alature echipei noastre. Viitorul coleg/a va fi responsabil pentru integritatea stocurilor (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

««««««««««««««««««

tru camin Colosseum, camin batrani, sect. 5, Bucuresti. Oferim salariu motivant, program in ture 24/48, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

Societate cu traditie in domeniul instalatiilor angajeaza instalator cu carnet de conducere categoria B. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2500- 3.000 Ron 3.000 L; (0722.974.760/ 0766.974.760 conta@ruady-service.ro www.ruady-service.ro

gestiunea materialelor de constructii, de preferat cu domiciliul in sector 2,3 sau Oras Pantelimon. Detalii la telefon; (0758.758.188

1138. Gestionar abator Peris pentru uni-

INCARCATOR-DESCARCATOR, INCARCARE DESCARCARE CONTAINERE SI AUTO TRANSPORT MARFA, ETICHETARE MARFA, MANIPULAREA SI ORGANIZAREA MARFURILOR INTRATE SI IESITE DIN DEPOZIT, MANIPULAREA MARFII IN DEPOZIT, SALARIU DUPA PERIOADA DE PROBA, 1.800 LEI NET INCLUSIV BONURI, LOCATIE LOC DE MUNCA: PANTELIMON, ILFOV, PUNCT DE REPER: FABRICA DE BERE TUBORG. RUXANDRA PETRE; (0731.038.011 1170.

1187. Infirmiere, ingrijitoare batrani pen-

1207. Ingrijitoare spatii hoteliere, hotel de 4 stele RIN Grand Hotel angajeaza personal curatenie (spatii comune, sali conferinta, centru SPA). Cerinte: persoana muncitoare, disponibila pentru ture de zi si noapte. Trimite CV-ul la email/ suna la telefon, (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

1151. Hairstilist, coafeza Salon din zona

noi in colectivul nostru. Firma catering dorim sa gasim bucatari priceputi, aj. buc iscusiti, casieri abili, spalatori-vase indemanatici. L-v 8-17. (0742.271.173 Ionutspataru66@gmail.com

service camioane si remorci angajam gestionar. Cerinte: bacalaureat, cunostinte PC si seriozitate. Oferim conditii bune de lucru, venit atractiv, zona Preciziei. Va rugam CV pe email; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

««««««««««««««««««

1186. Infirmiere, ingrijitoare batrani Camin de batrani din sectorul 1, Bucurestii Noi, angajeaza infirmiere si ingrijitoare batrani. (0722.601.148

angajeazxa bucatari si personal in bucatarie, relatii la tel.; (0744.526.814

«««««««««««««««««« 1163. HOTEL PHOENICIA BANEASA ANGAJEAZA ELECTRICIAN SI INSTALATOR, PACHET SALARIAL ATRACTIV. DETALII LA TELEFON; (0742.224.587

«««««««««««««««««« 1164. Identificator piese auto, angajam identificator piese auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1165. Ifacom Impex SRL angajeaza per-

sonal, dulgheri, fierari, zidari, macargii, ingineri pentru santierele din Germania, necalificati plecari urgente, salarii atractive; (0722.408.968

1172. Incarcatori depozit si muncitori curte pentru o fabrica de medicamente din Bragadiru, Ilfov. Transport asigurat de la Piata Unirii, Bucuresti. Program: se lucreaza o tura, l-v, 8:30-17:00, 1.150 L; (0734.222.988/ 0749.409.027 1173. Incarcatori-descarcatori marfa

depozit, Stil Ambalaj angajeaza incarcatori-descarcatori marfa depozit pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Pentru comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0756.109.655

1195. Inginer, tehnician service HVAC Firma specializata in instalatii Hvac si sanitare. Se doreste experienta si cunostinte tehnice in domeniul HVAC. Cunostinte avansate de electrica si automatizari, (021.467.30.06 georgiana.grigore@maral.biz 1196. Inginer. Societate de productie

mase plastice angajeaza pentru punctul de lucru din Bragadiru inginer mecanic. Pachet salarial atractiv, 1197. Ingrijire batrani la domiciliu. Anga-

de lux, totul nou, central, parter, stradal, inchiriez post manichiura, coafor frizerie, manichiura 100 E, coafor 150 E,frizerie 100 E, incluse si utilitatile, pret pe tura o zi cu o zi, 1 {; (0734.302.368

jam persoana rabdatoare cu experienta pentru ingrijire batrani la domiciliu, intern sau timp partial pentru perioada indelungata. Conditii decente, 2.000 L; (0740.194.366/ 0746.648.035 constantin.tu@gmail.com

1175. Infirmier, infirmiera pentru camin de batrani in Ilfov comuna Tunari, experienta minim 6 luni. Salariu negociabil. Cristi 1.700 L; (0799.967.744 rodica_g_2000@yahoo.com

1198. Ingrijire batrani. Caut, urgent, doamna pentru ingrijire batrani (sot si sotie) la domiciliu, in zona Prelungirea Ghencea; (0721.331.139 iulia_dusca@yahoo.com

1174. Inchiriere post manichiura. Salon

1176. Infirmiera “Camin pentru bunici”, isi mareste echipa. Cautam infirmiere si ingrijitoare cu experienta pentru centrul din Andronache-Voluntari si centrul Jolie VillePipera. Salariul si program atractiv, (0724.205.565/ 0744.649.323 andra@camin-pentru-bunici.ro

Infirmiera angajam pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

1177.

1178. Infirmiera Camin privat pentru batrani angajeaza infirmiere si ingrijitoare. Locatiile sunt in Aviatiei si Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro 1179. Infirmiera centru de asistenta sociala angajeaza infirmiera cu experienta mnim 3 ani in doemniul medical sau social, cu certificat de calificare. Programari la interviu la numarul de telefon; (031.100.22.05 1180. Infirmiera pentru camin batrani,

zona Colentina. Se ofera salariu motivant, incepand cu 1500 lei+ CM + diverse bonusuri si sporuri. Ture de 12 ore; (0720.007.085 1181. Infirmiera, angajam infirmiera cu experienta pentru Camin de Batrani, salariu intre 1600 si 2000, masa de pranz si cazare pentru persoanele din provincie. Zona Pipera, program intern. rog seriozitate. (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com 1182. Infirmiera, ingrijitor batrani Clinica

medicala de geriatrie angajeaza 4 infirmiere si 2 ingrijitoare batrani. Cerinte: certificat de calificare, experienta minim 2 ani in domeniul medical, sanitar, asistenta sociala, (031.100.22.05 1183. Infirmiere pentru camin batrani;

(0722.624.264

1184. Infirmiere si asistente pentru camin de batrani privat + carte de munca, in Ilfov; (0762.376.733 1185. Infirmiere, asistenti medicali pt.

centru medical privat, salariu 3.000 L; (0724.384.753/ 0773.866.998

1199. Ingrijire doamna nedeplasabila doua zile/ sapt.: lunea si martea, interna/ externa, zona Gara de Nord (0728.069.163 1200. Ingrijitoare pentru centru varstnici,

(0757.015.521

1201. Ingrijitoare / educatoare in cadrul gradinitei Rose Mary, sediul Baneasa pentru o grupa mini (2-3 ani) cu 7 pitici. Avantaje: experienta, studii, calificari. CV pe mail pentru selectie interviu, conditii salariale deosebite. (0747.179.897 gradinitarosemary@yahoo.ro www.gradinitarosemary.ro 1202. Ingrijitoare bunicuta, cazare, mese asigurate caut pentru ingrijirea unei bunicute vesele o doamna/domnisoara, i se ofera pachet salarial atractiv, abonament la sala, cazare, mesele zilnice aferente.Dorim o persoana serioasa fara cazier. (0724.582.728 1203. Ingrijitoare copii persoana

serioasa pentru centru de zi ingrijire copii intre 3 si 12 ani. Program de luni pana vineri, (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro 1204. Ingrijitoare copii pentru gradinita

sector 2, persoana agreabila, activa, calma, apropiata de copii, nefumatoare, dedicata, experienta in domeniu si cursurile de specializare constituie un avantaj; (0724.353.337 1205. Ingrijitoare gradinita particulara

sect. 2 Cautam o persoana cu experienta in ingrijirea copiilor, calma, responsabila si sociabila. Persoanele interesate sunt rugate sa ne contacteze telefonic sau sa ne trimita CV-ul la adresa de email, (+40726224859/ +40726224859 veveritajucausa1@gmail.com 1206. Ingrijitoare spatii hotel, camerista

Hotel Mari Vila angajeaza: camerista, spalator vaseingrijitoare spatii. Pentru mai multe detalii sunati va rog la numarul; (0744.520.723 reservation@hotelmarivila.ro

17

cai de sport si muncitori necalificati, in Singureni, jud. Giurgiu. Relatii la: (0752.319.248

1246. Instalator Hvac, termice, Firma angajeaza instalatori termice, HVAC, sanitare cu experienta in domeniu.Posturi ndisponibile: 2. (0729.997.666 office@ager-construct.ro

1219. Ingrijitor pentru vila privata, recru-

1247. Instalator instalatii tehnico-san-

1218. Ingrijitor ferma vaci de carne,

tam ingrijitor vila pentru familii deosebite. Cerinte: permis conducere cat. B, seriozitate. Program de lucru: 8 ore/zi. Salariul lunar: 1800 lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV; 1.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1220. Ingrijitor spatii exterioare, RIN Grand Hotel cauta persoana muncitoare si serioasa pentru: efectuarea curateniei in parcare, in toate spatiile exterioare ale hotelului, colectarea gunoiului, precum si ingrijirea spatiilor verzi (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1221. Ingrijitori la domiciliu Fundatia

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale angajeaza ingrijitori la domiciliu (femei/ barbati) pentru activitate in Bucuresti si judetele limitrofe. Informatii suplimentare la tel., (0721.009.008 1222. Insotitoare de bord autocar curse

externe. Cautam o colega/ coleg pentru postul de insotitor de bord autocar curse externe Istanbul, pasaport valabil, 50 {; (021.336.40.46 cmarinatravel@yahoo.com

1223. Inspector HR, inspector resurse umane pt. firma constructii cu 200 angajati. pontaje, state, declaratii, SSM, CIM, Revisal, medicina muncii. Program 8-17 LV. Sediu Jilava (0730.280.296 florentina.popescu@emprimeconstruct.ro 1224. Inspector I.T.P., cu atestat, experi-

enta ,zona Corbeanca, Ilfov.Salariu atractiv, bonuri de masa, bani pt. transport. (0721.720.901

1225. Inspector itp clasa III-A, certificat atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1226. Inspector operativ Firma de paza cu sediul in Bucuresti angajeaza in conditiile legii inspector paza cu experienta dovedita, cunostinte PC, permis auto obligatoriu. Sunati l-v 08.00-16.00; (0723.270.146/ 021.423.20.12 prosig.total@tahoo.ro

specializata in domeniul instalatiilor HVAC si sanitare. Se doreste experienta indelungata in executia instalatiilor termice si sanitare; (021.467.30.06 georgiana.grigore@maral.biz

1258. Instalator termice/climatizare. Firma angajeaza instalatori termice/climatizare pe termen lung cu experienta in domeniu. 2 posturi, (0729.997.666/ 0729.997.666 rares@ager-construct.ro 1259. Instalator usi industriale, lacatus

mecanic realizarea operatiunilor de mentenanta, reparatii si instalare pentru echipamentele comercializate de firma. Experienta in constructii-montaj, obisnuit cu munca la inaltime. Loc de munca stabil si serios (0745.312.312 1260. Instalator, frigotehnist cu experien-

ta, posesori permis conducere cat. B. Rog CV pe mail, mariangabrieltudose@gmail.com; (0767.692.004/ 0767.208.855 mariangabrieltudose@gmail.com

1261. Instalatori Firma de instalatii angajeaza instalatori termice-sanitare calificati. Oferim carte de munca, salariu corelat cu experienta si rezultate, eventual cazare pentru cei din provincie; (0733.500.666 alex@vestgrupinstal.ro 1262. Instalatori pentru ventilatii, instalatii sanitare si termice, oferim salariu avantajos, Contract de munca pe perioada nederminata. Pentru detalii la tel: (0722.100.061 office@optim-construction.com www.optim-construction.com 1263. Instalatori pt. firma de insta-

latii. Tel. intre orele 9.00-17.00; (0770.638.036

1264. Instalatori sanitari, angajam pen-

tru societate comerciala. din Bucuresti. Relatii la telefon; (0729.661.834

1265. Instalatori SC angajeaza instala-

tori instalatii sanitare si termice; (0786.062.150 office@vioinstal.ro

1266. Instalatori calificati angajam,

program 8 ore, l-v, salariu de la 130 Lei/zi; (0766.807.466

1267. Instalatori calificati, program

8 ore, L - V, pe zi: 150 L; (0766.807.466

1268. Instalatori constructii, (teava

neagra, PPR, PFCI, PND) la firma. Salariu de la 2.700 L; (0768.595.679

1269. Instalatori experimentati, contract

de munca, salariu motivant, bonuri de masa, se poate oferi cazare. www.brenneka.ro (0756.047.999/ 0756.049.444

1270. Instalatori gaze, cerinte: montare senzori si electrovalve, executie instalatii, permis de conducere constituie un avantaj; 2.200 L; (0728.695.245/ 0724.221.193 contact@grandgaz.ro 1271. Instalatori sanitari termice, ajutor instalatori cu fara experienta, salariu avantajos, sector 3-4; (0723.427.750

itare si de gaze Societatea Constant Art angajeaza instalator, program de lucru de luni pana vineri, intre orele 08:00-16:00. Cerinte: diploma de instalator, experienta de minim un an in domeniul instalatiilor (021.330.03.35 office@constantart.ro

1272. Instalatori sanitari pentru santiere Bucuresti program 8.0018.00. Salarii intre 1.800-2.500 lei. Se ofera cazare; (0765.818.028/ 0723.655.370

1248. Instalator instalatorii, ajutor de instalator, instalatori si muncitor necalificat pentru lucrari de instalatii sanitare, termice cu program de lucru l-v si carte de munca oferim stabilitate si seriozitate; (0748.755.313 www.univers-url.ro

latori pentru firma instalatii. Experienta minima. Se ofera contract de munca. Salariu negociabil in functie de experienta. (0758.116.465/ 0785.262.333 Gbalosan@gmail.com

1249. Instalator mentenanta cladire de birouri, S.C. cu sediul in Voluntari, cautam instalator mentenanta pentru cladire de birouri.Solicitam calificare in meseria de instalator tehnico-sanitare. Relatii la tel; (021.240.20.56 1250. Instalator sanitar si electrician si necalificati Firma serioasa angajez instalator sanitar, electrician cu experienta si necalificati in perspectiva specializarii in domeniul instalatiilor, cu carte de munca; (0722.483.937 1251. Instalator sanitar, termic si montaj ac executa lucrarile de montaj pentru instalatiile sanitare, termice si de ac, executa operatiunile de mentenanta montaj si intretinere pentru instalatii sanitare, termice si aparatele ac, (0723.236.913 cristianmarculescu86@gmail.com 1252. Instalator si electrician cu experienta, zugrav si montator rigips angajeaza pe baza de contract firma de constructii. Salariu avantajos. (0725.963.165 1253. Instalator si electrician cu experi-

enta. Companie serioasa, contract de munca pentru perioada indelungata (021.232.43.05 office@plastrom.ro

1254. Instalator si zugrav faiantar Anga-

jez meseriasi instalator si zugrav faiantar (0721.225.526

1273. Instalatori sanitari si ajutori insta-

1274. Instalatori sau echipe compacte de instalatori pentru colaborare, executie lucrare, salariu poate ajunge la 5.000 L; (0766.807.466 1275. Instalatori si electricieni pentru Bucuresti Firma Igna Construct Bucuresti angajeaza instalatori retele termice, sanitare si electricieni pt. santiere in Bucuresti. Carte de munca, salariu 2.000-3.000 lei net. Detalii la tel. (0372.960.645 bucuresti@ignaconstruct.ro 1276. Instalatori tehnico-sanitar pentru Climatico care va avea in sarcina executia de lucrari de instalatii santitare si de incalzire. Postul este adresat doar lucratorilor cu experienta. Full time. (0722.975.599/ 0733.666.116 cariera@climatico.ro 1277. Instalatori termice, sanitare in

Bucuresti. Contract de munca, salariu motivant, transport la locul de munca. Rugam seriozitate oferim seriozitate. (0740.036.805 mst_generalinstal@yahoo.com

1278. Instalatori termice, sanitare, anga-

jam instalatori cu experienta termice si sanitare. Program de lucru L- V ora 08 - 18 Santier Otopeni. Asiguram transport din Bucuresti. Contract de munca. Salariu intre 2500 lei - 3300 lei; (0740.036.805 mst_generalinstal@yahoo.com

1227. Inspector securitate. Respect Security angajeaza inspector de securitate. (021.312.74.16 1228. Inspector SSM. Angajez inspector

SSM in Targu Jiu si Bucuresti; (0786.779.151 ssmsu2000@gmail.com 1229. INSTALATOR Firma Scomet Administrare Imobile angajam instalator instalatii sanitare. 2.500 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797

1230. Instalator pentru instalatii termice

si sanitare, santiere situate in Bucuresti, salariu 2.700 L; (0775.308.340

Instalator sanitare termice, aer cond., lucrari in Bucuresti; (0732.672.654

1231.

1232. Instalator sanitare, gaze si electricieni, angajare sau colaborare; (0722.400.497

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

16 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1326. Lacatusi mecanici si frezori anga-

jeaza firma EFD Induction din comuna Vidra, Ilfov. Conditii excelente. Relatii la: 0213321948/105 (021.332.19.48 1327. Lacatusi mecanici, zincatori

termic si muncitori necalificati pentru zincare si coletare angajeaza urgent SC Electromontaj SA - FSM Bucuresti, Strada Ilioara nr. 160, sector 3; (021.346.55.37/ 021.346.03.18 1328. Lacatusi si sudori Fabrica de struc-

turi metalice din sectorul 3 angajam lacatusi si sudori CO2. Salariu intre 2.5003.000 lei. Oferim cazare, 2.500 L; (021.345.26.23 vanzari@structurimetalice.ro 1329. Lazar Exchange Crangasi angajeaza operator PC SC Global Biz Exchange SRL Crangasi, cu experienta in domeniu.Salariu atractiv, program flexibil, bonusuri. Asteptam CV-urile la adresa de mail, 3.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 1279. Instalatori termice, ventilatie, aer

conditionat cu program full time, pentru lucrari Bucuresti. Cerinte: cunoasterea planurilor, permis conducere. Salariu inceput 2500 brut. 2.500 L; (0767.208.855 contact@greenvent.ro 1280. Instalatori, ajutor instalator, muncitor necalificat, lucrari in bucuresti, program de lucru 8 ore (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com 1281. Instalatori, angajam 10 instalatori calificati si instalatori necalificat pentru sanitare si termice. Contract de munca. Relatii la tel.; 2.800 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com 1282. Instalatori, angajam 15 instalatori,

calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Salariu 2000-2.800. Relatii la tel.; 2.800 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com

1283. Instalatori, pentru societate com-

erciala, instalatii termice, instalatii sanitare. Telefon: 35 L; (0722.209.098 liliana.mihai@freonti.ro 1284. Instalatori, sudori OL, Polietilena

(PE). 3.000 L; (0741.332.111 bogdan.tache@daniro.ro

1285. Instalatori, contract full time,

salariu brut 4.053 lei, salariu net 3.109 lei (2.794 lei cash + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/ luna bonus de sarbatori, zona Auchan Militari, lu-vi 8-18, nu oferim cazare, 3.109 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1286. Instalatori, electricieni angajam

instalatori si electricieni pt executie santier. Relatii la tel. Trimiteti CV la email; (0722.450.011 bellainstal@gmail.com 1287. Instalatori, electricieni si sudori Firma de instalatii din Bucuresti recruteaza personal calificat in domeniul instalatiilor sanitar, termice, electrice si ventilatii. posturi si de electricieni si sudori lucrari si in tara, 2.700 L; (0758.503.472 office@bellemoon.ro 1288. Instalatori, electricieni, rigipsari, zugravi pentru amenajari spatii comerciale pt. firma de constructii. Salariu atractiv, program L-V; (0728.220.114 office@conpolroserv.ro 1289. Instalatori, muncitori necalificati

pentru firma de instalatii, muncitori calificati si necalificati (cu posibilitate de calificare la locul de munca). Salariu negociabil, bonusuri, abonament Ratb, bonuri de masa. 1 L; (0724.018.540/ 0722.358.215 david_mihaela12@yahoo.com 1290. Instaltori si sudori gaze Societate

autorizata angajeaza instalatori gaze si sudori autorizati in P.E. cu experienta in domeniul gazelor naturale pentru executia instalatiilor de utilizare, bransamente si conducte. 2.000 L; (0745.069.814 androidmail992@gmail.com 1291. Instructor auto cat. B, cu

experienta; (0724.337.072/ 021.423.10.75

1292. Instructor auto categoria B cu

experienta Program de 8 ore/zi; (0725.119.279

1293. Instructori auto categoria B si cat-

egoriile C, C+E ppentru scoala de soferi Rodell, pentru sediul din Bucuresti, sector 6; (021.444.23.23/ 021.444.25.25 scoala@rodell.ro 1294. Invatatoare, scoala particulara

1303. Lacatus pentru confectii metalice,

permis cat. B. Punct de lucru - Bragadiru; (0720.852.570/ 0763.878.066 office@horeca-bucuresti.ro www.horecabucuresti.ro

1304. Lacatus - sudor, cu domiciliul

sector 5; (0744.670.480

1305. Lacatus confectii metalice cu per-

mis de conducere, cat. B si operator buldoexcavat cu cat. B + C, sau TR, Ecologic Neon SRL, salariu impozabil: 3.000 L; (0724.419.041 1306. Lacatus confectii metalice abkant ghilotina Angajam lacatus confectii metalice pentru post operator abkant si ghilotina cnc. Sunt necesare cunostintele de citire a desenului tehnic, (0744.654.339 radughita@eurama.ro www.eurama.ro

1298. Junior manager. Echipa noastra de

profesionisti isi cauta #supercolega. Ai capacitatea de a lucra cu clientii, esti o persoana dinamica, dornica de munca si dezvoltare personala, atunci te invitam la noi, pentru a ne cunoaste mai bine. (0725.449.595 1299. Kafeterya Cafe angajeaza

ospatarite cu experienta pentru cafenea centrala, zona Cismigiu. Angajam bucatar. Salariu atractiv + bonusuri (0721.200.220 eurom_chrom@yahoo.com 1300. Laboranta la firma zarea pentru determinari fizico-chimice in laboratorul propriu. Program de lucru avantajos. Trimiteti CV pe mail pentru programare interviu. Transport metrou statia Laminorului. (021.667.00.20 office@zarea.ro 1301. Lacatus angajam in Bragadiru,

lacatus, mecanic, instalator, mecanic intretinere generala fabrica; (0730.072.503

1302. Lacatus muncitori necalificati si

geamgiu cu certificat de calificare; (0744.373.025

1332. Legatorese. Tipografie zona

Baicului (Gara de Est), angajeaza personal necalificat si legatorese (femei); (0720.304.682 1333. Livrator cu masina noastra, ospatari, femeie la vase, bucatari, angajam pentru restaurant; (0764.687.270 1334. Livrator cu masina pentru mancar-

1335. Livrator pentru companie multina-

2 posturi, citeste desenele de executie si fisele tehnice si confectioneaza piese conform specificatilor, polizeaza, grureste, decupeaza, fasoneaza, nituiese, sudeaza si lipeste elementele metalice si executat. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

tionala, livrator pedestru (pe jos) sau pe masina firmei, pentru livrare Mc Donalds. Salariu de la 70 Lei/zi. (0725.944.517 office.kitcheneto@gmail.com

1350. Livrator sector 1, zona 1 Mai. Jerrys Pizza angajeaza livratori pe scuter/auto pentru locatie din sectorul 1. Program de lucru flexibil, in ture, salariu atractiv, scuterul se ofera pentru transport de la si catre companie; (0728.088.655 iulian.ghitulescu@jerryspizza.ro 1351. Livrator, companie multinationala,

1370. Lucrator bucatarie (femeie sau barbat), angajez pentru fast food in Mall Sun Plaza. Conditii avantajoase, e-mail: (0726.103.229 bbackfood2010@yahoo.com 1371. Lucrator bucatarie gratar, intr-un restaurant din centrul istoric cu produse traditionale din Austria. Persoana agreabila, responsabila, pozitiva, disponibila pentru lucru in ture. Salariul incepe de la 1500 lei plus bonificatii. (0734.625.418 anca_smada@yahoo.com

angajeaza livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donalds. Salariu de la 110 lei/zi. (0725.944.517 office.kitcheneto@gmail.com

1372. Lucrator bucatarie, Restaurantul Nan Jing angajeaza lucrator bucatarie penru curatenie si spalat va. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu motivant, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil; (0729.777.728 hr@minerva.ro

1352. LIVRATOR, pentru catering si evenimente, program luni-vineri 09:0017:30 si 2 weekend-uri/luna. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, zona Morarilor/metrou Costin Georgian, 1.800 L; (0723.210.453 radu.bulat@bucateperoate.ro www.bucateperoate.ro

1373. Lucrator cafenea pentru o importanta companie din industria petroliera din Bucuresti. Locatie: Casa Presei Libere. Program: 7:16/ 10:19:00. Cerinte: studii medii, limba engleza nivel conversational 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1353. Livrator, sofer pentru pizzerie cu livrare la domiciliu. Toate sectoarele. Mai multe variante de program. Salariu avantajos, benzina decontata, mancare asigurata, contract de munca. Rog seriozitate. (0764.839.484 1354. Livratori pentru restaurant pizzerie

in Mall Veranda Obor. Conditii avantajoase. (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com 1355. Livratori cu masina personala pt.

restaurant cu specific chinezesc. Detalii la: (0721.927.637 1356. Livratori cu masina personala, aju-

tor bucatar si femeie la vase, pt. restaurant cu specific chinezesc. Detalii la: (0721.927.637 1357. Livratori pe scuter Food Circus angajeaza livratori pe scuter, salariu 1600 leio/ luna (cu contract de munca), bonusuri in functie de numarul de comenzi livrate, masa. Program de lucru ma-vi (12:0020:00), zona Pipera; (0724.936.891

1309. Lacatus mecanic sau sudor, Berceni, Vidra, Lacatus mecanic x2 (cu experienta) si sudor x1 (electrod) in Vidra, Jud Ilfov.Se ofera salariu motivant, bonuri de masa, transport de la Piata Sudului si se lucreaza doar in schimbul 1. (0744.676.589 recrutare@so-li.ro

1374. Lucrator comercial lactate (vrac), in Auchan Drumul Taberei, 8 ore, 5 zile, miercuri - vineri: 13 21, sambata - duminica: 10 - 18, luni - marti: liber, 1.700 net + bonus, 1.950 L; (0730.073.940

Piata Obor, carte de munca si salariu atractiv; (0765.531.934

1376. Lucrator comercial casier, cu sua

1401. Lucrator comercial, full time/ part

fara experienta, pentru Shop&Go zona Unirii. Casier/ lucrator comercial cu sau fara experienta pentru Shop&Go zona Unirii; (0721.708.655

time, magazin incaltaminte angajam vanzatoare, zona Piata Romana, salariu atractiv; (0722.879.449

1377. Lucrator comercial Cautam per-

ercial zona Balotesti-Prisma angajeaza lucrator comercial. Oferim salariu motivant. Program de luni pana vineri. Detalii la telefon (0751.051.955

soana serioasa, atenta la detalii, dinamica, pt intretinerea si alimentarea rafturilor conform planogramei. Oferim salariu atractiv, contract de munca, program luni-vineri. Zona Balotesti, (0751.049.869 recrutare@handy-man.ro 1378. Lucrator comercial in Auchan Titan

pentru magazin cosmetice BeNice Cosmetics. Oferim tranning de produse. Salariu atractiv - posibilitati de avansare 1.600 L; (0729.192.000 mihai@benicebeauty.ro accesorii GSM, salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri din vanzari, conditii de lucru foarte bune. Trimiteti C.V. la valentin.nicolau@fangsm.ro valentin.nicolau@fangsm.ro

Bucuresti personal cu calificare in vederea executarii si montarii de compartimentari cu sticla si PAL la interior 2.500 L; (0721.488.884

1380. Lucrator comercial magazin prezentare, persoana amabila, tinuta agreabila, zona Republica; (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro

1311. Lacatus mecanic, angajez lacatus mecanic, cunostinte strungarie. Relatii la tel. (0744.538.720

1381. Lucrator comercial pentru magazin

comercial din zona Militari. Oferim salariu 1500 Lei, plata orelor suplimentare, training gratuit, program fix de luni-vineri, (0751.051.955/ 0751.051.955 hr@handy-man.ro

1312. Lacatus mecanic, Atelier Reparatii cardane, angajam lacatus mecanic, norma intreaga, oferim pachet salarial atractiv, conditii de munca foarte bune,a siguram transport cu masina firmei. Atelierul este situat in Domnesti Il, (0720.948.512

1382. Lucrator comercial pentru

magazin de pet shop zona Colentina sector 2, nu necesita experienta; (0740.205.033 1383. Lucrator comercial pentru magazin

haine copii Tineretului.Salariu motivant plus bonusuri, mediu de lucru placut, program flexibil.Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati. (0721.231.847 Enachenurciu@yahoo.com

1313. Lacatus mecanic, rigips, sudor si

montator fatada. SC Stral Big SRL angajeaza personal in constructii pentru judetul Olt. (0722.346.015 office@stralbig.ro 1314. Lacatus montator structuri metalice

1399. Lucrator comercial, casieri, receptioner marfa - Auchan Militari. Program full-time, 8h /zi, contract de munca pe perioada nedeterminata. CV-urile pot fi trimise pe adresa de e-mail, sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr. telefon. Te asteptam in echipa noastra; recrutaremi@auchan.ro 1400. Lucrator comercial, femeie sau barbat, in cadrul depozitului magazinului de haine second-hand Monda. Punctul de lucru zona Republica (Sos. Dudesti Pantelimon). Cerem seriozitate, 1.500 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com

1375. Lucrator comercial angajez pentru

1379. Lucrator comercial in magazin de

1310. Lacatus mecanic, angajam in

pentru societate producatoare de structuri metalice, pentru santierele din Bucuresti si din tara.Se ofera salariu atractiv (25003000 lei) si cazare.Relatii la: (021.345.26.23 marketing@structurimetalice.ro

1384. Lucrator comercial restaurant fastfood 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator comercial si personal curatenie. Salariu motivant. CV-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail; (0721.157.766 bucuresti@treif.ro

1315. Lacatus montator, cerinte: cunos-

1385. Lucrator comercial si muncitor

1402. Lucrator comercial, magazin com-

1403. Lucrator comercial, persoana dor-

nica de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un CV la adresa cv@ilikeoutlet.ro (0720.496.638 cv@ilikeoutlet.ro 1404. Lucrator comercial, societate cu profil comert angajam lucrator comercial si muncitor necalificat pentru locatie Piata Obor. Oferim salariu motivant si bonusuri (0766.493.390 cati_buzatu@yahoo.com 1405. Lucrator comercial, casier, maga-

zin Shop and Go, zona Unirii. Zona centrala, colectiv tanar, salariu atractiv, posibilitati de promovare. Mai multe detalii la tel. 1.600 L; (0722.265.790 andreea.dmtriu@gmail.com 1406. Lucrator comercial, femei, pt.

mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 1.700 L; (0726.718.768 1407. Lucrator comercial. Market anga-

jeaza lucrator comercial aranjat marfa in rafturi, conditii foarte bune, zona Sos. Colentina, 1.600 L; (0734.072.088

1408. Lucrator comercial. Shop&Go angajeaza lucratori comerciali in sector 1, program avantajos cu 10 zile libere pe luna. Se lucreaz? si de noapte (doar 10 zile pe luna de noapte). Bonus la inventar + un Cos de cumparaturi, 1.600 L; (0724.510.904 1409. Lucrator constructii pentru societate comerciala, calificat sau necalificat. Salariu bun, carte de munca. Mai multe detalii la telefon.Anuntul este valabil pentru judetul Botosani. 1.600 L; (0740.050.546 1410. Lucrator curatenie, firma profesion-

tinte izometrie. Program luni-vineri 8.0016.30. Ore supl platite. Beneficii: transport, masa, cazare. Locatia Popesti Leordeni; (031.429.81.17

necalificat pentru pescarie Piata Obor. Salariu 1500 lei net + bonusuri. Rugam seriozitate (0766.490.412 cati_buzatu@yahoo.com

ala de curatenie angajeaza lucrator de curatenie cu experienta in domeniu, program zilnic, 8 h, in 2 schimburi, pentru puncte de lucru aflate in zona, Calea Plevnei si Pajura office@cleaningconcept.ro

1316. Lacatus operator abkant si ghiloti-

1386. Lucrator comercial (casier) cu

1411. Lucrator depozit angajam lucratori

na, atelier de confectii metalice situat in Bucuresti Sector 3 angajam lacatus confectii metalice operator abkant si ghilotina CNC. (0744.654.339 radughita@eurama.ro 1317. Lacatus polizator pentru polizat

piese metalice. Relatii la telefon. (0734.735.067/ 0734.735.066

1319. Lacatus, mecanic pentru sisteme control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/ju nior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro

angajeaza legatorese; (0723.326.235

1308. Lacatus mecanic in Chitila, urgent

1295. Ioptic Galaxy SRL firma optica medicala scoate la concurs un post de director operatii tranzactii. Conditii: limba rusa si limba engleza; studii superioare. CV-urile se vor trimite la adresa de email: andreitotal@yahoo.com

1297. Junior Manager pentru pentru

1331. Legatorese, tipografia EX-Libris,

de confectii metalice angajeaza lacatus confectii metalice. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

1307. Lacatus confectii metalice, fabrica

1318. Lacatus pt atelier fier forjat zona Berceni, salariu de la 11 ron/ora, peste 8 ore suplimentare; (0766.616.250/ 0766.616.250 radu.chende@yahoo.com

angajeaza Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322

coperte tari, zona Sebastian, program de lucru luni-vineri 8 ore. Exclus colaborari, este necesara experienta anterioara, se angajeaza doar cu carte de munca; (0724.514.572

ea asiatica, suntem o firma care face livrarea de manacarea asiatica cu concept nou si dormi sa angajam livratori cu experianta cu masina proprie; (0729.269.857/ 0758.068.542 wvh88@yahoo.com

angajeaza invatatoare clasa preg.; obligatoriu studii, experienta, definitivat; avantaj grad I/II. CV pe email pentru stabilire interviu. Se cere seriozitate, salariul motivant; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com

1296. IT Specialist, administrator retea,

1330. Legatoreasa cu experienta pentru

1349. Livrator sector 1, Magheru Jerry’s Pizza angajeaza livratori pe scuter/autoturism pentru locatie din Sectorul 1. Program de lucru flexibil, in ture, salariu atractiv, scuterul se ofera pentru transport de la si catre companie, (0728.088.643 cristi.badila@jerryspizza.ro

1320. Lacatus, sudor confectii metalice,

pentru atelier confectii metalice, muncitori necalificati. Salariu pentru lacatusi sudori 1000 euro. Locatie atelier sector 1, (0769.157.527 fierareu@gmail.com 1321. Lacatus-sudor, cu experienta

in confectii metalice, fier forjat. Salariu motivant; (0724.461.857/ 0747.407.229

1322. Lacatus. Societate producatoare de cazane din Bucuresti angajeaza tineri pentru formare profesionala in meseriile de lacatus, sudor, electrician. Informatii la telefon: (021.410.46.00 1323. Lacatusi Mecanici pentru o com-

panie mare din zona Chitila. Locatie: Soseaua Chitila. Program: l-v 8-16:30. Necesita calficare in domeniu. 2.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1324. Lacatusi mecanici Popesti Leor-

deni, 20 lacatusi mecanici productie rulouri exterioare (debitare, asamblare). Venit intre 1500-1900 Lei ce contine: tichete, prime, transport decontat, program L-V 7.00-15.30 contract nedeterminat (0758.062.201 recrutare@mcagrup.com www.mcagrup.ro 1325. Lacatusi mecanici Popesti Leordeni, 20 persoane pentru debitare, asamblare usi de garaj in Popesti Leordeni. Venit 1.500-2.000: salariu, tichete, transport, prime, contract nedeterminat. Program L-V 7:00-16:00 (0758.062.201 recrutare@mcagrup.com

experienta pentru magazin alimentar situat pe str. Traian nr. 3, sector 3; (0729.883.955

1336. Livrator pentru pizzerie. Mare parte

din livrari sunt la maxim 1 km distanta de pizzerie. Auto de la pizzerie, sau propriu. Calea VItan nr 170, sector 3; (0725.547.757

1337. Livrator pentru restaurant pizzerie

din sectorul 3. Salariu 1.350 lei + carte de munca + o masa pe zi. 1.350 L; (0721.720.751

1358. Livratori zona Regie, Grozavesti

pentru pub.Livrarile se fac cu auto si scuter.Cerinte: permis categoria B, A.Se ofera salariu + tips, masina, scuter.Mai multe detalii la telefon. 2.000 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com

Mai multe detalii la nr. de telefon; (0722.718.831

1359. Livratori, pizzari, operator comenzi, barman si sef de sala pentru restaurant Acapulco situat in str. Torentului 17-19 sector 2 (in spatele Pietei Delfinului). (0761.673.430/ 0765.169.181 marianastoica2000@gmail.com

1339. Livrator auto sau scuter cu masina

1360. Loc de munca, oportunitate, castig

1338. Livrator pentru restaurant pizzerie.

firmei firma de catering, angajeaza sofer livrator mancare. Cu masina firmei. Part time/full time in intervalul 11-23. Decont combustibil, Salariu fix + bacsisuri, venituri de pana la 4000 lei lunar. 1.700 L; (0722.263.340

1340. Livrator auto, scuter, firma de catering, pe auto propriu sau scuter. Program part time/full time in intervalul 11-23. Decont combustibil 8%. Salariu+ intretinere auto + bacsisuri, venituri de pana la 4500 lei; 2.200 L; (0722.263.340

suplimentar pentru cei care sau saturat sa traiasca numai din salariu; (0724.225.047 vikys45@yahoo.com 1361. Locuri de munca in Anglia si Irlan-

da, dulgheri cu experienta cofraje Peri si Doka, fierari betonisti, muncitori calificati in constructii cu experienta in transamente, sapaturi, drenuri. Detalii la tel. (02088617853/ +447921401666 goprea@icdsuk.com 1362. Lucratoar/e comercial/a, casiera,

cautam livrator. Program: marti - sambata 11:00 - 20:00. Alte beneficii: masa asigurata, tips-ul clientilor. 1.400 L; (0724.285.766

Oval Market, angajaza tinere serioase, punctuale si cu exp. in mag. alimentare. Oferim, bonusuri, prime si transp. platit. Program 2 zile 06-20 si 2 zile liber; 1.500 L; (0723.333.122 solkainfinity@gmail.com

1342. Livrator cu autoturism propriu

1363. Lucratoare comerciale anga-

1341. Livrator catering Firma catering,

Doresti sa lucrezi intr-un startup de succes si sa castigi peste 2.500 lei pe luna? Daca ai masina si permis, esti serios si doresti sa muncesti pe bune, contacteaza-ne, (0731.265.022 ionela@caserola.ro 1343. Livrator cu autoturism propriu, doresti sa lucrezi intr-un startup de succes si sa castigi peste 2.500 lei pe luna. Daca ai masina, esti serios si doresti sa muncesti, contacteaza-ne. Livram mancare de la restaurante partenere, (0723.538.181 bianca@caserola.ro 1344. Livrator mancare scuterul firmei 150 lei/zi, livrator serios, cu experienta pe scuter, contract minim 3 luni! scuterul firmei, sa aiba casca si combinezon ploaie. Livrare si pe ploaie! Venituri de pana la 67000 lei/luna, angajam si part time; 3.500 L; (0722.263.340 1345. Livrator mancare, pentru restaurant Efes, cu si fara masina. Add: str Nerva Traian Nr 19, bl M70. Detalii adresa la telef, CV pe mail. (0722.611.359/ 0737.018.590 efes.food@yahoo.om 1346. Livrator pe scuter. Star Kebab

angajeaza livrator pe scuter. Salariu motivant, masa gratuita, transport asigurat, posibilitati reale de crestere in cariera. Pentru Obor sau Cotroceni. Detalii la: (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro 1347. Livrator scuter, auto, zona Aviatiei,

Jerrys Pizza angajeaza livratori pe scuter/auto pentru locatie din sectorul 1. Program de lucru flexibil, in ture, salariu atractiv, scuterul se ofera pentru transport de la si catre companie; (0720.777.308 alina.hasegan@jerryspizza.ro 1348. Livrator scuter/auto Berceni,

Jerry’s Pizza angajeaza livratori pe scuter/auto pentru locatie din sectorul 4. Program de lucru flexibil, in ture, salariu atractiv, scuterul se ofera pentru transport de la si catre companie, (0729.074.306 dan.baloiu@jerryspizza.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

jeaza Meda Prod 98 SC, pentru: Cora, Auchan, Carrefour. Responsabilitati: comercializarea produselor Meda (mezeluri), in magazine tip hipermarket la vitrina asistata. Beneficii: salariu + tichete de masa + decont transport. Relatii: (0741.222.465 1364. LUCRATOARE COMERCIALE, PRIMIRE - ASEZARE MARFA RAFT + CASIERE PENTRU SUPERMARKET ZONA SALAJAN, SECTOR 3; (0720.051.025 1365. LUCRATOR comercial, femeie sau

barbat, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (punct de lucru zona Salajan, Bd. Theodor Pallady). Cerem seriozitate, 1.500 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com

1366. LUCRATOR comercial- consultant-

casier vanzator/ oare coleg/a cu spirit de echipa, amabil/a, entuziast/a si zambitor/oare pentru magazinul nostru, Inmedio din Carrefour Orhideea. CV la adresa de mail; popescustefanita2011@gmail.com

1367. Lucrator depozit. Angajam persoane serioase, dinamice si atente la detalii pentru postul de lucrator depozit. Experienta in domeniu constituie avantaj; (0751.080.014 productie@te-ma.ro www.te-ma.ro 1368. Lucrator autoservire linie, femeie

de serviciu pt. autoservire. Sunati intre 10.00- 16.00; (0769.241.385

1369. Lucrator bucatarie Cantina anga-

jeaza persoana spalare vase, curatat legume, curatenie, zona Ilfov, Ciorogarla (7 min de autogara Militari) program luni vineri 6.30 -15.30, rapiditate, seriozitate, (0731.330.378 kanteencatering@gmail.comc

1387. Lucrator comercial - Bd. Lacul Tei nr. 65, Julie Ann Confiserie angajeaz? lucrator comercial pentru cofetaria din Bd. Lacul Tei, nr. 65. Se ofera pachet salarial atractiv, tichete de masa, bonus din vanzari si performanta, asigurare medicala; (0761.650.444/ 0740.020.071 cariere@julie-ann.ro 1388. Lucrator comercial Alessandro

Biaggio, Alessandro Biaggio angajeaza lucrator comercial pentru magazinul din Mall Vitan. Salariul este compus din parte fixa+comision. Pentru mai multe detalii; (0729.553.449 1389. Lucrator comercial Ana Pan, zona

Bd. Mihalache cautam colegi pentru standul de prajituri Ana Pan din incitna Bd. Mihalache. Oferim: tichete de masa, bonus din vanzari, traininguri, 21 de zile de concediu/an, (0724.322.000 hr@anapan.ro, 1390. Lucrator comercial Calzedonia,

Intimissimi Angajam lucratori comerciali pentru magazinele Calzedonia, Intimissimi si Tezenis din Bucuresti. Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa de email: futuralenjerie2010@gmail.com, 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com

in depozit care sa manipuleze produse electronice/ electrocasnice. Locatia: sector 6, program de la 11:00-20:00 (luni-vineri) (0733.949.508 hr@cel.ro

1420. Lucrator depozit, firma Soliton Computers - Bucuresti (sediu Sema Parc) angajeaza lucrator in depozit (incarcaredescarcare, coletare, gestionare curierat etc).Program de lucru 9:30-17:30.Salariu negociabil. (0735.388.388 camelia.soliton@gmail.com 1421. Lucrator depozit, Colentina. program 9-18, Sambata 9-15, salariul 1,500 lei, contract de munca pe 8 ore, rog seriozitate, 1.700 L; (0748.364.416/ 0748.364.416 eduardpetrescu10@gmail.com 1422. Lucrator depozit, Fundeni 204, angajam lucrator depozit, cu experienta ambalat colete pentru curier, zona Fundeni, nr. 204, sector 2. Salariu 1700-2000 lei; 1.700 L; (0748.364.416/ 0748.364.416 eduard@ekostore.ro 1423. Lucrator depozit. Firma de distribu-

tie produse de curatenie in Afumati angajeaza: lucrator depozit si stivuitorist. Relatii la nr. de tel.: (0744.499.802

1424. Lucrator in depozit firma de distributie cosmetice si detergenti in zona Bucuresti- Magurele; (0742.123.005 concretoffice@gmail.com 1425. Lucrator in depozit, cu sau fara experienta pentru depozit utilaje de constructii, activitate de sortare, intretinere si incarcare/descarcare Theodor Pallady / Metrou N.Teclu, luni - vineri 8-17; (0774.699.394 shoogten@gmail.com 1426. Lucrator servicii funerare pentru magazinul de servicii funerare Colosseum din Bd. Ghencea nr. 12, cu permis auto. Persoana de contact Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 1427. Lucrator vase si picoli. Restaurant in Centrul Istoric angajeaza lucrator vase si picolo (0788.493.922 marian.huzu@redangus.ro 1428. Lucratori calificati si necalificati pe

amenajari; (0733.857.527

1429. LUCRATORI comerciali. Gogoasa

infuriata angajeaza lucratori comerciali pentru magazinele din Bucuresti. Conditii avantajoase; (0742.074.434 gabipreda@gogoasainfuriata.ro

1430. LUCRATORI comerciali/ merchan-

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trademarketing.ro 1431. Lucratori in depozit, program de lucru in 2 ture; (0732.672.654 1432. Lucratori comerciali pentru magazine cu program non stop situate in Complexul studentesc Regie, salariu net incepand de la 1.800 L; (0722.212.333 1433. Lucratori comerciali Unul dintre cele mai mari restaurant de tip fast- food din Romania angajeaza lucratori comerciali si sefi de tura, cu experienta, pentru restaurantele din Mall sun Plaza, Mega Mall, Park Lake Mall si Veranda Mall. Detalii la tel. (+40731520081

1412. Lucrator depozit magazin online cosmetice, sediul in zona Sos. Panduri – Marriott, sector 5. Oferim salariu fix, bonuri de masa. Rugam CV la mail (0785.211.175 angajari@allbeauty.ro

1434. Lucratori comerciali legume-fructe

1413. Lucrator depozit pentru firma de distributie materiale de constructii, termice si sanitare. Se cauta persoana dinamica si onesta. Salariu atractiv + bonuri. Se asigura transport in localitatea Bragadiru. 1.400 L; (0740.229.901 office@roplast-instal.ro

1435. Lucratori comerciali manipulare, ambalare, suntem un colectiv vesel si dinamic si vrem sa completam echipa cu lucratori comerciali ambalare, manipulare, program 13-22, salariu de la 1850, zona metrou Republica. Detalii la tel., 1.850 L; (0737.212.718 loredana.vreja@boutiquecadeaux.ro

1414. Lucrator depozit pentru firma ger-

mana, contract full-time, marfa usoara, salariu atractiv+bonusuri, transport asigurat. Persoana doritoare trebuie sa fie serioasa, disciplinata si muncitoare. (0371.169.850

1415. Lucrator depozit personal pentru manipulare marfa si gestiune marfa depozit, program L-V 9-17.30, contract de munca. Alte cunostinte: lacatuserie, sudura, indemanare transpaleta salariu net: 2000 Lei 2.000 L; (0758.233.351 cretupetrisor@yahoo.com

pentru raion legume fructe. Hypermarket sector 6.Program 2 libere/ saptamana, 8h/zi 1.500 L; (0756.151.857/ 0756.154.619

1436. Lucratori comerciali Mega Image Shop&Go cu sau fara experienta. Mag este in Chiajna. Se lucreaza in ture de 8h. Atmosfera placuta. Se ofera bonuri de masa, salariu,1500 lei. Tel: 1.500 L; (0732.752.011 Gabrielaesparza9@yahoo.com 1437. Lucratori comerciali, Bartolomeu, Brasov, program fix luni-vineri.Se ofera salariu motivant, contract de munca, training gratuit (0751.223.388

1416. Lucrator depozit program de lucru L-V: 09-17 S: 09-14. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Pentru detalii va rugam sa ne contactati direct la telefon. Complex Doraly Afumati, 1.800 L; (0766.667.972 office@elbowstore.ro

1438. Lucratori comerciali, centru comer-

1391. Lucrator comercial Hypermarket

1392. Lucrator comercial magazin, cau-

1417. Lucrator depozit farmaceutic Chitila, Farmexpert angajeaza lucrator pregatire comenzi, ambalare, receptie, verificare marfa. Se asigura transport din zona Lujerului, tichete masa, salariu motivant si decont transport. Program luni-vineri (0741.053.601 cristina.nita@farmexpert.ro

1439. Lucratori comerciali, societate angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari, 1.350 L; (0723.670.538

Militari, angajam 8 lucratori comerciali zona Militari. Asezarea pe raft a produselor; Etichetarea preturilor la raft si a afiselor in incinta unui hypermarket.8 ore/zi 5 zile 2libere 1500 lei net; 1.500 L; (0735.564.699 tam persoana serioasa, responsabila, atenta la detalii, dinamica, cu spirit de echipa, profesionista pt intretinerea spatiilor comenrciale. Oferim salariu atractiv, contract de munca, se lucreaza L-V; (0751.049.869 recrutare@handy-man.ro 1393. Lucrator comercial raion legumefructe Militari in incinta unui hypermarket, se lucreaza 5 zile/saptamana cu 2 libere, 8 h/zi in 2 schimburi. Detalii la nr.: (0735.564.699 1394. Lucrator comercial servire lactate

(vitrina vrac) in cadrul Auchan Drumul Taberei, 8 ore, 5 zile/ saptamana. Mievin:13:00-21:00, sa-du: 10:00-18:00, luma: liber. Cerinte: experienta similara, seriozitate, dorinta de stabilitate, 1.700 net, bonus, 1.950 L; (0730.073.940

cial, zona Prisma-Balotesti, program de lucru normal, contract de munca full time, salariu atractiv, scolarizare inclusa. (0751.051.246 iuliana.chiru@handyman.ro

1418. Lucrator depozit farmaceutic, Chitila Activitate de pregatire comenzi. Program luni-vineri in 2 schimburi (8-16.30; 1422.30). Salariu motivant. Beneficii: tichete de masa, transport asigurat; (031.429.81.17

1440. Lucratori comerciali, casieri, Shop&Go Cameliei nr.2a, bulevardul Dinicu Golescu zona Gara de Nord, program de lucru in 2 ture, carte de munca pe perioada nedet, posibilitate avansare, 1400 lei, rog seriozitate; 1.400 L; (0743.550.850 ranchita.r@gmail.com

1419. Lucrator depozit, descarcarea coletelor primite de la producator, verificarea acestora si pregatirea coletelor pentru expediere, asigurarea fluxului de intrariiesiri, conform reglementarilor interne;salariu atractiv. (0741.018.881 info@zappatos.ro

1441. Lucratori comerciali/ merchandiseri, angajam pentru zona Baneasa Militari Orhideea Pallady Voluntari cu si fara experienta ca lucrator comercial/ merchandiser. Program de lucru 8 ore zi doar schimbul 1 si 2 1.500 L; (0734.300.315 ruxandra.simion@pella.ro

1395. Lucrator comercial supermarket LivrariRegie cu carte de munca. Program: 2 zile da si 2 libere, 08 - 20, 1400 lei, si de lu - vi 18:00 - 03:00, 1700 lei. Se mai ofera diverse bonusuri. 1.700 L; (0774.028.349 voipding@gmail.com 1396. Lucrator comercial, angajam lucra-

tor comercial cu/fara experienta pentru hypermarket sector 6 Bucuresti. Program 8h/zi, 2 libere/saptamana. Se lucreaza in 2 schImburi; 1.400 L; (0756.151.857 sorin.dogaru@trade-marketing.ro 1397. Lucrator comercial, angajam vanzator utilaje agricole mici in magazin si online, cunostinte pc, permis auto, abilitati bune de comunicare, zona Cora Alexandriei, sector 5, CV la email (0732.559.999 officebasarom@gmail.com

1398. Lucrator comercial, casier/a pentru magazin alimentar situat in Calea Rahovei, intersectia Sebastian. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. Experienta pe casa de marcat; (0733.501.658 victordobrescu@ymail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 octombrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

19

4

LOCURI DE MUNCÅ 1492. Manipulant marfa manipulant marfa pentru depozit parchet si usi sector 6, bulevardul Timisoara nr 4, parter. Cerem si oferim seriozitate. salariu 1700 ron(bani in mana); 1.700 L; (0745.050.252/ 0756.063.537 office@parchetdecalitate.ro 1493. Manipulant marfa manipulare utilaje agricole mici: motosape, motopompe, furtune, etc, zona Bragadiru, (0732.559.999/ 021.420.16.37 officebasarom@gmail.com 1494. Manipulant marfa pentru hala pro-

ductie carne pasare in zona CET Vest Militari (capatul Liniilor 136, 221), contract de munca, program de lucru L-V 06.00-15.00 (cu 1h pauza de masa), 1.600 L; (0723.654.393 1495. Manipulant marfa Societatea com-

erciala IDM Kennedy Group angajeaza manipulant marfa pentru depozit, cu sau fara experienta. Contract de munca, program 8 ore /zi. Programari interviu la telefon sau CV pe email; (021.316.09.62 hr@idm.ro 1442. Lucratori depozit pentru un cunos-

cut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti.Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov.Program: l-v 6:00–14:30 si 8:30– 17:00Nu necesita experienta in domeniu. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1443. Lucratori depozit Popesti Leordeni

beneficii: salariu atractiv, tichete de masa, bonus performanta, transport asigurat (metrou Aparatorii Patriei Popesti si zone limitrofe) (0735.012.658 RO-Hr@sarantisgroup.com www.sarantisgroup.com 1444. Lucratori operativi pentru autocompactoare (gunoieri) cu domiciliul in sectorul 6 angajeaza Urban SA cu sediul in Bucuresti, Bd.Timisoara nr.10-12, sector 6 (021.413.91.15

1445. Lucratori pentru depozit farmaceu-

tic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496

1446. Luvcim SRL angajeaza urgent

rigipsari si zugravi, salarii atractive; (0723.691.618/ 0733.963.075 1447. Macaragii pentru macarale

turn, angajeaza firma Bog’art. Relatii la tel.: (0745.119.431

1448. Macaragiu cu atestat, macara

turn pentru santier Militari, pentru firma de constructii; (0722.395.026

1449. Macaragiu pod rulant relatii la tele-

fon. (0734.735.067/ 0734.735.066

1450. Macelar, macelarie din piata Minis angajeaza macelar cu experienta. Detalii la nr de telefon; (0767.705.469/ 0766.480.382 pupuica5@yahoo.com 1451. Macelar, zona Dristor;

(0761.893.824

1452. Macelar, ajutor de macelar si vanzatoare cu experienta pt macelarie si magazin alimentar (mezeluri-bacanie), rog seriozitate, ofer carte de munca, salariu atractiv. Zona Piata Berceni, Oltenita vis-a-vis de Spitalul 9. (0723.417.528 mace_dany_nr1@yahoo.com 1453. Magazin alimentar angajez

vanzator, lucrator comercial, manipulant marfa, complex Humulesti, sector 5; (0766.662.228/ 0766.284.842

1454. Magazin bauturi alcoolice Alcool Discount angajeaza vanzator. Relatii la tel./ email, salariu net, 600 {; (0746.227.906/ 0744.494.909 flavia.olteanu@procer.org 1455. Magazinul Selgros Drumul Taberei cauta pentru angajare tehnician intretinere. Trimiteti CV-ul la email, fax, sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti), Selgros Drumul Taberei, Valea Cascadelor nr. 26 B, sector 6, Bucuresti; (021.225.81.99 158_PS@selgros.ro 1456. Magazioner firma constructii, pen-

tru santier in Bucuresti. Detalii la telefon. (0799.825.208

1457. Maistri legatorie mecanica produ-

cator ambalaje angajeaza urgent; (0758.109.809 office@tipografiaeurobusiness.ro

1458. Manager, operator PC pentru Pizzi-

cato, pentru modulul de food delivery din locatia Piata Victoriei. Se ofera conditii optime si salariu motivant. 1.800 L; (0786.372.861 andreea@restaurantgargantua.ro

1459. Manager, sef de sala Resturantul Il

Destino angajeaza manager si sef de sala; (0744.318.094 manager.ildestino@gmail.com 1460. Manichiura, salon Tineretului

angajeaza/ inchiriaza post de manichiura; (021.331.04.16/ 0766.609.609 1461. Manichiurist, pedichiurist, tehni-

1470. Manichiurista, cliente formate,

mediu relaxant, colectiv tanar, salariu avantajos; (0724.651.010

1471. Manichiurista, coafeza, ucenic cu

experienta, Salon Divin, sector 2, (0722.605.019 Salondivin@yahoo.com 1472. Manichiurista, frizer, vad vechi, conditii avantajoase; (0720.170.170

mul Taberei; (0724.011.999

1474. Manichiurista, post manichiurista

1498. Manipulant marfa cu permis cat. B

1473. Manichiurista, frizerite, salon Dru-

disponibil in zonele Victoriei, Lujerului si Tei. Oferim salariu motivant, portofoliu de clienti deja format, posibilitate de perfectionare; (0720.996.748

1475. Manichiurista, salon zona Calea

Calarasilor, deschis de 14 ani, colectiv deosebit, program o zi cu o zi, carte de munca, salariu neg., (0768.173.700 cristina.ilie72@yahoo.com 1476. Manichiurista, frizer, angajam

personal pentru manichiura/pedichiura si frizerie. Salon cochet, zona Aviatiei, conditii avantajoase. Suna-ne la telefon; (0726.229.927/ 0744.302.555 danatudor1@gmail.com 1477. Manichiurista, salon Bucuresti, pentru lant de saloane, cu experienta si in aplicarea unghiilor cu gel pentru saloane in zonele Obor, Piata Iancului, Diham, Titan. 1700-3500 lei la 1/2 luna. Detalii la: (0738.169.430 madalinacatalin29@gmail.com 1478. Manichiurista, tehnician unghii false pt. Saloanele Magic, conditii deosebite, salariu fix/ procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite 3.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro

Otopeni, personal pentru incarcarea descarcarea bagajelor pe Aeroportul Otopeni. Salariul de inceput 1400 net, 200 lei bonuri combustibil, bonuri de masa. Program in ture. 1.400 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1483. Manipulant depozit mezeluri

Bucuresti, depozitul este situat pe strada Drumul intre Tarlale, nr. 29A, sector. 3, Bucuresti (0720.660.985 office@vericom2001.ro 1484. Manipulant depozit RCS & RDS angajeaza manipulant marfuri pentru magazia centrala (km 13 Autostrada BucurestiPitesti, transport de la metrou Pacii). CV la email recrutare@rcs-rds.ro (titlul mailului manipulant marfuri). (031.400.40.47 recrutare@rcs-rds.ro www.rcs-rds.ro 1485. Manipulant depozit Afumati,

mocheta, linoleum, PVC, urgent, (0767.282.836 contact@proconfort.eu 1486. Manipulant depozit medicamente

1489. Manipulant marfa depozit, firma

1468. Manichiurista, angajez urgent

in Drumul Taberei. Relatii la telefon; (0721.547.274/ 0722.233.416 1469. Manichiurista, angajez;

(0722.211.105

Zarea, barbati, necalificati, program lunivineri numai dimineata. Interviu zilnic orele 10-16. Transport: metrou statia Laminorului sau autobuz 112, 697 (021.667.00.20 office@zarea.ro

salariu cuprins intre 1600-1900, bonuri de masa si de benzina. Posibilitate de promovare alte beneficii. Pentru detalii sunati la numarul de telefon din anunt 1.900 L; (0725.497.232 1518. Manipulant stivuitorist depozit, angajam urgent personal pentru depozit logistica. Salariu 1.600-1.900 Ron brut/1.150, 1.350 Ron net+ bonuri, spor de noapte, bonus.Program de lucru 8 ore L-V. Zona sector 6. Pentru mai multe detalii la telefon 1.900 L; (0733.409.308

fectii si marochinarie. Relatii la tel: (0731.041.499

1543. Masiniste produs cap-coada

sau pe operatii. Salariul foarte bun, zona Sector 2; (0744.672.670

1544. Masinisti tiparitori. Producator ambalaje angajeaza in vederea calificatii la locul de munca, pentru urmatoare posturi: masinisti tiparitori, ajutori masinisti cu experienta, masinist legatorie mecanicastantat, caserat, lipit,lucratori legatorie manuala; (0758.109.809 office@tipografiaeurobusiness.ro 1545.

Mecanic auto;

(0735.302.907

1546. MECANIC camioane. Reprezentan-

1519. Manipulanti depozit legume si fructe, angajam urgent necalificati pentru depozit. Salariu 1550-2100 Ron brut/ 11001600 Ron net, bonuri, sporuri. Program de lucru: 8 ore L-V. Zona sector 6. Pentru mai multe detalii la telefon 2.100 L; (0733.409.308

ta service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

1520. Manipulanti liza electrica pt Italia. Cazare gratuita. Cerinte: Lb italiana la nivel conversational; Experienta in lucrul cu liza electrica sau transpaletul manual 880 {; (0773.855.683

1547. MECANIC masini si utilaje pentru productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

1521. Manipulanti marfa aranjeaza marfa in showroom-ul de vanzare;sarcini legate de functionarea corecta a magazinului dupa instructiunile Directorului de magazin;pregatirea coletelor pentru curierat 4. 1.700 L; (0740.182.937 florin.ioan@trady.ro

1548. Mecanic auto cu experienta angajeaza service auto. Ajutor mecanic.Salariu atractiv. Program 08:30-18:00. Zona B-dul Basarabia-Stadionul National. (0723.184.857

gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Locuri de munca in sos. Odaii nr. 157-163, sector 1. Decontare transport Ratb, 4 posturi; 1.500 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro

1549. Mecanic auto cu experienta in domeniu minim 3 ani. Serios, punctual, perseverent, implicat, motivat. Salariu se stabileste in functie de experienta intre 2500 - 3000 lei. Program L-V 8:30-18:30, sambata 8:30-16:00 3.000 L; (0735.867.530 auto.networkinternational@gmail.com

1523. Manipulanti marfa si personal depozit Bucuresti: Fizicienilor; Sema; Grozavesti; parc logistic CEFIN (A1). Oferim: contract pe nedeterminata si oferta salariala avantajoasa.Detalii tel. 1.300 L; (0756.260.964 corneliu.munteanu@sameday.ro

1550. Mecanic auto cu experienta in domeniu, salariu 3000 lei plus comision la manopera, contract de munca, zona metrou Republica, sectorul 3. Rog seriozitate, mai multe detalii la tel: (0767.322.399 nickautohouse@gmail.com

1522. Manipulanti marfa impreuna cu

produse alimentare (bacanie), salariul net 1700 Ron/luna, tichete de masa, ore suplimentare platite, transport platit. Program lucru: L-S: 07-16. Str. Drumul Intre Tarlale nr. 45G, sector 3, 1.700 L; (021.361.28.28 licitatii@ketos.ro 1490. Manipulant marfa firma reciclare

(sos. Centura Bucuresti vis-a-vis penitenciar Jilava) angajam necalificat pentru manipulare/ sortare materiale fier/ neferoase. Cerinte: fara cazier. Salariu 1500 Lei, contract de munca, 1.500 L; (0727.732.933/ 0723.606.181 1491. Manipulant marfa in depozit medicamente situat in zona Ozana. Studii medii, program in 2 ture 06-14.00-14.0022.00), luni-vineri. Incarca – descarca containere cu materii prime, materiale de ambalare (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

1569. Mecanic interior fabrica de medica-

mente Executa lucrari de intretinere, revizie si reparatii, pregatirea, montarea, demontarea pieselor de format si a accesoriilor pe echipamente de productie si reglajele necesare. Lucru in 3 ture, l- v (0733.170.053 ionela.corcau@hrdesign.ro

1570. Mecanic masina plicuri si ambalator manual Firma Romano-Germana angajeaza mecanic masina productie plicuri si ambalator manual pentru masina de produs plicuri. Salariu motivant, tichete de masa, transport decontat (0730.098.932 adi.horn@romkuvert.ro 1571. Mecanic reparatii si intretinere pen-

tru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Salariu atractiv. Program in trei schimburi 6:00-14:00-22:00 (0755.116.678

1572. Mecanic si manipulant pentru mon-

taj si intretinere platforme autoridicatoare. (0722.622.353 1573. Mecanic si ucenic cu experienta,

service auto situat in sector 3 (statia de metrou Anghel Saligny) angajeaza in conditii foarte avantajoase. Salariu si beneficii foarte avantajoase. (0732.895.310

1503. Manipulant marfa depozit Militari

Pacii program de lucru 8 ore zi, activitate de luni pana vineri. Transport asigurat dus intors de la Pacii sau Unirii 1.700 L; (0734.300.301 madalina.istudor@pella.ro 1504. Manipulant marfa depozit pod Fundeni, program: 8 ore/ zi, l-v. Atributii: receptia marfii, depozirea ei, realizare colete pentru promotii. cerinte: seriozitate, dorinta de stabilitate si colaborare pe termen lung, minime cunostinte pc 1.600 L; (0730.073.940 1505. Manipulant marfa in depozit Firma

distributie, angajam baiat pentru depozitarea, aranjarea coletelor, produselor in spatiile special amenajate, incarcarea si descarcarea produselor in/din masini. Trimiteti CV: office@terradent.ro; office@terradent.ro

1506. Manipulant marfa, cerinte: respon-

sabilitate si eficienta, zona Morarilor. (0755.221.050

1507. Manipulant marfa, societate anga-

jeaza urgent manipulant marfa in depozit cu urmatoarele cerinte: Rezistenta la munca fizica, Seriozitate, disciplina, Diploma de bacalaureat sau scoala profesionala (021.313.44.39 v.petrov@plastic-romania.com 1508. Manipulant marfa, coletor pt. depozit in parc industrial A1 km 13. Program 8-17 luni-vineri. Salariu net 1.300 Lei. Beneficii: tichete de masa + transport de la statia Pacii 1.500 L; (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro 1509. Manipulant marfa, lucrator in depozitul IVA BESTAL angajeaza lucratori in depozitul din Bragadiru. Salariu inregistrat integral in cartea de munca. Sunt platite orele suplimentare. Program: L – V, 8:30 – 17:30. Telefon: (0769.088.581 contabilitate@bestal.ro 1510. Manipulant marfa-stivuitorist la

RIN Grand Hotel. Cerinte: harnic serios. Atestatul de stivuitorist constituie un avantaj. Participa la activitatile de incarcare/ descarcare: manual, cu liza sau cu motostivuitorul (luni-vineri: 8-17) (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 1511. Manipulant marfa. RIN Grand

Hotel patru stele. Desfasoara activitati de incarcare/descarcare a marfurilor, manipularea si asezarea acestora in depozite, manual sau cu ajutorul lizei; decorarea salilor pentru evenimente festive si targuri de nunti (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1512. Manipulant marfuri Fabrica de pro-

ductie angajeaza manipulant marfuri, zona Carrefour Militari. Program de lucru 06:0014:20, 14:00-22:00, de luni pana vineri. Decont transport, tichete de masa; (0737.466.725

1513. Manipulant marfuri pentru cofetaria Alice, zona Piata Iancului. Asteptam CV-urile dvs. la adresa de mail sau ne puteti contacta telefonic. (0747.162.113/ 0752.318.103 resurseumane@cofetariaalice.ro 1514. Manipulant marfuri S.C. Dag

Perla Turizm S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Cutitul de Argint, Nr. 2B, CUI 37512859, J40/6392/2017, angajeaza Manipulant Marfuri cod cor 933303. Conditii avantajoase; (0737.178.292

1525. Manipulanti marfa, muncitori necalificati femei si barbati pentru firma Zarea, productie de bauturi. Beneficii: bonuri de masa, ore suplimentare platite dublu, spor de noapte, prime, bounusuri, pachet cu sticle. Interviuri de l-v orele 1315 sediu. (021.667.00.20 office@zarea.ro 1526. Manipulanti marfa, platforma

logistica Militari contract pe nedeternimata, asigurare medicala,transport, salarial competitiv, posibilitati de dezvoltare in cadrul companiei, mediu de lucru nontoxic, Cornel, 1.400 L; (0756.260.964 corneliu.munteanu@sameday.ro 1527. Manipulanti marfuri, soferi, firma

de distributie bauturi din comuna Berceni, judetul Ilfov, angajeaza manipulanti marfuri si soferi categoria C cu atestat; 35 L; (0752.285.730/ 0752.285.730 1528. Manipulanti pentru depozit legume si fructe angajeaza, urgentm salariu: 2.100 Ron brut/ 1600 ron net, bonuri, spor de noapte, bonus, program de lucru 8 ore L-V. Zona sector 6/Bolintin Deal. Pentru mai multe detalii la telefon 2.100 L; (0733.409.308 1529. Manipulanti si pickeri in Bucuresti-

Tunari Soseaua de Centura nr. 10 - 1.700 lei net/ luna, bonuri de masa, transport decontat, email office@digijobs.ro, (0728.297.207 office@digijobs.ro 1530. Manipulanti si stivuitoristi anga-

jeaza societate comerciala. (0731.025.970

1531. Manipulanti, ambalatori, stiv.-

depozite B, IF, GR, angajam manipulanti, ambalatori, stivuitoristi - depozite cosmetice, alimente, marfa diversa - B, IF; salariul 1.200 - 1.800 lei, tichete de masa, bonusuri; 1, 2 sau 3 schimburi; 2.000 L; (0729.569.050 1532. Manipulanti, muncitori necalificati

pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V. 1.600 L; (0726.718.768 1533. Manipulanti, picher depozit

legume-fructe din S6. Salariu cuprins intre 1550-1800, bonuri de masa. Program in schimburi. Transport asigurat. Pentru detalii sunati la numarul de telefon din anunt 1.800 L; (0725.497.232 1534. Manipulanti, pickeri, stivuitoristi Pentru depozitul Altex din Chiajna. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), bonus sambete, bonus respectarea programului de lucru, transport asigurat (0725.554.776/ 0752.218.083 andra.demeny@altex.ro 1535. Marini Conf Bucuresti, incinta Apaca, angajeaza confectioneri textile cu experienta si calcator interfazic si final. Acordam bonuri de masa; (0786.385.812 1536. Marochiner Atelier marochinarie (genti piele) situat in zona Fundeni, angajam marochiner sau muncitor necalificat. Telefon: (0761.321.099 1537. Maseuza masaj anticelulitic, reflexogen etc., program dupa-amiaza: 14-22, salariu fix. Pentru interviu sunati la numarul afisat (dupa ora 14:00) sau trimiteti CV pe e-mail; (0734.394.305 alexfitness@ymail.com www.alexgym.ro 1538. Maseuza minim 2 ani experienta, in

salon de infrumusetare situat pe Soseaua Pantelimon. (0722.294.787/ 0723.215.723

1552. Mecanic auto cu experienta sau ajutor mecanic pentru service auto 2.000 L; (0743.333.025 victorneculciu@yahoo.com 1553. Mecanic auto pentru service autor-

conditii de munca si salarizare atractive. (0767.961.010

1582. Mecanici auto pentru service auto

multimarca, cu experienta. Cautam persoane responsabile, pasionate de domeniul auto. Salariu bun, bonusuri, conditii de lucru bune. Zona Teiul Doamnei, Colentina. (0799.827.900 1583. Mecanici auto cu experienta, ucenici, diploma, salariu in functie de ce stii. 13 Septembrie; (0769.434.665

1554. Mecanic auto pt. service auto,

1584. Mecanici auto pentru service auto

1555. Mecanic auto Service auto anga-

jeaza mecanic auto cu experienta; (0766.431.331 m48ax@yahoo.com 1556. Mecanic auto service auto multi-

marca angajeaza mecanic auto si electromecanic cu experienta; (0744.661.106/ 021.460.33.61 1557. Mecanic auto Service multimarca Activ Auto angajeaza mecanic cu experienta. Conditii optime de lucru. Program l-v 08-17. Zona Bucur - Obor. Mai multe detalii la telefon, 3.000 L; (0722.605.050 office@activauto.ro 1558. Mecanic auto Bosch Car Service Pipera, angajam mecanic cu experienta de minim 3 ani pt. Trendo Automotive, reprezentanta Bosch Car Service Pipera, salarizarea neta este intre 2.200-3.500 L, in functie de nivelul de calificare profesionala; 3.500 L; (0723.547.706 dan.necula@trendo.ro 1559. Mecanic auto camioane daca aveti

calificare de mecanic auto asteptam sa ne contactati la tel. Locatia Popesti - Leordeni. Pentru cei care sunt din provincie se asigura cazare 2.500 L; (0730.612.742 1560. Mecanic auto cu experienta pentru

Autotehnic Service - intersectia Aparatorii Patriei (0721.667.950 office@autotehnic.net 1561. Mecanic auto cu experienta, tinichigiu auto, vopsitor auto cu experienta; (0784.410.141/ 0733.585.700 1562. Mecanic auto vulcanizator, zona

Colentina- Voluntari, salariu 2.000 L; (0722.641.051 1563. Mecanic auto, domiciliul sec-

tor 5; (0744.670.480

1596. Medic veterinar, cunostinte HACCP,

1598. Menaj apartamente regim hotelier, ultracentral, la Piata Universitatii. Program 8 ore Luni-Vineri. Salariu motivant, beneficii si carte de munca. Nu se necesita experienta; (0745.500.676

rienta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.000 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro

izat RAR, salariu atractiv, urgent. (0720.062.063 urgent, zona Titan; (0723.395.808

1595. Medic veterinar pentru clinica veterinara, cu si fara experienta, cu sediul in Corbeanca, Paradisul Verde, program 7 ore/zi si 1 weekend /luna. Salariul 3000 lei net. Contact tel. (0744.272.634 i_ciobotaru@yahoo.com

1576. Mecanic, electrician auto cu expe-

1581. Mecanici auto pentru serivice nou, 1551. Mecanic auto cu experienta multimarca. Salariu+bonusuri, bonuri de masa, bani pt. transport. dragos.raul@yahoo.com

1594. Medic stomatolog Clinicile Q Med (6 cabinete dentare-Brancoveanu) dorim sa ne completam echipa. Min. 1 an experienta, pers. organizata, serioasa pentru o colaborare indelungata. Tel., email: (0754.547.162 contracte.qmed@gmail.com

1597. Medic veterinar, asistent veterinar cu experienta minima pe animale de companie sau asistent veterinar cu experienta. (0769.818.858

fara experienta pentru punctul de lucru din comuna Domnesti; (0723.567.941 office@gama-admin.ro

1580. Mecanici auto firma cu experienta 26 de ani pe piata auto angajeaza mecanici cu sau fara experienta in Bucuresti; (+40722222411/ +40722222411 mae@mechanikus.ro

niul materialelor de amenajari interioare angajeaza in conditii avantajoase manipulanti marfa. Programul de lucru de 8 ore/zi, de luni pana vineri. Detalii la tel ; (0744.494.064 hr@bravo.ro

1593. Medic homeopat, bio-rezonanta, dermatolog, chiropractor, maseuza si receptionera, Armonia Center, clinica amplasata ultracentral ne marim echipa. CV-uri la mail. (0721.245.795 armoniacenterarmonia@yahoo.ro

1575. Mecanic, angajam mecanic cu sau

1579. Mecanici - mentenanta lejera masini, B, IF. angajam mecanici cu experienta pentru mentenanta lejera a masinilor. Salariul NET 1.500 lei, brut 2.094 lei, oferim Tichete de masa, ore suplimentare platite 200%; 1.800 L; (0729.569.050

1524. Manipulanti marfa, firma in dome-

1592. Medic geriatru, centru de asistenta sociala angajeaza medic geriatru cu experienta minim 5 ani in domeniu, Libera Practica, Malpraxis, parafa. Programari la interviu la numarul de telefon. Zona Bd. Stefan cel Mare (031.100.22.05

legislatie, PC (Word, Excel, etc.), industrie alimentara sectia tran?are industriala, salariu atractiv, pentru provincie asiguram cazare si masa. Relatii intre orele 10.0016.00; (0769.961.624

1578. Mecanic. SCM Colin Daily, zona Militari, Bucuresti, sect. 6, Str. Valea Lunga nr. 30, angajeaza mecanic utilaje industria alimentara. Relatii telefon/ email; (0757.038.503 colindaily@yahoo.com

1502. Manipulant marfa depozit fructe legume Societate comerciala angajeaza manipulant marfa depozit legume fructe cu sediul in Afumati, Ilfov. Salariu net, 1.800 L;

1591. Medic dentist pt. cabinet stomatologic zona D-na Ghica. CV email; emiliakarina@yahoo.com

1574. Mecanic si vopsitor auto pentru service auto multimarca din Popesti-Leordeni, cu experienta. Conditii de munca si salarizare foarte bune. Program l-v: 918.00. (0731.320.968

1577. Mecanic, electrician, ajutor mecanic camioane, utilaj. Posibilitate cursuri specializare. Salariu atractiv. (0722.333.733 bogdan.furtuna@unimogservice.ro

1482. Manipulant bagaje aeroport

1465. Manichiurista si cosmeticiana

1467. Manichiurista pasionata de aceasta meserie la salon situat in zona Obor. Iti oferim super conditii. Vino si tu. Suna-ne la tel. pentru detalii; (0725.449.595

1501. Manipulant marfa depozit la firma

1517. Manipulant stivuitorist depozit

1542. Masiniste pentru firma con-

echipamente electrice. Se ofera contract de munca, bonuri de masa incluse, decontare transport, plata orelelor suplimentare. Va asteptam la sediul nostru intre orele 1016. 2.000 L; (021.301.96.00 resurse.umane@comtec-int.ro www.comtec-int.ro

Titan - Salajan; (0722.211.105/ 021.673.14.78

1466. Manichiurista cu experienta si in unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422

baiat pentru manipulare marfa depozit.Zona Jilava - 1 Decembrie. Salariu atractiv, (0722.685.969

pentru depozit. Salariu 1600-1900 Lei, bonuri de masa si de benzina, sporuri, posibilitate de promovare, program 3 schimburi. Detalii la numarul de telefon din anunt 1.900 L; (0725.497.232

1541. Masinista marochinarie, om la masa, modelier full time. Atelierul se afla la Piata Rosetti. (0752.505.726 ioana_negut_r@yahoo.com

1481. MANIPULANT pentru depozit de

1488. Manipulant marfa depozit mase plastice zona Dobroiesti, Fundeni, Pantelimon, program 8:30-18:00, salariu motivant + bonuri de masa. Detalii la numarul. (0751.155.500/ 0740.088.676

angajez urgent, cu un minim de experienta, salon in zona Aviatorilor; (0788.835.829

1500. Manipulant marfa depozit angajam

1516. Manipulant marfuri, stivuitorist,

1540. Masinista cu experienta in domeniu pentru un atelier de croitorie unde se cos lenjerii de pat. Salariu atractiv. Atelierul este situat la intrare in Dobroesti in apropiere de Cora Pantelimon. 1.200 L; (0766.288.681

zone Beauty Spa angajeaza pe urmatoarele posturi: 2 coafeze, 1 frizer, 3 manichiuriste tehnician unghii false, pentru mai multe detalii telefon sau whatsApp pt a stabili un interviu; (0734.231.629 albucristina78@yahoo.com

1463. Manichiurista experienta minima

1464. Manichiurista pentru salon zona

Manipulant marfa depozit - Militari (Preciziei), luni - joi: 8.00 - 17.00, vineri: 8.00 - 16.00. Plata saptamanala: 1.750 L, primele 3 saptamani: 1.500 L; 1.750 L; (0730.073.940 1499.

««««««««««««««««««

1539. Maseuza pentru masaj, relaxare, program luni - vineri, 4 ore/ zi, zona Piata Sudului; (0745.656.694

1480. Manichiuriste, coafeza frizer, Ali-

1487. Manipulant marfa Depozit de materiale de constructii, situat in orasul Pantelimon, angajeaza muncitor necalificat; (0724.110.428/ 0755.044.019 floripantazi@yahoo.com

4 ani. Contract de munca, salariu fix & comision. 1.500 L; (0723.080.104

momentan va oferim: armonie, salariu fix care poate creste dupa doar 1 luna, plata orelor suplimnetare, week-end si sarbatori legale-liber. Daca esti interesat trimite mail 1.500 L; (0755.363.737 officenira@yahoo.com

MANIPULANT MARFURI CU EXPERIENTA MINIMA IN ACTIVITATEA SPECIFICA DISTRIBUTIEI. SALARIU 1.500 NET+BONURI DE MASA, 1.500 L; (0730.709.446/ 0722.214.793 1515.

1479. Manichiurista. Salon angajeaza manichiurista unghii tehnice, coafeza, frizer, zona Pantelimon Orange; (0743.491.252

1462. Manichiurista + tehnician unghii,

oferim salariu 1.700 sau procent, nu se opresc bani pe materiale, program o zi cu zi duminica inchis, salonul are o vechime 20 de ani, www.salonhema.ro. Zona Straja, sect. 4; 1.700 L; (0766.660.406

1497. Manipulant marfa (baiat) Cautam

ambalator colete magazin online (baiat). Se cere seriozitate, fara experienta anterioara. Salariul 1400 lei net, 1 masa/ zi, program 8.30-15.00. Zona Fundeni, Colentina, Voluntari. Bucuresti, 1.400 L; (0742.222.455 efermier2685@gmail.com

Bucuresti: Zona de Nord: Strada Biharia, studii medii, experienta anterioara in activitatea cu produse farmaceutice, constituie avantaj, disciplina, rigurozitate, seriozitate, meticulozitate. andreea.surpateanu@romastru.ro

cian gel. Salonul este situat in zona de nord a capitalei. (0722.388.188/ 0726.281.058

1496. Manipulant marfa (B), Pod Fundeni, Luni-Vineri: 8 ore, experienta similara, seriozitate, dorinta de stabilitate, salariu net, 1.600 L; (0730.073.940

««««««««««««««««««

Bragadiru, service auto - Bragadiru Ilfov angajeaza mecanici auto, tinichigii, vopsitori, ucenic mecanic. Salariu motivant. Decontare transport. Relatii la telefon sau euromanconstruct@gmail.com (0771.690.148 euromanconstruct@gmail.com

1585. Mecanici auto pentru service auto,

angajam mecanici auto, tinichigii auto, ucenici (necalificati) pt. atelierul mecanic si vopsitorie, salarii peste minimul pe economie; (0765.263.199/ 0740.407.003 1586. Mecanici auto, angajez mecanic

auto cu experienta. Salariu negociabil. Indiferent de varsta; (0722.363.576 thserviceth@yahoo.com

1587. Mecanici auto, salariu negociabil la

fata locului. Contract de munca 8 h. Activitati suplimentare platite. Posibilitatea efectuarii unor lucrari proprii in afara orelor de program. (0728.729.687 1588. Mecanici auto, service auto multi

marca angajeaza mecanici auto cu experienta in zona Pantelimon, 1 km de la Cora Pantelimon. Salariu fix 3500 Lei + bonusuri 3.500 L; (0762.006.574 radut_alin@yahoo.com 1589. Mecanici cu atestat pentru intretinere si reparatii utilaje constructii, sediul in comuna Vidra, judetul Ilfov. Experienta de minim 3 ani in mentenanta utilaje de constructii, pe parte mecanica, electrica,hidraulica. Program flexibil, in ture. Salariu 2.800 lei+ bonusuri, cazare asigurataDetalii la tel: 2.800 L; (0737.035.791 1590. Mecanici intretinere /reparatii utilaje constructii, angajam cu atestat, in comuna Vidra, judetul Ilfov. Experienta de minim 3 ani in mentenanta utilaje de constructii, pe parte mecanica, electrica, hidraulica. Program flexibil, in ture. Salariu 2.800 lei+ bonusuri, cazare asigurata. Pentru detalii sunati la telefon; 2.800 L; (0737.035.791

1599. Menaj Herastrau, program 8 ore/zi,

luni pana vineri, curatenie, calcat, spalat, carte de munca; 2.000 L; (0771.223.860

1600. Menaj, intern, Pipera cautam o doamna pt menajul unei case si calcat; program intern, salariul 3000 de lei. 3.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 1601. Menajera 1 zi pe saptamana doamna serioasa, ingrijita, casa la curte sector 5, Cora Alexandria, posibilitate si cazare, domn singur; (0722.280.420 1602. Menajera 2-3 zile/ sapt. 13.0020.30, Baneasa, 1.700 lei. Menajera si luat de la scoala fata de 7 ani, 8 h/zi, L-V, Berceni, 1.500 lei. Bona copil 2 luni, 8 h/zi, Baneasa, 1.800 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335

MENAJERA ANGAJAM MENAJERA - PERSOANA CINSTITA, SERIOASA, HARNICA SI ORGANIZATA. SE SOLICITA EXPERIENTA INTR-UN POST SIMILAR, PRECUM SI REFERINTE SCRISE DE LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR. INFORMATII LA NUMARUL DE TELEFON: (021.308.25.10 1603.

1604. Menajera angajez menajera pt locuinta P+1+M in Militari. Program 8 ore/zi, curatenie, calcat, gatit. 1.800 L; (0732.733.846/ 0722.221.538 1605. Menajera cu experienta pentru familie serioasa, neaparat iubitoare de animale (caini, pisici) pt.zona Pipera. Harnica, curata, atenta la detalii si organizata. Cerem si oferim seriozitate. Detalii la tel; (0722.232.015 1606. Menajera externa san interna pen-

tru activitati de menaj la locuinta din Buftea. Oferim: Contract de munca, program 8 ore, salariu atractiv, bonuri de masa. (0763.771.953 angajari@cms3r.com

1607. Menajera in Bucuresti, zona Gradi-

na Zoologica, program 8 ore/zi, de luni pana vineri, salariu 1800 lei/ luna; (0730.379.999/ 0730.379.999 evelina.neagoe@transleader.ro

1608. Menajera interna max. 45 ani, Bucuresti - Cotroceni, caut. Ofer cazare, masa, salariu 2.000 L; (0722.699.205 1609. Menajera interna pentru fami-

lie, persoana fara obligatii, strada Jean Louis Calderon nr. 18, sector 2; (0765.327.555/ 0786.042.056

1610. Menajera pentru Amar Marina. CV

la: axanerobert@gmail.com

1611. Menajera pentru depozit farmaceu-

tic Bucuresti (Chitila), program: luni- vineri; in ture: 7:00 – 15:30 si 12:00 – 20:30. Salariu: 1200 lei net+tichete+transport de la Lujerului, 1.400 L; (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro 1612. Menajera pt. familie din zona Pipera, angajam menajera, program 8 h/zi de luni pana vineri. Salariu 1.700 Lei. Persoana potrivita trebuie sa fie iubitoare de animale (0765.311.501 1613. Menajera salariu atractiv, pentru casa: curatenie, calcat, in zona Pantelimon; (0724.040.408 1614. Menajera societate comerciala angajam menajera, harnica si serioasa pentru cladire birouri; (0734.825.197/ 0742.564.850

1564. Mecanic auto, salariu minim 750 euro. Service-ul este in zona Costin Georgian. Detalii la telefon: (0723.816.676 smartautofix@gmail.com 1565. Mecanic auto, service auto multimarca angajeaza mecanic auto cu experienta capabil in a-si desfasura activitatea si sa isi asume responsabiliatea pentru lucrarile sale Salariu atractiv, pe masura muncii depuse (0722.966.977 1566. Mecanic auto, ajutor de mecanic Service auto Unix Speed Carr situat in Bdul Timisoara nr. 60-62, langa depozitul de piese auto Unix angajeaza in conditii foarte avantajoase mecanic auto si ajutor de mecanic cu experienta in domeniu; (0768.411.929/ 0758.688.744 crimu_viorel2008@yahoo.com 1567. Mecanic auto, AutoEco Service, zona Berceni AutoEco Service angajeaza mecanic auto cu experienta pentru lucrari de reparatie si intretinere a autoturismelor. Se ofera salariu fix, procent din realizari, (0760.335.725 angajari@autoeco.ro 1568. Mecanic geometria directiei, pentru

Autosoft, service Militari, salariu incepand de la 3.500 lei net; (0753.044.100

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

16 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1660. Modelator, patiserie - covrigarie angajeaza urgent modelator cu experienta, contract de munca 8 ore, program luni vineri 5.30 - 16, sambata si dumnica liber, salariu motivant; (0746.072.910 1661. Modele chatline Salariu 2.000$5.000$ pe contract. Oferim bonus 500$ la semnare. Experienta nu este necesara. Program 7 h/ zi (5 zile/ saptamana). Detalii L-D 08:00-20:00. Angajam doar personal feminin, 4.860 {; (0767.887.888 uinrom@gmail.com

MODELE DE TOP LA BEST STUDIOS. VREI UN JOB CU VENITURI GARANTATE DE MINIM 1.000 DOLARI PE LUNA? JOB STABIL SI BINE PLATIT PENTRU DOAMNE SI DOMNISOARE DE PESTE 18 ANI, CAZARE GRATUITA IN BUCURESTI SI ZECI DE BENEFICII FINANCIARE. SERVICII GRATUITE DE INFRUMUSETARE. LOC DE MUNCA LEGAL, CONFIDENTIAL, SERIOS. TRAINING GRATUIT, CASTIGURI DIN PRIMA ZI. SUNA ACUM LA TELEFON SAU DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.BESTSTUDIO.RO (0730.752.752

1662.

1615. Menajera caut, 2 zile/ saptamana,

pentru familie 2 persoane, Oras Pantelimon; (0720.688.328

1616. Menajera cu experienta, recoman-

dari, 2 zile/ saptamana pt. familie. Relatii de marti- joi; (0770.596.744

1637. Menajere familii si birouri, firma de

curatenie angajeaza personal pentru familii si birouri. Se cauta persoane serioase pentru colaborare pe termen lung. Se intocmeste contract de munca (0745.526.682 office@echipadecuratenie.ro

Modele online, Best Studios iti asigura un job cu urgent, persoana serioasa fara obligatii. Varsta maxima 50 ani. Urgent. Str. Dimitrie venituri garantate de minim Gerota nr. 18. (0765.327.555/ 1.000 USD pe luna? Job sta0786.042.056 bil si bine platit pentru Simiondaniela68@yahoo.com doamne si domnisoare de 1618. Menajera interna, pensionara, fara peste 18 ani, cazare gratuiobligatii, pentru menaj usor (fara caini, fara 1639. Menajere, angajam urgent, pentru ta in Bucuresti si zeci de batrani, fara copii) in Bucuresti, Piata Vircuratenie apartamente, salariu lunar beneficii financiare. Fii giliu, 1000 lei lunar. Astept provincia, 1.600 L; (0722.209.880 model la cel mai bun studio 1.000 L; (0731.323.001 scedmondsrl@gmail.com din Bucuresti. Servicii gra1640. MERCHENDISERI pentru firma tuite de infrumusetare. Loc Zarea la depart. vanzari pentru mercanti1619. Menajera part-time in Bucuresti, cu zarea produselor in supermarket. Trimiteti de munca legal, confidenexperienta, pentru familii deosebite. ProCV pe adresa de mail si vei fi contactat gram de lucru part-time, 2, 3 zile/saptatial, serios, training gratuit, pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi; mana. Salariul oferit: 130-150 lei/zi. Procastiguri din prima zi. Suna (021.667.00.20 office@zarea.ro gramari telefonic sau trimite CV-ul si te acum la telefon, sau da-ne www.zarea.ro contactam noi; (0735.179.929/ un beep si te sunam noi, 021.223.23.59 office@profiles.ro 1641. Meserias productie publicitara site: www.beststudio.ro; in: experienta cu luminoase firme lucrator 1620. Menajera pentru curatenie Familie (0730.752.752 colantare, executie casete luminoase, serioasa cautam menajera pentru aparta1617. Menajera interna pentru familie,

ment, persoana onesta, curata, ordonata. In zona Doamna Ghica / Baicului (complex D-na Ghica Plaza). Salariu 1.000-1.200 lei, 1.200 L; (0742.659.961 gabriela.draghici2@gmail.com 1621. Menajera pentru scoala privata din

Baneasa. Program de lucru 8 ore/zi. Salariul lunar net: 1500 lei si decontare transport. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te vom contacta 1.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1622. Menajera pentru sediu de firma, Recrutam menajera pentru sediu de firma in Piata Victoriei. Program de lucru: 7.00 15.00 de Luni pana Vineri. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te vom contacta noi; 1.450 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1623. Menajera pentru zona Pipera, Vol-

untari, familie ce locuieste in zona Pipera, Voluntari, cauta menajera pentru curatenie in casa si gatit. Program full-time/part-time. Detalii la telefon; (0733.973.060 pr@bwfr.org 1624. Menajera semi-intern, 2 posturi, pentru familie deosebita. Program de lucru semi-intern: 2 saptamani lucratoare/2 saptamani libere. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te vom contacta noi. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1625. Menajera si ingrijitoare batrani intern 8 posturi. Agentie angajeaza pt Bucuresti menajera si ingrijitoare batrani. Se ofera cazare in camera proprie, 2 weekenduri pe luna si mancare. Menaj salariul 2200 si transport, batrani 1800 pana la 2000/imobilizat. 2.200 L; (0727.760.960 anidaroti@yahoo.com 1626. Menajera vila angajam, program luni-vineri, 12 ore, Bucuresti, zona Sisesti, salariu 2.500 L; (0732.956.246 1627. Menajera, 8 h zilnic L-V, experien-

ta, referinte, numai Bucuresti; (0745.494.989

1628. Menajera, familie serioasa anga-

jam persoana, curata si ordonata, fara obligatii pentru menaj in vila. Locatia se afla in Balotesti, Corbeanca. Se ofera cazare in camera separata, masa si salariu 1500-2000 lei. 2.000 L; (0751.146.662 emanuel.odagiu@gmail.com 1629. Menajera, familie serioasa angajam persoana, curata si ordonata, fara obligatii pentru menaj in vila din Balotesti, Corbeanca. Se poate oferi cazare pentru persoane din provincie. Salariu 1500-2000 Lei 2.000 L; (0751.146.662 1630. Menajera, femeie de servici si con-

tabil primar in Popesti Leordeni, Ilfov. relatii la telefon; (0725.757.147/ 0725.757.139

1631. Menajera, firma de curatenie anga-

jeaza menajere pentru birouri si familii in zonele Bucuresti si Ilfov. Program 8 ore. Salariu atractiv; (0745.526.682 echipadecuratenie@gmail.com www.echipadecuratenie.ro 1632. Menajera, bona zona Domenii, Casin, doamna pt. menaj gospodarie 4 persoane (gatit, curatenie de intretinere, calcat) si dus–adus copil 4 ani de la gradinita.Program 09:00-19:30. Responsabila, serioasa.2000 -2500 lei. (0722.123.316 art4deco@gmail.com 1633. Menajera, bona, doamna pana in 50 ani pentru menaj gospodarie 4 persoane (gatit, curatenie zilnica, spalat, calcat, curatenie generala) si ocazional bona copil 1 an. Regim intern (masa, camera proprie). (0726.744.159 Ralmariaco@gmail.com 1634. Menajera- 2 posturi si guvernanta-

1 post pentru Calota Cristina. CV la: amk2450@hotmail.com

1635. Menajera. Personal curatenie birouri-inlocuiri concedii. Angajam menajer?a? spatii birouri, Bucuresti. Program full time inlocuiri perioade concedii. Salariul de la 1?.5?00 net + transport metrou/ RATB, 1.500 L; (0786.461.231 1636. Menajera/ femeie de serviciu pro-

gram luni-vineri:08:00 - 13:00, sambata:06:00-08:30 si sambata seara 19:3022:00 sau duminica dimineata 06:00-08:30 (la alegere), salariu 1600 Ron/luna 1.600 L; (0724.582.768 svd2ro@gmail.com

MENAJERE, FULL-TIME, PENTRU CLINICILE SI SPITALUL SANADOR. (0757.577.711/ 0755.045.495 RESURSEUMANE@SANADOR.RO

1663.

1638.

litere volumetrice, instalatii electrice, lucru la inaltime, se cere disponibilitate la deplasari, carnet cat B. 2.000 L; (0722.225.024 ribocast@gmail.com

1642. Meseriasi finisaje interioare, anga-

jam meseriasi finisaje interioare pereti rigips, glet, lavabil, gresie, faianta). De preferat echipe de 2. Salariu atractiv 2800 lei; (0723.337.654/ 0722.464.212 1643. Meseriasi in constructii finisori,

zugravi, faiantari, etc, program de luni pana vineri de la 8:00 la 18:00, (0771.089.367 Georgeac1212@gmail.com

1644. Meseriasi In constructii pentru

firma, zugravi, rigipsari, zidari, faiantari, muncitori necalificati, salariu atractiv, negociabil. (0723.580.578 toporionut485@gmail.com 1645. Meseriasi pentru constructii, rigipsari, zidari, zugravi, necalificati, salariul motivant 3.100-4.500 Lei net+ c.m., oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785 1646. Mester, tehnolog pentru Fabrica de

confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor (021.424.62.93 1647. Metaloglobus SRL angajeaza

muncitori necalificati, secretara (cunostinte de contabilitate primara). Relatii la telefon; (0723.181.551 1648. MiniMarket angajeaza vanzatori cu sau fara experienta, salariu motivant (2.000 lei), carte de munca, conditii foarte bune, program de 8 ore/ zi in zona Titan, Auchan; www.magazincudetoate.ro (0732.408.999/ 0724.210.770 hhtitanatlas@yahoo.com 1649. Minimarket zona Vitan angajeaza

vanzatoare cu contract de munca, cu/ fara experienta, fara limita de varsta; (0744.583.351 1650. MissGrey.ro angajeaza modelier

pentru realizarea produselor de dama capcoada, program luni-vineri 8 ore, carte de munca, conditii avantajoase de munca. mail, tel, site: www.missgrey.ro. (0726.299.833 contact@missgrey.ro 1651. Moara, sector 4, incarcatori, femeie

serviciu, ambalatori manuali, salariu + tichete masa, decontare transport; (0371.050.144

1652. Moara, sector 4, incarcatori, femeie

serviciu, ambalatori manuali, salariu + tichete masa, decontare transport; (0371.050.144

MODELATOARE COVRIGI, GOGOSI SI VANZATOARE ANGAJAM URGENT. EXPERIENTA ESTE UN AVANTAJ; (0723.155.370 1653.

1654. Modelator covrigi pentru Covrigaria lui Stefan. Zona Antiaeriana, sector 5. Salariu atractiv. Pentru detalii: (0758.300.055 mihaela@reve-concept.ro 1655. Modelator covrigi si ajutor bucatar;

(0738.437.351/ 0774.016.509

1656. Modelator covrigi pentru patiseria,

covrigaria Armony, covrigar cu experientapentru zona Luica, Giurgiului (sect.4). Program de lucru foarte bun, colectiv extraordinar, rugam seriozitate. (0762.852.359 meryemhacialioglu@yahoo.com

1657. Modelator covrigi program o zi cu

o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta. Sector 6. (0736.033.867/ 0746.648.324 Pretzel.factory@yahoo.com

1685. Montator, demontator auto, urgent

cu experienta si mecanici auto, salariu 1500-3500, (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com

1686. Montatori fatade ventilate cu expe-

rienta si fara experienta, rog seriozitate, mai multe detalii la telefon. 1.800 L; (0764.071.295/ 0742.271.895 gheorgheburlacu@hotmail.com

1687. Montatori acumulatori se cauta tineri cu minim 8 clase, program de lucru 3 schimburi de luni-vineri iar in weekend platit cu 200%, pentru o fabrica de baterii, zona Bd. Grivitei, transport asigurat, tichete de masa (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 1688. Montatori balustrade sticla, pentru

proiecte rezidentiale din Bucuresti si provincie. Salariu motivant (0736.643.983

1689. Montatori calificati sau necalificati tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix + bonus din montaje, permis de conducere categoria B reprezinta un avantaj, disponibilitate program prelungit 3.000 L; (0724.536.463 mihai.popescu@tamplarie.com www.tamplarie.com 1690. Montatori calificati sau necalificati

tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, disponibilitate program prelungit 3.000 L; (0724.536.463/ 0724.536.463 mihai.popescu@tamplarie.com 1691. Montatori cu experienta. Angajam

montatori termopane cu experienta salariu intre 2500-3000 , pt cei din provincie asiguram cazare . (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com 1692. Montatori garduri din placi prefabricate din beton si muncitori necalificati pentru hala productie garduri din placi prefabricate de beton. Asiguram cazare dupa caz (100 lei pe zi) 100 L; (0762.666.607 art_pav@yahoo.com www.artpavement.ro 1693. Montatori gips catron, angajam

montatori gips carton, zugravi, zidari si faiantari. CV la email diviziahr@gmail.com diviziahr@gmail.com 1694. Montatori gresie-faianta, firme sau

persoane fizice front de lucru, conditii avantajoase, pentru santier dezvoltator imobiliar Metropolitan Residence. CV la email: (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro

MODELE ONLINE, ESTI COMUNICATIVA? ITI DORESTI VENITURI MOTIVANTE SI UN JOB STABIL? ATUNCI VINO SA NE CUNOSTI. NOI TE AJUTAM SA FII “RICH” PE TOATE PLANURILE. CUM? AI POSIBILITATEA UNOR CASTIGURI COLOSALE DIN CONVERSATIILE PE INTERNET. JOB BINE PLATIT 100% PROCENT DIN INCASARI IN PRIMA LUNA LUCRATA, CAZARE GRAUITA, SERVICII GRATUITE DE INFRUMUSETARE. TRAINING GRATUIT/ CURSURI DE LIMBA ENGLEZA. SUNA ACUM LA TELEFON SAU DANE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.RICHGIRLSSTUDIO.RO; (0722.101.020 HR@RICHGIRLS-STUDIO.RO

PAL melaminat, minim 3000 lei, sunati pentru informatii. Cazare daca este nevoie. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program luni-vineri orele 8-18. In incinta Faur sector 3. Carte munca, 3.000 L; (0766.638.967 office@marcoshop.ro

1665. Modele online, Metropolitan Studio

1699. Montatori tamplari mobilier din

1664.

angajeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 1666. Modelier Atelier confectii dama angajeaza modelier cu experienta zona Calea Rahovei, Electromagnetica parc; (0722.243.683

1695. Montatori mobilier angajam 10 tamplari montatori mobilier (facem montaj de mobilier in casa clientilor) 1.800 L; (0721.263.936/ 0721.263.936 bascompany@yahoo.com 1696. Montatori mobilier, societate com-

erciala angajeaza urgent 10 montatori mobilier si 10 muncitori necalificati si 5 soferi categorie B (DUBE3.5 TONE.) in domeniul montaj mobilier. 1 L; (0721.263.936/ 0721.263.936/ 0731.014.083 office@blejan.ro

1697. Montatori sticla pentru compania

1671. Montator gips-carton, contract de

munca, salariu atractiv, rugam seriozitate. Firma, pentru detalii, (0766.450.736 1672. MONTATOR tamplarie PVC, cu experienta, permis conducere, zona Militari, salariul 1.200-2.500 lei; (0721.410.591 1673. Montator mobila pt. firma de

mobilier la comanda cu sediul in Bucuresti, sector 6 (metrou Preciziei), salariu foarte atractiv. Ore suplimentare platite. Se cere experienta in domeniu de minim 1 an, 2.700 L; (0786.194.467 victoriarusu@datrimex.ro 1674. Montator mobila, pentru 2 maga-

zine in zona Ghencea. Cerinte: permis de conducere categoria B, experienta in montaj mobila, atentie la detalii, spirit de echipa. CV pe e-mail. Mai multe relatii la telefon (0720.067.622 mobila@spectral.ro 1675. Montator mobilier la client cu

permis auto sau fara, salariu 20002500 lei; (0732.129.210 1676. Montator rulouri aluminiu, copertine, folii terase, angajez cu experienta si permis categoria B, salariu 2.000- 3.000 Lei; (0722.917.007

1658. Modelator covrigi la patiseria Pinocchio, angajam modelator covrigi la Patiseria Pinocchio.Program de dimineata de luni pana vineri. Adresa str. Primo Nebiolo nr.1 sect.1 ,vis-a-vis de Agronomie. Transport 331, 335, 330, 131, 282, 41; (0784.570.903/ 0784.570.903

1677. Montator sticla securizata, angajam muncitor necalificat pentru montaj geam securizata, balustrazi de sticla, tamplarie PVC si aluminiu, salariu motivant. permisul de conducere constituie un avantaj; (0722.456.775/ 0722.456.775 viorel.rotaru@gmail.com

1659. Modelator covrigi, pizzar, program o zi cu o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta; pentru locatia din Auchan Titan sector 3; (0765.637.615/ 0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com

1678. Montator subansamble (barbati si

femei), angajam urgent pentru firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti. Oferim contract pe perioada nedeterminta, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/ 14:0022:00. Relatii la telefon: (0729.925.035 1679. Montator subansamble. SC Electromagnetica SA angajeaza montator subansamble. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numarul de telefon; (021.404.21.20 1680. Montator tamplarie PVC cu experi-

enta; (0728.037.615 anomis2004@yahoo.com

1681. Montator tamplarie pvc si accesorii

2 posturi, Sc Simetric Servprod Srl angajeaza in Bucuresti muncitor necalificat pentru montaj tamplarie pvc si acesorii. Program de luni pana vineri 8 ore/zi, salariu atractiv plus bonusuri; (0769.076.632 anca.gavrila@simetric.ro 1682. Montator tamplarie PVC, pentru

detalii, sunati la tel. (0761.902.460

1683. Montator termopane pentru montaj

termopane, ofer cazare si salariu atractiv 2500 lei, pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati urgent. (0763.536.945 1684. Montator tubulatura de ventilatie

Firma Ager Construct angajeaza montator de tubulatura cu experienta, (0729.997.666 office@ager-construct.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1718. Muncitor calificat, necalificat con-

structii pt. santier in Valeni-Podgoria (Calinesti, Pitesti). Oferim mancare si cazare. Salariu-negociabil. Ore suplimentare platite. L-v 7-16:30. Detalii la tel. (0786.779.494

1719. Muncitor centru fier vechi in zona Piata Progresul 1.450 L; (0722.684.348 1720. Muncitor constructii angajam, plata

saptamanal 8 Lei la ora, 20 Lei la 12, transport la munca din oras; (0744.342.961

1721. Muncitor depozit alimentar Firma

distributie produse alimentare program 8 ore /zi luni-vineri, sediul firmei Sos. Bucuresti-Magurelenu este necesara experienta, 1.250 L; (0724.299.399 office@mrdfood.ro

1722. Muncitor in domeniul productiei de

role profesionale. Cerinte pentru angajare: studii medii, capacitati de invatare, abilitati tehnice, experienta si permis B avantaj, (021.434.22.35/ 0744.500.463 office@gamahygiene.ro 1723. Muncitor intretinere curatenie,

femeie de serviciu, la noul nostru sediu din comuna Balotesti, judet Ilfov, avem nevoie de o persoana harnica pentru asigurarea curateniei. Salariul este negociabil si asiguram decontare transport. Program zilnic 8 ore 1.800 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro 1724. Muncitor necalificat angajam urgent pentru confectii metalice, posesor permis cat. B, punct de lucru Bragadiru, judet Ilfov; (0720.852.570/ 0763.878.066 office@horeca-bucuresti.ro 1725. Muncitor necalificat angajez pentru

ajutor la vopsitorie; (0762.219.621

1726. Muncitor necalificat asamblare sau

ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 8-16. CV la email; (021.350.38.10 office@acp.ro

1727. Muncitor necalificat asamblare sau

ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 8-16. CV la email; (021.350.38.10 1728. Muncitor necalificat in constructii

1729. Muncitor necalificat in mecanica angajez, garaj Ciorogarla; (0744.574.574

PAL melaminat, salariu MARE, sunati pentru informatii. Cazare daca este nevoie. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program luni-vineri orele 8-18. In incinta Faur sector 3. Carte munca. (0766.638.967/ 0735.876.984 office@marcoshop.ro www.marcoshop.ro 1700. Montatori tamplarie aluminiu, firma

1701. Montatori termopane cu experienta urgent pentru montaj termopane, salariu incepand de la 2500-3000 de lei. Rugam seriozitate. (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com

1670. Moderatoare online incasari lunare 10.000$- 24.000 $ demonstrabil, bonus angajare 4.000 L C.I.M. costumatii cadou, abonamente solar, fitness, spa. Taxi decontat pentru prezenta la interviu 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

1717. Muncitor calificat, meserias, constructor, finisor max.150 lei/zi, muncitor cu experienta, meserias, case-vile, intr-o echipa de 5-6 persoane, serios si vrednic de munca, non-alcoolic. Program: 8.00 18.00. Sambata, duminica libere. Rog seriozitate. 3.300 L; (0769.687.810

1698. Montatori tamplari mobilier din

1668. Modelier confectii, atelier confectii angajeaza modelier-mester-tehnolog, o persoana serioasa cu experienta in domeniu. Salariu motivant, mediu placut de munca, utilaje noi, program 8 ore, bonuri de masa. Sector 2 (0726.350.425/ 0787.541.716

rie angajam modelier, salariu 2200 ron. Sector 1, Bucuresti; 2.200 L; (0743.010.899 alisalitrarovici@gmail.com

tru atelier de tamplarie din pal melaminat; (0763.691.442/ 0723.479.632

de instalatii electrice, cu sau fara experienta anterioara, program L-V, contract de munca, posibilitate de calificare. Mai multe detalii la telefon; (0729.204.995

SC Plus Confort SRL angajeaza montatori pereti cortina, placari cu bond, tamplarie aluminiu cu experienta in domeniu minim 5 ani si disponibilitate la deplasari. Oferim salariu motivant; (021.255.41.15/ 0756.135.920 claudia@plusconfort.ro

1669. Modelier confectii, atelier de croito-

1716. Muncitor calificat si necalificat pen-

Sisteme Sticla SRL, avand experienta in confectionarea si montarea elementelor metalice si in aluminiu a structurilor de rezistenta (0799.828.918 david.iordoc@glsas-elements.ro

1667. Modelier angajam pt. confec-

tii dama, atelier creatie zona Piata Romana; (0745.306.624

1715. Muncitor calificat sau necalificat de preferat nefumator, pe perioada nedeterminata, dornic sa invete si sa promoveze. Pentru cei din provincie asiguram cazare, Bucuresti, sector 2; (0762.838.040

1702. Montatori tigla metalica cu experi-

enta pentru firma din Bucuresti, plata salariului la doua saptamani, fara intarzieri la plata, carte de munca, concediu de odihna si bonusuri la montaj, lucrari in Bucuresti, de lucru toata perioada anului 3.380 L; (0723.153.211 1703. Multinationala angajeaza picker,

manipulant cu/fara experienta si stivuitorist cu experienta minim 3 luni pentru depozitul nostru din Chiajna, parc logistic (km 13).Contact: tel. Adina Lungu. (0730.999.980 alungu@fmlogistic.com

1730. Muncitor necalificat laborator cofe-

tarie, sambata-duminica liber. (0733.021.502

tii metalice, posesor permis cat. B, punct de lucru Bragadiru, judet Ilfov. (0720.852.570/ 0763.878.066 office@horeca-bucuresti.ro 1732. Muncitor necalificat pentru hala

productie carne pasare in zona CET Vest Militari (capatul Liniilor 136, 221), contract de munca, program de lucru L-V 06.0015.00 (cu 1h pauza de masa) 1.600 L; (0723.654.393 1733. Muncitor necalificat Sebastian macelarie angajeaza muncitor necalificat. Program l-s 6,30-17,00, bonuri masa. Salariu net, 2.000 L; (0744.552.969 1734. Muncitor necalificat societate com-

erciala angajeaza muncitori necalificati. Pentru relatii contactati; (0744.534.882/ 031.103.64.53

1735. Muncitor necalificat urgent pt. fabrica productie, pentru linia de productie. Nivel studii: minim 8 clase. Conditii avantajoase, carte de munca 1.450 L; (0728.446.868 MACHEMIE2006@YAHOO.COM 1736. Muncitor necalificat in constructii, muncitor necalificat, serios si motivat sa munceasca, non-alcoolic, constructie case -vile in Bragadiru. Program: 8.00 - 18.00 (9 ore + o ora pauza de masa). Sambata si Duminica sunt libere; 2.000 L; (0769.687.810 1737. Muncitor necalificat instalatii ter-

mice ventilatie oferim conditii bune, instruire la locul de munca, posibilitatea calificarii intr-o meserie de viitor. Solicitam seriozitate si dorinta de perfectionare. (0724.526.106

1705. MUNCITOARE necalificate pentru depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

1739. Muncitor necalificat pentru depozit SC Argo-Rom Plastics SA cauta muncitor necalificat (barbat) pentru depozit .Pachet salarial atractiv, bonuri de masa , transport decontat. Program de lucru L-V 8-16 (021.539.32.62 gabriela.varariu@argosa.gr

1706. Muncitoare la tipografie, persoana harnica, indemanatica, rezistenta la efort fizic pentru sectia de legatorie. Nu necesita experienta. Se afla pe strada Fabrica de Chibrituri sect. 5. Sunati pentru programarea la interviu. (0722.962.021/ 0722.962.021 adrianaroi@yahoo.com

1740. Muncitor necalificat pentru instalatii

1707. Muncitoare necalificata pentru ambalat confectii atelier croitorie,zona metrou Timpuri Noi; (0788.197.260

acoperis cu permis de conducere catergoria B. Program: luni - vineri (8-17) Sambata lucrata: 100 Ron, salariu 1700 Ron 1.700 L; (0735.257.834

1708. Muncitoare necalificate, brutarie angajam personal pentru postul de ajutor brutar (0772.261.614

1742. Muncitor necalificat Popesti Leordeni angajam 20 persoane productie rulouri (debitare, asamblare). Oferim: salariu de la 1300, tichete de masa, prime de craciun, paste, bonusuri, transport, L-V 7.00-15.30 (0758.062.201 recrutare@mcagrup.com www.mcagrup.ro

1709. muncitoare pentru fabrica de pan-

ificatie, SC Europa Star Service SRL fabrica de paine cu sediul in com. Adunatii Copaceni, jud.Giurgiu angajeaza: muncitor pentru ambalare(femei), operator pentru sectia de paine(Femei),salariu atractiv; (0731.309.568

1710. Muncitor calificat si necalificat pentru atelier de pal zona Ghencea, program 8 ore/ zi, L - V (0744.601.668/ 0762.684.286 1711. Muncitor necalificat cu permis categoria B pentru constructii, cer si ofer seriozitate; (0720.241.826 1712. Muncitor administrativ, montator gresie, faianta, parchet, lacatus mecanic, sudor confectii metalice, instalatii sanitare, bun la toate, shaorma cu de toate. 1 {; (0760.772.881

1738. Muncitor necalificat pentru atelier

mobila, atelier de mobilier angajeaza muncitor fara experienta. Tanar, dinamic, punctual, serios si respectuos, care adopta un vocabular si o tinuta ingrijita, conditite fizica buna 1.500 L; (0722.929.380

sanitare si termice la blocuri noi in Bucuresti. Program 8:00- 17:00 de luni pana vineri 1.600 L; (0722.692.595/ 0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com

1741. Muncitor necalificat pentru montaj

1743. Muncitor necalificat Popesti Leor-

deni, pentru productie usi de garaj si rulouri. Activiate debitare, asamblare. Oferim: salariu de la 1300 net, tichete, prime, contract nedeterminat, curs calificare, (0758.062.201 recrutare@mcagrup.com

sapun natural. (0768.895.827

1750. Muncitor necalificat, zona Bucurestii Noi, solicit seriozitate, implicare, dorinta de a invata, 2.000 L; (0749.451.004 1751. Muncitor necalificat, autoutilitara vidanja, salariu 1500 lei. Se ofera cazare pentru persoanele din provincie. Locatie: Popesti Leordeni. Pentru mai multe informatii la tel. 1.500 L; (0730.612.742 1752. Muncitor necalificat, femeie vase,

program de la 8:00 la 16:00. Soseaua Giurgiului 33 A, incinta Arteca, Jilava. (0722.558.880

1753. Muncitor parc dezmembrari, caut

muncitor pentru parc dezmembrari auto zona Berceni. Se cere experienta minima. Pentru mai multe detalii sunati la; (0767.808.413 1754. Muncitor reparatii paleti salariu net 1500 lei. Pachet salarial competitiv, decontare transport,Romgrup Development SRL,Stoenesti, Aricestii Rahtivani, DN 72,depozitare si reparare paleti,detalii la telefon. 1.500 L; (0722.265.383 office@romgrup.ro 1755. Muncitor santier constructii, oferim

contract de munca cu salariu atractiv, bonusuri pt performanta, cazare, diurna. Disponibilitate deplasare in tara cu transportul platit. Acceptam colaborarea cu pensionari cu drept de munca; (021.223.03.17 agisfor@yahoo.com

Muncitor si muncitoare depozit, aranjare si pregatire marfa, confectii si electrocasnice mici, salariul atractiv, zona Afumati, transport asigurat, e-mail: (0725.558.223 recrutare@germag.ro 1756.

gresie, faianta rigips, zugraveli, tencuieli. Cerinte: seriozitate disponibilitate munca fizica. Avantaj domiciliul sector 3/ 2. Relatii tel. (0770.462.440 1758. Muncitor, meserias cu experienta

1775. Muncitori calificati (zidari, fierari, dulgheri, altii), pentru companie constructii (Bucuresti). Contact: (021.315.65.81 joburi@incepmunca.ro 1776. Muncitori calificati pentru compania Sisteme Sticla SRL, avand experienta in confectionarea si montarea elementelor metalice si in aluminiu a structurilor de rezistenta. (0748.238.002/ 0799.828.918 david.iordoc@glass-elements.ro 1777. Muncitori calificati pentru construc-

tii; (0743.510.340

1778. Muncitori calificati pentru finisaje

interioare si exterioare, zugravi, rigipsari, faiantari. Experienta constituie un avantaj. Asiguram carte de munca, echipament si transport, (0729.894.241 constructii_diverse@yahoo.com 1779. Muncitori calificati pentru firma constructii Bucuresti, zidari, dulgheri, fierari betonisti si muncitori necalificati. Asiguram cazare pentru cei din provincie. Tel: (0744.363.610/ 0745.142.914 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO 1780. Muncitori calificati pentru tamplarie PVC si aluminiu, sediu firma in sector 4; (0744.552.405/ 0740.255.741 1781. Muncitori calificati societatea Euro-

cors Constructii AG. sudor, lacatus, fierar betonist, dulgher, zidar, tamplar, instalator, electrician, sofer. Salariu negociabil. Rel. la tel. (0727.300.575 office@eurocors.ro 1782. Muncitori calificati constructii, angajam urgent muncitori calificati(fara diploma) pt placari cu polistiren si tencuieli interioare si exterioare.Plata in fiecare sambata. Cazare pt provincie. Contract de munca. Doar persoane de cuvant; (0771.155.385

1783. Muncitori calificati in constructii, salariu motivant, experienta obligatorie. SC angajeaza. Se ofera cazare, rog seriozitate; (0738.571.314

in constructii. Muncitor calificat, meserias,serios si motivat de munca,numai cu experienta,fier beton, cofrag, zidarie, tencuieli, polistiren etc., case-vile in Bragadiru. Sambata, duminica liber. Detalii la telefon. 3.300 L; (0769.687.810

1784. Muncitori calificati si necalificati Firma de Constructii din Bucuresti angajeaza muncitori calificati: electricieni cu si fara experienta, zugravi, zidari, dulgheri si muncitori necalificati. Detalii la numarul de telefon; (0766.625.806

1759. Muncitori angajam pentru montaj pereti cortina din tamplarie aluminiu si geam termopan; (0722.598.005/ 021.212.49.53

domeniul constructiilor, amenajari interioare, placari rigips, zugraveala, placari gresie, faianta si parchet. Firma de constructii angajeaza cu cm si cazare (0723.375.086

1760. Muncitori Fabrica din Mogosoaia angajeaza personal curatenie, asteptam CV; (021.310.37.96/ 0767.735.017 secretariat@pharmex.ro 1761. Muncitori Firma construnctii cauta

muncitori pentru reabilitari cu polistiren (termosistem), cazare gratuita, plata integrala la 2 saptamani, salariul motivant; (0762.546.031 1762. Muncitori Firma de constructii

angajeaza zidari cu experienta si muncitori constructii. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa si cazare (Ilfov). Tel.0722.409.082. 1763. Muncitori in constructii pentru ple-

1785. Muncitori calificati si necalificati in

1786. Muncitori calificati si necalificati in domeniul instalatiilor de climatizare, ventilatie, sisteme tip VRV, montaj AC, tubulatura tip ALP, dar si muncitori necalificati. Permis de conducere cat B. (0736.632.080 raluca@daclim.ro 1787. Muncitori calificati si necalifi-

cati, program flexibil, salariul incepand de la 1.500 L; (0729.492.492

1788. Muncitori calificati si necalificati, zidari, dulgheri, necalificati. Oferim cazare, o masa, salariu atractiv, contract de munca, (0760.156.999/ 0762.880.010

cari in strainatate nu se percep nici un fel de comisioane. Rog seriozitate; 1 {; (0784.261.800

1789. Muncitori calificati si necalificati.

1764. Muncitori necalificati angajam pen-

1790. Muncitori calificati-necalificati,

tru curatenie blocuri, spatii verzi. (0766.866.075/ 0728.216.380

1765. Muncitori necalificati si calificati in

constructii, 3.000 L; (0758.250.250 vlad.nasarau@gmail.com

Acceptam si echipe, in constructii; (0724.138.837

societate angajeaza muncitori reparat paleti la Bucuresti, Balotesti, Jud. Ilfov si la Lugoj, Jud Timis. Contract de munca, transport decontat, salariu atractiv, prime de sarbatori; 1.500 L; (0745.217.659 nikosan1970@yahoo.com

1766. MUNCITORI necalificati, femei si

barbati, pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V, 1.700 L; (0746.143.148 comagrab@yahoo.com

1791. Muncitori calificati. Firma de constructii din Sector 5 angajam urgent: rigipsari, zugravi, faiantari. Oferim si cerem seriozitate; (0744.326.004

1767. Muncitori pentru firma productie publicitara, necalificati, calificati pentru productie si confectionare panouri stradale, reclame luminoase, colantari, etc, avantaj carnet auto, (0722.326.435 citacom@xnet.ro

1792. Muncitori calificati/ necalificati societate de constructii SC Coral SRL angajam pentru santier in zona Pipera, Strada Matei Millo, oras Voluntari, jud. Ilfov. Cei interesati pot suna la numarul de telefon; (0745.097.467

1768. Muncitori pentru societate constructii, zidari, zugravi, montatori gips carton, faiantari.CV la email. diviziahr@gmail.com 1769. Muncitori pentru: gresie, rigips, glet, plata la saptamana; (0751.325.099 1770. Muncitori productie publicitara angajeaza, colantori, lacatusi/ montatori, timplari, tehnician pentru conf./ montaj panouri, reclame, standuri, colantari, mobilier, conf. metalice. Avantaj permis. Salariu atractiv (0771.789.870 office@asteradesign.ro 1771. Muncitori sapatura beton, necalifi-

cati, plata cu ziua; (0722.308.308

1772. Muncitori Societate angajeaza

muncitori pentru incarcat- descarcat la diferite evenimente, 8 lei/ora net; (0730.344.788/ 0768.074.078

1773. Muncitori spalatorie, vulcanizare,

constructii, numai cu cazare; (0763.156.263

1793. Muncitori calificati/ necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1600lei net+ bonuri de masa(300 de lei lunar). Relatii la telefon: (0733.509.653 1794. Muncitori calificati/ necalificati. Angajam muncitori necalificati si calificati pentru spatii verzi. Salarii atractive. Relatii la telefon: (0728.112.694 1795. Muncitori constructii Firma constructii angajeaza cu forme legale gipsari, zugravi, faiantari, sudori electrici (nu necesita diploma), necalificati pentru lucrari in tara si strainatate. Pentru provincie se asigura cazare, 1.000 {; (0732.184.152 robert@amenajariconstructii.com

1745. Muncitor necalificat tamplarie oras

Pantalimon (circula Ratb), ajutor prelucrare/montare mobilier la comanda cu posibilitatea de a invata lucruri noi, pregatire, slefuire piese MDF, vopsire. Contract munca. 1.450 L; (0723.569.221

Muncitor necalificat, angajez numai din Bucuresti, contract de munca, conditii deosebite. Rog seriozitate; (0744.649.345

1714. Muncitor calificat cu experianta in

1747. Muncitor necalificat, atelier de mobila angajeaza pentru postul de tamplar in lemn sau pal melaminat. Oferim ajutor pentru formare profesionala. Salariu atragator. Sector 2. (0721.816.705 donquihotte94@yahoo.com

productie pentru fabrica de mase plastice zona Militari. Program in ture de 12 ore. Salariu net 1800 lei + ore supl. platite + spor noapte + tichete de masa, 3.000 L; (0771.583.921 office@a1-recruitment.ro

1749. Muncitor necalificat, la fabricare

1774. Muncitori ambalatori, angajeaza Meda Prod 98 SA (fabrica de mezeluri cu sediul in zona Republica). Relatii la tel., CV la e-mail: (021.256.11.90 office@medaprod.ro

1744. Muncitor necalificat si geamgiu, firma producatoare de tamplarie PVC si geam termoizolant, angajeaza cu forme legale muncitor necalificat si geamgiu. Punctul de lucru este in Sos.Alexandriei, Ors.Bragadiru, (0731.837.855 dyandy2002_contact@yahoo.com

1713. Muncitor aprovizionare Firma vet-

erinara angajam muncitor cu permis de conducere (minim 1 an) pentru livrari la 3 farmacii si sarcini administrative. Locatie sector 5. Cautam persoane tinere, dornice de munca. Sal 1.500 net, 1.500 L; (0746.768.173 resurse.umane@biovetimpex.ro

port- mutari, angajeaza incarcator/ descarcator mobila. Cautam persoana care a lucrat pe santier. Salariu, tips 1.400 L; (0720.115.849

1757. Muncitor structura hala metalica,

1731. Muncitor necalificat pentru confec-

Muncit necalif, spanuitor, confectioner in textile Matei conf-nr.1 in Romania angajeaza muncit necalificati, spanuitor si confectionere in ind textila, inclusiv pers cu dizabilitati. Salariu, bonuri de masa, prime, contract pe per nedet. Detalii: 0731022108. 1704.

1748. Muncitor necalificat, firma de trans-

1746.

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 octombrie 2017

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE (barbati si femei) Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/14:00-22:00.

Relatii la telefon 0729.925.035

1843. Muncitori necalificati angajam, cu

studii medii, program de lucru 8 ore, tel. 9.00-17.00; (0724.442.237

1844. Muncitori necalificati confectii met-

alice, fabrica de confectii metalice angajeaza muncitori necalificati din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit! Rel la nr. de telefon; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

1845. Muncitori necalificati fabrica pava-

je salariu intre 2400 si 2900 ron. Asiguram cazare pentru muncitorii veniti din provincie; (0732.126.468

1846. Muncitori necalificati fabrica pava-

je, angajam muncitori necalificati pentru fabrica de pavaje. Salariu motivant. Asiguram cazare pentru muncitorii veniti din provincie; (0732.126.468

1847. Muncitori necalificati femei, pentru confectionat fete incaltaminte si cunoscatoare lucru pe masini de cusut; (0720.383.838 1848. Muncitori necalificati in constructii

1796. Muncitori constructii in domeniul

acoperisurilor. Asiguram cazare. Salariu minim 3000 lei. Tel. director tehnic, 3.000 L; (0744.304.636 1797. Muncitori constructii asiguram cazare Buc. Firma angajeaza in Bucuresti muncitori calificati si necalificati. Angajam si echipe. Asiguram cazare; (0720.060.601 1798. Muncitori constructii, firma de con-

structii angajam calificati si necalificati cu contract de munca, cazare gratuita oferita de firma. Se munceste si in perioada iernii la interioare . inf. la nr de telefon din anunt. 2.000 L; (0723.631.455 1799. Muncitori cu experienta, pen-

tru firma constructii, salarii 140 180 lei/ zi + cazare gratuita, la apartament, avans 25 lei/ zi; (0746.799.743/ 0724.643.775 1800. Muncitori cu experienta, agricultura Sera Baneasa pentru intretinerea plantelor in depozit de plante si flori. Program 8 ore/zi, 5 zile pe sapt. Carte de munca, efort fizic redus (udat si curatat plante) (0751.136.426 ciprian@trias.ro

1801. Muncitori cu experienta, echipe finisori fatada, firma de constructii cu experienta in domeniul reabilitarilor termice (fatade polistiren) angajeaza finisori fatade pt. reabilitari termice de blocuri. Se ofera plata la mp, transport, cazare (0784.121.432 popescucristianadrian@yahoo.com 1802. Muncitori depozit. Angajam in

1817. Muncitori necalificati angajeaza

societate de instalatii. Informatii la tel.: (0721.561.525

1818. Muncitori necalificati calificati pen-

tru tamplarie PVC si aluminiu. Punct de lucru sector 4. Conditii avantajoase de munca, salariu atractiv, posibilitate cazare. 1.800 L; (0725.566.036 Silvia.melinte@yco.ro 1819. Muncitori necalificati cu sau fara

experienta salariu, comison, sector 5, urgent. 3.000 L; (0763.903.555 Office.buildprest.ro@gmail.com

1820. Muncitori necalificati cu sau fara

experienta, domeniul vulcanizari auto, urgent, sector 3, salarizare 800-1500, comisioane, oferim cazare; (0763.903.555 autototal.complet@gmail.com

1821. Muncitori necalificati cu sau fara

experienta, urgent, sector 2, salarizare 1200-2500, oferim cazare. 2.500 L; (0784.163.033 buildprest@yahoo.com 1822. Muncitori necalificati Firma de

constructii specializata in amenajari interioare in Bucuresti cu activitate din 2002 angajeaza muncitori necalificati. Contract de munca cu salariu avantajos, transport, bonuri de masa; (0732.401.725 1823. Muncitori necalificati Firma SC

Plus Confort SRL angajeaza pentru santier. Oferim salariu motivant si tichete de masa (0756.135.920/ 021.255.41.15 claudia@plusconfort.ro

Bragadiru muncitori depozit cu norma intreaga, salariu atractiv. (0730.072.503

1824. Muncitori necalificati in constructii,

1803. Muncitori in constructii Angajam

1825. Muncitori necalificati in vederea pregatirii pentru meseria de macelartransator. Oferim cazare si masa gratuita. Asteptam provincia. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Salarii atractive. Relatii intre 10.00- 16.00. (0769.961.624

dulgheri, lacatusi, zidari, zugravi (salariu 2.500-3.500 ron) si muncitori necalificati (salariu 1.600-1.800 ron), contract de munca. Posibilitate cazare la baraca; (+40753106150/ +40753106150 elenasavulescu2002@yahoo.com

1804. Muncitori in constructii angajam personal calificat si necalificat in constructii. Termosistem blocuri noi. Carte de munca, transport asigurat pentru provincie. Relatii la tel. (0733.591.744 hwg.construct@gmail.com 1805. Muncitori in constructii si renovari

pentru ridicat case la rosu. Plata zilnic sau saptamanal. Necalificati 80-100 Lei/zi. Dulgheri 120-150 Lei/zi. Fierari = 130-150 lei/zi. Renovari interioare neg., 3.000 L; (0747.444.366 42telro@gmail.com 1806. Muncitori in constructii, CGG Con-

struct angajeaza muncitori calificati si necalificati pentru santierele din Bucuresti si Ilfov (finisori, zidari, fierari, dulgheri). Se ofera contract de munca si salariu avantajos; (0747.775.506/ 0747.076.175 1807. Muncitori in constructii, firma de

ofer 3 mese si cazare, locatie Ciorogarla; (0744.259.776

1826. Muncitori necalificati Jetrun Ener-

goEco SRL, angajeaza muncitori necalificati pentru sortare si prelucrare deseuri reciclabile din sticla, pet carton. Pentru detalii sunati (0748.314.105

1827. Muncitori necalificati pentru calificare de operatori dezinsectie. Conditii minime: nefumatori studii medii, domiciliul Bucuresti, permis cat. B. Oferim contract durata nedeterminata, salariu 2.400 L; (0722.620.929 1828. Muncitori necalificati pentru fabrica

preparate carne situata in Topoloveni. Se asigura o masa/zi, un pachet alimente/ luna, transport, salariu brut 1.948 L; (0752.097.890 resurseumane@mgc.com.ro

1829. Muncitori necalificati pentru fabrica

constructii angajeaza muncitori calificati/necalificati, pentru lucrari in tara si strainatate, salariu atractiv; (0729.865.247 office@hizo.ro

preparate carne situata in Topoloveni. Se asigura o maza/zi, un pachet alimente/luna, transport. Salariu brut 1.948 L; (0752.097.890 resurseumane@mgc.com.ro

1808. Muncitori in constructii, firma de

1830. Muncitori necalificati pentru montaj

constructii cauta pentru angajari muncitori calificati pt. montaj gresie, faianta, parchet, tencuieli, zugraveli, termosisteme, glet. Se ofera cazare.Contract de munca. Exclus firme (0742.275.226 vasileionutemilian@yahoo.com 1809. Muncitori in constructii, cazare

inclusa, firma serioasa, activitate din 1993, angajam muncitori calificati (rigipsar, faiantar, zugrav, dulgher) si necalificati in constructii, activitatea se desfasoara in Bucuresti Ilfov (0734.651.945/ 0725.528.321 contact@profielements.ro 1810. Muncitori in constructii. Se ofera

contract de munca, cazare si salariu incepand de la 2500 ron pana la 4500 ron in functie de experienta. Transport gratuit; (0764.232.360 1811. Muncitori in crama, barbati la firma

Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro

1812. Muncitori in fabrica. Firma produc-

usi; (0720.103.532

1831. Muncitori necalificati pentru polizat

piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

1832. Muncitori necalificati pentru santier

constructii, conditii avantajoase, salariu platibil intotdeauna la timp, 1.800 L; (0721.805.158

1833. Muncitori necalificati pentru SC Fibro Metals SRL, barbati, pentru hala industriala Mogosoaia, salariu atractiv, cu carte de munca;salariu intr 2000 si 4000 lei. (021.224.01.17 1834. Muncitori necalificati pentru tabacarie, Jilava Ilfov, (0728.320.203 tarocomimpex@yahoo.com 1835. Muncitori necalificati pentru tipografie din sector 5, urgent.Pentru detalii suplimentare, va rugam sa ne contactati la nr de telefon: (0729.199.076/ 021.335.41.57 crist@crist.ro 1836. Muncitori necalificati permisul cat

B este un avantaj, pentru lucru in atelier confectie rulouri sau montaj; (0732.557.799/ 0722.209.073 office@rulouriexterioare.eu

tie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orele suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun; (0720.112.734

1838. Muncitori necalificati si calificati pt. constructii, oferim cazare; (0723.248.640

1813. Muncitori in productie persoane cu

1839. Muncitori necalificati si soferi cate-

sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro

1837. Muncitori necalificati si calificati pentru productie mobilier; (0748.290.001

goria B angajeaza Societate de constructii su sediul in Bucuresti. Se asigura tichete de masa. Detalii la telefon; (021.434.15.03/ 0745.138.621 1840. Muncitori necalificati (femei) pen-

dential angajeaza muncitori constructii pentru intretinere, program l-v, cu contract de munca nedeterminat, salariu net 1.500 lei; (0788.140.866

tru fabrica de articole din cauciuc, zona Pantelimon-Vergului. Program luni-vineri, 8-17. Actvitate usoara de montaj. Salariu: 1200 lei net, tichete masa, decont transport si bonus de productie 1.400 L; (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro

1815. Muncitori necalificati Amboseli

1841. Muncitori necalificati ,Metropolitan

1814. Muncitori intretinere Centru rezi-

angajeaza barbati si femei, muncitori in industria auto din Romania si Cehia. Hai la munca in fabrica de cablaje.Contacteazane la, 1.500 L; (0755.787.794/ 0755.787.794 voicu@confima.ro

Residence angajeaza muncitori necalificati pentru santier constructii, conditii avantajoase, salariu platibil intotdeauna la timp; 1.800 L; (0721.805.158

1816. Muncitori necalificati angajam pen-

Angajam muncitori necalificati - femei si barbati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu NET 2000 / luna + 2 mese/zi 2.000 L; (0725.333.503

tru fabrica ambalaje plastic, Bulevardul Timisoara, pe termen lung, cu contract, disponibil 3 schimburi, 8 ore pe schimb luni -vineri, 2.550 L; (0769.957.243

1842. Muncitori necalificati - 2000/luna

pentru firma din Bucuresti, salariu platit la doua saptamani, fara intarzieri la plata salariului, se asigura carte de munca si concediu de odihna, de lucru toata perioada anului, se lucreaza la montaj acoperisuri, 2.600 L; (0723.153.211 1849. Muncitori necalificati lucrari electrice sau electricieni fara experienta pentru lucrari instalatii electrice civile si instalatii curenti slabi. Salariu minim 1.500 lei, sunati la; (021.224.05.37 office@bvbcom.ro 1850. Muncitori necalificati productie tex-

tile Societate din cartierul Militari-productie textile industriale oferim: contract de munca pe intreg salariul, bonuri de masa, transport gratuit asigurat de angajator. Seriozitate. Formare profesionala; (021.433.06.63 office@eurosandow.ro 1851. Muncitori necalificati si soferi,

toate categoriile.Oferim contract de munca, pachet salarial avantajos si bonusuri. (0743.114.016 1852. Muncitori necalificati si stivuitoristi twm angajeaza muncitori necalificati (venit 1400lei net) si stivuitoristi (venit 1600lei net). Se ofera contract munca nedeterminat, program Luni-Vineri, ore suplimentare platite dublu; (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 1853. Muncitori necalificati, Angajam in

cadrul unui cunoscute fabrici din Romania de bauturi alcoolice. Locatie: Bucurestii Noi. Program: 7-19; 19-7. Nu necesita experienta; 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1873. Muncitori, ambalori, sudori, latusi-

mecanici, stivuitoristi. Conditii foarte bune de munca, instruire gratuita, salaraiu motivant, asiguram transport. Posibilitate de crestere profesionala. (0757.496.289 roman.croitor@laserprocessing.ro 1874. Muncitori, Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), motostivuitorist, sofer, inginer mecanic si subinginer, mester extruder pt. mase plastice si ajutor. Adresa: Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4. (0742.244.271/ 021.890.33.02 1875. Muncitori, salariu 120-170 lei/zi, saptamanal. Angajam dulgheri, zidari, fierari, zugravi, faian?ari si necalificati. Daca din cauza firmei nu se lucreaza, zilele state acasa sunt platite integral. Aceasta clauza este trecuts in contract. 3.500 L; (0734.299.391 Dnu.investments@gmail.com 1876. Muncitori, societate productie mase plastice angajeaza pt. punctul de lucru din Bragadiru muncitori calificati/ operatori mase plastice/ reglori si muncitori necalificati. Relatii la tel.; (0733.053.493 akktiv_e@yahoo.com 1877. Muncitori, solicitam colaborare cu

firme sau persoane care au echipe de muncitori calificati/ necalificati pentru activitati diverse in productie, nu necesita experienta. Salariu avantajos si transport gratuit. Colaborare firma Zarea (021.667.00.20 office@zarea.ro 1878. Muncitori, montatori mocheta, linoleum calificati si necalificati pentru montaj pardoseli, mocheta, linoleum, reparatii pardoseli. Contract de munca, salariu atractiv si bonuri de masa.Relatii la tel. 1 L; (0747.200.256 office@floorconsulting.ro 1879. Muncitori, muncitoare, anga-

jam pe perioada nedeterminata, locatie sector 6. (0728.326.445

1897. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0724.545.953 1898. Necalificati, firma de izolatii din Bucuresti angajeaza muncitori necalificati pentru montaj vata si cauciuc pe teava si tubulatura. Se ofera carte de munca, salariu negociabil, decontare transport, echipament. (0732.638.117/ 0731.369.991 izolatiitehnice@gmail.com 1899. Necalificati, calificati pentru SC

Premium Cod Construct SRL, pentru urmatoarele posturi: rigipsari, faiantari, zugravi, dulgheri, fierari. Contract de munca, salariu motivant, rog seriozitate. (0785.543.988/ 0770.510.261 Soare_gabriel89@yahoo.com

1900. Necalificati. Angajam zugravi, rigipsari. Cazare, plata saptamanal. Colaboram si cu echipe la mp. Marian, 3.000 L; (0786.516.830 1901. Necalificati. Constructii anga-

jam necalificati si zugravi, dar si echipe, cazare, salariu atractiv, conditii bune, pt. Bucuresti, Mihaela; (0734.492.895

1902. Nicoresti restaurant, Restaurant Nicoresti angajeaza ajutori ospatari, ajutori bucatari, femeie la vase si femeie de serviciu, pt. orice informatie sunati la cele doua numere; (021.211.24.80/ 0724.290.550 dandinu_72@yahoo.com 1903. Novice cu putere de munca, serios,

pentru ajutor de macelar. Magazinul se afla in Dr. Taberei. (0722.635.546 1904. Oameni nevoiasi, exclusiv cu cazare pentru paza Branesti, Ilfov, ofer locuinta, mancare si salariu. Rog sms si sun inapoi. Maxi taxi 503 de la Cora Pantelimon. 1.400 L; (0767.079.463

1905. Office manager. Ne dorim o colega Muncitori. angajam dinamica, cu abilitati organizatorice si de muncitor (preferabil barbat) planificare pentru activitati manageriale si pentru manipulare marfa – secretariat. Asteptam CV + poza pe e-mail. Mediu de lucru placut. Zona 13 Septemstatie sortare. relatii la brie/Razoare telefon (0728.290.630 violetapredescu@saloanelemagic.ro 1880.

1881. Muncitori. Firma angajeaza munci-

tori in constructii, necalificati, dulgheri, zidari. Pt. provincie asigur cazare; (0722.613.554/ 0766.263.094 1882. Muncitori. Firma instalatii electrice

angajeaza muncitori necalificati pentru santiere Bucuresti. Salariu atractiv 2.300 L; (0751.512.789

1906. Om intretinere administrare restau-

rant Cernica, salariu avantajos (0741.093.002/ 0758.022.771 grecrombussinesgroup@yahoo.com 1907. Om la curatenie, barman, ospatar,

bucatar, pentru cafenea pe Calea Victoriei, zona Piata Romana, aproape de metrou. (0743.605.039

1854. Muncitori necalificati, angajam

muncitori necalificati pentru manipularea si sortarea deseurilor recilcabile (carton, plastic, sticla). Program de lucru: luni-vineri (716.30). Nu exista intarzieri la plata salariului; (0761.320.526/ 0761.320.573 office@urbancr.ro firma producatoare usi de exterior. Nu este necesara calificare. Sediul firmei este in oras Pantelimon. Angajam si persoane din alte localitati, oferim cazare Tel.: (0726.203.998 office @aluset.ro lucru, salarii atractive, venituri sigure, urgent, (0763.903.555 autototal.complet@gmail.com

1857. Muncitori necalificati, fabrica fermoare angajeaza necalificati (calificarea se face la locul de munca) si vopsitor. Interviuri zilnic 11-14.00 la sediul din bd. Theodor Pallady nr. 287 sect. 3 (in incinta ior 2); (0735.209.137

1859. Muncitori necalificati, SC Anconi

Design angajeaza muncitori necalificati confectii metalice, Bucuresti, (0731.010.457

1864. Muncitori necalificati. Firma de constructii angajeaza: muncitori calificati, salariu 3.000- 3.500 Lei, ajutor muncitori, salariu 2.000- 2.500 Lei. Santiere in Bucuresti pe toata perioada anului. Nu este obligatorie diploma de calificare; (0726.320.200 1865. Muncitori pentru amenajari interioare B, cautam faiantari, zugravi si oameni policalificati in finisaje interioare in Bucuresti. Oferim forme legale de munca, salarii intre 2.000 si 3.000lei, posibilitate avansare. Contact George; (0741.231.841 georgedragan22@gmail.com 1866. Muncitori pentru sectia de produc-

tie Fabrica de mezeluri SC Vericom 2001 SRL, cu sediul in Bucuresti str. Drumul intre Tarlale, nr: 25-29, sector 3, angajam femei si barbati, pentru sectia de productie, (0720.660.635 office@vericom2001.ro 1867. Muncitori pentru societate constructii: sef echipa. Se cere seriozitate si experienta. Se ofera contract de munca. Cazare gratuita. Salarii pana la 200 lei/ zi, si 30 lei/ zi, avans pentru mancare; (0746.799.743/ 0724.643.775 1868. Muncitori pentru strainatate fara

comision WP Xawax s.r.o Cehia, agentie de recrutare, angajeaza pe baza de contract, pentru fabrici din Cehia muncitori necalificati. Transport si cazare gratuit. Nu percepem taxe sau comisioane. 3.500 L; (0755.185.796/ 0755.185.796 novarafructis@gmail.com 1869. Muncitori placari polistiren.

Angajam meseriasi, salariu 140180 lei/zi, pentru necalificati salariu intrare 100-110 lei/zi. Oferim cazare gratuita, 30 lei/zi avans; (0746.799.743/ 0724.643.775 1870. Muncitori santier calificati: dulgheri, fierari, zidari, rigipsari, faiantari etc. si necalificati pentru lucrari de constructii. Oferim salariu bun; (0733.613.893 1871. Muncitori sectia spirtoase la firma Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase.Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei :B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112. (021.667.00.20 office@zarea.ro 1872. Muncitori si electricieni. Firma

Internationala mase plastice cu sediul in Copaceni Ilfov, angajeaza: muncitori, electricieni. Oferim: salariul motivant fix, tichete de masa (15Ron/zi), spor noapte, abonament medical privat, plata ore suplimentare conform legii, bonus anual de performanta, instruire si dezvoltare profesionala. Pentru mai multe detalii va rugam sa sunati intre 9:00-17:00 la 0213166921, 0740169885. (021.316.69.23/ 021.316.69.20

avantajoase, pachet salarial atractiv, (0753.117.009

1925. Operator automate cafea cu sau fara experienta, posesor permis conducere categoria B (0766.801.123 valter.babuca@dmdcoffee.ro 1926. Operator automate cafea, firma de cafea sediu in zona Piata Crangasi, salariu atractiv + tichete de masa, masina de serviciu. Rog seriozitate (0770.673.037 george.budescu@doublesmart.ro 1927. Operator buldoexcavator JCB 3 cx

nou si bob cat numai cu experienta. Salariu 2000 lei, zona Voluntari Ilfov; 2.500 L; (0765.251.035 Costachegabriel74@yahoo.ro

1928. Operator calculator cu cunostinte in Saga pt depozit. Zona Obor. Persoana serioasa, dinamica, oferim salariu 1500 lei, mai multe detalii la tel: 1.500 L; (0762.921.642 astonabucuresti@gmail.com www.astona.ro

1932. Operator calculator service, com-

panie din domeniul electro-it, cu sediul in sectorul 6, angajeaza personal (minim diploma de bacalaureat) pe postul de operator calculator (07339495008 hr@cel.ro

1860. Muncitori necalificati, SC angajeaza muncitori necalificati pentru: verificarea si repararea paletilor folosind ciocanul pneumatic si fierastraul electric. Pachet salarial motivant , tichete de masa, transport gratuit; 1.500 L; (0722.265.383 office@romgrup.ro

1863. Muncitori necalificati, contract de munca, contract full-time, salariu brut 2.462 lei, salariu net 2.000 lei (1.685 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program de lucru lu-vi, 8-18, zona Auchan, Militari, 2.000 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1924. Operator automate cafea conditii

1931. Operator calculator pentru vanzari online, vanzator accesorii mobila, stivuitorist cu experienta min. 2 ani, gestionar pentru pal cu experienta, operator PC, operator calculator pentru preluare comenzi, tamplari, muncitori necalificati; (0731.038.195

1858. Muncitori necalificati, Incarcator descarcator, sector 3, program luni-vineri, 8-17, salariu 1.065 lei, bonuri de masa, (0774.699.394

tru finisaje interioare/ exterioare (rigips, gresie, faianta, etc.) oferim cazare gratuita + 80 Lei /zi, pentru mai multe detalii, va rog sa ma contactati, (0725.368.099

1923. Operator asamblare, mecanica si electrotehnica persoana meticuloasa, atenta la detalii, constiincioasa, pasionata de electrotehnica si lucru manual. Activitatea presupune asamblarea produselor in conformitate cu instructiunile de lucrudesen tehnic (031.425.45.55 oana@onestore.ro

1930. Operator calculator cu cunostinte limba italiana, firma de contabilitate si resurse umane angajeaza pentru punctul de lucru din Ploiesti operator calculator cu cunostinte de baza de contabilitate primara, de preferat computerizata si limba italiana; (0770.365.103 marketing@reconta.com

1856. Muncitori necalificati, cu pofta de

1862. Muncitori necalificati, calificati pen-

1922. Operator ambalare pentru fabrica de medicamente situata pe Theodor Pallady, noi colegi pentru fabrica, ambalare medicamente. Program de lucru 3 schimburi, luni-vineri, studii medii.Cautam persoane pe termen lung. (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

1929. Operator calculator Firma Scomet Administrare Imobile angajeaza operator calculator contabilitate partida simpla. Salariul o mie opt sute lei pe luna. Posibilitati crestere in functie de performanta, 1.800 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797

1855. Muncitori necalificati, angajeaza

1861. Muncitori necalificati, urgent salariu 1000-1500+bonusuri zilnice, sector 2, (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com

1933. Operator calculator, fata, introdus

facturi, tinut legatura cu furnizorii, conditii foarte bune, Sos. Colentina, 2.000 L; (0734.072.088 rusu2222@gmail.com

1883. Muncitori. Productie mase plastice angajam urgent muncitori calificati si necalificati, reglori, electromecanici, tehnicieni, controlori calitate. functionam in incinta faur sector 3. (0784.235.304 1884. Muncitori. Firma angajeaza cu

contract de munca muncitori calificati, zidari, rigipsari, zugravi, faiantari; (0766.485.739/ 0775.504.110 1885. Necalificat, Atelier Reparatii car-

dane, angajam muncitor necalif, norma intreaga, oferim pachet salarial atractiv, conditii de munca foarte bune, asiguram transport cu masina firmei, (0720.948.512 1886. Necalificat, curatare hote, firma specializata in curatare hote (mai multe detalii la tel) angajam full-time, 2000 - 2300 lei. Se cere seriozitate si dorinta de munca. Posibilitate de promovare sef de echipa in funct 2.300 L; (0722.306.634 alexandru.naftaila@gmail.ro 1887. Necalificati angajez, ofer cazare,

masa+ salariu; (0724.778.928

1888. Necalificati depozit program 8h/zi

-in schimburi. Salariul 1.800 Lei + alte beneficii. Pentru detalii sunati la tel., 1.800 L; (0732.459.839 1889. Necalificati fabrica angajam urgent necalificati pentru fabrica productie. Salariu 1450-1500 Ron brut/ 1100 Ron net, bonuri, bonuri, transport. Program de lucru 8 ore L-V. Zona sector 3. Pentru mai multe detalii la telefon 1.500 L; (0733.409.308 1890. Necalificati fabrica, angajam

urgent in zona sectorului 3. Salariu 1450 Lei brut/1100 Lei net + bonuri. Program de lucru de L-V 8h/zi in schimburi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.450 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1891. Necalificati pentru curatenie,

angajam zugravi. Cazare, conditii bune, plata la 2 saptamani, 120 Lei/zi, cu avans. Mihaela; (0734.492.895

1908. Om la vase, Kaffa Pub angajeaza om la vase. Oferim salariu fix+tips zilnic, program flexibil, mediu de lucru placut. Detalii la tel.; (0755.421.101 kaffapub@gmail.com 1909. Om pentru pompa de beton, salariu

atractiv. (0746.126.620

1910. OMV Gara de Nord angajeaza casi-

er gastro; (0736.898.770

1911. Operatoare calculator, absolvente liceu, promotiile 2015-2017, nu necesita experienta, zona Salajan; (0722.283.303 1912. Operatoare casa de amanet, Post

vacant : operatoare casa de amanet. Cerinte: experienta obligatorie. Avantaje : Mediu placut de lucru, colectiv dinamic si unit, salariu avantajos. Locatie : Sectorul 2 - Statie de masina; (0769.088.454 Claudiupena2005@yahoo.com 1913. Operatoare, fete, PC pentru fac-

turare, pt. fabrica de paine, sector 2, Colentina. Program de lucru 8 ore 3 schimburi, 2 zile libere/saptamana. 1.500 L; (0725.203.403 narcisa.hulea@liderpan.com 1914. Operatoare, operator preluare

comenzi Food Circus angajeaza operatoare /operator preluare comenzi. Program de lucru ma-vi (12:00-20:00). Salariu 1600 lei/ luna (cu contract de munca) + o masa calda pe zi. Zona Pipera, (0724.936.891 1915. OPERATOR calculator, firma dis-

tributie bauturi angajeaza operator calculator cu experienta pentru facturare. Este necesara experienta pe diverse programe de facturare. Program flexibil de lucru. (0722.229.927 1916. Operator casa de amanet. Program flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0735.545.644 1917. Operator CNC gaurire / frezare

ca program 8h/ zi in schimburi. Salariul 1800 Lei +alte beneficii. Pentru detalii sunati la tel., 1.800 L; (0732.459.839

mobilier PAL / MDF. Se cer cunostiinte operare calculator, cunostiinte tehnice mobilier, seriozitate si dorinta de perfectionare in domeniu. Se ofera salariu motivant; (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu

1893. Necalificati pentru fabrica produc-

1918. Operator facturare -casier cu studii

1892. Necalificati pentru depozit logisti-

tie Vopsea urgent, salariu 1500 ron brut, 1100 ron net, bonuri 200 ron, bonus 200 ron, program de lucru: 8 ore/ 3 schimburi. Zona sector 3. Pentru detalii la telefon 1.500 L; (0733.409.308 1894. Necalificati si faiantari cu experi-

enta pentru firma de constructii. Oferim cazare in Bucuresti si salariu mare; (0768.080.030/ 0765.855.202 1895. Necalificati, angajam persoane

necalificate pentru vulcanizare auto; 1.500 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1896. Necalificati, angajam tineri, pentru incarcare descarcare mobila, cu sansa de a invata meserie pentru cine vrea. Faur, sector 3, 1300 lei net, 1.300 L; (+40725227397/ 0726.301.049 josephrizk00@hotmail.com

21

1934. Operator calculator, dispecer video, centru alarma pentru Ploiesti si Bucuresti. Cerem minim de experienta pe post, de preferat si calificare. Lucru in ture, cadru legal. Pentru interviu, sunati sau trimiteti cv: recrutare@globalsecurity.ro. 1.500 L; (0721.363.035/ 0723.511.588 recrutare@hm-jobs.ro 1935. Operator call center companie americana avem posturi full-time si parttime in domeniul marketing. Posturi libere: (agent vanzari, call center, consilier vanzari) (031.405.50.43 agtopcompany@yahoo.com 1936. Operator call center cu sau fara experienta, angajam operator call center, cu sau fara experienta. Full - time 8 ore ) sau part - time (4 - 6 ore ) luni - vineri, carte de munca, salariu atractiv; hr@biosistemteam.com 1.500 L; (0755.143.651/ 0755.143.642 hr@biosistem-team.com 1937. Operator call center limba bulgara. Responsabilitati: raspunde telefoanelor clientilor bulgari, intocmirea de awb-uri, intocmirea facturilor fiscale in format electronic, realizarea de texte simple in limba bulg 2.000 L; (0748.364.416/ 0748.364.416 eduardpetrescu10@gmail.com 1938. Operator call center, HelloHungry

angajeaza operatori callcenter full time. Programul de lucru este de 2 zile cu 2 libere, cate 12 h/ zi. Salariul fix este 1500 L(net), bonusuri de pana la 100 L. Seara transport asigurat; 1.500 L; (0725.944.519/ 0725.944.518 support.ro@oliviera.ro

1939. Operator call-center, experienta minim 6 luni. Salariu 1600-2000 lei. Soseaua Fundeni, nr 204, sector 2; 2.000 L; (0748.364.416/ 0748.364.416 eduard@ekostore.ro

1942. Operator comenzi piese auto Serv-

ice auto Adely angajeaza operator comenzi piese auto cu experienta pentru identificare, operare, consultare cataloage de piese, ofertare produse catre clienti. Adresa: Bd. Theodor Pallady, nr. 287, (0374.065.066/ 0761.618.765 contabilitate@adely.ro

1943. Operator curatenie pt Building Support Services firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza operator curatenie. Program lucru de 8 ore/ zi, CV la fax 021.208.41.53 sau email. (0752.150.677/ 0746.079.892 1944. Operator date cadastrale minim 2 ani exp., cunostinte practice privind domeniul, abilitati peste medie privind operarea cu AutoCad, ArcView si MS Office, cunostintele necesare prelucrarii masuratorilor (0722.304.466 1945. Operator date PC, German Quality

Solution, introducere date in magazin online - produse pentru Casa si GradinaGQS detine site-ul germanquality.ro, cel mai mare magazin online de obiecte sanitare 2.100 L; (021.212.30.10 sanitare@german-quality.ro

1946. Operator depozit, zona Piata Victo-

riei, program 9-18. Salariu 1300 lei prima luna. Aranjare marfa, colete facturare, scolarizare gratuita. Cautam persoana harnica, optimista, pozititiva 1.300 L; (0723.590.128/ 0723.590.128 elena.raducu@gmail.com 1947. Operator dezinsectie cu auto-

turism propri. Program de lucru part-time. Salariu peste nivelul pietei; (0763.817.508

1948. Operator Dispecer. Compania Romanian Security Systems angajeaza operator dispecer: diploma de bacalaureat; cunostinte de utilizare PC; abilitati de comunicare; spirit de echipa, ordine si disciplina; experienta in domeniu constituie un avantaj; (021.264.00.00 1949. Operator etichetare pentru masina automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1950. Operator etichetare depozit pt. Fox, fabrica de mezeluri. Cunostinte calculator. 2 schimburi, perioada nedeterminata, bonusuri, prime, masa calda gratuit. Sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de l-v, 1.700 L; (0726.718.768 1951. Operator facturare pentru punctul de lucru din Militari (Bd. Iuliu Maniu nr. 203), cv pe mail, tel: (0724.303.016 servicemilitari@best-tires.ro 1952. Operator facturare vanzator / gestionar anvelope, baiat tanar dinamic, cunostinte bune PC, Word, Excel, bacalaureat. Salariu brut 2.550 - 2.850 lei 2.850 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 1953. Operator facturare, angajam urgent operator facturare pentru emitere facturi departament distributie. Constituie avantaj experienta intr-un post similar. Oferim tichete de masa si decontare transport. Rugam seriozitate; (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 1954. Operator filler, SC Expresoare Cafea SRL, angajeaza tehnician automate cafea, experienta minim 1 an in domeniu, permis conducere minim 1 an, abilitati tehnice, rog cv la adresa de e-mail, salariu atractiv+bonuri masa, (0733.799.815/ 0764.428.428 expresoarecafea@yahoo.com www.tchibocafea.ro 1955. Operator gestiune pentru service camioane, cu experienta. Cerinte: diploma bacalaureat , cunostinte PC, seriozitate. Oferim pachet salariu motivant si conditii bune de lucru. (0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 1956. Operator greifer Firma reciclare (Sos. Centura Bucuresti vis-a-vis penitenciar Jilava) angajam operator utilaj greifer. Asiguram instruire practica si scolarizare macaragiu. Cerinte: experienta minima depozit/ santier, (0727.732.933/ 0723.606.181 1957. Operator identificare piese auto pentru service auto si magazin de piese auto in zona Aparatorii Patriei; 2.500 L; (0766.979.752/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com 1958. Operator introducere date calculator minim studii medii;cunostinte operare PCpreluarea si prelucrarea informatiilor fizice si scanate;introducerea datelor in calculator.Arhivarea documentelor.Abilitati de lucru in echipa. (0724.899.704 office.cmd@yahoo.com

1940. Operator centru copiere si reincar-

1959. Operator linie fabrica bauturi in cadrul unei fabrici de bauturi alcoolice din Bucuresti. Locatie: Bucurestii Noi. Program: L-V.Necesita experienta minima de 6 luni; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1941. Operator comenzi magazin on line

1960. Operator linie productie pentru Camp Medica Distribution. Programul este de 8 ore pe zi, de luni pana vineri. Persoanele interesate pot trimite CV pe adresa de email. (0730.522.337 office@camp.ro

cari cartuse Centru printare si reincarcari cartuse angajam personal pentru activitati de copiere, printare, refill, stampile, vanzari birotica si consumabile imprimante. (0723.390.550 Inovomag@gmail.com loc Cornetu , Ilfov. Cautam o persoana dinamica, atenta la detalii care sa gestioneze comenzile primite on line .Pentru detalii L-V intre h10-17; (0762.703.638 nailartshop@rocketmail.com

1961. Operator macara Telemak, urgent

pentru un santier in localitatea Ulmi, jud. Dambovita (0730.505.021 lidermetal2011@gmail.com

medii, cunostinte Word, Excell, soft facturare, experienta minim 1 an, Auto Cobalcescu, zona Vitan, angajeaza (0742.262.532 1919. Operator pariuri sportive/ jocuri mecanice, cafenea sportiva Otopeni, relatii la tel.; (0760.966.924/ 0722.503.559 1920. Operator amanet, amanetexchange angajaza personal cu experienta in domeniu.Salariu de la 2300 Ron. CV + foto; 2.300 L; (0765.329.024 amanetplatinum@gmail.com 1921. Operator amanet, TopAmanet angajam persoane, cu sau fara experienta, responsabile si serioase cu varsta minima de 25 ani. Reprezinta un avantaj experienta in domeniul vanzarilor. Cv+foto pe mail. 1.700 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.ro www.topamanet.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

16 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1962. Operator marketing Logistica, mar-

keting, relatii cu clientii. Magazin online in Bucuresti zona sos. Fundeni, posibilitate avansare. Salariu 1.800 lei net. Conditii minime: bacalaureat; (0767.745.380 victor_urda@yahoo.com 1963. Operator mecanic producator de

cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Experienta minim 2 ani. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 1964. Operator pc asistent manager, contabil primar, consultant vanzari, la fabrica productie pavaej. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta, sal.+ comision, CV la adresa de email, 2.500 L; armopavsrl@yahoo.ro 1965. Operator PC pentru Logos

Accounting Services filiala a AXE (http://axeitalia.com/) angajeaza full time, 09.00-18.00. Salariu: 1700 lei net/luna, contract incheiat pe o perioada de proba 2 luni. CV la email. (031.438.09.79 a.grigore@logosas.com 1966. Operator PC limba Maghiara, scris si vorbit limba maghiara. Salariu negociabil 1800-2500 leiSoseaua Fundeni, nr 204, sector 2; 2.500 L; (0748.364.416/ 0729.901.506 eduard@ekostore.ro 1967. Operator polivalent Auchan Drumul

Taberei aprovizioneaza rafturile cu produse si pune etichete cu preturi, scaneaza produse la Casa - nu manipuleaza mijloace de plata, program flexibilsalariu competitiv, prima vacanta, tichete (0374.409.880 recrutaredt@auchan.ro

1968. Operator preluare comenzi pizza Pizzerie cu sediul in sectorul 5 angajeaza persoana pentru preluarea comenzilor telefonice si online, 1.700 L; (0765.489.624 1969. Operator preparare sandwichuri pentru benzinaria Mol Caramfil situata in cartierul Aviatiei. (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 1970. Operator reciclare ladite de fructe

si legume Program: luni-vineri in 2 schimburi 7.00 - 15.00 si 14.00 - 22.00. Locatia: parc logistic Chiajna. Salariu net 1300 lei, tichete, 1.500 L; (031.429.81.17 1971. Operator sala gaming ture 12 ore, doua zi, doua noapte, doua libere. Salariu 1800 L, tips mediu lunar 700 L, 1.800 L; (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro 1972. Operator sala jocuri Las Vegas Games, Operator sala jocuri, Bucuresti, Las Vegas Games. Angajam fete/baieti cu/fara experienta pt. postul de supraveghetor sala. Detalii suplimentare. C.V. la adresa e- mail; 1.500 L; (0765.657.235 anna09995@gmail.com 1973. Operator schimb valutar si amanet,

cu domiciliul in Bucuresti, diploma BAC. Oferim pregatire si salarii incepand cu 1.400 Ron net + comision; 1.400 L; (0764.402.441

1994. Operatori statie reciclare in Car-

refour, preluare deseuri de la clienti, folosire presa, cantar, PC, face procese verbale. Program inegal, contract perioada nedeterminata. Disponibilitate pt. munca fizica. Venit 1650 Lei net. Contact: 1.650 L; (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 1995. Operatori statie reciclare Sigurec

City in Turda program l-v 09-18, salariu motivant, contract de munca. Se cer cunostinte operare PC, studii medii, disponibilitate pentru efort fizic. Contact: (0752.290.236

1996. Operatori utilaje si muncitori necal-

ificati (femei si barbati) pentru societate cu sediul in orasul Pantelimon; (0759.019.910

1997. Operatori. ICME ECAB SACablel- fabrica de cabluri electrice si de telecomunicatii angajeaza operatori in productie, de preferat cu diploma de bacalaureat si experienta in productie 1-2 ani. Se ofera conditii foarte bune de salarizare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati intre orele 8.00–13.00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: (021.209.01.10/ 021.209.03.09 1998. Optometrist cu experienta Firma de optica medicala angajam optometrist cu experienta in vanzari si consultatii. Pentru mai multe detalii contactati-ne la numarul de telefon sau prin e-mail conducere@swissoptik.ro; (0726.460.460 conducere@swissoptik.ro 1999. Ospatar intr-un restaurant din cen-

trul istoric cu produse traditionale din Austria. Persoana agreabila, responsabila, pozitiva, disponibila pentru lucru in ture. Salariu incepe de la 1.500 lei plus bonificatii, (0734.625.418 anca_smada@yahoo.com 2000. Ospatar ospatarita, restau-

rant Provence Iancului; (0724.212.282

2001. Ospatar pentru restaurant cu spe-

cific mediteranean. Conditii de munca avantajoase. (0730.007.660

2002. Ospatar pentru restaurantul Il Des-

tino. (0721.470.993 manager.ildestino@gmail.com

2003. Ospatar preluare si servire comen-

zi mancare si bauturi. Pregatire preparate usoare. Cerinte: experienta, limba englezanivel mediu, seriozitate. Hotel boutique 4 stele din centrul Bucurestiului, (0758.094.095 mihaela.zuld@hotelmoxa.com 2004. Ospatar Restaurant central anga-

jeaza ospatari cu experienta de minim 2 ani, aspect fizic placut. Salariu 1.000 lei, tips. Contract de munca, masa si transport asigurate, 1.000 L; (0732.266.922 hrclubcentral@gmail.com 2005. Ospatar mic dejun pt. Rin Grand

1974. Operator stanta, operator masina de stantat (stantator -tanara-tanar eventual fabrica incaltaminte}. Orar 8 ore (8-16:30 cu 30 min pauza pranz) - carte de munca bonuri de masa; (0744.881.444/ 0744.141.828

Hotel. Pregateste si completeaza bufetul, executa mise-en-place-ul, debaraseaza mesele. Program de lucru 5 zile pe saptamana (06:00-15:00) si 2 zile libere. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1975. Operator telesales Amicredit anga-

2006. Ospatar sau Picol. Restaurant pe

2025. Ospatar. Hotel 4 stele anga-

jeaza urgent, bucatar mic dejun, cameriste, si femeie la spalat vase. (0722.202.986

2026. Ospatar/aj ospatar, barman/aj bar-

man, bucatar/aj buc, ne marim echipa, berarie in centrul vechi. Cautam ospatar/aj ospatar/barman/aj barman/bucatar/aj bucatarie. Daca ai o atitudine pozitiva si esti dornic de afirmare, vino in echipa noastra; (0735.861.683 vera@curteaberarilor.com

vorbitori de limba italiana - salariu 2000 lei net + bonuri si spalatori vase (femeie-program flexibil-1600 lei+bonuri). Restaurant situat in centru-S2 pe Str. Popa Petre. Detalii; 2.000 L; (0720.078.845 hr@menatwork.ro 2029. Ospatari angajam pentru un cunoscut hotel de 4 stele din Bucuresti. Locatie: zona Aviatiei. Program: 2 schimburi. Necesita cunostinte de limba engleza nivel conversational. 1.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1979. Operator xerox 6 ore/zi, un week-

end da unul nu, 1200-1500; (0771.033.742 munteanun@yahoo.com 1980. Operator Xerox, centru de copiere

angajam fata operator xerox.Activitate de copiere documente, bk, color; indosarieri, laminari, printari doc, vanzari de birotica papetarie. Program L-V /9-17, salariu 1700 net; 1.700 L; (0773.941.962 mihai_officeprint@yahoo.com 1981. Operator xerox, obligatoriu experienta in printare, scanare, copiere si indosariere documente, zona Romana si in facultati, minim 1700 lei. Telefon: (0749.652.873 comenzi@tuchi.ro 1982. Operator, manipulant depozit Responsabilitati principale: lipirea etichetelor pe canistre, paletare, infoliere paleti, verificarea si lipirea etichetelor pe butoaie, participa la procesul de curatenie in depozit; (0742.102.392 alexandra.motroi@brenntag.ro 1983. Operator, operatoare calculator, introducere date in calculator pentru MeiMei.roCerinte minime: operare Excel, Word, internet.Zona: Sector 2 (Colentina, Pantelimon), Voluntari, Dobroesti. (0763.399.000 office@meimei.ro 1984. Operator, operatoare call center call center, program l-v, 9.00-18.00, salariu net 1500+bonusuri, zona Unirea, cunoasterea produselor naturiste constituie avantaj. CV la adresa: (0723.531.268 claudiu.elixir@yahoo.com 1985. Operatori aparate de cafea, obliga-

toriu permis conducere auto; (0766.569.115

1986. Operatori call center pentru MPS

Solutions, vorbitori de limba italiana. Sediul este langa statie de metrou Grozavesti. Suna pentru a stabili un interviu. 2.200 L; (0728.117.215/ 0728.117.216 andrei.mandache@mpssolutions.net 1987. Operatori call center, dispeceri

pentru firma de livrare mancare la domiciliu cu sediul langa Gara de Nord, pentru preluare comenzi telefonic si online. Program 1 zi cu 1 zi, duminica liber. (0723.227.220 1988. Operatori fabrica, productie ob.

sanitare. Salariul net : 1500+bonuri + alte beneficii. Program 8h,12h/ ture. Pentru interviuri sunati la nr. din anunt 1.500 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmai.com 1989. Operatori linie imbuteliere personal

calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro

1990. Operatori mase plastice, muncitori

necalificati pentru S.C. cu sediul in Voluntari.Relatii la tel: (021.240.20.56 1991. Operatori masini Pentelimon,

Branesti, cu minima experienta mecanica si electrica. Experienta de strungar, frezor, lacatus mecanic, mase plastice reprezinta un avantaj. (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro 1992. Operatori platforma cu atestat GPL Benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza operatori platforma cu atestat GPL. Persoane sociabile, cu atitudine pozitiva, implicate in munca. Se asigura salariu fix, bonuri de masa, contract de munca, tips zilnic; (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 1993. Operatori productie Abatorul Peris,

15 operatori productie, responsabili si dornici sa intre in echipa noastra. Oferim salariu fix lunar net de 1200 de Lei, tichete de masa, transport sau cazare. Detalii tel. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

2011. Ospatar, ospatarita. Hotel Restau-

rant Dacia 4 stele, zona Unirii, cu experienta minim 6 luni in domeniu. Loc de munca permanent; Mediu de lucru placut si elegant. 1.600 L; (0788.259.808 office@rrt.ro rrt.ro 2012. Ospatar, ajutor barman sector 3,

bd. Nicolae Grigorescu nr. 20, zona Titan. Restaurant Allegro angajeaza ospatar fata sau baiat, in Bucuresti sectorul 3, Salariul se negociaza in urma interviului; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com www.restaurant-allegro.ro 2013. Ospatar, ajutor de ospatar zona

centrala (Unirii, Universitate), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2014. Ospatar, ajutor ospatar hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2015. Ospatar, ajutor ospatar Restaurant

sector 4 zona Timpuri Noi angajam: ospatar, ajutor ospatar, bucatar, ajutor bucatar. Detalii la telefon. Firma de curatenie angajam personal pentru întretinere birouri; (0722.244.214/ 0731.831.891 2016. Ospatar, casier shop si bucatar

pentru Statia OMV Autostrada A2 km 49, Bucuresti Constanta. Salariu incepand de la 1.600 lei net, bonuri de masa. Se asigura transportul (0766.221.383 ionel.vasile@yahoo.com 2017. Ospatar, ospatarita cu sau fara

experienta, cu dorinta de munca, cu simtul responsabilitatii si foarte vesel/a. Daca ai aceste calitati, te asteptam in echipa noastra; (0728.443.300 2018. Ospatar, ospatarita pentru Kaffa

Pub. Vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara si mereu pusa pe distractie? Te asteptam la interviu. Oferim salariu fix, tips zilnic, program flexibil, mediu de lucru placut (0731.007.582/ 0752.058.039 kaffapub@gmail.com 2019. Ospatar, ospatarita pentru restau-

rant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, et. 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu. Venituri peste 6.000 lei/ luna, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2020. Ospatar, ospatarita Restro-Bar Klandestin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com 2021. Ospatar, ospatarite, experienta si diploma, carte de munca, salariu, se face tips, sector 5, (0764.990.990 cristi_20018@yahoo.com 2022. Ospatar, ospatarite, stadio restau-

rant asezat in Piata Universitatii angajeaza ospatari, ospatarite. Venituri motivante, program flexibil, transport si masa de pranz asigurate. Detalii la numarul de telefon; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 2023. Ospatar, picol, personal de bucatarie, Kahve Dunyasi, angajeaza ospatari la locatia din incinta Bucuresti Mall. Puteti trimite cv-urile la adresa de mail sau suna la nr-ul de telefon de mai jos. (0725.862.552 mallvitan@kahvedunyasi.com 2024. Ospatar. Angajez ospatar pentru Complex Turistic 4 stele Brasov. Salariu fix plus plata suplimentara la evenimente, transport, o masa/zi. CV la adresa de mail, 1.500 L; (0758.111.016 office@stejariibrasov.ro

2064. Ospatarite, hostesse, cliente false

2031. Ospatari pentru evenimente: nunti,

2065. Ospatarite, ospatari pentru restau-

botezuri, petreceri private etc.; (0766.677.437

2032. Ospatari pentru Greek Taverna mall Baneasa, in conditii de munca foarte bune, salariu +tipsuri motivante. (0768.494.450

rant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, salariu 1500 lei in mana, contract munca, tips individual, bonusuri. Se cer, experienta, dinamism, seriozitate, 1.500 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 2066. Ospatarite, ospatari restaurantul

cu sau fara experienta, contract de munca, tips din vanzare, o masa calda pe zi, transport asigurat (program 12-02,o zi cu o zi). Zona Vatra Luminoasa sect. 2. (0728.825.777

Vivo isi mareste echipa. Daca esti ospatarita/ospatar si vrei sa te alaturi echipei noastre asteptam sa ne contactezi. Experienta anterioara nu este necesara. (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com

2034. Ospatari Restaurant situat in zona

2067. Parchetari si tamplari pentru

2033. Ospatari pentru Maraschino Bistro,

Unirii angajeaza ospatari/ ospatarite cu minim de experienta, ajutor bucatar, salariu+tips, conditii avantajoase, program de 12 ore, program interviu L-D 15:0021:00; (0722.145.882/ 0720.619.050

montare-finisare parchet masiv, montare parchet stratificat, realizare trepte lemn, montare lemn pentru terase si fatade. 1.800 L; (0721.494.093 contact@e-parchet.ro

2035. Ospatari si cameriste, pt. hotel in Bucuresti. Engleza mediu; (0762.884.632

2068. Passion4work angajeaza opera-

2036. Ospatari si picoli, restaurant situat

in Piata Iancului angajeaza ospatari si picoli. Relatii la nr.; (021.252.73.31 intermacedonia98@yahoo.com 2037. Ospatari si picoli. Restaurant din

Calea Floreasca angajeaza ospatari cu experienta si picoli, program de lucru in ture, salariu atractiv, CV pe adresa din anunt. Relatii la telefon: (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 2038. Ospatari si picoli. Restaurant situat

in Piata Amzei, Strada Mendeleev nr. 1, angajeaza ospatari si picili. Detalii la tel.: (0733.333.021

2040. Ospatari, bucatari, femei la vase,

jeaza ospatar pentru restaurant cu specific italian, situat la Mall Baneasa, aripa Feeria; (0721.234.568

2063. Ospatarite, dansatoare, barmanite, cliente false si animatoare pt. club/pub, locatie in centru istoric (str. Gabroveni nr 68). Oferim cazare, salariu si comision. (0763.651.507 Karina_madal5@yahoo.com

Capsa. Salariu net 1800 lei. Telefon: (0757.645.737

2008. Ospatar, angajam ospatar in locatie

2010. Ospatar, La Maison di Pasta anga-

femeie de serviciu pentru restaurant in zona Militari. Relatii la telefon; (0764.185.242

2030. Ospatari angajeaza Restaurantul

1977. Operator utilaj automat de spalat covoare Ideal Clean, cu sediul in orasul Voluntari (zona RAR) angajeaza personal calificat/ necalificat pentru sectia de spalare covoare. Totul este realizat cu utilaje profesionale. Salariu atractiv, 2.000 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro

distrib. prod. parafarmaceutice angaj. Operator preluare comenzi prin telefon de la clientii din baza de date, facturare (oblig. cunostinte pc), contract de munca 8 ore/zi, de luni pana vineri; (0733.777.012 office@pdgroup.ro

2061. Ospatarite, restaurantul La Copac

ospatarite hostesse dansatoare, Club din Bucuresti angajeaza si ofera cazare gratuita pentru: ospatarite, hostesse, cliente false, dansatoare si animatoare. Castiguri intre 100 si 400 Ron pe seara (0721.800.012

2007. Ospatar si ajutor bucatarie la restaurant chinezesc (zona Bulevardul Decebal). Detalii la tel.; (0761.221.334

1978. Operator vanzari prin telefon, soc.

ing, snooker, tenis de masa, terasa, restaurant angajeaza ospatarite/picolite. Contract de munca. Va rugam trimiteti CV pe email; (021.316.09.62/ 0372.742.863 hr@idm.ro

2062. Ospatarite, ajutor de bucatar si

1976. Operator tipograf, firma multina-

angajeaza ospatar f/b, contract de munca. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Oferim 13 salarii/ an, masa calda, concediu platit cu cazare inclusa pe litoral. Asteptam CV; (021.233.39.90 office@hotelstil.ro www.hotelstil.ro

2060. Ospatarite, club de biliard, bowl-

2028. Ospatar/spalator vase ospatari

renumit hotel de 5 stele din Bucuresti.Locatie: Universitate, Km 0. Program: 5 zile / 2 libere. Necesita limba engleza nivel conversational. Masa este asigurata; 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

2009. Ospatar, Best Western Stil Hotel

2059. Ospatarite, ajutor de bucatar si splator vase, pentru restaurant ultracentral Calea Victoriei. (0729.829.957

angajeaza ospatarite tinere, cu experienta in domeniu, cu atitudine placuta si disponibile pentru program full-time sau part-time. Conditii foarte bune de lucru; (0745.082.007 la.copac@yahoo.com

Calea 13 Septembrie, sector 5, cu vad si clientela formata angajam ospatar sau picol.Salariu net 1500 ron . Programul este o zi cu o zi. Se face tips intre 100 si 250 ron/zi , 1.500 L; (0745.009.700

centrala, program 1 zi cu 1 zi, conditii avantajoase de munca; (0752.177.431 office@theharp.ro

club de biliard cauta fete spre angajare pt postul de ospatar. (0726.605.399

2027. Ospatar/ajutor de ospatar, Wasabi din Afi Palace Cotroceni angajeaza ospatar/ ajutor de ospatar cu sau fara experienta. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu:1800+200lei bonuri de masa+tips+bonusuri; 2.000 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com

jeaza colegi noi, responsabili, program (orele 9-17:30), call-center vanzari in domeniul bancar. Pachet salarial personalizat (2.000-3.500 lei). Rog CV pe mail; (0726.248.057 alice@amicredit.ro tionala angajaza tipograf offset; (0758.041.191 aurel.ilie@wilkins.ro

2058. Ospatarite cu sau fara experienta,

2039. Ospatari, angajam in cadrul unui

paznici pentru restaurant si ballroom Beraria Germana Bucuresti locatie Oraselul Copilului, salariu foarte atractiv plus tips (0742.139.988 adrian.ionita@beraria-bucuresti.ro

2041. Ospatari, ajutor ospatari, personal

curatenie Restaurant cu specific Libanez situate in zona de nord a Bucurestiului angajeaza ospatari, ajutor ospatari, personal curatenie. Te asteptam in echipa noastra, (0736.361.111 office@zaitoone.ro

2042. Ospatari, barman, pt. restaurant in

zona Aviatorilor, Bucuresti S1, conditii avantajoase, 1.200 L; (0756.117.041 cvsofia@zexe.ro 2043. Ospatari, barmani, vanzatoare

patiserie, brutar. Restaurant cu locatii si terase in centrul Capitalei, zona 0 si 1, cautam sa ne marim echipa cu ospatari, barmani si vanzatoare. Oferim salarii motivante, masa de pranz, traininguri, (0740.111.453 resurseumane@ekadevelopment.ro 2044. Ospatari, bucatar, urgent, pentru restaurant, pizzerie, sector 3, fete si baieti, calificati. Preferabil domiciliul in zona. Se asigura CM, salarizare conform experientei. Rugam seriozitate; (0744.387.982 carmen_grigoroiu2015@yahoo.com 2045. OSPATARI, ospatarite pt. Xclusive Grill & Crepes. Se ofera conditii deosebite de salarizare, contract perioada nedeterminata, sporuri, etc. Relatii la nr. tel. (0831.234.398 Ionutstoicaro@yahoo.com 2046. Ospatari, ospatarite, vino sa lucram in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower et. 36. Venit motivant, program flexibil, masa de pranz si transportul asigurate. Detalii; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 2047. Ospatari, ospatarite. Restaurant

angajeaza ospatari, ospatarite, salariu preferential, in functie de experienta, zona Cotroceni. Rog seriozitate, (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com 2048. Ospatari, picoli, tejghetari, mena-

jera, pentru restaurant Efes, spalatoare vase. Ne gasiti in zona Timpuri Noi, Nerva Traian. Detalii adresa la telef, CV pe mail. (0722.611.359/ 0737.018.590 efes.food@yahoo.om 2049. Ospatari. Restaurant premium turcesc angajeaza ospatari. Restaurant/Lounge specific turcesc, locatie deosebita premium, angajeaza ospatari cu experienta in domeniu. Salariu atractiv, se lucreaza in ture, dorim angajati permanenti, seriosi si ambitiosi. (0738.170.063 Bubleyblonde@gmail.com 2050. Ospatari/ ospatarite. Restaurant

Calea Dudesti angajam ospatari sau ospatarite. Salariu +tips, contract full time, 1.400 L; (0742.230.602 2051. Ospatarita pentru cafenea turceasca, salariu 2.000 lei; 2.000 L; (0731.208.029 2052. Ospatarita pentru pub situat in sect. 2. Program 2 zile cu 2, 12-24. Cerinte- experienta minim 6 luni, seriozitate. Tips minim 100 Ron/zi 1.000 L; (0799.992.288 saghin@gmail.com 2053. Ospatarita pentru resturant cu specific international, asiguram transportul si un mediu de lucru placut. 1.400 L; (0752.206.746 office@jazzbook.ro 2054. Ospatarita pt. cafenea in zona centrala, acces usor metrou, ratb, full time, part time. persoana serioasa, responsabila, colectiv placut; (0723.266.292 2055. Ospatarita, barmanita pentru Urban Lodge Food and Drinks. Cv-urile se pot trimite la adresa: Office@urbanlodge.ro 2056. Ospatarita. Night Club situat in

centru vechi angajeaza ospatarita, dansatoare, cliente false si personal (fete) pentru distributie flyere. Cer si ofer seriozitate. CM, (0765.651.339 robert_lores@yahoo.com 2057. Ospatarite / picolite. Restaurant in

zona Obor angajam urgent osparite / picolite. Relatii la telefon (021.250.65.70

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

tor cnc/lacatus, se cauta persoane cu diploma sau fara diploma, experienta in domeniu, program de lucru 2-3 schimburi, transport asigurat, locatie Ghimbav, salariu incepand de la 1500 net, tichete de masa (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro

2088. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Valea Oltului. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Va rugam sa sunati la tel. sau sa trimiteti CV-ul dvs. la e-mail: (0728.555.625 gantimir@pepco.eu

2126. Personal restaurant, zona Nordului, bucatari, aj. bucatari, experienta constituie un avantaj, se ofera masa, transport la plecare, contract de munca, tips si concediu de odihna. (0721.485.902 chiriacpetre83@yahoo.com

2158. Personal curatenie angajam urgent, firma de curatenie, angajam urgent femei pt. curatenie program 8 ore/ zi, cladire birouri, Anchor office, zona Drumul Taberei, urgent, salariu 1300 ron, 1.300 L; (0721.224.812

2089. Persoana cunoscatoare limba

2127. Personal sala croit angajeaza firma confectii dama zona Drumul Taberei, salariu + bonuri de masa si decontare transport. 1.700 L; (0766.849.566

2159. Personal curatenie Baneasa Companie multinationala angajeaza personal curatenie la birouri in Baneasa. Conditii legale si avantajoase, program schimbul 3, de la 22:00-06:30. Salariu 1.065 net, tichete de masa, spor de noapte; (0786.552.982

2090. Persoana de serviciu angajeaza

2128. Personal servire linie pentru autoservire romana. Program luni-vineri. (0726.670.218

rusa. Salariul 1.600 L; (0728.650.079

Hotelul Capsa. Telefon: (0757.645.737 2091. Persoana ingrijire batrana pentru batrana 85 ani, interna comuna Berceni- Ilfov, 6 km de Bucuresti. Ofer 1800 Ron, 1.800 L; (0772.836.831 2092. Persoana la sala de croit,

croit la foarfeca, angajeaza atelier confectii dama zona Piata Romana; (0745.306.624

2129. Personal Urgent angajez personal curatenie zona Obor, program 8 ore, sediu cladire birouri; (0729.900.930 2130. Personal abator bovine-ovine Oferim cazare si o masa pe zi. Salariu intre 2500-3000 lei pentru personal cu experienta. Abatorul se afla in Mihailesti, judet Giurgiu; (0728.990.990 2131. Personal alimetatie publica si

2093. Persoana menaj. Angajam persoana menaj Baneasa, casa, 2 zile pe saptamana, calcat, curatenie, 8 ore pe zi. 100 Ron/ zi. (0726.787.519

curatenie. Angajam bucatar, ajutor de bucatar, grataragiu si femeie de serviciu, preferabil cu disponibilitate de deplasare pe litoral si la munte, in functie de sezon. (0746.439.634 viobeti@gmail.com

2094. Persoana pentru accesorizare pro-

2132. Personal ambalat produse, pentru

duse textile atelier creatie haine copii cauta persoana cu imaginatie, abilitati de lucru handmade, pentru accesorizare articole de botez. Zona Piata Unirii. (0722.284.442 georgiana@artconfex.ro 2095. Persoana pentru anunturi online, lucrezi acasa, am nevoie de o persoana pentru a pune anunturi online pentru mobila pe site in Statele Unite, necesita cunostinte sa foloseasca apps pe telefon si limba engleza incepator, platesc 15 dolari pt. 50 anunturi. 10 {; (+15618436724 luxurymattress2013@gmail.com 2096. Persoana pentru finisat incaltam-

inte dama pentru atelier de productie sector 5 (0731.242.650 2097. Persoana priceputa pentru intretinere imobil, cu carte de munca angajeaza institutie de stat Oltenitei- Big Berceni; (0722.402.672 2098. Persoana serioasa, intern,

pentru ingrijire femeie paralizata. Relatii la tel.; (0763.898.353 2099. Persoana, societate comerciala

angajeaza persoana pentru curatenie; (021.314.54.40

2100. Persoana. Firma serioasa cautam

persoana pentru contabilitate primara, administrare imobiliara, secretariat; (0728.624.834

2101. Persoane care sa lucreze 3-6 h/ zi

companie de catering, sector 1, cu sau fara experienta, inclusive tineri, studenti, salariu minim 1500 - 1800 Lei. Asiguram hrana zilnica si bonusuri financiare. Oferim stabilitate 1.800 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 2133. Personal angajare urgent, cu experienta in pregatirea si procesarea clatitelor, cunostinte operare casa de marcar, 4 posturi. Punct de lucru in incinta Garii de Nord Bucuresti; (0724.925.883 2134. Personal angajez cu sau fara califi-

care pentru atelier tamplarie PVC, zona Voluntari; (0723.560.267

2135. Personal AutoErebus, zona Piata

Presei, cu experienta pentru pozitiile de mecanic, tinichigiu, pregatitor-vopsitor, vopsitor, polishator auto. Detalii: (0749.074.314 hr@miiles.com

2136. Personal bucatarie (femeie) pentru

restaurant in sectorul 2. 2 posturi disponibile. Mai multe detalii la telefon. (0723.619.300 bafanecostin@yahoo.com

2137. Personal bucatarie pentru restaurant Beirut, ospatari, ajutor ospatar, femeie

vase, zona Arcul de Triumf, conditii pentru postul de distribuitor pliante, detalii Passo Company, firma decente, salariu motivant, program lejer. la tel.; (0758.236.588 dondata in 1994 specializa(0722.302.320 ancad1111@yahoo.com ta in productia de costume 2102. Persoane active si dinamice 2138. Personal bucatarie restaurant cu pentru munca de teren, fara limita de calitate pentru barbati, specific italian si romanesc in zona Volunde varsta. Salariul net 1.800 L; Sos. Morarilor nr. 1, sector tari si Pantelimon,bucatar cu experienta, (0728.650.079 2, incinta Postavaria ajutor bucatar, pizzar, carte de munca, 2103. Persoane pentru a deveni instalatransport asigurat, (0733.817.694 Romana, metrou Costin tor, societate comerciala angajeaza pertudordinusorin@yahoo.com Georgian, angajeaza munci- soane dornice sa invete meseria de instatori necalificati, in vederea lator in instalatii sanitare, termice si climati2139. Personal bucatarie, ajutoare zare, permis categ B reprezinta avantaj. bucatar pentru firma de catering in zona calificarii in meseria de calProgram L-V, salariu motivant. Bucuresti, Gara de Nord. Program 1 zi lucrata 1 zi libcatori si confectioneri sector 4. (0728.966.444 era. Cautam persoane serioase. imbracaminte, contract tebysaniterm@gmail.com (0723.227.220 munca nedeterminat, 2104. Persoane pt tras talpuit manual (cu Personal bucatarie, suntem o firma salariu atractiv, tichete de tocuri aplicate) angajeaza firma prod. incal- 2140. in continua dezvoltare, care are drept prinmasa; (0722.645.115 taminte dama. Productie in serie. Suntem cipala activitate vanzarea de preparate la 2069.

2070. Patiser in zona Spital Colentina;

(0744.347.782

Patiser sau patisera, salariu 2.500 lei. Relatii la telefon; (0754.651.477 2071.

seriosi cu toate conditiile de angajare. Bucuresti sect. 2 Sos. Iancului 46 (metrou Iancului) Garkony Studio; (0722.314.015

2105. Persoane serioase, urgent, curate-

(0734.030.995

nie sedii birouri, locatie fixa, program 8 ore piata romana (noapte), Floreasca, Pipera, Baneasa (gradina zoologica), Obor, Aurel Vlaicu, angajam barbati la curatenie in Aurel Vlaicu, Floreasca, Pipera, (0731.400.591

2073. Patiser, patisera, cu experienta,

2106. Persoane. Detin mic spatiu cop-

2072. Patiser si modelator de covrigi;

covrigar, modelator cu experienta sau covrigareasa, angajam; (0758.421.474 2074. Patiser. Covrigaria Petru angajeaza

modelatoare covrigi/ patisera cu sau fara experienta pentru punctul de lucru din Bucuresti, Piata Timpuri Noi, disponibilitate deplasari, salariu atractiv. Detalii la, (0768.199.000 office.springleader@gmail.com 2075. Patisera cu experienata, Titan,

sector 3, ofer 1.800 L; (0720.285.128/ 0723.568.694 2076. Patisera cu experienta, se lucreaza

luni-vineri, 06:00-16:30 (sambata si duminica liber). Salariu atractiv. Zona Fundeni; (0733.869.232 2077. Patiseri pentru simigerie

patiserie, salariu motivant, nu conteaza varsta, rog seriozitate; (0765.677.535 2078. Patiseri pentru Fornetti anga-

jam in zona Titan, cu sau fara experienta. Salariu de la 2.000 net, carte de munca, program 8 ore, conditii excelente; (0732.408.999/ 0724.210.770 hhtitanatlas@yahoo.com 2079. Patiseria Matei angajeaza person-

al (Piata Romana), Patiseria Matei din pia?a Roman? angajeaza colegi noi:casier/a, patiser/a, personal servire si auxiliar. Experienta in patiserie/ bucatarie nu este obligatorie, reprezinta un avantaj; (0721.280.038 Arimotorsro@gmail.com

2080. Pavatori, bordurari, necalificati, operator utilaje, calificati 120-150 lei/zi, necalificati, 90-110 l/zi, se asigura cazare plus masa de pranz 10 l/zi si transport 10 l/zi, salariu saptamanal. Se pot angaja part time persoane cu varsta de 16 ani, (0770.224.466/ 0764.782.826 constructii_complete@yahoo.com 2081. Paza noapte si receptie motel Casa

de Piatra, Branesti, Ilfov,se poate oferi cazare gratuita la locatie, 2000 net, cm.Maxi 503, 10 min. sms sau tel dupa h 11:00. Angajare cu c.i. 2.000 L; (0767.079.463

2082. Paznic hotel Gara de Nord, salariu

bun, carte de munca, numai tura de noapte, de preferinta pensionar; (0766.564.706

2083. Pedagog social educator, persoana

dornica sa lucreze cu copii, serioasa, comunicativa, ordonata, dinamica; abilitati de lucru in echipa; studii medii sau superioare, obligatoriu modulul pedagogic (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro

PENSIONAR ANGAJEZ PENTRU POSTUL DE CONTABIL SI GESTIONAR LA RESTAURANT IN PANDURI- 13 SEPTEMBRIE. (0722.029.083 2085. PENSIONAR. ANGAJEZ PENSIONAR PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR LA RESTAURANT IN ZONA PANDURI- 13 SEPTEMBRIE. (0772.092.083 2086. PENSIONAR. ANGAJEZ PENSIONAR PENTRU POSTUL DE CURATENIE LA RESTAURANT IN ZONA PANDURI- 13 SEPTEMBRIE. (0772.092.083

2084.

2087. Pensionari: zugrav, faiantar,

gletier, parchetar angajam cu contract sau colaborare pentru constructii (0722.400.497

mercial, doresc colaborare persoane care sa cunoasca unghii flase sai aplicare gene false, zona Militari; (0766.331.450 2107. PERSONAL (fete) la curatenie pen-

tru birouri, zona Bucuresti. Program 8 h/zi sau 4 h/zi. Salariu motivant; (0744.486.469

2108. Personal angajam pentru laborator

sandwich; (0773.945.313

2109. Personal Carmangerie zona Crangasi angajam macelari, preparatori, vanzatori, casieri; (0728.990.990 2110. Personal cu sau fara experienta

urgent sector 2, zona Bucur Obor, salarizare 800-1500+comisoane zilnice oferim cazare. (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com

2111. Personal curatenie (femei si barbati), sector 2, pentru cei din provincie asiguram cazare si masa; (0722.242.425 2112. Personal curatenie scari de bloc

angajam, Bucuresti; (0734.385.374

2113. PERSONAL curatenie. Angajam

doamne serioase, muncitoare, ce isi pot insusi pe deplin normele de curatenie riguroase existente intr un laborator de productie. Oferim loc de munca stabil, program de lucru flexibil. CV la; (0727.736.522 dana.bureac@casatosca.ro 2114. Personal de curatenie pt. birouri, program 4-8 ore/zi, dimineata seara, lunivineri, in zonele Drumul Taberei, Afi Cotroceni Bucuresti, mediu placut de lucru, relatii la tel., salariu atractiv, CM, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro www.curatart.ro 2115. Personal feminin productie L -

S 8.00 - 17.00, salariu 1.800 L; (0765.734.411

2116. Personal firma Cautis JB 93 anga-

jeaza sudori mig mag si lacatusi confectii metalice. Salariu atractiv; 1 L; (0771.492.090 sergiucoock@yahoo.com 2117. Personal intretinere sisteme inter-

fonie, control acces, permis cat. B, se admit aplicanti enter level; (021.210.68.77/ 021.211.72.13

gratar. (0761.155.686/ 0736.257.112 bora_drago79@yahoo.it

2141. Personal calificat si necalificat pen-

tru societate producatoare de tamplarie pvc, in conditii avantajoasem cu si fara experienta, confectioneri tamplarie pvc, montatori cu permis auto. Relatii la tel. (0724.254.009 dorinemi_77@yahoo.com 2142. Personal calificat si necalificat Societate din domeniu constructiilor angajeaza urgent personal calificat (zidari, zugravi, dulgheri, tamplari, fierari, electricieni, instalatori) si necalificat in domeniul constructiilor, Bucuresti, (0748.232.387 office@euroedil.ro 2143. Personal calificat si necalificat, fab-

rica de termopan cu sediul in Berceni, cauta personal pentru productie tamplarie PVC, aluminiu, confectii metalice. Salarii atractive. Putem asigura si cazarea personalului; 2.000 L; (0737.900.400 office@yco.ro

2144. Personal cantina, spalat vase, can-

tina situata in Bd.Expozitiei cauta personal pentru spalat vase si curatenie. Salariu+avantaje. Conditii bune de lucru, program de zi, 8 ore. CV la:office@dlcatering.ro; (0727.777.715/ 0744.306.194 office@dlcatering.ro 2145. Personal contabilitate primara, receptie marfa, pentru depozit engross produse alimentare, pentru care se ofera un salariu net de 1700 lei. Adresa: str Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4. 1.700 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 2146. Personal cu experienta pentru restaurant zona Aviatorilor: bucatar salate, etc, femeie spalat vase. Conditii avantajoase pentru desfasurare activitate; 1.300 L; (0756.117.041 sofia@zexe.ro 2147. Personal cu sau fara experienta salriu, comisoane, urgent salarizare 10002000, sector 3, doar cu pofta de munca. (0763.903.555 autototal.complet@gmail.com 2148. Personal cu sau fara experienta, salriu, comisoane, urgent sector 2, oferim cazare; 3.000 L; (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com 2149. Personal curatatorie spalatorie tip

Nufar eco, cu sau fara experienta, salariu motivat, oferim contract si seriozitate. (0734.027.736 urgent_cleaning@yahoo.com 2150. Personal curatatorie, spalatorie eco tip Nufar cu sau fara experienta, salariu motivat, oferim contract si seriozitate. (0734.027.736 urgent_cleaning@yahoo.com

2151. Personal curatenie femei pentru o scoala particulara din capitala, in zona sector 2 Colentina (0799.563.600 omar.allaqtta@gmail.com

2160. Personal curatenie birouri, Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu, Militari. Program luni- vineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa, decontare transport. (021.252.31.80 2161. Personal curatenie birouri, firma de

curatenie angajeaza personal curatenie pentru birouri conditii salariale foarte bune. Dispusa la deplasari. Norma intreaga 1.800 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro 2162. Personal curatenie birouri, echipa mobila Firma ICS angajaza cu contract de munca personal interventii curatenie. Experienta nu este obligatorie, disponibilitate program prelungit, salariu foarte motivant, spalare mocheta, pardoseli, marmura, 2.000 L; (0771.449.760 office@curataremocheta.ro 2163. Personal curatenie blocuri Firma administrare imobile angajeaza personal curatenie pentru scari bloc (femei si barbati). Salariu atractiv, contract de munca; (0723.922.805 crissanaavantaj@yahoo.com

2164. Personal curatenie blocuri prin CIM

Acum facem angajare personal curatenie blocuri, oferim contract, abonament, salariu 1.050-1.950 lei lunar, interviu la www.curatenieblocuri.freewb.ro sau sms la tel. nume, prenume, domiciliu, varsta, 1.050 L; (0771.684.693/ 0771.684.693 anoutrei@yahoo.com

2165. Personal curatenie cu permis categoria B baieti si fete, atentie nu angajam doar sofer, disponibili deplasari in tara, program 8 ore, contract de munca, urgent, 1.600 L; (0745.555.037 2166. Personal curatenie in Auchan Cotroceni, firma de curatenie angajeaza urgent la program de 8 h/zi. Oferim carte de munca, salariu +tichete; (0773.921.782 2167. Personal curatenie Jiului, Bucurestii Noi, pt. birouri, program 4-8 ore/zi, de luni pana vineri, salariu atractiv, cm. Experienta in domeniu.Relatii la tel: (021.311.70.01/ 0728.870.117 office@intercomserv.ro 2168. Personal curatenie magazin de haine. Curatenie Premium cauta personal, femei, pentru curatenie magazin de haine zona Parc IOR, Pantelimon, program 6-10, de luni-vineri, doar 4 ore pe zi, toate formele legale de munca, 800 L; (0729.548.456 contact@curateniepremium.ro 2169. Personal curatenie profesionala pentru urmatoarele locatii. Hotel ultracentral 8 ore/ zi, femeibarbat pentru piscine si administrativ, gradinita privata, personal deservire cantina 8h/ zi si program 4 ore /zi, (0731.768.777 contact@bertmanncleaning.ro 2170. Personal curatenie restaurant, locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. sau adresa de email. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2171. Personal curatenie si spalat vase pentru restaurant zona Dorobanti capitale 1.500 L; (0734.349.076 2172. Personal curatenie si vase pentru

restaurant italian, Giardino Del Lago, Bd. Sisesti nr. 269, sector 1, angajeaza personal pentru curatenie si vase. Salariul: 1400 lei, program 8h/zi, martiduminica.Pentru detalii la tel. (0724.053.013

2173. Personal curatenie zona Pipera, pentru companie, la cladire de birouri in zona metrou Pipera. Program de la 22:00 06:30. Oferim contract pe 8 ore, salariu 1.065 net + tichete de masa + spor de noapte 25%. (0786.552.982 2174. Personal curatenie zona Vitan, firma de curatenie, angajeaza femei si barbati, program 8 ore/zi, zona Vitan, locatie fixa (Bucuresti Mall) Urgent, salariu 1.300 lei plus contract de munca; 1.300 L; (0753.312.260 2175. Personal curatenie, agent curatenie, program 8 ore/ zi, zona Drumul Taberei, Movieplex Plaza Romania, urgent, salariu 1300 Lei 1.300 L; (0764.126.608 2176. Personal curatenie, angajam femeie pentru curatenie in spatii de birou, zona Universitate, program de lucru de Luni – Vineri de la 8:30 – 17.30, salariu 1.200 lei. Contact: . Rugam seriozitate; (0727.707.777 office@sdz-inv.com 2177. Personal curatenie, angajam femeie pt curatenie, locatie- restaurant central, program flexibil, masa asigurata, transport asigurat, (0752.177.431 office@theharp.ro 2178. Personal curatenie, angajez personal curatenie in Bucuresti salariul atractiv, contract de munca din prima zi; 1.800 L; (0764.231.514 Nicu.paunescu@sterlingcruise.eu 2179. Personal curatenie, clinica

privata angajeaza in tura de noapte. Salariu motivant; (0755.200.076

2180. Personal curatenie, firma de curatenie angajeaza personal pentru curatenie birouri in zonele: Dorobanti Televiziune, Regie Grozavesti, Universitate, Unirii (0722.623.865 office@curatenielions.ro 2181. Personal curatenie, firma de prestari servicii curatenie, angajaza personal curatenie. Program fix, beneficii salariale. Rugam seriozitate, tel. contact; (0766.211.715/ 0728.241.073 office@eurodavas.ro

2152. Personal curatenie Firma Galimex

2119. Personal pentru firma de curatenie.

Pentru detalii si interviu, tel. (Filip Bogdan) (0731.927.209 iulia_m_sv@yahoo.com

angajeaza personal curatenie pentru lucru in echipe de interventie. Minim 10 clase. Rugam seriozitate; (021.330.17.96 rmc@galimex.ro

2182. Personal curatenie, echipa interventie, fete si baieti, program 8 ore, disponibilitate deplasari in tara, se acorda diurna, salariu 1500 lei plus abonament transport. Urgent, 1.500 L; (0745.555.037

2120. Personal pentru restaurant Bolta Rece, femeie serviciu, salariu atractiv, contract de munca, telefon. (0722.527.077 boltarece@gmail.com

2153. Personal curatenie in zona Piata Presei Libere, Pajura. Se lucreaza o zi cu o zi. Pentru detalii de sunat in intervalul 10.00-18.00. 1.000 L; (0725.574.260

2183. Personal curatenie, femeie de serviciu, pentru depozit medicamente in Chitila.Program full time, 40 h/saptamana. Program de lucru: 8:30-17:00. (0721.294.206 cristina.enacopol@yorkpharm.com

2121. Personal pentru restaurant cu spe-

2154. Personal curatenie la centrul de fitnes World Class din hotel Marriott. Oferim contract de munca de 8 h, salariu net 1.100 lei, tichete de masa; (0725.348.008 cristina.costescu@worldclass.ro

2118. Personal patiserie, pizzerie;

(0749.327.214

cific romanesc: ospatari, bucatari, ajutori de bucatar, femeie de serviciu. (0722.561.666

2122. Personal pentru restaurant in mall

Baneasa, bucatar, ajutor bucatar, ajutor ospatar. (0768.494.450 2123. Personal pentru Restaurant La

Conu’. Bucatari, ajutori bucatari, ospatarite, femeie la vase. Interviurile vor avea loc la locatie. Adresa: Oltenitei nr. 2 Citty Mall, (0765.456.057 Daniele.Iliescu@gmail.com 2124. Personal pentru tipografie, sector

6, urgent: ajutor tipograf, specialist masina lipit cutii, stantator portofel/cilindru, specialist ghilotina. (0766.499.873 2125. Personal Restaurant Camizo, sec-

tor 3, angajeaza: ospatar, ospatarita, femeie vase, salariu atractiv, asiguram transportul; (0723.970.946 office@camizo.ro www.camizo.ro

2155. Personal curatenie pentru firma de

curatenie. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si decontare transport. 1.050 L; (0731.280.576 2156. Personal curatenie 2 ore zi, 3 zile

saptamana (2 zile zona Orhideea si 1 zi zona Vitan) contract munca, salariu 600 Lei + decont abonament transport, se lucreaza dimineata. Urgent, 600 L; (0745.555.037

2157. Personal curatenie angajam pentru

sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, (0723.329.680

2184. Personal curatenie, in centre com-

erciale, si cladiri de birouri, salariu net 1300-1400 lei, personal curatenie in spatii comerciale, program 3 ore/zi salariul net : 600 lei; (031.101.21.39/ 0722.763.974

2185. Personal curatenie, urgent Info Clean angajeaza personal curatenie pentru instrumentar bucatarii hotel 5 stele, camere de hotel, etc. Contracte de munca nedeterminate 8 ore, 200 lei bon de masa, decontare transport, alte bonusuri, etc., net, 1.400 L; (0722.611.525/ 0728.715.856 info.clean@yahoo.com 2186. Personal curatenie, urgent, Pentru firma curatenie, femei, barbati, program 8 ore/zi, zona Baneasa, (incinta mall), salariu 1300 lei plus contract de munca, 1.300 L; (0744.650.965 2187. Personal curatenie, urgent, pentru

firma de curatenie, program o zi cu o zi, locatie fixa, zona Colentina, Carrefour, salariu 1.200 lei. 1.200 L; (0746.171.637

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 octombrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

23

4

LOCURI DE MUNCÅ 2188. Personal curatenie. Angajam femei

de servici. Tel., (0766.337.838

2189. Personal curatenie. Societate com-

erciala angajeaza personal pentru curatenie (femei si barbati) pentru institutie publica in Bucuresti. Program 8 ore/ zi L-V. (0758.038.910

2190. Personal depozit angajam urgent personal depozit de legume-fructe. Salariu 1900-2100 Lei brut, 1350-1600 Lei net. Program 8 h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 2.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 2191. Personal depozit urgent stivuitoristi, pickeri, ambalatori, manipulanti depozit 2192. Personal fabrica de paine sector 5

si 4, colegi pentru diverse posturi. Program 8h/zi 5zile pe saptamna in schimburi. Salariul 1500 lei + alte beneficii. Pentru detalii sunati la tel., 1.500 L; (0732.459.839 2193. Personal feminin - productie

angajez, Sos. Chitilei, l-v 08.0017.00, sal. 1.400 L; (0760.011.880 2194. Personal Feminin ACL Social Media Angajeaza personal Feminin cu / fara experienta pentru socializare online live. Program la alegere, Salariu Fix 2000 ron, comision de la 55% din incasari.Posibilitate plata zilnica. 5.000 L; (0742.703.781 hr@aclstudio.ro 2195. Personal feminin fabrica de mobila

cu sau fara experienta pt. pregatire piese mobilier: slefuire, aplicare kit, pregatire furnir. Training pentru explicarea procesului. Program 8 ore, contract perioada nedeterminata 1.600 L; (0786.194.467 victoriarusu@datrimex.ro 2196. Personal feminin pentru postul de

ospatar Restaurantul Da Giulio situat in Popa Stoica din Farcas nr 29 (Calea Dudesti) angajeaza personal feminin pentru postul de ospatar (calificare si experienta) interviu zilnic 17.00-20.00; (0723.617.966/ 021.323.52.40 da_giulio@yahoo.com 2197. Personal feminin, toamna se numara banii. Renunta la prejudecati si castiga peste 5000 ron/luna. Ai comision 60% in prima luna, bonus de angajare de 200 $, plata la zi si cele mai mari bonusuri de pe piata. Zona Unirii. (+40765640271/ +40765640271 hr@studio-27.ro 2198. Personal fete masaj, somatic, plata

zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; (0730.844.060 nelly_pisy@yahoo.com 2199. Personal florarie Floraria The

Secret Garden - isi cauta personal pentru formarea si dezvoltarea echipei, o persoana dornica de munca si de a invata,cu aspect ingrijit si serioasa. Salariu atractiv + bonusuri 1 L; (0731.336.430 cristina1984_24@yahoo.com 2200. Personal hala productie publicitara,

muncitori necalificati din Bucuresti si Ilfov pentru hala produtie publicitara, 1.600 L; (0769.622.567/ 0720.595.170 hr@reclame-autorizatii.ro 2201. Personal in panificatie, fabrica de

paine in zona Morarilor - Pantelimon, angajeaza personal calificat si necaIificat cu contract de munca si conditiile respectate. Rog seriozitate (0728.494.247 kanimpex@yahoo.com 2202. Personal ingrijire varstnici centrul

de recuperare, se ofera carte de munca salariu, masa, program de lucru 24/48, se cere si se ofera seriozitate, pentru info, contactati-ne 1.400 L; (0762.077.838/ 0721.694.210 2203. Personal intern, 8 ore, selectam si plasam pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati; (021.642.50.82/ 0740.005.644 2204. Personal intretinere casa-gradina

si cu cazare permanenta. Camin batrani Snagov angajeaza; (0731.920.920

2205. Personal intretinere Scoala Spectrum Bucuresti norma intreaga pentru servicii de protocol, intretinere birouri si grupuri sanitare (021.344.33.44 info@spectrum.ro 2206. Personal la servire, angajam in

Mall Baneasa si Mega Mall fete la servire mancare salariul motivant program felxibil transport asigurat mai multe detalii la tel.; (0765.544.496 info@lasafi.ro 2207. Personal montaj si asamblare mobila, montatorii mobila cu experienta in mobilierul impachetat (Ikea, Kika, Dedeman, Tamos). Permisul de conducere reprezinta un avantaj. Program 09:00 18:00, l-v. Salariu avantajos 1500 - 2600 lei. 2.600 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com 2208. Personal necalificat pentru

procesare manual a produselor animale. Crotina Development SRL angajeaza pentru punctele sale de lucru din tara personal necalificat pentru procesare manuala a produselor animale. Oferim contract de munca, training. Cerem si oferim seriozitate. CV la email; office@cortinadevelopment.ro 2209. Personal necalificat Vopsitorie de

lemn din Bragadiru angajeaza Slefuitor. Salariu 1500 lei, bonuri de masa, decontare transport. 1.500 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro 2210. Personal necalificat, fabrica de paine, situata in sector 4, zona Berceni, angajam pentru sectia de productie, program de lucru in ture, se ofera contract de munca, cazare pentru provincie, relatii la tel. (0753.313.461

2219. Personal pentru curatenie, cu deplasare in diverse locatii, in cadrul echipei mobile. Se lucreaza in echipa, program de luni pana vineri, 6 ore/ zi. Salariu atractiv. Pentru interviu, sunati la, 1.100 L; (0731.143.094

2250. Personal vase si curatenie Bistro Piata Victoriei cauta persoana la vase cu experienta de lucru in restaurante, harnica si serioasa. Oferim pachet salarial foarte atractiv, taxi la plecare si un mediu de lucru placut (0724.290.539

2220. Personal pentru depozit, angajam

2251. Personal vase si curatenie pentru

pickeri si gestionari pentru depozitul nostrum din zona Catelu (metro Anghel saligny). Conditii avantajoase (de la 1400 lei net si bonuri de masa); (0731.777.734/ 0731.777.735

2221. Personal pentru fabrica mobila, cantuire, montaj, vopsitorie, CNC. Urgent. Salariu net: 2000-2300. Program: L-V/ 08.00-17.00. Zona: Sector 1/ Giulesti. Detalii la telefon 2.300 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 2222. Personal pentru finisat si lucrator

comercial, pt. firma incaltaminte zona Colentina tel. 35 L; (0722.294.441 aristocrat.stil@yahoo.ro 2223. Personal pentru firma de curatenie

de lux pentru curatenie la birouri si domicilii. Cautam persoane oneste si carora le place curatenia. Oferim: program lunivineri, salariu motivant, tichete de masa (0758.233.978 office@iedera.com 2224. Personal pentru magazine acce-

sorii gsm aspect fizic placut, nu necesita experienta, se califica la locul de munca; (0765.110.011 gsmteius@gmail.com 2225. Personal primire, calcatorese,

croitorese, soferi, muncitori necalificati, fochisti, pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca. Conditii excelente; (0755.200.031 2226. Personal productie sandwich-uri

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica - joi, intre orele 12.00 - 20.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 2227. Personal productie sandwich-uri

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 21.00 - 05.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 2228. Personal productie sandwich-uri

ambalate, pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 08.00 - 16.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa; (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 2229. Personal productie sosete Resed-

inta in zona sectorului 4 sau Popesti-Leordeni. Persoana responsabila, rapida, corecta, dispusa sa invete in cazul in care nu are experienta; (0730.017.789/ 021.361.50.82 ioana@overall.ro 2230. Personal restaurant Hai in echipa Social 1, restaurantul smart-casual asezat langa Casa Poporului. Daca vrei sa arati cat esti de bun, suna-ne si hai sa ne vedem la o cafea.Angajam ospatar, picol, bucatar tigai si desert. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2231. Personal restaurant Ospatar,

bucatar rece, pentru restaurant in zona Universitate. Vrem sa te cunoastem (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2232. Personal restaurant chinezesc, restaurant chinezesc Din Fu angajeaza urgent: casiera, picoli, ospatari, ajutor bucatar, manager restaurant, doamne la vase. Adresa:str Alexandru Moruzzi nr 78 sect 3 Bucuresti. Relatii la tel; (0728.192.277 Dinfurestaurant@yahoo.com 2233. Personal restaurant Dubai, in

cadrul unui restaurant de lux din Dubai. Pozitiile: chef partie, head chef, commis, waiter, bartender, mixologist 4.000 {; (0720.534.815/ 0728.063.417 ionut.dragoi@passion4work.ro 2234. Personal restaurant, bucatar,

ospatar, ajutor bucatar, ajutor ospatar pt. restaurantul La Nuci, zona Doraly, Afumati. Se ofera contract de munca si 2 mese/zi. Detalii la tel. (0744.530.286 2235. Personal restaurant, hai in echipa

SHC. Cautam colegi pentru urmatoarele pozitii:ospatar, ajutor ospatar, picol, bucatar, ajutor bucatar, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2236. Personal restaurant, restaurant

angajam bucatar, ajutor de bucatar, fete la vase, personal curatenie; (0721.259.439/ 0721.662.286 restaurant@irisa.ro 2237. Personal scovergi, gogosi, hot-dog,

in zona Obor. Program lejer, o zi cu o zi sau doua zile cu doua zile. Oferim carte de munca si bonus din vanzari. Salariul creste treptat. 1.500 L; (0766.468.812 cbbinvent@yahoo.com 2238. Personal service aer conditionat, ct, ventilatie personal tanar, cu studii medii tehnice pentru a invata activitatea de service in domeniul instalatiilor de climatizare/ventilatie. (0728.727.378 hr@instal-expert.ro

2239. Personal service echipamente tele-

comunicatii pentru Mogosoaia str. Buiacului nr. 2 intrarea B6. Cerinte: cunostinte de baza de folosire a calculatorului; indemanare manuala si atentie la detalii. (0734.200.106 anca.poncea@ctdi.com 2240. Personal servicii de curatenie,

firma de curatenie angajeaza pentru Bucuresti, preferabil femei pentru curatenie spatii de birouri in Bucuresti. Relatii la telefon, Adrian Maxim (0723.119.402 2241. Personal servire Catering cu specific romanesc angajeaza personal servire si pregatire catering cu sau fara experienta; (0752.166.337/ 0726.113.787 santech.srl@gmail.com

Restaurant South Burger (zona oraselul copiilor) Salariu 1500 Lei, decont transport seara, o masa gratis. Program 2 zile cu 2 zile de la 10:00-23:00 1.500 L; (0726.760.996 Mcsfoodivision@gmail.com 2252. Personal, casiere/ casieri, benzi-

narie Petrom Afumati, Doraly; (0733.937.088

2253. Personal, restaurant italian zona Cotroceni isi mareste echipa si angajeaza sef de sala, ospatari, personal vase si curatenie. Pentru detalii sunati la tel. (0724.371.047 contact@laterrazza.ro 2254. Personal, service auto angajeaza

tinichigiu, vopsitor, pregatitor, mecanic auto, locatie sector 6 Militari si sector 3; 1 {; (0731.344.156 smautoservice1@yahoo.com 2255. Personal, restaurant Giradiko, pen-

tru urmatoarele pozitii: bucatari, ajutor bucatar, shaormar, ospatari, livratori. Relatii la telefon; (0720.533.006 serbi1990@yahoo.com

2256. Personal. Angajam intern cu con-

tract de munca, zona Popesti-Leordeni, personal cu experienta pentru supraveghere batrani cu dizabilitati, infirmiere, asistent medical, personal curatenie, conditii excelente, salariu motivant+bonusuri. Relatii la tel. (0725.475.256 2257. Personal. Auto Cobalcescu, zona Vitan, angajeaza mecanic auto, electrician auto, vopsitor auto, tinichigiu auto, fochist; (0758.115.817/ 0742.262.532 2258. Personal. Biblioteca Metropolitana

Bucuresti cu sediul in str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, organizeaza concurs pentru ocuparea mai multor posturi contractuale vacante, dupa cum urmeaza: 4 posturi sefi birou (S) gr. II, experienta in domeniul de activitate de minim 6 luni, cunoaste minim o limba straina de circulatie internationala; 1 post auditor (S) gr. I, studii superioare economice, experienta in munca minim 3 ani 6 luni, cunoaste minim o limba straina de circulatie internationala; 1 post auditor (S) gr. I, studii superioare juridice, experienta in munca minim 3 ani 6 luni, cunoaste minim o limba straina de circulatie internationala; 1 post pompier, studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, curs de cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor; 1 post bibliotecar (S) gr. IA, experienta in munca minim 6 ani 6 luni, cunoaste minim o limba straina de circulatie internationala, cunostinte de managementul proiectelor; 5 posturi bibliotecari (S) gr. I, experienta in munca minim 3 ani 6 luni, cunoaste minim o limba straina de circulatie internationala; 4 posturi bibliotecar (S) gr. II, experienta in munca minim 6 luni, cunoaste minim o limba straina de circulatie internationala; 1 post bibliotecar (M) tr. IA, experienta in munca minim 6 ani 6 luni, cunoaste minim o limba straina de circulatie internationala; 3 posturi bibliotecar (M) tr. II, experienta in munca minim 6 luni, cunoaste minim o limba straina de circulatie internationala; 1 post contabil (M) tr. IA, experienta in munca minim 6 ani 6 luni. Concursul se va desfasura in datele 08.11.2017 ora 12 (proba practica), 22.11.2017 ora 10 (proba scrisa) si 28.11.2017 ora 10 (interviul), la sediul institutiei. Data limita de depunere dosare este 30.10.2017 ora 15. Informatii suplimentare la tel. 021-5396500/ 120 si la adresa resurseumane@bibmet.ro. (021.539.65.00 2259. Personal. Firma catering, cautam personal pentru bucatarie. Bucatari, ajutor de bucatari si persoana la vase si curatenie. Program bucatari & ajutori: 12 / 24.Program persoana vase: L-V - 09:00 18:00 (0757.574.194 2260. Personal. SC angajeaza personal

pentru atelier si depozit tamplarie PVC in loc. Afumati. Salariu motivant; (0720.880.270 office@bauplast.ro

2261. Personal. Societate Comerciala cu sediul in Bucuresti Sect. 6 angajeaza lacatus mecanic: 1500 lei, vopsitor: 1600 lei, sudor: 1600 lei. (021.352.55.22 2262. Personal. Universitatea Crestina

2214. Personal pentru banda de tras Firma incaltaminte angajeaza personal pentru banda de tras, staifat, tras in parti, zona Colentina; (0722.294.441 aristocrat.stil@yahoo.ro 2215. Personal pentru constructii in Germania Salariul porneste de la 1.400 euro si ajunge la 2.000 euro. Transportul si cazarea sunt gratuite, 2.000 {; (021.796.89.84 office@coplex.ro 2216. Personal pentru curatenie in bucataria unui hotel in zona Baneasa. Program de lucru de luni pana vineri, in intervalul orar 07.00 - 15.30. Se ofera salariu maxim, masa de pranz si contract de munca pe perioada nedeterminata; (0731.143.094 2217. Personal pentru curatenie in labo-

rator de cofetarie din sectorul 3; (0722.400.481

2218. Personal pentru curatenie si spalat

vase. Restaurant situat pe Calea Victoriei angajeaza personal pentru curatenie si spalat vase. (0723.310.312 office@bistroatelier.ro

Peris, frigotehnist, electrician, lacatus mecanic. (6 pozitii). Transport asigurat, salariu fix, tichete de masa, tichete cadou. Detalii la telefon; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2246. Personal tipografie Tipografie,

metrou Dimitrie Leonida, cautam colegi. Personal fara experienta, legatorese, taietor, masinist legatorie, masinist offset. Conditii bune de lucru, posibilitate ore suplimentare; (0754.864.364 dumitrescu_boro@yahoo.com 2247. Personal urgent, firma de curatenie

angajam personal curatenie program 8 ore zona Baneasa, gradina zoologica. (0729.900.930 2248. Personal vase Restaurant angajeaza urgent 2 posturi: personal vase grele si personal vase usoare, 10h/zi, 2 zile cu 2 zile, decont taxi, bonuri masa, carte munca, central in Bucuresti; (0726.748.978/ 0762.275.925 2249. Personal vase Restaurantul Social1 asezat in Piata Unirii angajeaza personal vase, program full-time flexibil, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon, (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

2280. PIZZAR pt. trattoria cuptor cu lemne, zona Mall Plaza, experienta min. 1 an, serios, organizat, responsabil, comunicativ, interviuri de luni -vineri intre orele 15:30-18:00, in restaurant sau CV pe email, (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 2281. Pizzar angajez, zona Obor;

(0767.242.921

2282. Pizzar cu experienta salariu motivant. Locatia este situata in sectorul 6 zona Ghencea. Oferim si cerem seriozitate (0733.098.643 esenza2017@yahoo.com 2283. Pizzar cu experienta, salariu moti-

vant cu crestere anuala bonusuri, contract de munca, zona Petre Ispirescu, (0766.301.835 2284. Pizzar cu experienta, valoreaza si daca stie sa faca painica. Program L-V, 717, conditii avantajoase; (0773.289.515 2285. Pizzar cuptor pe lemne, program 2

zile (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sect. 1. Calea Grivitei, (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

PIZZAR, BUCATAR RESTAURANT L’INCONTRO TITAN ANGAJEAZA: PIZZAR, BUCATAR CU EXPERIENTA SI FEMEIE LA VASE. RELATII LA SEDIUL FIRMEI SAU LA TELEFON (0732.113.701 2287. PIZZAR, BUCATAR RESTAURANT L’INCONTRO TITAN ANGAJEAZA: PIZZAR, BUCATAR CU EXPERIENTA SI FEMEIE LA VASE. RELATII LA SEDIUL FIRMEI SAU LA TELEFON; (0732.113.701 2286.

2288. Pizzar. Pizzerie angajeaza pizzar,

vanzatoare, modelator covrigi, gestionar, ajutor bucatar; (0763.312.293

2289. Pizzar; Bucatar; Livrator/cu chef de munca. Personal pentru firma de Catering, program flexibil, salarii bune, zona Giulesti, post pe termen lung. Mai angajam tinere supraveghere si servire la loc de joaca pentru copii, zona Pajura. 1.500 L; (0728.159.524/ +40774428631 comenzi@kungfu-pizza.ro 2290. Pizzari Pizzarie restaurant angajeaza pizzari, asiguram un pachet program, salariu atractiv, masa, transport. De preferinta sa domicilieze in sectoarele 2, 3 sau 4; (0729.881.660 2291. Pizzer full-time pt firma situata in Rosu Chiajna. Info la tel., (0723.286.401 2292. Pizzer si ajutor pizzer pentru

pizzerie cu livrare la domiciliu in Bragadiru centru Ilfov. Conditii excelente de munca, program 1/1, cuptor electric Italia, meniu simplu. Salariu plus Bonus zilnic (0723.181.146/ 0762.981.689 danvatamanescu@yahoo.com 2293. Pizzer, ajutor bucatar Cantina anga-

jeaza pizzer, ajutor bucatar cu experienta. Program de luni pana vineri intre 08:00 si 16:30. Oferim contract cu perioada nedeterminata, salariu fix, tichete de masa si masa asigurata; (0786.552.982

2294. Planteea angajeaza vanzatoare/ vanzator pentru magazin naturist (plafar) sector 6, salariu motivant, fix + comision din vanzare + alte bonificatii. Program o zi da/ o zi nu (0727.503.269 cv@planteea.ro

2313. Preparator pizza Jerry`s Pizza angajeaza preparator pizza fara experienta, sector 2. Salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8h pe zi/ 2 libere pe saptamana. 100 euro pentru fiecare recomandare coleg (0733.773.251 marius.danaila@jerryspizza.ro 2314. Preparator pizza fara experienta,

job simplu zona Iancului sector 2. Jerry`s Pizza. Salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8h pe zi/2 libere pe saptamana. 100 euro pentru fiecare recomandare coleg (0733.773.251 marius.danaila@jerryspizza.ro 2315. Preparator pizza fara experienta, job simplu zona Magheru, Jerry`s Pizza sector 1. Salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8 h pe zi /2 libere pe saptamana. 100 euro pentru fiecare recomandare coleg (0728.088.643 cristi.badila@jerryspizza.ro 2316. Preparator pizza fara experienta,

sector 1 job simplu zona Aviatiei Jerry`s Pizza, salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8 h pe zi / 2 libere pe saptamana. 100 euro pentru fiecare recomandare coleg (0720.777.308 alina.hasegan@jerryspizza.ro

2317. Preparator pizza, job simplu zona

Titan Jerry`s Pizza angajeaza pt. sector 3 preparator pizza fara experienta. Salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8 h pe zi/ 2 libere pe sapt. 100 euro pentru fiecare coleg recomandat (0729.074.307 marius.constantinescu@jerryspizza.ro 2318. Preparator pizza, sector 6. Se asigura venit motivant, bonus de instalare dupa 3 luni, tichete de masa, transport in limita a 70 lei asigurat, bonus recomandare coleg, bonus instalare, (0728.088.657 dan.rus@jerryspizza.ro 2319. Preparator sandvisuri pentru

restaurant tip fast-food situat in Piata Victoriei, personal tanar, salariul 1500 net. Program de lucru 8 ore, 2 zile libere. Rugam seriozitate. (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com 2320. Preparatore salate si sandwich-

uri. Program: duminica-joi 05:30-17:30, vineri si sambata liber. Salariu 2200 Lei + masa. Zona Colentina- Fundeni; 2.300 L; (0742.266.859 2321. Proiectant pentru firma Total-

mob - producator mobila. (0723.294.972

2322. Proiectant, designer mobila la comanda experienta 1 an in proiectare 3D a mobilierului din pal, mdf, executare proiecte pentru lansarea in productie, permis conducere categoria B. Salariu motivant (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com 2323. Proiectare mobilier cu soft IMOS CAD. Salariu consistent in functie de abilitati. Detinem utilaj prelucrare cu comanda numerica (CNC), (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu 2324. Prosider International Trading SRL

angajeaza legator sarcina/ macargiu pod rulant si manipulant marfa, depozit Bucuresti, sector 4. Pentru interviuri: (0742.273.879

2325. PSG angajeaza muncitori necalificati

program 2 schimburi, de luni-vineri iar in weekend platit 200%. Locatie: Ghimbav, pachet salarial atractiv, transport asigurat din Brasov si Sacele, tichete de masa plus alte beneficii, (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro

QUANTO FOOD DRIVE ANGAJEAZA 5 LUCRATORI BUCATARIE SI 5 BUCATARI (CU ATESTAT); (0769.212.186 2326.

2263. Personal. Firma curatenie angajez

2297. Portar pentru parcare angajeaza

zin prezentare persoana amabila, prezenta si tinuta agreabila, zona Republica; (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro

personal. Salariu atractiv si negociabil; (0724.897.323/ 0726.094.908

2264. Personal. Istambul restaurant, Sos.

Colentina nr. 299, sector 2, angajeaza personal pentru bucatarie, ospatar si ospatarita, salariu atractiv; (0736.694.381/ 0725.168.322

2295. Pnk Casual angajeaza confec-

Hotelul Capsa; (0757.645.737

2298. Portar angajam, zona Smart

Flora/Voluntari. Relatii la tel.: (0723.774.066

2265. Personal. Taxi caut schimb de zi

zona Salajan plan 12 h, 70 ron, Star+ Clever; (0763.444.542

2299. Portar firma. Cautam agent de paza/ valet parking pentru sediu de firma. Firma se afla in centrul Bucurestiului, zona Hotelului Intercontinental. Program de zi, de luni pana vineri. Prezenta placuta; (0726.485.031

2266. Pescar, cunoscator in a pescui cu

2300. Portionare carne - procesare

plase, angajeaza proprietar balta piscicola. Oferim cazare, mancare, salariu motivant; (0728.579.734 2267. Picker in depozit bauturi Firma dis-

tributie bauturi, depozit langa Carrefour Militari angajeaza picker cu experienta pentru activitate in depozit. Program martisambata 2 schimburi. Asiguram transport de la metrou Pacii. (0735.885.881/ 0727.732.154 angajari@karadistrib.ro

2269. Pickeri si Ambalatori depozit, anga-

2245. Personal tehnic abator - Abatorul

2279. Pizzar pentru restaurant pizzerie, zona Dristor urgent, cuptor pe lemne, se cere si se ofera seriozitate relatii la telefon. (0726.901.843/ 0726.901.843 restaurantdristor2015@gmail.com

schimbul de noapte punct de lucru zona sector 5 program - de duminica pana joi salariu 1.200 Lei - 1.400 Lei experienta (0761.898.776 BESTSANDWICH84@YAHOO.COM

2328. RECEPTIE, angajam receptioner/a.

2243. Personal spalat vase, Locatia

er, modelator, vanzator cu sau fara experienta. Asiguram salariu fix si contract de munca. Puncte de lucru zona Iancului si zona Diham Bucuresti (0767.434.527/ 0734.046.120 alex.gusita@gmail.com

restaurant italian, zona Dorobanti; (0729.565.694/ 0728.246.925

2312. Preparatoare sandwich-uri pentru

2296. Policalificat, zugrav, faiantar, rigipsar, zugrav, pentru firma de amenajari interioare, muncitor policalificat constructii, bun meseriaa, serios, responabil. Oferim 130 lei/zi plus bonusuri individuale, in functie de implicare si pricepere. 130 L; (0720.398.313

2212. Personal optica medicala Comar-

2244. Personal spalatorie curatatorie chimica. Oferim pachet salarial atractiv; (0742.105.106

2278. Pizzar cu/fara experienta angajeaza

2311. Prelucrator granit, firma angajeaza muncitor prelucrator granit, piatra, cu experienta. Program 8 ore. Se ofera cazare (0736.352.785/ 021.420.89.92

2327. RCD-RDS angajeaza agenti de van-

lucreaza la temp -20 grade. Bonuri de mas, decontarea transportului. Echipament de protectie termica. Program 6-14:30 sau 10-18:30 2.200 L; (0758.108.018 marin@3dhumandevelopment.ro

2213. Personal patiserie, angajam patis-

2277. Pizzar cu sau fara experienta, training gratuit, o pizza pe tura. Locatie Bd. Gh. Sincai nr. 16. Program ture 12 ore, 1.700 L; (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro

2310. Prelucratoare mase plastice, matriter, frezor, sudor si muncitor necalificat. angajam in Bucuresti, oferim: salariu atractiv, tichete de masa si transport decontat (0740.590.912

tionere in masina simpla, salariu incepand cu 1.600 lei, zona Baicului; Atelier de confectii dama. (0788.572.699

2242. Personal servire si incasare Cantina locatie in zona Piata Victoriei/ Romana. Cautam persoane tinere, responsabile, dornice sa invete lucruri noi. Va rugam CVuri pe adresa de email. Pentru detalii suplimentare apelati telefonic. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com

NomadSkybar din Centrul Vechi, Bucuresti angajeaza Spalator Vase. Oferim salariu atractiv, tips, conditii excelente de munca. Pentru detalii, sunati intre orele 10:0018:00; (0732.448.080 costel.ioan@tonka.ro

rant. Pizza Dominium angajeaza pizzar pentru punctul de lucru din MegaMall. Se ofera salariu motivant, o masa pe zi , decontare transport + alte beneficii. Program o zi cu o zi. Relatii la nr.: (0737.600.299/ 0729.820.580 dorinel.ghimis@gmail.com

Dimitrie Cantemir cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, angajeaza Fiziokinetoterapeut - cu competen?e de kinetoterapeut, electroterapie si masaj terapeutic si o experienta de cel pu?in 3 ani în domeniu; Secretara -Cabinet Presedinte cu studii superioare, experienta in domeniu minim 2 ani si cunostinte temeinice a calculatorului si limbii engleze. Cererile, insotite de Curriculum Vitae si documentele de studii si calificare se vor depune la Serviciul Resurse Umane, pana la 31.10.2017. Relatii la telefon -int. 146; (021.330.79.00/ 021.330.79.11

2211. Personal necalificat, fabrica geam termopan cu sediul in Bragadiru Ilfov angajeaza personal prelucrarea sticlei (femei si barbati) cu si fara experienta. Cerem si oferim seriozitate. (0738.550.783/ 031.431.34.21 decoglass.construct@gmail.com

nic, angajam personal feminin pt cabinet optica medicala in orasul Comarnic, jud Prahova. Oferim salariu de baza motivant, multiple bonusuri, mediu de lucru relaxat, fara stres, curat, potrivit pt o doamna; (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com

2276. Pizza, pizza maker, pizzar, restau-

2268. Picker, magazinier in Chitila se

jam urgent ambalatori si pickeri, personal calificat si necalificat, pickeri/ ambalatori; (0725.477.438 2270. Picol pentru restaurant cu specific

italienesc, salariu+ procent+ taxi decontat; (0731.333.410 2271. Picol Restaurant central angajeaza

ajutor ospatar. Salariu 1000 lei, tipsuri foarte mari Program 15 zile lucratoare pe luna, contract de munca, masa si transport asigurate, 1.000 L; (0732.266.922 hrclubcentral@gmail.com 2272. Picol, picolite. Pub-restaurant anga-

jeaza picoli, picolite, cu experienta, zona Cotroceni, carte de munca, salariu, se asigura masa. (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com 2273. Picoli, picolite Restaurant situat ultracentral angajeaza ajutor de ospatar, cu sau fara experienta. Trimiteti CV cu poza la urmatoarea adresa de email: angajari@varta.ro; angajari@varta.ro

Picolite/ ospatarite, fata la vase (lucrator bucatarie) pentru restaurant turcesc; (0767.103.111/ 0724.241.932

2274.

2275. Pipe Fitters (tubulatori) anga-

jam urgent -obligatoriu sa aiba cunostinte de izometrie - pentru un proiect intr-o fabrica din Giurgiu. Se ofera salariu motivant, contract de munca pe o perioada nedeterminata si cazare. Pentru detalii sunati la tel. (0728.834.399/ 0728.865.354

carne. Carmangerie in incinta Arteca Jilava angajeaza personal productie (portionare) carne. Experienta nu este obligatorie. Apreciem si recompensam seriozitatea si harnicia. Program L-V, bonuri, bonusuri, 1.600 L; (0765.999.061 2301. Post de casier, lucrator comercial,

angajam o fata pentru postul de casier/lucrator comercial la Complexul Doraly 1, salariu atractiv. Sunati la tel. pentru mai multe detalii. 1 L; (0722.252.766/ 0728.117.751 saifmoayad@gmail.com 2302. Pregatitor si ucenic auto, service

auto tinichigerie/vopsitorie cauta pregatitor/ucenic auto, in vederea angajarii pe perioada nedeterminata, carte de munca, salariu atractiv. Experienta constituie un avantaj, zona Colentina; (0722.131.080 vali@vnsauto.ro 2303. Pregatitor si vopsitor auto, conditii

bune de lucru, salariu atractiv; (0722.538.163

2304. Pregatitor vopsitor cu experienta pt. service situat in zona Aparatorii Patriei aproape de facultatea Spiru Haret. Oferim salariu atractiv incepand de la 3.000 L; (0786.311.313/ 0766.979.752 garage.automotiv@gmail.com 2305. Pregatitor vopsitor cu experienta, pentru service auto multimarca din sectorul 2. Salarizare atractiva, in raport cu realizarile, 3.500 L; (0724.756.215 2306. Pregatitor vopsitor auto SC ASL

Autogroup SRL cu sediul in strada Fabrica de Chibrituri nr. 48, sector 5, (punct de reper Autogara Filaret) angajeaza pregatitor auto cu experienta (0758.318.318/ 0734.819.731 office@aslautogroup.ro 2307. Pregatitor vopsitorie auto Service

auto din Popesti-Leordeni angajeaza cu carte de munca pregatitor-vopsitor pentru vopsitorie. Program L-V 8.30-17.30. Conditii de munca si salarizare bune; (0772.246.167 contact@armadaservice.ro 2308. Pregatitor. Service din zona centrala, angajeaza in conditiile legii pregatitor vopsitorie. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277 2309. Pregatitori, vopsitori auto, pentru

service auto, cu forme legale,salariu net intre 3000 si 4500 lei. (0764.408.787 quality_paint_shop@yahoo.com

zari, salariu fix+ comision, contract de munca, 3.000-4.000 Lei; (0740.028.710

Aspect fizic placut, limba engleza la nivel conversational, experienta in domeniu, abilitati de comunicare si negociere, sociabil/a, punctual/a, (0721.905.339 anamaria.ivan27@gmail.com

2329. Receptioner cladire birouri, maga-

2330. Receptioner hotel minim studii medii. Experienta pe un post similar hotel 4/5 stele, minim 1 an. Calificarea in meseria receptioner hotel constituie un avantaj. Minim limba engleza, niv. avansat, (0758.094.095 2331. Receptioner hotel, Hotel Unique

Piata Romana angajeaza receptioneri in conditii avantajoase.Cerinte prezenta fizica agreabila,limba engleza fluent, Se ofera o masa zilnic.Interviuri zilnic 16-18 cu cv si poza; (0721.077.925 rezervari@hotelunique.ro 2332. Receptioner pentru Boutique Hotel Boutique Hotel din Bucuresti, zona Sector 1 angajeaza receptioner cu sau fara experienta. Cautam o persoana dornica de a invata, cu pasiune pentru domeniul hotelier, dispus pentru munca in ture. (0722.758.730/ 0722.696.974 office@vilaparis.ro 2333. Receptioner Salon Andreea

Andreea Beauty Salon angajeaza receptioner/casier. Posturi disponibile in salonul aflat in Sos. Iancului sau la cel aflat in Prelungirea Ghencea. Program 1/1, wkend/wk-end. (0724.542.277 salon.andreea@ymail.com www.salonandreea.ro 2334. Receptioner si Bellboy Hotel Rin

Airport Otopeni angajeaza receptioner si bellboy. Pentru detalii sunati; (0766.696.915 ilie.simion@rinhotel.ro

2335. Receptioner, Best Western Stil Hotel, fata/baiat, contract de munca. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Oferim 13 salarii pe an, concediu platit 22zile/an cu cazare platita pe litoral. Asteptam CV la receptive; (021.233.39.90 office@hotelstil.ro www.hotelstil.ro 2336. Receptionera ajutor curatatorie haine etichetare, sortare, ambalare haine, zona Crangasi; (0725.786.867 2337. Receptionera angajam reception-

era la hotel, zona Titan, Salajan, persoana buna calitate; (0722.240.772

2338. Receptionera angajez pentru sala

sport. Cunostinte operare PC, sociabila, dinamica, responsabila, serioasa. Zona Aviatiei. Program de luni pana vineri. (0723.523.406 gabriela.istrate@yahoo.com

2339. Receptionera Caut doamna serioasa (eventual familie) cunoscatoare de limba engleza pentru activitate hotel Italia: receptionera si camerista. Se ofera cazare si salariu atractiv; (00393489771630 info@riverbankshotels.com 2340. Receptionera cu sau fara experi-

enta, pt. hotel, cunoscatoare de limba engleza, program avantajos, hotelul este situat in zona Garii de Nord, se asigura training gratuit. Trimiteti cv-ul dvs la adresa de email 1.500 L; (0722.795.381 contact@hoteluranus.ro

2341. Receptionera curatatorie haine,

zona Crangasi; (0725.786.867

2342. Receptionera pentru salon de

bronzare, zona Rahova sector 5, fata foarte tanara, comunicativa, punctuala, foarte amabila si harnica. Punem accent pe seriozitate si implicare; (0733.174.973 2343. Receptionera si cameriste;

(0733.193.172/ 0723.929.447

2344. Receptionera ajutor curatatorie haine. Etichetare, sortare, ambalare haine, zona Auchan Crangasi; (0725.786.867 2345. Receptionera Boutique hotel 4

stele Cautam o persoana sociabila, cunoascatoare a limbii engleze. Interviu zilnic, str. Barbu Vacarescu nr. 51, l-v 12-15, CV la: serban@decebalhotel.ro; DBH Bucharest; (0724.891.819/ 0723.515.009 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 2346. Receptionera centru comercial, angajam receptionera centru comercial situat in sector 6, mediu de lucru placut norma legala, echipament gratuit,medicina muncii gratuita.Detalii L-V 9:00-18:00; (0756.135.735/ 0784.219.522 2347. Receptionera cu experienta pt.

salon de infrumusetare, salariu pt. inceput 1.800lei + cm platita pe 8 ore, zona metrou Gorjului. Va rog cv pe mail., 1.800 L; (0744.128.929 offece@cmstill.ro 2348. Receptionera curatatorie de haine. Zona Crangasi; (0725.786.867 2349. Receptionera hotel cu sau f?r?

experienta, buna cunoscatoare a limbii engleze la nivel conversational, responsabilitate, corectitudine, spirit de munca in echipa. Relatii la tel., (0722.310.005/ 021.223.13.26 marius@irisa.ro 2350. Receptionera in salon de infrumusetare Maac Beauty salon, Aparatorii Patriei, sector 4, angajeaza receptionera. Salariu 1400 net, CM, program o zi da una nu. Relatii la, 1.400 L; (0775.239.904 2351. Receptionera pentru salon masaj

Calea Floreasca, cautam receptionera cu experienta in domeniul relatii cu clienti, obligatoriu limba engleza fluent, aspect fizic placut, varsta maxima de 35 ani, persoana sociabila si comunicativa; (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com

2352. Receptionera sala aerobic, se cauta pentru receptie persoana serioasa si organizata, pentru activitati de secretariat, contabilitate primara, primire clienti. 1.500 L; (0740.405.650/ 0740.405.650 andreea.enache87@gmail.com 2353. Receptionera sociabila, salon infrumusetare cu bune abilitati de comunicare pentru saloane infrumusetare in Berceni, Piata Progresul, Drumul Taberei, Dorobanti, Obor, Piata Iancului, Diham, Rahova, Titan. Salariu 1700-1900 lei. (0738.169.430 madalinacatalin29@gmail.com 2354. Receptionera, casiera cu experi-

enta salon de frumusete. 1.600 L; (0784.131.313

2355. Receptionera, Prosper Fitness-13

2376. Restaurant Golden Blitz angajeaza: bucatari, cerinte: experienta similara; (021.410.51.00 2377. Restaurant japonez mareste echipa. Restaurant Japonez, în zona Budapesta, cauta ajutor de ospatar, livrator cu masina personala si bucatar. Conditii avantajoase. Pentru detalii si pentru programarea interviului suna?i la: (0768.560.600 madalina.jerca@yahoo.com 2378. Restaurant Mc Moni`s angajeaza

picoli si ospatari cu experienta, se ofera salariu avantajos si program flexibil; (0746.102.015

2379. Restaurant Peking Duck anga-

jeaza personal pt. spalat vase si ajutor de ospatar, sector 2, Bucuresti; (0763.331.731

2380. Restaurant Prosper angajeaza bucatar, ospatar livrator, conditii avantajoase. (0762.295.524 burcusmarian@yahoo.com

Restaurant Romanesc angajeaza urgent 5 bucatari, 6 ajutori femeie vase, 6 grataragii, ospatari, salariul saptamanal, pentru provincie cazare si masa, sector 2; (0722.242.425 2381.

2382. Restaurant Spartan angajeaza preparator, restaurant Spartan este cel mai mare lant de restaurante cu carne rotisata din Romania. Daca vrei sa lucrezi cu oameni tineri te asteptam la un interviu. Salariu incepand cu 1400 Lei, 1.400 L; (0723.751.323 rerumfood@gmail.com www.spartanrestaurant.ro 2383. Restaurant Vacamuuu angajeaza

ospatari si ospatarite cu experienta in domeniu minim 3 ani, dornici de realizare profesionala. Salariu net 500 euro. Tipsul este separat (aprox 4500 Ron/ luna) Rog seriozitate 6.500 L; (0799.776.008 ionutconstantin600@gmail.com www.vacamuuu.com

2384. Restaurant Zet, situat in zona Unirii angajeaza ajutor bucatar in conditii avantajoase, restaurantul are program de functionare non-stop, prin urmare se lucreaza in ture de zi si ture de noapte. 2 zile cu 2 zile. (0722.145.882/ 0720.619.050 restaurantzet@yahoo.com 2385. Restaurant, pub angajeaza personal Restaurant Greenfield corner situat in cartierul rezidential Greenfield din sectorul 1 angajeaza bucatari, aj. bucatari, pizzeri, livratori, salariu motivant in functie de experienta. (0763.345.168 2386. Restaurant-bar angajeaza per-

sonal bucatarie (bucatar, ajutor bucatar, femeie vase); (0764.205.999

2387. Restaurant-bar angajeaza per-

sonal: picolite, ajutor bucatar, femeie pentru bucatarie. Seriozitate; (0764.205.999 2388. Restaurantul Burebista, Calea Mosilor, angajeaza barman cu experienta. Dupa ora 13.00; (0723.755.275

Septembrie angajeaza receptionera, conditii avantajoase; (0765.614.724 burcusmarian@yahoo.com

2389. Restaurantul Clubului IDM angajeaza bucatar, ajutor bucatar, full time, contract de munca; (021.316.09.62

2356. Receptionera. Hotel 4 stele anga-

2390. Restaurantul Clubului IDM angajeaza bucatar, ajutor bucatar, full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro

2357. Receptionere hotel, bune cunoscatoare de limba engleza, persoana pozitiva cu aptitudini de comunicare, seriozitate si punctualitate. Va rugam sa trimiteti CV-ul (cu poza) la adresa de email; (0722.310.005/ 021.223.13.26 Marius@irisa.ro

2391. Restaurantul Mc Moni`s anga-

jeaza receptionera, ospatar, cameriste, barman, bucatar si femeie la spalat vase; (0722.202.986

2358. Receptioneri angajeaza Hotelul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

2359. Receptioneri si pickeri pentru depozit logistic, societate comerciala cauta receptioneri si pickeri pentru depozit logistic in Sema Parc, b-dul Splaiul Independentei 319. Persoana potrivita: corect, serios, muncitor, rezistent la efort fizic; 1.300 L; (0732.003.055 DIANA.ENACHE@CARTURESTI.NET 2360. Referent transport, experienta de

minimum 2 ani in transport rutier.Cunostinte de legislatie in tranportul rutier de marfuri. office@tgv-distributie.ro

2361. Rematholding angajeaza conducator auto mare tonaj, posesor permis auto categoria B, C, C+E si de atestat profesional transport marfa. Conditii bune de lucru, salariu motivant, tichete de masa. Cursele se efectueaza numai pe plan local- zona Bucuresti/Ilfov. Interviuri: Sos. Berceni Fort nr. 5, sector 4, Bucuresti. Relatii la telefon: (0724.343.454 2362. Reprezentant vanzari Kendra

Carrefour Feeria, angajam persoana comunicativa, cu abilit??i de negociere. Cerem si oferim seriozitate. Pachet salarial motivant. CV-urile se depun la ccristinaciuca@gmail.com; ccristinaciuca@gmail.com 2363. Reprezentanta Auto sector 3, angajam spalator cu sau fara experienta, salariu atractiv. 2.000 L; (0727.690.123 nicusor.militaru@dabauto.ro 2364. Responsabil administrativ, sofer protocol, candidatul ideal, cunostinte limba engleza nivel conversational, responsabilitate si profesionalismabilitati coordonare, planificare si organizareexperienta ca sofer, cunostinte tehnice, 1.500 L; (0755.080.887 hr@gymboland.ro 2365. Responsabil calcat si ambalat pt. atelier confectii textile. Mediu de lucru placut, castig avantajos (0735.174.420 2366. Responsabil cazare pensiune in complex Casa de Piatra, program de zi-o zi cu o zi liber,1500 lei net+cm+tips, se poate oferi si cazare gratuita, 503 maxi de la Cora Pantelimon, sector 2, sms orice ora si sun inapoi. 1.500 L; (0767.079.463 2367. Responsabil clienti Jerry’s Pizza

Popesti Leordeni incaseaza contravaloarea produselor, serveste clientii din locatie in baza comenzilor efectuate de acestia. Persoana organizata, cunostinte utilizare casa de marcat, experienta 6 luni minim. (0799.740.019 dan.baloiu@jerryspizza.ro 2368. Responsabil magazin online (F), magazin online, articole data, procesarea comenzilor, pregatirea coletelor. 1.400 L; (0730.209.570 neatu.mirela.joviale@gmail.com 2369. Responsabil santier, firma dezvoltari imobiliare cautam responsabil santier in Bucuresti si Bragadiru, persoana serioasa si organizata. Mai multe detalii se vor discuta la interviu (0760.042.682 apartamenteblocurinoi@gmail.com 2370. Restaurant Beijing Garden anga-

jeaza contabila pentru contabilitate primara, se ofra salariu peste 2.000 lei si secretara cu experienta, rog seriozitate; (0746.102.015 2392. Retusier cu ceva experienta. In Dragomiresti-Deal. Decontam transportul. (0720.451.075 tanase.miky74@gmail.com 2393. Rigipsar zugrav Firma de construc-

tii specializata in amenajari interioare in Bucuresti cu activitate din 2002 angajeaza rigipsari, zugravi. Asiguram contract de munca cu salariu avantajos, transport, bonuri de masa; (0732.401.725 2394. Rigipsari angajam: rigipsari cu experienta 110-140 Lei /zi, ajutor rigipsar 80-90 Lei/zi, zugravi 110-140 Lei/zi; (0733.981.422/ 0765.449.077 2395. Rigipsari si zugravi;

(0784.709.673

2396. Rigipsari cu experienta pentru

compartimentari si placari in front deschis, materialele asigurate zilnic, 4000 lei (carte + bonuri) si comision de productivitate. Minim 35 mp/ zi. Contract nedeterminat. Plata la 2 sapt.; 4.000 L; (0736.084.640

««««««««««««««««««

RIGIPSARI CU EXPERIENTA ANGAJAM, 110 - 140 LEI/ ZI, AJUTOR RIGIPSAR 80 - 90 LEI/ ZI, ZUGRAVI 110140 LEI/ ZI, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE. COLABORAM SI CU ECHIPE; (0733.981.422/ 0765.449.077 2397.

«««««««««««««««««« 2398. Rigipsari si muncitori necalificati pentru firma de constructii, pentru amenajari interioare cu rigips, salariu motivant si carte de munca. (0726.897.470/ 0726.173.797 2399. Rigipsari si zugravi cu experienta,

pe perioada nedeterminata (066268477 klamitconstruct@gmail.com

2400. Rigipsari si zugravi cu contract de

munca cu norma intreaga. Salariu intre 2500 si 3500 lei. Se ofera bonus de 200 leila semnarea contractului de munca. 3.000 L; (0754.788.292 coneryoffice@gmail.com

2401. Rigipsari, faiantari, zugravi, cunoscatori constructii angajez. Punct de lucru Tancabesti sau Otopeni, mai multe detalii la tel.; (0760.154.358 gmcsupremestyle@yahoo.com 2402. Rigipsari, necalificati, zugravi angajam: rigipsari, necalificati, zugravi. Salariu atractiv. Telefon; (021.313.43.79 2403. Rigipsari, zugravi, faiantari, ajutoare, pt meseriasi salariul intre 140 - 160 lei / zi si contract de munca si pt ajutoare salariul intre 110 -120 lei / zi. Oferim cazare. Santierul la metrou Piata Muncii, spital Victor Gomoiu; (0760.492.752

jeaza ospatari, picoli si femeie bucatarie pentru locatiile sale din Berzei si Pipera; (0771.218.642/ 0726.666.888

2404. Ro-Stef angajeaza soferi taxi cu

2371. Restaurant Burebista Traditional

angajeaza bucatar ospatar, barman, tel. dupa ora 13; (0723.755.275

personal in domeniul vanzarii pardoseli in sectorul 6, salariu + comision; (0724.040.408

2372. Restaurant Burgheri in zona Decebal angajeaza: personal vase, ospatari, sofer livrator cu masina proprie. Relatii la: (0724.321.689

2406. ROMANA ANGAJEZ VANZATOARE IN ZONA ROMANA,PROGRAM DE 8 ORE,TELEFON 0766 333 192 (0766.333.192

2373. Restaurant Capriccio anga-

2407. Rompetrol Otopeni cauta casier, ospatar, bucatar, (0724.051.489 hpypepper@yahoo.com

jeaza urgent ajutor bucatar, femeie la vase si bufet; (021.211.12.35

2374. Restaurant Casa Diham angajam

bucatari, ajutor bucatar, pizzar, ospatari, rog seriozitate; (0723.502.300

2375. Restaurant Cherhanaua Ancora angajeaza: ospatar, aj. ospatar, barman, hostess, bucatar cu experienta, aj. bucatar si femeie la vase. Salariu motivant. Tel: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

atestat; (0761.042.462

2405. Roberto Design angajeaza

2408. Salatier Shaormerie zona Straja, sector4 angajeaza persoana pt. postul de salatier. Se ofera CM, 1 masa zilnic, salariul de 1800 lei et. Program 1zi la munca, 1libera; (0770.573.286 2409. Sales support, Oliviera.ro, SC Hello

Hungry SA, o persoana pentru pozitia de sales support (asistent vanzari) full time. (+40725944515/ +40725944515 c.dragos@hellohungry.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

16 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 2410. Salon Cyo’s, zona Arena Nationala,

angajeaza cu c.m. manichiurista, pedichiurista, coafeza, frizer- frizerita; (0765.245.425

2411. Salon Maxstil angajeaza frizer, cos-

meticiana, manichiurista; (0726.307.956 2412. Salon renumit isi mareste echipa.

Salon cu clientela ai vad angajeaza stilist(a) coafor, manichiurista cu experienta si în aplicarea unghiilor cu gel, frizer(ita). 1.900-3.500 lei la 15 zile. Adresa: B-dul Chisinau, sector 3. (0738.169.430 madalinacatalin29@gmail.com 2413. Salon Roxy angajeaza manichiurista, zona Bucur Obor; (0741.695.518 2414. Salon sector 3 Bd. 1 Decembrie, vechime 10 ani, clientela formata, angajeaza cosmeticiana, coafeza si manichiurista, carte de munca, salairu motivant, program lucru 1 zi/ 1 zi, mediu de lucru placut; (0744.643.726 2415. Salon situat in Militari angajeaza

cosmeticiana si manichiurista; (0722.654.660

2416. SC Antrice SA angajeaza primitor

distribuitor piese si scule (ajutor de gestionar), sediul in Otopeni Cerinte: studii medii, in domediu electronic constituie un avantaj. Transportul este asigurat (0747.491.410/ 021.310.68.50 antrice@antrice.ro;z.luminita@antrice.ro 2417. SC Black Sea Suppliers angajeaza

muncitori depozit cu sau fara experienta pentru punct de lucru Militari; (0722.450.798

2418. SC Black Sea Suppliers angajeaza

stivuitorist cu atestat pt. punct de lucru Militari; (0722.450.798 2419. SC Compania de Paza R.O. angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator, pentru: cladiri birouri situate in Bucuresti, cladiri birouri situate in Ilfov (Pipera); (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 2420. SC Corpconstruct angajeaza

zugravi, faiantari, meseriasi in constructii, program 8 ore; (0768.348.389/ 0799.293.512 2421. SC Crafard Trans SRL angajez

sofer profesionist B, C+E pentru relatia Grecia, Italia tur-retur; (0726.135.135

2422. SC Deus Construct angajeaz zidari, zugravi pt. finisaje cu carte de munca. Ofer cazare pt. provincie. Salariu atractiv. Rog seriozitate; (0761.446.979/ 0748.551.054 2423. SC Land Optic Consulting anga-

jeaza agenti servici clienti prin telefon. Pentru mai multe informatii sunati la: (0767.867.294

SC LUCIELLA- LUX ANGAJEAZA BANZICAR SI CONFECTIONER IN ZONA MILITARI- POLITEHNICA SI VANZATOARE- VANZATOR PENTRU MAGAZIN BUCUR OBOR; (0722.366.191/ 0753.045.672

2424.

2425. Sc Magic Honds Cosmetics SRL angajeaza frizeri/ frizerite cu experienta, sector 5; (0766.225.434/ 0722.401.627 2426. SC MRF Center SRL angajeaza

lacatus confectii metalice, aluminiu, PVC, muncitori necalificati de preferat cu permis auto, salariu atractiv; (0723.387.341 2427. SC Orbico SRL angajeaza eticheta-

tor pentru punctul de lucru din Mogosoaia, str. Buiacului nr. 2, centrul logistic Logicor. Nu este necesara experienta. Persoana de contact: Alina Lazar- 0756.195.384 sau Mihaela Iuruc- 0756.196.615; 2428. SC Pala angajeaza urgent manipu-

lant marfa pentru depozit covoare in Afumati (langa Doraly). Mai multe detalii la telefon: (0755.015.890

2429. SC Practicom SRL selecteaza per-

sonal pentru urmatoarele posturi: sofer profesionist cu ADR pentru comunitatetoate judetele, sofer profesionist curse interne sau tur-retur- zona Brasov. Echipaj sofer distributie (3,5 to), si manipulanti marfuri- Bucuresti, Popesti Leordeni, Ilfov, Brasov. Iti oferim: salariu, diurna sau bonus, abonament medical retea clinici private, loc de munca stabil, mediu de lucru placut si profesionist. Detalii la tel./ e-mail: (021.444.04.52 hr@practicom.ro 2430. SC Practicom SRL selecteaza per-

sonal pentru: sofer profesionist cu ADR pentru comunitate- toate judetele, sofer profesionist curse interne sau tur-returzona Brasov. Echipaj sofer distributie (3,5 to), si manipulanti marfuri(021.444.04.52 hr@practicom.ro 2431. SC Procema SA (Bucuresti) angajeaza sofer autocamion- cerinte: absolvent studii medii (liceale/ bacalaureat), permis conducere categoriile C+E, avantaj autorizat agabaritic, experienta in domeniu minimum 3 ani, lipsa cazier si antecedente penale, cunoasterea legislatiei in domeniu, rezistenta la stres si efort. Oferim: loc de munca stabil, salariu motivant. Contact: (0730.602.723 2432. SC RO-TUR Euroactiv SRL angajeaza lucrator comercial si manipulant marfuri. (0799.739.526 2433. SC Service auto SRL cu sediul in Bucuresti sector 2, angajeaza inginer auto cu experienta; (0730.444.450 2434. SC Sut Carpati SA angajeaza electri-

cian intretinere si reparatii in conditiile legii. Se ofera salariu atractiv si bonuri masa de 15 Lei. Relatii de luni pana vineri intre orele 08-16 (0756.113.095/ 0728.984.838 androneg@yahoo.com 2435. SCM Colin Daily, str. Valea Lunga 30, sect. 6, zona Militari, angajeaza barbati si femei ca muncitori necalificati la ambalarea produselor alimentare, tel. contact: (0757.038.503 colindaily@yahoo.com 2436. Scoala Gimnaziala 195, str. Lunca

Bradului nr. 2, sector 3, Bucuresti angajeaza: - 4 ingrjitori 9femeie servici); - 2 fochisti; 1 paznic, 1 muncitor calificat intretinere. Perioada depunere acte 20 oct. 2017. Relatii tel.; (0374.467.067 2437. Scoala Postliceala FEG Bucuresti angajeaza secretare, cunoscatoare PC. Informatii la tel. www.scoalafeg.ro (021.311.10.54 2438. Scoala Postliceala FEG Bucuresti

efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar- patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita in limbi straine F.E.G. Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, str. Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, site: www.scoalafeg.ro; 2439. Secret of Beauty angajeaza

coafeza, frizer, manichiurista. Salon cu vad format, zona Mihai Bravu nr. 386. Rog seriozitate; (0734.828.813/ 0764.610.583/ 0734.086.840

2440. Secretar administrativ, persoana

serioasa pentru activitati de secretariat, arhivare, ordonarea documentelor. Posibilitati de dezvoltare profesionala. CV-ul se trimite la: office@fdss.ro 2441. Secretara asistenta manager,

preferabil permis auto, nu conteaza experienta. Ataseaza detalii personale si foto pe mail, 4.000 L; dezvoltare2017@yahoo.com

2442. Secretara atelier confectii dama/ showroom, zona Piata Romana, angajam; (0745.306.624 2443. Secretara Bune cunostinte de operare in Excel, Word, Outlook, rezistenta la stres, atentie la detalii, experienta in secretariat, vorbitoare de limba italiana. CV la: floreaghe@yahoo.com, program: 1 zi cu 1 zi; 450 {; floreaghe@yahoo.com 2444. Secretara Firma Scomet Adminis-

trare angajam secretara (receptionist). program 9.00 - 17.00. Salariu 1500 lei plus bonuri de masa, 1.500 L; (0786.290.420 cristina.cuconoiu@scomet.ro 2445. Secretara full-time sau par-time,

pentru firma de paza, detalii la telefon: (0745.998.568

2446. Secretara pentru clinica stomato-

2475. Service GSM Lazar Crangasi angajeaza tehnician GSM. Cu sau fara experienta.Experienta in domeniu constituie un avantaj. Asteptam CV-ul dvs la adresa de email, 2.000 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 2476. Shaormar cu experienta anga-

jez in zona Piata Rosetti; (0727.720.317

2477. Shaormar cu experienta Best Food

Uverturi isi mareste echipa, avem nevoie de shaormar cu experienta, aspect placut, muncitor si serios. (0764.450.381

2478. Shaormar cu experienta. Shaormerie sector 4 zona Straja, angajam shaormar cu experienta, salariu 3000-3200 lei in functie de experienta si de program; (0765.444.400 burnardana@yahoo.com

2511. Sofer pentru cofetarie locatie Bucuresti sector 3. Programul de lucru incepe de la ora 07:30 (0752.299.944 apolonfrut@yahoo.com 2512. Sofer permis conducere cate-

goriile B, C, E, atestat ARR transport marfuri generale, card tahograf, bun cunoscator al utilizarii tahografului digital si experienta in conducerea autotractorului cu semiremorca. Apt medical si psihologic siguranta circulatiei, angajeaza firma BOGÂ’ART. (0727.770.739 2513. Sofer profesionist , camion 10 tone ,

curse interne . 1 L; (0761.675.745 mircea.rapid@gmail.com

2514. SOFER profesionist in zona Otopeni, Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.500 L; (0766.559.278

logica, zona Dorobanti Romana, cu experienta. Se ofera conditii avantajoase. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV insotit de o poza recenta. (0722.543.676/ 0722.543.676 office@dentalprogress.ro

Shaormerie sector 4, angajam shaormar cu experienta, salariul 3000-3200lei, se stabileste in functie de experienta si program; (0765.444.400 burnardana@yahoo.com

2447. Secretara vorbitoare de lb. italiana.Preia si transmite mesaje.Redacteaza corespondenta simpla.Expediaza corespondenta.Organizeaza agenda Directorului General. 450 {; floreaghe@yahoo.com

2480. Shaormar experimentat, Mister Kebab isi mareste echipa. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii, Baneasa, 2.800 L; (0721.303.303

2516. Sofer SC angajeaza cu formalitati legale de munca, colaborator la Uber pe auto Renault Symbol. Castiguri intre 2.5004.000 lei. 4.000 L; (0733.977.560

2448. Secretara - asistent manager Unirii Alba Iulia si agenti pt. agentie imobiliara, imobservicecenter.ro, cunostinte PC, conditii excelente, carte de munca, salariu atractiv, bonusuri colectiv deosebit, permis B avantaj. Rugam CV; (0755.022.290 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro

2481. Shaormar grataragiu (preparator meniuri) cu experienta pentru unitate fast food pentru prepararea si montarea meniurilor. Zona Orhideelor; (0762.570.925 mihaiandrei1991@yahoo.com

2517. Sofer Sprinter 2010, 3.5 t, cat. B. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Fabrica de Pavaje. Salariu 2000 lei+ bonus. Interviu zilnic 9-17 la adresa afisata, 2.000 L; (0724.545.953

2482. Shaormar sau shaormista cu experienta pentru fast food in zona Ion Mihalache, sector 1. Salariu 200 Lei pe tura, in functie de nivelul profesional. Se lucreaza o zi cu una libera 3.000 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

2518. Sofer taxi - Speed;

2449. Secretara Bucuresti, academia

Rapid Academia Rapid angajeaza secretara. Postul presupune organizarea meciurilor de fotbal, arhivarea documentelor, plata facturilor si alte activitati de ordin administrativ, (0786.414.240 secretariat@andreinicolescu.ro 2450. Secretara executiva, absolventa

de ASE sau studenta ASE ani terminali, lucru cu documente, mail, organizare administrativ, carnet auto obligatoriu, se ofera masina, telefon, etc. la dispozitie, 1 L; (0760.772.881 plot.dic@gmil.com 2451. Secretara pentru societate sector 1. Cerinte: cunostinte PC, nefumatoare, serioasa, responsabila, comunicativa, studii medii. Oferim contract durata nedeterminata; (0722.620.929 2452. Secretara personala manager, ro

/eng avansat, cat B, multitasking, disponibilitate deplasari, relocari, aspect placut. Asigur cazare, auto, tel, contract munca, diurne. Rog sms cu profil Facebook, 4.500 L; (0720.334.477 2453. Secretara personala, program

luni-vineri intre 9-18, punctuala, serioasa, preferabil cu permis de conducere, sarcini: obtinere avize, autorizatii, contabilitate primara, experienta nu este necesara, 4 poze + cv pe mail. 4.000 L; (0738.549.577 job.line1990@gmail.com 2454. Secretara, firma de proiectare cauta secretara pentru firma din tara si strainatate. Obligatoriu limba engleza si disponibilitate de a calatori; (0745.200.103 titieanu_a@yahoo.com 2455. Secretara, asistent manager Asis-

tente stomatologie clinica dentara Art Implant, angajeaza asistente medicale (program de 8 ore). Oferim conditii de munca superioare, contract de munca si un salariu foarte avantajos, artimplant.ro@gmail.com

2456. Secretara, manager pentru com-

panie multinationala Secretara cerinte: cunostinte PC, abilitati organizare, comunicativa, openmind, permisiva. Beneficii: contract individual de munca, salariu, bonusuri.Trimite Cv-ul, poze relevante, descriera ta, 1.000 {; dezvoltatorimobimob2000@yahoo.com

2457. SECRETARE, CUNOSCATOARE PC, PENTRU SCOALA POSTLICEALA FEG BUCURESTI. INFORMATII LA TELEFON. WWW.SCOALAFEG.RO; (021.311.10.54 2458. Sef de productie, firma de confectii

angajam urgent sef de productie. Oferim salariu motivant, decont transport; solicitam seriozitate si implicare. Detalii la nr. tel.; (0740.322.588 suveicacrevedia@gmail.com

2459. Sef de sala pentru restaurant Acapulco situat in str. Torentului 17-19, sector 2 (in spatele pietii Delfinului) cu experienta, tel. Ciobotaru Adrian, dupa ora 12:00. (0761.673.430/ 0765.169.181 marianastoica2000@gmail.com 2460. Sef de sala pentru restaurantul La Cocosatu, pentru detalii va rog sa sunati la numarul de telefon afisat. (0736.445.737 office@lacocosatu.ro 2461. Sef echipa curatenie asiguram

curatenia in centre comerciale. Oferim salariu atractiv, contract de munca. Cerem experienta in domeniu si in coordonarea unei echipe, responsabilitate, muncitor, atent la detalii (0751.049.869 recrutare@handy-man.ro 2462. Sef echipa curatenie, ai experienta in coordonarea unei echipe de curatenie? Esti responsabil, serios si corect, dinaminc, flexibil? Te asteptam in echipa noastra. Oferim salariul atractiv, contract, ore suplimentare platite; 2463. Sef echipa distributie, angajam sef echipa pentru coordonarea si distributia de materiale publicitare in Bucuresti si Ilfov Nord; (0733.072.121 2464. Sef productie pentru atelier de incal-

taminte dama, cu experienta in domeniu. Oferim salariu motivant, solicitam seriozitate si implicare. Telefon: (0754.397.372 2465. Sef productie pentru tipografie cu

tipar offset si legatorie, detalii la telefon. (0722.590.001

2466. Sef schimb la departament produc-

tie, cunostinte mecanica, electrica sau electrotehnica, coordonare echipa 15-30 muncitori/schimb, avantaj experienta in industria alimentara. Se lucreaza pe linie de imbuteliere. (021.667.00.20 office@zarea.ro

2467. Sef service auto, studii superioare in domeniu reprezinta un avantajCentralizare, coordonare activitati mecaniciMentinerea relatiei cu clientii, informarea acestora despre stadiul lucrarilor. (0799.827.901 2468. Sef tura si agenti securitate anga-

jam in conditii legale agenti de securitate si sef tura pentru obiectiv spatiu comercial situat in zona Colentina. Salariul se primeste la timp, posibilitati de promovare, oferim seriozitate. (0760.886.937 2469. Sef tura spalatorie auto angajam sef

tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2470. Sefi tura cu permis, agenti securitate, salariu foarte bun, obiective Bucuresti; (0786.778.372/ 0786.325.283 2471. Servanti pompieri, Ama CSSU

angajeaza. Cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, tarif 11,7 lei brut/ ora, conditii optime de lucru; (021.317.42.76/ 0720.133.112 2472. Service auto angajeaza vopsitor

auto, pregatitor auto, mecanic auto, tinichigii auto, contract munca si toate formele legale; (0764.408.787

2473. Service auto angajeaza vopsitorauto cu sau fara experienta, salariu atractiv, conditii legale; (0764.408.787 2474. Service auto zona Crangasi anga-

jeaza tinichigiu auto cu experienta; (0769.236.469

2479. Shaormar cu experienta.

2483. Shaormari cu experienta anga-

jeaza fast food, salariu 2.500 ron; 2.500 L; (0734.225.024 2484. Shaormari, personal bucatarie,

2515. Sofer profesionist. Firma de distrib-

utie, conditii avantajoase, salariu atractiv, dorim seriozitate, zona Jilava; (0769.092.633 office@sare.ro

(0784.425.562

2519. Sofer tir pentru relatia Roma-

nia Grecia Romania, ofer salariu atractiv; (0722.295.690

Sofer (aprovizionare distributie) pentru restaurant central sector 2; (0740.665.577 2520.

casierite, Primo fast food, angajeaza cu si fara experienta: shaormari, personal bucatarie, casierite. Salarii atractive, bonusuri, target la vanzari, tips, (0765.604.794 office@primofastfood.ro

2521. Sofer (cu domiciliu in Bucuresti) pentru cadru de conducere, cu experienta minim 10 ani. CV: (0730.711.519 tccarpati@yahoo.com.

2485. Shop&Go, Gara Obor, Bucuresti, angajeaza casier si lucrator comercial. Relatii la: (0786.327.577

experienta, relatia Romania-Turcia, se ofera diurna 300 euro la cursa + salariu minim. Masini Iveco euro 3, sediu Bucuresti. 1.200 {; (0730.030.595/ 0730.030.591 alex@cerengroup.com

2486. Societate Comerciala angajeaza

in conditii avantajoase vanzator pentru Halele Centrale Obor; (0773.709.922

2487. Societate Comerciala anga-

jeaza lucrator comercial cu experienta pentru Mega Mall Carrefour Pantelimon. Relatii la: (0737.515.988 2488. Societate comerciala angajez

muncitor necalificat cu permis de conducere cat. B, rog serioiztate, salariu atractiv; (0728.874.807 2489. Societate de constructii angajam

muncitori instalatori (termic si sanitar) si/ sau colaborare cu socitate de instalatii; (0723.559.515

2490. Societate de paza angajeaza agenti cu si fara experienta pentru Bucuresti si Ilfov, salariu net pornid de la 1.450 - 2.000 lei in functie de obiectiv; (0725.500.510 2491. Societate de paza angajeaza

agenti de securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti, program luni - vineri; (021.795.41.63/ 0722.669.714 resurseumane@csssecurity.ro 2492. Societate de paza angajeaza

agenti de securitate pentru zonele: Militari, Drumul Taberei, Ghencea, Rahova, salariu 1.450-1.800 lei (7 lei/ora) (0731.510.966 2493. Societate de paza angajeaza dispeceri cu si fara experienta, asiguram scolarizare gratuita, salariu net 1.700 lei la 180 ore; (0799.006.960 2494. Societate de paza, angajam agenti

de securitate si agenti supraveghere video (cunostinte minime calculator) cu sau fara atestat, pentru obiective in Bucuresti; (0722.432.186

2495. Societate straina angajeaza la depozit in Voluntari: (materiale pentru tamplarie PVC), gestionari, muncitori calificati, pachet social, salariu motivant (bun; (031.425.36.94/ 0725.778.051 2496. Societatea Liquid Gold anga-

jeaza sofer/ agent vanzari, bonus+ salariu 2.000 L; (0722.300.404 2497. Sofer (eventual part-time), ingrijitoare, bucatareasa, angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 petre.robitu@dai.ro 2498. Sofer Angajam sofer cu expe-

rienta, cel putin 10 (zece) ani vechime continua, numai din Bucuresti,sanatos fizic si psihic, cu analizele la zi.Sofer pe autoturismul conducerii firmei. (021.324.85.28/ 0743.884.579 2499. Sofer cat. C+E transport in Bucuresti si in tara, salariu atractiv; (0723.349.975/ 0726.116.888

2500. Sofer categoria B cu experienta pe autoutiliare varsta minima 30 ani, doar persoane serioase care vor sa munceasca la un loc de munca stabil. Eventual si pensionar cu drept de munca (0760.898.029 deeacompanyspedition@yahoo.com 2501. Sofer categoria B, seriozitate, pen-

tru firma de instalatii; (0766.267.573

2502. Sofer cu autoturism propriu pentru

livrare pizza si mancare. Salariu foarte avantajos, contract de munca, mancare asigurata, benzina decontata. Program flexibil; (0736.418.923 2503. Sofer distribuitor. Fabrica de

mezeluri angajam soferi distribuitori pentru distributie proprie. Fabrica este situata pe strada Drumul intre Tarlale, nr. 25-29, sector 3, (0720.660.988 office@vericom2001.ro 2504. SOFER FIRMA DE BIROTICA SI PAPETARIE CU SEDIUL IN SOSEAUA GIURGIULUI ANGAJEAZA SOFER CATEGORIA B PENTRU TRANSPORT MARFA. OFERIM: SALARIU, CARTE DE MUNCA +TRANSPORT. (0749.998.639 2505. Sofer Firma distributie oras Pante-

limon angajeaza sofer distributie, salariu 1950 lei inclusiv bonuri de masa dupa perioada de proba. 1.950 L; (0730.712.999

2506. Sofer livrator cautam pentru firma de catering in zona Garii de Nord. Se lucreaza pe masina firmei. Castiguri substantiale. Se cauta livratori tineri cu experienta, seriosi si prezentabili; (0724.384.948 2507. Sofer livrator, firma de distributie

detergenti. (0742.123.005 concretoffice@gmail.com 2508. Sofer particular pentru Olanda;

(0742.953.601

2509. Sofer pe termen lung, sofer de tir profesionist, cu atestat valabil pentru urmatoarea ruta: Romania-Turcia, TurciaEuropa si retur. Posesor permis de conducere C+E, experienta minim 3; (0736.655.295/ 0731.378.773 evrak@romkayatur.com 2510. Sofer pentru Black cab joy, uber

select si uber x. Conditii: varsta minim 21 de ani permis de minim 1 an, cazier auto (fara antecedente penale), se ofera salariu fix, bon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2522. Sofer 40 T Turcia, cat. CE 40T cu

2523. Sofer administrativ responsabilitati:

cunoaste si respecta regulile interne de utilizare a autovehiculelor firmei precum si regulile generale de circulatie;respecta rutele stabilite. Cerinte: permis de conducere, cat. B (0755.212.121 office@regencycompany.ro 2524. Sofer angajam. SC angajeaza sofer

cat. B, in Loc. Afumati, de preferat candidatii sa aiba domiciliu in zona sector 3, 4; (0720.880.270 office@bauplast.ro

SOFER APROVIZIONARE PENTRU DUBITA 3.5T ANGAJEAZA RESTAURANT DINES. NECESAR PERMIS MINIM 3 ANI, EXPERIENTA IN APROVIZIONARE, ORGANIZAT SI ORDONAT, MINIME CUNOSTINTE DE MECANICA. PROGRAM LV 8-17. MASA CALDA GRATUITA SI 2 PACHETE/ LUNA CU ALIMENTE, 1.800 L; (0723.670.900 2525.

2526. Sofer autocamion abroll - 4500/luna

Angajam soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere ADR, experienta min.3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. SALARIU 3500 lei in prima luna pana la 4500. 4.500 L; (0725.333.503 2527. Sofer autocar, minim 5 ani experi-

enta; (021.344.77.32 fabiolaturism@gmail.com

2528. Sofer autoutilitara Mercedes Sprinter distributie produse alimentare, experienta minim 5 ani, nefumator, domiciliul stabil sector 1 Bucuresti 19 L; (0721.636.353 lexrond@gmail.com 2529. Sofer autoutilitara cat B, atelier de confectii metalice situat in Bucuresti Sector 3 angajam lacatus confectii metalice ce detine permis cat B. Permisul este necesar pentru conducerea autoutilitarelor pentru aprovizionare; (0744.654.339 radughita@eurama.ro 2530. Sofer B, C, E, pentru firma de constructii cu sediul in Com. Domnesti, pentru Bucuresti si Ilfov. Societatea detine camionete de 3,5 t si autoturisme cu platforme pentru transport utilaje. (0723.567.941 office@gama-admin.ro 2531. Sofer basculabila (5 mc) categoria C pt Iveco. Depozit in Pantelimon. Salariu 1500 lei, program de luni-vineri 08:0017:00. Sambata 08:16:00. Orele suplimentare se platesc. Detalii la tel., 1.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com 2532. Sofer basculanta articulata, posesor

permis cat. C - CE si atestat transport marfa, salariu motivant - bonuri de masa, 2.700 - 3.000 L; (0758.541.504 2533. Sofer Black Cab salariu fix +

bonusuri. Varsta minim 21 de ani. Permis minim 1 an. Engleza nivel conversational, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2534. Sofer Black Cab, varsta minim 21

de ani, permis minim 1 an, engleza nivel conversational, salariu fix + bonusuri 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2535. Sofer camion pentru transport mar-

furi generale pe tara, necesar categoria CE, experienta minima 3 ani pe autotrenuri. Salariul 3500 lei in mana. (0732.706.477 office@ddbecoservices.ro 2536. Sofer camion 7,5 tone, punctual,

serios, fara limita de varsta. Program l-v. Curse locale in Bucuresti si ocazional in tara. Salariu, bonuri masa, decontare transport (1500+240/270+100 lei). 1.600 L; (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro 2537. Sofer camion distributie, Bucuresti,

angajez, garaj Magurele; (0744.574.574 2538. Sofer camion, firma reciclare (Sos.

««««««««««««««««««

SOFER CAT. B, C, E CU ATESTAT TRANSPORT MARFURI/CARD TAHOGRAF VALABIL, SAL. 2000 NET+BONURI DE MASA; 2.000 L; (0730.709.446/ 0722.214.793 2543.

«««««««««««««««««« 2544. Sofer cat. B, C, manipulant marfa. Angajam sofer categoria B, C, manipulant marfa. Telefon: (0722.218.726/ 0722.368.664 2545. Sofer cat. B, D pentru curse

speciale; (0745.829.009

2546. Sofer cat. C atestat marfa experien-

ta minim 2 ani pe camion 7,5 to. Conditii, doresc seriozitate. Salariu 2200 lei, transport tara si local, in fiecare seara ajunge acasa, 2.200 L; (0735.825.099 labanvictorion@yahoo.comm 2547. Sofer cat. C+E, semiremorca, serios, punctual, fara limita de varsta. Curse locale fixe in Bucuresti. Program in ture. Salariu, bonuri masa, bonus transp 2050+150+240/270). Asig. med +bonus vechime. Atestate valabile. 2.250 L; (0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro 2548. Sofer categoria B pentru autoutili-

tara 3,5 t, detinator al permisului de cel putin 3 ani, cu experienta in distributie, preferabil cu domiciliul in Bucuresti, sect 6, Domnesti, Dragomiresti. (0765.531.655 laurarachieru@yahoo.com 2549. Sofer categoria B pentru firma autorizata, pentru transport privat de persoane. Programul de lucru este de 8 ore pe zi de luni pana sambata, masini decente, 2.000 L; (0760.235.855/ 0768.068.068 mirceacmv@yahoo.com 2550. Sofer categoria B pentru

transport marfa, pentru societate din Afumati. Relatii la telefon; (0731.290.290 2551. Sofer categoria B + C, pentru SC Estetik Packing SRL, lider pe piata ambalajelor de unica folosinta, pentru livrare comenzi catre clientii din Bucuresti. 2552. Sofer Categoria B distributie panifi-

catie, angajam sofer cu experienta in distributie produse alimentare, lucrul cu facturi, chitante. Programul incepe la ora 3 dimineata la depozit (Domnesti) de unde se preia masina+marfa; (0733.014.180

2553. Sofer categoria B si necalificati, aju-

tor sofer, pentru distributie produse panificatie in Bucuresti, partener Vel Pitar, str. Emil Racovita nr. 3-5, cu domiciliu obligatoriu in sect. 4, Berceni, Piata Sudului. Doar pentru persoane foarte serioase. 1.600 L; (0723.649.620 wio640@yahoo.com 2554. Sofer categoria B, duba;

(0774.043.548

2555. Sofer categoria B, IVA Bestal angajeaza sofer categoria B pentru transportul marfurilor cu masini de 3,5T pentru depozitul din Bragadiru, Salariu inregistrat integral in cartea de munca. Program: L-V; (0769.088.581 contabilitate@bestal.ro

distributie in Bucuresti; (0744.755.431

2581. Sofer curier pentru sector 5, livrare/ridicare colete in sector 5, Permis cat. B, Forta de munca, Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1700 lei net luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0766.399.650 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro 2582. Sofer Curier pentru sector 6, livrare/

ridicare colete in sector 6, Permis cat. B, Forta de munca, Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1700 Ron Net Luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0753.658.573/ 0773.927.890 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro

2583. Sofer curier sector 1 pentru subcon-

tractor GLS, livrare, ridicare colete sector 1, permis cat. B. Experienta in curierat. Forta de munca. Rezistenta la program prelungit. Salariu 1700 lei net luna. Auto acasa, depozit in Sos. Alexandriei, Bragadiru, 1.700 L; (0761.596.668 nicu.enache@bookurier.ro

2584. Sofer de taxi firma colaborator Peli-

canul. Angajez sofer de taxi cu experienta 2 ani pe Renault Fluence, carte de munca pe 8 h excelenta stare de functionare, la 24/h. Rog seriozitate; (0721.860.957

2585. Sofer de tir pentru intern cat C+E, rog seriozitate. Contact Laurentiu; (0745.239.841 calypsotrans@yahoo.com 2586. Sofer delivery Bucuresti, livratori cu

autoturism propriu pentru firma delivery. Experienta in domeniul livrarilor si cunoasterea Bucurestiului constituie un avantaj. Salariu plus tips peste 200 lei/zi, plus bonusuri. (0725.944.517 office.kitcheneto@gmail.com 2587. Sofer distributie angajam sofer dis-

tributie produse cofetarie, sediul in Bucuresti sector 3, salariu 1.800 net (0722.246.412 iuja.norica@yahoo.com

2588. Sofer distributie cu experienta in distributie produse de curatenie. Domiciliu obligatoriu in Bucuresti, trimiteti CV pe mail (0728.870.117/ 021.311.70.01 adrian.stancu@intercomserv.ro www.produsedecuratenie.com 2589. Sofer distributie in Bucuresti, permis

2558. Sofer categoria C pentru camion de

7.5t si 12t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti si in tara. Program L-V. Garajul in Caciulati, Ilfov 3.500 L; (0762.289.282 2559. Sofer categoria C pentru prestari

servicii Bucuresti, la firma din Berceni, Ilfov; (0749.178.069 mariaradulescu@pcs-grup.ro

2560. Sofer categoria C preferabil din sec-

tor 3; (0762.267.942

2561. Sofer categoria C intern (camioneta

2592. Sofer distributie produse alimentare,

pentru firma catering, sandwich-uri ambalate. Program luni-vineri 6 - 14. Masina la domiciliu, masa asigurata, salariu atractiv. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro

2593. Sofer distributie, angajam pentru distributia de materiale electrice. Preferam sofer cu domiciliul in sectorul 3. Program LV intre 9-18 (0722.995.519 office@castel.ro

duba cu lift) cabina de dormit.Pachet salarial competitiv lunar, cu plata intotdeauna la timp.Minimalizarea cheltuielilor de transport.Respectarea timpilor de conducere si de odihna, conform legislatiei. (0784.011.140 dachmantrans@gmail.com

2594. Sofer distributie, experienta in condus duba 3,5T, resposanbil, atent la detalii, dispus la program prelungit, se ofera bonusuri, masina acasa, telefon; (02125200460/ 021.252.10.65 office@bestcourier.ro

2562. Sofer categoria D cu atestat, microbuz curse speciale. Posibilitate pensionar; (0720.459.591

in Comunitatea Europeana, Franta, Benelux, Germania. Camioane Euro 5, standard. Plata salariului pe card. 2.000 {; (0723.669.428

2563. Sofer categoria D cu atestat pentru

firma transport persoane. Persoana de contact Bogdan, tel.: (0786.355.169 pacifictur@yahoo.com 2564. Sofer categoria D, caut persoana serioasa pentru curse microbuz sau autobuz, curse speciale in Bucuresti program de luni pana vineri. Weekend liber, salariu atractiv plus bonusuri in functie de capacitatea soferului; (0733.980.351 2565. Sofer CE Program de lucru de luni

pana vineri. Salariu 3000 net; (0744.555.538 mariusambrozie@yahoo.com

2566. Sofer cofetarie, angajam soferi cu

experienta, seriosi si responsabili, ce isi doresc un loc de munca stabil. Interviurile pentru angajare se sustin zilnic, de L-V , intre 14-17 cu programare la nr; (0727.736.522 dana.bureac@casatosca.ro 2567. Sofer comunitate firma cu experien-

ta comunitate, Germania, Benelux, Franta, Uk etc. 8 saptamani cu 2 saptamani concediu. Salariu fix, diurna, bonusuri. Man, Mercedes, E6, conditii excelente. Transport asigurat. (0761.924.144 Gabriel.stan@doctoruldeutilaje.ro 2568. Sofer cu auto propriu, zidari, zugravi, rog seriozitate; (0720.680.142 2569. Sofer cu autoturism propriu

pentru livrari mancare la domiciliu; (0735.093.748

maxi taxi Auchan Bucuresti; (0770.893.349 stancan.andreea22@yahoo.com

2542. Sofer cat. B, angajez pentru

2580. Sofer curier Bucuresti Livrare ridicare colete pe raza orasului Bucuresti, permis cat. B forta de munca rezistenta la stres si program prelungit, Salariul 1.700 lei net luna, Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru, 1.700 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro

2591. Sofer distributie minim categoria B angajam sofer pentru distributie minim permis cat. B pentru contractele incheiate cu mari firme din Romania. Cerinte: cazier fara incidente, experienta de conducere pe utilitare de 3,5 tone. (0725.529.220 steel.trans@yahoo.com

tional marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com

««««««««««««««««««

salariu 0.5 euro/100 km, timp de lucru 1 luna international, 1 saptamana acasa, auto iveco 3.5 t, echipata cu cabina dormit, statie, webasto, navigatie, tel. Garantam minim 18.000 km/luna. 1.100 {; (0722.662.662 infoautoo@yahoo.com www.tourline.ro

2579. Sofer cu permis cat. C, pentru camioneta platforma, salariu fix, bonuri de masa (0774.699.394

2557. Sofer categoria B, transport interna-

2571. Sofer cu categoria B, pentru condus

2541. Sofer cat. B pentru extern, ofer

2610. Sofer pentru Uber Select si Black Cab varsta minim 21 de ani, permis de minim 1 an. Cazier auto (fara antecedente penale). Engleza la nivel conversational. Salariu fix, bonusuri 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2590. Sofer distributie marfa pentru firma transport intern. Cerinte: experienta in distributie marfa de min 1 an, card tahograf, atestat transport marfa, permis categ C, C+E. Oferim pachet salarial motivant. (0752.227.227 logistica@agiltrans.ro www.agiltrans.ro

pu?in 5 ani experienta si cunostinte minime in instalatii electrice si sanitare, zona Berceni. Preferabil sa aiba domiciliul in sectorul 4 sau 5. (0731.955.755 madalinacatalin29@gmail.com

2539. Sofer cat B, distributie produse semipreparate, sofer distributie produse semipreparate catre locatiile proprii, duba 3,5 tone. Salariul net 1500, tichete de masa in valoare de 191 lei, masa la pranz asigurata, echipament, program 8-17; (0799.740.032

««««««««««««««««««

2578. Sofer cu masina personala. Conditii de colaborare Uber, varsta minima 21 de ani, auto sa nu fie mai veche de anul 2001. Castiguri aproximative intre 1.000-2.000 saptamanal, http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

categoria B, experienta in distributie.Salariu atractiv, contract de munca. (0751.873.793

2570. Sofer cu card tahograf, societate

SOFER CAT. B CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE MARFURI. SALARIU 1.800 NET+TICHETE DE MASA, (0730.709.446/ 0722.214.793

2609. Sofer pentru Uber cu masina firmei.

Uber Conditii permis auto minim 1 an, salariu fix, bonusuri. Detalii la, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2556. Sofer categoria B, Berceni, cu cel

Centura Bucuresti, loc. Jilava) angajam sofer camion marfa rute interne. Cerinte: cat.C+E, B; (0728.083.197/ 021.457.02.70

2540.

2577. Sofer cu masina firmei in relatia cu

straina angajeaza, atestat marfa, avize medicale, locatie Voluntari; (0725.778.051

si incarcat-descarcat marfa pe autoutilitara de 3,5 tone, program 8.00-18.00 (dupa 18.00 se plateste 10.00 Lei pe ora). Astept si provincia. 1.800 L; (0774.433.818 2572. Sofer cu categoria D si atestat pe

2573. Sofer cu duba personala firma de curierat angajeaza soferi cu duba personala, cu contract de munca si contract de inchiriere pentru duba, dispus la program prelungit, se ofera bonusuri, telefon (021.252.00.46/ 021.252.10.65 office@bestcourier.ro 2574. Sofer cu experienta pentru livrare

pizza, zona Colentina -Andronache; (0761.206.303

2575. Sofer cu experienta, cat. B, postul

Se ofera salariu fix + bonusuri+telefon de service. Pentru detalii va rog sa sunati 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2611. Sofer pentru Uber+Black Cab. Angajam soferi pentru uber sau black cab, salariu fix + bonusuri. Varsta minim 21 de ani. Permis minim 1 an. Engleza nivel conversational, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2612. Sofer personal, posesor permis cat.

B. Doresc seriozitate maturitate si multa experienta in conducere auto. (0722.560.804

SOFER PROFESIONAL, CUTIE AUTOMATA, CUNOSTINTE PC, 2.200 L; (0745.183.700/ 0737.059.034

2613.

2614. Sofer profesionist cat B C+E pentru

tir 24 tone prelata, curse circuit in tara, detalii la telefon, rog si ofer seriozitate. Plata se face saptamanal la venirea in garaj (0766.536.179

2615. Sofer profesionist cu cat C si atestat

marfa pentru Atego de 7,5t, curse interne, program flexibil, carte de munca. Rog seriozitate; (0766.343.435

2616. Sofer profesionist cu experienta 5 ani, transport international, ruta: RomaniaBulgaria-Grecia- Romania, duba frigorifica, prelata, 20 tone, camion 7,5 tone, lift pentru locale - Bucuresti si tara - Romania, camion 3,5 tone locale Bucuresti; (0722.711.117 2617. Sofer profesionist pentru societate

de transport marfa, camion 7.5 t si 12 t+remorca, pe relatia Romania-Bulgaria, salariu atractiv + diurna. (0722.727.137

2618. Sofer profesionist ADR distributie din Bucuresti Candidatul ideal: permis de conducere, categoriile B si C, E, atestat transport marfa, atestat ADR, experienta pe un post similar, capacitate de asimilare rapida, 3.000 L; (0741.102.127 office@std-logistic.ro 2619. Sofer profesionist B, C+E, pentru

Rcs-Rds. Delegatii 100% din timpul de lucru. Cv la: (031.400.67.66 recrutare@rcs-rds.ro

2620. Sofer profesionist Bucuresti pentru Mercedes Atego 7,5 T, curse locale in Bucuresti, program flexibil, pentru mai multe detalii va rog sunati la tel, 2.000 L; (0733.593.077 putinelu1985@gmail.com 2621. Sofer profesionist C+E. Angajez sofer C+E pe tir pentru transfer de marfa intre 2 depozite in Popesti Leordeni. Program de luni pana sambata de la ora ora 06:00-17:00. Salariu fix 2400 ron. (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com 2622. Sofer profesionist, companie autohtona angajam sofer profesionist pentru basculanta 8x4. Locatie Bucuresti. Asiguram cazare. Salariu atractiv plus diferite bonusatii. Forme legale de munca; (0722.256.166/ 0728.110.080 2623. Sofer profesionist, oferim: salariu 3500 lei net, diurna zilnica, bonusuri de performanta. Cerinte: permis categ. CE, atestat transport marfa, card tahograf, cunoaste regulament AETR, experienta de cel putin 1 an; 3.500 L; (0761.979.951 maryus_mae_fzm@yahoo.com 2624. Sofer profesionist, Rom Grup Development angajeaza sofer profesionist, cat. B, C, E atestat marfa si card tahograf pentru curse interne. Salariul 2100 lei, adresa Stoenesti DN 72 Prahova 2.100 L; (0755.022.107 office@romgrup.ro 2625. Sofer profesionist. Societate trans-

port angajeaza soferi profesionisti pentru curse interne sau locale program 8 ore, salariu atractiv, garajul este in Popesti Leordeni, 4.000 L; (0735.857.696

2626. Sofer si vanzator servicii funerare Lucrator comercial si sofer servicii funerare zona Pantelimon si Salajan; (07888824 maria.ogrin@yahoo.com 2627. Sofer Sprinter 3,5 tone cu experien-

ta in Europa, se face comunitate, se sta plecat minim 4 saptamani. Salariu avantajos, (0724.034.153 bianca@medicalvision.ro

2628. Sofer taxi cu atestat angajez, masi-

na Dacia Logan cu GPL. Detalii la tel. (0768.237.779

2595. Sofer Europa, transport de marfuri

2629. Sofer taxi cu atestat profesional plan 100 lei, masini foarte bune, service asigurat; (0722.703.736/ 0773.373.518 Floremiexpert@gmail.com

2596. Sofer firma distributie produse ali-

2630. Sofer taxi cu atestat valabil si fara datorii la alte firme. Dispecerat Speed Taxi, licente Bucuresti. Plan 125 lei/24 ore, aplicatie inclusa, CM. Tarif 1,69 lei/km. Dacia Logan facelift GPL impecabila. 125 L; (0742.220.002/ 0768.923.613

mentare, program 8 ore / zi luni-vineripermis cat B, sediul firmei Sos. BucurestiMagurelezona de distributie in Bucuresti si Ilfov, masina full time, 2.000 L; (0724.299.399 office@mrdfood.ro 2597. Sofer interventie Civis Paza anga-

jeaza soferi monitorizare si interventie conditie obligatorie experienta in domeniu si atestat pentru paza, salariu si taxe platite la zi, program in ture. Rel luni-vineri intre 08-15. 1.800 L; (0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro 2598. Sofer livrari magazin Angajam o persoana serioasa pentru postul de sofer livrare comenzi la domiciliu. Activitatea se desfasoara pe autoturismul nostru, la diverse adrese din Bucuresti. Carte de munca, program 8h pe zi, 1.800 L; angajari@fbrogroup.com 2599. Sofer livrator angajam pentru restaurant Sector 3, salariu 1.100 1.500 Ron + tips. Detalii la telefon dupa ora 12.00; (0764.459.166 2600. Sofer livrator cu auto personal, decontare carburant 10%, 1 masa pe zi, tips ramas comenzi, salariu atractiv. Livrarile se fac in sectorul 1 si 6, program 11-17; (0762.570.925 2601. Sofer livrator zona Berceni full time,

avem masina personala (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

2631. Sofer taxi cu atestat valabil, la 24 h, auto Dacia Logan 1,6 Mpi, benzina + GPL, aplicatie Clever inclusa. Pentru formalitatile de angajare solicitam cazier judiciar 100 L; (0749.023.495 2632. Sofer taxi cu atestat, logan GPL,

aer conditionat, 12/ 24 ore. (0720.048.826

2633. Sofer taxi cu atestat, zona Balta

Alba, colantat la Speed Taxi. Echipaj sau 24 ore; Telefon: (0768.495.194 2634. Sofer taxi cu contract de munca (sau echipaj). Sector 2 sau 3. Masini bune. Rog seriozitate maxima, (0721.970.518 2635. Sofer taxi dispecerat Meridian;

(0727.450.624

2636. Sofer taxi sau echipa de soferi pe

masina noua Logan 2016-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Dr. Taberei sau imprejurimi. Schimb de seara zona 1 Mai, Vitan, Militari; (0728.005.505 2637. Sofer taxi 24 h si cu atestat valabil Dacia Logan 2012 laureat cu AC, IF. Colantat Pelicanul 1.39 Taxi Titan 1.99. Aplicatia pelicanul su Clever. Plan 110 Lei, cm la 8 ore 110 L; (0761.330.289

2602. Sofer Livrator. Pizza PPH angajeaza sofer livrator cu auto propriu pentru sectoarele 5 si 6. Rog seriozitate; (0768.299.834

2638. Sofer Taxi Speed la 12 h tura de zi,

2603. Sofer microbuz categoria D (pt transportul de persoane) in cadrul unei curse speciale.3 curse pe zi.Salariul de inceput 1500 lei.Mai multe detalii la tel. 1.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

2639. Sofer taxi, firma, doar cu atestat val-

2604. Sofer montator pentru Fusion Design, pe autoutilitara 3,5 T Peugeot. Curse in Bucuresti si in tara. Salariu net 2000 lei. Locatie fabrica, oras Pantelimon, (0733.662.212 catalin.mititelu@altodisplay.ro

2640. Sofer taxi. Angajez sofer taxi cu ate-

2605. Sofer noapte 70 Lei la 12 ore pt.

Cristaxi, zona Salajan. Relatii: (0767.771.117

2606. Sofer pentru a aproviziona santierul

cu marfa, programul este de luni- sambata intre orele 8:30-17:30, salariu avantajos. Adr. sos Gheorghe Ionescu Sisesti 467punct reper resta. 2 Cocosi, 2.000 L; (0725.368.099 contact@northsidepark.ro

consta in distributia produselor de panificatie in magazinele proprii, in sectoarele 4 si 5. Fabrica este situata in Calea Rahovei (statia de tramvai Petre Ispirescu) 2.000 L; (0763.854.796

2607. Sofer pentru Black Cab conditii: per-

2576. Sofer cu experienta. Complex comercial din sector 2, angajeaza sofer cu experienta. Rog contactati intre orele 13.00 - 20.00; (0761.589.337

minim 2 an. Cazier auto (fara antecedente penale). Engleza la nivel conversational. Salariu fix, bonusuri, 1.700 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

mis minim 2 ani, engleza nivel conversational, se ofera salariu, bonusuri, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2608. Sofer pentru Black Cab, permis de

Dacia Logan 2012 full. Zona Berceni, Aparatori, Carrefour Berceni, Big, sec 4. Relatii la telefon. (0784.733.546

abil, masini Logan Skoda Fluence Megane. Program luni sambata, duminica liber. Relatii la telefonul din anunt. 110 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 pelicanultaxi2007@yahoo.com

stat, fara datorii, dispecerat Cristaxi, Dacia Logan full. (0773.822.351 2641. Sofer TIR Romania intern, oferim: salariu fix, bonusuri salariale in func?ie de volumul de munca 3.500 L; (0737.551.315 Sachstrucks.exptrans@gmail.com 2642. Sofer TIR, angajam sofer tir, curse locale plus Bucuresti - Timisoara saptamanal. Salariu atractiv, contract de munca plus diurna; (0744.542.292

2643. Sofer tir. Angajez sofer tir profesion-

ist pentru intern. Conditii decente. Salariu atractiv; (0736.344.028/ 0767.640.218

2644. Sofer TIR. Sofer TIR pe tara, salariu

1.000 Euro, 1.000 {; (0785.203.015

2645. Sofer transport frigo intern, categoria C+E. Cerinte: aviz medical, atestat marfacazier judiciar. Minim 1 an experienta pe cap tractor + semiremorca. Pentru detalii va rugam sa sunati L-V : 09:00 - 18:00; 1 L; (0730.120.357 sorin.vlad@roadline.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 octombrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

25

4

LOCURI DE MUNCÅ 2646. Sofer transport macare firma catering in Bucuresti, program 7.30-15,30, zona Tineretului, lucrator comercial de tip bufet incinta Palatul Copiilor, program 12-20, (0765.166.965 empatygroup@yahoo.com

2681. Soferi categoria B, C si E cu atestat

2647. Sofer Uber masina Dacia Logan-

2682. Soferi categoria D cu experienta, pt. curse speciale, cu domicilul in Bucuresti, Alexandria si Dragomiresti Vlasca; (0764.488.787

GPL,angajez. Relatii la telefon: (0768.237.779

2648. Sofer Uber cu masina personala,

pentru societate comerciala, activitate Uber, (0747.070.239

2649. Sofer Uber select, black cab, varsta

si card. Asiguram gratuit cazare, masa si diurna. Asteptam provincia. Salarii atractive. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Relatii intre 10.00- 16.00; (0769.961.624

2683. Soferi cu masina personala (nu mai

minum 21 de ani, permis minim 1 an, engleza nivel conversational, se ofera: salariu fix, bonusuri, 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818

veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2650. Sofer Uber, bani cu masina person-

2684. Soferi cu masina personala pt. soci-

ala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: minim 21 de ani, masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2651. Sofer Uber, cautam colaborator

Uber cu masina personala. (0764.654.944/ 0736.338.338 urbanteamq@gmail.com 2652. Sofer, angajam sofer distributie

horeca in Bucuresti. Program L-V 614.Sediul este in zona metrou Pipera; 1.600 L;

2653. Sofer, Firma, angajam soferi cat. B,

petru transport privat de persoane, castiguri de pana la 3000 de lei/ luna, program flexibil, masini decente, etc. Anuntul este valabil in Bucuresti, 3.000 L; (0720.057.577 uberbigpartners@yahoo.com

2654. Sofer, pentru societate de paza, pentru interventie. 1.500 L; (0723.237.397 nc.ppttehnic@yahoo.com 2655. Sofer, Taxi As, Leone Dacia Logan benzina + GPL, contract de munca, plan la 24 h, doar persoane serioase, duminicile + 2 sambete libere, putem facilita obtinerea sau reinoirea atestatului taxi 110 L; (0720.411.087 2656. Sofer, transport de marfuri in Comu-

nitatea Europeana Franta, Italia, Benelux, Germania, 2.000 {; (0723.669.428

2657. Sofer, gestionar, posesor carnet cat B, pentru depozit produse carne de pasare. Ofer salariu 2000. Mai multe detalii la tel, 2.000 L; (0762.921.642 astonabucuresti@gmail.com 2658. Sofer, livrari catering cu experienta,

salariu atractiv, zona Petre Ispirescu. (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com 2659. Sofer, ospatar, ajutor ospatar, bar-

etate comerciala. Conditii de colaborare: masina sa nu fie mai veche de 15 ani, masina sa fie in 4 sau 5 usi, in cazierul auto si cel juridic. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 3.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2685. Soferi cu masina personala, cu

vechime maxim 15 ani, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 coconu.valentin1987@yahoo.com

2711. Soferi taxi cu atestat angajez, zona

libere lunar+bonusuri. Oferim masini noi, aplicatie Clever + statie. Masina se repara in service propriu, concedii + contract de munca; (0764.474.760

2712. Soferi taxi cu atestat pentru Logan

2688. Soferi de tir pentru comunitate, remorci Frigo firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru comunitate, salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, avans diurna, venituri 2000 euro. 2.200 {; (+40749032545/ +40749032545 vali.dragomir@ucatrans.ro 2689. Soferi de TIR pt comunitate, remor-

ci frigorifice firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru Comunitate salariu atractiv, asigurare, transport asigurat,, venituri diurna + salariu 2200 euro. 2.200 {; (0749.032.545 vali.dragomir@ucatrans.ro 2690. Soferi delivery pe sector 2. Se ofera

masina, program flexibil, salariul atractiv,mai multe info la tel. (0765.544.496 info@lasafi.ro 2691. Soferi distributie pentru fabrica de

2692. Soferi distributie Transporta si dis-

2662.

Soferi categoria B;

(0735.302.907

2663. Soferi cu experienta cat B si C.

Urgent, (0760.610.306

2664. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2665. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2666. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2667. Soferi cu masina personala in rela-

tia cu Uber Romania pt. societate comerciala nu mai veche de 15 ani. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2668. Soferi cu masina personala pentru

UBER Romania. Castiguri intre 1.0002.000 L pe saptamana. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2669. Soferi cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2670. Soferi cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2671. Soferi cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 1.500 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2672. Soferi pentru Black Cab. Varsta

minim 21 de ani. Permis minim 1 an. Engleza nivel conversational. Se ofera salariu fix, bonusuri. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2673. Soferi Societate comerciala anga-

jeaza soferi cu masina personala nu mai veche de 15 ani, in relatia cu uber romania. Castiguri intre 1.000L-2.000 L saptamanal. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2674. Soferi Societate Comerciala anga-

jeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6, 1.600 L; (0723.670.538 2675. Soferi Urgent, angajez doi soferi.

Rog seriozitate; (0768.627.929

tribuie marfa conform documentelor, Transporta marfa in cele mai bune conditii pentru a evita deteriorarea acesteia. Zona incinta Faur, Bld. Basarabiei 256, 2.000 L; (0741.224.220 florin.ioan@trady.ro 2693. Soferi interventie cu experienta pentru firma de paza, cunoscatori ai orasului Bucuresti, salariu avantajos. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Relatii la, 1.700 L; (0745.619.115/ 0761.124.112 2694. Soferi livratori angajam pentru livrare mancare gatita. Permis categoria B minim 2 ani. (0735.869.001 2695. Soferi livratori. Restaurant Calea Dudesti angajeaza soferi livratori. Salariu +tips. Contract full time, 1.200 L; (0742.230.602 2696. Soferi pe vidanja salariu incepand

de la 2.600 Ron. Necesar categoriile B C si E + atestat. Mai multe detalii la telefon (0771.784.575

mecanici, pickeri pentru fabrica de paine S.4 Berceni si S.5 Rahova. Salariul net 1.200 - 1.800 Lei, se ofera tichete de masa. Angajari la tel., 2.000 L; (0729.569.050 2678. Soferi C+E curse interne tur-retur

Bucuresti, curse pe distante scurte, se transporta marfa usoara la contract, camioane Euro 5, conditii usoare de munca, salariu fix+diurna, angajam si din tara. (0722.211.075 2679. Soferi cat. B fara cazier judiciar,

pentru acrtivitate de curierat; (0723.770.755/ 0761.946.400

2680. Soferi cat. C, C+E companie serioasa angajam pentru transport national. Card tahograf si atestat marfa valabile. Seriozitate si corectitudine. Venituri avantajoase (0755.155.025 fastanswercurier@gmail.com

Titan- Ozana; (0761.397.672

full GPL CM la 8 orte, bonusuri pentru oamenii seriosi, 100 L; (0785.062.890/ 0766.266.710

minima: 21 de ani. Permis de conducere (de minimum 2 ani). Limba engleza la nivel conversational. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2701. Soferi pentru Uber varianta 1, new.A-Leasing Operational cu contract de Car Shering 500-900 lei/7 zile (contract inchiriere).Putem oferi si auto din gama Skoda Fabia 2004-2012.Volkswagen Polo 2004-2006. 3.500 L; (0763.111.888 InchirieriAutoTrans@gmail.com 2702. Soferi profesionisti C+CE pentru transport international, tur- retur si pentru intern, Bucuresti, judetele limitrofe; (0766.070.088 2703. Soferi profesionisti pentru companie specializata in domeniul transportului international de marfuri, pe ansamblu 40 tone. Pachet salarial atractiv. Conditii de munca adecvate. (+40744322250 2704. Soferi profesionisti basculante 8x4 si lungi, cap tractor, trailer, operatori utilaje grele, excavatoristi, buldozeristi, buldoexcavatorist, posibilitati cazare; (0729.864.503 2705. Soferi profesionisti categoria C angajeaza Urban SA cu sediul in Bucuresti, Bd.Timisoara nr.10-12, sector 6. Conditii: cartela tahograf, aviz medical si psihologic, atestat de pregatire profesionala, cu domiciliu in Bucuresti; (021.413.91.15 2706. Soferi profesionisti CE curse

interne tur-retur, Bucuresti, turretur, camioane tandem 12 tone euro 5 automate , se transporta marfa usoara, salariu motivant, weekend liber, angajam si din tara; (0722.211.075

ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CERE REDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic. Site: www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

vad bun, salariu si carte de munca. Rog seriozitate; (0723.020.499

Spalator auto cu experienta, in Bucuresti, sector 2, langa Bamboo. Spalatoria are 7 rampe. Ofer cazare; (0726.570.002/ 0726.443.185

2743.

2744. Spalator auto cu experienta,

salariu atractiv plus comision 20% - zona Salajan - Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart. (0766.309.126 2745. Spalator auto la Citygo Carwash, ultracentral, vad, cu/fara experienta, serios, zona Unirii- Calea Calarasilor, salariu+ bonus+ comision- 2.000 Lei, cazare, echipamente moderne, contract legal, 2.000 L; (0743.174.433/ 0743.040.433 2746. Spalator auto zona Herastrau, Sos.

Nordului companie angajeaza spalator auto cu program de luni pana vineri intre 08:30-17:00. Oferim contract de munca (perioada nedeterminata), salariu fix - 1100 lei net si tichete de masa. Contact: (0724.363.804 2747. Spalator auto, cu permis cate-

2828. Sudori CO2 Italia, comision 0 Sudori IT multiple beneficii: contact italian, cazare, transport, toate utilitatile platite, minim 200 h/luna, drepturi depline in Italia. Se cere cunostinte desen tehnic, Limba. IT, permis (optional), 1.500 {; (0761.933.918 promec.job@gmail.com 2829. Sudori MIG MAG angajam in cadrul

2770. Spalatori auto cu experienta,

2796. Stivuitorist pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de mecanic utilaj constituie un avantaj. 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

2771. Spalatori auto cu experienta, pen-

2797. Stivuitorist Tipografie din Bucuresti, sector 1, angajeaza stivuitorist, loc de munca stabil, program intr-un singur schimb, de luni - vineri de la 7.00 - 15.00, (021.232.29.41 office@kmp.ro

2830. Sudori Mig-Mag, lacatusi, strungari, Firma Sc Masina Engineering Srl, cu profil de mecano-sudura, angajeaza: sudori MigMag, lacatusi, strungari. Cerinte: experienta domeniul tehnic, cunostinte desen tehnic, buna capacitate de invatare; (0748.664.922/ 0747.068.446 madalina.nicolescu@masina-engineering.com

2769. Spalatori auto zona Trapezului;

(0766.635.043

angajeaza spalatorie auto zona Promenada Mall, cerinte: aspect ingrijit, seriozitate, program de lucru avantajos, salariu 12001400 lei; (0722.492.240 tru spalatorie auto situata in D-na Ghica, urgent, baieti si fete salariu 1.200 lei, 1.200 L; (0764.140.322/ 0760.734.773 2772. Spalatori auto cu sau fara experi-

enta, spalatoria este cu vad foarte bun si se afla la soseaua Luica cu Uioara in cartierul berceni in sectorul 4. Se ofera salariu+comision 50% tapiterii, mochete, degresari etc. (0767.621.745

2773. Spalatori auto cu si fara experienta

pentru spalatorie auto zona Baneasa, (0744.542.923

2774. Spalatori auto in sectorul 3,

zona Ozana, contract de munca, plus comisioane, conditii bune; (0723.160.045

2775. Spalatori auto pentru spalatorie auto Buc, sector 4, salariul 1200-1400 lei. Se acorda comision substantial la servicii de tapiterie, polish auto polish, faruri, degresare auto, degreare jante, (0723.482.048/ 0723.545.660 aidasrm@yahoo.com

2714. Soferi taxi cu atestat, pe masini noi

personal cu experienta in domeniu, la spalatorie si vulcanizare auto.Ofer salariu foarte bun, plus comision la mano.Ofer contract de munca.Adresa b-dul Basarabia, nr. 250, sector 3.SC Nick Auto. (0767.322.399/ 0723.577.412

2748. Spalator auto, zona Muncii, spala-

2777. Spalatori auto, angajam spalatori

(Logan + Renault) de Bucuresti si Ilfov. Plan 125 Lei, sarbatori legale libere, contract de munca, concedii. Revizii efectuate de firma. Android si bonusuri (0764.474.760

torie auto, super vad, langa Mc Donald’s Morarilor, angajeaza spalatori auto cu sau fara experienta. Basarabia nr. 89 sector 2. Detalii la spalatorie; (0722.537.203

2778. Spalatori auto, angajam spalatori

2715. Soferi taxi Pachet avantajos pentru soferi taxi cu atestat si buletin. Daca iti doresti sa faci parte dintr-o echipa tanara si serioasa, te asteptam la noi la sediu cu; 110 L; (0728.161.907 aburloiu@yahoo.com

sionala specializata in detailing auto, angajeaza spalatori auto cu si fara experienta. Salariu si comisioane motivante, carte de munca, locatie centrala, program de functionare 9-20. (0774.074.077 sangelescu@gmail.com

2716. Soferi taxi pentru masini facelift si modelul nou, conditii excelente, avem service si intretinem masinile, 110 L; (0766.266.710/ 0760.604.290

2750. Spalator de covoare pentru spalatorie automatizata situata in zona Obor, Lizeanu. Salariu atractiv, procent la lucrari, seriozitate; (0761.550.623

2749. Spalator auto. Spalatorie profe-

auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro auto cu experienta, salariu atractiv + bonusuri + comisioane, zona Auchan Titan, str. Liviu Rebreanu nr. 37 B, sector 3, Bucuresti; 900 L; (0726.050.355 ofragek@gmail.com 2779. Spalatori auto, spalatorie auto

angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona Mall Vitan; (0720.140.111 alex.corcioveanu@yahoo.com

2717. Soferi taxi cu atestat, la Taxi Leone,

Taxi As, Taxi Titan, facilitam si obtinerea atestatului; (0768.533.230/ 0768.533.688 2718. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

masini noi, 24 h, auto Dacia Logan 1.6 benzina + gpl, full options, an fabricatie 2012, stare tehnica foarte buna, pana in 100.000 km, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat AS. Se ofera carte munca 8h. (0724.203.270 2719. Soferi taxi cu atestat. Masini noi de Bucuresti si Ilfov. Conditi avantajoase + bonusuri, masini 12/24 sau 24/24h. 4 5 zile libere lunar. Aplicatie Clever. Skoda Octavia, Skoda Rapid, Renault Fluence, Renault Symbol (0764.474.760

2751. Spalator de vase, RIN Grand Hotel

angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2752. Spalator vase pt. restaurant Nan-

2725. Soferi Uber, se poate oferi si masi-

Jing. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil. (0729.777.728 hr@minerva.ro

2726. Soferi, electricieni, pickeri, lacatusi mecanici fabrica de paine S.4 si S.5. Oferim salariul net 1.400 - 1.800 lei, tichete de masa, bonusuri;Se lucreaza lejer 2.000 L; (0729.569.050

2753. Spalator vase Restaurant situat ultracentral angajeaza spalator vase, program 8 ore/ zi. Sunati la tel; (0731.470.850

studii liceale, permis conducere cat.B, cazier judiciar, certificat medical -apt munca. Se ofera: carte de munca, telefon, salariu motivant; (0723.356.427

2754. Spalator vase si personal curatenie

pentru restaurantul Hard Rock Cafe. Program: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana. Beneficii: masa de personal. (0751.190.479/ 0751.190.483 eliza.bourceanu@hardrockcafe.ro

2755. Spalator vase, in bucatarie, cu pro-

gram luni, miercuri, vineri de 12 ore, zona Piata Muncii, salariu avantajos, plus alte beneficii, posibilitate de avansare. Telefon: (031.432.50.00 resurseumane@lingurasistrachina.ro

2729. Soferi. Angajam/ colaboram cu

2756. Spalator vase, pt. restaurant in zona Floreasca/ Mall Promenada Program L-V. 9:00-22:00; 2.000 L; (0722.153.477 bamboofood@gmail.com

2730. Soferi. Producator ambalaje angajeaza urgent soferi. Va rugam CV pe email sau la tel. (0758.109.833 vanzari@tipografiaeurobusiness.ro

2757. Spalatoreasa textile se ocupa cu sortarea/pregatirea articolelor textile (lenjerie, prosoape, fete masa) pentru spalare, calcare; incarca, descarca masina de spalat, uscat, impacheteaza lenjeria calcata. Program: 2/2 zile. (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

soferi cat. B, masina personala sau masina noastra transport persoane- Uber; (0733.100.101

2731. Soferi. Companie de renume in transportul pacientilor dializati angajeaza soferi cu experienta minim 3 ani, in vederea transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca. Contact tel. (0758.025.805 2732. Sortator, manipulator legume, fructe, salariu atractiv, conditii de munca decente, de preferat doamne. Zona Glina, Popesti Leordeni, (0744.542.292 bogdan.silinescu@sinfrutta.ro 2733. SPALATOR auto cu experienta pt. Activ Auto Car Wash zona Bucur Obor sector 2. Cautam persoane serioase. Conditii optime de lucru. Comisioane si diverse bonusuri, program de lucru luni - sambata 09-19; 1.100 L; (0764.521.095 www.activauto.ro 2734. Spalator auto cu si fara experienta,

pentru spalatorie cu vad in Aparatorii Patriei. Salariu si comisioane atractive; (0762.361.478

2758. Spalatori auto si cosmeticieni auto

la spalatoria City Car Wash din incinta Afi Palace Cotroceni, salariul motivant plus bonusuri 1.000 L; (0740.350.606 2759. Spalatori auto. spalatorie auto

ta, sector 3, zona Ramnicul Sarat, mai multe detali la telefon, 1.000 L; (0763.575.031 autodrive.clean@yahoo.com

2739. Spalator Auto pentru spalatorie auto profesionala, situata ultracentral.Salariu 1000 lei + comisioane(bacsis intre 100-180 lei pe zi), contract de munca, echipament lucru, cazare pt provincie. (0769.603.090 lili_nic@yahoo.com

2782. Spalatorie auto angajeaza person-

al cu cunostinte in domeniul detailing auto. Conditii de munca civilizate, zona Iancului; (0723.688.310 2783. Spalatorie auto angajez familie pentru spalatorie si treburi gospodaresti, asigur cazare; (0743.177.472/ 0722.923.001 2784. Spartan angajeaza preparator gyros Restaurant Spartan este cel mai mare lant de restaurante cu carne rotisata din Romania, in locatia din Cora Pantelimon, pentru detalii sunati, 1.400 L; (0723.751.323 2785. Spartan, Vrei sa te alaturi echipei

Spartan? Posturile disponibile sunt: preparator, casier, taietor carne rotisata. Salarii atractive. Bonusuri din vanzari. Mariri salariale din 6 in 6 luni. Contact Razvan; 1.400 L; (0723.751.323 rerumfood@gmail.com www.spartanrestaurant.ro 2786. Specialist Facebook, Angajez per-

soana pentru administrarea conturilor de facebook ale firmei. Persoana dinamica si sociabila.Program luni-vineri 9-17, cladire de birouri zona Iancului- salariu 1700 lei, 1.700 L; canadian.farmaceutic@gmail.com 2787. Specialisti centrale termice sau aer conditionat Firma instalatii climatizare angajam montatori aer conditionat, frigotehnisti si tehnicieni service centrale termice in Bucuresti; (0720.060.601

2789. Spot Vision Electric & Lighting,

experienta, zona Ap. Patriei. Oferim cazare, salariu + comision, program 8,0020,00, un liber pe saptamana, 800 L; (0766.667.555 2761. Spalatori auto Autoerebus, full time, in conditii avantajoase, cu contract de munca.Bd. Expozitiei nr. 2. (0725.271.135/ 0722.765.765 atatoi@gmail.com 2762. Spalatori auto cu experienta in

2763. Spalatori auto cu experienta pentru spalatorie auto, conditii foarte bune, carte de munca, vad bun, salariu plus comision, rog seriozitate. Bonusuri; 1.000 L; (0767.737.218 adiflorescu71@yahoo.ro

2738. Spalator auto cu sau fara experien-

2781. Spalatorie auto angajam personal pentru spalatorie auto cu experienta, zona Colentina, stradal, cu vad, program flexibil, salariu motivant. Inclusiv pentru persoanele din provincie, ofer cazare 1.200 L; (0784.140.443

2760. Spalatori auto (fete, baieti) cu

2736. Spalator cu experienta pt. spalatorie auto cu vad foarte bun, se ofera salariu atractiv, comision, condi?ii foarte bune de munca. Se cer seriozitate si profesionalism (0773.945.164

Berceni, sector 4, salariu, comisioane, carte de munca. Rog si ofer seriozitate (0762.361.478

SRL “ , angajeaza spalator auto calificat sau necalificat , ofer cazare gratuita , salariu plus comision; (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com

2788. Specialisti tamplarie aluminiu, angajez urgent lacatusi, specialisti in tamplarie aluminiu si muncitori necalificati. Salariu atractiv; (0771.072.578 atelierraco@yahoo.com

Bucuresti, sector 2. Salariu 1450 lei plus comision. 1.450 L; (0723.178.341/ 0723.607.478

2737. Spalator auto cu experienta, sos.

2780. Spalatori Auto. Spalatoria “ La Gill

angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona mall Vitan; (0720.140.111 alex.corcioveanu@yahoo.com

2735. Spalator auto, muncitor necalificat,

posibilitati de cazare; (0753.051.540

coleg cu experienta (lame frontale) + atestat. Salariul net 1500 Lei + tichete de masa + alte beneficii. Program L-V : 8:30-17:30. Pentru programari sunati la numarul din anunt 1.500 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmai.com 2801. Stivuitorist, Chitila cu experienta (lame frontale), atestat. Salariul net : 1500 lei+tichete masa alte beneficii. Program : L-V 8:30-17:30 Contract nedet.Pentru interviuri sunati la nr de telefon 1.500 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmai.com 2802. Stivuitoristi angajam in cadrul unei cunoscute fabrici de bauturi alcoolice din Bucuresti.Locatie: Bucurestii Noi.Program: l-v 8 - 16.Necesita atestat ISCIR. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2803. Stivuitoristi angajam pentru depozite in Italia. Cerinte: experienta lame laterale/ frontale, atestat ISCIR, lb. italiana nivel conversational. Beneficii: cazare si transport gratuit (0773.855.683 2804. Stivuitoristi si muncitori necalificati pentru societate comerciala. Program 8 ore zi/ schimburi, doar din Bucuresti pentru fabrica de tigari. (021.231.52.00 2805. Stivuitoristi, pickeri, manipulanti, angajam urgent stivuitoristi, pickeri, manipulanti depozit; (0725.477.438 2806. Structurist, dulgher, zidar, experi-

2764. Spalatori auto cu experienta,

salariu + comision; (0744.377.851

2765. Spalatori auto cu experienta, salariu 1.200 lei si vulcanizatori auto cu experienta, salariu 1.500 lei, zona Republica, eventual ofer si cazare; (0737.836.770 2766. Spalatori auto cu experienta,

salariu 800 lei, comisioane, carte de munca, spalatorie veche in zona cu vad format, sector 3. (0734.318.697 2767. Spalatori auto cu experienta, salariu atractiv + bonusuri, Calea Giulesti 235, Bucuresti; (0766.333.428

depozit produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616, la tel. sau la email; (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro

2811. Studente, angajam studente moderator online) cu sau fara experienta. Program full time sau part time. Pentru programare interviuri sunati la tel; 3.000 L; (0766.715.701 2812. Studio Flirt isi mareste echipa,

modele pentru video-conversatii online. Salariu garantat 1000 euro. Plata la zi/bilunar, contract de munca, condi?ii de munca excelente. Program de lucru flexibil parttime/ full-time, 1.000 {; (0727.934.776 2813. Sudor / lacatus mecanic confectii

metalice, S.C. cu sediul in Voluntari, angajam sudor / lacatus mecanic pentru sectia de confectii metalice. Cerinte: Scoala profesionala/liceu – profil tehnic sau alte cursuri de calificare; Experienta; (021.240.20.56 2814. Sudor argon si lacatus pentru SC.

confectii metalice din Popesti-Leordeni angajeaza sudor argon si lacatus, salariu in functie de competente. Mai multe detalii la telefon 2.000 L; (0722.168.900 2815. Sudor CO2 si electric Fabrica de confectii metalice angajeaza sudori CO2 si electric din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit. Rel. la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 2816. Sudor electric, lacatus montator hale metalice, 2.300 L; (0726.394.483 doramibrand@yahoo.com

2794. STIVUITORIST pentru depozit la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 10-16 la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metrou statia Parc Bazilescu si autobuz 697 sau 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

zona Andronache- Voluntari. Pentru mai multe detalii sunati: (0768.678.775

2834. Sudori si lacatusi, societate membra a Grupului Mobexpert (productie mobilier metalic) angajeaza sudori si lacatusi (nu e necesara calificarea, ci experienta). Carte de munca. Zona capat metrou Pipera. Program 7-15:30 (0720.333.251 office@feromex.ro www.feromex.ro 2835. Sudori TIG inox aluminiu, angajam sudori tig inox si aluminiu pentru confectie metalica usoara. Producem diverse repere si tamplarie metalica. Procedee de sudura cu si fara adaos; (0744.654.339 radughita@eurama.ro 2836. Sudori TIG/WIG teava otel si alu-

miniu. Cerinte: citire desen tehnic. Program 8.00 - 16.30 luni-vineri. Locatia Popesti-Leordeni. Beneficii: transport+masa calda. (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro

2837. Sudori, electricieni, instalatori tehni-

co sanitari Compania Ham Group angajeaza sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari cu experienta. Persoana contact Rusu Viorel; (0758.221.521 2838. Sudori, lacatusi, program 7-15.30, luni pana vineri, bonusuri, carte de munca; (0724.047.365

tori angajez sudori, acatusi, electricieni si instalatori, in Bucuresti, sector 3, oferim carte de munca si salariu atractiv. (2200 2500 lei net) 2.500 L; (0787.506.572 vanzari@titan4residence.ro 18 sector 2 angajeaza personal calificat inclusiv sef magazin, relatii; (0723.771.087

2841. Supermarket Majesty, str. Ritmului nr. 18, sector 2, angajeaza personal specific. Relatii: (0723.771.087 2842. Suport It/ help- desk. Cautam coleg in domeniul IT / HelpDesk care sa manifeste spirit de echipa si sa aiba minim experienta in utilizare PC - pachetul Office. Oferim salariu motivant, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail. Telefon: (07655171976 hr@online-management.ro 2843. Suport tehnic, personal admin, cau-

tam coleg care sa fie punctual, serios, ambitios si sa fie dispus sa lucreze pe tura de noapte in cadrul celui mai mare studio de videochat din Romania. Stii sa utilizezi un calculator. Aplica. (0748.589.879 2844. Supraveghetoare copii/ casiera angajam pesonal pentru un loc de joaca pentru copii din mall Baneasa. Cautam persoane disponibile sa lucreze in ture de 8 h zi (9-17 sau 14-22) (0756.050.600 ana@gymboland.ro

2845. Supraveghetor camere program 8

h/zi, o saptamana dimineata si o saptamana dupa amiaza (0731.955.755 saloanele.whynot@yahoo.com

2846. Supraveghetor jocuri, angajam pentru postul de supraveghetor jocuri fete cu sau fara experienta. Salariu atractiv. Se ofera training. Detalii la nr. de tel. (0771.680.859/ 0767.316.158 sphinxarena2014@gmail.com 2847. Taco Bell angajeaza casieri si bucatari, cel mai mare lant de restaurante cu mancare de inspiratie mexicana vine in Bucuresti! Deschidem primul restaurant Taco Bell! Vino sa lucrezi cu noi si iti oferim multe motive pe gustul tau! (0751.169.820 mircea.melnic@kfc.ro

2817. Sudor electric, lacatus, mecanic, cunostinte minime instalatii electrice. Punct de lucru Otopeni str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus str. Zborului (ICSTMUA), oferim cazare, salariu/ zi, 2.500 L; (0724.545.953

2848. Taietor Kuris cu experienta pentru atelier de confectii dama, program 8-16:30 cu 30 min pauza de masa, contract de munca, salariu + bonuri de masa. Pentru detalii (0748.219.724 andreea@dhanna.shop

2818. Sudor lacatus muncitor necalificat dulgher, in cadrul unei firme, se asigura carte de munca, salariu intre 2000si 2700 Ron la program de 10 ore. Santiere in Bucuresti si imprejurimi. Atelier zona IMGB; (0729.955.406

2849. Taietor la sala de croit Reprezentanta engleza angajeaza taietor mostre la foarfeca adica rochie, bluze, etc cu experienta la sala de croit. Salariu atractiv, conditii excelente, bonuri de masa, cm, nu se lucreaza sambata; (0733.591.847 dorina@carmel-romania.com www.carmelclothinguk.com

2819. Sudor mig mag, sudor tig, atelier confectii metalice situat in Bucuresti sector 3 zona Metrou Mihai Bravu, angajam sudor mig mag si sudor tig pentru confectie metalica usoara. Producem confectii metalice otel inox aluminiu (0744.654.339 radughita@eurama.ro 2820. Sudor Mig-Mag, cunoscator sudura

argon, salariu atractiv. Persoana de contact: (0723.451.735

2821. Sudor si muncitor necalificat Firma serioasa cu reputatie in domeniul constructiilor angajam sudor si muncitor necalificat. Compensatii avantajoase; (021.232.43.05 office@plastrom.ro 2822. Sudor teava neagra instalatii, candi-

2823. Sudor tig, inox si aluminiu, produca-

2793. Stivuitorist Firma multinationala angajeaza stivuitorist, se lucreaza pe tura, salariul avantajos, conditii de firme multinationale; (0758.041.191 office@wilkins.ro

2833. Sudori si lacatusi sudori angajam,

2840. Supermarket Majesty str. Ritmului

2791. Stirom SA. Cel mai mare produca-

angajeaza stivuitorist pentru magazie, zona Carrefour Militari, program de lucru 06:00-14:20, 14:00 - 22:00. Cerinte: atestat ISCIR. Decont transport, tichete de masa; (0737.466.725

2832. Sudori si lacatusi Fabrica de confectii metalice angajeaza sudori si lacatusi. Fabrica se afla in Buftea - zona Gara Sabareni. (0728.980.196/ 0722.363.500 kastrum@gmail.com

2807. Strungar Atelier reparatii cardane angajam strungar. Atelierul este situat in Domnesti Ilfov, oferim transport cu masina firmei si pachet salarial atractiv; (0720.948.512

datul trebuie sa fie experimentat in suduri electrice, suduri tevi, (0729.997.666/ 0729.997.666 rares@ager-construct.ro

2792. Stivuitorist Fabrica de productie

2831. Sudori Mig-Mag, lacatusi, vopsitor industrial, firma cu punct de lucru in Voluntari angajam sudori Mig Mag, lacatusi confectii metalice, vopsitor industrial, muncitori necalificati. Se ofera CM, salariu foarte bun, tichete de masa 15 lei/zi; (0745.041.992 emilgagiu@yahoo.com

2839. Sudori, lacatusi, electricieni, instala-

2790. Stilist, samponeza cu sau fara experienta pentru salon Carol intersectie cu Mosilor; (0787.743.390

tor din Romania in domeniul sticlariei angajeaza: muncitor necalificat, sortator produse sticla -(femei), lacatus mecanic. Cerinte: disponibilitate pentru lucru in echipa, corectitudine, seriozitate. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane la tel. sau la sediul str. Theodor Pallady nr. 45, sector 3; (021.201.85.94/ 021.201.85.86

unei cunoscute companii specializata in constructii navale.Locatia: Constanta.program: l-v.Necesita calificare de sudori. 3.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

enta. Urgent structurist, dulgher, zidar, cu experienta si vrednic de munca, nonalcoolic, case - vile, echipa mica, program 10 ore pe zi, de Luni pana Vineri, cu pauza de masa inclusa. Weekend-ul liber! 3.300 L; (0769.687.810

bil, iti poti face programul in functie de orarul de la facultate. Conversatii online nonadult pe diverse teme. Contract de munca. Legalitate absoluta. Locatie ultracentrala. 4.000 L; (0775.345.090/ 0766.415.308 office@twinstudio.ro

Autosped International, cei cu cunostinte de operare cisterna au un avantaj, perfectionare profesionala in Italia. Salarizare foarte buna. Detalii la tel. (0738.768.701 laurentiu_rotaru71@yahoo.com

2728. Soferi-curieri mesagerie, conditii:

2800. Stivuitorist cu experienta, cautam

telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

2722. Soferi TIR cu certificat ADR, pentru

Soferi, livratori cu auto personal sau de firma, urgent, zona Calea Giulesti. Full time. Venituri peste 2000 lei. Program 8 ore sau variante. 1.500 L; (0728.159.524/ 021.665.68.66 comenzi@kungfu-pizza.ro

lare marfa pt. Fox, fabrica de mezeluri. Autorizatie ISCIR. Program tura noapte 12/36. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 1.700 L; (0726.718.768

2809. Strungar si frezor CNC relatii la

2, 3, 6 si com. Pantelimon; (0767.629.872/ 0762.024.962

2727. Soferi, livratori. Salarii de la 1500

2799. Stivuitorist cu activitati de manipu-

2810. Studente in cautare de un job flexi-

2721. Soferi taxi Speed 12/24, sectoarele

na. Detalii la tel., 3.000 L; (0761.581.518 vaduva.petrica@yahoo.com

2798. Stivuitorist Chitila cu atestat si experienta lame frontale. Salariu net: 1500 + alte beneficii. Program de lucru: L-V 817Contract de munca pe perioada nedeterminata 1.500 L; (0749.608.510

angajeaza la punctul de lucru din Mogosoaia, cu experienta, salariu 1000 euro. 1.000 {; (0725.348.864/ 0725.348.864

Baba Novac, Vitan. Relatii: (0721.734.340

societate comerciala 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818

Leordeni. Proiect octombrie, noiembrie. Program 8 h/ zi luni-vineri in schimburi. Transport asigurat, tichete de masa, bonusuri. Cerinte: atestat vizat la zi, 2.000 L; (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro

2808. Strungar Sc Fibro Metals SRL

2720. Soferi taxi la 12 ore, zona Dristor,

2724. Soferi Uber si Black cab, pentru

2700. Soferi pentru Black Cab, varsta

lui. Rog seriozitate; (0770.754.437 costindolcee@yahoo.com

2742. Spalator auto zona Piata Salajan,

2795. Stivuitorist pentru fabrica Popesti-

2776. Spalatori auto si vulcanizatori auto,

2698. Soferi pentru Black Cab, se ofera

2699. Soferi pentru Black Cab, se ofera salariu fix, bonusuri. Conditii varsta minim 21 de ani,engleza conversational, permis minim 1 an 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2741. Spalator auto zona Militari-Lujeru-

2768. Spalatori auto cu sau fara experienta, salariu fix atractiv, comisioane, carte de munca. Oferim si cerem seriozitate. Mai multe detalii la telefon. Str. Fantanica nr. 38, Pantelimon- sector 2, (0765.586.080/ 0772.054.209 premium.autoprest@yahoo.ro

goria B. Oferim conditii bune de lucru, salariu fix +bonus, bonuri de masa, program 8 ore/ zi. Telefon: 021.209.4000; 0746.209.911 (orele 09.00-18.00) sau la sediul Avia Motors din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 11, jud. Ilfov.

2723. Soferi transport persoane, pentru SC Madcom DLS Impex SRL, cat. D pentru zona Buc. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati. (0751.148.488/ 0786.355.169 mirela.bobea@dlsbus.ro

salariu fix + bonusuri 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2740. Spalator auto pentru spalatorie auto situata in zona Berceni, cu sau fara experienta, fete sau baieti, salariu atractiv + comison + contract de munca. (0721.430.491/ 0767.697.839

de promovare a examenului de taximetrist, 4-5 libere/ luna+ bonusuri. Masini noi, modele variate, aplicatie Clever, Pelicanul, 115 L; (0764.474.760 taxi.topoffice@gmail.com

2713. Soferi taxi cu atestat sau adeverinta

2697. Soferi pentru Black Cab, conditii: varsta 21 de ani, engleza conversational, permis minim 1 an. Se ofera salariu, bonusuri, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2676. Soferi autobetoniera. Societate producatoare de betoane angajeaza soferi 2707. Soferi profesionisti tir pentru autobetoniera, pentru Germania. Cerinte: permis conducpunctele de lucru din ere cat. C+E - obligatoriu, atestat Bucuresti- Ilfov. Cerinte: profesional pentru transport marfa Permis categoria C, Atestat (ADR) - obligatoriu, card digital profesional; (0730.013.814 tahograf - obligatoriu, experienta 2677. Soferi B, electricieni, lacatusi

2710. Soferi si curieri, angajam soferi curi-

2687. Soferi de taxi, seriosi, 4 sau 5 zile

2660. Sofer-livrator pe scuter sau masi-

Taxi, masina 2016. Rog seriozitate; (0721.061.379

firma salubrizare (gunoiera sau containiera) 8 ore de L-V; (021.316.16.61/ 0731.837.033

din 2010- benzina + gpl- full, atestat in vigoare, fara datorii. Rog sunati intre orele 10-17, (021.313.89.04/ 0760.674.903

man Restaurant cu 2 locatii, angajam ospatari, soferi pt. livrare mancare la domiciliul clientilor si barman; (0758.088.406/ 0736.888.788 vasile.karla@gmail.com

2661. Sofer. angajez sofer firma Speed

2709. Soferi profesionisti, pentru

eri pentru Bucuresti si Ilfov. Competente:buna comunicare cu clienti, responsabilitate, seriozitate, munca in echipa (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com

2686. Soferi de taxi pe Dacia Logan 1,4

mezeluri, distributie proprie. Fabrica este situata pe strada Industriilor, nr. 213, Chiajna. Se ofera salariu 1.700 Ron si tichete de masa. Relatii la telefon (0734.191.662 adriana@mezelar.ro

na cu masina firmei sau personala cu scuterul firmei sau al tau, program intreg sau 4 ore pentru Bistro zona Unirii. Sal. 1.450 lei, 250 {; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

2708. Soferi profesionisti tir pentru Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CERE REDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

tor confectii metalice angajam sudor tig pentru confectii metalice inox si aluminiu. Firma infiintata in 1992 cu peste 25 de ani de activitate. (0744.654.339 radughita@eurama.ro 2824. Sudor, lacatus mecanic Bucuresti cu experienta. Salariu atractiv, mai multe detalii le primiti la telefon (0724.131.909 ’gcm.constructmontaj@gmail.com’

2825. Sudor, lacatus, pentru reprezentan-

ta service camioane si remorci, cu experienta, venituri lunare 2000-3000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 3.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 2826. SUDORI Angajam cu contract,

sudori Mig-Mag, pentru lucrari de intretinere si confectii metalice la fabrica din loc. Sindrilita - IF. Se cere seriozitate, experienta si viteza de lucru. Salariu 3000 net/luna. 3.000 L; (0725.333.503 2827. Sudori (electric si CO2) cu proba de

lucru. Relatii la telefon; (0734.735.067/ 0734.735.066

2850. Taietor metale brute cu lancea oxigaz Relatii la telefon; (0734.735.066/ 0734.735.067 2851. Talpuitor incaltaminte si masinist;

(0723.358.229

2852. Talpuitor manual cu experienta.

(0744.354.766 mihai_caradan@yahoo.com

2853. Talpuitor si sonist si personal

calificat la glaspapir in atelierul de talpuit, angajeaza atelierul de incaltaminte. (0744.317.188 2854. Talpuitor, croitori manuali, angajeaza producator de incaltaminte; (0764.407.684 2855. Talpuitor. Atelier incaltaminte angajam talpuitor cu experienta, manopera 12-25 Lei; (0722.655.749 2856. Talpuitori, conditii atractive,

prima instalare 700 L; (0734.340.648

2857. Tamplar cu experienta sector 4-5 salarii la timp,carte de munca,program fix,palul vine taiat si cantuit 2.500 L; (0727.127.729/ 0762.771.459

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773

2858.

2859. Tamplar aluminiu cu experienta, nu

deranjati inutil, contract de munca full time, salariu brut 3194 ron, salariu net 2.505 Ron (2.190 Ron + 315 Ron bonuri de masa), 100 ron/luna bonus sarbatori 2.505 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2860. Tamplar cu experienta in pal

melaminat, zona Prelungirea Ghencea, salariu incepand cu 2.500 L; (0729.956.180

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

16 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400

2861.

2862. Tamplar cu experienta pentru

firma productie mobilier pal melaminat, salariu 1.800-2.500 lei si tineri necalificati, salariu 1.400 lei. Locatie Voluntari, jud. Ilfov; (0752.427.550

2863. Tamplar cu experienta PAL si MDF,

salariu atractiv, carte munca, lucrator la banc, montator client, 2.500 L; (0723.569.221

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773

2864.

2865. Tamplar mobila (PAL, MDF,

lemn) cu experienta pentru masina de gaurit multiplu, circular si asamblare. Vopsitor suprafete lemnoase, personal pentru pregatirea suprafetelor inainte de vopsire. Oferim cazare si conditii avantajoase. Bucuresti, zona Viilor, sos. Trafic Greu, 0744318750 (tamplarie), 0745160521 (vopsitorie); (0744.318.750/ 0745.160.521 2866. Tamplar mobila (PAL, MDF,

lemn) cu experienta pentru masina de gaurit multiplu, circular. Personal cu abilitati tehnice la asamblat si montaj. Salariu avantajos. Bucuresti, zona Viilor, sos. Trafic Greu; (0744.318.750 2867. Tamplar mobilier la comanda Daca

ai experienta in fabricarea mobilierului, iti doresti un job stabil intr-o echipa unita, hai in echipa MobArtLemn, producator mobila la comanda cu o activare in fabricarea mobilei de 15 ani. (0721.268.438 mobartlemn@yahoo.com

TAMPLAR MOBILIER PAL. COMPANIE CU TRADITIE CAUTAM TAMPLAR-MONTATOR. EXPERIENTA IN MOBILIER LA COMANDA. SALARIU ATRACTIV, COMISION, CONDITII EXCELENTE DE LUCRU; (0723.156.338 OFFICE@MOBILAK.RO 2868.

2888. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773

2889.

2890. Tanar cu aspect fizic placut, limba

engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta persoana si profesionala. Detalii pe site; (0746.368.630 vlad.torcaru@teamvisionstudio.ro 2891. Tanar cu aspect fizic placut, limba

engleza nivel mediu, pentru purtarea de discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 2892.

2893. Tanar fara experienta, pentru atelier

productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2894. Tapiter pentru fabrica de mobila,

pentru efectuarea mobilei tapitate (paturi, canapele si alte obiecte de mobila). 2.200 L; (0761.516.066 angela.anason@yahoo.com

mareste echipa angajam ospatari. Daca doresti sa faci parte din echipa noastra, poti lasa un C.V pe email sau poti suna la numarul de telefon; (0743.901.377 contact@ladomenii.ro

2871. Tamplar pal cu experienta, pentru asamblarea pieselor de mobilier si montaj la domiciliul clientului (0773.384.142

2899. Tehnician service centrale termice.

tamplar cu sau fara experinta, salariu atractiv, zona de lucru este Cora Rahova, programul de lucru este de luni pana vineri; 500 {; (0761.516.066 angela.anason@yahoo.com

2876. Tamplar, pentru activitate productie

si montaj mobilier la comanda. Se cere seriozitate si dorinta de munca. Posibilitate promovare functie sef atelier. Se ofera salariu foarte bun, in functie si de competenta, (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu

Tamplar- montator pentru fabrica de mobila la comanda, persoane serioase cu mare experienta. Salariu 2300-2800 lei net/luna, contract munca 8 ore,decontare transport,conditii bune de lucru, 2.800 L; (0723.616.584/ 0784.408.899 office@popartdesign.ro www.popartdesign.ro 2877.

2878. Tamplar-montator in pal melami-

nat. Angajam tamplar cu experienta min.1 an, salariu atractiv conditii optime de lucru. Responsabilitati: taiat pal la circular, cantuire, montare. Locatie sector 6, str.Preciziei, nr. 3. Rugam seriozitate! (0733.235.775 office@mobflash.ro 2879. Tamplari cu experienta in pal, mdf,

hpl, lemn. Productie mobilier pentru farmacii. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca si salarizare. Program 8-17. Atelierul in Vitan, sect. 3, (0723.272.251 office@ianson.ro 2880. Tamplari 3000, montatori mobila

(0732.335.050/ 021252296 office@alexgama.ro

2900. Tehnician sisteme de efractie,

video, supraveghere, alarma, control acces, executarea cablajului conform proiectelor, mentenanta sistemelor instalate, suport tehnic, permis B, cunostinte PC; 2.000 L; (0760.665.666 office@dabtehnic.ro www.dabtehnic.ro 2901. Tehnician automate cafea, anga-

jam tehnician service cu experienta. Permis caegoria B. Conditii avantajoase; (0765.737.730 diana.dragoi@dmdcoffee.ro

2902. Tehnician de mentenanta in cladiri

de birouri angajeaza Atalian Romania. Detalii la: (0729.308.412

2903. Tehnician electrician, se solicita

experienta in domeniu, cunostinte de curenti slabi si curenti tari, permis conducere cat. B., responsabilitate si atentie la detalii. Transmiteti CV la e-mail. (0723.225.663 emilia@forward-engineering.ro

gram fix, carte de munca, salariu: 2.000 L; (0727.127.729/ 0762.771.459 2884. Tamplari si muncitori necalificati

montatori cu experienta in pal, mdf. Productie mobilier la comanda. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca. Muncitori necalificati in vederea calificarii (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com 2885. Tamplari, montaj, cnc, vopsitori

personal pentru fabrica mobila, angajam urgent. Salariu net: 2.000-2.300 Ron. Program: L-V, 08.00-17.00. Zona Calea Giulesti, sector 1. Detalii la telefon 2.300 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 2886. Tamplari, oferim cazare Cautam

super tamplari cu experienta in Pal-Mdflemn masiv. Oferim cazare in Bucuresti. Program de lucru de luni-vineri. Salariu fix, bonusuri de buna executie. Fabrica aproape de metrou; (0721.473.246/ 0723.333.223 OFFICE@MTFABRICA.RO 2887. Tamplari. Fabrica de canapele cu sediul in Bucuresti, angajeaza cu carte de munca 2 tamplari masinisti si 2 tapiteri; (0722.835.611

nu, program normal, carte de munca, angajare pe perioada indelungata. Salarizare atractiva pana la 20 lei/ora.Activitate in principiu in Bucuresti, (0752.026.882 stfunnycons@gmail.com

2922. Tinichigiu auto (iubitor masini

epoca) cu domiciliul sector 5; (0744.670.480

2923. Tinichigiu auto Reprezentanta

zatoare pentru magazin de bijuterii. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru programare interviu trimiteti CV-ul la adresa de email magda.trusca@rubin2000.ro. (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2950. Vanzatoare angajam vanzatoare

in domeniul cofetarie, sect. 2 si 3. Relatii la tel., zilnic intre 9:00 Si 15:00; (0743.594.344 Paradiscofetarie@yahoo.com 2951. Vanzatoare angajez pentru

magazin alimentar, zona metrou Roilor, cu gestiune, bonus de loialitate dupa 1 an, 1.800 L; (0735.143.178 2952. Vanzatoare angajez pentru maga-

zin alimentar, zona Pantelimon, Ilfov. Detalii la numarul tel.: (0740.959.699/ 0746.959.699

service camioane si remorci, angajam tinichigi camioane cu experienta, venituri lunare 2.000-4.000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 4.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

2953. Vanzatoare angajez vanzatoare

2924. Tinichigiu auto, SC ASL Auto-

2955. Vanzatoare Brutarie, patiserie

cu simt estetic, in zona Lujerului; (0762.305.347 Byannka_bya@yahoo.com 2954. Vanzatoare angajez;

(0732.821.990

gatitor auto. Locatie: intersectia Aparatorii PatrieiAutotehnic service. (0721.667.950 office@autotehnic.net

Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu atractiv; (0744.190.876 lili_miky_my@yahoo.com

2926. Tinichigiu carosier calificare profe-

Vanzatoare cofetariile Tip Top deschide noi locatii (Colentina, Bucur Obor, Iancului, Militari, Rahova, Pipera), va asteptam sa faceti parte din echipa noastra, se ofera salariul de 1.500 net, tichete de masa, pregatire si scolarizare la locul de munca; (0732.672.654

sionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

2927. Tinichigiu confectii metalice, angajez tinichigiu confectii metalice salariu pana la 3000 ron/ luna in zona Obor, cautam oameni seriosi, 3.000 L; (0784.086.904/ 0775.252.207 2928. tinichigiu pentru service auto mul-

timarca, service multimarca angajez tinichigiu. Salariu si bonusuri motivante. Sector 1. Zona casa presei; 3.500 L; (0734.949.949 2929. Tinichigiu si mecanic auto cu

experienta pentru service auto multimarca din sectorul 2 (0724.756.215 2930. Tinichigiu, vopsitor auto Bosch,

car service Pipera, angajam tinichigiu, vopsitor auto cu experienta de minim 3 ani, reprezentanta Bosch Car Service Pipera, salarizarea neta este intre 2.200-3.500 L, in functie de nivelul de calificare profesionala; 3.500 L; (0724.505.551 dan.necula@trendo.ro 2931. Tinichigiu. Service din zona centrala angajeaza in conditiile legii tinichigiu auto, cu experienta. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional. (0744.640.351/ 0747.277.277

Tip Top angajeaza modelatori covrigi, program de lucru 8 ore/ zi, salairul intre 1.800 - 2.000 lei net + tichete de masa, o masa calda; (0732.672.654

2932.

2934. Titularizare Scoala primara Mon-

teme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2906. Tehnician mecanic utilaje agricole

mici, cunostinte tehnice necesare pt. diagnoza, reparare si revizii motopompe, motosape, etc, gestiune piese, zona Cora Alexandria, sector 5, CV la email. (0732.559.999 officebasarom@gmail.com 2907. Tehnician telecomunicatii (DTH/FTTH), companie de telecomunicatii angajeaza personal calificat si necalificat pentru cablaj si montaj echipamente. Se ofera auto, carte de munca, asigurare, salariu net de la 1.500 lei plus bonusuri; (0764.237.744/ 0764.237.743 yannis_art_design@yahoo.com www.supravegheretotala.ro 2908. Tehnician unghii false si

manichiura urgent pentru salon cu vad. Coafeza si cosmeticiana cu experienta. Se asigura salariu; (0769.694.093

2881. Tamplari lemn masiv, atelier de

2883. Tamplari montatori teren. Pro-

2921. Tinichigiu acoperisuri calificat sau

2905. Tehnician interfoane si/sau sis-

2910. Tehnician. Firma cu sediu in zona

canapele cu sediul in Bucuresti angajeaza cu carte de munca doi tamplari masinisti; (0722.835.611

2920. Tinichigiu auto multimarca cu experienta pentru service auto autorizat situat in zona Aparatorii Patriei. Oferim salariu atractiv, neg., 3.500 L; (0720.268.447/ 0766.979.752 garage.automotiv@gmail.com

2933. Tiriac Auto angajeaza mecanici, tinichigii, electricieni, vopsitori auto. Cerinte: debutanti si calificati, permis auto cat.B. Oferim salariu competitiv, acces la servicii medicale private, posibilitati reale de avansare, instruire continua. (0755.128.226/ 0755.128.208 resurse.umane@tiriacauto.ro

2909. Tehnician, inginer service instalatii

2882. Tamplari masinisti. Fabrica de

cu experienta, oferim salariu atractin+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2904. Tehnician Hotel Central. Hotel zona Universitate, angajez pe perioada nedeterminata tehnician. Program de 8h/ zi, salariu motivant, contract de munca. Cunostinte de electrica si sanitare. Detalii la telefon. (0721.002.899

2000, ucenici, angajam cu cm - norma intreaga -program L-V 8,30-17,00 tamplari cu experienta in mobilier, montatori mobila si ucenici, pentru cei care vor sa invete meseria;. 3.000 L; (0758.074.005 hr@soemy.ro reconditionare mobila veche. Activitatea este: slefuire, chituire, incleiere mobilier. Echipa mare formata din 20 angajati, unita, motivata. Salariu 2000-4000 lei lunar. Contract de munca; 2.000 L; (0721.332.618 office@savemob.ro

2919. Tinichigiu angajam tinichigiu auto

2949. Vanzatoare angajam urgent van-

2956. Vanzatoare cabana parc IOR

varsta cuprinsa intre 35 -45 ani pt echipa tehnica. De la viitorul coleg cerem sa ne ajute la repararea aparatelor de tip vending machines si sa execute diverse reparatii mecanice. 1.700 L; (0755.080.887 hr@gymboland.ro

2875. Tamplar, fabrica de mobila angajez

tori, mecanici, contabil primar pentru service auto Giulesti. Salariu atractiv; (0769.274.258

Vanzatoare angajam urgent pentru patiseriecofetarie-covrigarie, program flexibil, salariu avantajos. Relatii la telefon, 2.000 L; (0751.223.653 2948.

2925. Tinichigiu auto, vopsitor auto, pre-

fabrica de productie mobilier angajeaza tamplar cu experienta minim 1 an, asiguram carte de munca salariu atractiv, program de lucru de luni - vineri de la 9:0018:, zona Sos Giurgiului Luica (0723.358.724 class.mobila@yahoo.com

mentat in productia mobilierului de lemn masiv. Om de echipa si punctualitate finalizare lucrari. Carte de munca, salariu atractiv, stimulente pe proiect functie de performante; (0799.999.862/ 0799.999.862 office@slendertree.com

2918. Tinichigii, vopsitori, pregati-

2947. Vanzatoare angajam pentru magazin alimentar. Detalii la telefon; (0764.687.270

2896. Taverna Marelui Paharnic isi

2898. Tehnic specialist mecanic coleg cu

2874. Tamplar universal, tamplar experi-

ing, livrari, angajam personal bucatarie cu experienta sau fara, tineri dornici sa invete care sa fie activi. Program si salarii convenabile cu posibilitatea cresterii foarte rapide. Calea Giulesti langa Posta, 1.500 L; (0728.159.524/ 021.665.68.66 comenzi@kungfu-pizza.ro

maschine angajeaza vanzatoare. Relatii zilnice intre orele 10:00-19:00 la telefon; (0733.980.866

2895. Tapiteri. Fabrica de canapele cu sediul in Bucuresti, angajeaza cu carte de munca 2 tapiteri si 2 tamplari masinisti; (0722.835.611

2870. Tamplar montator in pal melaminat,

2873. Tamplar universal cu sau fara experienta. Oferim salariu atractiv; (0723.815.533

2917. Tineri la bucatarie, bucatari cater-

2946. Vanzatoare Agentie loto cu sloth

romaneasca, angajeaza vanzatoare pentru magazinul de paine in zona Piata Delfinului. Dorim ca persoanele care vor candida sa fie serioase; (0722.404.622 coltulbrutarilor@gmail.com

2869. Tamplar montator pentru Fusion Design, tamplar montator mobilier din pal si mdf. Punct de lucru oras Pantelimon, salariu 2200 lei. Relatii la telefon. (0733.662.211

Pantelimon; (0722.603.644

placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri substantiale, putere, independenta. Dezvolta-ti cariera alaturi de noi (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro

group SRL cu sediul in strada Fabrica de Chibrituri nr. 48, sector 5, (punct de reper Autogara Filaret) angajeaza tinichigiu auto cu experienta, (0758.383.383/ 0734.819.731

2897. Team leaderi, gestionari depozit, Tunari pachet salarial: 2000 lei net/luna + bonuri de masa + transport decontat.Se solicita experienta minim 1 an pe un post similar.Bucuresti - Ilfov - Tunari, Soseaua de centura nr 10. (0728.297.207 office@digijobs.ro

2872. Tamplar pal melaminat, zona Cora

2916. Tineri cu sau fara studii, aspect fizic

HVAC Angajam tehnician service HVAC, cu experienta. Activitatea se va desfasura la sediul clientului (lanturi de magazine, cladiri de birouri etc), (0728.727.378 hr@instal-expert.ro

Kaufland Mihai Bravu sect. 3 angajam tehnician intretinere, electrice, oferim conditii moderne si avantajoase; (0720.016.688 2911. Tehnoredactor Institutul National

de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de tehnoredactor. Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane al INFLPR, la telefon, int. 2850/2851. (021.457.45.50

terra anunta organizarea concursului de titularizare pentru urmatoarele posturi: 3 posturi profesor invatamant primar, 4 posturi invatamant prescolar, 1 post invatator, (0743.119.481 contact@aicicrescmontessori.ro 2935. TORNADO SECURITY ANGAJEAZA AGENTI DE SECURITATE PENTRU BUCURESTI SECTOR 4 SI CERNICA - BRANESTI 1.100- 1.500 L NET; (0725.641.638 2936. Tractorist SC Electromagnetica SA angajeaza Tractorist. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon: (021.404.21.20/ 0767.427.948 2937. Trainer, salariu atractiv J`adore Studio este in cautare de personal. Daca ai intre 18-35 de ani, vorbesti limba engleza, cunostinte PC de baza, esti serioasa si responsabila, oferim salariu atractiv si mediu de lucru placut. (0769.350.999 angajari@jadore-studio.ro 2938. Transatori pui, angajAm transatori

de pui, In Domnesti si in Bucuresti. Oferta salariala atractiva, incepand de la 2500 de lei. Program 8 ore. Informatii la nr de tel; (0785.953.444

TRATTORIA ANGAJEAZA FETE LA BAR SI OSPATAR. LOCATIA SE AFLA IN SECTOR 1, PIATA ROMANA, ZONA LIDO. SUNATI ZILNIC INTRE ORELE 11-19; (0771.076.886 2939.

2940. Trattoria Garibaldi angajeaza piz-

zar. Cautam un coleg priceput pentru postul de pizzar la Trattoria Garibaldi restaurant situat la 5 minute de Piata Unirii). Salariu atractiv, program 2 cu 2, bonus in functie de vanzare. (0725.915.500

2912. Tencuitori mecanizat, sapisti ofer contract de munca, salariul fix plus procent la metru patrat executat 3.500 L; (0720.101.115/ 0720.101.115 office@constructiimecanizate.com

2941. Ucenici necalificati service auto, Top Lac Auto isi mareste familia de profesionisti. Ucenici auto cu calificare la locul de munca: vopsitor, pregatitor, pregatitorlivrare, spalator, tinichigiu auto. Sal. net 2.000 lei. Suna Acum; 2.000 L; (0744.656.141 clienti@toplacservice.ro

2913. Terratest Geotehnic angajeaza

2942. Unix Auto SRL angajeaz mag-

operator macara senilata (Liebherr) sudor si muncitor necalificat. Cerinte: autorizatie macaragiu grupa A (pt. macaragiu), disponibilitate de deplasare, experienta in domeniul constructiilor constituie un avantaj; (0721.222.109 2914. Tibbett Logistics angajeaza manip-

ulanti marfuri, Angajam operatori magazie si spideri. Punct de lucru Honeywell - Bd. Iuliu Maniu nr. 244A. Program de lucru in schimburi. Bonuri de masa si de benzina. Spor de noapte 25%, ore suplimentare 200%; 1.750 L; (0731.497.514 corina.chiriac@tibbettlogistics.com

2915. Tinere supraveghetoare pentru loc

joaca copii cu sau fara experienta, program usor, venituri frumoase. Zona Bucurestii Noi. Formare echipa. (0720.317.252/ 0728.159.524/ 0720.035.607 kidspartykungfupizza@gmail.com

azioneri pentru depozitul din sectorul 5, Sos. Viilor. Responsabilitati principale: receptie de marfa si pregatirea acesteia pentru livrare. Se lucreaza intr-un sistem modern de gestiune, salariu se primeste lunar si fara intarzieri. Contact tel./ email; (0756.016.109 hr@unixauto.ro 2943. Urgent Cargus angajeaza sortatori

colete pentru depozitul din Bacau. Oferim: carte de munca, tichete de masa, sporuri de noapte. Informatii la numarul de telefon (0751.099.688 cariere@urgentcargus.ro 2944. Urgent Cargus angajeaza sortatori

colete Iasi oferim: carte de munca, tichete de masa, sporuri de noapte. Informatii la numarul de telefon (0749.141.955 cariere@urgentcargus.ro 2945. Valet angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2957.

2958. Vanzatoare covrigarie Dristor,

Salajan, Titan, Piata Progresul; (0737.844.453

2959. Vanzatoare covrigarie-patiserie

zona Stefan cel Mare; (0722.558.062

2982. Vanzatoare pentru locatiile din centrele comerciale Mega Mall (sect 2), ParkLake (sect 3) si Sun Plaza (sect 3). Programari la tel sau CV la email. (0720.297.541 angajare.mall@yahoo.com 2983. Vanzatoare pentru locatiile din centrele comerciale Mega Mall (sect 2), ParkLake (sect 3) si Sun Plaza (sect 3). Programari la tel sau CV la email; (0720.297.541 angajare.mall@yahoo.com

2985. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar situat pe b-dul 1 Decembrie vis-avis de Fiat Perugia. Contract de munca, program 8 ore in ture de la 7-15 ,15-22.30, 1.600 L; (0722.156.923 mic_ul73@yahoo.com

2988. Vanzatoare pentru magazin imbra-

caminte dama, sector 2, Lacul Tei, program in 2 schimburi, 6 ore/zi + 2 weekenduri/ luna. Experienta minima constituie un avantaj. Relatii la tel., (0722.816.655 2989. Vanzatoare pentru magazin mini-

market, cu sau fara experienta. 1.200 L; (0799.741.187 ancaghinea89@gmail.com

2990. Vanzatoare pentru magazine de panificatie si patiserie. Acestea sunt situate in sectoarele 4 si 5 1.400 L; (0764.217.900 2991. Vanzatoare pentru minimarket.

Conditii avantajoase, salariu 1500 lei 1.500 L; (0723.518.451

2992. Vanzatoare pentru patiserie, program 8 ore pe zi, weekend-ul liber; salariul 1600 lei in mana, tel: 1.600 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com 2993. Vanzatoare serioasa si prezenta agreabila magazin second hand zona Dimitrov, sect. 2. Program luni-sambata cu liber in alta zi din saptamana. (0766.957.235 2994. Vanzatoare stil ambalaj angajeaza

vanzatoare pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0756.109.655

2995. Vanzatoare urgent, cu/ fara experi-

enta pentru magazin alimentar zona Piata Ferentari. Salariu atractiv, bonusuri (0720.261.903 2996. Vanzatoare - magazin haine,

2998. Vanzatoare angajam cu contract de munca pentru magazin de dulciuri piata Delfinului. Program 07.00 - 19.00, 3 zile + 1 libera, 1600 Lei, 4 zile + 1 libera, 1800 Lei. (0723.634.747

2965. Vanzatoare cu experienta pentru

3000. Vanzatoare Bacania Companion

(0746.276.390

2967. Vanzatoare Cuptor de paine (Piata

Progresul) angajeaza vanzatoare, salariu 1600 ron net + tipsuri, program o zi cu o zi, 6:00-19:00. Pt alte detalii va rugam sa ne contactati telefonic sau personal. (0761.789.201/ 0728.811.451 2968. Vanzatoare Daca va doriti un un

loc de munca stabil si credeti ca sunteti potrivita sa comunicati cu clientii ce ne intra in magazin, daca va plac hainele de dama si tot ce inseamna moda, aplica, (0727.770.367 Magazinglamour2016@gmail.com 2969. Vanzatoare Doua vanzatoare cu

experienta pentru magazin alimentar aflat in Militari Residence. Domiciliu in apropiere un avantaj. Salariu 1800 lei si carte de munca, 1.800 L; (0723.348.476 plopeanu.jon@gmail.com 2970. Vanzatoare full time si part time

complex comercial din str. Ziduri Mosi nr. 4; (0751.036.094 2971. Vanzatoare in magazin

alimentar non-stop in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu de inceput 1.700 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program: o zi de zi 7-19, una de noapte si una libera; 1.700 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 2972. Vanzatoare magazin alimentar cu carte de munca,salariu 1250 lei, program 1 zi munca 2 zile libere, sector 4 str. Emil Racovita. (0722.522.165 adi.instalactiv73@gmail.com 2973. Vanzatoare magazin alimentar,

sector 3, Bucuresti. Detalii la nr. de telefon; (0725.959.009 2974. Vanzatoare magazin incaltaminte

zona Iancului si Auchan Theodor Pallady. (0733.942.985 2975. Vanzatoare mini market zona

Vitan program 8 ore/ zi in doua schimburi sau o zi cu o zi salariu 1300 lei. Cer si ofer seriozitate. Rog lasati CV-ul cu poza pe mail; cristi_amg@yahoo.com 2976. Vanzatoare motivata si serioasa pentru magazin cu bijuterii. Program 12/24 si un weekend liber la 2 saptamani. Salariu fix, comision din vanzari, bonusuri. Locatii: Carrefour Vulcan si Cora Lujerului; (0725.978.599 office@bijouxmania.ro 2977. Vanzatoare oferim conditii

deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar. (0768.532.104 2978. Vanzatoare patiserie- cofetarie

angajam. Relatii la telefon: (0772.294.069

2979. Vanzatoare pentru bacanie in

zona Giurgiului, cu experienta. Detalii despre beneficii si program la telefon. (0725.912.872

2980. Vanzatoare pentru cofetaria Alice, zona Piata Iancului. Salariul porneste de la 1600 lei + bonuri de masa (9.57 lei/zi. Puteti trimite Cv-ul pe mail sau ne puteti contacta telefonic. (0747.162.113/ 0752.318.103 resurseumane@cofetariaalice.ro 2981. Vanzatoare pentru depozit materi-

ale de constructii in zona Pantelimon, jud Ilfov. Salariu atractiv. (0736.640.392/ 0741.144.697 somes_srl@yahoo.com

tor; (0784.678.430

3019. Vanzatoare magazin alimentar zona Turda 1 Mai sector 1. Se ofera salariu 1700 lei. Se cere experienta si seriozitate. 1.700 L; (0720.362.871

zona Tineretului, cu experienta pentru magazin alimentar sector 4. Program 7-23 in 2 ture. Contract nedeterminat. Salariu 1.600 Lei net. Spor de fidelitate incepand cu 1 an, 1.600 L; (0724.525.800/ 0726.696.391 sirox.comserv@gmail.com

central de cafea si delicatese. Detalii la tel. (0728.228.025

2999. Vanzatoare angajez, Straja, sector

2966. Vanzatoare cu experienta;

3018. Vanzatoare macelarie, zona Dris-

2987. Vanzatoare pentru magazin

2964. Vanzatoare cu experienta pentru magazin comert cu amanuntul; (0721.960.319

magazine de haine si incaltaminte second hand.Salariu atractiv. (0722.685.969/ 0744.751.889

Calea Mosilor. Irina; (0762.371.030

3020. Vanzatoare magazin alimentar angajez, metrou N. Grigorescu, contract de munca 8 ore, duminica liber, salariul 1.500 L; (0767.167.140

2997. Vanzatoare 23 August, urgent, magazin alimentar expres angajeaza lucrator gestionar. principalele responsabilitati: activitati de vanzare, casierie receptie gestiune marfa. Ne dorim in echipa noastra persoane serioase 1.450 L; (0722.687.259

magazin alimentar, salairu atractiv + comision vanzare; (0765.216.086

3016. Vanzatoare la magazin mixt, pe

2986. Vanzatoare pentru magazin alimentar, zona Vitan, program de l-v: 1018:00, week-end-urile libere, contract de munca. Pentru detalii sunati la: 1.600 L; (0767.304.635 ralcoteam@yahoo.com

2961. Vanzatoare cu experienta in alimentatie publica, domiciliul stabil bucuresti, salariu atractiv (0735.979.352/ 0754.071.414 rhristu@yahoo.com

2963. Vanzatoare cu experienta pentru

noapte pe Calea Mosilor. Irina; (0762.371.030

Vanzatoare pentru mag3017. Vanzatoare la standul cu covrigi azin alimentar Prelungirea cu sau fara experienta, varsta minima 17 Ghencea nr. 19, carte de ani cu acordul parintilor pentru locatie din Auchan Titan sector 3. Program o zi cu o zi munca, program 8 ore, sau 6/7 in schimburi (0736.033.867/ salariu avantajos; 0765.637.615 (0766.658.820

angajam vanzatoare, magazin haine. Program flexibil (o zi cu o zi), mediu de lucru placut, salariu motivant. Oferim si cerem seriozitate; (0725.126.614

2962. Vanzatoare cu experienta in vanzari angajeaza Magazin de mobila, salariu atractiv. CV pe mail 1.800 L; (0733.962.022 casa.eduard@yahoo.com

3015. Vanzatoare la magazin mixt de

2984.

2960. VANZATOARE cu chef de munca

si serioase, angajez pentru magazin incinta licee aflate in Drumul Taberei sector 6; (0764.050.027

3014. Vanzatoare haine dama Dr. Taberei angajez vanzatoare cu experienta, prezenta agreabila pentru magazin boutique cu haine de femei, situat in Drumul Taberei. Salariu +comision. 1.500 L; (0721.295.992 ilie_emilia_eleonora@yahoo.ro

4, program de la 17.00- 22.00, eventual pensionara; (0763.683.685

ne marim echipa, de fapt, ne place sa spunem ca ne marim familia. Suntem in cautarea unei colege noi care sa vanda painea si celelate produse. Bacania Companion - Sos Mihai Bravu 199A, Sector 2 (0745.023.177 contact@bacaniacompanion.ro 3001. Vanzatoare branzeturi Auchan Drumul Taberei, 8 ore/ 5 zile, miercuri- vineri (13-21), sambata- duminica (10-18), luni- marti liber, 1.600+ bonus. Experienta similara, 1.850 L; (0730.073.940 3002. Vanzatoare branzeturi, servire, in Auchan Drumul Taberei. Contract: 8 ore/5 zile: miercuri-vineri (13-21); sambata duminica (10-18), 2 libere (luni-marti). 1600 net (1400 + bonuri) + bonus. Cerinte: stabilitate, experienta similara, seriozitate. 1.850 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro 3003. Vanzatoare Carrefour Colentina

vanzare dulciuri. Salariu atractiv; (0799.860.982

3004. Vanzatoare chiosc, program non

stop, ture de 12/24 ore, numai contract de munca, experienta comert. Cazier curat. Rog seriozitate; Se ofera stabilitate, salariu motivat, spor de fidelitate dupa un an, 1.500 L; (0722.528.637 3005. Vanzatoare cofetarie, cu experienta, patisera si ajutor de cofetar, zona Berceni - Oltenitei. Experienta reprezinta un atu. Rog seriozitate; (0723.384.312/ 0722.252.542 3006. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 07-21, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei. Contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 3007. Vanzatoare covrigarie si mod-

elatoare covrigi, urgent. Zona Brancoveanu; (0730.137.045

3008. Vanzatoare cu experienta angajez

vanzatoare cu experienta pt magazin cu haine dama situat in Dr. Taberei. Salariu + procent; (0721.295.992 ilie_emilia_eleonora@yahoo.ro

3021. Vanzatoare magazin alimentar

3022. Vanzatoare magazin alimentar,

Berzei, P-ta Matache, Gara de Nord, carte de munca, salariu in mana 1800 lei, se lucreaza si de zi si de noapte, cerinte: cunostinte program de facturare, seriozitate; 1.800 L; (0736.366.233/ 0736.366.233 aioan.mail@gmail.com 3023. Vanzatoare magazin alimentar, tura de noapte in magazin alimentar mixt, 2 nopti cu 2 libere, 19:00-07:00 zona Iancului. Salariu 1.600 lei. 1.600 L; (0734.435.737 3024. Vanzatoare magazin alimentar, vanzatoare in magazin alimentar situat in Drumul Gazarului nr. 21 sector 4 exact la intersectia cu str. Straja. Salariu de inceput 1.700 L + bonusuri de performanta+contract. Program7-22. O zi cu o zi; 1.700 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 3025. Vanzatoare magazin deco/uz cas-

nic crangasi situat in crangasi program 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, Prg. mag l-v 9-20 , s 9-17, duminica 9-14. Salariu 1300 net. Contract per. nedeterminata. Oferim si cerem seriozitate. Nu necesita experienta. 1.300 L; (0745.503.179/ 0747.837.979 Office@productdevelopment.ro 3026. Vanzatoare magazin Fornetti in zona Lacul Tei (complex Domino), program o zi cu o zi, salariu 1700 lei net; (0721.241.599 adrian202502@gmail.com 3027. Vanzatoare magazin incaltaminte,

Gm Shoes angajeaza vanzatoare pt magazinul de incaltaminte din str. doamnei 2729, sect. 3 salaroiu fix atractiv +bonuri de masa+bonus in functie de vanzari, graziemille2012@yahoo.com (0745.928.721 graziemille2012@yahoo.com 3028. Vanzatoare magazin naturist cu experienta pentru magazin naturist (plafar), program flexibil, salariu motivant plus procent vanzare (0721.452.966 rta_adinaneacsu@yahoo.com 3029. Vanzatoare magazin papetarie angajam urgent pentru magazin de papetarie zona Brancoveanu. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru interviu trimiteti CV-ul la adresa de email (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 3030. Vanzatoare magazin Piata Romana Pull Love angajeaza vanzatoare, cu abilitati de retailer si experienta pentru noul magazinul situat la Piata Romana; (0722.858.937/ 0722.858.937 bucarest@pulllove.com

jez sofer in distributie. Angajez contabila acte primare cu experienta. Angajez femeie de servici, muncitori necalificati; (0745.246.825

3013. Vanzatoare cu sau fara experienta, pentru magazin in statie Ratb, program non stop, salariu 1.200 L; (0768.452.220

3051. Vanzatoare si modelator covrigi,

angajez urgent, zona Obor; (0723.880.799

3052. Vanzatoare zona Morarilor sector

3, magazin alimentar expres angajeaza lucrator gestionar. Principalele responsabilitati: activitati de vanzare, casierie, receptie, gestiune marfa. Ne dorim in echipa noastra persoane serioase 1.450 L; (0769.294.447 3053. Vanzatoare zona Morarilor, anga-

jez vanzatoare pentru magazin in zona morarilor cu experienta. Carte de munca, salariu 1450 ron. Pentru mai multe detalii sunati; 1.450 L; (0769.294.447 3054. Vanzatoare, angajez vanzatoare

magazin haine dama, centru comercial Obor. (0721.245.431

3055. Vanzatoare, cofetaria Casandra angajeaza vanzatoare pentru produse de cofetarie si patiserie; (0757.252.466 www.suntdelicioase.ro 3056. Vanzatoare, cu experienta pentru cofetarie sector 4, zona Big Berceni, carte de munca, salariu negociabil in functie de experienta; (0771.261.485 3057. Vanzatoare, firma serioasa in domeniu decuratiuni interioare angajeaza vanzatoare cu experienta, 1.500 L; (0722.644.627 eurotextil@libero.it 3058. Vanzatoare, program flexibil,

salarii atractive.Locatie: metrou Piata Sudului. (0733.918.339 cherry.ali.23@gmail.com

3059. Vanzatoare, vanzator de produse

de cofetarie in mall Baneasa. Persoana dinamica, tanara, serioasa, comunicativa, program flexibil, perioada nedeterminata. 21 zile concediu/an. Bonusuri in functie de performanta; 1.800 L; (0726.737.304 3060. Vanzatoare, vanzator, zona

Berceni, sector 4, rog seriozitate; (0786.434.343 fi0la@yahoo.com

3061. Vanzatoare, vino alaturi de noi,

dorim sa ne marim echipa de vanzatoare. Cautam persoane dinamice si responsabile. Pentru detalii sunati la; (0724.262.407/ 0723.282.402 ioanapersinaru@yahoo.com 3062. Vanzatoare, vrem sa te alaturi echipei. Magazin mixt, cartier Colentina, angajam vanzatoare, pachet salarial decent, carte de munca, prime de sarbatori, libere de sarbatori, cerem seriozitate si o oferim, 1.400 L; (0721.871.358 3063. Vanzatoare, zona MIlitari - Gorjului

magazin second-hand, inclusiv pensionare, salariu + carte de munca, 1.500 L; (0721.168.951/ 0788.976.190

3064. Vanzatoare, agent de vanzari, secretara Imorom in incinta unui magazin de produse sanitare de lux, gresie si faianta (Imorom). Aspect fizic placut, sociabile, spirit de lucru in echipa, comunicativitate, oferim salariu si comision. Sector 6 2.000 L; (0756.602.020/ 0720.204.030 sanitare@yahoo.ro 3065. Vanzatoare, casiera la magazin alimentar, in sector 5, str. Margeanului. salariu, 1.800 L; (0761.660.258 cristianmilitaru79mae@gmail.com 3066. Vanzatoare, casiera, pentru maga-

zin alimentar. Program convenabil, 1.500 L; (0769.964.266 3067. Vanzatoare, dispecer transport,

agent paza, femeie de serviciu; (0755.939.939

3069. Vanzatoare, patiser, cofetar, personal pentru curatenie si sofer categoria B pentru patiserie- cofetarie-covrigarie cu puncte de lucru in sectoarele 2, 3 si 6, (0746.731.022

ta si calificare, in sector 2 si 3; (0744.311.798

3033. Vanzatoare mezeluri carne, expe-

rienta, sector 5; (0721.276.423

3034. Vanzatoare minimarket in zona

Unirii (0722.362.680 cezar.cobzaru@yahoo.com

3035. Vanzatoare minimarket zona

Republica program de lucru luni-vineri: 09.00-17.00. Oferim si rugam seriozitate. Detalii la telefon (0735.162.588 manololmdistribution@gmail.com 3036. Vanzatoare minimarket, angajam vanzatoare minimarket, cartier 13 Septembrie (Tudor Vladimirescu), program 8 ore pe zi sau o zi cu o zi, salariu 1500 lei net + bonusuri, carte de munca norma intreaga; 1.500 L; (0761.639.397 3037. Vanzatoare patiserie cu sau fara

experienta. Program: L-V 06-16.30, S-D liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0742.266.859

3038. Vanzatoare patiserie sector 6,

carte de munca, salariu 1.400 L; (0735.065.989

Vanzatoare pentru cofetarie, str. Alexandru Serbanescu nr. 16, sect. 1, cu experienta in vanzare; (0722.712.166

3039.

3040. Vanzatoare pentru Cofetariile Tip

Top, deschidem noi locatii (Colentina, Bucur Obor, Iancului, Militari, Rahova, Pipera). Va asteptam in echipa noastra. Oferim: salariu, tichete de masa, pregatire si scolarizarare 1.500 L; (0732.672.654 3041. Vanzatoare pentru magazin imbra-

caminte barbati (costume, camasi, pantaloni), program de lucru L-V 10,00-18,00, S 9-15; (0766.131.233 3042. Vanzatoare pentru magazin alimentar cu autoservire situat in sec. 2, str Maior Coravu 27. Program luni-vineri 1522, sambata liber, duminica 9-21. Oferim sal. 2000 lei/ lunar, contract munca. Nu este necesara experienta, 2.000 L; (0745.797.390/ 0745.819.740

3044. Vanzatoare pentru magazin cu haine si incaltaminte in Piata Progresul. Relatii la tel. (0786.883.899

3012. Vanzatoare cu experienta. Anga-

3050. Vanzatoare si ajutor vanzatoare magazin mixt, salariu atractiv; (0763.799.984

3032. Vanzatoare mezeluri cu experien-

3010. Vanzatoare cu experienta pentru

VANZATOARE CU EXPERIENTA, MEZELURI - BRANZETURI, DIMINEATA - BUCURESTI, SOFER IN DISTRIBUTIE - BANEASA/ BUCURESTI; (0745.246.825

3049. Vanzatoare sector 5, Angajam vanzator/e pentru patiserie. O zi cu o zi. Program 5-21.00. Salariu 1400 ron. Zona sos.Buc-Magurele, nr.9, Sector 5, Bucuresti. Cerem si oferim seriozitate; (0770.869.943

3068. Vanzatoare, patiser si modelator covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5. (0743.278.200

gram de L-V 7-17, salariu avantajos; (0773.289.515

3043. Vanzatoare pentru magazin cu haine si incaltaminte in Piata Progresul. Relatii la tel. (0787.883.899

3011.

Perdele angajeaza vanzatoare pentru insula/ standul din Carrefour Baneasa. Fara limita de varsta. Salariu 1.700 Lei. Programari interviu si informatii la tel. sau email 1.700 L; (+40745655884/ +40745655884 contact@insuladeperdele.ro

3031. Vanzatoare mancare calda, pro-

3009. Vanzatoare cu experienta in domeniul imbracamintei, in sector 6, Piata Veteranilor, angajez pe termen lung; (0784.746.063/ 0766.632.456

taraba textile, haine, de preferat pensioanara, domiciliul in sector 4, complex Piata Sudului. Program luni-vineri, salariu 1.000 L; (0770.536.567

3048. Vanzatoare perdele, Insula De

Vanzatoare pentru magazin incaltaminte, urgent angajam lucrator comercial in zona Cora Lujerului, contract de munca, salariul+ comision; (0756.789.789

3045.

3046. Vanzatoare pentru minimarket, angajam vanzatoare cu experienta in domeniul alimentar. Program 8 ore. Un weekend liber, unul se lucreaza. Salariu 1700 lei/ net. Bonificatii, concedii platite, zile libere. Adresa: sos. Oltenitei 252; (0753.028.121 luminita.koszti@gmail.com 3047. Vanzatoare pentru patiserie For-

netti incinta Carrefour Vulcan. Salariu atractiv, cu carte de munca; (0799.860.982

3070. Vanzatoare, promoter, cu sau fara

experienta la Covrigelul din Auchan Titan. Program o zi cu o zi 10-21 oferim salariu atractiv, carte de munca, seriozitate (0765.637.615/ 0736.033.867

3071. Vanzatoare, urgent. Angajam urgent vanzatoare pentru firma de optica mobila, cautam persoana serioasa, pro client, aspect ingrijit. Oferim pachet salarial plus comision. (0730.629.107 3072. Vanzatoare, vanzator pentru mag-

azin alimentar in Militari, zona Gorjului. Salariu fix plus bonus, program full-time. Rog seriozitate. Detalii la tel., 1.400 L; (0724.494.590

3073. Vanzatoare, vanzator raion carne si mezeluri in Piata Obor hala noua. Oferim salariu 2000 lei, carte de munca, conditii foarte bune de munca. Cerinte: seriozitate, onestitate, experienta in domeniu. Tel: 2.000 L; (0762.921.642/ 0746.870.006 astonabucuresti@gmail.com 3074. Vanzatoare, vanzator hala Obor sector 2 cu specific macelarie.Salariu 2100 lei net plus carte de munca.Program: marti pana duminica.Luni inchis. 2.100 L; (0725.389.277 3075. Vanzatoare, vanzator sector 4 cu

experienta, magazin alimentar, macelarie la Piata Resita. Program flexibil, carte de munca. Pentru detalii tel, salariu 1500 lei. (0732.061.713 Kevinkarol1421@gmail.com

3076. Vanzatoare, vanzator si preparator

inghetata daca ai o varsta intre 23 si 38 de ani si iti place sa lucrezi cu oamenii, te asteptam in echipa noastra la vanzare sau in laboratorul de productie.Locatile noastre sunt la: mall Vitan, Plaza. 2.000 L; (00000000000 matteo@gelato-mio.ro 3077. Vanzatoare, zona Crangasi, pentru magazin alimentar, program 8 ore pe zi de l-v wekeend o zi cu o zi. Pentru mai multe detali va rog sa sunati. (0767.002.200 mariancalmus@gmail.com 3078. Vanzatoare. Angajam vanzatoare

cu / fara experienta pentru Simigerie. Locatia se afla in sectorul 3, in parcare la Auchan Titan. Pentru detalii sunati la (0753.076.873 nicoleta.lff@gmail.com

3079. Vanzatoare. Angajam vanzatoare

magazin alimentar, zona Timpuri Noi; (0723.014.156

3080. Vanzatoare. Angajam vanzatoare,

magazin alimentar, salariu 2000 lei/luna; (0723.014.156

3081. Vanzatoare. Angajam vanzatoare,

magazin de imbracaminte, salariu de la 1500 + contract de munca, Bucurestii Noi, (0763.326.391

3082. Vanzatoare. Casa de moda zona Voluntari, angajeaza vanzatoare, L-V: 9.00-19.00, salariu + comision din vanzari, 2.200 L; (0728.228.642 3083. Vanzatoare. Market angajeaza vanzatoare cu experienta, program 8 ore, conditii foarte bune, zona Sos. Colentina, 2.000 L; (0734.072.088

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 octombrie 2017

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 3084. Vanzatoare. Patiserie de casa angajeaza vanzatoare de luni-vineri, program 9 ore, zona Brancoveanu. Salariu motivant. Tel.: (0728.106.100 3085. Vanzatoare. SC Prodafum angajeaza vanzatoare cu si fara experienta, pentru magazin alimentar din sos. Pantelimon. Relatii la: (0737.515.988 3086. Vanzatoare/ casiera linie calda.

Angajam imediat vanzatoare/ casiera linie calda in Afi Cotroceni salariu de la 1900 lei Net cu contract de 8 ore program flexibil , bonusuri +masa +transport . Cerem si oferim seriozitate, (0732.116.116/ 0766.969.784 Office@la-piatza.ro

VANZATOARE/VANZATOR IN HALA OBOR. SALARIU 2.100 LEI NET. PROGRAM MARTI-DUMINICA; (0744.327.061

3087.

3088. Vanzator 1500 ron , cautam doua colege pentru postul de vanzatoare pentru magazinul de dulcuri bucuria, cerinte: onesta, puncluala, responsabila, sociabila, 1.500 L; (0762.151.910 bucuriaromania@gmail.com 3089. Vanzator Angajam urgent per-

soane cu experienta in vanzari. Magazinul tip InMedio este situat in Mall Sun Plaza Berceni- sector 4. Salariu atractiv, program flexibil, solicitam seriozitate si corectitudine; (0744.324.934 florin_media@yahoo.com 3090. Vanzator cu contract de munca in domeniul cartilor, 8 h/zi. Salariul net 1.600+ bonusuri; (0729.492.492 3091. Vanzator cu experienta, facturare si NIR, la magazinul din Lumea Copiilor, Dragonul Rosu, carucioare si patuturi copii, program 7-14 l-s, 7 ore, cm, 1800 l. ,C.V geal.ronico@gmail.com. 1.800 L; (0785.808.298 contact@pufinas.ro 3092. Vanzator pentru magazin bauturi

alcoolice alcool discount.Relatii la tel./ email, salariu net, 600 {; (0746.227.906/ 0744.494.909 flavia.olteanu@procer.org

3093. Vanzator sau vanzatoare pen-

tru florarie cu experienta. Rog si ofer seriozitate (0760.116.702

3094. Vanzator sau vanzatoare presa cu

experienta in sector 6. (0734.489.051

3116. Vanzator/oare Berceni Brancov-

eanu Secuilor, Magazin alimentar si cu raion mezeluri, program 8 ore, contract munca 8 ore, 1700 lei salariul in mana (net); 1.700 L; (0742.088.667

3117. Vanzator/vanzatoare boutique

prajituri Mall Baneasa, vanzatoare cu experienta pentru Mall Baneasa, salariu 2000 lei+ bonuri de masa 200 lei + 300 lei decont transport+ targhet lunar intre 200500 lei; 2.500 L; (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro 3118. Vanzator/Vanzatoare in magazin

alimentar, non-stop in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu 2000 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program de noapte 22-6; 2.000 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 3119. Vanzatore la patiseria Pinocchio, program de dimineata de luni pana vineri. Adresa str. Primo Nebiolo nr.1 sect.1 . visa-vis de Agronomie. Transport 330, 131, 331, 41; (0784.570.903 gabrielasingurasu@yahoo.com

3120. Vanzatori baieti si fete pentru

magazin Fornetti, zona Auchan Titan, cu sau fara experienta, salariu motivant incepand cu 1.800 lei/ luna, conditii bune, carte de munca, program flexibil, confortabil; www.magazincudetoate.ro (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 3121. Vanzatori fast food, shaormari,

bucatari la rece ajutori bucatari, call center, livratori, ospatari, picoli, doamna la vase si sous chef, cu talent si pasionati de meserie, pentru un important restaurant din Piata Romana, la doua minute de metrou (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 3122. Vanzatori fast food, shaormari,

bucatari la rece ajutori bucatari, picoli, doamna la vase, patiser-cofetar si ajutori, precum si sous chef, cu talent si pasionati de meserie, pentru un important restaurant din Piata Romana, la doua minute de metrou (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 3123. Vanzatori magazin pentru un mag-

azin alimentar din Bucuresti. Locatie: Calea Giulesti, zona Stadionului. Program: L-V + 2 weekenduri. Nu necesita experienta; 1.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 3124. Vanzatori market, angajam vanza-

3095. Vanzator (vanzatoare), cu cm,

tori market zona Petre Ispirescu salariu si program atractiv ! Rog seriozitate; (0765.007.330/ 0761.891.657 Ene_alexandru_catalin@yahoo.com

3096. Vanzator autoservire Bragadiru,

3125. Vanzatori. Hai in echipa Ana Pan,

norma intreaga, posibilitati castig suplimentar, pt. magazin panificatie Militari metrou; (0724.500.694 vanzatoare, pentru autoservirea Mama Food. Salariu atractiv si bune conditii de munca. Rugam corectitudine si seriozitate.Rog contactare pana-n ora 11 sau dupa ora 15.30. (0736.368.910 3097. Vanzator boutique Chocolat pentru Baneasa Shopping City. Oferim salariu fix 2000 lei, bonuri de masa, decont transport, bonus lunar intre 200 si 500 Lei in functie de performante; 2.500 L; (0742.288.504/ 0751.550.011 contact@chocolat.com.ro 3098. Vanzator magazin alimentar in Obor, Progresu, Otopeni, 16 Februarie Bazilescu, Chitila. Program 12 ore/24 intre 7:00-20:00. Salariu 1500 lei net (in mana) + tichete de masa + bonus din vanzari, 1.500 L; (0725.139.325/ 0732.674.100 adina.stefanescu@adecco.com 3099. Vanzator necalificati Start-up cu

mare potential cauta vanzatori necalificati care au motivatie si care vor sa invete. Singura conditie este de a vorbi o limba straina fluent (italiana, spaniola, engleza, germana, etc.), (0723.175.760 bogdan_ned@yahoo.com 3100. Vanzator patiserie, urgent La Patiss isi mareste echipa. Suntem in cautare de vanzator/vanzatoare si modelator. Cerinte: persoana deschisa, punctuala, dornica de a lucra intr-un mediu placut si alaturi de un colectiv primitor. (0785.085.195 diana@lapatiss.ro 3101. Vanzator piese auto cu experienta in domeniu, cunoscator TEC-DOC, avand abilitati pentru vanzarea en-detail.Ambitios, serios, punctual, perseverent. Salariu 2000 - 2500 lei in functie de experienta si capacitate. 2.500 L; (0735.867.530 auto.networkinternational@gmail.com 3102. Vanzator presa pentru chiosc pe

domeniul public. Se cere seriozitate.Detalii si programari la interviu la nr. de telefon; (021.450.51.11 office@decorpress.ro 3103. Vanzator produse alimentare in

rulota comerciala cu clatite, hotdog, cafea, apa, vin fiert la Cota 1400 Sinai. Se ofera cazare (0726.053.727/ 0726.053.727 moldoveanu.alexandru86@yahoo.com

angajam: vanzatori, ambalatori, patiseri, cofetari, brutari fara experienta. (0724.322.000 hr@anapan.ro 3126. Vizatoare si livrator. Bistro zona

3149. Vulcanizator auto cu experienta, eventual calificare, salariu 1500 net, comision 10% din cost manopera, eventual cazare. Sau alte variante de colaborare negociabil. Seriozitate, 1.500 L; (0725.251.135/ 0772.293.844 lucianno73@yahoo.com

3186. Zugrav, faiantar, pregateste zona de lucru, prepara diferite tipuri de adezivi, culori si executa lucrari de zugraveala clasica sau decorativa; executa placare cu faianta, gresie, tapet; recompartimentari rigips. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

3150. Vulcanizator auto cu experienta. Vulcanizarea se afla in parc Sebastian; (0724.337.072/ 021.423.10.75

3187. Zugrav, faiantar, rigipsar, electrician

pentru firma de amenajari interioare. Salariu + bonuri; (0744.348.399

18. Ingrijesc doamne in varsta, sau menaj. De luni pana vineri, sectoarele: 3, 4, 5, rog seriozitate; (0766.833.576

3188. Zugrav, faiantar. Angajez urgent

19. Ingrijire batrani, curatenie scari de

3151. Vulcanizator auto, angajam vulcanizator auto cu experienta, oferim salariu atractiv si comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

serioase, salariu in functie de experienta, program de luni pana sambata, detalii la telefon (0764.622.123 monicadragulin@gmail.com

3153. Vulcanizator auto, cerinte experienta, seriozitate, disponibilitate. Conditii : exclus amatorii de bauturi alcoolice. Oferim salariu motivant, echipament de protectie, conditii decente, carte de munca, bonusuri, (0749.210.220/ 0749.210.220 office@autoservlujerului.ro

3190. Zugravi Firma specializata in tencuiala si glet mecanizat din Bucuresti cauta zugravi. Oferim cazare. Salariu atractiv. Avans pentru mancare si tigari. Contract de munca, premiu productie, 3.800 L; (0726.865.311 hause.steel@gmail.com

3154. Vulcanizator auto, sector 3, salariu 800-2000, comisioane la fiecare masina. 2.000 L; (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com 3155. Vulcanizator auto. Angajez vul-

canizator auto,cu experienta in domeniuOfer salariu 2000 lei plus comision la manoperaSe ofera Contract de munca. Zona B-dul Basarabia sect. 3,Buc.(Masini Unelte); (0767.322.399 nickautohouse@gmail.com 3156. Vulcanizator cu experienta serv-

ice mare din Prelungirea Ghencea angajeaza vulcanizatori auto cu experienta. Conditii de munca foarte bune. Salariu de la 2.500 Lei (0761.330.212 nicmarprimacom@yahoo.com 3157. Vulcanizator cu experienta, SC cu

sediul in Soseaua Colentina, salariu atractiv (0724.510.448 bmstarreifen@yahoo.com 3158. Vulcanizator, spalator angajez, carte de munca- 8 ore, salariu intre 3.5004.000 Lei, zona Pipera- Tunari; (0722.759.871 3159. Vulcanizator, cu sau fara experi-

enta, sector 3, salariu atractiv 800-2000 plus comision la fiecare autoturism, 2.000 L; (0763.903.555 autototal.complet@gmail.com 3160. Vulcanizator, mecanic incepator,

3163. Vulcanizatori cu experienta,

sector 1, service multimarca, salairu negociabil; (0728.625.820/ 021.637.03.66

3129. Vopsitor pentru profile din polistiren

si/sau poliuretan. Experienta pe post similar sau in vopsitorie auto, constituie un avantaj. Contract de munca, bonus pt calitate, program 8 ore. (0722.224.665 office@fabricadeprofile.ro

3130. Vopsitor pentru vopsitorie suprafete lemnoase din Bragadiru. Salariu initial 1.700 Ron net. Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa 1.700 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro www.woodmakeup.ro 3131. Vopsitor auto cu experienta pt.

service situat in zona Aparatorii Patriei aproape de facultatea Spiru Haret. Oferim salariu atractiv 4.000 L; (0766.979.752/ 0720.268.447

salariu 800-2000+comisioane la fiecare auto, sector 3. (0763.903.555 autototal.complet@gmail.com 3164. Vulcanizatori cu sau fara experienta urgent, sector 2 salariu, comision, persoane din provincie, oferim cazare gratuit, 3.000 L; (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com 3165. Vulcanizatori cu sau fara experienta, salariu 800-1500, comisoane la fiecare auto, 10% din incasari zilnice, plata la sfarsit de program, urgent, sector 2, (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com 3166. Vulcanizatori cu sau fara experienta, salariu atractiv, personal cu pofta de munca, salariu+comisoane, la fiecare lucrare oferim cazare. (0763.903.555 autototal.complet@gmail.com 3167. Webcam star, cel mai bine platit

3170. Yug Books cauta curier

pedestru, sal. net 1.800 L; (0764.914.055

3171. Zen Sushi angajeaza personal Restaurant specific japonez angajam personal bucatarie (bucatari, ajutor de bucatari), ospatari, picoli, barmani. Dorim cunostinte minime in domeniu (nu obligatoriu specific japonez), (0735.936.936

3104. Vanzator produse patiserie, pro-

jeaza, Ad Garage angajeaza vopsitor auto cu experiente; (0753.096.891 office@reparammasini.ro

3172. Zidar, zugrav, faiantar, angajeaza

3105. Vanzator statie peco soseaua Chi-

3136. Vopsitor si pregatitor lemn Atelier in Baneasa angajam vopsitor si pregatitori pentru finisaj lemn in conditii foarte avantajoase; (0723.184.348 dimitrie@merantistudio.ro

3173. Zidari si rigipsari angajam cu 140

3106. Vanzator, cautam doua colege

3137. Vopsitor si vopsitor auto Activ Auto-Service Auto Multimarca situat in zona Bucur Obor angajam vopsitor si pregatitor vopsitor cu experienta. Program de lucru l-v 08-17;

gram de lucru de 5 zile pe saptamana, fara S si D. Zona Militari, Apusului. Salariu atractiv (0744.525.566 paulivascu@gmail.com tila nr. 1, sect 1 (Lukoil). Salariul net 1500 Ron. Detalii la tel., intre 9-19, CV la adresa email (0734.920.701 camiirod@yahoo.com pentru postul de vanzatoare pentru magazinul de dulcuri Bucuria, cerinte: onesta, puncluala, responsabila, sociabila, salariu: 1500 ron, 1.500 L; (0762.151.910 bucuriaromania@gmail.com 3107. Vanzator, vanzator/e magazin retail la sta?ia de metrou Grozavesti. Carte de munca, program l-v, fara stres la munca, salariu si program atractiv. Va asteptam; (0741.188.523 Mihai.liviugabriel@gmail.com 3108. Vanzator, casier magazin alimen-

tar, carte de munca. Salariu 1500 lei. 2 zile libere cu 2 zile la munca. Liber de sarbatorile legale. Cerem si oferim seriozitate. Zona sector 4, str. Turnu Magurele. Crestere salariu in functie de performante, 1.500 L; (0727.885.314 catalinimad@gmail.com 3109. Vanzator, vanzatoare la un restau-

rant tip fast-food. Zona centrala. Contact (0746.909.189

3110. Vanzator, vanzatoare magazin

alimentar modern utilat, conditii bune; (0724.568.037

3111. Vanzator, vanzatoare minimarket

alimentar Bucuresti. Conditii de munca avantajoase. Salariu atractiv -1600 ron primele 3 luni si 1800 dupa cele trei luni

3112. Vanzator/ vanzatoare, pentru mag-

azin alimentar; (0749.120.322/ 021.250.20.92

3138. Vopsitor, pregatitor auto, mecanic auto multimarca, sofer cu atestat tractari auto, pentru zona Militari. Mai multe relatii la telefon; (0744.554.298 3139. Vopsitor, mecanic, tinichigiu, receptioner pentru service auto multimarca, sector 2, Bucuresti, tel. (0728.747.372 3140. Vopsitor, pregatitor auto pentru service auto din Berceni sector 4, cu experienta.Salariu 2500 lei sau mai mult in functie de nivelul de pregatire.Contract cu 8 ore pe zi cu carte de munca. (0720.980.735 Dobre.autoservice@yahoo.com 3141. Vopsitor, pregatitor MDF mobilier

salariu atractiv, vopsitor, pregatitor, carte munca, contract. Oras Pantelimon (langa Ferma Animalelor Ratb merge pana la noi). Vopsitor elemente pentru fabricarea de mobilier, cabina vopsire. 2.550 L; (0721.253.292/ 0723.569.221 3142. Vopsitori auto service auto, angajam vopsitori auto, pregatitori, mecanici auto, salariu atractiv; 1 L; (0723.573.658 office@euroflux.ro 3143. Vrei sa devii brutar-patiser, esti pasionat de brutarie artizanala si vrei sa inveti intrun domeniu dinamic? Cautam colegi pentru o echipa fantastica. Chiar daca nu ai experienta dar esti pregatit pentru o surpriza, ne poti suna, (0768.532.104

3113. Vanzator/ vanzatoare, lucrator comercial, pt. supermarket Shop & Go Mega Image, Calea Rahovei, intersectie Barca, fostul UPC, program in ture, echipa tanara. Salariu 1.600 Lei net, in mana, contract munca, 1.600 L; (0736.630.419 adrian_bra@yahoo.com

3144. Vulcanizator cu experienta pentru service roti zona Obor- Calea Mosilor. Castiguri intre 2000-5000 lei/luna; (0774.406.011

3114. Vanzator/ vanzatoare, Shop&Go,

3146. Vulcanizator auto angajez vulcan-

1700 lei casier, lucrator comercial Shop&GO Mega Imagezona Universitate, Sala Palatului, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca; 1.700 L; (0763.790.911 adrian_bra@yahoo.com 3115. Vanzator/casier Restaurant

Chocolat, 2800 lei, bonuri, bonusuri, decont transport, zona: Piata Romana in spatele Ateneului Roman cv uri la email, solicitam experienta pe casa de marcat, registru de casa/dispozitii; 2.800 L; (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro

3145. Vulcanizator cu experienta. Relatii

la tel. (0748.821.091

izator auto cu/fara experienta. Rog seriozitate. Zona Brancoveanu; (0722.298.945

Vulcanizator auto cu contract de munca si sa aiba experienta; (0749.274.530

3147.

3148. Vulcanizator auto cu experienta in

domeniu. Ofer salariu 1500 lei plus comision la manopera, se ofera contract de muncaZona Bd. Basarabia sect 3, Buc. (masini unelte) (0767.322.399 nickautohouse@gmail.com

3194. Zugravi, angajam zugravi, zidari,

muncitori necalificati pentru Bucuresti; (0731.144.155

3195. Zugravi, faiantari si sofer categ. B, ofer cazare Bucuresti; (0760.631.214 3196. Zugravi, vopsitori si muncitori

necalificati pentru lucrari in Bucuresti; (0723.371.029 3197. Zugravi, faiantari Cautam meseriasi buni cu plata la saptamana. Sal 120 lei la zi program de la 8 la 18 cu o ora pauza de la 12 la 13. Este de lucru toata iarna. Profesionalism si seriozitate cerem si oferim, 120 L; (0746.131.889

tori usi, echipa cautam colegi cu multa experienta, lucrare pe termen lung in Militari, plata saptamanal, angajare. Avem de lucru si la iarna - cazare, (0724.216.500 3200. Zugravi, finisori cu experienta pentru societate comerciala angajeaza in Buc. si Popesti Leordeni. Ofer contract si carte de munca. Salariu atractiv + avansuri si alte beneficii. Cer si ofer seriozitate. 2.500 L; (0745.514.148 dana_miculetz@yahoo.com 3201. Zugravi, montatori gips carton si gresie-faianta, Zugravi, montatori gips carton si montatori gresie-faianta, cazare in Bucuresti, relatii la tel.; (0735.566.815 3202. Zugravi, rigipsari, faiantari, finisatori, termosistem, esti o persoana care iti cauti de lucru in cadrul unei firme unde sa fii respectat. Suna-neiti doresti stabilitate financiara pentru tine si familia ta, 3.000 L; (0752.539.138 3203. Zugravi, slefuitori, cu CM, doi zugravi pentru slefuit cu girafa pereti si tavane din gips carton. Se cere seriozitate si cunostinte de utilizare a slefuitoarelor electrice cu aspirator. (0723.606.898 3204. Zugravi. Constructii angajam

3205. Zugravi. Firma amenajari inte-

3169. Webcam star, cel mai bine platit job pentru tineri cu aspect fizic placut si cunostinte de limba engleza. Sunt necesare seriozitatea si ambitia. Beneficiezi de training, sedinte foto profesionale, (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

3135. Vopsitor auto, Ad Garage - anga-

tiv intre 2500 - 3000 RON. Programari la interviu pentru detalii intre orele 8 - 16 la telefon; (0737.193.267/ 0724.203.209 amenajariinterioare.parchet@yahoo.com

3168. Webcam star, cel mai bine platit job

3133. Vopsitor auto cu experienta, angajeaza service multi marca, zona Metalurgiei- Berceni. Salariu foarte bun, conditii de lucru; (0721.733.622

ala si experienta in executarea de lucrari de pregatire-vopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

23. Masiniste, atelier croitorie

zugravi, rigipsari, necal