Page 1

18.302 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

12. Avocat, asistenta si reprezentare, civil, penal, comercial, muncii, divorturi, consultatii cabinet Drumul Taberei si Drumetului; (021.725.15.66/ 0744.271.251 13. Birou expert contabil autorizat

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com, www.eucontabil.ro 2. Acte firma absolut accesibil pfa puncte lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret minim, schimb sediu, activitate, asociati, capital, administrator. 3 zile, consultanta gratis Autorizare la Primarie DSV DSP ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676 3. Acte firma, liderii pietei infiin-

tari firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 4. Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 5. Acte firme, infiintari firme, gazduire

sediu social, toate actele pentru Registrul Comertului, Bucuresti, Ilfov; (0762.036.000 6. Acte notariale, Legalizari acte,

traduceri acte/ apostila/ supralegalizare; cadastru/ intabulare; certificari -data certa; legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; depozite; acte societati comerciale/ asociatii (021.320.80.27/ 0748.115.411 notariatconcordia@gmail.com 7. Agentia Permanent Assistance

presteaza servicii de plasare si selectare personal intern / 8 ore pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@ yahoo.com

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

8. Avocat (fost judecator, procuror, profesor), divort, partaj, mosteniri, recuperari case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, pensii, penal, comercial, legislatie rutiera, experienta indelungata, terene scurte, solutii rapide, onorarii minime, (0734.361.870/ 0766.299.075

Avocat acord asistenta juridica, reprezentare divorturi, partaje, mosteniri, revendicari cauze civile; Penale - politie, Parchet; Comerciale; Litigii munca; Consultanta ETC. Drept civil, penal, administrativ, familiei, muncii, comercial (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro 9.

CECCAR ofer servicii contabilitate completa bazate pe profesionalism si seriozitate. Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, servicii salarizare (0766.529.524 nuta.georgeta@gmail.com 14. Cabinet de avocat specializat in

drept penal ofera asistare si reprezentare in cauze in fata instantei sau altor institutii ale statului, cu posibilitate de deplasare in provincie. (0723.700.700/ 0741.113.454 av.laura.malita@gmail.com

23. Contabil expert ofer servicii de contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com 24. Cadastru, intabulare (apartamente -

250 lei), terenuri, constructii noi, actualizari, dezlipiri, energetic, urgente; (0722.278.432/ 0763.926.456

25. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0720.891.226 activcontab@gmail.com

15. Cabinet de avocat, ofera asistenta si reprezentare in fata instantei sau altor institutii ale statului, consultatii juridice in materiile drept administrativ, drept civil, drept comercial, dreptul familiei. (0723.700.700/ 0741.113.454 16. CabinetAvocat consultatii juridice si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale,modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, mentiuni ONRC. Drept civil. Dreptul familiei. (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 17. Cadastre si intabulari la urgenta sau la termen Execut cadastre si intabulari la urgenta sau la termen la preturi reale, incluzand si pregatirea actelor pentru a fi intabulate in cartea funciara, lucru foarte anevoios in unele cazuri; (0722.612.915 constantimob@yahoo.com

26 Contabili Experti contabili, oferim servicii complete de contabilitate si consultanta in domeniu, salarizare, resurse umane, Revisal, depuneri declaratii. 1 L; (0722.426.674/ 0721.563.866 kontabexpert@gmail.com

Contabilitate completa Societate de contabilitate sector 6. Servicii oferite: evidenta contabila completa, servicii de personal si salarizare, reglare fise fiscale Anaf. Tel, site: www.contabilitate-tcp.ro 100 L; (0723.944.436 camelia@ contabilitate-tcp.ro

27.

28. Contabilitate completa, bilant,

ITM, declaratii, inclusiv Ilfov, prima luna gratuit, pret avantajos; (0734.599.929 29. Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com

30. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro 31. Evaluator ANEVAR apartamente, case, spatii comerciale, hale industriale, terenuri, plantatii. www.evaluatoranevarexpertcontabilceccar.ro (0762.599.829

32. Expert contabil judiciar, cenzor eval-

uatori ANEVAR firma expertiza contabila, autorizata CECCAR Bucuresti, expert judiciar, servicii contabile pt firme mari si mici, servicii de evaluare ANEVAR. Pentru start-up preturi pornind de la 100 Lei/ luna, 100 L; (0745.358.263/ 0746.125.266 rodica_stanica@yahoo.com

33. Expert Contabil Judiciar, Cenzor, Evaluator Anevar Intocmire Expertize Contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara; raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com 34. Expert contabil sector 2, Bucur Obor, autorizat CECCAR, ofera servicii de consultanta fiscala, servicii contabile, depunere situatie financiara la Anaf, reprezentare control, resurse umane. www.starconta.ro 1 L; (0773.883.055/ 021.253.19.85 hosugabrielanetwork@gmail.com 35. Infiintare firma, SRL, PFA,IFBucuresti Pinamix Solutions :infiintari: SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro 36. Infiintare firme, gazduire sediu, acte accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

18. Cenzorat pentru Asociatii Proprietari

efectuat de firma autorizata CECCAR si administrator atestat. Intocmire liste. Emitem factura. Tarif negociabil; (0722.698.108/ 0723.171.681 19. Certificat Energetic, Audit energetic. Auditor Energetic pentru Cladiri Grad I, atestat MDRAP (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), specialitatea Constructii si Instalatii. (0767.880.000 siaenergy@yahoo.com 20. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 21. Certificate energetice urgente si ieftine Execut certificate energetice rapid si ieftin, in Bucuresti si imprejurimi cu deplasare rapida si gratuita sau prin email. Apelurile d-voastra vor fi primite cu promptitudine si preturi minime; (0722.612.915 constantimob@yahoo.com 22. Contabil expert ofer servicii complete de contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, declaratii fiscale, preturi avantajoase. www.eucontabil.ro 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 euroexperttotal@gmail.com

10. Avocat cu experienta, divort, partaj,

minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 11. Avocat si mediator ofer asis-

tents si reprezentare instante, parchet, politie, consiliez civil partaje, penal, malpraxis medical, litigii banci, dr muncii, familiei, adoptii, comercial administrativ, dr autor, recuperari creante taxe, infiintez/ modific firme PFA; (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com

E-mail: redactia@anuntul.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Materiale construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

8. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. AFACERI, DIVERSE

Acte, avoca¡i, contabili, notari

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . .

37. Infiintari de firme Activitati fiduciare, consultanta in afaceri, fiscala si contracte; negocieri; fonduri europene. Administrare de patrimonii, bunuri mobile si imobile. Administrare de afaceri si de firme. (0740.368.324 av.mihai.russu@gmail.com

Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 38.

39. Infiintari societati, gazduire sediu

social, toate actele pentru Registrul Comertului, inclusiv modificari, Bucuresti Ilfov; (0762.036.000 40. Lucrez contabilitate completa, foarte

convenabil, bilant, balante, declaratii ANAF, salarizare; (0725.270.255

41. Pensia ta poate fi antecalcula-

ta, calculata si recalculata. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 42. Redactare si autentificare acte

notariale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com 43. Reprezentanta si asistenta

juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 44. Servicii contabile complete Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro 45. Servicii contabile, bilant, ITM, declaratii inclusiv PFA si Ilfov, prima luna gratuit, pret avantajos; (0734.599.929 46. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane. Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro 47. Servicii de contabilitate completa

de la 90 lei. Alfa Accounting Expert, membra CECCAR, va pune la dispozitie servicii specializate de contabilitate, salarizare, consultanta la pret de neegalat. 100 L; (0743.052.400 office@alfa-accounting.ro 48. Servicii de contabilitate, fiscalitate si salarizare, oferim consultanta, asistenta, intocmiri acte, analiza financiara, contabilitate de gestiune. Seriozitate si profesionalism, (0723.563.568 totalexpertserv@gmail.com 49. Servicii infiintare firma Bucuresti si

Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 50. Tehnoredactare profesionala DTP, tehnoredactare computerizata profesionala, DTP, redactare licente, dizertatii, doctorate. Corecturi si inserare diacritice, note de subsol. Valabil si in tara, 5 L; (0722.370.323 tehnoredactarepro@gmail.com

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri

64

1. Acoperis absolut convenabil montam

acoperisuri din tigla metalica Bramac, Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie, montam polistiren, executam mici reparatii. Reducere 20%. Preturi mici. Mitica; (0731.754.645

2. Acoperis asteriala orice fel, mansarde, tigla metalica si ceramica, zincata si accesorii. Seriozitate maxima! Preturi bune; (0720.249.316 3. Acoperis cu tabla zincata, montare, reparatii si vopsitorii tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat/ montat tubulatura ghena, sudura - confectii metalice, protectii atic, pervaze geam, instalatii sanitare, zugraveli scari bloc (0744.372.095

Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 40% reducere pana la 30.11.2017; (0722.722.743 5. Acoperis de calitate executam acoperisuri din tabla Lindab, zincata, tigla metalica, tigla ceramica. Montam jgheaburi, burlane. Executam mansardari, dulgherii. Facem reparatii mici si mari. Preturi foarte bune (0728.664.733

4.

6. Acoperis Lindab suedez, accesorii,

jgheaburi, burlane, livrari gratuite la domiciliul clientului. Preturi fara concurenta; (0762.435.037/ 0729.613.397

Acoperis orice tip executam tigla metalica, tabla lindab, tigla ceramica, tabla cupru/aluminiu, burlane, jgheaburi, mansardari, dulgherie, mici reparatii. Preturi avantajoase. Oriunde in tara. Garantie: materiale 30 ani, manopera 5 ani. Reducere 15%, (0720.159.094 7.

8. Acoperis tabla montam

acoperis tabla, tigla metalica tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii, dulgherie, izolatii acoperisuri. Mitica (0755.786.486

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

9. Acoperis tabla zincata, mici reparatii,

vopsitorii, jgheaburi, burlane reconditionate; (0762.435.037/ 0729.613.397

10. Acoperis tabla zincata, tabla Lindab, orice reparatie de urgenta. Dulgherii, mansardari, jgheaburi, burlane, alte reparatii. Echipa de meseriasi lucram cu materialul nostru sau al clientului. Vopsitorie acoperisuri (0740.756.103/ 0735.588.976 11. Acoperis tigla metalica, mansardari,

terase, foisoare, cabane, izolari termice, constatare gratuita; (0762.435.037/ 0729.613.397 12. Acoperis tigla metalica, accesorii,

jgheaburi burlane, parazapezi, transport gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/ 0729.613.397 13. Acoperis, montaj acoperis din

tigla ceramica si orice fel de tabla, sisteme pluviale. Vasile (0737.136.670

Acoperisuri executam lucrari de constructii civile, dulgherie, montaj tigla metalica, jgheaburi, burlane, sorturi, captusit acoperis, pus tigla si izolatii, (0745.812.723/ 0721.125.281 contact@belprofilgeneralconstruct.ro 14.

15. Acoperisuri absolut avanta-

joase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro 16. Acoperisuri accesibile pentru

case si mansarde Resuceri de sarbatori! Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima.www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432 17. Acoperisuri accesibile pentru case vile si blocuri executam acoperisuri orice tip ,tigla metalica, tigla ceramica, tabla zincata, tabla cupru, tabla aluminiu, si reparatii acoperisuri vechi sau noi, se lucreaza cu materialele clientului sau proprii. (0736.942.667/ 0737.275.802 homeexpertacoperisuri2@gmail.com 18. Acoperisuri accesibile,10 % reducere, case, mansarde, blocuri. Reparam, renovam, modificam si construim acoperisuri complete, montam tigla metalica, ceramica, zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi,vopsitorie si demolari oferim garantie, rog seriozitate (0737.638.888/ 0747.252.490 19. ACOPERISURI CASE/BLOCURI -15% REDUCERE Asiguram lucrari de calitate in Bucuresti si tara, montaj si reparatii. Montaj sistem pluvial (parazapezi/ sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie si seriozitate Lindahouse Roof SRL (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro 20. Acoperisuri, dulgherie, tabla,

reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, tencuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, electrice, fatade, garduri, decorative, gresie, faianta, sape, amenajari interioare; (0762.628.271/ 0725.498.142 21. ACOPERISURI, tigla metalica, orice fel de acoperisuri, mici reparatii. Mircel. (0757.396.037

4

33. Amenajam, renovam case-vile, apartamente, reparatii, zugraveli, lavabila, izolatii, consolidari, gresie, parchet, mocheta, garduri, pavaj, polistiren, decorativa; (0720.372.500

faianta, sanitare, glet, lavabil, parchet laminat, montat usi, reparatii diverse, lucrari mici si medii. Preturi pe site: amenajari-reparatii.blogspot.ro (0727.278.287/ 0727.278.287 amenajare.baie@yahoo.com amenajarireparatii.blogspot.ro 35. Amenajare baie, glet, diverse

reparatii. amenajari-reparatii.blogspot.ro (9727.278.287 amenajarireparatii.blogspot.ro 36. Amenajari apartamente, case, faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, tapet, sapa, placari, rigips. (0729.971.647 37. Amenajari apartamente, garson-

iere, zugraveli, faianta, rigips, sapa, tapet, parket laminat etc.; (0768.131.751

38. Amenajari apartamente, preturi

mici, zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri, rigips, transport materiale + curatenie gratuit. Seriozitate (0723.073.776

41. Amenajari interioare, exterioare, placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, izolatii, terase, la preturi minime, reduceri pensionari; (0765.123.121/ 0723.748.480 42. Amenajari interioare, gresie, faianta, marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com 43. Amenajari interioare, exterioare zugraveli, gresie, faianta, rigips, tapet, sape, tencuiala, polistiren fatada. (0746.468.124 44. Amenajari interioare, exterioare, zugrav, faiantar Zugraveli, parchet laminat, instalatie electrica, glet de ipsos, placari rigips pereti si tavane, placari polistiren, decorativa case, travertin, tapet. (0724.003.123 45. Amenajari interioare. Mester, expe-

rienta, execut lucrari zugraveala, faianta, gleturi, glafuri, rigips, zidarie, reparatii, orice montaje etc., calitate, seriozitate; (0727.251.833 46. Amenajari interioare/exterioare apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370

47. Amenajari, faianta-gresie 25 L; glet 8 L; lavabil 4 L; rigips 20 L; tencuieli 10 L; sapa 10 L; polistiren. Apartament la gata 1.400 Euro cu materiale sau fara; (0734.213.858 48. Amenajari, executam zugraveli, glet, faianta, rigips, tapet, parchet, sapa, etc., pret neg., (0768.131.751 49. Apartamente, garsoniere, zugrav-

eli, lavabile, gleturi, rigips, tapet, faianta, gresie, parchet, instalatii sanitare etc., negociabil; (0768.131.751 50. Apometre, calorifere, montaj, sigi-

lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

51. Arhitect autorizat Realizez proiecte complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322 52. Arhitectura Autorizatii de construc-

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com

24. Acoperisuri, mansardari, finisaje interioare, exterioare, oferim materiale de constructii, seriozitate si garantie; (0799.417.888

55. BTM Divizia de Securitate ofera toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro

Acoperisuri. Reparatii acoperisuri, montator orice tip de tabla si reparatii mici; (0738.169.082

27.

28. Aer conditionat instalare, reamplasari, reparatii, incarcari freon orice tip de aparat; (0727.217.717

Alpinism execut,decopertari, reparatii fatade publicitate, spalari geamuri, vopsitorii tabla,montare jgheaburi si burlane infiltratii,hidroizolatii. zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare, (0744.372.095

29.

30. Alpinism utilitar, executam lucrari la

mare inaltime, in locuri greu accesibile, termoizolatii, spalari geamuri, renovari toaletari arbori etc. Echipa alpinisti cu o experienta vasta in domeniul alpinismului; (0768.412.793 prompt_alpin@yahoo.com http://alpinism-utilitar-expres.ro

31.

Amanajari apartamente rigips tencuiala, glet, lavabil, sapa, glafuri, scafe, rigips; (0729.495.890

32. Amenajam, renovam apartamente

case totul de la A-Z gresie, faianta, zugravit, parchet, glet, tencuiala, rigips, marmura, decoratiuni, garduri, pavele, sape etc. Experienta Italia 15 ani, preturi avantajoase; (0762.749.557

● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00

● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10

in tara societate comerciala executa toate tipurile de lucrari de amenajare interioara si exterioara (montaj gresie/ faianta/ parchet, placari rigips, tencuieli, turnat sapa, etc.). Oferim garantie lucrarilor 10 L; (0722.720.782 prnarcisa@gmail.com

54. Bransamente electrice si instalatii electrice. Societatea Acoelectric, atestata Anre si Enel, realizeaza bransamente electrice, instalatii electrice interioare, buletine Pram, avize Enel, mutari bransamente, reparatii instalatii electrice, 1 L; (0734.817.901/ 0721.644.261 acoelectric@yahoo.com

lindab, reparatii dulgherie, placari polistiren, tabla metalica; (0737.489.988

● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923

40. Amenajari interioare in Bucuresti si

23. Acoperisuri, firma contract si garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla metalica si ceramica, tabla zincata si cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, parazapezi, dulgherie, mansardare, sarpante, izolatie carton, placari polistiren. Transport gratuit, (0731.545.436/ 0758.808.695

26. Acoperisuri, tabla ceramica, tabla

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632

● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133

53. Asamblez, montez, reconditionez mobila, mese rupte, scaune, canapele, paturi, coltare, schimb buretele lemn rupt, balamale, lacuiesc, repar usi, geamuri etc. (0737.135.489

25. Acoperisuri, reparatii, accesorii, montaj reparatii acoperis, montaj acoperis,montaj Lindab, tigla ceramica,tabla faltuita,personal calificat. Avem in Bucuresti, Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/ 0741.913.336

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

39. Amenajari gresie, faianta, 20 lei, tencuiala - 10 lei, sapa - 10 lei, glet - 6 lei, lavabil - 4 lei, pavele, beton, garduri; (0727.886.875

Acoperisuri, executam tigla metalica, tabla fortuita, jgheaburi, burlane, mici reparatii, sarpante, mansarda, tigla ceramica. La Pensionari 15 %; (0725.412.383

22.

Agen¡ii de Publicitate

34. Amenajare baie, schimbat cada,

56. Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882 57. Case de lemn, executie in 14 zile lucratoare construim case de lemn la comanda, 3 camere, baie si bucatarie. Suprafata 81 mp. La rosu cu fundatie 16.000 euro. Executie 14 zile lucratoare. 26.000 euro la cheie. 16.000 {; (0763.444.155 casagreen.rose@gmail.com 58. Case la rosu si amenajari inteioare execut rigips, zugaveli, parchet laminat, piatra naturala, montaje usi, geamuri constructi case la rosu.Experienta in domeniu 11 ani. Pt mai multe detali contactati-ma. Dl Victor si Alin. (0762.571.376/ 0763.703.508 victor1emilian@gmail.com 59. Case la rosu si la gata, Firma cu

experienta executa case la rosu si la gata. Pretul se va stabili in baza proiectului. Prezenta permanenta ing. experienta peste 35 ani pe santiere (0760.133.922 comenzi@greenleaf.ro 60. Case la rosu, amenajari interior si exterior, gresie, faianta, glet etc., instalatii electrice si sanitare; (0722.613.554 61. Case la rosu, construim case la rosu, blocuri, amenajari interioare exterioare, instalatii electrice si sanitare (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com 62. Case la rosu, materiale + manopera 130 Euro/mp, lucrare asistata de inginer. Asiguram paza lucrarii, calitate, seriozitate, promptitudine; (0773.964.518 63. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/

electrice etc. Case la rosu sau la cheie, finisaje ext- int, instalatii sanitare/ electrice, incalzire in pardoseala sau calorifere, acoperisuri, zidarie, tencuieli. Oferim seriozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {; (0753.782.637 durablemansion@gmail.com

● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 aprilie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 64. Case vile, hale, supraetajari, renovari, consilidari, expertize case de lemn, oferim inclus servicii de proiectare urbanism, bonus 25 m gard. Consultanta cu diriginte santier, construim in toata tara; (0765.213.837 65. Confectii metalice, porti garduri,

executam orice tip de confectii metalice, garduri, porti, balustrade, grilaje de protectie, mobilier pentru casa si gradina, solarii, sere, etc. 200 L; (0762.520.530 ilie.iulian85@yahoo.com 66. Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 67. Constructii case la cheie - Case ieftine Bucuresti Constructii case la rosu si la cheie la preturi corecte! Finisaje, renovari, amenajari apartamente si case cu executii de calitate. Tencuieli, sape, zugraveli, montaj rigips, gresie, faianta, parchet, (0735.390.490/ 0735.100.666 68. Constructii case la rosu sau la cheie din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro 69. Constructii case la rosu si la cheie

Firma de constructii cu activitate in Bucuresti si Ilfov realizeaza lucrari de constructii rezidentiale la rosu si la cheie. Deviz si consultanta gratuita; (0767.986.630 70. Constructii case vile si aparta-

mente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 71. Constructii civile si industriale. SIA

Engineering Company va ofera urmatoarele servicii:, case la rosu si la cheie, termoizolatii si hidroizolatii, instalatii electrice, consolidari, (0767.875.875 siaenergy@yahoo.com 72. Constructii garduri, executie din caramida, BCA, plase bordurata, fier forjat de orice fel la dorinta beneficarului; (0765.213.837

73. Constructor bloc,casa,piscina,amenajari,demolari Construim la rosu si la cheie blocuri,imobile de birouri,case,piscine.Dem olari pereti decopertari gresie faianta,demolam case blocuri hale industriale.www.constructiiinstalatii-piscineirigatii.ro 360 L; (0744.876.332 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 74. Construim Case Echipa, construim

89. Edi Total Vidanjare si desfun-

dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com

90. Efectuez poze ceramica, alb negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432 91. Electrician acord asistenta tehnica

si executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro

92. Electrician 24/24, schimb, montez,

repar: instalatii electrice, tablouri electrice, sigurante, prize, intrerupatoare, lustre, aplice cu senzor, etc. Pentru mai multe detalii la telefon, factura, chitanta, garantie; 50 L; (0768.604.223 93. Electrician autorizat schimb

tablouri electrice, repar lumina, prize, lustre; (0762.356.999 94. Electrician autorizat Bucuresti

electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312

95. Electrician autorizat execut lucrari complete: tablouri, instalatii noi pe cupru, la case, vile, apartamente, montat contoare pasante, impamantari, prezint garantie. Adrian; (0720.137.382 96. Electrician reparatii si montaj,

tablouri electrice, corpuri de iluminat, reparatii instalatii electrice, reparatii tablouri electrice etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; (0761.659.194/ 0740.983.312 97. Evacuez mobila, moloz, pamant, electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

Echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com 166. Repara Acasa mestrii tai in reparatii se reamenajari, executam lucrari si interventii, electrice, sanitare, mobilier, lacatuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0734.874.870 interventii@reparaacasa.ro

181. Tencuieli mecanizate, amena-

jari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre: tencuieli mecanizate, zugraveli si renovari, instalatii electrcie, termice si sanitare. (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro 182. Termopane, Tamplarie Aluminiu / PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usa-garaj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu

167. Reparatii acoperisuri executam garduri din fier forjat, balustrade din inox, case, vile ridicate la rosu, montat gresie si faianta, rigips, vopsitorie, etc. (0745.812.723/ 0721.125.281 contact@belprofilgeneralconstruct.ro

183. Tigla metalica Plannja Suedia, tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 mm, profile industriale, jgheaburi inclusiv jgheaburi dreptunghiulare si burlane, accesorii pentru acoperis, ferestre de mansarda (0727.773.255/ 0745.181.239 vitenconstruct@yahoo.com

168. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L este flexibila la cererea de servicii de paza si protectie existenta pe piata, avand posibilitatea de a satisface necesitatile clientilor. (0769.077.195 office@irbisguardgrup.ro

185. Zugrav particular, efectuez lucrari

184. Zugrav cu experienta execut zugraveli lavabile, glet, rigips, tavane false, casetate, etc. Asigur calitate, seriozitate; (0723.054.182

de calitate si avantajos. Sunati la tel: (0729.658.439

186. Zugrav, glet 10 L, lavabil 5 L, sapa

169. Securitate evenimente, o sectiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

10 L, tencuieli 10 L, rigips 15 L, parchet, faianta/ gresie 25 L, tinci 7 L, apartament la gata 1.500 Euro. Glafuri, curatat, polistiren; (0724.691.262

170. Service centrale termice de peste 20 ani, echipa noastra de profesionisti executa operatiuni de service pentru centrale termice - punere in functiune (PiF), intretinere, verificari tehnice in utilizare (VTP) (0749.143.939/ 021.456.73.73 programari@avis-ctservice.ro

188. Zugrav, zidar, faiantar execut lucrari, mester cu experienta, seriozitate; (0727.251.833/ 0728.412.787

187. Zugrav, particular, efectuez lucrari

de foarte buna calitate, preturi avantajoase, seriozitate, calitate; (0720.972.538

189. Zugraveli - vopsitorii, lavabil, par-

chet raschetat-lacuit, laminat, gresie, faianta, instalatii sanitare-electrice; (0727.957.787

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri

172. Servicii de curatenie de la A-Z, echipa profesionala, preturi mici. Dupa constructor, intretinere, generala, 100 L; (0785.418.778 173. Servicii de paza si protectie eficiente prin recrutare, training si controlincredere, responsabilitate, beneficii, clienti, implicare, securitate. (0769.077.195/ 031.437.09.08 office@irbisguardgrup.ro

2. Bitcoin Seminar, independent tranzactionare munca aflati cum sa tranzactionati bitcoin in 48 de ore. Financiar independent. Propriul sau sef. Cheia privata. Strategiile de tranzactionare au inceput 24 de ore pe zi. Aplicabile si in valuta. 30 {; fastforward@live.de

174. Servicii de protectie si paza Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

3. Centrul de Formare Profesionala Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii barman, bucatar, vanzator, inspector resurse umane, instalator, lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (021.255.52.71 eurodeal33@hotmail.com

175. Servicii instalatii gaze Bucuresti-Ilfov autorizare ANRE ,executam lucrari de calitate in domeniul instalatiilor de gaze si termice la cele mai bune preturi. Proiecte la cheie pentru toate instalatiile de gaze natural: proiectare, executie, instalare, punere in functiune si intretinere (0721.631.761/ 0788.388.625 contact@victoriaglobal.ro

4. Curs de canto muzica pop Invatati sa cantati si consolidati-va pregatirea impreuna cu compozitorul, Cristian Alivej. Site: www.cristianalivej.ro 100 L; (0744.320.776 cristian.alivej@gmail.com

tari, cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432 105. Execut servicii funerare, transport

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432

109. Executam foraje puturi apa -

110. Executam lucrari de constructii

montaj tigla metalica, jgheaburi, burlane, aticuri, dulgherie, mansardari; (0725.763.783 111. Executam mansarde, tabla lindab,

placari polistiren, tabla de ceramica, metalica, reparatii mici; (0737.489.988

EXECUTAM TIGLA METALICA, DULGHERIE SI MANSARDARI, VOPSIT ACOPERISURI, JGHEABURI, ATICURI, ARCE, LUCRARI DE CONSTRUCTIE TIGLA CERAMICA, CONSULTATIE GRATUITA; (0759.128.701

112.

113. Experienta vasta la un telefon dis-

tanta Rezolv tehnic instalatii de toate felurile: apa, termice, termoseminee, pompe termice, etc. Experienta face diferenta. Plata lucrarii se realizeaza la finalizarea ei, nu in avans. 300 L; (0727.932.375/ 0754.677.284 instalthermo@yahoo.com

114. EXPERT QUARTZ S.R.L. = Ser-

115. Firma Cleaning va ofera servicii de

88. Echipa specializata constructori antialcoolica, executam case la rosu/ cheie, garduri, fose. Maxima seriozitate, calitate garantata, preturi accesibile pt. toate buzunarele; (0787.322.356

165. Reconditionari cazi de baie

180. Tamplarie PVC tamplarie PVC Germania cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0722.511.311

104. Execut sapaturi gropi, inmorman-

84. Echipa cu experienta in constructii,

87. Echipa serioasa executam case la rosu, (oriunde in tara) pe durata executiei asiguram paza materialelor, plata in transe in functie de executie (0731.301.330

Placari polistiren, tencuieli, gleturi, zugraveli, vopsit, decorativa, si mici reparatii; (0738.169.082 159.

punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432

faianta si gresie 20 lei. rigips pe structura metalica 15 lei, glet 7 lei, tencuieli 10 lei, lavabil 4 lei. rigips+glet+lavabil 25 lei, termoizolatii 25 lei, parchet 10 lei. (0761.654.773 Stefanmarin681@gmail.com

86. Echipa executam lucrari de constructii: zidarie, tencuiala, zugraveli, izolatii, scari de bloc, vopsitorii- garantie; (0720.569.500/ 0772.282.676

terie de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com

140. Instalator sanitar, Firma noastra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com

158. Personal curatenie birouri menajere- post fix Personal curatenie birouri Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu,Baneasa. Program lunivineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa,decontare transport. Tel;021.252.3180 (021.252.31.80

tant de instalatii, autorizat ANRE realizez proiecte la fazele dtac sau pth. Mai multe detalii la telefon. Disponibil dup? ora 19; (0767.992.005 marinrrazvan@yahoo.com

parchet, aplic autocolant, reparatii, revizii; (0722.942.436

103. Execut reparatii felinare, lumanari,

vicii curatenie imobile Asiguram servicii de curatenie la scari de bloc, birouri, apartamente, sau chiar vehicule. Va intampinam cu seriozitate, aparatura si perosnal necesar pentru a livra lucrari de cat mai inalta calitate (0764.321.307/ 0737.771.183 support@expert-cleaning.ro

85. Echipa de amenajari profesionisti, SC Senede Global SRL executa lucrar :gresie, faianta, rigips, zidarii, tencuieli, sape, montaj usi, parchet laminat, placari polistiren, tavane false, tavane casetate, Preturí fara conc. renta. (0723.095.141

126. Instalatii mecanica si tapi-

hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, incarcari freon, montaj aer conditionat, instalatii electrice. (0728.633.409/ 0771.722.890

164. Proiectare instalatii inginer proiec-

179. Tamplar execut montaj usi, mobila,

1. Anticariat Bucuresti, cumparam carti noi si vechi, din orice domeniu si orce cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc, deplasare gratuita, (021.315.87.04/ 0731.407.474

Ananova Bucuresti. Foraj de mica si medie adancime, denisipari, intretineri puturi, curatare puturi, foraje puturi adancime apa potabila, apa menajera, alimentare cu apa, foraje apa, foraje fantani. Oferim garantie, 100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 ananova.company@gmail.com

placari polistiren 20 L mp. Aplicare glet+lavabil 12 L mp. Placari gresie faianta 20 L mp. Tencuit pereti interiori 9 L mp. Rigips pe structura metalica 15 L mp; (0761.654.773 Stefanmarin681@gmail.com

cu experienta executa lucrari cu materiale de top, sisteme de hidroizolatii indestructibile la preturi corecte. Oferim garantie lucrarilor executate in intregime si efectuam proba (0724.731.319 titanspa74@yahoo.com

139. Instalator sanitar centrale termice,

157. Parchetar, montez, raschetez, paluxez masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182/ 0765.718.690

163. Proiectare constructii, instalatii, aut. de construire, relevee, cadastru, avize, amenajari interioare, pret/mp 3 {; (0722.214.535/ 0722.897.482

171. Servicii de administrare imobile, oferim servicii de administrare si mentenanta tehnica pentru imobile medicale (policlinici, spitale, laboratoare), de birouri, rezidentiale, centre comerciale. (0720.050.060 office@administrare-cladire.ro

77. Curatenie in case, vile, apartamente, birouri, Firma specializata de curatenie, presteaza servicii de curatenie la cel mai inalt nivel. Oferim servicii specializate atat firmelor cat si persoanelor fizice in apartamente, case si birouri (0740.128.757 office@sinergitarget.ro

83. Echipa cu experienta in constructii

125. Hidroizolatii, Firma de hidroizolatii

156. Parchetar, experienta 25 ani, montez parchet laminat clasic, stratificat, reparatii parchet, sfaturi cumparare, ajutor transport; (0762.271.242

acoperis inlocuit cu tabla, cupru, titan, zinc, lindab, acoperis biserici si monumente istorice, vopsit si dulgherie; (0755.250.719

energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro

Execut gresie 18 lei, rigips 17 lei, lavabil 4 lei, glet 7 lei, tencuieli 10 lei, polistiren 20 lei; (0761.654.773 Marinstefan90@yahoo.com

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174

dari non-stop, 24/24 ,7/7 zile. Desfundat wc, canale, tevi, reparatii si montaj sanitare, centrale, panouri solare, hidrofoare. Executam si brasamnete de apa si canal 12 L; (0771.431.836 instalabc@yahoo.com

paluxez parchet. Masina cu aspirator. Preturi minime. (0724.608.136 amenajari.interioare80@yahoo.com

102. Execut lucrari la inaltime, reparatii

108. Executam case de lemn, zero

82. Echipa cu experienta in constructii

124. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

138. Instalator Bucuresti Ilfov, desfun-

155. Parchetar montez, raschetez,

apartamente la cheie. Gresie, faianta, zugraveala, parchet, decorativa, placari exterior, tapet; (0768.923.422

cutie constructii Consultanta prin Diriginte de santier si R.T.E., Proiectare structuri de rezistenta si Executie constructii (case, vile, hale, blocuri, consolidari, supraetajari, expertize). Calitate la pret corect. 100 L; (0734.241.240 fatu_mugur@yahoo.com

execut gresie si faianta, 18 lei, rigips 17 lei. Glet 7 lei ,lavabil 4 lei, reparat pereti si zugravit 12 lei. Tencuieli 10 lei. Polistiren 20 lei. Parchet 9 lei. Tencuieli decorative si de soclu 9. Stefanmarin681@gmail.com

123. HIDROIZOLATII LICHIDE cu CAUCIUC ACRILIC executate la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, rezervoare, piscine, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300mp, in toata tara. 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro

enta pentru finisaje interioare, montat gresie, faianta, rigips. Firma de constructii, salariul porneste de la 1800-3000. Toate detaliile se discuta la interviu (0767.880.590

101. Execut lucrari case, garsoniere,

76. Consultanta, proiectare si exe-

81. Echipa cu experienta an cinstructii

122. HandyMan servicii de curatenie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388

154. Muncitori calificati cu experi-

sie, parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

107. Executam avantajos zidarie, tencuieli, gleturi, rigips, polistiren, zugraveli, pavele, parchet, sapa, faianta, gresie, renovari, consolidari, demolari, case la cheie; (0755.125.452

80. Echipa amenajari interioare si exterioare executam amenajari interioare si exterioare in Bucuresti si in tara, cerem si oferim seriozitate si calitate, eliberam factura si contract 50 L; office@proffesional-construct.ro

cuiala 10 L/mp, faianta, gresie, 25 L/mp; (0724.641.540

chet classic si laminat, mester cu multa experienta. (0720.565.423

100. Execut decopertare, faianta, gre-

tiren si zugraveli exterioare si interioare. Preturi foarte bune, oferim seriozitate maxima. Oferim reduceri si garantie la lucrari. (0720.249.316

tanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii.www.diriginte-desantier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com

121. Glet, 6 L/mp, lavabil 5 L/mp, ten-

153. Montez, raschetez si paluxez par-

99. Execut constructii cripte, borduri, sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432

75. Construim mansarde, execut polis-

79. Diriginte de santier firma de consul-

si porti metalice, terase, copertine, balustrade, scari interioare si exterioare, diverse structuri metalice. 100 L; (0722.768.555

152. Montator mobila Bucuresti, demontez si montez orice model de mobila, ieftin si dupa sau fara schita, sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, Paul, 50 L; (0735.512.196

confectii metalice de orice fel: scari, balustrade, garduri, buncare, etc.; (0738.584.939

106. Execut zugraveli, faianta, rigips, parchet, izolatii carton, polistiren, tapet; (0720.347.831

sie, demolam case bloc demolam pereti in apartament. Demolam case, blocuri, hale industriale. Decopertam gresie, faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; (0724.971.229 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro

120. Garduri metalice construim garduri

136. Instalator autorizat non stop execut: instalatii sanitare-termice: apometre, boilere, cazi, chiuvete, wc+rezervor, baterii, robineti, tevi sparte, centrale termice Vaillant, desfundari sifoane-scurgeri subsol, canal; (0733.722.294/ 0724.427.666 137. Instalator autorizat, non-stop execut: instalatii sanitare- termice: apometre, cazi, chiuvete, WC+rezervor, robineti, baterii, tevi sparte, desfundari sifoane sucrgere, subsol-coloane - canal; (0733.722.294/ 0724.427.666

98. Execut confectii metalice, lucrari de

case,vile, blocuri la rosu, 38 {; (0724.573.219/ 0760.636.662 valentin.floricel@gmail.com

78. Demolam pereti, decopertam gre-

119. Foraje si puturi ieftine, executam reparatii puturi, piloni de sustinere, lucrari de mentenanta, puturi absorbante, foraje de epuizment, denisipari, intretinere puturi si foraje orizontal (0769.474.365

3

curatenie profesionale si economice, de cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. Ne adresam segmentulului rezidential si celui comercial. Preturi promotionale la interventii. www.firma-cleaning.ro (0762.516.239/ 0724.217.669 contact@firma-cleaning.ro

116. Firma de constructii cu peste 10 ani

experienta executam lucrari de amenajari interioare apartamente, case si spatii comerciale, reparatii si consolidari, constructii case si constructii industriale, 1 {; (0722.250.911 georgearmasu@yahoo.com

117. Firma de constructii executam orice

tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 118. Firma de securitate si detectivi, GMD Security cu sediul in Germania, ofera servicii de depistare, gasire si urmarire a clientilor. Detalii la tel. sau mail: (00491727871509 L.ana1@aol.com

127. Instalatii sanitare, electrice, ter-

mice, centrale, reparatii urgente; (0775.523.343/ 0764.285.335 128. Instalator autorizat execut insta-

latii sanitare, termice, ofer factura, garantie. (0720.177.760 129. Instalator bun si ieftin.

(0775.603.830 wenemil3@yahoo.com

Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715 130.

131. Instalator sanitare-termice,

reparatii montaje diverse. Preturi pe site: instalatorbucuresti.blogspot.ro (0727.278.287 instalatorgabi@gmail.com 132. Instalator ?i electrician /

carotare ?i demolare echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 133. Instalator accesibil autorizat,

aragazuri, apomentre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gaz (0766.257.867

Instalator accesibil, non-stop execut: instalatii sanitare, termice, apometre, boilere, centrale - calorifere, cazi, chiuvete, wc + rezervor, tevi sparte, robineti, desfundari scurgeri, sifoane coloane; (0724.600.234/ 0769.856.694 134.

Instalator accesibil, non-stop execut: instalatii sanitare- termice: apometre, boilere, centrale- calofiere, cazi, chiuvete, WC+rezervor; tevi sparte, robineti, desfundari scurgeri, sifoane, coloane; (0724.600.234/ 0769.856.694 135.

141. Instalator sanitar, electrician 24/24

schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com

142. Instalator sanitar, electrician particular, 24/24 schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termiceelectrice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0762.834.399 143. Instalator sanitare termice, preturi

pe site: instalator-bucuresti.blogspot.ro (0727.278.287

144. Ionita Construct, amenajari interioare si exterioare, constuctii civie, consolidari, renovari, termoizolatii fatade, placari speciale. Distibuitor materiale pentru constuctii si finisaje; (0726.755.449 it@ionitaconstruct.ro

160. Pompare beton Bucuresti si impre-

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com

161. Prodconfex produce si comer-

176. Sisteme supraveghere video pro-

cializeaza prin brandul propriu: lenjerie bumbac satinat, lenjerie cotton linen, lenjerie material creponat, lenjerie pentru copii, lenjerie bumbac 100%, (0243.282.943 prodconfex95@yahoo.com

fesionale retele structurate, sisteme detectie incendiu, acces control, automatizari, autorizare, analiza risc, proiect tehnic, videointerfoane, reclame led programabile, bariere automate, porti automatizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116 contact@titannet.ro

162. Produse pentru tratamentul lemnu-

177. Sobar specialist execut sobe, semi-

lui cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

178. Tai lemne drujba, asez, sparg cu

toporul, oriunde e nevoie, (0720.294.432

5. Curs engleza restrans. Curs engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu 6. Curs ofiter protectie date DPO,

Regulamentul GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.309 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro 7. Curs tehnician sisteme de securitate COR 352130 Au inceput inscrierile la cursul de Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control accesBd.Iuliu Maniu nr.7 APACA) 700 L; (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com

145. Lucrari gresie, faianta, parchet,

zugraveli, sanitare, electrice, sape, zidarii, decorativa, placari polistiren, rigips, modele rigips, etc 1 L; (0765.932.097 Sukar_boss64@yahoo.con

Mansardari, modificari acoperisuri, montatori, tabla lindab, jgheaburi, burlane, opritori de zapada, in toata tara; (0768.530.870

146.

147. Meserias amenajari interioare pen-

tru gresie si faianta 2 bai, caut instalator pentru conectare toaleta, dus, cada, lavoar, robinete, 2 bai noi si instalarea unui sistem de incalzire in pardoseala automatizare. 1 L; (00447448282201 eduard_cazan@yahoo.com

148. Mester, designer execut lucrari apart., magazine mester cu experienta si cunostinte de design renovez, decorez apart. si magazine. lucrez si in constructii. execut lucrari de gresie, faianta, marmura, laminat. vopsit, gips carton, seminee, piatra (0760.963.922 ramona1@ymail.com 149. Mobinstal Romania produse case

de lemn, case de vacanta, kituri case, amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti mai multe modele de case lemn pe www.mobinstal.ro (0730.030.380 oferte@mobinstal.ro

150. Monitorizare si interventie Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 151. Montam absolut orice fel de tigla metalica si din tabla zincata, mansarde, izolatii, ghene de gunoi si mici reparatii. Gheorghe (0737.298.319

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

16 aprilie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 8. Cursuri acreditate recunoscute

Uniunea Europeana coafor, frizerie, manichiura-pedichiura, unghii false, cosmetica, masaj, make-up cu practica din prima zi. (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com

Cursuri autorizate si acreditate in Bucuresti Bestcor Training Center o gama variata de cursuri autorizate si acreditate din domenii diverse. Pregatim periodic oferte si pachete de cursuri, preturi reduse, plata in rate si inscrieri online! 520 L; (021.315.20.20/ 0744.660.448 contact@bestcor.ro 9.

10. Cursuri calificare peste 100 meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com 11. Cursuri calificare-formare profesion-

ala. Asociatia Bucharest Business School.Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com

Cursuri domeniul financiar, piata de capital atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pregatire profesionala pentru specialistii in domeniu (021.327.11.80 office@cpf-millenium.ro 12.

13. Cursuri operator calculator. Cursuri de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 14. Cursuri Profesionale Stilist Protezist

Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issanails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issa-nails.ro 15. FEG Education organizeaza

cursuri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091 16. Gradinita Yannis & Yasmine

nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178 17. Gradinta FEG Bucuresti face

inscrieri pentru program de weekend si vacante! Predare in limbi straine (engleza, franceza, germana)Cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii (021.311.10.54/ 0788.424.314 18. Invatamant la distanta (fara

frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 20172018. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro 19. Matematica si fizica orice nivel, evaluare nationala, admitere facultate, bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50 ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864 20. Matematica si romana, eminent profesor si pedagog meditez cu mare eficienta clasele IV-XII la domiciliul elevului. Pret negociabil (0730.206.104 21. Matematica, info, fizica. Inten-

siv, recuperari, sinteze. Subiecte testari/ examene sistematic. Experienta. Engleza computationala, practica. (0726.803.036 22. Meditatii elevi cu probleme

+incepatori;germ+engl. Cadre de specialitate pregatim elevi cu probleme de invatare orice nivel predam ore de engleza si germana, inclusiv incepatori intr-un cadru organizat excelent. Bucuresti sect 1, 50 L; (0728.893.860/ 0765.681.536 23. Meditez engleza, germana, rog seri-

ozitate, sedinta 2 ore, 40 L; (0721.277.102

24. Meditez matematica fizica orice nivel, profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-end-uri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com 25. Ofer meditatii la romana, engleza nivel mediu la ambele, resedinta elevului sau a mea (Popesti). Nu dispun de materiale didactice, dar, daca este necesar, pot rezolva aceasta problema. 50 L; (0741.244.300 andreeaionofrei@yahoo.ro 26. Ore de limba engleza. Pentru infor-

matii sunati la; (0757.180.215

27. Profesoara cu experienta ofer med-

itatii la limba romana, orice nivel, la domiciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. (0746.398.753 28. Profesoara cu experienta, meditez

limba romana, limba franceza, (V - XI) la domiciliul elevului, in Bucuresti; (0786.986.534 29. Profesoara de romana-engleza IXII, pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere, performante. Meditez domiciliu elev; (0745.271.605 30. Profesor matematica, sedinte indi-

viduale, orice zona, programa Ministerului Educatiei, profesor, succesul garantat (0770.428.673

31. Scoala de meserii autorizate, sprijin

8. Camin de batrani Martha, curte

angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata. (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com

32. Traduceri autorizate Real Transla-

9. Camin varstnici ofera ingrijire permanenta, servicii de calitate intr-un mediu civilizat cu rezultate foarte bune. Asistente, medic familie, med. geriatru, med. psihiatru, med. neurolog, kinetoterapeut, 2.200 L; (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

tions Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@real-translations.ro

Evenimente, petreceri 1. Accesorii de petrecere, cele mai vesele si creative articole si accesorii de petrecere: farfurii, pahare, servetele, coifuri, trompete, baloane, decoratiuni, lampioane, artificii, confetti, lumanari party (0758.222.203 office@accesoriidepetrecere.ro 2. Avenue Business Lunch, pentru

Casa de ingrijire pentru varstnici. Vechime de peste 10 ani. Cauti camin de batrani / o clinica geriatrie / azil batrani in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata in Ghermanesti este locul pe care si-l doreste orice batran (0731.920.920 icassian@yahoo.com 10.

11. Celulita, stres, oboseala. Acum

un pranz cu stil, 19 Lei trei feluri de mancare incluse. Avenue Business Lunch isi primeste oaspetii de luni pana vineri, intre orele 11.00 15.30, pe Sos. Pipera 46-48 19 L; (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro

aveti ocazia ca in linistea casei dvs. sa va relaxati, eliminati oboseala si aspectul cojii de portocala de pe fese, coapse si abdomen prin cel mai revolutionar masaj anticelulitic, maderoterapia 69 L; (0753.371.255

3. Formatia WOW Band, Cu Formatia WOW Band va puteti bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, coveruri, pana la autenticul folclor. (0769.630.501 contact@wowband.ro

sala fitness dotata cu aparatura moderna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar. (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com

4. Fotograf evenimente, fotografie de produs, fotografie anunturi imobiliare, nunti, botezuri, zile de nastere. Onorariul se calculeaza in functie de durata evenimentului si numarul invitatilor. Nr. de contact: (0724.358.545 5. Fotograf videograf nunta botez

evenimente. Experienta in domeniu 6 ani. Cele mai flexibile preturi. Preturi de la 1400 lei. Deplasari in toata tara. Detalii la telefon 1.400 L; (0721.034.438 Alex.icleanu@gmail.com 6. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist make-up artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com

Pachete pentru nunta, aranjamente florale naturale si artificiale in regim de vanzare si chirie, vestimentatii si accesorii nunta si botez, invitatii, decoratiuni si cadouri (0720.604.178 bibanu888@yahoo.com 7.

8. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru

evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com 9. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti Preparate calde, Garnituri, Minuturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noastra. Peste 2000 clienti multumiti. Organizam nunti si botezuri (0788.221.270 stanici@titannet.ro 10. Servicii catering Tosca Food ofera

servicii catering la preturi avantajoase. Oferim comision pentru contracte catering. Detalii la telefon (0744.831.505 11. Toalete mobile de lux, nunti,

botezuri, evenimente inchiriem toalete mobile de lux in Bucuresti si in toate judetele Romaniei; 300 {; (0727.374.440/ 0721.780.178 comenziweb@tsgroup.ro 12. Villa party, house party, jacuzzi, club

Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

Îngrijire personalå, sånåtate 1. Asistenta medical asistenta medical pentru camin de batrani Domnesti (Ilfov). (0722.462.671 2. Asociatia Crestina Sf. Gheorghe si Sf. Dumitru camin particular pentru batrani si bolnavi de Alzheimer, Centrul Balotesti & Baneasa, cladiri modern utilate su mobilate, asistenta medicala, personal calificat care va ofera ingrijire 24/24 (0721.900.100/ 0722.223.166 contact@camin-particular.ro 3. Bone si menajere Bucuresti si

zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro 4. Cabinet stomatologic, Dynamic Den-

tal Drumul Taberei: ofera servicii complete stomatologice, la cel mai inalt nivel profesional: implantologie, parodontologie, protetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, gutiere anti sforait. (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com 5. Camin batrani Floriana House

oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 6. Camin de batrani Bucuresti, Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminulacasa-la-bunici.ro 7. Camin de batrani Bunica Ecate-

rina, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302

12. Complex Sportiv Extreme,

13. Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 amghita@yahoo.com 14. Consultatii si investigatii oftalmologice, camp vizual computerizat, OCT, biometrie, prescriere lentile de contact, laser YAG, optica medicala; prescriere, executie, interventii chirurgicale. (021.324.63.98/ 0722.225.227 costescu_ioana@yahoo.com 15. Doamna pentru ajutor famile batrani Caut doamna pentru ajutor menaj si ingrijire famile batrani, domn imobilizat la pat, 4-8 ore/zi, de 3 ori pe saptamana, la bloc, cartier Giulesti, aproape de stadionul Giulesti, vis a vis de biserica. (0726.243.735 16. Doamne serioasa ingrijim batrani la

domiciliu, cu experienta, exclus intern; (0767.445.047/ 0731.992.429 17. Ingrijire batrani contra donare

locuinta Familie tanara, muzician si invatatoare, dorim sa ingrijim o persoana in varsta pana la trecerea in nefiinta cu toata atentia si grija cuvenita contra donare locuinta! Valabil pt Bucuresti, imprejurimi. (0755.708.792

Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com 18.

Ingrijire si supraveghere batrani servicii sociale primare, servicii sociale specializate pentru persoane in varsta si cu dizabilitati; gazduire batrani; asistenta medicala, ingrijire, socializareCapacitate primire 158 de persoane (0266.364.126/ 0744.515.360 sf.elisabeta@caritas-ab.ro 19.

20. Ingrijire, tratament, recuperare varstnici centru rezidential pentru ingrijirea, tratamentul si recuperarea persoanelor varstnice, Bucuresti, sectorul 1. Sprijinim permanent varstnicul ce se afla in situatie de dificultate (0767.914.722 contact@ resedinta-victoria.ro 21. Manichiura pedichiura la domiciliul

clientului. Ofer tratamente manichiura si pedichiura. Unghii incarnate, bataturi etc 35 L; (0756.924.820 Keresztesmihaelam@yahoo.com 22. Masaj ayurvedic si masaj de

relaxare Temple of Bliss, va ofera masaj ayurvedic conceput special pentru a va reda starea de bine. Pentru doamne putem oferi masajul Menstru Help care atenueaza durerile menstruale si masaj anticelulitic, 150 L; (0787.571.747 23. Masaj de relaxare, tehnician mase-

or, ofer masaje de toate tipuriile de relaxare de 35 min sau o ora, pe masa, se maseaza tot corpul fata si spate, din cap pana in picioare sector 4, la domiciliul meu sau ma deplasez, 100 L; (0732.792.071/ 0732.792.071 lissa_lissa68@yahoo.com 24. Masaj, scapa de durerile de spate prin masaj osteopat personalizat, 100 150 lei, (in functie de gradul de afectare); (0786.737.682 25. Pat electric cu telecomanda Bock

Germania, cumparat si nefolosit, cu saltea normala si saltea antiescara, scaun cu roti nou nefolosit, toate la pretul de 4.200 lei. Pretul de achizitie 5700 lei 850 {; (0729.101.123 valeriu@valeriustancu.ro 26. Tratamente stomatologice

profesioniste -Tratamente ORTODONTICE de calitate; Tratamente endodontice la MICROSCOP;-Interventii CHIRURGICALE complexe: inserare de implanturi care necesita sau nu aditii osoase; -Servicii protetice (0744.549.003/ 031.109.52.91 prelipceandaciana@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

27. Unghii cu gel toate noutatile in materie de unghii Yly stilist protejist realizez: constructie gel, intretinere gel, gel pe unghia naturala, manichiura semipermanenta, french, tips, pictura, pedichiurapreturi fara concurenta, dotari noi (0722.612.915 constantimob@yahoo.com

Masaj 1. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 3. Alessia Vip. Locatie lux. Te astept la

mine la tine sau hotel pentru un masaj de relaxare, masaj corporal masaj total complet relaxabil, nu ezita sa suni, poze reale 100%, 50 L; (0767.434.581/ 0767.434.581 Escortevip20@yahoo.com 4. Alex, maseur terapeut ofer masaj de relaxare, body massage, general si corp la corp. Te simti obosita, singura, stresata, simti ca nu ti se ofera atentie si ai nevoie de relaxare si validare. Atat la domiciliu si hotel, cat si la mine, zona Victoriei, 99 L; (0772.734.011 5. Alexa noua in zona masaj de calitate

28. Ardeleanca plinuta draguta comunicativa te astept la un masaj placut sectorul 4 (0741.645.898 29. Ardeleanca plinuta, draguta calma

si comunicativa doar pentru domnii seriosi maturi. Ofer masaj, fara graba, (0741.645.898

30. Ardeleanca tanara plinuta draguta comunicativa si cu bun simt, prefer persoane mature serioase pentru a fi contactata pentru un masaj; (0741.645.898 31. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor !!! www.masajclub.ro (0727.861.111

32. Atingeri pasionale. Masajul erotic

oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 33. Atingeri patimase. Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 34. Berceni noua in zona, Andreea 18

de ani, daca doresti un masaj de relaxare asa cum iti doresti, discretia si igena ma caracterizeaza, pentru mai multe detalii contacteaza-ma. Garantez revenirea ta, 80 L; (0754.272.138

61. Darya, buna sunt o bruneta finuta, curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase pentru mai multe detalii suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 62. Delia, te invit la mine pentru o de relaxare prin arta masajului erotic si prin tehnici bine cunoscute, plus alte surprize in locatia mea centrala, 100 L; (0764.501.255 63. Delia, bd Dimitrie Cantemir, bruneta

frumoasa, sofisticata si curata fara fite, suna-ma pt un masaj de relaxare, 70 L; (0767.672.523 64. Delia, bd. Dim Cantemir Bruneta

noua in zona, matura, 170, 56 kg, te astept in locatia mea sa te rasfat cu masaj de cea mai buna calitate, suna-ma pt detalii, 70 L; (0767.672.523 irinaandreearvn@gmail.com

67. Denisa 33 de ani blonda matura, inalta 1.75m, slim,o fire pozitiva, vesela si nonconformista, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea dlor discreti si generosi. Fotografii absolut reale, zona Unirii, 150 L; (0785.696.651

36. Berceni, Georgiana, bloduta, 27

69. Denisa, masaj, suna-ma pt detalii

97. Excess Massage va invita sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660 98. Excess Massage, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

70. Denisa, noua in zona te astept pe tine domn serios pt. a-ti oferi un masaj de relaxare plin de surprize intr-un cadru intim. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

38. Black Velvet Massage BV ofera fru-

musete, relaxare si profesionalism! Taxi gratuitwww.eroticmassagevelvet.comSuna acum, (0761.811.080

39. Blonda matura, rafinata si gratioasa,

7. Alina buna ma numesc Alina te

cu trasaturi slave, 37 ani. Ofer masaj de relaxare de calitate domnilor care se respecta. Sunt selectiva, nu raspund la privat si sms. Pozele imi apartin, 150 L; (0730.138.339

8. Alina 21 de ani, domnisoara supla, manierata si cu o experienta ireprosabila in arta masajului. Te astept pe tine cel interesat intr un cadru intim si discret pentru a te rasfata cu un masaj de relaxare. Titan Auchan. 60 L; (0721.964.205

40. Blonda ofer masaj de relacsare ter-

care au poze reale, asta pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac, sa te relaxez cu diferite tehnici de masaj, locuiesc singura, zona metrou Timpuri Noi. (0729.797.491 frumoasa_alina20@yahoo.com

12. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si

cu o eleganta aparte ofer masaj de relaxare in locatia mea discreta luxoasa in zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399

13. Ambianta si rafinament, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457

14. Ambianta si rafinament. Cauti ceva inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

apeutic cervical, inghinal, in locatia mea de lux amenajata special pentru tine pentru a-ti oferi cele mai bune servicii, 200 L; (0732.568.368 41. Blonda 28, blonda reala selectiva ofer masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea intr-un cadru intim si discret, zona Alba Iulia 200 L; (0732.584.646 42. Bruneta 31 ani ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 43. Bruneta finuta, cu bun simt, ofer

masaj de relaxare domnilor discreti si educati, zona Dristor, 50 L; (0733.782.676

44. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter, 50 L; (0774.929.887 45. Bruneta matura, te astept pe tine

domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului, in locatia mea discreta si curata. Unirii, Zepter. 50 L; (0737.401.576 46. Bruneta, inalta, frumoasa, poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter 50 L; (0774.929.887 47. Buna, sunt Adina, 35 ani, 1,70, 90 kg, sânii nr. 4, ofer masaj total domnilor pasionati, te astept intr-un cadru intim, discret si curat sa petrecem un timp impreuna. Zona Brancoveanu, str. Alunisului, 100 L; (0731.255.587

enta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875

48. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

16. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii

49. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit

15. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experi-

minunate cu senzuala Anabelle din echipa maseuzelor Noblesse Unic. Va invitam si pe voi sa o cunoasteti. Masaj erotic nud, sedinta de 60 de minute, la vila Noblesse Unic, in centru. 200 L; (0727.148.861

17. Ananda Studio Masaj, atingerea este o modalitate de explorare a trupului, de savoare tot mai profunda asenzualitatii Ananda Studio Masaj /Splaiul Unirii, 130 L; (021.322.80.79/ 0723.408.191 18. Anca, maseuza supla si foarte aten-

ta cu tine domn interesat de serviciile mele. Vino intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Titan bd. 1 Decembrie, 60 L; (0729.311.098 19. Anca, o blonda cu poze reale 100%,

30 de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare ce te duc pe culmile fericirii mai multe detali la telefon zona Zepter; 50 L; (0766.626.007 20. Andra, doamna serioasa si educata

ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si manierati la domiciliul meu. Cer si ofer discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 21. Andra, Magheru bruneta siliconata,

poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923

de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253 50. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com 51. Cele mai rare si exotice tehnici de

masaj, cu clavicula, cu sanii, fesele, abdomenul maseuzei. Discretie, frumusete, senzualitate si mult erotism le puteti gasi la 10 incitante domnisoare maseuze. Garantam satisfactia. 150 L; (0720.335.522 52. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit

vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 53. Cosmetica si masaj de relaxare,

22. Andreea te invit la mine pentru o

ora de relaxare prin tehnicile masajului erotic si de relaxare intr-o locatie centrala si de lux 100 L; (0769.956.771

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com

23. Andreea, te invit la mine pentru o

54. Cristina 31 ani, ofer masaj de

ora de relaxare prin arta masajului si prin tehnici bine cunoscute, promit o ora de relaxare totala, locatie centrala, lux, intimate si discretie 100 L; (0765.158.731 24. Andreea, 29 ani, Dristor 2 metrou, senzualitatea si feminitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza. Discreta, cu bun simt si bune maniere, ofer masaj erotic si de relaxare la mine acasa. Mai multe detalii la tel 60 L; (0764.093.732 25. Andreea, am revenit, sunt aici pen-

tru a-ti face un masaj de relaxare, vreau si daruiesc discretie si igiena maxima, te astept in locatie usor accesibila si discreta, pentru mai multe informatii nu ezita sa suni. Titan. 80 L; (0720.649.896 26. Andreea, maseuza cu experienta si mult calm ofer masaj profesional cu efect reechilibrant pentru trup si psihic. Serviciile mele sunt de masaj profesional (masaj somatic, reflexogen, medical si sportiv) combinate intr-o sedinta de complexa. (0728.847.281 27. Andreea, Unirii, bruneta simpatica foc, ochii verzi, slim fit, maseuza cu experienta, ofer diverse tipuri de masaj dlor discreti si generosi numai la domiciliul meu. Zona Piata Unirii, foto reale. 150 L; (0730.732.091

96. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

68. Denisa, bruneta atragatoare, te astept in locatia mea sa te rasfat cu masaj de neuitat, 22 ani, 165 inaltime, 55 kg, contacteaza-ma si nu vei regreta. 100 L; (0734.143.355

mature, accentuate, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi, 100 L; (0724.175.818

11. Aliyna, una dintre putinele maseuze

si de relaxare. Garantez eficienta si igiena. Locatie de lux, doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287

35. Berceni, blonda ofer masaj de relaxare terapeutic body, masaj domnilor discreti si manierati, mai multe detalii la telefon, (0735.665.672

37. Bianca, Berceni, blonda cu forme

30 ani, nonconformista si extrem de pasionala, ofer diverse tipuri de masaj dlor ce doresc sa evadeze din cotidian si banal, 150 L; (0729.541.822 sweetpleasure@yahoo.com

94. Ema, Snagov, roscata pasionala, 30

95. Estera 50 ani plus masaj terapeutic

in locatia mea sa te rasfat cu masaj de ne uitat sunama pt detalii, 100 L; (0734.143.355

6. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

10. Alina, Unirii, doamna foarte discreta,

93. Ella, Buna, sunt Ella, noua la tine in oras, masaj, fac doar deplasari, nu ezita sa ma suni, 300 L; (0727.022.606 Miroiualexandra@yahoo.com

66. Denisa buna, sunt Denisa, te astept

Denisa, parlo italiana, i speak a little bit of english, 100 L; (0734.143.355 irinaandreearvn@gmail.com

te astept in locatia mea, bulevardul Mircea Voda, Camera de Comert pentru un masaj de vis. Curatenie, discretie. Mai multe detalii la tel. Poze reale. Intre orele 11-22, 100 L; (0738.493.946

te astept pe la mine (la tine sau la hotel) pentru o sedinta de masaj reflexoterapeutic. Rog seriozitate. Pentru mai multe detalii ne auzim la telefon, 100 L; (0735.675.797

masaj de cea mai buna calitate suna-ma si nu vei regreta 100 L; (0734.143.355 gyulyamayra11@gmail.com

ani, ofer masaj de relaxare, domnilor cu bun simt si interesati poze reale Straja, Resita, 50 L; (0724.757.800

9. Alina, 30 de ani, 1.68 m si 59 de kg,

92. Dupa o zi incordata si plina de stres,

ani, nonconformista, altfel decat restul, vesela si plina de viata, maseuza foarte experimentata, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi, 200 L; (0729.724.953 sweetpleasure@yahoo.com

65. Denisa bruneta noua in zona ofer

pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047

astept in locatia mea sa te rasfat cu cele mai bune servicii contacteaza-ma pt detalii, 70 L; (0767.672.523 irinaandreearvn@gmail.com

91. Dristor 2, poze reale 100%, buna sunt Iulia, tanara stilata cu bun simt, ma adresez domnilor stilati care vor sa scape din rutina zilnica printr-un masaj de cea mai buna calitate, daca te ai saturat de poze false, te astept, 150 L; (0722.138.288 Julliecherry7@gmail.com

relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035 55. Cristina bruneta cu bun simt ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 56. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

de relaxare la domiciliu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

57. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 58. Daniela rond Alba Iulia Daniela rond

Alba Iulia, masaj total doar la cereremasaj normal 50 lei, 50 L; (0785.462.270

59. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg 30 de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter 50 L; (0763.154.254 60. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg

30 de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter, 50 L; (0763.154.254

71. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro

72. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457

99. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 100. Fete noi, locatie lux, simte atingerile

patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 101. High class massage parlor, Virgiliu

73. Dessiree Masaj, masajul erotic ofer-

it de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950

street, no. 32, district 1, ultra - central villa, amazing girls and most pasionate services. Free bar, jacuzzi, sauna, professional massage and unlimited happyendings, 50 {; (0760.498.238/ 0742.412.888 contact@sweetgirlsmasaj.ro

74. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com

102. Intercontinental Universitate, Romana 20 de ani, te astept in locatia mea pentru a te satisface cu cele mai bune clipe de relaxare intr-un ambient placut. Rasfata-te cu un masaj profesional, contacteaza-ma pentru mai multe detalii, 70 L; (0734.423.317 dragusinancuta20@gmail.com

75. Diana masaj massage visit hotel or your apartment Diana, nice to meet you. I am brunette, senzual and I can make you a very good massage. My meticulous eye for detail ensures each encounter is tailored to your innermost desires. Relax massage, erotic. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

103. Intercontinental, Universitate, Romana, rasfat si relaxare. Te astept in locatia mea pentru a petrece timp impreuna si a ne cunoaste. Ofer clipe frumoase, satisfacandu-te cu masaje parfumate intr-un ambient placut, 70 L; (0737.674.848 dragusinancuta20@gmail.com

76. Diana massage, masaj, visit hotel or

your apartment, Diana, senzual lady, brunette, slim , elegant and expert in massage make you feel your senses , gentle. Hotel visit only or visit at your apartment. Call for details. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

77. Diana noua in zona, masaj de cali-

tate fara graba, fara fite discretie si curatenie, zona Lizeanu aproape de Obor. 80 L; (0799.633.655

78. Diana, doamna matura, ofer masaj de relaxare pe tot corpul intr-o locatie curata si discreta. 80 L; (0724.448.220 79. Diana, 35 ani, singura bruneta finu-

ta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366 80. Diana, best massage, masaj, visit

hotel or your ap Diana, brunette, slim, very elegant and expert in massage make you feel very good. Hotel visit or visit your apartment. Elegance and sweet. Best massage (masaj). Unirii, Arc Triumf, Victoriei. Call me. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 81. Diana, Unirii, 30 de ani, doamna

matura, blonda discreta, ofer diverse tipuri de masaj, relaxare, somatic etc numai in locatia mea, o vila de lux situata in zona Pta Unirii.Discretie, intimitate. Conditii lux. 150 L; (0723.735.479 82. Diham, masaj relaxare totala, poze reale, tanara senzuala, ofer masaj de relaxare totala si alte surprize domnilor manierati si generosi sau cuplurilor, intr-o ambianta placuta, fara graba, in zona Diham 100 L; (0722.918.195 83. Doamna casatorita, stilata, masaj de

relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960

104. Irene, masaj la tine sau la hotel Bruneta cu forme iti pot oferi un masaj de vis. I also speak english, masaj (massage) la hotel sau la tine. Programare cu 1 h inainte, 350 L; (0766.699.417 irene2018irene@yahoo.com 105. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-

te purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

106. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 107. Jolie te asteapta pentru un rasfat

brazilian, buna, numele meu este Jolie sunt 100% brazilianca te astept intr o atmosfera discreta in cea mai deplina curatenie pentru a te rasfata cu un masaj asa cum meriti. I speak english; 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 108. La cuibusor cu fete dragute, mai multe fete dragute profesioniste va asteptam la noi la masaj de relaxare de mai multe feluri masaj nud, masaj body.masaj terapeutic. Cu jacuzzi ?i sauna, cu lengerie noua, locatie discreta, (0758.426.587 Popa_popa@yahoo.com, 109. La hotel ma deplasez la tine la hotel pentru a-ti oferi o ora de placere prin arta masajului si prin alte tehnici bine cunoscute sau la mine in locatie pretul este mai mic daca vii tu la mine, 100 L; (0767.629.025 110. La tine sau la hotel, bruneta, elegan-

84. Doamna 34 reala selectiva ofer

ta, finuta si cu bun simt ofer masaj terapeutic de relaxare, selectiva si dornica de experiente noi, 200 L; (0736.686.726

85. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com

111. La tine sau la hotel, buna ma deplasez la tine acasa sau la hotel, ofer masaj terapeutic si de relaxare, pt mai multe detalii contacteaza-ma. 300 L; (0786.612.773

masaj de relaxare si erotic zona centrala Alba-Iulia 250 L; (0732.568.575

86. Doamna matura 49 de ani, forme pline, voluptoase adori femeia voluptoasa cu fundulet extra bombat, calda si pasionala, atenta la nevoile dvs. de relaxare totala, masaj, body erotic plus alte surprize. La tel. 5/15 min. Intimitate, 200 L; (0751.495.836 87. Doamna matura, poze noi, 32 de ani, comunicativa si cu bune maniere, fac o invitatie domnilor pretentiosi pentru a petrece o ora de masaj relaxare alaturi de mine intr-o locatie de lux, 300 L; (0737.428.140 88. Doamna roscata, 40 ani, sector 3, masaj de relaxare la mine sau la tine. Sunt apa si foc, alege diferenta. Try to be you. Viva to exito. I speak english; (0736.848.706 nicol_pana@yahoo.com 89. Doamna, Matura experimentata in arta masajului te invit sa traiesti o experienta care fiecare barbat merita sa aiba parte. Locatie centrala foarte curata. uleiuri finela fel si momentele. 200 Ron jum de h, 300 Ron/h 300 L; (0733.844.526 90. Dominare masaj erotic, masaj fan-

tezie, camera speciala dominare la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861

112. Larisa Te astept in locatia mea discreta si curata pentru un masaj de relaxare de neuitat, nu ezita sa ma suni, poze reale, 60 L; (0784.990.953 Amos.kitner@gmail.com 113. Laura 31 ani, poze reale 100 ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. 70 L; (0744.819.981 114. Laura, pustoaica 18 ani, masaj erotic nud, priveste cu atentie pozele mele. Ei bine, realitatea e chiar si mai frumoasa deoarece eu nu sunt prea fotogenica. Energizeaza-te instant la un masaj erotic cu o pustoaica jucausa la Noblesse Unic. 200 L; (0727.148.861 115. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te sur-

prins de arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discrer. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady. 80 L; (0720.649.896

116. Luna Massage. O oaza de placere si relaxare te asteptam seara de seara in salonul nostru pentru o sedinta de masaj speciala. La noi te vei simtii cu adevart bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie, 150 L; (0722.877.223

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 aprilie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

5

4

PRESTÅRI SERVICII 117. Magazin Unirii Buna sunt Miky, sunt o bruneta miniona, am 1.65, 55 kg, 100 L; (0732.795.063 118. Maria, 38, 172, 64, doamna matura, frumoasa si licentiata in arta masajului, ofer masaj de relaxare si terapeutic domnilor manierati; 300 L; (0762.041.704 119. Masaj Andra 21 de ani, tanara, fru-

moasa si satisfacatoare, ofer masaj de relaxare doar la tine sau hotel, poze %100 reale. Cer si ofer seriozitate. Pentru mai multe detalii la telefon. (0738.590.092 120. Masaj 100% profesional in

144. Masaj nud Te invitam la noi sa te

relanseze cele mai profesioniste maseuze ?i cele mai frumoase domnisoare, discre?ie si igiena e pe primul plan, jacuzi, sauna si bar gratis, (0759.109.449 Popa_popa@yahoo.com,

145. Masaj relaxare Cristian Cismigiu pe

durata unei sedinte de o ora va veti relaxa si simti cum va detensionati, va veti incarcati cu energie pozitiva. Pretul unei sedinte este de 50 lei. Maseur 36 ani cu 6 ani experienta; 50 L; (0737.698.979 blkoldsun111@yahoo.com

Bucuresti, maseur profesionist efectuez masaj. Pret: 75 lei/ora, 150 lei 2 ore, 3 ore 250 lei, l-d 08:00 23:00. Tel sau mesaj pe WhatsApp. Exclus conotatii sexuale, erotic, nu deranjati inutil. 75 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com

146. Masaj special dominare si fantezie servicii Vip Sedinte speciale, cu masaj de dominare si fanteziii, fetish, toys si accesorii, intr-un labirint al placerii. Caliatetea serviciilor garantata. Lucrez si cu asistenta la cerere. Vin si la Hotel. 250 L; (0746.755.197

121. Masaj de relaxare mentionez ca selectez foarte atent persoanele cu care interactionez. Cer si ofer seriozitate; 200 L; (0734.898.256

147. Masaj suedez, experimentata in terapii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer masaj suedez de relaxare. Durata o ora jum, zona centrala. 150 L; (0723.473.209/ 0723.473.209

122. Masaj de relaxare pt domni, doamne si domnisoare Masaj profesional de relaxare efectuat pe masa de masaj intr-o atmosfera placuta. Detin certificare in domeniu. Poze reale de la cabinet. Zona Bucurestii Noi, metrou iesirea Parc Bazilescu. 75 L; (0731.093.149 liviu.c.georgescu@gmail.com 123. Masaj de relaxare totala la domicili-

ul meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188

124. Masaj de relaxare, maseuza cu

experienta, te astept sa te relaxezi la domiciliul meu, program 10:00-21:00, no sex; 100 L; (0785.656.225 ana_ana0051@yahoo.com 125. Masaj de relaxare, 36 ani rep. Mold, masaj de relaxare fara graba cu o maseuza cu experienta in arta masajului de relaxare la domiciliul meu care se afla in centrul orasului la Universitate, discretie si igiena cu siguranta, (0758.804.949 popa_popa@yahoo.com 126. Masaj de relaxare, body, dus asistat fa-ti timp azi si ofera-ti un capriciu cu o sedinta placuta de masaj, stimulez toti porii pielii tale, te vei simti in al 9-lea cer. Disponibila non stop. Vezi video-ul din acest anunt si apoi ma suni 460 L; (0721.609.296 127. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 128. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te

de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253 129. Masaj erotic Cotroceni, pasiune,

discretie Nirvana Massage salonul cu peste 10 ani vechime, va invita intr-o locatie de lux din zona Cotroceni pentru a petrece clipe de vis in compania maseuzelor noastre, experte in arta seductiei si masajului. 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 130. Masaj erotic Decebal/ Rond Alba

Iulia Sweet Touch este locul ideal pentru domnii care cauta un loc plin de senzualitate, eleganta si rafinament. Maseuzele noastre te vor face sa traiesti cele mai frumoase si senzuale clipe. Te asteptam 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 131. Masaj erotic high class. Girlfriend

experience, seductie erotica cu domnisoare frumoase si sexy intr-o atmonsfera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj orice serviciu ales este realizat in cele mai bune conditii de catre superbele noastre maseuze; 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com

148. Masaj tandru pasional si rasfat te

astept la mine, ofer masaj cu de toate si multa pasiune. 70 L; Nicolae georgiana179@Gmail.com 149. Masaj tandru, micuta jucausa,

masaj Calea Victoriei, intersectie Piata Natiunile Unite, Splaiul Independentei, vis-a-vis de restaurant Hipser, bloc Ferrari. Pozele absolut reale. 100 L; (0762.430.894 150. Masaj tantric pasional, rasfat in jacuzzi Va asteptam sa va relaxati corpul si mintea, intr-o locatie ce provoaca dependenta. Armonia oferita de noi o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului erotic sau jacuzzi cu mai multe fete. 200 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 151. Masaj tantric pentru barbati, femei si cupluri Temple of Bliss massage va ofera o noua perspectiva intr-o lume care promoveaza sexualitatea agresiva. Noi va propunem un masaj relaxant si revigorant care va va face sa priviti masajul senzual altfel 180 L; (0787.571.747 152. Masaj terapeutic, doamna 35 ani,

finuta si discreta ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si discret domnilor educati. Profil real, zona Berceni bd. Alexandru Obregia, 100 L; (0731.893.621

153. Masaj total, singura in locatie, daca

te-ai saturat sa vezi ceva in poze si la usa sa gasesti alceva te asigur ca la mine nu este cazul.singura in locatie, discreta si cu bun simit.Garantez revenirea. Zona Titan Theodor Pallady. 100 L; (0737.150.500 anghelnatalia2017@gmail.com

154. Masaj, buna sunt Diana o fata cu

bun simt si dezinvolta. Discretie, igiena ma caracterizeaza, mai multe detalii la telefon. Dristor Kaufland, 100 L; (0767.791.309

155. Masaj, Cristina 39 ani, ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu. Te astept cu drag. Zona centrala. (0724.975.229 156. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

157. Masaj, buna sunt Diana, am 26 de

ani, 1.60 m, 45 kg, poze din locatie, zona Dristor, Kaufland, mai multe detalii la telefon, igiena si discretie, 100 L; (0767.791.309 158. Masaj, noua in oras, blonda finuta, masaj, suna-ma pentru mai multe detalii, 150 L; (0735.738.876 Aale539@yahoo.com 159. Masaj, noua in zona Dristor, ofer

masaj de relaxare, sunt o fata cu bun simt, daca te respecti suna-ma. Te pot purta intr-o lume ca o sa te convingi, garantez revenirea, pretind discretie in locatie, 200 L; (0736.645.038

132. Masaj erotic salon Loffer you my darlings relaxing massage erotic, massage nude, massage for 1 hour with mutuale caresses so look forward to you (0758.536.176 Popa_popa@yahoo.com,

160. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,

133. Masaj erotic, domnisoare frumoase

161. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457

134. Masaj erotic, garantam dubla satisfactie. Suntem 10 maseuze pe toate gusturile. Dedicate, ascultatoare sau rebele. Nu te lasam nesatisfacut. Tehnici rare, non stop, 150 L; (0728.557.788 135. Masaj erotic, fete sexy, pasiune,

discretie Maseuze frumoase va astepta la Nirvana Massage sa va aduca pe culmile extazului. Fantezia, senzualitatea, arta masajului erotic si limbajul trupului maseuzelor va vor oferi o experienta de neuitat, 170 L; (0764.585.331/ 0721.904.419 masaj.nirvana@yahoo.com 136. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la

hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 137. Masaj la 4 maini, doua prietene

mature, 45/31 ani, maseuze experimentate, blonda senzuala si calma si roscata obraznica si spontana, oferim cele mai tari senzatii in cadrul unui show real dlor interesati, 450 L; (0729.724.953 138. Masaj la hotel sau la salon daca

draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529 experta in arta masajului. Vino sa te convingi personal. Poze 100% reale, 70150 ron, (0768.382.109 alexandra.ayan@yahoo.com

162. Maseaza mulatra, mai multe fete ?i

mulatra te vorr masa te vor relaxsare cu mainile si sanii lor fermecatori, intr-o locatie discreta si curata, garantie..(vei mai reveni), (0758.536.176 Popa_popa@yahoo.com,

163. Maseuza cu atestat, Roxy 200 lei,

142. Masaj Lucky Love, salon de masaj

si night club, te cheama la o experienta de neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, senzuale si frumoase fete. Masaj de relaxare, erotic, body masaj, striptease, intim ladies show. 130 L; (0722.110.003/ 0754.035.723 143. Masaj massage visit hotel or your

apartment Diana, visit hotel or your apartment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te pot face sa te simti ca in rai, fac foarte bine masaj, massage la hotel sau la tine. Alege-ma si vei reveni garantat!! 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

177. Noblesse Unic, salon masaj erotic nud 60 min Respect si calitate. 15 maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona Petrom Eminescu 200 L; (0727.148.861 178. Noua in orasul tau, bruneta reala 25 de ani, ofer domnilor generosi masaj total de relaxare la domiciliu meu, daca anuntul meu ti-a atras atentia atunci nu ezita sa ma suni, te astept pt ati oferi cele mai bune servicii, 80 L; (0721.821.385 adelacristina2003@gmail.com 179. Noua pe site, bruneta 25 ani, ofer masaj de relaxare d-lor manierati. Zona centrala. (0738.516.772 180. Noua ta maseuza in Militari, brune-

ta 27 de ani, te invit la mine pentru a te relaxa. 100 {; (0720.699.369

181. Nuru masaj si servicii de masaj pla-

cut de relaxare, terapeutic cu specialitate in reflexoterapie dus asistat, 250 L; (0721.609.296

182. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro 183. Pasionala, eleganta, doamna

matura 48 de ani, cu sani mari, naturali te va rasfata cu un masaj erotic body relaxant dupa o zi stresanta unde pasiunea si erotismul, tandretea, discretia ma caracterizeaza. Rog seriozitate max. La tel. 5/15 min, 100 L; (0723.432.237 184. Pasiune si tandrete Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 185. Placerea ta, Lamour Vrei sa

maresti doza de satisfactie, alege masajul erotic la L amour. Placere unica, masaj erotic special. Vino traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte, 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 infolamour@yahoo.com 186. Poze reale facute recent dovedesc

cu tatuajele, buna, Sara, blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, te astept la mine pentru masaj de relaxare placut, locatie curata si discreta, pozele sunt recente facute la locatie Zona rond Alba Iulia, 150 L; (0720.184.898

187. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 188. Poze reale, dovedesc cu tatuajele, buna sunt sara fata singura si disponibila vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, ambient placut si curat, ofer seriozitate maxima, pozele imi apartin, dovedesc cu tatuajele, 150 L; (0720.184.898 189. Preferi o fata tanara draguta Fan-

tezia masajului cu o fata tanara cu sanii mari, open mind, discreta si educata. Ma adresez domnilor dispusi sa petreaca momente de relaxare totala. Nu ezita sa ma contactezi, (0906.760.616 190. Promo masaj erotic la dublu, intre doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai acum la Noblesse Unic si alege-ti maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta dureaza 60 de minute si costa 300 ron. Garantam ca vei alege dintre multe. 300 L; (0727.148.861 191. Promotie dominare si masaj erotic

vip fantezie discount la Noblesse Unic, masaj relaxare, body, erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feet-fetish, high heels. Promotie joi, orele 12-22. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro

193. Provocatoare, calda, pasionala,

47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742

doamna matura cu sanii mari, naturali, te va rasfata cu un masaj body erotic nud, pe tot corpul cu uleiuri parumate, plus alte momente speciale. Posibil la tel 5/15 min., seriozitate. Caut o colega, 100 L; (0729.443.193

165. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan

194. Rasfat fara limite doar la Excess

metrou, ofer servicii de masaj, domnilor seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310 166. Maya roscata fierbinte si senzuala

iti ofer masaj tantric de calitate combinat cu atingeri pasionale care te vor face sa uiti de griji. Zona Lizeanu, Obor, Stefan cel Mare 100 L; (0736.943.695

168. Militari Residence, siliconata, slim

141. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906

la mine domn serios sa-ti ofer cele mai bun masaj de relaxare, body cu creme si uleiuri parfumate. Daca esti un domn caruia ii place, te astept la mine. 200 L; (0726.073.377

164. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,

139. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,

o blonda fara fite iti ofer un masaj deosebit mai multe detali la tel. pupici; (0731.536.906

176. Nicol, dulce si senzuala, te astept

192. Promotie exceptionala pt doamne si cupluri, rasfat total al simturilor, placere, incantare si extaz. Masaj Special pentru Doamne, Domnisoare si Cupluri, Masaj de relaxare, erotic, body masaj, Yoni masaj.Promotie exceptionala: 30 min gratis. 130 L; (0737.912.086

167. Militari Residence, noua in zona. Te astept pentru ati efectua un masaj de relaxare profesional, masaj body si plus alte fantezii. Pentru mai multe detalii la telefon. 100 L; (0720.579.174

140. Masaj la tine sau la hotel buna sunt

175. Nemtoaica reala, blonda, finuta si frumoasa, 28 ani, 1,78m/58kg, ofer un masaj de neuitat domnilor manierati si cu bun simt in locatia mea de pe b-dul Unirii. Poze reale, detalii suplimentare la tel. 100 L; (0765.763.308

100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional dlor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; (0731.646.555

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

174. Naidine 19 Ani La tine sau la Hotel!! Dragi gentalmeni, sunt fata din visele tale sau ad putea fi. Am 19 ani de frumusete intunecata, cu un corp uluitor si emotie impunatoare, care va face visele tale erotice, realitate Poze reale 100%100!!! 300 L; (0737.498.332

cu bun simt ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si generosi, Poze reale, 200 L; (0724.604.731 169. Mirela, ofer masaj de relaxare intr-

un ambient placut la domiciliul meu. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922

170. Mister si seductie, lux si calitate

Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 171. Monica bruneta reala 1.68 cu 60 kg 30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si erotism si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; (0731.289.615 172. Monica 35 ani, dincolo de imagini si cuvinte cauti esenta, servicii de masaj, erotic, body si sensual, aromatherapy, meloterapie. 100 L; (0762.430.730 173. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60

kg 30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si erotism si foarte dulce e astept la un masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; (0731.289.615

Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 195. Rasfat si calitate Dessiree va ofera

masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com

196. Relax and reflexotherapy massage

near metro Piata Unirii discreet very clean house you are welcome! Yoday I'm at your disposal non stop. 460 L; (0721.609.296 197. Roxana, massage profesional, the best massage in town l'm waiting for you in my location or in your hotel room; 200 L; (0731.646.555 198. Roxana, noua in zona, Ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta. Titan, bld Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 199. Salon cu dragute din Republica Moldova dragute si pasionale de ceea ce fac, cu experienta, profesioniste in arta masajului cu 2 sau 4 maini, te vor duce pe culmile fericirii intr-o locatie discreta si curata, va invitam la salonul nostru. (0758.848.296 Popa_popa@yahoo.com, 200. Salon de masaj erotic, la salobul de

masaj eroticIrina cu mai multe domnisoate superbete asteapta la un masaj de relaxare intro locatie din centru orasului, discretie si igiena garantat. (0758.857.350 Popa_popa@yahoo.com,

201. Salon lux Baba Novac Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 202. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 203. Salon lux Baba Novac Seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 204. Servicii de calitate Vanesa Danielle, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta, la mine sau la hotel, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea, 100 L; (0731.984.108

Depanez frigidere, combine frigorifice si congelatoare, toate tipurile. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; Tel. (0729.473.587/ 0762.988.567/ 021.420.36.48

10.

11. Electrician autorizat Coman Costel service. Bucuresti, toate sectoarele, varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura Enel gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura; (0740.983.312/ 0761.659.194 12. Frigidere casnice si comerciale,

congelatoare. Convenabil, garantie, inclusiv sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631

13. Frigidere service si reparatii Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

205. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si cativa km de tine, o fata cu forme rubensiene te asteapta intr-o locatie de lux cu maxima igiena si cofidentialitate pentru a te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

14. Frigidere, reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv Sambata, Duminica, (0729.473.587/ 021.420.36.48

206. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

etc., reparatii la domiciliul clientului. Garantie (0722.619.569

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 207. Studenta 22 ani, selectiva ofer masaj de relacsare domnilor seriosi in locatia mea discreta zona rond Alba Iulia, 300 L; (0732.855.248 208. Studente frumoase reale blonda si bruneta, masaj doua studente 21 si 25 de ani, reale oferim impreuna si separat masaj de relaxare. Locatie ultra centrala de Lux. Discretie, igiena, confort, parcare, jacuzzy si siguranta. Deplasare si la hotel 120 L; (0764.182.119 209. Sunt noua in orasul tau, Blonda cu

15. Frigidere, combine, congelatoare

Instalatii electrice non stop Bucuresti, reparam instalatii electrice de toate tipurile. Fie ca ai nevoie de repararea unei prize sau a unui tablou electric echipa noastra de electricieni autorizati iti sta la dispozitie (0722.974.760/ 0766.974.760 office@ruady-service.ro

16.

17. Instalator accesibil-autorizat ANRE

forme, ofer masaj de relaxare domnilor manierati care stiu sa aprecieze calitatea, nu cantitatea, locatie de lux, pretind discretie, igiena maxima, poti face un dus; (0736.645.038

executam istalatii gaze, obiecte sanitare, centrale termice, schimbari coloane blocuri, montari argaze si calorifere,detectoare gaz (0720.992.196

210. SUNTEM DORNICE DE FANTEZII!!! Un masaj perfect pentru pretentiosii care se respecta. 100 L; (0737.197.355/ 0734.979.813

18. Instalator sanitare, termice si gaze,

211. Tanar sportiv 30 ani efectuez masaj

masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, masaj: total, relaxare, tantric, pot fi contactat telefonic, in intervalul orar 08:00/00:45 de luni - duminica 250 L; (0756.642.225 evannbourne@libero.it 212. Tandrete si pasiune, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 213. Unirii, salut, ma numesc Karina si

te invit la un masaj de relaxare, pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi. 400 L; (0799.045.122

214. Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti,

ofer masaj terapeutic de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea. Locatie de lux, igiena si discretie, 300 L; (0727.576.513 215. Vicious Girl Experience Erotic

Massage o experienta de masaj diferita, intr-o locatie atent aranjata cu tematica ce te va purta in jurul lumii. Amplasat central - Gradina Icoanei, te asteptam cu free bar si maseuze frumoase 250 L; (0758.731.867 216. Vino la mine si nu vei regreta, te astept intr-un cadru intim si selelect, masaj, 100 L; (0759.109.449 Imperial.massage@yahoo.com 217. Vip-Zone Privat Erotic Club nou, bar, muzica, companie, dans la bara, lapdance, streaptease, privat show, masaj erotic, happy endings, dush asistat gratuit, jacuzzi. Paza, locuri parcare. Reduceri pt. grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel. 100 L; (0735.445.511 mari.angajari@gmail.com 218. Zona Decebal, foto reale, Diana reala, selectiva, 25 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie, 300 L; (0724.135.251

Repara¡ii electrocasnice, electronice 1. Aer conditionat - montari, demontari,

service la preturi avantajoase; (0724.240.274

2. Antene satelit televizoare, electronice

diverse- montari, reparatii, vand tv color; (0760.174.051

3. Automatizari, reparatii centrale ter-

mice, service intretinere centrale, piese originale, cura?ari chimice si ventilatie reglaje crestere randament, reparatii pe loc placi electronice centrale Instalator Promptitudine, garantie Florin BucurestiIlfov (0726.442.376/ 0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com 4. Autorizat reparatii frigidere, combine

frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

5. Autorizat, asigur reparatii masini automate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionatcuratare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 6. Depanare la domiciliul clientului tele-

vizoare cu tub si lcd, monitoare, dvdplayere, calculatoare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari Windows, devirusari etc. Deplasarea si constatarea gratuita. Garantie sase luni. Seriozitate maxima (0721.521.536 reparatiiladomiciliu@ymail.com 7. Depanez calculatoare, instalare Windows 50 lei, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, instalare imprimanta 30 lei. 50 L; (0745.132.833

Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine. Relatii la telefon: (0744.517.905/ 021.425.87.56 8.

9. Depanez frigidere, combine frigorifice

si congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro

19. Instalator-interventii. Reparatii

- tevi sparte, robineti, beterii, boilere, calorifere, centrale, modificari instalatii, desfundari scurgeri, montaj masini de spalat; (0724.000.475 20. Masini automate de spalat, acum

asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 21. Mecanic electrician in domeniul confectii, repar masini de cusut casnice si industriale, atat pe parte mecanica cat si pe parte electrica; (0768.886.318 22. Montaj aer conditionat in regim de urgenta in maxim 24 ore de la preluarea comenzilor in Bucuresti si Ilfov, 350 L; (0770.391.046 23. PC doctor cu profesionalism si preturi

minime va vindeca calculatorul sau laptopul chiar la domiciliul dvs; (0727.820.491

Transport, turism 1. Abandonati cautarile la transport cu

dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, 3, 4 cam., transport bagaje, pianine, electrocasnice, materiale. Evacuam din apartamente moloz, tocarie, mobila veche, cu personal pt. incarcare 50 L; (0755.276.968 comenzi@efectueztransport.ro www.efectueztransport.ro 2. Accesibili 100%, transport mobila, bagaje, electrocasnice, canapele, diverse marfuri. Avem si manipulanti. Program zilnic, inclusiv in week-end; 50 L; (0735.493.750 3. Acum oferta pret fix 100 lei in Bucuresti mutari de orice fel sau transporturi cu duba+sofer si echipa la cerere in Buc sau in provincie 1leu/km cu program si sambata sau duminica, telefon, 100 L; (0724.449.415 4. Asiguram transport orice tip de marfa, paletat sau vrac, materiale de constructii, ob. voluminoase precum piane, bancomate sau echipamente IT de mari dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relocari complete pt. locuinte, companii, 1 L; (0780.600.100 comenzi@bucuresti-transport.ro www.bucuresti-transport.ro 5. Champions Moving companie de transport mobila, servicii complete de mutari, specializata in mutari locale si nationale, mutari de efecte personale si mobilier atat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii; (0733.330.051 office@chmoving.ro 6. Depozitare bunuri si mobilier,

marfuri generale DEPOZITARE BUNURI. La cerere transport, manipulare, servicii door to door, curatenie. Depozitul este in Bucuresti, incinta Faur. Paza 24/24+asigurare. 100 L; (0732.199.999/ 0732.199.999 relocations@gmail.com 7. Efectuez mutari mobila marfa intern

international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contracost avem personal incarcare putem ata?a remorc? 750 kg volum util 8 mc non stop 70 L; (0744.476.667 8. Evacuam mobila veche, transport,

mutari, relocari. Transport la groapa de gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici (0729.694.800 9. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, nonstop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017 motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare neagra, predare si preluare gratuita in Bucuresti; adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit; cauciucuri noi de iarna, 25 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 10. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non-

stop inchiriem Auto peugeot 207+ an 2014 motor1.4 benzina 20.000 km culoare rosie, predare si preluare gratuita in Bucuresti. Adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit. Cauciucuri noi de iarna 30 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 11. Inchirieri auto Bucuresti, lux, non-

stop, aeroport inchiriem Auto Audi A8 2014 motor 3.0 diesel Quattro culoare neagra. Predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit, cauciucuri noi de iarna 200 {; (0786.802.323 12. Inchirieri auto Bucuresti, lux, non-

stop, aeroport inchiriem auto Toyota RAV4 motor 2.0 diesel manuala 6+1 culoare neagra. 4x4. Predare si preluare gratuita in Bucuresti adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit cauciucuri noi de iarna; 55 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 13. Mobila si tapiserie, transport

24. Repar frigidere, masini spalat la domiciliu dv. Particular, avand vechime de peste 20 ani in acest domeniu, repar frigidere/ masini de spalat, la domiciliul dv., indiferent de marca, model, defectiunea prezentata. Ofer garantie 1 an de zile, 150 L; (0722.509.635 grigoreflorea81@yahoo.com

gratuit Sifoniere 2, 3 usi, comode, dormitoare, paturi, bucatarii, canapele din stoc si la comanda. Disponibile pe mai multe culori. Facebook: Magazin de mobila Poiana Campina (0720.721.712/ 0734.164.644 pascuaugustin@yahoo.com

25. Repar masini de spalat automate toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0767.177.665/ 0722.327.483

14. Mutari locuinte si sedii de firma prestam servicii de mutari A-Z. Asiguram infoliere, montaj, manipulare, marfa asigurata.Programul nostru de lucru este l-d. 09-21:00. 1 L; (0720.115.849

26. Reparatii aer conditionat incarcari

cu freon R22, R410, R22 montaj demontaj aparate aer conditionat in regim de urgenta, rematisari trasee frigorifice, curatari filtre polen igienizari debacterizari cu solutii profesionale (0766.726.725 Cosminpaun0807@yahoo.ro 27. Reparatii aragaze va salut, techni-

cian electrocasnice repar aragaze, plite, cuptoare la care nu sta flacara, reglaj presiune gaz inlocuire butoane schimb diuze, termocuple,la domiciliul clientului, se ofera garantie. 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 service.tcm78@gmail.com 28. Reparatii calculatoare, laptopuri si

monitoare LCD instalare Windows 10/7/8. 1/XP, instalare programe, devirusare, resetare BIOS, recuperare date, probleme internet, wireless, configurare router, curatare praf laptop, constatare defecte, deplasare la domniciliu 100 L; (0726.054.690/ 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com 29. Reparatii calculatoare, webdesign,

editare video, re/instalam orice varianta windows, devirusam, recuperam date, garantie 6 luni, transferam/editam filme de pe casete video, realizam websiteuri/configuram magazine online. Preturi de la 30 lei. 30 L; (0762.578.112 Digiserv_mail@yahoo.com 30. Reparatii frigidere combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 31. Reparatii frigidere Bucuresti,

ne ocupam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii. (0722.572.248/ 0766.394.796 32. Service frigidere combine frig-

orifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

33. Service Reparatii masini de spalat si aragaze CMC Service Expert. Bucuresti .Servicereparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Service-reparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it 34. Verificari PRAM, instalatii electrice eliberam buletin PRAM, certificat PRAM : verificare  rezistenta de dispersie, verificare continuitate nul de protectie la centura de impamantare pentru prizele cu contact de impamantare. (0767.875.875 siaenergy@yahoo.com

15. Mutari mobila cu echipa de incarca-

tori, servicii de mutari complete. Transport mobila, bagaje. Optional, asiguram servicii de montaj mobila. De la 200 Lei 1 L; (0722.768.555 16. Mutari mobilier, evacuare mobilier vechi, nedorit, apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, echipa tanara 4 baieti, camion 5T. Experienta, profesionalism. Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750 17. Mutari, transport mobila, depozitare, debarasare. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie. 30 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro 18. Ofer servicii de transport oriunde in Bucuresti sau in tara. Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5 tone la preturi negociabile. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcare-descarcare. (0727.997.992/ 0767.976.612 arvearveson@gmail.com 19. Parcare privata Aeroport Timisoara

transfer gratuit, monitorizare 24/7, preturi fara concurenta, pentru mai multe informatii sunati : sau www.bestpark.ro 10 L; (0741.209.906 bestpark.ro@yahoo.com

Tractari auto 24 din 24, Bucuresti, Ilfov si in tara. Cele mai mici preturi0784071879 (0784.071.879

20.

21. Transport marfa sau transport mobila in regim de taxi in Bucuresti, astfel in maxim 60 minute de la primirea solicitarii, va punem la dispozitie dube de 3,5 t cu personalul aferent, sunati, program nonstop, 100 L; (0786.559.977 comenzi@transportbagaje.ro www.transportbagaje.ro

Transport agregate balastiera, nisip balastru, piatra, margaritar, refuz de ciur, pamant vegetal. Ridic moloz, mobila veche, Bucuresti, Ilfov.Basculanta se poate inchiria.0784071879 (0784.071.879

23.

24. Transport ieftin de marfa cu duba

sau papuc, transport marfa/persoane. Pret de la 50 Lei cursa papuc sau de la 75 Lei duba. Ex: mobilier, bagaje, mat. constructii. La cerere manipulare.Daca am tel inchis rog sms si sun in cateva minute; 50 L; (0722.851.823 Dandubapapuc@yahoo.com

25. Transport ieftin papuc sau duba, asigur transport cu papuc sau duba in Buc. si provincie. Pret cu papuc incepand de la 50 lei iar cu duba de la 75 lei. George. Inclusiv sambata seriozitate maxima. In provincie intre 1.2-2 lei km. 39 L; (0724.478.342 26. Transport marfa Servicii de transport marfa si mobila in Bucuresti si toata tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; (0727.244.420 office@transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro 27. Transport marfa intern sau interna-

tional Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat contracost avem incarcare descarcare servicii rapide cu doi soferi express 80 L; (0766.642.507

28. Transport marfa si mobila ieftin, transport zilnic si in weekend marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale transport in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum, tarif Bucuresti 50-150 lei, tara 1-2,5 lei pe km, 1 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com 29. Transport marfa, duba 3,5 t, volum

17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura, decont. (0722.715.339

30. Transport marfa, mobila, dimensiu-

ni utile 4,2x2x2,1 (Lxlxh)-18mc, pret minim, PSP/ promtitudine, seriozitate, punctualitate 1 L; (0722.873.643

31. Transport marfa, mobila, bagaje ieftin, absolut la dispozitia dumneavoastra. Marfa, mobila, bagaje, electrocasnice sau diverse obiecte personale ieftin in Bucuresti si in toata tara la preturi normale. Ofer si rog seriozitate. 1 L; (0748.682.232 32. Transport mobila bagaje, electrocasnice, canapele, etc. La cerere, asiguram servicii de manipulare, infoliere, montaj mobila. Program L-D 09-21:00, 50 L; (0729.694.800 33. Transport mobila 7 zile/7, transport

mobila in Bucuresti si alte orase. Optional, asiguram servicii de manipulare si montaj. 50 L; (0737.178.195

34. Transport mobila Bucuresti, ieftin prestam servicii de transport cu masini de diferite volume, manipulare, infoliere, montaj mobila. Programul nostru de lucru este de ld, in intervalul orar 0722,00.Transportam marfa,marfuri g. (0721.654.085 contact@transportmobilasibagaje.ro 35. Transport mobila marfa in Bucuresti si tara, oferim servicii de transport marfa mobila mobilier bagaje relocari atv, motociclete, materiale de constructii. Bucuresti si in provincie. Preturi de la 100 Lei. Oferim factura (0732.548.835 36. Transport mobila si in weekend. Asiguram servicii de mutari mobila ,transport marfa,etc. Dispunem de autoutilitare de diferite volume 3-24mc, si personal bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; (0735.534.488 37. Transport mobila si marfa ,cu manipulare Transport mobila si marfuri generale cu manipulare inclusa ,la pretul de 120lei/ora. Program si in weekend. Sunati in fiecare zi pana la orele 22,00. 120 L; (0733.896.700 38. Transport mobila, moloz, veche, nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 39. Transport moloz, mobila, debarasari mansarda, subsoluri, garaje; (0721.154.119 40. Transport pamant, moloz transport

pamant, moloz, nisip, balast, excavatii, demol?ri. Oferim seriozitate; (0723.138.003 mihaita.trans@yahoo.com

41. Transport persoane Bucuresti Germania, Anglia, Ester Tours va ofera transport de persoane Bucuresti in Germania si Anglia cu autocare si microbuze moderne zilnic direct pana la adresa de destinatie. Pt rezervari contactatine; 1 {; (0773.908.912 office@estertours.ro 42. Transport persoane/ colete oriunde

in tara, sofer personal cu auto propriu (Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo) scaune piele incalzire ?i racire scaune fata, priza 230 v spate, portbagaj 530 l, efectuez la comanda transporturi private (0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro

43. Transport Romania Olanda Belgia Germania Curse regulate cu autoutilitare de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. Transport bagaje, colete, mobila, electrocasnice, biciclete, motociclete, (0745.024.750 fts.freight@gmail.com 44. Transport rutier, aerian, feroviar, maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com 45. Transport, mutari mobilier, apartamente 1-4 camere, case, vile. Servicii complete de relocare. Montam si demontam orice tip de mobila, camion 25 m3. Iulia Bucur. (0762.676.751/ 0762.676.750

22. Transport agabaritic, combine, uti-

46. Transport-mutari-relocari, punem la dispozitie dube cu volume cuprinse intre 11-24mc pentru servicii complete de transport - Mut?ri, manipulare, montaj mobila. Avem personal bine instruit. Program L- D, 08-20:00. Sunati; (0721.926.735

laje, tractoare, transport trailer cu rampe si cu troliu de tone, transport containere, transport utilaje santiere, transport combine agricole, transport agabaritic (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro

47. Transportam diverse, mobila, moloz, alte chestii Suntem o echipa de muncitori seriosi punctuali. Preturile variaza în functie de cerintele clientului, (0767.976.612/ 0727.997.992 arvearveson@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

16 aprilie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 48. Transportam orice, oricand, oriunde, casa de expediti. Transport mobila si marfa in Bucuresti si in tara. www.transportmarfuri.net (0767.633.147/ 0768.293.961

Întreprinzåtori alte domenii Broderie industriala societate executa la comanda broderii electronice, pe orice tip de suport textil, cu aplicatii, decupaje laser, realizeaza si modifica programe de brodat, asigurand conversia in orice limbaj masina; (021.224.47.00/ 0744.569.363 office@brodona.ro 1.

2. Curatam si intretinem scari de bloc

(gunoi, curatam graffiti), spatii verzi. www.pik.ro; (0720.616.096

3. Curatenia si ordinea te preocupa

mai mult ca pe altii? Te pricepi sa manuiesti ustensilele de facut curatenie? Hai in echipa noastra. Suntem o companie de servicii medicale; (021.312.30.41

Doriti sa infiintati o firma in Paris-Franta? Indiferent de nationalitatea dvs., societate de consulting din Paris, va putem ajuta in acest sens. Pentru informatii va rog sa ne contactati: www.actionavenirconsulting7.com; (00330634680675 actionavenir7@gmail.com 4.

5. Personal trainer/ instructor sportiv. Antrenor personal acreditat national/international luptator MAI imbunatatesc conditia fizica persoanelor care candideaza pt. subofiteri/ofiteri, licee militare si persoane pt. slabire masa musculara, (0766.252.191 bitineanuvalentin@yahoo.com 6. Tapiter execut lucrari la domiciliul

clientului, pret negociabil. (0726.113.452

Servicii diverse 1. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro 3. Adi, tanar maseur efectuez masaj

general pe tot corpul, fata, spate, inghinal, reflexo, sunt curat, educat, agreabil, uleiuri bune, locatie curata, convenabil, nonstop, suna-ma oricand, Adrian 45 L; (0723.784.039 4. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791 5. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20

ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer masaj de relexare domnilor generosi cu bun simt, va astept la mine in locatie, pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L; (0738.143.758/ 0733.169.730 6. Alesia si Diana, vrei sa te relaxezi te

invit la mine pentru o ora de relaxare totala prin tehnici bine cunoscute de masaj, locatie centrala, 100 L; (0766.414.936

7. Alexa, noua in zona, masaj de calitate pt domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047 8. Alexandra, Drumul Taberei, Raul

Doamnei, stil si eleganta te invit la mine acasa sa iti ofer un masaj de relaxare, cu uleiuri aromate, dus, aromatherapy, discretie max, igiena totala, cer si ofer seriozitate, poze reale, 150/ora, program 1224. 80 L; (0738.191.485 9. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de

ani dornica de experiente noi iti ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentios care apreciaza calitatea. Zona centrala. 70 L; (0738.143.758/ 0734.047.945

21. Andreea am revenit respectuoasa si

foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

22. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu 58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526 23. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

24. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 25. Andreea, blonda cu poze reale 27

de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526 26. Andreea, blonda cu poze reale facute in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, sunama, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 27. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27 de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526 28. Andreea, esti obosit sau stresat vino la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 29. Andreea, o blonda cu poze reale te

astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 30. Andreea, 19 ani Ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu reala si si rabdatoare zona Alba Iulia 80 lei sedinta pentru detalii la telefon; 80 L; (0763.498.915 31. Andreea, 29 ani, ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu, locul perfect pt tine, clipe de liniste, relaxare absoluta si atmosfera placuta, poze reale. Mai multe detalii la tel. 60 L; (0764.093.732 32. Antidepresiv, detoxifiant, terapeu-

tic si limfatic masaj profi, pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, o succesiune de manevre efectuate manual cu scopul de a echilibra functiile cognitive si a imbunatati imunitatea. Rasfat si sanatate. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730 33. Antrenoare fitness, 2, te asteapta

la antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 34. Atestat masaj terapeutic profesion-

al/ general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura si terapii alternative 100 L+ reflexoterapie, sedinta completa 1h 30/150 L, pe masa masaj, aer conditionat, Eminescu Mosilor 10-21 (0724.898.065 35. Atestat masaj terapeutic profesion-

al, general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, presopunctura 100 L + reflexoterapie 150 L se executa pe masa de masaj 10-21 aer condit, loc. Mosilor Eminescu, (0724.898.065

sunt Denisa ofer masaj la domiciliul meu pentru mai multe detalii suna-ma; 100 L; (0769.551.739 15. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 16. Andreea Blonda 27 de ani cu poze

reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526 17. Andreea blonda cu poze reale 27

de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 18. Andreea 19 ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, fata selectiva si rabdatoare. Sedinta 80 lei pt mai multe detalii la telefon; zona Alba Iulia, 80 L; (0763.498.915 19. Andreea 24 ani, poze reale 100%,

vino sa-ti ofer clipe de neuitat. Ofer masaj de cea mai buna calitate. Igiena si discretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii la telefon zona P-ta Alba Iulia. 300 L; (0742.529.725 20. Andreea 32, te astept la mine in locatie pentru a ti oferi cateva momente de relaxare prin diferite tipuri de masaj. Cer si ofer seriozitate. Berceni; 60 L; (0738.430.434

relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 58. Bruneta, 25 ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Zona centrala, sect 3. (0738.516.772 59. Bruneta, Delfinului, bruneta noua in

38. Barbat, 37 ani, dragut, discret si cu

bunul simt, ofer masaj de relaxare pentru doamne si domnisoare. Exclus barbati; (0731.065.224 39. Bella, matura, selectiva ofer masaj

terapeutic de relaxare la domiciliu meu. 100 L; (0737.207.792

40. Berceni, noua in zona,18 ani, slim,

te astept sa ne simtim bine impreuna, masaj, detalii iti pot oferi la telefon, pozele sunt 100 % reale, 80 L; (0754.272.138 41. Berceni, Mariana ofer masaj de

relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064

42. Berceni, Straja, servicii de calitate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671

relaxare la domiciliul meu, discretie maxima. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0727.512.037 relaxare la domiciliul meu discretie si intimitate, Delfinului Pantelimon, 40 L; (0727.512.037

45. Bianca, doamna matura ofer masaj

de relaxare la domiciliu, discretie si intimitate, zona Delfinului, Pantelimon, 40 L; (0727.512.037 46. Bianka, 35 ani, poze reale 100%,

ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. (0746.532.027 47. Blonda 32 ani, ofer masaj de

relaxare, zona Bd 1 Decembrie 60 L; (0724.040.231 48. Blonda singura discreta si rabda-

toare cu bunul simt al umorului ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si discreti. Militari 50 L; (0768.546.406 49. Blonda 28, blonda reala selectiva ofer masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea intr-un cadru intim si discret zona Alba Iulia 200 L; (0732.584.646 50. Blonda matura ofer masaj de

relaxare, discretie, intimitate. Igiena asigurata. Armonia oferita o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului, 150 L; (0725.326.208 cautcolega@yahoo.com 51. Blonda matura, draguta si discreta,

1 67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si generosi. Te astept la mine acasa intr-un ambient deosebit in zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer discretie si igiena; 100 L; (0723.040.088 52. Blonda, masaj de relaxare prin pro-

ceduri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 53. Blonda, Dristor Kaufland, 27 de ani,

ochi albastri ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional pentru mai multe detalii, astept tel tau, Dristor caut colega locuiesc singura. 50 L; (0734.522.735

89. Doamna noua in zona Dristor, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Discretie si seriozitate. Poze reale; 50 L; (0727.199.458 90. Doamna ofer masaj de relaxare si intretinere, corporala zona Obor, Mosilor. 70 L; (0743.659.781 91. Doamna ofer masaj delicat de

relaxare, tonifiere si intretinere corporala central Universitate; 100 L; (0729.668.399 92. Doamna Sara rafinata, manierata,

matura, stilata, te invit in locatie curata si discreta pentru masaj de relaxare in companie selecta. Mai multe detalii la tel 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483 93. Doamna singura, o fire placuta, comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736

zona. Ofer masaj de calitate; (0768.223.763/ 0768.223.763 ancutatinka@gmail.com

94. Doamna 34, reala, selectiva ofer

60. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679

95. Doamna 35, ofer masaj de relaxare

61. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si

comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679 62. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de

ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

63. Buna, vrei sa ma cunosti? Suna-ma.

masaj de relaxare zona centrala Alba Iulia 250 L; (0732.568.575

,revigorare si intretinere corporala cu uleiuri speciale d lor, la mine, central Universitate. 70 L; (0720.282.102 96. Doamna 53 de ani, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954 97. Doamna 53, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954 98. Doamna 53, manierata si educata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954 99. Doamna draguta, amabila si manier-

ata ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Igiena si discretie; (0720.169.810

Sunt blonduta, curata, draguta, atenta la cerintele voastre, invit domni la un masaj de calitate si clipe de rasfat; (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com

relaxare domnilor educati si seriosi la domiciliul meu. pentru mai multe detalii contactati 100 L; (0720.644.662

64. Buna, sunt Carina, o domnisoara de

101. Doamna matura ofer masaj de

21 ani, 1.80 , 60 kg noua in domeniu, locatie centrala. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare mai multe detalii la tel., 60 L; (0701.175.927

65. Cartea o carte iti spune multe povesti. O carte de citesti poti sa te definesti. Vino sa citesti si in sufletul meu sa descoperi cine sunt eu. 80 L; (0731.073.679 gabrielastoica007@yahoo.com 66. Catalina, 47 ani, draguta ofer masaj

domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea, locatie Militari in spatele Pietei Veterani sau Uverturii, Teatru Masca Militari, 50 L; (0731.045.645/ 0724.605.269 67. Crina, 22 de ani, domnisoara rafina-

ta si cu bun simt, ofer masaj de relaxare profesional la domiciliul meu. Creez dependenta. Poze recente din locatie. Detalii la tel., Dristor 2, 50 L; (0732.299.069

68. Cristina, blonda draguta, 28 de ani,

ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421 69. Cristina, 30 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 70. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793 71. Cuplu curat si discret dorim cunostinta domni 20-35 ani pt. masaj relaxare; (0752.434.469

73. Cupluri, masaj pentru cupluri, des-

masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; (0744.876.225

11. Alina Dristor Kaufland, bruneta draguta, simpatica comunicativa atenta la dorintele tale 28 de ani, 1.70, 58 kg iti pot oferi clipe de neuitat in locatia mea Dristor, Kaufland, te astept sa ne cunoastem; 50 L; (0737.049.440

14. Am revenit, Drumul Taberei, buna

57. Bruneta, 31 ani ofer masaj de

37. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona,

44. Bianca, d-na matura ofer masaj de

13. Am revenit, doamna discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare si intretinere corporala. Zona Splaiul Unirii. (0735.679.784

56. Bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

72. Cuplu, pentru doamne si cupluri, 3038, oferim masaj terapeutic si de relaxare pt doamne, domnisoare si cupluri fara pretentii materiale. Exclus barbati singuri (0738.213.577

43. Bianca d-na cu forme, ofer masaj de

locatia mea curata si discreta ca sa iti ofer un masaj de neuitat pe tot corpul. Zona Militari Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0724.188.831

55. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la domiciliul meu pentru detalii suna-ma, Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192

36. Atestat profesional pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730

10. Alina 39 ani, ofer masaj de relaxare in totalitate domnilor interesati, pentru nai multe detalii suna-ma; 100 L; (0767.007.834

12. Alina, maseuza blonda te astept in

54. Bona Rosu, Chiajna cautam pentru ingrijire copil (1 an si 4 luni) in Rosu, strada Crinului. Program 10h/zi. Indatoriri: totul legat de copil (hrana, menaj strict legat de copil, plimbat/ joaca cu el) (0766.441.490 stroeramona@hotmail.com

fatarea simturilor. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 74. Curatenie profesionala, curatenie

apartamente, birouri, spatii comerciale (rezidential & comercial, industrial)Preturi corecte, treaba buna. 250 L; (0722.682.940 Office@CuratenieOMG.ro 75. Daria domnisoara draguta 26 ani,

ofer masaj de relaxare domnilor generosi, zona Vitan, 60 L; (0730.956.564 76. Darya, doamna matura te astept pe

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

77. Denisa, noua in zona, te astept intr-

o locatie curata si discreta pt. a-ti oferi un masaj de relaxare. Titan Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086 78. Denisa, Unirii, bruneta stilata, slim, frumoasa, o fire placuta, ofer diferite tipuri de masaj intr-o vila de lux situata langa P-ta Unirii, relaxare si evadare din rutina zilnica. Poze reale. 200 L; (0726.653.473/ 0730.924.593 79. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro

80. Diana, doamna matura, ofer masaj de relaxare pe tot corpul intr-o locatie curata si discreta. 80 L; (0724.448.220 81. Diana, 35 ani, singura, bruneta finu-

ta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

82. Diana, noua in zona, visele tale pot deveni realitate, doar alaturi de mine poti sa te bucuri de un masaj foarte bine executat, zona lizeanu aproape de obor poze reale 80 L; (0799.633.655 83. Dimitrie Cantemir, noua in zona,

bruneta 170, 56 kg, matura, te astept sa te rasfat cu un masaj de cea mai buna calitate, suna-ma si nu vei regreta, pt mai multe detalii astept sa ma suni. 70 L; (0767.672.523 gyulyamayra11@gmail.com 84. Doamna 1.70 m, 90 kg ofer masaj de relaxare, zona Berceni soseaua Giurgiului intersectie cu Toporasi, 50 L; (0753.580.809 85. Doamna casatorita, stilata, masaj de

relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960

86. DOAMNA cu experienta, ofer masaj

de relaxare zona Floreasca 80 L; (0774.941.696

87. DOAMNA educata, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu domnilor manierati, mai multe detalii la telefon, cer si ofer discretie si igiena. Locuiesc singura, 150 L; (0727.027.598 88. Doamna fac masaj terapeutic;

(0735.670.953

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

100. Doamna matura ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, discretie si intimitate. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0727.512.037 102. Doamna matura ofer masaj ter-

apeutic: disfunctia erectila, punctul VC6, oceanul energiei situat sub ombilic, 90 min/175 ron, masaj medical genital ajuta la irigarea zonei intime,deblocarea centrilor nervosi; 175 L; (0770.846.094 103. Doamna matura 40 ani, Dana, am 1,70, 57 kg, par lung ten alb, ofer domnilor discreti masaj de relaxare pe tot corpul, fara sa ne grabim reciproc, discretie si igiena. Va astept cu drag. Teiul Doamnei cu Lacul Tei. 100 L; (0787.337.213 104. Doamna matura 45, bruneta ofer

masaj de relaxare la domiciliu meu, ambient placut fara graba zona central Zeptar, Goga det la tel. 60 L; (0765.228.499

105. Doamna matura, Deea 38 ani, sociabila si selectiva te astept sa petrecem cateva momente in compania unui masaj de relaxare zona Goga/ Vitan; 60 L; (0733.261.723 106. Doamna matura, relaxare totala,

masaj medical genital ajuta la irigarea zonei inghinale, deblocarea centrilor nervosi si a arterelor care alimenteaza inima. Disfunctia erectila, punctul VC6, oceanul energiei 90 min. 175 L; (0720.377.471 107. Doamna matura, zona Lacul Tei ofer masaj de relaxare, ambient deosebit pentru domni pretentiosi care apreciaza calitatea, conditii deosebite, lux, discretie. 80 L; (0751.976.055 108. Doamna singura, 44 ani, ofer masaj de relaxare, zona centrala, 70 L; (0768.037.948 109. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225 110. Doar masaj profesional Terapeuta,

atestat, experienta, scoala masaj, seriozitate, ofer masaj de relaxare, reflexogen, drenaj limfatic si terapeutic. Exclus sex si masaj erotic. Dr. Taberei Moghioros. Rog seriozitate, 45 L; (0766.553.639 111. Domnisoare, poze reale, te astep-

tam sa ne cunosti, oferim masaj. Nu vei regreta. Suntem tinere si frumoase. 80 L; (0786.565.306 112. Dristor ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.637

113. Dristor 2 Alexia, Dristor 2, singura

in locatie, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt in locatia mea discreta si impecabila, te astept sa ne simtim bine. Suna-ma acum, 50 L; (0767.532.407

114. Dristor noua pe site, 19 ani, 1.70 ,

50 kg te invit la mine pentru masaj de relaxare si tonifiere discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel. 150 ora 60 L; (0767.358.684 115. Dristor, 1.70 m, 56 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, poza reala, lux, ac, Dristor, Mihai Bravu, Kaufland. 50 L; (0761.984.032 116. Dristor, ofer masaj de relaxare

curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0723.900.774 117. Dristor, noua pe site Monica 30

124. Intercontinental Universitate, Romana te astept in locatia mea pentru cele mai bune clipe de relaxare intr-un ambient placut. Rasfata-te cu un masaj profesional, contacteaza-ma pentru mai multe detalii, 70 L; (0734.423.317 dragusinancuta20@gmail.com

159. Masaj de relaxare, doamna matura,

194. Melysa 35 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625

125. Intercontinental, Universitate,

160. Masaj de relaxare, Marilena, blon-

da 46 ani, parul lung, te astept la mine, Berceni; (0763.664.061

195. Melysa, 35 ani Poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625

Romana, te astept la mine pentru a petrece clipe unice de relaxare alaturi de o bruneta tanara, 20 de ani. Ofer masaj de relaxare si o companie placuta. 70 L; (0737.674.848 dragusinancuta20@gmail.com 126. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 40 L; (0733.347.650 127. Karina 34 ani, poze reale 100%,

121. Fete superbe, locatie de lux multe

maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com 122. Geanina, masaj terapeutic, relaxare, intretinere corporala, cervical, lombar, facut pe masa de masaj timp de o ora. Program 15-20 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534 123. Inchiriem incarcatoare telescopice

13 m Tekko Logistik ofera servicii inchiriere si transport incarcatoare telescopice Terex, Manitou, Jcb, Merlo, cu maxim 2500 ore de functionare; brat telescopic de 13 m; sarcina de lucru de 3500 kg (0749.064.848 tekko@tekko.ro

196. Menaj. Doamna serioasa 40 ani,

fac menaj la domiciliu, eventual firma. Rog seriozitate. (0726.450.107

197. MIRELA Ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut fara graba la domiciliul meu. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0736.549.922

ofer masaj medical pe masa de masaj. Masajul se adreseaza persoanelor cu probleme locomotorii, cu diferite afectiuni de sanatate (dureri de spate, picioare, cervical, nervul sciatic) 300 L; (0730.957.743

199. Mirela 27 ani, noua in zona te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret, Unirii, Zepter, 60 L; (0725.871.620

165. Masaj profesional Doamna maseur cu atestat si experienta ofer masaj de relaxare, anticelulitic, de slabit, terapeutic si reflexoterapie, pe pat de masaj. Fara alte servicii, (0733.859.509

200. Mirela, cosmeticiana, Drumul Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni manierati si generosi. Program 10:0020:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; (0745.028.362

166. Masaj profesional, asistenta medicala 50 ani, placuta cu experienta in masaj de relaxare total si prostatei, am locatie l-d 12-20, dupa ora 20 deplasari la clienti si straini si cazati hotel, asigurare taxi detalii telefon. 150 L; (0728.441.698/ 0768.152.973

201. Monica 33 ani, Bucuresti, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms 70 L; (0730.947.092

numesc Andreea, sunt o fata dulce, te astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Zepter. 80 L; (+40736250017 129. La mine sau la tine, Dristor, blonda

30 de ani ofer masaj terapeutic si de relaxare, locatie zona Dristor Camil Ressu. 60 L; (0720.522.833

130. La mine, Calea Dudesti, Burebista, bruneta creata si draguta te astept in locatia mea curata din zona Ronda Alba Iulia, Burebista pentru a te relaxa in compania mea. Masaj total de relaxare, poze 100% reale, mai multe detalii la telefon. 50 L; (0786.612.333 131. La tine sau hotel, Andreea, 21 de ani, noua pe site. Draguta, sociabila. Ofer masaj de relaxare de buna calitate. Pt mai multe detalii la telefon. 150 L; (0722.116.386 132. La tine sau la hotel sunt Elena, o creola superba si ofer domnilor manierati masaj de relaxare, pentru detalii ma puteti contacta, 250 L; (0745.359.317 133. La tine sau la hotel, Selena, 21 de

ani, 1,70 m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%, 300 L; (0799.237.123

134. Larisa, draguta, 31 ani, ofer masaj de relaxare. Cer si ofer discretie, igiena si seriozitate. Mai multe detalii la tel. Zona Bucur Obor, 80 L; (0761.024.566 135. Lory am revenit, lasa-te surprins de

arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discretie. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896

136. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te

astept sa te bucuri de un masaj de relaxare foarte bine executat, discretie si intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L; (0720.649.896 137. Maria 43 ani masaj de relaxare si

intretinere, efectuat pe masa de masaj. Discretie maxima, detalii la tel. Zona Bucur Obor, 100 L; (0755.932.589 138. Maria, 28 ani, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Poze reale. Zona Colentina Doamna Ghica 40 L; (0754.709.995 Zona.obor.colentina@gmail.ro 139. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni. Relatii la: (0732.963.998 140. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, curatenie. Garantez revenirea. Berceni; (0732.963.998 141. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, curatenie. Garantez revenirea. Berceni; (0732.963.998 142. Mariana, ofer masaj de relaxare

domnilor seriosi si discreti. Garantez revenirea; (0733.145.064

143. Marra, selecta, open minded, dis-

cretie (singura), bun simt, igiena si pasiune, materializate intr-un masaj sweet touch memorabil. In rest, te las sa descoperi singur, (B-dul Magheru, Romana), 200 L; (0799.664.040 144. Mary 35 ani Doamna matura ofer masaj de relaxare domnilor generosi intro ambianta curata si linistita, pt detalii la tel. zona Lacul Tei, 100 L; (0787.337.213 145. Mary 35 ani, doamna singura, o fire

placuta, comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon 100 L; (0787.337.213 146. Masaj de relaxare, terapeutic si

sportiv efectuat pe masa de masaj, curatenie, discretie, zona Iancului. 100 L; (0726.359.885 147. Masaj La mine sau la tine, ofer

masaj domnilor doritori de experiente noi. Te astept in locatia mea sau ne putem intalni la tine sa petrecem cele mai frumoase momente, 100 L; (0769.470.293 148. Masaj La tine sau la hotel masaj de

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929 149. Masaj ofer domnilor masaj erotic

body si masaj de relaxare 50 L; (0735.322.288 ssweetpurple909090@yahoo.com

150. Masaj reflexoterapie la domiciliul

meu. Barbati, femei, Luminita, (0737.672.026/ 0721.989.266

151. Masaj somatic, de relaxare,

152. Masaj Tanar prezentabil curat cu

tam mobila la comanda clientului din PAL, MDF, sau AGT, masuratori, montaj si transport gratuit. Montaj si reglare usi, parchet mocheta, tapet, etc. Oferim seriozitate, 100 L; (0799.062.735/ 0765.889.939 iulian.precup@yahoo.com

162. Masaj de relaxare, te astept sa te relaxezi la un masaj la domiciliul meu, program 10:00-20:00, programari cu 30 minute inainte, no sex 100 L; (0785.656.225 ana_ana0051@yahoo.com

128. La mine sau la hotel, buna, ma

118. Drumul Taberei, (Hanul Drumetului)

120. Execut mobila la comanda execu-

da, 46 ani, parul lung, te astept la mine, Berceni; (0763.664.061

163. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon; (0731.536.906

intretinere, cervical, lombar, capilar, fese, gambe. Masajul se executa pe masa de masaj. Exclus sex. Pentru mai multe detalii, apelati numarul, 100 L; (0722.142.808

119. Eleganta si rafinament, doamna matura ofer masaj de relaxare la mine acasa o locatie discreta si luxoasa, deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399

161. Masaj de relaxare, Marilena, blon-

ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0755.303.986

ani, 1 65, 45 kg te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel., 60 L; (0769.164.892 momente de relaxare alaturi de o domnisoara bruneta, intr-o locatie calda, linistita si primitoare. Mai multe detalii la telefon, 70 L; (0752.960.836

efectuez masaj capilar, facial, cervical, lombar, masajul muschilor fesieri, sportiv, reflexoterapie. Masajul dureaza o ora pe masa de masaj. Igiena si discretie. (0786.650.782

atestat si experienta efectuez masaj terapeutic de relaxare si intretinere corporala la domicilul dvs al meu. Cer si ofer seriozitate, program zilnic, locatia Alba Iulia; (0729.433.215 153. MASAJ terapeutic, oferit de o doamna cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658 154. Masaj terapeutic, relaxare, intretinere corporala, masaj cervical, capilar, lombar facut pe masa de masaj timp de o ora, 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534 155. Masaj terapeutic, somatic, general

de relaxare, tonifiere, reflexo-terapie pe masa de masaj. Pentru programari si mai multe informatii apelati. Exclus sex, 100 L; (0726.215.714 156. Masaj 100% profesional in Bucuresti, maseur profesionist efectuez masaj. Pret: 75 lei/ora, 150 lei 2 ore, 3 ore 250 lei, l-d 08:00 23:00. Tel sau mesaj pe WhatsApp. Exclus conotatii sexuale, erotic, nu deranjati inutil. 75 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com 157. Masaj de calitate la noi sau la hotel,

domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com 158. Masaj de relaxare domnilor seriosi,

zona Ion Mihalache-Turda; (0720.144.720

164. Masaj medical maseuza matura,

167. Masaj profi, 42de ani, 1.65 m, 67 kg. Imi rezerv dreptul de a selecta clientii. Am atestat. Durata sedintei este de o ora sau in functie de tipul masajului personalizat. Zona Alba Iulia Trafic. Parcare, caldura (0764.152.740 168. Masaj relaxare, George 44 ani, efectuez masaj de relaxare doamnelor la domiciliu. (0728.882.547 georgepopescu2401@gmail.com 169. Masaj somatic, de relaxare, intretinere, cervical, lombar, gambe. Masajul se executa pe masa de masaj. Exclus sex. Pentru mai multe detalii, apelati tel., 100 L; (0726.215.714 170. Masaj terapeutic prin manevre de reglare si tonifierea muschilor, stimularea circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu miscari tranzitorii de regenerare si refacere a intreg organismului. Obor Mosilor 100 L; (0726.508.066 171. Masaj terapeutic, de relaxare prin

metode de tampotamente musculare alternand cu tehnici de relaxare a regiunii respective. Metode de frictiune si presare care deblocheaza contractiile musculare. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 172. Masaj terapeutic, domna educata ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si discret domnilor manieratii cu bun simt. Pentru mai multe det sunama. Nu ras la nr privat sau sms. Poza facuta in locatie. Zona Berceni 100 L; (0784.748.712 173. Masaj, Ada, selectiva, ofera domnilor cu bum simt masaj de relaxare intrun ambient placut, sector 3, intre orele 817, 50 L; (0735.366.510 174. Masaj, daca vrei sa scapi de stre-

sul cotidian te astept la mine pt o sedinta de masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii (0724.975.229 175. Masaj, la tine sau la hotel, masaj

de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420

176. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii la tel., 150 L; (0769.208.929 177. Masaj, buna iti ofer masaj de

relaxare facut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. Nou venita in Bucuresti 100 L; (0799.334.470 178. Masaj, Georgiana, ofer masaj de

198. Mirela ofer masaj de relaxare intr-

un cadru intim si discret. Detalii suplimentare la telefon. Titan, bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922

202. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

203. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

204. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

205. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

206. Nemtoaica Blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Bvd. Unirii langa Ucecom, poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 207. Nicol, bruneta slim, ofer body masaj de relaxare intr-un ambient placut si discret, foto reale din locatie, garantez, mai multe detalii la telefonic, 200 L; (0726.073.377 208. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 25 de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie zona Dristor Kaufland, 60 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 209. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60

m si 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt la mine in locatie, zona Dristor Kaufland, 70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675

210. Noua, de origine turca, Unirii sunt o domnisoara tanara, 22 ani, bruneta cu 60 kg. Ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in totalitate 100 L; (0767.023.065 211. Oferta deosebita pt un domn spe-

cial si manierat, daca nu te grabesti si vrei un masaj mai aparte, intr-un cadru placut si discret, apeleaza cu incredere la mine. Astept un domn civilizat, bine crescut, minim 30 de ani, preferabil casatorit, 70 L; (0758.850.507 212. Piata Delfinului, ofer masaj total la

domicilul meu. Pentru mai multe detalii astept tel tau. Singura in locatie (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com

relaxare, la domiciliul meu, locul perfect pentru tine, clipe de liniste, relaxare, absoluta si atmosfera placuta, poze reale. Berceni, Straja, Resita; 50 L; (0724.757.800

213. Piata Progresul, doamna 55 ofer masa de relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

179. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

214. Productie puplicitara, print si tipari-

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420

180. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

prestez masaj terapeutic, detalii la tel., 150 L; (0769.208.929

181. Masaj, noua in zona piata Delfinului, ofer masaj total noua in zona piata Delfinului te astept la mine pt a te simti in al noualea cer; (0768.385.427/ 0768.385.427 teleportata@gmail.com 182. Masaj, noua, Bruneta frumoasa ofer masaj asa cum vrei tu, singura, curatenie intimitate, discretie, pleci satisfacut si revii cu placere. Alexandra, 28 ani, 60 L; (0769.211.380 183. Masajul perfect pt pretentiosi

Masajul pentru domnii care se respecta si au pretentii de lux, 100 L; (0737.197.355/ 0734.979.813 184. Maseur efectuez masaj relaxare

tonifiere. Rog seriozitate. (0774.969.337/ 0774.969.337

185. Maseur sportiv 28 ani, Tanar sportiv 28 ani efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena, (0774.969.337/ 0774.969.337 186. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742 187. Matura stilata. Daca ti doresti altce-

va suna-ma, stil, rafinament, eleganta, discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi. Poze 100% reale, 150 L; (0763.259.242

188. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer masaj de relaxare domnilor civilizati, 100 L; (0722.494.310 189. Matura, bruneta, discreta, te astept

la mine pentru cel mai bun masaj de relaxare. Poze reale. Pentru detalii sunama, 100 L; (0799.149.750 190. Matura, inalta supla ofer masaj de

relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. (0726.874.434

191. Matura, 41, Piata Romana masaj,

60 nr, 120/h pe locatie, la hotel, 200 60 L; (0754.958.709 claudiabotez62@gmail.com

192. Matura, feminina, deosebita prin stil si calitate, ofer masaj terapeutic prin proceduri specifice terapiei, benefice organismului cu imbunatatirea tonusului necesar vietii cotidiene, poze reale, 9-23 de V-D, nu raspund la nr. privat sau sms, nu noaptea, 300 L; (0730.369.218 193. Maya, doamna 32 de ani, inalta, finuta, amabila si foarte simpatica, te astept la un masaj in locatia mea personala sector 2, 100 L; (+40736943695 sexmaya4@gmail.com

turi casete luminoase, bannere, colantari, standuri, carti de vizita, flyere, brosuri, decoratiuni magazine, promovare offline si online, litere volumetrice, totemuri, decorari/ redecorari magazine (0788.936.079 alexandru.buzan@printdivision.ro 215. Promotie masaj cupluri Noblesse

Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 14-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 216. Pustoaica noua in zona, Maya, 20

de ani, sunt o fire tandra si calda ce ma implic in totalitate in a oferi masaj si o companie frumoasa. Nu rsp la nr. privat sau mesaj, 40 L; (0769.530.636

217. Refresh, Efectuez masaj pt. relaxare, incordari musculare, dureri dorsale. Reflexo, pres pe meridiane, consultanta psihologica si nutritionala. Trat. faciale, masti. (0752.663.416 218. Relaxare prin masaj doamna 50 de ani placuta cu experienta in masaj corporal de relaxare total si prostatei am locatie L-D 12-20 dupa ora 20 deplasari la clienti si straini si cazati hotel asigurare taxi detali telefon; 150 L; (0732.559.796/ 0730.403.237 219. Relaxare prin masaj si viata sana-

toasa, eliminarea stresului si oboselii acumulata in timp. Maseuza, sector 6, efectuez diferite tipuri de masaj, intre orele 13.00 - 21.00; (0738.031.064

220. Riana, doamna ofer masaj de relaxare intr un cadru discret si intim. Pentru mai multe detalii suna-ma la tel. (0730.228.089 Dilalah2001@yahoo.com 221. Romana, Denisa 28 ani. Buna te

astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si intim. 70 L; (0774.678.241

222. Roxana, ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 223. Roxana, noua in zona, ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 224. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de

ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625

225. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de

ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625

226. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj terapeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 227. Servicii de montaj si asamblare mobila oferim servicii profesionale de montaj, demontaj, asamblare si instalare mobilier si decoratiuni de orice fel in Bucuresti si imprejurimi. Montam si asamblam mobilier casnic, office, magazine, etc. 120 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com 228. Servicii sablare profesionale, prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat. Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848 229. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. (0720.407.840 230. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812 231. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 232. Soryna 30 ani, masaj terapeutic

profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; (0758.158.334 233. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental,

sanus per aquam. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861 234. Studenta 22 ani stilata si cu mult

bun simt ofer servicii de masaj si intretinere corporala in locatia mea de lux central Alba Iulia 300 L; (0732.855.248 235. Sunt o doamna eleganta discreta

ofer masaj de relaxare in locatia mea de lux, discretie si igiena, zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.368 236. Tanara, 34 de ani, experienta, ate-

stat, ofer masaj de relaxare profesional, masaj lombar, cervical, capilar, terapeutic, masajul de face pe masa de masaj, locatie centrala, foto reale din locatie, 100 L; (0732.937.889 237. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer masaj

de cea mai buna calitate. Igiena si discretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii la telefon sau pe WhatsApp. Rog si ofer seriozitate 80 L; (0727.580.137 238. Veronica doamna matura ofer ser-

vicii de masaj domnilor stilati si cu bun simt, fara graba, zona centrala Zeptar, Goga, prog 11/20, 60 L; (0731.084.734

239. Veronica 55 ani, doamna matura, casatorita, ofer masaj de relaxare domnilor discreti si educati, ofer si pretind discretie, 70 L; (0734.786.543 240. Zona centrala, buna sunt noua in zona ta si te astept la mine in locatie pt un masaj de calitate, pt detalii suna-ma, daca nu raspund, te rog insista, 70 L; (0738.143.758

8. AGENT curatenie, firma servicii profe-

sionale de curatenie angajeaza personal cu experienta pentru obiective: spatii de birouri sau alte institutii in Bucuresti. Pachet salarial motivant. (0720.341.946 office@visionclean.ro

9. Agent interventie cu permis categoria

B si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

10. AGENT paza parcare. Sasgym angajeaza agent paza parcare, salariu atractiv, 1 zi cu 1 zi sau 2 zile cu 2 zile, de la 10 la 22; (0724.365.514 marya.negru@gmail.com 11. AGENT paza si ordine, agent control

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

12. Agent vanzari. SC Seca Distribution

SRL, divizia Mars, angajeaza agent vanzari cu sau fara experienta. Cerinte: permis de conducere cat. B minim 1 an, diploma de bacalaureat; mihai.mara@seca.ro 13. Agent comercial cu permis auto

angajez; (0773.709.922

14. Agent comercial pentru magazin de

materiale pentru instalatii sanitare office@cripal.ro

15. Agent contractari firma de colectare

angajeaza agenti pentru incheiere contracte. Cerinte angajare: permis cat B, abilitati de comunicare si disponibilitate pentru munca de teren; 2.000 L; (0732.840.181

16. Agent curatenie, angajam doamna pentru curatenie de intretinere, program 8 ore, institutie de stat la Piata Romana, Teatrul Tandarica. Oferim salariu motivant plus tichete de masa; (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro 17. Agent curatenie, firma curatenie angajeaza agent curatenie pentru locatie fixa din zonele: Berceni, Balotesti si Otopeni. Oferim salariu motivant. Relatii la telefon (0751.049.869 18. Agent curier SC Hermes Courier angajeaza agenti curier pentru Bucuresti, permis conducere cat. B, experienta in distributie, livrari. Relatii l-v (09:00-18:00) la telefon. (0784.888.853 19. Agent de curatenie Cautam femeie

pentru curatenie birouri, locatie fixa zona Piata Romana 8h luni-vineri. Se ofera decont abonament transport Bucuresti; 1.400 L; 20. Agent de curatenie doamna cu

experienta pentru curatenie de intretinere birouri si protocol. Locatia este Mall Plaza Militari, iar programul este de luni pana vineri incepand cu ora 6 dimineata (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro

36. Agent vanzari cu sau fara experien-

ta, persoana comunicativa, contract de munca, training gratuit pt. SC; (0728.650.079

37. Agent vanzari Bucuresti Ilfov, depar-

tament hr cu cunostinte de contabilitate, sef parc auto Ilfov, contabila, inginer constructor, personal curatenie, persoane serioase (0723.970.996 ogrezeanu.daniela@gmail.com

55. Agenti curatenie birouri pro-

gram 8 ore Luni-Vineri, salariul atractiv+ tichete de masa +decontare transport. (0735.883.335

56. Agenti curatenie New Cleaning Concept pentru spatii de birouri in locatie centrala. Oferim salariu motivant platit la timp plus bonuri de masa; (0722.276.596/ 0758.230.474 marius.bucur@newcleaning.ro

38. Agent vanzari cafea 57. Agenti de curatenie pentru hypersalariu excelent. Firma market din zona Berceni. Program 8 ore, contract de munca; (0758.044.134 distribuitoare cafea premium Italia, cauta/ anga58. Agenti de curatenie jeaza agent vanzari pentru birouri si hypercafea, cu pasiune pt. market. Oferim salariu cafea, motivat, experienpeste medie, platit la ta in vanzari FMGC, Horetimp, bonuri de masa, ca. Cerinte: excelent net- plata orelor suplimentare. working, abilitati comuniInformatii de luni pana care, persoana dinamica vineri intre orele 9,00cu initiativa si orientata 18,00 la nr.: catre rezultate. Salariu (0784.290.182 de baza + comision 70 Euro pt. orice contract de 59. Agenti de curatenie, cautam agenti de curateni (doamne sau domni) pentru minim 8 kg de cafea/ cladiri de birouri, zone de centru usor de luna. CV la: gdcoffeeroajuns, program L-V, mediu placut, echipa serioasa, salariu 1200 lei in mana mania@gmail.com +bonusuri. Andre Camelia; 1.350 L; 39. Agent vanzari inghetata Algida angajeaza agent vanzari/ distributie, masina 3,5 to. (cat. B). Salariu fix+ bonus+ comision+ bonuri de masa. (0734.459.652 florin.cracana@unilever.com 40. Agent vanzari servicii curierat, SC Hermes Courier angajeaza agent vanzari pentru servicii de curierat. Va rugam sa aplicati CV-ul pe mail (0758.888.877 ana.mihai@hermes-curier.ro 41. Agent vanzari, companie importa-

toare si producatoare de produse alimentare naturale angajeaza personal calificat pentru departamentul vanzari. Postul implica munca de birou si/ sau teren (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro

42. Agent vanzari, imobiliare comunicare, atent la detalii, organizat. Contracteaza clienti, ofera consiliere, mentinere relatii clienti, promovare anunturi. Asteptam CV-ul tau la adresa de mail. Activitate birou. optic.outlet@yahoo.com 43. Agent/ agenta curatenie echipa mobila. Firma de curatenie profesionala angajaza 2 agenti / agente pentru echipa de interventii mobila, salariu 2000 lei Netin mana, contract de munca, program flexibil. Bonusuri de performanta. 2.000 L; (0771.449.760

(0785.482.082/ 0785.482.082 camelia.tudor100@yahoo.com

60. Agenti de curatenie, femei si barbati

pentru firma curatenie in hypermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 61. Agenti de paza angajam agenti de paza conform Legii nr. 333/2003. Salariu atractiv si bonuri de masa. Numar contact. (0734.710.699 62. Agenti de paza angajeaza firma de

paza, pentru obiective din Bucuresti si Chitila. (0723.393.728

63. Agenti de paza pentru firma de scu-

ritate pentru Jilava, Magurele si Bucuresti; (0761.657.691/ 0721.216.234

64. Agenti de paza pentru obiective din zonele Militari si Bulevardul Expozitiei, Casa Presei, cu sau fara atestat. Tel: (021.332.05.44 65. Agenti de paza cu atestat angajam

pentru obiectiv de pe Sos Alexandriei. Pentru detalii sunati la tel. (0735.866.474

74. Agenti de securitate angajeaza Agentia de securitate, conform legii 333 /2003, program 8 h/zi, posturi interior, echipament gratuit, salariu motivant. 1.400 L; (021.337.44.77/ 0747.221.397 75. Agenti de securitate atestati, experienta minim 24 luni pt. societate de paza care asigura securitatea in Bucuresti. Obiective Rezidentiale si cladiri birouri, zona Colentina si Lacul Tei. Salarii incepand cu 1.300 ron. Relatii: L-V 09.00- 15.00; (0743.183.110 76. Agenti de securitate Caldo Privat

Security angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat, pentru cladiride birouri, galerii comerciale, centre de afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj dar nu este obligatorie. Salariu motivant (0766.051.733/ 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatsecurity.ro 77. Agenti de securitate cu atestat, absolventi liceu, pentru paza institutii de invatamant sector 3, Theodor Pallady. Salariu incepand cu 1.500 lei in mana. LV orele 10-16; (0743.183.110

21. Agent de paza. societate comerciala

angajeaza, pentru propria cladire de birouri, conditii civilizate, relatii la tel: (021.330.00.30

22. Agent de securitate, femei pt. Fox, fabrica de mezeluri. Atestat de paza. Spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 -12/48. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, L-V 1.400 L; (0726.718.768

1. A M International locuri de munca, A M

International, companie de productie publicitara, angajeaza:lacatul confectii metalice, finisor asamblator obiecte din mase plastice, electrician; (0747.085.815 maria.ene@ami.ro 2. Account manager echipa Alfas, esti candidatul ideal daca ai capacitatea de a integra volume mari de informatii; esti o personalitate energica, dornica de a invata si ai bune abilit??i de comunicare (0732.118.087 suport@coloritinvest.ro 3. Ad Garage angajeaza mecanic auto, Calea Dudesti nr. 167 sector 3, cu experienta, salariu 3000 lei, program luni vineri. 3.000 L; (0753.096.899/ 0753.896.897 office@reparammasini.ro 4. Administrator magazie, lucrator

gestionar, pentru administrarea si evaluarea stocurilorde materiale si piese de schimb automotive si utilaje grele, aprovizionarea si refacerea stocurilor. (0372.462.014 5. Administrator site, magazin on-line,

fotografierea produselelor si adaugarea acestora pe site. Preluare comenzi telefonice si procesarea lor.Nu este nevoie de studii superioare, dar cei 7 ani de acasa, da. Program 10:00-19:00 l-v; (0771.542.600/ 0720.534.703 bravoshop.ro@gmail.com 6. Administrator tehnic care sa indeplineasca si functia de casier pentru firma Scomet administrare imobile. Conditii obligatorii: permis, masina. Program 13.00-21.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 7. AEK Security Division angajeaza

agenti de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizare gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii la telefon: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

25. Agent de vanzari, unic importator/dist. produse alimentare angajez agent de vanzari/ comercial cu experienta portofoliu in domeniul alimentar reprezinta un avantaj), permis categoria B. Oferim conditii avantajoase; (0744.895.838/ 0722.269.661 office@onercon.ro

pozitiva, dinamica, cunoscatoare a limbii engleze, perspicace, capabila si doritoare sa se formeze si dezvolte intr-un mediu profesional.Disponibilitate de incepere imediata. (0728.808.064 enta, mediu de lucru placut, cunostinte PC minime, posibilitate avansare, vanzari/inchirieri, castiguri de minim 2.000 lei pe luna; (0725.472.839 Rbrtoffice@gmail.com

1.350 l in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP sector 1, carte de munca pe perioada nedeterminata, 1.350 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 32. Agent paza receptie cladire birouri, salariu de la 1600 lei net. Oferim Training de specialitate cu posibilitati de promovare in cadrul firmei. 1.600 L; (0765.900.665

66. Agenti de paza cu atestat Angajam

45. Agenti curatenie depozit Stefanestii

67. Agenti de paza cu atestat angajam

de Jos- zona Ilfov, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0767.644.116

68. Agenti de paza cu atestat angajam

47. Agenti curatenie Firma de curatenie

69. Agenti de paza cu atestat angajam

33. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana

34. Agent paza, asoc. prop. Bucuresti,

48. Agenti curatenie hypermarket Colentina- zona Colentina, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0748.292.030

zona Baba Novac, angajeaza agent paza cu atestat, pensionar (barbat), cu limita de varsta sau cu drept de munca, apt medical, in program 12/24 (0741.029.993 cinn2007@yahoo.com 35. Agent vanzari Cafy Jr SRL, in dome-

niul jantelor si anvelopelor sh si noi. (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

pentru obiective din zona IMGB si zona Podul Constanta, in apropiere de Gara de Nord. Pentru detalii sunati la tel. (0721.932.532

46. Agenti curatenie femei si barbati pentru firma de curatenie in hypermaket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134

angajeaza baieti pentru echipa de interventii cu experienta in manevrarea utilajelor de curatenie (monodisc, masina de spalat pardoseala dura si mocheta, spalat supfatete vitrate). 1 L; (0742.111.113 office@ghostbusters.ro

fara intarzieri. Contract de munca pe perioada nedeterminata, 1.450 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro

pentru obiectiv din zona Mall Baneasa. Pentru informatii sunati la tel. (0735.303.396

pt obiectiv din zona Baneasa. Pentru detalii sunati la tel. (0735.303.396 pt. obiectiv de de Soseaua Alexandriei. Pt detalii sunati la tel. (0735.866.474

««««««««««««««««««

Lake- zona Dristor, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0754.590.242

70. AGENTI DE PAZA CU ATESTAT PENTRU SALA JOCURI (TINERI). OFERIM: TRAINING, TINUTA, PROGRAM FLEXIBIL, CONTRACT DE MUNCA, SALARIU 1.500 LEI NET PENTRU INCEPUT, 1.500 L; (0721.253.470 OFFICE_PLANETM@ YAHOO.RO

52. Agenti curatenie hypermarket Unirii-

««««««««««««««««««

49. Agenti curatenie hypermarket Colosseum- zona Chitila, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0735.327.870 50. Agenti curatenie hypermarket Mili-

tari- zona Militari, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0727.812.776

51. Agenti curatenie hypermarket Park

zona Unirea, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0720.114.630

Agenti curatenie pentru sedii banci si cladiri birouri, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79

53.

54. Agenti curatenie si lucratori comerciali pentru magazine in zonele Otopeni, Balotesti, Militari. Oferim: salariu motivant, training gratuit, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil. Daca esti o persoana dinamica, responsabila si cu simtul raspunderii nu ezita sa ne contactezi; (0751.051.955

71. Agenti de paza cu sau fara atestat,

Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 72. Agenti de securitate angajam cu

contract de munca salariu motivant, (0722.558.551 73. Agenti de securitate angajam cu

domiciliul in Bucuresti. SSG Fire& Rescue Security Investigatii marim echipa. Vino alaturi de noi; (0725.500.510/ 0732.830.207

78. Agenti de securitate cu atestat, experienta in paza minim 2 ani, bacalaureat, conditie fizica, apt securitate pentru cartier rezidential in sectorul 2. Salariu 1.600- 2.000 lei in mana, L-V orele 10-16; (0743.183.110 79. Agenti de securitate cu atestat, pen-

tru centre de afaceri zona Petrache Poenaru (Semanatoarea). Salarii atractive plus bonuri de masa (0728.488.480 coordonare@kryptonguard.ro 80. Agenti de securitate cu/fara permis

de conducere pentru obiective in Bucuresti. (021.335.44.91/ 0723.346.264

81. Agenti de securitate pentru centre de afaceri, ansambluri rezidentiale si depozite. Salarii attractive plus bonuri de masa (0728.488.480 coordonare@kryptonguard.ro 82. Agenti de securitate pentru magazine, pentru firma de paza, care detin atestat de calificare profesionala, salariu atractiv. Pentru detalii sunati la nr. de tel. (0723.208.844 83. Agenti de securitate pentru obiec-

tive in sectorul 2 si 3. Salariu atractiv; (0741.216.013

84. Agenti de securitate SC Plus Pro-

tect Security SRL angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat. Conditii avantajoase de salarizare, obiective situate in Bucuresti. Mai multe informatii la tel.; (0773.800.174 office@plusprotect.ro 85. Agenti de securitate SC Plus Pro-

tect Security SRL, angajeaza agenti securitate cu atestat. Conditii avantajoase de salarizare, obictive situate in Bucuresti. Program 24/72. Mai multe informatii la tel. (0771.214.365 office@plusprotect.ro

86. Agenti de securitate Societate de paza angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat pentru obiective din Bucuresti. Conditii avantajoase de munca, salariu atractiv; (0726.256.008 87. Agenti de securitate pentru maga-

zine comerciale, SSG Security angajeaza agenti de paza cu si fara atestat pentru magazine comerciale. Salariu 1600-2000 lei net. Oferim Training de specialitate cu reale posibilitati de promovare. Relatii la tel; (0732.830.207/ 0725.500.510 recrutari@ssg.ro

pentru hypermarket, cu sau fara atestat, cu domiciliul in: Berceni, Pantelimon, Drumul Taberei, Baneasa; (0748.075.002/ 0769.039.499 110. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura,

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Pajura Bucurestii Noi 1.500 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 111. Agenti paza cu atestat pentru

societate comerciala sector 6. Salariu 1.600 lei net+ tichete de masa. Informatii la tel., 1.600 L; (0732.672.654 112. Agenti paza cu sau fara ates-

tat, cu domiciliul in zonele: Matache, Dorobanti, Domenii, 1 Mai, Amzei, Pajura, Th. Pallady; (0784.268.496/ 0755.130.931

93. Agenti de securitate. Firma de paza angajeaza agenti de securitate cu/fara atestat pentru Bucuresti si Ilfov, salariu motivant; (0751.066.663/ 0757.027.025

114. Agenti paza Margeanului Rahova

99. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

44. Agenti curatenie baieti si fete, program 8 ore/part time, seara, pentru birouri si spatii comerciale, salariu motivant, transport asigurat; (0723.395.147

109. Agenti paza salariu 7 Ron/ora,

113. Agenti paza femei si barbati cu sau

98. Agenti imobiliari cu sau fara experienta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, anunturi pe toate site-urile cu plata; 1.000 {; (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

28. Agent imobiliar, cu sau fara experi-

108. Agenti paza cu atestat pentru Bucuresti, salariu 1400 lei net.Angajam agenti de interventie cu atestat si permis conducere cat. B, salariu 1800 lei net. Program lucru 12/24 sau 24/48. (0728.873.928

92. Agenti de securitate. Compania Swat Force International angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta pentru jud. Cluj, orasul Cluj Napoca. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator. Salariu atractiv fara intarzieri; (0731.731.315/ 0731.731.319 bodan.ursu@swatinternational.ro

97. Agenti imobiliari cu sau fara experienta. Ne ocupam cu intermedierea tranzactiilor imobiliare, mai exact ne ajutam clientii sa isi gaseasca locuinta sau biroul potrivit necesitatilor lor 1.000 {; (0770.846.448 deximobart@gmail.com

27. Agent imobiliar, cautam o persoana

Bucuresti, preferabil sectorul 2 (0763.589.788

91. Agenti de securitate, receptionere, dispeceri Societate de paza angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat pentru obiective din Bucuresti, dispeceri, receptionere. Conditii avantajoase de munca, salariu atractiv; (0751.101.187

enta, persoane comunicative, sociabile, serioase, prezentabile, cunostinte PC. Se ofera salariu fix, carte de munca, comision, training pentru incepatori, program 10-18. CV pe email, 2.000 L; (0770.846.448 deximobart@gmail.com

enta, contract de munca, salariu fix, comision si bonusuri. Program 10-18, locatie Universitate. CV pe email, 800 {; (0770.846.448 deximobart@gmail.com

31. Agent paza cu sau fara atestat,

ventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe. BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

96. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

26. Agent Imobiliar cu sau fara experi-

30. Agent paza cu sau fara atestat din

90. Agenti de securitate, agenti de inter-

95. Agenti imobiliari cu experienta in domeniu. Oferim conditii de exceptie, comision 50-70%, sediul modern zona Gara de Nord. Intra pe site sa te convingi. Te asteptam la interviu; www.tentantimobiliare.ro (0730.993.333/ 0720.009.999/ 0720.009.999 tentantimobiliare@yahoo.com

24. Agent de vanzari cu experienta in domeniul tipografic si productie publicitara. Se ofera salariu motivant + comision din vanzari. CV la: regatadesign@gmail.com

29. Agent paza - zona Sos Straulesti. Pentru detalii sunati la: (021.407.52.35

89. Agenti de securitate, societate de paza angajeaza pentru obiective din Bucuresti si zone limitrofe. Oferim conditii de lucru avantajoase, salarii motivante 1.900 L; (0728.124.192 office@stewardsas.ro

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO

plarie pvc Rehau, Weiss, Salamander si Deceunink, angajam agent de teren pentru zona de Bucuresti, Ilfov, Prahova, Giurgiu, Ialomita, Buzau, Calarasi, Teleorman, Dolj, Dambovita. 500 {; (0752.308.101 ofertare.sibelplast@gmail.com

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002

88. Agenti de securitate, societate de paza angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat pentru obiective din Bucuresti. Conditii avantajoase de munca, salariu atractiv (0736.768.759

94.

23. Agent de teren Producator de tam-

Oferte full time

7

enta, abilitati in comunicare si seriozitate pt. agentia imobiliara Florex Home zona Unirii (0731.144.155 100. Agenti imobiliari, agentie imobiliara

cu sediul in Sos. Iancului, angajeaza agenti imobiliari pentru toate sectoarele, cu / fara experienta. Decont ratb/metrou, telefon cu abonament, comision progresiv; 200 L; (0770.437.570 office5@mauwis.ro

101. Agenti imobiliari, agentie imobiliara/ angajeaza agenti imobiliari cu experienta in zona Batistei Universitate, comision atractiv, salariu,masina sau secretara cu experienta CV realestatesvaoffice@gmail.com 1.000 {; (0722.737.226 realestateoffice@gmail.com

fara atestat pentru depozit piese auto zona Militari sal. 1.800 lei net, restaurant in zona Unirii Hanul lui Manuc, program 12/ 36h sal. 1300 lei net, fabrici in zonele Pantelimon, Berceni 24/48h salariul 1.500 lei, 1.800 L; (0769.075.995/ 0786.410.128 angajari@carpatguard.ro Libra Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti zona Margeanului Rahova. Salariu, 1.500 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro 115. Agenti paza pentru supermar-

ket, cu sau fara atestat, cu domiciliul in zonele: Berceni, Bragadiru; (0748.075.002/ 0769.039.499 116. Agenti paza Prelungirea Ghencea. Libra Guard angajeaza agenti paza zona Prelungirea Ghencea. Salariu, 1.500 L; (0758.112.861 Office@libraguard.ro 117. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tineretului-Timpuri Noi. Salariu 1.500 lei. 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro 118. Agenti paza Trapezului si Pante-

limon, Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zona Trapezului si Pantelimon. Salariu 1.500 Ron. 1.500 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 119. Agenti paza, angajez agenti paza din orasul Giurgiu si zonele limitrofe ofer transport; 1 L; (0764.003.300 david_isai7@yahoo.com 120. Agenti paza, Libra Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti zona Militari. Salariu 1500 Ron 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro 121. Agenti paza, Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zonele Margeanului si Salaj. Salariu 1.500 lei 1.500 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro 122. Agenti paza, Libra Guard anga-

jeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Berceni. Salariu 1500 Ron 1.500 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 123. Agenti paza, Libra Guard angajeaza agenti pt. Bucuresti zonele Prelungirea Ghencea si Bd. Timisoara. Salariu 1.500 Ron 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro 124. Agenti paza, Libra Guard anga-

jeaza pt. Bucuresti zonele Pajura si Berceni. Salariu 1.500 Ron 1.500 L; (0755.000.687

102. Agenti imobiliari, secretara, asis-

tent manager-B+IF metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa,cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, avansat /incepator, rugam CV: (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro 103. Agenti interventie angajam agent

interventie-detinator permis auto, program ture pentru Bucuresti; (021.300.21.01 office@guardone.ro

104. Agenti interventie cu atestat agent securitate pentru societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000 lei, 2.000 L; (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 105. Agenti interventie cu atestat pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000 Lei 2.000 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 106. Agenti interventie si securitate. Swat Force Romania angajeaza urgent agenti interventie (moto/auto) si agenti de securitate, barbati si femei pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe. Asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor. Telefon programare interviu: (0735.319.640/ 0725.443.366 107. Agenti interventie, patrulare pentru firma de paza Carpat Guard, zona Pipera, persoana serioasa, dinamica, experienta minim 2 ani, program de lucru in ture, salariu net 2000 Ron, 2.000 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

16 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 161. Ajutor bucatar Restaurantul Social1 (in fata Casei Poporului) angajeaza ajutor bucatar program flexibil fulltime, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

184. Ajutor bucatar, bucatareasa, ajutor

209. Ajutor de vanzator legume si fructe

162. Ajutor bucatar si pizzar pentru

185. Ajutor bucatar, fata spalat vase angajez urgent in Pipera ajutor bucatar si fata la spalat vase, vis-a-vis de DRPCIV (permise auto). Mai multe detalii la telefon (0722.540.169 georgen58@gmail.com

210. Ajutor gestionar Impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul RATB; 2.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro

Restaurant Trattoria 20 din Regie. (0751.267.453 163. Ajutor bucatar Terasa/ livrari la domiciliu angajam ajutor bucatar cu experienta minima obligatorie 2 ani. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/ saptamana. (0747.040.977 emilia.vlad@yahoo.com 164. Ajutor bucatar Wahaka Street Food Park angajeaza ajutor bucatar, salariu atractiv! Va rugam sa ne contactati la numarul din anunt. (0731.153.153 165. Ajutor bucatar (femeie) ptr fast

food. Program 07.00-17.00 l-v, weekend liber, contract de munca, o masa pe zi. Situat in zona armeneasca (Vasile Lascar); 1.500 L; (0762.883.978/ 0769.263.027 daniela_stanciu1989@yahoo.com 166. Ajutor bucatar cu experienta pentru

prepararea salatelor, garniturilor si a deserturilor Roxy Pub (Regie) angajam pe perioada full time. Rugam seriozitate si oferim un salariu atractiv; (0785.224.502 167. Ajutor bucatar cu experienta pentru 125. Agenti paza, Carpat Guard, salariu

1.500 - 1.800 lei net lunar, pentru obiective zone centrale, cladiri de birouri, ambasade. Zonele: Baneasa, Militari, Berceni, Pantelimon, program: luni vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Interviurile: zona Obor Lizeanu, str. Radu de la Afumati nr. 13 A, sector 2, luni - vineri: 10.00 - 18.00, plata la termen; (0786.410.128/ 0769.075.995 126. Agenti receptie barbati, program

de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladiri de birouri zona Pipera si Aurel Vlaicu. Rog cv-uri pe mail. (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro 127. Agenti securitate angajam urgent

pentru Bucuresti si Ilfov, salariu 14001600 ron. (0737.039.536

128. Agenti securitate angajeaza

Stov Security. Cerinte: atestat paza, domiciliul in Bucuresti, llfov, program 12/24 cu 12/48, salariu motivant, conditii optime de lucru. (021.317.42.76/ 0720.133.112 129. Agenti securitate barbati si femei

pt. firma paza, conditii bune de munca. Salariu 1.700 lei net. Locatii: intrarea Straulesti (Bucurestii noi) si str. Rudeni (Chitila) (0751.055.607

130. Agenti securitate calificati/necalifi-

141. Agenti securitate, Mall Plaza Romania BMF Security angajeaza, agenti securitate, pentru Mall Plaza Romania, 8 lei/ ora net, analize gratuite. Relatii la tel. luni-vineri 09-17 sau mail, 1.900 L; (0799.402.499/ 0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu 142. Agenti teren ptr aducere clienti straini in club tinere/tineri motivati, vorbitori engleza conversational, simpatici, sociabili, zambitori ptr recrutare clienti din cluburi, baruri. Oana zi/0762.359.164,Liana noapte/ 0737.634.109. 10.000 L; (0762.359.164/ 0737.634.109 mari.angajari@gmail.com 143. Agenti vanzari - Proiect Orange

Franciza Orange cauta agenti vanzari directe (experienta in vanzari constituie un avantaj). Salariu fix, contract 8h + bonuri de masa + comision motivant + telefon de serviciu; (0744.631.484 amet.adler@idn.ro 144. Agenti vanzari, promoteri pentru

companie multinationala. Salariu net, 1.500 L; (0764.914.055

145. Agenti. Ce cautam? Agenti de curatenie si coordonatori pentru divizia office si hypermarket. Ce oferim? Plata salariului la timp, minim 1.500 Ron net, bonuri de masa, plata orelor suplimentare, contract de munca integral. Informatii la tel. sau adresa de email: (0784.290.182 recrutare@deziclean.ro

cati, angajam agenti securitate centru comercial oferim mediu de lucru placut, echipament gratuit, medicina muncii gratuita. Detalii in interval orar 09:00-18:00 L-V; (0756.135.735/ 0784.219.522

146. Agentie turism angajeaza sofer categoria D, preferinta pensionar, posesor atestat curse ocazionale cu autocar si microbuz; (0731.396.104

131. Agenti securitate complex reziden-

147. Ajutor bucatar si femeie de serviciu

tial, pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.700 lei net. Tel.: 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovici@teamguard.ro 132. Agenti securitate Floreasca complex rezidential societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru complex rezidential in zona Floreasca. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu 1.600 lei net 1.600 L; (0767.800.080/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

133. Agenti securitate Ghencea, Militari,

Crangasi societate de paza angajeaza agenti securitate cu/ fara calificare pentru zona Crangasi, Militari, Ghencea, Calea Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Program flexibil, salariul net 1.600 Lei 1.600 L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 134. Agenti securitate Grivita, Laromet,

Bucurestii Noi cu si fara atestat. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Laromet. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700, 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com 135. Agenti securitate in Bucuresti cu/

fara atestat. Salariu 1.400 net. Relatii tel. 1.400 L; (0770.258.552 dansilviu@gmail.com 136. Agenti securitate parcare program

zi agenti securitate parcare program zi salariu atractiv, echipament gratuit. Supraveghere parcare interioara centru comercial. Salariu incepand de la 1400 lei; (0784.219.522

137. Agenti securitate pentru magazine

- Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medicale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.0016.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel. (0749.062.295 138. Agenti securitate scoli si gradinite,

societate de paza angajeaza agenti de securitate cu si fara atestat pentru paza unor scoli si gradinite. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu net 1600 Lei. Tel. 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 139. Agenti securitate, inclusiv pension-

ari pt. SC Electromagnetica SA (0721.252.667

140. Agenti Securitate, RPG Security angajeaza agenti securitate cu domiciliul in Bucuresti sau Ilfov, relatii la telefon sau mail, pentru interviuri in intervalul L - V 09.00 - 16.00 1.680 L; (0219534 hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro

restaurant specific romanesc si international program luni - vineri 7-16.15, locatia sector 6 (0752.166.337/ 0726.113.787 santech.srl@gmail.com 168. Ajutor bucatar cu experienta pt. restaurant pub Fabrica, str 11 Iunie nr 50. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu atractiv, platit la timp, comision din vanzari, contract munca 1.800 L; (0723.155.027 169. Ajutor bucatar cu experienta 2000 lei, firma catering cu sediul in sect 5 strada Margeanului, angajeaza ajutor de bucatar cu experienta; 2.000 L; (0765.489.624 170. Ajutor bucatar pentru bucatarie pizza, cautam persoana energica, dornica de munca, minim de experienta. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

bucatar fara experienta sau bucatareasa cu experienta pentru masa calda, salariu 2000-2700 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi libera, zona Berceni, sector 4, cm+masa. 2.700 L; (0773.316.497

Ajutor bucatar, femeie cu sau fara experienta si femeie la vase pentru restaurant. Relatii dupa ora 12,00; (021.211.72.50/ 0723.325.038

186.

187. Ajutor bucatar, femeie de serviciu,

pizzer, ospatarita. Program si salariu atractive. Sunati intre orele 9.00-17.00; (0746.243.829

188. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase, Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 189. Ajutor bucatar, spalator vase pen-

tru Best Western Stil Hotel. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. oferim 13 salarii/an, masa, concediu platit, cazare pentru cei din provincie. Asteptam CV la receptie sau la office@hotelstil.ro (021.233.39.90 office@hotelstil.ro 190. Ajutor bucatarie baiat/fata fara experienta cu dorinta de a invata. Echipa tanara, vesela si sociabila. Program lunivineri 9-18. Salariu 1600 lei posibilitate avansare rapid. 1.600 L; (0770.251.834 191. Ajutor cofetar, femeie, pentru cofe-

tarie zona P-ta Romana,program 0715,de L-S.Salariu 2000 de lei net.(bani in mana). Se asigura contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 192. Ajutor cofetar, patisier, laborator in

Pipera Voluntari rond McDonalds, angajam ajutor cofetar, patisier. Se asigura transport. Detalii la; (0741.777.509

angajez muncitori necalificati pentru magazin alimentar cu legume si fructe. Salariu forte atractiv. Zona sector 2 aproape de Cora Pantelimon; (0723.957.672/ 0767.361.400

211. Ajutor gestionar, angajam o persoana pentru un depozit cu produse alimentare zona Pipera metrou. Este de preferat ca persoana sa aiba atestat stivuitor. Program l-v, 8-16:00. 1.800 L; (0729.699.825 212. Ajutor in bucatarie si ospatar pentru pensiune zona Bragadiru. Se lucreaza in ture. Pentru provincie se deconteaza transportul sau se asigura cazarea; (0744.342.575 213. Ajutor menaj pentru domn in varsta, ofer locuinta separata, ajutor reciproc, discutabil + remuneratie 1.000 L; (021.337.20.43 214. Ajutor montator tamplarie PVC, ajutor montator tamplarie pvc - fara experienta; (0736.860.856 215. Ajutor ospatar angajeaza Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise ajutor ospatar. Se cere minima experienta.Locatie in zona Piata Romana. Salariu atractiv.Engleza mediu/avansat; (021.230.00.36 resurseumane@lemanoir.ro 216. Ajutor ospatar (picol), ajutor bucatar, pentru restaurant chinezesc, sector 3; (031.430.66.16 217. Ajutor patiser, modelator pentru patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime 2.100 L; (0724.570.778

Sector 2 angajeaza ajutor de cofetar. Salariul motivant, program flexibil. Posibilitate de avansare; (0765.086.964

218. Ajutor pentru cresterea unei perechi de gemeni de 1 an si 5 luni, in Popesti Leordeni (Splaiul Unirii-Confort City), in regim intern sau extern. Pentru mai multe detalii, contactati-ne la tel. Oferim: 1.500 L; (0785.346.768

mana Restaurantul Stadio angajeza ajutor bucatar salate, locatie centrala (Piata Universitatii), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

194. Ajutor cofetar. Cofetarie artizanala,

219. Ajutor pizza fara experienta pentru

172. Ajutor bucatar sector 3, restaurant Allegro, sector 3, bd. Nicolae Grigorescu, angajeaza ajutor bucatar. Mai multe detalii la nr. de telefon afisat; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com

195. Ajutor contabil angajam, pentru cabinet de contabilitate, cunoscator program Saga, trimiteti CV-ul dvs. la email (specificati salariu dorit): (0745.753.369 contstela@yahoo.com

171. Ajutor bucatar salate, 5 zile/sapta-

193. Ajutor cofetar. Cofetaria Arkadia

angajam ajutor cofetar. Salariu 1700 Ron, 8 h pe zi, 6 zile pe saptamana. Experienta anterioara reprezinta un avantaj, (0746.299.996/ 0758.092.348 Office@la-petite.ro

activitate preparare pizza, pregatire ingrediente, marfa, fara experienta program / contract de 8 ore L-V, salariu net 1500 Lei net cu posibilitate de avansare in cariera 1.500 L; (0752.377.377 220. Ajutor shaormar Mister Kebab isi mareste echipa cu ajutor shaormar fara experienta. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii, Baneasa, (0721.303.303

Angajam fara experienta p.u depozitul din sec. 6 langa Carrefour Militari. Se ambaleaza produsele. Program in 2 schimburi 07:00-16:00 si 13:00-22:00 (o ora pauza). Salariul net 1.500 lei, 1.500 L; (0734.893.911

ficat), zona Rahova, sambata- duminica liber; (0765.226.077 149. Ajutor bucatar 2000 ron, femei la

vase, femei cu si fara experienta fast food. (0734.225.024 Chickengrillvitan@gmail.com

150. Ajutor bucatar angajeaza Bistro

Cafe din zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

151. Ajutor bucatar cu experienta pentru

pentru sala de jocuri in Piata Alba Iulia, salariu 2500 ron, program zi/noapte, Detalii la tel intre orele 10:00-18:00 zilnic, asteptam CV pe adresa de mail; program 2/2. 2.500 L; (0765.932.247/ 0763.110.110 andreeamarinaradoi@yahoo.com 153. Ajutor bucatar cu experienta. Salariu atractiv. Locatia Restaurant Gargatua. Pentru detalii va asteptam la nr: 2.500 L; (0726.555.680 154. Ajutor bucatar fete pentru salate, femeie la vas, femei cu sau fara experienta pt. fast food; salariul 1.500-2.000 Ron (0734.225.024 Chickengrillvitan@gmail.com 155. Ajutor bucatar pentru preparare sandwichuri, salate, cu sau fara experienta. Program de luni pana vineri dimineata: 06:00 - 15:00. Informatii la numarul de telefon sau CV pe mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 156. Ajutor bucatar pentru restaurant in

sectorul 2. Salariu decent, bonus, lucru 2/2, masa calda. (0722.537.018 157. Ajutor bucatar pentru taverna

Ikaria. Conditii avantajoase. Se asigura transport (0769.953.918 Razvan.rosca3@gmail.com 158. Ajutor bucatar program felxibil,

salariu motivant (0746.013.623

173. Ajutor bucatar si bucatar, femei curatenie si muncitori necalificati pt. complexul Militari Residence Ballroom si restaurantul Aqua Garden (0731.312.271 office@militariresidenceballroom.ro

196. Ajutor de bucatar contract de munca, program de lucru in ture: 08:00 16:00, 11:00 - 19:30;16:00 - 24:00, decont transport, salariu fix, bonuri de masa, spor de week-end, plata ore suplimentare; 1.700 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

174. Ajutor bucatar si femeie la vase Restaurantul Cherhanaua Ancora angajeaza: ajutor bucatar si femeie la vase. Salariu motivant. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

197. Ajutor de bucatar pentru bucatarie japoneza, fara experienta, dornic sa invete tainele acestei bucatarii. 1.700 L; (0724.220.078

175. Ajutor bucatar, ajutor pizzar, femeie

198. Ajutor de bucatar pentru linie

la vase pt. restaurant Centrul Vechi (0763.400.965

autoserivire zona Romana, salariu motivant, program 8 ore luni- vineri, (0799.844.474

176. Ajutor bucatar, angajam ajutor de

199. Ajutor de bucatar pentru restaurant

bucatar pentru cantina-restaurant in sectorul 2, aproape de statia de metrou Pipera, program de luni pana vineri; (0721.280.679 177. Ajutor bucatar, camin de batrani din sectorul 1 (Bucurestii Noi) angajeaza ajutor bucatar; (0722.601.148/ 0722.306.974 178. Ajutor bucatar, cu sau fara experi-

enta, pentru lucru la fritueze, pentru shaormerie, salariu 1900 Lei, zona Berceni, program 14 cu 34 ore libere, masa calda zilnic, CM 8 ore nedeterminat 1.900 L; (0773.316.497 179. Ajutor bucatar, daca esti o per-

soana dinamica si dornica sa experimentezi lucruri noi, te asteptam in bucataria sa faci parte din echipa noastra. Locatia este amplasata in Calea Floreasca, conditii deosebite. (0761.882.254 polo_cristi@yahoo.com 180. Ajutor bucatar, pentru restaurant

159. Ajutor bucatar Restaurant Gargantua angajeaza ajutor bucatar, sectia rece, preferabil doamna sau domnisoara, pentru locatia din zona Piata Victoriei. Program lucru L-V orele 09:00 - 18:00, 1.800 L; (0726.555.689 andreea@restaurantgargantua.ro

Trattoria Borghese. Salariu in mana 2000 Lei + tips, program 2 cu 2 zile, 10-23.30. Se cere experienta anterioara. Interviu str. Dambului 155 (20 metri Mc Donalds Brancoveanu); 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 www.trattoriaborghese.ro

160. Ajutor bucatar restaurant zona

181. Ajutor bucatar, pentru restaurant

bulevardul Decebal. (0729.565.694

Ambalatori femei din Bucuresti si provincie. Pentru personalul din provincie se asigura cazare; barbati care utilizeaza scanerul de produse si picari angajam pt. societate comerciala din sectorul 4. Salariul 1600 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/bon). Relatii: (0753.070.408 236.

238. Ambalatori depozit haine, sector 6

148. Ajutor de bucatar (muncitor necali-

152. Ajutor bucatar cu experienta, pizza

Ambalatori femei din Bucuresti si provincie. Pentru personalul din provincie se asigura cazare, salariul 1600 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/bon); Barbati care utilizeaza scanerul de produse, salariul 2000 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/bon); Picari, salariul 1800 lei net, bonuri de masa(15.09 lei/bon), angajam pentru societate comerciala din sectorul 4. Relatii la telefon; (0753.070.408 235.

237. Ambalatori Manpower angajeaza urgent personal necalificat pentru fabrica de papiote din sector 3. Salariu net 1300 lei, tichete 200 lei, sporuri. Program de lucru in 2 schimburi, L-V. Mai multe detalii la tel. 1.500 L; (0729.800.159

pentru servirea la liber si evenimente la restaurantul Mirador, sectorul 4, salariu fix, plus comision, carte de munca 8 ore, mese si decontare transport; (031.425.44.44 tel.0314254444@gmail.com

fast food in zona Piata Domenii, program luni-vineri, salariu minim 2.000-2.500 lei. Oferim stabilitate si evolutie profesionala; 2.500 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

234. Ambalator produse alimentare metrou Pipera se alege intre: tura de zi, program de la 07:30-16:00, sau tura de noapte 19-5:00. Salariu incepand de la 1600 Lei. Zona metrou Pipera. Persoanele interesate pot suna la numarul de telefon 1.600 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

You & Me, bd. C-tin Brancoveanu 110 D, program 2/2 zile, salariu 2.000 Lei net + tips, contract munca. Se cer seriozitate si experienta in bucatarie de restaurant 2.000 L; (0726.782.482 182. Ajutor bucatar, program 6

zile/sapt., 8.00-18.00. Salariu 1.800 lei, bonusuri, masa asigurata. Carte de munca 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com

Ajutor bucatar, Wise Box, cea mai noua companie intrata pe piata de food delivery din Romania, bucatar, pizzar, lucrator bucatarie si ajutor bucatar cu/fara experienta. Salariul intre 14002000 ron net, program 8 ore/zi. CV pe mail. Informatii la tel. 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 183.

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Berceni sector 4. Informatii suplimentare la nr de telefon. (0786.171.917

200. Ajutor de bucatar restaurant anga-

jeaza ajutor de bucatar, cu experienta, nu incepator, zona Cotroceni, salariu atractiv, in functie de experienta, carte de munca, termen lung, rog seriozitate; (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com 201. Ajutor de bucatar White Lion Pub &

Grill, str. Lujerului nr 40 langa Plaza Romania, Drumul Taberei). Se asigura pe langa salariu cu carte de munca, transport, masa calda 1.700 L; (0770.792.738 home.mariobadescu@gmail.com 202. Ajutor de bucatar (femeie) si femeie la vase, restaurant din zona Pipera, cu specific libanez, angajeaza ajutor de bucatar femeie) si femeie la vase. Salariu avantajos. Transport asigurat plus alte beneficii. Rugam seriozitate; (0733.200.011 andreiohaci@gmail.com 203. Ajutor de bucatar cu experienta,

pentru Friends Pub. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul 2.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com 204. Ajutor de bucatar si fete pentru salate angajeaza restaurant din sectorul 3 Titan. Salariu de la 1400 pana la 2100 lei + procent vanzare si carte de munca; 2.100 L; (0721.720.751 205. Ajutor de bucatar, bucatar, restau-

rant zona P-ta Domenii angajam bucatar, ajutor de bucatar, program flexibil,bonuri de masa, transport si masa asigurate. (0749.114.667 barka.saffron@gmail.com 206. Ajutor de bucatar, ospatar pt. Palti-

nis, jud.Sibiu pt. hotel 4 stele dotat cu restaurant in Paltinis, jud. Sibiu. Calificarea si experienta sunt necesare. Relatii la tel., cv pe mail. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 207. Ajutor de cofetar pentru Art Dessert Instruire profesionala continua alaturi de mater cake Irina Apostol, cursuri de instruire profesionala platite de companie, un mediu de lucru placut, bazat pe respectul reciproc, (0722.305.398 emilia@emexromania.ro 208. Ajutor de ospatar, angajeaza Tav-

erna "La Calinescu" cu contract de munca, salariu atractiv + bonusuri. Program 1 zi cu 1 zi; (021.331.07.50/ 0788.472.725

221. Ajutor shaormar fara experienta, salariu 1900 lei, program 1 zi cu 1 zi libera, cm 8 ore, nedeterminat, zona Berceni, se ofera masa zilnic, training gratuit, postul nu necesita nici un fel de experienta, 1.900 L; (0773.316.497 222. Ajutor sofer si manipulanti Otopeni,

urgent personal depozit marfuri generale. Salariul 1500, bonuri, cu program de 12 ore in doua schimburi manipulant si 1300 Lei + bonuri cu program L-V de la 8 la 17 pentru ajutor sofer (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com 223. Ajutor vanzator Shop&Go, vanza-

tori, sef magazin cu/fara experienta. (0729.495.499 224. Ajutor vanzator, pentru magazin de

materiale pentru instalatii sanitare (0741.141.025 office@cripal.ro 225. Ajutor vanzator, pentru patiserie

traditionala in zona Unirii. Contract pe perioada nedeterminata, prime, masa. Experienta in patiserie sau comert este benefica. Persoane de sex feminin. Detalii la telefon 2.100 L; (0724.570.778 226. Alpinisti utilitari SC Expert Extreme Solutions SRL angajaza alpinisti utilitari cu experienta in constructii, vopsitorii industriale, mentenanta cladiri, toaletare arbori etc. (0761.880.368/ 0720.620.138 secretariat.vtc@gmail.com 227. Ambalatoare pentru producator

de cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro 228. Ambalatoare, muncitoare necalifi-

cate, asiguram calificare, program 8 ore pe zi, luni-vineri, salariu 2.000 Lei pe luna net, o masa calda asigurata, doar nefumatoare, contract de munca, zona sector 1 2.000 L; (0731.552.788 angajari2018@gmail.com 229. Ambalator atelier confectii textile,

angajam personal pentru ambalat (fete). (0722.697.499/ 0722.738.477 catalina.ifrim@yahoo.com

247. Aqua Garden Militari Residence Complexul de piscine si restaurantul angajeaza personal pentru perioada sezonului estival 2018: ospatari (fete si baieti) pentru piscina de vara, ospatar si ajutor ospatar restaurant si terasa, barmani, ajutor de barman, casiera, spalatoreasa, personal curatenie piscine si restaurant, personal ingrijire gradina. CV-uri pe mail, detalii la tel. (0726.827.535/ 0760.150.392/ 0785.169.320 office@militariresidenceballroom.ro 248. Aqua Garden Militari Residence Complexul de piscine si restaurantul angajeaza personal pt perioada sezonului estival 2018: - ospatari (fete si baieti) pentru piscina de vara; - ospatar si ajutor ospatar restaurant si terasa; - barmani; ajutor de barman;- casiera; - spalatoreasa; - personal curatenie piscine si restaurant; - personal ingrijire gradina. CV-uri/ detalii: (0726.827.535/ 0760.150.392/ 0785.169.320 office@militariresidenceballroom.ro 249. Arhitect Responsabilitati: nivel de studii: superioare de specialitate arhitectura. Cunostinte programe specifice: Autocad, Arhicad, Autodesk 3DS MAX, Adobe Photo Shop, Corel Draw etc, nivel avansat, (0722.744.183 arhitectconstruct@yahoo.com 250. Asistent departamentament finan-

ciar contabil, asistenta, pentru firma de constructii, pentru punctul de lucru din com Domnesti jud Ilfov. (0723.567.941/ 0723.507.592 office@gama-admin.ro 251. Asistent magazin online. Cautam o persoana ambitioasa, cu cunostinte PC, limba engleza si constituie un avantaj pentru un post de asistent magazin online. Sarcini: preluare comenzi, oferte, adaugare produse pe site, facturare, cosmin.rdg@gmail.com 252. Asistent manager abilitati de comunicare si de organizare, implicare. Experienta in activitatea de secretariat, administrativ, relatii clienti. CV-ul la job@elcos, (0730.123.444 mnico_001@yahoo.com 253. Asistent manager contabilitate pri-

239. Ambalatori legume si fructe Sector 4. Baieti si fete. Salariu net 1800 Ron 1.800 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com

mara restaurant. Cunostinte de contabilitate primara, NIR, inventar, facturi, registru de casa, excel. Pachet salarial atractiv. CV pe mail. mirela.ilies@maxestate.ro.

240. Ambalatori manuali-panificatie, Smartree recruteaza ambalatori manualipanificatie Bucuresti, sector 1) pentru clientul sau, companie in domeniul productiei alimentare. Salariu fix si tichete de masa; (0720.131.318 recrutare@smartree.com

254. Asistent manager Foarte bune cunostinte de limba spaniola si limba engleza; Foarte bune abilitati de comunicare si organizare. Atentie distributiva, bune abilitati de operare PC (Microsoft Office, etc.). Claritate (0765.214.577 georgeta.costache@romtatay.ro

241. Ambalatori pentru sectii de productie alimentara. Program de lucru in ture. Salariu net 1600 lei + tichete de masa + o masa calda 1.600 L; (0732.672.654

255. Asistent manager pentru magazin online Zebu.ro, abilitati de comunicare cu clientii, cu sau fara experienta, zona Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin. Mediu de lucru foarte placut. CV pe email 1.600 L; (0799.550.555 contact@zebu.ro

Angajam montatori cu experienta in montaje de usi interioare si metalice, 2.900 L; (0742.999.081/ 0733.511.887 242.

243. Angajam montatori usi

Realizarea intregului proces de montaj usi (usi metalice, usi rezistente la foc, usi de lemn, usi industriale: sectionale, rapide, rulouri, etc). (0722.309.589 office@eds-ro.eu 244. Animator socio-educativ pentru loc de joaca copii. Program de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 zile/sapt). Daca esti o persoana deschisa, energica si mereu cu zambetul pe buze, te asteptam in echipa noastra. (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 245. Anuntul Telefonic angajeaza

reprezentant vanzari Jobul presupune preluarea de anunturi in sediile redactiei si contactarea clientilor pentru incheierea contractelor de publicitate. Oferim training, salariu fix 1200 lei plus comisioane foarte bune. 1.200 L; (021.310.03.31 mihaelas@anuntul.ro 246. Aprovizionier. Complex de evenimente angajeaza persoana responsabila pe departamentul de aprovizionare. Urgent. Cu permis de conducere. Program de lucru in weekend.

256. Asistent manager magazin studente, program flexibil, salariu motivant, magazin Mall Baneasa office@top-teacompany.ro office@top-tea-company.ro 257. Asistent manager pentru firma transport SC Romkayatur SRL (00905442177001/ 00905545791047 sahin@kayatur.net 258. Asistent manager productie ges-

tionar angajam la firma de alimentatie publica, experienta, program flexibil, salariu incepand de la 2000 lei, CV la info@frenchbakery.ro ; 2.000 L; (0785.398.378 info@frenchbakery.ro

259. Asistent manager sau consilier vanzari consilier vanzari/ asistent manager - firma de design interior cu sediul in Piata Romana, cauta persoane ambitioase, dinamice, creative, cu bune abilitati de comunicare cu oamenii. Sunati pt. interviu (0727.332.672 rh@draperii.pro www.decoradesign.ro 260. Asistent manager vanzari, magazin Mall Baneasa, program flexibil, salariu motivant, preferabil studenti. office@toptea-company.ro office@top-tea-company.ro 261. Asistent manager, angajam firma

de productie cu sediul in zona Afumati /Petrachioaia, cunostinte Word, Excel, PC, contabilitate primara, optima comunicare clienti, persoana serioasa, organizata. Salariu motivant (0756.255.667 office@unitedbrands.ro 262. Asistent manager, contabil eviden-

ta primara ce vei face: administratie si secretariat, contabilitate primara, indeplinirea sarcinilor cerute de manager. Detalii la telefon (0753.055.577

230. Ambalator pentru o fabrica din zona Metrou Pipera. Se ambaleaza produse alimentare.Program noapte19:005:00 de duminica pana joi.Salaiu 1960, plus bonus 150lei din a doua luna. Pentru interviuri 1.960 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro 231. Ambalator cu permis auto coordo-

nator productie chimisti, automatist, electrician pentru fabrica detergenti sector 3. CV la email, tel., www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 232. Ambalator cu permis auto fabrica

detergenti sector 3 - angajeaza ambalator cu permis, coordonator productie, chimisti, automatist, electrician. CV la email, tel., www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 233. Ambalator manual patiserie, femeie pentru manipularea si ambalarea marfii de patiserie. Se asigura transportul. Locatie: Voluntari, Ilfov (0741.777.509

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 299. Barbat vorbitor limba rusa de 30-40

de ani, cu masina, care are cunostinte pe piata imobiliara, care este capabil sa negocieze si sa lucreze cu informatii. Salariul este de la 800 de euro. 800 {; (0773.880.551 www.dmi4499@yandex.ru 300. Barbati la carucioare si femei in

magazin la curatenie, magazinul Carrefour Baneasa; (0723.543.454 301. Barbati necalificati la presa balotat

carton si folie, salariu 1.300 L; (0733.030.402 302. Barbati pentru curatenie si strans

carucioare la hypermarket din zona Berceni. Program 8 ore, contract; (0758.044.134 303. Barbati pentru curatenie si strans carucioare la hypermarket din zona Berceni. Program 8 ore. Conditii avantajoase; (0758.044.134 304. Barbati pentru fabrica, cautam per-

sonal barbatesc, fabrici din sectoarele 2 si 6. Se poate asigura si cazare. Program 12/24, Salariul 1800 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, prima de Paste si Craciun. Contact: (0770.274.055/ 0770.153.166 office@ihres.ro 305. Barbati presa, 1.300, femei necal-

ificate curatenie, Metro Voluntari; (0727.476.963 306. Barbati si femei la curatenie super-

market Metro Militari; (0786.526.783/ 0743.040.221 307. Barber, men's hairdresser,

263. Asistent manager, secretara

MyCliq angajeaza asistent meneger si secretara. Minim 2 ani experienta, limba engleza, word, excell mediu. Detalii: (0799.856.652 264. Asistent manager, secretara, agentie imobiliara, cu sau fara experienta cunostinte pc redactare, Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator. (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro 265. Asistent mecanic pentru reprezen-

tanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.900 L; (0749.102.608/ 0749.102.523 resurseumane@edparts.ro 266. Asistent si consilier de vanzari

Magazinul Calzedonia din Iulius Mall Timisoara angajeaza personal pentru pozitia de asistent si consilier de vanzari. Aplica si tu trimitand un CV la adresa: 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com 267. Asistent vanzari Calzedonia AFI Ploiesti alege sa faci parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail locatia magazinului. futuralenjerie2010@gmail.com 268. Asistenta medicala angajam

pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639 269. Asistenta medicala generalista pentru cabinet medical medicina de familie Bucuresti; (0723.479.261 270. Asistenta medicala pentru centru

batrani centru rezidential situat in zona Militari Piata Gorjului (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro 271. Asistenta medicala stomatologie

282. Assistant manager for our leather depozit we look for an assistant manager. She will be responsible for invoicing, keeping sales tracks and managing warehouse in general English and Excel is important. 2.500 L; (0722.678.579 kerim.erzurumlu@gmail.com 283. Auto Soft Baneasa - Militari- Fundeni- Dudesti angajeaza vulcanizatori cu experienta, salariu+comision; (0757.091.414 284. Auto Soft Baneasa angajeaza vulcanizator cu experienta salariu fix + comision; (0743.058.438 285. Auto Soft Militari angajeaza inspec-

tor ITP cu experienta, salariu + comision, (0757.091.414 286. B3ton RestoBar angajeaza femeie

la vase si curatenie. Conditii de munca foarte bune.Program 2 zile cu 2 libere. Masa asigurata, Tips, transpsort asigurat, cu posibilitatea de crestere a salariului, 1.600 L; (0724.590.863 287. BA Glass Romania SA, cel mai mare producator din Romania in domeniul sticlariei angajeaza: - muncitor necalificat, sortator produse sticla (femei); - lacatus mecanic; - motostivuitorist; - electromecanic. Cerinte: - disponibilitate pentru lucru in echipa, corectitudine, seriozitate. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane tel., sau la sediu din str. Theodor Pallady nr. 45, sector 3; (021.201.85.94/ 021.201.85.86

Finecvt isi mareste echipa. Manuiesti cu talent foarfeca si masina de tuns? Iti place sa creezi, sa urmaresti tendintele in hairstyling si sa le aplici?Vino in echipa noastra. (031.438.01.87 barbershop@finecvt.ro 308. Barista pt. Cafenea care are ca obiect activitate vanzarea de cafea de specialitate, zona Aviatiei. Metrou Aurel Vlaicu. Detalii tel., (0741.777.509 office@breadandspices.com.ro 309. Barista, Ivy Coffeeshop din zona Piata Rosetti angajeaza barista, preferabil cu experienta. Mai multe informatii la tel. sau CV in email (0745.574.230/ 0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 310. Barman (cu sau fara experienta),

politicos si cu personalitate flexibila. Mult succes si sa speram ca esti ceea ce cautam noi. Salariu net de la 1800 lei plus bonusuri. 1.800 L; (0728.700.334 georgiana.epure@ambasador-play.ro 311. Barman Cautam barman cu experi-

enta. Salariu atractiv. Program lejer. Locatia Gargantua Dorobanti. Pentru detalii: (0726.555.680

326. Barman, barmanita full time The Temple Social Pub angajeaza barman cu experienta minim 2 ani, prog. 2/2, CM, masa decontata, salariu motivant + tips. Detalii la tel. Bvd. Marasesti 71-73. 1.500 L; (0725.076.237 office@thetemplepub.ro 327. Barman, ospatar, ajutor ospatar restaurantul Stadio (Piata Universitatii) este in cautare de noi colegi. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si dezvoltare (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 328. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 329. Barmani, ospatari Vol Caffe pasajul Villa Crosse angajeaza barmani si ospatari, pentru detalii sunati. (0754.352.837 330. Barmani, ospatari, ospatarite;

(0723.730.186

331. Barmanita, pentru berarie zona

sos. Giurgiului (Piata Progresul) (0721.294.361/ 0721.294.362

332. Barmanite si ospatarite (picolite).

Tips garantat minim 100 lei /zi. (0729.565.694

333. Bartender si Barista fara experien-

ta. Training RAY Coffee angajeaza bartender fara experienta(fete/baieti). Salariu motivant, masa, training de specialitate(6 luni)+tips. Posibilitatea de a lucra ca barista sau bartender, 1.700 L; (0742.085.648 spetco.andrei@gmail.com 334. Bellboy angajeaza Hotelul Capsa.

Interviu in receptia hotelului Capsa, L-V 08.00-15.00; (0757.645.737

335. Best Studios vrei un job cu venituri garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumsetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro; (0730.752.752 336. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/

oare inghetata pentru punctele din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa email. Detalii la nr. tel. (0753.084.816 mirela.cozma@bettyice.ro

348. Bona copil 1 an jumatate, 10 h/zi, Bucurestii Noi 2.000 lei+ transport. Bona copil de 1 an si 10 luni, 8 h/zi, Otopeni, 2.000 lei. Bona copil 1 an si 8 luni, 9 h/zi, 13 Septembrie, 2.000 lei. Bona+ menaj usor, fetit 10 ani, 4 h/zi, Bucurestii Noi, 2.000 lei; (0764.185.105/ 0764.949.335 349. Bona gemeni, suntem o familie cu cu 2 fetite gemene de 7 luni. Cautam ajutor, o doamna cu varsta 40-60 de ani, eventual cu experienta, care sa iubeasca copii.initial program joi-duminica 8 h/zi , ulterior 5 zile/sapt. (0741.979.462 binugeorgiana@yahoo.com 350. Bona in Militari pentru copil in vars-

ta de 3 ani 8 luni. Locatie: cartier Militari, metrou Lujerului. Program de lucru: 10 ore/zi, de luni pana vineri. Programari interviu telefonic sau trimite CV. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 351. Bona interna angajam bona interna,

asiguram cazarea si masa, salariu 4.000 roni (bani in mana) pentru o perioada de minim 1 an, mai multe detalii la interviu. Relatii la tel. 4.000 L; (0727.363.636 evolution_1960@yahoo.com 352. Bona interna copil 3 ani, ChibritBucurestii Noi, 3.000 lei. Bona copil 10 luni, 9 h/zi, Eroilor la metrou, 2.300 lei. Bona copil de 1 an jumatate, 8 h/zi, Vitan, 1.800 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335 353. Bona interna Bucuresti, Pentru bai-

etel 1 an si fetita 5 ani. Se cauta o persoana tanara, nefumatoare, serioasa, vesela si harnica. Se ofera salariu si conditii atractive (0754.054.298 manuadrianaiuliana@yahoo.com 354. Bona interna, suntem chinez, am nevoie 2 bona interna, una pentru frate meu cu dizabilitati. Si una pentru fata mea 3 ani. Inclusiv mancare si cazare la casa noi. Libera 2 ori pe luna, negociabil, 2.000 L; (0726.780.016 99074534@qq.com 355. Bona sector 3 doresc ca urmatoarele cerinte sa fie indeplinite pentru persoanele doritoare: varsta maxim 55 ani, nefumatoare si cu analizele la zi, sa poate ridica copilul in brate fara probleme. (0720.362.915 356. Bona, 8 ore, zona crangasi sector 6

pentru o fetita de 2 ani, programul de luni pana vineri 8.30 - 16.30. Activitatile sunt strict legate de copil (mancare ptr pranz, sa aiba grija de el, sa il plimbe, sa se joace cu el) 1.300 L; (0799.313.001 miau_11@yahoo.com 357. Bona, menajera interna, zona Pipera, tanara, energica, educata, curata, bun simt, pentru 2 fetite 3-6 ani, ofer 4 zile liber pe luna, pentru inceput, 2.500 L; (0766.272.561

374. Bucatar pentru restaurant Berceni

sector 4, cu experienta pe specific romanesc si international. Se ofera salariu motivant, cadru de lucru placut si bonusuri in functie de performanta. Informatii suplimentare la nr de telefon. (0727.247.660 375. Bucatar pentru restaurant zona metrou Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, salariu 3.000 Lei in mana + tips, bonusuri. Se cer experienta, seriozitate, creativitate, organizare 3.000 L; (0760.650.710 376. Bucatar restaurant cu specific ital-

399. Bucatar sectia calda Restaurant Nor, restaurantul Nor situat la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar pentru sectia calda, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

Ancora angajeaza bucatar. Salariu motivant. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 378. Bucatar & pizzar, angajam bucatari si pizzari cu experienta, si personal curatenie restaurant in sectorul 2, Bd. Barbu Vacarescu. (0721.470.073 ana.habuc@pescariusports.ro 379. Bucatar 2500, firma catering cu

sediul in sect 5 Str.Margeanului angajeaza Bucatar cu experienta. Salariul intre 2500 - 2700 lei; 2.500 L; (0765.489.624

381. Bucatar cold section pentru restau-

rant cu specific mediteranean, situat in Calea Floreasca sector 1 Bucuresti; (0737.455.355 contact@fish-house.ro 382. Bucatar cu experienta pentru

restaurant Fabrica, str 11 iunie nr 50, program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu atractiv, platit la timp, comision din vanzari, contract de munca; 2.500 L; (0723.155.027 cristinastanicioara@gmail.com 383. Bucatar cu experienta salariu intre

289. Baduc SA angajeaza sofer permis

272. Asistenta medicala, angajam asis-

290. Baiat pentru ajutor magazin din

ani pt. Restaurant Dream Drumul Taberei. Program full time, salariul motivant, beneficii

291. Baiat pentru curatenie, firma de curatenie angajeaza la program luni vineri, 8 ore/zi, (08:00-17:00), carte de munca (hala industriala), transport de la metrou Pacii, cu experienta pe masinuta de curatenie profesionala 1.650 L; (0754.677.677

385. Bucatar cu experienta, ajutor

273. Asistenta medicala/ stomatologie

Cabinet stomatologic situat in Popesti Leordeni (la 10 min de metrou) angajeaza asistenta medicala. Experienta constituie un avantaj. Va rog trimiteti cv-ul la popestident@gmail.com popestident@gmail.com 274. Asistenta personala, tanara (studenta) sau casatorita cu/ fara experienta. Comunicativa, serioasa. Pentru colaborare de lunga durata posibilitate promovare, contract de munca, salariu f. atractiv, obligatoriu 4-5 poze, 2.500 L; (0730.012.432 danciudanielvalentin@yahoo.com 275. Asistenta stomatologie Clinica de stomatologie, situata in sectorul 2, strada Stefan cel mare, angajam asistenta cu sau fara experienta. CV-urile cu poza pot fi trimise la adresa de e-mail: dr.40@yahoo.com; Dr.40@yahoo.com 276. Asistenta vanzari Magazin spe-

cializat in comercializarea produselor de lux, angajeaza asistenta vanzari- locatie: mall "Baneasa Shopping City". Experienta constituie avantaj. Relatii la telefon; (0722.533.346 277. Asistenta vanzari, tanar absolventa, tinuta, vocabular, minim studii medii, seriozitate. Email, salariu/ luna, 3.000 L; (0764.961.443 ecocivica@consultant.com 278. Asistente medicale si infirmiere, fara limita de varsta si cu cazare permanenta, pentru camin batrani SnagovGhermanesti. (0731.920.920 279. Asistente medicale, ALP vizata la

zi, seriozitate, angajeaza Spital privat; (0764.023.092

292. Baiat reparatii utilaje agricole mici

angajam baiat cu inclinatii tehnice pentru reparatii de utilaje agricole mici: drujbe, motosape, motopompe, etc. Punct de lucru Bragadiru, Ilfov. 1.900 L; (0770.256.475 devaxmotors@gmail.com 293. Baieti necalificati/ pavatori Bucuresti sector 4 angajam oameni pentru refaceri pavaje. Cazare pentru cei din afara Bucurestiului (0770.328.042/ 0732.358.981 daniel.odobescu@gmail.com 294. Baieti pentru spalatorie auto Otopeni, spalatorie auto (fara apa) angajeaza baieti /fete cu sau fara experienta pentru postul de spalator auto. Se ofera salariul fix, se deconteaza mancarea si drumul. Se platesc orele lucrate suplimentar; 1.700 L; (0721.288.909 office@autokult.ro 295. Baieti si fete cu/ fara experienta pt. spalatorie auto. Posibilitati cazare provincie, carte de munca (se ofera 3 mese saptamana). Salariu 1.200- 1.500 ron. Cerem si oferim seriozitate. Zona sector 1- Piata Domenii; (0765.999.927 296. Baieti si fete in Oraselul Copiilor.

Salariu atractiv 1.900 lei, 1.900 L; (0725.923.547

297. Bar woman wanted 1500 ron net

camin de batrani Bucuresti, urgent. Conditii avantajoase. Relatii la tel.: (0744.321.376/ 0728.555.959

pentru o pensiune mica cu bar, cautam o femeie tanara pt servirea si amenajarile in zona targ Vidan. Cu cartea de munca 1500 net / 2600 brut ful time 6 zile lucratoare; 2.600 L; (0728.491.825 amertrab@gmail.com

281. Asistenti medicali, kinetoterapeuti,

298. Barbat fara obligatii, pentru

280. Asistente si infirmiere pentru

infirmiere, femei de serviciu pentru centru privat de recuperare in Bucuresti. Posibilitate cazare; (0799.755.553

2500 si 3500 Lei cu contract si bonusuri de perfomanta, zona Cotroceni (0726.337.470/ 0766.969.784 Lapiatzamall@gmail.com 384. Bucatar cu experienta de minim 5

provincie, asiguram cazare, salariu 1.700; (0734.406.034

intretinerea unei gospodarii. Ofer cazare, masa plus salariu. Astept provincia; (0722.302.309

312. Barman KLANdestin - angajaza barman cu experienta, minim 3 ani abilitati - comunicare, organizare, seriozitate, aspect fizic ingrijit, fara meteahna bauturii, 1.400 L; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com 313. Barman pentru loc joaca copii. Pro-

gram de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30, 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere, (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 314. Barman pentru restaurant centrul

vechi, salariu 2800 lei; (0753.300.333

315. Barman Restaurant din zona centrala angajeaza barman si ajutor barman cu sau fara experienta, salariu plus tips. Informatii la tel. (0745.574.230 marius.pasculea@gmail.com 316. Barman angajam, locatie centrala.

Masa, transport, contract de munca, salariu atractiv, concediu platit; (0752.308.454 317. Barman cu experienta pentru pub

situat in zona regie/Grozavesti. Cerinte: experienta minim 1 an pe postul de barman. Beneficii: salariu atractiv + procent din vanzarea pe bar (zilnic). Detalii la tel. 1.800 L; (0769.164.064 Filip.sergiu.dan@gmail.com 318. Barman cu experienta, pt. bar de

zi, zona Titan. Conditii bune de munca, salariu motivant; (0724.210.770 hhtitanatlas@yahoo.com 319. Barman si ospatarita. Shiva coffee angajeaz? barman si ospatarita Program 2 cu 2 salariu avantajos. Colectiv prietenos. Contract de munca 8 ore. Mai multe detalii la interviu: (0785.111.777 b244lcy@gmail.com 320. Barman, angajam barman la Beraria Germana - Oraselul Copiilor Pizza Giovane ); 1.800 L; (0726.477.406 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

337. BGS angajeaza: Agenti de securitate, agenti de interventie, plata salariilor la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

BIOLOG SI BIOCHIMIST. SOCIETATE COMERCIALA IN INDUSTRIA DE MEDICAMENTE, ANGAJEAZA PENTRU LABORATORUL DE ANALIZE MICROBIOLOGICE. RUGAM TRIMITETI CV LA E-MAIL, RELATII LA TEL. ORELE 8,30-14,00; (021.242.35.01 SOCEKO.INTERNATIONAL@ GMAIL.COM 338.

339. Bistro El Madrileno, cartierul

francez angajam picolite, ospatarite, aj. bucatar, persoana vase, lucrator comercial; (0724.988.911/ 0773.753.923 340. Bistro La Boeru angajam personal,

barman/ospatar (fete), ospatarite si ajutor la bucatarie. Salariu+tips+masa asigurata. Zona de nord, Baneasa. (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com 341. Blueberry Garden & Bistro anga-

jeaza barman si femei de serviciu, urgent. Trimiteti CV la adresa de mail (0723.400.103 blueberrybistro@gmail.com

342. Bmf Total Serv S.R.L. angajeaza electrician auto cu minim 3 ani experienta in service auto multimarca, absolvent scoala profesionala sau liceu de electrician auto - specialitate- electrician auto; (0799.888.211 bmfautoserv@bmfgrup.eu

358. Bona, menajera, ingrijitoare batrani

in Bucuresti recrutam bona, menajera, ingrijitoare batrani pentru familii deosebite din Bucuresti. Program de lucru part-time sau full-time. Salarii europene. Programari interviu telefonic sau trimite CV. (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

rienta, fete sau baieti, mediu de lucru profesionist, tanar si dinamic. Carte de munca, comision si bonusuri, program 10-18, locatie Universitate, 1.800 L; (0770.846.448 deximobart@gmail.com 362. Bronec Int. Company angajam conducatgori auto cat. B pentru serviciul interventie; (021.326.20.44/ 0219532 363. Brutar Brutarie in Pipera, rond Mcdonalds, angajam brutari se asigura transport. Detalii la; (0741.777.509

347. Bona baiat 5 luni, 6.00- 12.00, 6 h/zi, Grozavesti, 1.600 lei. Bona copil 3 ani si 2 luni, 10.00- 19.00, 9 h/zi, Sebastian, 1.800 lei. Guvernanta baiat 8 ani, 8 h/zi, Drumul Taberei, 2.000 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335

pentru restaurant (0722.718.831

407. Bucatar si ajutor bucatar cu experi-

enta pentru restaurant in sectorul 2. Salariu motivant; (0760.366.384/ 0723.591.840

386. Bucatar cu experienta, locatie Take Away si Delivery, zona Piata Romana, program luni-vineri. Doar pt. cine vrea sa munceasca; (0727.471.315

409. Bucatar si ajutor bucatar pentru salon evenimente zona Pipera, metrou Aurel Vlaicu. (0740.066.015

387. Bucatar cu experienta, ajutor

390. Bucatar grill, restaurantul Nor situ-

at la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar grill, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

cu experienta si calificare. Program 8 ore/zi; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro 365. Bucatar ajutor bucatar cu sau fara

392. Bucatar la cald, angajam pentru

391.

experienta pt. bistro din zona centrala, informatii intre 09-17 si CV pe mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

micul dejun pt omlete, personal cu experienta. Langa metrou Aurel Vlaicu. Detalii tel. (0741.777.509

366. Bucatar bucatareasa, ajutor de

servire rapida contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:30, 16:00-24:30, salariu 2300 lei, spor de weekend, decont transport. 2.300 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

bucatar pentru restaurant in Magurele, 2.500 L; (0723.580.658 367. Bucatar bucatareasa, ajutor de bucatar pentru restaurant in Magurele; 2.500 L; (0723.580.658

370. Bucatar cu experienta pentru can-

din echipa. Esti o persoana dinamica, comunicativa si cu spirit de echipa? Restaurant Miraj angajeaza barman, ajutor barman. (0732.343.837 militari@mirajpizza.ro

406. Bucatar si ajutor bucatar angajam

408. Bucatar si ajutor bucatar pentru fast food zona Mihalache, program de luni pana vineri 7,00-17,30; sambata si duminica liber. (0724.508.592

Bucatar incepator si cu experienta, salariul intre 1.400-2.000 Ron net. Relatii la telefon; 2.000 L; (0799.831.111

345. Bona externa, pentru nou nascut,gatit si menaj usor, experienta in domeniu, pe termen lung, nefumatoare. Familie serioasa, zona Doamna Ghica.Prefer doamna matura, serioasa si responsabila. (0723.295.052 kty977@yaho0.com

325. Barman, ajutor barman, fii parte

405. Bucatar sef, Taverna Racilor isi mareste echipa.Angajam bucatar-sef cu experienta in fructe de mare si peste.Salariu 1500 euro/luna. 1.200 {; (0741.931.611 office@raci.ro

bucatar, femeie la vase si livratori cu masina personala pt. restaurant cu specific chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637

364. Brutar, brutarie angajeaza brutar

angajeaza Caffe Latte- sector 1. Rog seriozitate. Relatii la telefon; (0722.433.952

de 2 ani si menaj. Salariu atractiv; (0731.300.300

404. Bucatar sef, bun organizator si coordonator, asiguram salariu si procent din vanzare (0723.580.658

410. Bucatar si ajutor bucatar, Bistro sit-

uat in zona Ateneului Roman angajeaza bucatar si ajutor bucatar (fete) (0766.303.730 florin_casam@yahoo.com

412. Bucatar si ajutor bucatar, sector 2 Restaurantul Blue Margarita, angajam Bucatar si Ajutor Bucatar: tineri si dornici sa invete secretele unei bucatarii deosebite. Asiguram training, salariu motivant+bonusuri, transport, lucru 2/2. (0722.537.018

361. Brocker Imobiliar cu sau fara expe-

369. Bucatar cu experienta minim 3 ani

346. Bona angajez pentru crestere copil

2700 lei si bucatar sef -salariu 3700 lei +bonus procent la vanzare a-la-carte si evenimente. 3.700 L; (0721.720.751

389. Bucatar Grill restaurant Stadio situat in Piata Universitatii angajam bucatar grill, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

angajeaza bucatari 2 bucatari, cu minim 2 ani experienta in bucataria a la carte, profesionista. Puteti trimite CV-ul pe adresa: (0733.888.704 caju@hadad.ro

Capsa. Interviu in receptia hotelului Capsa, L-V, 08.00-15.00; (0757.645.737

jeaza barman cu calificare. Program in ture 2/2. Carte de munca si bonus; (07522020 trattoriaventi@gmail.con

403. Bucatar sef tura -15 ture cu salariu

tor s+d sau full time, pentru salon nunta langa aeroportul Otopeni, in Saftica pe DN1. Maxi de la P-ta Presei, 20 min. Oferim cazare pentru cei din provincie tel: (0742.665.590 contact@salondumariage.ro

344. Bombonier angajeaza Cofetaria

324. Barman, restaurant sector 3 anga-

402. Bucatar sef restaurant italian, Bd. Gh. Ionescu Sisesti, sector 1, angajeaza Bucatar Sef cu experienta, min.10 ani in posturi similare.Salariul este de 1500 euro! Pentru detalii, va rugam sa sunati la, 1.500 {; (0724.053.013

360. Brasseria Caju by Joseph Hadad

322. Barman, restaurant central, anga-

Mediu de lucru placut, contract de munca, masa, transport, concediu platit. (0764.718.500 alex@lente.ro

401. Bucatar sectie rece angajeaza Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise angajeaza ospatar. Se cere minima experienta.Locatie in zona Piata Romana. Salariu atractiv; (021.230.00.36 resurseumane@lemanoir.ro

388. Bucatar full time, Social Pub zona Unirii cauta bucatar sectia cald, program 2/2, cm, decont taxi, salariu motivant pornind de la 3000 de lei. Detalii: 3.000 L; (0767.671.013 cristinasimonapreda@gmail.com

nefumatoare, vesela si iubitoare, care sa ingrijeasca si sa fie partener de joaca pt. fiul meu de 3 an si 6 luni. Zona Plaza Romania, (0722.328.880

343. BMF Total Serv S.R.L. angajeaza electricieni, instalatori, fochisti si electromecanici cu minim 1 an experienta in domeniu. Pachet salarial avantajos, corelat cu gradul de experienta si conditii excelente de lucru. (0738.000.665 nicolaeboaru@bmfgrup.eu

323. Barman, restaurant Piata Romana.

400. Bucatar sectia rece, restaurant zona centrala. Contract de munca, transport, bonus. (0752.308.454

bucatar si livratori cu masina personala pentru restaurant cu specific chinezesc. Detalii la: (0721.927.637

Unirii sau Universitate), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro jam barman cu experienta. Salariu, procent, bonuri masa. CV pe mail; (0733.222.777 manager@barrio.ro

zona centrala. Contract de munca, bonus, transport, (0752.308.454 daniel@lente.ro

359. Bona. Caut doamna de incredere,

368. Bucatar cu experienta bucatarie internationala, pentru restaurant in sala de jocuri situat in Piata Alba Iulia, in rond. Asteptam CV pe mail sau tel. Salariul in functie de nivel, intre 2500-3000 ron 3.000 L; (0765.932.247/ 0736.378.348 neacsu.raluca89@yahoo.com

321. Barman, locatie centrala (zona

397. Bucatar sectia cald, pentru restaurant central, bucatar sectia rece, ajutor de bucatar, patiser/cofetar. Mediu de lucru placut, salariu atractiv, bonusuri, concediu platit (0752.308.454

377. Bucatar Restaurantul Cherhanaua

at la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar tigai program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

de conducere categoria B,C si E, certificat de pregatire profesionala eliberat ARR, transport marfa, valabil, cartela tahograf, valabila, experienta minim 3. (0745.349.022 autobaza@baduc.ro

396. Bucatar sectia cald pentru restaurant central. Mediu de lucru placut, contract de munca, transport, bonusuri, concediu platit. (0752.308.454

398. Bucatar sectia cald, restaurant

380. Bucatar cald restaurantul Nor situ-

288. BA Glass Romania SA, cel mai mare producator din Romania in domeniul sticlariei angajeaza: - operator productie la masini prelucrare sticla. Salariu foarte atractiv peste media economica, posibilitatea dezvoltarii carierei profesionale. Cerinte: - disponibilitate pentru lucru in echipa, corectitudine, seriozitate. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane tel., sau la sediu din str. Theodor Pallady nr. 45, sector 3; (021.201.85.94/ 021.201.85.86

395. Bucatar restaurant de sushi, pt. restaurant Chico Chillout cu specific japonez si european. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com

ian, sector 1, Bd. Sisesti, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria traditionala italiana. Salariul oferit: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000 {; (0724.053.013

sector 1, in ultimul an/ scoala de asistente absolvita, sa fie muncitoare, activa, responsabila, salariu atractiv, job stabil, echipament gratuit, info.; (0748.037.806 dentistholiday2011@gmail.com tenta medicala debutanta pe perioada determinata/cabinet ginecologie Bucuresti/ www.drdabija-ginecologie.ro, telefon (intre orele 10-20) / e-mail: doctor.dabija@yahoo.com (0723.238.115 doctor.dabija@yahoo.com

9

393. Bucatar pentru restaurant cu

394. Bucatar preparate chinezesti, program 8 ore 8,00-16,00 luni-vineri, salariu/ zi 150 L; (0724.546.677

411. Bucatar si ajutor bucatar, colabora-

413. Bucatar si ajutor de bucatar Detalii

la telefon (0744.831.505

414. Bucatar si ajutor de bucatar zona

Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro 415. Bucatar si femeie la vase restaurant pub angajeaza bucatar si femeie la curatenie, program 1 zi cu 1 zi, carte de munca, transport asigurat, masa asigurata, salariul+ tips; (0727.585.253 416. Bucatar si pizzar campus studen-

tesc. 3 min. metrou Grozavesti, conditii avantajoase, bucatarie romaneasca; (0742.181.263/ 0755.013.339

417. Bucatar sushi Ai Sushi Bar, situat

in Str. Paris 71, Sector 1, Bucuresti, angajeaza bucatar cu experienta de minim 1 an intr-un restaurant cu specific japonez.Programul de lucru este de 2 zile cu 2 zile libere. (0723.399.878 ai.livrare@gmail.com

tina, in zona Dorobanti, program L - V 6.30 - 17.00, salariu 2.000 lei, 2.000 L; (0720.223.618/ 0724.039.111

371. Bucatar cu experienta, linie autoservire, zona Unirii; (0767.955.907 372. Bucatar Isovolta SA angajeaza: bucatar pentru cantina societatii. Cerinte: calificare bucatar. Informatii la nr. (031.030.11.38 373. Bucatar pentru Enotek winebar si

restaurant. Program 2 zile cu 2 zile. Experienta 1-3 ani. 2.500 L; (0749.033.999 bianca.bucur@enotek.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

16 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 458. Bucatareasa, ajutor de bucatar, angajez pentru camin de batrani, zona Pantelimon; (0769.606.639 459. Bucatareasa. Angajez bucatareasa si ajutor - zona Tineretului, pentru gradinita si catering, Salariu 2.500 Ron (de Luni-Vineri). Tel.; (0728.106.100 460. Bucatarese, bucatar cu experien-

Angajam bucatar restaurant zona Dobroesti (cartier rezidential langa Dragonul Rosu), salariu 3500 RON, program 2 zile cu 2 libere.Pentru detalii sunati la: 3.500 L; (0725.437.106 globalgatheringgroup@gmail.com 419. Bucatar, ajutor bucatar cu experi-

enta pt. restaurant din zona centrala, informatii intre 09-17 si CV pe mail; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 420. Bucatar, ajutor bucatar zona Piata Universitatii, pentru sambata si duminica. Salariu motivant. Informatii la telefon; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 421. Bucatar, ajutor bucatar, lucrator vase, ospatari pentru Trattoria 20. Salariu plus bonuri de masa. (0724.992.762 422. Bucatar, angajam bucatar la Beraria Germana - Oraselul Copiilor; 2.500 L; (0726.415.946 elisaa.alexandraaa@yahoo.com 423. Bucatar, angajez bucatar restau-

rant cantina in zona aeroportului Henri Coanda. Program de luni-vineri orele 7:00-14:30; (0724.269.553 stefandumitrache85@gmail.com 424. Bucatar, esti in cautarea unui job?

Plated angajeaza bucatar.Trimite Cv la mail sau programeaza un interviu la numarul de tel. Abia asteptam sa te cunoastem. (0757.115.735 bistro.plated@gmail.com 425. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii,

angajeaza bucatar pentru restaurantul din incinta hotelului, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro 426. Bucatar, restaurant de top, zona Dorobanti, angajam bucatar cu experienta, sectia cald. Persoana energica, ordonata, ambitioasa si bune abilitati de lucru in echipa. Pachet salarial atractiv (0726.555.680 andreea@restaurantgargantua.ro 427. Bucatar, restaurant zona Lacul Tei;

(0763.560.630

428. Bucatar, restaurantul Cherhanaua

Ancora angajeaza bucatar. Salariu motivant. Tel. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 429. Bucatar, sef de tura si bucatar linie

rece cu experienta, program 1 zi/1 zi libera. Salariu 2500-3000 lei/luna plus bonusuri evenimente, decontare transport. De preferat cu domiciliu in sect 5-6. 3.000 L; (0745.304.777 cm.enescu@gmail.com 430. Bucatar, societate comerciala

angajeaza bucatar, asteptam CV-ul tau sau suna-ne. Te asteptam in echipa noastra din centrul comercial Plaza Romania; 2.000 L; (0727.561.605/ 0738.652.992 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 431. Bucatar, aj. bucatar, casier, picol, spalator-vase ne marim colectivul. Firma catering dorim sa gasim bucatari priceputi, aj. buc, casieri abili, picoli, spalatori - vase indemanatici. Program luni vineri 8-17. Sambata, duminica, sarbatori legale liber (0742.271.173 Ionutspataru66@gmail.com 432. Bucatar, ajutor bucatar pt restau-

rant centrul vechi, str Smardan nr. 27. Program 2/2, tips si taxi. Informatii suplimentare la; (0727.572.000 433. Bucatar, ajutor bucatar pt. restau-

rant tip autoservire situat in zona Ferdinand, program de 8 ore, salariu motivant (0756.883.333 434. Bucatar, ajutor bucatar Restaurant

Britannia angajeaza personal bucatarie : Bucatar, Ajutor Bucatar, Femeie la vase. Pentru mai multe detalii va asteptam sa ne contactati la numarul de telefon: (0743.937.285 435. Bucatar, ajutor bucatar cu experi-

enta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 436. Bucatar, ajutor bucatar, autoservire tip restaurant, situata in zona centrala, langa magazinul Unirea, angajam personal pentru urm. posturi:bucatar si ajutor bucatar, cu experienta,salariu atractiv, program de 8 ore, in ture. (0754.991.433 437. Bucatar, ajutor bucatar, Rocka Burgers angajeaza bucatar sau ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile. Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este la Lujerului vis a vis de mall Plaza, Restaurant Rocka Burgers (0751.576.021 artramid@gmail.com

zar si lucrator bucatarie interna pentru toate zonele Bucurestiului. Companie multinationala domeniul food delivery deschide noi locatii si cauta colegi. Alaturati-va echipei noastre, se lucreaza 8 ore/zi 2 zile libere pe saptamana, salariul cuprins intre 1.400-2.000 in functie de experienta, persoanele interesate pot suna la numarul tel./ CV la: 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 439. Bucatar, bucatar sef si ospatari cu experienta, angajeaza Restaurantul Trattoria Piccola situat in Parcul "Lumea Copiilor", Tineretului. Salariu atractiv. (0744.795.060 440. Bucatar, bucatareasa Bucatar,

bucatareasa pt. Pizza Club 16 cu sediul in Bucuresti, bulevardul Camil Ressu nr. 16 (zona Dristor), castig 2600 plus tips, 2.600 L; (0755.070.846/ 0771.258.305 441. Bucatar, bucatareasa cu experien-

ta pentru restaurant central in Calea Floreasca, program 2 cu 2, salariu cald + gratar 2800/ 3000 lei, salariu rece 2.400 lei. 3.000 L; (0766.405.416 442. Bucatar, bucatareasa, angajam in

conditii avantajoase, locatie piata Victoriei 2.800 L; (0726.777.737

443. Bucatar, bucataresa rest cu bufet la pranz cu experienta Bucatarie romaneasa - italieneasca zona Stefan cel Mare. Program lucru luni-vineri 7-16. Interviu Bd Iancu de Hunedoara 48, sector 1, cladire ING. 2.000 L; (0733.163.418/ 0771.747.928

Centrul Capitalei angajeaza in conditii avantajoase bucatari, ospatari, barmani. Salariu motivant, (0744.624.971 angajeaza bucatar, ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria rece, (0721.100.000 office@berestroika.com

461. Bucatari angajeaza Bistro Cafe

483. Buldoexcavatorist cu experienta

din zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

cu atestat si permis auto. Salariu atractiv; (0733.600.140/ 0733.600.140

462. Bucatari pentru restaurant situat in

484. Buldoexcavatorist cu experienta pt. firma de constructii Chitila. Se asigura cazare gratuita sau facilitati la transport. Salariu net de inceput 2.400 L; (0755.025.011

463. Bucatari restaurant Vanity angajeaza Bucatari, ajutor bucatari, bufetier, ospatari, picoli, ajutor barman si femeie de serviciu. Pentru detalii sunati la numarul sau office@restaurantvanity.ro (0768.561.332 office@restaurantvanity.ro 438. Bucatar, ajutor bucatar, piz-

481. Bucatari. Restaurant situat in

ta pentru fast food zona Berceni (nu este necesara diploma, nici varsta), salariu 2500-2700 lei, program 1 zi cu 1 zi libera. Contract de munca, 1 masa calda zilnic. 2.700 L; (0770.573.286

zona Dorobanti pentru sectia cald. Conditii excelente de lucru, salariu atractiv, tips, asiguram masa, decontam transportul la plecare, program 1/1; (0729.660.781 alexandra.saioc@gmail.com

418. Bucatar zona Dobroesti, URGENT

480. Bucatari, ospatari, pizzari, salatiera, bucatar bucatarie romaneasca, pentru restaurant. Decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0722.387.386/ 0723.644.179

464. Bucatari si ajutori bucatari pentru

restaurant din sectorul 6. (0758.111.411

Bucatari cu experienta (5) (salariu zilnic), ospatari, picoli, femei vase, grataragiu pt. bucatarie romaneasca. Sector 2 si 3, provincie asiguram cazare; (0737.214.911

465.

466. Bucatari pentru bucatarie

romaneasca si cunoscator pizza, picolite si ospatari cu experienta pentru restaurant sector 2 cu salon si terasa interioara. Program 1 zi/ 1 zi (10.00-24.00). Mese festive separat 1.500 L; (0726.158.830/ 0727.946.415 olimpia_olimpia75@yahoo.com 467. Bucatari si ajutor bucatari

restaurant Ivan' s angajeaza bucatari cald, rece si ajutori de bucatari cu domiciliul in sector 2 sau 3, mai multe detalii la interviu, oferim si cerem seriozitate; (0763.341.717 tudor.ivan80@yahoo.com 468. Bucatari si ajutori de bucatari urgent bucatari (salariul 1.800 - 2.300 lei net + tichete de masa in val. de 300 lei) si ajutori bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de masa in valoare de 300 lei). Detalii la nr. (021.252.20.10/ 021.252.73.31 intermacedonia98@yahoo.com

482. Bucatari. Restaurant zona Unirii

485. Buldoexcavatorist, operator pentru buldoexcavator cu permis de conducere. Lucrari in Bucuresti si Ilfov. Asiguram cazare si diurna. Relatii la tel. (031.439.71.31/ 0722.259.653 486. Buldoexcavatorist. Societate comerciala cu sediul in Voluntari,angajeaza buldoexcavatorist cu experienta si permis conducere. Asiguram si cazare .Salariu atractiv , rugam seriozitate. (0762.203.264 bostinagabriel80@yahoo.com 487. Buldoexcavatoristi cu experien-

ta si permis categoria C. tr. (0744.359.240 488. Calcatoreasa curatatorie haine, cu sau fara experienta, asiguram instruire. Zona Selgross, Pantelimon. Salariu 1.700 L; (0762.259.787 489. Calcatoreasa curatatorie haine,

cu sau fara experienta. Salariu de la 1.700 L; (0762.259.787 490. Calcatoreasa finisaje final, Pante-

limon, Ilfov, zona Selgros, salariu 1.700 L; (0762.259.787 491. Calcatoreasa pentru final si

interfazic, fabrica confectii dama situata in zona Autogara Militari, angajeaza calcatoreasa pentru final si interfazic, confectionere pentru masina simpla de cusut (cu experienta). Relatii la telefon; (0729.847.742 492. Calcatoreasa, program full-time,

mediu de lucru placut, salariu motivant; (0768.697.894 493. Calcatoreasa, curatatorie haine, Park Lake, Bucuresti. Ofera salariala de la 1.700 L; (0762.259.787

444. Bucatar, ospatar restaurant Tulin specific libanez) cauta grataragiu (cu sau fara experienta) si ajutor ospatar. Pentru detalii sunati intre 12:00-20:00 (0762.212.675 Restauranttulin@yahoo.com

505. Camerista, daca esti o persoana ordonata, corecta, lucrezi bine, te asteptam in echipa noastra pentru a ocupa postul de camerista. Informatii si detalii la tel. (0374.130.034 h3302qm@accor.com 506. Camerista, program de 8 ore/zi, program de zi, contract de munca, salariu 1400 lei net primele 3 luni, 1600 lei dupa 3 luni, hotel central, detalii la telefon. 1.600 L; (0721.002.899 enforcems@yahoo.com 507. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21 hr@carohotel.ro 508. Camerista/ajutor ospatar in Azuga, suntem in plin proces de extindere si te dorim in echipa noastra! De aceea angajam pentru pensiune in Azuga: bucatari/ajutor bucatari/cameriste/ajutor ospatar; (0723.387.350 cristina.sasu@yahoo.com 509. Cameriste cu sau fara experienta

pentru unul dintre clientii nostri din Bucuresti (Baneasa). Salariu intre: 1600 lei - 1900 lei (in mana), bonus dupa prima luna in valoare de 100 lei, 1.900 L; (0770.330.875 recrutare@evohr.ro 510. Cameriste angajeaza Hotelul Capsa. Interviu in receptia hotelului Capsa, L-V, 8.00-15.00; (0757.645.737 511. Cameriste, cautam persoane serioase, atente la detalii, cursul de calificare sau experienta in domeniul hotelier este un avantaj, salariul se discuta la interviu. Exista si varianta de 4 ore/zi, colaborare/zi. (0765.461.287 512. Cameriste, hotel 4 stele in Bucuresti, cautam persoane cu experienta in domeniu hotelier pentru postul de Camerista. Zona Militari, metrou la 10 metri. Salariu fix+bonuri de masa+bonus (1800-2000 net) pachet asigurare medicala, stabilitate. (0766.741.053 office@hrdaily.ro 513. Cameriste. Hotel angajeaza

cameriste. Salariul este intre 1.200-2.000 Ron net; (0755.200.032 514. Cameriste. Phoenicia Hotels

& Resorts angajeaza cameriste pe perioada nedeterminata. Salariu atractiv. Informatii la (0749.022.236 515. Cantuitor pentru productie mobili-

er la comanda din pal melaminat. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program L-V 8-18. In Incinta Faur sector 3. Carte munca. Colectiv tanar, posibilitati avansare 2.200 L; (0766.638.967 516. Carpat Guard angajeaza agenti paza, salariu 1.500-1.800 lei net lunar, pentru obiective zone centrala, cladiri de birouri, ambasade zonele: Baneasa, Militari, Berceni, Pantelimon. Program: lunivineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Plata la termen; (0786.410.128/ 0769.075.995 517. Casier - lucrator comercial angajam lucrator comercial pentru chioscuri cu profil vanzare de presa, tutun, racoritoare, incarcare electronica telefonie mobila, etc. situate in Piata Unirii si zona Regie. Relatii la telefon (0723.554.992 office@octagon.ro

445. Bucatar, ospatari (fete/baieti),

ajutor bucatar, personal la vase; (0721.105.555

518. Casier /ospatar in restaurant urgent. Cerinte: aspect placut, limba engleza, sociabil. Se lucreaza pe linie, nu a la cart. Program si salariu foarte atractiv; (0784.013.575 costiburlacu@yahoo.com

446. Bucatar, ospatari si femeie la vase

ofer si rog seriozitate, restaurant specific pescaresc. (0724.748.244 Juliananedelcu@yahoo.com

447. Bucatar,ospatar,persoane pen-

tru curatenie si vase Hotelul Crowne Plaza angajeaza persoane serioase, dornice de munca. Oferim contract de munca, salariu atractiv, masa calda, asigurare medicala de sanatate la Medlife. (021.202.10.60 rodica.mesaros@crowneplaza.ro

519. Casier cu sau fara experienta Angajam casier si lucrator comercial cu sau fara experienta pentru restaurant tip fast food in mall Promenada (Aviatiei), detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

448. Bucatar. Restaurant cu specific

520. Casier la restaurant Chocolat,

restaurantul Chocolat, situat in zona Piata Romana, angajeaza casier.Apreciem entuziasmul, bunul simt si punctualitatea. Experienta anterioara constituie un avantaj; 2.600 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

chinezesc angajeaza bucatar cu experienta, ajutor bucatar si livratori cu masina personala. Detalii la; (0721.927.637 449. Bucatar. Restaurant/bistro central

angajeaza bucatari. Oferim: contract, carte de munca, program flexibil, salariu motivant.Detalii la telefon, (0799.747.557 adrian.cibotariu890420@gmail.com

450. Bucatar. Terasa/ livrari la domiciliu

angajam bucatar cu experienta minima obligatorie 3-5 ani in bucataria internationala. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/saptamana. (0747.040.977 emilia.vlad@yahoo.com 451. Bucatar. Oferta angajare Restau-

rant din Neptun, angajeaza pentru sezonul estival 2018: bucatar cu experienta (se ofera salariu foarte bun), ajutor de bucatar, bufetiera, pizzar, spalator vase, ospatari, barman, sef de sala. (0740.674.093 ellimng@yahoo.com

452. Bucatareasa angajam pentru fast

food zona Victoriei, program luni -vineri 7-17,30 si Sambata-Duminica liber. (0724.508.592

453. Bucatareasa cu experienta, program 8 ore 7,00-15,00 luni-vineri, salariu 2.200 - 2.500 ron net; (0724.546.677 454. Bucatareasa pentru preparare sandwich, salariu progresiv + bonus, masa gratuita, program 8-22. O zi cu o zi libera, zona Cora Pantelimon; (0734.974.539 455. Bucatareasa pentru preparare

sandwich-uri. Salariu 2.000 lei+ masa gratuita+ bonus zilnic, posibilitate promovare. Zona Cora Pantelimon, 2.000 L; (0734.974.539 456. Bucatareasa si ajutor bucatareasa cu experienta pentru Gradinita particulara, zona Militari; (0723.737.939 457. BUCATAREASA, camin privat pentru batrani angajeaza gospodina priceputa la bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro

469. Bucatari si femei la vase, Restau-

rant- Pub Weiss beer Garden, situat in Militari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza bucatari si femei la vase, (0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com 470. Bucatari, ajutor de bucatari,

ospatari angajeaza restaurant zona Drumul Taberei. (0765.035.262 471. Bucatari, restaurant angajez

bucatari, ajutor bucatar, om la vase, (0720.554.919 mario_magy_33@yahoo.com

Bucatari, restaurant romanesc angajeaza 5 bucatari urgent, cu plata la zi. Ospatari, picoli (cu sau fara experienta), femei la vase. Oferim cazare si masa; (0737.214.911 472.

473. Bucatari, Wise Box angajeaza bucatari incepatori si cu experienta. Pentru locatiile din: Pipera, Stefan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie; 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 474. Bucatari, aj. bucatari Restaurant

sect 3 specific romanesc angajeaza bucatari, aj bucatari, salariu motivant, se asigura transport; (0744.494.099 475. Bucatari, aj. bucatari, pizzari, femeie vase, bucatar bucatarie romaneasca, salatiera. Decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0722.387.386/ 0723.644.179 476. Bucatari, ajutor bucatar, ospatari,

ajutor ospatar, cameriste, femei de serviciu (curatenie), receptioneri barbati (camping), muncitori necalificati (paznici) pt. restaurant Casa Alba - Baneasa, conditii avantajoase. www.casaalba.ro (021.361.77.33 477. Bucatari, ajutor de bucatar, picoli,

ospatari Restaurant Weiss Beer angajeaza: ospatari, picoli, bucatari, ajutori bucatari, pizzari, barmani. Angajarile se fac pentru locatie noua situata in Dr. Taberei cat si pentru Militari, Bd-ul. Uverturii, (0723.502.237 geo.mustatea@gmail.com 478. Bucatari, ospatari cu experienta, ajutor ospatari, femeie la vase si femeie de servici, angajeaza restaurant din Drumul Taberei; (0729.977.250 479. Bucatari, ospatari, barmani, picoli,

ajutor bucatar angajeaza restaurantul "Elzada" din sectorul 4. (0722.214.001/ 0723.019.747

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

494. Calificati si necalificati pal, femei

sau barbati, pentru fabrica mobilier serie, Sos. Oltenitei, Popesti Leordeni, aproape de Pepsi. Salariul 2.000-3.000 lei in functie de experienta si indemanare. (0753.277.788 laramodul@gmail.com 495. Calificati si necalificati. Firma constructii cauta pentru reabilitari cu termosistem, cazare gratuita, 30 lei avans/zi; (0746.799.743/ 0724.643.775

cial angajeaza SC pentru magazine alimentare situate in zona Rezidentiala Berceni. Salariu atractiv +bonuri valorice. (0769.871.569/ 0764.510.366 523. Casier, casiera benzinarie Mol situata in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 524. Casier, casiera benzinarie Mol, Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 525. Casier, casiera, cu sau fara experi-

498. Camerista si receptionera pentru

casier-lucrator comercial pentru magazin cu profil vanzare de presa, tutun, racoritoare si alte produse, situat in hol iesire clienti Metro Cash & Carry Voluntari, Detalii la; (0723.554.992 office@octagon.ro

500. Camerista hotel 4 stele Hotel Christina 4 stele, in Bucuresti, zona Piata Romana. Salariu atractiv, mese asigurate, experienta nu este obligatorie. Telefonati pentru programare interviu. (0731.009.999 office@hotelchristina.ro 501. Camerista hotel Bucharest Com-

fort Suites Bucharest Comfort Suites ofera un post de camerista, fix in inima Bucurestiului. Criteriile sunt urmatoarele 1.200 L; (0786.083.544 nora.alzain@comfort-suites.ro 502. Camerista hotel Ion Mihalache Hotel 3 stele - bd. Ion Mihalache, langa statia de metrou 1 mai, capacitate 22 camere, angajam urgent camerista. Program o zi lucrata cu o zi libera, program 8-17. (0728.884.855 503. Camerista pentru hotel Sarroglia Daca vreti sa faceti parte din echipa noastra, va asteptam la interviu. Hotelul este situat in centru, la 5 minute de statia de metrou Universitate 1.700 L; (0767.186.069 maria@sarrogliahotel.com 504. Camerista si baiat pentru curatenie hotel, in Bucuresti, zona centrala. Experienta si infatisarea placuta constituie un avantaj. Pachet salarial cu tichete de masa (0736.627.007 phoenixmar@yahoo.com

535. Casiera cu experienta angajam pentru magazinele MamBricolaj, bd. Basarabia 246. Salariu de la 2.800 Lei brut. Va rog trimiteti CV; 2.800 L; (0740.409.813 accesoriimobila@gmail.com 536. Casiera depozit engross anga-

jeaza casiera se ofera salariu net de 1600 ron+300 ron tichete de masa. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 537. Casiera pentru apalatorie auto situ-

ata in zona Aparatorii Patriei. Oferim salariul 1800 ron program L-V : 09:00 18:00 Sambata : 09:00-18:00 1.800 L; (0720.268.447/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com

538. Casiera pentru service auto, vulcanizare, angajam casiera , salariu 1.600 lei, program o zi cu o zi sector 1 zona Piata Domenii, 1.600 L; (0784.339.160 539. Casiera pentru spalatorie zona

Dristor, salariu intre 1300 si 1500 lei. 1.500 L; (0763.575.031 autodrive.clean@yahoo.com

540. Casiera pentru un shop din incinta S-Park- zona Piata Presei angajez o persoana pentru postul de casiera. Programul este de L-V de la 9-17. Salariul este de 1400 lei net; 1.400 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro 541. Casiera cu sau fara experienta, pentru restaurant Speed Pizza din sectorul 2 Cora Pantelimon, fire comunicativa si spirit de echipa, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa; 1.600 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro 542. Casiera cu sau fara experienta, sector 3, urgent, salarizare 1500, conditi de munca avantajoase, 1.500 L; (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com 543. Casiera sala pariuri sportive, anga-

jam; (0721.918.279

544. Casiera spalatorie - vulcanizare

auto; (0744.377.851

545. Casiera, angajam casiera cu expe-

casiera, salariu net, 1.900 L; (0753.090.362

526. Casier, lucrator comercial angajam

hotel. (0745.761.111

534. Casier/ operator preluare comenzi bucatarie cu terasa/ livrari la domiciliu angajam casier/operator preluare comenzi cu experienta minim 2 ani. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/saptamana. (0747.040.977

522. Casier, vanzator si lucrator comer-

497. Camerista pentru apartamente in

499. Camerista hotel 4 stele Europa Royale Bucharest angajeaza persoana dinamica, rezistenta la efort, responsabila. Atributii: Curatarea zilnica a camerelor/bailor oaspetilor, holurilor, respectand regulile de igiena. (0724.244.148 manager.bucharest@europaroyale.com

zator restaurant, asigura gestionarea incasarii banilor, respecta timpii de servire, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, raspunde de aspectul produselor. 1.800 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

rienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

enta pentru un fast food in zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, se lucreaza 1 zi cu 1 zi libera, 1.700 L; (0770.573.286

regim hotelier, zona Universitate. 1500 lei/luna. Program 3-4 ore/zi, 4-5 zile/saptamana. Pentru detalii sunati la nr de telefon. 1.500 L; (0721.002.899

533. Casier-vanzator restaurant. Van-

521. Casier, restaurantul Quattro Stagioni angajeaza casier; info@quattrostagioni.ro

director si telemarketers full time/ part time/ de acasa; (0733.518.665

496. Call center Bucuresti cautam

532. Casier-operator cu/fara experienta, companie multinationala angajeaza pentru noile locatii din zona Panduri, Victoriei, Stefan cel Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan si Crangasi, se asigura pregatire la locul de munca, salariu intre 1.500 - 1.800 Ron net, o masa asigurata, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. CV la mail, relatii la telefon: 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

527. Casier, lucrator comercial pentru

autoserivire. Sunati intre 10.00-17.00; (0769.241.385 528. Casier, sofer, ajutor de bucatar

pentru Food Truck disponibilitate de a se deplasa in tara pe timpul weekendului. Salariu fix atractiv + plata pe eveniment; (0758.108.018 miachimov@gmail.com 529. Casier- vanzator in magazin non stop, salariul 1500 lei, adresa str. Aurel Persu nr. 153, sector 4. Rog seriozitate, 1.500 L; (0765.934.678

Casier-operator cu/fara experienta, companie multinationala angajeaza pentru noile locatii din zona Panduri, Victoriei, Stefan cel Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan si Crangasi, se asigura pregatire la locul de munca, salariu intre 1.500 - 1.800 Ron net, o masa asigurata, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. Relatii la tel. oricand. CV la mail; 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 530.

546. Casiera, Autosoft angajeaza

547. Casiere pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Experienta si cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 548. Casiere si lucratori comerciali Shop&Go Mega Image angajeaza in zona Bucurestii Noi, 6 posturi disponibile, primesti bonus la inventar. + un cos de cumparaturi lunar; program non stop 1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com 549. Casieri benzinarie Mol (langa Aeroportul Otopeni); (0722.476.936 550. Casieri societate comerciala anga-

jeaza Casieri, salariul de 2400 Lei, pentru Centrul Comercial Baneasa. Asteptam sa faci parte din echipa noastra; 2.400 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 551. Casieri, angajeaza Benzinaria Mol

13 Septembrie. Relatii la telefon: (0729.062.266

552. Casieri, lucratori comerciali pentru

Shop&Go. Locatia este in sector 1 Bucuresti. Program de 8 ore. Beneficiezi de Bonus de inventar intre 300 si 600 lei si anumite zile se pl?tesc dublu; 1.600 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 cityshop.angajare@gmail.com 553.

Caut doamna pentru ajutor menaj; (0722.507.708

554. Cauti de munca? Alatura-te echipei noastre de curatenie. Suntem o firma profesionista de curatenie, specializati pe spatiile comerciale. Salariu peste medie. Sunati pentru detalii; 1.000 L; (0723.034.368 curateniegenerala01@gmail.com 555. Ceramica Bianca Ploiesti angajeaza sofer Producator de ob. sanitare, angajeaza sofer pentru deservirea conducerii societatii, persoana care sa dea dovada de corectitudine si seriozitate, domiciliul obligatoriu in Bucuresti, avantaj sector 1; (0728.634.340 ceramica@bianca.ro 556. Chef bucatar Temple Pub angajeaza chef bucatar, candidatul ideal este flexibil, serios, profesionist, punctual, creativ, motivat, pasionat de arta culinara. Salariu motivant + tips, decont taxi, CM, 1.300 {; (0767.671.013 office@thetemplepub.ro 557. Chelner Restaurant din zona cen-

trala angajeaza chelner si ajutor chelner cu sau fara experienta, salariu plus tips. informatii la tel. (0745.574.230 marius.pasculea@gmail.com

558. Chelner, chelnerita, ajutor bucatarie Companion Bistro cauta colegi noi care se ne ajute la prepararea si servirea meniului nostru realizat din produse naturale si sanatoase. Str. Ionescu Baican 31. (0745.023.177 radu@bacaniacompanion.ro 559. Chimisti pentru detergenti, producator detergenti sector 3 angajeaza inginer chimist, operator chimist, automatist, electrician Conditii salariale foarte bune. CV la email, tel. www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 560. Chocolat angajeaza bucatar cu experienta Chocolat Createur de Gout angajeaza bucatar cu experienta de minim 5 ani atat in sectia cald cat si in sectia rece a bucatariei. Experienta in locatii cu specific international reprezinta un avantaj; 3.700 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 561. Cinema Pro (Universitate), angajeaza doamna pentru menaj cinematrograf (full time), program flexibil, bonusuri. Detalii la: (0724.885.599 562. Circularist pal Angajam operator circular de taiat in pachet, pal melaminat. Se cere: experienta obligatorie, calitate la taiere, ingrijire utilaj, norma zilnica. Popesti Leordeni, 1.000 {; (0753.277.788 laramodul@gmail.com 563. Circularist si montator pe masa cu experienta si muncitori necalificati, oferim carte de munca si salariul atractiv. (0722.354.291/ 0763.652.221 564. Clean Serv angajeaza agenti curatenie Angajam agenti curatenie centre comerciale in Bucuresti, sector 6, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, 1.500 L; (0799.402.499 565. Club Amsterdam, Centrul Vechi angajeaza barmanita, ospatarita, program flexibil, salariu + bonusuri generoase; (0730.988.214 566. Club Expirat angajeaza femeie serviciu Club Expirat (16 ani vechime) angajeaza urgent femeie serviciu, program flexibil, carte de munca+ decont taxi noaptea + bonuri de masa, experienta necesara, salariu peste 1500 Lei, detalii la tel. 1.500 L; (0726.417.724/ 0726.417.724 567. CN Posta Romana SA, Oficiul Postal 82, Bucuresti angajeaza oficiant uban; (021.461.07.07 568. CN Posta Romana SA, Oficiul Postal Municipiul Bucuresti din Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: - oficiant urban la oficiul postal Bucuresti 70 (cartier 23 August, relatii la telefon 0733.691.707/ 021.256.17.03). Conditii de participare: invatamant obligatoriu. Documentele necesare pentru inscriere: - cerere de inscriere la concurs adresata Directorului General; - actul de identitate sau orice alt document care sa ateste indentitatea, potrivit legii, dupa caz (copie si original); documentele care sa ateste nivelul studiilor (copie si original); - cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; - curriculum vitae. Loc de depunere a documentelor: Directia Resurse Umane-Bucuresti, cu sediul in Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti; (021.302.27.57 b.resurseumane@posta-romana.ro 569. CN Posta Romana SA, Oficiul Postal Municipiul Bucuresti din Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: - oficiant urban; - factor postal distribuitor urban. Conditii de participare: invatamant obligatoriu. Documentele necesare pentru inscriere: cerere de inscriere la concurs adresata Directorului General; - actul de identitate sau orice alt document care sa ateste indentitatea, potrivit legii, dupa caz (copie si original); - documentele care sa ateste nivelul studiilor (copie si original); - cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; - curriculum vitae. Loc de depunere a documentelor: Directia Resurse UmaneBucuresti, cu sediul in Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti; (021.302.27.57 b.resurseumane@posta-romana.ro

531. Casier-operator agentie de pari-

uri, Agentie pariuri sportive din sector 2, cauta fete cu experienta spre angajare pentru postul casier-operator. Salariu 1800/2000 ron/net/luna, (0726.605.399

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 604. Cofetar profesionist, in zona Pipera, contract de munca si salariu motivant. 3.500 L; (0751.015.851/ 0757.116.733 605. Cofetar specialist, cofetarie cu traditie, angajeaza cofetar specialist, pentru locatie aflata pe Bd. Magheru, salariu net 3000-5000 roni, program de L-S 07-15. Detalli la telefon (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 606. Cofetar, laborator cofetarie angajeaza cofetar cu experienta. Laboratorul se afla in zona Drumul Gazarului, detalii la tel. (0723.214.773 manu_ro26@yahoo.com 607. Cofetar, cofetaria Art Dessert, cur-

suri de instruire profesionala platite de companie; instruire profesionala continua alaturi de Master Cake Irina Apostol; venit salarial in functie de nivelul pregatirii tale. (0722.305.398 emilia@emexromania.ro 608. Cofetar, modelator pasta de zahar, 570. CN Posta Romana SA, Oficiul

Postal Municipiul Bucuresti din Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: - oficiant urban, factor postal distribuitor urban. Conditii de participare: invatamant obligatoriu. Loc de depunere a documentelor: Directia Resurse Umane-Bucuresti, cu sediul in Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti; (021.302.27.57 b.resurseumane@posta-romana.ro 571. CN Posta Romana SA, Oficiul Postal Municipiul Bucuresti din Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: - oficiant urban; - factor postal distribuitor urban. Conditii de participare: invatamant obligatoriu. Documentele necesare pentru inscriere: cerere de inscriere la concurs adresata Directorului General; - actul de identitate sau orice alt document care sa ateste indentitatea, potrivit legii, dupa caz (copie si original); - documentele care sa ateste nivelul studiilor (copie si original); - cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; - curriculum vitae. Loc de depunere a documentelor: Directia Resurse UmaneBucuresti, cu sediul in Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti; (021.302.27.57 b.resurseumane@posta-romana.ro 572. CN Posta Romana SA, Oficiul

Postal Municipiul Bucuresti din Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: - oficiant urban; - factor postal distribuitor urban. Conditii de participare: invatamant obligatoriu. Documentele necesare pentru inscriere: cerere de inscriere la concurs adresata Directorului General; - actul de identitate sau orice alt document care sa ateste indentitatea, potrivit legii, dupa caz (copie si original); - documentele care sa ateste nivelul studiilor (copie si original); - cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; - curriculum vitae. Loc de depunere a documentelor: Directia Resurse UmaneBucuresti, cu sediul in Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti; (021.302.27.57 b.resurseumane@posta-romana.ro 573. CN Posta Romana SA, Oficiul

Postal Municipiul Bucuresti din Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: - oficiant urban; - factor postal distribuitor urban. Conditii de participare: invatamant obligatoriu. Documentele necesare pentru inscriere: cerere de inscriere la concurs adresata Directorului General; - actul de identitate sau orice alt document care sa ateste indentitatea, potrivit legii, dupa caz (copie si original); - documentele care sa ateste nivelul studiilor (copie si original); - cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; - curriculum vitae. Loc de depunere a documentelor: Directia Resurse UmaneBucuresti, cu sediul in Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti; (021.302.27.57 b.resurseumane@posta-romana.ro 574. CN Posta Romana SA, Sucursala Servicii Express organizeaza in data de 12.04.2018, concurs pentru ocuparea a 3 posturi de agent curier in cadrul OPE Bucuresti. Persoanele interesate vor depune la sediul din Calea Giulesti nr. 68, camera 222, sector 6, Bucuresti, pana la data de 11.04.2018, urmatoarele documente: CV, copie CI, copie permis de conducere (minim categ. B), copie diploma studii (minim invatamant 10 clase). Relatii la telefon: (021.302.27.58 575. CNPR - Of. Postal Bucuresti 5 angajam factori postali si oficianti. Relatii la: (021.336.45.65/ 0736.705.119 576. Coafeza am deschis cel de-al doilea salon Anias Beauty Center si ne marim echipa. Angajam coafeza , experienta minim 3 ani. Salariul 2500 ron. Ne gasiti langa statia de metrou Dimitrie Leonida; 2.500 L; (0730.823.044 577. Coafeza cu experienta minim 1 an,

salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. Weekend da, unu nu, zona metrou Gorjului, 2.000 L; (0724.357.422

578. Coafeza pachet salarial atragator

peste 2500 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 579. Coafeza pentru salon Cris Estetique, sector 6, cu experienta de lucru in salon si calificare in domeniu. Se cauta personal cu dorinta de munca si sociabil, (0724.513.713/ 031.425.48.49 cristinalazar79@gmail.com 580. Coafeza salon Drumul Taberei

angajeaza coafeza cu abilitati si de frizerie; (0722.325.546 581. Coafeza Salon situat in zona Pros-

per 13 Septembrie sector 5, angajez coafeza cu abilitati de frizerie, salariu fix, comision; (0726.683.545

582. Coafeza Salonul Gala situat in

zona Dristor, sector 3, cu o vechime de 12 ani angajeaza coafeza, salariu fix, comision, CM, program de o zi cu o zi, clientela formata; (0722.452.600/ 0722.452.600 palermaria@ymail.com 583. Coafeza si frizerita cu experienta pentru salon in zona Big Berceni si sos. Giurgiului. (0723.210.831 584. Coafeza cu experienta angajez

cofetarie zona Titan, angajeaza modelator pasta de zahar. (0734.376.662 ira_eu@yahoo.com

609. Cofetar, patiser cu experienta, daca stapanesti bine bazele cofetariei/ patiseriei, esti serios, punctual si pasionat de meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in functie de experienta (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 612. Cofetaria Sweet by Marvio anga-

zona Brancoveanu, salon cu vad format; (0723.880.799

jeaza cofetar, ajutor cofetar, personal curatenie, salariu avantajos; (0765.627.216

585. Coafeza cu experienta Salon aflat

613. Cofetariile Tip Top - vanza-

in sectorul 5, zona Prosper, angajeaza coafeza cu experienta. Oferim salariu fix plus comision, program o zi cu o zi, duminica liber. Pentru detalii: (0726.841.139 586. Coafeza pentru vad vechi, salariu si conditii avantajoase; (0764.554.455 587. Coafeza si cosmeticiana pentru

salon sector 4; (0735.844.100/ 0761.680.047

588. Coafeza si cosmeticiana pt. Salon Zuzi Style, salonul functioneaza de 9 ani 1.200 L; (0767.415.727 ana_frizeritza@yahoo.com 589. Coafeza si manichiurista cu experi-

enta angajam urgent pt. salon situat in Colentina sector 2, Fundeni, vechime 8 ani, clientela formata, 1 L; (0761.024.023/ 0737.753.638 mihaelam.dragomir@yahoo.com

590. Coafeza si manichiurista cu experi-

enta cu experienta salon Berceni, sect 4 deschis de peste 15 ani, vad si clientela formata, CM 8 ore, program o zi cu o zi. Salariu atractiv negociabil cerem/ oferim seriozitate, 2.000 L; (0726.234.238

591. Coafeza si maseuza pentru salon infrumusetare situat pe Campia Libertatii, parc IOR sector 3. Rog seriozitate; 1 {; (0768.011.494 oceanicworld@gmail.com www.beautyplay.ro

toare pt locatiile din Ferentari, Sebastian, Giurgiului,Crangasi, Bucurestii Noi, Mihaelache, Pipera. Salariul 1650 lei net + 145 lei bonuri de masa, 1.800 L; (0732.672.654 614. COLABORATORI UBER DESPRE COMPANIE ENTITATE JURIDICA NOU INFIINTATA, CU UN POTENTIAL IN PLINA DEZVOLTARE, INCHIRIAZA AUTOTURISME MARCA LOGAN, AN DE FABRICATIE: 2010, 2011, CU PLATA SAPTAMANAL SAU LA RAMANERE PE DURATA DE 12 LUNI. ROG SERIOZITATE; (0760.320.467 615. Colaboratori, firma Express Kuri-

er Europa din Austria cauta colaboratori, firme de transport cu Sprinter cu capacitate de la 4 europaleti pentru transport marfa în UE. www.exs (004366287977218 tub.at@exs.de 610. Cofetari, patiseri cu experienta, zona 13 Septembrie; (0744.530.245

626. Compania Romprest Service SA angajeaza: Electricianautoturisme si camioane, soferi profesionisti, tractori?ti, masinist utilaje cale si terasamente,vopsitor, tinichigiu, vulcanizator, muncitori necalificati, electrician intretinere si reparatii, instalator tehnico-sanitar, zidar, tamplar,pt. punctul de lucru din Chitila-Ilfov, informatii la tel.021/4902010 si la sediul societatii din str.Macului nr.26, Chitila-Rudeni, jud.Ilfov. Sefi echipa salubrizare, muncitori necalificati, informatii la tel.021/6681050 si la sediul societatii din str.Izbiceni nr.117-119, sector 1, Bucuresti. Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail recrutare@romprest.ro. 627. Companie de paza angajeaza agenti securitate, conditii avantajoase, salariu motivant, Berceni. (0726.906.599 628. Concurs pentru urmatoarele posturi organizat de Regia Autonoma Monitorul Oficial - consilier juridic la Redactia Monitorul Oficial Partea I - absolventi ai Facultatii de drept, utilizatori computer; auditor intern - studii superioare economice, certificat de atestare ca auditor intern, vechime in specialitatea studiilor de minim 5 ani, utilizatori computer; redactor - absolventi ai Facultatii de Filologie, Limbi Straine, Jurnalism, utilizatori computer; - redactor - contract pe perioada determinata, absolventi ai facultatilor de Litere, Limbi Straine, Jurnalism, avand cunostinte temeinice de limba engleza, utilizatori computer; experienta acumulata intr-o editura constituie avantaj. Relatii la telefon; (021.318.51.35 629. Conducator auto soc. com distrib-

utie optica medicala, sect. 3, angajeaza conducator auto.Cerinte: permis de conducere cat. B (vechime minim 5 ani), experienta pe autoutilitaraserios, responsabil, punctual, fara cazier. (0722.357.139 glassdistribution@yahoo.ro 630. Conducator auto societate comer-

ciala angajeaza conducator auto pentru transport persoane categoria D, cu atestat persoane si cartela tahograf valabile pentru tronsonul Mihailesti Bucuresti, turretur (0785.823.513/ 0735.547.161 mihai.millenium@yahoo.com 631. Conducator auto, societate comerciala angajeaza conducator auto pentru transport persoane, permis categoria D cu atestat persoane si cartela tahograf valabile pentru tronsonul Buftea Bucuresti, tur-retur (0767.721.978/ 0785.823.513 mihai.millenium@yahoo.com 632. Confectioner masina liniara,

triplock, personal masa croit, muncitor necalificat, bonuri de masa; (0746.198.989

644. Confectionera textile, angajam confectionera textile cu experienta pentrumasina liniara si triploc realizarea cap coada a unui produs (Rochii de zi), program L-V / 7-15, salariu 1800-2000 ron, asiguram carte de munca; (0720.290.699 645. Confectionera, confectioner, pentru produs cap-coada atelier creatie vestimentara, salariu atractiv, mediu de lucru placut, loc de munca stabil, contract munca, program l-v, 8h cu pauza de masa, zona Piata Victoriei-Aviatorilor; (0723.879.101 jobs@cristallini.com 646. Confectionere cu experienta pen-

tru masina liniara. Mijloc de transport metrou Timpuri Noi; (0771.706.646

647. Confectionere masina liniara, tehnollog (coordonator activitate) pentru atelier confectii dama serie, program 7.30 - 16, salariul motivat; (021.434.88.48/ 0747.501.279 648. Confectionere pentru atelier

croitorie, zona Piata Rahova; (0761.969.724/ 0764.995.225

649. Confectionere pentru triplok,

liniara si calcat cu experienta, personal la sala de croit in zona Delfinului. Se ofera contract de munca si salariu intre 1600 si 1800 lei Cerem seriozitate. (0742.032.849/ 0763.484.929 gaby.nicolae@gmail.com 650. Confectionere cu experienta haine dama, salariu fix 1.500 - 1.900 + bonuri de masa, program 07.00 - 15.30, conditii foarte bune, sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08 651. Confectionere Imbracaminte, croitorese . Angajam confectioneri imbracaminte, croitorese cu experienta la masina simpla, 2 ace si triplock. Zona Ghencea, sector 6. program 8 ore /zi . Se asigura salariu, bonuri de masa si transport gratuit; 1 L; (0720.475.185/ 0720.475.185 office@escapestarjeans.ro

Confectionere masini liniare, surfilat, calcat final si interfazic, modelier si personal pentru sala de croit. Decontare transport +tichete masa. Salariu negociabil. Zona Militari; (0734.522.529 652.

653. Confectionere triplok liniara, sala

croit, angajam confectionere triplok liniara, sala croit zona Theodor Pallady, sector 3 , punct de reper intre statiile de metrou 1 Decembrie, Nicolae Teclu program 8 ore, salariu intre 1500-3000 ron (0760.086.115

654. Confectionere, muncitoare necal-

ificate, croitoreasa pentru atelier, croitorie si retusuri; (0730.820.120

655. Confectioneri in masina simpla de cusut, butoniere, nasturi, triplok, calcator final, pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93

667. Conslier relatii clienti Consultant

relatii clienti, pentru unul dintre clientii Adera Pro Data cautam operatori telefonici, cu sau fara experienta, in regim full-time pentru a se alatura echipei noastre. (0725.888.225 adriana.verdes@aderapro.ro 668. Consultant vanzari Societate

comerciala cu sediul in Valea Cascadalor angajeaza consultant vanzari pentru showroom obiecte sanitare, oferim salariu plus comision din vanzari; (0729.932.957 DOINADUMITRU@HOTMAIL.COM 669. Consultant vanzari cu experienta

pentru magazin de carucioare si scaune auto copii.Salariu motivant + procent. Cerinte: experienta in vazari directe in magazin sau pe teren, bun comunicator, prezentabil, cunostinte operator calculator. CV pe mail: (0743.666.006 contact@carucioaredecopii.ro 670. Consultant vanzari, lucrator comercial, operator calculator, vanzator, casier, gestionar, show room pavaje. Punct de lucru sos. Fundeni nr. 96. Cu si fara experienta. Salariu + comision, CV la adresa de email, 2.000 L; armopavsrlfundeni@yahoo.com 671. Consultant. Benzinaria OMV Lizeanu angajeaza consultant vanzari gastro si shop; (0736.898.770 672. Consultanti Imobiliari cu sau fara experienta, persoane dinamice, comunicative si descurcarete. Daca iti cauti un loc de munca si implinesti caracteristicile de mai sus te asteptam cu un CV pe email, 2.500 L; (0770.846.448 deximobart@gmail.com 673. Consultat vanzari suntem un mag-

592. Coafeza si maseuza Salon Green Day Spa Orhideea angajeaza coafeza si maseuza, vad format,conditii de lucru foarte bune, www.greendayspa.ro; (0747.639.790

««««««««««««««««««

COAFEZA ZONA DIHAM SI IANCULUI PENTRU LANT SALON DE INFRUMUSETARE, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.900 LEI LA 15 ZILE; (0773.893.325

cunoastere soft Saga obligatoriu, pentru companie experta CECCAR. Pachet salarial avantajos 1.900 L; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro

595. Coafeza, salon la piata Iancului,

677. Contabil cu studii superioare, experienta minim 3 ani, pentru tipografie, detalii la telefon (0722.590.001

596. Coafeza, cosmeticiana, frizer, manichiurista clasica, Colentina, nr. 442 A; (0723.258.043 597. Coafeza, cosmeticiana, frizer, manichiurista clasica, Colentina, nr. 442 A; (0723.258.043 598. Coafeza, cosmeticiana,

maseuza, manichiurista, tehnician unghii false, salon sector 3, Titan, vad format, cu contract munca; (0733.814.616 599. Coafeza, frizerita pentru salon sec-

tor 4; (0735.844.100/ 0761.680.047

600. Coafeza, frizerita, cosmeticiana

angajez; (0735.844.100/ 0761.680.047 601. Coafeza. Salon de infrumusetare situat in sector 4 intre piata Sudului si bdul Brancoveanu angajeaza coafeza cu sau fara experienta, posibil si pensionara. Program 8h/zi CM,2 zile libere pe saptamana(d-l) (0741.163.188/ 0744.648.721 stancaramonadaniela@gmail.com

COAFEZA/ COAFEZ, COSMETICIANA, FRIZER/ FRIZERITA, MANICHIURISTA. SALON IN SECTORUL 2; (0727.369.108 602.

603. Coafor-stilist si frizer, pentru saloane Tei si Mihalache. Oferim contract full time, salariu atractiv, portofoliu de clienti format, colegi tineri, stabilitate si cursuri de perfectionare, (0720.996.748

616. Colaboratori, muncim fara stres

Vrei sa faci bani si sa vii la munca de placere, cautam baieti tineri, sociabili si cooperanti, cu bicicleta proprie pentru a ne intregi echipa. Pentru noi e o placere sa venim la munca, 2.000 L; (0770.251.834 617. Colaboratori. Companie de teatru

si film cauta colaboratori scenariu, regie, actorie, figuratie; (0732.883.008/ 0763.547.723/ 0774.408.620 618. Colantor cu experienta si permis

auto cat. B, salariu motivant. CV la email; regatadesign@gmail.com 619. Colator montator productie publici-

tara Unlimited Communications firma de productie publicitara angajeaza colator, montator, experienta minim 3 ani in domeniu, munca in atelier, montaje/ demontaje, amenajari de sediu, standuri expozitionale (0726.570.844 office@unltdcommunications.com 620. Coleg nou, personal pentru maga-

zin electrice, sanitare, mat constructii, etc, zona Voluntari Ilfov, ca lucrator comercial, experienta nu este necesara. (0721.375.179 laurica_78@yahoo.com

Coleg pentru departament grafica cu competente in: Photo Shop, Coreldraw, Adobe Light Room. Conditii salariale si de lucru bune. Rugam seriozitate, zona Vatra Luminoasa, sector 2; (0773.948.582 bekam_grup@yahoo.com

621.

622. Colega cautam, market Aviatiei zona metrou Aurel Vlaicu, program flexibil. Conditii avantajoase. Salariu net, 1.800 L; (0751.110.789 623. Colege, modele, fete, studente,

casnice Sky is the limit, la Secret Models poti castiga atat de multi bani cat iti propui pentru a-ti indeplini toate visurile. Plata la zi, saptamanal, bilunar, bonusuri atractive, garantat 60% prima luna. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

633. Confectioner textile, liniare, triplock, produs cap-coada, program de lucru 8 h, experienta minim 2 ani, remunera?ie avantajoasa. Conditii deosebite de lucru, zona Piata Victoriei. Persoana contact: Georgia; (0724.292.369 eurobotul@yahoo.com 634. Confectioner haine, angajam cu

carte de munca confectioner textile. Candidatul trebuie sa stie sa coasa un produs cap-coada. Oferim un salariu motivant, mediu de lucru placut si bonusuri care dubleaza venitul (0727.772.146 635. Confectioner imbracaminte dama

zona Costin Georgian metrou, salariu avantajos, conditii de munca excelente, CM, 2.000 L; (0734.537.564 office@fashionhaine.ro

636. Confectioner simpla, triploc. Atel-

ier croitorie angajam confectionere pe simpla triploc. Curatat de ate, alimentat. Se lucreaza pe operatii, oferim prime, bonusuri, decontam transport. Salariul brut de inceput 1400 ron, 1.400 L; (0760.316.499 florin@nastya.ro 637. Confectioner tamplarie aluminiu

experienta pt. firma confectii dama zona Vitan. Relatii la telefon (0745.020.199 657. Confectioneri, calcatori, muncitori

sala croit confectioneri, calcatori, muncitori sala croit, .Oferim salariu 1 400 1600 lei si bonuri de masa, Contract de munca. Programul este de 8 ore in acord global.. salariul platit la timp; 658. Confectioneri, calcatori, muncitori

sala croit cu contract de munca, salariul 1400 -1600 net+ bonuri de masa. Programul 8 ore conform acord global. Zona Militari sector 6. (0773.878.994 659. Consilier jante si anvelope, angajam consilier jante si anvelope cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 660. Consilier showroom tamplarie, jaluzele, rulouri exterioare, cunostiinte Word, Excel. Zona Calea Vitan. Rugam seriozitate. (0720.449.944 ellavoicu@yahoo.com 661. Consilier vanzari angajeaza Le

Confectioner tamplarie aluminiu, experienta minim 5 ani in productie, salariu + bonusuri in functie de productia realizata. O buna cunoastere a profileleor Profilco, Aluprof, Alumil . 3.500 L; (+40724536463 mihai.popescu@tamplarie.com

Manoir, magazin cu specific de vinuri frantuzesti pe piata romaneasca. Cerinte: engleza mediu/ avansat, experienta minima, adaptabilitate, empatie fata de clienti (021.230.00.36 resurseumane@lemanoir.ro

638. Confectioner, cusator, articole

662. Consilier vanzari producatori de

marochinarie, asamblator-montator, croitor-stantator, necalificati. Firma italiana de productie art. marochinarie, Buc, sect 3, Drum intre Tarlale nr. 42, Ratb 103, 246, Statia Garii Catelu. (021.345.04.46 george@nazarenogabrielli.ro

tamplarie pvc angajam consilier vanzari la sediul din Magurele, str. Atomistilor, nr 70-72. Conditii de munca avantajoase si oportunitati de promovare; 500 {; (0752.308.101 ofertare.sibelplast@gmail.com

639. Confectioner, montator tamplarie

663. Consilier Vanzari - Cofetaria Art

PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net 2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, 8-18, nu oferim cazare. 2.505 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

640. Confectioner/ masinist/ croitoreasa angajam confectioner in atelier de croitorie langa parcul Carol, programul se stabileste impreuna, se lucreaza produs cap coada, cautam persoana serioasa. Detalii la tel. Salariu 1.400 L; (0751.560.892 atelier.georgeta.serban@gmail.com 641. Confectionera pentru masina simpla (liniara), triplock, lucru pe operatii; (0720.003.254 642. Confectionera cu experienta

624. Colegi cautam, societate comerciala cu sediul in Bucuresti, sect. 2, angajeaza in conditiile legii gestionar depozit, manipulant marfuri si muncitori productie. Relatii la tel; (021.252.54.53 marilena.ghita@youngerkarom.ro

in confectii dama, cunoscatoare masina de cusut liniara. Salarizare peste medie, loc stabil, conditii placute; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro

625. Compania municipala Paza si

643. Confectionera pentru lucru la

Securitate Bucuresti angajeaza : agenti de securitate, agenti interventii, tehnicieni sisteme de securitate, operator dispecer. Detalii la tel; (021.371.26.95

656. Confectioneri si calcatori final cu

masina de cusut liniara. Fabrica de steaguri, zona Dristor - Vitan. Salariu motivant, program de lucru L-V; (0762.632.268

Dessert, cofetaria de lux Art Dessert angajeaza consilier vanzari, venit lunar net: 2100 lei (dupa trei luni), contract de munca. Adresa: Sos. Buc. - Targoviste nr. 22B (in zona Restaurantului Doi Cocosi); 2.100 L; (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro

presupune intocmirea evidentei contabile, gestionarea, analizarea si prelucrarea documentelor contabil, intocmirea evidentelor contabile (declaratii, bilanturi. Solicitam studii superioare economice. 3.500 L; (0726.047.494 roxi_marin@yahoo.com 688. Contabil, contabilitate primara, domnisoara pentru contabilitate primara. Salariu 2000 Ron. Domeniu materiale de constructii. Locatie Voluntari 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 689. Contabil. Tipografie situata in

sectorul 5 angajeaza contabil bun cunoscator program SAGA. CV-ul transmis pe mail, detalii la tel. (0722.500.853 alina.paun@tipografiaumc.ro 690. Contabila primara, cu experienta

in domeniu, oferim salariu atractiv plus multe alte beneficii 1.800 L; (0765.000.200 Contact@cafyjr.ro

691. Contabila si suport telefonic avem nevoie de o fata care sa aiba capacitate de invatare si sa se adapteze mediului de contabil si suport tehnic. 1.800 L; (0770.152.017 office@deskis.ro 692. Contabila/ economista, pentru firma de contabilitate, absolventa Finante - Contabilitate, cu minim 1 an experienta, cunoscatoare program Saga, trimiteti CVul dvs. la email (specificati salariul): (0745.753.369 contstela@yahoo

694. Contabilitate primara, cunostinte contabilitate primara program SAGA. Rugam seriozitate. (0732.494.949 ciprian@jaluzele-ro.ro

594. Coafeza, manichiurista cu experi-

611. Cofetari, pizzari, patiseri, vanzatoare pentru cofetaria Atena, CV la contact@cofetraia-atena.ro (0751.308.181 contact@cofetaria-atena.ro

687. Contabil, contabila senior, postul

674. Contabil pentru firma;

676. Contabil cu experienta minim 1 an,

enta pentru salon de infrumusetare situat in sector 2 (0722.605.019 salondivin@yahoo.com

tru contabilitate primara, cunoscatoare a programului Saga, Microsoft Office si posesoare de permis de conducere cat. B. (0754.012.907

693. Contabili pentru firma de contabili-

675. Contabil asistent manager foarte ordonata, atenta firma de audit si expertiza contabila din zona Floreasca cautam economista/ contabila (eventual stagiara) foarte ordonata, atenta, harnica si cu multa rabdare pentru lucrari de expertize si audit (0724.317.245/ 0744.317.245 gabriel@ceacalopol.com

««««««««««««««««««

686. Contabil, angajam persoana pen-

anzin de bijuterii si ne cautam colega daca vrei sa faci parte de echipa noastra te asteptam alaturi de noi. Pentru detalii; 1.400 L; (0769.611.210/ 0728.041.217 catalina.elena788@yahoo.com (0721.152.872

593.

angajam coafeza. 8 ore / zi, nu se lucreaza duminica. CM 8 ore. tel; (0721.789.050

11

678. Contabil evidenta primara, opera-

tor calculator prelucrare documente financiar contabile. Program de lucru de l-v de la 9-17.30. Punct de lucru in zona Liberty mall. Firma de contabilitate. Salariu de la 1300 negociabil. expertcontabilro.ro@gmail.com 679. Contabil junior pt. firma contabili-

tate cu sediul in Piata Victoriei, cu si fara experienta. Conditii avantajoase. Cei interesati pot trimite CV-ul la email (021.312.12.88 office@dinamicbusiness.ro

695. Contabilitate primara, societate comerciala angajeaza personal pentru departamentul financiar, contabil. Cerinte: cunostinte avansate excel, contabilitate primara. Programarea la interviu se face pe baza CV-ului trimis pe adresa de email. cristinaionescu.vagma@gmail.com 696. Control CTC, controlul de cal-

itate al produselor textile dama. Experienta in domeniu minim 1 an, cunoscator masina de cusut liniara; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro

697. Control final, verificare marfa iesire magazin depozit engross angajeaza control final/ verificare marfa iesire magazin ofera salariu net de 1600Ron+300 ron tichete de masa, din:Str.Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4, in spate la Metro Berceni; 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

tate, conostinte Word, Excel, PC, persoana serioasa, avantaj cunoastere Saga,contabilitate primara, posibilitati dezvoltare cariera, salariu avantajos, bonusuri pt. realizari, CV la (0733.075.558 mcr_consult@yahoo.com

698. Controlor CTC angajam controlor CTC pentru verificarea curateniei la toaletele ecologice din Bucuresti. Obligatoriu cunoasterea Bucurestiului si permis cat B, cunostinte minime PC, program 8 h, sambata prin rotatie, (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

680. Contabil pensionar pentru con-

699. Conversatii online Esti o persoana

tabilitate primara (0723.339.851

681. Contabil primar angajam contabila,

pt contabilitate primara restaurant, constituie avantaj cunoasterea unui program de contabilitate sau de gestiune. Program de lucru 9:00-17:00 de L-V; (0758.242.991 conta@bontonpalace.ro

682. Contabil primar Saga angajam contabil Primar, minimum 1 an experienta in Saga, pentru evidenta contabila, intrari/iesiri, registru de casa si facturare. Adresa firmei este Th. Pallady nr 44 D, sect 3; (0737.523.284 contabilitate.georgiana@gmail.com 683. Contabil primar, cunoastere pro-

gram Saga si productie panificatie; (0744.487.633

684. Contabil primar, cunoscator pro-

gram Ciel. CV la: delta _accounting@yahoo.com

685. Contabil primar, junior introducere documente contabile in program de contabilitate, emitere facturi, NIR-uri, deplasari la Anaf, ITM, Reg. Comertului etc. Trimiteti CV pe mail. 1.700 L; euroservices2003@yahoo.com

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com

700. Conversatii online fete si baieti, bonus de angajare 850$. Iti doresti un job care sa-ti ofere satisfactie financiara? Ai nimerit exact unde trebuie!Suna acum la unul dintre numerele noastre si programeaza-te chiar azi la un interviu; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 701. Coordonator depozit curierat, firma de curierat angajeaza coordonator depozit, program de la 15:30, sediul in zona Buzesti, pentru detalii tel., (0745.099.523 oanaporfir@gmail.com 702. Coordonator, sef echipa de curatenie pentru hypermarket din zona Berceni. Program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 703. Coordonator- sef echipa curatenie

in hypermarket din zona Berceni, se ofera contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134

664. Consilier vanzari Baneasa, cautam consilieri vanzari pentru magazinul din Baneasa Shopping City! Asteptam CV-urile voastre pe adresa: anaradufashion@yahoo.com ?i pentru alte detalii nu ezita?i sa ne contacta?i; (0733.535.912 anaradufashion@yahoo.com 665. Consilier vanzari, service auto cautam o persoana serioasa, onesta, cu experienta in domeniu si care sa se implice in actiunile desfasurate in service prin prezentarea, promovarea si vanzarea produselor. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 666. Consilier vanzari, sofer, cautam pentru magazin materiale mobilier MamBricolaj, str. Luica 180, rog trimiteti CV. Salariu de la 2.800 lei brut. Obligatoriu permis conducere cat B. Plus comision din vanzari, 2.800 L; (0740.409.813 office@mam-bricolaj.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

16 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 741. Curier pe scuter, salariu atractiv, bonuri de masa si bonus de performanta, obligatoriu permis de conducere categoria A sau B. Pentru mai multe detalii tel. (0758.091.591/ 0761.057.605 Eugencapota@gmail.com 742. Curier pedestru angajam.

(0737.994.034

743. Curier (livrare pizza) zona Aviatiei,

pizzerie angajeaza curier pe scuter, program part-time/ full time in ture. Cerinte: permis categoria B. Se acorda: salariu fix, spor risc, echipament, transport. Castig mediu 2.500-3.000 lei net/ luna; (0720.777.308 jobs@jerryspizza.ro 744. Curier (livrare pizza), pizzerie angajeaza curier pe scuter, program parttime/ full time in ture. Cerinte: permis categoria B. Se acorda: salariu fix, spor risc, echipament, transport. Castig mediu 2.500-3.000 lei net/ luna; (0729.074.306 jobs@jerryspizza.ro 745. Curier auto Bucuresti Livrare plicuri, colete conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258 office@fastius.ro 746. Curier livrare pizza zona Dr. Taberei Pizzerie angajeaza curier pe scuter, program part-time/ full time in ture. Cerinte: permis categoria B. Se acorda: salariu fix, spor risc, echipament, transport. Castig mediu 2.500-3.000 lei net/ luna; (0721.259.381 jobs@jerryspizza.ro

704. Cortina Development S.R.L. anga-

jeaza personal pentru prelucrarea produselor de origine animala: muncitori necalificati pentru punctele de lucru din Bucuresti si Prahova. Experienta nu este obligatorie. Oferim contract de munca, training. Cerem si oferim seriozitate. CV la e-mail: (0731.336.003 office@cortinadevelopment.ro

705. Cosmeticiana am deschis cel de-

al doilea salon Anias Beauty Center si ne marim echipa. Angajam cosmeticiana, experienta minim 3 ani. Salariul 2000 RON. Ne gasiti langa statia de metrou Dimitrie Leonida, 2.000 L; (0730.823.044 706. Cosmeticiana angajeaza

723. Croitoreasa Atelier cu vechime de

7 ani, zona Piata Romana, angajam croitoreasa pentru produs cap coada si serii mici. Program: luni - vineri: 8.30 17.00, salariu si carte de munca. (0748.119.171

724. Croitoreasa cu experienta retusuri si modificari imbracaminte, program flexibil. Salariu atractiv, program o zi cu o zi. Oferim si cerem seriozitate; (0766.292.570/ 0767.524.302

Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

725. Croitoreasa pe retusuri, reparatii,

707. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro

726. Croitoreasa angajam, experienta cu liniara si triplok necesar precum si producerea unui articol cap-coada, atelier localizat in zona Banu Manta; (0740.080.657

708. Cosmeticiana salon Classic Beauty situat in sectorul 4, la 3 min. de metrou Dimitrie Leonida, angajeaza personal cu experienta pentru postul de cosmetician. Cerinte Oxigen Hiperbaric, Mexoterapie, Microdermabrazie, 1.500 L; (0726.731.232 alexandra.tapus13@gmail.com

retusuri, zona Poltehnica; (0727.272.888

709. Cosmeticiana cu experienta pen-

tru un salon elegant din zona Kiseleff. Mediul de lucru placut, echipa este formata din tineri profesionisti, (0723.354.001

710. Cosmeticiana cu experienta si make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da una nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat persoanelor cu chef de munca. 2.000 L; (0724.357.422 711. Cosmeticiana, manichiurista, frizerita, coafeza. Nu trebuie portofoliu de clienti. Salon sector 5, vechime 12 ani. (0744.811.796/ 0728.912.545 712. Cosmeticiana, pentru saloane

Mihalache si Tei. Oferim conditii de munca deosebite, contract full time salariu motivant, cursuri de perfectionare, portofoliu de clienti format; (0720.996.748 713. Cosmeticiana. Lant de saloane

stramtari scurtari. Atelierul este in zona Piata Muncii, program de lucru se va lucra 6 ore pe zi, in ture L-V 9.00-19.00. Se munceste pe comision 30% (0761.307.309

(0770.445.103

angajeaza urgent croitoreasa cu experienta in tot procesul de productie. Se ofera salariu 2500 lei net. Program vara 10-19. Atelierul este in sector 1, zona Piata Domenii; (0722.988.918

vestimentara specific "croitorie pe comanda", zona Cotroceni, cu experienta produs cap coada. Salariu motivant, program 8 h/zi. (0763.664.356 innes.atelier@gmail.com

triplock, personal masa croit, muncitor necalificat, bonuri de masa; (0727.387.435

Croitor - croitoreasa dama, barbat. Cautam o persoana cu experienta in retusuri/ creatie vestimentara. Oferim prime si un colectiv sociabil si plin de viata. Salariu atractiv. Atelier central, Mosilor; (0720.130.490

736. Croitorese Posibil cu experienta in

bateasca. Atelier productie si retuserie, zona Obor, salariu motivant, 2.000-3.000 lei; (0724.284.448 721. Croitor pentru atelier de croitorie

cautam pe cineva pasionat de croitorie (cu sau fara experienta, putem invata impreuna) care sa lucreze pe partea de productie; (0740.240.604 andreea.tron@gmail.com 722. Croitoreasa angajez

croitor/croitoreasa cu experienta. Atelier de croitorie si retusuri situat central zona Calea Mosilor.Program: L-V - 10:0018:00. Salariu + bonusuri in functie de performanta; (0726.993.333 bdcarol59@gmail.com

tarie de lux angajam decorator de torturi. Invata intr-o echipa tanara si vesela, prin exercitiu si ambitie, cum se realizeaza cele mai minunate decoruri. Te invatam sa fii cofetar de mare clasa. (0744.338.117 office@tortdesign.ro 767. Decorator torturi de lux, cofetarie

de lux angajam decorator de torturi.Invata intr-o echipa tanara si vesela, prin exercitiu si ambitie, cum se realizeaza cele mai minunate decoruri. Te invatam sa fii cofetar de mare clasa. (0744.338.117 office@tortdesign.ro 768. Deziclean. Agenti de curatenie, coordonatori pentru birouri si hypermarket Bucuresti. Salariu minim net 1.500 Ron si plata orelor suplimentare; (0784.290.182/ 021.335.00.11 769. Dezvoltator imobiliar angajez agent de vanzari asiguram continuitate la locul de munca, salariu 2500 net plus comision din vanzari. 2.500 L; (0787.506.572 vanzari@titan4residence.ro 770. Digi Mobil, RCS&RDS, agenti van-

zari, salariu + comision, bonusuri motivante, posibilitate cariera, multiple beneficii; (0770.926.472

787. Doamne curatenie, urgent Firma de curatenie angajam personal curatenie 8 ore sediu/ cladire birouri in zona Pipera, 14:00- 22:00; (0729.900.930 788. Doamne mature cu sau fara experienta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 789. Doamne si domnisoare pt conversatii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, 5.000 L; (0799.617.440 790. Doamne si domnisoare pt. video-

conversatii vrei un job cu un salariu decent, vino in echipa noastra. Oferim 1200 ron bonus de angajare si multe alte bonusuri de performanta. Oferim plata la zi sau bilunara, salariu fix sau procent intre 50-80%. 5.000 L; (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

niu, oferim carte de munca, conditii excelente de munca si salariu bun. (0761.667.929 735. Croitorese masina liniara,

croitorie la comanda,8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana, salariu atractiv. Ore peste program pl?tite separat. Detalii la; (0799.124.165 737. Croitorese cu experienta in exe-

cutarea produsului croit-cusut. Cunostinte in domeniu, abilitati de comunicare, sinceritate, bunele maniere, aspect profesional, flexibilitate, seriozitate, (0766.531.452/ 0723.256.616 iulian.chirca@gmail.com 738. Croitorese masini liniare si calcator interfazic si final, zona Obor, Doamna Ghica, Baicului; (0722.625.000 739. Croitorese, calcator (necalificat)

angajam, zona Bucurestii Noi - Sos. Chitila; (0723.933.354 740. Curatenie Victoriei-clinica - tura de

noapte 22-6 Firma de curatenie angajam pentru clinica in zona piata victoriei personal curatenie cu experienta pentru tura de noapte; . Se cere seriozitate mare, experienta, aspect ingrijit, atentie la detalii . 1.550 L; (0771.449.760 office@curateniebirou.ro

809. Electrician Societate comerciala specializata in executia instalatiilor electrice interioare angajeaza electricieni. Salariu motivant, CM. Pentru provincie se asigura cazare (apartament), (0763.685.263 office@erstesystem.ro 810. Electrician auto Experienta in domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 811. Electrician auto, reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2000-5000 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

urgent, ofer cazare; (0771.076.530

812. Electrician auto, SC Madcom DLS Impex SRL, angajeaza sofer cat. D. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0762.424.201 mirela.bobea@dlsbus.ro

792. Dulgheri si fierari Firma de con-

813. Electrician auto, soc. service auto

791. Dulgheri si muncitori necalificati,

structii angajeaza dulgheri si fierari. Oferim contract de munca, salariu motivant si bonuri de masa. Pentru detalii va rugam sa ne contactati la numarul de telefon; (021.232.09.62 office@acms-cc.ro 793. Dulgheri, zidari cu experienta,

muncitori necalificati, CityConstruct Group angajeaza in domeniul constructiilor. Se ofera carte de munca, zile de concediu, prime si bonusuri 4.000 L; (0727.787.713 office@cityconstruct.ro

753. Curier scuter Bucuresti, livrare pli-

curi, colete in Bucuresti conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; office@fastius.ro

754. Curier, livrare pizza, pizzerie Chiaj-

na angajeaza curier, livrare pizza, pe scuter. Cerinte: cer si ofer seriozitate, carnet conducere categoria B, mai multe detalii la telefon. (0760.650.215 paula_p74@yahoo.com

755. Curieri Bucuresti, permis categoria B. Angajam curier si manipulant electrocasnice. Angajam curier colete mici. Permis categoria B, salariu motivant, bonusuri, carte de munca.Informatii la tel. Rog seriozitate; (0761.090.900 charmingstyle.srl@gmail.com 756. Cusatoare Targoviste, firma producatoare de incaltaminte, angajeaza persoane calificate pentru postul de cusatoare fete incaltaminte. Salariu atractiv. Rugam seriozitate (0724.633.800

««««««««««««««««««

772. Dispecer angajam dispecer, pro-

gram de noapte in ture doar in weekend pot fii si ture de zi, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, rog cv -uri pe adresa de mail; (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro 773. Dispecer program de zi si de

noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, calificarea de dispecer constituie un avantaj. Locatie zona Pipera. Rog cv-uri pe adresa de mail. (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro 774. Dispecer monitorizare video firma

de securitate, angajam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri. Rog cv pe adresa de mail (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro 775. Dispecer monitorizare video firma

de securitate, angajam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri. Rog cv pe adresa de mail (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro 776. Dispecer paza salariu 8,5

Ron/ora, pentru hypermarket,cu sau fara atestat, cu domiciliul in: Berceni, Pantelimon, Drumul Taberei, Baneasa; (0748.075.002/ 0769.039.499

CUSATOR, CUSATOREASA, ANGAJEAZA FABRICA DE CANAPELE ZONA JILAVA. TRANSPORT ASIGURAT. SALARIU AVANTAJOS; (0733.962.022

777. Dispecer pentru centru de alarma firma de paza, cu sau fara atestat, cunostinte PC, abilitati comunicare, salariu 1.500 Ron +tichete masa, 1.500 L; (0769.039.499/ 021.320.96.00 office@argosecurity.ro

««««««««««««««««««

778. Dispecer preluare comenzi pizza,

757.

Cyber Security angajeaza agenti de securitate pentru obiectivele din Bucuresti si Otopeni. Salariu atractiv si la timp. Informatii suplimentare la tel. (0744.422.884 758.

759. Debarasator mese, cafenea in incinta Facultatii de Medicina, in spatele Spitalului Municipal, angajeaza debarasator mese. Pentru informatii suplimentare sunati dupa ora 18 la telefon; (0785.660.613 760. Decorator floral, floraria Flori cu Har cauta decorator floral cu experienta minim 1 an. Oferim contract de munca, salariu atractiv, bonusuri, program flexibil.Cv-urile le asteptam pe mail. (0766.446.560 OFFICE@FLORICUHAR.RO 761. Decorator torturi de lux cofetarie de lux angajam decorator de torturi. Invata într-o echip? tanara si vesela, prin exercitiu si ambitie, cum se realizeaza cele mai minunate decoruri. Te invatam sa fii cofetar de mare clasa, (0744.338.117 office@tortdesign.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

mai multe detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 779. Dispecer video pentru supraveg-

here video, culoare comune si aprovizionare se ofera, calificare in cadrul societatii, medicina muncii gratuita,echipament gratuit, salariu atractiv (0756.135.735/ 0784.219.522 780. Dispeceri supraveghere video cu

sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2, 3 si orasul Pantelimon. Program in ture, salariul se plateste la timp; 1.600 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 781. DISTRIBUITOR pliante. Agentie publicitate cauta colaboratori pentru distributie pliante la cutiile postale sau stradal. Relatii la; (021.322.87.84 782. Doamna pensionar 67 ani,

solicit ingrijire la domiciliu; (0723.279.925 783. Doamna la vase, curatenie,

program 8 ore, luni-sambata, salariu net in mana 1.600 L; (0768.386.805/ 0766.446.977

795. Dulgheri. Angajez dulgheri si fier-

ari. rog seriozitate. Oferim cazare de santier. Salariu lunar 750 {; (0787.322.356

796. Echipe in constructii. Angajez in constructii echipe dulgheri -20 lei/mlfierari-1 leu/gk, zidari- 80 lei/mc, persoanele interesate ne pot contacta pentru detalii. 5.000 L; (0738.218.342 a24gratuit@yahoo.com 797. EDUCATOARE angajam pentru gradinita particulara zona Plaza Romania. Pentru detalii tel.: (0720.222.200/ 0723.165.653 798. Educatoare Gradinita particulara sector 2, angajeaza educatoare calificata, dornica sa lucreze intr-un mediu placut si distractiv alaturi de copii. (0742.898.325 office@wl.com.ro 799. Educatoare calificata pt. Gradinita Eurokid, sector 4, detalii la tel. Rugam seriozitate (0731.732.734 info@gradinitaeurokid.ro 800. Educatoare grupa mini (2-3 ani),

gradinita particulara zona Prelungirea Ghencea angajeaza educatoare grupa mini (2-3ani). Cerinte: persoana calda, draguta, serioasa, nu necesita studii de specialitate. CV pe email angajarigradi@yahoo.com 1.800 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com

801. Educatoare si femeie de serviciu,

pentru gradinita privata langa Auchan Titan, (0725.211.112

802. Educatoare, ajutor educator pen-

tru centru educational, personal calificat/necalificat, dornic sa lucreze intrun mediu placut si distractiv alaturi de copii. (0771.168.576 contact.onceuponatime@yahoo.com 803. Educatoare. Gradinita particulara

angajeaza educatoare + secretariat cu liceu pedagogic sau facultatea Stiintele Educatiei; (0737.365.283 804. Educator, educatoare calificat/ necalificat pentru grupa 3-6 ani, persoana calda, calma, responsabila si cu dorinta de a invata lucruri noi; (0772.234.572 contact.onceuponatime@yahoo.com

805. Electrician cu experienta pentru

intretinere hale. Relatii la telefon de L-V 8-18 2.500 L; (0758.022.771 grecrombussinegroup@yahoo.com 806. ELECTRICIAN curenti slabi. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 807. Electrician industrie alimentara zona Glina. Raspunde de buna functionare a echipamentelor electrice si a instalatiilor electrice de joasa tensiune, experienta minim 5 ani, pranz asigurat, transport asigurat, (0753.021.361 office@mandyfoods.ro 808. Electrician pentru Societate Insta-

latii Bucuresti. Relatii la: (0724.482.653 resurseumanehitcold.ro

834. Electricieni pt. constructii Bucuresti pt. firma automatizari. Salariu de la 1.900 L; (0770.433.557

836. Electricieni calificati Metropolitan Residence angajeaza electricieni front de lucru conditi avantajoase. CV la email, salariu/luna 3.300 L; gabriela@metropolitanresidence.ro

tinte minime sanitare, interventii si instalatii electrice, permis B, CM + salariu avantajos; (0734.874.870

752. Curier pe scuter, livrare pizza pizzerie zona Iancului angajeaza pt. parttime/ full time in ture. Cerinte: permis categoria B. Se acorda: salariu fix, spor risc, echipament, transport. Castig mediu 2.500-3.000 lei net/ luna (0733.773.251 jobs@jerryspizza.ro

structii montaj, curenti tari si slabi; (0722.332.889

833. Electricieni pentru munca in

816. Electrician constructii, retele elec-

819. Electrician cu experienta, cunos-

instalatori, electricieni angajam in constructii. Salarii incepand de la 2000 lei (+bonusuri). Santiere in Botosani, Iasi, Suceava. Acceptam si echipe, 2.000 L; (0748.181.882/ 0760.691.090 office@rtbfundsconsulting.ro

une. SC Maira Montaj SRL (0721.871.458 alexandra.barbu@maira.ro

835. Electricieni si instalatori retele date voce. (0723.301.196/ 0723.301.194 alexandru@telecommaintenance.ro

electrician pentru instalatii electrice interioare, sisteme de securitate rezidential / industrial. Se oferta salariu + bonuri de masa (0749.281.178

voltatorul Metropolitan Residence. Cerinte: ablitati de cercetare a pietei, realizarea, gestionarea si coordonarea campaniei de marketing, asistenta juridica, consultanta pt. evenimentul de lansare a proiectului, abilitati de comunicare si organizare. CV pe mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

831. Electricieni joasa, medie tensi-

cian serios la locul de munca, program 8 ore luni-vineri. Mediu de lucru serios, o echipa tanara, firma cu experienta in domeniu de 10 ani (0758.809.081

818. Electrician cu experienta si ajutor

pizzerie zona Goga, angajeaza pt. program part-time/ full time in ture. Cerinte: permis categoria B. Se acorda: salariu fix, spor risc, echipament, transport. Castig mediu 2.500-3.000 lei net/ luna (0728.088.659 jobs@jerryspizza.ro

830. Electricieni firma specializata in executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza electricieni. Contract de munca, plata orelor suplimentare. Se poate transmite cv-ul la adresa de e-mail a societatii. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro

santier Brasov. Asiguram cazare Solicitam experienta. Va rugam sa trimiteti CV dumneavoastra la adresa de email sau 0757058868Salariu 2.800 net. Program luni vineri 8- 18, 2.800 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com

Responsabilitati: asigura mentenanta echipamentelor din magazin si efectueaza mici reparatii in magazin, birouri. Program 2 schimburi (06.0014.00, 14.00-22.00), locatie: magazin Drumul Taberei; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro

794. Dulgheri, zidari, finisori, fierari,

oferim cm, bonuri de masa, 8h/zi, (0744.612.979 ingineruelectrician@gmail.com

814. Electrician automatist si intretinere instalatori instalatii sanitare si gaze si muncitori necalificati, urgent, pt. societate cu sediul in Oras Pantelimon. Se ofera salariu motivant, 8 ore pe zi, 3 schimburi, salariu real trecut in contract+ sporuri. Relatii la tel. (021.350.70.03/ 0736.101.610

817. Electrician cu certificat calificare.

771. Director de marketing pentru dez-

829. Electricieni angajam electricieni

832. Electricieni pentru lucrari con-

trice, societate comerciala angajeaza in conditii avantajoase, pachete salriale si prime, sporuri atractive, electricieni in constructii, retele electrice joasa si medie tensiune.

751. Curier pe scuter, livrare pizza

828. ELECTRICIAN/ELECTROMECANIC PENTRU ACTIVITATE SERVICE, PERMIS DE CONDUCERE B, HISTRIA INTERNATIONAL, BUCURESTI, SECT. 2, 021.242.26.94/ 122, 021.242.26.98/ 122; (0731.993.910

cu sediul in Buc., sector 2, angajeaza electrician auto cu experienta pentru autocare,sprintere, salariul atractiv; (0730.444.450 hr@cdy.ro

815. Electrician calificat, ajutor electri-

731. Croitoreasa, atelier creatie dama,

718. Cris-Tim angajeaza vanzator pen-

720. Croitor cu experienta, croitorie bar-

766. Decorator torturi de lux, cofe-

««««««««««««««««««

jeaza croitoreasa/confectioner cu experienta. Angajam personal cu experienta in confectionare produse cap-coada, atentie la detalii, punctualitate, organizare; (0755.406.149

734. Croitorese cu experienta in dome-

719.

tarie de lux angajam decorator de torturi. Invata intr-o echipa tanara si vesela, prin exercitiu si ambitie, cum se realizeaza cele mai minunate decoruri. Te invatam sa fii cofetar de mare clasa. (0744.338.117 office@tortdesign.ro

730. Croitoreasa, Anton Atelier anga-

717. Covrigareasa cu experienta pt. Patiseria Tismana, se lucreaza: lunivineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 2.500 L; (0733.869.232

tru reteaua de magazine; (0741.212.068

750. Curier pe scuter livrare pizza zona Militari, pizzerie angajeaza pt. program part-time/ full time in ture. Cerinte: permis categoria B. Se acorda: salariu fix, spor risc, echipament, transport. Castig mediu 2.500-3.000 lei net/ luna (0728.088.657 jobs@jerryspizza.ro

765. Decorator torturi de lux, cofe-

DOAMNA. SALON INFRUMUSETARE BUCURESTI ANGAJEAZA DOAMNA PENTRU CURATENIE, ZONA DRUMUL TABEREI; (0721.000.376 786.

Croitoreasa draguta, amabila cu clientii. Nu conteaza varsta, mediu placut, salariu de baza atractiv plus comision din incasari; (0742.105.106

733. Croitorease pentru atelier creatie

716. Covrigar, patiser si vanzatoare;

749. Curier livrare pizza, zona Titan Pizzerie angajeaza curier pe scuter, program part-time/ full time in ture. Cerinte: permis categoria B. Se acorda: salariu fix, spor risc, echipament, transport. Castig mediu 2.500-3.000 lei net/ luna; (0729.074.307 jobs@jerryspizza.ro

Nord cofetarie de lux angajam decorator de torturi. Invata intr-o echipa tanara si vesela, prin exercitiu si ambitie, cum se realizeaza cele mai minunate decoruri. Te invatam sa fii cofetar de mare clasa. (0744.338.117 office@tortdesign.ro

««««««««««««««««««

729.

715. Covrigar, covrigarie angajam covri-

gar si vanzatoare cu experienta, carte de munca. Rog seriozitate. (0768.745.571

lache Pizzerie angajeaza curier pe scuter, program part-time/ full time in ture. Cerinte: permis categoria B. Se acorda: salariu fix, spor risc, echipament, transport. Castig mediu 2.500-3.000 lei net/ luna, (0728.088.655 jobs@jerryspizza.ro

764. Decorator torturi de lux Bucuresti

785. Doamna. Gradinita particulara angajeaza doamna pentru ingrijire copii + cladire, pentru 8 ore; (0737.365.283

728. Croitoreasa atelier. Se cauta croitoreasa pt atelier de rochii de seara cu vechime pe piata. Se primeste produsul deja croit. Mediu placut, salariu atractiv, seriozitate, salariu la timp, carte de munca. Aproape de metrou; (0723.621.139 rochiifashion@gmail.com

zona Giulesti; (0785.854.405

714. Covrigar si patiser cu experienta,

748. Curier livrare pizza, zona Miha-

763. Decorator torturi de lux cofetarie de lux angajam decorator de torturi. Invata intr-o echipa tanara si vesela, prin exercitiu si ambitie, cum se realizeaza cele mai minunate decoruri. Te invatam sa fii cofetar de mare clasa,

784. Doamna pentru curatenie in gradinita, gradinita particulara sector 2 (zona Obor) cautam persoana harnica, serioasa, dispusa la colaborare pe termen lung (0720.207.772

727. Croitoreasa angajez pentru atelier

732. Croitoreasa, ne marim echipa. Cautam croitoreasa cu experienta in creatie vestimentara si/sau retusuri. Zona Dristor, aproape de metrou si tramvai. Ne dorim o colaborare pe termen lung. 2.700 L; (0752.111.118 retoush_boutique@yahoo.com

Bucuresti, angajeaza cosmeticiana cu experienta zona Dorobanti. Vad, conditii avantajoase. Salariu 2.400-5.000 lei la 13 zile/ duminica liber; (0751.251.411

747. Curier livrare pizza zona Nasaud Pizzerie angajeaza curier pe scuter, program part-time/ full time in ture. Cerinte: permis categoria B. Se acorda: salariu fix, spor risc, echipament, transport. Castig mediu 2.500-3.000 lei net/ luna; (0728.088.642 jobs@jerryspizza.ro

762. Decorator torturi de lux cofetarie de lux angajam decorator de torturi. Invata intr-o echipa tanara si vesela, prin exercitiu si ambitie, cum se realizeaza cele mai minunate decoruri. Te invatam sa fii cofetar de mare clasa! (0744.338.117 office@tortdesign.ro

820. Electrician in constructii civile si

industriale 2 locuri disponibile, constructii civile si industriale, montaj corpuri iluminat, aparataj, tablouri etc. Salariu fix, bonuri, transport. (021.335.84.35 office@lucedomotica.ro 821. ELECTRICIAN, Mid Electric Smart

SRL angajeaza tineri electricieni, seriosi si muncitori. Oferim contract de munca, seriozitate si salariul negociat. Oferim si cerem seriozitate. Contact: Andrei, (0735.558.022 Midelectricsmartsrl@gmail.com

822. Electrician, sudor, lacatusi mecanici, frezor, Ingrijitor si muncitori necalificati pentru sectiile zincare si coletare angajeaza SC Electromontaj SA -FSM Bucuresti, Strada Ilioara nr. 160, sector 3. (021.346.55.37/ 021.346.03.18 823. Electrician, Electromecanic, Magurele, If. Facilitare transport, salariu atractiv. plata diurne, ore suplimentare. Revizuirea echipamentelor pe baza documetelor tehnice. Detalii: cariere@all4meat.ro 824. Electrician, inginer, tehnician angajam specialisti domeniu electric si sisteme de securitate. Intretinere si deschideri de noi spatii comerciale in Bucuresti si in tara. Salariu de la 2.500 lei. Email: office@gfa-securitate.ro. 3.000 L; (021.242.07.87/ 0744.753.896 office@gfa-securitate.ro 825. Electrician. Complex de eveni-

mente angajeaza electrician.Zona Otopeni. Oferim si cazare pentru persoanele din provincie.

826. Electrician. Societate sediul in sectorul 4, angajeaza electrician cu experienta in domeniu. CV la mail, tel.: (0730.339.664 officedietchef@gmail.com 827. Electrician/ electromecanic. Soci-

etate Comerciala angajeaza electrician/ electromecanic cu experienta si cunostinte in domeniul electric de joasa tensiune pentru efectuarea lucrarilor de punere in functiune si service a grupurilor electrogene. Compania ofera: Pachet salarial atractiv, tichete de masa, masina de serviciu, laptop, telefon mobil. (0751.195.819

837. Electricieni cu experienta si ajutor electricieni angajam pentru SC Mag Electricity Service (0736.656.428 lotreavioreladrian@yahoo.com 838. Electricieni cu sau fara experien-

ta, salariu motivant. Se ofera cazare; (0729.851.290

839. Electricieni si ajutor de electri-

cian, societate cu experienta in domeniul instalatiilor, cu sediul in Popesti-Leordeni, angajeaza cu forme legale electricieni. Oferim seriozitate si stabilitate financiara. Solicitam responsabilitate (0732.164.447 officeddinstalatii@yahoo.com 840. Electricieni si instalatori. Firma de

instalatii angajeaza cu sau fara experienta, pentru lucrari de executie pe santier. Tel. sau CV la adresa de mail; (021.312.10.30 secretariat@shsdynamic.ro 841. Electricieni si necalificati Societate angajeaza electricieni si necalificati cu experienta instalatii electrice industriale; (0723.174.958/ 0799.175.042 842. Electricieni uzinare tablouri electrice studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 5 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 843. Electricieni, firma de instalatii electrice angajeaza electricieni calificati si necalificati. Program de L - V de la 8:00 17:30 (0720.565.841/ 0764.411.353 buduvictor@yahoo.com 844. ELECTRICIENI, INSTALATORI, MUNCITORI NECALIFICATI COMPANIE SPECIALIZATA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR CIVILE ANGAJEAZA ELECTRICIENI SI INSTALATORI CALIFICATI/ NECALIFICATI CU DISPONIBILITATEA DE A LUCRA PE SANTIERE. OFERIM SALARIU MOTIVANT ATRACTIV SI MOTIVANT IN FUNCTIE DE ABILITATI SI PERFORMANTE. RELATII LA TEL. ZILNIC DUPA ORA 15; (0743.770.572 845. Electricieni, instalatori, frigotehnisti, tehnicieni intretinere cladirii de birouri in Bucuresti Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Se asigura cadru de lucru stabil si profesionist. Detalii la telefon. CV pe email. (0720.777.011 career@coralconstruct.ro 846. Electricieni, muncitori necalificati

pentru Gama Electro Constructii SRL, avantaj permis de conducere. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa, etc. Informatii la tel. Program L-V 8:17 (0740.596.574 office@gamaec.ro

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00/ 14.00-22.00.

Relatii la telefon 0729.925.035

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 884. Femei de serviciu pentru zona Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, se ofera salariul de 1.400 lei net, program 8 ore/zi, contract de munca. Relatii la telefon: (0799.831.111

910. Femeie de serviciu in Bucuresti (zona Victoria), la program de 8 h/zi (ora 14.00-22.00), angajam pt firma curatenie. Oferim salariu avantajos, tichete de masa. Detalii la; (0736.925.152

nie, debarasare si legume, grataragiu si vanzatoare la magazin haine. Zona Prelungirea Ghencea (0736.344.383 Cristicrv@gmail.com 888. Femei la vase, ajutor de

fesional Electric angajeaza electricieni cu experienta sau incepatori pentru constructii. Se cere si se ofera seriozitate. Se ofera stabilitate avand proiecte pe termen lung. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 848. Electricieni. Firma de instalatii electrice angajeaza ELECTRICIENI pentru constructii. www.profesionalelectric.ro/contact (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 849. Electricieni. Firma specializa-

ta in instalatii electrice cauta electricieni in constructii si reparatii; (0722.219.500/ 0727.714.634/ 0741.219.600 850. Electromecanic in zona

Baneasa, program 8 h/zi, salariu avantajos, tichete de masa, decontare transport, pt. firma curatenie. Detalii; (0728.855.453 851. Electromecanic, angajam persoane cu minima experienta de mecanica usoara si electric, program L-D, cu 2 zile libere, in schimburi, salariu: 2100 Lei net + bonuri+ bonusuri; contract pe nedeterminata; sunati acum (0729.800.076 catalin.ciupag@manpower.ro 852. Electromecanici, angajam electromecanici ascensoare, salariu motivant; (0744.523.970/ 0745.151.547 universallift@gmail.com

Electronist intretinere si montaj sisteme electrice interfon-video (curenti slabi)) posesori permis categoria B; (0728.142.542/ 031.827.05.20

853.

Electronist/ reparator electrocasnice mici, salariu atrctiv. Asigurare medicala Regina Maria; (0771.759.964 recrutare@germag.ro 854.

855. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 856. Elvetia- Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult- club din Zurich, peste 10.000 Euro/luna, plata la zi, asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatsapp. CV la e-mail:, (0041762064337 info2@clubrelax.ch 857. Esti dansatoare/hostess si ai dori sa obtii castiguri substantiale si atractive chiar in Bucuresti? Clubul The Buddhist din Bucuresti, iti ofera aceasta posibilitate. 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 858.

859. Excavatorist pentru Societate

Instalatii Bucuresti. Relatii la telefon; (0724.482.653 860. Excavatorist serios, punctual si

cu experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna. 3.000 L; (0725.333.503 861. Exclusiv feminin pentru conversatii online studio/acasa oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 6000 lei + procent 50%-70%, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact nonstop. 6.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 862. Expeditor international, key account manager pentru casa de expeditii cautam persoane dinamice, aptitudini de negociere, abilitati foarte bune de comunicare si exprimare; salariu motivant, Tineretului. CV-uri la email (0751.147.047 cosmin.gherghe@mondotrans.ro 863. Expert contabil asteptam cv-ul pe

email. 800 {; (0757.099.020 e.manzat@reconta.com

muncitori calificati si necalificati in domeniul tipografic si ambalaje: masinisti tipografi- 2.200-3.000 lei net. Operator masina brosat- 2.500 lei net. Operator masina taiat- 2.300- 2.500 lei net. Operator masina capsat- 2.000 lei net. Operator masina stantat- 2.500 lei net (vechime 2-5 ani)- 2.700 lei net (vechime peste 5 ani). Operator masina faltuit- 2.300 lei net. Personal legatorie manuala (calificat)- 1.500 lei net. Personal necalificat1.350 lei net. Femeie de servici- 1.200 lei net. CV la email/ tel. (0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeruobusiness.ro 865. Faiantari cu experienta angajeaza

Firma de constructii. Salariu foarte atractiv. Rugam seriozitate. Telefon: (0725.963.165 866. Familie 3 persoane cauta ajutor

bucatarie, zona Piata Matache; (021.310.36.32

867. Familie de agricultori angajez langa Videle, pentru ingrijirea gospodariei cu pomi fructiferi, legume, animale. Ofer conditii de vila, plata utilitatilor, cota parte din produse, salariu; (0763.371.962/ 021.610.23.20 868. Familie pentru menaj Familie cu domiciliu in Ilfov angajeaza FAMILIE pentru menaj,bucatarie si intretinere curte. program de lun- simbata.. Se ofera cazare pentru cei din provincie Se cauta oameni seriosi. (0755.346.607 869. Familie pentru spalatorie auto si

treburi gospodaresti. Asigur cazare; (0722.923.001/ 0743.177.472

870. Familie serioasa, care se pri-

atractiv, zona Stirbei Voda 50; (021.311.44.58

909. Femeie de serviciu Gradinita par-

886. Femei la vase angajam pentru

887. Femei la vase autoservire, curate-

864. Fabrica de ambalaje angajeaza

908. Femeie de serviciu cu salariu

ticulara situata in Prelungirea Ghencea angajeaza personal pentru curatenie; (0726.931.215

restaurant zona Berceni - Piata Sudului. Relatii suplimentare la telefon; (0742.064.891

847. Electricieni. Electricieni-S.C. Pro-

907. Femeie de serviciu complex de evenimente cauta femeie de serviciu.Program de lucru prelungit si in weekend.Otopeni sau imprejurimi; 1.400 L; (0728.808.064

885. Femei de serviciu/ cameriste, anga-

jam in zona Piata Presei Libere. Garantam plata salariului si a taxelor legale. Salariul 1.600 ron net. (0751.190.463

bucatarie pentru restaurant sector 2, strada Baicului nr. 66; (0720.579.689 889. Femei la vase, ajutoare ospatar,

ospatar cu locatii in Herastrau, Nerva Traian si Unirii angajam ospatari, ajutoare de ospatar si femei la vase. Salatiu foarte motivant; (+40722494583 mosteanuv@gmail.com 890. Femei pentru curatenie Firma de

curatenie angajeaza la program lunivineri, post fix, 2 ore/zi, program 08:0010:00, zona Calea Vitan (aproape de Targul Vitan), carte munca, 400 L; (0754.677.677

911. Femeie de serviciu in Centru Com-

ercial zona Cotroceni, program 8h/zi (de la ora 11.00-19.00), salariu avantajos, tichete de masa. Detalii: (0773.921.782 912. Femeie de serviciu la Beraria Ger-

mana, Oraselul Copiilor. 1.500 L; (0726.415.946 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

913. Femeie de serviciu la un bazin de inot din sectorul 6. Program 8 h. (0736.454.498 geanyradu@yahoo.com 914. Femeie de serviciu laborator patis-

erie, sambata- duminica liber, str. Ion Brezoianu nr. 10. (0765.226.077

915. Femeie de Serviciu pentru Fabrica

de Mezeluri in sectorul 3, Str. Drumul intre Tarlale, nr 25-29. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa + masa la cantina unitatii.Detalii la tel. (0720.660.635

916. Femeie de serviciu pentru institutie

de invatamant superior; (0740.107.745

933. Femeie in casa, menaj usor, ajutor reciproc; (0725.848.862/ 0767.146.665 934. Femeie ingrijire varstnici, Caut femeie pentru program intern ingrijire batran Alzheimer. Locatia in Bucuresti. De preferat persona fara obligatii majore. Conditii deosebite de cazare si salarizare; (0744.520.525 935. Femeie la curatenie cu program part-time de 4 ore sau full-time de 8 ore. Se cere seriozitate si personal amiabil; (0769.077.022

891. Femei pentru curatenie in hypermarket din zona Berceni, program 8 ore, contract de munca; (0758.044.134

917. Femeie de serviciu pentru locatiile Tip Top din Crangasi si Veteranilor; (0732.672.654

892. Femei pentru curatenie, firma de

918. Femeie de serviciu pentru Magic Salon. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

937. Femeie la curatenie, spala si vase )

919. Femeie de serviciu pentru restaurant central, zona Radu Voda 50, salariu atractiv; (0753.070.387

938. Femeie la curatenie, pt. restaurant

curatenie angajeaza, program luni-vineri, post fix, 8 ore/ zi, program 06:00-14:00, zona Petrache Poenaru (Semanatoarea) intre Crangasi si Grozavesti, acces metrou sau tramvai 41, carte munca 1.250 L; (0754.677.677 893. Femei pentru ingrijirea unei

batrane. Relatii la interviu. Locuiesc in zona Pietei Minis, tramvai 14 sau 40. Program lucru 4 sau 8 ore; (031.410.73.53 894. Femei serviciu caut femeie serviciu

pt Bucuresti -Socului; (0731.339.505

895. Femei si barbati pentru postul de

agent vanzari, distribuitor cu sau fara experienta. Oferim cazare. Programari interviuri la nr. de tel. (0733.380.388

920. Femeie de serviciu pentru sala de

sport. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari interviu la: (021.316.09.62

921. Femeie de serviciu pentru salon de

infrumusetare zona Unirii si Tei, program 8 ore/zi de l-s 07.30-15.30, salariu 1.100 lei, carte de munca, 1.100 L; (0728.498.725

936. Femeie la curatenie pt. restaurant;

(0742.230.602

pentru locatie in Piata Alba Iulia nr. 3 (rond Piata Alba Iulia), program 2/2. Noapte - zi salariu 1400 +masa; 1.400 L; (0763.110.110/ 0762.400.500 neacsu.raluca89@yahoo.com

954. Femeie pentru bucatarie la Fastfood zona Piata Victoriei. Mai multe relatii la tel. doar dupa ora 15.00; (0752.130.282

974. Fete pentru curatenie, restaurant angajam personal (fete) pentru curatenie; (0721.259.439

FEMEIE PENTRU CURATENIE INTR-O CLADIRE DE BIROURI, PROGRAM 9 H/ ZI DINTRE CARE 1 H PAUZA, SALARIU FIX + BONURI DE MASA, DETALII LA TELEFON: (0761.247.825

tru un restaurant central in Calea Floreasca, program 2 zile cu 2 zile, salariu motivant Pentru mai multe detalii astept sa ma contactati. (0766.405.416 Vasiloiu.cristina@yahoo.com

955.

956. Femeie pentru curatenie intr-o cladire de birouri. Program 9 h/zi, dintre care 1 1 h pauza, salariu fix+ bonuri de masa. Pentru mai multe detalii, contactati-ne la numarul de telefon; (0761.247.825

pub, program 1 zi cu 1 zi, de la 08.0012.00, masa asigurata, transport asigurat, salariul + tips, carte de munca (0752.177.431

957. Femeie pentru curatenie in zona Militari Firma de curatenie angajeaza femeie pentru curatenie din zona Militari. Programul este de luni pana vineri 8 ore/zi. Va asteptam in echipa noastra. (0751.193.866/ 031.438.08.42

939. Femeie la salate pentru restaurant

958. Femeie pentru curatenie si ajutor in

situat in sector 2, cu experienta, conditii avantajoase: program 2/2 zile, transport asigurat, masa asigurata, tips din vanzare, salariul poate fi discutat in functie de experienta. 2.200 L; (0761.515.503/ 0725.246.188 dbrisit@yahoo.com

bucatarie Restaurant in zona Iancului Pantelimon angajeaza doamna gospodina pentru curatenie si ajutor in bucatarie cu domiciliul in sectoarele 2 sau 3. Se asigura transport, masa, comisioane. (0725.524.674

959. Femeie pentru curatenie, gatit, cal-

cat, 5 ore/zi, de L-S. Platesc 10 lei/ora. Nu sunt agentie; (0733.564.900

cepe la crescutul pasarilor si gradinarit. Punem la dispozitie casa si toate utilitatile platite, 2.500 L; (0723.143.147

960. Femeie pentru facut curatenie, Restaurant in Centru vechi, program 8 ora/zi, Duminica liber, Este asigurata si mancarea; (0735.928.290 saray.lipscani21@gmail.com

871. Familie/ persoana pentru

gospodarie in apropiere de Bucuresti. Salariu+ cazare+ alte beneficii; (0727.369.108

961. Femeie pentru ingrijire persoana cu

handicap, fara picior. Colentina, capat 21; (021.655.66.34/ 0723.719.568

872. Farmacia Veterinara Tim Life angajeaza pentru punctele sale de lucru situate in zona Berceni - Popesti-Leordeni, medic si asistent veterinar, cu sau fara experienta, dar cu initiativa si seriozitate. Se ofera un pachet salarial motivant si un mediu placut de lucru. Rog CV la email; (0723.611.625 tim.lifeactive@yahoo.ro

962. Femeie pentru lenjerie Restaurant zona Casin angajeaza femeie pentru lenjerie - lenjereasa (servete, fete masa, huse, funde, pentru spalat si calcat). Se ofera salariu intre 2500 si 3000 lei. Relatii la tel., 100 L; (0746.102.014 veronicanitu07@gmail.com

873. Fast-Food angajeaza preparatoare

963. Femeie pentru spalat vase. Bistro

sandwich cu sau fara experienta, salariu + masa gratuita + bonus, zona Cora Pantelimon, 2.000 L; (0734.974.539

situat in zona Ateneului Roman angajeaza femeie pentru spalat vase. Contract munca , salariu fix + transport seara asigurat; (0766.303.730 florin_casam@yahoo.com

874. Fata Vanzatoare angajez fata pentru magazin de haine zona Brancoveanu, program zilnic 9-18 duminica inchis, CV pe watsap, 2.000 L; (0738.383.888

964. Femeie pt curatenie birouri Pipera

ta, harnica, cu aspect ingrijit pt. menaj. Ofer cazare, mancare si 1.000 L; (0765.685.348

metrou, angajam personal feminin (pensionara) pentru curatenie birouri in Pipera -metrou. Program de 8 ore sau 4 ore pe zi de luni pana vineri .Detalii la telefon; (0751.193.866/ 031.438.08.42

876. Fata la curatenie si vase pt. labora-

965. Femeie pt protocol in zona Aurel

875. Fata - doamna din provincie, cura-

Vlaicu Firma de curatenie angajeaza personal feminin pentru protocol in Bucuresti, Aurel Vlaicu. Program de full time in sistemul bancar de luni pana vineri.Detalii la telefon, (0751.193.866/ 031.438.08.42

tor cofetarie laboratorul se afla in zona Drumul Gazarului, sector 4; (0723.214.773 manu_ro26@yahoo.com 877. Fata la vase, Big Ben pub cauta

fata la vase program 2 zile cu 2; (0734.986.399 antoniotoni298@gmail.com

966. Femeie serviciu Laborator cofe-

878. Fata la vase, curatenie si curatat

legume pentru locatie tip impinge tava cu spirit de observatie, agile, harnice, educate, ingrijite. Program L - V 08:00 17:30, sambata, duminica, sarbatori liber. Salariu 1500 - 1700 Lei / luna. Urgent 1.700 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro 879. Fata pentru masa si masina incalta-

minte, firma Sole Design angajeaza fata care stie masa si masina incaltaminte dama pentru un atelier de incaltaminte situat pe Sos. Viilor. Salariu+manopera avantajoasa, utilaje noi. Detalii ; (0722.271.497 raluca.adriana.gheorghe@gmail.com

880. FEG Education organizeaza cursuri

de formare/ specializare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/ electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str. Caderea Bastiliei nr. 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091 881. FEMEI pentru spalat vase, curate-

nie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 882. Femei curatenie in depozit, pentru

Compania La Fantana. Se lucreaza de luni-vineri, 8 ore/zi. Detalii la numerele din anunt in intervalul orar luni-vineri orele 09:00-17:30. (0725.050.493 recrutare@lafantana.ro

883. Femei curatenie, Firma specializata

in servicii curatenie angajam personal curatenie in Bucuresti. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com

896. Femei si barbati curatenie si presa

supermarket Metro Berceni; (0733.030.414

897. Femei. Firma curatenie angajeaza femei la spitalele Floreasca, Polizu, Bagdasar, Tei, muzeu, interviu str. Maica Domnului nr. 9, sector 2; (0726.693.792 898. Femeie ajutor bucatareasa la Rus-

tic chiar fara experienta, la autoservire Rustic in Auchan Titan si Cora Lujerului Militari. Salariu 1500lei, mancare si bonusuri zilnice in functie de vanzari, program o zi, 9-22, cu una libera, (0723.705.385/ 0733.967.668 899. Femeie bucatarie cu sau fara expe-

rienta Evia Fast Food este aproape de statia de metrou Aurel Vlaicu Program LV 7-16 si din 2 in 2 sambete, salariu 1500Lei. Relatii la nr. de telefon; (0726.684.892

900. Femeie curatat legume, urgent, intre 7 si 10 ore pe zi 3-4 zile pe saptamana in functie de comenzi. Plata la zi/ saptamana sau 2 saptamani. De preferat din sectorul 6 Bucuresti; (0730.353.306 mrfanhost@gmail.com 901. Femeie curatenie pt sala fitness. Sala de fitness sect 4 angajam femeie pt curatenie, full time, persoana serioass, experienta este un plus. Interviuri str Turnu Magurele Nr 2-10. (0765.351.199 Worldgymacademy@gmail.com 902. Femeie curatenie si vase cu inde-

manare si aspect curat si ingrijit pentru laborator cofetarie situat in zona Militari, apropiere Mall Plaza Romania. Salariu 1.400 lei net plus bonuri de masa, 1.600 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 903. Femeie de servici, salariu net

1.400 + 300 tichete de masa; (0744.327.060

FEMEIE DE SERVICIU AMBALATOARE, MESTER LEMN/ STICLA, PENTRU FABRICA MICA DE PRODUCTIE PUBLICITARA ZONA PIPERATUNARI; (0758.041.995 VMOICEANU@ PROFESIONAL.COM.RO 904.

905. Femeie de serviciu Antena TV Group angajeaza femeie de serviciu pentru punctul de lucru Iride Business Park (langa statia de metrou Pipera), pentru birouri. Program de lucru in ture. (021.203.02.97 cariere@antena1.ro 906. Femeie de serviciu Asigura curatenia zilnica in incinta birourilor, bucatariei si grupurilor sanitare. Asigura curatenia si igienizarea periodica a diferitelor suprafete (mobilier, geamuri, jaluzele, corpuri de iluminat, (0737.337.011 relu.perianu@daciafm.ro

13

922. Femeie de serviciu Restaurant La cocosatu, angajeaza femeie de serviciu, salariu 1200 lei; (0736.445.737 office@lacocosatu.ro 923. Femeie de serviciu in zona Rahova, Winbet cauta personal curatenie pentru salile noastre de jocuri din zona Rahova. Oferim: loc de munca stabil cu contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, program flexibil; (0756.793.793 924. Femeie de serviciu in zona Unirii,

Winbet cauta personal curatenie pentru salile noastre de jocuri din zona Unirii. Oferim: loc de munca stabil cu contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, program in ture, inclusiv ture de noapte; (0758.870.000 925. Femeie de serviciu part time asigu-

ra curatenia zilnica in incinta birourilor, bucatariei si grupurilor sanitare. Asigura curatenia si igienizarea periodica a diferitelor suprafete (mobilier, geamuri, jaluzele, corpuri de iluminat (0737.337.011 relu.perianu@daciafm.ro 926. Femeie de serviciu pentru birouri

firma de curatenie angajeaza in zona Republica, sector 3. Oferim salariu motivant si program flexibil. Cerem seriozitate (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 927. Femeie de serviciu pentru scari de bloc, firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femei pentru curatenie la scari de bloc in toate sectoarele din Bucuresti. Cerem seriozitate. Oferim salariu motivant si program flexibil; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 928. Femeie de serviciu, companie

multinationala angajeaza femeie de serviciu pentru curatenie, se asigura salariul de 1400 ron net, program 8 ore/zi, 2 zile libere pe sapatamana, relatii la telefon; 1.400 L; (0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

940. Femeie la vase angajeaza Bistro

Cafe din zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

941. Femeie la vase pentru restaurant central, zona Floreasca, program 2 cu 2, salariu de 1600 lei, se asigura transport in Bucuresti la plecare. 1.600 L; (0766.405.416 vasilou.octavian@yahoo.ro 942. Femeie la vase pentru restaurant

din zona centrala. Program 2 cu 2, salariu plus tips. Informatii la telefon. (0745.574.230/ 0745.574.230

979. Fete productie sandwishuri, zona Spital Fundeni, 6 zile pe saptamana (SJ), 7.00-16.00, (liber vinerea) masa asigurata, bonusuri, training gratuit. Angajam cu carte de munca la 8 ore, numai persoane serioase si cu putere de munca 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 980. Fete si baieti pentru aranjat marfa pe rafturi pt. supermarket cartier Berceni. Salariu atractiv; (0769.781.839 981. Fete si baieti pentru conversatii online bonus de angajare 850 $. Visezi la propria masina, la noi ai sansa sa iti indeplinesti visul, suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 982. Fete si baieti, pentru conversatii online bonus de angajare 850$, vrei un job care sa-ti ofere satisfactie financiara, noi suntem alegerea potrivita pentru tine, suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 983. Fete, baieti pentru curatenie Restaurantul Turquoise, zona Bvd Decebal, angajam fete/ baieti petru spalare vase si curatenie. Salariu atractiv, tips, (0720.392.392 andreea.florentina.babuta@gmail.com 984. Fete, baieti, ospatari si personal bucatarie Bistro situat pe Calea Victoriei, punem accent pe indemanare, spirit de echipa, atentia distributiva si modul in care are loc comnicarea. Daca ai minimul de experienta, trimite CV pe mail sau suna, 20 L; (0749.091.660 elena@openpub.ro 985. Fete. Firma de curatenie angajeaza

fete pentru scari de bloc, zona Fundeni si la curatenie dupa constructor, zona Rahova, program L-S, 8 ore; (0787.597.035 986. Fete. Loc de joaca angajeaza fete

supraveghere copii. Detalii la tel. (0737.484.837

987. Finisori, Auchan Militari, contract

munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.626 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 818, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 988. Finisori, vopsitori, faiantari vopsi-

Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

970. Femeie vase. ne marim echipa si avem nevoie de o femeie la vase. Daca doresti sa faci parte din echipa noastra contacteaza ne pentru detalii la nr. de telefon; 2.000 L; (0749.979.521 cristina@restaurantyoshi.ro

989. Firma Cara angajeaza pentru strandul Titan muncitori necalificati, asistenti medicali, salvamari (cu atestat), femeie de serviciu, vanzatori. (0741.314.322 angajari.cara@gmail.com

945. Femeie la vase Restaurant cu spe-

971. Fete cu sau fara experienta pentru

990. Firma constructii angajeaza muncitori necalificati si zidari. Cazare asigurata, salarii de la 130-150 lei pentru meseriasi si necalificat 80-100 lei; (0723.950.990

cific mediteranean situat in calea floreasca sector 1 Bucuresti, angajeaza femeie la vase. Nr de contact, (0737.455.355 contact@fish-house.ro 946. Femeie la vase restaurant cu spe-

cific pescaresc situat in sector 1, Piata Romana, angajeaza femeie la vase. Rugam seriozitate; (021.311.46.06 loredanacirvicescu@gmail.com 947. Femeie la vase The Roof din 13

Septembrie angajeaza femeie la vase program full time. Pentru detalii sunati la telefon. (0725.862.035 948. Femeie la vase pentru restau-

rant central Piata Romana. Relatii la tel.: (021.311.46.06

casa de pariuri Rahova, sector 5. (0762.976.687

972. Fete curatenie angajam urgent per-

sonal curatenie cu experienta, pentru loc de joaca zona Pipera (reper cladire eliberare permise). Salariu 1450 lei net; 1.450 L; (0720.542.224 totalcleaningservices2017@gmail.com

991. Firma de Catering angajeaza bucatar si bucatar sef cu experienta. Asteptam CV-urile dvs pe adresa de email: (0730.339.664 officedietchef@gmail.com

973. Fete la fast-food in Cora Lujerului si Sun Plaza pentru servire clienti, chiar fara experienta in domeniu. Salariu 1.500 lei, mancare si bonusuri zilnice in functie de vanzari, (inca aprox. 400 lei lunar) program o zi (9-22) cu una libera; (0723.705.385

992. Firma de distributie bauturi cu sediul in sectorul 4, angajeaza stivuitoristi cu experienta (minim 1 an); (0729.164.060 993. Firma de incaltaminte anga-

jez fata la pregatit plus masinista; (0724.317.494

949. Femeie la vase, restaurant zona

Lacul Tei; (0763.560.630

950. Femeie la vase, curatenie, restau-

951. Femeie la vase- curatenie, spalator

932. Femeie de serviciu. Roxy Pub (Regie) angajam femeie de serviciu (spalat vase) pentru mentinerea curateniei in grupurile sanitare si igienizarea veselei si a tacamurilor, oferta full time, salariu atractiv; (0785.224.502

968. Femeie serviciu si vase, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

978. Fete productie sandwichuri, zona spitalul Fundeni. Program 6 zile/sapt., 1221 sau 8.00-17.00. Salariu 1.800 lei + bonus saptamanal, masa asigurata, carte de munca, 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com

944. Femeie la vase pentru restaurant.

930. Femeie de serviciu, pentru camin

fan cel Mare si Pipera, Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, pt comanie food delivery/ bucatarie interna, program 8 ore/zi, 2 zile libere pe saptamana, salariul 1.400 Ron net. Relatii la telefon, 1.400 L; (0799.831.111

tru spital spital privat angajeaz? femeie la curatenie pentru sala de operatii, nu este necesara experienta. Salariu 1400 lei plus 200 lei bonuri (1.600 lei). Contract de munca pentru 8 ore; 1.600 L; (0747.796.069 claudiarauti@gmail.com

977. Fete pentru servicii de curatenie Firma de curatenie angajeaza fete pentru servicii de curatenie locatie zona I Mai(birouri), zona Mall Baneasa, Piata Sudului, parcul Cismigiu (intretinere galerie magazin), program 8 h, contact: Flori. 1 L; (0742.111.113/ 0745.943.466 office@ghostbusters.ro

969. Femeie si barbat, ajutor salate si cald, bucatarie orientala turceasca, angajam; (0762.769.583

943. Femeie la vase pentru restaurant zona Brancoveanu, sector 4, program 5 zile cu 2 libere, salariu in mana 1.500 Lei + tips, contract de munca. Se cer seriozitate, curatenie, dinamism; 1.500 L; (0726.782.482/ 0760.650.710

rant cauta persoana serioasa pentru la vase. Se asigura transport, masa de personal, bonusuri. Salariu net 1600 Lei + alte beneficii. Str. Icoanei nr 80. sector 2, pe langa Piata Gemenii 1.600 L; (0786.346.196 office@zexe.ro

931. Femeie de serviciu, zona Ste-

967. Femeie serviciu sala operatii pen-

976. Fete pentru servicii de curatenie Firma de curatenie angajeaza fete pentru servicii de curatenie locatie 1 Mai (birouri), mall Baneasa, Piata Sudului si parcul Cismigiu (galerii magazine), program 8 h. Contact: Flori 1 L; (0742.111.113/ 0720.076.062 office@ghostbusters.ro

torii in front deschis, gleturi, ceramica, parchet, materialele asigurate zilnic, 2000-4000 lei. Santiere numai in Bucuresti. Contract nedeterminat. 9 h/zi. Plata la 2 sapt. numai Bucuresti, proba. 3.000 L; (0736.084.640

929. Femeie de serviciu, firma vanzari piese auto, cautam femeie de serviciu, in orasul Otopeni, full time sau part time. Cv-urile la adresa contabilitate@royalautomotive.ro sau detalii telefonice; (0737.042.284

de batrani, zona Jolie Ville Pipera, (0724.205.565/ 0744.649.323

tarie, angajam femeie de serviciu. Responsabilitati: vase, curatenia generala. Transport asigurar de la metrou pipera. Locatia ansamblul rezidential Cosmopolis. 1.600 L; (0746.299.996/ 0758.092.348 Dianasimona22@yahoo.com

975. Fete pentru receptie, casierie pen-

lucrator, 5 zile (8 ore)/ 2 libere, 21 zile concediu, carte de munca +bonuri de masa, transport (de noapte), 3 ture. Calea Victoriei - Platinum Casino; (0726.141.233

952. Femeie la vase-menaj angajeaza cu contract de munca si salariu avantajos + Tips, Taverna "La Calinescu". Nu asiguram transport, de preferat domiciliul in sectoarele 4 sau 5. (021.331.07.50/ 0788.472.725 953. Femeie pentru ajutor menaj si cumparaturi, fara obligatii familiale, 3 ore/zi de luni - sambata. Cartier Vatra Luminoasa. Ofer pe luna 600 L; (0770.638.207

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

16 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1029. Ganesha Caffe angajam ospatari-

ta, salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, Bucuresti. www.ganeshacaffe.ro (0040766699015 1030. Ganzo Boutique Hotel anga-

jeaza cameriste cu sau fara experienta. Salariu atractiv, program flexibil, zona Bd. Decebal, sector 3, net 1.600 L; (0799.965.554 1031. Gastropub Energiea angajeaza

bucatar la cald rece Energiea (6 ani pe piata restaurantelor) angajeaza bucatar la sectia cald si sectia rece, program 2 cu 2, carte de munca, bonuri de masa, decont taxi, centrul Bucurestiului. Detalii: 3.000 L; (0737.843.264/ 0737.843.264 Ioancristian.serb@yahoo.com 1032. Gelatierie angajeaza fete, baieti pentru functia de vanzator pentru locatiile Mall Plaza si Mall Baneasa cu program de lucru de doua cu doua, salariu full time de la 1.800 si part time 1.300. Pentru informatii ne puteti contacta la: (0786.289.555 1033. Geometrist, angajam mecanic

geometrist cu experienta, oferim salariu atractiv si comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1034. Gestionar angajam la firma de

alimentatie publica, experienta, permis cat B, program flexibil, salariu incepand de la 2200 lei, CV la mail, tel., 2.200 L; (0785.398.378 info@frenchbakery.ro

994. Firma Garkony Studio SRL, producator incaltaminte dama, angajeaja: tras talpuit manual. Salariu motivant. Bucuresti Sos. Iancului 46 (metrou Iancului). Tel. (0722.314.015

Firma germana angajeaza pentru santierul naval din Papenburg Germania, tubulatori ventilatie civila/ navala si lacatusi navalisti cu experienta si cunostinte de plan si izometrie. Cazare asigurata si salariu atractiv. Telefon si CV la email; (0744.301.194 antonavmaritim@gmail.com 995.

996. Firma paza angajam dispeceri pentru dispeceratul video propriu situat in sector 3, cunostinte minime operare calculator; (0725.594.816 997. Firma Salubrizare angajeaza sofer

profesionist cat. C, cu atestat si muncitor necalificat, sector 4; (021.460.00.23/ 0786.177.432 998. Floraria Tria's angajeaza gestionar

pentru depozit angajam gestionar pentru depozitul de plante din Baneasa. Responsabilitati: utilizare program de gestiune pentru facturare, receptie, gestiune generala; (0751.136.426 ciprian@trias.ro 999. Floraria Tria's angajeaza vanzatori

magazin plante Angajam vanzatori si decoratori pentru magazine in Bucuresti. Necesar minim liceul, experienta in vanzari, atitudine pozitiva. Salariu foarte motivant trecut pe carte de munca integral. (0751.136.426 ciprian@trias.ro

««««««««««««««««««

FRIZER, FRIZERITA PENTRU LANT DE SALOANE BUCURESTI, ZONA TITAN, VAD, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.800 LEI; (0724.133.585 1011.

ciana, manichiurista, angajam pentru salon Piata Moghioros, Drumul Taberei; (0732.359.007/ 0769.521.858

1015. Frizer. Frizerie, in domeniu de 25 ani, angajeaza frizer cu experienta, in tunsori clasice si moderne. Salariu 1900 lei, pe carte de munca. Zona Obor, 1.900 L; (0767.659.676

in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1058. Hostess restaurant, vino sa lucram impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1059. Hotel - restaurant Zava Bucuresti, sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza persoana cu sau fara experienta pentru servirea micului dejun; (0744.373.025 1060. Hotel - restaurant Zava Bucuresti, sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza persoana cu sau fara experienta pentru servirea micului dejun; (0744.373.025/ 0754.033.335

1062. Hotel Premium Wellness anga-

Angajam gestionar anvelope cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

1038. Gestionar operator firma de con-

1014. Frizer, frizerita, coafeza, cosmeti-

1077. Infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani. In zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1600si 2000 lei. Oferim cazare si masa de praz. Carte de munca. Rog seriozitate; (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

enta; (0734.078.162

1036. Gestionar anvelope noi si sh,

1012. Frizer, frizerita, angajez Str.

ta, salon Zamfir, Colentina 277; (0744.349.160

1056. Hidroizolator cu sau fara experi1057. Hostess Vino sa lucram impreuna

1061. Hotel - restaurant Zava Bucuresti, sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza receptionera pentru hotel, obligatoriu cunoscatoare limba engleza, avansat (scris, citit, vorbit); (0754.033.335/ 0744.373.025

««««««««««««««««««

1013. Frizer, frizerita, coafeza, experien-

1076. Infirmiera Camin privat pentru batrani angajeaza infirmiere si ingrijitoare. Locatiile sunt in Aviatiei si Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro

1035. Gestionar atributii in receptionarea marfurilor si pregatirea comenzilor, cunostinte minime de operare in Saga sau alt program de gestiune; program 8 ore luni-vineri, salariu atractiv + tichete masa. (0735.883.335

1037. Gestionar depozit Pipera program luni-vineri: 8-17.30, cu pauza de masa, locatie: sos. Pipera, salariu1800 ron net+ tichete masa, prime pentru sarbatorile anuale. 2.130 L; (0721.886.688 ana.nguyen060816@gmail.com

Brasov, nr. 14, sector 6. Acceptam si pensionari; (0723.979.455

1055. Hairstylist, coafeza, Piata Sudului metrou, cu experienta in domeniu, intrun salon amplasat in sectorul 4, zona Piata Sudului, langa mall Sun Plaza la 30 m de metrou. Alina tel: (0723.080.104 office@sunbeauty.ro

structii zona Republica, program fix de luni pana vineri. CV pe email/ tel. (0733.963.145 info@alveco.ro

1039. Gestionar produs finit cu experi-

enta pt. fabrica sector 5. Salariu net 2000 lei, tichete de masa, program de lucru 12/24, contract nedeterminat. Pentru detalii sunati la numarul afisat. 2.000 L; (0749.608.510 1040. Gestionar, centru de evenimente

cauta gestionar. 2 zile libere/saptamana. Otopeni. 2.000 L; (0728.808.064

1078. Infirmiera. Camin de batrani angajez infirmiera sau femeie de serviciu in cadrul unul camin de batrani, zona Luica (Berceni). Rog seriozitate. Salariu avantajos. (0730.001.599/ 0721.550.387 1079. Infirmiere si ingrijitoare pentru camin de batrani in zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1.500 si 1.800. Oferim cazare si masa de praz gratuita, carte de munca, rog seriozitate, (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com 1080. Infirmiere, ingrijitoare batrani

Camin de batrani din sectorul 1, Bucurestii Noi, angajeaza infirmiere/ ingrijitoare batrani. (0722.601.148/ 0722.306.974

1081. Infirmiere, ingrijitoare batrani pentru camin Colosseum, camin batrani, sect. 5, Bucuresti. Oferim salariu motivant, program in ture 24/48, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 1082. Inghrijitor spatii hoteliere, echipi-

er, cautam colegi care sa efectueze curatenia si intretinerea spatiilor hoteliere repartizate, camere, receptie, scari, holuri, grupuri sanitare, birouri, sali de conferinta. Detalii la tel. (0374.130.234 H5938-HK@accor.com

jeaza receptioner/a angajam personal receptie, program de lucru in ture. Cunoasterea unei limbi straine si usurinta in comunicare constituie avantaj. Hotelul este situat in sectorul 4, Bd. Metalurgiei, Berceni; (0758.239.811 office@premiumwellness.ro

1083. Inginer autorizat ANRE gaze naturale. Firma autorizata ANRE si ISCIR in domeniul gazelor naturale si a instalatiilor termice, prezenta de peste 15 ani pe piata, angajeaza inginer autorizat EGIU si PGIU cu experienta. (0762.680.493 marius.dinu@prodimar.ro

1063. Hotel Ramada North angajeaz? cameriste, curatatorese lenjerie, spalatori de vase, ingrijitori spatii hoteliere (interior/exterior), valeti, personal administrativ, ospatari, barmani, bucatari, agenti securitate, soferi. Oferim pachet salarial atractiv + bonusuri in func?ie de performan?a. Pentru detalii suna?i la tel. sau transmiteti CV la: (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

1084. Inginer constructii civile Algorithm Residential S3 SRL, angajeaza inginer constructii. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de telefon. Experienta minima 5 ani; (0722.604.730 algorithm.residential@gmail.com

1064. Hotelul Hilton Garden Inn angajeaza personal curatenie hotel (cameriste si valeti). Se cere experienta in domeniul hotelier. Oferim: seriozitate, contract de munca, pachet de beneficii atractive, mediu de lucru placut. Pentru detalii puteti depune CV-ul la hotel sau puteti suna la: (0738.671.272

1085. Inginer constructor angajez, tanar

si dinamic; (0768.080.030

1086. Inginer constructor - atestat RCE, salariu 5098 Inginer constructor - atestat RCE, contract de munca full time, salariu brut 8232 ron, salariu net 5098 ron (4783 ron+315 ron bonuri de masa), 100 ron/luna bonus sarbatori, program 8-18 lun-vin. 5.098 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1087. Inginer constructor, sef de echipa

pentru firma de constructii. Cei interesati pot trimite CV la email (0723.567.941 office@gama-admin.ro

1016. Frizer/ frizerita frizer sau frizerita cu experienta, salon in Sebastian-Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite, (0720.757.176

1088. Inginer cu experienta in confectii

metalice pentru lucrari (santiere) din Bucuresti la firma din Bucuresti; (0749.178.069 maria.radulescu@pcsgrup.ro 1089. Inginer instalatii electrice pentru

1017. Frizeri, coafeze, manichiurista, pedhichiurista Angajez sau inchiriez post lucru. Pentru angajat ma intereseaza persoane iesite la pensie dar nu este obligatoriu. Se poate inchiria si postul. (0766.581.228

functia de site manager. Experienta similara minim 2 ani. Nu angajam personal pe proiect. Suntem interesati de o colaboarare pe termen lung (0749.281.178

Trixperience este in cautarea unei persoane creative, cu simt artistic dezvoltat si disponibilitate full-time. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Contact: George Garea (0766.538.667 gareageorgegabriel@gmail.com

1018. Frizerita si cosmeticiana cu expe-

Instalatii Angajam ingineri-specialitatea instalatii pentru intretinere cladiri de birouri in Bucuresti. Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Detalii la telefon. CV pe email, (0720.777.011 career@coralconstruct.ro

1001. Fochist autorizat, experienta, con-

1019. Frizerita, coafeza cu experienta pentru salon situat in Auchan Crangasi si Mall Veranda Obor. Oferim salariu fix, carte de munca 8 ore, concediu platit; 11 L; (0744.352.013/ 0722.305.219 mona_popescu2005@yahoo.com

1000. Florist/ decorator floral. Floraria

tract de munca permanent, hotel Casa Presei, urgent, 1.800 L; (021.795.70.30

1002. Fochist pentru hotel din Paltinis jud.Sibiu cu diploma de calificare fochist. Rog CV la email. Informatii la tel. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 1003. Frezor CN Ebc HR Interim

recruteaza 1 frezor CN pentru unul din clientii sai din Franta care activeaza in domeniul feroviar; (00314070017 1004. Frizer cu experienta minim 1 an,

salariu atractiv, 1200-1500 lei, cm platita/8 ore, program 1 zi da, una nu, 1 weekend da, unu nu, salon de 10 ani, minim de clienti 20 /zi, zona metrou Gorjului. 1.500 L; (0724.357.422 1005. Frizer cu experienta angajez salon

Mozaic Bucur Obor; (0723.880.799

««««««««««««««««««

FRIZER CU EXPERIENTA PENTRU LANT SALOANE DE INFRUMUSETARE BUCURESTI, ZONA DIHAM SI IANCULUI. VAD, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.800 L; (0773.893.325 1006.

«««««««««««««««««« 1007. Frizer pentru vad vechi, salariu sau procent si conditii avantajoase; (0764.554.455 1008. Frizer sau frizerita cu experienta

pentru salon situat in zona Dristor; (0724.702.797

rienta Nina Beauty Salon, angajeaza frizerita si cosmeticiana cu experienta pentru program full time. (0722.336.161/ 021.345.24.15 wolf1salon@gmail.com

1091. Inginer mecanic cu experienta Autocad, Catia, Pro engineer, Bucuresti, Sector 3, (0784.372.172 office@degrize.ro 1092. Inginer proiectant productie mobilier PAL zona Crangasi sector 6 Bucuresti; (0722.698.948 iulia.gusoiu@mobira.ro

1020. Frizerita, coafeza, salon situat vis

a vis de Plaza din sect. 6 angajeaza coafeza-frizerita, cosmeticiana, manichiurista; (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com

1093. Inginer proiectant colaborare/ angajare societate comerciala cauta inginer proiectant instalatii si retele electrice in vederea realizarii documentatiilor tehnico- economice pentru lucrari de eficientizare/ modernizare/ extindere iluminat p.; (0733.303.035 alex.carlig@easervices.ro

1021. Frizerita, manichiurista pentru

salon de coafura salon zona Prosper sector 5, Bucuresti, cu vad format, stradal angajeaza frizerita, coafeza si manichiurista. Conditii avantajoase, experienta minim 2 ani; (0722.460.733 1022. Frizerita, sect. 3, Pallady, metrou 1 Dec, salariu, contract munca 8 ore, program o zi cu o zi. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung. (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com 1023. Frizerita/frizer, coafeza cu expe-

rienta pentru salon situat in Auchan Crangasi, Oferim salariu fix, carte de munca 8 ore, concediu platit; 10 L; (0722.305.219/ 0744.352.013 mona_popescu2005@yahoo.com

1024. Front desk officer/ Receptie cau-

tam o colega draguta, responsabila, energica si pozitiva pentru postul de receptie in cadrul unui salon Beauty;

1025. Functionar administrativ in cadrul

1094. Inginer proiectant de structuri,

1041. Gestionara cu experienta

1065. Identificator piese auto Importa-

pentru depozit produse finite, accesorii confectii dama. Salariu peste medie, conditii placute; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro 1042. Gestionari pentru gestiune

tor piese camioane si remorci angajam identificator piese cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri atractive. Necesar experienta, bd. Preciziei nr. 11, CV la email, 3.500 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

de santier in Bucuresti angajeaza Bog'ArT. Salariu motivant, asigurare medicala, decont transport. Relatii la tel; (0727.770.783/ 021.320.01.17

1066. Identificator piese auto, angajam identificator piese auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

1043. Gilda Lounge in Centrul Vechi

1067. Il Cantuccio Ristorante angajeaza bucatar, ajutor bucatar; (0724.540.839

angajeaza ospatar si ajutor bucatar cu experiena. Cerem seriozitate, pentru interviu tel. (0786.770.941

unei companii producatoare de generatoare electrice, panouri electrice, panouri solari din zona Tunari. Locatie: Soseaua de Centura, Tunari. Program: L-V 8:00 16:30. 2.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1044. Gospodar intretinere ferma ani-

1026. Functionar administrativ prelu-

1045. Grafician pentru catalog produse

crare acte, pentru societate. Tel. intre 10,00-18,00; (0725.532.555

1027. Functionar economic full time,

1009. Frizer, pedichiurista, manichiurista, (unghii false) cu experienta in zona Bucur Obor, mai multe detalii la tel. (0769.285.258

avand cunostinte de contabilitate. Postul presupune deplasari frecvente in tara. Cunostinte de iudaism reprezinta un avantaj. CV-ul se va expedia pe adresa de email: hornionel@gmail.com

Frizer, cosmeticiana, coafeza, experienta, Blossom Salon, zona Doamna Ghica, conditii excelente; (0722.233.425/ 0727.877.350

Fundatie pentru copii cu dizabilitati angajeaza personal: de ingrijire si supraveghere, terapeuti, soferi, pentru curatenie, pt. relatii: (0726.622.439

1010.

1090. Inginer intretinere cladiri, Fac.

1028.

male, langa Ploiesti. Oferim cazare; (0724.094.959 electrice, accesorii mobila; (0753.153.688 andraalex74dana@gmail.com 1046. Grataragii. Gratar carbuni angajam 4 grataragii cu experienta (salariul zilnic), ospatari, picoli, femei vase. Provincie - cazare; (0737.214.911 1047. Grataragiu angajez urgent;

(0730.671.335/ 0763.489.117

1048. Grataragiu angajez zona Obor;

(0761.868.684

1049. Grataragiu cu sau fara experien-

ta (0722.337.818 vikingmedia2013@gmail.com

1050. Grataragiu Restaurant La

Cocosatu, angajeaza grataragiu, detalii la telefon. (0736.445.737 office@lacocosatu.ro 1051. Grataragiu cu experienta pentru

restaurant in zona Pipera; (0722.912.671/ 0728.305.545 1052. Grataragiu cu experienta pentru

terasa restaurant Elena in sector, 12/24, carte de munca 1.800 L; (0745.009.700 1053. Hair stylist, salon vechime 10 ani,

Bd. 1 Decembrie 1918, sector 3. Salariu net 2.000 Lei + comision, carte de munca, program intreg; (0744.643.726 1054. Hairstilista si manichiurista pen-

tru salon central; (0721.294.363

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1068. Incarcator - descarcator pentru usi interior, cabine dus, gresie - faianta zona Militari; 1.800 L; (0732.759.092 dincadumitru@fertilis.ro 1069. Incarcator - descarcator, pt. firma distributie (oras Pantelimon Ilfov). Salariu dupa perioada de proba 2000 lei, inclusiv b.m. (0731.038.011 1070. Incarcator descarcator marfa,

angajam o persoana care sa preia produsele alimentare si sa le depoziteze. Program de luni pana vineri. Salariul net de 1.300 Ron 1.300 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ ramadaplazabucharest.ro 1071. Incarcator descarcator.

Angajam muncitori cu conditie fizica si stare de sanatate bune pentru manipulare/montaj echipamente pentru evenimente (mobilier, garduri, corturi), cu disponibilitate pt ore suplimentare si deplasari; (0723.192.291 info@eventstuff.ro www.eventstuff.ro 1072. Incarcator-descarcator, anga-

jam incarcatori-descarcatori bagaje, marfa(cargo), posta in si din aeronava in Aeroportul Henri Coanda. Program de lucru in ture. Cerinte: permis conducere 'B". Oferim tichete de masa+diferite sporuri; (0372.462.014 1073. Incarcatori, descarcatori marfa depozit Stil Ambalaj angajeaza incarcatori, descarcatori marfa depozit pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist, pentru comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase. (0756.109.655 1074. Inchiriem licente taxi valabile Bucuresti - Ilfov (2021) eventual, asiguram si reparatiile masinii dvs., 900 L; (0753.200.780/ 0785.787.878 1075. Infirmiera angajam pentru

camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

reprezint un birou de arhitectura din Bucuresti si doresc sa angajez inginer proiectant de rezistenta pentru intocmirea documentatiilor DTAC/PTh. Program flexibil. Posibilitate de avansare rapida; 3.000 L; (0735.561.543 proiecteromania@yahoo.com 1095. Inginer santier Metropolitan Resi-

dence, atributii principale: supravegheaza executia lucrarilor, supervizeaza echipele proprii de lucru si subantreprenorii, verifica calitatea constructiei, raspunde de respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie, planifica, urmareste si coordoneaza activitatea din santier a subantreprenorilor; planifica si organizeaza executia lucrarilor, verifica realizarea lucrarilor cu respectarea ordinii de executie stabilita, stadiul lucrarilor si incadrarea in termenele de executie; supravegheaza din punct de vedere tehnic lucrarile in curs si realizeaza situatii de lucrari; se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate. CV la mail; gabriela@metropolitanresidence.ro 1096. Inginer si instalatori autorizati ANRE si sudori ISCIR pentru SC autorizata; (0721.152.872 1097. Inginer si maistru in exe-

cutie, firma de constructii angajam; (0721.237.920 1098. Inginer textilist, ofera consiliere tehnica clientilor referitoare la masinile de cusut si echipamentele de calcat, redacteaza oferte, etc permis cat. B, engleza, trimiteti CV si salariu dorit la mail. info@vaella.ro 1099. Ingineri constructori ofertare, exe-

cutie Angajam ingineri constructori cu experienta pentru serviciul de executie si ofertare. Experienta 5 aniParticipare la licitatii. Salariu incepand de la 3.000 ron. Sediu: Maica Domnului, 3C, sector 2, 3.000 L; (0746.039.066 hello@retrodraft.ro

1104. Ingrijitoare batrana Caut ingrijitoare pentru mama mea, paralizata pe partea dreapta, in urma unui AVC. Prefer o persoana tanara, in putere. Persoana va locui in regim intern, salariu 1.8002.000; (0773.750.822/ 0752.196.023 elena.camarasan@gmail.com 1105. Ingrijitoare batrani pentru camin

in Mogosoaia, program 24 cu 48 ore. Salariu 1700 Lei net, asiguram masa, transport de la statia de autobuz pana la camin, contract de munca, solicitam seriozitate, 1.700 L; (0755.613.985 1106. Ingrijitoare batrani in Bucuresti,

recrutam ingrijitoare pentru persoana varstnica in Bucuresti. Program: intern, 4,5 zile libere/luna. Salariul lunar: 20002200 lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te contactam noi. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1107. Ingrijitoare cladire. Angajam femeie de serviciu seriozitate, program 8 ore de luni - viner de la 8.00-16.30. Relatii la: (0720.199.116 1108. Ingrijitoare gradinita urgent pen-

tru gradinita privata, Bucuresti, sector 1, zona Domenii.Program 8 ore, de luni pana vineri, salariu fix, carte de munca. Relatii la tel., (0729.743.382

1109. Ingrijitoare pentru batrani in Bucuresti, recrutam personal pentru ingrijire batrani in Bucuresti.Program de lucru intern, 4-5 zile libere/luna.Cazarea si hrana sunt asigurate de angajator. 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1110. Ingrijitoare, infirmiere doamne

pentru postul de ingrijitoare, infirmiere, pentru camin batrani, comuna Jilava, experienta nu este obligatorie insa dorim sa lucram cu persoane de incredere, cu o atitudine pozitiva, empatica 1.800 L; (0765.414.991 1111. Ingrijitor curte Proprietar in Snagov, jud Ilfov angajez permanent om priceput pentru ingrijire curte si animale de curte. Ofer salariu si cazare permanenta in incinta proprietatii. (0726.307.706 1112. ingrijitor curte / paznic angajez

ingrijitor curte / paznic 1600 /0737059034 (0737.059.034 1113. Ingrijitor spatii exterioare, RIN Grand Hotel cauta persoana muncitoare si serioasa pentru: efectuarea curateniei in parcare, in toate spatiile exterioare ale hotelului, colectarea gunoiului, precum si ingrijirea spatiilor verzi (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1114. Ingrijitori copii - Bacau, persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul la sediul din str. Garii, nr. 45, Hemeius. (0734.333.606 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 1115. Ingrijitori copii - Bucuresti persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Calea Floreasca, nr. 165; (0734.333.606 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 1116. Inspector Firma de constructii din

Bucuresti angajeaza inspector sanatate si securitate in munca. Ofera: salariu atractiv, tichete de masa, transport decontat si asigurare medicala. Telefon. (0740.590.912

1117. Inspector itp clasa III-A, certificat

atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

1118. Instalator angajam instalator instalatii termico sanitare. Oferim salariu atractiv, bonusuri de performanta, transport de la sediul firmei la punctul de lucru. Anuntul se refera la instalator pentru sanitare; 2.500 L; (0767.154.322/ 0762.659.849 Contact.qualityresidence@gmail.com 1119. Instalator cu experienta. Cer si

ofer seriozitate. Relatii la telefon. (0720.177.760

1120. Instalator sanitare si instalatii frig-

orifice. (0723.566.747 mihaela.dobre@friginstall.ro

1124. Instalator climatizare ventilatii panouri solare termice si climatizare. Lucru in echipa, firma serioasa, program luni-vineri. Weekend liber (0723.326.382 Robertginea@gmail.com 1125. Instalator cu calificare Firma de instalatii din Bucuresti angajeaza instalator sanitar cu calificare. (0754.054.414 1126. Instalator cu experienta, calificat pentru instalatii de gaze si instalatii tehnico-sanitare. Obligatoriu permis de conducere cat. B. Pachet salarial motivant. Trimiteti CV la email tehnic@coninstal.com 1127. Instalator hotel Bucuresti, cautam un coleg instalator care sa stie sa faca reparatii curente la instalatiile tehnico-sanitare si sa aiba experienta de minim 5 ani in domeniu. Contact tel, email. (0720.072.853 H3302TE@accor.com 1128. Instalator si ajutor instalator pentru instalatii termice si sanitare la blocuri de locuinte. Salariu pt instalator 2.400 lei, ajutor instalator 1.700 lei. Program de la 8- 17:00 de luni pana vineri. Contract de munca (0728.558.231 1129. Instalator si muncitor necalificat, angajez instalator pt. instalatii sanitare si muncitor necalificat pt. instalatii sanitare, program de 8 ore, 5 zile pe saptamana, salariu 1700 lei muncitor necalificat, instalator salariul negociabil, (0723.631.637/ 0722.290.265 c.stancu@ymail.com 1130. Instalator termice si sanitare SC

Util Instal 96 SRL angajeaza instalator termice si sanitare, posesor de permis conducator auto categoria B si cazier curat. (0744.500.595 util_instal96@yahoo.com

1131. Instalator termice si sanitare, postul presupune instalarea sistemelor de panouri solare pentru apa calda menajera/instalatii panouri solare. Beneficii: salariu avantajos, diurna, cazare in Bucuresti. Telefon: (0725.576.512/ 0757.118.431 financiar@voltech.ro 1132. Instalator termice si sanitare. Angajez instalator tehno-sanitar. Caut o persoana serioasa, proactiva, onesta, care are experienta in domeniul instalatiilor termo-sanitare. Avantaj cei care detin permis si au cunostinte de electrica, 2.500 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 1133. Instalator, 15 instalatori calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Relatii la tel. 25 L; (0722.296.686 1134. Instalator, Societate angajeaza urgent instalator termice sanitare, gaze, cu/ fara carnet conducere cat. B. Se angajeaza personal cu/ fara experienta si perioada de proba, salariu atractiv si bonusuri (0760.651.226 office.4ctl@gmail.com 1135. Instalator, Tinib Services angajeaza instalator, santier, deplasari in afara localitatii. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. intre 9-18; (0722.891.888 1136. Instalator, fochist Hotel 4 stele Phoenicia Baneasa angajeaza instalator, fochist, conditii foarte avantajoase. Detalii la, 1.900 L; (0742.224.587 office@phoenicia.ro 1137. Instalator, ajutor instalator zugrav, rigipsar, lacatus, termopanist, revizii, policalificati constructii, necalificati lucrari numai Bucuresti. Cerem, oferim seriozitate. Se ofera cazare. (0775.218.504 1138. Instalator. Complex de eveni-

mente din Otopeni angajeaza instalator.Program de lucru in weekenduri;

1139. Instalator/ necalificat Firma de instalatii angajez instalator sau muncitor necalificat, cu carte de munca. De preferat din sectorul 5 si 6. Mai multe detalii legate de salariu si program la telefon; (0745.186.391 ciopei_catalin11@yahoo.com 1140. Instalatori sanitari cu experienta

si muncitori necalificati. (0770.108.540

1141. Instalatori sanitari si termice, aer

conditionat, muncitori necalificati, la SC Tehnica Invest SRL, se ofera salariu foarte avantajos (0734.698.696

1142. Instalatori societate comerciala

1121. INSTALATOR termice sanitare cu

angajeaza instalatori instalatii sanitare, instalatii termice. Contact; 35 L; (0722.209.098 liliana.mihai@freonti.ro

1122. Instalator / frigotehnist. Angajam instalatori si frigotehnisti cu si fara experienta, posesori permis cat. B, salariul integral pe cartea de munca + bonuri de masa. Rog C.V. pe mail: (0767.208.855/ 0767.692.004 mariangabrieltudose@gmail.com

1143. Instalatori 3000 salariu la lucrare

calificare si experienta; (0722.471.613 minobene@gmail.com

1123. Instalator aer conditionat sau echipa compusa din doi baieti. Se cere seriozitate, bun simt, vointa de munca si lunga colaborare.Pentru detali va rog sunati: 1.500 L; (0766.103.507/ 0732.362.212 secretariat.climadi@gmail.com

angajam instalatori la lucrare cu contract legal 3000 leafla, facem contract de munca toate actele in regula si plata la lucrare pentru mai multe informatii lucrari in Bucuresti (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

1144. Instalatori calificati cu experienta

necesara, in instalatii sanitare si termice pentru societate in Bucuresti; (0729.160.239 1145. Instalatori calificati si instalatori

necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti; 25 L; (0722.296.686

1100. Ingineri instalatii. Firma de instalatii angajeaza ingineri instalatii, cu sau fara experienta. Tel. sau CV la adresa de mail; (021.312.10.30 secretariat@shsdynamic.ro 1101. Ingrijire batrani intern si

extern Ingrijire batrani intern Colentina 2 weekend-uri libere/luna 2000 ron, ingrijire baiat 15 ani extern in scaun cu rotile, program l-v 7- 17 2200 ron, ingrijire doamna 90 ani zona Dorobanti intern. 2.000 L; (0724.047.365 1102. Ingrijire batrani, batrane, infirmier, infirmiera. Arghir Florica, str. Rediu nr. 61, sector 4, Bucuresti; (0764.323.428 1103. Ingrijitoare Asociatia de proprietari din Bd. Decebal angajeaza ingrijitoare cu contract, program 4h / zi, 5 zile / saptamana; (0727.173.489

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 aprilie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 1189. Livrator cu masina personala si

ajutor bucatar locatii disponibile pentru toate sectoarele. Program full time. Salariul motivant + alte beneficii. Relatii la telefon. (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro 1190. Livrator cu masina proprie zona Bucuresti, angajam pentru toate zonele Bucurestiului, se ofera 10 Lei/comanda la o medie de comenzi de 600 /livrator pe luna, contract de munca, relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1191. Livrator cu/ fara masina person-

ala detalii la telefon (0744.831.505

1192. Livrator masina personala Com-

panie multinationala angajeaza livrator masina persoanala, pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera 10 lei/comanda livrata, bani se primesc zilnic, media de comenzi 25-30 comenzi zilnic, 3.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 cariere@wisebox.ro 1146. Instalatori cu experienta, Radion Instal angajeaza instalatori cu experienta, salariu atractiv intre 2500-3500 lei in functie de experienta. Rog seriozitate; (0728.747.669/ 0721.660.407 radioninstal@yahoo.com 1147. Instalatori in domeniul instalati-

ilor de tip anti-incendiu, HVAC, termice, sanitare. Se ofera salariu 2.500-3.500 Lei; (0729.919.911 1148. Instalatori incalzire, sanitare si

aer conditionat, salariu motivant (0757.066.188

1149. Instalatori sanitari pentru firma de instalatii sanitare si termice, angajam pentru societate comerciala. Relatii la telefon, salariu intre 2.400-3.300 ron; (0729.661.834/ 0768.097.884 1150. Instalatori sau persoane necalifi-

cate cautam persoane calificate sau necalificate cu posibilitatea de calificare la locul de munca. Permis cat. B reprezinta un avantaj; (0722.934.905/ 021.345.55.51 emgazconstruct@yahoo.com

1151. Instalatori si electricieni, cautam colegi cu pregatire profesionala ca instalator, pentru sisteme sanitare si termice, care sa aibe un mod de lucru atent si precis, orientat spre client, cat si capacitatea de a lucra in echipa, 2.500 L; (0724.541.561/ 0724.541.561 rudolf.likker@yahoo.com 1152. Instalatori si sudori, salariu moti-

vant, firma specializata in domeniul proiectarii si executiei instalatiilor anti incendiu angajeaza instalatori si sudori cu experienta sau fara pentru proiecte in derulare. Detalii la tel., (0725.333.202 cosmin.manu@accuro.ro 1153. Instalatori termice, angajez 10 instalatori pentru sanitare si termice. Lucrari in Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel., 26 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com 1154. Instalatori termice, sanitare,

salariul motivant, contract perioada nedeterminata, salariul real declarat pe cartea de munca, plata orelor suplimentare, asigurare transport la locul de munca (0740.036.805 mst_generalinstal@yahoo.com 1155. Instalatori, electricieni si necalifi-

cati. SC One Tech Instal SRL angajeaza instalatori, electricieni si necalificati, relatii la: 2.500 L; (0727.693.581 STEFANTENE@YAHOO.COM 1156. Instalatori, lacatusi, sudori. Angajam: sudori, instalatori, lacatusi pentru lucrari de instalatii, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate. SC Brenneka Install SRL (0756.047.999/ 0756.049.444 1157. Instalatori, meseriasi pentru lucrari la blocuri vechi, coloane, scurgeri, subsol si apartamente, angajeaza firma; (0729.551.760 1158. Instructor auto categoria B avem

elevi cu care se poate incepe imediat. (0724.337.072/ 021.423.10.75

1159. Instructor auto, salariu motivant

Scoala de soferi angajam instructor auto pentru categoria B, salariu atractiv, sector 1. (0736.932.372 1160. Invatatoare calificata after school

zona Ghencea, pentru detalii ne puteti contacta la tel. (0731.313.101

1161. Invatatoare. Unitete de invatamant particulara din Corbeanca- Ilfov, angajeaza: invatatoare, educatoare- ingrijitoare, menajera- bucatarieasa, secretara-asistenta medicala; (0724.215.832 1162. Invatator pentru anul 2018-2019

cu experienta cu studii de specialitate si experienta in domeniu. 19 L; (0726.243.043 contact@scoala-sfantamaria.ro 1163. It help desk Cautam coleg care sa

fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC - pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de email: (0765.517.197 hr@beststudios.ro 1164. Josi Logistic angajeaza sofer cu

experienta minim 1 an in domeniul distributiei de produse lactate si manipulant cu experienta minim 1 an in domeniul produselor lactate. Relatii la tel. (0799.946.123 1165. Junior Manager pentru pentru Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/j unior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

1166. Jurist, responsabil SEAP, service

camioane si remorci, angajam jurist cu cunostinte in licitatii publice si juridice pentru gestionarea ofertelor in SEAP, oferim un pachet atractiv de venituri lunare, cerem exeperienta, cv la: 4.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 1167. Jurista, delegat notarial agentie imobiliara, absolventa studii juridice cu/fara experienta,permis conducere B, cunostinte in materia contractelor, redactare contracte, dinamica, spirit de echipa, bun organizator, responsabila, program 10-18, (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

1168. Kinetoterapeut/ maseur cu o

experienta de minim 2 ani. Pentru interviu sunati la: (0723.500.001

1169. Kinetoterapeuti, asistenti med-

icali, infirmiere, femei de serviciu pentru centru privat de recuperare in Bucuresti; (0799.755.553 1170. Laborant in constructii Angajam

persoana serioasa si cu experienta in domeniul constructiilor, profile: BBaBp, MBM, MTZ carnetul categoria B, reprezinta un avantaj, (0742.086.015 i.constructii@gmail.com 1171. Laborant/ tehnician cu sau fara

experienta. Relatii la telefon; (0764.352.788

1172. Lacatus montator si/sau

lacatus mecanic asamblare piese electromecanice pentru Romversis Top. (0766.229.614 1173. Lacatus confectii metalice, fabrica

1193. Livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 7 Lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). Relatii la tel. sau mail: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

Livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 7 lei de comanda (medie 500 comenzi/luna). CV la mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 1194.

1204. Lucrator bucatarie, Friends Pub angajeaza lucrator bucatarie (sa spele vasele si sa prepare salatele). Experienta similara nu este obligatorie, dar ajuta. Program de lucru 2 zile cu 2 libere; 2.000 L; (0728.197.287 pub.friends@yahoo.com 1205. Lucrator bucatarie, ajutor bucatar, bucatarie interna cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor bucatar, se asigura pregatire la locul de munca, se asigura contract de munca, salariul in functie de experienta intre 1400-2000 ron net, 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1206. Lucrator bucatarie, bufet rece,

salate Restaurant, Herastrau, angajeaza lucrator bucatarie salate se ofera tips, transport la plecare, concediul platit. (0768.346.352 danaiuga1@gmail.com 1207. Lucrator bucatarie, vase Tratoria

Il Villagio angajeaza lucrator bucatarie pentru mentenanta si curatenie. Pachet salarial atractiv. (0753.500.600 ioana.hinta@ilvillagio.ro

1208. LUCRATOR COMERCIAL angajam vanzatoare cu experienta pentru brutarie artizanala, situata in zona Foisorul de Foc/ Iancului. Detalii si programari pentru interviu la telefon (0742.444.116 1209. Lucrator comercial cautam o per-

soana activa cu bune abilitati de comunicare verbala si scrisa pentru postul de lucrator comercial, asistent vanzari in zonele Piata Romana si Militari care sa se implice pe termen lung. cosmin.rdg@gmail.com 1210. Lucrator comercial cu experienta

pentru magazin Shop & Go in Crangasi. Experienta in Shop & Go constituie un avantaj. Program de lucru: 8 ore, in ture. Salariu: 1800 de Lei in mana 1.800 L; (0738.979.290 xandrei_drag@yahoo.com

1211. Lucrator comercial In parcul Oraselul Copiilor, sector 4 pentru preparare si vanzare de gogosi, inghetata, Kurtos si alte produse. Salariu pleaca de la 1200 Lei-1600 Lei (0723.230.178 1212. Lucrator comercial Magazin de

bijuterii aflat in incinta Galeriei Comerciale Careffour Colentina, angajeaza vanzatoare. Trimiteti CV de prezentare cu poza pe adresa de mail adriananpopa@yahoo.com; adriananpopa@yahoo.com

15

1221. Lucrator comercial casiera terasa

Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza lucrator comercial pentru vanzare si servire, cu sau fara experianta. Program: L-D 08-18.30, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Relatii tel. 1.800 L; (0734.378.436 1222. Lucrator comercial cu experienta

Angajam personal pentru posturile de casier si lucrator comercial in Shop&Go Mega Image Colentina. Program in ture. Detalii la interviu; (0767.655.834 1223. Lucrator comercial cu sau fara experienta, angajam la atelier copiere chei si operatori calculator, pt. mai multe detalii sunati la nr. de telefon. Salariul se va negocia in urma interviului; (0737.609.609 activitate.transport@yahoo.com 1224. Lucrator comercial fast food, societate de alimentatie publica, fast food, incinta Mega Mall, ofera locuri de munca pentru vanzator, grataragiu, shaormar. salariu si bonusuri atractive. (0763.696.555 georgiana.nannos@dinnerfood.ro

Lucrator comercial magazin alimentar Shop&Go, in zona Piata Romana si Pantelimon. Se acorda bonus de performanta, loialitate. Salariu motivant in functie de experienta. Colectiv tanar; (0748.942.347 1225.

1226. Lucrator comercial Promenada

Mall - Bucuresti angajam cu contract pe perioada nedeterminata o fata pe postul de reprezentant vanzari punct de vanzare tip insula. Program de lucru: 10.0022.00, se lucreaza 12 cu 24. Pachet salariat motivant; 1.700 L; (0724.832.265 cristi@giftology.ro 1227. Lucrator comercial zona mall Vitan, angajam lucrator comercial, la un supermarket in zona mall Vitan. Salariu atractiv, contract de munca, bonuri de masa (0799.375.173 velniceru.group@gmail.com

1195. Livrator pentru pizzeri in zona

1213. Lucrator comercial pentru magazin si depozit materiale sanitare, electrice si constructii in Calea Dudesti, sector 3; (0722.241.079/ 0725.652.395

1228. Lucrator comercial, angajam tineri pentru magazin alimentar situat in Rosu, Militari (10 min Ratb 336). Cerinte: seriozitate, corectitudine, puctualitate. (0731.103.020/ 0766.305.131 danielmitroi@yahoo.com

Floresca (mall Promenada), distributia se face pe scuter de la firma detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

1214. Lucrator comercial pt. magazin alimentar in Colentina. Rog seriozitate si implicare; (0766.343.348/ 0768.600.037

1229. Lucrator comercial, chiosc alimentar si carti, Bucur Obor. Experienta comert, studii liceale + bac. Urgent, seriozitate; (0742.316.558

de confectii metalice angajeaza lacatus confectii metalice. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

1238. Lucrator comercial/casier pentru magazin situat in str. Traian nr. 3, sect. 3. Cautam persoane serioase. Experienta nu este obligatorie. Program flexibil. Salariu atractiv; 1 L; (0731.150.050 av.mihaela_tanasescu@yahoo.com 1239. Lucrator comercial/casier, lucra-

tor comercial, casier pentru magazin Shop&GO (Mega Image) in zona Bucur Obor. Program flexibil. Salariu 1400 lei. Detalii la interviu; 1.400 L; (0767.792.434

1240. Lucrator comercial/salatier soci-

etate comerciala angajeaza lucrator salatier, salariul de 1600 Lei, pentru urmatoarele Centre Comerciale: Afi Cotroceni, Park Lake, Auchan Titan si Baneasa. Asteptam sa faci parte din echipa noastra; 1.600 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1241. Lucrator depozit Doraly, pentru

manipulare si receptie marfa, pregatirea comenzilor. Se asigura transport din zona Doamna Ghica; (0753.153.688 1242. Lucrator depozit firma de detergenti lichizi din Sector 2, Bucuresti, angajeaza lucratori depozit pentru etichetare/ ambalare/ pregatire comenzi/incarcare, descarcare marfuri. Detalii la tel: (021.255.00.23/ 074514403 1243. Lucrator depozit Chitila, Esti in

cautarea unui loc de munca stabil si sigur, depozitul Dona. Logistica angajeaza lucratori in depozit. Asteptam CV-ul tau la adresa: recrutare@farmaciiledona.ro (0731.799.557 recrutare@farmaciiledona.ro 1244. Lucrator depozit Ciorogarla, pentru depozit farmaceutic situat in Ciorogarla. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon (0725.350.496 1245. Lucrator depozit cu permis cat. B,

1174. Lacatus in Bucuresti, vrei sa faci

parte din echipa noastra? Esti mester iscusit si vrei sa faci parte din echipa noastra?Te asteptam cu un salariu atractiv. Societate cu traditie angajam lacatus mecanic; 2.500 L; (0766.974.760/ 0722.974.760 conta@ruady-service.ro

ne marim echipa, suntem importatori de parbrize si cautam coleg nou. Cautam o persoana serioasa, detinatoare de permis, pentru depozitul din B-dul Basarabia, nr. 256, zona Faur (Republica) 2.000 L; (0720.258.791 alin9635@gmail.com

1175. Lacatus mecanic angajam cu

1246. Lucrator depozit magazie pt.

contract nelimitat, zona Policolor, metrou N. Teclu. Se ofera salariu motivant, tichete masa, ore suplimentare platite, bonusuri, (0723.540.278 biz@artinox.ro

manipulare marfa, verificare marfa, Technoelectric SRL ofera: conditii moderne de lucru; Posibilitatea dezvoltarii profesionale intr-un mediu dinamic. Contact: (0735.175.261 geanina.simileanu@technoelectric.eu

1176. Lacatus mecanic cu experienta pentru societate care activeaza in industria alimentara. Calificare lacatus mecanic. Cunostinte minime sudura, constituie un avantaj. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro

1247. Lucrator depozit S6 cautam per-

sonal pentru depozit de produse perisabile/ detergenti. Posturi disponibile: ambalator, picher, sofer C, stivuitorist, lucrator depozit. Pentru info. apelati numarul tel. 1.400 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com

1177. Lacatus mecanic sau sudor, Berceni, Vidra, Lacatus mecanic x2 (cu experienta) si sudor x1 (electrod) in Vidra, Jud Ilfov.Se ofera salariu motivant, bonuri de masa, transport de la Piata Sudului si se lucreaza doar in schimbul 1. (0744.676.589 recrutare@so-li.ro

1248. Lucrator depozit Sos. Alexandriei

99A Bragadiru angajam baiat/ fata pentru marcare/ impachetare produse aranjarea produselor pentru livrare scanare produse ansamblarea cutiilor pentru transport Program L - V 10:00 - 18:00. Salariu 1500 Ron net luna 1.500 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

1178. Lacatus mecanic, angajam in Bucuresti personal cu calificare in vederea executarii si montarii de compartimentari cu sticla si PAL la interior 2.500 L; (0721.488.884

1249. Lucrator depozit, clientul nostru

1257. Lucratori comerciali pentru benziarie (Peco si terasa) zona Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei. (0741.099.296 1258. Lucratori comerciali pt. mag-

azin mixt, in zona Titan Auchan. Conditii excelente, program 8 ore pe zi, colectiv dinamic, tanar, venituri de 1.900 L; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 1259. Lucratori comerciali pentru preparare - servire pt. restaurantele fastfood Springtime. Salariu brut 2.000 Lei + tichete de masa (in valoare de 317 lei) + alte beneficii. Program flexibil (full time sau part-time). CV la e-mail, informatii la tel.: 2.000 L; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro 1260. Lucratori comerciali pentru supermarket angajeaza, lucratori comerciali pentru depozit marfa, experienta constituie un avantaj, program de 8 ore, colectiv tanar si dinamic, conditii de munca f. bune. Amplasat in Afumati; 1.600 L; (0720.599.196/ 031.417.82.62 1261. Lucratori comerciali si agenti de

curatenie pentru locatii fixe din zonele Militari, Otopeni si Balotesti. Se ofera: salariu motivant platit la timp, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil, training gratuit. Relatii la tel. (0751.051.955 1262. Lucratori comerciali si casiere, Shop&Go Mega Image angajeaza lucrator comercial in sector 4, B-dul C-tin Bracoveanu nr10, carte de munca, 8 ore. 1.960 L; (0721.252.009 brancoveanu_shop.go@yahoo.com 1263. Lucratori comerciali si casieri pentru restaurant tip fast food in mall Promenada, programul este de l-v de la 9 la 17, pt mai multe detalii sunati la tel.; (0731.034.908 1264. Lucratori comerciali si vanzatori mezeluri pt. supermarket cartier Berceni. Salariu atractiv; (0769.781.839 1265. Lucratori comerciali, societate angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari 1.500 L; (0723.670.538 1266. Lucratori depozit pentru un cunoscut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti.Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov.Program: l-v 6:00 14:30 si 8:30 17:00Nu necesita experienta in domeniu. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1267. Lucratori depozit Chiajna, transport asigurat Angajam lucratori pentru depozit de piese auto din Chiajna (transport asigurat de la metrou Preciziei). Pachet salarial: 1300 lei net plus bonuri. Detalii la nr. (0764.447.810/ 0726.208.275 cristina.scarlatescu@bia.ro 1268. Lucratori depozit, Dagmar anga-

jeaza manipulanti marfa pentru depozit din sos. Chitilei. Relatii la tel., (0722.226.579

1179. LACATUS MECANIC, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.800 L; (0735.887.402

isi mareste echipa. Vino sa faci parte dintr-o echipa frumoasa, o companie de referinta in domeniul furnizarii de piese auto la nivel national, (0722.305.138 office@experthr.ro

1269. Lucratori pentru depozit farmaceutic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496

1180. Lacatus, mecanic pentru sisteme

1250. Lucrator depozit, gestionar pen-

1270. Lucratori pentru instalare sisteme

control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

tru societate din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice/ industriale. Experienta in tamplarie pvc, aluminiu, usi metalice, constituie avantaj. Asteptam CV pe e-mail; (0740.854.097 personal@hsl.ro

1181. Lacatus, sudor, operator abkant

1251. Lucrator in constructii calificat si

pt. societate cu profil confectii metalice. Toate calificarile necesita experienta; (0735.842.429

necalificat, plata la zi, (0726.333.707 office@aresrentacar.ro

1182. Lacatusi si sudori structuri metal-

ice angajeaza societate din Bucuresti Sector 3, zona Pallady; (021.345.26.23 1183. Lacatusi confectii metalice.

Oferim seriozitate, salariu atractiv, conditii de munca decente. Cunostinte sudura constituie un avantaj; (0722.765.379 1184. Lacatusi sudori Atelier productie

publicitara angajam lacatusi-sudori, muncitori necalificati barbarti, femei in domeniul productiei casete luminoase, copertine, bannere. Program 8-16; (0722.513.972 plottercutter@gmail.com 1185. Legatoreasa si taietor in tipografie conditii avantajoase, posibilitati avansare (0722.507.227 productiemint@gmail.com 1186. Livrator angajam livrator cu/fara

masina. Program de lucru in ture, salariu motivant. Detalii la tel; (0766.520.523 1187. Livrator Pizzzerie cu program non-stop angajeaza livratori cu auto personal, (0723.469.078 1188. Livrator auto propriu, restaurant South Burger sector 3 angajeaza livrator auto propriu. Se ofera 100 lei/zi, carte de munca, decont combustibil 10%, bonuri de masa, 100 L; (0723.794.913 mcsfoodivision@gmail.com

1196. Livrator scuter sau bicicleta per-

1215. Lucrator comercial restaurant -

1230. Lucrator comercial, persoana

sonala Livrator sandwichuri cu bicicleta, zona Foisorul de foczona aglomerata). Program luni-vineri 9-18, salariu fix 2000 lei. Varsta maxim 30 ani, 2.000 L; (0770.251.834

fastfood 3F Mega Mall, Pantelimon angajam lucrator linie servire. Salariu motivant. CV-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail; (0721.157.766 bucuresti@treif.ro

dornica de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un CV la adresa email; (0720.496.638 cv@ilikeoutlet.ro

1197. Livratori pentru restaurant pizzerie in Mall Veranda Obor. Conditii avantajoase. (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com

1216. Lucrator comercial S.C Danaprodcom angajeaza manipulant marfa cu experienta program de l-v orele 7:00-16:00 si sambata 7:00-14:00. Punct de lucru P.G.A Metalurgiei sector 4 Bucuresti. Pentru detalii: l-v orele 9:0014:00. 1.800 L; (0786.278.268

1231. Lucrator comercial, pt. depozit engross, se ofera salariu net 1600 Ron + 300 tichete de masa. Adresa: Str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (reper in spate la magazinul Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

1217. Lucrator comercial SaladBox

1232. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 1.800 L; (0726.718.768

1198. Loc de munca firma curatenie ofer loc de munca la o firma de curatenie, Baneasa shopping Mall program de 8 ore, salariu de 1400 de ron, carte de munca, decontam transport, 1.400 L; (0764.126.608/ 0760.014.788 aneadr18@gmail.com 1199. Loc de munca stabil Ai peste

40 de ani si cauti un loc de munca stabil si bine platit?Castiga mii de $ pe luna (garantat!), doar stand de vorba pe internet! (0720.418.000 1200. LUCRATOR santier contructii. Dezvoltator imobiliar angajeaza muncitori calificati si necalificati pe perioada nedeterminata in zonele Bucuresti, sector 5, oras Bragadiru si Domnesti. (0770.172.877/ 0726.088.081 1201. Lucrator bucatarie restaurant, fast food 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator bucatarie si personal curatenie. Asteptam cv-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de email. (0721.157.766 bucuresti@treif.ro 1202. Lucrator bucatarie interna cu /fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, salariu de 1.400-2.000 lei net in functie de experienta, program 8 ore/zi. Relatii la tel. sau mail: 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1203. Lucrator bucatarie interna cu sau

fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440

angajeaza fete si baieti, cu sau fara experienta pentru locatiile deschise, in Centrul Comercial Promenada si Baneasa. Asteptam telefonul tau. 1.600 L; (0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1218. Lucrator comercial SC Ziggo House SRL este pe piata din 2001 si comercializeaza haine de dama, cu reprezentante in 2 centre comerciale importante in Bucuresti (Sun Plaza si Afi Palace Cotroceni). (021.316.00.49 office@ziggo.ro 1219. Lucrator comercial urgent, super-

market Lujerului, Militari. Salariul brut 1900 ron. Tel, e-mail. (0721.758.124/ 0757.130.689/ 0723.575.737 jurimedoffice@gmail.com

1220. Lucrator comercial Auchan Militari. Raioane Gradina, Carmangerie, Brutarie, Parfumerie, Auto, Vanzator Produse Proaspete. Program FullTime, 8h/zi, contract de munca pe perioada nedeterminata. Pachet salarial atractiv si posibilitati de dezvoltare. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email militari@auchan.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr. 0374101324. Te asteptam in echipa noastra!

1233. Lucrator comercial, vanzatoare, suntem magazin mixt, avem nevoie de doamna sau domn serios, care este dornic de munca, si vrea o colaborare serioasa. Salariu motivant, program flexibil, bonusuri. Zona Teius. (0723.427.347 veronacomplexgrup@gmail.com 1234. Lucrator comercial, vanzator sta-

tie peco, DN3, Str. Biruintei nr.3 Pantelimon, jud Ilfov, (Lukoil), disponibil pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

1252. Lucrator in depozit, manipulant marfa, firma distributie, angajam baiat pentru depozitarea, aranjarea coletelor, produselor in spatiile special amenajate, incarcarea si descarcarea produselor in/din masini. Trimiteti CV la mail. office@terradent.ro 1253. Lucrator intretinere, angajez lucrator intretinere centru comercial, care sa aiba cunostinte sanitare si de reparatii usoare rigips, zidarie, finisaje); (0723.668.701 1254. LUCRATORI comerciali/ merchandiseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trade-marketing.ro

de securitate, interfonie, etc pt. firma instalatoare sisteme securitate. Experienta in domeniu constituie un avantaj, dar nu este obligatorie. Rugam cv pe email (0774.044.629 dana@systec.ro 1271. Lucratori pentru magazin incaltaminte, urgent, angajam vanzatoare in zona Cora Lujerului, contract de munca 8 ore, o zi cu o zi. Salariu motivant+ comision; (0756.789.789 1272. Lucratori productie standuri expozitionale. Atelier zona Dristor - Vitan. Salariu motivant, program de lucru L-V; (0762.632.268 1273. Lucratori spatii verzi, cu sau fara carent de conducere, pentru societate comerciala. Rugam seriozitate; (0723.504.813 1274. Macaragii angajeaza pentru macarale turn, firma Bog'Art. Relatii la telefon: (0745.119.431 1275. Macaragiu autorizat Societate comerciala angajeaza macaragiu autorizat categoria B sau E, pentru manevrare macara cu comanda de la sol. (Potain IGO 32). Salariu si bonuri de masa; (0774.699.394 1276. Macaragiu pod rulant relatii la telefon. (0734.735.067/ 0734.735.066

1255. Lucratori comerciai Angajam casieri lucratori comerciali pentru Shop&Go Clinceni, salariu motivant intre 1,400-1,800 lei net in mana, la nevoie se deconteaza si transportul; (0748.322.113/ 0761.657.052 andrei.buleandra@yahoo.com

1277. Macelar Chitila Experienta de minim 3 luni. Se doconteaza transportul. Program luni-vineri de la 8-17. Se ofera masa calda (catering). Contract de munca; 2.200 L; (0758.108.018 marin@3dhumandevelopment.ro

1256. Lucratori comerciali 1600 lei net, sef de magazin Shop & Go, salariu motivant si ajutor vanzator magazin alimentar pentru noapte. (0729.495.499

1278. Macelar preparator, domiciliu Colentina sau adiacent, 3000 lei plus pachet plus masa pranz; (031.005.04.43 cmncld@gmail.com

1235. Lucrator comercial, vanzator, gestionar, urgent angajam gestionarlucrator comercial- vanzator(e) depozit materiale constructii, instalatii zona Bucurestii Noi, Straulesti. Oferim conditii avantajoase, contract, salariu si bonuri de masa (0744.565.759/ 0765.506.187 comaromtrade@yahoo.com 1236. Lucrator comercial. Magazin alimentar tip market, angajeaza lucrator comercial cu sau fara experienta, cu spirit de echipa buna dispozitie, salariul net 1500 lei plus carte de munca 8h/ zi, zona Militari, 1237. Lucrator comercial. Shop&go Mega Image, angajam lucrator comercial in sector 6, cartier Militari, program in ture, echipa tanara, oferim seriozitate si stabilitate, bonus de performanta; 1.650 L; (0722.323.331 secareanu.gabriel@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

16 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1322. Manichiurista. Lant de saloane

Bucuresti angajeaza manichiurista (unghii tehnice) cu experienta, zona Dorobanti. Vad, conditii avantajoase. Salariu 2.000-3.500 lei 13 zile/ duminica liber; (0751.251.411

««««««««««««««««««

MANICHIURISTA. LANT SALOANE DE INFRUMUSETARE BUCURESTI ANGAJEAZA MANICHIURISTA (UNGHII TEHNICE), ZONA DIHAM SI IANCULUI. VAD, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.800 L; (0773.893.325 1323.

«««««««««««««««««« 1279. Macelar, preparator, lucrator com-

ercial pt. magazinul Selgros Berceni. Trimiteti CV-ul la e-mail sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti) Selgros Berceni, str. Turnu Magurele nr. 92-108, sector 4, Bucuresti; 145_SK@selgros.ro 1280. Macelari, bucatari, ajutor de

bucatar, spalator de vase, sector 2-3. (0768.308.199 Radu_mihaela00@yahoo.com 1281. Macelari, locuri de munca esti

macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 1282. Magaziner materiale constructii

SC Magnum Expert Building SRL (0728.106.312 magnum.expert.building@gmail.com

1283. Magazinul Selgros Drumul Taberei cauta pentru angajare: femeie de serviciu, lucrator comercial, casier, macelar, operator la fabricarea mezelurilor. Trimiteti CV-ul la email, fax sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti) Selgros Drumul Taberei, Valea Cascadelor nr. 26 B, sector 6, Bucuresti; (021.225.81.99 158_PS@selgros.ro 1284. Magazinul Selgros Drumul Taberei cauta pentru angajare: femeie de serviciu, lucrator comercial, macelar, operator la fabricarea mezelurilor. Trimiteti CV-ul la email, fax sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti) Selgros Drumul Taberei, Valea Cascadelor nr. 26 B, sector 6, Bucuresti; (021.225.81.99 158_PS@selgros.ro 1285. Magazioner CSC Trans Metal SRL domeniul de activitate confectii metalice cu sediul in Sat Rudeni Jud.Ilfov angajez magazioner. Salariul 1500 net lei + bonuri Pentru mai multe detalii la nr de telefon sau email; (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csctransmetal.com 1286. Magazioner si gestionar

depozit magazie si depozit componente elecromecanice ascensoare, sector 6, Bd. Timisoara nr. 100; (0766.229.614 1287. Maistri instalatori. Firma de instalatii angajeaza maistri instalatori si mastri electricieni in constructii, pentru lucrari de executie pe santier. Tel. sau CV la adresa: (021.312.10.30 secretariat@shsdynamic.ro 1288. Manager societate comerciala

angajeaza, salariul de 3200 lei, pentru urmatoarele: centrul comercial Baneasa. Asteptam sa faci parte din echipa noastra. 3.200 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1289. Manager magazin Mall Baneasa,

fluent engleza, salariu motivantoffice@top-tea-company.ro office@top-tea-company.ro

1290. Manager magazin pentru maga-

zin Shop & Go in Crangasi. Experienta in domeniu intr-o pozitie similara, obligatorie. Program de lucru 8-10 ore de luni pana vineri. Salariu 2100 in mana 2.100 L; (0738.979.290 xandrei_drag@yahoo.com 1291. Manager service auto Manager

service auto cu experienta in domeniu, posesor permis cat B, studii superioare, abilitati foarte bune de comunicare, spirit de echipa, 3.000 L; (0765.000.200 Contact@cafyjr.ro 1292. Manager vanzari pentru societate

productie produse de patiserie/ cofetarie si Horeca (0756.255.667 minigastrobites@yahoo.ro

1293. Manageri, ospatari, barmani, aju-

tori Looking for experienced managers, waiters, waitresses barstaff, grill chefs, and kp for turkish restaurants in UK. We provide accommodation.www.cevdetmutlu.com (00447971130636 cevdet@cevdetmutlu.co 1294. Manageri, ospatari, barmani, aju-

tori UK Looking for experienced managers, waiters, waitresses barstaff, grill chefs, and kp for turkish restaurants in UK. We provide accommodation. www.cevdetmutlu.com (+447971130636 cevdet@cevdetmutlu.com 1295. Manichiura, ne marim echipa,

cautam manichiurista ce isi doreste un loc de munca stabil unde poate obtine venituri substantiale. De 6 ani in Romania, carte de munca la 8h, salariu fix sau comision, zona Titan. (0766.621.638 1296. Manichiurista am deschis cel

de-al doilea salon Anias Beauty Center si ne marim echipa. Angajam manichiurista, experienta minim 3 ani. Salariul 2000 ron. Ne gasiti langa statia de metrou Dimitrie Leonida, 2.000 L; (0730.823.044 1297. Manichiurista cu experienta

pentru salon in Drumul Taberei, cu vad format, conditii avantajoase, salariu fix+ carte de munca platita, (0722.609.552 1298. Manichiurista cu experienta pt.

salon infrumusetare situat pe Campia Libertatii, parc IOR sector 3. Rog seriozitate; (0768.011.494 salonbeautyplay@gmail.com

1299. Manichiurista cu experienta, salon in Sebastian, Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 Bogdan88gherasim@gmail.com 1300. Manichiurista pachet salarial atragator peste 2000 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1301. Manichiurista pentru salon cu o

vechime de 16 ani, Campia Libertatii; (0726.116.830

1302. Manichiurista pentru salon in

zona Victoriei, salariu 1900 fix garantat, contract pe 8 h, produsele din partea salonului, clienti stabili, colectiv tanar si placut; 1.900 L; (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com 1303. Manichiurista pentru salon situat

in Militari, bd. Iuliu Maniu; (0722.654.660

1304. Manichiurista sectorul 3, Pallady, metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, program o zi cu o zi. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com 1305. Manichiurista tanara, cu aspect

fizic placut, cu minimum 2 ani de experienta, aptitudini suplimentare UF, construc?ii gel si oja semipermanenta. (0745.775.511 marius33_2004@yahoo.com 1306. Manichiurista - pedichiurista.

Salon infrumusetare zona M. Bravu Obor, angajeaza manichiurista - pedichiurista cu experienta. Relatii la telefon, sau CV la mail: dragos.neacsa@yahoo.ro (0724.593.699 dragos.neacsa@yahoo.ro

1324. Manipulant angajam;

(0737.994.034

1325. Manipulant pentru montaj si

intretinere platforme autoridicatoare. (0722.622.353 1326. Manipulant bagaje, personal

pentru incarcare, descarcare bagaje Aeroport Otopeni. Salariu 1400 net (de inceput), bonuri de masa (300 lei) si 300 lei sub forma de bonuri combustibil, 2.000 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1327. Manipulant cu permis categoria

D, personal pentru deservire pe aeroportul Otopeni. Salariul de inceput 1600 net, 300 lei bonuri combustibil, bonuri de masa (300 lei). Program in ture de la 5.00 am si de la 10.00 am; 2.100 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1328. Manipulant depozit(primitor-distribuitor) la Zarea pentru depozit produse finite, receptie marfa, pregatire comenzi, acte, aranjat marfa, operat in calculator. Sediul in sector 1, Bdul Bucurestii Noi nr.176, firma Zarea, la statia metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1329. Manipulant depozit, firma de dis-

tributie materiale de constructii cu sediul in orasul Pantelimon angajeaza pe termen lung manipulanti depozit de preferat cu domiciliul in Pantelimon sau zonele apropiate 1.800 L; (0731.015.774 ciprian.hriscu@sci-distribution.ro

1330. Manipulant firma distributie. Firma distibutie materiale de constructii, angajeaza manipulant marfa pentru depozit, in zona orasului Pantelimon. Echipa tanara, dinamica, oferim salariul atractiv program Luni-Vineri. 1.800 L; (0731.015.774 office@sci-distribution.ro

1342. Manipulant marfa, societate comerciala angajeaza manipulant marfa depozit legume fructe cu sediul in afumati, Ilfov; (0722.533.680 comenzi@cosuldelegumefructe.ro 1343. Manipulant marfa, uzina metalur-

gica angajeaza cu norma intreaga manipulant marfa. Oferim salariu motivant si tichete de masa; (0732.155.855/ 0729.036.742 cristi.ionescu@laromet.ro 1344. Manipulant marfa, casier si con-

silier vanzare pentru raioanele: materiale de constructii, gradina, bucatarii si vopsea. Leroy Merlin Chitila cauta colegi, te asteptam in echipa noastra (0758.095.784/ 0753.103.136 1345. Manipulant marfa, Ciorogarla

Cautam personal necalificat pentru depozitul de legume-fructe. Program L-V, 2 schimburi, 8h/ zi.Se asigura transport din Fierbinti, Videle, Malu Spart, Selaru, Poeni, Silistea, Petresti, 1.300 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com 1346. Manipulant marfuri Societatea comerciala IDM Kennedy Group angajeaza manipulant marfuri pentru depozit, cu sau fara experienta. Contract de munca, program 8 ore/ zi. Programari interviu la telefon sau CV pe email; (021.316.09.62 hr@idm.ro 1347. Manipulant marfuri, firma cu sediul in Afumati angajam baiat manipulant marfuri pentru depozit, asiguram transport de la Colentina; (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com 1348. Manipulant marfuri/ incarca-

tor -descarcator/ operator facturare pentru depozitul propriu. Oferim transport din Bucuresti si zonele Bolintin, Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu fix +bonuri de masa +bonusuri. Telefon: (0749.155.878

1352. Manipulanti marfa, stivuitoristi si gestionari. SC Agrirom SRL, distribuitor produse alimentare congelate si ambientale, angajeaza pentru depozitul din Sos. Andronache, Nr. 203, Sector 2, Bucuresti. Cerem si oferim seriozitate. (0741.092.278 romeotrandafir@agrirom.ro

1320. Manichiurista, pedichiurista in salon central, salariu atractiv, program flexibil, salon modern; (0749.232.233 1321. Manichiurista, pedichiurista,

stilist protezist cu experienta, salon central, Bd. Carol intersectie Mosilor. Cati; (0740.941.097

1372. MECANIC auto cu experienta

min. 3 ani si cunostinte avansate de mecanica auto multimarca. Service situat in zona Carrefour Orhideea- Grozavesti. Salarizare in functie de competente (0723.355.884

1375. Mecanic auto cu experienta, ofer-

im salariu foarte atractiv, conditii bune de lucru, program avantajos. (0765.000.200/ 0799.400.300 1376. Mecanic auto cu experienta;

(0722.550.018

1377. Mecanic auto Minim 1 an experi-

enta, diploma de mecanic obligatoriu; (0724.034.153 bianca@medicalvision.ro

1378. Mecanic auto pentru parc dezmembrari auto, cu minima experienta, oferim salariu atractiv in functie de cunostinte si prestari. Parcul se afla in Popesti Leordeni, strada Scolii nr. 73. 3.000 L; (0721.178.851 dez.antony@yahoo.com 1379. Mecanic auto pentru service roti,

cu experienta, sector 1, bd. Ion Mihalache, salariu, 4.000 L; (0784.339.160/ 0784.339.160

1331. Manipulant Marfa angajam

urgent. Salariu net 1300 lei, bonuri de masa 300 lei, bonus, transport decontat 150 lei, bonus de loialitate 700 lei. Program L-V 8h/zi. Locatie sector 3 Republica 1.600 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1332. Manipulant marfa cerinte:

responsabilitate si eficienta, zona Morarilor (0755.221.050

1334. Manipulant marfa pentru depozit cabluri din sector 3. Salariu atractiv. Program lunivineri 08.00-16.30; (0720.533.200

salon cu vad, Crangsi, foarte urgent; (0760.342.240

jeaza firma de confectii din Bucuresti. Relatii la tel.: (0731.041.499/ 0722.810.381

ca in reparatii si schimb piese auto multimarca. Calificare profesionala si experienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti. Salariu negociabil. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

1316. Manichiurista, coafeza, cosmeti-

1319. Manichiurista, cosmeticiana,

1371. Masiniste (confectionere), anga-

1374. Mecanic auto cu experienta tehni-

1333. Manipulant marfa depozit fructe si legume din Voluntari, zona pod Europa, angajeaza manipulant marfa cu norma intreaga. (0747.061.996/ 0723.776.099 claudiu.belehuzi@aebs.ro

Mihalache si Unirii. Oferim contract full time, salariu atractiv, clienti stabili, colaborare pe termen lung si cursuri de perfectionare; (0720.996.748

masinista marochinarie cu experienta, program de lucru L-V 8-16.30, atelier sector 1, salariu atractiv; (0766.285.336 siminadesign@gmail.com

intretinere de stivuitoare. Locatia Bragadiru, jud. Ilfov. Pentru detalii sunati la nr. de tel., 3.500 L; (0784.293.112 mecanovalmar@yahoo.ca

urista cu experienta, aptitudini suplimentare UV, constructie gel, oja semipermanenta, salon cu clientela in sector 3, (0743.010.337 cristiana_julea@yahoo.com

1318. Manichiurista, pentru saloane

Masinist pe masina de fasonat otel beton angajam. Relatii la tel. (0740.168.308

1367.

1373. MECANIC pentru reparatie si

1312. Manichiurista si coafeza Salon din Blv. Lacul Tei angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta si dorinta de dezvoltare. Oferim salariu fix, procent si conditii de lucru deosebite. Cautam si oferim seriozitate si stabilitate; (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro

cautam manichiurista ce isi doreste un loc de munca stabil unde poate obtine venituri substantiale. De 6 ani in Romania, carte de munca la 8h, salariu fix sau comision, zona Titan (0766.621.638

sioane La Mon Amour Massage. Esti tanara, frumoasa, senzuala, lipsita de prejudecati si in cautarea unui venit consistent? Te invitam sa te alaturi echipei noastra de elita, cu 10 ani de experienta! Mon Amour Massage, cel mai important furnizor de servicii de masaj erotic de lux din Bucuresti, este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de maseuze de elita. 3.000 {; (0732.889.966/ 021.316.88.38 manager@monamour-masaj.ro

1370. Masinista marochinarie angajam

SC Azad Enterprises SRL. Punct de lucru zona Obor; (0746.111.124

1311. Manichiurista semi, clasic, gel, serioasa, muncitoare si dornica sa evolueze in domeniu pentru Beauty salon in sector 3 cu vad si vechime. Te asteptam in echipa noastra (0722.132.892 simona.zuza@yahoo.com

1317. Manichiurista, ne marim echipa,

1366. Maseuze, cele mai bune comi-

1351. Manipulanti marfa angajeaza

1310. Manichiurista pentru vad vechi, salariu- procent si conditii avantajoase; (0764.692.929

ciana, Crangasi, salon cu vad, foarte urgent; (0760.342.240

1365. Maseuze reflexoterapeute, cabinet medical angajeaza maseuze / reflexoterapeute cu sau fara experienta in sectorul 6, program full time sau part time (0724.539.091

1369. Masinista incaltaminte atelier de incaltaminte - angajam masinista care sa stie si pregatitul(masa). Conditii foarte bune, zona Timpuri Noi; (0764.313.557 Theodora.adelina@yahoo.com

Angajam manichiurista cu experienta, program o zi cu o zi (inclusiv duminica), CM, salariu fix atragator. Salonul este situat in sector 3, intersectia Mihai Bravu cu Calea Vitan, 35 L; (0728.199.919 Lauraghizu@yahoo.com

1315. Manichiurista, angajez manichi-

angajaza salon masaj erotic de lux din Bucuresti, zona centrala - Piata Unirii, contract de munca, salariu motivant, bonusuri, echipa tân?ra, oferim cursuri de specializare, 1.500 {; (0758.063.750/ 0748.021.660 Contact@vip-obsesaion.ro

1350. Manipulanti depozit Afumati, pachet salarial 1700 lei, alte beneficii, program de lucru 3 schimburi. Contract nedeterminat. Pentru detalii sunati la nr afisat 1.700 L; (0749.608.510

1309. Manichiurista pedichiurista

salon One situat in Frumusani, jud Calarasi angajeaza pe postul de manichiurista si cosmeticiana. Oferim salariu fix + comision si carte de munca cu 8 ore (0766.345.279 Ely_190688@yahoo.com

1364. Maseuze cu sau fara experienta

Relatii la: (0722.246.104/ 021.345.65.70

salon, zona Titan, angajeaza; (0722.211.105

1314. Manichiurista si cosmeticiana,

rienta, conditii avantajoase de salarizare pt. atelier de marochinarie. Mijloace de transport, tramvai 32, 8, 23, 47, 25, 10, 1. Autobuz 117, 173. Tel. (0772.071.247/ 0736.360.067

1349. Manipulant, angajam urgent.

1308. Manichiurista cu experienta,

experienta salon Auchan Berceni; (0721.990.720

1363. Marochiner si masinista cu expe-

1368. Masinist terasamente, mecanic reparatii auto, mecanic reparatii utilaje, electromecanic pentru societate de constructii. Cerinte: experienta similara; (0731.160.273

1307. Manichiurista cu experienta si in unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422

1313. Manichiurista si coafeza, cu

1362. Maractiv Broderie angajeaza muncitori, companie de broderie industriala angajeaza fete/ femei, persoane calificate sau necalificate pentru completarea echipei. Munca stabila, fara deplasari, doua schimburi (dimineata/dupa-masa), contract (0730.168.785 maractiv@yahoo.com

1335. Manipulant marfa Afumati pentru

depozit. Pachet salarial 1700 lei, alte beneficii, program de lucru 3 schimburi Pentru mai multe detalii sunati la numarul afisat. 1.700 L; (0749.608.510 1336. Manipulant marfa depozit Bucuresti urgent pt. Pansiprod Distributie, str. Baiculesti nr. 1 sector 1. Se ofera loc de munca stabil, salariu + bonuri masa. Transport asigurat pt cei din sector 5 si 6 (0722.503.418 hr@pansiprod.ro 1337. Manipulant marfa depozit lactate

angajam urgent. Salariu net 1500 lei (in mana), bonuri de masa 200 lei, bonus 200 lei, transport asigurat. Program 8h/zi 5 zile cu 2 zile libere prin rotatie. Zona sector 2/Obor 1.700 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1338. Manipulant marfa in depozit de

mobila responsabilitati: manipularea coletelor cu mobila in depozit, descarcarea tirului cu mobila, incarcarea mobilei in masini pentru montaj, gestionarea si mentinerea depozitului in ordine; (0735.533.004 1339. Manipulant Marfa, angajam urgent manipulant marfa fabrica zona sectorului 3. Salariu 1300 lei net, bonuri de masa, bonus, transport decontat, program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.300 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1340. Manipulant marfa, desfasoara activitati de incarcare/descarcare a marfurilor, manipularea si asezarea acestora in depozite, manual sau cu ajutorul lizei, decorarea salilor pentru evenimente festive si targuri de nunti. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1341. Manipulant marfa, pt. firma

import si distributie. Program de lucru luni-vineri 08-17.45 cu pauza de masa. Salariu negociabil. Relatii la tel., (0745.333.666

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1353. Manipulanti marfuri pentru

pregatire marfa Dep. Livrare. Salariul 1400 + tichete de masa, dupa perioada de proba salariul se modifica. Informatii la tel. (0732.672.654 1354. Manipulanti marfuri pentru

pregatire marfa Dep. Livrare. Salariul 1400 + tichete de masa, dupa perioada de proba salariul se modifica. Informatii la tel.; (0732.672.654 1355. Manipulanti marfuri, soferi, firma de distributie bauturi din comuna Berceni, judetul Ilfov, angajeaza manipulanti marfuri si soferi categoria C cu atestat; 35 L; (0752.285.730/ 0752.285.730 1356. Manipulanti marfuri. Firma dis-

tributie bauturi, punct lucru langa Carrefour Militari, angajam manipulanti marfuri, (021.778.03.98

MANIPULANTI PENTRU DEPOZIT MARMURA DIN ALEEATEISANI 137A, BUCURESTI. ASIGURAM STIVUITOARE NOI, CARTE MUNCA SI CONDITII EXCELENTE DE MUNCA, PENTRU CEI DIN PROVINCIE ASIGURAM TRANSPORT SI CAZARE. PROGRAM: LUNI-VINERI 9-18, SAMBATA 10-15 (2 PE LUNA). RELATII: (0723.922.822 1357.

1358. Manipulanti si muncitori necalifi-

cati Depozit preparate carne angajam gestionari, manipulanti, muncitori necalificati. Se ofera salariu avantajos si tichete de masa; (0734.119.205 office@vericom2001.ro

1380. Mecanic auto receptioner, mecanic in hidraulica, vulcanizator, se lucreaza 8 ore pe zi +1 ora pauza de masa, 5 zile pe saptamana, nu se lucreaza sambata, zona Crangasi pod Grant, salariu neg., 3.000 L; (0729.009.900 servicedirectie@yahoo.com 1381. Mecanic auto Bosch Car Service Pipera, angajam mecanic cu experienta de minim 3 ani pt. Trendo Automotive, reprezentanta Bosch Car Service Pipera, salarizarea neta este intre 2.200-3.500 L, in functie de nivelul de calificare profesionala; 3.500 L; (0724.505.551 dan.necula@trendo.ro 1382. Mecanic auto cu experienta minim 3 ani, serios, disciplinat. Zona service auto Vitan (incinta Autovit Sa). Program luni - vineri 8:30-18:30. Sambata 8:30-16:00 (2 sambete liber pe luna). Bacsis de la clienti (1.000-2.400), 3.000 L; (0735.867.530 auto.networkinternational@gmail.com 1383. Mecanic auto cu experienta in domeniu AD Garage Auto Belucci, service ultramodern in Bucurest sector 3, pt. detalii va rog sa ne contactati la numarul de telefon (0723.498.131 autobelucciservice@yahoo.com 1384. Mecanic auto sectorul 1, experienta minima de 5 ani. Cunostinte in reparatii mecanica: - frane, directie, suspensie, distributii motoare, ambreiaje, cutii viteze, motoare, diagnoza; (0727.323.433 office@mamservice.ro 1385. Mecanic auto, salariu motivant (incepand de la 1.000 euro, in functie de experienta). Service-ul este in zona Costin Georgian. Detalii la telefon: (0723.816.676 smartautofix@gmail.com

1411. Medic Stomatolog si injectare acid

hialuroni MyCliniq angajeaza medic stomatolog si chirugi pentru ingectii cu acid hialuronic. Cartier Francez str. Cretei, nr 11, sector 1. (0799.856.652 eurocomstrategic@gmail.com

1392. Mecanic electrician auto cu expe-

1412. Medic tehnician veterinar pentru farmacia Medivet, urgent, zona parc Tineretului. Va rugam trimiteti cv la email (0746.768.173 resurse.umane@biovetimpex.ro

1393. Mecanic fabrica de medicamente,

1413. Menaj birouri Vitan, angajam persoana serioasa pentru menaj birouri zona centrala, Vitan. Oferim salariu si bonuri de masa. Orele suplimentare se platesc suplimentar; (0744.625.110

rienta urgent, sector 3, salarizare 2.0004.500 cu experienta 4.500 L; (0743.336.664 autototal.complet@gmail.com

executa lucrari de intretinere, revizie si reparatii, pregatirea, montarea, demontarea pieselor de format si a accesoriilor pe echipamente de productie/ambalare medicamente. Lucru in 3 ture, L - V; (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

1414. Menajera angajam menajera cu

program incepand cu ora 13.00.Zona Lacul Tei. Rog seriozitate. De preferat, nefumatoare. (0728.808.064

1394. Mecanic intretinere pentru statia de sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri, 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

1415. Menajera angajez menajera, zona Otopeni, program de lucru 8 h / zi si 5 zile/ saptamana (week end liber). telefon 1 L; (0799.880.646

1395. Mecanic intretinere/ reparatii auto, informatii la telefon; (0722.662.250

saptamana (luni si joi) 10 ore pe zi, curatenie si calcat, zona Trapezului, sector 3, plata la zi 170 ron, casa la curte, (0722.219.204 olo_adriana@yahoo.com

1396. Mecanic pentru parc dezmem-

brari. Se oferta cazare. Detalii la: (0742.273.628

1397. Mecanic reparatii si intretinere

pentru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Salariu atractiv. Program in trei schimburi 6:00-14:00-22:00 (0755.116.678 1398. Mecanic si vopsitor auto pentru

1416. Menajera caut menajera 2 zile pe

1417. Menajera cautam persoana pen-

tru curatenie, cladire birouri si camere, pentru sediul din Piata Victoriei.Program alternativ in ture 6:00-14:00/14:0022:00.Cerem si oferim calitate, seriozitate 1.500 L; (0748.777.757 1418. Menajera cu permis auto cat. B, 8

h/zi, eventual interna; (0722.967.272

service auto multimarca din PopestiLeordeni, cu experienta. Conditii de munca si salarizare foarte bune. Program l-v: 9-18.00. (0772.246.167 marius@armadaservice.ro

1419. Menajera curata, nefumatoare, simpla, cu mult bun simt, cinstita, pt. ap. 2 camere (45 m). Ofer 100 lei, rog seriozitate, 100 L; (0751.257.496

1399. Mecanic, Autosoft Militari angajeaza mecanic geometria directiei salariu +comision, tel. (0745.097.291

familie cu 1 copil, zona Doamna Ghica 1.500 L; (0724.309.693

1400. Mecanic, sef service, mecanici auto, vulcanizatori si geometrie roti, pt. service auto Chiajna, autorizat RAR; (0722.700.725 traiancapitanescu@yahoo.com 1401. Mecanic, ajutor mecanic service

auto sector 5, salariu atractiv, cer si ofer seriozitate. 3.000 L; (0767.117.771 AUTO.GABI@YAHOO.COM

1402. Mecanic, ajutor mecanic, electro-

mecanic pentru utilaje de ridicat (stivuitoare, transpaleti).SC Mecano Valmar SRL; 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 1403. Mecanic, electrician auto cu experienta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.500 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro

MECANIC, LACATUS MECANIC, ASCUTITOR, RECTIFICATOR, SERVANT POMPIER ATESTAT, CU PERMIS CAT. B, ELECTRICIAN INTRETINERE PENTRU SOCIETATE COMERCIALA. CV LA E-MAIL, FAX/TEL.: (021.242.24.33/ 021.242.18.47 COMMERCIAL@SOCEKO.RO 1404.

1405. Mecanici auto in service din zona

de Nord a Bucurestiului, sectorul 1. Salariu informativ: 2.000-4.500 lei/luna in functe de aptitudini. Se poate oferi si cazare sau transport, 4.500 L; (0751.146.662 1406. Mecanici auto, ajutori mecanici,

montatori demontatori auto, tinichigii auto, vopsitori auto; (07262154246 autototal.complet@gmail.com

1407. Mecanici auto, service auto multi-

marca. Salariu negociabil, sector 1, Bucuresti; (0728.625.820

1408. Mecanici reparatii utilaje-autoutil-

itare, companie autohtona angajam mecanici reparatii utilaje-autoutilitare. Locatie Bucuresti, asiguram cazare, salariu atractiv plus diferite bonusatii, telefon, (0728.110.078

Medic HACCP pentru societate multinationala, care sa verifice in 6 locatii in domeniul alimentar. Salariul se negociaza la interviu. Relatii la tel. (0799.831.111 1409.

1410. Medic oftalmolog, medic internist, medic cardiolog, parttime sau full- time si cu posibilitatea de a inchiria cabinet, pt. Policlinica. (021.321.26.85/ 0742.965.732 secretariatcajm@gmail.com

1420. Menajera part - time 6 ore pe zi,

1421. Menajera pentru pastrarea curateniei si activitatile de protocol in birou. Salariu motivant, tichete de masa, carte de munca; (0765.336.865 1422. Menajera pentru Sampetru Mirela-Filomena. CV la: mirelasampetru@gmail.com 1423. Menajera pentru vila in Mili-

tari, program 8 ore/zi, curatenie, calcat, gatit, 1.800 L; (0732.733.846

1424. Menajera pentru vila particulara, zona 2 Cocosi, Straulesti. Program 8 ore pe zi sau intern cu 2 zile libere, 2.500 L; (0732.956.246 mihaelaid@yahoo.com 1425. Menajera urgent menajera pt salon SPA, calcat, spalat, menaj, program de zi 11-21, zona Bdul Brancoveanu, se poate si intern pt provincie, carte de munca; (0736.611.941 1426. Menajera birouri zona Piata Vic-

toriei Firma de curatenie angajeaza menajera pentru birouri situate in zona Victoriei. Program luni - vineri 06:00 14:00. 1.500 L;

1427. Menajera interna, fara oblig-

atii, apartament doua camere, barbat strain. Salariul se va discuta la interviu; (0764.343.500

1428. Menajera Italia familie italiana cautam menajera ca sa ne ajute cu treburile. Sa cere persoana curata si de suflet.Sa ofera salariu si cazare si masa la domiciliu.Este necesar sa trimiteti CV si cateva poze; 600 {; menajera.salerno@yahoo.com 1429. Menajera multifunctionala full time Familie cu 2 copiii, cautam colaborare de lunga durata. Salariu atractiv. Program de lucru l-v. Cerinte: muncitoare, flexibila, sa locuiti aproape se zona Pipera, calcat, spalat, menaj complet. (0762.608.708 Liliana.jurca1@gmail.com 1430. Menajera pentru curatenie, gatit, calcat la doamna varstnica. Program 8 ore/zi. Nu sunt agentie, salariu 1.200 L; (0722.308.455 1431. Menajera Popesti Leordeni, carte

de munca, familie 2 persoane, locuim in Popesti Leordeni - casa, dorim menajera pe termen lung. program: l-v 9-18, iubitoare animale, carte de munca; (0722.219.569 cameliagc@yahoo.com

1432. Menajera sediu de birouri, Otopeni, Program de lucru: 8 ore/zi de luni pana vineri. Salariul lunar net: 1300 lei, tichete de masa, servicii medicale private, 1.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1433. Menajera si bona in Bucuresti (Piata Dorobantilor) cautam o menajera & bucatareasa pentru o persoana singura, care sa aiba grija de toata casa si sa faca mancare la nevoie, sa faca cumparaturile si administrarea generala a locuintei; 700 {; personal@georgebutunoiu.com 1434. Menajera si spalator vase restau-

rant sushi Chico Chillout, centru Bucuresti. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com

1386. Mecanic auto, servis auto multimarca angajeaza mecanic auto cu experienta, salariu atractiv (0767.801.328 office@dreamcarsolution.ro 1387. Mecanic auto, sudor tobe pentru colaborare in service dotat, procent 50%. (0724.337.072

1359. Manipulanti si stivuitoristi angajam urgent, stivuitorist salariul 1600 net, bonusuri lunare pana la 500 lei, bonuri si manipulanti 1600 lei, bonuri, bonus lunar (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com

1388. Mecanic auto, electrician auto Sky Auto Service angajeaza mecanic si electrician auto cu experienta. Adresa: str. Sergent C-tin Moise nr. 5C, sector 6. (0751.120.121/ 0751.102.020 office@skyautoservice.ro

1360. Manipulator, angajam pentru dis-

1389. Mecanic auto, vulcanizator, ajutor

1361. Mar&Pet Grup SRL angajeaza

service salariu motivant functie de calificare. Mediu de lucru si beneficii occidentale. Service multimarca; (0722.641.051/ 0761.745.380

producator de tamplarie termoizolanta angajeaza lucrator depozit. Salariu in functie de experienta variaza intre 16002000 ron+ bonuri de masaTel. Stoicof Liviu 1.600 L; (0727.789.170 LIVIU.STOICOF@marpet.ro

1390. Mecanic biciclete, Mos Ion Roata angajeaza mecanic de biciclete. Se apreciaza pasiunea pentru biciclete, dorinta lucrului bine facut. Este necesara experienta anterioara in cadrul unui service; (0724.323.363 roxana@mosionroata.ro

tributie produse alimentare sector 6; (0720.063.730

1391. Mecanic camioane Reprezentanta service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-5000 L, conditii bune de lucru, zona Militari, Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1473. Montator atelier mobila, fabrica mobila la comanda, angajam montator atelier. Fabrica complet utilata, toate conditiile, taiere in pachet, gaurire CNC. Salariu atractiv. Sector 5. (0727.454.449 1474. Montator mobila, asigura transportul si montajul mobilierului la sediul clientului, cunostinte de baza in montarea mobilei sunt obligatorii, salariu minim 2.000 lei net, detinerea permisului auto constituie avantaj; 2.000 L; (0735.533.004 1475. Montator mobilier pal, atelier mobila din pal angajeaza montatori cu experienta la bancul de lucru. Atelierul este situat in zona metrou Republica. Salariul este atractiv (0723.599.451 1476. Montator parbrize angajez mon-

tator parbrize autocare, camioane si autovehicule cu experienta, permis de conducere cat B; (0753.310.383 Office@metroautoglass.ro 1435. Menajera zona Pipera rond OMV

1456. Modelator/ modelatoare,

pentru apartamente in regim hotelier. Sa locuiasca in zona (Pipera, Aviatiei, Baneasa etc). Salariu 1500 lei, 1.500 L; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

pentru covrigarie situata in Militari, metrou Lujerului, salariu avantajos, rog seriozitate, pentru mai multe detalii sunati la nr: (0736.090.125

1436. Menajera zona Voluntari urgent,

1457. Modelatori covrigarie cu sau fara

salariu atractiv, (0769.281.514

1437. MENAJERA. FAMILIE ANGAJEAZA MENAJERA MARTI SI VINERI, NEFUMATOARE, RECOMANDARI; (0756.050.558 1438. MENAJERE cu forme legale, per-

sonal de curatenie pentru birouri, case, interventii. Cautam persoane serioase pentru colaborare pe termen lung; 1.500 L; (0745.526.682 office@echipadecuratenie.ro 1439. Menajere pentru curatenie apartamente angajam urgent. Salariu lunar, 1.600 L; (0722.209.880 1440. Menajere, suntem o companie de

publicitate in cautarea unor doamne pentru curatenie/menajere care doresc sa se angajeze full time; (0725.555.557 hrbucharestlowe@mullenlowe.com 1441. Menajere, agenti de curatenie,

firma de servicii integrate angajam, in conditiile legii si cu contract de munca, menajere si agenti de curatenie pentru curatenie rezidentiala pentru clienti privati. (0731.367.444 recrutare@toyhouseonline.ro 1442. Menajere/agenti curatenie, club

fitness si spa in Baneasa angajeaza personal pentru curatenie, asiguram transport de la metrou pana in locatie, program 8 ore, in ture, salariul 1500 lei net, contract de munca; 1.500 L; (0743.164.680/ 0744.332.072 1443. Menjaera full, part time club de inot, club de inot angajeaza pentru zona Bucurestii Noi, Jiului menajera pentru intretinere. Program de lucru 4, 6, 8 ore de luni pana vineri, in ture. (0722.310.052 clubulmiciicampioni@yahoo.com

1444. Mercantizor Bucuresti Ne marim

echipa de merchandiseri Mandy Foods. Drept urmare cautam colegi noi in Bucuresti.Ce oferim noi: contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu 1500 net, 1.500 L; (0748.090.973/ 0753.021.361 recrutare@mandyfoods.ro 1445. Meseriasi pentru finisaje inte-

rioare: gresie, faianta, marmura, granit, parchet, usi, rigips, glet si vopsea lavabila. Angajam cu carte munca, salarii atractive si cazare (apartamente inchiriate) pt cei din provincie; (0741.222.008 ciprianpal@yahoo.com 1446. Meseriasi echipe constructii la

rosu cheie, angajam meseriasi si echipe pentru constructii la rosu la cheie interioare si exterioare se poate plata la lucrare la mp la zi. Interioare exterioare oferim cazare pentru cei din provincie seriozitate; 1.000 {; (0723.066.619 razvangradinaru92@gmail.com 1447. Meseriasi pt. tencuiala mecaniza-

ta Bucuresti. Angajez sau caut sa colaborez cu echipa de tencuitori cu experienta pentru tencuieli mecanizate industriale in imobile noi (pe baza de var-ciment si ipsos), 4.000 L; (0740.282.243 mera.dorinel@gmail.com 1448. Mester, tehnolog pentru Fabrica

de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 1449. Mester/ tehnolog/ sef de sectie confectii dama Atelier de croitorie in sistem lohn, pentru confectii textile de dama este in cautarea unui tehnolog cu experienta de productie in confectii pentru export, calitati organizatori, bun tehnolog. 1 L; (0730.170.475/ 0728.203.033 art.broderie01@gmail.com 1450. Metropolitan Residence angajam agenti imobiliari cu experienta. Cerinte: abilitati operare PC, orientare catre client, orientare catre rezultate, abilitatea de a lucra in echipa. Abilitati de comunicare, negociere, vanzare, organizare. CV la mail; gabriela@metropolitanresidence.ro 1451. Model online Bucuresti, job-ul de model online implica chat, discutii online pentru care esti platita pe minut, si in functie de site-urile pe care esti inregistrata poti castiga de la 1$ la 10$ pe minut; 1.500 {; (0765.328.543 myart.studio@yahoo.ro

experienta zona metrou Aparatorii Patriei si zona metrou Iancului, program flexibil. Cautam persoane serioase. Salariu fix plus bonusuri (0765.318.359/ 0741.313.048 1458. Modele de top la Best Studios.

Vrei un job cu venituri garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumsetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752 1459. Modele fete, studente, casnice Cu

(cu permis auto); (0762.630.660

1479. Montator tamplarie pvc / al, anga-

jam montatori tamplarie pvc si aluminiu seriosi cu experienta vasta in domeniu cu permis salariu motivant, program luni vineri, 2.500 L; (0723.495.610 optim.profesional@gmail.com 1480. Montator, reglor, depanator

ascensoare, electromecanic ascensoare pentru societatea Romversis Top; (0766.229.614 office@cristalimage.ro

1460. Modele fete, studente, casnice

1482. Montatori mobila si tamplari pal.

pentru conversatii online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, bonusuri, garantat 60% prima luna (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodelsstudio.com 1461. Modele fete, studente, casnice pentru conversatii online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, bonusuri, garantat 60% prima luna. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodelsstudio.com 1462. Modele fete, studente, casnice

Sky is the limit, la Secret Models poti castiga atat de multi bani cat iti propui pentru a-ti indeplini toate visurile. Plata la zi, saptamanal, bilunar, bonusuri atractive, garantat 60% prima luna. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 1463. Modele fete, studente, casnice

Sky is the limit, la Secret Models poti castiga atat de multi bani cat iti propui pentru a-ti indeplini toate visurile. Plata la zi, saptamanal, perioada, bonusuri atractive, garantat 60% prima luna. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 1464. Modele online Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de euro? Devino acom model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100 % legal. www.fetishworld.ro; 3.000 $; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro

1465. Modele online, Comisioane avan-

tajoase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei, iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 1466. Modele online, esti comunicativa,

Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1467. Modele online, tinere 18+, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, Cherry Studio iti ofera un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Daca iti doresti sa schimbi ceva in viata ta, daca simti ca esti cam departe de visele tale, atunci noi, cei de la Cherry Studio te putem ajuta sa prosperi. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 1468. Modelier, croitoreasa calificata,

pentru confectii cu experienta in constructie tipare, croit, este ideal a cunoaste realizarea unui produs capcoada si pentru productie la serie in confectii de export. Competente de calcat. 1 L; (0730.170.475/ 0728.203.033 art.broderie01@gmail.com

1453. Modelator covrigi si vanzator;

1470. Montator folie cu saci fara experi-

enta program flexibil, salariu motivant. (0723.390.858

pentru covrigarie in Popesti Leordeni (centru, langa statuie), un liber/ sapt, salariu 2500 lei 2.500 L; (0735.988.298 caramelturk@yahoo.com

1471. Montator SC Mobira Grup SRL, firma producatoare de mobilier angajeaza monatori cu experienta, zona Crangasi, sector 6. (0722.698.948

1455. Modelator, zona Gara de Nord;

fara experienta, pentru firma specializata de aer conditionat; (0721.767.778

(0738.437.351

1478. Montator tamplarie PVC angajez

in domeniul compartimentarilor de sticla, montaj usi de sticla, montaj usi metalice,montaj profile PVC, montaj pereti gips carton (0786.124.787 smartproiect.office@gmail.com

1452. Modelator covrigarie zona Pipera, (se munceste 1zi da /o zi libera 5.30-21.30 sau 12 ore 6.00-18.00 salariu 1800 lei) si bd. Uverturii (12 ore de munca 06.00 dim-18.00 sau 1 zi da, o zi libera) (0737.523.284

(0723.155.370

urgent pentru firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti, montator subansamble. Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00 / 14.00-22.00. Relatii la telefon: (0729.925.035

sau fara experienta, independenta financiara, de acasa sau de la studio procent intre 50% si 75%, bonusuri, plata la zi/saptamanal/bilunar, garantat 60% prima luna. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodelsstudio.com

1469. Modelieri, CTC-ist si confectioneri cu buna calificare si experienta angajeaza firma confectii dama unde se lucreaza produse de lux, serii mici. Oferim salarii peste media pietei. Salariul este stabilit in urma probei de lucru. (0728.977.764

1454. Modelator covrigi cu experienta

1477. Montator subansamble. Angajam

1472. Montator aer conditionat, cu sau

1481. Montatori cu sau fara experienta

Firma productie mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan) angajam tamplari pal/ montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport Ratb si Metrorex. Tel.: (0723.667.880

1501. Muncitor in domeniul feroviar din

Germania. Cautam persoane cunoscatoare de Limba Germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full time. Denumire posturi: 1. Personal responsabil de siguranta santierelor feroviar; 2. Manevrant feroviar; 3. Personal control panou digital autovehicule autonome; Se ofera: cazare; - scolarizare; - posibilitate de promovare; - tarif orar incepand de la 9 Eur/brut pentru personal siguranta feroviara; - tarif orar incepand de la 12 Eur/brut pentru manevran/mechanic locomotive; - tarif orar incepand de la 14 Euro/brut pentru personal control panou digital autovehicule autonome; - ore sulimentare platite, sporuri platite; - transport (se asigura transportul pana in Germania in momentul angajarii); - contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania; Se cere: - seriozitate; - punctualitate; - flexibilitate; - disponibilitate de a invata; - carnet categ b reprezinta un avantaj.; - cunoasterea limbii Germane; candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic; Plecarile sunt in luna mai iar inscrierile se fac pana in 25 aprilie. Informatii la tel./ CV la: (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com 1502. Muncitor intretinere spatii verziterenuri sport, angajam muncitori amenajare si intretinere spatii verzi si terenuri de sport gazon natural si sintetic; 35 L; (0728.330.574/ 0723.542.755 office@hydroseeding.ro 1503. Muncitor magazin, de materiale

de constructii zona Soseaua Fundeni, salariu atractiv. (0722.245.190

1521. Muncitor necalificat, tipografie amplasata in Afumati, Ilfov angajeaza muncitor necalificat. Se accepta si persoane din provincie. Oferim cazare. (0786.958.267 marius.brecea@gmail.com 1522. Muncitor pentru depozit materiale

de constructii (cherestea), zona soseaua Alexandriei; (0740.037.693

1523. Muncitor sortare depozit ceramica angajam muncitori sortare depozit ceramica. Se ofera contract de munca si salariu motivant. Se asigura transport de la statia de metrou Aparatorii Patriei. Punctul de lucru este pe Sos. de Centura Buc. (0722.726.162 marian.teodorescu@bdlemntech.ro 1524. Muncitor, mester extruder, inginer

Fabrica Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), mester extruder pt. mase plastice si ajutor, inginer mecanic. Adresa: Popesti Leordeni, str. Pavel Ceamur nr.4, jud. Ilfov. Tel. (0742.244.271

1525. Muncitori angajam muncotori cal-

ificati si necalificati pentru lucrari de constructii; (0735.777.335

1526. Muncitori calificati finisaje interioare si muncitori necalificati finisaje interioare in Bucuresti. (0728.081.718 1527. Muncitori necalificati pentru fabri-

ca de garduri din beton. Se cauta baieti tineri rezistenti la efort fizic intens, salariu 3500 lei net, contract de munca , pt. provincie asiguram cazare. 3.500 L; (0730.712.603 1528. Muncitori necalificati, contract de

1504. Muncitor necalificat angajam pentru incarcare-descarcare marfa. Cerintele postului: seriozitate, forta de munca, cu domiciliul in Bucuresti, zona Titan Pantelimon 1.500 L; (0732.925.706

munca, salariu 3000 lei in mana, o masa pe zi, cazare gratuita, varsta maxima 45 ani, punct de lucru Bragadiru Ilfov. Oferim si cerem seriozitate. 3.000 L; (0723.364.199

1505. Muncitor necalificat angajez

1529. MUNCITORI necalificati, femei si

muncitor necalificat pentru ajutor instalator si montator aer conditionat; (0722.471.613 minobene@gmail.com 1506. Muncitor necalificat asamblare sau ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 7.00- 15.30. CV la email; (021.350.38.10 office@acp.ro 1507. Muncitor necalificat firma High Class Residence angajeaza muncitori necalificati pentru santierul situat pe Str. Postasului nr. 29, Bucuresti, sector 3 (0738.853.591 highclassresidence@gmail.com 1508. Muncitor necalificat pentru

curatenie curtea interioara a fabricii, salariul 1500 lei+ tichete de masa, informatii la tel. (0732.672.654

barbati, pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V, 1.700 L; (0746.143.148 comagrab@yahoo.com 1530. Muncitori SC Fibro Metals SRL angajaza la hala industriala Mogosoaia muncitori cu carte de munca;salariu intre 4000 si 6000 lei. (021.224.01.17 1531. Muncitori calificai amenajari inte-

rioare, cu experienta, pt. firma de constructii, salariu atractiv + cazare (0767.908.008 contact@biroul-de-constructii.ro

1544. Muncitori calificati si necalificati pentru instalatii HVAC (ventilatie, tubulatura)Montare de tubulatura ventilatie si aerisire. Ofer cazare. Salariu 90 lei/zi necalificat 130 lei/zi calificat; 3.000 L; (0720.604.219 bfaconstructint@gmail.com 1545. Muncitori calificati si necalificati

constructii Algorithm Residential S3 SRL. Salariu motivant si contract de munca. Salariul net pentru muncitori calificati 2400 Lei, iar pentru necalificati 1.700 Informatii suplimentare pot fi solicitate la telefon (0722.604.730/ 031.433.44.52 algorithm.residential@gmail.com 1546. Muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1600 lei net + bonuri de masa (300 de lei lunar). Relatii la telefon, 1.600 L; (0733.509.653

1532. Muncitori calificati pentru

tamplarie PVC si aluminiu, sediu firma in sector 4; (0744.552.405/ 0740.255.741

1547. Muncitori calificati, finisaje constructii cautam muncitori calificati pentru finisaje,la un santier situat langa Bucuresti,in Magurele,jud. Ilfov, salariu intre 130 lei pe zi si 150 lei pe zi, in functie de nivelul de calificare. 150 L; (0722.570.524 vivianapav@yahoo.com

1533. Muncitori calificati si necalificati

1548. Muncitori calificati. Firma de con-

in constructii; (0732.906.118

structii angajeaza muncitori calificati, salariu net 3.000-3.500 Lei, ajutor muncitori, salariu net 2.000-2.500 Lei; (0726.320.200 1549. Muncitori constructii pentru santierul nostru din Balotesti, judet Ilfov, angajam muncitori calificati sau cu experienta in constructii si finisaje interioare. 2.200 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro

1483. Montatori mobilier, Indeko mobili

isi m?re?te echipa! Angajam tamplari si montatori mobilier PAL/MDF. Ne dorim in echipa oameni cu experienta minim 12 luni dinamici si responsabili. Va asteptam in Bdul. Basarabia 256C. (0744.372.259 contact@indeko.ro

1550. Muncitori constructii calificati si

necalificati pentru Bucuresti, 2.500 L; (0735.464.720

1484. Montatori muncitori garduri

muncitori necalificati pentru hala, productie garduri din placi prefabricate de beton. Asiguram cazare dupa caz 100 lei pe zi); 100 L; (0762.666.607 art_pav@yahoo.com

1551. Muncitori constructii calificati si necalificati Se ofera contract de munca, echipament protectie, Cazare gratuita, un loc de munca serios cu salariu platit la timp si motivational. Salariu intre 2.0004.000 ron, 2.500 L; (0723.631.455

1485. Montatori pereti cortina angajez pe baza contract, muncitori cu experienta pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate (bond, eternit). Salariul lunar incepand de la 2.200 la 3.000 lei in functie de experienta in domeniu (0734.204.248

1552. Muncitori constructii. Angajam: dulgheri, zidari si zugravi. Oferim cazare in santier. Lucrari in Bucuresti si Ilfov; (0799.177.699 1553. Muncitori constructii. Firma anga-

jeaza muncitori necalificati: dulgheri. Seriozitate, contract de munca, cazare; (0766.672.766/ 0771.446.461

1486. Montatori tamplari mobilier din

PAL melaminat, sunati pentru informatii. Minim 2.500 ron. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program lunivineri orele 8-18. In incinta Faur sector 3. Carte munca. 3.000 L; (0766.638.967 office@marcoshop.ro

1554. Muncitori cu experienta pen-

enta, rugam seriozitate, urgent. Salariu de 2.000-2.500 Lei, urgent; (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com

enta si muncitori necalificati pt. firma multinationala zona Pantelimon (Selgros); (021.350.72.57 1491. MUNCITOARE necalificate pentru depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1492. Muncitoare spalat vase, ajutor

bucatar, Restaurant autoservire; (0731.831.335 1493. Muncitor pentru societate comer-

ciala zona Pantelimon Tuborg, permisul de conducere categoria B. constituie un avantaj, 1.700 L; (0785.555.551 jobbucuresti2018@gmail.com 1494. Muncitor cu permis coordonator productie chimisti, automatist, electrician pentru fabrica detergenti sector 3. CV la email/ tel., www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 1495. Muncitor cu permis de conducere

fabrica detergenti sector 3 angajeaza muncitor cu permis, coordonator productie, chimisti, automatist, electrician. CV la email.www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 1496. Muncitor depozit firma corpuri de

iluminat angajeaza muncitor pentru depozit, zona Voluntari-Ilfov, program de lucru L-V 08-17, salariu 2000 ron,rog cv pe office@atas.ro. Telefon (0768.633.974 cafer@atas.ro 1497. Muncitor depozit, depozit din Vol-

untari-Ilfov (Complex Smart-Expo Flora) angajeaza urgent muncitori depozit; (0731.331.398 laura.litu@ertec.ro 1498. MUNCITOR DEPOZIT/ ATELIER ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.100 L; (0735.887.402 1499. Muncitor hala metalica, gresie, faianta, rigips zugraveli, tencuieli. Cerinte: seriozitate, disponibilitate munca la inaltime. Avantaj domiciliu sector 3/2 (zona Republica). Relatii la; (0770.462.440 1500. Muncitor in constructii, plata la zi

80 Lei, pe ora 8 L; (070744342961

1534. Muncitori Calificati , Angajam

curatenie curtea interioara a fabricii, salariul 1500 lei+ tichete de masa, informatii la tel.; (0732.672.654

muncitori calificati in confectionare tamplarie PVC si Aluminiu. Tel: 0729.168.688 (PVC) si 0724.021.049 Aluminiu) (0729.168.688/ 0724.021.049

1510. Muncitor necalificat pentru depozit, cu sau fara experienta. Carte de munca, salariu atractiv. Zona Obor. Seriozitate, punctualitate, disponibilitate imediata. Program de zi (0751.873.793

1535. Muncitori Calificati /Necalificati

1511. Muncitor necalificat pentru maga-

zin materiale de constructii zona Hala Traian (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

MUNCITORI CALIFICATI- 140-180 RON/ZIMUNCITORI NECALIFICATI 100-110 RON/ZI PLACATORI POLISTIREN,ECHIPE MUNCITORI,ECHIPE LA METRU CAZARE ,CARTE DE MUNCA ,BANI DE MASA 25 RON/ZI (0746.799.743/ 0724.643.775 1536. Muncitori calificati hale industri-

angajam pentru sortare marfa. Domeniul de activitate este colectarea deseurilor reciclabile. Posturi disponibile in Carrefour Colentina. Mai mult detalii la tel. (0755.087.515

ale pt constructii industriale, oferim cazare si masa, conditii foarte bune de lucru, salariu atractiv, calificare la locul de munca, obligatoriu apt lucru inaltime 600 {; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com

1513. Muncitor necalificat la depozit de

1537. Muncitori calificati in constructii,

1512. Muncitor necalificat Colentina

materiale de constructii, incarcator descarcator. Carte de munca + salariu net 2.000 L; (0763.176.523 1514. Muncitor necalificat la depozit.

distribuim materiale si accesorii tamplarie PVC si aluminiu. Salariu muncitor necalificat 1500 ron. Locatie: Voluntari; 1.500 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 1515. Muncitor necalificat pentru insta-

latii sanitare si termice la blocuri noi Bucuresti. Program 8- 17 de l-v. Salariu de la 1700, contract de munca. (0728.558.231 1516. Muncitor necalificat si calificat,

angajam muncitori calificati si necalificati in hala productie pentru montaj tapiterii masini pentru provincie asiguram transport saptamanal si cazare; (0751.148.480/ 0751.148.480 pacifictur@yahoo.com 1517. Muncitor necalificat, incarcator,

descarcator, la depozit de constructii, 2.000 L; (0763.176.523 1518. Muncitor necalificat, personal

necalificat din provincie, cazare si masa asigurata, in zona ilfov-Stefanesti, salariu atractiv (0747.709.090 1519. Muncitor necalificat, salon de evenimente angajeaza muncitor necalificat. Program luni - vineri: 9-17. Pentru interviu sunati la tel.: (0766.594.249 1520. Muncitor necalificat, societate prestatoare de servicii angajeaza muncitori necalificati. (0735.778.844 sablamtot@gmail.com

Sc angajeaza muncitori calificati cu experienta in dulgherii, invelitori si mansarde la cheie. Salariu net 3500 lei.Asiguram cazare,transport la santier.Te.director 0744.304.636 3.500 L; (0744.304.636 1538. Muncitori calificati in constructii.

SC Creative Home Construct angajeaza cu carte de munca muncitori calificati: zugrav, zidar faiantar, contract de munca si salariu negociabil; (0722.527.005 creativehomeconstruct.sc@gmail.com 1539. Muncitori calificati si necalificati

1567. Muncitori in productie persoane cu sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro 1568. Muncitori necalificati angajam pentru fabrica ambalaje plastic, Bulevardul Timisoara, pe termen lung, cu contract, program 12 ore /24 ore, 4.300 L; (0769.957.243 1569. Muncitori necalificati angajam pentru sortare hartie. Oferim (cazare gratis) si transport. Conditii decente de munca in hala si alte beneficii. Zona Pantelimon Ilfov (0745.881.651 1570. Muncitori necalificati Cautam oameni seriosi in constructii, muncitori, nonalcoolici, doar din provincie exclus din Bucuresti, oferim cazare, mancare. Salariu 1800 lei, 1.800 L; (0751.141.917 blurresidence@gmail.com 1571. Muncitori necalificati complex de

evenimente cauta muncitori necalificati pentru activitati administrative. Program de lucru prelungit si in weekend. Otopeni sau imprejurimi; 1.600 L; (0728.808.064 1572. Muncitori necalificati cu permis conducere cat. B. Salariu 2.000 - 2.500 Lei; (0765.709.700 1573. Muncitori necalificati Fabrica Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), indiferent de varsta. Adresa Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4, judetul Ilfov (0742.244.271/ 021.890.33.02 1574. Muncitori necalificati femei si bar-

bati, pentru sortare deseuri 1.500 L; (0752.901.901 razvan.enache@recicleaza-deseuri.ro

1576. Muncitori necalificati in domeniul

1557. Muncitori fabrica tamplarie PVC

1509. Muncitor necalificat pentru

1566. Muncitori in fabrica. Firma productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale, tel.: (0720.112.734

1555. Muncitori cu permis conducere si

MUNCITORI DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII NUMAI CU CARTE DE MUNCA; (0744.675.760

1489. Motostivuitorist cu experienta si muncitori necalificati, zona Pantelimon (Selgros), pentru firma multinationala; (021.350.72.57

1565. Muncitori in crama, barbati la firma Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro

1575. Muncitori necalificati Firma con-

1556.

1488. Montatori usi lemn, muncitori calificati si necalificati angajeaza firma. (0722.123.669

1564. Muncitori in constructii, permis de conducere reprezinta un avantaj, pentru plecari in strainatate, nu se percepe niciun fel de comision, rog seriozitate. 1 {; (0784.261.800

tru firma constructii, salariu 120180 Lei/zi + cazare gratuita la apartament, avans 25 Lei/zi; (0746.799.743/ 0724.643.775 fara permis sau familie pentru munca la gradina de legume. Ofer cazare. 15 km de Bucuresrti. Rog seriozitate; (0753.819.816

1487. Montatori termopane cu experi-

1490. Motostivuitoristi cu experi-

17

Producator de tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati si necalificati (asiguram calificare la locul de munca); (0746.372.326 1558. Muncitori finisaje interioare caut pentru angajare, se ofera 13 lei pe ora, cei interesati sa sune la; (0728.081.718 1559. Muncitori in constructii cautam muncitori in constructii: dulgheri, fierari, zidari, zugravi. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Pt. cei din provincie asiguram cazare. Pentru detalii suplimentare: Ing. Ene George; (0766.840.318 enegeorge88@yahoo.com 1560. Muncitori in constructii Societate

comerciala angajeaza personal cu experienta in constructii. Constituie avantaj experienta montaj structuri de lemn/metal, montaj sticla securizata. Program de lucru luni-vineri, 1.800 L; (021.256.01.01 office@fenster.ro 1561. Muncitori in constructii zugravi, rigipsari, montatori gresie si faianta, montatori polistiren, decorativa, etc. (0740.276.503 1562. Muncitori in constructii beton armat, angajam muncitori calificati si necalificati in constructii beton armat si zidarie. Cofrare, armare, turnare, finisare. Bucuresti si Ilfov. Salariu motivant si la timp. Contract de munc? . SSM, 3.000 L; (0746.039.066 hello@retrodraft.ro 1563. Muncitori in constructii, calificati si necalificati pt. polistiren si decorativa plata saptamanal 150 de Lei pe zi 150 L; (0753.436.315/ 0753.436.315 Dorincristea05@gmail.com

structii angajeaza muncitori necalificati, zidari, salariu motivat. Relatii la telefon; (0731.620.278 instalatiilor industriale. Se ofera salariu 1.800-2.400 Lei pentru inceput; (0729.919.911

1577. Muncitori necalificati pe pozitia de sortator deseuri reciclabile, carton, folie in locatia Carrefour Vulcan, salariul 1600 lei, bonuri de masa, alte bonusuri, 1.600 L; (0752.901.901 gabriel.petre@recicleaza-deseuri.ro 1578. Muncitori necalificati pentru ai califica la firma noastra pentru job de matriter. Nefumator, disponibil program prelungit, ore suplimentare platite, o masa calda pe zi, sector 1, 2.500 L; (0731.552.802 iuliad1982@gmail.com 1579. Muncitori necalificati pentru cosit

iarba. Ofer cazare apartament pentru provincie, 3.000 L; (0722.296.707

1580. Muncitori necalificati pentru mon-

taj/demontaj schele seriosi si dornici sa faca parte dintr-o echipa tanara si dinamica. Experienta nu este necesara, te vom invata noi tot ceea ce trebuie sa stii 1 L; (0728.666.600 office@schela.com 1581. Muncitori necalificati pentru polizat piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066 1582. Muncitori necalificati barbati si

femei ambalatori si manipulanti marfa, salariu 1200-1300 lei net, bonuri de masa, transport asigurat, program 8h/zi lv, contract nedeterminat, detalii la telefon (0725.477.438 1583. Muncitori necalificati confectii metalice, fabrica de confectii metalice angajeaza muncitori necalificati din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit! Rel la nr. de telefon; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 1584. Muncitori necalificati in constructii, contract full-time, salariu brut 2919 lei, salariu net 2.000 lei (1.685 Lei + 315 Lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program L-V, 8-18, Auchan Militari 2.000 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1585. Muncitori necalificati pentru san-

itere Bucuresti, SC angajeaza. Salariu net 2.600 L; (0751.512.789

Firma constructii angajeaza muncitori calificati si necalificati. Se asigura cazare; (0771.770.120 1540. Muncitori calificati si necalificati Firma de constructii in Bucuresti , angajeaza muncitori calificati si necalificati precum rigipsari, zugravi, faiantari, instalatori.Asiguram contract de munca cu salariu avantajos. (0761.908.813 1541. Muncitori calificati si necalificati OneHR, recurteaza pentru industria mec. fine (barbati si femei), operatori, reglor, strungar univ., frezor, lacatus mecanic, controlor calitate. Locatie Popesti-Leordeni jud. If., (0734.158.175 contact@onehr.ro 1542. Muncitori calificati si necalificati

pentru constructii (interioare); (0740.903.257 1543. Muncitori calificati si necalificati

pentru constructii. Telefon pentru detalii chiar de azi. (0725.475.653 ionutcernat1@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

16 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1628. Ofer cazare, masa plus salariu

unui barbat fara obligatii pentru intretinerea unei gospodarii. Astept provincia; (0723.875.379

1629. Ofician, factor postal, Of. Postal Bucuresti 4, bd. Unirii 47. Relatii la telefon; (0736.705.380/ 021.323.29.81 1630. Oficiant urban si factor postal dis-

tribuitor urban - CN Posta Romana SA; (021.302.27.57

1631. Om la intretinere, spatii birou priceput si gospodar in domeniu intretinere. Interviu de L-V interval 13:00 pe Calea Serban-VOda nr. 22-24 sector 4 Bucuresti in spate la hotel Horoscope; 2.200 L; (0722.933.646 sport_3000_grup@yahoo.com 1632. Om la vase, restaurant terasa parc

Herastrau, cautam persoane serioase, pentru colaborare indelungata, experienta nu este obligatorie, salariu si alte beneficii 1.500 L; (0730.930.421 manager@embassy-park.ro

1633. Om sau femeie de serviciu la scari 1586. Muncitori necalificati si ambalatori. Fabrica productie alimentara Sector 6, angajeaza muncitori necalificati si ambalatori pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu net 1600 lei + tichete de masa + o masa calda, 1.600 L; (0732.672.654 1587. Muncitori necalificati, agentie

organizari evenimente angajeaza personal necalificat, fete si baieti, pentru manipulare logistica evenimente, incarcat, descarcat, aranjat. Program joi, vineri, sambata, duminica, luni; 2.000 L; (0726.350.802 1588. Muncitori necalificati, femei si barbati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu net 2000 pe luna + 2 mese/zi. 2.000 L; (0725.333.503 1589. Muncitori necalificati, hidroizola-

tori, zidari si sef lucrari angajam cu contract de munca; (0727.073.785 1590. Muncitori necalificati, pentru ai califica la noi in firma. Producem accesorii telefoane. Salariu + o masa calda. Doar nefumatori! program 9-18, lunivineri, locatia este sector 1, zona Domenii-Casin, 2.500 L; (0723.376.606 angajari2018@gmail.com 1591. Muncitori necalificati, pentru lucru in productie industrie usoara, in zona Militari/ Ciorogarla. Salariu motivant. Program lucru 2 schimburi. (0745.989.709

1592. Muncitori necalificati, calificati, SC Cordon Electronics SRL angajeaza muncitori necalificati/ calificati. Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati de luni pana vineri, intre orele 09:00- 17:00, la telefon; (0725.681.014 1593. Muncitori necalificati, constructii

angajam urgent angajam urgent muncitori necalificati in constructii, apti pt. lucru la inaltime. Nu este necesara experienta. Asiguram transport si cazare in Bucuresti. Salariu atractiv + bonusuri/prime; (0721.247.059 office@aartt.ro 1594. Muncitori necalificati, dulgheri, zidari, fierari dezvoltator imobiliar angajez muncitori necalificati: dulgheri, zidari, fierari pentru constructii bloc nou. Conditii avantajoase, plata saptamanal. Punct de lucru, str. Dreptatii, nr. 129, Sector 6. 100 L; (0765.376.032/ 0724.670.296 romeo_dutu@yahoo.com 1595. Muncitori necalificati. Cautam zilieri - castiguri intre 100-150 lei/zilnicVrei sa muncesti atunci cand ai timp si sa castigi zilnic intre 100 si 150 de lei? Detalii si inscrieri direct la numarul de telefon; (0738.749.656 1596. Muncitori necalificati. Fabrica productie alimentara sector 6 angajeaza muncitori necalificati. Informatii la tel. (0732.672.654 1597. Muncitori necalificati. Firma de

constructii angajeaza muncitori necalificati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Pentru muncitorii din provincie asiguram cazare, 2.300 L; (0736.035.666 Mihai.minicards@gmail.com 1598. Muncitori necalificati. Firma

de confectii angajam muncitori necalificati: - curatat ate, finisat produs la capat de linie. Carte de munca, loc stabil, zona centrala, salariu peste medie; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro 1599. Muncitori pentru firma cu profil

sportiv; (021.211.33.44

1600. Muncitori pentru mobilier PAL si

MDF, confectionare mobilier. Program normal cu Pauza de masa. Salriu de pana la 3000 Ron. Pipera, Voluntari 2.600 L; (0746.039.066

1601. Muncitori pentru placat polistiren

sau vata, 30 lei/mp, fara decorativa; (0751.325.099

1602. Muncitori pentru sectia de productie Fabrica de mezeluri SC Vericom 2001 SRL, cu sediul in Bucuresti str. Drumul intre Tarlale, nr: 25-29, sector 3, angajam femei si barbati, pentru sectia de productie, (0734.119.205 office@vericom2001.ro 1603. Muncitori pentru societate

constructii: sef echipa. Se cere seriozitate si experienta. Se ofera contract de munca. Cazare gratuita. Salarii pana la 200 Lei/zi si 30 Lei/zi avans pt. mancare; (0746.799.743/ 0724.643.775 1604. Muncitori placari polistiren.

Angajam meseriasi, salariu 120180 Lei/zi. Pentru necalificati salariu intre 90-110 Lei/zi, oferim cazare gratuita, 30 Lei avans/zi; (0746.799.743/ 0724.643.775 1605. Muncitori tamplarie pvc si alu-

miniu, salariu net 2.000 L; (0788.319.583

1606. Muncitori vopsitorie industriala,

angajam personal calificat/necalificat pentru vopsitorie industriala. Salarii 15002300 net+bonuri de masa. Program 8-17 luni-vineri. Transport de la Cora Pantelimon; 1.500 L; (0733.972.912 office@nhdp.ro

de bloc, pt. firma, rugam seriozitate (0764.949.605/ 0764.875.581

1607. Muncitori, angajam femei munci-

1634. OMV Rahova angajeaza personal cu/fara experienta pentru spalatorie auto ,restaurant, bar, bucatarie, consultant vanzari, casier, salariu 2350 lei. Detalii in Calea Rahovei 266 A Trafic Greu; (0723.360.300

1608. Muncitori, angajez urgent munci-

1635. Operatoare calculator si call center site pentru magazin online cu domiciliul in apropiere de Dragonul Rosu. Experienta minima operare calculator si comunicare, orientare spre client. (0771.766.207 cv@meimall.ro

tori necalificati pentru fabrica ambalaje, zona B-dul Timisoara, cu contract fulltime/ part-time, program luni- vineri; 2.350 L; (0769.957.243 tori calificati si necalificati pentru reabilitare blocuri cu contract de munca. salariu atractiv; (0768.303.902/ 0761.446.979

1609. Muncitori, firma din Popesti-Leor-

deni angajeaza muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de sticla; (0725.921.769 claudiu.soare@xglas.eu 1610. Muncitori, urgent, angajez sofer

cu experienta si 2 muncitori necalificati; (0770.432.615 1611. Muncitori. Angajam pietrari,

polizatori, muncitori calificati si necalificati pentru prelucrarea pietrei naturale, se asigura cazare, informatii Pantelimon, str. Orizontului, nr. 3, telefon: (031.106.60.20/ 0756.029.210 1612. Muncitori. Fabrica productie

alimentara Sector 6, angajeaza muncitori necalificati pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu net + tichete de masa + o masa calda. Relatii la tel., 1.600 L; (0732.672.654 1613. Muncitori. Firma tamplarie PVC

cu sediul in orasul Pantelimon angajam muncitori necalificati. Femei si barbati. Tel: (0759.019.910

1636. Operatoare call center (relatii cu

clientii) in telecomunicatii, relatii clienti program luni vineri 11.00-19.00 sambata 10.-14. cunostinte calculator, timbru vocal placut, rabdare. Disponibilitate de lucru; 1.300 L; (0761.463.095/ 0722.633.317 serviciul13@yahoo.com

1653. Operator curatenie pt. fabrica de medicamente. Responsabilitati: spalare echipamente productie, curatare zone ale fabricii. Program de 3 schimburi/8 ore, luni-vineri (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1654. Operator curatenie bloc rezidential Dristor, firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie (femei+barbati) pentru scara de bloc rezidential zona Dristor, program 8h/zi, salariu atractiv, contract de munca. .Relatii la nr de telefon (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 1655. Operator curatenie in Bucuresti,

bloc, firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie (fete, baieti) scara bloc residential Dristor, program 8 h/zi, contract, salariu motivant, program de l-v. Relatii la nr de telefon. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 1656. Operator curatenie. Firma de curatenie angajeaza operator curatenie pentru centru comercial in Bucuresti (zona Pantelimon). Oferim: salariu net 1.800 lei, prima de instalare, ore suplimentare platite, program 8 h/zi; (0751.113.011 1657. Operator date angajam urgent in

Jilava operator date cunoscator program Saga. Relatii la telefon (0766.074.840/ 0774.502.806 calitate.maia@gmail.com 1658. Operator DDD Societate comer-

ciala angajeaza cu program full time operator DDD. Preferabil din sectorul 6; (0765.480.076 igienaforte@gmail.com 1659. Operator DDD (deratizare- dezin-

sectie-dezifectie) DDD, Sc Ddd Nord Srl angajeaza operator DDD.Cerinte minime: permis conducere categoria B; disponibilitate de lucru la ore tarzii; experienta in domeniu constituie avantaj; (0740.236.789 contact@dddbucuresti.ro 1660. Operator departament facturare,

1637. Operatoare pc, cautam o colega calma, vesela, comunicativa pentru operare pc (nu are importanta varsta) , in sector 5, Bucuresti. Program: L-V 14-22, S 14-21, salariu 1600 Ron, (0770.869.943

firma distributie operator departament facturare, firma distributie bauturi alcoolice platforma vest, Carrefour Militari, angajeaza operator PC departament facturare. Se ofera salariu motivant, transport din zona Pacii; 1.900 L; (021.410.92.57 angajari@karadistrib.ro

1638. Operator Abkant si lacatus

1661. Operator departament facturare,

1639. Operator amanet aur si electronice. 2.000 lei+ comision; (0721.070.679 antikgold2013@yahoo.com

firma distributie operator departament facturare, firma distributie bauturi alcoolice platforma vest, Carrefour Militari, angajeaza operator PC departament facturare. Se ofera salariu motivant, transport din zona Pacii; 1.900 L; (021.410.92.57 angajari@karadistrib.ro

1640. Operator aparate cafea si bauturi

1662. Operator depozit, ambalator,

mecanic angajeaza firma EFD Induction din comuna Vidra, Ilfov. Conditii excelente. Interior 105. (021.332.19.48

angajam personal pentru aprovizionarea aparatelor de cafea si bauturi. Punctul de lucru il avem in incinta Aeroportului Otopeni. Masa asigurata si transport gratuit. Salariul 1800 lei, 1.800 L; (0731.770.849 razvan.vlad@ofresh.ro

stivuitorist Soc. comerciala cu activitate ambalare articole alimentare angajeaza personal mixt femei, barbati fara limita de varsta. Persoanele cu experienta in campul muncii indiferent de domeniu si varsta (0769.092.633 office@sare.ro

1620. Necalificati in Bucuresti. Cazare

1641. Operator buldoexcavator cu

1663. Operator dispecer centru de alar-

B.C.TR. Salariu avantajos; (0724.419.041

ma si video pentru RPG Security. Program de lucru flexibil, salarizare avantajoasa. Programari interviu la: (0219534

1642. Operator buldoexcavator, miniex-

cavator, miniincarc Firma de constructii angajeaza operatori pentru: miniexcavator Caterpillar, buldoexcavator Caterpillar, miniincarcator Bobcat Experienta obligatorie, avantaj permis B, C, E sau BE.Salarii atractive; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1643. Operator calculator Magazin de

materiale pentru instalatii sanitare angajeaza operator calculator. Constituie un avantaj: cunostinte minime de contabilitate primara si permis categoria B. office@cripal.ro 1644. Operator calculator pentru un site

online de produse profesionale de coafor, 1.800 L; (0728.561.857 banutoana@yahoo.com 1645. Operator calculator (admin), cer-

inte: limba engleza nivel mediu, pentru programare interviuri; (0766.715.701 1646. Operator calculator electronic si

jam, cazare si banii de mancare zilnic. Bucuresti, salariu 2.000- 2.400 lei; (0767.357.151

retele pentru provider internet, full time sau part time (0725.561.767 adrian@adrana.ro

1625. Necalificati, angajam personal fara calificare pentru activitati de manipulare materiale. Salariu atractiv si bonuri de masa; 1.800 L; (0721.488.884

1647. Operator calculator, CM;

1627. Nest - CM Com, statie de

betoane angajeaza agent de vanzare. CV-urile vor fi transmise pe adresa de email: contact@nestholding.ro

1684. Operator slot machine si pariuri sportive, cu sau fara experienta, pt. sala de jocuri in zona Piata Alba Iulia, sect. 3. Program 2/2, salariu 1500 lei. Asteptam cv pe adresa de email sau tel. 1.500 L; (0765.932.247/ 0736.378.348 neacsu.raluca89@yahoo.com

Operator. Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 1500- 1800 lei, program 8 ore/zi. CV la mail, relatii la telefon, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1690.

1619. Necalificati cu cazare in Bucuresti pt. firma constructii. Asiguram diurna zilnica. Conditii serioase. Salariu 2.000- 2.400 lei; (0740.838.160

fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0766.085.519

1683. Operator si tehnician automate cafea si snack salariu motivant, bonuri de masa, bonus-uri, contract de munca perioada nedeterminata. CV email (0752.168.105 liviuciuperca@networkcafe.ro

1689. Operator. Firma tamplarie PVC angajeaza operatori cu experienta pentru sectie infoliere profile PVC. Salariu fix 4600 lei. Angajare pe baza de concurs. Tel: (0744.499.891

tii. Se ofera cazare, diurna si contract de munca. Cerem si oferim seriozitate, fara alcool, salariu 2.000 L; (0734.492.895

1626. Necalificati, barbati si femei la

(0740.110.447

1682. Operator roboti calcat (de tip manechin), Pantelimon, Ilfov, zona Selgros, salariu 1.700 L; (0762.259.787

1688. Operator, masina imprimat de mari dimensiuni si masina de laminat UV. Experienta in domeniu. Punct de lucru Faur sector 3. Program L-V, 9-18. Carte de munca. Colectiv tanar. Salariu motivant (0766.638.967 office@marcoshop.ro

1618. Necalificati angajam in construc-

1624. Necalificati pt. constructii anga-

1681. Operator pompa beton angajez;

cu sau fara experienta, asiguram instruire. Zona Selgros, Pantelimon, salariu 1.700 L; (0762.259.787

in meseria de lacatus montator, lacatus mecanic pentru atelier piese electromecanice, Romversis Top; (0766.229.614

1623. Necalificati pentru productie mobilier din PAL. Angajam persoane pentru sters, ambalat si alte activitati specifice. Carte munca. L-V 8-18. Faur sector 3. Salariu negociabil. Colectiv tanar, posibilitate avansare, (0766.638.967/ 0735.876.984 www.marcoshop.ro

1680. Operator pc, facturist, - urgent, companie serioasa, angajam facturist (baiat) full-time pentru filiala din sector 1, zona Bucurestii Noi. Oferim salariu fix, bonus lunar, spor vechime si bonuri de masa. Program in 2 schimburi; (0743.158.809

1687. Operator utilaje curatatorie haine,

constructii, caut; (0768.080.030

sticla, montatori fara experienta in domeniul compartimentarilor de sticla, metoda de lucru in echipa. Montaj pereti de sticla, usi metalice, usi sticla, usi lemn, usi glisante. Salariu 1800 Lei (0786.124.787 smartproiect.office@gmail.com

1679. Operator PC, Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC - pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de email: (0765.517.197 hr@beststudios.ro

logica, Pantelimon, Ilfov, zona Selgros, salariu 1.700 L; (0762.259.787

1617. Necalificat pentru calificare

1622. Necalificati pentru montaj partitii

1678. Operator PC Societate toalete ecologice angajam Operator PC urmarire GPS, persoana tanara, dornica sa invete lucruri noi. Avantaj permis B. Program: l-v 8:30-18:00, s 8 -14 (in spate la Billa Barbu Vacarescu). (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

1686. Operator utilaje curatatorie eco-

1616. Necalificat cu permis conducere/

banda - Bucuresti, Compania La Fantana angajeaza barbati harnici, cu putere de munca si rezistenti la efort fizic pentru lucru la banda (bidoanele de 19 L se pun si se coboara de pe banda). Se lucreaza 8 ore/zi (L-V). (0725.050.493/ 0732.713.290 iulia.ciocalteu@lafantana.ro

tor pariuri sportive, zona Colentina Fundeni; (0740.554.444 Sir.popescu@yahoo.com

cuta turnarea pieselor din poliuretan prin injectie, in matrite. Experienta minim un an pe un post asemanator, studii medii cu profil tehnic, seriozitate. Salariu 2000 lei, bonuri masa, asigurare. (0724.111.535 office@fabricadeprofile.ro

1615. Necalifica?i, firma amenajare si intretinere spatii verzi , angajam muncitori necalificati. Pentru cei din provincie oferim cazare si utilitati gratuit. Salariul 2000 ron. Mai multe relatii la telefon. 2.000 L; (0745.224.703

1621. Necalificati pentru lucru la

1677. Operator pariuri, angajam opera-

1685. Operator turnare poliuretan, exe-

1614. My-Studio zona P-ta Victoriei angajeaza modele online, Comisioane avantajoase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta, mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro (0726.101.732 office@my-studio.ro

pt. cei din afara Bucurestiului, conditii bune, banii zinic pt. tigari si mancare. Seriozitate. Salariu 80-100 lei/zi, Marian; (0786.516.830

1676. Operator monitorizare trafic cunostinte foarte bune de Excell. Operativitate in indeplinirea sarcinilor. Spirit analitic, atentie distributiva. Disponibilitate de lucru in ture. Monitorizarea video a activitatii. Trimite Cv-ul; (0756.120.979 hr@icarustel.com

(0727.247.981

1648. Operator call center operator tele-

fon Oferim pachet salarial complet, fix + bonusuri, program 8h/zi, contract de munca pe perioada nedeterminata din prima zi. Sediul se afla in sectorul 5, Prosper Plaza (0785.548.668 cosmin.andrei.bo@gmail.co, 1649. Operator call center, companie

multinationala angajeaza operator call center cu sau fara experienta pentru locatia de la metrou Aviatorilor, se ofera pregatire la locul de munca, program flexibil de 8 ore /zi, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1650. Operator call center. Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 1.500- 1.800 lei, program 8 ore/zi CV la relatii la tel., 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1651. Operator call-center Bionatura Plant isi mareste echipa! Cautam operatori Call-Center, persoane optimiste si dinamice. Salariu atractiv+bonusuri. CV la contab@bionaturaplus.com (0736.634.120 contab@bionaturaplus.com 1652. Operator comenzi in cadrul unui

cunoscut magazin ochelari de vedere, ochelari de soare, si lentile de contact. Locatie: Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6, langa Afi Cotroceni. Program: 9:30 - 20 1.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1664. Operator dispecerat. Se lucreaza

in ture, norma intreaga, engleza sau germana obligatoriu; (0723.215.588 1665. Operator facturare zona Branesti

- Pantelimon Ilfov. Cunostinte minime de contabilitate, operare PC. Se asigura transport propriu; (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro 1666. Operator facturare contabili-

tate primara angajeaza SC AS PAN SRL cu sediul in Popesti Leordeni. Relatii la telefon Director Vasilescu Marian; (0760.699.993 1667. Operator facturare, Agricover cauta pentru depozitul de inputuri agricole din Joita, jud Giurgiu kM 23, A1.Detalii la email (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1668. Operator facturare, contabilitate

primara, secretariat, persoana serioasa, dinamica si receptiva. Domiciliu preferat: Colentina, Voluntari sau Afumati 2.000 L; (0737.514.340 atdpiese@yahoo.com 1669. Operator GPL, vanzator GPL. cu

sau fara atestat, 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com 1670. Operator incarcator frontal, cu

contract, telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip Terex cu brat multifunctional, 12 m. Oferim o masa/zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503 1671. Operator laborator foto, program luni vineri 8 ore. Experienta in lucrul cu laboratoare foto Noritsu necesara. Zona: Liberty Mall; (0724.514.572 1672. Operator magazin online, coleta-

tor, responsabilitati: preluare comenzi on line, telefonice/ email. Furnizarea de informatii comerciale clientilor. Activitati de coletare / impachetare a produselor (0755.044.515 bench.making@yahoo.com 1673. Operator masina aplicat cant,

producator de mobila, angajam lucratori cu experienta pentru masina de aplicat cant si masina de gaurit multiplu. Program fix, zona Popesti Leordeni reper : Pepsi, Ford), 3.000 L; (0733.318.308 laramodul@gmail.com 1674. Operator masini, ambalator,

lucrator depozit operator masini, cunostinte minime tehnice. Ambalator si lucratori depozit. zona Branesti - Pantelimon. se asigura transport; (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro 1675. Operator miniincarcator, buldoex-

cavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941

1700. Operatori productie si soferi distributie cat. C, barbati soferi operatori barbati si femei, salariu 1300-2200 Lei in functie de profil, bonuri de masa, program 8h/zi L-V, contract nedeterminat, detalii la telefon (0725.477.438

1720. Ospatar si barman, restaurant pub angajeaza ospatar si barman (nu necesita multa experienta), program 1 zi cu 1 zi, tips individual, masa asigurata, carte de munca; (0752.177.431 office@theharp.ro

««««««««««««««««««

1721. Ospatar si femeie la vase, restaurant Belviso centrul vechi angajam urgent ospatar cu experienta 1200 lei net si femeie la vase 1800 lei net. Program 2 zile cu 2 zile libere. Sunati pentru interviu; 1.200 L; (0723.693.149

1701. OPERATORI SALA JOCURI (TINERI/ TINERE). OFERIM: TRAINING, TINUTA, PROGRAM FLEXIBIL, CONTRACT DE MUNCA, SALARIU NET 1.500 LEI + BONUSURI, PENTRU INCEPUT; (0721.253.470 OFFICE_PLANETM@ YAHOO.RO

«««««««««««««««««« 1702. Operatori. Centrul de copiere

angajam operatori xerox cu experienta in domeniul multiplicare, scanare, printare, avantaj scriere coperti, diploma. Salariu incepand de la 1.700 L; (0751.757.857 1703. Ospatar angajam ospatar pentru restaurant -pizzarie cu terasa si vad bun, in sect 4, calificat cu minima experienta in domeniu 1 an. Oferim si cerem seriozitate si corectitudine' (0744.312.911 gabiflorescu56@yahoo.com 1704. Ospatar pentru restaurant zona Obor. Detalii la interviu; (0745.078.029 1705. Ospatar Restaurant Bistro Nord

din Gara de Nord angajeaza ospatar salariu avantajos plus tips, contract, concediu 21 de zile; (0720.059.544 1706. Ospatar Restaurant in zona Ian-

cului, Pantelimon, angajeaza ospatar. Conditii bune, tips, comisioane, masa. (0725.524.674

Barsov, se cere: minim 8 clase, se ofer: salariu atractiv, tichete de masa 12 lei, plata orelor suplimentare, al 13-lea salariu, prime si sporuri, program de lucru 3 schimburi, navete de bere gratuite lunar; (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 1696. Operatori PC in domeniul instalatiilor, manager pentru prelucrarea, introducere si validare date si documente, cunostine Microsoft Word, Excel, Point, avanataj daca cunoasteti domeniul instalatiilor, 2.000 L; (0724.040.460 distrigazsan@gmail.com

1726. Ospatar, Red Angus Steakhouse

isi mareste echipa. Angajam ospatar, barman si picol cu program 2/2, salariu motivant, masa personal si dezvoltare in cariera. (0788.251.471

1727. Ospatar, restaurant-berarie Bere-

stroika angajeaza ospatar cu experienta, (0721.100.000 office@berestroika.com

1728. Ospatar, ajutor de ospatar, Hash-

tag Pub angajeaza pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari. Tips; (0728.523.059 office@hashtagpub.ro

1729. Ospatar, ajutor ospatar si hostess

1730. Ospatar, ajutor ospatar si spalator

angajeaza ospatar cu experienta in conditii avantajoase. Pentru detalii tel; (0771.389.193 office@micaelvetie.ro 1709. Ospatar taverna Ikaria (Pipera).

Se asigura transport seara (0769.953.918 razvan.rosca3@gmail.com

1710. Ospatar fata pentru High Class Coffee &Lounge, b-dul. Burebista nr. 2, rond Alba Iulia. Asteptam CV-ul dvs. pe adresa de mail. Cerinte: minim 3 ani experienta, diploma ospatar, (0726.486.302 highclasscoffeelounge@yahoo.com 1711. Ospatar pentru restaurant Herastrau cautam un coleg pe post de Ospatar in restaurant Herastrau. Oferim salariu motivant si beneficii, cerem seriozitate. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 1712. Ospatar perioada vineri-sambata-

duminica, Chocolat Createur de Gout isi mareste echipa. Angajam ospatar pe perioada week-endului la restaurantul nostru situat in zona Piata Romana; 1.365 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

1714. Ospatar restaurant premium Piata

1695. Operatori la Fabricarea Berii -

1725. Ospatar, full time, terasa restaurant. Berceni, 15 zile pe luna, 12 ore pe zi. O masa calda pe zi. Evenimentele se platesc separat. Rog seriozitate; (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

1708. Ospatar restaurantul Mica Elvetie

1692. OperatorI curatenie in farmacii

1694. Operatori in productie. ICME ECAB SA -CABLEL Fabrica de electrice si de telecomunicatii angajeaza. Se ofera conditii foarte bune de salarizare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati intre orele 8.00-13.00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: (021.209.04.15/ 021.209.01.10/ 021.209.03.09

1724. Ospatar, cunostinte de barman, restaurant, cunostinte de barman, restaurant Sushi Chico Chillout, centrul vechi; (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com

Restaurantul Cherhanaua Ancora angajeaza: ospatar, ajutor ospatar, si hostess. Salariu motivant. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

1713. Ospatar restaurant Nor Restaurantul Nor este in cautare de noi colegi. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si de dezvoltare, (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

1693. Operatori date si contabili, societate comerciala specializata in administrarea imobilelor angajeaza operatori date si contabili. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita c.v-ul la adresa de email: dan_calina2000@yahoo.com dan_calina2000@yahoo.com

1723. Ospatar zona Unirii, ospatar restaurant zona centrala (Unirii), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 roxana@stadio.ro

cu specific italian, angajeaza ospatar; (0730.007.660

1707. Ospatar restaurant situat central,

1691. Operatori curatenie in farmacii Bucuresti firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii, inlocuitori concedii, pe perioada indelungata din toate sectoarele. Program 8h/zi, de L-V. Relatii tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

Iasi, firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii, program de 8h/zi, L-V, contract de munca, in localitatea Iasi. Relatii la nr. tel., (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

1722. Ospatar zona centrala, ospatar restaurant zona centrala (Unirii sau Universitate), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

Victoriei, ospatar cu experienta. Limba engleza obligatoriu; (0746.088.880 anca.matei84@gmail.com

1715. Ospatar restaurant the Embassy,

salariul lunar cu tips in jur de 3000-3500 lei.Program o zi cu o zi; 3.500 L; (0733.500.300 1716. Ospatar room-service pentru un

important hotel din Bucuresti. Locatie: Universitate, zona centrala. Program: 5 zile/ 2 libere: 8ore pe schimb. Salariu: 1200-1500 lei net, 1.500 L; (0725.132.133 1717. Ospatar si ajutor ospatar. Hotel

4*, zona Baneasa angajeaza ospatar. Hotel Phoenicia Baneasa angajeaza ospatar si ajutor ospatar, pachet salarial: 1800 lei - 2000 lei. Detalii la tel. (0749.144.909 1718. Ospatar si baiat pentru livrari la

domiciliu, angajeaza restaurant din 13 Septembrie. Relatii la telefon: (0764.687.270

1719. Ospatar si barman cu experienta Bite cauta ospatari si barmani cu experienta pentru gestionarea activitatii de lucru in bar si pe sala. Program 2 cu 2 sau 1 cu 1, de la 11-23. Transport si masa decontate; (0726.600.921 fadidraghici@gmail.com

vase pentru restaurant situat pe Calea Floreasca. Rog seriozitate; (0723.845.910 cristi@uanderful.ro

1731. Ospatar, ajutor ospatar, limba engleza nivel mediu pt. Kilkenny Irish Pub, Centrul Vechi, program flexibil, venituri realizabile 3500 lei. CV obligatoriu pe mail, in baza lui se programeaza interviul (0755.110.008 office@stpatrick.ro 1732. Ospatar, ajutor ospatar, ajutor bucatar, personal vase, barbati si femei, cu sau fara experienta pentru restaurant, 1200-1600 net, masa de pranz asigurata, transport asigurat, contract nedeterminat, program 8h/zi. Detalii la telefon (0725.477.438 1733. Ospatar, barman Restaurant cu locatie in centrul Capitalei, cautam sa ne marim echipa. Oferim salarii motivante, masa de pranz, traininguri, (0729.857.378 resurseumane@ekadevelopment.ro 1734. Ospatar, bucatar, ajutor bucatar,

femeie de serviciu pentru restaurant cu specific arabesc, vis a vis de Arena Nationala; (0756.616.666/ 0754.240.105/ 0746.696.666

1735. Ospatar, bucatar, barman, picol, 21 Pub Innovator isi mareste echipaangajam bucatar, ajutor bucatar, ospatar, picol, barmanSalariu atractiv; (0770.288.500 Laura.csilag@gmail.com 1736. Ospatar, bucatar, pizzar, femei serviciu Gradina Roka angajeaza ospatar, bucatar, pizzar, femei de serviciu. Pentru orice detaliu sunati la: (0773.772.821 1737. Ospatar, ospatarita Klan Destin angajaza ospatar/ ospatarita cu experienta minim, 3 ani abilitati de comunicare, organizare, seriozitate si adaptare la munca in echipa, aspect fizic ingrijit, 1.350 L; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com 1738. Ospatar, ospatarita la Beraria Germana, Oraselul Copiilorm Pizza Giovane. 1.500 L; (0726.477.406 elisaa.alexandraaa@yahoo.com 1739. Ospatar, ospatarita locatia este situata pe Bulevardul Decebal. Candidatul ideal este o persoana serioas?, activa si implicata dornica de performanta. Oferim salariu motivant plus tips, posibilitate de avansare. (0799.959.999/ 0724.858.990 Office.ipetrica@gmail.com 1740. Ospatar, ospatarita pentru restau-

rant Taverna Baba Novac. Salariu si tips motivat. Informatii la tel; (0771.544.334 mihaigeorgescu2002@gmail.com

1741. Ospatar, ospatarita Restaurant cu

specific italian situat in sector 2, angajeaza ospatar/ospatarita cu minim de experienta pentru a forma o echipa tanara, conditii avantajoase:contract munca, masa asigurata, program 2/2. (0725.246.188 ancalearoma@yahoo.com

1697. Operatori productie in cadrul unei

companii producatoare de obiecte sanitare din Bucuresti. Locatie: Bd. Preciziei.Program: L-V 3 schimburi 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1698. Operatori productie in cadrul unei

importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, Sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1699. Operatori productie in cadrul unei

importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 aprilie 2018

19

4

LOCURI DE MUNCÅ 1788. Ospatarita, Angajam ospatarita

pt restaurant The Globe, langa Billa Titan, Str. Postavarul nr.56, 2 zile cu 2 libere. sal. 2600 lei fix. Relatii la tel. (0721.741.418/ 0721.329.164 contact@theglobepub.ro 1789. Ospatarita, Bemolle Cafe din

Centrul Vechi, Pasaj Villacrosse angajeaza ospatarita. Program 2 zile cu 2 libere sau diferite variante de program: program de la ora 13, ora 16 sau part time de la ora 19. Tips, contract; 2.000 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 1790. Ospatarita, ospatar Restaurant cu specific italian angajam ospatarita, ospatar. Program 1 zi cu 1 zi. Salariul net 1800 ron. Adresa str Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi. 1.800 L; (0744.489.993 1791. Ospatarite angajeaza Bistro cafe

din zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

1792. Ospatarite Ne marim echipa.

1742. Ospatar, ospatarita Restaurant cu

specific Italian, situat in sector 2, angajeaza ospatar/ospatarita cu minim de experienta, pentru a forma o echipa tanara, conditii avantajoase:contract munca, masa asigurata, 2/2 zile. (0761.601.441/ 0768.143.658 ancalearoma@yahoo.com

1743. Ospatar, ospatarita si femeie la vase, angajez urgent pentru restaurant cu specific italian, Drumul Taberei. CV la adresa de mail sau la telefon: (0723.393.083/ 0765.723.733 trattoria2005@gmail.com 1744. Ospatar, ospatarita, femeie la vase si bucatar angajez urgent pentru restaurant cu specific italian, Drumul Taberei. CV la adresa de mail: (0723.393.083/ 0765.723.733 trattoria2005@gmail.com 1745. Ospatar, ospatarita, restaurant sit-

uat in sectorul 2 angajeaza ospatari, ospatarite cu experienta minim 3 ani, salariu 1.600 L/ 15 zile, contract de munca, o masa pe zi plus tipsul personal. Restaurantul are si terasa 1.600 L; (0765.922.428

1746. Ospatar, ospatarita. Restaurant sect. 1 angajeaza ospatar/ ospatarita cu experienta minim 3 ani. Program 2 zile cu 2 zile, concediu platit, salariu motivant. Cerem si oferim seriozitate; (0760.288.882 Office@jadoorestaurant.ro 1747. Ospatar, ospatarite, ajutor de

bucatar si femeie de serviciu angajam in zona Militari, sector 6. Relatii la telefon; (0770.354.776 1748. Ospatar, picol Terasa/restaurant,

zona Arena Nationala, angajam ospatar/picol. Salariu atractiv. Va rugam sa ne contactati la numarul din anunt. (0731.153.153

1766. Ospatari, barman, picoli, bucatari,

ajutor bucar angajeaza restaurantul "Elzada" din sectorul 4. (0722.214.001/ 0723.019.747 1767. Ospatari, barman, picoli, pentru

restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul 130 Ron tura, comision din vanzare, program 1/1, 2/2 130 L; (0723.580.658

1768. Ospatari, barmani Restaurantul La Mama Ateneu angajeaza ospatari si barmani cu experienta. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate; (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro 1769. Ospatari, fete si baieti. Restau-

rant cu specific chinezesc situat in noul Popesti Leordeni angajeaza ospatari fete si baieti, ajutor de bucatar si casiera cu experienta, aproape de metrou, oferim si cerem seriozitate;

Ospatari, livratori cu auto personal si femeie pentru vase si curatenie pentru pizzerie in sector 4; (0731.333.405 1770.

1771. Ospatari, ospatarite pentru

restaurant zona Armeneasca/Universitate, cu sau fara experienta. Limba engleza obligatoriu. Pachet salarial atractiv, masa, transport. (0752.308.454 1772. Ospatari, ospatarite restaurant

angajeaza ospatari, ospatarite, salariu preferential, in functie de experienta, zona Cotroceni. Rog seriozitate; (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

1773. Ospatari, ospatarite restaurant

bucatar, angajam ospatar, picol, bucatar, ajutor de bucatar. O masa/zi, prime de sarbatori,concedii platite,contract pe per nedet; (0734.207.029/ 0735.530.533

international din sector 3 de pe bulevardul Decebal angajeaza ospatari, ospatarite. Se ofera salariu avantajos, masa, transport asigurat, tips. Rugam seriozitate. (0760.187.973 contact@conacul-nobil.ro

1750. Ospatar/ospatarita cu sau fara

1774. Ospatari, ospatarite, restaurant

1749. Ospatar, picol, bucatar, ajutor de

experienta, zona Mosilor; (0787.789.515

1751. Ospatari Jack's Pub angajeaza ospatari fete/baieti cu experienta pentru locatie din centru vechi. Pachet salarial atractiv. Program 2/2. Pentru interviu zilnic dupa ora 15.00 str. Lipscani nr. 45, 1.200 L; (0749.772.974 dediucris@yahoo.com 1752. Ospatari pentru evenimente:

nunti, botezuri, petreceri private etc. Relatii numai intre orele 10.00-18.00. (0766.677.437 1753. Ospatari (fete, baieti), ajutor

bucatar, lucrator vase, angajam urgent; (0721.105.555 1754. Ospatari / ospatarite cu limba

straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77 1755. Ospatari calificati la restaurant Nassar 2. Interviuri dupa ora 14,00 in str. Armeneasca nr. 8; (0760.662.222 1756. Ospatari cu experienta pt. Restaurant Dream. Program full time (0749.911.202 1757. Ospatari pentru restaurant libanez salariu 2000-2500 lei pe luna, tips intreg; (0728.081.718 1758. Ospatari pentru pub, salariu, tips,

situat in complex Regie. Program 2 cu 2, contract de munca, salariu+ tips.Cerinte: experienta minim 1 an, beneficii: pachet salarial, lucru in echipa tanara, tips. 80 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 1759. Ospatari sau ajutor de ospatar, bucatar sau ajutor bucatar, brutar, femei la curatenie, incarcator descarcator marfa, angajeaza restaurant situt in str. Panait Istrati 101, vizavi de Piata Domenii. Relatii la: (0733.653.909 1760. Ospatari si barmani, La Copac -

restaurant cu terasa (strada Pitar Mos 23) angajeaza colegi ospatari si barmani, oameni tineri, pozitivi, cu chef de munca si atitudine placuta! Oferta salariala foarte buna, (0763.972.337 la.copac@yahoo.com 1761. Ospatari si picoli pentru restau-

rant italian Piata Amzei. Detalii la tel. dupa ora 9; (0733.333.021

1795. Ospatarite, club de biliard, bowl-

ing, snooker, tenis de masa, terasa, restaurant angajeaza ospatarite/ picolite. Contract de munca cu norma intreaga. Va rugam trimiteti CV pe email (021.316.09.62 hr@idm.ro 1796. Ospatarite, barmanite pentru restaurant cu specific international din sectorul 3. Salariu 1400 ron, 1.400 L; (0721.720.751 1797. Ospatarite, ospatari, program 1 zi cu 1 zi sau 2 zile cu 2 zile. Salariu 100 Lei/zi + tips, zona Dorobanti; (0766.446.977 1798. Ospatarite, ospatari, pt. Luna Cafe & Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email 1.500 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro www.cafeluna.ro 1799. Ospatarite/barmanite Pub

Centru Istoric angajeaza ospatarite, barmanite, animatoare si cliente hostess pt exterior. Program de noapte. Oferim salariu, comision din vanzari si cazare. Pentru detalii; (0763.651.507 1800. Patiser cu experienta, mode-

lator covrigi si ajutor cofetar, zona Berceni; (0723.384.312

1801. Patiser cu experienta, zona Ste-

fan cel Mare, sambata- duminica liber; (0722.558.062

chinezesc angajeaza ospatari/ ospatarite cu experienta min. 1 an, Bucuresti, 11 Iunie nr. 62, salariu 1.200 L; (0736.661.737 1776. Ospatari, picoli, barmani restau-

rant/lounge Bd Decebal, angajeaza ospatari, barmani si picoli cu experienta! Salariu atractiv, se lucreaza in ture, dorim angajati permanenti, seriosi si ambitiosi, aspect fizic placut; (0735.365.809 Izabella.ionita@gmail.com 1777. Ospatari- picoli pensiune Azuga, cazare+ masa+ salariu; (0761.089.659 1778. Ospatari. Angajez ospatari cu

experienta, restaurant in zona Ion Mihalache, Cotroceni; (0736.492.095 1779. Ospatari. Restaurant Beijing

angajeaza ospatari/ ospatarite cu/fara experienta si femeie la vase, livrator Bdul Unirii. Relatii dupa ora 11.00; (0767.566.670/ 021.327.40.10 1780. Ospatari/ barmani, La Mama Lip-

scani angajeaza ospatari si barmani cu experienta de minim 6 luni in domeniu. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate, (0721.102.101 necula.georgiana@lamama.ro 1781. Ospatari/ ospatarite, pt. restau-

rant libanez; (0742.230.602

1782. OSPATARITA Friends Pub anga-

jeaza ospatarita cu experienta si aspect fizic placut. Program 2 zile cu 2 libere. Venituri atractive; 1.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com www.friendspub.ro

1783. Ospatarita in Otopeni zona aero-

port, program luni - vineri de la ora 8 la ora 16, salariu atractiv. Weekendul si sarbatorile legale libere, echipa unita, tips. 1 L; (0734.727.777 contact@arome.work 1784. Ospatarita pt. restaurant pub

Fabrica, str 11 Iunie nr 50. Program de lucru 1 zi cu 1 zi libera, salariu atractiv, platit la zi, contract munca; (0758.234.484/ 0722.928.144 cristinastanicioara@gmail.com

1786. Ospatarita si aj. bucatar, restau-

1765. Ospatari, picoli, bucatari, barmani, ajutoare angajam pentru restaurant in Centrul Civic. Cei interesati sa sune la: (0728.081.718

del Mar (Saftica) angajeaza ospatarite. Se ofera carte de munca, cazare daca este nevoie), transport Piata Prese Libere. Salariu 1700 lei+tips, card de marcaj individual; 1.700 L; (0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com

1802. Patiser sau ajutor patiser Magazin

1763. Ospatari, angajam ospatari califi-

ospatari/ ospatarite pentru locatie centrala - Universitate. Limba engleza obligatoriu. Contract de munca, transport, (0768.041.033 andrei@lente.ro

1794. Ospatarite piscina. Piscina Aqua

zona Dorobanti; (0756.999.666

1762. Ospatari si picoli, angajam ospatari si picoli pentru local in sectorul 3. Cautam persoane serioase si dornici de munca. Detalii la (0842.080.068 bianca_rby@yahoo.com

1764. Ospatari, Lente angajeaza

1793. Ospatarite pentru cafenea situata in zona Baneasa, programari pentru interviu la telefon, (0748.266.244 bourbon_baneasa56@yahoo.com

1775. Ospatari, ospatarite. Restaurant

1785. Ospatarita pt. restaurant si terasa de vara in Sun Plaza Berceni, program 2 zile cu 2 libere, de la 9.00 la 23.00. Se asigura o masa pe zi. Salariu, tips cca 2800 lei; (0741.252.126/ 0728.968.315

cati. Salariu atractiv. Restaurant Sushi Terra. Bucuresti, sector 1; (0743.153.333 alinariulet@mail.ru

Doriti sa faceti parte din echipa noastra noastra tinera si dinamica restaurant El Torito angajeaza ospatarite, ajutor bucatar si femeie la vase, toti cu sau fara experienta, (0738.124.198 erubio83@outlook.com

rant Sos. Berceni Local cu salon si terasa, organizam petreceri, nunti, botezuri, etc. Programul de lucru este de la ora 10 la 24 (1 zi lucrata cu 1 zi libera). Beneficii masa + tips. Nu ezita sa ne contactezi, (0770.388.045 contact@cabanarestaurant.ro 1787. Ospatarita, angajam fete cu

energie pozitiva si zambetul pe buze. Salariu motivant, contract de munca, asigurare medicala, bonuri de masa, tips zilnic. Locatie Unirii Centrul Vechi. Minima experienta, engleza (0768.585.148

patiserie cautam patiser sau ajutor patiser pentru rulare Kurtos Kalacs. (0768.505.633/ 0751.015.851 1803. Patiser si covrigar cu experienta,

va rugam seriozitate, salariu 2.500 L; (0773.380.631/ 0773.803.631

1804. Patiser si modelator covrigi. Pro-

gramul o zi cu o zi. Asiguram carte de munca si salariu progresiv. Oferim si cerem seriozitate; 100 {; (0733.098.643 Esenza2017@yahoo.com

1805. Patiser si vanzatoare pentru cofe-

tarie-patiserie, zona Nitu Vasile; (021.460.36.78

1806. Patiser, Cofetaria Alice, Piata Iancului. Pachet salarial la angajare de 2300 lei (2100 lei net + bonuri de masa 200 lei). Program in ture l-d, 8 h/zi, 5 zile/7. Contract de munca legal. Detalii la telefon. 2.300 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 1807. Patisera pentru patiserie, Stefan

cel Mare; (0744.347.782

1808. Patiseri, modelatori covrigi cu

experienta, angajam patiseri si modelatori covrigi cu experinta zona Mihai Bravu Vitan; (0721.880.281 1809. Paznic centrul comercial IDM Basarab angajeaza paznic. Contract de munca cu norma intreaga. Programari interviu la telefon sau CV pe email cu specificatia postului; (021.316.09.62 hr@idm.ro 1810. Paznic de zi/ noapte, firma

1817. Persoana curatenie scari de bloc,

predare gunoi si spatii verzi, salariu intre 1000-1500 lei; (0735.214.123/ 0728.216.380/ 0766.866.075

1818. Persoana curatenie Piata Univer-

1849. Personal urgent, angajam pt patiserie covrigarie: vanzatoare (piata Minis), patiseri, manipulanti marfa: Tineretului, Gara de nord, Ion Mihalache. (0770.856.973

sitatii femeie serviciu cu norma intreaga in zona Piata Universitatii, Bucuresti. Detalii la telefon sau la fata locului. (0736.677.547/ 0736.677.547 bgd.dumitrescu@gmail.com

1850. Personal spalat vase ), restaurant

1819. Persoana de serviciu angajeaza Hotelul Capsa. Interviu in receptia hotelului Capsa, L-V, 08.00-15.00; (0757.645.737

1851. Personal administrativ, sofer intretinere spatii Sofer-personal intretinere spatiu administrativCautam o persoana capabila sa repare sis a intretina mobilierul din salile de lucru, sa intretina instalatiile sanitare, spatiul exterior curte, grad, (0743.119.481

1820. Persoana deficienta auz sau vor-

bire, angajam 2 persoane cu deficiente auz sau vorbire, central piata Unirii. Asteptam mesajele dvs. cu lucrurile pe care le cunoasteti si eventual CV.Colectiv foarte placut, program 6-8 h/zi. 1 {; (0726.221.274 office@annebebe.ro 1821. Persoana dinamica pentru activi-

tatea de administrare imobile. Program lucru 13:00-21:00. Nu este necesara experienta, 1.800 L; (0723.106.360 admynya@yahoo.com

1822. Persoana ingrijire barbat paralizat

cautam doamna cu varsta maxim de 50 ani, fara obligatii familiale, program intern, pentru ingrijirea unui barbat paralizat. Detalii la telefon; (0722.635.507 iuliancroitoru39@yahoo.com 1823. Persoana ingrijire batrana pentru batrana 85 ani, deplasabila, interna comuna Berceni- Ilfov, toate conditiile de trai confortabil. Salariu discutabil. 1.800 L; (0772.836.831 1824. Persoana interna nefumatoare

pentru ingrijire batran deplasabil si lucid. Ofer camera separata cu televizor, mancare, salariu; (0721.840.057 1825. Persoana pentru curatenie.

Coafor angajam persoana pentru curatenie part time sau full time de luni pana sambata de la 06:30. Salonul este situat in zona Baba Novac; (0765.266.131 1826. Persoana receptie, unitate cazare

esti sociabila/a si dornic/a de a invata, te asteptam sa lucram impreuna. Vei gasi siguranta, seriozitate ?i sustinere. Angajam cu cm si te dorim in echipa noastra. Limba engleza este o conditie 1.600 L; (0723.716.229/ 0728.711.782 office@antiquehostel.ro 1827. Persoana sau familie angajam

pentru intretinere capre, Teleorman; (0764.040.865

1828. Persoanal curatenie pt. bucatarii,

cameriste, Info Clean angajeaza cameriste, pers. curatenie instrumentar bucatarii si bucatari pentru hotel Marriott. Contract de munca, bonuri masa, decontare transport, asigurare medicala, bonusuri atractive, 1.400 L; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com 1829. Persoane, baieti, sofer Angajam

baieti in incinta o firma de sanitare, gresie si faianta (si sofer) Militari, str. Valea Cascadelor, nr. 23, magazin Imorom, program: l-v 09-18, sambata 09-16, duminica liber, salariu, bonus, 1.600 L; (0756.602.020 sanitare@yahoo.ro www.imorom.ro 1830. Personal baza sportiva Sud Arena situata in sos. Vitan-Barzesti 5-7 angajeaza personal fara experienta. Salariu 1.300 lei program 8h/zi; 1.300 L; (0737.337.037 office@sudarena.ro 1831. Personal cu sau fara experienta

pentru magazin Shop&Go situat in sectorul 3. Program 8 ore, doua ture, 2 zile libere. Transport asigurat tura doi . Salariu 1450 - 1600 Lei; 1.600 L; (0721.269.304 cristianmatea@gmail.com

1832. Personal curatenie mall Baneasa,

cinema. Program 8 ore in schimburi. Salariu net 1400 lei. (0760.014.788

1833. Personal curatenie si vase anga-

jeaza restaurant italian. 1600 lei, tips, transport. (0729.565.694

1834. Personal de curatenie pt. birouri, program 4-8 ore/zi, dimineata seara, lunivineri, in zonele Drumul Taberei, Afi Cotroceni Bucuresti, mediu placut de lucru, relatii la tel., salariu atractiv, CM, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro 1835. Personal magazin Shop&Go

Hotarele 7, zona Voluntari, angajeaz? personal, casiera, lucr?tor comercial, persoane serioase, salariu atractiv. (0799.299.387/ 0722.400.440 sg_stirbeivoda170@mega-image.ro 1836. Personal patiser, modelator, van-

zatoare patiseria Petru locatie 1 Mai si Crangasi. Ofer salariu atractiv si program flexibil in ture. (0721.230.101/ 0721.230.111 1837. Personal pentru activitate de dis-

tributie/ curierat, angajam urgent plata la zi sau salariu net, 1.600 L; (0764.914.055

angajeaza personal in regim full time/part time, inclusiv pensionari, pentru spalat vase. Detalii la telefon in intervalul orar 10-18. (0725.177.774

1852. Personal angajam: zugrav, zidar,

faiantar, dulgher, fierar. Salariu 130-170 lei/zi, saptamanal. Angajam zidari, zugravi, faiantari, dulgheri, fierari si necalificati. Daca din cauza firmei nu se lucreaza, zilele state acasa sunt platite integral, 3.200 L; (0720.328.899 Dnu.investments@gmail.com 1853. Personal birou - firma administrare blocuri, societate administrare blocuri angajeaza personal birou. Cerinte : cunostinte PC (word, excel), Salariu motivant si contract de munca. Asteptam CV pe mail office.crissana@gmail.com (0723.922.805 office.crissana@gmail.com 1854. Personal bucatarie firma catering

angajaza personal bucatarie, zona Fundeni. 1.800 L; (0788.888.835 alexandra@corelligroup.ro

1855. Personal bucatarie La Copac restaurat cu terasa (strada Pitar Mos 23) angajeaza buc?tar, ajutor de buc?tar ?i lucrator comercial bucatarie (spalat vase). Detalii la telefon si CV pe adresa la.copac@yahoo.com (0745.082.007 la.copac@yahoo.com 1856. Personal bucatarie bucatar, ajutor

bucatar, personal curatenie pentru cantina restaurant catering zona centrala. Program de lucru L-V 6.30-15.30, salariu atractiv (0723.337.174

1857. Personal bucatarie, curatenie, vase si ospatari sau ajutor ospatar angajeaza Restaurant Murad Caffe. Rel. la tel. (0733.653.909 1858. Personal cablare tablouri electrice, companie cu traditie angajeaza personal cablare echipamente medie si joasa tensiune. Se cere:experienta in domeniu, notiuni scheme electriceindemanare, seriozitate, atentie la detalii; (0722.665.044 1859. Personal calificat bucatarie rece,

ospatari, picoli; (021.313.16.07/ 0730.940.723

Personal calificat pentru menaj pentru apartamente, vile, Bucuresti, zona Pipera. (0733.733.178/ 021.326.79.79 1860.

1861. Personal cantina, cantina situata in imediata vecinatate a statiei de metrou Pipera angajeaza personal cantina (bucatari cald/rece, casieri, lucratori la linie, debarasatori, lucratori curatare legume). (0742.668.259/ 0744.487.028 mihai.samson85@yahoo.com 1862. Personal cleaning, femeie de ser-

viciu studio fitness, in zona Universitate, full time. (0727.749.098 andreea@revvolution.ro 1863. Personal contabilitate primara +

receptie marfa depozit engross angajeaza personal contabilitate primara+receptie marfa se ofera salariu net de 1600ron+300 ron tichete de masa, minim liceu. Adresa: Str.Drumul Dealul Bradului, Nr.50-80,Sector 4. 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 1864. Personal contabilitate primara,

tipografie amplasata in Afumati, Ilfov angajeaza. Se accepta si persoane din provincie. Oferim cazare. 1865. Personal contabilitate primara,

receptie marfa pentru depozit engross, salariu net 1500 Ron + 300 Ron tichete masa, minim liceu. Str. Drumul Dealul Bradului, Nr. 50-80, sector 4, in spate la Metro Berceni 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 1866. Personal covrigarie patiserie, patiser, modelator, vanzatoare, sofer cu sau fara experienta. Locatie 13 Septembrie, Diham.Asiguram contract de munca si salariu fix 1 {; (0767.434.527/ 0734.046.120 1867. Personal covrigarie/ patiserie Angajez modelator patiserie-covrigarie, zona Piata Gorjului, Militari. Salariu incepand de la 1600 lei net, bonus, prime; (0769.850.770

1876. Personal curatenie Angajam bar-

bati pentru curatenie in terminal de ciment, intretinere spatiu verde, activitati gospodaresti in zona Glina. Salariu 1400 lei in mana si decontare transport, program 8 ore, 1.400 L; (0769.671.121 ddbecoservices@gmail.com 1877. Personal curatenie Cautam o doamna cu aspect fizic ingrijit pentru curatenie in apartamente. Program luni vineri, 8h pe zi (8:00 - 16:00 sau 9:00 17:00). Se ofera CM, 1.700 L; (0732.267.853 1878. Personal curatenie complex rezi-

dential, zona Piata Victoriei. Program 715. Persoana serioasa cu experienta in curatenia profesionala, (0736.494.036

1879. Personal curatenie depozit, program de zi, zona com. Chitila, transport gratuit Piata Victoriei- Cora Lujerului. Conditii deosebite. 0721262304; (0722.233.425/ 0722.597.230/ 021.252.02.12 1880. Personal curatenie depozit- program de noapte, com. Chitila (transport gratuit Piata Victoriei- Cora Lujerului). Salarizare deosebita. 0212520212; (0721.262.304/ 0722.233.425/ 0722.597.230 1881. Personal curatenie Firma de curatenie angajeaza personal cu experienta pentru servicii de intretinere sali de sport in baza sportiva Lia Manoliu, program 06:00-14:30, salariu 1500 ron si bonuri de masa. Rog seriozitate. (0722.306.784 1882. Personal curatenie in centre com-

erciale, sali de cinema si cladiri de birouri, salariu net 1.300 - 1.400 Ron; (031.101.21.39/ 0722.763.974

1883. Personal curatenie locatie centrala (Universitate), salariu motivant pana la 2000 lei, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email, 2.000 L; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1884. Personal curatenie pentru gradini-

ta. Beneficii si promovari, in functie de implicare si seriozitate, sector 5; (0724.224.455/ 0724.224.455 director@thecollege.ro

1885. Personal curatenie pentru sala arte martiale, zona Panduri, luni-sambata, 2 ore, dimineata, 500 L; (0775.619.670 1886. Personal curatenie pentru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore - salariul 1.300 lei. Program part-time 4 ore, salariul 800 lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern; (0723.329.680

1811. Paznic, santier constructii, Chiaj-

1839. Personal pentru paza obiective,

1869. Personal cu experienta in monta-

1890. Personal curatenie 4 ore/zi, pen-

PAZNICI, SOCIETATE PRODUCTIE ANGAJAM PAZNICI INCLUSIV PENSIONARI; (0744.350.256 LUPUDANYELA@ GMAIL.COM 1812.

«««««««««««««««««« 1813. Pensiunea Atra angajeaza

bucatari si ospatari pensiunea Atra de 5 stele angajeaza bucatari cu experienta, ajutori bucatar si ospatari. Contact, email: andrei.popa@atradoftana.ro. (0732.675.816 andrei.popa@atradoftana.ro

Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Kaufland Valea Oltului. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Va rugam sunati la tel. sau trimiteti CV-ul dvs. la: (0728.555.625 gantimir@pepco.eu 1814.

1815. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Militari Shopping City. Alatura-te si tu echipei noastre. Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Pentru detalii rugam sunati la tel sau trimiteti CV-ul la: (0737.024.831 hr.ro@pepco.eu 1816. Persoana cu experienta Fabrica

de incaltaminte zona Timpuri Noi angajeaza persoana cu experienta pentru glaspapir (glazuit) si pentru caltiera. Cunoasterea mai multor operatii in banda de tras este un atu. Zona Mihai Bravu, Timpuri Noi, 2.200 L; (0730.501.000/ 0724.728.262 contact@sansavana.ro

non-stop angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, dispecera preluare comenzi, livratori de zi si livratori de noapte cu auto propriu. Detalii la telefon; (0723.469.078 cosminbanica77@yahoo.com 1842. Personal prepress- DTP. CV la

1870. Personal cu sau fara calificare

1840. Personal pentru spalatorie auto,

cu/fara experienta, spalatoria se afla pe Bulevardul Mosilor. Se ofera salariu + comision. Rog seriozitate. Pentru alte detalii sunati la: (0721.624.980/ 0746.235.444 1841. Personal pizzerie cu program

adresa email/ tel. Salariu 3.500 L; (0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeruobusiness.ro

1843. Personal restaurant angajeaza femeie la vase, ajutor de buc?tar cu experienta si osp?tar cu experienta. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere.Mai multe detalii la interviu; (0722.823.333 1844. Personal Restaurant cu mai multe

locatii in Bucuresti. Doresti sa te alaturi unei companii profesioniste, dinamice si sa lucrezi pentru un brand de renume noi, la Wuxing, ne dezvoltam si cautam sa ne marim echipa,CAUTAM COLEGI NOI.Detalii la:0731617815

1845. Personal Restaurant cu specific turcesc situat in sos Colentina, nr. 281 A, sector 2 angajeaza: sofer si ospatari (program nou- 2 libere/saptamana). Pachet atractiv. (0725.516.976 edessaromania@gmail.com

pentru urmatoarele operatii: debavurat, slefuit, lipituri alama (produse mici), lipit strasuri, emailat produse mici, montat capse, montat accesorii pe piele (021.314.54.40 1871. Personal cu sau fara experienta

pt. centru estetica faciala si corporala modern, cu vad format, rugam maxima seriozitate, rel. la tel. Anunt valabil si pt. maseuze, cosmeticiene. Relatii la tel. (0723.997.163

1900. Personal curatenie, cautam persoana activa care sa efectueze curatenia si intretinerea spatiilor comune ale unui camin privat din zona Obor. Salariu atractiv net 1700 Lei si tichete de masa. Telefon: 1.700 L; (0722.450.573/ 0722.436.858 office@mecanicafina.ro 1901. Personal curatenie, femeie de serviciu pentru locatie in piata Alba Iulia, program 8 ore pe zi, salariu 1400 + o masa pe zi, carte de munca. Asteptam tel pentru programare interviu. 1.400 L; (0763.110.110/ 0762.400.500 neacsu.raluca89@yahoo.com 1902. Personal curatenie, Restaurantul

Stadio angajeaza personal curatenie, locatie centrala (Universitate), salariu motivant, program full-time flexibil, masa de pranz asigurata. Detalii la nr. (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

1903. Personal curatenie, urgent, femei-

barbati; (0785.418.778

1904. Personal curatenie, baiat, pentru curatat geamuri, salariu net incepand cu 1.500 L; (0787.420.639 1905. Personal curatenie, Piata Victo-

riei, program de luni pana vinri 8.0016.00. Incepere imediata; (0763.300.600

1906. Personal curatenie. Angajam

personal curatenie pentru birouri. Salariu motivant; (0755.200.032

1907. Personal curatenie. Clinica

privata angajeaza personal curatenie. Salariu motivant; (0755.200.076

1908. Personal curatenie. Se cauta personal curatenie in zona Baneasa, sala de sport, program si salariu avantajos, (0724.728.884/ 0724.849.492 contact@go700.ro 1909. Personal depozit Altex Brasov, sef depozit, gestionar si manipulanti pentru depozitul Altex din Brasov. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala, decont transport. (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro

tru 3 magazine din zona Floreasca, Amzei si Victoriei angajam o persoana 4 ore pe zi in intervalul 17:00-21:00. Persoana trebuie sa aiba conduita buna, aspect ingrijit, sa reziste la efort fizic. 1.000 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro 1891. Personal curatenie birouri si sofer

firma de curatenie angajam urgent personal fete si baieti (cu experienta) pentru birouri si sofer. Salariu motivant. CV-urile pentru postul de sofer se primesc la totalcleaningservices2017@gmail.com 100 L; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com 1892. Personal curatenie birouri, Conex

Clean angajeaza femei de serviciu pentru curatenie birouri locatie fixa si interventii. Oferim salariu motivant si carte de munca; 1.400 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro 1893. Personal curatenie depozit farma-

ceutic relatii la telefon (0725.350.496

1894. Personal curatenie in centru com-

ercial (zona Pantelimon), salariu net 1.900 L; (031.101.21.39/ 0722.763.974

1912. Personal fast-food Maya Fresh Mexican Inspired - Take Away angajeaza personal fast food in locatia din Piata Amzei, Bucuresti. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj dar nu o necesitate; (0775.254.472 vasilecorbu@live.com 1913. Personal fast-food, fete peste 18

ani, pentru provincie asiguram locuinta; (0729.721.712/ 0722.418.555

1914. Personal feminin in Grand Arena Mall stand / insula cu accesorii pentru telefoane mobile in incinta mallului Grand Arena. Program 10-22.00, O zi cu o zi sau 2 cu 2. Doua weekenduri libere/ luna. Salariu, 1.600 L; (0769.637.305 alinacunitchi@yahoo.com 1915. Personal feminin pentru cabinet

optica medicala situat in localitatea Breaza, jud Prahova.Oferim un loc de munca stabil, curat fara stres, cu carte de munca, salariu motivant cu target (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com 1916. Personal feminin, pentru conversatii online oferim cadou 3000 Lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei + procent 50%, program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

1873. Personal curatatorie chimica

1846. Personal restaurant nou deschis

1847. Personal Societate din Bucuresti angajeaza: 3 lacatusi, 1 sudor, 1 maistru confectii metalice si 1 instalator. Oferim: salariu motivant, tichete de masa si transport decontat. (0740.590.912

1874. Personal curatatorie haine zona Floreasca, pentru curatat si calcat haine. Beneficii: tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife, 1.800 L; (0722.291.414 contact@ecofresh.ro

1848. Personal spalatorie auto angajeaza personal pentru curatare interior auto, salariu motivant, comisioane, tips, 3 zile lucratoare/ 3 zile libere, experienta nu este obligatorie; (0749.118.354

sonal curatenie pentru program in doua schimburi, 06:00-14:30/14:00-22:00, locatia se afla in zona Piata Victoriei, salariul net 1400 lei; (0771.302.305

1872. Personal curatatoria Aqua Carrefour Felicia Baza 3 prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 lei net: tichete, sporuri, decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu; 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro

(receptie primire haine, calcator, operator curatator textile, croitoreasa). Punct de lucru: centru comercial. Salariu de baza atractiv plus comisioane; (0742.105.106

in Pipera cauta ajutor bucatar, barman, ospatar/ospatarita, pizzar, brutar.Salariu bun + facilitati; (0726.494.076

1899. Personal curatenie, angajam per-

1911. Personal experienta sala de croit si modelier, firma de confectii imbracaminte de lucru angajeaza persoana cu experienta pentru sala de croit (spanuire, incadrare, taiat curis) si modelier pentru seria 0 zona Bd.Ghencea(vis a vis stadion Ghencea) (0724.264.382 office@limarom.ro

1889. Personal curatenie 4 ore, pentru intervalul 17:00-21:30 de l-v in zona Victoriei. Se face contract de munca, salariu de 1000 lei in mana. 1.000 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

««««««««««««««««««

1898. Personal curatenie, angajam personal curatenie pentru cladiri de birouri in zona Dorobanti si Baneasa, locatie fixa, salariu bun; (0751.278.488

1888. Personal curatenie pt. scoala gimnaziala aflata in sector 3, statia de metrou Mihai Bravu (0724.664.040 cristian.mari@scoala-arc.ro

1868. Personal cu experienta pentru centru de printare/ plotare, confectionat stampile (Dristor - Baba Novac). CV la: regatadesign@gmail.com

jul si calarea tamplariei PVC, pentru departamentul Export - Relatii la telefon: 0726.711.301 si Operatori productie pentru sectia Infoliere profile PVC - relatii la tel: 0728.853.009 angajeaza SC Far Est Windows. Cerinte: cu sau fara experienta, abilitati tehnice, atentie la detaliu, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si dorinta de munca. Responsabilitati: realizarea normelor de lucru, respectarea standardelor de calitate, respectarea procedurilor de lucru. Beneficii: dezvoltarea carierei intr-o companie in continua evolutie, pachet salarial motivant, bonus in functie de targetul realizat, lucrul intr-un colectiv tanar si dinamic, format din profesionisti; (0726.711.301/ 0728.853.009

1897. Personal curatenie spatii exterioare - hotel. angajeaza Hotel Ramada North - Bucuresti (zona Pasaj Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu). Oferim 1.500 lei in mana, masa calda in cantina proprie, cazare daca este cazul. Pentru programari interviuri sunati la tel. sau transmiteti CV la: 1.500 L; (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

1910. Personal depozit materiale de constructii muncitori, manipulant marfuri cu permis categoria B, avantaj permis stivuitorist. Pentru detalii, sunati la tel. (0744.675.760 alexradutz@yahoo.com

1838. Personal pentru functia de distribuitor, agent vanzari pedestru fara limita de varsta; (0371.477.855

cu/fara atestat, inclusiv pensionari. (021.335.44.91/ 0723.346.264

1896. Personal curatenie pentru spitale din Bucuresti angajam personal, salariu 1200 lei plus sporuri, fara intarzieri salariale, ore suplimentare platite, asigurare medicala, se poate lucra si in schimburi, str. Maica Domnului nr. 9, tel. (0735.564.809/ 0735.564.801

1887. Personal curatenie pentru societate situata in sectorul 2, program 8 h/zi, 5 zile/saptamana, contract de munca, oferim si si solicitam seriozitate. (0734.956.558 team@fratelli.ro

Bucuresti. Oferim contract de munca si salariu motivant. Restul detaliilor se discuta in cadrul interviului. Relatii la tel. (0735.608.241 na, contract full-time, salariu net 1715 lei (1400 lei cash, 315 lei bonuri de masa), 100 lei bonus de sarbatori. Se cere atestat de paza, 1.715 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1895. Personal curatenie pentru birouri angajam in zona Militari. Salariu motivant. Rugam seriozitate. (0725.963.165

1875. Personal curatatorie si spalatorie

eco tip Nufar. Salariu intre 1500 - 2000 Ron, contract de munca, program de lucru in ture Piata Big Berceni, multiple linii RATB si metrou, (0727.215.133

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

16 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1966. Personal, ospatari, bucatar, aju-

tor, pentru restaurant pizzarie, sector 4, cu terasa si vad bun, (0744.312.911 gabiflorescu56@yahoo.com

1967. Personal, vrei sa devii manichiurista? te pregatim gratuit timp de 30 de zile, chiar daca nu ai diploma, apoi iti oferim angajare intr-unul din saloanele noastre. Ne dorim sa oferim o sansa reala persoanelor pasionate de manichiura. (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com

««««««««««««««««««

PERSONAL. DACA ESTI MOTIVAT SI VREI SA LUCREZI LA STANDARDE EUROPENE VINO LA RESTAURANTUL IL CANTUCCIO RISTORANTE SA FACI PARTE DIN ECHIPA NOASTRA. ANGAJAM BUFETIERA, BUCATAR / AJUTOR BUCATAR, PIZZAR, OSPATARITE/ PICOLITE, SOFER LIVRARE COMENZI. SALARIU ATRACTIV, PROGRAM FLEXIBIL; (0721.251.823 1968.

1917. Personal fete masaj, somatic,

plata zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; (0724.168.007 nelly_pisy@yahoo.com 1918. Personal intretinere spatii verzi, Angajam personal cu experienta pentru intretinere spatii verzi. Activitatea se desfasoara intr-un parc din sectorul 6. Salariu de inceput 1.500 lei + bonuri de masa. Se lucreaza si iarna; 1.700 L; (0744.476.094 1919. Personal la curatenie persoana

serioasa, apta de munca pentru curatenie sala fitness, program 2 zile lucrate /2 zile libere, salariu 1.800 Lei (0762.970.269 marya.negru@gmail.com 1920. Personal la vase Restaurant angajeaza personal la vase si curatenie. Conditii de munca avantajoase. (0730.007.660 1921. Personal linie si distributie pentru

Autoservire Floreasca; (0729.629.424

1922. Personal lucrari de constructie inginer drumuri si poduri, responsabil RTE, devizieri pentru ofertare si intocmire situatii de plata, mecanici utilaje (deserventi), muncitori necalificati (021.332.44.10/ 0732.668.015 office@petroconstructgroup.ro 1923. Personal masaj, cu o experienta de 3 ani in domeniul masajului si o clientela formata, ne dorim sa ne extindem echipa si sa oferim sansa catre un job bine platit unor fete in cautarea unui loc de munca; 3.000 {; (0799.222.792/ 0799.222.792 blue.moonline@yahoo.ro 1924. Personal necalificat Fabrica

productie alimentara Sector 6, angajeaza muncitori necalificati si ambalatori pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu + tichete de masa + o masa calda 1.600 L; (0732.672.654 1925. Personal necalificat in Oraselul

Copiilor, loc de joaca. Salariul net 1800 lei. 1.800 L; (0722.260.427 1926. Personal necalificat in bucatarie,

cu sau fara experienta, pentru firma de catering in zona sector 1, asiguram hrana zilnica, program luni-vineri, salariu minim 1700 lei 1.700 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 1927. Personal pentru cantina Cantina

cauta personal servire linie, spalat vesela, curatenie. Cu/fara experienta anterioara. Oferim salariu+tichete masa+decontare transport. CV la mail. Tel. (0727.777.715/ 0744.306.194 office@dlcatering.ro

1928. Personal pentru curatenie camere de hotel, barbati si femei. Program de 5 zile/ saptamana, de la ora 8.00 la ora 16.30 Se asigura salariu + transport decontat + masa in cadrul hotelului. Nu este obligatorie experienta (0774.675.229 1929. Personal pentru curatenie tura de

noapte, angajam pentru curatenie de intretinere birouri, tura de noapte. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa. Locatia este in zona Universitate, strada CA Rosetti (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro

1930. Personal pentru curatenie, pentru

relatii si interviu puteti sa ne contactati la numarul de telefon (Filip Bogdan) (0738.722.242 iulia_m_sv@yahoo.com 1931. Personal pentru fabrica, sectorul

6 productie obiecte sanitare. Beneficii: salariu de la 1650 Lei net, bonuri de masa, decont transport, prima de Craciun si Paste. Detalii la tel. (0770.274.055/ 031.437.95.44 office@ihres.ro 1932. Personal pentru firma de con-

structii, cu calificare sau fara, dar cu cunostinte in domeniul constructiilor : zidari, zugravi, rigipsari, etc.Experienta si indemanare creste pachetul salarial; (0724.539.830 B_79_nym@yahoo.com 1933. Personal pentru lucru manual pe

rochii de mireasa si seara (lipit, cusut, diverse accesorii) pt. atelier croitorie in Voluntari. Program: L-V, 8.00-19.00, salariu 1.700 L; (0728.228.642

1934. Personal pentru menaj pentru o

scoala de langa Carrefour Colentina. Relatii la tel. L-V intre 9-14; (0736.669.707

1935. Personal pentru operator servicii

ddd cu permis conducere categoria B, muncitor necalificat, personal curatenie birouri part-time, angajeaza SC Dezinsectie si Deratizare SRL. (0753.108.368

1936. Personal pentru productie, urgent

salariu 1800 lei net + tichete + bonus, program de lucru in 3 schimburi sau in ture de 12/24, 12/48; Transport asigurat. Sunati acum (0729.800.076 1937. Personal pentru receptie, secre-

tariat Administreaza si distribuie documentele care intra si ies din firma, redacteaza corespondenta oficiala a firmei, receptioneaza comenzile on-line/ telefonice, comunica clientilor statusul comenzii, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro 1938. Personal pentru service auto cu

sediul in Bucuresti sector 2: mecanici auto, ucenici auto, lacatus auto si vopsitor auto pentru autocare, sprintere. Relatii la telefon (0730.444.450 hr@cdy.ro 1939. Personal pentru spalatorie textile.

Investitie austriaca angajeaza persoane serioase, indemanatice si cu disponibilitate pentru munca fizica usoara. Oferim conditii financiare avantajoase. Zona Militari. Daca v-am starnit interesul, va rugam sa ne contactati la urmatorul nr. de telefon; (0728.225.655 1940. Personal pentru spatii verzi, curatenie blocuri, sef echipa si pensionari, angajam; (0766.866.075/ 0728.216.380 1941. Personal productie, barbati necal-

ificati, urgent pentru fabrica productie vopsea lavabila. Salariu 1200 ron net, bonuri 300 ron, bonus variabil 500 ron. Program 8 ore L-V/3 schimburi. Zona sector 3. Detalii la telefon 1.500 L; (0733.409.308

1942. Personal pt. depozit si sofer,

angajam pt. depozit de sanitare, gresie si faianta (si sofer) Militari, str. Valea Cascadelor, nr. 23, magazin IMOROM, program: l-v 09-18, sambata 09-16, duminica liber, salariu + bonus, (0756.602.020 SANITARE@YAHOO.RO

PERSONAL RECEPTIE SALA ARTE MARTIALE, L-V 16.3022.30, S 10.00-15.00, 1.200 LEI. CERINTE: COMUNICATIVA, LB. ENGLEZA, EXCEL, ZONA MIHAI BRAVU; (0775.619.670

1943.

1944. Personal restaurant angajam per-

sonal pe posturile: bucatar, ajutor bucatar, spalator vase. Nu este necesara experienta. Zona Piata Unirii. Se ofera salariu atractiv, program flexibil. Detalii la telefon. (0756.019.636

1945. Personal restaurant Bistro, locatie

pozitionata in inima capitalei, pe malul Dambovitei, recruteaza peronal: bucatar, ajutor bucatar, barman, ajutor barman, ospatar, picol, manager, femeie serviciu, 1 L; (0736.111.666/ 0723.389.918 Cristi.diaconu@yahoo.com

1946. Personal restaurant ospatari, bar-

mani, ajutor ospatar, doamna spalat vase, bucatar, ajutor bucatar si shaormari. Pt detalii sunati la tel. (0722.597.816/ 021.448.17.28 claudiughitiu@yahoo.com 1947. Personal restaurant fast food

angajam personal pentru restaurant fast food zona Giurgiului - Toporasi.Cautam vanzatoare,ajutor bucatar si femeie la vase. Program de lucru de zi,L-V, salariu atractiv + carte de munca + masa calda; (0723.304.805 vatra_distrib@yahoo.com 1948. Personal restaurant in Herastrau

restaurant in Herastrau cauta pentru angajare full time: barmani, ospatari, bucatar (experienta), ajutor de bucatar, lucrator comercial, livratori pe scuterul nostru sau masina personala (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com 1949. Personal restaurant, bucatar, aju-

tor bucatar, ospatar, spalator vase la un restaurant din piata operei, zona metrou Eroilor. (0755.840.808 nastase_dana@yahoo.com

1950. Personal restaurant, cautam per-

sonal pentru restaurant din zona Herastrau sector 1. Posturi disponibile: vase bar, ospatar, femeie de serviciu, ajutor ospatar. Pentru detalii privind loctia, programul si salariul tel., 1.200 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com

1951. Personal resturant, ospatar, picol,

barman, bucatar, ajutor bucatar, pizzer, vase. Program in ture. Asiguram transport de la metrou Aurel Vlaicu pana in locatie. (0753.151.246/ 0744.332.072 petre.draghiciu@stejariipoolclub.com

1952. Personal SC. Silflor&Move Impex

SRL vanzatori benzinarie. Relatii la telefon. (021.361.51.59

1953. Personal service auto, zona Piata Presei pentru Autoerebus, cu experienta pentru pozitiile de mecanic, consilier vanzari auto, asistent comercial-prelucrare contracte, spalatori auto, gestionar depozit, coordonator flota rent a car. Detalii, (0722.765.765 atatoi@gmail.com 1954. Personal spalat vase fete de preferat domiciliul sectorul 5, sarcini: spalat vase si curatenie pt. restaurant, zona Palatul Parlamentului 1.800 L; (0371.303.700 1955. Personal spalat vase zona Parcul

Cismigiu, program luni vineri 8-17.30, se asigura masa. Ofer si cer seriozitate 1.300 L; (0720.807.555 Topcatering2000@gmail.com

1956. Personal spalat vase, Locatia NomadSkybar din Centrul Vechi, Bucuresti angajeaza Spalator Vase. Oferim salariu atractiv, tips, conditii excelente de munca. Pentru detalii, sunati intre orele 10:00-16:00; (0732.448.080 costel.ioan@tonka.ro 1957. Personal spalatorie auto cu sau

fara experienta, baieti sau fete, de preferat si sot si sotie, conditii foarte bune demunca. (0725.244.400 1958. Personal spalatorie auto in zona

Drumul Taberei, Tricodava, vis-a-vis de parcul Moghioros, cu/fara experienta. Oferim cazare, pregatire profesionala, carte de munca si echipament. (0720.139.139 realgasdistribution@gmail.com

1959. Personal vanzari Magazin de imbracaminte femei angajeaza personal vanzari. Magazinul este situat in incinta Unirea Shopping Center. Relatii la telefon. (0737.615.465 1960. Personal vase mari gastronoame

si curatenie oferim un salariu atractiv, program de lucru flexibil, contract de munca, o masa pe zi (0754.991.433

1961. Personal vase pentru restaurant,

«««««««««««««««««« ««««««««««««««««««

PERSONAL. DACA ESTI MOTIVAT SI VREI SA LUCREZI LA STANDARDE EUROPENE, VINO LA RESTAURANTUL DINES DIN PARCUL CAROL SA FACI PARTE DIN ECHIPA NOASTRA. ANGAJAM: BUCATAR, AJUTOR BUCATAR, OSPATARI, PICOLI, SPALATOR VASE, BUFETIER, VANZATOR, MUNCITOR NECALIFICAT PTR MANIPULARE MARFA, GRATARAGIU (WEEKEND), MESTERUL CASEI, BARMAN SI PIZZAR. POSTURI VALABILE SI PENTRU WEEKEND. SALARIU ATRACTIV, PROGRAM FLEXIBIL. SALARIUL SI PROGRAMUL SE NEGOCIAZA LA INTERVIU IN FUNCTIE DE EXPERIENTA SI POSTUL DE LUCRU; (0723.634.741 1969.

«««««««««««««««««« 1970. Personal. Firma dezvoltare imobiliara angajeaza personal (2 fete, 2 baieti) pentru curatenie si activitati specifice in santiere- constructii blocuri de locuinte. Program de zi 8 ore, salariu si bonusuri. Tel.; (0757.575.741 1971. Personal. Firma romana-engleza

angajeaza personal pentru: -atelier productie- activitate manuala usoara (finisare produse), -depozit- manipulare marfa. Activitatea se desfasoara in zona Republica- Cora Pantelimon. Cerinte: seriozitate, indemanare. Oferim: conditii de munca atractive. Program: 8 ore/zi (luni-vineri). Relatii: (021.255.42.91

1972. Personal. Lavobad angajeaza urgent soferi cu permis de conducere cat. B, sa cunoasta bururestul pentru interventii, operatori PC ofertare clienti, etc., asteptam CV pe e-mail; 1.900 L; info@lavobadelectric.ro 1973. Personal. SC Electromontaj SA -

FSM Bucuresti, Strada Ilioara nr. 160, sector 3, angajeaza: Electrician, sudor, lacatusi mecanici, frezor, Ingrijitor si muncitori necalificati pentru sectiile zincare si coletare. (021.346.55.37/ 021.346.03.18 1974. Personal. Spalatorie auto zona

Dorobanti angajeaza personal cu experienta in domeniu. Program atractiv, salariu 1.000 L; (0740.210.836/ 0761.294.713 1975. Personal: sudor argon, sudor

electric, instalator apa-canal, lacatus mecanic, necalificati pentru societate cu sediul in Magurele, jud. Ilfov. Relatii la tel. (0748.192.837 1976. Picher, ambalatoare, cautam pich-

er (experienta in depozit) si ambalatoare, zona Bolintin-Deal. Program L-V, 2 schimburi. Salariul 1200-1400 Lei, alte beneficii, transport asigurat. Pentru detalii tel. 1.400 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com

1977. Picker produse farmaceutice 1800

- 2000 Ron net 1.800 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

1978. Picker, magaziner in Chitila se lucreaza la temp 6 grade. Decontarea transportului. Echipament de protectie termica. Masa calda. Ore suplementeare se platesc separat si sa regasesc in contractul de munca 3.000 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com 1979. Picker, manipulant marfa IVA Bestal IVA Bestal angajeaza lucratori in depozitul din Bragadiru. Salariul net de 1700 lei dupa 3 luni, bonus anual, prime, carte de munca. Sunt platite orele suplimentare. L V / 8:30 17:30, (0722.305.398 emilia@emexromania.ro

1985. Picoli (ite), femei bucatarie cu sau

fara experienta; (0722.912.671

1986. Picoli, barmani, personal vase,

pizzeri angajeaza Restaurant- Terasa sector 6. CV la mail; (0762.399.350 antreprenori_s6@yahoo.ro 1987. Picoli, restaurant situat pe str.

Mendeleev nr. 1; (0733.333.021

1988. Picolita, restaurant zona Lacul

Tei; (0763.560.630

2023. PSIHOTERAPEUT, Camin de batrani particular angajeaza psihoterapeut. Relatii la telefon, (0722.621.462 caminprivat@gmail.com

1990. Piscina, gradina Floreasca anga-

2024. Pub Black & White angajam bucatar ajutor bucatar, ospatarite/ ospatari, femeie vase (0725.347.954

urgent pentru restaurant Gedo, sector 2; (0724.241.932/ 0744.424.222

jeaza personal bucatarie: bucatar, ajutor de bucatar si om la vase. (0724.818.030

1991. Piscina, gradina Floreasca anga-

jeaza salvamar in perioada aprilie - septembrie. (0740.250.360

1992. Pizza Hut Mosilor angajeaza ospatar, casier, lucrator bucatarie, cu sau fara experienta. Relatiila la tel sau in restaurant (calea Mosilor nr 219 intersectie cu bdl Eminescu); (0740.121.902 Mosilor@pizzahut.ro 1993. Pizzar cu experienta angajeaza restaurant italian zona Dorobanti. 3.000 L; (0729.565.694 1994. Pizzar pentru restaurant tip fast

food in Mall Promenada, detalii la tel., (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

1995. Pizzar pentru zona Pipera (metrou). Program luni-vineri:schimb I: 07.30-14.00, schimb II: 11.3020.00Salariu 1800 Lei. Relatii la nr de tel., (0767.069.367 office@pizzacut.ro

pentru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 1.400 - 2.000 lei net in functie de experienta, relatii la tel.; 2.000 L; (0799.831.111

hotel de 4 stele cauta receptioner. Cunostinte de limba engleza la nivel avansat (obligatoriu) si a doua limba straina (optional). Experienta reprezinta avantaj. Salariu atractiv. Contact tel. (0743.557.392 office@hotel-monaco.ro

Pizzar cu/fara experienta pentru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 1.400 - 2000 lei net in functie de experienta, relatii la tel. 2.000 L; (0799.831.111

2032. Receptioner/ receptionera cu o

1999.

2000. Pizzar restaurant, angajam pizzar,

locatie centrala (Piata Universitatii), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau email resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2001. Pizzar zona Berceni, 15 zile pe

luna, salariu ok, (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

2002. Pizzar, Pizza Cut angajeaza piz-

zar pentru locatia din piata Romana. Colectiv tanar, mediu de lucru placut, concediu legal, program lejer. (0767.069.367 Office@pizzacut.ro

2003. Pizzar, ajutor pizzar bucatarie interna cu livrare la domiciliu. 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 2004. Pizzar, cuptor cu lemne, 3 min. metrou Grozavesti, Carrefour Orhideea, campus studentesc, conditii avantajoase, 1+1 sau 2+2, carte munca; (0742.181.263/ 0755.013.339 2005. Pizzari pentru restaurant din sec-

torul 6; (0758.111.411

2006. PIzzari, femeie la vase si bar-

mani pentru restaurant cu terasa, zona Militari; (0774.037.290

2007. Pizzer cu experienta, pentru zona

Pipera (metrou). Program: luni-vineri 09.30-19.30 Cuptor: electric. Salariu: 2500. 2.500 L; (0767.069.367 office@pizzacut.ro

2008. Porta bloc bd. Unirii, 12- 24/ 12-

48, net, 500 L; (0765.024.880

2009. Portar pentru sediu de firma in Bucuresti. Cautam persoana serioasa, poate fi si pensionar. (0746.156.319 elena.popa@zrp.ro

barman-ospatar si grataragiu pentru terasa. Salariu atractiv, zona cartier Berceni, sector 4; (0740.897.147

bucatar si shaormar pentru fast-food din Centrul vechi Bucuresti (Efendi Doner). Informatii la tel. (0722.402.441

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

experienta anterioara. Pentru interviu sunati la: (0723.500.001

2033. Receptionera am deschis cel

de-al doilea salon Anias Beauty center si ne marim echipa. Angajam receptionera. Salariul 1700 ron. Ne gasiti langa statia de metrou Dimitrie Leonida; 1.700 L; (0730.823.044 2034. Receptionera angajam receptioner pt comenzi online anvelope jante piese auto; (0765.000.200/ 0799.400.300 2035. Receptionera pentru Artemis salon masaj. Salariu atractiv plus bonusuri. Cerinte aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu. Pentru interviu, va rugam sa ne trimiteti CV-ul si o poza recenta pe email, 3.000 L; (0723.796.968 artemis_masaj@yahoo.com

2055. Reddithelp.Ro isi mareste echipa: operatoare pc si analiste date, salariu 2.100 L; (0784.020.020 cv@reddithelp.ro 2056. Remat Bucuresti Sud angajeaza urgent lucrator sortator Carrefour Chitila. Programul de lucru in 2 ture: 14.0022.00; 6.00- 14.00. Se ofra: salariu motivant+ tichete de masa si contract individual de munca pe perioada nedeterminata. Suna la tel. (0730.202.322 2057. Reprezentant vanzari cu experi-

enta in domeniul materialelor de constructii pentru amenajari interioare (magazin Bella Casa) Salariu net 2000 lei pentru perioada de incepere a colaborarii; 2.000 L; (0732.759.092 dincadumitru@fertilis.ro 2058. Reprezentant vanzari cu experienta in domeniul sistemelor si serviciilor de securitate, orientat catre client, permis auto cat. B.; 2.500 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

2036. Receptionera pentru club de poker situat in Piata Alba iulia, nr 3. Aspect fizic placut, limba engleza, seriozitate. Detalii la tel intre orele 10:00-18:00. 1.500 L; (0763.110.110/ 0765.932.247 neacsu.raluca89@yahoo.com

2059. Reprezentant vanzari cu experienta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-5.000 lei, in Bucuresti si tara, cv la email: 5.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro

2037. Receptionera pt. salon de infrumusetare, sector 3, Pallady. Program o zi si o zi, dorim colaborare pe termen lung (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com

2060. Reprezentant vanzari sau agent

2038. Receptionera Salon Belle Sophia, angajeaza receptionara, program de lucru de la 09,00 - 21,00, o zi da, una libera (duminica inchis), salariu 1.500 L; (0722.665.471/ 0765.266.131

2061. Resataurantul Clubului IDM angajeaza bucatar, ajutor bucatar full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro

2039. RECEPTIONERA Salon de fru-

musete situat in zona Panduri, deschis de 18 ani, angajam receptionera cu aspect fizic placut si studii medii. Colectiv tanar, atmosfera placuta, salariu atractiv, (0726.787.519/ 0745.564.612 2040. Receptionera centru comercial,

angajam receptionera centru comercial situat in sector 6, mediu de lucru placut norma legala, echipament gratuit,medicina muncii gratuita.Detalii L-V 9:00-18:00; (0756.135.735/ 0784.219.522 2041. Receptionera cu experienta pt.

de vanzari, cu abilitati word, pdf, seap, etc., (0784.293.112 stivuitoare@mecanovalmar.ro

««««««««««««««««««

RESPONSABIL CU INTOCMIREA SI GESTIONAREA ACTELOR/ CONTABILITATE PRIMARA. OFERIM: TRAINING, SALARIU ATRACTIV SI BONUSURI; (0721.253.470 OFFICE_PLANETM@ YAHOO.RO 2062.

2074. Restaurant Cherhanaua Ancora angajeaza barman salariu motivant. Telefon: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 2075. Restaurant I`Ladrino in sos. Iancului nr. 31, sector 2, angajam bucatar cu experienta. Rugam seriozitate si responsabilitate; (0769.077.022 2076. Restaurant La Fattoria angajeaza urgent barman, ajutor de ospatar, ajutor de bucatar, femeie la vase si valet; (0729.994.995 2077. Restaurant Prosper, 13 Septem-

brie, angajam ospatar, program full time, conditii de munca avantajoase, castiguri substantiale. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; 2.000 L; (0762.295.524 mustata.alexandra95@gmail.com

2078. Restaurant Ribs Bar&Grill isi mareste echipa, angajam bucatari si ajutori bucatari; (0766.692.196 bogdan.popescu@lurbanromania.ro 2079. Restaurant romanesc angajeaza urgent 6 bucatari (mancare ca acasa), salariul poate fi la zi sau saptamanal. Sector 2, Piata Muncii, oferim si cazare; (0740.665.577 2080. Restaurant Tratoria Monza anga-

jeaza pizzari. Program 2 zile cu 2, salariu 2500 lei + tips, transport asigurat, (0734.654.141 2081. Restaurantele fast-food Spring-

time angajeaza lucratori comerciali pentru preparare-servire. Salariul brut 2.000 lei + tichete de masa (in valoare de 317 lei) + alte beneficii. Program flexibil (fulltime sau part-time). CV la email. Informatii la telefon; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro

2082. Reteaua Floraria Tria's angajeaza

floristi, ai experienta in realizarea decorurilor florale si iti doresti sa lucrezi intr-un mediu ce iti permite sa te dezvolti profesional? Hai la noi in echipa. (0751.136.426 ciprian@trias.ro

2083. Rictuitoare, masinista manu-

al cu experienta pentru firma incaltaminte; (0722.665.289

2084. Rigipsari si zugravi, angajam;

(0764.059.755/ 0784.709.673

«««««««««««««««««« 2085. RIGIPSARI 110-130 LEI/ZI, ZUGRAVI 110-130 LEI/ZI ,AJUTOR RIGIPSAR 80-90 LEI/ZI. CONTRACT DE MUNCA 8 ORE, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE; (0733.981.422/ 0765.449.077

««««««««««««««««««

RIGIPSARI CU EXPERIENTA PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII; (0723.767.805

2086.

2087. Rigipsari si zugravi meseriasi, rog

si ofer seriozitate (0766.617.494

2088. Romclean Import SRL angajeaza

electromecanic Societate comercial cu obiect de activitate utiliaje spalatorie textile angajeaza electromecanic in conditii avantajoase, cu salariu atractiv. Posesor permis conducere categoria B. Program flexibil. (0744.545.609 romcleanimport@gmail.com

tari. Relatii la: (0723.774.066

salon de infrumusetare, salariu pt. inceput 1.800lei + cm platita pe 8 ore, zona metrou Gorjului. Va rog cv pe mail., 2.250 L; (0724.357.422 offece@cmstill.ro

««««««««««««««««««

2011. Pregatitor piese poliuretan exe-

2042. Receptionera DBH Bucharest.

2063. Responsabil comercial, activitate

in showroom minim 2 ani de experienta in vanzari, cunostinte cu privire la tehnici de vanzare si negociere, cunostinte de operare PC (pachetul Microsoft Office si internet), cunoasterea limbii engleze. (021.316.00.53/ 0722.641.947 info@ipsal.ro

2089. Ron -Gheves angajeaza muncitori necalificati pt. curatenie in santiere, contract de munca 8 ore; (0733.931.974

2064. Responsabil departament tehnic,

2090. RPG Security angajeaza agenti de

2065. Responsabil parcare pentru parcare subterana. Program in ture. Cunostinte de limba engleza, Microsoft Office si Outlook. Cunostintele tehnice reprezinta un avantaj. Salariu 2400 brut + bonuri, 2.400 L; (0752.186.386 5659@interparking.com

2091. Rubin 2000 angajeaza agent van-

2010. Portar, zona Smart Flora, Volun-

cuta slefuire piese. Exp. pe un post asemanator, studii medii sau scoala prof., seriozitate. Salariu 1400 lei+tichete masa, asigurare clinica privata, marire in functie de aptitudini, bonus calitat; (0724.111.535 office@fabricadeprofile.ro

Cautam o persoana sociabila, cunoascatoare a limbii engleze. Experienta minima 6 luni pe acelasi post sau similar. Trimite cv-ul la email; (0724.891.819/ 0723.515.009 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

2012. Pregatitori vopsitorie industriala angajam personal calificat/necalificat pentru vopsitorie industriala. Salarii 15002000 net+bonuri de masa. Program 8-17 luni-vineri. Transport de la Cora Pantelimon; 1.500 L; (0733.972.912 office@nhdp.ro

inveti meseria de receptionera hotel, te asteptam cu drag in echipa noastra. Avem nevoie doar de dorinta ta de a invata, sinceritate, buna dispozitie si cunoasterea limbii engleze (0723.321.293 office@tecadra.ro

2013. Preluare apeluri telefonice, com-

panie multinationala angajeaza persoana dornica de munca, care sa lucreze la birou, sa raspunda la telefon, sa preia apelurile telefonice de la clienti, se asigura pregatire la locul de munca. 1.800 L; (0747.815.440 2014. Prelucratori prin aschiere pt. SC

Maira Montaj SRL (0721.871.458 alexandra.barbu@maira.ro

2015. Prelucratori prin aschiere societatea noastra angajeaza strungari (strunguri clasice, carusel si CNC), frezori (freze clasice si CNC) si rectificatori. Se ofera salarii incepand de la 2500 ron venituri nete; 2.500 L; (0722.363.657 2016. Preparator pizza fara experienta,

2018. Productie ambalaje alimentare din plastic, fabrica de ambalaje din plastic angajam: ambalatori, alimentatori, reglori, controlor calitate. Experienta in injectie mase plastice constituie avantaj.Firma se afla in incinta Faur sector 3. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com

1984. Picol/picolita, casier, ajutor

tioner(a), la hotel zona Titan, Piata Salajan; (0722.240.772

2031. Receptioner, receptionera pt.

1982. Picol. Restaurant pe Calea 13 Septembrie, sector 5, cu vad si clientela formata angajam picol. Salariu net 1500 Ron. Programul este o zi cu o zi. Se face tips peste 50 Ron/zi. 1.500 L; (0745.009.700

1965. Personal, fete si baieti pe post de

2029. Receptioner(a). Angajam recep-

ritate, program de luni pana vineri 10 ore pe zi, cunostinte de utilizare a calculatorului si engleza la nivel conversational, pentru cladire de birouri. Rog CV (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

1998. Pizzar cu/ fara experienta

rant tip fast-food situat in Piata Victoriei angajeaza personal, salariul 1500 net. Program de lucru 8 ore, 2 zile libere (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com

fara experienta pentru restaurantele Hotelurilor Ramada. Salariul 1500 ron. 1.500 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro

medii. Experienta pe un post similar hotel 4/5 stele, minim 1 an si/ sau calificarea in meseria receptioner hotel constituie un avantaj. Minim limba engleza, niv. avansat, (0758.094.095

angajeaza receptionera pentru o cladire de birouri; (021.312.74.16

2052. Receptionere, pt. firma de secu-

2054. Receptionist service, reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.0004.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

aflat in zona Cotroceni isi mareste echipa si angajeaza picoli, ospatari, personal curatenie, personal pentru vase, bucatar. Pentru detalii sunati la tel.; (0724.371.047 contact@laterrazza.ro

1983. Picol/ajutor ospatar tineri cu si

2028. Receptioner hotel, Minim studii

2051. Receptionera. Respect Security

pt. restaurant Dream Drumul Taberei. Program de lucru full time, salariul motivant, beneficii pizza.dream@yahoo.com

2017. Preparator sandwichuri, restau-

jeaza in comuna Ciorogarla, sat Darvari operatori masina roluit, ambalatori si muncitori necalificati. Fara experienta, oferim training. Asiguram: venituri intre 1600-1800 ron. (0786.222.000 angajari2013@gmail.com

2027. Receptioner hotel 3 stele, central. Se accepta studenti cu bune cunostinte lb. straine. Se asigura pregatire. Salariu de inceput 1.700 Ron net + bonus + prime. Asteptam CV-ul dvs. la: margarujan@hoteldan.ro

2098. Sales support, oliviera.ro oliviera.ro angajeaza asistenti vanzari. Trimite CV-ul tau la adresa de e-mail si te vom contacta pentru stabilirea unui interviu. Salariul este de 1800 lei net + bonus; 1.800 L; (0725.944.518 a.state@oliviera.ro

Hotelier Sir angajeaza receptioner/a cu/fara experienta, engleza nivel conversational, diploma bacalaureat, program 12/24 - 12/48, salariu 1750 lei. CV la email. Relatii la tel. (0740.676.727 sirgrup4@gmail.com

1981. Picol si ospatar Restaurant italian

1964. Personal, fabrica productie anga-

receptioner pentru hotel patru stele; (0722.202.986

1997. Pizzar cu experienta in domeniu

1962. Personal vase restaurant, restau-

atelier tamplarie PVC, salariu super atractiv; (0723.560.267

2026. Receptioner angajez urgent

2053. Receptionere, hotel din Bucuresti angajeaza si califica in domeniul hotelier, tinere din provincie, absolvente de liceu. Asiguram cazare, masa si contract de munca; (0787.687.161/ 0722.661.499

angajeaza pizzar calificat. Program in ture 2/2. Carte de munca si bonus. (0752.202.020 trattoriaventi@gmail.com

Floreasca angajeaza picoli dornici de munca, in conditii avantajoase cu minima experienta in domeniu, rugam seriozite. CV cu foto. (0769.590.276 polo_cristi@yahoo.com

1963. Personal zona Voluntari pentru

2025. Pub central angajeaza ospatari. Pub-restaurant situat la intrarea in centrul vechi cauta colegi ospatari/ospatarite cu experienta si cunostiinte minime de limba engleza, (0773.736.057 dancristache23@gmail.com

2030. Receptioner, receptionera Grup

1996. Pizzar Restaurant din sectorul 3

sector 1 job simplu zona Aviatiei Jerry`s Pizza, salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8 h pe zi / 2 libere pe saptamana. 100 euro pentru fiecare recomandare coleg (0720.777.308 alina.hasegan@jerryspizza.ro

rantul Stadio Piata Universitatii angajeaza personal vase, program full-time flexibil, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

2022. Prosider International Trading SRL angajeaza macaragii pod rulant (comanda din cabina si de la sol), manipulant marfa, portar pentru depozitul din Bucuresti- sector 4. Oferim salarii competitive. Pentru interviuri: (0741.110.076

1989. Picolite, ospatarite angajam

daca iti cauti un loc de munca stabil si serios cu un program de 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, 1450 lei net + alte beneficii, te asteptam la Beraria H din Parcul Herastrau. Detalii la; 1.450 L; (0725.345.302 jobs@berariah.ro

1980. Picol restaurant situat pe Calea

2021. Promoter club centralcentru istoric) angajeaza promoterprogram de noapte). Job-ul constra in impartirea de pliante. Oferim salariu si comision din vanzari. Pentru detalii; (0763.651.507

2019. Programator it-ist angajam oper-

ator it-its programator pentru promovare business online; (0765.000.200/ 0799.400.300 2020. Proiectarn instalatii gaze in regim de colaborare pentru firma autorizata; (021.648.80.64

2043. Receptionera hotel, daca vrei sa

2044. Receptionera pentru Hotel Zava

Boutique, daca doresti sa faci parte din echipa noastra, asteptam Cv-ul tau pe adresa de e-mail. Salariu atractiv, nu necesita experinta. (0752.066.106 patranoiu.adrian@hotelzava.ro

2045. Receptionera pentru sala fitness

sector 4 Body sport fitness club angajeaza receptionera sala sport sector 4, strada Iarba Campului nr 2 (intersectia Brancoveanu cu Nitu Vasile), program de 8 h, contract de munca de 8 h, un weekend se lucreaza unu nu. 1.200 L; (0785.524.172 bodysport.fitnessclub@yahoo.com 2046. Receptionera pentru salon de

infrumusetare, post disponibil in Floreasca, 13 Septembrie si Timpuri Noi, 1.500 lei fix plus bonusuri, posibilitati de avansare, program in ture, un weekend liber, un weekend lucrator, contract full time, 1.500 L; (0728.498.725 2047. Receptionera sala de fitness,

langa targul Vitan. CV la: milmag.ro@gmail.com

2048. Receptionera salon masaj Cen-

trul Vechi. Angajam tanara cu aspect fizic placut, cunoscatoare cel putin limba engleza. 15 zile/luna. Salariu 1500 ron. Conditii excelente. 1.500 L; (0762.888.120

««««««««««««««««««

RECEPTIONERA. LANT DE SALOANE RECEPTIONERA ZONELE: DIHAM, TITAN, OBOR, BERCENI, PIATA PROGRESU, RAHOVA, DR. TABEREI; (0721.000.376

2050.

««««««««««««««««««

centru de evenimente cauta responsabil departament tehnic. Program prelungit si in weekend. (0728.808.064

2066. Restaurant "Casa Diham" anga-

jam bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie la vase, barman, ospatari, picoli; (0768.735.154/ 0722.555.245

2067. Restaurant Azzuro Afi Palace

Cotroceni angajeaza bucatari, ospatari, preparator pizza, femeie salate; (0788.362.983/ 0786.332.004 2068. Restaurant Azzuro Drumul

Taberei angajeaza bucatari, ospatari, preparator pizza, femeie salate; (0788.362.985/ 0786.332.001 2069. Restaurant Azzuro Mega Mall angajeaza bucatari, ospatari, preparator pizza, femeie salate; (0760.664.070/ 0786.332.000 2070. Restaurant Azzuro Orhideea angajeaza bucatari, ospatari, preparator pizza, femeie salate; (0788.362.987/ 0788.362.986 2071. Restaurant Berceni angajeaza bucatareasa si femeie curatenie in conditii avantajoase pentru Prod Com Anghel Company Services SRL; (0730.015.696 2072. Restaurant Borsalino (zona Unirii) Angajam: - Picol, ajutor ospatar; Ospatari- Bucatar; - Ajutor de bucatar; Barman; - Lucrator comercial. Experienta nu este necesara decat pentru posturile de bucatar; (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com 2073. Restaurant Casa Diham angajeaza ajutor bucatar, femeie la vase, pizzar, ospatar, rog seriozitate; (0723.502.300/ 021.340.60.06

interventii calificati cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Salariu net 2.100 Lei. Programari interviu la telefon 2.100 L; (0219534 emil.petcu@rpg.ro; hr@rpg.ro

zari distributie produse nealimentare in zona Transilvania, cu activitate de teren si birou, preferabil cu domiciul in Targu Mures sau imprejurimi. (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro

2092. S.C. Global Facility SRL angajeaza

electrician mentenanta magazine. Conditii: - atestat profesional; - permis conducere cat. B; - experienta. Salariu net 2.000 L; (0760.411.281 2093. S.C. Oscar angajeaza sofer cat. B

pentru deplasari in Ilfov. Contact: (0730.874.722

2094. S.C. Oscar angajeaza vanzator cu

experienta pentru depozit cherestea in Voluntari. Contact: (0730.874.722 2095. S.C. Trivale Service SRL angajeaza sofer camion cat. C si E. Salariu 4.000 - 4.500 Lei; (0749.551.005

2096. S.C. Wirquin Romania S.A. din Str.

Preciziei nr. 3 sector 6, Bucuresti, angajeaza: operatori stanta; operatori CNC; operator inst sablaj; ambalator manual montaj piese din plastic; operatori injectie mase plastic; reglori injectie mase plastic; muncitori necalificati. Inf. la tel: (0755.044.934

««««««««««««««««««

SAMPONEZA. LANT DE SALOANE INFRUMUSETARE BUCURESTI ANGAJEAZA SAMPONEZA, ZONA DIHAM SI IANCULUI; (0773.893.325 2099.

««««««««««««««««««

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 aprilie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

21

4

LOCURI DE MUNCÅ 2148. Societate panificatie angajeaza in Dascalu, Ilfov: soferi distribuite, personal calificat productie panificatie, gestonari livrare; (0725.808.809 cristi@smpberlin.ro 2149. Societatea Khanh Toan 68 Com-

ert SRL scoate la concurs 2 posturi de lucrator comercial; (0765.669.999

2150. Sofer angajez sofer taxi, carte de

munca, masini foarte bune si foarte bine intretinute, plan 110 lei si 115 lei, (0761.061.147/ 0722.703.737 Floremiexpert@gmail.com 2151. Sofer autobasculanta si buldoex-

cavatorist, cazare si salariu avantajos. (0763.049.026

2152. Sofer autobuz pt. societate trans-

port persoane. Conditii obligatorii: permis categoria D, card tahografic, atestat transport persoane. pentru zonele limitrofe, (0743.333.075 gsm.trans@yahoo.com 2097. Sala de fitness Sas Gym angajeaza receptionera program 12/24, 12/48 (tura de noapte), salariu 1600 lei, bonus din vanzari; (0762.970.269 marya.negru@gmail.com 2098. Sales support, oliviera.ro oliviera.ro angajeaza asistenti vanzari. Trimite CV-ul tau la adresa de e-mail si te vom contacta pentru stabilirea unui interviu. Salariul este de 1800 lei net + bonus; 1.800 L; (0725.944.518 a.state@oliviera.ro 2100. SC Blaksea Suppliers angajeaza muncitori depozit cu sau fara experienta, salaru atractiv + decontare abonament (RATB si metrou); (0722.450.798 2101. SC Calipso, angajeaza lucratori calificati si necalificati pentru constructii funerare si servicii funerare; (0722.329.284 2102. SC Compania de Paza R.O. anga-

jeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov (Popesti Leordeni). Agenti interventie, program 24/48, pentru Bucuresti si Dragomiresti. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime de operare calculator, pentru cladiri birouri situate in Bucuresti si Ilfov; (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 2103. SC Decopal Exim angajeaza pen-

tru punctul de lucru din incinta Faur operator facuturare, contabilitate primara cu cunostinte programul de Winmentor sau Saga, CV pe mail; (0745.667.788 maged.kharabit@decopal.ro 2104. SC Iprotex Energy Management angajeaza: sofer cat. B, C, E (se accepta si pensionari cu drept de munca), oferim salariu atractiv, bonuri de masa, se cere experienta si seriozitate, nr. de contact sau adresa de email: www.iproexem.ro (0730.591.939

SC LUCIELLA-LUX, ANGAJEAZA VANZATOARE PENTRU MAGAZIN BUCUR OBOR, RAION CONFECTII BARBATI; (0722.366.191

2105.

2106. SC Marian si Ana Invest angajeaza dulgheri, fierari betonisti, ofer salariu lunar 3.500 lei + cazare si mancare. Zidari, rigipsari, faiantari, necalificati, electrician, instalatori sanitari, marmurier; (0786.855.911/ 0736.145.273 2107. Sc Masina Engineering Srl anga-

jeaza, firma cu profil de mecano-sudura si masini speciale angajeaza: sudor-montator, lacatus mecanic, sudor mig-mag, tig, controlor calitate. Zona de lucru: Strada Garii, Nr. 19 A, Mogosoaia, Ilfov (0748.664.922 madalina.nicolescu@ masina-engineering.com 2108. SC Meat Market & Food SRL anga-

jeaza ajutor ospatar: 2 posturi, ospatar: 2, lucrator bucatarie (spalator vase mari): 3, agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie: 2, ajutor bucatar: 3, carmangier: 3, macelarL 2 posturi. CV-urile se primesc pe mail pana la data de 17.04.2018. Interviurile vor avea loc in 18.04.2018, interval 08.00-10.00. Relatii la tel. (0732.131.556 cristimirica@yahoo.com

2109. SC Pala angajeaza urgent femeie de serviciu pentru birou, in Afumati (langa Doraly). Detalii la tel.; (0755.015.890 2110. SC Supercom SA cu sediul in

Bucuresti, str. Gherghitei nr. 23 C, sect. 2, angajeaza in conditiile legislatiei in vigoare, urmatoarele categorii de personal pentru Sucursala Bistrita: Sef coloana auto. Conditii: studii superioare (inginer auto) absolvent Fac. de Transporturi, experienta profesionala: minim 3 ani. 021.240.26.86- int. 127/ 131; (0372.129.327/ 0263944 2111. SC Supercom SA cu sediul in

Bucuresti, str. Gherghitei nr. 23C, sect. 2 angajeaza in conditiile legislatiei in vigoare, urmatoarele categorii de personal: muncitor necalificat in constructii. Conditii de angajare: scoala generala. Relatii la tel. 021.240.26.86- int. 127 si 131; (0372.129.327 2112. SC. Iproex Energy Management

angajeaza operator miniexcavator Bobcat model 863. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa, se cere experienta si seriozitate, nr. de contact sau adresa de email: www. iproexem.ro (0730.591.939 2113. Secretar notariat, preferabil, absolvent de invatamant superior, viteza si acuratete in tehnoredactare, cunostiinte Microsoft Office, organizat, punctual, comunicativ, amabil, disponibilitate pentru program prelungit. (0721.029.312 dianateodoracarausu@gmail.com 2114. Secretara asistenta manager,

corespondenta, prezentare oferte, reprezentare, agenda zilnica. Salariul atractiv, carte de munca, ultracentral, 3.900 L; victor.serini@gmail.com

2115. Secretara cu sau fara experienta

2.000 L; (0722.237.396 office@livinvent.ro

2116. Secretara pentru firma de constructii, 2.200 L; (0732.669.862 Bogdanrayconstruct@yahoo.com 2117. Secretara persoana organizata,

agila, inteligenta, responsabila, pachet Office avansat, capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte solide de limba romana, permis auto cat. B. 2.000 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 2118. Secretara - asistent manager, personal calificat/ necalificat si muncitor, angajam pentru fabrica de mase plastice Prelungirea Ghencea, la 100 m de bariera, cazare asigurata pentru provincie; (0722.442.213 mtymtyplast@yahoo.com 2119. Secretara departamentul vanzari,

cautam pentru sucursala din Afumati, Ilfov, doar munca la birou. Avem nevoie de o persoana organizata, serioasa, ambitioasa. Oferim o masa pe zi. Program L-V 08:17 sambata 08-13 2.000 L; (0727.665.015/ 021.311.13.23 altekstricot@yahoo.com 2120. Secretara pentru restaurant,

locatia este situata in Pipera la rond MCDonalds. Se asigura transport, detalii la tel., (0741.777.509

2121. Secretara, firma de constructii cu

sediul in Bucuresti angajeaza secretara cunostinte operare calculator (Office, Word, Excel, Powerpoint, Outlok, internet), salariu negociabil, decontare transport, contract. (0786.581.393/ 0731.369.991 banu@izolatiiantifoc.ro

2122. Secretara, program 09:00-18:00

(0723.668.701

2123. Secretara, customer service

Firma de curierat angajeaza secretara cu experienta, cerinte: operare PC, abilitati organizatorice si persoana comunicativa. Trimiteti CV-ul pe mail, tel., (0758.888.877 ana.mihai@hermescurier.ro

2153. Sofer basculanta profesionist cat. C+E profesionist. Angajam soferi profesionisti cu atestat, card tahografic cazier, etc, pentru basculante. Se cere experienta obligatorie in domeniu. Se ofera cazare; (0733.600.140/ 0733.600.140 tcas.trans@gmail.com 2154. Sofer categ. B cu experienta livrari

Bucuresti /provincie, auto 3.5t, contract de munca, salariu motivant. C.Vgeal.ronico@gmail.com, (0785.808.298 geal.ronico@gmail.com 2155. Sofer cu experienta pentru service

auto in sectorul 2, 1.700 L; (0765.000.200/ 0799.400.300 2156. Sofer de tir angajez;

2124. Sef bucatar + echipa bucatarie

(0763.041.200

2125. Sef de productie Panel PVC (pentru tamplarie PVC). Locatie Voluntari. CV pe e-mail. Salariu pleaca de la 2000 ron+bonusuri din productie; 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

2157. Sofer firma colaboratoare Uber, recruteaza soferi in vederea colaborarii cu masina personala sau pe una din masinile firmei noastre. Comisioane atractive, program flexibil. 1 L; (0771.692.142 Kristy_eduard@yahoo.com

restaurant (0723.114.488

2126. Sef depozit si manipulanti Altex pentru depozitul Altex din Braila. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala. (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro 2127. Sef parc auto cu atestat ARR, firma serioasa angajam urgent in zona Afumati- Petrechioaia. CV si detalii pe email (0723.970.996 ogrezeanu.daniela@gmail.com

2158. Sofer Firma cu sediul in oras Pantelimon angajeaza sofer permis cat. B, cu experienta pe duba pentru livrari de marfa, program l-v 9-18, s 9-13. Carte de munca, salariu atractiv, 1.700 L; (0770.361.755/ 021.350.20.35 secretariat@topk.ro

2175. Sofer B+E Firma de constructii

angajeaza soferi categoria B + E; (0723.567.941

2176. Sofer B, C pe Mitsubishi Canter (7450 kg). Locatie Voluntari. Salariu 2300 ron. CV: 2.300 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 2177. Sofer B, C Societate comerciala

cu sediul in Bragadiru angajeaza sofer posesor permis cat CE, B si C, atestat marfa, cunoscator mecanica, (0735.335.566

2178. Sofer bascula articulata categoria

C+E (cu experienta), pt. transportul de agregate. Garaj in comuna Pantelimon. Salariu 4.500 lei. Mai multe detalii la tel. 4.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com 2179. Sofer basculanta 8x4, cu

experienta pt. firma constructii Chitila. Se asigura cazare gratuita sau facilitati la transport. Salariu net de inceput, 2.400 L; (0755.025.011 2180. Sofer C 7,5 t/10 t, atestat Angajam

urgent soferi C, atestat pentru distributie bauturi pentru depozit. Salariu: 2.3003.500 lei net, bonuri 200 lei. Program: 8 ore L-V. Zona Clinceni. Detalii la telefon, 3.500 L; (0733.409.308

2181. Sofer C sau C1, val si fara exp comunitate valabil si pentru incepatori pt. comunitate pe 7.5 t, prelata, salariul este compus din diurna euro + fix in lei = 1500 euro, se lucreaza 6 sapt. cu 2 sapt acasa. 1.500 {; (+40751081551 cornel.mirea@gmail.com 2182. Sofer C+E profesionisti pe auto-

basculante 8x4 si articulate. Cerinte: card, atestat profesional experienta in domeniu; (0728.515.777/ 0733.600.140 tcas.trans@gmail.com 2183. Sofer camioneta 3,5 tone, firma de

constructii angajeaza soferi pentru camionete de 3,5 tone. Sediul este in Domnesti, Ilfov, (0722.271.606

2184. Sofer cat D angajez sofer microbuz incepator care doreste sa inceapa o cariera intro firma serioasa, cu masini ingrijite, cu posibilitatea, de avansare pe autobuz sau curse special ocazionale; (0733.980.351 2185. Sofer cat D Urziceni pentru curse

speciale Urziceni-Afumati. (0723.694.128

2128. Sef statie, sef tura, lc, ospatar, bucatar, Sc Hpy and Pepper Srl angajeaza pentru punctul de lucru statia Rompetrol Downstream situat in Otopeni/ Calea Bucurestilor, nr. 216-218, oras Otopeni, jud. Ilfov, personal calificat si necalificat. (0724.051.489 hpypepper@yahoo.com

2203. Sofer categoria C distributie Anga-

jam urgent sofer detinator de cat. C pentru distributie. Salariu: 1.700 - 2.500 net, tichete de masa, bonus. Program: L-V, 8 ore. Contract nedeterminat. Sunati la nr afisat pentru detalii; (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com

2204. Sofer categoria C+E si ADR nece-

sar, pentru comunitate; (0723.591.036

2205. Sofer categoria C, pe camion de 7,5 t cu prelata, parcare zona Militari (Rosu). 1800 lei. Detalii la telefon, experienta pe 7,5 t, un avantaj. Locale si tara, in general seara acasa, 1.800 L; (0766.266.423 2206. Sofer categoria C, rog seriozitate,

salariu atractiv; (0765.501.818

2207. Sofer categoria C, socetate comerciala cu sediul in Tunari Ilfov angajeaza sofer categoria C cu atestat pentru camion cu macara. Curse doar local Bucuresti si Ilfov (0762.203.264 bostinagabriel80@yahoo.com 2208. Sofer categoria D pt. cursa speciala, se fac 3 curse pe zi (accept si pensionari), de preferat din zona Jilava, Berceni sau Aparatorii Patriei. Salariu negociabil. Mai multe detalii la tel. 1 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com 2209. Sofer categoria D cu atestat Anga-

jam sofer pentru curse regulate cu autobuz Setra, pe ruta : Bucuresti (Valea Argesului)-Ciorogarla-Darvari (0723.616.939 stefanparaschiv970@yahoo.com

2210. Sofer categoria D, caut persoana serioasa pentru curse microbuz sau autobuz, curse speciale in Bucuresti program de luni pana vineri. Weekend liber, salariu atractiv plus bonusuri in functie de capacitatea soferului; (0723.694.128 2211. Sofer categoria D, de luni pana vineri numai din Militari sau zona km. 44 sau km. 56. De luni pana vineri 2500 lei, 4 curse pe zi. 2.500 L; (0721.600.061 rocritour@yahoo.com

2236. Sofer manipulant categoria B, depozit Bragadiru angajaza persoana serioasa, responsabila si muncitoare. Relatii la telefon (0722.296.221 claudiu.mihaila@axial-logistics.ro

2214. Sofer cu experienta distributie/ duba, in Baneasa; contabila cu experienta acte primare, Baneasa; (0745.246.825

2237. Sofer mare tonaj Societate com. din domeniul moraritului angajeaza sofer mare tonaj, pct de lucru se afla pe DN 7, la iesirea din Chitila. Programul de lucru este programul de condus. Se acorda BM si salariu atractiv; (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com

2130. Sef tura spalatorie auto angajam

2216. Sofer cu permis cat. C, pentru camioneta platforma, salariu fix, bonuri de masa. (0722.622.353 2217. Sofer curier pentru sector 2 livrare/

ridicare colete in sector 2, permis cat. B, forta de munca, rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1.500 - 1.700 Ron net luna. Auto acasa. Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0786.050.363/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

2132. Selgros Berceni recruteaza personal: macelar, preparator, lucrator comercial. Trimiteti CV-ul la email sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti), Selgros Berceni, str. Turnu Magurele nr 92-108, sect. 4, Bucuresti; 145_sk@selgros.ro 2133. Servant pompieri Grupul Feqs

2218. Sofer de protocol societate comer-

Romania angajeaza servanti pompieri cu atestat si experienta in domeniu de minim 1 an.Oferim contract de munca cu norma intreaga, plata orelor suplimentare. (0766.686.135

2159. Sofer Firma de construc?ii angajeaza sofer detinator de permis categoriile B si C, din zona Cornetu, Bragadiru, Clinceni, Mihailesti, Tufa. (0726.507.020

2134. Servanti pompieri angajeaza AMA CSSU, cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, salariu motivant, conditii optime de lucru. (021.317.42.76/ 0720.133.112

2160. Sofer inchiriez auto pentru proto-

col, Uber Select si Taxify. Varsta minim 25 de ani. Detalii la telefon. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2161. Sofer pe termen lung, sofer de tir

Angajeaza mecanic, tinichigiu si vopsitor auto, salariu negociabil (021.637.03.66/ 0728.625.820

profesionist, cu atestat valabil pentru urmatoarea ruta: Romania-Turcia, TurciaEuropa si retur. Posesor permis de conducere C+E, experienta minim 3; (0736.655.295/ 0731.378.773 evrak@romkayatur.com

2136. Service Automulti Marca Berceni

2162. Sofer pentru societate. Dispecerat

2135. Service auto multimarca, sector 1

Speed Taxi. Tel: (0723.540.951

angajeaza: tinichigiu auto cu experienta, salariu foarte bun, tel. 0721733622. Sef service cu experienta. tel. 0721733622. Vopsitor sau pregatitor auto, salariu foarte bun. Tel. 0724253083.

2163. Sofer pentru Uber Select si pentru

2137. Shaormar cu experienta angajez

2164. Sofer profesionist in zona Otopeni

shaormar cu experienta in sectorul 6, Lujerului plata la tura, 13 lei/h + taxi. Program 1 zi cu 1, detalii la; (0784.718.363 2138. Shaormar si bucatar Fast Food din Bucuresti (zona Stefan cel Mare) angajeaza Shaormar si Bucatar cu experienta in bucataria orientala. Cei interesati poti suna la; (0747.333.102

aplicatie online cu masina firmei 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

(Balotesti), Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.000 L; (0766.559.278 2165. Sofer sc angajeaza soferi. Atributii:

necalificat; (0722.295.520

realizare livrari la locatii specifice (majoritar Bucuresti). ne dorim: sofer cu experienta, posesor de categoria B sau B + C, seriozitate si disponibilitate (0755.129.242/ 0746.090.027 resurseumane@promaxadv.ro

2140. Shaormar, societate comerciala

2166. Sofer Societate comerciala situata

2139. Shaormar, bucatar, ospatar,

angajeaza shaormari, salariul de 2400 Lei, pentru urmatoarele Centre Comerciale: Plaza Romania, Vitan, Promenada si Baneasa.Asteptam sa faci parte din echipa noastra; 2.400 L; (0727.561.605/ 0764.231.514 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 2141. Shaormar. Fast Food din Bucuresti (zona Stefan cel Mare) angajeaza Shaormar cu experienta. Cei interesati poti suna la; (0747.333.102 2142. Shaormari salariu 2500-3000 ron, ajutor bucatar 2000 ron, femei cu sau fara experienta pt. fast food, lucratori gratar, rotisor, fripteuza. (0734.225.024 Chickengrillvitan@gmail.com 2143. Shaormari cu/fara experienta Primo fast food, angajeaza shaormari cu si fara experienta. Salarii atractive, bonusuri, target la vanzari, tips; (0767.599.151 office@primofastfood.ro 2144. Socar angajeaza la statia peco Vestem, Sibiu lucrator gestionar disponibil pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la mail: recrutare@socarpetroleum.ro 2145. Societate Comerciala angajeaza

sofer profesionist TIR pentru comunitate cu card tahograf si atestat de marfa. Salariu 2.000-2.200 euro. Se sta pe comunitate 1 luna jumatate si pe tara 10 zile; (0724.275.244 2146. Societate comerciala, cu sediul

in Jilava, judetul Ilfov angajeaza sofer distributie (atestat transport marfa C) pentru Bucuresti si imprejurimi pentru auto 7,5 to; (0769.092.633/ 0769.250.759 office@sare.ro

2167. Sofer taxi pt. societate, dispecerat

Speed. Tel. (0723.540.951

2168. Sofer tur retur Romania-Germa-

nia-Romania, atestat marfa, card tahograf. (+40731027409 dumitru.mihai34@yahoo.com

2169. Sofer administrativ, realizarea

comenzilor la furnizori, asigura necesarul de materii prime, livreaza comenzi pentru magazin si clienti.Obligatoriu permis de conducere cat B. Valabil doar cu cv cu poza la office@yahoo.com 1.800 L; (111111111 office@gracecc.ro 2170. Sofer agent vanzare carte tanar

absolvent, permis cat. B, tinuta, vocabular, seriozitate. Email. salariu/ luna, 2.500 L; (0764.961.443 ecocivica@consultant.com 2171. Sofer auto mare tonaj (cimentruck), SC Sut Carpati SA angajeaza in conditiile legii, sofer auto mare tonaj. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si prime de sarbatori. Sunati la tel. de luni pana vineri, intre orele 08-16; (0728.984.838/ 0756.113.095 androneg@yahoo.com 2172. Sofer autobasculanta 8x4, cu experienta, in Bucuresti. (0729.646.406 mihaita.trans@yahoo.com

in Bucuresti, angajeaza in conditii bune de munca, salariu motivant si bonuri de masa: strungar comanda numerica, strungar universal, lacatus confectii metalice, bobinator masini electrice, controlor calitate, tamplar universal, muncitor necalificat (pentru curatenie in incinta societatii); (031.425.12.14/ 0755.073.558

2173. Sofer autocamion abroll 5000/luna, soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere experienta min. 3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. Salariu 3900 lei+50 ron diurna pe zi +bonus km efectuati. 5.000 L; (0725.333.503

2147. Societate instalatii angajeaza instalatori calificati/ necalificati pentru instalatii gaze, instalatii termice, cu/ fara permis auto, zona Piata Sudului, carte de munca si SSM, conditii salariale foarte bune; (021.527.43.46

experienta, Firma Siraco Trans, angajeaza soferi cat B pentru comunitate si soferi B, C, E pentru transport intern, extern tur-retur sau comunitate. Garajul este situat in zona IMGB. Puteti suna la nr; 4.000 L; (0723.355.712 adrian.florescu@siracotrans.ro

2174. Sofer B si B+ C+E, cu sau fara

2186. Sofer cat. B pe autoutilitara de 3,5 tone, Sos. Fundeni 200; (0740.242.136 2187. Sofer cat. B, manipulanti depozit,

necalificati, angajam sofer cat. B pentru duba 3,5 t, salariu 1700 Lei, manipulant depozit si muncitori necalificati salariu 1600 Lei in com Jilava Ilfov. Program L-V 1.700 L; (0720.885.522 2188. Sofer cat. C+E si C distributie in

Bucuresti si tara; (0723.349.975/ 0726.116.888

2189. Sofer cat. C+E, semiremorca, Serios, punctual + atestate valabile, fara limita de varsta. Curse locale fixe in Bucuresti. Program in ture. Salariu (net 500 EUR), bonuri masa, decontare transp. Suplimentar abonament med., bonus vechime 2.800 L; (0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro 2190. Sofer cat. C, pentru basculanta 8 x

4 si escavatorist cu experienta, rog seriozitate, firma de transport angajeaza; (0728.236.911/ 0771.721.558

2191. Sofer cat. D, curse speciale Bucuresti, sofer educat si ingrijit, chiar si pensionar, numai cu atestat valabil, nu ma intereseaza card tahograf, masinile se prezinta impecabil estetic si mecanic (0733.980.351 2192. Sofer categoria B Magazin de

materiale pentru instalatii sanitare angajeaza sofer categoria B. 11 {; office@cripal.ro 2193. Sofer categoria B Firma curierat

frigorific angajeaza sofer categoria B pentru distributie marfa in Bucuresti si in Tara. Se ofera salariu + diurna. Masina ramane acasa la sofer. 2.000 L; (0733.041.903 logistica.bian@gmail.com 2194. Sofer categoria B pentru transport marfuri alimentare. Informatii la: (0722.662.250 2195. Sofer categoria B pt. depozit

materiale construc?ii si agregate. Depozit in comuna Pantelimon. Salariu 2000 lei. Mai multe detalii la tel. 2.300 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com 2196. Sofer categoria B (duba) Fabrica

de produse congelate, angajam sofer categoria B (duba 3,5 tone, capacitate 68 paleti) pentru livrare marfa in Bucuresti. Salariu motivant, bonuri de masa, bonusuri. (40756077484 gmartin@europeanpastry.ro 2197. Sofer categoria B, fabrica de con-

fectii metalice angajeaza sofer pentru achizitii pe autoutilitara 3.5 tone. Relatii la nr. de tel. (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 2198. Sofer categoria B, C

Aprovizioneaza marfa de la furnizori si o livreaza la clientii companiei. Constituie un avantaj atestatul de transport marfa. loc de munca in sos. Odaii nr. 157-163, sectorul 1, Bucuresti; (0336.401.262 office@chorus.ro 2199. Sofer categoria B, C pentru auto-

basculanta 8/4 in zona BucurestiSalariu motivant. Program 9h/zi (0744.386.347 VGOINVEST@GMAIL.COM 2200. Sofer categoria B, C, E atestat

marfa si card tahograf pentru autobasculanta Ford. (0731.038.199 2201. Sofer categoria C pentru camione-

ta platforma, salariu fix, bonuri de masa. Sediul in sector 3, zona Theodor PalladyNu este necesar atestat; (0774.699.394 2202. Sofer categoria C SC situata pe

linia de centura Bragadiru, angajam soferi pentru transport betoane Bucuresti si Ilfov. (0758.580.888

2235. Sofer livrator pe scuterul

2213. Sofer cu categoria D si atestat, pe maxi taxi Auchan Bucuresti: Berceni, Pallady, Titan, Vitan sau Militari. (0770.893.349 stancan.andreea22@yahoo.com

mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber si Taxi Fy. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana.http://partners.uber.com/i/y24ay98 aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

zona Pantelimon - Branesti; (0799.593.583

Sofer livrator cu masina proprie pt. Wise Box, companie multinationala de food delivery (livrare la domiciliu/office), 10 lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). CV la adresa de mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

2234.

Angajam cu contract de munca pentru duba Mercedes cu remorca (pompa de beton) inclusiv pentru ajutarea mecanicului in functionarea pompei de beton, oferim salariu atractiv, pct lucru DobroestiFundeni; (0732.611.947/ 0726.217.079 mioara702000@yahoo.com

2129. Sef tura paza, salariu 9 Ron/ora, cu sau fara atestat, pentru hypermarket, cu domiciliul in zonele: Berceni, Pantelimon, Drumul Taberei, Baneasa; (0748.075.002/ 0769.039.499

2131. Selectie agenti paza atestati,

panie multinationala deschide noi locatii in: Pipera, Stefan cel Mare, 13 Septembrie, Crangasi si nu numai 5.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 7 lei de comanda (media 350-400 comenzi/luna). Relatii la tel. sau mail: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

2212. Sofer categoria E, fara atestat

2215. Sofer cu masina personala, nu

sef tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2233. Sofer livrator auto personal, com-

ciala angajeaza. Cerinte: prezenta agreabila, atitudine impecabila, seriozitate, punctualitate, discretie. Beneficii: salariu motivant; (0731.474.491 cameliadobindas@gmail.com

SOFER DE TIR, CU EXPERIENTA, ATESTAT, CURSE FIXE, SALARIU ATRACTIV; (0726.150.269/ 0722.928.656

2219.

2220. Sofer distributie masina Sprinter

3,5 t, din Afumati, Voluntari, sector 2 si 3; (0753.153.688 2221. Sofer distributie apa - La Fantana,

Compania La Fantana angajeaza soferi pentru a livra produsele companiei. Cautam barbati rezistenti la efort fizic, seriosi si responsabili. Contact la numerele de telefon din anunt de luni-vineri; (0725.050.493/ 0732.713.290 recrutare@lafantana.ro

2222. Sofer distributie bauturi, Dagmar angajeaza sofer cat. B pentru distributie bauturi pt. depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 - 18 00 (0722.226.579/ 0722.317.406 radu.rizescu@gmail.com 2223. Sofer distributie cu experienta pt. SC Agrirom, cu filiala in Bucuresti. Cerem si oferim seriozitate. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta intre orele 9:0017:00 (0731.370.464 catalinivan@agrirom.ro 2224. Sofer distributie in Bucuresti, per-

mis categoria B, experienta in distributie.Salariu atractiv, contract de munca. (0751.873.793

2225. Sofer distributie materiale constr., categoria B, firma distributie materiale de constructii, zona Pantelimon, Ilfov; 1.800 L; (0728.928.966 office@sci-distribution.ro 2226. Sofer duba cat. B Olanda Ro, tur

retur salariu 1.050 euro/luna; contract de munca in Olanda; (tarif. 1,5 E/min+tva). Pentru informatii suplimentare si angajare, sunati la numarul de telefon (0900.310.110/ 0900.310.110 2227. Sofer evenimente societate cauta sofer ptr. evenimente deosebite, nunti, cu experienta, persoana punctuala, organizata, serioasa, fara abateri disciplinare, disponibilitate ptr. program prelungit-part time sau /si full time, (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 2228. Sofer firma zona Herastrau, firma producatoare de cosmetice. Program LuVi, 9-17. Salariu 1700 lei net, contract de munca. Cerinte: experienta, 30-55 ani. Trimiteti CV-ul dvs la adresa de e-mail specificata 1.700 L; recrutare.personal.2018@gmail.com 2229. Sofer in industria alimentara dis-

tributie, in Bucuresti sector 6 (Rosu, Ilfov); (0767.604.731

2230. Sofer linie 3.5 t, cat. B Firma curierat angajam sofer pentru rutele Bucuresti-Sibiu, duba de 3.5 t. Programari interviuri in intervalul orar 9.00-18.00 (l-v), tel., (0784.888.853 2231. Sofer livrari manacare la domiciliu

Restaurant Borsalino (Unirii) angajeaza sofer pentru livrari comenzi. Programul este de 2 zile de lucru, 2 pauza. Salariul este negociabil in functie de experienta; (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com 2232. Sofer livrator l-v 10:00-16:00, Yel-

low Menu din strada Oltetului 11-13, angajeaza sofer livrator cu auto propriu sau pe scuterul firmei. Cerinte: permis cat. A/ B. Program luni-vineri 10-16, salariu motivant, decont combustibil 10%, 1.700 L; (0762.909.026 madalin@yellow.menu www.yellow.menu

2238. SOFER MONTATOR MOBILIER ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.800 L; (0735.887.402 2239. Sofer noapte, educat, auto propriu

2255. Sofer profesionist categoria C, angajez sofer categoria C cu experienta in Bucuresti pentru transport local si intern pe autocamion de 18 to. Salariu negociabil. Solicit si ofer seriozitate.Relatii la tel; (0737.540.879 ltt_cc@yahoo.com 2256. Sofer profesionist cisterna apa, cu

card tahograf, domiciliul in Bucuresti. Relatii la tel. (0722.305.890

2257. Sofer profesionist cu atestat Mecano Valmar angajeaza sofer profesionist cu categorie C si E pentru transport utilaje. Sfoerul trebuia sa aiba obligatoriu atestat. Locatia platformei este in Buda, Brgadiru jud. Ilfov. (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 2258. Sofer profesionist cu experienta minim 5 ani pentru transport international ruta Romania - Bulgaria - Grecia - Romania, prelata duba frig. 20 tone; camion 7,5 tone, locale Bucuresti - tara - Romania; sofer cu experienta, profesionist, auto 3,5 tone - locale Bucuresti, sofer cu experienta; (0722.711.117 2259. Sofer profesionist pe camion angajez sofer profesionist pe camion, salariu atractiv, curse locale BucurestiIlfov. Se oferta cazare. (0742.273.628 2260. Sofer profesionist pentu transport

local angajam sofer profesionist pentru transporturi locale la depozitele mari din jurul Bucurestiului de luni pana vineri 20% din transporturi se descarca noaptea, salariu negociabil; (074872446 agtranscom2013@gmail.com

2261. Sofer profesionist pt. international,

categorie C+E, curse tur-retur Slovenia, Croatia, Ungaria, Slovacia, Cehia weekend acasa, 4 curse/ luna dorim o persoana serioasa, stabila, sector 4 Bucuresti, (0722.211.075 mntrans.compex@gmail.com 2262. Sofer profesionist Scania R420 Tandem lungime 19 metri, transport international si intern, detinator permis cat B, C+E, atestat de marfa, card tahograf, contract de munca, diurna, 3.500 L; (0765.701.050 office@agrobiobrichet.ro

Sofer de noapte pt. personal si clienti firma Bucuresti. Educat, curat, auto propriu stare f buna, 8-12 ore/ 2.500-3.000 lei, 0762.359.164 Oana/ zi, 0737.634.109 Liana/ noapte, 0720 33.11.66 Mari HR, 3.000 L; (0762.359.164/ 0737.634.109 mari.angajari@gmail.com

2263. Sofer profesionist tur-retur interna-

2240. Sofer parcare privata angajez

2264. Sofer profesionist, companie autohtona angajam sofer profesionist pentru basculanta 8x4. Locatie Bucuresti. Asiguram cazare. Salariu atractiv (2400 lei/luna) plus diferite bonusatii. Forme legale; 1 L; (0728.110.078/ 0735.341.350

sofer parare privata Airport Otopeni. Sofer categoria B (fara experienta), salariu motivant, bonusuri lunare, (0722.613.859 cars.managemet@wlcauto.ro

2241. Sofer pentru depozit pentru distrib-

tional Curse tur-retur Slovenia, Croatia, Ungaria, Cehia, 4 curse pe saptamana, weekend acasa, salariu motivant, camioane euro 5 automate, dorim o persoana de incredere pt perioada indelungata.

utie materiale de constructii zona Bucurestii Noi, Straulesti, cautam persoana serioasa. Oferim contract munca, salariu si bonuri masa, mail:comaromtrade@yahoo.com (0744.565.759/ 0765.506.187

2265. Sofer profesionist, transport frigorific. Distributie. Camioane 12to MTMA (poze). Pachet salarial atractiv. Garaj sect. 6. Camionul se intoarce la garaj in fiecare zi. Decontare transport (motorina); 3.500 L; (0738.548.371 dan.aftrans@gmail.com

2242. Sofer pentru firma curierat, pentru autoutilitara 3.5 tone pe Bucuresti. Pentru relatii sunati la tel. Program de luni pana vineri. Salariu net 2300 lei; 2.300 L; (0721.877.777 bocanila.laurentiu@yahoo.com

2266. Sofer sector 2, personal pentru postul de ajutor sofer in cadrul depozitului nostru. Salariu net 1700 lei. Program de lucru L-V 2 schimburi. Contract nedeterminat. Pentru detalii sunati la nr afisat 1.700 L; (0749.608.510

2243. Sofer pentru platforma 3,5 t, cate-

2267. Sofer si manipulant mobila, producator de mobilier, angajam sofer categ B cu experienta pentru aprovizionare materiale, livrare si manipulare mobilier. Posibilitate castig suplimentar. Popesti Leordeni, apropiere Pepsi, Ford; 2.200 L; (0733.318.308 laramodul@gmail.com

goria B la depozit materiale constructii, zona Protresul (Jilava); (0751.223.138

Sofer pentru transporturi agabaritice. Oferim salariu motivant si diurna deosebita, precum si posibilitatea de a lucra intr-o firma de prestigiu, de viitor. Pentru interviu, rugam sunati la tel. sau trimiteti e-mail la: (021.322.34.94 hr@holleman.ro

2244.

2245. Sofer pentru Uber cu masina

firmei. Se ofera salariu fix + bonusuri+telefon de service. Pentru detalii va rog sa sunati 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2246. Sofer personal cu vechime mimim

2268. Sofer spalator, angajam sofer spalator (cat. B) pt modul de igienizare toalete ecologice, cunoasterea Bucurestiului. Program 7 zile, salariu1800 lei. Punct de lucru: in spate la Kaufland, Barbu Vacarescu, (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 2269. Sofer T.I.R. tur-retur cu experienta

sau incepator, card tahograf, cunostinte elementare mecanica reprezinta un avantaj, resedinta in Bucuresti Pt curse tur retur Ro-Slo-It-RO. Pt detalii sunati la tel. (072432091

2270. Sofer taxi cu atestat la 12 - 24 ore

si mecanic: auto cu experienta; (0768.457.688

10 ani si experienta de protocol,nefumator, preferabil din sect 1 si 2. CV la mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

2271. Sofer taxi cu atestat la 12 ore angajam pentru zona Drumul Taberei; (0727.085.700

2247. Sofer profesionist angajam, zona Mogosoaia. Relatii la tel. (0740.168.308

2272. Sofer taxi cu atestat, dispecerat

2248. Sofer profesionist cat B-C-E pos-

esor de atestat marfa pt un ansamblu cap tractor semiremorca prelata cursele se fac in tara al sfarsitul sapt se face pauza de 45 ore la garaj, salariu fix. (0766.536.179 2249. Sofer profesionist cu atestat profe-

sional pentru distributie tara; (0745.971.849

2250. Sofer profesionist BE CE, SC

Ecogreen Construct SRL firma de salubritate cu sediul in Loc. Adunatii Copaceni jud. Giurgiu angajeaza sofer profesionist pentru container abroll sau autogunoiere. Program 8 ore. Salariu 2300 lei, CM 2.300 L; (0726.152.603 adunati07@icloud.com 2251. Sofer profesionist C+E, cu experienta pentru: transport extern (tur-retur), tir cu prelata Euro 6 (pentru extern, detinator atestat marfa si card tahograf) sau intern (tur-retur), marfuri generale, salariul negociabil. (0761.908.221 2252. Sofer profesionist C+E. Societate

transport, angajeaza soferi profesionisti pentru transporturi interne Romania) si locale (Bucuresti). Program luni-vineri weekend-ul liber ) Salariu 3500 lei fix + bonusuri 4.000 L; (0735.857.696 Nicubogdan.ro@gmail.com

2253. Sofer profesionist cat. B, C, D, E,

experienta minim 10 ani; (0744.325.800

2254. Sofer profesionist categoria C+E

angajam soferi profesionisti categoria C+E pentru transport intern. Pentru detalii ne puteti contacta la tel.Salariu: 3.500 L; (0722.687.152

Cristaxi la 24 h, plan 100 lei; (0763.361.901

2273. Sofer taxi la 24 de ore, plan 110

Lei, atestat obligatoriu, carte de munca, va rugam maxima seriozitate (0774.624.345 2274. Sofer taxi pe masina noua sau veche Logan 2011-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Drumul Taberei sau imprejurimi. Cautam si schimb pe Drumul Taberei. Rahova. Chitila; (0728.005.505 2275. Sofer taxi Speed si Leone la 12/24 ore, CM + aplicatie si masini la ramanere; (0765.892.022 2276. Sofer taxi 12/24 diverse dispecer-

ate, plan 900 L; (0785.062.890/ 0753.200.780

2277. Sofer taxi cu atestat valabil masini

Dacia Logan an 2008-2012. Oferim carte de munca, conditii avatajoase, plan de la 90 lei/24h. Mai multe relatii la tel.; (0765.920.047/ 0737.522.547 2278. Sofer taxi cu atestat, bonusuri diverse + libere pe luna, masini intretinute, plan 80-110 Lei; (0760.604.290/ 0785.063.890 2279. Sofer taxi cu atestat, fara cazier

taxi. (0767.002.420

2280. Sofer taxi Dacia Logan GPL,

detinem service propriu, plan 80-100; (0785.787.878/ 0785.062.890 2281. Sofer taxi Next, auto Dacia Logan

1.4 facelift, dotari full, colantata Next Taxi, tarif 1,77 ron/km, licenta Bucuresti. 120 L; (0742.220.002/ 0768.923.613 2282. Sofer taxi Sprinten, cu atestat,

masini bune, la 24 h 100 L; (0768.853.889

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

16 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2283. Sofer taxi, carte de munca, pe Logan cu GPL, colantat la Speed Taxi, 24 ore; (0768.036.862/ 0722.218.536 2284. Sofer taxi, cu carte de munca, pe Dacia Logan, masinile arata foarte ingrijit, atat mecanic cat si interior - exterior (am service pt. masini); (0773.744.835 2285. Sofer tir curse locale Bucuresti,

salariu atractiv; (0785.203.015

2286. Sofer TIR pentru curse externe,

Turcia, Bulgaria; (0753.153.688

2287. Sofer tir prelata curse interne Ro,

angajez sofer pe tir cu experienta, prelata, curse RO. Garajul este in Bucuresti. Se accepta si soferi din provincie Salariu: 1.000 lei + 0.30bani/km. Medie salariu: 3.000-4.000; (0768.270.750 2288. Sofer tir profesionist cu experienta

pentru intern. Salariu pentru 3.500 lei. Caut si ofer seriozitate. Detalii la tel. (0736.344.028

2289. Sofer tir profesionist cu experienta

pentru intern. Salariu pentru 3.500 lei. Caut si ofer seriozitate. Detalii la tel. (0767.640.218

2290. Sofer TIR Romania intern zona Dimitrie Leonida. Salariu intre 3000-4000 ron. 3.500 L; (0725.622.886 Sachstrucks.exptrans@gmail.com 2291. Sofer Tir, angajeaza Societate Constructii Metalice din Bucuresti, zona Pallady sector 3. Pentru detalii sunati la: (021.345.26.23 2292. Sofer transport marfa, Alpin57 lux

angajam conducator auto. Cerinte: permis C, atestat transport marfa si card tahograf, studii medii, experienta pe un post similar (0756.032.010 2293. Sofer Uber angajez pe masina

firmei, fizic ingrijit, caracter dinamic, cu un minim de 10 ore pe zi de munca, salariu intre 700-800-1000 Ron saptamanal, bonus de 50 Ron ptr fiecare dumica muncita (0723.861.862 2294. Sofer Uber Bani cu masina per-

sonala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2295. Sofer Uber firma serioasa anga-

jam soferi in cadru perfect legal pentru relatia Uber, detinem florta Chervolet Aveo echipate GPL, stare impecabila, mentenanta este asigurata de noi revizie, ulei filtre etc, (0723.861.862 2296. Sofer Uber firma serioasa angajam soferi, cadrul perfect legal in parteneriatul cu Uber, detinem flota de masini echipate cu GPL, stare impecabila, service asigurat de noi (0726.605.606 paraschivoiutraian@yahoo.com 2297. Sofer Uber, salariu de minim 2000

ron/luna. Firma noastra detine flota de masini pentru activitatea de logistica in regim de transport persoane Uber. Firma este una din societatiile afiliate serviciului Uber, TaxiFy, Black Cab. 2.000 L; (0747.953.371 2298. Sofer vidanjor angajam sofer-

vidanjor igienizare toalete ecologice, permis B. Program L-D(S-D platit dublu). Salarizare in functie de performante 2500 ron. Punct de lucru in spate la magazin Kaufland Barbu Vacarescu, (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 2299. Sofer, ai o masina nu mai veche de 15 ani si permis categoria B de minim 1 an, societate partenera Uber, Taxify, Blackcab cauta soferi categoria B pentru colaborare. Oferim cel mai bun comision de pe piata 1.500 {; (0734.804.806 office@topbusinessconsulting.ro 2300. Sofer, angajez urgent sofer pentru

condus duba; (0773.915.251 ivrelu@yahoo.com

2301. Sofer, bune abilitati de comuni-

care. Persoana organizata, dinamica, tenace. Disponibilitate la program prelungit, fara antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat) (0760.259.456 office.chitilei@caretta.ri 2302. SOFER, cu experienta angajam

pentru firma de distributie bauturi, zona Giulesti. Mai multe detalii la telefon; (0722.229.927 2303. Sofer, societate de paza angajeaza sofer interventie, pentru zona Republica; 1.600 L; (0745.035.127 nc.ppttehnic@yahoo.com 2304. Sofer, urgent pentru restaurant si

fast-food. zona Colentina program 09.00 -11.00; (0725.230.206/ 0744.648.409 oltean.zelena@yahoo.com 2305. Sofer, bucatar, ajutor bucatar, piz-

zar Angajez sofer bucatar pizzar Pantelimon sofer Militari ajutor bucatar Rahova. Conditii si salariu avantajoase; (0760.950.248/ 0726.515.852 2306. Sofer, om intretinere, angajam om

intretinere posesor de carnet de conducere in cadrul hotelului Levor, in aproprierea Pietei Victoriei; (0735.300.399 liliana.chiracu@hotellevor.com

2307. Sofer, pensionar pentru transport persoane (Uber). Castigurile sunt in functie de cat se lucreaza, care pot fi intre 1500-3000 de lei. Se ofera masini de calitate foarte buna. Masina se da la plan. (0765.265.651 alexander252@yahoo.com

««««««««««««««««««

SOFER- DELEGAT DISTRIBUTIE SI GESTIONARI ANGAJAM; (0740.167.649/ 0752.150.554 HERBARIUMREGIA@YAHOO.COM

2308.

«««««««««««««««««« 2309. Sofer- livratori auto vinzatoare, casiera, femeie vase, ajutor bucarari si livratori. Pentru Bistro zona Unirii. Salari intre 1500 si 2000 lei. 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com 2310. Sofer. Firma de familie angajez

sofer cat. B si om la depozit, sector 2; (0737.372.724

Sofer. Firma noastra de curatenie angajeaza sofer cat. B din orasul Giurgiu. Pentru mai multe detalii sunati la tel. (0784.290.183/ 0786.247.805 2311.

2312. Sofer. Societate comerciala anga-

jeaza sofer cat. B+E pt. activitate pe pompa fixa de beton sau echipaj pt. pompa fixa de beton. Activitate in Bucuresti; (0755.747.964

2313. Soferi angajam sofer pentru Uber Select si aplicatie pentru aeroport. Varsta minim 25 de ani. Permis de minim 2 ani; 2314. Soferi Angajam soferi profesionisti

autobasculanta, deservent buldoexcavator cu permis de conducere C-TR, lucrari in Bucuresti si Ilfov, (0738.963.899

2315. Soferi angajam soferi taxi si Uber;

(0727.345.946

2316. Soferi cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber si Taxi Fy. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2317. Soferi cu masina personala in

relatia cu Uber Romania pt. societate comerciala nu mai veche de 15 ani. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2318. SOFERI distributie. Beviaqua

angajeaza soferi distributie permis cat. B si manipulanti marfuri. Program lucru de luni pana vineri. Cv, (0722.915.185 office@selrom.ro 2319. Soferi pentru firma distributie bau-

2348. Soferi taxi cu atestat, Dispecerat

Cristaxi, 100 lei/ 24 h; (0744.377.851

2349. Soferi taxi cu atestat, fara datorii

la alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 110 lei/ zi in functie de masina. Sector 5, 100 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 office@etic-asigurari.ro 2350. Soferi taxi cu atestat. Masini noi:

motor 0.9; 1.0; 1.2 CP. Plan 115 Lei, contract de munca, asigurare medicala, (0728.729.687 2351. Soferi taxi la 24 ore si echipaj

Cristaxi, statie aplicatie, masina an 2010. Relatii la tel. (0770.896.588 2352. Soferi taxi 12/24, masini an 2014-

2015; (0766.569.144

turi, cu punctul de lucru langa Carrefour Militari, (021.778.03.98

2353. Soferi taxi cu atestat la 24 de ore, urgent. Relatii la telefon (0768.265.805

2320. Soferi profesionisti angajez;

2354. Soferi taxi cu atestat valabil pentru

(0741.129.856

2321. Soferi profesionisti categoria D

(0747.045.104 nicoleta.rugina@gmail.com

2322. Soferi societate comerciala anga-

jeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6; 1.700 L; (0723.670.538 2323. Soferi autocamion categ. C+E

Firma de marcaje rutiere angajeaza soferi profesionisti, categ. C+ E, in conditii bune de munca, salariu motivant. Pentru cei interesati sunati la tel.; (0786.595.179 office@anduna.ro 2324. Soferi C+E curse interne tur-retur

Bucuresti, se transporta marfa usoara la contract, camioane tandem 12 tone Euro 5 automate, conditii usoare de munca, salariu fix + diurna, angajam si din tara (0722.211.075 2325. Soferi cat b.c.e urgent angajam,

firma serioasa angajam soferi cat B, C, E zona Afumati - Petrechioaia CV si detalii : ogrezeanu.daniela@gmail.com (0723.970.996 ogrezeanu.daniela@gmail.com 2326. Soferi cat. B 1.700 lei net. Sofer cat. D+ licenta transport persoane valabila- 2.000 lei net. CV la adresa email/ tel. (0758.109.833 vanzari@tipografiaeurobusiness.ro 2327. Soferi cat. D cu atestat transport

persoane pe curse special regulate, zona Militari A1. Salariul atractiv. Persoana de contact ptr detalii Marian. (0722.713.009 dvalentin.office@gmail.com 2328. Soferi cat. D, angajez, Bucuresti si

Ilfov; (0723.221.555/ 0766.552.582

2329. Soferi cu experienta pentru firma de transport, pe tir intern, salariu fix 3.500 Lei. Bascula, articulata, salariu 3.000 Lei, experienta cel putin 1 an in conducerea de autovehicule. Posesor permis de conducere cat. CE, atestat sofer profesionist transport marfa, card tahograf. Alte detalii la interviu; (0761.979.951/ 0767.334.565 2330. Soferi cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

SC la 12 h sau 24 h, masini Dacia Logan II, 0 km, ac, benzina+gpl, contract de munca, sarbatori legale libere, acces aplicatii Clever, Star, 5 zile libere, masini noi colantate la Speed, Meridian, Leone. 130 L; (0786.555.444

2355. Soferi taxi cu atestat, la taxi As, taxi Leone, facilitam si obtinerea atestatului; (0740.706.866/ 0733.585.700 2356. Soferi taxi Meridian si Plus numai

la 12h echipaj Logan Facelift Meridian 75 ron/12h,tura noapte Logan 1 zona Ferentari Meridian, Luica 70 ron/12 h, echipaj Logan 2 Meridian plus 87 ron/12 h. Oferim statie+2 app, permis, bi, atestat valabile. 87 L; (0765.500.640/ 0785.096.898 logistar.garage@yahoo.com 2357. Soferi taxi Meridian, Speed cu atestat valabil fara probleme in cazier, pentru Dacia Logan benzina cu GPL, ac, servo directie, facelift, la 24 h. Se ofera contract de munca 8h, sarbatori legale libere, 5 zile libere pe luna, 120 L; (0768.444.420

2360. Soferi taxi, Speed, zona Rahova angajam sofer (coleg de noapte) la plan la 12 ore, 70 lei zona Rahova pe Logan benzina + GPL, exclus cei fara atestat si datorii catre alte firme, rog seriozitate; (0765.466.903/ 0765.466.903 2361. Soferi taxi, 12 ore/ echipaj, licenta

Bucuresti, masini 2014, Apolodor Plus/ Meridian Plus (se poate schimba cererea soferilor) oferim statie +o aplicatie Star; (0765.314.500 2362. Soferi taxi, modelul nou, masini noi, plan 105lei. Android Clever, facilitate acces aeroport, tarif variabil, 100 L; (0764.474.760

2333. Soferi livratori cu masina

2365. Soferi Uber firma partener Uber

2335. Soferi pentru cifa si marfa, soci-

etate transport angajeaza soferi profesionisti de cifa pentru transport local (Bucuresti) si transport intern marfa (Romania), (0730.444.450 hr@cdy.ro 2336. Soferi pentru fabrica de paine din

sectorul 4 Cautam barbati pentru postul de sofer cat. B cu experienta pe distributie min. 6 luni. Program: 5 zile cu 2 libere. Salariul: in functie de experienta.Pentru interviuri sunati la nr. din anunt, 1.300 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com 2337. Soferi profesionisti pentru

societate de constructii. Cerinte: experienta similara, atestat, card tahograf; (0724.214.836 2338. Soferi profesionisti CE curse interne tur-retur, Bucuresti, tur-retur, camioane tandem 12 tone euro 5 automate , se transporta marfa usoara, salariu motivant, weekend liber, angajam si din tara; (0722.211.075 2339. Soferi profesionisti cu experienta, categoria BCE, Echipa Trans International este pregatita sa se mareasca. Angajam soferi profesionisti cu experienta, categoria BCE, pentru camioane 22 TO, cu disponibilitate de lucru pe comunitate; 1 {; (0745.665.588 madalina@transinternationalsped.com

cautam soferi auto pentru a activa in domeniul transport Uber Bucuresti. Detalii la telefon. Masini bune! Oferim si cerem seriozitate maxima; (0721.970.518 2366. Soferi Uber, firma colaboratoare

Uber, recruteaza soferi. Iti doresti sa ai un venit mai mare fara prea mult efort? Te asteptam pentru mai multe detalii la tel. (0722.513.354 lidia_georgiana_grosu@yahoo.com

2367. SOFERI, SC organizari evenimente corporate, angajeza soferi-montatori, experienta minim 2 ani camioneta 3,5to, disponibilitate la program prelungit. Punct de lucru Magurele; (0736.385.563 office@nanevents.ro 2368. Soferi, taxi Meridian, angajez

soferI la plan 80 L la 12 ore, pe Logan benzina + GPL, masinI 2016 exclus cei fara atestat si datorii catre alte firme, masinile au intre 10 si 15.000 km, masini noi. (0765.466.903 2369. Soferi, personal primire, cal-

catorese, croitorese, muncitori necalificati, fochisti, pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca, Aurel Vlaicu. Conditii excelente; (0755.200.031

2370. Soferi. Firma transport din Bucuresti angajeaza: soferi profesionsti cu atestari pentru autobasculanta 8 x 4, soferi profesionisti pentru trailere si platforme; mecanici utilaj greu Vola. Excavatoristi, buldozeristi, buldoexcavatoristi; mecanici de intretinere, utilaje si masini; (0722.100.178 2371. Soferi. Firma de transport anga-

jeaza soferi cat. C, camion 7,5 tone si cat. C+E. Rog seriozitate; (0766.292.401

2340. Soferi profesionisti pentru trafic international tur-retur cu camioane de 40 tone. Bucuresti - jud. limitrofe. Deasemeni si pentru transport intern; (0766.070.088

2372. Solar Diamond angajeaza la receptie fete dragute si sociabile, doar din zona Militari, salariu 1500 Ron 1.500 L; (0784.017.170

2341. Soferi profesionisti pentru camion, TIR firma curierat angajeaza soferi profesionisti cu card tahograf si atestat marfa. Depozitul este in Bragadiru. Interviurile au loc in str. Cutitul de Argint 2B, S4, Bucuresti; (0784.888.854

2373. SOS Satele Copiilor angajeaza ingrijitori copii persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, Cisnadie, jud. Sibiu; (0734.333.606 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

2342. Soferi profesionisti. Firma de transport betoane angajeaza soferi profesionisti, permis cat. BC + E, cartela tahograf, atestat marfa, salariu: 3.000 L; (0722.584.703 2343. Soferi taxi angajam, masini noi,

rugam seriozitate; (0766.285.344

2344. Soferi taxi cu atestat dispecerat

Meridian si cu masini personale; (0727.450.624

2345. Soferi taxi cu atestat sau adever-

inta de promovare a examenului de taximetrist, 4-5 libere/ luna+ bonusuri. Masini noi, modele variate, aplicatie Clever, Pelicanul, 105 L; (0764.474.760/ 0721.145.906 taxi.topoffice@gmail.com 2346. Soferi taxi cu atestat valabil pe

Dacia Logan cu gpl. Prefer sectorul 6 sau Chiajna. Societatea are sediul in Bucuresti. Nu ezitati sa sunati (0744.305.988 bebe_balaban@yahoo.com 2347. Soferi taxi cu atestat valabil, fara

probleme pt. Logan 2010, 150 mii km, benzina + gpl, stare f. buna. Plan 110 Lei/24 ore si o sambata libera (0761.047.140/ 0732.438.734 valerianapostolcretu@gmail.com

2382. Spalator auto Spalatorie auto pro-

fesionala, situata ultracentral, angajeaza spalator auto. Salariu 1900 lei + comisioane (bacsis intre 140-200 lei pe zi), contract de munca, cazare pt provincie. (0769.603.090 lili_nic@yahoo.com 2383. Spalator auto cu experienta

salariu atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart, (0766.309.126 2384. Spalator auto cu sau fara experienta, zona Calea Vitan (vis a vis de pompieri) pe langa Mall Vitan. 2 libere pe saptamana, program 9:00 - 20:00, duminica liber; 1.000 L; (+40724582715/ +40724582715 gabilucian09@yahoo.com 2385. Spalator auto salariu 1500 ron, spalatorie auto premium cu vad foarte mare, amplasata in complex comercial. Salariu 1500 ron; 1.500 L; (0755.677.424/ 0741.055.411 2386. Spalator auto Unirii baieti si fete,

cu/fara experienta, serios, muncitor, lunar peste 2000lei, comision, bonusuri, vad exceptional, clienti fideli, oferim cazare, echipamente, contract, interviu in locatie intre 8 si 17 2.000 L; (0743.040.444/ 0743.174.433 2387. Spalator auto zona Nicolae Grig-

orescu, cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com

2389. Spalator de vase, RIN Grand Hotel angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

2364. Soferi transport persoane, SC Madcom DLS Impex SRL, angajeaza sofer cat. B si D pentru zona Bucuresti. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati. (0751.148.488 mirela.bobea@dlsbus.ro

Auchan, plus atestat, zona Auchan Titan, Auchan Militari, Auchan Berceni. Salariu avantajos, pentru mai multe detalii sunati la numarul: 10 L; (0770.893.349 transcyti2002@yahoo.com

Wash este in cautare de 2 colegi pentru pozitia de spalator auto. Oferim salariu 1200 lei net + bonus de performanta. Locatia: Bd Expozitiei (in spatele Autoerebus) (0725.271.135 info@mrwash.ro

2359. Soferi taxi Speed, Meridian, Leone, Cristaxi, cu atestat valabil, pentru Dacia Logan, Renault Megane autoturisme noi 2013-2017, benzina cu GPL, ac, servo directie, la 24h. Se ofera contract de munca, CO, 5 zile libere pe luna. 130 L; (0768.444.420/ 0786.555.444

2332. Soferi distributie, personal calificat productie panificatie, gestionari livrare, operator date contabilitate primara, pt. societate panificatie in Dascalu Ilfov. Tel./ email; (0725.808.809 cristi@smpberlin.ro

2334. Soferi maxi taxi categoria D,

2381. Spalator auto spalatoria auto MR.

2388. Spalator auto. SC Auto Car Wash

cati si necalificati in domeniul panificatie pt. fabrica de paine sector 2. Nr. de tel./ email; (021.252.20.46/ 0730.552.347 office@ederapan.ro

proprie, pt Wise Box Companie multinationala din domeniul food delivery, plata la curse, 10 lei/ comanda cu o medie lunara de 500-600 comenzi. Telefon, CV la: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

oferim salariu atractiv plus comision, 1.200 L; (0765.000.200

2358. Soferi taxi Meridian, Speed, Leone, cu atestat valabil fara probleme in cazier, pentru Dacia Logan benzina cu GPL, ac, servo directie, autoturisme noi 2013-2017, la 24 h. Se ofera CM, sarbatori legale libere, bonusuri de fidelizare 130 L; (0768.555.999

2363. Soferi transport intern categoria B+C pentru transportul de generatoare electrice. Locatie: Soseaua de Centura, Tunari.Perioada deplasare: 2-3 saptamani. Venit mediu - 2800 - 3200 Lei net. Conditii decente de munca 3.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

2331. Soferi distributie si muncitori califi-

2380. Spalator auto pentru tura noapte,

2374. Spalator auto (fata/ baiat) in

Calea Mosilor nr. 78, piata Sfantul Gheorghe; (0742.144.939 2375. Spalator auto cu experienta, aspect ingrijit. Salariu 1200 lei, spalatoria se afla in zona Brancoveanu, vestiar, dus. Ofer comision la tot fara int-ext si bonusuri, carte de munca 8 ore, posibilitate de cazare. 1.200 L; (0727.840.510 sava.matei13@yahoo.com 2376. Spalator auto cu experienta pentru spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com 2377. Spalator auto cu experienta, ofer

cazare, 700 L; (0726.443.185/ 0726.570.002

2378. Spalator auto cu experienta, ofer-

im plata la zi plus comision 50 L; (0765.000.200/ 0799.400.300

2379. Spalator auto cu/ fara experienta,

posibilitate cazare salariu 1.320 lei sau 1.080 lei + comision; (0744.377.851

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

SRL angajeaza spalatori auto cu experienta, seriosi si corecti. Detalii la sediul societatii din Bucuresti, str. Lujerului, nr. 32-34 si la telefon; (0743.333.461 mariana_wsh@yahoo.com

2390. Spalator vase Ai Sushi Bar, situat

in Str. Paris, Nr. 71, Sector 1, Bucuresti, angajeaza spalator vase. Programul 2 zile cu 2 zile libere. Salariul este de 1300 lei + 150 lei transport. 1.450 L; (0723.399.878 ai.livrare@gmail.com 2391. Spalator vase Hotel 4 stele, zona

Unirii angajeaza personal pentru bucatarie spalat vase. Cautam persoana punctuala si serioasa pentru colaborare. (0755.979.797 fdm@internationalbucharest.ro

2392. Spalator vase la restaurant canti-

na in zona aeroportului Henri Coanda. Program de luni-vineri orele 7:00-14:30. (0724.269.553 elena.obloja@hotmail.com 2393. Spalator vase reataurant tip fast

food, Salariul 1500lei, se lucreaza 1zi/1zi si 2/2, un week liber la 2 sapt, program 922, locatia se afla in mall park lake (Dristor-Titan).Constantin; (0729.910.157 2394. Spalator vase Restaurant din Flo-

reasca angajeaza trei persoane pentru postul de spalator vase. Oferim salariu atractiv, program de lucru in ture, transport, masa. Asteptam CV la adresa office at vacamuuu.com. (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 2395. Spalator vase restaurant situat în

zona Piata Romana (Bucuresti), angajeaz? spalator vase (4 locuri). Oferim contract de munca, 2 mese gratis, transport decontat, program 1 / 1 sau 5 / 2, salariul net 1600 lei; (0762.704.424/ 0732.003.053 info@cafeverona.ro 2396. Spalator vase, program in ture,

sal. 1.400 lei net la 8 ore + spor de weekend + decont transp. pe tura de seara. Raspunde zilnic de spalarea vaselor si de efectuarea curateniei. 1.500 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 2397. Spalator vase, restaurant pub

Fabrica, str. 11 Iunie nr 50, angajeaza personal spalat vase. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu atractiv, platit la timp, contract munca, transport seara 1.300 L; (0723.155.027/ 0722.928.144 cristinastanicioara@gmail.com 2398. Spalator vase. Hotel 4 stele

angajeaza spalator de vase. Salariul oferit 1.600 lei+ bonusuri in functie de performanta. Pentru detalii suna?i la tel sau transmiteti CV la: 1.600 L; (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro 2399. Spalator, vulcanizator, mecanic,

service auto spalatorie, vulcanizare angajeaza personal cu experienta in zona Prelungirea Ghencea Nr 185. Salariu atractiv. Detalii la tel. (0769.633.358

2400. Spalatoreasa hotel Minerva. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, sporuri. Program flexibil - 2 zile libere pe saptamana, (0726.103.427 hr@minerva.ro 2401. Spalatori auto baieti seriosi,

posibilitati cazare provincie, carte de munca, salariu 1.2001.400 lei; (0765.999.927

2402. Spalatori auto cu experienta, dor-

nici de a se integra intr un colectiv deosebit la o spalatorie situata central. Oferim cazare apartament carte de munca salariu 1900 lei, comisioane ce pot depasi 3500 lei pe luna. (0763.656.188

2403. Spalatori auto fete sau baieti in

zona statia de metrou Straulesti. Se lucreaza in hala acoperita. Salariu 1.500, program de lucru flexibil. Salariu fix + spaga + comision 10 lei/ degresare.Se poate oferi si cazare 1.500 L; (0751.146.662 2404. Spalatori auto fete si baieti. Ofer-

im contract de munca, salariu, procente. (0724.337.072/ 021.423.10.75 2405. Spalatori auto zona Dristor. Salariu atractiv. Tel. (0763.332.232 2406. Spalatori auto angajam, Militari,

salariu minim, 1.000 L; (0763.887.454 2407. Spalatori auto baieti-fete, cu/ fara experienta, aspect ingrijit. Zona Piata Victoriei, vad format, program 2 zile cu un liber, 1.900 L; (0723.177.850/ 0769.732.243 2408. Spalatori auto cu experienta ofer-

im cazare, zona Berceni, langa statia de metrou Dimitrie Leonida, salariu 800 Lei +la fiecare 4 masini spalate int-ext 10 Lei comision; (0769.862.711

2409. Spalatori auto cu experienta posi-

bilitati cazare, zona Casa Poporului, salariu 1900 lei brut, comision 25% la cosmetica auto, program flexibil, 8-20, carte de munca, rog seriozitate; 1.900 L; (0723.370.170

2410. Spalatori auto cu experienta minim un an pt. spalatoria Red Wash, salariu 1900 lei brut carte munca, conditii de munca deosebite, bonusuri atractive. Zona Liberty Mall Trafic (0726.483.884 dragosstoica99@yahoo.com 2411. Spalatori auto cu sau fara experi-

enta salariu, comisoane la fiecare auto spalat, urgent, conditii avantajoase; (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com

2412. Spalatori auto, angajam muncitori

necalificati se ofera un salariu atractiv, comisioane si contract de munca. Spalatoria noastra se afla pe bulevard avand un vad bun cu multe masini; (0724.402.411/ 0722.328.782 lucisilisteanu@yahoo.com

2413. Spalatori auto, angajam spalatori auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 2414. Spalatori auto, avem 2 posturi libere spalator auto, cu carte de munca. Program o zi cu o zi. Nu oferim cazare.Acte necesare buletin. Salariu 1100 lei si procente operatii suplimentare. Bd, Timisoara, 34, sector 6. (0729.967.959 2415. Spalatori auto, fete si baieti cu experienta, zona Berceni, salariu si comisioane atractive; (0725.162.543 2416. Spalatorie auto si vulcanizare

angajeaza spalatori si vulcanizatori fete si baieti. Asiguram cazare, sos. Chitilei nr. 131, salariu + comisioane, 1.900 L; (0767.533.644 2417. Specialist salarizare-HR. Com-

panie de top angajeaza Specialist Salariza-Resurse Umane. Cerinte: cunostinte avansate legislatia muncii, salarizare. Interviu initial la tel. Rog seriozitate (0723.581.684 alina.netoiu@globalcons.ro 2418. Specialist SEO, SEM, marketing

online daca esti specialist in optimizarea SEO si ai abilitatile necesare pentru acest domeniu, te vrem in echipa noastra. Cafy JR situata in Bucuresti, cauta candidatul potrivit. (0799.400.300 angajari@cafy.ro

2419. Spital angajeaza barbat si femeie la curatenie Spital privat din sector 2, langa Arena Nationala, angajeaza femeie si barbat la curatenie, salariu 1300 lei plus 200 lei bonuri de masa (1.500 lei).Contract de 8 ore, se lucreaza in ture. 1.500 L; (0747.796.069 claudiarauti@gmail.com 2420. Statie Rompetrol Pantelimon

angajeaza: lucratori comerciali. Ne puteti contacta telefonic sau pe email; (0723.193.129 roop041biz@filandgo.ro

2437. Studenti an terminal proiectare firma Accuro cu sediul in Pipera (Jolie Ville - capat autobuz 301), angajam studenti an terminal pentru proiectare sisteme antiincendiu. Cerinte: cunostinte avansate autocad 2d. Salariu motivant. (0726.333.210 2438. Sudor cu experienta electric si

argon pentru atelier confectii metalice. Contract de munca si cazare pentru provincie. Punct de lucru Bragadiru Ilfov, 3.000 L; (0735.377.400 2439. Sudor electric pt. societate spe-

cializata in instalatii termice, sanitare, gaze, climatizare. Salariu atractiv, (0760.651.226/ 0760.563.304 office.4ctl@gmail.com

2440. Sudor argon, slefuitor, lacatus inox

Esti o persoana care iti cauti de lucru in cadrul unei firme unde sa fii respectat, suna-ne, iti doresti stabilitate financiara pentru tine si familia ta, suna-ne. Cautam persoane serioase, punctuale, 2.200 L; (052539138 alin.crintea@gmail.com

2441. Sudor cu experienta in mediu protector, argon, pentru societate comerciala care activeaza in industria alimentara. Calificare sudor.Cunostinte lacatuserie. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro 2442. Sudor mig/mag + tig, producator

de carenaje pentru masini-unelte de inalta tehnologie, angajam sudor (barbat / femeie) calificat mig/mag si tig. Munca interesanta, conditii impecabile. La 5 min pe jos de Gara Buftea; info@rsqone.com (0731.355.150 info@rsqone.com 2443. Sudor pentru sudura in puncte a

inoxului, candidatul ideal experienta de minimum 1-2 ani in sudura in puncte; experienta in urmarirea unor instructiuni de lucru, completarea rapoartelor simple; (+40722609720 Carmendobrota97@gmail.com 2444. Sudor, verifica si pregateste com-

ponentele, realizeaza imbinari prin diverse procedee de sudura folosind utilaje si echipamente specifice de sudura, efectueaza operatiuni de lacatuserie. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

2445. Sudori angajare, atelier confectii metalice angajeaza sudori cu experienta. L-v: 8-18. Pauza 30 min, cm, salariu inceput 2200 lei net in mana. 2.200 L; (0726.666.333 contact@corturisihale.ro 2446. Sudori CO2 in Bucuresti, MigMag, autorizati (sau nu) cu procedeul 136, se asigura salariu atractiv, cazare decenta la hotel; (0724.206.109 2447. Sudori CO2 Mig Mag pt. procedu-

ra 136-138. Relatii la tel.; (0724.206.109

2421. Stilist, stilista. Lant de saloane Bucuresti angajeaza stilit(a) cu experienta, zona Dorobanti. Vad, conditii avantajoase, salariu 2.000-3.800 lei la 13 zile/ duminica liber; (0751.251.411

2448. SUDORI LACATUSI SI MUNCITORI NECALIFICATI, URGENT ANGAJAM; (0722.509.854

2422. Stivuitorist (cu atestat ISCIR) si

2449. Sudori, fabrica de confectii metal-

manipulant marfa pentru clientul nostru, companie situata in zona Stefanestii de Jos, Ilfov. Program de lucru L-V in doua ture, pachet salarial incepand de la 1.600 lei pentru manipulant marfa si 1.800 lei pentru stivuitorist, transport asigurat de la Bucur Obor, tichete de masa in valoare de 15 lei. Pentru detalii ne puteti suna la: (0731.520.081 2423. Stivuitorist depozit engross angajeaza stivuitorist se ofera salariu net 1700ron + 300 tichete de masa. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 reper: in spate la magazinul metro Berceni) 1.700 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 2424. Stivuitorist cod 1133 1 post, lucrator depozit cod 2071 - 4 posturi, muncitori necalificati cod 0017 - 15 posturi, electrician intretinere masini si utilaje cod 0101 1 post. Cerinte generale: disponibilitate, putere de munca, seriozitate. (021.256.03.85/ 0751.561.207 2425. Stivuitorist manipulant, la fabrica

prod. pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus: ICTSMUA. Oferim cazare, 2.500 L; (0766.085.519 2426. Stivuitorist Sindrilita conducerea

stivuitoarelor (electric/ diesel). Necesar autorizatie. Oferim masa calda in fiecare zi / 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 2.500 Lei /prima luna, 2.500 L; (0725.333.503/ 0725.333.503 2427. Stivuitorist, angajam personal

pentru postul de stivuitorist in depozit. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com 2428. Stivuitorist, SC Estetik Packing SRL, lider pe piata ambalajelor de unica folosinta 2429. Stivuitorist. ICME Ecab SA -

Cablel-fabrica de cabluri electrice angajeaza pentru stivuitor de 5-7 tone - (autorizat ISCIR). Se ofera conditii foarte bune de salarizare, plata orelor suplimentare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati zilnic intre orele 09:00-13:00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: (021.209.01.10/ 021.209.04.15/ 021.209.03.09 2430. Stivuitorist/ manipulant marfa manipuleaza marfa cu ajutorul stivuitorului (stivuitorist) si lizei electrice sau manuale; autorizatie ISCIR; experienta de lucru pe stivuitor;pregateste paletii in vederea livrarii ; (021.407.74.88 cristina.stefan@delamode-group.com 2431. Stivuitoristi Bucuresti, angajam

urgent, salariu 1600-2000 lei net, bonuri de masa, transport asigurat, program fix si in schimburi, contract nedeterminat, detalii la telefon

2432. Stivuitoristi pentru depozit mar-

mura din Aleea Teisani 137A, Bucuresti. Asiguram stivuitoare noi, carte munca si conditii excelente de munca, pentru cei din provincie asiguram transport si cazare. Program: Luni-Vineri 9-18, Sambata 10-15 (2 pe luna). Relatii: (0723.922.822 2433. Stivuitoristi si manipulanti marfa pentru depozit Urgent. Salariu net: 1.3001.900 lei, tichete 300 lei, transport 150 lei. Perioada nedeterminata. Program: 8 ore. Zona: Republica, sector 3, 1.900 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 2434. Stivuitoristi si Pickeri Bucuresti

urgent barbati pentru fabrica. Salariu 1600-1400 Lei in functie de profil, bonuri de masa, program fix sau in schimburi 8h/zi L-V, transport asigurat, contract nedeterminat, detalii la telefon (0725.477.438 2435. Straulesti, Damaroaia,2 Cocosi

complex rezidential pentru societate de paza, cu/fara calificare. Contract de munca legal, program flexibil, salariul net 1.700 lei. 1.700 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 2436. Strungar pentru Mezo Automo-

tive. Atelierul este situat in Domnesti Ilfov; oferim transport cu masina firmei si pachet salarial atractiv, program L-V 917. Pentru cei din tara oferim cazare (0720.948.512 info@mezoautomotive.eu

ice angajeaza sudori CO2 si electric din Bucuresti sau din provincie. Relatii la nr. de tel., (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

2450. Sudori, instalatori, muncitori

necalificati, firma de instalatii angajeaza; (0722.274.039

2451. Sudori, lacatusi, anagajam pentru punct de lucru: Bucuresti, comuna Domnesti, Ilfov (asiguram cazare). (0722.292.798 2452. Sudori. Societate produc?toare de

cazane din Bucure?ti angajeaz? sudori, tehnician chimist, automatist centrale termice. Informa?ii la telefon: (021.410.46.00 2453. Supervizare echipe curatenie angajam personal calificat supervizare echipe curatenie, Bucuresti, posesor permis auto. (0733.733.178/ 021.326.79.79 2454. Supraveghetor jocuri, Angajam urgent personal pentru postul de supraveghetor sala jocuri de noroc in sector 2 Bucuresti, bd. Basarabia cu sau fara experienta. Se ofera training. Program de lucru in ture 12/24,12/48 (0767.316.158/ 0733.077.435 sphinxarena2014@gmail.com 2455. Talpuitor cu experienta, man-

opera foarte buna pentru atelier incaltaminte; (0722.655.749 2456. Talpuitor manual incaltaminte.

Atelierul se afla pe: str Veseliei, nr 5A, sector 5, Bucuresti. Relatii la telefon. (0727.864.578 iulian.dalliano@gmail.com

2457. Talpuitor, angajeaza producator

de incaltaminte. Relatii la telefon (0764.407.684

2458. Talpuitor, atelier incaltaminte dama angajeaza talpuitor manual. Zona 13 Septembrie (0730.097.607 claudiu_bvc@yahoo.com

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 2459.

2460. Tamplar fabrica de tamplarie pvc angajam tamplar, cu sau fara experienta. Sediul este in Magurele, Str. Atomistilor, nr. 70-72, Ilfov, la iesire din Bucuresti, sect. 5. Conditii de lucru avantajoase; 500 {; (0752.308.101 ofertare.sibelplast@gmail.com 2461. Tamplar locatie soseaua Pante-

limon 161; sector 2program de lucru: luni-vineri 8 ore/zi, in 3 schimburi 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2462. Tamplar cu experienta in PAL melaminat, salaru motivant, zona Prelungirea Ghencea; (0729.956.180

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400 2464. Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2463.

2465. Tamplar pal melaminat in

zona Cora Pantelimon; (0722.603.644

2466. Tamplar pal si circularist angajam

cu contract de munca 8 ore L - V. Salariu foarte bun. Salariul este precizat doar la interviu Bd. Iuliu Maniu, sector 6). Societatea noastra ofera stabilitate si seriozitate (0727.081.337 ateliertamplariepal@gmail.com 2467. Tamplar pal si lemn cu experienta, cunostinte lacatuserie, montaje si reparatii, permis B, CM + salariu avantajos; (0734.874.870

2468. Tamplar Pal, salariu net 3.000 lei + CM, tapiter - salariu net 2.500 lei + CM, frigotehnist - salariu net 2.500 lei+ CM; (0727.247.981

2469. TAMPLAR PAL, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 3.500 L; (0735.887.402 2470. Tamplar pentru mobila la coman-

da, vin taiate si cantuite, program fix, conditii avantajoase carte de munca, salariu 2500 Lei - 3000 Lei 3.000 L; (0762.771.459

2471. Tamplar PVC calificat sau

necalificat, zona Sos. Chitilei, Pod Constanta, de preferat cu permis auto; (0723.968.123

2472. Tamplar reconditionare mobila din

lemn masiv Atelier de restaurare, reconditionare, reparatii mobila din lemn masiv format din 25 de angajati isi mareste echipa. Daca ai experienta sau iti doresti sa castigi banii in functie de pricepere suna-ne, 2.000 L; (0721.332.618 office@savemob.ro 2473. Tamplar universal, slefuitor lemn masiv pt. atelier tamplarie zona Colentina. Carte de munca, program 8 ore, lunivineri, salariu saptamanal 1.750 L; (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com 2474. Tamplar, muncitor necalificat, sofer, femeie serviciu, vanzator, vanzatoare, pt. firma de mobila, urgent. Salarii atractive, conditii de munca excelente. Se necesita seriozitate si multa ambitie 3.000 L; (0726.413.443/ 0722.379.109 valentinfidmob@yahoo.ro

2475. Tamplar, proiectant mobilier, fabri-

ca de mobila angajeaza tamplar cu experienta in prelucrarea lemnlui, mdf, pal. (montator mobilier, slefuitor). Salariu atractiv. (0723.200.779 constructmob@gmail.com

2476. Tamplar. Complex de evenimente

din Otopeni angajam tamplar.Program de lucru in weekend.Oferim cazare pentru persoanele din provincie; 2477. Tamplar/ montator mobilier PAL/MDF, pentru realizare si montaj mobilier magazine, urgent pentru firma de productie publicitara din Bucuresti (0767.234.325/ 0720.342.779 advertisignfly@gmail.com 2478. Tamplar/confectioner mobilier

pal-meserias, firma specializata in realizarea de mobilier din pal, angajeaza cu norma intreaga, tamplar meserias sau nivel mediu de cunostinte in domeniu, pentru productie. Ofer 2500 - 3500 lei salariu; 750 {; (0747.128.376/ 0722.770.294 createmob@yahoo.com 2479. Tamplari pal melaminat cu experienta si operator multipla de gaurit. Salariu incepand de la 2.300 L; (0732.129.210 2480. Tamplari pentru fabrica mobila,

experienta, salariu 2.500 - 3.000 Lei; (0765.709.700

2481. TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773 2482. Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 2483. Tanar fara experienta, pentru atel-

ier productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773

2484. Tapiter, tamplar, croitor productie canapele, paturi, mobilier tapitat si mobilier din mdf si pal. Conditii foarte bune, salariu de la 2.500 Lei in functie de experienta cu posibilitatea de a se mari, in functie de rezultate 3.000 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro www.valenteosofas.ro 2485. Tapiteri cu experienta pt. fabrica de canapele la comanda, este in prezent in cautare de oameni priceputi si pasionati (0784.384.884 puscasualbert@yahoo.com 2486. Tehnician aplicator, zugrav, soci-

etate producatoare de lacuri si vopsele decorative cu sediul in Popesti Leordeni. Cerintele postului: - Studii medii; - Minim 4 luni experienta in constructii (vopsitorie, tencuire, hidroizolare, termoizolare); Disponibilitate pentru deplasari frecvente ; - Coerenta in exprimare; - Spirit de echipa, indemanare, atentie la detalii; Disponibilitatea de a invata continuu lucruri noi; - Posesor permis de conducere categoria B-fara incidente. Responsabilitatile postului: - Realizeaza demonstratii de aplicare a produselor, atat manual cat si mecanizat; - Executa mostre de produse aplicate; - Executa diverse lucrari de constructii pentru amenajare expozitii; Acorda consultanta tehnica. Detalii la: (0752.224.525 2487. Tehnician automate cafea Craiova revizionarea automatelor de cafea Necta. Se asigura formare profesionala si posbilitatea unei cariere. Cerinte: abilitati tehnico-mecanice, organizat, atent la detalii, punctual. Salariu motivant, 2.500 L; (0748.222.951 office@automatenova.ro 2488. Tehnician de mentenanta in cladiri de birouri angajeaza Atalian Romania. Detalii la: (0730.019.677 2489. Tehnician maseur, fata, program full time, contract de munca in cadrul salii de sport Next Door Fitness. (0787.327.196/ 0787.327.196 contact@nextdoorfitness.ro 2490. Tehnician mecatronisr / Mecanic

auto! Cursuri! COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET BUCURESTI -Cea mai mare unitate particular? de înv???mânt preuniversitar din România acreditat? de Ministerul Educa?iei Na?ionale, în parteneriat cu dealarii FORD, ?IRIAC UTOMOBILE ?i PORSCHE, anun?? începerea înscrierilor pentru: -Liceu, calificarea profesionala "Tehnician mecatronisr", -Scoala profesional?, calificarea "Mecanic auto". Important! -?colarizare gratuit?, -elevii pot primi burse de la partenerii de practic? în func?ie de performan?ele realizate, absolven?ilor li se asigur? locuri de munc?. (021.316.61.95/ 021.316.61.96 contact@ucecom-spiruharet.ro 2491. Tehnician mentenanta, Hemeius,

SOS Satele Copiilor Romania angajeaza tehnician mentenanta in Hemeius. Persoanele interesate pot suna la numarul sau pot merge direct la sediul din str. Garii, nr. 45, loc. Hemeius. (0734.333.606 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

2492. Tehnician service. Societate angajeaza tehnician service centrale termice. Doritorii trebuie sa aiba carnet conducere cat B si experienta in domeniu. Angajarea se face initial pe perioada determinata. Salariu 2000+bonus, (0760.651.226 office.4ctl@gmail.com www.centralaieftina.ro 2493. Tehnician sisteme de calcul si retea SC Info Service & Computers SRL, cu o vasta experienta in domeniul IT cauta tehnicieni sisteme de calcul si retea. Asteptam cv-ul tau pe adresa de mail; office@iscomputers.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

23

4

LOCURI DE MUNCÅ 2494. Tehnician sisteme de securitate, alarmare efractie/incendiu, supraveghere video, interfonie/videointerfonie cu permis cat. B. Salariu atractiv; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2495. Tehnician sisteme de securitate,

daca ai cunostinte si abilitati tehnice in domeniul sistemelor de securitate si supraveghere, esti candidatul ideal. 3.500 L; (0726.444.496 office@eisol.ro

2496. Tehnician sisteme de securitate,

Sight Control SRL angajeaz? tehnicieni sisteme de securitate (supraveghere video / efrac?ie, automatiz?ri / control acces, detec?ie alarmare incendiu.) 500 {; (0751.075.987 office@sightcontrol.ro 2497. Tehnician telecomunicatii, tehni-

cieni telecomunicatii cu sau fara experienta, pentru instalarea serviciilor de internet, televiziune ?i telefonie la client acasa cu masina personala bonusuri, atractive Bucuresti, trimiteti C.V, (0763.313.959 bga.aservice@gmail.com 2498. Tehnician, formator mase plas-

tice, grafician Corel Draw, colantor, machetist pentru firma productie publicitara din Bucuresti sector 3, luni-vineri 9:00-17:30 bonuri de masa. www.printdivision.ro 2.500 L; (0788.231.813 mike@printdivision.ro 2499. Tehnicieni instalatori sisteme de securitate Rpg Security angajeaza tehnicieni instalatori sisteme de securitate pentru, posesori permis cat. B obligatoriu; (0219534 tehnic@rpg.ro; hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro

Tehnicieni mentenanta pentru echipa mobila electricieni, instalatori, zugravi, zidari, frigotehnisti, pentru intretinere instalatii sanitare si electrice, tencuieli si zugraveli interioare/exterioare, in sedii banci si cladiri birouri, posesor permis auto, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79

2500.

2501. Tehnicieni sisteme securitate fara experienta, permis auto cat. B; 1 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 2502. Terapeut maseur, femeie, cosmeticiana, cautam terapeut cu maini de aur si drag de oameni si cosmeticiana. Detalii despre salon: www.secretsofafrica.ro. (0720.063.555 office@secretsofafrica.ro 2503. TINERI ANGAJAM TINERI CU ABILITATI MECANICE /TERMICE /AUTOMATIZARI PENTRU FABRICA LACTATE ZONA COLENTINA, SE LUCREAZA 3 SCHIMBURI, SALARIU NET 2000- 3000 RON IN FUNCTIE DE EXPERIENTA SI ABILITATI, TEL. (0758.041.995 VMOICEANU@PROFESIONAL. COM.RO 2504. Tineri muncitori calificati si necali-

ficati pentru executie si montaj/ instruire in domeniul confectiei si montajului tamplariei de aluminiu si peretilor cortina. Locatie: sectorul 6, Bucuresti; (0744.305.297 dan@eurofatade.ro

2505. Tineri cu fara experienta, impartit

pliante pizza, inclusiv studenti, vino in echipa Delicios-Food. Putem oferi si program flexibil. Oferim 10 Lei pe ora. Program intre 5 si 10 ore 2.200 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 2506. Tineri fara experienta pentru pozitia de picol locatie centrala (Unirii, Universitate). Program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa asigurata. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2507. Tineri ingineri pentru instruire in

domeniul proiectarii executiei si montajului tamplariei de aluminiu si peretilor cortina. Locatie: sectorul 6, Bucuresti, permisul de conducere constituie un avantaj; (0744.305.297 dan@eurofatade.ro 2508. Tinichigiu angajam tinichigiu auto

cu experienta, oferim salariu atractin+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 2509. Tinichigiu auto cu experienta.

2520. Trainer online, angajam trainer videochat, fost model preferabil, pasionata de dezoltare personala, cu competente manageriale si de leadership, si calitati de bun psiholog. Salariu motivant, posibilitati de promovare; 2.000 L; (0765.328.543 myart.studio@yahoo.ro

2550. Vanzatoare pentru cofetariepatiserie. Tel. 021.240.38.60 - Baba Novac si 0786.392.091 - Piata Minis;

2521. Trainer. Daca esti in cautare

2552. Vanzatoare pentru magazin ali-

2555. Vanzatoare pentru magazin materiale de constructii zona Hala Traian, salariu atractiv (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

2592. Vanzatoare magazin haine Bucur

2556. Vanzatoare pentru magazin mixt,

2593. Vanzatoare magazin Home Depot situat langa liceul Iulia Hasdeu, Piata Iancului, program doua zile lucratoare cu doua zile libere. Program magazin L-V 9-20, S:9-17, D: 9-14, salariu net 1400 lei, 1.400 L; (0747.837.979/ 0745.503.179

macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 2523. TRATTORIA BUONGIORNO LIDO Angajeaza : bucatar, ajutor bucatar, pizzer, grataragiu, ospatar, picol.Se ofera: transport personal, masa gratuita, posibilitate de avansare, salariu motivant.Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la: (0723.821.665 cosmin.caciula@citygrill.ro 2524. Trattoria Fresca angajeaza picoli,

salariu brut 1.960 lei- net 1.400 lei+ tips+ taxi; (0731.333.410 2525. Trattoria Roz Cafe angajeaza;

Trattoria Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona Militari.bucatar, ajutori bucatari, pizzari, livratori. Salarii negociabile. Rugam seriozitate. (0723.504.103 braileanucatalin@yahoo.com 2526. Ucenic samponez pentru salon Magic, conditii foarte bune, carte de munca, traininguri gratuite. Pentru detalii suna; 1.050 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 2527. Unitatea Militara 02547 Bucuresti

din Ministerul Apararii Nationale, organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi vacante de executie de personal civil contractual: un sofer I categoriile B, C, E, cu o vechime de 6 ani si 6 luni in meseria de sofer; un lacatus mecanic I - cu o vechime de 6 ani si 6 luni in meseria de lacatus. - 09.05.2018, ora 9.00 - progra scrisa; 15.05.2018, ora 9.00 - proba practica; - data limita de depunere a dosarelor: 2.05.2018, ora 15.00. Depunerea dosarelor si organizarea concursului se vor face la sediul UM 02547 Bucuresti, str. Slt. Godeanu nr. 121-129, sector 1, Bucuresti, unde vor fi afisate si detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon: (021.667.20.98 2528. Universal Goodies SRL

Mihailesti, angajeaza comisioner (962103), ambalator (932101) si muncitor (932906). Relatii/ CV: andreiasorescu@yahoo.com 2529. Valet angajeaza Hotelul Capsa. Interviu in receptia hotelului Capsa, L-V, 8.00-15.00; (0757.645.737 2530. Vanzatoare brutarie angajeaza

vanzatoare, experienta minim 6 luni; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro

2531. Vanzatoare cabana parc IOR Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu 1.700-2.000 lei. 1.700 L; (0765.614.058 lili_miky_my@yahoo.com 2532. Vanzatoare cabana parc IOR

Titan, cu sau fara experienta, program lejer, dar persoane serioase. Salariu 1.700-2.000 RON in functie de experienta si de seriozitate (0764.384.338 lili_miky_my@yahoo.com 2533. Vanzatoare Cofetaria Alice, Piata

Iancului. Pachet salarial la angajare 1850 lei net + bonuri de masa 200 lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7. Contract de munca legal. Detalii la telefon; 2.050 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 2534. Vanzatoare cofetarie zona Dorobanti, angajez persoana serioasa, sociabila cu clientii, vesela, program flexibil (o saptamana se lucreaza una nu). Candidatul ideal persoana tanara si fara experienta) 2.000 L; (0720.750.005 Dorobanti140@yahoo.com 2535. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin alimentar situat in comuna Pantelimon. Program 07-22. Salariul 1.500 Ron, 15 zile lucratoare (0726.975.804/ 0727.732.089 costysim2000@yahoo.com

2537. Vanzatoare cu experienta pentru magazin confectii dama; (0745.130.455

2512. Tinichigiu auto service de restau-

rare masini de epoca cautam tinichigiu cu experienta si ucenici; (0723.378.385 2513. Tinichigiu auto si vopsitor, serv-

ice auto angajeaza urgent vopsitor auto cu experienta, si tinichigiu, salariul este foarte bun si program luni-vineri, sambata inchis; (0726.723.411

2514. Tinichigiu auto, candidatul ideal:

experienta minim 3 ani in pozitia de tinichigiu auto, calificare in domeniu, cunoaste procesele specifice unui service auto multimarcapersoana responsabila, punctuala; (0770.378.717 alex82razvan@yahoo.com 2515. Tinichigiu carosier calificare pro-

fesionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

2516. Tinichigiu. Service din zona centrala angajeaza in conditiile legii tinichigiu auto cu experienta. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277

2538. Vanzatoare cu sau fara experien-

ta in incinta magazinului Bucur Obor. Salariu atractiv, va asteptam cu drag; (0722.392.163/ 0720.858.806

2539. Vanzatoare cu sau fara experien-

ta pentru magazin cu haine de dama din Unirea sector 3 sau mall Baneasa sector 1. Cerinte: liceul, abilitate in comunicare, pasionata de moda. (0727.770.367 craciunescuroxana66@gmail.com 2540. Vanzatoare Je Boutique anga-

jeaza consilier vanzari. Pentru magazine de barbaii in Unirea Shopping Center program 10:00. La 19:00. Duminca liber, 2.000 L; (0725.911.679 Louis.juna@yahoo.com 2541. Vanzatoare la magazin in Piata

Progresu. Detalii la telefon. (0723.205.928

2542. Vanzatoare mag. confectii, sos.

Giurgiului nr. 125, sect. 4 (0723.501.155 pleteamarius@yahoo.com

2543. Vanzatoare magazin alimentar in

sectorul 2. Experienta in domeniu, comunicativa, aspect placut. Salariu foarte atractiv 2.000 L; (0724.280.050 Marius.roman83@yahoo.com 2544. Vanzatoare magazin alimentar

2553. Vanzatoare pentru magazin de

panificatie in zona Ozana (0722.276.200

2554. Vanzatoare pentru magazin de

textile si mercerie in incinta magazinului Bucur Obor. Salariul incepe de la 1600 ron. Nr. telefon 6 L; (0762.985.453/ 0720.406.308

zona P-ta Victoriei. Programul este lunivineri 15:00-22:00 si doua sambete pe luna, iar salariul este de 1700 Ron. Cerem si oferim seriozitate (0724.252.138/ 0728.888.114 pitulice_radu@yahoo.com

2557. Vanzatoare pentru magazin zona

Piata Rahova; (0761.969.724/ 0764.995.225

2558. Vanzatoare pentru minimarket

situat in zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

2559. Vanzatoare pentru patiserie.

Patiseriile Auguri isi maresc echipa in Bucuresti. Vino in familia noastra. Program de lucru exceptional. Contract full time. Relatii la telefon. (0743.103.104 2560. Vanzatoare Piata Progresul,

haine si incaltaminte. Mai multe detalii: (0786.883.899

2561. Vanzatoare produse de patiserie

in Complex Doraly Afumati, conditii optime, relatii la tel. (0723.344.927

2562. Vanzatoare pt. cantina, minima

experienta, program de L-V , incadrare numai cu forme legale, pt detalii dupa ora 15, 2.100 L; (0735.780.844 2563. Vanzatoare pt. cofetarie in sector 2. Salariu net, 1.800 L; (0723.830.104 2564. Vanzatoare si femei de serviciu,

zona Calea Giulesti. Relatii la telefon. (021.220.28.54

2565. Vanzatoare zona Nicolae Grig-

orescu, Piata Titan; (0762.614.620

2566. Vanzatoare / vanzatori, program 10:00 - 19:00, pentru linie "Impinge Tava" (mancare gatita, gratare, salate, garnituri, etc) cu experienta, spirit de observatie, agil, corect, educat, amabil, ingrijit. 9 ore / zi = 2000 - 2500 Lei, S-D liber; 2.500 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro 2567. Vanzatoare articole pentru copii,

angajez urgent, magazin zona Berceni; (0723.167.174 2568. Vanzatoare autoservire cu sau fara experienta pentru autoservire, program luni - vineri sector 6 (0752.166.337/ 0726.113.787 santech.srl@gmail.com 2569. Vanzatoare cofetarie angajam

vanzatoare cofetarie situata pe Calea Vitan. Experienta pe un post similar este un avantaj.Salariu motivant, program flexibil; 100 L; (0763.675.240 Candybarbucuresti@gmail.com

VANZATOARE COFETARIE, EXPERIENTA IN DOMENIU, SALARIU 1.950 L; (0732.165.668

2570.

2571. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara

experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 0721, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei. Contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

2572. Vanzatoare cofetarie. Cofetaria Arkadia Sector 2 angajeaza vanzatoare . Salariul 1800-2000 lei. Detalii la telefon. (0765.086.964 2573. Vanzatoare complex Europa,

detalii: (0786.237.566

Centrul Comercial Doraly. Cerinte: seriozitate, cunostinte minime computer, experienta in vanzari en gross. (0760.621.607 karmise.office@gmail.com 2576. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin alimentar in sectorul 5. Rugam seriozitate 1.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com

2577. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin alimentar si minimarket tip butic in sectorul 6. Salariu atractiv. Informatii suplimentare la numerele de telefon (0749.074.940/ 0749.074.942

experienta, zona Ghencea, salariu 2.000 - 2.500 Lei; (0765.709.700 2596. Vanzatoare magazin tamplarie

PVC, vanzatoare magazin de jaluzele, rulouri exterioare, cunostiinte Word, Excel. Showroom-ul nostru se afla in sector 3 Calea Vitan nr.225 www.jaluzelero.ro. Rugam seriozitate; (0720.449.944 ellavoicu@yahoo.com 2597. VANZATOARE MAGAZIN TEHNICA MEDICALA. LANT DE MAGAZINE ANGAJEAZA VANZATOARE MAGAZIN TEHNICA MEDICALA. CERINTE: ASPECT INGRIJIT, PERSOANA COMUNICATIVA, SERIOASA SI MUNCITOARE. SE OFERA SALARIU FIX+BONURI+BONUS. CV PE MAIL. RELATII LA TEL. (0745.342.843 ADRIAN.VASILESCU@ UNIFORMEMEDICALE.RO 2598. Vanzatoare magazin Unirea

Shopping Center, angajam pentru magazine tip insula situat in centrul comercial Unirea Shopping Center care comercializeaza urmatoarele produse: accesorii dama (caciuli, esarfe, gablonturi etc) 1.600 L; (0768.913.760 marinalexandru79@yahoo.com 2599. Vanzatoare Mall Grand Arena/Park Lake, angajez vanzatoare pentru stand comercial (insula cu jucarii) la Mall Grand Arena sau Mall Park Lake. Program 10-22. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile libere. Salariu fix + comision din vanzari; (0724.250.226 draureliastancu@gmail.com 2600. Vanzatoare market zona Dimitrie

Leonida, toate datele si informatiile le gasiti in poza anuntului, 1.650 L; (0740.459.868 Cosmin@kmbautoparts.ro 2601. Vanzatoare minimarket, oras

Pantelimon, program de lucru o zi cu una libera, nu este necesara experienta. Oferim salariu atractiv, carte de munca, str. Dobrogeanu Gherea nr. 63, (0720.160.140 2602. Vanzatoare operatoare facturare

Stil Ambalaj angajeaza vanzatoare-op. facturare pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase (0756.109.655 2603. Vanzatoare P-ta Rahova, maga-

Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta. Program: L-V 06.00-16.30, sambataduminica liber, salariu 2000 Lei. Relatii tel. 2.000 L; (0734.378.436 2605. Vanzatoare patiserie program 8

ore/zi in 2 ture, o saptamana dimineata de la 5.30 la 13.30, o saptamana dupa amiaza de la 13.30 la 21.30, un weekend da unul nu, sambata de la 5.30 la 20.00, duminica de la 5.30 la 14.00. 1.900 L; (0763.077.414

««««««««««««««««««

2616. Vanzatoare Piata Moghioros,

program de marti pana duminica, 2.100 salariu + 300 L bonuri, net 2.100 L; (0744.327.060 2617. Vanzatoare sau vanzator cu experienta pentru presa. Relatii la telefon; (0721.828.818 2618. Vanzatoare sau vanzator pentru

magazin alimentar in sector 4. Salariul 2.500 lei net, de doua ori pe luna. Tura de zi si/ sau noapte. Cer si ofer seriozitate 2.500 L; (0724.136.409

2619. Vanzatoare si ajutor de macelar abatorul Peris pentru acest lant de magazine dezvoltat de noi, cautam 10 de vanzatoare si ajutori de macelari, seriosi si motivati sa se alature echipei noastre. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2620. Vanzatoare si ajutor de vanzatoare pentru magazin mixt si bar, salariu 2.000, respectiv 1.800, Piata Giulesti; (0725.236.917/ 0734.406.034 2621. Vanzatoare si casier, casiera

amabil(a), serviabil(a), pentru magazin alimentar, zona parc IOR. Interviurile se tin in str. Campia Libertatii nr. 39 sector 3, 1.500 L; (0726.808.501 2622. Vanzatoare si modelatori, pentru

covrigarie, Gara de Nord; (0722.181.420

2623. Vanzatoare si sofer, angajam vanzator / vanzatoare si sofer pentru o patiserie cu laborator propriu, in sector 5, Bucuresti (soseaua Bucuresti-Magurele ); (0770.869.943 2624. Vanzatoare urgent pentru mag. alimentar Doua vanzatore pt. magazin mixt alimentar situat in Militari Residence, capat 138, 178. Salariu 1800 lei si carte de munca. Urgent, 1.800 L; (0723.348.476 soniard.grup@gmail.com 2625. Vanzatoare Vulcan si GrandArena SC Alideea 2014 SRL angajeaza pt. raion mezeluri, salariu 1800 Ron net contract de munca perioada nedeterminata, 8 ore pe zi, este pt. ambele locatii 1.800 L; (0765.183.811/ 0722.663.271 2626. Vanzatoare zona Salajan, Th. Pallady si Tineretului, pentru magazin alimentar mixt, tura zi si noapte, program flexibil, salariu plus bonus, carte de munca, 1.700 L; (0729.987.011/ 0722.539.921 2627. Vanzatoare, magazin alimentar

in zona Victoriei angajeaza personal pt vanzare program de 12 ore cu 8 libere pe luna si carte de munca rugam experienta si seriozitate, 2.000 L; (0746.141.181 magazinmaximuniversal@gmail.com 2628. Vanzatoare, pt cofetarie-gela-

terie, in mall AFI Cotroceni, fata/d-na nefumatoare, serioasa, program de 8 h/zi, 5 zile/sapt, in ture. Salariu: 1.400 lei net+300 lei in bonuri de masa + decontare transport. 1.700 L; (0720.682.997 2629. Vanzatoare, agent de vanzari, (magazin Imorom) in incinta unui magazin de produse sanitare de lux, gresie si faianta. Aspect fizic placut, sociabile, spirit de lucru in echipa, comunicativitate, oferim salariu si comision, sec 6. 2.000 L; (0756.602.020/ 0720.204.030 sanitare@yahoo.com 2630. Vanzatoare, contabila, patiser,

cofetar, femeie serviciu, angajez. (0721.402.121/ 0721.076.376

2631. Vanzatoare, modelator, cuptorist,

angajam pentru fabrica de paine Piata Drumul Taberei. Relatii la telefon; (0722.607.178

2632. Vanzatoare, patiser si modelator

covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. (0743.278.200 2633. Vanzatoare, urgent, pentru

magazin de dulciuri in Mall Baneasa. Relatii la: (0735.123.244/ 0726.667.766

2634. Vanzatoare, vanzator, sc.angajeaza vanzatoare, vanzator magazin alimentar se ofera masa, bonus-uri, transport. Zona sos Stefan Cel Mare sau stadionul Dinamo; 1.500 L; (0786.461.145 dincamarian74@gmail.com 2635. Vanzatoare. Magazin de acce-

sorii dama si hand made angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta, program flexibil. Pentru mai multe detalii sunati la tel.; (0736.648.689 banudaniela89@yahoo.com 2636. Vanzatoare/ vanzator pentru magazin alimentar in sector 4. Ofer salariul 2500 Lei + cazare (pentru doritorii seriosi si muncitori din provincie). Rog sa fiu contactat dupa ora 10 2.500 L; (0723.511.673 2637. Vanzatoare/ vanzator inghetata

pentru punctele Betty Ice din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa de email, detalii la nr.: (0753.084.816 mirela.cozma@bettyice.ro

2580. Vanzatoare la magazin mixt, pe

««««««««««««««««««

2640. Vanzator covrigarie Pipera, pta

Calea Mosilor, de zi sau de noapte. Tudor: 0723.216.477; Irina 0762.371.030;

2581. Vanzatoare la patiserie. Angajez

2606.

2607. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar, salariu atractiv plus comision vanzare; (0765.216.086

vanzatoare la patiserie, prigram de LuniVineri, salariu 1.400 Ron + comision la vanzare. Tel.; (0728.106.100

2608. Vanzatoare pentru magazin cu

2582. Vanzatoare la restaurant-

Doraly Expo market comuna Afumati Ilfov, sos. Bucuresti - Urziceni, km 12.5 salariu motivant, conditii de munca, seriozitate; (0788.333.276/ 0766.886.638 scdiversmarket@gmail.com

2583. Vanzatoare la rochii de mirese,

vanzatoare /casiera pt restaurant linie calda in sect 6, program 8- 23, o zi da o zi nu, salariu 2000 lei net, transport seara, masa zilnic + bonusuri de perfomanta. (0726.337.470/ 0766.969.784 Oanaraducan1977@gmail.com

2518. Toan`s Vietnam cauta ospatari,

2547. Vanzatoare nou 2018, cu experi-

2585. Vanzatoare magazin paine, Colentina, sector 2; (0724.094.959

2549. Vanzatoare pentru aprozar alimentar, zona Obor Tei; (0745.149.999

2595. Vanzatoare magazin mobila,

2615. Vanzatoare petshop, Aviatiei, zona metrou Aurel Vlaicu. Program flexibil, conditii avantajoase. Salariu net, 1.800 L; (0751.110.789

urgent cu sau fara experienta, posibil si studenti, pentru perioada de vara. Program o zi cu o zi, salariu atractiv plus bonus. (0736.033.867/ 0765.637.615

2545. Vanzatoare magazin alimentar

cel Mare nr. 1-3, sambata- duminica liber; (0722.558.062

2594. Vanzatoare magazin mixt, zona Dristor, salariul net, 2.200 L; (0745.658.958/ 0760.953.032

ket Ne marim echipa, program non stop in ture 2 zile de zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului.Ofer salariu motivat si contract de munca. Rog seriozitate; (0767.041.109/ 0767.041.109 topdinamic@yahoo.com

2639. Vanzator boutique Chocolat Carrefour Feeria. Oferim salariu fix 1800 lei+bonuri de masa in valoare de 200 lei, bonus lunar intre 200 si 500 lei, in functie de performante, decont abonament transport. 2.650 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

2579. Vanzatoare la Covrigelul din Afi,

autoservire, program 8 ore 7,30-15,30 luni-vineri. Salariu in mana net 1.700 L; (0724.546.677

2548. Vanzatoare patiserie zona Stefan

Obor, salariu foarte motivant, experienta nu este obligatorie dar constituie avantaj; (0723.361.316

2614. Vanzatoare pentru magazin mar-

VANZATOARE PENTRU IDM BASARAB ANGAJAM, SALARIU AVANTAJOS + COMISION, DETALII LA TELEFON: 0768318382 (0762.753.104/ 0722.218.568/ 0764.039.827

VANZATOARE CU EXPERIENTA, MAGAZIN DE CONFECTII SI INCALTAMINTE, ZONA APACA SI ZONA TITULESCU; (0722.319.677 2578.

2546. Vanzatoare Minimarket angajeaza vanzatoare cu minimul de experienta program 8 ore salariu atractiv, oferim seriozitate un loc de munca stabil si solicitam seriozitate, zona sector 5; (0771.067.060 emarket22@gmail.com

amanet Angajam persoane cu sau fara experienta, responsabile si serioase. Reprezinta un avantaj experienta in domeniul vanzarilor. Asteptam CV-ul si foto la topamanet@yahoo.com 2.000 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.com

ond hand, zona Obor; (0727.423.357

2604. Vanzatoare patiserie Patiseria

toare pt locatiile din Ferentari, Sebastian, Giurgiului,Crangasi, Bucurestii Noi, Mihaelache, Pipera. Salariul 1650 lei net + 145 lei bonuri de masa, 1.800 L; (0732.672.654

2519. TopAmanet angajeaza operator

2591. Vanzatoare magazin haine sec-

2575. Vanzatoare cu experienta pentru

situat pe sos Fundeni, capat masina 282 cu experienta, program 1 zi lucratoare si 1 libera (7-22). Numai pentru persoane serioase dornice de un serviciu stabil. Salariu net 1700. (0764.706.855

enta in complexul IDM Basarab (vizavi pod Basarab) in magazin imbracaminte barbati (costume sacouri camasi pantaloni) relatii la telefon. 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com

Baneasa 1700 Ron plus bonus din vanzari; 1.700 L; (0760.462.800 Lexxy_elena@yahoo.com

zin alimentar Preferabil experienta in domeniu. Rog si ofer seriozitate, (0769.490.715 radeon10be@yahoo.com

ofer salariu bun, Complex Europa. Persoana serioasa, femeie; (0767.627.160

ospatarite cu experienta pentru noul restaurant situat in Mall Sun Plaza. Salariu atractiv, oferim seriozitate. D-na Simona; (0723.777.459

2590. Vanzatoare magazin bijuterii mall

mezeluri - branzeturi, in Baneasa; (0745.246.825

2574. Vanzatoare cu experienta

zona Vitan-Barzesti, relatii la telefon. 2.000 L; (0762.631.110 vulpeionut74@yahoo.com

2517. Tip Top- angajeaza vanza-

minimarket cu experienta, zona matache gara de nord, carte munca, salariu in mana 2500 lei, 2 zile de zi, 2 zile de noapte si 2 liber, ture de 12 oremagazin nonstop.Seriozitate 2.500 L; (0736.366.233/ 0736.366.362 aioan.mail@gmail.com

2522. Transatori locuri de munca esti

2510. Tinichigiu auto Reprezentanta

timarcaangajeaza tinichigiu auto,locatia este in zona Eroii Revolutiei. (0759.030.644

2589. Vanzatoare magazin alimentar,

mentar in zona Militari Residence, rog seriozitate. Salariul se discuta la interviu, pornete de la 1.400 lei; (0766.074.163/ 0766.546.681

2536. Vanzatoare cu experienta in domeniul lenjerie dama si barbati zona MIlitari. (0765.327.563

2511. Tinichigiu auto Service auto mul-

patiserie; (021.212.35.40/ 0786.392.091

de un loc de munca unde sa te simti ca acasa, daca esti o persoana creativa, implicata si dornica de a te afirma intr-o echipa tanara si dinamica, noi suntem cei pe care-i cauti. Daca spiritul de echipa si dorinta de invatare te caracterizeaza, atunci esti ceea ce cautam. Asteptam cu interes sa te alaturi echipei noastre de traineri. Pentru mai multe detalii asteptam sa ne contactati la numarul de telefon: (0730.752.752

Salariu fix intre 3.500 si 5.000 Lei.Autotehnic Service - intersectia Aparatorii Patriei (0721.667.950 office@autotehnic.net

service camioane si remorci, angajam tinichigi camioane cu experienta, venituri lunare 2.000-4.000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 4.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

2551. Vanzatoare pentru cofetarie-

2588. Vanzatoare magazin alimentar, cu experienta, pentru tura de noapte. Program 19-07, 2 seri da, 2 seri liber, in Piata Iancului. Salariu 1.700 L; (0734.435.737

2584. Vanzatoare linie calda angajam

2586. Vanzatoare magazin alimentar

zona Ozana. Salariu 1.500 lei+ carte de munca. Pentru mai multe detalii sunati la tel., 1.500 L; (0762.605.085 2587. Vanzatoare magazin alimentar

sector 1, angajam vanzatoare magazin alimentar zona Turda 1 Mai, sector 1. Se ofera salariu motivant, bonusuri. Se cere experienta si seriozitate; (0720.362.871

profil sportiv; (0788.527.270

2609. Vanzatoare pentru magazin

2610. Vanzatoare pentru magazin mini-

market, zona Tineretului, Timpuri Noi; (0722.250.840

2611. Vanzatoare pentru magazin alimentar Drumul Taberei. Program L-V: 720, S: 7-17, D: 7-15, in ture 2 zile cu 2 zile libere. (0765.790.837 2612. Vanzatoare pentru magazin biju-

terii din aur si argint. Cautam persoane serioase si responsabile. Salariu fix, plus comision din vanzari. Oferim bonuri de masa si decontare transport, (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2613. Vanzatoare pentru magazin in zona Baicului, program o saptamana cu una libera. Oferim: carte de munca, salariu motivational, bonuri de masa, prime sarbatori, bonusuri de realizari; (0722.635.543

2638. Vanzator si modelator covrigi si

gogosi Iancului. (0730.137.045

Gemeni angajam vanzator covrigarie zona Pipera (metrou)si pentru Piata Gemeni. Programul este 1 zi lucrata de la ora 5.30-21.30, ziua urmatoare libera. Salariul este de 1800 lei; (0737.523.284 2641. Vanzator cu experienta carte -

presa pentru chiosc metrou Iancului, salariu fix + comision din vanzari. Relatii la telefon; (0721.844.452/ 0764.510.114 2642. Vanzator echipamente frigorifice

si Horeca, TOPK angajeaza reprezentant vanzari cu experienta domeniu vanzari pt showroom. Salariu de baza+comision vanzari. Zona Pantelimon-Ilfov. Sunati pentru programare interviu; (0770.361.755 office@topk.ro 2643. Vanzator linie calda Restaurant/

cantina situat in sectorul 2, Stefan cel Mare, angajeaza vanzator linie calda. Program L-V 7:00-17:00. Relatii la tel. sau email. Salariu 1.700 L; (0735.517.631 contact@thecanteen.ro 2644. Vanzator presa cu experienta,

sector 3, de preferat pensionar; (0722.631.339

2645. Vanzator si modelator covrigarie in zona metrou Dristor si Podul Basarab; (0735.162.695 2646. Vanzator Statie Peco in

Pipera Tunari, Sos. de Centura, salariu net, 1.700 L; (0768.486.400

2647. Vanzator ziare, chiosc cu vad for-

mat, zona sector 2, de preferat pensionar; (0721.258.687/ 0760.968.669

2648. Vanzator, vanzatoare pentru o casuta comerciala situata in parcul oraselul copiilor, salariu net 1500, varsta maxima 30 de ani, rog si ofer seriozitate, nu deranjati inutil. 2649. Vanzator, lucrator comercial statie

Peco, Sos. Oltenitei 217A, sector 4, Lukoil, disponibil pentru lucrul cu clientii, program in ture, lucrul cu casa de marcat, gestiune de marfa.Sos de Centura km 30 Com. Pantelimon, jud Ilfov, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 2650. Vanzator, operator GPL angajez

urgent 8-9 operatori Gpl, cu sau fara experienta, cu sau fara atestat de operator. Calificarea se face de catre compania noastra. Salariu+bonusuri. 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com 2651. Vanzator, vanzatoare, program in

ture o saptamana de noapte de la 22:0010:00 si o saptamana de pranz 14:0022:00, plus 2 wekeend libere. Salariu 1500 ron plus carte de munca. 1.500 L; (0761.899.217 olgalavinia@yahoo.com 2652. Vanzator/oare pentru departament de branzeturi si mezeluri. Zona Bdul Chisinau (Socului). Salariul 1.5001.800 lei si carte de munca; (0763.226.393 2653. Vanzatori cu experienta pt.

magazin non stop zona Titan. Salariu f. bun, minim 2.000 lei/luna, program 8 ore/zi, conditii excelente. Tel. intre 9.00- 17.00 (0724.210.770 2654. Vanzatori minima experienta

pt. mini market zona TitanAuchan. Salariu, carte de munca, conditii excelente, 8 ore pe zi, colectiv dinamic, tanar, orele 917, 2.000 L; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

Vanzatori produse alimentare pentru sectoarele 3 si 4. Contract de munca durata nedeterminata, bonuri de masa (15.09 lei/bon), decont transport in Bucuresti. Relatii la: (0724.553.538 2655.

2656. Vanzatori, SC Geldflor Star SRL angajeaza urgent vanzatoare (vanzatori), sector 5, (0724.390.742 stoicadlucian@gmail.com 2657. Vanzatori, shaormari, pizzar, incarcator- descarcator, femeie pentru bucatarie, paznic, femeie serviciu, Sos. Pantelimon 98-110; (021.250.20.92/ 0749.120.322

2678. Vulcanizatori cu sau fara experi-

enta urgent, sector 2 salariu, comision, persoane din provincie, oferim cazare gratuit, 3.000 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

2679. Weiss Beer Garden din Uverturii132 personal Restaurant Weiss Beer Garden, angajeaza pentru locatie in curs de amenajare situata in drumul taberei Grataragii, bucatari, ajutori de bucatari, picolI, barmani, ospatari, (0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com 2680. Wise box deschide noi locatii

in zonele Stefan cel Mare, Pipera, Matei Basarab, Moinesti, Sos. Oltenitei, Bucurestii Noi angajam bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator casier (salariul intre 1.400-2.000 Ron net, program 8 h/zi) CV la mail, relatii la telefon: 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

Wise box deschide noi locatii in zonele Stefan cel Mare, Pipera, Matei Basarab, Moinesti, Sos. Oltenitei, Bucurestii Noi. Angajam bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator casier (salariul intre 1400-2000 ron net, program 8 h/zi). CV pe mail. Relatii la telefon; 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

2681.

2682. Wise Box Food Delivery, locatii in

toate zonele Bucurestiului angajeaza: bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator call center, casier, lucrator bucatarie interna cu/fara experienta. Salariul intre 1.400-2.000 ron net, carte munca, program 8 h/zi. CV la email, relatii la tel.: (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

2683. Wise Box Food Delivery, locatii in toate zonele Bucurestiului angajeaza: soferi livratori - plata la curse, cu masina proprie 10 lei/ comanda, pe scuterul firmei 7 lei/ comanda (500-600 comenzi/ luna). Cv la mail: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

Wise Box,sofer livrator cu masina proprie companie de food delivery (livrare la domiciliu/office) locatii in tot Bucurestiul, 10 lei de comanda livrata(500-550 comenzi/luna , relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2684.

2685. Wisebox angajeaza lucrator

2659. Voila Bistro angajeaza colega draguta Voila Bistro, angajeaza fete pentru pozitia de ospatar. Full time sau part time, conditii excelente de munca, bonusuri, oameni frumosi, clienti minunati, colegi misto. Detalii la tel.; (0726.025.028

bucatarie interna cu sau fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa. Se ofera pregatire si suport la locul de munca, salariu de 1.400 - 2.000 Lei net in functie de experienta, program 8 ore/zi. Relatii la tel. sau email; 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

2660. Vopsitor fabrica de confectii met-

2686. Za Lokal angajeaza bucatar, ajutor

2661. Vopsitor pentru profile din polistiren si/sau poliuretan. Experienta pe post similar sau in vopsitorie auto, constituie un avantaj. Contract de munca, bonus pt calitate, program 8 ore. (0724.111.535 office@fabricadeprofile.ro

2687. Zidari si necalificati pentru provin-

2658. Vilo SRL angajeaza secretara cu experienta minim 1 an; (021.648.80.64

alice angajeaza vopsitor industrial din Bucuresti sau din Provincie. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr. de tel (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

2662. Vopsitor pentru suprafete lemnoase (MDF). Salariu initial in functie de experienta(1700-2200 lei net). Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa 2.500 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro 2663. Vopsitor auto cu experienta, in

sectorul 2 (0765.000.200/ 0799.400.300

2664. Vopsitor auto cu experienta, sec-

tor 3, salarizare 2.000-3.500 Lei 4.000 L; (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com 2665. Vopsitor auto, calificare profe-

sionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire-vopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 2666. Vopsitor mdf, pregatitor mdf, soci-

etate comerciala, cu activitatea in domeniul productiei de mobilier, cautam persoane serioase pentru vopsitorie mdf. Salariu intre 2000-2400 lei, cu bonuri de masa cu tot; 2.400 L; (0725.872.091 mabisvb@yahoo.com 2667. Vulcanizator cu experienta, salariu de baza 1.600 Ron net, se adauga prime si bonusuri, zona Filaret sau zona Jilava (0756.500.100/ 0754.900.100

2668. Vulcanizator auto cu experienta,

eventual calificare, salariu 1500 net, comision 10% din cost manopera, eventual cazare. Sau alte variante de colaborare - negociabil. Seriozitate, 1.500 L; (0725.251.135/ 0772.293.844 lucianno73@yahoo.com

2669. Vulcanizator auto cu experienta,

in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com

2670. Vulcanizator auto cu experienta;

(0744.377.851

2671. Vulcanizator auto cu sau fara

experienta necalificati salariu +comisoan, urgent, sector 5, oferim cazare. (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com 2672. Vulcanizator auto cu sau fara experienta in sectorul 2, oferim salariu atractiv plus comision (0765.000.200/ 0799.400.300 2673. Vulcanizator auto, angajam vul-

canizator auto cu experienta, oferim salariu atractiv si comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2674. Vulcanizator si mecanic mecani-

ca usoara, service deschis nou, angajam vulcanizator cu experienta, mecanic pentru mecanica usoara in sectorul 4, 1 {; (0765.466.903 2675. Vulcanizator, auto variant service roti angajeaza vulcanizator cu experienta, program de lucru 8 ore, salariu fix 3000 ron. 3.000 L; (0784.339.160 2676. Vulcanizatori auto, angajam urgent, preferabil cu experienta, zona sector 2. Oferim salariu atractiv + comision si cazare; (0722.286.420 2677. Vulcanizatori auto. Angajam urgent vulcanizatori auto, preferabil cu experienta, zona sector 2. Oferim salariu + comision si cazare; (0722.286.420

bucatar si vase. Bistro Za Lokal angajeaza coleg/ colega pentru postul de bucatar, ajutor bucatar si persoana la vase. Adresa: Calea Victoriei, nr. 214, zona P-ta Victoriei, salariu motivant; (+40730041471 lita.bogdan87@gmail.com

cie. Se asigura cazare; (0766.263.094

2688. Zidari si zugravi cu experienta pentru lucrari in Bucuresti si in vecinatate. Ofer cazare + contract de munca + 150 lei / zi. Urgent, 3.500 L; (0740.652.067 2689. Zidari, dulgheri si necalificati. Mai

multe detalii la tel. (0762.442.006 2690. Zidari, salariu atractiv. Ofer

cazare; (0768.080.030

2691. Zidari, dulgheri, necalificati,

salariu dupa merite. Ofer cazare. Marius, Sos. Grivita-Bucuresti; (0786.379.048 2692. Zidari, faiantari, muncitori necalifi-

cati, societate comerciala angajeaza zidari-faiantari si muncitori necalificati cu contract de munca incheiat pe perioada nedeterminata. Permisul de conducere reprezinta un avataj. Salariu motivant (0752.272.888

2693. Zidari, zugravi, sudori electrici, electricieni, tamplari lemn, tamplari PVC, lacatusi, operator (mecanic utilaj), muncitori necalificati, societate de constructii angajeaza pentru postul de lucru din Bucuresti. Salariu atractiv. Relatii la tel. (0725.562.642 2694. Zidari. Angajez zidari, zugravi si

necalificati pentru reabilitare blocuri, cu contract de munca si cazarea celor din provincie. salariu atractiv; (0761.446.979/ 0748.551.054

2695. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veniturile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656 2696. Zugrav cu experienta, salariu

motivant. Rog seriozitate. (0799.594.779/ 0736.860.856

2697. Zugrav pentru o vila Amatori nu

primim. Prima mana este de slefuit apoi zugravit. Plata la lucrare, 1 L; (0733.682.345 divarum@yahoo.com 2698. Zugrav, faianta, electrician si tam-

plar pentru firma de constructii si mentenanta. CM + salariu avantajos; (0734.874.870

2699. Zugrav/ tehnician aplicator pt. societate producatoare de lacuri si vopsele decorative, cu sediul in Popesti Leordeni. Cerintele postului: studii medii, minim 4 luni experienta in constructii (vopsitorie, tencuire, hidroizolare, termoizolare), disponibilitate pentru deplasari frecvente, coerenta in exprimare, spirit de echipa, indemnare, atentie la detalii, disponibilitatea de invata continuu lucru noi, posesor permis de conducere cat. B- fara incidente. Responsabilitatile postului: realizeaza demonstratii de aplicare a produselor, atat manual cat si mecanizat, executa mostre de produse aplicate, executa diverse lucrari de constructii pentru amanajare expozitii, acorda consultanta tehnica. Detalii la tel. (0752.224.525 2700. Zugravi Firma constructii angajeaza zugravi program l-v 8:00 - 17:00, o sambata da una nu 8:00 - 15: 00, 100 lei/zi. Rugam seriozitate; (0766.184.278 artifexconstruct@yahoo.com 2701. Zugravi, plata la saptamana, pro-

gram 7,30-18,00. Pe zi 130 L; (0724.950.428

2702. Zugravi, SC Sprint Plast SRL

angajam zugravi, rigipsari si muncitori necalificati, cu contract de munca pe perioada nedeterminata doar pentru contracte Bucuresti, nu oferim cazare 2.300 L; (0754.050.500 2703. Zugravi, faiantari, rigipsari calificati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Plata la 2 saptamani, carte de munca, oferim cazare si conditii avantajoase. Salariu 2500-3000 Lei 2.500 L; (0729.520.520 ercosaactivity@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

16 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2704. ZUGRAVI, FAIANTATI SI NECALIFICATI PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII; (0723.767.805

2. Agentie Escort Elvetia Geneva Salon

2705. Zugravi, rigipsari si muncitori necalificati Angajam zugravi, rigipsari cu experienta si muncitori necalificati. Se ofera conditii avantajoase de lucru, santiere in Bucuresti, 1 L; (0767.278.150/ 0767.278.150 masterconstructdesign@yahoo.com

3. Anglia Caut fete +18 pentru serviciul

2706. Zugravi, zidari necalificati anga-

jam. Asiguram cazare santier oferim cerem seriozitate maxima; (0733.171.474

2707. Zugravi, zidari, faiantari, rigipsari,

instalatori si muncitori necalificati seriosi preferabil cu permis auto; (0770.255.167

2708. Zugravi, zidari, tencuitori Caut zugravi, zidari, tencuitori cu experienta pentru lucru in Militari, sector 6. Plata la zi sau saptamanal. Fara echipe; (0731.493.492 2709. Zugravi, zidari, tencuitori cu expe-

rienta caut zugravi, zidari, tencuitori cu experienta pentru lucru in Militari, sector 6. Plata la zi sau saptamanal. Fara echipe; (0731.493.492

Cereri muncå

de masaj si escort cauta tinere cu aspect fizic placut cu varsta + 19, vorbitoare de limba franceza/ engleza/ italiana sau germana pentru contract full time sau comision. 10 {; (0034667352808 iulia.net.is@gmail.com de escorta si masaj in Anglia, castiguri substantiale. Mai multe detalii la tel. sau Whatsapp, +40740911884 marcelabojan3@gmail.com 4. Anglia caut colega Anglia, casa pri-

vata, caut colega, fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani, cazare inclusa, camera proprie, publicitate gratuita, castiguri garantate 500-1000£ zi whatsup+447588000613, 10.000 {; (078771050 rachel21ricky@gmail.com 5. Anglia locuri de munca caut fete dor-

nice sa munceasca in Anglia , cazare si conditii foarte bune de munca asigurate in salon de masaj . (+447468604523

6. Anglia salon masaj colaborare cu persoane tinere cu varste peste 18 ani. Aspect fizic placut, cunoasterea limbii engleze constituie un avantaj. Asiguram cazare, transport. Bonus la sosire Contact whatsapp 12.000 {; (00407432578980 7. Anglia, buna, vrei sa faci banii multi si rapid, caut colega pt serviciul de escorta si masaj. Casa este situata in afara Londrei. Mai multe detalii la 447438022423 (00447438022423

27. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000 - 10000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

50. Club Imperium - Lux. Aplica acum, plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms whatsapp, www.club-imperium.ch (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

29. Austria, doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta pentru Night Club Palmenhaus. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

51. Club Imperium - Lux. Aplica acum, plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+ cu/fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60% + procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp; www.club-imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

30. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 31. Austria, fete dragute cu aspect fizic

2. Administrativ Tanara serioasa, doresc colaborare job part time in administrativ. Engleza, scris, citit, vorbit nivel conversational. Rog oferte serioase si concrete pe e-mail; colaborare2017@gmail.com

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

9. Anglia, cauta fete tinere si dragute cu

3. Bucatar, ajutor bucatar, profesional-

10. Anglia, caut colega, apartament de

32. Austria, Germania, fete cu aspect fizic placut pt. casa privata, castiguri substantiale, clientela formata, rog poze recente si seriozitate, plecari imediate, detalii la tel: 8.000 {; (004915776142108

imobilizate sau greu deplasabile, cu program intern. Rog seriozitate; (0785.600.552

ism, flexibilitate, pentru angajare restaurant, catering, privat, colaborare; (0771.457.883 sokkoll156@gmail.com 4. Doamna 63 de ani serioasa, nefuma-

toare, fara vicii, doresc sa ingrijesc batrana (intern). Rog seriozitate; (0729.529.423/ 0730.982.354

5. Doamna cu experienta in strainatate

ofer serviciile mele in ingrijirea copiilor si a persoanelor bolnave; (0754.581.666

6. Doamna serioasa caut loc de munca

pentru ingrijire batran / batrana, interna, in Bucuresti sau imprejurimi; (0764.038.825 7. Doamna serioasa ingrijesc copil,

minim un an, preferabil sector 4. (0765.009.209

8. Doamna, 63 ani, serioasa, nefuma-

toare, fara vicii, doresc sa ingrijesc batrana (intern). Rog seriozitate; (0729.529.423/ 0730.982.354

9. Femeie la curatenie, spalat pahare, caut sa ma angajez. Doamna cu experienta in domeniu; (0769.578.600 10. Infirmiera in cadrul caminului de batrani Paradisul Bunicilor Colentina sector 2, contact: 1.600 L; (0764.409.731 Ada.presura@yahoo.com 11. Ingrijesc batran, batrana, eventual

intern; (0768.530.056

12. Ingrijesc batran-batrana, seriozitate, oameni cu buna purtare, curatenie, plimbare, tratament; (0730.317.982 13. Ingrijesc batrana, intern;

(0768.430.046

14. Inspector resurse umane, experienta 20 ani colaborez cu fime: administrare personal, Revisal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, regulament intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com 15. Job. Proiectare mecanica; 39 ani

vechime, subinginer TCM; conf./constructii metalice; case lemn; mobila; grafica; design industrial; autocad 3D - 2D; Corel; msoffice; engleza; (0757.507.435 16. Lector, instructor, (profesor),

in alimentatia publica, solicit angajare; (0722.562.863

17. Menajera ofer servicii de menaj si

curatenie. Sunt o doamna in varsta de 56 de ani, educata, harnica, responsabila. Curatentie generala, de intretinere in apartamente si case (0765.234.381 18. Personal sezonier Delta Dunarii, personal receptie si menaj pentru hotel cu 14 camere in Sfantu Gheorghe, Delta Dunarii, din luna mai pana in septembrie. Oferim salariu motivant, cazare si 2 mese pe zi. Detalii la tel. (0745.262.111 anisia.budei@yahoo.com 19. Rigipsar cu experienta si seriozi-

tate, cu scule si masina proprie, caut colaborare/angajare; (0772.770.066

20. SOFER categoria B, nefumator, experienta peste 25 ani, serios, responsabil, muncitor si discret, doresc angajare numai cu contract de munca, (0723.712.287 21. Sofer B, C, D, E atestat marfa si per-

soane caut loc de munca sau colaborare part-time (0721.696.070

22. Sofer BE, CE, DE, atestat persoane,

marfa, card tahograf, analize. Oferta serioasa; (0723.234.537

23. Sofer profesionist cat. A, B, C, E, sofer profesionist 12 ani experienta, vorbitor engleza si italiana solicit angajare/colaborare exclus comunitate sau masini tonaj mare. De preferat sector 4; (0727.676.406 24. Sot-sotie. Sotia bucatar patis-

er, eu ospatar, sef de sala, diplome de calificare, ambii cu multa experienta; (0721.397.727 25. Stivuitoristi si manipulanti pickeri, Tunari angajam la depozitul nostru din Tunari. Asiguram transport din mai multe zone. Salariu 1450-1600 net, bonuri de masa, prime si alte beneficii. Detalii la telefon 1.600 L; (0725.494.404 26. Stivuitoristi si pickeri, Tunari Angajam la depozitul nostru din Tunari. Asiguram transport. Salariu 1450-1600 net, bonuri de masa si alte beneficii. Program LV, 8-17. Detalii la telefon 1.600 L; (0725.494.404 27. Subinginer C.F.D.P., experienta +

vechime, doresc angajare firma de profil; (0721.743.968 28. Sunteti in cautarea unei menajere?

Aveti nevoie de o persoana harnica si cinstita? Nu ezitati sa ma contactati; (0766.711.046

Joburi în stråinåtate 1. Agent, Germania, job de top ca

agent de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteaza-ma pe email, 3.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in London conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe situri gratis, Wapp, urgent, 3.000 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com

sau fara experienta pt servici de escorta, min 18 ani, castiguri foarte mari, (00447492900846

lux caut colega pentru servicii de escorta si masaj Anglia. Se ofera cazare si publicitate intensa pe site-uri de specialitate. Detalii pe Whatapp +447748445714 10.000 {; (+447748445714 nicegirllondonpopa@yahoo.com 11. Anglia, caut colega, apartament de lux Caut colega pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera cazare si publicitate intensa pe site-uri de specialitate Detalii pe Whatapp +447748445714 10.000 {; (+447748445714 nicegirllondonpopa@yahoo.com 12. Anglia, fete 18+ pentru serviciul de masaj si escorta. Se ofera cazae, anunturi pe multiple situri, transport de oriunde. comision 50/50 fara costuri ascunse. Mai multe detalii pe whatsap sau la tel. 10.000 {; (00447448782682 13. Anglia, fete, 2 locuri libere apartament de lux. Ofer cazare, anunturi VIP pe situri de specialitate, transport de oriunde (bilete de avion). Conditii foarte bune de munca. mai multe detalii doar pe whatsapp. 10.000 {; (00447376519567 14. Anglia, Londra Se cauta tinere dragute si serioase cu minimul varstei 18 ani in vederea colaborarii ca si escorte la Londra, Anglia. Se ofera cazare, bilet de avion si publicitate gratuita. 100% legal prin agentii, 10.000 {; (00447570533697/ 00447851717150 diva.models@yahoo.com 15. Anglia, Londra centru zona 1 100%

garantat castiguri mari: caut fete cu sau fara experienta escorta pt. munca in apartament zona 1 centrul Londrei. Asigur cele mai bune conditii, ai camera proprie, ma ocup personal de siteuri, receptie 20.000 {; (07459719661 16. Anglia, Manchester - Pure Tantric

angajeaza domnisoare selecte, elegante, care stiu ce inseamna conceptul "high class", cunostinte medii de limba engleza. Castiguri intre 8.000 - 10.000 Lire/ luna. Mediul de lucru "stres-free" nu se lucreaza la program, conditii de lux, club select. pentru orice detalii ne puteti contacta la tel./WhatsApp, www.puretantricmanchester.co.uk; 10.000 {; (00447472517150 massage@puretantricmanchester.co.uk 17. Anglia, munca in strainatate Caut o fata draguta cu bun simt pentru munca ca escorta in Anglia, varsta si experienta nu sunt necesare. Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati pe whatsapp la nr de tel.; (+4407438379635 aanca138@yahoo.com 18. Anglia. Angajam tapiteri canapele,

scaune, taburete. Salariu motivant. Contract legal de munca; (0362.630.106 19. ATHENS, Escort Agency cauta fete

frumoase aspect fizic placut, part time 10 zile poti face minim 3.000 e, full time 30 zile poti face 8.000 e minim, yahoo id athenseliteescort, Kostas, Whatsapp & Viber, 8.000 {; (00306948057551 info@spice-models.com www.spice-models.com 20. Athens, Escort Agency cauta fete

frumoase aspect fizic placut, part time 10 zile poti face minim 3.000 E, full time 30 zile poti face 8.000 E minim, yahoo id athenseliteescort, Kostas, Whatsapp & Viber, 8.000 {; (00306948057551 info@spice-models.com www.spice-models.com 21. Athens, Escort Agency cauta fete frumoase aspect fizic placut, part time 10 zile poti face minim 3.000 euro, full time 30 zile poti face 8.000 euro minim, yahoo id athenseliteescort, Kostas, Whatsapp & Viber, 8.000 {; (00306948057551 info@spice-models.com www.spice-models.com 22. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 23. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/ Apel/ WhatsApp Facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 24. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/Apel/WhatsApp, Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 25. Austria Night Club Pascha Graz,

cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 26. Austria Night Club Pascha Graz, cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

plecari imediate! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din consumatie. Cazare gratuita, contr de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms wattap / www.clubimperium.ch (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728000 office@lh182.at

28. Austria, fete dragute cu aspect fizic

8. Anglia, casa privata cauta fete peste

1. Acord ingrijire persoanelor varstnice,

49. Club Imperium - Lux. Aplica acum!

33. Austria, studio, bar, cauta fete salon

masaj cauta fete pentru Austria, salariu atractiv si conditii avantajoase; 10.000 {; (00436764472163 isabella.sbg@gmail.com

34. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at

52. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 53. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 54. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch; 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

60. Club Relax din Elvetia angajeaza in

deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. 15.000 euro lunar. Telefon/Whatsapp. Ne gasesti si pe Facebook: Club Relax Elvetia. 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 61. Club Relax Elvetia. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb/ romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch; 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 62. Club Sauna Elvetia angajeaza acum fete Club de tip sauna langa Zurich angajeaza fete! Nu se lucreaza la procent, tot ce faci iti ramane tie. Ai procent si din consumatie. 15.000 {; (0041766409888 63. Cluburile Galaxy & Joy (zona Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat.Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18 + dragute, sociabile, interesate de castiguri mari,cautam dansatoare si dame de companie. Castiguri substantiale. Clientela formata. Oferim seriozitate. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 64. Colega casa privata Anglia Vrei sa devii o pers independenta financiar? Venituri 5000-8000 lire/luna. Cautam tinere cu un aspect placut cu/fara experienta pentru servicii de escorta in Anglia comision 30%. WhatsApp +40757851422 10.000 {; (+40757851422 65. Colega casa privata Anglia Vrei sa devii o pers independenta financiar? Venituri 5000-8000 lire/luna. Cautam tinere cu un aspect placut cu/fara experienta pentru servicii de escorta in Anglia comision 30%. WhatsApp +40757851422 10.000 {; (0757.851.422

35. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at

80. Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Scotia, case private angajeaza fete +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel sau WatsApp; (00447448388043

39. Austria. Fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

81. Elve?ia (Basel), studio exclusiv cauta fete peste 18 ani. E?ti tân?ra ? Doresti s? faci bani? Atunci vino in locul potrivit! (0041786827821

40.

43. Brutar/patiser cu experienta anga-

jez brutari cu experienta, conditii avantajoasesalariu atractiv 20.000 dkk in sus. Cei interesati sa sune la +4552815820, tara Danemarca, se ofera cazare, engleza necesara 2.200 {; (+4552815820 Descort@yahoo.com

44. Case private angajeaza fete +18 pentru servicii de escorta.Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen .Conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe siteuri de top platite cu optiuni full gen Vip Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043 45. Case Private din Scotia , Edinburgh ,

Glasgow angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043

46. Cehia. Angajez urgent lacatus pentru Cehia, ofer transport, cazare si echipament. Salariu atractiv. Rog seriozitate; (0768.668.646 47. Club de lux Germania , angajeaza tinere Ai împlinit 18 ani ,esti motivat? ?i te intereseaz? unde po?i câ?tiga mult în timp record?DACA DORITI SA VA SCHIIMBATI VIATA SI SA FITI INDEPENDETE FINANCIAR SUNATI CHIAR ACUM (00491734618219 48. Club Goldwand - oferta excelenta de

munca Suntem pe primul loc intre cluburile de noapte. 300 de franci minimul castig pe ora. Nu se lucreaza la procent, toti banii iti raman tie. Cautam fete tinere, plata la zi, se lucreaza legal 20.000 {; (0041762562228

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

76. Dilaila Club Elvetia -locatie lux, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch

79. Echipaj format soferi tir frigo comunitate angajam echipaj format soferi de tir cu experienta pt frigo, spatiul intracomunitar (Austria-Franta) si tarile de tranzit, oferta si conditiile tel; 4.200 {; (+40749032545/ 0726.377.807 dragomir.vallentin@gmail.com

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

masaj 3 baruri (vitrine), conditii munca si remuneratii ff avantajoase ptr. fete ambitioase. Legal +18, debutante, engleza, franceza (mare atu). Detalii wp: sms, apel, seriozitate, (0032468344613 cool_genna@yahoo.com

87. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar,

clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18 +, oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii pe mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

38. Austria. Fete dragute cu aspect fizic

42. Belgia, Bar Champanie, escort,

75. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

78. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux,

37. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

41. Bahrain, Dubai, Qatar. Doamne/Domnisoare 19 - 40 ani. Locatii de inalta calitate, castiguri substantiale,clientela formata,indrumare pentru incepatoare. Castigurile sunt intre 3000E si 7000E pe saptamana. Detalii WhatsApp 20.000 {; (0736.972.169/ 0040736972169 workinorient@gmail.com

86. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar,

77. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase open-mind, 18 +, oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

36. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

AUSTRIA. CAUTAM FETE PENTRU STUDIO IN AUSTRIA, STUDIO DE MASAJ, AMBIENT PLACUT, PROGRAM FLEXIBIL. NU CONTEAZA DACA NU VORBITI GERMANA. WWW.OESTRREICH-MASSAGE.AT (00436603533170/ 00436601545390

74. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elve?ia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

55. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch, 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 56. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute, interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb romana. el/Whatsapp/viber.www.joy-club.ch; 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 57. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 58. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 59. Club La Vita angajeaza fete pentru Germania Club La Vita Germania angajeaza fete si femei minim 18 ani. Castig lunar 5000 - 8000 euro pe luna. Cazarea si multe altele sunt gratis. Detalii la 004915757689953 prin mesaj, apel sau Whatsapp, 8.000 {; (+4915757689953

66. Colega Franta. Pentru job in Franta,

Paris caut colega serioasa, dornica de munca, pt. mai multe detalii ma puteti contacta pe whats app; 10.000 {; (0765.573.864 67. Colega in Londra. Hey, iti doresti castiguri substantiale din prima zi dar si o colaborare frumoasa bazata pe respect si sinceritate? Locuiesc intr-un penthouse in Londra si caut urgent colega, 10.000 {; (07565839763 ritaion960@yahoo.com 68. Colega London, cautam fete cu aspect fizic placut, bun simt, minim 21 ani, dornice de munca, casa este situat in zona centrala, draguta si vizitata foarte des de clienti, Este de preferat sa vorbesti engleza. 7.000 {; 69. Collaboration, colaborare, fata Anglia, caut o fata bisexuala pentru a lucra impreuna ca si escorta in UK, detalii la telefon sau pe WhatsApp +447379308451 1.500 {; (+447379308451 loveforevernoidoua@gmail.com

COMUNITATEA EUROPEANA: FRANTA, BELGIA, GERMANIA, ANGAJEZ SOFER TIR. BONUSURI + SALARIU PE LUNA 1.950 {; (0766.064.412

70.

82. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 83. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 84. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar NightClub de lux, angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatsapp. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 85. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar,

Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte .Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 88. Elvetia - Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat! Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari , in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. peste 10.000 euro/luna, plata zi Asiguram cazare, transport Raspundem la beep, sms, whatapp, Cv la mail: (0041762064337 info2@clubrelax.ch 89. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 90. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 91. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top totul legal, cu permis de munca plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 92. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 93. Elvetia Privat Best privat xl money for natural blond-light brown & busty Girls 18-27 to work in our private studios, you should speak english, net 3.000-5.000 per week, 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com WWW.GLAMOURGIRLS.CH 94. Elvetia, agentie escort de lux, zona

turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 12.000 {; (0041793376504 alina77@gmx.ch www.xvip.ch

95. Elvetia, apartament privat in Elvetia, zona turistica. Mediu de lucru restrans si discret. Se lucreaza impreuna cu inca 2-3 fete, clientii fiind numai din zona high class. Asiguram transportul. Va asteptam, 14.000 {; (0041799110722 Alina77@gmx.ch www.studiohotcats.ch 96. ELVETIA, Club Soprano, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 97. ELVETIA, de peste 10 ani, Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, transport si peste 10.000 E lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, 12.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch 98. Elvetia, club La Boum Zurich angajeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch 99. Elvetia, Club Lux Elvetia club de lux exclusivist Elvetia, cu circuit inchis, angajam tinere dragute 18+ interesate de castiguri mari. Asiguram cazare, 100% legal, carte de munca, salariu de baza garantat 20.000 euro pe luna 20.000 {; (0012052934583

71. Copenhaga, casa privata, fete Cau-

tam colaborare cu fete cu sau fara experienta, casa privata, camera individuala, plata la zi, castiguri intre 600-800 pe zi, zona centrala Copenhaga cerem si oferim seriozitate. 800 {; (+4571330117/ +4571330117 Descort@yahoo.com 72. DANEMARCA Angajam doamne si domnisoare peste 18 ani, cu aspect fizic placut, castiguri reale intre 6.000 - 10.000 E. Lucram la comision 50% fara alte cheltuieli, preturi 200 E/ora. WhatsApp +4571466552, 10.000 {; (+4571466552/ 0721.949.460 vippservices2012@gmail.com 73. Dansatoare animatoare strainatate Grecia, Global-Artist are propriul cabaret night club in Grecia select pe insula turistica Syros, este singurul cabaret night club de pe insula, selectioneza dansatoare plecare imediata, www.global-artist.ro. 4.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 151. Fete, Anglia, se cauta tinere dragute si serioase cu minimul varstei 18 ani in vederea colaborarii ca si escorte in, Anglia. Se ofera cazare, bilet de avion. (0767.080.489 Elenaanamaria1194@gmail.com 152. Firma Germania angajeaza urgent

soferi tir cu atestat, muncitori ne/calificati pt. abator. Plecare imediata. Tel. (0764.702.148/ 004915175458079 153. Firma spaniola angajeaza pentru munca in Spania personal cu experienta in sectorul constructiei. Cautam dulgheri si fierari. Se ofera salariu motivant. Cazarea si deplasarea asigurata. Cei interesati trimiteti CV la email. Tel. si whatsapp; (+34674322829 gpopa@ehasturias.com 154. Franta de la 1 Mai gletuitor cu experienta pentru rigips, contract, 2000 :/ luna, cazare, masa, la mine acasa. Curat, serios, cu pofta de munca si meserias. Transport asigurat firma de transport DoubleT Bucuresti, 2.000 {; (033637613192 ssandusan@yahoo.fr

155. Franta se cauta fete cu aspect fizic

placut pentru serviciu de escorta 18+, lb franceza sau engleza obligatoriu. Mai multe detalii pe WhatsApp la: 0033753171783 15.000 {; (0033753171783 156. Franta, Anglia, persoane, interna-

100. Elvetia, club luxos de noapte, Club

Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41764284337 info2@clubrelax.ch www.clubrelax2.ch

101. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 102. Elvetia, fete, studio de lux anga-

jeaza cu acte legale fete 18+. Detalii: whatsapp0041798513750 (0041798513750 carmen@luxusleben.ch 103. Elvetia, joburi pt. tinere 18+

dragute, prezentabile, interesate de castiguri substantiale. Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista, oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb. romana despre transport, cazare si venituri la telefon/whatsapp/email, www.galaxyrueti.ch (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 104. Elvetia, Le Rouge angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna, 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch 105. Elvetia, lux si bani adevarati,

salariu fix, procent. Aici este locul in care poti sa castigi banii la care ai visat mereu. Cautam tinere dragute, vesele si care stiu ce vor. Salariu fix de 3000 de franci pe luna plus procent zilnic din incasari. 15.000 {; (0041794224901 106. Elvetia, studio Elite din Luzern angajeaza fete Studio de lux din LuzernElvetia, mangment profesionist, mediu de lucru sigur, in conditii excelente de munca angajeaza romance. Poti gasi mai multe poze pe site-ul nostru www.studioelite.ch, 10.000 {; (0041786091327 107. Elvetia, you like work Elvetia? would you like to work in Switzerland in the biggest windows (display rooms) in Geneva, in full discretion, legally & safety? European Nationality is obligatory. Places available day and night; (+41766372573 andreapenna1201@icloud.com 108. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar.

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch, 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 109. Elvetia, Zürich de peste 10 ani, Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch 110. Elvetia- Club Relax angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Limba straina constitue un avantaj. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pt. mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste; www.relaxclub.ch, 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch 111. Elvetia- Club Relax II iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute, interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 112. Elvetia- Night Club Imperium anga-

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1500 CHF/ luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Rapundem la apel, beep, sms, email; www.club.imperium.ch (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 113. Elvetia. Cautam fete 18+ pentru

club de lux. Conditii legale, venituri de peste 14.000Euro/luna, plata zilnic. Ne puteti contacta pe Viber/Whatsapp. (0041762786037 114. ELVETIA. Vrei sa castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Noi iti garantam: castigi de la 4.000-6.000 Euro pe saptamana.Viata ta se va schimba - lasate alintata de acest lux financiar 16.000 {; (0041765845080 swisscd@bluewin.ch 115. Elvetia. New Blue Up, Saunaclub,

Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newbluep.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 116. Elvetia/ Geneva Esti distractivaiubitoare si iti place sa seduci barbatii? Alatura-te echipei noastre! (+41779618282 puiutu_06@yahoo.com 117. Emiratele Arabe, Dubai, Muscat, esti blonda, bruneta, roscata, voluptoasa, sani mari, forme apetisante, esti dornica de castiguri mari in timp scurt, caut fete serioase si ofer seriozitate, rasp la email si Whatsp, 10.000 {; (0096897626803 vipgirldubai@yahoo.com

118. Escort agency Switzerland

10.0000 month free place for working in escort agency switzerland with more than 10 years of experience www escortsgeneva. ch works with number 1 in Geneva. We work commission 60% for the girl 10.000 euros a month; 10.000 {; (0034667352808 119. Escort in Suedia si Norvegia

apartament privat ofera locuri pentru fete dornice de munca si care pot imbina utilul cu placutul . Nivel mediu lb.engleza , cer si ofer seriozitate mai multe detalii pe whatsapp: +447427341892 (+447427341892 catalynastar@yahoo.com 120. Escort London Anglia. Caut fete

+18 pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia, 50/50 castiguri substantiale. Mai multe detalii la tel. sau Whatsapp, 7.000 {; 121. Escort Marbella, se cauta fete dragute, 18+, pentru a colabora si a lucra ca si escorta in Marbella . Se cere si se ofera respect si seriozitate. Castiguri substantiale in conditii curate, (0040729471574 122. Escort service in Paris buna ziua cautam domnisoare cu varsta minima de 18 ani, pentru escort service in Paris. Seriozitate si clientela asigurata !! Cazare la hotel in Paris !!Contact numai prin Whatsupp : +33623863395 23 {; (0623.863.395

139. Fete colaborare Anglia, esti tanara

si nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu, (07475900189 escortlondon01@yahoo.com

tional escort face angajari, castiguri sigure din prima zi, clienti formati, se lucreaza pe ap. de lux, avem vechime de 10 ani, pt. detalii, poze, mail si nr. contact. (0767.000.000 BLUBETY@YAHOO.COM 157. Franta, doamne inteligente

140. Fete pentru a munci in Elvetia, vrei sa castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Viata ta se va schimba ,lasa-te alintata de acest lux financiar. Szimi: 3.000 {; (+41786827821 csivikeszimike@gmail.com

Dorim colaborare femei serioase pentru Franta. Casting online cu descriere,fotografii recente.Tarife 30 min 180 euro , 1 ora 250 euro. Comision 50%. Rugam seriozitate. Whatsapp +33679946377 30.000 {; whatsapp+33679946377@aol.com

141. Fete pentru Anglia, caut fata

158. Franta, fete serioase +18 ani pentru servicii de escorta dornice de venituri mari si clientela aleasa. Cerem si oferim seriozitate, Detalii pe whatsapp, 15.000 {; (0033680436395 mihaela.gheba89@gmail.com

si colega pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe WhatsApp. 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com 142. Fete pentru apartament Italia

oferim job pe locatie in Italia. Procentaj 50%. 1.500 {; (0745.429.413 bogdan1448@gmail.com

159. Galaxy Bar - Club de lux job bine

platit pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel./WhatsApp, e-mail, lb. romana. www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

162. Germania casa privata cauta fete, minim 18 ani care doresc sa munceasca intr-un mediu foarte palcut si cunoscut cu clientela bine formata. Vrei sa muncesti intr-un loc sigur, curat si exclusiv suna si rezerva un loc in casa, 13.000 {; (004917661693989/ 01736568876 krampertg@yahoo.dp 163. Germania casa privata, exclusiv, fete 18+. Cazare gratuita, castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Casa Privata de Top cu clientela bine formata. Programari si info se fac pe WhatsApp. Tel Paula. 13.000 {; (004917661693989 165. Germania, cautam fata/ chelnarita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219

166. Germania, club-cautam fete 18+conditii bune de lucru-legal, indrumare pentru incepatoare, castiguri substantiale, cazare asigurata,comision 50%.Tel.wathsapp: 0049- 151 7111- 8022 10.000 {; (0728.206.555 a_marlyn@yahoo.com

178. Germania, joburi pt. tinere 18+ cu/

167. Germania, daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabes-escort.de

fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Te asteptam in echipa noastra. Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail; www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

168. Germania, job de top ca agent de

179. Germania, Villa Verona Saarlouis,

cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteazama pe email, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 169. Germania, joburi erotice de lux ,

Villa Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia ! Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9000 euro/luna. Conditii prietenoase , un mediu curat si linistit! Plata este la zi, Katy -propietara. WhatsApp, Viber, Telegram. www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 170. Germania, loc de munca in Casa

Privata de lux, Saarbrücken Germania. Conditii +18 Ani. Oferim seriozitate si cazare. Castiguri zilnice foarte bune. info: www.casa-paula.com WhatsApp 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de; (00491734618219 jobs@villaverona.de

180. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 181. Germania, zona Frankfurt cauta fete Salon de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragute pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 8.000 euro, 8.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de

cut, bun simt, lminim 18 ani, dornice de munca, casele sunt situate in zona centrala, draguta si vizitata foarte des de clienti. Venituri între 1500-2000 week. Urgent. 2.000 {; (+447389168841

182. Germania,tinere interesate de castiguri rapide Cauti conditii corecte de munca in Germania ?Te-ai saturat de incertitudini?Cu un simplu click vei face schimbarea!Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier . Experienta de 12 ani in domeniu ! iti oferim un avans pentru calatoria taPlata la zi ! peste 8.000 Euro lunar Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! (Whatsapp & Viber) (00491734618219

124. Escort/ masaj Londra cautam

183. Germania,ville de lux Cautam

123. Escort UK, fete cu aspect fizic pla-

tinere dragute +18 ani in vederea colaborarii ca escorte/ masaj la Londra. Wattsapp 00447388557380; (00447388557380

fete noi pentru locuintele noastre din Saarlouis si Trier . Experienta de 12 ani in domeniu !iti oferim un avans pentru calatoria taPlata la zi ! peste 8.000 Euro lunar Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! (Whatsapp & Viber) (00491734618219

125. Escorta Anglia, Londra, caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate. 10.000 {; (00447561470106/ 00447561470106 maria.pana86@yahoo.co.uk

184. Germania-Villa Verona Saarlouis

casa private lux la granita Luxemburg si Franta ofera joburi pt. tinere 18+ cu/fara experienta, care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim: dscretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe whatsapp, viber sau e-mail. Katy. www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

126. Escorta Scotia cautam fete cu

aspect fizic placut, bun simnt minim 18 ani, dornice de munca, casa este situat in zona centrala este de preferat limba engleza. 10.000 {; (+40733318949 127. Escorte 18+ Anglia, Londra central Lux Se cauta fete dragute si serioase 18+ pentru serviciul de escorta la Londra. Se asigura cazare, bilet de avion si publicitate gratuita. Se lucreaza 100% legal prin agentii! Cerem si oferim seriozitate 10.000 {; (00447851717150/ 00447570533697 diva.models@yahoo.com

185. Germania. Angajez hidroizolatori,

salarii atractive; (0761.519.250/ 0766.802.731

128. Escorte Anglia Cautam colabora-

186. Germania. Cautam de Urgenta

toare pentru escorta. Se lucreaza in/ outcall in locatii diferite din UK. Minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Detalii pe WhatsApp +447986933085 6.000 {; (+447986933085 momentan2003@yahoo.com

motori Mobila si Bucatari in Germania 1.800 {; (00491727151666 racanandrei@yahoo.ro 187. Germania. Femeie de serviciu

(curatenie) pentru pensiune in Germania, cazare si masa gratuit, salariul 500 {; (004915166986088

129. Escorte Anglia Doamne, domnisoare pentru massage si escort UK, casa privata, conditii excelente de munca, asigur cazare si transport la nevoie, 50% comision, detaliiwhatsapp: +447417433019 7.000 {; (+447417433019 momentan2003@yahoo.com

188. Germania. Firma curatenie angajeaza personal. Obligatoriu permis cat. B; (00491702166544 189. Germania. Montatori ferestre usi si

pereti cortina pentru firma Germania, lucrari in Germania; (0728.081.718

130. Escorte Anglia, locatii diverse si

private, caut fete dragute, 18-30 ani, cu experienta. Se asigura cazare, reclame, receptie. Plata la zi. se ofera si se cere seriozitate si discretie. Pt detalii sms/whatsapp. 7.000 {; (07547821926 ellyhelen@yahoo.com 131. Escorte de lux pentru Tarile Arabe Agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru tariile arabe: Qatar, Muscat, Bahrain, Dubai si Kuweit pentru mai multe datalii whatsapp. 10.000 {; (+447449652684 132. Escorte pentru Italia Apartament. Procentaj 50% Cautam fete pentru locatie Italia cu experienta. Limba italiana constituie avantaj in desfasurarea activitatii. Doar apartamente de lux nu club. Cerem seriozitate. 1.500 {; (0745.429.413 133. Escorte pentru Paris, agentie cu

vechime de 10 ani Franta, domnisoare. Agentie cu locatii in orase diferite, cautam domnisoare 18+ cu aspect fizic placut pentru servicii de escorta, castiguri reale. Pentru mai multe detalii contactatine pe mail. 10.000 {; (0767.000.000 lindatop@yahoo.com 134. Escortes Geneva free place for

working in escort agency switzerland with more than 10 years of experience www escortsgeneva. ch works with number 1 in Geneva. We work commission (60% for the girl) ?All expenses paid 10.000 {; (0034667352808 iulia.net.is@gmail.com 135. Female escort need in North Lon-

don, we are a London escort house incall, we looking for new ladies who want do good money. We offer good for ebony ladys, brunette, blonde, busty, european, asian, latin, arabic; 4.000 {; (+447389168841 sara.bby001@outlook.com 136. Femei atractive pentru servicii sex-

uale in Elvetia Suntem un club cu bar si camere din Oetwil am See, Zurich (Elvetia). Suntem pe piata de 3 ani si suntem foarte consacrati, 15.000 {; (0041796347715/ 0041797906700 info@aladin-nightclub.ch 137. Femei atractive pt. escort in Germania Casa privata - bar, cazare, comision 50%, clientela formata, castiguri 3.000-10.000 . Tel. whatapp 0049 151 7111 8022; (0728.206.555 a_marlyn@yahoo.com

138. Fete Anglia, casa privata, curata, in centrul orasului, castiguri substantiale, program flexibil, se asigura cazare, anunturi VIP pe situri de specialitate, transport in unele cazuri (bilete de avion de avion), 10.000 {; (+447393184988

190. Grecia - Global Artist. Suntem de

143. Fete pentru casa privata Ofer apartamente fete peste 19 ani sociabile, dragute, dornice de castiguri avantajoase. Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare si transport UK, in UK nu trimit bani sau bilet de avion mai multe la tel., 8.000 {; (0047435241487 Romeo.motoi@yahoo.com

160. Germania daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabes-escort.de

144. Fete pentru casa privata in nordul Londrei, caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani pentru job de escorta. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate; 10.000 {; (00447561470106/ 00447561470106 maria.pana86@yahoo.co.uk

161. Germania - Muncitor in domeniul

145. Fete pentru Germania Fete serioase 18 + cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate, 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de 146. Fete pentru Londra. Casa privata cauta tinere dragute min. 18 ani in vederea colaborarii in domeniul escorte pt. companie intima. Se asigura saituri, cazare si transport. Detalii la 07984454308 sau Whatsapp acelasi nr (07950330667 147. Fete pentru sectorul adult, venituri

mari, Belgia Esti sociabila, draguta si ai minim 18 ani. Cautam fete care sa lucreze discret în Belgia pentru o perioada de 10-14 zile în fiecare luna, daca este ceea ce vrei. Venituri intre 5.0007.000 , 7.000 {; (0732.759.351 selectiehasselt@outlook.com 148. Fete pentru strainatate, relax club Studio-escort angajeaza fete ambitioase si dornice de a lucra cu profesionalism. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase si un procent de 60% din castig. Rasp la sms si whatsapp 15.000 {; (0041767684454 www.relaxclub.ch 149. Fete pt colaborare Anglia, esti tanara si nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu; (07475900189 escortlondon01@yahoo.com 150. Fete pt. London Fete in vederea

serviciilor de escorta, oferim maxima dicretie si seriozitate. Plata la zi. Cazare si securitate garantat procent de 50%. Mai multe detelli la telefon sau whatssap. Urgent, 3.500 {; (+4407389168841 Adela.curvy@outlook.com

feroviar. Descriere: Cautam persoane cunoscatoare de Limba Germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full time.Denumire posturi: 1.Personal responsabil de siguranta santierelor feroviar;2. Manevrant feroviar; 3.Personal control panou digital autovehicule autonome. Se ofera: cazare; scolarizare; posibilitate de promovare;tarif orar incepand de la 9 Eur/brut pentru personal siguranta feroviara;tarif orar incepand de la 12 Eur/brut pentru manevran/mechanic locomotive;tarif orar incepand de la 14 Eur/brut pentru personal control panou digital autovehicule autonome; ore sulimentare platite, sporuri platite;transport (se asigura transportul pana in Germania in momentul angajarii);contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania.Se cere: seriozitate; punctualitate; flexibilitate; disponibilitate de a invata; carnet categ. B reprezinta un avantaj.; cunoasterea limbii Germane; candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic.Plecarile sunt in luna mai iar inscrierile se fac pana in 25 aprilie.Informatii la tel. sau e-mail; (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com 164. Germania soferi profesionisti TIR.

Cerinte: permis conducere cat. C + E obligatoriu; atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu; card digital tahograf - obligatoriu; experienta ca sofer de TIR (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere; curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata); camioane noi Renault T; dispecerat in romana; contract pe Germania; asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania; sistem de lucru flexibil. Rugam sa aplicati prin completarea formularului urmator - si sa atasati copiile dupa permise si atestate:https://www.cognitoforms.com/Ul lrichGruppe/cereredeangajaresoferiprofesionistifisapersonala; www.ullrichgruppe.de (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de

25

171. GERMANIA, MUNCITOR IN CON-

STRUCTII, OBLIGATORIU CARNET CATEGORIA C. DEMOLARI, AMENAJARI SI PAVAJE. CV-URI PE EMAIL. ROG SERIOZITATE; (0723.674.079 VADEANU@OUTLOOK.COM

172. Germania, casa privata la granita

Luxemburg si Franta, Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 173. Germania, cautam fata/ chelnerita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219 174. Germania, cautam fata/chelnerita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219 jobs@villaverona.de 175. Germania, fete noi pentru vile de

lux Cauti conditii corecte de munca in Germania ?Te-ai saturat de incertitudini?Cu un simplu click vei face schimbarea!Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier Experienta de 12 ani in domeniu !iti oferim un avans pentru calatoria taPlata la zi ! peste 8.000 Euro lunar Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! 0049.173.461.82.19 (Whatsapp & Viber) 10.000 {; (00491734618219 176. Germania, fete pentru bar, casa privata Dorim sa colaboram cu fete 18+35 ani pentru servicii personale in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Oferim cazare si siguranta, 12.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de 177. Germania, granita cu Franta, fete

dorim sa colaboram cu fete 18+ care doresc sa munceasca in casa privata foarte cunoscuta cu clienti bine formati. Ambiente de top castiguri zilnice foarte bune si substatiale. Oferim cazare. Informatii: 13.500 {;

20 ani in topul firmelor din Romania. Cabaret Night Club in Grecia selectioneaza: dansatoare, animatoare, dansatoare oriental, dansatoare la bara. Tinere 18+, aspect fizic placut, tinuta sexy - eleganta, engleza minim. Plecari imediate. Global Artist are propriul Cabaret Night Club in Grecia - insula turistica Syros. Conditii excelente, salariu fix 40 Euro/zi - 1.200 Euro/ luna, 30% procent consumatie, +50% din Lap dance. Asiguram cazare +acte legale de munca (permis). Aplicati pe www.global-artist.ro la inscriere Dansatoare; 3.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro 191. Grecia hotel 4 stele angajeaza cameriste, bucatar hotel 4 stele aflat in Insula Corfu, Grecia angajeaza cameriste, bucatar; 1.000 {; (0758.922.931 office@hotelstaff.ro 192. Hostess min 21 aNI, cautam fete min 21 in club select lux in Rotterdam piano bar shampagni caviar bar club legal busisnespeople internationale reputation conditi bune de lucru castiguri substantiale de peste 12000 euro, 12.000 {; (0031639719824 cmommaers47@gmail.com 193. Ingrijitor varstnici Germania, Fundatia Seniorenbetreuung angajeaza personal cu exeperienta in ingrijire persoane varstnice la domiciliu. Informatii suplimentare la numarul de telefon (0354.100.689 info@senioren.ro 194. Italia. Operator pentru masini unelte controlate numeric.Companie italian? de inginerie in domeniul fabricarii de strunguri ?i ma?ini de frezat, caut? lucr?tori pentru sediul din nordul Italiei. (00390445602727 icum@icum-tools.it 195. Iti dam bani doar ca sa inveti. Ce zici? Vrei Bani? Vrei un castig decent? Iti dam bani doar ca sa inveti. Ce zici? Studiile Tale, Banii nostri. Invata si castiga de la £ 18 000 in fiecare an 1.300 {; (+40721625819 anatol.moroz@lsbuk.com 196. Job Anglia, Sotia cautam fete dragute minim 18 ani in vederea colaborarii ca escorte. Se asigura transport si cazare mai multe detalii pe whatsapp 0762943579. Rog seriozitate; (+40762943579 Caritas_caritas90@yahoo.ro 197. Locuri de munca in UK infirmieri si asistenti Cautam infirmieri si asistente cu sau fara experienta pentru ingrijirea batranilor in UK. Se cere limba engleza la un nivel conversational. Nu se percepe nici un comision. Se accepta: cupluri doamne 1.600 {; (0725.325.642 jobs.abroad@hotmail.co.uk

198. London escort job caut fete discrete cu sau fara experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera cazare, publicitate, plata la zi 50%, program flexibil. Detalii la tel sau whatsapp. 3.000 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com 199. London, Anglia, casa privata cauta

fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in Seven Sisters conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe site-uri gratis, Wapp, urgent, 2.500 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com

200. London, fete escort, aspect fizic placut, cu sau fara experienta pentru servicii escorta,ofer cazare si utilitati, cerem si oferim seriozitate, castiguri asigurate, plata instant, detalii tel sau Wapp, 3.000 {; (07389168841 adela.curvy@outlook.com 201. Londra, cautam tinere dragute min 18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07950330667 202. Londra, casa de lux, doamne ofer loc de munca masaj incall/outcall pt doamne si domnisoare cu varsta cuprinsa intre 18-40 ani. Locatia este in centrul Londrei. Se ofera toate conditiile necesare. Cazare gratuita, info pe whatsapp. 12.000 {; (00447919247846 203. LONDRA. Caut colega de apartament. Buna, dupa cum spune si titlul caut colega pt a locui si munci impreuna in Londra. Locuiesc intr-un penthouse, intro zona centrala, castiguri substantiale din prima zi, 10.000 {; ritaion960@yahoo.com 204. Lucratori depozit Franta, angajam

pentru Franta, o echipa de 10 persoane. Barbati, vorbitori de limba franceza, seriosi, fara vicii. Plecari in fircare luna. Contract francez. Transport gratuit. Fara comision sau alte taxe. 1.350 {; (0040771667285/ 0033672365364 lilian.cirnu@gel-logistics.com 205. Lucratori in agricultura pentru munca in Spania, barbati si femei, oameni seriosi. mai multe detalii la telefon. Curt Bobi (0773.539.879/ 0034642539879

206. Masaj de relaxare, caut colega pentru masaj, oras Swindon, UK (persoana serioasa si responsabila), plata zilnic, limba engleza nivel mediu. Experienta constitue un avantaj. 5.000 {; (+447532878800 nicoletaalexandra74@yahoo.com 207. Milano, escort, ofer colaborare in domeniul escorta, fete cu varsta intre 1835 ani, comision 50%, ofer cazare, transport depinde unde esti, rog seriozitate si poze recente. 208. Munctori constructii - Austria con-

tract 6 sau 12 luni. Necalificati -1000 Euro/ luna, calificati 1200 euro/ luna. Cazare gratuita. (0799.446.656

209. New Blue Up Sauna Club cautam

femeie pentru curatenie. 2.500 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

210. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 211. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 212. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 213. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 214. New Blue Up, Saunaclub, Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newbluep.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 215. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 216. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 217. Night Club Cumin, Austria cauta doamne/ domnisoare intre 19-40 ani, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe whatsapp la nr. de tel. (004368864397459 218. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

16 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 219. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 220. Night Club Palmenhaus Austria,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 221. Night Club Palmenhaus Austria,

cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 222. Night Club Palmenhaus, Austria,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 223. Night Club Pascha Graz, Austria cauta fete +18 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 224. Night Club Pascha Graz, Austria,

domnisoare cu experienta pentru dans la bara. Fara contact sexual. Cazare si transport gratuite. Salariu 4000 /luna garantat, procent din bauturi si dans in privat. carmenpascha@gmail.com 225. Nurses/ carers Required UK Equa-

tor Personnel Ltd is looking for qualified nurses with/without UK pin to work in UK on permanent contract.Rates £1618:50£/hour+3£extra for overtime hours. 3 mounts free acomodation, holiday pay (004416747199 laura.ungureanu78@gmail.com

240. Strainanate, New Blue Up, fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. cu whatssapp, mail. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 241. Suedia, Norvegia, Finlanda si Scotia domnisoare 18+, cu/ fara experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta, locatii centrale, castiguri substantiale, cazare gratuita, site-uri renumite. Detalii pe whatssapp +447418027541 (+447418027541/ +447418027541 catalyna_star@yahoo.com 242. Tapiteri in Anglia, in prezent anga-

jam: tapiteri (pentru linia de productie) si tapiteri (traditionali). Salariul cuprins intre £9-£14 pe ora, minim 39 ore pe saptamana- garantate. 1.800 {; (0362.630.106 munca@wfpsuk.com

243. Tenerife, salon masaj cauta fete Angajam fete pentru salon de masaj erotic,cu sau fara experienta, varsta minim 18 ani, finute, sociabile, senzuale, dornice sa faca banuti,zona turistica, Tenerife, locatie cu clienti formati, 25.000 L; (0034642814886 lucky.sunshine2014@yahoo.com 244. Tinichigiu auto. Caut urgent coleg

tinichigiu auto, cunoscator limba engleza, pentru munca in strainatate; (0768.667.952

Oferte part time 1. Activitate inteligenta 3-4 ore/zi,

activi si pensionari, minim liceul, venit progresiv, Vlad; (0723.595.764 2. Agent de curatenie, angajam doamna

pentru curatenie de intretinere birouri, program de 8 ore de luni pana vineri, zona p-ta Muncii. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa; (0723.609.832/ 0374.034.370 3. Agent de curatenie, firma curatenie

cauta femeie pentru curatenie birouri, locatie fixa zona Piata Romana (Bucuresti), dupa amiaza (13.00-17.00) luni-vineri. Se ofera decont abonament transport 650 L; (0760.133.922 comenzi@greenleaf.ro 4. Agent inchirieri auto We Love Car-

in cea mai mare si fumoasa vitrina de Geneva. (0041766372573 andreapenna1201@icloud.com

sWLC) isi mareste echipa. Daca ai peste 18 ani, permis categoria B si esti pasionat de masini te asteptam in echipa WLC angajeaza: agenti inchirieri auto. Soferi parcare privata; (0720.594.846/ 0772.131.166 cars.management@wlcauto.ro

227. Personal constructii in Germania

5. Asistent manager recruteaza Diva

226. Persoane, vreti sa lucrati in Elvetia

Angajam fierari, dulgheri si zidari pentru contracte in Germania, (0740.787.705/ 0752.533.708 triatic.office@yahoo.com 228. Personal hotelier Anglia Blackberry

Jobs Limited recruteaza bucatari, barmani, ospatari, menajere, spalator vase, receptioneri hotel, night porteri, bell boy, si management level. Engleza nivel conversational (0775.506.697 julia@blackberryjobs.com

229. Pure Tantric Manchester angajeaza

domnisoare selecte, elegante, care stiu ce inseamna conceptul "high- class" cunostinte medii de limba engleza. Alatura-te echipei Pure Tantric si ai ocazia sa iti castigi independenta financiara, fara a fi nevoie de foarte mult efort. Castiguri intre 8.000- 10.000 lire/ luna. Mediul de lucru "stres-free" nu se lucreaza "la program", conditii de lux, club select. Pentru orice detalii ne puteti contacta la tel./ whatsapp, email. www.puretantricmanchester.co.uk; 10.000 {; (00447472517150 massage@puretantricmanchester.co.uk 230. Qatar Escort Agency, agentie cu

vechime de 5 ani in Qatar-Kuwait cauta fete 19-30 ani pentru munca de escorta castiguri intre 700-2000 euro zilnic Watsap+393891423299 pentru mai multe detalii; 15.000 {; (+393891423299 escortcastingqatar@yahoo.com 231. Saarlouis Germania case private

angajeaza tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Vino sa faci parte din echipa noastra.Locurile sunt limitate. (00491734618219

232. Saarlouis, Germania, case private

,vile de lux , angajeaza tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Vino sa faci parte din echipa noastra. Locurile sunt limitate. (00491734618219

233. SCOTIA case private din Edinburgh

, Glasgow, Aberdeen angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe siteuri de top.Comision 50% Plata zilnic Tel sau WatsApp (00447448388043 234. Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim:conditii foarte bune , avem expierenta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale !Apartamente de lux , cazare si discretie absolutaPublicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043 235. Scotia, Edinburgh, Glasgow,

Aberdeen fete +18 cu/ fara expierenta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim:conditii foarte bune, avem expierenta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale! Apartamente de lux, cazare si discretie absoluta. Publicitate gratita pe siteuri de top platite cu optiuni full gen Vip Featured. Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043 236. Scotia, Edinburgh, Glasgow,

Aberdeen, case si cluburi private angajeaza fete +18 cu/ fara expeerienta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip-Featured. Comision 50%, plata zilnic. Tel. sau WhatsApp, (00447448388043 237. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, cluburi private angajeaza fete +18 cu/ fara experienta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratuita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel. sau WatsApp (00447448388043 238. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Scotia angajeaza fete +18 cu/ fara expierenta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare si discretie absoluta. Publicitate gratuita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip-Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel. sau WhatsApp (00447448388043 239. Spania, munca agricultura, perioada de 3 luni, plecare 5-10 mai; (0762.056.004/ 0771.897.785

Interactive pentru program de 6 ore/ zi, luni-vineri, in zona Eroilor. Beneficii: contract de munca pe nedeterminata, program flexibil si abonament privat de sanatate; (0753.044.261 hr@divainteractive.ro 6. Asistent manager, fata educata. Stu-

denta sau deja cu loc de munca. Bun simt. Colaborare ocazionala. Remuneratie atractiva. Astept poza cu scurta descriere pe mail teodorescudan69@yahoo.com; teodorescudan69@yahoo.com

7. Asistenta manager spaniol, 30 ani,

in Bucuresti cauta o asistenta part-time, cu sau fara experienta. Aspect fizic placut. Program flexibil. Salariu bine platit. Plata la zi. Rog email cu poze. 5.100 L; (0728.477.325 Atos.ramirez@gmail.com 8. Asistenta personala Asistenta per-

sonala, secretara pentru director tanar cu aspect placut (open mind, dezinhibata, deschisa), disponibila pentru intalniri. Salariu de la 5000 lei in functie de disponibilitate si aspect 5.000 L; (0744.220.066 rrobert.ideal.construction@gmail.com 9. Asistenta personala atragatoare, discreta, domana sau domnisoara cu fizic placut, pentru manager companie, persoana serioasa, program 2-3 ore saptamanal, plata la zi, rog seriozitate, numai cu foto pe e-mail, (0726.062.689 adriantropaz@yahoo.com 10. Asistenta personala secretara cu

aspect placut, disponibila pentru delegatii si intalniri de afaceri. Salariu lunar 1.200 euro in functie de disponibilitate, aspect si experienta, 1.200 {; (0753.796.338

22. Casieri pentru firma Scomet Admin-

istrare Imobile, cu permis si masina. Program 16.30-21.00. 900 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 23. Colaborare Uber Taxify, firma partenera Uber/Taxify cautam colaboratori: comision 8% fara alte taxe si 50 de ron pentru fiecare recomandare. Cerem si oferim seriozitate (0760.230.770 madirambusiness@yahoo.com 24. Colaboratoare part-time, max. 37 ani, abilitati de comunicare in online. CV, poza si scurta descrierepe mail, 4 ore pe saptamana, conditii financiare atractive. 500 {; patrick07consultancy@gmail.com

26. Companion pentru varstnic cu

53. It help desk Cautam coleg care sa fie

Alzheimer cautam persoana, eventual pensionara pentru companie varstnic cu Alzheimer, 5 h/zi in zona Pta Iancului. (0729.753.606 27. Consilier cosmetice BIO, uleiuri esentiale Franta consiliere, recomandare, vanzare cosmetice BIO. Cunostinte de Internet, e-commerce, Excel. Experienta in vanzari, in industria beauty constituie un atu. Vorbitor de engleza si eventual franceza (0749.079.446 natural.paris@gmail.com 28. Consultanti bancari si Asistente suport office Firma consultanta bancara, asistenta suport office/colaboratori, part/full time (2 h - 8 h/zi). 4.500 L; (0722.668.329 florinlpopescu@yahoo.com 29. Contabil lucru de acasa. Companie de top angajeaza contabil cu lucru de acasa, cunostinte avansate de calculator. Cerinte: contabilitate avansata, limba engleza. Interviu initial la tel. Rog seriozitate (0723.581.684 alina.netoiu@globalcons.ro 30. Curier livrare pizza, zona Bucurestii

Noi Pizzerie angajeaza curier pe scuter, program part-time/ full time in ture. Cerinte: permis categoria B. Se acorda: salariu fix, spor risc, echipament, transport. Castig mediu 2.500-3.000 lei net/ luna; (0733.106.979 jobs@jerryspizza.ro

14. Asistenta personala, prezentabil,

caut asistenta personala, draguta, 2-3 ore pe saptamana. Seriozitate si confidentialitate. Astept mail cu foto. (0000.000.000 affection122016@gmail.com

15. Asistenta personala. tanara (studenta) sau casatorita cu/ fara experienta. Comunicativa, serioasa. Pentru colaborare de lunga durata posibilitate promovare, contract de munca, salariu f. atractiv, obligatoriu 4-5 poze, 2.500 L; (0730.012.432 danciudanielvalentin@yahoo.com 16. Bona part-time program 16:00 - 20,

de luni pana vineri; sambata 07:30 12:30; duminica 16:00 - 19:00. Agream impreuna zilele libere. Metrou Jiului, Bucurestii Noi / Pajura / Pod Constanta pentru o fetita de 4 ani,

17. Bona Perla Dorobanti program flexi-

bil, mamica, stau acasa, caut persoana energica, optimista si foarte curata care sa ma ajute la supravegherea, joaca si îngrijirea celor doi copii (2a10l si 1 an). LV 8.30-12.30 sau 16-19, plata la ora; (0761.137.818 18. Bucatar banqueting-eveni-

mente femeie sau barbat locatie Timpuri Noi, Galeria, avem nevoie de un bucatar (ajutor) pentru evenimentele din weekend. Disponibilitate maxima de lucru sambata de la 8am -2am, duminica 8-22. Se ofera 30 lei/ora 500 L; (0723.136.476 office@epetrecere.ro 19. Cameriste mini-hotel 3 stele

Bucuresti, sos. Mihai Barvu 227, zona Piata Muncii. Program: 09:00-18:00. Se lucreaza doua zile cu doua, sau o zi cu o zi. Rog seriozitate; (0752.306.060 lexus2elix@yahoo.com 20. Cameriste mini-hotel 3 stele,

Sos. Mihai Bravu nr. 227, (zona Piata Muncii). Program: 9:0018:00. Se lucreaza doua zile cu doua sau o zi cu o zi. Rugam seriozitate. (0752.306.060 lexus2elix@yahoo.com 21. Casiera cu sau fara experienta, Pentru bufet, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Program: 07:00-17:30. Incinta Institutului Clinic Fundeni 1.800 L; (0733.869.232

punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC - pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de email: (0765.517.197 hr@beststudios.ro 54. Kantar operator teren sondaje de

opinie, toata tara, cautam operatori de interviu (toate judetele) pentru proiecte de cercetare de piata si sondaje de opinie.Trimite CV la: madalina.gavrilescu@tns-csop.ro (0753.038.049 madalina.gavrilescu@tns-csop.ro 55. Livrator cu masina personala, suntem o firma de catering. Avem nevoie de o persoana cu masina personala pentru 3 ore pe zi de la 6-9 dimineata pt. livrarea unor pachete cu mancare. Remuneratie 1.000 lei/ luna, 1.000 L; (+40749125165/ +40749125165 andrei@strongbodybuilding.ro 56. Lucrator bucatarie, esti bucatar sau

curatenie angajam personal curatenie 4 ore sediu/cladire birouri in zona Pipera, 06:00-10:00 si 13:00-17:00. (0731.121.025

ajutor de bucatar si vrei un program fix fara sa mai stai pana la ultimul client? Vino in echipa Scandia Sibiu, restaurant romanesc. Salariu de la 1600 lei + sporuri si prime. 1.600 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

32. Doamne tricotat, se cauta doamne

57. Manipulant marfa fabrica Angajam

31. Doamne curatenie, urgent, firma de

pensionare, rabdatoare, pentru tricotat, crosetat, se lucreaza o data sau de 2 ori pe saptamâna. Pentru relatii sunati la tel. (0728.176.675 Loredana2268@yahoo.com 33. Doctori pentru clinica medicala clini-

ca medicala de cardiologie, medicina interna si ecografie cu dotare completa, la zi, cauta colaboratori; (0735.126.185 laborator@eucardios.ro

34. Exclusiv feminin pentru conversatii online studio/acasa oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 6000 lei + procent 50%-70%, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact nonstop. 6.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 35. Exclusiv feminin, pentru conversatii

online oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei+procent 50%,program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop, 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

36. Executive personal assistant Cana-

dian businessman angajeaza asistenta personala. Varsta 20-30 ani, inteligenta, prezentabila, engleza nivel mediu, 2-3 zile pe saptamana. Salariu excellent and benefits. Short CV and pics by email. (0744.664.188 radu1903@yahoo.ca

37. Fata curatenie, firma de curatenie angajeaza fata pentru curatenie la magazin de pantofi zona Titan. Program de lucru 2 zile pe saptamana, martea si vinerea, 2-3 ore pe zi, de la ora 17.0020.00. Salariu 250 lei net; 250 L; (0720.542.224 totalcleaningservices2017@gmail.com

12. Asistenta personala, 1000 euro

reta,dezinhibata, inteligenta, nu conteaza experienta, 2-3 ore sapt., plata generoasa, poze, descriere pe mail, bonus la casting de la 500 ron, 5.000 L; (0744.220.066 rrobert.ideal.construction@gmail.com

52. Ingrijitor angajez om pt.intretinere

curte -caine -masina -in casa mici reparatii, zona Cismigiu, in genere dupa ora 16. (0770.272.122

39. Femei pentru curatenie, firma de curatenie program luni-vineri, post fix, 4 ore/zi, 06:00 -10:00, zona Universitate (Unirii), carte munca. 700 L; (0754.677.677 angajaricuratenie@yahoo.com

13. Asistenta personala, draguta, disc-

51. Infirmiera, ingrijitoare persoana serioasa pentru ingrijire doamna imobilizata (post avc), schimbat pampers, dat medicatie, 2 weekenduri pe luna, program: s- 06:00/l- 09:00. 250 Lei /weekend. Mai multe detalii la tel. 250 L; (0731.175.697 volta.prod@yahoo.com

pentru SC; (0761.941.242

38. Femei pentru curatenie, firma de curatenie angajeaza la program lunisambata, post fix, 3,5 ore/zi, program 17:00-20:30, zona Aurel Vlaicu, spatiu comercial, carte munca; 900 L; (0754.677.677

lunar. Raspund numai la sms/ whatsApp cu descriere. (0770.985.653

de curierat, incarcator descarcator colete program luni-vineri 16:30-20.30 carte de munca 4 ore. Salariu este de 600 Ron net luna. Locatie Sos. Alexandriei 99A Bragadiru, 600 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro

25. Colaboratori part time cu 2 si 4 ore

11. Asistenta personala PR si comuni-

care foarte draguta, max. 32 ani, abilitati f bune de comunicare, experienta in social media. Ofer confort financiar. Detalii whatapp. patrick07consultancy@gmail.com

50. Incarcator descarcator pentru firma

40. Femeie curatenie casa Zona Fundeni, Dragonul Rosu, cautam femeie pentru curatenie in casa cu disponibilitate de cel putin doua ori pe saptamana, cu intocmire contract de munca; (0731.940.357 kataivanciu@gmail.com 41. Femeie curatenie/ spalat vase, locatie Timpuri Noi femeie curatenie 3 zile/sapt., 1000 Lei net si spalat vase la evenimente (nunti, botezuri, petreceri), e necesara disponibilitatea in weekend si noaptea, cu plata suplimentara dubla. Cartier Timpuri Noi, 2.500 L; (0723.136.476 office@epetrecere.ro 42. Femeie de serviciu in Bucuresti (zona Eroilor), la program de 3h/zi, pt firma curatenie. Salariu avantajos. Detalii la: (0736.925.152 43. Femeie de serviciu in Bucuresti

(zona Unirii si 13 Septembrie), la program de 2h/zi, pt firma curatenie. Salariu avantajos. Detalii la (0736.925.152

Femeie de serviciu zona Mall Vitan, 2 zile/ saptamana: joi si vineri, de la 07.00-16.00. Conditii avantajoase. (0732.755.757 44.

45. Femeie la curatenie. Gatto Lounge

angajeaza femeie la curatenie, 2 ore pe zi. Cerem si oferim seriozitate. Locatia este situata pe Bulevardul Decebal nr. 17; (0746.999.888 oscarcaffe@yahoo.com

46. Femeie servici. Asociatie proprietari,

Voluntari, Iancu Nicolae, angajeaza femeie serviciu, program 6 ore, salariu in mana 1.100 L; (0747.014.225 47. Fete Sweet Touch cauta fete cu sau

fara experienta. Asiguram cazare, carte de munca, cele mai bune comisioane, seriozitate si profesionalism, castiguri garantate. (0784.522.572

48. Fete, Bonne Studio transforma vise-

urgent manipulant marfa, part-time, fabrica sector 3. Salariul 600 lei net, bonuri de masa, bonus, transport decontat. Program de lucru de L-V 6h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon, 600 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 58. Maseuza cu experienta, centrul de

slabire BettyBlue angajeaza maseuza cu experienta pentru efectuare masaj si tratamente corporale. Posturi: 2, locatii Piata Unirii. Program 8 h/zi (8-16 sau1321), 2 sambete/luna 9-15; 1.800 L; (0727.767.008/ 0371.045.587 bettybluesalon@yahoo.com 59. Mecanic auto cunascator testar si

electrica auto salariu motivat; 4.000 L; (0784.163.033 Office.buildprest.ro@gamail.com 60. Menajera caut menajera, part time,

3 zile pe saptamana. Spalat, calcat curatenie. Locatia este in sectorul 1; (0720.722.785 sonialubi@yahoo.com

61. Menajera Familie cu 3 copii (11, 9 si

3 ani) angajeaza doamna dinamica, ajutor casa la curatenie si mancare, 2 zile pe saptamana V - S, 8 ore/zi, zona Aviatiei. (0728.873.440 dana.grozav@yahoo.com 62. Menajera in zona Doamna

Ghica/Colentina, familie cautam o doamna serioasa pt menaj si treburile casnice, ajutor la nevoie cu copilul nou nascut. Nefumatoare. Program 08.00-13.00 l-v. (0723.295.052 kty977@yahoo.com 63. Menajera pentru un apt. cu 3

camere, famile cu un copil de 4 ani. Str. Fizicienilor, sect. 3, numai cu domiciliul in apropiere. 100 lei/zi, program 8:00 16:30, cu pauza 30 min. Numai luni si vineri 100 L; (0745.386.193 64. Menajera Poiana Tapului, societate

comerciala angajeaza menajera pentru intretinerea si administrarea unei vile (locuinta particulara) in cartier Poiana Tapului, localitatea Busteni, judetul Prahova, program part-time; 1 L; (0723.248.232 simona.patru@classhotel.ro

65. Menajera, angajam doamna pentru

curatenie cladire birouri si camere) in Bucuresti, zona Piata Unirii. Program flexibil, 3 zile pe saptamana; 1.000 L; (0765.328.543 myart.studio@yahoo.ro 66. Menajera, oras Pantelimon, 2 zile/

saptamana; (0720.688.328

67. Menajera, unitate cazare, in departamentul housekeeping. Part-time, 4 ore zilnic (program 11-15). Ideal cu experienta in domeniul hotelier, nu obligatoriu. Imediat, chiar azi poti veni 850 L; (0728.711.782/ 0723.716.229 office@antiquehostel.ro 68. Oficianti. Angajam oficianti Oficiul

Postal zona Lizeanu - Stefan cel Mare, sector 2, Bucuresti; (0733.691.679

69. Operator curatenie in farmacii Slobozia firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie pentru farmacii cu un program de 2h/zi de luni pana vineri, se ofera contract de munca. Relatii la nr de telefon (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 70. Operator PC, Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de email: (0765.517.197 hr@beststudios.ro

le in realitate personal feminin cu/fara experienta, castiguri 3500$-7000$, bonus angajare 500$, costumatii gratuite, program la alegere, locatii in toate sectoarele. Telefon nonstop. 6.000 {; (0721.901.006 bonne28studio@gmail.com

71. Operator, cauti un job part time, ne-

49. Hostess online, semneaza contract cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$-7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si Spa. Program optional. 4.500 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com

72. Operatori curatenie -farmacii in Bucuresti, firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie in farmacii, program 2h/4h/6h- L-V, in zonele Baneasa Mall, Ion Mihalache, Spitalul Fundeni , Magheru, Spitalul Pantelimon. Relatii la nr (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

ai gasit, Kantar TNS angajeaza operator call center part time. Trimite CV-ul tau pe recrutare@tns-csop.ro sau suna la numarul de telefon pentru informatii; (0753.050.378 marinela.burtan@tnscsop.ro

73. Ospatarii caut ospatarii, salariu

rezonabil, program flexibil, (0772.259.245 alexandraganton@yahoo.com

74. Pensionara caut pensionara pt menaj zona Mega Mall, 1 zi/ saptamana; (031.410.80.85 75. Persoana part-time pentru ingrijire batran imobilizat, zona Militari, Piata Veteranilor; (0727.409.018 76. Persoane, ai timp sa-mi faci teste in

Excel pentru gimnaziu, caut oameni creativi si rabdatori care sa-mi faca teste in format Excel (sau word) cu intrebari din materia de gimnaziu. Ofer si documentare. Trebuie sa ordoneze logic niste concepte la o materie. 25 L; (0754.677.284 ciprianh@gmail.com

77. Personal call center, angajam fete ambitioase (cu/fara experienta). (0729.385.345/ 031.421.07.62 maiosistem@yahoo.com 78. Personal curatenie pentru tura de

noapte, 22:00-06:00, locatia se afla in zona Afi Palace Cotroceni; (0771.302.305

79. Personal curatenie firma fire dinami-

ca, comunicativa, disciplinata careia ii place sa faca curatenie, stie sa se autoorganizeze si sa lucreze eficient. Disponibilitate de lucru intre orele 7:3012:30 de luni pana vineri; (021.345.41.10 office@dipet.ro

80. Personal curatenie in spatii comer-

ciale, program 3-4 ore, salariu net 600700 Ron; (031.101.21.39/ 0732.018.935 81. Personal curatenie Militari

Joburi videochat, masaj, adult 1. Absolventa videoconferinte, hostess

30. Colega, locatie preturi mari, nu este

2. Admin(fata) pentru studio videochat;

31. Colega, locatie vechime 3 ani, clientela selecta, zona centrala, conditii foarte bune de munca. Program zi 11-18. Detalii la telefon, 3.000 {; (0731.246.322

(0766.715.701

3. Admin, suport tehnic, Studio 27, Profesional LiveChat recruteaza pentru postul admin/suport tehnic, experienta similara pe acest post 1 an in videochat. CV pe adresa de e-mail: hr@studio-27.ro 2.500 L; hr@studio-27.ro 4. Anglia-escorte tinere dragute si serioase cu sau fara experienta, minim cunoscatoare de limba engleza, 18+, conditi de munca foarte bune; (00447492900846 viplora@yahoo.com 5. Asistenta personala/ secretara

director. Cautam asistenta personala/secreatara pentru director cu aspect placut (open mind). Salariu de la 1000 euro plus alte bonusuri, pentru casting se va oferi 100 euro. Program flexibil 2-3 ore/saptama. 1.000 {; (0744.220.066 rrobert.ideal.construction@gmail.com 6. Asistenta, cuplu, cautam pentru angajare d-ra draguta peste 18 ani, disponibila, openmind, fara inhibitii, plata zilnica, program flexibil. Rugam SMS sau Whatsapp cu detalii. 150 {; (0730.481.151 doi.miki@yahoo.com 7. Asistenta, tanar 35 de ani, dragut, educat si discret caut o doamna sau domnisoara, 2-3 ore pe saptamana, discretie si seriozitate. Astept mail cu poze la adresa email. affection122016@gmail.com

82. Personal pentru curatenie

8. Baiat, caut colega min 18 ani pt. videochat la categoria cuplu. Lucrez de acasa si ofer plata la zi. Am decorul si aparatura necesara. Eu am 31 de ani, 180 cm, 80 kg. Nu este nevoie sa ai experienta sau sa cunosti limba engleza (0730.664.364

83. Personal, urgent, firma de

curatenie angajam personal curatenie 4 ore sediu/ cladire birouri in zona Pipera. 18:0022:00. (0729.900.930 84. Reprezentant vanzari RCS-RDS

angajeaza, cu sau fara experienta, comision motivant, program flexibil, posibilitate avansare, tel serviciu, Cv-urile se pot depune la adresa de mail din anunt. Va asteptam in echipa, 500 {; (0772.001.130 ionut.popa@rcsrds.ro www.rcs-rds.ro 85. Reprezentant vanzari produse cosmetice cu ingrediente active naturale 80-98%, tara de origine Grecia, oferim training, comision 20-30%. Rugam cv la adresa de email (0747.357.963 office@greek-shop.ro

86. Secretara part-time, program flexibil, avantaj: cunostinte contabilitate primara si limba germana. (0728.081.718 87. Secretara personala part/ full time Doctor inginer angajeaza secretara part/ full time prezentabila, comunicativa, hotarata, ambitioasa, 3.000 L; sechel.iulian@yahoo.com 88. Sefe de tura si personal curatenie angajam urgent sefe de tura si personal curatenie cu experienta pentru Complex Comercial Crangasi. Se asigura contract de munca, salariu motivant, plata la timp; 100 L; (0720.542.224 Totalcleaningservices2017@gmail.com 89. Sofer categoria B pt duba de 3.5tone

Cautam soferi pt servicii de mutari mobila, bagaje, etc. Program la alegere. Cerem seriozitate. Conditii: buni cunosc?tori ai Bucurestiului, experienta min 5 ani la condus duba. Platim 10 lei/ ora, 10 L; (0720.115.849

90. Sofer categoria C, pentru camion Mercedes Atego, cu atestat pentru program lejer (8 zile pe luna). Salariu rezonabil; (0722.690.898 91. Soferi Uber - Taxify Bucuresti castig-

uri substantiale part-time, devino sofer sau partener Uber. Doriti sa lucrati intr-un mediu placut, fara stres si fara sef, noi va oferim solutia. Firma partenera acreditata Uber 4.000 L; (0721.001.551 ccbt2008@gmail.com 92. Student, studenta vorbitoare limba

bulgara, caut student/a vorbitoare limba bulgara pentru a ma sprijini in diverse afaceri de import. 3.000 L; dariusanghel567@gmail.com

««««««««««««««««««

STUDENTA PART-TIME, OPERATOR PC, IDENTIFICARE PIESE AUTO, SALARIU ATRACTIV, MASINA DE SERVICIU, CM, CAZARE PENTRU PROVINCIE, PROGRAM LUNI-VINERI; (0732.537.802

93.

9. Baieti si cupluri videochat Mediu de

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 felix@flirt4fun.eu 10. Baieti si cupluri videochat Mediu de

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 11. Baieti si cupluri videochat Mediu de

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 12. Best Studio recruteaza modele Videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara. domeniu 100% legal; www.beststudios.ro; (0730.752.752 13. Categoria Milf- videochat Iasi Vixen

Studio- cel mai vechi studio de videochat din Iasi si cel mai corect la plati angajeaza doamne /domnisoare 18+, pentru categoria Milf, 07289441194 (wapp) si 0735168703 (wapp) 3.000 {; (0735.168.703/ 0728.941.194 bodeacostin1@yahoo.com

14. Centrul Vechi, salon masaj (30-40 masaje/ noapte) va asteptam la interviu sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, castig 50/50, plata pe loc. Salon splendid, administrat de o doamna, echipa prietenoasa. Hai sa ne cunoastem, 2.500 {; (0767.598.199 15. Charm Studios angajeaza modele

videochat. Ne recomanda 150 de modele fericite. Ai program flexibil. 100% personal feminin. Programeaza un interviu. (0784.707.080 16. Cherry - Studio, angajari videochat Bucuresti doamne/domnisoare 18 +. Contract de munca, comisioane avantajoase 50%-70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentrala Piata Unirii, camere individuale, www.cherry-studio.ro 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 17. Cherry Studio angajeaza doamne/domnisoare 18 +, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD + 5% incasari; www.cherry-studio.ro 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 18. Colega cea mai buna zona si locatie

din Bucuresti, cer si ofer seriozitate si respectarea programului, pot oferii si cazare, mai multe la tel; (0758.532.977 19. Colega de apartament pt masaj,

ofer si cazare deltalii la telefon, zona Dr. Taberei. (0766.589.355 20. Colega varsta minima 18 ani, plata la zi, venituri substantiale. Discretie maxima, sunt doar o fata in loc. Program flexibil; (0799.074.002 21. Colega Berceni, de apartament

««««««««««««««««««

pntru masaj de relaxare, serioasa in locatie stradala, clientela formata, mai multe detalii la telefon. (0762.563.354

94. Studio Gorgonize angajeaza mod-

22. Colega draguta Buna sunt Roxana,

ele online vino in echipa noastra sa uiti de grija banilor. Program flexibil, bonus angajare 300 $ venituri peste 6000 $, posibilitate de avansare si multe alte bonusuri. Locatii centrale 6.000 {; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com 95. Tanar, tanara, job part time, operator

PC stundent, studenta, parc auto dezmembrari, cu posibilitate masina de serviciu si cazare pentru cei din provincie. Va asteptam la interviu. 2.000 L; (0721.178.851 dez.antony@yahoo.com 96. Vanzatoare la restaurant -

autoservire, program de 4 ore, luni-vineri 11-15, salariu net in mana 1.200 L; (0724.546.677 97. Vanzatoare part time Herastrau pentru zilele de sambata si duminica la chiosc in parcul Herastrau in zona Metroului, unde se comercializeaza sucuri, inghetata, popcorn, etc. Salariu 80 lei/ zi 80 L; (0755.329.648 vita.ionela@yahoo.com 98. Vanzatori (4) part-time pentru

2 bistrouri Piata Victoriei si Pipera, seriosi, deschisi catre cerintele clientilor. Trimiteti CV la florentina.ion@grandmoulin.net; (0724.262.533

99. Zilieri Vrei sa stii cum poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi? Nimic mai simplu: suna la nr. de tel. si inscrie-te in echipa noastra de zilieri; (0738.749.656

locatie, caut colega varsta peste 18 ani, castiguri rapide, nu conteaza experienta poate fi si din provincie, doresc seriozitate si sa ne intelegem. Te astept cu un tel sau mesaj si sun eu. (0757.477.022 Badboss94@yahoo..com

online fete cu sau fara experienta, oferim conditii excelente, carte de munca, camere individuale, cazare, bonus ang 100$, comision 70%, plata zi/bilunar. Unirii 3.000 L; (0733.607.633 amc.angajari@yahoo.com

Residence, Chiajna Angajam personal pentru curatenie scari de bloc zona Militari Residence, Chiajna. Program L-V 8 - 16 30. Persoana serioasa cu experienta; (0734.622.437 masini (fara apa) cautam personal pentru curatenie part time: o zi, 2 zile, 3 zile /saptamana sau doar in week-end. Cerem seriozitate. Se ofera salariu fix plus bani de transport si mancare. Locatia este in Otopeni; 1.700 L; (0721.288.909 office@autokult.ro

29. Colega urgent, Bd. Unirii, singura in

caut colega de apartament draguta si serioasa. Minim 18 ani, locatie centrala colectiv placut, apartament lux, (0747.216.527

23. Colega Eroii Revolutiei, urgent con-

ditii foarte bune de munca: discretie respect, voie buna si cel mai important lucru se fac bani. Locatie curata stradala. Daca vrei sa ne cunoastem, suna-ma (0767.891.260 24. Colega masaj serioasa, responsabi-

la, sociabila, cu experienta, pt. masaj erotic, 18+ aspect fizic placut. Zona stradala Diham. Toate conditiile asigurate. Comision mic, colaborarea e foarte avantajoasa; (0722.918.195

25. Colega masaj erotic Bani se fac sigur numai sa vrei sa lucrezi, obligatoriu peste 18 ani, zona centrala, clienti formati, rog si cer seriozitate. Miruna, 5.000 {; (0767.580.924 26. Colega pentru masaj central serioasa, matura, program la alegere, posibilitate de cazare, (0727.462.545

pt. oricine. Trebuie sa arati bine sa fi sanatoasa la minte, sa fi punctuala. Nu suna degeaba.Varsta minim 18 + ani, mai multe detalii la telefon, (0758.532.977

32. Colege ambitioase, care doresc un job stabil, bine platit, cu un program flexibil, intr-un colectiv, tanar, unit, exclusiv feminin, contract de munca legal 100%, posibilitatea de avansare, (0728.575.937 33. Colege, modele, fete, studente, cas-

nice cautam colaboratoare pentru domeniul online/videochat. Secret Models va ofera cadru legal de munca, oferim plata zilnica/perioada, bonusuri, 60% prima luna. Nu mai sta pe ganduri si vino si tu; (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 34. Confidential Massage angajeaza

hostess si maseuze daca tot e sa muncesti, munceste alaturi de cei mai buni. Dorim sa ne intregim echipa cu noi colege pentru postul de hostess si maseuza. 2.000 {; (0748.111.333/ 0743.750.740 35. Cupluri/fete de acasa, plata zilnic, colabor?m cu fete si cupluri de acasa, oferim comision 70-90%, plata in aceeasi zi in care s-a lucrat, suntem singurul studio care ofera plata zilnic, colaboram si cu cei din provincie, seriozitate maxima 3.000 {; (0734.523.401 36. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria cauta fete +19 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare gratuita. Locatie de inalta calitate. Rugam seriozitate. Castig garantat 4.000 Euro/luna + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie Sms/ Apel/ WhatsApp Facebook: Carmen Pascha; www.paschagraz.at ; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 37. Dansatoare, se cauta dansatoare cu sau fara experienta pentru night-club in Bucuresti. Job-ul consta in a comunica cu clientii intr-un ambient placut si elegant, dans si consumatie. Se ofera salariu, comision, cazare, (0763.301.380/ 0766.532.433 panselutaa@yahoo.com 38. Diamond Girls Studio angajam fete

videochat Alege sa faci parte din echipa Diamond Girls Studio, oferim cele mai bune condi?ii de lucru, bonus real de angajare, bonusuri periodice, posibilitate salariu fix prima luna. Cerem si oferim seriozitate. 1.500 {; (0776.348.123 vivetuvidamaximo@gmail.com 39. Doamne si domnisoare cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta. 200$ bonus la angajare. Limba engleza nu este obligatorie. Pentru a program un interviu sunati la nr. de tel., 3.000 L; (0766.715.701/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 40. Doamne si domnisoare pt conversa-

tii online, persoane comunicative si oferim bonus de angajare 300$, plata la zi sau bilunara cu procent intre 50-80% sau cu salariu fix, bonusuri de performanta si de fidelitate, locatie centrala. (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

41. Doamne si domnisoare pt. videoconversatii Conversatii online non adult si adult procent de la 50% la 70%, bonus de angajare 300$, conditii excelente de lucru, locatie centrala, program felexibi, coafat si machiaj inainte de tura, va asteptam, 5.000 L; (0766.715.701 42. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti

independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 43. Doamne, domnisoare, 18 +, castiga-ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

44. Doamne. Aveti peste 30 de ani si nu

gasiti un loc de munca? Va asteptam in echipa noastra. Pentru interviuri sunati la nr. de tel., 4.000 L; (0766.715.701/ 0799.617.440 bliss.studio@yahoo.com 45. Echipa LuxuryLifeStudio angajeaza

modele Daca ai varsta minima 18 ani, cunostinte minime de limba engleza, iti doresti independenta financiara si confidentialitate noi te asteptam sa te alaturi echipei noastre 5.000 L; (0785.565.186 luxurylifestudio@yahoo.com

46. ELVETIA, agentie escort de lux, zona turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch www.xvip.ch 47. Exclusiv feminin pentru conversatii

online studio, acasa oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 6000 lei + procent 50%-70%, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop. 6.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 48. Fabuleux Studio angajeaza doamne si domnisoare cu si fara experienta in cel mai performant studio. 3.000 L; (0757.612.551 fabuleux.studio@gmail.com 49. Fata caut colega pentru videochat caut colaborare cu o fata pentru categoria cuplu, cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta, cu sau fara implicare sexuala (fara a se dezbraca). Plata dupa fiecare intalnire (intre 100-500 lei); (0730.821.689 50. Fata cu minim experienta pentru videochat sa lucreze independent in locatia mea. Mentionez ca nu sunt studio, detin aparatura necesara foarte performanta. Ofer 60% pentru fata, se poate si cazare, 3.000 {; (0731.158.180 doncastellano39@gmail.com 51. Fata videochat procent 60% din incasari, intr-un apartament de lux, Berceni, la metrou Dimitrie Leonida. Vei beneficia de training, make-up, ajutor pentru a face cat mai multi bani, 3.000 {; (0741.361.745

27. Colega Piata Alba-Iulia, program de

zi 10:00-19:00. Discretie si seriozitate maxima, locatie non-aglomerata, publicitate pe mai multe site-uri de profil, castiguri zilnic: 700-1000 ron. Preturile sunt de: 200-300 ron/h. 5.000 {; (0799.755.949

52. Fete alatura-te echipei Studio 27! Primavara aceasta iti aduce 300$ la angajare si venituri de 5000$ ! Program full-time/part-time, adult (girl/fetish)/nonadult, training personalizat, zona centrala Unirii; 5.000 {; (0765.640.271 hr@studio-27.ro

28. Colega pt masaj, urgent, minim 18 ani, program flexibil zi/ noapte, sa fii o fata ingrijita si comunicativa, clientela formata, venituri substantiale garantat. Exclus intermediari, cer si ofer seriozitate maxima, 3.000 {; (0730.482.669

53. FETE salon masaj, vechime 7 ani, zona centrala (ofer cazare), program flexibil la alegere, clientela formata straina, venituri mari garantate. Rugam seriozitate; 5.000 {; (0767.580.924 goldenangelss2011@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro Imobiliare vânzåri GARSONIERE

LOCURI DE MUNCÅ 54. Fete dragute cu sau fara experienta pt. filme XXX angajeaza casa de productie filme pt. adulti. Daca iti doresti o cariera in industria XXX poti trimite un mail insoti de o scurta prezentare si cateva poze sau ne poti contacta la tel. Castiguri 2.500 -7.500 euro. Plata zilnica; (0762.456.516 bangboss28@yahoo.com 55. Fete frumoase +18 ani dornice de

castiguri rapide. Cauti conditii corecte de munca in Germania ? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea! Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu. Iti oferim un avans pentru calatoria ta Plata la zi. 8.000 Euro lunar. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum (WhatsApp & Viber), 8.000 {; (00491734618219 56. Fete masaj, salonul este deschis de 7 ani, exclus sex, plata zilnic, castiguri zilnice cuprinse intre 500-1000 lei /zi, cazare gratuita, fara alte costuri, salonul este situat la vila, stradal. Te asteptam aici 4.000 {; (0724.168.007 nelly_pisy@yahoo.com 57. Fete pentru masaj, personal fete pentru masaj de relaxare, somatic din Bucuresti sau provincie, nu e necesara experienta, posibilitate diploma, cazare gratuita, castiguri substantiale, salon lux, clientela formata; 2.500 {; (0799.222.792/ 0799.222.792 blue.moonline@yahoo.ro 58. Fete pentru salon masaj Centru Istoric cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336 59. Fete pentru studio videochat.

Studio Videochat 100% legal (Zona Tineretului) angajeaza fete. Se ofera bonus de angajare de 200 dolari. Castiguri de pana la 5000 dolari. Program flexibil, intimitate si transparenta veniturilor. Oferim cazare. (0040768179679/ 0040749837068 60. Fete peste 18 ani pt. poze si filme

usor de facut, plata pe loc, 200 ron/zi. Trimiteti poze recente la email. Rog seriozitate 200 L; (0735.440.788/ 0746.571.012 admin@adultmedia.ro 61. Fete sau doamne pt. videochat.

comision 50-70%, bonusuri performante, locatie Piata Unirii, studio cu experienta vasta in domeniu, promovare conturi, aparatura ultramoderna, salariu oferit zilnic/ bilunar, contract de munca; 2.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro 62. Fete urgent, cu sau fara experienta pentru salon de masaj erotic. Varsta minima 18 ani, aspect fizic placut. Oferim comision 50%plata zilnic, carte de munca, cazare. 4.000 {; (0767.447.105 masaj_erotic@yahoo.com 63. Fete, vrei sa te angajezi intr-o atmosfera placuta si relaxanta, Mon Cheri angajeaza maseuze cu sau fara experienta. Situat in centrul Bucurestiului (P-ta Romana), cu o vechime de 4 ani. 6.000 {; (0760.116.599/ 0760.116.599 massagebemoncheri@gmail.com 64. Fete, modele -salariu garantat de

minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 1.500 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 65. Fete, urgent. Angajam fete cu varsta

minima 18 ani pentru masaj erotic! Se ofera comision 50%, plata zilnic,cazare, program flexibil, carte de munca. Locatie centrala, clientela deja formata. 4.000 {; (0732.269.270 masaj_erotic@yahoo.com 66. Fete, vino sa faci bani, urgent pentru

consumatie si/sau masaj. Exclus servicii sexuale. Varsta minima 18 ani. Se ofera cazare la cerere, contract legal de munca. Tura de zi sau de noapte la alegere. 6.000 {; (+40760116599

67. Fete. Castiga peste 5000$ + salariu

garantat + banii la timp. Comision 50% 70 %. Cel mai luxos studio din Romania, locatii Vis-a-Vis Mall Vitan + Unirii. (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro 68. Fete. Salon masaj erotic cu vechime

si situat central anagajeaza fete pentru masaj si receptionerea. Se ofera CM, salariu+ comision; (0721.243.749

69. Fetish World Videochat Studio angajeaza. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 USD. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; www.fetish-world.ro (0766.016.639 70. Fotograf videochat sedinte foto -

teasere video profesionale 1 L; (0721.034.438 Alex.icleanu@gmail.com

71. Gorgonize Social angajeaza per-

sonal feminin Modele online. Program la alegere. Bonus angajare 1800 lei. Cadou 400 lei. Salariu garantat 4000 lei + comision pana la 70%. Avansare rapida. Confidential 100%. Locatii multiple in Bucuresti, 225.000 L; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com 72. Harmony Studio angajeaza modele

studio profesional, daca ai cunostinte medii de limba engleza poti ajunge la castiguri de 2000$ inca din prima luna. Oferim seriozitate, profesionalism si discretie. Comision 60% si 100 $ la angajare. 2.000 {; (0731.157.033 office@harmony-studio.ro 73. Hostess online comision incepand cu 60%. Te asteptam la un interviu sa iti dovedim ca este adevarat: venit minim garantat 1. 000$/ luna, 500 $ bonus angajare, - 500 $ bonus recomandare daca vii cu o prietena 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro

74. Hostess online Legend Studio, stu-

dio de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin 4.000 L; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

75. Hostess online Legend Studio Leg-

end Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta noi angajari pentru posturi de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

76. Hostess online, vrei sa castigi zilnic

intre 400 si 2000 de lei ?Alatura-te echipei noastre ... indrazneste sa devii o femeie libera! Primesti un Bonus de 400 lei daca vii la interviu; 5.000 {; (0760.063.935 office@virtualstars.ro

77. Job's in Birmingham apartament pri-

vat in Birmingam city center,caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani pentru job de escorta. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate; (+447882406353 Mitzu_mitzu91@yahoo.com 78. Legend Studio- Modele socializare

online postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

79. Lucru part-time. Oferta provocatoare

ai peste 18 ani si vrei sa faci parte dintr-o echipa cu personal exclusiv feminin, intrun studio profesional, elegant, design modern, dotat cu aparatura performanta ? (0735.168.703/ 0728.941.194 bodeacostin1@yahoo.com

80. LuxuryLifeStudio angajeaza mod-

ele adult/nonadult Vrei sa fii independenta financiar? Angajam modele de sex feminin, cu/fara experienta, varsta minima 18 ani,cunostinte de limba engleza la nivel conversational; 5.000 L; (0785.565.186 luxurylifestudio@yahoo.com 81. Masaj, caut maseuza tanara pentru

domn prezentabil, discret, la domiciliu; (0727.238.267 82. Maseuza salon cu vechime ade-

varata, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513 83. Maseuza cu sau fara experienta

angajez fete in Buftea cu aspect fizic placut si bun simt, cu sau fara experienta in domeniu. Ofer cazare, clientela formata. Garantez 2000 E/luna. 2.000 {; (0723.173.702 84. Maseuza la spa erotic de lux, anga-

jam fete cu sau fara experienta la unicul Spa Erotic din Bucuresti. Conditii excelente de lucru, program la alegere. Clienti potenti financiar, salariu motivant plus tips si bonus de performanta. 3.000 {; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 85. Maseuza masaj erotic, cautam maseuze, cu sau fara experienta, pentru cele doua locatii Attraction Club Massage&Spa, locatii cu clientela formata, de calitate, masaje garantate, comision mare, toate consumabilele asigurate. 6.000 L; (0760.109.680 office@attractionclub.ro

105. Modele cu sau fara experienta adult si nonadult locatie ultracentrala, locuri limitate, bonus angajare 1000 dolari. Nu avem reguli inutile sau amenzi, esti curioasa, vino la un interviu. Contracte legale si taxe platite la zi, 4.000 L; (0770.853.919/ 0775.345.090 office@twinstudio.ro

128. Modele pentru conversatii online, angajam personal feminin cu/fara experienta. Castiguri confirmate $10.000$20.000 lunar. Oferta bonus 700$ din prima zi. Program otional. Beneficiati de costumatii, fitness si SPA gratuit, (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmail.com

106. Modele fete, studente, casnice Cu sau fara experienta, independenta financiara, de acasa sau de la studio procent intre 50% si 75%, bonusuri, plata la zi/ saptamanal/ bilunar, garantat 60% prima luna. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

129. Modele pentru streaming online, Comision 65% in prima perioada, indiferent de castiguri. Oferim aparatura de ultima generatie, bonusuri, premii motivationale, Zona Eroii Revolutiei, Berceni; 2.500 {; (0758.628.436/ 0731.885.330 office@qu33ns.ro

107. Modele fete, studente, casnice Cu sau fara experienta, independenta financiara, de acasa sau de la studio procent intre 50% si 75%, bonusuri, plata la zi/saptamanal/bilunar, garantat 60% prima luna. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodelsstudio.com

130. Modele socializare online, postul

108. Modele fete, studente, conversatii

online Cautam colaboratoare pentru domeniul online/videochat. Secret Models va ofera cadru legal de munca, oferim plata zilnica/perioada, bonusuri, 60% prima luna. Nu mai sta pe ganduri si vino si tu. 2.000 {; (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodelsstudio.com 109. Modele fete, studente, conversatii online, casnice intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, bonusuri, garantat 60% prima luna. 5.000 {; (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodelsstudio.com 110. Modele online Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de euro? Devino acom model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100 % legal. www.fetish-world.ro; 3.000 $; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 111. Modele online comisioane avanta-

tam colege, comision 50%, salon select cu vechime 3 ani, preturi mari, clientela selecta, zona centrala, conditii foarte bune de munca. Detalii la telefon 5.000 {; (0731.246.322

joase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro

87. Maseuza, cu / fara experienta anga-

112. Modele online studio lux, Piata

86. Maseuza pentru salon masaj, cau-

jaza salon masaj erotic de lux Bucuresti, Piata Unirii. Oferim cursuri de specializare, contract de munca, bonusuri, lucru intr-o echipa tanara si intr-un mediu atractiv, 2.000 {; (0758.063.750/ 0748.021.660 contact@vip-obsession.ro

88. Maseuza, studenta, ai nevoie de un

job cu program flexibil te invit la un interviu, experienta nu este necesara. Suntem pe piata de 5 ani, comisionul 50% din incasari, exclus penalizarile, cazare pt. provincie, 3.000 {; (0721.586.031

89. Maseuza, te-ai saturat sa nu faci bani la videochat, hai sa faci masaj erotic. Castigi bani multi si sigur. Angajam maseuze, urgent, cu sau fara experienta. Exclus relatii intime cu clientii, 2.500 {; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 90. Maseuze cu sau fara experienta pt.

Artemis Masaj. Comision atractiv. Salon de lux cu clientela formata. Va rugam contactati-ne pe email trimitand o poza recenta. Mai multe detalii si pe site; (0732.855.488 artemis_masaj@yahoo.com www.masajartemis.ro 91. Maseuze pt. salon cu vechime de 7 ani pe piata, fete, urgent, comisionul este de 50% din incasari, program de zi. (0721.586.031

Muncii metrou, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training si suport 24 h, bonusuri la angajare, conditii de munca excelente, 2.502 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 113. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere, salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 5.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 114. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 115. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 116. Modele online fete si cupluri /bonus

in zona Romana, angajam fete cu sau fara experienta pentru masaj si barman cu diploma. Se ofera contract de munca, salariu + comision. (0767.941.417

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

93. Maseuze Te invitam sa te alaturi echipei noastre de elita ! Cea mai buna alegere pentru venituri excelente. Iti oferim un mediu de lucru profesional, contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata. Aplica acum www.monamourmasaj.ro/angajari (0732.889.966

117. Modele online fete si cupluri /bonus angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

94. Maseuze cu sau fara experienta Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

118. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

95. Maseuze cu sau fara experienta,

119. Modele online fete si cupluri /bonus

92. Maseuze Salon masaj erotic situat

urgent. Exclus relatii intime cu clientii. Oferim contract, plata la zi, garantat 2.500 euro/luna, colege cu bun simt. Program 10 h/zi, 2.500 {; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 96. Maseuze si dansatoare Nightclub si

salon masaj Centru Vechi, pozitie excelenta, vad clienti format, oferim salariu fix plus comision. Venituri mari zilnic, program flexibil. Urgent, 4.000 {; (0764.750.336 97. MASEUZE, pentru cel mai exclu-

sivist salon de masaj din Bucuresti. Salon cu vechime, se ofera cazare la cerere. Experienta nu este necasara. Comision 30% la bar. Varsta minima 18 ani. Se ofera carte de munca, 5.000 {; (0760.116.599/ 0760.116.599 massagebemoncheri@gmail.com 98. Maseuze, persoane de calitate cu

mult bun simt. Colaboratoare masaj, ambient select, accept doar persoane de calitate si cu bun simt, persoane prezentabile, ingrijite, program seara sau part-time, ultracentral. Relatii la: 2.500 {; (0788.771.818 99. Model hostess online 850 Euro/ luna. Videochat Hostess online.Schimbul unu sau schimbul 3. Punctul delucru se afla in Dobroiesti Ilfov. Se ofera contract de munca, 850 {; (0723.814.443 office.rossediamond@gmail.com 100. Model videochat Confidentialitate,

legalitate, trafic dedicat, exclusivitate, bonusuri, concursuri. Daca nu esti convins, intra pe site-ul nostru si informeazate. Indrazneste, 3.000 {; (0722.267.126/ 0773.766.768 contact@onmyown.ro 101. Model videochat Vino la studioul

unde nici un model nu castiga mai putin de 1.000 $ pe luna. Plata la zi sau perioada, conditii de lux, in centrul Bucurestiului. Salariu minim garantat 2000 lei, 1.000 {; (0767.111.220 office@kendra-studio.ro www.kendra-studio.ro 102. Model videochat, vino la studioul unde nici un model nu castiga mai putin de 2.000$ pe luna. Plata la zi sau perioada, conditii de lux, in centrul Bucurestiului. Salariu minim garantat 2000 lei. 2.000 {; (0767.111.220 office@kendra-studio.ro

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 120. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

121. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

122. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane,fara reguli stupide/amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 123. Modele online la Rich Girls Studio Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 124. Modele online, comisioane avanta-

joase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro (0726.101.732 office@my-studio.ro 125. Modele online, bonus angajare mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 126. Modele online, comisioane avanta-

fix 3000 lei daca indeplinesti anumite conditii. Bonusuri de angajare, outfituri cadou, plata bilunara, comision intre 50%-80%; 3.000 L; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro

joase 50%-70%, bons de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. Promisiunea ca vom face impreuna performanta. www.my-studio.ro; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro

104. Modele baieti videochat TeamVi-

127. Modele online, plata zilnica, mediu

103. Modele Oasis Studio ofera salariu

sion Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro

de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 131. Modele socializare online, postul

se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 132. Modele socializare online, postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 133. Modele videochat Ai peste 18 ani si vrei sa faci parte dintr-o echipa cu personal exclusiv feminin, intr-un studio profesional, elegant, design modern, dotat cu aparatura performanta situat ultracentral, 1.000 {; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro 134. Modele videochat CamStars Studio

angajeaza modele cu sau fara experienta, cu varsta 18+, 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro 135. Modele videochat comision 60%,

bonus angajare 500 $, venit minim garantat lunar 1.000 $, fara penalizare, program flexibil, training personalizat, 100% legal, 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro

180. Tinere, modele online, studio videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

16. Antiaeriana, Rahova, apartament tip studio dec., et. 3/5, 39 mp, 2018, Antiaeriana, Rahova. Apartament tip studio 2 camere. Oferta promotionala avans 75 % pentru a beneficia de un discount de 4000 Euro, 29.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro

156. New Blue Up cauta fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

181. Tinere, modele online. Studio Rich

17. Aparatorii Patriei, Piata Sudului dec., et. 2/7, 32 mp, 2019, vanzare garsoniera spatioasa metrou Aparatorii Patriei, finisaje incluse in pret. Toate utilitatiile contorizate individual. Constructie beton, caramida porotherm. Comision 0. Direct dezvoltator 36.000 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro

182. Trainer videochat. Studio exclusiv feminin recruteaza personal pentru postul de trainer. Se cere minim 6 luni experienta in domeniu, limba engleza, program 8 h/5 zile. Posibilitate de avansare salariala si profesionala, 2.500 L; (+40765640271/ +40765640271 hr@studio-27.ro

158. New Blue Up, cautam fete dragute

183. Vicious Girl Experience Erotic

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 159. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 160. New Blue Up. Cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 161. Nightclub Vegas angajeaza dansatoare cu/ fara experienta. Oferim salariu 150 ron/noapte+30% din consuma?ie. Oferim cazare, forme legale; (0765.260.009 162. Performeri videochat de acasa,

137. Modele videochat pentru modelele

163. Personal v-am creat cele mai

138. Modele videochat pentru modelele

care se angajeaza in luna aprilie prima luna procent este de 100%; 2.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 139. Modele videochat RosseDiamod SRL angajeaza cu contract de munca sau colaborare, fete si cupluri pt sedinte de videochat, 850 {; (0723.814.443/ 0737.326.990 office.rossediamond@gmail.com

140. Modele videochat TeamVision Stu-

dio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut,cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual 2.000 {; (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro 141. Modele videochat Vino la studio-ul unde nici un model nu castiga mai putin de 1000 $ pe luna. Plata la zi sau perioada, conditii de lux, in centrul Bucurestiului. Salariu minim garantat 2000 lei, 1.000 {; (0767.111.220 office@kendra-studio.ro www.kendra-studio.ro 142. Modele videochat cu si fara experi-

enta, angajam modele videochat cu si fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. Pentru programare interviuri tel., 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

luxoase conditii pentru munca, relax si desfasurarea activitatii legal cu carte munca. Va punem la dispozitie: piscina exterioara, sauna, jacuzzi, aparate fitness, locuri de fumat si luat masa, gratar, terasa etc. 5.000 {; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

165. Personal feminin cu/fara experien-

ta pt videochat Angajam fete cu/fara experienta pentru conversatii online. Castiguri confirmate de 10.000$-20.000$ lunar, oferta bonus de 700$ din prima zi. Program optional. Beneficiati de abonament fitness, SPA gratuit. (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmail.com 166. Personal videochat, vrei sa lucrezi

fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 3.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 167. Pure Tantric Manchester angajeaza

144. Modele videochat cu/fara experien-

168. RECEPTIONERA pentru Artemis

145. Modele videochat, avem job-ul per-

fect pentru tine. Venit garantat pana la 4000 Lei sau 65% din incasari. Alegemediu de lucru profesionist, plata la timp, program de lucru flexibil, join us 2.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

Salon Masaj. Salariu atractiv plus bonusuri. Cerinte aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu. Pentru interviu, va rugam sa ne trimiteti CV-ul si o poza recenta pe email, 3.000 L; (0733.572.225 artemis_masaj@yahoo.com www.masajartemis.ro 169. Rich Girls Studio, vrei un job cu

venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

146. Modele videochat, job-ul perfect pentru tine. Te vom ajuta sa te descoperi, sa te dezvolti si sa-ti folosesti abilitatile de comunicare si puterea de seductie. 1.000 {; (0732.626.505 office@oasisstudio.ro

170. Salon masaj Vicious Girl angajeaza

147. Modele videochat, comision 60%, Cam Stars Studio angajeaza vorbitoare de limba engleza min. nivel mediu, program part time sau full time. Venit garantat 1000 $/ luna, 100% legal. www.camstars.ro 4.000 L; (0744.784.477 office@camstars.ro

171. Salonul Confidential angajeaza maseuze, cautam colega. Plata la zi, comisioane de la 100 - 180 Lei/h, tips-uri consistente. Daca esti tanara, frumoasa, sociabila si vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara si dinamica, hai sa ne cunoastem. 2.000 {; (0720.114.488 office@siam.ro

148. Modele Videochat. Iti doresti venituri garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit + cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro (0730.752.752 149. Modele videochat: cupluri, fete, baieti, cunostine limba engleza mediu (pentru a purta o conversatie), o stare de spirit buna si seriozitate.Zona Stefan cel Mare, 1.000 {; (0761.295.427 paradise.studio@yahoo.com 150. Modele, Qu33ns Studio angajeaza

cu contract de munca domnisoare/ doamne cu sau fara experienta pentru sesiuni online. 65% pentru prima perioada indiferent de castig. Zona Berceni, Eroii Revolutiei 4.000 {; (0758.628.436/ 0731.885.330 office@qu33ns.ro

151. Modele, Rich Girls Studios ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 152. Modelele cu /fara experienta 18+, esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii "Rich" Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 153. Modelele cu sau fara experienta 18, esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 154. New Blue Up cauta fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

184. Vicious Girl Experience Erotic Massage angajam domnisoare. Esti plina de viata si cu zambetul pe buze, dar si putin nebunatica? Hai la un salon unde punem accent pe respect si curatenie. Vicious girl e o experienta unica pentru fiecare. (0758.731.867 contact@viciousgirl.ro 185. Videochat cu cazare, modele videochat RosseDiamod SRL angajeaza cu contract de munca si cazare, fete pt sedinte de videochat. (0723.814.443/ 0723.814.443 office.rossediamond@gmail.com 186. Videochat in Piata Victoriei comi-

sion sau fix, My-Studio recruteaza modele in conditii de exceptie pentru locatia din Piata Victoriei; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro

187. Videochat non adult Stai de vorba

pe net si castigi bani!Incearca si tu acum cel mai bine platit job din Romania!Conversatii Online, fara nuditate (0720.418.000 188. Vino si tu in echipa noastra, avem

sute de modele fericite, sustinem cu mandrie ca suntem cel mai serios studio de videochat. Oferim cele mai mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minim garantate si program de lucru preferential (0764.161.612

tii online oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei+procent 50%, program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop; 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

enta. Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima luna, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

ta. Angajam personal feminin pentru conversatii online. Castiguri confirmate 10.000-20.000 $ lunar. Oferta bonus 700 $ din prima zi. Program optional. Beneficiati de costumatii, abonament fitness si SPA gratuit, (0761.022.220/ 0736.022.220 alniva10@gmail.com

Massage angajam domnisoare. Esti plina de viata si cu zambetul pe buze, dar si putin nebunatica? Hai la un salon unde punem accent pe respect si curatenie. Vicious girl e o experienta unica pentru fiecare. (0758.731.867 contact@viciousgirl.ro

164. Personal feminin pentru conversa-

domnisoare selecte, elegante, care stiu ce inseamna conceptul "high- class" cunostinte medii de limba engleza. Alatura-te echipei Pure Tantric si ai ocazia sa iti castigi independenta financiara, fara a fi nevoie de foarte mult efort. Castiguri intre 8.000- 10.000 lire/ luna. Mediul de lucru "stres-free" nu se lucreaza "la program", conditii de lux, club select. Pentru orice detalii ne puteti contacta la tel./ whatsapp, email. www.puretantricmanchester.co.uk 10.000 {; (00447472517150 massage@puretantricmanchester.co.uk

143. Modele videochat cu si fara experi-

Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

157. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

PinkBlack Agency angajeaza performeri pentru a lucra de acasa. Oferim plata bilunara, contract de colaborare intr-un cadru legal, program flexibil, bonusuri accesibile ,training si suport tehnic, (0746.525.225 contact@pinkblack.ro

care se angajeaza in luna aprilie prima luna procent este de 100%; 2.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

4

155. New Blue Up cauta fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

la zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

136. Modele videochat din studio, plata

27

doamne si domnisoare cu experienta in arta masajului. Locatie noua la vila, central, cu decoruri moderne si luxoase (0758.731.867 viciousgirl18@outlook.com

172. Secretara peronala, doresc colab-

orare, cu o doamna sau domnisoara, aspect fizic placut, discretie garantanta, program flexibil, cer si ofer seriozate, exclus escorte. Se ofera salariu sau plata la zi. (0743.380.052 andrei.haha@yahoo.com 173. Social Gorgonize angajam fete ambitioase care vor independenta sociala. Vino in echipa noastra si te sprijinim de la inceput cu bonusuri de angajare de 3.200 lei si salariu garantat pana la 6.000 lei, 6.000 L; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com 174. Social gorgonize, hostess online, program la alegere. Bonus in prima luna 3.200 Ron. Salariu garantat 6.000 Lei + comision pana la 70%. Avansare rapida 6.000 L; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com 175. Studio Adriano angajeaza modele videochat doamne, domnisoare +18, studente cu program flexibil. Plata se face bilunar, minim 1.000 dolari pe luna; (0725.854.471 176. Studio Bonne angajeaza modele online angajam personal feminin cu/fara experienta, castiguri 3500$-7000$, bonus angajare 500$, costumatii gratuite, program la alegere, locatii in toate sectoarele. Telefon non stop 6 {; (0721.901.006 bonne28studio@gmail.com 177. Tanar doresc sa fac videochat cu o

tanara sau cuplu, nu am locatie, astept propuneri, Ovidiu, 34 ani; (0743.864.053 ospanache@gmail.com

178. Tinere masaj, dans, hostess club, companie club 150 lei/h. Angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic, dans, hostess. Saloane masaj si club privat. Maxima seriozitate si siguranta. Oana 10.000 L; (0762.359.164/ 0737.634.109 mari.angajari@gmail.com 179. Tinere, salon masaj situat in cen-

trul vechi, angajeaza 2 tinere cu aspect fizic. placut si ingrijit. Mai multe detalii la tel; 2.500 {; (0735.651.849

18. Armeneasca, vanzare apartament

et. 1/5, 20 mp, 1945, 28.000 {; (0729.539.539 florinag14@yahoo.com 19. Auchan, Titan, garsoniera, dec., et.

2/5, 33 mp, 2017, garsoniera, ansamblu nou, regim de inaltime D+P+5E, zona Ozana, Titan, cu acces facil la mijloacele de transport in comun, inclusiv Metrou, la doar 12 min de mers pe jos. Doar la plata cash. Comision 0. 31.550 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 20. Avangarde, Militari Residence, dec., et. parter/2, 33 mp, 2018, vand garsoniere dec, imobil P+2+M, situat in zona rezidentiala, Militari, Residence, centrala, incalzire pardoseala, acces Auchan, Metro, Carrefour, gradinite, scoli, piscina, finalizare iunie. 29.700 {; (0737.496.292 21. Baba Novac, Dristor, strada Aurel Botea, dec., et. 2/4, 42 mp, 1994, 9 minute distanta de metrou, bloc de garsoniere cu locatari civilizati, curata, luminoasa. Vecinatati: Piata Alba Iulia, Decebal, Mihai Bravu, Iancului, Unirii, Muncii, Mihai Bravu, Titan, Vitan, 64.000 {; (0722.393.151 22. Baba Novac, Dristorului metrou, dec., et. parter/5, 30 mp, 2018, bloc nou, 2 minute de metrou, finalizare Mai 2018, finisaje premium, S+P+5E, vecinatati: Mihai Bravu, Camil Ressu, Piata Muncii, 48.000 {; (0722.602.948/ 0727.090.488 andrei@proestate.ro 23. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et. 2/5, 40 mp, 2017, vindem garsoniera in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, blocul va avea lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, direct dezvoltator. 51.960 {; (0725.957.934 24. Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou Straulesti, dec., et. 3/5, 54 mp, 2018, Maia Residence, studio cu suprafata construita de 54.25 mp (49.59 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa, 65.238 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 25. Baneasa, Sisesti, 350 m metrou

Garsoniere 1. 1 Decembrie, Ilfov, pe Soseua Giurgiului, semidec., et. 4/4, 40 mp, 2013, garsoniera compartimentata, in bloc cu 4 etaje mansardat (exista posibilitatea folosirii mansardei ca spatiu locuibil). Blocul este construit in 2013. Mobilat complet/nemobilat. Pret negociabil; 21.500 {; (0770.329.687 alinamariablehuiu@gmail.com 2. 13 Septembrie -intersectie cu Dru-

mul Sarii, dec., et. 5/8, 40 mp, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil 43.000 {; (0730.421.581 3. 13 Septembrie, dec., et. 1/10, 40

mp, 1985, Agip, actual Benzinaria Mol, intersectie Drumul Sarii, et. 1/10, confort 1 dec.a, 41 mp, curata, termopane partial, geam la baie, libera, acte, acces usor, pozitie excelenta,ideal investitie. 42.500 {; (0724.262.436/ 0724.370.636 gfirut@yahoo.com 4. 13 Septembrie, Alizone Aly Resi-

dence, dec., et. 1/7, 45 mp, 2016, complex rezidential Alizone Aly Residence strada Sabinelor 19, sector 5 proprietar bloc nou 2016 in spatele Academiei Romane zona Palatul Parlamentului etaj 1 din 7 parcare in fata blocului, 55.000 {; (0752.229.797/ 0720.953.037 5. 13 Septembrie, Drumul Sarii, dec.,

et. parter/4, 40 mp, 1987, 1987 constructie bloc, stradal, dec.a 40mp, parter/4, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, cadstru si intabulare. 54.900 {; (0731.144.153/ 021.231.23.18 florexhome@gmail.com 6. 13 Septembrie, Drumul Sarii, dec.,

et. parter/4, 42 mp, 1990, dec.a, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat. Vecinatati: Afi Cotroceni, Drumul Taberei, Ghencea, Prosper, Panduri, Marriott ID-3105, 55.000 {; (0756.372.907 office@imobiliare-b24.ro 7. 13 Septembrie, intersectie cu Dru-

mul Sarii, dec., et. 5/8, 40 mp, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil. 43.000 {; (0721.624.980 8. 13 Septembrie, intersectie cu Dru-

mul Sarii, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil. 43.000 {; (0743.948.730 9. 13 Septembrie, intersectie cu Dru-

mul Sarii, dec., et. 5/8, 40 mp, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil. 43.000 {; (0727.979.122 10. 13 Septembrie, Parcul Sebastian,

dec., et. 7/8, 42 mp, 1986, garsoniera mare, spatioasa cu balcon mare, renovata situata in bloc de garsoniere. Este prima pe palier in sensul ca nu se intra pe hol, Scara curata. Acte in ordine. Sunati acum. Se accepta si credit. 40.000 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro 11. Alba Iulia ideal investitie, semidec.,

et. 5/10, 20 mp, 1970, garsoniera renovata integral. Se vinde mobilata, utilata + chirias. (250 euro/luna). Toate actele la zi; 36.000 {; (0770.437.577 agentie1@mauwis.ro 12. Alexandru Obregia, semidec., et.

2/10, garsoniera, confort 2, cadastru, intabulare, negociabil. 27.000 {; (0761.446.979/ 0748.551.054 13. Alexandru Obregia, et. 2/10, gar-

soniera, confort 2, curata, libera, termopane, bloc mixt. 26.500 {; (0730.452.410 14. Antiaeriana - Rahova. garsoniera,

dec., et. parter/parter, 2018, oferta promotionala - avans 75 % pentru a beneficia de un discount de 4000 Euro. Garsoniera este situata la parterul blocului! 25.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 15. Antiaeriana, Rahova, apartament 2

camere, dec., et. 6/6, 39 mp, 2018, oferta promotionala, avans 75 % pentru a beneficia de un discount de 4000 euro. Apartamentul studio este aflat la etajul 6, la mansarda. Contracteaza acum unul din apartamente tip studio 2 camere. 26.400 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro

Straulesti, 57 mp dec., et. 4/5, 57 mp, 2018, Baneasa, Sisesti, studio cu suprafata construita de 57 mp, 49mp utili, includ balconul de 12 mp, dec., bucataria inchisa. Termen: mai 2018, se preda complet finisat. 350 m de metrou Straulesti. 64.285 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 26. Baneasa, Sisesti, North Side Park

studio 1 camera, semidec., et. 9/10, 52 mp, 2019, constructie in curs de edificare, finalizare 2019.studio 2 camere, 51 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu, Sisesti 67.600 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 27. Basarabia, Campia Libertatii, Circa

Financiara, dec., 40 mp, 40 mp, 8 min. de metroul P-ta Muncii, parcare, foarte spatioasa, etaj superior, balcon 10 mp, luminoasa est, blocul este anvelopat, zona verde si civilizata, langa scoala, gradinita, intre 4 parcuri, acte la zi. Urgent 39.900 {; (0723.019.495 cameliadona@yahoo.com

28. Basarabia, Diham, dec., et. 7/8, 35 mp, 1982, bloc mixt, reabilitat, construit in 1982, dec.a, amenajata, parchet, faianta, gresie, termopan, usi interioare noi, libera, vecinatati. Nicolae Grigorescu, Chisinau, ova 113947, 47.500 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro 29. Basarabia, Stadionul National, chiar pe Bucovina, bloc garsoniere, reabilitat si foarte curat, complet renovata, instalatii sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, libera, acte 46.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 30. Batistei, Thomas Masaryk et. 1/5, 58 mp, 2018, Garsoniera de lux, finisata complet: gresie, faianta Spania, parchet masiv, tamplarie lemn, usa blindata, videointerfon, incalzire in pardoseala, obiecte sanitare Ideal Standard, aer conditionat, 125.000 {; (0758.041.197 office@gamainvest.ro 31. Berceni b-dul Metalurgiei, garsoniera spatioasa. dec., et. 2/5, 2018, Direct dezvoltator vand garsoniera spatioasa, disponibila la etajul 2 al unui imobil nou, cu un regim de inaltime P+5E, situat in Beceni stradal pe b-dul Metalurgiei. 35.500 {; (0721.827.390/ 0721.165.251 cristi.farcas@sudrezidential.ro 32. Berceni Grand Arena Mall sector 4, dec., et. 1/5, 38 mp, 2018, vand garsoniera spatioasa, intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna septembrie, balcon, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, centrala proprie, lift. Pret promotional. Comision 0% 29.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 33. Berceni metrou, dec.a, balcon dec., et. 2/5, 36 mp, 2019, investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, dec.a, hol acces mare, bucatarie inchisa, cu debara, geam la baie, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala; 32.205 {; (0724.660.088 34. Berceni metrou, dec.a, balcon, dec.,

et. parter/5, 39 mp, 2018, promotie cash, garsoniera foarte spatioasa, camera mare si luminoasa, cu balcon, bucatarie si hol de decomandare generoase, baie 5,2 mp, se vinde complet finisata, totul nou, cu garantie. Pret pentru plata imediata, 35.000 {; (0724.660.088

35. Berceni metrou, dec.a, pret pentru cash dec., et. parter/5, 32 mp, 2019, garsoniera spatioasa, bucatarie inchisa, hol mare, geam la baie, se vinde la cheie, finisata cu gresie, faianta si parchet la alegere. Ideala pt investitie cu randament ridicat. Pret pentru plata cash, 30.305 {; (0724.660.088 36. Berceni, dec., et. 2/3, 44 mp, 2018,

Carrefour Grand Arena, Berceni, apartament tip studio, etaj intermediar, imobil nou cu lift, gresie, faianta, parchet, usi, termopan, centrala proprie, izolat termic, interfon. Plata prin credit. 36.800 {; (0721.888.400/ 0733.374.103 ionel@sudrezidential.ro

37. Berceni, et. 2/4, 17 mp, cf. 3, radet,

gresie, faianta, parchet, termopan, libera, acte, 17.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 38. Berceni, dec., et. 1/5, 40 mp, 2017,

finisaje incluse in pret, la alegere,toate utilitatiile, apa, gaz, curent, canalizare, contorizate individual.Centrala terminca 24 kw+calorifere.COMISION 0%! 35.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

16 aprilie 2018

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 39. Berceni, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, garsoniera dec.a, in bloc nou, disponibila la etajul 1 din 5, in bloc prevazut cu lift silentios. Imobilul este situat la rond Metalurgiei, langa Metro Berceni, cu acces rapid la metrou. 35.500 {; (0735.872.987/ 0720.063.459 ianis@sudrezidential.ro

66. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, dezvoltator, vand garsoniera pe B-dul Metalurgiei, in bloc nou. Locuinta se vinde finisata la cheie si racordata la toate utilitatile capitalei 35.500 {; (0731.171.007/ 0729.923.486 razvan.marginean@sudrezidential.ro

92. Bucuresti Magurele, garsoniera, stradala,RATB ! dec., et. 1/3, 39 mp, 2017, Sos. Bucuresti-Magurele,stradal, finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, loc parcare inclus, statie RATB la 2 minute, 34.500 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro

40. Berceni, dec., et. parter/2, 50 mp,

67. Berceni, Metalurgiei, loc parcare

93. Bucurestii Noi, semidec., 45 mp, 2018, intim si creativ, cu o suprafata utila de 45 mp (apartament + balcon), studioul dublu ti se potriveste daca vrei sa ai un spatiu personal doar al tau, dar si daca vrei sa iti traiesti povestea alaturi; 65.100 {; (0756.038.361 sales@aficity.ro

2017, garsoniera dispune de centrala termica proprie si calorifere din otel. Se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale).COMISION 0%! 29.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

gratuit dec., et. parter/3, 30 mp, 2018, garsoniera dec.a Berceni, Grand Arena, loc parcare gratuit, 30 mp- 42 mp, 850 eur/mp, bloc finalizat la sfarsitul 2018, p+3, centrala proprie, finisaje la alegere, comision 0, direct dezvoltator 25.800 {; (0764.832.071 smartrezidential@yahoo.com

41. Berceni, dec., et. 4/5, 38 mp, 2018,

68. Berceni, Metalurgiei, Metro Berceni,

garsoniera spatioasa, bloc nou situata la 10 minute de metrou Dimitrie Leonida pretul este valabil doar pentru plata cash; 27.150 {; (0730.888.280 42. Berceni, dec., et. 4/5, 37 mp, 2018,

garsoniera spatioasa, situata la 7 minute de metrou Dimitrie Leonida. 31.400 {; (0730.888.280 43. Berceni, garsoniera, 30 mp, cen-

trala, gaze, mobilata, utilata, acte la zi, merita vazuta, 32.000 {; (0766.862.569 44. Berceni, garsoniera, etaj 1, gresie,

f, parchet, t, usa metalica, mobilata, utilata, centrala, acte la zi, 18.500 {; (0766.862.569 45. Berceni, semidec., et. 8/10, 20 mp, 1974, Obregia stradal, garsoniera confort 2, etaj 8/10, cu imbunatatiri, bloc mixt, stradal, libera, 23.000 {; (0773.910.634 46. Berceni, semidec., 1975, Piata Resita, etaj 2, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, mobilata, renovata, 20.000 {; (0774.044.252

dec., et. 1/5, 34 mp, 2017, garsoniera simpla Metro Berceni Racordata la toate utilitatile sectorului 4, finisata complet, 35.500 {; (0722.557.782/ 0728.888.168 catalin.stoian@sudrezidential.ro

et. 1/5, 33 mp, 2018, Garsoniera este disponibila intr-un imobil nou, amplasat stradal, imobilul este construit din cadre de beton si compartimentare cu caramida. Centrala proprie, loc de parcare disponibil. 35.500 {; (0722.664.430/ 0731.491.608 cristian@sudrezidential.ro

95. Calarasilor, Piata Muncii, Mihai Bravu dec., et. 2/8, 43 mp, 1984, garsoniera confort 1, dec.a, suprafata construita 43 mp (37 mp utili + balcon 6 mp), etaj 2 in imobil reabilitat termic cu 8 etaje construit in anul 1984, 57.000 {; (0786.561.144 mihaela.zodie@vibimobiliare.ro

70. Berceni, Metro dec., 34 mp, 2018,

96. Calea 13 Septembrie, Drumul Sarii,

69. Berceni, Metalurgiei, sector 4 dec.,

Proiect nou, in constructie, garsoniera spatioasa, finisaje de calitate superioara, imobil amplasat stradal, acces rapid Ratb 10 m metrou 10min, gradinita si scoala vecinatate, bloc grinzi pozitie 10, 35.500 {; (0727.635.729 silveractivimob@yahoo.com 71. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 38 mp, 2018, Berceni, metrou, garsoniera spatioasa, prima casa, comision 0% 35.900 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

proprietar vand garsoniera dec.a, etaj 1, suprafata utila 34 mp, finisata deosebit, contorizata separat, centrala proprie, loc parcare asigurat. Merita vazut, 35.500 {; (0727.175.861/ 0730.245.876

72. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, garsoniera in bloc nou, langa metrou. Finisata complet. Centrala proprie, lift, interfon. Se accepta credit ipotecar. Negociabil la plata cash. Dezvoltator - comision 0 36.900 {; (0737.500.374/ 0737.500.374

48. Berceni, et. 2/5, 34 mp, 2018, spre

73. Berceni, metrou, dec.a, balcon, bloc

47. Berceni, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018,

vanzare garsoniera dec.a pret bun disponibila imediat in sec 4. Se preda complet finisata si dotata cu centrala termica de apartament. Finisajele sunt incluse in pret; 35.500 {; (0728.888.168/ 0722.557.782 sorin@sudrezidential.ro 49. Berceni, dec., et. 4/5, 35 mp, 2018,

nou dec., et. 3/5, 39 mp, 2019, garsoniera foarte spatioasa, dec.a, hol de acces mare, bucatarie inchisa, generoasa, balcon practic, se vinde la cheie finisata cu materiale la alegere. ideala pentru investitie, pret la cash, 35.000 {; (0724.660.088 office@topclassresidence.ro 74. Berceni, metrou, garsoniera dec.a

vand garsoniera, sect. 4 Berceni, aflata intr-un ansamblu rezidential nou cu acces rapid la statia ratb si centre comerciale. Locuinta se preda la cheie: gresie, faianta, parchet, centrala proprie. 30.500 {; (0726.178.089/ 0722.338.342 catalin.isache@sudrezidential.ro

cu balcon dec., et. 4/5, 38 mp, 2018, Berceni, acces rapid la metrou, garsoniera dec.a, cu balcon, in bloc nou, cu lift, se vinde la cheie cu finisaje la alegere, totul nou si cu garantie. Plata doar din surse proprii. 35.900 {; (0724.660.088 office@topclassresidence.ro

50. Berceni, acces metrou Dimitrie

75. Berceni, Piata Resita, et. 1/4, 17

Leonida, dec., et. 1/5, 32 mp, 2018, garsoniera dec.a, bloc nou izolat termic, lift, se preda complet finisata, centrala termica, baie echipata. Cel mai bun pret din piata. Comision 0, direct dezvoltator 25.250 {; (0725.957.933 51. Berceni, Alexandru Obregia, et. parter/10, cf. 2, termopan, um, semimobilata, libera, acte, 25.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 52. Berceni, Aparatorii Patriei dec., et.

1/4, 40 mp, 2018, Garsoniera cu loc de parcare inclus, bloc nou, metrou Aparatorii Patriei. Se preda la cheie cu toate finisajele incluse, contorizare individuala, toate utilitatile, centrala termica, 36.900 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 53. Berceni, Aparatorii Patriei metrou, 1 statie Ratb, semidec., et. parter/4, 17 mp, 1980, Nesti, cf.3, fara gaze, electric, parter/4, contoar Enel, apometru apa, pereti dublati termic, toilet in casa, um, termopan. Acces, Vitan, Sun Plaza, Brancoveanu, Eroii Revolutiei. Doar pers. interesate. Libera, 10.850 {; (0724.587.634 54. Berceni, Aparatorii Patriei, metrou,

et. 1/4, 16 mp, 1973, cf. 3, curata, contorizata, toate imb., libera, toate actele, 11.500 {; (0768.848.776/ 0767.299.965 55. Berceni, aproape de metrou,

investitie, promotie dec., et. 5/5, 38 mp, 2018, garsoniera deosebit de spatioasa, camera mare, bucatarie separata, inchisa, hol de decomandare generos, balcon cu acces din camera, se vinde finisata, cu totul nou si in garantie. Pret pentru cash. 33.155 {; (0724.660.088 56. Berceni, Bd Berceni, dec., et. 3/5,

mp, garsoniera, confort 3, gresie, faianta, parchet, termopan, UM, mobilata, utilata, centrala termica, toate actele. 18.500 {; (0765.470.907 76. Berceni, Piata Resita, et. 3/4, gar-

soniera, confort 3, termopane, gresie, faianta, RADET, gaze. 17.000 {; (0730.452.410

77. Berceni, Piata Sudului, semidec.,

24 mp, cf. 2, termopan, um, parchet, mobilata, utilata, acte, 31.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

78. Berceni, Piata Sudului, dec., et. 7/9,

35 mp, 1982, garsoniera, conf 1, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, libera. 44.000 {; (0730.452.410 79. Berceni, Piata Sudului, dec., et. 1/7,

32 mp, 2018, garsoniere dec.e, incepand cu pretul de 33.600 euro situate in statia de tramvai pe Sos. Oltenitei stradal intrun ansamblu de lux, acces rapid catre Pta Sudului. Comision 0, direct dezvoltator 33.600 {; (0725.957.933

80. Berceni, Sos. Oltenitei, dec., et. 2/4,

40 mp, 2018, garsoniera dec.a, finisaje Premium, se vinde la cheie, se accepta avans minim 15%; 41.900 {; (0725.957.934

81. Berceni, Sos. Oltenitei, dec., et. 3/7,

34 mp, 2018, garsoniera spatioasa, finisaje premium la alegere, se vinde la cheie, curent, apa, gaz, canalizare Sect. 4. Ideal investitie, statie ratb si tramvai in fata blocului; 35.300 {; (0725.957.934 82. Berceni, Zona de Sud dec., et. 2/5,

2018, apartament 2 camere, dec., se preda la cheie, finisaje la alegere, bransat la toate utilitatile, canalizare, birou dezvoltator, comision 0% 47.700 {; (0725.957.934

39 mp, 2018, garsoniera dec.a si spatioasa, 39 mp, se preda la cheie, gresie, faianta, parchet usi interioare la alegere, contorizare individuala la utilitatile orasului, direct dezvolator, fara comision, 36.900 {; (0725.957.934

83. Berceni, Zona de Sud, dec., et. 1/4, 39 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, imobil constructie noua, 4 min statie de metrou, finisaje la alegere, centrala termica proprie, comision 0%, direct dezvolatator, 35.900 {; (0725.957.934

57. Berceni, Brancoveanu, et. 1/4, cf.

84. Bragadiru, dec., et. 1/4, 43 mp,

3, gresie, faianta, parchet, termopan, um, boxa, parcare, radet, acte, 18.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 58. Berceni, Brancoveanu, Grand

Arena, Metalurgiei dec., et. 1/3, 30 mp, 2018, garsoniera dec.a Berceni, Grand Arena, loc parcare gratis, 30 mp-42 mp, 850 eur/mp2, bloc finalizat la sfarsitul 2018, p+3, centrala proprie, finisaje la alegere, comision 0, direct dezvoltator. 24.900 {; (0762.989.889 alexpvl45@gmail.com 59. Berceni, Costila, et. 1/4, garsoniera, conf 3, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, cadastru, intabulare. 18.500 {; (0761.446.979/ 0748.551.054 60. Berceni, Drumul Binelui, dec., et. 4/4, 33 mp, suprafata utila 33 mp +balcon 5,46, constructie 2016, centrala proprie, toate utilitatile, 38.500 {; (0745.067.409 61. Berceni, Emil Racovita, et. 1/5, 22

mp, 1980, garsoniera, confort 2, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, UM, toate actele. 21.000 {; (0765.470.907 62. Berceni, Emil Racovita, et. 1/5, 17 mp, garsoniera, confort 3, gresie, faianta, parchet, termopane, UM, gaze, toate actele. 17.500 {; (0765.470.907 63. Berceni, Garsoniera dec.a 39mp

dec., et. 2/5, 39 mp, 2018, garsoniera, ansamblu rezidential constructie noua 2018 in apropiere de metrou Dimitrie Leonida, Sos. Berceni, suprafata utila de 39 mp (living 17.40 mp, bucatarie 10.86 mp, baie 3.28 mp, terasa 7.25 mp). 31.500 {; (0727.239.293/ 0721.165.251 64. Berceni, Grand Arena, dezvoltator, dec., et. 1/3, 35 mp, 2018, bloc nou, garsoniere dec.e, bucatarie inchisa, balcon, baie cu geam, centrala proprie, finisaje la alegere, 5 modele noi, direct dezvoltator, zona deosebita, acceptam doar plata cash. 29.800 {; (0761.309.031 blocnoubucuresti@yahoo.com 65. Berceni, intersectie Tr. Magurele,

Emil Racovita, et. 6/9, 33 mp, imbunatatiri, mobilata/ utilata, libera; (0736.319.343/ 0722.492.002

94. Bulevardul Unirii 80 dec., et. 9/10, 42 mp, 1994, 42 mp, bloc 1994 intrare si vedere panoramica bulevardul Unirii, renovata recent, mobilata si utilata modern, etaj 9 din 10. Gresie, faianta, parchet laminat, aer conditionat nou, proprietar 82.500 {; (0732.827.453

2017, garsoniera dubla cat un apartament cu doua camere. Super finisaje, usi de interior de la Pinium,terasa de 6 mp, parchet, termopane Gealan, aparat ac, incalzire in pardoseala, 37.400 {; (0744.490.108 cparaschiv36@yahoo.com 85. Bragadiru, Crisul Repede et. parter/3, 53 mp, 2013, garsoniera spatioasa cu gradina, curata, in complex rezidential nou, linistit, cu posibilitate de compartimentare. Centrala proprie, aer conditionat, paza 24/7, microbuz pt rezidenti, usa antiefractie 36.000 {; (0763.584.146 86. Brancoveanu vanzare garsoniera semidec., et. 1/4, 16 mp, 1980, 19.500 {; (0721.266.132 liviu.antoniu@galaxyimob.ro

Bd. Ghencea dec., et. 7/8, 40 mp, 1991, pozitionata la intersectia celor 3 artere importante, complet mobilata si utilata, imobil dotat cu 2 lifturi, ideala atat pentru investite cat si pentru locuit, acces rapid RATB catre Politehnica 45.999 {; (0748.147.205 ysaccosmin@evocasainvest.ro 97. Calea Calarasi, ocazie, garsoniera

40 mp, dec., et. 7/9, 40 mp, 1993, bloc 1993, garsoniera dec.a, curata cu imbunatatiri situata in pozitie f buna cu metrou. Ideala atat pentru locuinta cat si pentru investitie inchiriere sau regim hotelier. Acte in ordie. Sunati acum, 64.999 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro 98. Calea Calarasilor, Piata Muncii, mixt

1993 dec., et. 7/8, 42 mp, 1993, etaj 7/8, dec.a, bloc mixt. Bloc reabilitat termic. Este mobilata si utilata. Acte ok. Are paza iar vederea este spre parculet. Distanta pana la metrou 4 minute. Sunati acum, merita vazuta, 65.000 {; (0770.805.447 99. Calea Ferentari, Nasaud, et. 8/8, 40 mp, 1990, vand urgent gars. imbunatatiri, confort 1, dec., et. 8/8, 1990, gresie, faianta, ac, usa metalica, balcon inchis, instalatatii electrice si sanitare noi, ac, 10 min. metrou Unirii 37.000 {; (0743.274.569 iuliana.plavetiu@acorimobiliare.ro 100. Calea Ferentari, str. Vadul Nou, dec., et. 4/4, 36 mp, 2014, garsoniera confort I, cu balcon si imbunatatiri. Pret discutabil, 25.000 {; (0762.831.026 101. Calea Giulesti, garsoniera, bloc nou, an 2017 dec., et. 3/5, 31 mp, 2017, Giulesti, garsoniera, in bloc nou, an constructie 2017, garsoniera este in curs de finalizare, se preda la cheie cu toatle utilitatile si instalatii sanitare, 32.500 {; (0747.821.353 102. Calea Mosilor, Carol I, semidec., et.

1/8, 18 mp, 1940, garsoniera situata la etajul 1 din 7, libera, in suprafata de 18 mp, ferestre PVC, usa metalica, renovata recent, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare si electrice noi. 24.000 {; (0735.096.378 103. Calea Vitan, Mall Vitan, dec., et.

6/10, 40 mp, 1993, garsoniera, confort 1 sporit, dec.a, 40 mp, 6 din 10, bloc din beton 1993, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat,. usa metalica, baie cu geam, Mall Vitan, 59.500 {; (0721.133.883 104. Campia Libertatii, Basarabia, semi-

dec., et. 9/10, 33 mp, 1980, stradal, bloc mixt, renovat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, 46.500 {; (0723.712.883 105. Cartier 23 August, piata, garson-

iere la cheie, bloc nou, apa, lumina, gaze, acte la zi, pret bun; (0730.629.933

106. Centrul Vechi, Cismigiu, dec., et. 7/9, 11 mp, garsoniera cocheta situata ultracentral pe strada Eforie numarul 8, garsoniera are usa metalica, termopan, instalatii electrice noi,instalatii sanitare noi. Necesita refacere zidarie si paedoseli. 19.200 {; (0726.301.580 bogdanteofilnastase@yahoo.com 107. Chiajna, str Tineretului, garsoniera,

dec., et. 5/6, 28 mp, 2018, Tineretului nr 63, Chiajna, apartament 1 camera/constructie 2018, dec., etaj 5/6, suprafata utila 28 mp, izolatie, balcoan, central proprie, 24.000 {; (0720.822.960 contact@rezidential-orhideelor2.ro

108. Chisinau semidec., et. 5/10, 33 mp, 1981, bd. Chisinau garsoniera cf. 1, semidec., 5/10, cu imbunatatiri cu balcon, cadastru, intabulare, bloc din 1981, 37.000 {; (0721.275.684 109. Chisinau dec., et. 10/10, 33 mp, fosta Socului, cf I, stradal, vedere spate, vis a-vis de Miramar, fara imbunatatiri, acte la zi, libera, 34.900 {; (021.253.01.13/ 0745.087.966 office_treibrazi@yahoo.com 110. Chisinau, MiraMar, garsoniera 35

mp, bloc mixt dec., et. 9/10, 35 mp, 1988, garsoniera dec.a spatioasa 35 mp situata in bloc din anul 1988, cu imbunatatiri de calitate, faianta, gresie, parchet 12 mm, baterii grohe. usi din lemn de tei, aer conditionat, 2 debarale. Ocazie. 47.000 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro

87. Brancoveanu, et. parter/4, garson-

iera, confort 3, gresie, faianta, parchet, termopan, RADET, gaze, toate actele. 20.000 {; (0730.452.410

111. Cismigiu, Cobalcescu, dec., et. parter/2, 28 mp, 1943, Cismigiu zona de case, vile, gars. cf. I. dec. parter inalt/2, suprafata utila 28 mp + o boxa de 12mp, anul 1943, renovata recent, bucatarie mobilata, utilata, lux la 3 minute de parc, 45.000 {; (0732.940.972 florikiss57@yahoo.com

88. Brancoveanu, Luica sector 4 semi-

112. Colentina dec., et. parter/5, 40 mp,

dec., et. 1/4, 27 mp, 2018, garsoniera finalizata, bloc nou mutare imediata la doar 1 min de RATB, eliberata recent, in zona Brancoveanu cu Luica, finisata la cheie,Doar plata cash. Merita vazuta. Comision 0% 26.990 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

89. Brancoveanu, metrou, Orasel, 40

mp, 2014, 1 camera baie, bucatarie, hol debara, demisol inalt, curte, ocazie, luminoasa, calduroasa, vara racoroasa, usor de intretinut, curata, mobilata complet, centrala, aer cond., aragaz, masina spalat, frigider, mobila, toate utilitatile, particular, 43.900 {; (0731.834.485 90. Brancusi, dezvoltator bloc nou, 8 min. metrou, dec., et. 1/6, 42 mp, 2018, dezvoltator vand garsoniere si apartamente 2 camere de diferite dimensiuni in bloc din caramida capat de linie 168, la 8-10 minute metrou, discount la plata cash, lift, finisaje de lux la alegere. 40.900 {; (0722.116.600 mail.dezvoltator@gmail.com 91. Bucur Obor metrou, dec., et. 7/9, 42

mp, 1987, Bucur Obor metrou gars cf. 1 sporit, decom, 42 mp, bloc 1987, libera, merita vazuta, accepta credit. 51.000 {; (0722.912.924/ 0767.922.400 cordialimobiliare@yahoo.com

2018, 2018, imobil finalizat, foarte spatioasa, 40 mp utili, posibilitate compartimentare in 2 camere, finisata la cheie, zona linistita, apropiere RATB, parc, centre comerciale; 45.000 {; (0728.622.425 radu.toma@houseproviders.ro 113. Colentina dec., et. 1/4, 42 mp, 2010, Mr. V. Bacila, vedere rau, se vinde utilat si mobilat, dormitorul este separat de living, balconul a fost transformat in bucatarie, 52.000 {; (0741.234.794

114. Colentina Rau, Mc Donald's, Mr. Bacila, dec., et. 7/8, 42 mp, 1986, semistradal, 7/8, cf. 1 sp, dec, 42 mp, vedere placuta, pe mijloc, bl. de gars, 2 lifturi, orientata pe est, luminoasa, fara mari imbunat, bine intretinuta, g, f baie, parchet, balcon spatios, intab, libera, zona linistita, acc. credit, 40.800 {; (0770.956.572 115. Colentina, et. 2/10, gars., I, libera,

cadastru, imb., zona parc, bloc mixt, 31.000 {; (0767.386.310

116. Colentina, dec., et. 7/10, 40 mp,

garsoniera de vanzare in sectorul 2, str Rascoala din 1907 nr.16, bl.24. sc.1, et.7 Bucuresti, comfort 1 dec., suprafata utila: 40 mp, 43.000 {; (0766.604.140

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

117. Colentina, D-na Ghica, str. Luntrei, et. 7/10, 24 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, um, inst. noi, acte, zona parcuri, 34.500 {; (0731.783.402/ 021.450.10.05 118. Colentina, Doamna Ghica, dec., et. 6/10, 38 mp, 1979, Str. Sinaia, dec.a, etaj 6/10, bloc mixt, s. 38 mp, g, f, p, t, ac, mobilata, utilata elegant, la cheie. Acte complete 46.250 {; (0722.511.217/ 0762.628.915 uigimob@yahoo.com 119. Colentina, Rau, dec., et. 7/8, 40 mp, 1986, garsoniera confort 1, dec.a situata la etajul 7/8, are o suprafata de 40 mp, bloc 1986, fara imbunatatiri, are cadastru si intabulare, este libera 41.000 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 120. Comuna Chitila, str. Fortului nr. 31,

ocazie, constr. cartamida, baie, bucatarie, camera de zi, posibilitati balcon, hidrofor apa, 4.500 {; (0745.779.715

121. Confort City cartier, imobil 2012, dec., et. 3/10, 42 mp, 2010, Vitan, Splaiul Unirii, complex rezidential Confort City, dec.a, toate îmbunatatirile, se poate vinde si mobilata, libera, toate actele, merita, vizite urgent, 30.000 {; (0728.879.797/ 0728.879.798 122. Cora, Pantelimon, garsoniera la

cheie, bloc nou, apa, lumina, gaze, acte la zi, pret bun; (0730.629.933 123. Crangasi, Studio tip Loft, exclusivist, spatios, dec., et. parter/10, 53 mp, 1996, proiectul nostru exclusivist, va pune la dispozitie apartamente de tip Loft, cu suprafete utile cuprinse intre 37 mp si 77 mp, cu diferite compartimentari, unde se creeaza spatii armonioase si practice, 69.000 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@starconstruct.ro 124. Dacia, Piata Romana dec., et. 4/6, 44 mp, 1940, Bulevardul Dacia 47, Piata Romana, vis a vis de liceul Xenopol, et. 4, su 44 mp, renovata recent, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, ac, 67.000 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentin.cristea@orfeas.ro 125. Decebal, dec., et. 7/8, 42 mp, 1995, Agricultori, mobilata/utilata complet, dec.a, etaj 7/8, bucatarie patrata, balcon inchis, bloc reabilitat, paza, ideala atat ca investitie cat si pentru locuit. 66.000 {; (0799.936.443 cosmin.andrei@iness-intermed.ro 126. Decebal, Alba Iulia Ruby Tuesday,

dec., et. 1/4, 1989, garsoniera, confort 1 dec.a, etaj 1/4, 42 mp, constructie 1989, imbunatatiri: gresie, faianta, farchet, termopan, ac, um. 68.500 {; (0722.459.956/ 0722.459.956 iacobsorin02@yahoo.com 127. Decebal, Calarasilor, Alba Iulia,

Matei Basarab semidec., et. 3/8, 40 mp, 2010, Garsoniera 38 mp, bloc 2010, Str. G. Dem. Teodorescu, mobilata si utilata complet, zona restrasa si linistita, paza si supraveghere video 24/24, etaj 3/8, la 10 min metrou Piata Muncii, 70.000 {; (0746.097.005 emilian@bostenaru.ro 128. Decebal, Calea Calarasilor, 5 min.

metrou dec., et. 6/8, 40 mp, 1992, investitie garsoniera dec.a, curata cu imbunatatiri situata in pozitie f buna cu metrou. Ideala atat pentru locuinta cat si pentru investitie inchiriere sau regim hotelier. Acte in ordie. Sunati acum; 64.500 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro 129. Diham - IOR parc, et. 9/10, 30 mp,

1982, anvelopat, termopan, aer conditionat, parchet gros, zugravit, cadastru, zona verde, exclus agentii imobiliare 40.500 {; (0761.988.151

130. Dimitie Leonida, metrou 100 metri,

dec., et. demisol/4, 30 mp, 2017, particular vand garsoniera in bloc finalizat octombrie 2017, dec.a, 30 mp, mobilata complet totul nou, utilata modern, frigider si aragaz noi, centrala termica proprie. Pret negociabil, 32.000 {; (0722.555.660 131. Dimitrie Leonida dec., et. 2/4, 42 mp, 2018, vand garsoniera la 100 m de metrou Dimitrie Leonida pe etaj intermediar, bloc nou, contorizari individuale, finisaje la alegere si centrala proprie de 24 kw 40.000 {; (0720.063.459/ 0735.872.987 radu.diaconu@sudrezidential.ro 132. Dimitrie Leonida, dec., et. 1/2, 60

142. Dorobanti, Romana, ASE, dec., et. 1/8, 30 mp, 1939, studio cochet, complet mobilat si utilat, renovat si amenajat cu foarte mult bun gust, situat la mezaninul unei cladiri cu 8 etaje, amplasata intro pozitie ultracentrala, ideala, cu vedere spre ASE. 58.000 {; (0734.222.107 gabriel.ceuca@imoprest.ro 143. Dr. Taberei, Moghioros, parc, piata,

Plazza Mall semidec., et. 5/10, 18 mp, 1975, Dr. Taberei, Moghioros, parc, piata, Plazza Mall, garsoniera, cf. 2, sdec, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, acte la zi, 24.500 {; (0770.548.257/ 0799.557.197 144. Dristor - Metrou - Camil Ressu dec., et. 4/10, 38 mp, 2 minute metrou, cf. 1, spatioasa, curata, termopane, usa metalica, ac., loc parcare, se accepta credit, 46.900 {; (0788.375.392 145. Dristor, semidec., et. 8/8, 34 mp, 1984, garsoniera zona Dristor, Ramnicu Sarat, et. 8/8, fara probleme cu terasa, blocul fiind reabilitat termic, constructie 1984, 34 mp, semidec. Acces lejer catre mijloace de transport in comun, 5-7 min de metrou. 40.500 {; (0773.831.987 146. Dristor, semidec., et. 8/10, 32 mp, 1968, Proprietar vand garsoniera cocheta renovata, mobilata ?i utilata la 10 metri de statia de metrou Dristor 2, într-un bloc de garsoniere deosebit de civilizat. Nu ofer comision, 43.000 {; (0724.394.312 nideleac@gmail.com 147. Dristor, semidec., et. 7/8, 25 mp,

1984, strada Istriei, garsoniera semidec.a, se vinde mobilata si utilata, cu toate imbuntatirile, bloc reabilitat, 35.000 {; (0732.135.470

148. Dristor, semidec., et. 7/8, 25 mp,

strada Schitului, bloc garsoniere, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, libera, toate actele, 35.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 149. Dristor, 1 minut metrou, semidec., et. 10/10, 30 mp, 1970, garsoniera semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, libera, ideal investitie. 41.500 {; (0732.135.470 150. Dristor, metrou semidec., et. 10/10,

32 mp, 1968, bloc reabilitat, cf.1, balcon, vedere stradala, mobilata, utilata, curata; 40.500 {; (0723.399.229/ 0740.246.872

151. Dristor, metrou, semidec., et. 10/10, 31 mp, 1970, Dristor metrou, bloc reabilitat termic semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopan, vopsea lavabila, usa metalica, ac. Mobilata utilata, balcon inchis, st.= 31mp. et 10, 41.500 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentin.cristea@orfeas.ro 152. Dristor, metrou, dec., et. 9/10, 35

mp, 1979, stradal Mihai Bravu, vedere spate, renovata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata si utilata, libera, toate actele 48.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 153. Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, dec.,

et. 6/7, 45 mp, 2009, Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, bloc nou 2009, gars. cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, etaj 6/7 45 mp + 28 mp terasa, 52.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 lacramioara_munteanu@yahoo.com 154. Dristor, sect 3 semidec., et. 10/10,

28 mp, 1978, Vânzare garsoniera Dristor in gura metroului, et 10/10, semidec., cf. 1, cu balcon, complet mobilat si utilat, 44.000 {; (0771.164.197 ioanamiscu@gmail.com 155. Dristor, Vitan, N. Grigorescu dec.,

et. parter/3, 32 mp, 2018, garsoniera, bloc 2018 p+3e, parcare, bloc de 10 apartamente, utilitati complete (curent, gaze, apa, canalizare, internet + tv), centrala proprie 24 kw, finisaje la alegere, comision 0% 43.000 {; (0764.832.071 smartrezidential@yahoo.com 156. Dristor, Vitan, N. Grigoresu, semi-

dec., et. parter/3, 32 mp, 2018, garsoniera, bloc 2018 P+3E, parcare, bloc de 10 apartamente, utilitati complete (curent, gaze, apa, canalizare, internet+tv), centrala proprie 24kw, finisaje la alegere, 42.900 {; (0762.989.889 157. Drumul Taberei semidec., 31 mp, 1

Mai,gars cf1,supr 30mp,semidec.a,balcon,usa metalica,stradal, 37.000 {; (0787.763.997

mp, 2018, vanzare garsoniera spatioasa 32 mp.Finisaje incluse in pret. Toate utilitatile racordate Oferta valabila la plata cash.Direct dezvoltator.Comision 0. 32.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro

158. Drumul Taberei dec., et. parter/8,

133. Doamna Ghica semidec., et. 4/4, 28 mp, 2018, garsoniera la cheie, finisaje moderne, contorizare individuala, imobil nou, stradal, zona parcului, la cca. 2 min. de mijloace de transport 38.200 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

159. Drumul Taberei, semidec., et. 8/10,

134. Doamna Ghica, semidec., et. 3/4, 2017, garsoniera cocheta, finisata la cheie, contorizare individuala, imobil nou construit, disponibila imediat.Se accepta plata prin credit bancar. 39.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

160. Drumul Taberei, dec., et. parter/10, 35 mp, 1983, 1 Mai, Compozitorilor, cf 1, dec., p/10, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, renovata recent, mobilata, utilata, cadastru, intabulare, acc credit, 45.000 {; (0726.488.835

135. Doamna Ghica, semidec., et. 3/4, 37 mp, 2017, garsoniera luminoasa, spatioasa, modern compartimentata, finisata la cheie cu materiale de calitate superioara, contorizare individuala, disponibila imediat, se accepta plata prin credit. 45.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

161. Drumul Taberei, semidec., et. 8/10, 31 mp, 1972, Drumul Taberei, B-dul 1Mai (Compozitorilor)- confort 1, semidec.a, etaj 8/10, termopan, gresie, faianta, usa metalica. Se vinde utilata si mobilata, Acte in regula; 37.000 {; (0743.274.563 nina.toma@acorimobiliare.ro

136. Doamna Ghica, dec., et. 1/15, 55 mp, 2017, particular garsoniera lux 2018 Complex Poseidon, investitie, chirie, posibilitate parcare, metrou Bucur Obor, paza video, interfon, contorizata, ratb 66, 282, 182, tramvai 21, scoala, gradinita, 55.000 {; (0723.677.177 Geani_geo2008@yahoo.com 137. Doamna Ghica, Plumbuita, semidec., et. parter/4, 36 mp, 2017, garsoniera la cheie cu curte in proprietate, contorizare individuala, imobil nou, zona linistita, disponibila imediat, TVA 5%inclus in pret, 60.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 138. Doamna Ghica, Plumbuita, semi-

dec., et. parter/4, 40 mp, 2018, garsoniera spatioasa, 40 mp, cu bucatarie inchisa, intr-un imobil nou construit, se preda la cheie cu finisaje calitativ superioare, contorizare individuala, acces rapid la mijloacele de transport, 51.500 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 139. Dorobanti, semidec., et. demisol/6, 45 mp, 2017, Piata Dorobanti, subsol, pretabil pentru cabinet avocatura, notarial, stomatologic, analize medicale, grup sanitar, bucatarie, termopane, acces facil, autobuze182, 282, 331, 131, 335, 330, 301, liber 43.000 {; (0768.644.971 elkonareal@yahoo.com 140. Dorobanti, Bitolia, semidec., et. 2/2, cf. 1, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, libera, doar cash, 35.000 {; (0732.698.434 141. Dorobanti, Cofetaria Ana, stradal,

dec., et. 6/8, 34 mp, 1976, 6/8, cf 1, dec, 34 mp, bloc mixt, reabilitat termic, fara risc seismic, vedere pe spate placuta, renovata, recent, mobilata modern, utilata complet, investitie, g, f, p, t, um, aer conditionat, intab, acc. credit, negoc. 68.000 {; (0770.956.572

40 mp, 1970, 34 stradal, cf. 1, dec.a, p/10, gresie faianta parchet, termopan, usa metalica, hol locuibil balcon toate actele, cash pret neg., 44.500 {; (0726.488.835

32 mp, 1972, 1 Mai stradal cf 1 semidec. etaj 8/10 gresie faianta usa metalica balcon inchis contorizata 2 lifturi partial mobilata, cadastru, intabulare, usor negociabil, 36.999 {; (0726.488.835

162. Drumul Taberei, semidec., et.

10/10, 19 mp, 1972, Drumul Taberei, Piata Moghioros, confort 2, semidec.a, complet utilata si mobilata.Usa metalica, termopane, g, f, parchet. Frigider, aragaz, masina de spalat. Blocul are apa calda si caldura, 23.500 {; (0743.274.563 nina.toma@acorimobiliare.ro 163. Drumul Taberei, semidec., et. 2/10,

33 mp, 1970, Favorit, 34, stradal, cf 1 semidec., etaj 2 /10, usa metalica, contorizat, zugravita, mocheta, ideal investitie, inchiriere, acte, acc credit, 41.999 {; (0769.470.920/ 0726.488.835 164. Drumul Taberei, dec., et. 3/4, 35

mp, 1973, Frigocom, garsoniera situata la etajul 3 al unui bloc cu 4 etaje. Este dec.a si renovata recent. Are gresie, faianta, parchet, termopan. Blocul este reabilitat termic, 38.500 {; (0725.500.710/ 0725.500.700 oscar.raceanu@gs2000.ro 165. Drumul Taberei, et. 11/11, 36 mp, 2018, garsoniera de vanzare in complex nou, situat langa Mall Plaza Romania, cu acces facil la statia de metrou Lujerului, tramvai 41, 8, 25, 35 si ratb 137, 138 42.600 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 166. Drumul Taberei, dec., et. 11/11, 36 mp, 2018, garsoniera in complex nou, situat langa Mall Plaza Romania cu acces facil la statia de metrou Lujerului, tramvai 41, 8, 25, 35 si RATB 137,138 41.600 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 167. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

rilor, semidec., et. 6/10, 32 mp, 1972, et 4/10, cf 1, 32 mp, semidec.a, necesita renovare, termopan peste tot, bucatarie inchisa, acces facil la mijloacele de transport in comun, viitoarea statie de Metrou Favorit, 3 min, acte pregatite, 39.000 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com

168. Drumul Taberei, Aleea Craiesti, dec., et. parter/4, 37 mp, renovat recent, gresie, faianta, parchet, instalatii sanitare noi, storuri din lemn la ferestre, libera, pret negociabil; 38.000 {; (0733.272.367 169. Drumul Taberei, B-dul 1 Mai, semi-

dec., et. 8/10, 32 mp, garsoniera, confort 1, curata, usa metalica, balcon inchis, gresie, faianta, mobilata, utilata partial, discutabil, 37.000 {; (0744.178.215 170. Drumul Taberei, Brancusi dec., et.

3/6, 42 mp, 2017, Garsoniera situata la etajul 3/6, suprafata utila totala 42 mp, dec.a, finisaje de calitate superioara la alegere, toate utilitatile la reteaua de oras, centrala termica, 44.900 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro 171. Drumul Taberei, Brancusi, garsoniera parter inalt, dec., et. parter/6, 39 mp, 2017, garsoniera situata in zona Drumul Taberei - Brancusi, parter inalt, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, suprafata utila 39mp, dec.a, 40.900 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro 172. Drumul Taberei, Brancusi, imobil nou, RATB 2 min dec., et. 2/5, 43 mp, 2018, Drumul Taberei, Brancusi, dec.a, 43 mp utili, 2 minute RATB, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi, 44.900 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 173. Drumul Taberei, Brancusi, imobil nou, RATB 2 min. dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi. 42.760 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 174. Drumul Taberei, Compozitorilor, dec., et. parter/8, 38 mp, 1967, vand garsoniera confort 1, bloc mixt, complet utilata exceptand sifonierul din dormitor, mobila lemn masiv, reabilitata termic, termopan, balcon, debara, gresie, faianta, parchet, masina de spalat, 45.000 {; (0721.374.319 stanluciancristian@gmail.com 175. Drumul Taberei, Compozitorilor, bloc mixt, dec., et. parter/9, 38 mp, 1968, mob. utilat, Drumul Taberei, Hanul Drumetului, garsoniera, cf 1, dec.a, bloc mixt, reabilitata termic pe exterior, c-ctie 1968, parter inalt/8, cu balcon, 38 mp, renovata, complet utilata, mobilata, libera, 45.000 {; (0730.556.916 176. Drumul Taberei, dec.a, dec., Romancierilor, Valea Ialomitei, proprietar, bloc mixt, hoch, parter/4, termopane, obloane lemn, gratii, utilitati, parchet, gresie, faianta, negociabil. 39.500 {; (0774.079.279 177. Drumul Taberei, Frigocom, dec., et.

3/4, 34 mp, 1973, garsoniera, confort 1, dec.a, etaj 3/4, in bloc mixt, 34 mp, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, partial utilata, accepta credit, cadastru, intabulare, 38.000 {; (0730.556.914 ionnedea.khc@gmail.com 178. Drumul Taberei, Garleni, dec., et. 4/10, 37 mp, 1983, 4/10, dec.a, libera, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele. Pentru banii cash se negociaza 40.500 {; (0769.470.920 179. Drumul Taberei, Ghencea semidec., et. 10/10, 31 mp, 1984, garsoniera, renovata recent, confort 1, semidec.a, etaj 10/10, balcon inchis cu termopan, 31 mp, g, f, p, t, um, usi interior schimbate, accepta credit, cadastru, intabulare, 35.000 {; (0730.556.914 ionnedea.khc@gmail.com 180. Drumul Taberei, Ghencea, semidec., et. 8/10, 32 mp, 1982, garsoniera cf 1, 32 mp, etaj 8/10, an 1982, balcon inchis in termopan, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane, mobilata si utilata, posibilitate cu predare de chirias 1000lei, 40.900 {; (0732.624.689 181. Drumul Taberei, Hanul Drumetului,

semidec., 30 mp, 1970, gars. recent renovata, et.10, modern, libera, 34.500 {; (0734.487.591/ 0735.096.378 182. Drumul Taberei, in spate la Kau-

fland Brancusi et. 2/9, 39 mp, 2018, Triplea Residence, 2 camere, Drumul Taberei, Valea Oltului, zona Kaufland Brancusi, 5 minute pana la metroul Valea Ialomitei 44.000 {; (0799.945.262 vanzari@triplea-residence.ro 183. Drumul Taberei, Kaufland semidec., et. 9/9, 31 mp, 1965, Drumul Taberei Kaufland, scoala Adrian Paunescu-9/9, semidec.a, bloc de garsoniere, 2 lifturi, constructie 1965 de caramida, necesita reparatii, libera, zona acces Ratb, parc, magazine, scoala, gradinita 31.500 {; (0722.944.100 magichouseimob@gmail.com 184. Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei, dec., et. 1/9, 39 mp, 2018, Triplea Residence, 2 camere, Drumul Taberei, Valea Oltului, zona Kaufland Brancusi, 5 minute pana la metroul Valea Ialomitei. 44.000 {; (0799.945.262 vanzari@triplea-residence.ro 185. Drumul Taberei, Moghioros, Bozieni, 701 garsoniera dec., et. 10/10, 33 mp, 1980, 37.000 {; (0766.442.554 violetaion@galaxyimob.ro 186. Drumul Taberei, Parc Moghioros,

semidec., et. 1/10, 17 mp, 1972, Crinul de Padure, tamplarie PVC cu geam termopan, usa metalica, gresie, faianta, parchet, usi interior schimbate, instalatii sanitare si electrice schimbate, obiecte sanitare noi, acte la zi, 27.000 {; (0728.874.504 187. Drumul Taberei, Parc Moghioros, semidec., et. 9/10, 20 mp, 1974, garsoniera impecabila lâng? parcul drumul taberei, planul doi, acces foarte bun la metrou, tramvai 41, piata, parc, bloc curat, civilizat, renovata integral, de mijloc, vedere spre sud, libera 28.900 {; (0773.891.775 lucian.stanila@gmail.com 188. Drumul Taberei, Piata Moghioros, semidec., et. 6/9, 32 mp, 1970, Piata Moghioros, cf. 1, semidec., 6/9, 32 mp., 2 lifturi, renovata, g, f, p, t, um, mobilata si utilata, Parc Moghioros, Auchan, Kaufland, scoli, gradinite, viitoare statie de metrou, acc. credit. 38.000 {; (0732.188.812 189. Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, dec., et. 1/3, 40 mp, 2018, Confort Ghencea vine cu un nou proiect, stradal, sector 6, cu garsoniere dec.e, spatioase, in bloc p+3, bucatarii inchise, mijloace de transport in fata compexului, termen de finalizare luna mai 2018 38.500 {; (0729.428.957/ 031.807.95.72 confortghencea@yahoo.com 190. Drumul Taberei, Romancierilor, dec., et. parter/4, 25 mp, 1970, garsoniera conf. 2, imbunatatiri par?iale, nu are balcon, gaze naturale la butelie, nu accept? credit bancar, nu negociaza pretul, loc de parcare, comision agentie 3%+TVA, plata numerar, actele OK. 28.500 {; (0723.351.895/ 0745.351.895 tinaparaschiv@yahoo.com

191. Drumul Taberei, Sibiu x Compozitorilor, semidec., et. 10/10, 32 mp, 1975, confort 1 semidec.a, etajul 10/10, situata pe mijloc, terasa refacuta, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, zona verde, cadastru si intabulare, la 5 minute de Afi Cotroceni, 38.000 {; (0730.160.851 realmediaimobiliare@yahoo.ro 192. Drumul Taberei, Timisoara, semidec., et. 2/4, 22 mp, 1980, tamplarie pvc cu geam termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, instalatii sanitare si calorifer inlocuit, mobilat si utilat complet, acte la zi. Pretul este fix, 28.500 {; (0728.874.504 193. Drumul Taberei, Valea Ialomitei, V737 garsoniera dec., et. 4/4, 38 mp, 1983, 39.000 {; (0766.442.554 violetaion@galaxyimob.ro 194. Drumul Taberei, Valea Oltului, Cartier Brancusi, dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, oferta, bloc caramida, garsoniera finisata, et.7/7, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, lift, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou Valea Ialomitei, Ratb 168, TVA inclus, parc copii, 43.500 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 195. Drumul Taberei, Valea Oltului, Cartier Brancusi, dec., et. 5/8, 39 mp, 2017, oferta, bloc nou caramida, tronson 4, et. 3/8, finisaje import alegere, apometre, centrala proprie, lift, metrou statie Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, loc joaca copii, tva inclus, 42.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 196. Drumul Taberei, Valea Oltului, Cartier Brancusi, dec., et. 3/8, 35 mp, 2017, oferta, tronson 4, garson. spatioasa, et. 1/8, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou statia - Valea Ialomitei, Ratb 168, Tva inclus, parc copii, 38.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 197. Drumul Taberei, Valea Oltului, Cartier Brancusi, dec., et. 1/8, 49 mp, 2017, promotie, garsoniera dubla, tronson 4, et. 1/8, finisaje moderne la alegere, centrala proprie, apometre, metrou - Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, spatiu joaca copii, tva inclus, 49.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 198. Emil Racovita semidec., et. parter/9, 1970, Aparatorii Patriei garsoniera confort 1 semidec. p/9 an construire 1970, 32 mp renovata cu imbunatatiri se vinde mobilata si utilata acces la mijloace de transport 5 min distanta de metrou, 32.500 {; (0721.907.221/ 0764.716.412 199. Eminescu, Mosilor, semidec., et. demisol/5, 23 mp, 2009, Precupetii Vechi, vanzare garsoniera 23mp, situata la demisolul unui bloc 2009, bloc reabilitat termic, centrala termica proprie, garsoniera este mobilata si utilata, metrou la 5 minute, comision 0%, 32.500 {; (0730.252.252 contact@amaliatudor.ro 200. Eroii Revolutei City Mall semidec.,

et. 2/10, 38 mp, Piata Progresu, apartamet 2 cam., curat igenizat acc credit cadastru intabulare energetic balcpn in afara blocului, 37.500 {; (0720.039.035/ 021.450.12.36 columbia.imobiliar@yahoo.com

201. Eroii Revolutiei, Sura Mare, Soseaua Giurgiului dec., et. parter/3, 31 mp, 2018, garsoniera dec.a situata in zona Eroii Revolutiei, finisata complet cu materiale de cea mai buna calitate, bloc nou. Merita vazuta, doar plata cash 38.500 {; (0730.888.286 202. Ferentari, et. 3/4, cf. 3, libera, acte, totul nou, la cheie, apa rece, calda, parchet, teropan, usa metalica, totul nou, particular, 9.000 {; (0764.449.339 203. Ferentari, Iacob Andrei, semidec.,

et. 3/4, 16 mp, 1974, stradal, gars., cf 3, et 3/4, bl reabilitat termic, 16 mp, cadastru, intabulare, certificat energ, centrala termica, contoar gaze, apa, lumina, curata cu imb (p, t, ,f, g, um, calorifere) neg., 11.000 {; (0723.863.518 204. Ferentari, Piata Ferentari, Zabrautului, semidec., et. 4/4, 16 mp, 1978, garsoniera situata la etajul 4, libera, usa metalica, gresie, faianta, parchet, bloc reabilitat termic, toate actele 7.000 {; (0731.461.711 staicu.aurelian@yahoo.ro 205. Fizicienilor, garsoniera cf 1, dec.,

et. 2, 28 mp, 1980, de vanzare garsoniera Fizicienilor 46-48, bl 13-14, et 2, aceasta beneficiaza de toate utilitatile, pretul e negociabil, se poate ceda loc de parcare platit la adp, 35.000 {; (0771.331.227/ 0799.165.234 206. Floreasca, Parcul Verdi dec., et.

1/2, 37 mp, 1960, Barbu Vacarescu, vedere spate, balcon, centrala termica, boxa. Vec: Aviatorilor, Aviatiei, Beller, Dorobanti, Primaverii, Stefan cel Mare, Tei, Victoriei, 50.000 {; (0722.393.151 mihai67_rosu@yahoo.com 207. Fundeni, Colentina semidec., et. 3/3, 35 mp, 2017, Acces mansarda, finisaje incluse in pret, obiecte sanitare in baie, centrala termica individuala, calorifere, ferestre din termopan, compartimentari din caramida, zona linistita, acces transport, 33.000 {; (0728.534.883 208. Gara de Nord, semidec., et. 8/9, 27

mp, 1960, vand garsoniera confort 1 Gara de Nord, ideala inchiriere, langa metrou, ratb si gara. Suprafata utila 27 m, bloc cu doua lifturi si cu risc seismic. Se poate monta centrala pe gaz. Ocupabila imediat; 27.500 {; (0726.301.580 bogdanteofilnastase@yahoo.com 209. Garsoniera - Metalurgiei dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, garsoniera, dec.a, etaj intermediar, suprafata utila 34 mp, finisaje lux, balcon generos.Disponibila imediat. 35.500 {; (07333737483/ 0732.585.966 craciun_ioana90@yahoo.com 210. Garsoniera, parc, Brancoveanu, metrou, comision 0, dec., et. 1/3, 33 mp, 2018, garsoniera deosebita in zona Brancoveanu-Alunisului. Zona este deosebita, un cartier de case-vile cu posibilitatea iesirii in 3 artere principale: Sos Oltenitei, Bd. Brancoveanu, sos. Giurgiului 47.500 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 211. Ghencea, Drumul Taberei, dec., et.

2/2, 54 mp, 2016, garsoniera dec.a in Ghencea, finisaje interior Italia, toate utilitatiile: apa, canalizare, gaze, electrica, centrala Ariston inclusa, Ratb langa bloc, zona linistita, strada asfaltata. 36.990 {; (0720.134.876 office@vanzare-case-siapartamente.ro 212. Ghencea, Prelungirea, nr.45, Kristal Residence dec., et. 3/8, 41 mp, 2018, garsoniera dec.a, etaj 3/8, finisata la cheie, cu gresie, faianta ,parchet, termopan, centrala termica proprie Ariston, contorizare individuala gaze, apa, curent, bucatarie inchisa, super spatioasa, 32.900 {; (0762.036.921/ 0725.740.901 ramona.citu@gmail.com 213. Iancului adiacent, la 5 minute de metrou, semidec., et. parter/10, 31 mp, 1982, garsoniera este libera, toate actele, ideal investitie pentru inchiriere 31 mp, 1982, apropiere Mega Mall, Obor, Iancului, Mall Veranda 43.800 {; (0727.424.131/ 0765.404.303

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 214. Iancului Metrou dec., et. 1/10, 34 mp, 1982, confort 1, gresie, faianta, parchet laminat, termopane, usa metalica, balcon inchis. Mobilata si utilata (masina de spalat, frigider, aragaz, televizor) 52.000 {; (0733.101.261 selena_paraschiveanu@yahoo.com 215. Iancului metrou, semidec., et. 7, 32 mp, 1980, oferta, garsoniera Iancului, 1980, confort 1, 32 mp, etaj 6/10, usa metalica, faianta baie, AC, zona linistita, 6 minute de mers de metrou, necesita renovare, ideala investitie, locuit, inchiriere. 44.500 {; (0749.131.838 ciprian@confortcasaimobiliare.ro 216. Iancului, Elev Stefanescu semidec., et. 5/10, 32 mp, 1982, apartament confort 1, semidec., 32 mp, situat la etajul 5/10, constructie 1982, renovata, instalatii electrice si sanitare noi, usa metalica, baie cu geam, cadastru si intabulare 44.500 {; (021.231.23.18/ 0731.144.159 217. Iancului, Elev Stefanescu, semi-

238. Metalurgiei, Carrefour Grand Arena, et. 1/3, 31 mp, 2018, ocazie garsoniera in bloc nou in constructie, decomadata,finisaje la alegere, centrala proprie, zona linistita, RATB aproape. Oferta este cat timp blocul este in constructie comision 0%, plata cash, 25.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 239. Metalurgiei, garsoniera dec.a,

dec., et. 2, 33 mp, 2018, garsoniera dec.a cu o suprafata utila de 33 mp, in bloc nou, construit pe cadre de beton si compartimentat cu caramida Porotherm de 25 cm, izolat cu polistiren de 10 cm. 35.500 {; (0726.863.405/ 0722.478.920 240. Metalurgiei, Metro, Jumbo, dec., et. 2/5, 34 mp, 2018, garsoniera dec.a, etaj 2, bloc nou, finisaje la alegere, tva de 5% inclus in pret, 35.500 {; (0733.182.994/ 0799.877.999 laurentiu@sudrezidential.ro 241. Metalurgiei, stradal, rond Metro,

dec., et. 8/10, 32 mp, 1982, proprietar, aer conditionat, parchet, termopan, usa metalica, libera, apropiere Mega Mall, Obor, Iancului 3 min, Mall Veranda, 43.500 {; (0722.758.881 dina7red@yahoo.com

Auchan dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, garsoniera 34 mp este disponibila pe etajul 1 al unui imobil nou P+5E amplasat la o distanta de 2 minute de mers pe jos pana la statia de Ratb 125, 141, 220, 232, 312. 35.500 {; (0730.245.876/ 0727.175.861 roxana@sudrezidential.ro

218. Iancului, metrou, semidec., et. parter/10, 32 mp, 1982, particular, confort 1, stradal, parter/10, bloc civilizat fara datornici, zugravita nou, parchet nou balcon din constructie, pretabila orice, metrou Iancului la 3 minute, troleu etc, toate actele la zi, 43.500 {; (0722.612.915/ 0722.218.460

242. Metrou 1 Decembrie 1918, dec., et. 4/10, 33 mp, 1974, garsoniera cf. 1, semid. etajul 4/10, suprafata utila 33 mp + 3 mp balconul, anul 1974, bloc reabilitat, planul II, ferit de zgomotul stradal, 3 minute pana la metrou, pret neg. 38.000 {; (0732.940.972 florikiss57@yahoo.com

219. Iancului, metrou, Mihai Bravu dec.,

243. Metrou 1 Decembrie 1918, Titan, Ozana, Auchan dec., et. parter/2, 33 mp, 2018, sector 3, garsoniera spatioasa, 33 mp utili, complet finisata, utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie Salamander, geam tripan, usa metalica, instalatii 31.000 {; (0771.246.246 office@estimobiliar.ro

et. 7/10, 30 mp, 1986, Iancului metrou, bloc 1984 izolat termic, 30 mp, dec.a, utilata si mobilata, perfecta pentru investiti, parchet triplu stratificat, termopan, usi din PVC, mobila noua, canapea extensibila, 52.500 {; (0728.530.366 terenuris5@gmail.com 220. Jilava, jud. Ilfov, dec., et. 1/4, 37 mp, garsoniera, conf 1, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele. 23.000 {; (0730.452.410 221. Lacul Tei dec., et. 9/10, 41 mp,

1987, Str. Berechet cf.1 sporit dec.a 41 mp, etaj 9/10, bloc de garsoniere anvelopat termic, an constructie 1987, scara de bloc, curata, cu doua lifturi, zona civilizata, cadastru, intabulare, libera, negociabil, 43.500 {; (0758.085.005 lucian@confortcasaimobiliare.ro 222. Lacul Tei, in apropierea Facultatii de Constructii semidec., et. 8/8, 26 mp, 1987, Sup. 26 mp, an constructie 87, reablitat? termic 2013, etaj 8/8, loc de parcare, gresie, faianta baie/ bucatarie, instalatii sanitare noi, aer conditionat, nu acord comision agentiilor, 36.000 {; (0771.100.061/ 0727.500.694 emanuel.focsan@yahoo.com 223. Lacul Tei, Maica Domnului, dec., et.

10/10, 42 mp, 1988, Complex Domino, Facultate, aproape de Parcul Circului, Tei, Strada Inginerilor, curata, mobilata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, accept credit, 42.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

244. Metrou 1 Decembrie 1918, Titan, Ozana, Auchan dec., et. 1/2, 35 mp, 2018, sector 3, garsoniera spatioasa, 35 mp utili, complet finisata, utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie Salamander, geam tripan, usa metalica, instalatii 34.000 {; (0771.246.246 office@estimobiliar.ro 245. Metrou Berceni, dec., et. 1/5, 36 mp, 2019, disponibila la vanzare, finisata la cheie, 29.150 {; (0723.535.968 246. Metrou Berceni, dec., et. 5/5, 2018,

garsoniera de vanzare in bloc nou 2018, la 5 minute de metrou Berceni. Garsoniera se preda "la cheie". Se accepta doar plata cash . Direct dezvoltator. Comision 0% 27.150 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro 247. Metrou Dimitrie Leonida dec., et.

5/5, 38 mp, 2018, finisata la cheie, disponibila la vanzare 27.150 {; (0723.535.968

248. Metrou Dimitrie Leonida, dec., et.

1/5, 39 mp, 2017, garsoniera Leonida, finisata la cheie, racordata la toate utilitatile orasului. 31.500 {; (0722.557.782/ 0728.888.168 catalin.stoian@sudrezidential.ro

224. Liberty Center, chiar la Mall dec., et. 5/8, 41 mp, 1991, Liberty Center, chiar la Mall, pe strada Nasaud, cf. 1, dec.a, complet renovata, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc din 1991, 41 mp, libera; 46.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com

249. Metrou Dimitrie Leonida, garsoniera, semidec., et. 3/3, 40 mp, 2015, garsoniera se afla intr-un bloc modern la 3 min. fata de statia de Metrou Dimitrie Leonida. Dispune de toate utilitatile, balcon inchis, acces rapid la magazine, gradinite. Doar pentru plata cash. 40.000 {; (0764.180.052/ 0723.509.708 office@nemarimobiliare.ro

225. Liberty Center, chiar la Mall, dec.,

250. Metrou Dristor, imobil nou, finisaje

et. 5/8, 41 mp, 1991, pe strada Nasaud, cf. 1, dec.a, complet renovata, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc din 1991, 41 mp, libera, 10 minute Unirii, toate actele, 46.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 226. Lucretiu Patrascanu, oferta gar-

soniera dec., et. 7/9, 30 mp, 1970, 33.500 {; (0724.946.095 loredana.popescu@catoma.ro

227. Lujerului, Plaza Residence, van-

zare garsoniera dec., et. 1/8, 34 mp, 2018, 45.000 {; (0758.115.407 denisa.caracuda@galaxyimob.ro

228. Magurele, Ratb, Prima Casa, par-

care garatuita dec., et. parter/3, 32 mp, 2018, garsoniera se gaseste pe parterul unui bloc cu 3 etaje, dispune de un loc de parcare gratuit, se preda finisata si racordata la toate utilitatile orasului, zona Rahova- Magurele. Comision 0, 29.500 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro 229. Magurele, stradal, finisaje supe-

rioare, parcare, dec., et. 1/3, 2017, Magurele, stradal, imobil nou ce dispune de parcare inclusa, finisaje superioare, bransat la utilitatile orasului: gaze, energie electrica, canalizare si apa. Compartimentare din caramida; 34.500 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 230. Malcoci, Pricopan, et. parter/10,

garsoniera, conf 2, gresie, faianta, parchet, termopan, um, bucatarie si baie mobilate, toate actele. 24.500 {; (0765.470.907

231. Manastur, Cluj-Napoca, et. 2/4, 29 mp, 2004, va propunem spre vanzare garsoniera in Cluj-Napoca, cartierul Manastur, zona Casa Piratilor. Garsoniera este situata la etajul 2 intr-un imobil dispus pe 4 nivele plus mansarda. Loc de parcare inclus. 44.999 {; (0771.600.681 office@ayissaestate.ro 232. Metalurgiei dec., et. 2/5, 33 mp,

2018, garsoniera imobil nou, etaj intermediar, gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare, TV/internet, centrala proprie, contorizare separata. Se accepta credit! Comision 0% 35.500 {; (0733.374.103/ 0721.888.400 georgeta@sudrezidential.ro 233. Metalurgiei stradal, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, bulevardul Metalurgiei Stradal Garsoniera dec.a 34 mp, etaj 1/5, lift, contorizari separate, finisaje la alegere, parcare, avans 5%, accept credit, comision 0. 35.500 {; (0724.112.489/ 0720.544.781 stefan@sudrezidential.ro 234. Metalurgiei, dec., et. 3/3, 41 mp, 2017, de vanzare garsoniera dec.a, confort 1, suprafata utila 33.35mp + 7.32 mp suprafata balconului, sector 4. Pret: 42.703 eur, tva inclus. 42.703 {; (0761.660.013 office@mediacity.ro 235. Metalurgiei, dec., et. 3/5, 2018, finisajele incluse in pret: obiecte sanitare de inalta calitate, usi de interior, tamplarie termopan Rehau 5 camere Low-E cu glafuri exterioare, gresie si faianta din import. 35.500 {; (0732.585.966/ 0720.546.777 roxana.lupea@sudrezidential.ro 236. Metalurgiei, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, garsoniera dec.a, zona excelenta, aproape de mijloacele de transport in comun si marile centre comerciale din zona. 35.500 {; (0730.343.698/ 0723.142.418 237. Metalurgiei, dec., et. 1/5, 36 mp, 2018, garsoniera moderna, etaj 1, Grand Arena Mall, 33.000 Euro; 33.000 {; (0721.165.251/ 0727.239.293 anca@sudrezidential.ro

de exceptie dec., et. 3/5, 32 mp, 2017, Direct dezvoltator, garsoniera in bloc nou langa metrou Dristor, 33 mp, etaje intermediare, finisaje de exceptie import, centrala termica cu senzor de gaz, obiecte sanitare Grohe. Comision 0 49.000 {; (0735.219.876 vlad.m@starconstruct.ro 251. Metrou Nicolae Teclu, Prima Casa,

apt 1 cam 25 mp semidec., et. parter/11, 25 mp, 2018, prima casa, garsoniera spatioasa la 10 minute de metrou Nicolae Teclu, centrala termica, parchet, gresie, faianta, obiecte sanitare noi, usa metalica la intrare, racordata la utilitati. Pret 29000 e TVA inclus. 29.000 {; (0721.389.312 252. Metrou Titan, et. 8/8, gars., cf. 1,

s=39,35 mp, vestibul de 4,17 mp, mijloace transport: 70, 79, 101, 102, 202, 335, 40, 46, 14, 36, 43.500 {; (0722.665.460 253. Metrou Valea Ialomitei, Drumul

Taberei, dec., et. parter/9, 39 mp, 2018, Triplea Residence, 2 camere, Drumul Taberei, Valea Oltului, zona Kaufland Brancusi, 5 minute pana la metroul Valea Ialomitei, 42.900 {; (0799.945.262 vanzari@triplea-residence.ro 254. Mihai Bravu, Piata Muncii, Decebal,

dec., et. 1/8, 40 mp, 1988, metrou, etaj 1/8, dec.a, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer connditionat, bloc reabilitat termic, garsoniera pe mijloc, orientare est, cadastru, intabulare, se accepta credit, pret negociabil. 60.000 {; (0787.882.999 255. Militari dec., et. 4/7, 35 mp, 2017,

constructie noua care se va finaliza la sfarsitul anului 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenata, parcare la liber, contorizari individuale. Zona cu facilitati: magazine, restaurante, 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

256. Militari dec., et. 3/7, 2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc. 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 257. Militari dec., et. parter/7, 49 mp, 2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. 40.915 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 258. Militari (1-2 min. de Politehnica Parc), dec., et. 2/8, 38 mp, 1979, ofer spre vanzare, garsoniera confort 1, intr-o zona verde si foarte linistita, cu balcon, termopane, usa metalica, libera, acte, pret fix, 44.000 {; (0722.302.080 259. Militari - Gorjului, Carabusului nr.

35 dec., et. parter/4, 34 mp, 2018, 7 minute metrou Gorjului, strada Carabusului nr. 35, garsoniera - dec.a, 34 mp utili, pereti din caramida porotherm, centrala proprie, baie echipata, finisata la cheie, comision 0%; 43.500 {; (0742.400.300 260. Militari 1, 2, 3 camere direct dez-

262. Militari Metro, dec., et. 1/7, 37 mp,

2017, bloc nou, caramida + beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, ct. Finalizare august 2017. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 33.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 263. Militari Residence dec., et. parter/7, 35 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercial, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 30.625 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 264. Militari Residence dec., et. parter/7, 33 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 28.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 265. Militari Residence dec., et. 1/7, 31 mp, 2017, constructie noua, 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 27.900 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 266. Militari Residence dec., et. 3/6, 39

mp, 2017, constructie noua, finalizare august 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 35.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 267. Militari Residence dec., et. 7/7, 40

mp, 2017, Garsoniera, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, finalizare 2017, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 268. Militari Residence garsoniere in

bloc finalizat dec., 2018, comision 0%, vanzare apartamente si garsoniere zona Militari Residence, bloc finalizat, reducere la plata cash; 33.000 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 viorel.miulet94@gmail.com 269. Militari Residence, dec., et. 1/7, 31

mp, 2017, bloc finalizare 2017 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.900 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militariresidence.ro 270. Militari Residence, dec., et. 3/7, 35

287. Militari, Auchan, Metro, garsoniera

dec., et. 3/5, 32 mp, 2018, Direct dezvoltator, garsoniera dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc p+5, cu lift,canalizare, gaze, curent electric, statie Ratb 178 si 138 la 150 ml. Pret 27 000 euro tva 5% inclus, 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

288. Militari, Auchan, Metro, garsoniera

dec., et. 3/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statia RATB 178 si 138 la 150 ml. Pret comision 0, 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

289. Militari, Garsoniera ieftina direct dezvoltator, dec., et. 1/6, 32 mp, garsoniera in bloc nou, finisaje de calitate Bella Cassa, usi Classen, termopane Gealan, electrice si sanitare top, etaj 1, 27 m.p. utili, 32 m.p. construiti, blocul are canalizare, gaz, curent, apa, 23.900 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com 290. Militari, Gorjului, garsoniera, comision 0%. dec., et. parter/6, 37 mp, 2018, garsoniera, 37 mp + 24 mp terasa, finisata la cheie, centrala proprie, usa metalica, baie echipata cu geam la baie, tamplarie pvc salamander, 10 minute metrou gorjului. comision 0%, 49.990 {; (0742.400.300 291. Militari, Iuliu Maniu semidec., et. 1/5, 35 mp, 2018, direct dezvoltator, bloc nou P+5 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica, statie RATB la 50 m, toate utilitatile, parcare 29.900 {; (0721.283.643 alinagabriella2002@yahoo.com 292. Militari, Iuliu Maniu nr. 65, 74 mp,

1979, bl. 7P, sc. 6, ap. 177, metrou Gorjului, fara imbunatatiri, curat, stradal, et. 3, 70.000 {; (0722.734.941 ciugulea@hotmail.com

293. Militari, Iuliu Maniu, semidec., et. 2/5, 2018, direct dezvoltator, bloc nou P+5 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica, statie RATB la 50 m, toate utilitatile, parcare 31.800 {; (0721.283.643 alinagabriella2002@yahoo.com 294. Militari, langa Auchan, Metro, str.

mp, 2017, bloc finalizare mai 2016, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan, 31.500 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militari-residence.ro

Tineretului 31 semidec., 37 mp, 2018, Chiajna, bloc d+p+6+m, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie RATB 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, finalizare vara, parcare, detalii la www.nuferilor.ro, 30.000 {; (0772.020.517/ 0747.298.009 familia.suditu@yahoo.com

271. Militari Residence, dec., et. 2/7, 31

295. Militari, langa Auchan, Metro, str.

mp, 2017, bloc finalizare mai, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.100 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militariresidence.ro 272. Militari Residence, dec., et. 2/7, 33

mp, 2017, constructie noua, 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 29.700 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 273. Militari Residence, dec., et. 3/7, 34

mp, 2017, garsoniera mobilata/ utilata in Militari Residence cu statie RATB in fata blocului liniile 138-178, Lidl, Mega Image si multiple facilitati comerciale imprejur 36.000 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 viorel.miulet94@gmail.com 274. Militari Residence, dec., et. 1/7, 33

mp, 2018, Metro Militari, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, termen de finalizare septembrie 2018, bloc beton/ caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere. 28.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 275. Militari Residence, garsoniera,

dec., et. 2/6, 38 mp, 2017, bloc nou, cu finalizare august 2017 finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 34.200 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 276. Militari Residence, langa ballroom

dec., et. 6/7, 35 mp, 2018, cf. 1, dec., finalizat 2018, bloc nou, mutare imediata, bloc locuit, 33.000 {; (0799.999.970 277. Militari Residence, Rezervelor, dec., et. parter/7, 37 mp, 2017, garsoniera in bloc nou, 2017, finisaje la alegere incluse in pret, bransamente, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 31.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 278. Militari Residence, Str Rezervelor, Ballroom, semidec., et. 1/5, 34 mp, 2011, Militari, garsoniera, etaj 1/5, 34 mpu., mobilata si utilata, comision 0%, 34.500 {; (0742.400.300 279. Militari Residence, str Tineretului, comision 0%, dec., et. 1/5, 30 mp, 2016, garsoniera dec.a, mobila de bucatarie si electrocasnice noi. Te poti muta imediat; 31.500 {; (0742.400.300 280. Militari Rezidence, Auchan, dec.,

et. 5/8, 44 mp, 2014, garsoniera confort 1 dec.a situat la etajul 5/8, blocul este construit in 2014, are o suprafata de 44 mp, libera, centrala termica, toate utilitatile, cadastru si intabulare, pret discutabil 37.500 {; (021.231.23.18/ 0731.144.152 281. Militari, dec., 2017, apartamente 1

camere cu mobila bucatarie inclusa in zona Militari, 29.900 {; (0722.566.222 282. Militari, dec., et. parter/9, 1980,

dec.a, p/9, f. balcon 30 mp, an 1980, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa mmetalica, centrala termica, inst.noi, se vinde mobilata si utilata, transport RATB, metrou, pret 37500 E, 37.500 {; (0760.654.543 stanb.concept@gmail.com 283. Militari, dec., 36 mp, 2017, garson-

iera la oferta, finalizata la cheie. Finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie RATB, 28.000 {; (0723.500.717 contact@amadeoresidence.ro www.amadeoresidence.ro

voltator ieftine dec., et. 1/6, Militari, Auchan, Penny Market, direct dezvoltator, comision 0%, apartamente 1, 2, 3 camere, incepand de la 22400 euro, suprafete generoase, constructie noua, bloc beton/ caramida 22.400 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com

284. Militari, dec., 40 mp, 1980, Lujeru-

261. Militari garsoniera ieftina direct

285. Militari, semidec., et. 9/9, 32 mp,

dezvoltator, dec., et. 1/6, Militari Residence, Penny Market, garsoniera mare, 32 mp construiti, 27 mp utili, etaj 1, dec.a, balcon, compartimentari caramida, finisaje la alegere de calitate fara taxa mentenanta; 23.900 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com

286. Militari, Auchan, Metro, dec., et. 1/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, bloc P+5, cu lift, Ratb 178 si 138. Pret 27 000 E. Comision 0. 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

lui, 1980, dec.a, 40 mp, gresie, faianta, termopan, usa metalica, piata, metrou 43.000 {; (0770.207.440 1970, Veteranilor, semidec., etaj 9, mobilat si utilat, curat, renovat, contorizat, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, acte, 34.500 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com

Tineretului 31 semidec., 45 mp, 2018, Chiajna, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie RATB 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, semidec., parcare, detalii la www.nuferilor.ro 36.000 {; (0772.020.517/ 0747.298.009 fam.suditu@gmail.com 296. Militari, langa Auchan, Metro, str.

Tineretului 31 semidec., 37 mp, 2018, demisol, bloc D+P+7, lift, geam Tripan Salamander, pereti zidarie, statie RATB 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, parcare, finalizare vara, detalii la www.nuferilor.ro, 22.000 {; (0772.020.517/ 0747.298.009 fam.suditu@gmail.com 297. Militari, Lujerului, metrou, semidec., et. parter/9, 36 mp, 1972, de vanzare garsoniera semidec.a, 36 mp, parter, mobilata si utilata, fara balcon. Apropiere tramvai 41, metrou, piata, hipermarket. 45.499 {; (0736.723.755 298. Militari, Metro, Auchan, dec., et.

3/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, dedurizator, p+5, cu lift, ratb 178 si 138, 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 299. Militari, Metro, Auchan, dec., et.

7/7, 43 mp, 2018, garsoniere noi cu predare la cheie, total dec.e, balcon 25.000 {; (0723.159.580

300. Militari, Metro, Auchan, garson-

iera, dec., et. 3/5, 32 mp, 2018, bucatarie inchisa, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, bloc p+5 (placa+pod), cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, Ratb 178 si 138 la 100 m, comision 0, 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 301. Militari, Metro, Rezervelor 58,

dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Finalizare august 2017, Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 302. Militari, Pacii, v4 garsoniera semi-

dec., et. 9/9, 32 mp, 1978, 38.000 {; (0766.442.554 violetaion@galaxyimob.ro

303. Militari, padurea Rosu, apartament

1 camera 32 mp, semidec., et. 2/3, 32 mp, 2017, imobil pozitionat intre Padurea Rosu si Parcul central, Dudu. Predare la cheie, finisaje incluse. Termen de finalizare mai/iunie 2018. Statie mijloc de transport (linia 406), 28.800 {; (0734.774.455/ 0744.665.665 304. Militari, Penny Market, garsoniera

ieftina, dec., et. 1/6, Militari Residence, Penny Market, garsoniera mare, 32 m.p. construiti, 27 m.p. utili, etaj 1, dec.a, balcon, compartimentari caramida, finisaje la alegere de calitate Bella Cassa, fara mentenanta 23.900 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com 305. Militari, Poarta Alba, semidec., et. 3/10, 33 mp, 1980, garsoniera semidec.a in bloc mixt, tamplarie PVC cu geam termopan, usa metalica, parchet, gresie, faianta, scara curata, orientare mixta, 43.000 {; (0728.874.504 306. Militari, strada Rezervelor, Auchan

dec., et. parter/8, 28 mp, 2018, garsoniera cu balcon, dec.a, finisaje la cheie, direct dezvoltator, ansamblu rezidential nou zona noua Militari, centrala proprie. Acces metrou Pacii, Ratb 178, 138. Acceptam credit ipotecar, prima casa, 26.250 {; (0721.128.128/ 0734.125.125 officemtresidence@gmail.com 307. Militari, Veteranilor, Rasaritului,

V737 garsoniera dec., et. parter/4, 30 mp, 1980, 36.500 {; (0766.442.554 violetaion@galaxyimob.ro 308. Militari, vizavi Petrom, bd. I.

Maniu, dec., 25 mp, 1982, cf. 2, imbunatatiri, acte, 1 min. RATB, 3 min. metrou, acte, 21.000 {; (0727.745.806/ 0763.698.327 309. Militari- Veteranilor, dec., 37 mp,

1981, confort 1, etaj 2, bloc mixt, termopane, gresie, faianta, 35.500 {; (0769.115.522

310. Mosilor, Carol, Izvorul Rece, comision 0% semidec., et. 4/6, 31 mp, 1940, va prezentam o garsoniera de 31 mp utili, cocheta, primitoare, disponibila imediat. Situata la 5 min. de Universitate, cu o vedere superba spre Rondul Izvorul Rece, 43.500 {; (0723.426.990 311. Nerva Traian, dec., et. 1/8, 37 mp, 1998, studio, etaj 1, vedere parc, 37 mp, 7 minute metrou Timpuri Noi sau Camera de Comert, 12 minute de Tribunalul Bucuresti, mobilat, stare buna, renovat recent, balcon, fara intermediari, 69.500 {; (0772.165.312 312. Nerva Traian, dec., et. 2/8, 45 mp,

1992, vand garsoniera super lux, open space, vedere pe fata, cadastru, intabulare, certificat energetic, str. Vasile Carlova nr. 6, 150 m de str. Nerva Traian, accept credit, complet utilata si mobilata. 79.900 {; (0749.102.608

334. Pantelimon, Aurului, et. 8/10, 20

mp, 1975, gresie, faianta, parchet, termopan, recent renovata, mobilata, posibilitati gaze, 21.500 {; (0735.081.083 335. Pantelimon, Chisinau, Basarabia, Diham, stradal semidec., et. 9/10, 32 mp, 1983, 9/10, cf 1, sdec, 32 mp, pe mijloc, scara si vedere stradala, orientata pe est, renovata, mobilata modern, utilata complet, g, f, p, t, um, aer condit, instal. Si calorifere noi, usi int. Noi, alarma, intab, libera, cash. 38.000 {; (0770.956.572 336. Pantelimon, complex rezidential, semidec., 36 mp, 2017, 2 minute metrou Republica, p+10, situat la 100 m de supermarket Cora, mai multe tipuri de apartamente, garsoniere, studiouri disponibile, comision 0. 38.000 {; (0741.990.000/ 0724.934.560 337. Pantelimon, Delfinului, Chisinau,

313. Nerva Traian, metrou Timpuri Noi, dec., et. 5/8, 40 mp, 1991, bloc adiacent, 1991, garsoniera cf. 1 sporit, dec., etaj 5/8, amenajata modern cu termopan, parchet bambus, gresie, faianta, se vinde mobilata si utilata ca in fotografii, acte la zi, 59.500 {; (0733.300.779/ 0722.300.698

Mega Mall semidec., et. 6/10, 32 mp, 1980, et. intermediar, cf.1, pe mijloc, vedere superba (pe lac), bucatarie mobilata nou,2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, curata, intab., libera, zona linistita, pozitie deosebita, ideala investitie, numai cash, 36.900 {; (0770.956.572

314. Nerva Traian, stradal Unirii, Vitan Mall bl. mixt dec., et. 2/8, 45 mp, 1999, 1999 dec.a, bucatarie mare patrata, et. 2/8, 45 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, geam la baie, loc parcare, acte la zi, libera, merita, ocazie 58.000 {; (0755.075.904

338. Pantelimon, Marcu Armasul, semidec., et. 7/10, 23 mp, 1977, Luminoasa, partial mobilata si utilata, bloc reabilitat, baie renovata, fara balcon, lift, scara curata, mijloace de transport, potential de investitie. Usor discutabil. Fara comision. 28.000 {; (0721.115.770 dragomirdianamaria@gmail.com

315. Nicolae Grigorescu, dec., et.

parter/3, 37 mp, 2018, imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare individuala, finalizare constructie 2018, comision 0, 44.000 {; (0758.234.495 rusu.c@vbi.ro 316. Nicolae Grigorescu, 1 Decembrie

1918, dec., et. 1/2, 41 mp, 2018, dezvoltator, garsoniera spatiosa si eficient compartimentata, situata intr-un imobil nou cu regim mic de inaltime. Imobilul p+2 este la o distanta de doar 10 minute de metrou 1 Decembrie 1918, 47.145 {; (0724.808.488 george.t@star-construct.ro 317. Nicolae Grigorescu, 1 Decembrie

1918, dec., et. parter/2, 77 mp, 2018, terasa superba 40 mp, Nicolae Grigorescu, metrou 7 minute, Prima Casa. Vecinatati: Titan, Salajanmetrou Nicolae Grigorescu, metrou 1 Decembrie, 56.700 {; (0724.808.488/ 0729.005.842 george.t@star-construct.ro 318. Obor, Colentina semidec., et. 9/10,

29 mp, 1985, Teiul Doamnei sectia 7 politie metrou 7 min, piata, Kaufland, Mall Veranda, 8/10, bloc mixt, 1985, zugravita recent, um, termopan, pe mijloc, cadastru, intabulare, accept credit 35.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 319. Obor, Colentina ,Stradal vedere-

339. Pantelimon, Parc Morarilor, semi-

dec., et. 8/10, 24 mp, cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, um, curata, libera, bl. mixt, acte, 25.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 340. Pantelimon, Spital, 23 mp, 1976, et. 3, confort 2, faianta, gresie, termopan, um, proprietar, 29.500 {; (0726.972.277 341. Petre Ispirescu, proprietar, moder-

na, an 1982, dec., et. parter/8, 35 mp, 1982, Calea Rahovei nr 319, Petre Ispirescu, 35 mp utili, nou renovata, foarte spatioasa, dec.a confort 1, et p/8. Bloc reabilitat termic, langa statia lui 32, la 15 min de Piata Unirii(3 km). Loc parcare, (0756.408.569 342. Piata Lahovari, Romana, et. 7/7, 15 mp, Piata Lahovari, langa Spitalul de Oftalmologie, etaj7, garsoniera, 8mp (spatiu de dus 5mp si doua toalete, in folosinta cu alte doua persoane, doua doamne). Pret 10.000 eur, negociabil 10.000 {; (0722.658.788/ 0765.253.221 imobiliarelagreu@yahoo.ro 343. Piata Muncii, dec., et. 1/8, 42 mp,

1987, garsoniera spatioasa in bloc din 1987, dec.a, suprafata 42 mp, Piata Muncii 2 minute metrou, imbunatatiri de actualitate, bloc reabilitat, vedere fata, pret 63000 euro. (acte in regula). 63.000 {; (0725.591.444

intrare fata dec., et. parter/10, 35 mp, 1970, metrou 5 min, mall Veranda, piata, langa Kaufland, intrare, vedere stradala, P/10, bloc mixt, dec, 35 mp, imb,gfp, termopan, ideal cabinet, firma, investitie, inchiriere, avand trafic pietonal intens. 41.500 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

344. Piata Progresu, garsoniera de van-

320. Obor, Colentina, Doamna Ghica, Bcr, dec., et. 2/10, 34 mp, 1980, vav Parc Plumbuita, rond, 10 minute metrou, cf. 1, bloc mixt, orientare est, pe mijloc, vedere deschisa imb., faianta, parchet, termopan, um, cadastru, intabulare, se accepta credit, 42.000 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628

345. Piata Sudului, dec., et. 1/7, 40 mp, 2018, garsoniera spatioasa, ideal investitie , intr-un bloc nou 2018 , la 10 minute de Piata Sudului. Garsoniera se poate achizitiona doar la plata cash.Direct dezvoltator.Comision 0% 43.000 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro

321. Obor, Colentina, Doamna Ghica, Tei, semidec., et. 8/10, 24 mp, 1976, Parc Plumbuita,10 min. metrou, aproape Mall Veranda, Kaufland, cf. 2, bloc mixt reabilitat, 2 lifturi, orientare pe mijloc, imb., gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, cadastru, ideal locuit/ investitie, 31.500 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628

346. Piata Sudului, dec., et. 7/9, 35 mp,

322. Obor, Colentina, Teiul Doamnei,

Kaufland, dec., et. parter/10, 35 mp, 1970, mall Veranda, stradal, P/10, cf 1, dec, 35 mp utili, bloc mixt, intrare si vedere stradala, ideala pt. Firma, vad bun, renovata recent, g, f, p, t, um, aer conditionat, inst. Sanitare noi, contorizata, intab, libera, pretnegoc. 41.500 {; (0770.956.572 323. Oborul Nou, et. 6/10, 32 mp, 1970,

vand gars. metrou Iancului/ Obor, mobilata/ utilata, renovata, ideal investie, proprietar, bloc reabilitat, neg., 50.000 {; (0727.502.292 324. Oltenitei sector 4, dec., et. 2/7, 33

mp, 2018, garsoniera de vanzare, nou, dezvoltator, finalizare decembrie 2018. Avans minim 50%.Se preda finisata la cheie, centrala termica, termopane, izolatie termica si fonica. Merita vazuta. 34.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

325. Oltenitei, Berceni, dec., et. parter/5, 31 mp, 2018, garsoniera spatioasa sos. Oltenitei bloc nou. Garsoniera dispune de o gradina proprie amenajata si se vinde complet finisata (gresie, faianta, parchet, centrala, etc.) Merita vazuta, doar plata cash, 30.000 {; (0730.888.286 326. Oltenitei, Piata Sudului, dec., et. 1/7, 31 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, 31.98 mp utili, stradal, finisaje incluse in pret, usa metalica antiefractie, centrala termica si calorifere, baie utilata Soseaua Oltenitei; 33.600 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro 327. Ozana, semidec., et. 1, 34 mp, 2018, vand garsoniera 34 mp, et 1/4, bloc nou, zona Ozana. distanta fata de metroul 1 Decembrie: 13-14 minute. Centrala termica proprie, usa intrare metalica. Comision 0%; 35.000 {; (0737.500.376 mircea.nicolescu@zonadesud.ro 328. Pache Protopopescu, dec., et. 2/2,

44 mp, 1940, vanzare garsoniera dubla 44mp formata din 2 incaperi bloc 1940m cu imbunatatir g, f, p, t, um, ac, centrala proprie, renovat recent, se vinde mobilat, stradal pe Pache Protopopescu, reabilitata exterior, 51.000 {; (0749.199.195 ion@confortcasaimobiliare.ro 329. Pajura, conf. I, dec., et. 6/10, 32 mp, bloc reabilitat, amenajat, la doua statii troilebuz 86, metrou Jiului, particular. 38.000 {; (0724.565.383 330. Pallady, 1 Decembrie 1918, dec.,

et. 2/4, 36 mp, 2018, direct dezvoltator vand garsoniere dec.e cu balcon, bucatarie inchisa, complet finisate, bloc mic, curte comuna inchisa, centrala termica, contorizare proprie, accept si credit Prima Casa. 33.900 {; (0722.739.345/ 0728.114.700 siriului51@gmail.com 331. Pantelimon 251, Carrefour, dec.,

et. 3/10, 35 mp, 1970, proprietar, cf. 1, 32 mp, gresie, faianta, um, termopan, intr. stradala, contorizata, mobilata, utilata, neg., 37.500 {; (0751.961.561 332. Pantelimon 251, Carrefour, dec.,

et. 3/10, 35 mp, proprietar, cf. 1, 32 mp, gresie, faianta, um, termopan, intr. stradala, contorizata, mobilata, utilata, neg., 37.500 {; (0751.961.561 333. Pantelimon rezidential, 2 minute

metrou Republica, 49 mp, 2017, p+10, situat la 100 m de supermarket Cora, mai multe tipuri de apartamente, garsoniere, studiouri disponibile, comision 0, 49.000 {; (0741.990.000/ 0724.934.560

29

zare semidec., et. 8/9, 31 mp, 1990, 34.500 {; (0765.898.274 alinaborbilau@galaxyimob.ro

1982, proprietar vand garsoniera P-ta Sudului, confort 1, mobilata,parcare. Facilitati: parter Profi, Lidl, 3 min. metrou 4 min. Mall Sun Plaza, 44.000 {; (0724.319.373 347. Piata Sudului, Emil Racovita, Berceni, metrou dec., et. parter/4, 36 mp, 2017, Garsoniera High End, complex rezidential finalizat in 2017. Imobil de locuinte p+4e, apartamente disponibile la et. 2 si 3, finisaje premium lux, 7min metrou si 3 statii ratb P-ta Sudului, 48.900 {; (0762.989.889 alexpvl45@gmail.com 348. Piata Sudului, metrou, Sun Plaza ocazie, dec., et. 2/4, 37 mp, 1982, garsoniera confort 1, dec.a, suprafata 40mp, balcon mare inchis termopan, etaj 2/4, bloc 1984, bloc mixt, usa metalica, termopane, 3-4 minute metrou, 48.000 {; (0727.570.663 349. Piata Sudului, Secuilor, 3 min. metrou, semidec., 25 mp, 1970, et. 6, renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 30.000 {; (0734.487.591/ 0735.096.378 350. Piata Sudului, Soseaua Oltenitei, IRA, dec., et. 1/7, 33 mp, 2018, Piata Sudului, Soseaua Oltenitei, IRA, garsoniera spatioasa, bloc nou, 35.700 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 351. Pipera, Jolie Ville - Iancu Nicolae garsoniera dec., et. 4/4, 40 mp, 2010, 57.000 {; (0755.164.205 victor.crangureanu@galaxyimob.ro 352. Plaza Mall, Drumul Taberei, Lujeru-

lui, Cora, semidec., et. 5/10, 31 mp, 1978, 2 minute de Plaza Mall, tramvai 41, curata, partial renovata, mobilata si utilata, de mijloc, vedere vest, laterala, cadastru si intabulare, libera, se accepta orice tip de credit, 38.000 {; (0773.891.775 lucian.stanila@gmail.com 353. Politehnica, Afi Mall, 1984, inchiriere garsoniera dec., et. parter/4, 30 mp, 1984, 250 {; (0758.115.407 denisa.caracuda@galaxyimob.ro 354. Popesti Leordeni, et. 1/3, 34 mp,

1980, um, gresie, faianta, parchet, ct, instalatii sanitare cupru, strada Leordeni 94, bl. C1, proprietar, 21.900 {; (0721.175.022 355. Popesti Leordeni, zona buna, proprietar, dec., et. 3/3, 38 mp, 2012, garsoniera, confort 1, sporit, dec.a, suprafata utila 38 mp, etaj 3/3 cu pod si acoperis, bloc mic din 2012, situat in zona de vile, finisaje de lux, balcon inchis, ac, centrala termica, 39.000 {; (0730.611.519 caludiageorgescu2006@yahoo.com 356. Prelungirea Ghencea, dec., et. 2/7, 40 mp, 2018, garsoniera dec.a, 40 mp, etaj 2, bloc nou, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, obiecte sanatare, usi de interior, toate la alegerea clientului. Pret 32.900 euro 32.900 {; (0725.225.369/ 0730.831.283 ganeaadi06@gmail.com 357. Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin, dec., et. parter/7, 41 mp, 2018, garsoniera dec.a finisata la cheie, 41 mp sup. utila, balcon inchis, centrala proprie, interfon, obiecte sanitare, interfon, contorizata individual si bransata la toate utilitatile orasului. 31.900 {; (0728.988.632/ 0722.480.411 adicraciun99@yahoo.com 358. Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin. dec., et. 2/7, 41 mp, 2018, garsoniera cartierul Latin, Prelungirea Ghencea. Vand garsoniera dec.a situata la etajul 2 intr-un imobil cu regim de inaltime S+P+7E construit in 2018, bransat la toate utilitatile orasului. 32.900 {; (0721.827.390/ 0721.165.251 cristi.farcas@sudrezidential.ro

359. Prelungirea Ghencea, zona superba si linistita, dec., et. 2/3, 47 mp, 2018, constructie noua 2018 intr-o zona verde a sc. 5, dezvoltator, parcare inclusa, tva 5% inclus, imobil micut si cochet, la cheie, finisaje, g, f, p, premium, discount considerabil pentru contractare cu plata cash. 34.000 {; (0729.519.479 360. Pucheni, Rahova, sector 5 dec., et.

7/10, 54 mp, 2016, oferta, bloc caramida, corp B et. 7/10, finisaje import alegere, centrala proprie, apometre, tamplarie exterioara Rehau, zona securizata, foisor, teren sport, RATB 227, teren de joaca, TVA inclus, 37.000 {; (0729.349.080 office@idealresidence.ro 361. Pucheni, Rahova, sector 5, dec., 32 mp, 2016, oferta, ansamblu rezidential, corp C, 9/10, mobilat, finisaje moderne alegere, centrala proprie, tamplarie Rehau, usa antiefractie, apometre, spatii joaca copii, teren sport, tva inclus, comision 0, 29.200 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 362. Pucheni, Rahova, sector 5, dec., 37 mp, 2016, oferta, ansamblu securizat, et. 8/10, pachet mobila, centrala proprie, usa metalica antiefractie, finisaje moderne, teren sport, piscina, foisor, spatiu joaca copii, Ratb 227, tva inclus, comision 0, 32.300 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 363. Rahova Pucheni Ideal Residence

20 de min Unirii dec., et. 6/10, 25 mp, 2015, Rahova, Pucheni, Ideal Residence, 20 de min. piata Unirii, 6/10, 25 mp, bucatarie inchisa, g, f, p, t, um, isn, ien, constructie 2015, zona linistita, in plina dezvoltare, acte in regula, neg., 27.000 {; (0726.664.381 valentin.florea@bvn.ro 364. Rahova, semidec., et. 4/10, 35 mp,

1980, Rahova, 3 min Petre Ispirescu, stradala, bloc mixt, curata, fara imbunatatiri, balcon 4 mp, vedere est, zona si bloc impecabile, libera, acte, acc credit. 34.000 {; (021.434.30.60/ 0731.322.851 bestimobiliaremilitari@gmail.com

365. Rahova, dec., et. 7/9, 31 mp, 1980, vand urgent gars. cf. 1, dec., et. 7/10, 1980, balcon termopan, geam la baie, ac, gresie, faianta, um, renovat, 10 min. metrou Piata Unirii, liceu, scoala, gradinita, magazine, piata, negociabil 37.500 {; (0743.274.569 iuliana.plavetiu@acorimobiliare.ro 366. Rahova, Barca cu Margeanului, dec., et. 7/10, 30 mp, 1986, garsoniera superba, renovata, utilata, mobilata, la cheie. Mobila comanda, electrocasnice (plita, cuptor, frigider, masina spalat, ac, hota tv 139 cm etc) faianta, gresie, termopan, acte 40.000 {; (0766.144.410 oscar_laures000@yahoo.com 367. Rahova, Dream Residence dec., et. parter/6, 37 mp, 2018, garsoniera 37 mp, dec.a, complet finisata, sector 5, Dream Residence 34.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 368. Rahova, Dream Residence dec., et. parter/6, 37 mp, 2018, garsoniera 37 mp. Decomandata, complet finisata sector 5, Dream Residence, 34.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 369. Rahova, Dream Residence dec., et. 2/6, 41 mp, 2018, garsoniera complet finisata 41 mp Dream Residence 36.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 370. Rahova, Dream Residence dec., et. parter/6, 37 mp, 2018, garsoniera finisata complet 38 mp. sector 5 Dream Residence Prima Casa 34.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 371. Rahova, Dream Residence, et.

2/6, 41 mp, 2018, garsoniera 41 mp, dec., sector 5, Dream Residence; 36.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro

372. Rahova, Dream Residence, dec.,

et. 2/6, 43 mp, 2018, garsoniera 43 mp complet finisata dec.a, sector 5, Dream Residence, 38.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 373. Rahova, Dream Residence, dec., et. 1/6, 46 mp, 2018, garsoniera 46 mp, dec.a sector 5, complet finisata, Prima Casa, 41.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 374. Rahova, Muntii Carpati, dec., et. parter/10, 30 mp, 2018, garsoniera spatioasa dec.a, direct propietar, suprafata utila de 30 mp situata intr-un imobil nou construit. Contorizarea individuala, centrala proprie, loc de joaca pentru copii, parc. 27.900 {; (0730.831.283/ 0725.225.369 parvuletnelu@yahoo.ro 375. Rahova, Sebastian, dec., et. 1/3, 33 mp, 2015, la intersectia cu Sebastian, in vecinatatea supermarketurilor Peny si Lidl va recomand acesta garsoniera de 33 mp situata la etajul 1/3 a unui imobil construit in anul 2015. Comision 0% cumparator, 29.500 {; (0729.101.123 valeriu@valeriustancu.ro 376. Rasarit de Soare, Auchan Titan, ocazie deosebita. semidec., et. parter/8, 31 mp, 2008, usor accesibila in vecinatatea Auchan,acces excelent la mijloace de transport,paza si monitorizare.excelenta locatie pentru un student sau pentru inchiriere, posibiltate de extindere la doua garsoniere. 39.900 {; (0744.349.967 office@erre.ro 377. Romana, semidec., 27 mp, 1946, gars de vanzare Piata Romana metrou McDonalds, 29.000 {; (0771.325.570 378. Romana, ultracentral, dec., et. 6/7,

40 mp, 1970, ultracentral, Romana, garsoniera renovata integral, mobilata si utilata lux. Blocul nu prezinta risc sau urgenta seismica. La 5 min de metrou. Toate actele la zi; 56.000 {; (0770.437.577 agentie1@mauwis.ro 379. Sebastian, Petre Ispirescu Bolin-

tineanu, cf 1, dec, gresie, faianta, usa metalica, balcon, acte la zi, 38.500 {; (0766.862.569

380. Sector 3, zona Ozana, Aleea Mizil,

dec., 30 mp, 2016, vand gars., bloc nou 2016, demisol inalt, metrou 1 Decembrie 1918, 10 min., prim proprietar, utilata, parcare gratuita, 33.000 {; (0721.959.829

381. Sector 4. dec., et. parter/3, 30 mp, 2017, Garsoniera beneficiaza de centrala termica proprie, finisaje interioare la alegere (gresie, faianta, parchet, usi de interior), tamplarie PVC cu geam termopan Low-e. Comision 0%, 24.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 382. Sinaia, Valea Prahovei, dec., et.

7/10, 57 mp, 2017, garsoniera dec.a, Valea Prahovei Sinaia, an constructie 2017, structura rezistenta beton, etaj 7/10, geamuri termopan, usa metalica, finisaje incluse, 41.200 {; (0737.500.382 sorina.tudorache@zonadesud.ro 383. Sinaia, Valea Prahovei, dec., et. 3/10, 55 mp, 2010, vand garsoniera Sinaia, dec.a, 55.80 mp utili cu: parchet, gresie, faianta, geamuri termopan, centrala+calorifere, usa metal intrare, obiecte sanitare in baie, 37.900 euro (fara TVA)073350145. 37.900 {; (0733.501.453 alexandra@olympus-residence.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


30

16 aprilie 2018

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 384. Sisesti, lac Grivita, dec., et. 1/6, 39

mp, 2018, Sisesti, lac Grivita, garsoniera dubla, dec.a, 39 mp, 48725 euro+TVA. 51.150 {; (0725.957.935 marian.dumitru@zonadesud.ro 385. Sisesti, vanzari garsoniera, semi-

dec., et. 3/10, 40 mp, 56.500 {; (0786.511.336 gabriela.ifrim@imobiliare.net

386. Soseau Berceni, metrou Leonida

dec., et. 3/4, 41 mp, 2018, garsoniera superba 4 minute metrou Leonida; 38.500 {; (0723.142.418/ 0730.343.698 387. Soseaua Giurgiului, Drumul

411. Titan 4 Residence, 1, 2, 3, 4 camere, et. 2/4, 2018, direct dezvoltator, Titan 4 Residence este dezvoltat pe o suprafata de 6000 m2, cuprinde 4 blocuri cu regim de inaltime D+P+4 etaje, un total de 176 de locuinte. www.Titan4residence.ro 33.600 {; (0787.506.572 vanzari@titan4residence.ro

435. Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie

412. Titan Auchan dec., et. 8/11, 36 mp,

436. Titan, P-ta Minis semidec., et. 1/10,

2000, Rasarit de Soare constructie 2000 gresie faianta parchet termopan aer conditionat mobilata si utilata complet. Garsoniera se cumpara de la pers fizica nu dezvoltator. Se accepta orice credit, 43.500 {; (0727.736.313 dragos.chivu@zonadesud.ro

Gazarului, dec., et. parter/4, 33 mp, 1975, garsoniera cf 1, dec.a 33 mp suprafat utila. Gresie, faianta, parhet, termopan, usa metalica. Parcare proprie. Bloc curat. Toate actelE.Pret=31000 euro. Accept plata prin credit bancar; 31.000 {; (0723.389.967/ 0763.575.682

metrou dec., et. 9/10, 44 mp, 1986, garsoniera renovata recent, gresie, faianta parchet termopan aer conditionat la 5 minute de gura de metrou nicolae grigorescu.se accepta orice credit inclusiv Prima Casa, 51.999 {; (0727.736.313 dragos.chivu@zonadesud.ro

388. Soseaua Oltenitei, dec., et. 2/3, 62

414. Titan posta semidec., et. 9/10, 35

mp, 2018, garsoniera spatioasa, 62 mp utili (are pod 35 mp unde se poate face o camera si o baie), finisata si bransata la toate utilitatile orasului. Ratb la 200 m, metrou Dimitrie Leonida, Lidl 33.500 {; (0724.548.052

413. Titan parc Nicolae Grigorescu

mp, 1970, parcul Titanii renovata recent gresie faianta parchet termopan aer conditionat se accepta orice credit inclusiv prima casa, 37.999 {; (0727.736.313 dragos.chivu@zonadesud.ro 415. Titan Theodor Pallady dezvoltator

389. Soseaua Oltenitei, IRA, dec., et. 2/7, 33 mp, 2018, garsoniera spatioasa Soseaua Olteniteidec.a, finisaje moderne, bucatarie inchisa, balcon de tip loja. Ansamblu rezidential cu acces securizat, lift, locuri de parcare, spatiu de joaca. 33.600 {; (0724.548.052

dec., et. 1/5, 36 mp, 2018, rate directe comision 0% dec.a finisata la cheie la 10 /12 min de metrou 1 Decembrie 1918 balcon lift parcari. Se accepta credit bancar prima casa /ipotecar, 35.000 {; (0727.736.313 dragos.chivu@zonadesud.ro

390. Soseaua Pantelimon, Iancului, acces metrou, semidec., et. 7/9, 32 mp, 1984, acces rapid catre metrou Piata Iancului. Garsoniera este la etajul 7/9, intrun bloc din 1984, reabilitat termic, cu structura semidec.a, 38.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com

416. Titan, dec., et. 2/10, 18 mp, 1975,

391. Soseaua Salaj, Rahova, stradal,

2017, bloc nou, 32,5 mp utili, centrala, gresie, faianta, parchet, termopan, totul nou, nefolosit, 31.000 {; (0734.138.550 392. Spitalul Pantelimon, 24 mp, vedere Parcul Morarilor, vand garsoniera renovata 26.000 {; (0723.660.096 393. Stirbei Voda Berzei dec., et. 7/8,

1992, particular, gars. utilata, mobilata lux, vedere spate; (0723.398.477 394. Stirbei Voda, Cismigiu dec., et. 6/8,

41 mp, 1994, Proprietar, garsoniera, Stirbei Voda, 41 mp, lift, finisaje de lux, mobilita si utilata, bloc 1994, posibilitate parcare in fata si in spate, vedere pe spate, liniste si luminoasa, 82.000 {; (0767.328.026 395. Str.Victor Brauner,Nicolae Teclu-

Metrou, semidec., et. 3/9, 59 mp, 2017, complex nou garsoniera -studio langa metrou, 59.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com 396. Studio de vanzare in InCity Resi-

dences dec., et. 11/17, 49 mp, 2009, 75.600 {; (031.005.08.90 daniel@danieldobre.ro 397. Tei, Facultatea de Constructii, ideal

investitie, dec., et. parter/10, 37 mp, 1985, va propun o garsoniera luminoasa in zona Tei, aproape de Facultatea de Constructii, cu acces rapid la mijloacele de transport in comun. (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 398. Teiul Doamnei, semidec., et. 8/10, 24 mp, 1980, garsoniera Teiul Doamnei, garsoniera cf. 2, 24 mp, semidec.a, gresie, faianta, parchet, izolat termic, etaj 8/10, 2 lifturi, supraveghere viedeo, usa metalica 34.000 {; (0771.524.148 399. Theodor Pallady, Titan, dec., et. parter/4, 34 mp, 2018, vanzare garsoniera dec.a 34 mp adiacent Theodor Pallady; 35.650 {; (0730.888.272 andrei.stanciu@zonadesud.ro 400. Tineretului metrou, parc, dec., et.

8/10, 36 mp, 1978, bloc mixt, garsoniera amenajata modern, cf. 1, dec, etaj 8/10, termopan, parchet, gresie, faianta, mobilata si utilata complet, acte la zi. 56.000 {; (0733.300.779/ 0722.300.698 401. Tineretului nr. 19, 38 mp, 2017,

proprietar vand gars. in Resident Militari, complet utilata la cheie, neg., 45.000 {; (0745.991.970/ 0744.997.989 402. Tineretului, et. 8/10, 37 mp,

1978, garsoniera este amplasata in zona Tineretului, aproape de centrul orasului. Aceasta garsoniera spatioasa se afla la etajul 8/10 al unui imobil finalizat in anul 1978. 56.000 {; (0757.117.993 marius.homedesign@yahoo.com 403. Tineretului, dec., et. 6/8, 36 mp,

1984, garsoniera, confort 1 dec.a, etaj 6/8, constructie 1984, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, tamplarie din termopan si lemn. Bloc situat in apropiere de Palatul Copiilor 57.500 {; (0722.459.956/ 0722.459.956 iacobsorin02@yahoo.com 404. Tineretului, semidec., et. 9/10, 32

mp, 1974, metrou Tineretului 3 minute, vis-a-vis parc Tineretului, garsoniera, confort 1, 32mp, frumos compartimentata, balcon mare, fara imbunatatiri recente. Ideala investitie, 52.000 {; (0786.486.273 veronicapitigoi.partners@gmail.com 405. Tineretului, dec., et. 8/10, 34 mp,

1978, vis-a-vis de parc, renovata 2017, mobilata si utilata complet, bloc reabilitat, scara impecabila, loc parcare, zona vrde, ideal investitie, inchiriata in prezent cu 300 e/luna, acc. credit. 56.000 {; (0730.928.310 trimbitasu@gmail.com

Billa, etajul 1 din 10, 17.58 mp, bloc reabilitat, zugravita, parchet, termopan, usa metalica, boiler. 24.500 {; (0765.255.122 417. Titan, 1 Decembrie dec., et. parter/5, 34 mp, 2018, dezvoltator, garsorniera, etaj p-5, constructie beton caramida, finalizare noiembrie 2018, se preda cu g, f, p, t, um, 10 min. metrou 1 Decembrie 1918, se accepta prima casa, ipotecar, 33.950 {; (0731.510.854 ionut.epure@zonadesud.ro 418. Titan, 1 Decembrie, Theodor Palla-

dy, dec., et. 2/5, 33 mp, 2018, garsoniera cel mai bun pret din zona Auchan, Titan, finisaje de calitate superioara. 33.200 {; (0740.026.772 andrada.pocovnicu@rfccity.ro 419. Titan, 1 Decembrie, Theodor Palla-

7/10, fostul Billa, cf 1, balcon din termopan, foarte curata, locuibila, g, f, p, t, um, doua lifturi, zona verde, civilizat, acte. 37.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 438. Titan, pe strada liviu Rebreanu, 5

minute metrou, semidec., et. parter/10, 31 mp, chiar la Mega Image, bloc reabilitat, parter inalt, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 41.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 439. Titan, Piata Minis, semidec., et.

1/10, cf. 1 semidec.a, etajul 1, se vinde mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat langa piata la 8 minute de metrou, langa mijloace de transport, scoli, 36.400 {; (0737.587.999 440. Titan, Piata Minis, semidec., et. 3/10, 32 mp, 1965, garsoniera direct proprietar Piata Minis, stradala, orientata rasarit, renovata, gresie, faianta, usa metalica, usi interioare noi, tamplarie PVC cu geam termopan, boxa 12 mp in folosinta, 39.500 {; (0722.747.570/ 0742.115.900 p.patrascioiu@hotmail.com 441. Titan, Piata Minis, semidec., et. 4/10, 31 mp, 1980, imobil construit in 1980. Suprafata totala este de 31.52 mp iar cea utila este de 28.17 mp. Mijloace de transport in comun : statia de metrou Costin Georgian se afla la 7-8 minute de mers pe jos, 38.900 {; (0734.222.101 constantin.velicu@imoprest.ro 442. Titan, Policlinica semidec., et. 9/10,

32 mp, de vanzare in zona Titan garsoniera confort 1 semidec.a etaj 9/10, str. Prisaca Dornei, nr 8, scara cu 2 lifturi, libera, contorizata, pozitionata excelent la 2 pasi de parcul Titanii 42.500 {; (0751.338.303 fane761566@gmail.com 443. Titan, policlinica, parcul Titanii,

420. Titan, Auchan, dec., et. 2/5, 35 mp,

444. Titan, Theodor Pallady, Ozana,

2018, garsoniera in bloc nou, finisaje de lux, complex cu paza si Mega Image in bloc. 34.600 {; (0743.777.700 cristina.carlan@rfccity.ro 421. Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie 1918, dec., et. 1/2, 35 mp, 2018, garsoniera dec.a in apropiere de Auchan Titan. 34.900 {; (0741.430.423 catalin@imobiliarest.ro 422. Titan, Auchan, Metrou 1 Decem-

brie 1918, sector 3 dec., et. parter/4, 35 mp, 2018, garsoniera deosebita, 35 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC cu geam tripan, calorifere, usa metalica, instalatii 33.950 {; (0771.246.246 office@estimobiliar.ro 423. Titan, Auchan, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3 dec., et. 1/5, 36 mp, 2018, garsoniera deosebita, 36 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 33.820 {; (0771.246.246 office@estimobiliar.ro 424. Titan, bd. 1 Decembrie 1918, dec.,

et. 4/5, 36 mp, 2018, Titan, Theodor Pallady, garsoniera dec.a cu bucatarie inchisa, geam la baie, finisaje de calitate, 10 minite pana la metrou 1 Decembrie 1918, finalizare iulie 2018 33.900 {; (0726.895.400 425. Titan, Costin Georgian, semidec.,

et. 6/10, 31 mp, 1970, proprietar vand garsoniera, etaj 6/10, bloc garsoniere reabilitat Titan/Costin Georgian; 37.500 {; (0723.968.218 426. Titan, Grigorescu, Brancusi, et. 8/8, 40 mp, renovata, balcon inchis cu termopan, 44.500 {; (0722.665.460 427. Titan, Lucretiu Patrascanu, semi-

dec., et. 9/9, 32 mp, 1967, la 3 minute de metrou Costin Georgian, bloc in curs de reabilitare, apropiere bulevard, vedere spate, liniste, zona verde, balcon inchis, 2 ifturi, confort 1, acte la zi; 35.000 {; (0723.399.229/ 0740.246.872 428. Titan, Lucretiu Patrascanu, semi-

dec., et. 9/9, 28 mp, 1970, vand garsoniera et. 9, str. Lucretiu Patrascanu, apropiere metrou Costin Georgian, et. 9 din 9, zona foarte linistita si curata. Mobilata, apometre.1 camera, bucatarie, baie, debara, hol, 35.000 {; (0769.619.790 nbegnescu@gmail.com 429. Titan, Malu Rosu, metrou 1 Decembrie 1918 dec., et. demisol/4, 56 mp, 2017, garsoniera dubla imobil nou, D+P+4E, predare/ mutare martie-aprilie 2018, 8 min. metrou 1 Decembrie 1918, 10 min. N. Grigorescu, zona linistita, 56 mpc, centrala proprie, geam tripan, polist. De 10 cm, la cheie, acc. Doar cash, caramida + beton 47.000 {; (0770.254.985/ 0770.255.380 office@residencecity.ro 430. Titan, metrou 1 Decembrie, piata

407. Tineretului, Palatul Copiilor, dec.,

431. Titan, metrou, semidec., et. 4/4, 18

et. 1/8, 32 mp, garsoniera confort 1, dec., etaj 1/8, mobilata, utilata, gresie, faianta, geamuri termopan, balcon inchis, la 5 minute de statia de metrou, negociabil 57.000 {; (0723.598.798 loialedit@gmail.com

mp, chiar pe Nicolae Grigorescu, Potcoava, stradal, vedere spate, renovata complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata, toate actele 27.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

408. Titan semidec., et. 9/10, 32 mp, 1970, parc, bloc reabilitat, balcon, mobilata, utilata, acte la zi, gresie, faianta, parchet, termopan, zona verde, liniste, libera, 3 lifturi; 41.500 {; (0723.399.229/ 0740.246.872

432. Titan, Nicolae Grigorescu, dec., et. 6/10, 32 mp, extrem de spatioasa, dec.a, etaj 6 din 10, renovata total, finisaje de calitate, instalatii sanitare si electrice noi, balcon, 4-5 minute metrou, acte la zi. Disponibila imediat. 41.000 {; (0775.368.545 agentie8@mauwis.ro

semidec., et. 5/10, 30 mp, Garsoniera, Titan, in apropiere de Piata Minis, bloc reabilitat, etaj 5/10, renovata , mobilata utilata, zona verde cu acces rapid la mijloacele de transport, metrou Titan si Costin Georgian aproape. 39.000 {; (0734.222.104 eugenia.cretu@imoprest.ro

433. Titan, Nicolae Grigorescu, Salajan,

410. Titan 1 Decembrie, Auchan, dec.a

434. Titan, Ozana, Fetesti, dec., et. 3/4,

dec., et. 1/3, 35 mp, 2018, Theodor Pallady, Ozana, Auchan, ap. 2 cam., dec., cu balcon constructie beton, caramida, izolatie polistiren exterior, d+p+3e, predare toamna 2018, se preda cu g, f, p, um, centrala apartament 34.900 {; (0741.430.423

437. Titan, parcul Titanii, Postavarul, et.

dy, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, garsoniera complex rezidential nou Auchan, Titan, finisaje calitate superioara, 34.000 {; (0740.026.772 andrada.pocovnicu@rfccity.ro

tie, dec., et. 6/8, 42 mp, 1988, garsoniera mare mobilata si utilata. scara civilizata, renovata cu supraveghere video. Oferta excelenta. Sunati acum; 69.000 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro

409. Titan , Piata Minis, mobilata, utilata

30 mp, 1972, garsoniera cf. 1 semidec.a, etajul 1, bloc 1972, reabilitat termic, bloc de garsoniere, langa piata la 8 minute de metrou, langa mijloace de transport, scoli, gradinite, parcuri, pret disc., 36.500 {; (0727.145.882 jeni898@yahoo.com

semidec., et. 7/10, 31 mp, 10 minute metrou, bloc reabilitat si foarte curat, complet renovata, mobilata si utilata, etajul 7 din 10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, libera 44.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

Trapezului dec., et. 1/2, 39 mp, 2018, in ansamblu rezidential, et. 1/2, finisaje calitate superioara, lift, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, usi celulare, compartimentare caramida, posibilitate parcare 48.300 {; (0723.438.988 office@topasset.ro

406. Tineretului, 2 min metrou, investi-

1918, sector 3, dec., et. 10/10, 41 mp, 2017, garsoniera superba, dec.a, 40.7 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 40.700 {; (0770.450.450 office@estimobiliar.ro

dec., et. 1/3, 2017, 8 min. de metrou si piata, bloc nou, finisata complet, gresie, faianta, parchet la alegere, centrala proprie, parcare bonus, ideal investitie, detalii si vizionari la tel., Dorian, 37.800 {; (0724.548.040 dorian.lacatus@zonadesud.ro 34 mp, 2018, garsoniera dec.a 34 mp in vecinatatea statiei de metrou 1 Decembrie 1918 si a centrului comercial Auchan Titan (10 min). Imobilul se afla la etajul 3 al unui bloc de 4 etaje 35.000 {; (0737.811.000 ruxandra@zonadesud.ro

Fetesti dec., et. parter/5, 34 mp, 2018, garsoniera dec.a Theodor PalladyFetesti.Garsoniera se afla intr-un bloc nou din imediata apropiere a statiei de metrou 1 Decembrie 1918 (10 min.) 33.950 {; (0737.811.000 ruxandra@zonadesud.ro 445. Titan, Theodor Pallady, sector3,

dec., et. 4/5, 36 mp, 2018, Str Jean Steriade, Ozana, garsoniera cu geam la baie finalizare 2018 iunie, 10 minute de mers pana la statia de metrou 1 Decembrie1918, 33.900 {; (0726.895.400 446. Titanul Nou, Theodor Pallady, dec., et. parter/5, 39 mp, 2018, garsoniera situata intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de P+4E+5 R, avand ca termen de finalizare Aprilie 2018, disponibila la parter avand o suprafata construita de 38,60 mp, 38.200 {; (0741.011.174/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 447. Titanul Nou, Theodor Pallady, Fetesti, dec., et. parter/5, 36 mp, 2018, va oferim spre vanzare o garsoniera dec.a, situata in apropiere statiei de metrou 1 Decembrie 1918 cat si de statia de metrou Nicolae Teclu disponibila la etajul parter intr-un bloc DS+P+5E 36.200 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 448. Titanul Nou, Theodor Pallady,

Fetesti, garsoniera dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, garsoniera dec.a, situata in apropiere statiei de metrou 1 Decembrie 1918 cat si de statia de metrou Nicolae Teclu disponibila la etajele 1, 2, 3, 4 intrun imobil cu un regim de inaltime de 5E. 40.350 {; (0725.588.155/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 449. Titanul Nou, Theodor Pallady, Fetesti, garsoniera dec., et. parter/5, 37 mp, 2018, va oferim spre vanzare o garsoniera dec.a, situata in apropierea statiei de metrou 1 Decembrie 1918 cat si de statia de metrou Nicolae Teclu disponibila la parter intr-un imobil de Ds+P+5E. 37.100 {; (0725.588.155/ 0756.565.565 office@titanul-nou.ro 450. Titanul Nou, Theodor Pallady,

Gura Putnei dec., et. parter/4, 39 mp, 2018, garsoniera situata intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de P+4E+5 R, avand ca termen de finalizare Aprilie 2018, disponibila la parter avand o suprafata construita de 38,60 mp, 38.200 {; (0725.588.155/ 0756.565.565 office@titanu-nou.ro 451. Titulescu, semidec., et. 9/10, 1974, Dr. Felix, Ap. 2 camere, st 42 mp, et 9/10, semidec., renovat, balcon, 2 lifturi, an constructie 1974, reabilitat termic, pret negociabil. 73.000 {; (0766.206.800/ 0720.133.267 athos.imob@yahoo.com 452. Trapezului, chiar la metrou 1

Decembrie, dec., et. 8/10, 33 mp, 1974, Mega Image, bloc mixt, dec.a, termopane, gresie, faianta, parchet, geam baie, balcon, libera, toate actele 38.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

459. Unirii, Alba Iulia dec., et. 9/10, 42

mp, 1994, garsoniera in bloc mixt, etaj 9/10, mobilata si utilata complet, toate imbunatatirile, intrare si vedere stradala, ctie 1994, acte. Zone invecinate: Decebal, Vitan, Muncii, 82.500 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro 460. Unirii, Alba Iulia semidec., et. 5/10,

20 mp, 1970, garsoniera renovata complet, mobilata si utilata, este inchiriata cu 250euro (se poate prelua chiriasul), acte la zi. Zone invecinate: Decebal, Piata Muncii, Vitan, 36.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro 461. Unirii, Decebal, Calarasilor,

Muncii metrou, dec., et. 7/8, 42 mp, 1990, bl mixt 1990, dec.a, mobilata, utilata complet, modern, finisaje calitate gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, bloc reabilitat, apropiere centre comerciale, apropiere metrou Muncii, acte la zi, 64.700 {; (0766.086.539 462. Unirii, Horoscop, dec., et. 4/8,

42 mp, 1993, garsoniera dec.a, renovata recent, mobilata si utilata, suprafata 45 mp, bloc construit 1993, boxa subsol, loc de parcare. 102.000 {; (0724.226.342/ 021.312.59.99 cristian@k-imobiliare.ro 463. Unirii, Nerva Traian stradal, bloc

mixt 45 mp dec., et. 3/8, 45 mp, 1990, utilata, dec.a, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, ac, dressing, instalatii electrice/ sanitare noi, apropiere metrou Timpuri Noi, Vitan Mall, Mircea Voda, Alba Iulia, libera, 58.500 {; (0755.075.904 464. Unirii, Zepter, Alba Iulia dec., et. 3/8, 41 mp, 1990, Unirii, Zepter, Alba Iulia garsoniera dec.a etaj intermediar, toate imbunatatirile, 41 mp, 59.000 {; (0762.660.502/ 0766.572.985 busca_monik@yahoo.com 465. Universitate Rosetti Mosilor, 3 mini-gars stradal, dec., et. parter/4, 15 mp, 1950, am 3 cam mici fiecare avand baie proprie, gresie, faianta, termopan, obiecte sanitare, instalatii sanitare si electrice noi, o camera costa 4850 Euro (4 mp), celelalte 2 camere costa fiecare 6800 Euro, 4.790 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 466. Universitate, Cismigiu, dec., et. 8/8, 30 mp, 1965, zona deosebita, pozitie excelenta cu vedere stradala, etaj 8/8 dec.a, bloc 1965 fara bulina, fara risc seismic, centrala termica, libera. 48.000 {; (0731.300.030 robert.tentantimob@yahoo.com

dec., et. 1/9, 24 mp, 1940, Vasile Conta 3-5, garsoniera perfecta pentru regim hotelier, in imediata apropiere de Piata Universitatii. Dotari: centrala termica, ac, termopan. Vecinatati: Rosetti, Centrul Vechi. Manciu FC PFA 33.000 {; (0736.273.373 claudiu.marketing@gmail.com 469. Universitate, Rosetti, Mosilor

stradal, dec., et. parter/4, 15 mp, 1950, 3 camere mici fiecare avand baie proprie, gresie, faianta, termopan, obiecte sanitare, instalatii sanitare si electrice noi, o camera costa 4500 euro (4 mp) celelalte 2 camere costa fiecare 6.500 euro (5+6mp), 4.500 {; (0743.426.602 470. Universitate, Spitalul Coltea, dec., et. 6/7, 28 mp, 1936, etaj 6 din 7 (mansarda) izolat termic renovat, utilat, mobilat. Centrala noua proprie gaz. Aer conditionat. Instalatie sanitara refacuta. Bloc cu bulina.Dosar depus in vederea reconsolidarii 38.000 {; (0743.803.249 ccrize@yahoo.com 471. Valea Prahovei, Sinaia dec.,

et. parter/10, 56 mp, 2017, Garsoniera decomndata Sinaia, an constructie 2017, structura rezistenta beton, etaj p/10, usa metalica, geam termopan, finisaje incluse in pret, fara tva, 37.100 {; (0737.500.382 sorina.tudorache@zonadesud.ro 472. Vitan Barzesti, dec., et. 7/11, 38 mp, 2008, complex Confort Park in incinta Rin Grand Hotel, bloc 2008, acces privat, finisaje de lux, mobilat si utilat complet, centrala proprie, stare buna, particular. Acces facil la metrou si Ratb. 47.500 {; (0371.498.885 473. Vitan Mall, dec., et. 6/8, 40 mp, 1992, cf. 1 sporit, dec.a. Renovata, libera, loc parcare ADP. Cadastru si intabulare. Zona verde. Bloc curat. Mij. de transport, scoala, gradinita, magazine. Mall Vitan 3 minute. Ideal investitie si locuit 54.500 {; (0721.133.883 474. Vitan Mall, et. 2/5, imbunatatiri, usa metalica, gaze, gresie, faianta, libera, 23.000 {; (0767.674.406/ 0785.620.474 475. Vitan Mall, dec., et. 3/8, 39 mp, 1990, locuinta este formata dintr-o camera luminoasa, cu acces in balcon, bucatarie si baie; beneficiaza de termopan si usa metalica; imobilul este dotat cu supraveghere video si urmeaza a fi reabilitat; 53.000 {; (0728.973.745 marius.cojocariu@h-b.ro 476. Vitan, et. parter/10, 1980,

mp, 1940, bloc vechi, fara risc seismic, garsoniera dubla, etaj 5 suprafata 45 mp, centrala proprie, balcon, mobilata si utilata 58.700 {; (0724.226.342/ 021.312.59.99 cristian@k-imobiliare.ro

et. 2/7, 40 mp, 2018, ideal Investitie, imobil nou, Ratb in fata blocului, acces rapid la centre comerciale, piata, scoli si gradinite, unitati medicale. Decomandata,bucatarie inchisa, camera spatioasa si luminoasa. 43.000 {; (0737.000.035

455. Unirii Zepter, dec., et. 3/8, 40 mp, 1990, garsoniera dec.a in bloc mixt, 40 mp, et 3/8, bloc din 1990. Toate actele la zi. Se accepta si credit; 58.500 {; (0770.437.577 agentie1@mauwis.ro

478. Vitan, Energeticienilor semidec., et.

458. Unirii, dec., et. 3/8, 40 mp, 1992,

Zepter, constructie monolit, bloc mixt, mobilata/ utilata, dec.a, etaj 3/8, scara curata, pret negociabil, ideala atat ca investitie cat si pentru locuit 58.500 {; (0799.936.443 cosmin.andrei@iness-intermed.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

sectie cu Rebreanu, bloc 1984, metrou Titan 10 min, cf. 1, etaj 4/9, balcon, 54 mp, locuibil, gresie, faianta, parchet, termopane, usi noi, scoala, gradinita, magazine, intabulare, pret negociabil 60.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 3. 1 Decembrie 1918 , Piata Trapezu-

lui dec., et. parter/2, 50 mp, 2018, dezvoltator, se accepta plata prin credit prima casa. Prima casa, apartament 2 camere zona Piata Trapezului. 53.900 {; (0724.808.488 george.t@star-construct.ro

4. 1 Decembrie 1918 , Piata Trapezu-

lui, dec., et. parter/2, 44 mp, 2018, Prima Casa, apartament 2 camere, confort 1, situat la parterul unui imobil de p+2, zona 1 Decembrie 1918 (piata Trapezului) la 15 minute distanta fata de metrou, 47.900 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro 5. 1 Decembrie 1918, Grigorescu,

semidec., 57 mp, 2017, imobil nou, ds+p+3e+m, modern, direct dezv., accept credit bancar/ ipotecar, finalizare 2017, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop., geam Tripan, 46.500 {; (0758.234.495 rusu.c@vbi.ro http://www.vbi.ro 6. 1 Decembrie 1918, metrou dec., et.

9/10, 54 mp, 1977, Th. Pallady, Jean Steriadi, Profi, confort 1, dec., bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, situat la 5-6 min metrou 56.000 {; (0732.135.471 7. 1 Decembrie 1918, metrou, dec., et.

3/4, 50 mp, 1973, Theodor Pallady, confort 1, dec., renovat recent, bucatarie mare, situat la 5 min metrou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare, merita vazut. 55.000 {; (0732.135.471 8. 1 Decembrie 1918, Piata Trapezu-

468. Universitate, ideal investitie semi-

454. Unirii Coposu, dec., et. 5/6, 45

1974, garsoniera zona Unirii, 20 mp, mobilata/utilata, ideal investitie, detine chirias. 36.500 {; (0735.229.832 liviaciobanuimob@gmail.com

2. 1 Decembrie et. 4/9, 1984, inter-

9. 1 Decembrie 1918, Piata Trapezului, dec., et. 1/3, 46 mp, 2018, prima casa. Apartament cu 2 camere, situat in cartierul 1 Decembrie 1918, zona Piata Trapezului, intr-un bloc nou  construit in anul 2017, dec., etaj 1 din 2. 52.784 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro

Gheorghe, semidec., et. 4/4, 33 mp, 1937, garsoniera se afla la mansarda unui imobil p+3+m, in zona Piata Sf. Gheorghe; suprafata utila de aproximativ 33 mp este organizata in: o camera (23.47 mp), bucatarie si baie; acoperisul este refacut, 29.500 {; (0728.973.745 marius.cojocariu@h-b.ro

477. Vitan, Barzesti, Piata Sudului, dec.,

457. Unirii, semidec., et. 5/10, 20 mp,

1. 1 Decembrie 1918, apartament spatios, dec., et. 3/5, 54 mp, 2018, 1 minute metrou 1 Decembrie 1918. Pret cash negociabil, imobil nou 2018, in constructie, dec., finisaje de lux, predare la cheie, 50.880 {; (0741.430.423 directconstructor@gmail.com

467. Universitate, Coltei, Piata Sfantul

mp, 1995, garsoniera bd Unirii, vedere stradala, dec.a, mobilata/utilata, 1995. 82.500 {; (0735.229.832 liviaciobanuimob@gmail.com

456. Unirii, dec., et. 3/8, 42 mp, 1992, garsoniera Unirii, 42 mp, dec.a, imbunatatiri (g, f, p, t, um, ac), vedere stradala, bloc monolit, 1992, ideal investitie; 58.500 {; (0735.229.832 liviaciobanuimob@gmail.com

2 Camere

lui, dec., et. 1/2, 57 mp, 2018, apartamentul dispune de toate utilitatile: retea de alimentare cu apa curenta si canalizare, retea de alimentare si distributie energie electrica, retea de alimentare si distributie gaze naturale. 59.900 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro

Olimpia, Auchan, vis-a-vis cf. 1, parter/10, cu balcon, libera, metrou 8-9 minute, bloc civilizat, scara curata, parter inalt, acte in regula, aproape piata, magazine, pret bun negociabil 33.500 {; (0761.749.316/ 0722.824.757

453. Unirii bulevard, dec., et. 9/10, 40

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 4

4/5, 20 mp, 1978, garsoniera cf. 2 spre vanzare , situata pe str Lacramioarei, cart. Vitan, in bloc, 1978, reabilitat, et. 4/5 cu lift, bloc curat atat pe interior cat si pe exterior, libera, se vinde mobilata si utilata 23.000 {; (0761.200.831 Smchristian13@yahoo.com 479. Vitan, Mall, dec., et. 7/8, 41 mp, 1989, proprietar garsoniera moderna, mobilata/ utilata, bloc reabilitat, 57.500 {; (0723.070.186 Maryusdanyel@yahoo.com 480. Zetari Capat Tunsu Petre, gradini-

ta, garsoniera, mobilata, utilata, renovata nou, centrala, gaze, acte la zi, merita vazuta, bloc linistit, scara curata, 12.000 {; (0766.862.569 481. Zona Unirii dec., et. 1/3, 36 mp, 2018, direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in incinta ansamblului, TVA 5% inclus in pret, finalizare 2018 66.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com

26. 13 Septembrie, dec., et. parter/8, 62 mp, 1992, mobilat, utilat complet, parchet, termopan, faianta, centrala termica noua, ac, termopan. Vecinatati: Unirii, Panduri, Marriot, Cotroceni, Palatul Parlamentului, Pro, Sebastian, Drumul Taberei. ID2432 70.500 {; (0756.372.907 office@imobiliare-b24.ro 27. 13 Septembrie, apartament 2 camere 65 mp utili stradal semidec., et. 5/10, 65 mp, 1992, 71.500 {; (031.005.08.90 daniel@danieldobre.ro 28. 13 Septembrie, Botorani, dec., et.

8/8, 62 mp, 1988, particular, liber, 3 apartamente pe nivel, 58.46 mp util + 3.90 mp balcon, gresie, faianta, parchet, lavabila, PVC, termopan, usa metalica, 2 aparate ac, 63.000 {; (0723.190.757/ 0722.881.523 29. 13 Septembrie, Drumul Sarii, vedere spate, semidec., et. 8/10, 54 mp, 1984, stradal, cu vedere pe spate, fiind ferit de zgomotul stradal. Apartamentul este situat la etajul 8/10, intr-un imobil din 1984, cu structura semidec.a, balcon pe living si hol spatios. 64.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 30. 13 Septembrie, Marriott dec., et.

1/7, 52 mp, 2018, 2 camere, dec., 1/7, pret 62.000 Euro+TVA 65.100 {; (0725.957.935 marian.dumitru@zonadesud.ro

31. 13 Septembrie, Marriott dec., et.

1/7, 64 mp, 2018, 2 camere, dec., 1/7, pret 75.500 + TVA 79.300 {; (0725.957.935