Page 1

18.702 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

13. Avocat, asistenta si reprezentare, civil, penal, comercial, muncii, divorturi, consultatii cabinet Drumul Taberei si Drumetului; (021.725.15.66/ 0744.271.251 14. AVOCAT, cabinet de avocat ofera

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata

CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com,www.eucontabil.ro 2. Accesibil, acorduri, acte aditionale, cesiuni, autorizatii, infiintari/ lichidari societati, puncte lucru, modificari diverse; (0744.841.867/ 0721.215.010 sufletderoman@yahoo.com 3. Acte cadastru sau certificate energet-

ice in regim de urgenta la cele mai mici preturi. Intabulari, succesiuni (mosteniri). (0735.347.274 4. Acte firma absolut accesibil pfa puncte

15. Birou autorizat contabilitate, salarizare, audit, Birou autorizat contabilitate si audit oferim servicii de calitate in Bucuresti, Ilfov. Gratuit 1 luna start-up, tarife de la 70 Lei. www.unicornconsulting.ro; 70 L; (0726.153.129 office@unicornconsulting.ro 16. Birou expert contabil autorizat CEC-

CAR ofer servicii contabilitate completa bazate pe profesionalism si seriozitate. Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, servicii salarizare (0766.529.524 nuta.georgeta@gmail.com 17. Cabinet de avocat specializat in

drept penal ofera asistare si reprezentare in cauze in fata instantei sau altor institutii ale statului, cu posibilitate de deplasare in provincie. (0723.700.700/ 0741.113.454 av.laura.malita@gmail.com 18. Cabinet de avocat, ofera asistenta si

lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret minim, schimb sediu, activitate, asociati, capital, administrator. 3 zile, consultanta gratis Autorizare la Primarie DSV DSP ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676

reprezentare in fata instantei sau altor institutii ale statului, consultatii juridice in materiile drept administrativ, drept civil, drept comercial, dreptul familiei. (0723.700.700/ 0741.113.454

5. Acte firma, liderii pietei infiin-

19. CabinetAvocat consultatii

tari firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 6. Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 7. Acte notariale, Legalizari acte,

traduceri acte/ apostila/ supralegalizare; cadastru/ intabulare; certificari -data certa; legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; depozite; acte societati comerciale/ asociatii (021.320.80.27/ 0748.115.411 notariatconcordia@gmail.com 8. Agentia Permanent Assistance

presteaza servicii de plasare si selectare personal intern / 8 ore pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.co m

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

consultanta si reprezentare juridica in domeniul dreptului civil, drept penal, administrativ, procedura darii in plata, infiintari societati comerciale etc., onorarii corecte (0722.469.548 ivanescumarius@yahoo.com

juridice si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale,modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, mentiuni ONRC. Drept civil. Dreptul familiei. (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 20. Cadastre si intabulari la urgenta sau

la termen Execut cadastre si intabulari la urgenta sau la termen la preturi reale, incluzand si pregatirea actelor pentru a fi intabulate in cartea funciara, lucru foarte anevoios in unele cazuri; (0722.612.915 constantimob@yahoo.com 21. Cenzorat asociatii proprietari, efectu-

at de firma autorizata CECCAR si administrator atestat. Intocmire liste, emitem factura; (0723.171.681/ 0722.698.108 22. Cenzorat profesionist pentru asoci-

atii de proprietari, asigurat de expert contabil, firma de cenzorat si expertiza membra CECCAR. Detalii pe: www.ettcenzorat.ro; (0751.191.619 marketing@ettcenzorat.ro 23. Certificate energetice Garsoniera -

120 lei. Ap.2 camere - 130 lei. Ap.3 camere - 140 lei. Ap.4 camere - 150 lei. Casele - 230 lei. (0799.740.544 office@mauwis.ro

24. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 25. Certificate energetice urgente si ief-

tine Execut certificate energetice rapid si ieftin, in Bucuresti si imprejurimi cu deplasare rapida si gratuita sau prin email. Apelurile d-voastra vor fi primite cu promptitudine si preturi minime; (0722.612.915 constantimob@yahoo.com 26. Consultant credite bancare Oferim

servicii de consultanta si interemediere pentru obtinerea unui credit bancar de nevoi personale. Steregerea din biroul de credit. Rel la tel. Cristi. cristi.lipan88@gmail.com; (0749.208.552 cristi.lipan88@gmail.com 27. Contabil cu experienta, contabil cu experienta ofer servicii contabilitate completa, precum si servicii de consultanta infiintari firme si puncte de lucru oriunde in Bucuresti si Ilfov. De asemenea servicii de resurse umane 350 L; (0766.617.147 olteanu.irinel@gmail.com 28. Contabil expert ofer servicii de contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com 29. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0720.891.226 activcontab@gmail.com

Contabilitate completa Societate de contabilitate sector 6. Servicii oferite: evidenta contabila completa, servicii de personal si salarizare, reglare fise fiscale Anaf. Tel, site: www.contabilitate-tcp.ro 100 L; (0723.944.436 camelia@ contabilitate-tcp.ro

30.

31. Contabilitate consultanta fis-

cala, resurse umane, Ofer servicii prompte si profesionale de consultanta fiscala si contabilitate completa, inclusiv primara, financiara, inventare, bilanturi, declaratii, deconturi, refaceri evidente, Revisal, salarizare, (0770.937.942 moscuadniel@yahoo.com

9. Avocat (fost judecator, procuror, profesor), divort, partaj, mosteniri, recuperari case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, pensii, penal, comercial, legislatie rutiera, experienta indelungata, terene scurte, solutii rapide, onorarii minime, (0734.361.870/ 0766.299.075

AVOCAT ACORD ASISTENTA JURIDICA, REPREZENTARE Divorturi, partaje, mosteniri, revendicari - Cauze Civile; Penale - Politie, Parchet; Comerciale; Litigii Munca; Consultanta ETC. Drept Civil, Penal, Administrativ, Familiei, Muncii, Comercial (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro 10.

11. Avocat cu experienta, divort, partaj,

minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 12. Avocat drept penal si legi penale speciale Avocat specializat in drept penal ofer asistenta si reprezentare la politie, parchet, instanta. Redactez plangeri penale, plangere impotriva actelor de urmarire penala la prim procuror si in inst., (0722.721.084

E-mail: redactia@anuntul.ro

32. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro

42. Infiintare firma, SRL, PFA,IFBucuresti Pinamix Solutions :infiintari: SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro

33. Contabilitate, fiscalitate, salarizare, contabilitate, servicii complete pentru societati comerciale, pentru persoane fizice autorizate si asociatii de proprietari. Verificam evidente si daca este cazul facem corectiile necesare; 250 L; (0726.206.024 contabilitate.vp@gmail.com

43. Infiintare firme, gazduire sediu, acte

accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

52. Servicii contabile complete Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro

34. Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com

44. Infiintari de firme Activitati

53. Servicii contabile, bilant, ITM,

35. Evaluari Imobiliare impozitare Anevar GEV500, oriunde in Romania, Evaluare cladiri pentru impozitare, fuziune, vanzare-cumparare, mostenire, notar. Avem experienta de peste 20 ani si experti tehnici judiciari, evaluatori Anevar Epi Ebm EI, 300 L; (0732.867.172 contact@romaniabook.ro 36. Evaluator ANEVAR apartamente, case, spatii comerciale, hale industriale, terenuri, plantatii. www.evaluatoranevarexpertcontabilceccar.ro (0762.599.829 37. Evaluator imobiliar servicii de evalu-

are imobiliara Anevar pentru impozitare; (0725.263.827/ 0755.104.004 ramonacondrat.com@gmail.com 38. Expert Contabil Judiciar, Cen-

zor, Evaluator Anevar Intocmire Expertize Contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara; raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com 39. Firma resurse umane colaborez cu

firme. Administrare personal. Intocmire state salarii. Revisal. Consultanta cu privire la clauzele contractelor de munca. CCM, Regulament Intern, fise de post, proceduri de lucru (0722.638.928 tdgresurseumane@gmail.com 40. Gratuit ofer consultanta juridica per-

soanelor cu venituri mici; (0724.492.063 41. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/ sucursala, asociatii, fundatii, puncte lucru, gazduim sedii sociale, suspendare/ reactivare/ lichidari/ radieri SRL, autorizatii, permise sedere straini, vize, avize munca, actiuni instante; (0720.615.062/ 031.434.05.61 convenientconsulting@yahoo.com http://www.convenient.ro

fiduciare, consultanta in afaceri, fiscala si contracte; negocieri; fonduri europene. Administrare de patrimonii, bunuri mobile si imobile. Administrare de afaceri si de firme. (0740.368.324 av.mihai.russu@gmail.com

Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 45.

46. Infiintari societati comerciale Beta

Cont Expert puncte de lucru, cesiuni, includeri si excluderi asociati, autorizatii, schimbari sedii sociale, suspendari activitate, contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, www.birouconta.ro, (0762.884.889 office@birouconta.ro 47. Pensia ta poate fi antecalcula-

ta, calculata si recalculata. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 48. Prestari servicii contabile, firma autorizata CECCAR ofera servicii de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate; 100 L; kardinalcont@gmail.com

51. Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg

declaratii inclusiv PFA si Ilfov, prima luna gratuit, pret avantajos; (0734.599.929 54. Servicii contabilitate economist cu experienta, ofer consultanta financiara si servicii financiar-contabile (Revisal, depunere declaratii, etc)., pentru IMM-uri, S.R.L.-uri, PFA-uri, Intreprinderi si cabinete individuale (0721.140.266 55. Servicii contabilitate si proiecte europene Echipa de experti contabili cu experienta oferim servicii complete de contabilitate pentru societati comerciale si ONGuri, refacere evidente, scriere, implementare proiecte europene si Start up nation, (0724.332.936 56. Servicii contabilitate, salarizare,

resurse umane. Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro

61. Tehnoredactare profesionala

DTP, tehnoredactare computerizata profesionala, DTP, redactare licente, dizertatii, doctorate. Corecturi si inserare diacritice, note de subsol. Valabil si in tara, 5 L; (0722.370.323 tehnoredactarepro@gmail.com

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 1. Absolut avantajos amenajari, amenajari iinterioare gresie, faianta, parchet, gipscarton, lavabila, sanitare, etc) exterioare (fatade, polistiren, etc ) gradini, sere, etc, preturi negociabile, se poate emite si facturi, (0764.488.981/ 0730.378.720 aurelmihutescu@yahoo.com 2. Accesorii, acoperis, firma, montam tigla metalica, mansardare, dulgherie, modificari acoperis + materiale, mici modificari zidarie, reparatii; (0766.375.601 3. Acoperis absolut convenabil montam

acoperisuri din tigla metalica Bramac, Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie, montam polistiren, executam mici reparatii. Reducere 20%. Preturi mici. Mitica; (0731.754.645 4. Acoperis asteriala orice fel, mansarde, tigla metalica si ceramica, zincata si accesorii. Seriozitate maxima! Preturi bune; (0720.249.316 5. Acoperis de urgenta. Orice mici reparatii, orice modele de acoperisuri. Executam jgheaburi, burlane, dulgherie. Reduceri 25%. (0726.840.450

57. Servicii de contabilitate, fiscalitate si salarizare, oferim consultanta, asistenta, intocmiri 6. Acoperis Lindab, jgheacte, analiza financiara, aburi, burlane, tigla contabilitate de gestiune. ceramica, carton izolatie. Seriozitate si profesionalOrice modele. Mansarism, (0723.563.568 totaldari, parazapezi. Orice expertserv@gmail.com mici reparatii de urgenta. Reduceri 20%. 58. Servicii infiintare firma Bucuresti si (0726.841.599 Ilfov oferim Servicii integrate atat celor

49. Profesionalism, competenta, legali-

care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com

tate aveti o cauza pe rol, litigiu sau drept litigios imobiliar? Va oferim consultanta imobiliara, juridica, in materia Dreptului de Proprietate, revendicari, retrocedari imobiliare. 100 {; (0758.259.751 office@imobservicecenter.ro

59. Start up 2018 Finantari nerambursabile: servicii de consultanta juridica, infiintare si modificare societati. Atentia noastra este centrata pe nevoile si dorintele dvs, pentru a va putea oferi solutii eficiente. 100 {; (0724.110.944

50. Redactare si autentificare acte notariale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com

60. Support Manager ajutor in administrarea afacerii. Simti ca esti presat de timp, nu ai oameni cu experienta, lucrurile nu sunt duse pana la final? Poti apela la tel. pentru ca un Support Manager sa ajunga la sediul tau. (0728.689.335

Acoperis tabla zincata. Orice model de acoperis tabla Lindab, accesorii. Lucram si cu materialele noastre, dar si cu ale clientului. Dulgherie, orice modele de reparatii de urgenta. (0733.135.162 7.

8. Acoperis tigla faltuita. Tigla metalica, mansardari, dulgherie, jgheaburi, burlane. Orice mici reparatii oriunde in tara. Reduceri 25%. Preturi excelente. Persoana de contact: Nicu. (0731.174.291

Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 40% reducere pana la 30.11.2017; (0722.722.743

9.

10. Acoperis de calitate executam acoperisuri din tabla Lindab, zincata, tigla metalica, tigla ceramica. Montam jgheaburi, burlane. Executam mansardari, dulgherii. Facem reparatii mici si mari. Preturi foarte bune (0728.664.733 11. Acoperis orice tip executam tigla metalica, tabla lindab, tigla ceramica, tabla cupru/aluminiu, burlane, jgheaburi, mansardari, dulgherie, mici reparatii. Preturi avantajoase. Oriunde in tara. Garantie: materiale 30 ani, manopera 5 ani. Reducere 15%, (0720.159.094

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. LOCURI DE MUNCÅ

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Termice, electrice, sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

8. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Aparate foto, camere video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. AFACERI, DIVERSE

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . .

64

PRESTÅRI SERVICII Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri

37. Amenajam apartamente, case,

rigips, pereti despartitori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497

38. Amenajam apartamente, case, vile,

12. Acoperis tabla montam acoperis tabla, tigla metalica tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii, dulgherie, izolatii acoperisuri. Mitica (0755.786.486

Acoperis tabla tigla metalica, tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii. Dulgherie, mansardari, asteriala. Oferim garantie. Firma autorizata. Preturi foarte mici, neg., Sandu. (0731.114.448/ 0761.444.506 13.

14. Acoperis tabla lindab, zincata, jghe-

aburi, burlane, dulgherie, mansarda, polistiren, orice tip de tabla lindab. Reducere 20%. Mihai. gerardconstructroof.ro (0737.489.988

glet slefuit mecanic, zugraveli superioare, vinarom, tapet, parchet, glafuri, scafe, arcade, rigips, tencuieli, gresie, faianta, neg.; (0737.278.209 39. Amenajam, renovam apartamente,

case, vile, reparatii, zugraveli, izolatii, lavabila, gresie, parchet, mocheta, case la rosu, la cheie, pavaj, acoperisuri; (0720.372.500 40. Amenajari ap. (case), glet, rigips, lavabil, parchet laminat, gresie, faianta, sanitare, electrice, polistiren; (0760.429.460 41. Amenajari apartamente, case, faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, tapet, sapa, placari, rigips. (0729.971.647

tigla ceramica si orice fel de tabla, sisteme pluviale. Vasile (0737.136.670

19. Acoperisuri absolut avanta-

joase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro 20. Acoperisuri accesibile pentru

case si mansarde Resuceri de sarbatori! Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima.www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432

Acoperisuri accesibile pentru case vile si blocuri executam acoperisuri orice tip ,tigla metalica, tigla ceramica, tabla zincata, tabla cupru, tabla aluminiu, si reparatii acoperisuri vechi sau noi, se lucreaza cu materialele clientului sau proprii. (0736.942.667/ 0737.275.802 homeexpertacoperisuri2@gmail.com 21.

22. Acoperisuri accesibile,10 %

reducere, case, mansarde, blocuri. Reparam, renovam, modificam si construim acoperisuri complete, montam tigla metalica, ceramica, zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi,vopsitorie si demolari oferim garantie, rog seriozitate (0737.638.888/ 0747.252.490 23. Acoperisuri case montaj,reparatii -Deszapezire 15 % reducere in Bucuresti si tara, montaj si reparatii. Montaj sistem pluvial (parazapezi/ sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie. (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro 24. Acoperisuri din tabla lindab, zinca-

ta, jgheaburi, burlane, mansardari, punem polistiren la gata, dulgherie. Reducere 15%. Mihai; (0724.506.937 gerardconstructroof.ro 25. Acoperisuri, dulgherie, tabla, reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, tencuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, electrice, fatade, garduri, decorative, gresie, faianta, sape, amenajari interioare; (0762.628.271/ 0725.498.142 26. Acoperisuri, execut tigla metal-

ica, tabla zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi si reparatii de calitate, la preturi reduse; (0741.760.007 27. ACOPERISURI, tigla metalica,

orice fel de acoperisuri, mici reparatii. Mircel. (0757.396.037

45. Amenajari interioare gresie, faianta,

rigips, zidarii, tencuieli, sape, montaj usi, parchet laminat, placari polistiren, tavane false, tavane casetate, sanitare, electrice, etc 1 L; (0721.980.561 46. Amenajari interioare si exterioare

apartamente, case, garduri, tencuieli, sape, zidarii, zugraveli, rigips, gresie, faianta, parchet; (0728.962.909

47. Amenajari interioare si exterioare, executam lucrari de urgenta in Bucuresti, tencuiala, glet, rigips, lavabila, gresie, faianta, parchet, zugraveli, tencuiala decorativa; (0723.172.070 48. Amenajari interioare, echipa, gresie,

faianta, rigips, zidarii, tencuieli, sape, montaj usi, parchet laminat, placari polistiren, tavane false, tavane casetate, sanitare, electrice, etc, 1 L; (0735.152.075

49. Amenajari interioare, zugraveli,

tencuieli, lavabila, stucco venetian, gresie, faianta, (0722.931.300

50. Amenajari interioare,exterioare

Anvelopare pereti exteriori,reparatii si zugraveli scari de bloc,sape,parchet,montare gresie si faianta,demolare,reconstructie ziduri interiori exteriori,placare cu rigips.0730581401 (0730.581.401/ 0767.579.047 51. Amenajari interioare- exterioare, rigips, glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, instalatii, termosistem, sape, etc. Amenajari apartamente- vile; (0799.467.010 52. Amenajari interioare/exterioare apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370 53. Amenajari interioare: instalatii elec-

trice si sanitare, gresie, faianta, parchet, rigips, glet, tapet, etc., (0761.436.960

54. Amenajari interioare: zugraveli, faianta, gresie, rigips, parchet, sape, usi, placari polistiren, sanitere, electrice, mobila la comanda, scari de bloc; (0734.466.632 55. Amenajari, faianta, tapet, rigips,

zugraveli de claitate, renovari generale, experienta si mentalitate occidentala, garantie; (0756.581.720 56. Amenajari, faianta, gresie 24 L, glet

10 L, lavabil 5 L, rigips 14 L, tencuiala 10 L, curatat 5 L, sapa 10 L, parchet, polistiren 30 L, apartament la gata 1.700 euro; (0724.691.262 57. Amenajari, gresie, faianta -20 L,

tencuiala 10 L, tinci 6 L, sapa 10 L, glet 6 L, lavabil 4 L; (0727.886.875 58. Amenajari, renovari interioare casa

ta are nevoie de noi. Firma cu angajati 100% competenti, total impotriva alcoolului si fumatului, ofera servicii de amenajari interioare gresie, faianta, instalatii sanitare si electrice, termopan. (0721.863.072 termopane.top@gmail.com 59. Apometre, calorifere, montaj, sigi-

lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

60. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140

61. Arhitect autorizat realizez proiecte complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322 62. Arhitectura Autorizatii de construc-

63. Asamblator mobilat tapiter pentru

31. Acoperisuri, tabla lindab, zincata,

jgheaburi, burlane, dulgherie, mansarda, de pus polistiren la gata. Reducere 20%. Radu; (0731.451.466/ 0744.963.206 gerardconstructroof.ro

Acoperisuri. Firma de acoperisuri executam mansardari de orice tip, modificari acoperisuri, montaj tabla tip Lindab; (0768.530.870 32.

33. Amenajam accesibil apartamente, glet, lavabila, rigips, tapet, faianta, tavane false, parchet, instalatii sanitare; (0721.165.459/ 021.629.25.21 34. Amenajam apartamente case, glet -

7 L, gresie, faianta - 17 L, lavabil - 4 L, sapa, parchet - 8 L, glafuri, etc., (0785.386.807

35. Amenajam apartamente, case,

asiguram consultanta si materiale la preturi mici, transport gratuit. Sunati inainte de inceputul lucrarii, castigati timp si bani; (0722.400.497 36. Amenajam apartamente, case, glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, rigips, instalatii electrice si sanitare. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25

● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133

29. Acoperisuri, mansarde, reparatii -

sorii, montaj reparatii acoperis, montaj acoperis,montaj Lindab, tigla ceramica,tabla faltuita,personal calificat. Avem in Bucuresti, Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/ 0741.913.336

73. Case la rosu, construim case

● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509

● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com

30. Acoperisuri, reparatii, acce-

brazi, pavele, oferim inclus servicii propirectare, urbanism, avize, autorizatie. Bonus 25 ml gard, construim in toata tara; (0765.213.837

● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923

electrice etc. Case la rosu sau la cheie, finisaje ext- int, instalatii sanitare/ electrice, incalzire in pardoseala sau calorifere, acoperisuri, zidarie, tencuieli. Oferim seriozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {; (0753.782.637 durablemansion@gmail.com

28. Acoperisuri, firma contract si garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla metalica si ceramica, tabla zincata si cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, parazapezi, dulgherie, mansardare, sarpante, izolatie carton, placari polistiren. Transport gratuit, (0731.545.436/ 0758.808.695

tigla metalica, jgheaburi, burlane, dulgherie. Reducere 10%; (0757.159.948

72. Case din lemn, amenajari curti, flori,

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632

74. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/

44. Amenajari constructii - tamplar execut montaj usi, mobila, parchet, aplic autocolant, usi bloc, reparatii, revizii; (0722.942.436

18. Acoperis, montaj acoperis din

zile lucratoare construim case de lemn la comanda, 3 camere, baie si bucatarie. Suprafata 81 mp. La rosu cu fundatie 16.000 euro. Executie 14 zile lucratoare. 26.000 euro la cheie. 16.000 {; (0763.444.155 casagreen.rose@gmail.com

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

43. Amenajari apartamente, preturi mici,

16. Acoperis tabla zincata, tabla Lindab,

17. Acoperis tigla metalica, accesorii, jgheaburi, burlane, parazapezi, transport gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/ 0729.613.397

71. Case de lemn, executie in 14

Agen¡ii de Publicitate

zugravi-rigipsari executa placari rigips, zugraveli, tencuieli, gleturi, sape, gresie si faianta in apartamente, mansarde si case. Calitate. Pret mic 1 L; (0735.419.454

42. Amenajari apartamente, Echipa de

zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri, rigips, transport materiale + curatenie gratuit. Seriozitate (0723.073.776

orice reparatie de urgenta. Dulgherii, mansardari, jgheaburi, burlane, alte reparatii. Echipa de meseriasi lucram cu materialul nostru sau al clientului. Vopsitorie acoperisuri (0740.756.103/ 0735.588.976

70. Cam lavabil-glet-scari de bloc garantie 10-30 l/mp Echipa zugravi executam apartamente si scari de bloc cu incepere imediata, factura, garantie, seriozitate si calitate, preturi decente deplasare gratuita sunati cu incredere Bucuresti si Ilfov 10-30 lei/mp, 300 L; (0766.228.168/ 021.210.00.67 geticconstruct@gmail.com

la rosu, blocuri, amenajari interioare exterioare, instalatii electrice si sanitare (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com

15. Acoperis tabla zincata, mici reparatii,

vopsitorii, jgheaburi, burlane reconditionate; (0762.435.037/ 0729.613.397

4

schimbat buretele la canapele, fotolii, coltare paturi, schimbari lemn rupt, placaj spart, reconditionat total. Montez demontez mobila, repar usi lemn schimbat feroneria; (0737.135.489 64. Asamblez, montez, lacuiesc mobila

biblioteca, sifoniere, comode, noptiere, scaune, canapele, paturi, schimb balamale, montez repar rupturi mobila, piese sparte; (0731.286.512 65. Atelier de tamplarie executa lucrari

de reparatii, reconditionari, vopsitorie usi, geamuri si mobilier lemn si la domiciliul clientului, oferim maxima seriozitate; (0770.381.145 66. Bransamente de apa si canalizare

separari contracte la blocuri executa firma agreeata Apa Nova; (0763.802.109/ 0721.609.856 67. BTM Divizia de Securitate ofera toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro 68. Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882 69. Caldo Privat Security, servicii paza si securitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor; proiectare, instalare, modificare, intretinere a componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (021.322.08.11 office@caldoprivatsecurity.ro

Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 75.

76. Constructii case la cheie - Case ieftine Bucuresti Constructii case la rosu si la cheie la preturi corecte! Finisaje, renovari, amenajari apartamente si case cu executii de calitate. Tencuieli, sape, zugraveli, montaj rigips, gresie, faianta, parchet, (0735.390.490/ 0735.100.666 77. Constructii case la rosu sau la cheie din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro 78. Constructii case la rosu si la cheie

executam case la rosu sau la cheie finisaje exterioare cat si interioare; 35 {; (0761.607.906 radoi_adrian_marius@yahoo.com 79. Constructii case la rosu si la cheie. Firma de constructii cu activitate in Bucuresti si Ilfov realizeaza lucrari de constructii rezidentiale la rosu si la cheie. Deviz si consultanta gratuita. (0767.986.630 80. Constructii case vile si apartamente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 81. Constructii case, vile la rosu, cheie,

garduri, sedii comerciale, birouri, oferim inclus servicii proiectare, urbanism, avize, autorizatie, bonus 25 ml gard, construim in toata tara; (0765.213.837 82. Constructii case. Echipa autorizata

construim case, vile la rosu/ cheie, case pe structura din lemn, proiectare, documentatie completa, cu si fara materiale; (0785.641.405 83. Constructor bloc,casa,piscina,amenajari,demolari Construim la rosu si la cheie blocuri,imobile de birouri,case,piscine.Dem olari pereti decopertari gresie faianta,demolam case blocuri hale industriale.www.constructiiinstalatii-piscineirigatii.ro 300 L; (0744.876.332 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 84. Construim de la a la z Case la rosu,

la gri sau la cheie, renovari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajoase, 1 {; (0787.741.153 construimblocuri@yahoo.com 85. Construim mansarde, execut polis-

tiren si zugraveli exterioare si interioare. Preturi foarte bune, oferim seriozitate maxima. Oferim reduceri si garantie la lucrari. (0720.249.316 86. Consultanta, proiectare si exe-

cutie constructii consultanta prin diriginte de santier si RTE, Proiectare structuri de rezistenta si executie constructii (case, vile, hale, blocuri, consolidari, supraetajari, expertize). Calitate la pret corect. 100 L; (0733.818.854 fatu_mugur@yahoo.com 87. Curatarea si igienizarea tubulaturii,

curatarea si igienizarea tubulaturii de la ghenele de gunoi menajer, spalare cu aparat de presiune cu jet de apa, perii rotative, detergent decapant-dezifectant si parfumant, 100 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com 88. Curatenie in case, vile, aparta-

mente, birouri, firma specializata de curatenie, presteaza servicii de curatenie la cel mai inalt nivel. Oferim servicii specializate atat firmelor cat si persoanelor fizice in apartamente, case si birouri (0740.128.757 office@sinergitarget.ro 89. Demolam pereti, decopertam gresie,

demolam case bloc demolam pereti in apartament. Demolam case, blocuri, hale industriale. Decopertam gresie, faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; (0724.971.229 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 90. Diriginte de santier firma de consultanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii.www.diriginte-desantier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 91. Echipa pentru finisaje interioare si exterioare executam lucrari atat in tara cat si in afara. Rog seriozitate. (0754.569.125 92. Echipa executam zidarie, tencuiala, gresie, faianta, gleturi, zugraveli, electrice, sanitare. (0766.923.531/ 0767.404.347

● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02

● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 martie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 93. Echipa executam case la rosu si finisaje, oferim seriozitate, perfectiune si preturi bune, realizam lucrari in domeniul constructiilor, case la rosu. Bucuresti si ilfov. Dorim colaboare cu persoane fizice finisaje apartamente. 60 {; (0761.660.473 amicul_perfect_2006@yahoo.com

123. Finisaje de calitate rapid eficient si

94. Echipa serioasa, facem zugraveli, finisaje rigips, instalatii sanitare, apartamente, birouri, hale, vile, mansarde, subsoluri; (0724.950.428

curatenie profesionale si economice, de cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. Ne adresam segmentulului rezidential si celui comercial. Preturi promotionale la interventii. www.firma-cleaning.ro (0762.516.239/ 0724.217.669 contact@firma-cleaning.ro

95. Edi Total Vidanjare si desfun-

dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com

96. Efectuez poze ceramica, alb negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432 97. Electrician acord asistenta tehnica

si executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro

98. Electrician 24/24, schimb, montez, repar: instalatii electrice, tablouri electrice, sigurante, prize, intrerupatoare, lustre, aplice cu senzor, etc. Pentru mai multe detalii la telefon, factura, chitanta, garantie; 50 L; (0768.604.223 99. Electrician autorizat execut

rapid instalatii noi, reparatii sau inlocuire instalatii la apartamente, case. Montez tablou, sigurante, prize, bransament. Garantie, executie rapida; (0722.400.497 100. Electrician autorizat montez, repar

tablouri electrice, lumini, prize, rapid; (0762.356.999

101. Electrician autorizat ANRE execut

orice tip de lucrare 220v, 380v. Echipa este formata din 4 electricieni. La nevoie se extinde. 50 L; (0760.149.099 bebe_tur@yahoo.com

102. Electrician autorizat Bucuresti

electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312

103. Electrician autorizat Bucuresti execut: inlocuiri de tablouri electrice, montari de lustre, aplice, plafoniere, (0722.761.703 orsicristi@gmail.com

ieftin, daca te hotarasti sa zugravesti, sa renovezi apartamentul, imobilul etc fara deranj si batai de cap apeleaza cu incredere la specialistul tau in finisaje de calitate (0773.886.826/ 0744.372.439 nistor_house@yahoo.com

124. Firma Cleaning va ofera servicii de

125. Firma de constructii executam orice

tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 126. Garduri metalice construim garduri

si porti metalice, terase, copertine, balustrade, scari interioare si exterioare, diverse structuri metalice. 100 L; (0722.768.555

127. HandyMan servicii de curatenie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388 128. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic

la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300 mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acrilic lichid profesionale, 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro

129. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174

130. Inchirieri, intretineri toalete ecolog-

ice, inchiriere, igienizare toalete ecologice, Bucuresti, Ilfov, Targoviste, cabine noi, pe stoc, preturi competitive, servicii de calitate, 50 L; (0754.777.477 toaletee@yahoo.com 131. Inginer constructor cu echipa reno-

vam apartamente inginer constructor,cu echipa de meseriasi, executam lucrari de constructii, renovam apartamente, garsoniere, spatii comerciale, case la rosu. Lucrarile sunt de calitate si seriozitate. (0756.353.755 costinmelinte1986@gmail.com

150. Ionita Construct, amenajari interioare si exterioare, constuctii civie, consolidari, renovari, termoizolatii fatade, placari speciale. Distibuitor materiale pentru constuctii si finisaje; (0726.755.449 it@ionitaconstruct.ro 151. Lucrari amenajari locuinte, echipa

meseriasi din Bucuresti sector 6, executam lucrari de zugraveli, glet, gresie, faianta, parchet, hidroizolatii si termoizolatii la apartamente, case, vile, scari bloc, la o calitate ridicata. 0 (0731.493.492 152. Mobinstal Romania produse case

de lemn, case de vacanta, kituri case, amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti mai multe modele de case lemn pe www.mobinstal.ro (0730.030.380 oferte@mobinstal.ro

182. Servici de curatenie, curatare/spalare saltea, canapea, fotoliu si altele. Oferim si servicii de curatenie general? sau dup? constructor.Bucuresti-Ilfov; (0734.158.058

153. Monitorizare si interventie

183. Servicii curatenie, la domicil-

Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 154. Montaj parchet toate tipurile,

raschetat, lacuit, masini profesionale cu aspirator, preturi minime, seriozitate; www.raschetare-parchet-profesional.ro (0763.798.090 www.raschetare-parchetprofesional.ro 155. Montam absolut orice fel de tigla metalica si din tabla zincata, mansarde, izolatii, ghene de gunoi si mici reparatii. Gheorghe (0737.298.319 156. Montam faianta, gresie, anvelopari

fatade cu schela proprie, montam rigips, glet, lavabila, constructii la rosu, carat moloz. (0721.212.685 157. Montez parchet, toate tipurile, raschetez, paluxez, calitate, preturi minime. Rog seriozitate; (0724.899.781/ 0723.941.718 158. Montez, raschetez si paluxez par-

chet classic si laminat, mester cu multa experienta. (0720.565.423

159. Montez, raschetez, paluxez parchet clasic, laminat, din 1985; (0766.304.178/ 0720.170.233 160. Orice apartamente sau duplexuri, finisari, zugraveli, gresie, faianta, parchet, usi montate, zidarie, tencuieli, rigips, orice fatade, echipa 2, 3 baieti. (0761.143.830 161. Parchet natural stratificat laminat,

montaj, raschetat, intretinere, scari, balustrade din lemn, scule profesionale, preturi convenabile; (0740.794.680

latii electrice 220 V, remedieri instalatii, schimbat tablou electric si altele; (0724.825.019/ 0771.730.839

132. Instalatii mecanica si tapiterie de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com

105. Electrician execut instalatii elec-

133. Instalatii sanitare, electrice, ter-

163. Parchetar montez, raschetez, paluxez masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182/ 0765.718.690

134. Instalator bun si ieftin. (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com

164. Parchetar montez, raschetez orice tip, scari interior, usi, dusumele, zugraveli; (0720.551.903

104. Electrician autorizat execut insta-

trice, tablouri 220-380V, aplice, prize, case-vile, apartamente, convenabil; (0724.129.669

106. Electrician reparatii si montaj,

tablouri electrice, corpuri de iluminat, reparatii instalatii electrice, reparatii tablouri electrice etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; (0761.659.194/ 0740.983.312 107. Electrician, tehnician sisteme

DSVCAM. Montez, repar: prize, intrerupatoare, corpuri iluminat, senzori, tablouri electrice, instalatii electrice, sisteme de:supraveghere video, alarma, antiincendiu (retele structurate). Execut gauri: hota, sustinere dulapuri etc. 35 L; (0741.166.518/ 0733.311.986 Vicollaurentiu69@gmail.com 108. Evacuez mobila, moloz, pamant,

electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

109. Execut faianta si gresie 18 L, glet 7

L, lavabil 4 L, rigips 17 L, tel; (0761.654.773 Stefanmarin681@gmail.com

Execut acoperis tabla zincata, tabla cutata si orice fel de tabla. Plus jgheaburi si burlane. Orice fel de reparatii, jgheaburi, sorturi, opritori zapada. Oferim garantie. Firma autorizata. Cornel; (0735.568.331/ 0765.580.578 110.

111. Execut case la rosu, parchet, gresie, faianta, zidarie, glet, lavabila, zugraveli, sapa, betoane, rigips, polistiren, tencuieli, fatade. Frima sau persoana fizica. Detalii la telefon 1 L; (0745.975.345/ 0765.350.831 sc.cristiconstruct.srl@gmail.com 112. Execut constructii cripte, borduri,

sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432 113. Execut decopertare, faianta, gresie,

parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

114. Execut reparatii felinare, lumanari, punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432

mice, centrale, reparatii urgente; (0775.523.343/ 0764.285.335

Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715 135.

136. Instalator montez, inlocuiesc insta-

latii cupru-ppr, centrala, calorifere, obiecte sanitare, masina spalat, aragaz, robineti, baterii; (0746.243.411 137. Instalator ?i electrician / carotare ?i demolare echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 138. Instalator accesibil autorizat,

aragazuri, apomentre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gaz (0766.257.867

Instalator accesibil non stop execut: instalatii sanitare-termice: apometre, boilere, centrale- calorifere, cazi, chiuvete, wc+rezervor, tevi sparte, robineti, desfundari scurgeri; (0724.600.234/ 0769.856.694 139.

140. Instalator autorizat instalatii

sanitare si termice, reparatii, montez cada, chiuveta, wc, calorifere, orice obiecte sanitare. Garantie, executie rapida; (0722.400.497 141. Instalator autorizat sanitare, ter-

mice, centrale, robineti, ofer factura, garantie (0720.177.760

142. Instalator autorizat monteaza,

repara obiecte sanitare, calorifere, hidrofoare, boilere, coloana apa, gaze, aragaze, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432

143. Instalator autorizat non stop, execut: instalatii sanitare-termice: apometre, cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, baterii, tevi sparte, centrale termice, desfundari, sifoane-scurgeri subsol si canal; (0733.722.294/ 0724.427.666

117. Execut zugraveli, faianta, rigips,

144. Instalator gaze, instalatii incalzire,

115. Execut sapaturi gropi, inmorman-

tari, cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432 116. Execut servicii funerare, transport

162. Parchetar montez, raschetez, paluxez masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182

165. Parchetar, montez, raschetez, paluxez parchet clasic si parchet laminat. Masina cu aspirator. Preturi minime. (0724.608.136 amenajari.interioare80@yahoo.com 166. Parchetar, montez, raschetez, paluxez, masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182/ 0765.718.690 167. Particular zugrav de foarte buna calitate, preturi foarte mici, seriozitate, calitate, promptitudine; (0720.972.538/ 0775.583.762 168. Particular sau firma execut lucrari de zidarie, tencuiala, amenajari interioare, case rosu sau la cheie; (0761.511.679/ 0765.025.220 169. Personal curatenie birouri -

menajere- post fix Personal curatenie birouri Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu,Baneasa. Program lunivineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa,decontare transport. Tel;021.252.3180 (021.252.31.80 170. Placari marmura, gresie, faianta, glet, tapet, izolatii, parchet, tencuieli, decorative, sape, rigips, pret/mp, 10 L; (0747.088.497 171. Pompare beton Bucuresti si impre-

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com 172. Prestez Execut amenajari interioare

gresie, faianta, rigips, gleturi, zugraveli, parchet, tencuieli manuale, sape manuale, glafuri. Exterioare garduri, pavaje, placari polistiren, (0720.150.207 luciantimofti5@gmail.com 173. Prodconfex produce si comercializeaza prin brandul propriu: lenjerie bumbac satinat, lenjerie cotton linen, lenjerie material creponat, lenjerie pentru copii, lenjerie bumbac 100%, (0243.282.943 prodconfex95@yahoo.com 174. Produse pentru tratamentul lemnu-

lui cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro 175. Reconditionari cazi de baie Echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com

parchet, placari, polistiren (carton, tapet); (0720.347.831

sanitare, revizii, proiecte, avize etc., la cele mai mici preturi; (0752.860.181

118. Executam avantajos zidarie, tencuieli rigips, polistiren, zugraveli, pavele, parchet, sapa, faianta, gresie, gleturi, renovari, consolidari, demolari; (0755.125.452

145. Instalator profesionist execut lucrari: sanitare, termice, gaze. Depanare: aragaze, centrale termice, hidrofoare. Montaj senzori gaze electrovalve, termostate ambient. Preturi negociabile. (0730.310.810

176. Repara Acasa mestrii tai in reparatii

146. Instalator sanitar centrale termice,

177. Reparam si executam acoperisuri, burlane- jgheaburi, opritori zapada, orice tip de reparatii; (0738.169.082

119. Executam case de lemn, zero

energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro 120. Executam finisaje interioare,

rigips, zugraveli lavabile, gresie, faianta, instalatii electrice si sanitare et. Preturi negociabile, calitate. (0723.357.608/ 0766.314.400 121. Executam foraje puturi apa Ananova Bucuresti. Foraj de mica si medie adancime, denisipari, intretineri puturi, curatare puturi, foraje puturi adancime apa potabila, apa menajera, alimentare cu apa, foraje apa, foraje fantani. Oferim garantie, 100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 ananova.company@gmail.com 122. Executam zugraveli, glet, faianta, gresie, parchet, polistiren, montam usi de calitate; (0720.459.481

hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, incarcari freon, montaj aer conditionat, instalatii electrice. (0728.633.409/ 0771.722.890

147. Instalator sanitar, Firma noas-

tra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com 148. Instalator sanitar, electrician 24/24

schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com 149. Instalatori, executam lucrari de

instalatii termice-sanitare (subsoluri, coloane, centrale termice, incalzire pardoseala, calorifere, obiecte sanitare, hidrofoare, canalizari) montaj-cupru, polipropilena, polietilena, pex, 1.234 L; (0721.507.109 jackass.hm@gmail.com

Service centrale termice de peste 20 ani, echipa noastra de profesionisti executa operatiuni de service pentru centrale termice - punere in functiune (PiF), intretinere, verificari tehnice in utilizare (VTP) (0749.143.939/ 021.456.73.73 programari@avis-ctservice.ro 181.

se reamenajari, executam lucrari si interventii, electrice, sanitare, mobilier, lacatuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0734.874.870 interventii@reparaacasa.ro

178. Reparatii curente, ai nevoie de

reparatii curente in casa, de montat mobilier, de schimbat prize, intrerupatoare si corpuri de iluminat, de vopsit, de montat rigips, de reparat sau refacut instalatii sanitare si termice. 30 L; (0769.116.770 enigmescu@yahoo.com 179. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L este flexibila la cererea de servicii de paza si protectie existenta pe piata, avand posibilitatea de a satisface necesitatile clientilor. (0769.077.195 office@irbisguardgrup.ro 180. Securitate evenimente, o sectiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

iu, curatam si spalam canapele, saltele, fotolii, covoare si altele cu aparat injectie extractie, aparat abur si detergenti profesionali, (0734.158.058/ 0737.439.954

184. Servicii de administrare imo-

bile, oferim servicii de administrare si mentenanta tehnica pentru imobile medicale (policlinici, spitale, laboratoare), de birouri, rezidentiale, centre comerciale. (0720.050.060 office@administrare-cladire.ro 185. Servicii de alpinism utilitar,

vopsitorie, zugraveli fatade si acoperisuri, placari polistiren. alpin-utilitar.ro (0722.132.475 186. Servicii de curatenie in:

apartamente, case, scari de bloc, firme, banci, cladire birouri, spatii comerciale, lucram in tot Bucuresti-ul, pentru mai multe detalii la telefon; (0768.604.223 187. Servicii de paza si protectie

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri 1. Anticariat Bucuresti, cumparam carti noi si vechi, din orice domeniu si orce cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc, deplasare gratuita, (021.315.87.04/ 0731.407.474 2. Centrul de Formare Profesionala Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii barman, bucatar, vanzator, inspector resurse umane, instalator, lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (021.255.52.71 eurodeal33@hotmail.com 3. Curs engleza restrans. Curs

engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu 4. Curs ofiter protectie date DPO, Regulamentul GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.309 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro

eficiente prin recrutare, training si controlincredere, responsabilitate, beneficii, clienti, implicare, securitate. (0769.077.195/ 031.437.09.08 office@irbisguardgrup.ro

COR 352130 Au inceput inscrierile la cursul de Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control accesBd.Iuliu Maniu nr.7 APACA) 700 L; (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com

188. Servicii de protectie si paza

6. Cursuri acreditate recunoscute

Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 189. Servicii instalatii gaze Bucuresti-Ilfov autorizare ANRE ,executam lucrari de calitate in domeniul instalatiilor de gaze si termice la cele mai bune preturi. Proiecte la cheie pentru toate instalatiile de gaze natural: proiectare, executie, instalare, punere in functiune si intretinere (0721.631.761/ 0788.388.625 contact@victoriaglobal.ro 190. Sisteme de automatizare de calitate superioara Companie cu experienta in domeniul automatizarilor, oferim consultanta, montaj si mentenanta pentru sisteme de automatizare pentru instalatii electrice, incalzire, ventilare, dar si sisteme de securi. (0733.693.363 r.viziteu@berolec.com 191. Sisteme supraveghere video

profesionale retele structurate, sisteme detectie incendiu, acces control, automatizari, autorizare, analiza risc, proiect tehnic, videointerfoane, reclame led programabile, bariere automate, porti automatizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116 contact@titannet.ro 192. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

193. Sobar execut sobe teracota cu si

fara materialul meu, gratare, seminee, repede, bine, neg. (0723.004.446 194. Tai lemne drujba, asez, sparg cu

toporul, oriunde e nevoie, (0720.294.432

195. Tamplarie PVC tamplarie PVC Germania cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0722.511.311 196. Tencuieli mecanizate, amenajari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre: tencuieli mecanizate, zugraveli si renovari, instalatii electrcie, termice si sanitare. (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro 197. Termopane tamplarie pvc- ferestre

si usi- Rehau, Gealan, Veka, Salamander,Extruplast. Garantat cel mai bun pachet calitate-pret. Suna si cere oferta, nu costa nimic si vom raspunde prompt. Plase gratuit; (0721.863.072 termopane.top@gmail.com 198. Termopane Germania, la pret de

fabrica, montaj si transport gratuit; (0721.511.311

199. Termopane, Tamplarie Aluminiu / PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usa-garaj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu 200. Tigla metalica Plannja Suedia, tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 mm, profile industriale, jgheaburi inclusiv jgheaburi dreptunghiulare si burlane, accesorii pentru acoperis, ferestre de mansarda (0727.773.255/ 0745.181.239 vitenconstruct@yahoo.com 201. Zugrav cu experienta, execut gleturi, sape, gresie, faianta, parchet, zugraveli etc., la cele mai mici preturi; (0752.860.181 202. Zugrav execut, gresie, faianta, par-

chet, tapet etc. Ciprian; (0760.715.746

203. Zugrav, execut zugraveli, glet, gre-

sie, faianta, parchet, polistiren, reparatii, glafuri; (0727.376.804

204. Zugrav, glet 8 L, lavabil 5 L, tencuiala 10 L, sapa 10 L, polistiren 25 L, faianta, gresie 25 L, rigips 15 L, apartament la gata 1.500 euro, curatat 5 L, tinci 7 L, parchet; (0734.213.858 205. Zugrav, parchet, faianta, instalatii

sanitare, glafuri, zugraveli; (0727.957.787

206. Zugrav, zidar, execut zugraveli, rigips, gleturi, faianta, reparatii, placari, montaje, calitate, seriozitate; (0727.251.833

5. Curs tehnician sisteme de securitate

Uniunea Europeana coafor, frizerie, manichiura-pedichiura, unghii false, cosmetica, masaj, make-up cu practica din prima zi. (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com 7. Cursuri autorizate si acreditate in Bucuresti Bestcor Training Center o gama variata de cursuri autorizate si acreditate din domenii diverse. Pregatim periodic oferte si pachete de cursuri, preturi reduse, plata in rate si inscrieri online! 520 L; (021.315.20.20/ 0744.660.448 contact@bestcor.ro 8. Cursuri calificare peste 100 meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com 9. Cursuri calificare-formare profesion-

ala. Asociatia Bucharest Business School.Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com 10. Cursuri de limba engleza si ger-

mana, pentru copii, elevi si adulti. Alege programul de curs oferit de Global Learning. Vrei sa inveti limba engleza sau germana? Inscrie-te acum. Grupe de cel mult opt cursanti.Str Ion Racoteanu, sector 3. (072364817 info@cursuri-germana-engleza.ro

Cursuri domeniul financiar, piata de capital atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pregatire profesionala pentru specialistii in domeniu (021.327.11.80 office@cpf-millenium.ro 11.

12. Cursuri operator calculator. Cursuri de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist

Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issanails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issa-nails.ro 14. FEG Education organizeaza

cursuri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091 15. Germana si engleza, germana si engleza meditez orice nivel intr-un cadru organizat si conditii excelente. Bucuresti sector 1. Professor cu experienta 50 L; (0728.893.860 16. Gradinita Yannis & Yasmine nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178 17. IELTS, TOEFL, CAE, conversatie cu

profesor nativ. Pregatire in limba engleza cu profesor vorbitor nativ din Anglia. Meditatii IELTS, TOEFL, CAE, indurmare pentru scrierea de eseuri, editarea proiectelor speciale si aplicatiilor pentru universitate. 140 L; (0770.723.202/ 0773.370.948 symbolsandsigns7@gmail.com 18. Instructor auto pt. Scoala de Soferi

Dinu (0769.555.777 dinuautototal@yahoo.com

3

19. Invatamant la distanta (fara frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 20172018. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro

7. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist makeup artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com

20. Matematica (sotul,48), romana (sotia,45), V-XII. Titulari, experienta 18 ani meditatii. Nici un picat bac, 10 mate admitere liceu 2013, 10 mate bac 2012 si 9,8 in 2017, 20 lei/ora; (0730.434.041

8. Mickey si Minnie sufletul petrecerii, prezenti acum la orice eveniment din viata dumneavoastra. 200 L; (0764.946.747 alinutza_craciunitza@yahoo.com

21. Matematica, Info, orice nivel V

- XII, recuperari, intensiv, pregatire subiecte testari, bac., experienta, engleza, convenabil; (0726.803.036

22. Matematica, info, fizica, recu-

perari, intensiv, orice nivel V-XII, pregatire subiecte testari, bac, experienta, engleza; (0726.803.036

23. Matematica, profesor sedinte individuale, domiciliul elevului, rezultate rapide garantat. Programa Ministerului Invatamantului. Comod sigur si eficient. (0754.916.860 24. Matematica, profesor, orice zona sedinte individuale, domiciliul elevului, rezultate garantate. Programa Ministerului Invatamantului. Experienta = zero sapte sase unu noua doi noua sase sapte opt (0761.929.678 25. Meditez matematica fizica orice nivel, profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-end-uri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com

9. Pachete pentru nunta, aranjamente florale naturale si artificiale in regim de vanzare si chirie, vestimentatii si accesorii nunta si botez, invitatii, decoratiuni si cadouri (0720.604.178 bibanu888@yahoo.com 10. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru

evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com 11. Servicii catering Tosca Food ofera servicii catering la preturi avantajoase. Oferim comision pentru contracte catering. Detalii la telefon (0744.831.505

12. Villa party, house party, jacuzzi, club Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

26. Meditez matematica, fizica, orice

nivel, la domicilul elevului; (0723.491.828

27. Ofer meditatii clasele 0-4, doamna

foarte calma si serioasa ofer meditatii incepand cu clasa 0 pana la clasa 4. Ador copiii, iar ei se ataseaza foarte repede de mine, am experienta lucrand cu copiii de 3 ani de zile. 20 L; (0766.401.211 laura.sto.laura@gmail.com 28. Pregatire cursuri si examene engleza/germana pregatire pentru Engleza cls I- VIII si Germana pt promovare ex interviu cls 0 Goethe + cls I IV. Conversatie exclusiv in limba aleasa. Testari nationale si examenele Cambridge-YLE, KET, PET, FCE. 60 L; (0747.471.595 julia_schvob_ro@yahoo.com 29. Pregatire examene si cursuri

engleza, germana Meditatii pentru bacalaureat si admitere facultate. Engleza, germana, matematica, chimie, biologie, alte materii si profesori selectati pe baza rezulatelor obtinute anterior cu elevii. Vezi detalii. 1 L; (021.795.34.14 office@accesis.ro 30. Profesoara cu experienta ofer medi-

tatii la limba romana, orice nivel, la domiciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. (0746.398.753 31. Profesori matematica, fizica, informatica, meditam cls. 5-12, Bac, admitere facultate la domiciliul elevului; (0726.366.652 32. Scoala de meserii autorizate, sprijin

angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com 33. Scoala Postliceala FEG Bucuresti face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. (021.311.10.54/ 0788.424.314 34. Traduceri autorizate Real Transla-

tions Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@realtranslations.ro 35. Traduceri pe loc acte auto Germania, Austria si Anglia. Acoperim sector 5, Prelungirea Ghencea, Magurele, Bragadiru, Clinceni, Cornetu, Mihailesti. Pentru alte zone trimitem prin curier, 10 Ron, 70 L; (0738.930.635 traducerigermanaengleza@yahoo.com

Evenimente, petreceri 1. Accesorii de petrecere, cele mai vesele si creative articole si accesorii de petrecere: farfurii, pahare, servetele, coifuri, trompete, baloane, decoratiuni, lampioane, artificii, confetti, lumanari party (0758.222.203 office@accesoriidepetrecere.ro 2. Animatori copii, ursitoare, botez, echipa tanara si plina de viata, studenti, Seeria Events; (0773.963.044 3. Avenue Business Lunch, pentru

un pranz cu stil, 19 Lei – trei feluri de mancare incluse. Avenue Business Lunch va fi lansat pe 8.01.2018 si isi va primi oaspetii de luni pana vineri, intre orele 11.00 – 15.00, pe Sos. Pipera 4648 19 L; (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro 4. Cameraman si fotograf experienta, magneti cadou oferta, marturii magnetice cadou, filmare full hd si fotografii artistice nelimitate. Oferim servicii de calitate, sedinta foto inclusa, dvd uri personalizate, miniclip artistic. 2.000 L; (0760.182.953/ 0770.576.274 serbanescumariusgabriel@yahoo.com 5. Formatia WOW Band, Cu Formatia WOW Band va puteti bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, cover-uri, pana la autenticul folclor. (0769.630.501 contact@wowband.ro 6. Foto, video nunta si botez Opreste-te din cautare. Pe www.luxfotovideo.ro ai cea mai buna oferta de servicii foto-video pentru nunta, botez si alte evenimente. Foto+video botez: 1000-1.500 lei. Foto+video nunta: 1.500-2.000 lei (0751.011.001 luxfotovideo@yahoo.com

Îngrijire personalå, sånåtate 1. asistenta medical asistenta medical pentru camin de batrani Domnesti (Ilfov). (0722.462.671 2. Bone si menajere Bucuresti si

zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro 3. Cabinet stomatologic, Dynamic Dental Drumul Taberei: ofera servicii complete stomatologice, la cel mai inalt nivel profesional: implantologie, parodontologie, protetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, gutiere anti sforait. (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com 4. Camin batrani Floriana House oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 5. Camin de batrani Acasa. Camin de batrani angajeaza infirmiera si asistenta in Ilfov; (0722.462.671/ 0769.840.200 sctoro95@yahoo.com 6. Camin de batrani Bunica Ecaterina, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302 7. Camin de batrani Martha, curte

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata. (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com 8. Camin varstnici ofera ingrijire permanenta, servicii de calitate intr-un mediu civilizat cu rezultate foarte bune. Asistente, medic familie, med. geriatru, med. psihiatru, med. neurolog, kinetoterapeut, 2.200 L; (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com 9. Casa de ingrijire pentru varstnici. Vechime de peste 10 ani. Cauti camin de batrani / o clinica geriatrie / azil batrani in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata in Ghermanesti este locul pe care si-l doreste orice batran (0731.920.920 icassian@yahoo.com 10. Celulita, stres, oboseala. Acum aveti ocazia ca in linistea casei dvs. sa va relaxati, eliminati oboseala si aspectul cojii de portocala de pe fese, coapse si abdomen prin cel mai revolutionar si natural masaj anticelulitic 69 L; (0753.371.255 11. Complex Sportiv Extreme, sala

fitness dotata cu aparatura moderna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar. (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com 12. Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 amghita@yahoo.com 13. Consultatii si investigatii oftalmologice, camp vizual computerizat, OCT, biometrie, prescriere lentile de contact, laser YAG, optica medicala; prescriere, executie, interventii chirurgicale. (021.324.63.98/ 0722.225.227 costescu_ioana@yahoo.com 14. Doamna 43 ani ofer masaj de relaxare domnilor. Seriozitate si discretie. Intre orele 10.00-20.00, Drumul Taberei, Favorit, 70 L; (0763.781.778/ 0753.181.317 15. Eliminarea tumorilor eficient, rapid, noninvaziv Terapeut, Buc, elimina tumorile numai cu dovezi stiintifice, 3 ecografii ca dovada. Metoda proprie, pt. 95% dintre tipuri (cele la sani, cap, piele, membre-eficienta 100%), nu reactii adverse, plata dupa; (0745.076.300

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

16 martie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com 16.

Ingrijire si supraveghere batrani servicii sociale primare, servicii sociale specializate pentru persoane in varsta si cu dizabilitati; gazduire batrani; asistenta medicala, ingrijire, socializareCapacitate primire 158 de persoane (0266.364.126/ 0744.515.360 sf.elisabeta@caritas-ab.ro 17.

Ingrijire, tratament, recuperare varstnici centru rezidential pentru ingrijirea, tratamentul si recuperarea persoanelor varstnice, Bucuresti, sectorul 1. Sprijinim permanent varstnicul ce se afla in situatie de dificultate (0767.914.722 contact@resedinta-victoria.ro 18.

19. Servicii medicale stomatologice. Ai

card national de sanatate? Poti beneficia de unele tratamente stomatologice gratuite sau decontate de casa nationala de asigurari. Pentru detalii sunati la nr. de mai jos: (0721.718.112 20. Tratamente stomatologice profesioniste -Tratamente ORTODONTICE de calitate;-Tratamente endodontice la MICROSCOP;Interventii CHIRURGICALE complexe: inserare de implanturi care necesita sau nu aditii osoase;Servicii protetice (0744.549.003/ 031.109.52.91 prelipceandaciana@yahoo.com 21. Unghii cu gel toate noutatile in materie de unghii Yly stilist protejist realizez: constructie gel, intretinere gel, gel pe unghia naturala, manichiura semipermanenta, french, tips, pictura, pedichiurapreturi fara concurenta, dotari noi (0722.612.915 constantimob@yahoo.com

Masaj 1. 3R Masaj. Masaj somatic, reflexogen,

terapeutic sau mixt. Gimnastica fizica, respiratorie si mentala. Indrumare pentru adaptarea programului la stilul tau de viata. 0738638999 sau masaj.golivu.com. (0738.630.999 2. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 3. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 4. Adina, Unirii, doamna matura, inalta,

foto reale, ofer masaj erotic domilor maturi si manierati in locatia mea, zona Unirii, Nerva Traian, poze reale, discretie, igiena, seriozitate, rog nu deranjati inutil. 300 L; (0748.140.321/ 0733.709.046 5. Adriana, locatie discreta, poze reale

neprelucrate domnisoara educata, chip angelic, ofer masaj de relaxare, body to body si erotic, prin tehnici de masaj. Lasa-ti trupul sa experimenteze atingerile tandre ale unei maseuze profesioniste, (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 6. Alex, maseur terapeut ofer masaj de relaxare, body massage, general si corp la corp. Te simti obosita, singura, stresata, simti ca nu ti se ofera atentie si ai nevoie de relaxare si validare. Atat la domiciliu si hotel, cat si la mine, zona Victoriei, 99 L; (0772.734.011 7. Alexa noua in zona masaj de calitate

pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047 8. Alexandra de azi, in locatie, 28 ani, satena 1, 75, 55 kg, sani nr 3, Vino la un masaj total. Vei fi foarte multumit, promit. Program 10-19. 60 L; (0748.526.129 9. Alexandra Drumul Taberei 93/RAUL

DOAMNEI stil si eleganta te invit la mine acasa sa iti ofer masaj de relaxare, cu uleiuri aromate, dus, aromatherapy, discretie si igiena max. Prog 12-23, cer si ofer seriozitate, 150 h/ora. 80 L; (0738.191.485 10. Alexia, te astept la mine pentru o ora de relaxare prin arta masajului erotic si de relaxare, locatie centrala placuta cu o ambianta frumoasa, 100 L; (0767.628.985 11. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza,

Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 12. Alice 27 ani, poze reale, astept

16. Alina, reala, I speak english, poze reale, singura in locatie. Tu domn manierat, te astept sa petreci clipe minunate alaturi de mine, sa fii rasfatat cu un masaj de relaxare, 150 L; (0747.910.530 17. Alis, terapie medicala: disfunctia

erectila, punctul VC6, oceanul energiei, luni-vineri 10:00- 20:00 sedinta 90 min/175 Ron. Sambata 10:00-18:00, happy-hour 16:00-18:00. 150 L; (0770.846.094 18. Aliyna, una dintre putinele maseuze

care au poze reale, asta pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac, sa te relaxez cu diferite tehnici de masaj, locuiesc singura, zona metrou Timpuri Noi. 100 L; (0729.797.491 frumoasa_alina20@yahoo.com 19. Am revenit, poze reale, buna, Sara,

blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, te astept la mine pentru masaj de relaxare placut, locatie curata si discreta, pozele imi apartin. Zona rond Alba Iulia, 120 L; (0720.184.898 20. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si

cu o eleganta aparte ofer masaj de relaxare in locatia mea discreta luxoasa in zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399 21. Ambianta si rafinament, daca esti

in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457 22. Ambianta si rafinament. Cauti ceva

inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 23. Ana buna sunt Ana, te astept in locatia mea pentru a petrece clipe de neuitat, masaj, cer si ofer discretie si igiena maxima, pozele imi apartin in totalitate, singura in locatie nu raspund la sms nr privat 200 L; (0721.308.203 24. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, Baba Novac, program 10-17; 50 L; (0725.044.235 25. Ana, buna sunt Ana, te astept in

locatia mea pentru a petrece clipe de neuitat, cer si ofer discretie si igiena maxima ofer masaj de relaxare body masaj nu raspund la sms nr privat. 150 L; (0721.308.203 26. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experi-

enta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875

27. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii

servcii de masaj de relaxare, Obor 100 L; (0763.965.595 50. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter, 50 L; (0774.929.887

relaxare prin tehnicile masajului erotic si terapeutic intr-o locatie de lux centrala, 100 L; (0767.628.994

29. Andra, doamna serioasa si educata

ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si manierati la domiciliul meu. Cer si ofer discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 30. Andra, Magheru bruneta siliconata,

poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923 31. Andreea te invit la mine pentru o

ora de relaxare prin tehnicile masajului erotic si de relaxare intr-o locatie centrala si de lux 100 L; (0769.956.771 32. Andreea 35 de ani. bruneta matura cu experienta in masajul total de relaxare te astept sa te bucuri de surprizele oferite de mine. zona Stefan cel Mare Stadion Dinamo. 100 L; (0732.658.008 33. Andreea, 29 ani Dristor 2, draguta si finuta, vino sa iti ofer un masaj de calitate. Fara graba, 150 Lei /h. Mai multe detalii la telefon 60 L; (0764.093.732 34. Andreea, 29 ani, Dristor 2 metrou, senzualitatea si feminitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza. Discreta, cu bun simt si bune maniere, ofer masaj erotic si de relaxare la mine acasa. Mai multe detalii la tel 60 L; (0764.093.732 35. Andreea, am revenit, sunt aici pen-

tru a-ti face un masaj de relaxare, vreau si daruiesc discretie si igiena maxima, te astept in locatie usor accesibila si discreta, pentru mai multe informatii nu ezita sa suni. Titan. 80 L; (0723.192.086 36. Antonia, 24 de ani, bruneta slim,

78. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 79. Diana masaj massage visit hotel or your apartment Diana, nice to meet you. I am brunette, senzual and I can make you a very good massage. My meticulous eye for detail ensures each encounter is tailored to your innermost desires. Relax massage, erotic. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 80. Diana massage, masaj, visit hotel or

52. Bruneta 28 de ani, finuta, tandra

your apartment, Diana, senzual lady, brunette, slim , elegant and expert in massage make you feel your senses , gentle. Hotel visit only or visit at your apartment. Call for details. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

53. Bruneta focoasa si pasionala, tan-

81. Diana noua in zona, daca vrei cu adevarat sa-ti vezi visele implinite vino alaturi de mine pentru un masaj de relaxare al corpului si al mintii zona Stefan cel Mare stadion Dinamo; 80 L; (0799.633.655

51. Bruneta selectiva ofer masaj de

relacsare domnilor seriosi in locatia mea discreta zona rond Alba Iulia, 300 L; (0732.855.248 ofer masaj total domnilor generosiintr-un ambient placut la domiciliu meu. Titan Bd. Theodor Pallady, 80 L; (0721.821.385 adelacristina2003@gmail.com dra si rabdatoare cu mult bun simt, te astept in compania mea pentru un masaj de vis. Detalii la tel. Drumul Taberei. Andreea, 100 L; (0761.622.032 54. Bruneta, 28 de ani, finuta, tandra,

ofer masaj de relaxare domnilor educati si foarte curati. Zona Dristor, 50 L; (0733.782.676 55. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de

82. Diana, best massage, masaj, visit

hotel or your ap Diana, brunette, slim, very elegant and expert in massage make you feel very good. Hotel visit or visit your apartment. Elegance and sweet. Best massage (masaj). Unirii, Arc Triumf, Victoriei. Call me. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

relaxare la domiciliul meu, pt mai multe detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

83. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960

56. Bruneta, inalta, frumoasa, poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter 50 L; (0774.929.887

84. Doamna 34 ani, experienta, atestat,

57. Casatorita, Sara, doamna matura,

85. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg,

ofer masaj de relaxare profesional, masaj terapeutic, cervical, lombar, capilar, locatie centrala, dicretie, o sedinta dureaza o ora si se efectueaza pe masa de masaj. 100 L; (0732.937.889

doresc ceva mai mult de la viata. Nu ofer si nu caut sex. Ador masajul. Fotografii reale, zona P-ta Unirii, vila de lux. 150 L; (0738.530.542

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com

58. Catalina sweety, maseuza brune-

86. Doamna 40 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Detalii la telefon; 100 L; (0746.309.905

ta, noua in domeniu, zona centrala, program flexibil 11.00-23.00, detalii suplimentare la tel. 150 L; (0720.201.812 catalina_20_sweety@yahoo.com 59. Cauti ceva inedit, am creat special

pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 60. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit

61. Cel mai nou salon din Bucuresti

daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com 62. Central best Universitate. Daca anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj. Contacteaza-ma, 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 infolamour@yahoo.com 63. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit

vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 64. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 65. Cristina 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035 66. Cristina, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt detalii suna-ma, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 67. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

87. Doamna Irina blonda matura, slim, cu un fizic de invidiat, recent divortata, doresc sa gust din placerile vietii si sa nu ma mai simt neglijata. Sunt maseuza cu experienta si doresc sa cunosc domni discreti, generosi, 150 L; (0733.911.204 discreterosrl@gmail.com 88. Doamna matura, 51 de ani, elegan-

ta, discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor non-stop, 200 L; (0752.411.698

89. Doamna matura, am 30 ani sani nr 3 bruneta cu parul lung te astept in locatia mea luxoasa pentru ati oferi un masaj relaxant pentru toti domni care stiu sa aleaga experienta si bunul simt, 50 L; (0725.397.305 90. Doamna matura, am revenit, am 50

de ani, sunt singura, plinuta si te astept la un masaj menit sa-ti relaxeze tot corpul. Piata Romana; 50 L; (0738.268.040

91. Doamna matura, terapie medicala:

disfunctia erectila, punctul vc6, oceanul energiei situat sub ombilic. Luni -vineri 10:00-20:00, happy-hour 10:00- 12:00, sambata 10:00-18:00, sed 90 min/175 ron. 150 L; (0720.377.471

92. Doamna matura, pasionala, la mine

sau la tel. 15 m, o adevarata doamna, elegata si pasionala, cu sani mari naturali te voi alinta cu un masaj body-erotic nud, mici surprize. central, parcare. la tel. 5/15 min., (0724.991.362 93. Doamna, 45 ani, educata, ofer masaj de relaxare doar la tine sau la hotel. Speak english 150 h. Program de la 8-20. Anunt valabil doar pentru Buuresti, 150 L; (0725.494.605/ 0738.575.700 florentinacrt@yahoo.com 94. Doamna, Matura experimentata in arta masajului te invit sa traiesti o experienta care fiecare barbat merita sa aiba parte. Locatie centrala foarte curata. uleiuri finela fel si momentele. 200 Ron jum de h, 300 Ron/h 300 L; (0733.844.526 95. Doar pentru deplasari hotel, domicil-

iu Bruneta frumoasa, 22 ani, sani nr. 4, 58 kg, 175 cm, fund bombat, ten alb, ma deplasez la domiciliu sau hotel, ofer servicii de masaj domnilor interesati, mai multe detalii la tel., 400 L; (0799.266.202

107. Evelin, bruneta, selectiva, 21 ani, poze reale, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, bd. Decebal. 100 L; (0724.405.204 108. Excess Massage, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

134. Madalina, Unirii, buna, eu ma numesc Madalina, sunt o bruneta stilata, o doamna nonconformista si deschisa catre provocari, am 35 de ani, 1.65 m, 60 kg si ofer diverse tipuri de masaj dlor discreti numai in locatia mea. 150 L; (0720.417.718 135. Mall Vitan, masaj total noua in zona, poze reale, tanara bruneta, 24 ani, 1.69 cm, 50 kg te astept in locatia mea cocheta, discreta si curata pentru momente de maxima relaxare. Masaj total de relaxare. 80 ron-30 min. 120 ron1h. 80 L; (0767.470.647

110. Fete noi, locatie lux, simte atingerile

137. Masaj Andra 21 de ani, tanara, fru-

164. Masaj placut de relaxare inainte de

patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 111. Finuta si draguta, te astept intr-o

locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Unirii, Zepter. 60 L; (0725.473.852 112. High class Nicole, poze reale 100%, domnisoara inalta, slim, educata, te invit in locatia mea din zona Cotroceni pentru a da frau imaginatiei printr-un masaj pasional. Iti garantez ca experienta va fi de neuitat iar satisfactia deplina, 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 113. Inna, miniona, o doamna cu un car-

acter aparte, matura, mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841

114. Irene, masaj la tine sau la hotel Bruneta cu forme iti pot oferi un masaj de vis. I also speak english, masaj (massage) la hotel sau la tine. Programare cu 1 h inainte, 350 L; (0766.699.417 irene2018irene@yahoo.com 115. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-

te purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

116. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 117. Jolie te asteapta pentru un rasfat

brazilian, buna, numele meu este Jolie sunt 100% brazilianca te astept intr o atmosfera discreta in cea mai deplina curatenie pentru a te rasfata cu un masaj asa cum meriti. I speak english; 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 118. La hotel ma deplasez la tine la hotel

pentru a-ti oferi o ora de placere prin arta masajului si prin alte tehnici bine cunoscute sau la mine in locatie pretul este mai mic daca vii tu la mine, 100 L; (0767.629.025 119. La mine zona Vitan, masaj total de

relaxare, buna sunt Bianca, te astept in locatia mea curata si discreta din zona Vitan. Poze 100% reale, dovedesc cu tatuajul. Masaj total de relaxare 80 ron30 min 120 ron-o ora, mai multe detalii la telefon. 80 L; (0786.612.304 120. La mine, Maria 30 de ani ofer masaj

terapeutic si de relaxare locatie Dristor Camil Ressu multe detalii la tel. 60 L; (0720.522.833 121. La mine, Vitan mall, te astept in

locatia mea intima si curata pentru momente de maxima relaxare. Masaj total. Bruneta 1.69 cm/50 kg/24 ani. 30 minute-80 lei,1 h-120 lei. 80 L; (0767.470.594 122. LA MULTI ANI 2018 Excess Massage va invita sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660 123. La tine mine hotel. Doamna 32 ani,

masaj de cea mai buna calitate, locatie centrala, discreta, pt. mai multe detalii ma poti suna, 100 L; (0740.757.565

124. La tine sau la hotel Alina, maseuza

96. Domnisoare senzuale Masajul erotic este un amestec de pasiune si relaxare,fiind o metoda extraordinara de manifestare a respectului fata de trup si suflet. Piata Romana. Program 12-04, (0732.889.966/ 021.316.88.38

cu experienta, 26 ani, curata, discreta, ofer servicii de masaj domnilor cu bun simt, pozele sunt reale si recente (nu insista). Call me for more details, 200 L; (0723.825.710

moasa si satisfacatoare, ofer masaj de relaxare doar la tine sau hotel, poze %100 reale. Cer si ofer seriozitate. Pentru mai multe detalii la telefon. (0738.590.092 138. Masaj Buna, sunt noua in domeniu dar cu destula experienta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare asa cum iti doresti, plus alte mici fantezii care sa te conduca pe culmile extazului, 100 L; (0755.948.888 139. Masaj de relaxare Doar cateva zile

in Bucuresti La mine sau la hotel Tel,. 150 L; (0764.182.119 140. Masaj de relaxare la domiciliu dvs.

sau la mine, pt. domnisoare, doamne, domni. Ovidiu 100 L; (0743.864.053 ospanache@gmail.com 141. Masaj O doamna sociabila, comunicativa te astept in locatia mea din zona Veterani pentru a te relaxa intr un cadru intim si dicret cu numai 50, 100 sau 150 ron; (0738.143.336 142. Masaj cu de toate, Doamna Rep. Mod. cu experienta in arta masajului de relaxare, te astept intr-un ambient placut si discret, igiena, mai multe detalii la tel., (0758.804.949 Raissarusu@yahoo.com 143. Masaj cu stapana fantezia masaju-

lui cu o stapana cu o vasta experienta si un ambient select non stop la sms 1554 cu text masaj sau la telefon; (0906.120.860/ 1554.000.000 mirunaarmin@yahoo.com 144. Masaj de relaxare cu ucrainence, te invit la un masaj de relaxare cu sauna si jacuzi intr-un ambient discret si placut; 150 L; (0759.109.449 Raissarusu@yahoo.com 145. Masaj de relaxare pt domni, doamne si domnisoare Doamna, masaj profesionist de relaxare, tonifiere, intretinere corporala, lombar, cervical. Bucuresti, sector 1 75 L; (0731.093.149 liviu.c.georgescu@gmail.com 146. Masaj de relaxare totala la domicili-

ul meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188 147. Masaj de relaxare, tanar casatorit,

curat, fizic f placut, ofer masaj de relaxare, doamnelor si domnisoarelor. Rog seriozitate si discretie! Multumesc; (0752.301.512 148. Masaj de relaxare, 36 ani rep. Mold, masaj de relaxare fara graba cu o maseuza cu experienta in arta masajului de relaxare la domiciliul meu care se afla in centrul orasului la Universitate, discretie si igiena cu siguranta, (0758.804.949 popa_popa@yahoo.com 149. Masaj de relaxare. buna te astept

la mine in locatie pentru a avea parte de un masaj de relaxare facut pe tot corpul cu atentie, fara graba, pentru mai multe informatii suna-ma, 70 L; (0768.951.486 150. Masaj delicios Vip Obsession Mas-

sage te invita sa petreci momente memorabile in salonul nostru de masaj de lux. Avem cel mai delicios masaj senzual. Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele o gasiti, 200 L; (0755.141.868/ 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro 151. Masaj Dristor, te astept la mine

pentru un masaj revigorant, 100 L; (0784.691.818 152. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 153. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253

69. Cristina, Claudia, Madalina, Miruna, Laura, si colegele te asteapta intr-o vila de lux unde vei descoperi cele mai frumoase domnisoare. Poze reale 100%. Zona Domenii. La Exclusive Masaj este locul ideal pentru un masaj perfect 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

97. Donna in Baba Novac, Dristor, 100% bucuresteanca versata, adaptabila si intelegatoare. 300 L; (0726.894.837

relaxare la domnilor generosi si la persoane cu caracter poze reale ma deplasez. 100 L; (0768.689.770

98. Dristor, buna, doamna bruneta, ofer

126. Larisa 24 ani, Brancoveanu, dom-

70. Cuplu, tineri casatoriti, ea 25 de ani,

99. Dristor, Diana ma numesc sunt o fire comunicativa, te invit in compania mea sa petrecem clipe unice impreuna prin masaj. Zona Dristor, MihaI Bravu langa KFC, Kaufland, 100 L; (0767.791.309

nisoara discreta, finuta, frumoasa, blonda cu ochii albastri, maseuza cu experienta, o fire calda si calma, foarte dulce, ofer diverse tipuri de masaj intr-o locatie intima si discreta. 150 L; (0738.530.561 sweetpleasure@yahoo.com

experience, seductie erotica cu domnisoare frumoase si sexy intr-o atmonsfera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj orice serviciu ales este realizat in cele mai bune conditii de catre superbele noastre maseuze; 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com

127. Larisa, la mine sau hotel, ofer

155. Masaj erotic special Te invitam sa

38. Atingeri pasionale. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 39. Atingeri patimase. Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 40. Atingeri senzuale, masaj senzual,

atingeri delicate pentru trupul tau. Domnisoare deosebite. Cadru sigur si discret. Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ 021.316.88.38 41. Atractiva, 33 ani discreta, atenta la

cerintele tale, ofer domnilor manierati masaj tantric la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena, 300 L; (0729.220.079 cautcolega@yahoo.com

43. Blonda ofer masaj de relacsare ter-

44. Blonda apetisanta, cu experienta in masajul de relaxare te invit la o sedinta de relaxare la domiciliul meu. Pentru alte detalii ma poti.., 100 L; (0731.755.042 45. Blonda, reale 100% 30 de ani 58 kg

vino la mine te astept la un masaj erotic domnilor maturi si manierati zona Zepter 40 L; (0768.519.135 46. Blonda, foto reala 100%, noua pe

site, blonda selectiva, ofer masaj de relaxare si alte tipuri in locatiea mea, (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com

el 30 de ani oferim masaj de relaxare celor interesati. Mai multe detalii la tel. 150 L; (0784.699.924

71. Daria, vrei sa te relaxezi? Te invit la

mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului terapeutic, uleiuri fine, atmosfera placuta, locatie centrala. 100 L; (0761.548.965 72. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg

30 de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter 50 L; (0763.154.254 73. Darya, buna sunt o bruneta finuta,

curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase pentru mai multe detalii suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 74. Denisa, the best massage in town

I’m waiting for you in my location or in your hotel room, 200 L; (0724.486.010

75. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro

76. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 77. Dessiree Masaj, masajul erotic

oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

servicii de calitate, masaj de relaxare si tonifiere, la mine acasa. Locuiesc singura. 50 L; (0733.782.676

100. Dristor, Diana ma numesc sunt o

fire comunicativa, te invit in compania mea sa petrecem clipe unice impreuna. Zona Dristor, Mihai Bravu langa KFC, Kaufland, 100 L; (0767.791.309 101. Dristor, noua pe site, 19 ani, 1.70,

50 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detali tel., 100 L; (0742.773.895 102. Dristor, noua pe site, Alina 28 ani,

1 65, 45 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, etc, discretie si igiena maxima, mai multe detali tel. 150 ora 100 L; (0761.740.301 103. Eleganta, pasiune, erotism,

masaj, doamna matura 48 de ani, sani mari, te voi alinta cu un masaj incendiar, body-erotic nud plus alte momente placute, intr-un cadru intim, discret. Seriozitate, parcare. 100 L; (0729.443.193 104. Eroi Revolutiei, buna sunt Alina, te

astept la un masaj de relaxare de calitate. Pozele imi apartin 100%. Locatie foarte curata 100 L; (0762.867.216

105. Estera, 50 ani plus, masaj terapeu-

tic si de relaxare. Garantez eficienta si igiena Locatie de lux, discretie, intimitate. Doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287 106. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

162. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906 163. Masaj massage visit hotel or your apartment Diana, visit hotel or your apartment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te pot face sa te simti ca in rai, fac foarte bine masaj, massage la hotel sau la tine. Alege-ma si vei reveni garantat!! 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

37. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor !!! www.masajclub.ro (0727.861.111

fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

136. Mall Vitan, masaj unic si clipe unice, buna, sunt Maria, daca anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj, 100 L; (0757.702.170

68. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

de relaxare la domiciliu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

161. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,

109. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com

vino sa te bucuri de un masaj de relaxare plin de surprize, nu vei regreta, Stefan cel Mare, Aurel Vlaicu. 80 L; (0726.470.535

apeutic cervical, inghinal, in locatia mea de lux amenajata special pentru tine pentru a-ti oferi cele mai bune servicii, 200 L; (0732.568.368

15. Alina, 21 de ani Maseuza supla si manierata. Sunt foarte atenta cu tine domn pretentios. Te astept intr-un ambient intim si curat pentru a te relaxa. Garantez revenirea ta. Titan Auchan, 60 L; (0721.964.205

49. Bruneta draguta si finuta ofer

28. Anda Te invit la mine pentru o ora de

13. Alice, 36, Buna, sunt o bruneta

te astept in locatia mea, bulevardul Mircea Voda, Camera de Comert pentru un masaj de vis. Curatenie, discretie. Mai multe detalii la tel. Poze reale. Intre orele 11-22, 100 L; (0738.493.946

48. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253

42. Berceni. Noua in zona ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret poze reale te astept non stop, 60 L; (0768.689.770

14. Alina, 30 de ani, 1.68 m si 59 de kg,

locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac, 50 L; (0769.183.062

minunate cu senzuala Anabelle din echipa maseuzelor Noblesse Unic. Va invitam si pe voi sa o cunoasteti. Masaj erotic nud, sedinta de 60 de minute, la vila Noblesse Unic, in centru. 200 L; (0727.148.861

domni manierati care stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755 pasionala, tandra si rabdatoare, cu mult bun simt, ofer masaj de relaxare si erotic domnilor manierati si generosi intr-un cadru intim si discret, 80 L; (0720.227.178 ami_ja@yahoo.com

47. Bruneta 30 ani te astept la mine in

125. La tine sau la hotel, ofer masaj de

masaj de relaxare, calitate, relaxare prin tehnicile mele de neuitat, ofer si ce seriozitate, 200 L; (0732.546.310 128. Larisa, noua in orasul tau,

fotografii 100% reale, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, te astept in locatia mea intr-un ambient placut. 100 L; (0720.598.721 129. Larysa, 32 de ani, poze reale 100

% ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms, 70 L; (0753.582.782 130. Laura 31 ani, poze reale 100 ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. 70 L; (0744.819.981 131. Laura, noua in orasul tau, fotografii

154. Masaj erotic high class. Girlfriend

traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, (0766.627.189 156. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 157. Masaj erotic, fete sexy, pasiune, discretie Maseuze frumoase va astepta la Nirvana Massage sa va aduca pe culmile extazului. Fantezia, senzualitatea, arta masajului erotic si limbajul trupului maseuzelor va vor oferi o experienta de neuitat, 170 L; (0764.585.331/ 0721.904.419 masaj.nirvana@yahoo.com 158. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la

100% reale vrei sa incerci ceva nou, te invit la mine intr-un cadru intim sa petrecem o ora doua de vis in care fanteziile nu vor avea limita. Ofer servicii totale domnilor care stiu ce vor. Masaj exotic normal. (0726.537.509 queenpnc1908@gmail.com

hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

132. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te sur-

159. Masaj la 4 maini, pentru a va echili-

prins de arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discrer. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady. 80 L; (0720.649.896

bra energiile in corp si a elibera toxinele din interiorul corpului, acest masaj este si terapeutic si energetic si te rasfata cu relaxare si sanatate. 250 L; (0725.161.609

133. Luna Massage. O oaza de placere

160. Masaj la hotel sau la salon daca

si relaxare te asteptam seara de seara in salonul nostru pentru o sedinta de masaj speciala. La noi te vei simtii cu adevart bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie, 150 L; (0722.877.223

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950

culcare. Fa-ti timp azi si ofera-ti un capriciu cu o sedinta placuta de masaj, stimulez toti porii pielii tale, te vei simti in al 9lea cer. Disponibila non stop. Vezi videoul din acest anunt si apoi ma suni, 200 L; (0721.609.296 165. Masaj profesional terapeutic, relax,

in Bucuresti, maseur profesionist efectuez masaj de relaxare, sportiv, cervical, capilar, facial, aromaterapie, terapeutic, reflexoterapie, (70 Lei/ora, 150 Lei 2 ore). Detalii tel; Prg: L-D 09:00 23:00 70 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com 166. Masaj suedez, experimentata in terapii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer masaj suedez de relaxare. Durata o ora jum, zona centrala. 150 L; (0723.473.209/ 0723.473.209

167. Masaj total, noua in zona, tanara sexy, ofer masaj total, pasional si alte surprize placute domnilor generosi intr-o ambianta relaxanta, curata, discreta, zona Diham. Am si o colega (0730.782.361 168. Masaj, buna sunt Renata te astept in locatia mea calda si curata unde discretia si linistea ma reprezinta pentru mai multe detalii astept telefonul tau, 70 L; (0768.951.486 169. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

170. Masaj, hei, buna. Sunt o blonda finuta, draguta rabdatoare glumeata am 34 de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale, (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com 171. Masaj, noua in Bucuresti ofer masaj, numele meu este Andreea, sunt noua in domeniu dar cu experienta necesara pentru a te face sa ajungi pe culmile placerii printr-un masaj de relaxare combinat cu un masaj erotic. 100 L; (0760.870.593 172. Masaj, noua in oras, blonda finuta, masaj, suna-ma pentru mai multe detalii, 150 L; (0735.738.876 Aale539@yahoo.com 173. Masaj, stapana tanara cu experi-

enta, fantezia masajului cu o stapana pentru domnii ce vor altceva, masajdominare. Contact nonstop prin sms cu textul stapana masaj la nr 1580 sau direct telefonic. (0906.760.800 174. Masaj, te astept, noua in zona pe Mosilor, te astept in compania mea pt un masaj de relaxare si un masaj total cum doresti tu. Ofer discretie maxima, seriozitate, poze reale 100%. Suna-ma: (0799.440.571 175. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,

draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529

176. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt

experta in arta masajului. Vino sa te convingi personal. Poze 100% reale, 70150 ron, (0768.382.109 alexandra.ayan@yahoo.com

177. Maseuza cu atestat. Roxy 200 lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; (0731.646.555 178. Maseuza dezinvolta, la mine sau

la hotel, daca esti un domn care se respecta alege calitatea, Adina este numele meu si te voi purta pe cele mai inalte culmi ale extazului. Ofer masaj erotic total fara prejudecati. Locatie centrala de lux 300 L; (0799.364.462 179. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742 180. Maseuza tanara, reala 100%, bruneta, maseuza reala 100%, bruneta. Masaj profesional de relaxare, rasfat si caliate. Conditii de lux. Igiena si discretie. Jacuzi, parcare, bar personal, prosoape curate, ultracentral, informatii la telefon. 150 L; (0764.182.119 brunetatanarasireala@yahoo.com 181. Maseuza, departe de stresul cotid-

ian, arta masajului te va destinde. Erotismul si pasiunea te vor purta pe aripile diafane catre insula numita extaz. Zona Baba Novac 60 L; (0736.682.267

182. Maseze (Ucraina) Maseze cu experienta in arta masajului de relaxare . Vei avea parte de fete frumoase si atmosfera placuta zona Universitate; (0758.848.296 Popa_popa@yahoo.com, 183. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan

metrou, ofer servicii de masaj, domnilor seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310

184. Matura ofer masaj, buna, Karla este numele meu, sunt o doamna matura de 48 de ani, 1.68, 60kg si te invit in compania mea pentru a-ti oferi un masaj de relaxare profesional combinat cu un masaj erotic. 100 L; (0720.969.645 185. Maya foarte draguta, cu experienta in domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii la telefon, locatie 3 minute Unirii, 200 L; (0736.674.940 186. Melissa 30, ofer masaj total de relaxare fara graba, Piata Victoriei 100 L; (0735.545.648 187. Mirela 27 ani noua in zona si in locatie, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel. 80 L; (0725.874.994 188. Mirela 27 ani, noua in zona si in locatie te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret Zepter, 50 L; (0725.134.038 189. Mirela, ofer masaj de relaxare intr-

un ambient placut la domiciliul meu. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 martie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

PRESTÅRI SERVICII 190. Miruna, Splaiul Unirii stilata, nonconformista si pasionala te astept intr-un ambient deosebit pentru a petrece clipe unice, masaj total. Sunt selectiva, nu sunati inutil, pentru mai multe detalii ne auzim la telefon, 300 L; (0736.831.606 191. Mister si seductie, lux si calitate

Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 192. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60 kg 30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si erotism si foarte dulce e astept la un masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; (0731.289.615 193. Monica, draguta 43 ani ofer masaj relaxare, discretie sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 194. Nemtoaica reala, blonda, finuta si

frumoasa, 28 ani, 1, 78/58KG, ofer un masaj de neuitat domnilor manierati si cu bun simt in locatia mea de pe b-dul Unirii. Poze reale, detalii suplimentare la tel. 100 L; (0765.763.308 195. Noblesse Unic, salon masaj erotic

nud 60 min Respect si calitate. 15 maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona Petrom Eminescu 200 L; (0727.148.861 196. Noua domnisoare te asteapta pen-

tru un rasfat Royal intr-un cadru intim, nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina exterioara, lenjerii si prosoape curate si parfumate, locatie lux, masaj, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

197. Noua in orasul tau, Cristina, maseuza, reala care iti poate oferi un masaj total de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica, discretie si igiena maxima. Loc. singura; 100 L; (0799.568.994 198. Noua in zona, Andra 28 de ani, daca anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-si ofer cele mai bune servicii totale de masaj. Contacteaza-ma; 80 L; (0721.821.385 adelacristina2003@gmail.com 199. Noua in zona, Berceni noua in zona, Andreea 18 de ani,daca doresti un masaj de relaxare asa cum iti doresti, discretia si igena ma caracterizeaza, pentru mai multe detalii contacteaza-ma! Garantez revenirea ta, 80 L; (0754.272.138 200. Noua, Dristor, in zona ta, iti ofer masaj de relaxare de neuitat, domnilor manierati si cu bun simt, suna-ma si nu vei regreta, discretie totala. 80 L; (0733.527.779/ 0733.527.779 201. Nuru masaj si servicii de masaj pla-

cut de relaxare, terapeutic cu specialitate în reflexoterapie talpi si maini, ofer masaj erotic, dus asistat, kiss, 250 L; (0721.609.296

202. Oferta speciala masaj erotic nud, hai sa ne cunoastem. Noi suntem salonul Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invitam la un masaj relaxare sau body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. www.private-massage.ro 140 L; (0727.148.861 203. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 204. Perfecta, speciala pentru domnii care se respecta. Cel mai bun masaj de relaxare. Nu vei regreta. Servicii ireprosabile. Educata si amabila. Discreta, detalii la telefon sau WhatApp, speak english, non stop, 100 L; (0769.169.016 Escortevip20@yahoo.com 205. Piata Victoriei, 200 ora, matura 42

ani, sani de colectie, astept doar barbati educati si hotarat, bd Ion Mihalache, 150 L; (0751.429.066

206. Plinuta tanara 36 ani plinuta draguta calma comunicativa. Te astept la un masaj doar pentru domni maturi seriosi. Sector 4; (0741.645.898 207. Poze reale ma deplasez la tine/ hotel sau la mine bruneta frumoasa cu simtul umorului ofer masaj de relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea si bunul simt 300 L; (0761.303.582 208. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 209. Poze reale, dovedesc cu tatuajele, buna sunt sara fata singura si disponibila vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, ambient placut si curat, ofer seriozitate maxima, pozele imi apartin, dovedesc cu tatuajele, 120 L; (0720.184.898 210. Promo masaj erotic la dublu, intre doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai acum la Noblesse Unic si alege-ti maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta dureaza 60 de minute si costa 300 ron. Garantam ca vei alege dintre multe. 300 L; (0727.148.861 211. Promotie dominare si masaj erotic vip fantezie discount la Noblesse Unic, masaj relaxare, body, erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feet-fetish, high heels. Promotie joi, orele 12-22. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 212. Promotie exceptionala pt doamne

si cupluri, rasfat total al simturilor, placere, incantare si extaz. Masaj Special pentru Doamne, Domnisoare si Cupluri, Masaj de relaxare, erotic, body masaj, Yoni masaj.Promotie exceptionala: 30 min gratis. 130 L; (0737.912.086

213. Promotie masaj erotic nud, salon

de calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promotie valabila luni orele 13-19; 150 L; (0727.148.861 214. Pustoaica, 19 ani, te astept la un

masaj de relaxare si multe alte surprize placute. Sunt o fire foarte calma si mereu zambitoare. Pozele imi apartin in totalitate. Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.632 215. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 216. Rond Alba Iulia, ofer masaj de

relaxare, locatie discreta si centrala, locuiesc singura, pentru mai multe detalii la nr afisat. 100 L; (0737.441.057 217. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

218. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te

Repara¡ii electrocasnice, electronice

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

219. Roxana, noua in zona, Ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta. Titan, bld Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 220. Roxy, prin atitudinea mea seductiva

si personalitatea pasionala vei vedea ce inseamna cu adevarat timpul petrecut in compania unei domnisoare ofer masaj de relaxare si body masaj, masaj terapeutic 200 L; (0736.674.940

221. Ruby, frumoasa, reala, locatie cen-

trala de lux poze 100% reale in locatie, lucrez in cadrul unui salon de masaj care iti ofera: prosoape si lenjerii curate si parfumate, freebar, aromaterapie, jacuzzi, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 222. Salon lux Baba Novac Aban-

doneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 223. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 224. Salon lux Baba Novac Seductie

erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 225. Sector 6, Iuliu Maniu, buna vrei

relaxare totala, igiena, discretie si seriozitate. Vino sa iti dovedesc prin masaj adevaratul moment al placerii, non-stop, 100 L; (0720.699.369 226. Sedinta 75 minute pasionale vila

Eroilor- Cotroceni. Cel mai curat salon, cel mai pasional masaj erotic. Maseuze de exceptie, spa, free bar, sauna, relaxare. Parcare, discret, confort, respect. Suna sau intra pe masajerotic.srl 200 L; (0760.498.238/ 0742.412.888 contact@sweetgirlsmasaj.ro 227. Servicii de calitate Vanesa

Danielle, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta, la mine sau la hotel, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea, 80 L; (0736.890.339

1. Accesibil, reparatii masina de spalat

si frigidere reparatii masina de spalata, frigidere, aere conditionate, montaje demontaje, incarcari cu freon, la preturi promotionale, (0766.726.725 Cosminpaun0807@yahoo.ro 2. Automatizari, reparatii centrale ter-

231. Servicii speciale dominare, masaj

fantezie, camera speciala dominatrix la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861

232. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si cativa km de tine, o fata cu forme rubensiene te asteapta intr-o locatie de lux cu maxima igiena si cofidentialitate pentru a te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 233. Sonya, bruneta reala, educata si selectiva ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare, terapeutic si body masaj intr-un ambient discret si curat. Zona Unirii, rond Alba Iulia, 100 L; (0720.716.956

4. Autorizat, asigur reparatii masini automate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionatcuratare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 5. Calculatoare si laptopuri reparatii la domiciliu reparatii laptopuri, instalare Windows 10/7/8/XP, reparatii monitoare LCD, programe, devirusare, resetare BIOS, recuperare date, probleme internet, wireless, configurare router, recuperare date. Depl. gratuita 50 L; (0726.054.690/ 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com http://www.reparatiicalculatoare.16mb.com 6. Depanam televizoare, orice model, la

domiciliu, Bucuresti si Ilfov; (0734.641.198 7. Depanare la domiciliul clientului tele-

vizoare cu tub si lcd, monitoare, dvdplayere, calculatoare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari Windows, devirusari etc. Deplasarea si constatarea gratuita. Garantie sase luni. Seriozitate maxima (0721.521.536 reparatiiladomiciliu@ymail.com 8. Depanez calculatoare, instalare Win-

dows 50 lei, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, instalare imprimanta 30 lei. 50 L; (0745.132.833 9.

fice si congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 11. Electrician autorizat Coman Costel service. Bucuresti, toate sectoarele, varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura Enel gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura; (0740.983.312/ 0761.659.194 12. Frigidere casnice si comerciale, con-

gelatoare, convenabil, garantie, inclusiv sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631 13. Frigidere service si reparatii Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 14. FRIGIDERE, reparatii frigidere, com-

bine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv Sambata, Duminica, (0729.473.587/ 021.420.36.48

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 236. Sunt noua pe site, doar la tine sau

16. Instalator accesibil-autorizat ANRE

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista 200 L; (0725.458.291 235. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

la hotel, 18 ani, ofer clipe de neuitat domnilor manierati in confortul propriu, masaj de relaxare cu uleiuri rafinate, program 19 pm -6 am. Ofer si doresc discretie si igiena, 200 L; (0726.573.231 237. Tanar sportiv 30 ani efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj: total integral tantric erotic, relaxare Tel: (0756.642.225 evannbourne@libero.it 238. Tandrete si pasiune, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 239. Titan, Auchan, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu curat si discret, mai multe detalii la tel, 50 L; (0767.345.563/ 0733.780.623 240. Unirii centrul vechi, poze100%

reale nonstop, doua fete elegante, respectare, te asteptam in apartamentul nostru de lux pentru a petrece momente de neuitat împreuna prin masaj. 60 L; (0769.942.956 241. Unirii centrul vechi, poze100% reale, nonstop doua fete elegante, te asteptam cu drag la noi in locatie pentru a petrece momente de neuitat impreuna, prin masaj. Poze 100 % reale. 60 L; (0769.942.956 242. Unirii, Zara, noua in zona, ofer masaj la domiciliul meu curat si discret, mai multe detalii la tel., 50 L; (0767.345.563/ 0733.780.623 243. Unirii, poze reale, noua in zona efectuez masaj de relaxare si tonifiere, locatie curata si discreta. Te astept, nu ezita; 50 L; (0745.702.713 Badboss94@yahoo.com 244. Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti,

Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti. Ofer masaj terapeutic de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea. Locatie de lux, igiena si discretie. 300 L; (0727.576.513

245. Veronica, Snagov, domnisoara sti-

lata, foarte frumoasa, fina, educata, o fire calda si calma, maseuza cu experienta, ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea dlor discreti si generosi. Fotografii absolut reale. 200 L; (0732.037.584

29. Service Reparatii masini de spalat si aragaze CMC Service Expert. Bucuresti .Service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Service-reparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it

pret fix oferta 100 lei servicii de mutari sau transport in localitate sau provincie 1 leu/km, echipa incarcare la cerere si program si sambata sau duminica; 100 L; (0728.541.180 mutaritransport@gmail.com

Instalatii electrice non stop Bucuresti, reparam instalatii electrice de toate tipurile. Fie ca ai nevoie de repararea unei prize sau a unui tablou electric echipa noastra de electricieni autorizati iti sta la dispozitie (0722.974.760/ 0766.974.760 office@ruady-service.ro

234. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

22. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non-

iPhone, deblocari decodari resoftari reparatii hardware service iPhone/iPad 100 L; (0769.264.414/ 0769.264.414 office.sdgsm@gmail.com

1. Abac Trans oferta mutari si transport

10. Depanez frigidere, combine frigori-

kinetoterapeut,ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta (la mine sau la hotel) domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea. Tel: 100 L; (0736.890.339

28. Service iPhone/iPad/Apple Service

3. Autorizat reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

229. Servicii de calitate- masaj Adela,

230. Servicii de calitate- masaj Anna,

benzina si GPL montat, manuala 6+1 , culoare neagra cauciucuri de iarna noi, asigurare full Casco gratuit. Program 7/24. Relatii la nr tel. (0758.557.777

30. Tapiter execut reparatii de canapele, fotolii, scaune, coltare, capitonaj si huse la domiciliul clientului, firme; (0745.989.296

ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor generosi, intr-o locatie de lux. La mine sau la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. Tel: 100 ron. 100 L; (0738.141.644

noua pe sait, ofer servicii de calitate (masaj) (la mine) domnilor care au o personalitate deosebita, langa care vreu sa petrec un timp de calitate. Telefon 130 L; (0738.141.644

21. Inchiriem Fiat Tipo 2018 motor 1,4

congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

mice, service Intretinere centrale, piese originale, curatari chimice si ventila?ie, reglaje crestere randament, reparatii pe loc placi electronice centrale. Promptitudine, garantie asigurata Florin BucurestiIlfov, (0726.442.376/ 0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com

Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine. Relatii la telefon: (0744.517.905/ 021.425.87.56

228. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani,

27. Service frigidere combine frigorifice,

15.

executam istalatii gaze, obiecte sanitare, centrale termice, schimbari coloane blocuri, montari argaze si calorifere,detectoare gaz (0720.992.196 17. Instalator sanitare, termice si gaze, montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro www.instalatorulcaseitale.ro 18. Jaluzele. Reparatii si vopsit, jaluzele

din lemn (rulouri), experienta 35 de ani in domeniu; (0737.353.228 19. Masini automate de spalat, acum

asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 20. Mecanic masini de cusut casnice si

industriale; (072004414

21. Repar masini de spalat automate toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0767.177.665/ 0722.327.483 22. Reparatii masini spalat automate, garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06 23. Reparatii frigidere combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

Transport, turism

2. Abandonati cautarile evacuam moloz, mobila de aruncat, geamuri, tocarie veche pamant, crengi, asigur personal incarcare, descarcare transport la groapa de gunoi, prog. non stop, aduc la comanda: nisip, pietris, margaritar (0784.703.703 comenzi@transportmoloz.ro www.transportmoloz.ro 3. Abandonati cautarile la transport cu dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, 3, 4 cam., transport bagaje, pianine, electrocasnice, materiale. Evacuam din apartamente moloz, tocarie, mobila veche, cu personal pt. incarcare 50 L; (0755.276.968 comenzi@efectueztransport.ro www.efectueztransport.ro 4. Abandonati cautarile transport cu

dube si carosate, ieftin, marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori si diverse obiecte personale in Bucuresti si pe intreg teritoriul Romaniei la preturi rezonabile, negociabile cu dube 3,5, 50 L; (0748.682.232 5. Abandonati cautarile, 24h/24h mutam cu dube si camioane cu volum intre 12 si 24 mc la pret de criza mobila, pianine, marfa, utilaje grele, electrocasnice, diverse obiecte, asigur personal specializat pt. demontare, montare. 1 L; (0722.228.149 comenzi@transportorice-bucuresti.ro www.transport-oricebucuresti.ro 6. Abandonati cautarile, ofer transport

marfa, mobila, in Bucuresti si in toata Romania. Transport marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, diverse obiecte de mobilier. Ofer si rog seriozitate. La cerere, ofer personal manipulare si tamplar, 1 L; (0748.682.232 7. Abandonati grijile transport marfa,

mutari profesionale de locuinte, sedii firma si birouri, transport materiale de constructii, utilaje diverse obiecte, oferim servicii de calitate, siguranta, seriozitate, program non stop, 1 L; (0721.433.846 transport_ieftin_bucuresti@yahoo.com www.transport-ieftin-bucuresti.ro 8. Abilitate absolut la transport mobila,

marfa, relocari sedii firme in Bucuresti cat si-n restul tarii la cele mai mici preturi. Autoutilitarele noastre sunt dotate special astfel incat putem efectua orice tip de transport 1 L; (0742.118.118 diversetransport@yahoo.com 9. Acatiste la Parintele Arsenie Boca in

perioada Postului Sf Pasti. Contact ghid Lucian 30 L; (0775.203.891 10. Acces acum transport cu duba de

3,5t, marfa, mobila, obiecte fragile, materiale de constructii, electrocasnice, evacuam moloz, tocarie, avem personal calificat pt. incarcare, descarcare, demontare, montare, sunati, dispecerat nonstop, 1 L; (0764.166.166 comenzi@transportorice.ro www.transportorice.ro 11. Accesibili 100%, transport mobila,

bagaje, electrocasnice, canapele, diverse marfuri. Avem si manipulanti. Program zilnic, inclusiv in week-end; 50 L; (0735.493.750 12. Accesibili 100%. Echipa, prestam servicii de mutari profesioniste. Asiguram ambalare, manipulare, montaj mobila, 50 L; (0722.768.555 13. Asiguram transport orice tip de marfa, paletat sau vrac, materiale de constructii, ob. voluminoase precum piane, bancomate sau echipamente IT de mari dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relocari complete pt. locuinte, companii, 1 L; (0780.600.100 comenzi@bucurestitransport.ro www.bucuresti-transport.ro 14. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu dimensiuni L 4,80m, l 2,20m, h 2,30m, la pret avantajos, avem personal specializat pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. demontare, montare, noi va mutam toata casa intr-un transport; (0732.226.466 comenzi@camion24m3.ro www.camion24m3.ro 15. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu dimensiuni L 4,80m, l 2,20 m, h 2,30 m, la pret avantajos, avem personal specializat pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. demontare, montare, noi va mutam toata casa intr-un transport, 50 L; (0732.226.466 comenzi@camion24m3.ro www.camion24m3.ro 16. Champions Moving companie de transport mobila, servicii complete de mutari, specializata in mutari locale si nationale, mutari de efecte personale si mobilier atat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii; (0733.330.051 office@chmoving.ro

stop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017 motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare neagra. -predare si preluare gratuita in Bucuresti; -adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit; -cauciucuri noi de iarna, 25 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 23. Inchirieri auto Bucuresti, lux, nonstop, aeroport Inchiriem Auto toyota rav4 motor 2.0 diesel manuala 6+1 culoare neagra. 4x4; -predare si preluare gratuita in Bucuresti -adaugare sofer suplimentar pe contract GRATUIT -cauciucuri noi de iarna; 55 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 24. Inchirieri auto Bucuresti, lux,non-

stop, aeroport Inchiriem Auto audi a8 2014 motor 3.0 diesel quattro culoare neagra. -predare si preluare gratuita in Bucuresti -adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit -cauciucuri noi de iarna 200 {; (0786.802.323 25. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a Car

Bucharest, Inchiriem Auto Renault Laguna3 2014 motor 1.5 hd manuala 6+1 culoare neagra. -predare si preluare gratuita in Bucuresti; -adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit; -cauciucuri noi de iarna; 35 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 26. Inchirieri auto Bucuresti, Rent a Car

Bucharest, lux, inchiriem Auto Dacia Sandero an 2017, 0.9, benzina, 5+1 manuala, 10.000 km culoare neagra, predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit, cauciucuri noi, 25 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 27. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a Car

Bucharest, lux, inchiriem auto Peugeot 207+ an 2014 motor 1.4 benzina 20.000 km culoare rosie. Predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit , cauciucuri noi de iarna, 30 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 28. Inchirieri auto, rent a car Bucharest, lux, inchiriem auto Toyota Rav4, motor 2.0 Diesel, 80.000 km, cutie manuala 6+1, 4x4, culoare neagra.Predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit. 55 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 29. Mobila si tapiserie, transport gratuit Sifoniere 2, 3 usi, comode, dormitoare, paturi, bucatarii, canapele din stoc si la comanda. Disponibile pe mai multe culori. Facebook: Magazin de mobila Poiana Campina (0720.721.712/ 0734.164.644 pascuaugustin@yahoo.com 30. Mutari in toata tara prestam servicii de transport cu masini de diferite volume, manipulare, infoliere, montaj mobila. Programul nostru de lucru este de l-d, in intervalul orar 07-22,00.Transportam marfa,marfuri g. (0721.654.085 contact@transportmobilasibagaje.ro 31. Mutari locuinte si sedii de firma

prestam servicii de mutari A-Z. Asiguram infoliere, montaj, manipulare, marfa asigurata.Programul nostru de lucru este l-d. 09-21:00. 1 L; (0720.115.849

Mutari mobilier apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, ambalare la cerere, tamplar propriu, echipa tanara 4 baieti, camion 5T. Experienta, profesionalism. Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750 32.

33. Mutari, transport mobila, depozitare, debarasare. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie. 30 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro 34. Oferta pret fix 100 lei in Bucuresti si Ilfov, mutari de orice fel sau transporturi cu duba+sofer si echipa la cerere in Buc sau in provincie cu program si sambata sau duminica, telefon; 100 L; (0724.449.415 35. Pret mai mic nu exista, servicii de transport in Bucuresti sau in tara.Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5 tone la preturi negociabile. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcaredescarcare; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 36. Tractari auto non-stop la preturi

avantajoase. Bucuresti. Romania 37. Tractari, transport auto pe platforma

non stop Asigur servicii de: tractari auto, transport RAR, transport auto intern si international. Disponibilitate la orice ora. Pret negociabil in functie de distanta, locatie, vehicul transportat. 100 L; (0747.444.306 ciosmel2004@yahoo.com 38. TRANSPORT ieftin zilnic inclusiv

weekend 06- 22:00, transport marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum- Bucuresti 50-150 lei, tara 1-1,5 lei, 50 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com

17. Depozitare bunuri si mobilier, marfuri generale DEPOZITARE BUNURI. La cerere transport, manipulare, servicii door to door, curatenie. Depozitul este in Bucuresti, incinta Faur. Paza 24/24+asigurare. 100 L; (0732.199.999/ 0732.199.999 relocations@gmail.com

39. Transport Ieftin, transport zilnic si in weekend transport marfa, mobila, bagaje, haine sau diverse obiecte personale. Transport in Bucuresti si in tara la preturi rezonabile si negociabile, 50 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com

18. Efectuez mutari mobila marfa intern

40. Transport ofer servicii de transport

international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri tarif 0.7 lei / km optional contracost remorca 750 kg volum util 8 mc sau duba 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contracost avem personal incarcare, 70 L; (0746.478.545

oriunde in Bucuresti sau in tara.Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3, tone 150,00 Ron. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcare- descarcare, 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

25. Reparatii instalatii termice, sanitare, electrice solutii adecvate in ceea ce priveste lucrarile de instalatii termice, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii de gaze si frigotehnice, lucrari de amenajari amenajari interioare (0762.447.379 racconstruct@yahoo.com

19. Empendo Distribution, transport ruti-

41. Transport zi de zi marfa si mobilier electrocasnice, diverse tocarie, asigur la orice adresa din Bucuresti si-n tara in timp util si costuri reduse, ofer seriozitate si promptitudine, asigur personal pt. incarcare, 100 L; (0722.762.732 comenzi@07carmarfa.ro www.07carmarfa.ro

26. Reparatii masini de spalat orice marca, in regim de urgenta, la domiciliul clientului, deplasare in maxim 24 h. Oferim garantie; (0723.437.953

20. Evacuam mobila veche, transport, mutari, relocari. Transport la groapa de gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici (0729.694.800

24. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocu-

pam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii. (0722.572.248/ 0766.394.796

er de marfuri, punem la dispozitie masini cu masa de 3.5 t, pentru transporturi rutiere de marfuri, atat in municipiul Bucuresti cat si in tara. Relocari, mutari firme, transport si mutari de mobila. www.empendo.ro 100 L; (0726.281.281/ 0738.859.000 office@empendo.ro

42. Transport absolut oriunde oricand +

echipa incarcare, transport si mutari 80120 lei Bucuresti dar si in provincie, pret fix 1 leu/km, avem program si sambata sau duminica 80 L; (0732.223.578 transportmutarirelocari@gmail.com

5

43. Transport acum avem carosate ieftin zilnic inclusiv weekend 06- 22:00, transport marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale in Bucuresti si in tara preturi in functie de volumBucuresti 50-150 L, tara 1-1,5 L; 50 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com 44. Transport agabaritic, combine, utila-

je, tractoare, transport trailer cu rampe si cu troliu de tone, transport containere, transport utilaje santiere, transport combine agricole, transport agabaritic (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro 45. Transport diverse Asiguram trans-

port mobila, in Bucuresti sau in orice localitate. (0720.259.702 cataneagu33@gmail.com 46. Transport diverse, zi de zi, marfa si

mobilier, electrocasnice, diverse tocarie, asigur la orice adresa din Bucuresti in timp util si costuri reduse, ofer seriozitate si asigur personal pt. incarcare. (0720.259.702 cataneagu33@gmail.com 47. Transport in Bucuresti efectuam transporturi cu dube si carosate in Bucuresti si in Romania, transport ieftin mobila, marfa, bagaje, piese mobilier, saci haine, flori, sau orice alta marfa va asiguram un transport optim si decent 50 L; (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com 48. Transport intern si international, transport marfa intern si international, mutari mobila, preturi negociabile, posibilitate facturare sau cautam contract colaborare. Dimensiuni incarcare 4,3 m lungime 1,94 inaltime si 1,70 latime; (0765.189.874 Dennylexexclusiv.srl@gmail.com 49. Transport la pretul cel mai mic, transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta. Transport porcul de Craciun, 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 50. Transport mai ieftin nici nu vei gasi,

transport moloz, mutari-evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat; 28 L; (0727.997.992 51. Transport marfa Servicii de transport marfa si mobila in Bucuresti si toata tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; (0727.244.420 office@transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro 52. Transport marfa intern sau interna-

70. Transport persoane/ colete oriunde

in tara, sofer personal cu auto propriu (Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo) scaune piele incalzire ?i racire scaune fata, priza 230 v spate, portbagaj 530 l, efectuez la comanda transporturi private (0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro

71. Transport Romania Olanda Belgia Germania Curse regulate cu autoutilitare de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. Transport bagaje, colete, mobila, electrocasnice, biciclete, motociclete, (0745.024.750 fts.freight@gmail.com 72. Transport rutier, aerian, feroviar, maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com 73. Transport, mutari mobilier, apartamente 1-4 camere, case, vile. Montam si demontam absolut orice tip de mobila. Experienta 13 ani, camion 25 m3. Iulia Bucur. (0762.676.751/ 0762.676.750 74. Transport. Dorim sa te muti cu tot cu bagaje, mobila, plante etc. Satisfactia clientilor este cel mai important aspect pe care vrem sa-l indeplinim. Transport obiectiv, voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere; (0763.773.746 75. Transportam orice, oricand, oriunde, casa de expediti. Transport mobila si marfa in Bucuresti si in tara. www.transportmarfuri.net (0767.633.147/ 0768.293.961

Servicii diverse 1. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro

3. Acasa la mine, in conditii optime, masaj profi, pe masa de masaj din poze, intr-o locatie civilizata, pe Vitan colt cu M. Bravu, ideal pt a va revigora si echilibra functiile cognitive. Relax, rasfat si sanatate garantat. Nu sex, cititi detaliile. 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730

tional Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat contracost avem incarcare descarcare servicii rapide cu doi soferi express 80 L; (0766.642.507

4. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791

53. Transport marfa mobila Avem masi-

5. Aer conditionat instalare, reamplasari,

ni libere pt transport marfa, lucram pana pe 31 decembrie mutam mobila, utilaje grele sau fragile, transportam piane, pianine, seifuri, evacuam moloz, tocarie avem personal la cerere pt incarcare, 1 L; (0764.166.166

6. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20

54. Transport marfa, duba 3,5 t, volum

17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura, decont. (0722.715.339 55. Transport marfa, mobila, alimente,

gunoaie prioritatea noastra nr. 1 este sa te ajutam sa te muti cu tot cu bagaje, mobila, plante, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cu lift.Ne intelegem noi la pret. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 56. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase, Nu ai cu ce sa transporti porcul pentru Craciunul asta, Eu sunt solutia,transport, mutari/ evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case. Evacuam moloz, tocarie veche mobila 60 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 57. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase, va mutam din casele dumneavoastra fara sa aveti dureri de cap oricand chiar si in zile de sarbatoare la cel mai rapid si eficient mod. Obiecte fragile, frigidere, canapele, calorifere 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 58. Transport mobila bagaje, electrocasnice, canapele, etc. La cerere, asiguram servicii de manipulare, infoliere, montaj mobila. Program L-D 09-21:00, 50 L; (0729.694.800 59. Transport mobila 7 zile/7, transport mobila in Bucuresti si alte orase. Optional, asiguram servicii de manipulare si montaj. 50 L; (0737.178.195 60. Transport mobila si in weekend.

Asiguram servicii de mutari mobila ,transport marfa,etc. Dispunem de autoutilitare de diferite volume 3-24mc, si personal bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; (0735.534.488 61. Transport mobila si marfa ,cu

manipulare Transport mobila si marfuri generale cu manipulare inclusa ,la pretul de 120lei/ora. Program si in weekend. Sunati in fiecare zi pana la orele 22,00. 120 L; (0733.896.700 62. Transport mobila, marfa de orice fel,

mutari mobila oriunde in Bucuresti si in tara, la cerere asiguram montare demontare mobila, incarcare, descarcare dim auto lung. 4,20 inaltime 2,30 latime 2,15 (0761.022.164/ 0774.458.104 nelualbastrelu@yahoo.com 63. Transport mobila, moloz, veche, nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 64. Transport moloz si mobila de aruncat. la pretul de 5lei/ sac. Transport mobila veche la groapa de gunoi. 5 L; (0722.768.555 65. Transport moloz, gunoaie, marfa, paleti, mobila, bagaje agregate balastiera, zapada.Oriunde in tara.Seriozitate si omenie. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 66. Transport national masina 3.5 tone

reparatii, incarcari freon orice tip de aparat; (0727.217.717

ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer masaj de relexare domnilor generosi cu bun simt, va astept la mine in locatie, pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L; (0738.143.758/ 0733.169.730 7. Alegerea e a ta, esti obosit, stresat, iti

ofer masaj de relaxare timp de 1 ora, maseuza 32 ani, cu experienta, atestat, selectiva. Relaxare Body masaj si sportiv. Zona Sebastian, Rahova. Program L-V 10-19.30 150 L; (0732.602.211

8. Alesia, doamna sociabila, stilata, placuta prin modul de abordare, stil si eleganta, ofer masaj de relaxare. Ofer si pretind discretie, intimitate, parcare in fata blocului. Unirii, str. Alexandru Vlahuta 100 L; (0729.703.729 9. Alexa, noua in zona, masaj de calitate

pt domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047

10. Alexandra 24 ani, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii, Zepter. 40 L; (0736.197.198 11. Alexandra 34 satena, matura te astept la mine in locatie pentru un masaj de relaxare. Ofer si cer seriozitate. Zona Berceni, Piata Sudului 60 L; (0784.329.838 12. Alexandra, Drumul Taberei, Raul Doamnei, stil si eleganta te invit la mine acasa sa iti ofer un masaj de relaxare, cu uleiuri aromate, dus, aromatherapy, discretie max, igiena totala, cer si ofer seriozitate, poze reale, 150/ora, program 12-24. 80 L; (0738.191.485 13. Alexandra, Unirii caut colega. Buna sunt Alexandra te astept la mine pentru un masaj de ralaxare intro locatie selecta, pentru detali ma poti suna la orice ora din zi si din noapte, 60 L; (0736.478.587 Tigeriulyan@mail.com 14. Alexandra, Unirii, buna sunt Alexan-

dra te astept in locatia mea pentru un masaj de relaxare, pentru a experimenta experiente noi, te astep pt mai multe detalii, 60 L; (0736.478.587

15. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de ani dornica de experiente noi iti ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentios care apreciaza calitatea. Zona centrala. 60 L; (0738.143.758/ 0734.047.945 16. Alexia, bruneta, 1,60 m, 20 ani, te astept la mine pentru un masaj de relaxare intr-un ambient placut zona Dristor vs Kaufland. 70 L; (0738.143.758 17. Alice fara graba, masaj de relaxare, Unirii, Bd. Coposu. Program 7.00 -18.00, 50 L; (0769.822.691 18. Alina, maseuza blonda te astept in locatia mea curata si discreta ca sa iti ofer un masaj de neuitat pe tot corpul. Zona Militari Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0724.188.831 19. Alyna, Drumul Taberei, Billa, bruneta

28 de ani, noua in zona si in locatie, ofer domnilor generosi si educati masaj terapeutic si de relaxare, sau body masaj. Aer conditionat, igiena, discretie si intimitate. Detalii la tel. (0734.185.529/ 0766.599.036

cu lift, oferim transport la tarife avantajoase la nivel national.Autoutilitarele sunt dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare rapida si instalatii de racire pentru transporturi speciale. 100 L; (0722.564.252 cristian_toporan1407@yahoo.com

20. Am 35, miniona cu forme, ofer masaj de relaxare la domiciliul tau sau al meu, domnilor generosi, rog seriozitate maxima si nu raspund la nr private. 70 L; (0724.425.557 catalinsandu147@yahoo.com

67. Transport obiectiv, voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere; (0763.773.746

21. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta rabdatoare, pozele imi apartin, te astept la mine in locatie sa iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, discretie si seriozitate. Dristor Baba Novac, 50 L; (0760.746.468

68. Transport orice In Bucuresti si in tara, mobila veche, tocarie usi, personal incarcare, descarcare contra cost, program inclusiv in weekend, preturi foarte avantajoase 50 L; (0761.021.127 69. Transport persoane Bucuresti Germania, Anglia, Ester Tours va ofera transport de persoane Bucuresti in Germania si Anglia cu autocare si microbuze moderne zilnic direct pana la adresa de destinatie. Pt rezervari contactatine; 1 {; (0773.908.912 office@estertours.ro

22. ANA, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, pt. mai multe detalii, suna-ma. Drumul Taberei, Billa. Singura in locatie, poze noi reale, 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 23. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, poze reale. Zona Dristor, Baba Novac, program 10-17, 50 L; (0725.044.235

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

16 martie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 24. Anca, doamna matura, 36 de ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Titan b-dul 1 Decembrie Trapezului 60 L; (0729.311.098 cornelia663@yahoo.com 25. Andra - Militari Residence - Incall and

outcall Dulce, pasionala si deschisa la lucruri noi, te astept sa ma descoperi. Ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau la hotel. Mai multe detalii la telefon. Poze reale si recente. Discretie si igiena. 100 L; (0742.551.369 andra.bucharest.escort@gmail.com 26. Andreea 29 ani. Ofer masaj de

relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Zona Kaufland Obor, mai multe detalii la tel., poze reale 100% 70 L; (0754.501.294 27. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526 28. Andreea blonda cu poze reale 27 de

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 29. Andreea 32, te astept la mine in

locatie pentru a ti oferi cateva momente de relaxare prin diferite tipuri de masaj. Cer si ofer seriozitate. Berceni; 60 L; (0738.430.434 30. Andreea 35 de ani matura stilata ofer masaj de relaxare, vino si convingete de experienta mea, zona Stefan cel Mare stadion Dinamo 100 L; (0732.658.008 31. Andreea am revenit respectuoasa si

foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086 32. Andreea maseuza selecta, ofer

diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte, ofer conditii de lux, intimitate si discretie, 400 L; (0732.864.936 33. Andreea, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Discretie maxima. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367 34. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu

58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526 35. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 36. Andreea, blonda cu poze reale 100 %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

56. Baba Novac, Ade 32 ani, ofer masaj

profesional pe masa de masaj domnilor generosi. Detalii suplimentare la telefon. Program de luni pana vineri de la 9:00 la 21:00. 60 L; (0736.682.267

57. Beatrice, maseuza cu bun simt ofer masaj de relaxare si body masaj domnilor manierati. Mai multe detalii la telefon. Zona Unirii. 70 L; (0720.132.990 58. Bella, matura, selectiva ofer masaj

terapeutic de relaxare la domiciliu meu. 100 L; (0737.207.792

60. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara

94. Cristina, 30 ani, ofer masaj de

21 de ani roscata cu ochi caprui ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la numar privat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat. 100 L; (0761.049.966 61. Berceni, Mariana ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti. Garantez revenirea; (0733.145.064

la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 41. Andreea, o blonda cu poze reale te

63. Berceni, Straja, servicii de calitate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671

97. Cupluri, masaj pentru cupluri, desfatarea simturilor. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro

64. Bianka, 35 ani, poze reale 100%,

ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. (0746.532.027 65. Blonda 39 ani, ofer masaj de

relaxare pentru cupluri mixte la domiciliul dvs sau la hotel. Rog seriozitate. (0732.701.060 66. Blonda matura, draguta si discreta, 1

67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si generosi. Te astept la mine acasa intr-un ambient deosebit in zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer discretie si igiena; 100 L; (0723.040.088 67. Blonda, masaj de relaxare prin pro-

ceduri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 68. Blondina noua in zona te astept sa

ne cunoastem. Iti pot oferi masaj de relaxare si alte surprize la domiciliul meu. Sunt o miniona draguta, nu vei regreta alegerea facuta 80 L; (0764.570.084 69. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu pentru detalii suna-ma, Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192

relaxare intr-un ambient placut, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac. 50 L; (0764.292.336 72. Bruneta dulcica, buna numele meu Gina, ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun gust. Am 1,70 69 kg, 32 de ani te astept sa ma suni, 60 L; (0734.637.298 Dani-nico14@email.com 73. Bruneta frumoasa Berceni, ofer masaj de relaxare, boody, creme si uleiuri aromate, igiena maxima, deplasari doar hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu Dedeman, 60 L; (0721.625.812 74. Bruneta matura, cu bun simt si

astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

manierata, ofer masaj de relaxare pt. toti barbati care stiu ce vor cu adevarat, daca doresti mai multe detalii nu astepta, contacteaza-ma, 70 L; (0734.639.343

42. Andreea, bruneta cu mult bun simt,

75. Bruneta matura, te astept pe tine

calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul Taberei, 100 L; (0761.622.032 43. Andreia, noua in zona. Varsta 19

ani. Sunt o domnisoara frumoasa si discreta. 1.70 inaltime. Te astept in compania mea sa-ti ofer masaj de relaxare. Contacteaza-ma, 80 L; (0730.563.654 44. Anna, 33 de ani, ofer masaj de

relaxare, intretinere corporala, terapeutic la domiciliul meu intr-un cadru select pentru domni dornici de ceva deosebit. Mai multe detalii la telefon, 300 L; (0736.781.835 cautcolega@yahoo.com 45. Antidepresiv, detoxifiant, terapeutic

si limfatic masaj profi, pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, o succesiune de manevre efectuate manual cu scopul de a echilibra functiile cognitive si a imbunatati imunitatea. Rasfat si sanatate. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730 46. Antonia Poze reale din locatie, ofer

masaj de relaxare si tonifiere, intr-un ambient intim si placut. Locatie centrala, ofer si pretind seriozitate, 250 L; (0762.038.619 47. Antonia 24 de ani, bruneta slim te

astept sa te bucuri de un masaj de relaxare plin de surprize placute, zona Stefan cel Mare, langa metrou. 80 L; (0726.470.535

48. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

49. Arta masajului, Masajul ajuta la elim-

inarea rapida a stresului si oboselii, imbunatatind puterea de concentrare si creand o relaxare generala in organism (0732.536.900

50. Atestat masaj terapeutic profesional,

general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, presopunctura 100 L + reflexoterapie 150 L se executa pe masa de masaj 10-21 aer condit, loc. Mosilor Eminescu, (0724.898.065 51. Atestat profesional pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730 52. ATESTAT, tehnician maseur, masaj

fara fite si cu experienta in arta masajului te asteptam alaturi de noi sa iti oferim un masaj la patru maini intr-o locatie curata si discreta. Vino si sigur nu vei regreta 100 L; (0748.782.236 96. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

71. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de

40. Andreea, esti obosit sau stresat vino

relaxare la domiciliul meu, Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 95. Cu noi doua, blonde si comunicative,

62. Berceni, Mariana, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064

38. Andreea, blonda cu poze reale

de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

92. Cristina, buna sunt o bruneta draguta si atenta la dorintele tale iti ofer clipe de neuitat, masaj, alaturi de mine. Dristor, Kaufland. 100 L; (0720.421.266 93. Cristina, o domnisoara miniona cu bun simt si zambitoare, te asteapta la un masaj de relaxare in locatie discreta din zona Unirii. 100 L; (0738.031.149

70. Bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

39. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27

91. Cristina, blonda draguta, 28 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421

59. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale; 100 L; (0761.049.966

37. Andreea, blonda cu poze reale 27 de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

facute in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

90. Columbianca noua pe site, zona Dr. Taberei. Ofer masaj de relaxare si intetinere corporala, te astept la mine, program 14-22, 100 L; (0760.715.736

98. Daniela 25, blonda, ofer masaj, dis-

cretie, igiena. Ptr mai multe detalii contacte ma. Rond Alba-Iulia/Unirii, 50 L; (0737.750.980

99. Daria domnisoara draguta 26 ani, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, zona Vitan, 60 L; (0738.162.186 100. Darya, doamna matura te astept pe

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254 101. Delya, new, noua in zona si in

locatie Dr. Taberei Bruneta noua in zona si in locatie ofer masaj terapeutic si de relaxare domnilor generosi si educati in locatia mea. I speak english baby, (0730.218.948/ 0726.612.034 Dariusvalentin1803@gmail.com 102. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 103. Diana, noua in zona, visele tale pot

79. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679

de relaxare, zona Berceni soseaua Giurgiului intersectie cu Toporasi, 50 L; (0753.580.809

84. Buna eu sunt Diana am 35 ani si ofer

masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere mai multe detalii la nr (0729.387.539/ 0729.387.539 yanisgabrielbos@gmail.com 85. Buna eu sunt Natasa am 20 ani si

ofer seriozitate maxima domnilor generosi cu bune maniere si va astept la mine intrun ambient placut la un masaj de relaxare mai multe detali la nr; 50 L; (0729.357.746/ 0729.357.746 yanisgabrielbos@gmail.com 86. Buna sunt Alina, noua in zona, te

100% profesional: somatic intretinere relaxare, sportiv anticelulitic epilat- 100 L/1 h+ reflexo capilar facial 150 L/1.30 h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:10-20 150 L; (0743.593.040

astept alaturi de mine sa iti ofer un masaj cu adevarat relaxant. Sunt bruneta, slabuta, calma si cu mult bun simt. Pozele sunt reale. Eroii Revolutiei 100 L; (0762.867.216

53. ATESTAT. Execut masaj, terapeutic

87. Buna, suntem 2 prietene, noi in zona,

(0735.670.953

107. Doamna ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului; 40 L; (0727.512.037 108. Doamna ofer masaj de relaxare si intretinere, corporala zona Obor, Mosilor. 50 L; (0730.951.575 109. Doamna ofer masaj de relaxare,

116. Doamna 53, discreta si manierata,

ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954 117. Doamna casatorita, 30 ani frumoasa, stilata te invit la un masaj complet de relaxare la mine acasa, central, discret, mai multe detalii te astept cu un telefon, 100 L; (0728.890.998

134. Domnisoare, poze reale, te astep-

tam sa ne cunosti, oferim masaj si alte mici surprize. Nu vei regreta. Suntem tinere si frumoase. 80 L; (0786.565.306 135. Dristor Dr2 2 prietene, 20 si 21 ani, dragute, sociabile si cu mult bun simt, te invitam alaturi de noi pt. a-ti oferi un masaj asa cum rar gasesti pe gustul tau. Pozele ne apartin. Convinge-te, 60 L; (0767.538.638 136. Dristor, blonda, ochi albastri, 28 ani,

1.70 m, 56 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, poza reala, lux, ac, Dristor, Mihai Bravu, Kaufland 50 L; (0734.522.735

137. Dristor, buna sunt Claudia, am 1.67m, 52 kg si sunt o fata dupa cum bine vezi, masaj, 100 L; (0784.691.818 138. Dristor, noua in zona ta 19 ani,

1.70, 50 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel., 60 L; (0767.029.473 139. Dristor, noua pe site 28 ani, 1 65,

142. Eleganta si rafinament, doamna

matura ofer masaj de relaxare la mine acasa o locatie discreta si luxoasa, deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399 143. Elena, 50 ani, noua in zona matura modesta te astept la un masaj de relaxare intr-o loc centrala fara graba astept domni manierati zona Piata Vitan; 50 L; (0731.233.925/ 0736.236.813 144. Epilare inghinala pt. barbati care

147. Eroii Revolutiei, Alina satena matura, ingrijita, 1.70 m, 52 kg. Ofer masaj de relaxare domnilor la domiciliul meu. 60 L; (0767.083.861 148. Eroii Revolutiei, Sunt Alexandra de astazi in locatie, 28 ani, 1.72, 55 kg, satena, nr 3 la sani. Vino la un masaj total, 100 L; (0748.526.129 149. Eva ofer masaj de relaxare, terapeutic,cu uleiuri speciale domnilor manierati in zona Rond Alba Iulia, 100 L; (0766.415.491 150. Fete frumoase, cele mai frumoase 12 domnisoare in cea mai curata si intima locatie din Bucuresti, ambientul perfect pentru a te relaxa si destinde. Mai sus doar o parte din colege, 140 L; (0727.646.456

atenta la detalii, masaj terapeutic, imbinarea utilului cu placutui. Garantez revenirea. Obor, Calea Mosilor. 100/150. 100 L; (0732.834.936

151. Fete superbe, locatie de lux multe maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

119. Doamna matura ofer masaj de

152. Finuta, draguta, fara fite, te astept

118. Doamna discreta, selectiva, karma,

relaxare la domiciliul meu, discretie si intimitate. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0727.512.037 120. Doamna matura si cu bun simt te

invit pentru cateva momente la un masaj ce te va face sa te mai reintorci fara graba si loc discreta pro 11 /20 det la tel; 60 L; (0723.002.389 121. Doamna matura singura intr-o locatie curata, ofer masaj de relaxare pe masa de masaj, detalii amanuntite la tel. prg: 9:00-20:00, 200 L; (0765.029.802 122. Doamna matura 35 ani, ofer servicii

de masaj la domiciliul meu. Discretie si seriozitate maxima, poze reale, zona Dristor, Baba Novac. Program10-17; 50 L; (0799.568.785

oferim masaj de relaxare, body, d-lor. Iti garantez poze reale din locatie, te asteptam, igiena si discretie garantat; Dristor 60 L; (0735.046.873 88. Carina, buna sunt Carina o dom-

54. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; (0744.876.225

nisoara de 20 ani, 1.75, 60 kg noua in domeniu, locatie centrala. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare mai multe detalii la tel.; 60 L; (0701.175.927

124. Doamna matura, 40 de ani, cu bun

89. Catalina 47 ani draguta ofer masaj domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea locatie Militari Uverturii Teatru Masca. 50 L; (0731.045.645/ 0724.605.269

133. Doamna, 50 de ani, am revenit, sunt singura, plinuta, si te astept in intimitatea casei mele pentru un masaj de relaxare menit sa te binedispuna. Piata Romana, 50 L; (0738.268.040

146. EROII Revolutiei, Maria, 35 de ani, 1.69 m, 52 kg. Doamna blonda, curata, ingrijita si foarte carismatica, ofer masaj la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii si o eventuala intalnire suna-ma, 50 L; (0741.956.770

115. Doamna 53 de ani, ofer masaj de

simt, rabdatoare, atenta la detalii, ofer masaj profesional de calitate la domiciliul meu intr-un cadru discret. Cer si ofer seriozitate, zona Dristor, 70 L; (0722.990.821 125. Doamna matura, Deea 38 ani, sociabila si selectiva te astept sa petrecem cateva momente in compania unui masaj de relaxare zona Goga/ Vitan; 60 L; (0733.261.723

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

160. Karina 34 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0755.303.986 161. La mine tine hotel, I speak english, Anays ma deplasez, bruneta frumoasa si eleganta 24 ani, ofer masaj domnilor interesati sa petreaca clipe de neuitat in compania unei domnisoare superbe, nu lucrez cu poze false, 100 L; (0762.342.118 162. La mine tine sau hotel masaj de

relaxare, detalii la tel., 150 L; (0732.546.310

pe tine, domn generos, la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, la domiciliul meu Unirii, Zepter, 60 L; (0725.473.852

Firma de curatenie autorizata, executam servicii de curatenie, apartamente, case, sedii birou, hale, deratizari; (0761.395.693 153.

154. Floreasca doamna sociabila, noua

in zona, masaj de relaxare la domiciliul meu, locatie discreta, curatenie si bun simt, 80/150, 80 L; (0730.975.319

155. Inchiriem incarcatoare telescopice

13 m Tekko Logistik ofera servicii inchiriere si transport incarcatoare telescopice Terex, Manitou, Jcb, Merlo, cu maxim 2500 ore de functionare; brat telescopic de 13 m; sarcina de lucru de 3500 kg (0749.064.848 tekko@tekko.ro

156. Inna, miniona, o doamna cu un car-

acter aparte, matura mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841 157. Ioana noua in zona Dristor singura

in locatie ofer masaj de relaxare si clipe de neuitat domnilor generosi si cu bun simt in locatia mea discreta si impecabila te astept sa ne simtim bine impreuna cu lumanari parfumate si lumini, suna-ma, 70 L; (0767.532.407

194. Masaj profesional, asistenta med-

icala 50 ani placuta cu experienta in masaj de relaxare total si prostatei am locatie L-D 12-20 dupa ora 20 deplasari la clienti si straini si cazati hotel asigurare taxi detalii telefon; 150 L; (0720.497.363/ 0768.152.973 195. Masaj profesional, masaj de relaxare cervical se poate face cu pietre vulcanice sau cu bambus; 130 L; (0738.152.858 196. Masaj profesional, Roxana, bruneta cu par lung, 34 ani, discreta, amabila, ofer masaj de relaxare domnilor la mine in locatie, detalii amanuntite la tel.Titan, 60 L; (0767.029.954 197. Masaj profesionist, garantat 100%, asistenta medicala, terapeut tehnician maseur, Calea Mosilor, 5 min. m. Obor, l-d 9-22, ultima rezervare 20-20, 30. Info suplimentare pe blog. 150 L; (0720.696.842 martamiron68@yahoo.com 198. Masaj terapeutic prin manevre de

163. La mine zona Vitan, masaj total de

164. La tine sau hotel, Andreea, 21 de ani, noua pe site. Draguta, sociabila. Ofer masaj de relaxare de buna calitate. Pt mai multe detalii la telefon. 150 L; (0722.116.386

112. Doamna 35 ani, ofer masaj de relaxare pe tot corpul, sunt o doamna cu zambetul pe buze si fara fite, zona Teiul Doamnei. 80 L; (0751.976.055

ta in masaj corporal de relaxare totala si prostatei am locatie L-D 12-20 dupa ora 20 deplasari la clienti si straini si cazati hotel, cu asigurare taxi, detalii telefon 150 L; (0728.441.698/ 0730.403.237

159. Iza, reala 100%, 19, masaj revigorant, igiena, discretie, poze reale garantat. Dristor- Baba-Novac 60 L; (0767.538.462

132. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225

145. Erika, noua in Bucuresti, buna ma numesc Erika, daca vrei masaj alaturi de o blonda te astept sa ma contactezi; 100 L; (0784.093.914 erikalove24@yahoo.com

113. Doamna 50 ani placuta cu experien-

relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 40 L; (0733.347.650

diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte. Ofer conditii de lux, intimitate si discretie. Alte detalii la telefon, 150 L; (0721.015.759 cautcolega@yahoo.com

111. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer

masaj de relaxare totala creme si uleiuri parfumate, igiena, discretie, intersectia Luica cu Giurgiu, 60 L; (0728.592.914

158. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

relaxare, buna sunt Bianca, te astept in locatia mea curata si discreta din zona Vitan. Poze 100% reale, dovedesc cu tatuajul. Masaj total de relaxare 80 ron-30 min 120 ron-o ora, mai multe detalii la telefon. 80 L; (0786.612.304

doresc sa isi imbunatateasca aspectul fizic. Zona Titan, zilnic, Betty. Ceara, crema depilatoare, tuns, cum doresti 100 L; (0730.497.949

profesional general, de relaxare, drenaj limfatic, presopunctura 100L ora+ reflexoterapie 150 L 1 h 30, pe masa masaj, aromaterapie, meloterapie, L-D 10-21, 100 L; (0724.898.065

poti echilibra energetic daca ai dureri sau contracturi musculare. Acest masaj include: reflexo, cerv. lombar (nu zona intima) (0752.663.416

131. Doamna, maseuza selectiva ofer

110. Doamna singura, o fire placuta,

123. Doamna matura 48 ani, noua in zona Teiul Doamnei. Sunt o doamna matura care stie ceea ce vrea. Ofer masaj de relaxare domnilor care doresc sa scape de rutina. Fara graba Va astept, detalii la tel. Lacul Tei ap. Obor, 80 L; (0729.402.665

55. Autentique, doar cu 1h de masaj te

relaxare domnilor manierati. Singura in locatie, discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. Zona Obor, 50 L; (0764738593

141. Drumul Taberei, ofer masaj de relaxare, curatenie si discretie 40 L; (0738.178.636/ 0738.178.637

relaxare la domiciliul meu, zona Pantelimon, Delfinului; 60 L; (0732.074.954

83. Buna eu sunt Adriana am 24 ani si ofer domnilor generosi cu bune mainiere masaj de relaxare. Mai multe detalii la nr de 50 L; (0729.354.964/ 0729.354.964 yanisgabrielbos@gmail.com

130. DOAMNA, 44 de ani, ofer masaj de

106. Doamna fac masaj terapeutic;

de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960

81. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de

calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140

cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0737.218.736

105. Doamna casatorita, stilata, masaj

114. Doamna 53 de ani, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954

82. Bucura-te de un masaj profesional,

129. Doamna singura, sociabila fizic pla-

70, 50 kg, te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detali tef. 100 L; (0742.773.895

80. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679

ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

de relaxare, zona centrala, 70 L; (0768.037.948

140. Dristor, noua pe site, Ema 19 ani, 1

comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736

relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

128. Doamna singura, 44 ani, ofer masaj

104. Doamna 1.70 m, 90 kg ofer masaj

76. Bruneta slim, experta in masajul

78. Bruneta, 31 ani ofer masaj de

mine, masaj, sunt reala, exact ca in fotografii, sunt matura, am experienta necesara pentru a te destresa complet, alegerea iti apartine doar tie, 100 L; (0736.831.436

45 kg, te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel., 100 L; (0761.740.301

tonifiere si intretinere corporala cu uleiuri parfumate. Obor Mosilor uni 50 L; (0730.951.575

77. Bruneta, 30 de ani, finuta, cu bun simt ofer masaj de relaxare domnilor finuti si manierati. Detalii la telefon, zona Zepter, 50 L; (0725.397.305

127. Doamna matura, 30 ani te astept la

deveni realitate, doar alaturi de mine poti sa te bucuri de un masaj foarte bine executat, zona Stefan cel Mare langa metrou, singura in locatie, poze reale 80 L; (0799.633.655

domn generos la un masaj de relaxare al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Zepter. 50 L; (0737.401.576 antistres, reala studenta curata si foarte frumoasa te astept pentru un masaj de relaxare si intretinere. Suna pentru mai multe detalii la tel. intre 19-05, luni-sambata. 150 L; (0764.182.119

126. Doamna matura, doamna deschisa si cu simtul umorului te astept in locatie la un masaj de relaxare, discretie, intimitate, detalii la tel., program 10 /20, zona Casa de Pensii, 50 L; (0733.305.109

165. La tine sau la hotel Diana, am 28 de ani, 1.60 m, 55 kg. Ofer masaj de relaxare si de tonifiere. Pozele sunt 100% reale 200 L; (0737.482.822 166. La tine sau la hotel ofer masaj de relaxare domnilor cu bun simt. Te-ai saturat de poze false? Acum ai ocazia sa nu mai fi mintit. Suna si nu vei regreta alegerea facuta. Pentru mai multe detalii la tel. 200 L; (0723.825.710 167. La tine sau la hotel, Selena, 21 de ani, 1,70 m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%, 300 L; (0799.237.123 168. Larisa, draguta, 31 ani, ofer masaj de relaxare. Cer si ofer discretie, igiena si seriozitate. Mai multe detalii la tel. Zona Bucur Obor, 70 L; (0761.024.566

reglare si tonifierea muschilor, stimularea circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu miscari tranzitorii de regenerare si refacere a intreg organismului. Obor Mosilor 100 L; (0726.508.066 199. Masaj terapeutic, de relaxare prin

metode de tampotamente musculare alternand cu tehnici de relaxare a regiunii respective. Metode de frictiune si presare care deblocheaza contractiile musculare. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 200. Masaj terapeutic, domna educata

ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si discret domnilor manieratii cu bun simt. Pentru mai multe det sunama. Nu ras la nr privat sau sms. Poza facuta in locatie. Zona Berceni (0784.748.712 201. Masaj, Ada, selectiva, ofera dom-

nilor cu bum simt masaj de relaxare intrun ambient placut, sector 3, intre orele 817, 50 L; (0735.366.510 202. Masaj, buna sunt Renata te astept

la mine in locatie pentru a avea parte de un masaj fin cu uleiuri aromate iar discretia si linistea ma reprezinta. Pentru a afla mai multe detalii suna-ma 70 L; (0768.951.486 203. Masaj, daca vrei sa scapi de stresul

cotidian te astept la mine pt o sedinta de masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii (0724.975.229

204. Masaj, de 12 ani in domeniu. Masaj

selectiva ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-o ambianta placuta si discreta. Servicii ireprosabile. Educata si amabila 80 L; (0729.355.247

de relaxare si pt. tratarea diferitelor afectiuni. Te astept la cabinetul meu din Burebista pt. ameliorarea sau tratarea problemelor tale. Atestat si experienta, 100 L; (0764.152.740 doinadumitru@ymail.com

170. Lory am revenit, lasa-te surprins de

205. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de

169. Laura Unirii noua in Bucuresti,

arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discretie. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896

171. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te

astept sa te bucuri de un masaj de relaxare foarte bine executat, discretie si intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L; (0720.649.896

172. Madalina te astept la un masaj de

relaxare la domiciliul meu discret si curat Unirii, Zepter. 40 L; (0729.452.895 173. Maria, 28 ani, ofer masaj total de

relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; (0754.709.995 Zona.obor.colentina@gmail.ro

174. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Rel. la tel. Berceni; (0732.963.998 175. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, (Berceni) relatii la telefon: (0732.963.998

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420 206. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii la tel., 150 L; (0769.208.929 207. Masaj, buna iti ofer masaj de

relaxare facut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. Nou venita in Bucuresti 100 L; (0799.334.470 208. Masaj, buna Andreea noua in

intretinere corporala, masaj cervical, capilar, lombar facut pe masa de masaj timp de o ora, 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534 181. Masaj de calitate la noi sau la hotel,

domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 182. Masaj de relaxare domnilor seriosi,

zona Ion Mihalache-Turda

183. Masaj de relaxare cu efect terapeu-

tic si stare de bine, care iti reda energia fizica si psihica. Maseuza, sector 6; (0738.031.064

184. Masaj de relaxare cu efect terapeu-

tic si stare de bine, care iti reda energia fizica si psihica. Maseuza, sector 6; (0738.031.064

185. Masaj de relaxare, domnilor seriosi,

Ion Mihalache- Turda; (0720.144.720

186. Masaj de relaxare, la mine acasa ofer masaj de relaxare. Atmosfera este placuta, curata si linistita. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa; 100 L; (0767.920.728 187. Masaj de relaxare, Marilena blonda

46 ani, parul lung te astept la mine Berceni; (0763.664.061

188. Masaj de relaxare, Marilena blonda

46 ani, parul lung, te astept la mine Berceni; (0763.664.061

189. Masaj de relaxare, Marilena, blon-

da, 46 ani, parul lung, te astept la mine, Berceni; (0763.664.061

190. Masaj de relaxare, Marilena, blon-

da, 46, parul lung, te astept la mine. Berceni; (0763.664.061

191. Masaj de relaxare. Si sambata si duminica. Langa Sala Palatului si Calea Victoriei. Blonda, ochi albastri, 40 ani. Speak english. Singura, ambient curat. Numai pt domni care agreaza doamnele plinute dar cu forme placute. 70 L; (0726.030.857 192. Masaj muscular, terapeutic, de relaxare, util pentru atrofia musculara, oboseala cronica, blocaje musculare, suprasolicitarea zonelor musculare prin manevre de frictiune pana la extensii de tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 193. Masaj profesional terapeutic, relax, in Bucuresti maseur profesionist efectuez masaj de relaxare, sportiv, cervical, capilar, facial, aromaterapie, terapeutic, reflexoterapie, (70/ora) (150 lei 2ore) Detalii . Program L-D 08:00, 22:00 70 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com

230. Monica 33 ani, Bucuresti, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms (0730.947.092 231. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

232. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

233. Natasha, Matura, 43 ani, placuta, 1.60 m, 58 kg, experta in arta masajului, ofer calitate, masaj foarte bun, discretie, igiena. Programari; 300 L; (0740.948.427 234. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Bvd.Unirii langa Ucecom, poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 235. Nicolae Grigorescu, oferim masaj

de relaxare, curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.636/ 0738.178.637

236. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 25

de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie zona Dristor Kaufland, 60 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 237. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60

m si 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt la mine in locatie, zona Dristor Kaufland, 70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 238. Ofer servici masaj de relaxare si

anticelulitic, la preturi avantajoase, cu rezultate garantate. George; (0785.166.787

239. PATRICIA, matura, ofer masaj de relaxare, detalii la tel., zona Dristor Kaufland, 50 L; (0736.760.098 240. Persoana curatenie si vase, spalator de vase intr-o locatie din centrul vechi, pentru mai multe detalii va rog sunati. (0756.110.089 antoniotoni298@gmail.com 241. Piata Delfinului, ofer masaj total la

domicilul meu. Pentru mai multe detalii astept tel tau. Singura in locatie (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com 242. Piata Progresul, doamna de 55 ani ofera masaj persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750 243. Prest?ri servicii Bun? eu sunt

nata?a am 20 ani ?i ofer masaj de relaxare domnilor genero?i cu bune maniere mai multe detali la nr 0729357746 (0729.357.746/ 0729.357.746 yanisgabrielbos@gmail.com

245. Prestari servicii, Buna eu sunt Adri-

211. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

180. Masaj terapeutic, relaxare,

relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, cimitirul Armenesc. 60 L; (0726.566.223

244. Prestari servicii buna eu sunt Adri-

177. Mary 35 ani doamna matura ofer masaj de relaxare si intretinere domnilor generosi intr o ambianta deosebita pt mai multe detali suna-ma 100 L; (0787.337.213

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929

astept pt. un masaj de relaxare, in zona Octavian Goga 60 L; (0721.026.251

229. Monica draguta 43 ani ofer masaj

209. Masaj, buna, daca vrei sa ma cunosti suna-ma. Sunt o fata discreta, draguta, finuta si cu bun simt, am 35 de ani ofer domnilor draguti, masaj si clipe frumoase, pentru mai multe detalii sunama, (0726.974.363 mireluta@gmeil.com 210. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

179. Masaj La tine sau la hotel masaj de

228. Mona matura, draguta, sociabila, te

Bucuresti tanara, discreta, educata, te astept cu un masaj de relaxare de calitate, facut cu rabdare si placere intr-un ambient placut, deosebita si curata, 100 L; (0723.482.753 Daninico14@email.com

176. Mary 35 ani Doamna matura ofer masaj de relaxare domnilor generosi intr-o ambianta curata si linistita, pt detalii la tel. zona Lacul Tei, 100 L; (0787.337.213

178. Mary 35 ani, doamna singura, o fire placuta, comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon, 100 L; (0787.337.213

227. Mirela, scapa de stresul zilnic alegand un masaj de relaxare in compania mea, la domiciliul meu unde domina discretia, igiena si intimitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan. 60 L; (0736.549.922

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420 prestez masaj terapeutic, detalii la tel., 150 L; (0769.208.929

212. Masaj, noua in domeniu si pe site,

21 ani, la tine sau la hotel servicii totale orice vis se poate transforma in realitate doar ma deplasez 200 L; (0723.740.201

213. Masaj, noua in domeniu, 21 ani, la tine sau la hotel, manierata cu mult stil si bun simt ofer masaj de relaxare, consider ca timpul petrecut in compania mea va fi o placere pt amandoi. Garantez pentru poze. 200 L; (0723.740.201 214. Maseur cu atestat si experienta, tehnician maseur cu mare experienta efectuez masaj de relaxare, tonifiere, cervical, lombar, masaj anticelulitic, facial si masaj sportiv. 70 L; (0764.692.258 215. Maseuza cu atestat si experienta Tehnician maseur cu experienta efectuez masaj de relaxare, tonifiere, drenaj limfatic, reflexoterapie, cervical, lombar, masaj anticelulitic, facial, capilar, masaj sportiv si medical. Program l-s 11-20. (0728.847.281 216. Maseuza efectuez diferite tipuri de masaj somatic, reflexogen si limfatic cauzate din diferite motive stres, oboseala sau dureri (relaxare) (0738.031.064 217. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,

47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742 218. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer

masaj de relaxare domnilor civilizati, 100 L; (0722.494.310 219. Matura, inalta supla ofer masaj de

relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. (0726.874.434 220. Matura, mereu bine dispusa, cu

chef de viata, te astept la un masaj de relaxare. Servicii ireprosabile. 150 L; (0738.076.554

221. Melysa 35 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625 222. Melysa, 35 ani Poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625 223. MIRELA Ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut fara graba la domiciliul meu. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0736.549.922 224. Mirela 27 ani astept domni preten-

tiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel., 80 L; (0725.874.994 225. Mirela 27 ani, noua in zona te

astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret, Unirii, Zepter, 60 L; (0725.871.620 226. Mirela, cosmeticiana, Drumul Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni manierati si generosi. Program 10:0020:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; (0745.028.362

ana am 24 ani si ofer domnilor generosi cu bune maniere mai masaj de relaxare, mai multe detail la nr. 50 L; (0729.354.964/ 0729.354.964 yanisgabrielbos@gmail.com ana am 24 ani si ofer domnilor generosi cu bune maniere masaj de relaxare mai multe detali la nr 50 L; (0732.283.302 yanisgabrielbos@gmail.com

246. Prestari servicii, buna eu sunt Adri-

ana am 24 ani si ofer domnilor generosi cu bune maniere masaj de relaxare mai multe detali la nr. 50 L; (0729.354.592 yanisgabrielbos@gmail.com

247. Prestari servicii, buna eu sunt Natasa am 20 ani si ofer domnilor genero?i cu bune maniere masaj de relaxare, mai multe detalii la nr. 50 L; (0737.178.829/ 0737.178.829 yanisgabrielbos@gmail.com 248. Prestari servicii, buna eu sunt

Natasa am 20 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere mai multe detali la nr. 50 L; (0729.384.116 yanisgabrielbos@gmail.com 249. Prestari servicii, buna eu sunt Natasa si te astept la mine intr-un ambient placut la un masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr. 50 L; (073178829/ 073178829 yanisgabrielbos@gmail.com 250. Prestari servicii, buna eu sunt Natasa, am 20 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere fara graba si fara fite, mai multe detalii la nr. 50 L; (0733.095.809/ 0733.095.809 yanisgabrielbos@gmail.com 251. Prestari servicii, buna eu sunt

Natasa, am 20 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi, cu bune maniere, mai mult detalii la nr. (0729.384.116/ 0729.384.116 yanisgabrielbos@gmail.com 252. Prestari servicii, bunaeu sunt Diana

am 35 ani si ofer domnilor generosi cu bune maniere masaj de relaxare mai multe detali la nr. 50 L; (0729.387.539 yanisgabrielbos@gmail.com 253. Promotie masaj cupluri Noblesse Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 14-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro

254. Rebeka, Drumul Taberei Billa blon-

da cu suvite 28 ani, ofer domnilor generosi si educati, in locatia mea, masaj de relaxare si terapeutic. Igiena, discretie si intimitate. Mai multe detalii la tel.; (0701.027.297/ 0769.803.544

255. Relaxare masaj, Dorobanti, matura

discreta, cu multa experienta, ofer relaxare, masaj deconectant pentru un plus de sanatate si placere, 5 euro/tel english, french speaking 10-22, Dorobanti, (0735.249.423 gina.teodoru@yahoo.com

256. Relaxare si destindere momente placute in compania unei doamne mature. Sunt sociabila, placuta dar extrem de selectiva, bvd Alexandru Obregia, intre orele 10.00-19.00, de luni pana vineri, 150 L; (0733.714.153 257. Roberta, buna sunt bruneta, am 19

ani, inalltime 160, greutate 50, sunt o fata discreta, pozele imi apartin, demonstrez cu tatuajele, locatia este la Dristor Kaufland, masaj. 70 L; (0738.143.758/ 0733.169.730 258. Rond Alba Iulia, Lory, am 19 ani, bruneta, 1.70, 50 kg ochi albastri. Te-ai saturat de poze false si servicii incomplete, la mine nu e cazul, te astept pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat, 50 L; (0720.611.629 Denydenisa@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

7

4

LOCURI DE MUNCÅ 21. Agent de ticketing si turism, experien-

259. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj total la domiciliul meu pt mai multe detalii astept tel. tau. Singura in locatie program de la 11-23. Speak english. 50 L; (0721.773.154/ 0763.247.735

ta min 3 ani, limba engleza f bine, Amadeus, sisteme de rezervari, interactiune directa clienti corporate, sistem backoffice Q, Excel, powerpoint, disponibil pentru deplasari, punctual, corect. 3.500 L; rodica@rojobusiness.ro

260. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank Te

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

261. Roxana, noua in zona, ofer masaj

de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 262. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de

ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625 263. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj ter-

apeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102 264. Sara domnisoara frumoasa, poze reale, varsta 22 ani, te astept in compania mea pentru diverse tipuri de masaj. Daca cauti relaxare o vei gasi in compania mea. Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta, 200 L; (0762.934.370 265. Sasha La mine la tine sau hotel masaj total de relaxare, zona centrala, pentru domni pretentiosi, mai multe delatii la telefon. 100 L; (0769.169.016 Escortevip20@yahoo.com 266. Satena iti ofer masaj de relaxare

intr-un ambient placut . Zona Mosilor. (0760.739.127

267. Selena, buna sunt o domnisoara sosita azi in orasul tau, vreau sa descoperim impreuna placeri nebanuite vino la mine sa putem avea parte de niste momente de neuitat prin masaj, te astept. 200 L; (0768.397.574 268. Servicii de calitate Ana, kinetoterapeut, ofer servicii de calitate, rafinament, discretie experienta. Roscata frumoasa, cu bun simt, 30 de ani, ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu, 100 ron/ sedinta, 100 L; (0736.890.339 269. Servicii sablare profesionale, prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat. Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848 270. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. (0720.407.840

22. Agent de vanzari produse intretinere

Oferte full time ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002 1. Absolvent liceu, scoala profesionala,

24. Agent imobiliar Angajare/colaborare,

2. ACP, societate comerciala in orasul Otopeni angajeaza femeie de serviciu serioasa pentru curatenie, program zilnic 7.30-15.30, vopsitor industrial in camp electrostatic si sudor in argon. Pentru detalii sunati la telefon sau puteti trimite CV-uri pe adresa de mail; (021.350.38.10 office@acp.ro

25. Agent imobiliar cu experienta, cautam

3. Activitate prin colaborare persoane serioase, minim liceul, ambitioase care doresc timp liber si bani; (0763.692.275

rica productie alimentara sector 6, salariul 1.600 lei+ tichete de masa, informatii la tel. (0732.672.654

4. Administrator credite ifn, studii drept,

raspunde de procesul de administrare a creditelor, incepand cu momentul aprobarii creditului de catre persoanele competente, derularea creditului si pana la momentul rambursarii, recuperare credite, 5. Administrator teatru Teatrul Apol-

lo111, cauta un administrator full time.Canditatul ideal: obligatoriu sa detina carnet de conducere categ. B, (0771.681.935 lauraroxin@gmail.com 6. Administrator tehnic care sa indeplineasca si functia de casier pentru firma Scomet administrare imobile. Conditii obligatorii: permis, masina. Program 13.00-21.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 7. AeroMotorsport cauta economist/

271. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812 272. Sonya, un masaj de relaxare facut

8. Agen?i de Securitate. Angajam Agenti

273. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 274. Soryna 30 ani, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; (0758.158.334 275. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental,

sanus per aquam. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861

pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj: total integral relaxare Tel: (0756.642.225 evannbourne@libero.it 281. Tanara, 33 de ani, ofer masaj de

relaxare profesional, masaj terapeutic, masaj cervical, lombar, capilar, experienta, atestat, masa de masaj, locatie centrala, discretie, conditii excelente, foto reale, 100 L; (0733.529.054 282. Tanya new, Drumul Taberei Billa,

blonda noua in zona si in locatie am venit pentru a te face sa uiti de monotonia zilei de zi cu zi si de a te relaxa alaturi de mine cu un masaj, (0740.974.656

27. Agent paza cu sau fara atestat, 1.350

l in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP sector 1, carte de munca pe perioada nedeterminata, 1.350 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 28. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana

fara intarzieri. Contract de munca pe perioada nedeterminata, 1.450 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 29. Agent securitate pt. locatie Auchan Drumul Taberei cu atestat-paza, program lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu fix, tichete masa, prima vacanta, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 30. Agent securitate urgent angajam.

Salariul net 1300-1500 lei (0799.746.324

287. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer masaj de cea mai buna calitate. Igiena si discretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii la telefon sau pe WhatsApp. Rog si ofer seriozitate 80 L; (0727.580.137 288. Unirii, centrul vechi, poze 100% reale, doua fete elegante te asteptam cu drag in apartamentul nostru de lux pentru masaj. Mai multe detalii la telefon, nonstop. 60 L; (0769.942.956 289. Veronica 55 ani, doamna matura, casatorita, ofer masaj de relaxare domnilor discreti si educati, ofer si pretind discretie, 70 L; (0734.786.543 290. Viviana, 24 ani, noua in zona, te

astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899 291. Zona Berceni soseaua Giurgiului strada Alunisului iti ofer masaj de relaxare la loculcatia mea.1,70 m 90 kg, 60 L; (0763.753.996 292. Zona centrala, buna sunt noua in zona ta si te astept la mine in locatie pt un masaj de calitate, pt detalii suna-ma, daca nu raspund, te rog insista, 45 L; (0738.143.758

41. Agent vanzari, caut agent de vanzari,

pentru zona Moldovei, cu experienta in domeniul bicicletelor si al accesoriilor de bicicleta si vopsea spray, detalii la numarul de telefon, (0742.343.704

56. Agenti curatenie, birouri / spatii comune, tura zi, zona Floreasca / Polona. Relatii la tel. (0786.102.017 57. Agenti curatenie, spatii comerciale, tura zi / noapte, zona Baneasa. Relatii la tel. (0786.102.017 58. Agenti curatenie, spatii comerciale,

tura zi / noapte, zona Pantelimon. Relatii la tel. (0786.102.017 59. Agenti curatenie, spatii comerciale,

tura zi / noapte, zona Titan / Liviu Rebereanu. Relatii la tel. (0786.102.017

87. Agenti imobiliari cu experienta in domeniu. Oferim conditii de exceptie, sediul modern zona Gara de Nord. Intra pe site sa te convingi. Te asteptam la interviu; www.tentantimobiliare.ro (0730.993.333/ 0720.009.999/ 0720.009.999 tentantimobiliare@yahoo.com

72. Agenti de securitate cu atestat si

88. Agenti imobiliari cu/ fara experienta in

fara. Oferim si rugam seriozitate; (0768.870.943/ 0765.801.800/ 0765.802.331 73. Agenti de securitate cu experienta si

atestat, pentru zona Militari, se ofera salarizare la timp 1500 plus bonuri, (0767.980.339 florinbeja@gmail.com

11. Agent call center - italiana, suntem in

77. Agenti de securitate cu sau fara

cautarea unor noi colegi pentru functia de operator call center. Program luni vineri 10-19! Contact : george.lupascu@solutions30.com; (0775.356.231 goerge.lupascu@solutions30.com

experienta. Compania de paza Swat Force International angajam agenti de securitate pentru judetul Ilfov localitatile Mogosoaia, Ghermanesti, Crevedia si pentru orasul Bucuresti. Salariu atractiv si fara intarzieri. Program 12 ore, cuantumul salarial 1.500 Lei. Persoana contact: Miu Lucian tel.: 0731.355.551, e-mail: lucian.miu@swatinternational.ro; George Constantin: 0730.073.087, e-mail: george.constantin@swatinternational.ro; Cristi Serban: cristi.serban@swatinternational.ro 78. Agenti de securitate obiective

Bucuresti/ Ilfov, agenti de paza cu si fara atestat (0765.900.665 office@badboysecurity.ro

14. Agent de curatenie in zona Dorobanti

Firma de curatenie angajeaza personal pentru curatenie intr-un spatiu de birouri din zona Dorobanti. Se ofera salariu motivant, program 8 ore/zi, dimineata sau seara. Detalii la telefon. (0763.223.167 contact@cleanwork.ro

79. Agenti de securitate pentru magazine

comerciale, SSG Security angajeaza agenti de paza cu si fara atestat pentru magazine comerciale. Salariu 1600-2000 lei net. Oferim Training de specialitate cu reale posibilitati de promovare. Relatii la tel; (0732.830.207/ 0725.500.510 recrutari@ssg.ro

15. Agent de curatenie, cu program de 8

ore / zi, Doral Cleaning, angajeaza pentru echipa mobila de interventie. Cerem: cunostinte in folosirea echipamentelor de curatenie, apt de lucru 2.192 L; (0786.461.231 angajari@doral-cleaning.ro

80. Agenti de securitate pentru societate

de paza, societate de paza angajam agenti de securitate pentru dispecerat supraveghere video, cu sau fara atestat (cunostinte minime PC) zona Militari, si agenti securitate pentru obiectiv zona Domnesti, (0722.432.186

16. Agent de paza cautam agent de paza

zona Popesti-Leordeni, Pipera 59-61, vama Otopeni, 2.000 L; (0731.325.382

31. Agent securitate hotel de 4 stele, Rin

42. Agent vanzari, persoana responsabi-

18. Agent de paza cu atestat pt societate comerciala sector 6,salariu +tichete de masa 1.600 L; (0732.672.654

Grand Hotel. Cerinte: calificare in domeniu, disponibilitate de lucru in picioare, limba engleza nivel conversational constituie un avantaj, abilitati bune de relationare, program: 12/24; 12/48 (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

la, cu abilitati in negociere si comunicare. Oficiu in localitatea Afumati. Trimite?i CV. (0738.152.501 canapelini@gmail.com

19. Agent de paza. Societate de

32. Agent securitate, barbati pt. Fox, fab-

17. Agent de paza si femeie de serviciu;

(0755.939.939

colegi noi, responsabili, program orele 917:30, vanzari in domeniul bancar. Salariul net 2.000 ron + bonusuri trimestriale. Rog CV pe mail (0726.248.057 alice@amicredit.ro

43. Agent vanzari, soc. transport persoane, cu sediul in Buc., sector 2, angajeaza agent/a de vanzari pentru zona Militari. Rel. tel. (0723.308.960/ 0723.977.636 hr@cdy.ro

60. Agenti curatenie, femei si barbati pentru firma de curatenie in hypermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 61. Agenti de curatenie pentru echipa

sau fara experienta, oferim cazare in Bucuresti; (0371.477.855

mobila, cautam persoane punctuale, serioase, organizate, rezistente la munca fizica si dispuse sa lucreze in echipa. Transportul la punctele de lucru este asigurat de firma. Salariul se negociaza la interviu. (0767.435.725/ 0767.435.700 office@helpclean.ro

45. Agent vanzari. Companie internation-

62. Agenti de curatenie, femeie si barbati

44. Agent vanzari, distributor, angajam cu

ala angajeaza agent vanzari cu sau fara experienta, persoana comunicativa. Responsabilitati: promovarea si vanzarea produselor editoriale, administrarea si dezvoltarea unui portofoliu de clienti. Program de 8 ore, contract de munca, training gratuit. Oferim cazare; (0728.650.079 46. Agent, specialist curatenie oferim:

salariu plus bonuri de masa, marire salariu in functie de vechime, prime de Paste si Craciun, decontare abonament transport. (0767.435.725/ 0767.435.700 office@helpclean.ro 47. Agenta curatenie program dimineata/seara firma de curatenie ICS angajaza agenta pentru spatii de birouri in Bucuresti, cu experienta pentru spatii de birouri sau interventii. Salariul este foarte motivant, posibilitate lucru suplimentar. CM 1.500 L; (0771.449.760 48. Agenta curatenie, echipa mobila, firma ICS angajaza pentru echipa interventii o noua colega. Se cere seriozitate maxima, aspect ingrijit si disponibilitate program flexibil. Salarizare peste medie, conditii bune, contract munca full. 1.850 L; (0771.449.760 office@curateniebirou.ro 49. Agenti curatenie, 4 h /zi, zona Raho-

va. Relatii la tel. (0786.102.017

50. Agenti de paza cu atestat .

(0744.555.199

51. Agenti curatenie angajam urgent fete

curatenie cu experienta, si baiat cu permis, pentru echipa de interventie birouri, apartamente, vile. Salariu de la 1400 Lei net, se asigura contract de munca, plata la timp 1 L; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com 52. Agenti curatenie birouri / spatii comune, tura zi, zona Pipera. Relatii la tel. (0786.102.017

pentru firma de curatenie in hypermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 63. Agenti de curatenie, femeie si barbati

pentru firma de curatenie in hypermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 64. Agenti de interventie, firma de paza angajeaza agentii de interventie pentru Bucuresti cu atestat de paza si agentii de securitate / paza, salarizare platita la timp, tinuta gratuita. Program telefonic: L-V 918; (0751.143.961 65. Agenti de paza angajeaza firma de paza, pentru obiective din Berceni si Chitila. (0723.393.728

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 86.

71. Agenti de securitate Caldo Privat Security angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat, pentru cladiride birouri, galerii comerciale, centre de afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj dar nu este obligatorie. Salariu motivant (0766.051.733/ 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatsecurity.ro

76. Agenti de securitate cu sau fara calificare, agenti de interventie (neaparat permis auto cat. B), firma de paza din Bucuresti angajeaza pentru obiective deosebite din zona Militari. Salariu motivant (021.300.21.01 office@guardone.ro

284. Tapiter autorizat, expert - persoana

relaxare domnilor manierati intr-o locatie discreta. Cer si ofer seriozitate. 70 L; (0799.182.770

40. Agent vanzari showroom Pinum Doors&Windows angajeaza agenti vanzari showroom usi. Puteti trimite CV pe adresa de email nina.baluta@nusco.ro; int 107 (021.233.34.31 nina.baluta@nusco.ro

55. Agenti curatenie, birouri / spatii comune, tura zi, zona Colentina. Relatii la tel. (0744.320.276

70. Agenti de securitate angajeaza Olimp Security, posturi de interior, program flexibil, salariu 1.400 Lei/195 h. 1.400 L; (021.337.44.77/ 0747.221.397

SRL, divizia Wrigley, angajeaza agent vanzari cu sau fara experienta. Cerinte: permis de conducere cat. B minim 1 an, diploma de bacalaureat; mihai.mara@seca.ro

34. Agent telesales, Amicredit angajeaza

286. Titan, blonda, ofer masaj de

39. Agent vanzari pe tara firma care se ocupa cu import si distributie produse cosmetice profesionale in saloane, angajam agent de vanzari pe tara. Disponibilitate pentru deplasari, cu experienta in vanzari. CV la email 1 L; (0753.038.501 office@redist.ro

54. Agenti curatenie pentru sedii de banci, cladiri de birouri, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79

69. Agenti de securitate angajam cu domiciliul in Bucuresti. SSG Fire& Rescue Security Investigatii marim echipa. Vino alaturi de noi; (0725.500.510/ 0732.830.207

de securitate angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat de paza pentru obiectiv in Bucuresti, bulevardul Timisoara. Se ofera salariu atractiv 7 ron/h Pentru detalii; (0799.105.822 wostockprotection@gmail.com

20. Agent de securitate sector 3 urgent, agenti de paza cu atestat si seriosi, pentru zona Bucuresti, sector 3. Salariu 1300 ron. Mai multe detalii la telefon. 1.300 L; (0722.389.633 trandexim2000@yahoo.com

porala, terapeutic bioenergoterapie. Bioenergoterapia reprezinta un proces complex care vizeaza sanatatea fizica si cea spirituala, detalii la telefon, 70 L; (0730.228.089

38. Agent vanzari directe, Telekom Romania, Telekom angajeaza persoane cu sau fara experienta in domeniu. Contract de munca, salariu fix+comision si bonusuri. Program full-time/part-time. Daca esti interesat asteptam CV-ul sau telefonul tau. (0786.718.355 ovidiu_cristian@telekom.ro

53. Agenti curatenie birouri, tura zi / noapte, zona Semanatoarea. Relatii la tel. (0731.178.581

75. Agenti de securitate Bucuresti, firma

rica de mezeluri. Atestat de paza. Spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 12/48. Sector 4. Contactati-ne de L-V intre 9-17; 1.400 L; (0726.718.768

285. Tarife diferite Masaj intretinere cor-

37. Agent vanzari persoana responsabila, cu abilitati de negociere si comunicare. Oficiu in localitatea Afumati. Trimiteti CV pe adresa de mail (0738.152.501 canapelini@gmail.com

bonuri de masa pentru cladiri de birouri, zona centrala (0720.262.461/ 0728.482.800 coordonare@kryptonguard.ro

paza angajam agent de paza cu cunostinte minime operare calculator. Salariu net 1.920 lei. Transport asigurat. Informatii la telefon: 1.920 L; (0731.355.558

serioasa, lucrez la domiciliul clientului: canapele, fotolii, scaune, paturi mijloc; (0730.139.414

turism/ticketing full time. Salariu motivant, timp de lucru flexibil si o atmosfera minunata cu oameni veseli. Cerinte: apt de munca, sociabil, creativ, nonconformist. Te asteptam; (0745.172.444 siciliamerisanu@gmail.com

74. Agenti de securitate salariu atractiv,

283. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer

masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714

36. Agent turism/ticketing, angajam agent

10. AGENT vanzari. SC Seca Distribution

13. Agent curatenie, doamna pentru curatenie de intretinere, institutie de stat la Piata Romana, Teatrul Tandarica. Oferim salariu motivant plus tichete de masa; (0754.794.359 contact@winscope.ro

280. Tanar sportiv 30 ani efectuez masaj

26. Agent paza (femeie) pentru fab-

noua in orasul Calarasi. Cu experienta in domeniu, preferat cu baza de date cu clienti din Calarasi, cunostinte de pc, MS Office, sisteme de rezervari. (0723.024.204 incoming@tentour.ro

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

277. Sunt noua pe site brunetica, 21 de ani, slim, selectiva si dornica de experiente noi, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt; (0733.786.797

279. Taiere, toaletare copaci taiem, toaletam, scoatem radacini copaci, defrisam si deztelenim terenuri, la cerere asiguram incarcare in auto, transportam masa lemnoasa, descarcam si depozitam la groapa de gunoi. 300 L; (0744.876.332 dragomircornelcristi@yahoo.com

un coleg, agent imobiliar in primul rand ambitios, perseverent si mai ales sa urmareasca acel confort ce vine odata cu independenta financiara pe care ar trebui sa si-o doreasca; (0722.625.665/ 021.242.21.53 office@neboimobiliare.ro

«««««««««««««««««« 35. Agent turism pentru scursala noastra

9. AGENT paza si ordine, agent control

12. Agent curatenie, angajam doamna pentru curatenie la birouri, program 8 ore, langa statia de metrou Aviatorilor, P-ta Charles de Gaulle. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa; (0754.794.359 contact@winscope.ro

278. Sunt o doamna eleganta discreta ofer masaj de relaxare in locatia mea de lux, discretie si igiena, zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.368

agentie imobiliara cu sediul ultracentral, Universitate, angajeaza agenti imobiliari, cu sau fara experienta in domeniu. Program flexibil, comision 50%, telefon, decont transport, (0766.850.330

33. AGENT SECURITATE, URGENT, 5, CONF. LEGII 333/2003, BANII LA TIMP SI SCOLARIZARE. OBECTIV DE INTERIOR, ZONA TRAFIC GREU, BUCURESTI, OFERIM SALARIU BRUT: 1.900 L; (0763.397.173

de Securitate cu atestat, pentru obiectiv în zona Republica; (0372.349.293

276. Sunt noua in zona Dristor ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu discre?ie seriozitate poze reale 30 ani Dristor, 50 L; (0769.183.062

23. Agent de vanzari, firma de curatenie & DDD experienta nu este obligatorie. Cunostinte minime de calculator, dispus la deplasari in Bucuresti, se deconteza transportul in comun, permis conducere nu este obligatoriu. Venituri de pana la 4000 lei. (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro

constructii Grup firme proiectare constructii si testare materiale de constructii. Cunostintele tehnice in domeniul consturctiilor constituie un avantaj. Oferim instruire si calificare. Contract de munca. (0744.504.284 maria.socol@utest.ro

contabil (3-7 ani) cautam sa angajam un contabil cu norma intreaga, cu o experienta minima de 3 ani si care doreste sa evolueze profesional. Pe langa cerintele profesionale, candidatul trebuie sa fie o persoana pozitiva; (0756.022.220 office@handy-man.ro

de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret, bd. Unirii 100 L; (0720.716.956

piatra natura produse destinate, impregnarii, impermeabilizarii, intretinerii, si lipirii marmurei, granitului, travetinului, sau pietrei naturale. Oferim si cazare daca este cazul 4.000 L; (0745.861.531 roro6979@gmail.com

««««««««««««««««««

81. Agenti de securitate, compania Swat

Force International angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu/fara experienta; 1.400 L; (0731.731.315/ 0731.731.319 bogdan.ursu@swatinternational.ro 82. Agenti de securitate, fete si baieti

pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 83. Agenti de securitate. companie de paza Swat Force International angajam agenti de securitate in Bucuresti si Ilfov cu sau fara experienta dar sa aiba cunostinte de calculator. Salariul atractiv si fara intarzieri salariale 1.900 L; (0731.355.558 viorel.fronea@swatinternational.ro

vanzari/ inchirieri sediu 3 minute metrou Timpuri Noi, stradal, persoana responsabila comunicativa eficienta, oferim comision 60% telefon abonament birou propriu publicitate agresiva (0732.717.111/ 0742.730.047 dolhaimob@yahoo.com 89. Agenti imobiliari cu sau fara experienta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, anunturi pe toate site-urile cu plata; 1.000 {; (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro 90. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

enta, abilitati in comunicare si seriozitate pt. agentia imobiliara Florex Home zona Unirii (0731.144.155 91. Agenti imobiliari, secretara, asistent manager-B+IF metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa,cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, avansat /incepator, rugam CV: (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro 92. Agenti Imobiliari, cu sau fara experi-

enta, compania Red House Rezidential a mai deschis un birou de vanzari. Firma dezvoltare si vanzare imobiliara cauta brokeri imobiliari cu sau fara experienta; 1 L; (0737.567.824 redhouserezidential@gmail.com 93. Agenti interventie cu atestat pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000 Lei 2.000 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 94. Agenti paza cu atestat pentru zonele,

Republica, Colentina, Sebastian, Bragadiru, Cernica si centru Bucurestiului, salariu 1250 lei se lucreaza 24-48 ore, 1236 ore; (0728.873.928 95. Agenti paza cu atestat pt. obiectiv in

Mogosoaia; (0744.555.199

96. Agenti paza cu atestat pt. sala jocuri

(tineri). Oferim: training, tinuta, program flexibil, contract de munca, salariu 1.500 lei net pentru inceput, 1.500 L; (0721.253.470 office_planetm@yahoo.ro 97. Agenti paza Bd Basarabia Libra Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti zona Bd Basarabia, sector 3. 1.400 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 98. Agenti paza bd. Basarabia si Vitan Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zonele bd. Basarabia si Vitan. Salariu, 1.500 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 99. Agenti paza Bragadiru Libra Guard angajeaza agenti paza pt Bragadiru. Se ofera salariu si tichete de masa, 1.300 L; (0784.908.888 office@libraguard.ro 100. Agenti paza Bucuresti Libra Guard

angajeaza agenti paza in Bucuresti. Salariu, 1.300 L; (0784.908.888 Office@libraguard.ro 101. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura,

Rahova si Vita Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucurestii Noi, Pajura, Rahova Margeanului, Piata Covasna, Nerva Traian si Vitan. Telefon; 1.500 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 102. Agenti paza Chitila Libra Guard angajeaza agenti paza pt Chitila, judet Ilfov. Salariu 1350 ron. 1.350 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro 103. Agenti paza complex Tunari Pipera,

84. Agenti de securitate. Firma de paza

Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tunari si Pipera. Salariu 1300 Lei, 1.300 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

angajeaza agenti de securitate cu/fara atestat pentru Bucuresti si Ilfov, salariu motivant; (0751.066.663/ 0757.027.025

104. Agenti paza cu carte de munca, pentru asociatie de proprietari, contact: (0741.141.091

85. Agenti de securitate. Societate de paza angajeaza agenti de securitate zona Bucur Obor si Fundeni. Posturile sunt de interior, ture de 8 ore. Relatii suplimentere la tel. (0722.304.298

105. Agenti paza Cutitul de Argint Libra Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti zona Cutitul de Argint. Salariu 1.350 lei. 1.350 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro

66. Agenti de paza cu atestat pentru obiective din Bucuresti. Salariu atractiv. (0730.344.788/ 0768.074.078 67. Agenti de paza barbati si femei pentru tipografii, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele Crangasi, Pipera-Tunari, Militari, Berceni, Pantelimon, program L-V 12h,8 h, ziua 1400 Lei net, 12/36h, 24/48h, 1.500 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 68. Agenti de paza. Firma de paza specializata angajeaza urgent de paza cu atestat pentru obiective situate in apropiere de Aparatorii Patriei, zona Parcului Cismigiu si Dristor. Pentru detalii apelati tel. Multumim; (0722.384.593/ 0721.145.024

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

16 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 148. Ajutor bucatar in zona Grazavesti 1800-2000 lei pub situat in complex Regie (Grozavesti) angajeaza ajutor bucatar . Program in ture, salariu 1800-2000, tips zinic, experienta constituie un avantaj. Detalii la telefon sau in urma interviului (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 149. Ajutor bucatar montaj, cald, legume

angajam ajutor bucatar, pentru restaurantul Nor (SkyTower), program flexibil fulltime, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 150. Ajutor bucatar rece angajam urgent,

restaurant Paine si Vin angajeaza urgent ajutor bucatar rece (fata), cu experienta, pasionata, carte de munca instant, decont taxi, sal+tips, echipa tanara, doar Bucuresti, detalii; (0726.748.978 151. Ajutor bucatar sau femeie la vase, restaurant Rocka Burgers angajeaza ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile sau femeie la vase part time (V, S, D). Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este la Plaza Lujerului (0751.576.021/ 0746.305.165 artramid@gmail.com 152. Ajutor bucatar si bucatar, bucatareasa, fata call office preluat comenzi telefonice, sector 5 si 6, salariu si conditii avantajoase. Urgent. (0787.699.692 106. Agenti paza femei si barbati cu sau

127. Agenti securitate, paza, barbati si

fara atestat pentru cladiri de birouri, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele Pipera-Tunari, Eroilor, Militari, Pantelimon, program L-V ziua 12h, 12/36h, 24/48h, salariul 1.500 lei net. Plata la termen; 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 angajari@carpatguard.ro

femei, pentru magazine situate in Bucuresti. Asiguram scolarizare si salariu atractiv.Pentru mai multe informatii, sunati la tel. Rugam seriozitate. (0725.400.335 office@akbsecurity.ro

107. Agenti paza Margeanului, Salaj si

Tunari, Libra Guard angajeaza agenti paza pt zonele Margeanului, Salaj si Tunari. Salariu 1.500 lei; 1.500 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro 108. Agenti paza noapte Pantelimon si

Vacaresti, Libra Guard angajeaza agenti paza de noapte pt zona Pantelimon si Vacaresti; 1.300 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 109. Agenti paza Pajura si Rahova. Libra

Guard angajeaza agenti paza pt zonele PAJURA si Rahova. Salariu 1.500 RON. 1.500 L; (0758.112.861 110. Agenti paza Piata Cosbuc. Libra Guard angajeaza agenti paza pt. zona Piata Cosbuc. Salariu 1300 ron; 1.300 L; (0784.908.888 office@libraguard.ro 111. Agenti paza Piata Presei Libra

Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zona Piata Presei. Salariu, 1.300 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 112. Agenti paza Prelungirea Ghencea si

Bd Timisoara Libra Guard angajeaza agenti pt Prelungirea Ghencea si Bd Timisoara. Salariu 1500 RON. 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro 113. Agenti paza si sef tura, 30 agenti, cu/fara atestat. Salariu foarte bun, obiective Bucuresti; (0753.258.921/ 0753.258.914 114. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi

Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tineretului-Timpuri Noi. Salariu 1.500 lei. 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro 115. Agenti paza, program 8 ore, sector

2 Bucuresti; (0725.636.692

116. Agenti paza, RPG Security anga-

jeaza agenti securitate cu domiciliul in Bucuresti sau Ilfov, relatii la tel. sau mail, pentru interviuri in intervalul L - V 09.00 16.00 1.680 L; (0219534 hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro 117. Agenti paza, (20) urgent, obiective,

hoteluri, vile, cladiri, birouri Bucuresti, salarizare foarte buna; (0753.258.914/ 0753.258.921 118. Agenti securitate angajeaza Stov Security. Cerinte: atestat paza, domiciliul in Bucuresti, llfov, program 12/24 cu 12/48, salariu motivant, conditii optime de lucru. (021.317.42.76/ 0720.133.112 119. Agenti securitate Balotesti, Snagov Otopeni, Tunari societate de paza angajeaza agenti securitate cu si fara calificare pentru Balotesti, Snagov, Otopeni, Tunari. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu motivant (0722.579.389/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com 120. Agenti securitate Brasov, agenti de securitate cu si fara experienta pentru magazinele Lidl din Brasov. Salariu 8 Lei/ ora (net in mana) (0736.908.528/ 0756.719.555 121. Agenti securitate complex reziden-

tial, pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.700 lei net. Tel.: 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovici@teamguard.ro 122. Agenti securitate Floreasca complex rezidential societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru complex rezidential in zona Floreasca. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu 1.600 lei net 1.600 L; (0767.800.080/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 123. Agenti securitate Ghencea, Militari,

Crangasi societate de paza angajeaza agenti securitate cu/ fara calificare pentru zona Crangasi, Militari, Ghencea, Calea Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Program flexibil, salariul net 1.600 Lei 1.600 L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 124. Agenti securitate Grivita, Laromet, Bucurestii Noi cu si fara atestat. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Laromet. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700, 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com 125. Agenti securitate societate de paza si receptionist lb engleza, pentru cladire de birouri, salariu atractiv, bonuri de masa, zona Pipera; (0720.262.461/ 0728.482.800 coordonare@kryptonguard.ro 126. Agenti securitate, firma specializata in paza, angajeaza agenti de securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti (0745.210.046/ 0756.121.607 integraguard@yahoo.ro

128. Agenti vanzari Iti doresti independenta in activitate si financiara? Sa inveti cum sa-ti pui in valoare calitatile personale in mediul profesional si in acelasi timp sa le dezvolti?Contacteaza-ne la tel. (0724.567.883 officedkrecruiting@gmail.com 129. Agenti vanzari, Proiect Orange, buna ziua, franciza Orange cauta agenti vanzari directe (experienta in vanzari constituie un avantaj). Salariu fix, contract 8h + bonuri de masa + comision motivant + telefon de serviciu; (0744.631.484 amet.adler@idn.ro 130. Agenti. Angajam agenti securitate

zona Baneasa, Oras Pantelimon, Bd.Timisoara; (021.335.03.11/ 0732.690.571 131. Agenti. S.C. Pols Security SRL angajeaza agenti de securitate cu atestat. Conditii de munca si salarizare conform legii; (0751.511.138

153. Ajutor bucatar si femeie la vase

pentru evenimente - Militari Residence Ballroom, experienta nu este obligatorie; (0766.420.696 office@militariresidenceballroom.ro 154. Ajutor bucatar zona Teiul Doamnei pub restaurant Old Brick, program 2 cu 2. Daca ai experienta in bucatarie, iti place sa gatesti si sa inveti lucruri noi, te asteptam in echipa noastra (0726.240.796 office@oldbrickpub.ro 155. Ajutor bucatar, angajam ajutor de

bucatar pentru cantina-restaurant in sectorul 2, aproape de statia de metrou Pipera, program de luni pana vineri; (0721.280.679 156. Ajutor bucatar, bucatar, cu experienta, urgent, restaurant sector 3 angajeaza. Detalii la nr. (0721.014.601/ 0763.979.638 157. Ajutor bucatar, bucatar, vanzatoare masa rece si calda femeie vase si livratori. Pentru bistro zona Unirii. 250 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

168. Ajutor bucatar, preparatoare sandwich-uri Firma catering productie sandwich-uri, angajeaza personal cu experienta bucatarie (femei) pt schimb de zi, ajutor bucatar. Preparatoare sandwich-uri pentru schimb de noapte. (0722.339.553 169. Ajutor bucatar, spalator vase,

curatenie Autoservirea Mama Food din Bragadiru (Ilfov) cauta ajutor bucatar, spalat vase, curatenie, salariu 1500 -1700 lei, 2 zile cu 1 libera, de la 06:00-18:30), obligatoriu experienta, de luni pana sambata, 1.700 L; (0728.878.785

194. Ajutor de masinist, ajutor de gestionar si incarcator- descarcator pentru tipografie. Relatii la telefon in intervalul 1017 de luni – vineri (0741.179.700 195. Ajutor de patiser pentru patiserie zona Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiului, program de lucru 8 ore, domiciliul stabil in Bucuresti, preferabil nefumator, Salariu 1800 lei in mana. Cautam femeie sau barbat. 1.800 L; (0722.244.333

170. Ajutor bucatar. Autoserive- restaurant angajam ajutor bucatar, casier. Sunati intre orele 9.00-16.00; (0769.241.385

196. Ajutor Gestionar pentru o importanta companie specializata in asamblarea de generatoare. Program: L-V 8:00-16:30 Locatie: Soseaua de Centura, langa Tunari 1.800 L; (0725.132.133 ionut.dragoi@passion4work.ro

171. Ajutor bucatar. 18 posturi de ajutor

197. Ajutor gestionar pentru o importanta

bucatar pentru Toan`s Vietnam SRL. Rugam seriozitate; (0726.166.981 172. Ajutor bucatarie, pizza, cautam per-

soana energica, dornica de munca, cu minim de experienta. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 173. Ajutor cofetar pt. cofetarie din centru

(0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 174. Ajutor cofetar, o zi cu o zi, salariul

1.800 Lei, zona Cora Pantelimon (0734.396.420 175. Ajutor cofetar, femeie vase, Cofe-

taria Agnes angajeaza ajutor cofetar, femeie la vase, pentru punct de lucru in sector 4, Berceni; 176. Ajutor cofetarie cu sau fara calificare

pentru laborator cofetarie zona Pipera, program 08-18, doua cu doua zile, (0757.116.733 177. Ajutor contabil cu experienta in pro-

gramul Saga pentru cabinet contabilitate; (0741.096.293 178. Ajutor de bucatar Cautam o persoana pentru pozitia de ajutor de bucatar. Oferim contract de munca cu pachet salarial atractiv. Echipa tanara si dinamica ce isi desfasoara activitatea in zona centrala (Bdl. Decebal). 2.000 L; (0786.777.444 bucharest@tasty4food.com 179. Ajutor de bucatar contract de

munca, program de lucru in ture: 08:00 16:00, 16:00 - 24:00, decont transport, salariu de la 1.400 lei net, bonuri de masa, spor de week-end. 1.500 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

companie specializata in asamblarea de generatoare. Program: L-V 8:00-16:30. Locatie Soseaua de Centura, langa Tunari, 1.800 L; (0725.132.133 ionut.dragoi@passion4work.ro 198. Ajutor gestionar piese schimb anga-

jam in cadrul unei companii specializate in asamblarea de generatoare electrice. Locatie: Centura Bucuresti, Tunari. Program: l-v 8:30 - 17. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 199. Ajutor gestionar, impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul RATB; 2.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 200. Ajutor instalator pentru instalatii san-

itare si termice la blocuri noi in Bucuresti in cartierul Militari. Program 8:00-17:00 de luni pana vineri, carte de munca. Incepere imediata. Rog seriozitate; 1.700 L; (0722.692.595/ 0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com 201. Ajutor lucrator comercial Cofetaria Alice descarca, depoziteaza si aranjeaza corect produsele de cofetarie, mentine curatenia in magazin. Pachet salarial la angajare 1800 net + bonuri de masa 200 Lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7; 2.000 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 202. Ajutor mecanic Sc Avd Turbo Srl mareste echipa, cu aceasta ocazie angajam ajutor mecanic. Experienta pentru ajutorul de mecanic nu este necesara dar reprezinta un avantaj. Program normal. Zona Colentina sector 2, (0731.609.338 alex@avdturbo.ro

tru taiat si tocat legume, zona Berceni, sector 4, se ofera 1 masa calda si CM, program 1 zi cu 1 zi libera, 1.700 L; (0773.316.497 133. AJUTOR bucatar. Restaurant zona

Aviatorilor angajeaza femeie de servici si ajutor bucatar. Relatii la telefon; (0722.594.728 134. Ajutor barman, societatea IDM Kennedy Group angajeza ajutor barman (spalat pahare, curatenie, ajuta barmanul la servirea produselor). Contract de munca full time, program in ture. Va rugam trmiteti CV pe email, (021.316.09.62 hr@idm.ro

Corleone restaurant situat pe str. Delea Veche nr. 51, program interviuri 15:0018:00, nu va trebuie programare (0786.887.766/ 0763.600.077 badrian580@gmail.com

141. Ajutor bucatar fara experienta pen-

tru shaormerie zona Berceni, program de lucru 1 zi cu 1 zi libera, se ofera 1 masa zilnic, contract 8 ore. 1.700 L; (0770.573.286 142. Ajutor bucatar pentru companie

catering, program luni-vineri sau o zi cu una libera, salariu minim 2000 Lei. Avem vechime 15 ani si 1200 clienti zilnic. Oferim stabilitate si bonusuri financiare; 2.500 L; (0768.660.669 delicios.food@yahoo.com 143. Ajutor bucatar pentru scoala.

(0726.130.220

144. Ajutor bucatar pt. restaurant cu spe-

cific chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637 145. Ajutor bucatar + Femeie curatenie/

zona Baneasa, Cafe Natu- cafenea cu meniu de pranz & catering evenimenteangajeaza ajutor de bucatar si femeie pentru curatenie in bucatarie. Persoane organizate, muncitoare & entuziaste. (0741.079.117/ 0741.079.117 otiliaoanav@yahoo.com 146. Ajutor bucatar cu experienta lunivineri 8-16 ajutor bucatar cu experienta, program luni-vineri 8-16, salariu initial motivant - 1800 lei. Echipa unita cautam un nou coleg dornic de munca si pasionat de bucatarie. Otopeni, zona aeroport 1.500 L; (0734.727.777 contact@arome.work 147. Ajutor bucatar cu sau fara experien-

ta, pentru bucataria calda. Program: lunivineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.800 lei plus masa. Zona Colentina - Fundeni, 2.800 L; (0742.266.859

gram de la 07:30-16:00 de L-V. Salariu de inceput este 1500 lei. Zona metrou Pipera. Pot fi angajate doar persoanele care au experienta in bucatarie! 1.570 L; (0729.699.825/ 0729.699.825 andreea@wedohr.ro 220. AMANET EXCHANGE ANGAJAM OPERATOR CU EXPERIENTA IN DOMENIU, PROGRAM IN TURE. CV + FOTO RECENTA. SALARIU NET DE LA 2.200 L; (0722.213.243 AMANETPLATINUM@GMAIL.COM 221. Amanetar aur si electronice amanet

Crangasi Lazar Amanet Crangasi angajeaza. salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu Cerinte: cunostinte IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete, abilitati de comunicare si relationare in vanzari. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

225. Ambalatoare, angajam ambala-

toare cu/ fara experienta. Locatie: Zona Trapezului. Program: 8h de Luni pana Vineri in schimburi. Salariul:1300 lei, tichete de masa in valoare de:300 lei. Contract pe perioada nedeterminata, 1.600 L; (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro

137. Ajutor bucatar 1.800 lei, femeie la vase 1.600 lei si vanzatoare 1.700 lei pt. restaurant- autoservire zona Armeneasca. Program L-V 7.00- 17.00; (0721.221.397

centrala. 2.200 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com

219. Amabalator, Pentru tura de zi, pro-

224. Ambalatoare sector 6 1.900 brut, 300 lei tichete de masa, transport, 1.900 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

136. Ajutor bucatar (femeie) pentru Don

140. Ajutor bucatar cu experienta. Zona

235. Ambalator produse textile Respon-

fara experienta pt. fabrica Buftea Ilfov, lucru usor in conditii super. Decontam transport, eventual cazare pt. 3 persoane 1.500 L; (0766.422.381 olimpiu@romkreis.ro

sonal productie panificatie cu sau fara experienta, program si salariu atractiv; (0772.261.614

fast food in zona Piata Domenii, program luni-vineri, salariu minim 2.000-2.500 lei. Oferim stabilitate si bonusuri financiare in functie de nivelul profesional, 2.500 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

218. Ajutor vanzator, pt. magazin de materiale pentru instalatii sanitare 11 {; (0741.141.025 office@cripal.ro

223. Ambalatoare mase plastice cu sau

135. Ajutor brutar, angajam urgent per-

139. Ajutor bucatar cu experienta pentru

234. Ambalator produse alimentare calde (experienta in bucatarie, cantina(e avantaj). Program 7:30- 16:00. Zona metrou Pipera. Salariu la timp, trecut pe contract de munca de 8 ore, 1.570 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

222. AMBALATOARE DIN BUCURESTI SI PROVINCIE, ANGAJAM PT. SOCIETATE COMERCIALA DIN SECTORUL 4. PENTRU PERSONALUL DIN PROVINCIE SE ASIGURA CAZARE. SALARIUL 1600 LEI NET, BONURI DE MASA (15.09 LEI/BON). RELATII: 1.600 L; (0753.070.408

132. Ajutor bucatar fara experienta pen-

138. Ajutor bucatar cantina anagajam ajutor bucatar, zona soseaua Pipera la 5 minute de statia de metrou Aurel Vlaicu. Mai multe detalii la telefon. (0729.024.019 georgen58@gmail.com

217. Ajutor shaormar fara experienta, salariu 2.000 lei, program 1 zi cu 1 zi libera, cm, zona Berceni, se ofera masa+cm, training gratuit, postul nu necesita nici un fel de experienta, 2.000 L; (0773.316.497

158. Ajutor bucatar, daca esti o persoana

dinamica si dornica sa experimentezi lucruri noi, te asteptam in bucataria sa faci parte din echipa noastra. Locatia este amplasata in centrul istoric, conditii deosebite (0724.855.076 polo_cristi@yahoo.com 159. Ajutor bucatar, femeie la vase si

vanzator linie autoservire. Persoane decente si ingrijite, zona Pipera; (0785.440.168

160. Ajutor bucatar, restaurant din Floreasca angajam ajutor bucatar cu minim 4 ani experienta. Oferim salariu atractiv, program de lucru in ture, masa, transport. Asteptam CV pe adresa de mail sau telefon (021.313.45.85 office@vacamuuu.com

Ajutor bucatar, restaurant sectorul 2, Bd Lacul Tei nr. 84, angajeaza: ajutor bucatar cu experienta bucatarie romaneasca si salate, si femeie pentru spalate vase si curatat legume, asiguram mancarea si transport la domiciliu seara, program o zi cu o zi. Sarizare atractiva. (0725.129.998 161.

162. Ajutor bucatar, restaurant zona Militari, angajam ajutor bucatar. Nu este obligatorie experienta, importanta este seriozitatea si dorinta de a munci; (0723.640.178 163. Ajutor bucatar, Wise Box, cea mai noua companie intrata pe piata de food delivery din Romania, angajeaza ajutor bucatar cu experienta. Salariul intre 1500-1800 ron net, program 8 ore/zi. CV pe mail. Informatii la tel. 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 164. Ajutor Bucatar, bucatareasa cu

experienta 2, 3 ani bucatarie romaneasca pt autoservire zona P-ta Victoriei. Program luni - vineri de la 7 - 15.30. Interviu Bd. Iancu de Hunedoara 48 cladire ING 1.500 L; (0771.747.928/ 0733.163.418 165. Ajutor bucatar, femeie la vase,

restaurant, zona Nordului, angajeaza ajutor-bucatar, femeie la vase, program 2 zile cu 2, (0729.946.595 danaiuga1@gmail.com 166. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie.

Uncle John Pipera Plaza isi mareste echipa. Cautam ajutor bucatar dedicat care sa invete si sa prepare retetele burgerilor nostri. Salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri, program 5 zile/sapt., 8 h (0726.240.796 office@unclejohn.ro 167. Ajutor bucatar, ospatar, aj ospatar,

femeie la vase pentru restaurant zona centraa, sector 1. Se cauta persoane serioase, dinamice. Se ofera: contract de munca full time, salariu, conditii excelente, 2 zile cu 2 zile; telefon; (0787.637.936 resurse.umane@legrenierapain.com.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

180. Ajutor de bucatar cu sau fara expe-

rienta si ajutor ospatar, angajeaza restaurantul Cucina di Casa, sector 4. Salariu motivant. Relatii la tel dupa ora 10.00; (0722.244.364

181. Ajutor de bucatar Firma de catering angajam ajutor de bucatar cu experienta si putere de munca. Poate fi si o persoana fara experienta, dar sa fie constienta de cerintele unei astfel de profesii, (0799.961.989 labucatarie@mail.com 182. Ajutor de bucatar pentru firma de catering. Program de lucru luni - vineri 06:00 - 17:00. Zona Gara de Nord 1.800 L; (0724.538.471 office@bunbun.ro

203. Ajutor ospatar Restaurant situat la

Piata Romana in aproprierea Ateneului Roman, metrou Piata Romana angajaza ajutor ospatar, domnisoare dispuse sa invete lucruri noi si preparate noi, program flexibil 1 zi cu 1, (0758.059.605 204. Ajutor ospatar (picol), restaurantul

Casa di David (Parc Herastrau) angajeaza ajutor ospatar (picol) cu experienta minimum 3 luni. Relatii la tel. sau CV pe email; (021.232.47.16 casadidavid1@yahoo.com

226. Ambalator pentru o fabrica din zona metrou Pipera cu specific produse alimentare. Program 7:30-16:00, o singura tura. Contract de munca cu 8 ore; 1.570 L; (0729.699.825 227. Ambalator colete /administrator depozit, ambalarea produselelor pentru livrare. Gestionare depozit. Inregistrarea in calculator a produselorNu este nevoie de studii superioare, dar cei 7 ani de acasa, DA. Program 10:00-19:00 L-V; (0771.542.600/ 0720.534.703 bravoshop.ro@gmail.com

ta, pentru laborator in zona Pipera. (0768.505.633/ 0740.113.311

228. Ambalator industrie alimentara pentru Agriro SRL, cu contract pe perioada nedeterminata, ambalator plante aromate pentru punctul de lucru din Valea Cascadelor. Program 8 h. Salariu de pornire 1300 lei net, ore suplimentare paltite. (0724.584.869/ 0744.322.388 tomagabrielandrei@yahoo.com

207. Ajutor patiser, modelator pentru patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon 2.000 L; (0724.570.778

229. Ambalator manual in Popesti Leordeni angajam fete si femei, pentru fabrica de biscuiti din Popesti-Leordeni. Se asigura transportul. Minim 10 clase. Experienta in domeniu constituie avantaj (0727.226.302

productie alimentara, salariu net incepand 1900 lei. Zona Militari, Uverturii, la 7 min de mers de statia de metrou Gorjului, asteptam sa faci parte din echipa noastra; 1.900 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu

208. Ajutor patiser, modelator pentru patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon 2.000 L; (0724.570.778

230. Ambalator manual, fabrica producatoare de mobilier, zona Faur, angajam in conditii avantajoase ambalator manual. Se ofera salariu motivant . Program de munca de la ora 07:00 la ora 16:00. (0723.606.863 dan@sofasp.ro

186. Ajutor de bucatar - rece - Zona Ian-

209. Ajutor patiser, modelator pentru patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon, 2.000 L; (0724.570.778

231. Ambalator manual, femeie de serviciu, gestionar. Fabrica de paine cu sediul in Or. Popesti-Leordeni-Ilfov-angajeaza: ambalator manual, femeie de serviciu, gestionar (gestiune produse finite). (0757.058.645/ 021.467.16.48 f.matei@karamolegos-bkr.ro

183. Ajutor de bucatar pentru restaurant

Berceni sector 4. Informatii suplimentare la nr de telefon. (0786.171.917 184. Ajutor de bucatar pentru restaurant plus catering. Program 08-20. In apropiere se afla atat metrou cat si Ratb. Salariu atractiv in functie de experianta; (0736.952.535 razvanadamescu@yahoo.com 185. Ajutor de bucatar pentru spatiu de

cului angajam ajutor de bucatar, la sectia rece, specific international. Program 2 cu 2, de la 10-22. Transport decontat, masa asigurata. Salariu 1500-2000 lei in functie de experienta. Detalii la telefon. (0726.600.921

187. Ajutor de bucatar 2 posturi. Burgeria

Stirbei isi cauta colegi noi care sa manuiasca grillul si sa manevreze burgerii cu multa pasiune. Oferim un mediu pofticios de lucru si salariu atractiv. (0722.536.977

205. Ajutor ospatar, barman, si femeie la

vase pentru restaurant zona Tineretului, sector 4; (0745.351.635 206. Ajutor patiser cu sau fara experien-

210. Ajutor patiser, modelator pentru patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), salariu 1500 net plus bonus din vanzare intre 400 si 600 lei, masa, prime. 2.000 L; (0724.570.778

188. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara

211. Ajutor pentru freshuri si limonade naturale, efectuarea ceaiurilor, alimentare frigidere program 9 h cu 2 libere. Locatie noua, moderna in Aviatiei, la 6 min de metrou Aurel Vlaicu, detalii la tel. (0741.777.509/ 0770.695.416

189. Ajutor de bucatar, angajam ajutor de

bucatar pentru restaurant tip fast food in mall Promenada Aviatiei), detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

212. Ajutor pizzar pentru restaurant Speed Pizza, cu sau fara experienta, liceu+bac, se ofera training si scolarizare, salariu fix si bonuri de masa, (0734.989.958 biank_08@yahoo.com

190. Ajutor de bucatar, Taksim angajeaza ajutor bucatar, masa si transport asigurat; 1.600 L; (0727.561.605/ 0764.231.514 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu

213. Ajutor pizzar pt. pizzeria Vechia Napoli, program de 2 zile (10:00-21:30) si 2 libere. Pizzeria este in sectorul 1 (Calea Grivitei) (0722.607.226 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

191. Ajutor de bucatar. Restaurant cu specific american in Militari Residence cauta ajutor de bucatar. Program de lucru 5 zile cu 2 liber, de la ora 11:30 la 22:00. Salariu 1800 Ron, tips, contract de munca, transport asigurat, 1.800 L; (0771.547.413

214. Ajutor pizzar urgent Paine si Vin Bucuresti, Winebar Pizzabar Paine si Vin cauta ajutor Pizzar cu experienta sau nu, program 5 cu 2, carte de munca, decont taxi (detalii la interviu), doar din Bucuresti, (0726.748.978 hristu.valentin@gmail.com

experienta pentru bucataria rece. Program: duminica - joi 05:30-17:30, vineri si sambata liber. Salariu 2.000-2.500 lei plus masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca, 2.500 L; (0742.266.859

192. Ajutor de gestionar depozit, hala de

productie produse de patiserie, salariu 1800 ron, program 10 ore. (0737.523.284

193. Ajutor de instalator si instalatori pen-

tru lucrari de instalatii sanitare, termice, apa, program L-V si CM, dorim persoane serioase si stabile la locul de munca, firma activeaza in raza Buc. si I (0748.755.313

232. Ambalator marfa, Mandy Foods este in cautare de noi colegi pentru noua linie de ambalare orez. Beneficii o masa/ zi, contract de munca pe perioada nedeterminata. Zona Jud. Ilfov/ Comuna Glina, 1 L; (0753.021.361 233. Ambalator pentru producator de cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi. (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro

sabilitati: curatat de ate, verificat si ambalat produse finite. Oferta noastra: contract de munca, salariu atractiv, tichete de masa, program de lucru de luni-vineri, (0748.219.724 danielavisinescu@bustieremedicale.ro

236. Ambalator si legator manual, anga-

jam (fete si baieti) pentru postul de ambalator manual/ stantator, zona de productie. Se cer studii medii. Puteti suna la numarul de telefon (0758.012.886 office@angels-d.ro

237. Ambalator Tunari Ilfov, pt. produca-

tor de semipreparate din carne, se lucreaza in 3 schimburi, 7,5 ore/zi. Transport asigurat, masa calda, tichete 15 ron/zi, salariul atractiv. Detalii tel. (0726.228.374/ 021.266.52.51

238. Ambalator, suntem o fabrica de patiserie, situata la intrarea in Bragadiru si dorim sa ne marim echipa cu unul sau doi ambalatori. Munca nu este grea, se lucreaza in ture, oferim un salariu atractiv si bonusuri 1.500 L; (0741.677.690 davi.darius.distribution.pan@gmail.com 239. Ambalator, ambalatoare in Chitila

cu experienta ind. alim, program 8-17. Decontarea transportului, masa calda, contractul de munca pe suma integrala. Zona industriala Chitila; 1.700 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com

240. Ambalatori pentru angajare la firma

Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41

241. Ambalatori - fabrica Bragadiru, Ilfov, angajam ambalatori pentru o fabrica de medicamente. Locatia este in Bragadiru, Ilfov.Program de lucru - 3 schimburi (06:00-14:00/14:00-22:00/ 22:0006:00). Se oferta transport: Piata Unirii Fabrica; 1.165 L; (0749.409.027 recrutare@laropharm.ro

««««««««««««««««««

AMBALATORI ANGAJAM, ETICHETARE SI AMBALARE PRODUSE, PREGATIREA PRODUSELOR ETICHETATE IN VEDEREA LIVRARII, SALARIU DUPA PERIOADA DE PROBA 1600 LEI NET INCLUSIV BONURI DE MASA, LOCATIE PANTELIMON, ILFOV, PUNCT REPER FABRICA DE BERE TUBORG. CATALIN ILIE; 1.600 L; (0731.035.321 242.

«««««««««««««««««« 243. Ambalatori legume si fructe. Sector

4. Baieti si fete. Salariu net, 1.800 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com 244. Ambulantier. Statia ambulanta Puls, angajeaza cu contract de munca ambulantier. Pentru programare interviu sunat la: (0219290

245. Angajam inspector SSM, program full-time, 8-18 santier de constructii, Auchan Militari, program full-time, de la 818 (8 h + 1 h suplimentara), lu-vi, salariu motivant + bonuri de masa, bonus de sarbatori (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 246. Angajam masiniste, confectioneri si

croitor atelier de creatie vestimentara angajeaza masinist, confectioner, modelier, croitoreasa cu experienta, produs capcoada la comanda si designer. Cine este interesat sa sune la tel. (0762.978.501 247. angajam personal pentru evenimente angajam personal pt evenimente :bucatari ,ajutor bucatar,personal spalat vase,sofer si contabil asteptam cv pe adresa de mail vreaubucatar@gmail.com (0731.405.658/ 0761.133.440 vreaubucatar@gmail.com 248. Angajez shaormar cu experienta Angajez shaormar cu experienta , zona lujerului , sector 6 , plata la tura , masa inclusa 12 lei /h 0784718363 249. Anglia. Menajere cu experienta, in Anglia. Contract minim 3 luni, salariu motivant, transport, cazare- oferit de angajator. Rog seriozitate. Alte detalii: (0730.292.947 250. Animator socio-educativ pentru loc de joaca copii. Program de lucru in ture 917, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 zile/sapt). Daca esti o persoana deschisa, energica si mereu cu zambetul pe buze, te asteptam in echipa noastra. (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

215. Ajutor pizzar, pizzerie sector 2 cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor pizzar cu sau fara experienta, program in ture de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca, salariu atractiv; (0722.787.354 216. Ajutor secretariat pentru firm? insta-

latii electrice (0721.519.809 magnuminstal@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 martie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

9

4

LOCURI DE MUNCÅ 291. Asistenta medicala cu experienta si infirmiera pentru camin de batrani sector 5, program 24/48 h, salariu atractiv; (0722.368.881

310. Baieti cu sau fara experienta pentru

292. Asistenta medicala pt. gradinita particulara, zona Drumul Taberei, obligatoriu experienta in gradinita (0724.032.742 secretariat@gradinita-daria.ro

311. Baieti echipa de interventie-curate-

293. Asistenta medicala pentru centru batrani centru rezidential situat in zona Militari Piata Gorjului (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro 294. Asistenta medicala si receptionera

cu sau fara experienta pt. clinica stomatologica, zona Sincai, salariu si bonusuri motivante. Rog CV pe adresa de mail (0728.905.063 deheleandanandrei@yahoo.com 295. Asistenta medicala stomatologie sector 1, in ultimul an/ scoala de asistente absolvita, sa fie muncitoare, activa, responsabila, salariu atractiv, job stabil, echipament gratuit, info.; (0748.037.806 dentistholiday2011@gmail.com 296. Asistenta personala Caut d-ra

251. ANS Astra Nova Security angajeaza

agenti securitate, barbati si femei, obiective retail. Scolarizare si analize medicale gratuite, angajam si dispecer; (0725.989.708/ 0737.520.137 252. Ansamble angajeaza personal

bucatarie SC Ansamble Catering & Services, companie catering multinational angajeaza personal in bucatarie: bucatar, ajutor bucatar, casier, spalator vase pentru urmatoarele locatiile din Bucuresti, sector 2, 3 5 (0786.553.636 evenimente@ansamble.ro 253. Ansamble angajeaza personal

locatie Izvor bucatar sef, bucatar, ajutor bucatar, spalator vase, picol, gestionar si casier. Detalii la tel. sau pe mail la amoldovan@ansamble.ro (0786.553.636/ 0726.194.279 evenimente@ansamble.ro 254. Antrenor fitness, angajam instructor

fitness, full time, sau part-time, apt sa sustina si antrenamentele personale pentru clientii salii. Sala moderna deschisa in localitatea Balotesti, cartier Good-Residence, judet Ilfov, 2.500 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro

255. Aplicator folie auto, angajez aplica-

tor folie geamuri auto. De la 2000lei/luna, contract de munca, loca?ie noua, condi?ii foarte bune, zona Theodor Pallady; 2.500 L; (0767.252.894 creativewrx01@gmail.com 256. Aquatulip SRL angajeaza contabil

Societatea Aquatulip Srl angajeaza contabil primar.Avantaj prezinta cunoasterea programului SAGA. (0725.885.885 comenzi@aquatulip.ro

257. Arcade Cafe angajam ospatari / ospatarite si picoli. Rog seriozitate; (0727.257.022 nycos2008@yahoo.com 258. Asamblatori echipamente electrice

montare, asamblare componente electrice. Identificare, izolare produse neconforme, executie lucrari in timpul stabilit. Se ofera training la locul de munca, decontare transport. (0756.140.001 office@urbioromania.ro 259. Asistant manager, productie Firma

producatoare de panouri structurale de tip sandwich angajeaza asistant manager pentru partea de productie. Cerinte: limba engleza scris, vorbit obligatoriu, operare PC, Exel, PowerPoint. (0730.081.777 jana@sippaneltechnologies.eu 260. Asistent departament administrativ

pentru firma de constructii. Experienta obligatorie. Biroul societatii este in comuna Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trimite CV la email; office@gama-admin.ro 261. Asistent manager nivel avansat lb.

franceza scris/vorbit. (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro

262. Asistent manager vanzari vanzari

food, birou fix in Pipera, str. Erou Iancu Nicolae. Se solicita experienta obligatoriu, persoana pozitiva, determinata. CV la email www.melaz.ro (0745.151.289/ 0745.151.289 office@melaz.ro 263. Asistent manager, angajam cu/ fara

experienta; (0799.519.777 contact@rcaconstruct.ro 264. Asistent manager, cerinte: cunos-

tinte operare PC, limba engleza, permis auto categoria B, seriozitate. CV-urile se pot trimite la email 2.500 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro

265. Asistent manager, dezvoltator imo-

biliar angajeaza asistent manager. Atributii zilnice de secretariat si contabilitate primara. Programul de lucru L-V de la 9:00017:00 , zona metrou Mihai Bravu . vanzari@globalcityresidence.ro 266. Asistent manager, limba engleza, rusa, PC, arhivare, zona Piata Muncii. Provincie oferim cazare; (0737.214.911 267. Asistent manager, ne dorim o colega dinamica, cu abilitati organizatorice si de planificare pentru activitati manageriale si secretariat. Asteptam CV + poza pe email. Mediu de lucru placut. Zona 13 Septembrie/Razoare. violetapredescu@saloanelemagic.ro 268. Asistent manager, pt. dezvoltator

Berceni/ Ilfov. Cunostinte pc, Word/ Excel, punctualitate, spirit de echipa, seriozitate. Posibilitati de promovare. Trimiteti CV 1.500 L; office@exclusivconstructii.ro 269. Asistent manager, vorbitoare limba

engleza nivel mediu, cunostinte operare PC, organizata, disponibilitate program prelungit. Rugam CV la email. Relatii la telefon (0741.043.638 amalia.trica@artgroup.ro 270. Asistent manager, job avantajos,

beneficii cauti un job cu progam flexibil, renumeratie substantiala si intelegere/ flexibilitate. Aici trebuie sa aplici. Cerinte: fara experenta, aspect fizic placut sociabila 800 {; job.profitabil@gmail.com

271. Asistent manager, secretara cunos-

tinte Word, Excel, PC, contabilitate primara, date personal, operare date, persoana serioasa ,organizata, dinamica, mediu profesionist, salariu motivant, bonusuri pt. realizari, rugam CV la e-mail (0733.075.558 mcr_consult@yahoo.com 272. Asistent manager, secretara, agen-

tie imobiliara, cu sau fara experienta cunostinte pc redactare, Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator. (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

273. Asistent manager. Tipografie situa-

ta in sect. 5 Bucuresti, angajeaza asistent manager cu studii economice (liceul/ facultate). Detalii la tel. (0722.500.853 274. Asistent manager/ receptionera la

saloanele de infrumusetare situate in Colentina si Dristor. Oferim posibilitatea de avansare. Pachet salarial atractiv si colectiv placut. Relatii la: (0725.449.595 275. Asistent medical generalist pentru

cabinet stomatologic in Bucuresti, cartier Militari. Conditii, drept de libera practica, (0741.169.111 dstomadent@yahoo.com

aspect fizic placut care in timpul liber doreste o colaborare. Permisul de conducere reprezinta un avantaj. Posibil part sau full time.Rog foto si det pe mail adrian.adrian150@yahoo.com 1.000 {; adrian.adrian150@yahoo.com 297. Asistenta(t) veterinar pentru a

face injectii intramusculare la 3 purcei, zona Gara de Est. Lasati mesaj, posibil sa fiu de servici; (0736.521.527 298. Asistente medicale Clinica med-

icala de estetica, angajeaza asistente medicala- program full time si part time. Conditii de munca avantajoase, bonusuri, ambianta foarte placuta, (0766.483.103 Artesteticutopia@gmail.com 299. Asistente, infirmiere pentru camin de batrani Balotesti, urgent. Conditii avantajoase.Relatii la tel. (0744.321.376/ 0728.555.959 300. Asistenti medicali, infirmiere, femei

de serviciu, kinetoterapeuti, bucatatareasa, si mentenanta pt. centru de recuperare privat in Bucuresti. Posibilitate cazare; (0799.755.553

postul de instructor, pentru sala fitness. Zona Piata Sudului; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro

nie. suntem o firma de curatenie din Bucuresti si cautam baieti cu experienta pentru interventie curatenie. Oferim contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa si ore suplimentare platite (0751.193.870/ 031.438.08.42 312. Baieti necalificati/ pavatori Bucuresti, angajam pentru refaceri pavaje (0770.328.042 daniel.odobescu@gmail.com 313. Barbat la curatenie pentru spital privat spital privat din bucuresti, sector 2, angajeaza barbat la curatenie, salariu 1600 lei, cu bonuri de masa incluse, conditii foarte bune; 1.600 L; (0747.796.069 claudiarauti@gmail.com 314. Barbat si femei, necalificati, la

curatenie in magazin Metro Militari; (0733.030.402

315. Barbati fabrica - manipulanti marfuri, angajam urgent barbati pentru fabrica productie. Salariu: 1500 net, tichete de masa, sporuri. Program: L-V, 8 ore, in schimburi. Contract nedeterminat. Sunati la numarul afisat pentru detalii; (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com 316. Barbati necalificati angajam urgent

necalificati barbati pentru depozit/fabrica din sectoarele 3 si 6. Salariu 1200 lei net+bonuri de masa+bonus. Program de lucru L-V 8h/zi-in schimburi. Pentru detalii sunati la telefon; 1.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 317. Barbati necalificati fabrica angajam

Barman. Angajez barman cu salariu intre 1.500-3.000 lei si ajutor barman cu salariu intre 1.500-2.500 ron + tips+ masa+ transport, sef de sala cu experienta cu salariu intre 2.000-4.000 lei, ospatar cu experienta cu salariu intre 1.5002.500 lei, ajutor ospatar (picol, runner), personal pentru curatenie si vase cu salariu intre 1.5002.000 lei + tips +masa+ transport, la restaurantul Hanul Voievozilor in zona 13 Septembrie - Academia Militara. Relatii la tel.; (0770.975.620 336.

332. Barman, ospatar Bahiti Lounge locatie in zona Unirii, angajeaza o persoana pe postul de barman/ ospatar. Program 2 zile cu 2 zile, salariu atractiv, tips individual. www.bahiti.ro, (0721.350.448 office@bahiti.ro 333. Barman, ospatar cu experienta con-

tract de munca norma intreaga, program 2 cu 2 si 2 weekend de cate 3 zile fiecare libere pe luna, 1 masa cu 2 feluri asigurata. Clientela selecta, tips motivant. 1.500 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro 334. Barman, ospatar, ajutor ospatar restaurantul Stadio (Piata Universitatii) este in cautare de noi colegi. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si dezvoltare (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

urgent barbati necalificati fabrica productie sect 3. Salariu 1200 lei net+bonuri de masa+bonus+transport. Program de lucru de L-V 8h/zi-3 schimburi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon; 1.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

335. Barman, picoli si ospatari cu experi-

318. Barbati necalificati pentru fabrica

337. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

angajam urgent barbati pentru fabrica/depozit. Salariu: 1500 net, tichete de masa, sporuri. Program de lucru: L-V 8 ore, in 3 schimburi. Contract nedeterminat. Sunati la numarul afisat pt angajari; (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com

enta in restaurant cu specific libanez, urgent, tel. dupa ora 12.00; (021.222.57.55/ 021.223.22.25

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

347. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/

oare inghetata pentru punctele din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa email. Detalii la nr. tel. (0753.084.816 mirela.cozma@bettyice.ro 348. Biolog principal Clinica medicala pri-

vata, din Bucuresti, sect 4 (Piata Sudului), angajeaza full time, sau part time, biolog principal cu ALP si master. Salariu motivant. CV la office@lotusmedica.ro; office@lotusmedica.ro 349. Bistro El Madrileno, cartierul

francez angajam picolite, ospatarite, aj. bucatar, persoana vase, lucrator comercial; (0724.988.911/ 0773.753.923 350. Bistro La Boeru angajam barman,

ospatar, fete ospatarite, program in ture 2/2, salariu +tips individual + masa asigurata. Zona Baneasa 1.000 L; (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com 351. Blueberry Garden & Bistro anga-

jeaza bucatari cu experienta, ajutor de bucatar, barmani, ospatari si femei de serviciu. Asteptam CV-urile pe adresa de mail. Telefon (0723.400.103/ 0757.411.718 blueberrybistro@gmail.com

276. Asistent medical generalist cabinet medic de familie, angajeaza asistent medical generalist cu experienta minim 1-2 ani. Cabinet medical sect 4, zona Piata Sudului. (0741.315.491 moniquemizumschi@yahoo.com

352. Bombonareasa angajam urgent, salariu 2.400 Ron. Relatii la telefon 2.400 L; (0746.731.022

277. Asistent organizare evenimente

Agentia Venus Models (Bucuresti) angajeaza 2 asistenti organizare evenimente, 2.000 L; office@venus-models.ro

353. Bona familie cu doi copii de 2 si 4 ani, dorim sa angajam o doamna cu varsta de peste 50 ani, blanda, responsabila ,pentru o colaborare pe termen lung; (0737.124.659

278. Asistent product planner, reprezen-

tanta engleza angajeaza asistent product planner persoana dinamica, activa, pozitiva care sa lucreze in progamul nostru GC, sa comande accesorii textile conform tabelelor primite din Anglia roxana@carmel-romania.com

354. Bona interna, externa pentru 2 copii.

(0748.868.907

355. Bona pentru familie sector 2,

program de lucru normal, conditii extraordinare. (0746.157.070

279. Asistent vanzari Firma de deco-

ratiuni cauta o persoana deschisa, dornica de a invata si de a avansa profesional care sa se alature echipei noastre. Cerinte: Excel si engleza nivel intermediar sau superior, (0723.888.989 matei.popa@sephora.com.ro

356. Bona pentru sector 4, experi-

enta anterioara si recomandari, conditii foarte bune, salariu bun! (0746.157.070 357. Bona 13 Septembrie copil 2 ani, pro-

280. Asistent vanzari pentru magazin ali-

gram 10 ore/zi, Luni pana Vineri, cu experienta si recomandari; 2.000 L; (0724.047.365

mentar situat in sectorul 6 (0766.433.657

281. Asistent vanzari pentru maga-

358. Bona 400-600 eur Arad, angajez

zin de haine pentru copii, dinamic, motivat, amabil, cu experienta vanzari, limba engleza conversational, conditii angajare atractive; (0742.306.377 office@bonpoint.ro

bona, 400 eur, carte de munca, copil 1 an 7 luni, program 9-17 sau 10-18. micalaca Orizont. Arad. sau bona interna 600 eur; (0721.364.199 cebanlilia@yahoo.com

369. Bona part-time inclusiv weekend zona Dristor pt. nou-nascut, bona va fi un ajutor pentru parinti (mama copilului este in concediu de crestere a copilului si se ocupa de supravegherea fratilor gemeni, 1an si 9 luni) 1.300 L; (0720.919.744 ileanaracheru@gmail.com 370. Bona pentru fetita de 1 an, caut doamna respectabila pentru ingrijirea unei fetite de 1 an; (0746.263.263 florescu.codruta@yahoo.com 371. Bona pentru nou-nascut, experienta in domeniu, pe termen lung, se cer cunostinte limbi straine. Se ofera carte de munca. Zona Parcul Circului, salariu negociabil; (0745.577.545 372. Bona Pod Constanta pt. fetita 4 ani.

Program: L-V: 07:00 - 09:00 si 17:00 19:30, sambata: 07:00 - 13:30; duminica: 08:00 - 13:00 1.000 L; (0731.170.731

373. Bona regim intern, 4500 lei/luna cau-

tam bona cu experienta in regim intern, vesela, energica pentru un baietel 9 luni. Atributii: ingrijire si supraveghere copil. Salariul: 4500 lei/luna. Tel; 4.500 L; (021.310.74.03/ 0726.256.070 office@marypoppins.ro

374. Bona zona Gorjului, familie, cautam bona tanara, vesela, dinamica si cu experienta (maxim 50 de ani), program 8.0016.00 luni-joi si vineri 8-19 pt copil de 3 ani. Zona Piata Gorjului, metrou. Salariul se discuta. (0741.111.094 oana.ochiana@gmail.com 375. Bona zona Gorjului, pentru baietel de 3 ani, cu experienta in cresterea copiilor, jucausa si pozitiva, varsta 30-50 de ani, se va implica in activitatile educative ale acestuia. Program luni-vineri 7.4518.30. (0741.111.094 oana.ochiana@gmail.com 376. Bona zona Popesti Leordeni, cautam bona pentru copil 1 an si 10 luni zona Popesti Leordeni, program 08-18, de luni pana vineri, (0725.609.115 Iuliastefanescu2010@gmail.com 377. Bona, familie, cautam bona pentru un baietel de 5 ani. Zona Calea Calarasi. Program de luni pana vineri intre 12 si 20. Salariu negociabil; (0771.484.464 danvasile14@yahoo.ro 378. Bona, experienta, copil 10

luni, Berceni, urgent, 2.000 L; (0726.256.070

379. Bona, experienta, copil 7 luni,

Titan, urgent, 2.000 L; (0726.256.070

282. Asistent vanzari pt. boutique accesorii marochinarie, job-ul perfect pentru studenti sau tineri, program de lucru in ture, flexibil. Asteptam CV-uri la dadaboutique@dada.ro, tel. Oana (0729.997.408 mihaela@dada.ro

359. Bona Buftea Angajam bona pentru copil 1 an in Buftea. Program 08:00-18:00, luni-vineri, rugam seriozitate pentru o colaborare pe termen lung, (0744.481.505 anamariastefania@yahoo.com

380. Bona, experienta, copil 8 luni,

283. Asistent vanzari Calzedonia Intimis-

360. Bona cu experienta, copil 1

382. Bona, menajera interna, zona Pipera, tanara, energica, educata, curata, bun simt, pentru 2 fetite 2-5 ani, ofer 4 zile liber pe luna, pentru inceput, 2.000 L; (0766.272.561

simi Tezenis alege sa faci parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa de email de mai jos. Mentionati in e-mail locatia magazinului 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com

an, Unirii, 2.200 L; (021.310.74.03 361. Bona cu experienta, copil 2

ani, Tineretului, 2.000 L; (0726.256.070

284. Asistent vanzari Calzedonia si

362. Bona cu experienta, copil 7

Intimissimi Baneasa alege sa faci parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail ca aplicati pentru Baneasa. 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com

luni, Militari, 2.300 L; (0726.256.070 363. Bona cu experienta, fetita 4 ani bona

Bucurestii Noi, nefumatoare, cu recomandari verificabile, program 07:00 - 19:00 si sambata 07:00 - 14:00. 2.500 L; (0721.622.801

285. Asistent vanzari Grozavesti pentru

magazin alimentar zona metrou Grozavesti (0766.433.657

286. Asistent/a medical, Centrul de Ingr.

si Asis. pers. varstnice Mogosoaia ang. asistent/a med. generala, cm nedeterm., progr flexibil, transp. decontat, 3 mese asig, o paine pe zi,d econtare echip lucru, sal.de la 1600 -1800 lei, 1.600 L; (021.310.33.03/ 0788.140.866 casasfantultomaconta@yahoo.com 287. Asistenta cu experienta, cabinet

stomatologic, zona Militari - Virtutii; (0722.736.696

288. Asistenta live, echipa Phoenix angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 289. ASISTENTA MANAGER, VANZARI, PRODUCATOR CONFECTII FEMEI, ZONA UNIRII. SALARIUL FOARTE ATRACTIV, VA RUGAM TRIMITETI CV LA: (0728.444.155 ARTISTAROMANIA@YAHOO.COM 290. Asistenta medicala cu diploma de asistent generalist, fara experienta. Relatii la tel. CV la adresa de email: (021.326.55.96 fmmedident@hotmail.com

301. Austing Com angajeaza electrician

319. Barbati si femei pentru firma curate-

338. Barmani si ospatari, pentru restau-

instalator intretinere cu experienta in domeniu. Responsabilitati: intretinere si reparatii instalatii electrice. Constituie un avantaj permis cat B. Pentru informatii tel. (0722.125.206 austing.secretariat@gmail.com

nie in hypermarket din zona Berceni. Conditii avantajoase, program 8 ore pe zi; (0758.044.134

rant din Drumul Taberei, Relatii la telefon dupa ora 12; (0722.637.463

320. Barista exista o vorba care spune “Omul sfinteste locul”, noi credem in asta si avem nevoie de tine. Daca doresti sa lucrezi alaturi de o echipa tanara si cool, te asteptam. (0729.768.027 micky_ior@yahoo.com

ospatari program flexibil si bonusuri, sediul firmei Baicoi, Prahova; 1.500 L; (0729.056.659 cupidonsrl92@yahoo.com

302. Austing Com angajeaza tehnician sisteme de securitate: sisteme avertizare incendiu, sisteme stingere, sisteme avertizare efractie, supraveghere video, control acces). Pentru informatii tel. (0722.125.206 austing.secretariat@gmail.com 303. Autoservire Restaurant Piata Vic-

toriei, angajeaza personal linie si bucatarie; (0751.789.840 304. BA Glass Romania SA, cel mai mare

producator din Romania in domeniul sticlariei angajeaza: muncitor necalificat, sortator produse sticla (femei), lacatus mecanic, motostivuitorist, electrician. Cerinte: disponibilitate pentru lucru in echipa, corectitudine, seriozitate. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane, telefon sau la sediu str. Theodor Pallady nr. 45, sector 3; (021.201.85.94/ 021.201.85.86 305. BA Glass Romania SA, cel mai mare

producator din Romania in domeniul sticlariei angajeaza: operator productie la masini prelucrare sticla, salariu foarte atractiv peste media economica, posibilitatea dezvoltarii carierei profesionale. Cerinte: disponibilitate pentru lucru in echipa; corectitudine, seriozitate. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane, telefon sau la sediu: Theodor Pallady nr. 45 sector 3; (021.201.85.94/ 021.201.85.86 306. Baiat pentru stand en-gross in complex comercial Smart Flora Voluntari. Zona Metro Voluntari. Salariu atractiv. Rog seriozitate (0732.057.771/ 0722.237.777 aramsrl@yahoo.com 307. Baiat pt depozit magazin alimentar,

angajez baiat pentru depozit magazin alimentar; (0744.303.030 308. Baiat sau barbat in Piata Obor, pro-

gram lejer, carte de munca si salariu bun; (0765.531.934

BAIAT/ FATA COAFOR, COSMETICIANA, MANICHIURISTA CU FARA EXPERIENTA, SALONUL ESTE IN PANTELIMON; (0723.780.069

309.

321. Barman (doar baieti), cu sau fara

calificare la terasa Timisoreana din parcul Crangasi, doar tura de noapte, doua ture cu doua libere, mai multe detalii la telefon. Urgent (0770.331.186 laurentiu.bogdan@ymail.com 322. Barman Barman cu atestat, pentru

terasa in Parcul Herastrau, zona iesire piata Charles de Gaulle. (0725.630.179 323. Barman cafenea in centru vechi,

pasajul Macca-Villacrosse, mai multe detalii la telefon: (0754.352.837

339. Barmani, muncitori necalificati si

340. Barmani, ospatari, bucatari, restaurant situat in centrul capitalei angajeaza cu carte de munca in conditii avantajoase, salariul neg., (0744.624.971 341. Barmanita pub sector 1 The Place Pub angajeaza urgent barmanita. Cerinte: experienta, studii medii, flexibilitate, disponibilitate pentru un program full-time, persoana energica, tips foarte motivant (barman singur pe tura). (0722.398.245 alina.andriescu@mauveideas.ro

gram de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30, 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere, (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

342. Barmanita, cautam o colega cu aspect fizic placut, dispusa sa lucreze in ture de 12 ore. Locatie centrala, salariu 2.000 Ron plus comision din vanzari. Detalii la tel.; (0720.337.700 mari.angajari@gmail.com

325. Barman pentru restaurant centrul

343. Benzinarie. Mol Caramfil (cartier

324. Barman pentru loc joaca copii. Pro-

vechi, salariu 1200 lei +4% procent din vanzare. (0753.300.333 326. Barman ospatar, picol fara experi-

enta Cautam tineri sociabili si dornici sa invete cu sau fara calificare pt. restaurant situat pe calea Victoriei, carte de munca, salariu atractiv, program flexibil. Vorbitor de limba engleza avansat; (0724.893.394 adrian.cibotariu890420@gmail.com 327. Barman si ospatari in zona Pipera. Salariu motivant. Pentru mai multe detalii: (0722.156.000 328. BARMAN, Bistro din zona centrala angajeaza barman, ajutor barman preferabil cu experienta. Mai multe informatii la tel. sau CV la; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 329. Barman, ospatar, picol femeie de

serviciu angajam pentru Pub central; (0734.563.492 330. Barman, ospatari, picoli, pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul, comision, program flexibil, seara asiguram transportul. (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 331. Barman, barmanita cu sau fara experienta pentru club restaurant in centrul vechi; (0721.557.917

Baneasa) angajeaza: casier 3 posturi, operator copertina 2 posturi, femeie pentru curatenie 1 post, relatii la numerele de telefon, (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

364. Bona Giurgiului Piata Progresu,

angajez bona pentru baietel de 10 luni. Caut o persoana serioasa, calma si care sa vorbeasca in mod corect limba romana. Atributii strict legate de copil. Program: LV, 8-18:30. Salariu: 1800 lei/luna 1.800 L; (0724.923.422 corinacbarbu@gmail.com

Crangasi, urgent, 2.000 L; (021.310.74.03

381. Bona, experienta, copil 9 luni,

Romana, urgent, 2.100 L; (0726.256.070

383. Bona, menajera, ingrijitoare batrani in Bucuresti recrutam bona, menajera, ingrijitoare batrani pentru familii deosebite din Bucuresti. Program de lucru part-time sau full-time. Salarii europene. Programari interviu telefonic sau trimite CV. (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 384. Bona, zona Militari, 2500 lei/luna Cautam bona cu experienta zona Militari, pentru copil 2 ani. Program 8 ore/zi strict ingrijire copil, fara menajul familiei. Salariu: 2500 lei/luna. 2.500 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 office@marypoppins.ro 385. Broderie Fabrica de broderie, zona

Piata Domenii angajeaza femei cu sau fara experienta in domeniu; (021.224.47.00

365. Bona intern, Bucuresti, 3500 lei/luna cautam urgent bona in regim intern pentru baietel 3 ani, Bucuresti. Salariul: 3500lei/luna. Tel; 3.500 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 office@marypoppins.ro

386. Brodeza, pentru cusut manual cu acul broderie cu margele in atelier de creatie, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8h cu pauza masa, zona Piata Victoriei, Aviatorilor, (0723.879.101 office@cristallini.com

366. Bona interna Bucuresti, pentru bai-

387. Broom Gold, firma curatenie cautam

etel 1 an si fetita 5 ani. Se cauta o persoana tanara, nefumatoare, serioasa, vesela si harnica. Se ofera salariu si conditii atractive (0754.054.298 manuadrianaiuliana@yahoo.com 367. Bona interna, cautam o doamna pentru postul de bona, program intern, salariul 3000 de lei, negociabil. 3.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 368. Bona interna, 2 wd/libere, copil 2

luni. Firma Cleaning & Babysitting recruteaza bona interna cu experienta si recomandari pentru un copil de 2 luni. Zona: Pipera. Se ofera 2 wd libere/luna, cazare. Salariul: 3000 lei. Angajare imediata. 3.000 L; (0721.796.468/ 0726.334.403 davidaagentiaplevnei@gmail.com

personal serios Broom Gold firma de curatenie specializata cauta angajati seriosi. Salariu atractiv, bonusuri pentru activitate, team leaderi specializati si bine pregatiti, suport pentru cei ce isi doresc o cariera, (0724.897.323/ 0726.094.908 axel.axel34@yahoo.ro 388. Brutar - modelator, zona Baicului;

(0733.796.659

389. Brutar, brutarie angajeaza brutar cu

experienta si calificare. Program 8 ore/zi; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro 390. Bucatar angajeaza restaurant spe-

cific international cu terasa si saloane de evenimente si ajutor bucatar (femeie), Salariu negociabil Solicitam seriozitate. Zona 13 Septembrie, Petre Ispirescu. (+40760193614 danalarme@gmail.com

345. Best Studios angajeaza modele. de ce sa platesti chirie? te asteptam in echipa best studios si iti vei permite casa ta. venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multiple beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752 344. Best Studios vrei un job cu venituri

garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumsetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro; (0730.752.752 346. Betty Ice cauta colegi pentru depar-

tamentul de distributie din Bucuresti. Post vacant: agent comercial. Cerinte: permis de conducere categoria B. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa de mail. Detalii la nr. de telefon; (0744.340.104 bucuresti@bettyice.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

16 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 430. Bucatar sau ajutor bucatar, doamne

pt. bucatarie romaneasca, carte de munca, salariu atractiv, program flexibil, pentru un bistro/ fast food/ linie calda; 2.000 L; (0722.294.330/ 0723.928.869 431. Bucatar sectia calda Restaurant Nor, restaurantul Nor situat la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar pentru sectia calda, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 432. Bucatar sef pentru un restaurant in

zona Magurele Ilfov, asiguram salariul motivant, comision din vanzare (0723.580.658 433. Bucatar sef bistro/ cantina Militari

bucatar sef doar experienta cantina/ bistro 2800 Lei/net si minim 400 Lei/net comision vanzare. Cumulat 3200 Lei/net Zona Militari. Program; L-Vineri 05-13 sau 0715.00. Oferim masa si/sau transport. 3.200 L; (0737.568.763 435. Bucatar sef, Taverna Racilor isi mareste echipa.Angajam bucatar-sef cu experienta in fructe de mare si peste.Salariu 1500 euro/luna. (0741.931.611 office@raci.ro

391. Bucatar cu experienta bucatarie internationala, pentru restaurant in sala de jocuri situat in Piata Alba Iulia, in rond. Asteptam CV pe mail sau tel. Salariul in functie de nivel, intre 2500-3000 ron 3.000 L; (0765.932.247/ 0736.378.348 neacsu.raluca89@yahoo.com 392. Bucatar cu experienta in specific

pescaresc pentru Pensiune Delta Dunarii. Oferim cazare, masa si salariu atractiv. (0744.601.262 393. Bucatar full time. Fundatia Viitor

Pentru Copiii Romaniei angajeaza bucatar full time. Relatii la telefon, de luni-vineri 0917, (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro 394. Bucatar Hotel Restaurant Sinaia, angajeaza bucatar rece/cald si sous chef se ofera cazare; (0721.456.471 mariana.ichim@ioana-hotels.com 395. Bucatar pentru centru pentru per-

soane varstnice (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

396. Bucatar pentru linie calda la restau-

rant in Dr. Taberei. Dorim persoana cu experienta in bucatarie, muncitoare. Oferim conditii motivante, masa, tips. De preferat domiciliat in sector 5 sau 6; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

397. Bucatar pentru mic dejun la hotel pt.

411. Bucatar catering echipa Delicios

Food catering se mareste. Cautam bucatar cu experienta, meniu romanesc, program o zi cu una libera, salariu 3.000 Lei. Locatia: sector 1. Date fixe de salariu, fara intarziere; 3.000 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 412. Bucatar cu experienta pt. restaurant

din zona Dorobanti. Conditii excelente de lucru, salariu atractiv, tips, asiguram masa, decontam transportul la plecare, 2 zile lucratoare cu 2 zile libere; (0729.660.781 une angajam, pentru Delta Dunarii, zona Periprava. Tel.: (0728.112.694 414. Bucatar cu experienta, pentru pozi-

439. Bucatar si ajutor bucatar pentru

tia chef de tura intr-o locatie centrala in Calea Floreasca, program 2 cu 2, transport decontat, salariu 3800-4000 de lei, 4.000 L; (0766.405.416

Fast Food, angajez bucatar si ajutor bucatar pentru Fast Food in Jilava. Relatii la telefon nr.; (0723.352.044/ 0724.333.144 mariastiubei@yahoo.com

413. Bucatar cu experienta intr-o pensi-

415. Bucatar cu experienta, pentru restaurant in centrul vechi. Program 2/2, 9.30.00-24.00, salariu 3200, tips, transport. Rog seriozitate, (0749.772.974

398. Bucatar pentru restaurant cu specif-

418. Bucatar cu experienta, secretara cu

vechi, conditii salariale aventajoase; 3.000 L; (0753.300.333

400. Bucatar pentru restaurant in zona

Dristor, program 10-22, 2 zile cu 2. Doar cu experienta. Specific italian, meniu destul de usor, produsele le regasiti pe site. Mai multe detalii la tel.; (0734.601.600 pizza.venetia@yahoo.com 401. Bucatar pentru restaurantsi salon

de evenimente, salariu motivant, cu experienta sau fara (0771.223.860 402. Bucatar pentru scoala (0726.130.220/ 021.315.65.43 403. Bucatar pentru spatiu de productie alimentara, salariu net incepand 2300 lei. Zona Militari, Uverturii, la 7 min de mers de statia de metrou Gorjului, asteptam sa faci parte din echipa noastra; 2.300 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 404. Bucatar restaurant italian zona Cotroceni isi mareste echipa si angajeaza bucatar. Pentru detalii sunati la tel; (0724.371.047 contact@laterrazza.ro 405. Bucatar Restaurant zona Dristor

angajeaza urgent bucatar in conditii deosebite de munca, se ofera si se cere seriozitate, contract de munca, salariu 3000 lei net prima luna, tips. Relatii la telefon. 3.000 L; (0726.901.843 restaurantdristor2015@gmail.com 406. Bucatar Trattoria Pane e Vino anga-

jeaza bucatar la cald, program de lucru 1 zi cu 1 zi, salariul net 3500 lei. Adresa strada Nerva Traian 25, zona metrou Timpuri Noi, vis a vis de Scoala Generala nr. 81, 3.500 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahhoo.com 407. Bucatar / bucatareasa angajam

bucatar/ bucatareasa, zona Chiajna, Ilfov.program luni-vineri 08:00-14:00 salariu atractiv, negociabil. Persoana agila, lucru in echipa,cantina, se pregateste mancare pentru 50+ persoane; (0721.551.608 408. Bucatar cald restaurantul Nor situat la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar tigai program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 409. Bucatar cald restaurant Stadio, Uni-

versitate Restaurantul Stadio situat in Piata Universitatii angajam bucatar cald, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

410. Bucatar cald, pt. restaurantul smart-

casual Stadio asezat in Piata Universitatii. Salariu atractiv, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon sau email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

448. Bucatar the Embassy pentru restaurant central. Beneficii: salariu de la 2200 Lei in functie de calificare, program o zi cu o zi, transportul la domiciliu asigurat dupa program, 2.200 L; (0733.500.300 449. Bucatar, ajutor bucatar la Beca’s Kitchen. Persoana energica, proactiva, punctuala, cu dorinta de a-si imbunatati repede aptitudinile, ordonata. Posibilitate cresteri salariale la fiecare 6 luni + bonus. (0722.308.960 beca.andreea@gmail.com 450. Bucatar, ajutor bucatar, spalator

vase pentru Restaurant Trattoria 20. (0751.267.453 451. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie

la vase angajeaza PUB central; (0734.563.492 452. Bucatar, angajam bucatar cu expe-

rienta in zonele Cotroceni, Colentina, Ion Mihalache. Relatii suplimentare Dl Morozan; (0736.492.095 453. Bucatar, angajez bucatar sau bucatar chef restaurant cantina in zona aeroportului Henri Coanda. Program de luni-vineri orele 7:00-14:30; (0724.269.553 elena.obloja@hotmail.com 454. Bucatar, Equinoxe Caffe angajeaza

bucatar si ajutor de bucatar. Adresa Bulevardul Constantin Brancoveanu nr.95 A. Detalii la nr. de telefon; (0372.951.094 455. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii, angajeaza bucatar pentru restaurantul din incinta hotelului, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro 456. Bucatar, personal bucatarie,

pentru Socului Kebap; (0764.673.064 457. Bucatar, Restaurant South Burger angajeaza bucatar pt sector 3. Se lucreaza 2/2, 10:00-22:00. Se ofera 3000 salariu brut, bonuri masa 11 lei/zi, tips. Se pot oferi bonusuri in functie de experienta. 3.000 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com 458. Bucatar, restaurant Tulin (specific

libanez) angajeaza pentru gustari calde. Pentru mai multe detalii sunati intre 12:00 - 20:00; (0762.212.675/ 021.314.40.01 restauranttulin@yahoo.com

468. BUCATAR, AJUTOR BUCATAR SI PIZZAR PENTRU ZONA CRANGASI SI 13 SEPTEMBRIE, COMPANIE MULTINATIONALA DESCHIDE NOI LOCATII SI CAUTA COLEGI, ALATURATI-VA ECHIPEI NOASTRE, SE LUCREAZA 8 ORE/ZI, 2 ZILE LIBERE PE SAPTAMANA, SALARIUL CUPRINS INTRE 1500-25000 IN FUNCTIE DE EXPERIENTA, PERSOANELE INTERESATE POT SUNA LA NUMARUL; (0799.831.111 471. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar, picol, femeie la vase, zona Auchan Titan. Tel. intre orele 10-14, 17-21; (0773.937.033 472. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar, picol, femeie la vase, zona Auchan Titan; (0761.892.096/ 0773.937.033 473. Bucatar, ajutor de bucatar, sef bucatar, angajam pt. saloane de evenimente, activam de peste 8 ani in domeniu, avem locatii la Piata Presei Libere si in zona Pipera Doamna Ghica 500 {; (0741.237.829 bstefanie93@yahoo.com 474. Bucatar, bucatareasa cu experienta pentru restaurant central in Calea Floreasca, program 2 cu 2, salariu cald + gratar 2800/ 3000 lei, salariu rece 2.400 lei. 3.000 L; (0766.405.416 475. BUCATAR, LIVRATOR. RESTAURANT GRAFFITI URBAN FOOD ANGAJEAZA BUCATAR CU EXPERIENTA SI LIVRATOR, PROGRAM 2 ZILE CU 2 ZILE, SECTOR 6. PENTRU MAI MULTE DETALII SUNATI LA: (0721.240.699 476. Bucatar, ospatar Restaurant Ai Sapori angajeaza bucatar si ospatar. Programul 2 cu 2 de la 8 la 24, salariul se negociaza dupa proba. Informatii la tel. (0731.335.335 477. Bucatar, ospatar, pensiune Azuga -

ofer cazare, masa, salariu; (0761.089.659

500. Bucatari, restaurant din zona cen-

trala angajeaza bucatari cu experienta de minim 6 luni pe un post similar. Vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate. Calificarea e un avantaj (0721.102.101 cv@perfecthoreca.ro 501. Bucatari, Wise Box angajeaza

bucatari. Pentru locatiile din: Pipera, Stefan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie; 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

420. Bucatar Grill restaurant Stadio situ-

at in Piata Universitatii angajam bucatar grill, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

502. Bucatari, 9 posturi pentru Toan`s

Vietnam SRL. Rugam seriozitate; (0726.166.981

503. Bucatari, ajutori bucatari pentru restaurant din mall Baneasa, in conditii avantajoase.Program de lucru doua cu doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. (0768.494.450

421. Bucatar grill, restaurantul Nor situat la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar grill, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

504. Bucatari, ajutori bucatari, Trattoria

Bistro situat in Piata Victoriei angajeaza bucatar sectia rece, program 2/2 zile. Salariu se discuta la interviu. (0769.775.216 Just_zissu@yahoo.com

Bucatar sef cu experienta in bucatarie cu specific romanesc oferim salariu intre 3.000-6.000 lei+ tips+transport, bucatar cu experienta ofer salariu intre 2.0004.000 lei+ tips+transport, ajutor de bucatar salariu intre 1.700-3.000 + tips+transport,si personal pentru vase si curatenie ofer salariu intre 1.6002.500 lei+ tips+masa+transport, atat din Bucuresti cat si din jurul Bucurestiului, pentru restaurantul Hanul Voievozilor situat in zona 13 Septembrie - Academia Militara. Relatii la telefon; (0770.975.620

427. Bucatar restaurant de sushi, pt.

440. Bucatar si ajutor bucatar, Mon Paris

424. Bucatar prep. reci calde, grataragiu,

aj.bucatar; Cautam colegi pentru a pregati impreuna retete traditionale romanesti. Conditii de lucru si salarizare, foarte bune. Informatii la telefon, e-mail; (+40212324582/ 0733.159.846/ 021.232.45.82 rezervari@restaurantvoievodal.ro 425. Bucatar Raw Vegan, Mancare Raw

Vegana. Experienta minim 2 ani. Oferim carte de munca, sanse reale de afirmare. Rugam seriozitate; (0721.410.401/ 0723.165.461 426. Bucatar rece Restaurant Gram

restaurant Chico Chillout cu specific japonez si european. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 428. Bucatar salate si ajutor bucatar zona centrala restaurantul Stadio (Piata Universitatii) angajeaza bucatar salate si ajutor bucatar, oferim un program flexibil, salariu motivant, decont transport si masa de pranz asigurata (0731.322.472 andrei.buf@stadio.ro 429. Bucatar salate si deserturi pentru

restaurant situat in sectorul 6, langa mall Plaza Romania. Vei avea un salariu motivant, bonusuri lunare, masa de pranz asigurata, un discount semnificativ si te vom ajuta s? te dezvolti. (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

496. Bucatari si ajutori de bucatari urgent bucatari (salariul 1.800 - 2.300 lei net + tichete de masa in val. de 300 lei) si ajutori bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de masa in valoare de 300 lei). Detalii la nr. (021.252.20.10/ 021.252.73.31 intermacedonia98@yahoo.com

rante in centrul Bucurestiului, cauta persoana de incredere si muncitoare pentru postul de bucatar. Oferim salariu foarte atractiv, carte de munca, mediu de lucru placut. (0728.983.960

de bucatarie, vrei sa lucrezi intr-un mediu relaxat, dar plin de provocari, te asteptam la interviu in Temple Pub. Program flexibil, transp. decontat, salariu motivant. (0765.454.103/ 0799.730.730 office@thetemplepub.ro

rapida, contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:00, 16:00-24:30, salariu 2000 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, decont transport. 2.200 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

495. Bucatari pt bistro, cantina Militari bucatar sef doar experienta cantina, bistro 2800 lei/net si minim 400 lei/net comision vanzare. Cumulat 3200 lei/net. Zona Militari. Program l-vineri 05-13 sau 07-15.00, oferim masa si/sau transport. 3.200 L; (0737.568.763

499. Bucatari, Grupul Embassy, restau-

419. Bucatar full time, daca esti pasionat

423. Bucatar pentru restaurant cu servire

494. Bucatari la cald si la rece, restaurant, angajam bucatari la sectia cald si rece, program 1/1, salariu motivant, procent din vanzare, transportul si masa asigurate. CV pe mail: manager@barrio.ro, (0733.222.777 manager@barro.ro

Drumul Taberei. Relatii la telefon (0722.637.463

experienta, comunicativa, punctuala, cunostinte minime operare calculator; (0722.500.595

1 an pentru restaurant in cadrul hotelului Best Western - Otopeni; (0735.300.399 diana.cretu@hotellevor.com

493. Bucatari debutanti, in zona Piata Presei Libere. Salariul 1.750 RON net la care se adauga spor de noapte. Contact Mihaela Mitrila (0751.190.463

498. Bucatari si pizzari, pt. restaurant din

417.

422. Bucatar la rece cu experienta minim

Bucatari (3) cu experienta (curati, mancare gustoasa ca acasa) ospatari, picoli, femei vase serviciu, pentru restaurant romanesc, sect. 2. Bucatari salariul zilnic. Oferim cazare pentru provincie; (0737.214.911 492.

497. Bucatari si femei la vase, Restaurant- Pub Weiss beer Garden, situat in Militari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza bucatari si femei la vase, (0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com

416. Bucatar cu experienta, restaurant cu specific italian, Bd. Sisesti 269, sector 1, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria traditionala italiana. Salariul oferit: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000 {; (0724.053.013

Bucatar cu experienta, salariul intre 1.500-2.500 Ron net. Relatii la telefon; 2.500 L; (0799.831.111

399. Bucatar pentru restaurant in Centrul

437. Bucatar si ajutor bucatar (cu sau fara experienta), conditii bune de munca, transport decontat; (0757.047.438 438. Bucatar si ajutor bucatar pentru restaurant zona Popesti Leordeni. Experienta constituie un avantaj. Pentru mai multe detalii si interviuri sunati la nr. de tel.; (0771.371.927

restaurant Drumul Taberei, cu experienta in bucatarie, salariu motivant, masa asigurata, program 06:00- 11:00, de luni pana vineri. Preferabil cu domiciliul in sector 5-6 (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com ic pancakes, program 9 ore/ zi, 2 sau 5 zile/ saptamana; (0731.579.464

436. Bucatar sef, bucatar sef de tura locatie centrala, program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

447. Bucatar tanar pentru street food experienta 3, 4 ani. Se ofera pregatire pt a deveni ajutor bucatar sef, restaurant doar pt pranz program 7 - 16 zona Baneasa cladire S Park 2.000 L; (0726.829.502/ 0726.580.381

434.

Restaurant & Lounge angajeaza bucatar, ajutor bucatar. Contract de munca. Salariu motivant, transport asigurat, obligatoriu experienta minim 1 an. 3.000 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro 441. Bucatar si ajutor bucatar, Yca’s Pub

& Grill situat in Piata Minis, Titan, sector 3, angajeaza bucatar-grataragiu cu experienta si barman-ospatar, carte de munca; (0720.523.509 442. Bucatar si ajutor de bucatar pentru

restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 443. Bucatar si ajutor de bucatar pentru

restaurant premium in Piata Victoriei.Limba engleza obligatoriu; (0746.088.880 444. Bucatar si ajutor de bucatar zona

Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro 445. Bucatar si femeie de serviciu program 2/2, Bodega La Mahala, angajeaza bucatar si femeie de serviciu, program de 2/2, ora 12:00-0:00 salariu atractiv+bonus din vanzarile pe bucatarie, tin interviuri zilnice, va rog contactati-ma; (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com 446. Bucatar si femeie la vase restaurant

zona Dacia, Stefan cel Mare, angajeaza bucatar cu experienta si spirit de echipa, minim 5 ani experienta, program 2 cu 2 sau 1 cu 1, contract de munca, transport asigurat. 2.500 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

459. Bucatar, restaurant zona Obor angajeaza bucatar cu experienta, program 2 zile cu 2 libere, mai multe detali la telefon; (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com 460. Bucatar, restaurant, piata Dorobanti, angajeaza bucatar cu experienta; (0722.115.744 steakup.office@gmail.com 461. Bucatar, restaurant/ cafenea

Tress2 , situata in Calea Vitan nr 17A, angajeaza urgent bucatar, ajutor de bucatar si ajutor pentru narghilele. Detalii doar la interviu. Programari interviu telefonic, intre 10-18 (0746.509.006 462. Bucatar, aj. bucatar, restau-

rant asiatic (zona Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar / aj bucatar. Salariu net bucatar 1800 lei / salariu net ajutor bucatar 1500 leiProgram L-V 08:00-16:30 Marius Baltag 1.800 L; (0761.967.323 463. Bucatar, aj. bucatar, casier, picol, spalator-vase ne marim colectivul. Firma catering dorim sa gasim bucatari priceputi, aj. buc, casieri abili, picoli, spalatori vase indemanatici. Program luni vineri 8-17. Sambata, duminica, sarbatori legale liber (0742.271.173 Ionutspataru66@gmail.com 464. Bucatar, ajutor bucatar Paga-

ia, noul concept de live-cooking, angajeaza bucatar si aj bucatar pentru locatia din zona Metrou Pipera. Program de luni pana vineri, weekend liber. Pentru CV transmiteti email (0744.649.649 letitia.spandonide@qsinn.ro 465. Bucatar, ajutor bucatar pentru

restaurantul Clubului IDM. Full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro 466. Bucatar, ajutor bucatar cu experienta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 467. Bucatar, ajutor bucatar sector

3 restaurant Allegro, sector 3, bd. Nicolae Grigorescu, angajeaza bucatar, ajutor bucatar. Mai multe detalii la nr. de telefon afisat (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com 469. Bucatar, ajutor bucatar si piz-

zar in toate zonele Bucurestiului. Companie multinationala deschide noi locatii si cauta colegi, alaturati-va echipei noastre, se lucreaza 8 ore/zi 2 zile libere pe saptamana, salariul 1.500-2.500 in functie de experienta, 2.500 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 470. Bucatar, ajutor bucatar, supraveghetor copii loc de joaca, Bragadiru, rond Cristalului; (0720.075.598

478. Bucatar, pentru autoservire,

ajutor de bucatar, fete la linie, grataragiu, livrator (pedestru), rog experienta, seriozitate; (0764.552.554 479. Bucatar, pizzar, spalator vase,

ospatarite/ospatari cu sau fara experienta pentru restaurant mediteranean zona Piata 1 Mai; (0737.940.512 480. Bucatareasa (prefer pensionara) si ospatarita; (0722.241.875 481. Bucatareasa Dristor Kebab Pante-

limon angajeaza bucatareasa cu sau fara experienta. Program in ture salariu atractiv mediu de lucru placut. Rel la tel. (0733.067.273 ionita_cristina91@yahoo.com 482. Bucatareasa pentru terasa- restau-

rant in zona Fizicienilor; (0723.326.713 483. Bucatareasa catering, Catering

Two Friends situat in zona centrala angajeaz? femeie bucatareasa cu raspundere ?i ajutor bucatar femeie program de L-V sambata si duminica liber; (0733.766.689/ 0726.513.300 484. Bucatareasa cu experienta,

Shaormeria La Baiatu cauta bucatareasa cu experienta pentru produse de tip fastfood, program de 12 h/zi, un liber pe saptamana, 3000 lei/luna in mana, str. Mendeleev 7-15, Piata Amzei, sector 1, 3.000 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 485. Bucatareasa gradinita particulara, gradinita particulara din sectorul 6, angajeaza bucatareasa cu studii de specialitate si diploma! Persoanele interesate sunt rugate sa sune la 1.600 L; (0731.738.788 gradinitawonderland@yahoo.com 486. Bucatareasa pentru fast food, sefa

tura, zona Berceni, sector 4, salariu 2200 lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, cu experienta,contract 8 ore,se asigura masa zilnic. 2.200 L; (0770.573.286

Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona MIlitari.bucatar, ajutor bucatar, spalator vase, livratori.Salarii negociabile. Rugam seriozitate, fara vicii (pariuri, facebook etc.) (0723.504.103 braileanucatalin@yahoo.com 505. Bucatari, bufetiera, restaurantul Terasa Doamnei situat in Centrul Istoric vis-a-vis de BNR angajeaza: bucatari, ospatari, femeie de serviciu. Salariu motivat si bonusuri la fiecare tura; (0723.605.438/ 0773.331.689 office@terasadoamnei.ro 506. Bucatari, ospatari cu experienta, ajutor ospatari si femeie la vase angajeaza restaurant din Drumul Taberei; (0729.977.250 507. Bucatari. Restaurant zona Unirii

angajeaza bucatar, ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria rece, (0721.100.000 office@berestroika.com 508. Building Support Service, firma spe-

cializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza personal: electrician intretinere si reparatii, instalator tehnico sanitare si gaze, tehnician frigitehnist, receptionista, lacatus mecanic, camerista, ingrijitor cladiri. Program de lucru de 8 ore sau tura pe zi. CV la fax 0212084153 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel. (0752.150.677/ 0746.079.892 509. Buldo-excavatorist companie constructii angajeaza buldoexcavatorist cu experienta pe utilaj. Punct de lucru Mogosoaia; 510. Buldoexcavatorist cu experienta

ce detine permis sau atestat pentru manipularea lui (0745.069.814/ 0770.184.776 eurogazconstruct_sediu@yahoo.com

511. Buldoexcavatorist pentru JCB 3 cx si case cu permis categoria C sau TR. Punct de lucru Bragadiru Ilfov. Pentru provincie asiguram cazare gratis. 3.000 L; (0735.377.400

512. Buldoexcavatorist cu experienta Societate comerciale cu sediul in Voluntari Ilfov, angajeaza operator buldoexcavator cu experienta. Asiguram si cazare daca este nevoie, (0762.203.264 bostinagabriel80@yahoo.com 513. Buldoexcavatorist, angajam operatori pentru buldoexcavator cu permis de conducere cat. C sau TR. Lucrari in Bucuresti si Ilfov (031.439.71.31/ 0722.259.653 514. Buldoexcavatorist, experienta, si

calificare, salariu motivat. Doresc persoana serioasa din Bucuresti care sa-si doreasca sa munceasca, asigur carte de munca si un salariu de 2600 Lei 2.600 L; (0723.585.221 any_nistor@yahoo.com 515. C&I Grup International angajeaza

soferi cat. D, minim 2 ani experienta. Salariul atractiv. Relatii la telefon: (0730.444.455 516. Cafe Klein angajeaza ospatar, ospatarita, barman fete, baieti. Centrul Vechi. Daca ai o experienta minima, dorinta de munca si implicare asteptam CV tau. Oferim salariu fix, bonuri de masa, decont transport kleincafe@gmail.com 517. Calcator interfazic si masiniste liniara cu experienta producator confectii femei, zona Unirii. Salariu atractiv, carte munca; (0728.444.153 518. Calcatoreasa curatatorie zona Costin Georgian, Morarilor, personal cu experienta (masa de calcat, calandru, chimic). Program 7 ore/zi, 2 sambete liber, duminica liber. Statie metrou 100 m, statie autobuz 20 m. (0722.537.203 dumitru.sotir@yahoo.com 519. Calcatoreasa pentru final si inter-

fazic, fabrica confectii dama situata in zona Autogara Militari, angajeaza calcatoreasa pentru final si interfazic, confectionere pentru masina simpla de cusut (cu experienta). Relatii la telefon; (0729.847.742 520. Calcatoreasa si alimentator banda, firma de confectii textile sport SC Treximco SRL cu sediul in Bucuresti, str. Carausilor, nr 10-12, langa gara Obor, angajeaza in conditii avantajoase (0722.583.419/ 0726.742.533 521. Calificat sau nu tehnician retea telecomunicatii- catv & internet, administrare mentenanta retea de internet / catv, instalare noilor clienti incheiere de noi contracte, 2.687 L; (0755.917.233 telecommsis@gmail.com www.telecommsis.ro 522. Calificati si necalificati angajam in constructii, firma de constructii angajam muncitori in constructii fara limita de varsta si pe cei fara experienta. Oferim conditii avantajoase de munca si cazare gratuita. Echipament standard european de munca; 2.000 L; (0723.631.455 523. Camerista Hotel Minerva. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite, salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe saptamana libere (0726.103.427 hr@minerva.ro 524. Camerista Hotel NH Bucuresti, angajaza camerista. Persoana serioasa, ordonata, punctuala. Oferim 14 salarii, bonuri de masa; (0755.080.335 m.dragan@nh-hotels.com 525. Camerista Hotel Novotel anga-

jeaza camerista si persoana pentru curatarea zonelor publice. Oferim salariu atractiv, o masa calda/zi, program de lucru 8 ore/zi. Persoanele interesate sunt rugate sa sune de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00-17.30 la telefon; (0747.284.805 526. CAMERISTA pentru hotel trei stele, langa Mall Plaza, sector 6. Oferim o masa/ zi, conditii motivante de lucru, bonusuri periodice si alte facilitati. De preferat candidatii sa fie domiciliati in sectorul 5-6. (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 527. Camerista si receptionera pentru

hotel. (0745.761.111

528. Camerista complex turistic, com-

plex turistic Miorita din Com. Berceni, Jud. Ilfov cauta camerista pentru curatenie camere, program 12 cu 24, salariu avantajos, asigurare transport sau decontare transport; (0721.999.926 office@miotur.ro 529. Camerista hotel persoana cu/fara

experienta, dinamica si responsabila. Oferim contract de munca, o masa/zi, salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 ore/zi, 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam in echipa noastra. (0761.960.309 530. Camerista hotel de 4 stele, RIN Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor impuse. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica,atenta la detalii. Program: 2 zile/ 2 zile libere; (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

487. Bucatareasa, ajutor bucatar cu experienta angajeaza restaurant situat in zona Mall Vitan. (0722.306.322 488. Bucatareasa, ajutor bucatar cu experienta angajeaza restaurant situat in zona Sebastian; (0723.143.537 489. BUCATAREASA, camin privat pentru batrani angajeaza gospodina priceputa la bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro 490. BUCATARI pentru hotelul Sheraton Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 491. Bucatari Restaurant international sector 3 angajam bucatari cu experienta. (0768.308.199 Gamafusion.office@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 martie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 569. Casiera, lucratoare comerciala Oval Market angajeaza casiere cu experienta in mag. alimentar, dinamice, apte de munca, serioase si punctuale. CM, prime, bonusuri, prog: 2 zile: 7-21 si 2 zile liber, Constructorilor sect 6, 1.700 L; (0771.415.022

589. Coafeza Doresti sa lucrezi intr-un mediu nou si curat, cu un colectiv tanar. Esti coafeza te asteptam la noi. Salonul este deschis de 3 ani de zile în zona Militari residence, aproape de statia Ratb 178, 138, 1.700 L; (0720.815.561 Salonzenitybeauty@gmail.com

611. Cofetar cofetaria Victoria Experienta

570. Casiera, lucratoare comerciala Oval

590. Coafeza pachet salarial atragator peste 2500 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

612. Cofetar cu experienta, cautam cofetar cu sau fara experienta, 5 zile pe saptamana 9 ore pe zi, pentru preparare de prajituri la o cofetarie din Bucuresti, zona Victoriei.Cautam o persoana curata, serioasa, cm; 2.000 L; (0728.795.984 simona@tortdebezea.com

591. Coafeza Salon situat vis a vis de

613. Cofetar cu experienta, cofetarie din 99, sector 4, firma serioasa, loc de munca stabil, mediu placut de lucru, salariu motivant. (0729.737.619

592. Coafeza Salonul Gala situat in zona

614. Cofetar cu experienta, patiser cu experienta, ajutor de cofetar pentru cofetarie. Salariu atractiv. Detalii la tel.; (0722.365.058

Market, Crangasi, angajeaza 2 pers dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, 1.700 L; (0771.415.022 571. Casiere pt. restaurant pizzerie, in Mall Veranda Obor, conditii avantajoase (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com 572. Casiere pentru Socului, Kebap, salariu avantajos + tips; (0764.673.064

573. Casiere, angajam casiere (incasare

531. Camerista hotel, hotel 4 stele din

oras Otopeni, judet Ilfov angajeaza camerista. Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor hotelului. Informatii la telefon (0740.113.329/ 021.203.65.00 532. Camerista hotel, zona Unirii, 3 stele

plus, cu experienta minima, dornica de munca si colaborare cu o echipa deosebita. Se cere seriozitate, se ofera salariu atractiv, loc de munca termen lung, 1.500 L; (0727.739.378 teller_mihai@yahoo.com 533. Camerista pentru Boutique hotel

DBH Bucuresti Oferim un loc de munca stabil pentru persoane responsabile si motivate. Programul este de 8 ore/ zi, asiguram masa si carte de munca.Zona Barbu Vacarescu. Va asteptam la interviu; (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 534. Camerista pentru hotel Herastrau, cautam o colega pe postul de camerista la hotel Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 535. Camerista, Daca esti o persoana

ordonata, corecta, lucrezi bine, te asteptam in echipa noastra pentru a ocupa postul de camerista. Informatii si detalii la tel. (0374.130.034 h3302-qm@accor.com 536. Camerista, pensiune 8 camere,

aproape de Piata Unirii, angajeaza camerista, Program 8 ore/ zi, salariu, tichete de masa 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com

537. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21 hr@carohotel.ro 538. Cameriste serioase, atente la detalii, cursul de calificare sau experienta in domeniul hotelier este un avantaj, salariul se discuta la interviu. Exista si varianta de part/time, colaborare/zi. (0722.261.464 539. Cameriste si personal curatenie

hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0743.145.333 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 540. Cameriste. Hotel angajeaza

cameriste. Salariul este intre 1200- 2000 ron net. (0756.200.044/ 0755.200.071

541. Casa de Ajutor Reciproc a Pension-

arilor Omenia Bucuresti cu sediul in str. Amurgului nr. 53, sector 5 angajeaza urgent casieri zonali cu diploma de absolvire studii medii si cu domiciliu in urmatoarele sectoare ale capitalei 1, 2, 3, 4 si 6. Relatii la tel. (0752.001.445/ 021.423.17.49

542. Casier / lucrator comercial, casieri si

lucratori comerciali pentru magazin situat in statia de metrou Grozavesti; (0766.433.657

543. Casier benzinarie OMV Soseaua Giurgiului, firma partener OMV, angajam casier/vanzatoare benzinarie OMV Soseaua Giurgiului. Asiguram un salariu decent, training gratuit si un program flexibil, (0723.473.371 gflorin_2004@yahoo.com 544. Casier cantina Cantina situata in Pipera, angajeaza casiere.Program L-V de la ora 08-17:00. Se ofera salariu, tichete de masa, o masa din partea restaurantului, prime. Experienta in domeniu constituie un avantaj, (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com 545. Casier cu sau fara experienta Angajam casier si lucrator comercial cu sau fara experienta pentru restaurant tip fast food in mall Promenada (Aviatiei), detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 546. Casier pariuri sportive Clinceni Ilfov,

candidatul ideal: fara cazier, cunostinte de operare PC nivel minim, seriozitate si punctualitate, pachet salarial atractiv si motivant, perioada de training, 2.000 L; (0785.050.782 sirsyshu@gmail.com 547. Casier si lucratori comerciali, Shop&Go Mega Image angajeaza casiere si lucratori comerciali in zona Bucurestii Noi, 6 posturi disponibile, primesti bonus la inventar. + un cos de cumparaturi lunar; 1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com 548. Casier, supermarket angajeaza per-

sonal. 6 posturi libere, casiere si lucratori comerciali. Avem program de 12 ore. Avem disponibil si posturi de zi si de noapte 1.700 L; (0724.510.994 Cityshop.angajare@gmail.com

549. Casier, 8 posturi de casier pentru Toans`s Vietnam SRL. Rugam seriozitate; (0726.166.981 550. Casier, casiera benzinarie Mol situata in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com

551. Casier, casiera benzinarie Mol,

Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 552. Casier, casiera, cu sau fara experienta pentru un fast food in zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, se lucreaza 1 zi cu 1 zi libera, 1.700 L; (0770.573.286 553. Casier, operator facturare si contabilitate primara angajeaza AS Pan SRL, cu sediul în Popesti Leordeni, Jude?ul Ilfov. Rela?ii: Domnul Vasilescu Marian; (0760.699.993 554. Casier, vanzator, benzinarie Mol sector 6, angajam 2 casieri, 15 zile pe luna salariu fix brut 2040 Lei, plus salariu variabil 100-300 Lei, plus tichete de masa 200 Lei, plus tipsuri 500 Lei, colectiv placut, program foarte flexibil in ture, (0371.000.328 Fuel.station.team@gmail.com 555. Casier- vanzator in magazin non stop, salariul 1500 lei, adresa str. Aurel Persu nr. 153, sector 4. Rog seriozitate, 1.500 L; (0765.934.678

Casier-operator cu/fara experienta, companie multinationala angajeaza pentru noile locatii din zona Panduri, Victoriei, Stefan cel Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan si Crangasi, se asigura pregatire la locul de munca, salariu intre 1.500 - 1.800 Ron net, o masa asigurata, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. Relatii la tel. oricand. CV la mail; 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

556.

Plaza din sect. 6 angajeaza coafezafrizerita, cosmeticiana, manichiurista; (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com

Dristor, sector 3, cu o vechime de 12 ani angajeaza coafeza, salariu fix, comision, CM, program de o zi cu o zi, clientela formata; (0722.452.600/ 0722.452.600 palermaria@ymail.com

si consiliere clienti) pentru un magazin din zona Victoriei spre Ion Mihalache. Experienta nu este neaparat necesara. Se ofera 1800 cu tichete de 300 incluse. Program 8ore/zi; 1.800 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

593. Coafeza (competente frizerie)

574. Casieri si lucratori comerciali pentru Best Market, cu sau fara experienta, supermarket sector 1. 1.650 L; (0774.410.317 resurse.umane@gfmarket.ro

594. Coafeza cu cunostinte de friz-

575. Casieri si lucratori comerciali pentru magazin Shop&Go situat in statia de metrou Grozavesti (0766.433.657 577. Casieri si ospatari Restaurant

14 Lane cautam ospatari si casieri pentru angajare. Detalii la numarul de telefon. (0737.772.777 office@14thlane.com 576. Casieri si lucratori comerciali, Supermarket angajeaza urgent: casieri/ casiere (salariul net: 1.250 lei + tichete in val. de 300 lei) si lucratori comerciali (salariul net: 1.400 Lei + tichete in valoare de 300 Lei); (0758.108.240/ 0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com 578. Casieri, lucratori comerciali pentru Shop&Go cu program nonstop. Avem si tura de zi 1700 Lei/ luna + bonus la inventar (600). Locatia este in sector 1 Bucuresti + lunar 1 cos de cumparaturi gratis; 1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 cityshop.angajare@gmail.com

si manichiurista- pedichiurista pentru salon Drumul Taberei, carte de munca. Rog seriozitate. Urgent; (0722.325.546 erie, in zona Titan - Auchan, salon cu vechime 7 ani. Se ofera salariu fix si CM. Se cauta persoana serioasa, dornica de munca; (0722.252.164 595. Coafeza cu experienta pentru salon cu vechime 8 ani situat in sector 2 Colentina (0761.024.023 596. Coafeza cu experienta, pt. salon situat in sector 2 Colentina, vechime 8 ani program o zi cu o zi (0761.024.023 mihaelam.dragomir@yahoo.com 597. Coafeza si frizerita pentru salon, sector 4; (0735.844.100/ 0761.680.047 598. Coafeza si manichiurista Salon Poeme de Beaute angajeaza personal pentru:manichiura, pedichiura, tehnician unghii false, coafor. Programul este o zi cu o zi, l-v, de la 10 - 21, S, 9 - 18. (0747.444.089 ioana_0909@yahoo.com 599. Coafeza, angajam urgent, zona

Drumul Tabere langa Piata Moghioros, vad format. (0767.793.880

este un atu dar nu un criteriu eliminatoriu. Cautam oameni seriosi care isi doresc sa castige bani din munca. Salariul si programul se discuta la interviu. CV la office@casa-victoria.ro (0724.376.275 catalinchivu1984@gmail.com

615. Cofetar pentru Ana Pan, cu sau fara

experienta. Daca nu ai experienta, te ajutam noi sa devii un profesionist. Oferim bonuri de masa, posibilitatea de dezvoltare in cariera, program in ture, salariu fix (0724.322.000 hr@anapan.ro, maria.olaru@anapan.ro

616. Cofetar pentru cofetaria de lux Art Dessert venit salarial in functie de nivelul pregatirii tale;instruire profesionala continua alaturi de Irina Apostol; cursuri de instruire profesionala platite de companie (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro 617. Cofetar si ajutor de cofetar, pentru laborator din sectorul 3. Salariu motivant; (0722.400.481 618. Cofetar si ajutor de cofetar. Laborator de cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam cofetar si ajutor de cofetar. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com 619. Cofetar si brutar, angajez cofetar si brutar cu experienta pentru locatie zona Timpuri Noi /Tineretului Bucuresti. Cautam si ajutori bucatarie si vanzare. Programul full time sau part time. Suna pentru detalii; (0721.967.808 620. Cofetar, RIN Grand Hotel angajeaza cofetar: preia, verifica si depoziteaza ingredientele; calculeaza consumul; prepara produse de cofetarie/patiserie pe baza retetelor si realizeaza decoratiuni, (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 621. Cofetar, ajutor cofetar, zona 13

Septembrie; (0744.530.245

637. Conducatori auto categoriile b, c, e

- salariu + bonuri de masa + ore suplimentare platite si muncitor necalificat salariu + bonuri de masa pt. Protan SA sucursala Popesti Leordeni (0721.211.003 florentina.draghici@protansa.ro 638. Confectioner cu experienta in

azin Shop& Go din sector 3. Program o zi libera o zi lucratoare. Transport asigurat la final de program. Detalii suplimentare la interviu. Salariu 1600 Lei net; 1.600 L; (0765.655.114

masina liniara, cu capacitatea de a produce articole de calitate si bune abilitati de comunicare cu departamentul tehnic. Locatia Casa Presei Libere, sector 1, Bucuresti. Salariu atractiv. (0774.431.164

559. Casier/a de noapte Oval Market angajeaza pt postul de casier de noapte persoana dinamica, responsabila, serioasa si punctuala, cm, salariu motivant, bonusuri si prime, prog 20-6, detalii la interviu, pt. mag. Morarilor, 1.700 L; (0723.333.122

639. Confectioner haine masinista (sim-

pla+ triploc ), atelier dama din zona Iancului, program de la 8:00 - 16:30, 30 min pauza, salariu inceput 1500 lei, (0787.601.090 contact@funkers.ro

560. Casiera pentru restaurant Mall Sun

640. Confectioner liniara textile Piata

Plaza. Salarizare atractiva; (0765.353.953

Unirii (acces metrou) atelier textile angajeaza confectioner cu experienta, lucru cap coada pt liniara noua Juki. Mediu lucru placut, program flexibil, personal cu experienta, 1 {; (0722.284.442 office@annebebe.ro

561. Casiera pentru service auto, vulcanizare, salariu 1.600 lei, program o zi cu o zi sector 1 zona Piata Domenii, 1.600 L; (0784.339.160/ 0784.339.160

641. Confectioner masina de cusut responsabilitati: confectioner textile pentru masina de cheite si masina de cusut simplaOferta: contract de munca, salariu atractiv, tichete de masa, program de lucru de luni-vineri. (0748.219.724 danielavisinescu@bustieremedicale.ro

562. Casiera cu sau fara experienta pen-

tru restaurant Speed Pizza din Cora Pantelimoni, fire comunicativa si spirit de echipa, 2 libere pe saptamana si 5 zile se lucreaza 8 ore. 1.700 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro 563. Casiera Dristor Kebab Pantelimon,

565. Casiera restaurant fast food, anga-

jam casiera in zona Iancului (Piata Iancului) si Militari (Lujerului). Asiguram contract de munca pe perioada nedeterminata. In prima luna 1800 lei (bonuri incluse 15lei/bon); 2.200 L; (0785.405.645 566. Casiera Shop & Go, Drumul

Taberei, Orizont, ai experienta sau nu, vrei sa inveti lucruri noi, vino sa te alaturi unei echipe entuziaste. Program lucru intermediar. Vom gasi un pachet atractiv pentru tine. Vino la un interviu. (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com 567. Casiera spalatorie, vulcanizare

auto; (0744.377.851

568. Casiera, depozit engross angajeaza

casiera se ofera un salariu net de 1500 Ron, 200 Ron tichete de masa. Adresa: Str. Drumul Dealul Bradului, Nr. 50-80, Sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni) 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

634. Colege pentru socializare pe net Beneficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii centrale la 5 minute de metrou; vile Unirii, Crangasi. Castiguri de peste 5.000 Ron lunar, comision progresiv de pana la 70%. Contract de munca part time/full time, bonusuri in functie de performanta. Varsta minima 18 ani, engleza sau franceza scris/vorbit la nivel mediu/avansat . Bonus 300 $ de bun venit. www.divinostudio.ro/divinostudio (0734.146.115/ 0720.932.936

angajeaza in Otopeni : bucatarii, ajutor bucatar, spalator vase, personal curatenie, gestionar/ subgestionar, incarcator/ descarcator.Detalii la: (0786.553.636 evenimente@ansamble.ro

558. Casier/a cu experienta pentru mag-

zona Otopeni Mogosoaia. Atributii: servirea preparatelor, incasarea banilor. Program de lucru in 2 ture 09:00 -14:00 sau 14:00 - 19:00 2.300 L; (0723.793.620 office@bunbun.ro

633. Colega pentru masa de croit, cu experienta si prezenta placuta pentru croitorie confectii textile, atelier central Piata Unirii - sector 3, acces metrou, conditii minunate de lucru (25-26 grade iarna), luni vineri 7:00-15:30 1 {; (0726.221.274/ 0722.284.442 prunoiualex@yahoo.com

636. Companie catering multinationala

zator restaurant, asigura gestionarea incasarii banilor, respecta timpii de servire, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, raspunde de aspectul produselor. 1.800 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

564. Casiera pentru linie autoservire in

632. Colega masaj Locatie de lux, clientela formata, comision 50%, program de zi sau de noapte, cerinte - minim 18 ani loialitate, respect. Plata zilnica, pt. detalii te astept la interviu, cazare gratuita 4.000 {; (0760.455.399 ionita_oana_andreea@yahoo.ro

635. Compania municipala Paza si Securitate Bucuresti angajeaza : agenti de securitate, agenti interventii, tehnicieni sisteme de securitate, operator dispecer. Detalii la tel; (021.371.26.95

557. Casier-vanzator restaurant. Van-

Dristor Kebab Pantelimon angajeaza casiera.Studii medii(min 12 clase) iar daca aveti cunostinte minime de contabilitate primare reprezinta un avantaj. Program in ture mediu de lucru placut; (0733.067.273 ionita_cristina91@yahoo.com

579. Casieri, casiere si preparatoare

600. Coafeza, salon infrumusetare zona

sandwich-uri benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza cu contract de munca persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, bonusuri. Angajam si operatori platforma cu atestat GPL (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro

P-ta Sudului, Brancoveanu angajeaza coafeza, program 8 h (marti pana sambata de la 12:00—20:30), contract de munca, clientela selecta, salariu atractiv, 2 zile libere pe saptamana; (0744.648.721/ 0741.163.188 stancaramonadaniela@gmail.com

580. Casierita, pizzeria Vechia Napoli angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa se alature echipei noastre tinere dar cu vechime mare la noi, program atractiv, 2 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 581. Chef bucatar Restaurant La

Cocosatu, angajeaza chef bucatar, pentru programare interviu sunati la nr. de telefon. (0736.445.737 582. Chef bucatar pub, cautam chef, daca esti pasionat de bucatarie, vrei sa lucrezi intr-un mediu relaxat, dar plin de provocari, hai la interviu in temple pub. Prog. flexibil, transp. decont., salariu + tips, (0765.454.103 office@thetemplepub.ro

601. Coafeza, Salon Militari cu clientela formata de 4 ani angajeaza avantajos cosmeticiana, coafeza, fizerita, cu sau fara experienta; (0756.977.672

Coafeza, vad vechi, salariu fix sau procent; (0764.692.929 602.

603. Coafeza, angajez urgent, zona

Brancoveanu. Salon cu vad format; (0723.880.799

jeaza circularist cu experienta in zona Pantelimon (metrou republica). Salariu atractiv; (0723.599.451 dan@mobambient.ro

COAFEZA, HAIRSTILIST ACS BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA PENTRU SALON IN SECTORUL 2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS BEAUTY EXPERT. WWW.ACSBEAUTYEXPERT.COM; (0721.121.261

584. Circularist si montator pe masa cu

605. Coafeza. Salon Colentina, vechime

583. Circularist pal Atelier mobila anga-

experienta pentru productia de mobila din pal melaminat. salariul 2.500 lei si carte de munca. Bucuresti sector 2, (0722.354.291/ 0763.652.221 585. Circularist, ajutor circular, taplar universal, salariu atractiv, bonusuri (carte de munca), muncitori necalificati cu sau fara experienta, rog seriozitate. 2.400 L; (0763.692.398/ 0773.887.548 office@artamobilei.ro 586. Club Vegas angajeaza dansatoare,

animatoare, ospatarite, receptionere, hostess cu/fara experienta. Locatie de lux, salariu, bonusuri motivante, asiguram cazare. Carte de munca, maxima seriozitate; (0765.260.009 587. Clubul Sportiv Aqua Sport anga-

604.

5 ani angajeaza coafeza, conditii avantajoase; (0769.748.074 606. Cofetar cu experienta, program flex-

ibil, laborator la intrarea in Jilava (Dedeman Giurgiului). Salariu motivant. 10 L; (0763.675.240 candybarbucuresti@gmail.com 607. Cofetar Laborator in Pantelimon, Ilfov. Vei prepara produse de cofetarie, torturi si decoratiuni pentru cofetaria proprie. Contract de munca, program flexibil, salariu motivant, mediu de lucru placut. (0720.738.498 608. Cofetar pentru scoala.

(0726.130.220

609. Cofetar profesionist, in zona Pipera,

jeaza personal curatenie, sector 1; (0733.125.581/ 0728.303.653

contract de munca si salariu motivant. 3.500 L; (0751.015.851/ 0757.116.733

588. Coafeza cu experienta minim 1 an, salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. Weekend da, unu nu, zona metrou Gorjului, 2.000 L; (0724.357.422

610. Cofetar pt. cafenea din centrul vechi, pachet salarial motivant, salariu, bonuri masa. Programari interviuri la numarul de telefon, CV-urile pe mail (0736.980.296 jobs@vangogh.ro

11

622. Cofetar, patiser cu experienta, daca

stapanesti bine bazele cofetariei/ patiseriei, esti serios, punctual si pasionat de meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in functie de experienta (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

623. Cofetar, patiser, brutarie angajeaza

cofetar cu experienta minim 6 luni, program 8 ore/zi. Detalii la nr. de telefon, persoana de contact Crina Ionita (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro 624. Cofetari cu experienta (decor), str.

Domnita Anastasia nr. 5, sambata duminica liber; (0722.558.062

625. Cofetari si patiseri pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 626. Cofetariile Tip Top angajeaza van-

zatoare pentru noile locatii din ,Colentina, Iancului, Lacul Tei , Pipera, Pantelimon,Barbu Vacarescu, Bucurestii Noi.Va asteptam in echipa noastra. (0732.672.654

627. Cofetariile Tip Top-vanzatoare

in noile locatii din ,Colentina, Iancului, Lacul Tei , Pipera, Pantelimon,Barbu Vacarescu, Bucurestii Noi.Va asteptam in echipa noastra. (0732.672.654 628. Colaborare. Suntem o echipa

tanara, dinamica, dornica de munca si pasionata de ceea ce face. Daca si tu dispui de aceste calitati, noi iti oferim o colaborare pe urmatoarele departamente: extensii gene si Make-up Artist Profesional. pentru a ne cunoaste te asteptam cu un telefon la nr.: (0725.449.595

642. Confectioner retusier pentru retusuri costume barbati, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8H cu pauza de masa, loc de munca stabil, zona Piata Victoriei, Aviatorilor. (0785.404.040 office@consiglieri.ro www.consiglieri.ro 643. Confectioner tamplarie aluminiu

Confectioner tamplarie aluminiu, experienta minim 5 ani in productie, salariu + bonusuri in functie de productia realizata. O buna cunoastere a profileleor Profilco, Aluprof, Alumil . 3.500 L; (+40724536463 mihai.popescu@tamplarie.com 644. Confectioner textil, angajam con-

fectioner textil pentru masina simpla si triploc. Oferim salariu atractiv, carte de munca zona militari. Pentru mai multe detalii sunati la ; (0729.425.153/ 0737.989.010 645. Confectioner textile cu experienta

Atelier de creatie vestimentara angajam confectionere cu experienta (rochii de eveniment, mireasa, tipare, etc). Oferim seriozitate si un mediu de lucru placut, 3.000 L; (0720.290.699 646. Confectioner textile, croitor, necali-

ficat, atelier de creatie vestimentara angajam confectionere textile (rochii de eveniment/ mireasa /etc). Oferim seriozitate si un mediu de lucru placut.Locatie langa metrou (Grozavesti). Inclusiv necalificat; (0724.571.092 andreea@anki.ro 647. Confectioner, montator tamplarie

PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net 2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, 818, nu oferim cazare. 2.505 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

648. Confectionera cu experienta rochii eveniment, program 9-17 L-V, carte munca, zona Obor. Proba (tipare - realizare produs cap-coada, modificari in produs). Salariu 3.000 - 3.500 Lei; (0765.606.076 649. Confectionera haine dama masinista simpla + triploc ), program de L-V , de la 08:00 - 16:30 , 30 min pauza. Salariu de inceput 1500 lei; (0787.601.090 contact@funkers.ro 650. Confectionera liniara pentru atelier

confectii dama triplock si yuber, calcator interfazic si final. Modelier serie zero, produse pe comanda. Constructior tipare si gradator tipare dama si copii, (0734.703.280/ 031.433.47.92 office@innab.ro 651. Confectionera simpla, atelier de croitorie angajam confectionere pe simpla. Se lucreaza pe operatii. Atelierul este situat la casa presei libere (scanteia) . Oferim bonusuri, prime de sarbatori, bonuri de masa; 1.400 L; (0760.316.499 florin@nastya.ro 652. Confectionera textile cu experien-

ta pentru masina liniara sau triplock, realizarea cap coada a unui produs program L-V / 7-15 salariu 1500-1800 Ron. Asiguram carte de munca (0720.290.699 653. Confectionera, atelier confectii dama, zona Fundeni, angajam confectionere, carte de munca, ore suplimentare platite, conditii bune de lucru salarii atractive, plata la timp, 1.500 L; (0787.541.716/ 0771.752.873 654. Confectionera, confectioner, pentru produs cap-coada atelier creatie vestimentara, salariu atractiv, mediu de lucru placut, loc de munca stabil, contract munca, program l-v, 8h cu pauza de masa, zona Piata Victoriei-Aviatorilor; (0723.879.101 jobs@cristallini.com 655. Confectionera, mic atelier, cartier vizavi de Spitalul Fundeni, conditii avantajoase, salariu mare, carte de munca; (0720.267.528 656. Confectionere cu experienta haine

dama. Salariu fix 1.500-1.900+ bonuri de masa. Program: 07.00- 15.30, conditii foarte bune, sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08 657. Confectionere masina liniara si calcatoreasa, pentru atelier confectii dama serie mica zona Militari. Contract de munca, salariul motivat, (021.434.88.48/ 0747.501.279 658. Confectionere cu experienta in

liniara si triplock, atelier in zona Viilor, salariu motivant; (0771.048.007 659. Confectionere Imbracaminte, croitorese . Angajam confectioneri imbracaminte, croitorese cu experienta la masina simpla, 2 ace si triplock. Zona Ghencea, sector 6. program 8 ore /zi . Se asigura salariu, bonuri de masa si transport gratuit; 1 L; (0720.475.185/ 0720.475.185 office@escapestarjeans.ro 660. Confectionere si calcatoreasa, atelier de creatie vestimentara, ne marim echipa, angajam:-confectionere, masiniste pe triplok si liniara si calcatoreasa, ajutor in atelier, impachetat rochiile (0723.360.949 badoi_monik@yahoo.com 661. Confectioneri in masina simpla de

cusut, butoniere, nasturi, triplok, calcator final, pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 662. Confectioneri tamplarie pvc, zona

sector 4, salariu atractiv; (0723.283.374

663. Confetioner si calcator in croitorie, angajam confectioner si calcator in atelier mic de croitorie. Pe site: ad-fashion.ro se pot vedea produsele pe care le lucram; (0732.222.530/ 0732.222.522 office@ad-fashion.ro 664. Confort Casa angajeaza brokeri imobiliari agentie imobiliara cu 12 ani vechime in piata, puncte de lucru in Nerva Traian, Piata Iancului si Piata Muncii. Se ofera: training, carte de munca, auto serviciu, telefon, laptop, mediu lucru tanar 1.000 {; (0752.010.030/ 031.420.69.37 office@confortcasaimobiliare.ro 665. Consilier Vanzari - Cofetaria Art Dessert, cofetaria de lux Art Dessert angajeaza consilier vanzari, venit lunar net: 2100 lei (dupa trei luni), contract de munca. Adresa: Sos. Buc. - Targoviste nr. 22B (in zona Restaurantului Doi Cocosi); 2.100 L; (0722.305.398 emilia@emexromania.ro

629. Colaboratori, firma Express Kurier

Europa din Austria cauta colaboratori, firme de transport cu Sprinter cu capacitate de la 4 europaleti pentru transport marfa în UE. www.exs (004366287977218 tub.at@exs.de

630. Coleg cautam, Firma distributie, cautam sa ne marim echipa. Avem nevoie de sofer cu experienta pe autoutilitara categoria B, sa locuiasca in Sectorul 6 sau Chiajna. Varsta maxima 35 de ani. Salariu atractiv; recrutare@constructii-shop.ro 631. Colega Gorgona Design, producator

articole suvenir. Colectiv unit si plin de viata confectionam, etichetam si ambalam produse manufacturiere. Cautam colega serioasa, indemanatica, spirit de echipa, comunicativa. Contract munca, bonuri si alte avantaje; (0787.613.427

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

16 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 700. Coordonator. Firma din Bucuresti,

langa statia de metrou Republica, angajeaza coordonator productie tevi din polietilena si alte produse chimice. Cerinte: persoana responsabila si experienta in conducerea oamenilor; (0766.056.747 office@ecotech.com.ro 701. Copertinar, muncitor necalificat

pentru benzinarie Mol situata in Otopeni, relatii la telefon (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 702. Cosmetician auto, detailer auto, pregatitor auto CuAbur.ro angajeaza pentru operatiunile de cosmetica interioaraexterioara. Salariul porne?te de la 1700 Lei. Program L-S de la 08:00 la 20:00; (0733.017.772 703. Cosmeticiana angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 704. Cosmeticiana cu experienta si in

masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 705. Cosmeticiana cu experienta, pen666. Consilier vanzari si operator callcenter pentru relatii clienti si ofertare. Cerinte: cunostinte operare calculator, abilitati de gestionare a relatiilor cu clientii. Societatea ofera pachet salarial montivant, tichete de masa si cadou etc. (021.644.13.23/ 0733.083.789 agerthermoserv@gmail.com

681. Contabil Procema Perlit SRL. Activ.

667. Consilier vanzari, service auto cau-

683. Contabil Junio, companie experta

tam o persoana serioasa, onesta, cu experienta in domeniu si care sa se implice in actiunile desfasurate in service prin prezentarea, promovarea si vanzarea produselor. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 668. Consiliera cu studii juridice, de

preferat experienta de 1, 2 ani (notariat, birou executor etc.). Salariu atractiv. Pentru detalii sunati (0728.141.414 office@asociatiavictimelordinaccident.ro 669. Consilieri logistica Leroy Merlin Craiova Cautam consilieri logistica pentru noul nostru magazin din Craiovita. Detalii la telefon sau pe adresa de email job.craiova.craiovita@leroymerlin.ro https://job.leroymerlin.ro/ (0758.884.754 job.craiova.craiovita@leroymerlin.ro 670. Consilieri vanzari - magazin pro-

duse cosmetice, cautam vanzatori polivalenti, seriosi, deschisi si comunicativi pentru magazin de ingrijire personala si ingrijirea casei din zona Crangasi. Program full time in doua ture; (0747.770.700 recrutare.proxi@auchan.ro

671. Consiliul de administratie al Scolii

Primare Anastasya, cu sediul in loc. Corbeanca, str. Sos. Unirii nr. 327, jud. Ilfov, tel. 021.266.60.66, anunta organizarea concursului pt. ocuparea urmatoarelor posturi didactice titularizabile si de suplinire. 1. Educatoare, 4 posturi (3 titularizare, 1 suplinire). 2. Invatatoare, 4 posturi (2 titularizare, 2 suplinire). Se va respecta urmatoarul grafic: 1. inregistrarea cererilor la secretariatul unitatii: 2829.03.2018, intre orele 10-14. 2. Afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs: 30.03.2018. 3. Proba practica/ inspectia la clasa in perioada 1117 aprilie 2018. 4. Proba scrisa in perioada 18-20 aprilie 2018. 5. Afisarea rezultatelor: 20 aprilie 2018. 6. Depunerea contestatiilor: 20.IV.2018. 7. Afisarea rezultatelor: 21.IV.2018. Concursul se va desfasura conform prevederilor Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pt. ocuparea posturilor didactice catedrelor vacante rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobata prin OMECTS nr. 5626/2012. 672. Constructor tipare Fabrica de con-

fectii angajeaza constructor tipare (0745.577.545

673. Consultant Catalog Rezidential

angajeaza consultanti imobiliari cu experienta in domeniu (sediu P-ta Muncii). Venituri pe baza de comision. (0737.504.519 cariere@catalog-rezidential.ro 674. Consultant relatii clienti pentru unul

dintre clientii nostri, cautam operatori telefonici pentru a se alatura echipei noastre in regim de program full time. Oferirea de informatii corecte. Respectarea procedurilor; (0725.888.225 adriana.verdes@aderapro.ro 675. Consultant vanzari Door to Door

Telekom te asteptam in echipa noastra daca crezi ca ai abilitati de convingere, esti sociabil, dinamic si dornic de a face performanta in cel mai performant canal de vanzare al companiei Telekom. (0786.718.328 iancu_calin@telekom.ro 676. Consultant vanzari optica medicala

Angajam consultanti vanzari pentru o companie de optica medicala cu sediul in fostele cladiri APACA, Cotroceni Business Center. Program: 8h/ zi in schimburi de luni pana vineri. Salariu atractiv, (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro

677. Consultant vanzari pentru magazin online, oferim si cautam seriozitate. Ce implica jobul? Suport telefonic clienti, mentinerea relatiei cu acestia si vanzarea produselor, intocmire awb-uri curier, etc. Oferim salariu+bonus. (0747.581.882 loredana.modella@gmail.com 678. Consultant vanzari tamplarie pvc in

Auchan Titan, consultant vanzari tamplarie, usi, jaluzele, cu experienta in vanzari. Se ofera salariu fix + bonuri de masa si comision din vanzari 1-4%. CV-uri la email office@smartfenster.ro 679. Consultant vanzari, Diego Pallady

angajeaza! Alatura-te unei echipe tinere de profesionisti unde vei gasi conditii de munca bune, un mediu dinamic si stabil. Trimite CV-ul tau la: bucurestipallady@diego.ro (0758.091.777 bucurestipallady@diego.ro 680. Contabil experienta productie;

(0752.150.554 herbariumregia@yahoo.com

Productie, 300 m de capat tramvai 25, Sos. Giurgiului; (0720.010.146 claudiu.somacescu@procema.ro

682. Contabil cu experienta Cei interesati pot trimite CV la email; office@gamaadmin.ro

Ceccar angajeaza contabil junior cu experienta. Bonuri de masa. Transport in comun decontat. Salariul in functie de experienta 3-posturi libere; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro 684. Contabil pentru pfa-uri, firma de

contabilitate, cu sediul in sos Fundeni nr. 70, sector 2, angajam contabil, (0723.839.276 secretariat@contaradulescu.ro 685. Contabil primar, experienta in contabilitate-Saga, emitere facturi, chitante, inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont. Asigura evidenta contabila a conturilor. Intocmeste situatii si rapoarte contabile, arhivare documente, office@financeone.ro 686. Contabil sef, daca ai cunostinte

solide in domeniul legislatiei financiar-contabile: contabilitate de gestiune, contabilitate financiara, inclusiv salarizare si experienta de minim 5 ani pe un post similar (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 687. Contabil, contabilitate primara, domnisoara pentru contabilitate primara. Salariu 2000 ron. Domeniu: materiale de constructie. Locatie: Voluntari. 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 688. Contabila, contabilitate pri-

mara, firma instalatii, cunoscatoare Word, Excel si Devize lucrari. Program 6 ore/zi, L-V, salariu 2.400 L; (0766.694.941

tru salon Zona Unirii, rog seriozitate; (0726.105.995 negulici_albina@yahoo.com 706. Cosmeticiana Salon Green Day

Spa, zona Grozavesti angajeaza cosmeticiana pasionata de cosmetica, vad format; www.greendayspa.ro; (0747.639.790

724. Croitor cu experienta, croitorie bar-

bateasca. Atelier productie si retuserie, zona Obor. Salariu motivant in functie de executie si calitate, 1.400 - 3.000; (0724.284.448

Croitor span (ajutor), producator confectii femei, zona Unirii. Salariu foarte atractiv; (0728.444.153 725.

726. Croitor, croitoreasa cu experienta in

rochii de seara, croit dupa tipar in atelierul de creatie Alina Cernatescu, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program L-V, 8 h, zona Universitate. (0752.013.011 elena@alinacernatescu.fashion 727. Croitor, croitoreasa cu experienta pentru magazin perdele, draperii si metraje. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Relatii la telefon: (0771.553.103 728. Croitor/ croitoreasa, pentru retusuri,

in incinta magazinului Bucur Obor, conditii avantajoase; (0769.990.169

729. Croitoreasa Atelier croitorie retusuri si modificari haine cu 3 sedii, oferim carte de munca, bonusuri in functie de experienta, salariu atractiv, pentru zona Obor.Tel: (0760.603.161 730. Croitoreasa Atelier cu vechime

cauta croitoreasa cu experienta in realizarea de rochii de ocazie (produsul se primeste croit), conditii de munca bune, carte de munca, seriozitate. Salariu f avantajos. (0723.621.139 rochiifashion@gmail.com 731. Croitoreasa care sa stie sa faca

clienteala formata de 4 ani angajeaza avantajos cosmeticiana, coafeza, fizerita, cu sau fara experienta; (0756.977.672

tipar croit+ cusut produs cap- coada, salariu foarte atractiv+ bonusuri sau posibilitatea de asociere. Atelierul este langa metroul Mihai Bravu. Pentru detalii; (0764.627.966

708. Cosmeticiana cu expereinta de

732. Croitoreasa cu experienta la masa

707. Cosmeticiana salon Militari cu

minim 2 ani in domeniu, pentru salon din zona Dristor si Colentina. Salariu motivant; (0725.449.595 709. Cosmeticiana cu experienta si make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da una nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat persoanelor cu chef de munca. 2.000 L; (0724.357.422 710. Cosmeticiana, lant de saloane angajeaza cosmeticiana in zonele Floreasca-Tei si Lujerului. Conditii de munca deosebite, salariu motivant, program de perfectionare continua, portofoliu de clienti format; (0720.996.748 711. Cosmeticiana, manichiurista, frizerita, coafeza. Nu trebuie portofoliu de clienti. Salon sector 5, vechime 12 ani. (0744.811.796/ 0728.912.545 712. Cosmeticiana, salon de frumusete

situat in zona Panduri, 13 Septembrie angajam cosmeticiana cu experienta. Carte de munca, incadrare 8h, salariu de baza+procent. Se lucreaza cu branduri de top: Guinot, Babor, Janssen. (0726.787.519/ 0745.564.612

de corit, pentru textile de casa (lenjerii de pat, cuverturi, perne decor). Salariu motivant, mediu placut. Zona metrou 1 Decembrie 1918 (0723.485.684 distributie.fabsem@gmail.com 733. Croitoreasa Ne marim echipa angajam confectionere cu experienta (rochii, tipare, etc). Oferim seriozitate si un mediu de lucru placut. (0733.623.688 contact@moja.ro 734. Croitoreasa angajam, experienta cu liniara si triplok necesar precum si producerea unui articol cap-coada, atelier localizat in zona Banu Manta; (0740.080.657 735. Croitoreasa angajez pentru atelier

retusuri, zona Poltehnica; (0727.272.888 736. Croitoreasa atelier atelier de croito-

rie pentru dama, serie mica si comanda, angajeaza croitoreasa (modelier) cu experienta in ateliere similare in coaserea produsului cap-coada (fara croit). Zona metrou Stefan cel Mare; 2.000 L; (0799.523.278 737. Croitoreasa cu experienta in cusut

pentru casa de moda, conditii atractive; (0752.090.603

749. Croitorie, cusatorese in simpla, triploc si calcat. Decontam transport, oferim bonuri de masa, bonusuri, prime. Situat la casa presei libere etaj 3. Se lucreaza pe operatii, calcat interfazic si final (0737.687.047/ 0760.316.499 Florin@nastya.ro 750. Croitorie, angajam modelier cu experienta in capacitatea de a produce articole de calitate,cu atentie la detalii si bune abilitati de comunicare cu departamentul tehnic. Locatia Piata Presei Libere, sector 1, Bucuresti. Salariu atractiv.; (0774.431.164 751. Crystal Beauty Salon (Bragadiru - Ilfov) angajeaza cosmeticiana cu experienta, coafeza si maseuza. Conditii avantajoase, carte de munca. Detalii: (0762.151.627 752. Crystal Palace Ballroms recruteaza personal ajutor de bucatar si ospatar.Oferim contract de munca si salariu net avantajos.Program 8 ore pe zi. Trimiteti un C.V. prin e-mail la adresa: recrutare@crystalpb.ro 753. Cuptorist pentru fabrica de patiserie, zona Bragadiru. Experienta nu este necesara. 1.500 L; (0741.677.690 davi.darius.distribution.pan@gmail.com 754. Curatatoria Aqua din Titan angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu+tichete 2000 lei, sporuri,decontare transport. Cerinte:liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza mediu.Trimite CV cu poza pe email. 2.000 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 755. Curatenie baiat tanar pt motel Casa

de Piatra- Pustnicul. Cazare asigurata, cm, salariul net 1500 lei. Maxi 503 de la Cora Pantelimon. Rog sms cu text ‘’curatenie”. 1.500 L; (0767.079.463

756. Curier Bucuresti, permis cat B si manipulant pentru electrocasnice, permis categoria B, salariu motivant, bonusuri, carte de munca. Rog seriozitate Informatii la tel. (0761.090.900 charmingstyle.srl@gmail.com 757. Curier cat. B Berceni, pizerrie anga-

jeaza curier autoturismul companiei sau auto personal. Salariul pentru 8 h/zi 1900 lei brut/3.44 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate+tips. (0729.074.306 elena.tudose@jerryspizza.ro

758. Curier categoria B, sect 1, pizerrie angajeaza curier autoturismul companiei sau auto personal.Salariul pentru 8 h/zi 1900 brut/3.70 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate+tips. (0728.088.655 iulian.ghitulescu@jerryspizza.ro 759. Curier pe scuter, livrare de plicuri si colete mici pe scuter in Bucuresti, responsabil, atent la detalii, se ofera echipament, scuter, telefon; (021.252.00.46 office@bestcourier.ro 760. Curier Popesti Leordeni, salariu la 8

h/zi, 1900 lei brut, 3.70 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate + tips. (0799.740.019 dan.baloiu@jerryspizza.ro 761. Curier zona Bucurestii Noi permis

cu/ fara experienta pt. introducere documente, verificarea, indosarierea lor, resurse umane, mentinere relatii cu clienti, furniz., deplasare la diverse institutii, 1.700 L; office@contabilserv.ro

cat B, salariu la 8h/zi 1900 lei brut/2 libere pe saptamana, 3.70lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate, tips. Venituri intre 2500-3500 Lei; (0733.106.979 valentin.nechifor@jerryspizza.ro

690. Control CTC controlul de cali-

762. Curier zona Iancului, cat. B, Salariu

689. Contabili pentru firma contabilitate,

tate al produselor dama conform fisei produsului. Analizeaza produsele confectionate si indica problemele de calitate. Cunoscator masina de cusut liniara, experienta in domeniu minim 2 ani; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro

la 8 h/zi 1900 Lei brut/ 2 libere pe saptamana, 3.70 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 Lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate + tips. Venituri motivante (0733.773.251 marius.danaila@jerryspizza.ro

763. Cusator de tapiterie, huse canapele,

munca pentru cusator de tapiterie (huse canapele) in regiunea Derbyshire (Anglia). Daca vorbiti limba engleza la nivel conversational sunati la 1 {; (0362.630.106/ 0362.630.106 munca@wfpsuk.com

691. Control final, verificare marfa iesire magazin Depozit engross angajeaza control final/verificare marfa iesire magazin se ofera salariu net 1500 Ron+200 ron tichete de masa, din: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4, in spate la Metro Berceni. 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

764. Cusator, cusatoreasa, fabrica de canapele angajeaza cusator/ cusatoreasa cu minim de experienta, zona Jilava (0733.962.022

692. Controlor CTC pentru verificarea

curateniei la toaletele ecologice din Bucuresti. Obligatoriu cunoasterea Bucurestiului si permis cat B, cunostinte minime PC, program 8 h, sambata prin rotatie, (021.311.00.11

765. Dansatoare club, club centrul vechi

angajeaza dansatoare/ animatoare cu/ fara experienta. Carte de munca, salariu bun (0723.313.341 Musicromania@gmx.com

693. Conversatii online Esti o persoana

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 694. Conversatii online fete si baieti, bonus angajare 850 $, iti doresti o vacanta de neuitat dar jobul actual nu ti-o permite nici financiar, nici ca timp, e timpul sa faci o schimbare in viata ta. Programeaza-te astazi la un interviu, bonus angajare 850 $, (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 695. Coordonator - sef echipa curatenie

in hypermarket din zona Berceni. Se ofera contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 696. Coordonator activitate, dispecerat Urgent coordonator, preluari comenzi, dispecerat. functie de raspundere. Experienta are un plus avantaj. Mail: comenzi@kungfu-pizza.ro; (0728.159.524/ 0774.428.631 comenzi@kungfu-pizza.ro 697. Coordonator spalatorie auto, expe-

rienta coordonare spalatorie auto – minim 12 luni, bacalaureat, cunostinte operare calculator, salariu negociabil + bonuri+ab.medical, program: Luni-Vineri 11:00-20:00, Militari-Preciziei (0756.040.651 hr@genesisproperty.net 698. Coordonator transport Compania

Transport Werk cu sediul in Offenbach, companie ce face parte din grupul Trans International Sped NCA, angajeaza dispecer transport, 1 {; (0745.665.588/ 00491747125796 madalina@transportwerk.de

699. Coordonator transport, expeditor transport, intern si international transport marfa/ coordonator transport descriere job - intermedierea transporturilor rutiere in trafic intern si international. CV la email oferta.angajare2018@gmail.com

Cosmeticiana, coafeza si tehnician unghii pentru salon Estetic Beauty Studio, zona Brancoveanu, Secuilor, sector 4; (0764.275.535

714. Cosmeticiana, esteticiana, manichiurista, coafeza Kontur Beauty Labs recruteaza cosmeticiana/esteticiana, manichiurista, coafeza.Va rugam trimiteti CV-urile impreuna cu o scurta scrisoare de intentie la mail. contact@konturbeautylabs.ro 715. Cosmeticiana, manichiurista (unghii false) coafeza, Crangasi, salon cu vad, foarte urgent; (0760.342.240 716. Cosmeticiana, manichiurista, pedichiurista si coafeza, cu portofoliu de clienti. Salon central, zona Bl. Magheru angajeaza, relatii la tel: (021.316.26.62 717. Cosmeticiene in conditi deosebite

cu experienta, intr-un mediu de lucru placut, epilat, pensat, tratamente faciale etc. (0766.483.103 718. Covalact Bucuresti cautam: ges-

tionar depozit, manipulant marfa, Trimitene CV –ul tau pe email la recrutare@covalact.ro sa ne contactezi la telefon; (0742.077.479 recrutare@covalact.ro

738. Croitoreasa cu experienta minim 5

ani, program de lucru flexibil (8ore/zi). Carte de munca - 1150 lei salariu net. Tichete de masa. Transport asigurat de la metrou Pipera, la sediul din Ilfov (~ 30-45 min); (0758.721.294 739. Croitoreasa raion perdele, Diego

Bucuresti angajeaza. Alatura-te unei echipe tinere de profesionisti unde vei gasi conditii de munca bune, un mediu dinamic si stabil. Trimite CV-ul tau la: bucurestipallady@diego.ro, (0758.091.777 bucurestipallady@diego.ro 740. Croitoreasa, atelier croitorie din

Bucuresti, sector 4, angajeaza masinista produs cap-coada. Oferim salariu atractiv, carte de munca.Se accepta si persoane aflate la pensie sau part-time in intervalul 8.00-20.00; (0786.874.813 741. Croitoreasa, ne marim echipa. Cautam croitoreasa cu experienta in creatie vestimentara si/sau retusuri. Zona Dristor, aproape de metrou si tramvai. Ne dorim o colaborare pe termen lung. (0752.111.118 retoush_boutique@yahoo.com 742. Croitoreasa, confectionera imbracaminte dama. Cerinte: experienta in lucrul cu masini industriale, atitudine pozitiva, entuziasta, serioasa, pasionata de croitorie, atenta la detalii. (0724.448.703 743. Croitoreasa/confectionera

retusuri si/sau cap coada. Program L-V 10-18, salariu atractiv, carte de munca. (0726.993.333 744. Croitorese cu experienta in dome-

719. Covrigar pentru covrigarie zona

niu, oferim carte de munca, conditii excelente de munca si salariu bun. (0761.667.929

Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiului, program de lucru L-V 05.30-14, obligatoriu experienta pe post similar, domiciliul stabil in Bucuresti, preferabil nefumator, (0722.244.333

745. Croitorese masini liniare si calcator interfazic si final, zona Obor, Doamna Ghica, Baicului; (0722.625.000

720. Covrigar cu experienta, zona Piata

746. Croitorese masiniste, confectii tex-

Muncii, CM, salariu motivant, rog seriozitate; (0768.745.571 721. Covrigareasa cu experienta pt. Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 2.500 L; (0733.869.232 722. Covrigaria Patrick angajeaza vanzatoare la punctele de lucru din Vulcan Value Centre si Megamall. Salariu avantajos. Informatii la telefon: (0721.591.176 723. Croitor manual incaltaminte cu

experienta. (0724.229.497

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

tile, mester, ctc, banzicar, taietor curis, mecanic. Sos. Oltenitei 39-45 (0722.594.982 747. Croitorese si muncitoare sau

muncitori necalificati - in croitorie, angajam. Adresa: Bd. Timisoara nr. 84, Valea Cascadelor, sector 6, in incinta Complex Comet (Fabrica de Steaguri). Program 8-16; (0731.372.735 748. Croitori, croitorese, cu experienta, atelierul situat in Fundeni, program lejer de luni pana vineri de la 8:00-16:30. Salariu atractiv, carte de munca, bonificatii, ore suplimentare platite (0769.259.589

778. Distribuitor autorizat bauturi racori-

toare, alcoolice si non alcoolice angajeaza la punctul de lucru in Chiajna langa Carrefour Militari lucrator depozit, se asigura transport de la statia metrou Pacii; (0752.212.696 779. Distributie pliante curieri/ postasi/

promoteri full time sau part time, pentru distributia de materiale publicitare in Bucuresti (0748.181.886

780. Distributie pliante, angajam curieri/

postasi full time sau part time pentru distributia materialelor postale in Bucuresti (0744.306.364

781. Distributori pedestru (cu sau fara

experienta) fara limita de varsta. Salariul motivant; (0764.914.055

782. Doamna la curatenie, sala fitness, pentru centrele de fitness Stay Fit Gym. Program luni - vineri, 8 ore in 2 schimburi (06:00-14:00 si 14:00-22:00) + 2 weekenduri pe luna 6 ore (s-3 ore, d-3 ore). 1.400 L; (0762.366.956 office@stayfit.ro www.stayfit.ro 783. Doamna pentru contabilitate primara

zona Voluntari, urgent; (0722.191.888

784. Doamne la curatenie, angajam d-

ne/d-ni curatenie la unul din hostelurile noastre din Centru Vechi, Bucuresti, program 12 ore lucru, cu o zi libera,1700 lei net+alte comisioane si beneficii. Pt. detalii sunati; (0786.329.136 georgiana@elevate.ro 785. Doamne mature cu sau fara experi-

enta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

786. Doamne si domnisoare pt conversa-

770. Director vanzari accesorii mobila, pal melaminat SC Decopal Exim SRL angajeaza Director vanzari accesorii mobila, pal melaminat si blaturi cu studii superioare absolvite, minimum 2 ani experienta de management in vanzari. Detalii la nr. 1 L; (+40745667788 maged.kharabit@decopal.ro 771. Dispecer pentru dispecerat central de monitorizare. Aptitudini operare calculator, abilitati de comunicare, studii medii; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 772. Dispecer helpdesk Bucuresti sector

1 preluare solicitari interventie, gestionare aplicatie helpdesk, coordonare echipe interventie, utilizare PC - MS Office, ture zi si noapte 1.500 Lei net, CV la email (021.420.02.22 office@synotech.com 773. Dispeceri magazine Compania Swat Force International angajaza dispeceri, sef tura, si agenti de securitate barbati sau femei cu sau fara experienta, salariul atractiv si fara intarzieri salariale. 1.400 L; (0731.731.315/ 0731.731.319 nicolae.zidaru@swatinternational.ro

800. Educatoare gradinita - grupa mini. Gradinita particulara cu sediul in Voluntari, angajam educatoare necalificata (grupa mini). Rugam seriozitate; (0740.068.384 gradinitabelsorriso@yahoo.com 801. Educatoare pentru gradinita din Pipera, oferim: salariu motivant; conditii exceptionale de lucru; oportunitatea de a munci alaturi de o echipa entuziasta, intr-o atmosfera armonioasa. Mai multe detalii la nr de telefon; (0734.776.698 802. EDUCATOARE, calificata pt. Gra-

dinita Bel Sorriso cu sediul in Voluntari, jud. Ilfov (pe linia 153). Acceptam si studente in an terminal la Facultatea de Stiinte ale Educatiei. Asteptam CV la mail, (0742.265.070 gradinitabelsorriso@yahoo.com www.belsorriso.ro 803. Educatoare, ingrijitoare, profesor

de engleza, angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 contact@gradinita-gifted.ro

804. Educatoare. Gradinita particulara

sector 2 angajeaza educatoare calificata/necalificata, dornica sa lucreze intr-un mediu placut si distractiv alaturi de copii. (0742.898.325 office@wl.com.ro 805. Educatoare. Gradinita particulara situata in cartierul Militari angajeaza educatoare cu studii de specialitate. Relatii la tel.; (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com 806. Educatoare. Gradinita particulara

angajeaza educatoare tanara, dinamica, zona Iancului; (0722.773.103

807. ELECTRICIAN curenti slabi. Con-

808. Electrician Firma serioasa angajam electrician si ajutor de electrician pentru instalatii in ansambluri rezidentiale Bucuresti. Salariu motivant. Contract de munca full-time. 2.000 L; (0760.762.740 alectric2017@yahoo.com

conversatii vrei un job cu un salariu decent, vino in echipa noastra. Oferim 1200 ron bonus de angajare si multe alte bonusuri de performanta. Oferim plata la zi sau bilunara, salariu fix sau procent intre 50-80%. 5.000 L; (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PT. TINE; (0766.016.639 788.

789. Dulgher angajez, cu experienta.

Ofer cazare. Plata saptamanal. (0731.879.500

791. Dulgheri firma de constructii anga-

iala Bucuresti angajeaza: Operator utilaj CNC/ Tehnician,Manipulant Marfa depozit www.directline.roRelatii la tel.0212562242 sau CV la e-mail: bucuresti@directline.ro (021.256.22.42 bucuresti@directline.ro

particulara in zona Dristor. Detalii la telefon. (0799.741.474

787. Doamne si domnisoare pt. video-

767. Depozit materiale de constructii,

769. Direct-Line Inox, cautam colegi. Fil-

bucatari, ospatari si menajera; (0722.966.382

799. Educatoare calificata pt. gradinita

stituie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

790. Dulgher. Angajez dulgher cu experi-

768. Deservent pompa de beton si automacaragiu. Societate comerciala angajam deservent pompa de beton, cifa 285 m, automacaragiu grupa A (sau grupa 1). Oferim salariu atractiv, bonuri de masa, asiguram cazare. Sediul societatii se afla in Otopeni, pe Soseaua de Centura; (0741.108.726

798. Edgar’s Pub angajeaza ajutori de

tii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%-80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, 5.000 L; (0799.617.440

766. Depozit cabluri angajam manipulant marfa, rugam seriozitate; (0720.533.200

zona Progresul (Jilava), angajez sofer pentru platforma 3,5 t, cat. B; (0751.223.138

713.

777. Dispeceri supraveghere video cu sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2, 3 si orasul Pantelimon. Program in ture, salariul se plateste la timp; 1.600 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

enta. Ofer cazare. Plata saptamanal; (0724.108.631

jeaz? dulgheri, fierari , zidari, zugravi, faiantari, rigipsari, muncitori necalificati, (0722.634.534 nifloconstruct@gmail.com

792. Dulgheri, pt. firma de constructii contract de munca, salariu 3000 Lei/luna, posibilitate cazare la baraca. Telefon (40753106136 793. Dulgheri, fierari betonisti, necalificati, fabrica pref. beton, Popesti Leordeni, Sos. de Centura nr. 111, angajeaza dulgheri, fierari betonisti, necalificati, cazare gratuita camin, salariu net min.1200 - max. 2600 lei, valabil 20.03.2018 (0746.229.696 lucian.savu@deltaacm.ro

809. Electrician in constructii, program de lucru 9 ore, salariu intre 1.800 si 2.500 lei in functie de pregatire si cunostinte. Telefon (0766.395.788/ 0766.578.503 electric.planet@yahoo.con 810. Electrician industrie alimentara

zona Glina. Raspunde de buna functionare a echipamentelor electrice si a instalatiilor electrice de joasa tensiune, experienta minim 5 ani, pranz asigurat, transport asigurat, (0753.021.361 office@mandyfoods.ro 811. Electrician intretinere cu permis

auto categoria B 1.800 L; (0722.545.771

812. Electrician soc. com. din dom. fab-

ricarii pastelor fainoase, angajeaza: electrician, mecanic, op. masina ambalat si manipulant marfuri. Pct. de lucru se afla in Buftea, transp. gratuit, bm si salariu atractiv; (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com

813. Electrician - sectie productie asigu-

ra interventii pe profil electric asupra utilajelor din sectia de productie. Cunostinte de baza automatizari, tablouri electrice. Salariu 2800-2900 ron net + beneficii (bonuri de masa, etc.) 2.800 L; (0745.031.031 814. Electrician auto Experienta in domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 815. Electrician auto cu experienta

pentru dealer auto zona Vitan, mediu de lucru profesional. (0742.262.532

794. Dulgheri, fierari, muncitori necalificati, firma de constructii angajam urgent dulgheri, fierari, muncitori necalificati pentru lucrari in Bucuresti. Oferim carte de munca si salarii decente. Mai multe detalii, telefonic. Rog seriozitate (0762.404.205 maruntu.daniel@gmail.com

816. Electrician auto, BMF Angajeaza electrician auto absolvent de scoala profesionala sau liceu de specialitate experienta minim 3 ani in service multimarca cunostinte de diagnosticare, testare electronica si interpretare 1 L; (0732.560.152 hr@bmfgrup.eu

795. Dulgheri, fierari, zidari, rigipsari necalificati in constructii numai cu experienta dovedita. 100 L; (0720.988.319 dragomircornelcristi@yahoo.com

817. Electrician auto, reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2000-5000 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

DULGHERI-FIERARI ANGAJAM URGENT, CU FORME LEGALE; (0723.652.419

796.

797. Economist pentru activitati

financiar- contabile intr-o firma de productie. Cerinte: studii in domeniul financiar- contabil, minim 3 ani experienta, cunostinte legislative financiar- contabile si de operare PC, MS Office, Soft-uri in domeniu. CV-uri la adresa email; iulia_in@yahoo.com

818. Electrician automatician, cu experi-

enta, Sc Fibro Metals SRL angajeaza la punctul de lucru din Mogosoaia, salariu 1000 euro 1.000 {; (021.224.01.17/ 021.224.01.17

819. Electrician automatist pentru depart. Productie la firma Zarea, la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Trimiteti CV pe email pentru programare la interviu (021.667.00.20 office@zarea.ro

774. Dispeceri monitorizare video anga-

jam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladiri de birouri. Rog cv-uri pe adresa de mail cu specificatia postului pentru care se aplica. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

775. Dispeceri monitorizare video, anga-

jam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladiri de birouri. Rog cv-uri pe adresa de mail cu specificatia postului pentru care se aplica. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

776. Dispeceri pentru monitorizare video

program in ture, cunostinte de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri zona Pipera. Rog cv-uri pe adresa de mail cu specificatia postului pentru care se aplica. (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 martie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 862. Essence FruitBar, urgent angajeaza, cu sau fara experienta. Totul este foarte usor. Tot ce ne dorim este sa ai dorinta de a invata. Restul vin de la sine, 1.750 L; (0728.174.165 catalinpaul.35@gmail.com 863. Esti dansatoare/hostess si ai dori sa obtii castiguri substantiale si atractive chiar in Bucuresti? Clubul The Buddhist din Bucuresti, iti ofera aceasta posibilitate. 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 864.

820. Electrician cu certificat calificare.

Responsabilitati: asigura mentenanta echipamentelor din magazin si efectueaza mici reparatii in magazin, birouri. Program 2 schimburi (06.00-14.00, 14.00-22.00), locatie: magazin Drumul Taberei; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 821. Electrician mentenanta linie de productie, asigura interventii pe profil electric asupra utilajelor din sectia de productie si a echipamentelor auxiliare, 3 schimburi. Salariu 2800-2900 Lei, sporuri, BM, transport, disp. interventii, 2.800 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro 822. Electrician pentru amenajari imobil

nou in zona Fundeni; (0724.262.147 823. Electrician pentru cablare,

punere in functiune a instalatiilor si mentenanta. Program L - V: 9-18 cu o ora pauza. Salariu include si bonuri, 1.500 L; (0761.247.825 824. Electrician pt. firma de mentenanta

cladiri birouri, carte de munca, tichete de masa; (0720.220.173/ 0751.108.382

825. Electrician, galeriile Titan angajeaza instalator, electrician cu experienta minim 3 ani in intretinere imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii, 1.500 L; (0737.030.810 estanescu64@yahoo.com www.galeriiletitan.ro 826. Electrician, montatori schele. Cerinte: seriozitate, punctualitate, experienta in lucrul pe santier, permis conducere cat. B. Detalii la tel. 0730.250.001 de luni pana vineri, orele 09.00-17.00. (0730.250.001 cariere@azzurra.ro 827. Electrician, societate autorizata in

domeniul executiei lucrarilor de bransamente electrice angajeaza electriceni. Salariu net cuprins intre 3000-3500 Lei. Permisul auto cat. B. este considerat un avantaj (0723.149.448 laurentiu.vladuta@yahoo.com

828. Electrician, Triumph Construct Instal, angajam electrician cu experienta si experienta medie pentru lucrari de executie instalatii interior, detalii la interviu, ne aflam in sectorul 4 (0767.574.558 officetriumph@yahoo.com 829. Electrician, electriciana, se cauta

urgent pt. Germania, domeniul dvs de activitate: Instalarea si conectarea masinilor si echipamentelor electrice. Ansamblarea si service de componente electronice pe santier. Conectarea si cablarea dulapurilor de comanda

830. Electrician, inginer electronist, tehnician Angajam specialisti domeniu electric si sisteme de securitate. Intretinere si deschideri de noi spatii comerciale in Bucuresti si in tara. Salariu de la 2.500 lei. Email: office@gfa-securitate.ro, 2.500 L; (021.242.07.87/ 0744.753.896 office@gfa-securitate.ro 831. Electrician, instalator. SC angajeaza pentru activitate santier. Salariul net intre 1.800 -2.400 Lei plus tichete de masa; (0737.666.238 832. Electricieni firma specializata in executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza electricieni. Contract de munca, plata orelor suplimentare. Se poate transmite cv-ul la adresa de e-mail a societatii. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 833. Electricieni minim 10 lei/ora si aju-

tori electricieni de la 9 lei/ora pentru santiere Bucuresti; (0762.564.000

834. Electricieni pentru lucrari de con-

structii-montaj; (0722.332.889

835. Electricieni pentru lucrari de joasa,

medie si inalta tensiune, subterane si aeriene precum si lucrari de statii electrice si posturi de transformare; (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 836. Electricieni pentru munca in

santier Brasov. Asiguram cazare Solicitam experienta. Va rugam sa trimiteti CV dumneavoastra la adresa de email sau 0757058868Salariu 2.800 net. Program luni vineri 8- 18, 2.800 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com 837. Electricieni pentru santier in

Bucuresti. Salariu 3000 net 3.000 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com 838. Electricieni SC Bep Light Energy

SRL angajeaza electricieni pentru bransamente electrice. Oferim salariu atractiv iar pentru cei din provincie cazare. Rel. la telefon intre orele 9-17 (0767.197.851/ 0742.085.000 elena.coman97@gmail.com

843. Electricieni medie si inalta tensi-

une Electromontaj SA angajeaza electricieni pentru linii de medie si inalta tensiune si statii electrice. Asiguram cazare (021.330.77.35 electromontajsb@gmail.com 844. Electricieni si muncitori necalificati

pentru firma instalatii electrice. Program 8 ore l-v, salariu, bonuri de masa, decont transport sau cazare pentru cei din provincie, posibilitate calificare la locul de munca; (0733.969.963 845. Electricieni si necalificati in constructii civile. Se ofera cazare. Salariul la zi, de doua ori pe luna; (0723.751.290 846. Electricieni si necalificati studii

medii, experienta minim 5 ani, persoane responsabile si dinamice, program de L-V 08-17.00, salariul 2400-3000 Lei net, forme legale de angajare, detalii la tel. (0787.594.136 847. Electricieni si tehnicieni in constructii, SC angajeaza electricieni in constructii,ajutor electricieni si tehnicieni sisteme de securitate in constructii, program l-v 10 ore + doua sambete 6 ore,pontate 10.Salariul intre 2.400-3.000 lei, 600 {; (0722.273.793 gabriel.dumirache@sit.ro 848. Electricieni uzinare tablouri elec-

trice Studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 2 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 849. Electricieni, Bep Light Energy SRL angajeaza electricieni pentru bransamente electrice. Oferim salariu intre 3000-3500 lei iar pentru cei din provincie cazare. Rel. la telefon L-V intre orele 9-17 (0767.197.851/ 0742.085.000 elena.coman97@gmail.com 850. Electricieni, firma de instalatii electrice angajeaza electricieni calificati si necalificati. Program de L - V de la 8-16:30 (0720.565.841/ 0764.411.353 buduvictor@yahoo.com

angajeaza electricieni calificati pentru lucrari instalatii electrice in Franta; (031.431.30.95

886. Fata la spalat vase urgent, la cantina

zona Titulescu, din imprejurimi; (0722.575.607/ 0722.505.601

in Soseaua Pipera nr 46F (vis-a-vis de DRPCIV). Mai multe detalii la telefon (0729.024.019 georgen58@gmail.com 887. Fata pentru contabilitate primara

angajeaza Service auto multimarca zona Metalurgiei Berceni. Asteptam CV-uri la adresa de email. Service auto zona Berceni Metalurgiei angajeza sef service, salariu atractiv; (0721.733.622 autoserviceiancului@yahoo.com 888. Fata prezentabila pentru servire si

salat box pentru Catering Two Friends (0733.766.689/ 0726.513.300 889. Fata ptr. facturare, angajam fata ptr.

facturare, preluare si intocmire comenzi; (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro 890. FEMEI pentru spalat vase, curatenie

si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

866. Excavatorist serios, punctual si cu

in servicii curatenie angajam personal curatenie in Bucuresti. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com

867. Execut sapatura manuala

orice gen, fac deplasare in toata tara, echipa de 20 de baieti; (0775.342.991 868. ExpiratClub angajeaza ajutor bar-

man si debarasator Expirat Halele Carol angajeaza ajutor barman si debarasator. Program si detalii la telefon, salariu negociabil in functie de experienta. Detalii mail/tel. (0743.263.492/ 0743.263.492 laurentiu.dedu@gmail.com 869. Fabrica productie alimentara,

Sector 6, angajeaza muncitori necalificati pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu net + tichete de masa + o masa calda. Relatii la tel. 1.400 L; (0732.672.654

891. Femei curatenie, Firma specializata

892. Femei de serviciu pentru firma de

curatenie. Se ofera tichete de masa si carte de munca; (0731.400.199 893. Femei de serviciu pentru tipografie.

Relatii la telefon (0741.179.700

894. Femei de serviciu pentru zona

Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, se ofera salariul de 1.400 lei net, program 8 ore/zi, contract de munca. Relatii la telefon: 1.400 L; (0747.815.440/ 0799.831.111

a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

895. Femei de serviciu pentru zona Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, se ofera salariul de 1.400 lei net, program 8 ore/zi, contract de munca. Relatii la telefon: (0799.831.111

871. Faiantari, zugravi cu experienta

896. Femei de serviciu si baieti operatori

870. Fadromist, pentru statia de sortare

Salariu negociabil, contract de munca, disponibilitate pentru deplasari in tara. Trimite-ti CV la adresa de email: petre.nelu@gmail.com; (0745.003.715 petre.nelu@gmail.com

masini de spalat si aspirat pardoseli, program de luni pana vineri, de la 07-15.30, salariu net 1.200 lei plus bonuri de masa in valoare de 150 lei. Relatii la telefon: (0741.043.638

917. Femeie de serviciu scara bloc,

918. Femeie de serviciu si spalatoare de

vase. Adresa noastra Calea Dorobanti 140A. Restaurant Sushi Terra. (0743.153.333 alinariulet@mail.ru

919. Femeie de Serviciu in conditii foarte bune la spital privat, sector 2, langa Arena Nationala, contract de 8 ore, se lucreaza in ture, salariu 1500 lei cu tot cu bonuri de masa, conditii foarte bune 1.500 L; (0747.796.069 claudiarauti@gmail.com 920. Femeie de serviciu pentru birou, in Afumati (langa Doraly). Societate comerciala angajeaza. Detalii la tel.; (0755.015.890 921. Femeie de serviciu pentru birouri Otopeni, societate de prestari servicii de curatenie, angajeaza femeie de serviciu pentru birouri elegante in Otopenirelatii la telefon; (0374.941.111 enachenicolae@enklean.ro 922. Femeie de serviciu pentru gradinita sector 4, cerinte: bine organizata, nefumatoare, cu initiativa, harnica, de incredere si cu simt de raspundere. Program 07:0016:00 de L-V. Salariul si conditiile de lucru se discuta la interviu (0720.702.910 info@gradinitaiilo.ro 923. Femeie de serviciu pentru scari de bloc, firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femei pentru curatenie la scari de bloc in toate sectoarele din Bucuresti. Cerem seriozitate. Oferim salariu motivant si program flexibil; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 924. Femeie de serviciu restaurant Restaurant sector 1 angajeaza doamna serioasa, cu putere si dorinta de munca pentru postul de femeie de serviciu. Carte de munca, program in ture, salariu foarte bun si diverse bonusuri. (0725.415.941 925. Femeie de serviciu si la vase Restaurant din sector 2 angajeaza femeie de serviciu si la vase. Se ofera: salariu atractiv, tips, masa, transport asigurat. Rugam seriozitate. (0734.872.858 contact@conacul-nobil.ro 926. Femeie de serviciu si vase Restaurant Berestroika angajeaza femeie de serviciu si vase; (0721.100.000 office@berestroika.com

855. Electromecanic in zona Baneasa,

la program de 8 h/zi, salariu avantajos, tichete de masa, angajam pentru firma curatenie. Detalii la telefon; (0728.855.453 856. Electromecanic pentru

intretinere ascensoare, reviziiinterventii, electromecanic pentru montaj ascensoare, sector 6, Bucuresti. (0766.229.614 office@cristalimage.ro

succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult- club din Zurich, peste 10.000 Euro/luna, plata la zi, asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatsapp. CV la e-mail:, (0041762064337 info2@clubrelax.ch

ajutor bucatar, vanzatoare si casiera, salari intre 1500 si 2000 lei, zona Unirii, 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com 945. Femeie la curatenie, spala si vase )

pentru locatie in Piata Alba Iulia nr. 3 (rond Piata Alba Iulia), program 2/2. Noapte - zi salariu 1400 +masa; 1.400 L; (0765.932.247 neacsu.raluca89@yahoo.com 946. Femeie la magazin alimentar, anga-

jez, zona Giurgiului, Toporasi; (0728.575.838

947. Femeie la vase in centrul vechi, str.

Smardan nr. 27. Salariu 1200 lei, decontare taxi. Program 2 cu 2. Informatii zilnic dupa ora 11:30; (0727.572.000

948. Femeie la vase pentru bistro central.

Program la tura, contract de munca full time, programari interviu; (0732.368.237

928. Femeie de serviciu, Asociatie Pro-

950. Femeie la vase pentru restaurant cu

prietari str. Aron Cotrus 57, angajeaza, salariu brut 1.900 L; (0747.498.171

specific italian. Program de lucru 1 zi cu 1 adresa noastra este Bucuresti, sector 3, strada Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi, 1.700 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com

953. Femeie la vase Restaurant Mica

Elvetie angajeaza femeie la vase, program si conditii avantajose. Pentru detalii la telefon; (0771.389.193/ 0771.389.193 office@micaelvetie.ro

872. Familie intretinere gospodarie, in

897. Femei la curatenie scari, firma de

zona Snagov, inclusiv pentru supraveghere si ingrijire batrana deplasabila. Oferim retributie, masa si casa, dupa ora 16.00; (0722.393.069

curatenie angajam doamne serioase pentru curatenie la scari de bloc. Pt detalii sunati la numarul de telefon afisat (0727.401.622

873. Familie pentru ingrijire gospodarie tara angajam urgent familie modesta pentru ingrijire gospodarie cu animale (2 cai, 5 magari, 2 ponei si pasari) intr-un sat de munde din jud. Buzau. Oferim un salariu de 1200 Lei, cazare, plata utilitati, cartela (0765.434.709 swat_seb@yahoo.co.uk

898. Femei la vase angajam pentru restaurant zona Berceni - Piata Sudului. Relatii suplimentare la telefon; (0742.064.891

875. Familie pt. spalatorie auto si treburi

FAST FOOD ANGAJAM SHAORMAR CU EXPERIENTA; (0764.788.373/ 031.432.85.65 876.

877. Fast Food, sectorul 3 anga-

jeaza bucatari, salariu 2.000 lei si lucrator bucatarie; (0734.225.024 878. Fast Food, sectorul 3, angajeaza shaormari cu sau fara experienta, salariul 2.500-3.000 lei; (0734.225.024 879. Fast-Food din Centrul Vechi, Bucuresti, (Efendi Doner) angajeaza ajutor shaormar, picol, ajutor bucatar; (0722.402.441 880. Fast-food Springtime situat in Straulesti angajeaza personal pentru preparare-servire si personal curatenie. Domiciliul in Straulesti sau imprejurimi. Salariul brut 2.000 lei + tichete de masa (in valoare de 317 lei), program flexibil (fulltime sau part-time). CV pe e-mail. Informatii la telefon; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro 881. Fast-food Springtime situat in

Straulesti angajeaza personal pentru preparare-servire si personal curatenie. Domiciliul in Straulesti sau imprejurimi. Salariul brut 2.000 lei + tichete de masa (in valoare de 317 lei), program flexibil (fulltime sau part-time). CV pe e-mail. Informatii la telefon; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro

899. Femei la vase zona Baneasa, pro-

gram 9 ore sau 2 zile cu 2 zile, preferabil experienta, carte de munca (0772.276.051 900. Femei necalificate, la magazinul

Metro Pallady; (0733.030.417

901. Femei pentru ingrijire persoana in

varsta pe timpul noptii in com. Cornetu, jud. Ilfov. Sunati dupa ora 11.00 ziua; (0723.669.188/ 0722.560.804

de serviciu pentru scari de bloc in Bucuresti urgent; (0728.195.520/ 0762.847.801

930. Femeie de serviciu, companie multi-

903. Femei. Firma curatenie angajeaza

933. Femeie de serviciu, gradinita partic-

femei la spitalele Floreasca, Polizu, Bagdasar, Tei, muzeu, interviu str. Maica Domnului nr. 9, sector 2; (0726.693.792

ulara Pipera angajeaza femeie de serviciu; (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com

956. Femeie la vase, ajutor bucatarie, vase, legume, curatenie, pentru restaurant Terasa Florilor, program 2 cu 2 zile, carte de munca (0745.147.766/ 0745.147.766 office@terasaflorilor.ro 957. Femeie la vase, angajeaza cu contract de munca si salariu 1400 ron + Tips, Taverna “La Calinescu”. Nu asiguram transport, de preferat domiciliul in sectoarele 4 sau 5. 1.400 L; (021.331.07.50/ 0788.472.725

jeaza femeie la vase. Salariu si conditii avantajoase; (0730.007.660

960. Femeie la vase, restaurant Refugiu

angajeaza femeie la vase si ajutor de bucatar in zona Lacul Tei, sector 2. Carte de munca, salariu convenabil plus tips; (0727.626.981

Femeie la vase, pizzer, bucatar Restaurant L’incontro Titan angajeaza femeie la vase, pizzer, bucatar. Relatii la sediul firmei: (0732.113.701

961.

934. Femeie de serviciu, gradinita particulara sector 3 Bucuresti angajeaza femeie de serviciu, program part time, pe interval orar 18.00-20.00 de luni pana vineri; (0720.446.942 bobdegrau.gradinita@gmail.com

962. Femeie pentru bucatarie zona Bra-

pt. restaurant autoservire,salariu atractiv, zona Militari, urgent. Rog seriozitate, (0720.292.000 remus_maierean@yahoo.com 905. Femeie curatenie pentru benzinaria

935. Femeie de serviciu, spalatori la vase

cladire de birouri. Program 9 h/zi, dintre care 1 1 h pauza, salariu fix+ bonuri de masa. Pentru mai multe detalii, contactatine la numarul de telefon; (0761.247.825

937. Femeie de serviciu, Optiblu Carrefour Baneasa, lantul de optica medicala OPTIblu cauta femeie de serviciu pentru magazinul Optiblu din Carrefour Baneasa. Program part-time: luni, miercuri, vineri 09.00-13.00. Salariu 600 lei; (0733.770.542

964. Femeie serviciu si vase, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

904. FEMEIE bucatarie, vase, curatenie

Mol Otopeni, decontam transportul. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 906. Femeie de servici: 1 - 16,00-19,00 Piata Victoriei; 2 - 16,00-22,00 Piata Victoriei; (0722.388.878 907. Femeie de serviciu in Bucuresti (zona Victoria), la program de 8 h/zi, pt firma de curatenie. Salariu avantajos. Detalii la tel: (0736.925.152 908. Femeie de serviciu la un bazin de

inot din sectorul 6. Program 8 h. (0736.454.498 geanyradu@yahoo.com 909. Femeie de serviciu pentru Asociatie

de Proprietari, inclusiv pensionari; (0722.354.069 910. Femeie de serviciu pentru curatenie

in hotel - program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere. Salariul este de 1.600 Ron net. (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 911. Femeie de serviciu pentru firma serioasa, o locatie de evenimente. Ofer salariu 1500 lei, carte de munca si bonusuri.Contact tel. (0753.319.577/ 0784.123.450 office@palatulghicatei.ro

913. Femeie de serviciu pentru magazin,

883. Fata pt. birou xerox, asigurari, acte

zona Hala Traian sector 3. (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

912. Femeie de serviciu pentru institutie

de invatamant superior, Bucuresti, sector 4; (0740.107.745

914. Femeie de serviciu pentru sala de sport. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari la interviu; (021.316.09.62

pentru restaurant in sec. 1, Bucuresti, angajam urgent; (0725.498.366

FEMEIE DE SERVICIU, ZONA STEFAN CEL MARE SI PIPERA, BUCATARIE INTERNA ANGAJEAZA FEMEIE DE SERVICIU, PROGRAM 8 ORE/ZI, 2 ZILE LIBERE PE SAPTAMANA, SALARIUL 1400 RON NET.RELATII LA TELEFON; (0799.831.111

936.

971. Fete pentru fast food cu sau fara experienta. Program flexibil. Contract full time pe perioada nedeterminata. Decontare transport pentru provincie, 2.000 L; (0740.060.708 972. Fete cu sau fara experienta pentru postul de receptionera pentru sala fitness. Zona Piata Sudului. (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 973. Fete curatenie angajam urgent personal curatenie cu experienta, pentru loc de joaca zona Pipera (reper cladire eliberare permise). Program de lucru flexibil. Salariu 1450 lei net; 1.450 L; (0720.542.224 totalcleaningservices2017@gmail.com 974. Fete curatenie si vase zona Piata Presei linie autoservire, program 7-16, L-V, sambata si duminica liber, conditii de lucru si salarizare f bune. Adresa: Str. Tipografilor 11-14, cladirea S-Park 1.900 L; (0726.829.502/ 0726.580.381 spark@thechoice.ro 975. Fete la Rustic in Auchan Militari si Cora Lujerul pentru servire clienti la FastFood, chiar fara experienta. Salariu de inceput 1.500, mancare si bonusuri zilnice in functie de vanzari (inca aprox 400 Ron lunar) program o zi (9-22) cu una libera; (0723.705.385 976. Fete la vase, curatenie si curatat legume pentru locatie tip impinge tava, cu spirit de observatie, agile, responsabile, educate, ingrijite. Program 9 ore/zi, 07:45 16:45 si/sau 11:45 - 20:45, s-d liber, salariu 1500 - 1700/luna. 1.700 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro

978. Fete pentru receptie, casierie pentru

959. Femeie la vase, restaurant anga-

bloc. Relatii la tel. (0744.535.910

902. Femei si barbati pentru curatenie

970. Femeie, barbat de serviciu urgent, persoane pentru curatenie scari de blocuri si birouri. Cautam numai persoane serioase si dornice sa lucreze intr-o echipa cu obiective pentru dezvoltare si succes, (0761.149.570/ 0742.898.325 office@wl.com.ro

955. Femeie la vase in Pipera Laborator

931. Femeie de serviciu, CSC Trans

932. Femeie de serviciu, firma de curate-

969. Femeie, ajutor bucatareasa in Park Lake Titan, harnica, chiar fara experienta, pentru ajutor bucatareasa la autoservire in Park Lake Titan. Salariu 1500lei, mancare si bonusuri zilnice in functie de vanzari, program o zi, 9-22, cu una libera, (0733.967.668/ 0726.691.587

977. Fete pentru bucatarie pt. restaurant Sun Plaza Mall. Program 9 h, S+ 2 libere. Salarizare atractiva; (0765.353.953

958. Femeie la vase, pentru restaurant italian zona Inter, Universitate, (0735.327.902 osteriazucca@gmail.com

Metal SRL cu sediul in sat Rudeni, comuna Chitila, angajeaza femeie de serviciu, mai multe detalii la numarul de telefon sau adresa de mail. (0730.094.441 alin.it@csc-transmetal.com

968. Femeie vase/ curatenie Restaurantele Alioli angajeaza personal pe postul de spalator vase si curatenie. Cautam persoane serioase, care vor sa munceasca. Program 2 zile/2. Trimite-ne datele de contact pe mail sau suna-ne; (0787.565.579 office@alioli.ro

personala pt. restaurant cu specific chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637

nationala angajeaza femeie de serviciu pentru curatenie, se asigura salariul de 1400 ron net, program 8 ore/zi, 2 zile libere pe sapatamana, relatii la telefon; 1.400 L; (0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

nie angajeaza pentru 3 scari de bloc o femeie de servici. Carte de munca, program de 8h/zi. Persoana pana in 40 de ani cu domiciliu in sector 6. Rugam seriozitate; 1.050 L; (0744.544.049 equalcleansrl@gmail.com

882. FAST-FOOD, ANGAJAM SHAORMAR CU EXPERIENTA; (0764.788.373/ 031.432.85.65

auto Sector 6. Cerinte: cunostinte operare PC. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Se ofera pachet salarial 1200 lei + procent din incasari, (0723.600.365 carciumaruilie@yahoo.com

929. Femeie de serviciu, cautam femei

967. Femeie vase-servici, Aj.bucatar, livratori, vinzatoare, curatator legume, barman, ospatar, operator calculator, receptionera comenzi, casiera si sef sala; 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

954. Femeie la vase si livratori cu masina

cofetarie angajam femeie vase, 5 cu 2 libere, 8- 17.00, in rond Pipera langa OMV-MC Donalds. Transport asigurat. Suna pt detalii; (0741.777.509

gospodaresti. Asigur cazare; (0743.177.472/ 0722.923.001

860. Elvetia Club Relax 2, iti asigura suc-

944. Femeie la curatenie (spalat vase).

20.00 langa metrou Aurel Vlaicu. pentru detalii; (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro

858. Electromecanic, firma Tinib Serv-

jam electromecanic, ptr.asigurare service si mentenanta toalete automate, permis cat.B, disponibil munca teren, program 8 h, doua schimburi, avantaje; auto+telefon serviciu, (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

la bucatarie program 1 zi cu 1, in sectorul 6, o masa inclusa, salariu 1500 lei. Detalii la; (0784.718.363

952. Femeie la vase Program 1 cu 1, 8-

874. Familie pentru menaj Familie cu domiciliu in Ilfov angajeaza FAMILIE pentru menaj,bucatarie si intretinere curte. program de lun- simbata.. Se ofera cazare pentru cei din provincie Se cauta oameni seriosi. (0755.346.607

859. Electromecanic, societate anga-

943. Femeie la bucatarie, angajez femeie

951. Femeie la vase pentru restaurant. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

857. Electromecanic cu experienta, producator de semipreparate din carne, cu sediul in Tunari - Ilfov, angajeaza electromecanic. CV-urile se pot trimite: eugenia.enescu@convenience.ro, detalii; (0726.228.374/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro

ices angajeaza electromecanic intretinere pentru reparatii pompe apa, experienta minima 2 ani, cat. B, salariu motivant si integral. Informatii la tel. (0722.891.888

942. Femeie la bucatarie noapte, Shaormeria La Baiatu SRL cauta femeie la bucatarie/curatenie 10 h de noapte, program 20:00-6:00, 2 200 Lei/ luna in mana, un liber pe saptamana, str. Mendeleev 715, Piata Amzei, sector 1, Bucuresti, 1.500 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com

949. Femeie la vase pentru restaurant central, zona Floreasca, program 2 cu 2, salariu de 1600 lei, se asigura transport in Bucuresti la plecare. 1.600 L; (0766.405.416 vasilou.octavian@yahoo.ro

jeaza electricieni si lacatusi calificati in instalatii electrice pentru construcii in Bucuresti. Contract de munca, plata orelor suplimentare. Pentru provincie se asigura cazare si transport (0722.549.421/ 0722.549.421 854. Electricieni. Firma de instalatii electrice angajeaza ELECTRICIENI pentru constructii. www.profesionalelectric.ro/contact (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro

941. Femeie la bucatarie (vase, legume) si sutdent part time pentru contabilitate primara, pt. restaurant zona Decebal, sect.3. Detalii la tel. (0761.221.334

rant zona Drumul Taberei, (0770.327.976 florescuoana20@yahoo.com

927. Femeie de serviciu vase pt. restau-

853. Electricieni, lacatusi, SC anga-

841. Electricieni cu sau fara experi-

842. Electricieni Franta, firma franceza

916. Femeie de serviciu Restaurant din sector 2 angajeaza femeie de serviciu si la vase. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat. Rugam seriozitate. (0734.872.858/ 0746.195.540 contact@conacul-nobil.ro

otehnisti, tehnicieni intretinere cladirii de birouri in Bucuresti Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Se asigura cadru de lucru stabil si profesionist. Detalii la telefon. CV pe email. (0720.777.011 career@coralconstruct.ro

861. Elvetia- Club Relax 2, iti asigura

enta, pentru societate. Se ofera cazare in conditii de apartament. Salariu motivant; (0723.751.290

885. Fata la cusut, pregatit fete incaltaminte Experienta obligatorie, atelier de incaltaminte de dama sector 5. Pachet salarial atractiv si daca se doreste oferim si posibilitatea de plata la saptamana, (0723.296.296

si sintetiza. Cunostiinte bune de MS Office. Cunostiinte bune ale limbii engleze (scris si vorbit). Persoana ordonata, implicata profesional, dornica sa invete. (0722.297.738 bogdan@cociobanu-asociatii.ro experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna. 3.000 L; (0725.333.503

915. Femeie de serviciu program de lucru 4 ore, ptr sectie de confectii. Oferim contract de munca, salariu 700 lei si bonuri de masa. zona Militari, sector 6, Bucuresti; (0729.025.741

852. Electricieni, instalatori, frig-

ani, salariu atractiv, program de luni-vineri la 8 ore cu contract de munca, mai multe detalii la nr.; (0757.028.718

840. Electricieni cu experienta minim 5

farmacie absolventa de horticultura, agricultura, protectia plantelor, sau cu liceu agricol. (0767.591.885 valentinalan@yahoo.com

851. Electricieni, ajutori electricieni, necalificati, pentru instalatii electrice de interior, zone rezidentiale. Plata si la zi; (0764.360.456/ 0729.179.406

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich. Peste 10.000 euro/ luna, plata la zi. Asiguram cazare.Raspundem la beep, sms, whatsapp, CV la mail (0041762064337 info2@clubrelax.ch

839. Electricieni calificati pentru santiere in Bucuresti; (0727.287.322

865. Evaluator junior, abilitati de analiza

884. Fata ing consultat, vanzatoare in fito-

13

gadiru, 5 zile pe saptamana, 9 ore pe zi, 1500 de lei pe luna. 1.500 L; (0741.677.690 davi.darius.distribution.pan@gmail.com 963. Femeie pentru curatenie intr-o

965. Femeie spalat vase la firma cater-

ing, sector 3; (0731.001.152

966. Femeie vase pt. catering sector 6, program luni vineri (0752.166.337 santech.srl@gmail.com

un restaurant central in Calea Floreasca, program 2 zile cu 2 zile, salariu motivant Pentru mai multe detalii astept sa ma contactati. (0766.405.416 Vasiloiu.cristina@yahoo.com 979. Fete pentru servicii de curatenie Firma de curatenie angajeaza fete pentru servicii de curatenie locatie zona parc Cismigiu, program 8 h, zona parc Cismigiu, salariu 1500 lei. Contact: Flori. 1.500 L; (0720.076.062 office@ghostbusters.ro 980. Fete sau baieti postul de vanzator (cu sau fara experienta) intr-un magazin de telefonie mobila si accesorii gsm, Salariu fix, target din vanzari; 1.200 L; (07699111444 981. Fete si baieti cu sau fara experienta pentru postul de operator (slot attendant), pentru sala jocuri. (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 982. Fete si baieti cu aspect placut

pt. vanzare la patiserie. Daca se poate si permis B, Hala Obor; (0724.808.509

983. Fete si baieti, pentru postul de instructor fitness, kangoo jumps si aerobic pt. sala fitness. (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 984. Fete si baieti, conversatii online simti

nevoia de o schimbare, vrei un job relaxant care sa nu-ti dea dureri de cap, iti doresti succes financiar, noi suntem alegerea potrivita. Suna acum si programeaza-te. Bonus de angajare 300$ (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

985. Fete si baieti, conversatii online, te-ai

saturat sa muncesti fara folos, Iti doresti propria masina, Visezi la o viata mai buna, La noi se poate, Totul depinde doar de tine. Programeaza-te chiar astazi la un interviu. Bonus angajare 300$ (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 986. Fete, alege BeYou si beneficiezi de

80% comision in prima luna, Bonus de angajare 300$, outfituri cadou, plata zilnic/bilunar. Este momentul sa-ti castigi independenta , i-a atitudine! Suna si convinge-te 7.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297

987. Fierari, dulgheri, zidari, constructii societate, angajeaza in zona Prelungirea Ghencea, Proiect rezidential, contract de munca 8 ore 3.000 L; (0727.083.468 adv.rezidential@gmail.com

938. Femeie de serviciu, zona Vitan angajam urgent femeie de serviciu pentru centru de productie in Bucuresti, zona Vitan. Program de lucru: luni-vineri 08:0017:00, Contract de munca pe perioada nedeterminata, o masa gratuita pe zi; (0785.405.645 939. Femeie intern familie angajam, zona

Snagov, pentru supraveghere si ingrijire batrana deplasabila si ajutor la menaj. Oferim retributie, masa si casa. Tel. dupa ora 16; (0722.393.069 940. Femeie iubitoare de animale

pt. ingrijire pisici si caini, in Bucuresti, interna sau externa; (0723.210.878

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

16 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1025. Grataragiu salariu 1600 Lei, zona

preciziei Militari (0769.280.613 Costan.g31@gmail.com

1026. Grataragiu, operator gratar.

(0761.155.686/ 0736.257.112 bora_drago79@yahoo.it

Companie activa pe piata de vending recruteaza persoana pentru postul filler (operator) automate cafea, (0721.515.253 office@storia-caffe.ro 989. Finisator ceramica Clarte Studio SRL, angajam finisatori ceramica/portelan. Experienta nu este obligatorie, calificarea se face la locul de munca. 2.200 L; (+40722609720 Carmendobrota97@gmail.com 990. Finisori, Auchan Militari, contract

munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.626 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 8-18, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 991. Firma autorizata instalatii angajeaza

instalatori gaze, termice si sanitare. Salariu atractiv; (0724.351.401/ 0725.910.657 992. Firma de constructii angajam

zugravi, gipsari, faiantari si necalaificati. Salarii cuprinse intre 1800-3000 de lei, 3.000 L; (0734.488.101 993. Firma Garkony Studio SRL,

producator incaltaminte dama, angajeaza: tras talpuit manual. Salariu motivant. Bucuresti sos. Iancului 46 (metrou Iancului); (0722.314.015 994. Florist/ decorator floral. Flo-

raria Trixperience este in cautarea unei persoane creative, cu simt artistic dezvoltat si disponibilitate full-time. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Contact: George Garea (0766.538.667 gareageorgegabriel@gmail.com 995. FOCHIST Galeriile Titan, angajeaza fochist cu experienta minim 3 ani in exploatare imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii. 1.800 L; (0721.811.511/ 0737.030.810 estanescu@yahoo.com 996. Fochist pentru club sportiv sector 3,

salariu atractiv; (0728.303.652

997. Frigotehnist, sudor cupru, electrician, lacatus angajam frigotehnist, sudor cupru, electrician, lacatus, montator cu sau fara experienta, muncitori necalificati. In functie de pregatire, oferim salariu intre 1600 si 3500 lei + diurna legala, 3.000 L; (0720.333.909 birou.avf@gmail.com 998. Frigotehnisti pentru firma ce

activeaza in domeniul frigorific, cu experienta sau tineri dornici de a invata. Sediul social al firmei este in Magurele Ilfov. Se asigura transport. (0727.744.896 coinsfri2006@yahoo.com 999. Frizer cu experienta minim 1 an, salariu atractiv, 1200-1500 lei, cm platita/8 ore, program 1 zi da, una nu, 1 weekend da, unu nu, salon de 10 ani, minim de clienti 20 /zi, zona metrou Gorjului. 1.500 L; (0724.357.422 1000. Frizer Frizerie, in domeniu de 25 ani, angajeaza frizer cu experienta, in tunsori clasice si moderne. Salariu 1900 lei, cu carte de munca. Zona Obor. 1.900 L; (0767.659.676

««««««««««««««««««

FRIZERITA. LANT DE SALOANE BUCURESTI ANGAJEAZA FRIZERITA CU EXPERIENTA ZONA TITAN/ OBOR. VAD, CONDITII. SALARIU INCEPAND CU 1.800 LEI LA 15 ZILE; (0724.133.585 1008.

1047. Infirmiera, angajam infirmiere la camin de batrani situat in zona str. Drumul Sarii, sectorul 6; (0770.222.822

1028. Guard One angajeaza agenti

1048. Infirmiere si ingrijitoare pentru

camin de batrani in zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1.500 si 1.800. Oferim cazare si masa de praz gratuita, carte de munca, rog seriozitate, (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

1029. Hair-stylist, manichiurst, cosmetician, Sector 6, Angajam personal in zona Crangasi, Sector 6, pentru urmatorele posturi: hairstyle/frizerie, manichiura/pedichiura/unghii tehnice,cosmetica/gene fir cu fir 2D, 3D, 4D/machiaj/epilare,receptie, (0762.184.597 angajari@saloanelebravory.ro

batrani Camin Mosia Bunicilor angajeaza infirmiere interne cu experienta ingrijire batrani. Oferim contract de munca, cazare si 3 mese/zi. Ne pot contacta si familii pentru ingrijire batrani, curte, imobil (0761.116.039

jare la firma Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41

1011. Gestionar abator Peris Cautam un

gestionar competent si motivat sa se alature echipei noastre din Niculesti, Dambovita. Oferim salariu motivant, tichete de masa, tichete cadou, transport si/ sau cazare, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

1012. Gestionar depozit pt depozit Cornetu, Ilfov, responsabil de gestiunea fizica a stocului, face inventarul, participa activ la incarcarea/descarcarea marfurilor in depozit, preda marfa catre client conform documentelor. (0728.689.337 vanzari@chris-exim.ro 1013. Gestionar depozit materiale de constructii firma distributie materiale de constructii angajeaza gestionar pentru depozit materiale de constructii in Oras Pantelimon-Bucuresti. Motivare si salariu atractiv. (0722.587.837 1014. Gestionar magazin materiale

de constructii si instalatii, sector 4, Bucuresti; (0722.230.218 1015. Gestionar service auto Service

auto angajeaza persoana serioasa pentru postul de gestionar cu experienta (operare facturi achizitie, facturi vanzare, consumuri lunare - piese, consumabile, verificari lunare, program de luni pana vineri 8.0017.30, sector 3, (0374.065.066 contabilitate@adely.ro 1016. Gestionar stivuitorist, ISCIR, Otopeni, urgent firma distributie produse congelate si conserve angajeaza Gestionar Stivuitorist cu atestat ISCIROtopeni. Salariu: 1.800- 2.200 lei net+ tichete masa (200 lei)+ decont transport (150 RON) + prime; 2.200 L; (0724.326.743 andreea.nistor@ivaluehr.com 1017. Gestionar, muncitor necalificat,

distribuim materiale si accesorii tamplarie PVC si aluminiu. Salariu gestionar 2000 ron, salariu muncitor necalificat 1500 ron. Locatie: Voluntari. 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

ciana, manichiurista, angajam pentru salon Piata Moghioros, Drumul Taberei; (0732.359.007/ 0769.521.858

1005. Frizer/ coafeza/ hairstylist cu expe-

rienta de minim 2 ani in domeniu, pentru salon cu vad din Colentina. Pentru interviuri suna-ne la: (0725.449.595

1006. Frizeri cu cunostinte de coafura, punctul de lucru este pe soseaua Giurgiului, Dedeman (0732.981.727 dany.dany74@yahoo.com 1007. Frizerita, coafeza, manichiurista, urgent pentru salon deschis de 18 ani in sectorul 4, portofoliu mare de clienti, carte de munca 8 ore. program l v 8-20, s 8-18, d 8-13, 1 zi cu 1 zi. (0765.238.278 Anisiavulpoiu@yahoo.com

in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1021. Gradinar Companie cu sediul in Balotesti, Ilfov angajeaza: Gradinar. Program de lucru Full-time si in ture. Salariul motivant, tichete de masa, facilitati pentru angajati. (0735.400.103 recrutare@therme.ro

Grataragii (4/ patru) cu experienta pentru gratar carbuni, femei de serviciu (Piata Muncii, sect. 2), ospatari, picoli, salariul zilnic. Pentru provincie oferim cazare; (0737.214.911 1022.

1023. Grataragiu + picolite, zona Obor;

(0761.868.684

1024. Grataragiu cu sau fara experienta

(0722.337.818 vikingmedia2013@gmail.com

1049. Infirmiere cu experienta in ingrijire

1050. Inginer auto mecanic, coordonator

activitate de intretinere si reparatii auto pentru Societate de constructii. Solicitam experienta min. 5 ani, asteptam CV-ul pe email (0372.185.601 office@dimar.ro

1051. Inginer chimist industrie alimentara/cosmetica; (0740.167.649 herbariumregia@yahoo.com 1052. Inginer constructor pentru

Bucuresti, salariu atractiv; (0766.279.124

1036. Hotel FunnyTime angajam

cameriste + cazare in Calea Vitan nr 275 in apropiere de Auchan Vitan si Autovit, program 8 ore / zi si o zi libera pe saptamana + carte de munca 1.750 L; (0720.313.151 Hotelfunnytime2009@yahoo.com 1037. Hotel Mercure Bucharest City Cen-

ter angajeaza bucatar cu experienta de maxim 5 ani. Salariu motivant, tichete de masa, bonus anual, abonament medical clinica privata. Pt. Interviu de luni- vineri, orele 10.00- 17.00; (0731.100.204 1038. Hotel Mercure Bucharest City Cen-

ter angajeaza camerista hotel. Fara experienta. Salariu motivant, tichete de masa, bonus anual, abonament medical clinica privata; (0731.100.208 1039. Hotel Ramada North- Bucuresti (zona Pasaj Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu) angajeaza personal curatenie spatii exterioare hotel. Oferim 1500 lei in mana, masa calda in cantina proprie, cazare daca este cazul. Pentru programari interviuri sunati la tel. sau transmiteti CV la email, 1.500 L; (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro 1040. Hotel Rin central 4 stele situat in

centru, zona Unirii, angajeaza urgent cameriste: 0730.777.040, ajutor ospatar: 0731.111.418, spalator vase, ajutor bucatar, bucatar: 0731.111.164, receptioner, bell boy: 0737.355.850. Beneficii: o masa calda pe asigurata, acces gratuit la Wate Park. 1041. Hotel Vulturul Venusa angajeaza

personal pentru sezonul festival 2018 bucatar, ajutor bucatar, ospatari, ajutoro spatar, personal linie autoservire, personal bucatarie calificat-necalificat, casier autoservire, (0722.211.050/ 0724.936.635 mugurel_1984@yahoo.com 1042. Incarcator - descarcator, pt. firma

distributie (oras Pantelimon Ilfov). Salariu dupa perioada de proba 2000 lei, inclusiv b.m. (0731.038.011 1043. Incarcator-descarcator pt fabri-

ca Bucuresti zona Vergului, Program lunivineri 7.30-16.00. Salariu net 1.500 lei, tichete de masa; (0771.560.369 office@a1-recruitment.ro 1044. Incarcator-descarcator, zona

Andronache. Program luni-vineri, 8:30 16:30. Salariu net (in mana) 1600 Lei. Detalii la telefon; 1.600 L; (0724.246.362 depozit@romtelteks.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

un camin de batrani din zona Pipera, Bucuresti.Asiguram contract de munca, salariu min 2000 lei, plus 4 mese/zi si cazare. Tel: 2.200 L; (0740.852.564/ 0743.406.604

1069. Ingrijitoare copii pentru supraveg-

here copii gradinita particulara situata in Prelungirea Ghencea (0741.046.420/ 0726.931.215 1070. Ingrijitoare, femeie de serviciu,

centru educational angajeaza personal necalificat pe partea de curatenie. (0771.168.576 contact.onceuponatime@yahoo.com

1071. Ingrijitoare, infirmiera si asistente Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: ingrijitoare, infirmiere si asistente. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 1072. Ingrijitoare, infirmiera si asistente.

Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: ingrijitoare, infirmiere si asistente. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com

1054. Inginer de drumuri cu experienta in

1074. Ingrijitoare. Gradinita particulara

executie minim 3-5 ani, salariu atractiv + bonusuri (0757.077.332 superspeed.expedition@yahoo.com

- 1 post Inginer/ Chimist in specializarea Analize fizico-chimice; - 1 post CS III cu specializarea Inginer Geolog; - 1 post Inginer Geolog; - 1 post CS II cu specializarea Preparare Resurse Minerale; - 1 post Inginer cu specializarea Prepararea Resurse Minerale/ Minerit/ Chimie; - 1 post Tehnician cu specializarea Preparare resurse minerale; - 1 post Studii superioare in specializarea Protectia mediului/ biochimie/ ecologie; - 1 post Economist cu specializarea finante contabilitate; - 1 post Consilier juridic; - 1 post Inspector Resurse Umane - studii medii; - 1 post Auditor Public Intern conform Legii 672/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Dosarele de participare la concurs se depun in termen de 30 zile de la publicare, tematica si bibliografia se pot obtine de la secretariatul institutului, tel. 021.315.78.94 si de pe www.incdmrr.ro

Bemolle Cafe din centrul vechi, Pasaj Villacrosse, pt. intampinat clientii in cafenea. Program 2 zile cu 2 libere de la ora 18, 20 lei pe ora, 6-7 ore/zi, contract,banii la final de tura. 2.000 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com

1068. Ingrijitoare batrani si infirmiere la

1073. Ingrijitoare, personal curatenie centrul SPA, Rin Grand hotel angajeaza ingrijitoare pentru centrul SPA (curatenie: piscina, sali fitness, vestiare). Cerinte: persoana muncitoare, disponibila pt. ture de 12 ore de zi si de noapte (12/24, 12/48), (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive cu sediul in Orasul Magurele, Sos. de Centura nr. 48, jud. Ilfov, organizeaza in data de 16.04.2018 concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi:

1034. Hostess interior pentru cafeneaua

1067. Ingrijitoare batrani in Bucuresti, recrutam ingrijitoare pentru persoana varstnica in Bucuresti. Program: intern, 4,5 zile libere/luna. Salariul lunar: 2000-2200 lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te contactam noi. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1053. Inginer constructor finisaje sau maistru SC Venus Residence angajazeaza inginer constructor finisaje sau maistru santier cu experienta, salariul motivant, asiguram continuitate, zona santier Berceni sector 4. Detalii intre orele 10 - 20. (0723.274.499

ANUNT CONCURS

1019. Global Archive Management anga-

1020. Godot Cafe-teatru angajeaza ospatar, ajutor ospatar si barman. Vino sa lucrezi intr-o atmosfera minunata si sa vezi piese de teatru in fiecare seara; (0769.898.902

1004. Frizer, frizerita, coafeza, cosmeti-

vechi, 25 lei/ora. (0753.300.333

1033. Hostess Vino sa lucram impreuna

impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1002. Frizer cu experienta, angajez urgent, zona Obor, salon Mozaic. Salon cu vad format; (0723.880.799

enta, Bd-ul Iuliu Maniu nr. 69, salariu atractiv 1200-1500 Lei (0732.032.527

salon central; (0721.294.363

1032. Hostess pt restaurant centrul

1035. Hostess restaurant, vino sa lucram

angajeaza gestionar/ magazioner. Program de lucru: L-V: 7.00-17.00, bonusuri de performanta si o masa calda pe zi. Relatii la tel./ email: 1.700 L; (0735.517.631 contact@thecanteen.ro

1001. Frizer cu experienta, zona

1003. Frizer West Barber-Shop cu experi-

1031. Hairstilista si manichiurista pentru

1018. Gestionar. Cantina/ Restaurant

jam electrician specializat A.N.R.E, intretinere la sediul nostru din Darasti jud. Ilfov, salariu fix, bonuri de masa, decont transport. 1.800 L; (0747.041.029 irina.nicolae@archive.ro

Salajan, Titan, angajez; (0726.207.864

cautarea unei persoane vesele, entuziaste, careia ii place sa coafeze si sa isi petreaca timpul printre persoane tinere. Program L - V: 9-18, cu o ora pauza de masa, salariu negociabil in functie de experienta, zona Piata Muncii, relatii la nr: (0761.247.825

1009. Frizerite si coafeze cu experienta

1010. Gauritor-filetator pentru anga-

1046. Infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani. In zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1600si 2000 lei. Oferim cazare si masa de praz. Carte de munca. Rog seriozitate; (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

de securitate, pentru obiective in Bucuresti si ciorogarla (showroom - depozit). Salariu motivant, transport gratuit, scolarizare, bonus lunar, (0734.337.652 florin.stoicescu@guardone.ro

«««««««««««««««««« pentru salon din zona Berceni, sector 4, Bucuresti. Program 1 zi cu 1 zi fara duminici. Salarii excelente. (0721.956.508

depozit, Stil Ambalaj angajeaza incarcatori-descarcatori marfa depozit pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Pentru comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0756.109.655

1027. Grataragiu, barmani/ospatari, angajam grataragiu si barmani/ospatari pentru restaurant situat in Bucuresti, sectorul 2. Experienta constituie un avantaj. Program in ture. Castiguri atractive. Pentru mai multe detalii contactati-ne; (0726.902.907 romeo_ktn@yahoo.com

1030. Hair-Stylist. Suntem in

988. Filler (operator) automate cafea.

1045. Incarcatori-descarcatori marfa

1055. Inginer departamentul tehnic, Bucuresti, Sector 3 Societate de constructii civile si industriale.Cerinte: absolvent Facultate de Constructii; Autocad; engleza, avantaj experienta in constructii metalice. CV la email, tel. (0773.381.573 office@mgcold.ro 1056. Inginer Electronist Automatist pentru lucrari de proiectare, atelier proiectare executie panouri electrice, automatizari, sector 6, Bucuresti. Mail: marius.nastase@romversis.ro (0766.229.614 office@cristalimage.ro 1057. Inginer proiectant colaborare/ angajare societate comerciala cauta inginer proiectant instalatii si retele electrice in vederea realizarii documentatiilor tehnicoeconomice pentru lucrari de eficientizare/ modernizare/ extindere iluminat p.; (0733.303.035 alex.carlig@easervices.ro 1058. Inginer proiectant de rezistenta Suntem o echipa de proiectare ce cautam inginer de rezistenta care sa stie sa intocmeasca documentatii dtac si dde pt diverse constructii. Avantaj : portofoliu; permis categ B. Locatie Obor. 1.800 L; (0726.908.216 cristian_isp@yahoo.com 1059. Inginer tehnolog sau tehnolog pre-

lucrari mecanice Aerofina SA angajeaza inginer tehnolog sau tehnolog prelucrari mecanice (studii medii sau superioare) avand experienta in productie de preferat (0722.677.033 teodorabalanescu@aerofina.ro 1060. Inginer, student proiectare instalatii

electrice locuinte civile. (0722.234.908 magnuminstal@gmail.com 1061. Ingineri si devizier, inginer con-

sector 2, angajeaza ingrijitoare, dornica sa lucreze intr-un mediu placut si distractiv alaturi de copii. office@wl.com.ro 1075. Ingrijitoare. Gradinita particulara situata in zona Cartierul Militari angajeaza ingrijitoare copii . Relatii la telefon, (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com 1076. Ingrijitor adapost de caini langa

Bucuresti iubitor al animalelor, serios, muncitor, nealcoolic. Salariu 1.500 Lei/ luna si produse alimentare (0728.213.939 sorinconstantin_ro@yahoo.com

1077. Ingrijitor animale pentru ferma de

vaci. Oferim salariu motivant, cazare si masa, in jud. Calarasi; (0724.872.186 1078. Ingrijitor caini de rasa angajam

barbat singur sau casatorit, pentru postul de ingrijitor caini, intern, permanent- Canisa (caini de rasa) in localitatea Corbeanca, judetul Ilfov. (0744.479.919/ 0766.927.337 Ionut_ranga@yahoo.com 1079. Ingrijitor cladiri Cautam o familie

pentru o casa de vacanta din Snagov. Program: flexibil. Nu necesita experienta, 1.462 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1080. ÃŽngrijitori cladire, curatenie, firma de curatenie profesionala angajeaza personal cu experienta pentru curatenie spatii comerciale in sectorul 3. Total pachet salarial 1700 lei=1500 lei salariu net plus bonuri de masa 200 lei; 1.700 L; (0730.330.168 1081. Ingrijitori copii pentru SOS Satele

Copiilor, persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Calea Floreasca, nr. 165; (021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 1082. Ingrijitori copii pentru SOS Satele

instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Salariu 2.0002.800. Relatii la tel. 25 L; (0722.296.686 1098. Instalator, angajam instalator

gaze termice si sanitare, sudor otel; (0753.700.800

1099. Instalator, Tinib Services angajeaza instalator, santier, deplasari in afara localitatii. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. intre 9-18; (0722.891.888 1100. Instalator, zugrav, rigipsar, lacatus, termopanist, revizii, policalificati constructii, necalificati lucrari numai Bucuresti. Cerem, oferim seriozitate. (0775.218.504 1101. Instalator, electrician de intretinere

si utilaje si muncitori necalificati pentru societate de productie teava si fitinguri din polipropilena cu sediul in oras Pantelimon, jud. Ilfov. Program de 8 ore, 3 schimburi, salariu atractiv. Nu se lucreaza in zilele de repaus saptamanal (sambata si duminica). Relatii la tel. (021.350.70.03/ 0736.101.623 1102. Instalator, electricieni pentru firma

cu o vechime de 25 de ani in domeniul activitatii de instalatii pentru constructii. Program de lucru 8-17 de luni pana vineri. (0722.925.001 mihaela.barzoi63@gmail.com 1103. Instalator/ instalatoare de lucru pt Germania, domeniul dvs de activitate: experienta in domeniu, prelucrarea metalelor, acoperisuri din tabla (tigla metalica) drenaj pt acoperise, 1104. Instalatori 2500 lei instalatori

1900 necalificati contract de munca (0733.788.523

1105. Instalatori angajam instalatori, cu

sau fara experienta, salariu avantajos, fara deplasari in afara Bucurestiului; (0723.615.614/ 0722.530.125 vladimir@neptuneng.ro 1106. Instalatori sanitari si termice, aer conditionat, muncitori necalificati, la SC Tehnica Invest SRL, se ofera salariu foarte avantajos (0734.698.696 1107. Instalatori si ajutor instalator lucrari instalatii sanitare si termice dorim oameni seriosi care doresc stabilitate raza de activitate este Bucuresti, Ilfov program L-V si CM; (0748.755.313 1108. Instalatori si ajutor instalator pen-

tru lucrari de instalatii sanitare si termice societatea noastra cauta oameni seriosi care doresc stabilitate la locul de munca. Program L-V si CM lucrari in Bucuresti si Ilfov; (0767.390.449

1083. ingrijitori la domiciliu! Funda?ia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale angajeaza ingrijitori la domiciliu, cu norma par?ial?/norma intreaga, pentru activitate in Bucuresti. Relatii suplimentare la tel: 0721009008.

1110. Instalatori si necalificati angajam;

1084. Inspector itp clasa III-A, certificat

atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1085. Inspector SSM facultatea tehnica.

Curs SSM de 270 ore, care sa nu aibe obligatii contractuale cu alte societati de profil. Nu conteaza varsta; (0722.651.215

1086. Instalator electrician, zidar, mester care sa fie meserias, primim si pensionari, rog seriozitate, salariu f. f. bun, avem lucrari tot timpul anului, urgent; (0765.182.899 1087. Instalator sanitar cu permis de conducere B, pentru interventii, reparatii tevi pexal, cupru, ppr, desfundari, salariu motivant, comision lucrari 2.200 L; (0724.128.394 instalatii112@yahoo.com 1088. Instalator / electrician mentenanta

echipamente, cerinte: experienta in mentenanta echipamente de climatizare si permis auto B. Program de lucru: lunivineri, 8,30 - 17.00. Disponibilitate pentru deplasari. Oferta: 1900 lei net+tich masa (15lei); 2.200 L; (031.429.81.17 1089. Instalator antene satelit, com-

panie de telecomunicatii angajeaza personal cu sau fara experienta pentru cablaj si montaj echipamente. Se ofera auto, carte de munca, asigurare, salariu net de referinta 1800 lei plus bonusuri, 1.800 L; (0764.237.744/ 0764.237.743 yannis_art_design@yahoo.com 1090. Instalator aparate aer conditionat, EBC cauta un instalator aparate aer conditionat in Bucuresti. Cerinete: permis auto; diplom? de frigotehnist; disponibilitate deplas?ri (25% din timp); Se ofera: salariu fix + decontare transport; (0771.208.536 contact@ebc-hr.ro

1062. Ingrijire batran zona Tineretului, program 6 ore, L-V, persoana semiimobilizata, cu experienta 1.500 L; (0724.047.365

1092. Instalator gaze cu experienta in executia de instalatii de utilizare, conducte si bransamente; (0745.069.814/ 0770.184.776 eurogazconstruct_sediu@yahoo.com

1063. Ingrijire batrana, intern,

1093. Instalator mecanic/ sanitar/incalzire pt Germania Domeniul dvs de activitate:- toate instalatiile de incalzire si instalatii sanitare- reparetiile de incalzire si a instalatiilor sanitare- punerea in functiune a sistemelor de alimentare a acestora. (00498966059066 info@neuer-job.com.de

jeaza personal pentru ingrijire batrani la domiciliul clientului. (0747.604.604 contact@aboscare.ro

1097. Instalator, 15 instalatori calificati si

1109. Instalatori si ajutor instalator san-

instalator ptr instalatii termice si sanitare; (0744.651.576 raluca_zamfir@yahoo.com

1064. Ingrijire batrani. Abos Care anga-

tul presupune instalarea sistemelor de panouri solare pentru apa calda menajera/instalatii panouri solare. Beneficii: salariu avantajos, diurna, cazare in Bucuresti. Telefon: (0725.576.512/ 0757.118.431 financiar@voltech.ro

Copiilor, persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul la sediul din str. Garii, nr. 45, Hemeius. (021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

structii civile, 1 post, inginer apa si canalizare, 1 post, devizier, 1 post. (0727.374.199/ 0737.126.318 claudiu.ivanof@yahoo.com

Bucuresti, urgent, 2.000 L; (021.310.74.03

1096. Instalator termice si sanitare, pos-

1091. Instalator cu chef de munca,

1065. Ingrijitoare gradinita particulara sector 3, zona Dristor - Baba Novac. Program ture 7.00 - 16.00 si 11.00 - 20.00. Tefefon: (0799.741.474

1094. Instalator panouri solare urgent! instalator panouri solare. Salariu atractiv + cazare + diurna. Fara experienta; (0756.019.675 financiar@voltech.ro

1066. Ingrijitoare batrani Centru rezidential pentru batrani, angajeaza ingrijitoare batrani.Centrul se afla in Militari, Piata Gorjului. (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

1095. Instalator sanitare si termice, angajam instalator pentru instalatii sanitare si termice si ajutor de instalator. Rugam trimiteti CV la e-mail. Relatii la telefon (0722.450.011 bellainstal@gmail.com

itare, termice si aer conditionat program de lucru 8 ore, luni-vineri, lucrari in Bucuresti (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com (0770.638.036

1111. Instalatori calificati necalificati,

societate angajeaza instalatori calificati/ necalificati pentru instalatii gaze, instalatii termice, cu/ fara permis auto, zona Piata Sudului, carte de munca si SSM, conditii salariale foarte bune; (0775.153.614 1112. Instalatori calificati necalificati, societate angajeaza instalatori calificati/necalificati pentru instalatii gaze, instalatii termice, cu/ fara permis auto, zona Piata Sudului, carte de munca si SSM, conditii salariale foarte bune (0775.153.614 1113. Instalatori cu carte de munca pen-

tru firma constructii; (0724.102.111/ 0722.232.799

1114. Instalatori cu experienta, Radion Instal angajeaza instalatori cu experienta, salariu atractiv intre 2500-3500 lei in functie de experienta. Rog seriozitate; (0728.747.669/ 0721.660.407 radioninstal@yahoo.com 1115. Instalatori si muncitori necalificati pentru santiere din Bucuresti. Contract pe perioada nedeterminata salariu oferit din 2 in 2 saptamani. Program de 8 h de l-v. 2.000 L; (0734.477.291 catalinmadalin430@gmail.com 1116. Instalatori si necalificati angajam

cu contract legal 8 ore pe zi, oameni seriosi, pentru mai multe informatii la tel. 2300 salariu, (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

1117. Instalatori si necalificati angajam

cu contract legal, 8 ore pe zi, oameni seriosi, pentru mai multe informatii la tel. 2300. (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

1118. Instalatori si necalificati ventilatii

angajam in conditii avantajoase instalatori ventilatie si muncitori necalificati. Solicitam si oferim seriozitate; (0724.526.106 1119. Instalatori termice, 10 instalatori

pentru sanitare si termice. Lucrari in Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel. 26 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com

1120. Instalatori termice, sanitare, necalificati; instalatori VRC - AC, sudori electric + autogen, pentru teava instalatii. (0729.200.822/ 0730.280.202 1121. Instalatori, angajez instalatori cali-

ficati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti; 25 L; (0722.296.686

1122. Instalatori, firma de instalatii industriale angajeaza instalatori cu experienta in instalatii anti-incendiu, termice si sanitare. Se ofera salariu 2500-3500 Ron pentru inceput 3.000 L; (0729.919.911 office.marvoi@gmail.com 1123. Instalatori, contract full time, Auchan Militari, salariu brut 4.828 lei, salariu net 3.107 lei (2.792 lei cash + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/ luna bonus de sarbatori, zona Auchan Militari, lu-vi 8-18, nu oferim cazare, 3.107 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1124. Instalatori, electricieni sau echipe

Firma de constructii, angajam in conditii avantajoase instalatori, electricieni si dorim colaborare cu echipe de instalatori si electricieni pentru executarea de lucrari in domeniul constructii civile. (0728.302.612/ 0724.456.182 ovv.multiconsult@gmail.com

1125. Instalatori, lacatusi, sudori. Angajam: sudori, instalatori, lacatusi pentru lucrari de instalatii, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate. SC Brenneka Install SRL (0756.047.999/ 0756.049.444 1126. Instalatori, tehnician service centrale termice Societate autorizata ISCIR si ANRE angajeaza: instalatori calificati si necalificati, inginer/tehnician service centrale termice. (0731.333.731 office@agv.ro 1127. Instalatori, zugravi, rigipsari, elec-

tricieni (preferabil posesori permis auto) firma amenajari interioare si exterioare angajam, seriosi, realisti si harnici; (0720.632.369

1128. Institutul National de CercetareDezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive cu sediul in Orasul Magurele, Sos. de Centura nr. 48, jud. Ilfov, organizeaza in data de 16.04.2018 concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi: - 1 post inginer/ chimist in specializarea Analize fizico-chimice; - 1 post CS III cu specializarea Inginer Geolog; - 1 post Inginer geolog; - 1 post CS II cu specializarea Preparare Resurse Minerale; - 1 post Inginer cu specializarea Prepararea Resurse Minerale/ Minerit/ Chimie; - 1 post Tehnician cu specializarea Preparare resurse minerale; - 1 post Studii superioare in specializarea Protectia mediului/ biochimie/ ecologie; - 1 post Economist cu specializarea finante contabilitate; - 1 post Consilier juridic; - 1 post Inspector Resurse Umane - studii medii; - 1 post Auditor Public Intern conform Legii 672/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Dosarele de participare la concurs se depun in termen de 30 zile de la publicare, tematica si bibliografia se pot obtine de la tel. secretariatul institutului si de pe www.incdmrr.ro; (021.315.78.94 1129. Instructor auto pentru categoriile B, C, CE, SC Vlad Expert Autoservice SRL; (0722.211.164/ 0766.222.888 1130. Instructori auto categoriile A, B,

CE si D; (0722.244.202

1131. Invatatoare. Unitete de invatamant particulara din Corbeanca- Ilfov, angajeaza: invatatoare, educatoare- ingrijitoare, menajera- bucatarieasa, secretara-asistenta medicala; (0724.215.832 1132. Invatatoare. Angajez invatatoare

pentru after program 13.00-18.00. pentru 12 copii, salariu 1.400 -1.800 RON, zona Piata Progresului, Str. Stoian Militaru. Tel.: (0728.106.100 1133. Josi Logistic angajeaza manipulant cu experienta minim 1 an in domeniul produselor lactate. Rel. la tel. (0799.946.123 1134. Josi Logistic angajeaza sofer cu experienta minim 1 an in domeniul distributiei de produse lactate. Rel. la tel. (0799.946.123 1135. Junior Manager pentru pentru Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/ju nior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1136. Junior Manager. Echipa noastra de

profesionisti isi cauta supercolega. Ai capacitatea de a lucra cu clientii, esti o persoana dinamica, dornica de munca si dezvoltare personala, atunci te invitam la noi, pentru a ne cunoaste mai bine; (0725.449.595

1137. Kinetoterapeut. Caminul de batrani Colosseum din sectorul 5, Bucuresti, angajeaza kinetoterapeut. Cerinte: experienta constituie un avantaj, detine ALP si asigurarea de malpraxis. Detalii la tel. Virgil Patulea, (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 1138. La Collina angajaza personal, ospatar, pizzar, ajutor bucatar, detaii la tel. (0722.229.700 ovidiu.furcoi@bestfoodsltd.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 martie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1183. Livratori pentru restaurant Speed Pizza din Cora Alexandriei sector 5, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, program full time in ture. (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1184. Livratori restaurant cautam colaboratori pentru livrari restaurant cu auto/ scuter propriu. Salariu fix 1200 lei + taxe livrari - 5-20 lei/ comanda in functie de distanta. Program in ture 2+1 libera, (0735.111.095 edosushibucuresti@gmail.com 1185. Livratori, pentru restaurant Speed Pizza sector 6, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 18:00-23:00; 1.600 L; (0734.989.958 1186. Livratori. Pizzarie-restaurant anga-

1139. La Copac angajeaza ajutor de bucatar. La Copac, restaurant din zona Piata Romana, angajeaza urgent ajutor bucatar. Solicitam seriozitate si dorinta de munca. Oferim conditii foarte bune. Detalii la tel. (0745.082.007 la.copac@yahoo.com 1140. Lacatus pentru realizarea de con-

fectii metalice in atelierul societatii din Otopeni. Detalii la email resurse.umane@vertical.ro sau la tel. (0724.151.705 irina.dumitru@vertical.ro 1141. Lacatus confectii metalice finisor

1162. Lacatusi, confectii metalice, sudori, punct de lucru comuna Domnesti Ilfov (asiguram cazare ). (0722.292.798 1163. Lacatusi, firma de constructii angajeaza lacatusi (structuri metalice), contract de munca, salariu 2.500-3.000 Lei/ luna, posibilitate cazare la baraca. Telefon (0753.106.136 1164. Lacatusi, matriteri, frezori, angajam pentru punct de lucru: comuna Domnesti, Ilfov (asiguram cazare); (0722.557.831

asamblator obiecte din mase plastice,muncitor necalificat, sudor, pentru companie de productie publicitara (0747.085.815 maria.ene@ami.ro

1165. Lacatusi, matriteri, frezori, punct de lucru comuna Domnesti Ilfov, Bucuresti (asiguram cazare); (0722.627.106

1142. Lacatus in Bucuresti, vrei sa faci

1166. Lacatusi, montatori, sudori

parte din echipa noastra? Esti mester iscusit si vrei sa faci parte din echipa noastra?Te asteptam cu un salariu atractiv. Societate cu traditie angajam lacatus mecanic; 2.500 L; (0766.974.760/ 0722.974.760 conta@ruady-service.ro 1143. Lacatus mecanic Angajam persoana cu experienta pentru confectionare si montare reclame luminoase, aplicare de autocolant si suporturi imprimate digital.Abilitatea de a lucra la inaltime. Sect 3, permis de conducere; (0722.233.851 office@decoramagrup.ro

confectii metalice, angajam pentru punct de lucru in Bucuresti si comuna Domnesti, Ilfov, (asiguram cazare); (0722.292.798 1167. Lacatusi-montatori hale metalice Lacatusi-montatori, muncitori hale metalice, sef echipa, necalificati. Salariu 30004000 lei. (0726.394.483 doramibrand@yahoo.com 1168. Lacuitor vopsitor pentru fabrica de

usi in zona Fundeni, sectorul 2, program de lucru luni-vineri 07:00-15:30, contract de munca, conditii foarte bune, salariu avantajos (0722.209.503/ 0729.994.304

1147. Lacatus mecanic cu experienta pentru societate care activeaza in industria alimentara. Calificare lacatus mecanic. Cunostinte minime sudura, constituie un avantaj. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro 1148. Lacatus mecanic, angajam in Bucuresti personal cu calificare in vederea executarii si montarii de compartimentari cu sticla si PAL la interior 2.500 L; (0721.488.884

1171. Livrator cu experienta pentru

restaurant pizzerie sector 3, Titan, salariu 1400 lei + CM + procent. 1.400 L; (0721.720.751

1210. Lucrator comercial Societate com-

casier benzinarie angajam lucrator comercial / vanzator / casier / lucrator platforma, benzinarie Bucuresti, sector 4. Relatii telef.; (0730.690.786

1188. Locuri de munca litoral Costinesti, Hotel Top Costinesti, angajeaza personal pentru sezonul estival 2018: bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, camerista. Oferim cazare, masa si salariu atractiv. Telefon: (0738.666.659

1212. Lucrator comercial benzinarie Rompetrol, benzinarie Rompetrol, situata pe soseaua de centura intre Popesti Leordeni si comuna Berceni, la 5 min de statia de Metrou IMGB, angajeaza Lucrator Comercial. Beneficii peste medie; 2.000 L; (031.432.65.78 bucegi_management@yahoo.com

1189. Lucim SRL angajeaza urgent

rigipsari si zugravi; (0733.963.075 1190. Lucratoare comerciala, casiera

Oval Market- Crangasi angajeaza 2 pers dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber 1.700 L; (0723.333.122 1191. Lucratoare comerciala, casiera, Oval Market angajeaza 2 pers tinere dinamice, apte, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, Crangasi. 1.700 L; (0771.415.022 solkainfinity@gmail.com 1192. Lucratoare in domeniul comercial

1193. Lucrator bucatarie. Restaurant

sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri; 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

market, 1.600 L; (0725.145.552

1209. Lucrator comercial personal pt. institutie tip amanet-exchange. Trimiteti CV + foto recenta pentru stabilirea interviului amanetplatinum@gmail.com

1211. Lucrator comercial / vanzator /

1170. Livrator Restaurantul Quattro Sta-

1146. Lacatus mecanic pentru statia de

1208. Lucrator comercial pentru super-

ani si cauti un loc de munca stabil si bine platit?Castiga mii de $ pe luna (garantat!), doar stand de vorba pe internet! (0720.418.000

1145. Lacatus mecanic pentru angajare

gioni angajeaza livratori. Se folosesc masinile firmei. (0733.808.494 info@quattrostagioni.ro

1231. Lucrator comercial, casier Shop &

zin alimentar in statia de metrou Grozavesti (0766.433.657

1187. Loc de munca stabil Ai peste 40 de

tator Tipografie Morarilor angajeaza urgent legatorese, ajutor masinist, stantator, salariu dupa proba de lucru, 1.450 L; (0726.324.108

la firma Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41

1207. Lucrator comercial pentru maga-

erciala angajeaza lucrator comercial, vanzatoare, operator serigrafie, salariu motivant, bonusuri in functie de performante. (0769.280.166 umihut@radarpartycenter.ro

cunostinte desen tehnic, in zona Th. Pallady, metrou N. Teclu. Se ofera contract de munca nelimitat, bonuri de masa, ore suplimentare platite, bonusuri, munca, preponderent de atelier. (0723.540.278 biz@artinox.ro

1169. Legatorese, ajutor masinist, stan-

1230. Lucrator comercial, supermarket situat in Piata Iancului angajeaza lucrator comercial pentru raionul expozitoare lactate si congelate. Se ofera un salariu net de 1.400 Lei/ luna + bonuri de masa in valoare de 300 Lei (0758.108.240/ 021.252.21.90 intermacedonia98@yahoo.com

jeaza livratori cu masina personala. Solicitam seriozitate si asiguram program 2-2, benzina se deconteaza zilnic cu consum de 10%, 1.400 L; (0729.881.660

angajam personal de sex feminin, cu sau fara experienta, pt un magazin piese auto amplasat in zona Vitan, complex Autovit. L-v 09-18,pt programare interviu solicitam sms numele complet si data nasterii. 1.800 L; (0728.888.788 magazinvopseaauto@gmail.com

1144. Lacatus mecanic cu experienta si

1206. LUCRATOR COMERCIAL MAGAZIN CONFECTII, SALARIU ATRACTIV, IN COMPLEX COMERCIAL LANGA MALL AFI COTROCENI; (0723.534.187

langa Mall Plaza angajeaza femeie la spalat vase, conditii bune, salariu motivant plus tips o masa/zi. De preferat cu domiciliul in sector 5-6 (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

1213. Lucrator comercial casiera terasa Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza lucrator comercial pentru vanzare si servire, cu sau fara experianta. Program: L-D 08-18.30, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Relatii tel. 1.800 L; (0734.378.436 1214. Lucrator comercial cofetarie, metrou Pipera beneficiezi de: salariu fix, tichete de masa, bonus de performanta, 21 de zile concediu/ an, program in schimburi, program de luni pân? vineri (0724.322.000 hr@anapan.ro, maria.olaru@anapan.ro 1215. Lucrator comercial cu experienta

Angajam personal pentru posturile de casier si lucrator comercial in Shop&Go Mega Image Colentina. Program in ture. Detalii la interviu; (0767.655.834 1216. Lucrator comercial Inmedio Liberty

Center experienta ca vanzator sau cunostinte POS reprezinta un avantaj. Cei interesati sunt rugati sa depuna un CV cu poza in magazin sau pe mail (0733.321.281 redli.office@gmail.com 1217. Lucrator comercial magazin, zona

Mall Vitan sector 3, salariu fix 1.800 lei plus bonus de performanta, carte de munca, program in ture de 8 ore, experienta in domeniu reprezinta un avantaj. 1.800 L; (0746.133.335

Go in zona Baneasa, cartier Greenfield. Experienta nu este obligatorie, 1.700 L; (0742.602.602 s.mantarau@gmail.com 1232. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactatine intre 9-17, de L-V; 1.700 L; (0726.718.768 1233. Lucrator comercial. Autoservire angajam: lucrator comercial servire linie. Sunati intre 10.00-16.00; (0769.241.385 1234. Lucrator comercial. Shop&go Mega Image, angajam lucrator comercial in sector 6, cartier Militari, program in ture, echipa tanara, oferim seriozitate si stabilitate, bonus de performanta; 1.600 L; (0722.323.331 secareanu.gabriel@gmail.com 1235. Lucrator curatenie, firma specializata in servicii de curatenie angajeaza lucrator curatenie cu experienta in domeniu (full time si part time) pentru punctele de lucru din sector 4, sector 5 si sector 2; (0785.349.894 office@cleaningconcept.ro 1236. Lucrator depozit Compania Ion Mos din Bucuresti, care produce ingrediente pentru industria carnii, angajeaza lucrator depozit. (021.352.22.11/ 021.352.22.11 ionmos@ionmos.eu 1237. Lucrator depozit SC Euroest Car SRL, import/distributie piese auto, angajeaza lucrator comercial pentru depozit. Se asigura transport. Rugam CV la adresa de email : razvan.anton@euroestcar.ro razvan.anton@euroestcar.ro 1238. Lucrator depozit Ciorogarla, pen-

tru depozit farmaceutic situat in Ciorogarla. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon (0725.350.496

1254. Lucratori comerciali Shop&Go, acum, salariu 1.600 lei net, si ajutor vanzator magazin alimentar pentru noapte; (0729.495.499

1276. Manager logistica interna pt. soci-

1255. Lucratori comerciali, cunostinte

PC, stivuitoristi, manipulanti marfa pt. depozit materiale mobila, tamplari, circularisti, zona Colentina; (0731.038.195 1256. Lucratori comerciali, Shop&Go sit-

uat in Dristor cauta colaboratori pe termen lung. Programul este de 8 ore, doua zile libere pe saptamana, ore suplimentare platite, iar transportul este asigurat pentru tura doi. 1.450 L; (0723.322.090 cristimatea@gmail.com

1240. Lucrator depozit, firma importa-

1258. Lucratori comerciali, acum,

toare de piese auto angajeaza lucrator depozit pentru locatia din Popesti Leordeni, jud. Ilfov. Candidatul ideal trebuie sa fie un bun organizator, serios, punctual, meticulos si muncitor. (0725.535.539

1257. Lucratori comerciali, societate

1.600 net, sef de magazin Shop&Go, salariu motivant si ajutor vanzator magazin alimentar pentru noapte; (0729.495.499 1259. Lucratori depozit zona Chitila program L-V salariu 1600 lei + decont transport. Contract de munca perioada nedeterminata. Program 7 - 15.30, Program L-V 1.600 L; (0731.044.910 catalin.nitu@in.store.ro 1260. Lucratori in bucatarie angajam zona Sisesti- Baneasa; (0761.420.460

ajutor bucatar pentru toate sectoarele. Program full time sau part time in functie de disponibilitatea dvs. Salariul motivant + alte beneficii. Relatii la telefon (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro

1150. Lacatus mecanic, muncitor, insta-

1275. Manager departament personalsalarizare conditii: experienta minim 4 ani pe post similar, cu atestat, cunostinte f. bune de legislatia muncii, cunostinte pc si engleza mediu, capacitate de lucru in echipa si de lucru cu termene limita, office@mir.ro

angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari, 1.400 L; (0723.670.538

1172. Livrator cu experienta zona Colentina, 2.000 L; (0767.974.709

1149. LACATUS MECANIC, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.800 L; (0735.887.402

1253. Lucratori comerciali pentru fast food, in 3 restaurante fast food din Militari, Oltenitei si Rahova. Venitul este de minim 1400 ron. Posibilitati rapide de avansare. Program flexibil. 1.400 L; (0729.931.401/ 0728.798.321 madalina@plach.ro

1239. Lucrator depozit, descarcarea coletelor primite de la producator, verificarea acestora si pregatirea coletelor pentru expediere, asigurarea fluxului de intrariiesiri, conform reglementarilor interne, salariu atractiv (0744.594.240 info@zappatos.ro

1173. Livrator cu masina personala si

1174. Livrator cu masina personala, restaurant catering angajeaza livrator cu masina personala, zona Barbu Vacarescu. Salariu net 1400lei. Program Luni-Vineri 10:00-16:00. Decont consum benzina 10%, Florin Popa; 1.400 L; (0722.293.143

1261. Lucratori pentru depozit farmaceutic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496 1262. Lucratori productie publicitara cu

experienta, colantori, tehniciani reclame cunostinte, lacatuserie, electrica, montaj, lucru cu pvc, tamplari/ montatori. Pentru cei din provincie oferim cazare si salariu 500-1000 Euro (0772.148.213

lator, firma cu experienta in domeniu, www.sbi-steel.ro, angajam lacatusi mecanici cu experienta si muncitori pentru productie in hala proprie confectii metalice. Program full time; (0755.023.534

1175. Livrator cu masina proprie zona

Bucuresti, angajam pentru toate zonele Bucurestiului, se ofera 10 Lei/comanda la o medie de comenzi de 600 /livrator pe luna, contract de munca, relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

1263. Lucru depozit, pregatire marfa, operare calculator Obligatoriu: carnet B. Avantaj: cunostinte Word-Excel, zona Republica. Relatii; Lucrator in depozit si operare pe calculator; (0770.462.440/ 021.256.26.30

1151. Lacatus, atelier confectii metalice

angajeaza lacatus pentru confectionare porti si garduri, zona Prelungirea Ghencea (0744.301.474

1176. Livrator cu masina proprie, ajutor bucatar, femeie vase, femeie curatenie, pt. firma catering zona sector 3; (0786.064.590

1264. Macaragii angajeaza pentru

1152. Lacatus, mecanic pentru sisteme

control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1153. Lacatus, sudor, pentru lucrari de

mentenanta. Oferim salariu motivant si tichete de masa de 300 lei/luna. Se lucreaza luni vineri, 8.00-16.30. Cautam o persoana serioasa. (021.316.91.78 hr@semaparc.ro 1154. Lacatusi confectii metalice, sudori

angajam pentru punct lucru in comuna Domnesti, judetul Ilfov (asiguram cazare). (0722.557.831 1155. Lacatusi confectii metalice, sudori, angajam pentru punct de lucru in comuna Domnesti, Ilfov (asiguram cazare); (0722.292.798 1156. Lacatusi mecanici in cadrul unei

firme specializate in constructia de ascensoare din Romania. Locatie: Chitila. Program: L-V 8:30 - 17. Cerinte: minimum 8 clase; calificare in domeniu 3.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1157. Lacatusi mecanici (2), vechime minim 5 ani, cunostinte sudura electrica. Relatii la tel. (021.410.61.00 1158. Lacatusi mecanici, topitori, turna-

tori, formatori, turnatori sub presiune, pentru firma de productie; (0744.581.707 1159. Lacatusi montatori confectii metal-

ice, sudori, punct de lucru comuna Domnesti, Ilfov, Bucuresti (asiguram cazare). (0722.292.798

1160. Lacatusi montatori confectii metal-

ice, sudori, punct de lucru comuna Domnesti, Ilfov, Bucuresti (asiguram cazare); (0722.557.831

1161. Lacatusi si sudori cu experienta pentru confectii metalice, firma producatoare de containere metalice. Se acorda salariu atractiv si bonuri de masa (0752.008.409 office@lucimet.ro www.lucimet.ro

1218. Lucrator comercial preferabil nefu-

1177. Livrator mancare pentru restaurant

in zona Dorobanti-ASE 1.500 L; (0720.119.751 lorenopris07@gmail.com

1194. Lucrator comercial, femeie sau barbat, in cadrul lantului de magazine second hand din Bucuresti, Monda (punct de lucru magazin zona Doamna Ghica). Cerem seriozitate; 1.850 L; (0748.564.000 jobs@monda.ro

1179. Livrator pe scuter Domino’s pizza

1195. LUCRATOR santier contructii. Dez-

1219. Lucrator comercial pt. magazin ali-

angajeaza livrator pe scuter la program full time sau part-time. 1.200 L; (0743.664.667 recrutare@dominospizza.ro

LIVRATOR MASINA PROPRIE CU PFA -FIRMA CATERING PENTRU TOATE ZONELE BUCURESTIULUI, PRETUL PE COMANDA ESTE DE 15 LEI CU O MEDIE LUNARA DE 500-600 COMENZI. RELATII LA TELEFON (0799.831.111 1178.

Livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 10 lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). CV la mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 1180.

1181. Livrator sector 1, Magheru Jerry’s

Pizza angajeaza livratori pe scuter/autoturism pentru locatie din Sectorul 1. Program de lucru flexibil, in ture, salariu atractiv, scuterul se ofera pentru transport de la si catre companie, (0728.088.643 cristi.badila@jerryspizza.ro 1182. Livrator, bucatar Bistro-Cafe situat

in Popesti-Leordeni, Drumul Fermei nr. 111, angajeaza livrator, bucatar, ajutor de bucatar si pizzar. Detalii la tel.; (0766.568.502

voltator imobiliar angajeaza muncitori calificati si necalificati pe perioada nedeterminata in zonele Bucuresti, sector 5, oras Bragadiru si Domnesti. (0770.172.877/ 0726.088.081 1196. Lucrator bucatarie, femeie pt curatenie si amenajatori terenuri de tenis in zona Tei ,sect 2. Oferim contract de munca, salariul atractiv. Detalii la nr. (0745.524.991 galaxybest2005@yahoo.com

mator, program 7.30-14.30 schimb1 14.30-21.30 luni/ vineri. In weekend 821.30. Doua sunt libere. Salariu 2100 brut. Relatii Cal. Ferentari nr 11. (0744.563.576 mentar, tura zi sau noapte, contract de munca, salariu plus bonus. Zona Brancoveanu, Tineretului si Dristor. 1.600 L; (0722.539.921/ 0729.987.011 1220. Lucrator comercial Shop and Go

Iancului, in zona Piata Iancului metrou. Salariul de la 1500 lei; (0731.143.264 catalin.bebereche@limes-services.ro

1197. Lucrator bucatarie, pentru Fox, fabrica de mezeluri. Perioada nedeterminata. Sector 4. Program 12/24-12/48. Contactati-ne de L-V intre 9-17 1.500 L; (0726.718.768

1221. Lucrator comercial, angajam lucrator comercial pentru magazin comercial Shop&go zona Foisorul de foc. Experienta nu este necesara dar prezinta avantaj. Salariu 1600 ron, cerem si oferim seriozitate; (0734.712.875/ 0743.470.948 pitulice_radu@yahoo.com

1198. Lucrator bucatarie, ajutor bucatar,

1222. Lucrator comercial, cautam colegi

bucatarie interna cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor bucatar, se asigura pregatire la locul de munca, se asigura contract de munca, salariul in functie de experienta intre 1400-1800 ron net, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1199. Lucrator bucatarie, salate, sand-

wichuri, bistro langa Afi mall angajeaza lucrator bucatarie, femeie pentru masa rece, program zilnic luni - vineri, orele 08:00 - 17:00. Salariu 1300. Experienta minima si seriozitate. 1.300 L; (0723.365.025

1200. Lucrator bucatarie, spalator vase mari pentru SC O&A 2000 Impex SRL, cu sediul in Bucuresti, (0748.161.841 mirela@calif.ro 1201. Lucrator bucatarie, vanzator incepator urgent pentru restaurant zona sector 6. Salariu 1350 lei net + bonuri de masa + alte beneficii. Program de lucru in schimburi. Pentru detalii sunati la telefon 1.350 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1202. Lucrator bucatarie/ ajutor bucatar

in zona Iancului (Piata Iancului) si Militari (Lujerului). Asiguram contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu net incepand de la 2.000 Lei (bonuri de masa incluse), program de lucru flexibil, tichete masa in valoare de 15 Lei/ tichet, o masa gratuita pe zi. Detalii suplimentare alte beneficii: discount-uri la magazine partenere, servicii medicale la clinica privata, echipament de lucru, perioada de training. Cerinte: experienta reprezinta un avantaj; (0785.405.645 1203. Lucrator comercial angajam urgent pentru magazin Deluka din Baneasa Shopping Center. Salariu 1600 ron + comision vanzari 1.600 L; (0723.187.378 1204. Lucrator comercial Casier pentru

magazin alimentar Shop & Go situat in zona Lujerului. Conditii de munca civilizate, program flexibil. Se efectueaza training la locul de munca. Se poate lucra si part-time; (0725.683.701 victordobrescu@ymail.com 1205. Lucrator comercial cu experienta

pentru Shop&Go Mega Image, cu program in ture; (0767.655.834/ 0767.792.434

pentru magazinul situat in sectorul 2. Experienta este un avantaj 1.600 L; (0770.470.215 1223. Lucrator comercial, depozit

engross angajeaza lucrator comercial salariu net de 1500 ron+200ron tichete de masa. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80,Sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni); 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 1224. Lucrator comercial, femeie sau

barbat, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (zona Baba Novac, Sos. Mihai Bravu 288). Vino sa faci parte din echipa, 1.850 L; (0740.308.960 jobs@monda.ro 1225. Lucrator comercial, femeie sau barbat, in cadrul depozitului magazinului de haine second-hand Monda. Punctul de lucru zona Republica (Sos. Dudesti Pantelimon). Cerem seriozitate; 1.850 L; (0748.564.000 jobs@monda.ro 1226. Lucrator comercial, pentru punct

farmaceutic veterinar, experienta obligatorie, salariu 1500 lei + bonus, zona bdul Chisinau Diham), rog trimite-ti CV la alin.vet@gmail.com 1.600 L; 1227. Lucrator comercial, persoana dornica de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un CV la adresa email; (0720.496.638 cv@ilikeoutlet.ro 1228. Lucrator comercial, restaurant Salad Box angajeaza pt. Bucuresti str. Franceza, centrul istoric, vanzator/preparator full time. Oferim salariu motivant, training, tips si bonusuri; 1.600 L; (0742.860.185 brispro.office@gmail.com www.saladbox.ro 1229. Lucrator comercial, Steldico Serv

Com angajeaza pentru depozitul din Afumati (Stefanestii de Jos) Manipulant Marfa. Program de luni pana vineri. Salariu atractiv plus bonuri de masa; (0751.265.112 nicusor_feraru22@yahoo.com

15

1241. Lucrator depozit, electromecanic,

montator, op.CNC. Angajam: lucrator depozit, electromecanic, montator,operator CNC. Transport asigurat de la metrou Pacii. Locatie job zona Hornbach/Kika Militari. Program:L-V;7,30-16. Detalii la interviu. Rugam seriozitate; (0722.508.408 office@nmcromania.ro

macarale turn, firma Bog’Art. Relatii la telefon: (0745.119.431 1265. Macelar cu experienta angajez;

(0769.954.500

1266. Macelar pentru magazin carne

sector 5, relatii referitoare la program, salariu la tel., (0753.663.159

1242. Lucrator depozit. Distribuitor autor-

1267. Macelar Chitila Experienta de minim 3 luni. Se doconteaza transportul. Program luni-vineri de la 8-17. Se ofera masa calda (catering). Contract de munca; 2.200 L; (0758.108.018 marin@3dhumandevelopment.ro

1243. Lucrator fast food-burgeri Exista o

1268. Macelar, supermarket- macelarie, angajam macelar cu experienta. Program flexibil, salariu atractiv; (0721.596.286 ramonanegoianu@yahoo.com

izat bauturi alcoolice si non-alcoolice angajam la punctul de lucru situat in Chiajna langa Carrefour Militari. Se asigura transport de la statia de metrou Pacii. Relatii: (0752.212.696 vorba care spune Omul sfinteste locul, noi credem in asta si avem nevoie de tine. Daca doresti sa lucrezi alaturi de o echipa tanara si cool, te asteptam. Experienta constituie un avantaj; (0729.768.027 micky_ior@yahoo.com 1244. Lucrator in constructii angajez lucrator in constructii, plata la zi; (0726.333.707 office@aresrentacar.ro

1245. Lucrator pentru Zhejiang SC Zhejiang Pujiang Wanhong Industry and Trade CO. LTD Pujiang, Sucursala Bucuresti, CUI 33929315 angajeaza: commissioner, lucrator commercial, calculator pret cost, incarcator descarcator. (0765.324.661 1246. LUCRATORI comerciali pentru magazin Shop & Go, sos. Pantelimon, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sectoarele 2, 3. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu avantajos. Bonusuri, (0726.255.118 1247. LUCRATORI comerciali/ merchan-

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trademarketing.ro 1248. Lucratori comerciai pentru Shop &

Go Clinceni. Conditii de munca avantajoase, salariu motivant intre 1400 si 1800 Lei net in mana, relatii la tel. (0748.322.113/ 0761.657.052 andrei.buleandra@yahoo.com

1269. Macelar- preparator angajam macelar/ preparator cu domiciliu in apropiere de Voluntati Ilfov. Conditii foarte bune. (0744.585.641 1270. Macelari pentru abatorul Peris, langa Otopeni Pentru unitatea de procesare carne de la Niculesti-Peris cautam macelari seriosi si dornici sa se alature echipei noastre, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1271. Macelari, locuri de munca esti

macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 1272. Magazioner scule angajeaza

Societate Constructii Metalice din Bucuresti, zona Pallady sector 3. Pentru detalii sunati la: (021.345.26.23 1273. MAGAZIONER, Firma ce activeaza in domeniul frigotehnic, angajeaza magazioner si frigotehnisti. Sediul social este in Magurele, Jud. Ilfov, (0727.744.896 coinsfri2006@yahoo.com 1274. Manager Bar, daca esti sociabil si

iti place sa evoluezi, vino sa ne cunoastem la Temple Pub. Cautam bar manager cu experienta, salariu motivant, tips, program flexibil, masa asigurata. Marasesti 71 2.000 L; (0767.671.013 office@thetemplepub.ro

etate internationala 1.700 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

1277. Manager restaurant cunoscator contabilitate primara. Locatia se afla in sector 3 Titan. Cerinte: seriozitate si profesionalism. 2.200 L; (0721.720.751 1278. MANAGER VANZARI IMOBILIARE

3000-6000 ron, suntem un brand nou in vanzari imobiliare. www.proimo.ro/carieraSuntem dedicati si pasionati de ceea ce facem si ne dorim sa atingem mari orizonturi in imobiliare. (079917777 office@proimo.ro 1279. Manageri de restaurant, ospatari,

vanzatoare, bucatar, ajutor bucatar, livratori cu masina proprie, pizzerie facem angajari pentru 4 locatii in Bucuresti, (0762.205.060 officecasapizza@yahoo.com

1280. Manichiurista cu experienta pentru salon in Drumul Taberei, cu vad format, conditii avantajoase, salariu fix+ carte de munca platita, (0722.609.552 1281. Manichiurista pachet salarial atragator peste 2000 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1282. Manichiurista sectorul 3, Pallady,

metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, program o zi cu o zi. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com 1283. Manichiurista - experienta minim 2 ani, coafeza, frizer angajeaza cu procent, eventual portofoliu de clienti, Salon zona Crangasi. Inchiriem urmatoarele posturi: frizer, coafor, manichiura. (0721.532.250

1284. Manichiurista cu experienta si in unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422 1285. Manichiurista pasionata de aceasta meserie, la salon situat in zona Obor. Iti oferim super conditii. Vino si tu. Suna-ne la: (0725.449.595 1286. Manichiurista pedichiurista cu experienta angajam pentru salon zona Militari; (0723.312.856 1287. Manichiurista si coafeza Salon din Blv. Lacul Tei angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta si dorinta de dezvoltare. Oferim salariu fix, procent si conditii de lucru deosebite. Cautam si oferim seriozitate si stabilitate; (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro 1288. Manichiurista si coafeza, angajez

urgent, Auchan Berceni; (0721.990.720

1289. Manichiurista si cosmeticiana Salon nou sectorul 2, angajez manichiurista, manichiura clasica si unghii false, cosmeticiana (avantaj tatoo sprancene) experienta minim 2 ani, salariu negociabil, (0763.635.074/ 0766.569.283 1290. Manichiurista, Pastel Studio angajeaza manichiurista/ tehnician unghii false pentru salon de infrumusetare in sectorul 2, Sos. Pantelimon, nr. 255 , zona Delfinului, . (0724.222.614 1291. Manichiurista, pedichiurista cu sau fara experienta in sectorul 3 pt. salon coafura cu clientela formata, zona Diham, (0740.060.708 1292. Manichiurista, pentru salon, zona

Titan (strand); (0722.211.105

1293. Manichiurista, Rua Beleza Studio

angajeaza manichiurista, manichiura, pedichiura clasice, semipermanente si gel. 1.500 L; (0767.807.802 voineabeatrice@ymail.com 1294. Manichiurista, salon cu vad angajeaza manichiurista cu experienta unghi cu gel si oja semi. Salariu atractiv (0761.828.486/ 0721.534.374 neludima74@gmail.com 1295. Manichiurista, vad vechi, salariu fix sau procent; (0764.692.929 1296. Manichiurista, Crangasi, unghii

false, cosmeticiana, coafeza, salon cu vad, foarte urgent; (0760.342.240

1249. Lucratori comerciali cu sau fara experienta, in parcul Oraselul Copiilor din sectorul 4, cer si ofer seriozitate, mai multe detalii la telefon (0721.552.353 Alexandrualexandru87@yahoo.com 1250. Lucratori comerciali in depozit cu sau fara experienta. Accesorii si feronerie mobiler, zona Petre Ispirescu. Angajare cu carte munca, perioada nedeterminata, bonuri de masa; (0728.420.054/ 021.423.28.45 office@gelutrade.com www.gelutrade.com 1251. Lucratori comerciali in mall Veran-

da Obor. Trimiteti Cv sau date de contact (nume, prenume, varsta si numar de telefon) la mail cu mesajul mall Veranda Obor. recrutare@peeraj.ro 1252. Lucratori comerciali Mega Image Shop&Go Chiajna. Angajam lucratori comerciali Mega Image Shop&Go cu sau fara experienta. Magazinul este in Chiajna. Se lucreaza in ture de 8 h. Atmosfera minunata. Salariul porneste de la 1500 lei, 1.500 L; (0732.752.011 Gabrielaesparza9@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

16 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCŠ1334. Maseuze cu sau fara experienta angajaza salon masaj erotic de lux din Bucuresti, zona centrala - Piata Unirii, contract de munca, salariu motivant, bonusuri, echipa tân?ra, oferim cursuri de specializare, 1.500 {; (0758.063.750/ 0748.021.660 Contact@vip-obsesaion.ro 1335. Maseuze Te invitam sa te alaturi

echipei noastre de elita ! Cea mai buna alegere pentru venituri excelente. Iti oferim un mediu de lucru profesional, contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata. Aplica acum www.monamour-masaj.ro/angajari (0732.889.966 1336. Masinist tipografie MegaPress Holdings angajeaza masinisti si ajutor masinist. Salariul intre 3200-6000 Lei + bonus in functie de performante (021.461.08.10 jeni@megapress.ro

1297. Manichiurista, pedichiurista

Salon de infrumusetare situat in zona Dristor, sector 3, cu o vechime de 12 ani angajam manichiurista/ tehnician unghii. Oferim carte de munca, salariu fix +procent atractiv, clientela formata, 1 L; (0722.452.600/ 0722.452.600 palermaria@ymail.com 1298. MANICHIURISTA, PEDICHIURISTA, TEHNICIAN UNGHII. ACS BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA PENTRU SALON IN SECTORUL 2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS BEAUTY EXPERT. WWW.ACSBEAUTYEXPERT.CO M (0721.121.261 1299. Manichiurista. Salon vad format

angajeaza manichiurista- unghii gel, cosmeticiana- machiaj; (0745.186.925/ 0720.605.668

1300. Manipulant bagaje, personal pen-

tru incarcare, descarcare bagaje Aeroport Otopeni. Salariu 1400 net (de inceput), bonuri de masa (300 lei) si 300 lei sub forma de bonuri combustibil, 2.000 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro

1301. Manipulant cu permis categoria D,

personal pentru deservire pe aeroportul Otopeni. Salariul de inceput 1600 net, 300 lei bonuri combustibil, bonuri de masa (300 lei). Program in ture de la 5.00 am si de la 10.00 am; 2.100 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1302. Manipulant depozit suntem cel mai mare magazin online de obiecte sanitare. Atributiile angajatului vor fi: receptie marfa, ambalare, manipulare, program luni-vineri 9:00-18,00 salariul net: 1600 RON + bonuri masa; 1.800 L; (021.212.30.10 razvan.dumitru@german-quality.ro 1303. Manipulant depozit(primitor-distribuitor) la Zarea pentru depozit produse finite, receptie marfa, pregatire comenzi, acte, aranjat marfa, operat in calculator. Sediul in sector 1, Bdul Bucurestii Noi nr.176, firma Zarea, la statia metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1304. Manipulant depozit, 1800 l si TM,

SC Domocare International SRL angajeaza personal pentru postul de manipulant depozit in conditii avantajoase. Zona CTParc Dragomiresti-Deal. Transportul asigurat. Relatii la telefon. 1.800 L; (0766.967.640

1305. Manipulant fabrica vopsea lavabi-

la angajam urgent barbati necalificati pentru fabrica de productie. Salariu: 1400 ron net+bonuri 200 ron+transport 100 ron. Program: 8 ore L-V/3 schimburi. Zona Cartier 23 August. Detalii la telefon; 1.600 L; (0733.409.308 1306. Manipulant marfa cerinte: respon-

sabilitate si eficienta, zona Morarilor (0755.221.050

1307. Manipulant marfa Firma cu activi-

tate in domeniul distributiei de bauturi angajeaza manipulant marfa; (0726.881.754

1308. Manipulant marfa pt. magazin si

depozit zona Obor- Colentina. Cerinte: tanar, disponibil, cu chef de munca; (021.252.41.31

1309. Manipulant marfa Cofetaria Alice

Piata Iancului, transporta si descarca produsele de cofetarie, receptioneaza marfurile de la furnizor, curata recipientii mari la masina de spalat, program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7. Detalii la telefon; 1.900 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 1310. Manipulant marfa depozit Program luni-vineri 9.00-18.00, Bucuresti, str. Preciziei 34B; (0738.979.952 irina.belibov@toolsworld.ro 1311. Manipulant marfa Parmalat(Santal) Tunari, angajez picker(manipulant) la fabrica de Santal din Com. Tunari. Atributii: pregatirea comenzilor, utilizarea lizei, scanare, infoliere. Salariu fix, prime, tichete masa, transport asigurat de la Obor; 1.680 L; (0720.072.659 1312. Manipulant marfa si lucrator com-

ercial pentru magazin Shop&Go sector 3 . Program 8 ore, doua ture , doua zile libere . Oferim asigurare medicala si transport pentru tura 2. Salariu negociabil in functie de experienta fiecarui candidat . (0765.655.114 cristian.matea@gmail.com 1313. Manipulant marfa, angajam per-

sonal care sa se ocupe cu manipularea produselor electronice si electrocasnice, program de luni-vineri, colectiv tanar, posibilitati de avansare, (0737.362.473 hr@depanero.ro 1314. Manipulant marfa, echipa Mandy

Foods isi mareste activitatea.Responsabilitati: incarca si descarca materii prime, materiale si produse finite, stivuieste sau stocheaza materiale si produse, zona popesti - Glina (0753.021.361 recrutare@mandyfoods.ro

1315. Manipulant marfa, firma cu sediul

in Afumati angajam baiat manipulant marfuri pentru depozit,asiguram transport de la Colentina; (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com 1316. Manipulant marfa, transport gratu-

it de la metrou Preciziei, salariu fix + beneficii = 1700-1900 lei net / luna.Locatia Chiajna, se lucreaza in 2 ture; (0740.058.466 1317. Manipulant marfa, zona Vitan, pentru centru de productie in Bucuresti, zona Vitan. Activitati de incarcare-descarcare. Program de luni-vineri 08:00-17:00, cim pe perioada nedeterminata, o masa zi; (0785.405.645 1318. Manipulant marfuri receptionarea

marfii, verificare cantitativa si calitativa, sortare, aranjare produse, pregatirea comenzilor pentru livrare, manipulare, incarcare descarcare marfa la raft; (0726.764.169 cristi.florea@carpartstuning.com 1319. Manipulant marfuri, stivuitorist, reglor injectie Fabrica de productie angajeaza manipulant marfuri, stivuitorist pentru magazie, reglor mase plastice. Lucru in 2-3 schimburi, decont transport, tichete masa. Detalii la: (0372.740.824/ 0737.466.725

1356. Mecanic auto, minim 1 an experi-

enta; diploma de mecanic obligatoriu; varsta angajatului poate fi cuprinsa intre 25-45 de ani; 1357. Mecanic auto, salariu + comision

+bonuri masa. Ofer cazare. (0725.680.876 1358. Mecanic auto, salariu motivant (incepand de la 1.000 euro, in functie de experienta). Service-ul este in zona Costin Georgian. Detalii la telefon: (0723.816.676 smartautofix@gmail.com 1359. Mecanic auto, service auto anga-

jeaza mecanic cu experienta, salariu atractiv program 08:00-18:00 luni -vineri, service-ul este in zona Trapezului; 1 {; (0731.761.196/ 0765.514.282 office@conceptdrive.ro

1337. Masinista. Atelier de marochinarie, angajam masinista cu experienta, conditii avantajoase de salarizare. Acceptam si persoane care doresc reorientare profesionala care au notiuni minime in domeniu. (0772.071.247/ 0736.360.067

1360. Mecanic auto, electrician auto Sky Auto Service angajeaza mecanic si electrician auto cu experienta. Adresa: str. Sergent C-tin Moise nr. 5C, sector 6. (0751.120.121/ 0751.102.020 office@skyautoservice.ro

1338. Masiniste in confectii dama pe produs cap coada, sau pe operatii, sect. 2, salariu foarte bun; (0744.672.670

1361. Mecanic camioane, electrician auto si pompagiu beton. (0734.525.448

1339. Masiniste in triplok si liniara, atel-

ier croitorie angajeaza masiniste in triplok si liniara. Salariu motivant, carte de munca, program de 8 ore. Atelierul este situat in zona Baicului, sector 2, (0767.734.066 1340. MECANIC masini si utilaje pentru

productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1341. MECANIC pentru reparatie si intretinere de stivuitoare. Locatia Bragadiru, jud. Ilfov. Pentru detalii sunati la nr. de tel., 3.500 L; (0784.293.112 mecanovalmar@yahoo.ca 1342. Mecanic salariu 3.000 ron net/150

h, Electrician auto salariu 2.800 ron net si Vulcanizator cu experienta angajeaza Reprezentanta Citroen/Suzuki; (021.461.01.66

1362. Mecanic fabrica intretinere/reparatii, angajam urgent mecanic pentru fabrica. Experienta este necesara pe un post similar. Program: L-V 12 ore, in schimburi. Salariu: 2000 NET, tichete de masa, sporuri, pachet produse; (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com 1363. Mecanic intretinere pentru statia de sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri, 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1364. Mecanic intretinere utilaje ambalare, intretinere masini de ambalat in industria alimentara, contract de munca, salariu atractiv, Voluntari. (0735.207.268 1365. Mecanic utilaje, pentru buldoexca-

vator JCB 3cx si Case este necesar permis de conducere categoria C sau TR. Salariu minim 3000 Lei. Punct de lucru Bragadiru, Ilfov. Pentru provincie asiguram cazare si utilitati gratis 3.000 L; (0735.377.400

1320. Manipulant si sofer C, cautam

personal zona Bucuresti. Program de lucru : in functie de postul ocupat. Salariul net :1400-2400 Lei. Pentru interviuri tel., 1.400 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com

1378. Menaj, 8 ore, Eroilor si Floreasca,

cautam doua doamne pt menajul a doua apartamente, unul situat in Floreasca si unul la Eroilor; program 8 ore/zi, de l-v; salariul 2000 de lei negociabil. 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

1379. Menajera caut menajera program 8 ore de luni pana vineri, casa la curte sectorul 3, salariu 2000 ron, doresc menaj complet si de calitate si calcat, (0722.219.204 1380. Menajera full time, Domenii,

2.800 L; (021.310.74.03

1381. Menajera pentru pensiune, cazare+ salariu, program 9,00-17,00, seriozitate; (0724.807.623 1382. Menajera tanara domnisoara/ doamna pt menaj usor casa domn 40 ani singur. Descriere, poze mail. Serioasa, discreta, deschisa, placuta. Posibil si studenta, 400 lei/ zi. Program 9-18.30 sau de seara. (0728.435.028 1383. Menajera cu experienta, 2

zile/ saptamana, Universitate, urgent; (021.310.74.03

1384. Menajera cu permis auto categoria

B si exp angajam menajera cu permis auto categoria B si experienta de sofat in Bucuresti. Program: L-V 8 h/zi (10:3018:30). Zona Zoo Baneasa/Iancu Nicolae. Salariu lunar: 2000lei. Menaj, gatit, insotit copii; 2.000 L; (0730.888.779 abacuus@yahoo.com 1385. Menajera cu program de 8 ore Doral Cleaning, angajeaza menajera cu experienta pentru spatii birouri cu scop de inlocuire a personalului responsabil pe locatie. Programul de lucru va fi de 8 ore, de luni pana vineri. 2.327 L; (0786.461.231 angajari@doral-cleaning.ro

1386. Menajera full time ptr casa in zona

Pipera daca locuiesti in apropiere de zona Pipera, esti serioasa si muncitoare, atunci ne poti suna ptr o proba. Familie cu 2 copiii, cautam o persoana devotata, atenta la detalii, spalat, calcat, menaj complet. (0762.608.708 Liliana.jurca1@gmail.com 1387. Menajera hotel, camerista, aparta-

mente regim hotelier in Bucuresti-P-ta Romana. Program: 10:00-16:00, 5 zile/saptamana; (0752.757.696 alina.ghimisi@gmail.com

1388. Menajera in sector 1, zona Damaroaia Familie serioasa cauta o doamna muncitoare, curata, energica, vesela, cinstita si sincera, responsabila, ordonata si nefumatoare care sa ne ajute in toate treburile casei. L-v/8 h. Tel. (0745.440.533/ 0741.969.095 cristina.popescu@qpas.ro

1322. Manipulant, incarcator-descarca-

1389. Menajera ingrijitoare copii in cadrul gradinitei Rose Mary Prelungirea Ghencea program 11-19.30. Se cere: seriozitate, experienta.CV pe email pentru selectie interviu (0747.179.897 gradinitarosemary@yahoo.ro

tor Nimfa Com, depozit de materiale de constructii. Depozitul se situeaza la intersectia centura cu Cheiul Dambovitei, comuna Glina (Lukoil de la pod Catelu). 1500-1800lei+bonuri de masa. Prime de sarbatori, (0729.006.625 office@tevilaminate.ro

1390. Menajera pentru firma din Bucuresti, angajam menajera cu experienta pentru firma din Bucuresti(luni-vineri 8 ore/zi). Sediul se afla intr-o vila, zona Ion Mihalache/Domenii. Beneficii: contract de munca,1200 lei (net); (0766.011.256

1321. Manipulant, 3 schimburi, 1276 net, beneficii, A1, Km 13. 1.276 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

1391. Menajera Popesti Leordeni, carte

1323. Manipulanti depozit. Angajam manipulanti depozit in Popesti Leordeni, incarcare/descarcare marfa, aranjare marfa in depozit. Oferim: tichete de masa, transport din localitatile invecinate (Frumusani, Vidra, Berceni, Sintesti, Oltenita etc.), prima de Craciun si Paste. Contract pe perioada nedeterminata intr-o companie de 20 de ani pe piata. Program L-V 7.0015.30. Salariu net 1.450 L; (0758.062.201

de munca, familie 2 persoane, locuim in Popesti Leordeni - casa, dorim menajera pe termen lung. program: l-v 9-18, iubitoare animale, carte de munca; (0722.219.569 cameliagc@yahoo.com 1392. Menajera prezentabila, pentru menaj usor si gatit, 3 zile/ saptamana, 4 ore/zi, salariu/ luna, 2.500 L; (0768.563.623

1393. Menajera sediu de birouri, Baneasa recrutam menajera pentru sediu de birouri in Baneasa, sector 1. Program de lucru: 8 ore/zi de luni pana vineri. Salariul net: 1700 lei. Programari telefonic sau trimite CV si te vom contacta noi; 1.700 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1324. Manipulanti marfa angajeaza

SC Azad Enterprises SRL. Punct de lucru zona Obor; (0746.111.124 1325. Manipulanti marfa, necalificati depozit, urgent barbati pentru pregatire marfa in depozit. Salariu net: 1450 ron, bonuri de masa 250 ron. Program: in 2 schimburi/ luni-vineri. Punct de lucru: zona sector 6, Militari 1.450 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 1326. Manipulanti marfuri. Sport Vision Electric&Lighting, depozit produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616 la tel. sau email; (0748.880.824/ 0745.968.910 alina@spotvisionelectric.ro 1327. Manipulanti si ambalatori pentru depozit cosmetice Popesti-Leordeni. Program in 2 schimburi: 06-14; 14-22. Salariu net 1250 Lei + bonuri 9,57 Lei. Transport asigurat. Detalii la tel. 1.250 L; (0771.560.369 office@a1-recruitment.ro 1328. MANIPULAT MARFA Companie romano-olandeza angajeaza MANIPULAT MARFA (0724.566.520

MARKET COMERT ALIMENTAR ZONA SALAJAN, SECTOR 3 ANGAJAM FETE LUCRATOARE COMERCIALE SI CASIERE CU EXPERIENTA, SALARIU ATRACTIV. RELATII LA TELEFON; (0720.051.025 1329.

1330. Marochiner si masinista cu experi-

enta pentru atelier de marochinarie. Conditii avantajoase de salarizare. Acceptam persoane care doresc reorientare profesionala, salariu fix; (0772.071.247 1331. Maseuri profesionisti. Cabinet

Nutritie, Masaj si Beauty (Stefan cel Mare) angajeaza, aspect ingrijit, personalitate placuta; (0723.522.403 felyiancu@yahoo.com

1343. Mecanic auto cu experienta tehnica in reparatii si schimb piese auto multimarca. Calificare profesionala si experienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti. Salariu negociabil. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1344. Mecanic auto cu sau fara experi-

1366. Mecanic, angajam urgent pentru

fabrica bauturi. Salariu: 2000 net, bonuri de masa, sporuri. Program: 12 ore, in schimburi. Contract nedeterminat. Pentru detalii, sunati la numarul afisat (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com

enta, ofer salariu motivant intre 2000 si 2500 de lei. Se cere seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate. Vitan, Barzesti, (0767.855.628 nick.2111@yahoo.com

1367. Mecanic, service auto multimarca

1345. Mecanic auto Firma de constructii,

mecanic pentru utilaje de ridicat (stivuitoare, transpaleti).SC Mecano Valmar SRL; 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro

angajeaza mecanic auto cu experienta, permis auto cat. B, pentru reparatii si intretinere a autovehiculelor si utilajelor din dotarea societatii. Salariu motivant. Tel: (0746.294.414 ovv.multiconsult@gmail.com

zona Piata Chibrit angajeaza mecanic; (0736.362.001 1368. Mecanic, ajutor mecanic, electro-

1369. Mecanic, electrician auto cu expe-

pentru reparatii autoturisme si autocamioane. Experienta sau specializarea reprezinta un avantaj; (0727.348.104 iulian.raduta@nemoexpres.ro

rienta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.500 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro

1347. Mecanic auto pentru service roti,

1370. Mecanic, electrician camioane,

1346. Mecanic auto pentru intretinere ?i

cu experienta, sector 1, bd. Ion Mihalache, salariu, 3.500 L; (0784.339.160/ 0784.339.160 1348. Mecanic Auto S.C. Saf Speed Car

S.R.L angajeaza mecanic auto. Candidatul ideal trebuie sa posede cunostinte solide de mecanica auto. Se asigura conditii modern de lucru si pachet de beneficii motivant. (0721.578.288 office@speedcar.ro 1349. Mecanic auto Bosch Car Service

angajam mecanic si electrician camioane si utilaje. Posibilitate cursuri specializare. Salariu atractiv; (0722.333.733 ruxandra.bejinariu@unimog-service.ro 1371. Mecanic, lacatus, electrician, electronist MegaPress Holdings angajeaza mecanic, lacatus, electrician, electronist cu sau fara experienta in tipografie. Salariul motivant: 3.500 - 5.000 Lei + bonus functie de performante (021.461.08.10 jeni@megapress.ro

de remodelare corporala, Zona Unirii, conditii deosebite, rog seriozitate; (0726.105.995 negulici_albina@yahoo.com

Pipera, angajam mecanic cu experienta de minim 3 ani pt. Trendo Automotive, reprezentanta Bosch Car Service Pipera, salarizarea neta este intre 2.200-3.500 L, in functie de nivelul de calificare profesionala; 3.500 L; (0724.505.551 dan.necula@trendo.ro

1372. Mecanici societate de constructii angajeaza mecanici reparatii si intretinere auto si utilaje. Solicitam seriozitate si vechime in munca min.3 ani. Rel.L-V, in intervalul orar 8.00 - 16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro

1333. Maseuza pentru salon de remode-

1350. Mecanic auto cu experienta serv-

1373. Mecanici auto cu experienta pen-

1332. Maseuza cu eperienta pentru salon

lare corporala Salon in sectorul 1 Piata Victorieiangajeaza maseuza remodelare corporala vacuum, cavitatie, lipolaser, presoterapie, electrostimulare si tunel cu laser. (0755.963.193 bodysafevictoriei@yahoo.com

ice auto, angajeaza mecanic auto cu experienta (camioane, turisme), in Str. Prelungirea Ghencea nr. 185, salariu avantajos (0769.633.358 gadintretinere@gmail.com

1351. Mecanic auto cu experienta, pentru service auto multimarca in sector 4 Bucuresti (021.460.33.61/ 0744.661.106 1352. Mecanic auto în comuna Ciol-

pani, jude?ul Ilfov, ofer un salariu atractiv. Pentru mai multe detalii sunati; (0760.838.996 Alinutzamaria58@yahoo.com 1353. Mecanic auto multimarca, mecanic

auto cu experienta in schimbare de distributii, ambreiaje geometrie, testare computerizata, suspensii, inlocuire esapamente, vulcanizare la SC Anda Trading SRL, in str. Apusului 65 sector 6 (0722.535.303 azonic2011@gmail.com 1354. Mecanic auto service reparatii turbosuflante Service auto reparatii turbosuflante angajam mecanic auto (mecanica usoara, demontat, remontat ansamblu turbosuflanta si anexe, revizie)Cautam o persoana dinamica cu experienta in domeniul auto, (0731.609.338 alex@avdturbo.ro 1355. Mecanic auto, conditii avanta-

joase, salariu 3000 Lei, cu procent la incasari zona sector 3 Theodor Pallady, metrou Anghel Saligny, contact tel. (0722.653.393 autoagusta@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1394. Menajera sediu de birouri, Otopeni, angajam menajera pentru sediu de birouri. Program de lucru: 8 ore/zi de luni pana vineri. Salariul lunar net: 12001300 lei, tichete de masa, servicii medicale private; 1.400 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1395. Menajera, cautam doamna serioasa, pe postul de menajera pentru o familie cu doi copii, cu program de lucru de luni pana vineri in intervalul orar 09:3017:30, in zona Pipera. Oferim conditii de munca deosebite (021.539.79.53 office@phoenixventures.eu 1396. Menajera, vila, 6 h/zi, L-V sau 8h/ L-Mi-V, serioasa, muncitoare, cu experienta, menaj, spalat, calcat, aprovizionare. Zona Auchan Titan, aspect fizic placut. SMS sau WhatsApp cu detalii, 1.500 L; (0728.392.129 1397. Menajera, ajutor in casa, zona

Petre Ispirescu, caut doamna care sa ma ajute cu treburile zilnice in casa: curatenie, gatit, ajutor la nevoie cu copiii.Cerinte: nefumatoare, sa vorbeasca corect.Program de lucru: 09:00-19:00 L-V (0733.523.660 ioanacismigiu@yahoo.com 1398. Menajera, camerista, hotel 3 stele in sectorul 6. Salariu negociabil de la 1.350 pana la 2.000 lei pe luna, in functie de orele lucrate. Experienta non necesara 2.000 L; (0721.211.268/ 0760.399.191 1399. Menajera- zona Straulesti (Bucuresti). Angajez menajera, doamna serioasa, cu simtul raspunderii, pentru menaj imobil in Straulesti. Salariu atractiv, transport asigurat +alte beneficii. Program: 07:30-15:30 de luni pana vineri; (0733.663.316 1400. MENAJERE cu forme legale, per-

sonal de curatenie pentru birouri, case, interventii. Cautam persoane serioase pentru colaborare pe termen lung; 1.500 L; (0745.526.682 office@echipadecuratenie.ro 1401. Menajere pentru curatenie aparta-

mente, salariu lunar 1.600 lei, urgent; (0722.209.880

1402. Menajere / cameriste, angajam

tru service autorizat multimarca. Pachet salarial atractiv (3.000-4.000 lei in functie de experienta). Posibilitate de avansare. 4.000 L; (0722.416.512/ 0730.343.389 office@erc-auto.ro

doamne si domnisoare serioase si muncitoare pentru efectuarea curateniei in zona Dristor. Oferim program de lucru flexibil, mediu de lucru placut, seriozitate si plata salariului la timp; (0726.935.405

1374. Mecanici intretinere si reparatii utilaje, producator de biscuiti si napolitane angajeaza pentru fabrica din Popesti-Leordeni. Salariu motivant + bonuri de masa. Se asigura transportul. Experienta in domeniu (0727.226.302

1403. Menajere, suntem o companie de

1375. Mecanici linie imbuteliere Bucuresti, urgent personal calificat barbati, salariu 1.800-2.500 lei, bonuri de masa, transport asigurat, program luni-vineri, contract nedeterminat. Detalii la telefon (0725.477.438 1376. Medic veterinar pentru clinica vet-

erinara Biovet, angajam urgent medic veterinar cu experienta practica in domeniul animalelor de companie .Clinica este situata in zona Mall Afi Cotroceni . Cv la resurse.umane@biovet-impex.ro. (0746.768.173 resurse.umane@biovetimpex.ro 1377. Medic, farmacist veterinar Farmacia veterinara ZooMax isi mareste echipa, angajam medic veterinar sau farmacist veterinar, (0768.899.912 lazaralexandruioan@yahoo.com

1407. Mester, tehnolog pentru Fabrica de

confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93

1408. Metropolitan Residence angajam

agenti imobiliari cu experienta. Cerinte: abilitati operare PC, orientare catre client, orientare catre rezultate, abilitatea de a lucra in echipa. Abilitati de comunicare, negociere, vanzare, organizare. CV pe mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

1409. Modelatoare covrigi pentru covri-

garie din zona Doamna Ghica, numai cu experienta. Urgent. (0722.585.808

1410. Modelatoare covrigi, Patiseria Tismana, zona Colentina- Fundeni, angajeaza modelatoare covrigi. Program lucru: Luni-Vineri 06.00-16.30, Sam. si Dum. liber. Salariu: 2.500 lei. Relatii tel; 2.500 L; (0734.378.436 1411. Modelator covrigi Patiserie angajam modelator covrigi cu experienta, program 1 zi/1 zi, de la 05.30 la 19.00 salariul 1800 lei mana, 1.800 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com 1412. Modelator covrigi, cu experienta, pt. patiserie zona Stefan cel Mare, program 1zi/1zi de la 5:30 la 19:30, 2.000 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com 1413. Modelator covrigi, gogosi, urgent,

cu experienta pentru locatia din Afi Cotroceni sector 6 program o zi cu o zi de la 8:00-20:00 se ofera salariu atractiv, prime, bonus, pentru detalii va rog sunati (0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com 1414. Modelator, vanzator. Covrigaria Petru angajeaza modelatoare covrigi si vanzatoare cu sau fara experienta pentru punctul de lucru din Bucuresti, Piata Timpuri Noi, salariu atractiv. Detalii la tel. 1.500 L; (0768.199.199 office.springleader@gmail.com 1415. Modele de top la Best Studios. vrei

un job cu venituri garantate de minim 1.000 dolari pe luna? job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in bucuresti si zeci de beneficii financiare. servicii gratuite de infrumusetare. loc de munca legal, confidential, serios. training gratuit, castiguri din prima zi. suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.beststudio.ro (0730.752.752 www.beststudios.ro 1416. Modele online Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de euro? Devino acom model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100 % legal. www.fetish-world.ro; 3.000 $; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 1417. Modele online, Comisioane avanta-

joase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei, iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 1418. Modele online, esti comunicativa, Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 1419. Mon Cher Decebal, angajeaza bucatari, ajutori de bucatari, ospatari si femeie la vase; (0722.232.220

1420. Montator cu experienta. Permis de

conducere cat. B Pentru detalii sunati la tel. (0758.068.843 office@lamaison.ro

1421. Montator SC Confort System angajeaza montator copertine, rulouri transparente, pergole lemn, program L-V, salariu atractiv, punct de lucru Sos Morarilor Nr 1 Bucuresti sector 2 (in incinta Postavariei Romane); (0751.221.981 office@confortsystem.ro 1422. Montator biciclete, salariu

atractiv, zona Vitan Barzesti; (0745.099.708

1423. Montator electronist cu experienta usi industriale, usi garaj, bariere, automatizari porti. Pachet salarial atractiv. Cerem si oferim seriozitate maxima. Pentru detalii sunati la tel (0741.117.722/ 0741.118.822/ 0746.155.566 silviadan@usiautomatizate.ro 1424. Montator mobila asigura transportul si montajul mobilierului la sediul clientului, cunostinte de baza in montarea mobilei sunt obligatorii, salariu minim 2.000 lei net, detinerea permisului auto constituie avantaj, 2.000 L; (0735.533.004 1425. Montator mobila asigura transportul si montajul mobilierului la sediul clientului, cunostinte de baza in montarea mobilei sunt obligatorii, salariu minim 2.000 lei net, detinerea permisului auto constituie avantaj; 2.000 L; (0735.533.004 1426. Montator parbrize auto, salariu

atractiv + comision 4.000 L; (0722.749.809 angarajiparbrize@gmail.com

1427. Montator partitii sticla - calificati /

necalificati angajam montatori cu Âsau fara experienta iÂn domeniul compartimeÂntarilor de sticla. MÂontaj pereti de sticla, usi metalice, usi sticla, usi lemn. Salariu 1.800-2.800, in functie de experienta; (0786.124.787/ 0732.055.800 virgil@smartestproiect.ro 1428. Montator partitii sticla, rigipsari Angajam montatori cu Âsau fara experienta iÂn domeniul compartimeÂntarilor de sticla, mÂontaj partitii sticla, usi metalice, usi sticla. Salariu 1.800-2.800, in functie de experienta. (0786.124.787/ 0732.055.800 1429. Montator subansamble angajam urgent pt. firma Stratum Enclosures. Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in 2 schimburi: 6,00-14,00/ 14,00-22,00. Relatii la tel.: (0729.925.035 1430. Montator subansamble, angajam montator subansamble. Auxitel Conect srl angajeaza montator subansamble; 1.800 L; (021.345.16.84/ 0726.140.343 cristina.manaila@auxitelconect.ro 1431. Montator tamplarie PVC cu experi-

enta si permis de conducere, muncitor necalificat, de preferat din sector 2-3, salariu motivant in functie de performante; (0741.098.711 1432. Montator usi de garaj si automatizari. Societate comerciala angajeaza montator usi de garaj si automatizari. Cerinte: permis de conducere cat. B, experienta in domeniu, cunostinte tehnice. Relatii la tel.: (0736.860.101/ 0765.652.925 1433. Montator, instalator, service aer

conditionat responsabilitati: efectueaza montaj, intretinere si service la echipamente de aer conditionat, este responsabil pentru echipamentele primite, sansa de a colabora pe termen nelimitat 3.400 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org 1434. Montatori gips carton, fatade

ventilate, fatade sandwich panel pt. firma constructii. Salariu de la 2.600 la 3.900 lei. Program de lucru 8 ore pe zi; (0733.931.974 1435. Montatori gresie faianta preferabil cunoasterea a cel putin 2 meserii, contract de munca, dispoibilitate deplasari in tara. CV la email (0745.003.715 petre.nelu@gmail.com 1436. Montatori mobila si tamplari PAL. Firma productie mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan), angajam tamplari PAL/ montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport RATB si Metrorex; (0723.667.880 1437. Montatori mobila si tamplari PAL. irma productie mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan), angajam tamplari PAL/ montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport RATB si Metrorex; (0723.667.880 1438. Montatori pardoseala flotanta angajam pentru Bucuresti muncitori calificati pentru montaj pardoseala flotanta. Salariu intre 2300 si 3000 ron in functie de experienta. 2.300 L; (0771.249.733 q2k_q2k@yahoo.com 1439. Montatori pardoseli, linoleum,

mocheta, tapet, parchet, sape, autonivelante, salariu 1.800 2.500 L, rog seriozitate; (0725.934.998 1440. Montatori pereti cortina, angajez cu contract de munca, muncitori, pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate. Se ofera un salariu intre 2200 - 3000 Lei, in functie de experienta. Mai multe detalii se ofera la telefon (0734.204.248 1441. Montatori tamplarie Al, pereti corti-

na, fatade si muncitori necalificati. Informatii la telefon, (0723.323.229 mimo@mimo.ro 1442. Montatori tigla metalica cu experienta pentru firma din Bucuresti, plata salariului la doua saptamani, fara intarzieri la plata, concediu de odihna anual, lucrari in Bucuresti, de lucru toata perioada anului. 3.500 L; (0723.153.211

Montatori usi lemn, muncitori calificati si necalificati angajeaza firma. (0722.123.669

1443.

1444. Motostivuitorist Societate comerciala cu sediul in Jilava, incinta Arteca Jilava, angajeaza motostivuitorist cu toate avizele la zi. (0761.092.633/ 0769.250.759 office@sare.ro

publicitate in cautarea unor doamne pentru curatenie/menajere care doresc sa se angajeze full time; (0725.555.557 hrbucharestlowe@mullenlowe.com

1404. Merchendaiser cu experienta in food pentru lanturile mari de magazine din Bucuresti. Se ofera salariu fix + bonus, masina, posibilitate de promovare. CV la email. www.melaz.ro 2.000 L; (0745.151.289 office@melaz.ro 1405. Meserias pentru intretinere restau-

rant Hashtag Pub este in cautare de mester pentru mentenanta/ intretinere restaurant. Program de lucru flexibil (5 zile pe saptamana). Salariu motivant si bonusuri. Mai multe detalii la telefon 1.400 L; (0751.157.297 office@hashtagpub.ro

1406. Meserias/zugrav hotel, hotel Fun-

nyTime din Calea Vitan nr 275, in apropriere de Auchan Vitan si autovit angajeaza meseriasi/zugravi pentru reparatii hoteliere, 8 ore pe zi , o zi libera pe saptamana intre 25 si 65 de ani, 2.000 L; (0720.313.151 Hotelfunnytime2009@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 martie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00/ 14.00-22.00.

Relatii la telefon 0729.925.035

1489. Muncitori calificati, necalificati. Angajam muncitori necalificati si calificati in constructii, in vederea montarii de pereti cortina si fatade ventilate din bond, trespa, eternit, etc. Oferim cazare; (0723.452.380

1511. Muncitori necalificati pentru societate comerciala din domeniul metalurgic, cu norma intreaga, cu posibilitatea calificarii la locul de munca. Oferim salariu motivant, transport si tichete de masa. (0732.155.855 cristi.ionescu@laromet.ro

1490. Muncitori calificati-necalificati mobila, oferim angajare cu contract de munca, salariu avantajos, program normal. Muncitori calificati si necalificati montare, manipulare mobilier PALFemeie de serviciu birou si hale, Pipera, Voluntari, (0756.389.234

1512. Muncitori necalificati (femei) pen-

1491. Muncitori calificati. Atelier incaltaminte angajeaza muncitori calificati, colectiv masa, masina talpuitori, finisatoare; (0733.455.949 1492. Muncitori constructii calificati si necalificati se ofera contract de munca, echipament protectie, Cazare gratuita un loc de munca serios cu salariu platit la timp si motivational 2.500 L; (0723.631.455 1493. Muncitori fabrica tamplarie PVC

1445. MUNCITOARE necalificate pentru

depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1446. Muncitoare calificate sau necalificate pentru sectia de cutii, masinist tipar offset pentru Heidelberg Sorm Z si stantator. (021.318.19.13/ 0744.787.614 1447. Muncitoare patiserie ardeleneasca fete, femei pentru o placintarie/patiserie ardeleneasca cu sau fara experienta. Salarizare motivanta. Localizare zona Unirea sau zona Victoriei (0744.891.862 1448. Muncitor 1 muncitor necalificat

pentru montaj parchet masiv/ laminat si 1 parchetar cu experienta minim 2 ani pentru montaj si raschetare parchet masiv, stratificat, trepte si balustrii din lemn masiv. 7 {; (0731.707.550 adriangrosu83@gmail.com 1449. Muncitor firma corpuri de iluminat

angajeaza muncitor pentru depozit, zona Voluntari-Ilfov, program de lucru L-V 0817, salariu 2000 ron, rog cv pe office@atas.ro. Telefon: (0768.633.974 cafer@atas.ro

1450. Muncitor pentru autoutilitara vidan-

ja (barbati). Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0755.112.226 office@soimiigs.ro

1468. Muncitor necalificat si sudor elec-

tric, angajam cu contract de munca legal pentru atelier mecanic pe Sos. Garii Catelu, zona Pantelimon. Relatii la tel. (0727.842.195/ 0722.224.646 1469. Muncitor necalificat tipografie,

MegaPressHoldings angajeaza muncitori necalificati pentru calificare masinisti. Salariul: 2200 Lei cu posibilitatea de a ajunge in maxim un an la 6000 Lei (021.461.08.10 jeni@megapress.ro 1470. Muncitor necalificat, ambalare panouri PAL, MDF, compozit, confectionare cutii, ajutor productie. Salariu net 1600 Lei. Punct de lucru pe Centura Bucurestiului, se asigura transport. Detalii la tel. (0733.882.160 andrei.floroiu@bruag.ch 1471. Muncitor necalificat, firma angajam necalificatii pentru constructii de instalatii electrice, cu sau fara experienta, program L-V, contract de munca, posibilitate de calificare. Mai multe detalii la telefon; (0729.204.995 1472. Muncitor necalificat, lucrator

depozit, manipulant marfa, incarcatordescarcator. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori legale, posibilitati de avansare in cadrul companiei. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com

(0725.363.824

1473. Muncitor necalificat, operator mecanic, producator de cosmetice, in Bucuresti, zona Berceni. Experienta minim 2 ani. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi. (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro

1452. Muncitor calificat productie publici-

1474. Muncitor pentru Electromagnetica

1451. Muncitor spatii verzi;

tara Pentru intretinere si productie firme luminoase in benzinarii. Se cere indemanare si lucru la inaltime pentru montaj si disponibilitate la deplasari. Calificarea se face la locul de munca. 2.100 L; (0722.225.024 1453. Muncitor calificat sau necalificat

tamplarie PVC, zona Sos. Chitilei; (0723.968.123

1454. Muncitor constructii pentru finisaje interiore, lucrari gips-carton, montaj gresie, faianta, parchet etc.; (0773.915.251 ivrelu@yahoo.com 1455. Muncitor cu carte de munca pentru firma instalatii si aer conditionat. Permisul constituie avantaj; (0784.883.995 1456. Muncitor cu permis, fabrica detergenti sector 3- angajeaza muncitor cu permis, coordonator productie, chimisti, automatist, electrician. CV la email. www.arcalux.ro (0723.666.441/ 0722.404.983 arcalux@yahoo.com 1457. Muncitor cunostiinte lacatuserie,

angajez muncitor cunostiinte lacatuserie, pentru confectii metalice inox - zona Viilor. Salariu in functie de experienta. Fabricatia in zona Chirigii - Sos. Viilor; (0721.922.902/ 0720.852.570 office@horeca-bucuresti.ro

1460. Muncitor necalificat angajam, cu

contract de munca, pentru intretinerea spatiilor verzi. Oferim asigurare de sanatate, salariu bun si tichete de masa de masa de 315 lei. Se lucreaza de luni pana vineri, 8 ore/zi. (021.318.91.77 hr@semaparc.ro

1461. Muncitor necalificat asamblare sau ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 7.00- 15.30. CV la email; (021.350.38.10 office@acp.ro 1462. Muncitor necalificat depozit Chitila

(Bucuresti) (0722.731.160 roxana.gusoi@comelectro.ro

1463. Muncitor necalificat pentru ai califi-

ca la firma noastra pentru job de matriter. Nefumator, disponibil program prelungit, ore suplimentare platite, o masa calda pe zi, sector 1 2.000 L; (0731.552.802 1464. Muncitor necalificat pentru

1497. Muncitori in constructii zugravi,

rigipsari, montatori gresie si faianta, montatori polistiren, decorativa, etc. (0740.276.503

1515. Muncitori necalificati in constructii

pentru firma din Bucuresti, plata salariului zilnica, se lucreaza la acoperisuri, zona Soseaua Giurgiului, program 08:18, nu asiguram cazare. 100 L; (0723.153.211 1516. Muncitori necalificati in constructii,

contract full-time, salariu brut 2919 lei, salariu net 2.000 lei (1.685 Lei + 315 Lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program L-V, 8-18, Auchan Militari 2.000 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1517. Muncitori necalificati pentru firma

constructii, firma constructii angajeaza zugravi, tencuitori, muncitori necalificati pentru Bucuresti si Ilfov. Se ofera contract de munca 8 ore/zi, salariu atractiv in functie de performante si tichete de masa; (0786.911.411 cristi@mullers.ro 1518. Muncitori necalificati, baieti pentru

munca la depozit in Voluntari, descarcat, incarcat marfa din si in masini. Contract de munca, salariu si comision in functie de munca prestata; (0720.795.533 1519. Muncitori necalificati, femei si barbati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu net 2000 pe luna + 2 mese/zi. 2.000 L; (0725.333.503

angajaza la hala industriala Mogosoaia muncitori cu carte de munca;salariu intre 4000 si 6000 lei. (021.224.01.17 1483. Muncitori urgent, zidari, zugravi si

meseriasi pentru placari polistiren, oferim cazare. (0720.056.060 1484. Muncitori calificati pentru

tamplarie PVC si aluminiu, sediu firma in sector 4; (0744.552.405/ 0740.255.741 1485. Muncitori calificati in constructii, Sc angajeaza muncitori calificati cu experienta in dulgherii, invelitori si mansarde la cheie. Salariu net 3000 Lei. Asiguram cazare. Tel. director tehnic; 3.000 L; (0744.304.636 1486. Muncitori calificati si necalificati in

constructii. Salariu cuprins intre 2.500 si 3.300 lei; (0723.254.038

1488. Muncitori calificati si necalificati, Societatea Eurocors Constructii AG angajeaza: sudor, lacatus, fierar betonist, dulgher, zidar, tamplar, instalator, electrician, sofer. Necalificati. Salariu negociabil. Rel. la tel. (0727.300.575 office@eurocors.ro

1487.

1537. Muncitori tamplarie PVC cu permis auto, cunostinte confectie/montaj tamplarie PVC. Salariu: de la 2000 ron - 2.500 ron. 2.500 L; (0728.859.699/ 0722.808.995 1538. Muncitori tamplarie PVC cu sau

fara experienta pentru fabrica tamplarie PVC Salariu atractiv. Zona Chiajna. Telefon (0722.808.995/ 0728.859.699 1539. Muncitori, ambalori, stivuitoristi. Conditii foarte bune de munca, instruire gratuita, salaraiu motivant, asiguram transport. Posibilitate de crestere profesionala; (0757.496.289 roman.croitor@laserprocessing.ro 1540. Muncitori, fabrica Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), motostivuitorist, sofer, inginer mecanic, mester extruder pt. mase plastice si ajutor. Adresa: Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4., (0742.244.271/ 021.890.33.02 1541. Muncitori, firma de constructii din Bucuresti, angajeaza dulgheri. Oferim cazare si salariu atractiv; (0744.216.189/ 0740.633.741 office.vaho@yahoo.com 1542. Muncitori. Firma tamplarie PVC

cu sediul in orasul Pantelimon angajam muncitori necalificati. Femei si barbati. Tel: (0759.019.910 1543. Muncitori. Societate de constructii angajeaza muncitori pentru placari cu poliestiren. Oferim cazare; (0766.869.247

ditionat, sofer persoana tanara, o minima experienta in domeniul tehnic apropiat. Capacitatea de a-si insusi cunostinte noI in montaj si service, salariul fiind in functie de cunostinte, Avantaj permis cat. B, 2.300 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org 1547. Necalificat, sapator gaze, pentru firma de gaze, se ofera carte de munca si transport. Rog seriozitate, 2.000 L; (0765.252.117 distrigazsan@gmail.com 1548. Necalificat. Adyra Construct angajeaza necalificat pentru ajutor instalator; (0764.409.917 1549. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0766.085.519

1478. Muncitor, montator, pentru societate comerciala zona Pantelimon Tuborg, permisul de conducere categoria B. constituie un avantaj (0722.555.557 jaluzele.net@gmail.com

1482. Muncitori SC Fibro Metals SRL

1536. Muncitori santier firma de constructii angajam personal in constructi, curatenie in santier, muncitori calificati si necalificati; (0767.880.590

1546. Necalificat, aj. montator aer con-

untari angajeaza muncitor cu sau fara permis cat. B, program 8.30-17.30, bonuri de masa, carte munca, echipament seriozitate. Calificare la locul de munca,castiguri suplimentare. 1.700 L; (0724.311.437/ 0724.311.437 comenzi@usi-porta.ro

cari in strainatate nu se percep nici un fel de comisioane. Rog seriozitate; 1 {; (0784.261.800

1535. Muncitori pt. intreti8nere spatii verzi si amenajari, necalificati curatenie santier; (0773.761.498

1545. Muncitori/ muncitoare angajam, necalificati pentru tamplarie, reconditionari, salariu motivant; (0744.683.004

1477. MUNCITOR, SC cu sediul in Vol-

1481. Muncitori in constructii pentru ple-

1534. Muncitori productie publicitara, tamplari angajam urgent pentru mai multe posturi: tamplar, productie publicitara. Punct de lucru Basarab, acces metrou, salariu atractiv . Rugam seriozitate si disponibilitate incepere lucru imediata. (0765.456.995/ 0730.592.792 office@optim4all.ro

tori in constructii. Salariu 120-150 Lei/zi si contract munca. Program 8-17 de L-V; (0734.711.833

angajeaza muncitor pentru depozit, zona Voluntari, judet Ilfov, program de l-v ora 08:17, salariu 2000 ron. Rog cv la adresa de mail, detalii la telefon. (0768.633.974 cafer@atas.ro

angajam muncitori pentru finisaje interioare si exterioare, se ofera cazare. Salariu atractiv. (0756.455.177

1533. Muncitori pentru montaj fatade din sticla. Angajam pentru Bucuresti muncitori calificati si necalificati pentru montaj fatade din sticla.Cerinte: seriozitate si lucru la inaltime.Salariu intre 2300 si 3000 RON in functie de experienta, (0740.340.973 Office.tiax@gmail.com

1544. Muncitori. SC angajeaza munci-

1476. Muncitor, firma corpuri de iluminat

1467. Muncitor necalificat si lucrator comercial Firma dana Prodcom family angajeaza muncitor necalificat si lucrator comercial, pentru detalii sunati la numarul de telefon intre orele 9:00-15:00 de luni pana vineri. (0786.278.268

tator materiale electrice, urgent. Depozit sos. Chitilei, sector 1, (0722.731.160 roxana.gusoi@comelectro.ro

1496. Muncitori in constructii firma serioasa, activitate din 1993, angajam muncitori calificati (rigipsar, faiantar, zugrav, dulgher) si necalificati in constructii, activitatea se desfasoara in Bucuresti Ilfov. (0734.651.945/ 0725.528.321 contact@profielements.ro

firma reciclare angajam muncitori necalificati in zonele Zetari, Oboga si Faur. Venit 1600 lei. Program luni-vineri, 8 ore/zi, contract de munca, disponibiilitate pt munca fizica; (0751.196.811 hr@twmanagement.ro

vulcanizare camioane Voluntari, angajeaza muncitor demontat/montat roti, program fix, loc de munca stabil, salariu+bonuri de masa. (0722.246.284 emil@lahorama.ro

1466. Muncitor necalificat zona Hala Traian, sector 3, Bucuresti, (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

1465. Muncitor necalificat pentru impor-

1495. Muncitori in constructii cautam muncitori in constructii: dulgheri, fierari, zidari, zugravi. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Pt. cei din provincie asiguram cazare. Pentru detalii suplimentare: Ing. Ene George; (0766.840.318 enegeorge88@yahoo.com

1514. Muncitori necalificati in Bucuresti,

1475. Muncitor vulcanizare camioane

Muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1600 lei net + bonuri de masa (300 de lei lunar). Relatii la telefon (0733.509.653

curatenie curtea interioara a fabricii, salariul 1500 lei+ tichete de masa, informatii la tel. (0732.672.654

1494. Muncitori finisaje in constructii Firma Elite Surface Systems angajeaza cu contract de munca in Bucuresti muncitori pentru finisaje in constructii.Telefon Izabela Manea. 2.200 L; (0724.000.108 izabela.manea@pardoseli-elite.ro

1513. Muncitori necalificati constructii finisaje cu disponibilitatea de a invata o meserie in domeniu. Salariu 90 -100 lei zi, program 8-18 sambata 8-15. urgent, Cazare pt. provincie, 2.000 L; (0746.131.889 construimresponsabil@gmail.com

Fire Electromagnetica Fire cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei, nr. 266-268, sector 5, angajeaza muncitori intretinere cladiri (zugrav, vopsitor); (0744.423.007

1479. MUNCITORI ANGAJAM MUNCITORI PENTRU MANIPU1458. MUNCITOR DEPOZIT/ LARE MARFA - STATIE ATELIER ZONA FUNDENI, ASIG- SORTARE. RELATII LA TELEURAM CAZARE, 2.100 L; FON: (0728.290.630 (0735.887.402 1480. Muncitori Firma de constructii 1459. Muncitor intretinere spatii verziterenuri sport, angajam muncitori amenajare si intretinere spatii verzi si terenuri de sport gazon natural si sintetic; 35 L; (0728.330.574/ 0723.542.755 office@hydroseeding.ro

Producator de tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati si necalificati (asiguram calificare la locul de munca); (0746.372.326

tru fabrica de articole din cauciuc, zona Pantelimon-Vergului. Program luni-vineri, 8-17. Actvitate usoara de montaj. Salariu: 1200 lei net, tichete masa, decont transport si bonus de productie 1.400 L; (0771.560.369

1550. Necalificati, instalatori, elec-

1498. Muncitori in constructii calificati, necalificati angajam cu contract de munca, cazare gratuita oferita de firma si echipament de munca muncitori pentru constructii interioare si exterioare. Se angajeaza cu forme legale pe o perioada nedeterminata 2.500 L; (0723.631.455 1499. Muncitori in constructii, angajam necalificati, rigipsari, zugravi, fierar-betonist, dulgheri si ingineri. Oferim cazare celor din provincie salariul este discutat fata in fata; (0736.423.565 Andrei.ciuraru85@icloud.com 1500. Muncitori in constructii, calificati si necalificati din Bucuresti si provincie, cu contract de munca, asigur cazare si transport. Salariu net incepand cu 1.800 Lei, in functie de performante. Relatii la tel. intre orele 9-17 (0770.852.194 saxonconstruct@gmail.com 1501. Muncitori in fabrica. Firma produc-

tie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale, tel. (0720.112.734 1502. Muncitori in fabrica. Firma produc-

tie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale, tel. (0720.112.734 1503. Muncitori in productie persoane

cu sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro 1504. Muncitori necalificati (2.600 net) si

electricieni (3.000 net), societatea angajeaza pentru lucrari instalatii electrice si sanitare Bucuresti; (0751.512.789 1505. Muncitori necalificati (barbati), pentru igienizare curte, fabrica - sector 6. Oferim tichete de masa si o masa calda, salariu in mana: 1.400 L; (0732.627.654 1506. Muncitori necalificati 80 lei

pe zi, plata saptamanal; (0775.342.991 1507. Muncitori necalificati angajam

urgent pentru depozit materiale de constructii, zona Militari- Rosu; (0726.586.912 1508. Muncitori necalificati in domeniul

electric, societate comerciala angajeaza, salariu motivant; (0746.360.516/ 0742.048.166 1509. Muncitori necalificati meseriasi si personal necalificat. Domeniul de activitate montarea tavanelor extensibile (0764.614.143/ 0767.166.820 olgaprotiuc@gmail.com 1510. Muncitori necalificati pentru califi-

care operatori dezinsectie. Cerinte obligatorii: studii medii, nefumatori, permis auto categoria B, domiciliul Bucuresti. Salariu net, 1.700 L; (0766.648.361

1520. Muncitori necalificati, fierari betonisti, dulgheri, lacatusi, rigips, zugrav, zidari, acceptam si echipe, nu asiguram cazare; (0724.138.837 1521. Muncitori necalificati, societate

comerciala cu activitate in productie mobilier din pal melaminat angajam persoane seriose dornice sa se alature colectivului nostru, salariu atractiv (0725.872.091 mabisvb@yahoo.com 1522. Muncitori necalificati, tipografie zona Fundeni angajeaza urgent muncitori necalificati, formare la locul de munca femei legatorie, barbati pentru manipulare marfa si supraveghere stante. Carte de munca, bonuri de masa; 1.600 L; (0724.660.827 1523. Muncitori necalificati, femei fabrica

talpi incaltaminte angajeaza muncitori necalificati, femei. program de lucru 0715.30. Zona Baicului/Pantelimon; (0788.262.725 1524. Muncitori necalificati, femei, sector 6, pentru fabrica de accesorii textile pentru autoturisme. Activitate usoara. Program de lucru: luni-vineri, 2 sch. 6-14.30, 12-8.30. Salariu net 1.150 lei, tichete de masa 15 lei, decont transport, 1.500 L; (031.005.14.99 1525. Muncitori necalificati, viitori tamplari, ucenicie Ai terminat scoala de ceva vreme si nu-ti gasesti locul. Esti muncitor, serios, dornic de a invata o meseria de tamplar mobila? Vino la Soemy intr-o ehipa noua pentru a vedea daca ti se potriveste. 1.600 L; (0758.074.005 contact@soemy.ro 1526. Muncitori necalificati. Cautam zilieri - castiguri intre 100-150 lei/zilnicVrei sa muncesti atunci cand ai timp si sa castigi zilnic intre 100 si 150 de lei? Detalii si inscrieri direct la numarul de telefon; (0738.749.656 1527. Muncitori necalificati. Cortina Development SRL angajeaza muncitori necalificati pentru punctele de lucru din Bucuresti si Prahova, pentru prelucrarea produselor de origine animala. Experienta nu este obligatorie. Oferim contract de munca, training. Cerem si oferim seriozitate. CV-uri la adresa de email, tel. contact: (0731.336.003 office@cortinadevelopment.ro 1528. Muncitori necalificati. Fabrica pro-

ductie alimentara sector 6 angajeaza muncitori necalificati. Informatii la tel. (0732.672.654 1529. Muncitori necalificati. Laborator de

cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam muncitori necalificati. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com 1530. Muncitori pardoseala flotanta.

Angajam pentru Bucuresti muncitori calificati si necalificati pentru montaj pardoseala flotanta.Salariu intre 2000 si 2800 RON in functie de experienta. Pentru cei din provincie oferim cazare. (0771.406.930 Office.tiax@gmail.com 1531. Muncitori pentru agricultura si lacatus mecanic, conditii avantajoase, pt. societate din Bucuresti; (021.492.04.38 1532. Muncitori pentru firma cu profil

sportiv; (021.211.33.44

17

tricieni Abstarelectric SRL. Angajam muncitori necalificati.Angajam muncitori calificati in instalatii electrice si sanitare.Pentru mai multe detalii ne puteti contacta telefonic la numarul: (0735.349.777 1551. Necalificati- muncitori pentru

angajare la firma Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41 1552. New Silkiss Spa SRL 33768871

angajeaza in Buftea menajera COR 911101 norma intreaga, conditii avantajoase; (0734.888.110 1553. Office Manager companie angajeaza Office Manager: cunostinte cat mai temeinice de contabilitate (primara), WinMentor – avantaj, cunostinte engleza, logistica, secretariat, administrare birou; sales@a-g-o.com 1554. Office manager, contabilitate primara, angajam back office manager, contabil, pentru restaurant. Cunostinte bune in utlizarea calc, Excel, contabilitate primara. Pachet salarial atractiv. CV: mirela.ilies@maxestate.ro (0721.360.898 1555. Om pt. ajutor gospodarie ofer

cazare masa, angajez om pt. ajutor gospodarie ofer cazare masa si un mic salariu. Preferam un om la varsta de 50-60 ani, fara locuinta; (0722.607.732/ 0760.280.330 1556. Operatoare pc, cautam o colega calma, vesela, comunicativa pentru operare pc (nu are importanta varsta) pentru o patiserie, in sector 5, Bucuresti. Program: L-V14-22, S14-21, salariu 1600 ron. Cunostinte medii Excel (0770.869.943 1557. OPERATOARE, casa de marcat,

fise magazie, stocuri, evidente contabile primare, depozit Voluntari, CV e-mail, detalii la telefon; (0720.795.533 kstoffice@yahoo.com

1558. Operator calculator, pentru casa de pariuri sportive zona Giulesti. Salariul 1800- 2000 lei/luna. (0733.046.070 1559. Operator casa de amanet.

Program flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0735.545.644 1560. Operator Firma dezinsectie si deratizare angajeaza operator. Obligatoriu permis cat B. Barbat sau femei cu sau fara experienta. (0731.017.224 mihai@3dderatizarecompleta.ro 1561. Operator Productie Publicitara Op

1566. Operator audio video Rin Grand

1585. Operator CSB abatorul Peris, langa Otopeni Pentru abatorul Peris cautam un operator calculator competent si motivat sa se alature echipei noastre. Sa detina cunostinte MS Office, MS Outlook, cunostinte sistem informatic CSB, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

1567. Operator calculator Magazin de materiale pentru instalatii sanitare angajeaza operator calculator. Constituie un avantaj: cunostinte minime de contabilitate primara si permis categoria B. (0741.141.025 office@cripal.ro

1586. Operator curatenie in Bucuresti, firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii - inlocuitor concedii, in toate sectoarele, perioada nedeterminata, program 8h/zi. Relatii la nr; (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

Hotel, instaleaza, manipuleaza echipamentele audio video si ofera asistenta tehnica in cadrul evenimentelor. Cerinte obligatorii: studii medii finalizate, cunostinte tehnice audio video, limba engleza mediu, (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1568. Operator calculator contabilitate primara intrari-iesiri, acte premergatoare contabilitatii.Experienta, lucru in programul de ctb Mentor (0751.873.793 gkpoilgroup@yahoo.com 1569. Operator calculator cu experienta

in notariat, operator calculator cu experienta notariala in redactarea actelor: contracte de vanzare, contracte de ipoteca, succesiuni, dezlipiri, alipiri, etc; (0733.017.907/ 021.230.44.41 secretariat@notariatomnia.com 1570. Operator calculator introducere si prelucrare activitate in servicii de curierat, atent la detalii, cunostinte Excel avansate, program 12-20. (021.252.00.46 office@bestcourier.ro 1571. Operator calculator pentru super-

market, Situat in sectorul 4, angajeaza operator calculator, experienta in domeniul retail constituie un avantaj, oportunitate majora de dezvoltare profesionala, colectiv tanar si dinamic, salariu motivant. (021.332.03.88/ 0725.563.362 1572. Operator calculator, Relatii la tel.

CV email: (021.326.55.96 fmmedident@hotmail.com

1573. Operator calculator/ pc/ facturare-

Voluntari, pentru depozit produse alimentare. Program L-V 08:00-17:00. Salariu atractiv+ bonuri masa+ telefon.Sarbatorile legale libere. Experienta pe post similarCv la email. Tel: (0746.240.220 onofreiadrian@senic.ro 1574. Operator call center angajam pen-

tru preluare comenzi pizza. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 1575. Operator call center (relatii cu cli-

entii), operator call center in telecomunicatii, relatii clienti program luni vineri 11.00-19.00 sambata 10.-14. Cerinte: studii medii, disponibilitate de lucru imediata, timbru vocal placut si rabdare; 1.500 L; (0761.463.095 serviciul13@yahoo.com 1576. Operator Call Center operator tele-

1587. operator debitare oxi-gaz si plas-

ma SC MAIRON GALATI SA - Bucuresti, angajeaza operator debitare oxi-gaz si plasmaCerinte:Studii medii absolvite; Cunostinte desen tehnic;Experienta in productie - domeniul debitarii cu oxigaz si plasma constituie avantaj (021.256.11.22 recrutare@mairon.ro 1588. Operator departament facturare, firma distributie operator departament facturare, firma distributie bauturi alcoolice platforma vest, Carrefour Militari, angajeaza operator PC departament facturare. Se ofera salariu motivant, transport din zona Pacii; 1.900 L; (021.410.92.57 angajari@karadistrib.ro 1589. Operator etichetare pentru masina automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1590. Operator executie lucrari, cu permis auto categoria B, angajeaza societate comerciala de prestari servicii dezinsectie; (0753.108.368 1591. Operator facturare (doua fete) in Dragonul Rosu (sa locuiasca aproape). Cunostinte de calculator, contabilitate primara, niruri, registru de casa 1500-2000 lei. Program Luni-Sambata, intre orele 0715; 1.500 L; (0764.872.707 bucuresti.kavamegastore@gmail.com 1592. Operator facturare pentru accesorii mobila si pal SC Decopal Exim SRL angajeaza operator facturare pentru vanzare accesorii mobila si pal melaminat cu experinta in domeniu, cunoasterea programului WinMentor constituie un avantaj sau programul SAGA. (+40745667788 maged.kharabit@decopal.ro 1593. Operator facturare Saga registru de casa, intrari marfuri, transfer marfuri, tiparire mandate postale. Salariu 1.500 Lei, zona Banu Manta, sector 1 1.500 L; (0762.948.362 ionelia.florea@outlook.com

fon oferim pachet salarial complet, bonusuri, program 8 h/zi, contract de munca pe perioada nedeterminata din prima zi. Sediul se afla in sectorul 5/ Prosper (0785.548.668 cosmin.andrei.bo@gmail.co,

1594. Operator facturare, responsabilitati: intocmire de facturi, receptie marfa, asezarea produselor in depozit, intocmire de rapoarte si situatii, retur facturi. Comenzi la furnizor. Program 8 ore + o ora pauza, L-V. Rahova; (0761.144.638

1577. Operator call center, companie multinationala angajeaza operator call center cu sau fara experienta pentru locatia de la metrou Aviatorilor, se ofera pregatire la locul de munca, program flexibil de 8 ore /zi, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

1595. Operator GPL, vanzator GPL. cu

OPERATOR CALL CENTER, COMPANIE MULTINATIONALA IN EXTINDERE DIN DOMENIUL FOOD DELIVERY ANGAJEAZA OPERATOR CALL CENTER PRELUARE COMENZI TELEFONICE, SALARIUL 1500- 1800 LEI, PROGRAM 8 ORE/ZI. CV LA MAIL, RELATII LA TELEFON, 1.800 L; (0799.831.111 CLAUDIA.PETRE @WISEBOX.RO 1578.

1579. Operator call center, full-time. Puteti trimite cv-ul la adresa de mail.Pers de contact: Anita Marculescu (de sunat in intervalul l-v orele 10:30 - 18:00) (0758.086.876 anita.marculescu@360insights.eu 1580. Operator call center, operator calculator Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 2100- 2300 lei, program 8 ore/zi. Relatii doar la telefon. (0738.665.421/ 0738.665.423 1581. Operator casa de pariuri sportive

Get’s Bet Program full time. Zona Pantelimon; (0760.920.005

1582. Operator CNC si programator lim-

baj Siemens operator strung CNC si programator limbaj Siemens cu G coduri si Fanuc. (0724.663.593

1583. Operator cnc, transparent design SRL angajeaza Operator CNC pentru prelucrare geam, preferabil cu experienta cnc sticla, oferim conditii de munca optime, contract de munca full time. Asteptam CV la office@transpare; (0721.241.412 office@transparentdesign.ro 1584. Operator comenzi, cautam opera-

tor comenzi care sa se alature echipei noastre; (0748.581.519 oana@ugatti.ro

sau fara atestat, 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

1596. Operator incarcator frontal, cu con-

tract, telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip Terex cu brat multifunctional, 12 m. Oferim o masa/zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503

1597. Operator inchirieri biciclete echipa IÂ’Velo cauta colegi pentru redeschiderea sezonului de pedalat din Bucuresticerinte: studii medii, cunostinte operare pc nivel mediu, persoana responsabila, dinamica,part time/full time. (0728.132.975 adrian.ghiocel88@greenrevolution.ro 1598. Operator injectie mase plas-

tice si reglor. Tel./ email; (0726.396.619 plugaru.nicolae@laser-tech.org

1599. Operator intretinere si activitati depozit Pentru unul dintre clientii nostri, o companie multinationala care activeaza in domeniul alimentarii aeronavelor cu combustibil; se vor efectua diverse activitati administrative; (0740.058.466 gabriela.cirnu@lugera.ro 1600. Operator linie emailare/vopsire, Transparent Design SRL angajeaza operator linie emailare/vopsire (Roller-Coater) pentru sticla plana, fabrica prelucrare geam, oferim conditii de munca optime, contract de munca full time; (0721.241.412 office@transparentdesign.ro 1601. Operator linie productie pentru Camp Medica Distribution. Programul este de 8 ore pe zi, de luni pana vineri. Persoanele interesate pot trimite CV pe adresa de email. (0730.522.337 office@camp.ro 1602. Operator linie productie mase plastice cerinte: absolvent minim 10 clase, experienta in fabrica. Program: ture 12/24 si 12/48 luni-duminica. Locatia Militari. Oferta: 1700 lei net+spor ore suplim+spor noapte+tichete de masa+decont Ratb. 3.000 L; (031.429.81.17 1603. Operator magazin online/coletator Responsabilitati: Preluare comenzi on line, telefonice/email. Furnizarea de informatii comerciale clientilor. Activitati de coletare / impachetare a produselor. (0755.044.515 bench.making@yahoo.com

Printer. Firma productie publicitara angajam operator printer format mare, zona Cora Pantelimon. Candidatul trebuie sa aiba cunostinte Corel Draw. Salarizare atractiva. (0721.688.769

1562. Operator Abkant si lacatus mecanic angajeaza firma EFD Induction din comuna Vidra, Ilfov. Conditii excelente. Interior 105. (021.332.19.48 1563. Operator amanet cu experienta,

angajez. (0721.070.679 antikgold2013@yahoo.com

1564. Operator amanet, amanet angajaza personal cu experienta in domeniu program in ture, oferim loc de munca stabil salariu + comision. CV + foto recenta la email orzainvest@gmail.com orzainvest@gmail.com 1565. Operator aparate cafea si bauturi angajam personal pentru aprovizionarea aparatelor de cafea si bauturi. Punctul de lucru il avem in incinta Aeroportului Otopeni. Masa asigurata si transport gratuit. Salariul 1800 lei, 1.800 L; (0731.770.849 razvan.vlad@ofresh.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

16 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1642. Ospatar pentru salon nunti, prefer-

abil din provincie. Oferim cazare. Acceptam incepatori. Locatia este in Saftica pe DN1, dupa aeroportul Otopeni. Program 5 cu 2 libere. www.salondumariage.ro (0769.901.090 mihalachereluflorin@gmail.com

1667. Ospatar, sofer, bucatar, ajutor bucatar, grataragiu, femeie la vase, femeie de serviciu, restaurant Maher angajeaza; (0724.939.913

1645. Ospatar sau picol, restaurant pe Calea 13 Septembrie, sector 5, cu vad si clientela formata angajam ospatar sau picol. Salariu net 1500 Ron. Programul este o zi cu o zi. Se face tips intre 100 si 250 Ron/zi 1.500 L; (0745.009.700

1668. Ospatar, spalator vase, bucatar, salariu atractiv echipa restaurantului nostru se mareste. Angajam personal dinamic pe posturile de ospatar, spalator vase, bucatar. Contacteaza-ne la nr de tel: zona Floreasca. (0755.211.909 agape.cuisine@yahoo.com

Elisa angajeaza bucatar (3000 lei salariu) si ospatari. Locatia se afla la 20 km de Bucuresti, iesirea Cora Pantelimon, DN3, 1 L; (0744.340.397

cavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941 1605. Operator pariuri sportive cu experi-

enta pt. Total Bet in sectorul 3, parc Pantelimon. Angajez vanzatoare pt magazin non-stop. Carte de munca, salariu brut 1900 Ron. Pt. detalii sunati la tel. 1.900 L; (0722.687.259 1606. Operator PC angajam in cadrul

unui cunoscut depozit specializat in asamblarea de generatoare. Locatie: Soseaua de Centura, Tunari. Program: 8:30 - 16:30. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1607. Operator PC program full time 8

ore. Cerinte: perioada de proba 1 saptamana, cunostinte medii microsoft (Word, Excel) disponibilitate pentru invatarea unui program specializat, 1.700 L; (0755.066.354 braconsdesign@gmail.com 1608. Operator PC sala internet cunos-

tinte: Windows, Office, activitati copycenter, engleza. Program non stop; (0771.229.236 1609. Operator PC, casa de pariuri

angajaza personal. Zona: Colentina, sect 2. Salariu: 1500. Program: l-d 10-21 (se lucreaza 2 cu 2), cerinte: cunostinte operare pc.Cv pe mail: safe_bet777@yahoo.ro 1.500 L; (0769.188.547 safe_bet777@yahoo.ro 1610. Operator PC. Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC- pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata, salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam cv-ul dumneavoastra la adresa de e-mail; hr@online-management.ro 1611. Operator polivalent supermarket

Oborm cautam persoane responsabile care doresc sa lucreze ca si operatori polivalenti in locatia noastra din Obor. Oferim: tichete de masa, asigurare de sanatate, etc. (0747.770.700 iucretu@auchan.ro 1612. Operator pompa beton angajez;

(0740.110.447

1623. Operator. Firma tamplarie PVC

angajeaza operatori cu experienta pentru sectie infoliere profile PVC. Salariu fix 4600 lei. Angajare pe baza de concurs. Tel: (0744.499.891

Operator. Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 1500- 1800 lei, program 8 ore/zi. CV la mail, relatii la telefon, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1624.

1625. Operatori angajam operatori cal-

culator cu sau fara experienta. Rugam CV la: amalia.trica@artgroup.ro. Relatii la telefon; (0741.043.638 amalia.trica@artgroup.ro 1626. Operatori la fabricarea biscuitilor pentru fabrica din Popesti-Leordeni. Se asigura transportul. Minim 10 clase. Experienta in domeniu constituie avantaj (0727.226.302

al calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro

1628. Operatori masina roluit ambalatori

muncitori necalificati. Oferim venituri cuprinse intre 1300-1600 Ron + tichete de masadetalii tel. (0786.222.000 1629. Operatori pentru casa pariuri, pe

bulevardul Lacul Tei. Program doua zile cu doua libere, pachet salarial atractiv, pregatire profesionala gratuita (0728.006.880 bergheauamaria@yahoo.com 1630. Operatori productie in cadrul unei

importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, Sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1631. Operatori productie in cadrul unei importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1632. Operatori productie PepsiCO

Romania angajeaza pentru fabrica din Dragomiresti, transport asigurat, program in schimburi (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com

1614. Operator preparare sandwichuri pentru Benzinaria Mol Otopeni (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

1633. Operatori productie, in fabrica, Angajam personal cu experienta in productie, industrial, cu citire si interpretare desen tehnic. Program 3 schimburi, transport asigurat de la Unirii; salariu: 1800 Lei net + tichete + bonus (0729.800.076

Fundeni angajeaza operator productie, experienta nu este obligatorie, minim 8 clase, contract nedeterminata, 1600 bonuri de masa incluse, 1.600 L; (0724.660.827

1616. Operator sala jocuri, Las Vegas

Games Bucuresti sect 2. Angajam fete cu/fara experienta pentru postul de supraveghetor/operator sala jocuri. Cv.-uri la adresa de e-mail: Anna09994@gmail.com (0765.657.235 Anna09994@gmail.com

1647. Ospatar si femeie la vase Bistro Restaurant cu specific muzical angajeaza ospatar si femeie la vase, oferim un mediu de lucru placut si transpost la sfarsitul programului. Info la tel: 1.400 L; (0752.206.746 office@jazzbook.ro

1649. Ospatar si ospatarita aspect placut

1671. Ospatari Jack’s Pub angajeaza ospatari fete/baieti cu experienta pentru locatie din centru vechi. Pachet salarial atractiv. Program 2/2. Pentru interviu zilnic dupa ora 15.00 str. Lipscani nr. 45, (0749.772.974 dediucris@yahoo.com

rant Belviso centrul vechi angajam urgent ospatar cu experienta 1200 lei net si femeie la vase 1800 lei net. Program 2 zile cu 2 zile libere. Sunati pentru interviu; 1.200 L; (0723.693.149 si seriozitate. Restaurantul se afla in zona Baba Novac, (0722.218.487/ 021.324.23.87 pizza_gili@yahoo.com

1650. Ospatar zona centrala, ospatar restaurant zona centrala (Unirii sau Universitate), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

italienesc. Detalii la tel. (0785.225.000

jocuri in zona Piata Alba Iulia. Program 2/2. Asteptam CV la adresa de email. Program zi/noapte. 1.200 L; (0765.932.247/ 0763.110.110 neacsu.raluca89@yahoo.com

1634. OPERATORI, calculator Firma serioasa angajam cu sau fara experienta. Salariul se va negocia in urma interviul angajam si personal pt . prelucrarea cheilor si copiere; (0785.640.640 1635. Operatori-muncitori productie

1653. Ospatar, restaurant Bolta Rece,

Bucuresti sector 1, angajeaza ospatar, experienta minim 5 ani, contract de munca, tips zilnic (0722.527.077 boltarece@gmail.com

rant zona P-ta Domenii, angajam ajutor ospatar, pachet salarial avantajos, program agreat impreuna cu colectivul, masa si transport asigurate.Daca esti student te asteptam. Trimite CV; (0749.114.667 barka.saffron@gmail.com

1638. Ospatar Restaurant La Cocosatu,

1658. Ospatar, ajutor ospatar si spalator

program l-v 9.00-18.00, salariu 1400 net+bonusuri, zona unirea, central, cunoasterea produselor naturiste si cosmetice avantaj. (0723.531.268 claudiu.elixir@yahoo.com

1675. Ospatari pt. restaurant cu specific 1676. Ospatari Restaurant angajeaza

osp?tari cu si fara experienta, salariu atractiv. (0722.597.816 claudiughitiu@yahoo.com

zona centrala. Informatii intre 9 -17. CV in mail; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 1637. Ospatar Ne marim putin echipa.

angajeaza ospatari, salariul 1500 lei, o masa, pentru alte detalii va rog sa sunati la nr. de telefon. 1.500 L; (0736.445.737

1639. Ospatar cu experienta, restaurant Dream Drumul Taberei angajeaza ospatar cu experienta, program full time; (0749.911.202 1640. Ospatar cu experienta, restaurant

in sectorul 2. Te asteptam in echipa; (0769.077.022

1641. Ospatar livrator angajam pentru cantina in incinta TVR. Program de lucru: luni - vineri 08:30 - 17:00 1.300 L; (0723.793.620 office@bunbun.ro 1643. Ospatar restaurant the Embassy,

salariul lunar cu tips in jur de 3000-3500 lei.Program o zi cu o zi; 3.500 L; (0733.500.300

1691. Ospatari, ospatarite, barmani cu experienta pentru restaurant cu vechime in Magurele, Ilfov, program flexibil salariul motivant, masa calda zilnic, echipa tanara si dinamica (0723.580.658 La_crama@yahoo.ro 1692. Ospatari, restaurant cu sediul in Drumul Taberei angajeaza ospatarite aspect fizic placut cu sau fara experienta din provincie. Se asigura salariu motivant, contract de munca, cazare, masa. Rugam seriozitate; 1.800 L; (0757.577.025 gadrestaurant@yahoo.com 1693. Ospatari, ajutor ospatari, ajutor bucatar, femei la vase, barmani, bucatari pentru Restaurant Medieval din Centrul Istoric Bucuresti; (0753.416.744 1694. Ospatari, ajutori ospatari pentru Greek Taverna mall Baneasa, in conditii de munca foarte bune, salariu +tipsuri motivante. (0768.494.450 1695. Ospatari, barmani, restaurant din

zona centrala angajeaza ospatari si barmani cu experienta de minim 6 luni in domeniu. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate (0721.102.101 cv@perfecthoreca.ro

1696. Ospatari, picoli, personal bucatarie, bucatarie rece - salatieri pentru restaurant situat in Piata Rosetti; (0730.940.723

1654. Ospatar, restaurant Joy House angajam ospatar, ospatarita, program 2/2 intre orele 11-24, zona Teiul Doamnei, sector 2; (0735.371.713

Floreasca angajeaza ospatari si picoli dornici de munca, in conditii avantajoase cu minima experienta in domeniu, rugam seriozite. CV cu foto (0734.807.947 polo_cristi@yahoo.com stroika angajeaza ospatar cu experienta, (0721.100.000 office@berestroika.com 1657. Ospatar, ajutor de ospatar, restau-

1677. Ospatari / ospatarite cu limba straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77 1678. Ospatari fete si baieti pentru

Anglia urgent, restaurant chinezesc, aproape de Londra, experienta minima, engleza incepatori/mediu. Venit net: 1600 lire net/luna. Rog seriozitate. (0722.455.581 georgedogaru74@yahoo.com 1679. Ospatari Nuba Bucuresti si Con-

stanta. Echipa Nuba se mareste. Angajam ospatari full time pentru Bucuresti si Constanta, conditii de munca avantajoase si venituri substantiale garantate; (0765.198.330 Jean@nuba.ro 1680. Ospatari pentru cafenea pe Dece-

bal angajam ospatari/ospatarite, barmani. Program 2/2 zile, salariul atractiv, tips personal. Pentru mai multe detalii contactatine la nr. de telefon; (0724.661.462 1681. Ospatari pentru restaurant zona

Drumul Taberei contract de munca, masa asigurata, program agreat in acord comun cu colectivul (0770.327.976 florescuoana20@yahoo.com

1724. Patiser, patisera, modelator covrigi,

1698. OSPATARITA Friends Pub anga-

1725. Patiser/ pizzar, bucatar pt. societate comerciala din Popesti Leordeni. Relatii tel. (0762.732.933

jeaza ospatarita cu experienta si aspect fizic placut. Program 2 zile cu 2 libere. Venituri atractive; 1.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com www.friendspub.ro

1699. Ospatarita pt. restaurant pub Fab-

rica, str 11 Iunie nr 50. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu atractiv, contract munca; (0758.234.484 cristinastanicioara@gmail.com 1700. Ospatarita Restaurantul Cetatea Berarilor, zona Matei Ambrozie, metrou N. Grigorescu (sector 3), angajeaza ospatarita. Salariu atractiv, atmosfera placuta. Pentru informatii va rugam sunati la: (0723.383.637 1701. Ospatarita (mic dejun bufet), fara

experienta Rembrandt Hotel cauta o fata pt aranjarea si servirea bufetului de mic dejun. Necesar este lb. engleza conversational, implicare, ordine si zambet.Oferim salariu fix, bonuri de masa, decont RATB info@rembrandt.ro 1702. Ospatarita zona Berceni, ajutor

bucatar, zona Campia Libertatii, pizzar; (0760.275.510

1703. Ospatarita, Bemolle Cafe situata in Centrul Vechi angajeaza ospatarita cu minim de experienta. Program 2 zile cu 2 libere (prima zi de la ora 9,a 2 zi de la ora 13). Salariu aprox 2.000/luna net, tips zilnic motivant, 2.000 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 1704. Ospatarita/ospatar, sofer cater-

ing cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala, contract de munca. Zona Petre Ispirescu; (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com 1705. Ospatarite pentru pub, restaurant,

terasa situat central Mantuleasa 40. Pentru a putea participa la un interviu va rog trimiteti CV Sau suna?i pentru programare. Program 2 zile cu 2 zile; (0745.147.766 office@terasaflorilor.ro

1706. Ospatarite pentru bistro, program

in ture cu contract de munca, tips individual+ 1 masa pe zi, Zona Baneasa, (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com 1707. Ospatarite si preparator sucuri naturale. La Copac angajeaza ospatarite tinere, cu atitudine placuta si disponibile pentru program full-time sau part-time si preparator sucuri naturale. Conditii foarte bune de munca. Detalii la tel. (0763.972.337 la.copac@yahoo.com

sef sala cu experienta angajeaza restaurant cu terasa 250 locuri, zona Petre Ispirescu, program 2 zile cu 2 libere, dornici sa lucreze in echipa, cerem si oferim seriozitate, tips; (0723.888.822 office@excellence.ro 1709. Ospatarite, barmanite pentru

restaurant cu specific international din sectorul 3. Salariu 1400 ron, 1.400 L; (0721.720.751 1710. Osptar, ospatarita, angajam pentru

restaurant din din zona centrala (Universitate). Dorim o persoana responsabila, activa, stabila la locul de munca. Oferim seriozitate, stabilitate, echipa dedicata (0728.443.300 1711. Paine si Vin angajeaza ajutor brutar Brutaria cu maia & restaurant Paine si Vin angajeaza ajutor brutar cu sau fara experienta, program 5 zile cu 2 libere, 8 ore/zi, carte dmunca, bonuri masa, experienta nu este necesara tel. 1.700 L; (0726.748.978 hristu.valentin@gmail.com 1712. Parchetar lemn masiv/stratificat, angajam parchetar lemn masiv/stratificat cu experienta minima. Program de lucru de la 9-18 de luni pana vineri. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu motivant in functie de implicare; 1 L; (0749.010.454 office@magazinparchet.ro

vase pentru restaurant situat pe Calea Floreasca. Rog seriozitate; (0723.845.910 cristi@uanderful.ro

1682. Ospatari sau ajutor ospatari, femei

1659. Ospatar, ajutor ospatar, bucatar, ajutor bucatar, restaurant Maison Mignin, str. Sevastopol, sector 1, angajeaza; (0728.675.306

la curatenie, ajutor bucatar, brutar, pentru restaurant situat in sectorul 1. Relatii la tel.; (0725.777.000/ 0733.653.909

1713. Partener imobiliar dezvoltator Berceni, Ilfov angajeaza in conditii excelente parteneri imobiliari pentru vanzari terenuri/ case/ apartamente office@exclusivconstructii.ro

1683. Ospatari si femeie la vase, Bistro

1714. Parteneri Uber / taxify 0% comi-

1660. Ospatar, barman Restaurant Poesia isi mareste echipa. Angajam ospatar si barman cu experienta. Cerem seriozitate, implicare, interes de a colabora pe termen lung. Telefon: (0730.992.550/ 0744.601.060 office@poesia.ro 1661. Ospatar, Barman, Locatiile Nomad

Skybar, centrul vechi Bucuresti si Tonka Soul Cafe, Piata Amzei Bucuresti angajeaza ospatari si barmani. Pentru detalii, va rugam sa ne trimiteti CV la adresa: costel.ioan@tonka.ro 1662. Ospatar, Barman, Natu cafe, Baneasa, Bucuresti, zona Baneasa, Aerogarii, Natu Cafe.Cafenea cu meniu de pranz & delivery evenimente. Program de lucru avantajos. Interviu si detalii tel/email, (0763.095.757 otiliaoanav@yahoo.com/ natucafe@yahoo.ro 1663. Ospatar, oportunitate de formare in

management vrei sa fii un simplu ospatar sau sa inveti management? Casa Mica Grozavesti iti ofera sansa! O echipa tanara cu flexibilitate si intelegere pentru studenti. Fiecare student-ospatar are portia lui; (0744.338.943 1664. Ospatar, ospatarita cu experienta,

varsta maxima 35 de ani. Zona centrala (Piata Romana), program de lucru 1/1. 2.000 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com 1665. Ospatar, ospatarita experienta

minima 3-5 ani. Salariu atractiv, program de lucru foarte flexibil. Contract de munca perioada nedeterminata, transport asigurat.Tel, mail. (0721.551.608 pantaleis@gmail.com

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Restaurant cu specific muzical angajeaza ospatarite si femeie la vase, oferim transport si un mediu de lucru placut; 1.400 L; (0752.206.746 office@jazzbook.ro

Ospatari si ospatarite pentru pizzerie in sector 4. Conditii avantajoase; (0731.333.405

1684.

1685. Ospatari si ospatarite restaurant din zona Berceni angajeaza. Rog seriozitate. (0722.250.382 adrianlzrsc@yahoo.com 1686. Ospatari si spalator vase restau-

rant Agape, calea Floreasca nr. 200, angajeaza ospatari si spalator vase, salarii atractive; relatii la tel: (0733.333.002 1687. Ospatari, angajam ospatari pentru

restaurant Centrul Vechi , program doua cu doua zile, salariul 1200 lei net; (0753.300.333 1688. Ospatari, bistro cu gratar si terasa

acoperita in Popesti-Leordeni angajeaza ospatari, ajutor de ospatari. Salariu minim net 3500 lei. Detalii la tel. 3.500 L; (0773.912.596 1689. Ospatari, ospatari, ospatarita, aju-

tor de bucatar, doar cu experienta, salariul 2000ron pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul; 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 1690. Ospatari, ospatarite cu experienta,

picoli angajeaza restaurant Casa Brandusa din zona 13 Septembrie. (0723.143.537

1723. Patiser, Cofetaria Alice, Piata Iancului. Pachet salarial la angajare de 2300 lei (2100 lei net + bonuri de masa 200 lei). Program in ture l-d, 8 h/zi, 5 zile/7. Contract de munca legal. Detalii la telefon. 2.300 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro

1697. Ospatari. Restaurant cu specific international- romanesc in Centru Capitalei angajeaza ospatari, bucatari cu experienta, salarii atractive. (0729.132.170

1708. Ospatarite, ospatari, barman si

Bistro dragut, casa veche, oameni frumosi, atmosfera linistita cauta colega/ coleg pentru pozitia de ospatar. Cerem multe zambete si voie buna. Rela?ii la tel. CV la radu@cookatar.ro; (0726.025.028

1622. Operator, operatoare call center,

ria 20; (0751.267.453

Consiliul de administratie al Scolii Primare Anastasya, cu sediul in loc. Corbeanca, str. Sos. Unirii nr. 327, jud. Ilfov, tel. 021.266.60.66, anunta organizarea concursului pt. ocuparea urmatoarelor posturi didactice titularizabile si de suplinire. 1. EDUCATOARE, 4 posturi (3 titularizare, 1 suplinire). 2. INVATATOARE, 4 posturi (2 titularizare, 2 suplinire). Se va respecta urmatoarul grafic: 1. Inregistrarea cererilor la secretariatul unitatii: 28-29.03.2018, intre orele 10-14. 2. Afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs: 30.03.2018. 3. Proba practica/ inspectia la clasa in perioada 11-17 aprilie 2018. 4. Proba scrisa in perioada 18-20 aprilie 2018. 5. Afisarea rezultatelor: 20 aprilie 2018. 6. Depunerea contestatiilor: 20 aprilie 2018. 7. Afisarea rezultatelor: 21 aprilie 2018. Concursul se va desfasura conform prevederilor Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pt. ocuparea posturilor didactice catedrelor vacante rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobata prin OMECTS nr. 5626/2012.

1619. Operator turnare poliuretan, exe-

ambalat-Parmalat, angajez operator(masinist) la masina de ambalat la fabrica de Santal din Com. Tunari, sos. de Centura, nr. 12, jud. Ilfov. Atributii: modifica constant parametrii de proces ai utilajului de productie; 1.800 L; (0722.431.614 adina.popescu@parmalat.ro

zona Prelungirea Ghencea. Salariu 1500 ron + masa asigurata. (0763.520.535/ 0726.790.710

1652. Ospatar, ospatarita pentru sala de

1656. Ospatar, restaurant-berarie Bere-

1621. Operator(masinist) masina

1673. Ospatari pentru bistro-bar situat in

1674. Ospatari pentru Restaurant Tratto-

1636. Ospatar cu experienta pt. bistro din

1620. Operator vanzator statie benzina, Oferim loc de munca atractiv pentru vanzator statie peco, dinamic, posibilitati promovare si perfectionare. Pachet salarial atractiv, contract, bonuri masa prime (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

1672. Ospatari ospatarita, ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariul 2000 lei pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul, 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro

1651. OSPATAR, cunostinte de barman, restaurant, cunostinte de barman, restaurant Sushi Chico Chillout, Centrul Vechi, 1.200 L; (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com

o masina performana , automata, scolarizare inclusa inainte de a se incepe efectiv lucrul, practic poate lucre oricine cu un pic de cunostinte tehnice (0722.583.208 office@tpscom.ro cuta turnarea pieselor din poliuretan prin injectie, in matrite. Experienta minim un an pe un post asemanator, studii medii cu profil tehnic, seriozitate. Salariu 2000 lei, bonuri de masa, asigurare. (0722.224.665 office@fabricadeprofile.ro

1670. Ospatar/ospatarita. Bistro situat

1648. Ospatar si femeie la vase, restau-

1655. Ospatar, restaurant situat pe Calea

1618. Operator strung CNC Operator pe

jeaza ospatar cu experinta in zona Ghica Tei sector 2. Program de lucru 1 zi cu 1 zi, carte de munca, salariu plus tips; (0727.626.981 in zona Rosetti, cauta ospatar/ospatarita care sa lucreze de luni pana vineri, program pana la ora 17.00. Daca nu ai pregatire, te invatam, mail: office@jbistro.ro, (0723.356.934 office@jbistro.ro

Firma Internationala mase plastice cu sediul in Copaceni Ilfov, angajeaza: operatori-muncitori productie, electricieni, mecanici. Oferim: salariul motivant fix, tichete de masa (15 Ron/zi), spor noapte, abonament medical privat, plata ore suplimentare conform legii, bonus anual de performanta, instruire si dezvoltare profesionala. Pentru mai multe detalii va rugam sa sunati intre 9:00-17:00 la 0213166923, 0213166920 (021.316.69.21/ 0740.169.885

1617. Operator si programator CNC strung si freza, angajam operator si programator CNc strung si freza, cu experienta. Salariu atractiv, zona Pantelimon, Ilfov; (0768.192.599 office@marelko.ro

1669. Ospatar. Restaurant Refugiu anga-

1627. Operatori linie imbuteliere person-

1613. Operator preparare sandwichuri pentru benzinaria Mol Caramfil situata in cartierul Aviatiei. (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

1615. Operator productie Tipografie zona

uat in sector 3, angajeaza ospatari cu experienta, fete sau baieti. Salariul: 1500 lei, program 2 zile lucrate cu 2 zile libere. Te asteptam cu drag in echipa noastra. (0763.979.628/ 0768.849.293 cataleyactl24@gmail.com

1644. Ospatar room-service pentru un important hotel din Bucuresti. Locatie: Universitate, zona centrala. Program: 5 zile/ 2 libere: 8ore pe schimb. Salariu: 1200-1500 lei net, 1.500 L; (0725.132.133

1646. Ospatar si bucatar Complex turistic

1604. Operator miniincarcator, buldoex-

1666. Ospatar, ospatarita Restaurant sit-

sion, inchiriez masini pentru Uber si Taxify. 0 % alte comsioane. Dacia Logan - 600 RON/ saptamanaRenault Clio - 650 RONRenault Laguna -650 RONAudi A3 - 650 RONPosibilitate de pastrare auto. (0721.649.020 uberdriverro@gmail.com 1715. Patiser cofetarie angajeaza urgent

patiser cu experienta.Punct de lucru: Eroii Revolutiei; (0723.299.464

1716. Patiser pentru patiserie traditionala in zona Unirii. Salariu foarte atractiv, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon (0724.570.778

patiserie in zona Crangasi, preferabil domiciliu in zona. (0723.663.281 dana23s@yahoo.com

1726. Patisera cu experienta, Titan, sec-

tor 3; (0720.285.128

1727. Patisera cu experienta pt. Patiseria

Tismana, zona Colentina Fundeni. Program lucru: L-V 06.00-16.30, Sambata duminica liber. Salariu atractiv. Relatii la telefon (0734.378.436 1728. Patisera cu experienta urgent,

zona Rahova; (0787.699.692

1729. Patisera cu experienta, patiserie

Stefan cel Mare angajeaza; (0744.347.782 1730. Patisera cu experienta, program 1 zi/1 zi de la 5.30 la 19.00, oferim seriozitate si un mediu placut de munca. 2.200 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com 1731. Patiseri, modelatori covrigi zona

Pipera angajam pentru locatia Pipera personal patiserie. Program 9 ore 6 zile/ 7. Se poate opta si pentru program o zi-o zi libera. Salariu 2.000 Lei, bonus, 2.000 L; (0726.724.289/ 0721.280.038 arimotorsro@gmail.com 1732. Paza noapte si curatenie motel Casa de Piatra, Branesti, doar intern-cu cazare la noi, barbat fara obligatii. Salariu, cm nedeterminat, cazare. Angajare cu ci in original. Sms cu text paza la orice ora si sun inapoi. 2.000 L; (0767.079.463 1733. Paznic, Sevacon Impex cauta firma

de paza sau angajeaza paznic de noapte la sediul social din str. Intrarea Straulesti, nr. 2D, sector 1. Program zilnic de 12 ore; (0722.896.717 1734. Pensionar. Angajez pensionar care a avut calificare pentru posturile de manager restaurant, pentru postul de gestionar si pentru postul de bucatar, mentenanta, la restaurantul Hanul Voievozilor din zona 13 Septembrie. Relatii la telefon: (0770.975.620 1735. Pensionari Firma de consultanta

tehnica din BUcuresti angajaza pentru 6 ore/zi de l-vi, inginer geodez sau inginer civile pensionar. Cunostinte minime PC, permis catg B. (0786.152.226/ 021.794.19.32 evaluare@consultingdivision.ro 1736. Persoana cunoscatoare Autocad, angajez persoana cunoscatoare Autocad pentru proiectare in instalatii; (021.252.22.96/ 0732.335.050 office@alexgama.ro 1737. Persoana cunoscatoare limba rusa, angajam, sociabila, cunostinte de calculator; (0733.380.388 1738. Persoana curatenie, 8 ore, curate-

nie in apartamente, zona Mosilor, serioasa, punctuala, corecta. Program de lucru: l-v 9-17, 2 weekenduri pe luna. Carte de munca, abonament transport, 1.400 L; (0764.494.068 rostudiostilsrl@gmail.com 1739. Persoana de vanzari pentru maga-

zin de tip plafar Cautam personal cu experienta obligatorie de minim un an in vanzari in magazine de tip plafar. Mediu de lucru placut, punct de lucru in zona Rahova. Salariu 2.000 - 3.000 lei. Program fulltime L-V; (0761.144.638 1740. Persoana dinamica facturare si

pregatire marfa pt. firma distributie papetarie. Studii minim liceu. 1800-2000 Lei net (021.327.75.14 1741. Persoana ingrijire batran, intern 2 saptamani lucrate, 2 libere, zona Romana, batran deplasabil, cu experienta si recomandari; 1.100 L; (0771.223.860 1742. Persoana ingrijire batrana, intern, Bucuresti, 2200 lei/luna, ingrijire batrana regim intern cu 4 zile libere, Bucuresti central. Atributii: supraveghere si ingrijire femeie, 82 ani, greu deplasabila, fara boli cronice), salariu: 2200 lei/luna, tel 0726256070 2.200 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 office@marypoppins.ro 1743. Persoana pentru evidenta primara

PrimusPub cu sau fara experienta, Pub Primus Bucuresti. Tel: (0724.249.828 office@done.ro 1744. Personal barbati sau femei pentri ingrijire cladiri, curti, firma de curatenie, cu carte de munca; (0731.400.192

1745. Personal cu sau fara experienta

pentru magazin Shop&Go situat in sectorul 3. Program 8 ore, doua ture, 2 zile libere. Transport asigurat tura doi . Salariu 1450 - 1600 Lei; 1.450 L; (0721.269.304 cristianmatea@gmail.com 1746. Personal curatenie pentru magazin, zona Hala Traian, sector 3; (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 1747. Personal doamna, domnisoara cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta, conditii bune de munca, colectiv placut, procent foarte bun. Pentru provincie se asigura cazare. Plata zilnica din comision 3.000 L; (0768.608.620 1748. Personal Firma curatenie angajam personal pentru spital Polizu si alte spitale, masinist spital Bagdasar, program 8 ore. Interviu str. Maica Domnului nr. 9, sector 2, zona Lizeanu; (0735.564.809/ 0726.693.792 1749. Personal firma SC D G L Industrial

SRL. Angajeaza strungari, ajustori lacatusi, mecanici sau muncitori necalificati. (0744.501.225

1750. Personal patiser, modelator, vanzatoare patiseria Petru locatie 1 Mai si Crangasi. Ofer salariu atractiv si program flexibil in ture. (0721.230.101/ 0721.230.111 1751. Personal patiserie - gogoserie,

angajez 2 vanzatoare si fata la facut gogosi, locatie noua; (0769.510.567

1752. Personal pentru fabrica de napoli-

tane. Conditii avantajoase. Asiguram cazare pentru provincie. Cerem seriozitate; (0758.308.869

1753. Personal pentru posturile de bucatar si ajutor bucatar angajam pentru restaurant in zona Drumul Taberei, Masa asigurata, program o zi cu o zi. (0770.327.976 1754. Personal pentru productie mase plastice. Conditii de munca moderne, Colectiv tanar. Posibilitati de scolarizare si avansare in cadrul companiei. Experienta in domeniu constituie avantaj 1.900 L; (0751.080.014 productie@te-ma.ro www.te-ma.ro 1755. Personal pescarie angajaza vanzatoare si manipulant marfa. Salariul este atractiv; 2.000 L; (0758.610.180 Stefan.adriana1219@gmail.com 1756. Personal Restaurant La Brasserie du Parc, situat in Parc Herastrau, angajeaza lucrator bucatarie rece (bufet) si ajutor ospatar cu experienta. Relatii la tel. CV la e-mail; (0376.203.061 andra@labrasserie.ro 1757. Personal Restaurant Piatra Alba isi

mareste echipa. Angajam personal: ospatari, picoli, barman, bucatari, ajutor bucatar, spalator vase, operator preluare comenzi prin telefon. Detalii la nr.; (0723.132.765 piatra.alba@gmail.com

1758. Personal restaurant servire masa

de pranz, angajam personal: casier, servire linie, specialist salate.Program 08:00-15:00, luni-vineri, masa asigurata, carte de munca. CV la e-mail vali@bestchef.ro (0737.319.725 vali@bestchef.ro

1759. Personal restaurant, bucatareasa, program de luni - vineri ora 8-18, sambata si duminica liber. Mai multe detalii la telefon. (0722.244.214 1760. Personal (fete si baieti), angajeaza societate de curatenie pentru: sedii firme, scari de bloc, gradini, etc; (0762.807.428 1761. Personal (necalificat) Oraselul Copiilor Bucuresti, salariu net 1.800 L; (0722.260.427 1762. Personal angajam urgent, angajam urgent: operator utilaje, sofer,devizist ofertare, economist agricultura, gestionar; (0755.052.092 florytolea@yahoo.com 1763. Personal bucatarie, zona Drumul Taberei, salariu atractiv si bonuri de masa; (0731.440.494 1764. Personal bucatarie, cantina Slatina

companie multinationala angajam personal cantina in Slatina (Olt): bucatari, ajutor de bucatar, casieri, personal debarasare/ vase. Pachet salarial motivant + beneficii. Program: 8 h/zi (021.201.79.83/ 0743.105.043 1765. Personal Bucuresti - Suceava, firma de constructii cu sediul in Bucuresti angajeaza pentru jud. Suceava buldoexcavatoristi, dulgheri, fierari si muncitori necalificati; oferim cazare si o masa pe zi. tel: (0744.756.876 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO 1766. Personal calificat pentru fabrica incaltaminte Pantelimon, pentru productie incaltaminte, cusatoare, lansatoare, control calitate, salarii negociate in functie de aptitudini, (0764.090.600

1767. Personal calificat in productie publicitara, angajam personal calificat in productie publicitara pentru executie si montaj casete luminoase, litere volumetrice, prelucrare materiale publicitare, standuri expozitionale si proiecte speciale; (0799.908.496 ofertare@kingadvertiser.ro

1717. Patiser pentru patiserie traditionala in zona Unirii. Salariu foarte atractiv, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon (0724.570.778 1718. Patiser si ajutor patiser sector 2;

(0724.094.959

1719. Patiser / brutar Noe Patisserie cu punct de lucru in Sos Fundeni 168 angajeaza urgent patiser. Asiguram scolarizare pentru brutarie artizanala frantuzeasca. Oferim si solicitam seriozitate. (0722.244.420 florinzma@holy-heat.ro 1720. Patiser cu experienta, angajam in domeniu. Salariul motivant, multe beneficii. Cofetaria Sweet By Maruio, sos. Stefan cel Mare nr. 31; (0765.627.216 1721. Patiser sau ajutor patiser pentru patiseria din incinta statiei de metrou Gara de Nord, Bucuresti, Sector 1 (0722.645.728/ 0730.256.994 costache.marian@yahoo.com 1722. Patiser si vanzatoare pentru patis-

erie; (021.460.36.78

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1810. Personal curatenie, spalator vase

Restaurant Dorobanti Floreasca program 5 cu 2. Conditii: bonuri de masa, tips, transport, 1500 Lei net declarat CM (0748.434.899 1811. Personal curatenie, universitate particulara, salariu brut + bonuri, 1.900 L; (0787.420.639 1812. Personal curatenie, bucatar, aj.

bucatar angajam personal curatenie sala, bucatar, aj. bucatar pentru un restaurant din zona metrou Pipera. Program de luni pana vineri, weekend liber. Pentru CV email (0745.318.232 letitia.spandonide@qsinn.ro 1813. Personal curatenie, menajera, per-

soana harnica, serioasa, politicoasa. Angajatul va presta activitati de curatenie / menaj la imobilele de locuinte detinute de compania noastra. Postul are caracter permanent (8 ore/zi) cu contract munca. (0745.830.521 1814. Personal curatenie, sector 1, cau1768. Personal calificat pentru construc-

tii, rigipsari, zidari, zugravi, salariu motivant 3.100 - 4.500 net + carte de munca, oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785

1769. Personal calificat pentru sala

de croit si constructor tipare, angajeaza firma confectii dama, salariu motivant + bonuri de masa si decontare transport; (0766.849.566

1770. Personal calificat si necalificat pen-

tru pescarie Piata Veteranilor. Salariu foarte bun, carte de munca. Relatii la telefon; (0722.283.189 1771. Personal calificat, necalificat si

secretara-asistent manager, pentru fabrica mase plastice Prelungirea Ghencea, la 100 m de bariera de centura. Asiguram cazare pentru provincie, (0752.282.828 mtymtyplast@yahoo.com 1772. Personal cantina-linia de servire

Cantina situata in Pipera angajeaza personal-servire la linie. Program: L-V de la ora 08-17:00. Se ofera salariu, tichete de masa, o masa in restaurant, prime. Experienta constituie un avantaj, (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com 1773. Personal cautam, cu sau fara

experienta in productie publicitara si personal cu experienta in amenajari interioare, precum: lacatus mecanic, sudor, vopsitor structuri metalice, colantor, tamplar, zidar, faiantar. Societatea noastra activeaza in domeniul productiei publicitare de peste 10 ani iar sediul firmei se afla in sector 2 (zona Dna. Ghica- Baicului). Tel. (0730.072.341 1774. Personal coafor si masaj New-

1788. Personal curatatorie haine zona Floreasca-Baneasa pentru curatat si calcat haine. Beneficii: tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife. 1.800 L; (0722.291.414 contac@aquaclean.ro

personal necalificat pentru ture 12 ore/zi, in ture de 2 zile lucratoare, 2 libere. Salariu fix + tips. (0735.111.095 edosushibucuresti@gmail.com

1790. Personal curatenie angajam per-

1816. Personal curatenie. Angajam

sonal curatenie pentru cladiri de birouri in zona Dorobanti si Baneasa, locatie fixa, salariu bun. Telefon: (0751.278.488 1791. Personal curatenie Angajam:Personal curatenie in spatii comerciale 3ore/zi, salariu net :600 Ron centre comerciale si cladiri birouri salariu net :13001400 Ron sali de cinema salariu net :1400 Ron (031.101.21.39/ 0722.763.974 1792. Personal curatenie Firma cu peste

10 ani in domeniu angajeaza personal cu experienta in servicii de curatenie, program 8h/ zi, salariu atractiv+bonuri de masa. Activitatea se desfasoara in Bucuresti; (0722.306.784

1793. Personal curatenie Firma Galimex

angajeaza personal curatenie pentru lucru in echipe de interventie. Minim 10 clase. Rugam seriozitate; (021.330.17.96 rmc@galimex.ro

1797. Personal curatenie pentru loc

zator, modelator, patiser, zona Piata Gorjului, Militari. Salariu incepand de la 1600 lei net, bonus + prime; (0769.850.770 1778. Personal covrigarie, patiserie,

necalificati pentru montaj, premontaj, tamplarie in fabrica mobila. Salariu: 1500 RON Net. Program de lucru: 8 ore L-V. Zona Piata Giulesti/ Sector 1. Detalii la telefon. 1.500 L; (0733.409.308

1832. Personal necalificat pentru restaurant angajam urgent necalificati restaurant lucrator bucatarie/vanzator in zona sec 6. Salariu 1350 lei net+bonuri de masa+alte beneficii. Program in schimburi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon. 1.350 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1833. Personal necalificat, fabrica obiecte sanitare angajeaza urgent personal necalificat. Salariul 1500 lei net + 200 Lei bonuri.Punct de lucru in spatele Autogarii Militari. Program 3 schimburi saptamanale (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com 1834. Personal optica medicala feminin pentru un cabinet de optica medicala, situat in Bucuresti, pe strada dna Ghica. Program full time. Oferim un loc de munca stabil, curat, linistit fara stres, cu carte de munca. (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com 1835. Personal Otopeni, angajam urgent barbati necalificati pentru postul de manipulant in depozit logistica. Salariu: 1500 ron net + bonuri 200ron + decontare Ratb. Program: 12 ore/2 schimburi.Zona Otopeni. Detalii la telefon. 1.700 L; (0733.409.308

in sectorul 2 angajeaza personal(shaormar cu experienta, pizzar, bucatar, bucatareasa). Salariu atractiv. Contract de munca 100 {; (0723.360.076

1836. Personal patiserie patiseriile Auguri isi maresc echipa in Bucuresti. Vino in familia noastra. Program de lucru exceptional. Contract full time. Relatii la telefon; (0743.103.104

1819. Personal fast-food Maya Fresh Mexican Inspired - Take Away angajeaza personal fast food in locatia din Piata Amzei, Bucuresti. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj dar nu o necesitate; (0775.254.472 vasilecorbu@live.com

1837. Personal patiserie - simigerie, angajam personal cu si fara experienta pentru deschidere unitate de productie si vanzare produse de panificatie si patiserie. CV-uri / mesaje la hr@covata.ro hr@covata.ro

1818. Personal fast food, fast food situat

Dorobanti, (0724.386.660 office@curatenielions.ro

1850. Personal pentru curatenie si vase,

cautam personal pentru curatenie si vase in restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 1851. Personal pentru curatenie tura de noapte, angajam doamna pentru curatenie de intretinere birouri, tura de noapte. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa. Locatia este in zona P-ta Charles de Gaulle, statia de metrou Aviatorilor; (0754.794.359 contact@winscope.ro 1852. Personal pentru fabrica productie stii sa folosesti flex, bormasina, angajam persoane cu minima experienta in zona de productie/ industriala. Program in 3 schimburi. Salariu 1800 Lei net + tichete de masa+ bonus lunar. Suna acum 1.800 L; (0729.800.076 1853. Personal pentru fabrica, sectorul 6 productie obiecte sanitare. Beneficii: salariu de la 1650 Lei net, bonuri de masa, decont transport, prima de Craciun si Paste. Detalii la tel. (0770.274.055/ 031.437.95.44 office@ihres.ro 1854. Personal pentru fast food in zona Victoriei si Unirii, program luni-vineri, salariu fix + bonuri de masa, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata, 2.000 L; (0785.405.645 hr@calif.ro 1855. Personal pentru fast food in

Burgeria Stirbei isi cauta colegi noi care sa manuiasca grill-ul si sa manevreze burgerii cu multa pasiune. Ne cautam doi AJUTORI de BUCATAR cu zambetul pe buze si pasiune pentru burgeri. Oferim un mediu pofticios de lucru si salariu atractiv. Pe bune, salariul este atractiv si pe deasupra oferim si bonusuri ocazionale in functie de vanzari si felul in care ne tratam clientii.

Daca vrei sa faci parte din colectivul Burgeria Stirbei suna la numarul de telefon 0722.536.977 1868. Personal receptie Clinica medicala

din Ilfov, Stefanestii de Jos, angajeaza personal pentru receptie cu experienta. Detalii si CV la mail/telefon. 1 L; (0729.958.522 office@libertymedicalcenter.ro 1869. Personal receptie pentru club

sportiv, sector 3, salariu atractiv; (0728.303.652

Auchan Titan salariu net in prima luna: 2000 Lei plus bonuri de masa (15 Lei/bon de masa), 2200 Lei plus bonuri de masa (15 Lei/bon de masa), din luna a douaprogram de lucru: doua ture, doua zile libere (0785.405.645

1870. Personal restaurant angajam personal pe posturile: bucatar, ajutor bucatar, spalator vase. Nu este necesara experienta. Zona Piata Unirii. Se ofera salariu atractiv, program flexibil. Detalii la telefon. (0756.019.636

1856. Personal pentru functia de distribu-

1871. Personal restaurant vase, servire

tor pedestru, fara limita de varsta. Programarile se fac la tel: (0371.477.855

1857. Personal pentru LPG Cellu M6, salonul Line Body Care angajeaza persoane cu experienta pentru LPG Cellu M6. Salonul este situat in zona Unirii. Pentru detalii ne puteti contacta . Multumim (0746.112.266 Ghibirdic.irina@gmail.com 1858. Personal pentru magazin alimentar

situat in Branesti Ilfov Program 8 ore cu doua zile libere pe saptamana. Relatii suplimentare la telefon. Salariu 1400 Lei 1.400 L; (0723.322.090

linie, barista, bucatari, casieri, pentru locatiile Flavours coordonate de Chef FOA. (0736.370.199/ 0742.684.167 cristina.chiripuci@flavours.ro

1872. Personal restaurant, angajam pen-

tru restaurant in sectorul 2: Bucatar, Ajutor bucatar, spalator vase. Conditii bune de munca, salarii decente, lucru in ture 2/2, masa calda, bonusuri; (0722.537.018

1873. Personal restaurant, bucatari, ospatari hotel de 4 stele din zona Baneasa angajeaza personal restaurant. Salariu motivant, masa gratuita, program flexibil. (0723.248.232 simona.patru@classhotel.ro 1874. Personal resturant, ospatar, picol, barman, bucatar, ajutor bucatar, pizzer, vase. Program in ture. Asiguram transport de la metrou Aurel Vlaicu pana in locatie. (0753.151.246 petre.draghiciu@stejariipoolclub.com

1795. Personal curatenie in Centrul Comercial din zona Militari si Crangasi, program 8 h/zi, salariu avantajos. Detalii tel. (0731.400.891

1775. Personal constructii dezvoltator

1777. Personal covrigarie patiserie Van-

femei de servici. Tel., (0766.337.838 1817. Personal fabrica angajam urgent

1831. Personal necalificat pentru patiserie pentru Hala de Productie (pentru patiserie), program de lucru 12 ore, salariu 2.000 ron, se ofera cazare gratuit pentru cei din afara Bucurestiului. (0737.523.284

1849. Personal pentru curatenie zona

1794. Personal curatenie in Centrul Comercial din zona Berceni, la program de 8 h/zi, angajam pt. firma de curatenie. Salariu avantajos. Detalii la tel. (0731.121.239

1796. Personal curatenie Pentru fabrica Ana Pan din Pipera. Oferim salariu motivant, bonuri de masa, decontare transport. Programul este in doua ture de cate 8 ore pe zi. (0724.322.000 hr@anapan.ro,

1776. Personal covrigarie Covrigarie angajam urgent om la banda cu experienta. Oferim carte de munca 8 ore si salariu motivant. Program lucru de luni pana vineri, sambata - duminica liber. Relatii la tel., (0746.072.910

1815. Personal curatenie, spalator vase,

pentru clinica privata. Salariu motivant. (0755.200.076

1789. Personal curatenie angajam

linestudio angajeaza persoane care iubesc munca in echipa, cu minima experienta, calificare de specialitate, seriose, punctuale, dinamice, pozitive cu dorinta de a evolua continuu. (0733.527.297 imobiliar, inginer constructii, inginer instalator, manager proiect si muncitori necalificati. Rugam CV la email. Relatii la telefon (0741.043.638 amalia.trica@artgroup.ro

tam personal curatenie blocuri, se ofera: salariu de la 1200 lei net; bonuri de masa + decont transport; ctr. de munca perioada nedeterminata. Program de L-V. (0770.274.055/ 0770.153.166 office@ihres.ro

1830. Personal necalificat fabrica, angajam urgent barbati necalificati. Salariul 1500 lei + bonuri si transport. Program L-V in schimburi. Contract nedeterminat. Pentru detalii sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com

1875. Personal Salon Balans, sector 1, angajam coafeza, manichiurista, cosmeticiana cu experienta dar si proaspat absolventi, salon Balans, sector 1 cu vad format si clientela in crestere. Contract cu CM. Detalii la: (0767.742.708 balans.salon@gmail.com 1876. Personal salon de infrumusetare, salon de infrumusetare Bella Studio angajeaza frizer, coafeza, cosmeticiana, manichiurista, minim 2 ani experienta, program o zi cu o zi, duminica inchis, zona Stefan cel Mare-Obor, (0727.862.288 florentinapopescu12@yahoo.com

joaca copii, situat in Mega Mall, program 8h/zi, 5 zile pe saptamana. (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 1798. Personal curatenie responsabil curatenie pentru societate situata in sectorul 2, program 8 h/zi, contract de munca, reale oportunitati de promovare; (0734.956.558 team@fratelli.ro

1877. Personal service auto, zona Piata Presei pentru Autoerebus, cu experienta pentru pozitiile de mecanic, tinichigiu, pregatitor-vopsitor, vopsitor, polishator auto, consilier programari, consilier vanzari auto. Detalii, (0722.765.765 atatoi@gmail.com

1799. Personal curatenie birou pentru multinationala program de lucru normal, contract de munca perioada nedeterminata, salariu, bonuri de masa, decontare transport. Rugam seriozitate. Pentru mai multe detalii ne gasiti la nr. de telefon de mai jos. 1.200 L; (021.312.80.00

1878. Personal servire linie, restaurant

tip autoservire, situat langa Hala Traian, angajeaza personal servire linie. Persoanele interesate sunt rugate sa sune la numarul de telefon, afisat in anunt. (0731.058.010

1800. Personal curatenie blocuri, fete/

patiser, modelator, vanzatoare, sofer. Asiguram salariu fix si contract de munca. Puncte de lucru zona 13 Septembrie, zona Diham, Hala Traian. 100 {; (0734.046.120/ 0767.434.527

baieti, oferim salariu + abonament + CIM, Site: http://curatenieblocuri.freewb.ro/cariere 2.100 L; (0771.684.693

1779. Personal cu experienta in

1801. Personal curatenie bucatarie Take

1879. Personal sortare manipulare legume/ fructe, Glina, angajam personal sortare manipulare legume/ fructe, Glina.Depozitul de afla in Comuna Glina (soseaua de centura). Salariu net 1.400 Lei plus bonuri de masa aprox. 10 ron/zi; (0769.544.735/ 0744.542.292 bogdan.silinescu@sinfrutta.ro

1802. Personal curatenie depozit farma-

1880. Personal spalat vase, restaurant Dorobanti, angajam femeie pentru spalat vase. Conditii de munca avantajoase; (0761.706.942

1803. Personal curatenie depozit, zona Comuna Chitila (transport gratuit Piata Victoriei - Cora Lujerului); 0721.262.304 (0722.233.425/ 0722.597.230/ 021.252.02.12

1881. Personal spalatorie auto cu sau fara experienta, baieti sau fete, de preferat si sot si sotie, conditii foarte bune demunca. (0725.244.400

1804. Personal curatenie pentru locuinta,

auto, avantajos Loc de munca stabil, spalatorie privata/ parc auto, zona Baneasa sect. 1 Bucuresti, carte de munca, program 8 ore. Bonus in functie de volum. Program luni-vineri 8.30-18.00, salariu 1.500-2.000, 1.500 L; (0757.043.515 toma.danut@gmail.com

centru de printare si confectionat stampile, zona Baba Novac; (0730.833.838 1780. Personal cu experienta in confec-

tionat stampile, cunostinte Corel Draw; (0730.833.838

PERSONAL CU EXPERIENTA PENTRU CURATATORIE CHIMICA ANGAJAM IN DRUMUL TABEREI, METROU VALEA IALOMIOTEI. SALARIU ATRACTIV. (0722.507.172 OFFICE@SARACLEAN.RO 1781.

1782. Personal cu experienta sau fara, angajam pentru laborator, fabrica de paine Piata Moghioros. Relatii la telefon; (0784.227.774 1783. Personal cu sau fara experienta amanet si exchange. Program in ture. Oferim cele mai bune conditii din domeniu salariu motivant plus comision. Cv + foto recenta amanetplatinum@gmail.com

Away in Centrul Bucurestiului (zona Universitate) angajeaza lucrator bucatarie (curatenie, spalat vase, spalat legume), program de luni pana vineri, 8-17.00. Pt interviu la tel. (0723.143.169 ceutic relatii la telefon (0725.350.496

birou cautam persoana de incredere si pozitiva, responsabila de curatenie in birouri si resedinte. Daca vrei sa faci parte din echipa noastra, contacteaza-ne la: 1.600 L; (0720.204.525 1805. Personal curatenie restaurant

locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

centru estetica faciala si corporala modern, cu vad format, rugam maxima seriozitate, rel. la tel. Anunt valabil si pt. maseuze, cosmeticiene. Relatii la tel. (0723.997.163

1806. Personal curatenie restaurant locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1785. Personal cu sau fara experienta,

1807. Personal curatenie si servire birou

1784. Personal cu sau fara experienta pt.

Star Kebab angajeaza personal cu sau fara experienta pentru fast food. (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro

1786. Personal curatat legume si impachetare companie de catering. Locatia se afla in apropierea restaurantului 2 Cocosi. Pentru informatii sunati. Activitatea se extinde si ne marim echipa; (0748.284.545/ 0724.448.967 florin@lifebox.ro 1787. Personal curatatorie chimica

(receptie primire haine, calcator, operator curatator textile, croitoreasa). Punct de lucru: centru comercial. Salariu de baza atractiv plus comisioane; (0742.105.106

de lux Lac Tei Responsabilitati: servire bauturi angajatilor, curatenie bucatarie si spatiu de lucru. Cerinte: sex feminin, aspect fizic placut, dinamica, tanara, serioasa. Posibilitate de lucru in ture de noapte. (0723.262.135 finance@dragonflyinvest.com 1808. Personal curatenie si vase pentru

restaurant catering, seriozitate, CM, sal decent, masa. Zona Expozitiei, Romexpo, L-V 8-17.00; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro 1809. Personal curatenie, firma Galimex

angajeaza femei pentru lucru la punct fix, 8 ore, zona metrou 1 Decembrie (Piata Trapezului) si zona Popesti Leordeni. Minimum 10 clase. Rugam seriozitate; (021.330.17.96 rmc@galimex.ro

1882. Personal spalatorie auto, parc

1820. Personal fastfood, coffee truck

Panino11 angajam personal pentru Food&Cofee Van, specific sandwich, cafea, racoritoare etc. Locatie fixa, zona Promenada mall. Salariu atractiv, tips, uniforma, bonificatii etc. 600 {; (0728.813.494 1821. Personal firma constructii Bucuresti-Suceava firma de constructii cu sediul in Bucuresti angajeaza pentru jud. Suceava buldoexcavatoristi, dulgheri, fierari si muncitori necalificati; oferim cazare si o masa pe zi. tel: (0744.756.876 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO 1822. Personal ingrijitor curte, terasa pt. restaurant La Brasserie du Parc, situat in parc Herastrau, relatii la tel., CV pe e-mail (0376.203.061 office@labrasserie.ro 1823. Personal intretinere cladiri, contract munca norma intreaga, 8-17 lunivineri, cunostinte medii in instalatii si constructii, centru comercial in Bucuresti, sector 5. 1 L; (0733.869.293 1824. Personal intretinere spatii verzi, angajam personal cu experienta pentru intretinere spatii verzi. Activitatea se desfasoara intr-un parc din sectorul 6. Salariu de inceput 1.500 lei + bonuri de masa. Se lucreaza si iarna; 1.700 L; (0744.476.094 1825. Personal la stand de waffle in Plaza Mall fata sau baiat la stand de facut waffle in mall Plaza Romania din Militari. 1500 lei net plus bonus din vanzari. Program 1 cu 1, 2 cu 2. (0724.026.026 Daniel.negoescu@gmail.com 1826. Personal magazin online, operator,

operatoare calculator, call center, relatii clienti si personal pregatire comenzi pentru magazin online. Locatie Dragonul Rosu. Trimiteti CV la mail: cv@meimall.ro 1827. Personal necalificat Cora-Pantelimon, angajam personal necalificat in vederea calificarii pentru productie de incaltaminte; (0764.090.600 1828. Personal necalificat firma de insta-

latii angajeaza in domeniul instalatiilor sanitare, termice, industriale. Se ofera contract de munca si salariu 1800-2500 Ron pentru inceput 2.000 L; (0729.919.911 office.marvoi@gmail.com 1829. Personal necalificat / muncitori necalificati, tipografie angajeaza muncitori necalificati pentru formare la locul de munca, carte de munca, bonuri de masa incluse, stabilitate, zona de lucru: la 10 minute de la Cora Pantelimon, 1.600 L; (0724.660.827

1838. Personal patiserie zona Aparatorii

Patriei Patiseria Matei angajeaza pentru locatia Aparatorii Patriei, patiseri, modelatori, vanzatoare cu/fara experienta. Program 9 ore, 6 zile/7. Se poate opta si pentru program (o zi - o zi libera). 2.000 L; (0721.280.038/ 0726.724.289 1839. Personal paza si administrare

curte, 1.600 lei, (0726.768.153

1840. Personal pe resurse umane Com-

panie experta Ceccar angajeaza personal pe resurse umane. Intocmiri contracte, depunere revisal, state de plata, concedii medicale. Posturi in companie 2. Bonuri de masa, experienta obligatorie, 1.900 L; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro 1841. Personal pentru activitati securi-

tate, Securitas angajeaza: sefi tura; dispeceri; receptioniste; agenti securitate; servanti pompieri. Varsta 18-45 ani, minim 8 clase, operare PC si lb. engleza pentru receptii si dispecerat. Domiciliul in Bucuresti; (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro 1842. Personal pentru bucatarie in cadrul

fabricii Davi-Darius, situata la intrarea in Bragadiru. Responsabilitati: prajirea snitelului si cartofilor, felierea mezelurilor. Program 9 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. 1.500 L; (0741.677.690 davi.darius.distribution.pan@gmail.com 1843. Personal pentru bucatarie si laborator prajituri de casa, situat in oras Pantelimon. Cautam persoane serioase (fara limita de varsta) care doresc sa lucreze cu drag alaturi de noi pe postul de ajutor in bucatarie sau in laborator (0726.743.325 apetit.services@gmail.com 1844. Personal pentru calcat interfazic si final. Program de L-V, 7-15,30, cu 30 min. pauza, Soseaua Viilor, nr. 56. www.atmospherefashion.ro; (0724.515.514 officeatmosphere8@gmail.com 1845. Personal pentru coafor-hair styling

pentru salon profesional amenajat ultramodern, salariu avantajos, zona Militari. (0722.446.493 1846. Personal pentru croitorie, zona

Afumati; (0761.359.345

1847. Personal pentru curatenie camere

1859. Personal pentru magazine acce-

sorii gsm aspect fizic placut, nu necesita experienta, se califica la locul de munca; (0765.110.011 gsmteius@gmail.com 1860. Personal pentru manipulare carti Mg Net Distribution angajeaza manipulanti marfa pentru depozitul de carti din Bucuresti (zona garii de nord). Program l-v 9-18 Salariu: 1400 lei net/luna. Detalii si programari interviu la telefon. (0785.521.361 cristi_yo80@yahoo.com 1861. Personal pentru pizzerie, angajam

personal necalificat (fete, baieti) pentru restaurant pizzerie in mall Promenada, programul de lucru este de L-V de la 09 la 17, mai multe detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 1862. Personal pentru salon de infru-

musetare, Bella Studio angajeaza coafeza, frizer, cosmeticiana, manichiurista, zona Obor, Stefan cel Mare. Experienta minim 2 ani, (0727.862.288 florentinapopescu12@yahoo.com 1863. Personal pentru vase si

ospatarita pentru restaurant zona Colentina; (0720.753.747 1864. Personal primire haine curatatorie

Curatatorie angajeaza personal pentru primire haine zona Piata FloreascaBaneasa. Program flexibil 3 zile pe saptamana. Beneficii:tichete masa, asig. transport, serv medicale Medlife, concediu 21 zile. 1.600 L; (0722.291.414 contact@ecofresh.ro

19

1883. Personal tehnic abatorul Peris Abatorul Peris cauta personal tehnic (frigotehnist, electrician, lacatus mecanic). Oferim: transport asigurat, salariu fix, tichete de masa, tichete cadou, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1884. Personal vanzari in limba maghiara, se angajeaza vorbitor limba maghiara pentru departamentul de vanzari; 1.700 L; (0737.210.444 elena@smartbalance.ro 1885. Personal vase pentru restaurant Daca iti cauti un loc de munca stabil si serios cu un program de 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, 1400 lei net + alte beneficii, te asteptam la Beraria H din Parcul Herastrau. Detalii la; (0725.345.302 jobs@berariah.ro 1886. Personal vase si legume firma de catering in sectorul 1 angajeaza urgent personal la vase si legume. Salariu atractiv, promovare rapida, masa asigurata.Program lejer, sambata si duminica liber. (0721.846.584/ 0721.846.584 freshkitchenromania@gmail.com 1887. Personal vase, restaurant din

Bucuresti, cladirea Sky Tower, etaj 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza personal vase, program flexibil salariu motivant; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1888. Personal vase, restaurantul Nor situtat in cladirea Sky Tower(Barbu Vacarescu) angajeaza personal vase, program full-time flexibil, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 1889. Personal vase/ bucatarie, angajam

spalatori vase si ajutori de bucatar pentru restaurante din centrul Bucurestiului. Program flexibil 1 zi cu 1 zi sau 5 zile pe saptamana. Oferim seriozitate si medu de lucru placut; (0721.102.101 cv@perfecthoreca.ro 1890. Personal. Centru rezidential pentru

persoane cu dizabilitati angajeaza: personal de ingrijire si supraveghere, personal pentru curatenie, terapeuti, soferi. Telefon; (0726.622.439

«««««««««««««««««« 1891. PERSONAL. DACA ESTI MOTIVAT SI VREI SA LUCREZI LA STANDARDE EUROPENE VINO LA RESTAURANTUL DINES DIN PARCUL CAROL SA FACI PARTE DIN ECHIPA NOASTRA, ANGAJAM: BUCATAR, AJUTOR BUCATAR, OSPATARI, PICOLI, SPALATOR VASE, BUFETIER, VANZATOR, MUNCITOR NECALIFICAT PTR MANIPULARE MARFA, GRATARAGIU (WEEKEND), MESTERUL CASEI. POSTURI VALABILE SI DOAR DE WEEKEND. SALARIU ATRACTIV, PROGRAM FLEXIBIL. SALARIUL SI PROGRAMUL SE NEGOCIAZA LA INTERVIU IN FUNCTIE DE EXPERIENTA SI POSTUL DE LUCRU. (0723.634.741

«««««««««««««««««« 1892. Personal vase/ curatenie program

doua zile lucratoare cu doua libere, salariu atractiv. Ne situam in Bucuresti, sector 3, str. Fildesului nr. 1 (0737.214.290 1893. Personal, fabrica productie anga-

jeaza in comuna Ciorogarla, sat Darvari operatori masina roluit, ambalatori si muncitori necalificati. Fara experienta, oferim training. Asiguram: venituri intre 1600-1800 ron. (0786.222.000 angajari2013@gmail.com 1894. Personal. Angajam personal primire pacienti cu sau fara bacalaureat. Rel la tel., CV la mail. (021.326.55.96 fmmedient@hotmail.com 1895. Personal. Atelier croitorie in Voluntari cauta personal pentru modificare rochii seara si mireasa. Program L - V: 8.30 18.00, salariu + transport asigurat, 2.500 L; (0728.228.642 1896. Personal. Autoservire dorim colaborare doar pentru weekend pentru debarasat si curatenie, plata la zi, rog seriozitate; (0764.552.554 1897. Personal. Daca esti motivat si vrei sa lucrezi la standarde europene vino la restaurantul IL Cantuccio Ristorante sa faci parte din echipa noastra. Angajam bufetiera, bucatar/ ajutor bucatar, pizzar, ospatarite /picolite, mesterul casei. Salariu atractiv, program flexibil; (0721.251.823 1898. Personal. Firma romana-engleza angajeaza personal pentru: -atelier productie- activitate manuala usoara (finisare produse), -depozit- manipulare marfa. Activitatea se desfasoara in zona Republica- Cora Pantelimon. Cerinte: seriozitate, indemanare. Oferim: conditii de munca atractive. Program: 8 ore/zi (luni-vineri). Relatii: (021.255.42.91 1899. Personal. Restaurant Nou Drumul

Taberei angajeaz? : bucatar, ajutor de bucatar, preparator salate, ospatari, (0736.143.570 flori.lemnrau@gmail.com 1900. Personal. Spalatorie si vulcanizare

auto in Bd. Ghica Tei angajeaza personal, se ofera salariu + comision; (0722.542.464

1865. Personal productie de mobilier, angajam personal cu experienta in productia de mobila. Preferam persoane care stiu ce inseamna seriozitate, punctualitate, spirit de echipa, forta de munca dar in acelas timp sa aiba o viziune ampla; (0799.908.496 ofertare@kingadvrtiser.ro 1866. Personal productie incaltaminte Angajam personal calificat (masiniste si montatori) productie incaltaminte. Beneficii: salariu motivant si tichete de masa (1.500 - 2.500 lei net), bonusuri de performante si prime ocazionale.Program de lucru avantajos: L - V: 7 - 15.30, mediu de lucru placut. Sediul in Bucuresti, Sos. Morarilor nr. 1, la 200 m de metrou Costin Georgian 2.500 L; (0724.323.006

de hotel, barbati si femei. Program de 5 zile/ saptamana, de la ora 8.00 la ora 16.30 Se asigura salariu + transport decontat + masa in cadrul hotelului. Nu este obligatorie experienta (0731.143.094

1867. Personal productie publicitara, SC

1848. Personal pentru curatenie scari bloc, sector 2 si 3, oferim salariu minim pe economie si carte de munca, telefon: luni vineri orele: 9.00 - 17.00; (0723.922.805

Agrippa Design&Advertising SRL,firma productie publicitara, angajeaza: operator mase plastice/router, colator /decorator. Email : rodica.dumitrescu@agrippa.ro 35 L; (0730.039.029 rodica.dumitrescu@agrippa.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

16 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCŠ1901. Personal intretinere reparatii/ electrician. Grand Hotel Continental 5 stele, hotel situat pe Calea Victoriei nr. 56 Bucuresti, angajeaza: Personal intretinere reparatii/ electrician (departament tehnic). Descrierea postului: Intervine operativ la remedierea oricaror defectiuni aparute la instalatiile din dotarea hotelului. Cerinte: Absolvent studii medii/ Certificat de calificare-Electrician; Experienta in intretinere si mentenanta a instalatiilor electrice in constructii civile (cladiri de birouri, hoteluri); Permis de conducere categoria B; Disponibilitate de lucru in program prelungit (inclusiv weekend); (0726.222.603 1902. Picker in sector 6 1.400 net, tichete

15 lei/ zi, 1.700 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

1903. Picker produse farmaceutice 1800

- 2000 Ron net 1.800 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

1933. Portar. Pensionar la limita de vars-

ta pentru functia de partar scara bloc angajeaza asociatie de proprietari; (0738.162.193

1934. Preaparator pizza fara experienta

DominoÂ’s pizza angajeaza preparator pizza.Suntem pasionati sa excelam in tot ce facem. Nu este nevoie de experienta te vom invata noi tot ce trebuie sa stii. 1.400 L; (0743.664.667 recrutare@dominospizza.ro 1935. Pregatitor vopsitor ?i tinichigiu auto cu experienta, pentru service multimarca din sectorul 2. Se ofera salarizare atractiva; (0724.756.215 1936. Pregatitori si muncitori necalificati,

mobila. Angajam personal pentru industria mobilei, pregatitori si muncitori necalificati.Contract de munca indiscutabil si salariu bun; (0784.818.455 vatafu@vopsimlemn.ro

1904. Picker, lucrator in depozitul din Bragadiru IVA BESTAL angajeaza lucratori in depozitul din Bragadiru. Salariul net de 1700 lei dupa 3 luni + Bonus anual + Prime; Carte de munca. Sunt platite orele suplimentare. L – V / 8:30 – 17:30. Telefon: 1.700 L; (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro

1937. Pregatitori vopsitorie industriala angajam personal calificat/necalificat pentru vopsitorie industriala. Salarii 1800-2500 net+bonuri de masa. Program 8-17 lunivineri. Transport de la Cora Pantelimon. 1.800 L; (0733.972.912 office@nhdp.ro

1905. Picker/ operator depozit incaltaminte, pentru Kalapod. Activitatea consta in picking, pregatirea coletelor, scanarea produselor, expedierea comenzilor, participarea la incarcarea, descarcarea marfurilor. (0775.143.122 recrutare@kalapod.net

1938. Prelucratori prin aschiere, societatea noastra angajeaza strungari (strunguri clasice si CNC), frezori (freze clasice si CNC), rectificatori si bohrwerk-isti. Se solicita experienta si seriozitate (0722.206.672 director@uniprom.ro

1906. Picker/coletar pentru depozitul

nostru din loc. Tunari, judet Ilfov; salariu motivant. Puteti trimite cv-urile pe office@pentruanimale.ro; pentru alte informatii ne puteti suna (0758.044.685 office@pentruanimale.ro 1907. Picol BIistro Unirii, Timpuri Noi angajam urgent picol(ita) cu experienta minim 6 luni, program 8h/ L-V, intr-o echipa tanara; oferim ctr de munca, salariu si seriozitate. Asteptam CV-ul dvs la adresa alexandra.exigent@gmail.com; (0723.562.986 alexandra.exigent@gmail.com 1908. Picol / ajutor de Ospatar, pub zona

Obor, Hashtag Pub angajeaza pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: Picol sau Ajutor de Ospatar, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari. Tips; (0728.523.059 office@hashtagpub.ro

1909. Picol, picolita pentru restaurant cu

specific international. Experienta nu este obligatorie. Va asteptam cu un CV in str. Rabat, nr. 2. Pentru intrebari va rugam sunati la telefon; (0722.597.269

1910. Picoli restaurant chinezesc sect. 3;

(031.430.66.16

1911. Picoli Restaurant Ivan’s angajeaza

picoli sau ajutor ospatar cu sau fara experienta cu domiciliul in sector 2 sau 3. Oferim seriozitate; (0763.341.717 george81m@yahh.com 1912. Picoli, picolite, cu sau fara experi-

enta angajam foarte urgent in conditii foarte avantajoase, femei pentru bucatarie, soferi livratori, operatori calculator; (0722.912.671 1913. Pizza PPH angajeaza livratori cu auto propriu pentru livrare pizza si mancare. Conditii avantajoase, program flexibili, salariu atractiv, contract de munca. Sectoarele 5 si 6. Urgent; (0768.299.834 1914. Pizzar cu experienta pe cuptor cu

lemne, program 2/2 sau 1/1, carte munca salariu motivant; (0769.208.222 1915. Pizzar cu experienta, zona cen-

trala. program de lucru 1/1; 2.500 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com

1916. Pizzar pentru restaurant Speed Pizza, cu minim 2 ani experienta, se ofera training si scolarizare, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1917. Pizzar pentru restaurant zona

Popesti Leordeni. Experienta constituie un avantaj. Pentru mai multe detalii si programari pentru interviuri sunati la nr. de telefon; (0760.079.703 1918. Pizzar cu/fara experienta pentru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 1.800 - 2.500 lei net in functie de experienta, relatii la tel. 2.500 L; (0799.831.111 1919. Pizzar pentru pub in zona Graza-

vesti, Regie, Se ofera salariu, contract de munca, tips zilnic. Cuptor electric. Experienta este obligatorie.Mai multe detalii la telefon/ interviu, (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 1920. Pizzar restaurant Embassy Lahovari, salariu motivant 3000 - 3500 lei/luna. Program in ture 2 cu 2 zile libere. Colectiv tanar. Conditii foarte bune de lucru; 3.500 L; (0733.500.300 office@theembassy.ro 1921. Pizzar sector 6 pentru restaurant, cu experienta pe cuptor cu lemne. Program 2 zile cu 2 libere, masa si transport asigurat. Relatii la tel: (0732.343.837 militari@mirajpizza.ro 1922. Pizzar, angajam pentru locatie in Mall Promenada, cuptorul este pe lemne, programul in ture de la 09-22, mai multe detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 1923. Pizzar, restaurant LÂ’incontro Titan

angajeaz? pizzar cu experienta salariu si conditii avantajoase; (0723.581.055 Spyry_88speed@yahoo.com

1924. Pizzar, ajutor pizzar bucatarie inter-

na cu livrare la domiciliu. 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

1939. Preparatoare salate si sandwichuri Program: duminica-joi 05:30-17:30, vineri si sambata liber. Salariu 2.500 lei, masa. Zona Colentina- Fundeni, 2.500 L; (0742.266.859 1940. Preparator pizza fara experienta,

zona Magheru, Jerry`s Pizza sector 1. Salariul net, bonuri masa, decont transport, 1500 Lei net/8 h pe zi /2 libere pe saptamana, bonus eficienta acordat saptamana, (0728.088.643 cristi.badila@jerryspizza.ro 1941. Preparator sandwichuri, restau-

rant tip fast-food situat in Piata Victoriei angajeaza personal, salariul 1500 net. Program de lucru 8 ore, 2 zile libere (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com

1942. Productie ambalaje alimentare din

plastic, fabrica de ambalaje din plastic angajam: ambalatori, alimentatori, reglori, controlor calitate. Experienta in injectie mase plastice constituie avantaj.Firma se afla in incinta Faur sector 3. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com 1943. Programatoare PHP, baze de

date, 3 ani exp pentru automatizari web. Se lucreaza cu proxy, captcha si emailuri. Salariu: 3500-4500 lei/luna si crestere. Contact doar prin C.V-uri pe adresa de email: 3.500 L; (0720.334.477 alina.sediu@gmail.com 1944. Proiectant mobila la comanda,

experienta 1 an in proiectare 3D a mobilierului din pal, mdf, executare proiecte pentru lansarea in productie, permis conducere categoria B. Salariu motivant (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com 1945. Proiectant pentru mobila la

comanda, masuri, desen, schite debitare; (0762.771.459

1946. Proiectant Sisteme de Securitate.

1929. Pizzari (fete sau baieti). Pizzarie-

restaurant angajeaza pizzari, asiguram program si salariu avantajos in functie de experienta, masa, transport. De preferinta sa domicilieze in sectoarele 2-3 sau 4. (0729.881.660 1930. Pizzer, bucatar, camerista, recep-

tioner de noapte hotel restaurant Diesel angajeaza: pizzer, bucatari, camerista, receptioner de noapte; 12.012 L; (0744.492.076 office@hoteldiesel.ro

1931. Pizzeria Pikandy Plus angajeaza

personal, livratori pizza in Sebastian 1-3 sector 5. Relatii contact: (0722.885.970/ 0726.403.013 1932. Portar, societate comerciala, anga-

jeaza portar in zona Grozavesti la 2 minute de metrou, cu varsta cuprinsa intre 30-50 ani, cu sau fara experienta, program full time. Relatii la ; (0734.825.197/ 0742.564.850

Orhideea receptionera la Hotel Sir Orhideea cu aspect placut, sociabila, serioasa, ambitioasa, limba engleza, punctuala se ofera training gratuit salariul 1.750 L net/ luna, program receptie 12/2412/48 1.750 L; (0723.023.830 sales@sirgrup.ro

««««««««««««««««««

1966. Receptionera office cu sau fara

1994. Rigipsari, zugravi, salariu dupa

1993. Rigipsari, zugravi si necalificati firma angajeaza in Bucuresti cu contract de munca.Asiguram cazare, iar salariu motivant (0786.205.067 costy_ordache@yahoo.com

merite. Sunati la tel.: (0762.548.811

experienta pentru cladire birouri situata in zona Baneasa, Piata Presei Libere, program L-V 10h ziua, salariul 1.450 lei net. Plata la termen, 1.450 L; (0769.075.995/ 0769.075.999 angajari@carpatguard.ro

1995. Rigipsari, zugravi, faiantari, instalatori, electricieni oferim carte de munca si eventual cazare. Dorim seriozitate; (0727.192.883 bogcraft1@gmail.com

1967. Receptionera pentru clinica stom-

1996. Rio Bucovina, parte a grupului

atologica situata in sectorul 1. Asteptam CV pe adresa email. Tel: (0758.396.333 office@dentiq-atelier.ro

1968. Receptionera sala sport, zona Cotroceni, Panduri, program 16.30-20.30, luni-vineri, 1.200 lei, abilitati bune de comunicare, operare PC, lb. engleza, (0775.619.670 1969. Receptionera salon infrumusetare, sector 3, strada Traian Popovici nr. 87A, program de la 9-21, o zi da una nu, duminica liber. Cautam o persoana serioasa, comunicativa, atentie distributiva si dornica sa se implice in bunul mers al societatii; (0765.266.131 1970. Receptionera service auto Cau-

tam receptionera cu experienta pentru comenzi piese, intocmire devize si facturare. Cunostinte de conabilitate primare si experienta in aplicatia Audatex. Zona Teiul Doamnei, (0724.756.215

Maspex Polonia, angajeaza stivuitoristi si manipulanti marfa pentru depozitul din Chitila. Se ofera salariu motivant si tichete de masa. Transportul este asigurat de la metrou statia 1 Mai (Piata Chibrit). Relatii la tel. (0742.220.513/ 0744.437.845 1997. RPG Security angajeaza agenti de

interventii calificati cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Salariu net 2.100 Lei. Programari interviu la telefon 2.100 L; (0219534 emil.petcu@rpg.ro; hr@rpg.ro 1998. S.C Gironde Conf angajeaza vanza-

toare pentru magazin confectii imbracaminte. Asteptam CV la adresa: personal@gironde.ro

Fit Gym, cautam colega pentru postul de la receptia centrului Stay Fit Gym Pantelimon, situat pe Bulevardul Chisinau nr. 1, cercul magic. Program full-time. L-v 8 ore, 2 ture. Salariul fix + bonus din vanzari. 1.200 L; (0762.366.956 office@stayfit.ro www.stayfit.ro

S.C. EDWARDS SRL ANGAJEAZA INSTALATORI/ TEHNICIENI ELECTROMECANICI PT. DEPARTAMENTUL SERVICE TRATAREA, POMPAREA SI EPURAREA APELOR; (031.540.50.00 OFFICE@EDWARDS.RO

««««««««««««««««««

2000. S.C. Oscar angajeaza sofer cat. B si

1971. Receptionera, sala Fitness Stay

RECEPTIONERA. LANT DE SALOANE, BUCURESTI, ANGAJEAZA RECEPTIONERA; 1972.

«««««««««««««««««« 1973. Receptioneri, ospatari, hoteluri in

Bucuresti angajeaza receptioneri de hotel comisioneri, cameriste, bucatari mic dejun, ospatari mic dejun, personal tehnic (0745.662.340 sndbendor@thhotels.ro 1974. Receptionist service, reprezen-

tanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

1999.

ajutor bucatar, ospatarite/ ospatari, femeie vase (0725.347.954

1949. Rcs-Rds angajeaza tehnicieni serv-

1977. Recruiter, titularul postului are

ice (mentenanta) inginer zona - permis cat. B, studii superioare tehnice, experienta in domeniu. Operator Retele - permis cat B + inclinatii tehnice. Trimiteti C.V. la recrutare@rcs-rds.ro si mentionati postul; recrutare@rcs-rds.ro

rolul de a asigura elaborarea ?i implementarea politicilor de resurse umane (recrutare, selectie, integrare, pregatire profesionala, motivare, organizare si relatii de munca) (0726.555.685 andreea@restaurantgargantua.ro

1950. Receptioner pensiune 8 camere

1978. Rectificator piese metal - Com.

situata in centru angajeaza receptioner cu sau fara experienta, obligatoriu limba engleza scris-vorbit, program flexibil. Salariu + tichete de masa; 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com 1951. Receptioner ApartHotel Studio

Vidra, IF, rectificator piese metal pe masini manuale. Sector 4, com. Berceni, Vidra. Se ofera contract, tichete de masa (10lei/zi), transport de la Piata Sudului, cazare pt cei din alte orase. Salariu 2300 Lei, 1 L; (0731.227.729 recrutare@soli.ro

One, Militari, cerinte: experienta min. 6-12 luni in domeniul hotelier, lb. engleza, program 12/24-12/48, oferim sal. 1500 lei net + bonuri + ab. medical. (0756.031.736 hr@genesisproperty.net

1979. Reddithelp.Ro isi mareste echipa:

1952. Receptioner hostel cautam full time, 8 ore pe zi /trei ture, contract de munca,de preferat cu domiciliul in sectorul 1 zona Grivitei ,Bucurestii Noi, sos. Chitilei. 1.900 L; (0722.673.393 venusbucuresti@complexvenus.ro

umane Bucuresti, (0743.213.808 roxana.philipe@transeurope.ro

1953. Receptioner hotel 4 stele zona Barbu Vacarescu receptionera, daca esti o persoana comunicativa, cu experienta pe un post similar de minim 3 luni si cunosti bine limba engleza, suntem nerabdatori sa te alaturi echipei. (0723.515.009 cristina.bogasievici@yahoo.com 1954. Receptioner, angajeaza Hotelul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

1955. Receptioner, pensiune 8 camere situata in centru angajeaza receptioner cu sau fara experienta, obligatoriu limba engleza scris-vorbit, program flexibil. Salariu + tichete de masa; 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com 1956. Receptionera angajez pentru sala

ca angajam full time contract de munca receptionera. Rog CV +poza pe adresa de email; (0728.905.063 contact@elvetodent.ro 1958. Receptionera pentru hotel din

sectorul 3, Titan, carte de munca, salariu atractiv. Program 10 ture pe luna. 1.250 L; (0721.720.751 1959. Receptionera sala de fitness,

operatoare PC si analiste date. Salariu 2.100 L; (0784.020.020 cv@reddithelp.ro

1980. Responsabil administrativ resurse

1981. Restaurant ”Casa Diham” anga-

jeaza pizzar, ajutor bucatar, ospatari, ospatarite, rugam seriozitate; (021.340.60.06/ 0723.502.300

1982. Restaurant ”Mesogios” din sector 1 angajeaza femeie la vase si curatenie. Program de lucru: 15 zile/ luna. Se ofera pachet salarial avantajos (salariu fix+ tips+ taxi decontat). Se cauta persoana dinamica, serioasa, punctuala si cu un aspect fizic ingrijit; (0724.987.984 1983. Restaurant Borsalino angajeaza

bucatar/ajutor de bucatar si barman.Programul este de 2 zile lucrate cu 2 libere si salariul este negociabil in functie de experienta; (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com 1984. Restaurant Casa Diham angajam personal din sectorul 2 si 3: bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie la vase, barmani, ospatari, picoli; (0768.735.154/ 0722.555.245 1985. Restaurant Casa Jienilor angajeaza bucatari si ajutori de ospatari salariu atractiv; (0735.994.994 1986. Restaurant La Fattoria situat in zona Herastrau angajeaza ajutor ospatar, paznic, femei vase, valet parcare si bucatar preparate reci; (0729.994.995 1987. Restaurant Pheonix Cernica cauta personal Angajam bucatari, ajutor bucatar, ospatari, doamne la curatenie, barmani, 1 L; (0724.550.829 totaleco@yahoo.com 1988. Restaurant Prosper, 13 Septem-

angajam receptionera, salariu atractiv, diverse beneficii, mediu de lucru placut. Cautam o persoana serioasa, sociabila, sector 6, (0744.302.122 mina_augustin@yahoo.com

brie, angajam ospatar, program full time, conditii de munca avantajoase, castiguri substantiale. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; 2.000 L; (0762.295.524 mustata.alexandra95@gmail.com

1960. RECEPTIONERA Salon de frumusete situat in zona Panduri, deschis de 18 ani, angajam receptionera cu aspect fizic placut si studii medii. Colectiv tanar, atmosfera placuta, salariu atractiv, (0726.787.519/ 0745.564.612

1989. Restaurant RIBS angajeaza personal, angajam ospatar si bucatar, conditii avantajoase, mediu de lucru decent. Solicitam seriozitate si profesionalism; (0766.692.196 bogdan.popescu@lurbanromania.ro

1961. Receptionera showroom, soci-

etate sediul in Titulescu, transport asigurat, salariu start 1.800-2300 in functie de disponibilitate si cunostinte, telefon, laptop, bon masa. Program 8.30-17.30, CV cu foto, adresa, 2.200 L; (0724.311.437/ 0724.311.437 comenzi@usi-porta.ro

1990. Restaurant Sport House, terasa, angajam lucratori (gestionar, bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, administrator) terasa-restaurant cu s-au fara experienta, zona Arena Nationala-Complex Natatie Lia Manoliu. 1.500 L; (0722.504.000 marius_vek@yahoo.com

1962. Receptionera cu experienta pt.

1991. Restaurant US anagjeaza person-

salon de infrumusetare, salariu pt. inceput 1.800lei + cm platita pe 8 ore, zona metrou Gorjului. Va rog cv pe mail., 1.800 L; (0744.128.929 offece@cmstill.ro

al Restaurant in centru vechi, angajam personal: ospatari/te, ajutor bucatari, femeie la vase. Rog seriozitate. (0732.857.170 Mikecrazyhy@icloud.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

jeaza secretara cu experienta, cerinte: operare PC, abilitati organizatorice si persoana comunicativa. Trimiteti CVul pe mail, tel. (0758.888.877 ana.mihai@hermes-curier.ro 2025. Secretara, asistent manager, angajam secretara manager general, conditii deosebite, ultracentral. Contract de munca + bonusuri. Pentru inscriere concurs, va rugam cv + foto 4.000 L; raul.casttelo@gmail.com 2026. Secretariat/contabilitate primara, angajam secretara serioasa si responsabila, cunostinte contabilitate primara, cunostinte operare calculator. Capacitatea de a lucra cu termene limita. Capacitate de organizare a timpului si a sarcinilor; (0726.444.496 office@eisol.ro ; office@investprod.ro 2027. Security Division AEK angajeaza agenti securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizare gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii la tel./ e-mail: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro 2028. Sef de magazin Shop &Go, acum, cu experienta, salariu net, 2.500 L; (0729.495.499 2029. Sef depozit accesorii mobila si pal

melaminat SC Decopal Exim SRL angajeaza sef depozit cu vanzare accesorii mobila si pal melaminat cu experinta in domeniu pentru gestionare marfurilor din depozit, intrari/iesiri. (+40745667788 maged.kharabit@decopal.ro 2030. Sef schimb la departament produc-

tie, cunostinte mecanica, electrica sau electrotehnica, coordonare echipa 15-30 muncitori/schimb, avantaj experienta in industria alimentara. Se lucreaza pe linie de imbuteliere. (021.667.00.20 office@zarea.ro

2054. Soceko angajeaza electrician

intretinere. CV e-mail/ fax, tel.: (021.242.24.33/ 0724.002.475 comercial@soceko.ro

2055. Soceko angajeaza mecanic, lacatus mecanic, ascutitor rectificator. CV e-mail, fax, tel.: (021.242.24.33/ 021.242.18.47/ 0720.406.943 commercial@soceko.ro 2056. Soceko angajeaza servant pompier (eventual pensionar) cu atestat si permis auto B; (0740.080.839 2057. Societate Comerciala sector 6 angajeaza agent paza (femei) cu sau fara atestat. Program de lucru 8 ore/zi, salariu net, plata transport, tichete de masa, o masa calda, 1.300 L; (0732.672.654 2058. Societate de Constructii anga-

jeaza pentru postul de lucru din Bucuresti: zidari, zugravi, sudori electrici, electricieni, tamplari lemn, tamplari PVC, lacatusi. Salariu atractiv. Relatii la: (0725.562.642 2059. Sofer angajam sofer categoria B, pensionar, cu domiciliu lobligatoriu in sectorul 4, Bucuresti. Oferim 1700 ron/lunar; 1.700 L; (0753.524.139 cristian_diaconu@power-electric.ro 2060. Sofer angajam sofer distributie marfa categoria B. Angajam sofer distributie marfa categoria C. Zona: Progresul, comuna Jilava; (0737.995.905 2061. Sofer angajez sofer taxi, carte de munca, masini foarte bune si foarte bine intretinute, plan 110 lei si 115 lei, (0761.061.147/ 0722.703.737 Floremiexpert@gmail.com 2062. SOFER automalaxor, Societate de

constructii angajeaza sofer automalaxor de capacitate 9 mc, cu atestate si cartela tahograf. Relatii in intervalul orar- 09.0016.00; (0724.558.567 betoane.jilava@dimar.ro

2032. Sef tura la magazin Metro Militari;

2001. S.C. Puls Medica S.A., angajeaza conducatori auto. Pentru programare interviu sunati la: (0219290

2033. Sef, sefa tura benzinaria Mol Timpuri Noi. Benzinaria MOL Timpuri Noi angajeaza sef/a tura. (0724.528.622 timpurinoi@molromania.ro

2064. Sofer categoria B C, zona Bragadiru, Ilfov, de preferat domiciliul adiacent, contract de munca, salariu negociabil. (0735.377.400

2002. S.C. Wirquin Romania S.A. din Str.

Preciziei nr. 3, sector 6, Bucuresti, angajeaza: Operatori stanta; Operatori CNC; Operator Inst Sablaj; Ambalator Manual Montaj piese din plastic; Operatori injectie mase plastic; reglori injectie mase plastic; Muncitori Necalificati. Inf. la tel.: (0755.044.934

(0733.030.402

2034. Servant pompier MRC FIRE SRL angajeaza servant pompier pentru cladire birouri in Bucuresti. Program 8,00 - 18,00, luni - vineri. Salariu net 1.500 - 1.600 ron. Transmiteti CV la e_mail. Telefon. (021.330.33.11 office@mrcfire.ro 2035. Servanti pompieri angajeaza AMA

2003. Sala jocuri angajeaza fete si baieti pentru postul de operator pariuri sportive; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro

CSSU, cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, salariu motivant, conditii optime de lucru. (021.317.42.76/ 0720.133.112

2004. Salatiera, bucatar -bucatarie romanaseaca, femeie vase. Tel. dupa ora 10.00, decontare transport; (0723.644.179

2036.

2006. Salon de evenimente angajeaza

1948. Pub Black & White angajam bucatar

2024. Secretara, firma de curierat anga-

slefuire piese. Experienta minima pe un post asemanator, studii medii sau scoala profesionala, seriozitate. Salariu 1400 lei+ tichete de masa, disponibilitate de marire in functie de aptitudini. (0722.224.665 office@fabricadeprofile.ro

muncitor necalificat pentru depozit cherestea. Contact: (0730.874.722

1976. Receptioniste, dispeceri, agenti

de securitate Securitas Romania angajeaza receptioniste (max 35 ani), dispeceri, agenti de securitate (max 45 ani). Liceu, operare pc si lb. engleza, experienta, trimiteti CV la adresa de e-mail din anunt (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro

2023. Secretara cu sau fara experienta, angajam, comunicativa, punctuala, cunostinte minime operare calculator; (0371.477.855

2053. Slefuitor piese poliuretan executa

2063. Sofer Brutarie, cofetarie angajam sofer, punctul de lucru in Pipera rond OMV. Program 7-16, cu 2 zile libere, detalii tel.; (0741.777.509

1947. Proiectant, angajam proiectant

instalatii si distributii gaze naturale; (0745.069.814/ 0770.184.776 eurogazconstruct_sediu@yahoo.com

2022. Secretara tanara sociabila, prezenta fizica agreabila, persoana flexibila, disponibilitate. Salariu motivant, program flexibil, poate fi studenta, posibilitate dezvoltare cariera in cadrul companiei. CV + foto pe email; iostanciu90@gmail.com

2031. Sef tura in Centrul Comercial din zona Berceni, program de 8 h/zi, angajam pt firm curatenie. Salariu avantajos. Detalii; (0731.121.239

2005. Salatiera, bucatar bucatarie romaneasca, femeie-vase. Decontare transport. Dupa ora 10,00: (0723.644.179

1957. Receptionera clinica stomatologi-

rigi, gestionar, ajutor bucatar, sef de tura pentru pizzerie; (0763.312.293

1965. Receptionera la Hotel Sir

are medicala Recu Kinetic angajeaza receptionist/a, cu sau fara experienta; (0770.273.181 office@recukinetic.ro

1926. Pizzar, bucatar, ajutor bucatar,

1928. Pizzar, vanzatoare, modelator cov-

experienta, buna cunoscatoare a limbii engleze la nivel conversational, responsabilitate, corectitudine, spirit de munca in echipa. Relatii la tel., (0729.881.116/ 0722.310.005 marius@irisa.ro

1992. RIGIPSARI, 110-130 LEI/ZI, AJUTOR RIGIPSAR 80-90 LEI/ZI, CONTRACT DE MUNCA 8 ORE, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE; (0733.981.422

1975. Receptionist/a clinica de recuper-

sport. Cunostinte operare PC, sociabila, dinamica, responsabila, serioasa. Zona Aviatiei. Program de luni pana vineri. (0723.523.406 gabriela.istrate@yahoo.com

1927. Pizzar, livrator cu masina personala, bucatar, angajam urgent, salariu motivant+bonuri, locatie Baba Novac, sect. 3, firma delivery; (0757.505.162

1964. Receptionera hotel cu sau f?r?

««««««««««««««««««

Proiectant Sisteme de Securitate-Efractie si Semnalizare la Incendiu,certificat si autorizat ARTS, cu experienta.Salariu creste in functie de implicare. Permis. Locuinta de serviciu pentru provincie. 800 {; (0726.444.494 office@eisol.ro

1925. Pizzar, bucatar, ajutor bucatar, livrator. Firma delivery, sector 3, Baba Novac, salariu motivant; (0757.505.162

sofer, angajez bucatar, pizzar, ajutor bucatar, sofer conditii si program avantajoase, zona Pantelimon; (0787.699.692/ 0767.659.089

1963. Receptionera DBH Bucharest. Cautam o persoana sociabila, cunoascatoare a limbii engleze. Experienta minima 6 luni pe acelasi post sau similar. Trimite cv-ul la email; (0724.891.819/ 0723.515.009 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

personal, bucatar, ajutor bucatar si colaboratori pentru evenimente. (0722.916.439 2007. Salon de infrumusetare, Cris Beau-

ty Lux, situat pe sos. Berceni nr. 23, vizavi de Spitalul Obregia, angajeaza personal calificat pentru urmatoarele posturi: coafor, manichiura, cosmetica; (0774.489.519/ 0721.441.790 2008. Salon Max Stil Lujerului angajeaza

cosmeticiana, coafeza si manichiurista; (0721.175.710

2009. SC Compania de Paza R.O. angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov (Popesti Leordeni). Agenti interventie, program 24/48, pentru Bucuresti si Dragomiresti. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime de operare calculator, pentru cladiri birouri situate in Bucuresti si Ilfov; (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 2010. SC Compania de Paza R.O. angajeaza dispeceri (femei si barbati), sefi de tura, agenti de securitate, aspect fizic placut, pentru centrul comercial (Mall), situat la circa 150 de metri de statie de metrou (central Bucuresti). Tarif orar incepand cu 8 lei pe ora, in functie de postul ocupat; (0720.722.193 angajare@companiadepaza.ro 2011. SC Koson Junior Grup anga-

jeaza bijutier cu experienta, detalii la numarul de telefon: (0724.070.265

2012. SC Logos Corporate SRL angajeaza

legatorese, montatori mobilier si operatori mase plastice. Cu o experienta de mai bine de 20 de ani pe piata romaneasca in domeniul productiei plublicitare, echipa Logos (021.250.81.93 secretariat@logospromo.ro

SERVICE GLUCOZA, ZONA TEI, ANGAJEAZA MECANIC AUTO CU EXPERIENTA. SALARIU ATRACTIV - MUNCA IN ACORD. RELATII LA NR.: (0741.256.092 2037. Service GSM Lazar Crangasi

angajeaza tehnician GSM. Cu sau fara experienta.Experienta in domeniu constituie un avantaj. Asteptam CV-ul dvs la adresa de email, 3.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 2038. Seva club si restaurant angajeaza

personal pentru bucatarie. CV pe mail. (0722.317.329 bartenders2006@yahoo.com

2039. Shaormar Angajam personal cu

sau fara experienta pentru fast food in Otopeni, se lucreaza doua zile si doua libere, contract de munca norma intreaga, transport platit, o masa calda gratuit, 1.800 L; (0721.462.315 almevi.marian@yahoo.com 2040. Shaormar Mister Kebab isi mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 3.000 L; (0721.303.303 2041. Shaormar cu experienta pentru

shaormeria La Baiatu, ture zilnice de 9 h program 11:00-20:00 2 500 lei/ luna in mana, un liber pe sapt, proba de lucru oricand 9-11 sau 15-19. Str. Mendeleev 7-15, Piata Amzei, sector 1 2.500 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 2042. Shaormar cu experienta salariu

2300 lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi libera, zona Berceni, se ofera CM si 1 masa zilnic, contract de 8 ore, 2.200 L; (0770.573.286 2043. Shaormar grataragiu (preparator

meniuri) cu experienta pentru unitate fast food pentru prepararea si montarea meniurilor. Zona Orhideelor; (0762.570.925 mihaiandrei1991@yahoo.com

2013. SC Meda Prod 98 SA angajeaza lucratori comerciali pentru vitrina asistata, raion mezeluri hipermarketurile Auchan, Carrefour, Cora. Se ofera salariu+bonuri de masa+transport; (0741.222.465

2044. Shaormar si bucatar Fast Food din

2014. SC Triada Prod Impex SRL angajeaza instalatori apa canal, dulgheri, constructori drumuri, calificati, salariu atractiv. Relatii la tel.; (021.335.71.20/ 0743.231.102

2045. Shaormar, Taksim angajeaza shaormar cu experienta in locatiile Vitan, Promenada program 15 zile pe luna salariul de 2400 lei 2.400 L; (0727.561.605/ 0764.231.514 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu

2015. Schelari, montatori schele. Cerinte: seriozitate, punctualitate, experienta in lucrul pe santier, permis conducere cat. B. Detalii la tel. 0730.250.001 de luni pana vineri, orele 09.00-17.00. (0730.250.001 cariere@azzurra.ro 2016. Sculptori in lemn pentru atelier

mobilier bisericesc. Bucuresti, Sos. Fundeni 200; (0740.242.136 2017. Sebastian- Casa Bia angajeaza barman, program 6/1, program 12-23, salariu 3000 lei tips, ospatar program 2/2, (0769.250.897 2018. Secretara angajam secretara cu experienta, cunostinte operare PC, minim studii medii, engleza nivel conversational. Rugam seriozitate; (0729.092.034 geso_office@yahoo.com 2019. Secretara Patronatul Bijutierilor din Romania angajeaza secretara, 1 L; (0733.956.090 office@pbro.ro 2020. Secretara persoana organizata, agila, inteligenta, responsabila, pachet Office avansat, capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte solide de limba romana, permis auto cat. B. 2.000 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 2021. Secretara Societate zona piata

Domenii angajeaza persoana cu studii superioare finalizate sau in curs pentru activitati de promovare si birou. Cerinte: creativitate, cunostinte IT, grafica, engleza CV la e-mail:office@brodona.ro office@brodona.ro

Bucuresti (zona Stefan cel Mare) angajeaza Shaormar si Bucatar cu experienta in bucataria orientala. Cei interesati poti suna la; (0747.333.102

2046. Shaormari cu experienta pen-

tru Socului Kebap, salariu avantajos + tips; (0764.673.064 2047. Shaormari cu/fara experienta Primo fast food, angajeaza shaormari cu si fara experienta. Salarii atractive, bonusuri, target la vanzari, tips; (0767.599.151 office@primofastfood.ro 2048. Shaormari, firma situata în

Cora Pantelimon angajeaza cu salariu atractiv, shaormar cu experienta; (0735.080.116 aldox1751@gmail.com 2049. Shaormist. Fast Food din Bucuresti (zona Stefan cel Mare) angajeaza: Shaormisti. Cei interesati pot suna la (0747.333.102 2050. Shop&Go Branesti angajaza per-

sonal cu domiciliul in Branesti sau din apropriere. Program 8 ore, doua zile libere. Detalii suplimentare oferim la interviu. Rog cv la adresa de mai jos. 1.400 L; (0723.322.090/ 0723.322.090 cristianmatea@gmail.com 2051. Sigemo angajeaza operator facturare consultant vanzari anvelope si vulcanizator. Se ofera: un loc de munca sigur, salariu atractiv, cursuri de pregatire, tichete de masa, prime de sarbatori (0736.404.156 gelu.florea@sigemo.ro 2052. Simigeria Luca angajeaza: mode-

latori, vanzatoare, ajutor pizzar. Oferim salariu motivant, sistem de bonusare si un mediu de lucru placut. Asteptam persoane ambitioase si cu simtul responsabilitatii. 1.850 L; (0744.783.217/ 0723.059.813

2065. Sofer categoria C pentru

2088. Sofer camion 7.5 tone, camion prelata sau duba de 7,5 t pentru distributie marfa local. Masina ramane in permanenta la sofer salariu fix plus bonificatie curse si diurna deplasari. 2.500 L; dragos@brico-construct.ro 2089. Sofer camion cu macara categ. C. Societate comerciala angajeaza sofer categoria C cu atestat pentru camion cu macara , curse doar Bucuresti si Ilfov. (0762.203.264 bostinagabriel@yahoo.com 2090. Sofer camion frigorific, 20t. Curse locale. Sofer camion frigorific, 20t. Curse locale. Depozitul se afla in sectorul 4, langa magazinul Metro. 1 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com 2091. Sofer camion, angajam soferi cu experienta, profesionisti si responsabili, cu disponibilitate de lucru pe comunitate. Interviurile pentru angajare se sustin zilnic,intre orele 10-17 in urma unei progr 1 {; (0745.665.588 madalina@transinternationalsped.com 2092. Sofer cat D numai cu atestat profesional pentru zona Unirii Baneasa sau Pipera rog seriozitate exclus combinatii cu cei ce lucreaza si in alta parte. Masinile sunt foarte ingrijite si fara defecte; (0723.694.128 2093. Sofer cat. B pentru distributie Bucuresti, pt. firma mare din domeniul alimentar. Oferim salariu motivant, bonuri de masa plus prime conform activitatii desfasurate. Detalii la tel. (0722.646.763 sebastiannegro@yahoo.com 2094. Sofer cat. B pentru Franta, Experi-

enta minim 3 ani pentru transport piese auto pe masina 3,5t. Contract de munca individual, salariu de 2.200 euro/ luna + salariu pe tara (tarif 1,5E/ min+tva) 2.200 {; (0900.310.110/ 0900.310.110 2095. Sofer cat. B si soferi profesionisti pentru societate profil materiale constructii (0728.777.535 contabilitate@presto.ro 2096. Sofer cat. B+C+E transport intern, experienta min. 3 ani in distributie si pe tandem. Cunostinte minime de mecanica. Card tahograf, atestat si analize medicale valabile. Disponibil la deplasari. Oferim si cerem seriozitate (0723.638.194/ 0799.761.542 office@fwd-transport.com 2097. Sofer cat. B, M&V International sec-

tor 3, angajeaza sofer Categoria B (persoana energica, studii medii, experienta auto 3.5 To), se ofera salariu fix, bonuri de masa, program luni-vineri 09-17:00; (0744.326.655/ 021.320.46.27 2098. Sofer cat. C+E distributie marfa,

intern; (0723.349.975

camion de 7,5 tone distributie in tara angajam pentru firma. (0723.080.876

2099. Sofer cat. C, livrari, preluari in

2066. Sofer cu masina firmei pentru Uber Romania. Conditii: varsta minim 22 de ani, permis minim 1 an 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2100. Sofer categ. C. Societate comerciala cu sediul in Tunari Ilfov angajeaza sofer categoria C cu atestat pentru autobasculanta 8x4. Asiguram si cazare daca este nevoie. (0762.203.264 bostinagabriel80@yahoo.com

2067. Sofer Firma cu experienta si o vechime de 11 ani in domeniul transporturilor, cauta soferi minim categoria B pentru transport produse alimentare cu utilitare frigorifice. Oferim salariu motivant. (0725.529.220 steel.trans@yahoo.com 2068. Sofer firma de colectare angajeaza soferi cu experienta minum un an, cu abilitati de comunicare si promovare a serviciilor prestate. Oferim salariu atractiv pe masura performantelor dvs; 1.700 L; (0732.925.706 2069. Sofer inchiriez auto pentru protocol,

Bucuresti. Conditii avantajoase (0731.942.229

2101. Sofer categoria B Magazin de materiale pentru instalatii sanitare angajeaza sofer categoria B. 11 {; (0741.141.025 office@cripal.ro 2102. Sofer categoria B pentru laborator cofetarie, distributie retea proprie. Salariu net 1600 + contract de munca, program 5 zile/ saptamana. Zona Autogara Rahova (Cora Alexandriei) 1.600 L; (0786.886.178 cvuri.office@gmail.com

Uber Select si Taxify. Varsta minim 25 de ani. Detalii la telefon. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2103. Sofer categoria B transport

2070. SOFER pe masina firmei in relatia

2104. Sofer categoria B experienta pe dube de 3.5 tone Laborator de cofetarie patiserie din sectorul 6, angajeaza sofer categoria B cu experienta pe dube de 3.5 tone. Program 5 zile/saptamana. Salariu 2000 lei plus bonuri de masa. 2.200 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

cu UBER. Salariu fix+bonusuri. Detalii la telefon, (0784.039.818/ 0726.449.876

2071. Sofer pe termen lung, sofer de tir profesionist, cu atestat valabil pentru urmatoarea ruta: Romania-Turcia, TurciaEuropa si retur. Posesor permis de conducere C+E, experienta minim 3; (0736.655.295/ 0731.378.773 evrak@romkayatur.com 2072. Sofer pentru comunitate card tahograf atestat marfa 2 luni cu 2 saptamani acasa. (+40731027409/ +40731027409 dumitru.mihai34@yahoo.com 2073. Sofer pentru diferite deplasari in

tara si in oras. Program de lucru: 06:30:00 - 18:00. Salariu 2.900 de lei/luna brut. Se face carte de munca. (tarif. 1,5 e/min+tva). 2.900 L; (0900.310.110 2074. Sofer pentru Uber Select si pentru aplicatie online cu masina firmei 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2075. SOFER profesionist cu experienta,

posesor permis auto cat. C pentru vidanja. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0758.111.300 office@soimiigs.ro 2076. Sofer profesionist in zona Otopeni

(Balotesti), Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.000 L; (0766.559.278 2077. Sofer Societate comerciala situata in Jilava, judetul Ilfov angajeaza sofer distributie (atestat transport marfa C) pentru Bucuresti si imprejurimi pentru auto 7,5 to; (0769.092.633/ 0769.250.759 office@sare.ro 2078. Sofer taxi cu atestat taxi, masina

Dacia Logan cu GPL, detalii la tel. (0768.237.779

2079. Sofer taxi cu atestat, in sectorul 3

sau 4, Logan GPL - benzina, plan 12 ore; 60 L; (0774.489.073 2080. Sofer taxi, angajez;

(0727.345.946

2081. Sofer Uber, masina Dacia Logan cu

GPL, detalii la telefon. (0768.237.779

2082. Sofer auto mare tonaj (cimentruck),

SC Sut Carpati SA angajeaza in conditiile legii, sofer auto mare tonaj. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si prime de sarbatori. Sunati la tel. de luni pana vineri, intre orele 08-16; (0728.984.838/ 0756.113.095 androneg@yahoo.com

2083. Sofer autocamion abroll 5000/luna,

soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere experienta min. 3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. Salariu 3900 lei+50 ron diurna pe zi +bonus km efectuati. 5.000 L; (0725.333.503 2084. Sofer autocar Firma de transport

persone din Bucuresti angajeaza sofer pentru autocar, cerinte: permis auto cat D, atestat transport personae, card tahograf. Obligatoriu experienta, tinuta decenta si seriozitate. (0769.956.221 contact@transport-personal.ro 2085. Sofer B+E Firma de constructii

angajeaza soferi categoria B + E; (0723.567.941

2086. Sofer B, C pe Mitsubishi Canter (7450 kg). Locatie Voluntari. Salariu 2300 ron. CV: 2.300 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 2087. Sofer buldoexcavator Comuna Berceni, urgent, deservent mecanic, permis corespunzator cat C. Experienta, seriozitate, profesionalism. Salariu atractiv plus bonususuri, plata chiar si la zi. (0721.609.050 adycrystrans@yahoo.com

marfa alimentara. Informatii la: (0725.054.395

2105. Sofer categoria B pentru duba de 3,5 t, atributiile cuprind si activitati in cadrul depozitului companiei precum si mentinerea relatiei cu clientii. CV pe email. 2.000 L; (0728.098.052 marius@picurare.ro 2106. Sofer categoria B, angajam urgent

pentru distributie produse alimentare. Relatii la telefon (0746.731.022

2107. Sofer categoria B, pentru transport

persoane, angajeaza Flamura SA. Program luni - vineri (8 ore), masina de serviciu, salariul 1160 lei net (1900 brut) + tichete de masa. Telefon: (0724.135.242 2108. Sofer categoria B, experienta pe dube de 3.5 tone Laborator de cofetarie patiserie angajeaza sofer categoria B cu experienta pe dube de 3.5 tone. Salariu 1.800 lei plus bonuri de masa, 2.000 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 2109. Sofer categoria B, transport interna-

tional marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com 2110. Sofer categoria B. Salariu net

1.500 L; (0730.592.784

2111. Sofer categoria B/C, aprovizioneaza marfa de la furnizori si o livreaza la clientii companiei. Constituie un avantaj atestatul de transport marfa. loc de munca in sos odaii nr. 157-163, sectorul 1, Bucuresti; (0336.401.262 office@chorus.ro 2112. Sofer categoria C angajam urgent

pentru distributie bauturi in oras si zone limitrofe. Salariu: 2300-3500 Ron net + bonuri 200 Ron. Program: 8 ore L-V/M-S. Zona Clinceni. Detalii la telefon 3.500 L; (0733.409.308 2113. Sofer categoria C pentru transport

intern (0725.153.320

2114. Sofer categoria C+E pe TIR, curse

intern. Detalii la telefon (0740.498.782 office@sorintransport.ro

2115. Sofer categoria C, profesionist (pe

Bucuresti) pentru camion de 7.5 t si 12 t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti (local) si in imprejurimi. Program l-v. Garajul in Caciulati, Ilfov.Salariu 2000 lei. 2.000 L; (0766.559.278/ 0766.559.278 2116. Sofer Cifa, angajez;

(0740.308.521

2117. Sofer cu domiciliul sector 6, per-

soana serioasa si disponibila la lucrul in ture, cu domiciliul in sector 6, cunoasterea strazilor din Bucuresti. CV si poze pe mail la email; (021.200.00.00 angajamsoferi@yahoo.ro 2118. Sofer cu experienta de condus in domeniul transportului. Se lucreaza doar intern neavand un traseu stabilit, se pleca dintr-un oras in altul. Se doarme la cabina, aceasta fiind fara pat de dormit. 2.200 L; (0766.993.004 georgiancaruso@gmail.com 2119. Sofer cu experienta pe autoutilitara

3,5 t, transport marfa intern. Prezinta un avantaj cunoasterea completarii documentelor de transport, cmr, foaie de parcurs. Cunostinte minime de mecanica auto, salariul de la 2500 Lei in functie de nr de km (0730.017.609 vanzari@chrisexim.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 2120. Sofer curier pentru sector 5 livrare/ ridicare colete in sector 5, permis cat. B, Forta de munca, Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1700 Lei net luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0766.399.650/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 2121. Sofer curier sector 1 pentru subcontractor GLS, livrare, ridicare colete sector 1, permis cat. B. Forta de munca. Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu intre 1500 - 1700 lei net luna. Auto acasa, Depozit in Sos. Alexandriei, Bragadiru, (0740.752.293/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 2122. Sofer de camion, categoria C E,

angajam sofer pe camion cu experienta pe camion cu remorca. Incarcari saptamanale pe Grecia; 1.400 {; (0723.154.159 astronsrl@yahoo.com 2123. Sofer de tir E5 cu atestat marfa si

card taho pentru curse relativ regulate si scurte în jurul capitalei. Oferim salariu atractiv plus bonusuri. Rugam seriozitate si experienta; (0723.666.475 2124. Sofer delivery cu experienta anga-

jam sofer/livrator in mall Promenada. Salariu 2000ron. Rog seriozitate, pentru mai multe detalii va rog sunati dupa ora 15:00. 2.000 L; (0729.432.520 bamboofood@gmail.com

2125. Sofer distributie firma de transporturi, angajeaza echipaj format din sofer cu categorie B si incarcator descarcator, pentru distributie de marfa in Bucuresti cu masina de 3,5 tone 2126. Sofer distributie instalatii sanitare, termice, electrice, zona Bucuresti si judetele limitrofe. Platforma 3,5 tone. Cerinte: experienta min. 5 ani, pachet salarial motivant si stabilitate. Nu se ramane peste noapte in alta localitate. Toni; (0753.100.032 2127. Sofer distributie SC Agrirom, filiala

Bucuresti angajeaza sofer distributie cu experienta. Pentru mai multe detalii intre orele 9:00-17:00, cerem si oferim serioazitate. (0731.370.464 catalinivan@agrirom.ro 2128. Sofer distributie bauturi, Dagmar

angajeaza sofer cat. B pentru distributie bauturi pt. depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 18 00 (0722.226.579/ 0722.317.406 radu.rizescu@gmail.com 2129. Sofer distributie Bucuresti, permis

B+C conducator auto profesionist B+C, atestat transport marfa, studii medii, experienta pe un post similar. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com 2130. Sofer duba 3,5 t si manipulanti

depozit angajam sofer duba 3,5 t (salariu 1700 lei) si manipulanti depozit (1600 lei) in Sos Giurgiului, intrare in Com Jilava. Salariile pot creste progresiv in functie de seriozitatea si munca prestata. 1.700 L; (0720.885.522 2131. Sofer livrare pizza pizza program 2

(10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

2132. Sofer livrari, firma catering angajeaza sofer pentru livrari catre clienti si achizitii marfa. Viitorul nostru coleg trebuie sa fie serios, respectuos, corect, amabil (0720.533.482 2133. Sofer livrator Restaurant angajeaza

sofer livrator (categoria B) pentru livrari la domiciliu. Oferim: contract de munca, salariu motivant, tips, program de lucru flexibil, pentru detalii sunati la nr. afisat, (0733.102.737

2134. Sofer livrator zona Berceni full time,

avem masina personala (0769.399.555 Casaluica@gmail.com 2135. Sofer livrator auto personal, com-

panie multinationala deschide noi locatii in: Pipera, Stefan cel Mare, 13 Septembrie, Crangasi si nu numai 5.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 2136. Sofer livrator auto personal, firma

de catering angajeaza sofer livrator pentru locatiile noi; 5.500 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

Sofer livrator cu masina proprie pt. Wise Box, companie multinationala de food delivery (livrare la domiciliu/office), 10 lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). CV la adresa de mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

2137.

2138. Sofer livrator pizza, Forever Pizza

2149. Sofer pentru Uber cu masina firmei.

Se ofera salariu fix + bonusuri+telefon de service. Pentru detalii va rog sa sunati 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2150. Sofer personal cu minim 3 ani

experienta 8 ore pe zi 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

2151. Sofer personal cu vechime minim 10 ani si experienta de protocol, nefumator, preferabil din sect. 1 si 2. Relatii la tel. CV pe mail; gabriela@metropolitanresidence.ro 2152. Sofer profesionist cu experienta

minim 5 ani, transport international ruta Romania- Bulgaria- Grecia- Romania, prelata- duba frig. 20 tone, camin 7,5 tonelocale Bucuresti tara Romania, camion 3,5 tone locale, Bucuresti. (0722.711.117 2153. Sofer profesionist cu experienta

pentru autobasculanta si autocuratitor, angajez urgent pentru Bucuresti, salariu atractiv (0730.858.643 2154. Sofer profesionist Transport frigorif-

ic. Distributie. Camioane 2007+ (poze) 12to MTMA. Pachet salarial atractiv. Garaj sect. 6. Camionul se intoarce la garaj in fiecare zi. Decontare transport (motorina), 3.500 L; (0738.548.371 dan.aftrans@gmail.com 2155. Sofer profesionist ADR distributie

din Bucuresti Candidatul ideal: permis de conducere, categoriile B si C, E, atestat transport marfa, atestat ADR, experienta pe un post similar, capacitate de asimilare rapida, 3.000 L; (0741.102.127 office@std-logistic.ro 2156. Sofer profesionist B+C pentru distributie marfa transport intern. Atestat valabil, cartela tahograf valabila, experienta minim 3 ani distributie marfa; (0723.283.903 ionescu@defne.ro 2157. Sofer profesionist C+E Romania, Bulgaria,Grecia Romania, postul 1: angajez sofer profesionist pentru curse regulate Ro-BG-Ro, 2 curse pe sapt, weekend-ul la garaj, RO - Grecia - RO,angajez sofer profesionist pentru curse tur-retur RomaniaUE, (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com 2158. Sofer profesionist cu atestat

Mecano Valmar angajeaza sofer profesionist cu categorie C si E pentru transport utilaje. Sfoerul trebuia sa aiba obligatoriu atestat. Locatia platformei este in Buda, Brgadiru jud. Ilfov. (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 2159. Sofer profesionist cu card tahograf transport de marfuri, in Romania; predarea marfii catre clienti; punct de lucru Aparatorii Patriei, contract perioada nedeterminata; salariu de la 2500 lei + bonusuri; program: l-v. (0770.274.055/ 0770.153.166 office@ihres.ro

- Otopeni Angajam soferi profesionisti; posesori categoriile B,C,E, ce vor transporta combustibil de la statia de alimentare catre aeronave; (0740.058.466 gabriela.cirnu@lugera.ro

2142. Sofer pensionar cartierul 23 August, firma de catering cautam sa angajam un domn pensionar cu domiciliul in cartierul 23 August. Program de 4 ore, carte de munca. Persoanele cu varsta peste 50 de ani au prioritate la interviu (0724.378.496 iahim192004@yahoo.com 2143. Sofer pentru container comunitate

2165. Sofer profesionist, zona Colentina;

(0731.038.195

2166. Sofer profesionist, cu cat. C, in Popesti - Leordeni pe autospeciala vidanja (instruire la locul de munca). Program 1 zi cu 1 zi libera. Se ofera cazare pentru cei din provincie, salariu motivant 2.800 L; (0730.612.742 office@kanal.ro

firmei, fizic ingrijit, caracter dinamic, cu un minim de 10 ore pe zi de munca, salariu intre 700-800-1000 Ron saptamanal, bonus de 50 Ron ptr fiecare dumica muncita (0723.861.862 2191. Sofer Uber Bani cu masina person-

ala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2192. Sofer Uber firma serioasa angajam

soferi in cadru perfect legal pentru relatia Uber, detinem florta Chervolet Aveo echipate GPL, stare impecabila, mentenanta este asigurata de noi revizie, ulei filtre etc, (0723.861.862 2193. Sofer Uber pe masina firmei in stare impecabila, cu instalatie gaz, venituri cuprinse intre 700-1000 ron saptamanal. Colaborez si cu soferi care vor sa lucreze cu masinile personale. (0726.605.606 Paraschivoiutraian@yahoo.com 2194. Sofer Uber program luni-sambata, 10 ore zi, duminica libere. Se ofera masina firmei 24/24 ramane la sofer, carburant, telefon serviciu, salariu motivant plus bonusuri, salariu 2000 lei, posibilitate angajare (0726.435.633 transportdesingauto@gmail.com

2213. Soferi Societate Comerciala angajeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6, 1.500 L; (0723.670.538 2214. Soferi autobetoniera. Societate producatoare de betoane angajeaza soferi autobetoniera, pentru punctele de lucru din Bucuresti- Ilfov. Cerinte: permis categoria C, atestat profesional; (0730.013.814 george.dragne@generalbeton.ro 2215. Soferi autoturisme si camionete 3.5 tone twm, firma reciclare deseuri nepericuloase, angajeaza soferi. Experienta minim 1 an pe duba 3. 5t. Disponibilitate pt munca fizica. Venit net lunar 2000 lei. Contract perioada nedeterminata (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 2216. Soferi C+E. Societate comercial? angajeaz? soferi pe capete tractor cu semiremorci necesar experienta salariu atractiv plus prime detalii la telefon: 3.500 L; (0728.825.612 2217. Soferi cat B Germania -Romania tur retur salariul pleaca de la 1800 euro + bonusuri pt descarcari. La fiecare cursa de retur, soferul are liber 3 zile acasa. Se lucreaza la program.Cntact: (0747.167.731 2218. Soferi cat. B si agenti de vanzari,

se ofera si cazare. (0734.525.448 Ofertabeton@gmail.com

2219. Soferi cat. B pentru distributie in

Bucuresti la piete, restaurante, pizzerii. Experienta minim 3 ani masini marfa, cunoasterea Bucurestiului, cazier + cazier rutier. Tel. intre orele 11.00h - 18.00h 1.700 L; (0760.116.670 bmsltds@yahoo.com 2220. Soferi categoria B sau B, C, E, apli-

cati cu CV la mail. 3.500 L; (0748.816.645 dhsl1@yahoo.com

na 2016 Speed, rog seriozitate. (0721.061.379

echipaj complet. Masina colantata la Speed taxi, gpl, android; (0726.172.244 2172. Sofer taxi masina noua Dacia

Logan full, carte de munca la 8 ore plus alte facilitati. (0727.537.733/ 0746.129.799 alexcalin1989@yahoo.com 2173. Sofer taxi pe masina noua sau

veche Logan 20111-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Drumul Taberei sau imprejurimi. Cautam si schimb pe Drumul Taberei (0728.005.505 2174. Sofer taxi Pelicanul, plan de la 100 ron. Speed taxi plan de la 110 ron .cm 8 h; (0724.205.996 claudiu_wst@yahoo.com 2175. Sofer taxi cu atestat la 24 ore plan

130 cu carte de munca, dispecerat Meridian; (0722.362.559/ 0767.247.872 2176. Sofer taxi cu atestat pe Logan, gpl,

colantat Speed Taxi, cu carte de munca, 24 ore; (0722.218.536/ 0768.036.862

2177. Sofer taxi cu atestat valabil masini Dacia Logan an 2008-2012. Oferim carte de munca, conditii avatajoase, plan de la 90 lei/24h. Mai multe relatii la tel.; (0765.920.047/ 0737.522.547

2195. Sofer Uber plan fix, fara alte taxe

Angajam sofer Uber la plan, planul este 550 lei pe saptamana fara alte taxe, pe masina firmei o Laguna din 2006, motor benzina +gpl, masina este full piele etc. Va oferim si un tel. pt folosirea pt aplicatie; (0786.107.170 Iulian_boss_31@yahoo.com

jor igienizare toalete ecologice, permis B. Program L-D(S-D platit dublu). Salarizare in functie de performante 2500 ron. Punct de lucru in spate la magazin Kaufland Barbu Vacarescu; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 2198. Sofer, societate comerciala situata

in Jilava, judetul Ilfov angajeaza sofer distributie (categoria B) pentru Bucuresti, salariu atractiv (0769.250.759/ 0769.092.633 office@sare.ro 2199. Sofer, societate de paza angajeaza

2221. Soferi categoria B, Societate

Comerciala sector 6, angajeaza soferi categoria B pentru transport marfuri alimentare. Program de lucru 2 schimburi. Salariu net+ tichete de masa; 1.600 L; (0735.302.907 2222. Soferi categoria C betoniere;

(0728.729.147

2223. Soferi categoria C pentru CIFA SC

transport marfa, cu sediul in Bucuresti sector 2, (0735.275.795/ 0730.444.450 hr@cdy.ro

(0771.722.780

sofer interventie, pentru zona Republica; 1.500 L; (0723.237.397/ 0762.208.377 nc.ppttehnic@yahoo.com

2228. Soferi de tir, cu experienta pentru

2200. Sofer, agent, aprovizionare, oportu-

««««««««««««««««««

nitate Agent de aprovizionare pentru un lant important de restaurante, buna comunicare si mentinerea relatiei cu furnizorii, punctual, monitorizarea stocurilor, permis cat. B, salariu atractiv+bonusuri lunare. (0767.303.667 alexandru.obarsanu@gmail.com 2201. Sofer, carnet profesionist, pentru firma salubrizare pe masina autogunoiera sau autocontainera; (021.316.16.61 2202. Sofer, femeie de serviciu si person-

intern, camioane frigo. Relatii la tel.; (0722.269.298

2229. SOFERI DELEGATI CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE; (0752.150.554 HERBARIUMREGIA@YAHO O.COM

«««««««««««««««««« 2230. Soferi distributie pentru firma dis-

al necalificat, angajam sofer pentru transport marfa (2.000 ron salariu), femeie de serviciu (1.600 de ron) si personal necalificat pentru patiserie/ covrigarie (zona metrou Pipera) (0737.523.284

tributie, se ofera contract de munca, salariu de baza 1600 Lei, plus bonusuri 200-400 Lei. Cerinte permis cat. B si studii minim liceul 1.600 L; (0722.393.383

2203. Sofer, ospatar cu permis categ. B,

tributie. Se ofera contract de munca, salariu de baza 1600 Lei, plus bonusuri 200-400 Lei. Cerinte permis cat B si studii, minim liceul 1.600 L; (0722.393.383

pentru catering si evenimente, program luni-vineri 09:00-17:30 si 2 sambete/luna cu program redus. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, zona Morarilor, metrou Costin Georgian, 2.000 L; (0726.946.544 birou@bucateperoate.ro

2231. Soferi distributie pentru firma dis-

2232. Soferi distributie categoria C cu

2184. Sofer taxi. Societate comerciala angajam soferi taxi, masini Dacia Logan Privilege II, 0 km, (navigatie, clima automata, camera). Contract de munca 8 h, acces aplicatii (Clever, Star, Pelicanul), internet nelimitat, 135 L; (0722.644.702

casiera, femeie vase, ajutor bucarari si livratori. Pentru Bistro zona Unirii. Salari intre 1500 si 2000 lei. 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com 2206. Soferi angajam sofer pentru Uber Select si aplicatie pentru aeroport. Varsta minim 25 de ani. Permis de minim 2 ani; 2207. Soferi cat. D, transport persoane cu

atestat si card tahograf pentru microbuz Mercedes Sprinter cu domiciliu in zona Finta, Cornesti, Bilciuresti, Gheboaia jud. Dambovita, etc. (0722.746.055 pacifictrans@gmail.com 2208. SOFERI cu masina personala (nu

mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

societate de transport din Bucuresti angajeaza soferi categoria B cu experienta in distributie marfa. avantaj cei cu domiciliul: sec. 5,6, bragadiru, rosu, chiajna si z. adiacente. Detalii; (0731.631.723 2234. Soferi distributie permis cat. B, transporta si distribuie marfa conform documentelor, transporta marfa in cele mai bune conditii pentru a evita deteriorarea acesteia. Zona incinta Faur, Bd. Basarabiei 256 (0741.224.220 gigi@trady.ro 2235. Soferi pentru masini select in relatia cu aplicatie online. Varsta minima: 22 de ani. Permis de conducere (de minimum 2 ani) 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2236. Soferi pentru societate transport persoane, angazam soferi categoria D din bucuresti si zone limitrofe pentru transport persoane. Salariu atractiv. Detalii la telefon; (0730.444.458/ 0730.444.452/ 0730.777.737 office@c-i.ro

2269. Soferi Uber cu masina noastra sau masina personala masini in stare excelenta, cu instalatie gpl: Skoda Octavia, Renault Fluence, Renault Megane, Logan 2. Plata saptamanala, service propriu. Comision minim pt soferii cu masina personala. 70 L; (0721.145.906 2270. Soferi Uber, masini noi, dupa 2013,

chirie de la 55 de lei; (0721.145.906

2271. Soferi Uber, modele variate, cuprinse intre 2009-2018.Sisteme de lucru multiple. Comision 10%, fara alte costuri suplimentare. Contract de munca+ service propriu. Toate masinile au instalatie GPL. 55 L; (0721.145.906 2272. Soferi Uber, masini noi firma cu

experienta in domeniul transportului de persoane ce detine autorizatie de transport, angajeaza soferi categoria B, ce au minim 2 ani experienta ca sofer. Plan 60 Lei/zi, masini cu gpl 60 L; (0721.145.906 2273. Soferi, angajam pentru transport marfa, mobila, pe autoutilitare de 3,5t, va asteptam, pt. mai multe detalii sunati la numarul de telefon (0784.703.703 2274. SOFERI, SC organizari evenimente

corporate, angajeza soferi-montatori, experienta minim 2 ani camioneta 3,5to, disponibilitate la program prelungit. Punct de lucru Magurele; (0736.385.563 office@nanevents.ro

2275. Soferi, societate de transport inter-

national angajeaza soferi cu permis C+ E si CPC, pentru curse in Europa. Detalii la telefon sau email; (00393275961524 info.transeuropeline@gmail.com

2276. Soferi, portari, muncitori necalificati

pentru ambalare produse carnet pt. firma Magurele- Ilfov. Contract de munca pe perioada nedeterminata, pentru provinciecazare; (0737.515.988

2277. Soferi. Companie de renume in transportul pacientilor dializati, angajeaza soferi cu experienta minim 3 ani, in vederea transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp, contract munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca. Contact: (0758.025.805 2278. SOS Satele Copiilor angajeaza ingrijitori copii persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, Cisnadie, jud. Sibiu; (021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 2279. Spalator auto (fata/ baiat) in Calea

Mosilor nr. 78, piata Sfantul Gheorghe; (0742.144.939

2280. Spalator auto cu/fara experienta, salariu + bonuri masa + cazare, zona Militari; (0725.680.876

2282. Spalator auto cu experienta pentru

2249. Soferi taxi cu atestat la 12 sau 24

ore, dispecerat la alegere. (0752.110.404 apcristea@yahoo.com

2250. Soferi taxi cu atestat valabil si fara

datorii la alte firme. Aplicatiile Star si Clever incluse, 110 L; (0742.220.002/ 0768.923.613

2251. Soferi taxi cu atestat, fara datorii la

alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 110 lei/ zi in functie de masina. Sector 5, 95 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 office@etic-asigurari.ro

2252. Soferi taxi cu atestat,12 h echipaj si

2253. Soferi taxi la taxi Leone si As.

2227. Soferi cu experienta cat. C, C+E, comunitate sau tur-retur. Camioane euro 5-6.Salariu negociabil (0735.965.086 office@borad.ro

2268. Soferi Uber . Partener UBER si TaxiFy, lucram doar cu masinile noastre. Masinile sunt fabricate in 2017, noi. Salariu 2100 - 4900 lunar in regim de 8 ore/zi la 600 ron/saptamana. Oferim un maxim de seriozitate! (0721.649.020 soferiuber1@gmail.com

atestat, masini Dacia Logan facelift, dispecerat Cristaxi. (0773.822.351

2225. Soferi categoria C, salariu atractiv;

(0765.501.818

2267. Soferi Uber Cu peste 15 ani vechime in domeniul transporturilor, firma noastra partenera Uber, detine autorizatie de transport persoane valabila. Masini noi cu instalatie GPL. Plan 60 lei/ zi, 60 L; (0721.145.906

2248. Soferi taxi angajam. Rugam serioz-

(0728.729.147

2226. Soferi categoria D, asigur cazare;

2266. Soferi taxi, 12 ore/echipaj, licenta de Bucuresti, masini 2014 Apolodor Plus/ Meridian Plus (se poate schimba cererea soferilor). Oferim statie+ o aplicatie Star; (0765.314.500

2281. Spalator masini pentru firma inchirieri autoturisme in Otopeni. Solicitam seriozitate si permis categoria B, oferim salariu ce poate ajunge si chiar depasi 2500 lei net/luna. 2.500 L; (0770.252.262 hr@klasswagen.ro

2224. Soferi categoria C+E comunitate;

2205. Sofer- livratori auto vinzatoare,

2148. Sofer pentru firma curierat, pentru autoutilitara 3.5 tone pe Bucuresti. Pentru relatii sunati la tel. Program de luni pana vineri. Salariu net 2300 lei. 2.000 L; (0721.877.777 bocanila.laurentiu@yahoo.com

Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

24 h singur,relatii la tel. Dacia Logan 1.6 benzina+gpl. (0754.027.082 miunicolae1958@gmail.com

2233. Soferi distributie cu experienta,

3, Bucuresti; (0731.001.152

2243. Soferi profesionisti tir pentru

itate, masini noi; (0771.014.638

tor din Bucuresti pentru activitatea de distributie presa. (0740.000.016

2183. Sofer taxi. Companie taxi angajam

2242. Soferi profesionisti tir pentru Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin email, sau telefonic. Site: www.ullrichgruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de

2247. Soferi taxi angajam soferi taxi cu

2179. Sofer taxi pe masini 2014-2015, la

2008 colantata la Meridian, pentru cei interesati, masina la ramanere. 10 L; (0737.169.029 pipeaua76@gmail.com

2241. Soferi profesionisti Societate de constructii angajeaza soferi profesionisti, cu atestat transport marfa, atestat transport agabaritic si cartela tahograf. Relatii in intervalul orar- 08.00-16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro

avantajoase soferi taxi cu atestat valabil. Experienta de cel putin 6 luni. Carte de munca, concediu, sarbatori legale, duminici libere, doua sambete libere, etc. Masini 2014, (0725.100.501 dan_cristianolteanu@yahoo.com

2204. Sofer- cartator angajam sofer-carta-

2182. Sofer taxi, masina Dacia Logan

international, tur- retur camion 40 to. Bucuresti, jud. limitrofe, de asemenea si pentru transport intern, 40 to. (0766.070.088

2246. Soferi taxi Angajam in conditii

(0767.002.420

2181. Sofer taxi, licenta pe Bucuresti, 24 h, cu posibilitate masini la ramanere, plan 110/zi; (0724.258.822

2240. Soferi profesionisti pentru transport

port betoane angajeaza soferi profesionisti, permis cat. BC + E, cartela tahograf, atestat marfa, salariu: 3.000 L; (0722.584.703

atestat urgent. Salariu net 2300-3500 ron in functie de livrari. Program: luni-vineri. Perioada nedeterminata. Zona: intrare Bragadiru. Detalii la telefon 3.000 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

2180. Sofer taxi, angajam sofer taxi, Bucuresti, masina din 2012,c olantata la Dratex, (0729.143.334 mariancampvi@yahoo.com

2239. Soferi profesionisti pentru companie specializata in domeniul transportului international de marfuri, pe ansamblu 40 tone. Pachet salarial atractiv. Conditii de munca adecvate. (+40741155099

2245. Soferi profesionisti. Firma de trans-

2197. Sofer vidanjor angajam sofer-vidan-

2169. Sofer taxi angajez sofer taxi, masi-

2238. Soferi profesionisti firma de transport angajez soferi cat. C si E pt. tir , 7.5 tone-16 tone, zona sector 4, Popesti Leordeni, (0723.623.490

C+E pentru bascule articulate. Detalii la: (0746.126.620

2168. Sofer sofer cu experienta pentru

firma de distributie (0733.178.090 Adrianslosman@yahoo.com

2237. Soferi pentru Uber Opel Astra H, an 2008+gpl, VW Polo an 2009, pe saptamana plan 450 lei. Detalii la nr. de tel. (0762.115.073

2244. Soferi profesionisti, categoria

aiba cunostinte de constructii si amenajari interioare. Salariu atractiv + contract de munca (0787.377.784

sofer taxi cu atestat la 12-24 ore, urgent; (0768.457.688

2147. Sofer pentru firma catering, sector

2190. Sofer Uber angajez pe masina

2196. Sofer Uber, persoana serioasa cu aspect fizic ingrijit, salariu saptamanal plus prime depasire target, program flexibil si masina 24/24. (0723.861.862

2167. Sofer Slovacia, salariu atractiv, sa

12/24 h, licente pe Bucuresti; (0766.569.144

inta aproape de oras Magurele, varsta maxim 45 ani, fara cazier. (0724.271.070

2189. Sofer transportor auto cat. C+E, pentru transport auto in Romania. Trimiteti C.V pe adresa de mail. office@rentlimo.ro

Bucuresti. Zona Giulesti (0734.530.912

2164. Sofer profesionist, firma de transport angajam sofer profesionist pe extern tur - retur. Salariu avantajos; (0763.876.934

2144. Sofer pentru depozit pentru distrib-

2146. Sofer pentru dubita cat B de prefer-

com DLS Impex SRL, angajeaza soferi, cat D pentru zona Bucuresti - Titu. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0766.094.498 mirela.bobea@dlsbus.ro

2212. Soferi pt. firma distributie, sector 1

intern si Ue, posesor permis conducere categoria C+E, atestat profesional pentru transport marfa, card digital pentru tahograf (constituie un avantaj), experienta pe rute europene (constituie un avantaj); (0744.574.389/ 0745.025.774 roxiri.dumitru@gmail.com

2178. Sofer taxi cu atestat, fara cazier taxi

2145. Sofer pentru distributie. Firma de distributie sandwish-uri angajeaza sofer pentru distributie si dezvoltare, zona Bucuresti, zona centrala; (0724.396.390

2188. Sofer transport persoane SC Mad-

turi, cu punctul de lucru langa Carrefour Militari, (021.778.03.98

2163. Sofer profesionist tir curse tur-retur

oferim: pachet salarial competitiv: 2.200 Euro/luna, cu plata, intotdeauna, la timp. Program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere 2.200 {; (0738.665.423 utie materiale de constructii zona Bucurestii Noi, Straulesti, cautam persoana serioasa. Oferim contract munca, salariu si bonuri masa, mail:comaromtrade@yahoo.com (0744.565.759/ 0765.506.187

2187. Sofer tir, societate de transport anjageaza sofer de tir cu experienta pentru curse tur/retur (Italia) si Comunitate cerem si oferim maxima seriozitate salariu negociabil; 1 {; (0722.240.895

2211. Soferi pentru firma distributie bau-

2162. Sofer profesionist TIR pentru transport intern, posesor permis conducere categoria C+E, atestat profesional pentru transport marfa (0744.574.389 roxiri.dumitru@gmail.com

2171. Sofer taxi la 12 sau 24 ore, sau

2141. Sofer operator alimentare aeronave

2210. Soferi Firma de transport angajeaza soferi profesionisti pentru distributie, camion 10 tone. Salariul atractiv oferim seriozitate; (0761.675.745 mircea.rapid@gmail.com

1.000 lei + 0.30 Ron/km. Sambata, Duminica acasa. Rog seriozitate. Accept si pensionari. Mai multe detalii la telefon; (0768.270.750 agroiuli@yahoo.com

2161. Sofer profesionist tir cu atestat de marfa si card tahograf pentru Comunitate, angajeaza societate comerciala. Salariu 2.000 {; (0724.275.244

2139. Sofer LKW Compania Transport

SOFER MONTATOR MOBILIER ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.800 L; (0735.887.402

2186. Sofer TIR prelata, ruta RO. Salariu

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

Tandem lungime 19 metri, transport international si intern, detinator permis cat B, C+E, atestat de marfa, card tahograf, contract de munca, diurna, 3.500 L; (0765.701.050 office@agrobiobrichet.ro

2170. Sofer taxi cu atestat din sector 3, pentru program de 24 ore. Taxi Sprinter, plan 100 lei, dacia Logan 2010 100 L; (0762.614.869

2140.

2209. Soferi cu masina personala, nu mai

2160. Sofer profesionist Scania R420

angajeaza vanzator la domiciliu cu auto personal sau pe masina firmei pentru livrare pizza la domiciliu, program de zi si de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca; (0722.787.354 Werk cu sediul in Offenbach, companie ce face parte din grupul Trans International Sped NCA angajeaza soferi cu experienta cu contract de munca pe Germania. Pt info; 1 {; (0745.665.588 madalina@transport-werk.de

2185. Sofer TIR Firma de transport international din Bucuresti angajam conducator auto in trafic international; curse tur-retur Oferim si solicitam seriozitate si corectitudina. (0745.652.561 biftrans@gmail.com

Facilitam si obtinerea atestatului; (0768.533.688/ 0740.706.866

spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com

2283. Spalator auto personal pentru spalatorie auto situata in zona Aparatorii Patriei. Conditii exceptionalesalariu negociabil, procent, 1.200 L; (0766.979.752/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com 2284. Spalator auto cu experienta salariu

atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart, (0766.309.126 2285. Spalator auto cu sau fara experienta, zona Calea Vitan (vis a vis de pompieri) pe langa Mall Vitan 1.000 L; (+40724582715/ +40724582715 gabilucian09@yahoo.com 2286. Spalator auto salariu 1500 ron,

2254. Soferi taxi pentru firma, doar cu atestat valabil, masini curate si intretinute. 110 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 mircea.ciortea2014@gmail.com

spalatorie auto premium cu vad foarte mare, amplasata in complex comercial. Salariu 1500 ron; 1.500 L; (0755.677.424/ 0741.055.411

2255. Soferi taxi plan 90 Ron la 24 ore.

2287. Spalator auto show-room in zona

Bucuresti sector 5 90 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 2256. Soferi taxi cu atestat Logan full,

benzina + GPL, dispecerizare Speed, model 2016, climatronic, 12/24 h; (0746.199.500

2257. Soferi taxi cu atestat valabil pentru

SC la 12 h sau 24 h, masini Dacia Logan II, 0 km, ac, benzina+gpl, contract de munca, sarbatori legale libere, acces aplicatii Clever, Star, 5 zile libere, masini noi colantate la Speed, Meridian, Leone. 130 L; (0768.444.420 2258. Soferi taxi cu atestat valabil, fara

datorii, nefumatori, CM, pe Logan 2010; (0724.920.445 2259. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

auto Dacia Logan, an fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit. (0724.203.270 2260. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

masini noi, 24 h, auto Dacia Logan 1.6 benzina + gpl, full options, an fabricatie 2012, stare tehnica foarte buna, pana in 100.000 km, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat AS. Se ofera carte munca 8h. (0724.203.270 2261. Soferi taxi Leone cu atestat valabil,

pentru Dacia Logan facelift, benzina cu gpl, ac, servo, la 24 h. Se ofera contract de munca, bonusuri de fidelizare, sarbatori legale, 120 L; (0786.555.444 2262. Soferi taxi Meridian, Speed cu ate-

stat valabil fara probleme in cazier, pentru Dacia Logan benzina cu GPL, ac, servo directie, facelift, la 24 h. Se ofera contract de munca 8h, sarbatori legale libere, 5 zile libere pe luna, 120 L; (0768.444.420 2263. Soferi taxi Meridian, Speed, Leone,

cu atestat valabil fara probleme in cazier, pentru Dacia Logan benzina cu GPL, ac, servo directie, autoturisme noi 2013-2017, la 24 h. Se ofera CM, sarbatori legale libere, bonusuri de fidelizare 130 L; (0768.555.999 2264. Soferi taxi Pelicanu, masini 2012, facilitati instalare Clever, plan 24 ore 105 L; (0765.519.814

2265. Soferi taxi plan Firma angajez sofer

de taxi la plan, singur pe masina, la 125 lei/ 24 h cu carte de munca, pe masina noua 2018 benzina cu gaz. 125 L; (0770.928.182

21

Militari Firma de curatenie angajeaza spalator auto pentru un show-room din zona Militari. Programul este de luni pana vineri de la 08:00-16:00. Salariu fix 1300 lei Net, tichete de masa; (0751.193.866/ 031.438.08.42 2288. Spalator auto zona Nicolae Grigorescu, cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com 2289. Spalator auto, reprezentanta auto angajeaza, in conditii avantajoase. 1.400 L; (0741.209.006 hr@bdt.ro 2290. Spalator de vase, RIN Grand Hotel

angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2291. Spalator vase Restaurant zona Rosetti angajeaza spalator vase. Program de luni pana vineri 7.30 - 16.00. Relatii la telefon. (0723.356.934 office@jbistro.ro 2292. Spalator vase si ajutor bucatar,

pentru restaurantul Hard Rock Cafe. Program: 8 ore/zi, 5 zile/ saptamana. Beneficii: masa de personal si bonus periodic (0751.190.479/ 0751.190.483 eliza.bourceanu@hardrockcafe.ro 2293. Spalator vase, bonus 500 ron la

angajare, pt. restaurant Nan-Jing. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil; (0729.777.728 hr@minerva.ro

Spalator vase. Angajez spalator vase si curatenie atat din Bucuresti cat si din imprejurimi si pensionari pentru program full time sau parte time, oferim salariu intre 1.500-2.500 lei + tips + masa + transport, la restaurantul Hanul Voievozilor din zona 13 Septembrie- Academia Militara. Relatii la tel.; (0770.975.620 2294.

2295. SPALATOR, FEMEIE LA VASE- CURATENIE, LUCRATOR. 5 ZILE (8 ORE)/ 2 LIBERE, 21 ZILE CONCEDIU, CARTE DE MUNCA +BONURI DE MASA, TRANSPORT (DE NOAPTE), 3 TURE. CALEA VICTORIEI- PLATINUM CASINO. CONTACT: (0726.141.233 2296. Spalatoreasa pentru fabrica de

mezeluri Fox. Perioada nedeterminata, doua schimburi. Spalat, uscat, calcat echipamentul de lucru al angajatilor cu aparatura specifica. Sector 4. Contactatine intre9-17 de L-V 1.500 L; (0726.718.768 2297. Spalatori auto cu experienta, in zona centrala, vad format de 5 ani, seriosi, aspect fizic decent, spirit de echipa, fara cazier. Conditii de munca deosebite, echipament lucru, vestiare, dusuri, 1200 ron. 1.200 L; (0722.857.660 2298. Spalatori auto cu sau fara experienta, cazare gratuita, comision polis si curatat tapiterie, sector 5, (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com 2299. Spalatori auto si vulcanizatori -

fete si baieti, eventual cazare; (0744.636.380

2300. Spalatori auto cu experienta in domeniu, salariu fix, contract de munca 8 ore, zona Petre Ispirescu, sector 5, 1.000 L; (0761.548.315/ 0760.417.640 bobynic989@gmail.com 2301. Spalatori auto cu experienta, contract de munca, program de la 8:30-19:00, salariu 1200 lei + procent la tapiterie si polish, trafic intens. Marasesti nr. 14 langa gaze. Va asteptam la adresa cu copie buletin, 1.200 L; (0732.982.982 2302. Spalatori auto cu/ fara experienta, posibilitate cazare, salariu 1.320 sau 1.080 + comision; (0744.377.851 2303. Spalatori auto Militari angajez spalatori auto cu sau fara experienta in sector 6 Militari Gorjului. La aceasta spalatorie se curata foarte multe tapiterii si polishuri (3-4 masini pe zi). Se ofera comision la fiecare masina 1.000 L; (0766.802.080 2304. Spalatori auto pentru Profimotors SRL, avem 2 posturi libere spalator auto, obligatoriu cu carte de munca. Program o zi cu o zi. Nu oferim cazare.Acte necesare pentru angajare: buletin si cazier.Zona, Bd. Timisoara sector 6, Bucuresti. (0729.967.959 2305. Spalatori auto zona Baneasa con-

ditii avantajoase, asiguram cazare gratuit 1.800 L; (0763.690.215 sibflorin@yahoo.com 2306. Spalatori auto, in Splaiul Unirii, sector 3, acordam comision la lucrare, salariu 1.200 L; (0763.971.971 2307. Spalatori auto, spalatorie auto angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona Mall Vitan; (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com

2308. Spalatori Auto. Spalatoria “ La Gill

SRL “ , angajeaza spalator auto calificat sau necalificat , ofer cazare gratuita , salariu plus comision; (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com

2309. Spalatori auto. Spalatorie auto angajeaza urgent personal cu experienta in domeniu, salariu atractiv, bonusuri din: tapiterii, textile, polish. Ne gasiti pe Strada Martisor nr. 53, sector 4. Oferim si rugam seriozitate, (0726.583.594 2310. Spalatori spalatorie auto sector 4,

cu experienta, salariul 1900 lei, comisioane la degresari, tapiterii si polisuri, (0723.482.048 aidasrm@yahoo.com

2311. Spalatori/spalatorese pentru spalatorie textile spalatorie textile angajam spalatori/spalatorese, in zona sect 3, Buc, cu program full-time, conditii avantajoase. Detalii a tel; (0745.175.060 2312. Spalatorie auto angajeaza lucra-

tori cu experienta. Carte de munca; (0737.836.770

2313. Sponsorizare asociere sau van-

zare club sportiv. Caut sponsor asociat actionar CS Victoria Bucuresti, cautam si fotbalisti, sunt deschis la colaborare, jucam in liga 4 cu echipe de traditie CSA Steaua Rapid etc. astept propuneri pe email nistor_house@yahoo.com 2314. Stantator, masinist stantator tipografie sector 2 angajeaza stantator masinist, cunostinte folio, Emboss constituie avantaj salariu 2200 bonuri de masa incluse. 2.200 L; (0722.198.600 2315. Stilist, coafeza cu experienta salariu motivant, spirit de echipa, dornic de a invata si a merge la seminarii nationale si internationale. 2.800 L; (0731.276.442 2316. STILISTA, coafeza, coafor si cosmeticiana, salon 1 Dream, cartier Nordului Herastrau, conditii de lucru foarte bune, asteptam CV-uri la adresa de mail; (0728.580.314 office@1dream.ro www.1dream.ro 2317. Stivuitorist Agentie publicitate angajeaza stivuitorist cu experienta minim 1 an (de preferat in utilizarea stivuitoarelor reach truck). Punct lucru: Magurele,program: luni-vineri 09:00-18:00; (0736.385.563 office@nanevents.ro 2318. Stivuitorist Compania Ion Mos din

Bucuresti, care produce ingrediente pentru industria carnii, angajeaza stivuitorist. (021.352.22.11/ 021.352.22.11 ionmos@ionmos.eu 2319. Stivuitorist manipulant, la fabrica prod. pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus: ICTSMUA. Oferim cazare, 2.500 L; (0766.085.519 2320. Stivuitorist pentru fabrica bauturi

in Ploiesti, cautam un stivuitorist pentru o fabrica din Ploiesti. Necesar minim 10 clase, Autorizatie ISCIR, minim 1 an experineta disponibilitate lucru in ture a cate 3 schimburi. Detalii la nr: (0771.208.536 contact@ebc-hr.ro 2321. Stivuitorist Reach Truck, A1 km

13, 3 schimburi, 1650 ron net. 1.650 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

2322. Stivuitorist Reach Truck, sector 6 pentru un important depozit cu electrocasnice de la iesire din Bucuresti, salariu 2100 net, 2.100 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 2323. Stivuitorist Sindrilita conducerea stivuitoarelor (electric/ diesel). Necesar autorizatie. Oferim masa calda in fiecare zi / 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 2.500 Lei /prima luna, 2.500 L; (0725.333.503/ 0725.333.503 2324. Stivuitorist, angajam personal pentru postul de stivuitorist in depozit. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com 2325. Stivuitorist, Baduc SA angajeaza

stivuitorist pentru depozitul din Popesti Leordeni (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

16 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2326. Stivuitorist, depozit engross pro-

duse alimentare angajeaza stivuitorist, salariu net 1600 Ron + 200 tichete de masa. Adresa: Str. Drumul Dealul Bradului, Nr. 50-80, sector 4 (reper: in spate la magazinul Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

2356. Swat Force- Romania, angajeaza

urgent agenti securitate, barbati si femei pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe, asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor (salariu net intre 1.250 - 1.650 lei); tel. programare interviu: 0734.222.064; (0735.519.640/ 0730.073.087/ 0731.355.558

2385. Tanar fara experienta, pentru atel-

2327. Stivuitorist, fabrica productie, angajam urgent stivuitorist cu experienta pe interior (lame laterale). Salariu: 2000 net, bonuri, transport. Program: L-V 8:00 17:00. Contract nedeterminat. Pentru detalii sunati la numarul afisat; (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com

2358. Talpuitor, angajeaza producator

2386. Tapiter, tamplar, croitor productie canapele, paturi, mobilier tapitat si mobilier din mdf si pal. Conditii foarte bune, salariu de la 2.500 Lei in functie de experienta cu posibilitatea de a se mari, in functie de rezultate 3.000 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro www.valenteosofas.ro

2328. Stivuitoristi in cadrul unui depozit

cu furaje de animale din judetul Ilfov. Locatie: Soseaua de Centura, Stefanestii de jos. Program: L-V 6:30 - 15:00 / 8:30 17:00. Necesita atestat ISCIR; 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

2329. Stivuitoristi in cadrul unui depozit

de incaltaminte. Relatii la telefon (0764.407.684

2359. Tamplar cu experienta in lemn, mai putin pal. Cunoasterea tuturor utilajelor folosite in prelucrarea lemnului. Experienta in strung, circular, masini de frezare, gravare. Carnet cat. B, C. (0759.139.646 contact@ubikubi.ro

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 2360.

cu furaje de animale din judetul Ilfov. Locatie: Soseaua de Centura, Stefanestii de jos. Program: l-v 6:30 - 15:00/8:30 17:00. Necesita atestat ISCIR; 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

jocuri si jucarii din lemn, angajeaza tamplar. Punct de lucru: Magurele, IlfovCarte de munca, perioada nedeterminaDetalii la nr tel., (0751.661.491 cobzaruana@gmail.com

2330. Stivuitoristi si manipulanti necali-

2362. Tamplar & muncitor necalificat fab-

ficati oferim salariul de plecare de la 1200 la 1600 lei + bonuri, transport asigurat, alte beneficii. Program L-V in schimburi. Contract nedeterminat. Pentru detalii sunati la numarul de telefon din anunt (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com 2331. Stivuitoristi, salariu fix net (bani in

mana) 1.700 ron/luna + bonusuri 300 ron/luna + bonuri de masa 9,41 lei/zi. Locatie: in zona Carrefour Militari, program l-v. (0728.297.207 logistica@digijobs.ro 2332. Stivutoristi si manipulanti, necali-

ficati angajam urgent pentru depozit. Salariul intre 1200 si 2000 Lei. Pentru detalii sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com

2333. Strungar pentru angajare la firma

Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41

2334. Strungar pentru SN400, atelier sit-

uat langa metrou Nicolae Grigorescu. Nu producem serie doar piese relativ simple. Program normal, nu se lucreaza sambata si duminica. 2.000 L; (0731.343.287

2335. Strungar CNC comanda numerica,

frezor, inginer programator pt. SC. Oportunitate, esti din iasi poti locui in Bucuresti. Asiguram cazare. Decontam transport. Aplicati doar daca sunteti un bun profesionist. CV-ul pe adresa email (021.255.19.15 office@duroterm.ro

2336. Strungar CNC-comanda numerica,

inginer programator CNC, frezor pt. SC privata actionariat integral romanesc. Un loc de munca sigur, bonuri de masa, asigurare medicala privata. CV la email (021.255.19.15 office@duroterm.ro

2337. Strungar, frezor Angajez prelucra-

tori prin aschiere (strungari, frezori, ) in Mihailesti, judet Giurgiu. Asiguram transport, conditii decente de munca si salariu motivant. Pentru informatii suplimentare, 1 L; (0745.086.054/ 0745.086.054 universalservice@gmail.com 2338. Strungar, turner, Angajam strungar

manual cu experienta. Salariu atractiv. We hire turner with experience. Attractive salary. Zona Pantelimon, Ilfov, 2.500 L; (0768.192.599 office@marelko.ro

2339. Strungari, frezor, matriter Angajam

strungari, frezori si ajustori pentru fabrica situata in Bucuresti. Salariul este integral pe cartea de munca si se acorda bonuri de masa pentru fiecare zi lucrata; (0722.244.234 bravasrl@gmail.com

2340. sudor societate comerciala angajeaza sudor cu calificare pentru Bucuresti si in afara Bucurestiului, telefon; (021.324.66.11 2341. Sudor angajare imediata, atelier

2361. Tamplar Firma producatoare de

rica de mobila daca ai experienta in fabricarea mobilie sau esti dornic sa inveti, iti doresti un job stabil intr-o echipa unita, hai in echipa MobArtLemn, producator mobila la comanda, activa pe piata din 2000, (0771.623.988 ionela@mobartlemn.ro 2363. Tamplar / dulgher pentru fabrica Popesti-Leordeni. Program de lucru lunivineri, 8.00 - 16.00. Transport gratuit. Tichete de masa 15 lei; 2.000 L; (031.429.81.17

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400 2364.

2365. Tamplar cu experienta pentru

mobila la comanda, conditii avantajoase. Vin taiate si cantuite, 2.500-3.000 lei; (0763.771.459 2366. Tamplar cu experienta in pal

melaminat, zona Prelungirea Ghencea, salariu atractiv; (0729.956.180

2367. Tamplar cu experienta in pal si

lemn masiv fabrica de mobilier (Zona Militari, Valea Lunga).Asiguram carte de munca, salariu atractiv.Carnet de conducere categoria B constituie un avantaj (0751.010.200 office@mistertamplar.ro 2368. Tamplar cu experienta in PALMDF si lemn masiv Oferim salariu atractiv, bonusuri de buna executie. Conditii foarte bune de munca. Programul este de lunivineri. (0723.333.223 office@mtfabrica.ro

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2369.

2370. Tamplar mobila cu experienta in pal si mdf, cu experienta montaj in atelier si la client, conditii avantajoase, contract de munca, program fix, ore platite, atelier in sectorul 4, salariu motivant (0723.199.522 2371. Tamplar montator cu experienta in

executie mobilier PAL, 2.400 L; (0763.692.398/ 0773.887.548 office@artamobilei.ro

2372. TAMPLAR PAL, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 3.500 L; (0735.887.402 2373. Tamplar universal, slefuitor lemn

confectii metalice angajeaza sudor; locatie Bd Preciziei, sect 6 Bucuresti; valabil si pentru candidatii din provincie - asiguram cazare; salariu 2000lei, integral pe cartea de munca, 2.000 L; (0729.978.261 office@ccsm.ro

masiv pt. atelier tamplarie zona Colentina. Carte de munca, program 8 ore, lunivineri, salariu saptamanal 1.700 L; (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com

2342. Sudor autogen pentru angajare la

2374. Tamplar, pentru activitate produc-

firma Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41 2343. Sudor cu experienta salariul 2500

lei, 20 zile/luna. Relatii la tel. (0747.017.010/ 0751.306.307 office@tabconstruct.com

2344. Sudor cu experienta in mediu protector, argon, pentru societate comerciala care activeaza in industria alimentara. Calificare sudor.Cunostinte lacatuserie. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro 2345. Sudor MIG-MAG angajam,

cunoscator argon, salariu deosebit, persoana contact: (0723.451.735 2346. Sudor, frezor, strungar si lacatus mecanic S.C. Eco Clima Industrial angajeaza sudor, frezor, strungar si lacatus mecanic pt confectii metalice. CV la adresa office@ecoclimaindustrial.ro; (021.250.42.58 office@ecoclimaindustrial.ro

tie si montaj mobilier la comanda. Se cere seriozitate si dorinta de munca. Posibilitate promovare functie sef atelier. Se ofera salariu foarte bun, in functie si de competenta, (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu

Tamplar, montator, pentru fabrica de mobila la comanda,cautam persoane serioase cu mare experienta. Salariu 23003000 lei net/luna, contract munca 8 ore, program 7.30-16.00 l-v, decontare transport, conditii bune de lucru. 3.000 L; (0723.616.584/ 0784.408.899 office@popartdesign.ro 2375.

2376. Tamplar, proiectant mobilier, fabri-

2347. Sudor, lacatus, muncitor necalificat

Firma de confectii metalice usoare angajeaza muncitori cu sau fara experienta, in zona Bragadiru, (0720.059.000/ 0726.541.725 brillecoclean@yahoo.ro

ca de mobila angajeaza tamplar cu experienta in prelucrarea lemnlui, mdf, pal. (montator mobilier, slefuitor). Salariu atractiv. (0723.200.779 constructmob@gmail.com

2348. Sudori mig-mag. Salariu 3000 ron,

2377. Tamplari in domeniul mobila, mon-

10 ore/zi l-v, 6 ore/zi sambata.Cerem seriozitate.Fara intarzieri la plata salariului.Bragadiru. 3.000 L; (0722.716.470 mitrualex@yahoo.com 2349. Sudori TIG/WIG teava otel si alu-

miniu. Cerinte: citire desen tehnic. Program 8.00 - 16.30 luni-vineri. Locatia Popesti-Leordeni. Beneficii: transport+masa calda. (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro

2350. Sudori, electricieni, instalatori tehni-

co sanitari Compania Ham Group angajeaza sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari cu experienta. Persoana contact Rusu Viorel; (0758.221.521 2351. Supravegehtor echipa curatenie,

spatii comerciale, tura zi / noapte, locatie fixa. Relatii la tel. (0786.102.017 2352. Supraveghetoare copii loc de

joaca, de preferat zona Titan-Pantelimon; (0722.722.891 2353. Supraveghetoare sali jocuri de

noroc Angajam urgent fete pentru sali jocuri de noroc in Bucuresti (sector 2, 5, 6), cu si fara experienta, oferim salariu motivant, bonusuri si prime de sarbatori, program de lucru in ture 12/24/12/48, 1.400 L; (0767.316.158 goodwintimisoara@gmail.com 2354. Supraveghetor jocuri, angajam

urgent personal pentru postul de supraveghetor sala jocuri de noroc in sector 2 Bucuresti cu sau fara experienta. Se ofera training. Program de lucru in ture 12/24, 12/48. Detalii la nr. de tel. (0733.077.435/ 0767.316.158 sphinxarena2014@gmail.com 2355. Supraveghetor magazin zona

mall Vitan, angajam supraveghetor/supervizor pentru magazin alimentar zona mall Vitan, carte de munca, program flexibil, se ofera transport in Bucuresti, salariu 1200 lei plus bonus, varsta minima 40 ani. 1.200 L; (0746.133.335 2357. Talpuitor manual pentru atelier

incaltaminte dama (0730.097.607

tatori teren + atelier, circularisti, slarii de la 2.000 pana la 4.500 lei; (0768.885.090/ 0761.459.548 2378. Tamplari si motatori mobila, hala

ier productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773

2387. Taqueria angajeaza membrii de

echipa Daca esti pasionat de bucataria Tex-Mex si vrei sa afli mai multe despre ea, alatur?-te echipei noastre. Locatia noastra mobila va merge la diferite festivaluri. Program flexibil si salariu competitiv. 2.000 L; (0371.123.413 careers@taqueria.ro 2388. Tatuator cu experienta esti talentat la desen artistic? Noi iti oferim toate conditiile necesare pentru un loc de munca intro ambianta placuta plus castiguri considerabile.Dorim colaborare cu un tatuator cu experienta. 1 L; (0765.038.554 bulldogtattoo.ro@gmail.com 2389. Taverna Marelui Paharnic isi mareste echipa. Angajam bucatar. Daca doresti sa faci parte din echipa noastra, poti lasa un C.V pe email sau poti suna la numerele de telefon; (0721.682.115/ 0743.901.377 contact@ladomenii.ro 2390. Tehnica dentara pentru laborator

de tehnica dentara, modern utilat, sector 2, conditii deosebite, dorim colaborare sau parteneriat cu tehnicieni calificati, pentru orice fel de lucrari, inclusiv cu CAD/CAM; (0720.439.058 office@tehnicianulmeu.ro 2391. Tehnician instalator sisteme secu-

ritate cu experienta, detinator permis auto categoria B (0728.132.450

2382. Tanar cu experienta pentru

service GSM; (0732.054.228/ 0721.878.231

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773 2383.

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 2384.

Tehnicieni mentenanta pentru echipa mobila electricieni, instalatori, zugravi, zidari, frigotehnisti, pentru intretinere instalatii sanitare si electrice, tencuieli si zugraveli interioare/exterioare, in sedii banci si cladiri birouri, posesor permis auto, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79

2416.

2417. Tehnicieni mentenanta, full time,

tehnicieni (electrician, instalator) pentru intretinere tehnica curenta pentru locatie sector 2. Preferabil experienta minima anterioara, diplomele autorizate nu sunt obligatorii. (0734.956.558 team@fratelli.ro

2418. Tehnicieni sisteme securitate fara

experienta, permis auto cat. B; 1.500 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 2419. Tehnicieni, instalator, electrician,

2393. Tehnician auto, WebEye Interna-

tional cauta tehnician auto responsabil de instalarea ?i repararea sistemelor de monitorizare a autovehiculelor. Oferim masina, smartphone, laptop, salariu deosebit. CV la email (0751.110.253 info@ro.webeye.eu 2394. Tehnician automatizari soseaua

Chitilei, angajam tehnician automatizari cu experienta pentru depozitul famaceutic situat pe Sos. Chitilei, care sa asigure mentenanta si buna functionare a liniei semiautomate din depozit. Detalii: (0725.350.496 2395. Tehnician DSVCAM, DGS Securi-

ty angajeaza tehnicieni sisteme de securitate, cu sau fara experienta, salariu atractiv, (0786.447.447/ 0752.443.995

2396. Tehnician identificare piese pentru

service service auto din Pantelimon, Dobroiesti, angajeaza indetificator piese auto, comenzi de piese, gestiune, si urmarirea masinilor in lucru. Cunostinte in domeniu auto prezinta avantaj. 1 {; (0741.141.130 autoklass.expert.srl@gmail.com 2397. Tehnician in constructii pt. firma

de constructii (0722.544.973 offIce@vpa.ro

2398. Tehnician instalari AC cu experienta de minim un an in domeniu; activitatea se va desfasura pe raza Bucurestiului, program de luni pana vineri. Detalii la telefon. (0737.362.473 hr@depanero.ro 2399. Tehnician instalator Hotel Caro,

Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza maistru/tehnician instalator. Relatii la tel: (021.208.61.21 hr@carohotel.ro 2400. Tehnician mentenanta (electri-

cian/instalator), pentru cladiri de birouri, cu experienta, seriosi, lucreaza in echipa, program Lu-Vi 8h/zi sau in ture 12/48(OPS) salariu 2200 NET la timp, bonuri masa 15RON/zi, abonament medical, Preciziei + Pipera, (0752.214.753 hr@genesisproperty.net 2401. Tehnician mentenanta, Hemeius,

SOS Satele Copiilor Romania angajeaza Tehnician Mentenanta in Hemeius. Persoanele interesate pot suna la numarul: 021-668.00.88 sau pot merge direct la sediul din str. Garii, nr. 45, loc. Hemeius. (0234.217.848/ 021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

2402. Tehnician reclame, firma productie

publicitara din Bucuresti sector 3 angajeaza tehnician, lacatus, sudor, tamplar pal.Conditii de munca luni-vineri, bonuri de masa 2.500 L; (0788.231.813 office@printdivision.ro

2421. Tinere, fete pentru activitate online.

Comision 50-80% net, bonus angajare 300$ . Plata la zi sau bilunar. Fara reguli stricte si abuzive. Te asteptam in echipa BeYou; 3.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297

2422. Tineri cu/ fara experienta, angajam

pentru constructii; (0799.519.777

2423. Tineri fara experienta pentru pozitia

de picol, restaurant situat in cladirea Sky Tower, et. 36, angajeaza tineri fara experienta pentru pozitia de picol. Program flexibil, salariu motivant + bonusuri, masa asigurata. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2424. Tinichigiu auto multimarca cu experienta pentru service auto autorizat situat in zona Aparatorii Patriei. Oferim salariu atractiv, neg., 3.500 L; (0720.268.447/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com 2425. Tinichigiu acoperisuri calificat sau

nu, program normal, carte de munca, angajare pe perioada indelungata. Salarizare atractiva pana la 20 lei/ora.Activitate in principiu in Bucuresti, (0752.026.882 stfunnycons@gmail.com 2426. Tinichigiu auto cu si fara experienta pentru dealer auto, zona Vitan, mediu de lucru profesional. (0742.262.532

2427. Tinichigiu auto, pentru marirea echipei caroserie din reprezentanta auto Meridian sector 1, dealer Dacia Renault. Salariu motivant, contract pe durata nedeterminata. Vestiar si sala de mese. Informatii la tel.; (0740.316.085 2428. Tinichigiu auto, service auto, angajeaza: pregatitori vopsitorie, tinichigiu auto, vopsitori si mecanici auto. Salariul atractiv. Relatii la telefon. (0768.771.519 2429. Tinichigiu carosier calificare profe-

sionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 2430. Tinichigiu industrial montaj tabla rectangular si circular pentru firma de izolatii si confectii metalice. Se ofera carte de munca, echipament, decontare transport, 2.000-2.700 lei salariu; (0731.369.991/ 0732.638.117 Office@izolatiiantifoc.ro 2431. Tinichigiu si vopsitor pentru soci-

termice, angajez tehnician service pentru centrale termice pe gaze naturale; (021.252.22.96/ 0732.335.050

etate de constructii, solicitam seriozitate si vechime min. 3 ani, relatii de L-V, intre orele 8.00 - 16.00 (0727.221.670 david@dimar.ro

2404. Tehnician sisteme de securitate in

2432. Tinichigiu, vopsitor auto Bosch,

2403. Tehnician service pentru centrale

domeniul sistemelor de curenti slabi (sisteme de securitate/sisteme de detectie incendiu). (0729.746.510 adrian.bonciu@securitymania.ro

2405. Tehnician sisteme de securitate pentru realizare instalatii de curenti slabi, sisteme de alarma, instala?ii de voce date, sisteme de interfonie si videointerfonie, control acces, sisteme de supraveghere video; 2.000 L; (0764.237.744 yannis_art_design@yahoo.com 2406. Tehnician sisteme de securitate, alarmare efractie/incendiu, supraveghere video, interfonie/videointerfonie cu permis cat. B. Salariu atractiv; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

2408. Tehnician sisteme securitateInterfoane Firma Electroexpert specializata in montajul si intretinerea sistemelor de interfoane, angajeza tehician cu experienta in domeniu. Se ofera salariu atractiv, bonusuri lucrari, masina de serviciu. (0727.097.227/ 0755.113.404 office@electroexpertinstal.ro

ci, angajam cu CM, norma intreaga, program l-v 8,30-17,00, tamplari cu experienta in mobilier 3000, montatori mobila 2000, ucenici, pentru cei care vor sa invete meseria; 3.500 L; (0758.074.005 contact@soemy.ro

Cautam tehnicieni calificati pentru mentenanta cladiri (instalatori si electricieni). Salariu atractiv. Program 12/2412/48. Zona Eroii Revolutiei. Seriozitate. Profesionalism. Lucru in echipa; (0738.046.758 office@mentech.ro

2420. Tencuitori, sapisti, necalificati, angajez cu contract de munca: tencuitori mecanizat, sapisti, fatadisti, muncitori necalificati. Carnetul de conducere reprezinta un avantaj. Salariul occidental. Sunati cu incredere; 3.500 L; (0720.101.115/ 0720.101.115 office@constructiimecanizate.com

supraveghere video si antiefractie pentru firma paza si protectie, posesor permis categoria B. Va rugam trimiteti CV la adresa de email, (0737.003.434 office@soimiigs.ro

2379. Tamplari si muncitori necalificati montatori cu experienta in pal, mdf. Productie mobilier la comanda. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca. Muncitori necalificati in vederea calificarii (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com

2381. Tamplari, montatori mobila, uceni-

2415. Tehnicieni mentenanta cladiri

electromecanici, frigotehnisti, angajam urgent, salariu atractiv, program full time. Pentru mai multe detalii sunati la nr. tel. CV la email 1 L; (0735.168.125 bucuresti@bmfgrup.eu

2407. Tehnician sisteme de securitate. Daca ai cunostinte si abilitati tehnice in domeniul sistemelor de securitate si supraveghere, esti candidatul ideal, 700 {; (0726.444.494 office@eisol.ro

enta in domeniu (0722.624.205

jam tehnicieni electromecanici auto cu o minima experienta in domeniu pentru instalare, service si interventii la echipamentele de tip GPS. Full time/part time in toata tara cu sau fara auto 2.400 L; (0725.583.061 nelu_iosef@yahoo.com

2392. TEHNICIAN montaj sisteme de

de productie este pe Bd. Timisoara, langa mall Plaza. Conditii foarte bune de munca (incalzire, AC, curatenie, tramvai). Oferim 3000 lei in mana, ore suplimentare platite 3.000 L; (0726.371.528

2380. Tamplari, tineri cu minima experi-

2414. Tehnicieni instalare GPS, Anga-

2409. Tehnician sisteme securizare Mifa

Systems angajeaza tehnician sisteme securizare (cctv, detectie efractie, detectie incendiu, sonorizare, voce-date) cu sau fara experienta.C.V.urile se trimit la adresa mifasistems@gmail.com; (0727.000.939 mifasistems@gmail.com 2410. Tehnician statie de epurare Angajam tehnician pentru service statie de epurare. Conditii: cunostinte instalatii sanitare si electrice, carnet de conducere categ. B, disponibilitate lucru pe teren in Buc. si zonele limitrofe, 450 {; (0786.233.779 khasm.group@gmail.com 2411. Tehnician, matriter, lucrator montator, electromecanic, muncitor. Fara intreruperi sezoniere, angajare neintrerupta, sector 6, Bucuresti. (0766.229.614 office@cristalimage.ro 2412. Tehnicieni aparate de cafea,

obligatoriu permis auto; (0766.569.115 2413. Tehnicieni cu permis ctg B, pentru

asigurarea serviciului de verificare, intretinere si service pentru echipamentele de acces. Detalii/CV la: resurse.umane@service-expert.ro (0724.151.705 resurse.umane@serviceexpert.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

car service Pipera, angajam tinichigiu, vopsitor auto cu experienta de minim 3 ani, reprezentanta Bosch Car Service Pipera, salarizarea neta este intre 2.2003.500 L, in functie de nivelul de calificare profesionala; 3.500 L; (0724.505.551 dan.necula@trendo.ro 2433. Tinichigiu. Service din zona

centrala angajeaza in conditiile legii tinichigiu auto cu experienta. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277 2434. Tip Top, societate comerciala sector

6 angajeaza agent paza cu atestat. Informatii la tel. Tichete de masa+ salariu, 1.600 L; (0732.672.654 2435. Tiparist/ designer confectii dama, cunoscator Gemini sau alt orice sistem Cad, conditii excelente, locatie centrala. Salariu mult peste media pietei, 3.0004.000 lei. (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro 2436. Tosca Food angajeaza bucatar,

detalii la telefon (0744.831.505

2437. Tosca Food angajeaza livrator cu

masina personala. Detalii la telefon (0744.831.505

2438. Trainer. Daca esti in cautare de un

loc de munca unde sa te simti ca acasa, daca esti o persoana creativa, implicata si dornica de a te afirma intr-o echipa tanara si dinamica, noi suntem cei pe care-i cauti. Daca spiritul de echipa si dorinta de invatare te caracterizeaza, atunci esti ceea ce cautam. Asteptam cu interes sa te alaturi echipei noastre de traineri; (0730.752.752 2439. Transatori locuri de munca esti

macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 2440. Tucano Coffee angajam ajutor cofetar cu/ fara experienta.Programul de lucru este de 2 zile/ 2 libere. Salariu + tichete de masa (0724.643.421 catering@tucanocoffee.com 2441. Tucano Coffee angajam ospatar

pentru cafenea pe Calea Dorobantilor (0757.204.444 e.bordian@tucanocoffee.com

2442. Turnator alama, angajez personal

pentru mica turnatorie alama; (021.314.54.40

2443. Ucenic samponez pentru salon Magic, conditii foarte bune, carte de munca, traininguri gratuite. Pentru detalii suna; 1.050 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

2477. Vanzatoare pentru magazin de bijuterii aflat in incinta galeriei comerciale Careffour Colentina. Program o zi cu o zi, contract de munca, conditii civilizate. (0762.635.590

2444. Ucenic tinichigiu auto, persoane

2478. Vanzatoare pentru magazin imbracaminte in Piata Rahova, oferim carte de munca, 2 zile libere/luna. Program L-V 8:00- 18:00, S 8:00-17:00, D 8:00- 14:00 2.000 L; (0722.929.323 paunamihai77@yahoo.ro

pasionate de auto care sa lucreze in reprezentanta auto Meridian Dacia Renault Sector 1. Salariu motivant, conditii de lucru f bune, contract munca nedeterminat, sala mese, vestiar. La tel: (0740.316.085 2445. Ucenic. Pictor bisericesc scolarizez (angajez) ucenic, stagiar sau om de ajutor pentru santiere de pictura bisericeasca; (0723.584.319 roman_valerian@yahoo.com 2446. Ullrich Gruppe, firma germana cu

sediul in 34260 Kaufungen angajeaza pentru Germania soferi profesionisti Tir. Cerinte: permis conducere cat. C+E obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin email, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de 2447. Vanzari/tehnician sisteme secu-

ritate companie de prestari servicii autorizata IGSU angajeaza pentru ofertare, vanzare servicii.Experienta in domeniu min 2 ani. Salariu fix + bonuri de masa + asigurare de sanatate + grila de comisionare; 2.500 L; (072454509 angajari@ssk.ro 2448. Vanzatoare (patiserie) zona

metrou Eroii Revolutiei; (0722.306.176/ 0722.245.776

2449. Vanzatoare angajam vanzatoare,

Insula cu Prajituri, Militari, Valea Cascadelor nr 268. Se cere corectitudine, spirit echipa. fara incidente pe cazier. Salariu 2000 ron contract de munca. contact; (0738.152.360 cristinacatalin36@yahoo.ro 2450. Vanzatoare brutarie angajeaza

vanzatoare, experienta minim 6 luni; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro 2451. Vanzatoare Casa di Luigi angajeaza vanzatoare cofetarie in cadrul centrului comercial Cora Pantelimon, office@casadiluigi.ro 2452. Vanzatoare cauti un job usor si

frumos? Ai experienta in comert si esti serioasa, corecta si implicata in munca ta? Angajam vanzatoare pentru magazin cu bijuterii argint in Bucur Obor. Trimite CV la email; (0723.519.509 silver@stilplus.ro 2453. Vanzatoare Cofetaria Alice, Piata

Iancului. Pachet salarial la angajare 1850 lei net + bonuri de masa 200 lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7. Contract de munca legal. Detalii la telefon; 2.050 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 2454. Vanzatoare cu experienta anga-

jeaza Cofetaria Capsa; (0757.645.737

2455. Vanzatoare cu experienta pentru magazin in cartierul 23 August. Cautam o persoana serioasa si responsabila. Carte de munca salariu brut 1900 Ron. Pentru detalii sunati la tel. 1.900 L; (0722.687.259/ 0762.866.842 2456. Vanzatoare cu experienta pentru

raion mezeluri Drumul Taberei- Piata Valea Ialomitei; (0774.685.755

2457. Vanzatoare cu experienta, serioasa, comunicativa cu clientii, nefumatoare, pentru magazin cu bijuterii din argint in Bucur Obor. Relatii la telefon; (0723.519.509 silver@stilplus.ro 2458. Vanzatoare cu sau fara experienta

pt. Pantelimon, salariu atractiv. (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

2459. Vanzatoare fast food (bistro), situ-

at in centru comercial, sector 3, program flexibil, carte de munca, salariu motivant. Se cere seriozitate. Experienta constituie avantaj; 1.800 L; (0722.294.330

2460. Vanzatoare IDM Basarab, salariu

avantajos plus comision. Detalii la: 0723365028 (0762.753.104/ 0722.218.568/ 0764.039.827

2461. Vanzatoare in magazin Bucur

Obor confectii; (0722.241.212

2462. Vanzatoare in magazin confectii

dama in Park Lake Shopping Center (0722.637.888 office.formatlady@gmail.com

2463. Vanzatoare la Complex Europa.

Detalii la tel. (0786.237.566

2464. Vanzatoare magazin alimentar

Baneasa, sect. 1; (0733.419.761

2465. Vanzatoare magazin alimentar in

sectorul 2. Experienta in domeniu, comunicativa, aspect placut. Salariu foarte atractiv 2.000 L; (0724.280.050 Marius.roman83@yahoo.com

2466. Vanzatoare magazin haine de dama in Iuliu Maniu 59 cu proncent 1% din vanzare. 1.500 L; (0726.489.742 octavia_69ro@yahoo.com 2467. Vanzatoare magazin in Piata

Prosper (Calea 13 Septembrie, sector 5), contract de munca; (0769.199.463 contabsilvia@gmail.com 2468. Vanzatoare magazin mixt, situat in

incinta statiei de metrou piata Sudului. Rog seriozitate (0769.843.480

2469. Vanzatoare magazin panificatie

sector 2; (0724.094.959

2470. Vanzatoare pentru cabana in parc

Ior Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu 1.500-2.000 ron; (0764.384.338 lili_miky_my@yahoo.com 2471. Vanzatoare pentru fast food in Mall Sun Plaza Bercenil (0726.103.229 bbackfood2010@yahoo.com 2472. Vanzatoare pentru magazin alimentar cu raion de cofetarie, in sector 4. Program flexibil, posibil chiar si 10 libere pe luna. Salariul intre 1800-2200 lei + pensie privata pilonul 3. Rog si ofer serozitate; (0723.378.034 2473. Vanzatoare pentru magazin alimentar in zona Fizicienilor, salariu atractiv; (0723.326.713 2474. Vanzatoare pentru magazin

alimentar non-stop. Carte de munca, program flexibil, salariul 2000 ron in mana. Baiat pentru ajutor magazin 1700 ron. 2.000 L; (0741.231.236 2475. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar, cu experienta la feliator. Oferim salariu atractiv, program 8 h/zi, zona Giulesti. Pentru provincie asiguram cazare. (0744.755.445/ 0744.637.832

2476. Vanzatoare pentru magazin cu articole textile, programul este o zi cu o zi sau program normal, va oferim salariu fix + procent din vanzare, va oferim c. munca pe perioada nedeterminata, detalii la telefon (0728.707.948/ 0740.901.205 berkbimmrc95@yahoo.com

««««««««««««««««««

VANZATOARE PENTRU MAGAZIN INCALTAMINTE IDM BASARAB. SALARIU ATRACTIV + COMISION, 7 LIBERE/ LUNA; 0768.318.382/ 0762.753.104; (0722.218.568/ 0723.531.668/ 0746.537.108

2479.

2505. Vanzatoare magazin alimentar Berzei, P-ta Matache, Gara de Nord, carte de munca, salariu in mana 2000 Lei, 2 zile cu 2 libere, program magazin non stop, cerinte: experienta, seriozitate 2.000 L; (0736.366.233/ 0736.366.362 aioan.mail@gmail.com 2506. Vanzatoare magazin alimentar cu experienta. Program 8 ore /zi in ture. Carte de munca, o masa pe zi. Magazinul este situat in zona Armeneasca (0769.263.027/ 0762.883.978 2507. Vanzatoare magazin alimentar zona Mall Vitan, carte de munca, salariu 1800 lei plus bonus de eficienta 1.800 L; (0746.133.335 2508. Vanzatoare magazin deco/uz cas-

nic Iancului la 1 min de metrou, program 2 zile lucr. cu 2 libere. Prg mag L-V: 09.0020.00, S: 09.00-17.00, D: 09.00-14.00. Contract per. nedeterminata. Nu necesita experienta. Oferim si cerem seriozitate 1.400 L; (0745.503.179/ 0747.837.979 Office@productdevelopment.ro 2509. Vanzatoare magazin mixt curte spital. Program : L-V: 7-19, S-D: 10-17 .2 saptamani se lucreaza - 2 saptamani libereSalariu 1.400 L; (0768.470.401

2480. Vanzatoare pentru magazin mixt

2510. Vanzatoare magazin mixt, zona Dristor, salariul net, 2.200 L; (0745.658.958/ 0760.953.032

2481. Vanzatoare pentru patiserie tradi-

2511. Vanzatoare magazin mobila in Danielli Design Cautam persoana sociabila, responsabila si respectuoasa. Atributii: vanzare si contabilitate primara (facturare, nir-uri, registru casa). Salariu 1800 Lei + procent. Cv pe e-mail financiar@insha.ro

«««««««««««««««««« alimentar situat in Militari Residence. Carte de munca, patru libere pe luna. Salariu 1800 lei. Urgent; 1.800 L; (0723.348.476 macsi.soniard@gmail.com

tionala in zona Unirii, cu experienta, salariul este de 1500 Lei net plus bonus din vanzare intre 600 si 800 Lei + masa. Detalii la telefon 2.300 L; (0724.570.778 2482. Vanzatoare pentru patiserie tradi-

tionala in zona Unirii, cu experienta, salariul este de 1500 lei net plus bonus din vanzare intre 600 si 800 lei+masa. Detalii la telefon. 2.300 L; (0724.570.778 2483. Vanzatoare pentru supermarket, serioasa, cu spirit de echipa, sociabila, aspect fizic ingrijit, minim studii medii. Ofer seriozitate, salariu motivant si conditii de lucru bune (0726.687.006 alina.neda@yahoo.com 2484. Vanzatoare pentru un mini-market

aflat in incinta hotelului Rin Grand din soseaua Vitan Barzesti, sector 4. Program o saptamana de zi cu o saptamana de noapte. Ambient placut si modern. Oferim carte de munca; 1.900 L; (0763.375.031 barcansimona@yahoo.com

2485. Vanzatoare pt. patiserie, cofetarie,

covrigarie, salariu 1600 Ron. Detalii la telefon 1.600 L; (0746.731.022

2486. Vanzatoare stil ambalaj angajeaza

vanzatoare pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0756.109.655 2487. Vanzatoare / vanzatori, part time /

full time, pentru linie “Impinge Tava”. Candidatul sa fie cu experienta, spirit de observatie, agil, corect, educat, amabil, ingrijit. Program 5 ore / zi = 1000 - 1200 lei, 10 ore / zi = 2200 - 2500, S-D liber; 2.200 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro

2488. Vanzatoare autoservire cu specific

romanesc localizata in sector 6, program luni - vineri, cu sau fara experienta, aspect placut, (0752.166.337 santech.srl@gmail.com 2489. Vanzatoare autoservire linie calda

Mama Food autoservirea Mama Food din Bragadiru cauta vanzatoare, salariu 2000 Ron, program de la ora 7.00-17.00, obligatoriu experienta, de luni pana sambata; 2.000 L; (0728.878.785

2512. Vanzatoare magazin papetarie, angajam urgent vanzatoare pentru magazin de papetarie zona Brancoveanu. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru interviu sunati la nr. sau trimiteti CV; (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2513. VANZATOARE MAGAZIN TEHNICA MEDICALA. LANT DE MAGAZINE ANGAJEAZA VANZATOARE MAGAZIN TEHNICA MEDICALA. CERINTE: ASPECT INGRIJIT, PERSOANA COMUNICATIVA, SERIOASA SI MUNCITOARE. SE OFERA SALARIU FIX+BONURI+BONUS. CV PE MAIL. RELATII LA TEL. (0745.342.843 ADRIAN.VASILESCU@UNIFORMEMEDICALE.RO 2514. Vanzatoare minimarket angajam vanzatoare cu experienta pentru minimarket situat in Militari Residence. Obligatoriu cu domiciliul in sector 6. Program in ture. Cv-uri la office@impuls-concept.ro; 1.800 L; (0724.290.243 valentin83tudorache@yahoo.com 2515. Vanzatoare minimarket, zona Tineretului, Timpuri Noi; (0722.250.840 2516. Vanzatoare patiserie Cu sau fara

experienta. Program: L-V 06-16.30, S-D liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0742.266.859

2517. Vanzatoare patiserie Patiseria Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta. Program: L-V 06.00-16.30, sambataduminica liber, salariu 2000 Lei. Relatii tel. 2.000 L; (0734.378.436 2518. Vanzatoare pentru aprozar ali-

2490. Vanzatoare cofetarie in locatiile

mentar, incepand cu 1.500 L; (0745.149.999

2491. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 07-21, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei. Contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

2520. Vanzatoare pentru magazin ali-

din sectoarele 4, 5, 6, (0785.137.937

2492. Vanzatoare cu experienta in patis-

erie, femeie de serviciu si modelatoare covrigi; (0734.030.995

2493. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin alimentar in sectorul 5. Rugam seriozitate 1.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com 2494. Vanzatoare cu experienta pentru magazine zona Parcul Carol, salariu 1.300 - 1.550 lei si decontare transport. 1.500 L; (0754.598.289

2495. Vanzatoare cu experienta imbracaminte. Dorim o vanzatoare cu experienta in domeniul articolelor de imbracaminte pentru complexul IDM Basarab care sa se ocupe de clienti salariul va fi unul pe masura asteptarilor, relatii la telefon; 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com 2496. Vanzatoare cu experienta linie calda in Afi Cotroceni, salariu de la 2000 lei net cu contract de 8 ore, program flexibil 8 h, 1/1, bonuri+masa +transport. Cerem si oferim seriozitate, (0726.337.470/ 0766.969.784 Office@lapiatza.ro 2497. Vanzatoare Drumul Tabereim la magazin de haine, pentru mai multe detalii va rog sa ma sunati (0740.019.309 elena_tudoras10@tahoo.com 2498. Vanzatoare Fornetti Militari, Grozavesti sau Pacii, 2 posturi: program 1 zi+1 zi libera, 2 sambete/luna, program 4.30-12.00 luni-vineri, 2 sambate/luna.Duminica inchis, ambele ture. Salariu 1700 lei/net, carte munca, bonificatii. 1.700 L; (0737.568.763 2499. Vanzatoare Fornetti zona Militari Grozavesti sau Pacii, 2 posturi: 1)Program 1 zi+1 zi libera,+2 Sambete/l una. 2)Program 4.30-12.00 Luni- Vineri,+ 2 Sambate/ luna. Duminica inchis, ambele ture. Salariu 1700 Lei/ net+ Carte Munca+ bonificatii, 1.700 L; (0737.568.763 2500. Vanzatoare in magazin alimentar in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu de inceput 1.800 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program de zi. E necesara experienta in domeniu. 1.800 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 2501. Vanzatoare in magazin alimentar

non stop in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu 2000 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program de noapte. E necesar? experienta in domeniu. 2.000 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 2502. Vanzatoare in magazin alimentar.

non-stop in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu de inceput 1.800 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program: o zi de zi 7-19, una de noapte si una liber 1.800 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 2503. Vanzatoare la magazin alimentar

program in ture, 2 zi, 2 noapte, 2 libere. Salariu atractiv 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe soseaua Giurgiului (0761.859.237/ 0767.041.109 rizeavali@gmail.com 2504. Vanzatoare la magazin non stop

pe Calea Mosilor, de zi sau de noapte. Irina 0762.371.030; Tudor 0723.216.477

2519. Vanzatoare pentru magazin cu

profil sportiv; (0788.527.270

mentar Drumul Taberei. Program L-V: 720, S: 7-17, D: 7-15, in ture 2 zile cu 2 zile libere. (0765.790.837 2521. Vanzatoare pentru magazin alimentar in Piata Iancului, la tura de noapte. Program ora 19-7 dimineata, 2 seri da, 2 seri liber. Salariu, 1.700 L; (0734.435.737 2522. Vanzatoare pentru magazin alimentar non-stop. Program 2 zile de zi, 2 zile de noapte si 2 zile libere. Zona Dristor. Salariul 2000. Seriozitate si chef de munca 2.000 L; (0760.953.032/ 0735.658.958 Magda_magda350@yahoo.com 2523. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar situat in Militari Residence. Program L-V, 6.30-15.00, 2 weekenduri pe luna libere. Salariu brut 1.800 L; (0766.074.163/ 0766.546.681

2524. Vanzatoare pentru magazin alimentar, magazin alimentar din sectorul 4 cautam o persoana serioasa,cu spirit de echipa, sociabila, aspect fizic ingrijit. Oferim seriozitate si salariu motivant. Posibilitate prog flexibil sau 8 ore/ 2 schimburi (0724.437.517 gelu1601@yahoo.com 2525. Vanzatoare pentru magazin alimentar, tura zi sau noapte, carte de munca,colectiv serios, salariu 650 pe saptamana lucrata. Zona Brancoveanu si Stefan cel Mare; 650 L; (0729.987.011/ 0722.539.921 2526. Vanzatoare pentru magazin com-

ercial, zona piata Victoriei. Program 8 ore de luni pina vineri si doua sambete pe luna. Salariu 1.700 lei, cerem si oferim seriozitate, 1.700 L; (0724.252.138/ 0728.888.114 pitulice_radu@yahoo.com

2527. Vanzatoare pentru magazin mixt cu profil alimentar. Program 1 zi cu 1 zi, salariu 1.600 ron net. Zona centrala (centrul vechi). Rog seriozitate, 1.600 L; (0766.344.063 2528. Vanzatoare produse patiserie,

Titan, sect. 3; (0720.285.128

2529. Vanzatoare restaurant fast food

linie calda mancare, pentru locatie in zona Giurgiului - Toporasi. Contract de munca legal, salariu atractiv, o masa calda zilnic, program de lucru de zi L-V (0723.304.805 vatra_distrib@yahoo.com 2530. Vanzatoare sau vanzator, nou 2018. Firma confectii haine barbatii angajam vanzatoare sau vanzator doar cu experienta in complexul comrcial IDM Basarab vizavi pod Basarab cu program full, l-s: 10-20, d: 10-16, 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com 2531. Vanzatoare si ajutor de macelar

Abatorul Peris Abatorul Peris deschide primele magazine proprii in Targoviste: magazin Piata 1 Mai; magazin Micro 4. Pentru aceste magazine, cautam 8 vanzatoare si ajutori de macelari. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2532. Vanzatoare si ajutor de macelar, Abatorul Peris pentru acest lant de magazine dezvoltat de noi, cautam 10 de vanzatoare si ajutori de macelari, seriosi si motivati sa se alature echipei noastre. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2533. Vanzatoare si modelatoare covri-

garie, zona metrou Nicolae Grigorescu, Dristor, Titan, si Calea Grivitei, pod Basarab, angajez; (0737.844.453

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 2534. Vanzatoare si patiser zona Stefan

cel Mare; (021.212.35.40

2567. Vanzator cofetarie artizanala Cau-

2535. Vanzatoare si sofer, angajeaza fabrica de paine din Drumul Taberei, Piata Moghioros, urgent; (0784.227.774

tam 2 vanzatori pentru cofetarie Piata 1 Mai/Mihalache Bucuresti: prezenta placuta, atitudine pozitiva, limba engleza conversational, program l-s in ture 12/24 sau 9:00-15:00/ 14:00-20:00. office@biscuit.ro

2536. Vanzatoare Sun Plaza Mall, Park

2568. Vanzator cu experienta carte -

Lake Mall Cautam persoane serioase care isi doresc un loc de munca stabil. Fara limita de varsta. Contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu motivant + bonuri de masa (0720.297.541 frolly.molly@yahoo.ro

presa pentru chiosc metrou Iancului, salariu fix + comision din vanzari. Relatii la telefon; (0721.844.452/ 0764.510.114 2569. Vanzator facturist accesorii mobili-

2537. Vanzatoare Vatra Luminoasa cu experienta in domeniu magazin alimentar in zona Mega Mall, Vatra Luminoasa, salariu atractiv mai multe detalii la telefon; (0768.604.223

er Factureaza produsele, incaseaza cu numerar sau documente. Studii medii, experienta in vanzari sau facturare. Punct de lucru str. Pecineaga 61, sector 5 sau Sos. Alexandriei, Bragadiru. 1.800 L; (0728.420.054/ 021.423.28.45 office@gelutrade.com

2538. Vanzatoare zona Gorjului Angajez

2570. Vanzator in magazine specializate

vanzator/ vazatoare magazin alimentar in zona Pietei Gorjului. Salariu atractiv, carte de munca, trebuie sa aibe putine cunostinte in utilizarea calculatorului. Mai multe detalii la nr de tel. (0760.292.578

2539. Vanzatoare zona Salajan, Th. Pal-

lady, pentru magazin alimentar mixt, tura zi si noapte, program flexibil, salariu plus bonus, carte de munca, 1.700 L; (0729.987.011/ 0722.539.921

2540. Vanzatoare, angajam pentru mag-

azin alimentar Piata Moghioros, salariu foarte bun; (0720.565.891

2541. Vanzatoare, angajez vanzatoare

la flori, Berceni Piata Sudului metrou. Relatii la: (0785.858.146

2542. Vanzatoare, magazin alimentar angajeaza vanzatoare produse alimentare, salariul incepand cu 2370 lei, program lejer, in zona metrou Eroii Revolutiei, 2.370 L; (0722.696.583/ 0732.661.625 Kel00id@yahoo.com 2543. Vanzatoare, magazin alimentar in

zona Victoriei angajeaza personal pt vanzare program de 12 ore cu 8 libere pe luna si carte de munca rugam experienta si seriozitate, 2.000 L; (0746.141.181 magazinmaximuniversal@gmail.com 2544. Vanzatoare, magazin alimentar,

zona statia de metrou Titan. 1 {; (0721.494.020

2545. Vanzatoare, modelatoare paine si

panificatie, cocator lopata, patiser, brutar, zona Berceni -Piata Sudului; (0722.229.956

2546. Vanzatoare, casiera pentru magazin alimentar, zona Brancoveanu. Program flexibil, salariu atractiv. Detalii la tel., CV la email (0722.691.308 serban.penda@yahoo.com

bere Militari, vanzator, gestionar magazine specializate bere artizanala cu umbuteliere in magazin. Conditii de munca deosebite. Carte de munca. Salariu fix + 5% din incasari, posibilitate de promovare rapida. 1.500 L; (0786.640.000 statiarombeer@gmail.com 2571. Vanzator magazin alimentar, sec-

tor 6 Calea Plevnei, in zona Carrefour Orhideea, angajeaza vanzator/vanzatoare, livrator (pedestru), manipulant marfa. Program flexibil. Salariu motivant, in functie de experienta. (0749.100.139/ 0745.965.148 fatumwine@gmail.com 2572. Vanzator magazin metalochimice

cerinte: domiciliul stabil in Bucuresti, de preferat in sectorul 6. Rezistent la stres continuu. Salariul net afisat. 2.000 L; (0730.225.008 valentindumitru72@gmail.com

cole hobby, Cerinte: Vanzare papetarie, articole hobby (pictura, activ. recreative, machete). Aprovizionare si expeditie colete prin posta. Operare calculator nivel mediu, 1500ron+200ron bonuri masa, 1.700 L; office@machete.ro 2574. Vanzator presa cu experienta, sec-

tor 3, salariu atractiv; (0722.631.339

2575. Vanzator presa pentru chiosc pe

domeniul public. Se cere seriozitate.Detalii si programari la interviu la nr. de telefon; (021.450.51.11 office@decorpress.ro 2576. Vanzator sau vanzatoare pentru

non stop in zona Cora Lujerului, program de noapte. Salariu progresiv 1.500 L; (0766.727.219

(patisera), angajam; (0732.954.147/ 0727.699.253

2548. Vanzatoare, cu experienta, anga-

2578. Vanzator, lucrator comercial benzi-

jam urgent pentru patiserie-cofetarie, salariu 1800 Ron. Relatii la telefon 1.800 L; (0751.223.653

2549. Vanzatoare, lucrator comercial cu

experienta, pt magazin alimentar in Dr Taberei, cartierul anl, capatul lui 168, contract de munca, program flexibil, salariul 1700 lei (in mana). Rog seriozitate. Tel: (0767.000.357 simonapana2003@yahoo.com

2550. Vanzatoare, patiser si modelator covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. (0743.278.200 2551. Vanzatoare, urgent, pentru maga-

zin alimentar situat in zona Militari Residence. Rog seriozitate; (0766.546.681/ 0766.074.163 2552. Vanzatoare, vanzator SC anga-

jeaza vanzatoare, vanzator, fara limita de varsta pentru minimarket in zona str. Polona, Stefan cel Mare, Calea Floreasca program 7/ore, salariu atractiv (transport, mancare, bonus-uri etc), 1.400 L; (0786.461.145 dincamarian74@gmail.com 2553. Vanzatoare, vanzator angajez, magazin non-stop alimentar, Bucuresti, sector 5; (0762.670.592 2554. Vanzatoare, vanzator inghetata,

Gelato Mio daca iti place sa lucrezi cu oamenii, te asteptam in echipa noastra la vanzare. Locatia este in Baneasa mall. Interviurile se vor tine la Baneasa, dupa confirmarea noastra. 1 L; (00000000 matteo@gelato-mio.ro 2555. Vanzatoare, vanzator minimarket

zona Gara de Nord, 8 ore/zi, 07:00-15:00, 12:00-20:00, L-V, nu se lucreaza in weekend. Numai pentru persoane serioase si care sunt in cautarea unui loc stabil de munca. Ofer si cer seriozitate 1.500 L; (0784.104.666 robert.arcana@yahoo.com 2556. Vanzatoare, vanzator pentru mini-

market non-stop pe Bd. Pache Protopopescu nr. 34 (intersectie cu str. Traian). Program doua de zi, doua de noapte si doua libere 07.00-19.00. Doar personal serios si cu experienta in vanzari, 2.500 L; (0740.150.155 alexxvis@yahoo.com

2557. Vanzatoare, vanzator, cu sau fara

experienta, magazin alimentar, sectorul 5, salariu atractiv (0768.367.057/ 0724.390.742/ 0768.367.051

2558. Vanzatoare,, prezentare produse, tanara, ordonata, responsabila, pentru fabrica de garduri din beton, salariu negociabil. Punct de lucru Bragadiru, Ilfov. De preferat domiciliul adiacent, (0735.377.400 fabricadegarduri@yahoo.ro 2559. Vanzatoare/ casiera patiserie cu experienta. Afi Cotroceni sau Metrou Pipera. Program 9 ore, 6 zile din 7. Salariu atractiv, echipa tanara si mediu de lucru placut. Venit minim de 2200 lei; 2.200 L; (0721.280.038 arimotorsro@gmail.com 2560. Vanzatoare/ modelatoare cu experienta, covrigarie - patiserie angajeaza, zona Intercontinental Bucuresti; (0724.396.390 2561. Vanzatoare/ vanzator inghetata

pentru punctele Betty Ice din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa de email, detalii la nr.: (0753.084.816 mirela.cozma@bettyice.ro 2562. Vanzator cu experienta pentru magazin perdele, draperii si metraje si cunostinte intocmire registru de casa. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Relatii la telefon: (0771.553.103

auto, Multimarca, sector 1, Bucuresti, salariu neg., (0728.625.820

2597. VOPSITORI INDUSTRIALI si MUNCITORI NECALIFICATI Angajeaza VOPSITORI INDUSTRIALI si MUNCITORI NECALIFICATI Detalii la 0214440741 si la sediul din Bdul Timisoara 80, sector 6 (021.444.07.41 2598. Vulcanizare auto, salariu atractiv 1800-2000 lei, program part time sau full time cu weekend liber, contract de munca, 8 ore, rog seriozitate, (0723.231.235 Office@kuntyautoservice.ro 2599. Vulcanizator auto cu experienta

pt service auto situat in zona Aparatorii Patriei. Salariu negociabil incepand de la 2000 RON, procent manopera, procent anvelope, procent indreptat si contract de munca; 2.000 L; (0720.268.447/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com 2600. Vulcanizator Auto variant service

roti angajeaza vulcanizator cu experienta, program de lucru 8 ore, salariu 2.500 lei, 2.500 L; (0784.339.160/ 0784.339.160 2601. Vulcanizator auto, contract de

munca, salariu plus procente, zona Parc Sebastian. (0724.337.072/ 021.423.10.75 2602. Vulcanizator cu experienta in domeniu salariu 2000+comision, carte de munca, cu posibilitate cazare fara nici un cost suplimentar. Zona Bucurestii-Noi, sector 1. 2.000 L; (0722.997.000 george@depozitulderoti.ro 2603. Vulcanizator cu experienta;

(0766.440.630

2573. Vanzator magazin papetarie, arti-

2577. Vanzator telefoane si accesorii Amanet Crangasi Amanet Crangasi angajeaza vanzator de telefoane si accesorii gsm, salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Cerinte: cunostinte IT. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

2547. Vanzatoare, covrigar si patiser,

2596. Vopsitor si tinichigiu auto, service

narie angajam pentru statii Peco, in zonele, Bucuresti sector 4, Sos Oltenitei(IRA) Pantelimon Biruintei, Chitila soseaua Banatului, jud Ilfov. Venitul de inceput 1500 lei lunar, contract de munca, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

2579. Vanzator, operator GPL angajez urgent 8-9 operatori Gpl, cu sau fara experienta, cu sau fara atestat de operator. Calificarea se face de catre compania noastra. Salariu+bonusuri. 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com 2580. Vanzator, vanzatoare fara

antecedente, pentru cantina - restaurant in sectorul 2, aproape de statia de metrou Pipera, program de luni pana vineri; (0721.280.679 2581. Vanzator, vanzatoare minimarket

non stop. Salariu 1.600 in prima luna si 1.800 dupa 3 luni; (0723.309.029 diana.dragoi@dmdcoffee.ro

2582. Vanzator, vanzatoare pentru mag-

azin alimentar in zona Soseaua Chitila. Salariu 1500 lei net plus bonus in functie de vanzari. CV-urile le puteti lasa la adresa de mail 1.500 L; (0766.254.155 minimarketlukas@yahoo.com 2583. Vanzator, vanzatoare ptr mini mar-

ket situat in zona Brezoianu (Cismigiu), atat ptr tura de zi cat si ptr tura de noapte. Se lucreaza in ture, o zi cu o zi libera. Carte de munca, salariul atractiv. 1.800 L; (0772.266.437 doramarket@outlook.com

2584. Vanzator, vanzatoare cu experien-

ta pentru Boutique Chocolat Mall Baneasa, salariu 1800 Lei + 200 Lei bonuri de masa + 300 Lei decont transport+targhet lunar intre 200-500 Lei, 2.300 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

2585. Vanzator, vanzatoare, lucrator comercial, pt. supermarket Shop & Go Mega Image, Calea Rahovei, intersectie Barca, fostul UPC, program in ture, echipa tanara. Salariu 1.700 Lei net, in mana, contract munca, 1.700 L; (0736.630.419 adrian_bra@yahoo.com 2586. Vanzator/ vanzatoare, Shop&Go,

1700 lei casier, lucrator comercial Shop&GO Mega Imagezona Universitate, Sala Palatului, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca; 1.700 L; (0763.790.911 adrian_bra@yahoo.com 2587. Vanzatori magazin de dulciuri angajam urgent in Mall Baneasa. Salariu motivnat. Tel. dupa ora 12,00; (0735.123.244/ 0726.667.766 2588. Vanzatori polivalenti, magazin

haine InExtenso cautam persoane implicate, deschise si serioase pentru activitate in magazin de haine, in Liberty Center; program in doua ture, beneficii atractive. (0747.770.700 2589. Vanzatori, vanzatoare. Bistro cu

gratar si terasa acoperita angajam vanzatori, vanzatoare produse de gratar in Popesti-Leordeni; (0773.912.596 2590. Vopsitor pentru vopsitorie suprafete lemnoase din Bragadiru. Salariu initial 2.200 Ron net. Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa 2.500 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro 2591. Vopsitor auto multimarca cu expe-

2604. Vulcanizator auto cu experienta,

eventual calificare, salariu 1500 net, comision 10% din cost manopera, eventual cazare. Sau alte variante de colaborare negociabil. Seriozitate, 1.500 L; (0725.251.135/ 0772.293.844 lucianno73@yahoo.com 2605. Vulcanizator auto cu experienta,

in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com 2606. Vulcanizator auto cu sau fara

experienta salariu, comisioane, urgent, sector 3, conditii avantajoase; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 2607. Vulcanizator auto cu experienta,

soseaua Colentina. Salariu si comision. Rugam seriozitate (0763.922.217 2608. Vulcanizator auto cu sau fara experienta in sectorul 2, oferim salariu atractiv plus comision (0765.000.200/ 0799.400.300

enta urgent, sector 3 Bucuresti, salariu, comisoane, conditi bune de munca; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

2611. Vulcanizator si muncitor necalifi-

cat personal service roti. Program 8:3018:00. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu motivant si pe timpul verii. Colectiv tanar. Ne dorim doar oameni seriosi, indiferent de varsta avuta (0722.661.683/ 0748.766.228 office@depozituldebaterii.ro

21. Inspector resurse umane, experien-

2630. Zugrav Hotel Minerva, oferim seri-

ozitate, conditii de munca deosebite, salariu, ore suplimentare, sporuri; (0744.305.192 tehnic@minerva.ro 2631. Zugrav profesionist amenajez

apartamente: glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, montaj obiecte sanitare etc. Dl. Dan; (0751.424.183 2632. Zugrav, faiantar, instalator, electri-

cian, muncitor necalificat. Salariu intre 2.000 - 3.000 Lei/ luna; (0799.519.777 2633. Zugrav, mentenanta, realizeaza

lucrari de reparatie, montaj gresie, faianta, granit, marmura interioare si exterioare dar si lucrari de finisaje interioare. Parc cladiri de birouri (zona Pipera), de luni-vineri, 8:00-16:00 (0756.040.651 hr@genesisproperty.net 2634. Zugravi 7 posturi disponibile pentru

Home Trading SRL.Rog seriozitate. Contact Adrian Popa (+40763120820 office@lifestyledesign.ro 2635. Zugravi si necalificati pt renovari

scari de bloc, plata la zi sau saptamana necalificati 60 l, zugravi 100, rog seriozitate, exclus alcoolici sau falsi meseriasi, fara cazare, doar pt. Bucuresti, incepere imediata, doar persoane muncitoare, program 8-17. 100 L; (0766.228.168/ 021.210.00.67 geticconstruct@gmail.com

ZUGRAVI, FIRMA DE CONSTRUCTII ANGAJEAZA ZUGRAVI, RIGIPSARI, MUNCITORI NECALIFICATI; (0723.767.805

2636.

tori usi, necalificati. Echipa cautam colegi cu multa experienta, lucrare pe termen lung in Militari, plata saptamanal, angajare. Avem de lucru si la iarna - cazare, (0724.216.500 2639. Zugravi, faiantari, zidari, instalatori,

angajam lucratori pentru santier in Pantelimon, (Lebada) Ilfov, program 8-18 lunivineri, carte de munca, salariu negociabil (0731.035.208 enegrg@yahoo.com

2641. Zvon Bistro cafe angajeaza barmani si ajutor de bucatar; (0728.998.809 Mihaela.stanciulesc@zvoncafe.com

enta, urgent, salariu 1.000-2.000, comisoane, sector 3, (0723.772.532 buildprest@yahoo.com

2615. Vulcanizatori cu sau fara experi-

enta, salariu 1.500-2.000, Bucuresti oferim cazare. Urgent; (0784.163.033 buildprest@yahoo.com

Wise box deschide noi locatii in zonele Stefan cel Mare, Pipera, Matei Basarab, Moinesti, Sos. Oltenitei, Bucurestii Noi. Angajam bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator casier (salariul intre 1400-2500 ron net, program 8 h/zi). CV pe mail. Relatii la telefon; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

2616.

Wise Box,sofer livrator cu masina proprie sau pe scuterul firmei , companie de food delivery (livrare la domiciliu/office) locatii in tot Bucurestiul, 10 lei de comanda livrata(500-550 comenzi/luna , relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2617.

2618. Yokko angajeaza consilier vanzari. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Contacteaza-ne le tel. sau pe email; (0722.653.678 vivaldi.unirii7@gmail.com 2619. Zidar rosar-tencuitor pentru Home

Cereri muncå 1. Acord ingrijire persoanelor varstnice,

cu program intern, imobilizate sau greu deplasabile, rog maxima seriozitate, salariu 1500 lei; (0785.600.552

2. Administrativ Tanara serioasa, doresc colaborare job part time in administrativ. Engleza, scris, citit, vorbit nivel conversational. Rog oferte serioase si concrete pe e-mail; colaborare2017@gmail.com 3. Ambalator manual firma producatoare de produse parafarmaceutice, cosmetice si suplimente alimentare, angajeaza ambalator manual, in Com. Joita, sat Bacu. Rel. la tel.: (0756.717.770/ 0756.717.771 office@eminvest.ro 4. Asistenta stomatologie Cabinet

stomatologic, situat central angajeaza asistenta de stomatologie full time. Pt mai multe detali va rog sa trimiteti CV la adresa de mail stoma_sl@yahoo.com sau sunati la nr de tel.; (0726.439.492 Stoma_sl@yahoo.com 5. Barbat, 54 ani, sanatos, fara vicii (alcool, tutun) educat, familist, bun gospodar, caut loc de munca (agent paza, portar) la o institutie serioasa, termen lung. Exclus firme de paza. Ofer multa seriozitate. Mihai; (0724.708.945 6. Bona Bucuresti, doamna varstnica, cu

experienta in ingrijirea copiilor, caut angajament termen lung pentru copil 0-3 ani, zonele Crangasi - Ghencea, adiacente. (0721.745.929

7. Bona cu experienta diploma bacalaureat Curs bone, curs primul ajutor vorbesc fluent italiana, nefumatoare iubitoare de copii responsabila. Doresc sa supraveghez copil, ajut la lectii. meditez italiana, stiu sa utilizez calculatorul; (0732.993.152/ 0732.993.152 relyvlad@gmail.com

Trading SRL. 19 posturi disponibile. Rog seriozitate. Contact: Adrian Popa (+40763120820 office@lifestyledesign.ro

8. Bucatar, caut de lucru, saunt calificat,

2620. Zidar, instalator, electrician. Salariu

9. Calificati si necalificati invelitori

f. bun, valabil si pt. pensionari; (0765.182.899

am experienta, sunt serios, calm, adaptabil; (0755.524.240 acoperisuri. (0770.400.972

10. Caut colaborare masaj, doamna cu

rienta, pentru service auto autorizat situat in zona Aparatorii Patriei. Oferim salariu atractiv 3.500 L; (0720.268.447/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com

2621. Zidari, zugravi, instalator cu experienta si muncitori necalificati angajeaza firma de constructii. Salarii foarte atractive. Rugam seriozitate. (0725.963.165

atestat si experienta in tehnici variate de masaj, doresc colaborare cu pers care detine spatiu adecvat pt masaj sau inchiriere 1 camera utilata in apart/gars, fara proprietar. (0766.363.357

2592. Vopsitor auto, calificare profesion-

2622. Zidari, contract de munca full-time,

11. Caut de munca ca necalificat, cu plata la zi, barbat 43 ani; (0734.308.177

2565. Vanzator boutique Chocolat Car-

carusel, strungar universal, lacatus confectii metalice, bobinator masini electrice, controlor calitate, presator mase plastice, gestionar depozit, tamplar universal, angajeaza societate comerciala, cu sediul in Bucuresti, in conditii bune de munca, salariu motivant si bonuri de masa; (031.425.12.14/ 0755.073.558

2623. Zidari, dulgheri si personal necalificat firma cu experienta, angajeaza zidari, dulgheri si personal necalificat pentru constructii civile si industriale in zona Bucuresti si Ilfov. Salariu avantajos. Detalii la tel. 1 L; (0725.475.653

tori, SC de constructii angajeaza pe perioada nedeterminata, in conditii avantajoase. Permisul de conducere reprezinta un avantaj. Salariu motivant (0752.272.888 office@aqua-expert.ro

2595. Vopsitor industrial, sudori Mig-

2625. Zidari, zugravi cu experienta,

Baneasa, Feeria oferim salariu fix 1800 Lei net + bonuri de masa in val. de 200 Lei + bonus lunar intre 200 si 500 Lei in functie de vanzari + decont transport in limita a 150 Lei, asteptam cv ul pe email; 2.000 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

20. Ingrijire batrani, copii Doamna, 63

tate din 1996 angajeaza zugrav cu calificare. C.M. 8 ore, salariu si bonusuri actractive, concediu odihna platit, fara pauze pe perioada iernii. Cerem si oferim seriozitate; (0723.387.938

2613. Vulcanizator, cu sau fara experi-

2614. Vulcanizatori cu sau fara experi-

la firma Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41 2594. Vopsitor industrial, strungar

Mag, lacatus, firma cu punct de lucru in Voluntari angajam sudori Mig Mag, lacatusi confectii metalice, vopsitor industrial, muncitori necalificati cu minima experienta in confectii metalice. Se ofera CM, salariu (0745.041.992 emilgagiu@yahoo.com

2624. Zidari, faiantari, necalificati, instala-

angajam in domeniul constructiilor Bucuresti-Ilfov Sc Unique Development SRL angajaza in constructii zidari, zugravi cu experienta, program 8 ore, salariu atractiv, bonusuri, ore suplimentare; (0755.969.885

17. Femeie de serviciu pt. fabrica de mobila in zona Fundeni. Program de lucru 07:00-13:00, o jumatate de ora pauza de masa. Salariu 750 Lei, contract de munca. Pentru alte detalii tel. 750 L; (0722.209.503/ 0729.994.304

2629. Zugrav calificat Societate cu activi-

2612. Vulcanizator, cu sau fara experi-

enta, salariu 900-1.800 lei, comision, sector 3, urgent, 1.800 L; (0723.772.532 buildprest@yahoo.com

angajare in cadrul unei firme de paza (cladiri birouri); (0767.615.667

18. Fochist autorizat ISCIR, clasele A-C cu vechime peste 20 ani, doresc serviciu fochist; (0721.864.743

2640. Zugravi, rigipsari Oferim conditii avantajoase, carte de munca, lucrari permanente si la nevoie oferim cazare; (0748.805.805

enta salariu 900- 1.800 L plus comision, conditii desebite, service nou, (0723.772.532

16. Doamna serioasa, 39 ani, doresc

2628. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veniturile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656

2610. Vulcanizator cu sau fara experi-

2593. Vopsitor industrial pentru angajare

2566. Vanzator boutique Chocolat

enta pentru lucru in Militari, sector 6. Plata la zi sau saptamanal. Fara echipe (0731.493.492

2638. Zugravi, faiantari, rigipsari monta-

2564. Vanzator magazin alimentar. Salariu 1.700 lei, program flexibil, 1.700 L; (0760.733.103 stoian.mada@gmail.com

refour Feeria. Oferim salariu fix 1800 lei+bonuri de masa in valoare de 200 lei, bonus lunar intre 200 si 500 lei, in functie de performante, decont abonament transport. 2.650 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

2627. Zidari, zugravi, tencuitori cu experi-

2637. Zugravi, SC Sprint Plast SRL angajam zugravi, rigipsari si muncitori necalificati, cu contract de munca pe perioada nedeterminata doar pentru contracte Bucuresti, nu oferim cazare 2.300 L; (0754.050.500

salariu brut 3626 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

inte si incaltaminte in complexul din piata Valea Ialomitei, (0740.019.309

enta pentru lucru in Militari, sector 6. Plata la zi sau saptamanal. Fara echipe (0731.493.492

2609. Vulcanizator cu experienta aparatura moderna,conditii optime de lucru,program de lucru l-v 9-18, s 9-13, salariu negociabil, contract de munca.Calea Vcaresti, zona Timpuri Noi. (0722.542.084 siae27@gmail.com

ala si experienta in executarea de lucrari de pregatire-vopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

2563. VANZATOR la stand de imbracam-

2626. Zidari, zugravi, tencuitori cu experi-

12. Caut serviciu urgent Doamna, 39 ani,

caut angajare de urgenta la administrativ, achizitii, depozit sau magazin. Experienta vasta, 3 limbi vorbite fluent, seriozitate, punctualitate si eficienta, cu toata modestia, (0753.660.443

13. Chef bucatar pentru catering, meniu romanesc, zona sector 1, program lunivineri salariu minim 4500-5000 Lei, functie de nivelul profesional. Avem proiecte serioase, 10 ani vechime. Gatim pentru 1300 de persoane, 5.000 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 14. Croitoreasa retusuri, Militari Resi-

dence, Spalatorie curatatorie umeda si uscata, angajeaza croitoreasa pentru retusuri, 2.000 L; (0766.267.727/ 0766.267.727 cristina@supercleanmilitari.ro

15. Croitorese angajez, salariu atractiv,

program de lucru L-V: 7,30-16.00; (0721.456.325/ 021.224.41.96

19. Ingrijesc batrana numai intern.

Sunati, numai cei interesati; (0764.645.691/ 0727.608.546

ani, doresc sa ingrijesc intern copii, batrana, batran; (0729.831.761

ta 20 ani colaborez cu fime: administrare personal, Revisal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, regulament intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com 22. Maistru constructii, foreman, caut

angajare în domeniul construc?ii montaj Ultimul loc de munca a fost la Cipa Denmark asociat al Copenhagen Metro Team. Am executat lucr?ri de constructii de metrou la M2, M3. (0769.570.919 siviuleonte866@yahoo.ro 23. Manipulanti, stivuitoristi, necalificati,

Ciorogarla. Angajam manipulanti, stivuitoristi, necalificati la depozitul din Ciorogarla cu transport asigurat din Bucuresti. Salariu 1200-1600 net, tichete de masa, bonusuri si sporuri. Detalii la telefon; 1.600 L; (0725.497.232 24. Menajera Doamna fac menaj la domiciliu, eventual firma, rog seriozitate; (0726.450.107 25. Menajera 44 ani nefumatoare part

time, punctuala, fac menaj/calcat 2 zile pe saptamana la familii sau in weekend-uri birouri. Rog seriozitate, accept numai familii; (0748.534.075

13. Anglia, fete 18+ pentru serviciul de masaj si escorta. Se ofera cazae, anunturi pe multiple situri, transport de oriunde. comision 50/50 fara costuri ascunse. Mai multe detalii pe whatsap sau la tel. 10.000 {; (00447448782682 14. Anglia, fete caut colege pentru a lucra ca escorte de lux in Londra, promovare de top pe cele mai bune site-uri, comision 50/50 fara costuri ascunse. Pentru mai multe detalii contactati pe whatsapp. (0720.249.783 15. Anglia, fete esti tanara si doresti ven-

ituri foarte mari? Casa privata Anglia angajeaza tinere 18-30 ani cu/fara experienta pt. job escorta in conditii extraordinare, 12.000 {; (+447387911886 marvin.sarah19@yahoo.com

16. Anglia, fete pentru escorta in Londra,

cu/fara experienta, castigurile sunt intre 300-500 la zi, depinde de vointa pe care o ai, mai multe detalii pe whatsapp. 12.000 {; (00447440131613 Annays121@gmail.com 17. Anglia, Liverpool, zona lux, fete 10000£ garantat/luna, doua locuri libere pentru doamne/domnisoare cu sau fara experient. Engleza este un avantaj dar nu obligatorie. (0040732197217 18. Anglia, locatii private de peste 5 ani

in domeniu Fete care vor sa lucreze ca escorte in casa privata, curata. Se ofera transport de la aeroport la casa, cazare, publicitate pe toate siteurile de specialitate. Comision 50:50. Nici un cost suplimentar, 10.000 {; (07459930349 jaquelineblanco2016@gmail.com

19. Anglia, munca in strainatate Caut o fata draguta cu bun simt pentru munca ca escorta in Anglia, varsta si experienta nu sunt necesare. Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati pe whatsapp la nr de tel.; (+4407438379635 aanca138@yahoo.com 20. Anglia, Scotia escort UK, urgent caut

batrana de luni pana vineri; (0766.833.576

fete serioase min.18 ani pentru escort. Se lucreaza pe casa si iesiri. Plata zilnic. Comision 50%. Cazare asigurata. Contact WhatsApp non stop rog si ofer seriozitate 1 {; (00447587676714 chanel.amy@yahoo.com

27. Patiser patisera angajez urgent.

21. Anglia, tinere dragute si serioase pt

Angajez patiser (patisera) urgent sector 5, salariu si conditii avantajoase; (0787.699.692

servicii de escorta si masaj, 18+. (00447401354513 alyalina224@gmail.com

28. Pensionar recent, fost salariat in mediul editorial si administratia publica, bun comunicator, educat, cultura generala, sociabil- preferabil full time sector 6. (0720.896.561 nicolae_anton53@yahoo.com

22. Anglia. Castiguri mari in Anglia - +18

26. Ofer menaj 8 ore pe zi sau ingrijire

29. Pensionar, 60 ani, inginer, doresc un

part time, pentru mentinerea tonusului, activitati usoare, domenii diverse, seriozitate, permis cat. B, auto. (0722.508.748 claudiutapu@hotmail.com

30. Persoana vase bar si femeie de ser-

viciu, angajam la restaurantul nostru din Herastrau. Program 8h in 2 schimburi, 5 zile pe saptamana. Salariu 1200-1300 net, tips, masa asigurata si transport asigurat 1.300 L; (0725.497.232 31. Sofer cat. B, experienta 3.5 t distribu-

tie national, fara evenimente rutiere, serios, casatorit, nefumator, domiciliul sector 2, doresc angajare; (0726.258.822

32. Sofer copii. Doresc sa ma angajez sofer transport copii gradinite, afterschool, crese, centre de performanta . Detin auto propriu cu 7 locuri si permis auto din 1992. Sunt fost instructor auto. (0733.493.862 georgeplopeanu@yahoo.com 33. Tineri pensionari cu locuinta la bloc

ingrijim casa la curte in jud. PH, AH, DB; (0722.613.652

Joburi în stråinåtate 1. Aachen, Ac-girls Ac-girls. Casa priva-

ta program 10-24 zilnic, procente 50/50, nu se consuma b?uturi alcoolice. Dorim seriozitate. Suntem in regiunea Aachen la granita cu Belgia, Olanda. tel: 01757208000 (00491757208000 Juliaac@gmx.de 2. Alaturati-va echipei Myoka Spas International Aplicati acum pentru aceast? ocazie interesanta de a lucra la cel mai mare operator de spa in Malta Europe, in Hilton, Marriott, Radisson Blu si Intercontinental Cairo. Trimite cv: admin@myoka.com 3. Anglia escorta fete dragute varsta 20+, cu/fara experienta, transport gratuit. Contact WhatsApp; (0733.299.771 sanduclaudia70@yahoo.com 4. Anglia fete, +18 pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia, 50/50 castiguri substantiale. Mai multe detalii la tel. sau Whatsapp, (0740.911.884 marcelabojan3@gmail.com 5. Anglia fete, Anglia, Londra, locuri disponibile in case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte) 18+, castiguri substantiale cazare gratuita, plata zilnic, 10.000 {; (07459705412 love_kitty@yahoo.com 6. Anglia UK, colega in domeniul escort,

clientela asigurata, minim 18 ani, cu sau fara experienta, castiguri intre 300-1000 lire zilinic, cazare transport asigurat, procent 50% fara alte cheltuieli absolut. Whatsapp. 12.000 {; (00447377983475 7. Anglia, casa privata selecteaza fete

pentru escorte in Anglia.Oferte avantajoase, suna-ma pe nr. de tel. sau WhatsApp.Este o super oferta, nu pierzi nimic, daca ma suni si ma intrebi de oferta; (00447438812919 nicegirlpopa@yahoo.co.uk 8. Anglia, casa privata, selecteaza fete cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta, dornice de castiguri sigure, cunostinte minime de engleza, ofer cazare, siguranta, discretie; (00447438812919 nicegirlpopa@yahoo.co.uk

ani obligatoriu; 1 L; (+447557767037 dumitrescunicolas1997@gmail.com

23. Anglia. Forever Barber angajeaza frizeri in Anglia cu experienta salonul este situat in orasul Cheltenham (+4407557947965 24. Anglia. Masaj erotic nud. Fetele cu aspect fizic placut, rabdatoare si dragute, interesate de lucru in masaj erotic nud, contactati-ma pe Whatt App. (0763.528.467/ 07405951934 emaeam8080@yahoo.com 25. Anglia. Vrei sa faci bani multi in

Anglia ? Fete +18 ani. Castiguri minime garantate . Suntem situati intr-un oras foarte bun/productiv. Casa este curata! Staff sociabil! Fete dragute! Ma poti contacta la nr de tell: +447557767037 1 {; (+447557767037 dumitrescunicolas1997@gmail.com 26. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 27. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 28. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 29. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 30. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 31. Austria Night Club Pascha Graz, cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.paschagraz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 32. Austria Night Club Pascha Graz, cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.paschagraz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 33. Austria Tabu Bar, club de noapte

9. Anglia, casa privata 2 locuri libere, fete 12000, urgent, colaborare cu 2 fete, 300 lire pe saptamana chiria, nu se lucreaza la comision 50%/50%. Tot ce faci este al tau. Casa curata, mediu placut de munca. Rel pe whatsup la nr: (00447404777212

cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000 - 10000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

10. Anglia, caut colega, apartament de lux caut colega varsta intre 21-35 ani pentru munca de escort in Anglia. Castig cuprins intre 5000-10000/luna. Comision 30%, plata zilnic, clienti respectosi si foarte buni. Whatsapp. 10.000 {; (0742.835.882 gio.crl@hotmail.com

34. Austria, fete dragute cu aspect fizic

11. Anglia, escort pt. 2 locatii legale si

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 35. Austria, fete dragute cu aspect fizic

centrale, nu conteaza varsta sau cum arati. Casa privata caut in domeniul escort/ massage, castiguri substantiale comision 50%, asigur cazare, site-uri, sofer personal,camera proprie nici un cost suplimentar, 10.000 {; (00447424619549 jaquelineblanc2016@gmail.com

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

12. Anglia, fata si colega pentru servicii

36. Austria, fete dragute cu aspect fizic

de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata la zi 50% si program flexibil. Detalii la tel. sau whatsapp, 00447459532451 12.000 {; (00447459532451 Lorylory317@gmail.com

23

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728000 office@lh182.at

37. Austria, Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii Sms/apel/WhatsApp, Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha. www.pascha-graz.at; 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 38. Austria, Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 39. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 40. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 41. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 42. Austria. Dansatoare Pascha Austria,

Night Club Pascha Austria, cauta fete 19 ani+, transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Rugam seriozitate. Castig 4.000 euro/luna garantat+ procent (se poate ajunge si la 10.000 euro). Locatie de inalta calitate. Nu suntem agentie. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: sms, apel, whatsapp, facebook: Club Pascha & Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 43. Austria. Fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 44. Austria. Fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 45. Cabaret, Zurich angajeaza dansatoare, salariu fix! Elvetia, Zurich, Blue Line Cabaret angajeaza dansatoare. Salariu fix 2300 euro plus comisioane mari. Lucrezi legal, club de noapte, dansuri si distractie. Cautam fete care danseaza. 2.300 {; (0041793712741 46. Care assistant, va ajuta cu cazare si

incepeti munca imediat. Salariul saptamanal .Cerinta-engleza conversationalacceptabil. 00447716747199 (00447716747199 laura.ungureanu78@gmail.com

47. Casa privata Germania, fete propri-

etar casa privata cauta ptr colaborare domnisoare cu prezenta placuta, varsta 18+, abilitati de limba engleza sau germana constituie un avantaj. 7.500 {; (01622946276 Alabama@icloud.com

48. Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 49. Casanova Bar - Saarlouis, Germania

Night Club de lux, angajeaza dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani Oferim conditii de top, cazare siguranta si seriozitate! Castiguri deosebite si clientela formata! Vino sa faci parte din echipa noastra! Locurile sunt limitate! www.casanovabar.de (00491734618219 info@casanovabar.de 50. Casanova Bar - Saarlouis, Germania

Night Club de lux, angajeaza dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani Oferim conditii de top, cazare siguranta si seriozitate! Castiguri deosebite si clientela formata! Vino sa faci parte din echipa noastra! Locurile sunt limitate! www.casanovabar.de (00491734618219 info@casanovabar.de 51. Casanova Bar - Saarlouis, Germania, Night Club de lux angajeaza: dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Vino sa faci parte din echipa noastra. Locurile sunt limitate. www.casanovabar.de (0049173618219 info@casanovabar.de 52. Casanova Bar - Saarlouis, Germania. Night Club de lux angajeaza: dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Poti lucra la cele mai bune cluburi din Germania. Vino sa faci parte din echipa noastra. Locurile sunt limitate. (00491734618219 53. Case private angajeaza fete +18 pen-

tru servicii de escorta.Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen .Conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043 54. Case Private din Scotia , Edinburgh ,

Glasgow angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043

55. Cehia. Cortina Development SRL angajeaza muncitori necalificati pentru fabrica din Cehia pentru prelucrarea produselor de origine animala. Experienta nu este obligatorie. Oferim contract de munca, training. Cerem si oferim seriozitate. CV-uri la adresa de email, tel. contact: (0731.336.003 office@cortinadevelopment.ro 56. Club Goldwand - oferta excelenta de munca Suntem pe primul loc intre cluburile de noapte. 300 de franci minimul castig pe ora. Nu se lucreaza la procent, toti banii iti raman tie. Cautam fete tinere, plata la zi, se lucreaza legal 20.000 {; (0041762562228 57. Club Imperium - Lux. Aplica acum!

plecari imediate! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din consumatie. Cazare gratuita, contr de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms wattap / www.clubimperium.ch (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

16 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

77. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elve?ia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

59. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

78. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

60. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

79. Dilaila Club Elvetia -locatie lux, clien-

58. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

61. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 62. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 63. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch, 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 64. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 65. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 66. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 67. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 68. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 69. Club La Vita angajeaza fete pentru Germania Club La Vita Germania angajeaza fete si femei minim 18 ani. Castig lunar 5000 - 8000 euro pe luna. Cazarea si multe altele sunt gratis. Detalii la 004915757689953 prin mesaj, apel sau Whatsapp, 8.000 {; (+4915757689953 70. Club Sauna Elvetia angajeaza acum fete Club de tip sauna langa Zurich angajeaza fete! Nu se lucreaza la procent, tot ce faci iti ramane tie. Ai procent si din consumatie. 15.000 {; (0041766409888 71. Colaborari ocazionale Anglia Stu-

denta, nu poti sa pleci mult timp din Romania. Colaborari ocazionale Anglia, orase mici cochete, departe de jungla, aglomeratia din Londra. Seriozitate, bun simt. George.icnici@yahoo.com +447423303966 (00447423303966 George.icnici@yahoo.com 72. Colega Italia, escort de lux in Italia,

cu un castig garantat cuprins intre 5000/8000 euro lunar. Comision 30%, plata zilnica, clienti selectati. Specifica in mesaj pentru Italia 8.000 {; (0742.835.882 gio.crl@hotmail.com 73. Compania Verbeek angajeaza lucra-

tori in Olanda angajam femei, barbati, cat si cupluri in urmatoarele domenii: agricultura, constructii, horticultura, metale, nutritie, servicii de curatenie, servicii logistice, etc. Fara taxe sau comisioane. 1.250 {; (0031620962563 alexandru@verbeekuitzendbureau.com

74. Compania Verbeek angajeaza lucra-

tori in Olanda Barbati, femei si cupluri, Domenii de activitate: agricultura, constructii, horticultura, metale, nutritie, servicii de curatenie, servicii logistice, etc. 1.250 {; (0031620962563 alexandru@verbeekuitzendbureau.com

75. Dansatoare New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041792983079/ 0041435424670 info@newblueup.ch 76. Dansatoare Pascha Austria, Night

Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

tela exclusivita recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open mind, 18+, oferim cele mai bune conditii din Elvetia, centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca, www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 80. Dilaila Club Elvetia -locatie lux,

locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 81. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux,

clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; 10.000 {; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 82. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; 10.000 {; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 83. Disco pub Spania angajeaza doamne cu varsta minim 18 ani pentru relatii cu publicul, dame de companie (petreceri private), Spania într-un spatiu select si elegant, 100 euro noapte plus jumatate consumatie, whatsapp0034642223724, 4.500 {; (0034642223724/ 0772.554.558 carmenduranoportunidad@gmail.com

96. Elvetia - Night Club de lux angajeaza

dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 97. Elvetia - Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat! Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari , in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. peste 10.000 euro/luna, plata zi Asiguram cazare, transport Raspundem la beep, sms, whatapp, Cv la mail: (0041762064337 info2@clubrelax.ch 98. Elvetia - Galaxy bar, job bine platit pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel./WhatsApp, e-mail, lb. romana. www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 99. Elvetia - Galaxy bar, job bine platit

pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel./WhatsApp, e-mail, lb. romana. www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 100. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit

pentru tinere 18+, dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate, tel./wattap, emial, vb. limba romana. www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 101. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

102. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

112. Elvetia, Club Joy oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 113. ELVETIA, Club Soprano, cautam

fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 114. Elvetia, Club Soprano, cautam fete

prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 115. Elvetia, Esti o tanara de minimum 18 ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy - canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde casigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 116. Elvetia, salarii de la 11.000 CHF

luna si mai sus 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

117. Elvetia, Club Imperium- lux. Aplica acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, vorbim lb. romana, sms/ whatsapp, www.clubimperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

84. Domnisoare pentru club 18-25 de

87. Edinburgh , Glasgow, Aberdeen Scotia FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043

90. Elvetia Cluburile Galaxy & Joy (zona

118. Elvetia, Club Joy la 12 km de Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intrun interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

104. Elvetia Dilaila Club locatie lux, clien-

119. Elvetia, Club Joy la 12 km de

tela exclusivista angajam tinere frumoase si serioase 18+. Oferim permis legal de munca, te asteptam in echipa noastra, noi iti asiguram succesul financiar la care ai visat, castiguri 6.000 - 10.000 euro/ luna; www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch 105. Elvetia New Blue Up Saunaclub in

Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie. Castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi,Informatii in lb. romana la tel./ WhatsAppwww.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

91. Elvetia Esti o tanara de minimum 18

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Raspundem la apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy - canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 92. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 93. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 94. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar,

Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 95. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte .Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

106. Elvetia Night Club Imperium anga-

107. Elvetia Night Club Imperium angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Raspundem la apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 108. Elvetia Privat Best privat xl money for natural blond-light brown & busty Girls 18-27 to work in our private studios, you should speak english, net 3.000-5.000 per week, 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com WWW.GLAMOURGIRLS.CH 109. Elvetia Zurich, tinere 18+, dansatoare, animatoare pentru New Blue Up- Saunaclub - ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ Whatsapp. www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 110. ELVETIA, agentie escort de lux, zona turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch www.xvip.ch 111. Elvetia, Club Galaxy iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie, castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatsapp. Site: www.galaxyclub.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intrun interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 120. Elvetia, club La Boum Zurich anga-

jeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch 121. Elvetia, Club Loco Casa Reinach

angajeaza fete. Situat in Elvetia, Club Loco Casa angajeaza tinere dragute. Castiguri mari, fara intermediari, plata la zi, 12.000 {; (0041791201482 info@lococasa.ch 122. Elvetia, club luxos de noapte, Club

Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41764284337 info2@clubrelax.ch www.clubrelax2.ch 123. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 124. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

151. Escorte Cipru, apartament privat,

153. Escorte de lux pentru Qatar, Dubai,

etenoase, frumoase, cu varsta peste 18+, ca dansatoare sau dame de companie. Castiguri 6.000-10.000 Euro/luna. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Va rugam contactati-ne: tel., e-mail. Rog seriozitate, Dilaila-Club. Site: www.dilailaclub.ch. (0041791577853 info@dilailaclub.ch 131. Elvetia, Le Rouge angajeaza fete

dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna, 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch 132. Elvetia, Le Rouge, angajeaza fete

dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch 133. Elvetia, New Blue Up - Saunaclub in Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 134. Elvetia, studio Elite din Luzern angajeaza fete Studio de lux din LuzernElvetia, mangment profesionist, mediu de lucru sigur, in conditii excelente de munca angajeaza romance. Poti gasi mai multe poze pe site-ul nostru www.studio-elite.ch, 10.000 {; (0041786091327

137. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar.

103. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top totul legal, cu permis de munca plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

case private, zone de lux, comision 50%, fara alte cheltuieli. Transport gratuit. Castiguri minime garantate 10000 lire/lunar. WhatsUp (0769.784.760

130. Elvetia, job for you, cautam fete pri-

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

tate, angajam echipaj format soferi de tir cu experienta pt frigo, spatiul intracomunitar (Austria-Franta) si tarile de tranzit, Oferta si Conditiile de lucru la tel; 1 {; (+40749032545/ 0726.377.807 dragomir.vallentin@gmail.com

150. Escorte Anglia, locuri disponibile in

domnisoare 18+ cu/fara experienta pentru serviciul de escorta in Anglia. Se lucreaza in case private, asiguram reclama, cazare, 50/50+ castiguri substantiale. Detalii la tel: 00447405169345 8.000 {; (00447405169345 maria23452@yahoo.com

136. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar.

86. Echipaj format soferi tir frigo comuni-

149. Escorta in Londra cauti un loc de munca unde castigurile iti vor depasi cu mult asteptarile, avem locul ideal pentru tine. Daca te consideri sexy si fara prejudecati te asteptam pentru a colabora impreuna 15.000 {; (00447405702074 alex.alexandru8888@yahoo.com

129. Elvetia, Galaxy Bar-Club, iti ofera un permis de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

85. Dubai agentie cu experienta, clienti formati, seriozitate si profesionalism cauta escorte high-class pentru venituri subtantiale pe perioade determinate; 15.000 {; (+971563602056 luxury.courtesan@yahoo.com

89. Elvetia - Night Club de lux, angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

128. Elvetia, Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18+, dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

135. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar.

ani, cu aspect fizic placut, serioase, responsabile, cunoscatoare limba engleze (nu e obligatoriu). Suna pt detalii la tel. 10.000 {; (0769.255.115 mariaioana9989@gmail.com

88. Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Scotia, case private angajeaza fete +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel sau WatsApp; (00447448388043

127. Elvetia, fete, studio de lux angajeaza cu acte legale fete 18+. Detalii: whatsapp, email, Facebook: luxusleben elvetia. (0041798513750 carmen@luxusleben.ch

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 138. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar.

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch, 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 139. Elvetia, Zürich de peste 10 ani,

Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch 140. Elvetia- Club Imperium, lux, alica acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, www.clubimperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 141. Elvetia- Galaxy Club angajeaza fete

18+. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in Club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi, www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 142. Elvetia- Night Club de lux angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club.imperium.ch 143. Elvetia. Cautam fete 18+ pentru

club de lux. Conditii legale, venituri de peste 14.000Euro/luna, plata zilnic. Ne puteti contacta pe Viber/Whatsapp. (0041762786037 144. ELVETIA. Vrei sa castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Noi iti garantam: castigi de la 4.000-6.000 Euro pe saptamana.Viata ta se va schimba - lasate alintata de acest lux financiar 16.000 {; (0041765845080 swisscd@bluewin.ch 145. Elvetia. Jaeger KontaktBar anga-

jeaza fete Se lucreaza in club de noapte, in termeni legali, plata la zi, castiguri de peste 10.000 euro pe luna, 15.000 {; (0041793476563 146. Escort in UK Scotland, casa privata

fara cheltuieli, cu sau fara experienta. Oferim transport. Comision 50 %. Detalii pe WhatsApp (0769.784.760 152. Escorte Anglia cautam doamne-

Kuwait, agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru tariile arabe: Qatar, Muscat, Bahrain, Dubai si Kuweit pentru mai multe datalii whatsapp. 10.000 {; (+447449652684 154. Escorte in Suedia, cautam fete

dragute si ingrijite pentru serviciul de escorte in Suedia, varsta minima 18 ani si limba engleza la nivel conversational. 15.000 {; (0046790573283 155. Escorte pentru Anglia, castiguri

excelente cautam colaboratoare pentru escorta. Se lucreaza in/ outcall in locatii diferite din UK. Cerinte: minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Detalii pe Whats App +447405951934, (00447405951934 emaema8080@yahoo.com 156. Escorte pentru Danemarca, ocazie

unica. Angajam doamne si domnisoare intre 18-35 ani, serioase, cu aspect fizic placut, castiguri reale intre 6.000 - 10.000 E. Lucram la comision 50% fara alte cheltuieli, preturi 200 E/ora. WhatsApp +4571466552, 10.000 {; (+4571466552/ 0721.949.460 andra22018@gmail.com 157. Escorte, Anglia, fete care vor sa

munceasca pe casa in Anglia. (00447378835357 alinaaly344@gmail.com

158. Europa, case de munca oriunde in

lume, vrei sa locuiesti singur in casa? Oferim case de lux cu 2, 3, 4 dormitoare pentru 7 nopti 500Â oriunde in lume. Luton.l@yahoo.com

159. Femei atractive pentru servicii sexu-

ale in Elvetia Suntem un club cu bar si camere din Oetwil am See, Zurich (Elvetia). Suntem pe piata de 3 ani si suntem foarte consacrati, 15.000 {; (0041796347715/ 0041797906700 info@aladin-nightclub.ch

160. Fete Anglia - Castiguri mari ! Foarte mari! Fete Anglia - Castiguri foarte mari la nr de tell: +447557767037 sau pe whatsapp la nr: +447557767037 1 {; (+447557767037 161. Fete Franta. Anunt doar pentru doamne domni?oare care doresc venituri substantiale pt Escort-job in Franta Paris, serioase, capabile si responsabile, cer si ofer seriozitate. Mai multe detalii pe whats app, 15.000 {; (0765.573.864 162. Fete minim 18 pentru munca in Cipru in bar la consumatie. Oferim salariu, comision din consumatii si cazare. Plecari imediate, pentru detalii sunati la +35799107037 sau Platinumbarcy@yahoo.com; (+35799107037 Platinumbarcy@yahoo.com 163. Fete pentru Anglia, agentie masaj erotic Fetele dragute +18 interesate de serviciul de escorta, asigur cazare si publibitate pe site, comision de 50%. Castiguri exceptionale, cer si ofer seriozitate, detalii la +447448986468 sau WhatsApp; (00447448986468 emaema8080@yahoo.com

180. Franta, colaborare urgenta. Ai minim 18 ani, dornica de castiguri substantiale, vrei sa colaborezi ca escorta si masaj in Franta? Detalii mail si Whatsapp; 25.000 {; (0033752726478 alexadobre84@yahoo.com 181. Franta, agentie cauta fete pentru colaborare domnisoare 18+, cu/fara experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta in Franta. Agentia se ocupa de cheltuielile de deplasare cazare. Mai multe detalii pe WhatsApp. 15.000 {; (0033638594173 182. Franta, fete, 18+ cu aspect fizic placut pentru job-uri in Franta. Se asigura cazare si publicitate. Rog seriozitate. Pentru mai multe detalii relatii pe wp; (0033786745460 183. Franta, urgent contracte munca constructii, calificati, necalificati, activitati casnice, cuplu: Franta, Belgia, Germania, Israel, Anglia, femei barbati regim hotelier; (0762.099.505 184. Franta. Agentie cu locatii in orase diferite, cautam domnisoare cu aspect fizic placut pentru servicii de escorta, castiguri reale. Pentru mai multe detalii contactati-ne pe Whatsapp sau telefon. 12.000 {; (0033618814926 185. Frizeri profesionisti pentru Anglia, caut frizeri profesionisti pentru Anglia. Ofer salarii competitive si cazare. Faptul ca nu vorbiti limba engleza nu este un impediment; (0746.832.401 Apetr000@gold.ac.uk 186. Galaxy Bar-Club, iti ofera un permis

de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 187. Galaxy Club- Elvetia, angajeaza fete. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in club Galazy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti bun si stabili. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Ne gasesti si pe facebook: Club Galaxy Elvetia. Pentru detalii sau intrebari iti stam bucurosi la dispozitie telefonic sau pe whatapp. www.galaxyclub.ch; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 188. GERMANIA agent, job de top ca agent de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 { pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteaza-ma pe email, 2.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 189. Germania daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabesescort.de 190. Germania casa privata cauta fete, minim 18 ani care doresc sa munceasca intr-un mediu foarte palcut si cunoscut cu clientela bine formata. Vrei sa muncesti intr-un loc sigur, curat si exclusiv suna si rezerva un loc in casa, 13.000 {; (004917661693989/ 01736568876 krampertg@yahoo.dp

165. Fete pentru Escorte in Londra Caut

192. Germania, casa privata, la granita

fete pentru job de Escorta in Londra, cu varsta peste 18 ani, curate, aspect fizic placut, ofer cazare gratuita si anunturi pe site-urile de specialitate cu profile Vip, comision 50/50 7.000 {; (0040723738749

Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu aspect placut, 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail, www.villaverona.de. (00491734618219

166. Fete pentru Germania Fete serioase

193. Germania, cautam fata/ chelnarita,

18 + cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate, 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de www.casa-paula.com 167. Fete pentru Londra. Casa privata cauta tinere dragute min. 18 ani in vederea colaborarii in domeniul escorte pt. companie intima. Se asigura saituri, cazare si transport. Detalii la 07984454308 sau Whatsapp acelasi nr (07950330667 168. Fete pentru strainatate, relax club Studio-escort angajeaza fete ambitioase si dornice de a lucra cu profesionalism. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase si un procent de 60% din castig. Rasp la sms si whatsapp 15.000 {; (0041767684454 www.relaxclub.ch 169. Fete pt colaborare Anglia, esti tanara si nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu; (07475900189 escortlondon01@yahoo.com

170. Fete pt. Athens Escort Agency cauta

fete frumoase aspect fizic placut, part time 10 zile poti face minim 3.000 euro, full time 30 zile poti face 8.000 euro minim, yahoo id athenseliteescort, Kostas, Whatsapp & Viber, 8.000 {; (00306948057551 info@spicemodels.com www.spice-models.com 171. Fete Reading, casa privata cauta

fete pt o frumoasa colaborare, fete dragute cu experenta/fara experenta,cazare si conturi gratuite, plata la zi, rog seriozitate, pt mai multe detalii pe whatsapp sau sms, 10.000 {; (447452984333

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (0049173618219 194. Germania, cautam fata/chelnerita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219

195. Germania, joburi pt. tinere 18+, cu/fara experienta care doresc a lucreze intr-o ambianta eleganta, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, castiguri deosebite, clientela formata, www.villa-verona.de. (00491734618219 jobs@villa-verona.de 196. Germania, loc de munca in Casa Privata de lux, Saarbrücken Germania. Conditii +18 Ani. Oferim seriozitate si cazare. Castiguri zilnice foarte bune. info: www.casa-paula.com WhatsApp 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de www.casapaula.com 197. GERMANIA, MUNCITOR IN CON-

STRUCTII, OBLIGATORIU CARNET CATEGORIA C. DEMOLARI, AMENAJARI SI PAVAJE. CV-URI PE EMAIL. ROG SERIOZITATE; (0723.674.079 VADEANU@OUTLOOK.COM

198. Germania, soferi profesionisti tir.

cauta fete dragute cu/fara experenta, ofera cazare si reclama gratuita, pt. detalii la whatsapp, rog seriozitate; 10.000 {; (447452984333

Cerinte: permis conducere cat. C+Eobligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR)- obligatoriu, card digital tahograf- obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Rugam sa aplicati prin completarea formularului urmator- si sa atasati copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESIONISTIFISAPERSONALA, www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

175. Fete, urgent pentru Uk Manchester,

199. Germania, cautam fata/ chelnerita,

172. Fete Scotia, min 18 ani, vorbitoare

limba engleza mediu, cu sau fara experienta, pentru jobul de escorta, casa privata, castiguri substantiale, comision 50%50, pentru detalii pe whatsapp. 10.000 {; (+40733318949

(zona Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18+ dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare si dame de companie. Castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatsapp. Site: www.galaxyclub.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

147. Escort pentru Scotia, doamne mature, serioase, cu experienta sau fara, plecari rapide cu avionul, casa privata in Scotia, toate facilitataile wi-fi, tv, atmosfera de munca calma si relaxata, castiguri mari din prima zi de munca. (+447707136300

174. Fete, urgent caut 2 fete casa privata

126. Elvetia, fete Best privat xl money

148. Escorta Anglia 800-1000£ zilnic,

escorta Anglia cautam fete cu varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, casa lux, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii WhatsApp, 9.999 {; (0723.832.458

179. Franta loc de munca. ofer loc de munca in Franta pentru muncitor in constructii la interioare -[gresie, faianta, rigips). Rog seriozitate. Relatii la tel; 0033/698647441 (0033698647441

191. Germania casa privata, exclusiv, fete 18+. Cazare gratuita, castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Casa Privata de Top cu clientela bine formata. Programari si info se fac pe WhatsApp. Tel Paula. 13.000 {; (004917661693989

173. Fete, Exclusive Massage Salon The noblest erotic Massage Salon of Austria is located in the business and banking district in the center of Wienna. (0036209942775 tnrmassage@gmx.com

for attractive girls, we are looking for natural blond and busty girls to work in our privat studios, you should speak english, net 3.000-5.000 euro per week. 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com

178. Franta Cautam oameni seriosi pentru deschidere de firma in Franta. 10.000 {; (+33755726152 voila66@yahoo.com

164. Fete pentru casa privata Ofer apartamente fete peste 19 ani sociabile, dragute, dornice de castiguri avantajoase. Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare si transport UK, in UK nu trimit bani sau bilet de avion mai multe la tel., 8.000 {; (0047435241487 Romeo.motoi@yahoo.com

in strainatate cauta doamne serioase, cu experienta sau fara pentru servicii de masaj, escort in UK. Casa centrala cu toate facilitatile, wi-fi, tv, atmosfera de lucru calma si relaxata, (+447707136300

125. Elvetia, Cluburile Galaxy &Joy

177. Franta cautam fete frumoase si serioase pentru servicii personale si masaj, 18+ ani. Ofer si cer maxima seriozitate. Castiguri mari. Apartamente private. Locatii centrale, discretie. Contactati-ne pe wp, 20.000 {; (0033686527717

varsta 18+ castiguri garantate 500010.000 lunar, clientela formata. (0760.318.461

176. Fete, urgent pentru UK, varsta 18+, castiguri garantate, clientela formata, se lucreaza in apartament privat, cu sau fara experienta, (+447449689574

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 martie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 200. Germania, Elvetia, fete, job de top ca agent de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteaza-ma pe email. 3.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

224. Muncitori montatori panouri tip isopan pentru Franta, avantaj carnet auto; (0723.392.370/ 0724.330.443

201. Germania, fete cu varsta peste 18

Lucratori instalatii electrice Firma Schiffer Elektro und NetzwerkTechnik Gmbh din Germania, angajeaza: lucratori instalatii electrice (toate tipurile). Cerinte: instalare cabluri si componente electrice, punerea in functiune a sistemelor PV, voce, telefonice si prin satelit, testarea si masurarea sistemelor electrice, sistemelor de iluminat si comunicatii, cablare dulapuri comanda. Permis conducere tip B; Obligatoriu vorbitor limba germana. Se ofera conditii avantajoase. Persoana contact: Christopher Schiffer. (+4915259347646 christopherschiffer @gmx.de

ani pt. masaj, companie intima, castiguri foarte atragatoare, cazare asigurata, puteti veni insotite, apartament privat. Mai multe relatii sunati la nr de telefon, 8.000 {; (004915145401518 www.ramonaspalace.de 202. Germania, fete pentru bar, casa

privata Dorim sa colaboram cu fete 18+35 ani pentru servicii personale in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Oferim cazare si siguranta, 12.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de 203. Germania, granita cu Franta, fete

dorim sa colaboram cu fete 18+ care doresc sa munceasca in casa privata foarte cunoscuta cu clienti bine formati. Ambiente de top castiguri zilnice foarte bune si substatiale. Oferim cazare. Informatii: 13.500 {; 204. Germania, muncitori, firma de con-

structii angajeaza pentru santierele de constructii din Germania dulgheri, fierari, macaragii, inginer (cunoscator limba germana), nu se percepe comision. (0722.408.968

205. Germania, Villa Venezia. Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta elegant? .Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villavenezia.de, (00491734618219 jobsforgirls@villa-venezia.de 206. Germania, Villa Venezia. Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta.Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villavenezia.de. Tel. Katy; (00491734618219 jobsforgirls@villa-venezia.de 207. Germania, Villa Verona Saarlouis,

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villaverona.de; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 208. Germania, Villa Verona Saarlouis,

219.

225. Necalificat Franta, urgernt, munci-

tor necalificat pentru constructii cu experienta de santier. Serios, non alcoolist, curat, cu pofta de munca, prefer nefumator. Cazare, masa si transport asigurate. 800 {; (0033673613192 ssandusan@yahoo.fr 226. New Blue Up - Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newblueup.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 227. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 228. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villaverona.de;, (00491734618219 jobs@villa-verona.de

229. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

209. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villaverona.de;, (00491734618219 jobs@villa-verona.de

230. New Blue Up, cautam fete dragute

210. Germania, Villa Verona Saarlouis,

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villaverona.de;, (00491734618219 jobs@villa-verona.de 211. Germania, Villa Verona Saarlouis,

casa privata, la granita Luxemburg si Franta angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 212. Germania, zona Frankfurt cauta fete Salon de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragute pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 8.000 euro, 8.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de 213. Germania. Firma curatenie anga-

jeaza personal pt. curatenie, obligatoriu permis conducere cat. B; (00491702166544

214. Germania. Soferi profesionisti

tir pentru firma germana cu sediu in 34260 Kaufungen. Cerinte: permis conducere cat. C+E- obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR), experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Program de lucru legal, conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala), sistem de lucru flexibil. Aplicati CV la e-mail si copii dupa permise si atestate. Site: www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 215. Instalator, muncitori calificati finisaje, angajam instalator sanitar, muncitori calificati finisaje constructii. Loc de munca in Franta. Pentru detalii; 1.200 {; (0784.331.239 216. Locuri de munca in UK Ofer locuri de munca in azilele de batrani din UK. Se accepta domni doamne cupluri din toata tara. Se cere: limba engleza nivel conversational cel putin. 1.600 {; (0730.075.006 jobs.abroad@Hotmail.co.uk 217. Londra, cautam tinere dragute min 18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07950330667 218. Londra, caut fete pentru masaj, in casa privata. Posibilitate de cazare. Casa este in estul Londrei. Castiguri bune, Oana. (07424580197 Bibi_ju@yahoo.com 220. Maseoza pentru apartament, salon de masaj autorizat din KitzingenWürzburg (Germania), se ofera cazare, procente din realizari, mai multe info. mobil/WhatsApp 1.700 {; (004915217282737 221. Massage in Japan 3000 10.000 per month. Pretty girls age 1825. 155 - 170 cm and skinny.Need to speak english and have european passport. Opportunity to work in beautiful Japan! 10.000 {; nagoya.tanoshi@gmail.com 222. Mecanic cu experienta. Caut un

mecanic cu experienta in reparatii de excavatoare, disponibil pentru a lucra în Italia.Oferta de la 7.000 ron cu cazare. Seriozitatea este necesara. 7.000 L; (+40742968272 mobil.lpl@gmail.com

223. Mesteri in constructii Suedia, muncitori calificati si necalificati pentru munca in Suedia, pentru detalii suplimentare, avem de tras glet pe benzi, finisat glet, montat usi, montat geamuri, montat parchet, lipit linoleu etc. 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 231. New Blue Up, Saunaclub, Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newbluep.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 232. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 233. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 234. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 235. Night Club Palmenhaus Austria,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 236. Night Club Palmenhaus Austria,

cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 237. Night Club Palmenhaus, Austria,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 238. Night Club Palmenhaus, Austria,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 239. Night Club Pascha Graz, Austria cauta fete +18 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 240. NightClub Pascha Austria +18 ani.

Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Facebook: Carmen Pascha. 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

241. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 242. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 243. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495

244. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 245. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 246. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

18 ani (gay), draguti, seriosi. Ofer 2.000 Euro lunar + cazare, masa gratuit; (0745.928.495

247. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

18 ani (gay), draguti, seriosi. Ofer 2.000 Euro lunar + cazare, masa gratuit; (0745.928.495

273. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Bacau, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact tel. 2.100 {; (0744.678.034 soferitir@trota.ro 274. Sofer tir transport frigorific pe comu-

299. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Huedin. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 300. Sofer TIR transport frigorific pe

nitate Bistrita Nasaud. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

comunitate Ialomita. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

275. Sofer tir transport frigorific pe comu-

301. Sofer tir transport frigorific pe comu-

248. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

nitate Botosani. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipajContact. 2.100 {; (0743.161.336 soferitir@trota.ro

nitate Iasi. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

249. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

276. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Ilfov. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

18 ani (gay), draguti, seriosi. Ofer 2.000 Euro lunar + cazare, masa gratuit; (0745.928.495 18 ani (gay), draguti, seriosi. Ofer 2.000 Euro lunar + cazare, masa gratuit; (0745.928.495

250. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

18 ani (gay), draguti, seriosi. Ofer 2.000 Euro lunar + cazare, masa gratuit; (0745.928.495

251. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

18 ani (gay), draguti, seriosi. Ofer 2.000 Euro lunar + cazare, masa gratuit; (0745.928.495

252. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 253. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495

nitate Braila. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 277. Sofer TIR transport frigorific pe

comunitate Bucuresti. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 278. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Buzau. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

279. Sofer tir transport frigorific pe comu-

254. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495

nitate Calarasi. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

255. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

280. Sofer tir transport frigorific pe comu-

18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 256. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 257. Persoana specializata dezosarea carne de porci cautam 4 persoane in dezosarea de carne de porci pentru Belgium. Pentru mai multe informatii:website : www.activameat-recrutement.com 2.300 {; (0033650586337 alexandreme.am@gmail.com ; activameatlu@gmail.com 258. Personal hotelier Anglia Blackberry Jobs Limited recruteaza bucatari, barmani, ospatari, menajere, spalator vase, receptioneri hotel, night porteri, bell boy, si management level. Engleza nivel conversational (0775.506.697 julia@blackberryjobs.com 259. Personal Olanda in agricultura,

femei, barbati cat si cupluri in agricultura. Cerintele sunt: limba engleza (mediu), varsta cuprinsa intre 18-55 de ani. Salariul este de 9.59 Euro brut pentru ora lucrata. Program l-v 9-18. 1.250 {; (+31620962563 alexandru@verbeekuitzendbureau.com 260. Qatar Escort Agency, agentie cu vechime de 5 ani in Qatar-Kuwait cauta fete 19-30 ani pentru munca de escorta castiguri intre 700-2000 euro zilnic Watsap+393891423299 pentru mai multe detalii; 15.000 {; (+393891423299 escortcastingqatar@yahoo.com 261. Qatar, Dubai, Kuwait, Prestige Agency agentie escort Qatar, Oman, Kuwait cauta fete serioase peste 18 ani doritoare de castiguri substantiale intr-un timp scurt. 20.000 {; (00393511108900 262. Reading casa privata, cauta fete cu

varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, casa busy, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii pe whatsapp. 10.000 {; (447452984333

263. Rigipsar Olanda salariu atractiv net

de 1800 euro/ luna; cazare asigurata de catre angajator; contract de munca legal in Olanda; concediu 24 zile/an; orele suplimentare se platesc cu un bonus de 25% (0726.700.933 264. Scandinavian Escort cauta fete

dornice de munca va invitam in tara lui Mos Craciun, Finlanda.Angajam domnisoare 18-33 de ani pentru servicii de escorta in Finlanda, cunoscatoare de limba engleza 15.000 {; (00358465271004

265. SCOTIA case private din Edinburgh

, Glasgow, Aberdeen angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top.Comision 50% Plata zilnic Tel sau WatsApp (00447448388043 266. Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim:conditii foarte bune , avem expierenta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale !Apartamente de lux , cazare si discretie absolutaPublicitate gratita pe siteuri de top platite cu optiuni full gen Vip Featured.Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043 267. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen fete +18 cu/ fara expierenta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim:conditii foarte bune, avem expierenta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale! Apartamente de lux, cazare si discretie absoluta. Publicitate gratita pe siteuri de top platite cu optiuni full gen Vip Featured. Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043 268. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, angajeaza fete +18 cu/fara experienta pentru a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratuita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip-Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel sau Watshapp; (0044744838043 269. Sofer cu experienta cat. A si B, pt Belgia-Bruxelles, caut un sofer cu experienta in transport de persoane cu cat B si un sofer cu experienta pe scooter[ motocicleta] vorbitori de franceza sau engleza.max 50 ani Sal. 1300-1800 euro (0733.923.012/ +32488982938 danielguta74@yahoo.com 270. Sofer distributie marfa pentru Germania oferim pachet salarial competitiv: 2.200 euro/luna, cu plata, intotdeauna, la timp. Program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere 2.200 {; (0738.665.423 271. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Arad. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 272. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Arges, compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitateincepatori /cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, contact tel. 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

nitate Cluj Napoca. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 281. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact Andrei Groza. 2.100 {; (0740.295.418 soferitir@trota.ro 282. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 283. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 284. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

285. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 286. Sofer TIR Transport frigorific pe

comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 287. Sofer TIR Transport frigorific pe

comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 288. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 289. Sofer TIR Transport frigorific pe

comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 290. Sofer TIR Transport frigorific pe

comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 291. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 292. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Constanta. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipajcontact: 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 293. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Craiova. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipajContact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 294. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Deva. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 295. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Drobeta. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

296. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Fetesti. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 297. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Galati. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

298. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Giurgiu, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr,bucuresti@trota.ro

302. Sofer tir transport frigorific pe comu-

303. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Judetul Olt. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 304. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Neamt, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact tel. 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 305. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Petrosani. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

306. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Prahova. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 307. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Resita. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 308. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate RM Valcea. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

309. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Roman. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact, 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 310. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Salaj. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

311. Sofer tir transport frigorific pe comu-

326. Strainatate, job for you, Relax Club- studio Escort& Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+ ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase 60% din castiguri. Raspundem la tel., beep, email, vorbim lb. romana. www.relaxclub.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041767684454 info@relaxclub.ch/ info@le-rouge.ch 327. Strainatate. Angajez muncitori in

construc?ii pentru plecari in strainatate salariu atractiv rog seriozitate. Cei care poseda permis de conducere reprezinta un avantaj. Nu se percep nici un fel de comisioane. 1 {; (0784.261.800/ 0762.633.561

328. Studio langa Zurich angajeaza personal, unul dintre cele mai vechi studiouri, te invita sa te angajezi. Lucreaza maxim 5 fete, in conditii de lux, clienti fideli de ani de zile 12.000 {; (0041774425223 info.smeier@gmail.com 329. Tarile nordice cauta fete pentru

colaborare ai minim 18 ani, dornica de castiguri substantiale, vrei sa colaborezi ca escorta. Detalii Whatsapp; 20.000 {; (0701.200.528 330. Taxi driver in UK, cautam soferi de taxi pt. UK Christchurch Dorset, categoria B, varsta minima 25 ani, experienta 3 ani, vb. de lb. engleza nivel mediu, 200 lire prima de instalare, 2.000 {; (+447479514680/ +447481022883 reducerimereu@yahoo.com 331. Tenerife, dansatoare night club Tenerife The Best Gentlemen Club Passion angajeaza legal dansatoare cu aspect fizic placut cu sau fara experienta. Oferim cel mai bun comision din castiguri. Tel., beep, WhatsApp (0034604199252 Silvi_xl@yahoo.it 332. Tinere 18+, Germania-Villa Verona,

Saarlouis, casa privata lux la granita Luxemburg si Franta ofera joburi pentru tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe Whatsapp, Viber sau la e-mail, www.villa-verona.de. Katy; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 333. Tinere 18+, plecari imediate. Vino

acum sa lucrezi in Club Galaxy - Elvetia (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Clientela formata. Ofeirm seriozitate. Peste 15.000 euro/ luna, detalii in lb. romana tel./ whatsapp www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 334. Tinere Anglia conditii excelente iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta lin Anlia, locatii in zone ultra-centrale. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut, 9.000 {; (00447387911886 335. Tinere pentru Anglia. Angajam tinere peste 18 ani cu/fara experienta pt escorta in Anglia, conditii de munca excelente, plata zilnic, seriozitate si discretie maxima. Venituri mari si rapide, pt mai multe detalii whatsapp, 9.000 {; (00447387911886 stefancelmarexyz@gmail.com 336. Tinere, agentie escort legala Anglia,

nitate Satu Mare. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi Tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori /cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

vrei sa castigi minim 6000 lire pe luna? Atunci te asteptam sa ne contactezi. Angajam tinere 18-30 de ani cu/fara experienta, job escorta, conditii super avantajoase, lux, discretie si igiena. 10.000 {; (00447387911886 marvin.sarah19@yahoo.com

312. Sofer tir transport frigorific pe comu-

337. Tinere, minim 18 in Anglia, castiguri

nitate Sibiu. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

substantiale Buna, ai peste 18 ani si doresti sa ai castiguri substantiale te astept intr-o casa privata si curata aproape de centrul orasului, program flexibil cu o promovare pe masura, 1 {; (+447557767037

313. Sofer tir transport frigorific pe comu-

338. Ullrich Gruppe, firma germana cu

nitate Suceava. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 314. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Tg Jiu. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 315. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Timis. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

316. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Vaslui. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 317. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Vrancea. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 318. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate, compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 319. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate, Teleorman. Compania Trota, incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr,bucuresti@trota.ro 320. Soferi categoria B pentru Spania,

30 soferi, full time. 2650 euro salariu brut/luna plus 1 euro pe descarcare la coletarie. (tarif.1,5 E/min+tva).Telefon: 2.650 {; (0900.310.110/ 0900.310.110 321. Soferi tir pentru Spania, caut soferi

categoria C+E sa lucreze in Spania. Detalii la tel.+34633818955.

322. Strainanate, New Blue Up, fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. cu whatssapp, mail. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 323. Strainatate, job for you, Relax Club- Studio Escort & Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie, asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna. Raspundem la tel., beep, email, vorbim lb. romana, site: www.relaxclub.ch; (0041767684454 info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch 324. Strainatate, job for you, Relax

Club-Studio Escort & Le Rouge Elvetia angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna, www.relaxclub.ch (0041767684454 info@relaxclub.ch 325. Strainatate, colega cu sau fara experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare, publicitate, plata la zi,comision de 50%, program flexibilDetalii pe WhatsApp: 10 {; (0787.771.050/ +447588000613 rachel21ricky@gmail.com

25

sediul in 34260 Kaufungen, angajam soferi tir profesionisti cat. C+E - ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Contractul se incheie pe Germania - dispecerat in romana. Aplicati prin e-mail cu CV si copii dupa permise. Aflati mai multe la tel.: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

Oferte part time 1. Agent curatenie, barbat pentru echipa

de curatenie, Bucuresti, zona centrala. Program de lucru 6-9, de luni pana vineri. Detalii la telefon (0722.384.131 2. Agent de curatenie, firma curatenie cauta femeie pentru birouri, locatie fixa zona Piata Romana, program dimineata (6.00-9.00) + dupa amiaza (14.30_16.30) luni- vineri. Se ofera decont abonament transport; 800 L; (0760.133.922 comenzi@greenleaf.ro 3. Agent de curatenie, firma de curatenie, angajam doamna pentru curatenie de intretinere birouri, program 8 ore, zona pta Muncii. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa (0754.794.359 4. Agent de paza /receptioner, preferabil

pensionar/ barbat, zona Aviatiei (program L-V 17.00- 21.00). Rog seriozitate; (0724.322.313

13. Asistenta vine vara si tu inca iti cauti

un job, jobul actual nu iti ofera satisfactia necesara, esti studenta si vrei un extra venit. Stii ca meriti mai; alexandregrandoffice@gmail.com 14. Asistenta director general va avea atributii in domeniul marketing, conditii: cunoscatoare a limbii engleze, programul este flexibil, pachetul salarial avantajos. 1 L; (0725.583.061 office@administrarecladire.ro 15. Asistenta live, echipa Phoenix angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 16. Asistenta manager tanara sociabila,

cunostinte operare pc, nu este necesara experienta, poate fi la primul job. Se asigura training. Posibilitate dezvoltare cariera. La nevoie se poate asigura cazare. CV + poze pe email iostanciu90@yahoo.com

17. Asistenta personala atragatoare, discreta, domana sau domnisoara cu fizic placut, pentru manager companie, persoana serioasa, program 2-3 ore saptamanal, plata la zi, rog seriozitate, numai cu foto pe e-mail, (0726.062.689 adriantropaz@yahoo.com 18. Asistenta personala Director companie multinationala, 45 ani, angajez o asistenta personala, eleganta, inteligenta, educata, cu bun simt, pentru ajutor parttime in activitati de serviciu si personale, 5.000 L; sorinm2009@yahoo.com 19. Asistenta personala intreprinzatoare, deschisa, sociabila, remarcabila in orice context, pentru managerul unei companii occidentale - prezentabil, amabil, corect si generos. Program lejer (2-3 ore) si flexibil robertfruhn@yahoo.com 20. Asistenta personala, aspect fizic placut, abilitati de comunicare. Salariu avantajos, program flexibil 2 ore pe saptamana, plata zilnica. Pentru inscriere rog email cu poze si date; uninsdistins@yahoo.com 21. Asistenta personala, detalii in privat

pe mail sau Whatsapp. Plata la zi. Rog scurta prezentare si foto. Doar Bucuresti; 4.000 L; (0770.894.710 alexdragne7688@yahoo.com

22. Asistenta personala, draguta, discreta,dezinhibata, inteligenta, nu conteaza experienta, 2-3 ore sapt., plata generoasa, poze, descriere pe mail, bonus la casting de la 500 ron, 5.000 L; (0757.040.400 rrobert.ideal.construction@gmail.com 23. Asistenta, simpatica, deschisa la nou, pentru om de afaceri 38 ani, cu timp liber limitat, simpatic, manierat, 2-3 ore saptamanal, la nevoie se asigura cazare in Bucuresti, 800 {; (0774.996.942 24. Barman Cafeneaua Bemolle Cafe situata in centrul vechi, Pasaj Villacrosse, angajeaza barman cu experienta. Program doar pt weekend vineri si sambata de la ora 16:00, contract munca, tips zilnic. 900 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 25. Bona interna, 2 saptamani/luna, angajam bona interna cu experienta, in Bucuresti pentru familie deosebita. Program: 2 saptamani lucratoare / luna. Oferta salariala: 1800–2000 Lei. Cazare, hrana si transport asigurate de angajator. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 26. Bona pentru fetita de 8 luni 800 lei, LV: 4h/zi, metrou 1 Decembrie 1918 Cerinte: educata, nefumatoare, cu experienta, analize medicale, cazier, recomandari, domiciliul in cartierul Titan. Atributii: ingrijire bebelus, menaj usor (0761.932.521 27. Casiera cu sau fara experienta, Pen-

tru bufet, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Program: 07:00-17:30. Incinta Institutului Clinic Fundeni 1.800 L; (0733.869.232 28. Casiera, vanzatoare pentru terasa

inchisa Program 08:00-18:30, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Zona Colentina Fundeni, 1.800 L; (0742.266.859

29. Casieri pentru firma Scomet Admin-

istrare Imobile, cu permis si masina. Program 16.30-21.00. 900 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797

30. Cofetar cofetaria de lux Art Dessert, cofetaria de lux Art Dessert angajeaza cofetar, venit salarial bun, carte de munca, mediu de lucru bazat pe respect si incredere, (0722.305.398 emilia@emexromania.ro 31. COLABORARE. Caut tanara pentru

colaborare 1 zi/saptamana, 2-3 ore, plata imediat. Rog scurta prezentare pe WhatsApp, sau email; (0732.953.445 tibi3131@yahoo.com 32. Consultant vanzari, account man-

ager pentru Syncro Translation.https://www.syncrotranslation.com/ro/contact_r/ fabian.dobre@syncrotranslation.ro 33. Croitoreasa atelier croitorie Dorobanti. Cautam croitoreasa si doamna care coase si brodeaza manual.Contract munca - 8 ore. (0721.389.024

5. Agent despagubiri accidente Cautam candidati pentru postul de agent in domeniul despagubirilor accidentelor rutiere. Abilitati de comunicare, seriozitate. Oportunitatea de a castiga sume importante de bani. (0733.610.102 cariere@corectdaune.ro

34. Domn singur doresc menajera, prefer

6. Agent vanzari mobila, persoana responsabila, comunicabila cu aptitudini bune de negociere; (0738.152.501 canapelini@gmail.com

36. Femeie de serviciu in Bucuresti (zona Eroilor), la program de 3 h/zi, pt firma curatenie. Salariu avantajos. Detalii la tel: (0736.925.152

7. Ajutor bucatar, restaurant South Burg-

37. Femeie de serviciu pentru vila sectorul 2, zona Mosilor. Program doar 3 zile pe saptamana, program de lucru 8 h/zi de la 10 diminata la 6 seara, salariul 100 ron/zi. 1 L; (0722.243.820/ 0720.154.788 saifmoayad@gmail.com

er angajeaza part time. Program 10:0015:00 luni -vineri. Salariul este de 1000 Lei plus tichete masa. Se pot oferi in timp si alte beneficii. Str. Verdetei nr. 4, 1.000 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com 8. Ajutor la incarcat/ descarcat mobila cu

plata seara. Atentie, munca ocazionala. Trimiteti sms cu varsta, sectorul in care locuiti, zilele in care puteti lucra, platim 12,5 Lei/ora, (0720.115.849 9. Aptitudini artistice, filmari tv, asistent

manager evenimente 100 Lei/ secretariat/zi 750-1.500 Euro, organizari spectacole. Data nasterii + CV; (0763.765.567 gmp.manager@yahoo.com 10. Arhitect stagiar, student arhitectura,

cu experienta in Autocad, pentru colaborare in amenajari interioare/arhitecura. Detalii la telefon: (0766.372.911 11. Asistent manager, salariu motivant

daca esti o persoana sociabila, aspect fizic placut si te intereseaza un job part time bine platit astept un CV insotit de 2-3 poze pe email. Nu este necesara experienta 650 {; job.profitabil@gmail.com 12. ASISTENTA personala. Domn gen-

eros foarte pretentios, rafinat, stilat cauta asistenta personala rafinata, stilata, discreta, open minded. Programul va fi flexibil de 1-2 ore pe saptamana. Astept detalii si poze pe mail, 300 L; (0767.286.164 iulian1515@yahoo.com

pensionara; (0767.793.734

35. Fata/ femeie. Persoana in varsta cu

probleme medicale cauta fata/ femeie pentru masaj medical la domiciliu, 100 L; (0731.699.543

38. Femeie pentru curatenie birouri in Turda Firma de curatenie angajeaza personal feminin (Pensionara) pentru curatenie birouri in Turda. Program de 6 ore pe saptamana de luni pana vineri.Detalii la telefon. (0751.193.866/ 031.438.08.42 39. Femeie pentru curatenie in Fizicienilor Angajam personal feminin (pensionarii au un avantaj) pentru curatenie in Fizicienilor. Program flexibil de luni pana vineri cu norma partiala.Detalii la nr.; (0751.193.866/ 031.438.08.42 40. Femeie pentru curatenie in Militari

Residence, pensionarii au un avantaj. Program flexibil de luni pana vineri cu norma partiala. Detalii la nr: (0751.193.866/ 031.438.08.42

41. Femeie pentru curatenie in zona Domnesti Angajam personal feminin (pensionarii au un avantaj) pentru curatenie in Domnesti. Program flexibil de luni pana vineri cu norma partiala.Detalii la nr., (0751.193.866/ 031.438.08.42 42. Femeie pentru curatenie, Corbeanca, angajam personal feminin, pensionarii au un avantaj, pentru curatenie in Corbeanca. Program flexibil de luni pana vineri cu norma partiala.Detalii la nr. tel. (0751.193.866/ 031.438.08.42

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

16 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 43. Femeie pt curatenie birouri Targu Frumos Firma de curatenie angajeaza personal feminin (pensionara) pentru curatenie birouri in Targu Frumos. Program de 2 ore de doua ori pe saptamana. Detalii la telefon. (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro

71. Operator, cauti un job part time, neai gasit, Kantar TNS angajeaza operator call center part time. Trimite CV-ul tau pe: recrutare@tns-csop.ro sau suna la numarul de telefon pentru informatii; (0753.050.378 marinela.burtan@tnscsop.ro

Joburi videochat, masaj, adult

44. Femeie pt ingrijire la domiciuliu, caut

72. Operatori call center SC Dren Com-

1. Admin tura de noapte, LuxuryStudio

femeie pentru ingrijire doamna in varsta la domiciliu, program 4 ore/ zi L-S , zona Panduri; (021.781.22.96/ 0728.451.744 45. Femeie serviciu zona Lujerului, depozit pal, program part-time, L-V: 8.3012.30, S: 8.30-12.30; (021.413.96.49 46. Fete Sweet Touch cauta fete cu sau

fara experienta. Asiguram cazare, carte de munca, cele mai bune comisioane, seriozitate si profesionalism, castiguri garantate. (0784.522.572 47. Fete pentru casting moda Cautam fete pentru calendare, evenimente. Plata pe loc la casting. De la 200 la 1.000 ron. Suntem o firma cu capital strain, avem sediul in Bucuresti. Trimite 3 poze + tel., 1.000 L; sales.paganini@gmail.com 48. Frizer, caut frizer zona Brancoveanu

stradal frizerie vad format de 10 ani procent sau salariu, (0761.067.993 49. Hostess onlinne Fara limita de vars-

ta. Doamne/ domnisoare. Plata la zi, saptamanala, bilunara, comision 60% sau salariu fix 3,000 lei. Se asigura transport sau cazare, bonus la angajare 500 lei, 3.000 L; (0762.822.483 expertstudio@ymail.com 50. Inchiriez masini pemtru Uber Renault Megane, Opel Astra, Ford Focus, Hyundai Elantra, Kia Cerato. Service dedicat. Benzina cu instalatie gaz, consum f bun. Pret 500 lei/saptamana. 450 L; (0799.262.307 Alinsws@gmail.com

pany SRL angajeaza operatori call center part-time. Pentru mai multe detalii nu ezita sa ne contactezi la tel sau la adresa de mail. (0724.567.883 officedkrecruiting@gmail.com 73. Operatori curatenie in Bucuresti,

angajeaza admin / trainer pentru tura de noapte. Se cere experienta anterioara ca model sau trainer, se ofera salariu fix + bonuri de masa + bonusuri lunare. Personal exclusiv feminin 3.500 L; (0748.589.879 contact@luxurystudio.ro

firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in Bucuresti zonele Pantelimon, Pallady, Trapezului, Spitalul Militar, Giulesti, program: 2h/4h/6h. Relatii la nr. tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

2. ANGLIA, studio privat cauta fete sociabile si cu un aspect fizic placut in vederea unei colaborari. Mediu de lucru luxos, relaxat, alaturi de inca 2-3 fete. Asiguram transportul, va asteptam 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch

74. Operatori curatenie in ParkLake si MegaMall Firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie pe perioada indelungata pentru magazine de haine in incinta Parklake si Mega Mall, progr. 4 h/zi de l-d, 4 libere/luna salariu, 1000 lei net. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

3. Asistenta cuplu cautam pentru anga-

««««««««««««««««««

OPERATORI SALA JOCURI (TINERI/TINERE), OFERIM TRAINING, TINUTA, PROGRAM FLEXIBIL, CONTRACT DE MUNCA, SALARIU NET 1.500 LEI + BONUSURI, PENTRU INCEPUT; (0721.253.470 OFFICE_PLANETM@YAHO O.RO 75.

51. Infirmiera camin de batrani Ilfov, program flexibil, carte de munca. Rugam seriozitate, zona Ciorogarla Ilfov, 1 L; (0722.462.671

««««««««««««««««««

52. Infirmiera, ingrijitoare persoana

76. Ospatar, picol Daca nu ai un job

jare d-re peste 18 ani fara inhibitii, plata zilnica, program flexibil. 100 {; (0730.481.151 4. Asistenta personala, cu aspect fizic

placut, supla, open minded, fara obligatii, program flexibil, salariu 1000 euro, Unirii. 2 fotografii la adresa de email. 1.000 {; ciobanumihai1984@gmail.com 5. Asistenta personala Director caut

asistenta personala pe termen lung. Intalniri 2-3 pe saptamana. Detalii numai pe emailul afisat. Trimiteti si cateva poze dezinhibate ale dvs. Posibilitate petrecere Craciun la Dubai, 3.500 L; (0734.343.487 tudorpetre41@gmail.com 6. Asistenta personala Director com-

26. Cherry Studio, angajam videochat Bucuresti, doamne/ domnisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%- 70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentrala- Piata Unirii, camere individuale, 5.000 Euro/luna, www.cherrystudio.ro; 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro

56. Cupluri videochat Din studio sector 6 sau de la domiciliu, cu sau fara experienta, plata la zi sau bilunar, comision din studio pana la 70%, de acasa 70-80%, bonus angajare 200$, siteuri diverse, program flexibil, 4.000 {; (0723.755.457 angajarevideochat@yahoo.com http://www.lovechatstudio.ro

27. Cherry-Studio, doamne/ domnisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%- 70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentralaPiata Unirii, camere individuale, 5.000 Euro/luna, www.cherry-studio.ro; 5.000 {; (0723.426.663 office@cherrystudio.ro

Centru Vechi, pozitie excelenta, vad clienti, castiguri substantiale; 2.000 {; (0764.750.336

28. Coleg/ colega admin studio cautam

coleg, colega admin pentru studio de videochat, oferim salariu motivant si in acelasi timp cerem seriozitate si experienta ca si admin. Daca indeplinesti aceste conditii te asteptam la un interviu. 2.500 L; (0760.387.829 29. Colega locatie, totul nou paturi si saltele noi, bucatarie noua. Merge treaba foarte bine, se fac banuti frumosi, preturile sunt mari si suntem selectivi in privinata fetelor, mai multe la tel.; (0767.524.256 30. Colega matura pt. masaj, zona centrala, locatie curata si discreta, programul la alegere, poti suna oricand, fara intermediari (0727.462.545 31. Colega serioasa si cu bun simt, zona

Mega Mall pe bd Chisinau, banuti se fac pot sa asigur si cazare, mai multe detalii la tel. (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com 32. Colega urgent pentru masaj, doar

panie multinationala, caut o asistenta personala pentru a ma insoti in timpul liber in Arad. Trebuie sa fie 18+, frumoasa, inteligenta, educata. Email la, 4.500 L; sorinm2009@yahoo.com

fete serioase si care vor sa munceasca, zona centrala, clientela formata, sunt singura, preturi mari, ma poti suna non stop, pentru fete din province ofer si cazare (0733.136.374

7. Asistenta personala open mind,

33. Colega varsta minima 18 ani, plata la

eventual disponibila pentru deplasari impreuna cu mine. Astept mail la adresa: 1 {; andrei.max2015@yahoo.com

zi, venituri substantiale. Discretie maxima, sunt doar o fata in loc. Program flexibil; (0799.074.002

serioasa pentru ingrijire doamna imobilizata (post avc), schimbat pampers, dat medicatie, 2 weekenduri pe luna, program: s06:00/l- 09:00. 250 Lei /weekend. Mai multe detalii la tel. 250 L; (0731.175.697 volta.prod@yahoo.com

momentan, atunci afla ca noi, echipa Corner Pub&Grill suntem in cautarea unui nou coleg pe postul de ospatar, picol. Ne dorim o persoana placuta, educata si dornica de munca. Buc s3, (0737.214.290 Interadabrand@yahoo.com

8. Asistenta personala pentru director firma de 37 de ani, frumoasa, open minc, studenta sau salariata din Bucuresti sau provincie, 2 intalniri pe saptamana, salariu, 4.500 L; (0768.563.623

34. Colega Baba Novac, o fata sociabila cu bunul simt si care vrea sa faca bani, promanul ti-l faci tu, in rest ma ocup eu. Pt mai multe detalii ma poti suna oricand. (0767.060.659 35. Colega Berceni, pentru masaj cu sau

53. Ingrijitoare batran pentru gatit, schimbat pampersi, cumparaturi, medicatie, jumatate de norma, zona Militari, part time, 800 ron. Nu colaborez cu agentiile 800 L; (0737.430.931

77. Ospatari - picoli, pensiune Azuga.

9. Asistenta personala tanara draguta,

sociabila, open-mind. Nu este necesara experienta, program flexibil, poate fi studenta. Posibilitate dezvoltare cariera pe termen lung in cadrul companiei. Salariu atractiv. CV, poze pe email, iostanciu90@gmail.com

54. Invatatoare pentru afterschool, zona Drumul Taberei, (0724.032.742 secretariat@gradinita-daria.ro 55. Kungfu Pizza angajeaza lucratori

bucatarie 4 ore program 4 ore lucratori bucatarie tineri, necalificati pentru ambalare produse. Cu viteza de reactie. Program 10.30 - 14.30. Mail: comenzi@kungfu-pizza.ro ; Tel. 0774428631 (0774.428.631/ 021.665.68.66/ 0728.159.524 comenzi@kungfu-pizza.ro 56. Livrator auto propriu, restaurant South Burger angajeaza sofer livrator cu auto propriu. Decont combustibil 10% consum, salariu 10 lei pe ora. Sector 4 JD 18:30-22:30, Sect 3 - L-V 11:00-15:00 10 L; (0723.794.913 mcsfoodivision@gmail.com 57. Livrator cu masina personala, suntem o firma de catering. Avem nevoie de o persoana cu masina personala pentru 3 ore pe zi de la 6-9 dimineata pt. livrarea unor pachete cu mancare. Remuneratie 1.000 lei/ luna, 1.000 L; (+40749125165/ +40749125165 andrei@strongbodybuilding.ro 58. Livrator pizza cu scuter pentru

Ofer cazare, masa, salariu; (0761.089.659

78. Persoana responsabil? cu pregatirea grafica, Syncro Translation recruteaza in vederea ocuparii unei pozitii part-time sau project based, persoana responsabila cu paginarea documentelor traduse: https://www.syncrotranslation.com/ro/contact_r/ fabian.dobre@syncrotranslation.ro 79. Personal curatenie. Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in Bucuresti la blocuri din Drumul Taberei, Crangasi, Militari, Berceni, Popesti, Dristor, Timpuri Noi, Obor, (0753.812.805 office.fullcleanup@gmail.com

80. Personal curatatorie haine, curatato-

rie haine, angajam personal pt punct de predare/primire, program full-time, in sect 2 Bucuresti; (0745.175.060 anca.lavanderia@gmail.com 81. Personal curatenie firma curatenie

angajam personal curatenie birouri. Zona Pipera, program 6 ore (16-21), luni-vineri. informatii la telefon; (0737.521.521 82. Personal curatenie pentru birouri,

firma de curatenie angajeaza femeie de serviciu pentru birou in zona Otopeni. 3 4 ore/ zi, de luni pana vineri de la 6:00 6:30. Se cere seriozitate 1.100 L; (0772.029.406/ 021.780.00.80 contact@conexclean.ro

weekend Restaurant premium in Piata Victoriei. Cautam livrator pizza cu scuter pentru weekend. Raza de livare: sector 1, (3 km distanta de locatie). (0742.405.668

83. Personal linie servire, angajam personal pentru linie servire cantina.Program de lucru : Luni - Vineri 15:00 19:00.Atributii : Servirea preparatelor, incasarea banilor; 1.200 L; (0723.793.620 office@bunbun.ro

59. Maseuza pentru salon in zona cen-

84. Personal vase cantina de incinta

trala Centru de tratamente corporale din zona ultracentrala angajeaza maseuza pentru masaj si operare aparatura de remodelare corporala. Se ofera salariu fix + comision. Clientela este formata de 6 ani. (0786.910.230 60. Menajera pt. om singur in sector 2, ap. nou 4 ore pe sapt., dupa ora 4, detalii la telefon sau WhatsApp 1.000 L; (0733.578.528 accesorii_14@yahoo.com 61. Menajera 4 ore Doral Cleaning, angajeaza menajera pentru spatii de birouri in zona Aurel Vlaicu. Program de 4 ore de luni pana vineri de la 06:00-10:00, 1.109 L; (0786.461.231 ngajari@doralcleaning.ro 62. Menajera 8 ore firma serioasa cu o experienta de 13 ani in prestari servicii de curatenie angajam menajera pentru spatii de birouri in zona Aurel Vlaicu. Program de 8 ore + 30 min. pauza de masa (6:3015:00) 1.967 L; (0786.461.231 aneta.avramescu@doral-cleaning.ro 63. Menajera Bucurestii Noi, Parc Bazilescu, cautam menajera si ajutor bucatarie pentru o familie care locuieste intr-un apartament cu 2 camere in zona metrou parc Bazilescu Bucurestii Noi. Program de la 8.30 la 14.30 de luni pana vineri 1 L; (0722.433.776 mariana_catana@yahoo.com 64. Menajera part-time zona Bioterra Baneasa daca locuiti in apropiere de Bioterra, sunteti serioasa si muncitoare, sunati-ne pentru o proba. Familie cu 1 copil cautam o persoana devotata, atenta la detalii, spalat, calcat, menaj complet (0736.400.800 65. Menajera pentru firma din Bucuresti, angajam menajera pentru firma in sectorul 1, Bucuresti. Program-16:00-21:00. salariu 700 lei net. Pentru mai multe informatii va rog sa ne contactati la numarul de telefon; (0734.611.770 66. Menajera vila Ilfov Caut menajera cu

experienta pentru vila în Ilfov, Dascalu, 1-2 zile / saptamana. Transport asigurat. Persoana curata, organizata, onesta, preferabil din Ilfov/ Colentina; (0762.274.913 67. Menajera, part-time, 3-4 zile pe sap-

tamana Angajam menajera pentru familie deosebita, zona Jollie Ville. Program 3-4 zile / saptamana de luni pana joi. Salariul lunar net: 2000-2200 lei, contract de munca, abonament servicii medicale private, 2.200 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 68. Menajera. Domn singur caut doam-

na pentru ajutor menaj, saptamanal, eventual ofer si gazduire; (0735.539.834 69. Modele fete sau trans cu sau fara

experienta pentru sesiune de videochat, contract legal de munca, plata zilnica sau bilunara 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 70. Modele online, plata zilnica, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

angajeaza personal la vase, program dimineata pana in ora 15.30, sector 5, (0720.533.482

85. Preluari comenzi Restaurant South Burger angajeaza persoana pt preluari comenzi. Full time 2 zile cu 2 xile sector 4 (1800 plus bonuri, bonus target), parta time luni -vineri 11.00-15:30 (salariu 1162+ bonusuri), 1.800 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com 86. Public spectator talent show: “The Four-Cei patru”!. IQ Media cauta tineri pt filmarile ce vor avea loc in perioada 09,11,13,15,21,23,30 martie si 01,03,05,06 aprilie la Romexpo intre 13:00 si 21:00! Remuneratia 30 ron/zi+ catering!Inscrieri: 0762371381 30 L; (0731.570.588/ 0755.998.801 berceanu.vali@gmail.com 87. Reprezentant vanzari RCS-RDS

angajeaza, cu sau fara experienta, comision motivant, program flexibil, posibilitate avansare, tel serviciu, Cv-urile se pot depune la adresa de mail din anunt. Va asteptam in echipa, 500 {; (0772.001.130 ionut.popa@rcs-rds.ro www.rcs-rds.ro 88. Responsabil curatenie Cautam

responsabil curatenie, pentru apartamente de lux in regim hotelier, pentru zona centrala. Beneficii: program flexibil, salariu atractiv (1.700 lei, bonusuri) carte de munca, (0723.311.020 andrei.ghimbulut@citylifesuites.eu 89. Ricerca insegnante di lingua inglese

Cerco insegnante per lezioni di lingua inglese, parlo solo italiano, possibilmente in Bucarestsettore 1, se interessati scrivere email. mes.serain@tiscali.it

90. Secretare cu ambitie pt. job/salariu the best, caut femei prezentabile, orice limba,cel putin engleza mediu. Traduce foi medicale (eliminarea tumorilor, cuvinte simple) pt. vipurile de pe planeta-job flexibil, f. rar. Prog la interviu la tel,16:00 18.00; (0745.076.300 91. Specialist Linux pentru mentenanta ocazionala, (0730.283.947 pasticceriagiuseppina@yahoo.ro 92. Studio Gorgonize angajeaza modele

online vino in echipa noastra sa uiti de grija banilor. Program flexibil, bonus angajare 300 $ venituri peste 6000 $, posibilitate de avansare si multe alte bonusuri. Locatii centrale 6.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 93. Vanzatoare fast-food, zona Leroy -

Merlin (Bragadiru), duminica liber; (0758.118.123

94. Vanzatoare magazin produse naturiste program part-time pentru magazin situat in Kaufland Militari-metrou Pacii, salariu 1000 ron net, 1.000 L; (0720.882.763

10. Asistenta, cuplu, cautam pentru

angajare d-ra draguta peste 18 ani, disponibila, openmind, fara inhibitii, plata zilnica, program flexibil. Rugam SMS sau Whatsapp cu detalii. 150 {; (0730.481.151 doi.miki@yahoo.com 11. AWE Studio angajeaza modele pentru

videochat, comision 50-70%, bonusuri performante, locatie Piata Unirii, studio cu experienta vasta in domeniu, promovare conturi, aparatura ultramoderna, salariu oferit zilnic/ bilunar, contract de munca 2.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro

38. Colega masaj, caut o colega draguta, ingrijita si educata. Locatia se afla in zona Unirii, clientela selecta formata de 6 ani, program de zi, preturile sunt de 200/300 Ron, publicitate pe mai multe site-uri de profil 4.500 {; (0764.628.381

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246

iera unde sa munceasca, conturi, ajutor, program la alegere si procent de 60%. Pentru mai multe detalii, contactati-ma pe WhatsApp. Rog seriozitate (Bucuresti) (0730.821.689

14. Baieti si cupluri videochat Mediu de

41. Colega serioasa, cu/ fara experienta,

preturi mari, min. 200 L/h, castiguri substantiale: 500-900 Lei zilnic, program de zi, colectiv placut. Anuntul este valabil doar pentru o domnisoara serioasa. Ofer si pretind seriozitate 4.000 {; (0764.628.381

42. Colega urgent pt. companie intima si

masaj erotic aspect fizic placut varsta minim 18 ani locatie ultracentrala, clientela formata, vechime 7 ani, banuti se fac 400 si 900L pe zi pt. detalii suna-ma ofer cazare; 5.000 {; (0760.583.213

16. Baieti si cupluri videochat Mediu de lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246

43. Colega urgent, castiguri avantajose,

17. Baieti videochat aspect fizic placut, engleza minim incepator, program 6 ore / zi. Locatie centrala, Piata Romanasalariu fix + comision 50 % din incasari; 1.000 {; (0770.845.070 sinfinity2016@gmail.com

44. Colega urgent, zona Dristor cu sau

18. Baieti, bonus de angajare 300$, vrei

45. Colega urgent, Bd. Unirii, singura in locatie, caut colega varsta peste 18 ani, castiguri rapide, nu conteaza experienta poate fi si din provincie, doresc seriozitate si sa ne intelegem. Te astept cu un tel sau mesaj si sun eu. (0757.477.022 Badboss94@yahoo..com

20. Best Studio recruteaza modele Videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara. domeniu 100% legal; www.beststudios.ro; (0730.752.752 21. Best Studios angajeaza modele videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol de lux, vacante, masina sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752 www.beststudios.ro 22. BeYou Studio angajeaza fete modele

comision 80% in prima luna, bonus de angajare 300$ si outfituri cadou, plata zilnic, bilunar, salariu garantat 3000 lei/luna. Convinge-te ca nu sunt doar vorbe. 3.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297 23. Casting filme pentru adulti, agentia

de filme pentru adulti www.emeraldbabes.eu cauta fete cu varsta cuprinsa intre 18-30 ani, vorbitoare a cel putin o limba straina (de preferinta engleza). Detalii la castingro@emeraldbabes.eu 600 {; castingro@emeraldbabes.eu 24. Centrul Vechi, salon masaj (30-40

95. Vanzatoare part time Herastrau pentru zilele de sambata si duminica la chiosc in parcul Herastrau in zona Metroului, unde se comercializeaza sucuri, inghetata, popcorn, etc. Salariu 80 lei/ zi 80 L; (0755.811.345 vita.ionela@yahoo.com

masaje/ noapte) va asteptam la interviu sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, castig 50/50, plata pe loc. Salon splendid, administrat de o doamna, echipa prietenoasa. Hai sa ne cunoastem, 2.500 {; (0767.598.199

96. Zilieri Vrei sa stii cum poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi? Nimic mai simplu: suna la nr. de tel. si inscrie-te in echipa noastra de zilieri; (0738.749.656

videochat. Ne recomanda 150 de modele fericite. Ai program flexibil. 100% personal feminin. Programeaza un interviu. (0784.707.080

25. Charm Studios angajeaza modele

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 60. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 61. Dansatoare- Elvetia Night Club Imperium angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

63. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux,

numai sa vrei sa lucrezi, obligatoriu peste 18 ani, zona centrala, clienti formati, rog si cer seriozitate. Miruna, 5.000 {; (0767.580.924

40. Colega pentru videochat ofer garson-

19. Barbat caut colega videochat cuplu Barbat 37 ani, 1. 80 cm, caut o fata/colega minim 18 ani categoria cuplu videochat, detin aparatura, locatie. Posibilitate cazare. Sunt serios, elegant si doresc o fata serioasa cu care sa lucrez. 3.000 {; (0731.158.180 doncastellano39@gmail.com

59. Dansatoare Pascha Austria, Night

37. Colega masaj erotic Bani se fac sigur

36. Colega de apartament pt Constanta,

13. Baieti si cupluri videochat Mediu de

independenta financiara, la noi se poate. Angajam baieti pentru conversatii online. Minim 18 ani. Oferim plata la zi/ bilunara, comisioane avantajoase, seriozitate. Bonus de angajare 300$ 4.000 {; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@tiffany-studio.ro

club - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din pima zi. Informatii in lb. romana la tel./ Whatsapp. www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

colega de ap cta pt masaj, fete minim 18 ani cu sau fara experienta castiguri mari plata este zilnica pt mai multe detalii sunama: sau pe wp Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare; 1.000 L; (0766.604.946

fara experienta, cer si ofer seriozitate, program flexibil, nu e aglomeratie, preturile ti le faci tu, zona Berceni la Straja, urgent. 200 L; (0768.689.770

39. Colega pentru masaj, cu sau fara experienta. Cer si ofer seriozitate. Program flexibil. Nu e aglomeratie. Preturile ti le faci tu. Drumul Taberei 400 L; (0736.420.610

15. Baieti si cupluri videochat Mediu de lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246

58. Dansatoare New Blue Up Sauna-

62. Dansatoare- Elvetia. Esti o tanara de minimum 18 ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Night-Club Galaxy canton Zurich- Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii ne gasesti la www.galaxyrueti.ch, informatii in limba romana la tel./ mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

12. Baieti si cupluri videochat Mediu de lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 felix@flirt4fun.eu

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246

57. Dansatoare animatoare nightclub

clienti formati, locatie stradal. Eroii Revolutiei fix in gura metroului. As prefera multa seriozitate, aspect fizic placut Programul este si de noapte daca tu doresti (0748.526.129 fara experenta, castiguri garantate din prima zi, program flexibil, banuti se fac garantat, se ofera si cazare daca ai nevoie, mai multe detalii tel. (0742.773.895/ 0768.602.724

46. Colega, buna, caut o colega pt. a imparti cheltuielile impreuna, discreta serioasa, curata, punctuala, pt. mai multe detali vb.la tel. (0732.855.248 47. Colega, caut colega zona Unirii, bani

se fac sigur, pt. mai multe detalii astept telefon, (0767.524.256 Sanduaura07@gmail.com

48. Colega, serioasa si ambitioasa, pro-

gram de zi. Zona Pantelimon, Delfinului (0727.512.037

49. Colega, zona Unirii vad format, banuti se fac, preturi mari, treaba merge, tu doar sa fii serioasa si sa-ti vezi de treaba ta, mai multe detalii la tel. (0767.524.256 50. Colega/colege, program flexibil sunt o fire prietenoasa, loc curat, discret. Exclus intermediari. Posibilitate si cazare. Mai multe detalii la telefon; comision 50%, clientela formata, (0769.248.810 51. Colege ambitioase, care doresc un job stabil, bine platit, cu un program flexibil, intr-un colectiv, tanar, unit, exclusiv feminin, contract de munca legal 100%, posibilitatea de avansare, (0728.575.937 52. Colege ambitioase, care doresc un job bine platit DarkAngelStudio rasplateste in luna martie si aprilie modelele pentru munca lor. In lunile de primavara au loc concursuri cu bonusuri garantate, cu premii de pana la 1000$ si multe alte surprize, 4.000 {; (0728.575.937 53. Colegi modele fete/trans, Sky is the limit, la Privatt Studio, poti castiga atat de multi bani cat iti propui, pentru a-ti indeplini toate visurile 2.500 {; (0760.387.829 54. Confidential Massage angajeaza

hostess Salon masaj cu vechime de 12 ani, renumit datorita serviciilor oferite la cele mai inalte standarde, angajeza hostess. Oferim conditii deosebite de lucru si de salarizare. 55. Confidential Massage angajeaza

hostess si maseuze daca tot e sa muncesti, munceste alaturi de cei mai buni. Dorim sa ne intregim echipa cu noi colege pentru postul de hostess si maseuza. 2.000 {; (0748.111.333/ 0743.750.740

clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii. Informatii la tele. Site: www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 64. Doamna, domnisoara pentru masaj

relaxare, doresc masaj de relaxare la domiciliul meu. Exclus escorte. Rog Detalii si prezentare pe mail. 100 {; gal.marian@rocketmail.com

65. Doamne peste 25 ani pt. activitatea

de videochat, daca esti serioasa si vrei sa scapi de griji financiare, te asteptam in echipa noastra. Locatia se afla in Berceni Al. Obregia comision 70 %, 2.000 L; (0766.219.049/ 0766.219.049 justsee200@yahoo.com 66. Doamne si domnisoare cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta. 200$ bonus la angajare. Limba engleza nu este obligatorie. Pentru a program un interviu sunati la nr. de tel., 3.000 L; (0766.715.701/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 67. Doamne si domnisoare pt conversatii

online, persoane comunicative si oferim bonus de angajare 300$, plata la zi sau bilunara cu procent intre 50-80% sau cu salariu fix, bonusuri de performanta si de fidelitate, locatie centrala. (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

68. Doamne si domnisoare pt. videoconversatii Conversatii online non adult si adult procent de la 50% la 70%, bonus de angajare 300$, conditii excelente de lucru, locatie centrala, program felexibi, coafat si machiaj inainte de tura, va asteptam, 5.000 L; (0766.715.701 69. Doamne, domnisoare pentru videochat, oferim salariul fix 2000 lei+ comision 50-70%, locatia se afla in Berceni (Al. Obregia). Program flexibil full time or part time. Plata se face bilunar, la zi sau la saptamanal. 2.000 L; (+40766219049/ +40766219049 justsee200@yahoo.com 70. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 71. Doamne, domnisoare Elvetia. Vrei

sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Atunci aceasta este adresa potrivita pentru tine. Cu noi poti sa castigi bani mai multi cu adevarat. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si facilitati de gatit. Incepatorele sunt de asemenea binevenite. Garantam 100% discretie. Daca ti-am trezit interesul ai peste 18 ani esti activa si pozitiva, draguta, educata si sociabila, trimite-ne un email in care sa ne spui cateva detalii despre tine si sa incluzi cateva poze recente. Sau contacteaza-ne la numarul de telefon, apel, mesaj, whatsap, viber, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 72. Doamne, domnisoare, cautam si

oferim seriozitate, comision intre 50 si 70 % plus salariul fix, locatia se afla in Berceni AL, Obregia, te asteptam, 2.000 L; (0766.219.049/ 0766.219.049 justsee200@yahoo.com

DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PENTRU TINE; 3.000 $; (0766.016.639 73.

74. Doamne, domnisoare, 18 +, castigati independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 75. Doamne. Aveti peste 30 de ani si nu

gasiti un loc de munca? Va asteptam in echipa noastra. Pentru interviuri sunati la nr. de tel., 4.000 L; (0766.715.701/ 0799.617.440 bliss.studio@yahoo.com

76. Domnisoara pentru masaj la domiciliul meu caut. Hello, caut pers. pt masaj la domiciliul meu, locatie sect 5, Marriott. Rog prezentare si detalii pe mail. 100 {; Razvanlive777@yahoo.com 77. Domnisoara pt masaj Daca lucrezi

intr-un salon e timpul sa-ti faci si clientii tai. Locuiesc in centru orasului, sunt o pers civilizata si de bun simt. Astept te rog detalii pe mail cristian_stere2001@yahoo.com 50 {; 78. Domnisoare masaj Exclusive Masaj, unul dintre cele mai frumoase saloane de masaj erotic din Bucuresti angajeaza maseuze. Comisioane mari, program flexibil, colectiv placut si fara reguli absurde. 12.000 L; (0736.458.280 79. Fete incepe primavara cu Studio 27! Luna martie iti aduce 300$ la angajare! Program full-time/part-time, adult(girl/fetish)/non-adult, training personalizat, zona centrala Unirii; 4.000 {; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 80. FETE salon masaj, vechime 7 ani, zona centrala (ofer cazare), program flexibil la alegere, clientela formata straina, venituri mari garantate. Rugam seriozitate; 5.000 {; (0767.580.924 goldenangelss2011@yahoo.com 81. Fete conversatii online Program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal, bilunar, 50-70% comision, contract de munca+cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com 82. Fete conversatii online Program flexi-

bil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri.Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@gmail.com

83. Fete conversatii online Program flexi-

bil disponibil in trei ture, plata zilnica, saptamanal, bilunar-50-70% comision, 200 $ bonus real de angajare, bonusuri. Vecinitati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, 5.000 L; (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com 84. Fete pentru colaborare masaj vrei

bani urgent si sigur, fete pentru colaborare masaj la hotel/ apartament lux, programul ti-l faci tu, preturi (100-250 euro/h), conditii foarte bune, non stop, seriozitate, contact doar pe WhatsApp 3.000 {; (0753.796.338 85. Fete pentru salon masaj Centru Istoric cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336 86. Fete pentru studio 100% legal, zona

centrala, se ofera bonus de angajare de 200$. Castiguri de pana la 5000$ lunar. Program flexibil in 3 tureConditii profesionale de munca, intimitate si transparenta veniturilor. Training high-level; (0768.179.679/ 0749.837.068 belleboudoir@yahoo.com

87. Fete peste 18 ani pt. poze si filme usor de facut, plata pe loc, 200 ron/zi. Trimiteti poze recente la email. Rog seriozitate 200 L; (0735.440.788/ 0746.571.012 admin@adultmedia.ro 88. Fete sau doamne pt. videochat. comi-

sion 50-70%, bonusuri performante, locatie Piata Unirii, studio cu experienta vasta in domeniu, promovare conturi, aparatura ultramoderna, salariu oferit zilnic/ bilunar, contract de munca; 2.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro 89. Fete serioase varsta minim 18 ani pt

salon de 8 ani vechime, clienti straini, venit net gatantat 200 euro / zi, doar sa vrei sa muncesti, pt interviu apelati nr. telefon, se poate oferi cazare la cerere, 5.000 {; (0767.580.924

90. Fete si femei cu varste intre 18 si 40 ani, angajam cu forme legale pt sauna club pe teritoriul Germaniei. Oferim cazare contract si asigurare medicala + 1000 euro avans (0767.581.631 adrian.necsu@yahoo.com 91. Fete videochat zona Eroii Revolutiei,

Ai peste 18 ani, nu ezita sa colaborezi cu noi, suntem o echipa extraordinara cu dotari tehnice pe masura. Oferim 60% pana la 80% si bonusuri lunare, info la tel. (0799.454.499/ 0759.093.595/ 0737.239.376 studiom122@yahoo.com 92. Fete, transsexuali, PrivattStudio

angajeaza pt. videoconferinte online, cu/ fara experienta, training, suport tehnic 24/, bonusuri, sedinte foto profesionale, fumatul permis in camerele de lucru, 3.000 L; (0760.387.829/ 0760.387.829 office.privatstudio@gmail.com 93. Fete, cupluri videochat cu plata instant, arta de a face bani, pentru fete, cupluri cu/fara experienta, vii cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar, regula bunului simt este singura, www netlive.ro 1.500 {; (0723.725.594 HARAPALB84@gmail.com 94. Fete, modele esti tanara si comunica-

tiva, ai cunostinte de limba engleza? Alege BeYou Studio pentru a beneficia de venit 3000 lei/garantat, comision 50-80%, te vom ajuta sa realizezi venituri de pana la 10.000 $, 3.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

95. Fete, modele -salariu garantat de minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 1.500 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 96. Fete, studente videochat la un alt nivel. Castiga intr-o luna cat altii in 10. Empire Studio imbina cu succes eleganta si tehnologia de ultima ora, oferind conditii de top. Locatie ultracentrala, oferim cazare. 2.000 {; (0769.839.200/ 0799.055.960 angajari@empire-studio.ro 97. Fete, vino sa faci bani, urgent pentru

consumatie si/sau masaj. Exclus servicii sexuale. Varsta minima 18 ani. Se ofera cazare la cerere, contract legal de munca. Tura de zi sau de noapte la alegere. 6.000 {; (+40760116599 98. Fete- conversatii online program flexi-

103. Hostess online Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin 4.000 L; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

FETISH WORLD VIDEOCHAT STUDIO TE AJUTA SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 DE DOLARI. CEL MAI BUN STUDIO DE VIDEOCHAT DIN BUCURESTI ANGAJEAZA, NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANII. WWW.FETISHWORLD.RO 3.000 $; (0766.016.639 101.

104. Hostess online Legend Studio Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta noi angajari pentru posturi de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 105. Hostess online, angajeaza-te chiar acum la Anahita Studio iar noi iti punem la dispozitie un salariu lunar garantat de 4.000 Lei, bonus din incasari pana la 70%, bonus de angajare pana la 250 euro (0731.358.465 office@anahitastudio.ro 106. Hostess online, vrei sa castigi zilnic intre 400 si 2000 de lei ?Alatura-te echipei noastre ... indrazneste sa devii o femeie libera! Primesti un Bonus de 400 lei daca vii la interviu; 5.000 {; (0760.063.935 office@virtualstars.ro 107. Hostessa night club night club cauta hostesse (dansatoare lapdance, striptease) cu sau fara experienta. Se ofera loc de munca placut, sigur, discret. Se face carte de munca; (0737.650.262 108. Job videochat ofera cazare, minim 18 ani, aspect fizic placut, cunostinte engleza, 6 ore / zi. Locatie centrala, conditii excelente. Se ofera cazare; 1.000 {; (0770.845.070 sinfinity2016@gmail.com 109. Legend Studio- Modele socializare online postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 110. Masaj erotic, esti frumoasa, ambitioasa si vrei sa faci banii usor?Doresti o colaborare bazata pe discretie ai responsabilitate, lucrand doar pe preturi mari? Te astept alaturi de mine. 4.000 {; (0767.447.105 111. Maseur, domn matur, serios caut maseur masculin tanar pt. sedinte la domiciliu. In caz de nevoie ofer si cazare. Plata este intre 50 si 100 Ron/ sedinta. Doar maseur masculin adevarat varsta minim 18 ani, (0784.842.478 pt.baiat18.24ani@gmail.com 112. MASEUZA cu / fara experienta angajaza salon masaj erotic de lux Bucuresti, Piata Unirii. Oferim cursuri de specializare, contract de munca, bonusuri, lucru intr-o echipa tanara si intr-un mediu atractiv, 1.500 {; (0758.063.750/ 0748.021.660 contact@vip-obsession.ro 113. Maseuza cu experienta, zona Teiul

Doamnei, sector 2, Bucuresti; (0741.288.558 114. Maseuza salon cu vechime adevarata, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513 115. Maseuze pt. salon cu vechime de 7

ani pe piata, fete, urgent, comisionul este de 50% din incasari, program de zi. (0721.586.031 116. Maseuze cu sau fara experienta Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 117. Maseuze pt. Salon masaj salariu atractiv. Salon de masaj angajeaza maseauze peste 18 ani cu sau fara experienta.plata se face zilnic sau in functie de dorinta dumneavoastra. Salariu motivant plus bonusuri mai multe detali la telefon, 5.000 L; (0756.634.162 Popa_popa@yahoo.com 118. Maseuze salon masaj erotic Constanta. Local de lux, salon de masaj erotic, contact bar , dame de companie ,angajeaza urgent doamne/ domnisoare cu varsta min 18 ani. Se ofera contract de munca, cazare gratuita castiguri substantiale; (0728.481.305 mclaire525@yahoo.com 119. Maseuze, hostess, Salon de masaj & Night club. Salon cu vechime in Centrul Vechi angajam fete serioase, varsta minima 18 ani. Salariu fix si comision, conditii de lucru decente, clientela formata, 100 euro bonus la angajare, 50 euro bonus recomandari, 1.000 {; (0730.919.969 desire.masaj@gmail.com 120. Maseuze, persoane de calitate cu mult bun simt. Colaboratoare masaj, ambient select, accept doar persoane de calitate si cu bun simt, persoane prezentabile, ingrijite, program seara sau part-time, ultracentral. Relatii la: 2.500 {; (0788.771.818 121. Model videochat esti o persoana sociabila, pozitiva, ai un aspect placut, nu ai inhibitii si cunosti limba Engleza? Te asteptam la interviu. Bonusuri, commision 50%-70%, exclusivitate, legalitate; (0722.267.126/ 0773.766.768 contact@onmyown.ro 122. Model videochat Legend Studio isi mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 1.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro

bil disponibil in 3 ture/ plata zilnica/ saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca/ cazare la cerere/ bonus real de angajare+ bonusuri.Vecinatati: Tineretului/ Budapesta/ Unirii/ Dristor; (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com

123. MODELE fetish, program flexibil, legalitate. DarkAngel studio cu sediul in Bucuresti, Piata Muncii, angajeaza modele fetish non-adult, locatie lux, decoruri, tinute, sedinte foto profesionale, carte de munca, legalitate. Alege sa castigi bani, (0728.575.937

99. Fete-non adult sau adult-la alegere program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica/saptamanal/bilunar-50-70 % comision, contract de munca+cazare la cerere, bonus real de angajare+bonusuri. Vecinatati: Tineretului/ Budapesta/ Unirii/ Dristor (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com

124. Modele Oasis Studio ofera salariu fix 3000 lei daca indeplinesti anumite conditii. Bonusuri de angajare, outfituri cadou, plata bilunara, comision intre 50%-80%; 3.000 L; (0732.626.505 office@oasisstudio.ro

100. Fete. Castiga peste 5000$ + salariu

garantat + banii la timp. Comision 50% 70 %. Cel mai luxos studio din Romania, locatii Vis-a-Vis Mall Vitan + Unirii. (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro

102. Gorgonize Social angajeaza personal feminin Modele online. Program la alegere. Bonus angajare 1800 lei. Cadou 400 lei. Salariu garantat 4000 lei + comision pana la 70%. Avansare rapida. Confidential 100%. Locatii multiple in Bucuresti, 225.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

125. Modele Program flexibil disponibil in

3 ture, plata zilnica, saptamanal, bilunar, 50-70% comision, contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com 126. Modele baieti videochat TeamVision

Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 127. Modele femei, fete cu/fara experien-

ta, Adelaine Studio, bonus garantat de angajare 300$, primele 2 luni procent 70%, procent 50-70%, plata bilunar sau saptamanal, fara limita maxima de varsta, nu conteaza aspectul fizic. Incearca. 3.000 {; (0741.216.753/ 0742.271.142 adelainejo@yahoo.com www.adelainestudio.ro 128. Modele fete sau trans cu sau fara

experienta pentru sesiune de videochat. Contract legal de munca. Plata zilnica sau bilunara 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 129. Modele fete sau trans pentru sesiune online de videchat. Lucram in cadru legal de munca. Oferim plata zilnica sau bilunara. 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 130. Modele fete sau trans pentru sesiune online de videochat. Lucram intrun cadru legal. Oferim plata zilnica sau bilunara. 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 131. Modele Fete sau Trans, pentru

sesiune de videochat. Contract legal de munca. Program flexibil, plata zilnica sau bilunara 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 132. Modele online Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de euro? Devino acom model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100 % legal. www.fetish-world.ro; 3.000 $; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 133. Modele online Alaturi de echipa BlackV vei descoperi totul despre videochat, o activitate interesanta si atractiva din punct de vedere financiar. Ultimele 3 posturi libere, 4.000 L; (0786.400.195 office@blackvstudio.ro 134. Modele online la Rich Girls Studio Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 135. Modele online, bonus angajare mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 136. Modele online, bonus angajare mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 137. Modele online, bonus angajare, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 138. Modele online, comisioane avantajoase 50%-70%, bons de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. Promisiunea ca vom face impreuna performanta. www.my-studio.ro; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 139. Modele online, plata zilnica mediu

de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 140. Modele online, plata zilnica mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 141. Modele online, plata zilnica, mediu

de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 142. Modele online, plata zilnica, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 143. Modele online, plata zilnica, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 144. Modele online, plata zilnica, siteuri

cu trafic, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 145. Modele online, plata zilnica, siteuri

cu trafic, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 146. Modele online. Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de euro? Devino acum model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, site: www.fetish-world.ro; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 147. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

148. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

149. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

154. Modele videochat cu cazare, WixS-

tudio, videochat, angajam modele cu cazare Bucuresti cu sau fara experienta. Colaboram cu baieti gay, bisexuali si hetero, fete, lesbiene, transexuali, travestite, pentru fete trav., trans., nu oferim cazare. (0764.837.439/ 021.451.00.64 wixstudioromania@yahoo.com

155. Modele videochat cu si fara experi-

enta, angajam modele videochat cu si fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. Pentru programare interviuri tel., 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

156. Modele videochat cu si fara experi-

enta. Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima luna, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

159. Modele, Rich Girls Studios ofera cel

mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 160. Modele. Fetish World videochat

Studio angajeaza. noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. cel mai bun studio de videochat din bucuresti angajeaza, nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face banii. www.fetish-world.ro 3.000 $; (0766.016.639 161. Modelele cu /fara experienta 18+, esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii “Rich” Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 162. Modelele cu sau fara experienta

18, esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 163. New Blue Up cauta fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 164. New Blue Up cauta fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 165. New Blue Up cauta fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 166. New Blue Up cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 167. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 168. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 169. New Blue Up. Cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 170. Performeri fete cu sau fara experi-

enta, independenta financiara, de acasa sau de la studio procent intre 50% si 80%. Nu ezita, detine propriul control financiar acum, 5.000 L; (0760.387.829/ 0764.073.490 interviu@privat-studio.ro 171. Persona videochat, doresc sa fac videochat cu o fata baiat cuplu, nu detin locatie, astept propunerile voastre, cu drag Ovidiu. (0743.864.053 ospanache@gmail.com 172. Personal v-am creat cele mai

luxoase conditii pentru munca, relax si desfasurarea activitatii legal cu carte munca. Va punem la dispozitie: piscina exterioara, sauna, jacuzzi, aparate fitness, locuri de fumat si luat masa, gratar, terasa etc. 5.000 {; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 173. Personal salon de masaj, exclus

relatii intime, salon de masaj angajeaza doamne sau domnisoare cu sau fara experienta. Se ofera cazare si salariu atractiv, comision 50% cu contract de munca. Garantez 3500 e pe luna, rog seriozitate, va astept. 3.500 {; (0757.522.278 Popa_popa@yahoo.com, 174. Personal studio videochat, nou, nou, nou, valabil din 11.02.2018, 01:36:00. Studio videochat altfel: cu plata zilnica fara reguli si amenzi. Nou ! vi la munca cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar zilnic. 2.550 L; (0723.725.594 harapalb84@gmail.com 175. Personal videochat, vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 3.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

177. Salon masaj Vicious Girl angajeaza

dio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut,cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual 2.000 {; (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

flexibil. Bonus de angajare. Outfituri cadou. Primesti bonus de 200$ daca ne recomanzi unei prietene. Salariu de 90 euro/ora.(tarif. 1,5 e/min+tva). (0900.310.110 182. Studio Gorgonize angajam modele

online dinamice si motivante. Oferim salariu garantat pana la 6000 lei, bonus angajare pana la 3200 lei, bonus costumatii si va oferim un program flexibil, 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

184. The Buddhist club Bucuresti anga-

151. Modele videochat din studio, plata

153. Modele videochat TeamVision Stu-

181. Studio angajeaza modele, program

158. Modele videochat: cupluri, fete, bai-

ituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

152. Modele videochat Legend Studio isi mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 1.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro

180. Social gorgonize, hostess online, program la alegere. Bonus in prima luna 3.200 Ron. Salariu garantat 6.000 Lei + comision pana la 70%. Avansare rapida 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

183. Studio videochat Pink Girls Grabeste-te sa faci parte din echipa Pink Girls!Vino sa iti alegi camera, si programul de lucru!!! Training specializat, suport tehnic, camere individuale, sedinte foto profesionale, make-up, bonusuri, 6.000 L; (0764.730.088/ 0762.522.030

150. Modele videochat comision 60%, bonus angajare 500 $, venit minim garantat lunar 1.000 $, fara penalizare, program flexibil, training personalizat, 100% legal, 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro

la zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

Imobiliare vânzåri GARSONIERE

157. Modele videochat, job-ul perfect pentru tine. Te vom ajuta sa te descoperi, sa te dezvolti si sa-ti folosesti abilitatile de comunicare si puterea de seductie. 1.000 {; (0732.626.505 office@oasisstudio.ro

eti, cunostine limba engleza mediu (pentru a purta o conversatie), o stare de spirit buna si seriozitate.Zona Stefan cel Mare, 1.000 {; (0761.295.427 paradise.studio@yahoo.com

jeaza dansatoare sau hostess, cu sau fara experienta pentru o perioada nedeterminata, 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro 185. Tinere - Elvetia Cluburile Galaxy &

Joy, cautam domnisoare si doamne cu/fara experienta 19+ ani, incepatoarele sunt binevenite. Castiguri exclusive, plata zilnic. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Castiguri peste 15.000 euro/ luna. Esti dornica sa castigi multi bani intr-un timp scurt, vino sa lucrezi la noi. Detalii in lb. roamna. Tel./Whatapp/viber, Ramona. www.joy-club.ch, www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 186. Tinere 18+, Germania-Villa Verona,

Saarlouis, casa privata lux la granita Luxemburg si Franta ofera joburi pentru tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe Whatsapp, Viber sau la e-mail, www.villa-verona.de. Katy; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 187. Tinere masaj, dans, hostess club, companie club, 100lei/h. Angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic, dans, hostesscompanie.Saloane masaj si club privat. Maxima seriozitate si siguranta. Exclus servicii sexuale. Non stop 10.000 L; (0720.337.700 mari.angajari@gmail.com 188. Tinere, modele online, studio

videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 189. Tinere, modele online. Studio Rich

Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 190. Trainer tura de noapte, ai experien-

ta ca model sau trainer, aplica acum si poti face parte din cea mai de succes echipa. Salariu fix + bonuri de masa + bonus lunar ce dubleaza salariul si chiar mai mult (0748.589.879 contact@luxurystudio.ro 191. Trainer tura noapte, ai experienta

ca trainer dar nu ai gasit compania potrivita. Vrei sa beneficiezi de salariu fix motivant + bonuri de masa + bonusuri. Aplica acum si vei vedea cum poti face performanta 3.000 L; (0748.589.879/ 0761.913.179 contact@luxurystudio.ro 192. Videochat de acasa, 100% legal,

comision pana la 70%. Program flexibil, part time si full time, foto profesionale, outfit-uri, training, bonusuri, (0732.752.825/ 0732.752.825 starlightmediaenterprise@gmail.com 193. Videochat de acasa. Primesti 90% pe cardul tau pe care vei fi platita direct de catre siteuri. Poti renunta oricand la colaborare si poti primi 100%. Facebook Vchat DeAcasa.Email vchat90@yahoo.com 999.999 {; (0724.448.959 vchat90@yahoo.com 194. Videochat in Piata Victoriei comi-

sion sau fix My-Studio recruteaza modele in conditii de exceptie pentru locatia din Piata Victoriei 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 195. Videochat non adult Stai de vorba

pe net si castigi bani!Incearca si tu acum cel mai bine platit job din Romania!Conversatii Online, fara nuditate (0720.418.000 196. Videochat Paradise studio, zona

Stefan cel Mare Castiga 1.000-3.000 euro lunar. Cel mai mare procent 60%. Cazare gatuita in locatii moderne. Abonamente fitness100% legalitate, confidentialitate. Aparatura de ultima generatieContact: 1.000 {; (0786.994.300/ 0761.295.427 paradise.studio@yahoo.com 197. Vino si tu in echipa noastra, avem sute de modele fericite, sustinem cu mandrie ca suntem cel mai serios studio de videochat. Oferim cele mai mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minim garantate si program de lucru preferential (0764.161.612 198. Vita de lux in Viena Cautam pentru

salonul nostru de lux maseuza pentru masaj erotic, frumoasa care vorbeste germana sau engleza. 3.000 {; tnrmassage@gmx.com

176. Rich Girls Studio, vrei un job cu ven-

doamne si domnisoare cu experienta in arta masajului. Locatie noua la vila, central, cu decoruri moderne si luxoase (0758.731.867 viciousgirl18@outlook.com

178. Sefa, manger tura Angajam fata de

masaj pt conducere tura de zi la salon vechime 8 ani, clienti formati, bonusuri atractive, pt interviu apelati nr. telefon, 5.000 {; (0767.580.924 179. Social Gorgonize angajam fete

ambitioase care vor independenta sociala. Vino in echipa noastra si te sprijinim de la inceput cu bonusuri de angajare de 3.200 lei si salariu garantat pana la 6.000 lei, 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

anuntul.ro

Garsoniere 1. 1 Decembrie, Bucuresti,

et. 2/4, 16 mp, 1975, vand garsoniera confort 3, 16 mp, cadastru si intabulare, usa metalica, gresie, faianta, termopan, bloc reabilitat. Etaj 2 din 4. Garsoniera este situata in Bucuresti, sector 3, bulevardul 1 Decembrie 18.000 {; (0722.337.593 2. 13 Septembrie -intersectie cu

Drumul Sarii, dec., et. 5/8, 40 mp, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil 43.000 {; (0730.421.581

3. 13 Septembrie intersectie cu Drumul

Sarii, dec., et. 1/10, 42 mp, 1985, Benzinaria Mall, et. 1/10, confort 1 dec.a, usa metalica, partial termopan, fara amenajarii, libera, geam la baie, bloc curat, 41 mp., acces usor, excelent pozitionata, ideal investitie, 43.200 {; (0724.262.436/ 0724.370.636 gfirut@yahoo.com 4. 13 Septembrie, dec., et. 1/10, 40

mp, 1985, Agip, actual Benzinaria Mol, intersectie Drumul Sarii, et. 1/10, confort 1 dec.a, 41 mp, curata, termopane partial, geam la baie, libera, acte, acces usor, pozitie excelenta,ideal investitie. 43.200 {; (0724.262.436/ 0724.370.636 gfirut@yahoo.com 5. 13 Septembrie, dec., et. 1/10, 40

mp, 1985, Drumul Sarii, Benzinarie, etaj 1/10, confort 1, dec., balcon, suprafata 41 mp, libera orietare Sud-Vest, necesita amenajari, ideal investitie, 43.000 {; (0733.089.030 6. 13 Septembrie, Drumul Sarii, dec., et. 1/10, 1985, stradala, dec.a, confort 1, etaj 1, fara inbunatatiri, libera, geam la baie, negociabil. 43.000 {; (0722.792.039 alexandru.barceanu@yahoo.com 7. 13 Septembrie, zona Parc Sebast-

ian, semidec., et. 7/8, 41 mp, 1986, garsoniera, bloc de garsoniere, 1986, nereabilitat, etaj 7/8, recent renovata, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane, Radet, bucatarie open space cu living si balcon, baie cu cabina dus. 43.000 {; (0721.461.263 luminitanapirca@gmail.com 8. Alba Iulia adiacent Vitan Mall (Direct proprietar) dec., et. 2/8, 40 mp, 1990, garsoniera, confort 1 sporit, dec.a, in suprafata de 40 mp, situata la etajul 2 din 8 in bloc construit in anul 1990 in zona Vitan Mall - Piata Alba Iulia. Ideal investitie si locuit 59.900 {; (0760.490.739 ramonaterzea@yahoo.com 9. Alba Iulia, Burebista, strada Aurel Botea dec., et. 2/4, 39 mp, 1989, etaj 2/4, spatioasa, curata, dec.a, imbunatatiri, libera, acte in regula. Vecinatati: Unirii, Dristor, Baba Novac, Decebal, Muncii, Vitan Mall. OVA115870 61.000 {; (0731.324.660 office@catalog-rezidential.ro 10. Aleea Banu Udrea, Vitan Mall, metrou Mihai Bravu, dec., et. 7/8, 40 mp, 1988, confort 1 sporit, 40 mp, dec.a, bloc 1988, bucatarie mobilata si utilata, 7/8, 2 lifturi, aer conditionat, parchet, termopan, usa metalica, zugravita, gresie, libera, se accepta credit, acte la zi, 53.000 {; (0722.729.252 aurelburlan@gmail.com 11. Alexandu Obregia, semidec., et.

9/10, 20 mp, garsoniera bine situata, 2 statii metrou Piata Sudului bloc mixt, renovata, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, libera, et. 9/10, bloc stadal, 25.700 {; (0720.039.035/ 0764.409.116 columbia.imobiliar@yahoo.com 12. Antiaeriana, Rahova, apartament tip studio dec., et. 3/5, 39 mp, 2018, Antiaeriana, Rahova. Apartament tip studio 2 camere. Oferta promotionala avans 75 % pentru a beneficia de un discount de 6000 Euro, 27.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 13. Aparatorii Patriei, semidec., et. 3/10, 31 mp, 1972, garsoniera confort 1 mare frumoasa 6 min metrou etajul 3 /10 semidec.a g, f, p, t, um, cadastru intabulare bloc civilizat scara super curata, merita vazuta si cumparata, 33.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 14. Aparatorii Patriei, Piata Sudului dec., et. 2/7, 32 mp, 2019, vanzare garsoniera spatioasa metrou Aparatorii Patriei, finisaje incluse in pret. Toate utilitatiile contorizate individual. Constructie beton, caramida porotherm. Comision 0. Direct dezvoltator 36.000 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 15. Armeneasca, str. Sperantei, gars 31 mp, demisol/2 dec., et. demisol/2, 31 mp, 1940, Armeneasca, va oferim la vanz pe str. Sperantei o gars cf. 1 dec. in s. 31 mp situata la demisolul unei vile interbelice p+2e+m fara risc seismic si bulina, are centrala termica si imbunatatiri, 30.800 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 16. Auchan, Titan, Ozana, Pallady, Strada Fetesti dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, vand garsoniera dec.a intr un ansamblu rezidential nou pozitionat in sectorul 3 al Bucurestiului zona Titan, garsoniera se poate achizitiona si prin intermediul creditelor bancare, comision 0%, 40.350 {; (0730.170.085 mihai.dinu@zonadesud.ro 17. Baba Novac, Dristor, strada Aurel

Botea, dec., et. 2/4, 42 mp, 1994, 9 minute distanta de metrou, bloc de garsoniere cu locatari civilizati, curata, luminoasa. Vecinatati: Piata Alba Iulia, Decebal, Mihai Bravu, Iancului, Unirii, Muncii, Mihai Bravu, Titan, Vitan, 64.000 {; (0722.393.151 18. Baba Novac, Titan, semidec., et. 1/1,

25 mp, 1966, proprietar vand garsoniera renovata, in vila, zona Baba Novac, Titan, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, centrala, acte; 37.500 {; (0742.013.393 19. Baicului intersectia cu Pantelimon,

semidec., et. 3/10, 32 mp, 1992, confort 1, balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobila bucatarie. Poate fi vazuta in weekend, 43.000 {; (0747.151.634 20. Baicului, Doamna Ghica Residence,

dec., et. 3/4, 15 mp, 1975, vand la 10 min. metrou Obor, cu gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, centrala termica, bloc reabilitat, costuri minime. Zona linistita. In apropiere, scoala, gradinita, Lidl 19.000 {; (0723.924.996 Serafimpintoi8@gmail.com

26. Basarabia, Chisinau, semidec., et. 7/10, 32 mp, 1980, bloc reabilitat, confort 1, semidec.a, 7/10, 32 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru intabulare, pret negociabil 38.800 {; (0765.874.442 27. Basarabia, Costin Georgian, dec.,

et. 3/8, 40 mp, 1986, 3 minute metrou, parc, piata, bloc din 1986, reabilitat, dec.a, mobilata, bucataria mobilata, utilata, total 40 mp, ideala investitie, locuit, vecinatati. Titan, Lucretiu Patrascanu, OVA 114442. 53.000 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro 28. Basarabia, Muncii, semidec., et. 1/3,

27 mp, 1971, grasoniera moderna, situata pe blvd. Basarabia nr.47, etaj 1/3, izolata termic. Are instalatii sanitare si electrice schimbate, centrala termica, termopane, usa metalica, aer conditionat, loc de parcare, 35.000 {; (0722.323.657 office@heramba.ro 29. Batistei, Thomas Masaryk et. 1/5,

58 mp, 2018, Garsoniera de lux, finisata complet: gresie, faianta Spania, parchet masiv, tamplarie lemn, usa blindata, videointerfon, incalzire in pardoseala, obiecte sanitare Ideal Standard, aer conditionat, 125.000 {; (0758.041.197 office@gamainvest.ro

52. Berceni, Emil Racovita, metrou

Aparatori, dec., et. 8/10, 31 mp, 1970, garsoniera, emil Racovita, 8/9, la 5 minute de statia de metrou Aparatori Patriei. Accept ?i credit; 31.500 {; (0731.136.764 bogdan.imobsud@gmail.com 53. Berceni, Fac. Spiru Haret, semidec.,

et. 1/4, 17 mp, 1975, cf. 3, gresie, faianta parchet, termopan, usa metalica, Radet, gaze, toate actele. 17.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

54. Berceni, garsoniera la cheie, Aparatori Patriei, dec., et. 3/5, 32 mp, 2017, garsoniera la cheie, cu balcon, bloc nou, mutare rapida, se preda complet finisata si bransata la utilitati, gresie, faianta, parchet, usi interior, centrala termica. Accept si credit bancar sau cash, 29.000 {; (0731.136.764/ 0731.136.764 bogdan.imob@yahoo.com

31. BDUL UNIRII dec., et. 8/9, 42 mp, 2002, Vand garsoniera, zona Bdul Unirii, 42 m2, dec.a, et 8/9, anul 2002. Pret 71 000 euro, negociabil, numar etaj: 9, numar camere: 1, numar loc de parcare: 1, numar bai: 1, suprafata utila: 42 71.000 {; (0727.177.008 katarinna00@yahoo.com

56. Berceni, Metro dec., 34 mp, 2018, Proiect nou, in constructie, garsoniera spatioasa, finisaje de calitate superioara, imobil amplasat stradal, acces rapid Ratb 10 m metrou 10min, gradinita si scoala vecinatate, bloc grinzi pozitie 10, 37.000 {; (0725.652.660/ 0731.853.944 silveractivimob@yahoo.com

32. Berceni Grand Arena Mall sector 4,

57. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 39

dec., et. 1/5, 38 mp, 2018, vand garsoniera spatioasa, intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna septembrie, balcon, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, centrala proprie, lift. Pret promotional. Comision 0% 29.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 33. Berceni metrou, dec.a, balcon dec.,

et. 2/5, 36 mp, 2018, investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, dec.a, hol acces mare, bucatarie inchisa, cu debara, geam la baie, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala; 30.510 {; (0724.660.088 34. Berceni metrou, dec.a, balcon, dec.,

et. 3/5, 39 mp, 2018, promotie cash, garsoniera foarte spatioasa, camera mare si luminoasa, cu balcon, bucatarie si hol de decomandare generoase, baie 5,2 mp, se vinde complet finisata, totul nou, cu garantie. Pret pentru plata imediata, 33.210 {; (0724.660.088 35. Berceni metrou, dec.a, pret pentru cash dec., et. parter/5, 38 mp, 2018, garsoniera spatioasa, bucatarie inchisa, hol mare, geam la baie, se vinde la cheie, finisata cu gresie, faianta si parchet la alegere. Ideala pt investitie cu randament ridicat. Pret pentru plata cash, 28.710 {; (0724.660.088 36. Berceni, dec., et. 1/5, 35 mp, 2017, apartamente si garsoniere in zonele Berceni , Aparatorii Patriei, Mihai Bravu, la cele mai accesibile preturi, avantajoase variante, cu preturi incepand de la 37.000 euro, detalii www.meridian-house.ro 37.000 {; (0725.652.660 dezvoltator_direct@yahoo.com 37. Berceni, dec., et. 1/5, 40 mp, 2017,

finisaje incluse in pret, la alegere,toate utilitatiile, apa, gaz, curent, canalizare, contorizate individual.Centrala terminca 24 kw+calorifere.COMISION 0%! 35.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 38. Berceni, dec., et. 4/5, 38 mp, 2018,

garsniera cu o terasa superba, bloc nou, promotie 27000 euro. 27.000 {; (0730.888.280

39. Berceni, dec., et. 4/4, 26 mp, 2017,

garsoniera Berceni stradal, 26 mp, balcon, etaj 4/4, bloc caramida, loc parcare, finisaje la alegere, 26.500 {; (0732.592.007 georgedann74@yahoo.com

40. Berceni, dec., et. 1/2, 2018, garson-

iera dec.a, bloc nou, suprafata 34 mp, soseaua Oltenitei 29.500 {; (0730.888.280

41. Berceni, dec., et. parter/2, 50 mp, 2017, garsoniera dispune de centrala termica proprie si calorifere din otel. Se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale).COMISION 0%! 29.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

mp, 2017, garsoniera ansamblu rezidential nou, compus din 4 blocuri, regim inaltime Ds+P+5E, cu lift. Se preda complet finisata. Pret promotional pt. plata cash integrala: 34.100 euro. Pret lista 35.900 euro. 34.100 {; (0725.957.930 58. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 40

mp, 2018, garsoniera in bloc nou, langa metrou. Finisata complet. Centrala proprie, lift, interfon. Se accepta credit ipotecar. Negociabil la plata cash. Dezvoltator comision 0 36.900 {; (0737.500.374/ 0737.500.374 59. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 39

mp, 2018, garsoniera spatioasa, prima casa, bloc nou, 33.200 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 60. Berceni, Piata Resita, semidec., et.

3/4, 17 mp, cf. 3, Radet, gaze, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele. 18.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 61. Berceni, Piata Sudului, dec., et. 1/7,

32 mp, 2018, garsoniere dec.e, incepand cu pretul de 33.600 euro situate in statia de tramvai pe Sos. Oltenitei stradal intr-un ansamblu de lux, acces rapid catre P-ta Sudului. Comision 0, direct dezvoltator 33.600 {; (0725.957.933 62. Berceni, Piata SuduluI, Secuilor, dec., et. 3/10, 1976, 6 m metrou, confort 2, bloc mixt, totul nou, impecabil, g, f, p, t, um, usi interioare noi, instalatia sanitara si electrica noua, posibilitate mobilata, acceptam credit, negociabil, s t 25 mp, merita vazut, 32.000 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 63. Berceni, strada Turnul Magurele nr. 19 dec., et. 9/9, 30 mp, 1967, Garsoniera strada Turnul Magurele, toate actele la zi, 33.000 {; (0764.385.895 64. Berceni, Sudului, 1974, semidec., et.

6/10, 25 mp, 1974, Berceni, Sudului, Secuilor, garsoniera confort 2 sporit, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, apropiere metrou, 28.500 {; (0773.910.634

65. Berceni, Universitatea Spiru Haret, semidec., et. 5/9, 32 mp, 1970, garsoniera semidec.a aproape de metrou Aparatorii Patriei, Turnu Magurele, 32 mp, etaj 5/9, gresie, faianta, termopan, ac, zona buna, spatiu verde in fata blocului, pret neg., 35.000 {; (0751.053.622/ 0751.053.625 sigmaserviceimob@yahoo.com 66. Berceni, Zona de Sud dec., et. 2/5,

2018, apartament 2 camere, dec., se preda la cheie, finisaje la alegere, bransat la toate utilitatile, canalizare, birou dezvoltator, comision 0% 47.700 {; (0725.957.934

42. Berceni, 30 mp, 2014, particular, vand gars. cf. 1, parter cu curte, mobilata si utilata; (0766.922.779

67. Berceni, Zona de Sud, dec., et. 1/4, 39 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, imobil constructie noua, 4 min statie de metrou, finisaje la alegere, centrala termica proprie, comision 0%, direct dezvolatator, 35.900 {; (0725.957.934

43. Berceni, acces metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1/5, 32 mp, 2018, garsoniera dec.a, bloc nou izolat termic, lift, se preda complet finisata, centrala termica, baie echipata. Cel mai bun pret din piata. Comision 0, direct dezvoltator 25.250 {; (0725.957.933

68. Berceni- Brancoveanu, str Secuilor, semidec., et. 3/10, 24 mp, 1975, confort 2 sporit, bloc mixt, renovat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, baie cu cada, mobilata modern utilata complet, 5 -7 minute metrou Constantin Brancoveanu, parc. 32.000 {; (0743.463.543

44. Berceni, Aparatorii Patriei metrou, semidec., et. parter/10, 32 mp, 1969, ocazie, cf 1, semidec, parter inalt, din 10, stradal, vedere spate, renovata,complet, se vinde complet mobilata si utilata, 7 minute de metrou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, 34.999 {; (0733.564.017 triumphgrand.imobiliare@yahoo.com

69. Berceni- Piata Resita, garsoniera confort 3, curata, zugravita, faianta, gresie, dupa ora 18.30; 20.000 {; (0762.339.627

45. Berceni, Aparatorii Patriei metrou, 1

22. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et.

46. Berceni, aproape de metrou, investi-

23. Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou Straulesti, dec., et. 3/5, 54 mp, 2018, Maia Residence, studio cu suprafata construita de 54.25 mp (49.59 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa, 65.238 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

5/10, 32 mp, cf. 1, gresie, faianta, usa metalica, AC, libera, acte. 33.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

55. Berceni, Grand Arena, dezvoltator, dec., et. 1/3, 30 mp, 2018, blocuri noi, garsoniere dec.e, bucatarie inchisa, balcon, baie cu geam, centrala proprie, finisaje la alegere, 5 modele noi, direct dezvoltator, zona deosebita. 25.700 {; (0761.309.031 blocnoubucuresti@yahoo.com

4/10, 33 mp, 1980, particular, vand garsoniera, dec.a, 4/10, 33 mp, Titan, renovata recent, instalatii, electrice noi,ac, bucatarie mobilata si utilata. Balcon 40.999 {; (0727.473.190 alexandruflorinmilea@yahoo.com 2/5, 40 mp, 2017, vindem garsoniera in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, blocul va avea lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, direct dezvoltator. 51.960 {; (0725.957.934

51. Berceni, Emil Racovita, semidec., et.

30. Bdul Nicolae Grigorescu nr 43 Titan semidec., et. 10/10, 32 mp, 1970, Proprietar vand garsoniera semidec.a cf 1 Bdul Nicolae Grigorescu nr 43, stradal renovata recent, bloc reabilitat, etajul 10, curata, langa parcul Titanii mobilata, exclus credit, acces magazine 39.500 {; (0726.778.555/ 0733.238.619 e.calota@yahoo.com

st.Ratb, semidec., et. parter/4, 17 mp, 1980, nesti, cf.3, fara gaze, electric, parter, contoar Enel, nesti,apometru apa, pereti dublati termic, toilet in casa, imbunatatiri, g, f, parchet, usa metalica, termopan. Acces, Vitan, Sun Plaza, Brancoveanu, Eroii Revolutiei. Libera, 10.850 {; (0724.587.634

21. Balta Alba, 1 Decembrie, dec., et.

50. Berceni, Drumul Binelui, dec., et. 4/4, 33 mp, suprafata utila 33 mp +balcon 5,46, constructie 2016, centrala proprie, toate utilitatile, 38.500 {; (0745.067.409

tie, promotie dec., et. 5/5, 38 mp, 2018, garsoniera deosebit de spatioasa, camera mare, bucatarie separata, inchisa, hol de decomandare generos, balcon cu acces din camera, se vinde finisata, cu totul nou si in garantie. Pret pentru cash. 31.410 {; (0724.660.088 47. Berceni, Bd Berceni, dec., et. 3/5, 39

mp, 2018, garsoniera dec.a si spatioasa, 39 mp, se preda la cheie, gresie, faianta, parchet usi interioare la alegere, contorizare individuala la utilitatile orasului, direct dezvolator, fara comision, 36.900 {; (0725.957.934

70. Birca -Petre Ispirescu dec., 31 mp, 1986, confort 1, imbunatatiri, la cheie, libera, mobilat, utilat, totul nou si modern, acte la zi, linii 32, 226. 33.500 {; (0722.836.119 71. Brancoveanu metrou, Oraselul Copiilor, semidec., et. 5/10, 27 mp, 1987, 2 minute metrou, garsoniera curata, luminoasa, spatioasa, an c-tie 1987, 27 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, partial mobilata. Fara credit, 45.000 {; (0766.595.977 72. Brancoveanu, Alunisului, parc Oraselul Copiilor, dec., et. 1/3, 33 mp, 2017, Brancoveanu, Alunisului, parc Oraselul Copiilor, metrou Constantin Brancoveanu, constructie noua, finisaje la alegere, stradal. Acceptam orice tip de credit. Direct dezvoltator, 47.500 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 73. Brancoveanu, Luica, dec., et. 1/5, 42 mp, 2018, Brancoveanu, Luica / garsoniera 42 mp, pret promo! Statie de RATB in fata blocului, loc de parcare subteran, finisaje de lux! Apartamente 2 si 3 camere in bloc, preturi bomba! 40.000 {; (0730.250.305

24. Baneasa, Sisesti, 350 m metrou Straulesti, 57 mp dec., et. 4/5, 57 mp, 2018, Baneasa, Sisesti, studio cu suprafata construita de 57 mp, 49mp utili, includ balconul de 12 mp, dec., bucataria inchisa. Termen: mai 2018, se preda complet finisat. 350 m de metrou Straulesti. 64.285 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

48. Berceni, cu metroul inclus in apartament dec., et. 4/7, 52 mp, 2010, 2cam, superbe, complet mob, pe comanda, daca se doreste, luminos, storuri ext, cf. 1, dec, etaj 4/7, 44 mp + balc 7,5 mp, bl german 2010, finisaje super, amenajat cu g,f,p,t,um, cp, adapost antiatomic 55.000 {; (0734.709.930 imobuc2010@gmail.com

74. Brancoveanu, Secuilor, Piata Sudu-

25. Baneasa, Sisesti, Northside Park, studio 1 cam., semidec., et. 3/11, 48 mp, 2018, Constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Studio cu 1 camera de 44,85 mp, situat în zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti, 62.400 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro

49. Berceni, Dimitrie Leonida, semidec., et. 3/4, 29 mp, 2016, garsoniera frumos dec.a, la cheie, bloc nou 2016,balcon,acte gata, parchet, gresie faianta, centrala termica, parcare inclusa in pret. Accept credit ipotecar sau plata cash (transfer bancar), 34.500 {; (0731.136.764/ 0731.136.764 bogdan.imobsud@gmail.com

75. Brancusi, dezvoltator bloc nou, 8 min. metrou, dec., et. 1/6, 42 mp, 2018, dezvoltator vand garsoniere si apartamente 2 camere de diferite dimensiuni in bloc din caramida capat de linie 168, la 810 minute metrou, discount la plata cash, lift, finisaje de lux la alegere. 40.900 {; (0722.116.600/ 0722.400.220 mail.dezvoltator@gmail.com

lui, semidec., et. 3/10, 24 mp, 1975, vanzare garsoniera semidec.a, etaj 3/10, 24mp, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata si utilata, toate actele, zona verde si linistita, la 8 minute de metrou, 32.000 {; (0768.736.088 andreea@markimobiliare.ro

27

4 76. Bucuresti Magurele, garsoniera, stradala,RATB ! dec., et. 1/3, 39 mp, 2017, Sos. Bucuresti-Magurele,stradal, finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, loc parcare inclus, statie RATB la 2 minute, 34.500 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro 77. Bucurestii Noi, Pajura, dec., et. 3/8, 33 mp, 1976, bloc reabilitat, garsoniera impecabila, renovata nou, toate instalatiile schimbate, finisaje noi, de cea mai buna calitate, mobilata, utilata nou, modern, ct, ac, va puteti muta imediat 55.000 {; (0731.144.156 78. Bucurestii Noi, Pajurei, dec., et. 3/9,

34 mp, proprietar, gars. dec, et. 3/9, complet renovata, mobilata si utilata lux dec. 2017, instalatii electrice si sanitare noi, cabina dus, aer conditionat, bucatarie completa Mobexpert, usi noi, intabulare 54.000 {; (0734.546.458 79. Bulevardul Brancoveanu, metrou, 16, parc Tineretului, Sos. Oltenitei, bloc reabilitat, renovata complet, apa calda, caldura, 19.500 {; (0748.133.331 80. Calea 13 Septembrie, Drumul Sarii,

Bd. Ghencea dec., et. 7/8, 40 mp, 1991, pozitionata la intersectia celor 3 artere importante, complet mobilata si utilata, imobil dotat cu 2 lifturi, ideala atat pentru investite cat si pentru locuit, acces rapid RATB catre Politehnica 45.999 {; (0773.937.217 ysaccosmin@evocasainvest.ro 81. Calea Calarasi, schimb cu casa in Bucuresti, garsoniera stradal intre Universitatea Hyperion si metrou Unirii, etaj 3, balcon mare; (0760.152.167 82. Calea Mosilor, Carol I, semidec., et.

1/8, 18 mp, 1940, garsoniera situata la etajul 1 din 7, libera, in suprafata de 18 mp, ferestre PVC, usa metalica, renovata recent, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare si electrice noi. 25.500 {; (0735.096.378 83. Calea Vitan, Pompieri, dec., et. 5/8,

40 mp, 1988, bloc mixt, stradal, garsoniera cf. 1 sporit, dec, etaj 5/8, fara imbunatatiri, spatioasa, bucatarie si baie patrate, apropiere metrou, 53.500 {; (0733.300.779/ 0722.300.698 84. Camil Ressu 43 mp, 2007, Nicolae Grigorescu, Ambrozie, 3 minute Metrou, bloc nou, centrala proprie, parter inalt, imbunatatiri noi, balcon inchis 43.000 {; (0762.345.350 85. Camil Ressu, Lukoil, metrou Nicolae

Grigorescu, semidec., et. 6/7, 44 mp, 2008, vand garsoniera, 3 minute metrou, in curs de renovare, finisaje la alegere (gresie, faianta, parchet), usi la alegere, centrala termica noua, balcon, zona linistita, acte la zi, 40.499 {; (0787.859.952 86. Camin Geamuri, zona industriala, semidec., et. 3/4, 27 mp, 1970, vand camera de camin, renovata recent, mobilata, utilata, gaze contor separat, apometre, parchet, termopan, convector, bucatarie. 55000 lei negociabil. 55.000 L; (0765.209.195 87. Campia Libertatii, stradal, aproape de Muncii, confort 1 dec., 57 mp, la parter/10, bloc 1979 cu toate imbunatatirile noi, bucataria mobilata, instalatii noi, foarte curat, pretabil firma dar si locuit, merita 66.500 {; (0728.879.796 88. Cartierul Latin, Ghencea, dec., et. 2/6, 36 mp, 2017, Cartieru Latin, Prelungirea Ghencea, proprietar direct, garsoniera dubla, etaj 2, cu dormitor si balcon mare, comision 0%, confort 1 sporit, Ratb 122, 485, 222, se acepta toate tipurile de credit 29.000 {; (0765.420.123 evelin.residence@yahoo.com 89. Central, Universitatii, semidec., et. 4/8, 32 mp, inchiriez grasoniera ultra central la 3 min de statia de metrou Universitate, complet mobilata si ultilata. Rog seriozitate si inchirierea pe termen lung. 280 {; (0757.810.057 Cretescu_remus@yahoo.com 90. Centrul Istoric, Unirii, dec., et. 7/7, 40

mp, 1990, Natiunile Unite, stradal, bloc monolit, renovata, mobilata, utilata modern, cadastru, 79.000 {; (0723.712.883

91. Centrul Istoric, Unirii, Bratianu, 3/8, 38 mp, dec., et. 3/8, 38 mp, 1957, Centrul Istoric, Unirii, Bratianu, 3/8, 38 mp, dubla, ideala investitie, bloc solid, 1957, fara risc seismic, pretabila rezidenta/ office, vedere fata, ocazie 40.999 {; (0741.579.051 chiricamarian13@yahoo.com 92. Centrul Vechi, Cismigiu, dec., et. 7/9,

11 mp, garsoniera cocheta situata ultracentral pe strada Eforie numarul 8, garsoniera are usa metalica, termopan, instalatii electrice noi,instalatii sanitare noi. Necesita refacere zidarie si paedoseli. 19.200 {; (0726.301.580 bogdanteofilnastase@yahoo.com 93. Chiajna, str Tineretului, garsoniera,

dec., et. 5/6, 28 mp, 2018, Tineretului nr 63, Chiajna, apartament 1 camera/constructie 2018, dec., etaj 5/6, suprafata utila 28 mp, izolatie, balcoan, central proprie, 24.000 {; (0720.822.960 contact@rezidential-orhideelor2.ro 94. Chisinau, bloc 1981 et. 7/10, 1981,

etaj 7/10 semidec.a, amenajata, este mobilata si utilata modern. Are gresie, faianta, parchet, termopan. Bloc reabilitat termic. Sunati macum, merita vazuta. Este libera. Ideal pentru investitie 38.500 {; (0770.805.447 95. Chisinau, bloc 1981, etaj 7/10, semi-

dec., et. 7/10, 33 mp, 1981, semidec.a, amenajata, se vinde mobilata si utilata modern. Acte la zi, apropiere Parcul National, magazine, Piata Delifinului, Socului, Basarabia, Diham 37.500 {; (0768.198.235

96. Chisinau, Diham, 34 mp, garsoniera

stradala mobilata utilata nou imbunatatita cu balcon spatios acte la zi, 36.500 {; (0762.345.350

97. Chitila, Lectorului Residence dec., et. 3/3, 2017, Lectorului Residence va propune spre vanzare, garsoniera, 35 mp suprafata utila, living 21 mp, bucatarie inchisa, baie cu geam, terasa 15 mp. Pretul include TVA 5% 45.000 {; (0768.717.830 98. Ciorogarla, Ilfov, 4 km Bucuresti et.

1/2, 34 mp, 2013, Calea Bucuresti, stradal, garsoniera in duplex, 34 mp, et. 1/2, g, f, p, t, balcon, toate utilitatile, curte 32 mp, negociabil, proprietar ok, acces facil Pacii, Lujerului, Crangasi, Drumul Taberei, 24.000 {; (0732.413.403 99. Cismigiu, Cobalcescu, dec., et. parter/2, 28 mp, 1943, Cismigiu zona de case, vile, gars. cf. I. dec. parter inalt/2, suprafata utila 28 mp + o boxa de 12mp, anul 1943, renovata recent, bucatarie mobilata, utilata, lux la 3 minute de parc, 50.000 {; (0732.940.972 florikiss57@yahoo.com

100. Cismigiu, Mc Donald’s, Brezoianu, centrul istoric dec., et. 2/8, 30 mp, 1945, 2/8, dec., bloc fara nici un fel de risc seismic, renovata recent, mobilata si utilata complet, excelenta investitie (inchiriere), intrare si vedere spate, elib. 1 august. 48.000 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

16 martie 2018

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 101. Colentina, dec., et. parter/2, 70 mp,

2018, apartament (studio dublu) in bloc nou finalizat. finisaje de calitate (pot fi la alegere) suprafata totala 63mp, utila 43mp, parter, terasa 18mp, blocul are 2 etaje si mansarda; 63.000 {; (0745.695.511 robert@robertgagos.ro

102. Colentina, Andronache, semidec., et. parter/4, 32 mp, 2005, stradal, etaj parter inalt/4, renovata, bucatarie imensa, scara curata, autobuz in fata blocului, acc. credit, disp. imediat. semi-mobilata, 30.500 {; (0730.928.310 trimbitasu@gmail.com 103. Colentina, aproape rond Colentina semidec., et. 4/4, 27 mp, 2014, garsoniera renovata, mobilata, utilata cocheta, su 27 mp. Etaj 4/4, bloc din 2014. Renovata, mobila noua, utilata (aragaz, masina de spalat rufe, tv, ac, interfon). Se vinde cu mobila si utilata 39.900 {; (0726.103.446/ 0722.314.025 104. Colentina, Doamna Ghica, et. 3/4, 37 mp, 2017, mutare imediata, garsoniera cocheta, centrala termica, Ratb, parc, supermarketuri, farmacii, piata, imobil nou, cadastru, intabulare. 39.000 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro 105. Colentina, Doamna Ghica, dec., et.

6/10, 38 mp, 1979, Str. Sinaia, dec.a, etaj 6/10, bloc mixt, s. 38 mp, g, f, p, t, ac, mobilata, utilata elegant, la cheie. Acte complete 46.250 {; (0722.511.217/ 0762.628.915 uigimob@yahoo.com 106. Colentina, Doamna Ghica, et.

7/10, 24 mp, stradal, Luntrei, vedere buna, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat, aer conditionat, termopane, usi interioare, usa metalica, langa parcurile Tei si Plumbuita, neg., 35.000 {; (0731.783.402/ 021.450.10.05 107. Colentina, Doamna Ghica, McDon-

alds, dec., et. 6/8, 40 mp, 1986, etaj 6/8, bloc 1986, dec.a, confort 1 sporit, 42 mp, orientata pe est, luminoasa, 2 lifturi, balcon spatios, pe mijloc, usa metalica, libera, cadastru, intabulare, pret negociabil 37.500 {; (0787.882.999 108. Colentina, Fundeni dec., et.

parter/3, 2016, garsoniera, spatioasa, complet mobilata si utilata, cu loc de parcare inclus in pret, mutare imediata 42.500 {; (0743.777.700 cristina.carlan@rfccity.ro 109. Colentina, Fundeni, City Residence semidec., et. 3/6, 38 mp, 2013, Colentina, Fundeni, City Residence, 3/6, cf 1, sdec, 38mp, totul nou, mobilata complet, centrala termica, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, alarma, cadastru, intabulare, accept credit. 32.500 {; (0724.336.834 110. Colentina, Fundeni, Pantelimon,

Andronache, semidec., 33 mp, 2018, Neofort Rezidential va pune la dispozitie un nou Ansamblu Rezidential Neofort 10 amplasat in Zona Colentina - Soseaua Fundeni nr 250, sector 2, Bucuresti, imediat langa Spitalul Fundeni, 30.270 {; (0752.443.436 adrian.pintilie@neofortbiz.ro 111. Colentina, Mc Donald’s, Fundeni,

Rau Bacila, dec., et. 5/8, 42 mp, 1987, Margineni, aproape Parc Plumbuita, Motodrom, 15 min. metrou Obor, cf.1 sporit, orientare E, vedere deschisa, 2 lifturi, pe mijloc, cadastru, intabulare, libera, 35.500 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 112. Colentina, Sos. Andronache nr.

201A, 30 mp, 2004, parter inalt, usa metalica, gresie, faianta, termopan, apometre, repartitoare, mobilata, utilata, 29.000 {; (0723.293.171 113. Complex Primavara, dec., et. 13/15,

35 mp, 2010, Prelungire Ghencea, Cartierul Latin, Drumul Taberei, RATB la intrarea in complex, libera 37.000 {; (0733.879.988 george@grandcasa.ro

114. Comuna 1 Decembrie, dec., et. 2/3,

127. Dimitrie Harlescu, zona Diham,

Delfinului, semidec., et. 7/10, 33 mp, 1981, vand garsoniera, an constructie 1981, str. Dimitrie Harlescu, sector 2, mobilata, toate utilitatile in zona, scoala, supermarket, mall, mijloace de transport. Rog seriozitate. 38.500 {; (0721.745.038 stanciuviorelmarius@gmail.com 128. Dimitrie Leonida, dec., et. 1/2, 60 mp, 2018, vanzare garsoniera spatioasa 32 mp.Finisaje incluse in pret. Toate utilitatile racordate Oferta valabila la plata cash.Direct dezvoltator.Comision 0. 32.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 129. Dimitrie Leonida, str. Amurgului 5 min. de metrou dec., et. parter/4, 35 mp, 2016, garsoniera frumos dec.a, la cheie, bloc nou 2016, balcon, acte gata, parchet, gresie faianta, centrala termica. Accept credit ipotecar sau plata cash (transfer bancar), 36.500 {; (0731.136.764/ 0731.136.764 bogdan.imobsud@gmail.com 130. Doamna Ghica, semidec., et. 1/4, 36 mp, 2017, garsoniera deosebita, modern compartimentata, finisata la cheie, disponibila imediat, cu vedere la Raul Colentina, se accepta plata prin credit bancar, 51.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 131. Doamna Ghica, semidec., et. 2/4, 37 mp, 2017, garsoniera la cheie, disponibila imediat,cu vedere la Raul Colentina, imobil nou construit, curte amenajata cu parcari.Se accepta plata prin credit bancar, 53.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 132. Doamna Ghica, dec., et. 1/15, 55 mp, 2017, particular garsoniera lux 2018 Complex Poseidon, investitie, chirie, posibilitate parcare, metrou Bucur Obor, paza video, interfon, contorizata, ratb 66, 282, 182, tramvai 21, scoala, gradinita, 55.000 {; (0723.677.177 Geani_geo2008@yahoo.com 133. Doamna Ghica, dec., et. 2/15, 50 mp, 2017, particular vand 2 garsoniere lux etaj 1/15 si etajul 2/15, complex Poseidon, paza video, interfon, posibilitate parcare, investitie, metrou Bucur Obor, tramvai 21, trolebuz 66, masini 282, 182, maxi, scoala, 50.000 {; (0723.677.177 Geani _geo2008@yahoo.com 134. Dorobanti, semidec., et. demisol/6, 45 mp, 2017, Piata Dorobanti, subsol, pretabil pentru cabinet avocatura, notarial, stomatologic, analize medicale, grup sanitar, bucatarie, termopane, acces facil, autobuze182, 282, 331, 131, 335, 330, 301, liber 43.000 {; (0768.644.971 elkonareal@yahoo.com 135. Dorobanti, Cofetaria Ana, stradal,

dec., et. 6/8, 34 mp, 1976, 6/8, cf 1, dec, 34 mp, bloc mixt, reabilitat termic, fara risc seismic, vedere pe spate placuta, renovata, recent, mobilata modern, utilata complet, investitie, g, f, p, t, um, aer conditionat, intab, acc. credit, negoc. 68.000 {; (0770.956.572 136. Dorobanti, stradal, BRD, 50 mp, dec., et. 1/10, 50 mp, garsoniera de lux, studio, provenita din modificarea unui apartament de 2 camere, etaj 1, bloc stradal pe Calea Dorobantilor, vedere spate (liniste), mobilata Mobexpert, utilata, ac, masina spalat, etc. 84.500 {; (0728.736.846 137. Dristor adiacent, semidec., et. parter/10, 31 mp, 1982, calea Vitan stradal, cf 1, sdec, fara imbunatatiri, curata, toate actele, parter cu balcon, bloc constructie 1982, acces rapid mijloace transport in comun, pret fix, ocazie; 33.000 {; (0741.140.993

118. Crangasi, metrou semidec., et. parter/3, 28 mp, 2013, garsoniera de vanzare situata in zona Crangasi, la 3 minute de metrou, semidec.a, etaj P/3, nefinisata, ideal spatiu birouri sau eventual de locuit, acte complete, se accepta credit 33.000 {; (0743.060.805/ 021.341.08.35 contact@stevimobiliare.ro 119. Crangasi, Studio tip Loft, exclusivist, spatios, dec., et. parter/10, 53 mp, 1996, proiectul nostru exclusivist, va pune la dispozitie apartamente de tip Loft, cu suprafete utile cuprinse intre 37 mp si 77 mp, cu diferite compartimentari, unde se creeaza spatii armonioase si practice, 69.000 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@star-construct.ro 120. Dacia semidec., et. 7/7, 18 mp,

1950, Studio cochet pozitionat ultracentral, cu o priveliste incredibil de frumoasa asupra orasului. Foarte aproape de Gradina Icoanei si Parcul Ioanid, la 5 minute de Piata Romana. 19.500 {; (0752.980.072 121. Damaroaia, Jiului dec., et. 1/3, 36 mp, 2013, Studio modern, 2013, 36 mp2, toate utilitatile, zona ideala, linistita, 1 minut metrou Jiului, 3 minute parc herastrau, casa presei 51.000 {; (0723.836.393 122. Decebal, dec., et. 7/8, 39 mp, 1990,

garsoniera in zona Decebal, Piata Muncii, 7/8 intr-un imobil mixt,construit in anul 1990, reabilitat termic. Garsoniera este dec.a, are suprafata totala de 39 mp, loc de parcare, 3 minute metrou. 64.500 {; (0734.222.102/ 021.252.19.22 flavia.velicu@imoprest.ro

123. Decebal, dec., et. 1/4, 44 mp, 1990,

garsoniera zona Decebal, et 1/4, dec.a, 44 mp, renovata recent, geam la baie, 1990. 69.000 {; (0735.229.832 liviaciobanuimob@gmail.com

124. Decebal, Alba Iulia Ruby Tuesday,

dec., et. 1/4, 1989, garsoniera, confort 1 dec.a, etaj 1/4, 42 mp, constructie 1989, imbunatatiri: gresie, faianta, farchet, termopan, ac, um. 69.500 {; (0722.459.956/ 0722.459.956 iacobsorin02@yahoo.com 125. Diham, ocazie garsoniera, semidec., et. 7/10, 30 mp, 1981, 39.500 {; (0724.946.095 loredana.popescu@catoma.ro

126. Dimitie Leonida, metrou 100 metri, dec., et. demisol/4, 30 mp, 2017, Particular vand garsoniera in bloc finalizat octombrie 2017, dec.a, 30 mp, mobilata complet totul nou, utilata modern, frigider si aragaz noi, centrala termica proprie. Pret negociabil. 32.900 {; (0722.555.660

33 mp, 1970, Favorit, 34, stradal, cf 1 semidec., etaj 2 /10, usa metalica, contorizat, zugravita, mocheta, ideal investitie, inchiriere, acte, acc credit, 41.999 {; (0769.470.920/ 0726.488.835 154. Drumul Taberei, dec., et. 4/10, 1983, Favorit, 7 min. viitor metrou, bloc mixt, cu balcon dec.a, renovata complet, faianta, gresie parchet, termopan, um, mobilata utilata. Investitie sigura, bloc curat civilizat, 40.500 {; (0737.250.568 imobiliaretopcasa@yahoo.com 155. Drumul Taberei, semidec., et. 6/10, 30 mp, 1984, Ghencea, semidec, etaj 6 din 10, renovat, mobilat si utilat, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, acte, 37.500 {; (0723.118.765/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 156. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

rilor, semidec., et. 4/10, 32 mp, 1972, et 4/10, cf 1, 32 mp, semidec.a, necesita renovare, termopan peste tot, bucatarie inchisa, acces facil la mijloacele de transport in comun, viitoarea statie de Metrou Favorit, 3 min, acte pregatite, 37.000 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com 157. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

rilor, bloc 1983 dec., et. 4/10, 34 mp, 1983, garsoniera cf. 1 dec., bloc mixt , renovata, situata in zona Ghencea, Latea Gheorghe, 3 minute linie 41, toate actele 40.500 {; (0787.871.394 158. Drumul Taberei, Aleea Craiesti, dec., et. parter/4, 37 mp, renovat recent, gresie, faianta, parchet, instalatii sanitare noi, storuri din lemn la ferestre, libera, pret negociabil; 40.000 {; (0733.272.367 159. Drumul Taberei, Avangarde, et. 3/4, 2013, parchet, termopan, centrala, mobilat, 29.900 {; (0724.321.698 160. Drumul taberei, bloc 1980, semi-

dec., et. parter/8, 30 mp, 1980, parter/8, cf 1, semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopan, are balcon, se vinde semimobilata, infrastructura, acte pregatite. 36.700 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com 161. Drumul Taberei, Brancusi dec., et.

3/6, 42 mp, 2017, Garsoniera situata la etajul 3/6, suprafata utila totala 42 mp, dec.a, finisaje de calitate superioara la alegere, toate utilitatile la reteaua de oras, centrala termica, 44.900 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro 162. Drumul Taberei, Brancusi, garson-

iera parter inalt, dec., et. parter/6, 39 mp, 2017, garsoniera situata in zona Drumul Taberei - Brancusi, parter inalt, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, suprafata utila 39mp, dec.a, 40.900 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro 163. Drumul Taberei, Brancusi, imobil

164. Drumul Taberei, Brancusi, imobil

140. Dristor metrou, Camil Ressu cu

32 mp, 1974, garsoniera, et 9 din 9, 2 min metrou Costin Georgian, loc parcare, boxa. 35.000 {; (0730.966.766

153. Drumul Taberei, semidec., et. 2/10,

139. Dristor metrou, dec., et. 9/10, 35

115. Confort City cartier, imobil 2012,

117. Costin Georgian, semidec., et. 9/9,

32 mp, 1974, complex Favorit, necesita renovare,bloc reabilitat termic, pozitie excelenta, etaj 4, pretabila ca investitie pentru inchiriere, acte, libera, 36.500 {; (0725.740.601

138. Dristor metrou dec., et. 9/10, 35 mp, 1976, bloc mixt, curat, stradal, vedere spate, liniste, balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata, utilata, acte la zi, 47.900 {; (0723.399.229/ 0740.246.872

mp, 1976, stradal, bloc mixt, balcon, vedere spate, linistit, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata, utilata, acte la zi, metrou la 2 minute. 48.000 {; (0740.246.872/ 0723.399.229

116. Cornetu Judecatorie, dec., 43 mp, 4/4+pod, centrala proprie, gresie, faianta, termopan, izolat, 22.800 {; (0745.067.409

152. Drumul Taberei, semidec., et. 4/10,

nou, RATB 2 min dec., et. 2/5, 43 mp, 2018, Drumul Taberei, Brancusi, dec.a, 43 mp utili, 2 minute RATB, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi, 44.900 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro

42 mp, 1989, vand garsoniera mare, 42 mp util, transformata in 2 camere, g, f, p, termopan. Blocul nu are asociatie, cheltuielile sunt f mici si se platesc doar apa si gunoiul la primarie. Pret negociabil; 25.000 {; (0725.989.889 dec., et. 3/10, 42 mp, 2010, Vitan, Splaiul Unirii, complex rezidential Confort City, dec.a, toate îmbunatatirile, se poate vinde si mobilata, libera, toate actele, merita, vizite urgent, 30.000 {; (0728.879.797/ 0728.879.798

151. Drumul Taberei, semidec., et. 14/15, 37 mp, 2009, Ansamblul Primavara, garsoniera libera, mobilata si utilata complet, primul proprietar, langa Lidl, mijloace transport, piscina si loc de joaca pt copii, 2 lifturi, se accepta si credit Prima Casa. 36.500 {; (0724.955.610 albertimobiliara@gmail.com

nou, RATB 2 min. dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi. 42.760 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro

Liviu Rebreanu, semidec., et. 2/10, 31 mp, chiar langa mall Park Lake si parc IOR, cf. 1, etajul 2 din 10, semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, mobilata, usa metalica, bucatarie mobilata, credit 45.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

165. Drumul Taberei, bvd. Timisoara, dec., et. 3/4, 35 mp, 1974, strada Dealul Macinului, garsoniera dec.a, etaj 3/4, bloc mixt, reablitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, se vinde mobilata si utilata, acte pregatite pentru vanzare. 40.000 {; (0732.624.689

141. Dristor, et. 7/10, 34 mp, 1981, per-

166. Drumul Taberei, Complex Favorit,

soana fizica vand garsoniera langa Kaufland Mihai Bravu, la 10 minute de statia de metrou Dristor. Se vinde mobilata si utilata. 47.000 {; lilixgadei@gmail.com

142. Dristor, la 10 metri de statia de metrou Dristor2, et. 4/10, 30 mp, 1969, vand garsoniera stradal linga statia de Metrou Dristor. Etaj 4/10, in bloc de garsoniere reabilitat, avand vedere pe spate, suprafata 30 mp, 2 lifturi.Imobilul dispune de paza 24/24, 45 {; (0749.229.930 alexandrupetcu71@yahoo.com 143. Dristor, metrou semidec., et. 2/10, 31 mp, chiar langa mall Park Lake si parc IOR, cf. 1, etajul 2 din 10, semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, mobilata, usa metalica, bucatarie mobilata, credit 45.500 {; (0732.135.467 144. Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, dec.,

et. 6/7, 45 mp, 2009, Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, bloc nou 2009, gars. cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, etaj 6/7 45 mp + 28 mp terasa, 52.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 lacramioara_munteanu@yahoo.com 145. Dristor, Nicolae Grigorescu, dec.,

et. 1/10, 37 mp, garsoniera dec.a, zona semicentrala, 3 min metrou Dristor, 37 mp, et 1/10, structura beton, compartimentare excelenta, strazi asfaltate, bucatarie utilata. Direct dezvoltator, comision 0% 55.000 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 146. Dristor, Racari, semidec., et. 4/10,

semidec., et. parter/9, 32 mp, 1968, vanzare garsoniera, parter cu balcon, bloc de garsoniere monolit cu 2 lifturi, pozitie foarte buna pretabila si ca investitie pentru inchiriere, 38.900 {; (0799.455.788 167. Drumul Taberei, Drumul Ghindari,

dec., et. 2/3, 48 mp, 2015, Prelungirea Ghencea vis a vis de Primavara, bloc caramida, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala, totul contorizat, mobilata utilata, acte, cash/ credit, 35.500 {; (0726.488.835 168. Drumul Taberei, Favorit, dec., et. parter/8, 38 mp, 1970, garsoniera, confort 1, dec.a, parter/8, balcon inchis cu termopan, 38 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usi noi, mobilata si utilata, credit, cadastru, intabulare, 46.000 {; (0730.556.914 ionnedea.khc@gmail.com 169. Drumul Taberei, Frigocom, dec., et.

3/4, 34 mp, 1975, et 3/4, cf 1, dec.a, bloc mixt, reabilitat termic, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, spatii de depozitare, se vinde ca in imagini, 3 min viitoarea statie de metrou, acte pregatite. 40.000 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com 170. Drumul Taberei, Garleni, dec., et.

4/10, 37 mp, 1983, 4/10, dec.a, libera, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele. Pentru banii cash se negociaza 40.500 {; (0769.470.920 171. Drumul Taberei, garsoniera semi-

32 mp, 1986, vand garsoniera semidec.a 32 mp construiti, la 7 min pe jos de Dristor, Kaufland complet mobilata si utilata, usa metalica, termopan, bloc din 1986, reabilitat recent (1 luna), et 4/10. 46.500 {; (0757.437.190

dec., et. 4/9, 32 mp, 1976, Compozitorilor, str. Sibiu (5 minute Favorit), etaj 4/9, confort 1, semidec., bloc civilizat, garsoniera este liber si nu are imbunatatiri/ necesita renovat. Cadastru, intabulare, accept credit 37.000 {; (0766.668.893

147. Drumul Taberei et. parter/10, 1 Mai

172. Drumul Taberei, Mall Plaza, stradal,

(fost Compozitorilor), confort 1, semidec.a, parter, gresie, faianta, parchet, termopan, libera negociabil. Se poate vinde si mobilata si utilata 38.500 {; (0722.792.039 alexandru.barceanu@yahoo.com 148. Drumul Taberei 34 dec., et. parter/9,

38 mp, stradal cf 1 dec.a p/9 bloc tip Od contor gaze gresie faianta parchet termopan mobilata utilata libera acte, acc credit, usor disc, 46.000 {; (0726.488.835

149. Drumul Taberei Favorit AFI Cotroceni semidec., et. parter/10, 32 mp, 1970, langa gura de metrou, bloc stradal, mai retras, fara zgomot ,zona verde in fata blocului, scara foarte curata, monitorizata video, bloc de garsoniere, ideala si pentru birou firma, intabulata, libera. 38.500 {; (0725.740.601 150. Drumul Taberei, dec., et. 4/10, 36

mp, 1983, 1 Mai, Compozitorilor, cf. 1, dec., etaj 4/10 gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica mobilata, utilata, libera, cadastru, intabulare, acc credit 40.500 {; (0726.488.835

et. parter/10, imbunatatiri, negociabil, 39.000 {; (0721.635.616

173. Drumul Taberei, parc Brancusi, RATB 1 minut, dec., et. 1/6, 42 mp, 2017, Drumul Taberei - Brancusi, dec.a, finisaje superioare, 42 mp. utili, stradal, imobil nou, contorizare individuala, lift silentios. Direct dezvoltator, 44.900 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 174. Drumul Taberei, Parc Moghioros,

semidec., et. 9/10, 25 mp, 1974, garsoniera impecabila lâng? parcul drumul taberei, planul doi, acces foarte bun la metrou, tramvai 41, piata, parc, bloc curat, civilizat, renovata integral, de mijloc, vedere spre sud, libera 29.500 {; (0773.891.775 lucian.stanila@gmail.com 175. Drumul Taberei, Plaza, Timisoara,

dec., et. 3/4, 40 mp, 2018, garsoniera, dec.a, etaj 3/4, cu lift, suprafata utila de 40 mp, bucatarie inchisa, finisata la cheie, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare, comision 0% 52.000 {; (0742.400.300

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

176. Drumul Taberei, sector 6, semidec.,

et. 2/4, 22 mp, 1970, bld. Timisoara, Romancierilor, et. 2/4, vedere la bulevard, semidec., AC, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, boxa, parcare, 22 mp. Ratb: 8, 25, 35, 137, 138. negociabil. 28.000 {; (0748.490.261

200. Iancului metrou, bloc mixt, semidec., et. 7/10, 26 mp, 1963, intersectie cu Ferdinand, confort 1, semidec., etaj 7/10 fara balcon, 26 mp, necesta renovare completa, disponibila imediat. 34.000 {; (0742.209.990/ 021.322.92.95 imobiliare121@yahoo.com

177. Drumul Taberei, Valea Ialomitei, dec., et. 4/4, 33 mp, 1973, confort 1, bloc reabilitat, fara balcon, bloc mixt terasa refacuta, scara de mijloc, geamuri termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, geam la baie, 36.000 {; (0728.934.654

201. Iancului metrou, stradal Mihai Bravu, bloc mixt, semidec., et. 7/10, 30 mp, 1969, stradal semidec.a, bloc reabilitat, etajul 7/10, parchet, usa metal, posibilitati imbunatatiri, bloc mixt, apropiere Iancului, Mihai Bravu, Ferdinand, Obor, centre comerciale, metrou, statii RATB, 33.900 {; (0766.087.296

178. Drumul Taberei, Valea Oltului, 2

202. Iancului metrou, stradal, semidec.,

min. metrou, dec., et. parter/4, 34 mp, 1973, compania Paga va ofera spre vanzare o garsoniera dec. desfasurata pe o suprafata utila de 34 de mp, situat la etajul parter din 4 (inalt). Localizata in apropierea restaurantului Barlogu Lupilor 38.500 {; (0773.961.530/ 0768.295.999

224. Magurele, stradal, finisaje superioare, parcare, dec., et. 1/3, 2017, Magurele, stradal, imobil nou ce dispune de parcare inclusa, finisaje superioare, bransat la utilitatile orasului: gaze, energie electrica, canalizare si apa. Compartimentare din caramida; 34.500 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 225. Mall Vitan, Str. Foisorului, dec., et. 8/8, 40 mp, 1989, garsoniera, str Foisorului, zona Mall Vitan, et 8 din 8, vedere panoramica, 2 locuri de parcare, an 1989, balcon inchis termopan, aer conditionat, complet mobilata si utilata. Proprietar 57.000 {; (0744.366.642 dragalasa_uk@yahoo.com

et. 7/10, 27 mp, 1965, Iancului KFC, metrou stradal, 7/10, semidec.a, 27 mp, bloc mixt, fara balcon, necesita imbunatatiri, libera, vedere stradala, toate actele la zi. Acces metrou, Ratb, magazine, piata, scoli, etc. Bloc linistit. 34.000 {; (0722.944.100 magichouseimob@gmail.com

226. Manastur, Cluj-Napoca, et. 2/4, 29 mp, 2004, va propunem spre vanzare garsoniera in Cluj-Napoca, cartierul Manastur, zona Casa Piratilor. Garsoniera este situata la etajul 2 intr-un imobil dispus pe 4 nivele plus mansarda. Loc de parcare inclus. 47.000 {; (0761.347.231 office@ayissaestate.ro

er Brancusi, dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, oferta, bloc caramida, garsoniera finisata, et.7/7, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, lift, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou Valea Ialomitei, Ratb 168, TVA inclus, parc copii, 43.500 {; (0729.349.080 office@idealresidence.ro

203. Iancului, Avrig, metrou, Elev Stefanescu, 4/10 semidec., et. 4/10, 34 mp, 1978, spatioasa, amenajata complet, instalatii sanitare si electrice noigresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, ac, mobilata/utilata complet modern, ideal investitie/locuit, acte la zi, contorizata, 44.000 {; (0755.075.910

227. Marcu Armasul, Pantelimon, semidec., et. 7/10, 23 mp, 1977, garsoniera luminoasa, spatioasa, investitie buna, renovata, partial mobilata, practica, utila, mijloace de transport, centre comerciale. 31.000 {; (0721.115.770 dragomirdianamaria@gmail.com

180. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

204. Iancului, Dimitrov, semidec., et. 7/10, 27 mp, 1965, garsoniera semidec.a, langa metrou, libera, fara imbunatatiri, are cadastru si intabulare, etaj 7, doar plata cash. 31.999 {; (0748.237.236 marian@confortcasaimobiliare.ro

179. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 5/8, 39 mp, 2017, oferta, bloc nou caramida, tronson 4, et. 3/8, finisaje import alegere, apometre, centrala proprie, lift, metrou statie Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, loc joaca copii, tva inclus, 42.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

181. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 3/8, 35 mp, 2017, oferta, tronson 4, garson. spatioasa, et. 1/8, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou statia - Valea Ialomitei, Ratb 168, Tva inclus, parc copii, 38.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

182. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 1/8, 49 mp, 2017, promotie, garsoniera dubla, tronson 4, et. 1/8, finisaje moderne la alegere, centrala proprie, apometre, metrou - Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, spatiu joaca copii, tva inclus, 49.900 {; (0729.349.080 office@idealresidence.ro 183. Eroii Revolutiei, et. 1/2, 35 mp,

2002, la 5 minute de metrou Eroii Revolutiei, la curte, etj 1, partial mobilata, izolata termic, zugravita acum, bucatarie open space, calorifere aluminiu, aer conditionat, geamuri termopan. 53.000 {; (0743.369.677 184. Eroii Revolutiei, Sura Mare, Soseaua Giurgiului dec., et. parter/3, 31 mp, 2018, garsoniera dec.a situata in zona Eroii Revolutiei, finisata complet cu materiale de cea mai buna calitate, bloc nou. Merita vazuta, doar plata cash 38.500 {; (0730.888.286 185. Ferentari piata, dec., et. 1/3, 31 mp, 2018, garsoniera Ferentari piata stradal confort 1 dec constructie 2018 31 mp, 24.000 {; (0732.592.007 186. Foisorului, gars., cf. 3, et. 2, gaze,

gresie, faianta, Vitan Mall, 23.000 {; (0767.674.046

187. Fundeni, Colentina semidec., et. 3/3, 35 mp, 2017, Acces mansarda, finisaje incluse in pret, obiecte sanitare in baie, centrala termica individuala, calorifere, ferestre din termopan, compartimentari din caramida, zona linistita, acces transport, 33.000 {; (0728.534.883 188. Fundeni, Dobroesti dec., et. 3/5, 37

mp, 2014, Garsoniera dec. bloc mixt, etaj 3/5 pe mijloc, particular, 29.900 {; (0724.278.982 sorin_sc@yahoo.com 189. Garsoniera, parc, Brancoveanu,

metrou, comision 0, dec., et. 1/3, 33 mp, 2018, garsoniera deosebita in zona Brancoveanu-Alunisului. Zona este deosebita, un cartier de case-vile cu posibilitatea iesirii in 3 artere principale: Sos Oltenitei, Bd. Brancoveanu, sos. Giurgiului 47.500 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 190. Ghencea, Drumul Taberei, dec., et.

2/2, 54 mp, 2016, garsoniera dec.a in Ghencea, finisaje interior Italia, toate utilitatiile: apa, canalizare, gaze, electrica, centrala Ariston inclusa, Ratb langa bloc, zona linistita, strada asfaltata. 37.990 {; (0720.134.876 office@vanzare-case-siapartamente.ro

191. Ghencea, Drumul Taberei, semidec., et. 3/4, 35 mp, 2010, garsoniera spatioasa in zona Ghencea, finalizata cu actele gata pt.vanzare, loc de parcare inclus. Suprafata utila: camera 16 mp; bucatarie 5mp; baie 3,50mp; hol 6mp, balcon 4mp, centrala proprie, ratb, 29.990 {; (0720.134.876 iuliatanasescu2000@yahoo.com 192. Giurgiului Luica, semidec., et. 3/4,

32 mp, 2013, garsoniera confort 1 curata mobilata utiilata complet ej 3/4, g, f, p, t, um, centrala, apartament cadastru, intabulare, acc credit bancar, ipotecar 10 min cu ratb metrou Eroii Revolutiei, bloc 2013, 32.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 193. Giurgiului, Luica, dec., et. 4/4, 30

mp, 1975, garsoniera dec.a, living, bucatarie, hol, baie, utilata, centrala+ac, posibilitate investitie. Merita vizionata, 32.000 {; (0724.234.365 violetaion@yahoo.com

194. Grozavesti, dec., et. 2/9, 40 mp, 2015, Splai, in incinta parcului Politehnica, bloc nou din caramida, finisaje lux, parchet 10 mm, centrala proprie, lift, metrou 400 m, Ratb, centre comerciale, direct dezvoltator, pret pentru plata cash, 53.900 {; (0722.434.557 195. Grozavesti, Politehnica, metrou, dec., et. 1/10, 40 mp, 2018, complex nou, langa Parcul Politehnicii, constructie solida, beton armat si caramida, tamplarie Gealan 6 camere, finisaje Porcelanosa, Saloni, Villeroy Boch, Pinum, Roca, centrala termica, pret cash. 53.900 {; (0723.551.494 catalin.novuminvest@gmail.com 196. Iancului 1 minut de metrou, ocazie, semidec., et. 3/10, 31 mp, 1980, Iancului, garsoniera libera cu pozitionare buna situata in bloc din anul 1980. Ideal investitie. Acte in ordine. Sunati acum, 42.500 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro 197. Iancului 3 minute metrou, bloc din

1982 dec., et. 3/10, 34 mp, 1982, dec.a, bloc mixt, etajul 3 din 10, vedere spate, parchet, faianta, gresie,termopan, usi interioare noi, baie cu geam, libera, ideala locuit, investitie, vecinatati. Mihai Bravu, Obor, OVA 113045 50.000 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro 198. Iancului adiacent, la 5 minute de metrou, semidec., et. parter/10, 31 mp, 1982, garsoniera este libera, toate actele, ideal investitie pentru inchiriere 31 mp, 1982, apropiere Mega Mall, Obor, Iancului, Mall Veranda 44.000 {; (0727.424.131/ 0765.404.303 199. Iancului metrou, semidec., et. 6/10,

32 mp, 1980, oferta, garsoniera Iancului, 1980, confort 1, 32 mp, etaj 6/10, usa metalica, faianta baie, AC, zona linistita, 6 minute de mers de metrou, necesita renovare, ideala investitie, locuit, inchiriere. 39.500 {; (0749.131.838 ciprian@confortcasaimobiliare.ro

205. Iancului, Elev Stefanescu semi-

dec., et. 5/10, 32 mp, 1982, apartament confort 1, semidec., 32 mp, situat la etajul 5/10, constructie 1982, renovata, instalatii electrice si sanitare noi, usa metalica, baie cu geam, cadastru si intabulare 44.500 {; (021.231.23.18/ 0731.144.159 206. Iancului, Elev Stefanescu, semi-

dec., et. 8/10, 32 mp, 1982, proprietar, aer conditionat, parchet, termopan, usa metalica, libera, apropiere Mega Mall, Obor, Iancului 3 min, Mall Veranda, 43.500 {; (0722.758.881 dina7red@yahoo.com 207. Iancului, Elev Stefanescu, Avrig

oferta super, semidec., et. 5/10, 32 mp, 1980, garsoniera semidec.a, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, inst electrice, sanitare noi, acte la zi, libera. Metrou Iancului 5 minute. Ideal investitie sau locuit. 45.000 {; (0771.791.542 208. Iancului, metrou, semidec., et.

parter/10, 32 mp, 1982, particular, confort 1, stradal, parter/10, bloc civilizat fara datornici, zugravita nou, parchet nou balcon din constructie, pretabila orice, metrou Iancului la 3 minute, troleu etc, toate actele la zi, 43.500 {; (0722.612.915/ 0722.218.460 209. Iancului, Metrou, dec., et. 1/9, 36 mp, 1982, vand garsoniera la 2 minute de metrou Iancului, langa restaurantul Intermacedonia, usa metalica, termopane, parchet laminat, mobilata si utilata complet, luminoasa, 52.000 {; (0733.101.261 selena_paraschiveanu@yahoo.com 210. Ilfov, Dobroesti, dec., et. 1/2, 40 mp,

2015, vand garsoniera complet mobilata si utilata. 45.000 {; (0762.648.401 Bogdan.groupama@gmail.com 211. InCity Residences, Studio de van-

zare dec., et. 11/17, 49 mp, 2009, 75.600 {; (031.005.08.90 daniel@danieldobre.ro

228. Matei Ambrozie - Fizicienilor, semidec., 28 mp, particular vand garsoniera cf. 1, bloc mixt, civilizat, balcon, bucatarie termopane, langa parc (150 m), neg., 30.900 {; (0732.848.354 229. Mega Mall vanzare garsoniera 33

mp semidec., et. 9/12, 30 mp, 1977, 45.000 {; (0721.266.132 liviu.antoniu@galaxyimob.ro

230. Metalurgiei, dec., et. 3/3, 41 mp, 2017, de vanzare garsoniera dec.a, confort 1, suprafata utila 33.35mp + 7.32 mp suprafata balconului, sector 4. Pret: 42.703 eur, tva inclus. 42.703 {; (0761.660.013 office@mediacity.ro 231. Metalurgiei, Carrefour Grand Arena, et. 1/3, 31 mp, 2018, ocazie garsoniera in bloc nou in constructie, decomadata,finisaje la alegere, centrala proprie, zona linistita, RATB aproape. Oferta este cat timp blocul este in constructie comision 0%, plata cash, 25.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 232. Metrou Berceni 100 metri, dec., et.

1/5, 38 mp, 2018, garsoniera la 100 de metri de metrou, total dec.a. Finisaje la alegere. In curs de constructie, pentru orice detalii astept apelul d-voastra. 34.100 {; (0730.250.305

233. Metrou Brancoveanu, Parc Tinere-

tului dec., et. 3/4, 40 mp, 1962, vand garsoniera dubla 37 mp utili+ boxa subsol 3 mp, loc de parcare inchiriat la primarie, 42.000 {; (0734.806.287/ 0731.603.416 sabina.ardeleanu@gmail.com 234. Metrou Dimitrie Leonida dec., et.

5/5, 38 mp, 2018, la cheie, se vinde la plata cash, placa de beton, izolatie dubla si pod peste etaj 5, 27.150 {; (0723.535.968 235. Metrou Dimitrie Leonida, garsoniera, semidec., et. 3/3, 40 mp, 2015, garsoniera se afla intr-un bloc modern la 3 min. fata de statia de Metrou Dimitrie Leonida. Dispune de toate utilitatile, balcon inchis, acces rapid la magazine, gradinite. Doar pentru plata cash. 40.000 {; (0764.180.052/ 0723.509.708 office@nemarimobiliare.ro 236. Metrou Tineretului, bloc nou semi-

212. Iuliu Maniu, Militari, dec., et. parter/10, 35 mp, garsoniera confort 1, dec.a, situata in Bd. Iuliu Maniu, parter din 10, bloc anvelopat, foarte curat, pretabil spatiu firma (parter numai de firme: notariat agentie de turism etc. 55.000 {; (0728.372.200/ 0721.285.844 vas_cristina.flor@yahoo.com

dec., et. 1/6, 40 mp, 2018, Direct dezvoltator, garsoniera spatioasa si bine compartimentata in bloc in constructie la 4 minute de metrou Tineretului, zona linistita, 40 mp, etajul intai, finisaje de exceptie. Comision 0 62.000 {; (0735.219.876/ 0725.597.221 vlad.m@star-construct.ro

213. Lacramioarei, Fizicienilor, dec., et. parter/4, 27 mp, 1985, gars. cf. 1, imbunatatiri, bloc reabilitat termic, 33.500 {; (0752.111.700

237. Mihai Bravu, Mall Vitan, dec., et. 4/4, 17 mp, garsoniera confort 3, gaze in casa, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, acte la zi, libera, 17.500 {; (0721.999.550/ 0760.488.840

214. LACUL TEI -INGINERILOR -FACULTATE dec., et. 4/10, 40 mp, 1986, Garsoniera confort 1, dec.a cu o suprafata de 40 mp. situata la etajul 4/10, blocul construit in 1986, gresie, faianta, termopan, parcare ADP, zona civilizata 44.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 215. Lacul Tei, dec., et. 10/10, 1986,

bulevardul Ghica Tei, garsoniera, libera, intrare stradala, bloc reabilitat termic, dec., 2 lifturi, unul de marfa, apropiere facultate, metrou Obor, Veranda mall, Kaufland, parcul Tei, Circului, negociabil. 39.000 {; (0730.006.495/ 0727.706.366 216. Lacul Tei, dec., et. 1/4, 37 mp, 2011,

mobilata si utilata, bloc nou, etaj 1/4, finisaje de calitate, centrala proprie. Vecinatati: Stefan cel Mare metrou, Parcul Circului, Obor, Barbu Vacarescu, Floreasca. OVA 117148. 66.000 {; (0752.099.439 office@catalog-rezidential.ro

217. Lacul Tei, in apropierea Facultatii de Constructii semidec., et. 8/8, 26 mp, 1987, Sup. 26 mp, an constructie 87, reablitat? termic 2013, etaj 8/8, loc de parcare, gresie, faianta baie/ bucatarie, instalatii sanitare noi, aer conditionat, nu acord comision agentiilor, 38.000 {; (0771.100.061/ 0727.500.694 emanuel.focsan@yahoo.com 218. Lacul Tei, Maica Domnului, dec., et. 10/10, 42 mp, 1988, Complex Domino, Facultate, aproape de Parcul Circului, Tei, Strada Inginerilor, curata, mobilata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, accept credit, 42.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 219. Lascar Catargiu, intre Romana si

Victoriei, dec., et. demisol/5, 14 mp, 1940, intre calea Victoriei si p-ta Romana vanz o gars cf 2 avand o cam+grup sanitar pe palier , caldura, apa calda, termopan Gealan, gresie, faianta, usi metalice, libera, pretabila inchiriere, instalatii, 15.300 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 220. Liberty Center, chiar la Mall, Strada

Progresului, dec., et. 2/8, 41 mp, 1991, pe strada Nasaud, cf. 1, dec.a, complet renovata, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc din 1991, libera, 10 minute Unirii, toate actele, 50.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 221. Lujerului, semidec., et. 8/8, 37 mp,

1981, garsoniera aranjata, semidec.a, 37 m utili fara balcon, 41 m cu balcon, etajul 8/8, bloc anul 1981. Zona ofera la cateva min. distanta metrou, piata, scoli, magazine. Pret 41500, usor neg. 41.500 {; (0760.654.553 mihaelaz.concept@gmail.com

222. Lujerului, Virtutii, Orsova, metrou dec., et. 4/4, 42 mp, 1985, et 4/4, cf 1, 42 mp, dec.a, in spatele Bisericii, bucatarie patrata, se poate recompartimenta in 2 camere, fara imbunatatiri, necesita renovare, bloc 1985, zona verde, linistita, acte pregatite, accept credit 38.000 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com 223. Magurele, Ratb, Prima Casa, par-

care garatuita dec., et. parter/3, 32 mp, 2018, garsoniera se gaseste pe parterul unui bloc cu 3 etaje, dispune de un loc de parcare gratuit, se preda finisata si racordata la toate utilitatile orasului, zona Rahova- Magurele. Comision 0, 29.500 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro

238. Mihai Bravu, Piata Muncii, Decebal,

dec., et. 1/8, 40 mp, 1988, metrou, etaj 1/8, dec.a, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer connditionat, bloc reabilitat termic, garsoniera pe mijloc, orientare est, cadastru, intabulare, se accepta credit, pret negociabil. 60.000 {; (0787.882.999 239. Militari dec., et. 4/7, 35 mp, 2017, constructie noua care se va finaliza la sfarsitul anului 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenata, parcare la liber, contorizari individuale. Zona cu facilitati: magazine, restaurante, 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 240. Militari dec., et. 3/7, 2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc. 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 241. Militari dec., et. parter/7, 49 mp, 2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. 40.915 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 242. Militari (1-2 min. de Politehnica Parc), dec., et. 2/8, 38 mp, 1979, ofer spre vanzare, garsoniera confort 1, intr-o zona verde si foarte linistita, cu balcon, termopane, usa metalica, libera, acte, pret fix, 44.000 {; (0722.302.080 243. Militari Metro, dec., et. 1/7, 37 mp, 2017, bloc nou, caramida + beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, ct. Finalizare august 2017. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 33.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

249. Militari Residence dec., et. 7/7, 40

mp, 2017, Garsoniera, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, finalizare 2017, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 250. Militari Residence dec., et. 3/3, 2018, garsoniere noi, mansarda. Comision 0%. Direct dezvoltator 20.900 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 office@expresscasaimobiliare.ro 251. Militari Residence, dec., et. 1/7, 31 mp, 2017, bloc finalizare 2017 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.900 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militari-residence.ro 252. Militari Residence, dec., et. 3/7, 35 mp, 2017, bloc finalizare mai 2016, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan, 31.500 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militariresidence.ro 253. Militari Residence, dec., et. 2/7, 31 mp, 2017, bloc finalizare mai, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.100 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militari-residence.ro 254. Militari Residence, dec., et. 2/7, 33

mp, 2017, constructie noua, 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 29.700 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

255. Militari Residence, dec., et. 3/7, 34

mp, 2017, garsoniera mobilata/ utilata in Militari Residence cu statie RATB in fata blocului liniile 138-178, Lidl, Mega Image si multiple facilitati comerciale imprejur 33.900 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 viorel.miulet94@gmail.com 256. Militari Residence, dec., et. 3/7, 34

mp, 2017, garsoniera nou mobilata, etaj intermediar, 33.900 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 expresscasaimobiliare@gmail.com

257. Militari Residence, dec., et. 6/8, 35

mp, garsoniera, cf. 1, finalizare ianuarie 2018, materiale si finisaje de calitae, negociabil, 33.000 {; (0799.999.970

258. Militari Residence, dec., et. 1/7, 33

mp, 2018, Metro Militari, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, termen de finalizare septembrie 2018, bloc beton/ caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere. 28.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 259. Militari Residence, garsoniera, dec., et. 2/6, 38 mp, 2017, bloc nou, cu finalizare august 2017 finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 34.200 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 260. Militari Residence, Rezervelor, dec., et. parter/7, 37 mp, 2017, garsoniera in bloc nou, 2017, finisaje la alegere incluse in pret, bransamente, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 31.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 261. Militari Residence, str Tineretului, comision 0%, dec., et. 1/5, 30 mp, 2016, garsoniera dec.a, mobila de bucatarie si electrocasnice noi. Te poti muta imediat; 31.500 {; (0742.400.300 262. Militari Rezidence, Auchan, dec., et. 5/8, 44 mp, 2014, garsoniera confort 1 dec.a situat la etajul 5/8, blocul este construit in 2014, are o suprafata de 44 mp, libera, centrala termica, toate utilitatile, cadastru si intabulare, pret discutabil 37.500 {; (021.231.23.18/ 0731.144.152 263. Militari, dec., et. parter/10, 38 mp,

(Gorjului - Iuliu Maniu) - confort 1, bloc stradal, vedera laterala, libera, curata, acre, credit; 40.000 {; (0726.385.622/ 0728.873.202 liviu.andrei@falc-imobiliare.ro 264. Militari, dec., 33 mp, 2017, garsoniera la oferta, finalizata la cheie, finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie Ratb, 27.000 {; (0723.500.717 contact@amadeoresidence.ro www.amadeoresidence.ro 265. Militari, dec., et. parter/9, 39 mp, 1969, Iuliu Maniu (piata Veteranilor), p/9, 1/dec., 39 mp, bloc mixt, curata, g, p, t, usi noi, um, acte, accept credit, 44.000 {; (0722.403.871 tranzactiiimobiliare_roxana@yahoo.com 266. Militari, dec., et. 3/10, 38 mp, 1980,

Militari, Timonierului, vav de piata Veteranilor, etajul 3/10, confort 1, dec.a, spatioasa, renovata, termopan, usi schimbate, g, f, balcon, mobilata si utilata, intabulata, aproape de Mall, Cora, metrou, 45.500 {; (0728.934.654 267. Militari, dec., et. 1/4, 34 mp, 1975, Politehnica, garsoniera fara balcon, amenajata, mobilata. 45.500 {; (0745.067.409

268. Militari, dec., et. 2/8, 37 mp, 1980, Politehnica, Lidl, dec, cf 1, etaj 2 din 8, bloc mixt, fara imbunatatiri, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, vedere spre parc Politehnica, zona linistita, 44.000 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 269. Militari, dec., et. 7/8, 40 mp, 1980,

244. Militari Metro, dec., et. parter/6, 45

Veteranilor, dec, etaj 7 din 8, renovat, curat, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, pret neg, 44.000 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com

245. Militari Residence dec., et. parter/7,

270. Militari, semidec., et. 9/9, 32 mp, 1970, Veteranilor, semidec., etaj 9, mobilat si utilat, curat, renovat, contorizat, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, acte, 34.500 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com

mp, 2017, Rezidential Apusului 2, str. Acvilei nr 42, P+6, bloc finalizat, finisat complet, parter inalt, balcon inchis in termopan, cadastru, intabulare. Accept credit Prima Casa. 36.000 {; (0726.500.535/ 0767.565.131 contact@rezidentialapusului.ro 35 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercial, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 30.625 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

271. Militari, 1-2 min. de Gorjului, dec., 35 mp, 1982, garsoniera de vanzare, confort 1, situata la parter inalt/8, curata, imbunatatiri doar termopane si usa metalica, acte. 35.000 {; (0722.528.996

246. Militari Residence dec., et. parter/7,

272. Militari, 1-2 min. Sectia Politie, Gor-

33 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 28.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

jului, dec., et. 2/4, 40 mp, 1981, garsoniera confort 1, cu balcon, in bloc mixt, se vinde complet mobilata si utilata, modern, zona foarte buna, cu toate imbunatatirile, inclusiv centrala termica, 47.900 {; (0722.528.996

247. Militari Residence dec., et. 1/7, 31 mp, 2017, constructie noua, 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 27.900 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

273. Militari, 5 min metrou Pacii, dec., et. parter/3, 2017, garsoniera dec. suprf 32 mp, bloc nou finalizat, finisaje la cheie, bloc bransat utilitati, centrala termica, geamuri securizate cu struct metalica, usa metalica, direct proprietar, fara comision. 38.000 {; (0749.115.511 proprietatinoi@gmail.com

248. Militari Residence dec., et. 3/6, 39

274. Militari, Auchan, dec., et. 6/8, 29 mp, 2018, ansamblu rezidential nou, situat la capatul masinilor 138, 178, acces metrou statia Pacii, Preciziei, centru comercial, gradinita si scoala primara. Predare completa la cheie, 27.650 {; (0734.125.125/ 0721.128.128 office@mtresidence.ro

mp, 2017, constructie noua, finalizare august 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 35.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 275. Militari, Auchan, Iuliu Maniu dec.,

et. 7/7, 27 mp, 2017, garsoniera, dec.a, 27 mp utili, finisaje la alegerea dvs, termopan. Echipata cu centrala proprie, baie utilata complet. Bloc nou.www.militarirezervelor.ro 25.900 {; (0771.310.310/ 0725.744.950 alice.rezervelor@gmail.com

299. Militari, Metro, Auchan, garsoniera, dec., et. 3/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, dressing, finisaje la alegere, bloc 2018, p+5, cu lift, Ratb 178 si 138, utilitati: canalizare, gaze, curent electric. Comision 0 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

276. Militari, Auchan, Metro dec., et. 3/5,

300. Militari, Metro, Rezervelor 58, dec.,

32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, Ratb 178 si 138 la 150 m, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 277. Militari, Auchan, Metro, dec., et.

1/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, canalizare, gaze, curent electric, Ratb 178 si 138. Comision 0, 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 278. Militari, Auchan, Metro, garsoniera,

et. 7/7, 40 mp, 2017, bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Finalizare august 2017, Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

324. Obor, Colentina, Doamna Ghica, Bcr, dec., et. 2/10, 34 mp, 1980, vav Parc Plumbuita, rond, 10 minute metrou, cf. 1, bloc mixt, orientare est, pe mijloc, vedere deschisa imb., faianta, parchet, termopan, um, cadastru, intabulare, se accepta credit, 42.500 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628

301. Militari, metrou Gorjului, gars, dec,

325. Obor, Colentina, Doamna Ghica,

bloc mixt dec., et. parter/10, 34 mp, 1978, Militari, metrou Gorjului, garsoniera, confort I, dec.a, BLOC MIXT, constructie 1978, parter/8, suprafata totala 34 mp, renovata, instalatie electrica noua, 39.500 E. 39.500 {; (0730.556.916

dec., et. 3/5, 32 mp, 2018, bucatarie inchisa, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, canalizare, gaze, curent electric, iluminat stradal, strazi asfaltate, Ratb 178 138. Comision 0 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

302. Militari, metrou Gorjului, gars,bl mixt, 1981, 2/4 dec., et. 2/4, 40 mp, 1981, Militari, metrou Gorjului, gars, cf I, dec, cu balcon, et 2/4, bloc mixt, c-ctie 1981, 40 mp, renovata, mobilata si utilata, mobilier Mobexpert, izolatie interioara, centrala termica, aer conditionat, 48.000 {; (0730.556.916

279. Militari, Auchan, Metro, garsoniera,

303. Militari, metrou Lujerului, dec., et.

dec., et. 4/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, f