Page 1

17.276 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

13. Avocat si mediator ofer asistents si

reprezentare instante, parchet, politie, consiliez civil partaje, penal, malpraxis medical, litigii banci, dr muncii, familiei, adoptii, comercial administrativ, dr autor, recuperari creante taxe, infiintez/ modific firme PFA; (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocatcostache.com

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. AAA Accent, acum oferim: 0 (zero) lei infiintare si lichidare, mdoificare, gazduire sediu contabilitate, alte servicii; (0766.225.215 2. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com,www.eucontabil.ro 3. Absolut accesibil firma contabilitate absolut accesibil, firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala; 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 euroexpertmng@gmail.com

Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 4.

5. Administrare blocuri, cladiri, imobile

Societatea noastra va ofera servicii complete de administrare a imobilelor de locuit si a imobilelor cu alta destinatie. Actiunile prezente sunt reflexie in persectiva reduceri costurilor de intretine 12 L; (0729.777.599 nicu.sinc@wuxing.ro 6. Agentia S&M FAST IMOB ofera ser-

vicii imobiliare Agentia Imobiliara S&M FAST IMOB ofera servicii de intemediere pentru cumparare / inchiriere / vanzare, pentru imobile situate in municipiul Bucuresti. (0785.710.839/ 0733.648.747 smfastimob@gmail.com 7. Arvicont societate de contabili-

tate, oferim servicii de contabilitate, de consultan?? financiarcontabil?, resurse umane, audit financiar. office@arvicont.ro, site: http://www.arvicont.ro (0244.518.850 office@arvicont.ro 8. Arvicont societate de contabili-

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

tate, oferim servicii de contabilitate, de consultanta financiarcontabila, resurse umane, audit financiar. office@arvicont.ro, site: http://www.arvicont.ro (0244.518.850 office@arvicont.ro 9. Avize si autorizatii constructii, urbanism firma cu 10 ani de experienta in obtinerea de: certificate de urbanism, planuri cadastrale, extrase CF, avize pentru constructie, autorizatii de construire, proiectare. Consultanta gratuita, 35 {; (0748.109.092 daniela@cityconsinv.ro

Avocat acord asistenta juridica, reprezentare divorturi, partaje, mosteniri, revendicari cauze civile; Penale - politie, Parchet; Comerciale; Litigii munca; Consultanta ETC. Drept civil, penal, administrativ, familiei, muncii, comercial (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro 10.

11. Avocat cu experienta, divort, partaj, minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 12. Avocat drept fosti

judecatori)civil,penal, administrativ,comercial,fond funciar, contraventii, litigii munca, pensii, divorturi, mosteniri, revendicari, reprezentare politie, parchet, DNA. Garantez obtinerea unei solutii rapide si legale, termene scurte, onorarii minime. (0734.361.870/ 0766.299.075

14. Avocat, asistenta si reprezentare,

civil, penal, comercial, muncii, divorturi, partaj, consultatii Drumul Taberei. (021.725.15.66/ 0744.271.251 15. Avocat, spete civile si penale grele,

garantez rezolvarea in regim urgenta. Nu preiau decat cazuri pe care pot sa le rezolv. Asigur interventii in dosare. 150 L; (0739.134.662 chiricamarian13@yahoo.com 16. Birou expert contabil autorizat CEC-

CAR ofer servicii contabilitate completa bazate pe profesionalism si seriozitate. Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, servicii salarizare (0766.529.524 nuta.georgeta@gmail.com 17. Birou Individual Notarial Mar-

ius Amzulescu Servicii notariale complete. Autentificari, certicari, comerciale, contractuale, testamente, legalizarea semnaturii de pe inscrisuri. Redactarea inscrisurilor cu continut juridic etc. (0730.377.377/ 021.444.32.83 amzmarius@gmail.com

Birou Notarial Nemesis servicii notariale complete notar public Seceleanu Lidia - redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat etc. (021.312.71.72/ 021.312.71.77 bnpnemesis@yahoo.co.uk

18.

19. Cadastre si intabulari la urgenta sau

la termen Execut cadastre si intabulari la urgenta sau la termen la preturi reale, incluzand si pregatirea actelor pentru a fi intabulate in cartea funciara, lucru foarte anevoios in unele cazuri; (0722.612.915 constantimob@yahoo.com

28. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 150 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro 29. Contabilitate, fiscalitate, consultanta, resurse uman, societate de contabilitate si expertize contabile efectueaza, contabilitate completa, bilanturi, inventare, salarizare, cim, Revisal, consultanta si expertize fiscale contabile judiciare si extrajudiciare, (0770.413.891 fullexpertfinance@yahoo.com

Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@ gmail.com

30.

31. Evaluari Imobiliare impozitare Anevar GEV500, oriunde in Romania, Evaluare cladiri pentru impozitare, fuziune, vanzare-cumparare, mostenire, notar. Avem experienta de peste 20 ani si ex perti tehnici judiciari, evaluatori Anevar Epi Ebm EI, 300 L; (0732.867.172 contact@romaniabook.ro 32. Expert Contabil Judiciar, Cen-

zor, Evaluator Anevar Intocmire Expertize Contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara; raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com

33. Evaluator imobiliar servicii de evalu-

are imobiliara Anevar pentru impozitare; (0725.263.827/ 0755.104.004 ramonacondrat.com@gmail.com

34. Expert contabil servicii de contabili-

tate la super pret; 100 L; (0723.045.124 mariannegoescu@gmail.com

35. Expert contabil sector 2, Bucur Obor,

autorizat Ceccar, ofera servicii de consultanta fiscala, servicii contabile, depunere situatie financiara la Anaf, reprezentare control, resurse umane. www.starconta.ro, 1 L; (0773.883.055/ 021.253.19.85 hosugabrielanetwork@gmail.com 36. Gazduire sediu, infiintare firme, acte accesibil sediu firma 500 lei/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi justificative; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com 37. Infiintare firma urgent Bucuresti ?i Ilfov vrei o firma fara batai de cap, fara drumuri la Registrul Comertului? 150 L; (0785.099.091

Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 38.

41. Pensia ta poate fi antecalculata, calculata si recalculata. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance @yahoo.com 42. Redactare si autentificare acte notariale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com

Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 43.

44. Servicii de contabilitate, fiscalitate si salarizare, oferim consultanta, asistenta, intocmiri 39. KCS, recuperari, vanacte, analiza financiara, zari cumparari creante Ai contabilitate de gestiune. o creanta si intampini dificultati in recuperarea Seriozitate si profesionalei? Doresti sa vinzi crean- ism, (0723.563.568 totalexpertserv@gmail.com ta? Suna sau trimite email si un consultant te 45. Servicii infiintare firma va contacta. Discretie, Bucuresti si Ilfov oferim cofidentialitate, serioziServicii integrate atat tate. www.kontracost.ro celor care fac primii pasi (031.101.22.47 kontrain afaceri, cat si celor cost@gmail.com care cauta servicii complexe de consultanta 40. Mediator mediere, sector 2 Bucur Obor medierea conflictelor pe latura comerciala. penala si civila. www.mediatorhosulumini(0745.761.006 ta.ro 1 L; (0773.883.055/ 021.253.19.85 avradoi@gmail.com contact@mediatorhosuluminita.ro

46. Servicii complete de contabilitate si salarizare Expert contabil membru CECCAR si CAFR. Garantam experienta si profesionalismul.www.domaris.ro (0752.171.201/ 021.634.21.13 office@domaris.ro 47. Servicii contabile complete

Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro 48. Servicii contabilitate - firma membra CECCAR Firma membra CECCAR ofera servicii de contabilitate completa pentru SRLuri, evidenta contabila si fiscala, situatii financiare, servicii de salarizare. Preturi in functie de volumul de acte. 50 L; (0784.346.060 office@acconta.ro 49. Tehnoredactare profesionala DTP,

tehnoredactare computerizata profesionala, DTP, redactare licente, dizertatii, doctorate. Corecturi si inserare diacritice, note de subsol. Valabil si in tara, 5 L; (0722.370.323 tehnoredactarepro@gmail.com

Construc¡ii, amenajåri, pazå 1. Accesibil aboslut amenajari aparta-

10. AMENAJARI interioare, gresie, faianta, marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com

2. Acoperis cu tabla zincata, montare, reparatii si vopsitorii tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat/ montat tubulatura ghena, sudura - confectii metalice, protectii atic, pervaze geam, instalatii sanitare, zugraveli scari bloc (0744.372.095

11. Amenajari apartamente, case, garsoniere la preturi convenabile, gresie, faianta, zidarii, lavabila, izolatii, rigips, parchet, zugraveli, reparatii glafuri etc. Echipa serioasa, antialcoolica. (0787.322.356

mente, gleturi, glafuri, gresie, faianta, seriozitate; (0736.430.438

Acoperis, reparatii acoperis, dulgherie, sageac, jgheaburi, burlane, mansarda, polistiren, izolatii; (0765.749.735 3.

4.

20. Certificat energetic. Andaros Imob

iti poate intocmi certificatul energetic asupra proprietatii tale. Certificatul energetic este un raport ce atesta eficienta energetica a unei proprietati. 150 L; (0723.095.532 andaros.imob@gmail.com

21. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 22. Certificate energetice in Bucuresti si imprejurari executam cerificate energetice pentru garsoniere, apartamente si case, foarte rapid si ieftin, venim in intampinarea dumneavoastra cu profesionalism si seriozitate. Locatia in sector 2 Obor, (0722.612.915 23. Contabil expert ofer servicii complete de contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, declaratii fiscale, preturi avantajoase. www.eucontabil.ro 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 euroexperttotal@gmail.com 24. Contabil expert ofer servicii de contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com 25. Contabilitate Expert contabil membru CECCAR, servicii contabile complete -declaratii lunare, bilant, TVA, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica. 100 L; (0766.369.930/ 0766.369.750 activcontab@gmail.com 26. Contabilitate completa, refaceri contabilitate SRL, PFA, II, revisal ITM, acte registrul comertului, declaratii fiscale, semnatura electronica, seriozitate, calitate, ieftin; (0722.951.748 27. Contabilitate si resurse umane Servicii financiar-contabile si de resurse umane, declaratii, bilant certificat, refacere contabilitate, intocmire situatii esalonari la plata, leasing, credite bancare; (0722.217.120 contabilitate.carmen@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro

Acoperis, mici reparatii, montator, de tabla tip lindab si zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi; (0768.530.870

5. Acoperis, reparatii de urgenta,

tabla Lindab, jgheaburi, burlane, dulgherie, ghene de gunoi, orice mici reparatii, oriunde in tara. Nicolae; (0731.174.291

Acoperisuri, construim blocuri, case, piscine, demolam. Construim la rosu si la cheie blocuri, imobile de birouri, case, piscine. Demolari pereti decopertari gresie faianta, demolam case blocuri hale industriale. www.constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 360 L; (0744.876.332 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 6.

Aer conditionat, climatizare, ventilatie Pitesti consiliere client in vederea montajului si achizitionarii de aparatura in raport pret/calitate. Garantia montajului si aparatelor; (0753.138.323 masterteknofrig09@ymail.com

7.

Alpinism execut,decopertari, reparatii fatade publicitate, spalari geamuri, vopsitorii tabla,montare jgheaburi si burlane infiltratii,hidroizolatii. zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare, (0744.372.095

8.

9. Amenajari apartamente (case) glet, lavabil, rigips, parchet laminat, polistiren, sanitare- electrice, gresie, faianta; (0739.428.847

12. Amenajari interioare amenajari inte-

rioare, tencuiala, rigips, sape, scafe, decopertat, glet, tinci, lavabil, (0729.495.890 Moisee83@yahoo.com 13. Amenajari interioare apartamente,

spatii comerciale, case, zugraveli, igienizare, curatenie. Echipa profesionista antialcool cu experienta in domeniu supravegheata de inginer constructii finisaje. Calitatea ne recomanda, 100 {; (0746.131.889

14. Amenajari interioare, gresie, faianta, gleturi, zugraveli, tapet, rigips, parchet. Nu lucrez la metru. La lucrare; (0768.923.422 15. Amenajari interioare, demolari, gle-

turi, tencuiala, rigips, zugraveli, faianta, gresie. Case la rosu si cheie. (0755.125.452 16. Amenajari interioare, exterioare zugraveli, gresie, faianta, rigips, tapet, sape, tencuiala, polistiren fatada. (0746.468.124

17. Amenajari interioare, renovari generale, gresie, faianta, tapet, rigips, zugraveli de calitate. Mentalitate occidentala, profesionalism, garantie; (0756.581.720 18. Amenajari interioare, zugrav execut

lucrari de amenajari. Zugraveli, faianta, gresie, decorative case, parchet laminat, instalatie electrica, glet de ipsos, placari rigips pereti si tavane, placari polistiren, travertin tapet; (0724.003.123

19. Amenajari interioare, zugrav execut

lucrari de amenajari. Zugraveli, faianta, gresie, decorative case, parchet laminat, instalatie electrica, glet de ipsos, placari rigips pereti si tavane, placari polistiren, travertin tapet; (0724.003.123

20. Amenajari interioare, zugrav execut

lucrari de amenajari. Zugraveli, faianta, gresie, decorative case, parchet laminat, instalatie electrica, glet de ipsos, placari rigips pereti si tavane, placari polistiren, travertin tapet; (0724.003.123 21. Amenajari interioare-exterioare, rigips, glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, termosistem, sape, instalatii, renovari apartamente-vile-case; (0731.155.363

22. Amenajari interioare/exterioare apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370 23. Amenajari, meserias execut lucrari de calitate: zugraveli, gresie, faianta, parchet, polistinen, glafuri, decorativa la preturi negociabile. Particular 1 L; (0723.654.339 24. Amenajari, faianta-gresie 30 L, glet

10- L, lavabil 4 L, sapa 15 L, rigips 15 L, tencuiala 13 L, glafuri, parchet, curatat pereti, apartament la gata 1.700 euro; (0739.435.285

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Service auto, tractåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Parfumuri, cosmetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

7. COPII - ARTICOLE, JUCÅRII

6

Alte produse copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

8. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Materiale construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

9. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Aparate foto, camere video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

10. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

11. AFACERI, DIVERSE

Construc¡ii, amenajåri, pazå

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, amenajåri, pazå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¥ngrijire, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Repara¡ii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Echipamente HORECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Utilaje industriale ¿i construc¡ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

25. Amenajeri interioare seriozitate max-

ima, calitate si profesionalism, experienta in domeniu de mai bine de 15 ani 10 L; (0761.876.249 mikeleconstruct@yahoo.com 26. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

48. Demolari case, in Ilfov si la tara, zugravi, echipa baieti facem demolari case, ziduri, decopertari faianta, gresie, parchet, debarasare molozuri si lucruri nefolosibile, dam si cu lavabila, vopsim orice (0768.500.865

76. Firma de constructii executa constructii case la rosu si la cheie, amenajari interioare, exterioare, instalatii electrice, sanitare, acoperisuri, hidroizolatii. Detalii pe fb: Gmcsupremestyle (0724.385.143

49. Domn serios ofer servicii de menaj

77. Firma de curatenie, TDS Cleaning

47. Demolam pereti, decopertam gresie,

demolam case bloc demolam pereti in apartament. Demolam case, blocuri, hale industriale. Decopertam gresie, faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; (0724.971.229 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

curatenie la domiciliu. Cer si ofer seriozitate.

27. Arhitect autorizat realizez proiecte complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultanta gratuita, pret 3-4 euro/mp. 4 {; (0729.883.322

50. Echipa baieti facem curatenie, in Ilfov si la tara transporturi mobila, electricasnice, moloz si ce nu mai este util in casa, la cererea clientului. (0768.500.865

28. Arhitectura Autorizatii de construc-

51. Echipa de meseriasi executam ame-

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com

najari interioare lucrari de cea mai buna calitate in urmatoarele meserii: instalatii sanitare, incalzire centrala, instalatii electrice, faianta, gresie, rigips, zugraveli etc, 1 L; (0722.648.941 nelu.manica@yahoo.com

29. Autorizatii, avize constructii, urban-

52. Echipa lucrari interioare Renovari interioare, montaj gresia, faianta, parchet, marmura.Tencuit, gletuit, zugravit. Montaj tavane rigips,pereti cu profil de rigips, montat balustrade, montat garduri.Izolatii, sape. (0769.677.777 a_tzanos@yahoo.com

ism firma cu experienta obtine: certificate urbanism, planuri cadastrale, extrase cf, avize (isu, isc, apanova, Enel, gaz etc). Pud, puz, autorizatii de construire (constructii), proiectare dtac si pt 35 {; (0748.109.092 cristian@cityconsinv.ro 30. Bransamente de apa, si canalizare,

firma autorizata Apa Nova. (0763.802.109/ 0721.609.856 31. Cadastru, intabulare (apartamente 250 lei), terenuri, constructii noi, actualizari, dezmembrari, extrase, energetic, urgente; (0722.278.432 32. Caldo Privat Security, servicii paza si securitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor; proiectare, instalare, modificare, intretinere a componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (021.322.08.11 office@caldoprivatsecurity.ro 33. Case la rosu, construim case la

rosu, blocuri, amenajari interioare exterioare, instalatii electrice si sanitare (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com 34. Case si casute din lemn, construim in

toata tara. Amenajari curti: pavele, gazon, flori, brazi etc. Oferim inclusiv proiectare, avize bonus, 25 ml gard; (0765.213.837 35. Case, vile la rosu, la cheie, garduri, renovari, restaurari, demolari. Constructii rezistente la un cutremur de 7 grade pe Richter, netoane mecanizate, caramida porotherm, fier beton romanesc, toate materialele insotite de certificate de calitate. Oferim inclusiv proiectare; (0765.213.837 36. Certificate urbanism, autorizatii de constructii firma cu experianta obtine certificate urbanism, avize si autorizatii constructii (Enel, Distrigaz, Pompieri ISU, ISC, Cultura MCC etc). Servicii de proiectare. Consultanta gratuita 150 L; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro 37. Certificate urbanism, autorizatii de

constructii firma cu experianta obtine certificate urbanism, avize si autorizatii constructii (Enel, Distrigaz, Pompieri ISU, ISC, Cultura MCC etc). Servicii de proiectare. Consultanta gratuita 150 L; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro

Construct montaj acoperis reparatii, montaj acoperis; montaj tigla ceramica, metalica; jgheaburi, burlane; mansardari; izolatii exterioare, interioare; tencuieli. Discount la sistem complet intre 10-15% din valoarea totala (0720.865.368/ 0785.729.019 constructmontaj3@gmail.com 38.

39. Constructii case la rosu, case executate la cheie Constructii case la rosu; caramida Porotherm, fier romanesc fasonat direct din fabrica, betoane mecanizate. Toate materialele de constructii au inprovenienta certificate de calitate si conformitate; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro 40. Constructii case si vile la rosu Firma / constructor cu experienta executam case, vile, blocuri la rosu, demolari, subzidiri, consolidari, renovari etc.Materiale de constructii.Autorizatii, avize, urbanism. 40 {; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro

Constructii case vile si apartamente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.c om; contact@arhi-tech.ro 41.

42. Constructii funerare, servicii funerare, complete, inmormantari, cavouri, urne, deshumari oseminte, poze, sculpturi cruci marmura, granit, mozaic, sapaturi gropi si orice fel de sapaturiapa, santuri, haznale, foze. Saci deshumari oseminte, preot, capela, (0768.500.865 43. Constructii vile la rosu si la cheie. Proiecte pentru autorizatie construire (arhitectura, rezistenta, instalatii). Studiu topo. Studiu geo. Avize. Expertize tehnice; (021.220.16.31/ 0754.957.566 44. Constructii, renovari, echipa cu experienta pentru lucrari de interior si exterior. De ce noi? Seriozitate, calitate, puctualitate, pret minim, (0769.576.810 45. Covrigar cu experienta salariu, 2.500 L; (0767.785.791/ 0773.803.631 46. Curatenie birouri, program 8 ore, langa metrou angajam doamne pentru curatenie la sedii de firme,in zona: Piata Sudului, program de 8 ore pe zi, l-v. Carte de munca, salariu atractiv, bonuri de masa, decontare transport, prima instalare. (021.252.80.06

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

4

53. Echipa specializata constructori

antialcoolica, executam case la rosu/ cheie, garduri, fose. Maxima seriozitate, calitate garantata, preturi accesibile pt. toate buzunarele; (0787.322.356/ 0721.412.434 54. Efectuam poze ceramica, firma de

constructii efectuam poze ceramica, alb negru/color, sculptam cruci si placi marmura, granit. (0768.500.865 55. Efectuam servicii funerare complete sicriu echipat cruce, transport funerar dric, imbalsamare, constatare deces, declarare deces primarie, acte pentru cimitir, biserica, incinerare, manipulare sicriu, prosoape, vase mancare, coliva, prescuri, (0768.500.865

Eisol Security, sisteme complete de securitate oferim urmatoarele servicii: analiza de risc la securitatea fizica, proiectare sisteme de securitate,instalare si mentenanta sisteme de securitate, alarmare si alertare in caz de incendiu, (0726.444.494 office@eisol.ro

56.

Sandany asigura servicii de curatenie pentru Asociatiile de Proprietari, birouri, showroom-uri, apartamente, garsoniere. Pentru mai multe detalii: 400 L; (0764.632.255/ 0760.089.270 tdscleaningsandany@gmail.com

Hidroizolatii Conduraru 15 ani de experienta, Conduraru Grup Construct, are o experienta de peste 15 ani in furnizare si montaj specializat in hidroizolatii terase sisteme noi, sau lucrari de reabilitare izolatii terase. Telefon: (0721.724.104/ 0756.724.104 office@hidroizolatii-conduraru.ro

78.

79. HIDROIZOLATII, execut lucrari de hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174 80. Instalatii mecanica si tapiterie de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com 81. Instalatii sanitare, termice si electrice, instalatii sanitare, termice si electrice. Lucrari executate la o calitate maxima si la termen. Va punem la dispozitie o calculatie generala a costurilor. Seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com 82. Instalatii si amenajari interioare san-

itare, termice, incalzire, masini de spalat, aragazuri. Reparatii subsoluri, schimbat coloane de apa, coloane de scurgere, coloane de incalzire. Faianta, parchet, rigips. Interventii 24/24 ore. (0752.960.488 83. Instalator bun si ieftin. Email:

(0727.234.730 daninstalator2015@yahoo.com

57. Electrician acord garantie pt inter-

ventii de urgenta, instalatii noi 220/380v, schimbat tablouri de sigurante, montat contoare pasante, reparat si modificat circuite vechi, montat corpuri de iluminat, senzori, etc; (0763.357.557 dragos682006@yahoo.com 58. Electrician autorizat, cu o experienta de peste 10 ani, execut instalatii electrice pentru locuinte si spatii comerciale. (0726.479.798 ppeugen11@gmail.com 59. Electrician autorizat ANRE-interven-

tii de urgenta Electrician autorizat cu vasta experienta execut instalatii electrice 220/380 schimbat instalatii(cupru), reparatii, montaj tablouri electrice, lampi. Seriozitate, garantie, executie rapida si avantajoasa. 50 L; (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro

60. Electrician autorizat Bucuresti electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312 61. Electrician execut instalatii electrice tablouri 220-380 v, aplice, prize case vile, apartamente, convenabil; (0724.129.669 62. Electrician reparatii si montaj, tablouri electrice, corpuri de iluminat, reparatii instalatii electrice, reparatii tablouri electrice etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; (0761.659.194/ 0740.983.312 63. Emailari cazi de baie, echipa serioasa montam gresie, faianta, parchet, rigips, glet, instalatii sanitare si electrice, zugraveli etc. (0762.281.977 Negoita_cosmin40@yahoo.com 64. Executam amenajari interioare de calitate superioara: zugraveli, montat faianta, gresie, rigips, instalatii sanitare, electrice, reconditionari mobilier, transport; (0726.450.061 65. Executam faianta, gresie, parchet, tapet, zugraveli, usi, etc; (0768.131.751 66. Executam garduri de orice fel, fundatii cu plasa bordurata, fier forjat, teava, din caramida, bca etc. Oferim bonus 10 m gard pt. suprafete mari; (0765.213.837 67. Executam zugraveli, glet, faianta,

gresie, rigips. Montam usi de calitate; (0720.459.481

68. Executie lucrari de hidroizolatii

Sasoia 2003 executa lucrari de hidroizolatii cu membrane termosudabile, hidroizolatii lichide Revimca si cu cimenturi osmotice Vandex. (0744.344.787 office@sasoia2003.ro

69. Expert Quartz SRL Servicii curatenie imobile Asiguram servicii de curatenie la scari de bloc, birouri, apartamente, sau chiar vehicule. Va intampinam cu seriozitate, aparatura si perosnal necesar pentru a livra lucrari de cat mai inalta calitate (0764.321.307/ 0737.771.183 support@expertcleaning.ro 70. Expertiza Mlpat, Bucuresti

ANDAROS IMOB elaboreaza expertize tehnice specializate in rezistenta si constructii, exigentele A1 si A2.Te putem ajuta cu orice expertiza MLPAT necesara. Ai nevoie de expertiza MLPAT? (0723.095.532 andaros.imob@gmail.com 71. Facem sapaturi apa, haznale, in Ilfov si la tara, echipe baieti facem sapaturi apa, haznale, santuri, fose, cavouri, inmormantari, deshumari oseminte, urne si inhumari urne, oseminte, poze ceramice, sculpturi, cruci, marmura, transport funerar (dric). Florin (0768.500.865 72. Fatade ventilate Montam fatade venti-

late. Suna acum si discutam, 70 {; (0744.876.332 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 73. Firma amenajam apartamente, gar-

soniere, garantam calitate si seriozitate, garantie 7 ani; (0732.034.494

74. Firma de constructii efectueaza lucrari

interioare si exterioare: rigips, gresie, faianta, granit. Oferte atractive; (0761.446.979/ 0748.551.054

75. Firma de constructii Executam case la

rosu si blocuri la rosu si la cheie. Acoperisuri si mansardari, fatade, demolari. (0762.837.342 paroconstruct2013@yahoo.com

Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715

84.

85. Instalator montez obiecte sanitare, cabine dus, cazi, calorifere, robineti, chiuvete, baterii, wc, rezervor, boiler, masini de spalat, desfundari, remediere tevi sparte mici reparatii etc. Seriozitate. (0768.734.210 86. Instalator accesibil autorizat execut: instalatii sanitare- termice, apometre, boilere, cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, tevi sparte, cabine dus, centrale, calorifere, desfundari subsol, canal, sifoane; (0724.600.234/ 0769.856.694 87. Instalator accesibil autorizat, aragazuri, apomentre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gaz (0766.257.867 88. Instalator autorizat non stop execut: instalatii sanitare- termice, apometre, boilere, cazi, chiuvete, tevi sparte, centrale termice, wc+rezervor, desfundari scurgeri, motnata aragaz, masini spalat, non stop; (0733.722.294/ 0724.427.666 89. Instalator autorizat gaze/apa serios,

Instalator, execut montaj centrale, calorifere, senzori gaz cu electrovana, incalziri, modificari, revizii si verificari, instalatii gaze, aprobari gaze, proiecte, instalatii bai, coloane blocuri. (0786.874.095 Nelu_49@yahoo.com

90. Lucrari complete renovare, amenajari

interioare Execut lucrari complete de renovare, amenajari interioare, calitate superioara, rapiditate executie, preturi corecte; (0785.544.407/ 0761.129.944 office@universalproperties.ro

91. Meta sisteme de rafturi Meta va

ofera rafturi de depozitare calitate premium, fabricate cu cele mai moderne si flexibile linii de productie controlate de tehnologii PPS si CAD/CAM de ultima generatiewww.sistemederafturi.ro (0758.055.057/ 0758.023.027 office@sistemederafturi.ro 92. Mihalcea Serv SRL Se adreseaza

atat persoanelor fizice cat si juridice, executam orice tip de proiect indiferent de stadiul in care se afla, detinem un portofoliu bogat si o logistica aferenta pentru orice etapa (scule, utilaje, siteme, etc); (0722.125.705 93. Obtinere Autorizatii si avize pentru reclame firma cu experienta obtinem autorizatii pentru reclame, avize si certificate de urbanism.Intocmire proiecte PAC/DTAC. Banere si steaguri pe domeniu public. 150 L; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro 94. Parchetar montez, raschetez, palux-

ez parchet. Masina cu aspirator. Preturi minime. (0724.608.136 amenajari.interioare80@yahoo.com

95. Parchetar cu experienta montaj

orice tip de parchet si raschetare, poluxare, chituire, boituire, folosind masini profesionale cu aspirator pentru orice tip de parchet. Preturi minime, seriozitate (0724.704.188/ 0763.798.090

96. Parchetar experienta montez parchet

clasic, laminat, stratificat, reparatii parchet, dusumea, sfaturi cumparare, ajutor transport; (0762.271.242

97. Parchetar, raschetat parchet, montat

parchet, parchetar, raschetat, reconditionat parchet clasic, raschetat parchet exotic, laminat, parchet stratificat. Timp de executie scurt, pret mic, masini profesionale, 12 L; (0743.457.184/ 0722.773.366 bia_glinschi@yahoo.com http://www.parchetar-montat-raschetat.ro 98. Persoana fizica execut lucrari ame-

najari interioare, glet, lavabil, vopsitorii, demolari, transport moloz si curatenie; (0721.700.173/ 0732.351.936

Agen¡ii de Publicitate ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67 ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 ianuarie 2019

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 99. Produse pentru tratamentul lemnului cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro

Reconditionari cazi de baie Reconditionari, emailari cazi baie, efect de portelan prin pulverizare pistol cu aer cald, experienta, profesionalism, garantie 4 ani, 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com 100.

101. Renovari si amenajari interioare Noi

avem pachetul complet:-proiect 3D-rigips, zidarie, montaj gresie,faianta,tapet,parchet,instalatii electrice-design interior supravegheara lucrarilor (0758.888.885 RenovaDaas@gmail.com

102. Repara Acasa mesterii tai in reparatii

si reamenajari, executam lucrari si interventii, electrice, sanitare, mobilier, lacatuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0734.874.870 interventii@reparaacasa.ro

Service centrale termice de peste 20 ani, echipa noastra de profesionisti executa operatiuni de service pentru centrale termice - punere in functiune (PiF), intretinere, verificari tehnice in utilizare (VTP) (0749.143.939/ 021.456.73.73 programari@avis-ctservice.ro 103.

Servicii instalatii gaze Bucuresti-Ilfov autorizare ANRE ,executam lucrari de calitate in domeniul instalatiilor de gaze si termice la cele mai bune preturi. Proiecte la cheie pentru toate instalatiile de gaze natural: proiectare, executie, instalare, punere in functiune si intretinere (0721.631.761/ 0788.388.625 contact@victoriaglobal.ro 104.

105. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

106. Specialist in zugraveli, rigips, tencuieli, faianta-gresie, reformez/ construiesc complet case. Calitate, seriozitate; (0729.219.332 107. Taiem lemne cu drujba, in Ilfov si la tara, echipa de baieti taiem lemne cu drujba, tundem iarba, spargem lemne cu toporul, asezam si strangem iarba (0768.500.865 108. Tamplarie PVC tamplarie PVC Ger-

mania cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0721.511.311

109. Tigla metalica, acoperisuri, mansarde, reparatii, accesorii, izolatii, polistiren, pensionari reducere 35%. Mai multe detalii, sunati: (0737.493.453 110. Zugrav profesionist, amenajez apartamente la preturi de iarna. Dl. Dan; (0751.424.183 111. Zugrav, particular, avantajos, la pre-

turi bune; (0729.658.439

112. Zugrav, glet 8 L, lavabil 5 L, tencuiala 12 L, sapa 10 L, parchet, rigips 15 L, faianta/ gresie 25 L, glafuri, curatat pereti, apartament la gata 1.500 Euro; (0734.213.858

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri Anticariat Bucuresti, cumparam carti noi si vechi, din orice domeniu si orce cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc, deplasare gratuita, (021.315.87.04/ 0731.407.474 1.

2. Cursuri autorizate si acreditate in Bucuresti Bestcor Training Center o gama variata de cursuri autorizate si acreditate din domenii diverse. Pregatim periodic oferte si pachete de cursuri, preturi reduse, plata in rate si inscrieri online! 520 L; (021.315.20.20/ 0744.660.448 contact@bestcor.ro

Cursuri calificare peste 100 meserii, Cursuri de calificare,recalificare,spe cilalizare , perfectionare, initiere,igiena, I.S.C.I.R.Alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, A.N.R.E., certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti @yahoo.com

Cursuri domeniul financiar, piata de capital atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pregatire profesionala pentru specialistii in domeniu (021.327.11.80 office@cpf-millenium.ro 6.

7. Cursuri interactive de engleza, franceza, germana Investeste in viitorul copilului tau: cursuri interactive, conversatie si abilitati practice, certificari internationale. Reduceri la pachete lunarehttp://upkids.ro/limbi-straine/ 0753033011 (0753.033.011 office@upkids.ro

Cursuri operator calculator. Cursuri de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 8.

9. Engleza - meditatii, conversatie, toate

varstele, sector 2-3, pret/sedinta, 37 L; (0720.460.526

10. Matematica la domiciliul elevului, pregatire exigenta pentru gimnaziu, examenul de capacitate; (0760.056.798 11. Matematica, profesor, orice zona,

sedinte individuale.Rezultate garantate. Programa Ministerului Invatamantului. Domiciliul elevului: sigur, comod si eficient. Profesor. (0761.929.678 12. Meditatii la fizica? online (pe internet) sunt profesor de fizica cu multa experienta didactica ?i meditez fizica online (pe internet). Interesat? Contacteaza-ma! 20 {; webmaster@fizicus.com 13. Meditatii la limba franceza orice

nivel. Meditatii la domiciliul elevului, orice nivel sau varsta, cu accent pe limba vorbita, folosind manuale editate in Franta. Experienta 25 de ani ca profesoara de limba franceza in invatamantul de stat, 50 L; (0775.178.171 14. Meditatii limbi straine si romana pen-

tru straini Meditez la client sau via skpe oriunde, basic sau avansat. Metode moderne si practice, manuale interesante, exercitii, rezultate rapide, absolventa Universitatea Bucuresti, 39 ani. 50 L; (0723.590.128 elena.raducu@gmail.com

5. Cursuri de limba greac? (on skype)

salut! Sunt grec ?i profesor de limba greac?, dar nu vorbesc romaneste (I only know some words and phrases). I have a big experience in teaching. I am a MA student in Linguistics in Greece; 56 L; (00306949397493 pantazis.stougianas@hotmail.com

6. Limuzine, limuzina VIP de inchiriat LimuzineVIP va ofera o gama larga de servicii, putand satisface orice dorinte si exigente ale clientilor sai. Suport whatsapp nonstop tel, (Vodafone LimuzineVIP.ro) 100 {; (0726.708.407 par_criss_trans@yahoo.com 7. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist make-up artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 300 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 8. Restaurant Damascus, cofetaria Sham restaurant cu specific arabesc, situat chiar vis-a-vis de intrarea in stadionul Arena Nationala. Cofetaria Sham - Cu laborator propriu, ofera cele mai bune prajituri orientale specifice Damascului. (0729.328.768/ 0760.985.858 9. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti

Preparate calde, Garnituri, Minuturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noastra. Peste 2000 clienti multumiti. Organizam nunti si botezuri (0788.221.270 stanici@titannet.ro

Salon Elegance - rochii de mireasa serie si unicat produce si comercializeaza rochii de mireasa serie si unicat pentru cel mai frumos moment din viata fiecarei mirese. Oferim o gama larga de accesorii ce confera stil si eleganta.www.elegance-ama.ro (0731.325.436/ 0731.325.437 contact@elegance-ama.ro 10.

15. Meditatii limbi straine. Absolventa

16. Meditez matematica fizica orice nivel,

profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, olimpiade, evaluare nationala si studenti. Lucrez si in weekend-uri+in toate vacantele; (0745.365.972 ll632743@gmail.com 17. Ofer cursuri de pictura, desen, limba

engleza si italiana pentru orice varsta; (0720.104.057

18. Organizam cursuri de sah pentru copii, zona Titan sala de sah Savi Club, organizeaza cursuri de sah pentru copii, pe nivele de cunostinte diferite (incepatori/medii/avansati), cursurile fiind sustinute de antrenori cu experienta in predat; 25 L; (0723.495.086 adi987@yahoo.com 19. Profesoara cu experienta ofer meditatii la limba romana, orice nivel, la domiciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. (0746.398.753 20. Profesoara de romana engleza I-XII,

pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere performante. Meditez domiciliu elev. (0745.271.605

21. Profesor matematica orice zona, indi-

vidual, intensiv, eficient, rezultate rapide garantat, corijente, examene, perfectionare-performanta, experienta, profesor, (0724.145.823 22. Romana, istorie, geografie pentru

evaluare nationala, bacalaureat, profesoara grad I, intensiv, sinteze, meditez domiciliu elev; (0729.242.325

23. Traduceri de top Bucuresti Global Top Business s-a creat si s-a dezvoltat in timp deoarece am inteles nevoia clientilor si cat de important a devenit pentru fiecare persoana sa gaseasca un birou de traduceri de incredere; (0721.623.981/ 0771.056.847 traduceriglobaltop@yahoo.com

Evenimente, petreceri Accesorii coafuri mirese si evenimente by Arya Accesorii de par ce aduc un plus de stralucire si eleganta coafurii si rochiei de mireasa. Pentru ziua nuntii sau pentru o ocazie cu totul speciala alege sa iti impodobesti parul cu o bijuterie unica (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 1.

2. Accesorii de petrecere, cele mai

vesele si creative articole si accesorii de petrecere: farfurii, pahare, servetele, coifuri, trompete, baloane, decoratiuni, lampioane, artificii, confetti, lumanari party (0758.222.203 office@accesoriidepetrecere.ro

Casa de ingrijire pentru varstnici. Vechime de peste 10 ani. Cauti camin de batrani / o clinica geriatrie / azil batrani in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata in Ghermanesti este locul pe care si-l doreste orice batran (0731.920.920 icassian@yahoo.com 10.

Centru de asistenta si ingrijire Seniormed incearca sa gaseasca solutia cea mai potrivita de ingrijire a persoanelor varstnice ce nu isi mai pot purta singure de grija si devin dependente de familiile lor! (0731.425.153 seniormed@yahoo.com 11.

12. Centrul de asistenta si ingrijire Sfanta Maria Centru de tip rezidential ce asigura ingrijire specializata, tratament specific diagnosticului si recuperare motorie prin kinetoterapie pentru persoane varstnice si persoane aflate in incapacitate (0765.994.560 contact@centrulsfantamaria.ro 13. Complex Sportiv Extreme, sala fitness dotata cu aparatura moderna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar; (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com 14. Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 amghita@yahoo.com

Consultatii si investigatii oftalmologice, camp vizual computerizat, OCT, biometrie, prescriere lentile de contact, laser YAG, optica medicala; prescriere, executie, interventii chirurgicale. (021.324.63.98/ 0722.225.227 costescu_ioana@yahoo.com 15.

limbi straine engleza, franceza, spaniola, germana - adulti si copii - accent pe conversatie si scris, manuale moderne, rabdare, seriozitate maxima! (0745.335.998

3.

4. Cursuri de calificare - Scoala de meserii Serban, cursuri autorizate de calificare in urmatoarele meseri : maistru mecanic auto,mecanic auto,tinichigiu / vopsitor auto,mecanic vulcanizator, maistru in constructii, schelar, lucrator finisor; (0722.302.252/ 021.252.03.82 secretariat@scoalaserban.ro

5. Formatie muzica nunta - The Singer Band formatie muzica live pentru nunta si diferite evenimente. Nunta la care visati incepe cu noi. Voci extraordinare, cei mai buni instrumentisti, preturi fara concurenta, petrecere garantata! 2.000 {; (0720.305.695 Contact@the-singer.ro

Îngrijire, sånåtate 1. Ai o problema de sananate?

Natura are solutii! Centru de Sanatate ofera tratamente naturiste personalizate si unice in Romania pentru orice probleme de sanatate pe baza de consultatii saptamanale cu abonamente de 112 luni. Rezultate garantate! (0799.726.372 2. ALTRA CASA FELICE Clinica recuperare geriatrica Nou!!! Centru de zi (asistenta medicala, recuperare, terapie ocupationala, Alzheimer?, dementa)Nou!!! Ingrijire medicala varstnici in regim hotelier! (0722.371.200 office@altracasa.ro 3. Asociatia Crestina Sf. Gheorghe

si Sf. Dumitru camin particular pentru batrani si bolnavi de Alzheimer, Centrul Balotesti & Baneasa, cladiri modern utilate su mobilate, asistenta medicala, personal calificat care va ofera ingrijire 24/24 (0721.900.100/ 0722.223.166 contact@camin-particular.ro 4. Bone si menajere Bucuresti si zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajerabaneasa.ro 5. Camin batrani Floriana House oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 6. Camin de batrani Bucuresti, Monsan Center Va oferim conditii la cele mai inalte standarde de calitate, intr-un mediu ambiant placut si familial menit sa va confere caldura si sentimentul de “acasa”. (0723.798.783/ 0722.259.654 office@monsan.ro 7. Camin de batrani Teomar Sante,

La Teomar Sante veti gasi o ingrijire deosebita.Teomar Sante este un centru rezidential cu capital privat, deschis in 2018, cu scopul de a oferi ingrijire si asistenta persoanelor varstnice (031.105.13.21/ 0723.798.783 contact@teomar-sante.ro

Camin privat de batrani Raiul Bunicilor caminul privat de batrani Raiul Bunicilor pune la dispozitie servicii medicale com3. DJ+foto, nunta, botez etc., pachet plexe la un pret modic lumini+fum gratis, aparatura profesionala. Pret incepand cu 200 euro; unde varstnicii pot (0766.296.499 petrece timpul intr-un mediu linistit; 4. Formatia WOW Band, va office@raiulbunicilor.ro puteti bucura, la petre1.600 L; (0799.967.744 cerea dumneavoastra, de office@raiulbunicilor.ro un repertoriu vast incepand de la muzica 9. Caminul de batrani Sf Nicolae ofera cazare, masa si ingrijire intr-o vila noua si ambientala, cafe concert, moderna,langa padure.Locatia dispune de muzica usoara, cover-uri, 27 locuri,in camere de 2,3,4 paturi dotate cu mobilier nou, TV Led si internet wireless pana la autenticul folclor. in fiecare camera, (0756.050.150/ (0769.630.501 con0756.050.151 office@caminulsfantulnicotact@wowband.ro lae.ro 8.

16. Cosmeticiana efectuez tratamente

cosmetice faciale, presopunctura fetei si pensat (produse profesionale); (0741.661.317 17. Epilare masculina Buna. Sunt Iulia si

va astept la epilare inghinala in locatia mea. Va epilez cu ceara traditionala, sau de unica folosinta (depinde de zona care este de epilat). 150 L; (0769.582.979 ruby.iulia@gmail.com 18. FlorDent - Cabinet Stomatologic

Sector 2 Odontologie si parodontologie, chirurgie dento-alveolara si implantologie, protetica dentara fixa si mobila, cosmetica dentara, laserterapie, cosmetica dentara www.flordent.ro (021.255.50.13/ 0723.058.281 cabinet@flordent.ro 19. Infirmiera, experienta in A.V.C, fracturi, fisuri, escare, tehnica deplasarii, recuperare, part-time; (0730.221.840 20. Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com

Ingrijire si supraveghere batrani servicii sociale primare, servicii sociale specializate pentru persoane in varsta si cu dizabilitati; gazduire batrani; asistenta medicala, ingrijire, socializareCapacitate primire 158 de persoane (0266.364.126/ 0744.515.360 sf.elisabeta@caritas-ab.ro 21.

Ingrijire, tratament, recuperare varstnici centru rezidential pentru ingrijirea, tratamentul si recuperarea persoanelor varstnice, Bucuresti, sectorul 1. Sprijinim permanent varstnicul ce se afla in situatie de dificultate (0767.914.722 contact@resedinta-victoria.ro 22.

23. Masaj profesional de relaxare si

reflexoterapeutic Se ofera masaj de relaxare si intretinere, cervical, lombar, terapeutic, reflexoterapie, drenaj limfatic. 100 L; (0721.373.031 24. Masaj terapeutic profesionist Masaj

terapeutic cu atestat, vrei sa simti beneficiile unui masaj profi, cu intentii binefacatoare, te invit sa te abandonezi mainilor mele, timp macar de 50 min. Rog decenta, punctualitate, igiena. 100 L; (0728.535.978 Masaj.maraia@gmail.com 25. Stomatologie Smile Design By Dr Ayman Abboud Smile Design este specializata in tratamente non-invazive oferind posibiliatea pacientilor de a preveni, diagnostica sau trata leziunile detare si ale mucoaselor cu ajutorul laserelorwww.drayman.ro (0749.414.848 office@smiledesignbucuresti.ro

3

Masaj 1. 13 Septembrie, Prosper, Miruna, 20

de ani, poze reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat, te asigur ca vei reveni cu drag la mine, igiena si discretie. L-d 10-20, 300 L; (0737.498.134 ana_ana0051@yahoo.com 2. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 3. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

4. Adelina, zona Piata Unirii, blonda pasionala si discreta, frumoasa, eleganta, cu simtul umorului, maseuza, te astept la o ora de relaxare 200 L; (0733.085.985 5. Adina, Unirii, cu experienta in arta masajului ofer masaj erotic domnilor maturi si manierati in conditii de discretie si curatenie, locatie centrala, program l-s 10-20, Unirii, 300 L; (0748.140.321/ 0733.709.046 6. Adinna si Laura, masaj disponibile din

nou pt cei inca interesati care fie ne-au vizitat deja si vor sa revina fie au avut intentia dar nu au reusit inca. Aceeasi zona Unirii, acelasi program 12.00-20.00, acelasi numar. 400 L; (0743.802.195 7. Adriana, 25 de ani, sunt o domnisoara cu forme apetisante, sani mari, 1.70 m, dragalasa foc, dulce si foarte discreta si te astept sa ne cunoastem. Serviciile includ diverse tipuri de masaj si fantezii erotice. 200 L; (0730.732.632

8. Alex maseur, ofer masaj total de relaxare, body massage, corp la corp, tanar 34 ani, 180, 95 kg. Pentru doamne,re, cupluri, domni. La hotel si domiciliu, cat si la mine zona P-ta Romana. Nu privat, SMS. Nu sex. 119 L; (0772.734.011 celest.terapy@yahoo.es 9. Alexa masaj de calitate pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0732.721.047 10. Alexandra, blonda reala, selectiva,

24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0726.526.916

11. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

28. Andra, Magheru bruneta siliconata,

49. Blonda noua in zona Diham-Delfinu-

poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923

lui Blonda reala. Eleganta si discreta 29 de ani, 1,70cm, 55 kg, ofer masaj de relaxare intr-un ambiant placut. (0768.385.427 secretelevietii91@gmail.com

29. Andreea bruneta cu bun simt, zam-

bitoare si rabdatoare te asteapta intr-o locatie curata si discreta pentru a te bine dispune cu un masaj. Unirii-rond Alba Iulia, 50 L; (0723.980.979 30. Andreea, 29 ani, ofer masaj ter-

apeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate 300 L; (0721.956.329 31. Andreea, Buna, Andreea este numele meu si sunt aici doar pentru tine. Iti pot oferi tot ceea ce-ti doresti, masaj de neuitat. Ma deplasez si la hotel. 100 L; (0769.956.771

12. Alice, blonda matura, eleganta ofer masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, singura in locatie, poze reale 100%. Bulevard Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399

32. Andreea, blonda, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367

13. Alice, intimitate, erotism, pasiune la tel.5/15m. atingeri tandre, masaj. Doamna matura, 48 de ani, eleganta, atenta la cerintele dvs. va asteapta la un masaj relaxant, body-erotic, plus multe surprize placute, show real. Discretie max. parcare 100 L; (0723.432.237

gerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, 50 L; (0765.364.054

14. Alina 20 de ani poze reale si recente

te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei revenii cu drag la mine. Igiena si discretie maxima programari cu 30 de minute inainte la tel 300 L; (0720.310.583 adaa617@yahoo.com

15. Alina 36, Republica Moldova, Sunt o

doamna draguta cu bun simt 1.70, 58 kg, ofer masaj de relaxare, mai multe detalii la tel., zona Universitate, (0742.401.801 Popa_popa@yahoo.com 16. Am revenit, bucura-te de un masaj

adevarat, calitate, realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel. 130 L; (0731.515.140 17. Amalia, masaj, simpatica si cu mult rafinament, te invit sa iesi din rutina zilnica, sa alegi ceva diferit si sa petreci cateva clipe de neuitat alaturi de mine, la domiciliul meu. kiss you, 100 L; (0767.629.025 18. Ambianta si rafinament, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457

19. Ambianta si rafinament. Cauti ceva inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 20. Ana bruneta 30 ani singura in locatie

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu pt mai multe detali ma poti suna la urmatoarele nr de tel Dr Taberei; 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429

21. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, Baba Novac, program 10-17; 50 L; (0725.044.235

22. Ana si Alexandra, Te asteptam la noi in locatie. Suntem doua fete dragute, dornice de a incerca experiente noi. Dus impreuna, masaj de relaxare, diverse jocuri. Impreuna putem face ca imaginatia ta sa devina realitate. 150 L; (0769.592.581

33. Apetisanta, lasa-te invaluit de atin-

34. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor www.masajclub.ro (0727.861.111 35. Atingeri pasionale. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 36. Atingeri patimase. Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 37. Best erotic massage in Bucharest. Try now our famous erotic massage service. Find us downtown Bucharest. Noblesse Unic Private Massage & Spa, safe, reliable, good value for money. 15 beautiful girls, open daily, CC accepted, WhatsApp. 50 {; (0727.148.861 contact@private-massage.ro

50. Blonda reala, 23 ani, sunt maseuza

perfecta pentru tine domn generos, te astept in compania mea pentru a-ti oferi diferite tipuri de masaj, doar la domiciliul meu. 80 L; (0722.717.260 51. Blonda, 19 ani, 1.65 cm, 55 kg, maseuza de care ai nevoie, masajul e de cea mai buna calitate facut cu creme si uleiuri speciale, cadrul este intim si discret garantat. Locatie noua in zona Unirii; 100 L; (0720.263.390 52. Blonduta sexy Buna, am 25 de ani, sunt o blonduta micuta si jucausa, te astept in compania mea, pentru un masaj de neuitat, pupici, Calea Mosilor, sector 2 (0768.013.906 53. Bruneta 28 de ani, zona Dristor Kaufland, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Locuiesc singura 60 L; (0733.782.676 54. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035 55. Bruneta finuta, cu bun simt, ofer

masaj de relaxare domnilor discreti si educati, zona Dristor, 60 L; (0733.782.676 56. Bruneta ofer masaj de relaxare, body masaj, prin diverse tehnici ale masajului. Zona Dristor, locatie discreta, 60 L; (0763.978.947 57. Bruneta ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0722.705.148 58. Bruneta tanara si discreta iti ofer masaj de relaxare in locatia mea curata. Sunt dulce, zambitoare si plina de viata. Pozele sunt reale iar mai multe detalii iti pot oferi la telefon 80 L; (0727.525.886/ 0727.525.886 59. Bruneta 100% reala ofer masaj de calitate domnilor interesati, poze reale, singura in locatie, mai multe detalii la telefon. Piata Romana; 80 L; (0729.643.304

astept la mine in locatie pentru a avea parte de un masaj de relaxare facut pe tot corpul cu atentie, fara graba, pentru mai multe informatii suna- (0759.116.309

60. Bruneta focoasa, masaj erotic, noua in zona relaxeaza-te si infierbanta-te cu mine, bruneta foarte sexy, dornica de atingeri care sa te innebuneasca pe loc! N-o sa-ti mai doresti pe altcineva. Iti garantez. Te astept exact ca in fanteziile tale; 100 L; (0731.772.596

39. Bianca, maseuza cu experienta te astept intr-un ambient discret si curat pentru a te relaxa pe deplin. Nu vei regreta alegerea facuta, doar un telefon ne desparte, (0759.078.168

61. Bruneta noua in zona Buna sunt Ana! Sunt o fata dulce si pasionala te astept pe tine domn educat la mine pt un masaj de milioane. (0786.640.741 Teleportata@gmail.com

40. Bianca, poze reale, Budapesta, Cantemir. Buna, sunt Bianca, selectiva, vesela si plina de viata, ofer servicii de calitate (diverse tipuri de masaj) la domiciliul meu, 100 L; (0739.346.459 gindacdorinadorina@gmail.com

62. Bruneta slim, selectiva si open mind, 28 de ani, sunt o fire pasionala si imi place sa ma implic in tot ceea ce fac, te astept la mine domn serios sa-ti ofer cel mai bun body masaj de relaxare cu creme si uleiuri; 300 L; (0721.021.072

41. Blond, new pasionala ofer servicii de

63. Bruneta, buna, te astept in locatia mea pentru a-ti indeplini cele mai ascunse fantezii, iti ofer masaj, momente de placere de neuitat, discretia si igiena ma reprezinta. 50 L; (0732.603.862

38. Bianca Rond Alba Iulia Buna te

masaj de calitate domnilor manierati. Te astept in locatia mea curata si discreta pentru a te duce in labirintul placerii, 100 L; (0739.548.514 locatia mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pozele sunt reale. Militari, Uverturii 60 L; (0728.732.521

64. Bruneta, ofer masaj de relaxare in locatia mea curata si discreta. Pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie; 100 L; (0721.038.540

23. Ana, relaxeaza-te cu un masaj erotic

43. Blonda ochii albastri 1.70 m, 56 kg, ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional pentru mai multe detalii, astept tel tau blv Unirii bloc Zeptar; 50 L; (0734.522.735

65. Bruneta, reala, selectiva, 28 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba Iulia, 300 L; (0722.705.364

24. Ana, Izza, Vicky, Emy, Sorina, Diana,

44. Blonda reala, selectiva, 28 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 300 L; (0799.361.077

66. Bruneta, tanara si discreta iti ofer masaj de relaxare in locatia mea curata. Sunt dulce, zambitoare si plina de viata. Pozele sunt reale iar mai multe detalii iti pot oferi la tefeon. (0765.871.794

si fantezii la mine acasa. Sunt o bruneta discreta, placuta si atenta la toate dorintele tale. Nu o sa regreti compania mea. Suna-ma pentru mai multe detalii 100 L; (0765.363.997 Eva, Sasha, Raluca sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru, situat pe strada Baba Novac, nr 9i. Tandrete si pasiune, rasfat si relaxare, calitate si lux gasesti doar aici, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 25. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 26. Anca, noua in zona si in locatie,

blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 27. Anca, masaj, senzualitatea si femini-

tatea sunt calitatile care ma caracterizeaza, daca esti un barbat care se respecta atunci nu ramane decat sa ma contactezi, iti garantez ca nu vei regreta, pupici 100 L; (0764.192.990

42. Blonda 1.65, 35 ani, 55 kg te invit in

45. Blonda reala, selectiva, 29 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia. 300 L; (0799.395.416 46. Blonda matura, dornica de nebunii,

te astept la un masaj de relaxare cum nici nu ai visat. Vino sa iti demonstrez ce inseamna calitatea. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.700

67. Bruneta, noua in zona ta, ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu poze reale, zona Baba Novac rond. 50 L; (0764.292.336 68. Bucur Obor, doamna 42 ani ofer masaj de relaxare, singura in locatie, mai multe detalii la telefon. 50 L; (0785.221.511

47. Blonda miniona Reala, draguta si fara fite, te astept in compania mea sa-ti ofer diferite tipuri de masaj. Nu vei regreta alegerea facuta, 80 L; (0730.563.654

69. Budapesta, Tineretului, noua in zona, masaj Buna dragul meu. Daca te-ai saturat de poze false si de fete grabite. La mine nu este cazul, sunt 100% fata din poze, mereu cu zambetul pe buze si atenta la cerintele tale contacteaza-ma, 100 L; (0725.042.896 Gindacdorinadorina@gmail.com

48. Blonda noua in zona sani mari, 38 de ani, singura, sociabila, cu bunul simt al umorului, ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor educati. Militari 60 L; (0724.931.269

70. Bulevardul Unirii, 30 ani, poze reale, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., nu raspund la nr. privat sau sms. (0745.702.713

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

16 ianuarie 2019

4

PRESTÅRI SERVICII 71. Buna sunt Adina daca te-ai saturat

de graba si vrei un masaj de calitate nu ezita sa ma cauti; 100 L; (0724.873.127 dragannicoleta7@gmail.com

102. Daria Maseuza de care ai nevoie, te

astept intr-un mediu placut si linistit sa te destind cu un masaj de calitate. UniriiZepter, 50 L; (0734.025.914

72. Buna sunt Alina, Eroii Revolutiei, tanara simpatica mereu bine dispusa te astept sa ne facem de cap cu un masaj adevarat. Poze reale si recente 100 L; (0785.530.617

103. Daria Tipa sarmanta, exceptionala pregatita sa te ghidez intr-un labirint al placerii pe care nu l-ai mai explorat pana acum, te astept la mine pentru a petrece clipe minunate impreuna, masaj 100 L; (0764.493.283

73. Buna, masaj vrei sa te relaxezi dupa

104. Delia, masaj, Buna sunt Delia, am

o zi de munca, suna-ma. Sunt o blonda matura, 36 de ani, finuta, draguta si cu mult bun simt, pt. detalii suna-ma. Nu rasp la privat si mes. Nu sunati inutil daca nu sunteti interesati 70 L; (0764.296.622 Mireluta@gmeil.com 74. Buna, sunt Alina daca iti doresti sa cunosti o fata cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica, masaj de relaxare, body masaj, astept sa ma contactezi, 80/150 Militari Gorjului (0741.413.217 75. Calitate nu cantitate, maseuza, reala 100%, care iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica. Locatie centrala, discretie, igiena, loc. sg., 400 L; (0728.719.754 frumoasa_alina20@yahoo.com 76. Carmen si Bianca, buna, te asteptam in locatia noastra pentru a-ti indeplini cele mai ascunse fantezii, iti oferim masaj, momente de placere de neuitat, discretia si igiena ne reprezinta; 100 L; (0785.946.346 77. Catalina 46 ani draguta, ofer masaj

domnilor care doresc distractie, zona Militari Rasaritului, Iuliu Maniu cu Dreptatii, intre Pia?a Gorjului si Piata Veterani. singura in locatie, pret 60lei, (0731.045.645 78. Cauti ceva inedit, am creat special

pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0732.545.457 79. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit

de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253 80. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com 81. Cele mai frumoase fete si o locatie

superba sunt ingredientele pentru o ora de neuitat. Daca esti in cautarea unui loc de relaxare salonul nostru este alegerea ideala. Cu siguranta nu vei regreta 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 82. Claudia blonda reala, selectiva, 29

de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, pta AlbaIulia. 300 L; (0738.522.914

83. Claudia, Buna sunt Claudia, te astept in locatia mea pentru a petrece clipe de neuitat, cer si ofer discretie si igiena maxima ofer masaj de relaxare body masaj nu raspund la sms nr privat. 200 L; (0732.291.885 84. Clipe de neuitat Buna, cauti doamna

matura alaturi de care sa uiti de stres si de problemele cotidiene, te invit in compania mea pentru un masaj de relexare. Sunt o doamna matura si bine educata, curata si disreta, (0720.969.645

85. Clipe de vis Lasa-te purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Puteti apela, 120 L; (0732.545.457/ 0720.525.253 86. Corina draguta si sociabila te astept

in locatia mea curata si discreta pt un masaj de relaxare plin de surprize. Poze reale si recente, pt mai multe detalii contacteaza-ma, zona Titan, bd. Theodor Pallady. 80 L; (0734.477.470

87. Corina tanara draguta cu forme pla-

cute te astept la un masaj de relaxare intro locatie curata si discreta. Titan, Bld Theodor Pallady, 80 L; (0734.477.470

25 ani, sunt o fire deschisa nebunatica si jucausa. Iti doresti o companie placuta care sa-ti indeplineasca dorintele si fanteziile? nu ezita sa ma contactez, pupici 100 L; (0765.596.595 105. Denisa 28 ani domnisoara cu expe-

rienta iti ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, prostatic pe masa de masaj intrun ambient placut si relaxant. Titan, bld Theodor Pallady, 60 L; (0723.192.086 106. Denisa, miniona cu forme placute

te astept intr-o locatie curata si discreta pt a-ti oferi masaj de relaxare. Titan, Theodor Pallady. 60 L; (0723.192.086 107. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0763.371.313/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com 108. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor

noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 109. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 110. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 111. Diana masaj massage visit hotel or your apartment Diana, nice to meet you. I am brunette, senzual and I can make you a very good massage. My meticulous eye for detail ensures each encounter is tailored to your innermost desires. Relax massage, erotic. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 112. Diana, 20 de ani, Dristor 2 noua in zona, ofer masaj de relaxare la domiciliu meu, locul perfect pentru tine, clipe de liniste si relaxare absoluta. 80 L; (0721.806.748 Mostenitoareabute@yahoo.com 113. Diana, noua in zona Visele tale pot

deveni realitate doar alaturi de mine vino sa gusti din fructul oprit. Masaj de calitate facut cu pasiune zona Lizeanu aproape de Obor, 80 L; (0739.367.379 114. Din Ucraina cu experienta Te astept

la mine intr-o locatie discreta si curata la un masaj de relaxare fara graba, atenta la detalii, cu bun simt. Mai multe detalii la tel., (0758.804.949 Popa_popa@yahoo.com, 115. Discret pentru plinute, barbat 35 ani brunet ochi verzi sincer deschis fac din placere masaj pasional tandru unei doamne cu forme ofer si cer maxima seriozitate mai multe detalii la tel. 1 L; (0762.752.428 116. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960 117. Doamna 36, doamna zona Metrou

Titan, ofer masaj de relaxare intr-un mediu discret si cochet; 100 L; (0728.913.601 gabrielaroman425@gmail.com

118. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg,

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com 119. Doamna atragatoare si sexy ofer

masaj de relaxare intr-o locatie de vis, zona Titan. 100 L; (0728.913.601 gabrielaroman425@gmail.com

133. Doamna, 35 ani te astept sa te simti relaxat si fericit, rabdarea mea si experienta se vor imbina perfect cu masajul. (0749.346.072 134. Doamna, cu sani nr.6, plinuta deosebita, new. matura 49 ani, forme apetisante, fundulet bombat, te voi rasfata cu un masaj erotic nud, plus mici surprize placute. La tel. 5/15 min. Am si o colega ptr show. Intimitate, central, parcare. M Bravu, 100 L; (0749.481.291

136. Domnisoara cu forme apetisante.

te purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

O fire calma si rabdatoare deschisa la orice. Daca te respecti si vrei masaj, ceva mai diferit de ceea ce gasesti pe piata, te astept cu cea mai mare placere 150 L; (0739.441.055 137. Domnisoare senzuale Masajul

erotic este un amestec de pasiune si relaxare,fiind o metoda extraordinara de manifestare a respectului fata de trup si suflet. Piata Romana. Program 12-04, (0732.889.966/ 021.316.88.38 138. Doua brunete Buna, suntem Diana si Denisa doua maseuze cu experienta, si dorim sa ne distram la maxim. Daca esti doritor de senzatii noi, nu ezita sa ne contactezi. Fantezii diverse, dominare etc 200 L; (0739.171.953 139. Doua surori, buna suntem doua surori mereu bine dispuse si atente la dorintele tale, te invitam intr-un ambient intim si discret pt a fi rasfatat de catre noi prin masaj. B-dul Unirii. 300 L; (0734.750.249 140. Dristor 2, new, masaj total, buna.

Ma numesc Andreea, am 19 ani, poze suta la suta reale. 80 L; (0720.468.720 141. Dristor, buna, doamna bruneta, ofer servicii de calitate, masaj de relaxare si tonifiere, la mine acasa. Locuiesc singura. 60 L; (0733.782.676 142. Dristor, noua in zona ta, noua in

zona Dristor, te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare de neuitat, suna-ma si nu vei regreta. 80 L; (0727.525.886/ 0727.525.886 143. Dristor, noua in zona, bruneta 24 ani, 1,67 m. Te astept in compania mea pentru o ora de neuitat. Ofer masaj de relaxare urmat de alte surprize. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, 100 L; (0738.660.978 144. Due ore miglior massaggio erotico &

spa a Bucarest Prova il nostro famoso servizio di 120 minuti spa massaggi erotici. Trovaci nel centro di Bucarest Noblesse Unic Massage & Spa, sicuro, affidabile, con bon prezzo. 15 belle ragazze. WhatsApp 105 {; (0727.148.861 contact@private-massage.ro 145. Dulce si manierata ofer servicii de

147. Eroii Revolutiei Matura plina de viata. Hai la un masaj de relaxare, o sa iti placa si o sa mai revii. 60 L; (0740.291.892 148. Eroii Revolutiei, Alexandra roscata,

35 ani, 1.67, 55 kg.Te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii suna-ma, precizez ca accept domni intre 30-60 ani 100 L; (0734.487.309 149. Eroii Revolutiei, noua in zona, Diana, servicii totale de calitate, Eroii Revolutiei, tanara simpatica bine dispusa, te astept la un masaj total de calitate. Vino sa ne cunoastem. 100 L; (0785.530.582

151. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy,

122. Doamna discreta, 42 ani, sector 3

Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 91. Cristina masaj de calitate pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady; 60 L; (0732.721.047 92. Cristina maseuza cu bun simt te astept intr-un cadru intim si discret pentru a te destinde de stresul de zi cu zi, zona Unirii-Zepter, 100 L; (0738.031.149

123. Doamna matura Doamna matura,

40+ ani, ofer masaj de relaxare domnilor generosi min. 35 ani cu bun simt, igiena si discretie maxima, poze 100 % reale, nu ezita, sector 6. Nu raspund la mesaje si nr. ascunse; (0730.416.540 anelya4u@yahoo.com 124. Doamna matura ofer masaj terapeutic si de relaxare domnilor amabili. Zona Dristor. (0730.293.120 125. Doamna matura 39, noua in zona,

93. Cristina o domnisoara miniona cu bun simt si zambitoare, te astept la un masaj de relaxare in locatie discreta din zona rond Alba Iulia, 100 L; (0738.031.149

sunt o doamna educata, comunicativa cu foarte multa experienta, vino sa descoperi adevarata placere. Vei fi pe deplin multumit si iti vei dori sa revi cu placere. Ofer masaj total. 150 L; (0732.198.207

94. Cristina 28 ani reala ofer masaj de calitate domnilor interesati, poze reale, singura in locatie, mai multe detalii la telefon. Dristor2 80 L; (0756.982.064

126. Doamna matura, 51 de ani, elegan-

95. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer

127. Doamna matura, am 32 ani sani nr 3 bruneta cu parul lung te astept in locatia mea luxoasa pentru ati oferi un masaj relaxant pentru toti domni care stiu sa aleaga experienta si bunul simt, 80 L; (0727.463.576

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 96. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona Piata Muncii. 100 L; (0737.184.035 97. Cristina, bvd Tineretului, masaj,

buna sunt Cristina si sunt noua in domeniu am varsta de 21 de ani, miniona destul de slim cu forme placute te astept cu drag in locatia mea de pe bvd tineretului fac si deplasari 70 L; (0739.170.850 98. Cuplu, tineri casatoriti, ea 25 de ani,

el 30 de ani oferim masaj de relaxare celor interesati. Mai multe detalii la tel. 150 L; (0784.699.924

ta, discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor. 200 L; (0752.411.698

128. Doamna matura, ofer masaj de

relaxare, buna dispozitie ma caracterizeaza. Ambianta placuta, fara graba, Teiul Doamnei, Obor. 100 L; (0734.781.401 129. Doamna matura, experta in arta

152. Evadare si extaz prin masaj, la

mine sau la tine iti pot oferi un masaj de vis. Iti garantez ca vei scapa de orice stress si de monotonia zilnica si te vei cufunda in placere maxima. Am 25 de ani, sunt om fata finuta, draguta. 100 L; (0739.752.926 153. Excess Massage va invita sa va

relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic 120 L; (0763.369.660 154. Favorit satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com 155. Favorit, satena stilata, 35 de ani,

ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 156. Fete noi, locatie lux, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 157. Finuta si draguta te astept intr-o

masajului I speak english. Buna sunt Alina, matura, cu multa experienta in arta masajului total, fara nici o inhibitie, daca doresti mai multe detalii suna-ma si nu vei regreta! 100 L; (0766.513.779

locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Zepter. 60 L; (0725.473.852

130. Doamna matura, plinuta,cu forme

158. Flori, masaj profesional pt per-

soanele care stau mult pe scaun se insista pe zona lombara, nervul sciatic, picioare, muschii fesieri. Se poate masa zona cervicala, punctele de la cap, punctele de pe fata pt (0746.910.452

discreta si educata iti pot oferi clipe relaxante in locatia mea. Micuta dar draguta si vesela iti pot relaxa mintea si corpul. Pozele 100% reale. Detalii suplimentare la telefon. (0755.948.888

ofer masaj total Diana, doamna pufoasa cu forme, fund mare ofer servicii totale de masaj domnilor in locatia mea curata si discreta. Locuiesc singura, discretie, prosoape curate, fara graba. Detalii la tel. 80 L; (0753.360.830

100. Dana, 46 ani, noua in zona, pro-

131. Doamna matura, poze reale 100%

noua in zona, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domicilliul meu discret si curat. Unirii, Zepter, 100 L; (0725.874.994

ral, 24 de ani, ofer masaj de relaxare, atenta la cerintele tale, fara fite, te astept la domiciliul meu. Pentru mai multe detalii despre serviciile mele suna-ma; 100 L; (0762.532.782

132. Doamna superba, doamna stilata,

160. Garantez pozele, masaj total cor-

99. Curata, discreta si educata, curata,

gram 9-19, ofer masaj de relaxare totala si corporala la domiciliul meu domnilor ce stiu sa aprecieze si cauta doamnele mature, nu raspund nr privat, sms sau beep, pentru programare suna cu 15 minute inainte, 150 L; (0764.617.074 101. Daria doamna matura zambitoare si

cu bun simt te astept la masaj, intr-un cadru intim si discret pentru a petrece clipe de neuitat 50 L; (0734.025.914

frumoasa, discreta, te astept la mine pentru a petrece clipe de relaxare intr-un ambient placut, fara graba, zona metrou Titan. 100 L; (0728.913.601 carmenpaun425@gmail.com

159. Garantez pozele masaj total corpo-

poral, 22 de ani, ofer masaj de relaxare, atenta la cerintele tale, fara fite, te astept la domiciliul meu. Pentru mai multe detalii despre serviciile mele suna-ma, 100 L; (0762.532.782

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

193. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 194. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253 195. Masaj erotic cu cele mai frumoase domnisoare, te asteptam la noi intr-o locatie de lux sa descoperi cat de dulci si pasionale putem fi. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 196. Masaj erotic pentru inima, trup si suflet, incalzeste-ti inima, trupul si sufletul cu o sedinta fierbinte de masaj erotic si sauna la cel mai bun salon de masaj erotic din Bucuresti. Atmosfera, senzualitate, profesionalism si discretie. (0732.889.966/ 021.316.88.38 197. Masaj erotic pentru trup si suflet

zona Cotroceni seductie erotica cu domnisoare frumoase si sexy intr-o atmonsfera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj orice serviciu ales este realizat in cele mai bune conditii de catre superbele noastre maseuze, 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com

167. Jovial Place Masaje profesionale incepand de la 80 ron-h. Te asteptam sa experimentezi placerea unui masaj asa cum nu ai visat, 120 L; (0763.581.129

198. Masaj erotic super, poze reale, noua in zona bruneta pasionala. Cauti un masaj minunat, facut cu rabdare si placere intr-un cadru intim si curat, cautama, speak english. Zona Diham, Delfinului, sunt noua in zona, 100 L; (0739.554.037 alina_ilie82@yahoo.com

168. Karla, bruneta slim, 25 de ani, te

astept in locatia mea pt. un masaj de relaxare asa cum doresti. Pozele imi apartin 100%. Zona Costin Georgian 70 L; (0784.699.923 169. La mine la tine sau la hotel tanara cu

experienta am 20 de ani si ofer masaj de calitate. Pentru mai multe detalii suna-ma non-stop; (0762.332.349 170. La mine Unirii, rond Alba Iulia buna, sunt Bianca, te astept in noua mea locatie din zona Unirii aproape de Rond Alba Iulia relaxare, poze 100% reale, mai multe detalii la telefon, 80 ron 30 min, 120 ron o ora 80 L; (0786.612.304 171. La mine Unirii, rond Alba Iulia masaj

total zona bulevardul Unirii 50 de Lei 15min 100 de lei o ora, poze 100% reale, curatenie si discretie maxima, 1.70 m, 50 kg 25 ani 50 L; (0786.612.333 172. La mine Unirii, rond Alba Iulia, Buna.

Te astept in locatia mea curata si discreta pentru o ora de masaj total de relaxare. Poze 100% reale 22 de ani 50 kg 1 70m. 80 lei 30 de min -120 de lei o ora 80 L; (0786.612.304

tate si confidentialitate maxima. Pentru detalii suplimentare suna-ma, (0762.145.231

si talent, te astept intr-o locatie discreta sa-ti ofer o experienta erotica asa cum ai visat. Fac masaj pt. tine, cuplu. Rog seriozitate. 9 ani experienta; (0720.183.678 agricultori@attractionclub.ro

192. Masaj erotic new photos, Diana, te invit la mine acasa la un masaj erotic, tanara, inalta si slim. 150 / ora & 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa-mi un whatsapp si revin eu, doar masaj. 150 L; (0721.765.906

166. Iulia ofer domnilor generosi masaj fara sex in locatia mea Titan, masaj si alte placeri exclus contact sexual, nu sunt escorta, nu suna pt sex, relaxare, erotism, fantezii, fetishuri, aspect fizic de brazilianca, fund superb, sani superbi, 150 L; (0769.582.979 ruby.iulia@gmail.com

146. Eliza, maseuza de lux cu experienta

121. Doamna cu forme, ofer masaj de

90. Cristina bruneta cu bun simt ofer

165. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

173. La mine zona Rond Alba Iulia, acest

89. Cosmetica si masaj de relaxare,

Masaj de relaxare la tine sau la mine. Sunt apa si foc, alege diferenta. Try to be you. Life is moment, live it. Viva to exito. I speak english, 200 L; (0736.848.706 nicol_pana@yahoo.com

164. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-

masaj de calitate domnilor manierati, locatie discreta si curata, daca te-am facut curios si vreti sa ma cunosti astept telefonu tau, zona Unirii. 60 L; (0760.471.360

120. Doamna bruneta ofer masaj de relaxare si terapeutic intr-o ambienta discreta si placuta, sunt singura, zona Dristor, 60 L; (0763.978.947

relaxare la domiciliul meu, discretie maxima. Zona Pantelimon, Delfinului. 50 L; (0739.131.765

162. Incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante Nadira Massage iti va incita imaginatia, alaturi de trupurile apetisante ale tinerelor noastre domnisoare, care iti vor oferi atingeri senzuale si mangaieri lascive. 180 L; (0724.128.029 163. Irene, masaj la tine sau la hotel bruneta cu forme iti pot oferi un masaj de vis. I also speak english, masaj (massage) la hotel sau la tine. Programare cu 30 min inainte, 350 L; (0766.699.417 irene2018irene@yahoo.com

si rabdatoare, cu mult bun simt, astept de la tine respect si igiena. Dusul domnilor este obligatoriu inainte, masaj pentru a ne simti bine impreuna, (0746.917.682 Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com

la un masaj pe cinste!!! Te astept in compania mea sa fie bine ca sa nu fie rau. Eroii Revolutiei Metrou, 60 L; (0763.202.386

135. Dominare masaj erotic, masaj vip fantezie, masaj cu dominare la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, high-heels. 300 L; (0727.148.861

150. Erotic Massage Bucharest Sweet Touch is the ideal place for gentlemen looking for a place full of sensuality, elegance, luxury and discretion. Our masseuses will make you experience the most beautiful and sensual moments. 50 {; (0784.522.572/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

88. Corina, blonda, pasionala, iubitoare

161. Hei ce faci Nu vrei sa ne cunoastem

numar este valabil si pentru WhatsApp. 50 L; (0734.896.180 dode.mariana92@gmail.com 174. La tine sau la hotel, masaj, ofer cali-

175. La tine sau la mine, Blonda 32 ani

ofer masaj de relaxare la mine sau la hotel. La tine este contracost, (0763.705.149 176. La tine sau la mine, doamna selecti-

va 42 de ani masaj de relaxare domnilor generosi si seriosi. Discreta, draguta, apa si foc, sunt mai dulce ca vioara pentru prezenta ta. Adevarat doamna din poze, alege diferenta. Also I speak english. Sector 3. 200 L; (0736.848.706 177. La tine, mine, hotel, roscata, Ela, ofer masaj de relaxare, body masaj, dar pentru mai multe detalii suna-ma, 70 L; (0734.939.971

199. Masaj erotic total, poze reale, Diham-Titan, doamna sexy, bruneta, dulce, cu forme apetisante, 1,64 cm, 54 kg, te astept la un masaj fierbinte, intr-o ambianta placuta, curata si relaxanta. Primesc si cupluri. Garantez ca te vei reintoarce, 100 L; (0722.918.195 200. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 201. Masaj erotic, 150 lei ora, dus sexy asistat. Tehnici cu clavicula, abdomenul, coapsele, picioarele si mana. Poze reale. 150 L; (0728.557.788 202. Masaj erotic, domnisoare superbe

te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 203. Masaj erotic, fete noi, locatie de lux.

la Nirvana Massage am creat o atmosfera calda, relaxanta,plina de senzualitate si erotism,in care un grup de tinere frumoase si talentate sunt gata sa va ofere cea mai buna experienta de masaj erotic. 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 204. Masaj erotic, Jacuzzi, Petreceri,

Decebal Sweet Touch este locul ideal pentru domnii care cauta un loc plin de senzualitate, eleganta si rafinament. Maseuzele noastre te vor face sa traiesti cele mai frumoase si senzuale clipe. Te asteptam; 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 205. Masaj erotic, noua in zona, Diham relaxeaza-te cu un masaj erotic si fantezii la mine acasa. Sunt o bruneta discreta, placuta si atenta la toate dorintele tale. Nu o sa regreti compania mea. Suna-ma pentru mai multe detalii. 100 L; (0724.747.326

ofer masaj senzational, reducere black friday 50%. Detalii si programari se fac prin email la lili1993popescu@gmail.com 70 L; lili1993popescu@gmail.com

206. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

179. Maria, 40/170/64, doamna, matura,

207. Masaj erotic, tehnici speciale,

178. Liliana, Unirii disponibila si la web

frumoasa si licentiata in arta masajului, ofer masaj de relaxare si terapeutic domnilor manierati, 300 L; (0729.105.310 180. Maria, noua in zona Stefan cel Mare, te astept la un masaj de relaxare asa cum iti doresti 80 L; (0722.980.769 mihaelaspiridon721@gmail.com 181. Marriott, Simona, cine sunt sa spunem ca sunt fantezia ta, eu sunt visul tau cel mai salbatic. Bruneta sexy, sofisticata cu un corp subtire dispus sa-ti satisfaca dorintele. Te astept in locatia mea, curata si discreta. 300 L; (0736.566.114 Karinacarina@yahoo.com 182. Masaj Cuplu din Bucuresti doreste

cunostinta doamna sau domnisoara pt petrecerea timpului liber. Dorim si oferim masaj de relaxare. Oferim si bonusuri substantiale. Exclus b?rba?i! (0727.555.195 183. Masaj Cuplu din Bucuresti doreste

cunostinta doamna sau domnisoara pt petrecerea timpului liber. Dorim si oferim masaj de relaxare. Oferim si bonusuri substantiale. Exclus barbati; (0727.555.195 184. Masaj de relaxare masaj minune

draguta si sociabila te astept in locatia mea curata si discreta pt. un masaj de relaxare plin de surprize; 50 L; (0736.017.612 185. Masaj de relaxare masaj minune Maseuza slim, 30 ani 1.75 kg 52 cu bun simt te invit la un masaj de relaxare in locatiea mea discreta, curata zona Dristor, 50 L; (0765.364.035 186. Masaj de relaxare si terapeutic

Buna, cauti o dna matura? Aici ai gasit, vino la un masaj relaxant si terapeutic de neuitat; (0721.913.791 187. Masaj de relaxare si terapeutic ofer

terapie prin masaj cu durata de 70 minute, pret 80 Lei. Masajul se realizeaza cu uleiuri si creme specifice, in zonele cervicalului, lombarului, cat si pe alte zone cu dureri si afectiuni 80 L; (0751.358.338 Constantinmirela445@yahoo.com 188. Masaj de relaxare totala la domicili-

ul meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0763.414.130 189. Masaj de relaxare, doamna matura

fac masaj de relaxare la mine in locatie. Caldura. Parcari. Intimitate. Imi selectez clientii, 200 L; (0734.676.782 190. Masaj de top, buna numele meu este Alice am 20 de ani si locuiesc singura intr-o locatie de lux din inima capitalei. Ofer servicii de masaj de o calitate superioara, intr-o locatie curata discreta dar si ambiental. 200 L; (0761.013.030 191. Masaj discret, pasional, fara graba, Ofer servicii de masaj. Vino intr un labirint al placerii nebanuite, serviciile sunt de calitate superioara, intr un cadru intim, scapa de stresul cotidian. Pentru mai multe detalii suna-ma, 80 L; (0732.993.976

garantam dubla satisfactie prin tehnici rare cu clavicula, abdomenul maseuzelor si multe alte fantezii. Bauturi gratuite. Pret 150-250 Lei/ora. Trei saloane centrale, 25 maseuze noi 150 L; (0728.557.788/ 0734.334.411 208. Masaj la Alexandra Tanara sexy,

dulce, senzuala si foarte pasionala fac masaj domnilor. Locatia mea este curata si cocheta. (0763.706.714 209. Masaj la hotel sau la salon daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 210. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,

fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 211. Masaj Lucky Love, salon de masaj

si night club, te cheama la o experienta de neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, senzuale si frumoase fete. Masaj de relaxare, erotic, body masaj, striptease, intim ladies show. 130 L; (0722.110.003/ 0754.035.723

212. Masaj massage visit hotel or your apartment Diana, visit hotel or your apartment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te pot face sa te simti ca in rai, fac foarte bine masaj, massage la hotel sau la tine. Alege-ma si vei reveni garantat!! 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 213. Masaj profesional masaj de

relaxare, cervical, lombar, facial, sunt singura, fara colega, nu am portar curios, masajul relaxeaza corpul, cat si mintea (masaj cu bat de bambus si pietre vulcanice la cerere) 130 L; (0701.265.819 214. Masaj Somatic Vino sa incerci si iti

garantam ca te vei intoarce la noi dupa prima experienta, 120 L; (0760.466.511 215. Masaj special pentru femei si

cupluri, masaj erotic, tantric pentru femei deschise si dezinhibate. Yoni masaj. Atmosfera romantica, delicatete si tandrete, rafinament si grija pentru trupul tau. 180 L; (0737.912.086 216. Masaj tantric pasional, rasfat in

jacuzzi Va asteptam sa va relaxati corpul si mintea, intr-o locatie ce provoaca dependenta. Armonia oferita de noi o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului erotic sau jacuzzi cu mai multe fete. 200 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 217. Masaj tantric pentru barbati, femei si cupluri Temple of Bliss massage va ofera o noua perspectiva intr-o lume care promoveaza sexualitatea agresiva. Noi va propunem un masaj relaxant si revigorant care va va face sa priviti masajul senzual altfel 180 L; (0787.571.747 templeofblissbucharest@gmail.com

218. Masaj terapeutic, alexa nou venita in Bucuresti ofer masaj terapeutic de calitate domnilor pretentiosi. Poze reale locatie curata si discreta, Berceni, 60 L; (0732.791.155 219. Masaj total de relaxare si intretinere

doar pentru doamnele care stiu ce vor si ce este relaxarea adevarata, pe masa masaj cu ulei de masline si uleiuri esentiale, betiaoare parfumate indiene, muzica chillot, lumanari parfumate multicolore, 99 L; (0772.734.011 220. Masaj, buna numele meu este alina

am 22 de ani si te astept la mine intr-un cadru intim si curat pentru a petrece momente de neuitat, pentru detalii sunama. 50 L; (0762.831.182 mariaradu016@gmail.com

221. Masaj, buna, ofer masaj de relaxare

mai multe detalii la tel. 50 L; (0731.841.471

222. Masaj, tanar, 24 ani, simpatic,

curat, discret, corp muscular, 1,70, 58 kg, ochii negri, ofer masaj de relaxare si erotic domnilor, doamnelor, cuplurilor la mine acasa, detin locatie in sectorul 5 si locuiesc singur, (+40771215116 223. Masaj, buna sunt Andreea ofer ser-

vicii de calitate clientilor mei si o buna igiena si discretie, masaj, 100 L; (0722.757.574

224. Masaj, noua in zona Militari Buna, numele Cristina, ofer masaj de relaxare/ body la domiciliul meu, mai multe detalii la tel, Militari Gorjului; (0734.785.672 225. Masaj, noua in zona Romana maseuza cu un corp perfect, educata si curata. Te astept intr-o locatie curata si calduroasa. Pozele sunt reale si recente. Piata Romana 50 L; (0731.737.462 226. Masaj, noua in zona, finuta draguta

te invit la un masaj total de relaxare domniilor generosi intr-un cadru intim, cer si ofer discretie maxima, pentru mai multe detalii le ofer la tel. 50 L; (0763.806.494 227. Masaj, noua in zona, masaj total,

buna sunt Andreea te invit la un masaj total de relaxare fara graba, fara fite, te astept sa te relaxezi dupa o zi incarcata de energie negativa, pentru mai multe informati suna-ma. 50 L; (0743.421.465 228. Masaj, noua in zona, sociabile comunicative, te asteptam in cuibu nostru romantic si relaxare, se poate si impreuna si separat, locatia se afla bulevardul Unirii 71. (0720.318.411 229. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 230. Maseuza slim Cristina, tinerica cu bun simt te invit la un masaj de relaxare la locatiea mea discreta ci curataa in zona Universitate, (0756.655.759 raissa.rusu@yahoo.com 231. Matura 34 doamna matura cu bun simt si zambitoare ofer masaj de relaxare si body masaj domnilor cu bun simt si educati. Zona Unirii- Zepter, 60 L; (0734.025.749 232. Matura 47 ani, zona Titan, ofer masaj de relaxare, discretie, igiena maxima, seriozitate domnilor civilizati, minim 35 ani. Poze reale si recente. 100 L; (0732.335.199 233. Matura xxx ofer masaj de relaxare,

revigorare si intretinere corporala cu uleiuri parfumate, 60 L; (0731.687.433

234. Matura xxx ofer masaj de relaxare,

revigorare si intretinere corporala cu uleiuri parfumate, 60 L; (0731.687.433

235. Militari Residence doamna matura

ofer masaj se relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. 100 L; (0729.206.831

236. Militari Residence domnisoara apetisanta te astept sa iti ofer cel mai relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie discreta. Detalii complete la telefon; 100 L; (0729.899.256 237. Militari Residence, blonda miniona,

cu experienta in masajul de relaxare te invit la o sedinta de relaxare la domiciliul meu. Detalii doar la telefon 100 L; (0726.177.134 238. Militari Residence, noua in zona.

Te astept pentru ati efectua un masaj de relaxare profesional, masaj body si plus alte fantezii. Pentru mai multe detalii la telefon. 100 L; (0720.579.174 239. Mircea Voda, Andra, 21 de ani, tanara frumoasa si rabdatoare, te astept la mine pentru un masaj de relaxare cum nu ai mai vazut. Poze 100% reale, pentru mai multe detalii la telefon. Cer si ofer seriozitate. 70 L; (0721.771.041 240. Mirela, ofer masaj de relaxare intrun ambient placut la domiciliul meu. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922 241. Monica, blonda reala, selectiva, 29

de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta AlbaIulia. 300 L; (0723.928.848

242. Monica, 35 ani, dincolo de imagini si cuvinte cauti esenta erotic, body si sensual masaj, aromatherapy intr-un ambient placut; 60 L; (0762.430.730 243. Nadira Massage cel mai nou salon

din Bucuresti Nadira Massage, cel mai nou salon din Bucuresti, a fost creat special pentru tine, pentru ati indeplinii fanteziile, prin tehnici specifice masajului. 180 L; (0724.128.029 mihainick@gmail.com 244. Nadira Night Club & Massage Our

appetizing ladies, experts in the art of erotic massage, are keen to give you memorable moments through sensual touches and caresses lascivious in a relaxing environment. For more details call us, 180 L; (0724.128.029

245. Nadira Night Club & Massage te invita la o seara incendiara cu un pahar si un masaj alaturi de trupurile apetisante ale tinerelor noastre domnisoare, 180 L; (0724.128.029 mihainick@gmail.com 246. Nataly bruneta pasionala ofer servicii de masaj de calitate domnilor manierati. Te astept in locatia mea curata si discreta pentru a te duce in labirintul placerii, 100 L; (0764.357.192 247. Nicole, masaj, blonda reala cu ochii

albastri, educata, frumoasa si stilata, 27 de ani, 1,76 m, 60 kg, te astept pe tine, domn manierat, generos si cu bun simt, sa petrecem clipe de neuitat in dormitorul meu. Poze reale, 100 L; (0732.662.573

248. Noblesse Unic, salon masaj erotic nud 75 min, gratuit 15 minute de sauna. Senzualitate si finete. 17 maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona Petrom Eminescu. 200 L; (0727.148.861 249. Noua, zona 13 Septembrie, bruneta reala, selectiva, 25 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 300 L; (0785.996.030

250. Oana, sector 5, Prosper, blonda reala, selectiva, 21 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 300 L; (0764.292.192 danadiana84@yahoo.com 251. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro 252. Oferta speciala masaj erotic nud, noi suntem salonul Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invitam la un masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Ne gasiti si pe WhatsApp. www.private-massage.ro 140 L; (0727.148.861 253. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 254. Pentru domni maturi. Universitate,

Romana Buna. Hai la un masaj de relaxare. Te astept in locatia mea. Zona centrala. Sec 1. Doar domni maturi 30+. 100 L; (0764.206.453 255. Piata Muncii, Decebal, doamna matura 39 ani, te astept la un masaj de relaxare totala, cer si ofer discretie si igiena, locuiesc singura 100 L; (0722.984.183

256. Placerea ta, Lamour vrei sa maresti doza de satisfactie, alege masajul erotic la LÂ’amour. Placere unica, masaj erotic special. Vino traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte, www l-amourr.ro 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 infolamour@yahoo.com 257. Poze reale din locatie, siliconata, poze reale, dovedesc cu tatuajele, foarte selectiva, invit la mine domnii educati si cu bun simt pt. masaj de relaxare. Cer si ofer seriozitate, discretie si igiena maxima. 200 L; (0739.071.895 258. Poze reale facute in locatie, silicona-

ta, invit la mine domnii educati si cu bun simt pt. masaj de relaxare. Foarte selectiva, nu primesc doua sau mai multe persoane in casa. Cer si ofer seriozitate si igiena maxima. 200 L; (0739.071.895 259. Promo masaj erotic la dublu, Lasate atins senzual de 2 fete frumoase. Nu fi timid! Hai acum la Noblesse Unic si alege-ti maseuzele preferate, 2 simultan, sedinta dureaza 60 de minute si costa 300 ron. Garantam multe fete, 300 L; (0727.148.861 260. Promotie dominare si masaj erotic

vip fantezie Stapane cautam sclavi fara frica de dominare dornici de fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feet-fetish, high heels. Discount rezervare online max ora 20. 250 L; (0727.148.861 261. Promotie Happy Hour 50% reducere masaj erotic Super-masaj la jumatate de pret, intre orele 13-14 de Luni pana Joi, la vila in str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Cel mai senzual masaj erotic. Civilizat, curat, frumos, multe fete 100 L; (0727.148.861 262. Promotie masaj erotic nud, 75 min,

salon de calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Cel mai senzual masaj erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Discount pana in ora 20 daca rezervati online. 150 L; (0727.148.861 263. Pustoaica, 20 ani, te astept la un masaj de relaxare si multe alte surprize placute. Sunt o fire foarte calma si mereu zambitoare. Pozele imi apartin in totalitate. Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.632 264. Pustoaica,19 ani, Tineretului Buna, Beatrice ma numesc am 19 ani sunt o fata vesela, ingrijita si cu bun simt. Confirm cu tato si cu nr de tel din poze, astazi le-am facut. Vino sa ne relaxam impreuna. Te rasfat cu un masaj de calitate; (0732.065.241

265. Rafinament, igiena si ambianta placuta, masaj Dana poze reale 100% domnii cu eleganta, rafinament si bun simt sunt asteptati sa isi incite imaginatia alaturi de o bruneta cu un trup apetistant si miscari lascive. Program 10-22; 300 L; (0785.996.030 266. Ralu tanara draguta ofer masaj de relaxare domnilor draguti si educati, zona centrala, 100 L; (0732.516.629 267. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 268. Rebecca maseuza reala, cauti nou-

tati?...in mod sigur ai gasit! Sunt o maseoza complet dezinhibata, permisiva, exact cum vrei tu! Dorintele tale pot devenii placerea mea, tot ce trebuie sa faci este sa suni ptr programare; 300 L; (0732.065.889 rebecca_milf29@yahoo.com

269. Relax and reflexotherapy massage,

all services, attitude pro customer, Bucharest near Old Town, you are welcome! Please look my video here and then you call me. Thank you. 100 {; (0721.609.296

270. Relaxare, discretie, singura, doamna singura draguta prin stil si calitate cu experienta in masaj terapeutic, ofer d-lor educati si manierati, sigur vei reveni detali la telefon. Militari 60 L; (0735.249.949 Preda.elena74@yahoo.ro 271. Rond Alba Iulia Buna te astept la mine in locatie pentru a avea parte de un masaj de relaxare facut pe tot corpul cu atentie, fara graba, pentru mai multe informatii suna-ma, (0753.642.595 272. Rond Alba Iulia, buna te astept la mine in locatie pentru a avea parte de un masaj de relaxare facut pe tot corpul cu atentie, fara graba, pentru mai multe informatii suna-ma; (0728.298.945 273. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj total la domiciliul meu, pt mai multe detalii astept tel. tau, poze reale 100%, singura in locatie program de la 11-23, speak English, 50 L; (0721.773.154/ 0753.815.302 274. Rond Alba Iulia, Sara te astept pen-

tru masaj senzual. Tanara sexy cu forme apetisante senzuala si foarte pasionala fac masaj domnilor generosi. Locatia mea este curata si cocheta, poti face dus si te astept cu prosoape, (0728.298.947 275. Rond Alba Iulia, Sara, te astept pen-

tru masaj senzual Tanara sexy cu forme apetisante senzuala si foarte pasionala fac masaj domnilor generosi. Locatia mea este curata si cocheta, poti face dus si te astept cu prosoape (0728.298.947

276. Roscata jucause masaj total corpo-

ral, 24 de ani, ofer masaj de relaxare, atenta la cerintele tale, fara fite, te astept la domiciliul meu. Pentru mai multe detalii despre serviciile mele suna-ma; 100 L; (0737.865.414

277. Roxana Domnisoara apetisanta, 1,70 cm te astept sa iti ofer cel mai relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie curata si discreta. Detalii complete la telefon. Program non-stop. Zona Titan. 60 L; (0720.649.968

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 ianuarie 2019

4

PRESTÅRI SERVICII 278. Rubin Masaj, daca esti in cautarea

Repara¡ii, service

unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta. Aici gasesti tot ce doresti, 120 L; (0765.505.383

279. Sabina, reala, bruneta eleganta, poze reale, te astept ca in foto pentru masaj relaxant si incitant, ma adresez domnilor pretentiosi, locatie centrala curata si mai ales discreta. Detalii la telefon. Titan. Diham, (0758.316.453 280. Salon lux Baba Novac Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 281. Salon lux Baba Novac incita-ti imag-

inatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 282. Salon lux Baba Novac Seductie

erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 283. Sani enormi, clipe de relaxare, la mine la tel, masaj body-erotic nud, efectuat cu multa tandrete si pasiune. Doamna matura, atenta la dorintele dvs. va asteapta. Am si colega ptr. show real. Se poate si la tel. 5/15 m. Seriozitate maxima, parcare, 100 L; (0729.651.131 284. Satena draguta stilata si rafinata cu

bun simt te astept la un masaj de relaxare, cu servicii de inalta calitate intrun ambient intim si discret. In zona Universitate. (0755.801.714 raissa.rusu@yahoo.com

285. Sector 6 Dulce si manierata ofer servicii de masaj de calitate domnilor manierati, locatie discreta si curata, daca te-am facut curios si vreti sa ma cunosti astept telefonu tau, 100 L; (0722.757.574 286. Senzatii tari. Senzatii tari pentru domni pofticiosi, cu dorinte arzatoare si fantezii ascunse, masaj bombe sexy, trupuri incinse.Te asteptam intr-o locatie discreta si selecta din zona Piata Muncii, 120 L; (0763.581.129 287. Servicii totale maseuza perfecta,

ideala pentru tine Delecteaza-te cu o blonda discreta si foarte curata te astept hot imbracata, poze reale pt. a petrece o ora pasionala in compania mea (masaj de relaxare) garantez 100 L; (0762.576.702 288. Servicii totale si masaj. dai cautare

la google cu nr meu, profil de incredere, atitudine pro client, poze noi, ma vezi la usa cand iti deschid; 250 L; (0721.609.296

289. Sonya, bruneta reala, educata si selectiva ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare, terapeutic si body masaj intr-un ambient discret si curat. Zona Unirii, rond Alba Iulia, 100 L; (0720.716.956 290. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 291. Sunt noua in zona Claudia 27de

ani, ofer masaj de relaxare la mine in locatie. Discretie si seriozitate. Te astept cu drag, 60 L; (0769.625.595 292. Sunt noua in zona Unirii, alegerea

perfecta, pot sa iti ofer servicii de calitate intr-un ambient placut si relaxant. Te astept pe tine frumosul meu sa iti ofer momente de neuitat, pretind discretie in locatie. (0720.318.411 293. Sunt noua in zona, te astept pe tine

domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata. Titan, 80 L; (0734.477.470

294. Tania, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si manierati care stiu sa aprecieze calitatea serviciilor oferite.Te astept in locatia mea sa traiesti clipe de neuitat alaturi de o bruneta pasionala si curata. 100 L; (0767.628.985 295. Tanya 30 ani, ofer servicii de cali-

tate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon, zona Obor. 100 L; (0754.517.309 296. Tineretului bulevard, buna sunt domnisoara de 21 ani 1,80 inaltime, 60 kg. Ofer servicii de masaj domniilor cu bun simt. Te astept in locatia mea curata si discreta. Ptr mai multe detalii sunati; 100 L; (0768.471.126 297. Titan, Theodor Pallady, Diana 28

de ani New vino la un masaj total, ofer servicii totale domnilor interesanti, relaxeaza-te cu un masaj erotic si fantezii la mine acasa. Sunt o bruneta discreta, placuta si atenta la toate dorintele tale, 70 L; (0752.768.928 nataliaanghel9999@gmail.com 298. Unirii nr 7 buna sunt o doamna de 33 ani, ofer servicii de masaj domnilor cu bun simt. Te astept in locatia mea curata si discreta 40 L; (0784.515.518 299. Unirii, daca doresti sa traiesti o experienta unica, un rasfat pe care doar o femeie adevarata o poate oferi, atunci te invit in compania mea sa petrecem clipe de neuitat impreuna. 200 L; (0727.579.858 300. Unirii, Unirii noua, in Bucuresti,

selectiva ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-o ambianta placuta si discreta. Servicii ireprosabile. Educata si amabila, 150 L; (0739.441.055 301. Valentina 40 ani, te invit la un masaj de relaxare cu experienta masaj erotic fara graba în zona la Universitate discretie si igiena; (0740.363.259 Popa_popa@yahoo.com 302. Vitan, indrazneste sa vrei mai mult,

suna-ma un masaj de relaxare ce nu te va face sa regreti ca ai ales sa ma vizitezi. Poze reale, personale! Te astept la mine, intr-un cadru intim si discret, cu servicii de inalta calitate 150 {; (0701.283.231 candygirl96@yahoo.com 303. Viviana, ofer masaj total de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor care apreciaza calitatea. Unirii, Zepter, poze reale 100%, 100 L; (0743.610.899 304. Voluptuoasa, cu sani foarte mari,

la tel. 15 m, forme pline, fund bombat, matura pasionala noua, hai sa descoperi momente unice de masaj, tandrete si relexare. Show real cu colega, sau la tel. 15 min. Discret, parcare; 100 L; (0769.569.030 305. Your luxury masseuse, new video

and photos I offer complete service, attitude pro customer, near old town, you are welcome! Please look my video here, verify my profile in google with my number 0721609296, I’m real masseuse call me. Elena. 470 L; (0040721609296

1. Aer conditionat - montari, demontari,

service la preturi avantajoase; (0724.240.274

2. Aero Cris Service service, montaj aer conditionat intretinerea sistemelor de climatizare este obiectul principal de activitate al societatii noastre.In maximum 48 de ore de la contactare, una dintre echipele noastre va rezolva problema reclamata. (0720.324.836/ 0720.324.836 office@aeroservice.ro 3. Autorizat, asigur reparatii masini auto-

mate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

Buletine PRAM. Verificari si masuratori PRAM Termoviziune instalatii electrice; Executie instalatii electrice, inspectii, testari, verificari periodice din punct de vedere al electrosecuritatii a echipamentelor, aparaturii si a instalatiilor (0723.361.107 office@electricalc.ro 4.

5. Centrale termice, reparatii urgente,

instalatii sanitare, electrice, termice; (0775.523.343

6. Curatam, dezinfectam cu abur injectie-

extractie autoturisme, autobuze, cabine tir, salvari, canapele, mochete, covoare, scaune, tot ce inseamna tapitarie, bucatarii profesionale, hoteluri, spitale. (0746.549.581 7. Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine. Relatii la telefon: (0744.517.905/ 021.425.87.56

8. Electrician autorizat Coman Cos-

tel service. Bucuresti, toate sectoarele, varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura Enel gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura; (0740.983.312/ 0761.659.194

Electrician Bucuresti / LucrariElectrice.ro Suntem o societate autorizata ANRE, cu sistem integrat certificat SRAC specializata in proiectare, executie si consultanta pentru lucrari in domeniul energetic. www.lucrarielectrice.ro (0721.170.065/ 0769.175.655 romeo.belet@yahoo.com 9.

discreta, 23 ani, foarte finuta si eleganta, diferita prin stil, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi, mai multe detalii la telefon 70 L; (0768.632.447 307. Zona centrala, masaj, buna, sunt o

17. Instalator accesibil-autorizat ANRE

domnisoara cu bun simt. Blondajucausa si discreta. Poze reale te convingi in locatie. Nu fac deplasari, 100 L; (0731.865.747

19. Masini automate de spalat, acum

asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 20. Masini automate de spalat, aragazuri, frigidere, ac, electrocasnice, electronice, tv, electrice orice tip, repar, instalez, programez, resetez; (0727.279.319/ 021.444.14.17

3. Acces 100 % preturi normale la transport marfa si mobilier, transportam ieftin si rapid, mutari si relocari in Bucuresti si Romania, mobila, cutii, ghivece cu flori electrocasnice sau orice alta marfa, 1 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com

26. Transport, mutari Agentie de Turism si mobilier, apartamente 1Transport Va ofera vacante cu Vouchere si 4 camere, case, vile. Servicii complete de reloDecontare MAI, MAPN, care. Montam si demonMJ si servicii de transtam orice tip de mobila, port persoane cu autocare / microbuze proprii camion 25 mc + remorca 18 mc.Oferim la cele mai bune tarife. factura.Iulia Bucur. Rezervari la https://www.luxuria(0762.676.751/ trans.ro/ (031.104.12.53/ 0762.676.750 0734.489.107 27. Transportam orice, oricand, orirezervari@luxuriatrans.ro unde, casa de expediti. Transport mobila

Pecef Tehnica service electrocasnice, tv Bucuresti service aparate electronice si electrocasnice mici; service aparate electrocasnice mari; service produse profesionale de gastronomie; service aparate de climatizare; service pompe, hidrofoare, scule (021.637.70.01/ 021.637.70.02 service.bucuresti @pecef.ro

6. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu dimensiuni L 4,80m, l 2,20 m, h 2,30 m, la pret avantajos, avem personal specializat pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. demontare, montare, noi va mutam toata casa intr-un transport 50 L; (0732.226.466 comenzi@camion24m3.ro

22. PFA, reparatii frigidere casnice si com-

7. Champions Moving companie de

21.

erciale, congelatoare, convenabil, garantie; (0722.565.401/ 0728.247.631 23. Repar masini de spalat automate

toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0767.177.665/ 0722.327.483

Reparatii frigidere combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

24.

Reparatii frigorifice Ovidiu Hodut repar frigidere: Arctic, Beko, Aeg, Ardo, Ariston, Bosh, Brandt, Brema, Candy, Cariton, CoolZone, Daewoo, Delonghi, Electrolux, (0762.620.872/ 0762.886.060 ovidiuhodutfrigorifice@gmail.com 25.

26. Reparatii laptopuri, calcula-

toare, televizoare reparatii laptopuri, calculatoare, televizoare, preturi promo. Asiguram garantie pentru orice reparatie. Sector 4 - Al. Obregia nr. 10-14. (0723.030.391/ 0765.683.020 fanpc.contact@gmail.com

executam istalatii gaze, obiecte sanitare, centrale termice, schimbari coloane blocuri, montari argaze si calorifere,detectoare gaz (0720.992.196

27.

diverse obiecte de mobilier. Ofer si rog seriozitate. La cerere, ofer manipulare si tamplar, 1 L; (0748.682.232

25. Transport Romania Olanda Belgia Germania Curse regulate cu autoutilitare de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. Transport bagaje, colete, mobila, electrocasnice, biciclete, motociclete, (0745.024.750 fts.freight@gmail.com

4.

5. Asiguram transport orice tip de marfa, paletat sau vrac, materiale de constructii, ob. voluminoase precum piane, bancomate sau echipamente IT de mari dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relocari complete pt. locuinte, companii, 1 L; (0780.600.100 comenzi@bucurestitransport.ro www.bucuresti-transport.ro

si marfa in Bucuresti si in tara. www.transportmarfuri.net (0767.633.147/ 0768.293.961 28. Turism market www.turismmarket.ro. Turism market. Primul marketplace de turism din Romania. Este www.turism-market.ro. Cui i-ar strica un marketplace? 1 L; (0745.150.894 contact@produsedingospodarie.ro

Întreprinzåtori alte domenii

16. Am revenit, Diana finuta, atenta la cerintele tale, servicii ireprosabile, fara fite si figuri, doar un masaj de calitate, zona Lizeanu aproape de Obor 80 L; (0799.633.655 17. Am revenit, bucura-te de un masaj profesional, calitate, relaxare, tonifsportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna,ultrasunete, RF, galvanic,curat,aer cond. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140 18. Amalia, Noua in zona ta, ofer masaj la mine acasa discretie seriozitate, bruneta, 35 ani, Baba Novac, rond poze reale. 50 L; (0769.183.062 19. Amira, 24 ani, esti obosit dupa o zi

de munca sau doar vrei sa te relaxezi, te astept intr-o locatie curata si discreta(cu aer conditionat) pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat. Zona Drumul Taberei. 50 L; (0734.294.075/ 0726.612.034 20. ANA, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, pt. mai multe detalii, suna-ma. Drumul Taberei, Billa. Singura in locatie, poze noi reale, 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 21. Ana, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.394 22. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, poze reale. Zona Dristor, Baba Novac, program 10-17, 50 L; (0725.044.235 23. Ana, noua in zona tanara 22, poze

international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contracost avem personal incarcare putem ata?a remorc? 750 kg volum util 8 mc non stop 70 L; (0744.476.667

1. Broderie industriala societate executa la comanda broderii electronice, pe orice tip de suport textil, cu aplicatii, decupaje laser, realizeaza si modifica programe de brodat, asigurand conversia in orice limbaj masina; (021.224.47.00/ 0744.569.363 office@brodona.ro

9. firma transport marfa mobila ieftin.

2. Introduc produse in site-uri plus

26. Anca noua in zona si in locatie, blon-

10. Mutari mobilier cu personal

descrieri Introduc produse in site-uri, fac si descrieri, stocuri, eventual pot sa ma ocup si de pagina de facebook, instagram, scriu articole pentru bloguri. (0745.202.294 roxana@amaranthcoffeeandfun.ro

KCS, recuperari, vanzari cumparari creante Ai o creanta si intampini dificultati in recuperarea ei? Doresti sa vinzi creanta? Suna sau trimite email si un consultant te va contacta. Discretie, cofidentialitate, seriozitate. www.kontracost.ro (031.101.22.47 kontracost@gmail.com

27. Anca noua in zona si in locatie, blon-

transport mobila, servicii complete de mutari, specializata in mutari locale si nationale, mutari de efecte personale si mobilier atat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii; (0733.330.051 office@chmoving.ro 8. Efectuez mutari mobila marfa intern

Transport Ieftin in Bucuresti si Provincie www.transport-marfa-mobila.ro 150 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com calificat C.D.M. Prestari servicii mutari mobilier cu personal calificat; demontare, ambalare, transport, remontare, reparatii, modificari la cel mai bun pret (0723.700.601/ 0743.700.601 cdmprestariservicii@yahoo.com 11. Mutari mobilier, evacuare mobilier vechi, nedorit, apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, echipa tanara 4 baieti, camion 5T + 18 mc. Experienta, profesionalism.Oferim factura.Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750

Reparatii si service centrale termice Bucuresti SC Panello Impex SRL. Firma autorizata ISCIR, dispunand de 12. Oana Speed transport 10. Electrician calificat execut lucrari de instalatii electrice personal autorizat special marfa agabaritic trans(case, apartamente, vile, etc). instruit si de echipaRemediez defectiuni la instalatiile port marfa vrac cat si existente, montez tablouri, lampi, mente specifice, execu- paletizata, transport ADR prize, senzori etc. (0764.192.170 tam: verificari ISCIR si servicii de transport uticristy_33_88@yahoo.com service pentru centrale laje, transport interna11. Firma autorizata Stoian termice; (0771.623.970 tional transport frig, serStefan Frigotehnist autor- panello.impex@gmail.com vicii delivery, transport izat, execut reparatii cargo (0726.457.170/ 28. Reparatii televizoare LCD-LED, frigidere, congelatoare, Laptopuri ProIT Industry, Service 0720.639.386 de reparatii TV Lcd/ Led, Laptopcombine frigorifice, orice mmoraru32@yahoo.ro uri, Calculatoare, Monitoare Lcd/ model, la domiciliul clien- Led (0764.465.265 info@service13. Particular inchiriez Vito 7+1 cu tului in sectoarele 1, 2, 3, proit.ro sofer, deplasari in tara; 4, 5 si 6, Bucuresti. Exe(0742.608.256 29. Service calculatoare, cutie lucrari de calitate 14. Tractari, transport auto si utilaje laptopuri, imprimante (0729.473.587/ Transport local, in provincie si internationservice IT de reparatii 0766.958.393 stoiansteal.Auto accidentate cu roti blocate, preturi calculatoare si laptop-uri negociabile 100 L; (0040752965843 fan11@yahoo.ro badea,mihai66@gmail.com in Bucuresti. Servicii pen12. Frigidere service si tru care te poti baza pe 15. Transport ieftin papuc sau duba sau reparatii Frigidere, combasculabila Transport papuc, duba, marfa noiwww.salut-it.ro bagaje mobila etc. sau basculabila pt. bine frigorifice, congela(0720.171.174 nisip, pietris si materiale constructii in Buc toare, reparatii. Intervenservice@salut-it.ro si provincie. La cerere manipulanti pt. incarcare. Seriozitate. George non stop, tii rapide. Calitate. 50 L; (0724.478.342 Garantie. Piese originale. 30. Service frigidere comInclusiv sambata, dumini- bine frigorifice, congela16. Transport marfa in Bucuresti si in toare. Interventii rapide. tara, evacuam mobila veche, tocarie usi, ca; (0729.473.587/ personal incarcare, descarcare contra Calitate. Garantie. Piese 021.420.36.48 cost, program inclusiv in weekend, preturi originale. Inclusiv samfoarte avantajoase, 50 L; 13. Hodut Florin - reparatii bata, duminica; (0761.021.127 frigotehnice Bucuresti (0729.473.587/ 17. Transport marfa intern sau internafrigotehnist autorizat, 021.420.36.48 tional Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc efectuez reparatii de volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 31. Service si montaj aer tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km sepfrigidere, congelatoare si arat contracost avem incarcare descarconditionat Bucuresti combine frigorifice, vitcare servicii rapide cu doi soferi express Coolfix Hub Bucuresti 80 L; (0766.642.507 rine si lazi frigorifice Reparatii, montaj si servindiferent de marca sau Transport marfa, duba 3,5 t, volum ice aer conditionat. Mon- 18. model.Execut reparatii 17 metrii cubi, intern extern. Asigur factaj aer conditionat, tura, decont. (0722.715.339 frigorifice cu garantie reparatii, igienizare, (0745.044.132 reparati19. Transport mobila www.transportfreon. www.serviceifrigorifice2012 marfa-mobila.ro, mobila Bucuresti Ieftin reparatii-montaj-aer-con- Rapid. Intra pe site www.transport-marfa@gmail.com mobila.ro 150 L; (0721.213.667/ ditionat.ro (0727.556.551 0721.213.667 14. Home Help instalator, office@coolfixhub.ro valentinochioiu@yahoo.com electrician Bucuresti 32. Servicii reparatii elec20. Transport mobila Home Help ofera o gama marfa in Bucuresti si larga de servicii clientilor tronice Bucuresti Marcus Electronics firma spetara, oferim servicii de sai cum ar fi cele de cializa executa reparatii transport marfa mobila instalator, electrician, electronice, televizoare mobilier bagaje relocari montaj aer conditionat si LCD, LED televizoare cu atv, motociclete, materielectrocasnice, lacatub, videoproiectoare, ale de constructii. tuserie si montaj mobila. monitoare LCD, plasme, Bucuresti si in provincie. www.homehelp.ro retroproiectoare, camere Preturi de la 100 Lei. (0745.227.722 digitale; (0720.667.800/ Oferim factura contact@homehelp.ro 0745.410.179 marcusadri(0732.548.835 15. Instalatii electrice non an2004@yahoo.com 21. Transport mobilier, marfa, bagaje, stop Bucuresti, reparam mutari complete oferim la cele mai bune 33. Tapiter cu experienta execut instalatii electrice de lucrari de reparartii tapiterie mobi- pre?uri servicii de transport marfa, mobila, electrocasnice, colete, bagaje in toate tipurile. Fie ca ai la, tel. (0761.014.844 Bucuresti si in tara. Duba este cea din tapiteru@yahoo.com nevoie de repararea unei imagini. 50 L; (0751.200.600 gibprize sau a unui tablou trans600@gmail.com electric echipa noastra Transport, turism 22. Transport moloz, mobila, in Ilfov si de electricieni autorizati la tara, efectual transport moloz, mobila, iti sta la dispozitie nisip, balastru, electrocasnice nefolosibile 1. Abandonati cautarile transport mobisi lucruri de care nu mai este nevoie. (0722.974.760/ la si marfa Transport marfa mobila, in (0768.500.865 Bucuresti si in toata Romania. Transport 0766.974.760 marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, 23. Transport papuc sau duba, particuoffice@ruady-service.ro

16. Instalator - interventii. Reparatii tevi sparte, robineti, baterii, calorifere, boilere, cabine dus, modificari instalatii scurgeri, desfundari scurgeri, montaj masini de spalat; (0724.000.475

306. Zona centrala, reala si dulce, blonda

18. Intretinere, reparatii frigidere Bucuresti, Ilfov servicii de intretinere si reparatii frigidere dar si: combine frigorifice; frigidere; masini de spalat; congelatoare, lazi frigorifice; aparate aer conditionat la domiciliu. (0767.420.005/ 0721.867.936 ion.octavian@yahoo.com

2. Absolut transportator ieftin si rapid,

lar Transport rapid inclusiv sambata, ieftin duba si papuc. Mobilier, bagaje, de la 50 lei papuc/ de la 75 duba. Cel mai bun pret din Bucuresti. La cerere contra cost ajutor la incarcat, 50 L; (0722.851.823

marfa, mobila, bagaje, electrocasnice in Bucuresti si in Romania transport corect la pret corect. Ofer la cerere personal incarcare, descarcare, manipulare mobilier etc. Sunati acum pt. detalii, 50 L; (0723.179.705/ 0784.000.183 contact@mvdtrans.ro

24. Transport persoane Bucuresti Germania, Anglia, Ester Tours va ofera transport de persoane Bucuresti in Germania si Anglia cu autocare si microbuze moderne zilnic direct pana la adresa de destinatie. Pt rezervari contactatine; 1 {; (0773.908.912 office@estertours.ro

3.

4. Transfer de bani online Romania si Rep. Moldova Smith&Smith ofera serviciul rapid de transfer de bani online prin aplicatiile mobile comisiona pornind de la numai 1.99 euro. Aplicatii disponibile pe Google play si Apps Store.www.smith.com.ro 2 {; (+40213318012/ +40213318000 claims@smith-smith.ro

Servicii diverse 1. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 2. Ada, matura ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu. Dristor Mc. 50 L; (0724.164.656 3. Adina 47 de ani, doresti o zi energica,

te astept la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, 9-18, zona Turda cu 1Mai, 100 L; (0721.475.235 4. Adina, Doamna matura cu experienta

te astept cu drag pt un masaj de relaxare sa te simti mai bine in zilelestresante prg 9/18 zona Turda - 1 Mai 100 L; (0732.605.119 5. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791 6. Adriana masajul a devenit una dintre

cele mai utilizate metode de relaxare, o arma impotriva anumitor imperfectiuni corporale, afectiuni sau pur si simplu un refugiu din stresul cotidian (0732.536.900 7. Adriana Masajul de relaxare, este pe

scurt un rasfat. Scopul sau principal este de a ne scapa de stres si de a ne ajuta sa avem o stare de bine, dar in acelasi timp, poate calma anumite dureri si rezolva sanatatea (0735.621.301 8. Alex nou in Bucuresti Buna, Ma numesc Alex, am 20 de ani, sunt travestit incepator, ofer masaj de relaxare domnilor, din pura placere. Detalii pe whatsapp. Nu sunt escorta 10 L; (0730.467.176 9. Alexa masaj de calitate pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0732.721.047 10. Alexandra 33 ani centru, doamna matura, te astept la un masaj de relaxare al sufletului si trupului la domiciliul meu curat si discret din bulevardul Unirii nr 7 40 L; (0784.515.518 11. Alexandra, Berceni noua in zona bruneta, reala, frumoasa ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea. Ofer si cer seriozitate si discretie. Nu accept persoane in stare de ebrietate; 100 L; (0738.358.469 12. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer

masaj de relaxare totala si tonifiere la domiciliul meu, servicii de calitate, singura in locatie, poze reale 100 %. Bd. Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 13. Alina, blonda reala, selectiva, 24 de

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.452

5

reale si recente, te astept in locatia mea din zona 13 Septembrie pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie 150 L; (0785.996.030 24. Ana, noua in zona, buna sunt Ana, am 32 de ani, 167 cm, 60 de kg, te invit la un masaj total de relaxare, domnilor cu bune maniere, pentru mai multe detalii suna-ma. 50 L; (0784.022.462 25. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare zona Zepter 50 L; (0774.927.889 da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889

28. Anca Noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 29. Anca, 36 de ani. Ofer masaj total de

relaxare domnilor manierati la domiciliul meu, discretie si igiena. Titan, b-dul 1 Decembrie Trapezului; 60 L; (0729.311.098

30. Anca, noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust simt masaj de relaxare zona Zepter. 50 L; (0774.927.889 31. Anca, 24 ani te astept intr-un cadru

intim si discret pentru un masaj de relaxare. Locatie centrala, igiena, discretie. Mai multe detalii la telefon; 100 L; (0799.364.489 32. Anca, matura discreta, te astept la

un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat Unirii Zepter 60 L; (0725.871.620 33. Andra, 34 de ani, doamna matura

ofer masaj de relaxare, Titan metrou. 60 L; (0721.493.806 34. Andreea 29 ani. Ofer masaj de relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Zona Kaufland Obor, mai multe detalii la tel., poze reale 100% 70 L; (0734.404.714 35. Andreea blonda 27 de ani 1.65 cu 58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. Zona Zepter 40 L; (0761.002.526

50. Atestat profesional pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730 51. Atestat, masaj profesional, execut masaj de relaxare general, reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura, reflexoterapie. 150 L, 80 min. Mosilor, Eminescu. 10-21, se executa pe masa de masaj incalzita, aromat, meloterapie 150 L; (0724.898.065 52. Aura, 35 ani, 35 ani, la mine, noua in

zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Obor. 100 L; (0744.876.225

53. Bdul Dacia Un singur apel te desparte pt. a avea parte de servicii care te vor face sa revii. 50 L; (0784.279.610 54. Beatrice maseuza cu bun simt si rabdatoare te astept la un masaj de calitate domnilor cu bun simt. Zona Alba Iulia, 50 L; (0720.263.390 55. Beatrice, maseuza cu bun simt ofer masaj de relaxare si body masaj domnilor manierati. Mai multe detalii la telefon. Zona Unirii. 50 L; (0720.132.990 56. Berceni Buna. Sunt Corina. Am revenit. Am 24 de ani, sunt rabdatoare si cu bun simt. Te astept la mine. 60 L; (0735.829.882 57. Berceni, satena 23 de ani simpatica,

par lung, ochi caprui ofer masaj de relaxare domnilor manierati, 100 de Lei sedinta 150 de Lei ora. Nu raspund la numar privat. Pozele sunt reale facute in locatie 100 L; (0764.084.392

58. Berceni, Drumul Gazarului, Alina 28

ani draguta ofer masaj de relaxare domnilor interesati de anuntul meu 70 L; (0731.064.218

59. Berceni, noua in zona, Alina, 29 ani esti satul de masaje si experiente care tiau lasat un gust amar? Eu sunt o doamna rafinata, calma si rabdatoare, daca vrei sa ne cunoastem suna-ma si nu vei regreta. Poze reale; 80 L; (0737.416.773 60. Bianca Bruneta 21 de ani ofer masaj

de relaxare într-un cadru discret si intim mai multe detalii la tel., 50 L; (0735.486.303

61. Bianca doamna matura (Budapesta

Tineretului) buna sunt Bianca, selectiva, vesela si plina de viata, ofer servicii de calitate (diverse tipuri de masaj) la domiciliul meu sau la hotel. Accept si cupluri. Lucrez doar cu programari 150 L; (0764.654.616 gindacdorinadorina@gmail.com

62. Bianca doamna matura, Obor, singura in locatie selectiva, vesela si plina de viata, ofer servicii de calitate (diverse tipuri de masaj) la domiciliul meu sau la hotel. Accept si cupluri. Lucrez doar pe baza de programari. 150 L; (0764.654.616 63. Bianca, poze reale, Budapesta, Cantemir, buna, sunt Bianca, selectiva, vesela si plina de viata, ofer servicii de calitate (diverse tipuri de masaj), te astept intr-o locatie curata si frumoasa, 100 L; (0764.654.616 gindacdorinadorina@gmail.com 64. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. 100 L; (0746.532.027 65. Bisexual pasiv sector 1 Armando 22

ani bisexual ofer masaj de relaxare domnilor si doamnelor la domiciliul meu 150 L; (0764.121.457 Elenecicu@yahoo.com 66. Blonda 28 ani ochii albastri 170, 56

kg ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional, pentru mai multe detalii, astept tel. tau, Unirii, Zepter, 50 L; (0734.522.735

67. Blonda blonda reala, selectiva, 28

de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 300 L; (0799.361.077 68. Blonda 38 de ani calma si rabdatoare, singura in locatie ofer masaj de relaxare la domiciliul meu Militari 50 L; (0734.152.417

36. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526

69. Blonda 38 de ani singura discreta si rabdatoare cu simt al umorului ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si discreti. Militari 50 L; (0768.546.406

37. Andreea blonda cu poze reale, 27 de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

70. Blonda cu bun simt ofer masaj vino

38. Andreea blonda cu poze reale, 27 de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526 39. Andreea maseuza selecta, ofer diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte, ofer conditii de lux, intimitate si discretie, 400 {; (0732.864.936 40. Andreea, 1.70 m, 55 kg, ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional pentru mai multe detalii, astept tel. tau. Zona Uniri Zepter, locuiesc singura,100 lei h, 50 L; (0769.550.863 41. Andreea, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Intr- o locatie discreta si curata. Zona Unirii, Zepter.Poze reale 100%. 50 L; (0732.260.367 42. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu 58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526 43. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

44. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

45. Andreea, blonda cu poze reale 27 de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526 46. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27

alaturi de mine sa petrecem clipe minunate fara graba! Zona Mega Mall; (0768.385.427 secretelevietii91@gmail.com

71. Blonda miniona Ofer masaj de relaxare, body ?i alte surprize in loca?ia mea. Contacteaza-ma si nu vei regreta, 80 L; (0730.563.654 72. Blonda Unirii Zeptar noua in zona 1.70, 56 kg, ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional, pentru mai multe detalii, astept tel tau zona Dristor Kaufland 50 L; (0734.522.735 73. Blonda, 32 ani, ofer masaj de relaxare pt mai multe detalii suna-ma. Titan metrou. 60 L; (0724.040.231 74. Blonduta micuta Buna, te astept in compania mea, daca iti doresti un masaj de calitate, pt mai multe detalii, astept sa ma contactezi, pupici, Calea Mosilor, sector 2, apropiere Obor 80 L; (0768.013.906 75. Bruneta Baba Novac rond bruneta 35 ani te astept la mine acasa pt un masaj de relaxare poze reale discretie si curatenie; 50 L; (0760.746.468 76. Bruneta draguta, fara fite, ofer masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta. Zona Dristor. Locuiesc singura, 60 L; (0733.782.676 77. Bruneta dulce, manierata, fara fite, te astept la mine intr-o locatie foarte discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si terapeutic. Garantez experienta, pentru mai multe detalii, suna-ma, 60 L; (0760.471.360 78. Bruneta Ofer masaj de relaxare si

multe altele. Nu ezita sa ma contactezi, 50 L; (0731.446.363

79. Bruneta 28 ani, buna, te astept pen-

tru un masaj de relaxare intr-un cadru discret. 100 L; (0720.293.374

de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

80. Bruneta 28, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pentru detalii suna-ma, Dristor, Kaufland, 50 L; (0720.774.598

47. Andreea, miniona matura, roscata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 l ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 l, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794

81. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac. 50 L; (0764.292.336

14. Alina, 28 de ani iti pot oferi masaj terapeutic profesional, tonifiere si intretinere corporala. Zona Dristor, Kaufland. Program 9.00-20.00, 60 L; (0763.978.947

48. Andreea, o blonda cu poze reale te astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

82. Bruneta frumoasa Berceni, ofer masaj de relaxare, boody, creme si uleiuri aromate, igiena maxima, deplasari doar hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu Dedeman, 80 L; (0721.625.812

15. Alina, sector 5 20 de ani, poze reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie maxima 150 L; (0720.310.583 Adaa617@yahoo.com

49. Atestat masaj, Sc Christin Valmy, doamna 60 ani, ofer masaj de relaxare, tonifiere si anticelulitic zona teiul doamnei. Program L-V-10-18, nu raspund la sms si nr privat. Nu sunati la ore tarzii in noapte. 50 L;

83. Bruneta noua in zona 22 de ani, draguta si amabila, te invit la un masaj de relaxare intr-un cadru intim si discret in locatia mea din zona Militari, Gorjului. Mai multe detalii la telefon 70 L; (0732.299.069

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

16 ianuarie 2019

4

PRESTÅRI SERVICII 84. Bruneta noua in zona, masaj total, poze reale sunt o bruneta plina de calitati si te astept la un masaj total, intr-o locatie frumoasa, discreta, in zona Diham. Ai sa revii garantat, 100 L; (0731.772.596

118. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0760.447.314

85. Bruneta poze reale 100% sunt noua in Bucuresti, te astept pt un masaj de calitate sunt fata din poze. Suna-ma, 80 L; Cristina.thaaaa@yahoo.com

domiciliul meu, discretie si intimitate, Delfinului Pantelimon 50 L; (0739.131.765

153. Drumul Taberei, ofer masaj masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon; 70 L; (0760.715.736

120. Doamna cu forme, ofer masaj de

154. Drumul Taberei, Mc Donalds, buna,

186. Magazinul Unirii, buna, sunt Alexandra, am 1.70, 55 kg, sunt satena, curata, discreta si cu bun simt, te astept in locatia mea pt. un masaj de relaxare ca la carte, garantez revenirea, 50 L; (0731.187.318

155. Drumul Taberei, Roxy, ofer masaj

de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, 100 L; (0767.821.102

187. Marra, selecta, open minded, discretie (singura), bun simt, igiena si pasiune, materializate intr-un masaj sweet touch memorabil. In rest, te las sa descoperi singur, (B-dul Magheru, Romana), 200 L; (0799.664.040

156. Dublu masaj, 4 maini, relaxare, lom-

188. Marriott, sector 5, Simona 22 ani,

86. Bruneta simpatica, draguta si aten-

ta, te astept pentru un masaj de relaxare asa cum nu ai avut parte niciodata. Contacteaza-ma si vei reveni cu siguranta, 80 L; (0733.555.255 87. Bruneta, noua pe site, buna sunt o

bruneta draguta si atenta la dorintele tale iti ofer clipe de neuitat, masaj, alaturi de mine, zona Unirii, posta Vitan, 50 L; (0729.632.359 88. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de

ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

89. Buna Hello vrei sa ma cunosti sunama. Sunt o blonda matura 36 de ani simpatica serioasa si cu mult bun gust.Lucrez Non stop , nu raspund la privat si la mesaje.Nu sunati inutil daca nu sunteti hotarati. 70 L; (0764.296.622 Mireluta@gmeil.com 90. Buna, Eu sunt Alina si te astept ala-

turi de mine sa iti ofer un masaj de neuitat. Am 165, 50, 30 de ani. Mereu cu zambetul pe buze si foarte respectuoasa. Eroii Revolutiei, program 9 -18.Suna-ma! 100 L; (0785.530.617

119. Doamna ofer masaj de relaxare la

relaxare la domiciliul meu, discretie si intimitate. Zona Pantelimon, Delfinului. 50 L; (0739.131.765 121. Doamna educata, 30 de ani, ofer masaj de relaxare pe masa de masaj. Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0785.354.158 122. Doamna matura 38 ani, 1.70, 53 kg, bruneta suvite blonde foarte vesela si pusa pe sotii, te astept la un masaj de relaxare intr-o locatie curata si linistita; 60 L; (0741.956.770 123. Doamna matura ofer servicii de

masaj de relaxare, cervical, lombar reflexo terapie, zona Unirii, 150 L; (0763.714.625 Visvio67@yahoo.com 124. Doamna matura Zona Titan, ofer

masaj de relaxare, igiena maxima, discretie, seriozitate domnilor civilizati minim 35 ani. Poze reale si recente. 100 L; (0732.335.199 125. Doamna matura 32 de ani noua in

zona, Splaiul Unirii bruneta finuta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare super calitate!! 80 L; (0727.463.576

Colentina servicii de masaj de relaxare totala in compania mea singura discret curat. Suna-ma, 50 L; (0767.423.746

126. Doamna matura 34 o doamna matura cu bun simt si rabdatoare te invita intr-un cadru intim si discret pentru a te destinde cu un masaj benefic sufletului tau. Zona Unirii- Zepter 60 L; (0734.025.749

92. Colentina, locatie noua situata in

127. Doamna matura 35 ani, ofer servicii

91. Colentina Locatie noua situata in

Colentina, servicii de relaxare totala in locatia mea curata, discreta, singura, suna-ma pt detalii despre pret servicii adresa exacta 50 L; (0767.423.746

de masaj la domiciliul meu. Discretie si seriozitate maxima, poze reale, zona Dristor, Baba Novac. Program10-17; 50 L; (0799.568.785

93. Colentina, Noua in zona, ofer servicii de relaxare totala la domiciliul meu, singura, discret, suna pt detalii si pret. 50 L; (0768.867.044

128. Doamna matura Anca punctul VC6,

94. Colentina, servicii de relaxare totala

in locatia mea, curat, discret, singura suna-ma pt detalii, despre pret servicii, adresa exacta, poza reala, 50 L; (0767.423.746

95. Colentina, Dristor Kebab, Alina 32 de ani sunt noua in orasul tau ofer masaj de relaxare in locatia mea, sunt singura, programul de la 9 pana la 20. 60 L; (0729.116.406

oceanul energiei situat sub ombilic, ajuta la cresterea apetitului sexual, energie, potenta, elimina stresul 75 min./180 ron LS 10-20 cauze psihogene, medicale, 180 L; (0720.606.410 129. Doamna matura poze reale 100%,

draguta mereu cu zambetul pe buze te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat Unirii-Zepter. 100 L; (0725.874.994 130. Doamna matura, ofer masaj de relaxare si terapeutic intr-un cadru discret. Zona Dristor. (0799.246.281

96. Colentina, noua in zona, servicii de relaxare totala la domiciliul meu situat in zona Colentina, pt. detalii despre pret servicii adresa exacta suna-ma 50 L; (0768.867.044

131. Doamna matura, te astept la mine

97. Corina draguta si sociabila te astept

doresti sau ai clipe frumoase alaturi de doamna matura cu experienta in arta masajului!? Atunci stop. Ai gasit ce cautai. (0765.337.280 secretelevietii91@gmail.com

in locatia mea curata si discreta pt un masaj de relaxare plin de surprize. Poze reale si recente, pt mai multe detalii contacteaza-ma, zona Titan, bd. Theodor Pallady; 80 L; (0734.477.470

98. Corina Tanara draguta cu forme pla-

cute, te astept la un masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta. Titan, Bd Theodor Pallady. 80 L; (0734.477.470

99. Corina, eleganta si manierata, 52 de

ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Speak english, Dristor, 200 L; (0730.669.879 100. Cristina blonda 29 ani, ofer masaj

de relaxare in locatia mea curata si discreta situata pe bulevardul Iuliu Maniu cu Apusului. Militari, 60 L; (0733.780.005 101. Cristina blonda draguta 29 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea discreta si curata, situata in Militari Iuliu Maniu cu Apusului. Program 8:3015:30 L-V. 60 L; (0733.780.005 102. Cristina Blonda draguta, 29 ani,

ofer masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata, fara graba si fara fite. Program 8:30-15:30 L-V. Iuliu Maniu, Apusului. Militari, 60 L; (0733.780.005 103. Cristina bruneta miniona si cu bun

simt ofer masaj de relaxare domnilor cu bun simt si manierati, zona rond Alba Iulia, 100 L; (0738.031.149

104. Cristina masaj de calitate pt. dom-

nii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0732.721.047 105. Cumpar afaceri / birouri de vanzari

asigurari Daca ai un spatiu cu vad / trafic in care prestezi servicii de intermediere in domeniul asigurari si doresti sa te asociezi, sa te dezvolti sau sa vinzi afacerea, nu ezita sa ma contactezi. 5.000 L; (0722.466.766 office@ritter.ro 106. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793 107. Cupluri, masaj pentru cupluri, Sur-

prinde iubitul/iubita. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body, oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 108. Dana, 46 ani, noua in zona, pro-

gram 9-19, ofer servicii de masaj de relaxare totala si corporala la domiciliul meu domnilor ce cauta si apreciaza doamnele mature, pentru programare suna cu 15 minute inainte, nu mai negociati pretul, 100 L; (0764.617.074 109. Denisa domnisoara cu experienta iti

ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, prostatic pe masa de masaj intr-un ambient placut si relaxant. Titan, bld Theodor Pallady, 60 L; (0723.192.086

110. Denisa, miniona cu forme placute te

astept intr-o locatie curata si discreta pt ati oferi masaj de relaxare. Titan, Theodor Pallady. 60 L; (0723.192.086 111. Denisa, am revenit, poze reale, 1,72 inaltime,varsta 19 ani, maseuza de calitate, fara graba, te astept in compania mea pentru un masaj placut si relaxant. Contacteaza-ma nu vei regreta, 80 L; (0764.958.828 112. Denisa, noua in zona, te astept intr-

o locatie curata si discreta pt. a-ti oferi un masaj de relaxare. Titan Theodor Pallady 60 L; (0723.192.086 113. Deplasarii doar la hotel sau la locatia mea 1,68 m 90 kg, iti pot oferi masaj de relaxere mai multe detalii la telefon, 250 L; (0739.326.168 114. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com 115. Diana, masaj Diana, te invit la mine

acasa,m asaj, tanara, inalta si slim, 150 / ora si 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa-mi un whatsapp si revin eu. Doar masaj, new photo m-am vopsit, 150 L; (0721.765.906 116. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960 117. Doamna fac masaj terapeutic;

(0735.670.953

in Militari Rezidence sa te relaxezi. Mai multe detalii la tel., 100 L; (0731.572.249 132. Doamna matura, masaj total,

133. Doamna singura, sociabila fizic pla-

cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0737.218.736

134. DOAMNA, 33 de ani, stilata si selectiva, ofer masaj de relaxare, intretinere corporala, terapeutic la domiciliul meu intr-un cadru select pentru domni dornici de ceva deosebit. Mai multe detalii la telefon, 300 L; (0725.244.208 cautcolega@yahoo.com 135. Doamna, ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu discretie si intimitate, Delfinului, Pantelimon. 50 L; (0739.469.952

136. Doamna, 30 de ani, bruneta, ele-

ganta si foarte rabdatoare, ma adresez domnilor maturi politicosi care vor sa petreaca momente de relaxare totala intro locatie frumoasa si foarte discreta. Piata Muncii. Arena Nationala. (0726.573.449 137. Doamna, 34 de ani, ofer masaj ter-

apeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 200 L; (0725.013.202

138. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225

152. Drumul Taberei Buna, te astept la mine pentru un masaj de relaxare total, poze reale, te astept sa petrecem impreuna clipe de neuitat, 50 L; (0739.459.537

Loredana am 19 ani, bruneta, ochi albastri, 1.70, 55 kg. Sunt noua in zona te astept la mine pentru un masaj total de relaxare, poze reale, garantez revenirea, 50 L; (0739.459.536

bar, cervical, reflexoterapie drenaj limfatic, oxigenarea intregului organism ajuta la irigarea si deblocarea centrilor nervosi. Evitarea riscului cardiovascular 45 min./199 ron, l-s. 199 L; (0730.942.287 157. Elektra, doamna 1,70 m, 95 kg, 40

ani, ofer masaj de calitate domnilor la locatia mea. Zona Mall Vitan; 50 L; (0724.638.812

158. Elena, 47 ani Buna, ofer masaj de

relaxare domnilor generosi si manierati la domiciliul meu fara graba. Mai multe detalii la telefon. Zona Obor. 100 L; (0742.881.736 159. Elena, 47 ani Buna, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si manierati la domiciliul meu fara graba. Mai multe detalii la telefon. Zona Obor. 100 L; (0742.881.736 160. Erika 35 ani, poze reale 100% ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. 100 L; (0729.753.166 161. Eroii Revolutiei, blonda educata si manierata te astept la un masaj de relaxare Pun pret pe calitate nu pe cantitate, daca si tu, atunci suna-ma si nu vei regreta. 100 L; (0720.014.700 162. Eroii Revolutiei, tanara 21 ani,

respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Ce vezi in poze asta vei gasi garantat. Te astept sa ne cunoastem, 100 L; (0720.014.632 163. Fac si deplasari la hotel, i speak English Buna, eu sunt Crissa, am 21 ani si ofer masaj de calitate pentru domni generosi si cu bun simt, pentru mai multe detalii suna-ma; 70 L; (0723.069.596 Cristina.thaaaa@yahoo.com 164. Fete superbe, locatie de lux multe maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com 165. Floreasca, masaj de relaxare. Te astept cu drag pt. un rasfat in doi numai la locatia mea 80 L; (0762.015.409

relaxare, sportiv si terapeutic la noi in locatie, zona Domenii, 100 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 www.exclusivemasaj.ro 143. Doua fete pustoaica 19 ani si 24 de

ani, 1 70, 50 kg, te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel. 100 L; (0728.831.435 Buneagigi0517@gmail.com

144. Dristor 2, bruneta slim, 20 de ani Buna, ma numesc Laura, masaj, noua in zona ta, o pustoaica sociabila si atenta la detalii 80 L; (0721.806.748 145. Dristor noua pe site, pustoica 19

ani, 170, 50 kg te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tef.; 100 L; (0765.357.008 146. Dristor noua pe site, Pustoica 19

ani, 1.70, 50 kg te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, poze reale, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel. 100 L; (0742.773.895 147. Dristor, noua pe site 19 ani, 170,

50 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel. 150 ora 60 L; (0767.029.473 148. Dristor, Baba Novac, tanara, 20 de

ani, ofer masaj de relaxare pe masa de masaj la mine în locatie. Detalii suplimentare la telefon, 60 L; (0784.794.252

149. Dristor, noua in zona ta, ofer masaj

de relaxare domnilor generosi, te astept in locatia mea curata si discreta. Nu raspund la sms si privat,suna-ma si nu vei regreta. 80 L; (0727.525.886/ 0727.525.886 150. Dristor, noua in zona, bruneta finu-

ta si cu bun simt, te astept in compania mea pentru o ora de neuitat. Ofer masaj de relaxare. Pentru detalii contacteazama; 100 L; (0738.660.978

151. Drumul Taberei, doamna 30 de ani,

te astept la domiciliul meu pentru masaj terapeutic si de relaxare, curat si discret. Detalii la telefon, 50 L; (0736.944.334

190. Masaj Buna numele meu este Laura, am 23 de ani, 1.67 55 kg si te astept pt clipe de neuitat, pt mai multe detalii suna-ma 50 L; (0765.717.200 mariaradu016@gmail.com 191. Masaj buna sunt noua in domeniu,

pozele sunt 100% reale ofer masaj de relaxare persoanelor serioase igiena si discretia ma reprezinta mai multe detalii la tel. 200 L; (0728.943.248 eueu44@yahoo.com 192. Masaj Disfunctia erectila ajuta la: evitarea riscului cardiovascular, cresterea apetitului sexual, reda energie, potenta, regleaza cauze pshiogene medicale pe fond de stres, oboseala.75min/180 Ron LS 10-20 180 L; (0730.942.287 daba.maria@yahoo.com 193. Masaj matura 35 ani ofer servici de masaj domnilor la mine in locatie in conditi de igiena si discretie Dristor; 70 L; (0760.990.571 194. Masaj terapeutic, relaxare,

intretinere corporala, masaj cervical, capilar, lombar facut pe masa de masaj timp de o ora. Program 15-20; 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534 195. Masaj de intretinere masaj profesional, experienta si atestat; Masajul dureaz? 60min se face pe masa de masaj.La cerere se insista pe muschii fesieri la persoanele care conduc mult si lombar, cervical. Tot la 150 L; (0749.672.514 196. Masaj de relaxare Buna, ma

numesc Ana si am 20 de ani. Te invit la mine in locatie pentru a avea parte de niste momente de relaxare. Pozele imi apartin , te astept cu drag 50 L; (0720.608.981

249. Nicole, blonda reala 27 de ani, 1,76m, 60 kg, ochii albastri. Perfecta pt domnii care se respecta. Vei reveni cu placere. Servicii ireprosabile, masaj, discreta educata si amabila. Poze reale, detalii la tel., 100 L; (0732.662.573

218. Masaj relaxare, poze reale, noua in

250. Noua in zona Claudia 27 de ani, ofer masaj de relaxare la mine an locatie. Discretie si seriozitate. Te astept cu drag, 60 L; (0769.625.595

zona, 21 de ani, fara fite, sociabila, 1,63, 52 kg, te astept sa te destresezi cu un masaj beton, intr-o ambianta placuta, curata, intima. Zona Diham Delfinului. Speak english. 100 L; (0739.554.037 219. Masaj si jacuzzi pentru pretentiosi,

oferim masaj deosebit domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com

220. Masaj terapeutic prin manevre de reglare si tonifierea muschilor, stimularea circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu miscari tranzitorii de regenerare si refacere a intreg organismului. Obor Mosilor 100 L; (0729.002.454 221. Masaj terapeutic se ofera masaj anticelulitic, drenaj limfatic, de relaxare, cervical, lombar, terapeutic si reflexoterapie 100 L; (0737.635.730 222. Masaj terapeutic cu atestat, vrei sa simti beneficiile unui masaj profi, cu intentii binefacatoare, te invit sa te abandonezi mainilor mele, timp macar de 50 min. Rog decenta, punctualitate, igiena, conditii minime de ambele parti 100 L; (0728.535.978 Masaj.maraia@gmail.com 223. Masaj terapeutic, tehnician maseur,

va invita la un masaj profesional. Masajul este terapia perfecta pentru a elimina stresul, tensiunile si durerile, pentru a-ti capata starea de bine si echilibru interior. 100 L; (0721.599.660

224. Masaj total, Bd. Unirii, super finuta si rabdatoare te invit la un masaj total de relaxare si tonifiere, intr-o locatie curata si discreta. Poze reale. (0729.615.906 225. Masaj, Ada, ofera domnilor manierati masaj terapeutic, igiena, discretie.sector 3, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510 226. Masaj, Ada, selectiva, ofera domnilor cu bun simt masaj de relaxare intr-un ambient placut, sector 3, intre orele 8-17, 50 L; (0735.366.510 227. Masaj, buna Vera ma numesc, sunt

o doamna matura 35 ani, experta in arta masajului, cu forme frumoase si o atitudine deosebita, cu simtul umorului, sunama pentru un masaj de neuitat, Dristor 50 L; (0732.759.705

167. Iulia, maseuza dulce te astept la un

198. Masaj de relaxare esti obosit, te

229. Masaj, buna, eu sunt Diana si te

masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru discret si intim. Detalii suplimentare la tel. Baba Novac, Dristor, 60 L; (0784.517.265

168. Iulia, blonda, ofer masaj de relaxare

pe tot corpul in locatia mea curata si discreta. Sunt comunicativa si fara fite. Zona Militari, Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe detalii la telefon 60 L; (0765.702.181 169. Kamy, Berceni, tanara, 23 de ani,

par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea. Poze reale. 100 L; (0764.084.392 170. Karina bruneta titrata 33 ani cu

experienta, o fire placuta, calma si rabdatoare, ofer masaj de relaxare si terapeutic in conditii de lux, Piata Alba Iulia, 200 L; (0763.706.706 171. Karina, doamna stilata si cu bun

simt ofer masaj de relaxare, body masaj, domnilor cu bun simt ce stiu sa aprecieze calitatea serviciilor. Locatie discreta si curata. Fac si deplasari. b-dul Unirii, 300 L; (0734.504.862 172. La mine Unirii, rond Alba Iulia, buna,

173. La mine zona Rond Alba Iulia,

142. Domnisoare oferim masaj de

masaj de relaxare domnilor generosi intro ambianta curata si linistita, pt. detalii la tel. zona Lacul Tei; 100 L; (0736.387.917

217. Masaj relaxare, noua in zona, sunt o tanara noua in zona, simpatica si dornica sa te relaxezi cu mici surprize, intr-o atmosfera foarte placuta si curata. Sunama acum si nu vei regreta; 60 L; (0736.765.710

166. Floreasca, masaj de relaxare. Te astept cu drag pt. un rasfat in doi numai la locatia mea 80 L; (0762.015.409

140. Domn profesionist tehnician maseur

masaj de relaxare, cervical, lombar, prostatic pe masa de masaj intr-un ambient placut si relaxant, exclus sex Titan, 100 L; (0731.771.721

189. Mary 38 ani, doamna matura ofer

248. Nico 20 de ani, poze reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta din zona Marriot pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie. 150 L; (0723.932.789 Niconico909@yahoo.com

efectuez masaj profesionist de relaxare terapeutic si sportiv pe masa de masaj, curatenie, discretie, zona Baba Novac, 100 L; (0726.359.885

139. Domn matur, efectuez masaj de relaxare, in conditii bune; (0726.535.513

141. Domnisoara cu experienta iti ofer

poze reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat, te asigur ca vei reveni cu drag la mine, igiena si discretie; 150 L; (0736.566.114

216. Masaj relaxare, Diham, noua in zona, poze reale doamna 33 ani bruneta, discreta, simpatica, te astept la un masaj de relaxare super, facut cu rabdare si placere intr-o ambianta deosebita si curata. Zona Diham Delfinului. Garantez ca nu vei regreta, 100 L; (0724.541.931

228. Masaj, d-na 1.80 m,58 kg,33 ani,calma si rabdatoare. Ofer masaj terapeutic, cervical si lombar, domnilor draguti si generosi in locatia mea centrala, curata si discreta 100 L; (0733.588.429 mihaelaandra@gmail.com

te astept in locatia mea curata si discreta din zona Unirii foarte aproape de Rond Alba Iulia pentru o ora de masaj total de relaxare. Poze 100% reale, 1.70m, 22 ani, 50 kg 80 L; (0786.612.304

la hotel masa Ma deplasez la hotel, domiciliu, cu masa masaj pliabila. Sunt matur, discret ?i ofer masaj general, lombar, cervical, anticelulitic, reflexoterapie, drenaj limfatic, inghinal pt. doamne (i) si cupluri. 21 {; (0753.371.255

185. Magazinul Unirii, buna sunt Andreea sunt noua pe site sunt o fire dulce tandra si atenta la fiecare detaliu, te astept pt un masaj de relaxare prin diferite tehnici te astept cu un tel. 50 L; (0739.131.253 Tiger_iulyan@gmail.com

masaj, acest numar este valabil si pentru WhatsApp; 50 L; (0734.896.180 dode.mariana92@gmail.com 174. La mine, Mircea Voda blonda cu forme, 30 de ani ofer masaj de relaxare, mai multe detalii la telefon. 60 L; (0720.522.833 175. La mine, Unirii, rond Alba Iulia masaj, zona Bulevardul Unirii foarte aproape de Rond Alba Iulia 50 de Lei - 15 min., 100 de Lei o ora poze 100% reale curatenie si discretie maxima 1.70 m, 50 kg, 25 ani 50 L; (0786.612.333 176. La tine acasa Vin la tine pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii, 150 L; (0765.050.414 177. La tine ori la mine, la domiciliul tau ori la mine, sunt Raisa, ofer servicii totale, garantez cu pozelepoze facute de mine cu telefonul), pentru mai multe detalii sunati ma. 0733844526 300 L; (0733.844.526 visul.seimplineste@yahoo.com 178. La tine sau hotel Buna vin la tine sau la hotel pentru a-ti oferi un masaj terapeutic sau de relaxare de neuitat, nu ezita sa ma contactezi pentru mai multe detalii: 150 L; (0765.050.414 179. La tine sau la hotel Buna Maria sunt.

Noua in Bucuresti 23 ani ofer masaj de relaxare, 150 L; (0731.195.808 180. La tine sau la hotel ofer masaj de

relaxare profesional,Hai sa iesim din rutina zilnica sa te fac sa te simti bine.Te-ai saturat sa fi mintit in legatura cu pozele?Eu zic sa ma suni sa te convingi ca eu sunt cea din poze, 200 L; (0723.825.710 181. Laura 29 de ani reala singura D.

Taberei -Orizont masaj de relaxare cu uleiuri fine si esente parfumate, pentru domnii manierati si seriosii. Locatie curata loc de parcare. Discretie. Mai multe detalii la tel. 120 L; (0729.049.069 182. Laura, bruneta inalta, 30 de ani,

ofer masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, domnilor manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 200 L; (0728.418.578 183. Loc de pierdut timpul Daca esti plic-

tisit sau in cautare de ceva nou te asteptam la noi, (0742.427.695

184. Lucrator comercial, vanzator, vanzatoare. Angajez lucratori comerciali cu experienta. Vanzator/vanzatoare magazin alimentar in zona: Piata Unirii si vanzator/vanzatoare intr-un magazin de usi cu experienta in Zona Chirigiu. Salariu atractiv; (0728.172.728

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

197. Masaj de relaxare Doamna matura

simti stresat sau pur si simplu sa te simti bine. Ai nevoie de un masaj profesional. Dupa o zi obositoare un masaj de relaxare. Maseuza, Drumul Taberei (0732.165.419

astept la mine sa iti ofer un mesaj de neuitat in conditii de igiena si discretie absoluta. Servicii totale si ireprosabile. Am 30 de ani si pozele sunt ale mele Eroii Revolutiei, 100 L; (0785.530.582

199. Masaj de relaxare Mariana, 47 ani,

230. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

te astept sa te rasfat cu un masaj de relaxare fara graba. (0733.145.064/ 0732.963.998 ioanamion1234@gmail.com 200. Masaj de relaxare la domiciliu.

Acorda-mi o ora sa te relaxez cu un masaj de calitate, profesional, pe tot corpul. Relaxare, rejuvenare, reflexoterapie, presopunctura. Adina, 40 ani. Ma deplasez la dvs. 130 L; (0732.177.310 201. Masaj de relaxare profesional bar-

bati si femei, masaj profesional doar la hotel/client in anumite zone. Se efectueaza toate tipurile de masaj si pe intreg corpul. Contact; 200 L; (0736.506.930 bellalynnegirl@gmail.com 202. Masaj de relaxare totala Masaj pe

tot corpul. Dna matura, fac masaj pe tot corpul la domiciliul meu. Locatie incalzita. Parcari.Central. 100 L; (0725.734.147 203. Masaj de relaxare, doamna matura

Mariana te a?tept la un masaj f?r? grab? tel; (0733.145.064/ 0732.963.998 ioanamion1234@gmail.com 204. Masaj de relaxare, Mariana 47 ani,

te astept sa te rasfat cu un masaj de relaxare fara graba, tel., (0732.963.998/ 0733.145.064 ioanamion1234@gmail.com 205. Masaj de relaxare, Marilena 46 ani,

te astept la mine pentru inlaturarea stresului. Garantez revenirea, Berceni; (0763.664.061 206. Masaj de relaxare, Marilena, blon-

da, 46 ani ofer masaj, garantez revenirea, Berceni (0763.664.061 207. Masaj de relaxare, Marilena, blonda

46 ani, ofer masaj, garantez revenirea, Berceni; (0763.664.061 208. Masaj de relaxare, terapeutic si sportiv ofer masaj de relaxare terapeutic si sportiv efectuat pe masa de masaj curatenie discretie cer si ofer seriozitate; 100 L; (0726.359.885

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420

231. Masaj, new Te astept in locatia mea

pentru un masaj de relaxare de neuitat, 50 L; (0736.190.852

251. Noua in zona Dna Ghica, Colentina,

ofer servicii de relaxare totala in locatia mea curat discret singura suna-ma pt detalii despre pret, servicii adresa exacta. 50 L; (0765.117.588

252. Noua in zona, Colentina Ofer servicii de relaxare totala in locatia mea curat discret singura. Poze reale. Suna pt detalii despre pret servicii adresa exacta. 50 L; (0768.867.044 253. O blonda si o bruneta te asteptam la noi an locatie. Suntem doua fete dragute, dornice de a ancerce experiente noi. Dus impreuna, masaj de relaxare, diverse jocuri. Impreuna putem face ca imaginatia ta sa devina realitate; 150 L; (0769.592.581 254. Ofer masaj de relaxare 25 ani, loca-

tia mea este langa Auchan Vitan si va astept la o sedinta de masaj somatic. Cer si ofer respect. Nu este masaj erotic, rog nu insistati, 90 L; (0732.724.510 255. Patricia, doamna matura ofer ser-

vicii de masaj la domiciliul meu, pentru detalii suna-ma. Dristor Kaufland, 50 L; (0736.760.098 popescuadriana@gmal.com

256. Piata Muncii, Decebal, doamna matura te astept la un masaj de relaxare totala, cer si ofer discretie si igiena, locuiesc singura 100 L; (0722.984.183 257. Poze reale. Masaj profesional somatic pe toata suprafata corpului (cervical, spate, picioare), atestat in domeniu, sunt singura, fara colega, imbinam placutul cu utilul, se poate executa masaj cu bat de bambus, 100 L; (0770.217.983 258. Prestam servicii de deszapezire Oferim servicii de deszapezire mecanizata cu ajutorul utilajelor si manuala cu ajutorul personalului, pt caile greu de accesat. Putem efectua evacuarea zapezii cu camioane abrollkipper si basculante. 1 L; (0730.023.999 office@sskremlinconstruct.com 259. Promotie masaj cupluri Noblesse Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promotie rezervari online max ora 20.00 250 L; (0727.148.861 260. Pustoaica, Unirii, 19 ani, dulce foc,

te invit in locatia mea pentru un super masaj de relaxare. Vino si te vei convinge. Nu rasp. la nr. privat, 100 L; (0728.301.979 261. Rahova stradal, ofer masaj de

relaxare, curatenie si discretie, poze reale, 40 L; (0738.178.637

262. Rahova, stradal Ofer masaj de

relaxare curatenie si discretie. Poze reale. 40 L; (0738.178.637

234. Masaj, noua, bruneta 19 ani noua

267. Reala 100%, Alba Iulia, am si cole-

o blonda draguta si cu zambetul pe buze pentru o sedinta de masaj care-ti alunga stresul de peste zi, locatie discreta, intimitate si curatenie, 50 L; (0722.761.610 237. Maseur efectuez masaj terapeutic

tonifiere relaxare cervical, experienta de 4 ani, serios si discret. Mai multe detalii telefonic (0732.222.213 238. Maseur sportiv 28 ani, Tanar sportiv

28 ani efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena, (0732.222.213

239. Matura, doamna, 40 de ani, intr-o

forma de invidiat, eleganta si nonconformista, sunt o femeie frumoasa, inteligenta si spontana. Ofer masaj de relaxare domnilor amatori de evadari din cotidian, doar la domiciliu, 200 L; (0739.471.384

ga, te astept la un masaj de ultima calitate. Ma cheama Anays, noua la tine in oras, par lung, forme apetisante, vino sa ne cunoastem mai bine, 80 L; (072400119 Cristina.thaaaa@yahoo.com

268. Rebeka, doamna cu bun simt, ofer

masaj de relaxare si tonifiere, Militari, Uverturii 60 L; (0728.732.357

269. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj total la domiciliul meu pt mai multe detalii astept tel. tau. Singura in locatie program de la 11-23. Speak english. 50 L; (0721.773.154/ 0753.815.302 270. Roxana Draguta si comunicativa te

astept in compania mea pt a-ti oferi un masaj de neuitat. Poze reale 100% . Pt mai multe detalii ma poti contacta nonstop. Zona Titan 60 L; (0720.649.968

271. Roxana, masaj de relaxare complet

(terapeutic, sportiv), body massage, cosmetica (epilat, pensat). Ofer seriozitate si discretie, non stop. 50 L; (0722.984.474 272. Roxi, te astept la un masaj de relaxare si toniere al sufletului dar mai ales al trupului. Unirii Zepter. Poze reale 100% Unirii, Zepter 60 L; (0725.473.852

209. Masaj de relaxare. Diham Buna. Sunt Geanina. Te astept in compania mea pentru a-ti oferi masaj de relaxare de calitate si fara graba. Pentru mai multe detalii va astept la telefon. 100 L; (0739.570.026

240. Mihaela 48 ani, ofer masaj de relaxare de calitate fara graba domnilor generosi si manierati in locatia mea curata si discreta. Mai multe detalii la telefon. Zona Obor. 100 L; (0753.582.782

210. Masaj pentru eliminarea stresului si

241. Miniona matura doamna matura

ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. 100 L; (0720.407.840

242. Mirela ofer masaj de relaxare intr-

274. Simona 36 ani, poze reale din locatie. Bruneta finuta si stilata ofer masaj de neuitat domnilor manierati in loca?ia mea. Zona Obor -Colentina, 100 L; (0736.676.955

243. Mirela, cosmeticiana, Drumul

275. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 60 L; (0748.944.812

relaxarea corpului. Un masaj poate ajuta cu siguranta pe oricine sa se relaxeze. Ai nevoie de un masaj profesional, pentru dispozitie excelenta. Maseuza, sector 6. (0732.165.419

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794

211. Masaj profesional doamna matura ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, terapeutic, reflexoterapie, drenaj limfatic. Va invit la un rasfat, atat doamnele, cat si domnii 100 L; (0736.282.176 Elenamasajterapeutic@gmail.com

un cadru intim si discret. Detalii suplimentare la telefon. Titan, bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922

212. Masaj profesional Se ofera masaj

de relaxare si intretinere, cervical, lombar, terapeutic, reflexoterapie, drenaj limfatic, 100 L; (0754.559.547 213. Masaj profesional. atestat servicii

Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni manierati si generosi. Program 10:0020:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; (0745.028.362 244. Monica draguta ofer masaj relaxare

Sos Pantelimon Cimitirul Armenesc ofer si cer discretie. 60 L; (0726.566.223

de masaj ?i gimnastica medicala profesionale pe masa de masaj, loca?ie cocheta, centrala, civilizat; (0730.910.032

245. Monica 37 ani poze reale, te astept

214. Masaj relaxare Dr.Taberei

246. Nadira Night Club & Massage Cel

Moghioros, masaj prof relaxare si terapeutic pe masa de masaj. Atestat, experienta, seriozitate, profesionalism. Exclus sex. Nu raspund la sms. Rog seriozitate si bun simt. 50 L; (0766.553.639 215. Masaj relaxare total, noua in dome-

niu, Delfinului doamna blonda cu forme, 1.70, 60 kg, senzuala, dornica sa te cunosc la mine acasa. Vino sa te relaxezi cu un masaj total de vis. Nu vei regreta, te astept. Zona Diham. 100 L; (0736.857.998

la mine in locatie pt un masaj de relaxare de neuita, mai multe detalii la tel. 100 L; (0721.659.736

mai nou salon din Bucuresti a fost creat special pentru tine, pentru a-ti indeplini fanteziile prin tehnici specifice masajului alaturi de atingerile si mangaierile lascive ale celor 5 domnisoare, 180 L; (0724.128.029 247. Nemtoaica blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona bvd. D. Cantemir, Tineretului, poze reale, mai multe detalii la tel. 100 L; (0762.536.750

283. Sunt noua in zona Dristor ofer masaj de relaxare la domiciliul meu discre?ie seriozitate poze reale 30 ani Dristor, 50 L; (0769.183.062 284. Sunt noua in zona, te astept pe tine

domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata. Titan (0734.477.470 285. Tanara, 33 de ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj terapeutic, masaj cervical, lombar, capilar, experienta, atestat, masa de masaj, locatie centrala, discretie, conditii excelente, foto reale, 100 L; (0733.529.054 286. Tanara, 34 de ani, experienta, ates-

tat, ofer masaj de relaxare profesional, masaj lombar, cervical, capilar, terapeutic, masajul de face pe masa de masaj, locatie centrala, foto reale din locatie, 100 L; (0732.937.889 287. Tanya, Drumul Taberei, Favorit, blonda noua in zona si in locatie am venit pentru a te face sa uiti de monotonia zilei de zi cu zi si de a te relaxa alaturi de mine cu un masaj. Am aer conditionat, (0740.974.656 288. Tina 42, doamna matura finuta si rabdatoare iti ofer masaj de relaxare, discretie totala. 60 L; (0721.980.503 289. Unirii nr. 7, Ana 23 ani, iti ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut, poze reale, discretie si seriozitate 70 L; (0768.632.447 290. Unirii, daca doresti sa traiesti o experienta unica, un rasfat pe care doar o femeie adevarata o poate oferi, atunci te invit in compania mea sa petrecem clipe de neuitat impreuna; 200 L; (0727.579.858 291. Unirii, Zepter, Andreea, te astept in

locatia mea intr-un ambient placut pentru un masaj de relaxare, singura in locatie, poze reale 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund la sms si nr. privat, 100 lei/h. 50 L; (0769.550.863 292. Viviana, 24 ani, ofer masaj total de

relaxare intr-un ambient deosebit domnilor care apreciaza calitatea, Unirii Zepter, poze reale 100%, 100 L; (0743.610.899 293. Yasmina, bruneta reala, selectiva, 28 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0799.396.558 294. Zona centrala, Unirii blonda frumoasa ofer masaj de relaxare. Nu ezita sa ma contactezi, iti indeplinesc toate mofturile 100 L; (0731.865.747 295. Zona centrala, Unirii, masaj, buna,

296. Zona Obor, Alina noua zona te invit

si feminitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza, daca esti un barbat care se respecta atunci nu ramane decat sa imi dai un telefon. Iti garantez ca nu vei regreta timpul petrecut, 70 L; (0785.244.385 Cristina.thaaaa@yahoo.com

266. Reala 100%, te astept la un masaj de ultima calitate. Ma cheama Lory, noua la tine in oras, vino sa ne cunoastem mai bine, 70 L; (0765.122.837 Cristina.thaaaa@yahoo.com

de relaxare, domnilor seriosi zona Ion Mihalache Domenii; (0734.405.997

282. Sunt noua in zona Buna, sunt Adina, te astept la un masaj total de relaxare intr-un cadru intim domnilor cu bune maniere, mai multe detalii le ofer la tel., 50 L; (0748.624.895

264. Reala 100% Bd Unirii sensualitatea

233. Masaj, noua in zona. noua in zona, 28 de ani, 1,70 cm, 55 kg. Te invit la mine pt un masaj de relaxare discretie si igiena maxima; (0768.385.427 secretelevietii91@gmail.com

236. Masajul care te binedispune Alege

281. Sunt Carina, o domnisoara de 21 ani, 1.80, 60 kg noua in zona. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare mai multe detalii la tel. Poze reale 100%, 60 L; (0701.175.927

eu sunt secretul starii tale de bine. Sunt numele calitatii si rafinamentului. Sunt o fire aventuriera vesela sociabila, 100 L; (0731.865.747

265. Reala 100%, buna, ma numesc Lory, garantez poze reale, masaj, sigur te vei intoarce, garantez cu tattoo, detalii la tel. 70 L; (0739.527.081 Cristina.thaaaa@yahoo.com

235. Masaj. Doamna miniona ofer masaj

Iarna merge perfect un spa. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Foto reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861

263. Rahova, stradal, ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.637

232. Masaj, noua in zona Drumul Taberei buna, ma numesc Natasha, sunt studenta, am 1,70 inaltime, 57 kg, ofer masaj de relaxare domnilor manierati intrun ambient placut, rasfat total in compania mea; 50 L; (0735.358.434 Nichi123452@yahoo.com

pe site. Ofer masaj de calitate intr-un cadru discret si intim. Poze reale 100%. Sunt la un telefon distanta, 70 L; (0720.179.049

280. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental,

273. Silvia, 34 ani, poze reale 100%,

276. Sonia, magazin Unirea, buna, disc-

reta si curata intr-o locatie centrala, vino sa descoperim taina masajului impreuna, domnisoara selectiva si manierata, te astept cu drag, 50 L; (0799.681.875 adinaobregia123@gmail.com 277. Sonya, un masaj de relaxare facut

la domiciliul meu curat pentru o sedinta masaj, nu vrei regreta 70 L; (0739.068.932

Oferte full time ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002 1. Admin Trainer. Alliance Studio anga-

jeaza Admin trainer, cautam persoane comunicative, pentru studio, salariu plus bonusuri, posibilitatea de avansare, Program 8 h/zi 5 zile/ saptamana. 2500 lei+bonusuri 2.500 L; (0733.723.032 alliance.studiorecrute@gmail.com 2. Admin, trainer, Studio 27 angajeaza

personal cu experienta pentru postul de trainer. Cerinte: limba engleza avansat, sociabila, 8 h/zi, 5 ture/ saptamana, posibilitate de avansare, sistem de bonusare, 2.500 L; (0765.640.271 hr@studio27.ro 3. Administrativ, sofer angajam sofer categoria B (cat. C optional), experienta pe un post similar. 4. Administrator ecomerce oferim post de administrator magazin online cu program flexibil si salariu pe nivel de vanzare; 3.000 L; (0787.271.847 5. Administrator tehnic bloc si casier, grupul de firme Cresida cauta pentru asociatiile de proprietari din portofoliu administratori tehnici care sa indeplineasca si functia de casier; 2.000 L; (031.433.45.42 office@cresida.ro 6. Administrator tehnic cladire, Clinica medicala Hipocrat 2000 SRL. Rog CV, tel.: (0735.400.322 resurseumane@hipocrat2000.ro 7. Administratori imobile, contabili si casieri Societate comerciala angajeaza personal pentru urmatoarele pozitii: administrator imobile, operatori date si casieri, cei interesati sunt rugati sa trimita c.v.-ul la: dan_calina2000@yahoo.com dan_calina2000@yahoo.com 8. AEK Security Devision, angajeaza agenti securitate, receptioniste, servanti pompieri, dispeceri, sefi obiectiv. Salariu net 1.800-1.920 lei. Relatii: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret, bd. Unirii 100 L; (0720.716.956

9. AEK Security Division angajeaza agenti

278. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

10. Agent de securitate, cu sau fara ates-

de paza pentru magazine situate in Malluri. Salariu net, 2.040 L; (0760.411.281

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291

tat, program in ture, zona cutitul de argint, mai multe detalii la interviu. pentru programare interviu va rugam sa sunati la 021.311.18.88. (021.311.18.88

279. Soryna 30 ani, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms zona Obor 100 L; (0758.158.334

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

11. AGENT paza si ordine, agent control

12. Agent comercial. Societate constructii angajam agent comercial; (0753.010.307

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 ianuarie 2019

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 69. Agenti de securitate Bucuresti societate de paza angajeaza agenti de securitate, barbati si femei, pentru obiective in Bucuresti; (0722.525.343/ 0767.090.837 resurseumane@danol.ro 70. Agenti de securitate pentru maga-

zine, cu/fara experienta cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Salariul atractiv si fara intarzieri salariale. Tariful per/ora/agent destul de mare. Programul de lucru flexibil. 2.000 L; (0785.036.951/ 0725.443.366 dan.sandu@swatinternational.ro 71. Agenti de securitate si dispeceri pt firma de paza societate de paza angajeaza agenti de securitate cu atestat si dispeceri centru de alarm?, in spatii bancare, pentru obiective in Bucuresti. www.csssecurity.ro; (0722.669.714 resurseumane@csssecurity.ro 72. Agenti de securitate UPT Timisoara Firma X Guard angajeaza agenti de securitate pentru Universitatea Politehnica Timisoara cu atestat sau fara, salariu atractiv. 0374951755 / 0761780663 (0374.951.755 secretariat.xgs@gmail.com 73. Agenti de securitate UPT Timisoara

firma X Guard angajeaza agenti de securitate pentru Universitatea Politehnica Timisoara cu atestat sau fara, salariu atractiv; (0374.951.755/ 0761.780.663 secretariat.xgs@gmail.com 74. Agenti de securitate, cu sau 13. Agent curatenie echipa mobila/interventii, 2100 lei. ICS angajaza pentru echipa mobila de interventii personal (baieti) cu experienta in domeniu pentru lucrari de spalare a mochetelor, marmura, post construct, birouri, etc. Salariu motivant si contract; 2.100 L; (0771.449.760

31. Agent securitate salariu 1.800 net angajam agent de securitate pentru shaormerie. Programul este: 2 ture de zi/ 2 ture de noapte/ 2 ture libere.Salariu net 1.800 platit la timp. Masa asigurata/ suc, apa, cafea; 1.800 L; (0785.256.833 bogdan.borangic@vogsistemactiv.ro

14. Agent DDD dezinsectie, dezinfectie si

32. Agent vanzari cautam agent de van-

deratizare cu carnet de conducere, pt. societate comerciala. Rugam seriozitate; (0733.127.777 15. Agent de curatenie firma de curatenie

angajeaza pt. tura de noapte zona AFI Cotroceni. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de L-V intre orele 08:30:16:30 la tel. sau email 1.500 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro 16. Agent de curatenie pentru intretinere

spatii depozitare, locatia este in zona Berceni. Program de la 6:00-14:00 sau 13:00-21:00. Se ofera salariu, bonuri de masa decontarea transportului, se poate asigura si cazare. (0799.777.057 office@curatenieindetaliu.ro 17. Agent de paza pentru propria cladire

de birouri. Conditii civilizate. Relatii la tel. (021.330.82.73 18. Agent de paza Otopeni, pentru complex rezidential de lux din Otopeni. Program de lucru in ture. Asteptam cv-ul dumneavoastra la adresa de mail: (0728.700.329 elena.orasanu@ambasado-events.ro 19. Agent de securitate cu atestat,

Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestati. Pentru mai multe detalii va asteptam la sediul societatii: Str. Mesterul Manole nr. 1, bl. D17, sc. 1, et. 4, ap. 12, sect. 3, Bucuresti. (021.323.54.69/ 0730.583.840 bronec@bronec.ro 20. Agent de securitate, pentru Fox, fabri-

ca de mezeluri. Atestat de paza. Spor de noapte, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 -12/48. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, L-V; 1.500 L; (0726.718.768 21. Agent de Vanzari firma de cleaning &

DDD - Experienta nu este obligatorie. Cunostinte minime de calculator, dispus la deplasari in Bucuresti, se deconteza transportul in comun. Salariu fix + comision; 2.400 L; 22. Agent de vanzari de teren, persoana serioasa si implicata, cu initiativa si dorinta de a invata si de a performa. Experienta in Vanzari reprezinta un avantaj. Oferim venituri strans legate de performanta si contract (0756.708.090 edmond@imorom.ro 23. Agent de vanzari, manager de cont, firma de cleaning & DDD. Experienta nu este obligatorie. Cunostinte minime de calculator, dispus la deplasari in Bucuresti, se deconteza transportul in comun. Salariu fix + comision pana la 5.000 Lei, 2.500 L; (021.780.00.80/ 0751.127.227 contact@conexclean.ro 24. Agent distributie tehnician, Popesti Leordeni angajam full time agent distributie tehnician aparate cafea, locatie Popesti Leordeni. Nu se cere experienta. Program l-v 8 - 17, personal tanar. Salariu negociabil; 1.800 L; (0724.664.097 irina.boscu@gmail.com 25. Agent imobiliar, direct de la dezvoltator complex rezidential de lux din Otopeni, cauta coleg cu experienta in vanzari pentru a se alatura echipei de la Home, salariu fix, comision, program full time. (0728.700.329 elena.orasanu@ambasador-events.ro 26. Agent interventie, program 24/48 sau

in ture, salariu 2.500 lei net, platiti la timp. Varsta cuprinsa intre 24-40 ani, 175 inaltime, 80 kg, permis si atestat obligatoriu. 2.500 L; (0736.273.846 bogdan.borangic@vogsistemactiv.ro

zari care sa se alature echipei noastre; office@ugatti.ro 33. Agent vanzari Contrast Impex SRL angajeaza agent de vanzari cu experienta pentru promovare, vanzare si distributie produse cosmetice. Necesar detinere permis auto (0722.232.015 34. Agent vanzari cu experienta in dome-

niul sistemelor de securitate. Conditii de lucru deosebite. Salariu in functie de experienta (0726.444.494 office@eisol.ro 35. Agent vanzari Digi Mobil descrierea

postului: prezentarea si promovarea serviciilor din portofoliul companiei, creeaza, dezvolta si mentine legatura cu clientii/ potentialii clienti; 3.000 L; (0774.200.094 ionut.serban@rcs-rds.ro 36. Agent vanzari distribuitor, cu sau fara

experienta, fara limita de varsta. Oferim cazare; (0728.650.079 37. Agent vanzari Editura Editura angajeaja agent vanzari, distributie pentru tara. Se ofera salariu atractiv + comision. CV la mail. Relatii suplimentare tel. (0723.842.660/ 0723.842.660 office@unicart.ro

angajeaza pentru Bucuresti, Jilava si Magurele; (0761.657.691/ 0721.216.234 55. Agenti de paza, securitate angajam

urgent in conditii avantajoase (salariu atractiv), pentru mai multe detalii tel. (0769.076.807 aquaqueen.aqua@gmail.com 56. Agenti de paza. Firma de paza anga-

jeaza agenti de paza pentru obiective din Soseaua Straulesti; (0723.393.728 57. Agenti de securitate Caldo Privat

Security angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat, pentru cladiri de birouri, galerii comerciale, centre de afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj dar nu este obligatorie. Salariu motivant (0766.051.733/ 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatsecurity.ro 58. Agenti de securitate cu sau fara ates-

tat pentru obiective in zonele Pipera, Berceni, Apaca, Militari Pacii, B-dul Decebal, program in ture, salariu 1.400-1800 lei. Plata la termen, 1.800 L; (0769.075.995/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro

75. Agenti de securitate, posturi interior,

program de zi, angajeaza conform legii 333/2003, Agentie de securitate. Salariul net 1.700-2.000 lei; (0747.221.397/ 021.337.44.77 76. Agenti de securitate. Firma de

paza autorizata si licentiata conform legii, califica si angajeaza agenti de securitate; (0728.181.320/ 0728.181.321/ 0728.181.322

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 77.

gratut. Obiective cladiri birouri, muzee Bucuresti. Salariu 1.400-1.600 lei net. (0753.258.914/ 0753.258.921 90. Agenti paza barbati si femei - Iasi angajam agenti de paza barbati si femei cu sau fara atestat, pentru spatii comerciale Iasi; (0722.974.424 vogprotectionsistem@gmail.com 91. Agenti paza Berceni Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Berceni. Salariu 1700 ron. 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 92. Agenti paza Bucuresti Tineretului, Berceni Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti obiectiv scara de bloc. Salariu 1600 lei. 1.600 L; (0746.235.834 office@libraguard.ro 93. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura.

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Pajura Bucurestii Noi. Salariu 1.700 Lei. 1.700 L; (0746.235.834 office@libraguard.ro 94. Agenti paza cu atestat, pentru Bucuresti, zona Theodor Pallady, sos Alexandriei, Romexpo, mai multe detalii la interviu, salariu 1.600 lei in mana, program 24/48 si 12/36, 1400 lei bani mana, angazam si femei varsta 45 ani; (0728.873.928 95. Agenti paza cu sau fara atestat,

cu domiciliul in Ilfov: Peris, Balaceanca, Mogosoaia, Bragadiru, conditii deosebite. Tel: 0769.039.499 (0748.075.002/ 0761.124.118 96. Agenti paza Stadionul National Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Stadionul National. Salariu 1.700 Lei. 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 97. Agenti paza zona Pantelimon, Libra

Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zona Pantelimon. Salariu 1700 ron. 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 98. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

pt. Bucuresti zona Militari. Salariu 1.800 Ron 1.800 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro 99. Agenti paza, Bolintin Deal Libra Guard angajeaza pentru obiectiv industrial zona Bolintin Deal. Salariu 1.500 ron. 1.500 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro

108. Agenti securitate Societate de paza, angajeaza urgent agenti de securitate cu si fara atestat. Contract de munca legal, program in ture. 1 L; (0767.319.525 florinpavel77@yahoo.com 109. Agenti securitate barbati si femei conditii bune de munca, aer conditionat. Salariu 1.800 Lei net. Locatie intrarea Straulesti (Bucurestii Noi); (0765.363.368 110. Agenti securitate Bucuresti Firma de

paza si protectie angajeaza agenti de securitate, pentru oras Bucuresti, zone Cal. Victoriei, Pod Izvor, Sos. Berceni, cu sau fara atestat, posibilitate de calificare. Salariul 1300-1500 net, 1.400 L; (0735.315.114

111. Agenti securitate calificati, necalificati

pentru centru comercial sector 6, program in ture, salariu incepand de la 1800 Lei, (0756.135.735 112. Agenti securitate, X Guard Security

System angajam pentru zonele, sector 6, sector 1, Otopeni. Obiective: aeroport Otopeni, parcuri. Salariul in functie de obiectiv, platit la timp (0744.396.912/ 0754.517.432 113. Agenti. Angajam Agenti de Securi-

tate cu Atestat, (0372.349.293

114. Agenti. Asociatie proprietari zona Alba Iulia, angajeaza agent paza pensionar, program de lucru 12 x 24 ore. Relatii de luni pana vineri intre orele 10:00- 14:00 la telefon: 700 L; (0721.242.143 115. Agenti. Firma de paza angajeaza

agenti de paza in conformitate cu legea 333/2003; (0732.500.464

116. Agenti. Firma de paza angajeaza agenti de securitate. Salariul si programul de lucru sunt atractive. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Pentru mai multe detalii, nu ezitati sa ne contactati la numerele: (0738.644.615/ 0738.644.617 117. Ajutor bar, castiguri minim 2400, taxi

decontat, mese asigurate, bauturi asigurate, punct de lucru Barbu Vacarescu, (0735.870.212 georrge.ionita@gmail.com

39. Agent vanzari Valentini Bianco Firma de distributie textile pentru casa angajeaza agent vanzari in regim van sales. Necesita deplasare in tara, Permis cat B. Salariu atractiv ,comision incasari, cazare la hotel, telefon, diurna. (0728.018.836 gluizavalentina@yahoo.com

118. Ajutor barman, restaurant central,

restaurant central angajeaza ajutor barman. Carte de munca, se lucreaza in ture, bonusuri; (0733.500.300 office@embassy-one.ro 119. Ajutor barman. Restaurant zona Militari , angajam ajutor barman, nu este necesara experienta, asiguram training la locul de munca. Cerinte : seriozitate si dorinta de a lucra . (0723.640.178

40. Agent vanzari, distributie Bucuresti, Voluntari Exp. in vanzari min. 2 ani in piata FMCG. Exp min 1an pe postul de ag vanzari. Cunostinte legate de activ de vanzare. Persoana dinamica, cu feeling comercial, focusata pe rezultate. Permis conducere, (0746.240.220 onofreiadrian@senic.ro

120. Ajutor brutar, brutarie angajam per-

sonal calificat sau necalificat (0772.261.614

41. Agent vanzari, firma domeniul auto, angajam agent vanzari in regim full time. Necesita deplasare, permis cat. B, cunostinte minime calculator; (0727.171.220

121. Ajutor bucatar angajam ajutor bucatar cu experienta, salariul atractiv, de la 2000 la 2300 lei rugam seriozitate; 2.000 L; (0786.666.366

42. Agent/ agenta curatenie echipa mobi-

la. Firma de curatenie profesionala angajaza 2 agenti / agente pentru echipa de interventii mobila, salariu 2000 lei Net- in mana, contract de munca, program flexibil. Bonusuri de performanta. 2.000 L; (0771.449.760

122. Ajutor bucatar Angajam ajutor bucatar in cadrul unui important lant de restaurante de tip fast-food, Bucuresti. Locatie: Mall Baneasa / Mall Promenada. Program lucru: 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi. 2.100 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

43. Agenti angajam agenti de securitate

123. Ajutor bucatar Braserie Bulevardul

cu atestat; (0372.349.293

Decebal cautam personal pentru bucatarie. Oferim salariu motivant, tips si posibilitatea de avansare pe postul de bucatar. Transport asigurat. Program 2/2 zile, 2.500 L; (0799.959.999 Office.ipetrica@gmail.com

44. Agenti curatenie pentru cladire de birouri. Experienta de minim 3 ani in domeniu constituie un avantaj. Detalii la telefon. Asteptam CV-urile pe email (0726.770.658 career@coralconstruct.ro

124. Ajutor bucatar Bulevard Cafe anga-

45. Agenti de securitate si receptionere.

jeaza ajutor de bucatar cu experienta minim 1 an! Va promitem o echipa cool si benifici pe masura. Oferim transport la plecare, salariu atractiv si tipsul cuvenit. Rog seriozitate! 1.900 L; (0757.714.692

(0758.110.704/ 0752.002.996

46. Agenti curatenie, femei si bar-

bati, persoane active si muncitoare pentru birouri: program 8 ore luni-vineri, pachet salarial + tichete de masa + abonament pentru transport, (0735.883.335 47. Agenti de curatenie firma de curatenie angajam sub contract de munca agenti de curatenie in Bucuresti, cu program flexibil, salariu motivant, tichete de masa, sporuri de performanta, plata orelor suplimentare; (0733.966.632 conicfinance@gmail.com 48. Agenti de curatenie, femei si barbati pentru hypermarket din zona Berceni. Program 8 ore, contract. (0758.044.134

28. Agent securitate Bucuresti conditii:

49. Agenti de curatenie, tura de noapte

30. Agent securitate sala jocuri Angajam agenti de securitate pentru sala de jocuri si pariuri sportive in zona Unirii - Centrul Istoric. Programul de lucru este de la ora 22:00 la 08:00 5 zile pe saptamana. Salariu 1.800 lei. 1.800 L; (0785.256.833 bogdan.borangic@vogsistemactiv.ro

54. Agenti de paza, firma de securitate

fara atestat, conditii deosebite. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; tel: 0769.039.499 (0748.075.002/ 0761.124.118/ 021.320.96.00

89. Agenti paza (30) urgent, scolarizare

zare si distributie. Program flexibil. Oferim cazare; (0733.380.388

str. Valea Lunga; (0732.307.529/ 0768.338.427

29. Agent securitate paza exterioara cladire birouri in Bucuresti program 12/2412/48 spor noapte 25% spor weekend sarbatori 100%, tichete masa 15 lei/tichet spor vechime 25% prime vacanta Paste Craciun, rezulta minim 12 lei/ora bani in mana contract de munca plata la timp; (0741.124.143

tru magazine situate in Bucuresti. Asiguram scolarizare si salariu atractiv; (0737.043.901

88. Agenti paza (20) angajam urgent. Asiguram socializare gratuit. Salariu 1.4001.700 lei; (0753.258.921/ 0753.258.914

38. Agent vanzari pentru promovare, van-

27. Agent securitate cu atestat, sect. 6,

spirit de observatie dezvoltat si atentie distributiva; experienta pe un post similar constituie un avantaj; minim 8 clase absolvite; cazier judiciar fara inscrisuri; (0752.752.051 resurse.umane@neihr.ro

53. Agenti de paza barbati si femei pen-

sau zi, sediu birouri in Bucuresti. Conditii avantajoase de salarizare, bonuri de masa, plata ore suplimentare, bonusuri. Puteti sa ne contactati de luni pana vineri intre orele 9.00-18.00 la numarul de telefon: (0784.290.182 50. Agenti de interventie angajam in con-

ditiile legii, cu permis cat. B, pentru interventii la diferite obiective in zona de stationare Adunatii Copaceni (Giurgiu). Salariu intre 1600-1800 lei. Asiguram scolarizare pt atestat. (0219845 sgpiforce@gmail.com 51. Agenti de paza cu atestat pt. sala

jocuri de noroc. Zona Rahova; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.com 52. Agenti de paza firma de paza angajeaza pentru obiective din Drumul Taberei si Berceni. (0723.393.728

125. Ajutor bucatar firma Catering. Locatie in zona Piata 1 Mai. Program luni vineri, 8 ore pe zi. Detalii suplimentare telefonic. (0731.236.044 georges.treats@gmail.com 59. Agenti de securitate Firma de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, cu sau fara experienta, pentru obiectiv situat in cartierul 23 august, decontam transport, salariu lunar incepand cu 1400 de lei in mana. (0751.239.599 angajare@companiadepaza.ro 60. Agenti de securitate Firma de paza si

protectie, angajeaza agenti de securitate, cu sau fara experienta, pentru obiectiv situat in cartierul 23 august, decontam transport, salariu lunar incepand cu 1400 de lei in mana. (0751.239.599 angajare@companiadepaza.ro 61. Agenti de securitate firma de paza si

protectie, angajeaza agenti de securitate, cu sau fara experienta, pentru obiectiv situat in cartierul 23 august, decontam transport, salariu lunar incepand cu 1400 de lei in mana; (0751.239.599 angajare@companiadepaza.ro 62. Agenti de securitate pentru obiective

de interior, Pipera, (0757.377.812

63. Agenti de securitate pentru

societate de paza, post exterior, obiectiv hotel, tarif 8,5 lei/ora+bonuri de masa+2 mese gratuite/tura; (0720.262.461 64. Agenti de securitate pentru

societate de paza. Program flexibil, acces metrou si salariu atractiv; (0728.497.981/ 0744.339.169 65. Agenti de securitate pentru societate de securitate. Program flexibil, salariu atractiv, diferite zone; (0735.547.805 66. Agenti de securitate Plus Protect Security angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele sale din Bucuresti. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie; (0773.800.174 office@plusprotect.ro 67. Agenti de securitate Baneasa Firma

X Guard Security System angajeaza agenti de securitate, cu atestat pentru Aeroportul Baneasa. Salariu atractiv, platit la timp. Decont transport Program 12/24, 12/48 (0374.951.755/ 0754.517.432 68. Agenti de securitate Baneasa Firma X Guard Security System angajeaza agenti de securitate, cu atestat pentru Aeroportul Baneasa. Salariu atractiv, platit la timp. Decont transport Program 12/24, 12/48 Tel.0374951755 - 0754517432

78. Agenti Imobiliari Iti place sa vinzi? ai minim 25 de ani, cel putin studii medii si carnet categoria B? AI cochetat cel putin 6 luni cu imobiliarele/ constructiile sau vanzarile? Iti doresti bunastare si prosperitate? (0727.737.225 giulio@zonadesud.ro 79. Agenti imobiliari cu sau fara experienta, pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Dristor, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim initiere, training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, departament juridic, 1.000 {; (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

100. Agenti paza, dispeceri si sefi tura Bucuresti Angajam agenti paza, dispeceri si sefi tura, cu sau fara experienta in urmatoarele zone:Berceni, Voluntari, Baneasa 0744661080Militari - 0786597032. Theodor Pallady, Stefan Cel Mare 0744661093. (0744.661.093/ 0744.661.080 101. Agenti paza, securitate, cu/ fara ate-

stat urgent in conditii avantajoase, salariu atractiv. Pentru detalii tel. (0769.076.807 aquaqueen.aqua@gmail.com

126. Ajutor bucatar La Grill Pub cautam colegi, ajutor bucatar, program de lucru: in ture. Informatii: 0767121685.Meniu complexitate medie: ciorbe, paste, pizza, gratar, salate etc. (0767.121.685 rezervari@grillpub.ro 127. Ajutor bucatar pentru cantina in zona Militari, Bd. Preciziei nr. 30. Program luni-vineri. Rog seriozitate (0721.338.183 128. Ajutor bucatar Restaurant situat

80. Agenti imobiliari fete sau baieti, pen-

102. Agenti paza, urgent, zona Magurele,

tru agentie imobiliara cu vechime de 25 ani, in zona Teiul Doamnei, program flexibil, angajam persoane active, nu conteaza varsta; (0722.625.665

jud. Ilfov. Relatii la: (0726.676.817

în incinta Garii de Nord angajeaza ajutor bucatar. Salariu incepand cu 2500 lei net. Relatii la telefon, 2.500 L; (0720.059.544 madalina.harabor85@gmail.com

103. Agenti securitate (barbati), obiectiv

129. Ajutor bucatar Restaurant ultracen-

81. Agenti imobiliari, agentie imobiliara zona Unirii Florex Home angajam agenti imobiliari cu sau fara experienta, abilitati in comunicare si seriozitate; (0731.144.155 82. Agenti imobiliari, cu sau fara experi-

enta cu sau fara experienta, fete sau baieti, mediu de lucru profesionist, tanar si dinamic. Carte de munca, comision si bonusuri, locatie Universitate. Se ofera training, portofoliu de start, 2.500 L; (0761.393.936 83. Agenti imobiliari, sect 3, ansambluri

noi Ag. imobiliara sect 3, angajam consilieri imob pt. proiecte ansambluri noi. Comision mare, portofoliu de ansambluri, logistica, echipa tanara, spatiu modern, pachet de publicitate. Necesar permis auto, 2.000 L; (0799.059.999 nicoleta@activeestate.ro 84. Agenti paza conditii atractive, medici-

na muncii gratuit, pt. sector 1, Piata Victoriei; (0726.188.362 85. Agenti paza cu/fara experienta, pentru zonele metrou Pipera, Militari si Berceni. Salariu net 1500 - 2000 lei. Plata salariului la termen. Interviuri: str. Radu de la Afumati nr. 13, sector 2, zona OborLizeanu; (0769.075.995/ 0769.075.999 86. Agenti paza pentru un imobil de birour stri. Sebastian nr. 130. Rog seriozitate si o prezenta placuta. (0785.224.502 restaurant.lira@yahoo.com 87. Agenti paza sefi tura, dispeceri,

pompieri, pentru centru comercial (Mall) in Bucuresti. (0761.124.118/ 0769.039.499

7

Chiajna. Salariul net: 1.300 - 1.700 lei. Tichete de masa; (021.240.20.70 104. Agenti securitate Civis angajeaza agenti de securitate atestati pentru obiectiv depozit tutun zona centura Otopeni, se asigura transport de la metrou Iancului dus/ intors, program 12/24 - 12/48, salariu si taxe la zi, 2.080 L; (0723.602.909

AGENTI SECURITATE CONFORM PREVEDERILOR LEGII 33/2003 PENTRU SOCIETATE DE PAZA. SALARIUL NET, 1.700 L; (021.327.14.18

105.

tral angajeaza in conditi legale,ajutor bucatar, ospatari, livratori (cu sau fara masina) femeie la vase. Trimiteti CV-urile pe adresa stefan_liviu2000@yahoo.com 1.300 L; (0729.477.333 stefan_liviu2000@yahoo.com

132. Ajutor bucatar bistro, cantina Militari Ajutor bucatar, experienta cantina/ bistro zona Militari. Orar: luni-vineri 05-13. Sambdum inchis.Asiguram combustibil si/ sau masina. Pachet salarial 2600 lei net, carte munca, comision, toate incluse, 2.600 L; (0737.568.592 133. Ajutor bucatar cu experienta cu experienta in domeniu, (0769.399.555 Costin@casaluica.ro 134. Ajutor bucatar cu experienta pentru autoservire specific romanesc, progam luni vineri, zona sector 6 (0752.166.337/ 0733.513.550 santech.srl@gmail.com 135. Ajutor bucatar cu experienta obligatorie catering cu meniu romanesc angajam ajutor bucatar cu experienta. Program: o zi cu o zi, salariu 2000-2.500 lei net. Oferim forme legale, stabilitate, salariu la timp. Sector 1, Calea Grivitei. 2.500 L; (0721.850.689 cateringsector1@gmail.com 136. Ajutor bucatar femeie pentru fast food zona Armeneasca (Vasile Lascar) program 07:00-17:00, weekend liber, contract de munca, o masa pe zi (0729.263.027/ 0762.883.978 137. Ajutor bucatar pentru bucatarie pizza, cautam persoana energica, dornica de munca, minim de experienta. Detalii la telefon; (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 138. Ajutor bucatar pregatire legume, munca consta in spalare, curatare, taiere legume. Restaurant cu livrare. Programul de lucru este de 8 ore (7:00-16:00, cu 1 ora pauza), de luni pana vineri, zona Piata Matache, Buzesti; (0720.721.885 contact@sectorgurmand.ro 139. Ajutor bucatar shaorma si ajutor ospatar cu sau fara experienta. Salariul de inceput este 1.700 ron in mana, 2 mese/zi, bonusuri, crestere salariala in functie de performanta. CV-urile pe mail. 1.700 L; (0748.246.246 madobucuresti@mado.ro 140. Ajutor bucatar zona Berceni Ajutor bucatar, femeie, pt restaurant in Sun Plaza, zona Pta Sudului. Program 2 zile cu 2 libere, de la 9 la 22. Salariu+ tips- cca 2600 lei. Tel. 2.200 L; (0741.252.126/ 0728.968.315/ 0766.340.278 fommy@fommy.ro 141. Ajutor bucatar, angajam fara experienta cu calificare la locul de munca. Salariu in mana 1800 lei plus o masa pe zi. (0800.080.080 callcenter@dodopizza.ro 142. Ajutor bucatar, cu experienta, pizza pentru sala de jocuri in Piata Alba Iulia, salariu 2500 ron, program zi/noapte, Detalii la tel intre orele 10:00-18:00 zilnic, asteptam CV pe adresa de mail; program 5/2. 8 ore. 2.500 L; (0762.400.500 andreeamarinaradoi@yahoo.com 143. Ajutor bucatar, pentru Trattoria Borghese. Salariu in mana 2.200 Lei + tips, posibilitate avansare, program 2/2 zile, 10-23.30. Se cere experienta anterioara. Interviu str. Dambului 155 (50 metri metrou Brancoveanu); 2.200 L; (0726.782.482 144. Ajutor bucatar, bucatareasa, ajutor bucatar fara experienta sau bucatareasa cu experienta pentru masa calda, salariu 1800-2500 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi libera, zona Berceni, sector 4, cm+masa. 2.500 L; (0773.316.497 145. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase,

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 146. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie Uncle John cauta colegi pentru locatiile din Sun Plaza, Parklake, Plaza Romania, Auchan Dr. Taberelor: ajutor bucatar, lucrator bucatarie, program flexibil, salariu, bonuri de masa, transport seara. (0762.151.484 office@unclejohn.ro 147. Ajutor bucatar, lucrator la vase, casiera, ajutor bucatar (femeie), lucrator la vase(femeie), casiera (femeie) pentru restaurant don Corleone situat pe str. Delea Veche nr. 51, program interviuri 15:00-18:00. Nu trebuie programare; (0786.887.766 badrian580@gmail.com 148. Ajutor bucatar/ bucatar, Floreasca angajam aj. bucatar/ bucatar Restaurant in Floreasca, sector 1 Bucuresti. Transport asigurat, carte de munca, tips, program 2 zile muncite, program 09-23:00 cu 2 zile libere, 2000-2500 ron. (0730.112.111 info@emte.restaurant 149. Ajutor bucatarie angajam persoana fara experienta pentru bucatarie cu program de lucru de luni pana vineri de la ora 09:00 pana la ora 17:00, detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmai.com 150. Ajutor cofetar cofetaria French Rev-

130. Ajutor bucatar Restaurantul Social1

olution angajeaza ajutor cofetar, 5 posturi; (0753.808.808 cv@frenchrevolution.ro

131. Ajutor bucatar Terasa angajam aju-

151. Ajutor cofetar Nuba Café cauta ajutori cofetari (persoane tinere si dornice sa invete). Program full time, locatii premium, salariu atractiv, mese incluse si transport nocturn platit. Detalii la tel., (0723.071.776 rares@nuba.ro

(in fata Casei Poporului) angajeaza ajutor bucatar program flexibil full-time, salariu motivant, bonusuri. Detalii la nr. de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro tor bucatar si personal la vase. Tel. (0785.806.343

106. Agenti securitate cu/fara experienta, inclusiv pensionari cu drept de munca, zona Berceni, sector 4. Salariu 2.080 lei isi eventuale bonusuri, contract de munca durata nedeterminata, scolarizare. Plata salariului la termen. Tel. intre orele 9.0014.00; (0764.961.496/ 0756.059.638 107. Agenti securitate pt. magazine de renume din Bucuresti. Salariu incepand de la 1.920 lei net- banii dvs. (contributiile si impozitele fiind suportate de societate), salariul se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medicale gratuite, conditii placute (se lucreaza in interior, beneficiari de aer conditionat), excursii gratuite munte/ mare, calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni- vineri 09.00-16.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123, Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la telefon: (0749.062.295

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

16 ianuarie 2019

4

LOCURI DE MUNCÅ 190. Ambalator preparate culinare Restaurant cu livrare la domicilu, mancare cu specific chinezesc, cautam colegi pentru postul de coordonator-ambalator preparate culinare. Locatii in Mega Mall, Afi, Park Lake. (0731.617.815 resurse.umane@wuxing.ro

212. Asistent Manager, zona Eroii Revo-

191. Ambalator, ambalatoare semipreparate din carne pentru producator cu sediul in Tunari - IF se lucreaza in 3 schimburi, 7,5 ore/zi. Oferim: transport asigurat, masa calda, tichete 15 Ron/zi, salariul atractiv. Detalii la tel. (0799.933.172/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro

213. Asistent manager, secretar, contabil

192. Ambalator, preparator program de

urgent asistent manager. Cerinte minime: limba engleza. Relatii la tel. Trimiteti CV la email: (0742.276.276 carmen.dumitrascu@inoxsa.ro

noapte pentru o firma de catering zona metrou Pipera, program de noapte duminica-joi. Salariul 1875 lei net decont transport, masa asigurata. Info la tel; 1.875 L; (0729.699.825 193. Ambalatori, muncitori-opera-

tori, salariul 1600 lei in mana, bonuri de masa, spor de weekend, o masa calda. Program de lucru 23 schimburi, locatie Bd. Timisoara, nr. 94, sector 6. Detalii tel. 1.600 L; (0732.673.523/ 0732.672.654 194. Angajam Bucatar Sectia Rece Zona Iancului Angajam bucatar, la sectia rece si desert.Program 2 cu 2, de la 10-22. Transport decontat, masa asigurata. Salariu 1800-2300 in functie de experienta. 2.300 L; (0723.169.862/ 0726.600.921 fadidraghici@gmail.com 152. Ajutor cofetar 2500 lei/ luna, zona Dristor/8h/zi ajutor cofetar 2500 lei/ luna, zona Dristor/8h/zi (0724.624.525 Cofetariilegeorgys@gmail.com

171. Ajutor narghilea castiguri - minim 2400 lei, taxi decontat, mese asigurate, bauturi asigurate, punct de lucru Barbu Vacarescu, Bucuresti

153. Ajutor de bucatar angajam ajutor de

172. Ajutor ospatar pentru mic dejun. Angajam ajutor ospatar mic dejun pentru Hotel Hello- zona Gara de Nord. Oferim: salariu fix+bonuri de masa. Relatii la tel. (0723.281.700

bucatar, nu conteaza varsta, femei si barbati, program flexibil, locatie Drumul Taberei.Cerem seriozitate! Relatii la tel; (0730.928.153 flamingofood2018@gmail.com

173. Ajutor ospatari, ajutori bucatari, om

154. Ajutor de bucatar Restaurantul Chico Chillout angajeaza ajutor de bucatar. Specific: japonez & european. Nu cerem obligatoriu specializare in bucataria japoneza. Oferim posibilitatea de a o invata lucrand platit. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com

la vase, restaurant Greek Taverna din mall Baneasa, angajeaza cu experienta ajutori ospatari, ajutori bucatari si femeie la vase. Program doua zile cu doua. Mai multe detalii la telefon; (0767.947.472

155. Ajutor de bucatar cu experienta pen-

centrala angajeaza ajutor patiser sau covrigar. Luni-vineri 6.00-16.00. Sambata 7.0014.00. 2.200 L; (0741.972.442 alina_marcu2001@yahoo.com

tru restaurant situat in sector 1, zona Domenii, conditii avantajoase: transport asigurat, contract de munca, tips din vanzare, masa asigurata, program 2/2 zile 2.500 L; (0725.246.188/ 0768.143.658 ancalearoma@yahoo.com 156. AJutor de bucatar cu experienta pt.

restaurant situat in sector 1, conditii avantajoase: program 2 cu 2 zile, tips din vanzare, transport asigurat, rog seriozitate 2.500 L; (0725.246.188/ 0761.601.441 dbrisit@yahoo.com 157. Ajutor de bucatar la Wasabi Running

Sushi din Afi Cotroc cu sau fara experienta, cautam 2 persoane care sa invete sa faca sushi, oferim specializare. Salariu motivant, bonuri de masa bonus vanzar, tips, 2.500 L; (0744.261.471 andra.wasabi@gmail.com 158. Ajutor de bucatar la Wasabi

Timisoara Cautam 2 baieti tineri, pe post de ajutor de bucatar, pentru relocare in Timisoara, oferim cazare, instruire la locul de munca si pachet salarial ofertant. Posibilitati de avansare. 2.500 L; (0744.261.471 andra.wasabi@gmail.com

174. Ajutor patiser sau covrigar patiserie

175. Ajutor patiser zona metrou Stefan

cel Mare Angajam ajutor patiser, prog. 2 zile cu 2. Modelare aluat, preparare umpluturi. Zona metrou Stefan cel Mare. Experienta necesara. Contract de munca, conditii bune de lucru. detalii la tel. (0755.856.176 diana.urecheanu@gmail.com

162. Ajutor de bucatar, Liwu Restaurant

angajeaza ajutor de bucatar, contract de munca, tickete de masa. (0725.572.345 office@liwu.ro 163. Ajutor de educator, ingrijitoare cu experienta pentru grupa copii 1-3 ani angajam pentru gradinita particulara sector 6. Condiii exceptionale de munca, carte de munca, salariu atractiv. Contact detalii la telefon, (0762.112.211 164. Ajutor gestionar Impreuna cu ges-

tionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul RATB 2.750 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 165. Ajutor gestionar pentru un depozit alimentar, zona Pipera metrou. Program luni-vineri 07:30-16:00 salariul negociabil in functie de experienta. Informatii la nr. tel. (0729.699.825 166. Ajutor gestionar productie tablouri impreuna cu gestionarul, preda materialele electricienilor pentru executie tablouri electrice. Pregateste tablourile pentru livrare la clienti. Locatia:Mogosoaia. Se deconteaza transportul pe RATB. 2.250 L; (0336.401.262 office@chorus.ro 167. Ajutor gestionar. salariu 2000 net, bon masa, program 08-17.30 luni-vineri, zona Pipera langa metrou Aurel Vlaicu. CV la email sau tel. 2.300 L; (0735.556.688 contact@pamikio.com 168. Ajutor in bucatarie Firma de catering

angajeaza personal pentru bucatarie. Curatat legume, spalat vase. Persoana cu simt gospodaresc. Program de luni-vineri orele 8-17. (0728.971.847 Paula@urbanfoodcatering.ro

217. Asistent medical generalist in Ger-

195. Angajam consiler vanzari. Firma Mariage a Paris angajeaza consilieri vanzari in Bucuresti zona Unirii intr-un salon de lux cu rochii de mireasa. Nu necesita experienta. Doar vointa. Cautam fete intre 20-30 ani! (0785.512.231 Izabela_mary90@yahoo.com

mania Aveti si dvs. o diploma de asistent medical generalist si sunteti interesat de un loc de munca sigur si bine platit in Germania? Atunci nu ezitati sa ne contactati si porniti cu noi la drum. (004915233624175/ 004957619020718 r.moldovan-popescu@iuvare.de

196. Angajam personal curatenie Jiului

218. Asistent Personal. Persoana cu diz-

Bucuresti Noi pt. birouri, program 4-8 ore/zi, dimineata/ luni-vineri, in zonele Jiului, Bucuresti Noi, P-ta Domenii, Bucuresti, relatii la tel, salariu atractiv, cm 1.400 L; (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro 197. Anuntul.ro isi mareste echipa de vanzari pentru clienti Business. Daca esti sociabila, comunicativa, dornica de a invata lucruri noi, alatura-te echipei noastre! Oferim perioada de training platita, pachet salarial compus din salariu fix + tichete de masa + comisioane+ prime, birourile sunt in zona centrala. Trimite-ne cv-ul tau pana pe 25 ianuarie la mihaelas@anuntul.ro (021.310.03.31 mihaelas@anuntul.ro 198. Asamblatori echipamente electrice:

6-8 posturi montare, asamblare componente electrice pentru iluminatul stradal. Se ofera training la locul de munca, decontare transport, bonusuri de performanta; (0756.140.001 office@urbio-romania.ro

abilitati cauta asistent personal (full time). Sunt cuminte, mobila, ofer conditii civilizate pentru activitatea specifica: educativa, gospodareasca. Conditiile de angajare sunt negociabile respectand legislatia în vigoare. Relatii suplimentare la 021.745.72.37 Birou BAPM; (021.440.31.58/ 0736.043.674 219. Asistent radiologie, Clinica medicala

Hipocrat 2000. Rog CV, tel.: (0735.400.322 resurseumane@hipocrat2000.ro

220. Asistent tehnician veterinar, cunos-

tinte HACCP, legisla?ie, PC (Word, Excel, etc) industrie alimentara sectia transare industriala, salariu atractiv. Relatii între orele 10.00- 16.00. (0769.961.624

221. Asistent vanzari - 1800 ron angajam

vanzator magazin papetarie, machete si accesorii; 1.800 L; (0722.530.536 cainealex@gmail.com

240. B3ton Resto Bar angajeaza ospatarita restaurantul B3ton, angajeaza ospatarita, program 2 zile cu 2 zile. Masa asigurata. Contract de munca. Bd. Marasesti nr. 2B bl.C, sc. 3. parter. Zona Parcul Carol; 1.600 L; (0724.590.863 241. Baduc SA angajeaza gestionar in Popesti Leordeni Studii medii. Experienta in domeniul materialelor de instalatiii reprezinta un avantaj Cunoasterea obligatiilor gestionarilor conform legii. Disponibilitate la efort fizic si manipulare de marfa; (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 242. Baduc SA angajeaza sofer si sofer macaragiu permis de conducere categoria B,C si E, certificat de pregatire profesionala eliberat ARR, transport marfa, valabil, cartela tahograf, valabila, experienta min. 3; macaragiu cu autorizatie valabila. (0745.349.022 autobaza@baduc.ro 243. Baieti si fete ambalatori fructe si legume, sector 4, Berceni, langa magainul Metro 2.000 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com

180. Ajutor vanzator, pentru magazin de

materiale pentru instalatii sanitare (0741.141.025 office@cripal.ro 181. Ajutor vase, femeie la vase cu sau

fara experienta pentru Bistro din Piata Rosetti. Program 2 cu 2, masa asigurata, salariu + bonuri de masa + tips. Informatii la telefon (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 182. Ajutori ospatari, picoli, restaurantul

nostru se afla in incinta mall Baneasa.Salariu motivant plus tips zilnic, o masa inclusa, program 2/2. Pentru mai multe detalii sunati dupa orele 13:00. (0767.947.472/ 0723.524.524 183. Ambalatoare in cadrul unei fabrici

de produse cosmetice din Bucuresti. Locatie: sector 6, Militari. Program: l-v in 2 schimburi: 6:30-15:30/15:30-22:00. Nu necesita experienta. 1.550 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 184. Ambalatoare in cadrul unui impor-

tant depozit specializat in fabricarea de produse de curatenie, din Bucuresti. Locatie: sector 3, Faur. Program l-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta, 1.600 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 185. Ambalator catering alimentatie pub-

222. Asistent vanzari Grozavesti pentru

fara experienta, si iti doresti un job stabil, intr-un mediu plin de entuziasm? Asteptam CV-ul tau pe adresa de e-mail: contact@rsge.ro. Vino in echipa noastra! (0748.028.457 contact@rsge.ro

magazin alimentar zona metrou Grozavesti (0770.470.215

200. Asistent cercetare stiintifica INCD pentru Protectia Muncii organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent de cercetare stiintifica. Informatii: www.inpm.ro, tel. 0213131726 int.205 (021.313.17.26 office@inpm.ro 201. Asistent farmacie, cu studii de spe-

cialitate, 1800 net, fara target, program L-V 10-18, un weekend da 10-22, unul nu. Va asteptam la un interviu, la adresa Moise Nicoara, nr 38. (0727.699.696 202. Asistent inspector resurse

umane cu minime cunostinte on domeniu. Alaturi de un salariu decent si program flexibil oferim si tichete de masa. CV-uri la adresa de e-mail: office@argosecurity.ro

lica, program luni-vineri 06:00-15:00 si 2 sambete/ luna cu program 06:00-13:00. Asiguram o masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, langa statia metrou Costin Georgian, 2.000 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro

firme in zona centrala; experienta min 3 ani, abilitati de comunicare, cunostinte pc excelente, limba engleza scris/vorbit fluent. Se ofera: salariu motivant; (0740.111.453 office@eka-capital.ro

186. Ambalator colete Angajam baiat

204. Asistent manager Societate anga-

pentru scanare, ambalare si sigilare colete conform avizelor. Program L-V 09:0017:00. Salariu pornind de la 1600 ron net luna Depozit in Sos Alexandriei 99A Bragadiru 1.600 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 187. Ambalator manual depozit deco

angajam ambalator in depozit Chiajna, S6.Sarcini: sortarea, ambalarea, etichetarea produselor de tip decoratiuni si bijuterii. Program 08-16:00 L-V Salariu 2000 lei net; 2.000 L; (0734.893.911 este in cautare de noi colegi pentru noua linie de ambalare orez. Beneficii o masa/ zi, contract de munca pe perioada nedeterminata. Zona Jud. Ilfov/ Comuna Glina, 1 L; (0753.021.361

170. Ajutor la bucatarie om pentru curatat

189. Ambalator pensionar fabrica deter-

188. Ambalator marfa, Mandy Foods

genti sector 3 angajeaza ambalator pensionar. Conditii de munca si salarizare foarte bune; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

203. Asistent manager pentru grup de

jeaza asistent manager pentru activitati de birou. 2.400 L; (0771.165.143 office@cauciucuri.com 205. Asistent Manager Zona Eroii Revo-

lutiei,firma specializata in HVAC angajam Asistent Manager .Salariu motivant. Cerinte:-Abilitati Comunicare-Abilitati Organizatorice-Cunostinte PCOferim Training. (0733.988.819 daniel.tudor@totalshop.ro 206. Asistent Manager Zona Eroii Revo-

lutiei,firma specializata in HVAC angajam Asistent Manager .Salariu motivant. Cerinte:-Abilitati Comunicare-Abilitati Organizatorice-Cunostinte PCOferim Training. (0733.988.819 daniel.tudor@totalshop.ro 207. Asistent Manager Zona Eroii Revo-

lutiei,firma specializata in HVAC angajam Asistent Manager .Salariu motivant. Cerinte:-Abilitati Comunicare-Abilitati Organizatorice-Cunostinte PCOferim Training. (0733.988.819 daniel.tudor@totalshop.ro 208. Asistent manager cu cunostinte PC,

Word, Excel. Experienta in domeniul instalatiilor sanitare constituie un avantaj. Oferim salariu motivant. CV la mail sau la tel. nr.: (0726.770.573 office@iproexem.ro 209. Asistent manager cu experienta in salon de infrumusetare, salariu 2200+920 lei carte de munca platita pe 8 ore, program 2 zile cu 2, zona metrou Gorjului. Va rog cv pe mail. Detalii la tel., 2.500 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 210. Asistent manager pentru agentie de

turism Platamon Bozas Tours, atributiile sunt cele specifice unui secretariat de agentie de turism. Numar contact tel. 1.500 L; (0763.648.648/ 021.336.18.28 office@platamontravel.ro 211. Asistent manager vanzari, magazin

mall Baneasa, program flexibil, 2500 ron plus carte de munca, preferabil studenti, oferta cazare pentru angajatii din provincie. office@top-tea-company.ro office@toptea-company.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

223. Asistent, asistenta pentru departa-

ment energetic Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 224. Asistenta live, echipa Phoenix

angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 225. Asistenta manager, aspect fizic

ingrijit, cu/fara obligatii. Compania se ocupa cu recrutare de forta de munca pentru UK, 3.000 {; (+4407383260402 dandanx2018@gmail.com

291. Brodeza, pentru cusut manual cu acul broderie cu margele in atelierul de creatie Cristallini, infiintat in 2009, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8h cu pauza masa, zona Piata Victoriei, Aviatorilor. (0723.551.771 office@cristallini.com

246. Barbati pentru balotat carton si folie

pentru zona Militari. Salariu incepand cu 1500 Lei in mana, se face contract de munca. Mai multe relatii la telefon (0755.036.426 247. Barista, Ivy Coffeeshop din zona

Piata Rosetti angajeaza barista, preferabil cu experienta. Mai multe informatii la tel. sau CV in email (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

batrani Angajam asistenta medicala cu experienta in ingrijirea batranilor. Se lucreaza in ture de 12 ore, de zi. Detalii suplimentare la telefon. (0727.850.017 230. Asistenta medicala. Gradinita par-

ticulara sector 3, zona Mihai Bravu angajeaza asistenta medicala full time. (0721.876.271 231. Asistenta secretariat Pentru sediul

central din zona Universitate cautam o persoana tanara serioasa si cu o atitudine pozitiva. Atributii: secretariat, curierat (institutii, banci) prezentari Power Point; (0751.271.127 i.vasiu@interparking.com 232. Asistenta vanzari companie cu sediu in Sindrilita, Ilfov, DN 2-12 km de la centura Bucuresti, angajeaza asistenta vanzari (si fara experienta) in dom. legume-fructe. Transport de la Bucur Obor. CV la mail. (0751.188.737 marketing@algida.ro 233. Asistente online Poti 10.500 $/ luna? Activeaza ca model online si beneficiezi de bonus 3.000 lei la angajare, fitness si make-up gratuit. Program la alegere.Sunt acceptate si persoane fara experienta. Salariu 3.700 lei, 5.700 {; (0744.378.116 officemystic@yahoo.com 234. Asistenti medicali, infirmiere si bucatareasa pt. centru privat de ingrijire, in Bucuresti; (0799.755.553/ 0785.352.720 235. Asociata de Proprietari bl. 4 A, sc.

2, bd. Unirii nr. 17, Bucuresti angajeaza portari, pensionari la limita varsta. Relatii la tel. (0722.588.110 236. Asociatia de proprietari bl. 402A,

sc. 2, Sos. Pantelimon nr. 99, sector 2, angajeaza cu contract de munca femeie de serviciu; (0726.225.944

un copil de 1 an, program de luni pana vineri 8 ore, in zona Herastrau. Salariu 2000-2300 lei 2.300 L; (0771.765.563 contact@bonesimenajere.com 274. Bona full time angajam bona full time, zona Dristor, copil 6 luni, program 8-9 ore, minim studii medii. Solicitam experienta, recomandari; 2.200 L; (0720.157.191 contact@bonebcuresti.ro 275. Bona in Drumul Taberei, doamna serioasa nefumatoare pentru ingrijire baietel de 2 ani program sambata de la ora 16 minim 7 ore si duminica tot la fel. Se plateste 10 lei ora locatia este in sectorul 6. 3 L; (0721.062.937 mihaela_i77@yahoo.com 276. Bona interna 2 weekend-uri libere, 2

copii, Bucuresti- Pitesti, experienta, nefumatoare, agentie, 20% comision, 3.000 L; (0726.334.403/ 0721.796.468/ 021.313.59.59 277. Bona interna am nevoie bona interna

pentru baiatul cu dizabilitati. Inclusiv mancare si cazare. Libera 2 ori pe luna, negociabil, sunt particular. Va rog serious. Prefera 35-55 ani; munca are nevoie mult? putere; 2.000 L; (0785.912.286/ 0726.780.016 99074534@qq.com

251. Barman cu experienta Bite cauta barman cu experienta pentru gestionarea activitatii de lucru in bar. Program 2 cu 2, 10-23. Se asigura transport si o masa pe zi. Salariul 1.500 lei + bonus. 2.000 L; (0726.600.921 fadidraghici@gmail.com

urgent bona, pentru fetita de 8 luni, cu eperianta similara, conditii bune de cazare, familie serioasa, tot ce tine de copil, se doarme in camera copilului, libere: 2 weekenduri/luna. 3.000 L; (0741.932.722

252. Barman restaurant central, Carte de

tru familii deosebite in Bucuresti. Atributii: ingrijirea, supravegherea copilului. Beneficii: decontare transport, hrana si cazare, telefon mobil.Suna si programeaza o intalnire cu noi; 3.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

253. Barman si ajutor de barman Vrei sa

faci parte dintr-o echipa frumoasa? Angajam Barman si ajutor de Barman. Te asteptam sa ne cunoastem la Curtea Berarilor sau sa trimiti CV-ul tau la email. Telefon; 1 L; (0735.861.681/ 021.313.75.32 vera@curteaberarilor.com 254. Barman, barmanita, ospatar ospatarita pentru Bistro Caffe. Contract de munca, program 1+1; (0728.264.360 255. Barman, fata supraveghere loc joaca copii, restaurant Drumul Taberii; (0730.900.805 256. Barman, ospatar Boulevard Cafe

angajeaza barman-ospatar ! Cautam colegi noi pentru noua locatie, promitem cea mai cool echipa! Detalii la tel. 1.800 L; (0757.714.692 Cafeblv@gmail.com

258. Barman-ospatar, club de biliard Mercury, situat in sectorul 2 cauta fete/baieti spre angajare pentru postul barman/ospatar; (0726.605.399

229. Asistenta medicala pentru camin de

273. Bona externa cu experienta pentru

250. Barman pt. restaurant langa Mall Plaza Romania, serios, amabil, de preferat cu domiciliul in sector 5-6. Conditii avantajoase. Interviu in restaurant de lunivineri,intre orele 10:00- 17:30 sau CV pe email. (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

agentie imobiliara, cu sau fara experienta cunostinte pc redactare, Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator, (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

pediatrie pentru gradinita Copiii Montessori. Program lucru 08:30-13:30. Pachet financiar compatibil cu experienta candidatului 2.000 L; (0742.183.843 info.traian@copiiimontessori.ro

271. Bona copil, nou nascut, 8 h/zi, Cora

o persoana vesela si iubitoare de copii pt fetita noastra in varsta de 5 luni. Atributii: pregatit si servit masa, plimbari zilnice cu cea mica, activitati distractive si educative impreuna cu fetita, spalat si calcat hainute. Prog: L-V: 8:00-18:00. Sal: 2.200 L; (0724.574.232 oanacusciac@gmail.com

272. Bona externa Angajam bona externa zona Timpuri noi, program de luni pana vineri 8 ore. Salariu 2.500-2.800 lei. 2.800 L; (0771.765.563 contact@bonesimenajere.com

lactate Angajam urgent manipulanti marfa pentru depozit lactate. Salariu: 1.900 ron net tichete incluse )+transport asigurat Obor. Program: 8 ore L-V/3 schimburi. Zona Sector 2. Detalii la telefon. 1.900 L; (0749.608.510

257. Barman, ospatar si pizzar pt. restaurant sector 3. Relatii la tel. (0732.113.701

228. Asistenta medicala cu experienta in

289. Bona, Militari- zona Gorjului, cautam

245. Barbati necalificati/ depozit produse

226. Asistenta manager, secretara,

227. Asistenta medicala clinica stomatologica sect. 1. Program full time. Cerinte: absolventa de scoala postliceala sau facultate. Asteptam CV pe adresa de email. office@dentiq-atelier.ro (0758.396.333 office@dentiq-atelier.ro

270. Bona baiat 6 ani, 7 ore 12:30-19:30 Tineretului Cautam urgent bona pentru baiat de 6 ani, luni-vineri, program de 7 ore dupa pranz (12;30-19:30), supravegheat, iesit in parc, ajutor la lectii, cerinte: experienta, minim liceu, zona Tineretului. 1.800 L; (0741.932.722

290. Bone 8-10 ore Chitila, Bucurestii Noi,

munca, program 2 cu 2 zile; bonusuri. 3.500 L; (0733.500.300 199. Asistent birou Esti tanar student,

288. Bona, full-time sau part-time, Herastrau, 8 ore, 2800 l, copil 1 an. Herastrau, progr 12-20, copil 2 ani, 3000 L. Ghencea, 8 ore, 2500 L, fetita 4 ani. Victoriei, copil 1 an, progr 12-20,3000 L. Interna, 4000 L, copil 1 an. 4.000 L; (0724.617.662 office@famileto.ro

Alexandriei, transport asigurat, 2300 lei. Menaj, 11:00-19:00, Baneasa, 2500 lei. Bona copil 2 ani si 5 luni, 5 h/zi, Tineretului, 1200 lei. (0764.185.105/ 0764.949.331

angajeaz? barista si lucrator comercial, salariu 2300 ron, bonusuri în functie de performante, pentru punct de lucru in Piata Gemeni, program 12/24-12/48, (0720.884.898 mitran_bogdan@yahoo.com

178. Ajutor tehnician sisteme de securi-

269. Bona 2 copii, 4 h/zi si 2 weekenduri/luna, transport asigurat, Snagov, 2000 lei. Bona copil 1 an si 7 luni, 6/8 h/zi de la ora 10:00, Piata Gemeni, 2000 lei. Menaj, 6 h/zi, Domenii, 1600 lei. Bona copil 2 ani, 10 h/zi, Unirii, 2200 lei. (0764.185.105/ 0764.949.331

244. Barbat priceput la curtenie si intretinere o casa de familie in sector 6 (Giulesti). Salariu lunar, 800 L; (0771.361.494/ 0771.372.342

angajez barista cu experienta, salariu atractiv, mult de munca. 2.400 L; (0731.065.207 stefan@contegocoffee.com

firma de catering, angajam ajutor/ preparator supe. Sediul este la Pipera metrou. Program de luni pana vineri.Se asigura o masa si se deconteaza transportul. Pentru informatii; (0729.699.825

169. Ajutor in bucatarie pentru curatat legume, curatenie si spalat vase, program luni-vineri 06:30-15:30 si 2 sambete/luna 06:30-13:30. O masa pe zi, contract de munca, posibilit. de avansare, zona metrou Costin Georgian. 1.800 L; (0729.810.961 denisa.niculici@bucateperoate.ro

legume si montat farfurii. Program luni vineri de la 07:00 la 16:00, weekenduri libere. Zona metrou Pipera (0731.493.180

216. Asistent Medical - Institutul Dermato-Estetic pentru Institutul Dermato-Estetic din Bucuresti coordonat de dr. Irinel Nedelcu, cautam o asistenta medicala suportiva si energica, care sa ne ajute in activitatea noastra curenta; (0739.977.866 daniela.gavril@agricover.ro

sonal in bucatarie, bucatar, ajutor bucatar, cu salarii incepand de la 2200 net, transport si masa inclusa (0743.575.158 danpopacristian@yahoo.com

249. Barista, lucrator comercial Bistro bar

160. Ajutor de bucatar si femeie la vase

tag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: Ajutor de bucatar. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro

215. Asistent mecanic pentru reprezentanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.900 L; (0749.102.608/ 0749.102.523 resurseumane@edparts.ro

239. Avocadoo Baneasa angajeaza per-

177. Ajutor preparator supe pentru o

179. Ajutor tehnician sisteme de securitate Sight Control, angajeaza ajutor tehnician sisteme de securitate (supr. video/efractie, automatizari/control acces, detectie alarmare incendiu). Rel. tel. 2.500 L; (0751.075.987

161. Ajutor de bucatar zona Obor Hash-

214. Asistent manager. Angajam

238. AthinaSuitesHotel cauta echipa pentru restaurant Athina Suites Hotel cauta membri pentru echipa restaurantului Mediteranean in curs de deschidere: bucatar, ajutor bucatar, spalator vase, ospatar, Ajutor ospatar. Ma puteti contacta la nr. 0724363129 (0724.363.129 manager@athinasuiteshotel.com

248. Barista, barman Cafenea si terasa,

159. Ajutor de bucatar si bucatar, Restau-

pentru Agio bistrot. (0728.998.809 B92mha@gmail.com

prima, salariu 2000 net + bon masa 15/bon; locatie: sos Pipera, langa metro Aurel Vlaicu. Program 08.00-17.30 luni vineri. Serios cu exprienta. CV trimiteti: 2.300 L; (0725.886.688 contact@pamikio.com

237. Atelier incaltaminte angajam fata la finisat, salariu avantajos, Berceni, sector 4; (0733.455.949

176. Ajutor pizzar, Ajutor pizzar cu un minim de experienta, zona Brancoveanu sector 4. Program 2 cu 2. www.pomodoropizza.ro (0784.591.320 johny.rider@yahoo.com

tate fara experienta, permis auto cat. B 2.000 L; (0722.552.799 marketing@starc.ro

rantul Vivo isi mareste echipa. Se ofera pachet salarial atractiv peste media din domeniu, bonuri de masa, posibilitatea de promovare. Afi Cotroceni; (0787.709.154 mircea@vivorestaurants.com

lutiei, firma specializata in HVAC angajam Asistent Manager. Salariu motivant. Cerinte: abilitati comunicare, abilitati organizatorice,cunostinte PC. Oferim Training. (0733.988.819 daniel.tudor@totalshop.ro

259. Barman/ospatar “Pe Motoare-

Bar&Grill” Crangasi/Giulesti angajeaza ospatari, tineri, cu/fara experienta in domeniu. Barul are vechime si dorim sa ne extindem personalul. Cautam seriozitate si aspect fizic placut; (0726.721.031/ 0723.659.954 iulian_bancianu@yahoo.com 260. Barmani, cautam sa ne marim echipa si avem nevoie de barman cu experienta. Oferim un mediu de lucru placut, colectiv tanar, bonusuri in functie de performanta, (0722.545.024 contact@dancinglobster.ro 261. Barmani, ospatari Boulevard Cafe

Business Lounge angajeaza personal pentru noua locatie! Promitem cea mai cool echipa! Detalii la tel. 1.300 L; (0757.714.692 Cafeblv@gmail.com 262. Beton Resto Bar angajeaza barman,

cautam barman cu experienta, dornic de munca, responsabil. Program 2 zile cu 2 zile.Asiguram masa. Contract de munca. Tips atractiv. In zona Parcul Carol. 1.600 L; (0724.590.863 263. Bistro El Madrileno (cartierul

francez) sector 1, Bucuresti, angajam persoana spalat vase, bucatarese linie calda. Program 8 ore luni-vineri; (0724.988.911

278. Bona interna fetita 8 luni Cautam

279. Bona interna in Bucuresti bona pen-

280. Bona menajera interna full time in zona de nord a orasului pentru gemeni, baietel si fetita, in varsta de 2 ani si 9 luni. Copii au inceput gradinita din septembrie. Salariu 3.000-3.300 lei (0740.675.267 irina_jo200@yahoo.com 281. Bona pentru familie de straini, Kissel-

eff, cu domiciliul in zona Kisseleff, Aviatorilor. Program: 7-8 ore/zi, de luni pana vineri, 8.30-16.30. Programeaza o intalnire cu noi sau trimite CV si te contactam noi. 3.000 L; (0735.179.929/ 0371.183.146 office@profiles.ro 282. Bona pt fetita 2 ani, 8 h/zi, 1 Mai, contract de munca. Angajam o doamna care sa desfasoare jocuri, activitati impreuna cu un copilas de doi ani. Zona Ion Mihalache. Program: 09:00-17:00, l-v. Atributii doar ce tin de copil. Se ofera Carte de munca. 2.500 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 283. Bona pt. fetita 2 ani, Cotroceni, 9 h/zi Familie tanara, deosebita, angajeaza bona pentru copil. Programul de lucru: 09:0018:00, luni-vineri. Acces usor de la statia de metrou Eroilor. Atributii: jocuri, preparare masa pt copil, plimbari. 2.400 L; (0721.129.288 284. Bona serioasa si nefumatoare, familie din Bucuresti zona Drumul Taberei, pentru o fetita. Cerem si oferim seriozitate (0784.277.774 285. Bona Voluntari cu permis auto Cautam bona, pentru fetita de 9 luni, cu experienta, minim liceu, program 8 ore, lunivineri, activitati strict legate de copil, joaca, iesit in zona, famillia deconteaza transport si ofera masina. 3.000 L; (0741.932.722 286. Bona zona Pipera Bona interna pt un

2.000- 2.200 lei. Copii 6 luni- 2 ani, agentie, comision 20%; (0726.334.403/ 0721.796.468/ 021.313.59.59

292. Broker imobiliar cu experienta in pro-

movare de proiecte, marketing si dezvoltarea portofoliului de clienti. Engleza nivel avansat, carnet sofer. CV la email (0740.111.453 office@eka-capital.ro 293. Brokeri Imobiliari cu/ fara experienta

Agentie imobiliara cu 15 ani vechime in piata, puncte de lucru in Nerva Traian, Piata Iancului si Piata Muncii. Se ofera: training, carte de munca, auto serviciu, telefon, laptop, mediu lucru tanar, 1.000 {; (0722.539.659 office@confortcasaimobiliare.ro 294. Bronec Int. Company angajeaza dis-

pecer centru alarmare. Cerinte: minim 12 clase, experienta; (021.326.20.44 295. Brutarie angajeaza personal, brutar

profesionist. Salariu motivant, minim 3000 lei, usor negociabil in functie de experinta si disponibilitate. Mai multe detalii si informatii la numarul de telefon. (0734.089.550 Kriss_kolby@yahoo.com 296. Bucatar ajutor de bucatar si femeie

la vase pentru Bistro Caffe. Contract de munca, program 1+1; (0728.264.360 297. Bucatar bucatar cu experienta con-

ditii excelente de lucru si salariu atractiv. Rugam seriozitate. Locatia se afla pe Neptun sector 5. Programul de lucru doua zile cu doua zile; (0726.123.905 298. Bucatar bucatar cu experienta pen-

tru un nou proiect in M?gurele oferim si cerem seriozitate, asiguram transportul, salariu 200 ron tura net; 3.000 L; (0723.580.658 299. Bucatar cu experienta in bucataria romaneasca, ptr restaurant central. Salariu negociabil in functie de experienta, contract de munca. Se ofera si se doreste seriozitate; (0740.111.453 office@legrenierapain.com.ro 300. Bucatar cu experienta pentru restaurant in mall promenada, detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 301. Bucatar pentru locatia din Regie, cladirea The Bridge, program l-v, informatii la tel din anunt. (0743.135.765 302. Bucatar pentru sectia cald, experienta min. 3 ani, salariu atractiv. pt detalii sunati la tel. (0771.428.891 liviu.dorobantu@palacecasino.ro 303. Bucatar pt. restaurant cu spe-

cific italian, zona Unirii; (0747.220.088 304. Bucatar Restaurant cu specific romanesc angajeaza bucatar/ bucatareasa cu experienta. Salariu convenabil plus tips. Zona Ghica Tei; (0727.626.981/ 0763.478.438 305. Bucatar Restaurant zona Bdul Decebal angajeaza bucatar cu experienta in bucataria mediteraneeana. Salariul peste medie. (0729.565.694 306. Bucatar restaurant zona Herastrau , angajeaza bucatar sectia cald, program joivineri-sambata , tips si transport asigurat. Pentru mai multe detalii va asteptam la interviu; 3.000 L; (0733.455.532 adrianstancu@nuba.ro 307. Bucatar Restaurant zona Unirii

angajeaza bucatar; (0721.100.000 office@berestroika.com

308. Bucatar , ajutor bucatar si femeie la

vase angajam pentru restaurant din zona 13 Septembrie. Relatii la telefon: (0764.687.270

baietel de 3 ani 4 luni, 2 wk libere pe luna, salariu 1800 lei. Atributii: gatit pt copil, interactionare cu copilul, mentinere curatenie casa si calcat rufe. Baietelul merge la gradinit. 1.800 L; (0735.506.664 sf_elisabeta@yahoo.com

309. Bucatar Auchan Drumul Taberei diploma calificare, program 2 schimburi prepara produsele destinate vanzarii salariu fix, asigurare sanatate si viata, prima de vacanta, prima trimestriala, tichete masa (0374.409.880 arogojina@auchan.ro

287. Bona, 8 ore, Militari Cautam o doam-

310. Bucatar cald - Restaurant Graffiti

na care sa aiba grija de un baietel de 1 an; timp de 8 ore pe zi, de luni pana vineri; zona Militari; salariul 2000 de lei, negociabil. 2.000 L; (0720.689.454 office@elite-recruitment.ro

Urban Food, angajeaza bucatar pentru cald cu experienta, program 2 zile cu 2 zile, contract de munca, masa si transport, asigurare, zona Drumul Taberei, relatii la: (0721.240.699

264. Bistro La Boeru angajam personal, barman/ospatar (fata), ospatarite, picolite, program flexibil în ture sau la 8 ore, contract, salariu, tips, masa asigurata, (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com 265. Bona angajam urgent bona cu expe-

rienta pentru fetita noastra in varsta de 3 luni. Zona: Pipera - Erou Iancu Nicolae. 1 L; (021000000 meda.ababe@gmail.com 266. Bona baietel 6 ani . Program 12-20 de luni pana vineri. Zona Calea Calarasi. Salariu negociabil. (0771.484.464 aurelvasile58@yahoo.com 267. Bona Cautam bona, copil 3 ani, zona

Titan, program 8 ore/zi L-V. Activitati: plimbare zilnica in parc (~orele 10-12), servit masa, supraveghere la interiorNu este nevoie: gatit, menaj, gospodarit, 1.400 L; (0730.090.607 268. Bona externa cu experienta si nefu-

matoare in zona Timpuri Noi, program de luni pana vineri 9-10 ore. Salariu 25002800 lei. 2.800 L; (0770.511.079 contact@bonesimenajere.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 ianuarie 2019

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

9

4

LOCURI DE MUNCÅ 352. Bucatar, pizzar, lucrator fast-food bucatar, bucatareasa, pizzar, lucrator/e fast-food,locatie noua amenajata si utilata, rotiserie tip fast-food Bucuresti. (0726.077.607 cismaru_roxana_elena@yahoo.com 353. Bucatar, pizzar, shaormar, livrator, ajutor bucatar si casier, Besto Pizza angajeaza cu salariu motivant. Locatia se afla in sectorul 6 pe strada Uverturii nr. 92, absolut totul este nou (0770.804.957 bestopizza@gmail.com 354. Bucatar, restaurant zona bld Brancoveanu, angajeaza bucatar cu experienta, progrm 2 zile cu 2, salariu atractiv. Rog seriozitate! (0729.942.824

BUCATAR. ANGAJAM BUCATAR PENTRU AUTOSERVIRE. TELEFON: (0720.220.590 355.

356. Bucatar. Restaurantul l incontro Otopeni angajeaza bucatar cu experienta; (0748.221.653 Crina.stanila@yahoo.ro 311. Bucatar cu experienta Boulevard

Cafe angajeaza bucatari cu experienta minim 3 ani pentru noua locatie! Oferim transport seara plus tips din vanzare! Detalii la tel. 2.800 L; (0757.714.692 Cafeblvd@gmail.com 312. Bucatar cu experienta de minim 2 ani pentru lantul de restaurante SpringTime. Domiciliul in Bucuresti. CV la email. Informatii la tel. (0752.097.890 resurseumane@springtime.ro

329. Bucatar restaurant turcesc cu experienta specific turcesc pt. Best Western Stil Hotel. Aviatiei. Oferim 13 salarii pe an, cazare gratuita. Concediu platit 22 zile/an cu cazare gratuita pe litoral. Asteptam CV la receptie; (021.233.39.90 office@hotelstil.ro 330. Bucatar sectia calda pentru restau-

rantul Stadio (Universitate), program flexibil, salariu motivant + bonusuri; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 331. Bucatar sectia Rece - zona Iancului

313. Bucatar cu experienta Locatie Centru Vechi angajeaza bucatar cu experienta in steak-uri, paste, gratar. Carte de munca, salariu in functie de experienta, taxi decontat +tips. Rog si oferim maxima seriozitate, 3.000 L; (0770.766.563 mihaicristache@mail.com

Angajam bucatar, la sectia rece si desert.Program 2 cu 2, de la 10-22. Transport decontat, masa asigurata. Salariu 1.800-2.300 in functie de experienta. 2.300 L; (0723.169.862/ 0726.600.921 fadidraghici@gmail.com

314. Bucatar cu experienta Locatie cen-

332. Bucatar sef cu experienta pentru un

tru vechi pub/restaurant. Daca esti un bucatar talentat cu experienta si cauti un loc de munca stabil, plin de provocari vino in echipa noastra. Salariu motivant, tips, taxi, carte de munca, 3.000 L; (0770.766.563 mihaicristache@mail.com 315. Bucatar cu experienta pentru autoservire zona piata Unirii, program de luni pana vineri, salariu atractiv (0767.955.900 olly85_2006@yahoo.com 316. Bucatar cu experienta pentru restaurant. Mai multe detalii la telefon. (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 317. Bucatar cu experienta Restaurant

cu specific italian, Bucuresti, sector 1, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria italiana. Salariul negociabil, intre 1000-2000 euro, este serios, legat de experienta dvs. 1.000 {; (0752.004.040 318. Bucatar cu experienta Restaurant,

specific interna?ional, langa metro Grivita, angajeaza bucatar cu experienta, 9-22, program 2/2, salariu incepand cu 3000 lei, in functie de experienta si calificari. (0731.209.299 319. Bucatar cu experienta bucatarie romaneasca. firma catering circuit inchis. Se prepara zilnic felul 1 + felul 2 + gustari. Program luni - vineri - 06:00 - 15:00. Firma se afla in sectorul 3. Salariu 2500 lei net (in mana). 2.500 L; (0770.472.087 320. Bucatar cu experienta bufete / self

nou proiect in Magurele, Ilfov, asiguram salariu motivant, comision din vanzare si decontam transportul 4.500 L; (0723.580.658 333. Bucatar sef, firma catering cu cantina de incinta angajeaza bucatar, zona Liberty mall. (0720.533.482 334. Bucatar si ajutor bucatar Ad Hoc Bistro angajeaza bucatar si ajutor bucatar. Pentru mai multe detalii tel. (0770.214.214 florin_casam@yahoo.com 335. Bucatar si ajutor de bucatar Anga-

jam bucatar si ajutor de bucatar, contract de munca, 8 ore, de luni pana vineri. Salariu 2000 lei net. (0723.350.183 cpanaitoaia@yahoo.com 336. Bucatar si ajutor de bucatar pentru

locatie in mall Promenada, pentru detalii sunati la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

342. Bucatar, ajutor bucatar cu experien-

ta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 343. Bucatar, ajutor bucatar si casier, cu

sau fara experienta, pentru fast food in Afi Cotroceni. CV se poate depune la pankoafi2018@gmail.com. Tel: (0744.501.070 nadiaoprita@yahoo.com 344. Bucatar, ajutor bucatar, spalator vase pt. evenimente, nunti, botezuri. Nu necesita experienta; (0735.213.403/ 0731.317.381

food angajeaza shaormar/preparator, cu sau fara experienta. Oferim: contract de munca,salariu de la 2000 lei, masa gratuita, transport asigurat, lucru in ture, pentru zona Cotroceni, sector 6; (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro

346. Bucatar, ajutor de bucatar si pizzer

326. Bucatar pentru cafenea, ospatarita

Angajam buc?tar/ bucatareasa si ospatarita pentru cafenea, zona Universitate, detalii la interviu; (0730.030.767 327. Bucatar pentru restaurant cu servire

la linie contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:30, 16:00-24:30, salariu 2800 lei + decont transport, locatia se afla in mall Promenada. 2.800 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 328. Bucatar raw vegan, vegetarian cu

experienta minim 6 luni sau bucatar cu minime cunostinte. Cautam o persoana serioasa. Restaurantul este localizat in zona centrala (0721.410.401/ 0723.165.451 roxana@bistrorawvegan.com

ic italian situat la P-ta Domenii, angajeaza bucatareasa cu experienta, conditii avantajoase: program 2/2 zile, trasnsport asigurat, masa asigurata, tips din vanzare. 3.500 L; (0761.601.441/ 0725.246.188 ancalearoma@yahoo.com 361. Bucatareasa Restaurant sector 4 (Floreal) angajeaza bucatareasa pe o tura, program 8:30-22. (0769.728.237 restaurantfloreal@yahoo.com 362. Bucatareasa cu experienta pentru

camin de batrani; (0722.624.264

363. Bucatareasa cu experienta, 2 zile

cu 2 zile; (0724.384.753/ 0799.755.553

364. Bucatareasa pentru firma catering

zona Dristor 2.200 L; (0742.064.231

365. Bucatareasa si ajutor de bucatar cu experienta, pt. autoservire, de L-V, 7.0016.00. Salariu 2.000- 3.000 ron; (0760.457.712

383. Camerista hotel 3 stele langa Mall Afi Cotroceni. Program de lucru 8 ore/ zi, 2 zile libere/ saptamana. Masa de pranz asigurata. Salariu motivant, bonusuri de sarbatori. Programare la interviu la tel., (0728.842.997

401. Carrefour Baneasa angajeaza preparator peste Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza Preparator Peste, cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii sunati la nr: 0744.693.535. (0744.693.535 cristina_butnaru@carrefour.com

384. Camerista pentru Grand Hotel Con-

402. Casier angajam casier in cadrul unui

tinental (Calea Victoriei). Postul presupune efectuarea curateniei si intretinerea spatiilor hoteliere repartizate (interioare ?i exterioare). Oferim conditii legale de munca, salariu+tichete de masa. Relatii la: (0726.222.603 385. Camerista, hotel, zona Casa Pre-

sei, angajam cu contract de munca permanent, salariu atractiv, program 1 zi cu o zi libera, urgent, 1.800 L; (021.795.70.30 386. Camerista, femeie de serviciu

pentru hotel Calea Mosilor. Persoana serioasa, program 8 ore, 5 zile/saptamana; (021.312.10.92 387. Camerista/menajera persoana cu/fara experienta, dinamica si responsabila pt. Fundeni Tower. Oferim ctr. de munca, salariul 1.700 lei. Program lucru: 8 ore/zi, 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam in echipa noastra! (0761.960.309 388. Cameriste, firma angajeaza pentru

colaborare experienta minima, colaborare rapida, pachet salarial atractiv, plata saptamanala, persoana punctuala, corecta, organizata, responsabila, masa gratuita, hotel de 5 stele; 2.400 L; (0720.188.841

important lant de restaurante specific romanesc, din Bucuresti. Locatie: Mall Baneasa. Program de lucru: 5 zile cu 2 libere, in 2 schimburi. Experienta nu este necesara; 2.300 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 403. Casier Angajam casier in cadrul unui

important lant de restaurante specific romanesc, din Bucuresti. Locatie: Mall Promenada.Program de lucru: 5 zile cu 2 libere, in 2 schimburi. Nu necesita experienta. 2.300 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

rant sector 3, angajam bucatar/ajutor de bucatar. (0755.943.606 detalii la telefon (0744.831.505

347. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie

vase Decadance - Bistro Bar, localizat in Piata Romana, cauta oameni seriosi pentru postul de bucatar, ajutor de bucatar si femeie la vase. Colectiv tanar si conditii avantajoase de munca. (0755.538.878 decadentia@yahoo.com 348. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie vase, recrutam: bucatar/ajutor bucatar dornici sa invete lucruri noi si sa isi lase imaginatia sa lucreze; (0766.222.738 contact@restaurantmode.ro 349. Bucatar, ajutor de bucatar, fete la

linie pentru servire, fete la vase, grataragiu, livrator meniuri pedestru distante scurte pentru autoservire linie calda, rog seriozitate si experienta 15.000 L; (0759.556.410 stefan8stefania@yahoo.com 350. Bucatar, barman Cautam colegi pentru a pregati si vinde impreuna produse si preparate romanesti. Asiguram si calificare la locul de munca. Conditii de lucru si salarizare, foarte bune. (+40212324582/ 0733.159.846/ 021.232.45.82 rezervari@restaurantvoievodal.ro 351. Bucatar, femeie la vase, pt.

restaurant cu specific italian, zona Unirii, salariu atractiv, program 2/2; (0747.220.088

● Societate serioasa cu activitate de 8 ani angajeaza agent vanzari, cu/fara experienta. Plata din comision sau salariu la solicitare. Plata se face saptamanal. 0728.650.079 ● Angajam personal cu studii medii sau superioare in domeniul vanzarilor pe post de sef echipa vanzari, scolarizare gratuita, venit motivant in functie de realizarile echipei. 0733.380.388 ● Angajam personal fara limita de varsta, comunicativ, dinamic, plata la saptamana, in activitate de vanzare si promovare. 0371.477.855 ● Angajam agent vanzari distribuitor, cu sau fara experienta, fara limita de varsta. Oferim cazare. 0728.650.079 ● Agent vanzari pentru promovare, vanzare si distributie. Program flexibil. Oferim cazare. 0733.380.388

420. Casier, casiera de noapte Oval Mar-

ket angajeaza pt postul de casier de noapte persoana dinamica, responsabila, serioasa si punctuala, cm, salariu motivant, bonusuri si prime, prog 21-07, detalii la interviu, pt. mag.Crangasi, 2.000 L; (0723.333.122 421. Casier, casiera restaurant pentru o locatie centrala (piata Unirii), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail (0731.322.472 nicoleta@stadio.ro 422. Casier, casiera, lucrator comercial Shop&Go Timisoara 35C angajam casier casiera cu experienta. Programul este de 8 ore cu doua zile libere. Detalii suplimentare oferim doar la interviu. Rog CV la adresa de mai jos pt. Timisoara, (0723.322.090/ 0723.322.090 homebusinesstrade@gmail.com 423. Casier, lucrator comercial angajam

404. Casier Firma import-export anvelope, angajam casier, oferim carte de munca, salariu decent, bonusuri in sezon, 2.400 L; (0771.165.143 office@cauciucuri.com

pentru magazin cu profil vanzare de presa, carte, tutun, racoritoare si alte produse, situat in hol iesire clienti Metro Cash&Carry Voluntari si Berceni (0723.554.992 office@octagon.ro

405. Casier Minimarket de cartier non stop angajeaza casiera/ casier cu tura de 12 ore si 10 zile libere/ luna. Avem mai multe posturi disponibile; (0724.510.904

424. Casier, lucrator comercial angajam

406. Casier pentru fast food, Piata Amzei,

program 12 ore/tura, 2 ture de zi, 2 ture noapte 2 liber. Salariu 2200 lei. (0720.223.994 407. Casier Pui pe Jar Bucuresti angajeaza casier. Te asteptam in echipa noastra.

pentru magazin cu profil vanzare de presa, carte, tutun, racoritoare si alte produse, situat in incinta Garii de Nord (0723.554.992 office@octagon.ro 425. Casier, ospatar, receptioner Com-

plex hotelier din zona Prel. GhenceaDomnesti angajeaza casier/ospatar cu sau fara experienta. Se asigura transport din Ghencea si o masa pe zi. Program in ture de zi si de noapte. (0721.598.045/ 0743.485.055 426. Casier, vanzatoare OMV, Sos.

Giurgiului, firma partener OMV Petrom angajeaza casier/vanzatoare la OMV, Soseaua Giurgiului. Se ofera un salariu decent, bonuri de masa si training gratuit, (0723.473.371 gflorin_2004@yahoo.com

Casiera cu sau fara experienta angajeaza restaurant- pizzerie sector 6. Conditii deosebite, asiguram training la locul de munca; (0799.956.488 427.

428. Casiera Liwu Restaurant angajeaza

Casiera, full-time si part time. Cautam persoana placuta, energica, cu abilitati excelente de comunicare. Colectiv tanar si dinamic, contract de munca, tickete de masa. (0725.572.345 secretariat@liwu.ro 429. Casiera pentru depozit engross, salariu net 1800 Ron, 300 Ron tichete de masa, program de L-V, 7.30-16.30. Contributiile la stat achitate, respectarea concediilor si zilelor libere legale 1.800 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

341. Bucatar, pentru Trattoria Borghese, program 2/2 zile. Salariu 3500 Lei in mana, tips, bonus de performanta. Se cer experienta, creativitate, seriozitate; 3.500 L; (0760.650.710

345. Bucatar, ajutor de bucatar restau-

tru capitalei angajeaza bucatar la rece cu experienta minim 1 an; (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro

360. Bucatareasa Restaurant cu specif-

382. Camerista hotel persoana cu/fara experienta, dinamica si responsabila. Oferim contract de munca, o masa/zi, salariul 1.700 lei. Program lucru: 8 ore/zi, 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam in echipa noastra; 1.700 L; (0731.832.669

eranean Experienta Restaurante meniuri moderne ! Program lucru de luni pana Vineri 16 - 24. Salariu negociabil in functie de experienta. (0722.587.589 sole@solerestaurant.ro

323. Bucatar fast-food (shaormar)! fast

325. Bucatar la rece restaurant din cen-

Otopeni, salariu 1.700 net + 300 bonuri de masa; (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com

381. Camerista pentru hotel trei stele, langa Mall Plaza, sector 6. Oferim o masa/ zi, conditii motivante de lucru, bonusuri periodice si alte facilitati. De preferat candidatii sa fie domiciliati in sectorul 5/ 6. (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

restaurant, sectorul 2. Salariu motivant, bonusuri, transport; Tel. dupa ora 11. (0770.944.822

340. Bucatar tanar Rest A la Carte medit-

italian, program de lucru 1 zi cu 1 zi. Adresa strada Nerva Traian 25, zona metrou Timpuri Noi, vis a vis de Scoala Generala nr. 81, 4.000 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahhoo.com

359. Bucatareasa pentru benzinaria Mol

ator call center in limba romana, cu sau fara experienta, zona 1 Mai. Salariu fix 1400+ decont transport, bonusuri. Lunivineri 09.00-18.00. (0773.937.411 elena.simion@violetgroup.ro

338. Bucatar si femeie la vase, pentru

321. Bucatar cu experienta pentru cater-

324. Bucatar la cald pentru restaurant

358. Bucatar/ bucatareasa pentru restaurant traditional situat in Drumul Taberei. (0770.327.976/ 0763.194.648

380. Call center, telefonist, operator Oper-

cauta noi colegii. Programul de munca este de 5 zile cu 2 liber, salariu pentru cofetar este de la1800 lei net, bucatar 2500 lei net in carta de munca. 2.500 L; (0743.081.320/ 0746.146.330 ofira@refaelt.com

339. Bucatar tanar pt restaurant A la Carte zona Piata Victoriei. Program de luni pana vineri 16 - 23. Cerinte: experienta 2-3 ani pe paste si garnituri specific mediteranean. 2.200 L; (0724.280.346/ 0722.587.589

322. Bucatar cu spor si drag pentru gradinita! Locatia noastra este Pipera - Voluntari. Suntem in cautarea unui bucatar care sa gateasca cu pricepere si drag pentru gradinita noastra. Programul de lucru poate fi part-time 4-5 h, dar si program intreg 8 h. Cei interesati ne pot suna de luni-vineri intre orele 1018 la tel: (0722.323.663

Bucuresti angajeaza bucatar, ajutor de bucatar, barman, ospatar, manipulant marfa, doamne pt. curatenie si pentru vase, livrator, operator call center. Program de lucru in ture pentru toate pozitiile. Salariu atractiv, bonusuri de loialitate, posibilitate de promovare, decontare taxi la plecare; (0755.055.635

jam persoane pentru postul de operator call center in limba romana. Program 09.00- 18.00. Weekend-ul liber. Salariu fix 1400 ron + decont transport + bonus saptamanal 100-400 ron. (0773.937.411 elena.simion@violetgroup.ro

337. Bucatar si cofetar Firma de catering

service pt functia de bucatar responsabil linie autoservire. Se cauta: bucatar tanar cu experienta ! Program de luni pana vineri 7 - 16. Interviu Iancu de Hunedoara 48 cladire ING. 2.800 L; (0722.587.589 ing catering pentru scoli si gradinite cautam bucatar cu experienta in domeniu. Program: luni-vineri. Salariu: 3000-3500 lei net. Oferim forme legale, salariu la timp. Sect 1, Calea Grivitei. 3.500 L; (0721.850.689 cateringsector1@gmail.com

357. Bucatar. Lant de restaurante din

379. Call center, telefonist, operator anga-

430. Casiera pentru firma de adminis-

trare; (0770.169.789

366. Bucatareasa. Fast food nou profil

389. Camersita, personal hotel-complex

408. Casier si lucrator comercial

romanesc: bucatareasa si ajutor bucatar (femeie) de luni pana vineri in weekend liber, 8 h pe zi si fata prezentabila si pentru servire si femeie pentru curatenie si curatenie; (0733.766.689/ 0726.513.300 nootka200@yahoo.com

rezidential Greenfield! Salariu net lunar 2000 lei-3000 lei! Mediu de lucru placut si motivant. Echipa tanara si profesionista. Descrierea jobului-curatenia si intretinerea bailor, bucatariilor, aranjare paturi, etc! 2.000 L; (0720.371.218 roxana.bubureanu@gmail.com

Shop&Go Mega Image si supraveghetor loc joaca copii; (0749.175.512/ 0749.175.510

367. Bucatari Bucatar, bucatareasa cu

experienta pentru restaurant in Magurele, salariu 200 Ron tura + tips; 3.000 L; (0723.580.658 368. Bucatari Restaurant renumit anga-

jeaza bucatari cu experienta, preparate masa calda si preparate reci (salate), daca esti o persoana sociabila, comunicativa, te asteptam sa faci parte din echipa noastra. (0736.445.737 office@lacocosatu.ro 369. Bucatari Restaurant zona Unirii

angajeaza bucatar pt preparate reci. (0721.100.000 office@berestroika.com 370. Bucatari cu experienta sau incepa-

tori, salariu motivant, o locatie ultracentrala + 1 centrala, bucatarie internationala, libaneza, turceasca, etc. Asteptam CV-ul la email roconcepta@gmail.com 371. Bucatari si ajutori de bucatari restaurantul Nicolai, Dorobanti angajeaza bucatar/ajutor de bucatar cu experienta, program doua zile cu doua libere, sambata si duminica program redus, carte de munca , o masa de personal pe zi, (0724.706.442 Balabangeorgiana3107@gmail.com 372. Bucatari si chelnerite Casa Olaru-

restaurant angajeaza bucatari si chelnerite. Relatii la telefon. (0736.492.095 373. Bucatari, ajutor de bucatari,

pentru Socului Kebap, salariu avantajos; (0764.673.064 374. Buldoexcavatorist Angajez bul-

doexcavatorist cu permis categorie TR sau C si calificare corespunzatoare. (0744.352.222 375. Buldoexcavatorist posesor C pt.

societate instalatii Bucuresti. Relatii la tel. (0724.482.653 376. C.N. Posta Romana S.A. - Sucursala

Servicii Express organizeaza in data de 23.01.2019, concurs pentru ocuparea unui post de casier oficiu postal urban in Municipiul Bucuresti. Persoanele interesate vor depune la sediul din Calea Giulesti nr. 6-8, camera 222, sector 6, Bucuresti, pana la data de 22.01.2019, urmatoarele documente: CV, copie CI, copie diploma studii (minim liceu). Relatii la numarul de telefon; (021.302.27.58

390. Camin batrani angajeaza infirmiere. Program 12 h/ 125 lei sau 24/48 h/ 250 lei. Detalii la tel. intre orele 11 si 17; (0721.087.088/ 0736.045.877 391. Camin de batrani angajeaza ajutor

bucatar, sector 6. Detalii la tel. intre 11 si 17; (0721.087.088/ 0736.045.877 392. Cantina angajam fata la linia de

servire Cantina situata in zona Pipera (statia de metrou Aurel Vlaicu) angajam fata la linia de servire cu experienta in domeniu! (0729.024.019 georgen58@gmail.com 393. Carpat Guard angajeaza agenti de

paza, cu/fara experienta, pentru zonele metrou Pipera, Militari si Berceni. Salariu net 1500 - 2000 lei. Plata salarului la termen; (0769.075.995/ 0769.075.999 394. Carrefour Baneasa angajeaza aj. preparator peste Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza ajutor preparator peste, cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii sunati la nr. tel. (0744.693.535 cristina_butnaru@carrefour.com 395. Carrefour Baneasa angajeaza lucratori comerciali cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii va rog sa sunati la nr. tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 396. Carrefour Baneasa angajeaza lucratori comerciali Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza lucratori comerciali, cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii sunati la nr: 0744.693.535. (0744.693.535 cristina_butnaru@carrefour.com 397. Carrefour Baneasa angajeaza

macelar transator, Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 398. Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe.Pentru detalii apelati numarul. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com

Mega Image angajeaza in sectorul 6, program 8 ore pe zi in doua schimburi. Experienta nu este necesara, dar constituie un avantaj. (0729.903.824

399. Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com

378. Caisera pentru restaurant fast food in zona Iancului (Piata Iancului) si Militari (Lujerului). Salariu net: 2.200 Lei + bonuri de masa (15 Lei/ bon). Asiguram contract de munca pe perioada nedeterminata o masa gratuita zi; 2.500 L; (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro

400. Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com

377. Caiera, lucrator comercial, Shop&Go

409. Casier - lucrator comercial angajam lucrator comercial pentru chioscuri cu profil vanzare de presa, tutun, racoritoare, incarcare electronica telefonie mobila, etc. situate in Piata Unirii si zona Regie. Relatii la telefon (0723.554.992 office@octagon.ro 410. Casier / lucrator comercial, casieri si

lucratori comerciali pentru magazin situat in statia de metrou Grozavesti; (0770.470.215 411. Casier autogara Casierita autogara

se lucreaza in ture, program de lucru 06.00-19.00, 2 zile cu 2 zile libere. Autogara se afla in zona Gara Basarab. Nu cerem experienta. Pentru detalii sunati la 0721331269. 2.080 L; (0721.331.269 Mihaelatitirisca@yahoo.com 412. Casier benzinarie, situata in orasul Otopeni benzinarie multinationala angajeaza 2 casieri (baieti/fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 1700 lei net plus o parte variabila cuprinsa intre 100-500 lei, bonuri de masa 300 lei. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 413. Casier cantina cantina situata in

Pipera, angajeaza casiere.Program L-V de la ora 08-17:00. Se ofera salariu, tichete de masa, o masa din partea restaurantului, prime. Experienta in domeniu constituie un avantaj, (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com 414. Casier fara experienta, pentru restaurant de la 18 ani. Esti tanar, energic si vrei sa cresti impreuna cu noi, atunci te vrem in echipa noastra 2.000 L; (0733.675.144 callcenter@dodopizza.ro 415. Casier sau casiera cu sau fara expe-

rienta Shaormerie zona Straja sector 4, angajam casier sau casiera cu sau fara experienta, program o zi cu o zi, contract de munca si o mas? pe zi asigurata. 2.000 L; (0770.573.286

431. Casiera restaurant amplatat in locatie centrala angajeaza Casiera cu program full-time si contract de munca; (0731.322.472 nicoleta@stadio.ro 432. Casiera (pensionara) pentru salon

de infrumusetare, zona Brancoveanu; (0787.747.898 433. Casiera casa de amanet si

exchange cu si fara experienta ,pe perioada nedeterminata, salariu atractiv. Se ofera training de initiere. CV la email contact@creditareamanet.ro contact@creditareamanet.ro 434. Casiera linie autoservire. Angajam

casiera pentru linie autoservire in incinta Min.Transporturilor. Atributii: servirea preparatelor, incasarea banilor. Program de lucru: Luni -Vineri 07:30 - 17:00. 2.000 L; (0723.793.620 Office@bunbun.ro 435. Casiera pentru fast food, persoana tanara si energica, cu sau fara experienta, salariu motivant (2400 lei), masa gratuita, transport asigurat, cafea la pret de vis. Zona Cotroceni. 2.400 L; (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro 436. Casiera restaurant fast food Auchan

Drumul Taberei salariu net 2200 lei, bonuri de masa (15 lei/ bon). Program lucru doua ture, doua zile libere. Contract de munca pe perioada nedeterminata, o masa gratuita pe zi; 2.500 L; (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro 437. Casiera telefonista pentru restaurant

restaurant cu specific Italian, situat in sector 1(p-ta Domenii), angajeaza casieratelefonista, conditii avantajoase: program 2/cu 2 zile,transport asigurat, rog seriozitate. 1.800 L; (0725.246.188/ 0766.589.991 ancalearoma@yahoo.com 438. Casiera, pentru club de poker (casi-

no) zona Piata Alba Iulia, program 2/2, aspect fizic placut, limba engleza (nivel mediu), nu este necesara experienta. Salariu fix+tipsCV sau tel pentru progr. interviu. 2.000 L; (0765.932.247/ 0762.400.500 neacsu.raluca89@yahoo.com

439. Casiera, vanzatoare in magazin alimentar cu autoservire. Program flexibil, colectiv prietenos, conditii de lucru decente.Salariu motivant. Adresa: sector 4, strada Huedin 27, 1.700 L; (0721.687.945 mihaikiv@yahoo.com 440. Casiera, vanzatoare Vrem sa te alaturi echipei. Cartier Colentina, Andronache, pachet salarial decent, carte de munca, prime de sarbatori, libere de sarbatori, cerem seriozitate si o oferim. Full time. 1.500 L; (0721.871.358 441. Casiera-telefonista pentru restau-

rant situat in sector 1, program 2/2 zile, masa asigurata, transport asigurat. 1.800 L; (0725.246.188/ 0722.813.552 dbrisit@yahoo.com

442. Casiera/ lucratoare comerciala mag-

azin alimentar Oval Market angajeaza casiere doar cu experienta in mag.alimentar si cu recomandare dinamice, apte de munca, serioase si punctuale CM, prime, prog: 2 zile: 7-21 si 2 zile liber, Constructorilor sect 6 2.000 L; (0723.333.122

443. Casiere si casieri pentru club poker cu sau fara experienta, oferim training cautam persoane serioase dispuse sa munceasca in ture, program de zi/ noapte, salariul 2000 Lei 2.000 L; (0765.932.247 andreeamarinaradoi@yahoo.com 444. Casiere si lucratori comerciali pentru

minimarket non stop. Program avantajos, cu 10 zile libere pe luna. Magazinul se afla in zona Avia?iei, statia de metrou Aurel Vlaicu. 1.900 L; (0724.510.904 445. Casiere. Socului Kebap anga-

jeaza casiere, salariu avantajos; (0764.673.064

446. Casieri benzinarie angajam casieri

pentru benzinarii, una situata in Rondul de la Pipera iar cealalta pe strada Barbu Vacarescu in sectorul 2. Nu necesita experienta. salariu+bonuri de masa+bonusuri; (0720.544.288 nicoarabogdan77@gmail.com 447. Casieri si lucratori comerciali, cu/fara

experinta pentru pizzerie, detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

448. Casieri, magazin alimentar zona Titan, Auchan, angajez casieri, seriosi si dornici de un loc de munca stabil, program 8 ore in 3 schimburi. Venituri 2000 lei. 1.950 L; (0722.811.888 puggiolibianca@yahoo.com 449. Casieri, casiere benzinarie MOL Benzinaria Mol Timpuri Noi, angajeaza, casieri/casiere, cu contract de munca. Program flexibil in ture, salariu fix, sporuri, bonusuri, bonuri de masa, tips zilnic. (0724.528.622 timpurinoi@molromania.ro 450. Chelner/ chelnerita - bonus la anga-

jare, Restaurant Nan-Jing angajeaza ospatar/ ospatarite. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil, (0729.777.728 hr@minerva.ro 451. Chimisti pentru detergenti produca-

tor detergenti sector 3 angajeaza inginer chimist, operator chimist, conditii salariale foarte bune. Cv la arcalux@yahoo.com www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

452. Class One Studio angajeaza modele. Oferim: bonus angajare 300 $, locatii de top, plati zilnice si saptamanale, bonus 200 $ recomandare, contract asigurare, vacante platite, cazare. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam si fii independenta. Contacteaza-ne acum. www.class1studio.ro; 4.300 L; (0787.271.847 office.classone@gmail.com 453. Clinica medicala Puls angajeaza

receptionera; (0219290

454. Club Relax Elvetia. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whatsap, email; www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 455. Coafeza angajam coafeza cu experi-

enta, salon cu vechime clientela formata in sector 2, program o zi cu o zi. Salariul fix plus comision. (0761.024.023 456. Coafeza angajez pentru salon zona

Drumul Taberei; (0722.233.416/ 0721.547.274

457. Coafeza pachet salarial atragator peste 2500 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 458. Coafeza Salon Cris Estetique, sector

6 angajeaza coafeza cu experienta de lucru in salon minim 1 an si calificare. (0724.513.713/ 031.425.48.49 cristinalazar79@gmail.com

416. Casier vanzator restautant in Mega

Mall este jobul ideal pentru persoanele active, comunicative, cu orientare si deschidere catre clienti. Beneficii: salariu 1800 lei, masa la pranz, transport asigurat dupa orele 22:00, training de specialitate. (0731.617.815 catalina.damian@wuxing.ro 417. Casier, casiera, cu sau fara experienta, zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, salariu 2000 net. Program: 1 zi da 1 libera, responsabilitati: incasare monetar, curatenie, 2.000 L; (0773.316.497 418. Casier, lucrator comercial, pentru magazine Shop&Go. Program in doua schimburi (flexibil), forme legale de munca, salariu negociabil in functie de experienta, bonusuri, posibilitatea de a promova; 2.000 L; (0727.138.734 419. Casier, casiera amabil(a), serviabil(a), pentru magazin alimentar, zona parc IOR. Interviurile se tin in str. Campia Libertatii nr. 39 sector 3, 2.000 L; (0726.808.501

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

16 ianuarie 2019

4

LOCURI DE MUNCÅ 513. Confectioneri cu experienta, fabri-

ca confectii textile cartier Drumul Taberei; (0723.815.687 ana@davo.ro 514. Confectioneri firma incaltaminte Firma incaltaminte angajeaza pentru sectia de cusut: cusatoare 1 ac (1700 - 1900 lei net), cusatoare 2 ace (1800 - 2000 lei net), manualiste (1500 - 1700 lei net), sefa de banda (3000 - 3200 lei net), personal banda de tras mecanic (0724.323.006/ 0729.223.070 515. Confectioneri textile-2000 lei la masini simple si speciale angajeaza Tanex, producator de succes din domeniul textil.Persoanele interesate de acest domeniu sunt invitate la sediul nostru din Bucuresti. 2.000 L; (0730.700.864/ 0730.700.892 hr@tanex.ro 516. Consilier imobiliar cu experienta

permis cat B, limba engleza avansat, operare PC nivel avansat, abilitati de negociere, seriozitate, experienta de minim 5 ani (proiecte imobiliare). (0740.111.453 resurseumane@eka-capital.ro 517. Consilier piese comenzi magazin on 494. Companie multinationala anga-

459. Coafeza cu experienta minim 1 an,

480. Cofetari restaurant-cofetarie-patis-

salariu atractiv 3000 lei + 920 carte de munca platita 8 ore, salon de 13 ani. Program 1 zi da 1 nu. 1 Weekend da, 1 nu, zona metrou Gorjului, detalii la tel. 3.000 L; (0724.357.422

erie angajeaza cofetari cu/fara experienta. Programul este de 8 ore, carte de munca cu impozite la zi, masa si cafea incluse zilnic. Salariul este foarte atractiv; (0758.223.001/ 0758.223.002 alexvitan01@gmail.com

jeaza: -vopsitori; -stivuitoristi; -sablatori; -sudori; -manipulanti marfuri; -ambalatori manuali. S.C. Wirquin Romania S.A. din Str. Preciziei nr. 3, sector 6; (0745.767.469/ 0751.010.038

481. Cofetari, zona Drumul Sartii. Carte

495. Complex rezidential

de munca, salariu motivant; (0744.530.245

Ambasad`Or Home din Otopeni, angajeaza agent imobiliar cu experienta, salarizare atractiva, salariu fix si comision; (0728.700.329

460. Coafeza si manichiurista, zona Bran-

coveanu; (0723.880.799

461. Coafeza, cosmeticiana, frizer/ita, urgent pentru salon cu vad si o vechime de 15 ani. Salonul este situat in sectorul 1 (Piata 16 Februarie). Pentru detalii la nr.: (0722.967.740 462. Coafeza, manichiurista si cosmeti-

ciana, zona Auchan Berceni; (0723.880.799 463. Coafeza, stilist salon de frumusete situat in zona Panduri-13 Septembrie angajam coafeza cu experienta. Carte de munca, incadrare 8 h, salariu 2000 lei in mana/procent. Se lucreaza cu L’oreal, Inoa, Wella, Kerastase. (0745.564.612/ 0726.787.519 464. Coafeze/ori salariu 2500 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos. Oltenitei, Iancului, Bdul Chisinau, Dorobanti. (0721.000.376/ 0724.133.585 465. COAFOR post de coafor, masa de

manichiura, camera cosmetica, masaj in zona Universitate si zona Mall Vitan, program o zi cu o zi. Cu plata utilitatilor incluse fara alte costuri, 150 {; (0764.549.227 466. Cofetar cu experienta (decor) zona

Universitate sector 5, Bucuresti, sambataduminica liber, (0722.558.062 467. Cofetar cu experienta torturi martipan si decor, program lejer salariu 4000 lei net, locatie statie metrou Dristor; (0799.697.050 468. Cofetar cu experienta cofetarie din

99, sector 4, firma serioasa, loc de munca stabil, mediu placut de lucru, salariu motivant; (0729.737.619 469. Cofetar cu experienta, laborator

cofetarie cu vechime angajeaza cofetar pentru preparatie, decorator torturi pasionati, mentionam ca lucram numai la comanda pentru evenimente mediu excelent lucru, salariu foarte bun (0729.737.619 470. Cofetar sau ajutor cofetar cu sau fara experienta, salariu motivant, tips mare si consistent (full time sau part time) (0770.117.279 jobs@vangogh.ro 471. Cofetar sau ajutor cofetar pentru

laborator propriu de cofetarie, zona Sos. Alexandriei, Sect. 5, salariu motivant, www.larasweets.ro; (0747.503.923 472. Cofetar si ajutor cofetar Cofetaria

Sweet Chocolate din Militari Rezidence isi mareste echipa. Cautam cofetar si ajutor cofetar . Pentru detalii apelati numarul 0728.850.074.Va asteptam! (0728.850.074 sweetchocolate91@yahoo.com 473. Cofetar si ajutor cofetar pentru cofe-

tarie in zona Piata Romana. Relatii la telefon (0726.281.669 anbohreapca@yahoo.com 474. Cofetar si ajutor de cofetar, zona Baba Novac, sector 3; (021.324.73.62/ 0724.551.671 475. Cofetar, pentru laborator cofetarie, cu experienta, persoana serioasa, pasionata, numai pentru realizarea torturilor in martipan, mediu placut de lucru, carte de munca, conditii deosebit, salariu foarte bun, (0729.737.619 476. Cofetar, ajutor de cofetar cautam colege/i pentru compania de deserturi elegante Cupcake Philosophy (www.cupcakephilosophy.ro) in zona Sos. Colentina, Andronache. CV la email. (0726.050.568 ioana@cupcakephilosophy.ro 477. Cofetar, ajutor si vanzatoare person-

al curatenie pentru cofetarie in sectorul 4 zona Drumul Gazarului si zona Pieptanari (0723.214.773 manu_ro26@yahoo.com 478. Cofetar. Fabrica de produse semi-

fabricate zona Berceni angajeaza urgent cofetar/ ajutor de cofetar, patiser/ ajutor patiser, ajutori de bucatari, macelar si soferi. Program de munca 8 ore, salariu motivant, bonuri de masa; (0755.055.635 479. Cofetara cu experienta,

3500lei,zona Dristor/8h/zi cofetara cu experienta, 3500lei/luna,zona Dristor/8h/zi; (0724.624.525 Cofetariilegeorgys@gmail.com

Cofetaria Agapitos angajam vanzatoare, program 7 ore/zi. Pentru mai multe detalii sunati la nr. de tel. Salariu 1.700 L; (0723.550.111 482.

483. Cofetaria Sweet By Marvio anga-

jeaza cofetar cu experienta, vanzatoare, salariu atractiv; (0769.994.994 484. Cofetaria TIC - TAC Angajeaza cofetar si patiser cu experienta. Salariu motivat. Seriozitate. (0722.459.539 contact@cofetictac.ro 485. Cofetarie Ne marim echipa. Cautam

coleg/a ,cu experienta in conducerea unui laborator. Suntem o echipa tanara si dinamica. Salariu foarte bun. Tel. Zona Militari Rezidence. (0728.850.074/ 0733.944.694 486. Cofetariile Tip Top angajeaza van-

zatoare pentru toate locatiile noastre din Bucurestii Noi, Barbu Vacarescu, Obor, Pantelimon, Giurgiului, Rahova. Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, program flexibil. Informatii la tel. (0732.672.654 487. Colectiv. Producator de incalt-

aminte angajeaza colectiv la pregatit si cusut fete si personal pentru banda de tras in parti. (0754.040.460

496. Conducator auto Bronec angajeaza

personal pentru functia de conducator auto cu atributii de agenti securitate, cu permis categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti; (021.326.20.44 bronec@bronec.ro 497. Conducator auto 7,5 t, Se

lucreaza pe Mercedes Atego, curse locale pe Bucuresti, in cazul in care sunt curse cerinte pe tara se ofera diurna, necesar ambele caziere, cazierul auto de accidente, cazierul normal, medical, 2.300 L; (0737.520.123 lintrans@yahoo.com

line importator piese camioane si remorci, angajam operator call center, identificare, oferim conditii bune de lucru si venituri motivante, bd. Preciziei. Rog trimiteti CV la email; 2.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 518. Consilier vanzari pentru depozit

materiale de constructii in zona Hala Traian, Bucuresti, salariu atractiv. Relatii la tel (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 519. Consilier vanzari pentru depozit

materiale de constructii, sos Alexandriei, Bragadiru, salariu atractiv. Relatii la tel; (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 520. Consilier vanzari / vanzatoare Angajam vanzatoare magazin haine dama.Iti oferim salariul negociabil in functie de experienta, bonusuri de performanta, mediu de lucru placut, stabilitate. (0722.627.954 521. Consilier vanzari Chocolat Mall AFI

Cotroceni, oferim salariu fix, bonuri de masa, target lunar,program full time sau part time 2.700 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

societate comerciala angajeaza pentru curse speciale cu atestat persoane si card tahograf valabile, cu domiciliul in Bucuresti, (0735.547.145/ 0735.547.145 mihai.millenium@yahoo.com

522. Consilier vanzari showroom 2.000 mp Cautam persoana serioasa si implicata, cu initiativa si dorinta de a invata si de a performa. Experienta in Vanzari reprezinta un avantaj.Oferim venituri strans legate de performanta si contract. (0756.708.090 edmond@imorom.ro

499. Conducator auto, tehnician reparatii, intretinere Sofer cat. B, pentru transportul personalului si trasee in interesul firmei in Bucuresti, Ilfov si Romania. Cautam o persoana responsabila, organizata. Contact tel.: (0732.320.558 office@laborex.ro

523. Consilier vanzari, munca de birou, secretara show-room tamplarie PVC, consilierul furnizeaza informatii legate de oferta firmei, in vederea incheierii de contracte,Constituie avantaj experienta in domeniu. salariu fix, comision din vanzari. (0722.661.912 irina.oprea@decopvc.ro

498. Conducator auto categoria D

536. Contabila urgent, cu experienta in domeniu, pe partea de productie, salariul motivant plus alte beneficii. (0769.076.807 aquaqueen.aqua@gmail.com 537. Contabila sau expert contabil cu experienta de minim 10 ani pentru intocmire acte lunare (declaratii, balante, bilant, revisal, etc) pentru societate, salariul atractiv se negociaza la sediul firmei 1 L; (0761.660.866 drumetul.tomis@yahoo.com 538. Contabilitate primara operare PC,

preferabil contab SQL. Program L-V: 0816,30. Str. Drumul Intre Tarlale nr. 45 G, sect. 3 (zona cartier 23 August). (021.361.28.28 contabilitate@ketos.ro 539. Contabilitate primara, cautam operator introducere facturi, contabilitate primara, sediul nostru se afla in orasul Otopeni. Salariu 2200 net + 300 bonuri de masa. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 540. Contabilitate primara, operatoare

pt. introdus facturi, program gestiune, relatie cu furnizorii, conditii bune, salariu 2.500 L; (0727.900.690 541. Contabilitate primara. Angajez contabila pentru contabilitate primara, activitati de secretariat, experienta de lucru in Saga, Office, Excel etc. (0723.282.402/ 0724.262.407 dliviu70@yahoo.com 542. Convorbiri in mediul online Ai trecut

563. Croitorese, atelierul de creatie

studii medii experienta de lucru in depozit de minim 3 ani; Abilitati de lucru si coordonare echipa; dinamica, activa, foarte organizata, atenta la detalii, responsabila; meticuloasa, atenta. (0746.169.994 rezervari@arcoexpert.ro 544. Coordonator salon de infrumusetare, Clinica medicala Hipocrat 2000 SRL; (0735.400.322 resurseumane@hipocrat2000.ro 545. Cora Pantelimon angajeaza special-

isti, specialisti brutarie, cofetarie, patiserie, carmangerie, vanzatori si lucratori comerciali, casieri cu sau fara experienta. (0757.094.291 omoraru@cora.ro 546. Cora Pantelimon angajeaza vanzatori raion pescarie oferim: bonuri de masa, prime, sporuri, abonament medical la o clinica privata, decont transport, plata la termen, stabilitate si evolutie profesionala (0757.094.291 omoraru@cora.ro 547. Cosmetician Angajez cosmetician

cu experienta minim un an pt salon din zona Titan. Program 1/1, duminica liber. Mai multe detalii la tel. (0726.051.512 sanda_93_pascu@yahoo.com

Adrian Oianu angajeaza croitorese cu experienta, harnice si oneste. Cunostinde de tipar binevenite. Oferim salariu atractiv si bonusuri; (0727.369.293 564. Croitorese, program de lucru L-V:

7.30-16.00, salariu net, 2.400 L; (0721.456.325 565. Crystal Palace Ballroms recruteaza

personal Recrutam ospatari si ingrijitori cladiri. Oferim contract de munca si salariu net avantajos.Program 8 ore pe zi. Trimiteti un CV prin e-mail la adresa: recrutare@crystalpb.ro recrutare@crystalpb.ro 566. Cuptorist si vanzatoare angajeaza fabrica de paine din Drumul Taberei, Piata Moghioros, urgent; (0784.227.774 567. Curier auto Bucuresti Livrare plicuri,

colete conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (021.410.25.35 office@fastius.ro 568. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli-

curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in Bucuresti conform regulament, pachet salarial atractiv; (0745.772.258 569. Curier camion 7,5 tone, local

Bucuresti, garaj Magurele; (0744.574.574 570. Curier colaborator pentru sector 4 Bucuresti Posesor flota 3-4 dubite si soferi se livreaza plicuri si colete de marime medie nu livram paleti, cargo sau albe (frigidere, congelatoare etc) Se factureaza la sfarsitul lunii cu plata dupa 6 zile. 5.500 {; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 571. Curier masina proprie, scuter, cat. B,

Takeaway.com este cea mai mare platforma de food delivery din Romania este varianta usoara si la indemana consumatorului pentru a comanda mancare online, oriunde s-ar afla, cu doar cateva click-uri. 5.000 L; (0723.598.543 daniel.marin@takeaway.com

490. Colege Fast food Bucuresti, zona Casa Presei angajeaza ajutor bucatar, vanzatoare, ajutor pizza. Persoanele fara experienta se pot califica la locul de munca. Program 8 ore zi, 5 zile pe saptamana; (0722.283.943 neadan@hotmail.com

572. Curier pedestru angajam curier pedestru fara experienta . Activitatea consta in livrarea de plicuri si colete mici pe un perimertu de strazi, aferente punctului de lucru. Activitatea este asemanatoare postasilor; 1.600 L;

491. Colegi cofetar, ajutor cofetar, vanzatoare Cautam colegi cu experienta cofetar, ajutor cofetar si vanzatoare full-time pentru cofetarie situata in zona Colentina. (0765.500.968

tate, angajeaza: sofer distributie Bucuresti. Programul de lucru este de luni pana vineri, in intervalul 8-17. Permis de conducere categoria B. Lucrator comercial receptie marfa. Programul de lucru este de luni pana vineri, in ture, in intervalul 7.3015.30/ 11.00-20.00. Lucrator comercial pregatire comenzi. Programul de lucru este de luni pana vinri, in ture, in intervalul: 7.30-16.30/ 11.00-20.00/ 20.00-6.00. Beneficii: salariu atractiv, caruia i se adauga tichete de masa, bonus performanta + asigurare transport de la metrou Aurel Vlaicu - Pipera (sau decontare transport). Cautam persoane serioase si muncitoare. Experienta de lucru este un avantaj, dar nu o cerinta obligatorie. Interviuri si detalii la numarul: (0724.567.576

583. Dispecer marfa produse alimentare

si modificari imbracaminte, indiferent varsta (chiar si pensionara) program flexibil, carte de munca. Locatie noua Piata Rahova. Salariu atractiv. Oferim si cerem seriozitate, (0766.292.570/ 0767.524.302

543. Coordonator depozit, absolvent

489. Colega magazin deco/uz casnic Crangasi incinta Itaoui, Crangasi, program 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, prog. mag. L-V 9-20, S 9-17, duminica 9-14. Salariu 1500 net. Nu necesita experienta. Cerem si oferim seriozitate 1.500 L; (0721.544.982/ 0745.503.179 Office@productdevelopment.ro

493. Companie cu peste 25 ani de activi-

561. Croitoreasa cu experienta,. retusuri

562. Croitorese masini liniare, triploc, angajam, zona Chitila, Bucurestii Noi, Pod Constanta; (0723.933.354/ 0723.118.724

articole suvenir. Colectiv unit si plin de viata confectionam, etichetam si ambalam produse manufacturiere. Cautam colega serioasa, indemanatica, spirit de echipa, comunicativa. Contract munca, bonuri si alte avantaje; (0787.613.427

S.A. angajeaza: soferi profesionisti, tractoristi, masinist utilaje cale si terasamente, muncitori necalificati, spalatori auto, electrician auto, sudor, electrician intretinere si reparatii, instalator tehnico-sanitar, vulcanizator, zidar, tamplar, pentru punctul de lucru din Chitila- Ilfov, informatii la tel. 021/490.20.10 si la sediul societatii din Str. Macului nr. 26, Chitila -Rudeni, jud. Ilfov; tehnicieni salubritate, sefi echipa salubrizare, muncitori necalificati, informatii la tel. 0741222521, sector 1, Bucuresti; agenti curatenie si femei de serviciu, pentru punctele de lucru din Bucuresti, informatii la tel. 021/306.7000; ingrijitori spatii verzi, pentru punctul de lucru din Aeroport Otopeni, informatii la tel. 021/306.7000. Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail; recrutare@romprest.ro

582. Dispecer Delivery Restaurant renumit, angajeaza dispecer Delivery, daca est o persoana comunicativa, sociabila te asteptam sa faci parte din echipa noastra. (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

de 40 de ani si iti gasesti foarte greu un job? La noi nu conteaza varsta! Alatura-te echipei Tiffany Studio si iti vei gasi stabilitatea financiara. (0756.302.730/ 0764.093.085 office@tiffany-studio.ro

488. Colega Gorgona Design, producator

492. Compania Romprest Service

560. Croitoreasa cu experienta pentru croitorie zona Piata Moghioros, salariu atractiv, carte de munca, program flexibil. Sambata si duminica libera. Relatii si detalii la telefon (0740.624.257

524. Consultant imobiliar zona Pipera,

548. Cosmeticiana angajeaza

domeniul camasilor si/sau uniforme Horeca. Salariul variaza in functie de nivelul experienta si rapiditate in executie. Program: luni - vineri, de la 8 - 16.30. Zona Cet Sud Vitan. 3.000 L; (0768.795.648 office@marcvarga.com

Unique Home angajeaza consultant imobiliar, zona Pipera. Salariu 1500 Lei + comision, masina de servici, combustibil, laptop, telefon. Asteptam cv-uri la adresa office@uniquehome.ro 1.500 L; (0766.069.090 office@uniquehome.ro

Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

501. Confectioner, masina simpla,

525. Consultant telesales Amicredit angajeaza colegi noi, responsabili, program orele 9-17:30, vanzari in domeniul bancar. Salariul net intre 2.000 - 3.000 ron. Rog CV pe mail; (0726.248.057 alice@amicredit.ro

549. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.200 lei+920 lei carte de munca, platita 8 ore. program 1 zi da 1 nu, 1 weekend da, 1 nu. Salon de 13 ani, zona metrou Gorjului. 2.200 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro

526. Consultant vanzari IQOS Vino in echipa IQOS! Cautam consultant vanzari pentru insula din Mall Baneasa. Oferim program flexibil, salariu atractiv si bonusuri salariale! Pentru detalii sunati; (0723.665.064

550. Cosmeticiana salariu 2300 ron/15 zile lucrate, CM achitata de societate, zonele Titan, Sos Oltenitei. (0724.133.585

triplok, muncitor necalificat, bonuri masa, carte de munca. (0721.939.117 502. Confectionera, confectioner, pt

realizare produse in atelier de creatie infiintat in 2009 situat intr-o cladire moderna, salariu atractiv, loc de munca stabil, contract munca, program L-V- 8h, zona Piata Victoriei Aviatorilor, (0723.551.771 jobs@cristallini.com 503. Confectionera, confectionere cu experienta haine dama, lucru pe operatii. Iti oferim salariu de baza 1800 lei plus bonusuri, bonuri masa, decont transport, conditii foarte bune, stabilitate, contract de munca integral. Program. (0767.341.095 504. Confectionere lenjerii pat;

(0722.384.479

505. Confectionere liniara atelier croitorie dama - zona metrou Timpuri Noi; (0788.197.260 506. Confectionere masina liniara, calcator si sef formative, pentru atelier confectii serie. Zona Militari. Salariul motivate. (021.434.88.48/ 0742.120.229 507. Confectionere pentru fabrica de

confectii fabrica de confectii, cu experienta de 15 ani in domeniu, Bucuresti sector 2, angajeaza personal la calcat, simpla, liniara si triplock. Lucram articole dama pe operatii. Salariul de la 1.800 Lei, (0763.484.929/ 0785.666.333 508. Confectionere si croitoreasa pentru atelier de croitorie si muncitori necalificati; (0730.820.120

Confectionere textile. Angajam confectionere masini liniare, masiniste cu experienta pentru buzunare, montat fermoare, surfilat, montat cordoane. Decontare transport +tichete masa. Salariu negociabil. Zona Militari; (0734.522.529 509.

510. Confectionere, confectioneri masi-

na liniara, langa metrou C.Georgian, lucru pe operatii, contract 8 ore, luni-vineri, bonuri de masa, salariu pe card, transport decontat integral (si zona limitrofa), salariu individual, preferabil experienta dar si ucenici 1.900 L; (0725.336.770 511. Confectionere, CTC interfazic si

final, inginer textilist, muncitori necalificati, transport asigurat de firma. Com. Pantelimon, Ilfov; (0722.607.827/ 0725.561.036 512. Confectioneri in masina simpla de

cusut pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

527. Consultant vanzari magazin online

Frumusani TeHnoCenter angajeaza consultant vanzari online . Cerinte: preluarea comenzilor facute prin intermediul magazinului online . Sediul societatii Frumusani , jud Calarasi; 2.000 L; (0724.055.680 cristi@tehnocenter.ro 528. Contabil Producator lacuri si vopse-

le cu sediul in Popesti Leordeni angajeaza contabil pentru contabilitate primara cu experienta. CV la adresa de email: gabrielasorodoc@rangriz.ro; (0747.071.007 gabrielasorodoc@rangriz.ro

551. Cosmeticiana cu experienta pentru

un salon elegant din zona Kiseleff. Mediul de lucru placut, echipa este formata din tineri profesionisti, (0723.354.001

552. Cosmeticiana cu experienta pentru

un salon elegant din zona Kiseleff. Mediul de lucru placut, echipa este formata din tineri profesionisti, (0723.354.001 553. Cosmeticiana cu experienta si

576. Cusatoare - femeie calificata la masina de cusut doua cusatorese obligatoriu calificate cu experienta pe masina de cusut liniara, pentru atelier de croitorie(perne) Salariu 1400 lei +300 bonuri Metrou Timpuri Noi. Carte de munca. Program 7.30-16.00; 1.700 L; (0722.539.757 danielazlataru@yahoo.com 577. Cusut incaltaminte masa si masina Ofer salariu atractiv. Lucru permanent. Detalii la telefon; (0724.444.272 houseart68@yahoo.com 578. Dansatoare pentru club din centrul Bucurestiului club privat din centrul orasului Bucuresti angajeaza dansatoare si hostess, cu sau fara experienta; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com

580. Decorator floral. Cautam o per-

534. COntabil, contabiliate primara pen-

tru Bistro Caffe, 2 zile pe saptamana; (0728.264.360 535. Contabil, contabila, contabilitate pri-

mara si de gestiune, experienta minim 5 ani, avantaj in industria alimentara/restaurant, studii superioare contabile, experienta in gestiunea marfurilor, evidenta stocurilor, calculul productiei, retetare tel. (0740.111.453/ 0727.770.361 office@eka-capital.ro; simina.chebac@eka-capital.r

peceri Bucuresti. Salariu 1800 Ron. Se solicita experienta minim 2 ani pe dispecerat. 1.800 L; (0742.285.006 Office@libraguard.ro 588. Dispeceri centru alarmare Tiger Security Services. Program de lucru flexibil, salarizare avantajoasa. Programari interviu la telefon de luni pana vineri intre orele 09:00 si 16:00. (0219875 recrutari@tiger.ro 589. Dispeceri supraveghere video cu sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2, 3 si orasul Pantelimon. Program in ture, salariul se plateste la timp; 1.600 L; (0722.552.799 marketing@starc.ro 590. Doamna 64 ani, serioasa, nefumatoare, fara vicii, doresc sa ingrijesc batrana (intern). Rog seriozitate; (0799.516.926/ 0770.609.835 591. Doamna cu studii medii sau superioare pt. fonduri europene. Rog seriozitate maxima; (0723.933.339 592. Doamna ingrijitoare, zona Pipera, executa zilnic si conform programului de lucru stabilit, lucrari de igienizare si curatenie specifice spatiilor comune din cadrul cladirilor de birouri ale societatii, detalii la tel. (0751.017.988 valentina.nistor@genesisproperty.net 593. Doamna la salate pentru restaurant

italian, program 2/2, contract de munca, zona Obor; 1.700 L; (0761.500.381 594. Doamna la vase pentru restaurant,

596. Doamna pe intern pentru ingrijirea tatalui meu Este deplasabil, coerent, colaboreaza. Are 90 ani.Locuieste in jud. Valcea, localitatea Rm Valcea. apartament. (0720.697.316

554. Cosmeticiana, frizerita si manichiurista, angajeaza salon cu vechime 20 de ani. Salariu fix + procent, carte de munca, zona Drumul Taberei; (0727.923.777/ 0766.623.829

533. Contabil incepator si contabil avansat, societate de contabilitate si expertiza contabila membra Ceccar, angajeaza 1-2 persoane pe pozitia de contabil. nicagb@gmail.com

587. Dispeceri Bucuresti Angajam Dis-

575. Curs aplicare extensii gene fir cu fir Curs aplicare extensii gene false fir cu fir 1D-3D cu acordare diploma de participare. Durata curs 3 zile. Se lucreaza cu materialele noastre. Pret curs 1000 ron platit in 2 rate. 1.000 L; (+40770718062 addictionlash@gmail.com

firma de contabilitate angajeaza contabil bun cunoscator Saga, care sa introduca extrase, facturi, si sa intocmeasca balante, bilanturi si declaratii. Zona Aviatiei. Part time sau full time (0720.068.062 oprita.doina@yahoo.com

COSMETICIANA. LANT DE SALOANE IN BUCURESTI 531. Contabil economist angajam la ANGAJEAZA COSMETICIANA CU firma de productie alimentara in zona EXPERIENTA, ZONA TITAN. Crangasi, experienta, SAGA, declaratii si bilant, salariu incepand de la 3000, CV la VAD, CONDITII AVANTAJOASE, email/ tel., 3.000 L; (0725.328.292 info@frenchbakery.ro SALARIU/15 ZILE 2.300 L; (0724.133.585 532. CONTABIL EVIDENTA CON556. Covrigelul angajeaza vanzatoare TABILITATE PRIMARA; Angajam urgent vanzatoare la magazinul din Afi Cotroceni. Program doua zile (0764.788.373/ lucrate cu doua zile libere, salariu + Bonus 031.432.85.65 zilnic la targhetul indeplinit.

586. Dispecer, secretara preluare de comenzi pt. service IT, alocarea lor catre soferi si tehnicieni, facturare. Salariu plus variante bonusare. program L-V 09-17, fara ore suplimentare. Zona Cotroceni. Exclus studenti; 2.000 L; (0723.306.305 angajare44@yahoo.com

595. Doamna la vase pt. restaurant zona

529. Contabil bun cunoscator Saga,

555.

585. Dispecer, Bronec angajeaza dispecer centru alarmare. Cerinte minime: studii medii; cunostinte de lucru pe calculator; seriozitate, responsabilitate; atentie distributiva si viteza de reactie (021.326.20.44

574. Curieri subcontractori pentru Bucuresti candidat ideal autoutilitara proprie, posesor firmaexperienta in domeniu este un avantaj, se acorda beneficii substantiale seriozitate (021.410.25.35 office@fastius.ro

579. DDD Nord angajeaza operatori curatenie pentru cladiri de birouri (femei si barbati) in zona Pipera si Piata Presei Libere. Detalii la numarul de telefon; (0746.236.789

pot trimite CV la email; office@gamaadmin.ro

structii. Urmareste in permanenta activitatea tuturor oamenilor din cadrul firmei 3.000 L; (0723.927.572 blitzconstruct@gmail.com

conditii avantajoase, contract de munca; 1.400 L; (0761.500.381

make up, salariu atractiv, 2.200 lei+920 lei carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu. 1 weekend da 1 nu. Salon de 13 ani, zona metrou Gorjului. Detalii la tel. 2.200 L; (0724.357.422

530. Contabil cu experienta Cei interesati

584. Dispecer sofer pentru firma de con-

573. Curier pedestru angajam;

(0737.994.002

500. Confectioner cu experienta in

pentru locatia noastra din zona Pipera (langa statia de metrou). Se pregateste marfa pentru distributie.Program: l-v: 06:00-14:30 si 13:00-21:30. Contract pe perioada nedeterminata de timp. 2.000 L; (0724.322.000

soana pasionata de arta florala care sa posede cunostinte de baza in domeniul floral (buchet spirala, aranjamente in burete) si in special, care sa aiba experienta in comert. 2.000 L; (0730.799.079 Contact@florarie-blooms.ro 581. Deziclean. Agenti de curatenie, coordonatori pentru birouri si Hypermarket Bucuresti. Salariu minim net 1.500 Ron si plata orelor suplimentare; (0784.290.182/ 021.335.00.11

Obor, pentru Hashtag Pub, personal pentru locatia de pe soseaua Mihai Bravu nr. 32, zona Obor, Doamna la vase. Salariu atractiv, tips, bonusuri si carte munca. (0724.803.412 office@hashtagpub.ro

597. Doamna pentru menaj, caut, ofer locuinta, posibil mostenire. Prefer doamna singura, eventual cu un copil (fetita); (0726.885.871/ 0762.274.705 598. Doamna pentru spalat vase pentru

restaurant Restaurant chinezesc angajeaza doamna pt. spalat vase. Angajam doamna pentru spalat vase cu/fara experienta, program o zi cu o zi + tips considerabil.Zona: Mall Vitan, str. Alexandru Moruzzi nr. 76. 1.500 L; (0752.247.626 599. Doamna serioasa doamna serioasa pentru administrare casa particulara, regim intern, din provincie!Cerem si oferim seriozitate! (0737.041.322 600. Doamna studii superioare, serioasa,

activa, recent pensionara, caut colaborare/angajare la firma Bucuresti, activitati productie-laborator chimico-farmaceutice, birour, corespondenta, lucru cu publicul, calculator etc. (0744.303.081 601. Doamna vase, curatenie restaurant

Doamna pentru curatenie si spalat vase/pahare, restaurant pub centrul vechi Jack’s Pub. Rugam si oferim seriozitate. (0756.110.086 Ruxandra@jackspub.ro 602. Doamna, domn priceput/a in bucatarie Bucatarie cu preparate traditionale romanesti, angajam o doamna/domn priceput/a in bucatarie. (0725.651.017 iahim192004@yahoo.com 603. Doamna. Scoala particulara sector

3, zona Mihai Bravu angajeaza doamna pentru curatenie. (0721.876.271

(0736.033.867

557. Covrigelul angajeaza vanzatoare

Urgent Vanzatoare la Covrigelul din Afi Palace (pentru bici ) program o zi cu o zi. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si ambitioase. (0736.033.867 558. Croitor, cusator cu experienta Salariul variaza in functie de nivelul si rapiditatea de executie a angajatului. Program: luni - vineri, de la 8:30 la 17, cu pauza de cafea si pranz. 4.000 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro 559. Croitoreasa cu experienta pentru

atelier de retus. Salariu peste 2200 lei; (0723.254.463 Cristescu_alexandru2003@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 ianuarie 2019

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

11

4

LOCURI DE MUNCÅ 644. Electricieni pentru constructii SC Profesional Electric angajeaza electricieni pentru constructii. Se ofera si se cere seriozitate. Salariul intre 2.500-3.000 Lei in functie de calificare si productivitate. Santiere numai in Bucuresti; 3.000 L; (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 645. Electricieni si muncitori necalificati

electricieni si muncitori necalificati pentru instalatii electrice in regim de santier. Oferim si cerem maxima seriozitate; 4.000 L; (0766.578.503/ 0766.395.788 electric.planet@yahoo.com 646. Electricieni si muncitori necalificati

pentru firma instalatii. Program 8 ore l-v, salariu, bonuri de masa, decont transport sau cazare pentru cei din provincie, posibilitate calificare la locul de munca; (0733.969.963 647. Electricieni uzinare tablouri elec-

604. Doamne /domnisoare - poti castiga

624. Electrician auto, reprezentanta

mii de dolari. De ce sa platesti chirie? Te asteptam in echipa Best Studio si iti vei permite casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari si cazare gratuita pana iti cumperi propria casa. Oferim cele mai multe beneficii din tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro. Tel.: (0730.752.752

camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 3000-5000 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

605. Doamne pentru curatenie/ dezinfec-

tie specializata in unitati sanitare. Salariu motivant; (0722.620.929 606. Doamne, domnisoare receptie si secretariat, tinere doamne si domnisoare intre 20 si 45 ani pentru posturile de secretara executiva si receptionere. 3.000 L; (0730.222.270 607. Documentarist, Restaurator,

Muzeograf. Cerinte: seriozitate si punctualitate, cunostinte operare PC, persoana organizata si cu incredere in sine, cunoasterea limbii engleze la nivel avansat, cunoasterea unei altei limbi straine prezinta un avantaj, spirit de echipa, dorinta constanta de invatare si perfectionare, disponibilitate pentru lucrul in weekend. Rugam CV cu poza pe adresa de e-mail; vctrbota.bota@gmail.com 608. Dulgher cu experienta pentru firma

de constructii, se ofera cazare si mancare. Salariu 3000 Lei 3.000 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

625. Electrician calificat pentru societate

de constructii. Pachet salarial atractiv; (0739.854.536 626. Electrician cu experienta cunostinte de IT, camere video si sisteme de alarma, constituie un avantaj. O masa calda/ 2 mese calde pe zi, pentru angajatii din provincie oferim si cazare 3.500 L; (0723.581.516 tekko@tekko.ro 627. Electrician cu sau fara experienta

trice Studii de specialitate. Constituie un avantaj experienta pe un post similar. Locatia: Mogosoaia, Sos Bucuresti-Targoviste nr.12A. De la statia metrou Straulesti cu autobuzul 304 pana la CFR Centura. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 648. Electricieni, Angajam electricieni,

program de lucru 07.30 - 16.30 o ora pauza de masa de luni pana vineri salariu la doua saptamani tichete de masa contract nedeterminat din ziua inceperii muncii. (0751.517.441 649. Electricieni, ajutor electrician elec-

tricieni,electromecanici,ajutor electrician, echipe de electricieni; (0762.604.808 ionel.stamen@gmail.com 650. Electricieni, lacatusi confectii met-

alice si muncitori necalificati (031.425.60.76/ 0760.783.578 info@mabec.ro

angajam electricieni cu sau fara experienta in domeniul bransamentelor electrice de joasa si medie tensiune, instalatii interioare. Pogram de lucru L-V 07:00-17:00; (0723.149.448 laurentiu.vladuta@yahoo.com

651. Electromecanic intretinere cu experienta pentru intretinere utilaje de panificatie pentru fabrica de paine cu sediul in Colentina. Pentru mai multe detali, program si salariu, sunati la tel (0726.753.804

628. Electrician de executie si ajutor electrician pentru santiere din Bucuresti si din tara. SC instalatii electrice si curenti slabi. Cond. salariale bune, CM, ore supl, progr. 8 ore/zi, posib. avansare; CV la mail: 3.000 L; (031.437.06.35 angajari@mhtexperience.ro

652. Electromecanic, mecanic utilaje pt. Fox, fabrica de mezeluri, pt intretinere echipamente si utilaje, instalatii. Perioada: nedeterminata. Spor de noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Telefon informatii intre 9-17, L-V (0726.718.768

jeaza dulgheri, zidari, zugravi, faiantari salariu 3.000 lei luna necalificati 1.800 lei luna, program 9 ore zi luni-vineri, sambata 5 ore zi. (0722.634.534 nifloconstruct@gmail.com

629. Electrician interioare si ajutor de electrician, Sight Control SRL angajeaza pentru instalatii interioare. Certificarea ANRE reprezinta un avantaj. Relatii la tel. 0751.075.987, luni-vineri 09.00-16.00 (0751.075.987

653. Electrostivuitorist, manipulant Fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady angajeaza personal calificat/ necalificat pentru depozit.. Program de 2 schimburi (06-14, 14-22), luni-vineri, (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

610. Dulgheri, fierari, zidari, rigipsari,

630. Electrician intretinere complex

654. Electrotehnist firma distributie

609. Dulgheri Firma de constructii anga-

faiantari, zugravi, necalificati in constructii numai cu experienta dovedita, care lucreaza repede si bine. Necalificati-70 lei/ ora. Calificati 12 lei/ ora, 120 L; (0720.988.319 dragomircornelcristi@yahoo.com 611. Dulgheri, zona Auchan Militari, 20 de posturi. Salariul brut 3656 lei. Salariul net este 3294 lei format din: 2879 lei in cont + 315 lei bonuri de masa + 100 lei/ luna bonus de Paste si Craciun. 3.294 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 612. Echipa Presto Pizza angajeaza in

conditii avantajoase operatori call-center, full time si part time. Relatii la email sau telefon; (0763.809.203 callcenterberceni@gmail.com 613. Echipa sapa mecanizata societate comerciala angajeaza echipa de lucratori cu experienta in turnare de sape mecanizate. se ofera carte de munca, transport si echipament de lucru. salariul in functie de mp turnati. (0786.779.999 unique.development@yahoo.com

comercial, operator mase plastice (extruder folie) sau muncitor pentru calificare operator; (0722.610.267

electrocasnice cu sediul in Voluntari, angajam electrician -electrotehnist, salariu motivant, mediu de lucru placut. (0728.135.409 office@demelectronics.ro

angajeaza electricieni cu experienta si ajutori, oferim contract de munca, soferi cat B, urgent. Asteptam CV dvs la adresa de email, www.depaneroelectric.ro.ro 3.500 L; (031.424.94.23 info@depaneroelectric.ro 637. Electricieni pentru lucrari de con-

structii montaj; (0722.332.889

638. Electricieni si ajutor electricieni pt

instalatii electrice de interior. Salariu foarte bun plata si la zi, urgent. Angajez si sofer cat B urgent (0764.360.456 639. Electricieni cu experienta pentru

lucrari in Bucuresti, salariu minim 2600 maxim 4200 lei net. Contract de munca, scule, echipament de lucru, incluse. 4 posturi libere 4.200 L; (0728.274.929 640. Electricieni cu experienta Societate

comerciala specializata in executia instalatiilor electrice angajeaza electricieni pentru lucru in santier. Pentru provincie oferim cazare. Tel: (0763.685.263 office@erstesystem.ro

munca, electrician serios cu minim 5 ani experienta in medie si joasa tensiune. Oferim salariu motivant si tichete de masa cu valoare maxima. Se lucreaza 8 ore/zi. ANRE IIB; (021.316.91.78 hr@semaparc.ro

641. Electricieni cu sau fara experienta,

621. ELECTRICIAN curenti slabi. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

642. Electricieni in constructii si inginer

622. Electrician intretinere imobil.

3.200 L; (0752.186.386 5659@interparking.com 623. Electrician / instalator. Atitudine profesionista, spirit de echipa, comunicativ;Flexibil, proactiv, sigur pe sine; stabilitatea psihica; viteza de reactie; (0723.889.299 cristina.ciobanu@me.com

671. Faiantari, zugravi, zidari, muncitori necalificati. Ofer si cer maxima seriozitate; (0726.450.061 672. Familie pt. spalatorie si treburi gospodaresti la spalatorie auto. Asigur cazare; (0722.923.001/ 0743.177.472 673. Farmacia Catena angajeaza femeie

de serviciu cu program de 8 ore /zi pentru puncte de lucru din sector 1 zona Piata Domenii). Pentru detalii: 021.221.17.73 sau CV la fax: 021/220.49.27; e-mail: resurse.umane@catena.ro 674. Fata cu experienta in condus. Caut soferita cu experienta, fata fara obligatii, careia sa-i placa sa conduca o masina de lux, atat in tara cat si in strainatate, Mercedes cutie automata, ultimul model, disponibila 7 din 7 zile, 1.200 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com 675. Fata la vase, curatat legume si curatenie, ptr locatie tip “impinge tava” zona Calea Mosilor, agila, educata, harnica, cu bun simt si foarte ingrijita. Program L - V: 10 ore / zi. Sambata, Duminica, Sarbatori - liber. Salariu 1600 - 1800 lei; 1.800 L; (0761.686.753 office@contabconsult.ro 676. Fata. Pizzerie cu livrare la domiciliu,

angajeaza fata pt. preluari comenzi telefonice. Detalii la nr.: (0785.915.914/ 0766.230.071 677. FEMEI pentru spalat vase, curatenie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 678. Femei la curatenie scari, firma de curatenie angajam doamne serioase pentru curatenie la scari de bloc. Pt detalii sunati la numarul de telefon afisat (0727.401.622 679. Femei lucratori bucatarie si fata pen-

tru lucrator comercial in conditii avantajoase pentru fast-food in Mall Sun Plaza, Berceni, Piata Sudului; (0726.103.229 bbackfood2010@yahoo.com 680. Femei pentru curatat legume, zona Soseaua Pantelimon, program 7.00-16.00. Relatii la telefon; (0723.654.915

vase, zona Berceni. (0762.348.084 697. Femeie de serviciu la curatenie) angajam femeie de serviciu in conditii avantajoase (salariu atractiv+tichete de masa). Pentru detalii tel. (0769.076.807 698. Femeie de serviciu / agent de curatenie 1800 LEI angajam personal in cadrul ansamblului rezidential de lux 49 Gafencu, Buc. Curatenie zilnica in spatii comune bloc. Program L-V 8-16:30.Salariu 1.600-1.840 lei + decontare transport; 1.800 L; (0748.888.808 andreea.tulcan@skv.properties 699. Femeie de serviciu la bucatarie cu experienta, angajez femeie de serviciu la bucatarie cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala, asigur transport, zona Petre Ispirescu; (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com 700. Femeie de serviciu pentru birouri, firma de curatenie angajeaza in zona Aviatiei, program 8 ore/ zi, de luni pana vineri. Oferim 1.500 lei si carte de munca. Cerem seriozitate, 1.500 L; (0772.029.406 contact@conexclean.ro 701. Femeie de serviciu pentru scari de bloc Firma de curatenie angajeaza femeie de serviciu pentru 4 scari de bloc mari in zona Lujerului, salariu 1400 Lei si carte de munca la 8 ore, program 6 ore / zi de luni pana sambata. Cerem seriozitate. 1.400 L; (0772.029.406 contact@conexclean.ro 702. Femeie de serviciu scara de bloc, Angajam personal curatenie complex rezidential sector 2. 1.400 L; (0742.118.631 703. Femeie de serviciu scari de bloc doar in Bucuresti. Se ofera contract de munca. Urgent; (0762.847.801/ 0773.783.711 dhannny95@yahoo.com 704. Femeie de serviciu, firma curatenie cauta femeie pentru birouri Bucuresti, zona Fashion House Militari, program 4 zile/ saptamana, de luni pana joi, 8 ore/zi. Salariu 1400 ron/luna. In plus se ofera abonament RATB lunar 1.400 L; (0722.590.504 705. Femeie de serviciu, locatia se afla la

3 min, de Metrou Jiului. Luni-Vineri: 09-18. Se asigura masa. Salariu 2000 lei net (in mana). Se ingrijeste de curte, birouri si o parte din hala de productie, 2.000 L; (0748.284.545/ 0724.448.967 706. Femeie de serviciu, scara de bloc,

foarte civilizata, Piata Unirii, 2 ore zilnic. (0723.245.898

societate angajam electricieni pentru constructii de instalatii electrice, plata la 15 si 30, salariu net 2400 - 3000 Lei pentru program L-V. Mai multe detalii la telefon; 3.000 L; (0729.204.995 energeticia Electricieni in constructii, CIM nedeterminat, Bucuresti, salariu motivant, bonusuri. Lucrari industriale continuu. Salariul la doua saptamani. (0762.564.000 Office@mallconnect.ro 643. Electricieni in constructii, lacatusi

mecanici, societate comerciala contractoare de instalatii electrice din Bucuresti, angajeaza pentru proiecte in derulare aflate in Bucuresti, salariu atractiv (0730.840.631

721. Femeie la vase, pentru restaurant in Calea Floreasca, salariul este de 2100 Lei, program 2 zile cu 2 zile, masa si transport asigurat la plecare in Bucuresti 2.100 L; (0770.164.673 vasiloiu.cristina@yahoo.com 722. Femeie la vase, restaurant central

angajeaza personal la vase sambata si duminica, part time. Salariu atractiv, plus tips, masa asigurata; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 723. Femeie la vase, restaurant zona 1

Mai, program 2 zile cu 2 zile. Salariu motivant, contract de munca, tips, doua mese asigurate pe zi, (0760.288.882 724. Femeie pentru ingrijire doi batrani, unul mobil, altul semimobil, pentru 2 saptamani pe luna. Femeia trebuie sa fie gospodina, energica, serioasa, devotata. Salariu 1.500 L; (0736.627.818/ 0722.500.949 725. Femeie pentru spalat vase. Restau-

rant central angajeaza femeie pentru spalat vase. Salariu 1500 lei + tips consistent. Conditii foarte de buna de munca. Program 15 zile pe luna, contract de munca, masa si transport asigurate. (0732.266.922 bogdanalexandrescu2003@yahoo.com 726. Femeie serviciu catering, in bucatarie pentru curatenie si spalat vase,program luni-vineri 06:30-15:30 si 2 sambete cu program 06:30-13:30.O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare,langa metrou Costin Georgian. 1.600 L; (0729.810.961 denisa.niculici@bucateperoate.ro 727. Femeie serviciu si vase, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 728. Femeie serviciu, laborator cofetarie, zona Drumul Sarii. Carte de munca, salariu motivant; (0744.530.245

732. Fete cu o bun? limba engleza pentru

Tel Avi cautam fete cu o buna limba englez? pentru Tel Aviv 20.000 {; (+447418466523 the_onelady@abv.bg

656. EmpressV Studio, cea mai buna

620. Electrician Angajam, cu contract de

670. Faiantari numai interioare, plata la mp sau salariu 3.000 L; (0733.369.003 Bebe.mariusik@yahoo.com

696. Femeie de serviciu si spalat

731. Femeie, fata la vase angajeaza restaurant zona Bulevardul Decebal. 1800 ron + transport. (0729.565.694

636. Electricieni Depanero Electric

619. Educatoare pentru gradinita privata, sector 3, zona Piata Salajan, program full time. Relatii la telefon sau CV la adresa email (0744.709.237 stefania_preoteasa@yahoo.com

Faiantari caut urgent. Rog si ofer seriozitate. Informatii despre oferta la telefon; (0744.342.206 669.

633. Electrician si ajutor de electrician pt. lucrari instalatii electrice si instalari sisteme de securitate. Salarizarea se ofera in functie de experienta. Pt angajatii din provincie oferim cazare. (0743.094.914 alarmelectricsistem@gmail.com

655. Elnet Security angajeaza personal de paza (cu sau fara atestat) pentru spatii comerciale in Bucuresti si Ilfov, pentru program de 24 h/48 h, in Bucuresti. Salariu atractiv; (0759.046.133/ 0735.188.870

dinita particulara zona Plaza Romania. Pentru detalii tel.: (0720.222.200

cant direct+ agent in vanzari, important experienta in domeniu; (0732.792.202

730. Femeie vase si curatenie, cautam o persoana energica, punctuala, cu spirit de echipa, dornica sa se adapteze unui stil de lucru dinamic. Experienta constitue un avantaj, 1.900 L; (0723.973.025 dragosdumitru82@gmail.com

635. Electrician, instalator intretinere, sector 1,3,6 desfasoara activitati specifice de intretinere si reparatii a instalatiilor aferente cladirilor de birouri sau spatii comerciale, Program l-v 8 ore/zi, venit motivant, mediu de lucru dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

618. EDUCATOARE angajam pentru gra-

668. Fabrica produse lactate Bucuresti

632. Electrician mentenanta linie de productie asigura interventii pe profil electric asupra utilajelor din sectia de productie si a echipamentelor auxiliare, 3 schimburi. Salariu 2800-2900 lei, sporuri, BM, transport, disponibil interventii. 2.800 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro

615. Echipe sau meseriasi individual, colaborare sau angajare cu meseriasi pentru finisaje interioare in Otopeni. Plata se poate la zi sau la metru patrat. Tencuiala, glet, rigips etc., Marian. (0765.629.864

617. Ecotrans STCM angajeaza soferi profesionisti! Societatea de transport public local Ecotrans STCM cu sediul in orasul Chitila angajeaza soferi profesionisti cu permis categoria D si atestat de transport rutier public de persoane. Detalii: (0745.216.141 recrutariecotrans.stcm@gmail.com

de mezeluri. Program tura noapte 12/36. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 1.900 L; (0726.718.768

729. Femeie vase pentru restaurant zona Dristor, muncitor necalificat, femeie sau barbat fara limita de varsta, doar spalat vase, 2 zile cu 2, de la 10-22. Salariu 1500 + tips; (0734.601.600 Pizza.venetia@yahoo.com

634. Electrician, galeriile Titan angajeaza instalator, electrician cu experienta minim 3 ani in intretinere imobile. Abilitati majore de comunicare seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii. 1.800 L; (0737.030.810 estanescu64@yahoo.com

tate primara Firma de contabilitate angajeaza economist si contabil junior, cunostinte MS Office (Word, Excel). Cunoasterea softului Winmentor reprezinta un avantaj. Pachet salarial atractiv; (0722.469.966/ 0735.545.774 cristina.aldia@aldiaexpert.ro

695. Femeie de serviciu pt. Fox, fabrica

jam sonist cu experienta zona Timpuri Noi, mall Vitan, 3.300 L; (0764.164.164/ 0730.501.000 contact@sansavana.ro

631. Electrician intretinere, Angajam electrician intretinere pentru fabrica Star Foods din Popesti Leordeni. Pentru cei interesati, va rog sa il contactati pe colegul nostru Eduard Radu la nr tel; 2.500 L; (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com

614. Echipa tencuitori tencuiala mecanizata societate comerciala angajeaza tencuitori cu experienta in tencuiala mecanizata. Se ofera transport, carte de munca, program flexibil. Plata se face la mp tencuit. Relatii la tel, Adrian. (0786.779.999 unique.development@yahoo.com

616. Economist, contabil junior contabili-

667. Fabrica productie incaltaminte anga-

733. Fete din provincie oferim cazare,plata in avans angajam tinere din provincie care doresc sa ajunga in Bucuresti pt a-si indeplini toate visele, oferim: cazare, transport, banii in avans, cerinte sa fie majora, ambitioasa sa cunoasca limba engleza mediu 2.000 {; (0731.675.599 Office.elevenstudio@gmail.com

echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 657. Eurocors Constructii AG angajeaza

muncitori calificati si necalificati in domeniul constructiilor. Oferim cel mai bun salariu; (0727.300.575 658. Evaluator Proprietati Imobiliare (EPI), membru ANEVAR, doresc colaborare cu societati ce activeaza in domeniu; (0728.529.229 659. Excavatorist companie autohtona (Pro Fortuna Construct) angajam mecanici de utilaje pt excavatoare (excavatoristi). Locatie Bucuresti. Asiguram cazare. Salariu atractiv plus diferite bonusatii, telefon; 2.400 L; (0767.834.158 660. Excavatorist serios, punctual si cu

experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna. 3.000 L; (0725.333.503

661. Excavatorist, companie autohtona (Pro Fortuna Construct) angajam mecanici de utilaje pt mini excavatoare (excavatoristi). Locatie Bucuresti. Asiguram cazare. Salariu atractiv plus diferite bonusatii, telefon; 1 L; (0767.834.158 662. Excavatoristi Pro Fortuna Construct, companie autohtona (Pro Fortuna Construct) angajam mecanici de utilaje pt excavatoare (excavatoristi). Locatie Bucuresti. Asiguram cazare. Salariu atractiv + diferite bonusatii. (0731.375.494 663. Exclusiv personal feminin, conver-

satii online. Program flexibil si salariu garantat pana la 6000 ron. Comision 50%70%. Bonus angajare 3500 ron, avans inca din prima zi pana la 5000 ron. Avansare rapida. Confidentialitate 100%. 6.000 L; (0764.140.118 gorgonize@yahoo.com 664. F&B Manager pentru companie cu

restaurante in zona centrala; experienta min 5 ani pe acest post, limba engleza nivel mediu, operare PC, permis conducere, abilitati negociere si comunicare; office@eka-capital.ro; simina.chebac@eka-capital.r 665. Fabrica productie alimentara

angajeaza femei de serviciu, salariul 1600 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei + o masa calda, informatii la tel. (0732.672.654

666. Fabrica productie alimentara cu sediul in sector 6, bd. Timisoara nr. 94 angajeaza ambalatori, muncitori necalificati, salariul 1600 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei+ o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654

681. Femeie de serviciu pentru fast food

Piata Amzei, program de noapte, 10 ore. 1.800 L; (0720.223.994 682. Femeie la vase pentru Trattoria 20

Regie; (0724.992.762

683. Femeie angajez pentru curatenie 1

zi/ saptamana in Pipera, salariu atractiv; (0722.605.760 684. Femeie bucatarie Angajam femeie

curatat legume la fast food in zona Ghencea. Program de luni pana vineri 08 16 carte de munca, masa asigurata, salariu fix. Nu necesita experienta. Mai multe detalii la telefon, 1.500 L; (0724.510.860 685. Femeie curatenie pentru benzinaria

Mol Otopeni, decontam transportul. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 686. Femeie curatenie, SC angajaza pen-

tru igienizarea toaletelor in parcuri. Salariu motivant in functie de performante. CM asigurat. Garaj in spate la magazin Billa Barbu Vacarescu. Program L-D (S-D platit dublu) (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 687. Femeie curatenie. Cerinte: caracter

onest, cinstit si placut, care se poate integra usor in colectiv. Seriozitate si profesionalism. Descriere: mediul de lucru este intr-o cladire de birouri, program L-S. Detalii la telefon; (0761.247.825 688. Femeie de servici angajez femeie de

servici, salariu 1600 lei net, plus masa. Punct de lucru Bragadiru, sensul giratoriu unde se afla Penny si McDonald’s. Program de lucru 1 zi munca, 1 zi libera. Orar : 07 - 21, 1.600 L; (0751.271.688 Presidentroyal@yahoo.com 689. Femeie de serviciu angajam femeie de serviciu pentru camin de batrani in orasul Bragadiru, Ilfov. Cautam o persoana muncitoare, serioasa. Se ofera salariu+ masa+contract de munca. Detalii suplimentare la telefon; (0727.850.017 690. Femeie de serviciu Antena TV Group angajeaza femeie de serviciu pentru punctul de lucru Iride Business Park (langa statia de metrou Pipera), pentru birouri. Program de lucru in ture. (021.203.02.97 cariere@antena1.ro 691. Femeie de serviciu la un bazin de

inot din sectorul 6. Program 8 h. Salariu 1750 lei. (0799.983.830 geanyradu@yahoo.com 692. Femeie de serviciu laborator cofetarie, program 8 ore, zona Dristor, salariu 1600 net. (0799.697.050 693. Femeie de serviciu pentru cofetaria Tip Top Crangasi. Program de lucru 8 ore/zi. Salariul 1750 lei net. Informatii la tel. (0732.672.654 694. Femeie de serviciu pentru curatenie

in hotel, program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere sau 12/24 ore, 12/48 ore. Se preteaza si pentru provincie; 1.800 L; (0751.190.463

707. Femeie de serviciu, Zona piata Victoriei-sector 1, program 10:40-19:00-L-V, la un after school. Doresc seriozitate si colaborare pe termen lung. Salariu cu potential de crestere + prime. (0734.040.227 Vaideanu39@gmail.com 708. Femeie de serviciu, curatenie, urgent, pentru sala de fitness. Salariu motivant, zona Piata Victoriei, Piata 1 Mai, (0721.905.339 anamaria.ivan27@gmail.com 709. Femeie de serviciu, ingrijitoare gra-

dinita Cerinte: persoana harnica, dinamica, implicata, pro-activa, atenta la detalii, responsabila si punctuala. Gradinita se afla in sectorul 4. Salariul si beneficiile se discuta la interviu. (0720.702.910 info@gradinitaiilo.ro 710. Femeie interna, fara obligatii, pentru

ajutor in gospodarie, ofer casa, masa si alariu 1.000 L; (0724.582.570 711. Femeie la vase (laborator patiseriecofetarie), zona Universitate, str. Ion Brezoianu nr. 10, secto 5 Bucuresti, sambataduminica liber, (0722.558.062 712. Femeie la vase pentru restaurant din

zona centrala. Program 2 cu 2, salariu plus tips. Informatii la telefon. (0745.574.230/ 0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 713. Femeie la vase pentru restaurantterasa, zona Big Berceni, Sun Plaza. Program 2 zile cu 2 libere de la 9.00 la 22.00, sal. 1200 lei, tips 30 lei/zi. Se asigura o masa pe zi. Tel. 1.650 L; (0728.968.315/ 0741.252.126 fommy@fommy.ro 714. Femeie la vase pentru restaurant. Detalii la telefon; (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 715. Femeie la vase pentru Trattoria Borghese, program 5 cu 2 zile libere. Salariu in mana 1.700 Lei + tips, bonusuri, contract. Interviu in str. Dambului 155 (30 metri Metrou Brancoveanu); 1.700 L; (0760.650.710 716. Femeie la vase pentru locatie centru

734. Fete la fast-food in Auchan Militari,

chiar fara experienta (se invata repede) la fast-food Rustic in Auchan Militari. Salariu 1800 ron in mana si mancare la alegere, program o zi (9-22) cu una libera; 1.800 L; (0723.705.385 735. Fete si baieti Fast food angajeaza

fete si baieti pentru servire si femei la spalat vase si curatenie,

736. Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639 737. Fierari betonisti, zona Auchan Militari Angajam fierari. Salariul brut 3656 lei. Salariul net este 3294 lei format din: 2879 lei in cont plus 315 lei bonuri de masa plus 100 lei/ luna bonus de Paste si Craciun. Zona de lucru Auchan Militari 3.294 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 738. Finisatoare incaltaminte firma incaltaminte zona Piata Giulesti angajam finisatoare incaltaminte cu experienta. Salariu saptamanal, 2.000 L; (0749.665.891 andreea_snspa@yahoo.com 739. Finisori, parchet, glet, gresie Anga-

jam 20 de finisori. Salariu brut 3656 ron. Salariu net 3294 ron. Salariu net cuprinde: 2879 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Zona Auchan Militari. 3.294 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 740. Firma constructii angajam cu contract de munca pentru santiere in Bucuresti si Ilfov, zidari, zugravi si necalificati. Pentru cei din provincie asiguram cazare. Daca va place sa beti in timpul programului, nu sunati, (0786.911.411 cristi@mullers.ro 741. Firma constructii angajam zidari si necalificati pentru tencuit si fatada. Finisaje interioare. Seriozitate. Stefan; (0740.838.160 742. Firma constructii angajeaza munci-

tori necalificati pentru lucrari in Bucuresti. Oferim cazare; (0746.214.604

743. Firma constructii angajeaza muncitori sau echipe cu calificare in finisaje si structuri pentru lucrari in Bucuresti. Oferim cazare; (0746.214.604 744. Firma curatenie angajam sef tura supermarket, zona Baneasa, 1.700 lei si 50 lei decont transport; (0733.030.402 745. Firma de instalatii angajeaza instala-

tori, tehnico sanitare, Bucuresti, salariu atractiv, contract; (0723.618.130

746. Firma de catering/Restaurant Anga-

jam bucatar, ajutor de bucatar, personal auxiliar-curatenie, personal zona vase, operator ambalare, gestionar. Zona de activitate metrou Grivita-1 Mai. Tel. contact 0735.435.758. (0730.711.295 aurel.ciobanu@citygrill.ro 747. Firma de constructii angajam zugravi, montatori gips carton, parchetari si instalator cu experienta. Salarii atractive. Rugam seriozitate. (0725.963.165

««««««««««««««««««

FIRMA DE CONSTRUCTII ANGAJEAZA RIGIPSARI 140-160 LEI/ZI. CONTRACT DE MUNCA 8 ORE, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE, COLABORAM CU ECHIPE; (0733.981.422/ 0765.449.077 748.

«««««««««««««««««« 749. Firma de constructii angajeaza elec-

tricieni si instalatori pentru lucrari in Bucuresti. De preferat posesori permis de conducere categoria B. Oferim cazare; (0746.214.604 750. Firma de distributie bauturi angajeaza agenti cu experienta; (0722.221.538

751. Firma de distributie bauturi din

Militari angajeaza manipulanti si soferi; (0732.733.853

752. Firma distributie materiale, instalatii si amenajari, angajeaza sofer pentru autoutilitare 3,5 tone. Bucuresti, strada Valea Cascadelor; (0747.498.451/ 0753.100.032 753. Fochist pentru abur - inalta presiune, avantaje pranzgratuit, asigurat de companie, transport asigurat, zona Glina, Jud. Ilfov (0753.021.361 marina.babarogu@mandyfoods.ro 754. Fochist Instalator autorizat, centrala automata joasa presiune, experienta, contract de munca permanent, program 8 ore luni-vineri, pentru echipa de intretinere Expocenter Hotel, Casa Presei, urgent; 2.000 L; (0744.569.999 padure@gepagroup.ro 755. Fochist/instalator galeriile Titan,

angajeaza fochist cu experienta minim 3 ani in exploatare imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii; 1.800 L; (0721.811.511/ 0737.030.810 estanescu@yahoo.com 756. Fochisti clasa C, autorizatie vizata la

zi, (0721.252.667

757. Food-Panda angajeaza curieri

Food-Panda cea mai mare platforma online de food-delivery, angajeaza curieri full-time sau part-time. Daca dispui de o masina sau un scuter, alatura-te celei mai marei echipe de food-delivery. (0762.893.599 silviuharabagiu2018@gmail.com 758. Frezor. Firma in domeniul productiei industriale din Bucuresti, angajeaza frezor pe masina de alezat/frezat (bohrwerkist). Conditii de munca si retribuire foarte bune. Informatii la tel.: (0723.551.430/ 021.425.67.70 759. Frigotehnist utilaje industriale, Tunari, Ilfov pentru producator de semipreparate din carne, cu sediul in Tunari Ilfov, cerinte: calificare de frigotehnist, experienta 5 ani, disponibilitate ture. Detalii la tel. (0799.933.172/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro 760. Frizer angajez pentru zona Drumul

Taberei, vad format de 20 ani, salariu 1.500 lei + carte de munca. (0728.681.177

761. FRIZER (ITA). LANT DE SALOANE BUCURESTI ANGAJEAZA FRIZER (ITA) CU EXPERIENTA, ZONA RAHOVA. VAD, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU 2.200 LEI/ 15 ZILE; (0766.295.006

vechi Locatie centru vechi angajeaza personal la vase.Colectiv tanar si dinamic, program 2/2, tips, decontare taxi. Rog si oferim maxima seriozitate. 1.700 L; (0770.766.563 mihaicristache@mail.com 717. Femeie la vase restaurant central. restaurant central angajam femeie la vase. Salariu 1800 Ron + evenimente platite separat, program o zi cu o zi, transport asigurat dupa program; 1.800 L; (0733.500.300 718. Femeie la vase si ambalat produse

pentru firma de catering cu sediul in Giulesti, sectorul 1, program full time, salariu atractiv (0765.222.604 719. Femeie la vase, Gatto Lounge situa-

ta pe Bulevardul Decebal nr. 17 angajeaza cu contract de munca, program flexibil, salariu fix si transport asigurat. Pentru detalii sunati la tel. (0768.158.582 oscarcaffe@yahoo.com 720. Femeie la vase, pentru Clubul Taranului Roman situat in Piata Victoriei Bucuresti. Salariu atractiv, carte de munca, seriozitate (0725.226.156

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

16 ianuarie 2019

4

LOCURI DE MUNCÅ 802. Hotel Ramada North 4 stele -anga-

jeaza bucatari, spalatori de vase, cameriste, valeti, curatatorese lenjerie, ingrijitori spatii hoteliere, ospatari. Pentru programari interviuri sunati la tel. sau transmiteti CV la email; (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro 803. Hotel Ski&Sky Predeal angajeaza

camerista Hotel Ski&Sky Predeal angajeaza camerista, oferim cazare+masa, salariu atractiv si program flexibil. 804. Hotel Ski&Sky Predeal angajeza personal Hotel Ski&Sky Predeal angajeaza bucatar si receptioner. Oferim suplimentar cazare, masa. (0738.754.759/ 0767.487.047 receptie@hotelskisky.ro

Hotelul Horoscop angajeaza receptionera. Este nevoie de cunostinte de limba engleza; (0786.223.663 805.

FRIZER (ITA). LANT DE SALOANE BUCURESTI, ANGAJEAZA FRIZER (ITA) CU EXPERIENTA, ZONA OBOR. VAD, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU 2.200 LEI/ 15 ZILE; (0724.133.585 762.

763. Frizer cu experienta minim 1 an, salariu atractiv 1600 lei+920 lei carte de munca platita pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu, 1 weekend da 1 nu, salon de 13 ani, minim de clienti 20/zi, zona metrou Gorjului, detalii la tel. 1.600 L; (0724.357.422 764. Frizer cu experienta, zona Obor;

(0723.880.799

765. Frizer, frizerita si manichiurista, salon

Lara, situat pe Calea Vitan, sector 3, angajeaza frizer si manichiurista, cu experienta (min 2 ani). Cautam persoane serioase, responsabile, care isi doresc sa munceasca. (0728.199.919 lauraghizu@yahoo.com 766. Frizer, frizerita, coafeza, cosmeti-

ciana, manichiurista, angajam pentru salon Piata Moghioros, Drumul Taberei; (0732.359.007/ 0760.797.287 767. Frizer/ frizerita cu experienta, zona

Diham, pt. lant de saloane Bucuresti. Vad, conditii avantajoase, salariu/ 15 zile, 2.200 L; (0760.920.948 768. Frizer/ frizerita cu experienta, zona

Titan, pt. lant de saloane Bucuresti. Vad, conditii avantajoase, salariu/ 15 zile, 2.200 L; (0724.133.585 769. Frizeri cu experienta minim 2 ani

pentru salon cu vad, in Voluntari. Conditii avantajoase; (0722.433.027 770. Frizeri/ite salariu 2200 ron/15 zile lucrate, zonele B-dul Chisinau, Iancului, Rahova, Drumul Taberei, Obor, Progresul, Titan. (0721.000.376/ 0724.133.585 771. Frizerita cu experienta salon Mihai

Bravu. Merita incercat; (0722.815.647

772. Frizerita, coafeza, salon situat vis a

vis de Plaza din sect. 6 angajeaza coafeza-frizerita, cosmeticiana, manichiurista; (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com 773. Frizerita, Teiul Doamnei, vad 20 de

ani, program L-S-D inchis, 60% procent, experienta; (0722.912.889 774. Front desk assistant/ asistenta stom-

atologie. Clinica in zona Bucurestii Noi sector 1 cauta asistenta stomatologie si receptionera, cu sau fara experienta, aspect placut, dornica de munca si de a invata, abilitati in a vorbi cu pacientii, 1 L; (0743.583.589 dentist.alexdumitrescu@gmail.com 775. Front office assistant, hotel zona AFI

Cotroceni angajeaza front office assistant, full time. Salariu atractiv, ambianta de lucru placuta, o masa pe zi. Cerinte: persoana amabila, serioasa, engleza- conversational; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 776. Ganesha Caffe angajam aj bar/aj narghilist castiguri, minim 2700 lei, taxi decontat, mese asigurate, bauturi asigurate, punct de lucru: Barbu Vacarescu nr. 71, (0766.699.015 777. Ganesha Caffe angajam ospatarita

taxi decontat ; mese asigurate; bauturi asigurate;punct de lucru : Barbu Vacarescu nr.71, Bucuresti, (0766.699.015 778. Gestionar Firma import-export

anvelope angajam gestionar cu experienta, cunostinte operare PC, se ofera carte de munca, training, salariu decent, bonusuri de sezon, 2.400 L; (0771.165.143 office@cauciucuri.com 779. Gestionar depozit central in Bucuresti Program de 8 ore: 08.00 – 17.00 in zona Calea Dudesti, Sector 3, de luni pana vineri;021.326.79.79, 0733.733.178, 0730.280.408. (0730.280.408/ 021.326.79.79 780. Gestionar depozit cu experienta pentru producator de lacuri si vopsele cu sediul in Popesti Leordeni. Tel. CV la adresa de email (0747.071.007 gabrielasorodoc@rangriz.ro 781. Gestionar piese auto, service camioane si remorci angajam gestionar cu experienta. Cerinte: bacalaureat, cunostinte PC si seriozitate. Oferim conditii bune de lucru si venit atractiv. Zona Preciziei. Va rugam CV pe email, 2.600 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

782. Gestionar, lucrator comercial depozit instalatii angajam gestionar/lucrator comercial/vanzator depozit materiale de instalatii sect. 1, asiguram contract munca, salariu motivant si bonuri de masa.Solicitam persoana serioasa si responsabila; (0744.565.759/ 0765.506.187 comaromtrade@yahoo.com 783. Gestionar, primire, distribuire marfa,

Ploiesti coordonarea echipei din depozit, organizarea activitatii de descare si depozitare, pregatirea comenzilor pentru livrare, asigurarea receptii marfurilor, 2.800 L; 784. Ghid, urgent, ghid pentru un prieten orb, un calugar Shaolin orb, cu sediul principal in Germania si in Franta, dar care calatoresc in lume pentru actiuni umanitare, 500 {; (0749.767.164 aneleh144@yahoo.com

785. Ghilotinist, Tipografia Livco Design angajeaza taietor ghilotina hartie,cu experienta. Lucru in 2 schimburi. Punct de lucru Basarabia 256 Sector 3 in incinta Faur, detalii la interviu. Programari pt interviu la tel; (0726.220.215 786. Gloria Market, firma de distributie produse de curatenie, angajeaza agent vanzari, manipulant marfa, stivuitorist. Rog CV la adresa de mail: octavia.bobu@grandegloria.com. Relatii la tel. (0744.499.802 octavia.bobu@grandegloria.com

806. HR Specialist cautam manager HR pentru locatie sector 6, 2-3 ani de experienta, limba engleza nivel conversational, legea muncii. Oferim tichete de masa, salariu competitiv, echipa tanara si buna dispozitie; (0755.080.887 hr@gymboland.ro 807. Ibis Hotels Bucuresti angajeaza:

camerista, ospatar, receptioner, cu sau fara experienta. Persoana energica, flexibila, amabila, ordonata. Oferim salariu atractiv si tichete de masa. CV la email; (021.300.91.15/ 0753.013.343 monica.gheorghe@ibishotels.ro/ h3302gm@accor.com 808. Ibis Hotels Bucuresti angajeaza: instalator cu experienta in domeniul instalatiilor electrice si sanitare. Oferim salariu atractiv si tichete de masa. CV la email; (0753.013.343/ 021.300.91.15 monica.gheorghe@ibishotels.ro/ h3302gm@accor.com 809. Identificator piese auto Importator piese camioane si remorci angajam identificator piese cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri atractive. Necesar experienta, bd. Preciziei nr. 11, CV la email, 4.000 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 810. Incarcator - descarcator, cu domi-

ciliul in sector 4; (0721.277.712

811. Incarcator descarcator, pentru zona

Afumati salariu atractiv cu posibilitate de avansare, se asigura transport; 2.100 L; (0731.599.210 hr@defne.ro

825. Inginer energetician Societate anga-

jeaza pentru Bucuresti inginer energetician cu sau fara experienta, cu permis categoria B. Salariul 2000 lei. Pentru interviu: (0762.564.000 826. INGINER MECANIC PROIECTANT Studii superioare;Cunostinte cel putin nivel basic de AUTOCAD/SOLIDWORKS;Cunostinte in ingineria mecanica/ desen tehnic;Cunostinte de limba engleza , cel putin nivel mediu (07267112016/ 021352221 iulian.baiceanu@emerson-technik.eu

827. Inginer mecanic proiectant studii superioare; cunostinte cel putin nivel basic de AUTOCAD/ SOLIDWORKS; cunostinte in ingineria mecanica/ desen tehnic; cunostinte de limba engleza, cel putin nivel mediu; (07267112016/ 021352221 iulian.baiceanu@emerson-technik.eu 828. Inginer service camioane-cu experi-

enta reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 3500-6000 L, bd. Preciziei, CV la, 6.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

829. Inginer sisteme securitate pentru

postul de director departament tehnic, cu experienta dovetita in domeniul sistemelor de securitate. Posesor certificat ARTS si avizati IGPR. Cazier judiciar curat. Cu bun simt si de incredere. (0726.444.494 office@eisol.ro

830. Ingrijire batrana Ingrijire batrana pta

Moghioros la pat program l v 4h pe zi, salariu 1.300 ron, doamna cu experienta si recomandari. 1.300 L; (0724.047.365 831. Ingrijitoare batrani, 2 saptamani lucratoare/luna angajam ingrijitoare pentru persoana varstnica in Bucuresti. Program: intern, 2 saptamani lucratoare/luna. Oferta salariala: 2000 leiProgramari interviu telefonic sau trimite CV si te contactam noi; 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

832. Ingrijitoare pentru gradinita particu-

845. Inspector resurse umane cu experienta Firma, cu vechime de 20 ani in mediul de afaceri, cauta persoana pentru administrare personal, completare si transmitere revisal, intocmire pontaje si state de salarii, cunoscatoare a soft-ului Saga. hr@masterclean.ro 846. Inspector resurse umane, revisal,

calificat saloane de intretinere corporala, program 8 ore/zi, luni-vineri, activitati de: sustinere interviuri, angajare legala, evidenta concedii, pontaje, eliberari adeverinte, medicina muncii, ssm, spi, 3.000 L; (0730.222.270 847. Inspectori statie I.T.P. angajez

inspectori - autorizati R.A.R. in zona Ilioara; 2.500 L; (0731.854.734 mihaislavescu2008@gmail.com 848. Instalator societate angajeaza urgent instalator termice sanitare, gaze, cu/ fara carnet conducere cat. B. Se angajeaza personal cu/ fara experienta si perioada de proba, salariu atractiv si bonusuri; 2.800 L; (0766.486.344 office.exurbia@gmail.com 849. Instalator Societatea Help Instal specializata in executia instalatiilor de gaze angajeaza instalatori autorizati gaze, program 8 ore de luni pana vineri se acorda salariu atractiv, bonusuri, tel de serviciu; (0757.661.322 contact@help-instal.ro 850. Instalator carnet categoria B, societate cu traditie in domeniul instalatilor angajeaza instalator cu carnet de conducere categoria B. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 3.000 lei 3.000 L; (0722.974.760/ 0766.974.760 conta@ruady-service.ro 851. Instalator cu carnet categoria B, societate cu traditie in domeniul instalatiilor. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2.500- 3500 lei; 3.000 L; (0766.974.760/ 0722.974.760 conta@ruady-service.ro 852. Instalator gaze cu experienta Soci-

lara gradinita particulara zona Tei angajeaza ingrijitoare copii. Iubesti copii? Responsabila de asigurarea unui mediu curat, placut, organizat. Studii medii. Pachet atractiv. Asteptam CV pe mail sau tel.; (0760.991.977 casteluldintei@gmail.com

etate autorizata ANRE angajeaza instalatori cu experienta in executia de instalatii de utilizare, bransamente si conducte gaze naturale si sudor OL gaz. Se ofera carte de munca si bonusuri, 3.000 L; (0765.252.117 distrigazsan@gmail.com

833. Ingrijitoare varstnici intern/ extern

853. Instalator instalatii sanitare si termice cu experienta de minim 3 ani, calificare diploma instalator pentru societate de constructii. Pachet salarial atractiv; (0739.854.536

in Bucuresti, salariu 2.500 -3.000. Supraveghere, menaj+ gatit, agentie 20% comision; (0721.796.468/ 0726.334.403/ 021.313.59.59

787. Gradinita privata zona Militari, angajeaza ingrijitoare; (0723.737.939

aje si catalog produse; (0726.261.804

789. Grataragiu Restaurant cu renume din Bucuresti angajeaza grataragiu cu experienta, daca esti o persoana dinamica si serioasa te asteptam sa faci parte din echipa noastra. (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

07:00-17:00, Drumul Taberei, 2000 lei. Bona copil 1 an si 3 luni, 6 h/zi, Viilor, 1600 lei. Bona copil 1 an, o saptamana 06:3015:30, iar alta 12:30-21:30, Titan, 2500 lei; (0764.185.105/ 0764.949.331 792. Honda Nord angajeaza consilier receptie mecanica Toyo Motor Nord (Honda Nord) este in cautarea unei persoane care sa ocupe postul de consilier receptie mecanica, se ofera mediu de lucru placut, salariu avantajos. (0728.859.048 vanessa.chirita@toyomotor.ro 812. Incarcator, descarcator depozit Cautam persoana atletica, cu sanatate buna, atent la detalii, pentru munca in depozit (exterior si interior). Experienta anterioara reprezinta un avantaj. Oferim salariu decent si contract de munca. (0756.708.090 edmond@imorom.ro

834. Ingrijitoare varstnici, angajare ime-

854. Instalator mentenanta cladire birou

diata Ingrijitoare interna pt varstnica deplasabila, 3000 L. Ingrijitoare interna pt varstnica deplasabila, 1 sapt lucrata, 1 libera, 1500 L. Ingrijitoare pt varstnic imobilizat, Victoriei, 10 ore/zi, 2500 L. 3.000 L; (0724.617.662 office@famileto.ro

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri anagajam instalator necesar experienta si calificare. Program full-time, bonuri de masa. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

794. Hosstes online angajam domane/domnisoare cu fara experien?? coversati online program la alegere salariu fix procent si bonusurii contract de munca, asigurare medicala pe viata in reteaua privata Medlife; 5.000 {; (0731.675.599 Office.elevenstudio@gmail.com

813. Incarcatori descarcatori, angajam in zona Berceni incarcatori descarcatori pentru incarcat/ descarcat saci de faina la cuptoarele de paine. Se ofera contract de munca, salariu atractiv, tichete de masa si program flexibil (0371.050.144

835. Ingrijitoare, angajeaza gradinita

855. Instalator si sudor cu experienta,

particulara zona Drumul Taberei, B-dul Timisoara; (0720.222.200

muncitori, sociabili, seriosi si cu spirit de echipa, cu carte de munca. Salariul porneste de la 2500 lei (0742.023.120 anamariaudrescu@yahoo.com

795. Hostess Online angajam hostess cu

814. Infirmiera camin batrani angajam

infirmiera cu experienta si calificare in ingrijirea batranilor. Se lucreaza in ture de 24 ore Se ofera salariu + masa + contract de munca. Detalii suplimentare la telefon; (0727.850.017 corban_marian2@yahoo.com 815. Infirmiera, atributii medicale, clinica dentara Angajam infirmiera medicala (sterilizare, lucru cu dr), pana in 45 ani, f. serioasa, ordonata, harnica si cu chef de munca. Nu sunt necesare studii medicale. Post stabil, salar atractiv. 8 ore, l-v 12-2. (0748.037.806 dentistholiday2011@gmail.com

836. Ingrijitoare, femeie de serviciu, firma de curatenie cauta pentru locatie din Bucuresti. Oferim program de 8 ore, contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu atractiv + alte beneficii. (0756.011.988 k.monda@markas.ro 837. Ingrijitoare, infirmiera si asistente Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: asistente, ingrijitoare, infirmiere si psiholog. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com

797. Hostess online, esti smart, detii cunostinte din foarte multe domenii, ai vrea sa discuti sau sa socializezi insa toti cei din jur sunt mult prea ocupati, (0751.124.276 hr@unicornagency.ro

angajez infirmiera pentru camin de batrani, in zona Luica (Berceni), sector 4. Salariu: 2000 de lei plus carte de munca. Program: 2 zile cu o zi libera, ture de 12 ore. (0730.001.599/ 0721.550.387

838. Ingrijitoare-curatenie After School Sector 1, asigura curatenia, serveste masa. Experienta, seriozitate, capacitate de munca, serviabilitate, rabdare, atenta la detalii, iubitoare copii. Se ofera carte munca, salariu 1800-2400 ron, program 08-17. 2.000 L; (0768.929.291 egusimona@yahoo.com

798. Hostess online, limba engleza nivel

817. Infirmiere angajam infirmiere cu

839. Ingrijitor angajez ingrijitor, pensiune

experienta, care sa lucreze intr-un camin de batrani situat in Popesti Leordeni. Conditii civilizate, contract de munca, asigurare hrana pe timpul serviciului; (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

canina, program 8 ore, luni-vineri, salariu 1.400 lei net, negociabil, cartier Militari; (0771.118.064

816. Infirmiera, zona Luica, Berceni,

818. Infirmiere Camin de batrani privat din Popesti Leordeni angajeaza infirmiere. Conditii avantajoase. Rog seriozitate; (0766.308.960

Lahovari. Candidata ideala: persoana dinamica si ospitaliera; abilitati foarte bune de comunicareSalariu si program avantajos; 1.800 L; (0733.500.300 office@embassy-one.ro

819. Infirmiere camin persoane varstnice, angajam personal cu experienta pentru ingrijire varstnici. Zona Popesti Leordeni, transport maxi taxi/Ratb, P-ta Sudului/IRA 10 minute. Carte de munca, program de zi salariu atractiv, conditii bune. (0731.425.153 seniormed@yahoo.com

801. Hotel Hemingway angajeaza

820. Infirmiere, asistenti medicali si

800. Hostess restaurant The Embassy,

receptionera program 8 ore, obligatoriu engleza. Asteptam CV pe mail la office@hemingwayresidence.ro (021.312.10.98

871. Instalatori, ajutor de instalator si

muncitor necalificat pentru societate din Bucuresti, (0767.390.449 872. Instalatori, electricieni

calificati/necalificati angajam personal calificat si necalificat instalatori, electricieni, tinichigii tubulatura ventilatie, sudori). Salariu atractiv, cazare, masina/decontare transport, ore suplimentare platite; (0751.277.590 razvan@feqs.ro 873. Instalatori, electricieni

876. Instructor auto, femei si barbati, categoria B, cu experienta program flexibil. Zona Sebastian. (0724.337.072/ 021.423.10.75

793. Honda Nord angajeaza consilier tinichigerie suntem in cautarea unei persoane organizate, cu abilitati de comunicare foarte bune si care sa detina permis de conducere cat.B pentru a ocupa postul de consilier receptie tinichigerie -vopsitorie; (0728.259.768 vanessachirita@yahoo.ro

799. Hostess online, semneaza contract cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si spa. Program optional. 6.950 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com

870. Instalatori termice si sanitare, posesori de permis conducator auto categoria B si nu numai cazier curat pentru SC Util Instal 96 SRL. Angajam si ucenic calificare la locul de munca (seriozitate ) (0744.500.595 util_instal96@yahoo.com

875. Instalatori, lacatusi, sudori, pentru instalatii termice si gaze, lucrari in Bucuresti, asiguram cazare. Relatii la telefon; (0730.123.444/ 0784.290.300

791. Guvernanta copil 5 ani si jumatate,

mediu, min. 18 ani, aspect fizic placut, comision progresiv de la 50%, bonus de angajare 300 $, bousuri lunare, cu/fara experienta, locatie centrala; www.sinfinity.ro 3.500 {; (0770.793.022

Firma autorizata ANRE in domeniul gazelor naturale doreste colobarare cu instalatori autorizati tip PGD, PGIU, EGD, EGIU, operator sudare PEHD, sudor autorizat in otel. (0723.149.448 laurentiu.vladuta@yahoo.com

874. Instalatori, electricieni, tehnicieni curenti slab SC Dacos Electrical Group SRL, angajeaza in conditii benefice instalatori, electricieni si tehnicieni curenti slabi. Se asigura transport si cazare, dupa caz, diurna si salariu foarte motivant. (0721.489.023/ 0745.228.886 office@dacoselectrical.ro

790. Grataragiu, spalator vase, pentru restaurantul Chez Toni, situat in Floreasca, in incinta bazei Pescariu. Conditii de lucru avantajoase, contract de munca, tips, transport. (0734.296.177 b_georgeta@hotmail.com

796. Hostess online salariu garantat 4000 ron + procent pana la 85%. Bonus angajare pana la 3800 ron. Program flexibil 5-7h . Avansare rapida pe postul de manager. Locatii selecte. Costumatii cadou 4.000 L; (0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com

869. Instalatori autorizati gaze naturale

calificati/necalificati Instalatori, electricieni calificati/necalificati angajam personal calificat si necalificat instalatori, electricieni, tinichigii tubulatura ventilatie). Salariu atractiv, masina/decontare transport; (0723.889.299 cristina.ciobanu@me.com

788. Grafician pentru design ambal-

sau fara experienta in abordarea membrilor interesati de domeniul nostru de activitate;Oferim salariu de 3500 lei net. Punct de lucru - Piata Unirii.Ne dorim sa faci parte din Echipa Unicorn Agency. Asteptam CV urile voastre la adresa de email sau programeaza-ti interviul la nr de telefon: (0751.124.276 hello@unicornagency.ro

868. Instalatori SC Prodimar Instalatii SRL angajeaza cu contract de munca full time, instalatori cu experienta si permis de conducere. Salariu motivant. (0762.680.493 contact@prodimar.ro

bucatareasa, pentru centru de recuperare in Bucuresti. Posibilitate cazare; (0799.755.553/ 0785.352.720 821. Infirmiere, ingrijitoare camin de

batrani localizat in comuna Jilava. Experienta nu este necesara. Program de lucru 24/48. Salariu 2500 lei/luna. 2.500 L; (0765.414.991 822. Infomed Fluids angajeaza ambalator, salariu de incadrare1650 net + tichete de masa de15 lei/zi + alte beneficii, disponibilitate de lucru in trei schimburi; femeie de serviciu depozit - salariu fix + tichete de masa. CV-urile se pot trimite pe adresa: resurseumane@infomedfluids.ro sau pot fi depuse la sediul societatii din Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3 (langa statia de metru Nicole Teclu). Va rugam sa specificati postul pentru care doriti sa aplicati; (0722.707.294 823. inginer / tehnician Titan Masini Grele

angajeaza inginer / tehnician pentru activitatea de urmarirea productiei de masini unelte si utilaje complexe (021.255.22.83 resurse.umane@itaco.ro 824. Inginer devize, cu experienta in ofertare. Platforma Sicap/ Seap, program devize Windev pt. societate comerciala; (0729.172.303/ 021.794.30.95

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Ingrijitor copii pentru gradinita noastra din zona Voluntari-Pipera. Suntem in cautarea unei persoane care iubeste copiii si lumea acestora si doreste sa se alature echipei noastre de ingrijitori pentru grupa de 5-6 copii de varsta mica 1-2 ani. Programul de lucru poate fi partial 4-5 h sau program intreg. Cei interesati ne pot suna de luni-vineri intre orele 1018 la tel.: (0722.323.663 840.

841. Ingrijitor personal pentru hranire ingrijire si curatenie la adapost privat de caini comunitari situat in Bucuresti zona Vitan - Catelu. Se ajunge cu autobuz 223, statia Splaiul Unirii. Salariu 2000 lei. (0728.899.313 842. Ingrijitori animale pentru ferma animale in Potigrafu (langa Bucuresti). Salariu 1.800 Ron + 700 mancare 1.800 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com 843. Inspectoare asigurari cunostiinte

despre incheierea politelor, cunoastere perfecta a calculatorului. 1 L; (0758.251.190 ioanfeodorenco@yahoo.com 844. Inspector resurse umane Inspector resurse umane (personal si salarizare) si elaborarea altor documente specifice activitatilor frmei. Cerinte: cunostinte personal, salarizare, PC, capacitate de comunicare si exprimare. (0733.117.439 mariana.grigore@paflora.ro ;resureumane@paflora.ro

856. Instalator si sudor Sanitare Termice

Gaze. Angajam Instalator si sudor electric pt. sanitare, termice si gaze naturale, se ofera salariu avantajos, carte de munca. Mai multe detalii la telefon; (0722.406.009 nic_instal_total@yahoo.com 857. Instalator, Imobiliare Solutions

Group, firma de constructii, angajeaza instalatori calificati, cu experienta, constructie 4 blocuri cartier rezidential sector 5. Toate detaliile se discuta la interviu. (0753.112.729 simona@imogroup.ro 858. Instalator, ajutor instalator si munci-

tori necalificati pentru lucrari de instalatii sanitare, termice, apa, program L-V si CM, dorim persoane serioase si stabile, salariu motivant. (0767.390.449 859. Instalator, ajutor instalator si munci-

tori necalificati pentru lucrari de instalatii sanitare, termice, apa, program L-V si CM, dorim persoane serioase si stabile. (0767.390.449

877. Instructori auto autorizati pentru categoriile A, B, C, D, E, angajeaza Scoala de Soferi AutoMoto Q Tehnic, Bucuresti, sector 2, bd. Basarabia nr. 14 (metrou Piata Muncii). Angajam instructor auto din Bucuresti si din tara. Contract munca nedeterminat, salariu atractiv; (0733.000.038 878. Irbis Guard Grup angajeaza: sef tura, agenti securitate, agenti interventie, receptioneri. Salarizare cuprinsa intre 1.500-2.000 Ron. www.irbisguardgrup.ro (0786.189.306 879. Job firma de taxi firma de taxi Bucuresti inchiriaza autorizati valabile; 1 L; (0769.418.670 880. Junior Manager pentru pentru Magic

Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/junior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 881. Kahve Dunyasi angajeaza casiere/i

888. Lacatus mecanic.. Cautam persoana serioasa. Salariu negociabil. Detalii la tel. (0725.142.034 889. Lacatus montator standuri, Otopeni DN1 Angajam lacatus montator standuri pentru expozitii. Se lucreaza cu MDF si PAL. Fabrica este automatizata, munca fizica reprezinta un procent mic. Salariu de inceput 2000 - 2500 lei net. Detalii la tel (0731.227.729 890. Lacatus, mecanic pentru sisteme control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 891. Lacatus, operator CNC Stanta Angajam lacatus mecanic, operator CNC stanta/abkan. Asiguram scolarizare. (0726.102.308 hq@digitaltelecomms.com 892. Lacatus, sudor cu sau fara experienta pentru confectii metalice usoare. Atelierul se afla in Bragadiru.Salariul se discuta la sediul firmei in fuctie de fiecare candidat. NU asiguram cazare. 1 {; (0720.059.000/ 0726.541.725 brillecoclean@yahoo.ro 893. Lacatusi cu experienta pt. atelier confectii metalice usoare din sectorul 4; (0767.103.838 894. Livrare prajituri luni - vineri, 9 ore Cautam persoana care sa livreze prajituri catre restaurante, companii si persoane fizice in timpul saptamanii incepand cu ora 7:30 dimineata. 9 H pe zi, L-V, 2200 Ron 1900+300 Bonuri Masa, Carte de M 2.200 L; (0728.795.984 simona@tortdebezea.com 895. Livrator angajam pentru pizzerie in

mall promenada, livrarea se face cu scuterul firmei detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 896. Livrator -restaurant Graffiti Urban

Foods angajeaza livrator cu experienta, program 2 zile cu 2 zile, contract de munca, masa asigurata, zona Drumul Taberei, Relatii la tel.: (0721.240.699 897. Livrator catering, firma catering, cautam livrator (va livra cu masina firmei). Program: marti - sambata 11:00 - 20:00. Alte beneficii: masa asigurata, tips-ul clientilor. 1.800 L; (0770.472.087 898. Livrator cu masina personala Detii

permis de conducere categoria B si iti doresti un job dinamic? Atunci locul tau este in echipa Dodo Pizza! 3.500 L; (0800.080.080 callcenter@dodopizza.ro 899. Livrator cu masina personala salariu

de la 2.500 lei in mana. Avem cei mai generosi clienti si cele mai multe comenzi per livrator. Suna oricand. Merita, (0800.080.080 callcenter@dodopizza.ro 900. Livrator pizza cu masina personala punct de lucru: Drumul Taberei. Mediu placut si atractiv. Conditii foarte bune. Mediu placut si atractiv. Tk de masa, decontare combustibil; 901. Livrator, auto propriu, livrator pentru

fast food, zona Cotroceni sau Lacul Tei. Cerinte: carnet de conducere B, masina personala, seriozitate. Oferim:contract de munca, salariu 100 lei/tura+decont combustibil+masa gratuita+tips. (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro

882. Kiddo PLay angajeaza pizzar si aju-

902. Livrator. Angajam livrator cu experi-

tor bucatar. Ne dorim de la persoana interesata atentie, implicare, organizare, comunicare. Oferim prima sarbabtori, plata ore suplimentare. (0749.161.606/ 0746.662.475 contact@kiddo.ro

861. Instalator, electricieni, sudor pentru

883. Kinetoterapeut sau Maseur Cen-

firma de instalatii, cu experienta minim 3 ani. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV la adresa de e-mail sau tel. Pentru Bucuresti si Ilfov. Rog seriozitate. (0757.027.730 office@gemix.ro

tro Donna Spa angajaza maseur sau kinetoterapeut pentru executie terapii corporale. Pot aplica si studentii de la kinetoterapie sau alte specialitati medicale; (0726.188.724 spa@centrodonna.ro

862. Instalator, salariul net 3294 lei

884. Lacatus cunoastere in domeniul fier

863. Instalatori Dorim sa ne marim echipa de instalatori. Program de lucru 07 30 - 16 30, o ora pauza de masa de luni pana vineri. Salariu la doua saptamani, tichete de masa, contract de munca perioada nedeterminata; (0751.517.441

887. Lacatus mecanic pt. firma in domeniul productiei industriale din Bucuresti. Conditii de munca si retribuire f. bune; (0723.551.430/ 021.425.67.70

si ospatari (f/b) pentru locatiile din Bucuresti Mall (Vitan) si Plaza Romania (Militari). Program 8h pe zi/40 h pe saptamana, salariu motivant, bonuri de masa si alte beneficii. (0768.655.375 Mallvitan@kahvedunyasi.com

860. Instalator, electrician, angajeaza firma SC Thermoflux SRL, ptr.activitate pe santier in Bucuresti, contract individual de munca pe perioada nedeterminata. (0752.196.466/ 031.410.96.08

Salariul brut 3656 lei, salariul net 3294 lei format din 2879 in cont, 315 lei bonuri de masa, 100 lei/ luna bonus de sarbatori. Zona de lucru: Auchan Militari. Program LV 3.294 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

LACATUS CONFECTII, METALICE, ZONA FUNDENI, 3500 LEI LUNAR. 3.500 L; (0751.066.511

886.

forjat; (0723.451.735

885. Lacatus confectii metalice pentru aparatura medicala si industriala, program l-v, 1 singur schimb, acces metrou Piata Sudului. Decontam transport persoane provincie. 2.400-3.000 ron net+bonuri. 3.000 L; (0722.248.064 sorin.pasat@caloris.ro

enta, zona Titan, program 2 cu 2, salariu 1.262 lei, masina firmei, program 11,00 23,00; (0773.388.604 903. Livratori pentru delivery cu experi-

enta, impachetat comenzi, cunoasterea zonelor sector 6, sector 5, Bragadiru Ilfov (0765.464.034 pascualexandru.divinorestaurant@yahoo.com 904. Loc de munca stabil Ai peste 40 de ani si cauti un loc de munca stabil si bine platit?Castiga mii de $ pe luna (garantat!), doar stand de vorba pe internet! (0720.418.000 905. Lucratoar comercial, merchandiser

Oval Market sect 3 angajeaza 2 pers. dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag. alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, 2.000 L; (0723.333.122

864. Instalatori Firma de instalatii din Bucuresti, sector 3, recruteaza personal calificat in domeniul instalatiilor sanitare, termice. Permisul categoria B reprezinta avantaj.Salariu motivant, tichete de masa. (0786.062.150 stefania.vioinstal@yahoo.com 865. Instalatori Firma serioasa de insta-

latii angajeaza instalatori termice-sanitare pentru santiere Bucuresti. Oferim carte de munca, salariu corelat cu experienta si rezultate. (0723.161.488 office@vestgrupinstal.ro 866. Instalatori pentru firma autorizata ANRE. Oferim loc de munca stabil. Permisul de conducere reprezinta un avantaj 2.500 L; (0751.010.108 alexbarbu77@gmail.com 867. Instalatori pt. societate instalatii Bucuresti. Relatii la tel. (0724.482.653

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 ianuarie 2019

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 945. Lucrator comercial. Angajam lucra-

964. LUCRATORI comerciali/ merchan-

tor comercial, magazin Funny Party Shop din Sun Plaza Mall, full time, salariu 1800 ron. CV-urile se trimit la adresa de email funnypartyfactory@gmail.com

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trademarketing.ro

946. Lucrator comercial/ ajut bucatar 1700-2200 Lucrator comercial/ casier/ ajutor bucatar/bucatarSector 3 si 6. Salariul 1.700-2.200. Program 1/1 si 2/2 sau 5 zile la 8h. Locatii: Mall Plaza, AFI sau Park Lake. Constantin - 0729910157. (0729.910.157 947. Lucrator depozit Angajam

lucrator depozit in cadrul unei cunoscute companii specializata in confectionarea produselor din inox. Locatie: Ilfov, Magurele. Program lucru: L-V: 07:00-16:00. Transport asigurat. 1.600 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

906. Lucratoar comercial, merchandiser

926. Lucrator comercial magazin femeie,

Oval Market sect 3 angajeaza 2 pers. dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag. alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, 2.000 L; (0723.333.122

in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (punct de lucru zona Salajan, Bd. Theodor Pallady). Cerem seriozitate; 1.850 L; (0740.308.959 jobs@monda.ro

907. Lucratoare bucatarie. Firma productie mancare zona Garii Catelu, Sector 3, Bucuresti, Autobuz 103, 246, angazeaza lucratoare bucatarie. Relatii la tel. (0744.308.832

statii in zona Chitila (pod Constanta), Chitila iesire spre Tirgoviste, sos Oltenitei (IRA)Experienta in comert constituie avantaj, este nevoie de oameni gospodari si simt raspundere. 1.700 L; (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

908. Lucratoare depozit ceaiuri, zona metrou Pacii, Fares, lider national in productia de ceaiuri, angajeaza lucratoare depozit. Responsabilitati receptioneaza marfa, pregateste marfa pentru livrare. Program L-V 07-16. Relatii la tel. (0731.930.315 bucuresti@fares.ro 909. Lucratoare snack-bar statie Rompetrol, sector 3, sos. Mihai Bravu; (0720.588.669 910. Lucrator in depozit absolvent studii

medii pregatire marfa,evidenta operare calculator (zona Republica). Cerinte : seriozitate,disponibilitate pentru munca fizica . Avantaj: domiciliu sector 3 / 2; (0770.462.440 vanzari@chimreactiv.ro 911. Lucrator bucatarie tura de seara

2000 lei cu calificare la locul de munca. Salariu in mana 1800 Lei, o masa pe zi, transport asigurat pentru tura de noapte; (0800.080.080 callcenter@dodopizza.ro 912. Lucrator comercial angajam chiosc

carti Obor, experienta comert, studii liceale, salariu atractiv; (0742.316.558 913. Lucrator comercial Angajam lucra-

tor comercial (personal feminin) pentru magazinul nostru de suplimente nutritive din incinta Complexului Comercial Bucur Obor.Program: L-V 10-18, 2 sambete/luna 10-15Contact:0724516476. (0724.516.476 oanasubtirelu@gmail.com

927. Lucrator comercial PECO pentru

929. Lucrator comercial pentru minimar-

951. Lucrator depozit Chiajna Se ofera :

ket Lucrator comercial, doua posturi libere, fata sau baiat, pentru magazin alimentar in sectorul 4 zona Selgros Berceni. Program de o zi cu o zi, salariu 2000 ron, CM si prime; 2.000 L; (0726.197.179/ 0723.518.451 930. Lucrator comercial SOCAR Petrole-

um Oradea SOCAR angajeaza lucratori comerciali pentru statia de distributie carburanti din Oradea: Str. Nufarului, nr. 111. Persoanele interesate sunt rugate sa ne trimita un CV la: recrutare@socarpetroleum.ro. recrutare@socarpetroleum.ro

Morarilor/ Pantelimon. Pentru informatii suplimentare si programare la interviu, puteti suna la nr. de telefon din anunt (0722.101.050 recrutare@regencycompany.ro 919. Lucrator comercial Sara Pretzel din

Baneasa angajeaza! Cautam lucrator comercial pentru locatia Sara Pretzel Baneasa Shopping City. Ce oferim ? Salariu motivant. Bonus performanta. Decont abonament RATB / metrou. 2.100 L; (0738.881.844 alex.sfichi@loveforfood.ro 920. Lucrator comercial SC Ziggo House

SRL este pe piata din 2001 si comercializeaza haine de dama, cu reprezentante in 2 centre comerciale importante in Bucuresti (Sun Plaza si Afi Palace Cotroceni). 1.700 L; (021.316.00.49 office@ziggo.ro 921. Lucrator comercial SC Ziggo House

SRL este pe piata din 2001 si comercializeaza haine de dama, cu reprezentante in 2 centre comerciale importante in Bucuresti (Sun Plaza si Afi Palace Cotroceni); 1.700 L; (021.316.00.49 office@ziggo.ro 922. Lucrator comercial casier pentru

magazin alimentar, zona Unirii, salariu atractiv + bonuri de masa. Aplica acum (0742.635.643 catalindmtr@yahoo.com 923. Lucrator comercial Incinta Faur Pro-

gram de lucru fix. Punct de lucru: Incinta Faur.Pentru informatii suplimentare si programare la interviu, puteti suna la nr. de telefon din anunt. (0722.101.050 recrutare@regencycompany.ro 924. Lucrator comercial Inmedio Feeria Baneasa, cautam un coleg nou. Asteptam persoane dinamice, carora le place sa lucreze in echipa. Responsabilitati aranjare produse, consilere clienti, incasare. Va rog cv la email (0724.360.329 mihaidin@gmail.com 925. Lucrator comercial Inmedio Liberty Center, experienta ca vanzator sau cunostinte POS reprezinta un avantaj. Cei interesati sunt rugati sa depuna un CV cu poza in magazin sau pe mail. Program flexibil, salariu neg., (0731.507.949 redli.office@gmail.com

952. Lucrator depozit farmaceutic

Ciorogarla, oferim conditii de lucru foarte bune si un pachet salarial motivant. Relatii la telefon. (0725.350.496 953. Lucrator depozit farmaceutic

Soseaua Chitilei, se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon (0725.350.496

966. LUCRATORI pentru magazin Shop & Go, cu sau fara experienta, cu domiciliul stabil in sector 5 sau 6. (0763.507.007 967. Lucratori comerciali acum pentru magazin Shop & Go, contract de munca si muncitor necalificat pentru noapte la chiosc alimentar (0732.983.169/ 0724.568.037 968. Lucratori comerciali angajam pentru

restaurant in Mall Promenada, detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 969. Lucratori comerciali pentru

supermarket, cu sau fara experienta, program flexibil, 8 ore/ zi sau posibilitate de part time cu 4 ore/ zi. Localizat in sectorul 2, Bd. Lacul Tei; (0723.450.027 970. Lucratori comerciali SOCAR

Petroleum Satu Mare SOCAR angajeaza lucratori comerciali pentru statia de distributie carburanti din Satu Mare: Str. Aurel Vlaicu. Persoanele interesate sunt rugate sa ne trimita un CV la: recrutare@socarpetroleum.ro. 971. Lucratori comerciali, societate

angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari 1.600 L; (0723.670.538 972. Lucratori depozit, Dagmar angajeaza manipulanti marfa pentru depozit din sos. Chitilei. Relatii la tel., (0722.226.579 973. Lucratori depozit. Salariu este

de 2.200 lei, se ofera transport; (0726.261.804

985. Macelaria Al Nouras angajeaza

mecelar pentru transare carne vita si oaie si preparare produse cu specific oriental din carne. Relatii la tel. (0748.144.814 986. Maer Import angajeaza femeie de serviciu bd. Orizontului nr. 85, Pantelimon, Ilfov; (0756.029.210 987. Manager Angajam Manager cu

experienta, pentru dezvoltare relatii si promovare hotel 5. Asteptam CV-urile la adresa de mail lucian.stroe@militari-residence.ro lucian.stroe@militari-residence.ro 988. Manager pentru complex format din restaurant, saloane de evenimente, corturi, 3.000 L; (0787.554.725 adriansubasu@gmail.com 989. Manager pentru restaurant cu

specific italian, cu experienta in domeniu, conditii avantajoase: transport asigurat, masa asigurata, program 2/2 zile, rugam seriozitate. 3.200 L; (0736.353.571/ 0739.093.913 dbrisit@yahoo.com 990. Manager locatie, pizzerie situata in AFI Cotroceni angajeaza manager. Program flexibil, salariu avantajos si alte beneficii. Experienta in domeniu si studiile superioare reprezinta un avantaj. Rugam seriozitate; (0733.200.011 andreiohaci@gmail.com 991. Manager magazin mall Baneasa,

4500 ron plus carte de munca, oferta cazare pentru angajati din provincie, asteptam C.V. la email: office@top-tea-company.ro 992. Manager restaurant restaurant cu specific italian, angajeaza manager cu experienta, conditii avantajoase: program 2/2 zile, masa asigurata, transport asigurat, salariu negociabil, rog seriozitate; 3.500 L; (0768.143.658/ 0722.813.552 ancalearoma@yahoo.com 993. Manager restaurant, manager van-

zari evenimente si sef de sala pentru restaurant de 5 stele. CV la: office@restaurantdelux.com

1015. Manipulant marfa - sector 6 Anga-

jam manipulant marfa pentru depozit din sectorul 6. Program de Luni-Vineri, contract de munca nedeterminat, se poate ajunge la 2000 lei/net/luna + Tichete de masa. Mai multe detalii la tel. (0770.153.962/ 0770.153.166 1016. Manipulant marfa depozit, Volun-

tari, permis cat B angajam pe perioada nedeterminata barbati sau femei pentru incarcare, descarcare, aranjare marfa depozit Voluntari. Program luni-vineri, 08:00-17:00. Se acorda toate zilele libere legale. (0746.240.220 onofreiadrian@senic.ro

936. Lucrator comercial, pt. magazin

rienta pentru Mega Image Shop&Go. Program flexibil, salariu atractiv, plus beneficii, zona Colentina. Pentru mai multe detalii programati-va la un interviu. 1.800 L; (0767.655.834 adi184@yahoo.com

954. Lucrator depozit zona Colentina, Fundeni, Pantelimon, depozit produse uz casnic din plastic, full time, salariu net in mana 1500 Ron + 300 Ron bonuri de masa + ore suplimentare platite + bonusuri lunare (peste 2000 Ron net in mana) 2.000 L; (0751.155.500/ 0740.088.676 oszkar.szoke@agoraplast.ro

938. Lucrator comercial, casier Magazin

955. Lucrator depozit, angajam in cadrul

940. Lucrator comercial, casier magazin

zona Unirii salut, ne marim echipa si vrem sa faci parte din ea,daca esti o persoana ordonata, atenta la detalii, dornica sa inveti lucruri noi, cu minime cunostinte de calculator, asteptam telefonul tau; (0722.265.790 eladmtriu@yahoo.com 941. Lucrator comercial, casier, pentru magazine alimentare, sector 3. Forme legale de munca din prima zi, salariu motivant, bonusuri, posibilitatea de a promova. Experienta nu este necesara dar reprezinta un avantaj; 1.700 L; (0727.138.734 942. Lucrator comercial, fata pt. magazin

alimentar asiatic. Zona Dragonul Rosu. Experienta nu este necesara, CV la mail, program 8.00-16.00 o zi liber. Salariu intre 1600 - 1800 lei. 1.600 L; (0733.112.332 mali8877@hotmail.com 943. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 2.000 L; (0726.718.768 944. Lucrator comercial, hai in echipa

SUBWAY! restaurantele Subway din Bucuresti - Piata Victoriei, Mall Vitan, Petrom Sos. Oltenitei, Sos. Alexandrei, Centrul Vechi si Militari- angajeaza Lucrator comercial! Detalii 0741448080. (0741.448.080

1011. Manipulant marfa Firma serioasa

1014. Manipulant marfa pentru depozit de bauturi, strada Fantanica nr. 36 sector 2, Bucuresti, complex Antrefrig, de preferat din zona. Salariul net 2000 Lei, (021.313.29.59/ 0751.014.151

cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (zona Constantin Brancoveanu, Alunisului, sector 4). Cerem seriozitate. 1.850 L; (0757.081.301 jobs@monda.ro

imbracaminte Angajam lucrator comercial/casier magazin imbracaminte, zona Foisorul de Foc. Salariu si program de lucru avantajos. 0733.205.805 sau CV la: alina_veliscu@yahoo.com 1.800 L; (0733.205.805 Alina_veliscu@yahoo.com

GlobeGround Romania angajeaza personal pentru procesare bagaje, cargo si posta la Aeroportul Otopeni. Se ofera: loc de munca stabil, venit net incepand cu 2.000 lei, pregatire profesionala gratuita. (0372.462.014/ 0731.170.751

ficat, Depozit in Voluntari angajeaza manipulant marfa cu conditi de munca decente.Cautam persoane seriose si responsable.Contract de munca nedeterminata. 1.750 L; (0740.708.720

935. Lucrator comercial, femeie, in

939. Lucrator comercial, casier magazin

1010. Manipulant incarcator-descarcator

1013. Manipulant marfa Muncitor necali-

934. Lucrator comercial, Cautam o per-

situat in str. Traian nr. 3, sect. 3. Cautam persoane serioase. Experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj. Program flexibil. Salariu atractiv, 1 L; (0731.150.050 av.mihaela_tanasescu@yahoo.com

(0737.994.002

1009. Manipulant pentru depozit de echipamente electrice.Se apreciaza experienta in domeniu se ofera conditii salariale avantajoase,prime performanta. Va asteptam pentru interviu la sediul nostru de LuVi intre 10-17; 2.000 L; (021.301.96.00 resurse.umane@comtec-int.ro

ficat, Depozit in Voluntari angajeaza manipulant marfa cu conditi de munca decente.Cautam persoane seriose si responsable.Contract de munca nedeterminata. 1.750 L; (0740.708.720

fara experienta, pentru magazine Shop&Go cu acces la metrou. Se efectueaza training la locatie, program in 2 schimburi (dimineata si dupaamiaza). Fara limita de varsta. (0727.138.734

937. Lucrator comercial, casier cu expe-

1008. Manipulant angajam;

1012. Manipulant marfa Muncitor necali-

932. Lucrator comercial, casier, cu sau

accesorii mobila, operator site on-line, tamplar, operator masina cant abs, operator circular parchet, manipulanti. Salarii atractive, zona Colentina; (0731.038.195

1007. Manichiurista/ pedichiurista tehnician unghii false, salariu 2500 ron/15 zile lucrate, CM achitata de societate, zonele Berceni, Rahova, Oltenitei, Iancului, B-dul Chisinau, Dorobanti. (0721.000.376/ 0724.133.585

angajam manipulant marfa in Voluntari; (0724.140.971

Shop&go Mega Image sector 6 Militari. Se lucreaza in doua schimburi. Salariu negociabil, bonus de performanta. Experienta nu este obligatorie (0726.554.885 claextime@yahoo.ro

soana activa cu bune abilitati de comunicare verbala si scrisa pentru postul de lucrator comercial, asistent vanzari in zonele Piata Romana si Militari care sa se implice pe termen lung; 1.700 L; cosmin.rdg@gmail.com

918. Lucrator comercial punct de lucru:

salariu motivant +tichete de masa +asigurare de sanatate + decontare transport . (0724.566.520 hr@evanwijk.ro

Go, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sector 6. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri, (0763.507.007

984. Macelari, locuri de munca esti macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk

931. Lucrator comercial, angajam pentru

915. Lucrator comercial Mega Image Shop&Go angajez lucrator comercial full time zona Diham si Pantelimon. (0728.782.095 stolea.carmen@yahoo.com

917. Lucrator comercial pentru Shop & Go Mega Image, sector 6, program in ture, echipa tanara, mediu de lucru placut, salariu negociabil. 1.600 L; (0722.323.331 secareanu.gabriel@gmail.com

950. Lucrator depozit in cadrul

928. Lucrator comercial pentru Mega Image ShopGo Ion Mihalache sector 1. Se lucreaza in 2 schimburi. Salariu + bonus in func?ie de performanta (0730.306.442 Echipainitiala@gmail.com

933. Lucrator comercial, casier, pentru magazine Shop&Go Nicolae Grigorescu (metrou), Titan(Liviu Rebreanu). Cautam persoane serioase, dornice de promovare. Experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj; (0727.138.734

Titan angajez lucratori comerciali, schimburi, experienta nu este necesara dar reprezinta un avantaj, program 8 ore in 3 schimburi venituri 2000 lei. 1.950 L; (0726.656.100 puggiolibianca@yahoo.com

949. Lucrator depozit in cadrul unei importante companii spcializate in fabricarea produselor de curatenie pentru uzul casnic, Bucuresti. Locatie: Faur, Poarta 4. Program lucru L-V in 2 schimburi 1.800 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

unei recunoscute companii specializata in productia si distributia de produse cosemtice, zona Militari. Program: l-v in 2 schimburi. Transport asigurat de la Pacii. 1.750 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

914. Lucrator comercial MamBricolaj angajeaza lucrator comercial pentru magazinul din str Luica 180. Salariu de la 2300 lei net (4020 brut). Conditii bune de munca, prima de Paste si de Craciun, zile libere, concediu platit, 2.300 L; (0740.409.813 office@mam-bricolaj.ro

916. Lucrator comercial Minimarket zona

948. Lucrator depozit Casi Plast angajeaza lucrator depozit pentru punctul de lucru din Afumati. Salariu 1.800-2.000 lei, program LV, bonusuri de performanta, ore suplimentare platite. CV: info@casiplast.ro (0758.059.595 nicolae.achim@casiplast.ro

965. Lucratori pentru magazin Shop &

unei companii de produse publicitare din Bucuresti. Locatie: Bvd. Basarabia, Faur, sector 3. Program de lucru l-v in 2 schimburi. Nu necesita experienta. 2.200 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 956. Lucrator depozit, firma importatoare

de piese auto angajeaza lucrator depozit pentru locatia din Popesti Leordeni, jud. Ilfov. Candidatul ideal trebuie sa fie un bun organizator, serios, punctual, meticulos si muncitor. (0725.535.539

974. Lucratori pentru magazin Shop & Go, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sector 5 sau 6. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu atractiv, bonusuri inventar si vanzari; (0763.507.007 975. Macaragii Pod Rulant, Prosider

International Trading SRL angajeaza pentru depozitul din Bucuresti, Bd. Metalurgiei, Sector 4. Pachet salarial motivant in functie de experienta si aptitudini. Pentru informatii si interviuri: (0749.110.015 976. Macaragiu autorizat Societate com-

erciala angajeaza macaragiu autorizat categoria B sau E, pentru manevrare macara cu comanda de la sol. (Potain IGO 32). Salariu si bonuri de masa; (0739.619.719

MACELAR - AUCHAN MILITARI. TRANSAREA PRO957. Lucrator depozit, ideal stivuitoristi DUSELOR DIN CARNE. PROangajam lucrator depozit-ideal stivuitoristi, Bucuresti, Steelmet Romania SA, luniGRAM FULL-TIME, 8 H/ZI, vineri, 8. 30-17. 00, salariu motivant, bonuri CONTRACT DE MUNCA PE de masa, str. Drumul intre Tarlale, nr. 42, va asteptam cu CV-ul la sediul nostru. PERIOADA NEDETERMINATA. office@steelmet.ro CV-URILE POT FI TRIMISE PE 958. LUCRATOR DEPOZIT, ZONA ADRESA DE E-MAIL SAU COLENTNA, FUNDENI, PANTE- DEPUSE LA SERVICIUL CLIENTI LIMON. DEPOZIT PRODUSE UZ DIN INCINTA MAGAZINULUI. INFORMATII POT FI OBTINUTE CASNIC DIN PLASTIC, FULL TIME. SALARIU NET IN MANA LA NR. TEL. TE ASTEPTAM IN ECHIPA NOASTRA; 1.500 LEI + 300 LEI BONURI (0374.101.324 DE MASA + ORE SUPLIMILITARI@AUCHAN.RO MENTARE PLATITE + BONUSURI LUNARE (PESTE 978. Macelar - Godac Floresti Transarea produselor din carne. Program Full-Time, 2000 LEI NET IN MANA); contract de munca pe perioada nedeterminata.CV-urile pot fi trimise pe adresa de e2.000 L; (0751.155.500 mail godacfloresti@yahoo.ro .Informatii la 959. Lucrator depozit/ manipulant marfa/

necalificat manipulare marfa, supraveghere masini, pentru tipografie zona Fundeni, salariu de inceput 1800 Ron. Program L-V, contract de munca pe perioada nedeterminata; 1.800 L; (0723.187.377 960. Lucrator gestionar depozit Angajam lucrator gestionar pentru o importanta companie specializata in fabricarea de produse farmaceutice, din Chitila. Program lucru: L-V in 2 schimburi. Salariu atractiv + TM. 2.050 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 961. Lucrator in bucatarie angajam (curatat legume, curatenie, etc), zona Titan; (0761.420.460/ 0772.054.462 962. Lucrator in depozit Chitila, esti in cautarea unui loc de munca stabil si sigur, depozitul Dona logistica angajeaza lucratori in depozit. Pentru detalii la nr. de telefon (0731.799.557/ 0723.113.195 recrutaredl@farmaciiledona.ro 963. Lucrator mentenanta unitate

Simigeria/pizza Luca Simigeria/pizza Luca angajeaza personal pentru efectuarea lucrarilor de mentenanta in unitatile Luca din bucuresti. Detalii suplimentare puteti obtine la numarul de tel, Alin. (0744.783.217 recrutare@simigerialuca.ro

977.

nr. tel. 0760888334 (0760.888.334/ 0760.015.709 godacfloresti@yahoo.ro

979. Macelar cu minim 2 ani experienta

pentru restaurant din Calea Floreasca. Salariu atractiv, masa, tips. Daca doresti sa te alaturi echipei, trimite un cv pe adresa de email (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 980. Macelar si bucatari Cautam macelar

(sau bucatar cu experienta in transare carne) precum si bucatari la cald. (0770.613.326 edina.vernescu@gmail.com 981. Macelar transator carne pui, full

time, program luni - vineri. Carte de munca, sector 4. Salariu 2500 ron. (0766.549.645 office.amicorum@gmail.com 982. Macelar, personal pt. curatenie si vanzatoare cu experienta urgent, pt. magazin alimentar situat in bd. Chisinau. Rugam si oferim seriozitate; (0723.207.056/ 0734.129.190

13

994. Managera loc joaca Bucuresti requirements: english is required; relevant experience in similar position (customer service and operational); strong organizational and coordination of a team; personality dynamic; (0755.080.887 hr@gymboland.ro 995. Manichiura, cosmetica, coafor,

Inchiriez 1 post manichiura, 1 post cosmetica, 1 post coafor. Inchirierea se face catre persoane cu experienta, bun simt si care detin PFA. Salonul se afla in Zona Petre Ispirescu, sector 5 (0767.764.766 996. Manichiurista pachet salarial atragator peste 2000 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 997. Manichiurista penru salon zona Colentina; (0729.254.575/ 021.240.80.91 998. Manichiurista cosmeticiana fizerita

Salon Vicmar angajeaza manichiurista, cosmeticiana, frizerita cu experienta minim 2 ani! Va asteptam! Contact; (021.344.24.81/ 0723.765.676 999. Manichiurista cu experienta si in

unghii false, salariu 2500 lei+920 lei carte de munca platita pe 8 ore, salon de 13 ani, program 1 zi da 1 nu, 1 weekend da 1 nu, zona metrou Gorjului, detalii la tel. 2.500 L; (0724.357.422 1000. Manichiurista pedichiurista cu experienta, salon Drumul Taberei in complexul comercial Favorit, vad format, conditii avantajoase, salariu fix, carte de munca platita (0722.609.552 1001. Manichiurista si cosmeticiana cu

experienta; (0766.527.180

1002. Manichiurista si cosmeticiana, zona Titan, sector 3, conditii deosebite, carte de munca, program 1 zi/1 zi, pachet salarial foarte avantajos, de 7 ani pe piata din Romania, clientela formata, salon stradal (0766.621.638

1017. Manipulant marfa Jilava, pentru Stericycle, urgent. Oferim salariu motivant si intotdeauna la zi, contract perioada nedeterminata, bonusuri periodice, bonuri de masa. Pentru mai multe detalii sunati 1.900 L; (0757.088.583 1018. Manipulant marfa pentru transato-

rie de pui si sofer (distributie pe dube de 3,5 tone categoria B). Sa distribuie carne de pasare in locatiile din Bucuresti. Candidatul trebuie sa aiba conditie fizica buna. Program munca: Luni-Vineri. De la 07:0017:00. Salariu atractiv+bonuri de masa. Pentru mai multe detalii tel. Sediu: strada Otesani nr. 57, sector 2, Bucuresti. Masina ramane in incinta firmei dupa program; (0748.114.703 1019. Manipulant marfa, aranjeaza marfa in showroom-ul de vanzare;sarcini legate de functionarea corecta a magazinului dupa instructiunile directorului de magazin;pregatirea coletelor pentru curierat. (0758.115.992 gabriela@trady.ro 1020. Manipulant marfa, Beraria H anga-

jeaza manipulant marfa, cautam persoane serioase si muncitoare.Salariu 1700 net, 8 ore/zi de Luni-Vineri.Daca iti cauti un loc de munca stabil, te asteptam la Beraria H, str.Kiseleff 32 1.700 L; (0725.345.300 jobs@berariah.ro 1021. Manipulant marfa, Echipa Mandy Foods isi mareste activitatea.Responsabilitati: incarca si descarca materii prime, materiale si produse finite, stivuieste sau stocheaza materiale si produse, zona popesti - Glina (0753.021.361 office@mandyfoods.ro 1022. Manipulant marfa, muncitor necali-

ficat, depozit in Voluntari angajeaza manipulant marfa cu conditi de munca decente. Cautam persoane seriose si responsable. Contract de munca nedeterminata, 1.750 L; (0740.708.720 1023. Manipulant marfa, program de

lucru fix. Punct de lucru: Pantelimon/ Morarilor. Pachet salarial motivant. Pentru informatii suplimentare si programare la interviu, puteti suna la tel (0722.101.050 recrutare@regencycompany.ro 1024. Manipulant marfa, magazioner,

bucatar, ajutor bucatar, spalator vase angajam zona Iancului. Rugam seriozitate. Salariu atractiv+bonusuri; (0731.317.381/ 0735.213.403 bocan.vasilica@gmail.com

1025. Manipulant marfa, muncitor necali-

ficat depozit fructe/legume in Voluntari, pod Europa, angajeaza manipulant marfa cu forme legale de munca. Salariul este atractiv & oferim conditii de munca decente. Cautam persoane serioase si responsabile; 2.200 L; (0747.061.996/ 0723.776.099 claudiu.belehuzi@aebs.ro 1026. Manipulant marfuri receptionarea

marfii, verificare cantitativa si calitativa, sortare, aranjare produse, pregatirea comenzilor pentru livrare, manipulare, incarcare descarcare marfa la raft; (0751.281.140 cristi.florea@carpartstuning.com 1027. Manipulant marfuri Societate com-

erciala cu punct de lucru in sector 2 angajam manipulant marfuri. Interviul va avea loc vineri 18 ianuarie la punctul de lucrurelatii la telefon, 2.080 L; (0771.379.201 1028. Manipulant marfuri societate prod-

ucatoare de paste fainoase, angajeaza manipulanti si ambalatori Punctul de lucru se afla in Buftea, jud. Ilfov, se acorda BM de 300/lei/luna si transport gratuit, din Bucuresti; (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 1029. Manipulant marfuri pentru depozit,

cu sau fara experienta pentru societatea comerciala IDM Kennedy Group. Contract de munca, program 8 ore/zi. Programari interviu la telefon sau CV pe email (021.316.09.62 hr@idm.ro 1030. Manipulant, lucrator depozit, si ambalator, salariu 1800 net+bon de masa (15 ron) bonus volum munca, marit salariu fiecare ani. Program 8 h-17.30 luni-vineri, Sos Pipera langa metrou Aurel Vlaicu. CV email sau tel: 2.100 L; (0725.556.868 contact@pamikio.com 1031. Manipulanti Chiajna Stericycle angajeaza operator/manipulant pentru Chiajna. Avantaj daca: ai cunostinte de lacatuserie, sudor si instalatii sanitare, Salariu motivant si transport asigurat de Gara de Nord; 1.900 L; (0757.088.583 andreea.burlacu@srcl.com 1032. Manipulanti Chitila, angajam in cadrul dep. de produse farmaceutice din Chitila. Program 8.30-17.30 salariu + bonuri, rugam seriozitate, interviu sector 1, piata Chibrit,CV obligatoriu 1.400 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 1033. Manipulanti marfa angajam urgent

pentru depozit sector 2. Salariu net: 1600 Ron + tichete. Program: 8 ore/ sch 2 si 3. Perioada nedeterminata. Locatie sector 2 Colentina. Detalii la telefon 1.800 L; (0737.814.574 1034. Manipulanti marfa, pentru PepsiCO Romania, domni si doamne, pentru fabrica Star Foods situata in Popesti Leordeni.Transport asigurat de la Piata Sudului.Program 8 ore, in schimburi.Fara exp. 1.600 L; (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com 1035. Manipulanti marfuri (barbati), sector 2 Salariu 1.500 lei net, bonuri de masa. Program de lucru: schimbul 2 si schimbul 3, 5 zile cu 2 zile libere. Mai multe informatii la telefon! (0755.651.839 1036. Manipulanti, muncitori necalificati,

pt. Fox, fabrica mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Beneficii: spor noapte, bonusuri, masa calda gratuit, rechizite copii. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V 1.900 L; (0726.718.768 1037. Marochiner, atelier de creatie din zona centrala, angajam sef de sectie, marochiner cu experienta, vopsitor, croitor. Detalii la tel. (0733.760.127 Contact@iutta.ro 1038. Maseuza, terapeut tratamente corporale, Pure Salon angajeaza maseuza cu experienta, absolventa de liceu, facultate, master din 2013-prezent (kinetoterapeut, technician maseur, asistent BFT). contact@puresalon.ro 1039. Master, ai o personalitate impuna-

toare si iti place sa domini? Este exact ceea ce cautam pentru job-ul ce-l oferim. (0756.302.730/ 0764.093.085 office@tiffany-studio.ro 1040. Max Stil situat in Sos. Pantelimon

nr. 254 Bucuresti angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta; (021.255.40.53/ 0726.307.956 1041. Mecanic Exploateaza si intretine utilajele de la dep. productie tablouri electrice. Executa operatiuni primite ca sarcina de serviciu. Locul de munca se afla in Mogosoaia, Sos Bucuresti-Targoviste nr 12A (0336.401.262 office@chorus.ro 1042. Mecanic auto Robot Auto Service autorizat RAR sector 2 (Sos Andronache) angajeaza mecanic auto. Salariu atractiv 2.500ron-4.000 ron in functie de experienta. Program de lucru normal, 09-18 l-v, 3.000 L; (0731.678.900 contact@robotautoservice.ro 1043. Mecanic auto Service auto, angajeaza mecanici auto cu experienta in acest domeniu. Conditii de lucru si salarizare atractive. CV-ul dumneavoastra pe adresa de e-mail. Sau la tel. (0735.636.110 autonat.ro@gmail.com

1003. Manichiurista, cosmetician si friz-

er manichiurista-pedichiurista, cosmeticiana si frizer pt salon infrumusetare barbati in conditii foarte bune. (0743.333.707/ 0748.333.707 1004. Manichiurista, zona Titan, Salon Destiny zona Titan Policlinica angajeaza manichiurista cu experienta (manichiura si pedichiura clasica, manichiura semipermanenta si gel + constructie + nail art), mai multe detalii la nr. de telefon (0771.322.958 1005. Manichiurista. Ne marim echipa!

983. Macelari Anglia persoane calificate,

Salon Irresistible, Sura Mare, sectar 4, angajeaza manichiurista. Tel.: (0735.844.100/ 0761.680.047

macelari transatori Marea Britanie rate de plata atractive. Orele suplimentare platite supa primele 40 de ore. Veniti sa lucrati cu Prestige Recruitment Specialists. Contactati-ne: +447496461104 2.200 {; (+447496461104 cmarin@prestigerecruitment.com

1006. Manichiurista/ Coafeza. Salon Beauty Play cauta personal cu experienta, serios, responsabil. Salonul este situat pe Campia Libertatii, deschis de 8 ani. Rog seriozitate! (0768.011.494 salonbeautyplay@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

16 ianuarie 2019

4

LOCURI DE MUNCÅ 1087. Menajera. Firma specializata in servicii profesionale de curatenie, angajeaza menajera/ agenti curatenie cu experienta, pentru echipa de interventie. Salariu net 1700 lei+bonusuri. (0786.461.231 1088. Menajere ptr saloane intretinere corporala. Program luni-sambata 6 ore/zi salariu 1200 lei sau program 8 ore/zi lunisambata 1500 lei. Oferim cazare gratuita daca este cazul. Zone centrale. 1.500 L; (0720.057.901 1089. Merchandiser in cadrul unui cunoscut producator de jucarii pentru copii din Bucuresti. Locatie: Bucuresti. Program: l-v 09:00 - 17:00/14:00 - 22:00. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@personnel.com.ro 1090. Meserias, muncitori constructii zugravi, instalatori, electricieni, rigipsari, placari fatade. Se ofera contract de munca perioada nedeterminata, program de lucru 8 ore, bonuri de masa, salariu la doua saptamani (0751.517.441 1091. Meseriasi constructori, zidari pen-

tru lucru in Bucuresti. Plata saptamanal. Fara echipe. (0735.734.646 1044. Mecanic auto camioane, cautam un coleg nou, daca aveti calificare de mecanic auto va asteptam sa ne contactati la tel.0730612742 Locatia Popesti Leordeni. Daca sunteti din provincie vi se asigura cazare. Salariu atractiv. (0730.612.742

1066. Menaj 3 zile pe sapt. sect. 2, Doam-

1045. Mecanic auto cu experienta pentru

salariat. Eventuala gazduire; (0720.349.905

service auto, zona Titan; (0723.395.808 1046. Mecanic auto cu experienta, salariu 3.200 - 5.400 Lei. Posibilitate bacsis de la clienti (0735.867.530 auto.networkinternational@gmail.com 1047. Mecanic auto cu experienta,

tinichigiu auto cu experienta, preferabil sector 2 sau 3; (0733.585.700/ 0784.410.141 1048. Mecanic auto multimarca, job sta-

bil, serios Service auto multimarca angajeaza mecanic auto. Program 8-17. Salariu si conditii atractive. Echipamente noi, doua posturi de lucru. Mai multe detalii la telefon. Dorim seriozitate si punctualitate! (0744.871.555 office@dsrauto.ro 1049. Mecanic auto, pentru service auto multimarca, conditii avantajoase, sector 2, zona Colentina. 4.500 L; (0787.886.802/ 0725.814.324 office@doctorulauto.ro

na Ghica familie fara copii, angajam menajera 3 zile/sapt. pt. vila in sector 2, curatenie casa si curte, spalat, calcat rufe, gatit, detalii la tel. 1.800 L; (0746.104.979 maria.valeanu@irmar.ro

1092. Meseriasi pentru constructii: rigip-

1067. Menaj usor, la locuinta unui domn

1093. Meseriasi pentru finisaje interioare

1068. Menajera angajez;

(0721.456.325

1069. Menajera curatenia in incinta birourilor; aspira zilnic mocheta din birouri si holuri; asigura curatenia si igienizarea periodica a spatiilor; curata zilnic grupurile sanitare si holuri; 1.500 L; (0737.007.193 mihaela.costea@indaco.ro

sari, zidari, zugravi, necalificati. Salariu atractiv: 3.700-4.700 + carte de munca. Oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785 in Otopeni. Plata la zi sau la metru patrat. Marian. (0765.629.869 1094. Mic atelier confectii de dama Margeanului, Petre Ispirescu angajam calcatoreasa si confectionere cu/fara experienta, (0744.357.377 1095. Militari, Veteranilor, angajam per-

sonal bar-jocuri electronice ?i f?r? experien?a program 12/24-24/48; (0760.374.171

1070. Menajera in zona Pipera, program

1096. Modelator covrigi, cu experienta

de luni pana vineri 8 ore. Salariu 20002300 lei. 2.300 L; (0770.511.079 contact@bonesimenajere.com

pt. patiserie, program 1zi/ 1zi de la 5:30 la 19:30, 2.200 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com

1071. Menajera zona Pipera, program de

1097. Modelator cu experienta si vanzatoare, angajam pentru fabrica de paine, situata in Drumul Taberei, Piata Moghioros; (0784.227.774

luni pana vineri 8 ore. 2.000 L; (0771.765.563 contact@bonesimenajere.com

(0761.993.602

1072. Menajera 5-8 ore, Sisesti, curatenie, calcat, gatit, experienta, nefumatoare, agentie, comision 20%, 2.200 L; (0721.796.468/ 0726.334.403/ 021.313.59.59

brutarie cu experienta in zona Dristor. Salariu atractiv; (0722.276.200 byhsnsbs@gmail.com

1051. Mecanic autocamioane mecanic

1073. Menajera apartamente regim hote-

1099. Modelator, cuptorist, personal pen-

1050. Mecanic auto, zona Crangasi;

pentru intretinere parc autocamioane MAN. Se cere experienta anterioara si seriozitate maxima. Oferim cazare si salariu 3200 lei/luna. 3.200 L; (0725.333.503 tekko@tekko.ro 1052. Mecanic camioane Reprezentanta

service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-5000 L, conditii bune de lucru, zona Militari, Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

lier Bucuresti curatenie apartamente in regim hotelier, calcat si schimbat lenjerii. Program 9-17. Salariu 2000 RON in mana + 50 RON/zi ocazional weekend. Abonament Ratb/ metrou si carte de munca. Cu/fara experienta, 2.200 L; (0745.500.676

1054. Mecanic instalatii hidraulice SC cu

1076. Menajera interna curatenie gatit

1055. Mecanic intretinere Fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady angajeaza personal in departamentul Tehnic de Intretinere, sectia Productie. Program in 3 schimburi (6-14, 14-22, 2206). (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1056. Mecanic, angajam mecanic cu sau

fara experienta pentru punctul de lucru din comuna Domnesti; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1057. Mecanic, electrician auto cu expe-

rienta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.500 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro 1058. Mecanic, preg-vopsitor, tinichigiu,

electrician angajam pentru cel mai important dealer auto din Romania, locatie Bucuresti: mecanic auto, pregatitor vopsitor auto, tinichigiu auto, electrician auto. Informatii la numarul de telefon afisat; (0799.645.511 office@hrgold.ro 1059. Mecanic, tinichigiu, pregatitor suprafete pentru lacuit, manipulant marfa, program full time, salariu avantajos. (0760.693.462/ 0785.280.160 1060. Mecanic/vulcanizator/ajutor mecanic angajez mecanic auto cu experienta, vulcanizator, ajutor de mecanic /zona sos Giurgiului-Toporasi; 3.000 L; (0767.526.878 alinz2015@yahoo.com 1061. Mecanici si pregatitori vopsitori cu

experienta angajeaza Reprezentanta Citroen/Suzuki (021.461.01.66 1062. Mecanici cu experienta pt.

service auto sect. 4. Salariu motivant; (0744.602.907 1063. Medic veterinar cunostinte HACCP,

legislatie, PC (Word, Excel, etc) industrie alimentara sectia transare industriala, salariu atractiv. Relatii intre orele 10.0016.00. (0769.961.624 1064. Mega Image ShopGo Ion Mihalache angajeaza personal. Mega Image Shop&Go Ion Mihalache angajeaza lucrator comercial. Sector 1. Se lucreaza in 2 schimburi. Salariu+ bonus in functie de performanta. Program magazin 7:0022.00; (0730.306.442 Echipainitiala@gmail.com 1065. Mega Image ShopGo Ion Mihalache angajeaza personal Mega Image Shop&Go Ion Mihalache angajeaza lucrator comercial, sector 1. Se lucreaza in 2 schimburi. Salariu+bonus in functie de performanta. (0730.306.442 echipainitiala@gmail.com

ta, Salariu motivant mai multe detalii la nr de tel: 2.200 L; (0770.935.117 mocanu.gini@yahoo.com

1111. Monda angajeaza lucrator comercial

la magazinul din P-ta Muncii (Sos. Mihai Bravu 202) oferim 3.000 Lei brut, bonusuri de performanta, prime de concediu (0740.308.960 qbiz03@yahoo.com 1112. Monda angajeaza lucrator comercial, la magazinul din Ion Mihalache nr 45 (1 Mai).Oferim salariu brut de 3000 Lei, prime de concediu, bonusuri de performanta (0740.308.960 1113. Monda angajeaza pentru magazinul

din Brancoveanu Angajam lucrator comercial la magazinul din Brancoveanu. Oferim salariu net de 1850 Lei, prime de concediu, bonusuri de performanta, promovare in functie de implicare. 1.850 L; (0757.081.301 angajari8@gmail.com 1114. Monda angajeaza pentru magazinul din Th. Pallady Angajam lucrator comercial la magazinul din Theodor Pallady(vis a vis de piata Salajan)Oferim salariu net de 1850 Lei,prime de concediu,bonusuri de performanta,promovare in functie de implicare. 1.850 L; (0757.081.301 angajari8@gmail.com 1115. Monda angajeaza personal la depozit, ne extindem incontinuu si cautam colegi noi. Suntem energici, entuziasti si pasionati de ceea ce facem. Crezi ca te potrivesti, hai in echipa noastra. Trimite CV la email jobs@qbiz.ro, (0740.308.960 qbiz03@yahoo.com 1116. Montator fatada ventilata cu experi-

enta dovedita si cu perioada de proba, avantaj cei care au lucrat la firme consacrate. 3.500 L; (0720.988.319 1117. Montator mecanic pentru masini

automate, firma serioasa la Big Berceni, echipa dinamica si tanara, scolarizam persoane fara experienta. Oferim salariu net intre 1800-2300, plan medical privat. (0730.607.136 1118. Montator mobila montatori mobila pentru o firma ce monteaza mobilier pentru Ikea Romania si international, angajeaza montatori mobila cu experienta de minim 6 luni; (0729.699.825

1134. Montatori usi lemn - muncitori cali-

ficati si necalificati angajeaza firma; (0722.123.669 1135. Motostivuitorist Societate comer-

ciala cu sediul in Jilava, incinta Arteca Jilava, angajeaza motostivuitorist cu toate avizele la zi. (0761.092.633/ 0769.250.759 office@sare.ro 1136. Muncitoare. Firma de broderie angajeaza muncitoare pe sectia de productie cu sau fara experienta, punct de lucru in zona Rahova. Pentru mai multe detalii sunati la: (0724.333.959 1137. Muncitor ambalator produse chimice zona Republica. Cerinte: seriozitate, disponibilitate pentru munca fizica. Avantaje: sa locuiasca in sector 2 sau 3. Relatii tel. (0770.462.440 vanzari@chimreactiv.ro 1138. Muncitor cu carnet conducere pen-

1139. Muncitor cu experienta, fabrica incaltaminte, angajeaza muncitor cu experienta pentru banda de tras (lansator, aplicat (lipit) talpa tunit, glaspapir (glazuit), caltiera. 2.300 L; (0764.164.164/ +4024728262 contact@sansavana.ro

1160. Muncitori Angajez zugravi, faiantari, ofer 150 ron/zi si muncitori necalificati 120 ron/zi. (0722.483.384

1183. Muncitori necalificati fabrica de mobila Fabrica de mobila cu o experienta de peste 16 ani in domeniu angajeaza personal ne/calificat, contract pe perioada nedeterminata, program de lucru 8 ore, salariu atractiv, bonusuri, 1.800 L; (0723.151.750 contact@fabricademobila.ro

1161. Muncitori (necalificati) pentru con-

1184. Muncitori necalificati fara experien-

1140. Muncitor depozit zona Faur, sector

1162. Muncitori amenajari, renovari

ta pentru fabrica de incaltaminte. Salariul oferit este de 1.600 Lei. Fabrica este in zona Mall Vitan, Timpuri Noi, Mihai Bravu; 1.600 L; (+40730501000/ +40724728262 contact@sansavana.ro

tru fabrica detergenti sector 3, angajam si pensionari (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1141. Muncitor depozit, societate comerciala de distributie articole menaj plastice, angajeaza cu contract munca, salariu motivant. Angajam full-time si part- time. Depozitul este situat in sectorul 1 (0732.777.291

1163. Muncitori califciati si necalificati in

1142. Muncitor intretinere mic hotel, bar-

bati muncitori, oferim cazare. Colentina; (0763.646.272 1143. Muncitor montator schela si plat-

1119. Montator mocheta si pardoseli

forme pentru montaj-demontaj schela de fatada si platforme autoridicatoare in Bucuresti, salariu fix. Bonuri de masa. Program luni-vineri 08:00-17:00; (0739.619.719

Angajam Montatori mocheta si pardoseli cu sau fara experienta. Se asigura formare profesionala si contract de munca. Salariu: 3000 lei net (in mana). 3.000 L; (0755.039.312 info@hrsro.com

1144. Muncitor necalificat angajam in conditii avantajoase muncitori necalificati. Program de lucru de luni pana vineri (07:00 - 15:30, 1 h pauza de masa). Locatie Sector 3. (0723.606.863

zile pe saptamana, Sos. Fundeni. Relatii tel. (0762.219.620 1080. Menajera pentru clinica 1800 Lei pe luna, 8 ore pe zi (0733.441.069 magada.ruseanu@cronosmed.com 1081. Menajera sediu administrativ,

birouri Recrutam menajera pentru sediu administrativ, birouri. Locatie: Piata Domenii, Arcul de TriumfProgram de lucru: 8 ore/zi, de Luni pana Vineri.Programeaza un interviu cu noi sau trimite CV. 1.400 L; (0735.179.929/ 0371.183.146 office@profiles.ro 1082. Menajera sediu scoala privata firma de curatenie angajeaza menjera pentru sediile unei scoli private, zona Dorobanti, zona Iancului; (0745.526.682 1083. Menajera spatii birouri angajeaza

firma specializata in servicii profesionale de curatenie, zona Aurel Vlaicu. Program de lucru L-Vi: 5.30-8.30+1 sambata. Salariu 700 net+ bonus 150 lei celor care mai detin un loc de munca. (0786.461.231 1084. Menajera, familie angajeaza

doamna serioasa, curata, nefumatoare, pentru menaj apartament, zona metrou Izvor. Curatenie, spalat, calcat. Program luni-vineri 9.00-17.00 1.800 L; (0721.283.599 1085. Menajera, angajare imediata Herastrau, 8 ore, l-v, 2700 l. Pipera, 3 zile/sapt, 200 l/zi. Berceni, menaj casa, 8 ore, 2500 l+contr. Unirii, birouri, 8 ore, 2000 l. Aviatorilor, 8 ore, 2000 lei net+contract, l-v. Interna, 4000 l. 4.000 L; (0724.617.662 1086. Menajera, doamna la curatenie

Angajam menajera full time. Pentru curatenie zilnica la apartamente inchiriate in regim hotelier. Apartamentele situate central. Program 8 ore. 6 zile din 7. Salariu 1800lei. 11:00 / 19:00 1.800 L; (0769.955.111/ 0766.489.661 admimobiliare@gmail.com

Angajam muncitori in diverse domenii, calificati si necalificati. Salariu cuprins intre 3000 si 4000 lei. (0723.254.038 1165. Muncitori calificati si necalificati. Producator sticla termoizolanta angajeaza muncitori calificati cu experienta si necalificati Salariu atractiv. Telefon: (0731.304.155 1166. Muncitori calificati. Firma de

constructii angajeaza muncitori calificati; (0744.326.004 1167. Muncitori constructii societate de

constructii Imobiliare Solutions Group angajeaza zidari, tencuitori, finisori, dulgheri, fierari. Pentru angajare va asteptam la sediul din str. Ritoride nr.8, parter, sector 5, Bucuresti (0728.132.901 tiberiu@imogroup.ro ul constructiilor ca: rigipsari si montatori pardoseala flotanta, CM si un salariu 3.5.000 - 4.000 net pe perioada nedeterminata; (0785.746.141/ 0722.228.818/ 0722.226.162 1169. Muncitori fabrica tamplarie PVC, producator de tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati (productie si/sau montaj) si necalificati (asiguram calificare la locul de munca) (0746.372.326 1170. Muncitori in constructii, rigip-

sari si muncitori necalificati, salariu atractiv; (0755.435.994 1171. Muncitori in domeniu constructii

Caut muncitori in domeniu constructii (zidarie, tencuiala, fierarie) 130 L; (0740.641.495 bocamihai86@yahoo.com 1172. Muncitori necalificati angajam muncitori necalificati in constructii pentru sapaturi micro santuri. Salariu net porneste de la 2500 lei plus diferite bonusuri; (0730.314.778

tru familii deosebite. Cazare, hrana si transport asigurate, 4-5 zile libere/luna. Salariul lunar: 3000- 3500 lei. Programari telefonic sau trimite CV si te vom contacta noi. 3.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1079. Menajera pentru casa la curte, 2-3

constructii; (0721.635.574

1164. Muncitori calificati si necalificati.

1168. Muncitori cu experienta in domeni-

1077. Menajera interna in Bucuresti, pen-

obligatii, ap. doua camere, barbat strain, singur, salariu se va discuta la interviu, 2.000 L; (0764.343.500

structii. Ofer cazare; (0787.374.820

Bucuresti Amenajari cu gresie, faianta, rigips etc. Se ofera: contract de munca, luni-vineri 08:00 - 16:30, se da masina la echipa de 3 persoane, salariul 2.200/ 2.500 lei net, ore suplimentare platite aparte. (0724.326.743

standard inalt, experienta recomandari minutioasa harnica curata, fara vicii, cazier recomandari analize max 50 ani experienta bucatarie internationala curatenie si gatit, articulata, engleza si carnet reprez avantaj, 3.000 L; (0729.998.199 miravata@yahoo.com

1078. Menajera interna sau externa, fara

1159. Muncitor. Fabrica mobila zona Gara Progresu angajeaza muncitor necalificat, tamplar mobilier, relatii: (0723.171.084

3 Persoana corecta, onesta si muncitoare. Program fix 40 ore / saptamana. Responsabilitati legate de schela, verificare, numarare, curatare etc. Se poate oferi cazare/ transport/ asigurare medicala (0730.112.593 cristicalin@yahoo.com

particulara in sectorul 4, angajam menajera cu program de 8 ore/ zi, salariu de 2.000 lei si carte de munca. (0751.078.729

Glina-Popesti Leordeni, supraveghere, mentinerea si repararea utilajelor/ liniilor de productie, pranz gratuit; asigurat de companie. Transport asigurat de la Pt. Sudului; (0752.030.457 recrutare@mandyfoods.ro mandyfoods.ro sediul in Voluntari angajam mecanic instalatii hidraulice. Relatii la tel: (021.241.55.15

tru brutarie zona Piata Progresul. Program 9-10 ore, o zi libera pe saptamana, salariu intre 2500-3200 Ron net (0728.811.451

1133. Montatori usi cu/sau fara experien-

ier de design, cu experienta relevanta in croitorie pe comanda / produs cap-coada. Se ofera salariu incepand de la 3000 Ron in functie de experienta, carte de munca si alte beneficii. 3.000 L; (0766.630.990

1074. Menajera casa particulara Casa

1075. Menajera casa, Pipera Tunari, Scoala Americana familie angajeaza contract munca menajera (curatenie, spalat, calcat rufe, gatit 4 persoane), program lunivineri 7-15, salariu net pana la 2500 lei, in functie de experienta. Valabil pana 31 ianuarie. 2.500 L; (0734.662.284 lucian.savu@deltaacm.ro

1053. Mecanic Industrie Alimentara zona

1098. Modelator, modelatoare pentru

1110. Modeliera, croitoreasa pentru atel-

1100. Modelatori covrigi, gogosi, urgent

Angajam urgent modelatori covrigi cu experienta pentru locatia din Afi Cotroceni si Auchan Titan. Program o zi cu o zi de la 8:00-20:00 se ofera salariu atractiv, prime, bonus; (0736.033.867 1101. Modele de top la Best Studios. Vrei

un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confiedential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la tel. sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752 1102. Modele de top la Best Studios. Vrei

un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confiedential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la tel. sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752 1103. Modele online hai in echipa JustY-

ou. Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop; 5.128 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 1104. Modele online Supreme Studio iti ofera castiguri intre 3.500$- 7.800$ lunar. Bonus angajare 700$. Program optional. Plati oferite zilnic, saptamanal, bilunar. Puncte de lucru: Unirii, Crangasi, Obor, Universitate, 7.800 {; (0728.611.611/ 0768.515.515 supremeoffice@yahoo.com 1105. Modele online, Cea mai buna

echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 1106. Modele online, esti comunicativa, Iti

doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1107. Modele online, Class One Studio

ofera 300 $ bonus angajare. Locatii de top, plati zilnice si saptamanale. Bonus 200 $ recomandare. Contract, asigurare, vacante platite, cazare. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii independenta. Contacteaza-ne acum. www.class1studio.ro; (0787.271.847 office@classone@gmail.com 1108. Modele online. Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de dolari? Devino acum model la Fetish World, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, www.fetish-world.ro (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 1109. Modelier atelier croitorie con-

fec?ii dama zona metrou Timpuri Noi. (0788.197.260

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1120. Montator partitii sticla, cu Âsau fara

experienta iÂn domeniul compartimeÂntarilor de sticla, mÂontaj partitii sticla, usi din sticla, usi celulare lemn, usi metalice. Salariu 3000- 3500, 3.500 L; (0786.124.787/ 0732.055.800 virgil@smartestproiect.ro 1121. Montator reglor depanator ascen-

soare montator reglor depanator ascensoare salariu de la 2.500 lei pana la 6.000 lei. 6.000 L; (0726.118.153 stoica_florian2000@yahoo.com 1122. Montator sticla cu experienta activ-

itatea consta in montajul produselor din sticla securizata: cabine dus, placari sticla colorata, usi sticla, oglinzi. Permis categoria B obligatoriu. Program 9:00-18:00 L-V; 2.800 L; (0721.247.596 opricristal@gmail.com 1123. Montator tamplarie pvc angajez

1145. Muncitor necalificat Angajam

muncitor necalificat pentru lucrari de demolare sau lurari usoare de intretinere.Constituie un avantaj daca poate sa faca si cateva activitati de constructii. Lucrari in tara si afara. 1.400 L; (0731.065.207 stefan@contegocoffee.com 1146. Muncitor necalificat angajez muncitor necalificat in constructii, nefumator, minim 10 clase sau scoala profesionala, pentru ajutor electrician. Asigur conditii pentru calificare si dezvoltare profesionala. Program 8 ore; (0760.354.761 nicolightelectric@gmail.com 1147. Muncitor necalificat angajez muncitor necalificat pt depozit mini market. (0744.303.030/ 0744.303.030 dragosmag@yahoo.com 1148. Muncitor necalificat in magazin ali-

montator tamplarie pvc si rulouri exterioare cu sau fara experienta; (0729.889.487 Valentin.petre87@gmail.com

mentar sector 2. Salariul oferit este de 2300 lei. Pentru mai multe detalii va rugam sa sunati la telefon; (0724.545.414

1124. Montator tamplarie PVC cu experi-

1149. Muncitor necalificat pentru depozit

enta si permis conducere. Asiguram si cazare pentru cei din provincie. Salariu motivant. Zona Militari; (0721.410.591 1125. Montator tamplarie PVC si alu-

miniu, cu experienta si permis auto. Oferim salariu motivant, prime, plata ore suplimentare. Detalii la telefon (0723.197.037

materiale de constructii in zona Pantelimon, jud Ilfov, mai multe detalii la telefon, salariu atractiv, relatii la tel., (736640392 somes_srl@yahoo.com 1150. Muncitor necalificat pentru sortarea deseurilor reciclabile in locatia Carrefour Vulcan. Salariu fix 1600 Lei/luna 1.600 L; (0752.901.901 gabriel.petre@recicleaza-deseuri.ro

1126. Montator tamplarie pvc, companie productie si montaj tamplarie pvc Salamander din sectorul 2, angajeaza personal pentru montaj, cu experienta. Venit net incepand de la 3000 lei/luna. 3.000 L; (0722.368.321

1151. Muncitor necalificat / calificat, pen-

1127. Montatori Rigips OFERIM CAZARE Firma de constructii angajeaza cu carte de munca 8 ore- montatori rigips, salariu net 4.000-5.000 Lei, Ajutor montatori , salariu net 2.500-3.000 Lei; (0726.320.200

1152. Muncitor necalificat ajutor mecanic

1128. Montatori HVAC, montatori tubu-

latura, rigipsari, instalatori si necalificati priceputi si dornici de a invata o meserie bine platita, salariu intre 1.900- 3.500net + cazare, 3.500 L; (0767.865.981/ 0770.593.703 1129. Montatori mobila cu experienta pentru o firma din Bucuresti, zona Baneasa. Postul necesita deplasari interne si externe. Pentru orice detalii sunati la tel. (0729.699.825 1130. Montatori partitii sticla, calificat/ necalificat cu Âsau fara experienta iÂn domeniul compartimeÂntarilor din sticla. MÂontaj pereti de sticla, usi metalice, usi sticla, usi lemn. Salariu 2500 -3000, in functie de experienta, 3.000 L; (0786.124.787/ 0732.055.800 virgil@smartestproiect.ro 1131. Montatori tamplarie aluminiu si pereti cortina Cautam colegi pentru postul de montator tamplarie aluminiu si pereti cortina, cu experienta in domeniu.Proiectele sunt in Bucuresti, dar pe viitor este posibil sa fie necesara deplasarea in tara. (0758.552.555 contact@alumart.ro 1132. Montatori tamplarie aluminiu si sti-

cla securizata Firma cu sediul in Bucuresti angajam montatori tamplarie aluminiu si/ sau partitii cu sticla securizata cu experienta in domeniu. Salariu incepind cu 2500 lei net. Rel la tel., (0784.705.115 nicolae.mitru@glassconcept.ro

tru firma specializata in lucrari electrice de joasa tensiune, sau ajutor de electrician pentru a lucra in constructii. Salariu net 1800+. Mai multe detalii la tel. 1.800 L; (0728.809.585 daioniteam@gmail.com auto cu sau fara experienta pentru intretinere parc auto zona Afumati Ilfov, (0722.746.055 pacifictrans@gmail.com 1153. Muncitor necalificat in constructii

OT Strategy Consulting SRL angajeaza cu contract de Munca (perioada nedeterminata). Muncitor necalificat in constructii pt. preparare si manipulare materiale in santier (Bucuresti). Detalii 0763.414.037 1.500 L; (0763.414.037

1173. Muncitori necalificati barbati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu net 2200 pe luna + 2 mese/zi. 2.200 L; (0725.333.503 1174. Muncitori necalificati cautam oameni seriosi in constructii, muncitori, nonalcoolici, doar din provincie exclus din Bucuresti, oferim cazare, mancare. Salariu 2200 Lei, 2.200 L; (0751.141.917 blurresidence@gmail.com 1175. Muncitori necalificati Imobiliare Solutions Group, firma de constructii, pentru constructie 4 blocuri cartier rezidential sector 5, angajeaza muncitori necalificati. Toate detaliile se discuta la interviu; (0753.112.729 simona@imogroup.ro 1176. Muncitori necalificati in dome-

niul tamplariei, salariu motivant si carte de munca. Relatii la telefon; (0744.683.004 1177. Muncitori necalificati in vederea

pregatirii pentru meseria de macelar transator. Oferim cazare si masa gratuita. Asteptam provincia. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Salarii atractive. Relatii între 10-16; (0769.961.624 1178. Muncitori necalificati pentru fabrica

in cartierul Militari. Se lucreaza in 3 schimburi. Experienta nu este necesara. 2.700 L; (0752.017.292 1179. Muncitori necalificati pentru firma instalatii, salariu 2300 lei in mana, 2.300 L; (0733.788.523 1180. Muncitori necalificati pentru productie structuri metalice copertine, corturi in Bucuresti, Sos. Chitilei nr. 230. Program l-v 8.30-17, 2.000 L; (0744.769.265/ 021.311.81.85 iorgulescu.florin@gmail.com 1181. Muncitori necalificati si califi-

cati in meserie: lacatus confectii metalice, tamplarie PVC, Pal melaminat, sudor electric; (0723.387.341 1182. Muncitori necalificati Bucuresti Sc Pro Fortuna Construct SRL angajeaza muncitor necalificat, locatia Bucuresti, oferim cazare in limita disponibilului. Salariu f atractiv (2000 lei/luna) + bonusuri. 2.000 L; (0767.834.158

1185. Muncitori necalificati in constructii SC Sight Control angajeaza muncitori necalificati pentru santier (blocuri locuinte) in zona Filaret sector 4. Relatii la tel 0751.075.987, luni-vineri, 09.00-16.00, (0751.075.987 office@sightcontrol.ro 1186. Muncitori necalificati si ambalatori, SC Sweet Bread SRL Bucuresti angajeaza zece persoane pentru posturile de muncitori necalificati si ambalatori in domeniul panificatie; (0762.238.405 office@sweetbread.ro 1187. Muncitori necalificati si calificati, sudori, electricieni, instalatori, frigotehnisti pentru firma de instalatii sanitare din 1994 (0729.200.822 office@moviconstruct.ro 1188. Muncitori necalificati si soferi

Baurom Construct SRL angajeaza pentru depozitul din Chitila, Str. Oxigenului, Nr. 2, Ilfov muncitori necalificati si soferi (conducatori auto profesionisti cu experienta). (0744.692.629/ 021.361.62.23 1189. Muncitori necalificati, Cordon Elec-

tronics SRL angajeaza muncitori necalificati din Bucuresti. Detalii la telefon, de luni pana vineri, intre orele 09:00- 17:00. (0725.681.014 1190. Muncitori necalificati, Cordon Elec-

tronics SRL angajeaza muncitori necalificati din Bucuresti. Detalii la telefon, de luni pana vineri, intre orele 09:00- 17:00. (0725.681.014 1191. Muncitori necalificati, jud. Calarasi,

Cordon Electronics SRL angajeaza muncitori necalificati din Jud. Calarasi Rute: Bucuresti-Oltenita si Bucuresti-Radovanu). Detalii la telefon, de luni pana vineri, intre orele 09:00- 17:00. (0725.681.014 1192. Muncitori necalificati, lucratori depozit Angajam muncitori necalificati pentru manipulare marfa, etichetare produse. Cerinte: seriozitate, indemanare. Beneficii oferite: 1500 lei net+dupa prima luna tichete de masa, bonusuri de performanta. 1.750 L; (0726.322.261 office@nmcromania.ro 1193. Muncitori necalificati, tamplari pt.

fabrica de mobila din zona Fundeni, sectorul 2. Program de lucru 07:00-15:30. Pauza de masa, ore suplimentare platite, salariu avantajos; (0722.209.503/ 0729.994.304 1194. Muncitori necalificati. Cautam zilieri - castiguri intre 100-150 lei/zilnicVrei sa muncesti atunci cand ai timp si sa castigi zilnic intre 100 si 150 de lei? Detalii si inscrieri direct la numarul de telefon; (0738.749.656 1195. Muncitori pentru prestari servicii dezinsectie - dezinfectie, deratizare. Conditii minime: studii medii, domiciliul Bucuresti, permis cat. B, nefumatori, salariu atractiv; (0766.711.885 1196. Muncitori productie publicitara cu

experienta colantori, tehnicieni confectii/ montaj reclame, avantaj cunostinte operare utilaje din industria publicitara si permis auto. Salariu de la 2500 lei, bonusuri, transport asigurat; (0772.148.187 1197. Muncitori productie, 3 schimburi (experienta nu este obligatorie). Fabrica de mase plastice, Berceni. Beneficii: salariu motivant, tichete de masa, vacante (Craciun, Paste, august); (021.539.32.62 1198. Muncitori, sudor, sofer, maistru

extruder, inginer Fabrica Europacking angajeaza muncitori necalificati (B/F) indiferent de varsta, sudor, soferi, inginer, maistru extruder si ajutor. Adresa Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4, judetul Ilfov. (0742.244.271 1199. Muncitori. Fabrica tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati cu experienta. Salariu atractiv. Telefon: (0731.304.155 1200. Necalificat, zona Aviatorilor Anga-

jam muncitor necalificat cu carte de munca. Program lucru 8ore/zi L-V intre 08:00-16:00Responsabilitati: ajutor instalator, lacatus in executarea lucrarilor necesare.Salariu net prima luna 1600. 1.600 L; (0723.156.621 office@serviceclimatizare.ro 1201. Necalificati depozit medicamente

angajam urgent, salariu net: 1700 Ron + tichete. Program 2 schimburi. Asigurare transport de la Crangasi/ sector 6. Detalii la telefon 1.900 L; (0737.814.574 1202. Necalificati si zidari, angajam in Bucuresti, oferim cazare si diurna. Oferim: 100/zi necalificat, 150/zi meserias. Seriozitate. Marian; (0765.629.869

1154. Muncitor necalificat, centru colectare paleti angajeaza muncitor necalificat, tip job full time, ofera cazare, salariu atractiv. 2.400 L; (0720.883.662 crystina_vyl@yahoo.com 1155. Muncitor necalificat, autoutilitara

vidanja, cautam un coleg nou, muncitor necalificat pe vidanja. Se ofera cazare pentru persoanele din provincie. Locatie: Popesti Leordeni. Pentru mai multe info sunati la tel. 2.500 L; (0730.612.742 1156. Muncitor necalificat, instalatii apa canal Angajam muncitor necalificat instalatii apa-canal. Se ofera cazare pentru persoanele din provincie. Program de luni pana vineri. Locatie: Popesti Leordeni. Pentru mai multe informatii, 2.000 L; (0730.612.742 contabilitate@kanal.ro 1157. Muncitor necalificat, operator mase

plastice, strungar, frezor, secretara. Firma serioasa, punct de lucru zona OborColentina; (0769.729.108 1158. Muncitor vulcanizare in sectorul 3,

salariu motivant, carte de munca, fara cazare; (0741.044.622/ 0761.658.585

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 ianuarie 2019

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

15

4

LOCURI DE MUNCÅ 1241. Operatori productie in cadrul unei cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare; 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@personnel.com.ro 1242. Orhideea SPA angajeaza personal curatenie Orhideea Residence & SPA angajeaza personal curatenie pentru SPA. Se lucreaza in ture de noapte. Detalii la telefon sau la sediu; (0754.593.445 hr@orhideeaspa.ro 1243. Ospatar Klandestin angajaz? ospatar cu experienta minima de 3 ani, abilitati de comunicare, organizare, seriozitate si adaptare la munca in echipa, aspect fizic ingrijit. 1.350 L; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com/klandesti2016@gmail.com 1244. Ospatar restaurant central anga-

jeaza ospatar cu experienta. Se ofera salariu, bonusuri, carte de munca, se lucreaza in ture; (0733.500.300 office@embassy-one.ro

1203. Noodle Pack Bucuresti angajeaza

Noodle Pack Bucuresti angajeaza pentru locatiile: Baneasa Shopping Center, Veranda Mall si Kauffland Tei: lucrator comercial & casier Experienta nu este necesara! (0722.382.200 hr@noodlepack.ro 1204. Oferta angajare Buftea SC Elmet

Group Metal & Electric SRL angajeaza: muncitori necalificati atelier vopsitorie, motostivuitorist, gestionar magazie, operator Abkant Cnc, detalii suplimentare telefon: (021.351.52.36/ 021.351.52.37 office@elmetgroup.ro 1205. Operator casa de amanet. Program flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0735.545.644 1206. Operator Mister Kebab angajeaza

operator preluare comenzi. Program 8h, LV, masa gratuita, bd. Aerogarii, Baneasa 17A, 1.500 L; (0721.303.303 1207. Operator ambalare, preparare

medicamente fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady angajeaza personal in sectia de ambalare si preparare. Program: 3 schimburi cu rotatie saptamanala (06-14, 14-22, 22-06), luni-vineri. (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1208. Operator automate cafea Angajam

operator automate cafea pentru zona Pitesti, Arges. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Conditii de munca avantajoase. Salariu atractiv. (0766.801.123 valter.babuca@dmdcoffee.ro 1209. Operator birou SICAP, SEAP Fab-

rica detergenti angajeaza operator birou pentru SICAP, SEAP facturare, comenzi, contabilitate primara, emag, promovare. CV la arcalux@yahoo.com, office@arcalux.ro- arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1210. Operator buldoexcavator, miniexcavator, bobcat Firma de constructii angajeaza operatori pentru buldoexcavator, miniexcavator, miniincarcator tip bobcat. Salarii atractive, se asigura cazare; (0722.271.606/ 0723.567.941 office@gama-admin.ro 1211. Operator calculator angajeza tanar

/ tanara motivata. Se cer: atitudine pozitiva. Persoana sociabila. Imaginatie, creativitate. Cunoscator Photoshop sau Corel Draw.Program L-V , 8 ore/zi- Voluntari, (0724.140.971 ioana.ogrezeanu@sanidet.ro 1212. Operator calculator Firma Cresida Management angajam operator calculator in vederea intocmirii documentelor pentru asociatiile de proprietari (liste de plata, rapoarte, registre, etc). 2.500 L; (0727.665.157 office@cresida.ro 1213. Operator calculator WINTEC SRL

angajeaza cu cm, operator calculator , depozit Popesti Leordeni, Str Pavel Ceamur, nr 15, Jud Ilfov. Detalii la tel. contact@wintec.com.ro (0728.222.782 contact@wintec.com.ro 1214. Operator calculator contabilitate

primara intrari-iesiri, acte premergatoare contabilitatii.Experienta, lucru in programul de ctb Mentor (0751.873.793 gkpoilgroup@yahoo.com

1222. Operator discutii online. Iti place sa

stai in fata calculatorului? Consideri ca ai putere de convingere si rabdare? Angajam hostess! Daca esti o persoana careia ii place sa interactioneze, sa fie in centrul atentiei si totodata sa fie inconjurata de un mediu glam, ne dorim sa faci parte din echipa noastra. CV urile se trimit la adresa de email sau programeaza-ti interviul la nr de telefon: (0751.124.276 hello@unicornagency.ro 1223. Operator facturare Caut colega

operator facturare. Dulciuri. 2.000 L; (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro 1224. Operator facturare. Firma de dis-

tributie, situata pe sos. Giurgiului, angajam operator facturare. Se lucreaza in programul Saga. Salariu atractiv. Relatii la tel. CV la email: (0720.535.293 mirela.neculescu@bbpdistribution.ro 1225. Operator ghilotina pentru hartie (taietor) candidatul trebuie sa aiba experienta in domeniu. Descriere job: Taiere pe ghilotina electrica, spiralare, perforare, plastifiere etc. Salariu fix + ore platite + prime; (0746.389.069 1226. Operator introducere date societate com. producatoare de paste fainoase, angjeaza operator facturare. Punctul de lucru se afla in Buftea (la iesire din Chitila pe DN 7). Transp. este gratuit, se acorda BM de 15lei/zi; (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 1227. Operator linie productie obiecte

sanitare, sector 6. Salariu 19000-2400 lei, bonuri de masa. Program de lucru in schimburi sau 12/24. Detalii la telefon (0755.651.839 1228. Operator magazin online, proaspat absolvent <12luni, angajam absolventi liceu/facultate <12luni pentru magazin online Nympha Clothing in functia de operator si consultant vanzari magazin online. Comunicare cu clientii, facturare, intocmire AWB curier; 1.800 L; (0766.511.681 razvan_stroescu@hotmail.com 1229. Operator magazin online-market-

place salariu fix+bon masa(15 ron), prog.:08-17.30 luni-vineri, sediu: zona Pipera, langa statie metro Aurel Vlaicu comunicare cu clientii, facturare, intocmire AWB curier; cv: contact@pamikio.com 3.000 L; (0725.886.688 contact@pamikio.com 1230. Operator mase plastice, muncitor necalificat angajam in Magurele, Ilfov. Salariu atractiv. Conditii de munca avantajoase (0730.280.009 diana.dragoi@dmdcoffee.ro 1231. Operator masinist si ajutor tipograf,

angajam cu carte de munca pentru masini tiprotativa in trei culori ptr productie servetele, zona Jilava. CV la email/ tel. (0730.543.543/ 0722.850.065 office@servetele.ro 1232. Operator mecanic utilaje productie

- Farma realizeaza lucrari de instalare intretinere preventiva, revizii si reparatii ale echipamentelor si utilajelor de productie. Se lucreaza in 3 ture. Studii medii/calificare profil mecanic; (0749.409.019 recrutare@laropharm.ro

1215. Operator calculator, contabilitate, angajam urgent. Salariu net: 2500 ron + decont combutibil/ abonamente. Program: 8 ore/ L-V. Cerinte: 12 clase+Bac si o limba straina. Locatie: sector 1/ Chitila 2.500 L; (0737.814.574

1233. Operator montaj turbo pentru fabri-

1216. Operator calculator, salariu atractiv,

1234. Operator preluari comenzi Firma

angajam urgent operator calculator, cu sau fara experienta pentru punctele de lucru Militari si Baneasa. Contract de munca si conditii salariale foarte avantajoase. Tel. (0737.609.609 camion24m3@yahoo.com 1217. Operator call center, oferta job

Companie internationala angajeaza persoana pentru postul de operator Call Center, in domeniul vanzarilor. Cautam persoane serioase, muncitoare si stabile. Experienta NU este obligatorie! + BONUSURI! (0754.823.375 cristinarotarue@yahoo.com 1218. Operator call-center. Restaurant cu

delivery in Prelungirea Ghencea sector 6 angajeaza operator call-center cu experienta . (0765.464.034 pascualexandru.divinorestaurant@yahoo.c om

1219. Operator casier amanet-exchange, cautam personal cu experienta in domeniu. Trimiteti CV+foto recenta pentru stabilirea interviului. Program in ture. Nu avem non stop, salariu net de la 2600 lei. 2.600 L; (0729.169.255 amanetplatinum@gmail.com 1220. Operator date contabile, birou de

contabilitate angajeaza operator date contabile, studiile medii economice reprezinta o conditie obligatorie iar cunoasterea programului WinMentor un avantaj. (0786.116.880 suport.activcontab@gmail.com 1221. Operator depozit, firma import si distributie GSM, angajeaza operator-gestionar pentru depozitul situat pe str. Nades nr 3A, sect. 1 Bucurestii Noi. Studii medii, experienta min. 1 an pe un post similar in domeniul GSM, seriozitate, responsabilitate. (0746.169.994 rezervari@arcoexpert.ro.

ca din Militari Pacii. Cautam persoane serioase, dornice de venituri peste medie, chiar si fara experienta, activitatea consta in asamblarea turbosuflantelor (0752.017.292 angabriel@tutanota.com de livrare mancare la domiciliu aflata in zona Garii de Nord angajeaza operator preluari comenzi telefonice si online. Tel interviu: (0723.227.220 oana1976@gmail.com 1235. Operator RMN, CT, Clinica med-

icala Hipocrat 2000 SRL. Rog CV, tel.: (0735.400.322 resurseumane@hipocrat2000.ro 1236. Operator utilaje curatatorie

covoare. Salariu atractiv, bonuri de masa. Zona Selgros - Pantelimon; (0732.518.811 1237. Operator vanzari prin telefon, soc.

distrib. prod. parafarmaceutice angaj. Operator preluare comenzi prin telefon de la clientii din baza de date, facturare (oblig. cunostinte pc), contract de munca 8 ore/zi, de luni pana vineri; (0733.777.012 office@pdgroup.ro 1238. Operatori date si contabili, societate comerciala specializata in administrarea imobilelor angajeaza operatori date si contabili. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita c.v-ul la adresa de email: dan_calina2000@yahoo.com dan_calina2000@yahoo.com 1239. Operatori platforma benzinarie MOL Benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza operatori platforma, cu si fara atestat GPL. Se asigura contract de munca, salariu fix, bonuri de masa, bonusuri, tips zilnic. (0724.528.622 timpurinoi@molromania.ro 1240. Operatori productie in cadrul unei

cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare. 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@personnel.com.ro

1245. Ospatar Restaurant situat in piata Iancului angajeaza ospatarita cu experienta, ajutor de bucatar (femei) si livrator, salariu atractiv plus bonus; (0733.282.557 Amanethb@gmail.com 1246. Ospatar vino sa lucrezi in unul din restaurantele grupului SHC. Cautam colegi pentru pozitia de ospatar, care sa faca parte din echipa restaurantelor Stadio, Social 1, Nor, Cismigiu. (0731.322.472 nicoleta.deaconu@stadio.ro 1247. Ospatar cu sau fara experienta pentru Wasabi Afi Cotroceni. Cautam o persoana serioasa, amabila, zambitoare, dornica de a invata lucruri noi, punctuala si politicoasa pe postul de ospatar. Pachet salarial 3.500 Ron. 3.500 L; (0744.261.471 andra.wasabi@gmail.com 1248. Ospatar mic dejun, Rin Grand

Hotel. Monteaza si completeaza bufetul, debaraseaza mesele. Ture doar de dimineata 06.00-15.00, 5 zile/ saptamana. Se ofera contract de munca, salariu fix, masa asigurata si bonuri de masa (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1249. Ospatar, barman, ajutor bucatar,

bucatar pizzar, femeie serviciu. Salariu brut 2.900-4.200 Lei, The Yellow Club, Bucuresti sect. 3, Titan, str Lucretiu Patrascanu no.1, part time sau full time; (0771.565.459 yellowclub@rocketmail.com 1250. Ospatar, bucatar si persoana pen-

tru spalat vase in restaurant. Interviu de luni pana joi, intre 10.00-12.00 la hotelul Capsa din Calea Victoriei nr. 36. Telefon: (0730.711.519

1271. Ospatarite, ospatari pentru Tratto-

ria Borghese. Salariu, tips individual, bonusuri, posibilitate avansare, program 2/2 zile. Se cere experienta. Interviu str. Dambului 155 (30 metri de Metrou Brancoveanu) 1.800 L; (0726.782.482 contact@trattoriaborghese.ro

1272. Ospatarite, ospatari, pt. Luna Cafe

& Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Evenimente in fiecare weekend. 1.600 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro 1273. Ospatarite/ picolite pt. restaurant

sector 2, zona Calea Mosilor; (0724.241.932/ 0722.758.898/ 0744.424.222

1274. Oti Sales angajeaza manipulant marfa Compania Oti Sales & Distribution specializata pe piata consumabilelor de curatenie, angajeaza manipulant marfa pentru depozitul din Bucuresti, sector 3. (0784.255.553 1275. Partener cu echipa proprie pentru

distributie, cautam partener cu masina personala (dubita, van) si echipa proprie de promoteri cu experienta in realizarea campaniilor de distributie a materialelor publicitare pentru Judetele Iasi si Bacau (0722.108.715 lucian.deleanu@stackintegrator.ro 1276. Patiser cu experienta in zona Giulesti, contract de munca, bonusuri, posibilitati avansare si calificare, salariu foarte atractiv, in functie de experienta, tel. (0725.328.292 info@frenchbakery.ro 1277. Patiser cu experienta, zona Stefan

cel Mare, sambata -duminica liber; (0722.558.062

1278. Patiser pensionar 1/2 norma, zona

spital Colentina; (0744.529.583

1279. Patiser si gestionar pentru fabrica de panificatie si patiserie situata in Buftea. Domiciliul in Buftea sau imprejurimi. CV la email. Informatii la tel. (0742.224.632 resurseumane@mgc.com.ro 1280. Patiser, zona Nitu Vasile;

(021.460.36.78

1281. Patiser, patisera si vanzatoare pen-

tru patiserie, zona Unirii. Rog seriozitate; (0722.614.209

1282. Patiser/modelator covrigi patis-

erie Drumul Taberei, sector 6, angajeaza:patiser cu experienta salariu 2500-3500 lei; modelator covrigi urgent, salariu 2000 lei. (0721.219.108

1283. Patisera cu experienta, program 1

zi/1 zi de la 5.30 la 17:00 oferim seriozitate si un mediu placut de munca; 2.500 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com

1297. Persoana cu experienta pentu staifat, preformat si casat fete de pantofi ghete si cizme pentru fabrica productie incaltaminte, in zona Timpuri Noi Mall Vitan 1.900 L; (0764.164.164/ 0724.728.262 contact@sansavana.ro 1298. Persoana curatenie camere, in regim hotelier 2.000 L; (0722.317.006 1299. Persoana de serviciu sectie acumulatori auto, spala sectia si canalele colectoare. Asigura curatenie in sectie si in curte. Alte activitati ce privesc activitatea de productie. Program de lucru L-V 08.0016.00. Salariu net 1800 Ron. 1.800 L; (0745.031.031 1300. Persoana dinamica pentru activitatea de administrare imobile. Program lucru 13:00-21:00. Nu este necesara experienta, 2.000 L; (0723.106.360 admynya@yahoo.com 1301. Persoana energica, comunicativa

pentru un post de call center/, programul este in ture, salariul porneste de la 1.500 Lei net. Se ofera transport la plecare 1.800 L; (0729.106.169/ 0767.282.820 alina@laiancu.ro 1302. Persoana la curatat legume! Persoana la curatat, taiat,feliat legume,pentru fast food! Cu sau fara experienta. Persoane active, energice. Responsabilitate, seriozitate, punctualitate. Salariu-1600 lei, masa asigurata, 1.600 L; (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro 1303. Persoana serioasa, cu experienta in menaj si calcat, la domiciliu (Bucuresti zona Foisorul de Foc), cu contract de munca, de luni pana vineri. Prezinta avantaj persoanele care au lucrat in strainatate. Telefon contact: (0722.707.294 1304. Persoane creative, comunicative

Vrei sa fii trendy, vino in echipa Trends by Adina Caut persoane creative, comunicative, agreabile, care sa iubeasca si sa aprecieze hainele de calitate pentru a le prezenta clientilor Trends by Adina Buzatu. Bun gust dezvoltat (0720.660.662 office@adinabuzatu.ro 1305. Personal Amax financial angajam

fata pt munca de birou in domeniul vanzarilor, salariu fix, bonusuri (venit minim lunar 2300 ron), se ofera training gratuit, domiciliul sectorul 4 si 5. Rugam CV; (0723.020.285 bogdan_mihai77@yahoo.com 1306. Personal Angajam gestionari si

primitori distribuitori pentru depozite alimentare din: Flora zona Casa Presei, Smart Expo Volunari si Doraly Afumati. pentru detalii: 0758885010. CV la: petprodexim@yahoo.com. (0758.885.010 petprodexim@yahoo.com

Restaurantul Stadio din Piata Universitatii angajeaza tineri. Program flexibil, mediu de lucru placut, salariu motivant, posibilitati de dezvoltare, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

amplasat in centrul istoric, aspect fizic placut, in conditii de munca deosebite. Cunostinte minime de limba engleza. Rugam seriozitate (0723.378.834

ta Garii de Nord angajeaza ospatari. Salariu incepand cu 1800 lei net. Relatii la telefon, 1.800 L; (0720.059.544 madalina.harabor85@gmail.com

1262. Ospatari, ospatarite restaurant in Primaverii, salariu atractiv, rog seriozitate. Tel. dupa ora 10.00; (0787.444.604 1263. Ospatari. Restaurant NoName

Berceni angajeaza ospatari cu calificare si experienta. (021.332.00.29 Mioara.bratucu@yahoo.com 1264. Ospatarita daca nu ai un job

momentan, atunci afla ca noi, echipa Corner Pub&Grill suntem in cautarea unei colege pe postul de ospatarita. Ne dorim o persoana placuta, educata si dornica de munca. Buc s3 (0733.147.031 Interadabrand@yahoo.com 1265. Ospatarita taxi decontat, mese asigurate, bauturi asigurate, punct de lucru Barbu Vacarescu, (0735.870.212 georrge.ionita@gmail.com 1266. Ospatarita cu experienta pentru restaurantul cu specific frantuzesc Le Grainier a Pain. Program de lucru avantajos, loc de munca stabil. Va rugam sunati la numar de telefon: (0727.770.355 1267. Ospatarita pt. restaurant specific

grecesc Centrul Vechi, cu experienta, salariu 2.000 L; (0766.446.977 1268. Ospatarita, sau ospatar, program

2/2, zona Piata Alba Iulia, sector 3. 1.700 L; (0762.400.500 NEACSU.raluca89@yahoo.com 1269. Ospatarita, ospatar restaurant zona Delea Noua, Decebal. Singur pe tura, carte de munca, program 2 zile/2 libere. 1.700 L; (0722.304.224 simonacurca@gmail.com 1270. Ospatarita, ospatar, pentru restau-

rant cu specific italian. Program de lucru 1 zi cu 1 zi. Adresa strada Nerva Traian nr. 25 (zona metrou Timpuri Noi, vis a vis de scoala 81) 2.200 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com

1324. Personal bucatarie/curatator

legume. Cantina angajeaza lucratori bucatarie/ curatator legume.Program L-V 06:30-16:00. Se ofera salariu, tichete de masa, prime, o masa pe zi, (0742.668.259/ 0744.487.028 mihai.eatetc@yahoo.com

1330. Personal conversatii online, cazare gratuita angajam personal feminin cu\fara experienta, comision pana la 70% program optional 5 -8 ore pe zi, cazare gratuita, plata oferita la zi \saptamanal \bilunar, promovare rapida. 15.000 {; (0766.700.200

1256. Ospatari Restaurant situat in incin-

1261. Ospatari, barmani cu fara experienta pt. bistro zona Auchan Titan. Program si conditii de munca excelente. Relatii la tel., venituri salariale garantate de 2.000 L; (0724.210.770

1323. Personal bucatarie, fete pentru salate, vase, ajutor de bucatar - Restaurant Sector 3, Titan. Salariu 1800 lei. (0721.720.751

lanti si pickeri pt. depozit de alimente congelate Chiajna parc Cefin, salariu fix, bonuri, sporuri, program 3 schimburi, transport de la metrou Pacii intreviu piata Chibrit, 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

jeaza ospatari cu experienta, daca esti o persoana sociabila, comunicativa, te asteptam sa faci parte din echipa noastra, suna la tel; (0736.445.737/ 021.232.87.96 office@lacocosatu.ro

Ospatari tineri pentru restaurant central, salariu atractiv; (0786.223.663/ 0767.668.905

wich-uri producator sandwich-uri cautam colega ajutor pentru bucatarie calda/rece cu experienta. Program usor (d-j 1220:00), mediu de lucru placut, curat, salariu atractiv. Zona Cora Pantelimon, Republica; 2.100 L; (0723.291.005

1329. Personal Chiajna angajam manipu-

1255. Ospatari restaurant renumit, anga-

1260.

1322. Personal bucatarie productie sand-

1328. Personal camin batrani. Caut personal tura de noapte pentru camin de batrani, zona Luica-Berceni. Calificarea de infirmiera prezinta un avantaj. Salariu: 2000 de lei-negociabil. (0721.550.387/ 0730.001.599

1254. Ospatari pentru restaurant

1259. Ospatari si barmani Restaurant Casa Anca cartier Titan sector 3 , angajeaza barman, ospatari. Rugam seriozitate oferim seriozitate. Contract pe termen nedeterminat. Relatii la tel. 19 L; (0721.333.344 ancapene@yahoo.com

1321. Personal bucatarie curatat legume pentru firma de livrare mancare la domiciliu aflata in zona Garii de Nord. Tel. interviu: (0723.227.220 oana1976@gmail.com

1327. Personal calificat/necalificat atelier PVC angajez personal calificat/necalificat in domeniul tamplariei PVC. Salariu si program avantajoase. Firma este localizata in zona Colentina-Voluntari. Informatii la telefon. (0723.560.267 danielconstantin33@yahoo.com

1253. Ospatari Cautam sa ne marim echipa si avem nevoie de ospatari cu experienta experienta. Oferim un mediu de lucru placut, colectiv tanar, bonusuri in functie de performanta, (0722.545.024 contact@dancinglobster.ro

echipei noastre cool & fresh, locatie centrala, hai sa ne cunoastem, 2.000 L; (0744.434.500 anca.beianu.c@gmail.com

uata aproape de piata Romana cauta persoana pt. bucatarie care sa prepare sandwich-uri, sa puna ingrediente pe pizza si sa o scoata din cuptor. Informatii la telefon. (0744.213.916/ 0744.213.916 contact@gabrielabutnaru.ro

1326. Personal calificat, SC cu sediul in Voluntari angajam fierar betonist, prelucrator prin aschiere, vopsitor, zidar, instalator, sudor si lacatus mecanic. Oferim cazare. Se solicita calificare pentru fiecare pozitie (021.241.55.15

1252. Ospatar, picol si spalator vase restaurantul Casa di David, parc Herastrau, angajeaza ospatar,ajutor ospatar si femeie pentru spalat vase si curatenie. Oferim transport taxi seara si 2 mese/zi. Relatii la telefon si/sau CV pe email; (021.232.47.16 casadidavid1@yahoo.com

1258. Ospatari si barista, alatura-te

1320. Personal bucatarie - fata locatie sit-

1325. Personal calcatorie, spalatorie haine Angajam personal feminin cu experienta calcatorie haine/spalatorie, fier de calcat si masini de spalat. Salariu motivant. Decont transport. Contract de munca. Asigurare sanatate privata. (0769.425.730 calchaine@gmail.com

1251. Ospatar, ospatarita fara experienta

1257. Ospatari / ospatarite cu limba straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77

1319. Personal bucatarie necalificat pentru legume, vase, curatenie. Locatie Piata Victoriei. Program de lucru L-V, orele 7.0017.00. Sambata si duminica liber. Pentru detalii telefon: 0746266326. 1.700 L; (0723.477.188/ 0746.266.326 mioaragrigore@yahoo.com

1284. Patisera placintarie zona Stefan ce

Mare Placind’Or angajeaza patisera talentata!E nevoie de experienta, indemanare, simt estetic, punctualitate si seriozitate.Program 2 cu 2, contract de munca, mediu de lucru placut. Detalii 0755856176 (0755.856.176 diana.urecheanu@gmail.com 1285. Patisera. Angajez de luni pana vineri, program 7.00-15.30 zona Brancoveanu, salariu 2.200- 2.400 cu contract de munca. Patiseria este dotata cu masina turat, tel.; (0728.106.100 1286. Paza si receptie motel Casa de pia-

tra Pustnicul, nu conteaza varsta,se poate si cu cazare la noi. Puteti sa lasati mesaj sms cu nr. de contact si numele la orice ora. Maxi taxi 503 sau ratb Branesti. (0767.079.463 1287. Paznic cu atestat. Oferim masa gratuita. Firma isi desfasoara actvitatea in Bucuresti. Relatii intre 10.00- 16.00. (0769.961.624 1288. Paznic pentru clinica medicala Hipocrat 2000 SRL. Rog CV, tel.: (0735.400.322 resurseumane@hipocrat2000.ro 1289. Paznic pentru o balta de pescuit.

Oferim cazare; (0743.066.384/ 0727.889.133

1290. Paznic, Sevacon Impex angajeaza

paznic la sediul firmei. Program zilnic de 12 ore. (0722.896.717 1291. Paznic. Clinica medicala angajeaza paznic, atestat paza, permis auto. Detalii la tel. de L-V, intre orele 10-18; (0745.338.757 1292. Pensionar administrare si paza intrare de bloc, ingrijita, sociabila, cu bun simt, gestiune bunuri, cazier curat, zona Decebal; (0764.494.068 rostudiostilsrl@gmail.com 1293. Pensionari meseriasi cu carnet,

sofer, muncitori, electrician, ambalator, automatist si chimist pentru producator detergenti. Asiguram cazare, conditii avantajoase de munca, CV la email, www.arcalux.ro; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 1294. Persoana cunoscatoare de

1307. Personal cu sau fara experienta pentru magazin Shop&Go situat in sectorul 3 Dristor. Transport asigurat tura doi. Program in doua ture. Detalii suplimentare in anunt sau la telefon; (0721.269.304 cristianmatea@gmail.com 1308. Personal gestionar, operator masi-

na croit, manipulant marfa, necalificati (0724.986.301 office@unika.com.ro 1309. Personal Restaurant La Brasserie

du Parc, situat in Parc Herastrau, angajeaza personal cu experienta: ospatar si ajutor ospatar (picol). Relatii la tel. sau email. (0376.203.061 office@labrasserie.ro 1310. Personal Restaurant La Brasserie

du Parc, situat in Parc Herastrau, angajeaza spalator vase. Relatii la tel. sau email; (0376.203.061 office@labrasserie.ro 1311. Personal Restaurant turcesc anga-

jeaza personal pe domenii diferite pentru proiecte de dezvoltare cu conditii peste piata romaneasca de food. (0725.516.976 edessaromania@gmail.com 1312. Personal Salon situat in Militari,cu vad format in 12 ani, cauta colege vesele, care sa completeze echipa pentru postul de: coafor, ucenic coafor, masaj, cosmetica si stilist protezist de unghii. (0723.438.964/ 0769.693.992 yobeautysalon@yahoo.com 1313. Personal Trattoria Angoli anga-

jeaza ospatari/ospatarite, barmani si personal pentru vanzare de snacksuri, inghetata la casutele din Oraselul Copiilor. Salariu atractiv. (0739.510.811 office@trattoriaangoli.ro 1314. Personal zona Unirii. Pizzerie cu program non-stop angajeaza: pizzar, dispecera preluare comenzi, livratori de zi si livratori de noapte cu auto propriu; (0723.469.078 cosminbanica77@yahoo.com

1340. Personal curatenie firma curatenie angajeaza personal cu norma intreaga sau jumatate de norma la puncte fixe sau echipa mobila. Pachet salarial atractiv, decontare transport, bonuri de masa. Relatii la telefon; (0753.514.329 1341. Personal curatenie firma de curate-

nie angajeaza personal cu experienta pentru zona Aurel Vlaicu. Program 8 h/zi de luni-vineri; 1.500 L; (0736.087.785 1342. Personal curatenie pentru spital,

salariu atractiv+ tichete masa; (0745.954.248 1343. Personal curatenie Personal curatenie. Sala fitness Baneasa 1.800 net. 2 L; (0724.728.884 contact@go700.ro 1344. Personal curatenie pt. firma curate-

nie; (0741.540.555

1345. Personal curatenie Restaurant

angajeaza personal la curatenie si spalator vase mici/mari. Salariu 2000 lei. O masa asigurata. Program 9.00- 17.30. Zona Aurel Vlaicu. (0756.363.055 Roxana.arghiriade@qsinn.ro 1346. Personal curatenie scari de bloc,

pentru firma, Bucuresti - Ilfov; (0734.385.374 1347. Personal curatenie domeniul ban-

car Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie in zona Dorobanti pentru o sucursala bancara program full-time; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 1348. Personal curatenie (doamne), salariu 1500 ron/15 zile lucrate, zonele Dorobanti, Drumul Taberei, Obor, Titan. (0724.133.585 1349. Personal curatenie 8 ore Firma Hyper angajeaza femeie pentru curatenie de intretinere in spatii de birouri. Contract de munca. Transport RATB si metrou decontat. Salariu net 1500 Lei 1.500 L; (0787.348.140 1350. Personal curatenie birouri Angajez

personal curatenie zona Universitate, Unirii, Dorobanti- program part time si full time. (0724.386.660 office@curatenielions.ro 1351. Personal curatenie bucatarie

pentru Socului Kebap, salariu atractiv; (0764.673.064 1352. Personal curatenie bucatarii hotel

de 5 stele Info Clean angajeaza pers. curatenie instrumentar bucatarii pt. hotel de 5 stele. Contract de munca, salariu excelent, medicina muncii, SSM, bonuri masa, transport decontat, 3 schimburi 1.600-1.800. 1.800 L; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com

1331. Personal covrigarie situata pe bule-

vardul Iuliu Maniu, statia de autobuz Apusului (0769.510.567 mario_home_edition@yahoo.com

1353. Personal curatenie cladiri Sema Parc S.A angajeaza, in conditii avantajoase, ingrijitoare pentru curatenie cladiri. Locatia este in sector 6, se lucreaza 8 ore pe zi, luni-vineri, in intervalul 6.00-14.30. Rugam seriozitate! (021.318.91.77 hr@semaparc.ro

1332. Personal cu limba italiana sau

1354. Personal curatenie pentru insitutie

engleza pentru companie internationala. Lucrati la biroul nostru sau acasa; (0730.042.644 sender33433@gmail.com 1333. Personal cu sau fara experienta.

Simigeria/Pizzeria Luca Bucuresti angajeaza personal cu sau fara experienta. Oferim salariu intre 1800-2000 lei plus bonuri de masa si program flexibil. Detalii la nr de tel, Iulia. (0723.059.813 recrutare@simigerialuca.ro 1334. Personal cu studii medii sau supe-

rioare in domeniul vanzarilor pe post de sef echipa vanzari, scolarizare gratuita, venit motivant in functie de realizarile echipei; (0733.380.388

invatamant superior; (0726.523.922

1355. Personal curatenie pentru restau-

rant Social1, locatie centrala (Bld Unirii nr 1), salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1356. Personal curatenie pentru zona Drumul Taberei Agent curatenie femeie) cu experienta, pentru curatenie birouri in zona, Drumul Taberei, Afi Parc Cotrocenti. Program de lucru, Luni - Vineri / 8ore. Relatii la tel.. 1.400 L; (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@inercomserv.ro

1335. Personal curatat legume si ambalare. Locatia se afla la 3 min. de Metrou Jiului. Program 2 zile cu 2 zile, de la 09-22. Se asigura masa. Salariu 2000 lei net (in mana). Experienta minima de 2 ani, 2.000 L; (0748.284.545/ 0724.448.967 florin@lifebox.ro

1357. Personal curatenie si protocol, zona Pipera, angajam personal curatenie si protocol pentru locatia noastra (zona de birouri) din zona Pipera. Program: l-v: 06:00 - 14:30. Contract pe perioada nedeterminata de timp, plus tichete de masa. 1.800 L; (0724.322.000

1336. Personal curatatorie haine spalatoria de haine Elisse angajeaza personal pentru receptie haine in Liberty Center Mall si personal pentru departamentul de spalatorie covoare. Salariu motivant, prime si bonusuri; 500 {; (0723.611.629 spalatoriaelisse@gmail.com

1358. Personal curatenie si vase, Boule-

1337. Personal curatenie Angajam personal de curatenie in Bucuresti la 4 sau 8 ore, cu experienta in domeniu si disponibilitate pentru lucrari tip interventie pentru care se asigura transportul si sunt platite suplimentar. (0722.306.784 1338. Personal curatenie firma curatenie

angajam operator curatenie birouri program 2/4/6 sau 8 ore/zi luni-vineri. Informatii la telefon; (0737.521.521

vard Cafe angajeaza personal pentru curatenie si vase. Oferim salarial atractiv, transport decontat la finalul programului de lucru. (0757.714.692 Cafeblv@gmail.com 1359. Personal curatenie zona Casa Presei Angajam personal curatenie full time, birouri Casa Presei. Salariu atractiv. 1.800 L; (0766.528.729 1360. Personal curatenie zona Parc Bazilescu Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie pentru zona exterioara program Full-time, mediu dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

zin de invitatii pt evenimente cauta coleg(a) pentru asamblare de invitatii, marturii, lipire, decupare articole carton, realizare fundite. Asteptam CV pe e-mail: 1.500 L; comenzi.invitatiispeciale@gmail.com 1316. Personal atelier tamplarie PVC, necalificat/ calificat in domeniu. Program flexibil si salariu atractiv. Locatie ColentinaVoluntari (0723.560.267 danielconstantin33@yahoo.com

1295. Persoana pentru contabilitate pri-

1317. Personal bucatarie Angajam bucatar cu experienta, ajutor de bucatar, femeie la vase si personal bucatarie pentru restaurant in sectorul 2. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de telefon; (0723.619.300

1296. Persoana cu experienta Fabrica incaltaminte zona Timpuri Noi angajam persoana cu experienta pentru indoit fete pe masina de indoit comelz. Daca se cunoaste si una din operatiile cusut pregatit este un plus, 2.400 L; (0730.501.000/ 0724.728.262 contact@sansavana.ro

angajam personal pentru curatenie in blocuri din Bucuresti (Dristor, Obor, Crangasi, Militari, Pantelimon, Berceni, Gara de nord, Dr. Taberei, Baneasa, Rahova); (0753.812.805

1315. Personal asamblare invitatii, maga-

limba vietnameza pentru coordonarea unei echipe. Societate comerciala angajeaza; (0740.010.772 mara, cunoscatoare SAGA; (0722.244.791

1339. Personal curatenie Firma curatenie

1318. PERSONAL BUCATARIE FAST FOOD; (0764.788.373/ 031.432.85.65

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

16 ianuarie 2019

4

LOCURI DE MUNCÅ 1400. Personal pentru curatenie in laborator patiserie. Bacania Companion din Sos Mihai Bravu 199A isi mareste echipa. Vrei sa lucrezi cu noi, da-ne un telefon, 2.000 L; (0745.023.177 contact@bacaniacompanion.ro 1401. Personal pentru curatenie la birou,

Magic Smart Grup angajeaza personal curatenie zona 13 Septembrie (Drumul Sarii). Beneficii: program de lucru in ture (15 zile/luna), tichete de masa, salariu in cont ING, 21 zile de concediu de odihna. (0786.553.179 1402. Personal pentru depozit material,

instalatii si constructii zona Dudesti si Giurgiului. (0722.241.079/ 021.322.93.30 1403. Personal pentru postul de prepara-

tor si ambalator sandvisuri pentru fabrica sandvisuri zona Hala Traian; (0742.625.778 1404. Personal pentru restaurant Mall ne

marim echipa. Angajam personal pentru urmatoarele pozitii: lucrator comercial, casierajutor bucatar, spalator vase. Asiguram pregatire. Detalii tel. (0755.677.519 1361. Personal curatenie, angajam doamne pentru curatenie de intretinere, ansamblu rezidential, program 8 ore de luni pana vineri, zona Berceni. Oferim contract de munca + tichete de masa. (0374.034.370/ 0723.609.832 1362. Personal curatenie, Firma curate-

nie, angajeaza in zona Berceni si Crangasi, la program de 8h/zi. Oferim salariu avantajos. (0786.810.532 1363. Personal curatenie, si intretinere birouri. Cerinte: pers muncitoare, punctuala, corecta, curata. Oferim CM pe perioada nedeterminata, mediu de lucru placut, asiguram transportul de la Metrou Straulesti. L-v 8,30-17,00. (0746.169.991 1364. Personal curatenie, echipa de

interventie Inter Cleaning RO-GER cauta colegi. Program full time. Permisul auto categoria B reprezinta avantaj (0722.636.611 info@inter-cleaning-roger.com 1365. Personal curatenie. Angajam

personal curatenie pentru birou si apartamente noi in zona Militari. Salariu motivant. Rugam seriozitate. (0725.963.165 1366. Personal curatenie. Angajam per-

sonal feminin pentru curatenie birouri; (0744.487.695 1367. Personal curatentie si spalat vase restaurant, zona Piata Victoriei. Salariul brut 2148 lei (net 1300 lei), bonuri de masa (300 lei), tips (intre 20-40lei/zi), program de la ora 13:00, 10-12 ore/zi, 4 zile/saptamana. Decontam transport taxi; (0799.737.783 1368. Personal de intretinere si curatenie,

menajera, Magic Salon angajeaza personal de intretinere si curatenie pentru saloanele Titan si Dristor. Program de lucru in ture, tichete de masa, salariu in cont ING, 21 zile concediu; (0786.553.179 1369. Personal departamentele f&b si

housekeeping, Palatul Suter Heritage Butique Hotel (HPS) si-a deschis portile in luna noiembrie a acestui an. Considerat ca cel mai luxos hotel din Romania, HPS isi mareste echipa in departamentele f&b si housekeeping (0756.112.129 accounting@suterpalace.com 1370. Personal depozit firma de electro-

casnice in Voluntari, Smart Expo Flora, angajam colegi in depozit pentru pregatirea marfurilor. Salariu motivant, mediu de lucru placut. (0728.135.409 office@demelectronics.ro 1371. Personal deservire Gre Bakery angajeaza personal deservire-multiservice. Locatie premium in str Erou Iancu NicolaePipera. Venituri motivante;CV la office@freshfooddelivery.ro (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro 1372. Personal fabrica - sector 6, Anga-

jam personal barbatesc pentru fabrica salariul 1850 lei net+ bonuri de masa+ bonusuri+ decont transport (max. 250 lei / luna). Toata legislatia respectata. Detalii la tel. (0770.153.962/ 0770.153.166 office@ihres.ro 1373. Personal fabrica incaltaminte Fab-

rica incaltaminte angajam talpuitor manual, tocuri aplicate si persoana imbracat branturi. (040745753228/ 0757.012.543 gilmartrading@yahoo.com 1374. Personal fabrica medicamente Bra-

gadiru Cautam ambalatori productie, ingrijitor laborator, incarcatori-descarcatori depozit. Progam in 2 schimburi. Tichete de masa oferite. Transport asigurat Piata Unirii, Bucuresti-Bragadiru. 1.260 L; (0749.409.019 recrutare@laropharm.ro 1375. Personal fabrica procesare, tocat

legume, carne cautam personal pentru Fabrica de procesare cu sediul in Soseaua Salaj sect 5. Conditii de munca avantajoase, salariu motivant, program in ture, transport acasa, masa la pranz, training de specialitate. (0773.367.489 resurse.umane@wuxing.ro 1376. Personal fara limita de varsta,

comunicativ, dinamic, plata la saptamana in activitate de vanzare si promovare; (0371.477.855 1377. Personal fast-food, fast-food Village in Cora Pantelimon angajeaza vanzatoare program 2 zile cu 2 libere. Salariul 2000 ron net, bonusuri zilnice. (0722.556.921/ 0721.474.178 oldtowninvestments@yahoo.co.uk 1378. Personal femeie pentru protocol

zona Aviatorilor, program 8 ore L-V dimineata incepand cu ora 06:00. Salariu 1600 Lei in mana, carte de munca 1.600 L; (0769.671.121 ddbecoservices@gmail.com

Personal feminin pentru postul de vanzari, sector 6, cu/ fara experienta, fara limita de varsta. Salariu atractiv. Beneficii: comision, decontare transport; (0724.040.408 1379.

1380. Personal feminin pentru conversatii

online iti oferim timp de 30 zile sprijin financiar 3200Lei. Salariu fix garantat 3800 Lei+ procent 50%-75%, carte de munca fara nici un fel de taxe. Plata la zi/ saptamanal/ bilunar. Camere fumatori/ nefumatori 3.800 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 1381. Personal feminin pentru stand cu huse in JolieVil angajam personal feminin pentru stand cu huse si accesorii gsm in incinta galeriei Jolie Ville Galeria, situat la capatul autobuzlui 301, Baneasa, Voluntari. Program 9.30-21.30. 2 weekend uri libere 1.600 L; (0721.365.688 alinacunitchi@yahoo.com 1382. Personal feminin, conversatii online castiguri 2000$-7000$/luna,bonus pana la 1000$ din prima zi, costumatii gratuite, decontam chiria integral,contract de munca,cadouri saptamanale; 7.000 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 1383. Personal igienizare navete

salariul 1600 lei net + bonuri de masa + o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654 1384. Personal igienizare navete

salariul 1600 Lei net + bonuri de masa + o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654

1428. Personal Seva Club si restaurant,

angajeaza barmani si femeie la vase. CV pe mail; (0722.317.329 bartenders2006@yahoo.com 1429. Personal spalat vase/ ajutor bucatar. Restaurant din zona Dorobanti, vrem sa ne extindem echipa cu oameni responsabili si incantati sa lucreze alturi de profesionisti. Daca descrierea ti se potriveste te asteptam.Pachet avantajos. (0765.846.811 nicoleta_hotnogu@yahoo.com

Fundeni-sector 2. Pentru provincie oferim cazare; (0761.680.666 1406. Personal productie panificatie, pen-

1431. Personal vase Restaurant sector 3

tru provincie oferim cazare. Fundeni, sector 2; (0761.680.666/ 0724.094.959

angajeaza femeie curatenie, vase, salariu motivant. (0744.494.099 fivacom@yahoo.com

1407. Personal productie paste fainoase unitate productie paste fainoase In zona Berceni. Se lucreaza cu utilaje, in picoare. Oferim instruire. Program 8 ore luni-vineri, 8-17. Contract nedeterminat. Salariul se negociaz? la interviu; (0725.934.439 rossopomodoromania@gmail.com

1432. Personal vase la masina de spalat

cunostinte PC; (0722.355.850

1390. Personal masaj, cu o experienta de

3 ani in domeniul masajului si o clientela formata, ne dorim sa ne extindem echipa si sa oferim sansa catre un job bine platit unor fete in cautarea unui loc de munca; 3.000 {; (0725.319.598/ 0725.319.598 blue.moonline@yahoo.ro 1391. Personal masina liniara atelier de

creatie vestimentara angajeaza masinist, confectioneri cu experienta in realizarea unui produs cap coada, a produselor de dama! Cunostiinte: masina liniara. (0754.957.935 belbria1@gmail.com

Personal mentenanta (electrician, tamplar, instalator) pentru restaurant Piata Muncii. Asiguram o masa/zi si salariul saptamanal; (0772.123.277 1392.

1393. Personal montator mobila Cautam

personal montaj mobilier Ikea. Se asigura transport, decont diurna si cazare pentru proiecte in afara localitatii. Se ofera contract de munca. Tel: (0729.699.825 office@wedohr.ro 1394. Personal necalificat angajam per-

sonal pregatire/ slefuire suprafete lemnoase MDF. Fabrica se afla in Bragadiru, Ilfov; 1.500 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro

1395. Personal necalificat Compania Mandy Foods angajeaza in fabrica de productie. Sarcini: efectueaza diverse sarcini in vederea pregatirii marfii pentru a fi livrate. Oferim: o masa/ zi, contract de munca (0753.021.361 offfce@mandyfoods.ro 1396. Personal necalificat, urgent pentru fabrica sector 6. Salariu net: 1500 + bonus 200, tichete 300 ron. Program: 8 ore/ in 3 schimburi. Perioada nedeterminata. Locatie sector 6 Militari 2.000 L; (0737.814.574 1397. Personal ofertare, vanzari in ali-

mentatie publica (firma de catering), o masa/ zi, contract de munca, zona metrou Costin Georgian. Program de lucru: martisambata (09:00 – 18:00) sau luni-vineri (09:00 – 18:00) (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro 1398. Personal patiserie/ covrigarie Angajez patiser/ patisera covrigarie-patiserie situata in Piata Gorjului, Militari. Detalii referitoare la salariu ?i programul de lucru, la telefon 0769850770. (0769.850.770 alinaalexandra.barbulescu@gmail.com 1399. Personal paza barbati Pentru zona

bld-ul Timisoarei, program in ture, 5,5 - 6 ron/ora. Pentru zona Pipera (vis-a-vis de Mc Donald-reprezentanta auto) program de zi 6 ron / ora. Relatii la tel. 0747027178 intre orele 09-17. (0747.027.178

1452. Pizzar pentru restaurant,

salariu atractiv, program 2/2; (0747.220.088 1453. Pizzar, Friends Pub isi mareste

echipa, angajeaza pizzar cu experienta. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul. 3.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com 1454. Pizzer Flamingo Bar&Grill din Drumul Taberei, angajeaza pizzer. Salariul 2800 Lei, program 2 cu 2 zile. Cerem seriozitate. Tel. (0730.928.153 flamingofood2018@gmail.com 1455. Pizzerie cu livrare la domicilu, sec-

tor 6, angajeaza: ajutor pizzar. Detalii la tel.: (0785.915.914 1456. Planteea angajeaza Consilier plafar pentru vanzare in magazin naturist sector 2 si 6. Salariu motivant. Se cere experienta in domeniu; (0727.503.269 cv@planteea.ro

1433. Personal vase linie calda luni-vineri

inte: experienta in domeniu, disponibilitate program prelungit. Responsabilitati: colantare, montaj bannere, finisare displayuri si produse publicitare, asamblare. Avantaj: permis conducere cat B; 2.500 L; marius@axicogrup.ro

8-17 Personal vase restaurant tip autoservire. Programul eate de luni pana vineri de la ora 8 la 17. Sambata, duminica, sarbatori legale sunt zile intotdeauna libere; 1.800 L; (0741.541.460 Marco.pavel@essgroup.ro

1458. Polisator auto si pers. pt. interior,

1409. Personal pt. ajutor in bucatarie pro-

1434. Personal vase pentru restaurant

gram L-V 8.00- 16.30, salariu 1.800 L; (0760.457.712 1410. Personal receptie, bazin inot, angajam personal pentru receptie, zona Titan, sector 3. Echipa tanara si mediu de lucru placut. (0770.574.744 1411. Personal restaurant Angajam casi-

Maher angajeaza femeie la curatenie, femeie la vase, sofer, grataragiu. (0724.939.913

daca iti cauti un loc de munca stabil si serios cu un program de 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, 1.700 Lei net + alte beneficii, te asteptam la Beraria H din Parcul Herastrau. Detalii la telefon 1.700 L; (0725.345.300 jobs@berariah.ro 1435. Personal vase pentru restaurant Nor, Restaurantul Nor este in cautare de colegi pentru pozitia de spalator vase. Oferim un program flexibil, decont transport, masa de pranz asigurata; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1436. Personal vase pt restaurant zona Stefan Cel Mare angajam fete la vase program lucru 7 - 16 de luni pana vineri. Str Iancu de Hunedoara 48 cladire ING. Conditii f. bune de lucru. 1.600 L; (0733.163.418/ 0764.273.371

salariu 2.700 Lei program de luni pana vineri de la 9 pana la 18 sambata si duminica liber (0724.357.422 office@cmstill.ro 1459. Polishator, salariu fix 3600 lei program de luni pana vineri de la 9 - 18, sambata si duminica liber, zona Militari, Apusului; 3.500 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 1460. Portar cu experienta pentru firma.

Program de lucru 08.00-17.00. Salariu motivant. (0745.881.651

PORTAR, SCARA BLOC, NUMAI PENSIONAR; (0727.173.489

1461.

1462. Portar/paznic, postul in cladire si salariul atractiv. Tel. 0756.069.169, Bucuresti, Sector 3. Tel. fix: 0214103282 1463. Portari imobil, sector 1, acceptam

si pensionari; (0731.558.814

1464. Portari pentru scara bloc, pension-

1387. Personal laborator Cofetaria Victo-

1389. Personal magazin, foto obligatoriu,

1451. Pizzar cu experienta pentru restaurant cu specific italian, situat in sector 1, Pta Domenii, conditii avantajoase: masa asigurata, transport asigurat, 2/2 zile, tips din vanzare 3.000 L; (0725.246.188/ 0768.143.658 ancalearoma@yahoo.com

1408. Personal productie publicitara cer-

1412. Personal restaurant Restaurant

1388. Personal linie de servire cantina cantina situata in imediata vecinatate a statiei de metrou Pipera angajeaza personal pentru servirea la linie. Experienta constituie un avantaj.Se ofera salariu, masa, prime, tichete de masa; (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com

1, conditii avantajoase: masa asigurata, transport asigurat, tips din vanzare, rog seriozitate 3.000 L; (0725.246.188/ 0768.143.658 dbrisit@yahoo.com

1457. Policlinica sau clinica particulara angajeaza medic internist cu norma intreaga sau jumatate de norma si asistent de farmacie cu norma intreaga, informatii la tel, e-mail; (021.321.26.85 secretariatcajm@gmail.com

1386. Personal la vase restaurant,

ria angajam personal pentru laborator. Nu cerem experienta dar cerem dorinta de munca. Preferam oameni tineri dornici sa invete o meserie si pasionati de cofetarie. Detalii la tel. 2.000 L; (0724.376.275 office@casa-victoria.ro

1450. Pizzar pentru restaurant in sectorul

vase angajam pt autoservire zona Piata Victoriei. Program de Lucru 8 - 16 de Luni pana Vineri.Interviu Bd Iancu de Hunedoara nr 48 cladirea ING; 1.600 L; (0733.163.418

Cautam personal pentru curatenie pt restaurant pe Calea Victoriei, aproape de metrou Romana. Program 8 ore/zi,(8.3016.30), 6 zile/saptamana.Salariu 1500l ei. (0743.605.039 sector 2, langa Gara Obor, strada Baicului nr. 66; (0788.111.898/ 0720.579.689

1427. Personal servire, incasare autoservire pentru locatie in zona P-ta Romana| P-ta Victoriei, angajam persoane tinere, responsabile. Program l-v, 8 ore/zi. Weekend liber. CV-uri pe adresa de email. Detalii suplimentare telefonic. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com

1430. Personal vanzare si aranjat marfa pe raft, MiniMarket zona Dorobanti, angajam lucrator comercial (femei). 2.500 L; (0746.141.181/ 0761.677.252 Magazinmaximuniversal@gmail.com

1405. Personal productie panificatie,

er, ajutor bucatar si bucatar, in cadrul unui important restaurant specific romanesc, din Bucuresti. Program lucru: 5 zile cu 2 libere, 2 schimburi. Nu necesita experienta, 3.000 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

1385. Personal la curatenie -8 ore/zi

1426. Personal servire autoservire cu specific romanesc, program luni - vineri zona sector 6, doar femei (0752.166.337/ 0733.513.550 santech.srl@gmail.com

ari; (0723.214.826

SC ORIENT HYPERCONSTRUCT SRL angajeaza la Fabrica de usi metalice din Afumati, Sos. Stefanesti nr. 176, jud. Ilfov, de urgenta, muncitori calificati in urmatoarele meserii: sudori, lacatus mecanic, vopsitori, operatori masini comanda numerica, mecanic de intretinere, fochist, tehnolog CTC-ist. Angajam, de asemenea, muncitori necalificati cu posibilitatea calificarii la locul de munca. Asiguram contract individual de munca cu norma intreaga si venituri salariale in functie de performantele profesionale individuale.

Cei interesati pot trimite CV la e-mail gheorghitacalinescu@yahoo.com, iar pentru relatii suplimentare puteti suna la telefon: 0748.144.157

1465. PoshModels angajeaza modele, PoshModels angajeaza modele, daca vrei un castig real, fara bonusuri de angajare:) hai sa ne cunoastem si sa iti aratam cum modelele noastre Posh au mare succes. Be smart, alege profesionalismul ! (0768.663.442 office@poshmodels.ro 1466. Pregatire cutii medicamenta/ Chiti-

la Angajam urgent barbati si femei pentru ambalare/sortare cutii medicamente. Salariu: 1700 ron net+tichete. Program : 8 ore L-V/ 2 schimburi. Zona Com Chitila/ str. Rudeni. Detalii la telefon. 1.700 L; (0749.608.510 1467. Pregatitor vopsitor auto, Activ Auto service auto multimarca situat in zona Bucur Obor angajeaza pregatitor vopsitor cu experienta. Program de lucru L-V 0817, salariul porneste de la 3.000 lei. (0722.219.190 1468. Preparator pizza Berceni, JerryÂ’s

Pizza angajeaza preparator pizza cu sau fara experienta pentru magazinul din zona Berceni. (0763.475.826 1469. Preparator pizza cu/fara experien-

1413. Personal restaurant Retea de restaurante cu livrare la domiciliu cautam colegi pentru posturile: bucatar, coordonator ambalator, casier-vanzator. Locatii in Mega Mall, Afi, Park Lake. (0731.617.815 catalina.damian@wuxing.ro 1414. Personal restaurant Centrul Vechi angajam personal calificat pentru restaurant in Centrul Vechi. Barman, ospatar, ajutor bucatar, ospatar numai pentru mic dejun program 6.30 -12.00. Rugam sa trimiteti CV-urile la adresa de mail; (0720.732.141 Restaurantribs@gmail.com 1415. Personal restaurant Centrul Vechi

angajam personal calificat pentru restaurant in Centrul Vechi. Barman, ospatar, ajutor bucatar, ospatar numai pentru mic dejun program 6.30 -12.00. Rugam sa trimiteti CV-urile la adresa de mail; (0720.732.141 Restaurantribs@gmail.com 1416. Personal restaurant fast food Car-

refour Ploiesti lucrator bucatarie, casier, salariul net incepand de la 2300 lei (bonuri de masa incluse) tichete masa in valoare de 15 lei/tichet, program de lucru doua zile cu doua libere, o masa gratuita pe zi 2.300 L; (0785.405.645 hr@calif.ro 1417. Personal restaurant The President,

in parcul Tei, Restaurantul The President, in parcul Tei, angajeaza sef de tura ospatari, Asistent Manager, personal necalificat.C.V.ul trebuie sa fie insotit de 2 foto cu intreaga infatisare. Rog seriozitate. (0720.047.541 office@presidentevents.ro

1418. Personal restaurant, restaurant cu specific italian angajam bufetiera/ajutor de bucatar. Oferim salariu atractiv. Detalii la nr de tel. (0724.281.020 Khrystynyca_cristina@yahoo.com 1419. Personal restaurant, bucatarie

Trattoria Angoli angajeaza: bucatar; ajutor bucatar; bucatar bufet rece (salatier); femeie de serviciu; personal pentru gratar. (0739.510.811 office@trattoriaangoli.ro 1420. Personal restaurant: angajez personal curatenie/ spalat vase. Restaurant in Floreasca, sector 1 Bucuresti. Transport asigurat, carte de munca, tips, program 2 zile muncite, program 09-23:00 cu 2 zile libere, 1400-2000 ron. (073011211 info@emte.restaurant 1421. Personal Rotiserie Rotiserie situat in incinta Garii de Nord angajeaza personal salariu incepand cu 2300 lei net. Relatii la telefon, 2.300 L; (0720.059.544 madalina.harabor85@gmail.com 1422. Personal sala croit atelier de confectii cautam ajutor sala croit cu experienta. Se ofera salariu atractiv si bonuri de masa, zona Gara de Nord; (0730.773.889 office_prettygirl@yahoo.com 1423. Personal sala de pariuri, personal

feminin in zona Drumul Taberei. (0761.931.822

1424. Personal salon de infrumusetare,

sector 4, Deea Beauty Salon angajeaza colega pentru manichiura, pedichiura, salariu fix. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la tel. 1.400 L; (0761.321.670 danielabold48@yahoo.ro 1425. Personal semi-calificat, magazin

de vinuri. Salariu 2.000 - 3.000 lei, vanzatoar sau vanzatoare; (0767.522.567

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1437. Personal vase si curatenie pentru firma de catering in sectorul 3. Program: una cu una (o zi de la 7:00 la 19:00 - urmatoarea zi libera), 1.600 L; (0770.472.087

ta - Trenta Pizza nu necesita experienta, posturile disponibile in toate sectoarele, pregateste comenzile de pizza conform retetarului; aseaza ingredientele pe pizza. Relatii la tel., Sergiu. (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro

1438. Personal vase si curatenie restau-

1470. Preparator, ajutor bucatar cu

rant Cismigiu Vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472 1439. Personal vesela, curatenie si van-

zator fast food angajam personal vesela, curatenie si vanzator fast food. Pentru cei interesati sunati dupa ora 11: 00 la numarul; (0728.999.393 1440. Personal, vrei un job in Bucuresti, cazare gratuita vrei sa te muti si sa lucrezi in Bucuresti? Te ajutam noi, asigurandu-ti cazare gratuita. Afla mai multe informatii la tel, Whatsapp sau E-mail: (0762.028.754 studioswinwin@gmail.com 1441. Personal- Hesper SA Bucuresti angajeaza: Inginer mecanic; Inginer metalurg experienta in tratamente termice); inginer chimist; strungari, rectificatori, frezori, lacatusi, operatori CNC; sculer matriter; mecanic masini utilaj; muncitori necalificati; electrician; femeie serviciu. (0758.048.316/ 021.335.10.50 hesper.hr@gmail.com 1442. Personal. Restaurant Centrul Vechi, specific grecesc angajam personal pt. curatenie si ajutor in bucatarie. Salariu 1.800- 2.200 lei, program 12.00- 22.00; (0766.446.977 1443. Pickeri, Checker, verificator marfa

Angajam urgent pickeri pentru depozit. Salariu net: 1900 ron+tichete: 300 ron, program: 2 schimburi/ L-V. Perioada nedeterminata. Locatie: Sector 3. Detalii la telefon! 2.200 L; (0737.814.574 1444. Picol, picolita cu experienta de lucru in restaurant, nivel restaurant de lux, castig foarte bun. Salariu 1.500 lei o zi da, o zi nu plus tips excelent, restaurant Four Seasons Dorobanti, 1.500 L; (0722.216.666 contact@four-seasons.ro 1445. Picol/ ospatar, Floreasca angajam picol sau ospatar Restaurant in Floreasca, sector 1 Bucuresti. Carte de munca, tips, program 2 zile muncite, program 09-23:00 cu 2 zile libere, 1200-2000 ron. (0730.112.111 info@emte.restaurant 1446. Picoli si ospatari Curtea Berarilor,

vrei sa faci parte dintr-o echipa frumoasa, angajam picoli si ospatari intr-un mediu stabil si bine definit. Contact tel. (zilnic intre 13.00 si 17.00) sau email (021.313.75.32 office@curteaberarilor.com 1447. Picoli, barmani. Restaurant italian -

Piata Amzei - angajeaza picoli, barmani. Detalii la tel. dupa ora 9; (0733.333.021 1448. Picolita si spalat vase, zona Colentina, restaurant Murat Usta. Salariu 2.000 lei+mancare asigurata+carte de munca/ L-S: 7.30-18.00, D inchis; (0720.753.747 1449. Picolita, picol, ajutor de ospatar

pentru Trattoria Pane e Vino. Program 1 zi cu 1 zi. Adresa strada Nerva Traian 23, sector 3, zona metrou Timpuri Noi 2.200 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com

experienta si casieri. Restaurant nou de tip fast-food, program flexibil, venituri peste medie, contract de munca, Asiguram o masa pe zi. Cautam persoane resonsabile si loiale care doresc colaborare de lunga durata. (0727.737.870 roxana.gheorghe@osho-restaurant.ro 1471. Profesor after-school si asistenta medicala pentru gradinita privata sector 3, Titan; (0723.040.185 1472. Rcs-Rds DIGI Macaragiu si Sofer profesionist C+E Rcs-Rds DIGI angajeaza Macaragiu si Sofer profesionist C+E, disponibilitate delegatii in tara, contract de munca, salariu motivant. Astept cv la recrutare@rcs-rds.ro 1473. Receptioner angajeaza Hotel

Berthelot, dorim o persoana cu experienta in domeniu, calificare, limba engleza avansat, sa lucreze in echipa, dinamica, sociabila. ionella.caradeanu@hotelberthelot.ro 1474. Receptioner hotel 4 stele, zona Unirii angajeaza receptioner calificat, cunoscator al limbii engleze nivel avansat. Cunoasterea sistemului de gestiune Opera reprezinta un avantaj.Oferim si bonuri de masa. (0756.013.333 fdm@internationalbucharest.ro 1475. Receptioner pensiune, 8 camere, situata in centru angajeaza receptioner cu sau fara experienta, obligatoriu scris-vorbit limba engleza, program flexibil, 2 weekend-uri libere in luna, ture de 21/24 ore, sala. 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com 1476. Receptioner terenuri de tenis Aca-

demia de Tenis Herastrau angajeaza receptioner cu experienta. pentru mai multe detalii tel. (0724.185.210 1477. Receptioner, night auditor pentru hotel 4 stele bun cunoscator a limbii engleze, sociabil, comunicativ, aspect fizic placut, calificare receptioner, cunosterea sistemului de gestiune Fidelio constituie avantaj (0788.495.893 andreea.iancu@class-hotel.ro 1478. Receptioner, receptionera Hotel

Boutique 4 stele angajeaza receptioner/a, abilitati f. bune de comunicare, operare pe calculator, lb. engleza; sociabil/a, ingrijit/a, comunicativ/a, responsabilitate si seriozitate. (0726.995.613 office@vilaarte.ro 1479. Receptioner, receptionera, hotel situat in zona Garii de Nord, angajeaza receptioner/a cu sau fara experienta, diploma de bacalaureat, engleza nivel mediu, program in ture de zi/noapte. Salariu 2000 lei. Relatii la tel. (0731.832.669 sirgrup4@gmail.com 1480. Receptioner/receptionera

1482. Receptionera pentru hotel in spate Mall Plaza-sector 6, lb. engleza nivel mediu. Salariu motivant, se asigura masa, mediu placut de lucru, echipa tanara, preferabil domiciliata in sectorul 5 sau 6; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 1483. Receptionera salon de frumusete,

situat in zona Panduri, angajam receptionera cu aspect fizic placut si studii medii. Colectiv tanar, atmosfera placuta, salariu atractiv. Program de lucru: 6 h 30 min./ L-V, 2 sambete/ luna (0726.787.519/ 0745.564.612 1484. Receptionera Boutique Hotel 4 stele. Angajam receptionera pentru hotel aflat in zona Floreasca. Cautam o persoana cu experienta pe un post similar, buna cunoscatoare de limba engleza. Se ofera salariu motivant. (0723.515.009 recrutaredbh@gmail.com 1485. Receptionera curatatorie haine.

Salariu atractiv, bonuri de masa. Zona Crangasi; (0732.518.811

1486. Receptionera curatatorie haine.

Salariu atractiv, bonuri de masa. Zona Selgros - Pantelimon; (0732.518.811 1487. Receptionera hotel Hotel angajam

receptionera, cu sau fara experienta, cunoscatoare de limba engleza, se asigura training platit, program 12/24 , 12/48.Salariul net 2100 ron. Relatii la telefon (0726.882.022 dumitrescu.ddana@yahoo.com 1488. Receptionera hotel hotel ultra central situat in zona Unirii, angajeaza receptionera cu sau fara experienta. Cei interesati sunt rugati sa ne contacteze la numarul; (0786.223.663 office@horoscop-turism.ro 1489. Receptionera pentru salon intretinere corporala Angajam receptionere cu/ fara experienta pentru saloane de intretinere corporala situate central (Mosilor, Unirii si Izvor). Salariu, comisioane. Program 12/24. Cunostinte de limba engleza, 3.500 L; (0730.222.270 anunturi.ha@gmail.com 1490. Receptionera, clinica medicala

Hipocrat 2000. Rog CV, tel.: (0735.400.322 resurseumane@hipocrat2000.ro

1491. Receptionera, se cauta personal feminin pt. receptie centru spa de lux si masaj. Salarizare deosebita, acces la facilitatile spa-ului, program relativ flexibil, carte de munca, bonusuri, comision. Zona Unirii. 3.000 L; (0736.611.941 1492. Receptionera, help desk Cluj, Building Support Services, firma specializata in administrarea cladirilor de birouri si spatii comerciale angajam receptionera/help desk activitatea se desfasoare in cadrul mall-ului Polus Cluj. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 1493. Receptionera, salon angajeaza piata Victoriei Salon de intretinere corporala angajeaza receptionera cu sau fara experienta, punctuala, responsabila, serioasa. Cerinte - cunostinte limba engleza nivel conversational. 3.000 L; (0752.555.910 1494. Receptionere/ casiere, salariu 1900 ron/ 17 zile lucrate, zonele Sos Oltenitei, Berceni, Progresul, Drumul Taberei, Rahova, Obor. (0721.000.376/ 0724.133.585 1495. Receptionist service, reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 1496. Receptionista. SC Respect Secu-

rity SRL angajeaza receptionista. Program de lucru 8 ore/zi, luni-vineri. Mai multe detalii la telefon; (021.312.74.16 1497. Regia Autonoma Monitorul Oficial

organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: -redactor –absolventi ai Facultatii de Filologie, Limbi straine, Jurnalism, utilizatori computer; auditor intern –studii superioare economice, certificat auditor intern, vechime in specialitatea studiilor de minim 5 ani, utilizatori computer; -electrician de intretinere si reparatii –absolventi de liceu cu profil electric cu bacalaureat sau cu certificat de calificare in domeniu; -redactor- absolventi ai facultatilor de Litere, Limbi Straine, Jurnalism, avand cunostinte temeinice de limba engleza, utilizatori computer; experienta acumulata intr-o editura constituie un avantaj. Relatii la telefon (021.318.51.35 1498. Reprezentant vanzari / operator

amanet casa amanet, Sos. Giurgiului. Responsablitati: verifica si evalueaza garantiile (aur, electronice), negociaza oferta de amanetare, intocmeste documentele de imprumut. Salariu: 1500 lei net. 1.500 L; (0763.363.699 luxorifn@gmail.com 1499. Reprezentant vanzari automate cafea angajam persoana cu experienta in domeniu.Salariu foarte atractiv si bonusuri pe masura rezultatelor. Oferim resurse si asteptam rezultate. Echipa Tonomatul de Cafea; 1.000 {; (0758.110.000 tonomatuldecafea@gmail.com 1500. Reprezentant vanzari gresie Italia Gresie Premium angajeaza reprezentant vanzari Bucuresti Ilfov, coordonator vanzari gresie si faianta de foarte buna calitate la super preturi. Traininguri de specializare la fabrica in Italia. 4.000 L; (0372.700.900 team@gresiepremium.ro 1501. Reprezentant vanzari piese camioane si remorci cu experienta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 3.000-6.000 Lei, in Bucuresti si tara, CV la email: 6.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

Hotel Boutique 4 stele angajeaza receptioner/a, abilitati f. bune de comunicare, operare pe calculator, lb. engleza; sociabil/a, ingrijit/a, comunicativ/a, responsabilitate si seriozitate. (0726.995.613 office@vilaarte.ro

1502. Responsabil debarasare mese si curatenie, cofetaria French Revolution angajeaza responsabil debarasare mese si curatenie, 3 posturi; (0753.808.808 cv@frenchrevolution.ro

1481. Receptionera angajam recep?ion-

1503. Responsabil productie minim 5 ani

era pentru barbershop Cristi Pascu! 2.000 L; (0764.414.570/ 0786.556.557 Emiliapascu9@yahoo.com

experienta in industria textila de preferabil cu domiciliul in sect.2, Bucuresti; (0723.051.441

1504. Restaurant angajeaza femeie la vase Restaurant Chocolat angajeaza femeie la vase si curatenie, prezenta agreabila program 1 zi cu 1 zi, salariu 1.700 net+ tichete de masa, decont transport. Pentru detalii si interviu sunati la numarul. 1.900 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 1505. Restaurant Azzuro Afi Palace angajeaza: preparator pizza, ajutor bucatar, ospatari, bd. Drumul Taberei nr. 122; (0788.362.983/ 0786.332.004 1506. Restaurant Basilico angajam personal pentru urmatoarele posturi: bucatar, pizzar (0762.151.966 restaurant@basilico.ro 1507. Restaurant Chocolat angajeaza ospatar calificat pentru locatia din Romana in spatele Ateneului Roman, program 1/1, contract pe perioada nedeterminata, salariu 1.900 Lei brut + bonuri de masa + tips, minim 4.000 Lei /luna, asteptam CV-ul pe mail 4.000 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 1508. Restaurant cu Ballrom, Pantelimon 264, angajeaza ospatari -ospatarite , bucatari , ajutor bucatari; (0771.469.286/ 0769.255.160 1509. Restaurant cu specific arabesc, situat in Bucuresti, vizavi de Arena Nationala, angajeaza: ospatar, ajutor ospatar, bucatar, ajutor bucatar, sofer, femeie de serviciu. Relatii la: (0746.696.666/ 0756.616.666 1510. Restaurant Gastronomika anga-

jeaza ospatar / ospatarita, cu sau fara experienta; (0737.940.512 1511. Restaurant Golden Blitz anga-

jeaza femeie de serviciu, conditii salariale avantajoase; (0723.001.314 1512. Restaurant Mall Sun Plaza anga-

jam casiera si fete pentru bucatarie. Salarizare atractiva; (0765.353.953

Restaurant romanesc angajeaza bucatari (salariu platit zilnic 150200-300). Grataragii, ospatari, picoli, femei la vase (salariul saptamanal). Asiguram cazare; (0772.123.277 1513.

1514. Restaurant situat in Piata Rosetti angajeaza personal: ospatar, picol, femeie la vase si fata la salate. Pentru detalii sunati la: (0730.940.723 1515. Restaurant Sun Plaza Mall anga-

jam femeie pentru spalat, calcat echipamente + menaj. Salarizare atractiva; (0765.353.953 1516. Restaurant Trickshot angajeaza personal vase, echipa noastra se mareste. Oferim salariu 1700 Ron. O masa calda/zi. Cotract de munca. 2 zile lucrate/ 2 zile libere. Posibilitati de avansare 1.700 L; (0747.085.439 recrutare@trickshot.ro 1517. Restaurantele trickSHOT angajeaza ospatar, picol Echipa trickShot se mareste. Salariu motivant, tips, program 2 zile lucrate/2 zile libere, carte de munca, o masa calda/zi, bonusuri. 1.200 L; (0747.085.439 andreea.barbu@trickshot.ro 1518. Restaurantul Spartan angajeaza pentru Mega Mall ai spirit de Spartan? Daca iti doresti un salariu atractiv,un mediu de lucru dinamic si posibilitati de avansare, te asteptam in echipa noastra; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 1519. Restaurantul Spartan angajeaza persoana curatenie ai spirit de spartan, te primim in echipa noastra, daca iti place sa faci curatenie luna, iti doresti un mediu armonios si vrei salariu atractiv si seriozitate, suna cu incredere la numarul afisat (0746.204.204 1520. Restaurantul Spartan angajeaza supraveghetor ai spirit de Spartan? Esti vigilent, atent la detalii si cu simtul responsabilitatii? Ai un acut simt al observatiei? Te asteptam in echipa noastra! Oferim respect, seriozitate, salariu atractiv (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 1521. Restaurantul TrickShot angajeaza

pizzar echipa noastra se mareste. Angajam pizzar/ ajutor pizzar pentru locatia din Promenada Mall si Mega Mall. Program: 2 zile cu 2 zile liber, 8:30-22:30; 3.300 L; (0747.085.439 recrutare@trickshot.ro 1522. Restaurator, metal, dispozitive optice, lemn, mecanisme fine, strungar, electrician, tamplar, lacatus mecanic, lacatus tamplarie PVC si aluminiu, slefuitor si muncitori necalificati cu abilitati tehnice, angajam. Rugam CV la: vctrbota.bota@gmail.com 1523. Reteaua Floraria Tria’s angajeaza

floristi Ai experienta in realizarea decorurilor florale si iti doresti sa lucrezi intr-un mediu ce iti permite sa te dezvolti profesional? Hai la noi in echipa. Salariu motivant, comision, bonuri, contract. (0751.136.426 ciprian@trias.ro 1524. Rigipsar, zugrav. Firma de amena-

jari interioare angajeaza rigipsar, zugrav, salariul 2.600 net, fara sambete, taxele de angajare le suporta firma. Cerem seriozitate; (0724.021.393

RIGIPSARI 130-160 LEI/ZI CU CONTRACT DE MUNCA 8 ORE (8.00-16.00), AJUTOR DE RIGIPSAR 100120/ZI PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII; (0739.441.064 1525.

1526. Rigipsari, Rigipsari 140-160 Lei/ziContract de munca 8 ore, cazare gratuita pentru cei din provincie, colaboram si cu echipe . (0733.981.422/ 0765.449.077 1527. Rigipsari, faiantari, finisori societate angajeaza rigipsari, finisori, faiantari pentru lucrari in Timisoara. 4.500 L; (0741.252.627 1528. Rigipsari. Firma de constructii angajeaza rigipsari si ajutor de rigipsari pentru amenajari interioare. Oferim cazare; (0731.155.659/ 0760.580.828

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 ianuarie 2019

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1568. Shaormar Mister Kebab isi mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 3.000 L; (0721.303.303 1569. Shaormar cu experienta, salariu

atractiv, Universitate la fantani (0726.574.667 1570. Shaormar cu minim de experienta

Shaormerie sector 4 zona Straja, angajam shaormar cu minim de experienta, program o zi cu o zi, contract de munca si o mas? pe zi, taxi asigurat la ie?irea din tura. 2.600 L; (0770.573.286 1571. Shaormar pt fast food sect 4 Anga-

jam shaormar pentru shaormerie din sector 4, program in ture. Detalii la telefon zilnic dupa ora 9.00; (0788.963.466

1529. Sablator si vopsitor, SC Tekko

Logistik Industry angajeaza sablator si vopsitor. O masa calda in fiecare zi / 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei / luna; 3.000 L; (0723.581.516 1530. Salon coafor Angajez coafez(a) /

frizer(ita), manichiurista / tehnician unghii cu gel, pentru salon situat in zona Brancoveanu, clientela formata, vad. (0734.548.871 floryhapau@yahoo.com

1546. SC Trivale Instal SRL angajeaza

instalatori instalatii sanitare-termice, salariu intre 2.200-3.400 lei/ luna. Program flexibil, se lucreaza de L-V; (0749.551.005 1547. SCM Colin Daily, str. Valea Lunga 30, sect. 6, zona Militari, angajeaza electrician si mecanic utilaje produse alimentare. Contact: 0757038503; email: colindaily@yahoo.com (0757.038.503 colindaily@yahoo.com

Decembrie, vechime 10 ani, clientela formata, angajeaza manichiurista si coafeza cu sau fara experienta, carte de munca, program lucru 1 zi/ 1 zi, mediu de lucru placut. Salariu motivant incepand de la 2.000 L; (0744.643.726

SECRETAR(A) CU VITEZA MARE DE TEHNOREDACTARE ANGAJAM PENTRU BIROU NOTARIAL, STRADA DELINESTI NR. 1. (021.726.30.00

1532. Salon Say Yes, sector 3, Piata

1549. Secretara atributii: secretariat,

1531. Salon Exclusiv, sector 3, Bd. 1

Muncii, angajeaza receptionera, coafeza/ coafor, frizerita/ frizer, manichiurista, tehnician aparatura tratament corporal si cosmeticiana. Se ofera salariu motivant 2.000 - 2.500 - 3.000 lei (in functie de experienta si de postul de lucru), carte de munca. Program de lucru 1 zi/ 1 zi; (0744.643.726 1533. Salvarea Puls angajeaza dis-

pecera; (0219290

Samponezi/ze salariu 1400 ron/ 15 zile lucrate, CM achitata de societate, zonele Berceni, Sos Oltenitei, Titan; (0724.133.585 1534.

1535. SC angajeaza electricieni in constructii Angajam electricieni in constructii cu experienta (sau echipe) cu CIM nedeterminat, salariul pe 1 si pe 15, colectiv dinamic, santiere doar in Bucuresti, lucrari industriale de lunga durata. 3.000 L; (0762.564.000 firmadeelectrica@gmail.com 1536. SC Iproex Energy Management

angajeaza: inginer/ tehnician service centrale termice- cazane (experienta- permis cat. B). Instalatori termo-sanitari gaze, cu contract de munca. Muncitori necalificati. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa. Se cere experienta si seriozitate. CV la adresa de email sau la tel.: (0730.591.939 office@iproexem.ro 1537. SC IULIA-CORAL SRL SC IULIA CORAL angajeaza confectionere cu experienta sau maistru/maistra cu echipa, se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si transport. Mai multe detalii la nr de telefon 0748874767 sau 0752285112. (0748.874.767/ 0752.285.112 iuliacoral@yahoo.ro 1538. Sc Mobteco angajeaza Sc Mobteco

angajeaza asistent financiar activitati de secretariat si administrative; 2.000 L; (0727.225.811 productie@mobteco.ro 1539. SC Mobteco angajeaza SC Mobteco

Product SRL angajeaza: circularist,operator masina cant, operator cnc, montator mobilier hala si teren, vopsitor mdf si furnirpt. interviu va asteptam in str. Murelor nr 1. 3.000 L; (0727.225.811 productie@mobteco.ro

SC Nobu SRL angajeaza asistent manager, cunostinte juridice, permis conducere cat. B (nu este obligatoriu), Piata Muncii, Sector 2. Conditii salariale avantajoase; (0772.123.277 1540.

1541. SC Orient Hyperconstruct SRL angajeaza la Fabrica de usi metalice din Afumati, Sos. Stefanesti nr. 176, jud. Ilfpv, de urgenta, muncitori calificati in urmatoarele meserii: sudori, lacatus mecanic, vopsitori, operatori masini comanda numerica, mecanic de intretinere, fochist, tehnolog CTC-ist. Angajam, de asemenea, muncitori necalificati cu posibilitatea calificarii la locul de munca. Asiguram contract individual de munca cu norma intreaga si venituri salariale in functie de performantele profesionale individuale. Cei interesati pot trimite CV la e-mail gheorghitacalinescu@yahoo.com, iar pentru relatii suplimentare puteti suna la tel. (0748.144.157 1542. SC Pariltim Food Catering SRL angajeaza lucratori bucatarie- cod COR 941201, sef departament- cod COR 111223, salariu atractiv, program 8 ore. Rel. la tel. (0040730123126/ 0040374963434 1543. SC Pro Fortuna Construct anga-

jeaza finisori finisori pt tencuieli, gleturi, sapa, etc. 2.000 L; (0767.834.158 1544. SC Supercom SA, cu sediul in Bucuresti, str. Gherghitei nr. 23C, sector 2, angajeaza in conditiile legislatiei in vigoare, urmatoarele categorii de personal: agent securitate. Conditii de angajare: scoala generala, cursuri de specialitate si atestat (agent securitate), experienta minim 1 an. Relatii la: (0372.129.327 1545. SC Sut Carpati SA angajeaza electri-

cian intretinere si reparatii in conditiile legii. Se ofera salariu atractiv si bonuri masa de 15 Lei. Relatii de luni pana vineri intre orele 08-16 (0756.113.095/ 0728.984.838 androneg@yahoo.com

1548.

urmarire comenzi productie, inclusiv ambalat comenzi, e mail, 2.300 L; (0722.431.777/ 0724.281.446 office@decorativa.ro

1550. Secretara fata pentru facturare, secretariat, program de lucru 8 ore, conditii avantajoase. Voluntari Ilfov (0734.114.411 1551. Secretara pentru agentie imobiliara, cu domiciliul stabil in sectorul 6,abilitati de organizare si comunicare,cunostinte obligatorii:engleza mediu-avansat ; operare pc - avansat. (0722.195.194 1552. Secretara pentru showroom-ul

companiei din Pantelimon. Engleza nivel conversational, bune cunostinte Office, tinuta profesionala, seriozitate. Program de L-V 9-18, S 9-13. Detali telefonic; 2.100 L; (0730.643.029 job@topk.ro

1594. Sofer autocamion Abroll, 5000 lei/luna Angajam soferi profesionisti pentru autocamioane. Se cere experienta minim 3 ani si disponibilitate pentru deplasari in tara. Se poate oferi si cazare. Salariu 3900 lei+50 ron diurna pe zi+bonus. 5.000 L; (0725.333.503 1595. Sofer B-C angajam sofer profesion-

ist B-C pentru transport local masini 3,5-5 t, salariu motivant peste 5000 ron/luna, program L-S, distributie locala Bucuresti, soferul incarca si descarca marfa; (0722.391.299 kraft_ame@yahoo.com 1596. Sofer C+E, SC Taga Com Trans SRL cu sediul in Popesti-Leordeni, cu o flota de 10 camioane si experienta de peste 20 ani in domeniul transporturilor, angajeaza soferi de TIR, categoria C + E cu experienta. (0723.179.955 tagatrans@yahoo.com

1572. Shaormar si ajutor in bucatarie, angajez shaormar cu experienta si ajutor in bucatarie la fast food salariu atractiv. (0765.554.332

1597. Sofer camion 7,5 tone, program 9

1573. Shaormari cu experienta Primo fast food angajeaza shaormari cu experienta. Salariu atractiv plus tips, bonusuri si targeturi la vanzari. (0769.253.736/ 0762.742.720 office@primofastfood.ro

Punctual, serios, fara limita de varsta. Program L-V (08:30-17:30). Curse locale in Bucuresti si ocazional in tara. Permisul ADR este un plus.Salariu (370 euro net)+bonuri masa+decontare transport. 2.100 L; (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro

1574. Shaormeria Titan angajeaza

shaormar cu experienta, femeie la bucatarie, salariu atractiv; (0769.994.994 1575. Shop&Go Branesti angajaza personal cu domiciliul in Branesti sau din apropiere. Program flexibil in ture. Se lucreaza si in weekend. Detalii suplimentare oferim la interviu. Rog cv la adresa de mai jos. Salariu 1600 net. 1.600 L; (0723.322.090/ 0723.322.090 cristianmatea@gmail.com 1576. Shop&Go Constructorilor 20 cauta personal Shop&Go Bulevardul Constructorilor 20 angajam personal. Programul este de 8 ore, in ture. Posibilitate reala de avansare, (0721.269.304 cristimatea@gmail.com 1577. Socializare online, angajam per-

sonal feminin cu\fara experienta, salariu 6100 lei fara target, comision pana la 70%, oferim bonus 3700 lei la angajare, program optional 5 -8 ore pe zi, legalitate 100 %. 6.100 L; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 1578. Societate angajeaza Asistent

Manager. Cerinte: Experienta de minim 1 an, cunostinte operare PC, cunoasterea buna a limbii romane, persoana atenta, disciplinata, serioasa, punctuala care sa detina abilitati de monitorizare si actualizare a mai multor proiecte. Beneficii: salariu motivant. Adresa de email: cameliadobindas@gmail.com

ore, luni- vineri, garaj Magurele; (0744.574.574

1598. Sofer camion 7,5 tone, prelata

1620. Sofer curier cu dubita personala, Posesor Duba de marime medie si SRL. Se livreaza plicuri si colete in Bucuresti Castiguri lunare de peste 1.500 euro luna. Program de Luni pana Vineri. Depozit in soseaua Alexandriei 99A Bragadiru. 1.500 {; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 1621. Sofer curier in sector 1 pentru GLS

livrare-ridicare plicuri-colete in sector 1 Cerinte: permis cat B, forta de munca, rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1800 lei net luna. Auto acasa. Depozit in sos Alexandriei Bragadiru; 1.800 L; (0761.596.668/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 1622. Sofer curier livrator mancare Restaurant angajeaza sofer cu masina personala sau pe masina firmei, contract de munca, masa si benzina, pentru livrare comenzi mancare la domiciliu. Salariul neg, 2 zile cu 1 zi libera, 2000 lei net. 2.000 L; (0723.008.300 contact@restaurantmonparis.ro 1623. Sofer Dacie papuc experienta minim un an, optional certificat ADR, produse chimice plus munca in depozit (zona Republica). Avantaje: sa locuiasca in sector 2 sau 3. Relatii: (0770.462.440 vanzari@chimreactiv.ro

1599. Sofer camion pe comunitate Salariu

intre 2.200 si 2.300 euro/ luna, (0743.213.808 roxana.philipe@transeurope.ro

1624. Sofer de la 10:00 la 14:00 de luni pana vineri, salariu 1100 RON, si patisera de luni pana vineri 07:00-15:30, salariu 2400 RON. Tel (0728.106.100

1600. Sofer camioneta 3,5 tone, firma de

1625. Sofer de tir pe frigo Angajez sofer

constructii angajeaza soferi pentru camionete de 3,5 tone. Sediul este in Domnesti, Ilfov, (0722.271.606

1601. Sofer cat B C E angajez sofer profesionist pentru ansamblu tir 24 tone prelata curse in tara pachet salarial atractiv rog si ofer seriozitate pauza de 45 acasa la fiecare sfâr?it de saptamana; 4.500 L; (0766.536.179 1602. Sofer cat. B pentru extern Obligato-

riu experienta autoutilitara 3,5T, timp de lucru 1 luna international, 1 saptamana acasa, auto mb vito 3.5 t, echipata cab dormit statie webasto navigatie. Salariu de la 1.000 Â pana la 1.450 Â . 1.100 {; (0722.662.662 infoautoo@yahoo.com

1603. Sofer cat. B pentru extern Obligato-

riu experienta autoutilitara 3,5T, timp de lucru 1 luna international, 1 saptamana acasa, auto mb vito 3.5 t, echipata cab dormit statie webasto navigatie. Salariu de la 1000 Â pana la 1450 Â . 1.100 {; (0722.662.662 infoautoo@yahoo.com

1604. Sofer cat. C, clinica medicala Hipocrat 2000. Rog CV: (0735.400.322 resurseumane@hipocrat2000.ro

de tir pe duba frigorifica cu experienta, numai pe tara cu plecari din Bucuresti. Salariul fix 4.000 lei + diurna. Pentru mai multe detalii la tel. (0722.236.193 1626. Sofer de tir, angajez urgent Angajez

urgent sofer profesionist pentru tir, sediul se afla in Bucuresti, cer corectitudine si seriozitate, ofer salariu avantajos la timp, intelegere, contract de munca, relatii la tel., Liviu. (0756.034.909/ 0754.486.555 gabi_liviu2005@yahoo.com 1627. Sofer depozit, zona CFR Progresu;

(0749.097.832

1628. Sofer distributie angajam sofer dis-

tributie in Bucuresti, permis categoria b, program de zi, autoutilitare 3.5 t, salariu motivant, forme legale de angajare; (0751.873.793 gkpoilgroup@yahoo.com 1629. Sofer distributie bauturi, Dagmar angajeaza sofer cat. B pentru distributie bauturi pt. depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 18 00 (0722.226.579/ 0722.317.406 radu.rizescu@gmail.com

1562. Sef de sala cu experienta in conduc-

ere personal si aprovizionare pentru restaurantul cu specific frantuzesc Le Grainier a Pain. Salariu motivant. Va rugam sunati la numarul de telefon (0727.770.355

1563. Sef magazin angajam sef magazin

pentru magazinul MEI Ploiesti; (0773.356.805

1564. Sef magazin, casier, lucrator comer-

cial pentru Shop &Go, zona Bucurestii Noi, Buftea, Baneasa; (0745.637.369 1565. Sef obiectiv servicii securitate cerinte: experienta in domeniu este obligatorie - minim 2 ani, studii medii sau superioare, atestat de paza, abilitati organizatorice si de comunicare (021.323.54.69/ 0730.583.840 bronec@bronec.ro 1566. Sef tura curatenie Building Support

Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza sef tura curatenie in zona Parc Bazilescu-Jiului program full-time; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 1567. Shaormar angajam shaormar

condi?ii avantajoase ,carte de munca, salariu atractiv + bonus la vanzare Mai multe detalii la telefon, 3.500 L; (0764.231.514 Nicu.paunescu@sterlingcruise.eu

masina firmei. Salariu fix plus bonusuri, 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818 1650. Sofer prelata 3.5 tone comunitatea

europeana sofer prelata 3.5 tone pentru comunitatea europeana (0747.304.050 Icarusconstruct@gmail.com 1651. Sofer profesionist categ. B+C+E,

pentru livrare mat. de constructii in Bucuresti si Ilfov. Acte necesare: card tahograf si atestat sofer profesionist, experienta minim 3 ani. Salariu avantajos. Detalii suplim. la tel (0722.896.717 sevacon@yahoo.com

1654. Sofer profesionist pentru tir,

salariu 5.000 L; (0726.261.804

1655. Sofer profesionist, (vidanja Mercedes Atego 9,5 tone) categorie B. C, E + atestat, cu experienta, cunoasterea Bucurestiului, cunostinte mecanica. Salariu 2.500 lei + bonusuri. De preferat zona sector 2, 3; (0726.287.781 1656. Sofer profesionist, cu cat. C, Popesti, Ilfov Cautam soferi profesionisti categ C pe autospeciala vidanja (instruire la locul de munca), punctuale si serioase. Salariu atractiv, cazare pentru persoanele din provincie, 2.800 L; (0730.612.742 office@kanal.ro 1657. Sofer protocol, categoria B, persoana pozitiva, discreta, atenta la detalii, punctuala, serioasa, cu aptitudini de comunicare si prezenta, cu aspect profesional/business. CV-urile se primesc la adresa de e-mail: office@luxten.com sau la telefon: 021/ 6688819 int.183. (021.668.88.19 1658. Sofer taxi 12 ore de zi sau 24,

colantat la Meridian; 1 L; (0760.337.000

atestat valabil, la 24 ore 100 L; (0763.361.901

1665. Sofer taxi. Angajam soferi taxi cu atestat valabil, masini 0 km, licente pe Ilfov si pe Bucuresti, va rugam maxima seriozitate, (0774.624.345

electricieni pentru santiere Bucuresti. Program 8 ore de luni pana vineri, 3.300 L; (0757.096.566 1580. Societate comerciala cu sediul social in comuna Jilava angajeaza: -functionar economic; -sofer; -asistent manager. Se ofera transport pana la sediul societatii. Pentru mai multe detalii la nr. de tel.: 0730339664 sau puteti trimite CV-urile pe adresa de email: officemailcompany@yahoo.com 1581. Societate cu sediul in zona Str.

Drumul intre Tarlale, Sector 3, Bucuresti, angajeaza electricieni, lacatusi si muncitori necalificati pentru confectionare tablouri electrice. Detalii la tel. (0722.318.521 1582. Societate instal. electrice angajam electricieni Societate angajeaza electricieni joasa tensiune (inst interioare cladiri, birouri, restaurante). Lucrarile se desfasoara in Bucuresti si provincie (de regula in marile orase). Salariu 2.500-3.500. 3.000 L; (0726.485.671 rece.mihai@yahoo.com 1583. Societate serioasa cu activitate de

8 ani, angajeaza agent vanzari cu/ fara experienta. Plata la comision sau salariu la solicitare. Plata se face saptamanal; (0728.650.079

tii angajeaza sofer cu permis categoria B minin un an de la dobandirea permisului ) in vederea transportarii echipelor de montaj si materialelor de mici dimensiuni; 2.500 L; (0786.124.787/ 0732.055.800

B+C conducator auto profesionist B+C, atestat transport marfa, studii medii, experienta pe un post similar. (0721.333.590/ 0723.217.770 sigmaprest_logistics@yahoo.com

1606. Sofer categoria B pentru transport marfa pe tara. Se face un circuit pe toata tara, nu sunt curse fixe, se cara orice fel de marfa 95% paletata. Varsta minima 25 de ani. Se lucreaza cu CMR 3.000 L; (0786.519.706 maitransportsrl@gmai.com

1631. Sofer distributie panificatie, Fun-

1607. Sofer categoria B, pentru o cunoscuta companie specializata in distributia de produse farmaceuitice, Chitila. Program lucru in 2 schimburi. Experienta in domeniu minim 1 an. 2.250 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 1608. Sofer categoria B, C, program luni-

vineri 08:00-16:00, zona Piata Alba Iulia, sector 3. (0751.839.308

1609. Sofer categoria B, transport interna-

tional marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Salariu 40 euro/zi, bonus anual 750 euro, carte de munca, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere, (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com

1610. Sofer categoria C Sofer camion 7,5-

1584. Sofer cu masina firmei pentru Uber Romania. Conditii: varsta minim 22 de ani, permis minim 1 an 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

12 tone pt subcontractor urgent -cargus : ruta, program 11:00-19:00, necesar cazier judiciar. 2.500 L; (0723.653.970 mcatraficmotor@yahoo.ro

1585. Sofer inchiriez auto pentru protocol,

1611. Sofer categoria C. Angajam sofer categoria C, C+E, salariu atractiv, curse pe tara; 4.500 L; (0741.188.831

Uber Select si Taxify. Varsta minim 25 de ani. Detalii la telefon. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1586. SOFER pe masina firmei in relatia

cu UBER. Salariu fix+bonusuri. Detalii la telefon, (0784.039.818/ 0726.449.876 1587. Sofer pentru Uber Select si pentru aplicatie online cu masina firmei 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1588. Sofer profesionist in zona Otopeni (Balotesti), Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.500 L; (0766.559.278 1589. Sofer Program de lucru fix. Punct

de lucru: Incinta FaurSalariul motivant. (0722.101.050 recrutare@regencycompany.ro 1590. Sofer restaurant situat in sector 1,

angajeaza sofer cu experienta, pentru livrari la domiciliu, conditii avantajoase 1.700 L; (0761.299.964/ 0761.601.441 dbrisit@yahoo.com 1591. Sofer taxi cu atestat, masina Dacia

Logan cu GPL, detalii la tel. (0768.237.779 1592. Sofer agent vanzari servicii financia-

re fara exp, angajam 5 pers , doamne domni, inclusiv fara nicio exp, max 65 ani, venituri nete de la 3000 lei in functie de performante si poate sa ajunga la max. 5100 lei. Deplasari la nivel national saptamanal; (0758.098.847 resurseumaneimm@gmail.com 1593. Sofer aprovizionare pentru un

restaurant in zona centrala, pers dinamica, permis cat. B, cazier curat, experienta aproviz-distributie, flexibilitate program. Se ofera salariu motivant, masa pranz, (0727.770.361/ 0727.770.361 office@eka-capital.ro

1612. Sofer categoria D cu atestat curse

speciale, posibilitate si pensionar; (0720.459.591

1613. Sofer categoria D. Firma de trans-

port persoane din Bucuresti, angajeaza sofer categoria D cu atestat. Se ofera salariu motivant, pana la 200 lei/zi, conditii de munca foarte bune in conformitate cu legile in vigoare. Pentru detalii: (0728.556.666 1614. Sofer cu categorie B, obligatoriu sa

aiba cunostinte de constructii. Salariu 2.500 Ron 2.500 L; (0724.476.401 blitzconstruct@gmail.com

1615. Sofer cu experienta angajam pentru

firma de distributie bauturi, zona Giulesti, salariu atractiv. Mai multe detalii la telefon; (0722.229.927

1616. Sofer cu experienta in aprovizionare

pentru restaurantul Le Grainier a Pain, sediul in Nicolae Caranfil, partea de nord a Bucurestiului. Va rugam sunati la telefon (0727.770.355

1617. Sofer cu experienta minima de elec-

trician angajam sofer pe Mercedes Vito si/sau Logan Van.Program de lucru L-V07:00-17:00. Salariu atractiv si bonusuri in functie de performante; laurentiu.vladuta@yahoo.com 1618. Sofer cu masina firmei pentru Uber

si Taxi Fy conditii permis auto minim 1 an, salariu fix, bonusuri. Detalii la, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1619. Sofer curier Bucuresti, Livrare/Ridi-

care plicuri/colete in Bucuresti Permis cat b, forta de munca, rezistenta la stres si program prelungit. Salariul de la 1900 Lei net luna, auto acasa, depozit in sos Alexandriei 99A Bragadiru. 1.900 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

deni, sector 2; (0761.680.666

1632. Sofer distributie permis categoria B

Firma producatoare si distribuitoare de lacuri si vopsele angajeaza sofer pentru distributie duba 3,5t, pentru punctul de lucru din Ilfov - Jilava; (0736.101.126 iulian.constantin@sticky.ro 1633. Sofer distributie produse panificatie,

Fundeni, sector 2; (0761.692.888/ 0724.094.959

1634. Sofer distributie, firma importatoare de piese auto angajeaza pentru Bucuresti. Cerinte: permis cat. B, muncitor, corect, punctual. Obligatoriu sa locuiasca in apropiere (Aparatorii Patriei, piata sudului, Vitan, Titan); (0725.535.539 1635. Sofer firma de curierat firma curierat

sector 2 cauta sofer livrator pentru Bucuresti si imprejurimi. Se lucreaza in pereche cu un manipulant marfa. Se incarca marfa (electroc) de la depozit si se livreaza la destinatari; (021.252.00.46 office@bestcourier.ro 1636. Sofer interventie, Civis Paza angajeaza soferi monitorizare si interventie conditie obligatorie experienta in domeniu si atestat pentru paza, salariu + tichete si bonusuri, program in ture. Rel luni-vineri intre 08-15. 2.080 L; (0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro 1637. Sofer livrator pentru Socului

Kebap; salariu avantajos (0764.673.064 1638. Sofer livrator 3,5 tone, sector 4, fab-

rica producatoare de inghetata iarna vinde congelate; (0746.206.451 1639. Sofer livrator restaurant job placut si

dinamic, cu posibilitatea unui program flexibil. Ca sofer-livrator asiguri fluxul operational de preluare si livrare a comenzilor de produse si incasarea contravalorii acestora; (0731.617.815 resurse.umane@wuxing.ro 1640. Sofer livrator, cu experienta in livrari

la domiciliu, restaurant cu specific italian situat in sector 1, angajeaza in conditii avantajoase: masa asigurata, contract de munca, program de luni-vineri. 1.700 L; (0725.246.188/ 0722.813.552 ancalearoma@yahoo.com 1641. Sofer livrator. Restaurant zona Baba Novac caut sofer livrator program 2/2; (0764.459.166 1642. Sofer montator, fabrica de mobila la

comanda angajeaza pentru livrarea produselor de mobilier (0727.056.131 1643. Sofer pensionar fabrica detergenti

sector 3 angajeaza. Sofer pensionar. Conditii de munca si salarizare foarte bune. CV la mail, tel. (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1666. Sofer Taxify Uber firma serioasa angajam soferi in cadru perfect legal pentru relatia Uber, detinem florta Chervolet Aveo echipate GPL, stare impecabila, mentenanta este asigurata de noi revizie, ulei filtre etc, (0723.861.862 1667. Sofer tir Societate de transport marfa angajeaza sofer de tir cu experienta pt curse tur/retur Romania-Italia - oferim si cerem seriozitate. (0722.240.895 1668. Sofer TIR transport intern S.C. Presto Trans S.R.L. angajaza sofer profesionist cu experienta categoria C+E pentru transport intern.Detalii la nr: (0741.735.837 1669. Sofer tir transport intern Sofer tir transport intern. S.C. Presto Trans S.R.L. angajaza sofer profesionist cu experienta, categoria C+E pentru transport intern. Salariu atractiv, colaborare pe termen lung. (0741.735.837/ 0720.362.066 prestotrans@gmail.com 1670. Sofer transport international marfa

Companie de transport angajeaza sofer profesionist categoriile C, E pentru transport international marfa. Salariu atractiv; (0741.224.455 dan.iordache@transmondial.ro 1671. Sofer transport persoane, SC Mad-

com DLS Impex SRL, angajeaza cat. D pentru zona Bucuresti. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0751.148.488 mirela.bobea@dlsbus.ro 1672. Sofer Uber angajez pe masina

firmei, fizic ingrijit, caracter dinamic, cu un minim de 10 ore pe zi de munca, salariu intre 700-800-1000 Ron saptamanal, bonus de 50 Ron ptr fiecare dumica muncita (0723.861.862 1673. Sofer Uber Firma licentiata partener

Uber, Taxify. Angajam, gazduim soferi, soferite cu masina personala. Oferim cel mai mic comision pentru soferii nostri 7% din castiguri si 50 lei/saptamana. (0739.618.775/ 0739.618.776 Gigantauto@yahoo.com

1674. Sofer Uber Taxify, societate privata angajeaza legal operational sofer in relatia Uber. Megan Sedane, Hatchback -GPL Candidatul ideal: fizic ingrijit, dinamic (0723.861.862 1675. Sofer Uber, Taxify, angajam cu masina personala nu mai veche de 15 ani, 10% comision 3.000 L; (0723.861.862 1676. Sofer Uber, Taxify, persoana serioasa cu aspect fizic ingrijit, salariu saptamanal plus prime depasire target, program flexibil si masina 24/24 (0723.861.862 1677. Sofer Uber/Taxify Chervolet Aveo

GPL impecabil pt. relatia Uber. Firma serioasa angajam soferi pe masina mentionata, salariu saptamanal 800-1.000 ron, cu un minim 10 ore pe zi. (0723.861.862 1678. Sofer Uber/Taxify Ride Sharing Company. Companie licentiata rent car angajeaza soferi pentru colaborare uber si taxify part/full time. Se poate lucra pe masina personala sau pe masina companiei; 5.000 L; (0761.389.394 mihai.midared@gmail.com

zona Titan; (0721.675.723

1679. Sofer vidanjor igienizare toalete ecologice, permis B. Program L-D(S-D platit dublu). Salarizare in functie de performante 2500-3500 Ron. Punct de lucru in spate la magazin Kaufland Barbu Vacarescu (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

1645. Sofer pensionar de ocazie cautam,

1680. Sofer, inchiriez auto pentru Uber si

1644. Sofer pensionar caut, 4 ore pe zi,

profesionist, sa conduca la gara. Oferim 6 lei pe ora. Program flexibil, destinatia Piata Romana; (0730.846.127

1683. Sofer, ospatar, ospatarita Restaurant cu specific turcesc, situat in sos Colentina nr 281 A, angajeaza soferi, ospatari, ospatarite, femeie de serviciu. Se ofera contract de munca, o masa pe zi; (0725.516.976 1684. Sofer. Angajam sofer profesionist

pe camion in Afumati. Se oferta salariu atractiv. Detalii la tel. (0742.273.628

1686. Soferi in relatia cu Black Cab Romania si Uber cu masina firmei. Conditii: varsta minim 22 de ani, cazier judiciar, cazier auto. Se ofera: salariu fix + bonusuri,telefon de serviciu, 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818

1664. Sofer taxi, cu dispecerat Cristaxi,

1630. Sofer distributie Bucuresti, permis

Salariul variaza in functie de nivelul si rapiditatea de executie a angajatului. Program: luni - vineri, de la 8:30 la 17, cu pauza de cafea si pranz. Productia in zona CET SUD Vitan. 3.000 L; (0757.201.000 office@valenteosofas.ro

1653. Sofer profesionist Cat. B+D Societate de Transport Persoane, angajam urgent soferi cu categoria B si D, cu card tahograf valabil. Salariu negociabil. Te asteptam la interviu! (0744.658.708/ 0747.045.104 office@transportul-persoanelor.ro

(0799.100.101

1605. Sofer categoria B firma de construc-

1682. Sofer, montaj mobila cu experienta.

1685. Sofer. Pizzerie cu livrare la domiciliu

1663. Sofer taxi, autorizatie pe Bucuresti;

1579. Societate comerciala angajeaza

1681. Sofer, manipulant marfa, femeie de serviciu Societate comerciala din Afumati angajeaza sofer cu experienta pentru auto 3,5 t de minim 3 ani, manipulant marfa, femeie pentru menaj casnic, cu domiciliul stabil in zonele Afumati, Voluntari, Bucuresti sect. 2. Se ofera salarii avantajoase. Sunt rugate sa sune decat persoanele ce indeplinesc conditiile cerute intre orele 09.00-18.0 .Se ofera si se solicita seriozitate. (0720.116.896

1652. Sofer profesionist B, C, E, fara obligatii. Rog seriozitate, firma serioasa; (0723.933.339

h/130, cu carte de munca si fara datorii. Logan benzina + GPL; (0745.072.080

1557. Secretara pentru birou vanzari imobiliare, zona Soseaua Oltenitei, salariu, 2.500 L; (0724.804.612

1561. Secretara, back office Daca vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara si dinamica si mai ales sa scapi de grija facturilor, Happy Home este alegerea ideala. Zona Universitate. (0761.393.936 office@hh-imobiliare.ro

1649. Sofer pentru Uber Romania cu

colantanta la Diapex; (0763.682.479

1556. Secretara cu experienta in domeniu imobiliar Dezvoltator imobiliar in Militari, cauta persoana cu experienta in vanzari imobiliare. (0758.037.100 insignia.militari@gmail.com

serioasa, dinamica si receptiva. Zona Titan, Voluntari, Colentina. 2.200 L; (0737.514.340 office@agro-tech.ro

an, detalii la telefon 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1662. Sofer taxi cu atestat, numai la 24

achizitii publice, Societate angajeaza: 1 fata pt achizitii publice (dep.tehnic), -1 fata contab. primara, secretariat.Salariu atractiv, se neg. la sediul societ. Poses. permis cat. B, sa fie de langa Bolintin Vale 1 L; (0761.660.866 drumetul.tomis@yahoo.com

1560. Secretara, secretariat, persoana

1648. Sofer pentru Uber permis minim 1

1661. Sofer taxi cu atestat, masina buna,

1555. Secretara contabiliate primara,

angajeaza secretara cu studii medii/ superioare. Cunostinte avansate operare calculator, persoana organizata cu abilitati bune de comunicare. Program 8 ore/ zi de luni pana vineri. 2.000 L; (0772.029.406 contact@conexclean.ro

Se ofera salariu fix + bonusuri+telefon de service. Pentru detalii va rog sa sunati 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

masini colantate la Meridian. 1 L; (0768.265.805 DANYACTETOP@GMAIL.COM

Angajam cu contract de munca full time persoana cu cunostintele si abilitatile necesare pentru indeplinirea activitatilor de mai jos. 3.000 L; (0724.300.086 ofiice@mgroup.ro

1559. Secretara, firma de curatenie

1647. Sofer pentru Uber cu masina firmei.

1660. Sofer taxi urgentangajez soferi taxi,

1554. Secretara / asistent manager.

o secretara cu sau fara exeperienta.Persoana respectiva trebuie sa fie educata, cu aspect fizic placut. Birou este langa Piata Victoriei. 1.000 {; Sales.paganini@gmail.com

cu experienta minim un an, mai multe detalii la tel., salariu 2.300 {; (0799.776.260

masina din 2016 (80000 km) si din 2012. Sunt interesat si de varianta cu sofer la 12 ore cat si la 24 ore. Rog seriozitate, nu colaborez cu persoane cu cazier si fara experienta; (0769.338.701

agila, inteligenta, responsabila, pachet Office avansat, capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte solide de limba romana, permis auto cat. B. 2.500 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

1558. Secretara personala. Firma cauta

1646. Sofer pentru Comunitate, cat. C+E,

1659. Sofer taxi angajez soferi taxi pentru

1553. Secretara persoana organizata,

17

Taxify. Varsta minim 25 de ani. Detalii la telefon. 3.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

angajeaza sofer cu auto propriu. Detalii la nr.: (0785.915.914/ 0766.230.071

1687. Soferi Ne marim echipa si te vrem alaturi de noi. Cautam colegi pentru distributie electrocasnice mici pe tara, cu spirit de echipa si motivati. (0728.135.409 office@demelectronics.ro 1688. Soferi SC Mari-Vila Com SRL anga-

jeaza sofer profesionist, cat. B,C,E. Contract de munca pe durata nedeterminata si salariu atractiv. (0751.258.082 contact@marivila.ro

1689. Soferi societate comerciala angajeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6; 2.000 L; (0723.670.538 1690. Soferi angajam pentru transport marfa soferi angajam pentru transport marfa, mobila, pe autoutilitare de 3,5t, va asteptam, pt. mai multe detalii sunati la numarul de telefon, 2.000 L; (0722.228.149 1691. Soferi autospeciala angajam sofer

autospeciala vidanja curatitor, canalizare, salariu 3.500 ron net + tichete masa, permis categorie C, CE, atestat, card tahograf, ADR, disponibil pentru deplasari in tara. (0726.680.049 1692. Soferi B distributie lactate Angajam

soferi B pentru distributie. Salariu net 1900-2000 ron. Contract nedeterminat. Program de lucru Luni-Vineri. Locatie Constanta. Pentru detalii va rugam sa sunati! (0770.334.947 1693. Soferi cat. B pentru distributie, Bucuresti si fara experienta in distributie; (0758.231.026 1694. Soferi cat. D, pentru curse speciale

si ocazionale din Bucuresti, Mogosoaia, etc.; 3.000 L; (0722.746.055 pacifictrans@gmail.com

1695. Soferi categoria B pentru distributie

in Bucuresti si in tara. Punct de lucru soseaua Viilor sector 5, pentru interviu va asteptam la adresa str. Drumul Lunca Prutului nr. 75-79, sector 3, Bucuresti; 1.800 L; (0770.985.915 1696. Soferi categoria B Jilava, Soseaua

Giurgiului nr 5 Stericycle angajeaza soferi categ. B, oferim contract de munca nedeterminat, salariu la timp, bonuri de masa, bonusuri periodice. Persoanele interesate pot suna de l-v orele 9-17 la tel. 2.000 L; (0757.088.583 andrei.feraru@srcl.com 1697. Soferi categoria C+E transport

intern pentru firma de transport; (0766.292.401

1698. Soferi categoria D pentru traseele: Brezoaiele - Bucuresti; Floresti - Bucuresti. Gaiseni - Bucuresti. Ogrezeni - Bucuresti; (0771.722.780 1699. Soferi cu atestat pentru societate de reciclare posesori cat. B, pentru incarcare-descarcare si transport deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatiii trebuie sa fie persoane serioase si de incredere 2.300 L; (0723.670.538 1700. Soferi cu experienta tir cu atestat si

card curse fixe, domiciliul in Bucuresti; (0726.150.269/ 0722.928.656

1701. Soferi cu masina proprie pentru partener Uber firma licentiata cu flota proprie, percepem cel mai mic comision pentru soferi nostri 3% din castiguri si 50 Ron pe saptamana 6.800 L; (0763.165.164 1702. Soferi distributie cu B si C, candi-

datul ideal: studii: minim 10 clase, atestat/calificare profesionala: atestat transport marfuri (este un plus), permis B si C, card tahograf digital. 2.600 L; (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com 1703. Soferi interventie cu experien-

ta pentru firma de paza, cunoscatori ai orasului Bucuresti, salariu avantajos. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Salariu: 2000 ron plus tichete de masa. Relatii la, 2.000 L; (0769.039.499/ 021.320.96.00

1704. Soferi livratori pentru firma distributie. Se ofera contract de munca, salariu de baza 2000 lei, plus bonusuri intre 200-400 lei. Cerinte: permis cat. B 2.000 L; (0722.393.383 1705. Soferi maxi taxi categoria D, Auchan, plus atestat, zona Auchan Titan, Auchan Militari, Auchan Berceni. Salariu avantajos, pentru mai multe detalii sunati la numarul, 10 L; (0770.893.349 transcyti2002@yahoo.com 1706. Soferi pentru aplicatie online pe masini selecte, pentru detalii tel. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1707. Soferi pentru Black Cab, se ofera

salariu fix + bonusuri 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1708. Soferi pentru colaborare Uber, firma

afiliata Uber, cu licenta de transport ofera colaborare pentru soferii cu autoturism propriu.Sector 4 - Berceni. Plata saptamanala. Comision 10% + 100 Lei pe luna, ofer seriozitate; 100 L; (0785.111.999 hermesrezidential@gmail.com 1709. Soferi pentru firma distributie,

salariu 2.400 lei inclusiv bonuri de masa, dupa perioada de proba; (0726.775.385

1710. Soferi pentru masini select in relatia

cu aplicatie online. Varsta minima: 22 de ani. Permis de conducere (de minimum 2 ani) 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1711. Soferi profesionisti avand categoria

C si E, atestati. Oferim program de lucru flexibil si salariu motivant (0724.533.790 office@agrirofarms.ro

1712. Soferi si manipulanti marfa firma distributie bauturi, angajam soferi si manipulanti Marfa pentru punct de lucru situat langa Carrefour Militari; (021.778.03.98/ 0744.536.724 romarisas@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

16 ianuarie 2019

4

LOCURI DE MUNCÅ 1713. Soferi taxi cu atestat valabil pe Dacia Logan cu gpl. Se ofera contract de munca, statie, aplicatia dispeceratului, sarbatorile legale. Prefer sectorul 6 sau Chiajna. Autorizatie de Bucuresti (0744.305.988 bebe_balaban@yahoo.com

1746. Spalator vase, debarasare, cantina

1775. Sudori 3500/luna. Angajam cu con-

self service, Pipera, angajeaza lucratori curatenie: spalator vase mari, debarasator vesela. Experienta in domeniu constituie in avantaj. Se ofera: salariu, bonuri masa, masa calda, prime. (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com

tract de munca, sudori Mig-Mag, pentru lucrari de intretinere si confectii metalice noi la fabrica din loc. Sindrilita, jud. If. Se cere seriozitate, experienta. Asiguram cazare + 2 mese. 3.500 L; (0725.333.503

tapiter cu experienta in reconditionare si retapitare canapele, fotolii, scaune si alte tipuri de mobilier existent in hotel. Cerinte: studii medii, calificare, seriozitate. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1714. Soferi taxi cu atestat, fara datorii la

1747. Spalatori auto si cosmeticieni auto

1776. Sudori si instalatori pentru executie

1805. Tapiter, tamplar cu experienta.

alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 110 lei/ zi in functie de masina. Sector 5. Plata in aplicatie, tarif 1,76 sau 1,99! 100 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 office@etic-asigurari.ro 1715. Soferi taxi cu dispecerat la

Speed Taxi; (0722.317.593

1716. Soferi taxi sector 4, auto 2015 full

gaz, benzina, plan 130 lei la 24 ore, dispecerizaee AS; (0769.454.911 1717. Soferi taxi cu atestat la Pelicanul

plan de la 100 L; (0763.776.696

1718. Soferi taxi cu atestat la Speed sau

Pelicanul, plan de la 90 L; (0724.205.996 1719. Soferi taxi Diapex cu atestat, masini

bune, 100 lei 24 h; (0768.853.889

1720. Soferi taxi, angajez la plan, pe

masina noua benzina cu gaz 130 L; (0770.928.182 1721. Soferi taxi, licenta de Bucuresti, masini 2014, colantate in prezent la Apolodor Plus, lunar 4 zile libere (duminca). Se ofera statie+ o aplicatie Star, benzina, GPL, toate asigurarile si service-urile la zi; (0784.547.805 1722. Soferi taxi, licenta de Bucuresti,

masini 2014, colantate in prezent la Apolodor Plus, lunar 4 zile libere (duminca). Se ofera statie+ o aplicatie Star, benzina, GPL, toate asigurarile si service-urile la zi; (0784.842.828

la spalatoria City Car Wash din incinta Afi Palace Cotroceni, salariu motivant + bonusuri. (0740.350.606 popov.cristian91@gmail.com 1748. Spalatori auto cu experienta carte de munca, salariu 2.200 lei brut, plus comisioane la polish si tapiterie, program de lucru: luni - sambata (3 zile munca, 1 libera). Solicitam seriozitate. Bd. Ferdinand, nr. 79, sector 2, (0748.218.318 1749. Spalatori auto cu experienta, urgent salariu, comisoane 900-1600 in functie de program; +comisioane la fiecare auto; (0728.922.460 autototal.complet@gmail.com

tenti familiali persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Calea Floreasca, nr. 165; (0734.333.606 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 1727. SOS Satele Copiilor angajeaza asis-

tenti familiali Persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, Cisnadie, jud. Sibiu; (0734.333.606 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 1728. Spalator auto cu experienta, aspect ingrijit. Salariu 1300lei, spalatoria se afla in zona Brancoveanu, vestiar, dus. Ofer comision la tot fara int-ext si bonusuri, carte de munca 8 ore, posibilitate de cazare; 1.300 L; (0727.840.510 sava.matei13@yahoo.com 1729. Spalator auto Spalatoria La Gill SRL sector 5, angajeaza muncitori, unu sau doi, calificati sau necalificati cu salariu minim pe economie plus comision, cu cazare gratuita, dus si aragaz, masina de spalat, frigider. (0744.657.330 monicajitea67@yahoo.com 1730. Spalator auto Spalatoria La Gill SRL sector 5, angajeaza muncitori, unu sau doi, calificati sau necalificati cu salariu minim pe economie plus comision, cu cazare gratuita, dus si aragaz, masina de spalat, frigider. (0744.657.330 monicajitea67@yahoo.com 1731. Spalator auto cu experienta si vul-

canizator, salariu atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart. (0766.309.126 1732. Spalator auto cu experienta si vul-

canizator, salariu atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart; (0766.309.126 1733. Spalator auto zona Nicolae Grig-

orescu, baieti si fete cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com 1734. Spalator auto, cazare gratuita,

masa, contract munca, pensie-sanatate 8 h, 1250 net, comision servicii (2 lei/m covoare, 100 lei tapiterie, degresari), vad foarte bun, venituri totale peste 1000 e, sector 6, 1.250 L; (0722.236.776 1735. Spalator auto, langa McDonald`s

Morarilor. 80 Lei/zi. Spalatorie auto, super vad, langa Mc Donalds Morarilor, angajeaza spalatori auto cu experienta. Basarabia nr. 89 sector 2. Program 2 zile la munca 1 zi libera, 1600 lei net sau zi de zi 2400 lei net. (0722.537.203/ 0730.106.167 dumitru.sotir@yahoo.com 1736. Spalator auto, salariu fix 2000 lei pt

detaling auto, se munceste in hala zona Militari (Apusului), program luni-vineri 9-18, sambata si duminica liber. (0724.357.422 office@cmstill.ro 1737. Spalator de vase, Rin Grand Hotel

angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare, curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1738. Spalator la vase pentru cantina

program de luni pana vineri de la 06:30 la 15:30.Salariu fix. Zona Romexpo, sector 1 (0722.840.683 1739. Spalator vase Angajam spalator

vase restaurant in Otopeni, zona aeroport Henri Coanda. Program luni-vineri, orele 07-14. O masa asigurata. 1.700 L; (0724.269.553 stefandumitrache85@gmail.com 1740. Spalator vase Angajez spalator de

vase. Salariu NET 1500RON/luna, program 8:00-16:00, 2 mese pe zi, suc/apa/cafea gratuit. (0721.106.388 ilie@enigmaconsulting.ro 1741. Spalator vase Restaurant din zona

Obor Bucuresti angajeaza spalator vase. 1.650 L; (0726.613.664 childescunatalia@gmail.com 1742. Spalator vase restaurant pe Calea

Grivitei angajeaza spalator vase. Program 2/2 , 10.30 - 22.30; (0731.209.299 1743. Spalator vase restaurant situat in

Otopeni angajeaza pentru postul de spalator de vase persoane energice dornice sa faca parte din echipa noastra. Sunt disponibile 3 posturi. 1.500 L; (0729.106.169 alina@laiancu.ro

necalificati. Design Inox producator balustrade inox si fier, angajeza sudori argon, sudori electric, lacatusi, slefuitori si mun. necalificati Oferim transport si cazare. Salariu motivant in functie de competente! (0744.153.352 design_inox_construct@yahoo.com

1780. Sun Beauty angajeaza hairstilist si

sector 2, salariu si comision; (0722.542.464 1753. Spartan angajeaza ajutor bucatar

daca vrei sa te alaturi echipei Spartan, posturile disponibile sunt in locatiile: Mega Mall, Cora Pantelimon si Carrefour Orhideea. Nu necesita neaparat experienta, deoarece se va face training; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

1755. Standard Studio angajeaza femei

1726. SOS Satele Copiilor angajeaza asis-

1778. Sudori, lacatusi, slefuitori muncitori

1752. Spalatori si vulcanizator auto in

1751. Spalatori auto, muncitor necalificat

avantajoase; (0733.585.700/ 0784.410.141

C+E pentru transport marfuri pe comunitate; (0723.349.975

co sanitari compania Ham Group angajeaza sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari cu experienta. Persoana contact Eduard Achim; (0765.267.205

la spalatorie auto. 1400 lei plus comision. Candidatul ideal: seriozitate; dorinta de munca; rapiditate; punctualitate. Cora Lujerului. (0720.387.348

experienta, zona Sebastian; (0724.337.072/ 021.423.10.75

1725. Soferi. Angajam urgent soferi

societate comerciala 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818 1724. Soferi Uber, soferi taxi, conditii

1777. Sudori, electricieni, instalatori tehni-

SUDORI. SC ANGAJEAZA SUDORI SI LACATUSI MECANICI. SE LUCREAZA IN FABRICA SI MONTAJ PE SANTIER. ASIGURAM CAZARE IN BUCURESTI; (0738.321.219

1750. Spalatori auto, femei si barbati cu

1754. Spartan angajeaza pentru Orhideea restaurantul Spartan deschide o noua locatie in Carrefour Orhideea. Posturi disponibile: manager, casiere, preparatori, taietori carne rotisata, ajutor bucatar, pizzeri/brutari/patiseri; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

1723. Soferi Uber si Black cab, pentru

instalatii termice si sanitare in Bucuresti pt. societate; (0751.629.832

de serviciu/ menajere pentru o cladire de birouri din centrul Bucurestiului (de facut curatenie in birouri, holuri, casa scarii, toalete). Program de lucru flexibil: fie full time (8 ore pe zi/ 5 zile pe saptamana), fie part time (mai putine ore pe zi sau mai putine zile pe saptamana, in functie de cum poate angajata). Salariu 1.500 lei net (banii pe card); locatie ultracentrala (Piata Romana); angajatele firmei sunt numai femei. Pentru mai multe detalii, sunati la: (0785.284.574 1756. Stivuitorist Program de lucru fix.

Punct de lucru: Incinta Faur.Pentru informatii suplimentare si programare la interviu, puteti suna la nr. de telefon. (0722.101.050 recrutare@regencycompany.ro 1757. Stivuitorist SC Estetik Packing

SRL, lider pe piata ambalajelor de unica folosinta; angajari.esteik@gmail.com 1758. Stivuitorist, angajam personal

pentru postul de stivuitorist in depozit. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori. (0723.217.770/ 0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com 1759. Stivuitorist, producator de semi-

preparate din carne. Cerinte: studii medii, autorizatie ISCIR, experienta 2 ani, disponibilitate ture. Detalii la tel. sau e-mail eugenia.enescu@convenience.ro (0799.933.172 eugenia.enescu@convenience.ro 1760. Stivuitoristi cu experienta si

sofer cat. D pt. firma de distributie cu sediul in sector 4; (0729.164.060 1761. Stivuitoristi si muncitori necalificati. Angajez stivuitoristi si muncitori necalificati in Bucuresti pentru fabrica de tigari, aproape de metrou si alte mijloace de transport. Conditii foarte bune de munca. (021.231.52.00 1762. Strungar, frezor, bobinator firma

prelucrari mecanice, angajam pentru urmatoarele posturi: Strungar (strung clasic si cnc), bobinator, mecanic, lacatus mecanic, frezor (freza clasica), program flexibil, sediul Bucuresti; (0757.850.674 1763. Strungar, frezor, matriter angajam

cu carte de munca, conditii salariale bune, locatie centrala in Bucuresti (0722.244.234 bravasrl@gmail.com 1764. Studenti, studente, job stabil Esti in

cautarea unui job stabil fara batai de cap? Cu Program preferential unde tu poti fi singurul tau sef? Noi suntem ceea ce cauti! (0756.302.730/ 0764.093.085 office@tiffany-studio.ro 1765. Studio 20, cel mai bun studio din lume. Vom fi alaturi de tine in cea mai frumoasa experienta a vietii tale. Pentru ca te vei simti ca un star de cinema. Castiga sume intre 1.000$ si 50.000$ pe luna. Venit garantat de 1.000$ pe luna. Comision de pana la 65% din castiguri. Bonus de fidelitate. Cursuri gratuite. Contract de munca legal. Program de lucru flexibil. Aplica acum. www.studio-20.ro; (0748.777.757 contact@studio20.com

1779.

maniuchiurista. Sun Beauty Studio cauta hairstilist si manichiurista. Carte de munca/ salariu negociabil.Echipa tanara, devotata, salon modern si bine pozitionat. Te asteptam; (0723.080.104 Office@sunbeautystudio.ro 1781. Sun Beauty Studio, langa mall Sun

Plaza Sun Beauty Studio angajeaza hairstilist, manichiurista si receptionera, echipa tanara si devotata, salariu negociabil si carte de munca. (0723.080.104 Office@sunbeautysudio.ro 1782. Supervisor cameriste pentru hotel

3 stele cu 37 camere de langa Mall Plaza, sect 6. Program lucru 5 z/ saptam, de la 08:00-17:00, 1 ora pauza. Masa inclusa, salariu atractiv, bonusuri. Interviu lunivineri intre 10- 17:30 (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 1783. Supraveghetoare copii loc joaca

cautam colege dinamice si responsabile carora le place interactiunea cu copiii. De la tine avem nevoie de: supravegherea atenta a copiilor; disponibilitate pentru lucrul in ture. (0755.080.887 hr@gymboland.ro 1784. Supraveghetoare loc de joaca supraveghetoare copii - loc de joaca. Drumul Taberei, Ghencea, Bragadiru. Detalii; (0722.722.891 georgianadodan@gmail.com 1785. Supraveghetor de noapte.

Colegiul Tehnic Grivita organizeaza concurs pentru ocuparea postului de supraveghetor de noapte in data de 21.01.2019. Detalii la telefon (021.224.07.70 1786. Supraveghetor echipa curatenie. Doresti un loc de munca stabil, contract de munca si salariu motivant? Firma de curatenie angajeaza urgent supraveghetor echipa curatenie pentru centru comercial. Program 8 h/zi, salariu incepand cu 2.000 lei. Relatii la: (0786.102.017 1787. Talpuitor, croitor manual, masinista

si modelier pentru colaborare angajeaza producator de incaltaminte. Relatii la telefon; (0764.407.684 1788. Talpuitori toc aplicat, fata masa-masina, finisatoare pentru firma producatoare incaltaminte; (0765.646.689

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 1789.

1790. Tamplar cu experienta. Cunostinte de taiere circular, cantuire, gaurire, frezare si asamblare pal, mdf, placaj. Salariu motivant+ore suplimentare. Program L-V 8-17. Societate sector 2, Hala Traian; (0764.470.653 geta.trifu@gmail.com 1791. Tamplar aluminiu si PVC

angajez urgent, salariu atractiv; (0723.674.402

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400 1792.

1769. Sudor cu experienta firma de constructii angajeaza sudor se ofera cazare si mancare. 3.500 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com 1770. Sudor electric executa rastele met-

alice conform desenelor primite, debitare, polizare. Beneficiaza de asistenta la nevoie. Program L-V 8.00-16.00. Salariul net 2800 Ron. Contract de munca cu perioada de proba 2.800 L; (0745.031.031 1771. Sudor Mig Mag cunoscator de laca-

tuserie, salariu deosebit; (0723.451.735

1772. Sudor Mig Mag pt. firma in domeniul productiei industriale din Bucuresti. Conditii de munca si retribuire foarte bune; (0723.551.430/ 021.425.67.70

pal si mdf, cu experienta montaj in atelier si la client, conditii avantajoase, contract de munca, program fix, atelier in sectorul 4, salariu motivant + bonusuri de performanta (0723.199.522

in lemn masiv - salariu atractiv, carte de munca, 8 ore x 5 zile/ saptamana. Atelier tamplarie lemn Bucuresti zona Colentina 2.500 L; (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com 1797. Tamplar. Fabrica mobila zona Gara

Progresu angajeaza tamplar schelet mobilier, relatii tel. (0723.171.084 1798. Tamplar. Societate comerciala angajam tamplar pal melaminat. Salariu motivant. Mai multe detalii la telefon. (0722.568.940 1799. Tamplari mobilier pal si lemn salariu motivant in fuctie de aptitudini. Asiguram cazare. (0736.035.666 mihai@paletconcept.ro 1800. Tamplari pal si lemn Tamplari pal si

lemn angajam tamplari pal sau lemn, cazam cei din afara Bucuresti, salariu bun (depinde de la experienta) intre 2000 si 3000L, grupurile sunt binevenite. (0725.227.397 josephrizk00@hotmail.com

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773 1801.

de servire program in ture, de 8 ore sal. 1.200 lei net + 300 lei Bonuri de masa, prime, spor de weekend, decont transp. pe tura de seara. Raspunde zilnic de spalarea vaselor si de curatenia din locatie, 1.600 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

angajeaza 3 lacatusi si 2 sudori pt orasul Buftea. Se ofera salariu in perioada de proba 2.000 lei cazare si transport, orele suplimentare se platesc. 2.000 L; (0725.354.589 office@ironcon.ro

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773

1745. Spalator vase, vino sa lucrezi in

1774. Sudor, lacatus mecanic pentru firma

1803. Tanar fara experienta, pentru atelier

1744. Spalator vase la restaurant cu linie

cea mai frumoasa echipa The Gallery 1.700 L; (0721.470.073 ana.habuc@pescariusports.ro

1773. Sudor si lacatus SC Ironcon SRL

de constructii cu sediul in Domnesti, Ilfov (0722.271.606/ 0723.567.941 office@gama-admin.ro

service si mentenanta la toaletele automate, permis cat. B, disponibil munca teren, program 8h, doua schimburi, avantaje auto + telefon serviciu (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 1808. Tehnician interfoane si/sau sisteme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1809. Tehnician service centrale termice

firma instalatii angajeaza tehnician service, instalatori termice, sanitare, gaz, salariu si bonusuri de performanta; 2.700 L; (0766.486.344 office.exurbia@gmail.com 1810. Tehnician service centrale termice firma instalatii angajeaza tehnician service, instalatori termice, sanitare, gaz, salariu si bonusuri de performanta; 2.700 L; (0766.486.344 office.exurbia@gmail.com 1811. Tehnician service centrale termice firma instalatii angajeaza tehnician service, instalatori termice, sanitare, gaz, salariu si bonusuri de performanta; 2.700 L; (0766.486.344 office.exurbia@gmail.com 1812. Tehnician service interfoane 2000

lei salariu. Tehnician service interfoane. Necesar permis conducere cat. B. 2.000 L; (021.210.67.06 selectron@selectron.ro

1813. Tehnician sisteme de securitate cu

experienta dovedita, diploma ARTS sau cursuri de tehnician sisteme de securitate. Dispus la program prelungit si deplasari in tara.Ore suplimentate platite. Locatie Pantelimon, Ilfov, vav Selgros. (0726.444.494 office@eisol.ro

1802.

productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1835. UGIR - 1908 angajeaza per-

sonal pentru curatenie; (0724.239.317

1836. Vanzatoare Angajam cu carte de

munca vanzatoare magazin alimentar, zona Doamna Ghica, salariu 2000 RON net. Oferim si cerem seriozitate. Tel sau whatsapp. (0735.208.746

1837. Vanzatoare angajam vanzatoare in patiserie zona Pantelimon; (0745.112.106 nini_grasul@yahoo.com 1838. Vanzatoare angajam vanzatoare produse alimentare salariu 1600 net zona Spital Floreasca, program 8 ore; (0722.646.828 adynayancu@yahoo.com 1839. Vanzatoare Angajez vanzatoare

pentru magazin market, conditii avantajoase de munca, program in ture, locatie Soseaua Giurgiului sector 4 3.000 L; (0761.859.237/ 0767.041.109 multiimage@yahoo.com

1840. Vanzatoare firma de incaltaminte angajam vanzatoare pentru insula incaltaminte in incinta Carrefour Militari. salariu+ decont transport+ comision, 2.000 L; (0749.665.891 andreea_snspa@yahoo.com 1841. Vanzatoare firma de vanzari en-

gros produse cosmetice si parfumerie cu punct de lucru in Complexul Comercial Dragonul Rosu angajam urgent vanzatoare. Transport gratuit de la metrou C.Georgian 1.800 L; (0722.345.415 casapaun@gmail.com

VANZATOARE IN AUCHAN MILITARI; (0742.315.336

1842.

1872. Vanzatoare cu fara experienta

pt. magazin zona Auchan Titan. Program 8 h, conditii de lucru excelente. Relatii la tel. Pachet salarial garantat: 2.000 L; (0724.210.770 1873. Vanzatoare electrocasnice si jucarii Piata 1 Decembrie 1918, CM, 8 ore/zi, 1.700 L; (0721.808.015

1874. Vanzatoare fastfood Fastfood Village in Cora Pantelimon angajeaza ajutor bucatar. Program 2 zile cu 2 libere, salariul 1800, bonusuri zilnice. (0722.556.921 oldtowninvestments@yahoo.co.uk 1875. Vanzatoare IDM, (fete) in IDM

Basarab pentru magazin de incaltaminte. Program flexibil, salariu avantajos. Rog si ofer seriozitate. 2.000 L; (0764.532.898 ionutfantanaru@yahoo.com

1876. Vanzatoare in cofetarie anga-

jam vanzatoare cu sau fara experienta pentru Cofetaria Eda, sector 3, strada Nerva Traian, nr.11. Mediu de lucru placut, salariu atractiv. Mai multe detalii la interviu. (0726.577.971 sorina.office@yahoo.com 1877. Vanzatoare magazin alimentar angajam vanzatoare magazin alimentar zona Bd Timisoara, sector 6, tel. (0765.515.582 1878. Vanzatoare magazin alimen-

tar angajez urgent, salariu atractiv; (0767.506.579

1843. Vanzatoare in Carrefour

1879. Vanzatoare magazin alimentar sector 3 Fizicienilor. Salariul net 2000 lei, program lucru o saptamana 5 zile, a doua saptamana 3 zile; (0722.359.449 ilie_lixandru@yahoo.com

1844. Vanzatoare magazin alimentar(bacanie), program lejer o zi munca doua zile libere sau la alegere in schimburi 8 ore pe zi. Salariul este de 1700 net(bani in mana), sector 4 zona Emil Racovita; (0722.522.165

1880. Vanzatoare magazin mixt Piata Victoriei Firma angajeaza vanzatoare sau vanzator cu experienta pentru magazin mixt Piata Victoriei, program 8 ore cu carte de munca, salariu atractiv. (0722.645.728/ 0730.256.994 Costache.marian11@yahoo.com

Orhideea, zona Grozavesti; (0742.315.336

1845. Vanzatoare Magazin cu articole pentru copii aflat in galeria comerciala Auchan Titan. Cautam persoane sociabile, corecte, cu energie si voie buna. Salariu fix + comision din vanzari. Fara limita de varsta. (0722.764.618

1881. Vanzatoare magazin mixt, 8 ore,

Piata Giulesti, CM, oferim 2.300 L; (0734.406.034

1882. Vanzatoare market turcesc,

1846. Vanzatoare Magazin minimarket in

zona Sos. Pantelimon. Rog seriozitate; (0733.876.022/ 0734.940.000

experienta Sight Control angajeaza tehnician sisteme de securitate cu experienta (supraveghere video/ efractie, automatizari/ control acces, detectie alarmare incendiu). Relatii la tel. 4.000 L; (0751.075.987 office@sightcontrol.ro

1847. Vanzatoare Patiseria Pierre situata

1883. Vanzatoare mercerie. Angajam o doamna/ domnisoara comunicativa, sociabila si interesata de un job pe termen lung, pentru a lucra la o mercerie in magazinul Bucur Obor; (0722.514.385

1815. Tehnician sisteme de securitate,

cel Mare 1-3, angajam full time si part time, sambata-duminica liber; (0722.558.062

1814. Tehnician sisteme de securitate cu

alarmare efractie/incendiu, supraveghere video, interfonie/videointerfonie cu permis cat. B. Salariu atractiv; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1816. Tehnician treapta I INCD pentru Protectia Muncii organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de tehnician treapta I, abolvent de liceu, cu examen de bacalaureat. Informatii: www.inpm.ro, tel. 0213131726 int.205 office@inpm.ro 1817. Tehnician, formator mase plastice,

grafician Corel Draw, colantor, machetist pentru firma productie publicitara din Bucuresti sector 3, luni-vineri 9:00-17:30 bonuri de masa. www.printdivision.ro 2.500 L; (0788.231.813 mike@printdivision.ro 1818. Tehnicieni pentru reclame, Firma productie publicitara din Bucuresti sector 3 angajeaza / formeaza tehnicieni 3.000 L; (0788.231.813 mike@printdivision.ro 1819. Tehnicieni sisteme video si

antiefractie. Relatii la: (0737.503.968 1820. Tiger Security angajeaza agenti de

interventie calificati, cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Programari pentru interviu la telefon; (0741.043.296 recrutari@tiger.ro 1821. Tineri in industria textila, angajeaza

Tanex, producator de succes din industria textila. Calificare la locul de munca pentru tinerii neexperimentati. Asteptam persoanele interesate de acest domeniu. (0730.700.864/ 0730.700.892 hr@tanex.ro

1822. Tinichigiu auto S.C. Asl Autogroup

S.R.L cu sediul in str. Fabrica de Chibrituri nr. 48, sector 5 angajeaza tinichigiu auto cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu atractiv. (0758.318.318/ 0758.383.383 aslautogroup@gmail.com

1824. Tinichigiu auto, cu experienta,

1796. Tamplar, lacuitor, angajam tamplar

alice Societate comerciala angajeaza sudor argon, lacatus confectii metalice, sector 3, (0722.365.847/ 0784.372.172 degrize@ocloud.com

1807. Tehnician angajam pt. asigurare

1794. Tamplar mobila cu experienta in

1767. Sudor (ajutor) Activitate in laca-

1768. Sudor argon, lacatus confectii met-

1806. Taxify sofer cu masina firmei Megane si Aveo GPL Cazier judiciar Domic. Minim 10 ore pe zi. Masina ramane 24/24 in posesia soferului. Mentenana masinei se va face de catre firma; (0723.861.862

1823. Tinichigiu auto si ajutor tinichigiu angajam tinichigiu auto cu experien?a în domeniu, serios ?i cu simt de raspundere. Salariul se va oferi in functie de experienta si pricepere; 4.000 L; (0799.159.314/ 0722.667.694 office@boomcarservice.ro

jeaza sudor cu experienta. Salariu motivant. (0751.306.307 tabconstruct@yahoo.com tuserie si in orice tip de sudura (diverse procedee, inclusiv sudura instalatii termice). Oferim contract, salariu fix, masa asigurata, bonuri de masa. Se cere experienta si calificare. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

Salariul variaza in functie de nivelul si rapiditatea de executie a angajatului. Program: luni - vineri, de la 8:30 la 17, cu pauza de cafea si pranz. 4.500 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 1793.

1795. Tamplar si prelucrator materiale compozite Tamplar si prelucrator materiale compozite (corian, kerrock, hanex). 2.500 L; (+40723151750 contact@fabricademobila.ro

1766. Sudor Societate comerciala anga-

1804. Tapiter RIN Grand Hotel angajeaza

urgent, sector 3, salariu 4.000-5.000 lei, 5.000 L; (0727.881.911 autototal.complet@gmail.com 1825. Tinichigiu auto, montator demon-

tator auto cu experienta, salarizare 20005000, sector 3; (0736.334.027 autototal.complet@gmail.com 1826. Tinichigiu vopsitor montator auto

cu experienta, salariu 2000-3.500, conditii de munca, urgent sector 3, Bucuresti; (0736.334.027 autototal.complet@gmail.com 1827. Tip Top angajeaza muncitori

neacalificati, amablatori, operatori, program de lucru in 2 schimburi, salariu 1600 lei net+ bonuri de masa si o masa calda. informatii la tel. 1.600 L; (0732.672.654/ 0722.554.851 1828. Tip Top angajeaza vanzatoare

pentru toate locatiile noastre din BUCURESTII NOI, BARBU VACARESCU, OBOR, PANTELIMON, GIURGIULUI, RAHOVA.Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, program flexibil. Informatii la tel. (0732.672.654 1829. Tipograf Romaqua Group SA Borsec angajeaza pentru sediul din Bucuresti: 1. Tipograf offset (cod COR: 732215), cu experienta in policromie, salarizare conform legii; 2. Tipograf flexograf (cod COR: 732218), salarizare conform legii; 3. Incarcator- descarcator (cod COR: 933301). Relatii la tel: (0744.541.786

1830. Tipografie cu 25 ani vechime, sec-

tor 5, angajeaza lucrator productie publicitara, cunostinte operare echipamente print outdoor. Detalii la tel. (0722.500.853

Complex Rezidential Rose Garden Colentina angajeaza vanzatoare, salariu net (in mana), 1.800 L; (0768.052.808 in zona 1 Mai. Ofer salariu atractiv si program flexibil in ture 1 zi cu 1 zi libera si in week-end program redus. (0721.230.101/ 0721.230.111

1848. Vanzatoare patiserie, zona Stefan

1849. Vanzatoare pentru coetarie-patis-

erie, zona Stefan cel Mare; (021.212.35.40

1850. Vanzatoare pentru cofetarie -

patiserie, zona Piata Minis; (0371.341.952

1851. Vanzatoare pentru covrigarie -

patiserie, full time, sector 3 (0728.127.318 covrimania@yahoo.com 1852. Vanzatoare pentru firma cu sediul

in Voluntari. Cunostinte operare PC, Office, contabilitate primara, nir, facturi, fisa de magazie, registru de casa, operare casa marcat. Program luni-vineri 9-17, sambata 9-13 2.500 L; (0720.795.533 1853. Vanzatoare pentru magazin alimentar in sectorul 2, Bd. Basarabia 100. Salariul oferit este de 2.300 Lei. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne sunati la tel. 2.300 L; (0724.545.414 1854. Vanzatoare pentru magazin haine Piata Gorjului etajul 1 (magazinul chinezesc Kang Fu Mega Store). Relatii la telefon; (0728.518.888 1855. Vanzatoare pentru magazin incin-

ta liceu sector 6. Rugam seriozitate; (0784.600.275

1856. Vanzatoare pentru minimarket,

zona Doamna Ghica; (0722.516.501

1857. Vanzatoare Program in ture, 2 zi, 2 noapte, 2 libere. Salariu atractiv 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe soseaua Giurgiului. 3.000 L; (0761.859.237/ 0767.041.109 rizeavali@gmail.com

1862. Vanzatoare brutarie angajam vanzatoare cu experienta - paine si prod. de panificatie. Program o zi cu o zi. Lu-vi 6 0019 00, sambata 6 00-17 00, duminica 6 0013 30. Salariu 2200 lei net, bacsis, produse. (0761.789.201/ 0728.811.451 1863. Vanzatoare Cofetaria Victoria

Bucurestii Noi si Piata Domenii. Program de la 7 la 20. O zi da, o zi nu. Salariu net (in mana) 1950 de Lei + 300 de Lei (bonuri de masa) + bonus din vanzari minim 300 de Lei 2.600 L; (0724.376.275 office@casa-victoria.ro 1864. Vanzatoare cofetarie 2200 lei/ luna, zona Herastrau, (0724.624.525 Cofetariilegeorgys@gmail.com 1865. Vanzatoare cofetarie 2200 lei/ luna, zona Dristor vanzatoare cofetarie 2200 lei/ luna, zona Dristor, (0724.624.525 Cofetariilegeorgys@gmail.com 1866. Vanzatoare cofetarie cu sau fara

1868. Vanzatoare cu experienta pentru

1869. Vanzatoare cu experienta pentru

1833. Toyota Bucuresti Sud angajeaza

1870. Vanzatoare cu experienta pentru

lei net, tichete, masa calda, pachet produse saptamanal; (0757.029.705

1888. Vanzatoare patiserie, program 8 ore pe zi in 2 schimburi si 2 weekenduri pe luna, in zona Tineretului, salariul 2.400 Lei in mana 2.400 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com 1889. Vanzatoare patiserie, program 8

ore pe zi in 2 schimburi, o sapt. dimineata de la 5:30 la 13:30, o saptamana dupa amiaza de la 13:30 la 21:30, si 2 sambete pe luna de la 5:30-16:00, zona Stefan cel Mare, 2.200 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com 1890. Vanzatoare patiserie, zona Obor;

(0725.197.791

1891. Vanzatoare pentru locatiile

haine, Drumul Taberei; (0740.019.309 1893. Vanzatoare pentru magazin con-

fectii dama detalii la tel sau CV la email (0722.637.888 office.formatlady@gmail.com

1894. Vanzatoare pentru magazin fashion Iti place moda si iti doresti un loc stabil de munca? Te asteptam cu drag. Experienta constituie avantaj, dar daca esti la inceput de drum iti oferim training gratuit. Relatii la tel. (0727.770.367 magazinglamour2016@gmail.com 1895. Vanzatoare pentru magazin in Mall

Vitan program de lucru full time - in ture. Detalii la tel. (0723.294.972

1896. Vanzatoare pentru magazine cu articole vestimentare de dama la zona Unirii, langa metrou. Program 9-17 sau 1321. Salariu bun plus bonus; (0761.538.425 1897. Vanzatoare raion mezeluri in sec-

torul 5. (0720.029.960/ 0761.330.988 colibasanu@yahoo.com

1898. Vanzatoare sau vanzator nou 2018. Firma confectii barbati angajeaza vanzator sau vanzatoare cu experienta in magazin haine barbati, camasi pantaloni geci costme cu program full time in IDM Basarab, relatii la tel. 2.000 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com 1899. Vanzatoare, angajam urgent pen-

tru minimarket cu program non stop; (0724.510.904

1901. Vanzatoare, magazin

1832. Tipografie sector 4, angajam femeie de serviciu, zona IMGB Vulcan; (0723.326.235

1834. Transator peste, oferim 2.300

St. cel Mare Placind’Or angajeaza vanzatoare pentru locatia din Stefan cel Mare. Persoana pozitiva, serioasa, punctuala si harnica. Program de lucru 2 zile cu 2 zile. Contract de munca. Detalii 0755856176. (0755.856.176 diana.urecheanu@gmail.com

1867. Vanzatoare cu experienta Anga-

magazin alimentar si minimarket tip butic in sectorul 6. Salariu atractiv. Informatii suplimentare la numerele de telefon (0749.074.940/ 0749.074.942

Inspector ITP cu atestat pentru categoria B. (0728.259.768/ 0728.859.048 vanessachirita@yahoo.ro

1887. Vanzatoare patiserie zona metrou

1900. Vanzatoare, angajez vanzatoare magzin vending full time; (0727.357.859 mihaela.tomoiaga@vending-automatecafea.ro

1831. Tipografie cu 25 ani vechime, sec-

tor 5, angajeaza, stantator pe Heidelberg Cilindru respectiv taietor la ghilotina. Detalii la tel.: (0722.500.853

1886. Vanzatoare patiserie program 8 ore pe zi in 2 schimburi, o sapt. dimineata de la 5:30 la 13:30, o saptamana dupa amiaza de la 13:30 la 21:30, si 2 sambete pe luna de la 5:30-16:00, zona Drumul Taberei 2.200 L; (0761.116.622

experienta cofetarie in Piata Victoriei cauta colege, 20-40 de ani pt. program de 8 ore/zi, 5 zile/7. Carte de munca, 1.500 Lei net plus bonuri de masa. 1.500 L; (0740.016.577 elena@zoomserie.gr jam vanzatoare cu experienta in magazin de cadouri generale si de sezon (Diversity) in incinta galeriei Brasov Superland. Va rugam sa trimiteti CV-ul la adresa de email biroudiviersity@gmail.com. (0733.685.472 biroudiviersity@gmail.com

magazin alimentar, Piata Straduintei. (0723.165.846 magazin nealimentar in Militari; (0767.846.461

1871. Vanzatoare cu experienta pt restaurant Chocolat salariu fix + bonuri de masa, program 2/2, full time/part time, 2.700 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

1908. Vanzator pentru magazin de mobi-

la pe comanda, Bucur Obor. Salariu si comision; (0735.848.552

1909. Vanzator boutique Chocolat Feeria

zona Carrefour oferim salariu fix + bonuri+ bonus lunar in functie de performante, asteptam CV-ul pe email, dutu.annamaria@gmail.com, program full time sau part time 2.900 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

1910. Vanzator fast-food. Angajez vanza-

tor fast-food. Zona centrala. Program flexibil; (0753.687.563 1911. Vanzator florarie zona Drumul Taberei, sector 6,. B-dul Timisoara nr. 75. (0767.726.262 valentindumitru72@gmail.com

1912. Vanzator in magazine de plante si flori Angajam vanzatori si decoratori pentru retea de magazine de plante din Bucuresti. Necesar minim liceul, experienta in vanzari, atitudine pozitiva. Salariu motivant trecut pe carte de munca integral. (0751.136.426 ciprian@trias.ro 1913. Vanzator magazin zona Pipera. Program lucru 8:00-16, 2 mese incluse, decontare abonament metrou, Ratb, salariu net 1500 ron/luna. (0721.106.388 ilie@enigmaconsulting.ro 1914. Vanzator magazin Parchet Shop magazin parchet laminat, salariu, comision intre 2.300-2.700 lei (in functie de vanzari), contract munca, program luni-vineri 9-18, sambata 9-14. Rog CV pe mail, 2.500 L; contact@parchet-shop.ro 1915. Vanzator magazin specializat, crama angajam barbat, program flexibil. Locatia sector 3. Magazin si crama, specializat bauturi. Experienta vanzator, operare casa marcat. Posibila avansare. Tel; (0720.341.837 contact@vintastic.ro 1916. Vanzator, vanzatoare pentru mag-

1885. Vanzatoare patiserie Angajam vanzatoare pariserie zona Mihai Bravu, Vitan, gura de metrou, prog de la 16:0021:00. (0721.880.281

1892. Vanzatoare pentru magazin de

1861. Vanzatoare angajez urgent urgent angajam vanzatoare cu experienta pentru magazin tip bacanie, oferim conditii favorabile de lucru si salariu motivant; (0766.554.293

1907. Vanzatoare/vanzator la magazin alimentar non stop, program in ture, salariu atractiv 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului in sector 4; (0761.859.237/ 0767.041.109 multiimage@yahoo.com

1917. Vanzator/ Vanzatoare cu contract full-time pentru magazin alimentar cu program non-stop in sectorul 4, zona Grand Arena. Salariu brut 3068 lei plus bonusuri in functie de performanta. Cerem onestitate si seriozitate. Pentru mai multe informatii va rog sa ne contactati la 0786191098 sau 0765934678. (0786.191.098/ 0765.934.678

ture de 8 ore. Conditii foarte bune de lucru, mediu placut, colectiv civilizat. Cerem si oferim seriozitate. Salariu motivant. Militari Residence, sector 6 (0724.290.243 OFFICE@IMPULS-CONCEPT.RO

1859. Vanzatoare Rahova Malcoci pen-

1860. Vanzatoare Vanzatoare pentru magazin alimentar sector 3, Fizicienilor, complex Matei Ambrozie. (0722.359.449 ilie_lixandru@yahoo.com

magazin second hand sector 5 si 6; (0762.279.009

1884. Vanzatoare minimarket program in

Piata Victoriei, program L-V, 8.30- 16.30. Salariu 2.000 L; (0760.457.712

tru magazin alimentar, program 1 zi cu 1 zi salariu 2000 lei. Urgent. (0726.175.019

1906. Vanzatoare/personal pentru

azin alimentar, in zona Militari, sector 6. Program o zi cu o zi, un weekend lucrat, unul liber, salariu 1500 ron primele 3 luni, detalii la tel. 1.500 L; (0745.834.690/ 0729.887.388 gheonealuminita@yahoo.com

Tip Top din Bucuresti: BARBU VACARESCU, OBOR, PANTELIMON, GIURGIULUI, RAHOVA ,BUCURESTII NOI. Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, program flexibil, informatii la tel. (0732.672.654

1858. Vanzatoare pt. autoservire, zona

1905. Vanzatoare, vanzator, in magazin alimentar, zona Piata Matei Ambrozie sector 3 (in apropiere de metroul Nicolae Grigorescu). Salariu si program atractiv. Tel. Cristi. (0727.199.200/ 0735.868.606

alimentar,salariul net 1800, program de lucru 1 zi da, 1 nu, de la ora 9-22. Va asteptam, pentru un interviu, intre orele 1117, la punctul de lucru, pe Moise Nicoara, nr 38. (0724.594.521 1902. Vanzatoare, angajez patiser anga-

jez vanzatoare, program o zi da o zi nu salariu atractiv mediu placut de munca angajez patiser, sambata duminca liber, program lu-vi 08-17:00(sector 3 ). (0732.203.203 salahatmoad@gmail.com 1903. Vanzatoare, casiera gogoserie. Activitate: productie/vanzare. Program 8 h/zi in doua schimburi, posibilitate de avansare, salariu, bonuri de masa, bonus targhet. Plata salariului in 2 transe (avans si lichidare). 1.850 L; (0773.361.762 nicoletanastasa78@gmail.com

1904. Vanzatoare, vanzator SC angajeaza pentru minimarket in zona Spitalul de Urgenta Floreasca str. Polona, Stefan cel Mare, Calea Floreasca, program 7 ore 1.600 L; (0786.461.145 Dincamarian74@gmail.com

1918. Vanzatori magazine confectii femei-barbati, angajeaza vanzatori cu experienta in domeniu, cerem si oferim seriozitate. (0721.032.735 1919. Vanzatori, benzinarie pentru Gaiseni: lucrul cu clientii, program in ture, lucrul cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot suna la tel sau CV la mail. (0734.920.701 CAMIIROD@YAHOO.COM 1920. Vanzatori, casieri cu aptitudini in vanzari pt. magazin general. Salariu 1.900 ron, carte de munca, conditii foarte bune, ore pe zi, bonusuri, in zona Titan; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 1921. Vanzatori, minima experienta,

pt. minimarket in zona Titan Auchan. Venituri de la 2.000 ron, conditii excelente, program 8 ore, bonusuri de performanta; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

1922. Vanzatori, urgent, pentru magazin

de dulciuri in Mall Baneasa; (0735.123.244

1923. Vegas Studio ofera tuturor mod-

elelor sansa de a castiga lunar venituri de mii de dolari prin intermediul unui PartyJob. Oferim venit minim garantat de 4000 lei/luna sau procent intre 50%-70%; 5.000 {; (0764.811.101/ 0738.741.177 office@vegas-studios.ro 1924. Verificator - sortator control calitate piese auto Personal cu sau fara experienta, Salariu 1500 lei Net, Bonuri de asa ore suplimentare = venit suplimentare, nu sunt obligatorii) Program 8 ore/zi in schimburi. Transport asigurat, Detalii la telefon (0725.477.438 recrutare@smartoutsourcing.ro 1925. Vopistor tinighigiu auto cu experienta urgent sector 3 salarizare 3000-5000 oferim cazare (0736.334.027 autototal.complet@gmail.com 1926. Vopsitor auto, Bucuresti, oferim cazare, salarizare 3500-5000; 4.500 L; (0736.334.027 Office.buildprest.ro@gmail.com 1927. Vopsitor camioane si remorci reprezentanta service camioane si remorci angajam vopsitor auto cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri lunare 2.500-4.500 lei, bd. Preciziei. Rog trimiteti CV la email; 4.500 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 1928. Vulcanizator cu experienta Firma importatoare de anvelope, angajeaza vulcanizator cu experienta, pt punct de montaj propriu, salariu 2400 lei net (in mana) +20% comision. 2.400 L; (0771.165.143 OFFICE@CAUCIUCURI.COM 1929. Vulcanizatori cu experienta sec-

tor 3 buc salarizare 1500-3000+ comision zilnic oferim cazare; 3.000 L; (0728.922.460 autototal.complet@gmail.com

1930. Winbet angajeaza personal curate-

nie pentru salile noastre de jocuri din zona Piata Unirii si Drumul Taberei. (0746.480.000 anca.craete@winbetgroup.ro 1931. Zidari si necalificati. Oferim cazare

si diurna 100-150/zi. Bucuresti; (0734.492.895

1932. Zilieri muncitori necalificati pentru

firma pentru balotare ambalaje in presa, sortare deseuri, in zona Th. Pallady. Se ofera 100 Ron/ zi, plata zilnic. Program 918, cu pauza de masa 100 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro 1933. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veniturile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656 1934. Zugrav, rigipsar. Firma angajeaza pe termen lung personal pentru lucrari de finisaje glet si zugraveli. Lucrarile sunt in Bucuresti. Plata la 2 saptamani, salarizare in functie de calificare (0722.856.798 1935. Zugrav, instalator, electrician firma din zona centrala Bucuresti angajeaza zugrav, electrician, instalator cu experienta minim 5 ani in domeniu. Se ofera si se solicita seriozitate; (0740.111.453/ 0727.770.361 office@eka-capital.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

16 ianuarie 2019

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1936. Zugravi angajam zugravi pen-

tru finisaje in complexe rezidentiale. Oferim carte de munca si salariu atractiv. intre 120-150 ron pe zi in functie de performante; (0749.321.910 1937. Zugravi salariu de pana la

3900 ron Angajam zugravi cu experienta. Lucrari: aplicare glet, slefuit, amorsa, vinarom. Carte de munca. 130-150 RON pe zi. Program de luni pana vineri 8-18, sambata 8-14. Plata la 2 saptamani. 3.900 L; (0731.312.211 1938. Zugravi, caut zugravi, ofer 130-140

lei/zi, plata se face s?pt?mânal, program L- V 7.30-17, S 7.30-14, santierul este in zona Piata Romana-Str. Mihai Eminescu, mai multe detalii la telefon, 130 L; (0763.095.341

1939. Zugravi, rigipsari Firma de amena-

jari interioare angajeaza rigipsar si zugrav cu contract de munca pe perioada nedeterminata (colaboram cu echipe, lucrari in bucuresti). (0754.050.509/ 0754.050.500 1940. Zugravi, rigipsari, necalificati

pentru firma; (0768.178.819/ 0769.417.257

1941. Zugravi. Firma de constructii anga-

jeaza zugravi pentru amenajari interioare. Oferim cazare; (0731.155.659/ 0760.580.828

Oferte part time 1. Activitate coordonare franciza,

castig 1.500 euro, necesita PC. Trimiteti CV la email; (0722.555.455 scoaladeafaceri@gmail.com

2. Activitate inteligenta, 3-4 ore/zi, activi

si pensionari, minim liceul, venit prograsiv motivant. Vlad; (0723.595.764 3. Agent curatenie, firma de curatenie angajeaza pentru zona Otopeni. Programul de lucru L-V 17:30-21:30. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de luni pana vineri, 850 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro

4. Agenti de curatenie, Clean Serv BMF recruteza agenti de curatenie cu sau fara experienta, femei sau barbati, pentru magazine situate in AFI Cotroceni, magazinul Unirea si Promenada Mall. Program de 4 ore de la 7 la 11 900 L; (0799.782.331 crististanciu@bmfgrup.eu 5. Agenti teren HoReCa sau/si director

retea agenti de teren domeniu HoReCa sau/si Director cu retea. Salariu: 30004500 lei +comision 10 lei/client recrutattotal comisioane lunare 5000 euro). Nu este necesara cunoasterea unei limbi straine; 5.000 {; (0730.222.270/ 0720.057.901 6. Ajutor bucatar-fata/femeie Angajam

program part time (12.30-16.30) fata bucatarie. Experienta obligatoriu gratar, salate, paste, mancare romaneasca. 1.200 L; (0768.585.148 ankamihailescu@yahoo.com 7. Ajutor bucatarie Cautam persoane care sa ne ajute cu procesarea legumelor in bucatarie, program(D-J) 06:0014:00,salariu negociabil, masa asigurata, decont transport, zona Pipera metrou. Inf la tel. (0729.699.825 office@wedohr.ro

25. Casier, firma de administrare imobile Scomet angajam casier cu permis si masina. Program 16.30-21.00, 1.000 L; (021.336.77.44 office@scomet.ro

Casier- vanzator cu experienta, tura de noapte, 2-5 zile/ saptamana (eventual weekend) pentru magazin alimentar, zona Ghencea, Drumul Taberei, salariu 1.000 lei -2.000 lei; (0723.655.622 26.

27. Croitoreasa, handmade angajez

pentru 4 ore /zi / 6 zile /saptamana sau colaborare la domiciliu. Persoane serioase, indemanatice, doritoare sa invete lucruri noi, sa le placa handmade-ul si meseria de croitor 1 L; (0722.135.437 sanda_nestorescu@yahoo.com 28. Curatenie, personal feminin, spatiu birouri Angajam personal feminin pentru curatenie spatiu birouri, luni-vineri,18:3020:00, in zona 13 Septembrie. Salariu 450 lei net, real in CIM + decont transport. (0722.536.944 office@vlamirgrup.ro 29. Doamna pentru a prelua copiii de la

scoala cautam doamna cu experienta in lucrul cu copiii, ideal fost cadru didactic, pentru preluarea de la scoala a doi copii de 7, respectiv 10 ani, din zona Cotroceni. Pt detalii va rog sa sunati; (0746.660.996 aidadana@yahoo.com 30. Entertainer online Mystic Angels angajeaza doamne si domnisoare dezinvolte, bonus 3000 lei la angajare, fitness, make-up, sedinte foto gratuit. Program la alegere. Sunt acceptate si persoane fara experienta. Salariu fix. 7.800 {; (0744.378.116 officemystic@yahoo.com 31. Federatie Sportiva selectie pentru

angajare Federatie Sportiva Nationala organizeaza selectie in vederea ocuparii postului de secretar/referent, part time. Limbi straine: engleza, rusa. PC: word, exel, etc. (0765.971.797 president@frsambo.ro 32. Femeie la vase. Locatie in cladire de

birouri, zona P-ta Romana/P-ta Victoriei, program luni - vineri, 4 ore/8 ore pe zi. Detalii suplimentare telefonic. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com

33. Femeie curatenie angajam. Cerinte:

caracter onest, cinstit si placut care se poate integra usor in colectiv. Seriozitate si profesionalism. Descriere: mediul de de lucru este intr-o cladire de birouri, program L-S. Detalii la nr. de tel. (0761.247.825 34. Femeie pt curatenie Aviatiei - Aurel

Vlaicu Firma de curatenie angajeaza femeie - pensionara sau sa mai lucreze si in alta parte pentru curatenie in sistem bancar in zonele: Aviatiei - Aurel Vlaicu. Programul este de 4 ore de la 6-10de L pana V. (0751.193.866/ 031.438.08.42 35. Fete modele online Colaboram cu fete

peste 18 ani. Procent 50% salariu pana la 6153 ron, contract de munca, bonusuri de angajare si cadouri de bun venit. Te asteptam la o discutie, 6.153 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

8. Ajutor de ospatar Gastrobar Salon Golescu, program mar-joi 19-24 si vin-sam 19-03, venit aprox 2500 lei (salariu+tips), masa calda, experienta minima, limba engleza, se aplica doar cu CV pe e-mail. 2.500 L; contact@salongolescu.ro

36. Fete, socializare online, personal feminin cu\fara experienta, salariu 6100 lei fara target, comision pana la 70%, oferim bonus 3700 lei la angajare, program optional 5 -8 ore pe zi, legalitate 100 %. 6.100 L; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com

9. Angajam femeie la vase Restaurant

37. Fost politist, fost jandarm sau fost

din zona Obor angajeaza femeie la vase. Salariu atractiv. 1.650 L; (0726.613.664 childescunatalia@gmail.com 10. Asistenta live, echipa Phoenix anga-

jeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 11. Asistenta part time strain, vin period-

ic in Bucuresti. Doresc o colaborare part time cu persoana tanara, dinamica, care sa ma ajute in primul rand sa perfectionez limba romana. Program flexibil. Seriozitate. Mail sau sms (0735.257.599 diffusion47@yahoo.it 12. Asistenta Personala aspect fizic pla-

cut, pozitiva, sociabila, cu sau fara experienta, program flexibil 2-3 ore pe zi, salariu avantajos, rog descriere cu foto pe whatsapp / e-mail. (0735.984.504 smartmedia93@yahoo.com

13. Asistenta personala intreprinzatoare,

deschisa, sociabila, remarcabila in orice context, pentru managerul unei companii occidentale - prezentabil, amabil, corect si generos. Program lejer (2-3 ore) si flexibil robertfruhn@yahoo.com

cadru militar pensionat recent 2017-2018 angajez part time, aspect fizic bun, de preferinta 1,88 inaltime. Pt. cei interesati va rog scrieti-mi pe adresa de mail annemarieionescu1@gmail.com cu o mica descriere si un nr. de telefon. 38. Ghid pentru un prieten orb! urgent,

calugar Shaolin orb care calatoreste in lume, cauta un ghid. Costurile sunt platite (hrana, cazare, bilete) +500Â bani de buzunar pe luna. Interviuri in Bucuresti la mijlocul ianuarie. mgheorghe@gmx.net 500 {; (0749.767.164 aneleh144@yahoo.com 39. Guvernanta, cautam o persoana cu pregatire pedagogica, sa asiste la teme un baiat de clasa a 3-a; program de 2- max 4 ore pe zi; in Bragadiru; salariul 1300-1500 de lei, negociabil. (0720.689.454 office@elite-recruitment.ro 40. Hostess online Salariu garantat 4000

ron + procent pana la 85%. Bonus angajare pana la 3800 ron. Program flexibil 57h . Avansare rapida pe postul de manager. Locatii selecte. Costumatii cadou 4.000 L; (0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com 41. Hostess online, conversand online

14. Asistenta personala tanara draguta, comunicativa, aspect fizic placut pentru job lejer 2-3 ore pe saptamana, cu sau fara experienta, facilities.suport@gmail.com

poti castiga lunar intre 8000-14.000 ron. Iti oferim salariu garantat pana la 5500 ron + comision 50-70%. Bonus de angajare 3600 ron. Gratuit unghii, spa, fitness si solar. 5.500 L; (0764.140.118 gorgonize@yahoo.com

15. Asistenta personala pentru afacerist

42. Hostess online, semneaza contract

abordabil, afacerist sarmant, caut pentru postul de asistenta personala, tanara doamna sau domnisoara, draguta, dezinhibata, program flexibil, 2-3 ore pe saptamana, rog foto si descriere pe mail 1.200 {; (0725.144.232 firstalladrian@yahoo.com 16. Asistenta personala, dezinhibata, aspect fizic placut, abilitati de comunicare. Salariu avantajos, program flexibil 2 ore pe saptamana, plata zilnica. Pentru inscriere rog email cu poze si date; uninsdistins@yahoo.com 17. Asistenta personala, draguta, discre-

ta,dezinhibata, inteligenta, nu conteaza experienta, 2-3 ore sapt., plata generoasa, poze, descriere pe mail, bonus la casting de la 500 ron, 5.000 L; (0765.252.117 rrobert.ideal.construction@gmail.com 18. Asistenta personala, prezentabil, caut asistenta personala, draguta, 2-3 ore pe saptamana. Seriozitate si confidentialitate. Astept email cu foto; affection122016@gmail.com 19. Asistenta solida pentru probat

ocazional imbracaminte, incaltaminte; (0760.056.798 20. Barista cu sau fara experienta pentru coffeshop din zona centrala, sambata si duminica - part time. Mai multe informatii la tel. sau CV in email; (0745.574.230/ 0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 21. Bona copil 3 ani, sector 3, parc IOR. Angajez bona cu experienta pentru copil 3 ani, zona parc IOR, Campia Libertatii, program cand merge la gradinita 13-18.30, disponibilitate full time cand este bolnav, (0722.238.341 adriana_postolea@yahoo.com 22. Bona Dristor baiat 1,5 ani cautam urgent bona pentru copil de 1 an si 6 luni, cu experienta, program 8 ore/zi, luni-vineri, flexibil, 8-16:00, mic menaj, gatit. Locatie: apartament, beneficii: concediu platit 1 luna vara; 2.000 L; (0741.932.722 23. Casier pentru asociatii de proprietari

Grupul de firme Cresida cauta casieri pentru asociatiile pe care le administreaza. Salariu 1200 lei net, program 16-21. 1.200 L; (031.433.45.42 office@cresida.ro 24. Casier vanzator, cu experienta magazin alimentar zona Ghencea, Drumul Taberei pentru weekendvariante; (0723.655.622

cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si Spa. Program optional. 4.500 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 43. Hostess onlinne Fara limita de vars-

ta. Doamne/ domnisoare. Plata la zi, saptamanala, bilunara, comision 60% sau salariu fix 3,000 lei. Se asigura transport sau cazare, bonus la angajare 500 lei, 3.000 L; (0762.822.483 expertstudio@ymail.com

44. Incarcator descarcator part-time Firma de curierat. Program de 4 ore 16:3020.30 de luni pana vineri sambata duminica liber. Carte de munca la 4 ore. Salariu 600 ron net luna. Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru. 600 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 45. Instalator gaze Egiu autorizat ANRE,

autorizatia sa fie valabila (021.345.01.66/ 0724.504.353 office@termotemp.ro 46. Job menaj 3 zile pe sapt. sect.2 Doamna Ghica familie fara copii, angajam menajera 3 zile/sapt. pt. vila in Sector 2; curatenie casa si curte, spalat, calcat rufe, gatit; detalii la telefon; 1.800 L; (0746.104.979 maria.valeanu@irmar.ro 47. Lacatusi, sudori confecti metalice,

SC angajeaza cu carte de munca pe timp nelimitat sudori, lacatusi confecti metalice personal pentru service echipamente de protectie. (usi sticla, usi garaj, usi rotative), 2500-3000 ron bonuri. (0722.464.986 office@credoexpres.ro 48. Livratori si personal bucatarie anga-

jam livratori pizza cu masina personala si preparator pizza, nu necesita experienta, program full time sau part-time, pentru locatia din Soseaua Berceni nr. 96 sect 4; (0734.581.607 49. Lucrator bucatarie esti bucatar sau

ajutor de bucatar si vrei un program fix fara sa mai stai pana la ultimul client? Restaurant romanesc cu linie de servire. Salariu de la 2000 lei + sporuri si prime lunare; 2.000 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 50. Meditator engleza doresc sa angajez

urgent un meditator de limba engleza, la domiciliul nostru, engleza business, de 2 ori pe sapt, zona Herastrau; 100 L; (0734.339.346 mihai.zimbrea@sbmt.ro

51. Menajera Angajez menajera, cu pro-

gram zilnic(3-5 ore) pentru apartamente regim hotelier in zona Pipera.Cerinte:sa detina permis auto si/sau sa locuiasca in zona. Salariu intre 1500-2500 lei. (0786.802.323 52. Menajera femeie iubitoare de ani-

male (caini si pisici), program de lucru 4 ore/zi, 2 zile pe saptamana (marti si sambata), in zona Pipera Jolie Ville, cu posibilitate contract de munca (0722.232.015 53. Menajera 2 zile pe saptamana Cautam o persoana serioasa pentru curatenie si calcat, nefumatoare, 2 zile pe saptamana, 8h/ zi, din sectorul 2 sau 3. Dorim colaborare pe termen lung. (0722.291.590 54. Menajera pt apartament de 4 cam., Crangasi, Caut menajera ap. 4 cam, Crangasi. 5 ore/ 2 ori sapt. Servicii curatenie generala si intretinere, 70 ron/ zi (5 ore). Nu ofer masa, nici transportul. Caut persoana nefumatoare si responsabila. (0770.756.878/ 0724.245.389 eglebag@yahoo.it

Joburi în stråinåtate 1. Agentie Escort Elvetia Geneva Salon

de masaj si escort cauta tinere cu aspect fizic placut cu varsta + 19, vorbitoare de limba franceza/ engleza/ italiana sau germana pentru contract full time sau comision. 8.000 {; (0041766367947 iulia.net.is@gmail.com

2. Anglia ,Londra –Uk , escorte Londra

–Uk , cluburi de lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what’s up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale (00447459770496 3. Anglia casa privata castiguri substan-

numai iubitoare de animale, comuna Chiajna, cu urmatorul program, luni, marti, miercuri de la ora 13 la ora19, joi, vineri liber, sambata, duminica de la ora 9 la ora 17 (0722.254.237

tiale, casa privata in Anglia, clientela formata si castiguri substantiale cauta doamne/ domnisoare +18 pentru serviciul de escorta incall/ outcall, fara intermediari. Rog seriozitate 4.000 {; (00447542302704 blossomflowers2018@hotmail.com

56. Menajera, salon de infrumusetare

4. Anglia casa privata castiguri substan-

55. Menajera, femeie ajutor menaj,

angajeaza pentru doua puncte de lucru in zona Gara de Nord si Floreasca. Program de lucru 4 ore/zi, cate 2 zile pe saptamana, salariu fix, contract de munca (0727.713.218 57. Model online la JustYou. Castiguri

garantate 3000 $ - 5000 $/ lunar. Acceptam personal feminin cu/fara experienta. Program flexibil. Promovare rapida. Costumatii gratuite + bonus 1800 lei in prima zi. Posibilitate credit. 3.000 {; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 58. Model online la JustYou. castiguri garantate 3000 $ - 5000 $/ lunar. Acceptam personal feminin cu/fara experienta. Program flexibil. Promovare rapida. Costumatii gratuite + bonus 1800 lei in prima zi. Posibilitate credit; 5.000 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 59. Oferta job on-line 10 minute pe zi poti

castiga 270 euro pe luna doar stand online 10 minute si raspunzand la sondaje. 9 euro pe zi / 30 zile =270 euro. Doar accesand si inregistrandu-te aici. https://ecmero.com/?ref=218741 200 {; calughinmaria8@gmail.com

60. Persoana tanara, fara experienta la restaurant tip fast food cu program de lucru de luni pana vineri de la 09:00 pana la 17:00, detalii la tel 0731034908. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmai.com 61. Personal Assistant Serious and responsible employer looking for a proficient Russian and Romanian speaker, available for a 3-day weekly working schedule - Monday, Wednesday and Friday from 8am to 12pm. (0758.018.009 hiretalent2019@gmail.com 62. Personal barbati, femei pentru curatenie scari de bloc, gradini, sector 6, Relatii la telefon; (0762.807.428 63. Personal curatenie gradinita, gradini-

ta privata, zona Gara de Nord, angajeaza personal curatenie in spatiile interiorare si exterioare ale gradinitei. Cautam persoana calma, responsabila, organizata, atenta la detalii (0726.152.551 office@gcm.ro 64. Personal curatenie part-time domeni-

ul bancar Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie. Program part-time, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 65. Personal curatenie si vase angajam personal vase si curatenie. Contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu atractiv. Pentru detalii sunati la tel. Adresa Smardan nr. 9, Sector 3; (0770.117.279 jobs@vangogh.ro 66. Personal curatenie, clinica medicala

privata zona Piata Victoriei. Mediu de lucru placut, program 07.00 - 11:00, luni - vineri, contract de munca. Informatii la nr. de telefon: (0785.292.368 67. Personal feminin pentru conversatii online iti oferim timp de 30 zile sprijin financiar 3200 lei. Salariu fix garantat 3800 lei+procent 50%-75%, carte de munca fara nici un fel de taxe. Plata la zi/saptamanal/bilunar. Camere fumatori, nefumatori. 3.800 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 68. Prezentatoare, asistente platou,

modele recrutam pentru cea mai dinamica televiziune online, Observatorul TV. Portofolii de prezentare foto si video gratuite. Posibilitati de colaborare si cariera. Aplicati cu minim 5 foto in e-mail. 1.500 L; globecasting@yahoo.com 69. Secretara aspect fizic placu pentru

firma de inchirieri auto. Pachet salarial motivant. CV-ul insotit de 3 poze se va trimite la adresa mail (0759.071.726 interviusecretariat115@gmail.com

70. Secretara particulara, tastare metoda oarba, absolventa SNSPS, carismatica, empatica, idealista. Program: 18:00-12:00, salariu 3000 lei. 3.000 L; (0720.334.477 71. Secretare cu ambitie pt. job/salariu

the best. Caut femei fizic ok, orice limba/engleza mediu. Traduce foi medicale scurte (eliminarea tumorilor, cuvinte simple) pt. vipurile de pe planeta-job unicat. Prog. interviu, la tel afisat, orice zi 9-21.00 (0745.076.300 72. Studenti etici pentru companie livrari,

part-time Daca ai 10-15-20 ore libere pe saptamana, ai spirit de echipa, simtul umorului, esti pozitiv/a din nastere si vrei sa te distrezi si sa castigi experienta+bani poate o sa-ti placa la noi. Livram orice. Da. 69 L; (0725.649.888 73. Tehnician dentar Laborator de tehni-

ca dentara ultramodern, angajeaza tehnicieni dentari (pe toate zonele), in conditii deosebite! Volum de munca asigurat!Mentiuni: seriozitate, experienta minima 1 an. (0722.363.120 dr.mocanulaura@gmail.com

74. Urgent, guide to travel with a blind shaolin monk Blind Shaolin monk travelling for humanitarian actions, looking for a guide. All costs paid (food, accomodation, tickets) + 500 Â pocket money/month. Interviews in Bucharest mid January. mgheorghe@gmx.net 500 {; (0749.767.164 aneleh144@yahoo.com 75. Vanzatoare pentru magazin alimen-

tar Market Karina situat in zona Bragdiru, str. Cristalului, varsta 35-55 ani, conditii avantajoase, part-time, program 15,0020,00. Oferim si cerem seriozitate; (0738.099.704

76. Vanzatoare - casiera, magazin alimentar Crangasi, Ghencea, Presa Libera- Baneasa. Program 16.00-24.00 Salariu 1.8002.200 lei; (0723.655.622 77. Vanzatoare si casiera pt. autoservire luni- vineri, 10.30- 15.30. Salariu 1.200 L; (0760.457.712 78. Vanzator fast food Program flexibil.

Zona centrala; (0740.629.033

tiale, doamne/ domnisoare +18 cu sau fara experienta in serviciul de escorta, doritoare de castiguri substantiale intr-un mediu profesional ma pot contacta fara intermediari, Rog si ofer seriozitate 4.000 {; (00447542302704 blossomflowers2018@hotmail.com 5. Anglia castiguri rapide pt doamne si

domnisoare Selectam doamne si domnisoare. Oferim locuri de munca pentru doamne si domnisoare care doresc sa lucreze ca si escorte in Anglia. Castiguri mari si rapide, comision 50% plata zilnica. 10.000 {; (00447881860892 6. Anglia colaborare tinere pentru ser-

vicii de escort Fete dragute pentru a lucra ca escorte in Anglia. Castiguri atractive, foarte usor poti ajunge la minim 5.000 de lire sterline pe luna. 100% seriozitate, discretie. Mai multe detalii la telefon. 6.000 {; (+447760474834 7. Anglia Fashion Escorts cauta fete,

Fete cu sau fara experienta pentru casa privata urgent, se cauta fete dragute si serioase, pentru serviciu in escortaj program flexibil, plata la zi. Detalii pe whatssup +447904179094, 15.000 {; (07762243679 Xxxmelissaxxx@yahoo.com 8. Anglia, tinere dragute 18+, se lucreaza pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Contactati-ne pe tel./ what’s up. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496 9. Anglia, escorte dornice de castiguri rapide doresti, castiguri mari si rapide? Nimic mai simplu, Locatia noastra aflata in orasi turistic din Anglia, va asteapta pentru a colabora. Castiguri mari si rapide. Nr de whatsapp. (00447856059650 10. Anglia, escorte, Londra, New,

Anglia, escorte, Londra, seriozitate maxima, 50%50, angajem fete 18- 35 ani. Mai multe detalii, contactati pe WhatsApp 447501991887 10.000 {; (+447427208500/ +447427208500 escortlondon60@gmail.com 11. Anglia, fata si colega, pentru servicii

de escorta. Se lucreaza pe casa.Ofer transport, cazare, publicitate pe site-uri, plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii la tel sau pe whatsapp, 00447448643675 10.000 {; (00447448643675 anaanabella20166@gmail.com 12. Anglia, fete casa privata, selecteaza

fete cu aspect fizic placut, cu/fara experienta, dornice de castiguri sigure, cunostinte minime de engleza, ofer cazare, siguranta, discretie; Lucrez ca regim hotelier. (00447702661405 nicegirlpopa@yahoo.co.uk 13. Anglia, Londra Londra –Uk ,

cluburi de lux ofera locuri de munca pt dsoare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what’s up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 14. Anglia, Londra fete cu aspect dragut

si serioase, pentru colaborare in domeniu escorte masaj, in locatie formata de 7 ani cu clienti regulari, rog seriozitate, mai multe detaliu pe WhatsApp +447501991887 12.000 {; (+447427208500/ +447427208500 escortlondon60@gmail.com 15. Anglia, Londra fete cu seriozitate cautare de colaborare castiguri substantiale, peste 10.000 e. 12.000 {; (+447427208500/ +447427208500 escortlondon60@gmail.com

16. Anglia, menajere peste 18 ani pentru naked menajere, open mind, dezinhibate si harnice, aspect fizic ingrijit. Castiguri substantiale, transport asigurat, 5.000 {; (+4407383260402 dandanx2018@gmail.com 17. Anglia. Selectam doamne si domnisoare. Oferim locuri de munca pentru doamne si domnisoare care doresc sa lucreze ca si escorte in Anglia. Castiguri mari si rapide, comision 50% plata zilnica. Cerem si oferim seriozitate maxima, (07440567555 18. Austria Tabu Bar, cauta dansatoare

si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436645999695 info@tabubar.at 19. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436645999695 info@tabubar.at 20. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 21. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436645999695 info@tabubar.at 22. Austria tour 2019 Buna, cautam fete

motivate, cu varsta peste +18 ani pentru companie intima si masaj erotic in diferite locatii. Venituri avantajoase, program de lucru flexibil. (0040738678140

23. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 24. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 25. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 26. Austria, Germania, fete cu aspect fizic placut pt. casa privata, castiguri substantiale, clientela formata, rog poze recente si seriozitate, plecari imediate, detalii la tel: 8.000 {; (004917662958030 27. Be4work GmBH organizeaza interviuri in Romania pentru urmatoarele posturi de munca: sudori Mig/Mag si/sau Tig, lacatusi confectii metalice, lacatusi constructii navale, soferi profesionisti cat. CE, ADR, cod 95. Interviuri in luna ianuarie: 21- Brasov, 22- Ploiesti, 23-24- Bucuresti, 25- Giurgiu. Facebook: be4work GmBH Romana. Email/ mobil. fiecare candidat trebuie sa prezinte CV-ul copie calificare si/ sau autorizatie; (00491621315831 pavel.chiperi@be4work.com 28. Belgia 2 baieti experienta livrari scooter caut 2 baieti sportivi, care doresc sa munceasca in livrari cu bicicleta sau scooter in Belgia, conditii excelente, cazare asigurata si salarizare 1200-1400 euro, 1.200 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com 29. Bona, menajera Londra Suntem un

cuplu de romani cu gemeni de 4 ani care merg la scoala. Locuim in Londra si dorim o doamna pentru ingrijirea copiilor si menaj. Se ofera cazare, masa si salariu 600 de lire, (+447447934543 adelamariarosca@gmail.com 30. Casa privata Anglia. Se cauta fete cu

aspect fizic placut 18+ sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate asigurata. 5.000 {; (00447423159779 31. Casa privata in afara Londrei Casa privata cauta colege peste 18 ani, ascpect fizic placut sociabile, conditii de munca intr-un ambient placut si curat, cazare gratuita, publicitate pe siteuri de specialitate, discretie si profesional; (07466698814 32. Casa Privata Laufhaus 182, Austria,

46. Club La Vita angajeaza doamne sau

domnisoare +18 pentru castiguri ridicate. Cazare in club, mancare si bauturi incluse. Zilnic se afla 6-9 domnisoare la munca. 9.000 {; (004915757689953

47. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Telefon/Whatapp: 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 48. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos.15.000 euro lunar. Telefon/ Whatapp: 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 49. Club Relax Elvetia. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 50. Club Relax II- Elvetia iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, discretie. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, WhatApp, e-mail. www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 51. Club Relax II- Elvetia iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 52. Club Relax II- Elvetia iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 53. Cluburi de noapte Austria cauta fata/chelneritan tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu, www.nightclubpalmenhaus.at (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at

angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi email: site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

54. Cluburi de noapte Austria, cauta fata/chelnerita tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu. www.nightclubpalmenhaus.at (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at

33. Casa Privata Laufhaus 182, Austria,

55. Cluburi de noapte Austria, cauta fata/chelnerita tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu. www.nightclubpalmenhaus.at (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at

angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi email: site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

34. Casa privata UK. Casa privata fete +18 pentru escorte de lux castiguri avantajoase pentru mai multe detalii la wattsap 07435241487 transportul din uk in uk este gratuit, 9.000 {; (07721790008 Rudygv1990@gmail.com 35. Casa privata, UK Esti in cautarea

unui loc de munca? Cu noi poti castiga intre 4000 - 5000 de euro pe luna. Cautam pentru colaborare doamne si domnisoare cu varsta + 20. Whatsapp 00447586457845, 5.000 {; (00447586457845 bibi.bibi@yahoo.com 36. Casa Privata/ camere cu chirie. Vrei

sa muncesti independenta si sa castigi zilnic multi bani? Atunci rezerva o camera in casa noastra bine cunoscuta cu clienti fideli. 37. Cautam fete tinere 18+ pt Elvetia, profit excelent cautam fete pt Elvetia care au placerea de a lucra in domeniul erotic. Oferim cazare, wi-fi free, discretie, program flexibil, castiguri excelente din prima zi. Detalii la tel. sau pe WhatsApp. (+41764601010 38. Club de noapte, casa privata Austria cauta fete cu varsta intre 19-35 ani cu sau fara experienta. Castiguri substantiale. Transport asigurat din Romania. Detalii: Whatsapp/bipwww.pleasuretimes.at 12.000 {; (00436649247299 offic@pleasuretimes.at 39. Club Goldwand - oferta excelenta de

munca Suntem pe primul loc intre cluburile de noapte. 300 de franci minimul castig pe ora. Nu se lucreaza la procent, toti banii iti raman tie. Cautam fete tinere, plata la zi, se lucreaza legal 20.000 {; (0041766713126 40. Club Imperium angajeaza cu permis

legal de munca, tinere sociabile, atragatoare, minim 18 ani, cazare in conditii de lux. Veniturile tale pot depasi 10.000 euro/luna. Nu este necesara experienta anterioara. Apel, beep, sms, wattap email. www.club.imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 41. Club Imperium - Lux. Aplica acum,

plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+ cu/fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60% + procent din consumatie. Cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim limba romana, sms, whatapp; www.club-imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 infor@club-imperium.ch 42. Club Imperium angajeaza legal tinere

atragatoare, sociabile, aspect fizic placut, minim 18 ani, ca dame de companie. Oferim permis de munca, cazare gratuita in conditii de lux si 60 % din venituri. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. (0040786615297/ 0041796454360 43. Club Imperium –Lux. Aplica acum!

plecari imediate ! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca , clientela formata. Vorbim lb romana, sms wattap. www.clubimperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 44. Club Imperium –Lux. Aplica acum!

plecari imediate ! Doamne , domnisoare 18+ cu/ fara experienta ,dansatoare si dame de companie , comision 60%,+ procent din conumatie .Cazare gratuita, contr de munca , clientela formata.Vorbim lb romana,sms wattap (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 45. Club JOY Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber. www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

19

56. Colega Escorte Anglia se cauta doamne si domnisoare serioase pentru serviciul de escorta in Anglia, varsta minima +18, cu aspect fizic placut, dornice de castiguri substantiale intr-un timp scurt, 57. Colega de camera in Belgia Ciao. Caut colega de camera in Belgia. Conditii foarte bune.Sunt prietenoasa tanara si curata. 8000-12000 euro luna. Mai multe informatii pe whatsapp. 10.000 {; (0755.641.396 andreea.263@yahoo.com 58. Colega incall cauta o colega pentru

incall estul Londrei masaj sau companie venituri avantajoase sau inchiriez camera pentru fete independente detalii la 07387118445 trimite ti mesaj si va contactez multumesc; (07387118445 crystina909010@gmail.com 59. Colega masaj, Manchester, procen-

taj 60% pentru tine, siguranta si confort 10 {; (+447960507267

60. Colega Scotia. Caut colega scotia 50-50 locatie centala castiguri avantajoase.nu platesti nimic in plus doar 50 din castig detalii pe watzap sau nr de telefon; 9.000 {; (07458930536/ 00447458930536 61. Colega, Londra central Caut colega minim 18 ani, domeniu escort, am camera libera, clientela formata, nivel engleza minim, aspect fizic placut, lucram si outcall, rog seriozitate maxima, bani frumosi garantati, locatie centrala, 8.000 {; (00447554369170 62. Colege masaj pentru Danemarca, Copenhaga. Varsta cuprinsa intre 18-26. Mai multe detalii pe whatsapp. (0760.723.458 63. Colege masaj Southend on sea casa

privata in southend on sea cauta colege pentru masaj, aspect fizic placut, sociabile, engleza conversational, cazare gratuita, daca este nevoie publicitate pe siteuri de specialitate, comision 50/50. 10.000 {; (07466698814

64. Colege masaj Southend on sea casa

privata in southend on sea cauta colege pentru masaj, aspect fizic placut, sociabile, engleza conversational, cazare gratuita, daca este nevoie publicitate pe siteuri de specialitate, comision 50/50. 10.000 {; (07466698814 65. Colosseum Bar/Lauf Graz cauta

domnisoare +19 ani. Transport si cazare asigurate. Castiguri substantiale. Plata la zi.Informatii beep/sms/WhatsApp. Facebook: Suzie Colosseum; (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com 66. Colosseum Bar/Lauf Graz cauta domnisoare +19 ani. Transport si cazare asigurate. Castiguri substantiale. Plata la zi. Informatii beep/sms/WhatsApp. Facebook: Suzie Colosseum; (00436607949606 67. Danemarca/Copenhaga casa pri-

vata Copenhaga casa privata, job pentru Fete sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, mai multe detalii pe whatsapp +4571381030 800 {; (+4571381030 Faustoescort@yahoo.com 68. Dansatoare si dame de companie

19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Tabu Bar, club de noapte Austria. Venituri intre 5000-10000 E/ luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.tabubar.at (00436645999695 info@tabubar.at 69. Dansatoare. Elvetia - Night Club de

lux angajeaza dasatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ani. Oferim contract de munca, salariu garanta de 1.500 CHF/ luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email; www.club.imperium.ch (0040786615297/ 00414796454360 info@club-imperium.ch 70. Dilaila Elvetia Vrei sa castigi o gra-

mada de bani intr-un timp scurt (+41791577853 info@dilailaclub.ch

71. Doamne ,domnisoare, 18 + cu aspect fizic placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182 Austria. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 72. Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta Night Club Imperium ,angajeaza dansatoare , tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca ,salariu garantat de 1500 CHF / luna, + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 73. Doamne, escorte dragute, manierate, discrete. Fara limita de varsta, daca ai incredere in tine, cu un comportament linistit, se poate locui permanent sau lucra la shift, in locatii bine pozitionate, preturiile depinzand de fiecare in parte. 15.000 {; (00447493370700 mayamra69@gmail.com 74. Doamne/ domnisoare Austria Colos-

seum Bar/Lauf Graz cauta domnisoare +19 ani. Transport si cazare asigurate. Castiguri substantiale. Plata la zi.Informatii beep/sms/WhatsApp. Facebook: Suzie Colosseum (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com 75. Doamne/domnisoare +19 ani NightClub & LaufHaus Graz Colosseum Bar caut? fete +19 Transport si cazare asigurate.Locatii de inalta calitate,castiguri substantiale,plata la zi.Nu suntem Agentie.Rugam Seriozitate.Pentru mai multe Informatii:Sms / Apel / WhatsApp: (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com 76. Dubai Top Escort Agency, fete +18. Cautam modele cu aspect fizic placut pentru servicii escorta in Dubai. Detalii pe whatsapp; (+41779510044 77. Dubai top models Dubai fete +18. escort agency cautam modele cu aspect fizic placut pentru servicii escorta in tarile arabe, venituri substantiale, 12.00015.000 euro 14 zile. Detalii pe whatsapp; 25.000 {; (+41779510044 78. Dubai, Qatar, Oman, Kuwait, Bahra agentie escorte agentia noastra va poate ajuta daca sunteti in cautarea unui astfel loc de munca fara riscuri fara griji si cu garantarea sumelor de bani. 15.000 {; (+201068797429 79. Dulgheri, tamplari, finisori pt Oslo, Norvegia, Angajam dulgheri, tamplari, finisori. Salar pana la 1.800 euro, carte munca, asigurare medicala, cazare, transport. Plecare imediata. Fara comision. Transportul Romania-Norvegia plateste firma. 2 {; (+4740985858 cezareaproject@gmail.com 80. Dulgheri, tamplari, finisori pt Oslo, Norvegia, Angajam dulgheri, tamplari, finisori. Salar pana la 1.800 euro, carte munca, asigurare medicala, cazare, transport. Plecare imediata. Fara comision. Transportul Romania-Norvegia plateste firma. 1.800 {; (+4740985858 cezareaproject@gmail.com 81. Echipaj cat. C+E pe comunitate angajam echipaj gata format cu experienta minim 1 an, cu atestatele la zi, pentru munca pe frig, pe comunitate. Camioane Scania XL E6. Program de conducere legal. Italiana, germana sau slovaca convers. 2.300 {; (0720.026.156 recrutare.work.link@gmail.com 82. Elvetia - Club Imperium, ofera tinerelor dame de companie, dornice de castiguri substantiale, posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist. Oferim permis legal de munca, cazare gratuita in camere individuale, 60% din venituri, procent din consumatie. Nu este necesara experienta anterioara. Vorbim lb. romana, sms, wathapp; www.clubimperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 83. Elvetia - Faci bani din prima zi! 5 studiouri de lux sub acelasi managment, cu 20 de ani vechime, situate in cele mai bune zone ale Elvetiei. Faci bani din prima zi! (0041774241070 84. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb. lb. www.galaxyrueti.ch (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 85. Elvetia -Bar Night Club ofera tinerelor dame de companie, dornice de castiguri substantiale, posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist la Club Imperium . Oferim permis legal de munca, cazare gratuita in camere individuale, 60 % din venituri, procent din consumatie. (0040786615297/ 0041796454360 86. Elvetia -Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 87. Elvetia Club Relax vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil, cazare. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch; 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 88. Elvetia Club Relax II iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult-club din Zurich Elvetia. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 89. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 90. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 91. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

16 ianuarie 2019

4

LOCURI DE MUNCÅ 92. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 93. Elvetia job for you, Relax club studio

Escort angajeaza fete ambitioase si profesioniste. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri; www.relaxclub.ch, info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch 15.000 {; (0041767684454

94. Elvetia Zurich, New Blue Up- Sauna-

club- ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

95. ELVETIA, apartament privat in Elve-

tia, zona turistica. Mediu de lucru restrans si discret. Se lucreaza impreuna cu inca 2-3 fete, clientii fiind numai din zona high class. Asiguram transportul. Va asteptam, 10.000 {; (0041799110722 Alina77@gmx.ch www.studiohotcats.ch 96. Elvetia, apartament privat in Elvetia, zona turistica. Mediu de lucru restrans si discret. Se lucreaza impreuna cu inca 2-3 fete, clientii fiind numai din zona high class. Asiguram transportul. Va asteptam, 14.000 {; (0041799110722 Alina77@gmx.ch www.studiohotcats.ch 97. Elvetia, apartament privat in Elvetia, zona turistica. Mediu de lucru restrans si discret. Se lucreaza impreuna cu inca 2-3 fete, clientii fiind numai din zona high class. Asiguram transportul. Va asteptam, 10.000 {; (0041799110722 Alina77@gmx.ch www.studiohotcats.ch 98. Elvetia, Club Soprano, cautam fete

prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactatine: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 99. ELVETIA, Club Soprano, cautam

fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch 100. Elvetia, extravgant daca ai peste 18 ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com 101. Elvetia, extravgant daca ai peste

18 ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com 102. Elvetia, Informatii despre oferta

noastra excelenta de munca Vino sa faci parte din echipa noastra! Vei castiga multi bani, vei intalni clienti de calitate si te vei simti bine intre noi! 20.000 {; (0041764584337 103. Elvetia, nou. Joburi pt tinere 18 +

dragute, prezentabile, interesate de castiguri substantiale Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista. Oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb romana despre transport, cazare si venituri la telefon/whatsapp/email. www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 104. Elvetia, salarii de la 10.000 CHF luna si mai sus. Bani la greu, castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 ani, salarii de la 10.000 Â E pe luna si mai sus, doar clientela de clasa, 15.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch 105. Elvetia, salarii de la 11.000 CHF

luna si mai sus 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

106. Elvetia, salarii de la 11.000 CHF

luna si mai sus, 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

107. Elvetia, agentie cu experienta, colaboreaza cu escorte in Zurich. Asiguram cazare, transport si clienti. Castiguri uriase, plata pe loc, 10.000 {; (0041767149451 info@lustagentur.ch www.lustagentur.ch 108. Elvetia, Club Imperium – Lux

Tinere atragatoare, sociabile 18 + dame de companie, dornice de castiguri substantiale, Oferim permis legal de munca, cazare gratuita60 % din venituri, procent din consumatie clientela formata raspundem la apel, beep, sms, WhatsApp (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 109. Elvetia, club La Boum Zurich anga-

jeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch

110. Elvetia, club luxos de noapte, Club Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41767149451 info2@clubrelax.ch 111. Elvetia, Club Relax II iti asigura

succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 112. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. 15.000 {; (0041767149451/ 0041762064337 info@clubrelax.ch 113. Elvetia, Jaeger KontaktBar angajeaza fete se lucreaza in club de noapte, in termeni legali, plata la zi, castiguri de peste 10.000 euro pe luna. (0041793476563 114. Elvetia, tinere atragatoare, sociabile aspect fizic placut 18+, Club Imperium –Lux Aplica acum! plecari imediate !Doamne , domnisoare 18+ cu/ fara experienta , dame de companie , comision 60%,+ procent din conumatie Cazare gratuita, contr de munca , clientela formata (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 115. Elvetia, Zürich de peste 10 ani,

Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041767149451 info@clubrelax.ch

116. Elvetia- Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 117. Escort Canada camera de inchiriat

inchiriez camere in apartament privat in Canada (Toronto) pt escorta independenta. Dotat cu toate utilitatile, fara costuri ascunse, doar plata pe camera pe zi. Detalii WhatsApp +39 389 657 7772 (+393896577772 maddalena1919@gmail.com 118. Escort Danemarca si Suedia Cautam fete cu aspect fizic placut, varsta minima 18 ani, pentru escort. Castiguri saptamanale 3000/ 4000 Â , procent 50/50, asiguram transport si cazare. Detalii pe whatsapp, 12.000 {; (4591.427.811 LuxuryEscort007@gmail.com 119. Escort girls wanted ASAP We are a London escort house incall, we looking for new ladies who want do good money. We offer good for ebony ladys, brunette, blonde, busty, european, asian, latin, arabic. Safe and discreet place, 6.000 {; (07389168841 adela.curvy@outlook.com 120. Escort si masaj Scotia Companie intima si escorta service. Apartament privat, locatii centrale, totul intr-o locatie superba, castiguri substantiale, plata zilnica, ambient placut, (07427341892/ 07427341892 catalynastar@yahoo.com 121. Escort UK, fete cu aspect fizic pla-

cut, bun simt, minim 18 ani, dornice de munca, casele sunt situate in zona centrala, draguta si vizitata foarte des de clienti. Venituri intre 1.500-2.000 week. Urgent, 8.000 {; (+447389168841

122. Escort UK, Londra, Anglia agentie

de escorta in Anglia, foare busy, pentru mai multe detalii whatsapp, Samy. 2.000 {; (07460547782 lora20099@hotmail.com 123. Escort UK, Londra, Anglia, busy escort agency, girls wanted high earnings in UK Anglia. WhatsUp or call for all info 07460547782, we can offer you free accommodation and all what you need,we guarantee high earnings 6.000 {; (07460547782 lora20099@hotmail.com 124. Escorta Anglia/ Irlanda cautam fete

cu varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, serioase pentru jobul de escorta, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii telegram, 9.999 {; (0723.372.155 125. Escorta in Londra, castiguri excep-

tionale, oferim publicitate exceptionala, flux de clienti continu, Locatii foarte bune, accesibile clientilor.Castiguri intre 2.0003.000 pe saptamana, 12.000 {; (00447448760136 adri.alina87@yahoo.com

143. Fete Anglia. Casa privata situata in zona centrala cauta doamne si domnisoare in vederea colaborarii in domeniul dama de companie intima, massage & escorte, 10.000 {; (00447440038671 144. Fete cu aspect placut pentru masaj

erotic. Nu se face sex in nici un fel, doar masaj nud. Ofer si cer seriozitate. Mai multe detalii pe WhatsApp +447417848672 (00447417848672 emaema8080@yahoo.com

162. Franta tur d-soare/d-ne, cu aspect fizic placut, varsta 18-30 ani, pentru lucru in Franta. Suntem o agentie cu 13 ani de experienta, iti oferim ocazia sa castigi 1520.000 Â lunar (real), whatsapp: 20.000 {; (+33788240314 163. Franta, casa privata escorta castig-

uri zilnice foarte bune programari si info se fac pe WhatsApp Maria 0033767259220 (0033767259220

145. Fete cu o limba engleza buna pentru Tel Avi cautam fete cu o limba englez? buna pentru Tel Aviv; 20.000 {; (+447418466523 the_onelady@abv.bg

164. Franta, fete Agentia Karla Models, cu vechime in domeniu cauta fete pentru serviciul de masaj si escorta. Oferim si cerem seriozitate maxima, locurile sunt limitate. 15.000 {; (+33638577009 Karla_models@hotmail.com

146. Fete escorte pentru London, 50%-

165. Franta, fete, agentie escort cola-

50% seriozitate maxima, suplimentare pe WhatsApp, 12.000 {; (+447427208500/ +447427208500 escortlondon60@gmail.com 147. Fete fara prejudecati Anglia fete cu

boreaza cu doamne- domnisoare, escorte, 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in case private, locatii centrale, castiguri substantiale, 20.000 {; (+33788584117

aspect fizic placut, sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate asigurata, comision 50%; 9.000 {; (00447379747178

166. Frizer Norvegia Caut frizer ca inlocuitor pentru o perioada de o luna in Norvegia, 23 ianuarie - 23 fabruarie 2019. Salariu 3000 E, seriozitate. Cerinte: experienta tuns barbati minim 2 ani, seriozitate, lb engleza. (004745041081 claus_adamm@yahoo.com

148. Fete frumoase +18 ani dornice de

167. Galaxy Bar-Club iti ofera un permis

castiguri rapide. Cauti conditii corecte de munca in Germania? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea. Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu. Iti oferim un avans pentru calatoria ta. Plata la zi. 8.000 euro luna, esti motivata si te intereseaza castiguri mari. Suna acum. (whatsapp si viber); (00491734618219

de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani+, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in lb. romana despre venituri si cazare. Tel/whatsapp; www.galaxyrueti.ch (0763.941.594/ 0041794593500

149. Fete frumoase, +18 ani, dornice de

168. Galaxy Bar-Elvetia job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

castiguri rapide. Cauti conditii corecte de munca in Germania? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea. Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu, iti oferim un avans pentru calatoria ta. Plata la zi, 8.000 Euro lunar. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum (Whatsapp & Viber); 8.000 {; (00491734618219

18+ pt companie, cazare gratis, plata zilnic 50%50, Whatsapp 004915166879765 sau tel 0770559041, 2.500 {; (0770.559.041 rodica295@yahoo.com

150. Fete pentru Anglia Masaj erotic nud.

170. Germania Casa privata renumita in

Fetele cu aspect fizic placut, rabdatoare si dragute, interesate de lucru in masaj erotic nud, contactati-ma pe WhatApp, 8.000 {; (+447417484672 emaeam8080@yahoo.com

169. Germania Casa privata cauta fete

ora?ul Karlsruhe (Germania) cauta domnisoare cu aspect fizic placut 18+ cu sau fara experienta pentru servicii intime si escort,0049151 75465790 10.000 {; (004915175465790 Info@rouge-girls.eu

127. Escorta Scotia Angajam fete (+18)

pentru servicii de escorta in call si outcall cu sau fara experienta aspect fizic placut vorbitoare de limba engleza mediu, castiguri substantiale, comision 50%. Detalii pe whatsapp, 10.000 {; (+40733318949

132. Escorte in Anglia casa privata, job

pentru Fete sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, mai multe detalii pe whttp : 00447853839284 10.000 {; (00447853839284 133. Escorte pentru Anglia, lucrul se desfasoara in casa privata in compania altor fete primitoare. Fara program si fara alte cheltuieli suplimentare. Doar 300/sap. Castiguri substantiale (0731.763.706 roxanaradu435@gmail.com 134. Escorte pentru Anglia, castiguri

excelente, cautam colaboratoare pentru escorta. Se lucreaza in/ outcall in locatii diferite din UK. Cerinte: minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Detalii pe Whats App 0762626983 (+447417484672 emaema8080@yahoo.com 135. Escorte Scotia, castiguri garantate,

151. Fete pentru Anglia, caut fata si cole-

171. Germania daca vrei sa faci parte

ga pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe WhatsApp. 00447448643675 10.000 {; (00447448643675 anaanabella20166@gmail.com

din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabesescort.de

152. Fete pentru Anglia, agentie masaj

erotic Fetele dragute +18 interesate de serviciul de escorta, asigur cazare si publibitate pe site, comision de 50%. Castiguri exceptionale, cer si ofer seriozitate, detalii la +447448986468 sau WhatsApp; (00447448986468 emaema8080@yahoo.com 153. Fete pentru Anglia, agentie masaj

erotic. Anglia, doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul +40762626983, 8.000 {; (+447417848672 154. Fete pentru Belgia plecare in febru-

arie Cautam doamne si domnisoare, cu sau fara experienta pentru job in vitrina, Belgia, plecare in februarie. Sau pentru masaj si escort service in Bucuresti. Oferim transport, contract de munca legal. 5.000 {; (0788.771.818 giany_cu_banii@yahoo.com 155. Fete pentru Germania Vrei sa casti-

136. Escorte& masaj Anglia doamne/

gi multi banii atunci vino si alatura-te teamului nostru din Casa Paula Germania. Castiguri de top +15000 euro. Oferim cazare, seriozitate si incredere, 15.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de

137. Escorte& masaj Anglia Fete +18

156. Fete pentru Germania, casa privata Vrei sa castigi multi bani si sa muncesti intr-un loc elegant si exclusiv atunci ai ajuns la locul potrivit. Castiguri de top, zilnice si substantiale, 16.000 {; (004917661693989

cautam fete +18 ani pt. orasul Edinburgh, nu conteaza aspectul fizic si varsta, castigurile sunt garantate. (07453541591 Carolinacarolina702@yahoo.com

domnisoare +18 cu sau fara experienta in serviciul de escorta, doritoare de castiguri substantiale intr-un mediu profesional ma pot contacta fara intermediari. Rog si ofer seriozitate, 5.000 {; (+447440516024 pentru escorta si masaj in Anglia 7.000 {; (+447915608139 138. Escorting Marea Britanie. caut 2 fete cu sau fara experienta pt. domeniul escorta, varsta minima 18 ani, comisionul 50/50, plata se face la zi, fara alte cheltuieli. cele mai bune profile primi pe toate site-urile; 10.000 {; (07948911235

157. Fete pentru Londra casa privata, fete cu aspect fizic placut, sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate asigurata, comision 50%, 8.000 {; (447464964431 158. Fete pt. Italia, caut fete pentru salon

139. Escote Anglia, caut colaborare cu fete 18/35 ani pentru escorta si masaj in Anglia. Casa privata, curata cu toate facilitatile, locatie centrala, program flexibil. Whatsapp. (07795929891/ 00447934394876 Silviamaria214@yahoo.co.uk

de masaj in Italia care stiu sa faca masaj de relaxare si erotic, varsta minima 18 ani, dragute si educate, cu aspect fizic placut 50 % comision zilnic, apartament si cheltuieli, (00393733021665 denisemassaggi@gmail.com

140. Female escort need in North London, we are a London escort house incall, we looking for new ladies who want do good money. We offer good for ebony ladys, brunette, blonde, busty, european, asian, latin, arabic; 8.000 {; (+447389168841 sara.bby001@outlook.com

159. Fete, actiune, studio privat de lux in

141. Fete +18 ani pentru escorte in Edin-

Mannheim daca veniti si ramaneti timp de cel putin 15 zile, va vom plati biletul! Studio privat de lux in orasul Mannheim este in cautarea unor femei frumoase de 21-40 de ani. Puteti castiga cu usurinta 12.000. 12.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

burgh, caut fete, pentru loc de munca ca escorte in Scotia, comision 50%50, nu se cer alte taxe. Aspectul si varsta nu conteaza castiguri garantate, ofer cazare si site-uri de calitate. Vanessasweet43@yahoo.com

160. France tour escort castiguri substantiale pt servicii de escorta cu sau fara experienta. (+18 aspect fizic placut), se ofera locatii centrale, apartamente confortabile, anunturi VIP, materiale de lucru si seriozitate. 15.000 {; (+447404908757

142. Fete Anglia, cauta fete cu varsta

161. Franta loc de munca. ofer loc de

peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, casa lux, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii doar pe whatsapp; 9.000 {; (00447379747178

182. Germania, casa privata, la granita

Luxemburg si Franta. Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

205. Loc de munca club canton Zürich,

nu rata, cu clientela formata si noua. Exclusiv,. La doar 20 min distanta de aeroport, transport contra cost pana aici. Bani din prima zi, castiguri peste masura. Cazare, wi-fi si reclama asigurata. Nr. limitat de locuri, 12.000 {; (+41795200277 job4girls@gmx.ch

229. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

183. Germania, cautam fata/ chelnerita,

206. London Casa privata londra, fete pentru servicii de escorta. Apartament privat aflat in centrul orasului. Daca iti doresti un venit substanital intr-un timp relativ scurt contacteaza-ne la 20.000 {; (+40762880369 andreeaizabela17@yahoo.com

230. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi.Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, 0041.435.424.670/ 0041.792.983.079; www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana, pentru club de noapte. Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxembrug si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana; (00491734618219 184. Germania, contract dansatoare

club de lap dance de langa cea mai mare baza aeriana americana din Germania, cauta dansatoare profesioniste sau incepatoare. Atentie, in acest local sunt interzise, prostitutia si drogurile 10.000 {; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com 185. Germania, joburi erotice de lux,

Villa Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia! Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9.000 euro/luna. Conditii prietenoase , un mediu curat si linistit! Plata este la zi, Katy -propietara. WhatsApp, Viber, Telegram. www.villa-verona.de; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 186. Germania, joburi pentru fete frumoase si zambitoare +18 ani. Villa Verona din Saarlouis te asteapta, Granita Franta, Luxemburg si Belgia. Castiguri intre 7.000-9.000 euro/luna. Conditii prietenoase, un mediu curat si linistit. Plata este la zi, Katy -proprietara. WhatsApp, Viber, Telegram. www.villa-verona.de; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 187. Germania, multi clienti obisnuiti Caut fete serioase curate si ingrijite pentru colaborare activitate. Salarii de la 12.000 Â pe luna si mai sus, doar clientela de clasa, multi clienti obisnuiti! Whatsapp: +49 1778181491 12.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 188. Germania, salon de masaj zona Frankfurt salon de masaj din Germania cauta fete tinere si dragute, pentru servicii de masaj erotic, pentru a lucra intr-o atmosfera familiala cu conditii de cazare. Posibilitate de castig de 10.000 euro. 10.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de

munca in Franta pentru muncitor in constructii la interioare -[gresie, faianta, rigips). Rog seriozitate. Relatii la tel; 0033/698647441 (0033698647441

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

172. Germania casa privata, exclusiv, fete 18+. Cazare gratuita, castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Casa Privata de Top cu clientela bine formata. Programari si info se fac pe WhatsApp. Tel Paula. (004917661693989 173. Germania joburi pt tinere. Vrei sa

castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani ! Atunci ai ajuns la locul potrivit !!! Oferim Discretie absoluta si conditii de top. Cerem si oferim seriozitate ! Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! (Whatsapp & Viber). www.villavenezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villa-venezia.de 174. Germania Joburi, conditii de lux,

Villa Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia. Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9000 euro/luna, conditii prietenoase, un mediu curat si linistit. Plata este la zi, Katy -propiretara. WhatsApp, viber, telegram, www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 175. Germania Privathaus casa privata

DIN germania angajeaza fete Cu aspect fizic placut intre 18-30ani pt Job Erotik. Se cere un min de eng Sau germ ,seriozitate. Sunt 2 locuri disponible ,castiguri lunare 6000-8000eur 8.000 {; 176. Germania, centre- ville, apartament de lux centrul orasului, super-vad, selectam tinere +18, atragatoare pt. activitate adult. Banii tai minim 300 Euro/zi, relatii pe wtsp, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 177. Germania, daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabesescort.de 178. Germania, casa privata la granita

Luxemburg si Franta. Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 179. Germania, casa privata, la granita

Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 180. Germania, casa privata, la granita

Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

207. London Casa privata Londra, fete pentru servicii de escorta. Apartament privat aflat in centrul orasului. Daca iti doresti un venit substanital intr-un timp relativ scurt contacteaza-ne la (+40762880369 andreeaizabela17@yahoo.com 208. London Escort UK, fete cu aspect

fizic placut, bun simt, minim 18 ani, dornice de munca, casele sunt situate in zona centrala, draguta si vizitate foarte des de clienti. Venituri substantiale Urgent. 30.000 {; (+40762880369 andreeaizabela17@yahoo.com

209. London escort job caut fete discrete

cu sau fara experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera cazare, publicitate, plata la zi 50%, program flexibil. Detalii la tel sau whatsapp. 8.000 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com 210. London, Anglia, casa privata cauta

fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in Seven Sisters conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe site-uri gratis, Wapp, urgent, 2.500 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com

211. London, escort fete aspect fizic pla-

cut, cu sau fara experienta pentru servicii escorta, ofer cazare si utilitati, cerem si oferim seriozitate, castiguri asigurate, plata instant, detalii tel sau Wapp, 8.000 {; (447389168841 Adela.curvy@outlook.com

212. Londra - UK, cluburi de lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Contactati-ne pe tel. / What’sApp. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496 213. Londra - UK, cluburi de lux ofera

locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Contactati-ne pe tel. / What’sApp. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496 214. Londra casa privata Casa privata situata in zona centrala cauta doamne si domnisoare in vederea colaborarii in domeniul dama de companie intima, massage& escorte; (07475900189 Escortlondon01@yahoo.com

191. Germania, zona Frankfurt cauta

215. Londra casa privata, esti tanara, nonconformista si dezinhibata? Cauti castiguri rapide si substantiale? Alatura-te echipei noastre de escorte, dama de companie iar problemele tale financiare vor disparea. (447464964431

192. Germania. Societate serioasa com. angajeaza electricieni pentru lucrari Germania. (0757.096.566

216. Londra –Uk , cluburi de lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIPFeatured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what’s up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496

fete Salon de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragute pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 8.000 euro, 10.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de

cauta doamne si domnisorea serioase pentru serviciul de escorta in Anglia, varsta minima +18 cu aspect fizic placut dornice de castiguri substantiale intr-un timp scurt; 10.000 {; (00447464704777 Hotbaby4you25@gmail.com

si Singapore agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru Singapore, Tarile arabe si Anglia, mai multe detalii whatsapp. 10.000 {; (+447498293543

228. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel. WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

tinere 18+ cu /fara experienta, care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala, cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de

129. Escorte Anglia escorte Anglia se

131. Escorte de lux Tarile Arabe, Anglia

204. Laufhaus 182, Casa Privata Austria angajeaza tinere 18+ cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, email; site: wwww.lh182.at; 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

190. Germania, Villa Venezia, Joburi pt

128. Escorte , dame de companie Uk Londra , ofera locuri de munca pt tinere 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIPFeatured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what’s up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496

domnisoare serioase pentru serviciul de escorta in Anglia, varsta minima +18 cu aspect fizic placut dornice de castiguri substantiale intr-un timp scurt 100.000 {; (00447440763288

Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

189. Germania, Villa Venezia, joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate! Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe whatup, viber sau e-mail! www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de

126. Escorta Londra, cautam fete cu sau fara experienta pentru escorta. Asiguram transport, cazare, etc. Plata se face pe loc. Pentru mai multe detalii sunati la nr. de tel sau whatsapp: (00447944148986

130. Escorte Anglia se cauta doamne si

181. Germania, casa privata, la granita

193. Germania. Caut o fata pt. munca in

strainatate. Caut o fata pentru munca in Germania, plata se face la zi, se ofer? toate conditiile. Daca esti atragatoare, tanara si vrei un castig foarte bun (8-9000 euro/luna), nu ezita sa contactezi! Merita! 9.000 {; (0767.428.408 zbvzy1234@gmail.com

194. Germania. Villa Venezia - job for you! Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Atunci ai ajuns la locul potrivit !!! Oferim Discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate !Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail! www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 195. Germania. Villa Venezia - job for you! Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Atunci ai ajuns la locul potrivit !!! Oferim Discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate !Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail! www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 196. Graz Austria Colosseum Bar caut?

fete +19 Transport si cazare asigurate.Locatii de inalta calitate,castiguri substantiale,plata la zi.Nu suntem Agentie.Rugam Seriozitate.Pentru mai multe Informatii:Sms / Apel / WhatsApp (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com 197. Grecia, contracte joburi dansatoare

strainatate Grecia. Contracte joburi dansatoare animatoare. Cabaret night club in Grecia select pe insula turistica Syros, este singurul cabaret night club selectioneza dansatoare. 4.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro

198. H1, Elvetia, lucrati in cel mai bun si mai frumos studio din Elvetia centrala, cu cele mai bune merite din Elvetia. (0041791577853 info@studio-h1.ch 199. Irak. Erbil, muncitori calificati constructii, zidari, zugravi, faiantari, rigipsari, instalatori. Asiguram cazare, taxa rezidenta, salariu 1.400 $; (0769.607.298 info.rom@iisurveying.com 200. Iron Elvetia, lucrati in cel mai bun si

mai frumos studio din centrul Elvetiei cu cel mai bun merit din Elvetia, (0041791577853 info@studio-iron.ch

201. Italia. Plecari urgente pentru

ingrijire batrani in Italia (limba italiana la nivel de conversatie). Suna acum. Program: luni-vineri 9.00-17.00; (0344.263.179/ 0736.828.029

202. Job, castiga mii de euro pe sapta-

mana In conditii absolut legale si sigure, Kit Kat Club cauta acum si romance. Asiguram permis de munca oferit de autoritatile elvetiene, plata la zi, castiguri deosebit de mari. (0041788018000 203. Lacatus Germania, pentru

balustrade, scari, confectii metalice usoare, desen tehnic, salariu 1.6002.000 euro. (0767.103.838

217. Londra, Casa privata cauta fete

dragute cu/fara experenta, pt. o frumoasa colaborare, se ofera conturi, cazare gratuita, program flexibil, castiguri mari, se plateste la zi, pt. mai multe det. la tel. 10.000 {; (447464964431 218. Londra, cautam tinere dragute min 18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07411986271 219. Londra, casa privata angajam fete dragute, casa privata formata de 6 ani angajem fete dragute si serioase castiguri, sub-stantiele, se poate ajunge 10.000 de lire pe luna de pinde de tine cat chef ai de munca ai. 10.000 {; (+447427208500/ +447427208500 escortlondon60@gmail.com 220. Londra, casa privata, job pentru escorta Fete cu aspect fizic placut, sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate asigurata, comision 50%. 10.000 {; (+447448512527 londonsquare2999@gmail.com 221. Londra, colega in domeniul masaj Caut o colega in arta masajului erotic cat si escorta. Activitatea se desfasoara incall cat si outcall (la alegerea vostra).. In Londra o zona buna si traficata (sw) (07341457273 andreeatirgovitoaei86@yahoo.co.uk 222. Londra, fete Casa privata cauta fata/ fete 18+. Serviciul escorta. Comision 50/50, venituri zilnice intre 600-800 lire. Nu deranjati inutil. Gen mesaje sa aflati zone sau etc, va pierdeti timpul, 17.000 {; (447407553277 vendetta_vendetta91@yahoo.com 223. Luxury Escort Norvegia 4000 per week Cautam fete dornice de castiguri substantiale cu varsta peste 18 ani pentru escort Norvegia 20.000 {; (0739.634.658 girl_escort@yahoo.com 224. Masaj Anglia Fata masaj profesion-

al si erotic (nud) intr-o locatie curata, clienti formati, castiguri substantiale. Ofer training deoarece se face si masaj profesional cu posibilitatea unui contract de munca legal. (00447342634311

225. Meseriasi Belgia 1500 euro pe luna. Angajez meseriasi in finisari pentru Belgia (gresie, faianta, rigips si parchet). Se ofera contract de munca si un salariu de 1500 Â de inceput cu posibilitati de marire, contact, rog seriozitate. 1.500 {; (0755.686.533 muresanadriannicolae@gmail.com 226. Muncitori in constructii, pt. plecari

in strainatate. Salariul de 1500 euro plus cazare asigurata, rog seriozitate. Nu se percep comisioane. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati. 1.500 {; (0784.261.800/ 0762.633.561 227. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel. WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

231. Night Club Austria Graz Coloseum

cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport si cazare asigurate.Locatii de inalta calitate,castiguri substantiale,plata la zi.Nu suntem Agentie.Rugam Seriozitate.Pentru mai multe Informatii:Sms / Apel / WhatsApp (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com

232. Night Club Palmenhaus Austria cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.nightclubpalmenhaus.at (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 233. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/ domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.nightclubpalmenhaus.at (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 234. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/ domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.nightclubpalmenhaus.at (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 235. Norvegia, ofer apartamente de inchiriat pentru fete care vor sa lucreze ca si escorta in Norvegia. Nu se percepe comision. Pentru mai multe informatii contactati-ma la tel, email, whatsapp; 0040744154151 20.000 {; (0040744154151 norway_escort@yahoo.com 236. Norway Escort ofer apartamente de

inchiriat pentru fete care vor sa lucreze ca si escorta in Norvegia. Nu se percepe comision. Pentru mai multe informatii contactati-ma la tel, email, whatsapp; 0040744154151 20.000 {; (0040744154151 norway_escort@yahoo.com 237. Palmenhaus Club Austria cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10.000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp. www.nightclubpalmenhaus.at (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 238. Personal curatenie Austria angajez

o persoana harnica, cinstita, curata, cu experienta in hotelarie pentru curatenie si ajutor la menaj la o pensiune turistica in zona de munte langa Salzburg, Austria. Telefon 0043.6644.819.293; (0773.863.410/ 00436644819293 239. Personal izolatii termice (fatade polistiren) firma germana angajeaza muncitori cu experienta in domeniul izolatiilor termice cu polistiren al cladirilor.Se ofera contract de munca in Germania, cazare gratuita si transport cazare santier; 1.400 {; (004915145618701

240. Personal pentru Elvetia. Cautam personal de munca feminin pentru munca in clubul Sternen din Elvetia http://kbsternen.ch. Clubul asigura permisul de munca, asigurarea de sanatate si cazare, 5.000 {; (0786.732.226/ 0041786732226 241. Qatar Agentia Stars cu vechime de

5 ani in tarile arabe, cautam colaboratoare pentru serviciul de escort, se lucreaza in hoteluri de 5 stele cu maxima siguranta, 1 h- 500 euro. Obligatoriu pasaport pe 5 ani, 15.000 {; (0739.552.806 jhonroney469@yahoo.com 242. Qatar Escort Agency Agentie Qatar-

Kuwait cautam domnisoare 18-30 pentru munca de escorta, 1H 500-600 euro, 3-8 clienti pe zi, munca este pe hotel si apartamentatentie: pasaport pe 5 ani obligatoriu!!!500-1200 zilnic 10.000 {; (+393896455080

243. Relax club studio Escort angajeaza fete ambitioase si profesioniste. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri; www.relaxclub.ch, info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch 15.000 {; (0041767684454 244. Salon Bar Chez Nath, fete Clubul de noapte Chez Nath situat in orasul Lausanne din partea franceza a Elve?iei, angajeaza persoane de sex feminin, cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta pentru jobul de escorta. (0041779391071 cbalan814@gmail.com 245. Scotia casa privata cauta escorte

Casa privata in Scotia cauta escorte. Comision 50/50 extra nu se imparte. Se lucreaza si in regim de touring o data la doua saptamani in orce oras al Angliei. Pt. detali nr whatsup 0040732726202; (0040732726202

246. Sofer cu experienta cat. A si B, pt Belgia-Bruxelles. Caut un sofer cu experienta in transport de persoane cu cat B si un sofer cu experienta pe scooter, motocicleta, vorbitori de franceza sau engleza, max 45 ani. Sal. 1.200-1.700 euro, 1.500 {; (0733.923.012/ +32488982938 danielguta74@yahoo.com 247. Soferi transport marfuri-comunitate,

urgent tranzitam Benelux, DE, FR, CZ, UK, flota Mercedes-Euro 6, se lucreaza 6 sapt cu 2 sapt libere, se asigura un venit lunar intre 2.000 -2.300 euro (in functie de experienta si vechime in companie), 2.300 {; (0799.304.002/ 0799.406.500 alexandrastobart3@gmail.com 248. Solicit loc de munca in strainatate. Tanar 48 ani, serios, muncitor, bun simt, punctual, ordonat, solicit loc de munca cu incepere imediata, va rog respectuos nu ezitati sa ma contactati, astept cu mult interes ofertele dvs., multumesc anticipat; (0772.147.173 alexanicoll@yahoo.com 249. Strainatate job for you, Relax Club

studio Escort & Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+ ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna. Raspundem la tel., beep, e-mail, vorbim lb. romana; www.relaxclub.ch, info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch 15.000 {; (0041767684454 info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch

250. Studio din Elvetia cauta fete Daca vii sa lucrezi la noi, intr-un an de zile iti poti cumpara un apartament, o masina frumoasa si iti poti pune ceva bani deoparte! Nu sunt vorbe goale, este o realitate, (0041767076871

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 ianuarie 2019

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 251. Studio Elite Luzern angajeaza fete Studio Elite din Luzern cauta fete ce vor sa castige usor 5000 de franci pe saptamna. Camera proprie, acces gratuit la internet, bucatarie, camera cu TV, spatiu pentru fumat si camera de relaxare. 20.000 {; (0041789480133 252. Tabu Bar, club de noapte Austria

cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.tabubar.at (00436645999695 info@tabubar.at 253. Tiffany KontaktBar in Laax cautam

doamne intre 18-35 de ani, decorative, cu cunostinte lingvistice pentru munca legala intr-un bar elvetian frecventat de oaspeti generosi. Oferim conditii si posibilitate de castig foarte inalt (0041797357231 tiffanykontaktbar@gmail.com

6. Asistenta, tanar 35 de ani, dragut, educat si discret caut o doamna sau domnisoara, 2-3 ore pe saptamana, discretie si seriozitate. Astept mail cu poze la adresa email. affection122016@gmail.com 7. Baiet, fete, cu sau fara experienta cautam : baieti,fete, cupluri gay sau hetero pentru activitatea de video chat . Se cere si se ofera seriozitate , comision 50%-70% ,cazare pentru cei din provincie,bonusuri periodice,program flexibil 5.000 L; (0766.219.049 justsee200@yahoo.com 8. Best Studio recruteaza modele

videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752

258. Tinere Anglia, conditii super avan-

tajoase, iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut. 10.000 {; (00447379747178 259. Tinere atragatoare, sociabile, dame

de companie, dornice de castiguri substantiale, posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist. Oferim permis legal de munca, cazare gratuita in camere individuale, 60 % din venituri, procent din consumatie. (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 260. Tinere cu sau fara experienta

urgent, se cauta fete dragute si serioase 18-30 de ani pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia. Casa curata complet utilata, internet wifi, program flexibil, plata la zi 8.000 {; (00447379747178 261. UK - Londra, ofera locuri de munca pentru tinere 18+, pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe siteuri de top platite cu optiuni full, gen VIPFeatured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50% si oferim discretie absoluta. Contactati-ne pe tel/ whatsapp. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496 262. UK casa privata cu clientela formata

fete tinere intre 18 - 25 ani pentru localul nostru cochet din Elvetia, Wetzikon. Asiguram castiguri excelente, avem clientela formata dar si noua. Suna-ne acum si alaturate echipei noastre. (+41764601010 isonly4you2@gmail.com

267. Zurich castiga intre 2000 si 5000 de

franci pe saptamana, club de lux situat in centrul orasului Zurich te invita sa faci cei mai multi bani. Preturi mari, castiguri bune, locatie de top, clienti bogati! (0041767322532

Joburi videochat, masaj, adult 1. Absolventi baieti si fete, minim 18 ani

Absolventi baieti si fete, minim 18 ani, cunostinte limba engleza. Lucreaza de acasa si castiga peste 1.000$ pe luna. Suna acum; 3.500 {; (0746.525.225

2. Admin, suport tehnic studio videochat cu/ fara experienta, cunostinte minime pc, engleza mediu, program ture 8 ore, 17003000 lei/ luna, Bucuresti sector 2 Tel. intre orele 08-22 L-D, 3.000 L; (0723.725.594 harapalb84@gmail.com 3. Agency massage, fete pentru masaj

colaborare hotel, conditii fff bune, comisioane mari, totul lux, clienti straini, formati, suna non stop pentru detalii. Seriozitate. 150 {; (0740.803.362

12. Class One Studio angajeaza modele.

Oferim 300 $ bonus angajare. Locatii de top, plati zilnice si saptamanale. Bonus 200 $ recomandare. Contract, asigurare, vacante platite, cazare. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam si fii independenta. Contacteaza-ne acum. www.class1studio.ro; 4.300 L; (0787.271.847 office.classone@gmail.com 13. Cluburi de lux ofera locuri de munca

in Londra pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what’s up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 14. Colaborare Dorim colaboare cu doamne/ domnisoare comision 50% salon cu renume clientela formata, vrei sa faci bani din prima zi, oferim totul gratuit plus bonus la angajare plus bonus pentru o colega adusa, 3.000 {; (0766.679.421 ionita_oana_andreea@yahoo.ro

116. Modele online la Rich Girls Studio

35. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti

independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 36. Doamne, domnisoare, 18 +, castiga-ti

intr-un salon e timpul sa-ti faci si clientii tai. Locuiesc in centru orasului, sunt o pers civilizata si de bun simt. Astept te rog detalii pe mail cristian_stere2001@yahoo.com 50 {; 39. Elvetia locuri de munca in Elvetia intr-

un ambient placut; (0041799388038 g.sinistra@bluewun.ch

40. EmpressV Studio, cea mai buna echipa condusa de un model de Top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 41. EmpressV Studio, cea mai buna

echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 42. Entertainer online 4000 lei bonus

angajare, 4000 lei avans din prima zi, salariu fix pana la 6.000 lei plus procente 50%-70%, operatii estetice. 6.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 43. Fata, caut o fata Sunt o fata, caut fata

15. Colaborare studenti baieti cu un

pentru videochat, cu sau fara experienta. Ofer cont pe site-uri, sustinere, program la alegere si procent de 60%, plata zilnica ). Astept sa fiu contactata pe whatsapp; (0730.821.689

16. Colega Loca?ie lux, clientela selecta

44. Fete conversatii online Bonus 50 lei pe zi Fete pentru videochat. Program 4, 6 sau 8 ore in functie de disponibilitate. Suport 24/7, sedinta foto aparatura si camere individuale. Plata la zi, saptamana bilunar sau lunar. Aplica azi, (0727.232.513

aspect fizic placut si carsimatici pentru sesiuni in mediul online. Suna chiar astazi si stabileste un interviu (0756.302.730/ 0764.093.085 office@tiffany-studio.ro formata/7 ani, cu sau faraexperienta in domeniu, varsta minima de 18 ani, program la alegere zi/ noapte, 2 fete/tura, fara nici o cheltuiala din partea ta! 3.000 {; (0732.291.799 17. Colega masaj Locatie de lux, clientela

formata, comision 50%, program de zi sau de noapte, cerinte - minim 18 ani loialitate, respect. Plata zilnica, pt. detalii te astept la interviu, cazare gratuita 4.000 {; (0760.455.399 ionita_oana_andreea@yahoo.ro

18. Colega masaj serioasa, responsabila,

part-time, full-time, cazare, ambient placut, conditii excelente, castiguri atractive, clientela formata, seriozitate. 1 L; (0799.197.846 Bmw7aru@yahoo.com 20. Colega urgent, caut fete dragute,

doamne, domnisoare, aspect fizic ingrijit, serioase pe termen lung varsta peste 20 ani, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate, nu exista barbat in locatie, 150 L; (0736.645.038 21. Colega urgent, colega pt companie intima, ofer cazare locatie centrala castiguri decente. Daca ai peste 18 ani astept sa ma suni, ofer discretie si seriozitate, mai mult detalii la telefon. 200 L; (0720.584.986 22. Colega urgent, doamna, domnisoara, cu sau fara experienta, rog seriozitate, posibil cazare. Programul la alegere, detalii tel. Locatie centrala. 100 L; (0720.318.411 23. Colega urgent, asigur cazarea, Rebe-

ka, Favorit, Caut colega serioasa urgent, asigur cazarea pentru provincie. Nu conteaza experienta, important e sa vrei sa faci bani, (0769.803.544/ 0734.185.529

24. Colega urgent, ofer si cazare, colega

45. Fete cu fara experienta conversatii

online, ai nevoie de bani, dar nu ai un job, nu te angajeaza nimeni pentru ca nu ai experienta, vino la noi, suntem o echipa tanara si creativa. Iti oferim training, program lejer si satisfactie financiara 2.500 {; (0760.387.829 46. Fete doar pentru masaj Salon de

masaj din Bucuresti cautam fete doar pentru masaj si table dance exclus alceva. Salonul se afla linga hotel hilton si radisson clienti majoritatea straini. Oferim carte de munca si comision. (0755.665.500 alexandraalexandra390@yahoo.com 47. Fete dragute cu sau fara experienta

pentru filme xxx, angajeaza casa de productie filme pt. adulti. Castiguri lunare 2.500-7.500 dolari, plata saptamanal, poze obligatorii; (0762.456.516 48. Fete frumoase, +18 ani dornice de

castiguri rapide Germania, casa privata ,la granita Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 + . Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite,clientela formata. detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 49. Fete pentru Anglia, agentie masaj erotic angajam doamne si domnisoare peste 18 ani, cu aspect fizic placut, castiguri substantial reale . Lucram la comision 50% fara alte cheltuieli; 8.000 {; (+447448986468 50. Fete pentru masaj, personal fete pen-

tru masaj de relaxare, somatic din Bucuresti sau provincie, nu e necesara experienta, posibilitate diploma, cazare gratuita, castiguri substantiale, salon lux, clientela formata; 2.500 {; (0725.319.598/ 0725.319.598 blue.moonline@yahoo.ro

de apartament, locatie si conditii de lux, formata, castiguri zilce 500-1000 lei. Sunt o fata ingrijita, educata, cu bun simt. Caut o colega independenta, civilizata. Ofer si cazare. Suna-ma pt detalii. (0722.418.520

51. Fete pentru salon masaj Centru Istoric

25. Colega, nu conteaza aspectul fizic,

52. Fete Studio Videochat Lux Studio cauta fete de orice varsta (preferabil intre 18+) pentru a le oferi sansa de a lucra intro echipa tanara, orientata spre profitul modelelelor. Garantam un venit stabil, poate creste, 6.000 L; (0771.160.094 luxvideochat@gmail.com

daca ai peste 25 ani si esti hotarata sa faci bani chiar din prima zi atunci te astept sa ma suni. Zona mall Vitan. 1 L; (0733.680.182 26. Colega. Bani din prima zi, daca esti sociabila, prezentabila si cu simtul umorului suna pt. mai multe detalii; (0762.564.053 27. Colege ambitioase, care doresc un job stabil, bine platit, cu un program flexibil, intr-un colectiv, tanar, unit, exclusiv feminin, contract de munca legal 100%, posibilitatea de avansare, (0728.575.937 office@darkangelstudio.ro 28. Colosseum Bar/Lauf Graz Colosse-

um Bar/Lauf Grazcauta domnisoare +19 ani. Transport si cazare asigurate. Castiguri substantiale. Plata la zi.Informatii beep/sms/WhatsApp. Facebook: Suzie Colosseum; (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com 29. Consiliera personala open-mind con-

siliera personala, atragatoare, discreta, doamna sau domnisoara cu fizic placut, pentru manager companie, persoana serioasa, motivata, deschisa, program 2-3 ore saptamanal, plata la zi, 6.000 L; (0765.252.117 ideal.construct.imobiliare@gmail.com

30. Consiliera personala open-mind, director tanar interesat de colaborare cu o domnisoara/ doamna cu aspect placut, ingrijit, dezinhibata se ofera “premiu” de la prima intalnire de la 500 RON in functie de caltitati. Doresc seriozitate 7.000 L; (0765.252.117 ideal.construct.imobiliare@gmail.com

4. Asistenta personala, sunt interesata de doamna/domnisoara cu aspect placut, deschisa (open mind) pentru postul de asistenta personala pentru timpul liber. Ofer seriozitate, discretie si multe avantaje. 5.000 L; (0765.252.117 laur.rual.cast@gmail.com

31. Cupluri cu sau fara experienta, oferim cazare posibilitate cazare gratuita, plata zilnica, procent din castiguri, suport tehnic 24/24, sedinte foto profesionale, program de lucru 5 zile/sapt. 6.000 {; (0766.700.200

5. Asistenta personala, tanar om de

19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta Tabu Bar, club de noapte Austria. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la telefon. www.tabubar.at (00436645999695 info@tabubar.at

afaceri, 34 ani, caut tanara dezinhibata, 18-25, curata, aspect fizic placut, abilitati de comunicare. Salariu avantajos, program flexibil pe saptamana, plata imediata. Pentru detalii tel. (0736.304.935 cityinvest3@gmail.com

89. Maseuze angajam pt salon cu vechime de 9 ani pe piata fete cu bun simti si aspect fizic placut, experienta in arta masajului este un atu se lucreza cu 80% straini bani se fac din prima seara. Urgent; (0756.239.616

62. Fete, modele, salariu garantat de pana la 4.000 ron. Ti-ai dorit dintotdeauna un job unde tu sa fii propriul tau sef, sa ai venituri reale intre 1.000$ si 5.000$, Ai nevoie de plata zilnica, site-uri cu trafic, promovare, daca da, te asteptam, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

65. Fete, ts cu sau fara experienta con-

fete, baieti, cupluri b?ie?i, cupluri, gay, transsexuali pentru activitate videochat. Cerem si oferim seriozitate. 5.000 L; (0766.219.049 clautina@yahoo.com

19. Colega pentru masaj 18+ 18+, masaj,

266. Young girls for Switzerland, Cautam

115. Modele online fete/bonus angajare ai

38. Domnisoara pt masaj Daca lucrezi

263. Villa Amore isi mareste echipa, vino

265. Villa Venezia, Germania. Joburi pt. tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de

88. Maseuza, angajam maseuze, cu sau

in locatie de lux, vad format, 1 L; (0724.947.320

cauta fete Casa privata cu vad format aflata in Anglia si Scotia cautam fete cu varste cuprinse intre 18/ 40 de ani slabe sau cu forme (nu prea conteaza cum arati, conteaza sa vrei sa faci bani).

264. Villa Venezia Germania joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut ? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul potrivit, oferim: Discretie absoluta si conditii de top, Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villavenezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villa-venezia.de

61. Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639

enta cu varsta minima 18 ani, engleza nivel incepator pt. conversatii online. Se ofera plata la zi sau bilunar, cazare, locatie lux, contract de munca, ambient placut, program flexibil, 3.000 {; (0765.640.271 hr@studio-27.ro

11. Cautam baieti, fete, cupluri, cupluri

sociabila, cu experienta, pt. masaj erotic, 18+ placut. Toate conditiile asigurate. Comision mic, colaborarea e foarte avantajoasa. Locatie curata. Rog seriozitate; 3.000 {; (0734.299.399

si tu Casa TOP sub conducere elvetiana cauta fete cu experienta care isi doresc castiguri mari si sigure. Asiguram conditii de lux, clienti bogati si bani multi. Contacteaza-ne pe Whatsapp sau Viber acum. (+41798781010

34. Doamne, domnisoare cu/ fara experi-

64. Fete, modele, salariu garantat de pana la 4000 lei, comision progresiv 50%70%, 200 $ bonus de recomandare, vacante oferite in functie de performanta, procent de 100% pentru prima perioada, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

10. Caut colega pentru masaj zona Vitan,

tajoase, iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de castiguri rapide; 9.000 {; (00447379747178

114. Modele online fete, bonus angajare nu mai poti lucra de acasa, te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere, salariu fix, comisioane, fara reguli stupide, amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat 3.000 {; (0746.387.246 sheebaflirt@gmail.com

37. Doamne/domnisoare activitate online castiguri 2000$-7000$/luna, bonus pana la 1000$ la angajare, costumatii gratuite, decontam chiria integral, contract de munca, cadouri saptamanale; 6.000 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com

255. Tinere 18+, plecari imediate. Vino

257. Tinere Anglia, conditii super avan-

87. Maseuza cu sau fara experienta, urgent Comisioane mari, tips-uri, fara penalizari absurde, nu oprim garantie, tot confortul asigurat, cautam fete dragute si serioase, 200-500 lei/zi, consumabile asigurate de noi, cazare. Detalii pe Whatsap (0762.410.007

63. Fete, modele, salariu garantat de pana la 4000 Lei, comision progresiv 50%70%, 200 $ bonus de recomandare, vacante oferite in functie de performanta, procent de 100 % pentru prima perioada 5.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

254. Tinere 18 ani+ dansatoare New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, 0041.435.424.670/ 0041.792.983.079; www.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079

256. Tinere Anglia conditii excelente Iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut; 10.000 {; (00447379066384

60. Fete, modele -salariu garantat de minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

9. Castiga mii de dolari din videochat. Iti

doresti venituri garantate de minim 1.000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit + cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro; (0730.752.752

acum sa lucrezi in club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Clientela formata. Oferim seriozitate Galaxy Club- Elvetia. Peste 15.000 euro/ luna. Detalii in lb. romana tel. whataspp. www.glaxyclub.ch, 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

33. Dansatoare, modele, actrite, escorte

pentru cluburi, cazinouri, evenimente private, sedinte foto si video. Agentie cu experienta, conditii profesionale, posibilitati de cariera internationala. Aplicati cu minim 5 foto pe e-mail; 2.500 {; itakeyoutoheaven@yahoo.com

32. Dansatoare si dame de companie

cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336

53. Fete videochat cazare gratuita Bucur

Obor posibilitate cazare gratuita, plata zilnica, procent din castiguri, cu sau fara experienta, suport tehnic 24/24, sedinte foto profesionale, program de lucru 5 zile/sapt. Bucur Obor; 11.000 {; (0766.700.200 54. Fete, cupluri, PrivattStudio angajeaza

pt. videoconferinte online, cu/fara experienta, training, suport tehnic 24/24, bonusuri, sedinte foto profesionale, fumatul permis in camerele de lucru. Bonus angajare; (0760.102.711/ 0747.528.310 office.privatstudio@gmail.com 55. Fete, vrei sa lucrezi intr-un studio

mare cu experienta de peste 12 ani, iti garantam un salariu de 1.000 $ inca din prima luna, trebuie doar sa iti doresti, stabileste un interviu si vino sa te convingi 3.000 {; (0765.640.271 hr@studio27.ro 56. Fete, baieti cu sau fara experienta.

Cautam fete, baieti, cupluri open mind, seriosi care isi doresc independenta financiara ! se cere si se ofera seriozitate, comision 50%-70%, program flexibil la alegere, 5.000 L; (0766.219.049 justsee200@yahoo.com 57. Fete, cupluri, cu sau fara experienta,

posibilitate cazare gratuita, plata zilnica, procent din castiguri, suport tehnic 24/24, sedinte foto profesionale, program de lucru 5 zile/ sapt. 3.000 {; (0766.700.200 58. Fete, cupluri, ts pentru videochat ai nevoie de bani, te asteptam la noi, oferim contract, comisioane avantajoase. Tura la alegere, fara reguli stupide amenzi. Experienta nu este necesara, plata la zi, 2 locatii centrale va asteptam; 2.500 {; (0727.232.513 baietiprivatstudio@gmail.com 59. Fete, cupluri, ts pentru videochat posi-

bilitate cazare gratuita, plata zilnica, procent din castiguri, suport tehnic 24/24, sedinte foto profesionale, program de lucru 5 zile/sapt. 15.000 {; (0766.700.200

versatii online cunosti limba engleza mediu si iti doresti sa castigi lunar peste 2000 dolari? Te asteptam in echipa noastra. Suport 24/7, training gratuit, aparatura moderna. Plata la zi, saptamana, bilunar/lunar. 2.500 {; (0727.232.513 66. Fete, ts, All Stars Studio, locatie cen-

trala angajeaza personal feminin, pentru videoconferinta online, cu sau fara experienta, bonusuri, sedinte foto profesionale, training 24/7, suport tehnic, fumatul permis; (0727.232.513 67. Fetish World Videochat Studio anga-

jeaza. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; www.fetish-world.ro (0766.016.639 68. Hostess Online Acum te poti plimba

cu masina pe care ti-o doresti! Daca esti serioasa, muncitoare si iti doresti sa-ti achizitionezi un autovehicul, noi te ajutam! 3.500 {; (0751.124.276 hr@unicornagency.ro 69. Hostess Online angajam hostess cu

sau fara experienta in abordarea membrilor interesati de domeniul nostru de activitate; 3.500 {; (0751.124.276 hr@unicornagency.ro 70. Hostess online Castiga mai mult

decat te astepti. Salariu garantat pana la 7600 ron+comision 50-70%.Bonus angajare pana la 4700 ron. Costumatii cadou+unghii, gene, fitness si spa decontate de noi. 7.600 L; (0764.140.118 gorgonize@yahoo.com 71. Hostess online Legend Studio, studio

de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 72. Hostess online Salariu garantat 4000

Ron + procent pana la 85%. Bonus angajare pana la 3800 Ron. Program flexibil 57h . Avansare rapida pe postul de manager. Locatii selecte. Costumatii cadou 4.000 L; (0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com 73. Hostess online Legend Studio procent 100% in prima perioada, bonus recomandare 200$, salariu fix de pana la 4.000lei, comision progresiv intre 50% si 70%! Suna, vino si convinge-te; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

74. Hostess online Legend Studio. Postul

se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

75. Hostess online part time, full time, oferim contract, comisioane avantajoase. Tura la alegere, fara reguli stupide amenzi. Experienta nu este necesara, plata la zi, 2 locatii centrale, discret si elegant. Bonus angajare platit imediat. (0763.174.683/ 0760.387.829 simonacaldirannn@gmail.com

fara experienta. (0770.262.351

90. Maseuze Te invitam sa te alaturi

echipei noastre de elita ! Cea mai buna alegere pentru venituri excelente. Iti oferim un mediu de lucru profesional, contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata. Aplica acum www.monamour-masaj.ro/angajari 3.000 {; (0732.889.966 91. Maseuze cu sau fara experienta Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 92. Maseuze cu sau fara experienta,

urgent comisioane mari, tips-uri, fara penalizari absurde, nu oprim garantie, tot confortul asigurat, cautam fete dragute si serioase, 200-500 lei/zi, consumabile asigurate de noi, cazare. Detalii pe whatsapp. (0728.436.893 93. Maseuze cu sau fara experienta, urgent Fete dragute si serioase pentru salon de masaj cu vechime! Cel mai mare comision de pe piata (minim 90 lei) tipsuri mari, fara penalizari. Castiguri zilnice garantate 200-500 lei, (0773.707.853 94. Maseuze pt celebrul salon Noblesse

Unic, fete sociabile cu sau fara exp. la masaj erotic. Incepe 2019 bine. Clienti multi. In centru salon masaj la vila. Salariu+comisioane mari 50-60%. Plata la zi, tipsuri mari. Program flexibil. Ev cazare. 3.333 {; (0767.004.515 contact@private-massage.ro 95. Maseuze, cele mai bune comisioane

La Mon Amour Massage. Esti tanara, frumoasa, senzuala, lipsita de prejudecati si in cautarea unui venit consistent? Te invitam sa te alaturi echipei noastra de elita, cu 10 ani de experienta! Mon Amour Massage, cel mai important furnizor de servicii de masaj erotic de lux din Bucuresti, este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de maseuze de elita. 3.000 {; (0732.889.966/ 021.316.88.38 manager@monamourmasaj.ro 96. Mecanic auto cunoscator testar geometrist cu experienta si ajutor de mecanic salariu 2000-4000; (0726.215.246 buildprest@yahoo.com 97. Model online Hai in echipa JustYou.

Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop. 5.128 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 98. Model online la JustYou. Promovare

rapida. Bonus angajare pana la 4100, salariu 5128 L procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Contract de munca. Contactati-ne. Decontam taxiul pentu interviu, 5.128 L; (0770.752.856/ 0745.651.791 officejustyou@gmail.com 99. Model videochat Legend Studio isi

mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 4.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro 100. Model videochat artistic, pentru Unit-

ed Studios, alatura-te celui mai bun studio din Bucuresti 5.000 L; (0746.700.600 deeaniculae@unitedstudios.ro

101. Model videochat cu/fara experienta Joy Studio angajeaza modele de videochat. Ne marim echipa cu inca 9 colege serioase. Experienta nu este necesara. Plata la zi sau la 2 saptamani. Contract de munca si bonusuri. Te asteptam! 3.000 {; (0755.543.330 Joybucuresti@gmail.com 102. Model videoconferinta locatie ultra-

centrala Piata Romana, plata la zi, saptamanal, bilunar, lunar 8.000 L; (+40760379519 zakostudio@yahoo.com

76. Hostess online, semneaza contract cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si spa. Program optional. 6.580 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com

103. Modele online salariu fix 2000 L, fara

77. Hostess Online. Angajam hostess cu

104. Modele baieti videochat TeamVision

sau fara experienta in abordarea membrilor interesati de domeniul nostru de activitate; Oferim salariu de 3500 lei net. Punct de lucru - Piata Unirii. Ne dorim sa faci parte din Echipa Unicorn Agency. Asteptam CV urile voastre la adresa de email sau programeaza-ti interviul la nr de telefon: (0751.124.276 hello@unicornagency.ro 78. Job Germania Daca vrei sa faci parte

din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch www.russianbabesescort.de 79. Legend Studio angajeaza modele socializare online fete. Alege Legend Studio, iar seriozitatea iti va fi rasplatita cu city break-uri in functie de performante, sedinte la spa, make-up, plus un salariu minim garantat de 4.000 Lei 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 80. Legend Studio angajeaza modele videochat! ai peste 18 ani si iti doresti venituri garantate de 2000$ inca din prima luna? Program la alegere! Procent de 100% in prima perioada; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 81. Legend Studio- Modele socializare

online postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 82. Luxury Life Studio angajam doamne si domni?oare alege acum sa faci parte din echipa Luxury Life Studio, oferim plata zilnica sau bilunar, contract de munca, comision 50/70%, bonus real de angajare, training constant, oferim maxima seriozitate. 2.000 {; (0785.565.186 luxurylifestudio@yahoo.com 83. Luxury Life Studio angajam doamne si domnisoare Alege acum sa faci parte din echipa Luxury Life Studio, oferim plata zilnica sau bilunar, contract de munca, comision 50/70%, bonus real de angajare, training constant, oferim maxima seriozitate. 2.000 {; (0785.565.186 luxurylifestudio@yahoo.com 84. Luxury Life Studio angajam doamne si domnisoare alege acum sa faci parte din echipa Luxury Life Studio, oferim plata zilnica sau bilunar, contract de munca, comision 50/70%, bonus real de angajare, training constant, oferim maxima seriozitate. 2.000 {; (0785.565.186 luxurylifestudio@yahoo.com 85. Maseuza salon cu vechime adevara-

ta, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513

86. Maseuza cu experienta zona Politehnica, Afi Cotroceni. Salon de 18 ani. Relatii la telefon (0722.505.399

target +comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat; 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual. 3.500 {; (0746.368.630/ 0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

105. Modele baieti videochat TeamVision

Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro 106. Modele conversatii online, suport

24/7, aparatura moderna, camere individuale. Plata la zi, saptamana, bilunar/ lunar sau salariu fix 2.000 Lei/luna. Locatie centrala. Bonus angajare 2.000 {; (0727.232.513 107. Modele feminine cu sau fara experi-

enta online salariu fix 2.000 L, fara target, comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 108. Modele feminine cu sau fara experi-

enta, te asteptam la noi, bonus angajare. Fara reguli stupide sau amenzi. Lucram cu zambetul pe buze in fiecare zi 3.000 {; (0746.387.246 109. Modele fetish, bdsm, TeatruStudio cauta modele fetish, BDSM pentru sesiuni online. Experienta, profesionalism, decor, atelier vestimentar propriu. Engleza mediu, trainer, 65%+bonusuri de performanta, sedinte foto profesionale. (0768.663.442 teatru.studio@yahoo.com 110. Modele fetish/ adult/ non adult/ non

nude fetish, program flexibil, legalitate. DarkAngel studio cu sediul in Bucuresti, Piata Muncii, angajeaza modele fetish nonadult, locatie lux, tinute, sedinte foto, carte de munca, legalitate. 5.000 {; (0728.575.937 111. Modele online Colaboram cu fete cu/

fara experienta poti castiga intre 3.0005.000$. Bonusuri din prima luna. Comision 50% sau varianta de salariu fix garantat. Te asteptam la un interiviu pentru mai multe detalii, 5.000 {; (0770.752.856/ 0745.651.791 officejustyou@gmail.com 112. Modele online limba engleza nivel mediu, min. 18 ani, aspect fizic placut, comision progresiv de la 50%, bonus de angajare 300 $, bousuri lunare, cu/fara experienta, locatie centrala; 3.500 {; (0770.793.022

113. Modele online salariu fix 2000 L, fara

target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

21

nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Oferim plata zilnica, la delogare. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara; 3.000 {; (0746.387.246 Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro

117. Modele online pentru Luxury Life Studio, alege acum sa faci parte din echipa Luxury Life Studio, oferim plata zilnica sau bilunar, contract de munca, comision 50/70%, bonus real de angajare, training constant, oferim maxima seriozitate 2.000 {; (0785.565.186 luxurylifestudio@yahoo.com 118. Modele online, bonus angajare online, salariu fix 2000 Lei, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic. Fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 119. Modele online, comision 100% in promotie, doamne, domnisoare 18-55, cu/fara experienta in domeniu, contract legal, activitate desfasurata la sediul notru, vila eleganta langa MegaMall. 4.500 L; (0770.853.919/ 0775.345.090 120. Modele online, fete pentru videochat, limba engleza nivel mediu, min. 18 ani, aspect fizic placut, comision progresiv de la 50%, bonus de angajare 300 $, bousuri lunare, si fara experienta, 5.000 L; (0770.793.022 121. Modele online, Piata Muncii alege sa

devii top model la Legend Studio! Castiga minim 2 000$ pe luna, Plata la zi sau bilunar! Bonus recomandare 200$! 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

122. Modele online, Piata Muncii alege sa

devii top model la Legend Studio! Castiga minim 2 000$ pe luna, Plata la zi sau bilunar! Bonus recomandare 200$! 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

123. Modele online, Piata Muncii Legend

Studio angajeaza fete cu sau fara experienta pentru sesiuni online, program la alegere, sedinte foto gratuite, suport 24/24. Zona ultracentrala, plata zi/ saptamana/ bilunar. Fa-ne o vizita, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 124. Modele online, Piata Muncii Legend

Studio angajeaza fete cu sau fara experienta pentru sesiuni online, program la alegere, sedinte foto gratuite, suport 24/24. Zona ultracentrala, plata zi/ saptamana/ bilunar. Fa-ne o vizita, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 125. Modele online. Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de dolari? Devino acum model la Fetish World, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, www.fetish-world.ro (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 126. Modele online. Class One Studio ofera 300 $ bonus angajare. Locatii de top, plati zilnice si saptamanale. Bonus 200 $ recomandare. Contract, asigurare, vacante platite, cazare. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii independenta. Contacteaza-ne acum. www.class1studio.ro; (0787.271.847 office.classone@gmail.com 127. Modele online. Vrei sa ai o viata ca in filmele de Hollywood? Vrei castig garantat intr-un timp cat mai scurt? Studio 20, cel mai bun studio din lume! Aplica acum! Vom fi alaturi de tine in cea mai frumoasa experienta a vietii tale. Pentru ca te vei simti ca un star de cinema. www.studio20.ro; (0748.777.757 contact@studio20.com 128. Modele pentru conversatii online, modele pentru conversatii online. Training & Support 24/24 , camere individuale, aparatura performanta. Plata la zi, saptamanal, bilunar sau lunar. Se lucreaza legal si intr-o locatie centrala; 3.000 {; (0727.232.513 129. Modele socializare online Decebal iti

faci griji ca nu vei avea cum sa te sustii la facultate. Legend Studio vine in intampinarea ta. Castiga un comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 130. Modele socializare online Decebal, iti faci griji ca nu vei avea cum sa te sustii la facultate. Legend Studio vine in intampinarea ta. Castiga un comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 131. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

141. Modele videochat cu fara experienta

Decebal vrei un job ca o vacanta? Vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Ai nevoie de plata zilnica, promovare si trafic pe cele mai bune siteuri? 5.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

142. Modele videochat cu sau fara experienta alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 143. Modele videochat cu sau fara expe-

rienta, angajam modele videochat cu sau fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 144. Modele videochat cu, fara experienta Decebal Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 145. Modele videochat cu, fara experienta Decebal Devino model la Legend Studio si castiga un salariu minim garantat de 4.000 lei sau proncent intre 50% si 70%. Bonus 200$ daca ne recomanzi unei prietene, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 146. Modele videochat cu, fara experienta Decebal Devino model la Legend Studio si castiga un salariu minim garantat de 4.000lei sau proncent intre 50% si 70%! Bonus 200$ daca ne recomanzi unei prietene, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 147. Modele videochat cu/fara experienta Piata Muncii. Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 148. Modele videochat cu/fara experienta Decebal Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 149. Modele videochat cu/fara experienta Piata Muncii Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 150. Modele videochat cu/fara experienta Piata Muncii Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 151. Modele videochat Piata Muncii din studio, plata la zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 152. Modele videochat, castiga comision

100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

153. Modele videochat, Cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 154. Modele videochat, Cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 155. Modele videochat, Legend Studio isi

mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara 4.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro

156. Modele Videochat, Vrei un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit+cazare gratuita. Suna acum la tel. sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752 157. Modele videochat, plata la zi sau bilunara, Vrei sa lucrezi intr-un loc unde sa te simti ca acasa? Sa fii inteleasa si ajutata sa te ridici? Procente de pana la 70% din studio si 80% de acasa. Colegi sociabili, reguli de bun simt. Call us; 3.000 {; (0723.755.457 angajarevideochat@yahoo.com 158. Modele Videochat, sector 3, Salajan.

Cauti un loc de munca? Cauti un job care sa iti aduca castiguri foarte mari intr-o perioada scurta de timp? (0765.865.190

132. Modele socializare online, postul se

159. Modele, Rich Girls Studios ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

133. Modele videochat Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

160. Modelele cu /fara experienta 18+, esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii “Rich” Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

134. Modele videochat Avem job-ul per-

161. Modelele cu sau fara experienta 18,

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

fect pentru tine. Venit garantat pana la 4000 Lei sau 75% din incasari. Alege mediu de lucru profesionist, plata la timp, program de lucru flexibil, join us, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 135. Modele Videochat Cauti un job care sa iti aduca castiguri foarte mari intr-o perioada scurta de timp? Vino la Studio 27 sa castigi un salariu normal de 2000 ron intr-o zi, lasa prejudecatile si incearca cel mai bun job 3.000 {; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 136. Modele videochat din studio, plata la

zi si bilunar, comision din studio pana la 70%, site-uri diverse, program flexibil. Bonus angajare, bonusuri performanta, venituri garantate, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

137. Modele videochat din studio, plata la

zi si bilunar, comision din studio pana la 70%, site-uri diverse, program flexibil. Bonus angajare, bonusuri performanta, venituri garantate, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

138. Modele videochat Legend Studio isi mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 139. Modele videochat lucrand la noi iti vei putea face singura ce cadou doresti, garantam confidentialitatea. Identitatea ta este protejata 100%. Daca vrei sa devii independenta financiar si sa-ti atingi obiectivele de-o viata in maxim 2-3 ani apeleaza cu incredere la specialistii de la Studio 20 Videochat. Vom fi alaturi de tine in cea mai frumoasa experienta a vietii tale. Pentru ca te vei simti ca un star de cinema. Aplica acum. www.studio-20.ro; (0748.777.757 contact@studio20.com 140. Modele videochat cu cazare, WixS-

tudio, videochat, angajam modele cu cazare Bucuresti cu sau fara experienta. Colaboram cu baieti , fete, gay, bisexuali si hetero, (0764.837.439/ 021.451.00.64 wixstudioromania@yahoo.com

esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 162. Operator discutii online Iti place sa stai in fata calculatorului? Consideri ca ai putere de convingere si rabdare? 3.500 {; (0751.124.276 hr@unicornagency.ro 163. Performeri videochat de acasa PinkBlack Agency angajeaza performeri pentru a lucra de acasa. Oferim plata bilunara, contract de colaborare intr-un cadru legal, program flexibil, bonusuri accesibile, training si suport tehnic. 3.500 {; (0746.525.225 164. Personal v-am creat cele mai luxoase conditii pentru munca, relax si desfasurarea activitatii legal cu carte munca. Va punem la dispozitie: piscina exterioara, sauna, jacuzzi, aparate fitness, locuri de fumat si luat masa, gratar, terasa etc. 5.000 {; (0767.050.974 royalplace.massage@gmail.com 165. Personal feminin pentru conversatii online iti oferim timp de 30 zile sprijin financiar 3200 lei. Salariu fix garantat 3800 lei+procent. 50%-75%, carte de munca fara nici un fel de taxe. Plata la zi/saptamanal/bilunar. Camere fumatori/nefumatori. 3.800 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 166. Personal feminin, videochat castig-

uri 2000$-7000$/luna, bonus pana la 1000$ la angajare, costumatii gratuite, decontam chiria integral,contract de munca, cadouri saptamanale; 5.000 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 167. Personal fete masaj, somatic, plata zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; (0724.168.007 mihainick@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

16 ianuarie 2019

LOCURI DE MUNCÅ 168. Personal fete, baieti, ts, gay, studio videochat valabil din 11.05.2018, studio videochat altfel: cu plata zilnica fara reguli si amenzi. Nou, vii la munca cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar zilnic 2.550 L; (0723.725.594 harapalb84@gmail.com 169. Personal videochat, vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 170. Personal, ai nevoie de bani? Te

asteptam la noi oferim contract, comisioane avantajoase. Tura la alegere, fara reguli stupide amenzi. Experienta nu este necesara, plata la zi, 2 locatii centrale, discret si elegant. (0763.174.683/ 0760.387.829 simonacaldirannn@gmail.com 171. Receptionera pt. salon de masaj.

Salariu, comision atractiv, engleza nivel mediu, experienta nu este necesara progtam la alegere zi 10:00-19:00. 19:00-04:00 rugam si oferim seriozitate. 1.800 L; (0732.291.776 172. Rich Girls Studio, vrei un job cu veni-

turi garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 173. Rich Queen Studio angajeaza fete videochat Cerinte: a:spect fizic placut. Cunostinte minime de utilizare a PC-ului, seriozitate. Salariu peste 5000 lei lunar. Suna sa te programam la un interviu! (0756.485.692 office@richqueenstudio.ro

174. Salonul Confidential angajeaza host-

ess si maseuze. cauti un job distractiv sau pur si simplu esti curioasa si vrei sa afli mai multe? Oferta noastra: bonus de angajare 200 euro. Plata la zi, comisioane de la 100 - 180 Lei/h, tips-uri consistente; 2.500 {; (0748.111.333 office@confidential.ro 175. Scotland agentie escort puncte de lucru in Scotia, max. seriozitate, siguranta, fara intermediari, director marketing Dana 38, WP +447366 455 727 celenis.escorts@yahoo.co.uk 176. Secretara, asistenta personala, prezentabila, degajata, neinhibata, program flexibil, rog foto si prezentare pe mail: 4.200 L; curator.en@yahoo.com 177. Simplu ca 123, Studio de Videochat

cauta fete, baieti, cupluri gay, cupluri hetero, fara 1001 de reguli, fara penalizari, fara certuri. Suntem un colectiv vesel si deschis. Daca esti serioas/a si doresti sa faci bani, contacteaza-ne. 5.000 L; (0766.219.049 justsee200@yahoo.com 178. Studenta, esti in cautare de job, iti

doresti un loc de munca unde sa ai optiunea de a iti face programul in functie de timpul tau liber? Angajam modele fetish 100% non nude. www.darkangelstudio.ro (0728.575.937 office@darkangelstudio.ro 179. Studente open minde dragute si cu

simtul umorului buna numele meu este Alice sunt model la Elevenstudio de aproape un an, doresc sa va invit cu toata incredrea, beneficiem de tot ce avem nevoie, plata la zi, costumatii, sedinte foto, solar, extensii, gene, 10.000 {; (0731.675.599 Office.elevenstudio@gmail.com 180. Studente part time full time, lipsa de

experienta te-a impiedicat sa iti gasesti un job bine platit ? La All Stars Studio beneficiezi de training gratuit pentru a-ti intra rapid in ritmul de modelonline, aici vei gasi sansa; 2.000 {; (0727.232.513

181. Studio 20, cel mai bun studio din lume. Vom fi alaturi de tine in cea mai frumoasa experienta a vietii tale. Pentru ca te vei simti ca un star de cinema. Castiga sume intre 1.000$ si 50.000$ pe luna. Venit garantat de 1.000$ pe luna. Comision de pana la 65% din castiguri. Bonus de fidelitate. Cursuri gratuite. Contract de munca legal. Program de lucru flexibil. Aplica acum. www.studio-20.ro; (0748.777.757 contact@studio20.com 182. Sunt fata, caut fata pentru videochat caut colaborare cu o fata pentru videochat pentru categoria cuplu, cu sau fara experienta,fara implicare sexuala. Nu este necesara limba engleza. Program 3-4 ore. Contactati-ma pe whatsapp, va rog; (0730.821.689 183. Sweet Touch angajeaza maseuze cu

sau fara experienta. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente; 2.000 {; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 184. Tinere 18 ani+, dasatoare New Blue

Up- Saunaclub- Elvetia Zurich,ofera locuri de munca legale pentru salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte.Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 185. Tinere 18-40 pt masaj sau animatie club, discretie colectiv prietenos, angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic sau/si dans, hostess. Seriozitate si siguranta, brand de 12 ani. 50-150 lei/ora. 9.000 {; (0730.222.270/ 0732.119.900 186. Tinere 18-40 pt masaj sau animatie club, discretie oferim cazare, calificare si angajare legala ptr domane si domnisoare pe postul de maseuza. 3 Saloane cu vechime 15 ani in centrul Bucurestiului. Castiguri peste 2000 euro/luna 3.000 {; (0730.222.270/ 0720.057.901

194. Unicorn Agency- Modele Online Scapa de grija zilei de maine si traieste tineretea pe care ti-ai dorit-o intotdeauna ! Vino la Agentia de videochat care are grija de tine. Te invatam tot ce trebuie sa stii despre aceasta meserie. Iti oferim independentape care ti-o doresti si iti faci singura programul; (0751.124.276 hello@unicornagency.ro 195. Videochat non adult Stai de

vorba pe net si castigi bani!Incearca si tu acum cel mai bine platit job din Romania!Conversatii Online, fara nuditate (0720.418.000 196. Villa Venezia- job for you. Ger-

mania. Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Atunci ai ajuns la locul potrivit, oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villavenezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villa-venezia.de 197. Vino si tu in echipa noastra,

avem sute de modele fericite, sustinem cu mandrie ca suntem cel mai serios studio de videochat. Oferim cele mai mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minim garantate si program de lucru preferential (0785.709.805

Cereri muncå 1. Acord ingrijire cu drag si respect persoane varstnice imobilizate sau greu deplasabile, cu program intern pe o perioada cat mai mare. Rog respect maxim si seriozitate. Salariu convenabil; (0785.147.809 2. Caut de lucru pt. ingrijire (companie)

persoana in varsta; (0730.541.820

3. Caut urgent de munca, urgent, de noapte o zi cu o zi, oriunde in Bucuresti Ilfov; (0768.500.865 4. Cofetaria Pestisorii agajam doamna de servici harnica dornica sa se alature echipei noastre relatii la; (0723.225.562 madallinaciulei@gmail.com 5. Conducator auto profesionist cu experienta, posesor permis port arma, fara obligatii, doresc colaborare persoana juridica sau fizica; (0722.641.735 6. Contabil expert, cenzor, administrator

imobil expert contabil, autorizat CECCAR, prestez servicii de contabilitate pentru firme, cenzorat pentru asociatii de proprietari si servicii administrare imobile casierie, tehnica, contabilitate); (0743.096.948 davicontconsulting@gmail.com

7. Contabil primar Solicit oferta de munca in contabilitate primara, am experienta in programul Saga, salariu minim 3000 lei, locuiesc in sector 2, pot tine evidenta primara si acasa. (0762.048.411 elenamatei272@gmail.com 8. Curatenie part-time ofer servicii de

curatenie sau calcat pentru familii / birouri, in regim part-time, 1-2 zile/saptamana, punctuala, nefumatoare, cu experienta in domeniu. Ofer si rog seriozitate. (0758.622.892 9. Doamna serioasa ingrijesc bolnav(a), mancare, tratament, plimbare, rog seriozitate; (0730.317.982 10. Doamna, 40 ani studii superioare, nefumatoare, doresc angajare; (0760.985.631 alexalexa94@yahoo.com 11. Doamna, 54 ani, fac menaj 1-2 zile pe

saptamana; (0751.366.745

12. Doamna, 65 ani, fara obligatii, nefu-

matoare, harnica, doresc sa fac menaj usor 2 zile pe sapt., curatenie + calcat, la familie de tineri casatoriti sau sa ingrijesc batrana/batran, extern; (0763.578.890

13. Doamna, caut ingrijire batrani(e), intern, salariu negociabil; (0721.340.948 14. Domn serios, varsta 55 ani cu experi-

enta in alimentatie publica, manager restaurante fast-fod, restaurant hotel, director general complex turistic Hanul Piratilor. Rog maxima seriozitate (0729.455.699

15. Domn, 61 ani, studii superioare, caut

loc de munca tara sau extern; (0740.620.675

16. Doresc sa administrez vila in Europa de Vest. Posed permis de conducere categoria B; (0733.705.469 17. Doresc sa ingrijesc o batrana sau un

batran de la 19.00-7.00 de L-V sau la calacat sambata; (0769.549.657 18. Femeie 34, supraponderala, medic specialist caut loc de munca de preferinta in domeniul ingrijirii medicale (batrani, persoane cu dizabilitati, etc. Program flexibil (inclusiv noaptea), cunostiinte medicale temeinice, atestat prim ajutor. 3.500 L; (0722.974.174 oliviagoleanu@yahoo.com 19. Ingrijesc o doamna in varsta pentru

locuinta, numai in sector 4; (0784.789.403

vechi, angajeaza 2 tinere cu aspect fizic. placut si ingrijit. Mai multe detalii la tel; 2.000 {; (0735.651.849

20. Maistru constructii, fier, dulgherie, zidarie, finisaje, instalatii electrice, sanitare, incalzire, planuri, permis conducere. (0724.442.572

188. Tinere, 18+ Elvetia-Club Imperium,

21. Menaj ingrijire batrani doamna cu

187. Tinere, salon masaj situat in centrul

ofera tinerelor dame de companie, dornice de castiguri substantiale, posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist. Oferim permis legal de munca, cazare gratuita in camere individuale, 60 % din venituri, procent din consumatie. Nu este necesara experienta anterioara. (0040786615297/ 0041796454360 189. Tinere, modele online, studio videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 190. Tinere, modele online. Studio Rich

Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 191. Trainer videochat. Studio exclusiv

feminin recruteaza personal pentru postul de trainer. Se cere minim 6 luni experienta in domeniu, limba engleza, program 8 h/5 zile. Posibilitate de avansare salariala si profesionala, 2.500 L; (+40765640271/ +40765640271 hr@studio-27.ro 192. Trainer, admin modele online cu

experienta in domeniu ca model/trainer. Program 8 ore/zi. Bonuri de masa, bonusuri de performanta, colectiv tanar, mediu de lucru placut. Locatie: Aparatorii Patriei, Berceni. (0746.368.630/ 0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro 193. Trainer, personal feminin esti plina

de energie si te consideri o persoana ale carei idei duc la rezultate excelente, ai experienta in domeniu si intelegi necesitatile unui model (0751.124.276 hr@unicornagency.ro

experienta fac menaj calc si gatesc ingrijesc batrani chiar si imobilizati la pat contra cost sau pentru cei fara mostenitor cu ramanerea locuintei cu clauza viagera, telefon 0765281430 30 L; (0765.281.430 viorica.coca1@yahoo.com 22. Menaj, baby-sitting, gatit - Absolventa Facultate Absolventa Universitatea Bucuresti, foarte experimentata in baby-sitting, menaj, gatit, (in tara si in strainatate) ofer servicii de inalta calitate in aceste domenii. 200 L; (0742.999.996 proprietate@gmail.com 23. Pensionar, caut de munca diverse

activitati. Posesor permis auto cat. B; (0764.657.963

24. Sofer categoria A, B, C, D, doresc

angajare in zona Ialomita, posed card tahograf microbuz 8+1; (0723.090.032 25. Sofer categoria B Sofer, categoria B,

25 ani vechime, posesor Vw T6 8+1, solicit colaborare eventual angajare-disponibil si la deplasari intre localitati; (0722.773.366 alexis_awkward@yahoo.com 26. Sofer personal sau la companii

serioase barbat matur, sanatos, ingrijit, loial, experienta in comert, afaceri si sofat de 35 de ani, ma ofer ca sofer personal sau la companii serioase, cat. B, cazier si viata ireprosabila. Si cu auto personal, (0723.993.153 27. Sofer profesionist, recent pensionat,

rog angajare la o familie serioasa sau la stat; (0760.374.195 28. Tanara pensionara doresc ingrijire

batrane in varsta de 75, 85, 95, senile. Interna, doresc seriozitate; (0784.929.263

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 23. 13 Septembrie, parc Sebastian, comision 0% dec., et. 2/8, 40 mp, 2004, 13 Septembrie, parc Sebastian, oferta vanzare garsoniera pe strada Cobadin, 2004 anul constructiei, 40 mp, loc de parcare, mobilat si utilat, etaj 2/8, bloc de beton, comision 0%www.realkom.ro 59.000 {; (0736.333.063 florin.stanica@realkom.ro

Garsoniere 1. 1 Decembrie 1918, Trapezului, Metrou

dec., et. 2/4, 16 mp, 2018, Cocheta, Mutare Rapida, Predare la Cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, etaj 2 din 4 niveluri si acoperis. Pentru detalii, Georgiana! 22.900 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro

2. 1 Decembrie 1918, Trapezului, metrou

24. 13 Septembrie, Prosper et. 2, 40

mp, 1989, Proprietar vand garsoniera et. 2/8, constructie 1989, bloc linistit, are doua lifturi si supraveghere video, accesul usor la mijloacele de transport, piata, supermarket, parc. Exclus agentii, 47.500 {; (0722.522.927 25. 13 Septembrie, Razoare, dec., et.

5/8, 42 mp, 1988, garsoniera in bloc mixt, stradal, renovat, vedere spate, liniste, aer conditionat, balcon, instalatii electice noi, instalatii sanitare noi, gresie, faianta, 49.500 {; (0734.966.280 popmariaro@yahoo.com

dec., et. 1/2, 40 mp, 2019, dec.a, bucatarie inchisa, suprafata 40,54 mp, geam la baie, finisata total, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica.Zona Prevederii, Trapezului, aproape de Bulevard; 47.000 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro

26. 13 Septembrie, Sebastian dec., et. 6/8, 40 mp, 1980, Agentie, confort 1 sporit, dec.a, bloc 2 lifturi, semi-stradala, excelent pozitionata, 2 min Kaufland, parcul Sebastian, Prosper, acces usor ratb, piata, linie directa catre Unirii, Universitate, Eroilor, 42.500 {; (0768.580.861

3. 1 Decembrie, garsoniera, metrou 5 min

27. Alba Iulia, Moll Vitan, dec., et. 6/8, 40

de mers, dec., et. 2/4, 17 mp, 2018, comision 0. Cel mai bun pret din zona. Etaj intermediar. Vecinatati: metrou 1 Decembrie (5 min), Ratb, Lidl, Penny Market.. Finisat modern cu gresie, faianta, parchet, usa metalica si obiecte sanitare. 21.850 {; (0736.380.183/ 0725.597.221 4. 1 Decembrie, Ozana, Fetesti, dec., et.

parter/3, 48 mp, 2016, garsoniera in bloc construit in 2016, la parter din 3 niveluri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, balcon inchis in termopan, geam la baie, pret usor negociabil. 41.000 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro 5. 1 Decembrie, Titan, dec., et. 2/4, 16 mp, 1980, ansamblu aflat in imediata vecinatate a mai multe obiective de interes public printre care centrul commercial Lidl, magazinul Mega Image, Scoala Gimnaziala Nr 20, Gradinita Nr 211. Comision 0. Mutare 22.900 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@star-construct.ro 6. 1 Decembrie 1918 dec., et. 1/2, 41

mp, 2018, dezvoltator, garsoniera spatiosa si eficient compartimentata cu boxa la subsol inclusa in pret, in imobilul P+2 la o distanta de doar 12 minute de metrou 1 Decembrie 1918. Pretul nu contine TVA 5% 44.900 {; (0724.808.488/ 0728.005.842 george.t@star-construct.ro 7. 1 Decembrie 1918 dec., et. 2/3, 39

mp, 2018, Garsoniera dec.a, bloc nou 2019, zona 1 Decembrie, direct dezvoltator, credit prima casa, transport asigurat pana la metrou (microbus), 36.600 {; (0738.344.494 office@mediacity.ro 8. 1 Decembrie 1918 metrou dec., et. parter/4, 16 mp, 2018, Garsoniera ieftina la 5 minute de metrou 1 Decembrie 1918, cu predare la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Mutare rapida. Ideal pentru tineri la inceput de drum! 21.900 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro 9. 1 Decembrie 1918, 15 minute

metrou, dec., et. 4/4, 31 mp, 2016, Gura Siriului, bloc cu pod, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala, libera, toate actele, 33.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 10. 1 Decembrie Titan dec., et. 4/4, 16 mp, 1980, ansamblu aflat in imediata vecinatate a mai multe obiective de interes public printre care centrul commercial Lidl, magazinul Mega Image, Scoala Gimnaziala Nr 20, Gradinita Nr 211. Comision 0. Mutare; 20.900 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@star-construct.ro 11. 1 Decembrie, dec., et. 4/5, 16 mp, 2018, garsoniera disponibila in imobil P+5, in zona Theodor Pallady la 12 minute distanta de metrou 1 Decembrie; 19.900 {; (0724.808.488 george.t@starconstruct.ro 12. 1 Decembrie, doar 7 minute metrou,

acum garsoniera dec., et. 4/5, 15 mp, 2018, La doar 7 minute pana la de metrou 1 Decembrie! Are o suprafata de 15 mp, baie complet utilata cu obiecte sanitare, este izolata, la exterior cu polistiren de 10 cm, este bransat la toate utilitatile 20.900 {; (0748.631.811/ 0725.597.221 cristina@star-construct.ro

13. 1 Decembrie, Finalizata, comision 0,

garsoniera et. 2/4, 16 mp, 2018, va propun la vanzare o garsoniera in zona 1 Decembrie. Aceasta este situata la doar 5 minute de statia de metrou. Blocul este termoizolat 10 cm, geamuri termopane noi Rehau, instalatii electrice noi. 22.900 {; (0726.448.357/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro 14. 1 Decembrie, metrou 4 min de mers,

comision 0 semidec., et. parter/5, 17 mp, 1980, reconditionat 2018. Cel mai bun pret din zona. Etaj intermediar. Vecinatati: metrou 1 Decembrie (5 min), Ratb, Lidl. Finisat modern cu gresie, faianta, parchet, usa metalica si obiecte sanitare. 20.850 {; (0736.380.183/ 0725.597.221

1989, Complex Comercial Prosper, garsoniera situata la etajul 6 al unui bloc cu 8 etaje. Garsoniera nu are imbunatatiri. Blocul are 2 lifturi. 41.500 {; (0725.500.704/ 0725.500.700 dan.buga@gs2000.ro 22. 13 Septembrie, Parc Sebastian,

dec., et. 6/8, 40 mp, 1987, garsoniera lux, mobilata si utilata complet, finisaje de calitate superioara, etaj 6/8, spatioasa, instalatii electrice si sanitare noi, loc de parcare, acte la zi. Merita vazuta. 53.500 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

mp, gars. super imb., acte la zi, libera, urgent, 19.000 {; (0762.146.702/ 0737.216.782

78. Berceni, Grand Arena mall, sector 4,

mp, 1988, garsoniera la etajul 2/4, 41 mp, balcon la living, toate imbunatatirile, ctie 1988, acte la zi. Merita vazuta! Zone invecinate: Baba Novac, Dristor, Muncii, Decebal, 65.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro 29. Antiaeriana, garsoniera dubla, bloc

nou, dec., et. 3/6, 39 mp, 2018, toate utilitatile, Antiaeriana - garsoniera dubla, bloc nou, toate utilitatile. Pret promotional de la 34.900 euro la 30.900 euro, valabil pana la data de 20.12.2018.; 30.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 30. Aparatorii Patriei dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, Dezvoltator, vand garsoniera la etajul 1 in Metalurgiei Park, in bloc nou, la 6 minute de statia de metrou Aparatorii Patriei. 39.900 {; (0731.171.007/ 0729.923.486 razvan.marginean27@gmail.com 31. Aparatorii Patriei, dec., et. 1/4, 34 mp, 2018, Berceni, garsoniera spatioasa si dec.a 34 mp, la 10 minute de metrou Aparatorii Patriei, 33.900 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro 32. Aparatorii Patriei, dec., et. 3/4, 40

mp, 2019, garsoniera 40 mp parcare inclusa, bloc nou, se preda finisata la cheie, centrala termica, toate utilitatile. Bloc cu lift, metrou la 9-10’ mers pe jos. Acceptam credit. Pret pt plata cash. 40.900 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

33. Aparatorii Patriei, dec., et. 1/4, 34 mp, 2019, Ideal investitie. Garsoniera spatioasa 34 mp metrou Aparatorii Patriei. Se va preda complet finisata si bransata la toate utilitatile S4. Centrala termica proprie. Direct dezvoltator. Comision 0. 33.900 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 34. Aparatorii Patriei, dec., et. parter/4,

36 mp, 2018, metrou Aparatorii Patriei, garsoniera bloc nou Eden Residence, la cheie cu centrala termica, izolatii, contorizari individuale, finisaje lux, fara comision. Imobil in constructie, Detalii la telefon 32.300 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 35. Aparatorii Patriei, Berceni, dec., et.

1/5, 43 mp, 2018, garsoniera pe care o propunem spre vanzare, este disponibila la etajul 1 al unui imobil nou, p + 5e, prevazut cu lift silentios -capacitate 5 persoane, ce are acces rapid la statia de metrou Aparator; 39.900 {; (0730.245.876/ 0727.175.861 roxana@sudrezidential.ro 36. Aparatorii Patriei, ideal credit, semi-

dec., et. 3/3, 31 mp, 2013, Dimitrie Leonida 10 minute metrou garsoniera confort 1, an 2013, mobilata, utilata complet, g, f, p, t, um, aer conditionat, balcon, centrala termica, ej 3/3, bloc civilizat, cadastru, intabulare, acceeptam credit, 29.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliara@yahoo.com 37. Aparatorii Patriei, Piata Sudului dec.,

et. 2/7, 32 mp, 2019, vanzare garsoniera spatioasa metrou Aparatorii Patriei, finisaje incluse in pret. Toate utilitatiile contorizate individual. Constructie beton, caramida porotherm. Comision 0. Direct dezvoltator 40.700 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 38. Aparatorii Patriei, spatioasa, direct

dezvoltator dec., et. 1/6, 2019, Ansamblul iti permite accesul facil catre multiple puncte de interes din zona - centre comerciale, piata, gradinite,etc. La cateva minute de mers pe jos gasiti statii RATB si metrou . Comision 0! 34.965 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro 39. Arena Nationala, balcon inchis, bloc reabilitat semidec., et. parter/8, 34 mp, 1976, Arena Nationala, balcon inchis, bloc reabilitat, zona linistita, str. Bucovina, P/8 etaje, semidec. 39.000 {; (0748.631.811/ 0725.597.221 cristina@star-construct.ro

42. Avantaj cumparator dec., et. 1/2, 41

21. 13 Septembrie dec., et. 6/8, 40 mp,

76. Berceni, Eroii Revolutiei, et. 1/4, 21

52. Batistei, Thomas Masaryk et. 1/5,

17. 1 Decembrie, Titan, dec., et. parter/4, 16 mp, 2018, garsoniera finalizata, mutare rapida, 5 minute metrou, imobil cu 4 etaje, suprafata construita 20 mp, suprafata utila 16 mp. Comision 0 20.857 {; (0726.268.462/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro

mp, 1987, 13 Septembrie - Lacul Plopului, bloc 1987, etaj 5/10, dec.a, Su-41 mp, renovata (instalatii schimbate ), gresie, faianta, parchet, posibilitate vanzare mobilata 50.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555

1/3, 35 mp, 2016, garsoniera, dec.a, aproape mij. transport, vedere est, curte interioara, bucatarie inchisa, finisaje de lux, loc de parcare, bloc nou, se accepta toate formele de plata. 25.000 {; (0749.122.233/ 0774.075.901

28. Alba Iulia, Aurel Botea dec., et. 2/4, 41

41. Auchan Militari, Tineretului Residence, dec., et. 3/5, 30 mp, 2019, Tineretului Residence, garsoniera, suprafata 27 mp util, dec., balcon, etaj 1-5, finisat la cheie, centrala proprie, buc open-space, finisaje la alegere, constructie noua 2018, comision 0. 23.000 {; (0720.219.698 tineretului.residence@gmail.com

20. 13 SEPTEMBRIE dec., et. 5/10, 41

50. Basarabia-Diham bloc mixt 1982 semidec., et. 9/10, 33 mp, 1982, Basarabia Diham strada Nicolae Sebe 9/10, semidec.a 33 mp, bloc mixt 1982, reabilitat termic, curata, imbunatatiri, mobilata si utilata, toate actele, zona linistita, acces metrou, parc, ratb, scoli, magazine, 40.500 {; (0722.944.100 magichouseimob@gmail.com

75. Berceni, direct dezvoltator, dec., et.

mp, 1988, Brailita, renovata totul nou libera, acte, 60.000 {; (0728.114.499

16. 1 Decembrie, pret promotional, finalizat, dec., et. parter/4, 16 mp, 2018, mutare imediata, propun la vanzare o garsoniera noua in zona de metrou 1 Decembrie 1918. Garsoniera se preda cu toate finisajele incluse. Direct dezvoltator, comision 0. 21.900 {; (0726.448.357/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro

19. 1 Mai, Turda semidec., et. 10/10, 32 mp, 1982, Tentant va ofera o garsoniera intr-o zona buna, cu acces usor la mijloacele de transport in comun, cu scoli, gradinite, parc in apropiere. Necesita renovare, este libera si ideala pentru inchiriere; 42.000 {; (0728.330.207 laurentiu.brezeanu@yahoo.com

3/10, 33 mp, 1981, garsoniera bloc mixt, perfecta pentru un tanar/ cuplu; renovata complet, mobilata si utilata, se preda asa cum este. Ideala si ca investitie- pentru inchiriat. Acte pregatite; 43.800 {; (0734.829.138 prosper.rad@gmail.com

74. Berceni, Carrefour Grand Arena, dec., et. 3, 45 mp, 2018, garsoniera dubla pret excelent, zona linistita, finisaje premium la alegere. Se accepta orice tip de credit; 36.800 {; (0767.710.529 marius@sudrezidential.ro

77. Berceni, Garsoniera dec.a 39mp dec., et. 2/6, 39 mp, 2018, Garsoniera, ansamblu rezidential constructie noua 2018 in apropiere de metrou Dimitrie Leonida, Sos. Berceni, suprafata utila de 39 mp (living 18 mp, bucatarie 9 mp, baie 4 mp, terasa 5 mp). 35.500 {; (0727.239.293/ 0721.827.390

40. Armeneasca dec., et. demisol/3, 1939, Garsoniera este renovata, libera. Situata la demisol, fara probleme cu umezeala toate imbunatatirile, centrala proprie. 32.990 {; (0748.237.236 marian@confortcasaimobiliare.ro

semidec., et. 4/10, 18 mp, 26.700 {; (0722.519.460 despina.enache@yahoo.com

49. Basarabia- Titan- IOR semidec., et.

73. Berceni, Brancoveanu, Turnul Magurele, dec., et. parter/5, 31 mp, 2018, ocazie, garsoniera spatioasa Grand Arena se vinde complet finisata(gresie, faianta, parchet la alegere) si racordata la toate utilitatile. Bloc nou. Doar plata cash. Merita vazuta. 26.500 {; (0730.888.286

51. Basarabiei, Arena Nationala semidec., et. parter/8, 34 mp, 1975, Garsoniera confort 1, semidec.a, intr un bloc reabilitat, situat pe strada Bucovina, in planul 2 de blocuri din Basarabiei, la parter din 8 niveluri, balcon termopan.Detalii, Georgiana! 39.000 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro

15. 1 Decembrie, Ozana, semidec., et. 2/4, 16 mp, 2018, imobilul este amplasat intr-o zona rezidentiala foarte cunoscuta a Sectorului 3, cu acces imediat din Bulevardul Theodor Pallady (distanta 200 m). Garsoniera. 22.900 {; (0736.380.187/ 0725.597.221 constantin.s@star-construct.ro

18. 1 Decembrie, vanzari garsoniere

48. Basarabia, Diham, metrou, dec.a, 38 mp dec., et. parter/8, 38 mp, 1986, Intrarea Barsei, P/8, confort 1, dec.a, 38 mp, constructie 1986, apropiere metrou, termopan, usa metalica, parchet, imobil reabilitat termic, ideal investitie, pret negociabil. 41.000 {; (0722.370.702/ 0734.191.660 smercinschiconstantin@yahoo.com

mp, 2019, imobilul este pozitionat intr-o zona cu trafic redus, avand in jur cladiri care nu depasesc nivelul de elevatie P+ 2E. Statia de metrou 1 Decembrie 1918 se afla la 10 min distanta, g, f, p, t, centrala; 44.900 {; (0748.631.811/ 0725.597.221 cristina@star-construct.ro 43. Baba Novac dec., et. 5/9, 35 mp, 1980, stradal, vis-a-vis de metrou Dristor, bl. 1980, mixt, dec.a, 5/9, balcon, bloc reabilitat termic, curata, g, f, p, t, um, super zona, cadastru, intabulare, 35 mp, scara civilizata, merita vazuta, disc., 49.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 44. Baba Novac, Dristorului metrou, dec., et. 1/5, 29 mp, 2018, garsoniera 29 mp la 2 minute de metrou, bloc finalizat, finisaje premium, S+P+5E, vecinatati: Mihai Bravu, Camil Ressu, Piata Muncii, Campia Libertatii. 55.000 {; (0722.602.948/ 0727.090.488 andrei@proestate.ro 45. Baba Novac, particular, 18 mp, gar-

soniera cf. 2, fara balcon si cada. Toate imbunatatirile. Pentru investitie. Metrou, 26.500 {; (0731.357.205

46. Baicului, Colentina semidec., et. 2/4,

17 mp, 1980, bloc reabilitat termic, etaj 2/4, caldura Radet, apa calda, gaze pe palier, usa metal, parchet, termopan, gresie, faianta, confort 3, f. curata, bloc linist, 17 mp, toate actele la zi, 18.800 {; (0722.612.915/ 0722.218.460 47. Basarabia, Arena Nationala, Chisin-

au, lux, semidec., et. 10/11, 39 mp, 1983, Basarabia, Chisinau, Arena Nationala, bloc 1983, stradal, pozitie super avantajoasa, et.10/11, nou amenajata foarte frumos, balcon inchis, insorita, luminoasa, superba; 38.000 {; (0722.274.245/ 0769.647.350

58 mp, 2018, Garsoniera de lux, finisata complet: gresie, faianta Spania, parchet masiv, tamplarie lemn, usa blindata, videointerfon, incalzire in pardoseala, obiecte sanitare Ideal Standard, aer conditionat, 150.000 {; (0758.041.197 office@gamainvest.ro

dec., et. 4/5, 37 mp, 2018, vand garsoniera spatioasa, intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna aprilie 2019, balcon, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, centrala proprie, lift. Pret promotional. Comision 0% 30.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

53. Berceni dec., et. 8/9, 30 mp, 1985, Procapital Development ofera spre vanzare garsoniera in zona Tineretului. Garsoniera se afla intr-un imobil construit in 1985, totul a fost renovat, inclusiv instalatiile sanitare si electrice. 67.000 {; (0720.888.051 alexandru.ivan@procapitald.ro

79. Berceni, Grand Arena, dezvoltator, bloc nou 2018, dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, sunt ultimele garsoniere, bucatarie inchisa, balcon, baie cu geam, parcare inclusa, TVA inclus, centrala proprie, finisaje la alegere, Berceni, Turnu Magurele, Aurel Persu, Grand Arena, Metalurgiei. 29.900 {; (0761.309.031

54. Berceni semidec., et. 3/10, 32 mp, 1973, Turnul Magurele garsoniera cf 1, cu mici imbunatatiri, blocul este tip S, 32.000 {; (0773.910.549 55. Berceni - Dimtrie Leonida, dec., et. 5/5, 47 mp, 2018, garsoniera cu o suprafata utila de 47.87 mp si este compusa dintrun hol, baie, bucatarie separata si camera de zi cu iesire pe terasa superba. Se preda finisata “la cheie”. 600 metri pana la metrou; 32.900 {; (0726.138.984/ 0724.205.825 adrian.gherman@sudrezidential.ro 56. Berceni -Turnu Magurele semidec.,

et. 5/10, 32 mp, 1974, Confort 1, bl stradal reabilitat termic+fonic, scara civilizata. Finisaje de lux, mobilata si utilata complet lux: mobilier pe comanda. Zona verde, acces metrou, Ratb, libera, 56.000 {; (0760.063.801 razvani1973@gmail.com 57. Berceni b-dul Metalurgiei, garsoniera

spatioasa. dec., et. 2/5, 2018, Direct dezvoltator vand garsoniera spatioasa, disponibila la etajul 2 al unui imobil nou, cu un regim de inaltime P+5E, situat in Beceni stradal pe b-dul Metalurgiei. 36.000 {; (0721.827.390/ 0727.239.293 cristi.farcas@sudrezidential.ro 58. Berceni metrou, dec.a, balcon, dec., et. 3/5, 39 mp, 2019, promotie la garsoniera cu camera mare si luminoasa, balcon, bucatarie si hol de decomandare generoase, baie 5,2 mp, se vinde complet finisata, totul nou si cu garantie. Pret pentru plata imediata. 36.950 {; (0762.900.901 59. Berceni metrou, dec.a, balcon, credit

bancar dec., et. 2/5, 38 mp, 2019, Acces rapid la metrou Dimitrie Leonida, garsoniera dec.a, cu balcon, in bloc nou, lift, se vinde la cheie cu finisaje la alegere, totul nou si cu garantie. Accept si credit bancar 15% avans, 37.900 {; (0762.900.901 60. Berceni metrou, dec.a, debara, bal-

con dec., et. 1/5, 37 mp, 2019, investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, dec.a, hol acces mare, bucatarie inchisa, debara, geam la baie, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala, 36.900 {; (0762.900.901 61. Berceni metrou, dec.a, pret pentru cash dec., et. 2/5, 38 mp, 2019, garsoniera luminoasa, bucatarie inchisa, hol mare, geam la baie, se vinde la cheie, finisata cu gresie, faianta si parchet la alegere. Ideala pt investitie cu randament ridicat. Pret pentru plata cash. 36.000 {; (0762.900.901 62. Berceni, dec., et. 2/3, 44 mp, 2018, Carrefour Grand Arena, Berceni, apartament tip studio, etaj intermediar, imobil nou cu lift, gresie, faianta, parchet, usi, termopan, centrala proprie, izolat termic, interfon. Plata prin credit; 36.800 {; (0721.888.400/ 0733.374.103 ionel@sudrezidential.ro 63. Berceni, dec., et. 1/6, 40 mp, 2018, finisaje incluse in pret, la alegere,toate utilitatiile, apa, gaz, curent, canalizare, contorizate individual.Centrala terminca 24 kw+calorifere.COMISION 0%! 34.900 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 64. Berceni, dec., et. 1/3, 30 mp, 2018,

garsoniera se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale), care sunt contorizate individual. Comision 0. 26.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 65. Berceni, dec., et. 4/5, 40 mp, 2019, proprietar, vand garsoniera la pret accesibil, cu suprafata de 40 mp, situata la etajul 4/5, intr-un bloc nou, cu finalizare in luna august 2019. Se preda finisata integral, modern, nemobilata 31.500 {; (0722.338.342 mariuslazarescu03@gmail.com 66. Berceni, 3 min. metrou, dec., dec., et.

6/9, 38 mp, 1984, compartimentare frumoasa fiind dec.a, renovata, imbunatatiri:gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, hol mare, aproape metrou, Sun Plaza, piata, STB, gars. recomandabila, merita vazuta 44.000 {; (0785.505.034 67. Berceni, acces metrou Dimitrie

Leonida, dec., et. 1/5, 37 mp, 2018, garsoniera dec.a, bloc nou izolat termic, lift, se preda complet finisata, centrala termica, baie echipata. Cel mai bun pret din piata. Comision 0, direct dezvoltator; 29.400 {; (0725.957.933 68. Berceni, Aleea Secuilor, et. 1/10, 25

mp, cf. 2, renovata total 2017, mobilata, utilata, toate actele, 29.500 {; (0765.470.907

69. Berceni, Aparatorii Patriei dec., et. 3/8, 37 mp, 2019, garsoniera dec.a, fix langa metrou, Ideal Investitie, se preda la cheie, se pot alege finisajele, 30 de spatii comerciale la parter, au inceput rezervarile 44.000 {; (0725.957.934 70. Berceni, aproape de metrou, accept

credit dec., et. 3/5, 39 mp, 2019, garsoniera spatioasa, camera mare, bucatarie separata, inchisa, hol de decomandare generos, balcon cu acces din camera, se vinde finisata, cu totul nou si in garantie. Accept credit ipotecar, 36.955 {; (0762.900.901

71. Berceni, Big Berceni, et. 5/10, 26 mp, 1979, Secuilor 12 (apropiere metrou), garsoniera, et. 5/10, 2 lifturi, fara balcon, libera, curata, fara imbunatatiri, (langa scoala 190). 31.000 {; (0723.473.030 garoafa_maria@yahoo.com 72. Berceni, Brancoveanu, et. 2/4, cf. 3,

total renovata, Radet, mobilata, utilata, toate actele, 21.000 {; (0765.470.907

80. Berceni, Grand Arena, garsoniera mare, dec, dezv, dec., 36 mp, 2018, Ratb, garsoniera la vanzare, dec.a etaj intermediar, in finaliazre,loc parcare,aproape scoli si gradinite.Ratb la 5 minute, zone comerciale, locuri de joaca, zona rezidentiala. 30.000 {; (0774.075.901/ 0727.121.851 office@ansambluri-noi.ro 81. Berceni, Luica, dec., et. 3/4, 30 mp, cf. 1, curata, balcon, toate actele, 25.000 {; (0765.470.907 82. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 1/5, 34

mp, 2018, dezvoltator, vand garsoniera pe B-dul Metalurgiei, in bloc nou. Locuinta se vinde finisata la cheie si racordata la toate utilitatile capitalei. 35.500 {; (0731.171.007/ 0729.923.486 razvan.marginean@sudrezidential.ro

83. Berceni, metrou Aparatorii Patriei dec., et. 1/4, 34 mp, 2019, garsoniera spatioasa si luminoasa, cu o suprafata utila totala de 34mp, aflata intr-un bloc nou cu regim mic de inaltime, p + 4 etaje, cu lift. Disponibila pe etajul 1, comision 0%, 33.900 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 84. Berceni, metrou Aparatorii Patriei,

semidec., et. 1/4, 34 mp, 2019, Berceni, metrou Aparatorii Patriei, garsoniera in bloc nou Eden Home, negociabil, predare la cheie direct dezvoltator, comision 0, finisaje calitate superioara P+4, cu lift 32.285 {; (0722.204.952 85. Berceni, metrou Aparatorii Patriei,

negociabil dec., et. 1/4, 39 mp, 2019, Berceni, metrou Aparatorii Patriei, garsoniera in bloc nou Eden Home, negociabil, predare la cheie direct dezvoltator, comision 0, finisaje calitate superioara P+4, cu lift. 36.000 {; (0722.204.952

4 98. Berceni, zona de sud, dec., et. 2/5, 2018, apartament 2 camere, dec., se preda la cheie, finisaje la alegere, bransat la toate utilitatile, canalizare, birou dezvoltator, comision 0% 47.700 {; (0725.957.934 99. Berceni, Zona de Sud, dec., et. 1/4, 39 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, imobil constructie noua, 4 min statie de metrou, finisaje la alegere, centrala termica proprie, comision 0%, direct dezvolatator, 36.500 {; (0725.957.934 100. Berceni,Aparatorii Patriei,metrou Dimitrie Leonida dec., et. 1/4, 46 mp, 2018, garsoniera de vanzare situata la etajul 1 finisata la cheie, dec.a, libera. 37.500 {; (0785.225.855/ 0767.377.376 101. Bragadiru, garsoniera cu terasa si curte, dec., et. parter/3, 37 mp, 2018, Bragadiru Residence Exclusive va ofera spre vanzare garsoniera cu o suprafata utila de 37 mp, 17 mp terasa si 35 mp curte, situata la parterul unui bloc cu 3 etaje, in Bragadiru, 39.000 {; (0771.283.084 office@bragadiruresidenceexclusiv.ro 102. Bragadiru, Ilfov, str. Parcului, dec., et. parter/6, 36 mp, 2010, dec.a, finisata la cheie, libera, cadastru, intabulare. 25.900 {; (0769.805.758 103. Brancoveanu Huedin, dec., et. 1/3, 40 mp, 2018, garsoniera dec.a, etaj 1, zona Brancoveanu, imobil nou cu regim de inaltime P+2e+M. La plata cash ofer discount 5% 44.200 {; (0720.544.781/ 0724.112.489 mmicica_88@yahoo.com 104. Brancoveanu, dec., et. 1/4, 31 mp,

2018, ansamblu Rezidential situat in zona semicentrala a Capitalei, format din 12 blocuri desfasurate pe D+P+4E. Ofera o varietate de tipuri de apartamente, cu suprafete generoase. 37.000 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@star-construct.ro

105. Brancoveanu, dec., et. 1/4, 31 mp, 2018, Brancoveanu, garsoniera finisaje de lux, spatioasa si luminoasa, cu o suprafata utila totala de 31 mp, aflata intr-un bloc nou cu regim mic de inaltime, P+4 etaje, cu lift 37.000 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 106. Brancoveanu, Berceni semidec.,

et. 3/4, 17 mp, 1980, Brancoveanu Melinesti, particular, renovata, mobilata, utilata, g, f, p, t, um, cabina dus, frigider, aragaz, fara gaze (butelie), masina de spalat, tv, foarte aproape de metrou 600 m, zona linistita, 21.000 {; (0741.271.610 alinamari.cordu@gmail.com 107. Brancoveanu, garsoniera, Ratb 2 min, comision 0 dec., et. 1/4, 2019, proiect imobiliar in constructie pozitionat semistradal pe Turnu Magurele aproape de intersectia cu Bd. Constantin Brancoveanu, proiectul are in componenta 8 blocuri termen de finalizare martie 2019. 37.000 {; (0726.268.462/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro 108. Brancoveanu, Grand Arena Mall, dec., et. 4/5, 36 mp, 2019, garsoniera 36 mp, direct dezvoltator, merita vazuta 32.200 {; (0737.500.381 andrei.niculescu@zonadesud.ro 109. Brancoveanu, Luica dec., et. 2/5, 37 mp, 2018, Bloc nou, acces rapid Ratb, etaj 2 din 5, blocul face parte dintr-un ansamblu rezidential pozitionat foarte avantajos fata de mijloacele de transport si fata de puncte de interes din sectorul 4, 42.500 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro 110. Brancoveanu, Luica dec., et. 3/10, 33 mp, 1982, stradal, garsoniera mobilata si utilata complet, toate imbunatatirile: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, c-tie 1982, acte la zi, libera. Se afla la 3 min. de Grand Arena 41.500 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro

86. Berceni, metrou Aparatorii Patriei,ideal achizitie dec., et. 4/7, 32 mp, 2019, garsoniera, 32 mp, et 4 din 7, finisaje la alegere. Se preda complet finisata cu g, f, p, t, um, ct. Comision 0. 40.425 {; (0737.500.384 zina.epure@zonadesud.ro

111. Brancoveanu, Postalionului, dec.,

87. Berceni, metrou Piata Sudului, Grand

112. Brancoveanu, Secuilor, adiacent, dec., et. parter/4, 34 mp, cf. 1, parter inalt/4, gresie, faianta, termopan, usa metalica, libera, acte, 35.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

Arena, lux dec., et. parter/3, 40 mp, 2017, parter/3, bl reabilitat, totul nou, dec.a, ac, mobilata/ utilata complet, finisaje superioare:gresie, faianta, parchet, termopan, aragaz, hota, frigider, masina spalat, balcon, loc de parcare, potential investitie 37.500 {; (0745.541.761/ 0755.075.901 iancului@excesimobiliare.ro 88. Berceni, metrou, dec.a, balcon, bloc

nou dec., et. 1/5, 37 mp, 2019, garsoniera foarte spatioasa, dec.a, hol de acces mare, bucatarie inchisa, generoasa, balcon practic, se vinde la cheie finisata cu materiale la alegere. ideala pentru investitie, pret la cash, 35.050 {; (0762.900.901 89. Berceni, metrou, dec.a, balcon, debara dec., et. 1/5, 37 mp, 2019, garsoniera langa metrou Berceni, spatioasa, camere mari si luminoase, bucatarie inchisa, balcon, debara se vinde la cheie, complet finisata cu materiale la alegere. Pret la plata integrala imediata 35.055 {; (0762.900.901 90. Berceni, Obregia, semidec., et. 9/9,

1970, garsoniera libera stradal 31 mp balcon apropiere metrou, facultatea Spiru Haret gresie faianta parchet et 9/9 cu etaj tehnic 31000 euro, 31.000 {; (0723.389.967 91. Berceni, Piata Sudului, semidec., et.

1/10, 25 mp, 1975, garsoniera, cf. 2, bloc mixt, renovata complet. Gresie, faianta, parchet, termopan. Mobilata si utilata complet. Metrou 5 minute, scoala, gradinita, piata, 29.500 {; (072395455/ 0723.389.967 92. Berceni, Piata Sudului, semidec., et. 5/10, 26 mp, 1974, garsoniera, et. 5/10, imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, parchet, buc. mobilata, bloc mix, apropiere metrou, 29.500 euro, cad., intabulare, 30.500 {; (0723.389.967 93. Berceni, Piata Sudului, dec., et. 3/4, 39 mp, 1982, particular vand garsoniera cf. 1, bloc mixt, gresie, faianta, termopan, parchet, usi interioare noi, contura schimbat, 48.500 {; (0737.841.021 94. Berceni, sector 4 Langa Grand Arena

dec., et. 2/5, 36 mp, 2018, ansamblul este amplasat intr-o zona rezidentiala noua, foarte linistita, in apropiere de Carrefour Grand Arena, la doar 4 minute de statia RATB si de centre comerciale0%Comision-Direct Dezvoltator 30.000 {; (0731.510.845 mihnea.postelnicu@zonadesud.ro

et. parter/3, 31 mp, 2018, garsoniera dec.a, situata in bloc nou, finisaje la alegere, centrala termica, baie echipata, balcon, izolatie termica de 10 cm. Comision 0. Direct dezvoltator, 26.000 {; (0725.957.933

113. Brezoianu, vanzari garsoniere semi-

dec., et. 1/8, 50 mp, 54.000 {; (0722.519.460 despina.enache@yahoo.com

114. Bucur Obor, Avrig, 5 minute metrou

semidec., et. 2/10, 37 mp, 1965, apartament confort 1, semidec. situat la etajul 2/10, are o suprafata de 37 mp. Cadastru si intabulare, libera, bloc mixt, reabilitat 43.900 {; (0731.144.159/ 021.231.23.18

115. Bulevardul Pieptanari, et. 1/4, 15 mp, cf. 3, bloc reabilitat, gaze la usa, acte al zi, mutare imediata, cash, 10.500 {; (0764.522.941/ 0722.655.435 116. Calea Calarasilor, Hyperion, dec., et.

3/8, 39 mp, 1996, Calea Calarasilor, facultatea Hyperion, vanzare garsoniera, confort 1, dec.a, etaj 3/8, bloc 1996, st 39 mp, loc parcare, termopan, curata, mobilata, utilata, bloc mixt, intabulata, calorifere noi 70.500 {; (0731.144.152/ 021.231.23.18 florexhome@gmail.com 117. Calea Calarasilor, Piata Muncii, Unirii, dec., et. parter/8, 1992, proprietar, vand garsoniera situata pe Calea Calarasilor la parter stradal, pozitie foarte foarte buna. Situata la 3 minute de mers pe jos de statia de metrou Piata Muncii. 68.000 {; (0734.906.035 marius_marius2192@yahoo.com

118. Calea Vitan, semidec., et. 3/10, 32 mp, 1980, vis a vis Stadion Olimpia, bloc stradal, 1980, foarte curat, garsoniera cf. 1, etaj 3/10, termopan, gresie, faianta, bucatarie marita, vedere spate. 41.800 {; (0733.300.779 liderimobiliare@gmail.com 119. Camil Ressu, Ilioara, semidec., et. 6/7, 41 mp, 2009, studio de vanzare, bloc 2009, 41 mp utili + terasa 26 mp, etaj 6, semidec., cu centrala proprie, termopan, faianta, gresie, usa metalica. Se poate vinde mobilat si utilat 55.000 {; (0737.989.373 providerrealestate@gmail.com

95. Berceni, sector 4, Grand Arena dec.,

120. Carol bulevard, dec., et. demisol/3, 11 mp, Bd Carol, Mosilor, demisol/DS+P, Bd Carol, Mosilor Vechi (stradal), DS/DS+ P+3, formata din 2 camere cu S 1-4 mp si S 2-5 mp, renovate, amenajate si grup sanitar. 10.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555

96. Berceni, Spiru Haret 1 min. metrou si

121. Central, str. Vulcan dec., 35 mp, 1985, Particular, vand garsoniera, intr-o zona rezidentiala de vile. Garsoniera este la mansarda, foarte spatioasa, mobilata si utilata modern, cu posibilitati de extindere. 46.500 {; (0758.880.110 cipri555@yahoo.com

et. parter/5, 41 mp, 2018, Garsoniera spatioasa si luminoasa cu o suprafata utila totala de 41mp aflat intr-un bloc nou cu regim de inaltime P + 5 Etaje, cu lift. 34.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

piata, semidec., et. 2/3, 27 mp, 2018, Aparatorii Patriei, c-tie noua, pozitie deosebita, piata, la cheie, finisaje lux, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, contorizat individual, incalzire in pardoseala, doar plata cash. 30.000 {; (0723.528.420

97. Berceni, Turnu Magurele, dec., et. parter/3, 38 mp, 2019, garsoniera spatioasa, predata la cheie, finisaje deosebite, centrala termica 24 kw, contorizare individuala dupa consum, bransare la utilitati Sector 4, ansamblu rezidential cu acces rapid catre Ratb. 32.000 {; (0733.374.103/ 0721.888.400 georgeta@sudrezidential.ro

122. Chiajna, CDA Rezidential, bloc nou finisaje lux dec., et. 1/3, 35 mp, 2018, Dezvoltator, vand gars. ap. 2 si 3 cam, in bloc nou, p+2e+m la cheie, g, f, p, usi, sanitare, cent. proprie, usi int, usa metalica, finisaje moderne, bloc caramida, spatii verzi, zona linistita. Oferte promotionale, 25.400 {; (0769.167.610 andrada@ideal-residence.ro 123. Chisinau bl stradal gars et 4 semidec., et. 4/10, 32 mp, 1982, garsoniera amenajata cu gresie faianta parchet termopan, libera acte la zi. Vecinatati Basarabia Mega Mall; 42.000 {; (0771.791.542

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 ianuarie 2019

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 124. Chisinau Mega Mall Miramar, et.3/8,

bl 1989, semidec., et. 3/8, 31 mp, 1989, Amenajata, mobilata/utilata, AC, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii electrice/sanitare noi, electrocasnice noi incorporate, acte la zi, apropiere Arena Nationala, Parcul National, Basarabia. 44.900 {; (0766.086.539 125. Chisinau, bl stradal, et 4, bloc 1982

semidec., et. 4/10, 32 mp, 1982, semidec.a, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis, libera, acte la zi, zona linsitita, scara curata, apropiere Basarabia, Mega Mall, 41.000 {; (0768.198.229 126. Cismigiu semidec., et. 2/3, 36 mp,

1930, Vanzare garsoniera dubla in vila Cismigiu. Renovata, curata, spatioasa, se vinde mobilata si utilata, et 2, fara intretinere, aproape de Kogalniceanu, Romana, Universitate, Cotroceni 59.000 {; (0757.704.332 alexandru.ion@houseadvisers.ro 127. Cismigiu, Piata Kogalniceanu, dec.,

et. 1/2, 45 mp, 1940, zona Facultatii de Drept, stomatologie, liceul Cervantes, proprietar, garsoniera dubla in vila 1/2, 45 mp, tavan inalt, renovata, termopan, 2 AC, ct, dependinte, loc parcare in curte. 65.000 {; (0730.608.350 andrei.hetel@yahoo.es 128. Colentina Rau, Fundeni, parc Moto-

drom, stradal dec., et. 1/10, 32 mp, 1979, 1/10, cf 1, dec, 32 mp, bloc mixt, c-tie 1979, reabilitat termic, mobilata, utilata, investitie, stradal, vedere pe spate, pe mijloc, gresie, faianta, termopan, contorizata, intab, libera, accept credit, negociabil. 41.500 {; (0787.882.999 129. Colentina, semidec., gars. cf. 1, imbunatatiri, acte la zi, cu/ fara mobila, pt. investitori, pret zona, negociabil; (0787.446.632/ 0721.646.163 130. Colentina, Doamna Ghica dec., et.

1/10, 36 mp, 1979, garsoniera confort 1, dec.a in suprafata de 36 mp. Situata la etajul 1/10, bloc 1979, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare, 42.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 131. Colentina, Doamna Ghica, BCR,

dec., et. 7/10, 36 mp, 1978, garsoniera confort 1, dec.a situata la etajul 7/10, are o suprafata de 36 mp. bloc 1978, are cadastru si intabulare. 42.900 {; (0731.144.151/ 021.231.23.18 132. Colentina, Doamna Ghica, McDonald’s, dec., et. 6/8, 40 mp, 1985, 6/8, dec.a, 2 lifturi, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, spatioasa, bloc 1985, libera, cadastru, intabulare, se accepta credit, pret discutabil. 43.500 {; (0787.882.999 133. Colentina, Fundeni, vav de spital,

cartierul Dacic semidec., et. 1/6, 42 mp, 2018, str. Argedava, sector 2, bloc mixt, nou,2018, centrala proprie, 42 mp, balcon, finisaje de lux, cadastru, intabulare,energetic, mobilata complet si utilata aragaz, tv, hota, masina spalat, totul nou, 38.000 {; (0722.614.867/ 0737.435.628 134. Colentina, Lacul Tei, Str Inginerilor Tei dec., et. 9/10, 45 mp, 1990, Garsoniera confort 1 dec.a, etaj 9/10, gresie, faianta, cadastru, intabulare. 47.000 {; (0761.532.117 135. Colentina, Lacul Tei, Teiul Doamnei

dec., et. 4/4, 27 mp, 1981, Lacul Tei, langa Parcul Circului, Barbu Vacarescu, Complex Domino, metrou Stefan cel Mare 10. Vindem garsoniera dec.a, et. 4/4, izolata interior, 27 mp, bloc 1981, ideala pt investitie.libera, 35.000 {; (0722.542.692 pavimobiliare@yahoo.com 136. Colentina, Obor, dec., et. 4/8, 36

mp, gars. cf. 1, libera, cadastru, bloc mixt si reabilitat, pret neg. (0738.614.620 137. Colentina, Universitatea Lumina, Benzinaria Mol, dec., et. 1/10, 1979, particular, vand garsoniera Colentina, confort 1, et.1, mobilata, utilata, gresie, faianta, balcon logie, contorizata, bloc reabilitat termic, securizat, vedere spate, negociabil. 41.100 {; (0739.468.776 138. Confort City, Vitan Barzesti, Splaiul

Unirii nr9 dec., et. 9/11, 40 mp, 2008, dec, fspatioasa, su 36mp, balcon inchis, et. 9/11, ac, orientata pe rasarit, centrala proprie de ap, costuri f mici la intretinere, paza, parcareRATB 223 (metrou Mihai Bravu la 4 statii de autobuz~15 min) libera, 30.000 {; (0744.782.093 139. Confort Cyty, dec., et. 3/11, 42 mp,

gars., balcon mare, totul nou, 37.500 {; (0763.070.130/ 0747.953.488

140. Constantin Brancoveanu, dec., et.

3/7, 33 mp, 2018, Bld Constantin Brancoveanu, garsoniera dubla, etj 3/7. 45.000 {; (0765.658.737 cimpoieruvalentin@yahoo.com 141. Constantin Brancusi parc semidec.,

et. 6/10, 35 mp, 1979, vanzare garsoniera conf l sd, etaj 6/10 cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, se vinde mobilat si utilat ca in poze cu balcon inchis cu termopan, bloc si scara reabilitate, stradal; 44.900 {; (0749.199.195 ion@confortcasaimobiliare.ro 142. Costin Georgian, Diham, semidec.,

et. 8/9, 30 mp, 1976, 39000 euro, pretul este pentru plata cash, accept si prin prima casa pret 40000 euro, se vinde mobilata confort 1 etaj 8/9, usa metalica, interfon, la 4 min mers pe jos de statia de metrou Costin Georgian 39.000 {; (0786.962.316 Monimny@yahoo.com 143. Crangasi, et. 6/8, 40 mp, 1984, par-

ticular, garsoniera, la 5 minute de metrou, fara imbunatatiri, 45.000 {; (0723.612.247 144. Crangasi, metrou, dec., et. parter/8,

bloc mixt, reabilitat, termopan, parchet, curata, 44.900 {; (0723.627.543 145. Cumintenia Pamantului, Valea Dof-

tanei, dec., et. 2/9, 46 mp, 2019, Drumul Taberei garsoniera spatioasa de 45,98 mp utili situata in ansamblul Atlas Residence Drumul Taberei, cu un regim de inaltime S/P/5E/9E, Bdul Timisoara 101T, in imediata vecinatate a Parcului Brancusi, 45.500 {; (0767.708.916 alexandra@atlas-residence.ro 146. Dacia, str Viitorului, p-ta Gemenii

semidec., et. parter/3, 29 mp, 1938, Dacia, str. Viitorului va oferim pe langa p-ta Gemenii o gars cocheta in s= 29 mp mobilata si cu centr termica situata la p/3 intr-un imobil interbelic fara risc seismic la 35500 euro; 35.500 {; (0733.657.211 Danyion67@yahoo.com 147. Dimitrie Leonida, semidec., et. 3/3,

31 mp, gars., loc parcare, totul nou, 32.000 {; (0763.070.130/ 0747.953.488 148. Doamna Ghica, Lunca Florilor, semidec., et. parter/4, 16 mp, spatiu bine impartit: camera, baie si bucatarie. Bloc reabilitat. Caldura Radet, gaze, apa, contorizate. Intretinere mica.g, f, t, um. Statie RATB, Mega, Lidl la doi pasi, parcul in spatele blocului. mobilat. 15.499 {; (0787.747.685 149. Dorobanti, dec., et. parter/4, 35 mp,

1949, garsoniera renovata complet se afla intr-un imobil P+4, pe o strada cuprinsa intre Bd. Lascar Catargiu si Calea Dorobantilor; este dotata cu centrala termica si boxa; este inchiriata in regim hotelier. 73.000 {; (0728.973.745 marius.cojocariu@h-b.ro

150. Doua camere, langa metrou, direct proprietar, dec., et. 1/3, 39 mp, 2018, Fara agentii. Proprietar, apartament, curte interioara, loc de parcare, 1 minut de metrou, zona verde, langa scoala si gradinita, centrala termica, calorifere, usa metalica, totul este nou. 47.000 {; (0774.075.806/ 0720.002.332 151. Dr. Taberiei, Valea Argesului, Aleea Baiut 2 dec., et. parter/4, 44 mp, 1972, spatioasa si linistita, confort 1, usa metal, termopane gresie, faianta, geam baie, geam bucatarie, boxa, scurgere separata, bloc mixt (singura pe scara) vecini cumsecade, intretinere mica, toate actele libera. 42.000 {; (0721.984.790/ 0724.097.274 ecc@upcmail.ro 152. Dristor metrou, semidec., et. 6/10,

33 mp, 1976, Dristor metrou, et. 6/10, conf. 1 sdec. bloc anvelopat, clima, stradal, apropiere metrou. Paza permanenta. 2 lifturi, metrou la 50 de metri distanta. Statii de Ratb 19, 23, 27. 44.000 {; (0744.272.027 nicupandele93@yahoo.com 153. Dristor metrou, chiar pe Mihai Bravu, McDonalds, semidec., et. 1/14, 45 mp, 2015, stradal, vedere spate, bloc 2015, 2 lifturi, complet mobilata si utilata modern, aer conditionat, centrala, balcon, bucatarie inchisa, baie spatioasa, toate actele 64.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 154. Dristor Park Lake dec., et. 5/10, 36

mp, 1978, apropiere metrou, dec.a, etaj 5/10, bloc mixt, geam la baie, bloc reabilitat, imbunatatiri, se vinde mobilata si utilata, se accepta credit, 42.000 {; (0724.711.756 155. Dristor, dec., et. 5/6, 60 mp, 2007, Fizicienilor, Penny, duplex etaj 5+6+pod= 60 mp, dec., renovat (g, f, t, usa metalica), mobilat modern, centrala proprie de apartament, aer conditionat, intabulat, poze reale. Ocazie 42.900 {; (0744.688.996 156. Dristor, Camil Ressu, Park Lake, dec., et. parter/4, 34 mp, dec.a, bloc reabilitat termic, stradal, gresie, faianta, parchet, um, termopane, zona verde superba, bloc f. civilizat, parter/4, toate actele, cadastru, intabulare, libera, 45.500 {; (0761.800.700 157. Dristor, piata Rm. Sarat, Sect. 3, dec., et. 2/10, 37 mp, Parc Lake, gars. proprietar, cf. 1, boxa 4 mp subsol, gresie, faianta, termopan, amplasare superba, parc, verdeata, liniste, 53.000 {; (0737.564.684 158. Dristor, Ramnicu Sarat, Fizicienilor,

sector 3 semidec., et. parter/2, 32 mp, 2018, garsoniera superba, 31.21 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 42.900 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro 159. Drumul Taberei dec., et. parter/4, 35

mp, 1980, Auchan -Brd cf 1 dec. parter/4 bloc mixt gresie faianta parchet termopan instalatii sanitare noi si electrice ctie 1980, 42.500 {; (0786.325.401

160. Drumul Taberei semidec., et. 6/9, 31

mp, 1974, Auchan, Billa cf. 1 semidec., etaj 6/9, gresie, faianta, parchet masiv, posibilitate mobilata / utilata, libera, 2 lifturi, pret usor discutabil, 36.999 {; (0786.325.401 161. Drumul Taberei semidec., 34 mp,

1974, garsoniera confort. 1, semi., renovata partial, termopan, usa metalica, parchet, gresie; contorizare apa si calorifer.Bdul 1 Mai, Drumul Taberei, apropiere Afi. 35.400 {; (0729.087.074 162. Drumul Taberei dec., et. parter/10, 30 mp, 1978, parc Moghioros, confort 1 dec., etaj P/10, libera, acte facute, acces facil Parc Moghioros, Auchan, STB, ideal investitie 38.500 {; (0733.089.030 163. Drumul Taberei - Avangarde, et.

3/4, 2013, centrala, parchet, termopan, mobilata, 33.900 {; (0724.321.698

164. Drumul Taberei - Bvd. 1 Mai (Com-

pozitorilor) semidec., et. 8/10, 1982, garsoniera cf 1, etaj 8/10, an 1982, balcon inchis in termopan, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane, mobilata si utilata, renovata recent 2018 Libera acte pregatite pentru vanzare, 38.000 {; (0732.624.689

165. Drumul Taberei - Ialomitei, dec., et. parter/4, termopan, parchet, libera, intabulare, 37.900 {; (0723.627.543 166. Drumul Taberei 34, Plazza, et. 3/10,

33 mp, 1980, cf. 1, parchet, termopan, usa metalica, gresie, faianta (vechi) partial mobilata utilata, libera, acte acc credit, 43.000 {; (0786.325.401 167. Drumul Taberei Compozitorilor par-

ticular semidec., et. 8/10, 1974, particular garsoniera Compozitorilor bd. 1 Mai nr 22 bloc reabilitat, stradal bloc 4s14 etaj 8-10 semidec.a, gresie, faianta, termopan, instalatii sanitare noi finisaje 2019 liber accept credit 42.999 {; (0735.857.619 mihai_mitu1@yahoo.ro 168. Drumul Taberei, semidec., et. 8/9, 33

mp, 1974, 1 Mai, Compozitorilor, cf. 1 semidec., etaj 8/9, libera, contorizata, posibilitate mobilata, utilata, acte, 33.500 {; (0786.325.401

169. Drumul Taberei, dec., et. 1/6, 42 mp,

2019, amplasamentul este ideal ales pentru a oferi un acces facil catre toate mijloacele de transport in comun, in proximitatea unor unitati de invatamant, centre comerciale, spatii pentru recreere 44.900 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@star-construct.ro 170. Drumul Taberei, dec., et. 8/10, 35

mp, 1980, Auchan, Billa, cf. 1 dec., etaj 8/10, libera, contorizata, c-tie 1980, cadastru, intabulare, acc credit, 41.000 {; (0786.325.401 171. Drumul Taberei, et. 13/14, 2009,

178. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

rilor semidec., et. 7/9, 32 mp, 1973, garsoniera cf. 1 semidec., renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele, libera 41.000 {; (0773.929.072

179. Drumul Taberei, 1 Mai, garsoniera

semidec., et. 8/10, 34 mp, 37.900 {; (0730.928.310 trimbitasu@gmail.com

180. Drumul Taberei, Aleea Comozitorilor,

dec., et. 6/10, 34 mp, 1974, garsoniera renovata, 33 mp, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopane, acces usor Ratb, scoala, gradinita, parc, piata, magazine, libera, 42.000 {; (0732.624.689 et. 2/4, 42 mp, 2009, garsoniera cf. 1 dec.a, mobilata, utilata complet, libera, situata langa parc Brancusi 43.000 {; (0773.929.072/ 0787.703.353

182. Drumul Taberei, ANL Brancusi, dec.,

208. Drumul Taberei, Prelungirea

181. Drumul Taberei, ANL Brancusi dec.,

et. 1/4, 43 mp, 2008, garsoniera dubla 43 mp, dec.a, etaj 1/4, bloc 2008, gresie, faianta, parchet, termopane, bloc reabilitat, loc de parcare ADP, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 46.000 {; (0732.624.689

183. Drumul Taberei, Auchan, Azzuro dec., et. parter/10, 38 mp, 1972, Drumul Taberei piata Chilia Veche, de vanzare garsoniera, confort 1, dec.a parter/10, 40 mp, renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata si utilata complet, 42.900 {; (0730.556.914 ionnedea.khc@gmail.com 184. Drumul Taberei, Bd-ul 1Mai, semidec., et. 5/9, 32 mp, 1974, cf. 1, renovat recent, se vinde mobilata utilata complet, toate actele, 43.000 {; (0773.929.072/ 0787.703.353 185. Drumul Taberei, Bd. 1 Mai (Compoz-

itorilor) semidec., et. 8/10, 32 mp, 1974, Garsoniera semidec.a, etaj 8/10, 32mp, an 1974, bloc reablitat, imbunatatiri termopane, usa metalica. Se accepta credit. Acte pregatite pentru vanzare. Garsoniera este libera. 40.000 {;

186. Drumul Taberei, Bd. 1 Mai (Compoz-

itorilor) semidec., et. 8/10, 32 mp, 1974, Garsoniera semidec.a, etaj 8/10, 32mp, an 1974, renovata total, gresie, faianta, parchet, usi interior, usa metalica, termopane, instalatia sanitara si electrica schimbate 2018. 43.000 {; (0732.624.689 187. Drumul Taberei, Billa, semidec., et. 6/10, 31 mp, 1975, 6/10, bloc 2 lifturi, libera, acces imediat hipermarketuri, parcuri, piata, scoli. 36.900 {; (0769.470.920 188. Drumul Taberei, Brancusi, imobil nou, RATB 2 min. dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi. 42.760 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 189. Drumul Taberei, Brancusi, Valea

Doftanei et. 2/9, 46 mp, 2019, garsoniera dec.a in ansamblul Atlas Residence, Drumul Taberei, localizat in Bdul Timisoara 101T cu un regim de inaltime s+p+5e+9e, 45.500 {; (0767.708.916/ 0724.492.144 alexandra@atlas-residence.ro 190. Drumul Taberei, Bucla dec., et.

parter, 33 mp, 1970, Valea Argesului, vanzare garsoniera, parter/4, bloc mixt, renovata recent, gresie, faianta, termopan, parchet, curata, libera, apropiere scoala gimnaziala ‘’Sf.Andrei’’. 40.700 {; (0799.455.788 191. Drumul Taberei, Bulgarus, Ghindar-

ilor, dec., et. 1/4, 40 mp, 2014, libera, se vinde mobilata si utilata ca in poze, acte la zi, Prelungirea Ghencea-Drumul Ghindarilor, statie ratb, bloc nou, 33.900 {; (0764.660.900 192. Drumul Taberei, Cartier Brancusi dec., et. 5/5, 36 mp, 2019, Garsoniera 36.12 mp utili, Drumul Taberei, Valea Oltului, 36.000 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro 193. Drumul Taberei, Cartier Brancusi, Valea Oltului semidec., et. demisol/4, 35 mp, 2009, garsoniera dubla transformata in apartament cu 2 camere, bucatarie deschisa in living, bloc nou, demisol cu caracteristici de parter, luminoasa; 36.900 {; (0731.444.888 sorina@regency-imobiliare.ro 194. Drumul Taberei, Complex Favorit semidec., et. 6/9, 32 mp, MedLife vanzare garsoniera, pozitie buna pretabila si ca investitie pentru inchiriere, acces usor Ratb, zona plina de verdeata. 39.990 {; (0799.455.788 195. Drumul Taberei, Compozitorilor Bloc Al Padrino semidec., et. 8/10, 32 mp, 1970, “ProCapital Development” ofera spre vanzare: Garsoniera complet renovata, gata de mutare.Gresie, Faianta, Parchet, Usa Metalica si Geamuri Termopan nou achizitionate, bloc Al Padrino; 41.000 {; (0720.888.021 cosmin.vasilache@procapitald.ro 196. Drumul Taberei, Favorit, semidec., et. parter/10, 33 mp, 1973, garsoniera confort 1 bloc stradal ideal spatiu comercial pretabil pentru cabinet stomatologic frizerie cabinet veterinar birouri etc intrare separata din strada centrala proprie libera, toate actele. 40.000 {; (0769.179.338/ 0733.647.899 avantageimobiliare@gmail.com 197. Drumul Taberei, Ghencea Stadionul

Steaua bloc mixt semidec., et. 10/11, 25 mp, 1985, Garsoniera cf 1, semidec.a, etaj 10/11, termopan, cadastru, intabulare, libera, pret disc. 27.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 198. Drumul Taberei, Ghencea, semidec.,

et. 1/14, 38 mp, Complex Primavara, constructie 2008, renovata, (se poate vinde si mobilata utilata. pret 40.000 E), centrala, acte, disponibila imediat. 38.000 {; (0764.660.900

199. Drumul Taberei, Ghencea, semidec.,

et. 2/10, 32 mp, 1982, garsoniera cf 1 semidec, et 2/10, bloc 1982, renovata coplet, incalzire in pardoseala, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, instalatiile schimbate, mobilata utilata complet. 45.000 {; (0773.929.072

172. Drumul Taberei, dec., et. 4/4, 33 mp,

200. Drumul Taberei, Ghencea, dec., et.

173. Drumul Taberei, semidec., et. 2/10,

1980, Kaufland, Hanul Drumetul et. 2, confort 1, bloc mixt, balcon, bloc din 1978, libera, acces usor, la 2 statii de Afi Cotroceni; 37.700 {; (0724.370.636 mfirut@yahoo.com 174. Drumul Taberei, dec., Prelungirea Ghencea, ansamblu rezidential, garsoniera S-30mp- 30.900 euro si s-40.20mp32.900E, dec., la cheie, livrare martie 2019. www.confortresidence.eu 30.900 {; (0741.160.332 175. Drumul Taberei, 1 Mai Compozitorilor stradal, confort 1, etaj 4 din 10, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, negociabil. 38.500 {; (0722.792.039 alexandru.barceanu@yahoo.com 176. Drumul Taberei, 1 Mai, semidec., et.

7/9, 32 mp, 1972, 7/9, renovata, totul nou, libera, bloc caramida, 2 lifturi, stradal, ideeal investitie. 43.000 {; (+40769470920 maramarincescu@yahoo.com 177. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

rilor semidec., et. 8/10, 31 mp, 1972, et 8/10, Nou Renovata, are balcon, acte la zi, accept credit, 43.000 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com

206. Drumul Taberei, Piata Moghioros, Compozitorilor semidec., et. 1/9, 32 mp, 1970, “ProCapital Development’ ofera spre vanzare: garsoniera suprafata de 32 mp; amplasata in zona linistita; acces rapid catre Drumul Taberei sau Compozitorilor; 36.900 {; (0720.888.021 cosmin.vasilache@procapitald.ro 207. Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea semidec., et. 3/3, 46 mp, 2009, garsoniera 46 mp utili, etaj m/p+2+m, imobil constructie 2009, mobilata/utilata complet, centrala proprie, calorifere, contorizare individuala, loc de parcare cu acte subsol, accesibil RATB, se accepta credit 43.000 {; (0736.860.180 staffimobiliar@yahoo.ro

Complex Primavara, 13/14, bloc 2009, centrala proprie, eliberabila imediat, langa Lidl, complex cu loc de joaca, sala de sport si piscina proprie, 33.800 {; (0723.173.783/ 0769.088.538 1974, Craiesti cf. 1, dec., etaj 4/4, fara imbunatatiri, necesita renovari totale, contorizat libera, toate actele, acc. credit, 35.000 {; (0786.325.401

205. Drumul Taberei, Moghioros, 3564 garsoniera semidec., et. 9/9, 31 mp, 1970, 38.000 {; (0766.442.554 violetaion@galaxyimob.ro

10/10, 32 mp, 1980, Vladeasa, c-tie 1980, libera, acces imediat Ratb, scoli, parcuri, gradinite. 30.000 {; (0769.470.920 201. Drumul Taberei, Ghencea, comision

% et. 1/1, 2017, bloc nou gen vila, etaj 1, confort sporit, centrala termica proprie, la cheie, pret fix. 29.999 {; (0722.792.039 alexandru.barceanu@yahoo.com 202. Drumul Taberei, Kaufland, Cumintenia Pamantului dec., et. 2/9, 2019, garsoniera cocheta de 38,90 mpu, orientare cardinala S-E, situata la etajul, in ansamblul Atlas Residence Drumul Taberei, localizat in Bdul Timisoara 101T cu un regim de inaltime S+P+5E+9E, 37.600 {; (0767.708.916 alexandra@atlas-residence.ro 203. Drumul Taberei, MedLife, Favorit,

semidec., et. 6/9, 32 mp, vanzare garsoniera, renovata in totalitate, mobilata, utilata, tinereasca, pozitie buna, stradala, acces parc, piata, magazine, mijloace de transport, oferta ideala, 41.500 {; (0799.455.788 204. Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei, dec., et. 5/6, 35 mp, 2018, parc Brancusi, bloc nou scara 2 in cartierul ANL Brancusi Drumul Taberei, la 3 min. de metrou Valea Ialomitei, langa Parcul Brancusi. Proiectul nostru iti ofera toate avantajele unui stil de viata linistit, 37.500 {; (0765.416.461 office@drumultabereibrancusi.ro

Ghencea, semidec., et. parter/3, 27 mp, 2008, str. Dantelei intersectie Margelelor, la 10 min. de autobuz 185, zona de vile, acces numai cu masina personala, et. p/3, c-tie 2008, mobila moderna, electrocasnice, aer cond., centrala, balcon, acte. 25.500 {; (0724.262.436 gfirut@yahoo.com 209. Drumul Taberei, Romancierilor, dec.,

et. parter/4, 36 mp, 1970, garsoniera conf. 2, imbunatatiri partiale, nu are balcon, gaze naturale la butelie, nu accepta credit bancar, nu negociaza pretul, loc de parcare, comision agentie, plata numerar, actele ok, 28.500 {; (0723.351.895/ 0745.351.895 tinaparaschiv@yahoo.com

210. Drumul Taberei, Sibiu, 3565 garson-

iera semidec., et. 9/9, 32 mp, 1970, 35.000 {; (0766.442.554 violetaion@galaxyimob.ro

211. Drumul Taberei, Tricodava, Auchan

dec., et. 3/10, 34 mp, 1981, particular, libera, dec.a, semimobilata si utilata, aragaz, frigider, masina de spalat, termopan, usa metalica, bloc mixt dupa cutremur, scara curata cu camere video, necesita renovare maxim 1500 euro. 40.700 {; (0739.521.495 212. Drumul Taberei, Valea Oltului, Bran-

cusi, sector 6 semidec., et. parter/9, 49 mp, 2019, garsoniera cu terasa disponibila in ansamblu rezidential nou situat in zona de vest, cartier Brancusi, suprafata utila 32.87 mp + terasa 16.50 mp, pret 47500 euro-TVA 5% inclus, 47.500 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro

232. Garsoniera, bloc nou, complet dec.a dec., et. parter/parter, 33 mp, 2018, beneficiaza de oferta noastra promotionala valabila doar luna aceasta! Apartament disponibil doar la parter. Noi, cei de la Oxy Residence iti oferim in mod gratuit consultanta financiara; 25.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro

257. Lacul Tei, Facultatea de Constructii of excelenta dec., et. parter/10, 38 mp, 1986, Lacul Tei, Facultatea de Constructii garsoniera mare renovata si amenajata total in 2017, cu materiale de cea mai buna calitate, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopan, 49.900 {; (0771.791.542

233. Giulesti, et. parter/2, 23 mp, 2004,

bl 1988,44mp dec., et. 7/10, 44 mp, 1988, Decomandata, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, mobilata/utilata, instalatii sanitare/electrice noi, balcon inchis termopan, acte la zi, apropiere Lacul Tei, Colentina, Pipera. 53.500 {; (0768.198.230/ 0755.075.901 iancului@excesimobiliare.ro

gars. cf. 2, libera, imb., acte la zi, zona super curata si linistita, 19.500 {; (0762.146.702/ 0737.216.782 234. Grand Arena Mall, dec., et. parter/5,

41 mp, 2019, garsoniera 41 mp Brancoveanu, 0% comision, merita vazuta, 34.500 {; (0737.500.381 andrei.niculescu@zonadesud.ro 235. Grigorescu, Trapezului dec., et. 1/2,

38 mp, 2017, direct dezvoltator, garsoniera spatioasa, intr-un bloc nou in constructie din zona Trapezului, la etajul 1, cu o suprafata de 38,82 mp, intr-o zona foarte linistita de case vile 46.025 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro 236. Grigorescu, Trapezului, dec., et. 1/2, 39 mp, 2018, Trapezului, bloc nou, etaj 1 din 2, dec.a, bucataria inchisa, predare la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica. Comision 0. Pentru detalii, Georgiana. 46.000 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro 237. Grozavesti, Lacul Morii, Crangasi,

dec., et. 3/11, 48 mp, 2019, Dambovita10.ro ansamblu rezidential la cateva minute mers pe jos de metrou Petrache Poenaru. Predare sfarsitul anului 2019. Garsoniera cu suprafata 48 mpc (43 mpu), dec.a, bucatarie inchisa +TVA 52.884 {; (0733.338.647/ 0730.177.245 contact@dambovita10.ro 238. Iancului dec., et. 2/10, 37 mp, 1965,

Garsoniera 37 mp, et 2, renovata, instalatii schimbate, balcon generos, bloc mixt / reabilitat, 5 min metrou. 44.000 {; (0735.229.832 239. Iancului, semidec., et. 2/10, 32 mp,

1977, garsoniera la 10 minute de metrou Iancului, et 2/10, su. 32 mp, mobilata si utilata moderna, bloc stradal, curat si monitorizat video, 2 lifturi. Pret 270 euro usor negociabil 250 {; (0758.085.003 daniel@confortcasaimobiliare.ro

23

258. Lacul Tei, Facultatea de Constructii,

259. Lacul Tei, Facultatea de Constructii, bloc 1986 dec., et. parter/10, 44 mp, 1986, reabilitat, dec.a, parter, renovata in totalitate, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilata/ utilata, acte la zi, libera, contorizata, Facultatea de Constructii, Pipera 48.900 {; (0768.198.230 260. Lacul Tei, langa Parcul Circului, Barbu Vacarescu, dec., et. 2/4, 29 mp, 1982, Complex Domino, Metrou Stefan cel Mare 10 min. bloc gen mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, um, aer conditionat, usi noi, instalatii electrice, sanitare noi, cadastru, intabulare, energetic, 41.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

282. Metro Militari, Auchan, bucatarie inchisa dec., et. 2/5, 32 mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, la 150 m de statia Ratb 138 si 178, finisaje la alegere, termopan Salamander, gaze, centrala (condensare), curent, gaze, cablu tv, izolatie ext., 28.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com 283. Metro Militari, Auchan, garsoniera dec., et. 3/5, 31 mp, 2019, Garsoniera, dec.a, direct dezvoltator, finisaje la alegere, bloc p+5(placa+pod), lift, statie ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric, dedurizator. Comision 0; 28.000 {; (0761.440.400 mirela_daniela_istrate@yahoo.com 284. Metro Militari, Auchan, garsoniera, dec., et. parter/5, 32 mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, dressing, finisaje la alegere, bloc p+5, cu lift, Ratb 178 si 138, utilitati, gaze, curent, cablu tv, centrala, tamplarie Salamander, comision 0, 26.500 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com 285. Metrou 1 Decembrie 1918, garsoniera dec.a, dec., et. 1/2, 41 mp, 2018, ofer spre vanzare o garsoniera dec.a, aflata in bloc nou, foarte aproape de metrou. Se preda la cheie, bransata la toate utilitatile, fiind contorizata individual. Et. 1 din 2, bloc cu lift. 39.900 {; (0736.380.182/ 0725.597.221 286. Metrou 1 Decembrie 1918, incalzire

261. Lacul Tei, Maica Domnului, dec., et. 3/10, 42 mp, 1988, Complex Domino, Facultate, aproape de Parcul Circului, Tei, strada Inginerilor, curata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, accept credit, 48.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

pardoseala dec., et. 1/2, 2018, Va propun la vanzare o gasoniera spatioasa cu o suprafata de 42 mp. Aceasta beneficiaza de incalzire in pardoseala si toate finisajele sunt premium. Pentru mai multe detalii va astept cu un telefon, 46.100 {; (0726.448.357/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro

262. Lacul Tei, Parcul Circului, dec., et. 3/4, 40 mp, 1990, etaj 3/4 dec.a, renovata total. Acte in regula, bloc reabilitat termic. Ideal pentru investitie. 54.900 {; (0730.295.043

287. Metrou 1 Decembrie 1918, oferta de

263. Lacul Tei, Parcul Circului, dec., et. 3/4, 1990, etaj 3/4, dec.a, amenajata. Are instalatii schimbate, renovata total. Acte ok 55.000 {; (0730.295.043 264. Lacul Tei, Parcul Circului, dec., et.

4/4, 27 mp, 1983, garsoniera disponibila la etajul etaj 4 / 4, bloc reabilitat termic, civilizat, dotat cu interfon. Interiorul este atractiv, dec., bine impartit, logia este inchisa cu termopan, 38.000 {; (0747.063.111 marialuxa.tentant@yahoo.com

azi garsoniera dec., et. 1/5, 34 mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera 34, 40 mp utili, pozitionata intr-o zona linistita, constructie din beton si compartimentare caramida, finisaje la alegere, centrala de apartament. 34.400 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro

288. Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3,

Fetesti dec., et. parter/5, 2018, garsoniera superba, 36.15 mp utili si curte de 23.25 mp complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 46.500 {; (0771.246.246/ 0770.450.450 office@estimobiliar.ro 289. Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3, Fetesti dec., et. 2/5, 2018, garsoniera superba, ideala pentru investitie, 39.35 mp utili complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 39.999 {; (0771.246.246/ 0770.450.450 office@estimobiliar.ro

213. Drumul Taberei, Valea Oltului, Bran-

240. Iancului, Elev Stefanescu, Armenesc, semidec., et. 1/10, 31 mp, 1980, etajul 1, semidec.a, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilata/utilata, contorizata, scara curata, acte la zi, libera, 7 minute metrou Iancului, Obor 41.900 {; (0766.187.781

265. Lacul Tei, Parcul Circului, bl 1990, dec., et. 3/4, 41 mp, 1990, etajul 3, dec.a, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate la interior, mobilata/ utilata ideal investitie/locuit, libera, acte la zi, Parcul Universitar, Pipera, Floreasca. 54.000 {; (0768.198.229

214. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

241. Iancului, Elev Stefanescu, Armenesc, semidec., et. 1/10, 31 mp, 1980, garsoniera semidec.a bl de garsoniere amenajata cu gresie faianta parchet termopan, mobilata si utilata. Toate actele la zi libera. Metrou Iancului 6-7 min pe jos. Vecinatati Obor Ferdinand. 42.900 {; (0771.791.542

266. Leonida metrou garsoniera spatioasa, dec, metrou dec., et. 1/6, 37 mp, 2018, Garsoniera la etajul 1 al unui imobil nou P+6 et , cu supr utila de 37 mp este spatiosa, total dec.a si dispune de un living 18.20 mp, bucatarie mare iar baia este echipata cu obiecte sanitare. 34.000 {; (0724.205.825/ 0722.478.920

Fetesti, dec., et. parter/5, 34 mp, 2018, garsoniera superba, ideala pentru investitie, 34 mp utili complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 37.000 {; (0771.246.246/ 0770.450.450 office@estimobiliar.ro

267. Liviu Rebreanu, ansamblu rezidential

291. Metrou 1 Decembrie 1918,garson-

215. Drumul Taberei, Valea Oltului, sector

242. Iancului, Elev Stefanescu, metrou, bloc 1980 dec., et. 4/8, 34 mp, 1980, dec.a, renovata, finisaje moderne, gresie, faianta parchet, termopan, instalatii electrice, sanitare noi, se vinde mobilata, utilata, contorizata, libera, metrou Iancului, Parcul National, Mega Mall 44.900 {; (0768.198.235 iancului@excesimobiliare.ro 243. Iancului, Ferdinand, metrou, parter

lux, dec., et. parter/4, 31 mp, 2018, asamblu rezidetial format din 11 blocuri cu un regim de inaltime de P+4E. Garsoniera beneficiaza de finisaje premium. Direct dezvoltator, comision 0. 37.000 {; (0726.448.357/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro

292. Metrou 1 Decembrie, semidec., et. 4/5, 37 mp, 2014, Trapezului, garsoniera dubla, (livng cu bucatarie si dormitor), cf. 1, dec, bloc 2014, amenajata modern, mobilata si utilata, ideal investitie, inchiriere, acte la zi. 41.500 {; (0722.300.698 liderimobiliare@gmail.com

269. Luica, str. Orastie, semidec., et. 4/4,

293. Metrou Aparatorii Patriei, tramvai, investitie, dec., et. 4/7, 32 mp, 2019, ansamblu residential nou, foarte bine pozitionat, predare la cheie finisaje de calitate superioara. Comision 0%. Consiliere financiara gratuita. Direct de la dezvoltator 38.800 {; (0722.204.952

cusi, sector 6 dec., et. 3/9, 49 mp, 2019, garsoniera dec.a, etaj 3 din 9, suprafata 49.89 mp utili, bloc nou, Cartier Brancusi, Valea Oltului, predare vara 2019, pret: 48000 euro TVA 5% inclus. Comision 0, 48.000 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro

er Brancusi dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, oferta, bloc caramida, garsoniera finisata, et.7/7, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, lift, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou Valea Ialomitei, Ratb 168, TVA inclus, parc copii. 41.500 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 6 dec., et. 3/9, 45 mp, 2019, garsoniera 46 mp utili, dec.a, bloc nou ansamblu ANL Brancusi- Valea Oltului. Termen finalizare: octombrie 2019, 45.500 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro

216. Drumul Taberei- Moghioros, dec., et.

parter/4, 34 mp, 1970, Drumul TabereiMoghioros, confort 1, dec.a, etaj parter/4, 34 mp., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata, utilata, bloc mixt, geam la baie; 42.000 {; (0728.874.507 costinviziru.khc@gmail.com

217. Eroii Revolutiei, et. 1/4, cf. 3, libera,

gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond., gaze, toate actele, 18.500 {; (0765.470.907

218. Ferdinand, bd., stradal, dec., et.

parter/4, 27 mp, 1968, garsoniera confort 1 dec. libera, renovata total, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, apropiere metrou piata Obor, Mega Mall, constructie caramida 41.000 {; (0765.404.303/ 0787.447.784 219. Ferentari, Iacob Andrei, et. 1/4, cf. 3, baie, bucatarie, gaze, centrala, mobilata, imb., scara curata, liber, agentie, 13.300 {; (0761.526.532/ 0726.671.256 220. Ferentari, stradal, et. 3/4, cf. 3, baie, bucatarie, apa calda, gaze la usa, interfon, scara curata, agentie, 10.000 {; (0761.526.532/ 0726.671.256

inalt semidec., et. parter/10, 34 mp, 1982, semidec.a, p/10, cu balcon, imbunatatiri, gresie, faianta, potential investitie/ locuit, contorizata, acte la zi, apropiere metrou Iancului, Ferdinand, Obor 38.800 {; (0745.541.761 244. Iancului, Ferdinand, vis a vis de metrou, semidec., et. parter/10, 31 mp, 1980, Iancului, Avrig colt cu Ferdinand garsoniera semidec.a locuibila gresie faianta usi schimbate, f bine pozitionata, langa metrou. Vecinatati Ferdinand Obor. Cadastru intabulare libera. Garsoniera. 40.000 {; (0771.791.542 245. Iancului, metrou Pta Iancului, Avrig,

bloc 1982 semidec., et. 6/10, 32 mp, 1982, semidec.a, etajul 6, 30 mp,fara imbunatatiri, contorizata, acte la zi, libera, apropiere metrou Iancului, Ferdinand, Obor, Mega Mall, mall Veranda, parc. 38.900 {; (0768.198.235 246. Iancului, metrou, Elev Stefanescu semidec., et. 1/10, 32 mp, 1982, Vanzare garsoniera conf l sd. etaj 1/10, bloc 1982, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, mobilat si utilat. 43.000 {; (0749.199.195 ion@confortcasaimobiliare.ro 247. Iancului, Muncii metrou semidec.,

221. Fundeni dec., et. 1/4, 35 mp, 2008, Vand garsoniera cf 1 dec., etaj 1/4, constructie 2008, suprafata de 35 mp, renovata, curata, mobilata, utilata, centrala termica,.cad+int, zona Fundeni spital; 37.000 {; (0729.891.326 viovis20@yahoo.com

et. 7/10, 31 mp, 1970, Vatra Luminoasa, garsoniera semidec.a se vinde mobilata, utilata, toate imbunatatirile, instalatie electrica si sanitara schimbate, garsoniera se afla in planul 2 (liniste), 44.500 {; (0732.135.470

222. Fundeni Pod Vanzare Garsoniera

248. Iancului, Vatra Luminoasa semi-

Bloc Nou Comision 0% dec., et. 1/4, 37 mp, 2019, 34.500 {; (0724.008.751 albert.meghesi@galaxyimob.ro

223. Fundeni, et. 2/4, 41 mp, 2018, com-

plex rezidential, Dobroesti - str. Stejarului, 6 blocuri, garsoniere, ap 2 si 3 camere), p+4, lift, parc 5000mp, parcare, loc de joaca, termen de finalizare incepand cu septembrie 2018, 35.000 {; (0724.377.294/ 0722.150.440 damairconstruct@yahoo.com

224. Fundeni, Marului, dec., et. parter/5,

35 mp, 2017, cf. 1, complex rezidential, totul nou, mobilata, utilata, 35.500 {; (0787.578.333

225. Fundeni, spitalul Oncologic, et. 1/4,

41 mp, 2018, complex de 6 blocuri, p+4, garsoniere si apartamente cu 2,3 camere, finisaje la alegere incluse, loc de parcare, parc 5000 mp, loc de joaca, finalizare incepand cu septembrie 2018, TVA 5% inclus, 35.000 {; (0724.377.294/ 0722.150.440 damairconstruct@yahoo.com

226. Fundeni/Colentina dec., et. 1/4, 38

mp, 2019, oferta, garsoniera, bloc nou, fundeni/colentina, bucatarie inchisa, stradal, zona linistita, loc parcare, finisaje premium, predare la cheie, ultimele 2 unitati, birou vanzari; 37.000 {; (0732.232.889 mihaela_mariuta82@yahoo.com 227. Gara de Nord semidec., et. 4/6, 24

mp, 1955, vanzare garsoniera, partial mobilata si utilata, bloc reabilitat, la doar 23 minute de metrou.Agentia Estate Advisers, 27.000 {; (0747.607.626 despescu.claudia@gmail.com 228. Garsoniera - Metalurgiei dec., et. 3/5, 34 mp, 2018, garsoniera, dec.a, etaj intermediar, suprafata utila 34 mp, finisaje lux, balcon generos.Disponibila imediat. 36.000 {; (07333737483/ 0732.585.966 craciun_ioana90@yahoo.com 229. Garsoniera 42mp imobil nou dec.,

et. 2/5, 42 mp, 2018, 45.700 {; (0724.204.724 robert.petre@activimob.ro 230. Garsoniera Pantelimon, Ivonco Residential et. parter, 35 mp, 35 mp util parter, 3, 4, 5, 32.500 euro + TVA 5% 34.125 {; (0744.651.044/ 0744.798.859 dan.popescu@mike.com.ro 231. Garsoniera sic, aproape de natura

dec., et. 4/10, 33 mp, 54.500 {; (0726.284.310 contact@alexandrucordea.ro

dec., et. 7/10, 31 mp, 1982, Iancului, Vatra Luminoasa, garsoniera spatioasa, semidec.a, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, etaj 7/10, supr 31 mp, an constr 1982, neg., 44.500 {; (0726.597.055 fery.kdwimob@gmail.com 249. Ilioara apartaments 2, Nicolae Grig-

orescu, dec., et. 8/8, 45 mp, 2019, Ilioara Apartments, este urmatorul proiect rezidential din zona Dristor, Nicolae Grigorescu, este amplasat tot pe Aleea Eprubetei, la doar 300 m de statia de metrou Nicolae Grigorescu; 55.800 {; (0743.041.117 vali.burdulea@cityland.ro 250. Imobil, garsoniera dec., et. 5/8, 43

mp, 1982, 52.000 {; (0722.459.956 iacobdaniel@galaxyimob.ro

251. Iuliu Maniu, Militari Shopping Center,

dec., et. 3/6, 38 mp, 2018, garsoniera complex rezidential premium Panorama City 1 (parc propriu de 2400 mp, energie regenerabila, paza, supraveghere video, aproape de mijloace de transport in comun Ratb, metrou Preciziei). 38.900 {; (0730.114.411/ 0730.114.400 vanzari@panoramacity.ro 252. Ivonco Residential Pantelimon, gar-

soniere 35 mp, 2018, 35 mp util parter, 3, 4, 5, 32.500 euro+tva 5% 34.125 {; (0744.651.044/ 0744.798.859 dan.popescu@mike.com.ro 253. KM 0, Coltei, Universitate, centrul

istoric, dec., et. 5/7, 25 mp, 1940, Unirii, 5/7 bloc vechi fara risc seismic sau urgente! Renovata complet, mobilata utilata lux, excelent investitie- inchiriere, vedere spate (liniste) centrala imobil, 40.000 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro

modern dec., et. 2/13, 42 mp, 2019, garsoniera spatioasa in ansamblu rezidential modern. Etaj 2 din 13, dec., se preda la cheie, bransata la toate utilitatile sectorului 3, contorizata individual. Zero comision. 51.500 {; (0736.380.182/ 0725.597.221 268. Luica, garsoniera spatioase, finisaje

28 mp, 1981, vand garsoniera, an constructie 1981, confort 1, etaj 4/4, 28 mp, curata, proprietar, acte la zi, libera, 28.500 {; (0766.647.658

270. Magheru- Piata Romana- Universitate- Ateneu dec., et. 3/7, 33 mp, 1960, 3/7 dec.a spatioasa, 33mp bloc fara risc seismic sau urgente, balcon mare, vedere spateparcul blocului- liniste), centrala termica bloc, investitie excelenta, accepta credit, libera, 55.900 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro 271. Maior Coravu, bloc rusesc dec., et. 3/3, 42 mp, 1960, etaj 3 dec.a bloc mixt. Bloc reabilitat ternic. Este foarte spatioasa, avand si o baxa la subsol. Metrou se afla la o distanta de 5 minute. Acte in regula, libera; 55.000 {; (0730.295.043 272. Maior Coravu, bloc rusesc, Vatra Luminoasa dec., et. 3/3, 44 mp, 1960, vedere parc, etaj 3/3, dec.a, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilata/ utilata, acte la zi, libera, contorizata, 5 minute metrou Muncii, Iancului, parcul National. Merita 54.500 {; (0766.187.781 273. Mall Vitan dec., et. 7/8, 40 mp, 1988,

Proprietar. Gars dec.a Mall Vitan,Strada Brailita, nr.7, bloc D9A, etaj 7/8,an constructie 1988, bloc reabilitat, 2 lifturi. Se vinde mobilata si utilata, cum se vede in poze. Renovata recent 58.500 {; (0739.552.294 maryusdanyel@yahoo.com

274. Mall Vitan-Dristor garsoniera superba

dec., et. 7/8, 41 mp, 1990, in imediata vecinatate se afla: Mall Vitan, Kaufland Mihai Bravu, mijloace de transport STB, statia de metrou Dristor, precum si cea de la Mihai Bravu - 7 minute; 58.500 {; (0728.892.834 sara.hussein@dionimobiliare.ro 275. Mega Mall stradal ocazie pret semi-

dec., et. 13/14, 31 mp, 1978, 35.590 {; (0735.551.422 florin.toma@catoma.ro

276. Metalurgiei stradal, dec., et. 1/5, 34

mp, 2018, bulevardul Metalurgiei stradal garsoniera dec.a 34 mp, etaj 1/5, lift, contorizari separate, finisaje la alegere, parcare, avans 5%, accept credit, comision 0. 35.500 {; (0724.112.489/ 0720.544.781 stefan@sudrezidential.ro 277. Metalurgiei, dec., et. 3/5, 2018, fin-

295. Metrou Dimitrie Leonida dec., et. parter/5, 38 mp, 2018, garsoniera, 38 mp+27mp curte, constructie 2018, finisaje la alegere, centrala proprie, parcare, videointerfon, bariera la intrare, 35.500 {; (0730.988.560 georgeta.constantin@sudrezidential.ro 296. Metrou Dimitrie Leonida dec., et. parter/2, 37 mp, 2019, Vand garsoniera la cash sau credit ipotecar finisata, obiecte sanitare in baie,centrala proprie intr-un bloc cu regim mic de inaltime la 10 min de metrou. Zona linisita. Mutare imediata. Comision 0%. 38.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 297. Metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1,

36 mp, 2018, garsoniera dec.a la 10 minute de statia de Metrou Dimitrie Leonida. Bloc nou cu un regim de inaltime P+3E+M construit pe care de beton si compartimentat cu caramida. Finisaje la alegere; 36.500 {; (0726.863.405/ 0722.478.920 madalin_miclaus@yahoo.com 298. Metrou Dimitrie Leonida, Berceni, dec., et. 1/5, 45 mp, 2019, garsoniera 45 mp promo, Dimitrie Leonida, 0 comision, 38.000 {; (0737.500.381 andrei.niculescu@zonadesud.ro

299. Metrou Dimitrie Leonida, Berceni. et. 4/5, 40 mp, 2019, garsoniera spatioasa promotie, direct dezvoltator 0% comision; 38.900 {; (0737.500.381 andrei.niculescu@zonadesud.ro 300. Metrou Dimitrie Leonida, garsoniera, dec., et. 1/3, 40 mp, 2018, bloc nou, finisata, toate utilitatile racordate la reteaua orasului, acces rapid la mijloacele de transport si magazine. Garsoniera este dec.a. Pretul este valabil pentru plata cash, 40.000 {; (0768.397.773/ 0764.180.052 office@nemarimobiliare.ro

302. Metrou Nicolae Grigorescu, dec., et.

279. Metalurgiei, comision 0, direct dez-

280. Metalurgiei, garsoniera dec.a, dec.,

mp, 1991, Apartament confort 1, dec. situat la etajul 4, bloc 1991, suprafata de 42 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare, 51.500 {; (0731.144.151

statia metrou dec., et. 2/10, 34 mp, 1975, Garsoniera de vanzare 34 mp utili, gresie faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica 36.900 {; (0743.023.772 mihai85lepadatu@gmail.com

278. Metalurgiei, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, garsoniera dec.a, zona excelenta, aproape de mijloacele de transport in comun si marile centre comerciale din zona. 35.500 {; (0730.343.698/ 0723.142.418

255. Lacul Tei, aproape de Parcul Circu-

256. Lacul Tei, Domino dec., et. 4/4, 42

294. Metrou Costin Georgian, vis a vis de

301. Metrou Gorjului 10 minute, designer-

38.000 {; (0730.928.310 trimbitasu@gmail.com

lui, dec., et. 2/4, 29 mp, 1981, Barbu Vacarescu, Floreasca, Kaufland, Billa 10 min., metrou Stefan cel Mare, cf. 1, bloc orientare E, pe mijloc, imb., gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, 41.500 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628

iera,ideal achizitie dec., et. 2/5, 34 mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera, 34 mp, et 2 din 5, finisaje de inalta clasa la alegere. Predare la cheie cu g, f, p, t, um, ct, izolat termic exterior, constructie beton umplutura caramida. Lift. Detalii la tel. 33.450 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro

isajele incluse in pret: obiecte sanitare de inalta calitate, usi de interior, tamplarie termopan Rehau 5 camere Low-E cu glafuri exterioare, gresie si faianta din import. 35.500 {; (0732.585.966/ 0720.546.777 roxana.lupea@sudrezidential.ro

voltator, dec., et. parter/3, 31 mp, 2019, Star Rezidential Metalurgiei este situat in zona de sud, ansamblul iti permite accesul facil catre multiple puncte de interes si acces facil catre mijloacele de transport. Comision 0. 27.684 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro

254. Lacul Tei, dec., et. 4/4, 30 mp,

290. Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3,

et. 2, 33 mp, 2018, garsoniera dec.a cu o suprafata utila de 33 mp, in bloc nou, construit pe cadre de beton si compartimentat cu caramida Porotherm de 25 cm, izolat cu polistiren de 10 cm 35.500 {; (0726.863.405/ 0722.478.920 281. Metalurgiei, Grand Arena, Aparatorii Patriei, dec., et. 2/8, 44 mp, 2019, garsoniera foarte mare, bucatarie inchisa, balcon generos, camera luminoasa, cu iesire in balcon, debara la bucatarie, hol de decomandare, baie complet utilata, 43.900 {; (0731.491.608 adriana@sudrezidential.ro

modern, semidec., et. 3/5, 38 mp, 2015, garsoniera, foarte frumos fininsata la cheie, centrala proprie. Designer modern! Blocul este construit in anul 2015. Scara curata si telecamere. 44.800 {; (0720.386.081

3/4, 34 mp, cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii sanitare si electrice noi, usi interior noi, libera, acte, 34.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 303. Metrou Nicolae Teclu, garsoniera, 34 mp utili dec., 34 mp, 2018, Garsoniere, spatioase, 34 mp, predare la cheie, finisajele incluse, la alegere. Centrala termica 24 kw, aer conditionat 12000 BTU, tamplarie Salamander, geam tripan. Lift, parcare, locuri de joaca, spatii verzi. 33.400 {; (0729.276.900/ 0799.666.980 nelu.bitica@romcorezidential.ro 304. Metrou Titan, garsoniera spatioasa, comision 0 dec., et. 1/13, 42 mp, 2019, va propun la vanzare o garsoniera spatioasa, in zona Titan, la doar 5 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Titan. Garsoniera beneficieaza de finisaje premium. 51.500 {; (0726.448.357/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro 305. Metrou, direct proprietar, mutare imediata dec., et. 1/3, 2017, garsoniera, direct proprietar, dec.a, toate finisajele sunt noi, centrala termica, vedere rasarit, loc de parcare, aproape metrou si Ratb, ideala cuplu sau tanar student. 27.000 {; (0747.121.325/ 0720.002.332

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

16 ianuarie 2019

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 306. Mihai Bravu Dristor Vitan et. 5/9, 27

331. Militari Residence, dec., et. parter/7,

307. Mihai Bravu, 3 minute metrou Piata Muncii, dec., 118 mp, 2018, direct dezvoltator, comision 0%, 4 camere, finisaje premium. Locuri parcare optional, 145.000 euro + tva, la 200 m de metrou Mihai Bravu. Contact: 145.000 {; (0786.700.901/ 0786.700.902 vanzari@globalcityresidence.ro

332. Militari Residence, 2 camere, comi-

308. Mihai Bravu, Mall Vitan dec., et. 1/2,

333. Militari Residence, Orhideelor dec.,

mp, 1989, confort i, bloc mixt, semidec., etaj 5 din 9, an constructie 1989, 27 mp, renovat 2018, gresie, faianta, parchet, termopan, insatalatii schimbate, liber, carte funciara; 47.000 {; (0758.230.771 filip@confortcasaimobiliare.ro

43 mp, 2018, Garsoniera face parte din proiectul rezidentail G34 situat la 2 minute de statia de metrou Mihai Bravu. 59.500 {; (0771.225.027 gradinarilor34@gmail.com

309. Mihai Bravu, Splaiul Unirii dec., et. 2/2, 43 mp, 2019, garsoniera spatioasa 43 mp metrou Mihai Bravu,finisaje incluse in pret. Toate utilitatiile (apa, gaz, curent, canalizare) contorizate individual. Centrala termica + calorifere otel. Comision 0 62.900 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 310. Militari semidec., et. 4/4, 22 mp, 1983, Garsoniera zona Militari la 5 min. de Kaufland, Valea Cascadelor si 10 min. de bul. Iuliu Maniu, 26.500 {; (0767.764.766 311. Militari dec., et. 2/5, 28 mp, 2019,

Militari Apusului, bloc nou, finalizare februarie 2019, cu suprafata de 28 mp, dec.a, centrala termica, lift, 32.500 {; (0770.750.636 a.imobiliare@yahoo.com 312. Militari dec., et. 1/4, 33 mp, 1973, Politehnica, et.1/4, dec.a, curata, parchet, gresie, faianta, termopan, libera, acte facute, zona linistita, apropiere parc, supermarket Lidl, Cora, metrou, usor discutabil 41.300 {; (0724.370.636 mfirut@yahoo.com 313. Militari Paci, garsoniera dec., baie

cu geam. dec., et. 1/4, 39 mp, 2018, garsoniera dec.a, s.u 39 mp., vedere nord vest, finisata la alegerea clientului, bucatarie inchisa 8 mp., baie cu geam, balcon 3 mp., acces rapid la mijloacele de transport 5-10 minute. 44.000 {; (0742.400.300 314. Militari Pacii, garsoniera dec., baie

cu geam dec., et. parter/4, 35 mp, 2018, Garsoniera Parter inalt, 35 mp. S.U, vedere Sud-Est, finisaje la alegere, bucatarie inchisa, baie cu geam, acces rapid la mijloacele de transport, 10 minute de metrou Pacii. 40.000 {; (0742.400.300 315. Militari Residence dec., et. 1/7, 32 mp, 2019, bloc finalizare 2019 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 30.400 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militariresidence.ro 316. Militari Residence dec., et. 4/7, 37

mp, 2019, constructie noua care se va finaliza in mai 2019, predare la cheie, fara taxa de mentenata, parcare la liber, contorizari individuale. Zona cu facilitati: magazine, restaurante, 35.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 317. Militari Residence dec., et. 2/7, 37 mp, 2019, constructie noua, 2019 predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 34.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 318. Militari Residence dec., et. 3/6, 38

mp, constructie noua, finalizare 2018, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 30.400 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 319. Militari Residence dec., et. 1/7, 32

mp, 2018, constructie noua, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 26.812 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 320. Militari Residence dec., et. 4/7, 37

mp, 2019, garsoniera, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, finalizare 2019, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere. 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 321. Militari Residence dec., et. 3/7, 40

mp, 2019, Residence, in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc. 39.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 322. Militari Residence, dec., et. 3/7, 38 mp, 2018, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan, 27.930 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militariresidence.ro 323. Militari Residence, dec., et. 2/7, 34 mp, 2018, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan, 28.900 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militariresidence.ro 324. Militari Residence, dec., et. 2/7, 32 mp, 2018, bloc finalizare mai, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 23.520 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militariresidence.ro 325. Militari Residence, dec., et. 1/7, 37

mp, 2019, bloc nou, caramida + beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, ct. Finalizare 2019. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 34.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 326. Militari Residence, dec., et. 1/7, 40

mp, 2019, bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 37.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 327. Militari Residence, dec., et. 2/6, 34 mp, bloc nou, cu finalizare 2018 finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 28.900 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 328. Militari Residence, dec., et. parter/7,

32 mp, bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 25.187 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

43 mp, 2018, Residence, in bloc nou, finalizare 2018, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. 34.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro sion 0%, dec., et. 2/6, 45 mp, 2018, apartament spatios, pozitionat la 200 m statie RATB. Bloc nou, mutare imediata, noiembrie 2018 finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, parcare, magazine etc. 38.500 {; (0727.836.425

et. 3/4, 32 mp, 2018, bloc nou, mixt, p=3=m, termen de finalizare 2019, zona linistita si aerisita, foarte aproape de RATB 178 si 138.Garsonierele se vand la cheie cu finisaje la alegerea clientului; 30.000 {; (0748.221.317/ 0727.255.853 artcityconstruct@gmail.com 334. Militari Residence, Orhideelor, dec.,

et. 1/4, 28 mp, 2018, bloc nou cu termen de finalizare in 2019, P+3+M, in spatele cartieruli Militari Residence, zona linistita, la 2 minute de RATB 178 si 138. Garsonierele se afla la etajele 1 si 2, dec.e. Comision 0 27.500 {; (0748.221.317/ 0727.255.853 artcityconstruct@gmail.com

335. Militari Residence, Rezervelor, dec.,

et. 2/7, 38 mp, 2019, garsoniera in bloc nou, 2019, finisaje la alegere incluse in pret, bransamente, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 28.880 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

336. Militari Tineretului semidec., et. parter/4, 23 mp, 2018, garsoniera semidec.a in bloc nou construit pe strada Tineretului la 2 minute de capatul liniei de RATB 178 si 138. Se vinde la cheie cu loc de parcare inclus in pret 20.900 {; (0748.221.317/ 0727.255.853 artcityconstruct@gmail.com 337. Militari, dec., 36 mp, 2017, etaj 1,

garsoniera finalizata la cheie, finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie Ratb, 30.000 {; (0723.500.717 contact@amadeoresidence.ro 338. Militari, dec., et. parter/3, 35 mp,

2018, garsoniere, dezvolator, Militari, 36 mp utili. 30.000 {; (0770.745.494 officevictoryresidence@yahoo.com 339. Militari, dec., et. parter/4, 40 mp,

1981, Gorjului, dec, parter din 4, nemobilata, renovata, curata, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, acte. 46.500 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 340. Militari, semidec., et. 5/9, 32 mp, 1976, Lujerului, Cora, semidec, etaj 5/9, mobilata si utilata, curata, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, hipermarket Cora, acte, 40.500 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com

355. Militari, langa Auchan, Metro, str. Tineretului 31 semidec., 37 mp, 2018, , Chiajna, Dudu, bloc D+P+7, lift, geam Tripan Salamander, pereti zidarie, statie RATB 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro, 28.000 {; (0772.020.517/ 0747.298.009 apartamente2016@gmail.com 356. Militari, langa Auchan, Metro, str. Tineretului 31 semidec., 45 mp, 2018, Chiajna, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie RATB 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, semidec., parcare, detalii la www.nuferilor.ro 36.000 {; (0772.020.517/ 0747.298.009 apartamente2016@gmail.com 357. Militari, langa Auchan, Metro, str. Tineretului 31 semidec., 37 mp, 2018, Chiajna, Dudu, bloc D+P+6+M, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie RATB 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, finalizat, parcare, detalii la www.nuferilor.ro, 28.000 {; (0772.020.517/ 0747.298.009 apartamente2016@gmail.com 358. Militari, Lidl Uverturii, Apusului, pro-

prietar, dec., et. 4/4, 40 mp, 2012, garsoniera bucatarie inchisa, balcon, finisaj la cheie, centrala, fara galagie de sus, garantie acoperis, cu lift modern, parcare,1 min. Ratb, se accepta credit, 36.000 {; (0763.012.120 359. Militari, Metro Auchan, garsoniera dec., et. 5/5, 31 mp, 2018, Garsoniera, dec.a, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc p+5(placa+pod), lift, statie ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric, dedurizator. Comision 0; 30.000 {; (0761.440.400 mirela_daniela_istrate@yahoo.com 360. Militari, Metro, dec., et. 1/7, 35 mp, bloc nou, caramida+beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Finalizare aprilie 2019. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 32.375 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 361. Militari, Piata Gorjului, garsoniera,

dec., et. parter/5, 60 mp, 2018, garsoniera in bloc nou finalizat, cu terasa proprie de 24 mp si cu o suprafata utila de 37 mp, finisaje la alegere, geam la baie, centrala proprie, strada Valea Lunga 48.000 {; (0742.400.300 362. Militari, Rosu, str Orhideelor, dec., et. parter/4, 23 mp, 2018, bloc nou p+3+m, garsoniere diferite suprafete si compartimentari, la cheie cu finisaje la alegerea clienului, utilitati, 23.500 {; (0729.481.840/ 0761.028.046 imobeurocasa@gmail.com 363. Militari, strada Rezervelor, Auchan,

dec.a dec., et. 2/7, 32 mp, 2019, finisaje la cheie, direct dezvoltator, ansamblu rezidential nou, centrala proprie. Acces metrou Pacii, Ratb 178, 138. Consultanta financiara gratuita si intocmire dosar credit prima casa/ ipotecar; 29.700 {; (0721.128.128/ 0734.125.125 officemtresidence@gmail.com

Lujerului, etajul 4/10, dec.a, fara imbunatatiri, balcon mare, geam baie, aproape de metrou, acte facute, accepta credit, 39.500 {; (0765.348.367

364. Militari, Tineretului, Rosu, dec., et. 2/4, 30 mp, 2018, bloc nou construit, P+4, bloc mixt situat la 300 m de capatul RATB 178 si 138, 20 min. de mers pe jos de Metroul Preciziei, se vinde la cheie, toate utilitatile. 27.900 {; (0729.481.840/ 0761.028.046 imobeurocasa@gmail.com

342. Militari, dec., et. 3/8, 40 mp, 1992,

365. Militari,Pacii Residence garsoniera

341. Militari, dec., et. 4/10, 38 mp, 1974,

Virtutii, dec, etaj 3 din 8, mobilata si utilata, renovata, curata, aer conditionat, boxa, loc parcare, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, acte; 51.000 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 343. Militari, dec., et. 5/8, 42 mp, 1988, Virtutii, dec, etaj 5 din 8, mobilata si utilata modern, renovata, curata, aer conditionat, contorizata, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, pret usor neg., 53.500 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 344. Militari, Apeductului, dec., et.

parter inalt dec., et. parter/6, 52 mp, 2015, Pacii Residence,imobil constructie 2015,parter inalt/ D+P+6E,dec.,51,70mp total,bucatarie inchisa,partial mobilat,centrala,contorizare individuala,canalizare,balcon inchis,metrou 15 min. Pacii 40.000 {; (0736.860.180/ 0763.770.161 staffimobiliar@yahoo.ro 366. Militari- Pacii, cf. II, dec., et. 2/4, 25

mp, 1981, libera, imbunatatiri, acte, aproape metrou, parc, Autogara, RATB, 100 m Kaufland, Lidl. Pret negociabil, 19.000 {; (0727.745.806/ 0763.698.327 367. Militari- Veteranilor, dec., 37 mp,

1981, confort 1, etaj 2, bloc mixt, termopane, gresie, faianta, 37.500 {; (0769.115.522

parter/3, 28 mp, 2018, direct dezvoltator. Comision 0%. Garsoniera 28 mp utili, bloc nou, stradal. 1 camera, bucatarie, debara, baie, hol, balcon. Loc de parcare inclus. Finisaje la alegere. RATB 138 si 178. Parter sau et 3 26.500 {; (0748.221.317/ 0727.255.853 artcityconstruct@gmail.com

368. Mizil, Ozana, et. 1/4, 23 mp, cf. 2,

345. Militari, Apeductului, Rezervelor

369. Mosilor Banc Post, str. Fainari, bloc

dec., 40 mp, 2018, pret redus de Craciun,750 e/mp util, oferta valabila pana la 31.01.2019, direct dezvoltator, predare decembrie 2019, sc 40 mp, bucatarie inchisa, balcon, predare la cheie finisaje la alegere, parcare cadou. 26.250 {; (0799.936.443 proiectapeductului@iness-intermed.ro 346. Militari, Apeductului, Rezervelor, dec., 40 mp, 2018, pret redus de Craciun, 750 e/mp util, oferta valabila pana la 31.01.2019, direct dezvoltator, predare decembrie 2019, sc 40 mp, bucatarie inchisa, balcon, predare la cheie finisaje la alegere, parcare cadou, 26.250 {; (0799.936.443 proiectapeductului@iness-intermed.ro 347. Militari, Apeductului, Rezervelor, dec., 40 mp, 2018, pret redus de Craciun, oferta valabila pana la 31. 01. 2019, direct dezvoltator, bloc nou p+7, sc 40 mp, bucatarie inchisa, predare la cheie, finisaje la alegere, usi pinum, marmura, granit, loc de parcare 30.000 {; (0799.936.443 proiectapeductului@iness-intermed.ro 348. Militari, Apusului, Trenului nr. 5-7 semidec., et. parter/4, 20 mp, 1980, Particular, garsoniera situata la parter din 4, balcon inchis, renovata recent, in suprafata de 20 mp, libera, gresie, faianta, parchet, ferestre PVC, usa metalica, instalatii sanitare si electrice noi, 22.000 {; (0739.617.005 349. Militari, Cernisoara, dec., et. parter/4, 40 mp, 1981, proprietar, vand garsoniera confort 1 sporit cu balcon mare inchis, aflata intr-o zona linistita cu multa verdeata si vecini prietenosi. Garsoniera se vinde libera si este disponibila imediat. 44.900 {; (0722.922.251 350. Militari, Chiajna, Tineretului, semi-

dec., et. parter/4, 24 mp, 2018, bloc nou 2018 P+4E la 200 m de capatul Ratb-lui 178 si 138, garsoniera la parter, se preda finisata si cu contoare individuale. 20.900 {; (0729.481.840/ 0761.028.046 imobeurocasa@gmail.com 351. Militari, Gorjului metrou dec., et. 2/4,

45 mp, 2018, Rasaritului, dec.a, etajul 2/4, imobil 2018, centrala proprie, lift, spatioasa, se accepta credit. Vecinatati: Romancierilor, Lujerului, Drumul Taberei Moghioros, Timisoara, Pacii. OVA 123338. 48.500 {; (0752.099.439 office@catalog-rezidentila.ro 352. Militari, Gorjului, dec., et. parter/4,

1985, garsoniera, bloc din 1985, dec.a, fara mari imbunatatiri, usa metalica, posibilitate centrala, 28 mp utili, 8 minute de piata Gorjului, zona linistita fara trafic. Se accepta credit, negociabil. 27.000 {; (0732.188.812 353. Militari, Iuliu Maniu, dec., et. 1/5, 35

329. Militari Residence, dec., et. parter/7, 30 mp, 2018, Metro Militari, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, bloc beton/ caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere. Complex cu gradinita, 26.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

mp, 2018, direct dezvoltator, bloc nou P+5 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, ct, statie RATB la 100 m, toate utilitatile, parcare. 32.000 {; (0733.248.555/ 0725.083.454 envogueresidence@gmail.com

330. Militari Residence, dec., et. 1/7, 33 mp, 2018, Metro Militari, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, bloc beton/ caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere 28.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

mp, 2018, direct dezvoltator, bloc nou P+5 beton si caramida sector 6,predare la cheie, compartimentari interioare caramida,finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb la 100 m toate utilitatile parcare 33.700 {; (0733.248.555/ 0725.083.454

354. Militari, Iuliu Maniu, dec., et. 2/5, 38

gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele, 22.500 {; (0765.470.907

mixt, 1983 et. 3/8, 1983, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, ac, masina spalat, lcd. Garsoniera este libera, toate actele sunt la zi. Ideala atat pentru locuit cat si ca investitie. 42.000 {; (0728.736.846 370. Mosilor, Carol 1, stradal semidec.,

et. parter/2, 21 mp, 1942, Garsoniera cocheta,, situata la hp, foarte cocheta, renovata recent, CT, Bloc cu doua etaje, fara risc seismic. Are in istoric L112. pretabila la locuinta sau birou, acces mijloace transport. 31.000 {; (0744.349.967 office@erre.ro 371. Natiunile Unite, Calea Victoriei dec.,

et. 5/5, 23 mp, 1965, proprietar, Piata Natiunile Unite, Calea Victoriei, la 2 pasi de Centrul Vechi. Fara risc seismic, bloc mixt, dec.a, zona linistita, intrare si vedere spre Cheiul Dambovitei. Complet mobilata si utilata 41.500 {; (0757.347.146 liviu_mocanu1977@yahoo.com 372. Nerva Traian dec., et. 6/8, 40 mp, 1990, Mircea Voda, adiacent, accces rapid la metrou Timpuri Noi, garsoniera, dec.a, mobilata si utilata, 40 mp, instalatii schimbate, ideal pentru locuit sau investitie, etaj 6/8, bloc 1990. 57.500 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 373. Nerva Traian, bloc mixt 1993 dec.,

et. 2/4, 42 mp, 1993, Etaj 2/4 dec.a bloc mixt. Este amenajata si foarte spatioasa avand o pozitie excelenta. In imediata apropiere se afla Piata Unirii. Acte ok. Bloc mixt. este foarte aproape de Vitan Mall. 66.000 {; (0770.805.447 agentie2@mauwis.ro 374. Nerva Traian, bloc mixt 1993, dec.,

380. Obor, Colentina, Doamna Ghica, aproape Bcr, dec., et. 6/10, 34 mp, 1980, vav Parc Plumbuita, rond, 10 minute metrou, cf. 1, orientare est, pe mijloc, vedere deschisa imb., faianta, parchet, cadastru, intabulare, se accepta credit, 41.000 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 381. Obor, Colentina, Doamna Ghica, Tei

dec., et. 3/10, 34 mp, 1977, aproape Parc Plumbuita, Kaufland, mall Veranda,Sectia 7 Politie, 12 min., metrou Obor, cf. 1 dec, 34 mp, bloc mixt 1977 reabilitat termic, pe mijloc, orientare sud-est, imb, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare. 42.000 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 382. Obor, Colentina, Doamna Ghica, Tei

semidec., et. 6/10, 24 mp, 1975, vav Parc Plumbuita aproape Facultarea de Constructii Parc Tei, 10 min., metrou Obor, cf. 2, bloc mixt, 2 lifturi, pe mijloc, orientare SE, imb., gresie, faianta, termopan, um, cadastru, intabulare, 30.900 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 383. Obor, Colentina, Particular, Teiul D-

nei, semidec., et. 6/10, 23 mp, 1975, D-na Ghica, sectia 7, str. Luntrei, metrou Obor 12 min. parcul Plumbuita, scoala 30, Ratb 3 min. bloc mixt, reabilitat termic, imb.g, f, p, um, termopan, semimobilata, cad.intabulare, doar cash, exclus agentie-site promovare, 30.900 {; (0722.432.029 384. Obor, garsoniera in bloc mixt, semi-

dec., et. 2/10, 37 mp, 1965, la 5 min de metrou, cu imbunatatiri, etaj 2/10, semidec, 37 mp, bloc reabilitat, bloc caramida, acte la zi, libera. Merita vazuta. 44.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro 385. Obor, Stefan cel Mare, bloc mixt, 1982 dec., et. 5/8, 43 mp, 1982, Garsoniera situata in bloc mixt, bloc termoizolat, zona linistita, pozitie excelenta. Ideal investitie sau locuinta. 49.900 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro 386. Oltenitei dec., et. 1/3, 34 mp, 2018,

garsoniera 34 mp soseaua Oltenitei predare la cheie - cel mai mic pret din zona! comision 0, negociere la plata cash; 30.500 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro

387. Oltenitei - Popesti Leordeni dec., et.

1/2, 33 mp, 2018, Garsoniera spatioasa in bloc NOU, direct dezvoltator, fara comision. Finisata la cheie, centrala termica, structura de beton, compartimentari din caramida. Toata utilitatile, contorizari individuale. 31.500 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

388. Oltenitei, Popesti Leordeni, dec., et.

parter/2, 30 mp, 2018, garsoniera pret promo, finalizare 02.2019, finisaje la alegere, centrala proprie, utilitati si contorizari individuale. Bloc din caramida. Direct dezvoltator, fara comision. Doar plata cash. 26.600 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

389. Oltenitei, semistradal, bloc nou, fin-

isaje de lux et. 1/5, 47 mp, 2016, Apartament 2 camere tip studio, dec, curte de 40 mp, aproape metrou, loc de parcare, finisaje extra lux, zona verde si linistita, toate utilitatile, usi pinum, gradinita si scoala in vecinatate, 28.000 {; (0747.121.325/ 0749.122.233

390. Ozana, finalizat, mutare rapida, metrou 4 minute dec., et. 4/5, 16 mp, 2018, garsoniera, dec.a, etaj 4 din 5, finisata la cheie, bloc gata de mutare. Blocul se afla la doar 300 m de metrou si 200 m de RATB. Ultimele unitati disponibile! Zero comision! Dezvoltator; 18.952 {; (0736.380.182/ 0725.597.221 391. Ozana, metrou 1 Decembrie 1918,

sector 3 dec., et. parter/4, 30 mp, 2018, garsoniera superba, finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 29.000 {; (0724.271.141 392. Pallady, metrou, 4 min de mers, investitie ideala semidec., et. 4/5, 17 mp, 1980, comision 0. Mutare imediata. Reconditionat in 2018. Etaj intermediar. Vecinatati: metrou 1 Decembrie (5 min), Ratb, Lidl. Finisat modern cu gresie, faianta, parchet, usa metalica si obiecte sanitare. 19.900 {; (0736.380.183/ 0725.597.221

406. Parc Titan, metrou, rezidential de lux,

comision 0 semidec., et. 3/13, 42 mp, 2019, Garsoniera situata in cel mai cautat bloc nou din zona Titan. Vecintati: parc si metrou Titan (6 min de mers), Ratb (1min), Auchan, Lidl, scoli, gradinite s.a. Finisaje premium ce pot fi personalizate, 51.500 {; (0736.380.183/ 0725.597.221

407. Piata Iancului 1 minut metrou bl. mixt

dec., et. 2/10, 33 mp, 1980, etaj 2/10 dec.a bl mixt. Acte ok, libera. Se afla chiar in intersectia Piata Iancului, 1 minut de metrou; 49.500 {; (0730.295.043 408. Piata Iancului, semidec., et. parter/10, 32 mp, 1982, str. Avrig, garsoniera confort 1 suprafata 32 mp sdec etaj parter din 10 etaje bloc an 1982 scara curata zona civilizata cu acces rapid la metrou si Ratb toate actele necesare vanzarii, negociabil. 42.000 {; (0758.085.005 lucian@confortcasaimobiliare.ro

411. Piata Iancului, metrou, bl. 1982 semi-

dec., et. parter/10, 32 mp, 1982, semidec.a, parter/10, imbunatatiri, gresie, faianta, balcon inchis, instalatii sanitare/ electrice noi, scara curata, zona linistita, acte la zi, libera, potential investitie, apropiere metrou Iancului. 38.000 {; (0768.198.229

412. Piata Iancului, metrou, bl. 1982, dec.,

et. parter/10, 32 mp, 1982, parter inalt cu balcon, este semidec.a, acte ok. Este foarte aproape de metrou 3 minute. Ideal pentru investitie. Necesita renovare. 39.000 {; (0730.295.043

413. Piata Kogalniceanu dec., et. parter/1,

45 mp, 1940, Ultracentral, se vinde urgent garsoniera dubla! 47.000 {; (0766.603.000 cameliasimilea@housexpert.ro 414. Piata Sudului aproape de metrou (5

min) dec., et. parter/10, 34 mp, 1980, garsoniera Piata Sudului aproape de metrou (5 min), strada Parincea. 34 mp utili, complet renovata in 2015 cu finisaje de cea mai buna calitate, situata la parter inalt; 48.800 {; (0764.827.474 415. Piata Sudului, semidec., et. 6/8, 1972, garsoniera semidecomnadata, etaj 6 ,renovata, gresie, faianta, parchet, tamplarie pvc, usa metalica, aer conditionat, la 5 minute de metrou Piata Sudului; 35.000 {; (0729.739.798 florentina.thesellproperty@gmail.com 416. Piata Sudului, Soseaua Berceni dec., et. 1, 32 mp, 1982, Particular , Vand Garsoniera Comfort 1 Sos Berceni 6 minute metrou Piata Sudului, 10 minute metrou Aparatorii PatrieiGarsoniera se afla in blocul AMIRO (Profi) + LIDL. Construit in 1982 46.950 {; (0758.358.165/ 0785.600.183 417. Piata Sudului, Soseaua Oltenitei dec., et. 3/4, 39 mp, 1982, ID:5321, Piata Sudului, Sos Oltenitei, Garsoniera, dec, etaj 3/4, suprafata 39 mp, an ct 1982. Are ferestre cu PVC, parchet, gresie, faianta, usa metalica. Este la 7 minute de mers pana la Metroul Piata Sudului 47.000 {; (0738.685.854/ 0729.842.974 418. Piata Victoriei, 200 m pana la metrou

1970, Prisaca Dornei, Grigorescu, IOR, mobilata, utilata, confort 1, etaj intermediar, 7, acte la zi, curata, libera, imbunatatiri, bloc din caramida, reabilitat, zona deosebita, linistita, parc, metrou. 37.500 {; (0722.518.991/ 0752.119.214 420. Popa Nicolae, et. parter/4, vand gars. cf. 3, Baicului, 17,37 mp, renovata si mobilata, 17.500 {; (0771.616.623 421. Popesti Leordeni intrare, garsoniera

garsoniera situata la etajul 4/10, este libera, superamenajata, totul nou, gresie, faianta, instalatii noi, are 17 mp. Centrala termica proprie, cadastru si intabulare. 23.500 {; (0731.144.159/ 021.231.23.18

397. Pantelimon, dec., et. 11/11, 40 mp,

422. Popesti Leordeni, garsoniera dec.a,

398. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, Ritmului, dec., et. 6/10, 36 mp, 1980, Mega Mall, stradal, 6/10, cf 1, dec, 36 mp, bl mixt, c-tie 1980, reabilitat termic, scara si vedere stradala, bucat mare patrata, mob modern, renovata, boxa, balcon spatios, g, f, p, t, um, instal sanitare noi, intab, acc credit. 44.500 {; (0770.956.572

375. Nerva Traian, Timpuri Noi, mall

400. Pantelimon, Delfinului, dec., et.

Vitan, dec., et. 4/6, 46 mp, 2008, garsoniera complex rezidential, 46 mp, dec.a, mobilata/utilata, centrala termica, lift, interfon, posibilitatea achizitionarii/inchirierii unui loc de parcare, 2008. 66.500 {; (0735.229.832

8/10, 36 mp, 1976, Pantelimon, Delfinului, gars bl mixt, amenajata cu gresie faianta parchet termopan, usi schimbate acte la zi, libera. Mobilata si utilata. 41.000 {; (0771.791.542

376. Nerva Traian, Timpuri Noi, Sincai, dec., et. 7/8, 42 mp, 1990, garsoniera este dec.a si foarte spatioasa. in hol poate fi amenajat dressing sau spatiu de relaxare. Geam la baie. Cadastru si intabulare. Acces facil la metrou, piata si la facultati. 59.990 {; (0731.009.846 n.cherciu@dionimobiliare.ro

401. Pantelimon, Delfinului, dec.a, amenajata dec., et. 8/10, 35 mp, 1978, etajul 8, vedere spate, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilata si utilata complet, scara curata, civilizata, apropiere Ratb, piata, parc, Mega Mall, Arena Nationala, 39.000 {; (0768.198.229

377. Nicolae Grigorescu, dec., et. 1/2, 39

402. Pantelimon, Lidl, Biserica Capra,

mp, 2018, garsoniera spatiosa si eficient compartimentata, situata intr-un imobil nou cu regim mic de inaltime, P+2 este la o distanta de doar 10 minute de gura de metrou 1 Decembrie 1918 48.300 {; (0724.808.488 george.t@starconstruct.ro

semidec., et. 7/10, 27 mp, 1985, 7/10, bloc mixt, constructie 1985, semidec.a, pozitie buna, acces rapid la mijloacele de transport in comun, fara imbunatatiri, libera, cadastru, intabulare, pret negociabil. 35.000 {; (0787.882.999

378. Nicolae Grigorescu, Salajan, semidec., et. parter/3, 58 mp, 2018, apartament tip studio + curte 20 mp 48.000 {; (0770.452.502/ 0726.843.350 gheorghe@cityland.ro

dec., et. 8/10, 31 mp, 1976, Garsoniera dec.a, 8/10, bloc mixt, foarte civilizat, in imediata apropiere a Mall-ului si a Pietei Delfinului, 10 minute pana la metrou, mobilata, utilata, libera, toate actele, seriozitate, 41.500 {; (0742.078.877

403. Pantelimon, Mega Mall, Delfinului

404. Pantelimon, parcul Florilor, strada

Hatisului, dec., et. 4/5, 35 mp, 1982, bloc reabilitat si mixt, mansardat, cf 1, dec., termopane, curata, libera, toate actele. 39.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

431. Pucheni, Rahova, sector 5, dec., et.

demisol/10, 23 mp, 2017, promotie, bloc caramida, corp C et. ds/10, finisaje import incluse, centrala proprie, apometre, tamplarie exterioara Rehau, zona securizata, foisor, teren sport, RATB 227, teren de joaca, TVA inclus 18.000 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 432. Rahova, 5 minute Sebastian, Petre Ispirescu semidec., et. 1/10, 35 mp, 1984, Agentie, bloc mixt, stradal ,vav linia 32, se vinde mobilata si utilata complet, instalatii electrice/ sanitare schimbate, bucatarie open space utilata complet, balcon generos, acces usor ratb, piata, parc, 40.000 {; (0768.580.861

434. Rahova, Marganului, semidec., 30 mp, 2013, cf. 1, gaze, centrala, libera, acte la zi, plata cash, disc., 26.000 {; (0763.278.077/ 0764.522.941

sos Oltenitei dec., et. parter/2, 37 mp, 2018, bloc nou 2018, finisata cu toate, utilitatile racordate la reteaua orasului, bloc adiacent cu sos. Oltenitei. Acces rapid la mijloacele de transport si magazine (Lidl). Comision 0; 37.000 {; (0764.180.052/ 0768.397.773 office@nemarimobiliare.ro

1976, proprietar vand garsoniera bloc mixt sos. Pantelimon nr. 365, et. 11/11, dec.a, an constructie 1976, bloc reabilitat termic, termopan apometre, repartitoare 31.500 {; (0722.380.996

ing, promotie, finisaje marmura, comision 0, semidec., et. 3/3, 45 mp, 35.000 {; (0725.540.400 vlad@vladtrimbitasu.ro

410. Piata Iancului, Avrig semidec., et. 9/10, 32 mp, 1982, Vand garsoniera, ideal investitie pentru inchiriere. Este complet mobilata si utilata, renovata in 2017, canapea noua, mobilier modern. Blocul va fi termoizolat in anul 2019. Statia de metrou la 3 min., 47.000 {; (0723.188.919 andreea.d.cosma@gmail.com

419. Policlinica, Titan, et. 7/10, 34 mp,

396. Pantelimon, dec., et. 4/10, 17 mp,

430. Prelungirea Ghencea, Stonebuild-

433. Rahova, gars in bloc mixt, dec., et. 2/4, 46 mp, 2013, intersectie Soseaua Salaj cu Humulesti, garsoniera in bloc mixt, c-tie 2013, etaj 2/4, dec.a, 46 mp, balcon 10 mp, toate imbunatatirile,centrala proprie, geam la baie, acte la zi, libera. Merita vazuta 34.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro

394. Pantelimon -vis-a-vis sectia 9 Politie dec., et. 8/10, 37 mp, 1977, Garsoniera confort 1, dec.a situata la etajul 8/10, bloc mixt, bloc constructie 1977, fara imbunatatiri, bloc reabilitat 36.900 {; (0731.144.159/ 021.231.23.18 395. Pantelimon rezidential, 2 minute metrou Republica, 49 mp, 2017, p+10, situat la 100 m de supermarket Cora, mai multe tipuri de apartamente, garsoniere, studiouri disponibile, comision 0, 49.000 {; (0741.990.000/ 0724.934.560

429. Prelungirea Ghencea, garsoniera, NewCasa Residence dec., et. 2/3, 42 mp, 2018, NewCasa1 Residence-finalizat 95%, apartamente si garsoniere de la 850 E/mp, TVA 5% inclus, finisaje premium, posibilitate personalizare ap, parcari, boxe, zona aerisita, discount plata cash, www.newcasa.ro 32.800 {; (0729.519.479 office@newcasa.ro

409. Piata Iancului, 1 minut metrou, bl. mixt dec., et. 2/10, 37 mp, 1980, dec.a, imbunatatiri, gresie, faianta termopan, usa metal, mobilata/ utilata complet, libera, acte la zi, contorizata, apropiere 2 min metrou Iancului, Mihai Bravu, Vatra Luminoasa, Obor, Mega Mall. Merita 48.500 {; (0768.198.229

semidec., et. 3/6, 30 mp, 1940, la 200 m de statia de metrou P-ta Victoriei, Garsoniera, situata intr-un bloc stradal pe Calea Victoriei la etajul 3 din 6 nivele, este mobilata utilata locuibila imediat sau introdusa in ArBNB 59.500 {; (0736.853.525 cpirvu@gmail.com

399. Pantelimon, complex rezidential, semidec., 36 mp, 2017, 2 minute metrou Republica, p+10, situat la 100 m de supermarket Cora, mai multe tipuri de apartamente, garsoniere, studiouri disponibile, comision 0. 40.000 {; (0741.990.000/ 0724.934.560

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

dec., et. 8/10, 31 mp, 1976, Garsoniera confort 1, dec.a situata la etajul 8/10, bloc constructie 1976, libera, cadastru si intabulare, 31 mp. bloc mixt, bloc de apartamente, necesita amenajari. 36.900 {; (0731.144.159/ 021.231.23.18

393. Pantelimon - spital dec., et. 4/10, 17 mp, 1970, particular, garsoniera confort 2, semidec. situat la etajul 4/10, este libera, amenajata complet , totul nou , nelocuita dupa renovare, centrala termica proprie, cadastru si intabulare, 23.900 {; (0769.861.696

et. 2/4, 45 mp, 1990, etajul 2/4, dec.a, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, spatioasa, acte la zi, libera, pozitie excelenta, apropiere Vitan mall, metrou Timpuri Noi, Pta Unirii, Mihai Bravu. 65.000 {; (0768.198.229

379. Obor, Colentina Doamna Ghica, dec., et. 7/15, 36 mp, 2011, Complex Rezidential Planorama, gasoniera,imb. noi, centrala proprie, 4 lifturi, se poate vinde mobilata si utilata, cadastru, intabulare, libera, ideal investitie la inchiriere, 39.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

405. Pantelimon, stradal, Piata Delfinului

dec., et. parter/2, 2018, bloc nou p+2et, cu acces rapid la mijloacele de transport, la 2 statii de autobuz fata de centrul orasului. Garsoniera se vinde complet finisata cu loc de parcare in proprietate inclus. Dezvoltator; 28.000 {; (0768.397.773/ 0764.180.052 office@nemarimobiliare.ro 423. Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei dec., et. 1/3, 31 mp, 2019, Garsoniera ieftina, acces rapid statie de Ratb 10 min Piata Sudului, se preda la cheie, racordata individual la utilitatile orasului, apa curenta, canalizare, gaz, centrala termica proprie, 27.300 {; (0725.957.934 424. Popesti Leordeni, soseaua Oltenitei,

dec., et. parter/2, 29 mp, 2018, garsoniera dec.a, situata pe sos. Oltenitei in Popesti Leordeni intr-un bloc nou. Garsoniera se vinde complet finisata, finisaje la alegere) si racordata la toate utilitatile. Se accepta si credit 27.900 {; (0730.888.286 425. Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei,

dec., et. 1/2, 34 mp, 2019, garsoniera intrun bloc nou in constructie, finisata la cheie, centrala proprie, baie echipata complet, gresie, faianta, parchet si usi la alegere. Prima Casa. Direct dezvoltator, comision 0. 30.500 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 426. Popesti, garsoniera, la cheie.Sos Oltenitei dec., et. parter/2, 30 mp, 2019, comision 0, 30 mp, parter. Predare ianuarie-februarie 2019. Se preda complet finisata cu g, f, p, t, um, ct, obiecte sanitare incluse. Se accepta credit. Detalii la nr de tel. 27.900 {; (0737.500.384 zina.epure@zonadesud.ro 427. Popesti, sos. Oltenitei, oferta Black-

Friday, dec., et. 1/2, 33 mp, 2018, oferta garsoniera BlackFriday, 33 mp, predare decembrie 2018, se accepta Prima Casa. Predare la cheie cu g, f, p, t, um, ct. Constructie beton, caramida. Se preda la cheie. Detalii la telefon, 29.000 {; (0737.500.384 zina.epure@zonadesud.ro 428. Prelungirea Ghencea, Cartier Latin,

semidec., et. 2/4, 36 mp, 2011, proprietar; centrala, finisaje de calitate, mobilat si utilat complet. la 200 metri statie Ratb 122, 222. La 100 m Mega Image, farmacie, piata agroalimentara, restaurant, etc. (vezi poza cu harta). 41.500 {; (0740.474.365

435. Rahova, Petre Ispirescu, et. 3/8, 38

mp, 1985, cf. 1, dec., g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, 36.000 {; (0766.919.499

436. Rahova, Pucheni 73A-73B sector 5 Bucuresti dec., et. demisol/10, 22 mp, 2017, oferta, bloc caramida, garsoniera, et. d/10, finisaje import incluse, centrala proprie, apometre, tamplarie exterioara Rehau, zona securizata, foisor, teren sport, RATB 227, teren de joaca, TVA inclus 18.000 {; (0729.349.080 office@idealresidence.ro 437. Rahova, rate la dezvoltator 20 de ani

dec., et. 6/6, 42 mp, 2019, Da, la Oxy Residence poti sa achizitionezi o garsoniera dubla, cu plata în rate la dezvoltator, pe o perioada de maxim 20 de ani, cu un avans minim de 16.000 Euro si rata lunara fixa de 330 euro/Luna. 6.000 {; (0737.282.225 vanzari@oxyresidence.ro 438. Rahova, Salaj, dec., et. 1/3, 42 mp, 2018, garsoniera Rahova, Salaj, confort 1 dec.a, etaj 1/3, 42 mp, balcon constructie 2018, finisata la cheie; 35.000 {; (0732.592.007 georgedann74@yahoo.com 439. Rahova-Muntii Carpati, dec., et.

10/10, 47 mp, 2018, Muntii Carpati-Piata. Garsoniera pe care o propunem spre vanzare este disponibila intr- un imobil nou contruit, 2017. Cu o suprafata utila de 47 mp, garsoniera este situata la etajul 10 al imobilului, 39.900 {; (0730.831.283 parvuletnelu@yahoo.ro 440. Salaj Rahova semidec., et. parter/3,

30 mp, 2018, garsoniera Salaj confort 1 sd etaj p/3 30 mp constructie 2018 finisat la cheie gresie faianta parchet termopan um centrala gaze; 28.000 {; (0732.592.007 georgedann74@yahoo.com 441. Salaj, Logan, 33 mp, 2016, demisol,

centrala, gaze, acte la zi, stradal, 24.000 {; (0764.522.941/ 0763.378.077

442. Salaj, Petrom dec., et. 6/8, 40 mp, 1989, Stradal, vand garsoniera confort 1, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru si intabulare, pret discutabil, 40.000 {; (0730.421.581 443. Salaj, Petrom, semidec., et. 5/8, 1984, garsoniera, bloc mixt, termopan, 34.900 {; (0741.124.400 nedcom.imob@gmail.com 444. Salajan semidec., et. 3/10, 32 mp, 1977, Garsoniera Salajan, mobilata si utilata. Bloc in curs de reabilitare, pret negociabil. 43.000 {; (0722.401.467 zahariaelena@gmail.com 445. Sebastian Parc dec., et. parter/8, 47

mp, 1987, garsoniera (10 mp balcon), gresie, faianta, termopan, totul schimbat. Se vinde mobilata utilata, A.C iulie 2018, instal. electrica schimbata, renovata gars. in 2017, 47.000 {; (0741.124.400 nedcom.imob@gmail.com 446. Sebastian, parc, Kaufland, Carrefour, dec., 41 mp, 1988, balcon, libera, intabulata, 43.000 {; (0744.386.712 447. Sector 3, vizavi de Lidl Ozana, et. parter/4, proprietar vand gars. cf. 3, mobilata, nemobilata, curata, caldura, 19.500 {; (0764.469.577 448. Sector 4, dec., et. 2/4, 31 mp, 1980,

gars. cf. 1, imbunatatiri, acte la zi, ocazie, 28.000 {; (0762.146.702/ 0737.216.782 449. Sector 4, metrou, garsoniera, bloc

nou, dec., et. 1/4, 34 mp, 2018, puteti sa interveniti asupra modului in care se finiseaza locuinta dumneavoastra si sa o personalizati dupa propriul gust avand la dispozitie o gama variata de modele si culori. 0% comision 33.900 {; (0731.510.845 mihnea.postelnicu@zonadesud.ro 450. Sinaia, Valea Prahovei dec., et. 4/10,

57 mp, 2010, vand studio dec., 57.50 mp utili, dotat cu gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, usa acces antiefractie, centrala termica, calorifere, obiecte sanitare in baie. Pret promotiona 39.700 {; (0733.501.453 alexandra@olympus-residence.ro 451. Sinaia, Valea Prahovei, dec., et.

3/10, 55 mp, 2010, vand garsoniera Sinaia, dec.a, 55.80 mp utili cu: parchet, gresie, faianta, geamuri termopan, centrala+calorifere, usa metal intrare, obiecte sanitare in baie, 37.900 euro (fara TVA)-073350145. 37.900 {; (0733.501.453 alexandra@olympus-residence.ro 452. Socului Chisinau Basarabia

33.900 {; (0730.928.310 trimbitasu@gmail.com

453. Sos Oltenitei, garsoniera, bloc nou,

dezvoltator dec., et. 5/7, 33 mp, 2019, comision 0, finisaje la alegere. Se preda complet finisata cu g, f, p, t, um, ct, baie complet utilata. Pozitionata la et 5 din 7. Termen de predare decembrie 2019. Pretul nu contine TVA. 38.800 {; (0737.500.384 zina.epure@zonadesud.ro 454. Sos. Oltenitei, garsoniera mare, direct proprietar dec., et. 1/2, 37 mp, 2018, direct proprietar, vand garsoniera dec.a, bine compartimentata si echilibrata ca spatiu, balcon posibilitate inchidere, zona linistita, aproape Ratb si metrou, toate finisajele/utilitatile. 26.000 {; (0747.121.325/ 0774.075.806 455. Soseau Oltenitei, Berceni, dec., et.

1/2, 31 mp, 2018, garsoniera dec.a, situata pe Sos. Oltenitei, et. 1/2, bloc nou, se preda complet finisata, baie echipata, centrala termica, comision 0, direct dezvoltator, 25.000 {; (0725.957.933

456. Soseau Oltenitei, metrou, Ratb direct

proprietar dec., et. parter/2, 57 mp, 2018, garsoniera dec.a, gradina in proprietate, loc de parcare, curte foarte frumoasa, finisaje de lux, ideala pentru un cuplu, liniste, spatioasa, usi interioare pinum, foarte aproape mij. transport; 40.000 {; (0749.122.233/ 0747.121.325

457. Soseau Oltenitei, Popesti Leordeni, garsoniera, dec., et. 1/2, 33 mp, 2018, bloc nou 2018, p+2e, finisata, toate utiltatile racordate la reteaua orasului, apropiata de centrul orasului, stradal, mijlcoace de transport langa bloc, magazine, scoala si gradinita. Comision 0; 31.500 {; (0768.397.773/ 0764.180.052 office@nemarimobiliare.ro 458. Soseaua Alexandriei, Diamantului 117, dec., et. 4/6, 29 mp, 2018, garsoniera finalizata, noua, finisata, gata de mutare, etaj 4/6, 29 mp utili, situata in str. Diamantului 117-Bragadiru, loc parcare, ratb in fata ansamblului, centrala termica, contorizare individuala. 26.250 {; (0764.665.766/ 0764.665.766 contact@spacecity.ro 459. Soseaua Berceni, 7 minute metrou, dec., et. 1/5, 38 mp, 2017, garsoniera spatioasa, bloc nou, centrala termica, baie echipata, complet finisata, situata foarte aproape de metrou Dimitrie Leonida (max. 10 minute de mers pe jos). Comision 0. Direct dezvoltator, 29.400 {; (0725.957.933 460. Soseaua Oltenitei dec., et. 1/3, 34

mp, 2018, garsoniera 34 mp, amplasata intr-un imobil nou, cu regim de inaltime: P+3E, situat intr-o zona linistita. Dotari: centrala termica,tamplarie PVC, usa metalica, finisaje la alegere, 0% comision 29.000 {; (0737.500.381 andrei.niculescu@zonadesud.ro 461. Soseaua Oltenitei dec., et. parter/3, 31 mp, 2019, garsoniera sos. Oltenitei spatioasa, promo, direct dezvoltator 27.900 {; (0737.500.381 andrei.niculescu@zonadesud.ro 462. Soseaua Oltenitei dec., et. 1/2, 41 mp, 2019, garsoniera spatioasa Sos.Oltenitei promo,0% comision; 40.800 {; (0737.500.381 andrei.niculescu@zonadesud.ro 463. Soseaua Oltenitei dec., et. 5/7, 32 mp, 2019, ideal investitie! Garsoniera dec.a bloc nou, finisaje incluse. Racordata la toate utilitatile sectorului 4. Mijloc de transport in comun la 1 minut distanta. Comision 0. Direct dezvoltator; 38.800 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 464. Soseaua Oltenitei garsoniera, super

oferta dec., et. 1/2, 21 mp, 1992, garsoniera foarte modern compartimentata, dispune de toate imbunatatatiriile, gresie faianta parchet, termopane, cabina de dus, pozitionata in imediata apropiere de mijloacele de transport in comun. 19.999 {; (0730.250.305 465. Soseaua Oltenitei, semidec., et. 1/3,

34 mp, 2018, garsoniera ieftina, zona linistita, 1 min statie de Ratb, se preda finisata la cheie si racordata individual la toate utilitatile orasului. Centrala termica proprie, izolatie exterior 10 cm. Promotie. 29.500 {; (0725.957.934 466. Soseaua Oltenitei, dec., et. 1/3, 34

mp, 2018, garsoniera spatioasa, pret negociabil cash, pe Soseaua Oltenitei, comision 0%, direct dezvoltator 30.000 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro 467. Soseaua Oltenitei, garsoniera, bloc nou, dec., et. 1/2, 41 mp, 2019, ansamblul este amplasat intr-o zona rezidentiala noua, foarte linistita, in apropiere de Popesti Leordeni, la doar 4 minute de statia RATB si de centre comerciale. 0% comision. Direct dezvoltator 40.500 {; (0731.510.845 mihnea.postelnicu@zonadesud.ro 468. Soseaua Oltenitei, garsoniera, bloc

nou, dec., et. 1/3, 30 mp, 2018, puteti sa interveniti asupra modului in care se finiseaza locuinta dumneavoastra si sa o personalizati dupa propriul gust avand la dispozitie o gama variata de modele si culori. 0% Comision 26.600 {; (0731.510.845 mihnea.postelnicu@zonadesud.ro 469. Soseaua Oltenitei, Popesti Leordeni dec., et. parter/2, 30 mp, 2018, garsoniera dec.a, contorizare individuala, mutare rapida, accept si credit prima casa, dispune de toate imbbunatatiriile, langa staia RATB, in apropiere de scoala, gradinita, centre comerciale 27.900 {; (0730.250.305 470. Soseaua Oltenitei, Popesti Leordeni

dec., et. 1/2, 33 mp, 2018, Garsoniera dec.a, spatioasa, dispune de toate imbunatatiriile, se preda finisata la cheie, loc parcare inclus in pret, contorizare individuala, langa statia Ratb, se accepta credit Prima Casa, 31.500 {; (0730.250.305

471. Soseaua Oltenitei, Prima casa, gar-

soniera, et. 1/2, 34 mp, 2018, bloc nou. Daca rezervarea se face din timp, aveti posibilitatea de a va alege finisajele, avand la dispozitie o gama larga de modele si culori.DIRECT DEZVOLTATOR- 0%COMISION 31.500 {; (0731.510.845 mihnea.postelnicu@zonadesud.ro 472. Stadionul National, et. demisol/3,

27 mp, sect. 3, mobilata, utilata centrala gaze, la cheie, acte la zi, 34.800 {; (0742.296.220/ 0764.522.941

473. Stefan cel Mare, Lizeanu, Obor, semidec., et. 1/1, 38 mp, 1921, Apartament la et 1/1, cu pod deasupra, in casa cu curte comuna. Fara imbunatatiri. Toate utilitatile sunt disponibile in apartament: apa, electricitate si gaze. 0% comision la cumparare. 26.000 {; (0737.989.041 contact@ramona-ursu.ro 474. Tei semidec., et. 1/10, 32 mp, 1980,

Particular Teiul Doamnei, Nada Florilor vanzare garsoniera etajul 1/10 semidecomndata, termopan, usa metalica, boc reabilitat, bloc garsoniere, mobilata 41700 euro.0752098908 41.700 {; (0752.098.908 valentin.hobjila@yahoo.com 475. Tei, Domino, garsoniera spatioasa,

dec.a, dec., et. 10/10, 40 mp, 1986, Tei, Domino, garsoniera spatioasa, dec.a, mobilata, supr 40 mp, an constr 1986, etaj 10/10, 2 lifturi in bloc, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, pret neg., 48.500 {; (0726.597.055 476. Teiul Doamnei Tei dec., et. parter/8, 34 mp, 1980, parter, bloc mixt, mobilata si utilata modern, ideala investitie/locuinta, acces uscatorie 5 mp, zona verde-parcuri in zona, acte la zi, cash/credit, vecinatati: Pipera, Colentina, Obor, 46.500 {; (0758.074.444/ 021.210.76.00 valigeorgescu88@gmail.com 477. Teodor Pallady, Ozana, privat propri-

etar dec., et. parter/4, 16 mp, garsoniera micuta, dar cocheta, mobilata sau nemobilata, exclus agentiile 21.500 {; (0769.511.665 Stefanstefanel74@yahoo.com 478. Theodor Pallady dec., et. 2/4, 16 mp, 2018, Dezvoltator. Garsoniere finalizate cu mutare imediata la mica distanta de metrou 1 Decembrie.Pret incepand de la 20.900 euro pana la 22.900 euro. 22.900 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro

479. Theodor Pallady, semidec., et. 2/4, 15 mp, 1978, Lidl, complet renovata (gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, inst. sanitara si electrica), geam baie, cadita baie, se vinde mobilata, bloc anvelopat, foarte curat, interfon, Radet, 21.900 {; (0723.707.553/ 0740.729.273 razvanzamfir1@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 ianuarie 2019

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro Imobiliare vânzåri 2 CAMERE

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 480. Theodor Pallady, metrou 1 Decem-

brie 1918, sector 3 dec., et. 1/4, 36 mp, 2018, garsoniera, ansamblu rezidential P+4E, lift, finisaje la alegere, centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, termopan, usa metalica, instalatii sanitare. 35.500 {; (0770.836.956 alexandru.aldea@estimobiliar.ro 481. Theodor Pallady, Nicolae Grigorescu, Ozana dec., et. 1/4, 2018, studio dec., nou, 3 min. metrou 1 Decembrie, Theodor Pallady 49.000 {; (0743.557.577 dragos@cityland.ro

506. Titan, semidec., et. 7/10, 32 mp, Prisaca Dornei 1 minut parc, 7-8 minute metrou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, toate actele, 40.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 507. Titan, 1 Decembrie, dec., et. 4/5, 34

mp, 2018, dezvoltator, garsorniera., dec., etaj 4-5, constructie beton caramida, finalizare noiembrie 2018, se preda cu g, f, p, t, um, 10 min. metrou 1 Decembrie 1918, 33.650 {; (0731.510.854 ionut.epure@zonadesud.ro

parter/4, 30 mp, 2018, garsoniera in bloc nou, zona Theodor Pallady. Suprafata totala 29,7 mp. Achizitie direct dezvoltator. Comision 0% 30.000 {; (0770.836.923 sales@estimobiliar.ro

508. Titan, 1 Decembrie, dec., et. 2/4, 16 mp, 2018, mutare rapida, 5 minute metrou 1 Decembrie, bloc finalizat, utilitati contorizate individual, disponibilitate etaj 2 din 4, suprafata utila 16 mp 22.900 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro

483. Theodor Pallady, Titan dec., et. 1/4,

509. Titan, Auchan, dec., et. 1/5, 33 mp,

482. Theodor Pallady, Ozana, dec., et.

30 mp, 2018, Garsoniera dec.a zona Auchan Titan, loc parcare inclus in pret, 30.000 {; (0730.888.272 andrei.stanciu@zonadesud.ro

2018, garsoniera cu finisaje de lux, paznic, supraveghere video, 33.200 {; (0743.777.700 cristina.carlan@rfccity.ro

484. Theodor Pallady, Titan dec., et. 4/5,

1918 dec., et. 5/5, 46 mp, 2018, sector 3, garsoniera deosebita, 45.95 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 45.950 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

17 mp, 2018, garsoniera finalizata 5 min. de metrou, 19.860 {; (0730.888.272 andrei.stanciu@zonadesud.ro 485. Theodor Pallady, Titan, dec., et.

parter/5, 17 mp, 2018, garsoniera finalizata gata de mutare 5 minute metrou1 Decembrie 1918; 21.900 {; (0730.888.272 andrei.stanciu@zonadesud.ro 486. Theodor Pallady, Titan, Ozana dec.,

et. 2/4, 35 mp, 2018, Garsoniera direct dezvoltator 35.85 utili la 17 min de metroul 1 Decembrie 1918. Pretul este pt plata cash, se accepta si credit ipotecar. Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati la nr:0737500376 35.500 {; (0737.500.376 alina.ciuculescu@zonadesud.ro 487. Theodor Pallady, Titan, Ozana, dec.,

et. parter/4, 30 mp, 2018, garsoniera 1 Decembrie 1918 dec.a, la 17min de metroul 1 Dec 1918, pretul afisat este pentru plata cash, se accepta credit ipotecar. Pentru mai multe detalii ma puteti contacta telefonic la nr tel. 30.000 {; (0737.500.376 alina.ciuculescu@zonadesud.ro 488. Theodor Pallady, Titan, Ozana, 1

Decembrie 1918, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, garsoniera bloc nou 2018, direct dezvoltator, distanta 900 m metrou 33.450 {; (0730.170.085 bogdan.mavrogheorghe@zonadesud.ro 489. Timpuri Noi-Facultati, garsoniera

metrou dec., et. 4/8, 40 mp, 1983, Confort 1 sporit, dec.a, renovata, etaj 4/8, bloc 1983, foarte spatioasa 40 mp, instalatii schimbate, langa facultate, bucatarie openspace, balcon inchis termopan, AC, 2 min metrou. Pretabila investitie! 66.900 {; (0727.570.663 490. Tineretului Metrou garsoniera semidec., et. 4/8, 30 mp, 1993, garsoniera se afla la 300 m de statia de metrou Tineretului, avand in imediata vecinatate: parcul Tineretului, mijloace de transport in comun, magazine, piata, institutii scolare de toate gradele; 55.900 {; (0728.892.834 sara.hussein@dionimobiliare.ro 491. Tineretului, semidec., Piata Norilor,

6/10, semidec., bloc 1978, fara imbunatatiri, st -30mp 49.750 {; (0741.160.332 492. Tineretului, dec., et. 3/10, 35 mp, 1981, proprietar garsoniera, bloc mixt, reamenajata, renovata, totul aproape nou. Utilata, mobilata complet. Metrou, facultati, piata, parc, banci, etc, 63.500 {; (0733.656.809 ady_xar@yahoo.com 493. Tineretului, Aleea Trestiana dec., et. 4/10, 42 mp, 1979, cea mai frumoasa garsoniera din Tineretului, ca si compartimentare, spatiu si pozitie. Luminoasa, bucatarie mare, hol, baie si camera spatioasa. Renovata, partial mobilata si utilata. Balcon inchis; 59.000 {; (0721.115.770 dragomirdianamaria@gmail.com 494. Tineretului, parc, metrou, Alta Vista

Residence dec., et. 1/11, 48 mp, 2018, pozitie unica si vedere superba catre parc, imobil s+p+11, finalizare februarie 2019, garsoniera cu suprafata utila 37 mp + balcon 5 m, finisata: gresie, faianta, parchet, termopan 69.000 {; (0722.609.998/ 0784.118.888 sales@altavistaresidence.ro 495. Titan dec., et. parter/2, 30 mp, 2018, garsoniera noua, 30 mp in bloc nou 2019, credit prima casa/ipotecar, transport asigurat pana la prima statie de metrou (microbus); 31.400 {; (0738.344.494 office@mediacity.ro 496. Titan et. 8/10, Piata Minis, cf. 1, et. 8, balcon in termopan, zona verde, metrou in apropiere, bl civilizat, reabilitat termic, parcari auto, pret bun, merita vazut 33.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 497. Titan et. 6/10, Postavaru, cf. 2, et. 6,

stradal, bl. curat, scara civilizata, locuibila, termopan, parchet, toate utilitatile, aproape mijloace de transport, cadastru, intabulare, discutabil, 26.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 498. Titan dec., et. parter/11, 35 mp,

2008, Proprietar vand garsoniera complex Rasarit de Soare, parter, an constructie 2008, proaspat zugravita, rulouri exterioare, adresa: sect. 3, str. Liviu Rebreanu, nr. 46-58, acte la zi, pozele sunt reale, 45.000 {; (0769.661.137 alexandradobre.xdplast@yahoo.com 499. Titan semidec., et. 8/10, 31 mp,

1970, Titan, Policlinica, particular va propun spre vo garsoniera renovata recent, confort 1, et. 8/10, bloc reabilitat termic, zona verde, parcul Titanii la 1 minut, metrou 8-10 min, acte la zi. 40.000 {; (0723.599.143 500. Titan 10 min metrou muncii, Garson-

iera sic, aproape de natura, comision 0 dec., et. 4/10, 33 mp, 54.500 {; (0726.284.310 contact@alexandrucordea.ro 501. Titan Auchan, 1 Decembrie, dec., 35

mp, 1979, garsoniera dec.a, cf 1, proprietar, bl.1979, et. 10/10, fara probleme cu terasa, blocul este pe lista de reabilitare, foarte aproape de Auchan Titan, priveliste deosebita, libera, acte la zi, 36.300 {; (0725.346.027 tomalaura80@yahoo.com 502. Titan C. Brancusi, Ior parc, semi-

dec., et. 8/10, 31 mp, 1978, mobilata mutilata toate actele apropiere parc mijloace de transport; 44.800 {; (0765.404.303 503. Titan Ozana, Metrou 1 Decembrie

1918, sector 3 dec., et. parter/4, 30 mp, 2018, garsoniera, ansamblu rezidential P+4E, lift, finisaje la alegere, centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, termopan, usa metalica, instalatii sanitare, 29.700 {; (0770.836.956 alexandru.aldea@estimobiliar.ro 504. Titan Salajan, semidec., et. 8/10, 26

mp, confort 2, strada Radu Gheorghe, ej intermediar, bloc mixt, civilizat, st 26 mp, renovata recent, g f p t um mobilata utilata complet 29.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliara@yahoo.com 505. Titan, dec., et. 2/13, 42 mp, 2019,

garsoniera suprafata utila totala 42 mp, finisaje de calitate superioara la alegere, toate utilitatiile la reteaua de oras, centrala termica de bloc. Pretul nu contine TVA 5%. 51.500 {; (0724.808.488 george.t@star-construct.ro

510. Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie

511. Titan, Auchan, Metrou 1 Decembrie

1918, sector 3 dec., et. 4/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, comision 0%, de vanzare garsoniera 33,20 mp, dec.a, intr-un complex rezidential de top. Pret promotional plata cash 80% la antecontract – 33.200 Euro TVA 5% inclus 33.200 {; (0770.836.923 sales@estimobiliar.ro 512. Titan, Auchan, Metrou 1 Decembrie

1918, sector 3 dec., et. 4/5, 33 mp, 2018, direct dezvoltator, comision 0%, de vanzare garsoniera 33,95 mp, dec.a, intr-un complex rezidential de top. Pret promotional plata cash 80% la antecontract – 33.950 Euro TVA 5% inclus; 33.950 {; (0770.836.923 sales@estimobiliar.ro 513. Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie

1918, Sector 3 dec., et. 4/5, 34 mp, 2018, direct dezvoltator, comision 0%, de vanzare garsoniera 34,40 mp, dec.a, intr-un complex rezidential de top. Pret promotional plata cash 80% la antecontract – 34.400 Euro TVA 5% inclus; 34.400 {; (0770.836.923 sales@estimobiliar.ro 514. Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie

1918, sector 3 dec., et. 5/5, 2018, direct dezvoltator, comision 0%, de vanzare garsoniera 45,95 mp, dec.a, intr-un complex rezidential de top. Pret promotional plata cash 80% la antecontract – 45.950 euro tva 5% inclus. 45.950 {; (0770.836.923 sales@estimobiliar.ro 515. Titan, Auchan, Metrou 1 Decembrie

1918, Sector 3 dec., et. parter/5, 34 mp, 2018, direct dezvoltator, comision 0%, de vanzare garsoniera 34.05 mp, dec.a, intrun complex rezidential de top. Pret promotional pentru plata cash 80% la antecontract – 34.050 Euro TVA 5% inclus; 34.050 {; (0770.836.923 sales@estimobiliar.ro 516. Titan, Auchan, Metrou 1 Decembrie

1918, Sector 3 dec., et. parter/3, 40 mp, 2018, direct dezvoltator, comision 0. Garsoniera spatioasa, luminoasa, eleganta si convenabila, in zona Theodor Pallady, sector 3. Suprafata construita este de 40.4 mp, suprafata utila 36.08 mp. 35.900 {; (0770.836.923 sales@estimobiliar.ro 517. Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie

529. Titan, C-tin Brancusi, et. parter/10, 34 mp, 1978, vand gars. confort 1, situata in apropiere de metrou Titan, bloc stradal, reabilitat termic, vis-a-vis de Parcul Constantin Brancusi, se vinde Mobilat, gars are vedere pe spate, cadastru, intabulare; 39.900 {; (0763.651.612/ 0727.291.221 georgiana_imob@yahoo.com 530. Titan, chiar pe Prisaca Dornei, policlinica, semidec., et. 7/10, 32 mp, parcul titanii, bloc reabilitat si foarte curat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, libera, toate actele. 40.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 531. Titan, Liviu Rebreanu, dec., et. 1/13,

42 mp, 2019, ansamblu rezidential inedit ce dispune de o pozitionare excelenta, fiind situat in estul Bucurestiului in cartierul Titan in zona Liviu Rebreanu, la doar 7- 8 minute de metrou;Comision 0 51.500 {; (0723.243.544 natalin.p@starconstruct.ro

532. Titan, Lucretiu Patrascanu, dec., et. 2/10, 35 mp, cf. 1, termopan, usa metalica, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, acte, 34.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 533. Titan, Lunca Bradului, dec., 36 mp, 1977, particular, bloc mixt, confort 1, libera, bloc reabilitat, cadastru, intabulare, necesita renovare completa, ideala investitie inchiriere, negociabil; (0762.389.535 534. Titan, metrou semidec., et. 4/10, 28

mp, 1970, 5 minute parc si metrou Titan, langa Lidl si Mega Image Liviu Rebreanu (vezi harta), bloc mixt, reabilitat termic, scara civilizata, 4/10, zugravita recent, acte la zi, libera, ideal investitie. 36.500 {; (0723.840.830 costin@evogrup.ro 535. Titan, metrou 1 Decembrie 1918,

sector 3 dec., et. parter/5, 30 mp, 2018, garsoniera deosebita, 29.7 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 29.700 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro 536. Titan, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3 dec., et. 1/4, 35 mp, 2018, garsoniera deosebita, 34,7 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 34.700 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro 537. Titan, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3 dec., et. parter/5, 35 mp, 2018, garsoniera deosebita, 34.05 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC cu geam tripan, calorifere, usa metalica, instalatii 34.050 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

524. Titan, Auchan, Metrou 1 Decembrie

1918, sector 3 dec., et. parter/3, 41 mp, 2018, garsoniera deosebita, 40.4 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 36.900 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro 525. Titan, Auchan, Metrou 1 Decembrie

1918, sector 3 dec., et. 4/5, 41 mp, 2018, garsoniera deosebita, 40.7 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 40.700 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro 526. Titan, Auchan, str Postasului 31,

sect 3 dec., et. 3/5, 45 mp, 2019, Titan, str. Postasului, gars. dec.37 mp et. 3/5, bucatarie inchisa, Finisaje la alegere. Centrala, usa met. lift, apropiere gradinita, scoala, mij. transport. Direct dezvoltator, comision 0,tva inclus. 36.750 {; (0772.927.948/ 0765.083.277 andrei.partner067@gmail.com

558. Titan, Ozana, Metrou 1 Decembrie

1918, sector 3, dec., et. 4/4, 35 mp, 2018, garsoniera superba, 34.4 complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 34.500 {; (0771.246.246/ 0770.450.450 office@estimobiliar.ro 559. Titan, Ozana, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3, dec., et. 3/4, 36 mp, 2018, garsoniera superba, 35.85 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 35.850 {; (0770.450.450 office@estimobiliar.ro

580. Titan, Theodor Pallady, Ozana, zona

verde, dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, garsoniera dec.a aproape de metrou 1 Decembrie, pretul nu include TVA, in apropierea tuturor punctelor de interes. 37.000 {; (0722.468.349 daniel.iancu@zonadesud.ro 581. Titan, Basarabia, Diham,

metrou,dec.a,38 mp, dec., et. parter/8, 38 mp, 1986, Intrarea Barsei, P/8, confort 1, dec.a, 38 m.p., constructie 1986, apropiere metrou, termopan, usa metalica, parchet, imobil reabilitat termic, ideal investitie, pret negociabil. 41.000 {; (0722.370.702/ 0734.191.660 smercinschiconstantin@yahoo.com 582. Titan,gars 44 mp,dir dezv,str Posta-

sului,sect 3 dec., et. 2/5, 44 mp, Titan, str. Postasului, gars. dec. sc 44 mp, et 2/5, bucatarie inchisa, balcon, finisaje la alegere. Centrala termica, usa met. lift, apropiere gradinita, acceptam credit, direct dezvoltator, comision 0. 36.750 {; (0772.127.948/ 0772.127.948 andrei.partner067@gmail.com

583. Titan- 1 Decembrie 1918- Auchan semidec., et. 3/5, 20 mp, 1975, garsoniera spatioasa, bloc curat, civilizat, vecini linistiti. Libera, disponibila imediat. Complex Auchan la 2 minute, piata Minis la 7 minute (pe jos), iar mijloacele de transport la 1 minut. 22.000 {; (0734.829.138/ 0734.829.168 prosper.rad@gmail.com

586. Titan- Ozana, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3 dec., et. parter/4, 30 mp, 2018, garsoniera, ansamblu rezidential P+4E, lift, finisaje la alegere, centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, termopan, usa metalica, instalatii sanitare, 29.700 {; (0770.836.956 alexandru.aldea@estimobiliar.ro

563. Titan, Pallady, oferta BlackFriday

587. Titan- Ozana, Metrou 1 Decembrie

dec., 32 mp, 2018, garsoniera, direct proprietar, dec.a, aproape metrou, finisaje la alegere, centrala termica, usi interioare pinum, totul nou, nu accept agentii; 30.000 {; (0774.075.876

519. Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3 dec., et. 4/5, 34 mp, 2018, garsoniera deosebita, 33.80 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 33.200 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

1918, sector 3 dec., et. parter/4, 40 mp, 2018, garsoniera deosebita, 38.4 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 38.400 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

1918, sector 3, dec., et. parter/4, 30 mp, 2018, garsoniera superba, 30 mp utili finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 30.000 {; (0771.246.246/ 0770.450.450 office@estimobiliar.ro

et. parter/4, 30 mp, 2018, va oferim spre achizitie o garsoniera fosrte spatioasa si confortabila, intr-un ansamblu rezidential nou foarmat din 4 blouri, parcare inclusa 17 min de M 1 Decembrie, tramvai, ratb, dedeman, Auchan, 28.500 {; (0722.468.349 daniel.iancu@zonadesud.ro

562. Titan, Pallady, metrou Nicolae Teclu dec., et. 1/2, 35 mp, 2018, garsoniera deosebita, 33.4 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 31.730 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

542. Titan, metrou, semidec., et. 4/4, 18

523. Titan, Auchan, Metrou 1 Decembrie

557. Titan, Ozana, Metrou 1 Decembrie

579. Titan, Theodor Pallady, Ozana, dec.,

539. Titan, metrou 1 Decembrie, Pallady dec., et. 1/4, 35 mp, 2017, garsoniera, dec.a, finisaje de lux la alegere, loc de parcare, toate utilitatile, centrala termica de apartament pe gaz, canalizare, apa curenta, aproape metrou, bloc mixt, 29.900 {; (0774.075.876

9/10, 31 mp, 1978, Titan, bd. Constantin Brancusi stradal, 9/10, semidec.a 31mp, bloc 1978, mobilata si utilata, curata, imbunatatiri, ideala pentru inchiriere, 2 lifturi, acces metrou, ratb, parc, piata, magazine, scoli, etc 41.500 {; (0722.944.100 magichouseimob@gmail.com

1918, sector 3 dec., et. 4/5, 35 mp, 2018, garsoniera deosebita, 34.4 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 34.400 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

1918, sector 3, dec., et. parter/5, 60 mp, 2018, garsoniera deosebita, 59.5 mp utili cu gradina inclusa, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 46.500 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

4/5, 17 mp, 2018, garsoniera finalizata, ideal investitie, 5 minute metrou. 20.900 {; (0730.170.085 bogdan.mavrogheorghe@zonadesud.ro

585. Titan- Ozana, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3 dec., et. 1/4, 36 mp, 2018, garsoniera, ansamblu rezidential P+4E, lift, finisaje la alegere, centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, termopan, usa metalica, instalatii sanitare, 35.850 {; (0770.836.956 alexandru.aldea@estimobiliar.ro

541. Titan, metrou 7 minute, semidec., et.

522. Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie

556. Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie

578. Titan, Th. Pallady, Ozana, dec., et.

561. Titan, Pallady, dec., et. parter/5, 30 mp, 2018, dezvoltator, Garsorniera dec., etaj p-5, constructie beton caramida, finalizare noiembrie 2018, se preda cu g, f, p, t, um, 10 min. metrou 1 Decembrie 1918, se accepta prima casa, ipotecar, 30.000 {; (0731.510.854 ionut.epure@zonadesud.ro

1918, sector 3 dec., et. parter/5, 32 mp, 2018, garsoniera deosebita, 32 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 35.900 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

1918, sector 3 dec., et. 2/4, 35 mp, 2018, garsoniera deosebita, 34.10 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 37.000 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

1918, sector 3, dec., et. parter/5, 60 mp, 2018, garsoniera deosebita, 59.4 mp utili cu gradina inclusa, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 46.500 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

577. Titan, Th. Pallady, Ozana, dec., et. 2/3, 41 mp, 2018, garsoniera dec.a, Titan, Ozana, Titanul Nou, 18 minute metrou, 39.000 {; (0730.170.085 bogdan.mavrogheorghe@zonadesud.ro

sector 3, dec., et. parter/4, 30 mp, 2018, garsoniera 29.70 mp utili,complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVc, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare+loc de parcare 30.000 {; (0771.169.692 bogdan.jitaru@estimobiliar.ro

538. Titan, metrou 1 Decembrie 1918,

518. Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie

521. Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie

555. Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie

1/5, 45 mp, 2019, Titan, str. Postasului, gars. dec. sc 44 mp, et 1/5, bucatarie inchisa, balcon, finisaje la alegere. Centrala termica, usa met. lift, apropiere gradinita, acceptam credit, direct dezvoltator, comision 0. 34.900 {; (0772.127.948/ 0765.083.277 andrei.partner067@gmail.com

584. Titan- Ozana, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3 dec., et. 1/4, 35 mp, 2018, garsoniera, ansamblu rezidential P+4E, lift, finisaje la alegere, centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, termopan, usa metalica, instalatii sanitare, 34.400 {; (0770.836.956 alexandru.aldea@estimobiliar.ro

540. Titan, metrou 1 Decembrie, Pallady

1918, sector 3 dec., et. 4/5, 34 mp, 2018, garsoniera deosebita, 33.95 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 33.950 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

554. Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3, dec., et. parter/5, 37 mp, 2018, garsoniera deosebita, 37.04 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 37.800 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

576. Titan, str Postasului, sect 3, dec., et.

560. Titan, Ozana, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3, dec., et. parter/5, 42 mp, 2018, garsoniera superba, 42.5 mp utili si curte de 17 mp complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 45.900 {; (0771.246.246/ 0770.450.450 office@estimobiliar.ro

1918, sector 3 dec., et. 2/4, 2018, Direct dezvoltator, comision 0. Garsoniera spatioasa, luminoasa, eleganta si convenabila, in zona Theodor Pallady, sector 3. Suprafata totala este de 34.10mp. 37.000 {; (0770.836.923 sales@estimobiliar.ro

520. Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie

553. Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3, dec., et. 1/4, 36 mp, 2018, garsoniera 35.85 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie pvc, geam termoizolant,usa metalica, instalatii sanitare+loc de parcare; 35.500 {; (0771.169.692 bogdan.jitaru@estimobiliar.ro

mp, chiar pe Nicolae Grigorescu, Potcoava, stradal, vedere spate, renovata complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata, toate actele, 27.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 543. Titan, metrou, semidec., et. 8/10, 32 mp, 1975, metrou Costin Georgian, stradal, garsoniera confort 1, bloc reabilitat termic, intretinerea mica, foarte curata, contorizata, cadastru si intabulare, libera, 32.800 {; (0763.755.227 544. Titan, N. Grigorescu metrou, dec., et. 5/10, 33 mp, 1976, garsoniera dec.a, 33 mp, renovata, mobilata, utilata, et 5 , bloc stradal, reabilitat. 47.000 {; (0735.229.832 545. Titan, Ozana, dec., et. 2/5, 33 mp, 2019, garsoniera dec.a, suprafata utila 33. 65 mp direct dezvoltator comision 0. Pretul afisat este pentru plata cash. Pentru mai multe detalii ma puteti contacta telefonic: 33.650 {; (0737.500.376 alina.ciuculescu@zonadesud.ro 546. Titan, Ozana, 1 Decembrie 1918, Theodor Pallady dec., et. 2/4, 36 mp, 2018, Garsoniera dec.a, zona Titanul nou. 35.500 {; (0730.888.272 andrei.stanciu@zonadesud.ro 547. Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, dec., et. parter/4, 36 mp, 2018, garsoniera 35.85 mp utili,complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare+loc de parcare; 35.500 {; (0771.169.692 bogdan.jitaru@estimobiliar.ro 548. Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie

1918, sector 3 dec., et. parter/4, 30 mp, 2018, garsoniera 29.7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie pvc, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare, loc de parcare. 30.000 {; (0771.169.692 bogdan.jitaru@estimobiliar.ro 549. Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie

1918, sector 3 dec., et. parter/4, 39 mp, 2018, garsoniera 38.40 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie pvc, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare+loc de parcare. 38.000 {; (0771.169.692 bogdan.jitaru@estimobiliar.ro 550. Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie

1918, sector 3 dec., et. parter/4, 39 mp, 2018, garsoniera 38.40 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare, loc de parcare 38.000 {; (0771.169.692 bogdan.jitaru@estimobiliar.ro

527. Titan, Auchan, str Postasului, sect 3, dec., et. 2/5, 43 mp, 2019, Titan, str. Postasului, gars. dec. 36 mpu et. 1/5, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, c term, usa met. lift, apropiere gradinita, scoala, mij. transport. Direct dezv, comision 0, 36100 eur tva inclus. 36.100 {; (0772.127.948/ 0765.083.277 andrei.partner067@gmail.com

551. Titan, Ozana, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3, dec., et. 4/4, 34 mp, 2018, garsoniera 34.40 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie pvc, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare, loc de parcare 34.500 {; (0771.169.692 bogdan.jitaru@estimobiliar.ro

528. Titan, Auchan, str Postasului, sect 3, dec., et. 1/5, 43 mp, 2019, Titan, str. Postasului, gars. dec. 36 mpu et. 1/5, bucatarie inchisa, Finisaje la alegere,C term, usa met.lift,apropiere gradinita, scoala, mij. transport.Direct dezv, comision 0, 36100 eur tva inclus. 36.100 {; (0772.127.948/ 0765.083.277 andrei.partner067@gmail.com

552. Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3, dec., et. 4/4, 35 mp, 2018, garsoniera 34.40 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie pvc, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare, loc de parcare. 34.500 {; (0771.169.692 bogdan.jitaru@estimobiliar.ro

dec., et. 2/5, 34 mp, 2019, garsoniera 34 mp, et 2 din 5, predare la cheie cu g, f, p, t, um, ct. Finisaje la alegere. Predare la cheie. Bloc prevazut cu lift. Comision 0. Constructie beton, caramida. Pretul nu contine TVA 31.777 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 564. Titan, Pallady, Ozana, 1 Decembrie

1918, dec., et. parter/4, 30 mp, 2018, garsoniera bloc 2018 cu 4 etaje si lift cu loc parcare gratuit apropiere metrou N. Teclu; 30.000 {; (0730.170.085 bogdan.mavrogheorghe@zonadesud.ro

565. Titan, Parc IOR dec., et. 5/10, 35 mp, 1978, Garsoniera dec.a, confort 1, cu suprafata de 35 mp, situata la etajul 5/10, intr-un bloc mixt construit in anul 1978, bloc reabilitat. Renovata complet. 48.500 {; (0731.255.314 florentina.florentina332@gmail.com 566. Titan, Piata Salajan, semidec., et. 8, 26 mp, cf. 2, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, libera, acte, 28.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 567. Titan, Postavarului et. 8/10, etaj 8 din 10, cu imbunatatiri gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata. Blocul este mixt reabilitat aproape piata metrou magazine. 30.000 {; (0723.602.926/ 0741.107.824 office@amdf-imobiliare.ro

1918, sector 3 dec., et. parter/4, 38 mp, 2018, garsoniera, ansamblu rezidential p+4e, lift, finisaje la alegere, centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, termopan, usa metalica, instalatii sanitare, 38.400 {; (0770.836.956 alexandru.aldea@estimobiliar.ro 588. Titulescu, semidec., et. 2/2, 40 mp,

1947, apartamentul se afla la etajul 2/2, intr-un imobil tip vila renovat, izolat, pe o strada adiacenta din B-dul Titulescu, la 5 minute de mers se afla statia de metrou Basarab, se prezinta in stare buna. 64.900 {; (0722.314.661 maria.avram@h-b.ro

589. Turda garsoniera semidec., et. 9, 33 mp, 1984, 54.900 {; (0766.935.467/ 0732.251.810 alex.landestate@gmail.com 590. Turda, garsoniera moderna, bloc 2007, semidec., et. 6/9, 33 mp, 2007, comision 0%, Turda, langa Parca Regina Maria, garsoniera mobilata utilata modern, ac, centrala termica, dubla izolatie interiorexterior, luminata, marmura, granit, piatra naturala, vedere spre Arcul de Triumf 61.000 {; (0727.831.455 ioachim.catalin@gmail.com 591. Turnu Magurele, dec., et. 4/5, 36 mp,

2018, acum la vanzare garsoniera spatioasa dec.a, in zona Turnu Magurele, Comision 0%; 30.500 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro

568. Titan, Postavarului, Metrou Nicolae Grigorescu dec., et. 4/4, 43 mp, 2018, garsoniera deosebita, 42.85 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 57.000 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

592. Unirii Splai, dec., et. 6/8, 40 mp, 1995, Camera de Comert, bloc mixt, monolit, 1995, garosniera lux, cf. 1 sporit, dec, etaj 6/8, termopan, gresie, faianta, granit, totul de cea mai buna calitate, libera, spatioasa, ideal birou sau locuit, 76.800 {; (0733.300.779 liderimobiliare@gmail.com

569. Titan, Postavarului, Metrou Nicolae

593. Unirii, dec., et. 1/3, 36 mp, 2018,

Grigorescu dec., et. parter/4, 49 mp, 2018, garsoniera deosebita, 48.9 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 51.000 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

imobil nou, direct dezvoltator, Ds+P+2E+Mp, constructie 2018, dec., predare la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie, incalzire in pardoseala, spatiu verde, metrou, lift, panouri fotovoltaice, AC. 68.900 {; (0758.234.495/ 0758.234.497 office.vulturilor.residence@gmail.com

570. Titan, Potcoava, bloc mixt, semidec.,

594. Unirii, Calarasi semidec., et. 5/5, 12 mp, 1965, Garsoniera cocheta, ultracentral, se preteaza inchiriere in regim hotelier, birou sau locuinta student, vedere frumoasa, bloc solid, scara curata, baie wc, dus si boiler, renovata, proprietar. 19.000 {; (0739.466.587

et. 2/10, 33 mp, 1982, Titan, Ior, Cinema Gloria, semistradal, 2/10, semidec.a, 33 mp, bloc mixt 1982, curata, renovata, parchet nou, usi noi, instalatie electrica schimbata, gresie si faianta mai veche, libera, toate actele 44.500 {; (0722.944.100 magichouseimob@gmail.com 571. Titan, proprietar, metrou 1 Decembrie, Pallady, dec., et. 1/4, 30 mp, Direct proprietar, zona ideala, aproape mij. trans, vedere rasarit, loc de parcare, etaj 1 din 4, balcon mare, dec., gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare pinum, loc de parcare inclus, 30.000 {; (0771.789.644

572. Titan, Rasarit de Soare, semidec., et. 9/10, 34 mp, 2009, complex Rasarit de Soare, Titan, gars. semidec, et. 9/11, mobilata utilata, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, toate actele in regula. 47.000 {; (0729.203.880/ 0727.138.533 kdwimob@gmail.com 573. Titan, str Postasului, sect 3, dec., et.

1/5, 37 mp, 2019, garsoniera dec.a, ansamblu Pallady Green Residence. 37 mp su, gresie, faianta, parchet, centrala, toate finisajele la alegere direct dezvoltator, comision 0, termen finalizare iunie 2019. Pret: 39.900 e. 37.250 {; (0772.127.948/ 0772.120.796 andrei.partner067@gmail.com 574. Titan, str Postasului, sect 3, et. parter/5, 38 mp, 2019, garsoniera dec.a, balcon, bucatarie inchisa disponibila pe et. 1, 2 si parter, gresie, faianta, parchet la alegere. Direct dezvoltator, comision 0. 36.750 {; (0772.127.948/ 0772.116.388 andrei.partner067@gmail.com 575. Titan, str Postasului, sect 3, dec., et.

1/5, 45 mp, 2019, Titan, Auchan, Pallady Green Residence, gars 45 mpc, decom, et 1/5, toate utilit, finisaje la alegere, dir dezv, pret 37000 eur, comision 0. 35.000 {; (0772.127.948/ 0765.083.277 andrei.partner067@gmail.com

25

595. Unirii, Piata Alba Iulia, Decebal, van-

zare garsoniera, cocheta, semidec., et. parter/4, 20 mp, 1970, 34.800 {; (0729.495.006 simona.dinca@galaxyimob.ro

596. Unirii, Piata Alba Iulia, mall Vitan, etaj 2/7 semidec., et. 2/7, 37 mp, 2016, agentia RealKom va ofera spre vanzare o garsoniera pe Strada Matache Dobrescu, moder mobilata si utilata, bloc de beton, etaj 2/7, 2016 anul constructiei, 37 de mp. www.realkom.ro 63.500 {; (0723.620.114 natanael.postolache@realkom.ro

600. Universitate, Romana, str. Maria Rosetti, dec., et. 3/3, 20 mp, proprietar, garsoniera cu bucatarie open space si baie proprie, renovata, accesul se face pe scara secundara; Apa calda si caldura-centrala bloc. Vecini de calitate.Intretinere mica. investitie 15.900 {; (0766.405.817 601. Universitate, ultracentral, semi-

stradal semidec., et. 7/10, 28 mp, 1962, Particular garsoniera semidec.a, fara imbunatatiri, 7/10, libera, ideal investitie, regim hotelier, garsoniera are un demisol de 8 metri str. Vasile Conta nr 3-5 Intercontinental, Universitate, 42.000 {; (0721.399.866 602. Vatra Luminoasa metrou Muncii, Ian-

cului, bloc mixt dec., et. parter/7, 47 mp, 1987, 1987, parter/7, dec.a, 47 mp, bucatarie mare patrata, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, mobilata/ utilata complet, acte la zi, libera, apropiere metrou, Parcul National, Decebal, Calarasi 52.900 {; (0745.541.761/ 0755.075.901 iancului@excesimobiliare.ro 603. Vatra Luminoasa, Maior Coravu, metrou, Muncii dec., et. 3/3, 44 mp, 1960, Vedere parc, etaj 3/3, bl. Rusesc, dec.a, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilata/utilata, acte la zi, libera, contorizata, 5 minute metrou Muncii, Iancului, parcul National. Merita 54.500 {; (0766.086.539 604. VITAN dec., et. 4/9, 41 mp, 1988, Mall, aproape, bl 1988, cf1 dec., balcon, 41 mp, complet renovata total, g+f+p+t+um, locuibila, bl reabilitat termic, scara curata, cadastru, intabulare, merita vazut, discutabil, 58.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 605. Vitan - Energeticienilor nr. 11, sector

3, et. 1/5, gars., 20,30 mp, usa metalica, gresie, bloc renovat, lift, 21.900 {; (0768.299.757 606. Vitan Mall dec., et. 7/8, 41 mp, 1988,

garsoniera de vanzare confort 1 dec.a, 41mp, etaj 7/8, gresie, faianta, parchet, 2 lifturi, camere de supraveghere, 5 minute de mers pana la Mall Vitan, cadastru, intabulare, libera; 50.500 {; (0749.199.193 607. Vitan Mall metrou Dristor, et.5/8, dec

dec., et. 5/8, 45 mp, 1990, bl 1990 reabilitat, amenajata total 2018, bucatarie mare patrata, hol locuibil, AC, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, balcon inchis termopan, usi noi, usa metal, acte la zi, Alba Iulia, Mihai Bravu. 57.900 {; (0766.086.539

9. 1 Decembrie dec., et. 2/2, 57 mp, 2018, dezvoltator! apartament 2 camere, avans 5% Prima Casa; 59.900 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro 10. 1 Decembrie dec., et. 3/11, 39 mp,

2019, Dezvoltator, se accepta credit Prima Casa, 5% avans. Apartament cu 2 camere, dec., zona 1 Decembrie la 13 minute distanta de metrou, 46.000 {; (0724.808.488 george.t@star-construct.ro

11. 1 Decembrie 1918 dec., et. 5/8, 45

mp, 1974, 2 minute metrou, Piata Trapezului, Lidl, scoala, gradinita, liceu, bloc reabilitat, parchet, termopane, usa metalica, toate actele, 53.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 12. 1 Decembrie 1918 dec., et. 5/10, 54 mp, 1975, chiar la metrou, dec., renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, instalatii electrice si sanitare noi. 65.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 13. 1 Decembrie 1918, disponibil imediat, comision 0, dec., et. 1/2, 66 mp, 2018, disponibil imediat, direct dezvoltator comision 0. Ap cu 2 camere, 66 mp. Apartamentul se preda cu finisaje si dotari de foarte buna calitate: gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie. 73.100 {; (0748.631.811/ 0725.597.221 cristina@star-construct.ro 14. 1 Decembrie 1918, metrou dec., et.

10/10, 57 mp, 1975, confort 1, dec., etaj 10/10, bloc reabilitat termic, an constructie 1975, metrou 2 minute, mobilat, fara probleme cu terasa, 53.500 {; (0732.135.471

15. 1 Decembrie 1918, Trapezului, dec., et. 2/2, 58 mp, 2018, vanzare apartament cu 2 camere, la etajul 2 din 2 etaje cu pod, bloc nou, predare la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica.Se accepta prima casa, comision 0, 60.900 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro 16. 1 Decembrie, dec., et. 2/2, 2018, bloc nou, apartament dec.. Avans minim solicitat 5%. Pret 59.900 euro. 59.900 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro 17. 1 Decembrie, dec., et. parter/11, 68

mp, 2018, Dezvoltator, apartament 2 camere plus curte de 21 mp. Pret 63.000 euro; 63.000 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro

608. Vitan mall, Casa de Pensii, dec., et. 8/10, 45 mp, 1991, garsoniera conf 1 dec., etaj 8/10, termopan, cadastru, intabulare. 53.000 {; (0761.532.117

18. 1 Decembrie, dec., et. 1/2, 58 mp, 2018, dezvoltator, apartament 2 camere, decoamndat, bloc nou, etaj intermediar. 60.900 {; (0724.808.488 george.t@star-construct.ro

609. Vitan Mall, Casa De Pensii, dec., et. 8/10, 1989, garsoniera confort 1 dec.a, etaj 8/10, bloc garsoniere, st=42 mp, curata, gresie, faianta, intabulata, mijloace de transport, scoala, gradinita 54.000 {; (0731.144.152

19. 1 Decembrie, dec., et. 2/2, 52 mp, 2018, dezvoltator. Decomandat, bloc nou, centrala termica proprie, finisaje premium la alegere, baia utilata. Comision 0. 49.310 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro

610. Vitan mall, Vlad Judetu,loc parcare

20. 1 Decembrie, dec., et. parter/2, 67

ADP,investitie dec., et. 1/8, 41 mp, 1988, 1/8, confort 1, dec., 41 m.p., foarte aproape de mall Vitan, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, mobilata si utilata, loc parcare ADP. 53.900 {; (0722.370.702/ 0734.191.660 smercinschiconstantin@yahoo.com 611. Vitan, Auchan, 10 min. metrou,

semidec., et. 7/10, 32 mp, 1980, contorizata, mobilata, rog seriozitate, 39.000 {; (0749.509.830 612. Vitan, Casa de Pensii, ideal investie,

garsoniera semidec., et. parter/2, 37 mp, va propun o garsoniera in zona Vitan, Casa de Pensii, cu acces facil catre centru si catre mijloacele de transport in comun. Este ideala ca investitie sau pentru inchiriere in regim hotelier. 45.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 613. Vitan, Stadion Olimpia, et. 4/10, pro-

prietar garsoniera, cf. 1, 36.000 {; (0763.741.141

614. Vitan, Vlaicu Voda, 3 min Mall dec., et. 4/8, 41 mp, 1992, Proprietar, vand garsoniera, spatioasa 41,5 mp, Vitan MallVlaicu Voda, se preteaza ca investitie pentru inchiriere, open-space, baie cu geam exterior, 2 lifturi. Rog seriozitate. 60.000 {; (0770.318.264

Apartamente 2 camere 1. 1 Decembrie dec., et. 4/11, 45 mp, 2019, apartament 2 camere The. Pallady, metrou 1 Decembrie. Se accepta plata prin credit prima casa; 53.000 {; (0724.808.488 george.t@star-construct.ro 2. 1 Decembrie 1918, Trapezului, Metrou

dec., et. 1/3, 56 mp, 2019, Decomandat, etaj1, suprafata utila 56 mp, finisat total, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica. Zona Trapezului, aproape de bulevard si metrou.Comision 0!Georgiana! 59.200 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro 3. 1 Decembrie 1918, Trapezului, Ozana, dec., et. 2/3, 51 mp, 2019, bloc nou, dec., finalizat, 52 mp, finisat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica. Zona Trapezului, aproape de metrou. Comision 0. Pentru detalii, Georgiana. 54.000 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro 4. 1 Decembrie, apartament 2 cam, 53

mp, dec. dec., et. parter/2, 53 mp, 2018, rezidential, comision 0, finalizat. Compartimentare excelenta, constructie realizata impecabil. Finisaje moderne, centrala termica proprie, usa metalica. Vecinatati: metrou, Ratb, Piata Salajan. 57.900 {; (0736.380.183/ 0725.597.221 5. 1 Decembrie, Ozana dec., et. 3/11, 39

mp, 2018, Star Rezidential, Titan 1 este cel mai apreciat ansamblu rezidential din zona de Est in Cartierul Titan, la doi pasi de metrou si doar 7 minute de noul magazin Ikea si Centrul Comercial Auchan. 46.000 {; (0736.380.187/ 0725.597.221 constantin.s@star-construct.ro 6. 1 Decembrie, Ozana, dec., et. 3/11, 45

mp, 1940, vanzare garsoniera, complet mobilata si utilata, centrala proprie, bucatarie chicineta, acces rapid mijloace de transport. Agentia Estate Advisers, 41.500 {; (0747.607.626 despescu.claudia@gmail.com

mp, 2018, imobilul are un regim de inaltime D+P+11E, un numar de 81 spatii locative cu 2 si 3 camere, locuri de parcare atat la subteran cat si la exterior si un loc de joaca pt copii. Reprezentant dezvoltator. 53.000 {; (0736.380.187/ 0725.597.221 constantin.s@star-construct.ro

598. Universitate, Calea Victoriei, et. 6/8, 31 mp, vizavi magazin Muzica, garsoniera confort 1, total renovata, mobilata, utilata, vedere Piata Revolutiei, situata la cota 0 a metropolei, ideala locuinta/birou, bloc deosebit, locatari elevati, centrala termica, termopan, intretinere minima, paza, parcare, 45.000 {; (021.336.73.92/ 0734.068.151/ 0729.580.269

7. 1 Decembrie, Titan, dec., et. 2/2, 52 mp, 2018, ansamblu rezidential amplasat in estul Bucurestiului sectorul 3, in apropierea statiei de metrou 1 Decembrie 1918. Amplasarea ideala a ansamblului permite accesul facil catre Ratb si metrou; 49.306 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@star-construct.ro

599. Universitate, Calea Victoriei, et. 1/8, 10 mp, vizavi magazin Muzica, o camera, complet si modern mobilata, acces wc din holul blocului, ideala pentru orice intrebuintare (locuinta, birou, atelier, depozit, arhiva, spalatorie), bloc special, locatari elevati, intretinere minima, 12.000 {; (021.336.73.92/ 0734.068.151/ 0729.580.269

8. 1 Dec 1918, metrou, 2 cam, 50 mp, zona noua, dec., et. 3/5, 50 mp, 2018, ap cu 2 cam, dec. suparafata utila mp, constructie noua din beton, caramida, izolat cu polistiren 10 cm finisaje la alegere g, f, p, t, um, comision 0, avem disponibil diverse ap cu 2/3 cam, credit. 43.800 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro

597. Universitate semidec., et. 1/7, 23

4

mp, 2018, dezvoltator. Metrou 1 Decembrie, mutare rapida, avans minim 5%. Incalzire prin pardoseala. Pretul nu contine TVA. 73.100 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro 21. 1 Decembrie, parter inalt, semidec.,

et. parter/10, 52 mp, 1971, 2 camere semidec. cu balcon, renovat recent, toate imbunatatirile, se vinde mobilat si utilat, 57 minute metrou 56.000 {; (0732.135.470

22. 1 Decembrie, stradal, vedere spate, confort 1 semidec., 52 mp, la parter/10 cu balcon, bloc reabilitat, cu gresie, faianta, termopan, decent, acte la zi, zona ok, se accepta credit, merita vazut 53.000 {; (0728.879.796 23. 1 Decembrie, Titan, dec., et. 1/11, 38 mp, 2018, pret redus 46.000 TVA inclus. Accepta Prima Casa. Finisaje la alegere. Reducere 5% pentru plata cash. Apartamentul are o suprafata utila de 39 mp si se preda complet finisat. Titan, rezidential nou. 46.000 {; (0723.243.544 natalin.p@star-construct.ro 24. 1 Decembrie, Titan, dec., et. parter/2, 53 mp, 2018, Titan, Trapezului, avans 5%, finalizat. Ansamblu rezidential localizat in sectorul 3, in zona Titan, 1 Decembrie, aproape de statia de metrou 1 Decembrie 1918. 57.900 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@star-construct.ro 25. 1 Decembrie, Titan, acces metrou,

prima casa, dec., et. 2/11, 56 mp, 2018, ansamblul dispune de o localizare excelenta fiind situat in estul Bucurestiului in cartierul Titan, la doar 400 de metri de Metrou 1 Decembrie 1918 si la doar 10 minute de noul magazin Ikea. 67.500 {; (0726.268.462/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro 26. 1 Mai metrou,Calea Grivitei,apartament 2 camere semidec., et. 3/7, 54 mp, 1964, va propunem spre vanzare ap. 2 cam. semidec., 54 mp, etaj 3/7, imobil reabilitat, constructie ‘64, bucatarie inchisa, balcon inchis, AC, renovat, se vinde mobilat. Imobil la 1 minut metrou 1 Mai, acte la zi, credit. 75.000 {; (0736.860.180 staffimobiliar@yahoo.ro 27. 1 Mai, Expozitiei, 60 mp, ap. 2 camere, demisol, curte proprie 50 mp, constr. noua p+3, 47.000 {; (0723.349.783/ 0760.074.226 28. 1 Mai, oportunitate 2 camere, bonus

loc de parcare in garaj subteran dec., et. parter/3, 49 mp, 2018, 96.000 {; (0749.144.715 marius.manea@catoma.ro

29. 13 Septembrie dec., et. 1/8, 68 mp,

1998, Procapital Development ofera spre vanzare apartament 2 camere in zona UniriiApartamentul dispune de o suprafata utila de 68mp, este recent renovat si se vinde complet mobilat si utilat .Pretul este us 99.000 {; (0720.888.051 alexandru.ivan@procapitald.ro 30. 13 Septembrie Baltagului, dec., et.

6/6, 80 mp, 2007, apartament penthouse bloc 2007, et 6, dec., mobilat si utilat premium, amenajat, camere inalte, 2 grupuri sanitare, ac, tripan, balcon terasa, centrala proprie. Drumul Sarii, 108.000 {; (0728.820.095/ 0725.074.444 sweethome_imob@yahoo.com 31. 13 Septembrie, dec., et. 5/8, 58 mp, 1990, Panduri, apartament situat la etajul 5 al unui bloc cu 8 etaje. Apartamentul este renovat si are 2 balcoane. Are 58 mp si este dec.. 84.000 {; (0725.500.704/ 0725.500.700 dan.buga@gs2000.ro 32. 13 Septembrie, Hotel Marriott, semidec., et. 4/8, 58 mp, 1989, apartamentul cu 2 camere, situat stradal pe Calea 13 Septembrie, intre Monitorul Oficial si Hotelul Marriott, este confort 1, semidec., cu suprafata de 58 mp si se afla la etajul 4/8. 85.000 {; (0725.500.704 danbuga@gmail.com

33. 13 Septembrie, Marriott, semidec.,

et. 2/8, 53 mp, 1991, proprietar, vand apartament 2 camere, 13 Septembrie, Panduri, et. 2/8, open space living, balcon, semidec., AC, tamplarie PVC interior, exterior, mobilat, gresie, faianta. Tel. 85.000 {; (0732.793.650 34. 13 Septembrie, Monitorul Oficial, semidec., et. 4/8, 55 mp, 1989, 2 camere, confort 1, liber, bloc stradal pe 13 Septembrie, langa ISU Bucuresti, intrare stradala, balcon, usa metalica, termopane, intabulare, se accepta credit, 79.900 {; (0722.568.283

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

16 ianuarie 2019

4

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 35. 13 Septembrie, Palatul Parlamen-

tului particular, semidec., et. 1/1, 50 mp, 1950, ap. 2+1 camere, zona 13 Septembrie, Marriot, particular, 56.900 {; (0745.082.569 dana.tdr@gmail.com

36. 13 Septembrie, vand apartament 2 camere dec., et. 1/8, 66 mp, 2000, apartament cu 2 camere, situat stradal pe Calea 13 Septembrie, este confort 1, dec., cu suprafata de 66 mp si se afla la etajul 1/8. Este mobilat lux, 2 locuri de parcare exterioare, 2 balcoane. 96.000 {; (0740.017.882 cezar.verziu@activpromotion.ro 37. 200 m Metrou Pacii, Iuliu Maniu,

dec., et. 2/11, 46 mp, 2019, bloc nou situat la 200 de metri de statia de metrou Pacii ofera spre vanzare apartament cu 2 camere, 58.500 {; (0757.578.682 razvan@rotarpark.ro 38. AFI Cotroceni, mall Drumul Taberei, semidec., et. 1/3, 51 mp, 1960, 2 camere etj 1/3 semidec., luminos, insorit, zona linistita, 3 minute mall, 1 minut de statia de metrou, centrala proprie, balcon tip logie, zona deosebita, linistita, ideal investitie. 55.000 {; (0723.606.040 goldwinpromotion@gmail.com 39. Afi Cotroceni, NearCenter Residence

Plaza 2, apartament 2 camere dec., et. 3/5, 64 mp, 78.000 {; (0722.382.832 contact@erikachica.ro 40. AFI Cotroceni, NearCenter Residence Plaza 2, apartament 2 camere dec., et. 4/5, 57 mp, 73.000 {; (0722.382.832 contact@erikachica.ro

41. Alba Iulia Burebista, bloc 2016, la 3 minute de rond, confort 1 semidec., 61 mp, etajul 5/7, bloc 2016, finisat complet, mobilat utilat modern, acte la zi, pozitie excelenta, negociabil, merita vazut, 98.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796 42. Alba Iulia, piata Alba Iulia semidec.,

et. 5/7, 60 mp, 2016, apartament 2 camere, cf.1, bloc 2016, semidec., spatios, 60 mp, 5/7, mobilat si utilat, acte la zi, liber, ocazie; 97.500 {; (0730.433.375 imobilandreea10@gmail.com

43. Alba Iulia, Unirii, dec., et. parter/3, 66

mp, 2018, imobil nou, direct dezvoltator, Ds+P+2E+Mp, constructie 2018, dec., predare la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie, incalzire in pardoseala, spatiu verde, metrou, lift, panouri fotovoltaice, AC. 129.900 {; (0758.234.495/ 0758.234.497 office.vulturilor.residence@gmail.com 44. Alba Iulia, Unirii, dec., et. 1/3, 54 mp,

2018, imobil nou, direct dezvoltator, Ds+P+2E+Mp, constructie 2018, dec., predare la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie, incalzire in pardoseala, spatiu verde, metrou, lift, panouri fotovoltaice, AC. 93.500 {; (0758.234.495/ 0758.234.497 office.vulturilor.residence@gmail.com 45. Alba Iulia, Unirii, dec., et. 1/3, 42 mp,

2018, imobil nou, direct dezvoltator, Ds+P+2E+Mp, constructie 2018, dec., predare la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie, incalzire in pardoseala, spatiu verde, metrou, lift, panouri fotovoltaice, AC. 77.900 {; (0758.234.495/ 0758.234.497 office.vulturilor.residence@gmail.com 46. Aleea Ciceu, dec., et. parter/4, 51 mp, 1983, proprietar, vand apartament de 2 camere mobilat complet intr-un bloc P+4 - Aleea Ciceu, zona foarte linistita, parc in fata blocului 53.000 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro 47. Alexandriei, Cristalului, dec., et. 3/4, 60 mp, 2018, ap. 2 camere, bloc nou 2018, proiect inedit, terasa. Priveliste superba. Structura este realizata din beton B400, otel beton si caramida Porotherm, nu exista compartimentari din rigips. Comision 0 44.500 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@star-construct.ro 48. Alexandriei, Cristalului, dec., et.

2/4, 60 mp, 2018, apartament finalizat cu posibilitate de mutare imediata, situat la etajul 2/4 cu o suprafata totala utila de 60 mp. Include loc de parcare in pret. Reprezentant dezvoltator. 46.200 {; (0736.380.187/ 0725.597.221 constantin.s@star-construct.ro 49. Alexandru Obregia, dec., et. 1/9, 58

mp, 2018, dezvoltator. Apartament 2 camere Piata Sudului, Alexandru Obregia. 71.500 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro 50. Alexandru Obregia, m. Piata Sudu-

lui, 2 camere semidec., et. 8/10, 37 mp, 1970, Amenajat cu termopan, parchet in living, usa metalica, gresie, faianta-baie si bucatarie,, usi interioare noi, balcon inchis. Este civilizat si curat cu vedere dubla. cadastru, intabulare, Doar plata cash. 40.000 {; (0731.877.269 prometeuimobiliare@yahoo.com 51. Alexandru Obregia, metrou Sudului,

Rezidential semidec., et. 1/8, 58 mp, 2018, comision 0! bloc realizat impecabil, amplasament excelent! Finisare personalizata: gresie, faianta, parchet, centrala termica proprie, usa metalica. Vecinatati: Metrou, Piata, RATB, scoli, spitale; 70.500 {; (0736.380.183/ 0725.597.221 52. Alunisului, Giurgiului dec., et. 5/7,

50 mp, Ap 2 camere apropiere metrou Eroii Revolutiei, cf 1 dec., 50mp balcon 3, 5m, parchet, curat, mobilat, 46.000 euro, cadastru, intabulare. 46.000 {; (0723.389.967 53. Alunisului, piata Progresul, Giurgiu-

lui, et. 5/7, 47 mp, 1962, proprietar, vand apartament 2 camere dec.. se vinde mobilat si utilat; 46.000 {; (0723.599.435 vioricafilip60@gmail.com 54. AmbasadOr Home Complex 2 camere, dec., et. 2/4, 60 mp, 2018, zona de Nord, dezvoltator vinde 2 cam, dec., centrala proprie, finisaje lux, incalzire pardoseala, videointerfon, lift, spatii verzi, parcari, paza, locatie lux la preturi accesibile. Va asteptam la vizionari, 63.500 {; (0799.102.501 oxana@ambasadorhome.ro 55. AmbasadOr Home Complex Rezi-

dential, dec., et. 1/4, 60 mp, 2017, zona de Nord, ap 2 cam, dec., spatios, buc inchisa, 1 balcon, centrala proprie, finisaje lux, incalzire pardoseala, videointerfon, lift, spatii verzi, parcari, paza, locatie lux. www.ambasador-home.ro 63.500 {; (0799.102.501 oxana@ambasadorhome.ro 56. AmbasadOr Home Complex Rezi-

59. Amurgului, Dimitrie Leonida, semidec., et. 4/4, vand apartament 2 camere cu bucatarie open-space, balcon spatios, zona linistita, spatii comerciale la parterul blocului, 4 min. de mers pe jos pana la metrou, centrala prin condensatiecomision 0. 40.400 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 60. Ansamblu rezidential 4 City, aparta-

ment 2 camere, dec., et. 7/7, 70 mp, 2018, Ansamblul rezidential FOUR CITY NORTH continua standardele ridicate in materie de dezvoltare imobiliara premium, fiind dezvoltat de compania Eden Capital Development. Modern si accesibil, ansamblul intruneste cele mai exigente cerinte in materie de siguranta,calitate, confort si eleganta. Detalii pe www.4city.ro 81.340 {; (0732.376.033/ 0724.046.651 contact@4city.ro

81. Aparatorii Patriei, Piata Sudului,

106. Aviatiei - Borsa, dec., et. 4/4, 1989,

dec., et. 2/8, 61 mp, 2019, Amplasarea ideala a ansamblului permite accesul facil proprietarilor catre mijloacele de transport in comun ratb si statia de metrou Aparatorii Patriei, 4 minute. Imobilul este P+8E. 73.000 {; (0723.243.544 natalin.p@star-construct.ro 82. Aparatorii Patriei, Piata Sudului,

dec., et. parter/8, 61 mp, 2018, Aparatorii Patriei, 4 minute metrou, finisaje premium, prima casa. 68.500 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro dec., et. 1/6, 45 mp, 2019, comision 0, direct dezvoltator, apartament cu 2 camere situat in zona Aparatorii Patriei, proiect rezidential nou, acces facil Ratb si metrou, pretul este valabil pentru urmatoarele 2 luni. Comision 0.Direct dezvoltator. 45.126 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro

62. Ansamblul Rezidential Gloria-Jilava

84. Aparatorii Patriei, studio 35 mp, 10

83. Aparatorii Patriei, pret promotional,

acces rapid metrou, izolat, suprafata totala 60mp, suprafata utila 52 mp, 2 balcoane, terasa perfect hidroizolata, intretinut, 99.000 {; (0745.067.409 107. Aviatiei, 2 camere, renovat, bloc

reabilitat, ideal investitie dec., et. 4/5, 61 mp, 1986, 93.990 {; (0720.714.919 razvan.dumitrescu@catoma.ro 108. Aviatiei, Aurel Vlaicu metrou, dec.,

et. 5/9, 86 mp, 2016, apartament lux doua camere in ansablu apropiere metrou Aurel Vlaicu, finalizat 2016, direct dezvoltator, finisaje la alegere. Ansamblul are numeroase avantaje: zona deosebita, apropiere metrou. 127.000 {; (0725.985.762 roxana.panculescu@metropolitanresidence.ro 109. Aviatiei, Baneasa, 2 camere 2018

dec., et. 1/3, 64 mp, 2018, 92.000 {; (0720.714.919 razvan.dumitrescu@catoma.ro

110. Aviatiei, Cofetaria Maria, dec., et.

bloc 2009 dec., 56 mp, 2009, Ansamblul Rezidential Gloria-Jilava Bloc 2009, 2/4 , 56 mp utila , balcon 7 mp, gresie, faianta, parchet, tamplarie termopan, centrala proprie pe gaz , AC, loc de parcare; 39.999 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentincristea2001@yahoo.com

min metrou dec., et. parter/6, 35 mp, 2019, studio 35 mp, metrou Aparatorii Patriei, finisaje la alegere. Constructie catre beton, umplutura caramida. Se accepta si credit. Consultanta financiara gratuita. 31.800 {; (0737.500.384 zina.epure@zonadesud.ro

1/4, 55 mp, 1985, 2 camere, situat la 3 minute de metrou, 5 minute parc Herastrau, iesire rapida spre toate zonele orasului, zona deosebita, verde, linistita, invetitie sigura, pret negociabil, 115.000 {; (0723.606.040 goldwinpromotion@gmail.com

63. Antiaeriana, 2 camere bloc nou,

85. Apart 2 camere Titan Intersectie Grigorescu Camil Ressu Metrou si Parc 62.000 {; (0725.540.400 vlad@vladtrimbitasu.ro

111. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu, Mall

dec., et. 6/6, 54 mp, 2018, racordat la toate utilitatile, Antiaeriana, 2 camere bloc nou - racordat la toate utilitatile, pre? promo?ional de la 42.900 euro la 36.900 euro, valabil pân? la data de 20.12.2018. 36.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 64. Aparatori, oferta ap 2 cam, 57 mp,10 min metrou dec., et. 1/6, 57 mp, 2018, direct dezvoltator, 2 cam, comision 0, constructie beton, caramida, izolat polistiren 10 cm, g, f, p, t, um, centrala de ap, se accepta credit, 51.120 {; (0737.500.384 zina.epure@zonadesud.ro 65. Aparatorii Patriei dec., et. 1/4, 51 mp, 2019, apartament 2 camere tip studio, metrou Aparatorii Patriei. Finisaje premium incluse. Lift silentios. Loc de parcare inclus. Centrala proprie. Comision 0. Direct dezvoltator. 50.900 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 66. Aparatorii Patriei dec., et. 4/10, 55 mp, 2018, direct dezvoltator! apartament 2 camere, 3 minute metrou, 57000 euro, TVA inclus, finisaje incluse, comision 0, se accepta credite primacasa/ipotecar !!! 57.000 {; (0725.985.760/ 0726.943.143 cristina.matei@metropolitanresidence.ro 67. Aparatorii Patriei semidec., et. 7/10,

33 mp, 1971, Proprietar, vand apartament cu 2 camere semidec., renovat recent si semimobilat cu mobila noua, la 10 minute de mers pe jas pana la metrou Aparatorii Patriei. 43.000 {; (0728.063.559 68. Aparatorii Patriei et. 1/4, 51 mp,

2019, Vanzare 2 camere cu parcare inclusa, bloc nou cu lift, finalizare iunie 2019. Finisaje la alegere, centrala proprie, compartimentari din caramida, metrou la 10’ pe jos. Dezvoltator, fara comision. 50.900 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 69. Aparatorii Patriei 2 camere dec.e

dec., et. 7/10, 35 mp, 1971, Procapital Development va ofera spre achizitionare un apartament de 2 camere dec.e in apropiere de metrou; 44.000 {; (0720.888.032 stelian.milos@procapitald.ro 70. Aparatorii Patriei apartament 2 camere metrou dec., et. 4/6, 39 mp, 2019, apartament 2 camere foarte modern compartimentat, dispune de toate utilitatiile, contorizare individuala, in imediata apropiere de statia de metrou Aparatorii Patriei, pretul afisat este pentru cash; 34.965 {; (0730.250.305 71. Aparatorii Patriei metrou aparta-

ment doua camere dec., 65 mp, 2018, Apartament doua camere Aparatorii Patriei Metrou; 68.000 {; (0734.826.639 tiberius@sudrezidential.ro 72. Aparatorii Patriei metrou, 3 minute,

comision 0 dec., et. 1/8, 61 mp, 2018, Propun la vanzare un apartament cu 2 camere in Aparatorii Patriei cu acces facil la statia metrou 3 minute de mers pe jos. Apartamentul dispune de finisaje premium. Direct dezvoltator, comision 0. 73.000 {; (0726.448.357/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro 73. Aparatorii Patriei metrou, aparta-

ment 2 camere dec., et. 3/6, 39 mp, 2018, apartament 2 camere modern compartimentat, spatios, dispune de toate imbunatatiriile, se preda finisat la cheie, in imediata apropiere de statia de metrou Aparatorii Patriei, accept si credite bancare. 38.850 {; (0730.250.305 74. Aparatorii Patriei, Berceni dec., et.

3/5, 60 mp, 2018, apartament 2 camere situat la Aparatorii Patriei la etajul 3 din 5, cu lift. Vecinatati: Aparatorii Patriei, Lidl, Jumbo, Auchan, Metro, Carrefour etc. TVA de 5% inclus. 51.700 {; (0727.261.214/ 0730.988.560 75. Aparatorii Patriei, comision 0,

metrou D Leonida et. 3/11, 51 mp, 2018, direct dezvoltator, imobil nou, cadre beton armat, caramida porotherm, fatada ventilata, centrala termica, finisaje de calitate la alegere, apartament 2 camere tip studio, 51 mp, terasa, locuri parcare subteran. 51.500 {; (0725.985.764 cosmin@metropolitanresidence.ro 76. Aparatorii Patriei, Democratiei, dec., et. 6/8, 55 mp, 1986, ID: 5122, Aparatorii Patriei, Democratiei, 2 camere, confort 1, dec., etaj 6/8, suprafata 55 mp, an constructie 1986. Renovat complet. loc de parcare platit. La 5 min de mers pe jos pana la metrou. 64.000 {; (0738.685.854/ 0729.842.974 77. Aparatorii Patriei, Metalurgiei Park

57. AmbasadOr Home, dec., complex

78. Aparatorii Patriei, metrou, piata, spital, dec., et. 1/8, 51 mp, 1985, renovat complet, balcon, teava centrala, 57.000 {; (0748.133.331

58. Amurgului, aproape metrou, direct proprietar dec., et. 1/2, 51 mp, 2017, ap 2 cam., dec., finisaje de lux, toate utilitatile, centrala termica pe gaz, aproape metrou, vedere mixta, bloc din caramida, izolatie de 10 cm, balcon posibilitate inchidere, 54.500 {; (0774.075.901/ 0747.121.325

105. Aviatiei - Aurel Vlaicu metrou dec., et. 5/9, 80 mp, 2016, apartament lux doua camere in ansablu apropiere metrou Aurel Vlaicu, direct dezvoltator, finisaje la alegere. Ansamblul are numeroase avantaje: zona deosebita, apropiere metrou. 120.000 {; (0725.985.762 roxana.panculescu@metropolitanresidence.ro

61. Ansamblu rezidential Pipera, apartament 2 camere, dec., et. 7/7, 64 mp, 2018, Ansamblul rezidential FOUR CITY NORTH continua standardele ridicate in materie de dezvoltare imobiliara premium, fiind dezvoltat de compania Eden Capital Development. Modern si accesibil, ansamblul intruneste cele mai exigente cerinte in materie de siguranta,calitate, confort si eleganta. Detalii pe www.4city.ro 77.004 {; (0723.002.133/ 0737.067.373 contact@4city.ro

dential, dec., et. 1/4, 71 mp, 2018, zona de Nord, ap 2 cam, dec., spatios, buc inchisa, 1 terasa, centrala proprie, finisaje lux, incalzire pardoseala, videointerfon, lift, spatii verzi, parcari, paza, locatie lux. www.ambasador-home.ro 75.500 {; (0799.102.501 oxana@ambasadorhome.ro rezidential dec., et. 2/4, 68 mp, 2018, Apartament 2 camere, dec., bucatarie inchisa, suprafata utila 57 mp, finisat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, incalzire in pardoseala, centrala proprie. Se accepta credit. 61.600 {; (0738.759.300 cristi@ambasadorhome.ro

80. Aparatorii Patriei, Monaco Towers, semidec., et. 1/5, 46 mp, 2018, 2 camere, confort 1, bloc nou din caramida, finisaje de lux, contorizare separata, centrala proprie, 50 m fata de Ratb, 10 minute distanta de metrou. Discount 5% pentru plata cash. Accept Prima Casa. 44.750 {; (0734.092.488/ 0734.950.229 dragos.cainaru@gmail.com

dec., et. 2/7, 56 mp, 2019, Aparatorii Patriei, apartament dec. cu 2 camere, imobil nou, etaj intermediar, lift,complet finisat, centrala proprie 24kw, bransat la toate utilitatile, loc de parcare si boxa la demisol, 51.900 {; (0722.664.430/ 0731.491.608 cristian@sudrezidential.ro

79. Aparatorii Patriei, Moldovita semi-

dec., et. 3/4, 50 mp, 1975, ID:5236, Aparatorii Patriei-Moldovita, 2 cam, conf 1, semidec, etaj 3/4, s. 50 mp, an ct 1975. Are ferestre cu geam termopan, parchet, faianta, usa metalica.La 5-7 min de mers pana la metrou. 54.000 {; (0738.685.854/ 0729.842.974

86. Apartament 2 camere - mobilat si

utilat complet 84.000 {; (0752.703.232 sorin@sorinraducu.ro

87. Apartament 2 camere in vecinatatea Parcului Drumul Taberei Strada Targu Neamt 51.500 {; (0725.540.400 vlad@vladtrimbitasu.ro 88. Apartament 2 camere Pantelimon,

Ivonco Residential 2018, apartament 2 camere open space et. 5, util 57 mp; 1 bucata - 52000 euro + tva 5 % (loc parcare+boxa inclus) 54.600 {; (0744.651.044/ 0744.798.859 dan.popescu@mike.com.ro 89. Apartament mobilat si utilat - reno-

vat 2018 64.800 {; (0752.703.232 sorin@sorinraducu.ro

90. Apartament Vitan Rin Grand Hotel

Complet mobilat si Utilat 58.000 {; (0725.540.400 vlad@vladtrimbitasu.ro

91. Asmita Gardens, Vacaresti, Spaiul Unirii, dec., et. 7/17, 78 mp, 2009, ID: 5100, Asmita Gardens, Vacaresti, Spaiul Unirii, 2 camere, confort 1, dec., etaj 7/25, suprafata 78 mp, an constructie 2009. Toate imbunatatirile, lux. Se accepta si credit. 115.000 {; (0738.685.854/ 0729.842.974 92. Atlas Park, Jandarmeriei - Baneasa

dec., et. parter/5, 68 mp, 2018, apartament 2 camere cu suprafata utila totala de 68.5 mp situat la parter. 110.000 {; (0728.681.819 andreicatalinpalade@yahoo.com 93. Atlas Park, Jandarmeriei, Baneasa,

dec., et. 1/5, 68 mp, 2018, Atlas Park, Jandarmeriei, Baneasa, apartament 2 camere cu suprafata utila totala de 68.95 mp situat la etajul 1/5. 101.300 {; (0728.681.819 andreicatalinpalade@yahoo.com 94. Atlas Park, Jandarmeriei, Baneasa,

dec., et. 1/5, 83 mp, 2018, Atlas Park, Jandarmeriei, Baneasa, apartament 2 camere cu suprafata utila totala de 83.36 mp situat la etajul 1/5. 138.500 {; (0728.681.819 andreicatalinpalade@yahoo.com 95. Auchan Militari, ap 2 cam., fatada

ventilata dec., et. 3/10, 62 mp, 2019, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat cu vata minerala bazaltica, finisaje la alegere 61.910 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 96. Auchan Militari, ap. 2 cam., fatada ventilata dec., et. 4/10, 60 mp, 2019, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat cu vata minerala bazaltica, finisaje la alegere 59.920 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 97. Auchan Militari, ap. 2 cam., fatada ventilata, dec., et. 6/10, 60 mp, 2018, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat cu vata minerala bazaltica, finisaje la alegere 59.820 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 98. Auchan Militari, fatada ventilata, ap

2 cam dec., et. parter/10, 54 mp, 2018, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat cu vata minerala bazaltica, finisaje la alegere. 53.970 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 99. Auchan Militari, fatada ventilata, ap

2 cam., dec., et. 1/10, 60 mp, 2018, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat cu vata minerala bazaltica, finisaje la alegere 59.820 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 100. Auchan Titan, proprietar, 2

Promenada dec., et. 5/9, 79 mp, 2017, Apartament 2 camere Aviatiei, apropiere metrou Aurel Vlaicu spatios, dec., bucatarie inchisa, terasa, finisaje la alegere, parcare subterana, paza, gradina interioara. Comision 0%, 120.000 {; (0725.985.762 roxana.panculescu@metropolitanresidence.ro 112. Aviatiei- Pipera, apartament 2 camere, comision 0% dec., et. parter/7, 70 mp, 2018, Ansamblul rezidential FOUR CITY NORTH continua standardele ridicate in materie de dezvoltare imobiliara premium, fiind dezvoltat de compania Eden Capital Development. Modern si accesibil, ansamblul intruneste cele mai exigente cerinte in materie de siguranta,calitate, confort si eleganta. Detalii pe www.4city.ro 81.121 {; (0723.002.133/ 0737.067.373 contact@4city.ro 113. Azuga, judetul Prahova, semidec.,

et. parter/3, 50 mp, particular vand apartament 2 camere zona centrala, langa gara, confort 1, vedere Crucea Caraiman, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, boxa. 28.000 {; (0724.512.410 114. Baba Novac semidec., et. 10/10, 53

mp, 1970, confort 1, fara imbunatatiri, bloc reabilitat termic, situat la 5 min. Park Lake si 8-10 min. metrou Dristor, merita vazut, 46.000 {; (0732.135.471 115. Baba Novac et. 4/9, 52 mp, parcul

IOR aproape, sectia financiara sector 3, 4/9, balcon, 52 mp, bl si scara civilizata, langa scoala si gradinita, zona verde, liber, cadastru, intabulare, pret bun, discutabil 50.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 116. Baba Novac et. 10/10, 54 mp, Reconstructiei, 5 minute Metrou Dristor si 3 minute parc Titan, cf.1, 54mp, spatios, curat, bloc reabilitat, termopan, zona superba, ocazie 45.900 {; 117. Baba Novac et. 9/10, 54 mp, stradal vis-a-vis de parcul IOR, intersectie cu Campia Libertatii, cf. 1, balcon 54 mp, et 9/10, renovat, g, f, p, t, um, ac, locuibil, super zona, scara foarte civilizat, scoala, merita vazut, negociabil 55.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 118. Baba Novac et. 1/9, 54 mp, stradal,

restaorantul Rucar, aproape parcul IOR, metrou Dristor 10 minute, cf. 1, et. 1/9, balcon mare in termopan, 54mp, complet renovat total, g, f, p, t, um, locuibil, reabilitat termic, cad., intab., disc., 60.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 119. Baba Novac, et. 7/10, 54 mp, C.

Libertatii, la 3 minute de parc, 7/10, cf. 1, spatios, 54 mp, g, f, p, t, um, bloc reabilitat, balcon inchis in termopan, ocazie 61.000 {; (0723.682.204

158. Berceni -Dimitrie Leonida dec., et.

132. Baneasa, Complex Greenfield, semidec., et. parter/5, 60 mp, 2019, Particular Vanzare apartament 2 camere Parter cu Gradina Baneasa Complex Greenfield.57 mp+30 mp gradina,finalizare iunie 2019,centrala proprie.Pret 69600+tva +loc parcare-79600 euro. 69.600 {; (0752.098.908

2/4, 66 mp, 2019, Apartament 2 camere cu suprafata utila de 59.52 mp . Zona linistita, spatii verzi.Situat la doar 8 minute fata de Statia de Metrou Dimitrie Leonida ,Etaj 2 din 4 ,Imobil nou cu lift ,contor separat . 55.500 {; (0799.155.458/ 0730.988.560 catalin.coroiu@sudrezidential.ro

183. Berceni, dec., et. 2/10, 51 mp,

133. Baneasa, Lac Grivita, apartament 3

159. Berceni 94, apartament de 2 camere nou la 7 minute de mers pe jos de statia de metrou Dimitrie Leonida, structura este de beton si compartimentarea este de caramida. Parcarea se afla pe 2 niveluri (-1 si parter). 57.000 {; (0725.985.759 ana.moise@metropolitanresidence.ro

camere dec., et. 5/6, 86 mp, 2018, vindem ap. 3 camere in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, bloc cu lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, direct dezvoltator. 97.000 {; (0725.957.934 134. Baneasa, spre Otopeni semidec.,

80 mp, 2008, Apartament 2 camere 80 mp, lux, la marginea padurii, cu acces direct din DN1, mobilat si utilat in proportie de 85%. Zona linistita si securizata complet, locuri de parcare la discretie, 117.000 {; (0773.724.746 mrsrbn@yahoo.com 135. Banu Manta semidec., et. 3/4, 50 mp, 1982, apartamentul se afla intr-un imobil P+4, pe o strada linistita, ferita de zgomotul bulevardului principal, este bine compartimentat, dotat cu sistem de alarma, aer conditiont si repartitoare de caldura. 92.000 {; (0748.611.091 maria.avram@h-b.ro 136. Barbu Vacarescu, Dinamo, metrou bloc 1990 dec., et. 6/8, 59 mp, 1990, etaj 6 dec., foarte spatios. Are bucatarie mare patrata, scara impecabila. Acte ok, liber. Distanta pana la metrou este de 3 minute. In imediata apropiere se afla Parcul Circului. Stad. Dinamo, 92.500 {; (0730.295.043 137. Barbu Vacarescu, m. Stefan cel Mare,bl. 1990 dec., et. 6/8, 60 mp, 1990, Etaj 6/8, dec., bucatarie mare patrata, hol spatios, sufragerie de 20 mp, liber, curat, scara impecabila, pozitie excelenta, bloc monolit, 3 minute metrou, parcul Circului, piata, scoala, gradinita. 91.500 {; (0755.075.910/ 0755.075.900 unirii@excesimobiliare.ro 138. Barbu Vacarescu, pret unic, 2

camere dec., et. 1/2, 45 mp, 2018, 79.900 {; (0720.714.919 razvan.dumitrescu@catoma.ro

139. Basarabia dec., et. 4/8, 43 mp, 1982, Procapital Development ofera spre vanzare apartament de 2 camere dec. in zona Basarbia.Apartamentul este amplasat intr-un bloc construit in 1982, renovat complet in 2018, locat central, 74.000 {; (0720.888.051 alexandru.ivan@procapitald.ro 140. Basarabia - Chisinau - etaj 1, semidec., et. 1/10, 54 mp, 1983, apartament cu 2 camere situat in zona Basarabia - Bd. Chisinau, cu acces rapid la mijloacele de transport in comun, situat la etajul 1/10 intr-un imobil reabilitat termic, semidec., geam la baie; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 141. Basarabia, 3 min de metrou Costin

Georgian dec., et. 6/9, 61 mp, 1975, 2 camere renovat complet cu toate imbunatatirile, etaj 6/9, 61 mp, 2 balcoane, geam la baie, acte la zi. Merita vazut. 62.900 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro 142. Basarabia, Costin Georgian, la 1

minut de metrou, confort 1 dec., 60 mp, etajul 6/10, bloc 92 reabilitat, cu toate imbunatatirile, instalatii sanitare si electrice noi, acte la zi, pozitie excelenta, se accepta credit 75.000 {; (0728.879.796

143. Basarabia, lux, etajul 4/8, confort

1 dec., 53 mp, bloc 82, renovat lux, acte la zi, zona linistita, aproape de metrou Costin Georgian, liber, merita vazut, 74.000 {; (0728.879.796

144. Basarabia, Muncii, Diham dec., et.

146. Basarabiei - Chisinau, dec., et. 8/8, reabilitat, parchet, termopan, aer conditiomnat, 53.900 {; (0723.627.543

mp, 1970, stradal, 2 minute parcul IOR, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, scara curata, bucatarie mobilata, toate actele. 59.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 123. Baba Novac, adiacent, dec., et. 3/3,

50 mp, dec., cetrala, gresie, faianta, parchet, termopane, geam la baie, reabilitat, toate actele. 5 minute parcul IOR, zona linistita 49.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 124. Baba Novac, Caloian Judetu, dec.,

et. 6/8, 54 mp, 1986, Baba Novac, Caloian Judetu, 6/8 dec. 54 mp. bl 1986 instalatii sanitare si electrice noi, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis, aer conditionat, usile de int. schimbate posibil CT, 76.500 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentincristea2001@yahoo.com 125. Baba Novac, chiar la restaurantul

Rucar, dec., et. 11/17, 51 mp, stradal, bloc reabilitat, 3 lifturi din care unul de marfa, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele, 59.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 127. Baba Novac, Gloria, Str. Bucovina, etajul 3/4, confort 1 semidec., 52 mp, bloc caramida reabilitat, cu termopan fara alte imbunatatiri, acte la zi, liber, se accepta credit, merita vazut 57.000 {; (0728.879.796

103. Autogara Filaret dec., et. 8/9, 54 mp, 2017, apartament 2 camere, dec., 54 mp utili, mobilat si utilat, etaj 8/9, totul nou, disponibil imediat, acces rapid la mijloacele de transport in comun, aproape de Piata Unirii, Parc Carol, 85.000 {; (0748.238.661/ 0751.075.989 georgiana@imogroup.ro

et. 1/10, 50 mp, 1965, etaj 1/10 semidec. cu imbunatatiri. intrare stradala, vedere spate. Acte ok. Bloc reabilitat termic. pozitie excelenta. Parcul IOR se afla la distanta de 1 minut 59.000 {; (0730.295.043

104. Aviatiei dec., et. 5/7, 80 mp, 2017,

129. Baba Novac, parc IOR, stradal, bloc

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

181. Berceni, et. 2/4, 38 mp, cf. 2, liber,

121. Baba Novac, dec., et. 3/3, 55 mp, 1965, Rucar, cf 1, stradal, liber, 7 min metrou Dristor, 5 min parc IOR, pozitie deosebita, 59.800 {; (0727.884.946/ 0745.087.966 office_treibrazi@yahoo.com 122. Baba Novac, semidec., et. 1/10, 52

128. Baba Novac, parc IOR, semidec.,

reabilitat semidec., et. 1/10, 54 mp, 1974, etajul 1, semidec., intrare stradala, vedere spate, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, acte la zi, liber, acte la zi, vedere parc IOR, scoala, gradinita. Merita 58.000 {; (0755.075.909

Berceni, Brancoveanu, Luica, proprietar, vand apartament 2 camere, etaj 3/4, cu suprafata utila de 52 mp. In balcon se iese din living cat si din bucatarie. Decomandat integral. Bloc nou, din caramida 43.150 {; (0722.338.342 mariuslazarescu03@gmail.com

51 mp, 2018, dezvoltator, vand apartament 2 camere Berceni in imediata apropere a statiei de metrou, scoli, gradinite, hipermaket, banici , restaurante, 51.500 {; (0721.805.158/ 0722.297.332 gabriela@metropolitanresidence.ro

145. Basarabia, Riviera, semidec., et. 9/11, 52 mp, 1962, 4 min de metrou Piata Muncii, 2 camere modest, semidec, etaj 9/11, geam la baie, balcon, acte la zi. Merita vazut. 55.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro

126. Baba Novac, chiar la restaurantul

dezvoltator, vand apartament in zona de nord a capitalei, asamblu rezidential. Centrala termica individuala. Finisaje la solicitarea clientului, 120.000 {; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro

157. Berceni - Metalurgiei dec., et. 2/11,

180. Berceni, dec., et. 3/4, 52 mp, 2018,

parter/4, 36 mp, 1970, apartament 2 camere, confort 2, semidec., situat la parterul unui bloc de 4 etaje, cu o suprafata de 36,5 metri patrati, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica proprie, mobilat 28.500 {; (0746.188.866 mar_ancomar@yahoo.com

mp, Campia Libertatii, parcul IOR, sectiea financiara, stradal, bloc reabilitat, liber, fara imbunatatirii, toate actele, zona verde, Mega Image, parc, scoala, liceu. 47.000 {; (0721.999.550/ 0760.488.840

101. Auchan Vitan, N. Pascu, semidec.,

2017, apartament 2 camere, dec., 54 mp utili, etaj 9/9, mobilat si utilat complet, totul nou nu a mai locuit nimeni, disponibil imediat, aproape de Piata Unirii, Parc Carol, 85.000 {; (0748.238.661/ 0751.075.989 georgiana@imogroup.ro

131. Baduc, Iacob Andrei, semidec., et.

4/8, 51 mp, 1982, Apartament 2 camere lux dec., confort 1, an 1982, 74.000 {; (0775.160.375

Rucar, dec., et. 3/3, bloc 3 etaje mansardat, reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curat, bucatarie mobilata si utilata, toate actele 49.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

102. Autogara Filaret dec., et. 9/9,

156. Berceni - Aparatorii Patriei semidec., et. 2/10, 36 mp, 1971, Emil Racovita, renovat, termopan, parchet, gresie, faianta, AC, sistem alarma, eventual se poate vinde mobilat, liber, acces metrou, supermarket, scoala, gradinita. 37.900 {; (0761.621.036

120. Baba Novac, semidec., et. 9/9, 54

cam.+balcon la 5 min. de metrou 1 Decembrie, bloc reabilitat termic, ap. are gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii sanitare noi, blocul este la 3 min. de bd. 1 Decembrie, la 10 min. de Auchan, IKEA, Penny, parcuri, gradinite foarte aproape, 41.000 {; (0742.426.083 et. parter/4, 38 mp, cf. 2, toate actele, plata cash; (0723.723.485

130. Baba Novac, vedere catre parc confort 1 semidec., 54 mp, etajul 9/10, bloc reabilitat, cu gresie, faianta, termopan, decent, mobilat daca se prefera, acte la zi, liber, zona excelenta, merita vazut, 54.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796

147. Basarabiei Diham, 5/10, semidec.,

50 mp, semidec., et. 5/10, 50 mp, 1967, oferim spre vanzare ap 2 camere zona Diham Basarabiei constructie 1967, et. 5/10, semidec., acte ok, disc., 57.000 {; (0723.460.200/ 021.210.76.00 sweethome_imob@yahoo.com 148. Bazilescu, soseaua Chitilei, semi-

dec., et. 1, 65 mp, 2018, apartament 2 cam, 53 mp utili/ 65 mpc, constructie noua S+P+3. Zona Sos. Chitilei str. Mezes, Bucurestii Noi, dezvoltator comision 0 66.500 {; (0723.828.370/ 0720.564.757 nely_stan@yahoo.com

149. Bd Timisoara, langa Lidl Moinesti, OMV, semidec., et. 4/10, semidec., renovat, termopane, aer conditionat, usa metalica, parchet, lavabil, bloc civilizat, loc de joaca copii,5 min tramvai autobus 137 la 10 min M Gorjului, 3 min supermarket OMV, negociabil, 46.800 {; (0727.708.494 anca.ganciu@gmail.com 150. Beller dec., et. 2/4, 55 mp, 1986, apartament 2 camere, dec., constructie 1986, suprafata 55 mp, etaj 2, fara imbunatatiri, liber, 103.900 {; (0722.609.454 151. Beller, apartament 3 camere, dec.,

et. 2/4, 74 mp, 1982, straduta linistita, dec., suprafata 74 mp, etaj 2/4. 149.000 {; (0726.274.984 abconsultimob@gmail.com 152. Berceni semidec., et. 1/4, 51 mp, 1970, Berceni Emil Racovita 2 camere etaj 1 din 4 semidec. cu suprafata de 51 mp cu îmbun?t??iri g, f, p, t, usa metalica, bloc reabilitat termic, se accepta orice tip de creditare. 52.000 {; (0773.910.549 153. Berceni dec., et. 8/8, 51 mp, 1981,

Luica, et.8, dec., 51 mp, c-tie 1981, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, acte in curs, zona excelenta, apropiere ratb, piata, scoala, eliberabil, se accepta credit, se poate vedea, 50.500 {; (0724.370.636 mfirut@yahoo.com

154. Berceni dec., et. 1/4, 58 mp, 1983,

Procapital Development, va ofera spre achizitionare un apartament de 2 camere dec.e, 58 mp 70.000 {; (0720.888.032 stelian.milos@procapitald.ro 155. Berceni ,Turnu Magurele Carefour

Grand Arena ) . dec., et. 1/3, 55 mp, 2018, apartament 2 camere 55 mp utili, dec., Brancoveanu, Luica. 48.900 {; (0721.165.251/ 0722.338.342 anca@sudrezidential.ro

160. Berceni Aparatorii Patriei metrou Dimitrie Leonida dec., et. parter/4, 52 mp, 2018, apartament de vanzare intr-un bloc nou finalizat in 2018, situat in zona Berceni din sectorul 4, metrou Dimitrie Leonida 4 minute,langa Monaco Mall liber; 45.000 {; (0767.377.376/ 0785.225.855 Marian@imobiliaremarvis.ro 161. Berceni Grand Arena, Postalionului

et. 2/4, 69 mp, 2018, Apartament 2 camere, 69mp, direct proprietar, toate utilitatile, mutare imediata, complet finisat (finisaje de calitate superioara), etajul 2, centrala gaze, constructie 2018. 64.500 {; (0733.388.533 bogdan20@yahoo.com 162. Berceni Metalurgiei, apartament 2 camere spatios dec., et. 3/8, 66 mp, 2018, direct dezvoltator vand apartament 2 camere, dec., situat intr-un imobil cu un regim de inaltime P+8E, amplasat in Berceni, ansamblul Metalurgiei Park; 57.000 {; (0721.827.390/ 0727.239.293 cristi.farcas@sudrezidential.ro 163. Berceni metrou Dimitrie Leonida

dec., et. 2/5, 53 mp, 2019, apartament 2 camere dec., etaj intermediar, dispune de toate imbunatatiriile, se preda finisat la cheie, contorizare individuala, langa statia de metrou Berceni 100 metri, accept si Prima Casa; 50.900 {; (0730.250.305 164. Berceni metrou, apartament dec.,

dec., et. 5/5, 54 mp, 2019, prima casa. Apartament 2 camere dec.e, bucatarie inchisa, terasa mare pe toata lungimea, langa metrou, se vinde la cheie, finisat cu materiale la alegere si bransat la utilitati urbane. Pret pentru cash, 45.505 {; (0762.900.901 165. Berceni metrou, apartament mod-

ern, balcon semidec., et. 3/5, 42 mp, 2019, apartament Studio la metrou, bloc nou, camere mari si luminoase, balcon, se vinde la cheie, complet finisat, bransat la utilitatile urbane. Accept si plata prin credit bancar cu avans min. de 10%, 41.325 {; (0762.900.901 166. Berceni metrou, apartament modern, terasa mare semidec., et. 4/5, 44 mp, 2019, apartament 2 camere langa metrou Berceni, modern, foarte util, camere practice, terasa se vinde complet finisat cu materiale la alegere. Pret promotional pentru plata integrala la antecontract 39.425 {; (0762.900.901 167. Berceni metrou, balcon, Prima Casa. dec., et. 4/5, 50 mp, 2019, apartament cu 2 camere luminoase, bucatarie inchisa, se vinde la cheie cu finisaje la alegere. Se accepta achizitie Prima Casa, cu rezervare fond la doar 47.900 E. 45.505 {; (0762.900.901 168. Berceni metrou, confort 1, balcon,

credit ipotecar dec., et. 2/5, 54 mp, 2019, Langa metrou, de vanzare apartament cu 2 camere mari, balcon, bloc nou. Se preda finisat cu materiale (gresie, faianta, parchet) la alegere si utilitati urbane. Accept credit ipotecar la 50.900 e, 48.355 {; (0762.900.901 169. Berceni metrou, dec., balcon, grad-

ina credit dec., et. parter/5, 55 mp, 2019, Apartament 2 camere langa metrou Berceni, dec., balcon, 57mp gradina proprie, bucatarie inchisa, foarte practic, se vinde la cheie, totul nou si in garantie. 0% comision. Accept credit ipotecar, 58.900 {; (0762.900.901

170. Berceni metrou, dec., terasa dec., et. 4/5, 59 mp, 2019, apartament 2 camere dec., bucatarie inchisa, cu terasa pe toata lungimea, in bloc nou, cu lift, se vinde complet finisat, la cheie, totul nou si cu garantie. Pret valabil pentru plata cash, 46.455 {; (0762.900.901 171. Berceni Selgros Berceni, dec., et. 1/3, 55 mp, 2018, apartament 2 camere, etaj 1, bloc nou, centrala de apartament, finisaje premium la alaegere, zona linistita, 48.900 {; (0722.557.782 catalin.stoian@sudrezidential.ro 172. Berceni sos Oltenitei 2 camere conf 1, dec., et. 3/4, 70 mp, 2013, mobilat complet nou ,etaj 3 /4,gresie, faian?a, parchet, termopan ,centrala proprie, bloc caramida, izolat, loc parcare, zona linistita, verdeata, cu tot cu mobila, 63.000 {; (0761.532.117 173. Berceni, dec., et. 2/7, 50 mp, 2018,

acesta este disponibil in cel mai nou proiect imobiliar marca Apollo Residence, situat in apropierea statiei de metrou Dimitrie Leonida si este compus din 11 blocuri cu regim de inaltime de p+5e+em+m; 45.000 {; (0730.343.698

termopan, usa metalica, toate actele, 36.000 {; (0765.470.907

182. Berceni, 38 mp, cf. 2, stradal, gre-

sie, faianta, termopan, toate actele, 33.000 {; (0765.470.907

2018, dezvoltator, vand apartament 2 camere, Berceni. 51.500 {; (0721.805.158/ 0722.297.332 gabriela@metropolitanresidence.ro 184. Berceni, dec., et. 5/10, 38 mp, 1978, Procapital Development va ofera spre achizitionare un apartament de 2 camere dec.e etajul 5 din 10 situat pe strada Straja 49.500 {; (0720.888.032 stelian.milos@procapitald.ro 185. Berceni, dec., et. 4/4, 50 mp, 1978,

proprietar, 2 camere Berceni, recent renovat si mobilat. Acces rapid la metrou (statie de RATB in fata blocului). 2 locuri parcare/boxa subsol, 55.999 {; (0768.294.086 Cristiandicu@hotmail.com

186. Berceni, dec., et. 1/3, 51 mp, 2018, se vinde un ap cu 2 camere dec. intr-un bloc nou 2018. Se preda complet finisat la cheie. Contorizare la utilitati individuala. Pozitionare langa Sel Gross Berceni. Pentru detalii; 43.150 {; (0725.382.190 iosif@sudrezidential.ro 187. Berceni, 3 min. metrou, semidec., et. 2/9, 52 mp, 1986, foarte frumos, renovat integral, compartimentare deosebita, imbunat. multiple cu materiale de calitate: g, f, p, t, inst. sanitare si electrice schimbate, usi int. sch., merita vazut, ap. recomandabil 59.000 {; (0785.505.034 188. Berceni, 300 m de metrou, oferta plata cash dec., et. parter/6, 52 mp, 2019, Ap 2 camere, metrou Berceni, reduceree substantiala la plata cash. Predare la cheie. Finisaje de lux. Direct de la dezvoltator. Comision 0. Finalizare martie 42.650 {; (0722.204.952 189. Berceni, 300 m metrou, dec., et. 1/3, 43 mp, 2018, apartament 2 camere, situat la 300 m distanta de metrou Dimitrie Leonida, bloc nou, se preda complet finisat, baie echipata, centrala proprie, comision 0, direct dezvoltator, 40.500 {; (0725.957.933 190. Berceni, acces metrou Dimitrie Leonida dec., et. 1/5, 51 mp, 2018, apartament 2 camere, dec., bloc nou cu lift, izolat termic, se preda complet finisat, centrala termica, baie echipata. Pret credit: 39.800 euro (TVA 5% inclus). Comision 0, direct dezvoltator 37.550 {; (0725.957.933 191. Berceni, acces metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1/5, 60 mp, 2018, apartament 2 camere situat in bloc nou, acces rapid metrou Dimitrie Leonida, se preda complet finisat, centrala termica, baie echipata. Comision 0. Direct dezvoltator, 46.200 {; (0725.957.933 192. Berceni, acces metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1/5, 50 mp, 2018, apartament 2 camere, dec., bloc nou cu lift, izolat termic, se preda complet finisat, baie echipata, centrala termica. Comision 0, direct dezvoltator; 37.500 {; (0725.957.933 193. Berceni, acces metrou, cu balcon,

et. 3/5, 50 mp, 2019, apartament 2 camere cu acces usor la metrou, etaj intermediar in bloc cu lift, avand dormitor separat, hol de acces, baie, living generos cu bucataire deschisa si balcon mare. Plata din surse proprii; 48.900 {; (0762.900.901

194. Berceni, Alexandru Obregia dec., et. 4/10, 50 mp, 1965, ID: 5297. Apartamentul se afla pe Bld. Alexandru Obregia, aproape de intersectia cu Turnu Magurele. 2 camere dec., cu imbunatatiri, et 4/10, 50 mp, an constr 1965. Se accepta credit. 57.000 {; (0729.842.974/ 0738.685.854 195. Berceni, Alexandru Obregia, comi-

sion 0, dec., et. 6/10, 52 mp, 1970, 1970 an de constructie, 6/10, dec., 52 mp, geam baie, bucatarie inchisa, intrare/vedere stradala, cu imbunatatiri, instalatii sanitare/electrice noiwww.realkom.ro. www.imobiliarebucurestene.ro. 54.000 {; (0736.333.063 florin.stanica@realkom.ro

196. Berceni, Alexandru Obregia, Turnu

Magurele, dec., et. 10/10, 49 mp, 1970, vav de Lidl, apartament cu 2 camere dec.e, situat la etajul 10/10, cu o suprafata utila de 45.41 mp + balcon de 3.71 mp, total 49.12 mp, cadastru, intabulat, liber, pret negociabil; 44.000 {; (0767.653.693

197. Berceni, Alexandru Obregia, Turnu

Magurele, dec., et. 10/10, 49 mp, 1970, vav de LIDL, apartament cu 2 camere dec.e, situat la etajul 10/10, cu o suprafata utila de 45.41mp + balcon de 3.71mp, total 49.12mp, cadastru, intabulat, liber, pret negociabil; 44.000 {; (0767.653.693 198. Berceni, Alunisului dec., et. 3/10,

50 mp, 1970, 44.900 {; (0722.459.956 iacobdaniel@galaxyimob.ro

199. Berceni, Amurgului, dec., et. 2/4, 56 mp, 2014, 2 camere, intr un bloc construit in 2014, cu un regim de inaltime P+4 etaje, la etajul 2, pe strada Amurgului, aproape de metrou. Apartamentul este finisat, se vinde mobilat si utilat. 60.000 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro

174. Berceni, dec., et. 2/5, 42 mp, 2019,

ap. doua camere in apropiere de statia de metrou Aparatorii Patriei intr-un imobil nou. Locuinta este la cheie: gresie, faianta, parchet, tamplarie pvc, centrala proprie si racordat individual; 42.500 {; (0726.178.089/ 0722.338.342 catalin.isache@sudrezidential.ro

200. Berceni, Aparatorii Patriei semidec., et. 2/10, 36 mp, 1971, Emil Racovita, renovat, termopan, parchet, gresie, faianta, AC, sistem alarma, eventual se poate vinde mobilat, liber, acces metrou, supermarket, scoala, gradinita. 37.900 {; (0761.621.036

175. Berceni, dec., et. 1/5, 53 mp, 2019,

201. Berceni, Aparatorii Patriei dec., et.

apartament 2 cam dec. situat in zona Grand Arena. Se vinde complet finisat, gresie, faianta, parchet, si racordat la toate utilitatile (gaze, apa, canalizare). Merita vazut. 46.300 {; (0730.888.286 marius.draghici@zonadesud.ro

176. Berceni, dec., et. 1/5, 51 mp, 2018,

apartament modern, etaj 1, metrou 10 minute 46.900 {; (0731.491.608 adriana@sudrezidential.ro

177. Berceni, dec., et. parter/6, 40 mp, 2018, apartamentul beneficiaza de contorizare separata. Acces facil catre mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. comision 0%, 31.700 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 178. Berceni, dec., et. parter/3, 43 mp,

2018, apartamentul se afla in apropiere de mijloace de transport in comun, piata, centre comerciale, scoli, gradinite. 38.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 179. Berceni, dec., et. 1/10, 51 mp,

1972, Berceni 2 camere Aleea Stupilor etaj 1 dec. cu suprafata de 51 mp intr un bloc foarte civilizat in apropiere g?sim scoala centru comercial aproape de mijloace de transport în comun. 48.000 {; (0773.910.549

parter/5, 36 mp, 2019, Se vinde dotata si finisat complet cu: centrala termic,a ferestre cu geam termopan, usa metalica,obiecte sanitare in baie, gresie, faianta, parchet laminat, usi de interior. Merita vazuta! 35.000 {; (0730.888.286

202. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et.

4/7, 69 mp, 2017, apartament 2 camere etj 4 din 7, situat pe Sos Berceni la o distanta de 5 min fata de metrou. Apartamentul se preda complet finisat si bransat la toate utilitatile.Merita vazut. 79.000 {; (0730.888.286 203. Berceni, Aparatorii Patriei, semi-

dec., et. 2/9, 52 mp, 1984, ID: 5314. Apartamentul se afla pe Soseaua Berceni, la 2 minute de Metrou Aparatorii Patriei. 2 camere semidec., etaj 2/9, 52 mp, an constr 1984. cu imbunatatiri. Se accepta credit; 59.000 {; (0729.842.974/ 0738.685.854 204. Berceni, Aparatorii Patriei, 2 camere bl cu lift dec., et. 2/5, 56 mp, 2019, Locuinta se vinde complet finisata, izolata termic, bransata la toate utilitatile, contorizata separat si dispune de: termopane Rehau 5 camere, centrala Ariston, parchet dublu click, usa metalica, 54.500 {; (0724.205.825/ 0722.478.920

E-mail: redactia@anuntul.ro


16 ianuarie 2019

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 205. Berceni, Aparatorii Patriei, 2 camere, semidec., et. 4/4, 46 mp, 2009, 5 min. metrou, scara interioara, o camera open (hol, living, bucatarie) si un dormitor la mansarda, balcon inchis, faianta, gresie, parchet. Constructie din 2009 prin inaltarea unui bloc 3 et din 78, 37.500 {; (0727.060.157 206. Berceni, Aparatorii Patriei, Metalurgiei Park, semidec., et. 2/5, 51 mp, 2018, 2 camere in bloc nou constructie 2018-2019, se vinde complet finisat la cheie si bransat individual la toate utilitatile. Se accepta orice tip de credit bancar. Detalii tel. 46.900 {; (0725.382.190 iosif@sudrezidential.ro 207. Berceni, Aparatorii Patriei, metrou

Lidl, semidec., et. 1/2, 57 mp, 2018, apartamente noi Fullimobiliare, 2018, la etajul 1 si 2 ultimele apartamente, suprafete de la 42 mp-58 mp utili, facilitati, termopan, gresie, faianta, centrala proprie, TVA inclus 5%. 54.000 {; (0722.217.638 viofull@yahoo.com

208. Berceni, Aparatorii Patriei, str. Turnu Magurele dec., et. parter/4, 51 mp, 1983, Proprietar, vand apartament de 2 camere intr-un bloc P+4, Aleea Ciceu, zona foarte linistita, parc in fata blocului. 53.000 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 209. Berceni, Aparatorii Patriei. dec., et.

2/5, 51 mp, 2019, apartament cu 2 camere situat in sectorul 4, zona Berceni, la doar cateva minute distanta fata de statia de metrou Aparatorii Patriei cu acces rapid si catre alte mijloace de transport in comun, 46.900 {; (0724.205.825/ 0722.478.920 210. Berceni, apartament 2 camere

dec., et. 2, 50 mp, 2018, Apartament 2 camere, cu o suprafata de 50 mp intr-un ansamblu rezidential nou, in zona de sud a Bucurestiului. Strazi amenajate, acces facil catre centre comerciale (Carrefour, Auchan, Selgros), 46.900 {; (0726.863.405/ 0722.478.920 211. Berceni, aproape mijloace trans-

port si metrou dec., et. parter/3, 60 mp, 2016, ap. gradina proprie 20 mp, totul nou, finisaje de lux, calorifere otel, centrala termica de apartament, loc de joaca, aproape metrou, vedere rasarit, accept toate formele de plata 44.000 {; (0720.002.332/ 0774.075.901 212. Berceni, bd. Alex. Obregia 2

cam.,Aliorului semidec., et. 10/10, 52 mp, 1972, intre Cultural si Aliorului un ap. 2 cam. cf. 1, liber, fara imbunatatiri si nezugravit de 20 ani, pret disc., 44.900 {; (0733.657.211 Danyion67@yahoo.com 213. Berceni, Bd. Metalurgiei, sector 4, Mall Grand Are dec., et. 1/3, 50 mp, 2018, apartament doua camere dec. 46.900 euro, 50.36 mp utili, Mall Grand Arena Berceni; 46.900 {; (0735.527.098/ 0736.019.755 catalin.angheluta@sudrezidential.ro 214. Berceni, Brancoveanu semidec.,

et. 3/4, 38 mp, Lamotesti apartament 2 camere, confort 2, etaj 3/4, centrala proprie semidec., curat, cadastru intabulare, foarte bine situat, bloc civilizat. 37.499 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliara@yahoo.com 215. Berceni, Brancoveanu, dec., et. 2/5, 50 mp, 2018, direct dezvoltator, et.2, const.2018, dec., spatios, 2 gr.sanitare, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, pozitie deosebita, acces usor Ratb, scoala, parc, tva inclus. 62.000 {; (0726.276.110/ 0722.272.181 216. Berceni, Brancoveanu, Alunisului,

dec., et. 1/7, 47 mp, 1964, bloc monolit, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, usa metalica, mobilat si utilat, spatii verzi in jurul blocului, la 15 minute de metrou Eroii Revolutiei sau Brancoveanu, parcare 50.900 {; (0761.621.036 217. Berceni, Brancoveanu, etaj 3 semi-

dec., et. 3/4, 37 mp, 1974, Lamotesti, bloc reabilitat, centrala proprie, termopan, gresie, faianta, zona cu multiple spatii verzi, la 10 minute de metrou Brancoveanu si parcul Tineretului 39.500 {; (0761.621.036

229. Berceni, Dimitrie Leonida, dec., et.

3/11, 50 mp, 2018, super oferta, direct dezvoltator, TVA si fnisaje incluse 51.500 {; (0725.985.760/ 0726.943.143 cristina.matei@metropolitanresidence.ro

230. Berceni, Emil Racovita semidec., et. 3/4, 50 mp, 1970, Moldovita, 2 camere cf. 1, etaj 3/4, termopan, usi noi, zugravit, liber, acte la zi, aporpiere metrou Aparatorii Patriei. 52.900 {; (0733.300.779 liderimobiliare@gmail.com 231. Berceni, Emil Racovita, Moldovita, dec., et. 2/10, 36 mp, 1971, ap. 2 cam. cf. 2, situat la intersectia Emil RacovitaMoldovita, gresie, faianta, parchet, termopan, a/c, usa metalica, multiple facilitati in zona, banci, farmacii, mijloace transport, 5 minute metrou, 39.000 {; (0723.173.852 232. Berceni, Emil Racovita, Raul Targului semidec., et. parter/4, 49 mp, 1972, ID: 5259. Apartamentul se afla pe strada Raul Targului, aproape de intersectia Emil Racovita cu Turnu Magurele. 2 camere semidec, fara imbunatatiri, p/4, 49 mp, an constr 1972. Se accepta credit 49.900 {; (0729.842.974/ 0738.685.854 233. Berceni, Giurgiului, Luica, dec., et. 4/4, 49 mp, 2018, apartament 2 camere, dec., stradal sos. Luica, se vinde complet finisat si racordat la toate utilitatile. Merita vazut. Doar plata cash. 49.900 {; (0730.888.286 234. Berceni, Giurgiului- Dedeman,

zona verde, dec., et. parter/3, 38 mp, 2014, linistita CT, ingrijit, luminos, bucataria si una dntre camere mobilate, curtea blocului cu barbecue, vecini civilizati, 2 min de statia RATB si 15 min de metroul Eroii Revolutiei, negociabil, 39.500 {; (0767.480.826 diana13business@yahoo.com 235. Berceni, Grand Arena semidec., et.

parter, 88 mp, 2018, Berceni, 2 camere cu curte individuala, spatios, aproape de centrele comerciale, stradal, direct dezvoltator, comision 0%, 47.900 {; (0723.202.593/ 0721.746.100 robertesimion@yahoo.com 236. Berceni, Grand Arena Carrefour,

dec., et. 1/3, 54 mp, 2018, apartament 2 cam. 48.900 euro. Finisajele la alegere. In zona Careffour Grand Arena, Hornbach.Baia este utilata. Ap. este prevazut cu centrala proprie. TVA 5% incl. Acceptam si credit bancar. 48.900 {; (0727.261.214/ 0726.757.659 237. Berceni, Grand Arena, dec., et. 1,

52 mp, 2018, Berceni, Grand Arena, la 10 min de Piata Unirii, super apartament, perfect compartimentat, bransat la toate utilitatile, costuri minime de intretinere, balcoane generose, infrastructura completa, 43.150 {; (0723.202.593/ 0722.338.342 robertesimion@yahoo.com 238. Berceni, Grand Arena, dec., et. 2/3, 53 mp, 2018, proprietar vand apartament 2 camere dec. amplasat in ansamblu rezidential nou, contorizare individuala, finisaje de lux, centrala proprie, compartimentare ideala, balcon spatios, 45.000 {; (0725.225.117/ 0725.837.019 claudia@sudrezidential.ro 239. Berceni, Grand Arena, accept

credit bancar dec., et. 1/3, 55 mp, 2018, inclusiv prima casa,bloc nou,apartamente dec.e, parcare gratis, bucatarie inchisa, balcon, baie cu geam, centrala proprie, finisaje la alegere, direct dezvoltator, zona deosebita, pret fara TVA. 43.500 {; (0761.309.031 240. Berceni, Grand Arena, Turnu Magurele dec., et. 1/5, 52 mp, 2018, De vanzare apartament 2 camere complet dec. bloc nou, zona Berceni se preda complet finisat si racordat la toate utilitatile. Merita vazut, 43.600 {; (073088826 241. Berceni, Huedin dec., et. 9/10, 38

mp, 1974, 2 camere dec. 38mp, balcon, imbunatatiri loc parcare, bloc stradal, 41.800 euro. 41.800 {; (0723.389.967/ 0763.575.682 Vanmiliimob@gmail.com 242. Berceni, Lamotesti, et. 3/4, cf. 2, bloc reabilitat, imbunatatiri, centrala, parcare, toate actele, 37.500 {; (0765.470.907

218. Berceni, bulevardul Metalurgiei stradal dec., et. 3/8, 63 mp, 2019, Ap. este la et. 3 intr-un bloc nou cu 8 etaje si se vinde la cheie cu finisaje moderne: tamplarie PVC Rehau cu geam Tripan si feronerie Roto, parchet, gresie, faianta. Centrala termica in condensatie, 56.000 {; (0724.205.825/ 0722.478.920

243. Berceni, langa metrou, balcon, credit ipotecar, semidec., et. 3/5, 42 mp, 2019, apartament 2 camere, spatios, camere luminoase, balcon mare, in bloc nou, cu lift, se vinde complet finisat cu gresie, faianta si parchet, la alegere. Accept si credite bancare ipotecare la 43.500 euro 41.325 {; (0762.900.901

219. Berceni, Carrefour Grand Arena dec., et. 2/5, 56 mp, 2018, Berceni, Carrefour Grand Arena, apartament de 2 camere spatios si luminos cu o suprafata utila totala de 56 mp aflat intr-un bloc nou cu regim de inaltime p + 5 etaje, cu lift. Loc parcare gratuit, 46.900 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

244. Berceni, langa metrou, dec., balcon, credit dec., et. 2/5, 53 mp, 2019, apartament 2 camere, etaj intermediar in bloc cu lift, dec., dormitor si bucatarie foarte spatioase, balcon mare, se vinde finisat cu totul nou si bransat la utilitati. Accept credit ipotecar. 49.900 {; (0762.900.901

220. Berceni, Carrefour, Grand Arena, semidec., et. 4/5, 44 mp, 2018, apartament 2 camere, 44.43 mp balcon inclus, numai 36.500 euro. Sector 4 Berceni, Carrefour Grand Arena Lift. Tva 5% inclus. 36.500 {; (0727.261.214/ 0730.988.560

245. Berceni, Luica semidec., et. parter/3, 45 mp, 2019, Berceni- Luica, apartament 2 camere, pret promotional 38.000 euro tva 5% inclus ), finisat la cheie, contorizari individuale, centrala termica.Vecinatati - statie RATB la 50 de metri, metrou 38.000 {; (0735.872.987/ 0720.063.459 ianis@sudrezidential.ro

221. Berceni, comision 0, metrou Dimitrie Leonida dec., et. 1/11, 57 mp, 2018, direct dezvoltator, TVA inclus, imobil nou S+P+11E, cadre de beton, caramida porotherm, finisaje de calitate la alegere. Apartament 2 camere, dec., spatios, 57 mp, terasa, bucatarie inchisa, 7 min metrou. 57.000 {; (0725.985.764 cosmin@metropolitanresidence.ro 222. Berceni, Constantin Brancoveanu,

64 mp, cf. 1, stradal, liber, neg., 51.500 {; (0766.325.331

223. Berceni, Covasna, dec., et. 6/10, 52 mp, 1969, ID:5085, Berceni, Covasna, 2 camere, confort 1, dec., etaj 6/10, suprafata 52 mp, an constructie 1969. Are ferestre lemn,usa lemn. Necesita renovare. Se accepta credit; 49.000 {; (0738.685.854/ 0729.842.974 224. Berceni, dezv. Ratb, metrou, in curs finalizare dec., et. 1/3, 55 mp, 2018, ideal, apartament 2 camere, 55 mp, zona retrasa de case, dec., loc de parcare, mutare rapida, ideal locuit sau inchiriat, merita vazut. Aproape metrou si Ratb. 43.000 {; (0727.121.851/ 0753.420.064 office@ansambluri-noi.ro 225. Berceni, Dimitrie Leonida dec., et.

3/10, 52 mp, 2018, avantaj, 3 minute metrou, dec., finisat la alegerea clientului, contorizat si bransat individual, 55000 euro, 5% avans- se accepta credite bancare, direct dezvoltator 55.000 {; (0725.985.760/ 0726.943.143 cristina.matei@metropolitanresidence.ro 226. Berceni, Dimitrie Leonida, dec., et. 5/11, 44 mp, 2018, apartament 2 camere, open space, 3 min metrou, direct dezvoltator, finisaje incluse. 46.000 {; (0725.985.760/ 0726.943.143 cristina.matei@metropolitanresidence.ro 227. Berceni, Dimitrie Leonida, dec., et.

5/11, 58 mp, 2018, Berceni, avans 5%, se accepta credit bancar, bloc nou, apartamente dec.e, loc parcare, bucatarie inchisa, balcon generos, centrala proprie, finisaje la alegere, direct dezvoltator, comision 0 58.000 {; (0726.943.143/ 0725.985.760 cristina.matei@metropolitanresidence.ro 228. Berceni, Dimitrie Leonida, et. 2/10,

57 mp, 2017, super ocazie, posibilitatea de a-ti alege apartamentul, etajul, pozitionarea, cat si finisajele. Direct dezvoltator ! 57.000 {; (0725.985.760/ 0726.943.143 cristina.matei@metropolitanresidence.ro

253. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 1/3, 67 mp, 2018, dezvoltator, vand apartament 2 camere in bloc nou. Blocul este in zona Carrefour Grand Arena, sector 4, Berceni 59.500 {; (0731.171.007/ 0729.923.486 razvan.marginean27@gmail.com 254. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 3/5,

61 mp, 2018, vand apartament 2 camere, dec., suprafata utila 61 mp, etajul 3, finisaje incluse: gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare in baie, centrala termica de apartament 55.900 {; (0733.373.483 craciun_ioana90@yahoo.com 255. Berceni, Metalurgiei, Aparatorii Patriei dec., et. 3/7, 53 mp, 2019, apartament modern, hol de decomandare, bucatarie deschisa, baie complet utilata, balcon mare. Finisaje noi, la alegere. Utilitati bransate, contoare individuale. Parcare subterana si supraterana 47.900 {; (0731.491.608 adriana@sudrezidential.ro 256. Berceni, Metalurgiei, Brancoveanu,

Luica dec., et. parter/3, 54 mp, 2017, proprietar, acte gata, mutare imediata, fara comisioane. Vand 2 camere dec., bloc nou, suprafata utila 54 mp, sector 4, zona Grand Arena Berceni. Distante mici pana la autobuz sau metrou, 47.500 {; (0799.877.999/ 0733.182.994 cosmin@sudrezidential.ro

257. Berceni, Metalurgiei, Dimitrie Leonida, dec., et. 2/10, 57 mp, 2018, apartament 2 camere complet dec. situat la o distanta de 8 min. mers pe jos fata de metrou. Se vinde complet finisat si racordat la toate utilitatile. Se accepta credit Prima Casa. Merita vazut, 57.000 {; (0730.888.286 258. Berceni, Metalurgiei, Grand Arena,

Brancoveanu dec., et. 1/3, 44 mp, 2019, proprietar, vand ap cu 2 camere, etaj intermediar, complet finisat (posibilitate de alegere a finiajelor), bloc nou, 44 mp utili, contorizari individuale, centrala termica proprie 24Kw. 36.800 {; (0736.019.755/ 0735.527.098 gabiverives@gmail.com 259. Berceni, metrou 100 m, dec., et.

parter/5, 40 mp, 2018, Berceni, metrou 100 m, apartament doua camere 40 mp + curte proprie 31 mp, pret promo. Se vinde la cheie, finisat interior (gresie, faianta, parchet, vopsea lavabila) si exterior. 42.900 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 260. Berceni, metrou 3-4 min, direct

proprietar dec., et. 1/3, 50 mp, 2017, apartament 2 camere, dec, finisaje de lux, loc de parcare, gradinita si scoala, metrou la 3-4 minute, direct de la proprietar, fara agentii, 52.000 {; (0720.002.332/ 0749.122.233 261. Berceni, metrou Aparatorii Patriei,

negociabil dec., et. 1/4, 78 mp, 2019, Berceni, metrou Aparatorii Patriei, apartament in bloc nou - Eden Home, negociabil, predare la cheie, direct dezvoltator, comision 0%, finisaje calitate superioara, p+4, cu lift, 63.700 {; (0722.204.952 262. Berceni, metrou Aparatorii Patriei, negociabil dec., et. 2/4, 62 mp, 2019, Berceni, metrou Aparatorii Patriei, apartament in bloc nou - Eden Home, negociabil, predare la cheie, direct dezvoltator, comision 0%, finisaje calitate superioara, p+4, cu lift. 57.000 {; (0722.204.952

266. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

et. 3/11, 51 mp, 2018, apartament 2 camere tip studio, ansamblu nou, finalizare 2019, caramida, finisaje de cea mai buna calitate, la alegere, apropiere statie de metrou. Ansamblul prezinta numeroase facilitati. Comision 0. 51.500 {; (0725.985.764 cosmin@metropolitanresidence.ro 267. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

dec., et. 3/10, 51 mp, 2018, apartament doua camere studio, ansamblu nou, fializare 2018, dec., caramida, contorizat, finisaje la alegere, apropiere statie metrou. Ansamblu prezinta numeroase facilitati. Comision 0. 51.500 {; (0725.985.762 roxana.panculescu@metropolitanresidence.ro 268. Berceni, metrou Dimitrie Leonida, 7

248. Berceni, Mega Image, semidec., et. 1/2, 50 mp, 2018, apartament cu 2 camere, balcon, situat intr-un imobil nou cu regim de inaltime P+2 in zona linistita, cartier vile, parcare, mijloace de transport in comun. 41.200 {; (0722.664.430 cristian@sudrezidential.ro

270. Berceni, metrou soseaua Berceni,

2019, 2 camere dec.e, suprafata 55.38 mp+9. 66 mp balcon, imobil nou, lift silentios, finisaje deosebite, complet finisat, centrala termica proprie, utilitati sect. 4. Se acccepta credit. Rate la dezvoltator. 49.900 {; (0733.374.103/ 0721.888.400 georgeta@sudrezidential.ro

252. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 1/5, 52 mp, 2018, 2 camere, dec., 52 mp utili, stradal, bloc nou din caramida, contorizare separata, centrala proprie, finisat la cheie, langa statia RATB, 1 km fata de metrou. Discount pentru plata cash! Merita vazut, 54.000 {; (0734.092.488/ 0734.950.229 dragos.cainaru@gmail.com

280. Berceni, Piata Resita, semidec., et.

2/4, 48 mp, chiar pe strada Uioara, bloc 4 etaje, reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele, 48.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 281. Berceni, piata Sudului, chiar pe Secuilor, semidec., et. 7/10, cf 2, etajul 7, fara imbunatatiri, geam baie, liber, toate actele, negociabil 40.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 282. Berceni, piata, apropiere metrou,

dec., et. 3/10, 55 mp, 2018, apartament decomnadat, etaj intermediar, apropiere de metrou face parte dintr-un ansamblu rsidential cu finalizare in noiembrie. Finisaje la alegere, contorizare, apropiere scoli, magazine. Comision 0. 55.000 {; (0725.985.762 roxana.panculescu@metropolitanresidence.ro 283. Berceni, Resita, Gradistea dec., et.

1/4, 53 mp, 1978, ID: 2902. Apartamentul se afla pe strada Gradistea, intre strada Resita si Soseaua Giurgiului. 2 camere dec., cu ceva imbunatatiri, etaj 1/4, an constr 1978, 53 mp. Se accepta credit. 50.000 {; (0729.842.974

284. Berceni, Romprim, Sos Oltenitei dec., et. 3/5, 41 mp, 2017, apartament 2 camere, finalizat cu acte gata, mutare imediata, totul nou, gresie, faianta, parchet, centrala termica de apartament pe gaz. Statie tramvai 500 m, statie STB 200 m 44.000 {; (0725.957.934 285. Berceni, sect.4, et. 2/4, 39 mp, 2

cam., cf. 2, liber, imb. termopan si um, merita vazut, acte la zi, 37.000 {; (0762.146.702/ 0737.216.782

288. Berceni, Sellgros stradal ap cu 2 cam plus curte, dec., et. parter/3, 40 mp, 2018, apartament cu terasa si curte individuala de 47 mp, intr-un bloc nou imprejmuita cu gard, proprietate cadastru si intab, centrala proprie, imobil 2018, finisaje si dotari incluse. 47.900 {; (0722.478.920/ 0726.863.405 cal_182002@yahoo.com

(6 min), Bloc nou dec., et. 2/4, 50 mp, 2014, Mutare imediata. Comision 0, metrou la o distanta redusa (6 min). Apartament complet utilat, se poate vinde si mobilat. Bloc din 2014. Loc de parcare inclus in pret. Se achizitioneaza fara TVA. 57.900 {; (0736.380.183/ 0725.597.221

mobilat, parcare, semidec., et. 3/4, 57 mp, 2012, apartament nou, lux, superb, la cheie, locuibil,nou mobilat, nou utilat, design super modern, calitate, balcon foarte mare, vedere gradini si verdeata, blocul locuit, negociabil. 55.000 {; (0722.274.245/ 0769.647.350

251. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 2/10,

1/4, 37 mp, 1975, apartament 2 camere, confort 2, parchet, termopan, usa metalica, zugravit recent, balcon inchis in termopan, geam la baie, 41.000 {; (0746.188.866 mar_ancomar@yahoo.com

265. Berceni, Metrou Dimitrie Leonida

5/10, 47 mp, 1970, Vanzare 2 camere semidec, etaj 5/10 cu parchet mai vechi, balcon inchis cu cornier, su=43mp, st=47mp, bloc 1970, stradal, necesita renovare, fara urgenta sau risc seismic, 42.500 {; (0749.199.195 ion@confortcasaimobiliare.ro

61 mp, 2019, Apartament nou, 56,7mp, balcon, centrala termica, utilitati sect. 4, complet finisat, zona Metalurgiei, stradal, in imobil nou, lift silentios, spatii verzi, parcari subterane si supraterane. Comision 0%. 53.900 {; (0733.374.103/ 0721.888.400 georgeta@sudrezidential.ro

279. Berceni, Piata Resita, semidec., et.

287. Berceni, sector 4, Selgros, dec., et.

269. Berceni, metrou exact, lux, nou

250. Berceni, Metalurgiei dec., et. 2/7,

278. Berceni, Oltenitei, Lidl Popesti dec., et. 5/5, 51 mp, 2014, et. 5/5+pod, lift, mobilat, balcon inchis/ mobilat, ac, hota, plita gaz, cuptor electric, centrala gaz, baie utilata, langa Lidl, 7 min. tramvai, 20 min. metrou, loc de parcare 2000 euro neinclus in pret 60.000 {; (0730.249.494 razvanzamfir1@yahoo.com

264. Berceni, metrou Dimitrie Leonida dec., et. 5/5, 70 mp, 2018, apartament 2 camere foarte spatios, 70 mp, lift, dispune de toate imbunatatirile, se preda finisat la cheie, termen de finalizare cu tot cu partea de acte 15 decembrie 2018, langa statia de metrou, 55.900 {; (0730.250.305

247. Berceni, Magazin Lidl semidec., et.

51 mp, 2019, 2 camere tip studio, suprafata 45, 3mp+6mp balcon, etajul 2/5, construtie noua, lift silentios, finisat la cheie, centrala termica proprie, utilitati Sect. 4 contorizate separat. Se accepta credit! 0% Comision! 46.900 {; (0721.888.400/ 0733.374.103 ionel@sudrezidential.ro

277. Berceni, Obregia, dec., et. 9/10, 56 mp, 1980, ID: 5273, Bd. Obregia, Berceni, 2 camere, confort 1, dec., etaj 9/10, suprafata 56 mp, an constructie 1980. Are ferestre cu geam termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica. Bucatarie mare 57.500 {; (0738.685.854/ 0729.842.974

286. Berceni, sector 4 - Grand Arena dec., et. 1/5, 52 mp, 2018, Apartament de 2 camere spatios si luminos cu o suprafata utila totala de 52 mp aflat intr-un bloc nou cu regim de inaltime P + 5 Etaje 41.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

negociabil dec., et. 4/4, 106 mp, 2019, Berceni, metrou Aparatorii Patriei, penthouse in bloc nou, Eden Home, negociabil, predare la cheie, direct dezvoltator, comision 0, finisaje calitate superioara, p+4, cu lift, 69.900 {; (0722.204.952

mp, 2001, dec., totul nou, dispune de gresie, faianta, parchet, usa met, contoar gaz, centrala proprie, apartamentul este finisat, bransat, bucatarie mobilata, utilata, comision 0, doar pt. plata cash, 45.900 {; (0720.287.370

249. Berceni, Metalurgiei dec., et. 2/5,

276. Berceni, Mol Grand Arena, dec., et. 1/5, 51 mp, 2018, apartament 2 camere, situat in bloc nou cu lift, se preda complet finisat, baie echipata, centrala proprie. Comision 0, direct dezvoltator, 43.500 {; (0725.957.933

263. Berceni, metrou Aparatorii Patriei,

minute, dec., et. 1/5, 49 mp, 2019, proprietar, 7 minute metrou Dimitrie Leonida, 49,12 mp util, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, usi interior, centrala termica, parc copii, parcare subterana, 42.900 euro credit / 38.600 cash 38.600 {; (0734.950.229/ 0734.092.488 dany.barbulescu@yahoo.com

246. Berceni, Luica, dec., et. 3/3, 57

275. Berceni, metrou, Prima Casa, 2 cam dec.e dec., et. parter/5, 49 mp, 2019, Berceni, langa metrou, in bloc nou, apartament cu 2 camere dec.e, bucatarie inchisa, terasa mare, se vinde la cheie, cu finisaje la alegere, garantie si cu finantare prin Prima Casa. 45.900 {; (0762.900.901

dec., et. 3/10, 58 mp, 2018, apartament dec., apropiere de metrou, face parte dintr-un ansamblu residential situat la numai cateva minute de statia de metrou. Constructie caramida, contorizat, izolata, zona civilizata. Comison 0%, 58.000 {; (0725.985.762 roxana.panculescu@metropolitanresidence.ro 271. Berceni, metrou, 2 camere dec.e,

Prima Casa dec., et. 3/5, 53 mp, 2019, apartament 2 camere dec.e, luminoase, bucatarie mare, inchisa, balcon generos, in bloc nou, lift, se vinde la cheie, complet finisat cu materiale la alegere. Accept prima casa la 49.900 euro. 47.405 {; (0762.900.901 272. Berceni, metrou, apartament modern, gradina 55 mp semidec., et. parter/5, 51 mp, 2019, apartament 2 camere spatioase, dec. 55 mp gradina proprie imprejmuita, bloc nou, zidarie caramida, polistiren se vinde finisat, la cheie, cu bransamente la utilitatil. Accept si credit ipotecar, 53.675 {; (0762.900.901 273. Berceni, metrou, balcon, Prima

Casa, dec., et. 4/5, 50 mp, 2019, langa metrou Berceni si cu acces la Dimitrie Leonida, se vine la cheie, cu finisaje la alegere, apartament dec., balcon, bloc nou, lift si utilitati urbane. Se accepta si Prima Casa la 49.500 E. 47.025 {; (0762.900.901 274. Berceni, metrou, dec., mutare ime-

diata dec., et. 3/5, 58 mp, 2018, apartament spatios cu 2 camere dec.e, langa metrou, in bloc nou. Se vinde la cheie, complet finisat cu materiale la alegere si bransamente utilit??i urbane. Accept si credit bancar la 59.500 euro 58.000 {; (0762.900.901

1/3, 53 mp, 2018, ap.cu 2 camere disponibil intr-un imobil nou, dec., balcon, centrala proprie, finisaje de buna calitate, toate utilitatile. Ansamblu rezidential securizat cu bariere, parcare disponibila. 45.000 {; (0722.664.430/ 0731.491.608 cristian@sudrezidential.ro

289. Berceni, Soseaua Oltenitei, dec.,

et. parter/7, 61 mp, 2003, ID: 5197. Apartamentul se afla pe Soseaua Oltenitei, langa Stadion. 2 camere dec., P/7, 61 mo, cu imbunatatiri, cu balcon, an constructie 2003. 67.900 {; (0729.842.974/ 0738.685.854 290. Berceni, Soseaua Oltenitei,

stradal, dec., et. 3/5, 41 mp, 2018, finalizat Soseaua Oltenitei, apartament 2 camere tip studio Gama Residence. 41.900 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 291. Berceni, Spiru Haret, 1 min m. Aparatorii Patriei semidec., et. 1/3, 42 mp, 2018, Pozitie deosebita, piata, metrou, parc, constructie noua, dressing, balcon, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, parchet, usa metalica, centrala proprie, incalzire pardoseala, contorizat individual, doar cash. 42.900 {; (0723.528.420 292. Berceni, statia de metrou Aparatorii

Patriei semidec., et. 2/7, 50 mp, 2018, apartament 2 camere statia de metrou Apartorii Patriei, 50 mp utili, Berceni sector 4 46.500 {; (0735.527.098/ 0724.112.489 catalin.angheluta@yahoo.com

293. Berceni, Straja dec., et. 4/4, 48 mp,

1976, 2 camere, confort 1, dec., curat, termopan spatios 48 mp 45.000 euro, termopan, bloc situat stradal apropiere de mijloace transport, zona civilizata, scara curata, fara restantieri. 45.000 {; (0723.389.967/ 0727.395.455 294. Berceni, Sun Plaza, Delta Vacaresti, dec., et. parter/6, 2017, apartament 2 camere, 55 mp, imobil constructie 2017, curte inerioara, parter/6, amenajat, lux, sanitare Grohe, calitate premium, centrala termica, terasa, la 7 minute de metrou, acces rapid, liber, 73.000 {; (0722.241.794 bogdan.ilioiu@gmail.com 295. Berceni, Turnu Magurele, dec., et.

4/4, 50 mp, 2018, ocazie apartament cu 2 camere dec. stradal, statie Ratb in fata ansamblului, finisat la cheie, centrala proprie, obiecte sanitare in baie, loc parcare. Mutare imediata. Comision 0. Doar plata cash. 40.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 296. Berceni, Turnu Magurele, acces

rapid 3 minute ratb dec., et. 2/4, 36 mp, 2019, apartament cu 2 camere, pret avantajos, pozitie excelenta, comision 0, 42.000 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro 297. Berceni, Turnu Magurele, Brancoveanu dec., et. 2/5, 52 mp, 2018, Ocazie apartament cu 2 camere dec. , statie Ratb la 700 m, finisat la cheie, centrala proprie, obiecte sanitare in baie, etc. Loc parcare inclus. Finalizare luna Ianuarie 2019. Comision 0%. La credit. 43.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 298. Berceni, Turnul Magurele, dec., et.

4/4, 50 mp, 2018, ocazie, ap. 2 camere dec., bloc nou finisat complet (gresie, faianta, parchet, centrala proprie, etc). Merita vazut, disponibil imediat, doar plata cash 41.500 {; (0730.888.286 299. Berceni, Vista Rezidential, aparta-

ment 2 camere, modern, dec., et. 3/4, 46 mp, 2015, 66.000 {; (0723.242.117 anisoara.tanase@galaxyimob.ro

300. Berceni-comision 0%-metrou Dimitrie Leonida et. 3/11, 62 mp, 2018, direct dezvoltator, tva inclus, apartament 2 camere spatios, 62 mp, living open sapce cu bucataria, 27 mp, terasa, imobil nou, caramida porotherm, fatada ventilata, finisaje de calitate la alegere, 7 min metrou, 61.500 {; (0725.985.764 cosmin@metropolitanresidence.ro 301. Berceni-Nitu Vasile, semidec., et.

2/4, 1962, va propun spre vanz. un apartament cu 2 cam.et.2/4, situat la 10 min. de metrou, intr-un bloc cu 4 etaje. Blocul este foarte bine situat are parculet in fata, este foarte luminos, multiple mj de transport; 47.500 {; (0726.379.675 lineeaimobiliare@yahoo.com 302. Berceni. dec., et. parter/6, 36 mp, 2018, Acces facil la mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. Exista posibilitatea platii cu credit, in acest sens oferim asistenta gratuita pentru intocmirea dosarului. Comision 0%, 32.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 303. Berceni. dec., et. 1/6, 61 mp, 2017,

Imobilul este bransat la toate utilitatile iar apartamentul beneficiaza de contorizare separata. Comision 0%, 50.900 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 304. Bozieni, dec., et. 9/10, 58 mp, 1980, vand apartament 2 camere cf. 1, 65.000 {; (0768.088.086 305. Bragadiru - Safirului, dec., et. 1/4,

2018, centrala, parchet, termopan, 40.000 {; (0723.627.543 306. Bragadiru apartament 2 camere in

323. Brancoveanu, 2 camere tip studio,

comision 0, dec., et. parter/4, 36 mp, 2018, asamblu rezidetial format din 11 blocuri cu un regim de inaltime de P+4E. Apartamentul de 2 camere beneficiaza de finisaje premium. Direct dezvoltator, comision 0. 42.000 {; (0726.448.357/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro 324. Brancoveanu, 2 camere, direct dezvoltator, dec., et. 2/4, 48 mp, 2018, apartamentul cu 2 camere face parte dintr-un imobil cu regim redus de intaltime, respectiv P+4E, situat in zona Brancoveanu. 54.800 {; (0726.448.357/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro 325. Brancoveanu, ap. 2 cam., dec.,

dec., et. 5/8, 52 mp, 1980, foarte frumos compartimentat, dec., g, f, p, t, loc parcare, confortabil, bucatarie spatioasa, acces usor supermarket, scoala, gradinita, metrou, Ratb, pret foarte bun, ap. recomandabil, merita vazut; 57.500 {; (0785.505.034 326. Brancoveanu, ap. 2 cam., dec.,

dec., et. 3/4, 50 mp, 1975, foarte frumos, renovat complet, compartimentare deosebita, imbunat: g, f, p, t, inst. sanitara schimbata,se vinde mobilat si utilat, mobilier modern si de calitate, merita vazut, ap. recomandabil; 52.000 {; (0785.505.034 327. Brancoveanu, bd., Oraselul Copi-

ilor semidec., et. 1/9, 55 mp, 1986, ID:5230, Brancoveanu, Oraselul Copiilor, 2 cam., cf. 1, semidec., etaj 1/9, sup 55 mp, an ct 1986. Apartamentul este renovat complet in 2012. Se vinde mobilat si utilat complet. Este la 6 min., 800 metri de metrou 72.000 {; (0738.685.854/ 0729.842.974

vila si curte - semidec., et. parter/1, 50 mp, 2012, Bragadiru Residence Exclusive va ofera spre vanzare apartament cu 2 camere cu o suprafata utila de 50 mp, semidec., situat la parterul unei vile cu structura P+1E si curte de 100 mp; 43.000 {; (0763.739.612 office@bragadiruresidenceexclusiv.ro

328. Brancoveanu, Budimex, semidec.,

307. Bragadiru, 2 camere cu mutare imediata dec., et. 1/3, 2015, Bragadiru Residence Exclusive va ofera spre vanzare apartament cu 2 camere, situat in orasul Bragadiru, ce dispune de 56 mp utili si 10 mp balcon, cu living, baie, bucatarie open space si dormitor. 37.000 {; (0730.668.987 office@bragadiruresidenceexclusiv.ro

329. Brancoveanu, direct dezvoltator dec., et. 1/4, 42 mp, 2018, apartament de 2 camere, Brancoveanu, dec., 42 mp, balcon. Finisaje la alegere. Direct dezvoltator, comision 0; 48.000 {; (0726.448.357/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro

308. Bragadiru, ap. spatios cu 2 camere, Penny Market dec., et. 2/6, 60 mp, 2017, Bragadiru Residence Exclusiv va propune spre vanzare apartament cu 2 camere spatioase, in bloc nou, in zona Penny Market, Bragadiru. Apartamentul dispune de 60 mp utili, este situat stradal, 47.500 {; (0763.739.612 office@bragadiruresidenceexclusiv.ro 309. Bragadiru, apartament 2 camere,

terasa si curte dec., et. parter/3, 45 mp, 2018, proprie. Bragadiru Residence Exclusive va propune spre vanzare apartament cu 2 camere cu o suprafata utila de 45 mp, 21 mp terasa si 72 mp curte proprie, situat la parterul unui bloc cu structura P+3E. 47.000 {; (0763.739.612 office@bragadiruresidenceexclusiv.ro 310. Bragadiru, apartament finisat cu 2

camere dec., et. 4/4, 68 mp, 2017, Bragadiru Residence Exclusive va propune spre vanzare apartament cu 2 camere, finisat, situat in Bragadiru, in bloc nou. Apartamentul are 68 mp utili la pret avanjatos. 43.500 {; (0773.911.552 office@bragadiruresidenceexclusiv.ro 311. Bragadiru, Cartierul Latin, dec., et.

27

et. 4/8, 50 mp, 1967, bd. Brancoveanu va oferim la vanzare pe langa spitalul de copii Marrie Curie un ap. 2 cam., cf. 1, semidec., in S 50 mp, stradal, situat la et. 4/8, curat si cu imbunatatiri, disc., 51.900 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com

330. Brancoveanu, Grand Arena dec.,

et. 1/5, 52 mp, 2018, apartament 2 camere dec., spatios, dispune de toate imbunatatirile, se preda finisat la cheie, toate utilitatile sunt contorizate individual si sunt racordate la reteaua publica a orasului, vino, 43.700 {; (0730.250.305 331. Brancoveanu, Lamotesti, semidec., et. 3/4, 38 mp, cf. 2, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, centrala proprie, acte, 37.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 332. Brancoveanu, Luica 152, dec., et.

parter/5, 103 mp, 2018, proprietar, apartament 2 cam., parter inalt, 53 mp+ terasa 50 mp, bloc nou, finalizare in noiembrie 2018, langa piata, scoala, statia de autobuz este chiar in fata blocului. Pret fix, 67.500 {; (0764.163.502 florinsandu1970@gmail.com 333. Brancoveanu, Luica, dec., et. parter/5, 58 mp, 2018, apartament 2 cam, parter inalt, 58 mpconstruiti, bloc nou Brancovean- Luica, pozitie stradala, langa statia de autobuz la 3 statii de metrou Brancoveanu sau Aparatorii Patriei, ideal afacere, locuinta, 62.000 {; (0764.163.502 florinsandu1970@gmail.com

348. Bucurestii Noi semidec., et. parter/3, 2010, Apartament 2 camere Damaroaia, Bucurestii Noi, Parc Bazilescu, sector 1, curte proprie, direct proprietar, 69.900 {; (0725.541.902 349. Bucurestii Noi, dec., et. 4/4, 46 mp, 2011, 2 camere Bucurestii Noi, 4/4, parc Bazilescu, confort I, in bloc mixt, CE clasa B, dec., constructie finalizata, 55mp, constr. 2011, supr. utila: 46 mp, semiutilat, semimobilat, apropiere metrou 46.900 {; (0728.622.425 radu.toma@houseproviders.ro 350. Bucurestii Noi, dec., et. parter/2, 60 mp, 2014, particular vand ap 2 camere Bucurestii Noi, parter inalt, suprafata 60 mp, dec., bucatarie inchisa, balcon, dressing mare, living mare, superb, este semifinisat exact ca in poza. Bloc din 2014. 69.900 {; (0734.041.524 351. Bucurestii Noi, parcul Bazilescu, dec., et. 1/4, 67 mp, 2018, constructie noua S+P+4+M. Zona bulevardul Bucurestii Noi. Str. bulevardul Bucurestii Noi, sector 1.