Page 1

18.347 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

5. Asistent manager, firma cu sediul in Afumati angajam fata asistent manager, asiguram transport de la Colentina. Contact : platinambalaje@gmail.com, (0734.296.420

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata

CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com, www.eucontabil.ro 2. Accesibil acorduri acte autorizatii,

absolut ACCES ACTE infiintare/autorizare firme/PFA/puncte lucru, gazduire ieftina sediu 1,2 3 4 5,6 Ilfov, modific activitate sediu, asociati, cesiuni rapide, dizolv/ suspend/radiez/etc 0724864790 (0724.864.790/ 0766.408.676 dobrotagabriela@yahoo.com 3. Acte firma, liderii pietei infiin-

tari firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 4.

6. Avocat cu experienta, divort, partaj, minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 7. Birou autorizat contabilitate,

salarizare, audit, financiar, resurse oferim servicii de calitate in Bucuresti, Ilfov. Gratuit 1 luna start-up, tarife de la 70 Lei. www.unicornconsulting.ro 70 L; (0726.153.129 office@unicornconsulting.ro 8. Cabinet avocat mediator asistenta

reprezentare Civil, partaje, penal, malpraxis, medical, muncii, familiei, adoptii, comercial, administrativ, reprezint la instante/parchete, recuperari taxe, creante, datorii, intretinere asociatii, proprietari, acte firme PFA. (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocatcostache.com 9. CabinetAvocat consultatii

juridice si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale, in 3-10 zile, modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, orice mentiuni ONRC (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 10. Cadastre, intabulari, certificate ener-

getice efectuam cadastre, intabulari, certificate energetice, unde este nevoie ne ocupam si de pregatirea actelor pentru aputea fi depuse in vederea obtinerii acestor cerinte. (0722.218.460 11. Certificate energetice efectuam,

necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro

12. Cenzorat profesionist pentru asociatii de proprietari, asigurat de expert contabil, firma de cenzorat si expertiza membra CECCAR. Detalii pe: www.ettcenzorat.ro; (0751.191.619 marketing@ettcenzorat.ro 13. Certificate energetice, eliberam cer-

tificate energetice in 24h, preturi minime in bucuresti si inprejurimi. Deplasare rapida si gratuita. Apelurile dumneavoastra vor fi tratate cu cea mai mare seriozitate; (0722.612.915 14. Contabil expert ofer servicii complete de contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, declaratii fiscale, preturi avantajoase. www.eucontabil.ro 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 euroexperttotal@gmail.com 15. CONTABILA expert, asigur contabili-

tate completa, balanta, bilant, personal, cenzorate asociatii de proprietari; (0722.373.534 16. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0720.891.226 activcontab@gmail.com 17. Contabilitate si expertize, Contabili-

tate expert, servicii contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna 150 L; (072960964 crisumitica@yahoo.com

18. Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com

19. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro 20. Contabilitate, servicii complete, Cabinet Expert Contabil Cristina Aldia va ofera servicii integrate de contabilitate, resurse umane si salarizare, expertiza contabila, consultanta financiar contabila si fiscala. www.aldiaexpert.ro (0722.469.966/ 0735.545.774 cristina.aldia@aldiaexpert.ro 21. Divorturi rapide, litigii de munca, dosare civile, penale, fond funciar. Experienta indelungata, termene scurte, onorarii minime; (0737.313.578/ 0760.601.340 22. Executam infiintare, contabilitate, protectia muncii, inspector personal pentru societati, negociabil; (0744.317.801 23. Expert contabil. Evidenta contabila

completa, salarizare, resurse umane,REVISAL, infiintari firme gratuit, depunere declaratii online, refacerea contabilitate, intocmire bilanturi, cenzorate, expertize, etc. 100 L; (0722.384.543 leeafincont@yahoo.com 24. Gazduire sediu social Bucuresti Ilfov, oferta gazduire sediu social orice sector Bucuresti si Ilfov: Platesti 1 de gazduire, primesti 2. 111 euro (2 ani)/ Platesti 2 ani de gazduire, primesti 4! - 199 euro (4 ani). Detalii tel. 25 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 25. Gazduire sediu social Bucuresti, Ilfov

300 lei/an Oferta sedii firme: 600 lei - 2 ani gazduire (1 an + 1 an gratuit). Schimbare sediu: 380 lei (taxe incluse) - dupa primul an. Detalii: www.reinventconsulting.ro, 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 26. Gazduire sediu social Bucuresti/ Ilfov Reinvent Consulting: sedii sociale Bucuresti orice sector /Ilfov, doar cladiri office. 111 euro -1 an + 1 an gratuit!/ 199 euro-2 ani + 2 ani gratuit. www.reinventconsulting.ro 25 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

27. Infiintare Firma Gratuit - abonament

conta 6 luni, Infiintare firma gratis si realizare Logo gratuit - la abonamente pe 6 luni de contabilitate (evidenta financiarcontabila de la 175 lei/luna).www.reinventconsulting.ro 1 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 28. Infiintare firma gratuit, conta in avans 6 luni Reinvent Consulting: infiintare firma gratis pentru abonamentele de contabilitate platite in avans pe 6 luni. Abonamentul pleaca de la 175 lei/ luna. www.reinventconsulting.ro 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 29. Infiintare firma, SRL, PFA, II, IF, infi-

intari: SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro

30. Infiintare firme, gazduire sediu, acte

accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro 31. Infiintari de firme Activitati

fiduciare, consultanta in afaceri, fiscala si contracte; negocieri; fonduri europene. Administrare de patrimonii, bunuri mobile si imobile. Administrare de afaceri si de firme. (0740.368.324 av.mihai.russu@gmail.com

Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 32.

33. Infiintari/ radieri societati comerciale

si puncte de lucru, cesiuni, includeri si excluderi asociati, autorizatii, schimbari sedii sociale, suspendari activitate, contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, www.birouconta.ro, (0762.884.889 office@birouconta.ro

34. Inspector resurse umane, expe-

rienta 19 ani. colaborez cu fime: administrare personal, Revisal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, regulament intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com

35. Ofer consultatii juridice gratuite per-

soanelor cu venituri reduse; (0724.492.063

36. Pensia poate fi recalculata

corect, umblam dupa adeverinta, grupa, vechime, sporuri; (021.642.50.82/ 0740.005.644 37. Pierdut acte, pierdut acte in sector 3

Bucuresti, proces verbal nr. 657 / 29.12.2008 si autorizatie construire 475 / 15.04.2008; (0758.245.109 somes_srl@yahoo.com

38. Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 39. Servicii contabilitate, Contabil cu experienta ofer servicii complete de contabilitate (0724.378.532 Stan.valentina.ioana@gmail.com 40. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane. Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro 41. Servicii infiintare firma Bucuresti si Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 42. Siguranta afacerii tale suntem noi. Suna acum. Servicii complete de contabilitate, fiscalitate, audit, resurse umane, managementul salariatilor. (0746.119.707 nicolae9167@gmail.com

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 1. Absolut avantajos amenajari, amenajari iinterioare gresie, faianta, parchet, gipscarton, lavabila, sanitare, etc) exterioare (fatade, polistiren, etc ) gradini, sere, etc, preturi negociabile, se poate emite si facturi, (0764.488.981/ 0730.378.720 aurelmihutescu@yahoo.com

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

2. Acoperis tabla Lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie. Mansardari. Orice reparatie. 15% reducere. Mihai; (0731.451.466 reparatii1960@gmail.com

3. Acoperis Tabla Lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie. Orice. 15% reducere; (0724.506.937 4. Acoperis accesibil absolut avan-

tajos in Bucuresti si tara, montaj si reparatii, oferta speciala 15% reducere la manopera. Montaj sistem pluvial (parazapezi/sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie. (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro

5. Acoperis cu tabla Lindab, zincata, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat si montat tubulatura ghena, protectii atic, pervazuri geam, zugraveli scari de bloc; (0744.372.095

Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 40% reducere pana la 30.11.2017; (0722.722.743

6.

7. Acoperis montare, tigla metalica, sistem pluvial, Black Dom Gold Montaj vinde tigla metalica, monteaza jgheaburi, burlane sistem complet. Constructii, hidroizolatii, finisaje interior/exterior. Acoperisuri, mansardari, dulgherie! Garantie 30 ani. 17 L; (0738.325.831/ 0767.156.181 construct@blackdomconstruct.ro 8. Acoperis tabla tigla metalica, tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii. Dulgherie, mansardari, asteriala. Oferim garantie. Firma autorizata. Preturi foarte mici, neg., Sandu. (0731.114.448/ 0761.444.506 9. Acoperis, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 10. Acoperisuri lindab, tigla metali-

ca, dulgherie, capriorit, reparatii, tigla, ceramica, jgheaburi, burlane executam case la cheie sau la rosu, reducere 15 % pentru pensionari, toata tara, deplasare gratis, Catalin; (0722.489.016

11. Acoperisuri absolut avantajoase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. LOCURI DE MUNCÅ

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Haine damå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

8. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

10. AFACERI, DIVERSE

6

PRESTÅRI SERVICII Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 12. Acoperisuri accesibile pentru

case si mansarde Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima.www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432 13. Acoperisuri accesibile,10 %

reducere, case, mansarde, blocuri.Reparam, renovam, modificam si construim acoperisuri complete, montam tigla metalica, ceramica, zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi, vopsitorie si demolari oferim garantie, rog seriozitate (0737.638.888/ 0747.252.490 14. Acoperisuri, executam si montam

tigla ceramica, tigla metalica, dulgherie, modificari, reparatii, izolatii termice, amenajari gradini si metalice de orice tip; (0799.417.888 15. Acoperisuri, firma contract si garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla metalica si ceramica, tabla zincata si cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, parazapezi, dulgherie, mansardare, sarpante, izolatie carton, placari polistiren. Transport gratuit, (0731.545.436/ 0758.808.695

Acoperisuri, reparatii, jgheaburi, burlane, opritor de zapada, montat tabla, dulgherie; (0738.169.082

16.

17. Acoperisuri, reparatii, accesorii, montaj reparatii acoperis, montaj acoperis,montaj Lindab, tigla ceramica,tabla faltuita,personal calificat. Avem in Bucuresti, Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/ 0741.913.336 18. Alpinism execut deszapeziri, placari

polistiren, reparatii fatade, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, hidroizolatii, zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare; (0744.372.095

19. Aluminiu, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com 20. Aluminiu, acoperis, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 Euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/ exterioare 10 euro/mp. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 21. Amenajam renovam apartamente,

case vile, reparatii zugraveli, finisaje, lavabila, gresie, faianta, parchet, mocheta, montaj usi; (0728.773.256 22. Amenajam apartamente, case, asiguram consultanta si materiale la preturi mici, transport gratuit. Sunati inainte de inceputul lucrarii, castigati timp si bani; (0722.400.497 23. Amenajam apartamente, case, glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, rigips, instalatii electrice si sanitare. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

24. Amenajam apartamente, case,

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . 55, 56

26. Amenajari apartamente la cheie,

rigips, pereti despartitori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497

25. Amenajam case, apartamente, zidarii, tencuieli, rigips, glet, zugraveli, polistiren, decorativa, gresie, faianta, parchet, tapet; (0728.962.909

zugraveli, rigips, polistiren, gresie, faianta, electrice, sanitare, linoleum, mocheta, dusumele, raschetari, lacuiri, parchet (0764.625.908 27. Amenajari apartamente, case, polis-

tiren, zugraveli, rigips, gresie, faianta, electrice, sanitare, raschetari, parchet, montam usi metal, aragaze, hote, masini spalat, boilere; (0766.016.935

28. Amenajari case, apartamente, zugraveli, tapet, glafuri, rigips, gresie, faianta, electrice, sanitare, tamplarie, polistiren, decorativa, zidarie, sape, tencuieli; (0762.341.016 29. Amenajari ap. si scari de bloc Ame-

najari garsoniere 1.500 euro, ap. 2 cam 2.000 euro, gresie, faianta 40, glet 35 L, lavabil 10, izolatie si rigips 40-50 L, tapet 30 L, zugraveli camere lavabil 500 cu glet 1500 lei, scari de bloc Buc/ Ilfov, 1.000 {; (0766.228.168 geticconstruct@gmail.com www.geticamenajari.com 30. Amenajari apartamente (case), glet,

lavabil, rigips, parchet laminat, polistiren, gresie, faianta, sanitare, electrice; (0760.429.460

31. Amenajari interioare gresie, faianta,

rigips, zidarii, tencuieli, sape, montaj usi, parchet laminat, placari polistiren, tavane false, tavane casetate, sanitare, electrice, etc, 10 L; (0733.142.642/ 0733.142.642 ionutdaniliuc84@yahoo.com 32. Amenajari interioare apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370

33. Amenajari interioare, gresie, faianta,

zugraveli, rigips, instalatii sanitare, parchet, glafuri, vopsitorii, confectii metalice; (0744.101.082 34. Amenajari interioare, zugrav profe-

sionist: glet, lavabila, gresie, faianta, parchet etc., apartamente la gata. Dl. Dan; (0751.424.183 35. Amenajari interioare, zugrav, zugravesc apartamente 500 Euro, glet 7 Lei/mp, lavabil 5 Lei; (0723.250.546 36. Amenajari interioare,exterioare

Anvelopare pereti exteriori,reparatii si zugraveli scari de bloc,sape,parchet,montare gresie si faianta,demolare,reconstructie ziduri interiori exteriori,placare cu rigips.0730581401 (0730.581.401/ 0767.579.047 37. Amenajari interioare- exterioare, placari polistiren, gresie, faianta, zugraveli, izolatii, terase, la preturi minime. Reduceri pensionari; (0723.748.480/ 0765.123.121 38. Amenajari, faianta, gresie, ten-

cuieli, lavabile, rigips. Totul la pret rezonabil! (0740.760.502

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

39. Amenajari, gresie, faianta, rigips, parchet, sape, tencuieli, polistiren, vopsitorii, tapet; (0720.806.022 40. Anenajari interioare si exterioare. Amenajari interioare. Zugravi rigipsari, Executam Zugraveli, Gresie, Faianta, Parchet, Rgips, Tavane casetate, Tencuieli, Sapa de egalizare, Instalatii electrice, Instalatii sanitare. etc. 10 L; (0733.142.642/ 0733.142.642 ionutdaniliuc84@yahoo.com 41. Apometre, calorifere, montaj, sigi-

lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

42. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140 www.proiectesimple.ro

43. Arhitect autorizat realizez proiecte

complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322 44. BTM Divizia de Securitate ofera toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro

Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882 45.

46. Cadastru intabulare, certificat ener-

getic si evaluam imobile (0722.231.318/ 021.341.05.66 47. Caldo Privat Security, servicii

paza si securitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor; proiectare, instalare, modificare, intretinere a componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (021.322.08.11 office@caldoprivatsecurity.ro 48. Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 49. Constructii case la rosu sau la cheie din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 50. Constructii case vile si apartamente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 51. Demolari si evacuari, demolam si evacuam moloz, deseuri, gunoi diverse 2 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 52. Diriginte de santier firma de consultanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii.www.diriginte-desantier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 53. Echipa de zidari efectuam zidarie,

tencuieli, zugraveli, rigips, faianta, gresie, parchet, usi montate; (0799.418.471/ 0720.459.481 54. Echipa instalatii termice, elec-

trice si sanitare, echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 55. Edi Total Vidanjare si desfun-

dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com

56. Efectuez poze ceramica, alb negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432 57. Electrician acord asistenta tehnica

si executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro 58. Electrician autorizat, pensionar,

experienta, execut in locuinte inlocuiri tablouri, montaj corpuri iluminat, aparataj, circuite aer conditionat, diverse modificari. Preferabil sectoare 4, 5 (021.629.15.83/ 0720.073.816 59. Electrician autorizat execut lucrari

complete instalatii noi pe cupru 380/220/24 volti la case, vile, apartamente, impamantari, contoare pasante, lucrez cu ajutor, prezint garantie, seriozitate, Adrian; (0720.137.382 60. Electrician autorizat execut rapid instalatii noi, reparatii sau inlocuire instalatii la apartamente, case. Montez tablou, sigurante, prize, bransament. Garantie, executie rapida; (0722.400.497 61. Electrician autorizat ANRE execut

lucrari de electricitate pt. hali industriale, vile, apartamente si case, 1 {; (+40730431159/ +40730431159 ionel.stefanescu@gmail.com

4

67. Evacuez mobila, moloz, pamant, electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

Execut acoperis tabla zincata, tabla cutata si orice fel de tabla. Plus jgheaburi si burlane. Orice fel de reparatii, jgheaburi, sorturi, opritori zapada. Oferim garantie. Firma autorizata. Cornel; (0735.568.331/ 0765.580.578 69. Execut constructii cripte, borduri,

66. Electrician/ oferta scari de bloc, schimb-montez-repar: instalatii electrice, tablouri electrice, sigurante, prize, intrerupatoare, lustre, aplice cu senzor, etc. Pentru mai multe detalii la telefon, factura+chitanta+garantie; 50 L; (0768.604.223

● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02

● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563

parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

71. Execut mobila la comanda din PAL

sau MDF, orice model si culoare. Transport gratuit; (0765.889.939 72. Execut reparatii felinare, lumanari,

punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432 73. Execut sapaturi gropi, inmormantari,

● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62

cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432

● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10

74. Execut servicii funerare, transport

● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432

● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

75. Execut zugraveli, faianta, rigips, par-

Oficii Po¿tale Bucure¿ti

chet, izolatii carton, polistiren; (0720.347.831

76. Execut zugravit, glafuri, faianta, san-

itare, electrica, apartamente renovari, diverse reparatii, vopsit, lavabil, accesibil; (0727.957.787

77. Executam acoperisuri din tabla

Lindab, finisari interioare, dulgherie, zinc, reparatii, Mitica; (0747.697.683

78. Executam case de lemn, zero energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro 79. Executam foraje puturi apa foraj de

mica si medie adancime, denisipari, intretineri puturi, curatare puturi, foraje puturi adancime apa potabila, apa menajera, alimentare cu apa, foraje apa, foraje fantani. Oferim garantie, 100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 ananova.company@gmail.com 80. Executam foraje puturi apa, mica si

mare adancime. Prelungiri si denisipari, asigurari debit apa, la cel mai mic pret; (0729.782.533

81. Executam lucrari finisaje interioare,

glet, parchet, faianta, gresie, rigips etc.; (0760.362.552

82. Executam vile la cheie cu nivel de

finisaj premium la cheie in Bucuresti si zonele limitrofe. Asiguram proiectare si executie. 1 L; (0744.884.466 adriana.craciunescu@gmail.com

83. Executam zugraveli, montam gips

carton, parchet laminat, gresie, faianta, case la rosu; (0742.528.815

84. Faianta -gresie 25 Lei, sapa 10 Lei, glet 10 Lei, lavabil 6 Lei, tinci 7 Lei, rigips 30 Lei, la gata curatat 6 Lei, tencuieli 10 Lei, parchet 10 Lei, apartament la gata 1.500 Euro; (0736.114.263 85. Faianta, gresie, 25 L/ mp, zugraveli

ap.: 300 euro, glet: 7 lei, lavabil: 5 L, tencueli: 10 L/ mp; (0723.250.546 86. Firma Cleaning va ofera servicii de curatenie profesionale si economice, de cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. Ne adresam segmentulului rezidential si celui comercial. Preturi promotionale la interventii. www.firma-cleaning.ro (0762.516.239/ 0724.217.669 contact@firma-cleaning.ro 87. Firma constructii executam case, blocuri la rosu sau la cheie, finisari interioare si exterioare; (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@yahoo.com

88. Firma de constructii executam orice tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 89. Firma prestari executa orice lucrare

apartamente, case, interioare. Garantie; (0727.403.115

90. HandyMan servicii de curatenie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388 91. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300 mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acrilic lichid profesionale, 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro 92. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174

93. Inspectam conducte canalizare cu ajutorul camerei video se pot verifica rezultatele unei desfundari sau curatari cu presiune a unei canalizari cu diametrul între 40mm si 600mm. 100 L; (0742.338.428 andu.cga@gmail.com 94. Instalatii mecanica si tapiterie

63. Electrician execut instalatii elec-

executam lucrari la case, vile, magazine, automatizari. Pret pe loc de priza, intrerupator sau bec este de 55L pe bucata, tabloul este separat. Putem oferi si factura, 55 L; (0799.028.428 simionmihai1894@yahoo.com

● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923

70. Execut decopertare, faianta, gresie,

95. Instalatii si amenajari interioare san-

65. Electrician, echipa de 2 electricieni,

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632

● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15

de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com

64. Electrician experienta Electrician, I'm electrician, aveti probleme cu inst. electrica sau doriti sa montati ceva sunatima. You have problems with your electric instalation or do you want mountihg something just call me, (0766.546.495 danielanton@mail.com

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432

62. Electrician autorizat Bucuresti. Electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312/ 0761.659.194

trice, tablouri 220-380V, aplice, prize, case-vile, apartamente, convenabil; (0724.129.669

Agen¡ii de Publicitate

68.

itare, termice, incalzire, masini de spalat, aragazuri. Reparatii subsoluri, schimbat coloane de apa, coloane de scurgere, coloane de incalzire. Faianta, parchet, rigips. Interventii 24/24 ore. (0746.989.646/ 0726.466.277

96. Instalator accesibil sanitare, non stop execut instalatii sanitare, termice, apometre, boilere, centrale - calorifere, cazi, chiuvete, wc + rezervor, robineti, tevi sparte, desfundari sifoane pardoseala, canale; (0724.600.234/ 0769.856.694 97. Instalator autorizat execut instalatii incalziure, sanitare, gaze, reparatii, obtinem avize etc, la cele mai mici preturi; (0737.342.851

● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


13 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 98. Instalator bun si ieftin. (0775.603.830/ 0756.268.135 wenemil3@yahoo.com 99. Instalator particular autorizat mon-

tez si repar instalatii sanitare, termice, canalizari si gaze. Montaj masini spalat, aragaze si obiecte sanitare. Factura si garantie. 50 L; (0722.883.229 catrinamariusdragos@gmail.com 100. Instalator accesibil autorizat aragazuri, apometre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii, wc+ bazin, obiecte sanitare, senzori gaze, gauri hote; (0720.997.196

Instalator accesibil non-stop execut: instalatii sanitare-termice: apometre, boilere, centrale, cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, baterii, desfundari sifoane scurgeri-subsoluri; (0724.600.234/ 0769.856.694 101.

102. Instalator autorizat instalatii

sanitare si termice, reparatii, montez cada, chiuveta, wc, calorifere, orice obiecte sanitare. Garantie, executie rapida; (0722.400.497

Instalator autorizat non-stop execut: instalatii sanitare - termice, apometre, cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, baterii tevi sparte, centrale - calorifere, desfundari sifoane scurgeri subsoluri; (0733.722.294/ 0724.427.666 104. Instalator autorizat non-stop execut: instalatii sanitare-termice: apometre, boilere, cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, baterii, tevi sparte, centrale termice, calorifere, desfundari sifoane, tevi subsoluri; (0733.722.294/ 0724.427.666 103.

105. Instalator execut lucrari instalatii sanitare, incalzire, gaze, montez centrale, calorifere, apometre, obiecte sanitare etc.; (0744.250.490 106. Instalator sanitar autorizat, monez,

repar grupuri si obiecte sanitare, calorifere, boilere, hidrofoare, coloane apa-gaz, aragazuri, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

107. Instalator sanitar execut lucrari de

montaj lavoare, wc-uri scurgeri, scurgeri pp, istalatii PPP. Montez robineti, baterii, chiuvete, masini de spalat, calorifere (0729.359.311/ 0766.709.964 danieldaia10@gmail.com

108. Instalator sanitar, Firma noas-

tra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com 109. Instalator sanitar, electrician schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com 110. Instalator termice, sanitare si gaze

montez calorifere noi si din fonta, schimb reductiile, echipez cu robinet de tur-retur si aerisitor, montez obiecte sanitare, schimb robineti de trecere, pompe de put hidrofor, bai si bucatarii de noi. (0723.035.540 concept.install@yahoo.com 111. Ionita Construct, amenajari

interioare si exterioare, constuctii civie, consolidari, renovari, termoizolatii fatade, placari speciale. Distibuitor materiale pentru constuctii si finisaje; (0726.755.449 it@ionitaconstruct.ro 112. Mobila la comanda din PAL sau

MDF, pe orice culoare, transport gratuit; (0765.889.939 113. Mobinstal Romania PRODUSE CASE DE LEMN,CASE DE VACANTAKITURI CASE,AMENAJARE TEREN DE FOTBAL SI TENIS.Gasiti mai multe modele de case lemn pe www.mobinstal.ro (0730.030.380 oferte@mobinstal.ro 114. Monitorizare si interventie Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 115. Montez mobila, sifoniere, dormitoare, paturi, schimb constructia interioara rupta la paturi cu lemn solid, gros, rezistent la greutate; (0731.286.512 116. Montez mobila, sifoniere, canapele,

fotolii, dormitoare, paturi, reparatii si modificari, ieftin; (0768.011.527 117. Montez, raschetez parchet, chituit, lacuit, sape autonivelante, lambriu, trepte lemn masiv, experienta 30 ani; (0744.179.941 118. Parchetar montez, raschetez orice

tip dusumele, usi, scari interior, zugraveli; (0720.551.903 119. Parchetar montez, raschetez,

paluxez, masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182 120. Parchetar, experienta 25 ani, mon-

tez parchet laminat, clasic, stratificat, reparatii parchet, sfaturi, ajutor cumparare; (0762.271.242 121. Parchetari Montam raschetam

reparam parchet masiv. Parchetari cu experienta in domeniu montam, raschetam si reparam parchet masiv, stratifiicat si dusumele diverse modele, montam parchet laminat reparatii parchet, sfaturi cumparare. Preturi minime. (0724.608.136 amenajari.interioare80@yahoo.com

125. Rehau la pret de producator, plase

lucrari de renovare apartment case hale etc echipa serioasa, 100 L; (0762.499.981 atat.florin@yahoo.ro

4. Curs gene false fir cu fir 2D & 3D intensiv Curs intensiv de aplicare gene false fir cu fir . Ai reducere 10% daca te inscri la curs pana pe 16 decembrie. Materiale si suport de curs oferite gratuit de scoala. Se lucreaza pe modele umane 699 L; (0736.183.329 atelieruldemachiaj@gmail.com

127. Renovari apartamente, rigips,

5. Curs ofiter protectie date DPO,

insecte, jaluzele orizontale - verticale, rulouri exterioare din aluminiu; (0727.881.274/ 0765.815.592

126. Renovari apartamente case execut

zugraveala, faianta, gresie, sape, tencuieli; (0762.948.420 128. Reparatii acoperisuri asteri-

ala, dulgherie, orice fel de tabla, reducere 15%, Marin; (0733.823.371 129. Rigips, gresie, zugraveli, renovari

interioare si exterioare. Lucru repede si bine la un pret bun. Calitate maxima la un pret bun. In Bucuresti si imprejurimi. Gresie/faianta, (0724.751.763 catalin_pletea@yahoo.fr 130. Securitate evenimente, o sec-

tiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 131. Servicii de administrare imobile, oferim servicii de administrare si mentenanta tehnica pentru imobile medicale (policlinici, spitale, laboratoare), de birouri, rezidentiale, centre comerciale. (0720.050.060 office@administrare-cladire.ro 132. Servicii de paza profesionale Guar-

anty BND Security ofera servicii complexe de paza si protectie, monitorizare si interventie la cele mai atractive preturi, in avantajul beneficiarului, minimizand costurile cu paza. 13 L; (0775.153.368/ 0775.153.368 george_sclub7@yahoo.com

133. Servicii de protectie si paza Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

Uniunea Europeana coafor, frizerie, manichiura-pedichiura, unghii false, cosmetica, masaj, make-up cu practica din prima zi. (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com 8. Cursuri calificare peste 100

meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com 9. Cursuri calificare-formare profesion-

ala. Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com

22. Matematica, profesor cu experien-

ta, meditatii V-VIII, evaluare nationala; (0726.206.001

23. Matematica, profesor titular, V-XII. Experienta 18 ani meditatii. Rezultate deosebite: nici un picat bac, note maxima admitere liceu si bac, pret/ ora, 20 L; (0730.434.041 24. Matematica- orice nivel, fizica,

admitere medicina si la domiciliul elevului; (0732.916.096 25. Meditatii engleza copii, adulti Ofer meditatii engleza, inclusiv in week-end la domiciliul clientului. Absolvent modul psihopedagogic, 50 L; (0723.122.874 alinapuwak@gmail.com 26. Meditatii limba franceza Profesor

ofer pregatire limba franceza toate nivelurile, 50 lei/ sedinta (1.5h); (0724.378.532 Stan.valentina.ioana@gmail.com

27. Meditatii limba germana, vorbitor

nativ, ofer meditatii germana medici si asistente/ copii/adulti; 50 L; (0723.122.874 alinapuwak@gmail.com 28. Meditatii matematica Titan, metrou,

profesor tanar, pasionat, ofer meditatii la matematica oamenilor seriosi care vor cu adevarat sa invete. Predau, lucram multe exercitii, dau teme si organizez testari periodice. Pregatesc si studenti. 70 L; (0724.169.334

2. Formatia WOW Band, cu Formatia WOW Band va puteti bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, cover-uri, pana la autenticul folclor (0769.630.501 contact@wowband.ro 3. Foto, video nunta si botez, opreste-te din cautare. Pe www.luxfotovideo.ro ai cea mai buna oferta de servicii foto-video pentru nunta, botez si alte evenimente. Foto-video botez: 9001.500 lei. Foto-video nunta: 1.4002.000 lei. (0751.011.001 luxfotovideo@yahoo.com 4. Lumanari si aranjamente florale pentru nunta efectuam la comanda, lumanari, buchete, aranjamente florale pentru nunti si botezuri.Pachet clasic din trandafiri si eustoma: 2 lumanari, 2 buchete, 6 cocarde, 1000 lei. 1.000 L; (0761.614.082/ 0763.339.527 florariileindigo@gmail.com 5. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist make-up artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com

7. Camin de batrani Bunica Ecate-

ta, semineu, reparatii, scuturari cosuri (0721.747.184 nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

rina, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302

137. Tai lemne drujba, asez, sparg cu

8. Camin de batrani Martha, curte

136. Sobar specialist execut sobe, semi-

toporul, oriunde e nevoie, (0720.294.432

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata. (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com

138. Tamplar foarte bun, repar usi,

broaste, yale, mobila, scaune, montez mobila, parchet, usi etc; (0746.893.026/ 0737.174.755 139. Tamplar si montator montez usi noi

si vechi interior apartamente sau reconditionat, slefuit, lacuit, schimbat balamale, broaste, taiat, reglat, rapitat cu piele; (0731.286.512

9. Camin varstnici ofera ingrijire permanenta, servicii de calitate intr-un mediu civilizat cu rezultate foarte bune. Asistente, medic familie, med. geriatru, med. psihiatru, med. neurolog, kinetoterapeut, 2.200 L; (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

140. Tamplarie PVC Germania, cu geam termopan, la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0721.511.311/ 0765.734.855

10. Complex Sportiv Extreme, sala

141. Tencuieli mecanizate, amena-

fitness dotata cu aparatura moderna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar. (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com

jari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre sunt: tencuieli mecanizate, design, instalatii termice si sanitare, instalatii electrice, (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro

11. Curs igienist dentar, curs acreditat international de igienist dentarRelatii la tel: (0735.552.031

142. Termopane Rehau, Salamander -

Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80 - 100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura. (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro 143. Termopane tamplarie pvc- ferestre

si usi- Rehau, Gealan, Veka, Salamander,Extruplast. Garantat cel mai bun pachet calitate-pret. Suna si cere oferta, nu costa nimic si vom raspunde prompt. Plase gratuit; (0721.863.072 termopane.top@gmail.com

144. Termopane, Tamplarie Aluminiu / PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usa-garaj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu 145. Zugrav execut gleturi, sape, gresie,

faianta, parchet, usi, rigips, etc, la cele mai mici preturi; (0737.342.851

146. Zugrav execut lucrari de foarte buna calitate, particular. Preturi rezonabile, referinte, promptitudine, seriozitate; (0720.972.538/ 0775.583.762 147. Zugrav - rigips, faiantar, parchetar,

zidar, sape, instalatii termice, acoperisuri tigla, terase lemn; (0760.500.136 148. Zugrav serios Berceni execut toate

tipurile de amenajari si constructii la preturi avantajoase, 5 L; (0752.965.992 vladsandel29@gmail.com

149. Zugrav, glet 7 Lei, lavabil 5 Lei, faianta- gresie 20 Lei, tencuiala 10 Lei, rigips 15 Lei, curatat 5 Lei, sapa 10 Lei, tinci 7 Lei, glafuri, parchet 10 Lei, apartament la gata 1.400 Euro; (0734.213.858

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri

12. Familie onesta, ingrijim batran, sun-

tem o familie de tineri intelectuali stabili financiar si dorim sa ingrijim o persoana varstnica din Bucuresti, in schimbul cedarii locuintei, cu clauza de intretinere pe toata durata vietii, (0755.011.785

10. Cursuri de limba engleza si ger-

mana, pentru copii, elevi si adulti. Alege programul de curs oferit de Global Learning. Vrei sa inveti limba engleza sau germana? Inscrie-te acum. Grupe de cel mult opt cursanti.Str Ion Racoteanu, sector 3. (072364817 info@cursuri-germana-engleza.ro 11. Cursuri de masaj, cosmetica si

make-up acreditate, cursuri de calificare acreditate si recunoscute international. Lectori cu experienta in domeniu, incepere imediata. Materialele si suportul de curs sunt oferite in mod gratuit de scoala; 1 L; (031.438.27.17/ 0736.083.329 steftom_concept@yahoo.com 12. Cursuri operator calculator. Cursuri

de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist

Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issanails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issa-nails.ro 14. FEG Education organizeaza

cursuri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091

sa te machiezi perfect pentru sarbatori si nu numai in doar 2 zile. Vom invata machiaj de zi/seara corectare defecte si stilizare buze si sprancene . Materiale si suport de curs gratuit; 299 L; (0736.183.329 atelieruldemachiaj@gmail.com 3. Curs engleza restrans. Curs

engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu

29. Meditatii matematica, limba romana,

gramatica, recuperarea materiei, examene, bacalaureat, facultate, seriozitate; (0722.936.566/ 0722.199.039 30. Meditatii matematica, profesor, 40 ani, meditez matematica/fizica, V-VIII IXXII, metode eficiente, garantez insusirea materiei cu efort minim; oricare zona, domiciliul clientului, 50 L; valyhanganu@yahoo.com 31. Meditez matematica fizica orice nivel, profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-end-uri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com 32. Muzica dans film Cursuri intensive pentru copii, varsta 7-14 ani 60 minute/ zi. Grupa I - 7-10 ani dupa amiaza 16-17, 17.15-18.15 ,18.30 -19.30. Grupa II -11-14 ani dimineata 9-10 ,10.15-11.15. Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 L; (0734.256.739 wrmcasting@yahoo.com 33. Profesoara de romana-engleza I-

XII, pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere, performante. Meditez domiciliu elev; (0745.271.605 34. Profesor matematica, sedinte indi-

viduale la domiciliul elevului, programa Ministerului Educatiei, profesor, (0770.428.673 35. Scoala de meserii autorizate,

sprijin angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com

17. Gradinita Yannis & Yasmine nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178

36. Scoala Postliceala FEG Bucuresti face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. (021.311.10.54/ 0788.424.314

18. Invata matematica usor si distractiv,

37. Traduceri autorizate Real Transla-

15. Fizica, profesor cu experienta, medi1. Centrul de Formare Profesion-

2. Curs automachiaj la doar 299 lei, invata

Echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com

7. Cursuri acreditate recunoscute

viduale, domiciliul elevului, rezultate garantate, programa Ministerului Invatamantului, profesor. (0727.809.907

135. Sobar specialist execut sobe teraco-

123. Prodconfex produce si comer-

124. Reconditionari cazi de baie

supraveghere video, control accesCurs Evaluator de risc la securitatea fizicaPerioada : 4 decembrie -15 decembrie in Iasi. (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com

21. Matematica, profesor sedinte indi-

1. Avenue Business Lunch, pentru un pranz cu stil, 19 Lei trei feluri de mancare incluse. Avenue Business Lunch va fi lansat pe 8.01.2018 si isi va primi oaspetii de luni pana vineri, intre orele 11.00 15.00, pe Sos. Pipera 46-48 19 L; (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro

6. Camin de batrani Bucuresti, Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminulacasa-la-bunici.ro

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com cializeaza prin brandul propriu: lenjerie bumbac satinat, lenjerie cotton linen, lenjerie material creponat, lenjerie pentru copii, lenjerie bumbac 100%, (0243.282.943 prodconfex95@yahoo.com

6. Curs tehnician sisteme de securitate

20. Matematica si fizica orice nivel, evaluare nationala, admitere facultate, bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50 ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864

Evenimente, petreceri

134. Sisteme supraveghere video profesionale retele structurate, sisteme detectie incendiu, acces control, automatizari, autorizare, analiza risc, proiect tehnic, videointerfoane, reclame led programabile, bariere automate, porti automatizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116 contact@titannet.ro

ala Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii barman, bucatar, vanzator, inspector resurse umane, instalator, lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (021.255.52.71 eurodeal33@hotmail.com

122. Pompare beton Bucuresti si impre-

GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.517 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro

19. Invatamant la distanta (fara frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 20172018. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro

tatii VI-XII, pregatire bac, admitere; (0726.206.001 16. Germana franceza, spaniola pentru

incepatori copii, elevi, adulti si grup 2-4, zona T. Noi, Sincai, C. Brancoveanu, Berceni; (021.330.40.61/ 0787.749.400/ 0720.459.346

meditatii profesor cu peste 30 de ani experienta, ofer meditatii pentru orice nivel la matematica utilizand metode moderne de predare. Bogdan Goga. Pret meditatie: 50 Lei 2h, 50 L; (0740.254.630 gogabogdan_gox@yahoo.com

tions Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@realtranslations.ro

3

6. Mos Craciun poate ajunge la tinem Cu

to?ii il iubim pe Mos Craciun! Daca il vrei alaturi la petrecerea ta, care se desfasoara fie la firma ta, la gradinita copilului tau sau chiar la tine acasa, nu ezita sa il apelezi. 220 L; (0733.471.224 distractiacopiilor@gmail.com 7. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru

evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com 8. Revelion 2018 Rezerva acum,vor intretine atmosfera:Ionut Galani, muzica greceasca, bouzouki,Grupul Asteria, dansuri grecesti.Formatia Altton.Florin Vasilica si Grupul Teleormanul. (0733.809.000 9. Villa party, house party, jacuzzi, club Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

Îngrijire personalå, sånåtate 1. Anticelulitic tehnica maderoterapie

din Colombia masa integral: anticelulitic si reductor la coapse, abdomen si fese; reflexoterapie la talpi; eliminare contracturi si relaxare in zona lombara si cervicala; acces bars in zona craneala. Ma deplasez 79 L; (0753.371.255 2. Bone si menajere Bucuresti si

zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro 3. Cabinet stomatologic, Dynamic Dental Drumul Taberei: ofera servicii complete stomatologice, la cel mai inalt nivel profesional: implantologie, parodontologie, protetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, gutiere anti sforait. (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com 4. Camin batrani Floriana House oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 5. Camin de batrani Acasa. Camin de batrani angajeaza infirmiera si asistenta in Ilfov; (0722.462.671/ 0769.840.200 sctoro95@yahoo.com

13. Masaj de relaxare, intretinere, cos-

metica, epilat barbati, sauna, solar, remodelare corporala, centrul Hala Traian; (0727.436.944 14. Masaj si terapie, masaj de relaxare si inalt terapeutic. Experienta, calitate si sedinte unice personalizate pentru oameni cu pretentii. Pret unic 150 lei pe sedinta (0762.025.410 masajterapie@yahoo.com 15. Masaj terapeutic anticelulitic, presop-

unctura, Reiki, bioenergie, acupunctura, maestu chinez trateaza diabet, atac panica, depresie, scleroza, tumori, dureri diverse; (0775.225.972 16. Maseur masaj normal relaxare,

exclus alte servicii execut masaj de relaxare, reflexogen, anticelulitic si remodelare, tehnician maseur cu atestat, ma adresez numai persoanelor serioase (femei/ barbati), strict pe masaj, fara alt fel de prestari (erotice) 55 L; (0727.935.858 3familisti@gmail.com 17. Ofer sedinte de vindecare reconecti-

6. Adelina 32 de ani, maseuza draguta cu forme senzuale si experta in tot ceea ce fac. Vino intr-un cadru discret pentru a te relaxa pe deplin, Titan Auchan 60 L; (0730.498.538 7. Alecxya bruneta am 20, inaltime 160,

gretate 50 kg, ofer masaj de relaxare dominilor generosi cu bun simt la mine in locatie discretie Dristor Kaufland, mai multe detali la telefon, va pup, 70 L; (0733.169.730

8. Alege un masaj adevarat, de calitate,

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel 130 L; (0731.515.140 9. Alegerea perfecta pentru un masaj erotic. Suna acum si alege cel mai bun serviciu de masaj erotic din Bucuresti, 8 domnisoare asteapta sa te rasfete intr-o oaza de lux, liniste si placere din centrul capitalei. (0732.889.966/ 021.316.88.38 10. Alex, maseur barbat 33, 180, 95 ofer

masaj de intretinere si relaxare, body masaj erotic corp la corp, tantric si senzual, pe masa de masaj sau in pat, la hotel si domiciliu, iar la mine Piata Romana 10- 17. 99 L; (0772.734.011 relajateyadelgaza@gmail.com

11. Alex, tanar, atent, curat, epilat, nefu-

mator 36 ani, 1.75 m, 75 kg, ofer masaj, doamnelor, cuplurilor generoase, locatie central lux, igiena si discretie, 100 {; (0733.166.188 alexswing30@gmail.com 12. Alexandra, blonda reala, selectiva,

24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0726.526.916

13. Alice 27 ani, poze reale, astept domni manierati care stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755 14. Alina 21 de ani maseuza supla, manierata si tandra. Te astept pe tine domn care sti sa te respecti intr un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0721.964.205 15. Alina 28 ani Domnisoara apetisanta te astept sa iti ofer cel mai relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie discreta. Detalii complete la telefon 100 L; (0733.137.237 16. Alina 28 ani, sunt roscata ofer masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata. Zona Militari, Veteranilor; 50 L; (0733.573.398 17. Alina, Drumul Taberei ofer masaj de

relaxare, fara graba, 60 L; (0724.713.617

18. Alina, ofer masaj de relaxare intr-un

ambient placut si discret. Pt. alte detalii astept un telefon de la tine. 100 L; (0737.853.215

19. Alina, 20 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor interesati, te astept intrun ambient discret pentru a te relaxa asa cum iti doresti. Titan, Auchan, 60 L; (0721.964.205

va. Prin vindecarea reconectiva se creeaza un lant de evenimente care pot amplifica si imbunatati toate aspectele vietii dvs.: sanatate, cariera, relatii, abundenta. (0726.758.679 danutc2009@gmail.com

20. Ambianta si rafinament, daca esti in

18. Unghii cu gel, tips, constructie, gel pe unghia naturala, intretinere. Pentru detalii nu ezita-ti sa ma contactati, zona Obor; (0738.594.668

21. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experi-

Masaj 1. 10 domnisoare te asteapta cu drag

sa le cunosti te asteptam in zona la Universitate sa experimentezi placerea unui masaj erotic asa cum nu ai visat. 150 L; (0720.969.104/ 0720.969.059 2. 13 Septembrie, acasa la mine sau hotel ofer masaj de relaxare care se efectueaza pe tot corpul, sunt o tanara de 25 de ani, te astept sa te relaxezi, no sex 100 L; (0768.743.015 diana_diana69@yahoo.com 3. 5 domnisoare te asteapta. Senzuali-

tate si extaz, profesionalism in masajul de relaxare cu tehnici in masajul thailandez si masaj erotic plin de senzualitate, pasiune si extaz este tot ce ai nevoie pentru a scapa de rutina zilnica, (0767.445.489 4. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 5. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457 enta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875

22. Ana, Izza, Vicky, Emy, Sorina, Diana, Eva, Sasha, Raluca sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru, situat pe strada Baba Novac, nr 9i. Tandrete si pasiune, rasfat si relaxare, calitate si lux gasesti doar aici, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 23. Ana, matura reusita, bruneta fara fite te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat, Unirii, Zepter, 50 L; (0725.871.620 24. Ana, noua in zona, 25 de ani, bruneta reala, selectiva, 25 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona unirii 100 L; (0721.057.564 25. Anda Te invit la mine pentru o ora de

relaxare prin tehnicile masajului erotic si terapeutic intr-o locatie de lux centrala, 100 L; (0767.628.994

26. Andra, frumoasa, satisfacatoare, 21 de ani. Ofer masaj de relaxare de calitate la tine sau hotel. Cer si ofer seriozitate, pentru mai multe detalii la telefon. 150 L; (0738.590.092 27. Andra, Berceni, noua in zona, poze reale 100%, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, igiena si discretie maxima, garantat vei reveni, mai multe detalii la telefon, 50 L; (0785.741.381 28. Andra, Magheru bruneta siliconata,

poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

13 decembrie 2017

4

PRESTĂ…RI SERVICII 29. Andrada 29 ani, domnisoara discreta

te astept intr-un cadru discret pentru un masaj relaxant. Detalii la telefon. Zona Militari. 100 L; (0726.666.389

30. Andreea te invit la mine pentru o ora

de relaxare prin tehnicile masajului erotic si de relaxare intr-o locatie centrala si de lux 100 L; (0769.956.771

31. Andreea 34 ani!! Poze din locatie!! Luxury escort!! bruneta frumoasa dulce si atenta cu tine, locuiesc singura, ofer masaj complet, garantez igiena si seriozitate, sunt o persoana sociabila, educata, ma adresez persoanelor cu bun simt 800 L; (0729.406.232 32. Andreea, 29 ani, ofer masaj terapeu-

tic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate 300 L; (0721.956.329

33. Andreea, miniona matura selectiva, ofer masaj de relaxare det suplimentare la tel, zona Unirii Horoscop, 120 L; (0767.823.794/ 0734.323.084 34. Andreea, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si dornici sa petreaca cateva clipe de rasfat. Detalii suplimentare la tel. Titan Theodor Pallady, 60 L;

61. Bruneta ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0722.705.148 62. Bruneta rea sau cuminte. Tu alegi cum pot fi pt. tine. Iti pot oferi un masaj de vis si clipe pline de extaz si pasiune. Te astept in loc. mea unde discretia si igiena sunt pe primul loc, 200 L; (0732.151.190/ 0732.151.189 63. Bruneta reala, selectiva 31 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.383.385 64. Bruneta 20 ani sani naturali, servicii

masaj. Buna sunt Erika am 20 ani sunt bruneta cu sani mari naturali ofer servicii totale domnilor generosi, asa ca te astept la mine in locatie sau la tine sa petrecem clipe de neuitat, (0767.267.478 Denisacuza1@gmail.com 65. Bruneta draguta, fara fite si graba, iti

pot spune ca pozele imi apartin si sunt reale, te astept alaturi de mine pt. a petrece momente de masaj unice. Imbin utilul cu placutul, fara fite si figuri, sunt mereu cu zambetul pe fata, 100 L; (0754.847.150 elenageorgiana156@yahoo.com

35. Andreea, te astept intr-o locatie superba si discreta,pt a te rasfata cu un masaj de relaxare. Am 26 de ani, 1.65/47kg. Piata Romana 120 L; (0767.779.660

66. Bruneta focoasa si pasionala, tandra

36. Andreea, te astept intr-o locatie superba si discreta,pt a te rasfata cu un masaj de relaxare. Am 26 de ani, 1.65/47kg. Piata Romana 120 L; (0767.779.660

67. Bruneta matura, 40 de ani poze reale calma si pasionala, doamna matura, poze reale 100%, forme apetisante, te astept sa te rasfat, sa te alint cu un masa body-erotic de relaxare, plus mici surprize placute. La tel. 5/15 min. Suna, 100 L; (0724.991.362

37. Angia Londra salon de masaj, cu

renume si clienti fideli cauta doamne si domnisoare pentru a lucra. Se cere si se ofera maxima seriozitate , castigurile sunt destul de bune. nr. WhatsApp +447459619535 4.000 {; (+447459619535 vippvanessa@gmail.com 38. Antonia 20 de ani Antoniea bruneta

reala, selectiva, 20 de ani, ofer masaj de relaxare la mine acasa, pt. mai multe detalii, suna-ma. 70 L; (0720.285.317 39. Aromateraphy Autentic masaj pt

eliminarea toxinelor, dureri dorsale (cervical, lombar). Zu san li (vindeca 100 de boli), inlatura oboseala, echilibreaza organismul. Info. nutritionale, consultanta psihologica, (0734.260.775 40. Atenta si draguta cu domni generosi

Buna, atenta si draguta cu domni generosi si manierati te astept la mine pt. mici fantezii si masaj de relaxare totala, 200 L; (0721.751.957/ 0721.750.945 41. Atingeri pasionale. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 42. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

si rabdatoare cu mult bun simt, te astept in compania mea pentru un masaj de vis. Detalii la tel. Drumul Taberei. Andreea, 100 L; (0761.622.032

68. Bruneta sexy si provocatoare,

pozele sunt reale 25 de ani, te astept in locatia mea pt. un masaj de relaxare asa cum doresti. Pozele imi apartin 100%. Drumul Taberei sector 6, 100 L; (0745.709.049 mmarina74@yahoo.com 69. Bruneta slim, 20 ani, reala, central. sunt studenta. Apartament discret. Masaj de relaxare si intretinere. Suna pentru mai multe detalii la nr. tel. Program 19-05, 150 L; (0764.182.119 70. Bruneta, noua in zona, poze 100 %

reale, 28 de ani 1.68 cu 58 de kg te astept pe tine, un domn generos la un masaj, zona Zepter, 50 L; (0731.289.615 71. Bruneta, reala, selectiva, 28 de ani,

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba Iulia, 300 L; (0722.705.364 72. Bruneta, 27 de ani, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Drumul Taberei, 50 L; (0734.531.946 73. Bucur Obor Pasaj masaj de relaxare

si terapeutic, poze reale, doamna matura 39 ani (0721.941.960

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950

74. Budapesta Bruneta 100% reala, dornica de aventuri, vino in compania mea, sunt o fata finuta si plina de viata, fara fite si fara graba pentru un masaj de relaxare perfect, garantez revenirea, 100 L; (0736.055.531

43. Atractia zilei Doamna 33 de ani, 1.70 m, 58 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon. P-ta Alba Iulia, 300 L; (0725.244.208 cautcolega@yahoo.com

75. Buna numele meu este Sonia ofer masaj de relexare, body, tonifiere, la domicilul meu, pt. mai multe detalii astept tel. tau, 70/150 h. Sala Palatului sector 1, detalii suplimentare la telefon, pupici (0752.928.087

44. Baba Novac, Andreea 28 ani ofer

76. Buna dragii mei sunt Andra, inalta

masaj terapeutic de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Detalii suplimentare la telefon.150 lei/h, 60 L; (0764.093.732 45. Beatrice, maseuza, reala 100%,

care iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica. Locatie centrala, discretie, igiena, loc. sg., 200 L; (0728.719.754 frumoasa_alina20@yahoo.com 46. Berceni, blonda ofer masaj de relaxare terapeutic body, masaj domnilor discreti si manierati, mai multe detalii la telefon, (0735.665.672 47. Berceni, buna, sunt Maria, 19 ani, tanara manierata si discreta, ofer masaj de relaxare si erotic, pentru programari si detalii, suna-ma, 100 L; (0760.021.127 48. Berceni, Georgiana, bloduta, 27 ani, ofer masaj de relaxare, domnilor cu bun simt si interesati poze reale Straja, Resita, 50 L; (0724.757.800 49. Berceni, bd. Alexandru Obregia, masaj total, platesti tariful care iti place, 60 lei, practic si masajul total 100 lei, ora 120 lei, domnisoara delicata, sensibila, atenta si draguta cu tine, meriti servicii de calitate te astept ora 11-21, vino. 60 L; (0720.092.693

1,78 cm, cu sani mari (nr 3) si o experienta vasta in arta masajului si binenteles proclient. Va ofer servicii de calitate intr-un cadru intim, placut si retras, poze reale, 100 L; (0721.726.990 77. Buna sunt Denisa. Bruneta 23 de ani

ofer masaj de relaxare acasa la mine, Zona Militari, 70 L; (0721.555.779

78. Buna sunt Diana, Eroii Revolutiei, te astept alaturi de mine sa iti ofer un masaj de neuitat. Am 170/53/28 de ani. Mereu cu zambetul pe buze si foarte respectuoasa. Vino sa te convingi; 100 L; (0737.150.812 79. Buna, sunt Andra, Rin Grand Hotel,

domnisoara stilata si plina de viata ce sta la dispozitia ta pt. a te rasfata prin masaj total cum tu iti doresti, 200 L; (0731.279.472 80. Camera de Comert, matura, te

astept la mine intr-un ambient calm si placut. Masaj de relaxare; 100 L; (0785.183.466 81. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

92. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

93. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

de relaxare la domiciliu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

94. Cristina, 100% reala, tanara, delica-

ta, inalta si subtirica, mereu cu zambetul pe buze, atenta la dorintele tale. Ofer masaj de relaxare in apartamentul meu unde igiena si discretia ma reprezinta, 100 L; (0762.982.028 Brunetik16@yahoo.com

95. Cristina, 20 de ani, poze reale, blon-

da reala, selectiva, pentru domnii care doresc ceva special, ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut domnilor cu bun simt care stiu ce isi doresc, ofer conditii de lux, discretie, 500 L; (0725.285.881

96. Cristina, 21 miniona, 1,65, 48 kg, 20

ani, forme frumoase, slabuta, sani nr. 3, ofer masaj erotic domnilor generosi, manierati si educati la domiciliul meu. Locuiesc in sectorul 3. Nu raspund la sms si nr. privat, 80 L; (0720.196.437 97. Cristina, Claudia, Madalina, Miruna,

99. Cuplu oferim masaj, central suntem

un cuplu real casatorit, maturi, discreti, curati. Oferim masaj de relaxare cuplurilor, doamnelor, domnilor. Det. amanuntite la tel: prg: 9:00-20:00, 300 L; (0785.077.708 100. Daria, vrei sa te relaxezi? Te invit la

mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului terapeutic, uleiuri fine, atmosfera placuta, locatie centrala. 100 L; (0761.548.965

101. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg

30 de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter 50 L; (0763.154.254 102. Darya, buna bruneta finuta curata

draguta 30 de ani 1.75 cu 65 de kg ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma, poze reale 100%, zona Zepter, 60 L; (0784.986.529 103. Darya, buna sunt o bruneta finuta,

curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase pentru mai multe detalii suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 104. Darya, buna, bruneta finuta, curata,

30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase, pentru mai multe detalii, suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 105. Delia 20 de ani, Brancoveanu, buna,

bruneta, 1.65, 60 kg, ochii caprui. Te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de tonifiere in locatia mea discreta si curata. Fac si deplasari la tine sau la hotel. Program: 60 L; (0768.337.572 andreeavasiliu685@yahoo.com 106. Delia, te invit la mine pentru o de relaxare prin arta masajului erotic si prin tehnici bine cunoscute, plus alte surprize in locatia mea centrala, 100 L; (0764.501.255 107. Denisa, zona Dristor, Mc Donald's, recent ajunsa in oras, te astept la mine sa iti ofer un masaj de relaxare si clipe ce iti vor lasa o amintire placuta, ce iti vor provoca dependenta si vei dori sa le repeti, 100 L; (0723.896.470 108. Dessiree Masaj, masajul erotic

oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor,rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 109. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 110. Diana buna, daca vrei sa te resfeti te

astept in locatia mea discreta si curata pt. un masaj de calitate. Nu vei regreta. Titan 80 L; (0735.232.246 111. Diana maseuza calda, Muncii deosebita de ceea ce poti gasi pe site, garantez pt. realitatea fotografiilor mele. Pt. a ajunge la mine, foloseste Google Mapp (Street View)/ nu accept alt pret, 100-150 Lei vizita 100 L; (0731.856.664

83. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

113. Discretie si rafinament, suntem sig-

52. Blonda, reale 100% 30 de ani 58 kg

vino la mine te astept la un masaj erotic domnilor maturi si manierati zona Zepter 40 L; (0768.519.135

de ani 58 kg, vino la mine, te astept la un masaj erotic domnilor maturi si manierati zona Zepter, 40 L; (0768.519.135

84. Central best Universitate. Daca anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj. Contacteaza-ma, 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 infolamour@yahoo.com

54. Blonda, foto reala 100%, noua pe

85. Ceva frumos, new, bruneta Buna, vrei

53. Blonda, reale 100% noua in zona 30

site, blonda selectiva, ofer masaj de relaxare si alte tipuri in locatiea mea, (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com 55. Body Masaj, Dana, 28 ani, 1.70,60 kg,bruneta.Ofer Body Masaj (ulei), punctul G (masarea prostatei).30 min/50 lei. Masaj de relaxare (picioare + spate) 1h/100 lei.Program 12 - 20.Zona Drumul Taberei, 50 L; (0735.322.288 ssweetpurple909090@yahoo.com 56. Bruneta 30 ani te astept la mine in locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac, 50 L; (0769.183.062 57. Bruneta 31 ani ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 58. Bruneta efectuez masaj de relaxare

intr-o atmosfera calda si placuta. Mai multe detalii la tel. Zona Dristor, 50 L; (0733.782.676

59. Bruneta inalta frumoasa cu poze reale, 30 de ani 1.76 cu 65 de kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter 50 L; (0763.098.030 60. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze

reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter, 50 L; (0763.098.030

sa te simti rasfatat, atunci suna-ma, sunt usor de gasit: te astept pentru o sedinta de masaj de neuitat. Mai multe detalii la tel. Poze reale 100%. 400 L; (0741.414.481

86. Clipe de vis Excess Massage va invi-

ta sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660 87. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit

vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 88. Colentina, Luntrei, ofer masaj la

domiciliul meu curat si discret, mai multe detalii la tel., 40 L; (0720.164.782 89. Constanteanca noua in orasul tau.

Buna sunt Adela 23 de ani sunt o bruneta plina de pasiune si erotism si foarte dulce . Te astept la mine sa te rasfat total cu un masaj plin de dragoste 70 L; (0733.163.080 90. Cristina 31 ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035 91. Cristina, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt detalii sunama, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

de ani, sunt singura, plinuta si te astept la un masaj menit sa-ti relaxeze tot corpul. Piata Romana; 60 L; (0738.268.040

125. Doamna matura, masaj de relaxare

si terapeutic, ofer masaj de relaxare, sunt o persoana cu totul deosebita care te va bine dispune si te va ajuta sa scapi de agitatie si sa uiti pentru o clipa de griji, 80 L; (0747.205.318 Isa.isabela@yahoo.com

126. Doamna matura, noua pe site, ama-

bila si cu zambetul pe buze ofer masaj terapeutic si relaxare, daca vrei rasfat te astept. Dristor, non-stop; (0734.175.143 127. Domnisoara, Unirii, dulce foc, te invit in locatia mea pentru un masaj revigorant de relaxare. Te astept, 100 L; (0738.076.403 Badboss94@yahoo.com

129. Domnisoare te asteapta cu drag sa le cunosti, te asteptam in zona la Universitate sa experimentezi placerea unui masaj erotic asa cum nu ai visat. Suna acum la tel. 150 L; (0720.969.059/ 0720.969.104 office@pinklady.ro

30 de ani oferim masaj de relaxare celor interesati. Mai multe detalii la tel. 150 L; (0784.699.924

51. Blonda reala, hei, buna, vrei sa te

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com

124. Doamna matura, am revenit, am 50

98. Cuplu tineri casatoriti, ea 25 de ani, el

te astept la un masaj de relaxare cum nici nu ai visat. Vino sa iti demonstrez ce inseamna calitatea. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.700 simti rasfatat? Esti obosit dupa o zi de munca? Daca da, te astept la mine pentru a iti oferi un masaj de relaxare combinat. Sunt o blonda reala fara fite si fara graba. 100 L; (0799.516.767

ta, discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor non-stop, 200 L; (0752.411.698

128. Domnisoare senzuale Masajul erotic este un amestec de pasiune si relaxare,fiind o metoda extraordinara de manifestare a respectului fata de trup si suflet. Piata Romana. Program 12-04, (0732.889.966/ 021.316.88.38

112. Diham, masaj erotic pasional, deplasari, tanara sexy, noua in zona, ofer masaj erotic si alte surprize placute domnilor generosi intr-o ambianta relaxanta, curata, discreta, zona Diham. Fac deplas?ri doar la hotel, 100 L; (0731.804.732

82. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de

123. Doamna matura, 51 de ani, elegan-

Laura, si colegele te asteapta intr-o vila de lux unde vei descoperi cele mai frumoase domnisoare. Poze reale 100%. Zona Domenii. La Exclusive Masaj este locul ideal pentru un masaj perfect 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253

50. Blonda matura, dornica de nebunii,

122. Doamna matura 45 de ani bruneta educata fara fite, te astept in locatia mea sa te rasfat cu un masaj, mai multe detalii la telefon. Zona splaiul Unirii 100 L; (0765.357.883

130. Doua maseuze superbe, oferim masaj terapeutic si de relaxare placut 300 lei. Vei reveni cu placere; 200 L; (0736.847.757 131. Dristor 2 la metrou, poze reale

100%, buna, sunt Ana, 23 de ani, 1.60 m si 4 curata, discreta, cu bun simt va ofer servicii de calitate, masaj. Va astept in locatia mea pentru un moment de relaxare. Pentru detalii despre pret si servicii; 70 L; (0766.799.442 132. Dristor 2, Buna, sunt Andreea o fata dulce, jucausa, te astept in locatia mea pentru servicii totale de masaj, 60 L; (0767.409.039 tu.tu@yahoo.com 133. Dristor, buna, doamna bruneta, ofer

servicii de calitate, masaj de relaxare si tonifiere, la mine acasa. Locuiesc singura. 50 L; (0763.978.947 134. Dristor, Diana ma numesc sunt o

fire comunicativa, te invit in compania mea sa petrecem clipe unice impreuna prin masaj. Zona Dristor, MihaI Bravu langa KFC, Kaufland, 100 L; (0767.791.309

135. Dristor, poze reale si recente, buna,

te astep in locatia mea curata si discreta la 5 minute distanta de Mcdonald's Dristor.Masaj total de relaxare, 80 lei-30 minute sau 120 lei-1 ora. Poze reale si recente garantat. 80 L; (0768.167.639

136. Drumul Taberei bruneta reala te astept la mine pt. un masaj asa cum nu ai visat. Mai multe detalii la tel., 60 L; (0732.876.355 137. Ema, Brancoveanu roscata pasion-

ala, 30 ani, nonconformista, altfel decat restul, vesela si plina de viata, maseuza foarte experimentata, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi, 150 L; (0729.724.953 138. Eroii Revolutiei pustoaica 19 ani

dulce si jucause, te astept la un masaj de relaxare deosebit. Multe surprize placute garantat 100 L; (0720.014.632 139. Eroii Revolutiei, bruneta dulcica si

mereu cu zambetul pe buze, te astept sa te destind cu un masaj profund, intr-o locatie foarte discreta si curata, nu ezita sa incerci. Poze reale garantat, 100 L; (0722.483.119 140. Eryka bruneta slim Buna. Sunt o tanara nerabdatoare sa te cunoasca. Te astept in locatia mea discreta si curata pentru a-ti oferi un masaj de relaxare si tonifiere. Suna-ma pentru detalii. Poze reale din locatie. Pupici 80 L; (0799.526.316 erykaerika@yahoo.com 141. Estera 50 ani plus masaj terapeutic

Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

146. Fantasy Masaj, Calea Floreasca

pasionala doamna 47 de ani, ofer masaj erotic-body pe tot corpul, momente unice de relaxare, fantezii, dominare, toys, plus alte surprize placute. Posibil la tel. 5/15 min. Intimitate, seriozitate, (0726.803.363

158. Kamy, tanara, 21 de ani, roscata cu

ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale. Aer conditionat. 100 L; (0763.388.866

159. Karina, doamna stilata, cu bun simt

ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt ce pun pret pe calitatea serviciilor nu pe cantitate. Locatie curata si discreta. Deplasare doar la hotel. zona Mall- Vitan- Unirii, 300 L; (0734.504.862 160. Karla, bruneta slim, 25 de ani, te

astept in locatia mea pt. un masaj de relaxare asa cum doresti. Pozele imi apartin 100%. Zona Costin Georgian 70 L; (0784.699.923 161. Katy 27 ani, noua in zona, astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare, la domiciliul meu discret si curat Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994 162. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel. 80 L; (0725.874.994 163. La hotel sau la tine, buna ofer masaj

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel, doresc sa va ofer 1 ora de masaj, speak english. 300 L; (0732.767.425

164. La mine la tine sau la hotel, blonda,

experta , 1,60, 50 kg hai sa petrecem clipe de neuitat si sa ne jucam ĂŽmpreuna. Poze reale 100% 100 L; (0733.199.810 165. La mine sau la hotel Cauti o femeie care sa iti placa si cu care sa te simti bine, sa te relaxezi cateva momente, inteleg si stiu ca vrei experienta iar pentru asta te astept la mine, locuiesc singura,sunt noua in oras, ofer masaj. 100 L; (0722.949.981 166. La tine sau la hotel Alina, maseuza

cu experienta, 26 ani, curata, discreta, ofer servicii de masaj domnilor cu bun simt, pozele sunt reale si recente (nu insista). Call me for more details, 200 L; (0723.825.710 167. La tine sau la hotel Buna ofer masaj

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel doresc s? va ofer 1 ora de masaj (speak english) mai multe detalii la telefon 300 L; (0732.767.425 168. La tine sau la hotel, Adela, bruneta, miniona, ma deplasez la tine sau la hotel pentru un masaj de relaxare, mai multe detalii la tel. 100 L; (0720.164.782 169. La tine sau la hotel, pustoaica, 19

170. La tine sau la hotel, roscata nou lux

domeniu, serioasa si discreta, ofer servicii de calitate, masaj, domnilor educati si cu bune maniere. Pentru clipe de neuitat sau mai multe detalii, suna-ma. 200 L; (0768.502.896 172. Laura (Rin Grand hotel) Finuta, stilata, cu bun simt, imi plac momentele petrecute alaturi de tine intr-o ora de vis si masaj total, 200 L; (0731.279.420 173. Laura 31 ani, ofer servicii de cali-

tate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon, zona Teiul Doamnei ap. de Obor. 70 L; (0744.819.981 174. Loredana, buna, sunt Loredana am

25 de ani sani nr 3 te invit in compania mea intr-un cadru intim unde amandoi ne putem face de cap cu masaj de cea mai buna calitate si servicii ireprosabile (0726.373.934 georgestefanut25@yahoo.ro

147. Fantezia masajului cu o femeie tanara si calda sunt o tipa tanara frumoasa, educata si comunicativa, experienta cu mine este una interesanta. Lasate purtat in lumea fanteziei alaturi de mine, tarif 1,9 eur/min+tva; (0906.760.800

176. Mary O bruneta miniona cu bun simt

148. FAVORIT Drumul Taberei roscata

stilata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820 149. Favorit satena stilata, 35 de ani,

ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820

121. Doamna matura Irina, 35 ani, cu

151. Favorit, Drumul Taberei, roscata sti-

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

157. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

175. Luna Massage. O oaza de placere si relaxare te asteptam seara de seara in salonul nostru pentru o sedinta de masaj speciala. La noi te vei simtii cu adevart bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie, 150 L; (0722.877.223

150. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com

forme placute, ten alb, sunt singura. Ofer masaj de relaxare cu ulei sau crema, intro locaie discreta si curata. Pentru mai multe detalii, sunati-ma. Locatia Decebal, Prg. 11.00-20. 200 L; (0728.470.733

purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

Iulia, Ioana, Roxy, Ela si Larisa abia asteapta sa te cunoasca. Hai la un masaj de calitate intr-o locatie cocheta si discreta pe Calea Floreasca, pozele sunt reale: www.fantasymasaj.ro 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com

cu un fizic de invidiat, recent divortata, doresc sa gust din placerile vietii si sa nu ma mai simt neglijata. Sunt maseuza cu experienta si doresc sa cunosc domni discreti, generosi. 150 L; (0733.911.204

120. Doamna Irina, blonda matura, slim,

156. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te

171. Larisa, la tine sau la hotel, noua in

115. Doamna 41, stilata si educata

119. Doamna eleganta, matura, tandra si

Massage vine in intampinarea voastra cu o oferta incendiara. Tantric massage 160 Ron/ora de luni pana vineri intre orele 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o experienta de neuitat 160 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

143. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy,

masajul este perfect impotriva stresului. Execut cateva tipuri de masaj profesional pe masa de masaj, masajul de relaxare clasic, masajul sportiv, 80 L; (0733.342.196 Marta.cares@mail.ru

relaxare si terapeutic intr-o ambienta discreta si placuta, sunt singura, zona Dristor, 50 L; (0763.978.947

155. Happy tantric hour, Sweet Touch

urat sa tot cauti o maseuza care iti poate indeplini dorintele cele mai aprinse, vino si alaturi de mine poti avea parte de toata atentia mea. Unirii, Nerva Traian. 100 L; (0722.335.715

145. Exclusiv masaj de relaxare,

118. Doamna bruneta ofer masaj de

maseuze, masaj pasional, relaxare profesional, sauna, jacuzzi, bar, parcare, cald, curat, discret. Virgiliu 32, sector 1. Programari pe site, telefonic, email, 200 L; (0760.498.238/ 0727.282.178 contact@sweetgirls-masaj.ro

poze reale suta la suta. Ofer masaj de relaxare profesional domnilor generosi cu bun simt si manierati fara graba clipe incendiare. Suna-ma si nu vei regreta garantez satisfactie totala, (0762.507.149

ofer masaj de relaxare profesional, masaj terapeutic, cervical, lombar, capilar, locatie centrala, dicretie, o sedinta dureaza o ora si se efectueaza pe masa de masaj. 100 L; (0732.937.889

117. Doamna blonda, Bianca 37 ani iti pot oferi un masaj de neuitat la domiciliu meu. Mai multe detalii la tel nu radp la ms si nr privat. Militari. 60 L; (0724.931.269

154. Happy endings, fara numar limita, 9

142. Eva matura 44, probabil ca te-ai sat-

114. Doamna 34 ani, experienta, atestat,

tral, matura, nefumatoare, divortata stiu exact ce vrei, ofer momente intense masaj, jucarii am tinuta foarte sumara, tocuri cui si dres cu banda, piata Muncii 172/60/39ani; 100 L; (0734.537.585

locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Unirii, Zepter. 60 L; (0725.473.852

ani, noua in domeniu, iti ofer masaj erotic de relaxare body masaj, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0764.707.736

uri ca ce veti gasi la noi va fi pe placul dumneavoastra. Tot ceea ce facem este gandit pentru a va ajuta sa va simtiti mai bine, mai confortabil si mai fericit, fie ca este vorba de primi, (0767.445.489

116. Doamna adevarata 39 ani, ultracen-

153. Finuta si draguta, te astept intr-o

si de relaxare. Garantez eficienta si igiena. Locatie de lux, doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287

144. Excess Massage, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare cu atingeri suave si delicate (cu ulei sau crema) intr-o atmosfera calda linistita, discretie maxima locuiesc singura, Program 10-20 200 L; (0735.580.905

152. Fete noi, locatie lux, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

lata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820

si rabdatoare te asteapta intr-o locatie discreta pentru a-ti oferi un masaj total de relaxare, zona Octavian Goga, 100 L; (0730.557.741

177. Masaj Bruneta 21 de ani, ofer masaj

de relaxare, domnilor stilati, dornici de relaxare si rasfat, intr-o locatie centrala de lux unde igiena si discretia ma reprezinta. Poze reale, 200 L; (0721.308.203 178. Masaj bruneta 26 ani te astept la

mine pt. a te relaxa cu diferite tipuri de masaj. Mai multe detalii la tel. Drumul Taberei 60 L; (0763.303.415

179. Masaj buna te astept la mine pt a-ti impartasi tainele masajului corporal intr-o ambianta placuta si curata, sunt o fata sociabila educata si cu bun simt, te astept, 100% reala, Drumul Taberei, 100 L; (0738.218.369 180. Masaj cu 2 doamne mature, 50 lei

cu amandoua, detalii la telefon, 50 L; (0725.172.399 181. MASAJ de relaxare, te astept la mine sa te relaxezi cu diferite tipuri de masaj. Mai multe detalii la tel. Drumul Taberei, 100 L; (0767.694.667

182. Masaj de calitate discreta si rabda-

toare, te astept intr-o locatie curata si discreta singurica, (0726.830.544

183. Masaj de relaxare si tonifiere. Buna Ana ma numesc am 24 de ani. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare. Singura in locatie, 50 L; (0762.172.734 184. Masaj de relaxare totala la domiciliul

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188 185. Masaj de relaxare, maseuza cu

experienta, efectuez masaj suedez de relaxare si masaj sportiv, 100 L; (0746.872.245 186. Masaj de relaxare, stresat si obosit de poze false sau servicii de slaba calitate vino in apartamentul meu si vei avea parte de un adevarat rasfat. Ofer servicii de lux, 150 L; (0722.949.981 187. Masaj de vis, daca iti doresti un masaj de relaxare total cum nu ai visat niciodata te astept la mine in locatie, 200 L; (0721.753.350/ 0721.583.268 popescumonica596 @yahoo.com 188. Masaj delicat. Rasfat si calitate, discretie, igiena pentru domni pretentiosi un masaj de relaxare de vis, poze reale, 400 L; (0731.592.205 189. Masaj deosebit la tine sau la hotel blonda fara fite, iti ofer un masaj de relaxare. Fara graba pt mai multe detalii. Suna-ma, doar deplasari (0731.536.906 190. Masaj Dorobanti, Buna! Karla este

numele meu, sunt o doamna matura de 48 de ani, 1.68/ 60kg si te invit in compania mea pentru a-ti oferi un masaj de relaxare profesional combinat cu un masaj erotic. Pentru alte detalii, 100 L; (0720.969.645 191. Masaj Dorobanti, Buna! Numele meu este Carmen, sunt noua in domeniu dar cu destula experienta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare asa cum iti doresti, plus alte mici fantezii care sa te conduca pe culmile extazului. 100 L; (0755.948.888 192. Masaj Dorobanti, numele meu este Andreea, sunt noua in domeniu si te astept in compania mea pentru a te conduce pe culmile placerii printr-un masaj de relaxare plin de erotism. Astept cu drag telefonul tau. 100 L; (0760.870.593 193. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253

212. Masaj, domnisoara voluptoasa experta in arta masajului si nu numai, te astept in locatia mea pentru sedinte de neuitat, fara graba. Locatie discreta si curata. Zona Drumul Taberei sector 6, 150 L; (0784.671.625 213. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

214. Masaj, hei, buna. Sunt o blonda finuta, draguta rabdatoare glumeata am 34 de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase pentru mai multe detalii sunama. Singura in locatie, poze reale, (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com 215. Masaj, la tine sau la hotel Daca te

tenteaza un astfel de joc, nu trebuie sa cauti in agenda de telefon si nici sa faci apel la imaginatie, suna-ma, 250 L; (0767.590.944

216. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 217. Masaj. Vino la mine. Eny, 24 de ani,

1.68, 52 kg. Te invit in locatia mea pt a-ti oferi o sedinta de masaj de relaxare. Nu sunt fitoasa nu te grabesc. Locatie de lux, 50 L; (0762.172.734 218. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,

draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529

219. Masaj. Noua nu sunt genul de maseuza care sta sa se uite la ceas, sunt mereu cu zambetul pe buze, pun accent pe discretie si igiena. Te astept sa ne cunoastem sigur nu vei regreta 200 L; (0752.671.312 220. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt

experta in arta masajului. Vino sa te convingi personal. Poze 100% reale, 70150 ron, (0768.382.109 alexandra.ayan@yahoo.com

221. Maseoza, departe de stresul cotidi-

an, arta masajului te va destinde. Erotismul si pasiunea te vor purta pe aripile diafane catre insula numita extaz. Zona Baba Novac 60 L; (0736.682.267

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253

222. Maseuza cu atestat. Roxy 200 lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; (0731.646.555

195. Masaj erotic Fantasy. Calea Flore-

223. Maseuza ofer masaj zona: Militari,

196. Masaj erotic pasional. Fete sexy.

224. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. 200 L; (0720.084.742

194. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

asca fiecare sambata este speciala la Fantasy. Te asteptam cu pret mai bun la un masaj erotic de calitate. Locatie noua, discreta si amenajata cu gust in Calea Floreasca. www.fantasymasaj.ro, 140 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com Poze reale 100% Giulia, Ioana, Sara, Teo si Bety te invitam sa petreci in compania noastra o ora de relaxare totala. Intra in jocul seductiei si lasa-te supus atingerii si mangaierii unor maseuze profesioniste. 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 masaj.nirvana@yahoo.com 197. Masaj erotic, buna sunt Antonia, ofer masaj erotic la mine sau la hotel, pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi 150 L; (0769.141.647

maseuza ofer masaj 100% profesional, masaj terapeutic si de relaxare, sedinta dureaza 50 minute si costa 70 /Lei. L-D 09:00 21:00, zona Militari, 70 L; (0732.439.844

225. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742

198. Masaj erotic, domnisoare frumoase

226. Matura 40 ani astept pt masaj doar persoanele educate si f f hotarate. Central Piata Victoriei. 11-18 program, 200 sedinta 300 deplasarea, 200 L; (0741.781.864 lidiafix@yahoo.com

199. Masaj erotic, fete sexy, pasiune, dis-

227. Matura, masaj. Bruneta matura, 30 ani te astept in locatia mea Bd Unirii Adina, am tenul alb, parul lung, ingrijita, inaltime 1.70, sunt ceea ce cauti, ceea ce vrei, ceea ce iti doresti, 100 L; (0729.046.688

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 cretie Maseuze frumoase va astepta la Nirvana Massage sa va aduca pe culmile extazului. Fantezia, senzualitatea, arta masajului erotic si limbajul trupului maseuzelor va vor oferi o experienta de neuitat, 170 L; (0764.585.331 masaj.nirvana@yahoo.com

200. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel

pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

201. Masaj erotic. Fete noi, locatie de lux. Maseuze sexy si frumoase te invita intr-o locatie eleganta si discreta, dornice sa-ti rasfete trupul prin tehnici speciale ale masajului. Incearca o noua experienta intr-o atmonsfera plina de erotism, 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 202. Masaj la hotel Bucuresti, daca esti

in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 203. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,

fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 204. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906 205. Masaj Lucky Love, salon de masaj si night club, te cheama la o experienta de neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, senzuale si frumoase fete. Masaj de relaxare, erotic, body masaj, striptease, intim ladies show. 130 L; (0722.110.003/ 0754.035.723 206. Masaj placut de relaxare inainte de

culcare Buna, sunt Elena, iti ofer servicii de masaj la alegere, terapeutic, relaxare si masaj erotic, atitudine pro client. Confirm realitatea pozelor cu video si ma vezi la usa cand iti deschid, 150 L; (0721.609.296 207. Masaj senzual va invitam sa savurati versiunea noastra de masaj tantric, un minunat body masaj care aduce impreuna trupul, mintea si sufletul. 100 L; (0722.110.003/ 0754.035.723 luckymasaj@yahoo.ro 208. Masaj special pentru femei si cupluri, masaj erotic, tantric pentru femei deschise si dezinhibate. Yoni masaj. Atmosfera romantica, delicatete si tandrete, rafinament si grija pentru trupul tau. 180 L; (0737.912.086 209. Masaj suedez si thailandez, intr-o locatie centrala personala, varsta 28 ani. Prezenta agreabila, experimentata in terapii bioenergetice; confortul si linistea fiind nelipsite, 100 lei; 100 L; (0723.779.497 210. Masaj suedez, intr-o locatie centrala

personala, varsta 28 ani. Prezenta agreabila, experimentata in terapii bioenergetice. Masajul dureaza o ora jumate confortul si linistea nelipsite, 100 lei, 100 L; istratediana26@yahoo.com 211. Masaj, bruneta frumoasa, o fire pla-

cuta, cu experienta, calma si rabdatoare. Ofer masaj de relaxare si terapeutic. Nu ezita 100 L; (0721.822.539

228. Matura, 40 de ani, bruneta apetisanta, te asteapta, doamna new, calda si atenta la nevoile dvs. matura 40 de ani, cu exp. in arta masajului erotic, body nud, va astept intr-o locatie discreta pt. clipe intime si destindere. Posibil la tel. 5/15min., (0747.825.952 229. Maya foarte draguta, cu experienta in domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii la telefon, locatie 3 minute Unirii, 200 L; (0736.674.940 230. Maya 50 de lei, ofer masaj de calitate domnilor genorosi cu bun simt in locatia mea de lux. Igiena si discretie maxima. Piata Veteranilor, Cora Lujerului, Militari, sector 6, 50 L; (0732.624.693 231. Militari complex Sir noua, bruneta

draguta, curata, cer si ofer igiena si discretie. Ofer servicii de calitate domnilor generosi masaj de relaxare, pt. detalii contacteaza-ma, 60 L; (0744.156.613 232. Militari Residence, noua in zona. Te astept pentru ati efectua un masaj de relaxare profesional, masaj body si plus alte fantezii. Pentru mai multe detalii la telefon. 100 L; (0729.725.675 233. Militari Residence, siliconata, slim cu bun simt ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si generosi, Poze reale, 200 L; (0724.604.731 234. Militari Residence, te-ai saturat de poze false, la mine nu este cazul, ofer masaj de relaxare combinat cu body la domiciliul meu. Pentru mai multe detalii la telefon. 100 L; (0720.321.636 235. Militari, Mc Donalds Virtutii, noua in

zona, bruneta vesela, te astept la masaj de relaxare si intretinere corporala, garantez discretie si curatenie, poze reale, 100 % din locatie, program de la 9.00 la 18:00 zona Militari, 60 L; (0758.668.672 236. Militari, Sir, 32 de ani, 1,69 m, 54 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin, contacteaza-ma pt. mai multe detalii, 60 L; (0758.668.672 237. Militari, Virtutii, parcare in fata blocului stradal, aer conditionat, vino sunt acasa, la mine civilizat dus, prosope curate, draguta, ma implic cu placere masaj terapeutic, sunt singura, 60 L; (0751.622.253 238. Miruna, sos Giurgiului, buna te astept intr-o locatie discreta si curata pt a te rasfata cu un masaj de relaxare facut cu uleiuri aromate, pozele sunt reale, 80 L; (0731.305.351 239. Moldoveanca fierbinte Pozele imi apar?in, te astept la mine pentru a iti oferi cel mai bun masaj. 100 L; (0736.129.161 240. Monica maseuza miniona 23 ani te asteapta sa te destinzi de rutina zilnica cu un masaj de relaxare si body masaj. Locatie discreta si curata. Octavian Goga 60 L; (0725.767.843 241. Monica 34 de ani, maseuza cu forme si experta in arta masajului. Te astept la mine pentru a te relaxa pe deplin. Nu vei fi dezamagit. Titan Auchan; 60 L; (0733.723.325 242. Monica 34 de ani. maseuza cu forme senzuale, comunicativa si foarte atenta cu tine domn generos. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325

E-mail: redactia@anuntul.ro


13 decembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

PRESTÅRI SERVICII 243. Nice Miriam , real pictures , Superba

Miriam te asteapta intr-o locatie de lux curata, igienizata pentru a-ti oferi cel mai bun masaj i speak english. 140 L; (0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

244. Nicol bruneta slim, buna ma numesc Nicoll, am 21 de ani sunt subtirica slim, am 46 kg si sunt dornica de a cunoaste persoane noi, te astept sa petrecem momente relaxante de masaj intr-un ambient placut. 200 L; (0726.073.377 245. Nicoleta, buna sunt Nicoleta, am 25 de ani, 1,60 m, te astept la mine intr-un ambinet placut, domni generos,i zona piata Muncii. 60 L; (0733.412.631 246. Noblesse Unic, salon masaj erotic

nud, calitate. Respect. Pret corect. 15 maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Fotografii reale pe site. 200 L; (0727.148.861 247. Noua domnisoare te asteapta pen-

tru un rasfat Royal intr-un cadru intim, nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina exterioara, lenjerii si prosoape curate si parfumate, locatie lux, masaj, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 248. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro 249. Ofer relaxare si destindere intr-un

ambient placut si curat, printr-un masaj terapeutic efectuat prin diferite tehnici ale masajului. Mai multe detalii la telefon. Discretie, 200 L; (0762.934.831 250. Oferta Amazonia de sambata, P-ta

Victoriei la Amazonia Sambata ai reducere. Ora de masaj ramane neschimbata 60 minute, 3600 de secunde. Erotic 30 doar 100 ron. Erotic 60- doar 140 ron. Te asteptam. Piata Victoriei. amazoniamasaj.ro 140 L; (0734.745.200/ 0741.741.529

251. Oferta Amazonia de sambata, P-ta Victoriei, daca astazi este sambata, la noi ai reducere. Masaj erotic 30 - doar 100 ron. Erotic 60- doar 140 ron. Te asteptam cu drag. Piata Victoriei,Pentru mai multe poze si pentru feedback www.Amazoniamasaj.ro 140 L; (0741.741.529 Contact@amazoniamasaj.ro 252. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 253. Piata Romana, te astept la locatia mea sa te rasfat cu un masaj de relaxare. Pozele sunt facute in locatie, 100% reale. Discretia si igiena sunt pe primul plan. 100 L; (0766.885.876 254. Placere maxima pentru domnul cu gusturi fine, Fa-ti timp si ofera-ti un capriciu cu o sedinta placuta de masaj, corpul tau in contact cu pielea mea, stimulez toti porii pielii tale, te vei simti in al 9-lea cer de placere. Suna-ma! 150 L; (0721.609.296

270. Relaxare discretie si masaj de cali-

o doamna in adevaratul sens al cuvantului,voluptoasa si cu sanii mari, o fire calma, experimentata, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj dlor discreti si generosi, 150 L; (0738.530.583

271. Relaxare discretie si masaj de cali-

numesc Eryka, am 20 de ani, bruneta slim. Ofer domnilor cu bun simt masaj de relaxare. Va astept. Detalii la telefon despre servicii si pret. Va pup 80 L; (0799.526.316 erykaerika@yahoo.com

tate, bruneta reala, educata si selectiva ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare, terapeutic si body masaj intr-un ambient discret si curat. 100 L; (0756.473.576 mmarina74@yahoo.com

272. Romana, te astept la locatia mea,

pt. a te rasfata cu un masaj de relaxare. Discretia si igiena sunt pe primul plan. Pozele sunt reale 100%. 100 L; (0746.209.800 andreeadascalu2819@yahoo.com

273. Rond Alba Iulia, buna ofer masaj de relaxare totala la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii suna, 50 L; (0721.773.154 274. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

275. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 276. Rond Cismigiu te astept la mine

pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si discret, locatie de lux, poze 100% reale. Nu ezita sa ma contactezi. 60 L; (0735.046.832 dragusincalin123@gmail.com 277. Roscata draguta, experimentata si

pasionala, te astept intr-un cadru intim si discret pentru un masaj exceptional, Intercontinental, Magheru, 150 L; (0736.148.032 278. Roxy Bruneta 30 de ani 1.76 si 65 de kg daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Zepter, 50 L; (0763.098.030 279. Roxy Buna te astept la mine pentru

o relaxare de vis fara graba, pentru mai multe detalii suna ma, 200 L; (0733.515.534 nikoleta11@yahoo.com

280. Sala Palatului, buna, sunt Alina daca

iti doresti sa cunosti o fata cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica, masaj de relaxare, body masaj, astept sa ma contactezi, 60/150, sector 1. (0751.878.897 281. Salon lux Baba Novac Aban-

doneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 282. Salon lux Baba Novac incita-ti imag-

inatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 283. Salon lux Baba Novac Seductie

255. Placere unica, masaj erotic special Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

256. Poftiti va rog si la un masaj ter-

284. Salon masaj Baba Novac Lasa-te

apeutic sportiv, ventuze, masa speciala si pt pers.de 150 kg, dus prosoape curate liniste, cu happy end, 100L H/130LH. Atestat. Duduita 40+, de la 10/20, Plaza Taberei Militari. Cand ajungeti in zona sunati-ma 100 L; (0736.867.134 257. Poze noi, numele meu este Ana 28 ani, sunt o maseuza cu stil educata si cu mult bun simt. Te astept in locatia mea sa petrecem cele mai frumoase clipe prin masaj. Sunt o fire vesela si deschisa. Pentru detalii suna 250 L; (0726.597.992 258. Poze reale, Delia 19 ani, fitness

model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 259. Preferi o fata tanara draguta, fantezia masajului cu o fata tanara cu sanii mari, open mind, discreta si educata. Ma adresez domnilor dispusi sa petreaca momente de relaxare totala. Nu ezita sa ma contactezi, 1,3 euro/min+tva (0906.760.616 260. Profesoare de iubit, profesoare tal-

entate senzuale, cu forme apetisante, pline de imaginatie si pasiune, te asteptam la rasfat printr-un masaj erotic, iti oferim clipe unice, asa cum numai tu ai visat, 100 L; (0765.505.383/ 0760.466.511 261. Promotie dominare si masaj erotic

300. Svetlana, rusoaica matura, 47 ani,

tate Bruneta reala, 35 ani, te astept in locatia mea pentru a oferi masaj de relaxare sau erotic domnilor manierati si generosi. Este loc de parcare, mai multe detalii tel., te astept, 80 L; (0745.672.568 Isa.isabela@yahoo.com

purtat intr-o calatorie de rasfat si traieste o experienta unica, ce inseamna placere, evadare din rutina zilnica si lumea simturilor si a placerilor, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 285. Salon Rubin masaj erotic, fa-ti o pro-

gramare si poti avea parte de cea mai frumoasa experienta de masaj erotic nud. Zona Calea Calarasilor, str Trifoi, nr 5. Mai multe detalii la tel. Open 20-06. 100 L; (0765.505.383/ 0760.466.511 286. Salon Rubin Massage Fa-ti o programare si poti avea parte de cea mai frumoasa experienta de masaj erotic. Program 20-06, 100 L; (0765.505.383/ 0760.466.511 287. Sani superbi, doamna matura 40 de

ani, cu forme apetisante, fund bombat, calma si rabdatoare, matura te voi rasafata cu un masaj relaxant, body erotic, plus multe surprize placute. Intimitate. La telefon 5/15 min. Rog seriozitate, 100 L; (0720.780.627 288. Sara, o femeie cu un fizic de invidi-

at, o fire placuta, educata, nonconformista, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea de lux din zona P-ta Unirii, 3 minute. Rog seriozitare, 200 L; (0737.082.203 289. Sectorul 4, Budapesta, bruneta

100% reala, dornica de aventuri, vino in compania mea, sunt o fata finuta si plina de viata, fara fite si fara graba pentru un masaj de relaxare perfect, garantez revenirea, 100 L; (0736.998.558

301. Tanara bruneta miniona, buna, ma

302. Tandrete si pasiune, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 303. Te astept in locatia mea pt. a te relaxa cu un masaj de neuitat. Mai multe detalii la tel. Drumul Taberei 60 L; (0720.357.089 304. Te astept la mine, zona Calea Dudesti, buna, te astept in locatia mea curata si discreta din zona Calea Dudesti, bulevardul Burebista pentru o ora de masaj total de relaxare. 80 ron 30 min, 120 ron o ora, poze 100% reale, garantez revenirea, 80 L; (0767.312.689 305. Te asteptam la un masaj de poveste

vino in lumea amazonia pentru un masaj profundarunca o privire si pe situl nostru sa vezi noile poze www.amazoniamasaj.ro 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 info_amazonia@yahoo.com masaj nebun, arunca o privire pe situl nostru pentru poze si feedback.www.amazoniamasaj.ro 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 info_amazonia@yahoo.com 307. Titan, metrou, vino sa te relaxezi

intr-un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

308. Unirii, dulce si rabdatoare, te astept

la un masaj de relaxare total, discretie si igiena. 100 L; (0757.477.022 baddboss94@yahoo.com

309. Viviana, Te astept la un masaj total

de relaxare intr-un cadru discret si curat, Unirii Zepter 100 L; (0743.610.899

Repara¡ii electrocasnice, electronice 1. Automatizari, reparatii, service, piese si intretinere centrale termice, piese originale, curatari chimice si ventilatie, reglaje crestere randament, reparatii placi electronice pe loc. Promptitudine garantie asigurata. Florin Bucuresti-Ilfov (0726.442.376/ 0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com 2. Autorizat reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 3. Autorizat, asigur reparatii masini automate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionatcuratare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 4. Calculatoare, service acasa, Win-

dows la domiciliu servicii profesionale, instalari Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, reparatii laptopuri, calculatoare la domiciliu in Bucuresti, devirusari, recuperari date, configurare router wireless, Cristi 50 L; (0765.918.204 5. Depanam televizoare LCD sau cu

tub, combine audio, DVD la domiciliu, calitate si garantie; (0734.641.198 6. Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica; (0744.517.905/ 021.425.87.56 7. Depanez frigidere, combine frigorifice

si congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

8. Electrician autorizat interventie rapi-

da, lumini, prize, tablouri, lustre, seriozitate; (0762.356.999

9. Electrician autorizat service. Bucuresti, toate sectoarele , varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura ENEL gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura. (0740.983.312/ 0761.659.194 10. Electrician, Bucuresti, servicii de calitate interventii rapide. Electrician autorizat ANRE, cu o experienta de peste 20 de ani in instalatiile electrice; (0740.983.312/ 0761.659.194 Costelcoman1978@yahoo.com

290. Servicii de calitate Vanesa Danielle, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta, la mine (Piata Unirii) sau la hotel, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea, 150 L; (0737.707.384

262. Promotie masaj erotic nud, salon

Doamna matura, 35 ani, iti ofer masaj reconfortant sau tonifiant, personalizat dupa preferinte, si alte surprize placute, discretie, singura. Detalii la telefon, 80 L; (0756.575.761 Isa.isabela@yahoo.com

si aragaze service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Servicereparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it

292. Servicii speciale dominare, masaj

12. Frigidere casnice si comerciale, con-

263. Pustoaica, buna sunt o fata discre-

ta si serioasa, ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare. Vino sa te convingi; (0758.618.490 264. Pustoaica, 19 ani, te astept la un

masaj de relaxare si multe alte surprize placute. Sunt o fire foarte calma si mereu zambitoare. Pozele imi apartin in totalitate. Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.632 265. Rasfat fara limite doar la Excess

Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 266. Rasfat si calitate Dessiree va ofera

masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 267. Reala, Berceni, Giurgiului, buna, sunt o fata draguta si curata, iar daca vrei eleganta si stil, te astept la mine pt. a te rasfata cu un masaj tandru si relaxant, nu vei regreta, 60 L; (0735.824.605 268. Rebeca noua in zona, un masaj de

relaxare facut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Mai multe detalii la tel., 70 L; (0735.621.301 269. Relax and reflexotherapy massage,

happy-end. 24h. Hello my dear, I'm Elena. I'm lovely masseuse with real photos and videos. You find me in Bucharest center, discreet and very clean house and luxurious confort, today I'm at your disposal prog. non stop. 150 L; (0721.609.296

291. Servicii de calitate, Drumul Taberei

fantezie, camera speciala dominatrix la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861 293. Sonya bruneta 25 ani, draguta, manierata, ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor, doar la domiciliul meu, poze reale 100%, confirm cu tatuajele,. Dimitrie cantemir intre Budapesta si Tineretului. 100 L; (0766.677.669 294. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista 200 L; (0725.458.291 295. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. 200 L; (0725.458.291 296. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 297. Soseaua Giurgiului buna te astept

la mine pt a-ti impartasi tainele masajului corporal intr-o ambianta placuta si curata, sunt o fata sociabila educata si cu bun simt, te astept, 100% reala, 60 L; (0744.110.396 298. Sunt noua in orasul tau. Buna sunt

Denisa 23 de ani sunt o femeie plina pe pasiune si dulce foc. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare 70 L; (0721.555.779

299. Sunt noua in zona Brancoveanu. Buna! Sunt o bruneta focoasa, nerabdatoare sa te intalnesc pe tine domn generos si cu bun simt (0768.337.572 andreeavasiliu685@yahoo.com

21. Mecanic masini de cusut casnice si

industriale; (0720.004.414

22. Repar masini spalat, Ariston,

Whirlpool, Ardo, etc., garantie; (0767.177.665/ 0722.327.483

23. Reparatii masini spalat automate, garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06 24. Reparatii frigidere combine frigori-

fice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 25. Reparatii Frigidere reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48/ 0762.988.567 26. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocu-

pam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii. (0722.572.248/ 0766.394.796

27. Reparatii masini de spalat, orice marca in regim de urgenta, la domiciliul clientului. Deplasare maxim 24 ore, oferim garantie; (0723.437.953

306. Te asteptam pentru 60 minute de

vip fantezie promo Noblesse Unic, masaj relaxare, body si erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feetfetish, high heels. Promotie joi, orele 1422, 250 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro de calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promotie valabila luni orele 14-19; 150 L; (0727.148.861

20. Masini automate de spalat, acum asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

11. Firma specializata in masini de spalat

gelatoare, convenabil, garantie, inclusiv sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631

13. Frigidere service si reparatii Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 14. Frigidere, combine, congelatoare

etc., reparatii la domiciliul clientului, garantie; (0722.619.569

15. FRIGIDERE, reparatii frigidere, com-

bine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv Sambata, Duminica, (0729.473.587/ 021.420.36.48

28. Reparatii tv, lcd, led, masini de

spalat, centrale termice, sisteme audio video, sisteme supraveghere, laptopuri si calculatoare la domiciliul clientului sau la laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; (0764.881.906 hristuciprian@yahoo.com 29. Service frigidere combine frigorifice,

congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

20. Mutari sedii / firme, va mutam din case sau din sedii cu tot cu bagaje si mobila. Pretul il facem impreuna seriozitate; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

45. Transport marfa si mobila, ieftin Transport mobila, bagaje, canapele, frigidere, saci cu haine.Efectuam mut?ri de la A-Z cu echipa de incarcatori si tamplari. Lucram in Bucuresti si in tara cu plecare din Bucuresti. 50 L; (0737.178.195

71. Transportam gunoi, moloz, mobila,

21. Mutari sedii, firme va mutam din birouri dupa program de munca sau in weekend pentru a nu va afecta afacerea din cadrul firmei cu oameni cu experienta in gestionarea echipamentelor. 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 22. Mutari, transport mobila, depozitare

si curatenie, oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie; (0721.378.266 23. Mutari, transport mobila, depozitare si curatenie. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie 40 {; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro 24. Pret mai mic nu exista, servicii de transport in Bucuresti sau in tara.Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5 tone la preturi negociabile. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcaredescarcare; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 25. Servicii de transport mutam mobila

si transportam oriunde in Bucuresti si pe toata raza Romaniei. Realizam evaluari reale si gratuite pentru orice operatiune de mutare. 2 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

46. Transport marfa, moloz, mobila. Oferim serviciile noastre pentru transport la domiciliu oricand, oriunde, la preturi avanatajoase; (0765.680.789/ 0734.218.485

bagaje mutari mobila in Bucuresti, transport mobila, bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend.Transportam moloz si gunoaie.In caz de nevoie asiguram si oameni. 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

72. Transportam gunoi, moloz, mobila,

47. Transport marfa, transport marfa si

bagaje, va mutam din case, transporta obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, utilaje grele, cu masini dotate cu lift hidraulic. Acordam atentie deosebita detaliilor; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

48. Transport marfa, electrocasnice, mobila, transport intern marfa paleti ata, mobila, electrocasnice sau vrac, 150 lei orice transport in limita greutatii. Masina este cea mai lunga din gama ei. 150 L; (0784.228.582

73. Transportam mobila, bagaje, va garantam o mutare linistita. Transportam obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine,canapele, obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cu lift hidraulic; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

mobila www.transport-marfa-mobila.ro 150 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

49. Transport marfa, mobila, alimente paletizate obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift. Transport moloz, agregate balastiera, zapada, gunoaie. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 50. Transport marfa, mobila, alimente, gunoaie prioritatea noastra nr. 1 este sa te ajutam sa te muti cu tot cu bagaje, mobila, plante, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cu lift.Ne intelegem noi la pret. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 51. Transport marfa, mobila, bagaje v a

garantam o relocare profesionala. Cu o experienta de peste 8 ani in mutari rezidentiale, transporturi nationale si internationale, precum si din dorinta de a fi cei mai buni. 35 L; (0727.997.992 Danilaflorin1983@gmail.com

74. Transporturi diverse si echipa de mutari sau inchiriere duba+sofer, oricare dintre aceste servicii sunt taxate cu pretul cuprins intre 80-120 lei Bucuresti si Ilfov dar si in tara, 80 L; (0724.449.415 transportmutarirelocari@gmail.com

Servicii diverse 1. 1 Mai, Obor, Colentina, travestita aten-

ta la detalii te astept la mine domn serios sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj de relaxare, body cu creme si uleiuri parfumate, poze reala non stop, (0730.259.890/ 0765.018.213

2. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

3. 13 Septembrie, acasa la mine sau hotel ofer masaj de relaxare care se efectueaza pe tot corpul, sunt o tanara de 25 de ani, te astept sa te relaxezi, no sex, 100 L; (0768.743.015 diana_diana69@yahoo.com

Transport, turism

27. Transpor. Mai ieftin nici nu vei gasi.

53. Transport marfa, mobila, moloz,

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro

54. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase, Nu ai cu ce sa transporti porcul pentru Craciunul asta, Eu sunt solutia,transport, mutari/ evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case. Evacuam moloz, tocarie veche mobila 60 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

5. Acasa la mine, Andreea 25 de ani, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0741.455.047

1. Abandonati cautarile asigur servicii de transport marfa si mobila, bagaje, canapele, frigidere, etc. Program zilnic si in weekend; 50 L; (0722.768.555

Transport moloz, mutari-evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat. 1 L; (0727.997.992

2. Abandonati cautarile acum mutari cu

28. TRANSPORT marfa, mobila si baga-

masini de diferite volume. Oferta pentru duba: 250 lei/ cursa cu 2 oameni la incarcat, 250 L; (0720.115.849

Acces 98% in Bucuresti si tara, montari- demontari mobilier vechi sau noi, debarasari lucruri vechi la groapa de gunoi. Avem masini de 3,5 t, sevicii cu personal calificat la cerere, George; (0722.724.103

3.

4. Accesibili. Prestam servicii de mutari

cu personal calificat. Avem masini de diferite volume. Preturi negociabile, 50 L; (0729.694.800 5. Acum si prelata Transport marfa,

mobila si bagaje. Dimensiuni ultile: 5ml2.2ml2.4mh. Asigurare CMR. Pret negociabil cu factura. La cerere asigur si manipulanti. www.ideeatrans.ro (0773.363.466/ 0720.216.588 costinfloarea@ideeatrans.ro 6. Asigur servicii de transport de marfa cu duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com 7. Asigur transport mobila, mutari mobili-

er, bagaje, colete, oriunde, oricand, debarasam moloz, mobila veche, seriozitate; (0722.936.566 8. Asiguram transport auto cu prelata pentru firme si persoane fizice, Iulia Bucur; (0762.676.751 9. Caut contract colaborare transport

marfa, firma S.C Namour Mc SRL-D, neplatitoare de TVA. Caut contract de transport marfa generala; 1 L; (0730.376.865/ 0730.376.865 office@namourmc.ro 10. Depozitare bunuri si mobilier,

marfuri generale DEPOZITARE BUNURI. La cerere transport, manipulare, servicii door to door, curatenie. Depozitul este in Bucuresti, incinta Faur. Paza 24/24+asigurare. 100 L; (0732.199.999/ 0732.199.999 relocations@gmail.com

Echipa de 4 baieti va ajutam la manipularea si montarea mobilierului dv. Iulia Bucur; (0762.676.751 11.

12. Efectuez mutari marfa, mobila cu

Dacia papuc 0,7 L/km si duba 3,5 t/ 10 mc, 0,9 L/ m; (0766.642.507 13. Efectuez transport in Bucuresti si in

Romania, transport ieftin de marfa si mobila, bagaje, piese mobilier, saci haine, flori, sau orice alta marfa va asiguram un transport optim si decent la preturi mici, 1 L; (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com 14. Inchirieri microbuze si autocare cu capacitati de la 7 la 56 locuri pentru transport salariati si inchirieri pentru transport persoane curse speciale, curse ocazionale (0722.746.055

18. Instalator sanitare, termice si gaze,

19. Instalez Windows 10 - 8.1- 7 cu Licenta si Drivere pe 32-64 biti , pret 45 Lei. Instalez Office cu licenta. Instalez aplicatie Filme si seriale 2017, Instalez Antivirus cu licenta,Instalez drivere,optimizari, aplicatii, codecuri, programe si softuri, 45 L; (0722.491.955/ 0722.491.955 chancristy@yahoo.com

70. Transport, 40% discount, transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine,canapele, utilaje, aparate cafea cu masini dotate cu lift hidraulic.Asiguram factura si chitanta. Pretul il facem impreuna. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

obiecte voluminoase mutari mobila in Bucuresti, transport mobila, bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend. Preturi de la 10 Ron. In caz de nevoie asiguram si oameni 60 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

16. Moloz - evacuare transport moloz, mutari-evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro www.instalatorulcaseitale.ro

44. Transport marfa si mobila ieftin, transport zilnic si in weekend marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum, tarif Bucuresti 50-150 lei, tara 1-1,5 lei pe km, 1 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com

26. Tractari Onesti Tractari Auto Onesti,Targu Ocna, Comanesti, Moinesti, Adjud, Bacau, Targu Secuiesc, Oituz, Bretcu, Bogdanesti, Filipesti, Dofteana, Targu Trotus, Helegiu, Sanduleni, Coman, Barsanesti, Luizi Calugara, Stefan Cel Mare; 1 L; (0755.365.650 andrimpexgsm@yahoo.com

17. Instalator autorizat monteaza,

repara grupuri si obiecte sanitare, clorifere, boilere, hidrofoare, coloane apagaze, aragazuri, sigilari, apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

19. Mutari sedii / firme, va mutam din case sau apartamente cu tot cu mobila si bagaje. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa. Asiguram personal pentru incarcat-descarcat. Pretul il facem impreuna; 60 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

PRAM, CERTIFICAT PRAM : verificare rezistenta de dispersie , verificare continuitate nul de protectie la centura de impamantare pentru prizele cu contact de impamantare. (0767.880.000 siaenergy@yahoo.com

30. Verificari PRAM Eliberam BULETIN

15. Moloz - evacuare Evacuez moloz, deseuri, diverse. Pret avantajos, negociem de comun acord Avem masini mari cu lift sau fara. Mutari mobila in siguranta. Asigur oameni la nevoie pt incarcaredescarcare, 2 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

16. Instalator accesibil autorizat aragazuri, apometre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii, wc+ bazin, obiecte sanitare, senzori gaze, gauri hote; (0766.257.867

5

17.

Mutari mobilier cu auto cu prelata de 5 t, din apartamente si sedii firme, Iulia Bucur; (0762.676.751

18. Mutari sedii / firme, va mutam din birouri sau din case cu oameni cu experienta in gestionarea echipamentelor.Mutam orice mobila, obiecte voluminoase, pachete, vitrine. Facem pretul impreuna; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

je. Doriti sa va mutati, doriti sa va schimbati mobila, va stam la dispozitie cu duba 3.5t. Pret negociabil cu factura. La cerere asigur si manipulanti, in Bucuresti si in tara, (0720.216.588 office@ideeatrans.ro www.ideeatrans.ro 29. Transport Mobila, marfa, mutari mobila oriunde in Bucuresti si in tara, la cerere asiguram montare, demontare mobila, incarcare, descarcare. (0761.022.164/ 0774.458.104 nelualbastrelu@yahoo.com 30. Transport obiecte voluminoase,

orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal. Te asigur de seriozitate 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 31. Transport ofer servicii de transport oriunde in Bucuresti sau in tara.Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3, tone 150,00 Ron. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcare- descarcare, 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 32. Transport 40% discount, satisfactia

clientilor este prioritara.Transportam obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cu lift hidraulic.Ne intelegem noi cumva. 35 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 33. Transport agabaritic, transport utila-

je, tractoare transport trailer cu rampe si cu troliu de 8 tone, transport containere, transport utilaje santiere (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro 34. Transport ieftin de marfa cu duba sau papuc, transport accesibil Buc. si provincie. Pret de la 50 Lei cursa papuc sau de la 75 Lei duba. Ex: mobilier, bagaje, mat. constructii, etc. La cerere manipulare. Luni - sambata 8.00-22.00 Dan 50 L; (0722.851.823 Dandubapapuc@yahoo.com 35. Transport ieftin papuc sau duba 3 tone, asigur transport rapid cu papuc sau duba in Bucuresti si provincie. Pret cu papuc de la 50 lei iar cu duba de la 75 lei. Pretul difera in functie de distante si timpii de asteptare. George, 50 L; (0724.478.342

Transport in toata tara, mutari din case si ap. 1-4 camere, sedii firme, cu camion de 6 t cu prelata, avem tamplar, Iulia Bucur; (0762.676.751

36.

37. Transport la pretul cel mai mic, mutari mobila in Bucuresti, transport bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend. Preturi negociabile. In caz de nevoie asiguram si oameni pentru incarcat-descarcat; 28 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 38. Transport la pretul cel mai mic, transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta. Transport porcul de Craciun, 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 39. Transport la pretul cel mai mic, va garantam o mutare linistita si fara surprize negative. Obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cu lift hidraulic. 40 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 40. Transport Marfa mobila Bucuresti

ieftin rapid. http://www.transport-marfamobila.ro/ 150 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

41. Transport marfa Servicii de transport marfa si mobila in Bucuresti si toata tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; (0727.244.420 office@transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro 42. Transport marfa cu lift hidraulic 750

kg. Asigur servicii de transport marfa, mobila, obiecte fragile, electrocasnice, mutari apartamente, sedii firma, evacuari de moloz, mobilier vechi, 150 L; (0723.983.247 Robertbarbu1601@yahoo.ro

43. Transport marfa si mobila cu autoutilitare dube 3,5T efectuez transport in Bucuresti si Romania ieftin. Orice fel de marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori sau alta marfa ce necesita deplasare si manipulare, 1 L; (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com

52. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase mutari mobila in Bucuresti, transport mobila, bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend. Preturi de la 10 Ron. In caz de nevoie asiguram si oameni 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

55. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase, va mutam din casele dumneavoastra fara sa aveti dureri de cap oricand chiar si in zile de sarbatoare la cel mai rapid si eficient mod. Obiecte fragile, frigidere, canapele, calorifere 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 56. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta. Pretul negociabil; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 57. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 58. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase. Transportam orice marfa constând in mobila, produse paletizate, obiecte voluminoase cu personal cu experienta in transportul si manipularea acestora la nevoie.Asiguram factura si chitanta; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 59. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase. Va mutam din case,transporta obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, utilaje grele, cu masini dotate cu lift hidraulic. Acordam atentie deosebita detaliilor; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 60. Transport marfa, mobila, moloz, transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, mobila, bagaje, paleti, gunoaie cu oameni la nevoie pt incarcare. Pretul il facem impreuna; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 61. Transport mobila, moloz, veche, nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 62. Transport mobila, marfa, transport mutari, ofera servicii de transport mobila si marfa in Bucuresti de la 80 ron sau in afara orasului preturi incepand de la 1 leu pe km, se calculeaza tur-retur. Va punem la dispozitie, pers; 80 L; (0721.188.607/ 0760.614.691 tzukyy2006@yahoo.com 63. Transport mobila, obiecte grele, moloz, gunoaie Transport marfa mutari/ evacuari. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat. Asigur personal, 40 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 64. Transport mobila, obiecte grele, moloz, gunoaie Transport, mutari/ evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat. Neg., 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 65. Transport mobila, obiecte grele, moloz, gunoaie va garantam o mutare linistita si fara surprize negative. Transportam obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, canapele, frigidere, cu masini dotate cu lift hidraulic 40 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 66. Transport mobila, obiecte grele,

moloz, gunoaie, transportam mobila, bagaje, marfa, obiecte grele.Pretul il negociem; 35 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

4. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

6. Acasa la mine, Larysa, 32 de ani, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul, 60 L; (0753.582.782 7. Acasa la mine. Aura 31 ani la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 60 L; (0744.876.225 8. ADELINA fosta Catalina, 41 ani draguta ofer masaj domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea, locatie Militari, piata Veteranilor, 50 L; (0760.382.239/ 0724.605.269 9. Adelina, 32 de ani, maseuza draguta, experta in arta masajului. Te astept intr un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin. Titan, Auchan. 60 L; (0730.498.538 10. Adi, tanar maseur efectuez masaj general pe tot corpul, fata, spate, inghinal, reflexo, sunt curat, educat, agreabil, uleiuri bune, locatie curata, convenabil, nonstop, suna-ma oricand, Adrian 45 L; (0723.784.039 11. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791 12. Adriana Masaj profesional de relaxare, intretinere, tonifiere la domicilul meu. Garantez revenirea sunt o fire sociabila. Singura, locatie centrala, 200 L; (0749.578.314 13. Adriana, efectuez masaj de relaxare.

Beneficiile masajului: reduce durerea de spate, de articulatii, de cap, reduce stresul, ofera un plus de energie si dispozitie mai buna, combate toxinele din organism. (0736.407.753 14. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20

ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer masaj de relexare domnilor generosi cu bun simt, va astept la mine in locatie, pozele sunt reale 100%. Dristor. 60 L; (0738.143.758/ 0733.169.730

15. Alegerea ideala, te astept pentru un masaj de relaxare asa cum iti doresti, fara graba. Alunga stresul zilei cu o intalnire speciala. Drumul Taberei, 50 L; (0736.944.334 16. Alegerea iti apartine, ofer masaj de relaxare pentru stres, oboseala, tonifiere musculara, corporal, maseuza 32 ani cu atestat, sociabila si discreta. Program: l-v: 10-19:30. Zona: Sebastian, Rahova. Preturi 100-150 lei/ora, 150 L; (0732.602.211 17. Alesia, doamna sociabila, stilata, pla-

cuta prin modul de abordare, stil si eleganta, ofer masaj de relaxare. Ofer si pretind discretie, intimitate, parcare in fata blocului. Unirii, str. Alexandru Vlahuta 100 L; (0729.703.729 18. Alexa Dristor, ofer masaj de relaxare

domnilor generosi, te astept in locatia mea. Nu raspund la sms si privat, 50 L; (0799.156.950

19. Alexandra Rond Alba Iulia ofer masaj de relaxare totala la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii astept tel. tau. program 11-23.speak english. 50 L; (0721.773.154/ 0763.247.735 20. Alexandra 24 ani, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii, Zepter. 40 L; (0736.197.198 21. Alexandra Drumul Taberei nr 93, stil si eleganta te invit la mine acasa sa iti ofer un masaj de relaxare, cu uleiuri aromate, dus, aromatherapy, discretie maxima, cer si ofer seriozitate, program 12 -22, poze reale, 150/ora. 70 L; (0761.483.809

67. Transport moloz, gunoaie, marfa, paleti, mobila, bagaje agregate balastiera, zapada.Oriunde in tara.Seriozitate si omenie. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

22. Alexandra, noua in zona, varsta 23

68. Transport orice la preturi mici, trans-

23. Alexandra, 23 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere cu uleiuri si creme speciale, intr-o locatie discreta si curata. Unirii, Budapesta, Dimitrie Cantemir, 40 L; (0736.197.198

port moloz, mutari-evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Pentu mai multe detalii va stau la dispozitie; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 69. Transport rutier, aerian, feroviar,

maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com

ani, sunt o maseuza draguta si rabdatoare, disponibila sa ti ofer un masaj de relaxare si alte surprize, placut si fara graba, 80 L; (0731.403.624

24. Alexia, bruneta, 1,60 m, 20 ani, te astept la mine pentru un masaj de relaxare intr-un ambient placut zona Dristor vs Kaufland. 60 L; (0738.143.758 25. Alexia, te astept la mine pentru o ora

de relaxare prin arta masajului si prin tehnici bine invatate, poze reale, 100 L; (0765.596.595

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

13 decembrie 2017

4

PRESTĂ…RI SERVICII 26. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer masaj de relaxare totala si tonifiere la domiciliul meu, servicii de calitate, singura in locatie, poze reale 100%. Bd. Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 27. Alice, fara graba, masaj de relaxare,

Unirii, Bd. Coposu. Program 7.00 -18.00; 50 L; (0769.822.691

28. Alina bruneta 27 de ani, noua in zona

si in locatie, ofer domnilor generosi si educati masaj terapeutic si de relaxare. Titan. 80 L; (0720.649.968 29. Alina buna, sunt o bruneta dulcica, dupa ce ma vei cunoaste te vei convinge ca sunt diferita si sunt alegerea perfecta. Ofer masaj de relaxare domnilor seriosi, discreti, sunt atenta la cerintele tale. 60 L; (0737.027.865 Daninico14@email.com 30. Alina, maseuza draguta cu bun simt

te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii. 40 L; (0758.279.994 31. Alina, ofer masaj de relaxare intr-o

ambianta placuta si discreta. Pot veni si la tine sau la hotel. Pt. mai multe detalii suna-ma. 100 L; (0737.853.215 32. Alina, te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii-Zepter, 40 L; (0758.279.994

63. Andreea, pozele imi apartin, din locatie, ofer masaj terapeutic si relaxare. Mai multe detalii la telefon. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Locatie curata si discreta 50 L; (0763.389.182 64. Anna 33, ofer masaj de relaxare, intretinere corporala, terapeutic la domiciliul meu intr-un cadru select pentru domni dornici de ceva deosebit. Mai multe detalii la telefon, rog max seriozitate, nu deranja inutil 300 L; (0734.961.252 cautcolega@yahoo.com 65. Anticariat Bucuresti cumparam carti

noi si vechi, din orice domeniu si orice cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc. Deplasare gratuita; (021.315.87.04/ 0731.407.474 66. Antonia, noua in zona, 20 de ani Stefan cel Mare ofer masaj de relaxare domnilor generosi si pretetiosi, in locatia mea curata si discreta, sunt o fata calma cu bunul simt, nu sunt fitoasa si grabita, pentru detalii suna-ma. 70 L; (0720.285.317 67. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

33. Alina, 28 ani, buna sunt o roscata educata si te astept in locatia mea discreta si curata pentru a te relaxa cu un masaj. Zona Militari Veteranilor, 50 L; (0733.573.398

68. ATESTAT masaj terapeutic profesional/ general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura 100 L + reflexoterapie, sedinta completa 1h 30/ 150 L, masa masaj locatie Mosilor-Eminescu, aer conditionat, 10-21, (0724.898.065

34. Alina, 38 de ani, draguta si atenta la

69. Atestat profesional, pe masa din

dorintele tale ofer masaj de relaxare si terapeutic intr-un cadru discret. Zona Dristor, non stop; (0735.521.454 35. Alyna, Drumul Taberei, Billa, bruneta

28 de ani, noua in zona si in locatie, ofer domnilor generosi si educati masaj terapeutic si de relaxare, sau body masaj. Aer conditionat, igiena, discretie si intimitate. Detalii la tel. (0734.185.529/ 0766.599.036

36. Alys, 28 ani, noua in zona, masaj ter-

apeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei, aproape Obor, 60 L; (0753.363.922

37. Am revenit, Dristor. Te astept pentru a

petrece clipe de vis impreuna nu vei regreta tipurile mele de masaj, poze reale 100%, nu rasp. la nr. privat sau sms, mai multe detalii la tel. 100 L; (0766.898.468 38. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta

rabdatoare, pozele imi apartin, te astept la mine in locatie sa iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, discretie si seriozitate. Dristor Baba Novac, 50 L; (0760.746.468 39. Ana ofer diferite tipuri de masaj dom-

nilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului 60 L; (0723.192.086 40. Ana 23 ani ofer diferite tipuri de masaj

domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan Trapezului 60 L; (0723.192.086

41. Ana, bruneta slim, ofer masaj de relaxare domnilor generosi. Mai multe detalii la telefon. Titan 60 L; (0723.192.086 42. Ana, noua in zona, rabdatoare, tot timpul vesela te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Zepter; 40 L; (0737.410.046 43. Ana, 27 ani, poze reale roscata reusita, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 50 L; (0725.134.038

poze, elegant, pe Vitan colt cu M. Bravu, un masaj ideal pt. a va destresa, detoxifia, incarca energetic si rezolva micile probleme. Relax, rasfat si sanatate. Cititi detaliile. Nu sex, 70. ATESTAT, tehnician maseur, masaj

100% profesional: somatic= intretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat-100 L/1h+ reflexo capilar facial-150 L/1.30 pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. LS 10-19, 150 L; (0720.148.681 71. Atractiva, maseuza selectiva ofer

diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte. Ofer conditii de lux, intimitate si discretie. programare la telefon, max. serioz., 150 L; (0731.788.278 cautcolega@yahoo.com 72. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; (0744.876.225 73. Baba Novac, Ade 32 ani, ofer masaj

profesional pe masa de masaj domnilor generosi. Detalii suplimentare la telefon. Program de luni pana vineri de la 9:00 la 21:00. 60 L; (0736.682.267

74. Beatrice, maseuza cu bun simt ofer masaj de relaxare si body masaj domnilor manierati. Mai multe detalii la telefon. Zona Unirii Zepter 50 L; (0720.132.990 75. Bella, matura, selectiva ofer masaj

terapeutic de relaxare la domiciliu meu. 100 L; (0737.207.792

78. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

48. Andreea Ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si dornici sa petreaca cateva clipe de rasfat. Detalii suplimentare la tel. Titan, 60 L; (0720.649.896 49. Andreea te- ai saturat de poze false,

ofer masaj de relaxare pt mai multe detali nu ezita sa ma suni (0761.429.841

50. Andreea 24 ani, poze reale Finuta si

draguta mereu cu zambetul pe buze te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, 50 L; (0732.260.367 51. Andreea 34ani, poze din locatie

bruneta reala,frumoasa, selectiva, 34 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 800 ron /h 800 L; (0729.406.232

80. Berceni, noua in zona. Sunt Karina,

25 de ani, 1.70 m. Sunt sociabila si discreta. Te astept la un masaj de relaxare, 50 L; (0726.931.217 Marinescu.ioana95@gmail.com 81. Berceni, 30 de ani, noua in zona,

ofer masaj de relaxare si terapeutic la mine acasa, discretie si igiena. Singura, pentru mai multe detalii sunama. 150 ora, 80 L; (0735.725.000 82. Berceni, b-dul Alexandru Obregia, bloc stradal, platesti tariful care iti place, 60 lei, practic si masajul total 100 lei, ora 120 lei, domnisoara delicata, sensibila, atenta si draguta cu tine, meriti servicii de calitate te astept ora 11-21, vino 60 L; (0720.092.693 83. Berceni, b-dul Alexandru Obregia,

bloc stradal, te astept 11-21, platesti tariful care iti place, 60 Lei, practic si masajul total 100 Lei, ora 120 Lei, domnisoara delicata, sensibila, atenta si draguta cu tine, meriti servicii de calitate vino, 60 L; (0720.092.693 84. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona

tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale; 100 L; (0761.049.966

52. Andreea 35 ani, draguta, sociabila te

85. Berceni, Mariana, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064

53. Andreea, blonda cu poze reale 27 de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

86. Bioenergie si masaj terapeutic prin tehnica originala a masajului japonez plus shiatzu executat de o fata minunata cu mainii de aur, cel mai bun masaj de pana acum , rezolva orice problema de sanatate, o recomand cu incredere. (0723.626.910

astept pentru un masaj de relaxare discretie zona Octavian, Goga, 60 L; (0730.754.260

54. Andreea, blonda cu poze reale facute in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 55. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27

de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526 56. Andreea, bruneta, 24 ani, cu bun simt, ofer masaj de relaxare si body masaj la domiciliul meu curat si discret. 100 ora, 100 L; (0723.980.979

87. Blonda noua in zona iti ofer diferite tipuri de masaj. Mai multe detalii la tel. Drumul taberei 100 L; (0737.630.196 88. Blonda Dristor Kaufland, 27 de ani,

ochi albastri ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional pentru mai multe detalii, astept tel tau, Dristor locuiesc singura 100 lei h; 50 L; (0734.522.735 89. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de

ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase, pentru mai multe detalii sunama. Singura in locatie, poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 90. Blonda matura ofer masaj de

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794

relaxare, discretie, intimitate. Igiena asigurata. Armonia oferita o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului, 150 L; (0725.326.208 cautcolega@yahoo.com

58. Andreea, esti obosit sau stresat vino

91. Blonda matura, draguta si discreta, 1

57. Andreea, discreta miniona matura,

la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 59. Andreea, o blonda cu poze reale 27

de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare cu multe fantezii zona Zepter; 40 L; (0761.002.526

60. Andreea, o blonda cu poze reale te

astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si generosi. Te astept la mine acasa intr-un ambient deosebit in zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer discretie si igiena; 100 L; (0723.040.088 92. Blonda reala varsta 23 ani, sunt

maseuza perfecta pentru tine, contacteaza-ma si promit ca nu te voi dezamagi. Sunt vesela si dezinvolta si alaturi de mine vei uita de stresul cotidian. Te astept cu drag 80 L; (0730.563.654 93. Blonda superba, Cristina, 25 de ani,

masa de masaj, intr-o locatie discreta, curata, intima-Central, mai multe detalii la tel., prg 9:00-20:00, 100 L; (0762.901.720 130. Cristina zona Universitate (Spitalul

Coltea), daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi; 50 L; (0767.059.462

132. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj

forme frumoase, ofer companie intima de calitate domnilor manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 300 L; (0722.705.364 99. Bruneta 31 ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035 100. Bruneta discreta, lux, servicii ire-

prosabile de relaxare totala doar pt. domnii pretentiosi, mai multe detalii la telefon zona Muncii. Matei Basarab, 150 L; (0730.757.435 101. Bruneta rafinata si curata te invit in

locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare de neuitat, 60 L; (0730.218.948

102. Bruneta sunt aici pentru a-ti face un masaj de relaxare, vreau si daruiesc discretie si igiena maxima, te astept in locatie usor accesibila si discreta, pentru mai multe informatii nu ezita sa suni; 50 L; (0735.211.795 Bombonika.thaaaa@yahoo.com 103. Bruneta cu poze reale, noua in

locatie astept domni generosi la mine pentru clipe unice si un masaj de vis, zona Zeptter 40 L; (0768.519.135

104. Bruneta dulcica Buna numele meu

este Gabi, ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun gust. Am 1, 60 68 kg, 28 de ani te astept sa ma suni, 60 L; (0734.637.298 Dani-nico14@email.com 105. Bruneta matura ofer masaj de

relaxare cu uleiuri aromate domnilor generosi care vor sa se relexeze alaturi de mine, 80 L; (0737.027.689 Daninico14@email.com 106. Bruneta slim, experta in masajul

antistres, reala studenta curata si foarte frumoasa te astept pentru un masaj de relaxare si intretinere. Suna pentru mai multe detalii la tel. intre 19-05, luni-sambata. 150 L; (0764.182.119 107. Bruneta, 30 de ani, finuta, cu bun

simt ofer masaj de relaxare domnilor finuti si manierati. Detalii la telefon, zona Zepter, 60 L; (0725.397.305 108. Bruneta, noua in zona, te astept la

mine pt. un masaj de relaxare. Mai multe detalii la tel. Drumul Taberei, 60 L; (0732.876.380 109. Bruneta, noua pe site, selectiva,

cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Drumul Taberei, 50 L; (0734.531.946 111. Bruneta, deplasari doar la hotel, daca iti doresti sa cunosti o fata draguta cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica astept sa ma contactezi. Ofer masaj de relaxare, tonifiere. Deplasari doar la hotel . 200 L; (0721.667.767 112. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679 113. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si

comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679 114. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de

ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

115. Bucura-te de un masaj profesional,

calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140 116. Buna blonda, 34 de ani, finuta, cura-

de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

133. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona Piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

134. Cristina, noua in zona te astept pe

tine domn generos sa iti ofer un masaj de neuitat in locatia mea curata si discreta situata in Militari Iuliu Maniu (Apusului). Pentru mai multe detalii astept sa ma suni, 60 L; (0734.195.421 135. CUPLU casatorit, masaj de relaxare,

ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

119. Buna sunt Diana, Eroii Revolutiei, te

astept alaturi de mine sa iti ofer un masaj de neuitat. Am 170/53/28 de ani. Mereu cu zambetul pe buze si foarte respectuoasa. Vino sa te convingi 100 L; (0737.150.812 120. Buna, suntem 2 fete brunete. Te

asteptam la noi pentru un masaj de relaxare, (0768.337.572 andreeavasiliu685@yahoo.com 121. Buna, sunt Eva si sunt noua in zona. Daca doresti sa ma cunosti mai bine si sa ai parte de momente placute te astept. Unirii Horoscop. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma. Te pup 70 L; (0752.960.836 122. Cel mai diferit anunt Rog insistent citeste atent, toate detaliile le vom discuta doar fata in fata bd Ion Mihalache. Barbatii adevarati inteleg, suna doar daca ajungi acum. Crede-ma merita, 200 L; (0741.781.864 123. Ceva aparte, masaj delicat, de

relaxare, locatie lux. Uleiuri fine, prosoape curate. Non stop. 200 L; (0723.443.637 124. Columbianca noua pe site, zona

Dr. Taberei. Ofer masaj de relaxare si intetinere corporala, te astept la mine, program 14-22, 100 L; (0760.715.736 125. Cora Militari, ofer masaj de relaxare

domnilor, serviciile sunt protejate, 60 L; (0744.156.613

62. Andreea, miniona matura ofer masaj

94. Blonda, masaj de relaxare prin pro-

127. Costanteanca noua in orasul tau,

zona Militari. Buna, sunt Denisa, bruneta, 23 de ani ofer masaj de relaxare, rasfat total, te astept la mine, 70 L; (0733.163.808

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

203. Ella, 30 ani. Ofer masaj de relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Zona kaufland Obor, mai multe detalii la tel. 70 L; (0754.501.294

166. Doamna 31, Berceni. Doamna 31 bruneta ofer masaj de relaxare totala creme si uleiuri parfumate igiena discretie locatie berceni , intersectia Luica cu Giurgiu, 60 L; (0735.824.550

de ani, selectiva, te astept intr-un cadru intim si discret pentru un masaj de relaxare pe care nu il vei regreta. Mai multe detalii la tel. Te pup, Dristor 70 L; (0775.204.746

167. Doamna 39 ani, ofer masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala domnilor care doresc sa scape de stresul cotidian. Exclus sex. Zona Camera de Comert, bd. Mircea Voda 70 L; (0765.339.151 168. Doamna 39 ani, ofer masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona Camera de Comert 70 L; (0731.159.540/ 0765.339.151 169. Doamna 41, matura, rabdatoare, cu

138. Dana 41 ani, roscata, ofer masaj de relaxare in totalitate intr-un cadru discret si curat, domnilor seriosi, nu rasp. nr privat, sms sau beep, Dristor, program 9-21, bloc stradal, ac, pentru detalii suna, 100 L; (0785.847.254 139. Daria new, domnisoara draguta 26 ani, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, zona Vitan, 60 L; (0738.162.186 140. Darya, doamna matura te astept pe

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

141. Delia 35 ani, doamna matura ofer masaj de relaxare la domiciliu meu zona Goga, Vitan discretie, intimitate f. graba ofer seriozitate si cer la fel sant o doamna voluptoasa. 50 L; (0737.925.610 142. Denisa, Unirii, bruneta stilata, slim, frumoasa, o fire placuta, ofer diferite tipuri de masaj intr-o vila de lux situata langa Pta Unirii, relaxare si evadare din rutina zilnica. Poze reale. 150 L; (0726.653.473/ 0730.924.593 143. Deplasare la hotel, acasa, ofer masaj terapeutic si somatic profesional doar deplasare, for more information call me, 300 L; (0763.920.610 144. Deseuri de foc, 100 lei metru de

vanzare, asigur transport; (0729.647.501/ 0774.433.818

145. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 146. Diana buna, daca vrei sa te resfeti te astept in locatia mea discreta si curata pt. un masaj de calitate. Nu vei regreta. Titan, 80 L; (0735.232.246 147. Diana daca vrei cu adevarat sa

scapi de rutina zilnica vino sa te bucuri alaturi de mine intr o sedinta de masaj de neuitat va astept cu detalii despre mine si servicii la telefon Titan Trapezului 80 L; (0735.232.246 148. Diana Mall Vitan, noua in Bucuresti.

204. Ema, bruneta draguta si fara fite, 25

205. Epilare inghinala pt. barbati care

doresc sa isi imbunatateasca aspectul fizic. Zona Titan, zilnic, Betty. Ceara, crema depilatoare, tuns, cum doresti 100 L; (0730.497.949 206. Eroii Revolutiei, tanara 19 ani, respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Ce vezi in poze asta vei gasi garantat. Te astept sa ne cunoastem 100 L; (0720.014.632

experienta, ofer masaj autentic de relaxare cu ulei sau crema, atingeri fine si delicate intr-un ambient discret linistit, domnilor seriosi, detalii telefon (0735.580.905

207. Eroii Revolutiei, blonda educata si manierata te astept la un masaj de relaxare Pun pret pe calitate nu pe cantitate, daca si tu, atunci suna-ma si nu vei regreta. 100 L; (0720.014.700

170. Doamna 53 de ani, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954

208. Eroii Revolutiei, dulce si jucausa, pustoaica 19 ani te astept sa te relaxez cum stiu eu mai bine. Poze reale garantat, locatie foarte curata si discreta. Incearca si nu vei regreta, 100 L; (0720.014.632

172. Doamna 53, manierata si educata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954

fatarea simturilor. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro

173. Doamna casatorita, 30 ani frumoasa, stilata te invit la un masaj complet de relaxare la mine acasa, central, discret, mai multe detalii te astept cu un telefon, 100 L; (0728.890.998 174. Doamna cu experienta si multa rab-

dare, Eroii Revolutiei, sunt o doamna curata si discreta in compania careia vei avea parte de relaxare asa cum iti doresti, 100 L; (0720.014.700 175. Doamna cu forme, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, discretie si intimitate; 40 L; (0727.512.037

176. Doamna draguta stilata, blonda,

ofer masaj terapeutic, de relaxare, la mine. Zona Iancului (0724.159.915 herescu.c@yahoo.com

177. Doamna matura manierata si disc-

reta, ofer masaj pe tot corpul. Sunati pentru mai multe detalii. Program L-V de la 10-19; 100 L; (0730.733.289 178. Doamna matura 35 ani, ofer servicii

de masaj la domiciliul meu. Discretie si seriozitate maxima, poze reale, zona Dristor, Baba Novac. Program10-17; 50 L; (0799.568.785 179. Doamna matura, 30 ani te astept la

mine, sunt reala, exact ca in fotografii, sunt matura, am experienta necesara pentru a te destresa complet, alegerea iti apartine doar tie, 100 L; (0729.046.688 180. Doamna rusoaica 39 ani, efectuez

toate tipurile de masaj, Timpuri Noi, experienta. (0764.373.663 181. Doamna singura, 44 ani, ofer masaj

de relaxare, zona centrala, 70 L; (0768.037.948

182. Doamna singura, sociabila fizic pla-

cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0737.218.736

209. Eva ofer masaj de relaxare, terapeutic,cu uleiuri speciale domnilor manierati in zona Rond Alba Iulia, 100 L; (0766.415.491 210. Eva si Emma, 19 si 21, nou in zona ta, te asteptam. Oferim masaj total, detalii la tel., Dristor. 50 L; (0734.419.830 211. Familie tanara dorim sa ingrijim fam-

ilie de batrani contra ramanere in spatiu. Exclus oameni neseriosi. (0740.822.091 212. Fete frumoase, cele mai frumoase 12 domnisoare in cea mai curata si intima locatie din Bucuresti, ambientul perfect pentru a te relaxa si destinde. Mai sus doar o parte din colege, 140 L; (0727.646.456 213. Finuta, draguta, fara fite, te astept pe tine, domn generos, la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, la domiciliul meu Unirii, Zepter, 60 L; (0725.473.852

214. Floreasca, doamna rabdatoare, cu mult bun simt ofer masaj de relaxare domnilor civilizati, manierati, maturi, singura in locatie, discretie 80 L; (0775.164.493 215. Gina, am revenit pe site.Te astept pentru un masaj de relaxare de relaxare, fara graba in zona octavian goga. Doresc seriozitate. 50 L; (0733.305.109 216. Graviduta astept domni manierati la

un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0733.403.174 217. Graviduta te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 50 L; (0733.403.174 218. Iancului, Mihai Bravu, Obor, maseoaza cu experienta, 19 ani, atenta la placerile tale, ofer mai multe tipuri de masaj, pt. detalii nu evita sa ma contactezi, 70 L; (0721.633.820 219. Iancului, Mihai Bravu, Obor, Maya,

21 de ani, maseoza cu experienta ofer servicii de calitate, pt. detali suna-ma; (0733.579.367

220. Inchiriem platforma cu sofer profe-

sionist ofer servicii de tractari auto la preturi super avantajoase in tara si in strainatate. 70 L; (0764.474.760

183. Doamna, 40 de ani, ofer masaj de

221. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

184. Doamna, 42 ani, ofer masaj de

222. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

relaxare si terapeutic domnilor seriosi. Zona Dristor; (0727.085.897

relaxare la domiciliul meu discret. Unirii, Zepter. 40 L; (0733.347.650

relaxare domnilor. Rog seriozitate si discretie, Favorit, 70 L; (0763.781.778/ 0753.181.713

relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 40 L; (0733.347.650

185. Doamna, discreta, sociabila, masaj

223. Iulia, 27 ani poze reale, te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 40 L; (0733.347.650

de relaxare la domiciliul meu, zona Floreasca, mai multe detalii la telefon 100 L; (0738.587.203

186. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

Sunt Diana si am 19 ani, iti ofer un masaj de relaxare pe tot corpul pe masa de masaj pe parcursul a 60 minute, intr o atmosfera calda si discreta; 100 L; (0729.362.323

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225

149. Diana maseuza calda. Muncii

187. Doamna, 50 de ani, am revenit,

224. Jasmin Dristor Ofer masaj de

relaxare total, domnilor cu bun simt, va astept in locatia mea unde va puteti relaxa si uita de grijile ce va apasa. Nu raspund la sms si privat. 70 L; (0725.338.950 225. Karina 34 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0755.303.986

deosebita de ceea ce poti gasi pe site, garantez pt. realitatea fotografiilor mele. Pt. a ajunge la mine, foloseste Google Mapp (Street View)/ nu accept alt pret, 100-150 lei 100 L; (0731.856.664

sunt singura, plinuta, si te astept in intimitatea casei mele pentru un masaj de relaxare menit sa te binedispuna. Piata Romana, 60 L; (0738.268.040

150. Diana, buna, daca vrei sa te rasfeti te astept in locatia mea discreta si curata pt.un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan 80 L; (0735.232.246

toare pentru domnii simpatici draguti te astept in locatia mea pentru iti oferi masaj relaxare Pantelimon, Mosilor Iancului, 60 L; (0738.069.486

226. Karina, doamna stilata si cu bun simt ofer masaj de relaxare, body masaj, domnilor cu bun simt ce stiu sa aprecieze calitatea serviciilor. Locatie discreta si curata. Fac si deplasari. Zona mall Vitan. 300 L; (0734.504.862

189. Domn casatorit fac masaj de

227. Katy 27 ani, noua in zona, astept

152. Diana, doamna matura, ofer masaj de relaxare pe tot corpul intr-o locatie curata si discreta. 80 L; (0724.448.220

numesc Beatrice. O data ce ai cunoscut experienta masajului alaturi de mine, vei uita de toate grijile te astept, 100 L; (0753.852.473 georgianageo886@gmail.com

165. Doamna singura, rabdatoare si cu simtul umorului, te astept la domiciliul meu pentru un masaj de relaxare. Militari, nu raspund la sms si nr. privat. 50 L; (0734.152.417

137. Cupluri, masaj pentru cupluri, des-

117. Buna daca vrei sa ma cunosti suna-

118. Buna sunt Beatrice, dragii mei ma

202. Eliza, 21 de ani, Dristor. Noua in zona ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, locul perfect pentru tine, clipe de liniste si relaxare absoluta, 70 L; (0734.677.674

171. Doamna 53, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954

ta domn 20-35 ani pentru masaj relaxare; (0752.434.469

151. Diana, buna, daca vrei sa te resfeti te astept in locatia mea discreta si curata pt. un masaj de calitate. Nu vei regreta. Titan 80 L; (0735.232.246

ma. Sunt o fata discreta, daguta, finuta si cu bun simt, am 35 de ani, ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

164. Doamna singura, o fire placuta, comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736

136. Cuplu curat, discret dorim cunostin-

ta, draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

126. Corina, eleganta si manierata, 50 de ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Speak english, Dristor, 200 L; (0730.669.879

ceduri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066

129. Cristina ofer masaj de relaxare pe

98. Bruneta 28 ani, bruneta inalta, cu

ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi, intr-un ambient placut, pentru mai multe detalii astept sa ma contactezi, noua in zona, Muncii, 150 L; (0763.184.742

de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794

ta si cu bun simt, ofer masaj de relaxare profesional la domiciliul meu. Creez dependenta. Poze recente din locatie. Detalii la tel., Dristor 2, 50 L; (0732.299.069

131. CRISTINA, bruneta 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul Taberei, 100 L; (0761.622.032

61. Andreea, bruneta cu mult bun simt,

128. Crina, 22 de ani, domnisoara rafina-

97. Blonduta educata, curata, finuta, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

110. Bruneta, 27 de ani, daca doresti

79. Berceni, Mariana ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez reveniriea; (0733.145.064

47. Andreea blonda cu poze reale 27 de

poral si cranian, prin masarea scalpului dintre liniile craniului si diferite puncte. Frictiunile sunt desfasurate pe fond de relaxare maxima. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

77. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 21 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Alexandru Obregia 100 L; (0799.343.582

45. Anca 35 ani, noua pe site, blonda fin-

46. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526

96. Blonda, masaj total, de relaxare cor-

ofer momente de relaxare totala domnilor pretentiosi, mai multe detalii la telefon. TItan. Pantelimon. Megamall. 150 L; (0730.757.435

manierata, am 19 ani, 1.70, ofer domnilor manierati masaj de relaxare, am experienta, 100% reale 100 L; (0760.021.127

kg, 21 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Bd. Alexandru Obregia 100 L; (0799.343.582

uta, masaj de relaxare si intretinere. Detalii la telefon. Zona Bucur Obor. 100 L; (0743.809.294

1.68 m cu 63 kg, aspect placut. Ofer masaj profesionist de relaxare cu creme hidratante si uleiuri rafinate, locatie discreta sunt singura. Pentru mai multe detalii sunati-ma. Decebal, 200 L; (0743.589.698

76. Berceni, Buna sunt Maria, tanara si

44. Ana, matura reusita Bruneta fara fite,

te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret Unirii-Zepter, 50 L; (0725.871.620

95. Blonda, parul lung, matura, 38 ani cu

188. Doamna, am revenit, calma rabda-

relaxare numai doamnelor; (0723.760.508

190. Domn, 68 ani, discret, ofer masaj de

relaxare doamnelor singure si interesate; (0720.515.656

191. Domnisoara reala o maseuza min-

153. Diana, noua in zona va ofer masaj de relaxare, cervical tonifiere, cu creme si uleiuri speciale pentru masaj. Exclus sex. Locatie centrala, (0720.232.549

iona cu bun simt si zambitoare te astept intr-un cadru discret pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare, b-dul Unirii, Zepter, 60 L; (0720.133.037

154. Diana, roscata, discreta, atenta la

192. Doua mature, masaj de relaxare cu 2 doamne mature, detalii la telefon. 50 L; (0737.874.202

cerintele tale, ofer domnilor manierati masaj terapeutic la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Detalii suplimentare la telefon.Titan 80 L; (0735.232.246 155. Doamna blonda, ofer servicii totale,

masaj terapeutic manevre a meridianelor principale si secundare, tehnici care stimuleaza circulatia qi-ului si sangelui incluzand manevre tranzitorii. OborMosilor. 150 l/ora, 100 L; (0726.508.066

193. Dristor 2, noua in zona, ofer masaj

de relaxare fara graba si fara fite. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Singura in locatie; 50 L; (0766.799.771 194. Dristor 2, bruneta 21 de ani, buna

domni pretentiosi care apreciaza calitatea nu cantitatea la un masj total de relaxare la domiciliul meu discret, Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994 228. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii-Zepter, 40 L; (0731.787.525 229. Katy, bruneta, dulce si atenta cu tine

locatie de lux, ofer masaj complet, garantez igiena si seriozitate. Sunt o persoana sociabila, educata, ma adresez persoanelor cu bun simt, poze reale, 300 L; (0736.137.686 katyblack2016@gmail.com www.katyblack2016.escortbook.com

230. Katy, 27 ani, noua in zona, poze reale 100% Astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel., 80 L; (0725.874.994

sunt o bruneta finuta, cu simtul umoruluI. Te astept la mine in locatie sa petrecem clipe frumoase ĂŽmpreuna. Masaj de relaxare la domiciliu meu locul perfect pentru tine clipe de liniste, 60 L; (0733.863.008

231. La mine la tine sau hotel Alina miniona curata, draguta si plina de viata ofer servici de masaj total la mine sau la tine. Pentru mai multe detali suna-ma.. 100 L; (0724.971.327

157. Doamna fac masaj terapeutic;

(0735.670.953

195. Dristor, noua in zona, 1.70, 50 kg, 19 ani ofer masaj de relaxare si tonifiere, discretie maxima si igiena, mai multe detalii tel., 60 L; (0767.029.473

158. Doamna finuta si rafinata, fara

232. La mine, zona Militari. Buna, sunt Denisa, ofer masaj de relaxare, te astept la mine sa te rasfat total, 70 L; (0733.163.080

196. Dristor, noua pe site, Alina, 30 ani,

233. La tine sau la hotel, bruneta reala iti ofer masaj corporal, terapeutic si de relaxare la domicilul tau sau la hotel pentru mai multe detalii, suna-ma si nu vei regreta, 250 L; (0763.725.731

197. Dristor, noua pe site, Monica 30 ani, 1.70, 50, kg te invit la mine pentru un masaj total, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii tel., 150 ora; 70 L; (0769.164.892

234. La tine sau la hotel, buna, ofer masaj

156. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960

graba ofer masaj de relaxare, domnilor discreti. loc Pantelimon -Iancului nr contact; 60 L; (0730.501.872 159. Doamna matura, cu bunul simt, bruneta cu ochii verzi, 1.70 m, 60 kg, ofer masaj terapeutic si relaxare totala, pentru mai multe detalii suna-ma, non stop, Berceni, la mine sau la hotel, 200 L; (0734.190.644

1.70, 50 kg, te invit la mine pentru un masaj total, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tf, 150 ora; 60 L; (0729.468.963

terapeutic si de relaxare la tine acasa sau la hotel, speak english, 300 L; (0763.920.610

239. Larisa, Budapesta, numele meu este Larisa, am 31 de ani, 170 cm si 55 de kg. Iti pot oferi masaj de calitate la domiciliul meu situat pe bd. Dimitrie Cantemir. Nu ezitati sa ma contactati la nr. de tel. 60 L; (0746.334.106 240. Loredana bruneta ofer masaj de relaxare la domiciliu meu intr-un ambient placut, Titan. 80 L; (0732.721.047 241. Lucy, zona Unirii, buna, sunt o maseuza finuta si manierata si te astept intr-un cadru discret si curat; 50 L; (0724.751.182 242. Madalina te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat Unirii, Zepter. 40 L; (0730.822.729 243. Mama si fiica, finute si dragute te asteptam sa te relaxezi cu un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale. Respectul si bunul simt ne caracterizeaza. Unirii, Cantemir, Budapesta, 200 L; (0723.733.144 244. Mara masaj relaxare, tonifiere, reflexo la domiciliul meu, discretie 100 L; (0752.830.023 antonia0000@yahoo.com 245. Maria, 28 ani, ofer masaj total de

relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; (0754.709.995 Zona.obor.colentina@gmail.ro

246. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni. Rel. la tel.: (0732.963.998 247. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Rel. la tel. Breceni; (0732.963.998 248. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer masaj de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, Tineretului, 100 L 2 sedinte, 60 L 1 sedinta; (0767.450.188 249. Masaj de relaxare, terapeutic si sportiv efectuat pe masa de masaj, curatenie, discretie, zona Iancului, Avrig, 150 L; (07209696626 250. Masaj de relaxare. Buna Ana ma numesc. Am 24 de ani si te astept la mine pt un masaj de relaxare si tonifiere. In locatie sunt singura. 50 L; (0762.172.734 251. Masaj la mine, tanara 34 de ani, atestat, experienta 5 ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj cervical, lombar, capilar, detin masa de masaj, locatie centrala (vezi harta) discretie, foto reale, 100 L; (0733.529.054 252. Masaj somatic, de relaxare, intretinere, sportiv si terapeutic pe masa de masaj. Cer si ofer conditii deosebite de igena. Exclus sex, (0733.293.542 253. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-

na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658

254. Masaj corporal, doamna matura 34 ani, ofer diferite tipuri de masaj domnilor interesati la mine in locatie, curata, discreta, usor accesibila, mai multe detalii la tel. Dristor 2, 70 L; (0762.072.026 255. Masaj de calitate, bruneta vesela si respectoasa 22 de ani, te astept la masaj de relaxare si intretinere corporala fara graba. Garantez discretie si curatenie. Poze reale 100 %, Eroii Revolutiei, 100 L; (0722.483.119 256. Masaj de relaxare ce iti reda ener-

gia fizica si psihica intr-un mod placut si eficient, sector 6; (0738.031.064

257. Masaj de relaxare fara graba buna,

suntem 2 fete dragute va asteptam intr-o locatie noua, va oferim clipe de neuitat prin masaj de relaxare. (0733.786.587

258. Masaj de relaxare pentru domni maturi care doresc destindere in compania unei doamne mature. Sunt selectiva si discreta. Zona Tineretului intre orele 10.00-19.00 de luni pana vineri, 150 L; (0733.714.153 259. Masaj de relaxare, la mine acasa ofer masaj de relaxare. Atmosfera este placuta, curata si linistita. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa. 100 L; (0769.873.358 260. Masaj de relaxare. Si samb.si dum.

Langa Sala Palatului si Calea Victoriei. Numai pt.domni care agreaza doamnele plinute dar cu forme placute. Satena, ochi albastri, 40 ani. Speak english, companie placuta. Singura, ambient curat. 70 L; (0726.030.857 261. Masaj la tine sau la hotel Denisa o bruneta draguta care iti poate oferi un masaj deosebit, mai multe detalii telefonic, daca pozele nu sunt reale platesc deranjul, 200 L; 262. Masaj la tine sau la hotel, Diana o blonda draguta care iti poate oferi un masaj deosebit mai multe detalii telefonic. (0731.536.906 263. Masaj muscular, terapeutic, de relaxare, util pentru atrofia musculara, oboseala cronica, blocaje musculare, suprasolicitarea zonelor musculare prin manevre de frictiune pana la extensii de tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 264. Masaj noua in zona, Pantelimon, Delfinului bruneta matura te astept sa ti ofer un masaj de calitate 170.56 kg.35 ani mai multe detali la tel, 50 L; (0784.137.967 265. Masaj profesional pe toata suprafa-

ta corpului (spate, cervical, pietre vulcanice) la cerere deoarece trebuiesc incalzite, 100 L; (0738.152.858

266. Masaj profesional singura, zona Berceni, masaj cervical, relaxare (60 f) masajul este facut pe masa de masaj si la cerere cu pietre vulcanice incalzite. 120 L; (0738.152.858 267. Masaj profesional terapeutic, sportiv, reflexogen, lombar, cervical, capilar, facial si masaj de relaxare. Masajul se face pe masa de masaj, de maseuza cu atestat si experienta, 100 L; (0723.598.979 268. Masaj profesional, asistenta med-

icala 50 ani placuta cu experienta in masaj corporal de relaxare total si prostatei am locatie L-D 12-20 dupa ora 20 deplasari la clienti si straini si hotel asigurare taxi detali telefon, 150 L; (0720.497.363/ 0768.152.973 lili.popescu48@yahoo.com 269. Masaj relaxare terapeutic intr-un cadru intim, discret si foarte curat langa Piata Victoriei. Detalii suplimentare la telefon. L-v 11-20. Ac, parcare. 150 L; (0747.411.080/ 0721.973.827 270. Masaj relaxare, deschidere chakre, energie, shiatsu, doamna terapeut, execut masaj relaxare, deblocare energetica prin deschiderea chakrelor, tehnica Shiatsu cu presopunctura si meloterapie, sedinta dureaza 120 minute si include masaj capilar 30 minute; (0768.290.956

160. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0760.447.314

198. Drumul Taberei, doamna 30 de ani,

te astept la domiciliul meu pentru masaj terapeutic si de relaxare, curat si discret. Detalii la telefon, 50 L; (0736.944.334

235. La tine sau la hotel, buna, sunt Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon, zona Alba Iulia, deplasari, (0731.536.906

161. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0723.709.726

199. Drumul Taberei, bruneta, ofer masaj

236. La tine sau la hotel, masaj la tine sau

271. Masaj terapeutic, de relaxare prin metode de tampotamente musculare alternand cu tehnici de relaxare a regiunii respective. Metode de frictiune si presare care deblocheaza contractiile musculare. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

162. Doamna ofer masaj de relaxare,

momente de relaxare alaturi de o domnisoara bruneta, intr-o locatie calda, linistita si primitoare. Mai multe detalii la telefon, 70 L; (0752.960.836

237. La tine sau la hotel, Selena, 1,70 m,

272. Masaj terapeutic, doamna matura ofer masaj terapeutic, de relaxare si energic. Durata 60 minute. Pret 100 lei. Zona Tineretului. Program de lucru L-V, 10:00 18:00, 100 L; (0721.599.660

curatenie si discretie, poze reale zona Titan 40 L; (0738.178.636

163. Doamna Sara doamna matura cu bun simt te astept sa te abati din drumul tau pentru un masaj de relaxare, sedinte de dominare, companie selecta, fara graba intr-o locatie centrala discreta si curata 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483

de relaxare si body la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel., 70 L; (0764.826.311 200. Drumul Taberei, (Hanul Drumetului)

201. Elisa 31 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0753.413.441

la hotel, Denisa o bruneta draguta care iti poate oferi un masaj deosebit mai multe detalii telefonic.daca pozele nu sunt reale platesc deranjul 200 ora 50 taxi, 200 L; (0752.976.059

52 kg, 21 de ani ofer masaj de relaxare si tonifiere, pozele sunt reale 100%. 200 L; (0799.237.123 238. La tine sau la hotel, Selena, 21 de ani, 1,70 m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%, 200 L; (0799.237.123

273. Masaj terapeutic, nu te grabesc, Ana ma numesc, am 23 de ani. Blonda fara fite. Te astept la mine. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0762.172.734

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13 decembrie 2017

PRESTÅRI SERVICII 274. MASAJ, Ada, ofera domnilor manierati masaj terapeutic, igiena, discretie. Titan, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510 275. Masaj, Berceni, doamna draguta si discreta, ofer masaj de relaxare, terapeutic body, masaj pt. mai multe detalii contacteaza-ma, 150 L; (0769.498.620

343. Ofer relaxare si destindere, intr-un ambient placut si curat, printr-un masaj terapeutic efectuat prin diferite tehnici ale masajului. Mai multe detalii la telefon. Discretie, 200 L; (0768.397.574

376. Sophie, 25 ani, 1.60 m si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. 200 L; (0725.458.291

310. Militari, discretie si igiena, program

344. Organizam petrecere privata, disc-

reta si cocheta intre cupluri cizelate, rafinat si manierate, intr-un duplex luxos, Bl. Unirii. Atractia: aproprierea si socializarea intre persoane cu aceleasi gusturi, 200 {; (0733.166.188 alexswing30@gmail.com

377. Sorina, pustoaica 19 ani iti pot oferi masaj terapeutic si de relaxare si terapeutic pentru mai multe detalii suna-ma; 150 L; (0764.704.736

276. Masaj, d-na 1.80 m,58 kg,33 ani,calma si rabdatoare. Ofer masaj terapeutic, cervical si lombar, domnilor draguti si generosi in locatia mea centrala, curata si discreta 100 L; (0733.588.429 mihaelaandra@gmail.com

311. Militari, Cora, 30 de ani, 56 kg, 1.68

277. Masaj, doamna casatorita ofer masaj in oras Buftea. Nu prestez servicii sexuale, nu fac sex 30 L; (0744.841.849 katyushanataly@yahoo.com

sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922

278. Masaj, maseur cu atestat ofese cer

masaj de relaxare terapeutic si sportiv zona Iancului Avrig, se poate si la patru maini pe masa de masaj, cer si ofer seriozitate 100 L; (0726.359.885 279. Masaj, scapa de stresul cotidian printr-un masaj de relaxare si intretinere corporala. Zona centrala. 150 L; (0720.850.070 280. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.929.248

281. Masaj, terapie, relaxare, un plus de

energie fizica si psihica si stare de bine, Maseuza - atestat sector 6, (0738.031.064

282. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista 200 L; (0720.084.742 283. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742 284. Maseuza, foarte draguta, ofer

masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii la telefon, locatie 3 minute Unirii, 150 L; (0729.363.968 285. Maseuza, efectuez masaj de relaxare general Uita de stress, oboseala sau dureri. Sector 6 (0738.031.064 286. Maseuze reale, servicii reale multe maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal. 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro 287. Matura inalta, supla, 39 ani, ofer masaj de relaxare. Zona Nerva Traian, Bd Unirii; 50 L; (0726.874.434 288. Matura Inalta, supla, ofer masaj de

relaxare domnilor care apreciaza calitatea. Locatie decenta, ambient placut. Zona Splaiul Unirii, Camera de Comert, Mircea Voda; 50 L; (0726.874.434

289. Matura inalta, supla, ofer masaj de relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Locatie decenta, discreta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, Bd-ul Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434 290. Matura plinuta, calma, cu bun simt,

ofer masaj de relaxare, domnilor care apreciaza calitatea. Zona Timpuri Noi 60 L; (0785.183.466

m. Am poze reale, ofer masaj de cea mai buna calitate, te astept. Pt. mai multe detalii contacteaza-ma, este loc de parcare, 60 L; (0758.668.672 312. Mirela masaj de relaxare. Esti stre-

313. Mirela, masaj de relaxare. Esti stre-

sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922

314. Mirela, scapa de stresul zilnic alegand un masaj de relaxare in compania mea, la domiciliul meu unde domina discretia, igiena si intimitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan 60 L; (0736.549.922 315. Mirela, scapa de stresul zilnic alegand un masaj de relaxare in compania mea, la domiciliul meu unde domina discretia, igiena si intimitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan. 60 L; (0736.549.922 316. Miruna, poze reale, buna, sunt o

294. Matura 34 mereu bine dispusa, cu

chef de viata, te astept la un masaj de relaxare. Servicii ireprosabile; 60 L; (0766.533.794

ofera masaj de relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

347. Poftiti va rog si la un masaj terapeutic, sportiv ventuze, masa speciala si pt persoane de 150 kg, dus prosoape curate, meloterapie, 100 l h/130 l h. Plaza, Taberei, Militari. Atestat, duduita 40 puternica, de la 10/20. Cand ajungeti in zona, sunati-ma. 100 L; (0736.867.134 348. Poze 100% reale, locatie centrala,

zona piata Muncii. Te astept la mine in locatie pentru a-ti oferi un masaj de relaxare si clipe de neuitat, 300 L; (0768.397.574

349. Poze reale 100%, Dristor 2, la metrou, placere unica, masaj. Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Te astept; 70 L; (0766.799.442

19 ,1 70, 50 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare, discretie si igiena maxima, poze reale 150 ora, 100 L; (0768.602.724 352. Promotie masaj cupluri Noblesse

385. Sunt noua pe site brunetica, 21 de

va, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea si luxul. Mai multe detalii la telefon, discretie, 400 L; (0738.151.541 318. Mona matura, draguta, sociabila, te

astept ptr un masaj de relaxare, in zona Octavian Goga. 60 L; (0721.026.251

319. Monica draguta 43 ani ofer masaj

relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, cimitirul Armenesc. 60 L; (0726.566.223 320. Monica 34 de ani. Maseuza

draguta, comunicativa si experta in arta masajului. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325 321. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 14-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 353. Reala, 20 de ani, ofer masaj de relaxare de cea mai buna calitate. Nu ezita sa ma suni, 50 L; (0732.448.560 354. Reala, te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de buna calitate intr-un ambient placut, suna-ma si nu vei regreta. Pt. mai multe detalii call me, 60 L; (0760.708.944 bombonika.thaaaa@yahoo.com

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

355. Reala, Dristor, servicii de relaxare totala, singura, discretie, curatenie, suna pt detalii complete, metrou Dristor 2, 50 LEI /100LEI ora; 1,69, 50 kg, noua pe site; 50 L; (0767.497.803

323. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

356. Rebeka, Drumul Taberei, Billa

322. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

324. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

325. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari, Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 326. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

masaje de relaxare intr-un ambient placut si discret, foto reale din locatie, garantez, mai multe detalii la telefonic, 200 L; (0726.073.377 328. Nicolae Grigorescu, ofer masaj de

relaxare, seriozitate, mai multe detalii la telefon. Poze reale 40 L; (0738.178.637 329. Nicoleta 25 de ani 1.60 m 50 de

kilograme sunt o domnisoara draguta slectiva discreta si cu igiena garantata ofer masaj de calitate domnilor generosi la mine in locatie zona piata Muncii Decebal 70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675

bruneta 28 ani, ofer domnilor generosi si educati, in locatia mea, masaj de relaxare si terapeutic. Igiena, discretie si intimitate. Mai multe detalii la tel.; (0701.027.297 357. Relaxare discretie si masaj de cali-

tate 23 de ani, 1.70 m, 60 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista 80 L; (0745.709.049 mmarina74@yahoo.com 358. Relaxare prin masaj, doamna 50

de ani placuta cu experienta in masaj corporal de relaxare total si prostatei am locatie l-d 12-20 dupa ora 20 deplasari la clienti si straini si cazati hotel asigurare taxi detalii telefon; 150 L; (0728.441.698/ 0724.325.939 359. Rond Alba Iulia Piraeus Bank te invit

pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 360. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank Te

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

361. Rond Cismigiu, te astept la mine

pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si discret, locatie de lux, poze 100% reale, nu ezita sa ma contactezi, 60 L; (0735.046.832 dragusincalin123@gmail.com 362. Roxana, Militari Residence, I speak

296. Matura 41 ani, experta în arta masajului. Calitate si experienta. Zona Bd. Unirii. 100 L; (0726.444.220

331. Nicoleta Buna sunt Nicoleta am 25

363. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de

298. Matura bruneta Ofer masaj de

relaxare. Locatie decenta zona Camera de Comert, 100 L; (0733.261.615 299. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-

iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de relaxare si nu numai. Poze reale 100%, locatie discreta, detalii la tel. Garantez revenirea, 150 L; (0763.259.242

300. Matura, inalta supla ofer masaj de

relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. 50 L; (0726.874.434

301. Matura, inalta, supla, ofer masaj de

relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Discretie, locatie decenta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, bd.Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434 302. Matura, te astept la un masaj de

relaxare total, curat si discret; 100 L; (0722.335.715

303. Maya noua in orasul tau, dragii mei

ma numesc Maya, o data ce ai cunoscut experienta masajului alaturi de mine, suna-ma, 100 L; (0732.198.864

304. Maya Teiul Doamnei, ofer masaj de

relaxare pe tot corpul domnilor care vor sa se deconecteze de rutina. Pot da mai multe detalii la telefon. Apropiere Obor, Stefan cel Mare, Colentina, 100 L; (0763.414.689 305. Maya, Teiul Doamnei, ofer masaj de

relaxare domnilor care vor sa se deconecteze de rutina zilnica. Va pot da mai multe detalii la telefon, apropiere Obor, Doamna Ghica, 100 L; (0763.414.689

306. Melysa 35 Ani Poze reale 100% ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel.(Obor Kaufland) 70 L; (0721.659.625 307. Melysa, 35 ani Poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625 308. Meriti masaj de calitate la noi sau la

hotel, domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro

382. Stefan cel Mare, Obor, Colentina, doamna matura ofer mai multe tipuri de masaj, rabdatoare, cu bun simt, pt detalii suna-ma. 70 L; (0726.856.205

384. Sunt noua in zona, bruneta dulce si draguta ofer masaj de calitate domnilor cu bun simt, ofer discretie si igiena poze reale, Pantelimon Delfinului, detalii la tel., 50 L; (0799.442.851

330. Nicoleta Buna caut colega de apartament çu bun simt curata in zona ultra centrala locatie de lux 60 L; (0733.412.631

atragatoare 39 ani nu te grabesc deloc stau singura ofer masaj terapeutic si de relaxare d-nilor generosi,nu sunt cu ochii pe ceas, te astept cu drag pe la mine, 100 L; (0734.527.639

381. Spalatorie profesionala de covoare serviciu profesional de spalat covoare, ce consta in desprafuire, spalare, indepartare pete, uscare automata, finisare si ambalare. Procesul este realizat prin intermediul unor utilaje automate. 12 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro

351. Prima zi la tine in oras, Dristor, Ana

ofer masaj total de relaxare, locatie decenta, curata si discreta. Zona Timpuri Noi, bd. Mircea Voda 100 L; (0733.261.615

297. Matura adevarata, masaj placut

380. Spa, jacuzzi, sauna, masaj thai, super-terapii. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861

317. Model Alina, bruneta reala, selecti-

english dulce, pasionala si deschisa la lucruri noi te astept sa petrecem cateva momente de relaxare impreuna. Ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt. Mai multe detalii la telefon. Poze reale, (0742.813.595

295. Matura 40 ani bruneta, par lung,

379. Soryna 30 ani, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; (0758.158.334

383. Stefan cel Mare, Obor, Colentina, domnisoara frumoasa, 19 ani, noua in zona, ofer masaj de relaxare body domnilor cu gusturi bune, 70 L; (0721.633.820

292. Matura stilata. Daca ti doresti altce-

tale, ofer masaj de relaxare, ambient placut locatie decenta 50 L; (0726.874.434

346. Piata Progresul, doamna 55 de ani

intr-o locatie discreta, curata, singura in locatie. Miniona, 1,69, 50 kg. Locatie situata in apropierea gurii de metrou Dristor 2, 50 L; (0784.652.088

327. Nicol, bruneta slim Ofer body

293. Matura supla, atenta la cerintele

mente si la subsolul blocurilor, evacuez tot ce este necesar. (0731.381.813

ora de relaxare prin arta masajului de relaxare, terapeutic, Alba Iulia, 100 L; (0765.596.597

350. Poze reale, servicii de relaxare totala

masaj de relaxare dlor care apreciaza calitatea. Zona Bul Mircea Voda, 60 L; (0764.326.547 va suna-ma, stil, rafinament, eleganta, discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi. Poze 100% reale, 150 L; (0763.259.242

345. Particular, fac curatenie in aparta-

de ani 1.60 m miniona 50 de kilograme ofer masaj de relaxare domnilor generosi la mine in locatie zona piata Muncii Decebal 70 L; (0733.412.631 332. Nicoleta, 25 ani, 1.60 m, te astept la mine pentru un masaj de relaxare, domnilor generosi, intr-un ambient placut zona Piata Muncii. 50 L; (0733.412.631/ 0730.458.675

333. Nicoleta, 25 de ani, 1.60 m, 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare domnilor generosi la mine in locatie, mai multe amanunte la telefon, 60 L; (0733.412.631 334. Nicoleta, Nicoleta, 25 de ani,

1.60m, 50 de kilograme, slim, te astept la un masaj de relaxare daca esti generos, te astept la mine in locatie discretie si igiena garantate 100% poze reale, zona piata Muncii, Decebal, 60 L; (0733.412.631 335. Nikoleta, buna sunt bruneta, am 23

da ani inaltime, 160 kilograme 50, ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie, Dristor Kaufland, mai multe detalii la telefon. 60 L; (0730.458.675

336. Noua pe site, poze reale, varsta 22

ani, te astept in compania mea pentru diverse tipuri de masaj. Locatie intima, discretie. Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta. 200 L; (0762.934.370 337. Noua in zona, Pantelimon, Delfinu-

lui. Bruneta dulce si finuta te astept sa ti ofer un masaj de calitate in locatia mea, fara graba, mai multe detalii la tel, 50 L; (0767.497.812

338. Oana noua in zona, te astept pe tine

domn generos la un masaj de relaxare al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Zepter. 50 L; (0737.401.576 339. Obor, doamna bruneta, 32 de ani,

draguta cu bun simt, ofer masaj terapeutic si masaj corporal de intretinere. Prosoape ocurate, igiena. Pt. detalii in plus sunama. Obor 60 L; (0732.397.130 340. Obor, roscata, Obor, Calea Mosilor, te invit in compania mea sa imbinam utilul cu placutul, fara graba, discretie si igiena cer/ofer, relaxare,masaj terapeutic, 100 L; (0732.834.936 341. Obor, Stefan cel Mare, noua in

zona, Ana, am 26 de ani, 1.67 si 60 de kg, ofer masaj de relaxare pentru domni generosi si cu bunul simt, daca esti stresat vino la mine sa te relaxezi, pentru mai multe detalii suna-ma, 80 L; (0724.928.690 342. Ofer relaxare si destindere intr-un

ambient placut si curat, printr-un masaj terapeutic efectuat prin diferite tehnici ale masajului. Mai multe detalii la telefon. Discretie. 200 L; (0762.934.831

ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625

364. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de

ani, 1.75 cu 65 de kg, vino la un masaj real cu multe pasiune si dragoste, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625

ani, slim, selectiva si dornica de experiente noi, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt; (0733.786.797 386. Tanara, Unirii, super finuta si rabda-

toare te invit in locatia mea pentru un masaj placut de relaxare. Te astept. Nu rasp la nr. privat; 100 L; (0738.076.403 Badboss94@yahoo..com 387. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714 388. Te astept sa ne distram, noua in zona Mosilor sunt o bruneta focoasa tanara si frumoasa, dispusa sa ti ofer un masaj placut si relaxant. Promit sa nu te dezamagesc. (0799.440.575

va rog si la un masaj terapeutic, sportiv, ventuze masa speciala si pt persoane de 150 kg dus prosoape curate Plaza Taberei Militari cu happy end 100 L H/130LH atestat Duduita 40 + Cand aj in z 100 L; (0736.867.134 372. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812 373. Simona, matura Doamna 40 ani, 52

kg te astept in locatia mea pentru a te destinde cu un masaj cervical masaj de relaxare. Detalii la tel. Zona sector 1, 70 L; (0760.426.279

374. Sofia matura, discreta te invit sa petrecem momente placute, cu un masaj. Sigur vei mai reveni discretie si seriozitate zona Piata Vitan, 50 L; (0737.426.825 375. Sonya, bruneta 25 ani, draguta, ofer

masaj de relaxare si tonifiere domnilor, doar la domiciliul meu, Poze reale 100%, pt mai multe poze se poate verifica nr pe google. Dimitrie cantemir intre Budapesta si Tineretului. 100 L; (0766.677.669

8. Administrator financiar. Liceul Teo-

391. Tineretului, Cantemir, masaj de relaxare la 50 lei, cu doua doamne dragute, mai multe detalii la telefon, Sincai, Tineretului, Cantemir, apropiere Unirii. Detalii la telefon, 50 L; (0729.402.665

10. Aek Security Division, agentie de securitate angajeaza agenti de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizarea gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite; (021.335.05.05/ 0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

392. Titan, blonda, ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-o locatie discreta. Cer si ofer seriozitate. 70 L; (0799.182.770 393. Titan, ofer masaj de relaxare, seri-

ozitate maxima 40 L; (0731.763.928 394. Titan, metrou, vino sa te relaxezi

intr-un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

395. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase, mutari, evacuari. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. 1 {; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

396. Transport mobila, obiecte grele,

moloz, gunoaie, transport, mutari/ evacuari. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat. Asigur personal; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 397. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer masaj

de cea mai buna calitate. Igiena si discretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii la telefon sau pe WhatsApp. Rog si ofer seriozitate. 100 L; (0762.859.197

11. AGENT interventie cu permis catego-

ria B, experienta si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 12. AGENT vanzari. Firma distributie pro-

duse alimentare si bauturi alcoolice angajeaza agenti vanzari. Necesar cunostinte in domeniu vanzarilor, permis cat. B, disponibilitate deplasari. Asteptam CV la e-mail; (0751.055.301 officefastplus@gmail.com fastplus.ro 13. Agent comercial stand centru comer-

cial Parklake agent comercial, Gift Upgrade angajeaza agent comercial pentru stand in centru comercial Parklake. Program 12 ore cu 24 ore libere. Contract perioada nedeterminata. Salariu atractiv (0737.138.974 petruta@giftupgrade.ro 14. Agent curatenie profesionala doam-

na pentru scoala privata. Program 8 ore/zi,5 zile/ sapt sambata si duminica liber. Zona Romatsa, Bucuresti sect. 1 1.500 L; (0731.768.777 bertmanncleaning@gmail.com 15. Agent curatenie, angajam personal

relaxare, noua in oras, blonda, poze reale 100%, te astept, detalii la telefon, 100 L; (0720.326.474

pentru curatenie de intretinere, institutie de stat la Piata Romana. Oferim salariu motivant plus tichete de masa; (0754.794.359/ 0723.609.832 contact@winscope.ro

399. Unirii, KFC Buna st Lory, am 19 ani,

16. Agent curatenie, salariu atractiv. Loc

398. Unirii, cel mai bun masaj de

casatorita, ofer masaj de relaxare domnilor discreti si educati, ofer si pretind discretie, 70 L; (0734.786.543 401. Viviana, 24 ani, noua in zona, te astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899

stabil. Program 13.00-20.00; 1.300 L; (0728.464.757 17. Agent curatenie, menajera pentru sedii de firma, cladiri birouri, program 8 ore/zi, carte de munca. Salariul brut 1300 lei + transport. (0732.405.096 office@curatluna.ro 18. Agent curatenie, personal pentru

firma de curatenie, tura de noapte, zona Victoria. Pentru detalii ne puteti contacta de l-v 08:00-17:00 la tel. sau email. 1.200 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro 19. Agent curatenie. Firma de curatenie

angajeaza agent de curatenie pentru zona de birouri. Locatie Victoriei. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de l-v, 8-17 la tel.: 1.200 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro

369. Selena, Drumul Taberei, blonda

371. Si Azi Duminica 10 Decembrie poftiti

ambitioasa, doresti mai mult de la viata, vino in echipa noastra sa lucrezi si sa ai venituri substantiale, conversatiile online sunt specialitatea noastra 5.000 L; (0767.640.565

dispeceri, sefi de tura pentru Bucuresti. Salariu net 1.700- 1.900 lei; (021.335.05.05/ 0760.411.281

ofer masaj de relaxare. 100 L; (0732.934.185

370. Servicii de calitate, Ana, kinetoterapeut, ofer servicii de calitate, rafinament, discretie experienta. Roscata frumoasa, cu bun simt, 30 de ani, ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu, 100 ron/sedinta. 100 L; (0738.141.644

7. Activitate online esti comunicativa,

astept la un masaj de relaxare ma poti gasi pe Colentina la intersectie cu Doamna Ghica 60 L; (0721.980.503

368. Satena supla, 25 ani, zona centrala,

matura senzuala, noua in zona si in locatie ofer domnilor generosi si educati masaj terapeutic si de relaxare. Igiena, discretia si seriozitatea ma caracterizeaza. (0722.789.809 Dariusvalentin1803@gmail.com

6. Absolventi, fete sau baieti pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% in prima luna, salariu fix, sedinte foto profesionale, bonusuri zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 3.500 {; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro

9. AEK Security Division agenti de paza,

400. Veronica 55 ani, doamna matura,

Bucuresti, 1.70, 50 kg, te astept la mine sa iti ofer masaj de relaxare, 100 L; (0764.539.322

video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare. 3.500 {; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro

390. Tina 42 ani simpatica si finuta te

366. Sara domnisoara frumoasa, poze

367. Satena 26 de ani, noua in

5. Absolventi, baieti sau fete pentru

gen si terapeutic Drumul Taberei Moghioros, 10-20, masaj reflexogen, terapeutic si relaxare. Exclus sex. Atestat, experienta, seriozitate, masa masaj. Rog seriozitate si bun simt 50 L; (0766.553.639

apeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102 reale, varsta 22 ani, te astept in compania mea pentru diverse tipuri de masaj. Daca cauti relaxare o vei gasi in compania mea. Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta, 200 L; (0762.934.370

4. Absolventi fete, baieti pentru videoconferinte online, decontam taxi interviu, lb. engleza nivel mediu, 70% in prima luna, salariu fix, sedinte foto, bonusuri zilnice, metrou, central, bonus recomandare, 3.500 {; (0760.096.860/ 0760.707.076 angajari@essencestudios.ro

retic Waldorf cu sediul in str. Sold. Savu Marin nr. 29, sector 2, organizeaza concurs - post vacant administrator financiar pe perioada nederminata, nivel studii superioare in domeniu, vechime 3-5 ani, concursul este in data de 10.01.2018, ora 10.00 la sediul institutiei, date contact: (021.255.30.51 liceul_waldorf@yahoo.com

389. Terapeuta masaj relaxare reflexo-

satena, ochi albastri, 1.70, 55 kg. Te astept la mine pentru ati oferi un masaj de calitate in locatia mea de lux din centru, poze reale, 50 L; (0731.536.995 Kamykamelia@gmail.com

365. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj ter-

4

378. Sorina, te astept la mine pentru o

fata manierata, experta in arta masajului, ofer masaj de relaxare si terapeutic, locatie de lux, un masaj fara graba, cer si ofer seriozitate, pozele sunt reale 100%. 70 L; (0767.260.996

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari. Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308

291. Matura plinuta, cu bun simt, ofer

LOCURI DE MUNCÅ

309. Militari am revenit, Andreea, ofer masaj de relaxare domnilor manierati cu bun simt, discretie, igiena, clipe de relaxare, foto reale 100 % din locatie, totul fara graba, program 8.00 la 18.30 60 L; (0744.156.613

8:30 la 18:00, 60 L; (0744.156.613

7

20. Agent de curatenie Firma de

Oferte full time ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002 1. Absolvente fete, baieti pentru videoconferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% in prima luna, salariu fix, sedinte foto, bonusuri zilnice, metrou, central, bonus recomandare, decontam taxi interviu, 3.500 {; (0760.096.860/ 0760.707.076 angari@essencestudios.ro

curatenei angajeaza agent de curatenie, zona AFI Controceni. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de l-v intre orele 08:30:16:30 la tel. sau email. 1.200 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro 21. Agent de curatenie pentru intretinere

spatii depozitare, locatia este in zona Berceni. Program in doua schimburi 6:0014:00/14:00-22:00. Se ofera salariu, bonuri de masa si decontarea transportului; (0732.131.376 office@curatenieindetaliu.ro www.curatenieindetaliu.ro

27. Agent imobiliar, ansamblu rezidential in Militari Residence, dezvoltator imobiliar, are 2 posturi libere pentru agent, broker imobiliar. (0732.439.870 mtgroup.decisiv@yahoo.com 28. Agent interventie cu permis si atestat

obligatoriu. Program 24/48 salariu incepand de la 2200 lei net, platiti la timp. Varsta cuprinsa intre 24-40 ani, 175 inaltime, 80 kg. 2.200 L; (0753.258.928 bogdan.borangic@vogsistemactiv.ro 29. Agent paza Bucuresti, relatii intre

orele 12.00 - 14.00; (0727.761.858

30. Agent paza full time, salariu atractiv,varsta intre 30-50 ani din Bucuresti.Relatii intre orele 12-14 de luni pana vineri. Cer si ofer seriozitate. (0727.761.858 31. Agent paza femeie, cu calificare sau fara calificare, paza proprie, salariu net, tichete de masa, decont transport, o masa calda, relatii la tel., 1.200 L; (0732.672.654 32. Agent paza securitate, firma paza angajam agenti securitate din Bucuresti si zonele limitrofe. Pentru detalii sunati la telefon Interviu: luni-vineri intre orele 08.00-09.30 sau 14.00-16.00 (0751.066.663/ 0751.066.662 euroguardprofesional@yahoo.com 33. Agent securitate pentru Bronec, urgent, femei si barbati cu domiciliul in Bucuresti, cu sau fara atestat pentru sedii de birouri si punct control acces. Adresa:Str. Mesterul Manole nr. 1, bl. D17. (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 34. Agent securitate pt. locatie Auchan Drumul Taberei cu atestat-paza, program lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu fix, tichete masa, prima vacanta, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 35. Agent securitate SC Avan Security angajeaza agent securitate cu atestat in Bucuresti, salariu 1300.0 Lei. Persoana de contact: Dir. Cristi: 1.300 L; (0757.077.578 36. Agent tehnic de teren cu experienta

in confectionare si montaj de tamplarie pvc, pentru masuratori, coordonare de montaje, rezolvarea reclamatiilor si efectuarea interventiilor solicitate. 2.500 L; (0752.308.101 office@sibelplast.ro 37. Agent vanzari in domeniul cartilor. Se

ofera comisioane motivante, bonusuri in functie de realizari, contract de munca, posibilitati cariera/avanare, training. Castiguri peste 2.000 L; (0733.380.388

38. Agent vanzari RCS RDS Digi Mobil, Se ofera: salariu fix, comisioane motivante, bonusuri in functie de realizari, contract de munca, posibilitati cariera/avansare, training. Castiguri peste 4000 ron (0724.599.114 diana.ursu@tlmarketing.ro 39. Agent vanzari, angajam pers

recrutare pentru Bucuresti, sudul tarii. Program flexibil, salariu 2000 lei pe baza target-ului realizat. Persoana deschisa, comunicativa, se ofera training. Trimite CV elena@magicone.ro. 2.000 L; (0723.590.128 elena@gmail.com 40. Agent vanzari, cu experienta, pro-

gram 8 ore. (0722.623.865 office@curatenielions.ro

41. Agenta curatenie, echipa mobila

Firma ICS angajaza pentru echipa interventii o noua colega. Se cere seriozitate maxima, aspect ingrijit si disponibilitate program flexibil. Salarizare peste medie, conditii bune. 1.750 L; (0742.939.369 office@curateniebirou.ro 42. Agenti angajeaza SGS pentru obiec-

tive di zona PIpera-VOluntari-Aviatiei salarizare in functie de obiectiv de la 1400 net la 1600 lei net. Va rugam trimiteti cv la adresa de email; (0734.880.351 office@soimiigs.ro 43. Agenti comerciali/ vanzatori (vanza-

45. Agenti Curatenie angajam agenti curatenie (femei si barbati), pentru Supermarketuri Auchan Berceni, Auchan Drumul Taberei, Auchan Cotroceni, Auchan Militari, Auchan Crangasi. Program de 8 ore. Salariul motivant. (0761.624.332 eugeniucornel@gmail.com 46. Agenti curatenie angajam pentru sedii birouri. Salariu motivant si tichete de masa, orele suplimentare se platesc separat; (0751.113.011 47. Agenti curatenie birouri: 8 ore luni-vineri, salariu atractiv, tichete de masa, decontare transport. (0735.883.335 48. Agenti curatenie pentru firma, post interventi birouri, program 06.00-14.00. Se lucreaza in echipa. Decont transport. lumini?a.craciun @tiro.ro 49. Agenti curatenie pentru sedii birouri si spatii comerciale, program 8 h salariu 1.300 lei, program 4 h - 800 lei, loc de munca stabil, ora suplimentare platite, rugam seriozitate maxima; (0723.329.680 50. Agenti curatenie hypermarket Mili-

tari, zona Militari, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0727.812.776 51. Agenti curatenie tura de noapte, salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa + plata orelor suplimentare. Informatii suplimentare la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/ 0784.290.182 52. Agenti curatenie, carte de munca, transport decontat, salariu la timp, ore suplimentare platite, salariu de inceput, 1.400 L; (0753.514.329 53. Agenti curatenie?- echipa de

interventie. Firma curatenie Bucuresti angajeaza personal pentru echipa de interventii, inclusiv studenti. Oferim salariu de la 1.500 -1.800 Lei, bonusuri, ore suplimentare. Cerinte: studii medii, cazier curat, apt de munca. Relatii la telefon: (0786.461.231 54. Agenti de paza angajez urgent, Sos.

Giurgiului, Bucuresti, relatii la telefon: (0726.676.817 55. AGENTI DE PAZA ANGAJEAZA FIRMA DE PAZA, PENTRU PUNCTE DIN PANTELIMON- CENTURA SI BERCENI; (0723.393.728 56. Agenti de paza cu sau fara atestat,

Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 57. Agenti de paza, pentru obiective zone centrale, cladiri de birouri, ambasade, zonele: Hala Traian, Militari, Berceni, Pantelimon. Program luni - vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Interviurile zona Obor -Lizeanu, str. Radu de la Afumati nr. 13A, sector 2, lunivineri 10,00-18,00. Plata la termen. Salariu net lunar 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 58. Agenti de paza. Societate de paza angajeaza agenti de paza cu atestat pentru obiective din: sector 1, 2, 5 si 6. Salariul net de la 1.400 L; (0730.344.788/ 0768.074.078 59. Agenti de securitate pentru posturi interior, program 8 ore, salariu motivant, conditii foarte bune de munca, pentru firma de paza; (021.337.44.77/ 0747.221.397

toare) angajam doi agenti comerciali, comunicativi si cu initiativa. Magazinul mixt este in zona Carrefour Postavarului. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Relatii la: (0766.221.034/ 0740.272.339 floransinstal@gmail.com

60. Agenti de securitate posturi de interi-

44. Agenti cu experienta, metrou Tineretului Elohim Imobiliare, angajeaza agenti cu experienta, pentru sediu din B-dul Dimitrie Cantemir, in apropiere de metrou Tineretului. Comision intre 35-50%, plus alte comisioane si bonusuri. (0762.234.345 office@elohim-imobiliare.ro

61. Agenti de securitate interior centru SPA cu plata salariului la termen, pe card, conditii bune de lucru, echipament sport. Plata la ora. Norma lunara este 180 ore. Se lucreaza in ture de zi. Detalii telefon; (0786.138.000 office@dabsecurity.ro www.dabsecurity.ro

or, program flexibil, salariu 1.400 Lei /195 h, angajeaza firma SC Olimp Security; (021.337.44.77/ 0747.221.397

AGENT DE PAZA, PROGRAM 12 ORE/ZI, ZONA COLEINTINA- OBOR, SALARIU MINIM PE ECONOMIE+ TICHETE DE MASA. ACCEPTAM PENSIONARI; (0744.247.226

22.

2. Absolventi baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare 3.500 {; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro

23. Agent de paza. Angajam agent paza,

3. Absolventi Baieti si fete, minim

25. Agent de securitate, femei, pt. Fox, fabrica de mezeluri. Atestat de paza.1.450 Lei brut, spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 -12/48. Sector 4.Contactati-ne intre 9-17, L-V (0726.718.768

18 ani, cunostinte limba engleza. Lucreaza de acasa si castiga peste 1000$ pe luna. Suna acum, (0746.525.225 contact@pinkblack.ro

26. Agent de securitate, societate angajeaza agentii de securitate/paza pentru Obiective Aflate in Bucuresti Noi, 16 Februarie , Zona Gara de Nord, salariu platit la timp, tinuta gratuita, obiective cu cabina de paza si curent (0751.143.961

zona Aurel Vlaicu. Pentru detalii sunati la: (021.407.52.35 24. Agent de securitate Societate de paza angajeaza agent de securitate, salariu 1500-1700 ron. Program de lucru legal, plata salariului la timp. (0723.208.844 email:g.banu@m2c.eu

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

13 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 99. Agenti securitate pentru magazine -

Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medciale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.0016.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.: (0749.062.295 100. Agenti securitate si dispeceri.

Swat Force International, angajeaza urgent agenti securitate, barbati si femei pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe; asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor (salariu net, intre 1.250-1.400 lei); de asemenea angajam dispeceri, femei (salariu net, 1.480-1.600 lei). Telefon interviu: (0735.319.640/ 0725.443.344/ 0734.222.064 101. Agenti securitate, operator CCTV

mall Promenada, BMF Security angajeaza, agenti securitate, operator CCTV pentru mall Promenada, 8 lei/ora net, analize gratuite. Relatii la tel. luni-vineri 09-17 sau mail: 1.600 L; (0799.402.499/ 0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu 62. Agenti de securitate, agenti de inter-

ventie. Obiective in toate sectoarele din Bucuresti si zonele limitrofe. Plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. BGD Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii: (0749.062.295 63. Agenti de securitate, fete si baieti cu

si fara atestat. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.400-1.600 in functie de obiectiv. 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com 64. Agenti de securitate, firma de paza,

angajam urgent agenti de securitate cu atestat, cu experienta in domeniu, constitutie atletica, seriozitate, varsta 20 - 50 ani. Program stabil 8 ore/zi si 24 /48 ore; 1.450 L; (021.210.87.76 65. Agenti de securitate, Romguard Security angajeaza urgent personal inclusiv femei pentru divrerse locatii din Bucuresti oferim salarizare atractiva cu plata la saptamana echipament gratuit program de lucru variat tel, 1.500 L; (0786.900.062/ 0726.741.032 secretariat@romguardsecurity.com 66. Agenti de securitate, agenti de inter-

ventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe, BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 67.

68. Agenti imobiliari pentru agentie imo-

biliara cu sediu stradal, Sos Mihai Bravu intersectia cu Vatra Luminoasa, intre gurile de metrou Muncii si Iancului, cu experienta minim 1 an. 1 {; (0729.203.880 kdwimob@gmail.com

69. Agenti imobiliari cu/fara experienta.

Se asigura pregatire. Daca esti: responsabil, punctual, sociabil si poti prezenta, negocia, convinge, atunci esti binevenit in echipa noastra. Nu se ofera salariu fix, in schimb, aveti comision de 50%, 1.000 {; (0767.833.046 office.dreamhouseimob@gmail.com 70. Agenti imobiliari, Realimob Propertyse Cotroceni pune la dispozitie 2 posturi de agenti imobiliari. Oferim carte de munca, publicitate masiva in imobiliare.ro, anuntul.ro, olx si un mediu de lucru profesionist. (0733.390.574 realimob@yahoo.com 71. Agenti imobiliari, secretara, asistent

78. Agenti paza Berceni, Libra Guard

angajeaza agenti paza zona Berceni. Salariu 1.200 LEI; 1.200 L; (0755.000.688 office@libraguard.ro

79. Agenti paza Bragadiru, Libra Guard

angajeaza agenti paza pt. Bragadiru. Salariu 1.200 ron; 1.200 L; (0784.908.888 Office@libraguard.ro

80. Agenti paza cu sau fara experienta, pentru cladiri de birouri, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele Pipera-Tunari, Eroilor, Militari, Pantelimon, program L-V ziua 12h, 12/36h, 24/48h, salariul 1.500 Lei net 1.500 L; (0769.075.995/ 0769.075.999 angajari@carpatguard.ro 81. Agenti paza femei si barbati cu sau

fara atestat transportul asigurat de la Metrou Pacii, Militari in obiectivele situate pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti: dispecerat video depozit, program 12/36h noaptea, salariul 1.500 Lei net. Plata la termen, 1.500 L; (0769.075.995/ 0786.410.128 angajari@carpatguard.ro 82. Agenti paza noapte Prelungirea Ghencea, Libra Guard angajeaza agenti paza de noapte pt. Prelungirea Ghencea (0755.000.687 office@libraguard.ro

122. Ajutor bucatar pt. Mister Kebab.

Cerem indemanare si seriozitate . Program de lucru L-V. Oerim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Bd. Aerogarii 17a, zona Baneasa; (0721.303.303 123. Ajutor bucatar si personal pentru

spalat vase angajam pentru autoservire zona Mihalache. (0724.508.592

zona Romana. Program luni- vineri. (0721.977.204 143. Ajutor Cofetar pentru Chocolat Cre-

ateur de Gout. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Laboratorul este situat in zona Militari, aproape de metrou si tramvai 1.900 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 144. Ajutor cofetar, femeie, pentru cofe-

tarie zona P-ta Romana,program 0715,de L-S.Salariu 2000 de lei net.(bani in mana). Se asigura contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 145. Ajutor de bucatar cu contract de

munca 8 ore, pentru restaurantul La 2 Frati situat in Afumati, Ilfov,calificare la locul de munca, se asigura transport, bonusuri la evenimente. 1.500 L; (0722.434.240 officepromo@gmail.com

162. Ajutor pizzar sau pizzar in Piata Amzei, fete si baieti, si alte locatii. Program luni- vineri, 2.000 L; (0729.191.538

125. Ajutor bucatar cu experienta

146. Ajutor de bucatar cu experienta

pizzer pentru pizzerie sector 6. Program de lucru 13.00-23.00, 5 zile /saptamana. Mai multe relatii la telefon; 1.800 L; (0726.731.313 Anghel30@yahoo.com

la legume si salate, pentru restaurant zona Piata Iancului, suna dupa ora 10; 2.000 L; (0724.212.282 126. Ajutor bucatar cu experienta pentru

firma catering. Program luni - vineri 07:00 - 17:00 (0724.285.766 127. Ajutor bucatar pe rece, salate, gar-

nituri, desert. Restaurant+delivery in Dr. Taberei-sect. 6, angajeaza ajutor bucatar cu experienta in domeniu, program in ture: 1/1 sau 2/2, ora 8:00-24:00, contract munca, transport asigurat seara, salariu motivant, (0768.484.287 cosmin_sand_tour@yahoo.com

pentru gradinita sector 3 (zona metrou Mihai Bravu); (0721.876.271 147. Ajutor de bucatar in sectorul 3 zona

Salajan. Salariu motivant, echipa tanara, (0747.019.271 adrianpetr@gmail.com 148. Ajutor de bucatar pentru firma de

catering, bucatarie romaneasca in zona Titan, Liviu Rebreanu, 1400 lei. Cer si ofer seriozitate. 1.400 L; (0723.027.773 maty_global@yahoo.com 149. Ajutor de bucatar pentru restaurant. Cu experienta sau fara. CV la email sau la tel.; (0725.572.345 office@liwu.ro

167. Ambalare fabrica, personal feminin,

angajam urgent necalificati pentru postul de ambalator in fabrica textile. Salariu: 1100 RON Net + Bonuri de masa 150 Ron. Program de lucru: 8 ore L-V. Zona Intrare Catelu. Pentru detalii la telefon 1.100 L; (0733.409.308

168. Ambalatoare fabrica angajam urgent ambalatoare pentru fabrica textile in zona sectorului 3. Salariu 1100 lei net + bonuri de masa 150 lei. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

88. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

agenti paza de noapte pt zona Prelungirea Ghencea 1.200 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 89. Agenti paza, RPG Security angajeaza agenti securitate cu domiciliul in Bucuresti sau Ilfov, relatii la tel. sau mail, pentru interviuri in intervalul L - V 09.00 16.00 1.630 L; (0219534 hr@rpg.ro

169. Ambalatoare, angajam ambala-

toare cu/ fara experienta. Locatie: Zona Trapezului. Program: 8h de Luni pana Vineri in schimburi. Salariul:1300 lei, tichete de masa in valoare de:300 lei. Contract pe perioada nedeterminata, 1.600 L; (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro

90. Agenti paza, urgent, 30 posturi, asig-

uram scolarizare gratuit, transport gratuit Bucuresti, salariu 1.400-1.500 lei net; (0753.258.914/ 0753.258.921

170. Ambalatoare, muncitoare necalifi-

91. Agenti pentru obiective in sec-

cate, asiguram calificare la locul de munca, program 8 ore pe zi luni-vineri, 3 schimburi, salariu 2000 Lei pe luna net, o masa asigurata, doar nefumatoare, contract de munca. 2.000 L; (0730.749.256 angajari2018@gmail.com

tor 3 Bucuresti pentru societate de paza. Salariu motivant; (0741.216.013

92. Agenti receptie barbati program de

noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, tarif 8,3 Lei pe ora, rog cv-uri pe adresa de mail (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

97. Agenti securitate complex rezidential

pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.400-1.600 lei net. Tel.: 1.600 L; (0762.217.697 stancovici@teamguard.ro 98. Agenti securitate obiectiv zona

Otopeni, angajam agenti de securitate, cu sau fara experienta, program 8 ore pe zi de luni pana vineri, tarif 6 lei pe ora, pentru obiectiv situat in zona Otopeni; (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro

AJUTORI DE BUCATARI SI MUNCITORI, INDUSTRIA CHIMICA - ALIMENTARA; (0752.150.554 HERBARIUMREGIA@YAHO O.COM 164.

166. Amanetar aur si electron Amanet Crangasi angajeaza, salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Cerinte: cunostinte IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete, abilitati de comunicare si relationare in vanzari. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Ghighiu, judet Prahova 1.300 L; (0749.019.979

96. Agenti securitate Bragadiru, Domnesti, pentru societate de paza, cu/fara calificare. Contract de munca legal, program flexibil, salariul net 1.4001.600 lei. 1.600 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

««««««««««««««««««

165. Ajutori gestionar, impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul Ratb; 2.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro

87. Agenti paza zona Ghighiu Prahova

Otopeni, Tunari societate de paza angajeaza agenti securitate cu si fara calificare pentru Balotesti, Snagov, Otopeni, Tunari. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu motivant (0722.579.389/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com

163. Ajutor pizzer, cu experienta sau

««««««««««««««««««

angajeaza agenti paza pt Spital Titan. Salariu 1.200 lei. (0784.908.888 office@libraguard.ro

95. Agenti securitate Balotesti, Snagov

161. Ajutor patiser pentru patiserie traditionala in zona Unirii. Salariu de la 1.800 Lei, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon; 1.800 L; (0723.591.598

124. Ajutor bucatar cu experienta in bucataria calda. Program: luni-vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.300 Lei/ 2.700 Lei, masa. Zona Colentina - Fundeni 2.700 L; (0742.266.859

86. Agenti paza spital Titan Libra Guard

73. Agenti interventie cu atestat agent securitate pentru societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700-1.800 Lei 2.000 L; (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

Guard angajeaza agenti paza pentru zona Aviatiei, Baneasa. Salariu 1.200 Lei 1.200 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro

106. Agenti. Asociatie proprietari angajeaza agenti paza pensionar, 12 x 24 h. Relatii de luni pana vineri 10:00- 14:00 la telefon: 600 L; (0721.242.143

luni pana vineri, bucatarie calda si rece. Cerinte: seriozitate, punctualitate, spirit de echipa si practic, (0731.365.129

142. Ajutor bucatarie, pentru autoservire

Libra Guard angajeaza agenti paza pt Centura Bucuresti - Soseaua Odai. Salariu 1.200 LEI; 1.200 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro

firma de paza angajam pentru obiective camine de batrani in zona Bucurestii Noi, Straulesti, (0720.077.418 sef.zona.b5@tiger.ro

77. Agenti paza Aviatiei, Baneasa Libra

105. Agenti vanzari/ dispeceri. Societatea transport persoane angajeaza agenti vanzari/ dispeceri cu categoria B. Relatii: (0724.829.329

121. Ajutor bucatar program 8-17.30 de

in sectorul 2 angajeaza ajutor bucatarese (nu conteaza varsta) , cu experienta minim 2 ani, salariu 1.700 L /15 zile, contract de munca, tips, o masa pe zi; 1.700 L; (0726.557.106

85. Agenti paza Soseaua Odai Centura,

zona Dristor, angajeaza personal cu sau fara experienta, carnet auto constituie un avantaj, cerem seriozitate; (0722.338.326

cladiri birouri, hoteluri. Salarizare foarte buna; (0753.258.914

DigiMobil angajeaza agent vanzari directe; 2.000 L; (0774.200.094 ionut.serban@rcs-rds.ro

angajeaza ajutor bucatar cu experienta in bucataria indiana: bengali food, south indian food, orissa local dishes, japanese food. Cerinte: studii medii, limba engleza avansat. recrutare@prisum.ro

141. Ajutor bucataresa, restaurant situat

Guard angajeaza agenti paza pt. Arpechim Pitesti. Salariu 1.200 ron; 1.200 L; (0784.908.888 office@libraguard.ro

94. Agenti securitate (barbati si femei),

76. Agenti paza cu/fara atestat, obiective

104. Agenti vanzari D2D, Rcs & Rds /

120. Ajutor bucatar Prisum International

140. Ajutor bucatareasa, femeie (fata) harnica, chiar fara experienta, pentru ajutor bucatareasa la autoservire in Cora Lujerului Militari. Salariu 1500 lei, mancare si bonusuri zilnice, program o zi (922) cu una libera, 1.500 L; (0723.705.385

84. Agenti paza Pitesti Arpechim, Libra

72. Agenti imobiliari. Agentie imobiliara

75. Agenti interventie diferite zone Bucuresti, program ture zi sau noapte, experienta, atestat, permis B, fara cazier, conditie fizica buna, cunostinte intretinere auto, salariul net la 180 ore este, 1.500 L; (0760.669.525 office@dabsecurity.ro www.dabsecurity.ro

AGENTI SECURITATE. TORNADO SECURITY ANGAJEAZA AGENTI DE SECURITATE PENTRU BUCURESTI, SECTOR 1 SI 4, 1.200 - 1.500 L NET; (0725.641.638

103.

119. Ajutor bucatar personal la bucatarie, program de 2 zile cu 2 zile, echipa tanara, salariu motivant. Pub-ul este situat langa Parcul Carol (0758.234.484 vlad_bochis@yahoo.com www.fabrica-club.ro

Natu- cafenea cu meniu de pranz & catering evenimente- angajeaza ajutor de bucatar cu mai mult entuziasm pentru gatit, decat experienta. Persoana organizata, muncitoare, pasionata de gatit, (0741.079.117/ 0741.079.117 otiliaoanav@yahoo.com

centrala, cladiri de birouri, ambasade. Zonele: Hala Traian, Militari, Berceni, Pantelimon. Program luni-vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Plata la termen, salariu net lunar 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995

93. Agenti securitate pentru Civis, atestati profesional pentru sediu firma, intrarea autostrada Buc-Constanta, program in ture, cim nedeterminat cu norma intrega, salariu min 1400 net, 1.450 L; (0723.602.909/ 0764.499.081 traian.pirvan@civis.ro

etate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700-1.800 lei. 2.000 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

hotel in Bucuresti, salarizare 1.500-1.700 lei; (0753.258.921/ 0753.258.914

118. Ajutor bucatar pentru restaurant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, contract munca, salariu 2000 lei in mana, tips, bonusuri. Se cer seriozitate si experienta in bucatarie restaurant. 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482

139. Ajutor bucatar, zona Baneasa, Café

83. Agenti paza pentru obiective zonele

manager-B+IF metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa,cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, avansat /incepator, rugam CV: (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro

74. Agenti interventie cu atestat pt. soci-

102. Agenti securitate, urgent, pentru

117. Ajutor bucatar pentru companie catering, program luni-vineri sau o zi cu una libera, salariu minim 2.000-2.500 Lei. Avem vechime 15 ani si 1200 clienti zilnic. Oferim stabilitate si bonusuri financiare 2.500 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

AGENTI. SOCIETATE PAZA ANGAJEAZA IN CONDITII AVANTAJOASE 50 AGENTI SECURITATE, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 333/2003; (021.327.14.18

128. Ajutor bucatar pentru un lant de fast

108. AirbnbSupport selecteaza opera-

toare PC si customer service, salairul fix 2.200lei plus bonusuri de performanta; (0725.988.889 hr@airbnbsupport.ro

130. Ajutor bucatar si femeie la vase, pentru restaurantul Uptown situat in zona Aviatorilor. Relatii la telefon (0722.594.728

109. Ajutoare de bucatari cu si fara

131. Ajutor bucatar si ospatari, angajam

107.

experienta, persoane serioase cu dorinta de avansare, salariu 1.450 L; (0725.085.458 110. Ajutoare in cofetarie si Ambalatori , pe perioada sarbatorilor de iarna "C?ut?m ajutoare în cofet?rie ?i ambalatori pe perioada s?rb?torilor de iarn?. Ajut?-l pe Mo? Cr?ciun s? preg?teasc? bun?t??i la fabrica noastr? din Pipera!" (0724.322.000 hr@anapan.ro 111. Ajutor bucatar fara experienta pen-

tru taiat si tocat legume, zona Berceni, sector 4, se ofera 1 masa calda si CM, program 1 zi cu 1 zi libera, 1.800 L; (0773.316.497 112. Ajutor bucatar Cafe Zodiac anga-

jeaza spalator de vase pentru locatia din Dr. Taberei; (0761.133.288 office.cafezodiac@gmail.com 113. Ajutor bucatar conditii de munca

avantajoase. Detalii la tel., (0769.077.788 114. Ajutor bucatar cu sau fara

experienta pentru sectia bucatarie, asiguram salariul de 1.400 ron net, tichete de masa, o masa calda, contract de munca, relatii la tel. 1.400 L; (0732.672.654 115. Ajutor bucatar in locatia din Iancului.

Oferim salariu brut incepand cu 2200 lei, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata; (0785.405.645 alexandra.tudoran@calif.ro

food, program si salariu atractiv; (0723.777.459 129. Ajutor bucatar pentru fast-food, zona Piata Matache, salariu pe luna 1.500 L; (0763.652.512

pentru restaurant in Regie (0751.267.453 132. Ajutor bucatar, angajam, zona

Crangasi; (0766.632.112/ 0722.937.997 133. Ajutor bucatar, angajez ajutor

bucatar, ospatar si spalator de vase cunoscator de limba engleza sau franceza pentru plecari in strainatate salariu atractiv nu se percep comisioane rog seriozitate. 1 {; (0784.261.800 134. Ajutor bucatar, cautam o fata cu experienta pe salate, paste, etc pentru pizzerie cu delivery sector 6. Se ofera salariu intre 1800-2000 Lei, tips, transport. Program de lucru in ture 2.000 L; (0726.731.313 135. Ajutor bucatar, Restaurantul Nor sit-

uat la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza ajutor bucatar program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 136. Ajutor bucatar, femeie serviciu

vase, Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

116. Ajutor bucatar in locatia din Militari.

137. Ajutor bucatar, personal vase, restaurantul L'incontro Otopeni cauta ajutor bucatar si personal vase si curatenie. Salariul motivant (0748.221.653 crina.stanila1@gmail.com

Oferim salariu brut incepand cu 2200 Lei, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata; (0785.405.645 alexandra.tudoran@calif.ro

138. Ajutor bucatar, personal, pentru servit linie autoservire si barbat sau femeie pentru spalat vase, angajam pentru autoservire, (0724.508.592

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

150. Ajutor de bucatar cantina Pipera, cantina angajeaza ajutor de bucatar cu program de 8 ore. Oferim conditii legale, salariu 1400 lei net, tichete de masa si masa asigurata. Cantina se afla in apropiere de metrou Pipera. (0786.552.982 151. Ajutor de bucatar cu experienta pt. restaurant zona Bd. Brancoveanu, sector 4, programul 2 zile cu 2 zile, salariul atractiv (0768.101.345 152. Ajutor de bucatar, casier/a pt. fast

food situat in centrul comercial Grand Arena Mall. Salariu 1700-2000 lei; (0725.889.389

153. Ajutor de bucatar, femeie salate pentru restaurant situat in sector 2, cu experienta, conditii avantajoase: program 2/2 zile, transport asigurat, masa asigurata, tips din vanzare 2.100 L; (0725.246.188/ 0768.143.658 dbrisit@yahoo.com 154. Ajutor de cofetar cu/fara experienta,

angajam ajutor cofetar cu/fara experienta in cofetarie. Cautam persoana dornica sa invete din tainele cofetariei, persoana cu inclinatii artistice, organizata. Program flexibil functie de comenzi; (0757.676.252 comenzi@etorturi.ro

155. Ajutor de macelar producator de semipreparate din carne, cu sediul in Tunari - Ilfov, angajeaza Ajutor de macelar. Oferim: salariul de 1800 Ron, in mana, tichete de masa 300 ron/lunar, masa calda, transport gratuit (0726.228.374/ 021.266.52.51 eugenia_vartan@yahoo.com

171. Ambalator catering alimentatie publica, program luni-vineri 06:00-15:00 si 2 sambete/ luna cu program 06:00-13:00. Asiguram o masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, langa statia metrou Costin Georgian, 1.800 L; (0723.643.814 rioana.ioana@gmail.com www.bucateperoate.ro 172. Ambalator manual, fabrica domeniul alimentar angajeaza ambalator, se ofera salariu de 1.400 ron net de inceput, tichete de masa, o masa calda, contract de munca, relatii la tel. (0732.672.654 173. Ambalator pentru fabrica mobila, produse de serie. Zona Popesti Leordeni, in apropiere de Pepsi (0753.277.788 laramodul@gmail.com 174. Ambalator pentru producator de cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi. (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 175. Ambalator, femei pentru postul de

ambalator (apropiere Catelu).Salariul 1550 brut + tichete de masa. Program 2 schimburi. Pentru interviuri sunati la numarul tel. 1.100 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmail.com

176. Ambalator, ambalatoare in indus-

tria alimentara Chitila. Se asigura masa calda la angajator, decontarea transportului, orele suplementare lucrate sunt platite si sunt regasite in contractul de munca, 1.700 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com 177. Ambalatori manuali pentru anga-

jare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.440.07.41

178. Ambalatori si personal serviciu. Compania Negro 2000, lider in domeniul produselor din peste, cu sediul in Bd. Metalurgiei Nr. 136 angajeaza ambalatori si personal de serviciu. Salariu 1100 - 1500 lei + bonuri de masa 300 lei; (0722.646.763 sebastiannegro@yahoo.com 179. Amenajator teren tenis de camp,

oferim cazare si masa. Locatie centrala. Detalii la telefon: (0722.409.645

180. Angajam inspector SSM, program full-time, 8-18 santier de constructii, Auchan Militari, program full-time, de la 818 (8 h + 1 h suplimentara), lu-vi, salariu motivant + bonuri de masa, bonus de sarbatori (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 181. Angajam pickeri, manipulanti, asig-

uram transport Stefanestii de Jos si Popesti Leordeni,salariu fix net 1324 lei/luna + 24 de bonuri de masa 9,41 lei/zi.Spor ore suplimentare 100%. (0728.297.207 logistica@digijobs.ro

182. Angajam sef tura si operator dis-

pecer firma specializata in securitate, angajam pentru obiective spatii comerciale. Drepturi salariale fara intarziere, bonusuri pentru performanta (0763.697.212 cosminvladescu@gmail.com

183. Angajam sofer autospeciala vidanja

- curatitor canalizare. Salariu net 2.200 Ron + tichete de masa, diponibil pentru deplasari in tara, (0726.680.049 comercial@romgreen.ro

ANGAJAM SPALATOR AUTO AVIA MOTORS, DEALER AUTORIZAT SKODA, ANGAJEAZA SPALATOR AUTO CU PERMIS CATEGORIA B. RELATII LA TEL. 021/209.40.00INT. 160/190); 0746.209.911 SAU LA PUNCTUL DE LUCRU AL SOCIETATII DIN PANTELIMON, BD. BIRUINTEI NR. 11, JUD. ILFOV. (0746.209.911 HR@AVIAMOTORS.RO 184.

185. Angajam Tineri fara experienta pt pozitia de Picol Restaurant situat in cladirea Sky Tower, et. 36, angajeaza tineri fara experienta pentru pozitia de Picol. Program flexibil, salariu motivant + bonusuri, masa asigurata. Detalii la nr. 0731322472 (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 186. Animatoaredansatoare pentru club Centrul Vechi; (0723.313.341 187. Antrenor X-Body, sector 1, pentru

Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302

188. Antrenori si instructori CS Victoria

Bucuresti, cu si fara experienta, pentru rog cv pe email clubul_sportiv_victoria@yahoo.com nistor_house@yahoo.com,

189. Anuntul Telefonic angajeaza reprezentant vanzari Jobul presupune preluarea de anunturi in sediile redactiei si contactarea clientilor pentru incheierea contractelor de publicitate. Oferim training, salariu fix plus bonusuri si comisioane, 2.000 L; mihaelas@anuntul.ro 190. Arhivari arhivisti legatori urgent, personal pentru servicii de arhivare. Sunt disponibile mai multe posturi. Angajam si fara experienta. Pentru interviu apelati tel. sau trimiteti CV-ul pe email (031.410.09.82 hr@abactiv.ro 191. Asamblatori echipamente electrice

montare, asamblare componente electrice. Identificare, izolare produse neconforme, executie lucrari in timpul stabilit. Se ofera training la locul de munca, decontare transport (0756.140.001/ 0756.140.001 office@urbio-romania.ro 192. Asisistent medical generalist Centru de ingrijire si asistenta persoane varstnice din Voluntari angajeaza asis. medical cu CM nedeterminat, transport decontat, uniforma, 3 mese zilnic. Tel. de L-V 08,3016,30. 1.800 L; (021.310.33.03 honig_roberto@yahoo.com 193. Asistent achizitii Producator din Tunari angajeaza asistent achizitii. Cerinte: studii superioare - profil economic, limba engleza - nivel avansat. Oferim: salariul motivant, tichete 15 ron/zi, masa calda; (0726.228.374/ 021.266.52.51 eugenia_vartan@yahoo.com 194. Asistent departament administrativ

pentru firma de constructii. Experienta obligatorie. Biroul societatii este in comuna Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trimite CV la email; office@gama-admin.ro

156. Ajutor in bucatarie, program 8 ore,

luni-vineri 8.00-16.00, salariu+masa, 1.600 L; (0766.900.800

157. Ajutor ospatar, fete, restau-

rant Calea Victoriei, salariul avantajos, conditii deosebite. Urgent; (0723.197.156 158. Ajutor ospatar, picol, restaurantul Nor zona Barbu Vacarescu angajeaza personal fara experienta pentru pozitia de aj. ospatar/picol. Pachet salarial atractiv, transport si masa de pranz asigurate. Detalii la nr.; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 159. Ajutor ospatar, picol, vino sa lucram

in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower et. 36. Venit motivant, program flexibil, masa de pranz si transportul asigurate. Detalii; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 160. Ajutor patiser calificat si necalificat,

sector 2; (0761.680.666

E-mail: redactia@anuntul.ro


13 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

9

4

LOCURI DE MUNCÅ 237. Barbati necalificati pentru depozit,

angajam urgent, salariu: 1350 net + bonuri de masa. Program: luni - vineri 8 ore. Contract pe perioada nedeterminata. Pentru interviuri sunati la nr din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 238. Barbati pentru strans carucioare din

parcare, pentru hypermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore; (0724.036.346 239. Barbati si femei angajam la magaz-

inul Carrefour, zona Baneasa; (0723.543.454 240. Barbati, femei pentru fabrica productie urgent. Salariu: 1300 net + bonuri de masa. Program: L-V 8 ore. Perioada contractuala nedeterminata. Pentru mai multe informatii sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com

195. Asistent departamentament finan-

ciar contabil, asistenta, pentru firma de constructii, pentru punctul de lucru din com Domnesti jud Ilfov. (0723.567.941/ 0723.507.592 office@gama-admin.ro 196. Asistent magazin online. Cautam o

persoana ambitioasa, cu cunostinte PC, limba engleza si constituie un avantaj pentru un post de asistent magazin online. Sarcini: preluare comenzi, oferte, adaugare produse pe site, facturare, cosmin.rdg@gmail.com 197. Asistent manager Cerinte: cunos-

tinte bune operare PC, MS Office: Word, Excel, navigare internet, limba engleza scris/vorbit, capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca office@financeone.ro

198. Asistent manager pentru biroul nostru din Chitila. Persoana comunicativa, multi-tasking, sociabila, cunostinte operare calculator si utilizare MS Office. 199. Asistent manager persoana organi-

zata, agila, inteligenta, responsabila, capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte solide romana si engleza, pachet Office avansat, permis cat. B. 1 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 200. Asistent manager posibilitate reala

de promovare profesionala in cadrul unei companii mari.

201. Asistent manager in Chitila, urgent,

216. Asistenta medicala si ingrijitoare in

gradinita zona Piata Amzei, inceperea colaborarii din 8 ianuarie 2018, recrutarea se face pana pe 22 decembrie 2017. Cautam asistenta medicala calificata (certificat de libera practica, studii de specialitate). (0721.586.193 contact@misb.ro 217. Asistenta medicala, cu diploma de asistent generalist, fara experienta. Relatii la tel. CV la adresa de email (021.326.55.96 fmmedident@hotmail.com 218. Asistenta medicala, Gradinita par-

ticulara situata in cartierul Militari angajeaza asistenta medicala cu studii de specialitate. Relatii la tel. (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com

necalificat/calificat, amenajari interioare constructii, ocazional, din provincie. Asigur cazare+ salariu negociabil la ora; (0740.012.776 205. Asistent medical cu experienta

pentru cabinete medicina de familie, recoltare analize medicale, full time si part time pt. centru medical Bucuresti, zona Colentina; (0726.363.483 206. Asistent medical, receptionist pentru clinica medicala din Ilfov (Stefanestii de Jos) angajeaza personal cu experienta pe urmatoarele pozitii: asistent medical, receptionist. Cei interesati pot trimite CV pe mail. 1 L; office@libertymedicalcenter.ro 207. Asistent si consilier vanzari outlet Auchan Titan, alege sa fii parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa: 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com 208. Asistent si medic veterinar, Cabinet

veterinar Bucuresti, zona Eroii Revolutiei, angajeaza medic veterinar si asistent, cu sau fara experienta. Detalii la interviu (0751.511.313 Cabinet.medvet@gmail.com

209. Asistent/a consultant vanzari - Dia-

mond Business, hei, buna, cautam colegi noi, daca esti absolvent/a a Facultatii de Comert, vorbesti limba engleza, ai simtul umorului si esti o persoana ambitioasa, trimite CV la email: adamevediamonds@gmail.com (0723.133.504/ 0723.131.656 adamevediamonds@gmail.com 210. Asistenta la domiciliu batrana pensionara bolnava, grave dizabilitati locomotorii+neurologice. Caut pt ingrijire intre orele 9-18 Luni-Sambata, Buc. Centralpersoana varsta max. 60 ani, in putere, cinstita, parolista, muncitoare, plata saptamanal, fam.civilizata; 2.000 L; (0722.872.931/ 0751.842.135 andreisorinpalade@gmail.com 211. Asistenta live, echipa Phoenix angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 212. Asistenta manager, managera

executiva, experienta in coordonarea eficienta a unei echipe de 40 persoane, 90% femei in domeniul servicii spa. Program dupa 18:00. Optional HR/revisal.Optional permis B. Oferim cazare, auto.Bonus, prime, %, 3.500 L; (0720.334.477 silvianlica@yahoo.com 213. Asistenta medicala fara experienta

pentru camin de batrani zona Vitan, salariu atractiv; (0732.906.543

214. Asistenta medicala si infirmiera

camin batrani Snagov angajeaza, se asigura si cazare;

215. Asistenta medicala camin de batrani, angajeaza asistenta medicala si infirmiera cu experienta sau fara. Rugam seriozitate; (0737.652.933

244. Barman, barmanita, caut barman,

260. Bona pentru familie cu 2 copii mici in

zona sector 1. Angajam bona cu experienta, reprezinta avantaj, nefumatoare, persoana serioasa, calma, comunicativa, activa si iubitoare de copii. (0722.753.704/ 0737.382.913 alexa.petrea@yahoo.com 261. Bona Bragadiru, 8h/zi pentru copil 9

luni, de luni-vineri. 1.200 L; (0729.038.674/ 0729.038.674 gabi_zaroschi@yahoo.com 262. Bona Bucurestii Noi, 10 ore/ zi, baietel 2 ani, tot ce tine de copil, fara menajul familiei, cu experienta si recomandari 2.000 L; (0724.047.365 263. Bona cu experienta,

Bucurestii Noi, 2.500 L; (0726.256.070

245. Barman, barmanita, ospatar, ospatarita angajam pentru cafenea Militari, conditii avantajoase de munca, oferim contract de munca (0762.890.174 mariusvisan21@gmail.com

265. Bona cu experienta, copil 1

220. Asistente medicale Clinica Med-

246. Barman/ ospatar fete pt. restaurant

icala privata angajeajeaza asistente medicale (cu studii si certificat). Experienta reprezinta un avantaj. Domenii: cosmetica, stomatologie, estetica faciala, medicina generala, (0722.363.120 artesteticutopia@gmail.com

222. Asmin Star SRL angajeaza operator

204. Asistent manager, menajera, bona,

243. Barman, barista, bistro din zona centrala angajeaza barman, ajutor barman, barista, preferabil cu experienta. Mai multe informatii la tel. sau CV la; (0745.574.230/ 0745.574.230 ella.translucid@gmail.com

259. Bona pentru baietel, oras Pantelimon (0771.258.361 roxanamorozova@yahoo.com

seum, Camin de batrani, sect. 5, angajeaza asistenta medicala, asistent medical pentru program in ture de 12h. Oferim salariu motivant, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea, (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

219. Asistenta medicala, camin Colos-

202. Asistent manager sau consilier

tinte operare PC, limba engleza, permis auto categoria B, seriozitate. CV-urile se pot trimite la email 2.000 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro

8.00-16.00, salariu+masa, 1.800 L; (0766.900.800/ 0766.446.977

258. Bona Familie, cautam bona pentru un baietel de 5 ani. Zona Calea Calarasi, facultatea Hyperion. Program 8 ore, de luni pana vineri. Programul incepe la ora 12,30. Salariu negociabil; (0771.484.464 aurelvasile58@yahoo.com

264. Bona cu experienta, copil 1

221. Asistente stomatologie Clinica Dentara Art Implant, angajeaza asistente medicale (program de 6 si 8 ore). Oferim conditii de munca superioare, contract de munca si un salariu foarte avantajos, (0722.363.120 Artimplant.ro@gmail.com

203. Asistent manager, cerinte: cunos-

242. Barman, program 8 ore, luni-vneri

257. Bona 10 ore, Dorobanti, copil 8 luni, 2000 L. Crangasi, progr13-18, copil 4 ani, 1200 L. Bona interna, copil 3 luni, 3000 L. Bona interna, 2 copii (4, 8ani), 2500 L.Famileto, comision 20% din primul salariu; 3.000 L; (0724.617.662 office@famileto.ro

barmanita pentru club Centrul Vechi. Salariu atractiv; (0721.557.917 Viorelionmaracine@gmail.com

activitati manageriale.Activitati de secretariat si protocol.Activitati de operare PC. Cunostinte avansate MS Office, Word, Excel, Power Point. Engleza mediu. Disponibilitate program prelungit. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

vanzari consilier vanzari/ asistent manager - firma de design interior cu sediul in Piata Romana, cauta persoane ambitioase, dinamice, creative, cu bune abilitati de comunicare cu oamenii. Sunati pt. interviu (0727.332.672 rh@draperii.pro www.decoradesign.ro

241. Barman si ospatarita. Shiva coffee angajeaz? barman si ospatarita Program 2 cu 2 salariu avantajos. Colectiv prietenos. Contract de munca 8 ore. Mai multe detalii la interviu: (0785.111.777 b244lcy@gmail.com

Bodyguard cu atestat, pentru club Centrul Vechi. Salariu motivant; (0737.650.262

256.

central. Programari interviu; (0720.897.833 247. Benzinaria OMV Gara de Nord angajeaza casier shop; (0736.898.770 248. Benzinaria OMV Lizeanu, anga-

jeaza casier gastro; (0736.898.770

an, Domenii, urgent, 2.000 L; (0726.256.070 an, Unirii, 2.200 L; (021.310.74.03 266. Bona cu experienta, ingrijire copil, 8-

10 ore/zi, urgent, 2.000 L; (0726.637.102 267. Bona cu experienta, zona Gara de

Est. Ingrijire bebelus 6 luni, menaj usor, 10 ore/ 1.900 lei/ l-v 10:00-20:00, 1.900 L; (0721.100.200 268. Bona de sarbatori si in weekend, o

buna de incredere, sector 3; (0787.817.788

279. Bona, regim intern (cazare, masa). Conditii foarte bune. Este necesara experienta; (0746.157.070 280. Bona, zona Crangasi, Militari,

Bucurestii Noi sau Berceni. Salariu foarte bun. Conditii excelente; (0746.157.070 281. Bona, 2 fetite de 4 si 8 ani8, 6 h/ zi, Damaroaia, 1.400 lei, bona, 2 copii de 5 sui de 7 ani, 8 h/ zi, Calea 13 Septembrie, 1.800 lei, bona, copil 1 an, 9 h/ zi, Barbu Vacarescu, 1.500 lei, bona copii de 1 an jumatate si 4 ani jumatate, 5 h/ zi, 1.000 lei; (0764.185.105/ 0764.949.335 282. Bona, 8 ore/zi, Universitate, 2200 lei/luna, cautam bona cu experienta pentru copil 1 an zona Universitate, 8 ore/zi, 2200 lei/luna. Atributii: ingrijire su supraveghere copil fara menajul familiei; 2.200 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 contact@marypoppins.ro 283. Bona, copil 1 an si 10 luni, 8 h/ zi, Aurel Vlaicu, 1.600 lei, bona, copil 3 ani si 3 luni, 8 h/ zi, Cotroceni, 1.600 lei, menajera, 6 h/ zi, Colentina, 1.500 lei; (0764.185.105/ 0764.949.335 284. Bona, copil 1 an, 16.00 - 20.00, Bucurestii Noi, 2.000 lei, bona interna, copil 1 an si 3 luni, Com. Ciolpani, 2.500 lei, guvernanta, copil 3 ani si 2 luni, 6 h/ zi, Berceni, 2.000 lei; (0764.185.105/ 0764.949.335 285. Bona, experienta, copil 10

luni, Aviatiei, urgent, 2.000 L; (0726.256.070 286. Bona, experienta, copil 2 ani,

Titan, urgent, 2.000 L; (0726.256.070 287. Bona, experienta, copil 4 luni,

Colentina, urgent, 1.800 L; (0726.256.070 288. Bona, experienta, copil 7 luni,

Balta Alba, urgent, 2.000 L; (0726.256.070 289. Bona, experienta, copil 9 luni,

Dorobanti, urgent, 2.000 L; (021.310.74.03 ta,copil 9 luni, Damaroaia, urgent, 2.000 L; (021.310.74.03 291. Bona, menajera interna, cu experienta si recomandari. Se asigura cazare, masa, 2.500- 3.000 Lei; (0726.637.102

228. Baiat, baieti, angajam pentru postul de agent distribuitor, conditii avantajoase, salariul motivant si bonificatii zilnice. Oferim si asteptam seriozitate. Telefon pentru orice informatie sau stabilirea unui interviu; (0728.650.079

munca si vulcanizator + comisioane, asiguram cazare, spalatorie angajeaza, Sos. Chitilei nr. 131; (0767.533.644

BEST STUDIOS ANGAJEAZA MODELE ONLINE. AI VREA SA MERGI LA SHOPING IN FIECARE ZI? DEVINO ACUM MODEL LA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE ORICE ARTICOL DE LUX, VACANTE, MASINA SAU CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA. DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752

234. Baieti si fete, personal pentru

250. Best Studios Videochat angajeaza

235. Barbat la vase, cu permis de con-

ducere pentru Anglia: barbat la vase cu permis de conducere, plecare urgenta, direct angajator.Venit net lunar: minim 1100 lire sterline, 5600 Lei. Cazare gratuita singur in camera. Urgent (0722.455.581 georgedogaru74@yahoo.com 236. Barbati la strans carucioare, anga-

jam la supermarket zona Baneasa; (0723.543.454/ 0725.442.644

309. Bucatar pentru scoala;

Bucatar / patiser pentru JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar; Cunostinte de cofetarie/patiserie sau diploma de cofetar/patiser; Cunostinte despre igiena alimentara; Persoana organizata si pasionata de bucatarie / patiserie. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@ marriott.com 314.

227. Babysitter, ingrijire femeie - Zona Salaj/Rahova, caut persoana pentru supravegherea a 2 copii (1.6 ani si 5 ani) si ingrijirea unei doamne cu dizabilitati. Program 1 zi 8-20, alta zi 8-16.Doar persoane serioase pe termen lung. Detalii la tel.; 2.000 L; (0765.180.839

restaurant tip fast-food, zona Dristor. Salariul atractiv (0763.038.225

308. Bucatar pentru restaurantul 3Kombinat, cu experienta in burgeri.Cerinte: sai placa burgerii, sa fie creativ si sa aiba spirit de echipa, (0724.440.582 3Kombinat@gmail.com

rant, berarie germana in zona Baneasa Pipera. (0723.321.293 n.marin@tecadra.ro

jeaza femeie de serviciu pentru birouri, zona Vitan Bobocica; (0785.280.160/ 0760.693.462

233. Baieti si fete urgent, cu contract de

romanesc si livrare catering (0722.561.666

313. Bucatar si ajutor bucatar restau-

226. Auto First Class Professional anga-

vanzator (cu sau fara experienta), salariu net+ bonusuri din realizari, 1.500 L; (0728.650.079

307. Bucatar pentru restaurant specific

312. BUCATAR sef pentru restaurant cu specific romanesc in Magurele, se asigura salariu si comision; (0723.580.658

tru urmatoarele posturi: casier, lucrator comercial, receptioner marfa, tehnician intretinere, vanzator produse proaspete, agent de paza. Va asteptam sa va depuneti CV-ul la Serviciul Clienti din punctul de lucru Bld. Vasilea Milea, Nr. 4, (Afi Palace Cotroceni)sau ne puteti trimite pe adresa de e-mail. Va asteptam sa faceti parte din echipa Auchan Cotroceni; cvasilache@auchan.ro

232. Baieti sau fete pentru postul de

306. Bucatar pentru restaurant Berceni sector 4, cu experienta pe specific romanesc si international. Se ofera salariu motivant, cadru de lucru placut si bonusuri in functie de performanta. Informatii suplimentare la nr de telefon. (0727.247.660

311. Bucatar Scala Food angajeaza bucatar (femeie), experienta min. 3 ani, program 07-17, de L-V, weekend liber. Se asigura contract si carte de munca. Salariu net 3000 lei. Relatii la nr., 3.000 L; (0727.363.636 evolution_1960@yahoo.com

225. Auchan Cotroceni recruteaza pen-

nie. suntem o firma de curatenie din Bucuresti si cautam baieti cu experienta pentru interventie curatenie. Oferim contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa si ore suplimentare platite (0751.193.870/ 031.438.08.42

bucatar cu experien?a pentru restaurantul din zona Unirii. Detalii la (0769.077.788

cific romanesc angajeaza bucatar/ bucatareasa cu experienta. Salariu convenabil plus tips. Zona Ghica Tei (0727.626.981

224. Asociatie proprietari angajeaza femeie de serviciu, cu carte de munca. Program 6 ore de luni-vineri, zona Pipera, salariu net 1.065 L; (0747.014.225

231. Baieti echipa de interventie-curate-

305. Bucatar ne marim echipa. Angajam

(021.315.65.43

portar, pensionar, program 12 - 24, 12 48, salariu net 500 L; (0765.024.880

lavete. Zona Jilava - 1 Decembrie Judet Ilfov. Program 9-18. Salariu atractiv (0722.685.969

304. BUCATAR full time. Fundatia Viitor Pentru Copiii Romaniei angajeaza bucatar full time. Relatii la telefon, de luni-vineri 09-17, (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro

310. Bucatar restaurant Refugiu cu spe-

223. Asociatie de proprietari angajam

230. Baieti depozit haine pentru taiat

303. Bucatar Centru rezidential de ingrijire si asistenta persoanelor varstnice din Voluntari angajeaza bucatar cu CM nedeterminat, transport decontat, 3 mese zilnic, uniforma. Tel. de L-V de la 08,3016,30, 1.400 L; (021.310.33.03 honig_roberto@yahoo.com

290. Bona, experienta, experien-

facturare, SC Asmin Star SRL, Jud Ilfov, Comuna Ganeasa, Sat Sindrilita, DN 2, importator si distribuitor produse alimentare - dulciuri, ofera spre ocupare un post de facturare full time; 1 {; (0734.877.564 contabilitate@asminstar.ro

229. Baiat. ptr depozit, angajam baiat lucrator depozit pentru locatia situata in complexul Smart Expo Voluntari; (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro

302. Bucartar si ajutor de bucatar pentru hotelul Cota 1400 din Sinaia, se ofera cazare si masa, relatii la telefon sau email (0749.033.356/ 0749.033.357 office@hotel-cota1400.ro

249.

modele. De ce sa platesti chirie? Te asteptam in echipa Best Studio si iti vei permite casa ta. Venituri lunare grarantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din toata tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752 251. Best Studios angajeaza modele online. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol de lux, vacante, masina sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752 252. Best Studios angajeaza modele. de

269. Bona externa pe termen lung pentru fetita noastra de 1 an si 10 luni. O doamna serioasa, cu experienta cu copii mici, calma, vesela, cu dispozitie de a se juca cu fetita si de a iesi la plimbare in parc. De preferat o persoana cu experienta ca si bona. Program de luni-vineri, de la ora 8.00 pana la 19.00. Responsabilitati strict cu copilul. Bucuresti, sector 3, Dristor, aproape de metrou; (0734.010.307 270. Bona externa in Ciorogarla, Ilfov, pt.

fetita 2 ani. Experienta anterioara optionala. Programul de lucru 8 h flexibil include menaj usor, ordine, facut mancare copil, plimbat, calcat, joaca. Oferta financiara corecta; (0724.278.919/ 0729.600.060 drandreiivan@yahoo.com 271. Bona externa, angajez pentru ingri-

jire copil si menaj; (0730.860.283

272. Bona in Bragadiru interna, program

prelungit (include deplasari periodice in Suedia) pentru 2 baieti (5 luni si 1 an jumatate). Monitorizare video. Persoana serioasa, harnica si blanda. (0766.527.744 mellyynda@gmail.com 273. Bona interna angajez pentru ingrijire

copil si menaj; (0731.300.300

274. Bona interna 600 eur/luna, familie centrul Bucurestiului cu 2 copii, unul de 2 ani si celalalt de 9 luni, cauta bona rabdatoare si blanda, cu experienta+recomandari. Preferabil doamne mature, 600 {; (0753.464.079 275. Bona pentru baietel 1 an, familie cautam bona cu experienta de Luni pana Vineri optional Sambete platite separat pt un baietel de 1 an in zona 13 Septembrie, Casa poporului. Program 11.30-19.00; 2.500 L; (0736.378.450/ 0745.530.543

ce sa platesti chirie? te asteptam in echipa best studios si iti vei permite casa ta. venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multiple beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752

276. Bona zona 13 Septembrie Cautam o

253. Beverly Hillls Salon angajeaza cu c.m. manichiurista, unghii tehnice, frizerita/ frizer. Rog seriozitate, Calea Victoriei; (0722.882.803

doamna care sa aiba grija de un baietel de 1 an si 5 luni, 10 ore/ zi de luni pana vineri, salariul 1800 de lei, zona 13 Septembrie, 1.800 L; (0720.689.454

254. BGS angajeaza personal curatenie

277. Bona zona Piata Progresul incepand cu luna ianuarie pentru baietel de 10 luni, zona Piata Progresul. Program L-V, 8-19. Atributii strict legate de copil. Salariu -1.500 Lei sau se negociaza in functie de experienta 1.500 L; (0724.923.422 corinacbarbu@gmail.com

pentru cladire de birouri. Oferim: salariu atractiv, punctualitatea platii salariului, contract de munca integral, stabilitatea locului de munca, program de lucru luni vineri. (0745.574.813/ 0752.110.106 recrutari@bgs.ro 255. Bistro El Madrileno, Cartierul Francez angajeaza: bucatari, ajutor bucatar, persoana la vase. Program full time si part time. Salariu atractiv; (0773.753.923/ 0724.988.911

278. Bona, o doamna curata, fara vicii, fara obligatii, termen lung, intern, cazare +masa + 500 Euro lunar, urgent pentru Bucuresti. 500 {; (0737.761.229

292. Bone cu experienta pentru familii deosebite, recrutam bone cu experienta pentru familii deosebite din Bucuresti. Program de lucru part-time sau full-time. Oferte salariale si conditii de lucru exceptionale. Trimite CV la office@profiles.ro (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 293. Bone interne in Bucuresti, 10 posturi, recrutam pentru familii deosebite din Bucuresti. Program de lucru intern, 4-5 zile libere. Cazare, hrana si transport asigurate. Oferta salariala exceptionala. Programari telefonic sau trimite CV, (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 294. Bone si menajere agentie recruteaza bone si menajere, cu sau fara experienta, in regim intern/ extern. Cautam persoane serioase, se ofera salarii atractive. Nu se percepe comision la angajare (0784.659.190 295. Broderie Fabrica de broderie, zona

Piata Domenii angajeaza femei cu sau fara experienta in domeniu; (021.224.47.00

296. Broker imobiliar compania Urban House selecteaza agent vanzari cu/fara experienta pentru departamentul rezidential (proiecte noi). Persoana motivata cu abilitati in negociere si comunicare. Pentru interviu CV pe email. 1.000 {; (0745.844.228 caroimobiliare@gmail.com 297. Broker imobiliar. Agentia imobiliara Imozone angajeaza agenti imobiliari pentru activitati in sector 6. Candidatul ideal: persoana motivata cu abilitati in negociere si comunicare cu/fara experienta. Pentru interviu asteptam CV la urmatoarea adresa de mail; (0728.874.501/ 0728.874.510 office.drt.khc@gmail.com

315. Bucatar cantina angajatilor, Hotel

Hilton angajeaza bucatar pentru restaurantul angajatilor. Program full time, 2 ture de zi, experienta minima 3 luni. Oferim uniforma, masa, asigurare de viata si sanatate (021.303.37.77 adriana.radu2@hilton.com 316. Bucatar catering, echipa Delicios

Food se mareste. Cautam bucatar cu experienta, meniu romanesc, program o zi cu una libera, salariu pornire 3.000-3.500 Lei. Locatia: sector 1. Date fixe de salariu, fara intarziere 3.500 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 317. Bucatar cu experienta program 1.1. Zona Brancoveanu sect 4. www.pomodoropizza.ro (0784.591.320/ 0730.965.800 www.pomodoropizza.ro 318. Bucatar cu experienta in restaurant italian. Restaurant italienesc angajeza bucatar cu experienta in bucataria italiana, salariu minim 200 lei/zi net , zona Universitate; (0722.559.988 ghitafdaniel@yahoo.ro 319. Bucatar cu experienta pe cald,

salariu 3500 ron plus tips, program de lucru 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, locatie in sectorul 3, 3.500 L; (0764.900.000 office@maroonbistrocafe.ro

320. Bucatar cu experienta si livrator. Fast food sector 5 angajeaza bucatar cu experienta si livrator . Rugam seriozitate. (0727.771.500 321. Bucatar cu experienta, angajam bucatar cu experienta pe linie calda. Oferim salariu de la 2000 -3000 in functie de experienta, bonusuri motivante , contract de munca, zona Cotroceni; (0766.969.784/ 0726.337.470 Lapiatzamall@gmail.com

Bucatar cu experienta, sofer livrator, casier operator si operator call center pentru Compania Wise Box nou intrata pe piata de food delivery din Romania. Suntem o echipa tanara, de profesionisti, intr-o companie mare in crestere. Asteptam Cv-ul la adresa, relatii la tel. CV la email: (0799.831.111 cariere@wisebox.ro

322.

323. Bucatar la cald cu experienta, sofer aprovizionare Restaurant central, angajam bucatari cu experienta la sectia cald si sofer aprovizionare. Salariu+alte bonusuri. Transportul asigurat. CV la adresa: (0733.222.777 manager@barrio.ro 324. Bucatar mic dejun cautam pentru restaurant (hotel) in Centrul Vechi, la mic dejun. Experienta si chef de munca, Rugam seriozitate. Trimiteti mail cu CV. (0722.555.505 marketing@zhotels.ro http://www.zhotels.ro 325. Bucatar pentru cald, angajeaza urgent restaurant Trattoria Roma, zona Favorit din Drumul Taberei; (0723.393.083 326. Bucatar pentru cantina Pipera Can-

tina angajeaza bucatar cu program de 8 ore. Oferim conditii legale, salariu 2.200 lei net, tichete de masa si masa asigurata; (0786.552.982 327. Bucatar pentru restaurant cu servire rapida, contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:00, 16:0024:30, salariu 2000 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, decont transport. 2.200 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 328. Bucatar pt. Luna Cafe & Bistro, minim 3 ani experienta. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email; (0771.609.431 info@cafeluna.ro www.cafeluna.ro 329. Bucatar salate, restaurantul Stadio angajeza bucatar salate, locatie centrala (Piata Universitatii), program flexibil fulltime, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 330. Bucatar sef, bucatar, ajutor de bucatar cu experienta pt. restaurant cu specific romanesc in zona Magurele, Ilfov, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro www.la-crama.ro 331. Bucatar sef, bucatar, ajutor de bucatar, femeie la vase pt. restaurant cu specific romanesc in zona Magurele, Ilfov, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro www.la-crama.ro 332. Bucatar sef, bucatari cu experienta,

femei la vas, Restaurantul Flying Pig isi mareste echipa:vrei sa lucrezi cu o echipa tanara si dinamica ? Cautam bucatar sef, bucatari cu experienta, si femeie la rastel (vase), detalii la tel; (0762.662.037 333. Bucatar si ajutor bucataar pentru Bistro the Living, locatie centrala a Bucurestiului, cu experienta, program flexibil, duminica inchis, si salariu atractiv; (0721.323.595 j_dumitrescu@yahoo.com 334. Bucatar si ajutor bucatar, restaurant

angajam bucatar si ajutor bucatar; (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 335. Bucatar si ajutor de bucatar se ofera pachet salarial atractiv peste medie, bonuri de masa, posibilitate de promovare. Afi Cotroceni; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com 336. Bucatar si ajutor de bucatar zona Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro 337. Bucatar, ajutor bucatar, fast food angajeaza, Mister Kebab. program de lucru foarte atractiv, masa gratuita, tips. bd. Aerogarii 17A, zona Baneasa; 1.800 L; (0721.303.303 338. Bucatar, ajutor bucatar, femeie la vase, sector 1 Bucuresti. (0722.607.401

298. Brutar Restaurantul Vivo isi mareste echipa. Daca esti brutar si vrei sa te alaturi echipei noastre asteptam sa ne contactezi. Pachet salarial atractiv. AFI. (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com 299. Brutar si patiser pt brutarie-patiserie, angajam un brutar si un patiser, oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar. Program lucru flexibil. Locatie: Sector 1, zona bvd Ion Mihalache; (0768.532.104 300. Brutar, modelator paine, cuptorist,

angajam. Oferim cazare, sector 3, c.m., salariu motivant; (0733.866.049

301. Brutar, patiser cu experienta in domeniu. Experienta drept patiser reprezinta un avantaj. Avem nevoie pentru deschiderea unui loc nou, brutarie artizanala. Conditii excelente de munca, echipa serioasa (0752.202.102

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

13 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 375. Buldoexcavatorist si sofer pe vola pentru servicii de deszapezire zona Baneasa 2.500 L; (0757.077.332 376. Buldoexcavatorist, experienta, si

calificare, salariu motivat. Doresc persoana serioasa care sa-si doreasca sa munceasca, asigur carte de munca; (0723.585.221 any_nistor@yahoo.com 377. Calcatoreasa curatatorie zona Costin Georgian, Morarilor, personal cu experienta (masa de calcat, calandru, chimic). Program 7 ore/zi, 2 sambete liber, duminica liber. Statie metrou 100 m, statie autobuz 20 m. (0722.537.203 dumitru.sotir@yahoo.com 378. Calif angajeaza personal in zona

Victoriei si Unirii, program luni-vineri, salariu fix + bonuri de masa, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata, 2.000 L; (0785.405.645 hr@calif.ro 379. Calificati si necalificati, pentru montaj pereti cortina, tamplarie Al.Salariu incepand cu 2300 ron pana la 3000 ron in functie de experienta. Cerinte. Lucru la inaltime. (0740.340.973 Office.tiax@gmail.com 380. Calificati/necalificati. Tipografie

angajeaza personal calificat sau necalificat in vederea specializarii pe utilaje tipografice. Acceptam si persoane din provincie. Oferim cazare gratuit. (0786.958.280 andreea.bobe@deaprint.ro 381. Calificati/necalificati. Tipografie 339. Bucatar, ajutor bucatar. Bistro din Piata Rosetti angajeaza bucatar cu experienta. Program de lucru in ture. Salariu motivant. Bonusuri in functie de realizari. Posibilitate de promovare 1 L; (0745.574.230/ 0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

cu specific italian situat in sector 1 angajeaz? bucatar si Ajutor bucatar. Program doua cu doua, salariu atractiv +tips, transport asigurat, concedii de sarbatori si in vara+alte beneficii; (0761.753.205 Nordcatering@gmail.com

340. Bucatar, Ajutor de bucatar, femeie

358. Bucatar/ajutor de bucatar pentru

la bucatarie (vase) pentru restaurant in Magurele, asiguram salariul motivant, masa zilnica, program flexibil, (0723.580.658 341. Bucatar, ajutor de bucatar, pentru

restaurant in Magurele Ilfov; (0723.580.658 342. Bucatar, firma catering cu sediul in

sectorul 5, str. Margeanului, angajeza bucatar cu experienta. Program de lucru in ture 2/2 zile, salariul 2500 lei, 2.500 L; (0765.489.624 vlad@delarte.ro 343. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii, angajeaza bucatar pentru restaurantul din incinta hotelului, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro 344. Bucatar, pentru autoservire zona

Mihalache, program de luni pana vineri 7,00-17,30; (0724.508.592 345. Bucatar, restaurantul Horoscop -

Unirii isi mareste echipa. Angajam bucatar pentru bucataria romaneasca. Cei interesati sa sune la nr. de telefon (0786.223.663 346. Bucatar, 3 min. metrou Grozavesti,

campus studentesc, bucatarie romaneasca. Conditii avantajoase; (0742.181.263/ 0755.013.339 347. Bucatar, 3000 lei. Firma catering cu

sediul in sect. 5 angajeaza bucatar cu experienta pentru scoli si gradinite, gatit cantitati mari, 2.500 L; (0765.489.624 348. Bucatar, aj. bucatar, casier, picol,

spalatori vase, Ne marim colectivul. Firma catering dorim sa gasim bucatari priceputi, aj. buc, casieri abili, picoli, spalatori-vase indemanatici. Program luni-vineri 8-17. Sambata, duminica, sarbatori legale liber (0742.271.173 Ionutspataru66@gmail.com 349. Bucatar, ajutor bucatar cu experi-

enta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 350. Bucatar, ajutor bucatar si femeie

vase Restaurant central din Floreasca angajam bucatar, ajutor bucatar cu minim 2 ani experienta si femeie vase. Asteptam CV la adresa office at vacamuuu.com. Salariu atractiv, program in ture, transport, masa, (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 351. Bucatar, ajutor de bucatar, pizzar,

angajeaza restaurant cu specific italian. Program 2 cu 2 zile, salariu + tips; (0758.222.666 352. Bucatar, bucatareasa cu experienta

pentru restaurant situat in sector 2, conditii avantajoase: masa asigurata, transport asigurat, tips din vanzare, rugam seriozitate 3.200 L; (0761.601.441/ 0722.813.552 dbrisit@yahoo.com 353. Bucatar, cofetar, sofer, vanzatori

Bucatar, aj. de bucatar, cofetar, sofer, lucratori comerciali, cu experienta in alimentatie publica, restaurant in zona Aviatiei-Pipera. Va asteptam de l-j intre orele 10-15; (0724.460.965 office@smartbistro.ro 354. Bucatar, pizzar, ospatar si femeie la

vase pentru restaurant zona Popesti Leordeni. Experienta constituie un avantaj. Pentru mai multe detalii si interviuri sunati la nr. de tel.; (0771.371.927 355. Bucatar. Restaurant cu specific mediteranean balcanic isi mareste echipa, angajam bucatar, ospatari/ ospatarite, cu sau fara experienta; (0737.940.512

BUCATAR/ BUCATAREASA+ AJUTOR BUCATAR, OSPATAR, BARMAN, SPALATOR VASE, LUCRATOR DEPOZIT 8ORE 5ZILE/2ZILE LIBERE, SALARIU ATRACTIV+CARTE DE MUNCA+BONURI DE MASA+PRIME, OFERIM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI-PLATINUM CASINO (0726.141.233 356.

357. Bucatar/ajutor bucatar, restaurant

sushi, Afi Palace, Wasabi Afi angajeaz? bucatar/ajutor de buc?tar. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu: fara experienta: de la 1800-2400; cu experienta: de la 2400-3600. Salariu+bonuri de masa(200lei)+tips zilnic; 2.500 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com 359. Bucatareasa (bucatar) in Cora Lujerului. Rustic, lant de autoserviri cu mancare romaneasca angajeaza bucatareasa (bucatar) cu experienta in Cora Lujerului. Salariu 2.500 si bonusuri zilnice mari, program zilnic 8-17 cu duminica liber. 2.500 L; (0723.705.385

angajeaza vanzatoare in complexul comercial Doraly si operator facturare. Acceptam si persoane din provincie. Oferim cazare gratuit. (0786.958.280 andreea.bobe@deaprint.ro 382. Camerista pentru hotel zona Garii de Nord, cu sau fara experienta, program avantajos 2 zile cu 2 zile. Mai multe detalii la telefon, 1.400 L; (0722.795.381 contact@hoteluranus.ro 383. Camerista ApartHotel (zona Preciziei, Buc), Apart Hotel Studio One angajam camerista cu experienta in domeniu, serioasa, cinstita, responsabila, discreta, organizata, constiincioasa. Salariu 1500 net, bonuri de masa 15ron/zi, abonament medical, (0756.031.736 daniela.dragomir@wfmc.ro www.westgatestudios.ro

390. Camerista/ ingrijitor spatii hoteliere pentru JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Cunostinte elementare de limba engleza; Persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@ marriott.com 395. Camin de batrani Angajeaza asis-

tente si infirmiere. Zona Voluntari, rugam seriozitate. (0737.652.933 396. Carmanger transator din toata tara

salariu si conditii avantajoase mai multe detalii la numarul de telefon (0728.101.350 tufisimarianviorel@yahoo.com 397. Casier cu experienta angajeaza Casa de Amanet si Schimb Valutar. Salariu net 2000 ron; (0761.171.242/ 0722.623.625

398. Casier Domino's Pizza angajeaza casier. Se cere: studii medii, disponibilitate de a lucra in ture si in weekend, persoana responsabila, bune abilitati de comunicare, (0743.664.667 399. Casier benzinarie OMV Soseaua

Giurgiului. Firma partener OMV, angajam casier/ vanzatoare benzinarie OMV Soseaua Giurgiului. Asiguram un salariu decent, training gratuit si un program flexibil, (0723.473.371 gflorin_2004@yahoo.com

411. Casier, sef tura, casier si lucrator comercial salariu motivant si real trecut pe contractul de munca, concediu 21 zile/an, masa asigurata + alte beneficii. Rog si ofer seriozitate. Constantin (0729.910.157 412. Casier, vanzatoare, benzinarie Mol sector6, angajam 3 casieri, 15 zile pe luna salariu fix brut 1550 Lei, plus salariu variabil 100-300 lei, plus tichete de masa 200 Lei, plus tipsuri 500 lei, colectiv placut, program foarte flexibil in ture, (0371.000.328 fuel.station.team@gmail.com www.molromania.ro 413. Casier-operator, Compania Wise

Box nou intrata pe piata de food delivery din Romania angajeaza: casier-operator. Atributii principale: preluare comenzi on line de la call center, repartizare catre bucatarii si departament livrare, operatiuni incasari - plati cash sau POS, intocmire documente fiscale zilnic. Profil candidat: cunostinte Ms Office, atentie la detalii. CV la e-mail/ tel. departament resurse umane: (0799.831.111 cariere@wisebox.ro 414. Casier/ lucrator comercial/ sef tura,

Casier, lucrator comercial, Shop & Go zona metrou Timpuri Noi, angajeaza 2 casieri si 2 lucratori comerciali 1800; program de 8 ore, 2 ture, contract si un sef tura 2000. 2.000 L; (0725.348.654/ 0766.333.760 cosandrakids@gmail.com 415. Casier/lucrator comercial pentru restaurant tip fast food. Pentru mai multe detalii, sunati la nr. de telefon; (0731.034.908 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 416. CASIERA pentru magazin si service

auto situat in zona Aparatorii Patriei. Oferim salariul atractiv cu posibilitate de crestere, 1.800 L; (0766.979.752/ 0786.311.313 417. Casiera cantina in Pipera, ajutor

sala. Se lucreaza prin rotatie tura 1: 06:00-14:30, tura 2: 10:00-19:00. Se ofera: contract de munca, 1200 net, tichete de masa si masa asigurata. (0786.552.982 418. Casiera facturare zona Afumati,

complexul Su Market program SAGA, iesiri, intrari, program 06:30-14:30 sau 07:00-1500salariu bun (0732.132.132 zedro2006@yahoo.com

429. Casieri. Benzinaria OMV de pe Sos. de Centura Domnesti (iesirea Prel. Ghencea), angajeaza casieri, ospatari, bucatari si femeie curatenie. Rel. la: (0786.030.199 430. Casieri/casiere si preparatoare sandwich-uri. Benzinaria Mol Timpuri Noi cauta persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, contract de munca, tips zilnic, bonusuri. Angajam si operatori platforma cu atestat GPL. (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 431. Casierita / casier, restaurant tip fast

food angajeaza casierita cu experienta. Locatia se afla in Auchan Militari.Detalii legate despre program si alte beneficii se vor discuta in cadrul interviului; (0764.503.197 Valentin@partenermedia.ro 432. Casierita, pizzeria Vechia Napoli angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa se alature echipei noastre tinere dar cu vechime mare la noi, program atractiv, 2 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 433. Caut schimb de noapte Taxi Leone

licenta Bucuresti, gaz, Clever, 70 L; (0731.385.243 434. Cautam mecanic auto salariu moti-

vant 4000-6000 lei in fct de programul ales. Service in Popesti, modern, cu portofoliu de clienti, Conditii de munca occidentale. Se solicita seriozitate. 6.000 L; (0764.447.665

360. Bucatareasa pentru gradinita par-

ticulara, gradinita Zum Zum, zona Gara de Nord, angajeaza bucatareasa. (0740.704.922

435. Cautam stivuitorist cu experi-

enta pe stivuitoare cu lame laterale si de tip VNA. Depozitul se afla in zona Bolintin si oferim transport din Bucuresti si zonele Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu fix (cu majorari periodice) +bonuri de masa. Telefon: (0749.155.878

Bucatareasa, ajutor de bucatar, angajez pentru camin de batrani, zona Pantelimon; (0769.606.639

361.

362. Bucatari Cautam sa ne marim echipa si avem nevoie de bucatari cu experienta in bucataria cu specific peste si fructe de mare. Oferim un mediu de lucru placut, colectiv tanar, bonusuri in functie de performanta; (0722.545.024 contact@dancinglobster.ro

436. Centru varstnici angajeaza personal

curatenie locatie: Bucuresti, sector 6, zona Gorjului. (0757.015.521 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro 437. Cherry Studio angajeaza doamne/domnisoare, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam la faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD+ 5% incasari, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro

363. Bucatari cu experienta in bucataria

internationala pentru restaurant a la carte situat in centru. (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro

364. Bucatari pentru locatie pentru evenimente (nunti, botezuri, petreceri corporate), cu experienta in domeniu full time). (0722.916.439 365. Bucatari pe cald, restaurant inter-

438. Chimisti pentru detergenti, produ-

national din sector 3 angajeaza bucatari pe cald, bucatari pe rece. Salariul atractiv, masa, tips, transport asigurat; (0734.872.858/ 0726.155.550 contact@conacul-nobil.ro

cator www.arcalux.ro angajeaza chimisti si operatori electricieni, automatisti, ambalatori, muncitori cu permis de conducere. Salarizare foarte buna (0723.666.441 arcalux@yahoo.com

366. Bucatari si fata la vase pentru restaurant cu specific RO, international, zona Unirii, bucatar cu experienta/dorinta de munca. Conditii bune, colectiv format, se lucreaza in echipa, 2 zile cu 2 zile. Cautam si fata la vase. 1 L; (0721.340.941 octavian.leca@yahoo.com

439. Chocolat isi mareste echipa, bucatar Angajam in conditii excelente bucatar sectia cald cu experienta, cofetari si ajutor-cofetar. Salariu motivant, transport decontat. Pentru mai multe detalii va astept la interviu; (0720.041.965 Constantinstanciukon@gmail.com

367. Bucatari, angajam in cadrul unui

440. Circularist pal, angajam operator

renumit hotel de 5 stele din Bucuresti pe pozitiile: sous chef, breakfast chef, night chef, ajutor bucatar, cofetar. Program: 5 zile / 2 libere; 3.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

circular de taiat in pachet pal melaminat cu experienta pe utilaje asemanatoare. Salariul min. 3000 Ron, in functie de experienta. Popesti Leordeni, in apropiere de Pepsi; (0753.277.788 laramodul@gmail.com

368. Bucatari, restaurant South Burger

sector 3 si 4 angajeaza bucatari. Ne marim echipa si cautam persoane serioase si pricepute. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile, masa asigurata, decont transport seara. Salariu 2000-2500, 2.500 L; (0723.506.021/ 0726.760.996 Mcsfoodivision@gmail.com 369. Bucatari, ajutor bucatari, femeie

serviciu, vase restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, angajeaza bucatari, ajutor bucatar, femeie serviciu si vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 370. Bucatari, ajutori bucatari, patiseri, pentru restaurant, sector 2. Relatii la tel.: (0722.201.802 371. Bucatari, ajutori bucatari, om la

vase. Greek Taverna mall Baneasa angajeaja bucatari, ajutori bucatari si om la vase, salariu + tips motivante; (0768.494.450 372. Bucatari, in zona Piata Presei

Libere. Salariul incepand de la 1.750 RON net la care se adauga spor de noapte. Experienta constituie un avantaj.Contact Mihaela Mitrila (0751.190.463 373. Bucatari, ospatari, grup de restaurante in sudul Londrei angajaza urgent bucatari cu experienta incepatori si medie, cat si ospatari cu experienta si engleza incepator si mediu. Cazare asigurata gratuit. Plecare urgenta; (0722.455.581 georgedogaru74@yahoo.com 374. Bufetier, lucrator bucatarie rece,

restaurantul Casa di David (Parc Herastrau) angajeaza lucrator bucatarie rece (bufetier) cu experienta. Relatii la telefon sau CV pe e-mail; (021.232.47.16 casadidavid1@yahoo.com

441. Cizmar talpuitor, conditii avanta-

joase. Tel.: (0723.669.829

442. Club Vegas angajeaza dansatoare,

384. Camerista hotel Angajam

camerista pentru un important hotel din Bucuresti. Locatie: Calea 13 Septembrie. Salariu atractiv, tichete de masa. Program: 5 zile lucrate cu 2 zile libere 07:0016:00 (o ora pauza de masa), 1.400 L; (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro 385. Camerista hotel de 4 stele, RIN

Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor impuse. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica,atenta la detalii. Program: 2 zile/ 2 zile libere; (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 386. Camerista pentru hotel situat vis-a-

vis de Piata Progresul-Bucuresti, angajeaza camerista. Cerinte: persoana curata, constiincioasa, nu este necesara experienta. Responsabilitati: curatarea spatiilor de cazare si anexe; (0722.612.792/ 0726.652.115 387. Camerista pentru Hotel Boutique

DBH Bucuresti daca esti o persoana dinamica si sociabila te asteptam la interviu. Program 8 h/zi, carte de munca si masa asigurate. Adresa: str. Barbu Vacarescu nr 51 (0724.891.819/ 0730.950.567 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 388. Camerista, menajera si femeie vase, angajez camerista, program 12/36, 1500-1800 lei/luna, femeie pt spalat vase 1zi/1zi libera 1600 lei/luna si menajera 4 ore/zi, 700 lei/ luna pt restaurant si hotel in Drumul Taberei. Valabil din 3 ian 18 (0745.111.107/ 021.444.36.68 cm.enescu@gmail.com 389. Camerista. Hotel 4 stele situat in

centru, zona Unirii angajeaza urgent camerista: 0730.777.040, spalator vase, ajutor bucatar: 0731.111.164, barman, ospatar: 0731.111.418; 391. Cameriste angajeaza Hotelul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

392. Cameriste cu experienta pentru

hotel de 4 stele zona Militari. 1.700 L; office@absolut-hr.ro 393. Cameriste, hotel 4 stele in Bucuresti, cautam 3 persoane cu experienta in domeniu hotelier pentru postul de Camerista. Zona Militari, metrou la 10 metri. Salariu fix, bonuri de masapachet asigurare medicala, mediu de lucru stabil (0766.741.053 office@hrdaily.ro 394. Cameriste. Hotel angajeaza

cameriste. Salariul este intre 1500-2000 ron net; (0755.200.032

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

400. Casier benzinarie, Mol Caramfil

419. Casiera fast food restaurant Se

(cartier Baneasa) angajeaza casieri, 3 posturi (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

cere: minim studii medii cu bacalaureat reprezinta avantaj, experienta min. 6 luni. Asiguram cim perioada nedeterminata, training, echipament, 1 masa pe zi, tichete de masa 1.700 L; (0785.405.645

401. Casier OMV, casiera, vanzatoare la

benzinaria OMV Soseaua Giurgiului . Relatii la telefon. (0723.473.371 gflorin_2004@yahoo.com 402. Casier parcare hotel, RIN Grand

Hotel angajeaza casier parcare; incaseaza contravaloarea parcarii atat numerar, cat si prin POS. Se lucreaza in cabina proprie langa bariera de la iesire. Program: 2 ture (07-15;15-23). (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 403. Casier si lucratori comerciali pentru

fast food, program si salariu atractiv; (0723.777.459 404. CASIER, casiera, cu sau fara expe-

rienta, zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, 1.800 L; (0773.316.497 405. Casier, supermarket angajeaza per-

sonal. 6 posturi libere, casiere si lucratori comerciali. Avem program de 12 ore. Avem disponibil si posturi de zi si de noapte. 1.600 L; 406. Casier, casiera benzinarie Mol, Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 407. Casier, casiera, cu sau fara experi-

enta pentru un fast food in zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, se lucreaza 1 zi cu 1 zi libera, 1.800 L; (0772.172.716 408. Casier, lucrator comercial pentru Shop&Go Baneasa, str. Biharia, in curte la Metav; (0745.637.369/ 0745.204.310 409. Casier, lucrator comercial, angajam

420. Casiera pentru patiserie vorbit

engleza mediu; (0720.223.112

421. Casiera, 8 ore/zi, luni-vineri pentru restaurant-autoservire, 8.00-16.00, salariu 1.600 L; (0766.900.800 422. Casiera, angajeaza Restaurantul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

Casiera- vanzatoare pentru magazin alimentar, program 16,00-24,00 zona Drumul TabereiGhencea, salariu 17002000 roni; (0723.655.622 423.

424. Casiere pentru hotelul de 5 stele

Sheraton Bucuresti. Experienta si cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 425. Casiere si lucratori comerciali mag-

azin Shop&Go (Mega Image) zona Militari, sector 6, Bucuresti angajeaza 2 casiere si 2 lucratori comerciali. Program flexibil, pachet salarial atractiv. Experienta in domeniu constituie un avantaj; (0749.010.773 danarov@yahoo.com

animatoare, ospatarite, receptionere, hostess cu/ fara experienta. Loca?ie de lux, salariu + bonusuri motivante. Carte de munca, maxima seriozitate. Bd. Regina Elisabeta, nr. 13, (0765.260.009 443. Coafeza angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix/procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, C.M 8 ore, traininguri gratuite. 5.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro 444. Coafeza minim 1 an experienta pentru salon coafura cu clientela formata in zona Diham, sectorul 3; (0740.060.708 445. Coafeza pentru vad vechi, ofer salariu - procent; (0744.552.957 446. Coafeza Salon Amethyst Beauty

Center, situat in Drumul Taberei, pe Valea Oltului, angajeaza coafeza. Pentru mai multe detalii, sunati; (0726.712.596 447. Coafeza si cosmeticiana anga-

jez pentru salon cu vechime 19 ani, salariu intre 2000 lei si 4000 lei (0727.923.777/ 0766.623.829

Coafeza cu experienta pentru salon infrumusetare, zona Berceni (Cultural), conditii avantajoase, salariu 1.9003.500 la 15 zile; (0761.647.108

448.

449. Coafeza cu experienta angajez, zona Brancoveanu (salon cu vad format); (0723.880.799

Coafeza cu experienta, pentru salon infrumusetare, zona Obor, conditii avantajoase, salariu 1.900 - 3.500, la 15 zile; (0724.133.585

450.

451. Coafeza cu experienta, zona Obor,

salon cu vechime 15 ani; (0764.218.668/ 0735.548.663

452. Coafeza sau hairstylist cu experien-

ta, salon in Sebastian-Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 bogdan88gherasim@gmail.com 453. Coafeza si cosmetician cu experienta, vis-a-vis de Mega Mall, se ofera contract de munca integral, salariu fix sau procent; (0724.385.211/ 0760.381.952

454. Coafeza si manichiurista angajez, in

zona Bd. 1 Decembrie 1918, sector 3; (0765.609.113

455. Coafeza, angajam urgent, manichi-

urista, zona Big, acceptam incepatori talentati; (0729.918.156 456. Coafeza, hairsylist Neo salon, un salon modern din sector 1, cu clientela formata, angajeaza coafeza/ hairstylist , experienta minim 1 an, competente frizerie. Oferim conditii de lucru deosebite, salariu atractiv, CM; (0729.575.588 neo.saloane@gmail.com

457. Coafeza, stilist pentru salon infrumusetare, zona Aviatiei, angajeaza coafeza/stilist (preferabil din zona) in conditii avantajoase. Salariu fix sau procent, clientela, CM, program o zi cu o zi, seriozitate. Detalii in salon. (0722.260.032 458. Coafeza. Vrei stabilitate, continuitate ? Vino la noi, accepta provocarea, lucrezi cu cele mai bune branduri, salon Panduri strada Iovita, bloc verde, salariu fix plus procent, incadrare 8 ore, salon cu vad si vechime. (0726.787.519/ 0745.564.612 459. Cofetar angajam cofetar

preparatii salariu 2.200 L; (0734.396.420

460. Cofetar cu experienta angajeaza

urgent The Harp Backery; 3.000 L; (0722.622.815 461. Cofetar cu experienta;

(021.460.36.78

462. Cofetar cu experienta;

(021.212.35.40

463. Cofetar cu experienta;

(0724.551.671

464. Cofetar si ajutor de cofetar, pentru laborator din sectorul 3. Salariu motivant; (0722.400.481 465. Cofetar cu experienta pentru fabrica din sector 6, salariul se discuta la interviu, relatii la telefon; (0732.672.654 466. Cofetar sau ajutor cofetar, angajez

in Corbeanca, Ilfov. Detalii la nr. de tel.: (0720.179.933/ 0722.344.661

467. Cofetar, cofetara angajam urgen,

salariu 2000 ron. Relatii la telefon; (0751.223.653

468. Cofetar, RIN Grand Hotel anga-

jeaza cofetar: preia, verifica si depoziteaza ingredientele; calculeaza consumul; prepara produse de cofetarie/patiserie pe baza retetelor si realizeaza decoratiuni, (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 469. Cofetar, aj. cofetar, patiser, aj. patis-

er, vanzatoar, sofer, pentru laborator cofetarie.Salariu atractiv, program 8 ore, zona Dristor.Detaliii la nr de tel. (0733.060.234 cofetariilegeorgys@gmail.com

470. Cofetar, cofetar preparatie pentru Palatul Stirbey Buftea. Facilitati: Transport asigurat de la statia de metrou Straulesti 2.500 L; (0732.332.906 office@palatulstirbey.ro 471. Cofetar, cu salariu atractiv, Noe Patisserie, atelier artizanal frantuzesc nou, asteapta un cofetar cu un salariu atractiv, atmosfera crestina si o prima de instalare. Punct de lucru: Sos Fundeni 168. Urgent. (0722.244.420 florinzma@holy-heat.ro 472. Cofetar, patiser cu experienta, daca

stapanesti bine bazele cofetariei/ patiseriei, esti serios, punctual si pasionat de meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in functie de experienta (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

473. Cofetar. Scoala angajeaza cofetar;

(021.315.65.43

474. Cofetari si ajutori cofetari, laborator

cofetarie angajeaza cofetar pentru preparatie si ajutori cofetari cu sau fara experienta, zona Salaj sector 5, se ofera salariu stimulant, cerem si oferim seriozitate (0728.274.104

475. Cofetarii Tip Top deschide noi

locatii (Colentina, Bucur Obor, Iancului, Militari, Rahova, Pipera) Colentina, va asteptam sa faceti parte din echipa noastra. Se ofera salariu net, tichete de masa, pregatire si scolarizare la locul de munca. Relatii la telefon, 1.650 L; (0732.672.654

426. Casieri si om pe platforma angajeaza Benzinaria Mol 13 Septembrie; (0729.062.266

casieri / lucratori comerciali pentru chioscuri si magazine cu profil vanzare presa, carte, tigari, racoritoare, contract de munca pe perioada nedeterminata, bonusuri, program flexibil, (0723.554.992 office@octagon.ro

427. Casieri benzinarie, benzinarii Mol Barbu Vacarescu si Mol Pipera angajeaza fete si baieti pentru postul de casier. Program flexibil, salariu, bonuri de masa, bonusuri de performanta; (0720.544.288 bog_wow@yahoo.com

410. Casier, lucrator magazin, lucrator platforma OMV Colentina (la capatul tramvaiului 21). Benzinaria OMV Colentina cauta personal pentru magazin si platforma. Salariu motivant, bonuri de masa, bonusuri, tips, mediu de lucru placut. 1.650 L; (0742.218.051 joburiomvcolentina@yahoo.com

428. Casieri, lucratori comerciali pentru Shop&Go cu program non-stop cu 10 zile libere pe luna, 1.600 lei/ luna+ bonus la inventar (300-600lei). Locatia este in sector 1 Bucuresti + lunar 1 cos de cumparaturi gratis; 1.600 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 cityshop.angajare@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


13 decembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 514. Contabil senior, pentru firma de contabilitate. Atributii: inregistrare acte lunar, comunicarea cu clientii, intocmire declaratii, balanta, bilant sub coordonarea si verificarea directa a unui sef, 2.500 L; (0723.839.276 izvor@contaradulescu.ro 515. Contabil, societate contabilitate

angajeaza contabil experienta contabilitate primara, cunoscator program Wizz, avantaj cunoasterea altor programe de contabilitate (021.255.57.76 av.contab@gmail.com 516. Contabil. Companie de contabilitate experta CECCAR angajeaza contabil cunoscator soft SAGA. CV-uri pe adresa de e-mail: 2.300 L; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro 517. Contabil. Laborator de cofetarie din

Voluntari angajeaza, contabil pt contabilitate primara , facturare , relatii cu clienti . (0785.082.421 518. Contabila acte primare, angajez cu

experienta, in zona Baneasa; (0745.246.825 476. Colaborator part-time/ full-time

pentru vanzare servicii spalatorie- curatatorie haine. Detalii la: (0724.351.770 477. Colaboratori. Companie taxi cauta

colaboratori cu masina neautorizata taxi; (0766.999.452 478. Coleg, colega echipa curatenie,

restaurant nou zona Stefan cel Mare, cautam o persoana pentru echipa de curatenie/vase, cu sau fara experienta. Contract de munca, salariu de baza motivant plus tips, transport decontat si masa asigurata. (0767.303.667 479. Color Beauty One angajeaza per-

sonal, frizeri, manichiuriste si coafeza cu experienta pentru salon cu vechime de 6 ani si vad format. (0728.492.173/ 0728.492.173 ene.gaby@yahoo.com 480. Compania Romprest Service S.A.

angajeaza mecanic auto, vopsitor, tinichigiu, vulcanizator, tractorist, masinist utilaje cale si terasamente, soferi profesionisti, muncitori necalificati, electrician intretinere si reparatii, instalator tehnicosanitar, fochist, pentru punctul de lucru din Chitila -Ilfov, informatii la tel. 021.490.20.10 si la sediul societatii din Str. Macului nr. 26, Chitila- Rudeni, jud. Ilfov. Agenti curatenie (femei de serviciu), asfaltator, muncitori necalificati, masinist utilaje cale si terasamente, tractorist, mecanic agricol, punctul de lucru din Aeroportul Otopeni, informatii la tel. 021.201.33.59. Sefi echipa salubrizare, muncitori necalificati, informatii la tel. 021.668.10.50 si la sediul societatii din Str. Izbiceni, nr. 117-119, sector 1, Bucuresti. Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail: recrutare@romprest.ro

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. ANGAJEAZA SOFERI PROFESIONISTI PENTRU PUNCTUL DE LUCRU DIN CHITILA- ILFOV. INFORMATII LA TELEFON SI LA SEDIUL SOCIETATII DIN STR. MACULUI NR. 26, CHITILA- RUDENI, JUD. ILFOV. PERSOANELE INTERESATE POT TRANSMITE CV-UL LA ADRESA DE E-MAIL: (021.490.20.10 RECRUTARE@ROMPREST.RO 481.

482. Conducator auto profesionist,

angajam soferi profesionisti pentru autotractor + semiremorca posesori ai categoriei C+E, din Bucuresti, Ilfov, experienta ca sofer de tir/ intern si int.. Cv pe mail : trans_europe_line@yahoo.com (0785.485.195 trans_europe_line@yahoo.com 483. Conducatori auto, angajeaza

Auto Cobalcescu Taxi, prin innoirea parcului auto, pentru desfasurarea activitatii de taximetrie in conditii de legalitate si profesionalism. (021.444.19.07 484. Conducatori auto, Bronec anga-

jeaza conducatori auto cu atributii de agenti securitate, cu permis, categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti; (021.326.20.44 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 485. Confectioner confectii dama textile

cu experienta in masina cheite si masina simpla. Program de lucru 8:00-16:30, salariu si bonuri de masa. Tel: (0748.219.724 andreea@dhanna.shop

486. Confectioner imbracaminte dama

zona Costin Georgian metrou, salariu avantajos, conditii de munca excelente, CM, 1.800 L; (0734.537.564 office@fashionhaine.ro

487. Confectioner masina simpla pt. atelier confectii textile. Mediu de lucru placut, castig avantajos (0735.174.420 488. Confectioner tamplarie termopan, Pinum Doors&Windows angajeaza urgent muncitori calificati si necalificati pentru confectionare tamplarie termopan. Puteti trimite CV pe adresa de nina.baluta@nusco.ro. (0744.998.403 489. Confectioner textile/tehnolog,

angajam confectioner textile 3 posturi, lucrator necalificat, tehnolog/confectioner tipare part time. Salarii incepand de la 1900 ron pe luna. Zona cartierul Berceni Luica. Detalii la; 1.900 L; (0724.901.749 office@okydoky.ro 490. Confectionere pentru atelier

croitorie, atelier croitorie angajam cusatorese pe liniara, triploc, calcatoreasa. Decontam transport, oferim bonusuri, prime; (0760.316.499 florin@nastya.ro 491. Confectionere perdele, draperii, Sophia cauta confectionere cu experienta pentru punctul de lucru din Dinicu Golescu, Bucuresti.Salariu de la 2000 Lei, in functie de experienta + bonuri de masa. Detalii la telefon 2.000 L; (0740.594.711/ 0758.235.248 office@sophia-romania.ro 492. Confectionere si modeliere cu experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900+ bonuri de masa. Program 07.0015.30, conditii foarte bune. Sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08

493. Confectionere, angajam confec-

tionere pentru liniara si triplock cu experienta, in zona Delfinului, sector 2; (0742.032.849 gaby.nicolae@gmail.com 494. Confectionere, firma specializata in confectii de dama, angajeaza confectionere, salariu actractiv, decont transport, bonuri de masa, sediu Electromagnetica, zona Rahova (0755.030.551 hr@rheacosta.com 495. Confectioneri in masina simpla de

cusut, butoniere, nasturi, calcator final pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor; (021.424.62.93

496. Consilier vanzare angajam urgent femei necalificate pentru postul de casier in magazin bricolaj. Salariu: 1.300-1.500 Ron Net + alte beneficii. Zona Iesire Chitila. Pentru detalii la telefon 1.300 L; (0733.409.308 497. Consilier vanzari Militari Shopping

insula parfumuri (Infinite Love) ture de 6 ore, 2 week; libere venit fix 1500 + bonusuri; cerem experienta in comunicare si promovare, dorim persoane motivate stabile si serioase 2.500 L; (0726.059.222 oana_dn74@yahoo.com 498. Constructor cu pofta de munca,

plata la zi, 7 lei/ora. Transport din oras la punctul de lucru; (0744.342.961 499. Constructor tipare cunostinte operare Gemini, salariu avantajos 5.400 L; (0766.849.566 500. Constructori, vulcanizare, spalato-

rie, agricultura, necalificati, numai cu cazare, carte de munca, (0760.194.640

519. Contabila. Metropolotan Resi-

dence abgajeaza contabil/a pentru contabilitate primara, conditii deosebite, urgent, cv la email: gabriela@metropolitanresidence.ro 520. Contabilitate primara si operare

Saga angajam persoana cu experienta. Conditii de lucru f bune de luni pana vineri 8-16. Interviu Iancu de Hunedoara 48 cladire ING 1.500 L; (0733.163.418/ 0733.163.417 521. Controlor CTC pentru verificarea

curateniei la toaletele ecologice din Bucuresti. Obligatoriu cunoasterea Bucurestiului si permis cat B, cunostinte minime PC, program 8 h, sambata prin rotatie; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 522. Conversatii online Esti o persoana

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 523. Coordonator expeditii rutiere. Experienta minim 1 an in domeniu. Coordonarea activitatilor specifice de expeditie/transport rutier de marfuri. Intocmirea comenzilor de transport, urmarirea comenzilor executate, statusuri clienti. Rezolvarea problemelor operative. Cunostinte de limba engleza, scris/vorbit. Abilitati de operare MS Office, Internet, Bursa de Transport, Timocom. Intocmirea documentelor de livrare: aviz de insotire marfa, CMR, proces verbal de predare primire. Va rog trimiteti CV la adresa de mail: adrian@tauros.ro

534. Covrigar cu experienta, salariu atractiv, 8 ore, cu carte de munca, Orasul Voluntari, zona La Gheata; (0761.768.767 535. Croitor, croitoreasa cu experienta pentru magazin perdele, draperii si metraje. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Program de lucru 1 zi. (0771.553.103 536. Croitoreasa atelier croitorie ByUs, sau angajat pentru cusut la masina industriala sau angajat pentru cusut de mana. (0726.218.752 alexandrabyus@yahoo.com 537. Croitoreasa cu experienta. Com-

panie producatoare de lenjerii de pat si fete de masa, angajeaza croitoreasa cu experienta. Sectorul 4, Big Berceni, (0799.780.674

538. Croitoreasa huse canapele, croitoreasa huse canapele cu experienta in domeniu; 3.500 L; (0756.599.599 Genesyspharm@gmail.com 539. Croitoreasa incepatoare, pen-

tru retusuri confectii; (0725.170.964/ 0762.620.155

540. Croitoreasa pt retusuri, croitor retusuri si modificari. Salariu de la 2.200 la 2.400 lei, contract de munca pe 8 ore, se cere experienta in retus si modificari. Zona Titan, piata Minis, sector 3. detalii la tel: 2.400 L; (0785.077.061 541. Croitoreasa retus sector 4, vrei sa

556. Cursuri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar, etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/ electrician, contabil, inspector resurse umane, etc. Sediul Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, lateral in spate la ASE; www.feg.ro (0756.876.091 557. Cursuri infirmiere, infirmieri autorizate ANC la 450 l (in rate). Durata este de 3/5 luni, cu practica in spital. Diplome avizate de 3 ministere, valabile in tara si in strainatate. Conditii: 10 cls, toate varstele, 450 L; (0749.095.152 cursinfirmier@yahoo.com www.cursinfirmiera.ro 558. Cusatoare incaltaminte Firma incaltaminte angajeaza cusatoare incaltaminte toate operatiile, pregatitoare pentru subtiat, indoit, captusit, capsat, diverse operatii masa si necalificati, zona metrou Crangasi; (0736.073.372 novarashoes@yahoo.ro 559. Cusatoare, finisatoare si necalificat, pentru firma de incaltaminte; (0723.581.588 560. Cusatoareasa pentru atelier croito-

rie, salariu motivant; (0730.820.120

561. Customer support & marketing,

Westminster Insurance LTD is looking for a customer support and marketing person.mail@westminster.globalhttps://westminster.global/uk/ (+40754852330 valicojocaru@gmail.com

580. Doamna pentru curatenie Caut doamna serioasa, fara obligatii, pe termen lung pentru curatenie, in Bucuresti. Ofer cazare, masa si retributie; (0723.271.255

542. Croitoreasa, sa stie la triplok si

562. Dansatoare pentru night club Doamne si domnisoare varsta minim 18 ani, va oferim un loc de munca in care sa va petreceti timpul intr un mediu placut si profitabil. Plata la comisioane se face la fiecare sfarsit de tura, 9.900 L; (0735.670.108/ 0724.618.784

581. Doamna pentru curatenie si vase fast food La Makis, situat pe B-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, cauta urgent doamna pentru taiat legume si curatenie. Program 1/1, contract de munca, 1 masa asigurata, 1.300 L; (0742.864.153

563. Deserventi utilaje constructii drumuri cerinte: atestat/ studii de specialitate. Oferim salariu atractiv, cazare diurna, masa calda (Regiune-Bucuresti, Giurgiu). Tel. (0744.485.454/ 0758.045.366 andreea.baltac@constructplus.ro

582. Doamna pentru menaj caut. Ofer locuinta, posibil mostenire. Prefer doamna singura, eventual cu un copil (fetita); (0726.885.871/ 0762.274.705

543. Croitoreasa, croitor, atelier de retusuri si haine la comanda. Cautam o persoana care iubeste croitoria, la fel ca noi. Ne dorim stabilitate. Atelierul este aproape de metrou, tramvai (Dristor). Prime, conditii bune. (0752.111.118 enciu.alina21@yahoo.com 544. Croitorese cu experienta in dome-

niu, oferim carte de munca, conditii excelente de munca si salariu bun. (0761.667.929

564. Director economic angajeaza Casa

545. Croitorese. Atelier de creatie vestimentara, angajam croitorese (confectionere), cu experienta. Salariu motivant, acceptam si colaborare (2 - 3 zile/ saptamana), Cotroceni; (0788.592.518

565. Director hotel, hotel restaurant 4 stele, angajeaza: director hotel, camerista, receptioner, ajutor bucatar, bucatar, spalator vase; (0744.492.076

546. Crystal Palace Ballroms recruteaza

566. Dispecer pentru monitorizare video

personal ajutor de bucatar, manipulant marfuri si ingrijitor cladiri.Oferim contract de munca si salariu net avantajos.Program 8 ore pe zi.Va asteptam. (031.400.42.22 recrutare@crystalpb.ro

Capsa. CV la: tccarpati@yahoo.com

program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, tarif 8,3 lei ora plus bonuri. Rog cv-uri pe adresa de mail (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

501. Consultant imobiliar, Agentia Rezo

Imobiliare cauta agenti imobiliari, vanzari si inchirieri. cu sau fara experienta. Oferim: contract de munca, comision progresiv , training susinut, buget generos de publicitate; (0721.130.152 office.rezo@gmail.com

590. Doamne si dominisoare cu varsta

minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200 office.dream@yahoo.com 591. Doamne si domnisoare cu varsta

minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200

507. Contabil de gestiune/economist, firma Gabrielle center angajeaza contabil de gestiune/economist; (0726.694.334 capricciosa_restaurant@yahoo.com

513. Contabil sef, daca ai cunostinte solide in domeniul legislatiei financiar-contabile: contabilitate de gestiune, contabilitate financiara, inclusiv salarizare si experienta de minim 5 ani pe un post similar (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

masaj colaborare, asistente medicale in domeniul terapiei de relaxare, program luni-vineri 9.00-20.00, se lucreaza parttime sau full time, salariu atractiv, 3.000 L; (0754.385.321

Fara limita de varsta, aspectul fizic nu conteaza. Oferim bonus la angajare+ salariu atractiv, program flexibil; (0736.752.963

506. Contabil de gestiune cunostinte solide in domeniul legislatiei financiar-contabile: contabilitate de gestiune, contabilitate financiara. Experienta minim 2 ani in domeniul financiar contabil. Cunostinte bune MS-OFFICE 2.700 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

512. Contabil sef S.C. Georom Interna?ional S.A, Bucuresti, angajeaza contabil sef cu experienta, studii superioare economice, cunostinte privind legislatia si evidenta in domeniul contabilitatii. Asteptam CV-ul. (021.252.57.27/ 021.252.57.28 office@georom.ro

586. Doamne cu si fara experienta, salon

589. Doamne pentru videoconversatii.

505. Contabil cu experienta Cei interesati pot trimite CV la email; office@gamaadmin.ro

Afumati cautam fata pentru contabilitate primara cu experienta, transport asigurat, contact tel., mail: platinambalaje@gmail.com (0734.296.420 platinambalaje@gmail.com

ingrijire la domiciliu; (0723.279.925

Fara limita de varsta, aspectul fizic nu conteaza. Oferim bonus la angajare + salariu atractiv, program flexibil; (0736.752.963

504. Contabil (contabilitate primara), cunoasterea obligatorie a limbii ruse. Locatie: Voluntari. CV-urile le trimiteti la email. Salariu 2.250 L; (0725.778.051 vladislav@viknograd.ro

511. Contabil primar, firma cu sediul in

tru menaj; (0723.645.017

585. Doamna. Pensionar 66 ani solicit

588. Doamne pentru videoconversatii.

enta, salariu net 1.800 L; (0371.477.855

510. Contabil primar Angajam contabil(a) primar cu experienta pentru contabilitate primara, evidenta stocurilor, gestiunea marfurilor, calculul productiei pentru bakery situata in Pipera, str. Erou Iancu Nicolae (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro

584. Doamna. Domn caut doamna pen-

enta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

503. Consultant vanzari, cu/fara experi-

509. Contabil junior, contabilitate primara, firma de contabilitate angajeaza contabil junior (eventual student/a), cunostinte MS Office (Word, Excel). Cunoasterea softului Winmentor reprezinta un avantaj.Pachet salarial motivant; (0722.469.966/ 0735.545.774 cristina.aldia@aldiaexpert.ro

583. Doamna, domnisoara angajez pt. ingrijire persoana cu handicap locomotor, 56 ani, contract de munca, se lucreaza in ture 48/96, transport, concediu odihna, beneficii financiare deosebite, in functie de implicare si rezultate; (0722.210.239

587. Doamne mature cu sau fara experi-

502. Consultant vanzari optica medicala, angajam consultanti vanzari pentru o companie de optica medicala cu sediul in fostele cladiri APACA, Cotroceni Business Center, metrou Politehnica. program: 8h/zi in schimburi de luni-vineri 2.000 L; (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro

508. Contabil junior cu experienta in Chitila, urgent, intocmirea, emiterea, verificarea si mentinerea evidentei contabile pana la balanta si bilant. Studii superioare de lunga durata, profil economic. Experienta relevanta si competenta 2 ani. Recomandari. (0799.904.276/ 021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

579. Doamna interna de companie, doamna in varsta, valida. Intelectuala caut dna interna pentru conversatie si companie, posesoare de permis auto. Ofer intretinere in locuinta separata in aceeasi curte, plus salariu (021.240.11.34/ 0764.350.737 petcugeorgerazvan@yahoo.com

lucrezi intr un mediu armonios, carte munca ?i salariu atractiv? Vino in echipa noastr? de Croitorese retus si modificari in sect 4 metrou timpuri noi, sector 1 metrou Basarab, (0723.225.882 liniara, lenjerii de pat. Nu dau de lucru acasa. Afumati; (0720.250.568

524. Coordonator transport. Experienta

minim 2 ani pe un post similar. Persoana comunicativa, rezistenta la stres, bune abilitati de organizare si planificare, spirit de echipa. Comunicarea detaliilor legate de incarcarea/descarcarea marfii; urmarirea transportului pana la destinatie. Cunostinte de limba engleza, scris/vorbit. Abilitati de operare MS Office, Internet, Bursa de Transport, Timocom. Experienta in domeniul transportului rutier international (cunostinte specifice pietei transporturilor si a legislatiei). CV la adresa: adrian@tauros.ro 525. Copywriter cautam coleg/colega,

care sa cunoasca relationare B2B si care sa aiba abilitatea de a scrie un continut concis si strategic.Trimite CV-ul tau pe email: 2.500 L; (0722.291.414 stoica01@gmail.com 526. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 527. Cosmeticiana si manichiurista

angajez sau inchiriez posturile, bd. Basarabiei/ Campia Libertatii; (0726.116.830 528. Cosmeticiana sector 4, cu experi-

enta, se lucreaza 1 zi/ 1 zi libera, stradal, zona circulata, clientela formata. Salariu, incepand cu 1500 lei; 1.500 L; (0720.536.929 www.salonsweetstyle.ro 529. Cosmeticiana, manichiurista, salon sector 4 (Metalurgiei, Obregia), salon 9 ani vechime; (0723.293.222 530. Cosmeticiana, salon zona Garii de Nord angajeaza cosmeticiana program 1/1 zi, duminica liber, salariu fix si procent, carte de munca 8 h. Detalii la tel. (0736.877.256 raluca_moise2006@yahoo.com 531. Cosmeticiana, coafeza, pedichiurista, manichiurista, angajeaza Salon Rayssa, Drumul Taberei. (0723.622.939 532. Cosmeticiana, coafeza, manichiurista, maseuza personal pentru salon cu vad, zona piata 1 Mai, contract de munca, program o zi cu o zi, duminica liber. Pentru cei interesati, detalii la telefon. (0726.575.990 533. Covrigar angajam covrigar prefer-

abil fata ) cu experienta, pentru zona Luica-Giurgiului sect.4 ). Program de lucru foarte bun, salariu atractiv, duminica liber. Rugam seriozitate. (0762.852.359

547. Curatatoria Aqua din Baneasa angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 lei net + tichete + sporuri + decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu. 2.000 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 548. Curatatoria Aqua din Baneasa angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 lei + tichete + sporuri + decontare transport. Cerinte: liceul, MS Office, lb engleza 2.000 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro

567. Dispeceri supraveghere video cu sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2,3 si orasul Pantelimon. Program in ture, salariul se achita la timp 1 L; (0722.242.522 amrketing@starc.ro 568. Dispeceri, operator CCTV, pentru supraveghere spatii comerciale, program in ture, contract de munca, drepturi salariale la timp. Oferim si cautam seriozitate. Atestatul reprezinta un avantaj; (0763.697.212 cosminvladescu@gmail.com 569. Distribuitor apa angajez sofer;

(0725.223.996

549. Curatatoria Aqua din Titan angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 net + tichete, sporuri, decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu. Trimite CV cu poza pe email, 2.000 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro

570. Distribuitor bauturi cu sediul in sector 3 angajeaza manipulant marfa; (0730.071.957

550. Curier pedestru angajam;

572. Distribuitor pedestru (cu sau fara

(0737.994.034

551. Curier masina companie - McDon-

alds Oliviera angajeaza curier pedestru, livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donalds, salariu + bonus pana la 3.300 lei; 3.300 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com 552. Curier masina proprie Mc Donalds, Oliviera angajeaza curier pedestru, livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donald`s, salariu + bonus pana la 3.510 lei, 3.500 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com 553. Curier masina proprie McDonalds Oliviera angajeaza curier pedestru, livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donalds, salariu + bonus pana la 3.510 lei; 3.500 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com 554. Curier pedestru McDonalds, Oliviera angajeaza curier pedestru, livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donalds, salariu + bonus pana la 3.510 lei; 3.510 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com 555. Curier pedestru McDonalds, Oliviera angajeaza curier pedestru, pentru livrare Mc Donalds, salariu + bonus pana la 2.400 Lei; 2 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com

11

571. DISTRIBUITOR pliante. Agentie publicitate cauta colaboratori pentru distributie pliante la cutiile postale sau stradal. Relatii la; (021.322.87.84

experienta), fara limita de varsta. Salariu motivant; (0764.650.079 573. Distribuitori pliante, program 5 ore, plata saptamanal, castig minim 50 lei/zi in functie de munca prestata. (0758.837.778/ 0799.162.214 bijudaniel339@gmail.com 574. Dnata Catering SRL cauta lucrator comercial in bistro/ cafenea aeroport, ajutor de bucatar, (0756.141.778 dfilip@dnata.ro

592. Doamne si domnisoare pt conversatii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%-80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, training gratuit 5.000 L; (0767.640.565 593. Doamne, domnisoare cu/ fara experienta cu varsta minima 18 ani, engleza nivel incepator pt. conversatii online. Se ofera plata la zi, cazare, locatie lux, contract de munca, ambient placut, program flexibil, (0765.640.271 hr@studio-27.ro

Doamne, domnisoare, 18+. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "Rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna lucrata, cazare grauita, servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 594.

595. Doamne, domnisoare, 18+. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii Rich pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita, servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 596. Doamne, domnisoare, Eve Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 5070%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.evestudio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 597. Doamne, domnisoare, Eve Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 5070%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.evestudio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 598. Doamne, domnisoare, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 dolari. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani. O echipa de profesionisti lucreaza pentru tine; (0766.016.639 599. DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PT. TINE; (0766.016.639 600. Doamne, domnisoare, peste 18 ani.

Cu sau fara experienta, aspectul fizic nu conteaza. Ce ne deosebeste de altii? Venituri reale/ declarate, minime de 2.000 $. Programul ti-l faci tu; (0720.418.000

601. DOAMNE, DOMNISOARE, POTI CASTIGA MII DE DOLARI. DE CE SA PLATESTI CHIRIE? TE ASTEPTAM IN ECHIPA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI SI CAZARE GRATUITA PANA ITI CUMPERI PROPRIA CASA. OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA. DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIO.RO; (0730.752.752 602. Doamne/ domnisoare Jewel Studio angajeaza cu contract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: - contract de munca, plata la zi,bonus de performanta 100$, bonus de recomandare, bonus de angajare 200$, sedinte foto/video; 3.000 L; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro 603. Dodo Pizza angajeaza curier, casier Posturi disponibile: curier, casier, pizzamaker. Angajam fara experienta, program flexibil, avansare rapida, pachet salarial atractiv, masa in tura, contract perioada nedeterminata, 1.900 L; (0720.715.580 604. Dodo Pizza Brasov angajeaza posturi disponibile: casier, pizzamaker. Oferim: angajare fara experienta, de la 18 ani, program flexibil, avansare rapida, pachet salarial atractiv, o masa calda pe zi, a.creciun@dodopizza.ro 605. Domino's Pizza angajeaza person-

al indiferent de varsta, pe postul de preparatorpizza cu/fara experienta in domeniu. 1.400 L; (0762.470.118 dominosaparatori@gmail.com

606. Domino`s Pizza angajeaza livratori

la domiciliu si pizza makeri. Pentru mai multe detalii contactati-ne telefonic sau la adresa Liviu Rebreanu nr. 27A, (0732.511.372 gacalexandru@outlook.com

607. Domino s Pizza angajeaza Sofer/livrator indiferent de varsta. Se cere: - obligatoriu permis categoria A1, A sau B - preferabil experienta de mers pe scuter aspect fizic ingrijit si placut; 1.400 L; (0762.470.118 nmirela1692@yahoo.com

Doamna sau domn pe post de secretara, Ilfov, Frumusani; (0728.876.222

575.

576. Doamna ajutor casnic, domn 50 de ani, singur, solicit doamna ajutor casnic, plata modesta sau cazare, integrare familiala; (0761.645.844 577. Doamna cu experienta pentru triploc Vino in echipa noastra si o sa te simti apreciata. Ocupa singurul loc din atelierul de confectii situat in centrul Bucurestiului, langa metrou, fix in Piata Unirii. Program 8h/zi, luni - vineri, 1 L; (0726.221.274/ 0722.284.442 office@annebebe.ro 578. Doamna ingrijire batrana regim intern, pentru orasul Mizil, judetul Prahova. Se lucreaza 2 saptamani pe luna. Doamna are nevoie de ajutor la deplasare, baie si menaj.Detalii la telefon; (0760.665.565

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

13 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 649. Electricieni instalatii interioare cu experienta minim 3 ani ptr instalatii electrice in spatii comerciale, hale industriale, cladiri de birouri. Salariu de la 2000 lei net. Trimiteti CV la mail. (0725.298.368 jordi5005@yahoo.com 650. Electricieni medie si inalta tensiune Electromontaj SA angajeaza electricieni pentru linii de medie si inalta tensiune si statii electrice. Asiguram cazare (021.330.77.35 electromontajsb@gmail.com 651. Electricieni si ajutori de electrician,

SC angajeaza. Avem de munca toata iarna, conditii avantajoase; (0762.564.000

652. Electricieni si instalatori angajez pentru santiere, salariu atractiv, pentru detalii sunati la nr de tel. (0730.718.187/ 0721.272.676 sorin@msc-corporation.ro 653. Electricieni si tehnicieni in con-

608. Doner King angajeaza, Doner King cauta oameni la fel de implicati ca si noi! Lucrator comercial-lucrator bucatarie. Daca esti serios, punctual, atent la detalii si cu bun simt, te asteptam in echipa noastra; (0785.696.320 609. DULGHERI PENTRU SANTIER IN BUCURESTI, CU CONTRACT DE MUNCA PENTRU O PERIOADA INDELUNGATA. SALARIU MOTIVANT. PLATA SI LA SAPTAMANA. CEREM SI OFERIM SERIOZITATE; (0735.390.490 610. Dulgheri, societate de constructii

din Bucuresti, oferim locuri de munca pentru personal cu calificare dulgher sau colaborare cu echipe de dulgheri (0799.642.341 611. Dulgheri, fierari si necalificati. Urgent. Angajam dulgheri, fierari si muncitori necalificati. 4.500 L; (0767.558.488 612. Dulgheri, fierari, seriosi, buni meseriasi angajez, si necalificati in vederea calificarii. Salariu deosebit. Lucrari in Bucuresti, zona Brancoveanu. Telefon: (0738.217.293 613. Dulgheri, fierari, zidari pentru firma de constructii, cu contract de munca legal. Se ofera cazare si transport daca este cazul. Se ofera si se cere seriozitate. 2.800 L; (0723.283.775 Office@highconstruct.ro 614. Echipa constructii case, angajam in

Bucuresti echipa din provincie pentru lucrari interioare. Asiguram de lucru pentru toata iarna. Ofer cazare Bucuresti (0720.060.601

615. Echipa de vanzari D2D, team leader Partener Orange cauta echipa de vanzare D2D + team leader pentru zonele de rural in judetele: IF, PH, DB, GR, CL, IL. Oferim bonusuri motivante, posibilitati de dezvoltare, masina de serviciu, (0744.631.484/ 0756.100.765 amet.adler@idn.ro 616. Echipa zidari, dezvoltator imobiliar

angajez echipe zidari, 110 apartamente in lucru, constructia se afla in Brasov. Pret: zidarie- 120 Ron/mc, tencuiala- 11 Ron 120 L; (0751.141.861 blitzconstruct@gmail.com 617. Echipaj cu experienta categoria

628. Electrician auto angajam electrician auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 629. Electrician cu experienta pentru

zona Bucuresti Ilfov. Salariu atractiv. Oferim si dorim seriozitate, (0725.632.750/ 0724.211.335 danpostolache67@gmail.com 630. Electrician instalatii electrice, firma

de instalatii electrice Bucuresti, sector 1, angajeaza electrician cu minim 3 ani de zile experienta in lucrari joasa, medie tensiune, pt, statii electrice. Oferim cazare pentru provincie. (0752.101.232 631. Electrician Interior caut urgent

632. Electrician intretinere pentru

657. Electricieni, ajutor electrician

angajare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41

633. Electrician intretinere, electrician

automatizari, zona Ghimbav, in cadrul unei multinationale - piese auto, salariu peste 2000 net, plus tichete in valoare de 15 lei, transport asigurat, plata orelor suplimentare (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 634. Electrician mentenanta utilaje fab-

rica productie EBC HR Solutions este in cautarea unui electrician mentenanta utilaje fabrica productie. Experienta de lucru cu instrumentele Lean (ex. 5S, SMED, TPM). Oferim: salariu fix, masa asigurata, transport, (0771.208.536 contact@ebchr.ro

642. Electricieni cu experienta retele electrice si posturi trafo 0.4 - 20 kv, oferim salariu atractiv, spor ore suplimentare, spor vechime, transport, prime anuale; (0744.315.246/ 021.318.55.63

(021.410.69.84

625. Electriceni tehnicieni sisteme securitate angajam electricieni cu experienta, tehnicnieni sisteme de securitate si muncitori necalificati. Se ofera salariu si bonuri de masa. Cerem si oferim seriozitate; 1 L; (0749.281.178 626. Electrician auto. Reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa, 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 627. Electrician pentru BMF Total Serv,

de intretinere si reparatii, instalatori si muncitori necalificati pentru centre comerciale. Salariu motivant. Experienta intre 1 si 3 ani; (0799.010.148 hr@bmfgrup.eu

674. Fata - angajez persoana la punct de

jam urgent necalificati pentru posturile de ambalator, manipulant, preparator marfa. Salariu: 1350 Ron net + bonus.Program de lucru 8 ore L-V. Zona Iesire Militari. Pentru detalii 1.350 L; (0733.409.308 691. Femeie de serviciu;

lucru, emitere asigurari, acte auto, xerox, salariu motivant, experienta in domeniu constituie avantaj, (0763.123.234

692. Femeie de servici, magazin

675. Fata la vase pentru pizzerie zona Baba Novac. (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com

693. Femeie de serviciu la o policlinica

676. Fata menaj 6-7 ore/zi, 5.000 Lei/ luna, pentru director 29 ani plata saptamanala, cash, harnica, serioasa, draguta, supla, trimite 4 poze pe mail cu nr de telefon, 5.000 L; (0738.549.577 job.line1990@gmail.com 677. FEG Bucuresti, scoala postliceala face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehncian maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sect. 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si Str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30 www.scoalafeg.ro; (021.311.10.54/ 0788.424.314

(0755.939.939

alimentar sector 3; (0773.300.364 zona Lujerului, 8 ore/zi, de L-V, Program 06.30-15.00; 13.00-21.30 (0733.117.450 694. Femeie de serviciu pt. restaurant central. Oferim conditii avantajoase, program interior; (0720.897.833 695. Femeie ajutor bucatareasa, chiar fara experienta, pentru ajutor bucatareasa (paneuri, salate) la autoservire in Mall Veranda Obor. Salariu 1500 ron, mancare si bonusuri zilnice din vanzare, program zilnic 8-17 cu duminica libera; 1.500 L; (0731.837.791 696. Femeie angajez pentru ingrijirea unei persoane cu handicap (are amputat piciorul stang) salariu foarte bun, stau la capatul tramvaiului 21, capat Europa; (0784.941.289/ 021.555.66.34/ 0743.719.568 697. Femeie curatenie - salon coafura, 2-

3 ore- seara, ora 19.30, sambata 16.00, duminica inchis, Teiul Doamnei, sector 2; (0722.912.889 698. Femeie curatenie, pentru gradinita;

(021.410.69.84

699. Femeie de servici in complex Tim-

puri Noi; (021.331.76.70

700. Femeie de servici gradinita, pro-

gram de dimineata 8 ore, curatenie in gradinita zona piata Victoriei aproape de metrou (0752.974.328 701. Femeie de servici, casa particulara,

zona Baneasa, program de 8 ore incepand cu ora 07:00, salariu atractiv, 2.000 L; (0738.836.388 ru@creditamanet.ro

minim 5 ani. Disponibilitate pentru deplasari in tara. Salariu deosebit; (0746.157.070

643. Electricieni firma specializata in executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza electricieni. Contract de munca, plata orelor suplimentare. Se poate transmite cv-ul la adresa de e-mail a societatii. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 644. Electricieni pentru munca in

santiere in Bucuresti. Solicitam experienta. Va rugam sa trimiteti CV dumneavoastra la adresa de email sau 0757058868Salariu 2.800 net. Program luni vineri 8- 18, 3.500 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com

721. Femeie de serviciu, ingrijitoare, educatoare, angajeaza gradinita Gifted International- Parcul Carol; (0722.277.090 petre.robitu@dai.ro 722. Femeie de serviciu, contract de munca, program full time, salariu brut 1872 lei, salariu net 1.605 lei (1290 lei cash + 315 lei bonuri de masa), program 8-18 (8 h + 1 h suplimentara) lu-vi, bloc locuinte zona Auchan, Militari. 1.605 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 723. Femeie de serviciu, curatenie, urgent, pentru sala de fitness. Salariu motivant, zona Piata Victoriei, Piata 1 Mai, (0721.905.339 anamaria.ivan27@gmail.com

ices angajeaza electromecanic intretinere pentru reparatii pompe apa, experienta minima 2 ani, cat. B, salariu motivant si integral. Informatii la tel.; (0722.891.888 661. Electromecanic SC Trylon TSF

angajeaza electromecanici.cerinte: studii medii, cunoasterea lb englezeavantaj: permis ctg B; atestat alpinist utilitaroferim posibilitatea calificarii ca si alpinist utilitar. 35 L; (0723.677.283 MIRELA.FLUERAS@TRYLONTSF.COM 662. Electromecanic, electrician juniori, pt. Fox, fabrica de mezeluri, pt intretinere echipamente si utilaje, instalatii. Program:12/24 12/48. Perioada: nedeterminata. Spor de noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Telefon intre 9-17, L-V; 1.900 L; (0726.718.768 663. Estetician cu competente in criosauna, sector 1, pentru Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302 664. Esti dansatoare/hostess si ai dori sa

obtii castiguri substantiale si atractive chiar in Bucuresti? Clubul The Buddhist din Bucuresti, iti ofera aceasta posibilitate. 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro

678. FEG Bucuresti, scoala postliceala face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehncian maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sect. 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si Str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30 www.scoalafeg.ro; (0788.424.314 679. FEMEI pentru spalat vase, curatenie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

666. Etichetator, femei, angajam

etichetatoare program de 8 ore, carte munca, de luni pana vineri, salariu atractiv, depozit de sucuri situat pe Sos de centura intre Glina si Popesti. Cerem seriozitate (0727.250.971

682. Femei de serviciu, firma de curate-

nie angajeza femei de servici la scari de bloc pentru zonele Baicului, Giulesti, Popesti Leordeni si sector 4. Se ofera carte de munca si salariu atractiv; (0728.114.671

aburi, burlane, acoperis tigla ceramica, tigla metalica din materiale proprii si alte cheltuieli; (0742.364.417

683. Femei la curatenie angajam, zona Diham, sector 2-3, cu sau fara experienta. Detalii la interviu, programa la: (0723.165.399

668. Facturist, contabil junior Anga-

684. Femei la curatenie scari, firma de

667. Executam lucrari de reparatii jghe-

jaram personal facturare, contabilitate primara (facturi, avize de insotire, deconturi, NIR-uri, etc). CV la contabasarom@gmail.com, zona Bragadiru (021.420.16.37/ 0730.083.680 contabasarom@gmail.com 669. Facturist, facturista. Societate care

produce sortimente de cofetarie, patiserie, brutarie, angajeaza facturist/a cu liceu economic, avand cunostinte temeinice de calculator. CV la e-mail. Detalii: (0756.044.061 florentina.ion@grandmoulin.net 670. Familie, persoane serioase din

provincie angajez, ofer cazare pentru munca gradina legume si solar, apropiere de Afumati, 15 km Bucuresti; (0753.819.816

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

curatenie angajam doamne serioase pentru curatenie la scari de bloc. Pt detalii sunati la numarul de telefon afisat (0727.401.622 685. Femei la vase, restaurant zona Flo-

reasca angajeaza, salariu 1.500 {; (0742.779.439

686. Femei pentru curatenie Firma de curatenie angajam femei pt. curatenie in scari de bloc, experienta constituie avantaj. Blocurile sunt în Bucuresti. Telefon; (0763.678.248 687. Femei pentru etichetare sticle, angajam femei fara experienta p.u depozitul de sticle din sector 6 langa Carrefour Militari. Program L-V de la 07:00-16:00 (o ora pauza). Salariul net: 1300 Lei. Se pun etichetele la capac, 1.300 L; (0734.893.911

702. Femeie de serviciu la un bazin de innot din sector 6.Program 4/8 h. (0736.454.498 geanyradu@yahoo.com

728. Femeie la vase angajam pentru restaurant Terasa cu Flori str. Nitu Vasile nr. 9. Relatii suplimentare la telefon. (0742.064.891 729. Femeie la vase Angajam pentru

704. Femeie de serviciu pentru club bingo chez gabi, salariu atractiv, va asteptam cu cv-urile la sediul firmei din bd. Iuliu Maniu, nr 11, (zona Apaca). robert.donciu@yahoo.com

730. Femeie la vase Bistro The Living, locatie centrala in Bucuresti angajeaza femeie la vase, program fflxibil (duminica inchis) si salariu atractiv; (0721.323.595 j_dumitrescu@yahoo.com

705. Femeie de serviciu pentru liceu zona Domenii. Program in schimburi 6-14, 13-21. Contract de munca; (0733.117.450

731. Femeie la vase pentru restaurant situat in sectorul 2, program 2/2 zile, contract de munca, masa asigurata, transport asigurat la plecare, tips din vanzare. Rugam seriozitate; 1.500 L; (0768.143.658/ 0761.601.441

708. Femeie de serviciu pentru restau-

rant. Pentru mai multe detalii sunati la nr de telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 709. Femeie de serviciu Restaurant

angajeaza femeie de serviciu in sectorul 6, Drumul Taberei, Prel Ghencea nr. 83C, program 8 ore/ zi, o zi libera pe saptamana, mai multe detalii la telefon, 1.400 L; (0768.484.287 710. Femeie de serviciu pentru birouri

Firma de curatenie angajeaza la program de 3 h/zi (6-9), in zona Eroilor. Oferim carte de munca salariu+ tichete. (0736.925.152 711. Femeie de serviciu cu experienta, angajeaza Reprezentanta Citroen/Suzuki. Relatii la telefon: (021.461.01.66 712. Femeie de serviciu in zona Rahova,

Winbet cauta personal curatenie pentru salile noastre de jocuri din zona Rahova. Oferim: loc de munca stabil cu contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, program flexibil; (0756.793.793 713. Femeie de serviciu la bucatarie cu experienta, angajez femeie de serviciu la bucatarie cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala,asigur transport, zona Petre Ispirescu; (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com

Aurel Vlaicu, personal feminin pentru curatenie, program de 8 ore pe zi de duminica pana joi. Salariul fix, sporuri, bonuri de masa. (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro 741. Femeie pentru curatenie, cu domiciliul in sectoarele 1 si 2, pentru Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322 742. Femeie pentru curatenie, sala fit-

ness angajeaza, zona Piata Sudului; (0767.840.159

743. Femeie pentru menaj, fara locuinta,

intern, pentru barbat 45 ani, cu deficiente de vorbire, (0765.011.037 744. Femeie pentru spalat vase, anga-

jeaza urgent restaurant Trattoria Roma, zona Favorit, Drumul Taberei; (0723.393.083/ 0765.723.733 trattoria2005@gmail.com

745. Femeie serviciu si receptionera, pentru hotel situat in zona Gara de Nord; (0745.761.111 746. Femeie serviciu si vase, ajutor

bucatar, ospatari, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

748. Femeie. Caut o femeie pentru ingri-

restaurant, detalii la telefon; (0722.718.831 cuptorulculemne@yahoo.com

macelarie in Colentina. Relatii la telefon; (0799.978.876/ 0736.370.300

740. Femeie pentru curatenie in zona

726. Femeie de serviciu. Sala de sport

Faur, program de lucru: 7.30 - 16.00, (0755.212.121

707. Femeie de serviciu pentru market,

tique angajeaza urgent femeie la vase. Program de lucru 1 zi / 1 zi. Solicitam seriozitate. Oferim transport, masa, carte de munca; (0722.538.274

747. Femeie vase pentru Taverna Ikaria

703. Femeie de serviciu locatie incinta

706. Femeie de serviciu pentru Magic Salon Drumul Taberei. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu; 1.400 L; (0786.399.107

738. Femeie la vase. Restaurant Le Bou-

ulara sector 3 Bucuresti angajeaza femeie de serviciu, program integral. (0720.446.942 contact@bobdegrau.ro

727. Femeie la curatenie pentru restaurant din Piata Rosetti, cu experienta. Program luni-sambata 6 -13:00. Salariu foarte bun, contract de munca. (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

660. Electromecanic Firma Tinib Serv-

737. Femeie la vase, restaurant situat langa Stadionul National Lia Manoliu angajeaza femeie la vase. Program 2 zile cu zile. Persoanele interesate sunt rugate sa sune la numarul de telefon afisat in anunt; (0731.153.153

720. Femeie de serviciu, 739. Femeie lucrator angajam persoana pentru curatenie intr-o cladire de bucatarie si fata lucrator comercial, angajam in birouri. Program 9 h/zi conditii avantajoase, pendintre care 1 h pauza, tru fast food si Mall Sun salariu fix+ bonuri de Plaza Berceni, Piata masa. Pentru mai multe Sudului; (0726.103.229 detalii contactati-ne la bbackfood2010@yanumarul de telefon: hoo.com (0761.247.825

angajeaza, contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari interviu la: (021.316.09.62

ESTI STUDENT SI VREI 645. Electricieni si ajutori de electricieni, avem de munca toata iarna, pen680. Femei curatenie, firma specializata BANI DE VACANTA? ESTI tru SC. Conditii avantajoase; in servicii curatenie angajam personal ANGAJAT SI DORESTI MAI curatenie in Bucuresti. Oferim salariu (0762.564.000 avantajos. Pentru mai multe detalii va MULTI BANI? NU AI JOB SI rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 646. Electricieni calificati, 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI cu experienta, pt. ansambluri rezidentiale, conditii CONVINGATOR? CONVINGE-NE 681. Femei de serviciu pendeosebite. CV la e-mail: tru sedii birouri si spatii SI TE ANGAJAM. ANUNTUL 3.500 L; gabriela@metroprogram 8 h TELEFONIC ANGAJEAZA PER- comerciale, politanresidence.ro salariu 1.300 lei, program SOANA DINAMICA PENTRU 4 h - salariu 800 lei, loc 647. Electricieni calificati, cu experienta, pt. ansambluri rezidende munca stabil, ore ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE tiale, conditii deosebite. CV la esuplimentare platita, mail: 3.500 L; gabriela@metropoliCV-UL PE MAIL LA: rugam seriozitate; tanresidence.ro REDACTIA@ANUNTUL.RO (0723.329.680 politan Residence angajeaza cu experienta, pt. ansambluri rezidentiale, conditii deosebite, urgent. CV la mail: 3.500 L; gabriela@metropolitanresidence.ro

pt. restaurant zona Drumul Taberei, (0722.555.083

725. Femeie de serviciu. Gradinita partic-

665.

648. Electricieni calificati, Metro-

719. Femeie de serviciu si spalat vase

Femeie de serviciu. Angajam persoana pentru curatenie intr-o cladire de birouri. Program 9 h/zi dintre care 1 h pauza, salariu fix + bonuri de masa. Pentru mai multe detalii, contactati-ne la nr. de tel.: (0761.247.825

enta, angajeaza urgent societate cu sediul in Afumati - Ilfov. Salariu net 3.000 L; (0733.290.204

640. Electrician, instalator. SC angajeaza pentru activitate santier. Salariul net intre 2.000 -3.000 Lei plus tichete de masa; (0737.666.238

718. Femeie de serviciu scari de bloc, firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femeie pentru curatenie la scari de bloc in sectoarele 2, 3, 4, 6. Cerem seriozitate. Oferim salariu motivant si program flexibil (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro

724.

instalatii electrice angajeaza urgent electricieni si instalatori cu sau fara experienta, pentru detalii sunati la nr de telefon; (0730.718.187/ 0721.272.676

620. Economist serviciu contabilitate, angajam economist pentru departamentul financiar contabile, absolvent finante contabilitate, experienta in domeniu, inchideri bilant, balante, rapoarte financiare, declaratii fiscale, ionel.gherghe@exmobi.ro

Victoriei, program 8 ore, (0752.974.328

receptie in salon de bronzare. (0784.017.170

690. Femei, barbati pentru depozit, anga-

637. Electrician si instalator Firma de

641. Electricieni cu experienta de

624. Educatoare, gradinita privata piata

659. Electricieni, pickeri, angajam urgent - electricieni, pickeri - sector 4 si sector 5. Salariul oferit 1.800 - 1.900 Lei, tichete de masa 220 lei + alte beneficii salariale 2.000 L; (0729.569.050

673. Fata draguta si sociabila pentru la

689. Femei si barbati curatenie pentru spitalele Fundeni, Polizu, Municipal, Floreasca, Tei, str. Maica Dommnului nr. 9 , sector 2 (0726.693.792 office.universalmc@gmail.com

636. Electrician si ajutor electrician pentru instalatii electrice interioare. Oferta este valabila pentru contract de munca pe perioada nedeterminata. Nu cautam sezonieri (0758.809.081

619. Economist angajeaza Casa

623. Educatoare pentru gradinita;

658. Electricieni, instalatori electromecanici, ingineri societate instalatii angajam devizier, electricieni, maistri, ingineri, instalatori electromecanici pentru lucrari in spatii comerciale, birouri, hale industriale. Salariu negociabil, (0725.298.368 capadocciu@yahoo.com

672. Fata curatenie. Salon de infrumusetare angajeaza fata la curatenie. Conditii deosebite, mediu de lucru placut. Salariu + CM. Zona Victoriei, 1.400 L; (0786.138.272 www.saloanelemagic.ro

688. Femei si barbati urgent pentru curatenie Plaza Romania 06:00-14:30 si 13:00-21:00 Victoriei si Romana 21:3006:00 Victoriei: 8:30 - 17: 00 Minim 3 ani experienta,barbati la curatenie 6:0014:30 Piata Presei 06:00-14; (0731.400.591

Electrician pentru cablare si punere in functiune a instalatiilor electrice. Program l-v: 9-18 cu o ora pauza. Salriu 1.500 Ron care include si bonuri. Informatii la tel.: (0761.247.825

639. Electrician, inginer electronist, tehnician angajam specialisti domeniu electric si sisteme de securitate. Intretinere si deschideri de noi spatii comerciale in Bucuresti si in tara. 3.000 L; (+40744753896 office@gfa-securitate.ro

sector 1 angajeaza educatoare. Experienta si studiile reprezinta un avantaj, trimiteti CV la adresa de email, de la 2.500 net plus transport decontat. Se cere seriozitate, 2.500 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com

angajam electricieni, ajutor electrician, muncitori necalificati, (0762.604.808 ionel.stamen@gmail.com

Predeal urgent pe termen lung familie (fara obligatii) pentru menaj si intretinere la o pensiune in zona Predeal. Se ofera cazare + salariu. Rog si ofer seriozitate. Relatii la tel: 2.000 L; (0722.237.396 office@liv-invent.ro

635.

618. Echipe mixta compusa din zugravi si rigipsari. Societate de constructii angajeaza urgent echipe mixte formate din minim 4 - 12 zugravi si rigipsari, zidari, faiantari si muncitori necalificati. Conditii de salarizare deosebite (se plateste la metru) cu front de lucru inclusiv in iarna; (0731.765.050 resurse-umane@tc.ro

622. Educatoare Gradinita particulara

655. Electricieni, Mabec Energy angajeaza electricieni instalatii civile/industriale si ingineri autorizati ANRE II A si II B, dispozitie la deplasari. Lb italiana/engleza avantaj. CV-ul la info@mabec.ro,office@mabec.ro (031.425.60.76 info@mabec.ro 656. Electricieni, zugravi, rigipsari in amenajari interioare: 8 ore lunivineri, salariu atractiv, tichete masa. (0735.883.335

638. Electrician tablotier cu experi-

621. Economist si inginer Economist specialist finante contabilitate si inginer absolvent institut politehnic pentru fabrica la sediul din Bragadiru, jud. Ilfov; (0725.347.623 rainbow@digi.ro www.rainbowcompany.ro

654. Electricieni uzinare tablouri electrice Studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 2 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro

electricieni pentru instalatii de interior (tras cablaj, montat duze, legat in tablou, curenti slabi, prize, etc) in interiorul unui supermarket din Bucuresti. Plata saptamanal. 4.500 L; (0734.817.901/ 0743.177.874 acoelectric@yahoo.com

C+E, pentru lucru pe comunitate, se lucreaza 2 luni cu 2 saptamani libere. Conditii de salarizare atractive, (0758.057.803

Capsa. Telefon: (0757.645.737

structii, SC angajeaza electricieni,muncitori necalificati si tehnicieni sisteme de securitate in constructii, program L-V 10 ore + doua sambete 6 ore. Oferim si cazare. Salariul intre 2.000-3.000 Lei, 3.000 L; (0722.273.793 gabriel.dumirache@s-it.ro

671. Familie, termen lung, pt pensiune la

732. Femeie la vase pentru restau-

rant zona Iancului. Suna dupa ora 20; (0724.212.282 733. Femeie la vase cu sau fara experienta, pentru restaurant. Program lunivineri, 06:30 -18:30, sambata si duminica liber. Salariu + masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 1.800 L; (0742.266.859

(Pipera). Se asigura transport. (0744.364.600

jire batrana, curatenie, sa faca mancare; (0753.564.361

749. Fete pentru fast food cu sau fara experienta. Program flexibil. Contract full time pe perioada nedeterminata. Decontare transport pentru provincie, 2.000 L; (0740.060.708 750. Fete curatenie, vase zona Unirii restaurant The Choice, angajeaza fete pentru curatenie si vase, program lunivineri, 7-16, sambata si duminica zi libera, adrese locatii: Nerva Traian 3 sau Splaiul Unirii 76 1.450 L; (0723.657.809 nerva@thechoice.ro 751. Fete la linie pentru servire angajam pentru Autoservire. Rog experienta si seriozitate; (0764.552.554 752. Fete pentru filmari videoclipuri, genul muzical fiind manea. Plata pe loc pentru fiecare filmare, 700 L; (0799.088.408 753. Fete pentru sortare haine second

hand zona Jilava - 1 Decembrie, Judet Ilfov. Program 9-18. Salariu atractiv (0722.685.969

754. Fete si baieti castiga peste 1000 $ pe luna conversand pe internet, din confortul propriei locuinte. Iti asiguram tot ce ai nevoie. Devino propriul tau sef. Suna acum (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 755. Fete si baieti, castiga peste 1.000 $

pe luna conversand pe internet, din confortul propriei locuinte. Iti asiguram tot ce ai nevoie. Devino propriul tau sef. Suna acum (0746.525.225 contact@pinkblack.ro

734. Femeie la vase pentru bistro din zona centrala, preferabil cu experienta. Salariu motivant. Informatii intre 09-17 si CV pe mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

756. Fete si baieti, castiga peste 1000 $ lucrand de acasa. Conveseaza pe internet in limba engleza. Toate actele legale. Suna acum (0746.847.466 contact@pinkblack.ro

735. FEMEIE LA VASE SI CURATENIE, 8 ORE, 5 ZILE/2 ZILE LIBERE, 3 TURE, SALARIU ATRACTIV+CARTE DE MUNCA+ BONURI DE MASA+PRIME OFERIM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI-PLATINUM CASINO. CONTACT (0726.141.233

757. Fete studente, surprinde-ti apropiatii

736. Femeie la vase, Restaurant situat in

sectorul 2 angajeaza femei la vase, cu ambitie de promovare, salariu 1.500 L/ 15 zile (program o zi cu o zi) o masa pe zi, tips, contract de munca, 1.500 L; (0765.922.428

si ofera-le cat mai multe cadouri, Cautam fete cu/ fara experienta, minim 18 ani. Oferim plata la zi/bilunara, comision 60%, bonus de angajare 200 $, camere individuale, zona Unirii 5.000 L; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 758. Fete, alege BeYou si beneficiezi de

80% comision in prima luna, Bonus de angajare 300$, outfituri cadou, plata zilnic/bilunar. Este momentul sa fii o persoana independenta i-a atitudine! Suna si convinge-te 7.000 {; (0766.905.905 759. Fete, Personal feminin pentru Activitate online.Te ajutam sa devii independenta financiar ! Alatura-te echipei BeYou Models. Salariu garantat minim 2500 lei/luna, bonus angajare, plata zilnic/ bilunar (0766.905.905/ 0730.872.297/ 0766.905.905 www.beyou-studio.ro

714. Femeie de serviciu la o cas? privata

in Bucuresti, sediul in Bucuresti, zona Piata Cotroceni. Cautam persoan? serioasa, harnica, ordonata, responsabila de curatenie generala.Cautam colaborare pe termen lung.Pachetul financiar favorabil; (0721.586.193 alexflorea29@yahoo.com 715. Femeie de serviciu la o scoala, zona Drumul Taberei, 8 ore/zi, de L-V, (0733.117.450

716. Femeie de serviciu pentru birouri, zona Eroilor, program 3 h/zi (6-9). Oferim carte munca, salariu avantajos si tichete masa. Firma curatenie, angajeaza urgent; (0736.925.152 717. Femeie de serviciu pentru birouri, zona Piata Victoriei program 8 h/zi (dupaamiaza 14-22). Oferim carte munca, salariu avantajos si tichete masa. Firma curatenie, angajeaza urgent; (0736.925.152

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13 decembrie 2017

anuntul.ro

13

4

LOCURI DE MUNCÅ 805. Hostess Fete sau baieti pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 3.500 {; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro

836. Ingrijitoare interna nefumatoare, pt. menaj complet vila, ingrijire o pers. cu handicap partial. Oferim gratuit cazare conf. sporit (dormit, apa calda, incalzire, tv, 3-4 mese consistente pe zi) 2.000 L; (0726.271.020 mail.curent@gmail.com

806. Hostess Restaurant din Centrul Istoric angajeaza hostess in conditii avantajoase. Pentru detalii tel.; (0771.389.193 office@micaelvetie.ro

batrani, centru rezidential pentru persoane varstnice, angajeaza ingrijitoare. Situat in sat Darasti Vlasca, comuna Adunatii Copaceni, jud GIurgiu. Distanta de Bucuresti 15 km;

807. Hostess Vino sa lucram impreuna

in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 808. Hotel 4 stele angajeaza urgent cameriste si femeie pentru spalat vase; (0722.202.986 809. Hotel Ancor angajeaza camerista,

zona Pipera; (0737.112.867

760. Fete, modele glamour, hotess online, salariu lunar 1500$ - 5000$, comision 80% in prima luna, 200$ bonus la angajare, 500$ bonus de recomandare, contract de munca, program flexibil, imprumuturi pentru facultate, operatii estetice, (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro

782. Frizerita/manichiurista, angajam frizerita/manichiurista cu experienta. Salonul este situat in zona Militari Apusului; (0728.020.995 salonstiledigio@gmail.com 783. Frizerite pentru salon nou in zona

Berceni, sector 4, Bucuresti; (0721.956.508

761. Fete, modele online. Metropolitan

Studio isi mareste echipa. Angajam doamne/ domnisoare pentru conversatii online. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti dorescti castiguri pe masura, te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Oferim contract de munca, comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari, camere individuale, program flexibil, outfituri; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 762. Fete, modele online. Metropolitan

Studio isi mareste echipa. Angajam doamne/ domnisoare pentru conversatii online. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti dorescti castiguri pe masura, te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Oferim contract de munca, comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari, camere individuale, program flexibil, outfituri; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639 763.

764. Fete, sedinte foto, pictoriale public-

itare, se ofera 600 lei de pictorial pe loc sau 3.200 lei daca optati pentru varianta full-time, se ofera contract, asteptam cu interes telefonul dumneavoastra, 600 L; (0726.879.911 765. FETE. SALON DE INFRUMSETARE ANGAJEAZA FETE PENTRU PLIANTE; (0724.133.585 766. Fierari betonisti cu experienta,

salariu motivant pt. santier in Bucuresti pe termen lung, salariu 4000 Lei. Angajam doar cu forme legale de munca, banii la 2 saptamani, oferim echipament. Cerem si oferim seriozitate. 4.000 L; (0764.198.912 767. Fieriari betonisti si muncitori necali-

ficati pentru santier in Bucuresti. Ofer salarii avantajoase; (0721.235.960/ 0761.731.260

768. Filler automat cafea si automate

snack Angajam operatori automate cafea si snack - alimentarea si igienizarea automatelor, intocmirea fiselor de umplere si evidenta stocurilor, repararea in caz de defectiune (oferim instruire), 1.800 L; (0722.423.049 adrianabrudan@yahoo.com 769. Finisori de interioare gresie, faianta,

glet SC Store angajeaza finisori de interioare. Oferim cazare baietilor din provincie salariu motivant, pana la 2700 Lei pe luna (074805805 storeconstruct@gmail.com 770. Finisori, Auchan Militari, contract munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.047 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 818, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

Firma de Recyclare angajam cu salarii atractive, sofer categoria B si muncitori necalificati. Relatii la telefon; (0771.260.325/ 0720.726.649 771.

772. Firma Design angajeaza muncitori

profesionisti Program 8.00 - 18.00 lunivineri. Salarii intre 2000 si 3800 lei/ luna. Experienta necesara: rigips, glet, montaj gresie, zugraveli clasice, tapet, electrica, sanitare. Rugam seriozitate, 3.800 L; (+40722545350/ +40722545350 d@dconcept.ro 773. Fochist, Nusco Imobiliara angajeaza fochist pentru deservire cazan cu alimentare pe rumegus. Tel. 0212333431 int .107 (0720.072.598 nina.baluta@nusco.ro 774. Frizer cu experienta angajez, zona

Obor; (0723.880.799

775. Frizer pentru vad vechi, salariu - procent (0744.552.957 776. Frizer cu experienta pentru salon infrumusetare, zona Drumul Taberei (Tip Top), conditii avantajoase; (0721.000.376 777. Frizer cu experienta, pentru salon infrumusetare, zona Titan, conditii avantajoase; (0724.133.585 778. Frizer, baiat, Dolphy Sun Plaza preferabil sa poata tunde si fete si baieti, Dolphy Frizeria Copiilor Sun Plaza. Contract norma intreaga 40 ore/ sapt, salariu de la 1800 sau partial. Experienta, amabilitate,dorinta de lucru cu copii 1.800 L; (0722.684.361 dolphy@dolphy.ro 779. Frizer/ frizerita Criss Beauty Studio cauta frizer/ frizerita cu experienta. Salon situat in sector 4. Detalii la nr. (0721.709.388 780. Frizer/ frizerita frizer sau frizerita cu

experienta, salon in Sebastian-Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite, (0720.757.176 781. Frizerita si manichiurista, pentru salonul Drumul Taberei; (0724.011.999

784. Ganesha Caffe angajeaza femeie la

vase. Salariu fix+ tips, Str. Barbu Vacarescu nr. 71, sector 2; (0766.699.015 785. Gauritori-filetatori pentru angajare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41 786. Gestionar Abator Peris, cautam un

gestionar competent si motivat sa se alature echipei noastre, din Niculesti, Dambovita. Oferim salariu motivant, tichete de masa, tichete cadou, transport si/ sau cazare (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 787. Gestionar cu experienta pentru depozit sector 6, salariu intre 2.000- 2.500 lei net, tichete de masa, relatii la tel. (0732.672.654 788. Gestionar de productie, respons-

abil de marfa din depozit, organizat si atent la detalii pentru o fabrica de productie alimentara, zona Pipera metrou. Sunati la tel. 1.300 L; (0729.699.825/ 0729.699.825 andreea@wedohr.ro 789. Gestionar depozit cerinte: permis

conducere categ. B-obligatoriu, permis conducere categ. C+E reprezinta un avantaj, permis stivuitorist reprezinta un avantaj, atent la detalii si profesionist. (0372.923.566 catalina.radu@protectiilafoc.ro 790. Gestionar magazie componente electrice, firma productie aparatura medicala. Cunostinte de baza componente electrice. Salariu 1.600 lei, tichete masa. Prog l-v, 08.30 - 17.00. Sediul 200 m Sun Plaza, 1.600 L; (0723.513.329 dana.pasat@caloris.ro 791. Gestionar restaurant pentru restaurant aflat in cladirea Skytower. Program l-v 09-18, masa de pranz asigurata, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. sau adresa de email. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 792. Gestionar, dispecer zona Pipera

colegi care sa inregistreze comenzile in sistem, sa le transmita in productie si sa le verifice fizic pentru transport. Oferim: salariu motivant, bonuri de masa, program de 8 ore/zi in schimburi. (0724.322.000 hr@anapan.ro, 793. Gestionar, vanzator receptie marfa

(piese tractor) facturare, pregatire si livrare comenzi, permis conducere, part time sau full time, salariu + comision, punct lucru: Soseaua Odaii sector 1. (0730.318.925 bjtrade1@yahoo.com 794. Gestionari depozit, responsabil expeditii pt. producator ambalaje carton. Va rugam CV pe email sau tel. (0758.109.809 office@tipografiaeurobusiness.ro 795. Gestionari, gestiune de santier in Bucuresti, salariu motivant, asigurare medicala, decont transport, angajeaza Bog'Art. Tel: (0727.770.783/ 021.320.01.17/ 0727.770.788 796. Gipsari. Firma de constructii anga-

jez gipsari si muncitori calificati/ necalificati in constructii! Conditii avantajoase. (0762.555.941 codrescualinamihaela@yahoo.com 797. Godot Cafe-Teatru angajeaza ospatar/ospatarita, barman, hostess, bucatar si ajutor de bucatar. Vino sa lucrezi intr-o atmosfera minunata si sa vezi piese de teatru in fiecare seara; (0769.898.902 798. Gradinar intern, pentru casa situata

in zona Corbeanca aproape de DN1. Se asigura contract de munca si locuinta. Pt. informatii sunati la tel. si CV la email melania.mandru@melaz.ro (0742.102.875 melania.mandru@melaz.ro 799. Grafician productie publicitara

angajeaza Lartek Grup. Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs pe e-mail la sau SMS telefon; (0722.963.430 jobs@lartekgrup.net 800. Grafician pentru tipografie tip job part-time/ full-time. Angajam din Bucuresti sau din provincie, poate sa lucreze de acasa. Trebuie sa cunoasca foarte bine urmatoarele programe Corel, Adobe (0786.958.280 andreea.bobe@deaprint.ro 801. Grataragiu cu experienta angajam pentru Autoservire. Salariu incepand de la 1.800 lei. Rog seriozitate; (0764.552.554 802. Hair-stylist. Salon de infrumusetare angajeaza personal cu experienta pentru posturile de coafor, mani-pedi, cosmetica, masaj si supraveghetor pentru locul de joaca. Se ofera pachet salarial motivant (0722.111.430 803. Handyman International SRL

angajeaza personal pentru curatenie, cu program flexibil, disponibilitate pentru echipa de interventii in Bucurest. Compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc). Candidatul ideal trebuie sa fie o persoana serioasa, muncitoare, implicata, disciplinata, flexibila si disponibila pentru lucrul in echipa, responsabila pentru activitatile solicitate. Experienta in domeniu nu este necesara, se asigura suportul pentru invatare/ training, scolarizarea fiind inclusa. Activitatile solicitate se realizeaza mecanizat, cu diverse echipamente de lucru si utilaje. Contract de munca asigurat. Aplica acum. Asteptam CV-ul tau la mail; (0751.051.955 recrutare@handy-man.ro

Hostesa exterior (promoter club), pentru club Centrul Vechi; (0723.313.341

804.

810. Hotel Berthelot angajeaza ospatar si bucatar, trimiteti CV-ul dvs la adresa de mail. Locatie: sector 1, punct de reper Calea Victoriei. (0745.143.442 ionella.caradeanu@hotelberthelot.ro 811. Hotel Mercure Bucharest City Center angajeaza camerista, salariu motivant, bonuri de masa, abonament medical clinica privata, bonus anual; (0731.100.208 812. Hotelul Hilton Garden Inn angajeaza: cameriste hotel, receptioneri hotel, bellboy-bagajisti, ospatari, barman, tehnician mentenanta. Oferim: seriozitate, salariu motivant, contract de munca, pachet de beneficii atractive, mediu de lucru placut. Hotelul se afla in zona Universitatii si urmeaza sa se deschida. Pentru detalii tel. sau e-mail: (0738.830.249 mirela.obreja@hilton.com 813. Impartit pliante, Vino in echipa Delicios-Food. Angajam tineri cu sau fara experienta, inclusiv studenti, pentru impartit pliante pizza. Putem oferi si program flexibil. Oferim intre 8 si 10 Lei pe ora. Program 4-8/ zi 1.760 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

837. Ingrijitoare pentru camin pentru

838. Ingrijitoare pentru copii cu dizabili-

tati, bone, zona Fundeni; (0728.347.438

839. Ingrijitoare spatii hoteliere hotel de

4 stele RIN Grand Hotel angajeaza personal curatenie (spatii comune, sali conferinta, centru SPA). Cerinte: persoana muncitoare, disponibila pentru ture de zi si noapte. Trimite CV-ul la email/ suna la telefon (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

858. Instalatori calificati, ajutor instala-

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

859. Instalatori climatizare VRV, sanitare, termice, sudor electric + autogen pentru teava, necalificati; (0729.200.822

MONTATOR SUBANSAMBLE si MANIPULANT MARFA

tor, lacatus necalificat, instalatii sanitare termice, climatizare, salariu 2.500- 3.000 lei in functie de cunostinta si munca prestata; (0722.280.633

860. Instalatori cu experienta, Sector 4;

(0723.427.750

861. Instalatori sanitari cu experienta

(Program: 7.30-15.30)

862. Instalatori si ajutor instalator,

Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/14:00-22:00.

PPR, cupru, incalzire in pardoseala si vanzator angajam pentru magazin instalatii sanitare din sectorul 2. Salarii atractive; (0722.657.088/ 0724.003.401 salariu motivant si conditii de munca bune; (0757.066.188

863. Instalatori si electricieni pentru

bone, recruteaza si in regim intern Agentia Family Help; (0726.198.429/ 021.340.94.45 office@familyhelp.ro

Bucuresti Firma Igna Construct Bucuresti angajeaza instalatori retele termice, sanitare si electricieni pt. santiere in Bucuresti. Carte de munca, salariu 2.0003.000 lei net. Detalii la tel. (0372.960.645 bucuresti@ignaconstruct.ro

841. Ingrijitoare, gradinita particu-

864. Instalatori si necalificati pentru

840. Ingrijitoare varstnici, menajere,

lara angajeaza, 8 h, contract de munca, sector 3, Parc IOR, solicitam persoana cu dorinta de munca si seriozitate; (0749.607.276 842. Ingrijitoare, infirmiera si asistente.

Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: ingrijitoare, infirmiere si asistente. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 843. Ingrijitor cai caut ingrijitor pentru cai - Navodari / Constanta. Posibilitate cazare, ofer de la 1.500 ron/luna. Obligatoriu persoana serioasa si iubitoare de animale; 1.500 L; (0766.745.830 savethehorsesromania@gmail.com

814. Incarcator, descarcator SC Estetik

Packing SRL, pentru manipularea ambalajelor de unica folosinta (0722.437.153

844. Ingrijitor cai in comuna Branesti judet Ilfov. Salariu atractiv si pot asigura si cazarea. Mai multe detalii la telefon (0731.298.928 costinbonciu@gmail.com

815. Infirmiera angajam pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

845. Ingrijitor caini pentru hotel catei daca iubesti mult cainii, esti curat, harnic si ai nevoie de munca suna. Ofer cazare gratuit si salariu unui barbat 1.200 L; (0724.947.366

santier in Bucuresti angajam salariu foarte bun contract legal 8 ore de munca cautam persoane serioase, pentru mai multe informatii, (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 865. Instalatori termo-sanitari gaze cu CM, se cere experienta si seriozitate. Inginer ofertare, intocmire devize Windev in domeniul instalatii termice-sanitaregaze. Inginer proiectare gaze naturale, cu autorizatii ANRE, pt. proiectare si executie, cunostinte Autocad. Personal calificat service in echipamente centrale termice, pompe. Oferim salariu motivant, CV pe mail; (0726.770.573 office@iproexem.ro 866. Instalatori termo-sanitari gaze, cu c.m., se cere experienta si seriozitate; Inginer ofertare, intocmire devize Windev in domeniul instalatii termice-sanitaregaze; Inginer proiectare gaze naturale, cu autorizatii ANRE, pentru proiectare si executie, cunostinte Autocad; Personal calificat service in echipamente centrale termice, pompe, angajam. Oferim salariu motivant. CV la e-mail/ tel.: (0726.770.573 office@iproexem.ro 867. Instalatori, Angajam 15 instalatori,

calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Salariu 2.000-2.800. Relatii la tel. 2.500 L; (0722.296.686

816. Infirmiera Camin privat pentru batrani angajeaza infirmiere si ingrijitoare. Locatiile sunt in Aviatiei si Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro

821. Infirmiere, ingrijitoare batrani pentru camin Colosseum, camin batrani, sect. 5, Bucuresti. Oferim salariu motivant, program in ture 24/48, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

827. Ingineri si maistrii pt constructii civile si instalatii in sectorul 3. Ansamblu rezidential format din 4 blocuri Ds+P+4 etaje. Persoane dinamice, active, oferim salariu atractiv. (0744.558.085 consdes2006@yahoo.com 828. Ingineri. Firma franceza- romana angajeaza ingineri cu experienta in proiectare mecanica min. 3 ani, cunoasterea modelare 3D, 2D, Solidworks, Autocad, lb. franceza. Relatii tel.: (0745.329.681 829. Ingrijire batrana, intern,

Bucuresti, 1.800 L; (021.310.74.03

830. Ingrijire batrani la domiciliu. Anga-

jam persoana rabdatoare cu experienta pentru ingrijire batrani la domiciliu, intern sau timp partial pentru perioada indelungata. Conditii decente, 2.000 L; (0740.194.366/ 0746.648.035 constantin.tu@gmail.com

831. Ingrijire batrina paralizata Persoana serioasa cu experienta pentru ingrijire batrana 74 ani, cu pareza pe partea stanga, imobilizata, program intern, salariu avantajos, 1-2 weekenduri libere pe luna, urgent; (0727.825.047 danasig2000@yahoo.com 832. Ingrijitoare angajeaza urgent gradinita particulara autorizata, situata in sectorul 6, Valea Oltului; (0731.339.933 833. Ingrijitoare batrani si infirmiere la

un camin de batrani din zona Pipera, Bucuresti.Asiguram contract de munca, salariu min 2000 lei, plus 4 mese/zi si cazare. Tel: 2.200 L; (0740.852.564/ 0743.406.604

834. Ingrijitoare birouri (cabinete med-

icale) F.C.E.R.(M) Departamentul Asistenta sociala si Medicala, angajam. Relatii la centrala : 021.326.41.40 int.139 si secretariat; (021.322.40.64/ 0729.058.817 835. Ingrijitoare copii gradinita sector 3.

1.500 L; (0731.738.788 gradinitawonderland@yahoo.com

piese metalice. Relatii la telefon. (0734.735.067/ 0734.735.066

885. Lacatus, mecanic pentru sisteme control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 886. Lacatus, muncitor necalificat, SC angajeaza pentru muncitor necalificat pentru atelier confectii metalice zona Progresul sector 4 - Jilava. Tichete de masa, transport; (0723.634.288

891. Lacatusi, topitor neferoase, polizator producator mobilier stradal si de gradina angajez in conditii avantajoase lacatusi confectii metalice usoare, topitor neferoase, polizator. Locatie Domnesti, jud Ilfov. Transport decontat si asigurat. 1.800 L; (0722.433.350 office@greencost.ro

822. INGINER energetician. Angajam inginer cu experienta pentru lucrari electrice de JT, MT si inalta tensiune in posturi de transformare si statii electrice, (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro

termice Societate autorizata ISICR si ANRE angajeaza: inginer/tehnician service centrale termice, instalatori (cu sau fara experienta), (0731.333.731 office@agv.ro

884. Lacatus polizator pentru polizat

890. LACATUSI, SUDORI SI MONTATORI STRUCTURI METALICE ANGAJEAZA SOCIETATE DIN BUCURESTI SECTOR 3, ZONA PALLADY; (021.345.26.23

820. Infirmiere, ingrijitoare batrani Camin de batrani din sectorul 1, Bucurestii Noi, angajeaza infirmiere/ ingrijitoare batrani. (0722.306.974

826. Inginer/tehnician service centrale

883. Lacatus montator structuri metalice Societate producatoare de structuri metalice, angajeaza lacatusi montatori pentru santierele din Bucuresti si din tara. Se ofera salariu atractiv (2.500-3.000 lei) si cazare. Relatii la; (021.345.26.23 marketing@structurimetalice.ro

turi metalice din sectorul 3 angajam lacatusi si sudori CO2. Salariu intre 2.5003.000 lei. Oferim cazare, 2.500 L; (021.345.26.23 vanzari@structurimetalice.ro

6 infirmiere si 3 ingrijitoare batrani. Contract de munca, salariu motivant. Program flexibil. Zona Stefan cel Mare. Programari la interviu la telefon; (031.100.22.05

825. Inginer tehnolog, asistent director productie experienta relevanta in domeniul productiei alimentara. Cunostinte foarte bune in operare pc-MS Office.Persoana organizata, dinamica, responsbila. 2.700 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

901. Livrator pizza, Pizzicato angajeaza

gadiru lacatus mecanic, instalator mecanic, electromecanic, pentru intretinere generala fabrica; (0730.072.503

889. Lacatusi si sudori Fabrica de struc-

819. Infirmiere clinica privata angajeaza

Residential S3 SRL, angajeaza, Inginer ofertare(Devizist) in constructii. Salariul este atractiv. Program full-time; (031.433.44.53 algorithm.residential@gmail.com

882. Lacatus mecanic. Angajam in Bra-

888. Lacatusi mecanici pentru angajare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41

818. Infirmiera otopeni pentru camin de batrani privat. Ture de 12 ore, plata corecta si la timp, masa asigurata, carte de munca. Acces usor cu transport in comun. Rugam seriozitate, post pe termen lung 2.000 L; (0726.081.666/ 0771.720.299 camineden@gmail.com Www.camineden.ro

824. Inginer ofertare (devizist), Algorithm

900. Livrator pizza cu masina personala,

posturi citeste desenele de executie si fisele tehnice si confectioneaza piese conform specificatilor, polizeaza, grureste, decupeaza, fasoneaza, nituiese, sudeaza si lipeste elementele metalice si executat. (0799.904.276/ 021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

LACATUS, SUDOR, LUCRATOR CONFECTII METALICE ANGAJEAZA ATELIER DIN BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR.100, SECTOR 6. SALARIU NET 1600 LEI PENTRU INCEPUT (0766.229.615

lizata, la domiciliu. Particular, caut infirmiera sau persoana cu experienta in domeniul ingrijirii la domiciliu pentru doamna imobilizata la pat (post AVC), zona Piata Victoriei, (0741.477.477 vladescuhoria@gmail.com

toare pe structuri metalice angajeaza inginer CTC pentru fabrica de constructii metalice din Bucuresti. Sunt necesare cunostinde tehnice si experienta in domeniu. Se ofera pachet salarial atractiv (021.345.26.23 marketing@structurimetalice.ro

881. Lacatus mecanic in Chitila, urgent 3

887.

817. Infirmiera Îngrijire doamna imobi-

823. Inginer CTC, societate produca-

Relatii la telefon 0729.925.035

846. Ingrijitor spatii si camerista, pentru Hotel Mari Vila. Pentru mai multe detalii va rog sa sunati la nr. tel. (0744.520.723 reservation@hotelmarivila.ro 847. Ingrijitori animale pentru ferma de

animale din jud. Prahova. Se ofera cazare. Salariu 2.000 L; (0751.141.861 blitzconstruct@gmail.com

848. Ingrijitori animale pentru ferma vaci din jud. Calarasi. Oferim salariu motivant, 3 mese pe zi si cazare; (0724.872.186

868. Instalatori, cautam colegi cu pre-

gatire profesionala ca instalator pentru sisteme sanitare si termice, care sa aibe capacitatea de a lucra in echipa, cat si un mod de lucru atent si precis, orientat spre client. (0724.541.561 869. Instalatori, electricieni, agent de paza si sofer cat. A, B, C, D, E, cu atestat, cu experienta pentru santier, pentru firma Midanne Invest Grup (0742.171.341 alina.cocu@midanne.ro

849. Inspector. Centrul teritorial veterinar angajeaza inspector specialitate, serviciul contabilitate, vechime 3 ani in sectorul bugetar; (021.255.22.17

870. Instalatori, tehnician service centrale termice Societate autorizata ISCIR si ANRE angajeaza: instalatori calificati si necalificati, inginer/tehnician service centrale termice. (0731.333.731 office@agv.ro

850. Instalator firma Tinib Services

871. Instructor auto cat. B, cu experien-

angajeaza instalator experienta minima 2 ani, program 8 ore. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. 0722.891.888 intre 9-18; 851. Instalator pentru JW Marriott

855. Instalator, candidatul ideal trebuie

sa aiba cunostinte solide in domeniul instalatiilor sanitare. Indemanatic si priceput, organizat, carnet de conducere (0723.261.309 comenzi@reparatot.ro

856. Instalatori calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti. Contract de munca. Salariu 1.800-2.500, 2.500 L; (0722.296.686 857. Instalatori sanitari/ gaze si tehni-

cian service centrale termice in conditii avantajoase. Beneficii: pachet salarial motivant, bonuri de masa, abonament sanatate, scolarizari (021.644.13.23/ 0733.083.790 agerthermoserv@gmail.com

si Militari. Oferim salariu brut incepand cu 2200 lei, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata (0785.405.645 alexandra.tudoran@calif.ro

896. Livrator pentru pizzerie zona Baba

875. Job. Experienta nu este necesara,

854. Instalator urgent Firma de instalatii, constructii angajeaza urgent instalator apa-canal, rigipsar, zugrav-gletuitor, cu CM pe perioada nedeterminata. Salariu motivant. Cerem si oferim seriozitate. Detalii la tel. (0767.830.343 costinmoldoveanumazilu@yahoo.com

894. Lipier, pizzer, In locatiile din Iancului

873. Instructor moto, scoala de soferi

852. Instalator tehnico-sanitar, personal

cati si necalificati pentru sanitare si termice. Lucru la inaltime. Contract de munca. Salariu atractiv. Tel. (0725.576.512/ 0756.019.675 diana.voltech@gmail.com

Lazar Imobiliare Crangasi angajam sofer, de preferat de sex feminin, cu eperienta, salariu intre 1800 si 3000 dei. Program luni-sambata, orele 11:30-20:00. 3.000 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

872. Instructor fitness. Sala fitness angajeaza instructor fitness, instructor kangoo Jumps si instructor kickboxing, zona Piata Sudului; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro

ta, in zona Sebastian. Program flexibil; (0724.337.072/ 021.423.10.75

Stoian Militaru- Giurgiului angajeaza invatatoare, program 5 ore- salariu 1.700 Ron sau program 8 ore- 2.000 Ron; (0728.106.100

853. Instalator termice si sanitare califi-

893. Lazar Imobiliare angajam sofer

LIVRATOR CATERING ANGAJEAZA RESTAURANTUL IL CANTUCCIO RISTORANTE. SALARIUL ATRACTIV. PROGRAM FLEXIBIL; (0721.251.823

Bucharest Grand Hotel. Cunostinte tehnice si experienta in ceea ce priveste montarea si legarea cablurilor electrice, prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com cu experienta pt. firma specializata in interventii instalatii sanitare. Cerinte obligatorii: permis de conducere cat. B; Salariu motivant, bonusuri, masina de serviciu; (0765.634.734 rudi@instalatorbucuresti.com

892. Lacatusi. Firma din Berceni- Ilfov angajeaza lacatusi cu experienta in confectii metalice, punct de lucru Soseaua Berceni cu Centura Bucuresti, St. Mertal Tradina; (0740.111.667

angajeaza instructor moto; 3 L; (0723.200.175 adiautomoto@yahoo.com 874. Invatatoare. After School zona

echipa noastra te invata tot ceea ce trebuie sa stii. Cel mai bine platit job din Romania. Videochat non adult (atat si nimic mai mult); (0720.418.000 876. Junior Manager pentru pentru

Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/j unior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro

895.

Novac, cu auto personal. (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com

897. Livrator catering pentru catering si

evenimente, program luni-vineri 09:0017:30 si 2 sambete/ luna. O masa pe zi, contract de munca cu norma intreaga, posibilitati de avansare, zona metrou Costin Georgian, 1.800 L; (0723.210.453 radu.bulat@bucateperoate.ro www.bucateperoate.ro

898. Livrator cu experienta, cu sau fara

masina personala pentru restaurant pizzerie din sectorul 3; 1.500 L; (0724.370.496

899. Livrator pizza angajam livrator pizza cu/fara masina personala. Detalii la telefon; (0744.831.505

pizzerie cu livrare de 6 ani pe piata, angajam livrator cu masina personala se plateste 10% consum, se lucreaza in ture de 2 cu 2 de la 10:00 la 24:00, in medie un livrator duce 40 de comenzi pe zi; (0733.751.076 manicea.alin@yahoo.com livratori pe masina/ scuter, salariu 1.400 1600 + bonusuri in functie de numarul de comenzi livrate,o masa calda pe zi (0726.555.686 www.pizzicato.ro

902. Livrator pt. restaurant zona Obor, pentru Hashtag Pub, personal pentru locatia de pe soseaua Mihai Bravu nr. 32, zona Obor, livrator. Salariu atractiv, tips, bonusuri si carte munca (0728.523.059 office@hashtagpub.ro www.hashtagpub.ro 903. Livrator pt. Trattoria Belvedere sec-

tor 5, sediul in strada Mihail Eustatiu nr. 31, livrarile se fac cu autoturismul personal, salariu fix +comision zilnic; 1.500 L; (0724.232.631 www.trattoriabelvedere.ro 904. Livrator, 10 ore, 100 lei zi, Star Kebab, gustul visului. Salariu motivant, masa gratuita, transport asigurat, posibilitati reale de crestere in cariera. Pentru zona Cotroceni. Detalii la: (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro 905. Loc de munca Ai terminat liceul si cauti un loc de munca part time sau full time, experienta nu este necesara. Mediu placut de lucru, locatii centrale. Programeaza un interviu la tel., 2.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

906. LUcratoare comerciala Supermarket Oval angajaza 2 pers, tinere dinamice, apte de munca, serioase si punctuale. CM, salariu motivant bonusuri, prime zilnice de obiectiv, prog: 2 zile 7-21 si 2 zile liber pt mag sector 3, 1.500 L; (0723.333.122 907. Lucratoare comerciala, Oval Market angajeaza 2 persoane, tinere dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, 1.500 L; (0723.333.122 solkainfinity@gmail.com 908. Lucratoare comerciale angajeaza Meda Prod 98 SC, pentru: Cora, Auchan, Carrefour. Responsabilitati: comercializarea produselor Meda (mezeluri), in magazine tip hipermarket la vitrina asistata. Beneficii: salariu , tichete de masa, decont transport. Relatii: (0741.222.465 909. Lucratoare depozit ceaiuri, zona metrou Pacii, Fares, lider national in productia de ceaiuri, angajeaza lucratori depozit. Responsabilitati: receptioneaza marfa, pregateste marfa pentru livrare. Program L-V 07-16. Relatii la tel. (0730.930.315 bucuresti@fares.ro 910. Lucratoare. Confectii textile, angajam lucratoare liniara, cu experienta. Oferim cm, concediu platit, bonusuri, prime, salariu 1.500- 2.500 ron, conditii lucru deosebite; (0743.697.247 911. LUCRATOR comercial, casier, pentru magazine Shop&Go. Fara limit de varsta, experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj, forme legale de munca, salariu negociabil, bonusuri, program in 2 schimburi, (0727.138.734 912. LUCRATOR comercial, femeie sau

barbat, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (punct de lucru zona Salajan, Bd. Theodor Pallady). Cerem seriozitate, 1.700 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com 913. Lucrator comercial -consultantcasier vanzator/ oare coleg/a cu spirit de echipa, amabil/a, entuziast/a si zambitor/oare pentru magazinul nostru, Inmedio din Carrefour Orhideea. CV la adresa de mail; popescustefanita2011@gmail.com 914. Lucrator bucatarie in locatiile din

Iancului si Militari. Oferim salariu brut incepand cu 2200 lei, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata, (0785.405.645 alexandra.tudoran@calif.ro 915. Lucrator bucatarie laborator patiserie angajeaza lucrator bucatarie cu/ fara experienta, salariu atractiv, Bucuresti, sector 1 (zona Banu Manta - piata 1 Mai). Pentru detalii va rugam sa sunati la tel. (0722.692.588 pieandthecity@gmail.com 916. Lucrator bucatarie, pentru Fox, fab-

rica de mezeluri. Perioada nedeterminata. Sector 4. Program 12/24-12/48. Contactati-ne intre 9-17 de L-V; 1.400 L; (0726.718.768 917. Lucrator comercial baiat in special pentru asezare marfa, cu sau fara experienta in domeniul alimentar, program L-V 9:00-18:00, in week-end liber, contract de munca, salariu 1600 lei, colectiv tanar 1.600 L; (0767.304.635 ralcoteam@yahoo.com

918. Lucrator comercial cautam o persoana activa cu bune abilitati de comunicare verbala si scrisa pentru postul de lucrator comercial, asistent vanzari in zonele Piata Romana si Militari care sa se implice pe termen lung. cosmin.rdg@gmail.com

877. Lacatus confectii metalice, companie de publicitate si productie publicitara din Bucuresti, Sector 1, angajeaza lacatus confectii metalice; se ofera salariu motivant si bonuri de masa; (0747.085.815 maria.ene@ami.ro 878. Lacatus mecanic cu experienta

pentru societate; (021.492.04.38

879. Lacatus mecanic - Com. Berceni / Vidra, angajam lacatusi mecanici cu experienta in Vidra/Berceni. Se ofera contract de munca, tichete de masa, transport de la Piata Sudului, calificare la locul de munca. Salariu min 2000 lei net. Urgent; (0731.227.729 recrutare@so-li.ro 880. Lacatus mecanic in Chitila, urgent 2

posturi, citeste desenele de executie si fisele tehnice si confectioneaza piese conform specificatilor, polizeaza, grureste, decupeaza, fasoneaza, nituiese, sudeaza si lipeste elementele metalice si executat. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

13 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 966. Lucratori calificati si necalificati, femei sau barbati, pentru fabrica mobilier serie, Sos. Oltenitei, Popesti Leordeni, aproape de Pepsi. Salariul 2.000-3.000 Lei in functie de experienta si indemanare (0753.277.788 laramodul@gmail.com 967. Lucratori comerciali pentru vanzare accesorii mobila cu experienta si fara. Manipulanti marfa pentru depozit PAL. Stivuitorist cu experienta. Tamplari circularisti angajeaza societate comerciala; (0731.038.195 968. Lucratori comerciali manipulare, ambalare, suntem un colectiv vesel si dinamic si vrem sa completam echipa cu lucratori comerciali ambalare, manipulare, program 13-22, salariu de la 1850, zona metrou Republica. Detalii la tel., 1.850 L; (0737.212.718 loredana.vreja@boutiquecadeaux.ro 919. Lucrator comercial in piata Moghioros, Crangasi, Bulevardul Timisoara nr.86, pentru magazin mezeluri. Ofer 1500 salariu. Rog seriozitate. (0721.450.253 mihaelaungur05@gmail.com 920. Lucrator comercial necalifi-

cat, magazin alimentar sector 3, seriozitate; (0773.300.364/ 0723.579.219 921. Lucrator comercial pentru magazin

alimentar Shop&Go, P-ta Romana, Eminescu, Dacia, Dionisie Lupu, Acordam carte munca, bonus performanta, colectiv serios, tanar, (0735.319.916/ 0725.682.152 die.hexe@ymail.com

922. Lucrator comercial pentru magazin panificatie/patiserie in Popesti Leordeni. Salariu 1900 lei / net -8h; (0720.752.544 dasrealsrl@yahoo.com 923. Lucrator comercial restaurant fastfood 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator comercial si personal curatenie. Salariu motivant. CV-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail; (0721.157.766 bucuresti@treif.ro 924. Lucrator comercial societate comerciala din domeniul importului si distributiei de tigari electronice, tutun si cafea angajeaza lucrator comercial pentru magazinele deschise in Bucuresti; magazine@smokemania.ro 925. Lucrator comercial Ana Pan, Barbu

Vacarescu cautam colegi pentru standul de prajituri Ana Pan din Mega Image, Barbu Vacarescu (statia de metrou Aurel Vlaicu). Oferim: tichete de masa, bonus din vanzari, traininguri, 21 de zile de concediu/an. (0724.322.000 hr@anapan.ro

926. Lucrator comercial Calzedonia, Intimissimi Angajam lucratori comerciali pentru magazinele Calzedonia, Intimissimi si Tezenis din Bucuresti. Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa de email: futuralenjerie2010@gmail.com, 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com 927. Lucrator comercial clatitarie, cau-

tam persoane responsabile, ce vor prepara si vinde produsele. Oferim salariu atractiv, bonusuri din vanzari si program flexibil. Locatie Parklake shopping center. Experienta nu este obligatorie, 2.000 L; (0761.593.130 iani.canciu@yahoo.com 928. Lucrator comercial IQOS Store mall Coresi Brasov fete, baieti. Salariu motivant. Bonusuri pt performanta. Obligatoriu diploma Bac.Contact CV cu poza la mail. (0723.665.064 cornel.mohanescu@plach.ro 929. Lucrator comercial la Noe Patisserie salon frantuzesc: boulangerie artisanal, confiserie, patisserie, viennoiserie cafe - angajeaza lucrator comercial punct de lucru Sos Fundeni 168, (0722.244.420 florinzma@holy-heat.ro 930. Lucrator comercial magazin alimentar, zona Vitan sector 3, salariu fix 1.600 lei plus bonus de performanta, carte de munca, program in ture de 8 ore, experienta in domeniu reprezinta un avantaj. 1.800 L; (0746.133.335/ 0746.133.335 931. Lucrator comercial magazin online

incaltaminte zona Vitan, nefumator, pt. acest post nu sunt necesare studii superioare, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul, domiciliul in zona/ apropiere. Program 8 ore de L-V, o sambata da una nu 1.450 L; (0745.386.193 s.fashionhr@yahoo.com 932. Lucrator comercial minimarket angajam, zona central, salariu atractiv; (0763.262.200 933. Lucrator comercial Shop&Go

Calea Giulesti 113; (0799.731.450 sg_caleagiulesti113@mega-image.ro

943. Lucrator comercial, magazin mini-

market non stop, Cartier Drumul Taberei, program in ture, salariu 1.500 L; (0768.849.298

944. Lucrator comercial, tineri sa lucreze intr-o rulota langa metrou Preciziei. Program luni-vineri 7:30-15:30, carte de munca. Sarcini: facut sandwichuri, cafea, operat casa de marcat, 1.500 L; (0741.972.053 bagels@sunday.ro www.sunday.ro 945. Lucrator comercial, branzeturi 12

zile 950 lei, Cora Alexandriei: 20-31 decembrie. Femei/ barbati; servire (fara incasare), contract de munca 12 zile: 8 ore. Seriozitate, minima experienta similara. Program: prima tura 7-15, a doua tura 14-22 950 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro 946. Lucrator comercial, casier, maga-

zin Shop and Go, zona Unirii. Zona centrala, colectiv tanar, salariu atractiv, posibilitati de promovare. Mai multe detalii la tel. 1.600 L; (0722.265.790 andreea.dmtriu@gmail.com 947. Lucrator comercial, casiera Oval

Market, angajeaza tinere serioase, punctuale si cu exp. in mag. alimentare. Oferim, bonusuri de obiectiv, prime. Program 2 zile 07-21 si 2 zile liber, pt. mag sector 3, 1.500 L; (0723.333.122 solkainfinity@gmail.com 948. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactatine intre 9-17, de L-V; 1.700 L; (0726.718.768

969. Lucratori comerciali produse

proaspete Cotroceni persoana dinamica, cu initiativa, comunicativa, cu spirit de echipa; prepararea fresh-urilor si a salatelor de fructe/legume (taiere fructe, legume si ambalarea acestora), (0735.564.699/ 0756.151.857/ 0756.154.619 andreea.hohoi@trademarketing.ro

992. Manichiurista cu experienta si in unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422

1014. Manipulant marfuri depozit companie articole unica folosintaSector 5, program 8,45 - 15,00.Dorinta de invatare, seriozitate, atentie la detalii. (0786.194.090 depozit@plastic-romania.com

971. Lucratori comerciali, casier Maga-

993. Manichiurista cu experienta,

zin Shop&Go, zona Mihai Bravu angajam lucratori comerciali si casier cu sau fara experienta in comert, vrdlalina@yahoo.com 972. Lucratori comerciali, merchandiser

pentru un lant de magazine care comercializeaza jucarii. Program de lucru full time/ part time in ture: 09-17, 14-22;12-20. Salariu fix, tichete de masa, decont transport, (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro 973. Lucratori depozit pentru un cunoscut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti.Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov.Program: l-v 6:00 14:30 si 8:30 17:00Nu necesita experienta in domeniu. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

manichiurista angajam pentru salon situat in zona Petre Ispirescu, sector 5. Oferim si rugam seriozitate (0764.139.903

1022. Manipulanti, pickeri, stivuitoristi Pentru depozitul Altex din Chiajna. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), bonus sambete, bonus respectarea programului de lucru, transport asigurat (0725.554.776/ 0752.218.083 andra.demeny@altex.ro 1023. Marketing executive Britta Trading isi mareste echipa: cautam un marketing executive. (0752.199.841 office@britta.ro 1024. Marriott Bucharest Grand Hotel

974. Lucratori depozit dulciuri in cadrul

unei cunoscute fabrici de dulciuri din Bucuresti. Locatie sector 1, Straulesti. Program: L-V 2 schimburi. Nu necesita experienta 1.550 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 975. Lucratori depozit farmaceutic, angajam lucratori pentru depozit farmaceutic in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon; (0725.350.496 976. Lucratori depozit pentru depozitul nostru zona Bolintin, km 23 A1. Oferim transport din Bucuresti si zonele Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu fix +bonuri de masa +bonusuri. Telefon: (0733.460.270

961. Lucrator servicii funerare, carnet de conducere, disponibilitate la program special, bun simt si decenta, tinuta curata si ingrijita, ofer salariu minim + comisioane, telefon serviciu, echipamente 1 L; (0749.200.900 Elitfunerare@gmail.com

979. Macaragiu, Militari, salariu brut 4.053 lei, salariu net 3.100 lei (2785 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, 8h + 1h suplimentara, 818, autorizatie tip grupa E, macara turn, lu-vi; 3.100 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

977. Lucratori pentru depozit farmaceu-

tic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496 978. Lucreaza de acasa Castiga peste

980. Macelar cu experienta, salariu

atractiv, tichete de masa, contract de munca. (0724.262.407/ 0723.282.402 ioanapersinaru@yahoo.com 981. Macelar pentru macelarie Piata Minis. Relatii la nr de tel.; (0766.480.382 pupuica5@yahoo.com 982. Macelar Chitila Experienta de minim 3 luni. Se doconteaza transportul. Program luni-vineri de la 8-17. Se ofera masa calda (catering). Contract de munca; 2.200 L; (0758.108.018 marin@3dhumandevelopment.ro

964. Lucrator, gestionar depozit studii medii, spirit de echipa, abilitati de comunicare, aspect ingijit, pachet salarial atractiv. (021.310.47.82 eugenia.sebe@officeblue.ro

983. Macelar, cu experienta angajez de urgenta in magazin cu vad din zona Titan - Matei Ambrozie. Rog seriozitate. Detalii la tel. (0722.359.449

965. LUCRATORI comerciali/ merchan-

984. Macelari. Magazin de speciali-

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trade-marketing.ro

1018. Manipulanti marfa, angajeaza

pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V. 1.600 L; (0726.718.768

magazinul de servicii funerare Colosseum din Bd. Ghencea nr. 12, cu permis auto. Persoana de contact Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

Cotroceni, Wasabi Running Sushi din Afi Palace Cotroceni angajeaza lucrator vase cu sau fara experienta. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu: 1200 Lei + 200 Lei bonuri de masa si tips zilnic: 1530lei 1.600 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com

1017. Manipulanti Marfa si Sefi Tura. Angajam manipulanti si sef tura A1, km 13. Beneficii: Contract pe nedeternimata; Servicii medicale private; Transport asigurat; Pachet salarial competitiv; Program in ture. Cornel 15 L; (0756.260.964 m.corneliu@yahoo.com

1021. Manipulanti, muncitori necalificati

937. Lucrator comercial, angajam vanzator utilaje agricole mici in magazin si online, cunostinte pc, permis auto, abilitati bune de comunicare, zona Cora Alexandriei, sector 5, CV la email (0732.559.999 officebasarom@gmail.com

963. Lucrator vase AFI Palace

gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Locuri de munca in sos. Odaii nr. 157163, sector 1. Decontare transport Ratb, 4 posturi; 2.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro

descarcatori urgent cautam manipulanti marfa in Bucuresti si Ilfov. Oferim salariul de 1500 lei net, contract de munca 8h/zi, bonusuri de performanta si decont transport. Cerem si oferim seriozitate; 1.500 L; (0741.224.995 eliza.rusanu05@gmail.com

1000$ pe luna conversand pe internet, din confortul propriei locuinte. Iti asiguram tot ce ai nevoie. Devino propriul tau sef. Suna acum, (0746.525.225 contact@pinkblack.ro

mentar angajeaza lucrator comercial in Bucuresti, sector 1 si sectorul 3. Varsta si lipsa de experienta nu reprezinta un impediment; (0736.890.193/ 0727.666.613

995. Manichiurista, cosmeticiana si

1016. Manipulanti marfa Impreuna cu

1020. Manipulanti marfa/ incarcatori-

959. Lucrator productie publicitara, firma

942. Lucrator comercial, magazin ali-

Blv. Lacul Tei angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta si dorinta de dezvoltare. Oferim salariu fix, procent si conditii de lucru deosebite. Cautam si oferim seriozitate si stabilitate; (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro

tributie in Bucuresti. Salariu intre 1.4001.600 lei. Relatii la tel.; (0749.034.335 office@translogisticnad.ro

1019. Manipulanti marfa, muncitori necalificati femei si barbati pentru firma Zarea, productie de bauturi. Beneficii: bonuri de masa, ore suplimentare platite dublu, spor de noapte, prime, bounusuri, pachet cu sticle. Interviuri de l-v orele 1315 sediu. (021.667.00.20 office@zarea.ro

936. Lucrator comercial, angajam urgent lucrator comercial pentru punctele de lucru din sec 3 si 5. Salariu 1400 Lei net + bonuri de masa 300 Lei. Program de lucru de luni-vineri 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.400 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

time pentru magazin Shop&Go (Mega Image) in Bucuresti, zona Crangasi. Salariu atractiv, program flexibil si bonusuri in functie de performanta (0722.162.052 roxana.crac@darco.ro

994. Manichiurista si coafeza Salon din

1015. Manipulant pe camion pentru dis-

SC Azad Enterprises SRL. Punct de lucru zona Obor; (0746.111.124

jeaza preparator sandwich uri, meniuri usoare.Se cere experienta in bucatarie si in relatia cu clientii.Program flexibil,15 zile pe luna.Locatia:Metro Baneasa.Salariu 1300, tips, o masa (0767.666.064 nicoleta.cioroba@gmail.com

941. Lucrator comercial, full time si part-

salariu fix, program o zi da una nu, de la ora 10:00 la ora 21:00 sambata pana la ora 18:00. Duminica nu se lucreaza; Elle beauty center Bd. Pache Protopopescu 90 sector 2, (0768.410.983 office@ellebeauty.ro

955. Lucrator depozit Doraly Afumati, pentru receptie si manipulare marfa, pregatirea comenzilor. Se asigura transportDna Ghica; (0753.153.688

locatiile din Iancului si Militari. Oferim salariu brut incepand cu 2000 Lei, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata (0785.405.645

1012. Manipulant marfa, magazin brico-

970. Lucratori comerciali, societate angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari, 1.400 L; (0723.670.538

954. Lucrator depozit Chitila, Esti in cautarea unui loc de munca stabil si sigur, depozitul Dona. Logistica angajeaza lucratori in depozit. Asteptam CV-ul tau la adresa: recrutare@farmaciiledona.ro (0731.799.557 recrutare@farmaciiledona.ro

962. Lucrator servire mancare gatita in

erciala cu sediul in sectorul 4, Aparatorii IMGB; (0728.914.515

taria Alice, zona Piata Iancului. Asteptam CV-urile dvs. la adresa de mail sau ne puteti contacta telefonic. (0747.162.113 resurseumane@cofetariaalice.ro

jeaza lucrator comercial aranjat marfa in rafturi, conditii foarte bune, zona Sos. Colentina, 1.600 L; (0734.072.088

960. Lucrator servicii funerare pentru

1011. Manipulant marfa, societate com-

1013. Manipulant marfuri pentru cofe-

953. Lucrator comercial. Market anga-

productie publicitara angajeaza ucenici in vederea formarii. Pentru detalii sunati la tel. sau trimiteti CV la adresa email. Experienta nu este necesara, (0730.260.031 alexandru.gatlan@blinkadvertising.ro

sa se ocupe cu manipularea produselor electronice si electrocasnice (mici si mijlocii), program de luni-vineri, locatie centrala, colectiv tanar, posibilitati de avansare. (0737.362.473 hr@depanero.ro

991. Manager logistica interna O per-

952. Lucrator comercial. Mega Image Clinceni angajeaza lucrator comercial. Se ofera salariu fix plus bonuri de masa la nevoie se asigura transport, (0748.322.113/ 0766.913.503

experienta, Prog. L-V 07.00-16.00. Contract munca.Salariu 1500 (posibilitate marire) Cerinte: varsta 21-45ani, Locatia: Str. Ana Ipatescu 40 (in curte Ducatex, poarta 2) Jilava; 1.500 L; (0768.729.550

1010. Manipulant marfa, personal care

sectorul 2, cu experienta, rugam seriozitate. (0761.601.441/ 0722.813.552 dbrisit@yahoo.com

Bragadiru, receptia cantitativa si calitativa a marfurilor. Aranjeaza marfa in showroom. Raspunde solicitarilor clientilor cu privire la informatii despre produse. Pregatirea coletelor. Salariu motivant+bonuri; (0728.305.635

956. Lucrator depozit, firma cu depozitul in sector 6, angajeaza manipulant marfa, se asigura pregatire, salariu de inceput 1.400 ron net, tichete de masa si o masa calda, relatii la tel. (0732.672.654

1009. Manipulant marfa, desfasoara activitati de incarcare/descarcare a marfurilor, manipularea si asezarea acestora in depozite, manual sau cu ajutorul lizei; decorarea salilor pentru evenimente festive si targuri de nunti, (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

laj, angajam urgent barbati necalificati pentru postul de manipulant in depozit logistica. Salariu negociabil(in functie de aptitudini si experienta) + alte beneficii. Zona Iesire Sector 1. Detalii la telefon 1.400 L; (0733.409.308

990. Manager pentru restaurant situat in

951. Lucrator comercial, Zona Rahova /

958. Lucrator fast food Fast food anga-

940. Lucrator comercial, femeie sau barbat, in cadrul depozitului magazinului de haine second-hand Monda. Punctul de lucru zona Republica (Sos. Dudesti Pantelimon). Cerem seriozitate, 1.700 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com

989. Magazioner, firma de constructii angajeaza magazioner cu experienta in domeniu. Atributii: preia si verifica marfa de la furnizori, aranjeaza marfa si o pregateste pentru comenzi, nir, etc, (0753.112.729 simona@imogroup.ro

1008. Manipulant marfa, baiat pentru depozit, sa aiba si permis de conducere, firma se afla in Afumati, asiguram transport din Colentina. (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com

soana tanara, dinamica, creativa, abilitati de negociere, rezistenta la stres. Cu auto propriu (obligatoriu). Salariu atractiv, (0725.778.051 vladislav@viknograd.ro

jam lucrator comercial pt minimarket in zona militari apusului pe perioada nedeterminata full time sau part time. Salariu avantajos program 8 ore; (0770.301.243/ 0769.667.723 miromarshop@yahoo.com

barbat, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (zona Constantin Brancoveanu, sector 4). Cerem seriozitate, 1.700 L; (0748.564.000 harapu.andrei@gmail.com

988. Magazioner piese auto SH zona Iuliu Maniu, Militari. Persoana harnica si curata. Cunostinte minime de dezmembrat piese auto 1.900 L; (0731.457.466 denisautodez@yahoo.ro

950. Lucrator comercial, zona Faur / Bld. Basarabiei, receptia cantitativa si calitativa a marfurilor. Aranjeaza marfa in showroom. Raspunde solicitarilor clientilor cu privire la informatii despre produse. Pregatirea coletelor. Salariu motivant+bonuri; (0740.182.937 florin.ioan@trady.ro

935. Lucrator comercial urgent, anga-

939. Lucrator comercial, femeie sau

Tunari, cu experienta in domeniul alimentar. Program de L-V, 06:00-14:30. Contract de munca pe 8 ore, salariu 1500, tichete, masa asigurata. Obligatoriu permis cat. B (0786.552.982

ificat Mega Image Shop&Go din Rahova, str Barca nr.14 angajeaza muncitori necalificati, lucrator comercial. Program 8 ore salariu 1500 lei in mana (0724.543.513 ancap_2000@yahoo.com

957. Lucrator fabrica hartie igienica, fara

fara experienta, pentru magazine Shop&Go cu acces la metrou. Se efectueaza training la locatie, program 8 ore in 2 schimburi (dimineata si dupaamiaza). Fara limita de varsta. (0727.138.734

987. Magaziner pentru cantina Pipera

949. Lucrator comercial, muncitor necal-

934. Lucrator comercial si casier pt magazine Shop&Go zona Ion Mihalache sector 1 si Plevnei. Program in 2 schimburi (flexibil), contract de munca, salariu negociabil in functie de experienta (minim 1.400L), bonusuri, posibilitatea de a promova, (0726.756.208/ 0744.553.549

938. Lucrator comercial, casier, cu sau

986. Magaziner pt fabrica Bucuresti, zona Vergului. Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa. Salariul net 2000 lei, tichete de masa, Program luni-vineri 7.3016.00. Cerinte: minim studii medii si experienta, 2.200 L; (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro

tate angajeaza: macelari, operatori vanzare, sef raion carne; (0766.333.861 985. Maestru croitor cu experienta pen-

tru realizarea de produse barbatesti. Zona centrala (strada Polona), contactati-ma telefonic pentru mai multe detalii. (0767.591.496

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

996. MANICHIURISTA, pedichiurista cu

sau fara experienta in sectorul 3 pt. salon coafura cu clientela formata, zona Diham, (0740.060.708

997. Manichiurista, tehnician unghii false pt. Saloanele Magic, conditii deosebite, salariu fix/ procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite 3.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro 998. Manichiurista. Salon vad format angajeaza manichiurista unghii gel si hairstylist. Salariu fix si comision, cm, 8 ore, nu oprim materiale; (0745.186.925/ 0720.605.668 999. Manipulant depozit suntem cel mai

mare magazin online de obiecte sanitare. Atributiile angajatului vor fi: receptie marfa, ambalare, manipulare, program luni-vineri 9:00-18,00 salariul net: 1500 RON + bonuri masa; 1.700 L; (021.212.30.10 razvan.dumitru@german-quality.ro www.germanquality.ro 1000. Manipulant depozit zona Metro

militari, program 6.00-14.30, luni-vineri, salariu 1400 lei (0737.020.790

1001. Manipulant in sector 2, angajam manipulant in sector 2, 1550 net, 2 schimburi; 1.550 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 1002. Manipulant in sector 6, 1500 net + beneficii 1.500 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 1003. Manipulant marfa manipulare utilaje agricole mici: motosape, motopompe, furtune, etc, zona Bragadiru, (0732.559.999/ 021.420.16.37 officebasarom@gmail.com 1004. Manipulant marfa (gresie si faianta), SC Lotus Ceramicas SRL angajeaza baieti necalificati pentru depozit. Salariu minim de 1500 de ron net. Program l-v 09:00-18:00 s 09:00-15:00.Pentru mai multa informatie sunati; 1.500 L; (0722.600.050 seif.shaban@lotusceramicas.ro 1005. Manipulant marfa depozit si mag-

azin, casier, Leroy Merlin Colosseum cauta colegi. Daca iti place lucrul in echipa si iti doresti stabilitate si apreciere la locul de munca, contacteaza-ne, beneficii: bonuri de masa si abonament medical privat (0758.095.784/ 0374.133.050

1006. Manipulant marfa depozit, fara experienta, persoana dornica de munca, salariu net, tichete de masa, o masa calda, relatii la tel., 1.500 L; (0732.672.654 1007. Manipulant marfa masina distrib-

utie, angajam manipulant pe masina distributie pe raza municipiului Bucuresti si a jud Ilfov. Pentru mai multe detalii, va rog sa ma contactati telefonic la numarul din anunt. Multumesc (0749.034.335

are urmatoarele posturi disponibile: camerista/ ingrijitor spatii hoteliere: cunostinte elementare de limba engleza, persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata. Instalator: cunostinte tehnice si experienta in ceea ce priveste montarea si legarea cablurilor electrice, prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat. Bucatar/ patiser: cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar, cunostinte de cofetarie/ patiserie sau diploma de cofetar/ patiser, cunostinte despre igiena alimentara, persoana organizata si pasionata de bucatarie/ patiserie. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com 1025. Maseuza, masaj anticelulitic, reflexogen etc., program dupa-amiaza: 14-22. Pentru interviu sunati la numarul afisat (dupa ora 16:00) sau trimiteti CV pe e-mail; (0734.394.305 alexfitness@ymail.com www.alexgym.ro 1026. Masinist, operator Ardagh Metal Packaging din Buftea angajeaza masinist ambalaje metalice cu studii medii, fara experienta. Program 2schimburi (7-15/1523), 8 ore/zi, perioada nedeterminata, tichete masa, prima anuala 1.200 L; (0737.495.956 1027. Masinista cu experienta angajeaza fabrica de confectii, conditii avantajoase; (0734.565.531 1028. Maturator stradal, societate com-

erciala angajeaza maturator stradal in Cartierul Latin, Prel Ghencea 45, capatul autobuzelor 122, 222. Carte de munca, bonuri de masa, salariu atractiv, urgent, mai multe relatii la tel.; (0764.377.366

1029. MECANIC camioane. Reprezentanta service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 1030. MECANIC masini si utilaje pentru productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1031. Mecanic auto angajez mecanic auto cu sau fara experienta, ofer salariu motivant intre 2000 si 2500 de lei. Se cere seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate. Vitan, Barzesti, nr de tel: (0767.855.628 nick.2111@yahoo.com

1036. Mecanic auto cu experienta anga-

ta, eventual acord spatiu, prefer provincie; (0767.978.846

1037. Mecanic auto, salariu motivant (incepand de la 1.000 euro, in functie de experienta). Service-ul este in zona Costin Georgian. Detalii la telefon: (0723.816.676 smartautofix@gmail.com

1064. Menajera interna pentru familie, urgent, persoana serioasa fara obligatii. Varsta maxima 50 ani. Urgent. Str. Dimitrie Gerota nr. 18. (0765.327.555/ 0786.042.056 Simiondaniela68@yahoo.com

1038. Mecanic auto, vulcanizator, electri-

cian auto pentru Speed Service, BalotestiIlfov; (0722.402.163/ 0722.457.744 1039. Mecanic interior fabrica de

medicamente Executa lucrari de intretinere, revizie si reparatii, pregatirea, montarea, demontarea pieselor de format si a accesoriilor pe echipamente de productie si reglajele necesare. Lucru in 3 ture, l- v (0733.170.053 ionela.corcau@hrdesign.ro 1040. Mecanic nacele si platforme autoridicatoare san utilaje, cauta o persoana serioasa si responsabila, cu experienta in domeniul service pentru nacele si platforme autoridicatoare, precum si stivuitoare. Preferabil sa posede permis de conducere 1.000 {; (021.222.02.44/ 021.222.02.44 office@sanutilaje.ro 1041. Mecanic parc dezmembrari, mecanic parc dezmembrari Bucuresti, iuliu Maniu sector 6, Bucuresti. Posibilitate cazare langa parc. Garsoniera cu toate conditiile; 2.500 L; (0731.457.466 denisautodez@yahoo.ro 1042. Mecanic utilaje, pentru buldoexca-

vator jcb 3cx si case este necesar permis de conducere categoria c sau tr. Salariu minim 3000 lei. Punct de lucru Bragadiru, Ilfov. Pentru provincie asiguram cazare si utilitati gratis; (0726.256.565 1043. Mecanic, angajam mecanic cu sau fara experienta pentru punctul de lucru din comuna Domnesti; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1044. Mecanici auto, turisme, diploma,

salariu in functie de ce stii, 13 Septembrie. (0769.434.665 1045. Mecanici masini si utilaje pentru

lucrul in schimbul 1 si 3. Salariu atractiv, bonuri de masa (15.09 lei/ bon), decont transport. Societate comerciala din sectorul 4 angajeaza; (0746.013.848 1046. Mecanici si electricieni auto,

angajeaza service auto; (0723.581.680 1047. Medic dentist. Cabinet stomatologie, D-na Ghica, angajeaza medic dentist cu experienta, pt. CV emiliakarina@yahoo.com 1048. Medic stomatolog, Clinicile Q Med (6 cabinete zona Brancoveanu), Dorim sa ne completam echipa cu un post de medic dentist. Asiguram pacientura, colaborare PFA, PFI, CMI, SRL. (0754.547.162 contracte.qmed@gmail.com

««««««««««««««««««

MEDICI: CARDIOLOG, ALERGOLOG, NEUROLOG, ONCOLOG, INTERNIST, UROLOG PENTRU CENTRU MEDICAL ZONA MILITARI; (021.221.56.87/ 0723.910.023 1049.

«««««««««««««««««« 1050. Menaj apartamente regim hotelier, ultracentral, la Piata Universitatii. Program 8 ore Luni-Vineri. Salariu motivant, beneficii si carte de munca. Nu se necesita experienta; 1.800 L; (0745.500.676 1051. Menaj Pipera, 8 ore/zi, L-V, curate-

nie, splalat, calcat, cu experienta si recomandari 2.200 L; (0771.223.860

1052. Menaj usor, ofiter activ aviatie, educat, placut, caut doamna atragatoare pentru menaj usor (calcat haine) si prietenie. Ofer 150-200 eur/luna, 2 ore/saptamanal, 10 - 12. Rog sms prezentare la tel. (0726.852.009 1053. Menaj, Universitate, cautam o doamna care sa faca menaj intr-un apartament; 6 ore/zi, de luni pana vineri; zona Universitate; salariul 2000 de lei. 2.000 L; (0720.689.454 1054. Menajera Aviatorilor, 8 ore, 2000 L, contract. Menajera, 2 sau 3 zile/ sapt, Dorobanti, 150 lei/ zi. Menajera interna, 2 sapt lucrate, 2 libere, 1800 L. Menajera interna, 4 zile libere, 3500 L; 3.500 L; (0724.617.662 office@famileto.ro 1055. Menajera Familie angajeaza

doamna pentru menaj, apartament, zona metrou Izvor, curatenie, spalat, calcat. Experienta, nefumatoare, curata serioasa program luni-vineri 9.30-17.30 1.600 L; (0721.283.599 1056.

Menajera pentru casa particulara; (0720.170.170

1057. Menajera pentru intretinerea curateniei in casa. Program de lucru 09:00-17:00, de luni pana vineri cu o sambata da si una nu. Rog seriozitate, 2.050 L; (0722.210.844 aconsulea@yahoo.com 1058. Menajera club de inot pentru copii,

club de inot pentru copii din Bucurestii Noi angajeaza menajera part-time si full-time, persoana serioasa si responsabila, salariu motivant. Detalii suplimentare la telefon. (0722.310.052/ 021.668.76.97 clubulmiciicampioni@yahoo.com

1032. Mecanic auto conditii avantajoase,

1059. Menajera cu experienta, 3

1033. Mecanic auto cu experienta, ofer-

1060. Menajera cu experienta, vila, curatenie, calcat, program cu ziua (120150 Lei), 8 h/zi, 1.800 Lei; (0726.637.102

salariu atractiv cu procent la incasari zona sector 3 Theodor Pallady, metrou Anghel Saligny, contact (0722.653.393 autoagusta@yahoo.com im salariu foarte atractiv, conditii bune de lucru, program avantajos. 3.000 L; (0765.000.200/ 0799.400.300

zile/ saptamana, Unirii, urgent; (021.310.74.03

1061. Menajera full time, Heras-

1034. Mecanic auto pentru service auto

trau, urgent, 2.500 L; (021.310.74.03

1035. Mecanic auto angajez cu experi-

1062. Menajera in Viena, Austria pentru familie deosebita.Cerinte: experienta anterioara, cunostinte limba engleza, germana.Contract de munca, beneficii exceptionale.Programari telefonic sau trimite CV. 1.300 {; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

zona Trapezului, cu experienta multimarca si cunostinte tester minim 3 ani, salariul neg. 3.000 L; (0785.298.901 enta, si vulcanizator, zona ColentinaObor, salariu motivant, permis avantaj; (0728.231.061/ 0764.572.488

1063. Menajera indiferent de vars-

jeaza Service auto multimarca, salariu foarte motivant, zona Metalurgiei; (0721.733.622

1065. Menajera interna pentru vila Snagov. Cerinte: curatenia si igienizarea zilnica in imobil, spalat, calcat. Doar cu referinte sau recomandari, salariu 3000, 3.000 L; (0373.783.008 mihaellavasile@gmail.com 1066. Menajera interna , 2 menajere interne.15 zile munca cu 15 zile libere. 1000 lei pt 15 zile,suntem familie serioasa.Cautam peroane care vor sa munceasca in conditii decente. 2.000 L; (0721.836.543/ 0721.929.212 1067. Menajera interna, caut doamna interna pentru menaj (spalat, calcat, gatit, curatenie) si avut grija de copii 11 si 12 ani, dupa scoala. Locatia: Mogosoaia; (0726.744.159 1068. Menajera internista/ semiinternista, cinstita, cu constiinta, aspect ingrijit, 12 clase, zona Nerva Traian. Astept chiar provincia; (0731.397.111 1069. Menajera Otopeni pentru camin de batrani privat, plata corecta si la timp, masa asigurata, carte de munca. Acces usor cu transport in comun. Rugam seriozitate, post pe termen lung; 1.800 L; (0726.081.666/ 0771.720.299 camineden@gmail.com 1070. Menajera Popesti Leordeni, carte

de munca, familie 2 persoane si 2 catei, locuim in Popesti Leordeni - casa, dorim menajera pe termen lung. program: l-v 918, iubitoare animale, carte de munca, (0722.219.569/ 0727.222.322 cameliagc@yahoo.com 1071. Menajera, angajez menajera full

time 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana cu carte de munca 1500 Lei, 1.500 L; (0730.713.644 erika.terzi@gmail.com 1072. Menajera, cresa privata zona Muncii Decebal angajeaza menajera cu atribu?ii de ingrijitoare (spalat, schimbat copii) program 10 ore de luni/ vineri). Cautam o persoana calma, calda cu simtul curateniei, urgent, (0765.222.581 vaniliesiciocolata@yahoo.com 1073. Menajera, Desa Engineering Con-

structions angajeaza persoana activa, serioasa si prezentabila pentru pozitia de menajera la birouri. Rog seriozitate si dorinta unui loc de munca pe termen lung; 1.200 L; (0741.032.033 hr@desacons.eu 1074. Menajera, efectueaza curatenia in

spatiile aferente cladirii.Persoana serioasa, harnica, atenta la detalii, interesata de angajament pe termen lung.Activitatea se desfasoara in Snagov (Ghermanesti) (0733.666.877 resurse.umane@elvila.ro 1075. Menajera, fara locuinta, intern, pentru curatenie, masa, cu posibilitati de afirmare in alte domenii, pentru barbat 45 ani, (0763.159.495 1076. Menajera, 8h/zi, L-V, sector 4, angajam doamna pentru menaj in zona Big Berceni, langa Mall Sun Plazza. Programul este in intervalul 09:00-17:00 de luni pana vineri. Atributii ce tin de curatenia casei. Locatia este un apartament, 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 1077. Menajera, bona, ingrijire batrani fara nicio taxa, cauta doamne serioase pentru posturi de menajera, bona si ingrijire batrani in toate zonele Bucurestiului la salarii atractive 2.000 L; (0771.765.563 1078. Menajera, camerista personal curatenie hotel, hotel 3 stele, Popesti Leordeni / sector 4, angajam personal curatenie hotel - serioasa, muncitoare program 12 ore pe zi, o zi da o zi nu, salariu 1500 lei - 1600 lei luna + o masa pe zi; 1.600 L; (0722.871.968 mitrea_emil@yahoo.com 1079. Menajera, ingrijitoare batrani intern, 8 posturi. Agentie cauta menajera Pipera 6 ore, ingrijitoare regim intern batrani nedepalsabili. Menajera interna cu experienta vila, pt intern 2 weekenduri libere. 2.200 L; (0727.760.960 bonainterna@yahoo.com 1080. Menajera, vila S2, 8 ore/zi, 2000lei+carte munca sarcini:curatenie casa-curte, spalat, calcat, gatit.Cerinte: referinte verificabile, gospodina,nenergica serioasa nefumatoare, program flexibil. Info la tel, 0743109776 -sunam noi dupa apel. (0743.109.776 1081. Menajera- imobil zona Straulesti angajez menajera, doamna serioasa, cu simtul raspunderii, pentru menaj imobil in Straulesti. Salariu atractiv, transport asigurat+ alte beneficii. Program: 07.30-15.30 de luni pana vineri. Relatii la telefon de LV: (0733.663.316 1082. Menajera. Personal curatenie

birouri- inlocuiri concedii. Angajam menajera spatii birouri, Bucuresti.Program full timeinlocuiri perioade concedii. Salariul de la 1.500 Lei net pentru inceput + transport metrou si RATB. Relatii la telefon: (0786.461.231 1083. Menajera. Particular angajez menajera interna - externa pentru Snagov, sat Ghermanesti, nefumatoare, fara probleme medicale. Salariu atractiv, beneficii. Detalii la tel.; (0745.338.757 1084. Menajere, full-time, pentru

clinicile si Spitalul Sanador. (0757.577.711/ 0746.025.608 resurseumane@sanador.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13 decembrie 2017

anuntul.ro

15

4

LOCURI DE MUNCÅ 1118. Modelier, confectii dama cu expe-

rienta pentru realizarea produselor de dama cap-coada, atentie la detaliu, program de lucru 8 h, luni-vineri, carte de munca, zona centrala, salariu negociabil, (0723.063.052 emiliaoffice85@gmail.com 1119. MONTATOR tamplarie PVC, cu experienta, permis conducere, zona Militari, salariul 1.200-2.500 lei; (0721.410.591 1120. Montator atelier mobila la coman-

da pentru productie mobilier. Montaj doar in atelier.Salariu atractiv sector 5. Se ofera toate conditiile necesare productiei. (0721.879.336/ 0767.951.296 1121. Montator mobilier la client cu

permis auto sau fara, salariu 2000-2500 lei; (0732.129.210 1122. Montator partitii sticla, rigipsari

««««««««««««««««««

MERCANTIZORI/ LUCRATORI COMERCIALI CU SAU FARA EXPERIENTA ANGAJAM FULL TIME/ PART TIME SAU DOAR INVENTARE. SUNA LA TELEFON SAU TRIMITE CV LA EMAIL; (0726.377.799 ANA.SANDRU@IN.STORE. RO 1085.

«««««««««««««««««« 1086. Merchandiser in cadrul unei cunoscute firme specializate in distribuire de produse de ingrijire personala din Bucuresti. Locatie: Sector 6, Valea Cascadelor.Program: L-V. Nu necesita experienta in domeniu 1.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1087. MERCHENDISERI pentru firma Zarea la depart. vanzari pentru mercantizarea produselor in supermarket. Trimiteti CV pe adresa de mail si vei fi contactat pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1088. Meserias termosistem DDD Time-

less Buildings Construct SRL. Salariul este intre 130 - 200 lei/zi si se negociaza in functie de experienta dvs. in prima saptamana de munca. 200 L; (0764.706.335 ddd.dreamhouse.construct@gmail.com

1089. Meseriasi pentru intretinere si reparatii mici in spatii birouri: 8 ore luni- vineri, salariu atractiv, tichete masa. (0735.883.335 1090. Meseriasi dulgheri, fierari, pentru

societate comerciala cu obiect de activitate constructii civile. 4.500 L; (0767.558.488

1091. Meseriasi, mentenanta pentru intretinere si reparatii mici in cladire hotel.Luni- vineri, salariu atractiv, tichete masa, (0737.221.876 ionut.dragomir@andyhotels.ro 1092. Mester, tehnolog pentru Fabrica

de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor (021.424.62.93 1093. Modelatoare covrigarie cu experi-

enta, zona Eroii Revolutiei. Salariu convenabil. Contact intre orele 9:00-16:00 (0784.218.070

1094. Modelatoare covrigi, cu experien-

ta, zona Piata Resita, rog seriozitate; (0762.700.700

1095. Modelator covrigi Patiserie anga-

jam modelator covrigi cu experienta, program 1 zi/1 zi, de la 05.30 la 19.00 salariul 1800 lei mana, 1.800 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com 1096. Modelator covrigi program o zi cu

o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta. Sector 6. (0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com

1097. Modelator covrigi sau incepa-

tor modelator covrigi zona Metrou Eroilor; (0722.306.176

1098. Modelator covrigi, pizzar, program

o zi cu o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta; pentru locatia din Auchan Titan sector 3; (0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com 1099. Modelator fara experienta. Patis-

erie angajam modelator covrigi fara experienta, program 1zi/1zi de la 5.30 la 19.00 salariul intre 1.500-1.800 lei; 1.800 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com 1100. Modelatori sarmale femei,

program 8 ore zi cu 2 zile libere/saptamana, salariul 1550 lei net, tichete de masa + o masa calda. Raspund non stop la tel.; 1.550 L; (0732.672.654 1101. Modele Baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 3.500 {; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro 1102. Modele Rich Girls Studios ofera cel

mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1103. Modele chatline Salariu 2.000$5.000$ pe contract. Oferim bonus 500$ la semnare. Experienta nu este necesara. Program 7 h/ zi (5 zile/ saptamana). Detalii L-D 08:00-20:00. Angajam doar personal feminin, 4.860 {; (0767.887.888 uinrom@gmail.com 1104. Modele conversatii online procent

60 % plata la zi, bonus angajare 1000 ron, bonus 500 de ron foto,posibilitate cazare, site-uri noi, promovare garantata, abonament sala, coafor + solar, 6.000 {; (+40729220094 Iacovmariaraluca@yahoo.com 1106. Modele online esti comunicativa? iti doresti venituri motivante si un job stabil? atunci vino sa ne cunosti. noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. cum? ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. job bine platit 100% procent din incasari in prima luna lucrata, cazare grauita, servicii gratuite de infrumusetare. training gratuit/ cursuri de limba engleza. suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1107. Modele Online Jewel Studio anga-

jeaza cu contract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: - contract de munca, plata la zi, bonus de performanta 100$, bonus de recomandare, bonus de angajare 200$, sedinte foto/video; www.jewel-studio.ro 3.000 L; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro

MODELE DE TOP LA BEST STUDIOS. VREI UN JOB CU VENITURI GARANTATE DE MINIM 1.000 DOLARI PE LUNA? JOB STABIL SI BINE PLATIT PENTRU DOAMNE SI DOMNISOARE DE PESTE 18 ANI, CAZARE GRATUITA IN BUCURESTI SI ZECI DE BENEFICII FINANCIARE. SERVICII GRATUITE DE INFRUMUSETARE. LOC DE MUNCA LEGAL, CONFIDENTIAL, SERIOS. TRAINING GRATUIT, CASTIGURI DIN PRIMA ZI. SUNA ACUM LA TELEFON SAU DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.BESTSTUDIO.RO (0730.752.752 1105.

Modele online, Best Studios iti asigura un job cu venituri garantate de minim 1.000 USD pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Fii model la cel mai bun studio din Bucuresti. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confidential, serios, training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon, sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.beststudio.ro; (0730.752.752 1108.

Angajam montatori cu sau fara experienta in domeniul compartimentarilor de sticla, montaj partitii sticla, usi metalice, usi sticla. Salariu 1.800-2.800, in functie de experienta. (0786.124.787/ 0732.055.800 1123. Montator subansamble si manipu-

lant marfa. Angajam urgent pentru firma Stratum Englosures SRL Bucuresti, montator subansamble si manipulant marfa (program 7.30-15.30). Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/14:00-22:00. Relatii la telefon: (0729.925.035 1124. Montator tamplarie PVC si acce-

sorii, cu experienta in domeniu. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu incepand cu 2000 Lei 2.000 L; (0769.250.350/ 0729.085.881 designe.expert@yahoo.com 1125. Montator usi, Porta Design Invest

SRL angajeaza montatori usi de interior si de exterior. Salariu motivant, stabilitatea locului de munca. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati. (0730.999.691 porta_design@yahoo.com 1126. Montator-Distribuitor echipamente sport-agrement (mese biliard, tenis, darts etc.). Calificare-Perfectionare la locul de munca. Sect. 1 - Bucuresti. Permis cat. B. Deplasari in teritoriu, (0724.551.544 office@mese-biliard.ro 1127. MONTATORI STRUCTURI METALICE, LACATUSI- SUDORI ANGAJEAZA SOCIETATE STRUCTURI METALICE DIN BUCURESTI, SECTOR 3, ZONA PALLADY; (021.345.26.23

1140. Muncitor necalificat angajam, program 8 ore si fata- program 4 ore, la magazin mixt, (0787.515.465/ 0766.639.643 1141. Muncitor necalificat, tipografie angajeaza personal necalificat in vederea specializarii, stantator, zona Fundeni Pantelimon 1300 ron (BM incluse); (0723.187.377 1142. Muncitor si muncitoare la curate-

nie, zona Colentina, oferim cazare; (0763.646.272

1143. Muncitori in constructii pentru ple-

cari in strainatate nu se percep nici un fel de comisioane. Rog seriozitate; 1 {; (0784.261.800

MUNCITORI NECALIFICATI, MANIPULANTI MARFA PENTRU DEPOZIT LEGUME FRUCTE. CONDITII EXCELENTE DE MUNCA, CARTE DE MUNCA. ZONA VOLUNTARI - EUROPA, SALARIU NET 1.800 L; (0747.061.996

1144.

1145. Muncitori calificati in finisaje (gre-

sie, glet, rigips) societate de constructii angajeaza pt. lucrari in Bucuresti; (0767.583.776

1146. Muncitori calificati pentru finisaje

interioare si exterioare, zugravi, rigipsari, faiantari. Experienta constituie un avantaj. Asiguram carte de munca, echipament si transport, (0729.894.241 constructii_diverse@yahoo.com 1147. Muncitori calificati pentru: zugrav-

eli, glet, faianta, termosistem la SC de constructii, contract de munca. Se ofera seriozitate; (0725.923.494 1148. Muncitori calificati si necalificati

productie mobilier; (0748.290.001/ 0740.091.464

1149. Muncitori calificati asfaltatori, pavatori Firma de constructii angajeaza muncitori calificati in executia de drumuri, asfaltatori, pavatori; (0723.567.941 1150. Muncitori calificati retele de apa si

canal Firma de constructii angajeaza muncitori calificati pentru executia de retele de apa si canal; (0723.567.941

1151. Muncitori calificati si necalificati in

domeniul constructiilor, amenajari interioare, placari rigips, zugraveala, placari gresie, faianta si parchet. Firma de constructii angajeaza cu cm si cazare. Detalii la nr. de tel. (0723.375.086

1152. Muncitori calificati si necalificati pt constructii industriale, oferim cazare si masa, conditii foarte bune de lucru, salariu atractiv, calificare la locul de munca, obligatoriu apt lucru inaltime. 1 L; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com

1165. Muncitori necalificat asamblare sau ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 7.00-15.30. CV la email; (021.350.38.10 office@acp.ro 1166. Muncitori necalificati angajam urgent pentru depozit materiale de constructii, zona Militari- Rosu; (0726.586.912 1167. Muncitori necalificati bobinatori,

electromecanici. Informatii: (0799.868.340 1168. Muncitori necalificati in constructii,

cazare+masa. Cer si ofer seriozitate. Mihaela; (0734.492.895 1169. Muncitori necalificati pentru dez-

voltator imobiliar din Brasov angajez muncitori necalificati. Cautam oameni seriosi, muncitori, nonalcoolici, oferim cazare, 2.000 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com 1170. Muncitori necalificati pentru dis-

tributie marfa in Bucuresti. Relatii la tel. (0749.034.335 office@translogisticnad.ro

1191. Necalificati din provincie, ofer cazare, masa+salariu; (0724.778.928/ 0769.584.631

1171. Muncitori necalificati pentru firma

1192. Necalificati pentru depozit marfuri generale angajam urgent. Salariu brut: 1800 + Bonuri 300 Ron + Bonus de prezenta: 200 Ron, Sporuri, Naveta 100 Ron. Program in schimburi. Zona: 10 minute de la Preciziei 1.800 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

de constructii din Bucuresti, cu contract de munca. Salariul este de 10 lei/ora. Pentru echipe de minim 4 persoane asiguram transportul. Telefon: (0744.562.121 office@admagrup.ro 1172. Muncitori necalificati pentru polizat piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066 1173. Muncitori necalificati pentru SC

Fibro Metals SRL, barbati, pentru hala industriala Mogosoaia, salariu atractiv, cu carte de munca;salariu intr 2000 si 4000 lei. (021.224.01.17 1174. Muncitori necalificati societate comerciala din Afumati-Ilfov, angajam in conditii avantajoase muncitori necalificati. Se incheie contract de munca pe perioada nedeterminata (0760.389.780 contabilplastic@yahoo.com 1175. Muncitori necalificati abator Marea

Britanie, firma de recrutare Popovici&Moore cautam muncitori necalificati pentru munca in abatoare din Marea Britanie la impachetat carne, incarcare/descarcare paleti, etc. Nu se percep comisioane; 1.500 {; (00353879700204 popoviciandmoore@yahoo.com 1176. Muncitori necalificati pentru con-

structii firma de constructii angajeaza muncitori necalificati pentru lucrari in Bucuresti (0722.271.606 1177. Muncitori necalificati pentru

curatenie santier, spatii verzi, cazare, salariu 1.500 L; (0773.761.498

Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro

angajeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitanstudio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 1112. Modele online, Metropolitan Studio

angajeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitanstudio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 1113. Modele online, tinere 18+, cunos-

tinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, Cherry Studio iti ofera un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Daca iti doresti sa schimbi ceva in vitata ta, daca sitim ca esti cam departe de visele tale, atunci, cei de la Cherry Studio te putem ajuta sa prosperi. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD + 5% incasari, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 1114. Modele online. De ce sa platesti chirie? Te asteptam in echipa Best Studios si iti vei permite casa ta. Venituri lunare grarantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din toata tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752 1115. Modele online. Esti comunicativa?

Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii Rich pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata, cazare gratuita, servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

1128. Montatori tamplarie firma tamplar-

ie aluminiu, angajam montatori tamplarie pvc si aluminiu pentru extern: Belgia, Franta. Beneficii oferite: - pachet salarial motivant;- transport gratuit;- cazare gratuita;- asigurare medicala gratuita; (021.457.12.12/ 0766.666.020 office@reflexfatade.ro 1129. Montatori, asamblori mobilier regim de lucru, full time. Salariul se va anunta in cadrul interviului. (1500-2500) in functie de experienta. 400 {; (0721.263.936/ 0721.263.936 mutari.ro@gmail.com 1130. Motostivuitorist, Aectra Agrochemicals angajeaza motostivuitorist, cu calificare si atestare ISCIR pentru depozitul din Sos. Odai nr. 341-345, Sector 1, Bucuresti.CV la adresa hr@aectra.ro hr@aectra.ro 1131. Muncitor 1 muncitor necalificat pentru montaj parchet masiv/ laminat si 1 parchetar cu experienta minim 2 ani pentru montaj si raschetare parchet masiv, stratificat, trepte si balustrii din lemn masiv. 7 {; (0731.707.550 adriangrosu83@gmail.com 1132. Muncitor necalificat pentru depozit veterinar (medicamente si hrana) (0726.327.334 1133. Muncitor in abator, chiar

familii si din provincie, abator din Afumati/ Ilfov. Oferim salariu avantajos, masa, cazare gratuit; (0724.539.338 1134. Muncitor in domeniul feroviar. Cautam persoane cunoscatoare de limba germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full-time. Denumire post: personal responsabil santierelor feroviare. Se ofera: cazare, scolarizare, posibilitate de promovare; tarif orar incepand de la 9 euro/ brut; contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania. 2. Manevrant (rangierer). Se ofera: cazare, scolarizare 8 saptamani (in timpul scolarizarii sunteti platiti cu 1.400 euro/ brut); tarif orar incepand cu 12 euro/ brut dupa scolarizare; contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania. Se cere: seriozitate; punctualitate; flexibilitate; disponibilitate de a invata; carnet cat. B; cunoasterea limbii germane; candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic. Plecarile sunt in luna ianuarie 2018, informatii sau adresa de ee-mail: (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com 1135. Muncitor instalatii in constructii,

Firma Tinib Services angajeaza muncitori, se cere seriozitate si lucru in echipa. Informatii la tel. 0722.891.888 intre 9-18; (0722.891.888 1136. Muncitor necalificat angajam

muncitori necalificati, salariu de 1.400 ron net de inceput, tichete de masa si o masa calda, relatii la tel. (0732.672.654

1153. Muncitori calificati si necalificati pt. fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1.600 Lei net+ bonuri de masa (300 Lei lunar). Relatii la telefon: (0733.509.653 1154. Muncitori calificati, fabrica de productie tamplarie aluminiu angajam pentru atelierul de productie din Fundulea muncitori calificati. Asiguram transportul din Bucuresti. Program 8 ore. Salariu atractiv, bonuri de masa; (021.457.12.12/ 0766.666.020 office@reflexfatade.ro 1155. Muncitori calificati, necalificati pentru finisare, interioare, zidari, zugravi, vopsitori, etc., firma de constructii angajeaza urgent; (0723.634.927 1156. Muncitori calificati, necalificati, zidar, fierar betonist pentru firma constructii, salariul atractiv + bonus performanta. Posibilitate cazare in santier. Info si programari interviu tel. (0729.070.212 officebuildigdivision@gmail.com 1157. Muncitori calificati-necalificati pen-

tru firma productie termopane; (0744.655.085 1158. Muncitori calificati. Firma de con-

structii angajeaza muncitori calificati, salariu net 3.000-3.500 Lei, ajutor muncitori, salariu net 2.000-2.500 Lei; (0726.320.200 1159. Muncitori calificati/ necalifi-

cati angajeaza Meda Prod 98 SA (fabrica de mezeluri cu sediul in zona Republica). Program de lucru 8 ore/zi. Studii minime obligatorii de 8 clase, pentru anumite posturi -10 clase; prezinta un avantaj experienta in industria carnii. Relatii la tel./ CV; (021.256.11.90 office@medaprod.ro 1160. Muncitori constructii in domeniul

acoperisurilor. Asiguram cazare. Salariu minim 3000 lei. Tel. director tehnic, 3.000 L; (0744.304.636 1161. Muncitori constructii asiguram cazare Buc. Firma angajeaza in Bucuresti muncitori calificati si necalificati. Angajam si echipe. Asiguram cazare; (0720.060.601 1162. Muncitori fabrica tamplarie PVC Producator de tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati si necalificati (asiguram calificare la locul de munca); (0746.372.326

1116. Modelele cu /fara experienta 18+, esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii Rich Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

vechi, zona P-ta Progresul, angajeaza muncitor necalificat. 1.450 L; (0722.684.348/ +40788000800 ovidiumanucu@gmail.com

1163. Muncitori in crama, barbati la firma Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu lunivineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro

1138. Muncitor necalificat pentru vul-

1164. Muncitori in fabrica, salariu atrac-

1117. Modelier confectii dama

1139. Muncitor necalificat si ajutor

angajam, atelier creatie, zona Piata Romana. Contact: (0745.306.624

1195. Necalificati, barbati fabrica anga-

jam urgent necalificati - barbati pentru fabrica sector 3. Salariu 1100 lei net, bonuri de masa 200 lei, bonus, transport decontat. Program de lucru de L-V 8 h/zi. Pentru detalii sunati la telefon, 1.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1196. Notariat angajez jurisconsult;

(0723.356.405

1197. Novomatic Admiral Tip & Cash isi mareste echipa si angajeaa: manipulant marfuri, lacatus mecanic, instalator, ingrijitor spatii verzi, tamplar, fochist, mecanic auto, tehnician electromecanic. Cerinte: calificare (unde este cazul), experienta in domeniu, disponibilitate pentru deplasari, permis auto. Oferim: salariu atractiv, bonuri de masa, diurna pentru deplasari. Detalii la tel. 0374.159.000 sau CV la adresa hr@ admiralromania.ro. Casieri pentru salile de jocuri Tip & Cash Admiral. Cerinte casieri: persoana activa, amabila si sociabila, studii medii, operare calculator. Oferim: salariu competitiv, bonusuri, bonuri de masa, posibilitati reale de avansare, nu este necesara experienta. Detalii la tel. 0749.056.492/ 0758.078.660 sau CV la hr@ admiralromania.ro.

1199. Office manager responsabilitati secretariat, contabilitate primara si monitorizare proiecte. Cunostinte avansat engleza, contabilitatea primara si juridice minime. Bonusuri si Beneficii. hr@lacedo.ro, 2.500 L; hr@lacedo.ro

1110.

1111. Modele online, Metropolitan Studio

1194. Necalificati, SC Mobira Grup SRL, firma producatoare de mobilier din PAL/MDF, zona Crangasi, Sector 6. Tel (0722.698.948/ 0722.698.948 iulia.gusoiu@mobira.ro

1198. Office assistant, engleza nivel avansat, persoana dinamica, comunicativa, cu capacitatea de a lucra atat in echipa cat si individual. Cunoasterea pachetului Microsoft Office. Tehnoredactare documente, copiere,scanare, indosariere, arhivare 1.500 L; crina@sdz-inv.com

1109. Modele online, esti comunicativa,

MODELE ONLINE, ESTI COMUNICATIVA? ITI DORESTI VENITURI MOTIVANTE SI UN JOB STABIL? ATUNCI VINO SA NE CUNOSTI. NOI TE AJUTAM SA FII "RICH" PE TOATE PLANURILE. CUM? AI POSIBILITATEA UNOR CASTIGURI COLOSALE DIN CONVERSATIILE PE INTERNET. JOB BINE PLATIT 100% PROCENT DIN INCASARI IN PRIMA LUNA LUCRATA, CAZARE GRAUITA, SERVICII GRATUITE DE INFRUMUSETARE. TRAINING GRATUIT/ CURSURI DE LIMBA ENGLEZA. SUNA ACUM LA TELEFON SAU DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.RICHGIRLS-STUDIO.RO; (0722.101.020 HR@RICHGIRLS-STUDIO.RO

1193. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0724.545.953

1137. Muncitor necalificat centru fier

canizare auto (0765.030.573

de vanzatoare, program de noapte, conditii bune; (0729.495.499

tiv Eurofrutas ofera: contract de munca minim 3 luni, in Pitesti, la o fabrica de cablaje. Salariu net 2044 ron/luna. Masa calda pe zi, cazare gratuita la hotel; (0247.412.322/ 0786.515.054 office@eurofrutas-temporar.com

1178. Muncitori necalificati pentru Pitesti, Amboselii Ro SRL angajeazA Montatori -Cablaje auto(muncitor necalificat barbati si femei). Descriere post: montator (asamblare) de cabluri. Detalii la telefon; (0755.787.794 becickova.marketa@gmail.com 1179. Muncitori necalificati pentru pro-

ductie, Bucuresti Compania La Fantana angajeaza barbati harnici, cu putere de munca si rezistenti la efort fizic pentru lucru la banda (bidoanele de 19 L se pun si se coboara de pe banda). Se lucreaza 8 ore/zi (l-v), (0725.050.493/ 0732.713.290 iulia.ciocalteu@lafantana.ro 1180. Muncitori necalificati, angajam in domeniul tamplariei din lemn. Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon. Pentru cei din afara localitatii oferim cazare (0731.900.900/ 0735.555.555

1200. Om bun la toate pentru familie serioasa: ingrijire gradina, dus si adus copii la scoala, diverse diligente si cumparaturi, reparatii minore. Salariu 1700 lei. Program de lucru 8.00 -17.00. garsoniereieftine@yahoo.com 1201. Om la curatenie pentru restaurant, program part time sau in ture de 8 ore, sal. 1.400 lei net la 8 ore + spor de weekend + decont transp. pe tura de seara. Raspunde zilnic de spalarea vaselor si de efectuarea curateniei. 1.400 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 1202. Om singur, vrednic, sa faca treburi gospodaresti la animale porci, gaini, vaca, casa langa Bucuresti. Ofer cazare, masa, salariu; (0727.409.859 1203. Operatoare, operator calcula-

tor si xerox, conditii convenabile. Trimiteti CV pe e-mail: copysiprint@gmail.com 1204. OPERATOR filler. SC Expresoare

1181. Muncitori necalificati, dezvoltator imobiliar angajez muncitori necalificati pentru constructii bloc nou. Punct de lucru - str. Dreptatii, nr. 129, sector 6. Rugam seriozitate (0765.376.032/ 0724.670.296 romeo_dutu@yahoo.com

Cafea SRL, angajeaza operator automate cafea, experienta minim 1 an in domeniu, permis conducere minim 1 an, abilitati tehnice, rog cv la adresa de e-mail, salariu + bonus; (0733.799.815/ 0764.428.428 expresoarecafea@yahoo.com www.tchibo-cafea.ro

1182. Muncitori necalificati, Jetrun Ener-

1205. Operator introducere, validare si

goEco SRL, angajeaza muncitori necalificati pentru sortare si prelucrare deseuri reciclabile din sticla, pet carton. Pentru detalii sunati la tel. (0722.427.467 1183. Muncitori necalificati, Metro-

politan Residence angajeaza pentru santier constructii, conditii avantajoase, salariu platibil intotdeauna la timp, 1.800 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro 1184. Muncitori necalificati, Metropolitan Residence angajeaza pentru santier constructii, conditii avantajoase, salariu platibil intotdeauna la timp, 1.800 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro 1185. Muncitori necalificati, contract de munca, contract full-time, salariu brut 2.462 lei, salariu net 2.000 lei (1.685 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program de lucru lu-vi, 8-18, zona Auchan, Militari, 2.000 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1186. Muncitori necalificati, lucrator

comercial, Shop& GO Mega Image din str Iuliu Maniu 158, sect 6 Bucuresti. Angajaza lucrator comercial si muncitori necalificati. Program 8 ore, salariu 1500-2000 negociabil. Contact; (0771.553.933 k_ulisse@yahoo.com 1187. Muncitori pentru degorjare la sec-

tia spumante cu fermentare in sticla la firma Zarea, preferabil cu domiciliul in Otopeni sau imprejurimi. Detalii suplimentare la telefon. Interviuri de luni-vineri orele 13.00-15.00 la sediu (021.667.00.20 office@zarea.ro

1188. Muncitori, societate de constructii angajeaza muncitori necalificati, fierari, dulgheri, finisiori. Toate detaliile se discuta la interviu (0753.112.729 simona@imogroup.ro 1189. Necalificati pentru curatenie in

Bucuresti. Cazare. Marian; (0786.516.830

1190. Necalificati pentru incarcare descarcare mobila, cu sansa de a invata meserie pentru cine vrea. Faur, sector 3. 1300 lei net, 1.300 L; (0733.897.927/ 0726.301.049 josephrizk00@hotmail.com

prelucrare date, cu bune cunostinte de Excel, urgent. Relatii la telefon (0746.731.022

1206. Operator amanet, casa de amanet

angajeaza personal, oferim un loc de munca stabil si bine platit. CV + foto la email bogdan.bogdanbog@yahoo.comorzainvest@gmail.com (0767.090.040 Amanetplatinum@gmail.com 1207. Operator amanet, TopAmanet

angajam persoane, cu sau fara experienta, responsabile si serioase cu varsta minima de 25 ani. Reprezinta un avantaj experienta in domeniul vanzarilor. Cv+foto pe mail. 1.700 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.ro www.topamanet.ro 1208. Operator amanet. societate comerciala angajeaza operator amanet cu sau fara experienta. Detalii la telefon; (0730.092.656 1209. Operator ambalare, fabrica de

medicamente angajeaza noi colegi in departamentul ambalare. Lucru in 3 schimburi, luni-vineri (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

1210. Operator aparate cafea fara expe-

rienta angajez operator automate cafea pentru alimentarea, igienizarea si repararea aparatelor. Permis conducere cat. B, varsta minima 30 ani. Nu este necesara experienta (0736.532.662/ 0736.532.662 cristinaraduta.contabilitate@gmail.com

1211. Operator buldoexcavator, miniexcavator, miniincarc Firma de constructii angajeaza operatori pentru: miniexcavator Caterpillar, buldoexcavator Caterpillar, miniincarcator Bobcat Experienta obligatorie, avantaj permis B, C, E sau BE.Salarii atractive; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1212. Operator calculator in Bucuresti,

Ilfov, Tunari, Soseaua de Centura 1.800 lei, bonuri, transport. Tel, sms, WhatsApp.Cerinte: MS Office, (0728.297.207 office@digijobs.ro 1213. Operator calculator sala internet si

copy center. Cunostinte: Windows, Office, periferice, xerox, engleza; (0771.229.236

1214. Operator calculator, contabil pen-

tru firma de contab. Poate fi si absolvent de liceu sau student. Sunt necesare cunostiinte de word/excel. Program full time CV pe email; 1.300 L; expertcontabilro.ro@gmail.com

1215. Operator calculator, dispecer, pen-

tru lucru in dispecerat cu experienta, e potrivit si pentru studenti, program 12-24/ 12-48. Locatie Sector 1, companie mare, stabila, posibilitati de promovare, cerinte: engleza si MSoffice, (0723.511.588 recrutare@globalsecurity.ro

1216. Operator calculator, programator productie fabrica angajam urgent operator calculator pentru fabrica. Salariu: 1800 net + bonuri de masa. Program: L-V 8- 16:30. Perioada de contract nedeterminata. Pentru alte informatii sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 1217. Operator call center companie americana avem posturi full-time si parttime in domeniul marketing. Posturi libere: (agent vanzari, call center, consilier vanzari) (031.405.50.43 agtopcompany@yahoo.com 1218. Operator call center, cu domiciliu in sectorul 2 pentru Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322 1219. Operator call center, detalii la tele-

fon. (0744.831.505

1220. Operator casa de pariuri Colenti-

na, cautam fete pentru casa de pariuri in zona Colentina. Oferim salariu avantajos si bonuri de masa. Programul de munca este o zi cu o zi; 1.500 L; (0729.819.691/ 0723.352.778 alinatudor11@yahoo.com 1221. Operator casa schimb valutar/amanet - Bucuresti, operatiuni de schimb valutar, western union si amanet. Pachet salarial atractiv (salariu fix, comisionare fara target, decontare transport, al 13-lea salariu), pregatirea si formare initiala asigurata; 2.200 L; (0738.836.388 ru@creditamanet.ro 1222. Operator CNC pt. Transparent Design SRL, preferabil cu experienta cnc sticla, conditii de munca optime (0721.241.412 office@transparetndesign.ro www.transparentdesign.ro 1223. Operator curatenie in Bucuresti, firma de curatenie angajeaza operatori curatenie pe termen lung pentru farmaciile din Bucuresti contract de munca, program flexibil, decont transport, program L-V, relatii la nr. de telefon (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 1224. Operator curatenie zona Pipera birouri firma curatenie angajeaza operatori pe termen lung pentru zona Pipera birouri, program L-V, schimbul I+II-4h, 600 Lei + bonuri de masa si 8h-1400 Lei, bonuri de masa, contract de munca. Relatii la nr. tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 1225. Operator Customer Service maghiara, operator relatii clienti si gestionare comenzi pe calculator, cunoscator al limbii maghiare (scris si vorbit). Postul se adreseaza si provinciei cu posibilitatea de a lucra acasa, (031.434.42.28 recrutari@tcelogistic.com 1226. Operator de refill cartuse impri-

mante profesional 2.000 L; (0773.941.962 mihai_officeprint@yahoo.com

1227. Operator etichetare pentru masina automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1228. Operator fabricatie detergenti lichizi in sectorul 2, preferabil cu experienta in domeniu. Pentru detalii ne puteti contacta la tel. (0745.144.033/ 021.255.00.23 1229. Operator industria farmaceutica, Farma: studii specialitate, experienta 1 an in productia de medicamente/alimentara, cunoasterea principii de granulare/tabletare/incapsulare/umplere plicuri/blisterizare.Salariu motivant. (021.304.63.84 alina.minea@slaviapharm.ro 1230. Operator introducere date firma de constructii cauta operator introducere date. Salariu atractiv, program norma intreaga. Pentru locatia Magurele, Ilfov (0728.320.312 office@dumarconstruct.ro 1231. Operator linie emailare vopsire sti-

cla, Transparent Design SRL angajeaza pt. fabrica prelucrare geam; (0721.241.412 office@transparentdesign.ro

1232. Operator masini prelucrat hartie in

role, preferabil cu domiciliul in Otopeni. Carte de munca. Program de lucru in 2 schimburi: 7-15 sau 14-22, luni-vineri, (0742.158.742 office@kmp.ro

1233. Operator mecanic producator de

cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Experienta minim 2 ani. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 1234. Operator mecanic Bobcat, angajez operator Bobcat pentru diverse lucrari, deszapezire in Bucuresti. Rog seriozitate, accept si pensionari; (0766.526.952 1235. Operator miniincarcator, buldoexcavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941 1236. Operator pc asistent manager, contabil primar, consultant vanzari, la fabrica productie pavaej. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta, sal.+ comision, CV la adresa de email, 2.500 L; armopavsrl@yahoo.ro 1237. Operator PC pentru Logos Accounting Services filiala a AXE (http://axeitalia.com/) angajeaza full time, 09.00-18.00. Salariu: 1700 lei net/luna, contract incheiat pe o perioada de proba 2 luni. CV la email. (031.438.09.79 a.grigore@logosas.com 1238. Operator polivalent Auchan Dru-

mul Taberei aprovizioneaza rafturile cu produse si pune etichete cu preturi, scaneaza produse la Casa - nu manipuleaza mijloace de plata, program flexibilsalariu competitiv, prima vacanta, tichete (0374.409.880 recrutaredt@auchan.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

13 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1239. Operator sala jocuri, Las Vegas Games, Bucuresti. Angajam fete cu/fara experienta pentru postul de supraveghetor/operator sala jocuri. Trimiteti c.v la adresa de e-mail: anna09995@gmail.com (0765.657.235 Anna09995@gmail.com 1240. Operator sala PS4. Esti tanar sociabil, responsabil si vrei sa faci parte din echipa noastra? Program de 2 cu 2 zile / 3 zile saptamana / 5 zile pe sapt 12 18 ) Preferabil sa fii din sectorul 5 sau in apropiere. 1.100 L; (0766.937.548 xboxgamesps3@gmail.com 1241. Operator schimb valutar Exchange Crangasi SC Global Biz Exchange SRL Crangasi, cu experienta in domeniu. Salariu atractiv, program flexibil, bonusuri. Asteptam CV-urile la adresa de mail, 3.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 1242. Operator schimb valutar si amanet, cu domiciliul in Bucuresti, diploma BAC. Oferim pregatire si salarii incepand cu 1.400 Ron net + comision; 1.400 L; (0764.402.441 1243. Operator utilaje, manitou, pentru santier constructii industriale, oferim cazare si masa, conditii foarte bune de lucru, salariu atractiv, calificare la locul de munca. 1 L; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com 1244. Operator vanzari prin telefon, Ami-

credit angajeaza colegi noi, responsabili, program (orele 9-17:30), call-center vanzari in domeniul bancar. Pachet salarial personalizat (2.000-3.500 lei). Rog CV pe mail; (0726.248.057 alice@amicredit.ro

1270. Ospatar, ospatarita Vino sa lucram

1304. Ospatarite, ospatari restaurantul

1337. Persoane pentru activitati de paza,

1271. Ospatar, ospatarita, cautam cole-

1305. Parchetari, 3 parchetari si 1

1338. Personal angajam restaurant parc

necalificat, rog si ofer seriozitate. 1 L; (0766.772.113

Carol: barman, ospatari, picoli, bucatar si ajutor bucatar. (0726.158.836

1306. Patiser in sectorul 3 zona Salajan.

1339. Personal curatenie si muncitor necalificat angajam urgent pentru patiserie/ cofetarie/ covrigarie. Relatii la telefon; (0746.731.022

impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Venit motivant, program flexibil, transportul si masa de pranz asigurate (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro gi, (0729.703.888 caffeblitz@gmail.com 1272. Ospatar, ospatarita, Kilkenny Irish

Pub, Centrul Vechi angajeaza ospatar/ ospatarita, lb engleza nivel mediu, program 2 zile cu 2 libere, venituri realizabile nete 3000 lei. CV pe adresa de mail sau programari interviuri la nr tel. (0755.110.008 office@stpatrick.ro 1273. Ospatar, ospatarita, pt. restaurant

din Bucuresti, cladirea Sky Tower, et. 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1274. Ospatar, ospatarita, picol Aspect

1276. Ospatari angajeaza Restaurantul

Capsa. Salariu net 1.800 L; (0757.645.737

1278. Ospatari pentru evenimente: nunti,

documente, angajaza operatori pc pentru scanare si indexare de documente. Contract pe perioada nedeterminata, bonuri de masa, decont transport si bonusuri pentru performanta; (031.410.09.82/ 021.644.67.58 hr@abactiv.ro www.abactiv.ro 1248. OPERATORI PC, MANIPULANTI

SI STIVUITORISTI pentru depozitele din Bucuresti Chiajnasi Bolintin. Beneficii: salariu atractiv + bonuri de masa, transport asigurat. (0721.201.561/ 0735.312.373 hr@tibbettlogistics.com 1249. Operatori Peco pentru Pante-

limon, Bd-ul Biruintei. Program 180 ore/ luna, posibilitate de a obtine functii conform cunostintelor si muncii depuse, 1.600 L; (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 1250. Operatori Productie in cadrul unei

firme specializate in constructia de conducte de canalizare apa. Locatie Clinceni.Program 3 schimburi sau 12/24. Necesita experienta minima in domeniu 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1251. Operatori statie asfalt (Bucuresti)

Cerinte: studii medii experienta in domeniu. Oferim:salariu atractiv, cazare, diurna, masa calda (0744.485.454/ 0758.045.366 andreea.baltac@constructplus.ro 1252. Operatori utilaje si muncitori

necalificati (femei si barbati) pentru societate cu sediul in orasul Pantelimon; (0759.019.910 1253. Optometrist cu experienta, pt. cabinet optica medicala, conditii avantajoase; (0762.849.031 1254. Ospatar pentru restaurant situat

pe Calea Floreasca. Rog seriozitate; (0723.845.910 cristi@uanderful.ro

1255. Ospatar pentru Restaurantul Nor, zona Barbu Vacarescu. Pachet salarial atractiv, transport si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1256. Ospatar restaurant si hotel Zava

angajeaza ospatar conditii avantajoase salariu atractiv; (0744.373.025 Patranoiumarian57@gmail.com

1257. Ospatar barman, ospatar/ospatari-

ta/barman, pentru bistro cafe in Afi Mall Cotroceni. Conditii bune de munca, se lucreaza 2 zile cu 2 libere. Salariu motivant; (0724.233.303

1258. Ospatar cu experienta Winebar Paine si Vin cauta ospatar cu experienta minim 1 an, cunoasterea vinurilor, prezentabil, sociabil, zambitor, atent la detalii, program 5 cu 2, salariu atractiv (detalii la interviu), Bucuresti, (0740.203.319/ 0740.203.319 hristu.valentin@gmail.com 1259. Ospatar cu experienta in Doroban-

ti Ospatar cu experienta. Restaurant in zona Dorobanti sector 1 angajeaza ospatar cu experienta. Conditii foarte bune. Se cere si se ofera seriozitate. (0722.259.360

1260. Ospatar, barman si picol pentru

restaurant casual dining in Centrul Istoric. Salariu motivant + tips, transport asigurat, program 2/2; (0788.251.471 1261. Ospatar, cafenea amplasata pe bulevardul Decebal, recruteaza personal pentru pozitia de ospatar (fete sau baieti). Se cere experienta minim 6 luni pe un post similar. Va rog atasati CV la adresa de la contact (0724.310.134 marius.snaplounge@gmail.com 1262. Ospatar, esti candidatul ideal daca esti vesel in mod natural, comunici usor cu persoane necunoscute, esti muncitor si vrei sa oferi o experienta placuta fiecarui oaspete al tau. contact@salongolescu.ro 1263. OSPATAR, Gastropub, zona cen-

trala angajeaza ospatar cu experienta. Informatii intre 9 -17. CV in mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

1264. Ospatar, ospatarita pentru restaurant in zona Magurele, Ilfov, salariul atractiv, procent, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii, 2.000 L; (0723.580.658 1265. Ospatar, restaurant de top, locatie

centrala, angajam ospatar cu experienta. Salariul 1500 lei + tips; (0743.780.497 andreea@restaurantgargantua.ro

1266. Ospatar, ajutor de ospatar zona centrala (Unirii, Universitate), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1267. Ospatar, ajutor ospatar, vino sa lucram in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower et. 36. Venit motivant, program flexibil, masa de pranz si transportul asigurate. Detalii; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 1268. Ospatar, barman-fata, Bucuresti, zona Baneasa-Aerogarii, Natu Cafe.Cafenea cu meniu de pranz & delivery evenimente. Program de lucru avantajos. Interviu si detalii tel./ email, (0743.669.542 otiliaoanav@yahoo.com/ natucafe@yahoo.ro 1269. Ospatar, ospatarita pentru pizzerie

zona Baba Novac, cu experienta. (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com

1308. Patiser cu experienta pentru

1341. PERSONAL feminin pentru curate-

botezuri, petreceri private etc.; (0766.677.437

1279. Ospatari pentru pizzerie. Locatia

se afla in incinta Carrefour Colosseum sect 1. Programul este de 2 cu 2 de la 8.30 la 22.00. Rog seriozitate. (0743.557.524 popaaalina55@gmail.com

1280. Ospatari / ospatarite angajeaza

restaurant zona Dorobanti, tips minim 150 lei/zi. (0729.565.694 1281. Ospatari / ospatarite cu limba

straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77 1282. Ospatari calificati si barman pen-

tru restaurant Acapulco situat in str. Intrarea Torentului nr.17-19, sector 2 (in spatele pietii Delfinului). 1 L; (0765.169.181/ 0761.673.430 marianastoica2000@gmail.com 1283. Ospatari pentru local Centrul

Istoric, local in Centrul Istoric angajeaza ospatari/ospatarite si picoli. Rog seriozitate; (0727.257.022 1284. Ospatari pt. restaurant Papion, Bucuresti, ne marim echipa, cautam colegi. Angajam ospatari: experienta obligatorie, permis auto categoria B, salariu atractiv, spatiu de cazare pentru cei din provincie, bonusuri la evenimente (0786.744.433 contact@restaurantpapion.ro 1285. Ospatari si barmani, restaurant, zona Unirii, cauta ospatari si barman, cu experienta, 2 zile cu 2 zile,ture de zi si de noapte, salariu+tips atractiv- peste medie. Se cauta persoane serioase, capabile de munca in echipa, 1 L; (0722.145.882 stancuadrian77777@gmail.com 1286. Ospatari si bucatari cu experienta

minim 3 ani pentru restaurant situat in Piata Rosetti; (0730.940.723/ 021.313.16.07

1287. Ospatari si ospatarite, restaurant

in Centru Istoric angajeaza ospatari cu experienta in meniu libanez; (0742.224.521/ 0742.224.521 taghridelamine@yahoo.com 1288. Ospatari, angajam in cadrul unui

renumit hotel de 5 stele din Bucuresti.Locatie: Universitate, Km 0. Program: 5 zile / 2 libere. Necesita limba engleza nivel conversational. Masa este asigurata; 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1289. Ospatari, barman, picoli, pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul, comision, program flexibil, seara asiguram transportul. 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 1290. Ospatari, ospatarite, barman si

1342. Personal intern/ 8 ore selectam si

salariu 2500 ron. Relatii la telefon; (0751.223.653

1343. Personal pentru contabilitate pri-

1370. Personal curatenie birouri Firma curatenie caut personal curatenie birouri, zona Grozavesti, salariu 1.500 lei. Program 00.60-14.00. Se lucreaza in echipa; lumini?a.craciun @tiro.ro

1312. Patisera si vanzatoare. Angajam patisera si vanzatoare pentru covrigarie patiserie zona Ferentari . Relatii la telefon: (0736.557.100

1344. Personal pentru firma de curate-

1311. Patiser, patisera angajam urgent,

1313. Patiseri cu experienta si ajutor de patiseri pt. patiserie zona Ap?r?torii Patriei program flexibil, salariu atractiv, salariu 2000-3000 in functie de experienta (0765.318.359/ 0755.941.782 1314. Patiseri, ambalatori patiserie,

muncitori necalificati, Oltenitei, Vestitorului nr. 8 (0737.251.044 1315. Paza noapte si receptie, salariu 2000 lei net, cm nedeterminat si cazare, pod Pustnicul, hotel Casa de Piatra, la 15 minute de Cora Pantelimon, maxi taxi 503, urgent, sms orice ora cu textul paza. Revin cu tel., 2.000 L; (0767.079.463 1316. Paznic cu atestat pt o cladire de birouri in P-ta Unirii, Bucuresti. Program in ture. Salariu 1200 lei/luna. 1.200 L; (0730.106.207 maitza@gmail.com 1317. Pensionar, pensionara. Asociatia

proprietari angajeaza: pensionar(a), P.F.A sau firma curatenie pentru efectuarea curateniei intr-o zona si bloc foarte civilizate; (021.231.40.30/ 0723.547.378/ 0721.734.280 1318. Pensiunea Atra angajeaza personal Valea Doftanei, Prahova, ospatari, ajutor bucatar, (cu/fara experienta). (0732.675.816 andrei.popa@atradoftana.ro 1319. PEPCO Retail angajeaza casieri pentru magazinele ce se vor deschide in Comuna Berceni si Bucuresti Soseaua Alexandriei (la Cora). Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Va rugam sunati la: 0728555642 sau trimiteti CV-ul la: aveselin@pepco.eu (0728.555.642 aveselin@pepco.eu

angajam, salariu net 1.650 L; (0764.650.079

1322. Persoana ingrijire gradina si curte

cu catei si pisici zona Pipera, Baneasa. Conditii bune. Nu intern. (0722.249.121 doru.ciuca@gmail.com 1323. Persoana pentru cabinet avocat, organizata, sociabila, aspect placut, engleza mediu pentru: gestionare relatii clienti, activitati secretariat, arhivare documente, agenda- protocol sedinte. C.V+foto. 19 L; (0721.636.353 dumaslex.cab@gmail.com

comunicare si vanzari directe pentru postul de agent de vanzari; (0733.380.388

1326. Persoana de serviciu angajeaza Hotelul Capsa. Telefon: (0757.645.737

1328. Persoana ingrijire batrana

Carol's din zona Berceni-Aparatorii Patriei angajeaza ospatari si ospatarite. Rog seriozitate. (0722.250.382 Adrianlzrsc@yahoo.com 1297. Ospatarita pentru cafenea, fast-

food; (0731.208.029

1298. Ospatarita restaurant Le Boutique

- Food Concept Store angajeaza ospatarita cu experienta. Program lucru 2 zile/2 zile, salariu avantajos, transport, tips. Solicitam seriozitate, limba straina si harnicie; (0722.538.274 comenzi@leboutiquefood.ro 1299. Ospatarita pentru bar Dark Zone in zona Piata Rahova. Experienta minim 3 luni; (0722.599.277 cry_2607@yahoo.com 1300. Ospatarita/ospatar cu experien-

ta, salariu motivant cu crestere anuala, contract de munca. Zona Petre Ispirescu; (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com 1301. Ospatarite Club de biliard Mercu-

ry cauta fete pentru postul de ospatarita, (0726.605.399

1302. Ospatarite si barmani, cafenea in

zona decebal angajam ospatarite si barmani .Salariul atractiv, carte de munca, program 2/ 2 zile, tips individual. Pentru mai multe detalii contactati- ne, (0724.661.462 1303. Ospatarite, ospatari pentru

restaurant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, salariu 1500 lei in mana, contract munca, tips individual, bonusuri. Se cer, experienta, dinamism, seriozitate, 1.500 L; (0760.650.710/ 0726.782.482

1345. Personal pentru laborator sand-

wich; (0773.945.313

1346. Personal pentru statie distributie

carburant . Program flexibil 180h/luna , salariul 1400 - 1600 lei. Locatia se afla in Bucuresti pe Bld Poligrafiei. Detalii la tel: 1.600 L; (0768.586.400 office@sbisecurity.ro 1347. Personal pentru urmatoarele pos-

turi: preparator sandwichiuri (shaormar), ajutor bucatar, personal curatenie, casiera fast food cu renume angajeaza, ne marim echipa, fast food Dines cu renume in Bucuresti 2.000 L; (0736.627.098 office@dines.ro 1348. Personal primire pacienti cu sau

fara bacalaureat. CV si mail. (021.326.55.96 fmmedient@hotmail.com

1349. Personal restaurant in Victoriei,

angajam bucatari, ajutor bucatari, barmani, ospatarite. (0767.945.297 Theodorescuvalentina@yahoo.com

1350. Personal Restaurant La Brasserie

du Parc, situat in Parc Herastrau, angajeaza personal cu experienta, lucrator bucatarie rece si spalator vase. Relatii la tel. sau CV; (0376.203.061 andra@labrasserie.ro

Personal sala croit angajeaza firma confectii dama zona Drumul Taberei, salariu + bonuri de masa si decontare transport. 1.700 L; (0766.849.566 1351.

1352. Personal Terasa Tress2 situata in

Calea Vitan 17A, angajeaza ospatari, ajutor bucatar, personal vase si curatenie. Detalii doar in cadrul interviului. Pentru programari interviu tel. (0746.509.006 dumitru.lili@yahoo.com 1353. Personal (femei si barbati) la

1321. Persoana cunoscatoare lb. rusa

1293. Ospatari, ospatarite pentru restau-

1296. Ospatari/Ospatarite. Restaurant

nie. Pentru relatii si interviu puteti sa ne contactati la numarul de telefon, Bogdan Filip; (0738.722.242 iulia_m_sv@yahoo.com

1354. Personal bucatarie Restaurantul Vivo cauta personal bucatarie pentru spalat vase. Pachet salarial atractiv. Calea Floreasca; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com

experienta in licitatii SEAP. Salariu motivant. Rog si ofer seriozitate. Trimiteti CVul pe adresa de mail: (0732.244.444 office@ccfrsamarfa.ro

pentru un post de call center/, programul este in ture, salariul porneste de la 1.500 Lei net. Se ofera transport la plecare 1.500 L; (0729.106.169/ 0767.282.820 alina@laiancu.ro

atractiv. Calificarile sunt binevenite (0743.153.333 alinariulet@mail.ru

mara, angajam urgent. Relatii la telefon (0746.731.022

curatenie pentru birouri, zona Bucuresti. Program 8 h/zi. Salariu motivant; (0744.486.469

restaurant Herastrau angajam urgent personal pentru un restaurant din S1. Program in 2 schimburi, 8 ore. Salariu 1450 Lei si alte beneficii. Pentru detalii va rog sunati la numarul de telefon din anunt 1.450 L; (0725.497.232

1295. Ospatari, ospatarite, salariul este

plasam pentru menaj, ingrijire copii, batrani bolnavi, spitalizati; (021.642.50.82/ 0740.005.644

1320. Persoana angajam persoana cu

1325. Persoana cu experienta pentru ingrijire persoana varstnica la domiciliu; (021.330.10.76

program discutabil/ flexibil, salariu atractiv, Il brigante Lucano, Centru Vechi, str. Franceza nr. 2-4. Detalii la tel.; (0729.150.587

1368. Personal curatenie apartamente regim hotelier, calcat, schimbat lenjerii si curatenie pentru apartamente in regim hotelier. Program 9-17. Salariu 1600 + 50 ron/zi daca este nevoie cateva ore in weekend. Abonament Ratb si carte de munca; 1.800 L; (0745.500.676

1310. Patiser si ajutor patiser, in zona

1291. Ospatari, bucatari, personal curatenie angajam urgentpentru restaurant sector 1. Salariul oferit 1.100 - 2.900 lei + taxi + masa + tips + alte beneficii salariale 2.900 L; (0729.569.050

1294. Ospatari, ospatarite cu experienta,

1367. Personal curatenie restaurant angajam pt. locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Detalii la nr. tel., (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

tiv, 8 ore, cu carte de munca, Orasul Voluntari, zona La Gheata; (0761.768.767

1324. Persoana cu abilitati de negociere,

rant central in Bucuresti, de oriunde in afara Bucurestiului ofera cazare, salariu atractiv si o masa pe zi. Detalii la telefon, CV pe mail. (0722.611.359/ 0737.018.590 efes.food@yahoo.om

rant. Daca iti cauti un loc de munca stabil si serios cu un program de 8 ore/zi, 5 zile pe saptamana, 1200 lei net+alte beneficii, te asteptam la Beraria H din Parcul Herastrau. (0725.345.302 jobs@berariah.ro

doamne Firma de curatenie angajam doamne si barbati, Aurel Vlaicu, pentru curatenie, Plaza Romania, program 06:00-14:30 si program 13:00-21:00. Piata Romana si Victoriei 21:3006:00,08:30-17 3 ani experienta; (0731.400.591

picolite, livratori pentru restaurant sector 3. Salariu 1.500 lei, carte de munca + tips. 1.500 L; (0721.720.751

1292. Ospatari, femeie de serviciu,

zona Piata Domeni. Relatii; (0722.624.401/ 0722.236.782

1366. Personal curatenie pentru restau-

nie birouri. Firma de curatenie angajeaza personal cu norma de 2 ore, 4 ore sau 8 ore pentru Bucuresti si Ilfov. Cerinte: persoana serioasa si atenta la detalii.Oferim: salariu atractiv si contract de munca, (0751.193.866/ 031.438.08.42 gianina.rizea@efms.ro

fabrica din sector 6, salariul se discuta la interviu, relatii la telefon; (0732.672.654

Stefan cel Mare; (0744.347.782

1246. Operatori linie imbuteliere person-

1247. Operatori PC, firma de scanare

1340. Personal deservire Cafe Bar

1275. Ospatar. Angajez ospatar pentru

Complex Turistic 4 stele Brasov. Salariu fix plus plata suplimentara la evenimente, transport, o masa/zi. CV la adresa de mail, 1.500 L; (0758.111.016 office@stejariibrasov.ro

obiective in Bucuresti. Domiciliul in Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Prahova, Dimbovita, Teleorman. Atestat, minim 8 clase. Sal. net 1200-1800 lei/180 ore, echipament gratuit, (0749.050.576/ 0742.972.786 iulian.draganete@securitas.com.ro

patiserie zona Pipera, salariu si program de lucru forte avantajoase. 2.300 L; (0751.015.851

1309. Patiser cu experienta salariu atrac-

1277. Ospatari Cautam persoane dispuse sa se alature echipei noastre, 1.500 L; (0729.106.169/ 0764.842.717 alina@laiancu.ro

al calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro

Salariu motivant, echipa tanara (0747.019.271 adrianpetr@gmail.com

1307. Patiser pentru laborator cofetarie-

placut si seriozitate. Restaurantul se afla in zona Dristor, Baba Novac, 2.000 L; (0722.218.487 papy_catalina@yahoo.com

end da unul nu. 1.500 L; (0771.033.742 munteanun@yahoo.com

1245. Operator xerox 6 ore/zi, un week-

Vivo isi mareste echipa. Daca esti ospatarita/ospatar si vrei sa te alaturi echipei noastre asteptam sa ne contactezi. Experienta anterioara nu este necesara. (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com

1327. Persoana energica, comunicativa

pentru batrana 85 ani, interna comuna Berceni- Ilfov, 6 km de Bucuresti. (0772.836.831 1329. Persoana menaj Aviatorilor, pro-

gram 9-15. de luni pana vineri, contract de munca, cu experienta si recomandari; 1.500 L; (0724.047.365 1330. Persoana menaj, cautam per-

soana pentru menaj, preferabil cu experienta in bucatarie, program 5 zile pe saptamana. Se asigura decontare transport dupa caz. Relatii la tel.; 1 L; (0744.343.216 oana.chirila@vinconromania.com 1331. Persoana pentru imprimerie

cu/fara experienta pentru departamentul de personalizare. Salariu foarte atractiv. Zona Ghencea. (0722.657.166 tvalentin@cxa.ro 1332. Persoana preluare comenzi si ambalare Restaurant South Burger angajeaza. Echipa tanara, cautam o persoana care sa se adapteze usor, sa fie amabila si sa invete repede. 1 zi /1 zi, 1800 lei, masa, tips. Posibilitate avansare , 1.800 L; (0726.760.996 Mcsfoodivision@gmail.com 1333. Persoana serioasa pentru curate-

nie angajam pentru casa zona AviatieiBaneasa, luni- vineri 8 ore/zi; contract de munca cu perioada de proba; asigurare abonament mijloace transport. Rela?ii: secretariat (1) L-V, 9-15; (021.211.16.84 1334. Persoanal curatenie pt. bucatarii,

cameriste, bucatar. Info Clean angajeaza cameriste, pers. curatenie instrumentar bucatarii si bucatari pentru hotel Marriott. Contract de munca, bonuri masa, decontare transport, asigurare medicala, bonusuri atractive, 1.400 L; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com 1335. Persoanal ingrijire batrani, zona Turda, 8 ore/zi, L-S, persoane imobilizate, cu experienta si recomandari; 2.500 L; (0724.047.365 1336. Persoane necalificate, vrei sa devii

brutar-patiser? Esti pasionat de brutarie artizanala si vrei sa inveti intrun domeniu dinamic? Cautam colegi pentru o echipa fantastica. Chiar daca nu ai experienta dar esti pregatit pentru o surpriza, sunane acum; (0768.532.104

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1355. Personal bucatarie (femei), pro-

ductie sandwich-uri Firma catering productie sandwich-uri, angajeaza personal cu experienta bucatarie (femei), tura de noapte program d-j, 20.00-05.30, zona Confort Urban, mij trans. 117.Rog seriozitate. (0760.944.606/ 0732.445.569 bestsandwich84@yahoo.com 1356. Personal calificat pentru construc-

tii: gipsari, zidari, zugravi. Salariu motivant: 3.100-4.500 lei net + CM. Oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785 1357. Personal calificat pentru fabrica

incaltaminte Pantelimon, pentru productie incaltaminte, cusatoare, lansatoare, control calitate, salarii negociate in functie de aptitudini, (0785.557.099 1358. Personal confectii si tricotaje operatori masina de cusut, modelieri. Beneficii: conditii de lucru deosebite, salariu motivant, tichete de masa, decontare transport. Tanex Bucuresti, fabrica de confectii si tricotaje, important producator si exportator in industria confectiilor. Telefon interviu, e-mail, Soseaua Bucuresti Magurele nr. 47B, sector 5. www.tanex.ro (0730.700.892/ 021.421.02.16 hr@tanex.ro 1359. Personal croitorie, cusatoare,

masinista, firma de tapiterie piele angajeaza personal croitorie, masinista, cusatoare. Nu suntem fabrica, nu se lucreaza cu norma. O minima experienta constituie un avantaj. Rugam si oferim seriozitate (0743.485.854/ 0743.485.854 cezar_ise@yahoo.com 1360. Personal cu experienta pentru restaurant in zona Ghica Tei, Otesani sector 2, ajutor bucatar si femeie la vase. Avem nevoie de oameni seriosi si cu chef de munca (0727.626.981 1361. Personal curatatorie, zona Catelu,

program 8 ore/zi, carte de munca, cu experienta 2.000 L; (0772.276.051

1362. Personal curatenie angajam pen-

tru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680 1363. Personal curatenie Firma Galimex

angajeaza femei pentru lucru la punct fix, 8 ore, zona metrou 1 Decembrie/, zona Popesti Leordeni. Minimum 10 clase. Rugam seriozitate. (021.330.17.96 rmc@galimex.ro

1369. Personal curatenie baieti si

1371. Personal curatenie depozit Chitila,

depozit de medicamente angajeaza persoane pentru curatenie. Program de 8 ore/zi, de luni pana vineri, 2 schimburi. Salariu atractiv, tichete de masa, decont transport. Detalii la tel. 0731799557 (0731.799.557/ 0731.799.557 ancuta.mihai@farmaciiledona.ro

1372. Personal curatenie echipa mobila, de interventii in Bucuresti, fete si baieti, cu contract de munca 8 ore, oferim salariu atractiv, tichete de masa, decontarea transportului in oras 2.000 L; (0731.313.150 1373. Personal curatenie in Centru Comercial din Cotroceni, zona Dr. Taberei la program de 8 h/zi. Oferim carte de munca si salariu avantajos. Firma de curatenie, angajeaza urgent; (0731.121.239 1374. Personal curatenie in PopestiLeordeni companie angajeaza personal pentru curatenie in zona Popesti-Leordeni. Program in doua ture: 06:00 14:30 si 12:00 20:00. Oferim conditii legale, salariu 1065 lei net si tichete de masa. (0749.229.339 1375. Personal curatenie restaurant locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1376. Personal curatenie sala pentru

1422. Personal vase si curatenie, restaurant zona Dorobanti program de lucru de luni pana vineri 8-16. Interviu Bd Iancu de Hunedoara 48 et 15 (0733.163.418/ 0733.163.416

1394. Personal la vase, salariu + tips,

1423. Personal. Confectii textile angajam personal cu experienta doar cu contract munca pentru masini cusut si surfilat, calcat final si interfazic. Zona Militari. Decontarea transportului + bonuri masa; (0734.522.529

1.400 L; (021.330.03.76/ 0774.508.071/ 0721.105.555

1395. Personal magazin materiale constructii angajam urgent in sector 1, pozitii disponibile: casier, manipulant marfa, consilier vanzari. Program: 5 zile pe saptamana - 8 ore. Contract nedeterminat. Sunati la nr din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 1396. Personal manichiura, pedichiura si personal pentru extensii gene, pentru salon infrumusetare din Popesti Leordeni. Foarte, foarte urgent. (0737.761.229/ 0738.187.202 1397. Personal montaj mobilier cu expe-

rienta in servicii de montaj si asamblare mobila kika, Ikea, Dedeman) la domiciliul sau sediul clientului. Salariu atractiv, 1500 - 2400 Lei, program ora 09:00-18:00 1 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com

1399. Personal necalificat pentru procesare manuala a produselor animale. Cortina Development angajeaza personal pentru punctele sale de lucru din tara. Oferim contract de munca, training. Cerem si oferim seriozitate. CV la email: (0731.336.003 office@cortinadevelopment.ro

1427. Personal. Producator ambalaje carton angajeaza in vederea calificarii la locul de munca pentru urmatoarele posturi: masinisti tiparitori, ajutori masinisti, cu experienta, masinist legatorie mecanica stantat, caserat, lipit, lucratori legatorie manuala. (0758.109.809 office@tipografiaeurobusiness.ro

1400. Personal necalificat tipografie, angajeaza full-time sau part time personal necalificat de preferinta femei; (0723.326.235

1428. Personal. Restaurant in zona Tineretului angajeaza personal necalificat pentru curatenie si spalarea vaselor. Telefon; (0763.725.353

1401. Personal necalificat, angajam urgent lucratori comerciali (barbati) pentru o fabrica de usi, zona Hala Traian. Program de lucru L-V. Salariul net 1400 Lei + tichete de masa.Pentru interviuri sunati la nr, din anunt 1.400 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmail.com

1429. Picker, magaziner in Chitila se lucreaza la temp 6 grade. Decontarea transportului. Echipament de protectie termica. Masa calda. Ore suplementeare se platesc separat si sa regasesc in contractul de munca 2.000 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com

1402. Personal optica feminin pentru cabinet optica medicala in sector 3 si sector 6. Doar doua posturi libere. Oferim salariu de baza atractiv, targeturi si bonusuri multiple, loc de munca. (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com

1430. Picoli-ospatari pentru pensiune

1403. Personal patiserie, modelator, van-

zator cu sau fara experienta. Asiguram salariu fix si contract de munca. Puncte de lucru zona Iancului, zona Diham si zona Universitate; (0764.804.234/ 0736.389.836 alex.gusita@gmail.com

1377. Personal curatenie si vanzatoare,

1405. Personal pentru curatenie in labo-

1378. Personal curatenie, agenti curatenie si lucratori comercial pentru locatii fixe din zonele: Otopeni, Balotesti, Berceni si Militari si pentru echipa de interventie. Se ofera: salariu motivant la timp, plata orelor suplimentare, program flexibil, training gratuit. Detalii la telefon: (0751.051.955 1379. Personal curatenie, angajam pen-

tru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680 1380. Personal curatenie, angajam pen-

tru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680 1381. Personal curatenie, angajam pentru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680 1382. Personal curatenie, angajez per-

sonal pentru curatenie birouri zonele Unirii, Universitate, Grozavesti,Televiziunea Romana; (0722.623.865 office@curatenielions.ro

1383. Personal curatenie, cautam o per-

soana serioasa de sex feminin, cu aspect fizic ingrijit pentru curatenie in apartamente.Program luni - vineri 8:00 - 17:00 1.700 L; (0732.267.853 1384. Personal curatenie, Clinica

privata angajeaza personal curatenie. Salariu motivant; (0755.200.076

1385. Personal curatenie, Scoala Spectrum Bucuresti angajeaza personal pentru intretinerea birourilor, grupurilor sanitare, si servirea protocolului. Persoanele interesate sunt rugate sa sune la nr.; (0722.654.161/ 021.344.33.44 info@spectrum.ro 1386. Personal curatenie. Angajam personal curatenie barbati 8 ore/zi si femei 34 ore/zi la cladire de birouri in zona Dorobanti, locatie fixa, salariu motivant. Telefon: (0751.278.488 1387. Personal curatenie. Clinica

privata angajeaza personal curatenie in tura de noapte. Salariu motivant; (0756.200.044 1388. Personal fabrica mobila, angajam urgent personal pentru posturile de necalificat si sofer B. Salariu 1500-1800 Ron net. Program de lucru: 08:00-17:00 L-V. Zona Piata Giulesti. Pentru detalii la telefon 1.800 L; (0733.409.308 1389. Personal feminin, ACL Social Media Angajeaza personal Feminin cu / fara experienta pentru socializare online live. Program la alegere, salariu fix 2000 ron, comision de la 55% din incasari. Posibilitate plata zilnica; 5.000 L; (0742.703.781 hr@aclstudio.ro 1390. Personal fete masaj, somatic, plata zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; (0730.844.060 nelly_pisy@yahoo.com 1391. Personal firma transport interna-

tional. Firma de transport international marfa din Bucuresti angajeaza urgent : directori transport cu licenta, soferi TIR si UBER, dispeceri , contabil , femeie de serviciu; (0749.184.444 mikyt2000@gmail.com

1365. Personal curatenie pentru compa-

1392. Personal intretinere, intretinere

cladiri, salariu net 1.600 -1.800, cunostinte medii in domeniul constructii, electrice, sanitare, in Bucuresti, obligatoriu carnet de conducere, prezinta avantaj vorbirea limbii engleze; 1.800 L; (0733.869.293

1425. Personal. Tanar angajeaza personal pentru Fashion House Militari, full time si part time. Relatii la tel.: (0747.060.775

limon, angajam personal necalificat in vederea calificarii pentru productie de incaltaminte; (0764.090.600

1404. Personal pentru centru primire haine, curatatorie spalatorie textile. Contract de munca, salariu 1600 Lei net. Relatii la telefon intre orele 10:00- 17:00; 1.600 L; (0764.348.105

urgent Autoservirea Mama Food din Bragadiru angajeaza cu salariu atractiv si beneficii: personal curatenie, spalat vase, necalificat, vanzatoare/ vanzator cu experienta linie autoservire; (0728.878.785

1424. Personal. Societate cu profil comert (magazin non-stop), cauta personal serios, metrou 1 Decembrie 1918 si Mihai Bravu - Dudesti, salariu + bonuri de masa; (0722.237.113

1426. Personal. Fabrica angajam personal pentru ambalat. Zona: Bucurestii Noi (statia de metrou Straulesti). Salariu motivant, conditii foarte bune de lucru intr-un mediu civilizat si prietenos. Relatii; (031.107.32.88

1398. Personal necalificat Cora-Pante-

club full time, salariu motivant + tips, echipa prietenoasa, detalii la tel. Zona Apaca, (0756.067.969 cristian.filip01@gmail.com

1364. Personal curatenie Firma Galimex angajeaza personal curatenie pentru lucru in echipe de interventie. Minim 10 clase. Rugam seriozitate; (021.330.17.96 rmc@galimex.ro

nia Avitech cu sediul in Blv. Pipera nr 1/II, Voluntari, Ilfov, pentru sediul propriu, program 8 ore, contract de munca pe durata nedeterminata. (0745.884.896/ 021.200.64.64 office@avitech.ro

1393. Personal la curatenie persoana serioasa, apta de munca pentru curatenie sala fitness, program 2 zile lucrate /2 zile libere, salariu 1.800 Lei (0762.970.269 marya.negru@gmail.com

rator de cofetarie din sectorul 3; (0722.400.481

1406. Personal pentru receptie, secre-

tariat Administreaza si distribuie documentele care intra si ies din firma, redacteaza corespondenta oficiala a firmei, receptioneaza comenzile on-line/ telefonice, comunica clientilor statusul comenzii, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro 1407. Personal polish auto Cosmetica

auto angajeaza personal polish auto cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv seriozitate si punctualitate; (0767.104.010 polish.cosmetica@gmail.com

1408. Personal primire calcatorese,

croitorese, soferi Curatatorie angajeaza muncitori necalificati, fochisti, pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca. Conditii excelente. (0755.200.031

1409. Personal productie publicitara cerinte: experienta in domeniu, disponibilitate program prelungit.Responsabilitati: colantare, montaj bannere, finisare displayuri si produse publicitare, asamblare. avantaj: permis conducere cat B. (0747.811.690 marius@axicogrup.ro 1410. Personal productie publicitara

tehnician reclame, colantor angajeaza Lartek Grup. Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs pe e-mail la sau SMS telefon: (0722.963.430 jobs@lartekgrup.net 1411. Personal pt. depozit si sofer, anga-

jam pt. depozit de sanitare, gresie si faianta (si sofer) Militari, str. Valea Cascadelor, nr. 23, magazin Imorom, program: l-v 09-18, sambata 09-16, duminica liber, salariu + bonus, 1.600 L; (0756.602.020 1412. Personal restaurant Cherhanaua

Ancora, ospatar, aj. ospatar, hostess, bucatar cu experienta, aj. bucatar si femeie la vase. Salariu motivant. Tel: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

1413. Personal restaurant, angajam personal bucatarie si linia de servire cu si fara experienta. Se ofera salariu motivant, bonuri de masa, o masa gratis si alte bonusuri. Contract full time pe perioada nedeterminata; Sun Plaza. (0721.321.633 sunplaza@imbissgrill.ro 1414. Personal restaurant, sector 1, angajam urgent personal pentru restaurant. Pozitii disponibile: ospatar, ajutor ospatar, agent curatenie. Program: 5 zile pe saptamana - 8 ore. Contract nedeterminat. Pentru interviuri sunati (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 1415. Personal restaurant- fast food, casieri, ospatari, aj. bucatari, 1500-300 lei net, 8h/ zi, contract de munca, Sos. Orhideelor, 2.000 L; (0737.450.801/ 0737.450.801 cristinadumitru000@gmail.com 1416. Personal salon infrumusetare, Echipa Oan-Mi se extinde si este in cautarea unor colegi noi pentru posturile de frizer coafor, cosmetica, manichiura pedichiura. Sector 5 Bucuresti, Mai multe detalii la telefon, (0726.161.124 1417. Personal servire linie pentru cantina, zona Expozitiei. Persoane amabile, serviabile, orientate catre client. Tel. CV la mail. (0727.777.715 office@dlcatering.ro 1418. Personal sortare manipulare legume/ fructe, Glina depozitul de afla in Comuna Glina (soseaua de centura). Salariu net 1.400 Lei plus bonuri de masa aprox. 10 ron/zi (0769.544.735/ 0744.542.292 bogdan.silinescu@sinfrutta.ro 1419. Personal spalatorie masini cu abur, in incinta Liberty Center (parcare -1) (0724.636.363/ 0736.770.770 lioz.romania@yahoo.com 1420. Personal vanzare din Otopeni,

Snagov, Baneasa. Brand de lux din Mall Baneasa angajeaza Consilier Vanzari. Salariu net 425 euro, bonuri de masa, comision din vanzari, (0740.055.549 1421. Personal vase si curatenie pentru restaurant. Daca iti cauti un loc de munca stabil si serios cu un program de 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, 1200 Lei net + alte beneficii, te asteptam la Beraria H din Parcul Herastrau (0725.345.302 jobs@berariah.ro

Azuga; (0761.089.659

1431. Picoli/ picolite angajeaza restau-

rant zona Dorobanti, tips minim 100 lei/zi. (0729.565.694 1432. Pizzar in sectorul 3. Salariu motivant, echipa tanara, (0747.019.271 adrianpetr@gmail.com 1433. Pizzar pentru restaurant Speed Pizza, cu minim 2 ani experienta pentru sectorul 5 Cora Alexandriei, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa. (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1434. Pizzar cuptor pe lemne, program 2

zile (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sect. 1. Calea Grivitei, (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 1435. Pizzar zona Berceni, oferim si

cazare. (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

1436. Pizzar, ajutor pizzar Forever Pizza angajeaza pizzar, ajutor pizzar cu sau fara experienta pentru program de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca. (0723.998.267/ 0721.023.917 1437. Pizzar, ajutor pizzar, Angajam pen-

tru delivery, mai multe detalii la telefon (0731.034.908

1438. Pizzar, cuptor cu lemne, campus

studentesc, 3 min. metrou Grozavesti, carte munca; (0742.181.263/ 0755.013.339

1439. Pizzar. Pizzerie angajeaza sef de tura,pizzar, vanzatoare, modelator covrigi, gestionar, ajutor bucatar; (0763.312.293 1440. Pizzerie angajeaza: pizzar, vanza-

toare, modelator covrigi, gestionar, ajutor bucatar, sef de tura; (0763.312.293

1441. Planteea angajeaza vanzatoare, vanzator pentru magazin naturist (plafar) sector 6, salariu motivant, fix, comision din vanzare, alte bonificatii. Program o zi da, o zi nu, (0727.503.269 cv@planteea.ro 1442. Planteea angajeaza vanzatoare/ vanzator pentru magazin naturist (plafar) sector 6, salariu motivant, fix + comision din vanzare + alte bonificatii. Program o zi da/ o zi nu (0727.503.269 cv@planteea.ro 1443. Planteea angajeaza vanzatoare/vanzator pentru magazin naturist plafar) sector 6, salariu motivant, fix + comision din vanzare + alte bonificatii. Program o zi da/ o zi nu. (0727.503.269 cv@planteea.ro

PORTAR SCARA DE BLOC, B-DUL DECEBAL. ANGAJAM PORTAR SCARA DE BLOC BDUL DECEBAL, NUMAI BARBAT PENSIONAR LIMITA DE VARSTA; SALARIU NET/LUNA 600 L; (0727.173.489 1444.

1445. Portar, paznic, angajam portarpaznic, cladire de birouri, cabina de serviciu este situata la poarta de acces in curte. Program de lucru 12/24, salariu net 1450 cu bonuri de masa incluse. Relatii de Luni-Vineri ore 9-16; 1.450 L; (0722.287.321/ 0722.287.320 europaprimex@yahoo.com 1446. Pregatitor vopsitor cu experienta,

pentru service auto multimarca din sectorul 2. Salarizare atractiva, in raport cu realizarile 3.500 L; (0724.756.215

1447. Pregatitor vopsitorie pentru serv-

ice auto cu experienta. Relatii la tel:Adresa :Bd. Theodor Pallady, nr. 287, sect 3Program de lucru:L-V 08:00-17.30; (0746.600.700 contabilitate@adely.ro

1448. Pregatitor vopsitorie, service

din zona centrala angajeaza in conditiile legii. Se ofera sdalariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277 1449. Preparator pizza cu experienta, salariu 2000 lei net la program / contract de 8 ore/zi, cerinte: intins blatul, decorat pizza, coacere cuptor electric tunel, pentru Pizza Delivery & Take Away din zona Casa Poporului, 2.000 L; (0752.377.377 1450. Preparatore salate si sandwichuri. Program: duminica-joi 05:30-17:30, vineri si sambata liber. Salariu 2200 Lei + masa. Zona Colentina- Fundeni; 2.300 L; (0742.266.859 1451. Prisum Retail angajeaza asistent

farmacist Prisum Retail, parte a grupui Prisum International, importator si distribuitor al produselor himalaya, angajeaza lucrator comercial sau asistent farmacist in cadrul magazinulu Esenta Plant Ramnicu Valcea 35 L; (0730.280.059 anamaria.vasile@prisum.ro 1452. Prisum Retail angajeaza asistent

farmacist Prisum Retail, parte a grupui Prisum International, importator si distribuitor al produselor Himalaya, angajeaza lucrator comercial sau asistent farmacist in cadrul magazinului Esenta Plant Bucuresti 42 L; (0730.280.059 anamaria.vasile@prisum.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1453. Productie, colantator, modelator-

prelucrare plexiglass, electrician, sudor, lacatus, personal cu experienta in domeniul productiei publicitare pt. firma Rosial Concept cu sediul in Otopeni; (0754.549.692 office@rosialconcept.ro www.rosialconcept.ro 1454. Profesor germana. Scoala anga-

jeaza profesor germana; (021.315.65.43

1481. Receptioneri, hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza receptioneri si operatori call-center. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 1482. Receptionist se ocupa in principal cu efectuarea de operatii specifice de receptie a clientilor si vizitatorilor, oferirea de informatii catre clienti si vizitatori (0737.700.300 office@financeone.ro

1455. PROJECT MANAGER, COORDONARE 10-12 PERSOANE, ACTIVITATI 1483. Reglor - operator mase plastice, operator laser (cunostinte MENTENANTA, CUNOSTINTE calculator, programe), Bucuresti, TEHNICE MECANICA, ELECTRO- sector 3, 9 - 18; (0726.396.619 MECANICA. STUDII LICEU 1484. REPREZENTANT VANZARI, MINIM; (- MARIUS.NASMINIMA EXPERIENTA IN VANTASE@ROMVERSIS.RO ZAREA DE SERVICII. AUTOMO1456. Pub centru vechi angajeaza ajutor TIVAT/A, SPIRIT DE ECHIPA. bucatar pentru Big Ben Pub centru vechi, cu experienta (obligatorie).Program flexiCUNOSTINTE PC, PERMIS bil, salariu avantajos, tips, contract de munca full time.Rog si ofer maxima seriAUTO. SERIOZITATE SI PERSEozitate.Multumesc. 1 L; (0725.472.375 VERENTA IN ATINGEREA mihai.bigbenpub@mail.com OBIECTIVELOR, 3.000 L; STE1457. Receptie + camerista pensiune 8 camere Bucuresti zona centrala, angajaza FAN@EVIDENTA-DESEURI.RO receptioner cu sau fara experienta

cunoasterea lb. engleze scris vorbit obligatoriu si camerista cu experienta, program flexibil, salariu atractiv, 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com

1485. Responsabil calcat si ambalat pt. atelier confectii textile. Mediu de lucru placut, castig avantajos (0735.174.420

1458. Receptioner hotel 4 stele, zona

rie, service auto angajeaza receptioner/responsabil tinichigerie - vopsitorie; (0720.559.190

Unirii angajeaza receptioner calificat, cunoscator al limbii engleze nivel avansat. Cunoasterea sistemului de gestiune Opera reprezinta un avantaj.Oferim si bonuri de masa. (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro www.international-hotels.ro 1459. Receptioner pt. Hotel Berthelot, dorim o persoana cu experienta in domeniu, calificare, limba engleza avansat, sa lucreze in echipa, dinamica, sociabila ionella.caradeanu@hotelberthelot.ro 1460. Receptioner / receptionera

cu sau fara experienta, vorbitor limba engleza pentru hotel. Program 12 cu 24 h sau 12 cu 48 h; (0744.827.323 1461. Receptioner cladire birouri, mag-

azin prezentare persoana amabila, prezenta si tinuta agreabila, zona Republica; (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro 1462. Receptioner cu experienta, hotel,

angajeaza receptioner cu experienta. Salariu incadrare 2.601 ron Persoana de contact - Irina Ghinea. Telefon: (0724.590.537 1463. Receptioner hostel cautam full

1486. Responsabil tinichigerie-vopsito-

Restaurant angajeaza barmani, ospatari, picoli, salariu atractiv, pentru cei din provincie oferim cazare + 2 mese/ zi, salariu saptamanal; (0763.376.631

1487.

Popesti Leordeni, experienta constituie un avantaj. Pentru mai multe detalii sunati la nr. de tel. (0771.371.927

Receptioner(a) hotel, angajam tineri cunoscatori minim limba engleza pentru receptie hotel central Bucuresti, se asigura un prog. flexibil si pregatire, salariu de inceput 1.750 lei net. CV la mail 1.750 L; (0722.697.630 margarujan@hoteldan.ro 1468.

1469. Receptioner, receptionera hotel 3

stele, zona Gara de Nord, Hotel Elizeu angajeaza receptioner/a, experienta nu este necesara, limba engleza nivel conversational (0722.550.139 rezervari@hotelelizeu.ro

1470. Receptionera cu sau fara experi-

enta pentru un post de receptie, raspuns la telefon etc. Carte de munca, salarizare 2000 ron/luna plus sporuri, program 8h/zi. Urgent, zona Piata Unirii. 2.500 L; (0728.025.622 1471. Receptionera program de luni -

vineri, 10 ore pe zi. Tarif 8,91 lei pe ora plus bonuri. Engleza, cunostinte medii de utilizare a calculatorului si aspect fizic placut. Rog CV-uri pe mail (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 1472. Receptionera Scoala Primara Spectrum Bucuresti angajeaza receptionera, norma intreaga. Persoana prezentabila, punctuala, sociabila, abilitati de comunicare. Cu sau fara experienta; (0722.654.161 info@spectrum.ro 1473. Receptionera Beauty Salon cu experienta in domeniu pentru salon infrumusetare cu vechime, locatie centrala, echipa tanara de profesionisti. Cunostinte in MS Office, programari, acte, relatii furnizori, promovare social media (0722.769.999 detalii_la_telefon@yahoo.com 1474. Receptionera curatatorie de

haine, primire/ predare articole, etichetare, sortare, ambalare. Salariu atractiv+ bonusuri, zona IOR incinta Park Lake; (0725.786.867 1475. Receptionera curatatorie de haine, receptionare, sortare, ambalare articole client. Zona IOR, incinta Park Lake, 1.700 L; (0725.786.867 1476. Receptionera hotel cu sau f?r? experienta, buna cunoscatoare a limbii engleze la nivel conversational, responsabilitate, corectitudine, spirit de munca in echipa. Relatii la tel., (0729.881.116/ 021.223.13.26 marius@irisa.ro 1477. Receptionera hotel, hotel de 4 stele in zona Pipera - Baneasa. Conditii avantajoase (0723.321.293 office@tecadra.ro 1478. Receptionera, angajam recep-

tionera hotel. Experienta este binevenita dar nu obligatorie. Salariu fix + bonus, decont pe tranport + masa inclusa. Tura: 2 zile de zi , 2 de noapte + 2 libere; 1.600 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com

Receptionera, hair stilist pentru salon de infrumusetare; (0723.500.001

1479.

1480. Receptionera, Hotel Corvaris, angajeaza receptioner/receptionera cu experienta. Cunoasterea limbii engleze la nivel conversational este obligatorie, iar cunoasterea programului Fidelio prezinta un real avantaj; (0727.105.414 office@hotelcorvaris.ro

angajeaza marochiner, Calea Rahovei nr. 301; (0722.691.369 1510. SC Compania de paza R.O. angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu/fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov (Popesti Leordeni). Agenti interventie, program 24/48, pentru Bucuresti si Dragomiresti. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator pentru cladiri birouri situate in Bucuresti si Ilfov. (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 1511. SC Corpconstruct angajeaza rigip-

sari, zugravi, faiantari, necalificati, program 8 ore; (0768.348.389/ 0799.293.512

SC LUCIELLA- LUX ANGAJEAZA VANZATOARE (VANZATOR) RAION CONFECTII, BARBATI PENTRU MAGAZIN BUCUR OBOR; (0722.366.191 1512.

1513. SC Pols Security SRL angajeaza

agenti de securitate cu atestat. Conditii de munca si salarizare conform legii; (0756.161.659

SC Rom Gheves SRL angajeaza muncitori necalificati in constructii, pentru mentinerea curateniei in santier. Rugam seriozitate; (0733.931.974 1514.

1515. SC Valery angajeaza dulgheri, fier-

1489. Restaurant Casa Diham, zona

1516. SCM Colin Daily, str. Valea Lunga

Diham, angajeaza ospatari, ospatarite. Rog seriozitate; (0766.470.227/ 0763.978.409

1490. Restaurant cu specific chinezesc

angajeaza spatar, barman si livratori cu masina personala. Detalii la: (0721.927.637 1491. Restaurant fast food, lucratori

comerciali pentru procesarea si prepararea alimentelor, servirea clientilor, deschidere inspre nevoile acestora, persoane harnice si dinamice dornice sa invete, (0723.191.752

1493. Restaurant Naser 2 angajeaza contabil, picol , ospatar , bucatar , ajutor bucatar , spalator vase , femeie de seriviciu , sofer . (0744.889.478/ 0725.410.041 beja_mihaela@yahoo.com

1467. Receptioner pentru delivery, zona

1533. Secretara, vanzatoare, agent de

livrator cu auto; (0720.604.744

1464. Receptioner hotel cu experienta, bun cunoscator al limbii engleze, responsabil, corect si cu chef de munca. Salariu atractiv si bonuri masa. CV pe mail: simionfln@yahoo.com

Cismigiu, Receptioner Hotel 3 stele. Limba engleza nivel avansat si o a doua limba, experienta pe o pozitie similara, calificare, cunoasterea unui program de gestiune hoteliera, 12/24-12/48. Se ofera salariu motivant; alexandru.besliu@hoteltrianon.ro

1509. SC Berta Bags Prod.Com SRL

ari, 150 Lei/zi si muncitori necalificati. Oferim cazare; (0727.889.888/ 0730.115.551

1492. Restaurant Mall Sun Plaza anga-

1466. Receptioner Hotel 3 stele, zona

1532. Secretara, contabilitate primara firma import export, full time, part time, program gestiune, deplasare institutii publice, relatii clienti, birou in sectorul 1, sos. Odaii. CV la email/ tel. (0730.318.925 bjtrade1@yahoo.com

1488. Restaurant italian angajeaza

time, 8 ore pe zi /trei ture, contract de munca,de preferat cu domiciliul in sectorul 1 zona Grivitei ,Bucurestii Noi, sos. Chitilei. 1.900 L; (0722.673.393 venusbucuresti@complexvenus.ro

1465. Receptioner hotel trei stele sector 2; calificare receptioner; min. 6 luni experienta; cunostiinte limba engleza, operare PC; salariu atractiv si bonuri masa. (0728.874.893

1508. SAMPONEZ (A) SALON INFRUMUSETARE ANGAJEAZA SAMPONEZ (A), ZONA OBOR; (0724.133.585

jam shaormari cu/fara experienta. Salarizare atractiva; (0765.353.953

1494. Restaurant Spartan angajeaza casiera, preparator, taietor, brutar, pizzar. Bonusuri din vanzari, bonuri de masa, masa in restaurant, mariri salariale din 6 in 6 luni 1.800 L; (0723.751.323 rerumfood@gmail.com www.spartanrestaurant.ro 1495. Rich Girls Studio vrei un job cu venituri garantate de 5.000 Lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare, modele online 18 ani+, 100% procent din incasari in prima luna. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios, training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1496. Rich Girls Studio. Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 Lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios. Training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.richgirlsstudio.ro; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 1497. Rigipsar, zugrav, faiantar pentru firma de amenajari interioare. Salariu plus bonuri de masa; (0744.348.399 1498. RIGIPSARI Societate comerciala angajeaza rigipsari cu experienta, salariu 3.000 lei plus carte de munca. 0722228818; 0786746141; 0722226162 3.000 L; (0722.228.818/ 0786.746.141 1499. Rigipsari si ajutor rigipsar, firma

de amenajari interioare, angajeaza rigipsari si ajutor de rigipsari. Salariu motivant si contract de munca; (0726.897.470/ 0726.173.797 1500. RPG Security angajeaza agenti de

interventii calificati cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Salariu net 2.100 Lei. Programari interviu la telefon 2.100 L; (0219534 emil.petcu@rpg.ro; hr@rpg.ro

S.C. EDWARDS SRL ANGAJEAZA INSTALATORI SI ELECTROMECANICI PENTRU DEPARTAMENTUL SERVICE TRATAREA, EPURAREA SI POMPAREA APELOR; (031.540.50.00 OFFICE@EDWARDS.RO

1501.

1502. S.C. Interguard Group S.R.L.

angajeaza pentru zona Bucuresti agenti de securitate, agenti interventie (permis auto categoria B) si dispeceri centru alarma (cunostinte operare PC, Outlook, Excel, Word). Relatii la tel.: (0757.104.575/ 0740.110.360 1503. S.C. Wirquin Romania din str.

Preciziei nr. 3, sector 6, Bucuresti, angajeaza electronist sau electrician cu experienta pt. intretinere si reparatii utilaje (prese de injectie Plastic). Relatii la tel, de luni pana vineri intre orele 9.00-17.00; (0755.044.934

1504. Sala jocuri de noroc angajeaz abai-

eti cu sau fara exzperienta pentru postul de operator (slot attendant) mail; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 1505. Sales Consultant, Diamond Busi-

ness, middle level. We are looking for a very serious person, ambitious, very attentive to detail, extremely communicative and joyful. Experience in high-level sales has an edge. CV+photo at: adamevediamonds@gmail.com, (0723.133.504 adamevediamonds@gmail.com 1506. Sales representative Oliviera.ro.

We're the leading online food delivery marketplace in Romania and Bulgaria, 700 {; (0725.944.515 c.dragos@hellohungry.com 1507. Salon Max Stil angajeaza coafeza,

manichiurista si frizer; (021.255.40.53/ 0726.307.956

nr. 30, sect. 6, angajeaza: - barbati pentru functia de muncitor in ambalarea produselor zaharoase; electrician intretinere si mecanic utilaje industria alimentara. Contact tel./ email; (0757.038.503 colindaily@yahoo.com 1517. Scoala particulara cu sediul in sec-

torul 1 angajeaza sofer transport elevi cu atributii administrative cu domiciliul in sector 1 sau 2; (0723.026.818/ 0730.025.373

1518. Scoala Postliceala FEG Bucuresti, efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar-patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentrul anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita de limbi straine F.E.G. Bucuresti, sector 1, Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, www.scoalafeg.ro; (0788.424.314/ 021.311.10.54 1519. Scoala Postliceala FEG

Bucuresti. Efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar-patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentrul anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita in limbi straine F.E.G. Bucuresti, sector 1, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54, sector 2, str. Sector 2, Str. Badea Cartan, nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, www.scoalafeg.ro; (0788.424.314 1520. Secretara angajam secretara cu

experienta pentru relatii cu clientii, preluare documente, corespondenta etc. Rugam seriozitate. Trimiteti CV-ul pe adresa de mail; (0732.244.444 office@ccfrsamarfa.ro

1521. Secretara C Lotus Ceramicas srl angeaza secretara. Program de lucru lunivineri 09:00-18:00, 1.500 L; (0722.600.050 seif.shaban@lotusceramicas.ro 1522. Secretara pentru dezvoltator imo-

biliar, program 08:00-18:30. Cerinte: permis de conducere categoria B, relatii la telefon 2.500 L; (0729.088.527 blitzconstruct@gmail.com 1523. Secretara sector 6 zona Favorit,

domeniu imobiliar, sociabila, bun organizator, cunostinte pc, limba engleza si agenti imobiliari cu/ fara experienta, carte de munca, numai perioada lunga, CV email: (0725.740.601 brtimob@yahoo.ro 1524. Secretara cu sau fara experienta

pentru scoala de soferi. Locatie: Parc Sebastian, sector 5; (0724.337.072/ 021.423.10.75

1525. Secretara departamentul vanzari,

cautam pentru sucursala din Afumati, Ilfov, doar munca la birou. Avem nevoie de o persoana organizata, serioasa, ambitioasa. Oferim o masa pe zi. Program L-V 08:17 sambata 08-13 2.000 L; (0727.665.015/ 021.311.13.23 altekstricot@yahoo.com 1526. Secretara domeniu sisteme secu-

ritate si electric sediul in Bucuresti zona Orhideea.Cerinte: cunostinte bune: Word, Excel, navigare internet; studii superioare si experienta in domeniul de activitate al societatii. Organizare acte si facturare. 23 L; (+40744753896 office@gfa-securitate.ro 1527. Secretara personala, program

luni-vineri intre 9-18, punctuala, serioasa, aspect fotomodel, sarcini: obtinere avize, autorizatii, contabilitate primara, experienta nu este necesara, 4 poze + cv pe mail 4.000 L; (0738.549.577 job.line1990@gmail.com 1528. Secretara receptie, sector 1, pen-

tru Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302

1529. Secretara sau secretar pentru

agentie imobiliara, limba engleza si franceza. Pentru plecari in strainatate. Nu se percep comisioane. Rog seriozitate. 1 {; (0784.261.800/ 0762.633.561 1530. Secretara urgent, esti punctuala si foarte responsabila in ceea ce faci, esti performanta, esti profesionista, vrei sa fii mai mult decat o secretara in scurt timp. 2.500-3.000 lei. 1531. Secretara, asistent manager Asis-

tente stomatologie clinica dentara Art Implant, angajeaza asistente medicale (program de 8 ore). Oferim conditii de munca superioare, contract de munca si un salariu foarte avantajos, artimplant.ro@gmail.com

vanzari, vanzatoare. Angajam secretara si vanzatoare in incinta unui magazin de produse sanitare de lux, gresie si faianta. Aspect fizic placut, sociabilie, spirit de lucru in echipa, comunicativitate; (0756.602.020/ 0720.204.030 sanitare@yahoo.com www.imorom.ro 1534. Secretara/receptie Punctuala,

serioasa, central, cunostinte lb engleza, pc, program (L-V 12-21), rog contact pe watzap, 3.000 L; (0773.939.456 1535. Secretari. Birou notarial, cu sediul

in Bucuresti, str. Academiei nr. 2, corp AB, sector 3, angajeaza secretari, functionari administrativi, operatori calculator. Curicculum Vitae se va depune la secretariat, relatii suplimentare la telefoane si la email; (02131116321/ 0763.695.849 spn.schuster@gmail.com 1536. Secretariat angajam urgent per-

sonal feminin pentru postul de secretara. Cerinte: cunostinte minime PC, sociabila, buna organizatoare. Oferim carte de munca, salariu 2000-2500 lei plus diurna. 2.500 L; (0729.067.169 1537. Sef service cu experienta pentru

service auto multimarca, salariu foarte bun, zona Berceni, Metalurgiei; (0721.733.622 1538. Sef service, mecanici auto, ajutor

de mecanic, tinichigiu auto, electrician auto si vopsitor auto pentru service auto cu sediul in Bucuresti, sector 2. Relatii: (0730.444.450 1539. Sef serviciu economic. Administra-

tia Gradina Zoologica, serviciu public de interes local al Municipiului Bucuresti cu sediul in str. Vadul Moldovei nr. 4, sect. 1, Bucuresti, organizeaza concurs/examen in data de 08.01.2018, respectiv 15.01.2018, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante/temporar vacante: Sef serviciu economic, Resurse Umane gr. prof. II; Inspector specialitate gr. prof. IA; Inspector specialitate gr. prof. IA (post temporar vacant); Muncitor calificat tr. prof. II; Muncitor calificat tr. prof. IV. Datele limita pentru depunerea dosarelor sunt 22.12.2017, respectiv 05.01.2018. Relatii suplimentate 021.269.06.00/113 1540. Sef tura spalatorie auto angajam

sef tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

1560. Societate producatoare de lacuri si vopsele angajeaza: la punctul de lucru din Tunari - manipulant marfuri (se asigura transport de la statia de metrou Aurel Vlaicu).- la sediul societatii din Popesti Leordeni - stivuitorist/ manipulant marfuri (se asigura transportul). Detalii suplimentare: perioada nedeterminata, salariu motivant, tichete de masa. Pentru detalii sunati la: (0752.224.525 1561. Societatea Authentic angajeaza

talpuitor manual incaltaminte; (0730.591.310

1562. Sofer basculanta profesionist cat. C+E profesionist. Angajam soferi profesionisti cu atestat, card tahografic cazier, etc, pentru basculante. Se cere experienta obligatorie in domeniu. Se ofera cazare; (0733.600.140/ 0733.600.140 tcas.trans@gmail.com 1563. Sofer categoria B pentru adminis-

tratie. Program 12h 4 zile lucrate cu 2 zile libere. Salariu 1600 ron net; 1.600 L; (0722.781.354 1564. Sofer categoria B, D preferabil cu

domiciliul in zona de nord a capitalei. Exemplu : Otopeni , Tunari , Balotesti, Corbeanca. Pentru relatii suplimentare va rugam sunati la telefon; (0725.527.188/ 0725.527.188 1565. Sofer categoria C, salariu

atractiv; (0765.501.818

1566. Sofer categoria C. Curse locale, garaj Militari; 2.200 L; (0730.302.193 Nicolae_alexandru1979@yahoo.com 1567. Sofer categoria D pentru curse speciale, din sectorul 5 sau 6, salariu de minim 2.500 lei/luna. 61.085 L; (0748.111.955/ 0748.111.955/ 0751.027.027 champions.line@yahoo.com 1568. Sofer cu atestat pentru punctul de

lucru Regency Bacau.Detalii la nr de telefon; (0755.221.011 office@regencycompany.ro 1569. Sofer cu domiciliul in apropiere de Bragadiru, pentru transport personal cu auto propriu. Program :2 zile lucratoare cu 2 zile libere. 1.500 L; (0727.114.962/ 0726.538.429 ionutnita86@gmail.com

1574. Sofer distributie si lucrator depozit.

1544. Shaormar pentru fast food zona

Obor. Program o zi cu o zi libera (0722.532.480 1545. Shaormar cu experienta Shaormerie sector 4, angajam shaormar cu experienta, salariul 2.500 lei, se stabileste in functie de experienta si program; (0770.573.286 1546. Shaormar cu experienta, angajez shaormar cu experienta pentru fast food , 12 lei /h 1 zi /1 in sectorul 6 si sectorul 2 . Detalii la telefon; (0729.434.854 1547. Shaormar cu sau fara experienta,

salariu motivant (de la 2000 lei), masa gratuita, transport asigurat, posibilitati reale de crestere in cariera. Pentru zona Cotroceni; (0771.018.684 1548. Shaormar experimentat, Mister Kebab isi mareste echipa. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii, Baneasa, 3.000 L; (0721.303.303 1549. Shaormar fara experienta sector

4, oferim un program de lucru lejer, cm, masa, tips zilnic, salariu 1800 de lei in prima luna. Contact: (0770.573.286 1550. Shaormar sau shaormista pentru fast food in zona Ion Mihalache, sector 1. Salariu 250 Lei pe tura, in functie de nivelul profesional. Se lucreaza o zi cu una libera 3.750 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 1551. Shop & Go, Stefan cel Mare, anga-

jeaza sef tura: experienta in domeniu, studii medii, salariu + bonuri de masa; 2.000 {; (0735.646.864 1552. Shop&Go Stefan cel Mare anga-

jeaza casieri/ lucrator comercial cu/ fara experienta, studii medii, salariu 1.400 1.600 + bonuri de masa; (0735.646.864 1553. Silozar faina, societate comerciala,

din domeniul moraritului, angajeaza: silozar faina, silozar grau, morar si stivuitorist. Se acorda transport gratuit, BM si salariu atractiv (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 1554. Slot Attendant/Supraveghetor

Jocuri Casino, retea sali de jocuri de noroc, Bucuresti, angajam supraveghetoare jocuri. Ne dorim in echipa persoane comunicative, punctuale si cu aspect fizic placut. Salariu atractiv, bonus. Nu necesita experienta; 1.400 L; (0733.222.132 1555. Socar angajeaza lucratori ges-

tionari la statia de distributie carburanti din Tunari. Persoanele interesate ne pot contacta la tel. sau ne pot trimite CV la: (0751.016.317/ 021.411.99.95 recrutare@socarpetroleum.ro 1556. Socar Petroleum angajeaza secre-

tara pentru sediul din Bucuresti. Persoanele interesate ne pot trimite CV pe adresa de email recrutare@socarpetroleum.ro. 1557. Societate angajeaza muncitori in

constructii dulgheri, fierari, betonisti etc, pentru lucrari in Bucuresti. Oferim salariu atractiv si carte de munca. Contact: (0740.565.565 snk_deconstruct@yahoo.com 1558. Societate Comerciala angajeaza mecanic, lacatus mecanic, ascutitor, rectificator si servant pompier atestat cu permis categoria B (eventual pensionar). CV la e-mail sau fax: 021.242.24.33. Relatii la telefon; (021.242.18.47 commercial@soceko.ro 1559. Societate de paza angajeaza agent de securitate, salairu 1.500 - 1.700 lei, program de lucru legal, plata salariului la timp (0723.208.844 g.banu@m2c.eu

Glina, angajam sofer camion 12 tone curse locale, salariu net, 2.500 L; (0769.544.735

1595. Sofer camion 7,5 tone, distributie Bucuresti, zona fixa, program 9 ore, garaj Ciorogarla; (0744.574.574 1596. Sofer camion 7,5 tone, punctual, serios, fara limita de varsta. Program l-v. Curse locale in Bucuresti si ocazional in tara. Salariu, bonuri masa, decontare transport (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro

1573. Sofer distributie produse de patis-

(0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro 1575. Sofer duba 3.5 tone + platforma

auto pentru curse Romania-Germania. Necesar permis categoriile B+C+E, experienta international. Experienta transport autoturisme este un avantaj. Solicitam seriozitate, (0753.140.020 bogdan@axxacompany.ro www.axxacompany.ro 1576. Sofer Firma cu sediul in oras Pantelimon angajeaza sofer permis cat. B, cu experienta pe duba pentru livrari de marfa, program l-v 9-18, s 9-13. Carte de munca, salariu atractiv, 1.700 L; (0770.361.755/ 021.350.20.35 secretariat@topk.ro

SOFER FIRMA DE BIROTICA SI PAPETARIE CU SEDIUL IN SOSEAUA GIURGIULUI ANGAJEAZA SOFER CATEGORIA B PENTRU TRANSPORT MARFA. OFERIM: SALARIU, CARTE DE MUNCA +TRANSPORT. (0749.998.639 1577.

1578. SOFER pe masina firmei in relatia

cu UBER. Salariu fix+bonusuri. Detalii la telefon, (0784.039.818/ 0726.449.876

1579. Sofer pe termen lung, sofer de tir profesionist, cu atestat valabil pentru urmatoarea ruta: Romania-Turcia, TurciaEuropa si retur. Posesor permis de conducere C+E, experienta minim 3; (0736.655.295/ 0731.378.773 evrak@romkayatur.com 1580. Sofer pentru aprovizionare si distributie, salariu atractiv, pentru cei din provincie ofeirm cazare + 2 mese/ zi, salariu saptamanal; (0737.710.889 1581. Sofer pentru termopane. Pentru

detalii sunati la: (0761.902.460

1582. Sofer pentru Uber cu masina

firmei. Detalii la telefon 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1583. Sofer personal cu experienta cu varsta cuprinsa intre 25-35 de ani. 2.500 L; sorin.hagiu@damieco.ro 1584. Sofer profesionist cu experienta minim 5 asni pentru transport international pe ruta Romania - Bulgaria - Grecia Romania, prelata/ duba frig 20 tone, sofer profesionist cu experienta camion 7.5 tone - locvale - Bucuresti - tara - Romania, sofer pt. 3.5 tone locale - Bucuresti; (0722.711.117 1585. Sofer profesionist microbuz, pos-

esor categoria D, atestat transport persoane, salariu motivant; (0744.325.800 office@protocolvip.ro 1586. Sofer taxi cu atestat la 24 h planul e 90 Lei. Masinile sunt colantate la Taxi Mondial, se poate lucra cu aplicatiile Startaxi si Clever, (0723.920.841 cristeanicolae77@gmail.com 1587. Sofer taxi cu atestat profesional,

masini foarte bune, plan 110 Lei (0722.703.737/ 0761.061.147 Floremiexpert@gmail.com

1588. Sofer automacaragiu cu atestat transport marfa pt. societate inchirieri utilaje, (021.222.02.44 office@sanutilaje.ro 1589. Sofer autoturism, Soferul raspunde personal de integritatea autovehiculului pe care il are in primire; integritatea marfurilor transportate; cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare; office@financeone.ro 1590. Sofer B+E Firma de constructii

angajeaza soferi categoria B + E; (0723.567.941

1591. Sofer B, C, E, pentru firma de constructii cu sediul in Com. Domnesti, pentru Bucuresti si Ilfov. Societatea detine camionete de 3,5 t si autoturisme cu platforme pentru transport utilaje. (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1592. Sofer C+E profesionisti pe autobasculante 8x4 si articulate. Cerinte: card, atestat profesional experienta in domeniu; (0728.515.777/ 0733.600.140 tcas.trans@gmail.com

1627. Sofer livrare pizza pizza program 2

(10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

1628. Sofer livrator pentru Forever Pizza, sofer cu auto personal sau pe masina firmei pentru livrare pizza la domiciliu, program de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca; (0723.998.267/ 0721.023.917 1629. Sofer livrator pentru Gustacio Delivery (zona Metro Militari), cu auto propriu. Program l-v 9-17, salariul 1500 net+decont combustibil 10l/100km+tips. 1.500 L; (0762.117.569 office@gustacio.ro 1630. Sofer livrator angajam cu sau fara

1597. Sofer camion 7.5t, angajam sofer

masina, pentru restaurant in Mall Sun Plaza Berceni. Conditii bune de lucru, email/ tel.: (0726.103.229 bbackfood2010@yahoo.com

1598. Sofer cat. B distributie pt. firma dis-

1631. Sofer livrator pizza pe masina firmei - salariu net, permis conducere si experienta de min 3 ani si cu masina personala salariu 1500 lei net + comision la fiecare comanda. Castig lunar final 22002500 lei, 2.200 L; (0752.377.377

pentru camion 7.5 t curse locale si in tara. Garajul se afla in localiateta Jilava.0735669313 - Emil; 0741188831 - Marius (0741.188.831/ 0735.669.313 tahografe.nedmar@gmail.com tributie produse alimentare si bauturi alcoolice, avantaj resedinta sector 4 sau Popesti-Leordeni. Asteptam CV la e-mail; (0751.055.301 officefastplus@yahoo.com FastPlus.ro

1599. Sofer cat. B, B+C; (0723.741.571 1600. Sofer cat. B, SC angajeaza cu forme legale sofer cat. B cu experienta pt. livrari in tara si local. Garaj sector 5, detalii la tel., (0722.396.341

1632. Sofer maxi taxi SC Madcom DLS Impex SRL, angajeaza soferi maxi taxi, cat D pentru zona Darasti, Varteju. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0766.094.498 mirela.bobea@dlsbus.ro 1633. Sofer parcare Park4fly isi mareste

1601. Sofer cat. B, SC Atelier Ideea Con-

echipa, sofer pentru parcare Airport Otopeni, salariu atractiv, bonusuri, (0720.594.846 paul_comarniceanu@yahoo.com

1602. Sofer Cat. D angajam soferi categoria D cu atestat transport persoane, pentru curse regulate maxi taxi, Bucuresti Ilfov. Ruta 445 Bucuresti Pipera Tunari; (0761.089.683

1634. Sofer pe autoturism director firma, vechime cu putin 7 (sapte) ani consecuitiv, sa cunoasca orasul, nefumator, nealcoolic, ingrijit si cu bun simt, program 8 ore zilnic, sambata-duminica liber. Salariu bun, bonuri valorice, contract munca; (021.324.85.28/ 0743.884.579

1603. Sofer categoria B, Sc Estetik Pack-

1635. Sofer profesionist pentru societate

cept SRL angajeaza sofer CATEGORIA B in domeniul transportului expres intacomunitar; (0743.060.661 office@e-talent.eu

ing Srl angajam sofer categoria B;

1572. Sofer distributie legume - fructe, cat. B din sector 2, serios, punctual, disciplinat, (0748.204.919

1542. Servanti pompieri pentru obiectiv

1543. Service GSM Lazar Crangasi angajeaza tehnician GSM. Cu sau fara experienta.Experienta in domeniu constituie un avantaj. Asteptam CV-ul dvs la adresa de email, 3.000 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

1594. Sofer camion 12 T Depozit zona

1605. Sofer categoria B. pt. Uber si/sau Taxify cu sau fara autoturism propriu. Cerinte: 24-45 ani, aspect ingrijit, fara cazier. Oferim: contract de munca, plata saptamanala, se castiga 2000-3000 lei/luna, program flexibil. 3.000 L; (0723.609.619/ 0723.609.619 alex_orodel@yahoo.com

Logan, aer conditionat full, gaz colantate la taxi Pelicanul si Sprinter la plan de 100110 L, 24 ore Oferim la ramanere pe o perioada de 10 luni 1 an sau vindem taxiuri, (0767.621.745

erie, de preferat din apropiere de Bragadiru, cu permis categ. B (vechime minim 3 ani). Program 8-9 h (maxim). Rog seriozitate, 2.000 L; (0727.114.962/ 0726.538.429 ionutnita86@gmail.com

Spa Balotesti. Participa la stingerea incendiilor, precum si a bunurilor materiale. Foloseste si intretine echipamentele din dotare. Obligatoriu atestat servantpompier. Det. tel.; (0786.138.000 office@dabfire.ro www.dabfire.ro

rienta pentru comunitate, 8 saptamani afara, 2 saptamani acasa, se transporta numai marfa usoara, incarcari/descarcari doar la rampa; (0723.179.955 tagatrans@yahoo.com

1571. Sofer de taxi cu atestat, pe Dacia

uber romania. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 coconu.valentin1987@yahoo.com

Sefa tura cu experienta casiera si calculator, magazin alimentar zona Crangasi- Presa Libera, salariu 2.000- 2.200 Lei; (0723.655.622

1541.

1593. Sofer C+E, angajez sofer cu expe-

1604. Sofer categoria B, transport international marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com

1570. Sofer cu masina firmei in relatia cu

17

1606. Sofer cu atestat taxi valabil la 24 de ore dispecerat Cristaxi pe Dacia Logan 2012, benzina+gpl, 110 L; (0763.361.901 1607. Sofer cu experienta SC angajeaza,

de preferat cu domiciliul in sector 2,3 sau oras Pantelimon. Detalii la telefon; (0744.304.636 1608. Sofer cu experienta in distributie angajam, oferim cazare, sector 6, salariu motivant; (0720.147.773 1609. Sofer cu experienta pentru Bucuresti firma se afla in Afumati, asiguram transport din Colentina, (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com

1610. Sofer cu experienta pentru catego-

ra B, cutie hidramata, persoana serioasa, profesionista, integra pentru firma din Bucuresti, angajeaza sofer. Program de lucru de luni pana vineri, 8 ore/ zi (0765.562.256

1611. Sofer cu masina personala (nu mai

veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana, http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1612. Sofer curier pentru sector 3 livrare/

ridicare colete in sector 3, permis cat. B, forta de munca, rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1.500 - 1.700 Ron net luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0722.355.964/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro

1613. Sofer curier sector 1 pentru subcontractor GLS, Livrare, Ridicare colete sector 1 Permis cat. B. Forta de munca. Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu intre 1500 - 1700 lei net luna. Auto acasa, Depozit in Sos. Alexandriei, Bragadiru, (0740.752.293/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 1614. Sofer detinator categoriile B si C, pentru masina de curatenie, loc de munca Mall Baneasa, contract de munca, salariul intre 1800-2000 lei/luna; 1.800 L; (0757.077.332 superspeed.expedition@yahoo.com 1615. Sofer detinator permis cat. B, Clini-

ca Medicala Hipocrat 2000, angajeaza; (0735.400.322

1616. Sofer din provincie, fara obligatii,

ofer cazare, masa+salariu; (0724.778.928/ 0769.584.631

1617. Sofer distribuitie paine angajez,

sector 5; (0723.661.247

de transport marfa, camion 7.5 t si 12 t+remorca, pe relatia Romania-Bulgaria, salariu atractiv + diurna. 5.000 L; (0722.727.137

1636. Sofer profesionist 7.5 to serios, muncitor, dispus la curse Bucuresti si tara, casatorit, statornic, cu simtul umorului 2.300 L; (0766.315.539 1637. Sofer profesionist c+e, angajez sofer profesionist C+E pentru tir curse tur - retur Romania - UE - Romania, angajez sofer profesionist curse regulate Romania - Bulgaria - Romania, sofer profesionist serios cu experienta; (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com 1638. Sofer profesionist cu atestat de macara program de lucru : 08:00 - 16:00 de luni pana vinerilocatie: Jilava, Ilfov, masina : 3,5 tone util dotata cu macara. Salariu motivant, mai multe detalii la telefon (0751.766.476/ 021.529.55.33 alina.tache@romgroup.eu 1639. Sofer profesionist din zona Lehliu, categoria D pentru microbuz de 8-20 loc din zona Lehliu (ex. Razvani, Dor Marunt, Radu Voda). Curse angajati de tip conventie catre Bucuresti si retur 1 L; (0769.956.221 contact@tranpsort-personal.ro 1640. Sofer profesionit C+E RO - GR RO, pentru curse regulate romania - Grecia - Romania, duba frig, caut sofer cu experinta, serios, curat. 1641. Sofer si vanzatoare pentru fabrica

de paine zona Drumul Taberei, salariu atractiv, program acceptabil, urgent! (0784.227.774

1642. Sofer taxi fara probleme in baza de

date, la compania Titan, 1.99; (0765.168.602

1643. Sofer taxi sau echipa de soferi pe

masina noua sau veche Logan 2012-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Dr. Taberei sau imprejurimi. Schimb de seara zona 1 Mai; (0728.005.505 1644. Sofer taxi Taxi Pelicanul, plan de la

100 lei 24 h; (0724.205.996

1645. Sofer taxi Taxi Speed, plan de la

110 lei 24 h; (0763.776.696

1646. Sofer taxi cu atestat angajez, plan 90 lei/ 24 ore + darile catre stat ale angajatului. Colaborator Pelicanu; (0761.791.611 1647. Sofer taxi cu atestat, masina Dacia

Logan cu gpl, detalii la tel. (0768.237.779

1648. Sofer taxi, angajez sofer taxi Loga-

nuri noi colantate la As si Titan la 12 sau 24 de ore de preferabil, sector 4 Berceni, Popesti Leordeni, Aparatorii Patriei, rel la tel, (0729.060.441

1649. Sofer taxi, cu angajare 8 ore, masi-

na din 2011, stare exceptionala, colantata la Pelicanul, la 24 ore 120 Lei/zi; la 12 ore 65 Lei/zi; (0753.988.282/ 0770.736.404

1650. Sofer taxi, firma, doar cu atestat valabil, masini Logan Skoda Fluence Megane. Program luni sambata, duminica liber. Relatii la telefonul din anunt. 110 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 pelicanultaxi2007@yahoo.com 1651. Sofer tir cu experienta pentru trans-

1618. Sofer distributie pentru Bucuresti si in provincie, pentru cofetarie patiserie din zona Piata Sudului; (0761.782.299

port intern frigo, rute fixe. Camioane Volvo foarte bine intretinute cu dube Schmitz. Salariu de la 3500 lei fara limita de km. 3.500 L; (0765.012.072 Alrtransconcept@gmail.com

1619. Sofer distributie apa cu experienta pe dubita de 3,5 tone si camion de 7 tone, si manipulant apa; (0748.110.514

1652. Sofer TIR cu experienta. Sa posede cartela tahograf. Mai multe detalii la telefon (0729.128.100

1620. Sofer distributie marfa- SC Romdist Packaging SRL, din loc. Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov, angajeaza sofer cu permis categoria B. Mai multe informatii la tel. sau e-mail: (021.322.61.65 ramona.umar@romdist.ro

1653. Sofer TIR (C+E) pt curse in Romania, societate comerciala angajeaza sofero cat. C+E pt. curse in tara. Curse cu plecari si intoarceri in Bucuresti. Salariu motivant, peste 3500 lei si creste in functie de disponibilitatea dumneavoastra. (0744.316.088

1621. Sofer distributie panificatie, cu experienta minim 2 ani. Solicitam domiciliul stabil in sect. 3, 4, 5. Oferim salariu 1500, bonus lunar, contr. de munca, masina la domiciliu, program 8 ore/zi, 4.0012.00. Angajam si pensionari; (0769.303.699 dana.tobosaru@gmail.com

1654. Sofer tir C+E pt intern urgent, rog si

1622. Sofer distributie pentru tara, masi-

na Sprinter 3,5 t, din Afumati, Voluntari, sector 2 si 3; (0753.153.688

1623. Sofer distributie, Bucuresti, garaj

Magurele; (0744.574.574

1624. Sofer interventie Civis Paza anga-

jeaza soferi monitorizare si interventie conditie obligatorie experienta in domeniu si atestat pentru paza, salariu si taxe platite la zi, program in ture. Rel luni-vineri intre 08-15. 1.800 L; (0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro 1625. Sofer interventie pentru Carpat

Guard, persoana serioasa , dinamica, program de lucru in ture, salariu net 2000 Ron, cu posibilitatea de crestere in functie de implicare si seriozitate. Va asteptam la interviu 2.000 L; (0726.795.085/ 021.311.35.13 office@carpatguard.ro 1626. Sofer livrare catering urgent, cu experienta la restaurantul Ressu din sect 3, pt livrare mancare la domiciliu. Program miercuri-vineri de la ora 17-23 si sambataduminica de la 11-23. Luni si marti libere. 1.000 L; (0725.871.875

ofer seriozitate maxima; (0745.239.841 culitaflorina@yahoo.com

«««««««««««««««««« 1655. SOFER TIR CU EXPERIENTA ANGAJEZ, CURSE FIXE, INTERNE, SALARIU ATRACTIV; (0726.150.269/ 0722.928.656

«««««««««««««««««« 1656. Sofer tir tur-retur Germania. Axxa

Company angajeaza sofer TIR tur retur RO - DE. Necesar permis cat. B, C, E, atestat marfa, card taho, experienta TIR pe rute externe. Oferim si solicitam seriozitate; (0753.140.020 bogdan@axxacompany.ro www.axxacompany.ro 1657. Sofer tir, categoria C+E, garaj Voluntari sau Militari. Salariu atractiv cu posibilitate de renegociere. Curse locale; 3.000 L; (0730.302.193 1658. Sofer TIR, traseu Bucuresti Timisoara Bucuresti plus curse locale. Carte de munca, salariu 3000 Lei plus diurna deplasare; 3.000 L; (0769.544.735/ 0744.542.292

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

13 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1659. Sofer transport marfa in Bucuresti.

Permis categoria B, experienta pe acest post.Forme legale de angajare, salariu motivant. (0751.873.793 1660. Sofer Uber, masina Dacia Logan

cu gpl, detalii la tel. (0768.237.779

1661. Sofer Uber, program flexibil in func-

tie de necesitatile dumneavoastra, masina la dispozitie 24/ 24, Ford Focus benzina + GPL sau Kia Cerato, salariu + bonusuri atractive pentru depasire target, rog seriozitate, 2.000 L; (0720.616.529 1662. Sofer Uber, Taxify, pot lucra la

salariu sau la plan, pt. informati ii tel. (0766.912.359

1663. Sofer, categoriile B, B+C angajeaza SC Far Est Windows SRL. Constituie avantaj si categoria D, dar nu este obligatoriu. Relatii la tel.: (0726.711.301

1695. Soferi cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1696. Soferi de TIR pt comunitate, remorci frigorifice firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru Comunitate salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, venituri diurna, salariu 2200 euro. 2.200 {; (0726.377.807/ 0726.377.807 dragomir.vallentin@gmail.com

Grecia si intern, camioane frigo. Relatii la tel.; (0722.269.298 1698. Soferi distributie, firma distributie

1725. Soferi taxi, la 24 h, masini dis-

1749. Spalator de covoare pentru spala-

1699. Soferi distributie, pentru fabrica de

jeaza conducator auto, categoria D, cu atestat persoane si cartela tahograf valabile pentru cursa speciala Reviga (Ialomita)- Bucuresti (tur -retur). De preferat din Reviga 1.500 L; (0769.978.426 mihai.millenium@yahoo.com 1667. Sofer, ospatar pentru catering si

evenimente, program luni-vineri 09:0017:30 si 2 sambete/ luna cu program redus. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, zona Morarilor, metrou Costin Georgian, 2.000 L; (0726.946.544 birou@bucateperoate.ro www.bucateperoate.ro 1668. Sofer, ospatar, ajutor ospatar, bar-

man Restaurant cu 2 locatii, angajam ospatari, soferi pt. livrare mancare la domiciliul clientilor si barman; (0758.088.406/ 0736.888.788 vasile.karla@gmail.com

1669. Sofer, sofer montator pentru mobila

la comanda, conditii, program 8-18, carte de munca; (0727.127.729/ 0762.771.459 1670. Sofer, vidanjor pt autovehicule

toalete ecologice. Numai cu experienta. Necesar permis cat B, avantaj permis cat C+E. Salariu negociabil, intre 2000 lei si 3500 lei. Conditii de munca, program flexibil. (0761.029.135 1671. Sofer-montator mobila pal melaminat si muncitor necalificat in atelier productie mobila pal; (0765.844.718 1672. Sofer. Fabrica tamplarie PVC angajeaza sofer cat. B. Salariu atractiv. (0731.304.155/ 021.450.12.66 1673. Sofer. Taxi angajez sofer cu ates-

tat, la plan 24 h sau echipaj; (0760.773.101

1674. Sofer. Angajez urgent sofer pentru

buldoexcavatorist pentru Bucuresti, salariu atractiv. Detalii la telefon; (0730.858.643

1675. Soferi - cartator; (0725.002.403 1676. Soferi ABM Concept International

SRL, (C+E), cu experienta pe tir, pentru curse locale Bucuresti si imprejurimi. 2.500 L; (0766.624.142 Office@abmconcept.ro 1677. Soferi agajez soferi categoria C pe

cifa si bascula se ofera si cazare. (0734.525.448

Soferi cat. D cu experienta, salariu atractiv; (0787.563.960

1678.

1679. Soferi cat. D, Maxi - Taxi;

(0771.722.780

1680. SOFERI cu masina personala (nu

mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1681. SOFERI cu masina personala (nu

mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1682. Soferi cu masina personala, nu mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1683. Soferi SC Madcom DLS Impex Srl,

angajeaza soferi transport persoane, cat D pentru zona Bucuresti. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0751.148.488 mirela.bobea@dlsbus.ro 1684. Soferi Societate Comerciala angajeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6, 1.500 L; (0723.670.538 1685. Soferi societate de transport din

Bucuresti angajam soferi distribuite pentru masina ce se conduce cu categoria B. Salariu motivant +beneficii. Detalii la telefon; (0731.631.723 1686. SOFERI taxi pentru dispeceratul

Speed Taxi; (0764.001.678

1687. Soferi agenti vanzari, domni si

doamne cu varsta de la 33 ani cu permis auto si experienta serioasa in sofat la distante mari, pentru un dep. de vanzari. Program de luni pana vineri, doar la nivel national in deplasari, (0746.204.411 resurseumaneimm@gmail.com 1688. Soferi basculanta articulata, oferim

cazare si masa pentru cei din provincie, punct de lucru centura zona Chiajna. 4.000 L; (0720.748.748

1689. Soferi cat. B, D+ licenta transport persoane valabila, urgent, pt. producator ambalaje carton. Va rugam CV pe email sau tel. (0758.109.833 vanzari@tipografiaeurobusiness.ro 1690. Soferi cat. C+E societate din Vol-

untari angajeaza pentru bene cereale. Salariu 3.000-4.500 lei net; (0767.112.011

mezeluri, situata pe strada Industriilor, nr. 213, Chiajna. Se ofera salariu 1.700 Ron. Relatii la telefon 1.700 L; (0734.191.662 adriana@mezelar.ro 1700. Soferi in Bucuresti, firma de transport din Bucuresti angajeaza sofer categoria D. Experienta constutuie un avantaj. Curse angajati/copii in Bucuresti/Ilfov; (0769.956.221 contact@tranpsort-personal.ro 1701. Soferi pentru firma 2.000 net. Trim-

iteti CV la email. Zona Aurel Vlaicu; ogrezeanu.daniela@samsic.ro

1702. Soferi profesionisti camion 20 to, intern si international, tur- retur. Bucuresti, judete limitrofe; (0766.070.088 1703. Soferi profesionisti cat. C+E pe

comunitate, atestat de marfa, card tahograf, salariu motivant, pe luna 2.000 {; (0724.275.244 1704. Soferi profesionisti cat. D pe

microbuz/ autobuz din Bucuresti/ limitrof. Program flexibil. Oferim carte de munca; (0769.956.221

1705. Soferi profesionisti cu experienta 2

1727. Soferi Uber . Partener UBER si

TaxiFy, lucram doar cu masinile noastre. Masinile sunt fabricate in 2017, noi. Salariu 2100 - 4900 lunar in regim de 8 ore/zi la 600 ron/saptamana. Oferim un maxim de seriozitate! soferiuber1@gmail.com 1728. Soferi Uber, se poate oferi si masi-

na. Detalii la tel., 3.000 L; (0761.581.518 vaduva.petrica@yahoo.com

1729. Soferi urgent, Angajam urgent soferi Uber si pentru inchiriere masini; (0749.184.444 mikyt2000@gmail.com 1730. Soferi, angajam soferi categoria B

vechime minim 1 an pentru transport persoane in Bucuresti si Ilfov. Salariul minim 1500 net la program 8 ore/zi luni-vineri. Cu ore suplimentare se poate ajunge la 3000 net; (0799.262.307 alinsws@gmail.com 1731. Soferi. Societatea transport per-

soane, cu sediul in Bucuresti, sector 2, angajeaza soferi cu categoria D si card tahograf. Relatii: (0730.333.453/ 0730.444.450

1733. Sortatori/ sortatoare angajeaza

B, C-E, oferim salariu atractiv, cazare diurna, masa calda. Puncte de lucru: Giurgiu, Ilfov, Bucuresti (0744.485.454/ 0758.045.366 andreea.baltac@constructplus.ro

1732. Soferi. Companie taxi angajeaza

firma reciclare mase plastice pt. inlaturare etichete si scotch-uri de pe folie de plastic curata. Punct de lucrare in incita fostului abator Glina; (0760.601.852/ 0722.648.791

1750. Spalator de vase, RIN Grand Hotel angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

Spalator textile pentru JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com 1751.

necalificati Sc Ecogreen Srl cu sediul in Adunatii Copaceni Giurgiu angajam muncitori necalificati si sofer profesionist. Salariu atractiv. Program flexibil. (0726.152.603 adunati07@icloud.com

1710. Soferi profesionisti tir, pentru transport frigorific pe Romania. Cerinte: permis conducere cat. C+CE, experienta ca sofer de tir. Salariu motivant (0722.236.193 1711. Soferi profesionisti. Societatea Vice Com 95 SRL angajeaza soferi profesionisti categoria C+E. Cerinte: permis conducere categoriile B, C, E; atestat sofer profesionist pentru transport marfuri; card tahograf digital; seriozitate si responsabilitate; aviz medical, aviz psihologic si fisa de aptitudine valabile. Contact: telefon, e-mail: (0722.588.259 contact@vicecom95.ro 1712. Soferi si curieri, angajam soferi

curieri pentru Bucuresti si Ilfov. Competente:buna comunicare cu clienti, responsabilitate, seriozitate, munca in echipa (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com

1717. Soferi taxi cu atestat. Masini noi:

motor 0.9; 1.0; 1.2 CP. Plan 115 Lei, contract de munca, asigurare medicala, (0728.729.687 1718. Soferi taxi dispecerat Meridian;

(0727.450.624

1734. SOS Satele Copiilor angajeaza ingrijitori copii Persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul la sediul din str. Garii, nr. 45, Hemeius, (021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 1735. SOS Satele Copiilor angajeaza ingrijitori Copii, persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Calea Floreasca, nr. 165 (021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 1736. Spalator si vulcanizator. Salariu

atractiv; (0761.801.818/ 0762.423.241 1737. Spalator auto cu experienta pentru spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com 1738. Spalator auto cu sau fara experi-

enta, sector 3, zona Dristormai multe detalii la telefon, 1.000 L; (0763.575.031 autodrive.clean@yahoo.com 1739. Spalator auto cu experienta,

salariu atractiv plus comision 20% - zona Salajan - Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart. (0766.309.126 1740. Spalator auto fete sau baieti pen-

tru spalatorie cu vad (peste 10 ani in aceasta locatie) in Bucuresti, zona Pipera, Petricani pt. masini. Salariul este 1000 net+5 lei per autoturism bonus, bonus din realizari. (0753.109.263/ 0748.226.901 OFFICE@REVIZIIRAPIDE.RO 1741. Spalator auto show-room in zona

cu/fara experienta, serios, muncitor, lunar peste 2000lei, comision, bonusuri, vad exceptional, clienti fideli, oferim cazare, echipamente, contract, interviu in locatie intre 8 si 17 2.000 L; (0743.040.444/ 0743.174.433 1743. Spalator auto zona Nicolae Grig-

orescu, cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com 1744. Spalator auto, cu experienta cu

carte de munca, salariu atractiv plus comisioane la polish si tapiterie, program de lucru: luni-sambata, duminica liber Bd. Fedinand, sector 2, (0748.218.318

1719. Soferi Taxi masini noi, dupa 2013,

plan 110 lei. Sector 2. (0728.729.687

1745. Spalator auto, cu experienta. Se ofera salariu atractiv plus comision si contract de munca, zona metrou Republica (0771.029.949 Ionutsoring@gmail.com

1720. Soferi taxi ramanere, 100 ron/24 h,

1746. Spalator auto, spalatorie auto sos.

««««««««««««««««««

Loganuri 2014-2015; (0766.569.144

1721. Soferi taxi angajez, 12/24, pe

SRL avem 2 posturi libere spalator auto. Plata la zi si comision pentru cosmetica si operatii suplimentare, degresare, igienizare, ceruire etc. Program o zi cu o zi. Nu oferim cazare. Bd. Timisoara; (0729.967.959 1770. Spalatori auto, spalatorie auto

angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona Mall Vitan; (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com 1771. Spalatori Auto. Spalatoria " La Gill

SRL " , angajeaza spalator auto calificat sau necalificat , ofer cazare gratuita , salariu plus comision; (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com 1772. Spalatori, vulcanizare, constructie, agricultura, necalificati, numai cu cazare, carte de munca; (0763.156.263 1773. Spalatorie auto angajez familie

pentru spalatoria si treburi gospodaresti asigur cazare (0722.923.001/ 0743.177.472 1774. Spalatorie auto parc auto- avanta-

jos, loc de munca stabil, spalatorie privata/parc auto, zona Baneasa sect. 1 Bucuresti, carte de munca, program 8 ore. Bonus in functie de volum. Program lunivineri 8.30-18.00, salariu 1400-1800, 1.500 L; (0757.043.515 toma.danut@gmail.com 1775. Spalatorie covoare angajam personal pt. spalatorie covoare, oferim salariu fix si bonusuri atractive. Programari pentru interviu se fac la nr. tel., nota: nu este spalatorie auto 1.500 L; (021.369.97.17 1776. Specialist croitorie confectii imbracaminte, atelier de confectii imbracaminte dama, marimi 42-52+ angajeaza croitoreasa in Bucuresti, zona Baicului. Pentru detalii va rugam sunati; (+40720018406 maruliaatelier@gmail.com

gram intreg. Domeniul farmaceutic. Salariu motivant, bonuri de masa, bonusuri. (021.304.63.84 contact@slaviapharm.ro

SOFERI CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE; (0740.167.649 HERBARIUMREGIA@YAHOO.COM

perioada de la 1 an; (0762.204.403/ 0721.241.142

1769. Spalatori auto pentru Profimotors

1780. Stivuitorist cu experienta. Pro-

1742. Spalator auto Unirii baieti si fete,

dispecerat la alegere, cm 4 ore, posibilitate ramanere. (0752.110.404 apcristea@yahoo.com

ma, posibilitati cazare zona Sos. Viilor, Casa Poporului, salariu atractiv, comision 25% la cosmetica auto , program flexibil 8-19, venit realizat lunar peste 4000 Lei, carte de munca, rog seriozitate, 1.450 L; (0723.370.170

1779. Stivuitorist angajam in conditii foarte bune de munca, 2.300 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

1714. Soferi taxi cu atestat, Logan full,

1715. Soferi taxi cu atestat, pe masini noi

1768. Spalatori auto cu experienta mini-

sprancene, sector 1, pentru clinica medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302

Colentina, firma de curatenie angajeaza spalator auto pentru un show-room din zona Colentina. Programul este de luni pana vineri de la 08:30-16:30, 1800 lei Net + tichete de masa; (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro

benzina +GPL, masini 2016, dispecerizare Titan, 12h/24h; (0746.199.500

im cazare, zona Berceni, langa statia de metrou Dimitrie Leonida, salariu 800 Lei +la fiecare 4 masini spalate int-ext 10 Lei comision; (0769.862.711

1778. Specialist micropigmentare

ta de promovare a examenului de taximetrist, 4-5 libere/ luna+ bonusuri. Masini noi, modele variate, aplicatie Clever, Pelicanul, 105 L; (0741.334.190 taxi.topoffice@gmail.com

1713. Soferi taxi cu atestat sau adeverin-

1767. Spalatori auto cu experienta ofer-

experienta. CV la email, contact tel. (0799.914.000 naabukhalid10@gmail.com

1709. Soferi profesionisti tir pentru

Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CERERE DEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

1766. Spalatori auto pentru spalatorie auto, conditii foarte bune, salariu plus comision, vad bun, clientela formata de 14 ani, fara contracte, etc., rog seriozitate, 1.500 L; (0767.737.218

1777. Specialist IT full time cu

1708. Soferi profesionisti tir pentru Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin email, sau telefonic. Site: www.ullrichgruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de

1716. Soferi taxi cu atestat, plan 110 ron,

1694.

torie automatizata situata in zona Obor, Lizeanu. Salariu atractiv, procent la lucrari, seriozitate; (0761.550.623

1707. Soferi profesionisti si muncitori

1692. Soferi categoria B pentru distributie

««««««««««««««««««

international marfa din Bucuresti angajeaza urgent soferi tir, Uber si pt. inchiriere masini cu sofer. Relatii la nr. tel. (0749.184.444 mikyt2000@gmail.com

1706. Soferi profesionisti autobasculanta

Ofer cazare pentru provincie; (0722.698.106

distributie in Bucuresti. Relatii la telefon (0749.034.335

1726. Soferi tir si Uber firma de transport

soferi taxi cu atestat, 24 h/zi, conditii avantajoase, auto full dotate sau auto propriu; (0762.008.075/ 021.424.06.75

1691. Soferi cat. D, inclusiv pensionari.

1693. Soferi categoria B, angajam pentru

pecerat Speed Taxi; (0761.068.090

ani, pentru camion + remorca. Salariu 4000 Lei net - in mana. Contract de munca pe termen lung 4.000 L; (0723.581.516 ecosmartconstruct@yahoo.ro

(Logan + Renault) de Bucuresti si Ilfov. Plan 125 Lei, sarbatori legale libere, contract de munca, concedii. Revizii efectuate de firma. Android si bonusuri (0764.474.760

in Bucuresti si in tara. Punct de lucru soseaua Viilor sector 5, pentru interviu va asteptam la adresa Str. Drumul Lunca Prutului nr. 75-79, sect. 3, Bucuresti 1.600 L; (0785.298.902

masini noi - plan 105lei. android Clever, facilitate acces aeroport, tarif variabil, 100 L; (0741.334.190

1697. Soferi de tir, cu experienta pentru

13 Septembrie; (0766.300.177

1666. Sofer, societate comerciala anga-

1723. Soferi Taxi modelul nou 105lei,

1747. Spalator auto, sector 2, Barbu Vacarescu Spalatoria Perfect Car Cleaning, angajeaza spalator auto calificat sau necalificat, salariu fix 1300, plus comision 30%, str. Gheorghe Titeica, Nr. 174, Bucuresti. www.perfectcarcleaning.ro; 1.300 L; (0748.947.644 contact@perfectcarcleaning.ro

1724. Soferi taxi, auto Dacia Logan, an fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit. (0724.203.270

1665. Sofer, societate comerciala anga-

jeaza conducator auto categoria D, cu atestat si card tahograf valabile pe ruta Reviga-Bucuresti (tur-retur) si Urziceni Bucuresti. Salariu atractiv, program flexibil 2.000 L; (0769.978.426/ 0785.823.513 mihai.millenium@yahoo.com

masini noi, 24 h, auto Dacia Logan 1.6 benzina + gpl, full options, an fabricatie 2012, stare tehnica foarte buna, pana in 100.000 km, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat AS. Se ofera carte munca 8h. (0724.203.270

1748. Spalator auto, sector 2, Barbu Vacarescu, spalatoria Perfect Car Cleaning angajeaza spalator auto calificat sau necalificat, salariu fix 1300 lei, plus comision degresare, tapiterie, ceara, etc. Str. Gheorghe Titeica, Nr. 174, Sector 2 1.300 L; (0748.947.644 contact@perfectcarcleaning.ro

angajam soferi. Se ofera contract de munca, salariu de baza 1600 Lei, plus bonusuri 200-400 lei. Cerinte: permis cat. B si studii, minim liceul 1.600 L; (0721.063.323

1664. Sofer, experienta distributie, zona

1722. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

Berceni, sector 4 angajeaza personal. Salariu, comosion, program avantajos (0762.361.478 btc_carwash@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1752. Spalator vase Hotel 4 stele, zona

Unirii angajeaza personal pentru bucatarie spalat vase. Cautam persoana punctuala si serioasa pentru colaborare. (0755.979.797 fdm@internationalbucharest.ro 1753. Spalator vase pentru hotel 5 stele,

hotel 5 angajeaza spalator vase. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati; (0758.105.330 maria.bolma@marshal.ro 1754. Spalator vase, salariul 1400-1500,

program 1zi/1zi cu un week liber la 2 saptamani. Contract legal, concediu 21 zile/an, masa asigurata. Locatia se afla in mall Park Lake (Dristor-Titan). 1755. Spalator/ vulcanizare auto angajez, zona Pipera- Tunari, carte de munca, salariu intre 3.500- 4.000 Ron; (0722.759.871 1756. Spalatori auto Angajam personal

pentru spalatorie auto aflata in zona Republica, Cora Pantelimon, str. Ion Sahighian nr. 2, sect. 3. Se ofera salariu fix, carte de munca, comisioane; 900 L; (0721.135.615 catie_85@yahoo.com 1757. Spalatori auto baieti cu experien-

ta, seriosi aspect ingrijit, zona Gara de Nord ofer cazare si carte de munca, vad format. Salariu si comision atractiv, rog seriozitate, 1.450 L; (0723.177.850/ 0769.732.243

Spalatori auto baieti, cu/fara experienta, seriosi, posibilitati cazare pentru provincie, carte munca, salariu 1.1001.500 lei net. (0765.999.927 1758.

1759. Spalatori auto cu carte de munca

salariu plus comisioane in Prelungirea Ghencea sector 6 rela?ii la tel; 35 L; (0723.541.529 Argo.corbu@gmail.com 1760. Spalatori auto cu experienta pen-

tru spalatorie auto cu vad situata in sectorul 2. Oferim conditii bune de lucru, carte de munca, salariu atractiv, comision pentru lucrarile suplimentare, 1000-1500 Ron, (0766.343.435 1761. Spalatori auto cu experienta, efec-

tuam plata la zi 60 lei, comision ceara si degresare 20%. 60 L; (0765.000.200 Contact@cafyjr.ro

1798. Sudori co 2. Angajam sudori co2 pt

fabrica din Pitesti. Se asigura cazare la hotel, transport de la hotel la fabrica. Echipament de munca. Salariul este de 16 lei /ora 3.600 L; (0738.321.219 1799. Sudori MIG MAG angajam in cadrul unei cunoscute companii specializata in constructii navale.Locatia: Constanta.program: l-v.Necesita calificare de sudori. 3.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1800. Sudori mig-mag, tig, lacatusi, strungari pentru firma Masina Engineering SRL, cu profil de mecano-sudura.Cerinte:experienta domeniul tehnic,cunostinte desen tehnic,capacitate de invata. (0748.664.922/ 0747.068.446 madalina.nicolescu@masina-engineering.com 1801. Sudori mig/mag si tig, pentru firma

cu sediul in Sat. Rudeni Jud. Ilfov, salariul 2000-2400 Lei net (in mana) plus bonuri. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr de telefon sau adresa de mail (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com www.transmetal.ro 1802. Sudori PE, angajam cu contract de

munca sudori polietilena cap-cap si electrofuziune cu experienta in lucrari apacanal; (0752.022.371 retele.agafia@yahoo.com 1803. Sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari Compania Ham Group angajeaza sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari cu experienta. Persoana contact Rusu Viorel; (0758.221.521 1804. Supervisor cinema, selectionam

persoane cu experienta in lidership de echipe, mediu de lucru dinamic, interactiv, cunoscatoare de limba engleza si pachet MS Office la nivel avansat. 2.300 L; (0728.293.279/ 0728.293.279 office@absolut-hr.ro 1805. Suport It/ help- desk. Cautam coleg in domeniul IT / HelpDesk care sa manifeste spirit de echipa si sa aiba minim experienta in utilizare PC - pachetul Office. Oferim salariu motivant, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de email. Telefon: (07655171976 hr@online-management.ro 1806. Supraveghetoare copii loc de joaca pentru copii din mall Baneasa, cautam persoane iubitoare de copii, cu/fara experienta in domeniu. Prog 8 h/zi, 2 libere/sapt. Loc de munca stabil, contract de munca, bonuri de masa. (0754.033.803/ 0756.050.600 ana@gymboland.ro 1807. Supraveghetoare slot machine.

1782. Stivuitorist depozit sector 6,

1808. Supraveghetor copii Mega Mall,

angajam urgent stivuitorist cu ISCIR valabil pentru depozit logistica. Salariu: 2250 Ron brut + bonuri de masa 250 ron + alte beneficii. Program de lucru:8 ore L-V. Zona Iesire Militari. Detalii la telefon 2.250 L; (0733.409.308 1783. Stivuitorist pentru un depozit din

Militari 1900 lei net. 1.900 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 1784. Stivuitoristi cu experienta

pentru firma de distributie; (0729.164.060 1785. Stivuitoristi Reach Truck pentru

un depozit de papetarie din Ciorogarla.Locatie: Ciorogarla, Parc Cefin. Program: 8-16:30, 11-19:30. Necesita atestat ISCIR 2.300 L; (0799.762.360 ionut.dragoi@passion4work.ro 1786. Stivuitoristi reachtruck, angajam

stivuitoristi cu experienta minim 1 an pe reachtruck - Salariu fix net 1700 ron/luna + bonusuri 300 ron/luna + bonuri de masa 9,41 Ron/zi. Locatie: in zona Carrefour Militari; (0728.297.207 logistica@digijobs.ro 1787. Stivuitoristi si muncitori necalificati pentru societate comerciala. Program 8 ore zi/ schimburi, doar din Bucuresti pentru fabrica de tigari. (021.231.52.00 1788. Strungar Bucuresti cu experienta,

inclusiv varsta 60+. Zona autostrazii Bucuresti-Pitesti. Transport asigurat. Salariu atractiv. Detalii la: (0722.357.106 1789. Strungari pentru angajare la

firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41 1790. Studenti, fete sau baieti pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare 3.500 {; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro 1791. Studenti, fete sau baieti pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare 3.500 {; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro 1792. Studio Gorgonize angajam modele

1763. Spalatori auto din Bucuresti sau

1793. Subinginer/ tehnician specialitatea

1765. Spalatori auto pentru spalatorie auto, conditii de munca avantajoase, oferim cazare gratuit, salariu 1600 lei bani in mana,iarna rampile sunt incalzite, se lucreaza la caldura, rugam seriozitate. 1.600 L; (0763.690.215/ 0766.721.370 sibflorin@yahoo.com

jare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41

angajam urgent personal pentru sali jocuri de noroc/ pariuri sportive in Bucuresti, oferim salariu motivant, bonusuri si prime, nu necesita experienta se ofera training la locul de munca, detalii la tel. 1.400 L; (0767.316.158 goodwintimisoara@gmail.com

1762. Spalatori auto cu experienta, salariu 800 lei, comisioane, carte de munca, spalatorie veche in zona cu vad format, sector 3. (0734.318.697

1764. Spalatori auto din provincie cu experienta, asiguram cazare in apartament situat central, conditii de munca moderne castiguri lunare 3.500-4.500 lei; (0763.656.188

1797. Sudori autogeni pentru anga-

1781. STIVUITORIST pentru depozit la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 10-16 la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metrou statia Parc Bazilescu si autobuz 697 sau 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

online dinamice si motivante. Oferim salariu garantat pana la 6000 lei, bonus angajare pana la 3200 lei, bonus costumatii si va oferim un program flexibil, 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

provincie, salariu + procente la masini, posibilitate de cazare. Detalii la: (0787.468.800

1796. Sudor, verifica si pregateste componentele, realizeaza imbinari prin diverse procedee de sudura folosind utilaje si echipamente specifice de sudura, efectueaza operatiuni de lacatuserie. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

industria lemnului. Informatii la (0740.197.235/ 0744.385.889 1794. Sudor / lacatus mecanic confectii metalice, S.C. cu sediul in Voluntari, angajam sudor / lacatus mecanic pentru sectia de confectii metalice. Cerinte: Scoala profesionala/liceu profil tehnic sau alte cursuri de calificare; Experienta; (021.240.20.56 1795. Sudor Welder, angajam sudor pen-

tru sudura cu electrod si cu sarma, cu argon. Salariu atractiv. We hire welder, for welding with electrode and wire, with argon. Attractive salary; 2.500 L; (0768.192.599 office@marelko.ro

ce trebuie sa faci? Supravegherea atenta a locului de joaca si a copiilor si trebuie sa ai disponibilitate pentru lucrul in ture si in weekend; 1 L; (0755.080.887 hr@gymboland.ro 1809. supraveghetor distractii indoor mall cotroceni pentru primul roller coaster indoor din Europa de Est.Angajam fara experienta se ofera training gratuit.Se lucreaza 3 zile pe saptamana.Colectiv tanar si mediu de lucru placut. (0752.199.841 office@britta.ro 1810. Supraveghetor loc de joaca, Locul de joaca TopolinO, situat pe sos Giurgiului vis-a-vis de Piata Progresul din sectorul 4 angajeaza pe functia de supraveghetor copii, doua domnisoare sau doamne 1.200 L; (0723.654.991 co_ge_mi@yahoo.com 1811. Taietor Kuris cu experienta pentru

atelier de confectii dama, program 816:30 cu 30 min pauza de masa, contract de munca, salariu + bonuri de masa. Pentru detalii tel. (0748.219.724 andreea@dhanna.shop 1812. Talpuitor manual cu experienta,

zona Salaj; (0724.229.497

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 1813.

1814. Tamplar fabrica de mobila cu sedi-

ul in zona Cora Rahova, angajeaza tamplar cu sau fara experienta.Salariu atractiv: 500 euro 500 {; (0761.516.066 stillmobenterprise@yahoo.com 1815. Tamplar in pal melaminat

zona Cora Pantelimon; (0722.603.644 1816. Tamplar pentru mobila sau

colaborator conditii avantajoase, program 8 - 18, carte de munca, 2.500 - 3.000 lei; (0727.127.729/ 0762.771.459 1817. Tamplar SC Mobira Grup SRL, firma producatoare de mobilier din PAL/MDF, angajeaza tamplari cu experienta, zona Crangasi, sector 6 (0722.698.948 iulia.gusoiu@mobira.ro 1818. Tamplar taiere si asamblare mobi-

la export cu experienta si seriozitate. Atelier in Bucuresti, zona Republica, acces metrou. Contract de munca 2000-2400 lei functie de experienta, (0731.150.157 iulian.sauleac@duo-design.ro 1819. Tamplar angajam urgent tam-

plar aluminiu/ PVC. Salariu atractiv; (0723.674.402 1820. Tamplar canapele angajam tam-

plar structurist canapele hand made, full time; 1.000 {; (0756.599.599 Genesyspharm@gmail.com

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400 1821.

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 1822.

1823. Tamplar mobila (PAL, MDF, lemn),

cu experienta pentru masina de gaurit multiplu, circular. Personal cu abilitati tehnice la asamblat si montaj. Salariu avantajos. Bucuresti, zona Viilor, Sos. Trafic Greu; (0744.318.750

1824. Tamplar mobila cu experienta in pal si mdf, cu experienta montaj in atelier si la client, conditii avantajoase, contract de munca, program fix, ore platite, atelier in sectorul 4, salariu motivant (0723.199.522 1825. Tamplar pal melaminat, angajam

lucratori calificati pentru atelier mobila zona Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei. Program fix 8-17.30. Salariul min. 3.000 Ron si creste in functie de calificare si experienta; (0753.277.788 laramodul@gmail.com

1826. Tamplar, montator, asamblor mobila cu experienta. Permis categoria B constituie un avantaj. Salariul se stabileste in urma unui interviu 2.000 L; (0721.263.936/ 0731.014.085/ 0731.014.083 mutari.ro@gmail.com 1827. Tamplari seriosi pentru meseria de tamplar, cu ucenicia la locul de munca (0722.624.205 cristina_vitu@yahoo.com 1828. Tamplari lemn si pal cu experienta, cu un salariu intre 2.000 si 3.000 (conform experientei), asiguram cazare pentru angajatii din afara Bucurestiului. Faur, sector 3 2.500 L; (0733.897.927/ 0726.301.049 josephrizk00@hotmail.com 1829. Tamplari universali, Circularisti cu experienta in pal nelaminat, si lemn masiv.Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon. Pentru cei din afara localitatii oferim cazare (0735.555.555/ 0731.900.900 1830. Tamplari, pentru o firma specializata in constructia de mobila.Program: LV 8:30 - 17:00. Este necesara o experienta de 6 luni de zile 2.700 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773 1832. Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 1831.

1833. Tanar fara experienta, pentru atel-

ier productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773

1834. Tanara lucrator comercial pt maga-

zin mobila Prelungirea Ghencea, cu experienta si fara, salariu 1.600 -2.000 lei. Rel la tel din anunt. CV cu poza la adresa de mail renired99@gmail.com; (0741.113.395 renired99@gmail.com

1835. Tanex Bucuresti angajeaza: opera-

tori masina de cusut, modelieri. Oferim: salariu motivant, tichete de masa, decontare transport. Telefon interviu, e-mail, Soseaua Bucuresti Magurele nr. 47B, sector 5, www.tanex.ro. CV la e-mail: (0730.700.892/ 021.421.02.16 hr@tanex.ro 1836. Tanex Bucuresti angajeaza: opera-

tori masina de cusut, modelieri. Oferim: salariu motivant, tichete de masa, decontare transport. Telefon interviu, e-mail, Soseaua Bucuresti- Magurele nr. 47B, sector 5; (0730.700.892/ 021.421.02.16 hr@tanex.ro

1837. Tanex Bucuresti angajeaza: opera-

tori masina de cusut, modelieri. Oferim: salariu motivant, tichete de masa, decontare transport. Telefon interviu, e-mail, Soseaua Bucuresti- Magurele nr. 47B, sector 5; (0730.700.892/ 021.421.02.16 hr@tanex.ro

1838. Taxi Titan caut schimb zona Sector

2, plan 75 lei, licenta Bucuresti; (0784.016.544

Tehnician cu studii medii pentru mentenanta. Prezinta un avantaj existenta calificarii de fochist. (0733.933.828 1839.

1840. Tehnician de mentenanta in cladiri de birouri angajeaza Atalian Romania. Detalii la: (0730.019.677 1841. Tehnician instalari antene satelit,

companie de telecomunicatii angajeaza personal calificat si necalificat pentru cablaj si montaj echipamente. Se ofera auto, carte de munca, asigurare, salariu net de la 1.500-2000 Lei plus bonusuri (0764.237.744/ 0764.237.743 yannis_art_design@yahoo.com

1842. Tehnician interfoane si/sau sisteme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1843. Tehnician mecanic utilaje agricole mici, cunostinte tehnice necesare pt. diagnoza, reparare si revizii motopompe, motosape, etc, gestiune piese, zona Cora Alexandria, sector 5, CV la email. (0732.559.999 officebasarom@gmail.com 1844. Tehnician mentenanta (electrician/instalator), pentru cladiri de birouri, cu experienta, seriosi, lucreaza in echipa, program Lu-Vi 8h/zi sau in ture 12/48(OPS) salariu 2200 NET la timp, bonuri masa 15RON/zi, abonament medical, Preciziei + Pipera, (0756.040.651 alexandra.popescu@genesisproperty.net 1845. Tehnician protezist unghii false cu gel, manichiura - pedichiura clasica si permanenta, sector 1, pentru clinica medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302 1846. Tehnician reclame, firma productie publicitara din Bucuresti sector 3 angajeaza sef atelier, tehnician, cu experienta in domeniu, avantaj cunostine Corel Draw, permis de conducere; 2.000 L; (0788.231.813 office@printdivision.ro www.printarie.ro 1847. Tehnician service. Societate angajeaza tehnician service centrale termice. Doritorii trebuie sa aiba carnet conducere cat B si experienta in domeniu. Angajarea se face initial pe perioada determinata. Salariu 2000+bonus, (0760.651.226 office.4ctl@gmail.com www.centralaieftina.ro 1848. Tehnician sisteme de securitate, coleg cu experienta in sistemele de securitate (alarmare, supraveghere video) si detectie in caz de incendiu.Seriozitate si experienta.Masina, telefon, bonus salarial. 1.900 L; (0724.545.093 angajari@ssk.ro 1849. Tehnician unghii, manichiura pedichira Fi propriul tau sef, inchiriez post mani-pedi intr-un cadru linistit si calm al salonului de masaj si terapie. Te asteptam in echipa noastra, 150 {; (0751.301.040 r.milea@ymail.com 1850. Tehnician veterinar pentru societate comerciala in Popesti Leordeni. Relatii de luni pana vineri intre orele 8-16 la tel: (0758.106.619

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13 decembrie 2017

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1851. TEHNICIAN, electrician sisteme de securitate. Instalare sisteme de detectie incendiu, cctv, alarma, control acces, sonorizare, cablare structurata. Disponibil la deplasari. CV la mail; 3.200 L; (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro www.mht-experience.ro

1879. Vanzatoare cofetaria Alice, zona

1852. Tehnician, firma de telecomunicatii angajeaza muncitori. Asiguram training, contract de munca perioada nedeterminata, salariu pe nivele de competenta de la 2.000 Ron. Conditie: permis auto categoria B (0749.184.415/ 0371.077.657 office@acovan.ro

1880. Vanzatoare Covrigarie patiserie

1853. Tehnicieni mentenanta cladiri

Cautam tehnicieni calificati pentru mentenanta cladiri (instalatori si electricieni). Salariu atractiv. Program 12/2412/48. Zona Eroii Revolutiei. Seriozitate. Profesionalism. Lucru in echipa; (0738.046.758 office@mentech.ro 1854. Tender Center Coordinator, experi-

Piata Iancului. Salariul porneste de la 1600 lei + bonuri de masa (9.57 lei/zi). Puteti trimite CV-ul pe mail sau ne puteti contacta telefonic L-V intre orele 09:0017:00 (0747.162.113 resurseumane@cofetariaalice.ro angajeaza vanzatoare, personal cu/fara experienta. Salariu atractiv. Sectorul 2. (0784.880.335 1881. Vanzatoare Daca va doriti un un

loc de munca stabil si credeti ca sunteti potrivita sa comunicati cu clientii ce ne intra in magazin, daca va plac hainele de dama si tot ce inseamna moda, aplica, (0727.770.367 Magazinglamour2016@gmail.com 1882. Vanzatoare la Covrigelul din Auchan Titan sector 3, program o zi cu o zi salariu atractiv carte de munca perioada nedeterminata; (0736.033.867/ 0765.637.615

VANZATOARE CU EXPERIENTA PENTRU CENTRU DE CARNE, DIN ZONA BD. CONSTANTIN BRANCOVEANU, SECTOR 4; (0726.655.797

1941. Vanzatoare stand cu huse in Grand Arena Mall, stand cu huse si accesorii telefoane mobile in incinta mallului Grand Arena, sector 4. Program 10-22.00, o zi cu o zi. Doua weekenduri libere pe luna. Salariu 1700-1800 lei, 1.800 L; (0721.365.688 alinacunitchi@yahoo.com

1912. Vanzatoare cu experienta pentru locatia din bd. Timisoara nr. 94, sector 6, salariu 2.0002.500 lei net si tichete de masa, relatii la tel. (0732.672.654

1942. Vanzatoare Vatra Luminoasa cu experienta in domeniu magazin alimentar papetarie in zona Mega Mall, Vatra Luminoasa, salariu atractiv mai multe detalii la telefon, (0768.604.223

1973. Vanzator, paza, curatenie, Peco Lukoil, Oras Magurele, judet Ilfov, persoana agreabila, comunicativa si orientata catre client, program avantajos; (0751.227.268 alexandramihalachi@gmail.com

1913. Vanzatoare cu experienta pt.

1943. Vanzatoare zona Morarilor, cu

1974. Vanzator, vanzatoare carte de

1911.

magazin in cartierul 23 August, salariu 1450 ron, carte de munca. Pentru detalii sunati la tel. Cerem si oferim seriozitate, 1.450 L; (0722.687.259

munca, 8 ore/zi. Zona Rahova, sector 5, Bucuresti. Magazin nou. (0766.410.033 banugheorghe@gmail.com

1914. Vanzatoare cu experienta anga-

1944. Vanzatoare, acum, vanzatori,

Bucuresti. Salariu 1600 primele 3 luni, 1800 dupa 3 luni. Conditii avantajoase 1.800 L; (0723.309.029 diana.dragoi@dmdcoffee.ro

jez, in zona Baneasa, mezeluri- branzeturi; (0745.246.825

1915. Vanzatoare cu experienta imbra-

1883. Vanzatoare magazin alimentar, cartier 13 Septembrie (Tudor Vladimirescu), program de 8 ore in doua schimburi, program magazin 7:00 - 21:00, salariu 1700 Lei net, contract norma intreaga 1.700 L; (0761.639.397

caminte. Dorim o vanzatoare cu experienta in domeniul articolelor de imbracaminte pentru complexul IDM Basarab care sa se ocupe de clienti salariul va fi unul pe masura asteptarilor, relatii la telefon; 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com

1855. Tinere, modele online. Studio Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

1884. Vanzatoare magazinele Tip Top salariu 1650-1800 plus tichete de masa, curs de specializare si calificare la locul de munca detali; 1.650 L; (0762.076.504 alinabican1991@gmail.com

1916. Vanzatoare cu experienta, branzeturi-mezeluri in zona Drumul Taberei. Marim echipa, oferim un loc de munca stabil, se lucreaza o zi cu o zi, alte detalii la tel sau prin mail (0754.048.835 Arondraghila@gmail.com

1856. Tineri cu sau fara studii, aspect

1885. Vanzatoare mini market zona Vitan, str. Foisorului, program 8 ore/zi in doua schimburi sau o zi cu o zi. cu doua weekend-uri libere pe luna salariu. Rog lasati CV-ul cu poza pe mail, 1.300 L; cristi_amg@yahoo.com

1917. Vanzatoare cu experienta, maga-

1886. Vanzatoare nefumatoare in com-

plex Cora Rahova; 1.250 L; (0763.325.667

1857. Tineri tamplari, inclusiv pensionari,

sofer si necalificati. Salariu atractiv in functie de experienta. Locatie - Fundeni; (0722.408.062 1858. Tineri. Angajam tineri pentru postul

functionar relatii clienti/ reprezentant stradal, abilitati excelente de comunicare si o atitudine orientata spre client. Salariu atractiv, colectiv tanar, posibilitate avansare; (0724.499.229 1859. Tinichigiu auto cu experienta, service auto din zona centrala angajeaza in conditiile legii. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277 1860. Tinichigiu auto, salariu motivant,

4000-6000 lei in fct de programul ales. Service in Popesti, modern, cu portofoliu de clienti, Conditii de munca occidentale. Se solicita seriozitate. (0764.447.665 1861. Tinichigiu auto, vopsitor auto pregatitor auto, mecanic auto. Locatie intersectia Aparatorii Patriei - Autotehnic Service (0721.667.950 office@autotehnic.net 1862. TINICHIGIU SI MECANIC AUTO. HONDA NORD CU SEDIUL PE BULEVARDUL PIPERA NR. 1, ILFOV, ANGAJEAZA TICHICHIGIU AUTO SI MECANIC AUTO. PROGRAMUL DE LUCRU ESTE 08:30-17:00, SALARIU AVANTAJOS. PENTRU MAI MULTE DETALII: (0723.262.202 ANDREEA.BARDAS@TOYOTA.RO 1863. Tinichigiu si vopsitor auto cu experienta pentru service auto multimarca, zona Berceni, salariu foarte bun. Service auto situat pe Metalurgiei, Berceni, angajeaza consilier service cu experienta; (0721.733.622 1864. Tip Top angajeaza vanzatoare. Lantul de cofetarii Tip Top deschide noi locatii in zonele: Colentina, Bucur Obor, Iancului, Militari, Rahova, Pipera. Va asteptam sa faceti parte din echipa noastra. Salariu 1.650 Lei net, tichete de masa, pregatire si scolarizare la locul de munca. Relatii la telefon: 1.650 L; (0732.672.654 1865. Tipograf pentru utilaj flexo SC Estetik Packing SRL compania nr. 1 in domeniul ambalajelor de unica folosinta, angajam tipograf pentru utilaj flexo, cu 4 culori si cu viteza de 50 m/ min., 1866. Tipografia Nova Libris angajam tiparitori offset rotativa 2-4 grupuri, operatori calculator sistem operare windows. (0722.735.571 marian.dobrinescu@novalibris.ro 1867. Tipografia Sothis Print SRL cu sediul in Prelungirea Ghencea 299-301, angajeaza ambalatori manuali si manipulanti marfa. Oferim salarii atractive. Relatii la tel. (021.319.48.57 1868. Transatori - ciontolitori carne

porc, vita, pui, oaie; femeie de serviciu; preparatori carne + macelari, angajam urgent. Magurele - Ilfov. Salariu atractiv. Pentru provincie asiguram cazare si masa; (0744.331.622/ 0737.515.988 1869. TWM angajeaza operatori statie de

reciclare preluare deseuri de la clienti, folosire presa, cantar, computer, face procese verbale. Contract perioada nedeterminata. Disponibilitate pt munca fizica. Venit 1650 lei net. Contact 1.650 L; (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 1870. TWM, firma reciclare, angajeaza mecanic, se cer cunostinte minime sudura si permis cat.B obligatoriu. Dispus la deplasari in tara. Se acorda salariu 2300lei net, contract nedeterminat. Ptr. deplasari: cazare, diurna, transport. Contact; 2.300 L; (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 1871. Valet angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

1872. Vanzatoare acum, vanzatori magazin alimentar, conditii bune de munca; (0729.495.499 1873. Vanzatoare Amazing Jewelry

Romania angajeaza vanzatoare cu experienta, iubitoare de bijuterii, cu abilitati de comunicare si orientare catre client, sociabila si amabila. (0766.069.922 office@amazing-jewelry.ro 1874. Vanzatoare angajam in conditii

avantajoase, in Sun Plaza Berceni, email/ tel.: (0726.103.229 bbackfood2010@yahoo.com

1887. Vanzatoare pentru cabana in parc

IOR Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu 1.500 lei; (0765.614.058 lili_miky_my@yahoo.com

VANZATOARE PENTRU COFETARIE MIHAI BRAVU; (0725.223.995

1888.

1889. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar in zona Fizicienilor, salariu atractiv; (0723.326.713 1890. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar non-stop, zona Piata Giulesti. Relatii la telefon. 1 L; (0735.670.721/ 0735.670.721 sandu.grigore@gmail.com 1891. Vanzatoare pentru magazin alimentar situat in incinta statiei de metrou Universitate. Rugam seriozitate (0749.038.370 mariannov04@yahoo.com 1892. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar situat in Militari Residence. Carte de munca, patru libere pe luna sau o zi cu o zi carte de munca. Urgent, salariu 1.800 L; (0723.348.476 macsi.soniard@gmail.com 1893. Vanzatoare pentru magazin mixt,

zona Vitan; (0744.631.240

1894. Vanzatoare pentru magazine de

haine. Se ofera: salariu motivant, bonusuri salariale, zile libere; (0767.268.317 ovidiu.deaconu@gmail.com 1895. Vanzatoare pentru patiserie pro-

gram o zi da una nu. Duminica inchis, rugam seriozitate, salariu 1.500 L; (0773.803.631 1896. Vanzatoare pentru supermarket in

cartierul Colentina, str. Teiul Doamnei. Oferim conditii bune de munca si salariu atractiv; (0726.687.006/ 0745.120.993 1897. Vanzatoare pentru zona Sebastian, Pantelimon, Colentina, se ofera pregatire si calificare la locul de munca, 15 tichete de masa, salariu net, relatii la tel., 1.700 L; (0732.672.654

abil cu experinta, program flexibil, salariu de inceput 1500 Ron, se comercializeaza produse alimentare 1.500 L; (0728.736.425 Anamariatoptanci@yahoo.ro 1903. Vanzatoare alimentara Berceni, Secuilor, vanzator cu studii liceale, zona Bd Brancoveanu/str Secuilor, program discutabil, contract 8 ore. 1.800 L; (0742.088.668/ 0742.088.667 comvict.team@gmail.com 1904. Vanzatoare angajez cu sau fara experienta, 1.200-1.400 Ron, program in ture, tura de noapte, Maria; (0755.705.806 1905. Vanzatoare angajez, Auchan

Crangasi, agenti, o zi cu o zi; (0726.459.304 1906. Vanzatoare branzeturi servire, 12

zile 950 lei. Cora Alexandriei: 20-31 decembrie. Femei/ Barbati; Servire (fara incasare), contract de munca 12 zile: 8 ore. Seriozitate, minima experienta similara. Program: prima tura 7-15, a doua tura 14-22. 950 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro 1907. Vanzatoare branzeturi, Auchan

Militari, servire la vitrina vrac. Contract: 8 ore/5 zile: miercuri-vineri (13-21); sambata-duminica (10-18), 2 libere (lunimarti). 1550 Net (bonuri incluse) + bonusuri importante. Experienta similara, seriozitate. 1.800 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro 1908. Vanzatoare branzeturi-servire 14 zile: 950 lei, Auchan Titan, femei/ barbati servire (fara incasare), contract de munca 14 zile: 8 ore/zi. Cerinte: seriozitate, minima experienta similara (servire/ cantarire). Program: prima tura 7-15, a doua tura 1422. 950 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro

1876. Vanzatoare angajam urgent pen-

tru produse patiserie/ cofetarie. Relatii la telefon; 1.600 L; (0751.223.653

1910. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara

food zona Mihalache. Relatii la telefon; (0724.508.592

1877. Vanzatoare angajeaza Cofetaria

Capsa. Telefon: (0757.645.737

1878. Vanzatoare angajez vanzatoare

zona 1 Mai; (0720.832.923

1909.

experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 07-21, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei. Contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

pentru magazin alimentar situat in Militari, zona Lujerului, str. Fabricii. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa, supraveghere pe sala; (0725.683.701 victordobrescu@ymail.com 1947. Vanzatoare, program flexibil,

salarii atractive.Locatie: metrou Piata Sudului. (0733.918.339 cherry.ali.23@gmail.com

1948. Vanzatoare, urgent, pentru

magazin articole pentru copii, zona Berceni, salairu atractiv; (0723.167.174

1950. Vanzatoare, casiera, pentru mag-

1951. Vanzatoare, patiser si modelator covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. (0743.278.200

1920. Vanzatoare la magazin alimentar non stop, program in ture, 2 zi 2 noapte 2 libere, salariu atractiv, contract de munca, 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului; (0767.041.109 multiimage@yahoo.com

1952. Vanzatoare, secretara, menajera, firma de distributie suplimente nutritive situata in zona Unirii, angajeaza o tanara cu aspect fizic ingrijit, pentru a indeplini atat functiile de vanzatoare, secretara si menajera. Detalii la tel. 2.500 L; (0723.355.712 sirart2017@gmail.com

1921. Vanzatoare magazin alimen-

1953. Vanzatoare. Angajam 2 vanza-

tar, Ozana, seriozitate, experienta, cv, cazier, salariu 2.000 L; (0773.300.364/ 0723.579.219 1922. Vanzatoare magazin haine in

Piata Progresu. Detalii la telefon. (0761.180.958

1923. Vanzatoare magazin haine dama

Victoriei, cu experienta, prezentabila pt magazin cu imbracaminte pt femei, situat in Calea Victoriei 14, salariu 1500 lei, 1.500 L; (0721.295.992 Noahdesign@yahoo.ro

1924. Vanzatoare magazin haine dama,

cautam persoana care doreste un loc de munca stabil si de durata,p ersoana care se implica in desfasurarea activitaatii la locul de munca.Oferim program lejer(o zi cu o zi, un weekend cu un weekend). (0725.126.614 vera_baicu@yahoo.com

1925. Vanzatoare magazin mixt Drumul

Taberei, salariu atractiv; (0763.799.984 1926. Vanzatoare magazin naturist cu

experienta pentru magazin naturist (plafar), program flexibil, salariu motivant plus procent vanzare (0721.452.966 rta_adinaneacsu@yahoo.com 1927. Vanzatoare magazin papetarie

1929. Vanzatoare magazin produse

1902. Vanzatoare Afi Cotroceni, Prefer-

1946. Vanzatoare, lucrator comercial

azin alimentar. Program convenabil, 1.500 L; (0769.964.266

angajeaza persoane tinere responsabile, serioase, dinamice si care doresc sa faca parte dintr-un colectiv tanar. Oferim contract si carte de munca. Program de lucru 08-18 de l-v, 1.800 net, 1.800 L; (0727.363.636 evolution_1960@yahoo.com

1900. Vanzatoare - gratar, grataragiu,

noapte, pentru mini-market non-stop str. Rasaritului nr. 9A, Militari, sector 6, detalii intre orele 10:00 - 17:00 la telefon; (0768.297.192

geam, cu norma intreaga in sector 1. Se ofera stabilitate si contract de munca peroada nedeterminata. Se cere cazier seriozitate si corectitudine. 2 zile de zi, 2 nopti si 2 libere 1.600 L; (0722.528.637 darie.ilie@yahoo.com

1919. Vanzatoare fast food Scala Food

1928. Vanzatoare magazin Piata Romana, Pull Love angajeaza vanzatoare, cu abilitati de retailer si experienta pentru noul magazinul situat la Piata Romana; Cerinte : varsta 18-35 Ani, experienta minim 1 an in comertul cu amanuntu; (0762.992.969/ 0762.992.969 bucarest@pulllove.com

zona Obor; (0761.868.684

1945. Vanzatoare, chiosc vanzare la

1949. Vanzatoare, vanzator pentru magazin alimentar cu autoservire. Program de lucru o zi cu o zi 7-22, sunt necesare minime cunostinte pc, experienta reprezentand un avantaj. Se ofera cim, salariu si bonusuri (0740.150.155 alexxvis@yahoo.com

1899. Vanzatoare zona Militari, Rahova, Unirii, Iancului, Bucur Obor, Crangasi, Lacul Tei, cu sau fara calificare, salariu de 1.650ron net, tichete de masa, se asigura calificare la locul de munca, relatii la tel. 1.650 L; (0732.672.654

1901. Vanzatoare / vanzator - tura de

magazin alimentar, conditii bune de munca; (0724.568.037

1918. Vanzatoare cu sau fara experienta, pentru locatiile din Kaufland Barbu Vacarescu, Colentina, Bucurestii Noi, Sebastian, se asigura pregatire si calificare la locul de munca, tichete de masa, relatii la tel., salariu net, 1.700 L; (0732.672.654

materiale de constructii in zona MilitariRosu, salariu atractiv; (0726.586.912

VANZATOARE COFETARIE, ANGAJEZ CU EXPERIENTA IN DOMENIU; (0730.618.744

1875. Vanzatoare angajam pentru fast-

zin alimentar situat in Militari Residence, capat 138, 178 angajeaza 2 vanzatoare cu experienta fara limita de varsta, de preferat doamne peste 28 ani. Salariu 1.800 lei si carte de munca urgent, 1.800 L; (0723.348.476 soniard.grup@gmail.com

angajam urgent pentru magazin de papetarie zona Brancoveanu. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru interviu trimiteti CV-ul la adresa de email (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro

1898. Vanzatoare urgent pentru depozit

Raion Audio-Video si Electrocasnice, consiliaza clienti alimenteaza rafturile cu produse, pune etichete cu pret, program 2 ture 6.00-14.00; 14.00-22.00, salariu, bonuri, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro

experienta pt. magazin in zona metrou Costin Georgian program 8 ore, carte de munca, salariu 1450 Ron. Pentru detalii sunati la tel. 1.450 L; (0762.866.842

enta minim 1 an in domeniu. Executarea RFQ/RFI in conformitate cu strategia firmei. Tarifarea rutiera a marfurilor si coordonarea licitatiilor. Experienta in ofertarea serviciilor de depozitare/ cross dock/ picking este obligatorie. Va rog trimiteti CV la adresa de mail: adrian@tauros.ro

fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri substantiale, putere, independenta. Dezvolta-ti cariera alaturi de noi (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro

1972. Vanzator, Auchan Drumul Taberei,

nealimentare cu gestiune, magazin produse nealimentare, zona Titulescu, str. Maltopol.Program l-v 10.30 - 18.30, s 111.Carte de munca. (1730.999.740/ 0730.999.740 bogdan.carjaliu@gmail.com 1930. Vanzatoare magazin tabac zona Dorobanti experienta in domeniu, varsta maxim 40 ani, program ture dimineata sau dupa/amiaza.Salariu 1500 net+ bonusuri din vanzari.Magazinul se deschide pe 22 decembrie. 1.500 L; (0760.665.666 diana.tudor19@gmail.com 1931. Vanzatoare patiserie cu sau fara

experienta. Program: L-V 06-16.30, S-D liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0742.266.859 1932. Vanzatoare patiserie program 8

ore pe zi , sambata si duminica liber, zona metrou stefan cel mare salariul 1600 lei in mana. 1.600 L; (0769.377.100/ 0769.377.100 gywliano@yahoo.com 1933. Vanzatoare pentru firma de optica

. SC Optistar 96 SRL angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta in zona Titan. Relatii la tel. (0723.453.585/ 021.330.43.18 gigifarcas_optistar96@yahoo.com 1934. Vanzatoare second-hand Calea

Mosilor Contract de munca full time. Salariu motivant. Prime si facilitati. Program si mediu de lucru foarte placut. Job stabil. Contact; (0734.035.234 1935. Vanzatoare si ajutor de macelar pentru abatorul Peris, cautam 24 de vanzatoare si ajutori de macelari pentru lantul de magazine din principalele piete din Bucuresti. Oferim 1.500 lei net si tichete de masa; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1936. Vanzatoare si ajutor macelar pen-

tru abatorul Peris, lantul de magazine din principalele piete din Bucuresti: Piata Delfinului, Str. Straduintei, Piata Obor, Piata Sudului, Piata Progresului, Otopeni, Chitila. Oferim: salariu motivant, tichete de masa, tichete cadou si bonus din vanzari. (0741.222.279 daniela@agricover.ro 1937. Vanzatoare si lucrator comercial

pentru magazin non stop, zona Rahova, salariu atractiv + bonusuri; (0764.347.492/ 0741.231.236 1938. Vanzatoare si modelator covri-

garie, angajez; (0737.844.453

1939. Vanzatoare si muncitor necalificat, angajez vanzatoare si muncitor necalificat pentru magazin mixt tel; (0744.303.030 dragosmag@yahoo.com 1940. Vanzatoare si muncitor necalifi-

cat, angajez vanzatoare si muncitor necalificat pentu depozit magazin mixt;

toare pentru sectia de bacanie, magazin de cartier Socului-Pantelimon, fara limita de varsta, forme legale de munca, sal. atractiv. Rugam seriozitate; (0723.173.110

1975. Vanzator, vanzatoare minimarket

1976. Vanzator, vanzatoare pentru mag-

azin alimentar in Complex New Residence, sat Varteju, program doua zile lucratoare, doua zile libere; (0748.411.393

1977. Vanzator, vanzatoare pentru mag-

azin alimentar Militari, urgent, carte de munca 8 h, program o zi cu o zi intr-o saptamana l, m, j, v si o saptamana m, s, d sau 8h/zi, salariu 1600 lei net. 1.600 L; (0767.272.103 dmc_cristina@yahoo.ro 1978. Vanzator, vanzatoare, lucrator

comercial, pt. supermarket Shop & Go Mega Image, Calea Rahovei, intersectie Barca, fostul UPC, program in ture, echipa tanara. Salariu 1.700 Lei net, in mana, contract munca, 1.700 L; (0736.630.419 adrian_bra@yahoo.com 1979. Vanzator/ vanzatoare angajaz

vanzator/ vanzatoare cu experienta, mangazin alimentar, bacanie, non-stop, zona Rahova Malcoci Petre Ispirescu, sector 5, Bucuresti. Carte munca. (0762.670.592 1980. Vanzatori baieti si fete pentru

market non stop, in zona AuchanTitan, conditii excelente, minima experienta, bonusuri de performanta. Venituri 2.000 L; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

1981. Vanzatori, lucratori comerciali, pentru minimarket, cu experienta, in zona Titan. Venituri de la 1.900 Ron, program 8 ore, conditii foarte bune; (0724.210.770 1982. Vilo SRL angajeaza secretara cunostinte operare calculator, capabila sa se adapteze la diferite sarcini de serviciu; (07216488064 1983. Vilo SRL angajeaza muncitori

necalificati; (021.648.80.64

1984. Vilo SRL angajeaza electricieni cu

experienta si permis de conducere cat. B; (021.648.80.64

1954. Vanzatoare. Market angajeaza vanzatoare cu experienta, program 8 ore, conditii foarte bune, zona Sos. Colentina, 2.000 L; (0734.072.088

1985. Vopsitor auto, salariu motivant 4000-6000 lei in fct de programul ales. Service in Popesti, modern, cu portofoliu de clienti, Conditii de munca occidentale. Se solicita seriozitate. 6.000 L; (0764.447.665

1955. Vanzatoare/ consilier vanzari,

1986. Vopsitor industrial, strungar

insula parfumuri in Militari Shopping experienta in vanzari, atitudine pozitiva, capacitate de abordare a clientilor sunt necesare, dorim persoane motivate si responsabile, salariu 1500- 2500, 2.000 L; (0726.059.222 oana_dn74@yahoo.com 1956. Vanzatoare/ vanzatori, shaormari,

familie, sofer, femeie serviciu, ajutor ospatar, ajutor bucatar, angajeaza magazin alimentar Sos. Pantelimon nr. 110; (021.250.20.92/ 0749.120.322 1957. Vanzator cu experienta intr-un magazin alimentar non stop, in zona Giulesti-Constructorilor, cu contract de munca. Ofer salariu atractiv. Relatii la tel. (0744.250.735 1958. Vanzator cu experienta pentru

ria oferim salariu fix 1800 lei + bonuri de masa in val. de 200 lei + bonus lunar intre 200 si 500 lei in functie de vanzari 2.000 L; (0742.288.504 maria.dutu@chocolat.com.ro 1962. Vanzator cafenea/ cofetarie Hotel

Hello -Gara de Nord, program 8 ore (in ture), salariu fix+ tichete de masa, contract de munca legal, persoana comunicativa si dinamica. (0723.281.700 1963. Vanzator cu experienta carte presa, pentru chiosc Bucur-Obor, salariu fix + comision din vanzari. Relatii la telefon; (0721.844.452/ 0764.510.114 1964. Vanzator la restaurant cu linie de servire Asigura gestionarea incasarii banilor, respecta timpii de servire catre clienti, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, raspunde de aspectul produselor, 1.700 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 1965. Vanzator magazin alimentar

Ozana, experienta, cv, cazier, salariu 2.000 L; (0773.300.364/ 0723.579.219

1966. Vanzator magazin metalochimice

cerinte: domiciliul stabil in Bucuresti, de preferat in sectorul 6. Carnet de conducere. Rezistent la stres continUu. Salariul net afisat 2.000 L; (0730.225.008 valentindumitru72@gmail.com

1967. Vanzator materiale instalatii sanitare, termice, vopsea si feronerie la magazin comuna Berceni, Ilfov (0735.526.610 contabilitate@ekoinstal.ro 1968. Vanzator minimarket tura noapte, minimarket espresso bar langa aeroportul Otopeni, cazier curat, luni pana vineri 20:30 - 04:50 1.450 L; (0799.858.400 europespear@gmail.com 1969. Vanzator produse proaspete, pescarie Cotroceni angajam vanzator produse proaspete, doar servire, intr-un hypermarket de Top - Afi Cotroceni- 5 zile/ saptamana 8 ore/ zi salariul atractiv, experienta nu este obligatorie.Tel:; (0735.564.699/ 0756.151.857/ 0756.154.619

zi, barbat 43 ani; (0735.029.078 3. Caut loc de munca, cu cazare

Bucuresti. Rog seriozitate; (0752.608.295

4. Confectionere si modeliere cu expe-

rienta haine dama, salariu fix 1500-1900+ bonuri de masa. Program 7.00-15.30, conditii foarte bune. Sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08 5. Doamna 54 ani studii medii, nefuma-

toare, fara obligatii, caut serviciu, cer si ofer seriozitate; (0738.259.651

6. Doamna, face curat, part time, calcat,

in case, apartamente, garsoniera din Bucuresti; (0730.833.998

7. Doamna, 53 ani, fac menaj 1-2 zile pe

saptamana; (0751.366.745

8. Domn serios, 60 ani, solicit angajare

pentru a face diferite munci usoare sau ca agent de paza; (0753.083.463 9. Doresc angajare femeie serviciu, femeie spalat vase, exclus firme, 4 - 8 - 16 ore; (0729.435.921 10. Fochist autorizat ISCIR vreau sa ma

angajez fochist in Bucuresti (0721.864.743

11. Guvernanta deosebita, doamna

deosebita caut supraveghere copil, varsta minim 6 ani, la diferite activitati. Sunt cadru didactic, am experienta in lucrul cu copiii de 17 ani, ofer si pretind seriozitate; (0775.586.637 valentyna_botezatu@yahoo.com 12. Ingrijesc batrana, numai intern;

(0727.608.546/ 0764.456.691

13. Macaragiu cat. E, motostivuitorist si

fochist calificat doresc angajare. Sunt o persoana serioasa, punctuala, rezistenta la stres si orientata pe indeplinirea sarcinilor (0744.106.161 kautsales@gmail.com

14. Menaj, ingrijire copii, batrani, gatit, calcat, doamna cu experienta fac curatenie generala de sarbatori, calc, gatesc, fac cumparaturi 30 L; (0765.281.430 viorica.coca@yahoo.com 15. Menajera doamna 40 ani fac menaj

la domiciliu. Rog seriozitate. (0726.450.107

16. Menajera 44 ani nefumatoare, punc-

tuala, atenta la detalii, fac menaj/ calcat 12 zile pe saptamana la familii sau birouri (part time). Rog seriozitate. Telefon (0741.674.541 17. Muncitor necalificat in orice dome-

niu. Caut munca in orice domeniu in Bucuresti. Rog seriozitate. 1.500 L; (0766.457.159 costel_draghici88@yahoo.com

18. Pensionara, 65 ani, ingrijesc o doamna bolnava, 4-5 h, L-V, Bucuresti; (0762.763.879

20. Personal firma transport internation-

pentru service auto cu vechime in bransa, situat in sector 3 (statia de metrou Anghel Saligny) angajeaza in conditii foarte avantajoase. Salariul motivant declarat 100%. (0732.895.310/ 0745.340.344 Hdautotestservice@gmail.com

al. Firma de transport international marfa din Bucuresti angajeaza urgent : directori transport cu licenta , soferi TIR si UBER, dispeceri , contabil , administrator , femeie de serviciu . (0749.184.444 mikyt2000@gmail.com

1988. Vopsitor, mecanic, tinichigiu, receptioner, angajam vopsitor/ pregatitor, mecanic, tinichigiu, receptioner pentru service auto multimarca, sector 2, Bucuresti, tel. (0729.100.050

21. Sofer cat. B, 49 ani, fara vicii, doresc colaborare sau angajare, cu auto propiu sau fara, full sau part time. Ma deplasez si in tara, chiar si ocazional. Doresc si ofer seriozitate. (0764.912.595 kristyvalentyn@yahoo.com

1990. Vulcanizator cu experienta pen-

1961. Vanzator boutique Chocolat Fee-

2. Caut de munca ca necalificat, plata la

1987. Vopsitor si mecanic cu experienta,

1959. Vanzator (vanzatoare) angajam,

1960. Vanzator boutique Chocolat Carrefour Feeria. Oferim salariu fix 1800 lei+bonuri de masa in valoare de 200 lei, bonus lunar intre 200 si 500 lei, in functie de performante, decont abonament transport. 2.650 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

1. Bona cu experienta de 15 ani, iubitoare de copii si responsabila, doresc sa am grija de un copil pe termen lung.Rog seriozitate. (0769.659.865

19. Personal curatenie si vase pentru firma catering, asiguram: salariu 1.5001.800 L, hrana, concediu si carte de munca. Locatia este in sector 1. Program o zi cu una libera sau luni-vineri 1.800 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

1989. Vopsitori. Service auto angajeaza

norma intreaga, carte de munca, posibilitati de castig suplimentar, pt. mag. panificatie Militari, langa statia metrou; (0724.500.694

Cereri muncå

carusel, strungar cnc, gauritor filetator, controlor calitate, impregnator (operator lacuri electroizolante) si inginer electrotehnist, angajeaza societate comerciala, cu sediul în Bucuresti, conditii bune de munca, salariu motivant, bonuri de masa. (031.425.12.14/ 0755.073.558

magazin perdele, draperii si metraje si cunostinte intocmire registru de casa. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Program de lucru 1 zi cu 1 zi. (0771.553.103

vopsitori pregatitori auto, tinichigii auto, mecanici auto; (0764.408.787

tru punct de lucru Doamna Ghica sect. 2, cu carte de munca si salariu de 1800 lei plus alte castiguri in functie de performanta. Daca nu pot raspunde la tel rog sms, 1.800 L; (0722.614.627 1991. Vulcanizator cu experienta pentru service roti zona Obor- Calea Mosilor. Castiguri intre 2000-5000 lei/luna; (0774.406.011 1992. Vulcanizator auto cu experienta,

in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com 1993. Vulcanizator auto cu experienta,

salariu si comision. Rugam seriozitate (0763.922.217

1994. Vulcanizator cu experienta pen-

tru service cu o vechime de peste 10 ani, cu clientela selecta formata, salariu 4.000 lei, comision, bonusuri, cazare persoanelor din provincie. Conditii de munca foarte bune. Situat in sectorul 1, 4.000 L; (0728.091.670 radu.autogarage@yahoo.com 1995. Why work when you could be a Qu33ns. Join our team; (0758.628.436 office@qu33ns.ro 1996. Zidari amenajari interioare, instala-

tori si electricieni; (0745.183.098/ 0752.033.233

1997. Zidari si placare cu poilistiren. Salariu intre 150-250 lei zi .Plata se face seara la plecare zilnic; (0766.706.063 1998. Zidari Bucuresti-Ilfov, angajam zidari, salariu 4.500 lei/luna. Santierul se afla in orasul Magurele, jud. Ilfov (langa Bucuresti); 130 L; (0722.453.893

22. Sofer A, B, C, D, E solicit angajare curse speciale, zona Nordului-Aeroport, Baneasa sector 1, detin analize, atestat; (0742.334.580 23. Sofer auto personal Mercedes S class, model nou, 2012, am 35 de ani, 1.000 {; (0785.920.059 Marius25822003@yahoo.com 24. Sofer B CE, exp. din 1980, familist,

fara vicii, solicit angajare, preferabil turisme; (0751.571.519

25. Sofer categoria B 15 ani experienta,

doresc colaborare sau angajare, cu auto propriu sau al firmei; (0762.582.769

26. Sofer de familie, barbat 61 ani ingrijit

corect loaial experimentat nefumator, casatorit cu stare sociala buna, imi ofer serviciile ca sofer personal sau de familie si fara obligatii contractuale cu auto propriu sau nu; (0723.993.153 27. Sofer de familie, barbat matur, sanatos, ingrijit, loial, integru, cumpatat, experienta in administrare, ma ofer ca sofer personal sau de familie, aprovizionare familiala, auto propriu sau nu. Astept sansa unui interviu; (0723.993.153

28. Sofer spalator, angajam sofer spalator (cat. B) pt modul de igienizare toalete ecologice, cunoasterea Bucurestiului. Program 7 zile, salariu 1800 Lei. Punct de lucru vis-a -vis de aprovizionare Market Barbu Vacarescu (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 29. Solicit angajare 50 de ani, nefumator, sofer categ B SI D, atestat persoane si card tahograf, serios, responsabil, locuiesc in Bragadiru, rog seriozitate; (0729.757.633 costin.costi67@yahoo.com

Joburi în stråinåtate

1999. Zidari, rigipsari si muncitori necali-

ficati (0722.992.880

2000. Zidari, contract de munca full-time,

salariu brut 3.047 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2001. Zidari, tamplari si zugravi in

Franta, societatea franceza recruteaza, salariu intre 1.400 1.700 euro/ luna; (0721.693.908 2002. Zugrav, faiantar, pregateste zona de lucru, prepara diferite tipuri de adezivi, culori si executa lucrari de zugraveala clasica sau decorativa; executa placare cu faianta, gresie, tapet; recompartimentari rigips. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1970. Vanzator si ajutor de vanzator, pentru magazin alimentar zona Aparatorii Patriei, sector 4 Bucuresti; (0765.052.080

2003. Zugravi, contract munca nelimitat,

1971. Vanzator telefoane si accesorii Amanet Crangasi Amanet Crangasi angajeaza vanzator de telefoane si accesorii gsm, salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Cerinte: cunostinte IT. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

2004. Zugravi, salariul foarte bun, plata

avem lucrari toata iarna, salariu negociabil, carte munca, numai Bucuresti; (0761.876.882 la saptamana, ofer cazare; (0720.056.060

2005. Zvon Bistro Cafe angajeaza ajutor

de bucatar si femeie la vase (0728.998.809 mihaela.stanciulescu@zvoncafe.com

19

1. Agent, Germania, job de top ca agent

de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteaza-ma pe email, 3.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 2. Agentie escorte Cannes Franta esti tanara si doresti castiguri exorbitante intrun timp scurt atunci te asteptam sa te alaturi grupului nostru de escorte de lux pe Coasta de Azur... Nice, St.Tropez, Cannes, Monaco. 15.000 {; renatapopa27@gmail.com 3. Agentie escorte VIP Marea Britanie

UK Anglia, angajare vila de lux, camere separate, individual, deplasari la hotel, discretie si seriozitate maxima. Asiguram transport doar avion.Cazare gratuita, castiguri garantate.Bonus la sosire. 10.000 {; 4. Anglia tinere pentru servicii de escort Fete dragute pentru a lucra ca escorte in Anglia. Castiguri atractive, foarte usor poti ajunge la minim 5.000 de lire sterline pe luna. 100% seriozitate, discretie. Mai multe detalii la telefon, 6.000 {; (+447429261938

5. Anglia UK, colega in domeniul escort,

clientela asigurata, minim 18 ani, cu sau fara experienta, castiguri intre 300-1000 lire zilinic, cazare transport asigurat, procent 50% fara alte cheltuieli absolut. Whatsapp. 12.000 {; (00447418096924

6. Anglia, casa privata selecteaza fete pentru escorte in Anglia.Oferte avantajoase, suna-ma pe nr. de tel. sau WhatsApp.Este o super oferta, nu pierzi nimic, daca ma suni si ma intrebi de oferta; (00447438812919 nicegirlpopa@yahoo.co.uk 7. ANGLIA, cautam escorte cu sau fara experienta in apartamente private, 50% din castiguri si la plecare plata transportului daca stai minim 2 luni. Cunostinte lb. engleza, aspect ingrijit. Poze pe email, (00447494515010 omeseo@icloud.com 8. Anglia, fata, colega cu sau fara expe-

rienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare, publicitate, plata la zi 50 %, program flexibil. Detalii la tel. sau WhatsApp 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com 9. Anglia, fete esti tanara si doresti venituri foarte mari? Casa privata Anglia angajeaza tinere 18-30 ani cu/fara experienta pt. job escorta in conditii extraordinare, 12.000 {; (+447387911886 marvin.sarah19@yahoo.com 10. Anglia, fete, +18 pentru serviciul de escorta si masaj. 50/50 castiguri substantiale. Mai multe detalii la tel. sau Whatsapp. 9.000 {; (00447449433115 11. Anglia, fete, locatie privata, oferta se lucreaza la comision de 50%, detalii whatsapp sau la tel. Cer si ofer seriozitate, (00447521671178 12. Anglia, Londra central, doamne si domnisoare +18 ani, cunoscatoare (avantaj) limba engleza, cu sau fara experienta pentru domeniul escorta, colaborare serioasa, castiguri substantiale si multe alte avantaje plata pe loc. 10.000 {; (07466580935 luizzza3000@gmail.com 13. Anglia, Londra, 100% castiguri mari, conditii excelente, caut fete serioase, cu sau fara experienta escorta, in casa privata Londra, asigur cele mai bune conditii, ma ocup personal de site-uri; 10.000 {; (00447459676423 elenaiulia337@gmail.com 14. Anglia, Londra, 100% castiguri mari, conditii excelente, caut fete serioase, cu sau fara experienta escorta, in casa privata Londra, asigur cele mai bune conditii, ma ocup personal de siteuri, platesc toate optiunile 100.000 {; (07758144266 15. Anglia, Londra, castiguri substantiale, noi aducem schimbarea in viata ta. Cluburi de lux si private, locatii centrale angajeaza tinere 18 + cu sau fara experienta, pentru serviciul de escorta, comision 60% cazare graguita, site-uri renumite gratuite, clientela buna. Informatii in lb. roman la tel. si whatsapp, 10.000 {; (00447404761092 16. Anglia, Londra, escorte, 2 locuri disponibile in cluburi de lux si case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte), 18+, cazare gratuita, site-uri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsApp, 10.000 {; (00447404761092 17. Anglia, Londra, locuri disponibile in cluburi de lux si case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte) 18+, castiguri substantiale 7.000-9.000 lire, cazare gratuita, siteuri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsaApp: (00447404761092 18. Anglia, Londra, locuri disponibile in cluburi de lux si case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte) 18+, castiguri substantiale 7.000-9.000 lire, cazare gratuita, siteuri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsaApp: (00447404761092 19. Anglia, Londra, receptionera la un club privat, cerem lb. engleza mediu, oferim cazare, salariul 1.600- 2.000 lire/luna, program flexibil, seriozitate. Detalii in lb. romana la tel. sau WhatsApp: (00447404761092 20. Anglia, Londra, Liverpool, Leeds angajeaza doamne- domnisoare (escorte) 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in cluburi, case private, locatii centrale, comision 60%, escorta- 40%, casa sau 50-50% depinde de locatie, castiguri substantiale 7.0009.000 lire, cazare grauita, site-uri renumite gratuite, clientela buna. 10.000 {; (00447404761092 21. Anglia, tinere pt. activitate adult. Cazare asigurata, plata zilnica, comision 50%. Serviciile ti le alegi singura. Mai multe detalii pe Whatsapp. Posibil transport, 7.000 {; (+447404108072 divine.massage2015@yahoo.co.uk 22. Anglia, tinere dornice de venituri mari Esti tanara si doresti venituri foarte mari?Se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia, varsta +18 ani castiguri substantiale,mai multe detalii pe whatsapp. 12.000 {; (00447387911886 monylove4u@gmail.com 23. Anglia. Esti tanara si doresti venituri foarte mari. Se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de venituri foarte mari. escorta si masaj in Anglia, varsta minima +18 ani castiguri substantiale, program flexibil mai multe: 12.000 {; (00447387911886 sorana.becky@gmail.com 24. Anglia. Tinere, agentie escort legala Anglia, esti tanara si doresti venituri foarte mari? Se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia, varsta minima +18 ani castiguri substantiale, program flexibil, mai multe. 9.000 {; (00447387911886 roxybuiu@gmail.com 25. Anglia.Tinere agentie escort legala Anglia, casa privata cu vechime de peste 4 ani cu reputatie de pornostar sau callgirl escort, clientela formata, program flexibil, colectiv prietenos selecteaza doamne si domnisoare dezinhibate, 10.000 {; (00447387911886 monylove4u@gmail.com 26. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at 4.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 27. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 28. Austria, (Linz) Club de noapte exclusivist Vila Ostende ,cauta fete tinere si frumoase Castiguri substantiale. Oferim cazare.Informatii in limba romana la tel./whatsapp www.villa-ostende.at (00436601718232 villaostende@gmx.at 29. Austria, Casa privata Laufhaus 182 angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, castiguri deosebite, www.lh182.at. 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

13 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 62. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 63. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 64. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 65. Club Relax II - Elvetia, iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport, discretie. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whatsapp, email. www.clubrelaxch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 66. Club Relxa II- Elvetia iti asigura suc-

30. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 10.000 euro/ luna pentru casa privata Laufhaus 182, oferim siguranta, rugam seriozitate, ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; www.lh182.at (004366488728800 office@lh182.at 31. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728000 office@lh182.at 32. Austria, Night Club Pascha Graz

45. Austria, Tabu Bar, club de noapte

cauta dansatoare si dame de companie, 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana, www.tabubar.at, tel., sms sau Whatsapp. Site: www.tabubar.at. 10.000 {; (00436606083726 info@tabubar.at 46. Austria, Tabu Bar, club de noapte, cauta dansatoare si dame de companie, 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp, site: www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at;

cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii Sms/apel/WhatsApp, Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha. www.pascha-graz.at; 4.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

doamne/ domnisoare 18 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000 Euro- 10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, asiguram cazarea. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la telefon. Site: www.cumin.at. 10.000 {; (00436649549567 office@cumin.at

33. Austria, Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

48. Austria- Night Club Cumin cauta doamne/ domnisoare 18 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000 Euro- 10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, asiguram cazarea. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la telefon. Site: www.cumin.at. (00436649549567 office@cumin.at

34. Austria, Casa Privata Laufhaus 182,

49. Austria- Night Club Cumin cauta

47. Austria- Night Club Cumin cauta

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich, plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, discretie. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whatsapp, e-mail, www.clubrelax.ch, salariu/luna 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch

79. Disco -Bar Calypso Elvetia cauta fete

frumoase si sociabile, care vor sa realizeze un castig sigur si nelimitat, lucrand intr-un cadru total legal, fara a le percepe vreun comision, oferim contract de munca inregistrat, din prima zi, cazare, masa, clientela formata, un mediu de lucru placut si bonusuri. Nu ezitati sa va realizati din punct de vedere financiar. telefon/ whatsapp; www.calypso2-club.ch (0041762128580 calypso2club@gmail.com 80. Doamne pentru club select de noapte Austria Club select de noapte Austria Graz, cauta doamne, domnisoare aspect fizic placut, ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Info sms, apel, what 004368120711870 81. Doamne pentru club select de

noapte Austria Graz Club Select Noapte Austria, cauta doamne, domnisoare, aspect fizic placut ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Info sms, apel, whatupp 004368120711870, 82. Doamne pentru club select de noapte Austria, Graz Cautam doamne, domnisoare cu aspect fizic placut ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Info: sms, apel, whatsupp 004368120711870, office@cafe-city.at 83. Doamne pentru club select de

noapte Austria-Graz Doamne, domnisoare cu aspect fizic placut ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Informatii: sms, apel, whatsupp 004368120711870, office@cafe-city.at; (004368120711870 office@cafe.city.at 84. Doamne pt curatenie in Anglia, 600-

700 £/luna Cautam doua doamne (35-55 ani) pt a face curatenie intr-o casa din Anglia. Salariu: 600-700 £/l. Oferim: contract munca, cazare, transport, mancare. Contact: Cosmina, (0756.709.029 85. Doamne/domnisoare club cauta, cu aspect fizic placut. Venituri intre 500010000 euro pe luna. Plata zilnic, transportul si cazare asigurate; (0767.870.583

67. Coafeza Camerun Societate din Camerun (Duala) angajeaza coafeza cu experienta pe contract la salon de coafura. Obligatoriu limba franceza. Se ofera salariu atractiv si cazare (0723.531.412 florinunu_florin@yahoo.com

86. Dubai, agentie cu experienta, clienti formati, seriozitate si profesionalism cauta escorte high-class pentru venituri subtantiale pe perioade determinate 15.000 {;

68. Colaborare, caut o fata bisexuala pentru a lucra impreuna ca si escorta in UK, detalii mai jos sau la numarul +447810106750 sau WhatsApp la numarul +447810106750 15.000 {; (+447810106750 loveforevernoidoua@gmail.com

jez in Cehia si Germania, electrician, faiantar, rigipsar cu calificare; (0744.573.800 azovmontage@atlas.cz

69. Colega Anglia pentru masaj in zona rezidentiala. Locatie discreta castiguri mari, condition de lux. Cazare gratuita, abonament solar, fitness. Transport gratuit. Detalii WhatsApp, 12.000 {; (+447445593366

87. Electrician, faiantar, rigipsar, anga-

88. Elvetia - Night Club de lux, anga-

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

Elvetia Club Dark Light angajeaza fete 18+ cu aspect fizic placut, ca dame de companie. Limba straina constituie un avantaj, castiguri majore. Pt. mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, (0041766039185 luigifortunato@me.com 96.

97. Elvetia Dilaila Club locatie lux, clientela exclusivista angajam tinere frumoase si serioase 18+. Oferim permis legal de munca, te asteptam in echipa noastra, noi iti asiguram succesul financiar la care ai visat, castiguri 6.000 - 10.000 euro/ luna; www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch 98. Elvetia New Blue Up Saunaclub in Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi,Informatii in lb. romana la tel./ WhatsAppwww.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 99. Elvetia Night Club Imperium anga-

110. Elvetia, Club Joy la 12 km de Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intrun interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 111. Elvetia, Club Joy la 12 km de Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intrun interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 112. Elvetia, club La Boum Zurich anga-

jeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch 113. Elvetia, Club Loco Casa Reinach

angajeaza fete. Situat in Elvetia, Club Loco Casa angajeaza tinere dragute. Castiguri mari, fara intermediari, plata la zi, 12.000 {; (0041791201482 info@lococasa.ch

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Raspundem la apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

114. Elvetia, club luxos de noapte, Club Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41764284337 info2@clubrelax.ch www.clubrelax2.ch

100. Elvetia Privat Best privat xl money for natural blond-light brown & busty Girls 18-27 to work in our private studios, you should speak english, net 3.000-5.000 per week, 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com WWW.GLAMOURGIRLS.CH

115. Elvetia, Club Relax II, iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport, www.clubrelax.ch. 10.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch

101. Elvetia, agentie escort de lux, zona

116. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 12.000 {; (0041793376504 alina77@gmx.ch www.xvip.ch 102. Elvetia, Club Galaxy iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie, castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatsapp. Site: www.galaxyclub.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18 ani+, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare, 15.000 Euro/luna. Raspundem in lb. romana la tel./beep/sms/whatsapp/e-mail, www.clubrelax.ch; (0041762064337 info@clubrelax.ch 117. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare . Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 infor@clubrelax.ch 118. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

doamne/ domnisoare 19 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000 Euro-10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, asiguram cazarea. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsaApp la telefon. Site: www.cumin.at 10.000 {; (00436649549567 office@cumin.at

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

35. Austria, Linz, Club de noapte exclusivist Villa Ostende cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./WhatsApp;www.villa-ostende.at (00436601718232 villaostende@gmx.at

50. Austria. Dansatoare Pascha Austria,

119. Elvetia, fete Best privat xl money for

36. Austria, Linz, Club de noapte exclusivist Villa Ostende cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./WhatsApp;www.villa-ostende.at (00436601718232 villaostende@gmx.at 37. Austria, Night Club Palmenhaus,

cauta doamne/ domnisoare 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic, cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon, www.nightclubpalmenhaus.at. (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 38. Austria, Night Club Palmenhaus,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; 10.000 {; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 39. Austria, Night Club Palmenhaus, cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 40. Austria, Night Club Palmenhaus,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 41. Austria, Night Club Palmenhaus, cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 42. Austria, Tabu Bar, cauta dansatoare

si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic, cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp, www.tabubar.at. (00436606083726 info@tabubar.at 43. Austria, Tabu Bar, cauta dansatoare

Night Club Pascha Austria, cauta fete 19 ani+, transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Rugam seriozitate. Castig 4.000 euro/luna garantat+ procent (se poate ajunge si la 10.000 euro). Locatie de inalta calitate. Nu suntem agentie. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: sms, apel, whatsapp, facebook: Club Pascha & Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606

attractive girls, we are looking for natural blond and busty girls to work in our private studios, you should speak english, net 3.000-5.000 euro per week, 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com www.glamourgirls.ch 120. Elvetia, Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18+, dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

51. Babysitter, dadaca in Anglia Cau-

tam o doamna responsabila, curata si harnica sa ne ajute cu ingrijirea a 2 copii de 8 si 5 ani si un pic de treaba prin casa in Anglia (Luton). Oferim cazare, masa si £450/ luna, 450 {; (00447983380079 Bogdan_moise80@yahoo.com 52. Bani de sarbatori pentru fete inteligente, vin sarbatorile, nu ai banii neecesari pentru cumparaturile la care ai visat tot anul?Acum noi iti dam sansa sa-ti indeplinesti visul. 15.000 {; (+33754497320 Vipescort65@yahoo.com 53. Canada luxury places, se cauta fete +18 frumoase pentru masaj si alte servicii in Canada, castiguri foarte bune, biletul si restul de costuri le suportam noi, rog multa seriozitate,tel. whats app:+447455431480 (+447455431480 pastravvasile2@yahoo.com 54. Casa privata Anglia, fete dispunem

de 2 locuri libere in apartament privat. Castiguri garantate, 50/50 fara costuri ascunse. Mai multe detalii pe whatsapp. 10.000 {; (+447438945368 mariandinu480@yahoo.com 55. Casa privata Geneva, fete pentru ser-

vicii de escorta. Apartament privat aflat in centrul orasului. Daca iti doresti un venit substanital intr-un timp relativ scurt contacteaza-ne la whatsapp. (0041791038971 56. Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate, ne puteti da chiar si beep sau mesaj si v a contactam noi, site: www.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 57. Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 58. Caut colega, castiguri garantate.

Buna, caut colega pentru servicii de escorta si masaj, 8.000 {; (07459818761 Andra.andra9001@yahoo.com

59. Club de noapte Italia, angajeaza urgent hostess din zona Ancona, cu un salariu intre 60 - 100 pe seara.Pentru mai multe detalii, va rog sa ma contactati pe mobil, Whatsapp sau Viber pe nr. 35 L; (0752.068.887 modernshow@yahoo.com 60. Club faimos din Malta angajeaza

si dame de companie, 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana, www.tabubar.at, tel., sms sau Whatsapp. Site: www.tabubar.at. (00436606083726 info@tabubar.at

dansatoare unul dintre cele mai faimoade cluburi din Malta, angajeaza dansatoare cu sau fara experienta.Clubul ofera cel mai bun salariu fix din insula, 40 /seara, cat si procente din dansuri si bauturi. 35 L; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com

44. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie, 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana, www.tabubar.at, tel., sms sau Whatsapp. Site: www.tabubar.at. 10.000 {; (00436606083726 info@tabubar.at

61. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

70. Colega pentru servicii, strainatate, escorta, masaj. Castiguri foarte bune. Rog seriozitate. (0767.870.583 71. Colega pentru strainatate Caut escorta pentru joburi bine platite, agentie cu circuit inchis, mai multe detalii pe whatshapp sau la tel.+4407818575170 rog seriozitate, 5 {; (4407818575170 vlad_cosmin8@yahoo.com 72. Colege pentru masaj in Anglia Se ofera cazare gratuita, limba engleza nu este obligatorie, atmosfera placuta, pentru mai multe detalii pe whatashap sau la tel +447404755261, 3 {; (447404755261 vlad_cosmin8@yahoo.com 73. Cuplu muncitori necalificati Franta, EBC recruteaza un cuplu de muncitori necalificati pentru o ferma de porci Franta 1.200 {; (031.407.00.29 ramona.giugaru@ebc-hr.ro 74. Dansatoare New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041792983079/ 0041435424670 info@newblueup.ch 75. Dansatoare Pascha Austria, Night

Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 76. Dansatoare Pascha Austria, Night-

Club Pascha Austria, cauta fete +19 ani Transport gratuit din Romania. Cazare gratuita. Locatie de inalta calitate. Rugam seriozitate. Facebook: Carmen Pascha. 4.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com www.graz-pascha.at 77. Dilaila Club Elvetia -locatie lux, clien-

tela exclusivita recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open mind, 18+, oferim cele mai bune conditii din Elvetia, centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca, www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 78. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; 10.000 {; (0041791577853 info@dilailaclub.ch

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

89. Elvetia Club Relax 2, iti asigura suc-

103. Elvetia, Club Joy oferim locuri de

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich. Peste 10.000 euro/ luna, plata la zi. Asiguram cazare.Raspundem la beep, sms, whatsapp, CV la mail (0041762064337 info2@clubrelax.ch

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

90. Elvetia Club Relax 2, iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich. Peste 10.000 euro/ luna, plata la zi. Asiguram cazare.Raspundem la beep, sms, whatsapp, CV la mail (0041762064337 info2@clubrelax.ch 91. Elvetia Club Relax angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie, lima straina constituie un avantaj. Castiguri majore, asiguram 60 % din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste. www.relaxclub.ch 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch 92. Elvetia Club Soprano, cautam fete

prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 93. Elvetia Cluburile Galaxy & Joy (zona

Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie. Castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 94. Elvetia Esti o tanara de minimum 18

ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy - canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 95. Elvetia Studio mobilitat lux, munca independenta, cautam domnisoare pentru colaborare, minim 18 ani, castiguri optime, 0041774567550 (whatsup). Claudia; (0041774567550

104. Elvetia, Club Relax iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich, plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whtasapp, 15.000 euro/luna, www.clubrelax.ch; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 105. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18 ani+, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whats'app, e-mail, site: www.clubrelax.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 106. Elvetia, Esti o tanara de minimum

18 ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy - canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde casigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 107. Elvetia, extravgant daca ai peste 18

ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com 108. Elvetia, salarii de la 11.000 CHF

luna si mai sus, 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

109. Elvetia, Club Imperium- lux. Aplica

acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, vorbim lb. romana, sms/ whatsapp, www.clubimperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

121. Elvetia, Galaxy Bar-Club, iti ofera un permis de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 122. Elvetia, job for you, cautam fete pri-

etenoase, frumoase, cu varsta peste 18+, ca dansatoare sau dame de companie. Castiguri 6.000-10.000 Euro/luna. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Va rugam contactati-ne: tel., e-mail. Rog seriozitate, Dilaila-Club. Site: www.dilailaclub.ch. (0041791577853 info@dilailaclub.ch 123. Elvetia, Le Rouge, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch 124. Elvetia, Le Rouge, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch 125. Elvetia, Le Rouge, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch 126. Elvetia, New Blue Up - Saunaclub in Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079

127. Elvetia, New Blue Up -Sauna Club-

Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./whatsapp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041792983079 info@newblueup.ch 128. Elvetia, Studio Club Relax angajeaza legal cu acte fete 18+, dragute, prezentabile, cu aspect fizic placut. 60% din venituri. Castiguri reale minim 12.000 Euro. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste, www.clubrelax.ch; (0041762064337 info@clubrelax.ch 129. Elvetia, Studio Club Relax angajeaza legal cu acte fete 18+, dragute, prezentabile, cu aspect fizic placut. 60% din venituri. Castiguri reale minim 12.000 Euro. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste, www.clubrelax.ch; (0041762064337 info@clubrelax.ch

130. Elvetia, Studio Club Relax, angajeaza legal cu acte, fete 18+ dragute, prezentabile, cu aspect fizic placut, asiguram cazare, transport si peste 10.000 Euro lunar, plata pe loc. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.clubrelax.ch. Salariu/luna 12.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 131. Elvetia, studio Elite din Luzern angajeaza fete Studio de lux din LuzernElvetia, mangment profesionist, mediu de lucru sigur, in conditii excelente de munca angajeaza romance. Poti gasi mai multe poze pe site-ul nostru www.studio-elite.ch, 10.000 {; (0041786091327 132. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar.

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 133. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar.

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 134. Elvetia, Zurich de peste 10 ani, Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 135. Elvetia, Zürich de peste 10 ani, Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch 136. Elvetia- Club Imperium, lux, alica acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, www.clubimperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 137. Elvetia- Galaxy Club angajeaza fete

18+. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in Club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi, www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 138. Elvetia- Night Club de lux angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club.imperium.ch 139. Elvetia- Relax Club, angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Detalii in lb. romana; www.relaxclub.ch (0041767644454 info@relaxclub.ch 140. Elvetia. Cautam fete 18+ pentru club de lux. Conditii legale, venituri de peste 10.000Euro/luna, plata zilnic. Ne puteti contacta pe Viber/Whatsapp. (0041762786037 141. Elvetia. Garantie fixa 100 franci/ zi

American Table Dance! Cautam aminatoare/dansatoare la bara pentru localul nostru din Elvetia, ai suma fixa asigurata zilnic plus 50% din show-uri, intre 19%30% din bautura. Contactati-ne pt detalii! (+41799221010 142. Escort Canada Agentie angajeaza tinere domnisoare pentru escort in Canada si multe alte destinatii cu clienti formati si preturi atragatoare. Pt. mai multe detalii la nr. de whatapp +447388601262, 20.000 {; 143. Escort si masaj Scotia Apartament privat ofera locuri pentru fete dornice de munca si care pot imbina utilul cu placutul . Nivel mediu lb.engleza , cer si ofer seriozitate mai multe detalii pe whatsapp: +447479384211 (+447479384211 catalynastar@yahoo.com 144. Escorta in Londra, apartamente centrale. Iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta la Londra, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut. 10.000 {; (00447405702074 alex.alexandru8888@yahoo.com 145. Escorte Anglia buna, caut fete interesate sa lucreze ca escorte in Anglia, comisionul este de 50/50, se asigura cazare si anuntul pe site-uri de specialitate, posibilitate de a castiga suma dorita, intr-un timp scurt. 10.000 {; (00447424551112 Suntbuna67@gmail.com 146. Escorte Anglia 7000£ Fete pentru

servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe Whatapp +447986933085, 7.000 {; momentan2003@yahoo.com

147. Escorte Anglia 7000£ Fete pentru

servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe Whatapp +447986933085, 7.000 {; (+447986933085 momentan2003@yahoo.com

148. Escorte Anglia, fete pentru servicii

de escorta. Se lucreaza pe casa. Ofer transport, cazare, publicitate pe site-uri, plata pe loc zilnic 50%, program flexibil. Detalii la tel sau pe whatsapp. 10.000 {; (0047459705412 love_kitty@yahoo.com 149. Escorte Anglia, locatii diverse si pri-

vate, caut fete dragute, 18+. Se asigura cazare, reclame, receptie. Plata la zi, castiguri sigure, se ofera siguranta, seriozitate si discretie. Pt detalii sms/whatsapp. 8.000 {; (07547821926 ellyhelen@yahoo.com 150. Escorte cu sau fara experienta,

urgent oferim conditii avantajoase de munca, asiguram biletul de avion si cazare (0767.870.583

151. Escorte de lux Qatar, Dubai, Oman,

Kuwait, Bahrain agentie cu vechime in Middle East cauta fete cu varsta peste 18 ani hotarate sa castige sume importante de bani intr-un timp scurt. Plecari imediate. 20.000 {; (+447404349102

152. Escorte Edinburgh, buna, caut fete interesate sa lucreze ca escorte in Scotia, comisionul este de 50/50, se asigura cazare si anunturi pe site-uri de specialitate, posibilitatea de a castiga suma dorita intr-un timp scurt. (00447466859184 153. Escorte Londra, dorim persoane linistite si discrete. Pentru detalii contactati-ne la nr de whatsapp. 20.000 {; (00447424551112 Suntbuna67@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


13 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 154. Escorte Suedia Stocholm, transport, cazare inclusa, doar persoane serioase, posibilitate de a lucra pe o lunga perioada cu acte in regula. Relatii la tel sau viber: (+46736838552 dinanicoleta09@yahoo.com 155. Fata si colega pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% 10.000 {; (07428261574 156. Fete pentru agentie escort Austria, Vienna Agentie Escort Austria Vienna. Se cauta fete dragute, 18+, pentru a colabora si a lucra ca si escorta in Vienna. Se cere si se ofera respect si seriozitate. Castiguri substantiale in conditii curate, (00436764178128 lust.escort@gmail.com 157. Fete pentru Anglia Caut fata si colega pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe Whatapp +447810115308, 10.000 {; (+447810115308 angliacautfete@yahoo.com 158. Fete pentru Anglia casa privata Fete

pentru escort incall and outcall procent 50% conditii de lux, preluare de la aeroport, rog seriozitate, pentru detalii ma puteti contacta si pe whatsup, 5.000 {; (07428261574/ 07428261574 159. Fete pentru Anglia, Anglia fete, Anglia, Londra, locuri disponibile in case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte) 18+, castiguri substantiale cazare gratuita, plata zilnic, 10.000 {; love_kitty@yahoo.com 160. Fete pentru Belgia Casa privata in

Belgia, granita cu Franta si Luxemburg, caut fete +18ani, pentru serviciul de escorta si masaj. Se ofera cazare inclusa, publicitate gratuita, rog si ofer seriozitate 004 0741 366 335 10.000 {; (0741.366.335 Laurentiu_bgb@yahoo.com 161. Fete pentru casa privata Ofer

apartamente fete peste 19 ani sociabile, dragute, dornice de castiguri avantajoase. Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare si transport UK, in UK nu trimit bani sau bilet de avion mai multe la tel., 8.000 {; (0047435241487 Romeo.motoi@yahoo.com 162. Fete pentru casa privata Geneva

pentru servicii de escorta. Procentaj 60 pt. tine 40 pt. casa. Pt. detalii la whatsapp, (0041767522940 163. Fete pentru club Darklight Elvetia club de lux de noapte angajam fete +18 ani, lucram legal, castiguri bune, raspund la beep si watap, 40 L; (0041766039185/ 0041794006319 luigifortunato@me.com 164. Fete pentru Elvetia, 18-30 ani,

sociabile si fara inhibitii pentru a munci intr-o locatie privata situata in Elvetia. Locatie privata. Castiguri fara limita. Ai cazare gratuita si camera proprie, 10.000 {; (+41767451424 topverdienst@gmx.ch 165. Fete pentru Germania Fete serioase

18 + cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate, 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de www.casa-paula.com 166. Fete pentru Germania, casa privata

cu clientela formata, pe piata de peste 8 ani angajeaza fete cu aspect fizic placut si dornice de munca. Castiguri super motivante, pt. mai multe detalii sunati la nr. de tel. 8.000 {; (004915145401518 plecatadeparte@yahoo.com www.ramonaspalace.de 167. Fete pentru Italia Caut colaborare cu

fete +18 dragute, serioase si dornice de castiguri substantiale. Mai multe detalii la telefon sau whatsapp. 0040755778199, (0040755778199 168. Fete pentru Londra. Casa privata

cauta tinere dragute min. 18 ani in vederea colaborarii in domeniul escorte pt. companie intima. Se asigura saituri, cazare si transport. Detalii la 07984454308 sau Whatsapp acelasi nr (07984454308 169. Fete pentru Qatar, Kuwait, Dubai agency Agentie Dubai Doha Kuwait cautam fete 18-32 ani pentru a munci in tour, pentru mai multe detali watsap +33751290908, 20.000 {; (0033751290908 170. Fete salon de masaj, in vederea colaborarii pentru servicii de masaj. Oferim conditii avantajoase si discretie maxima. Rugam seriozitate si oferim; (0767.870.583 171. Fete, Londra +18 ani cu sau fara experienta pentru servicii de escorta in zona centrala a Londrei Castiguri foarte mari, comision 50% plata pe loc, camera individuala. 172. Franta, agentie cu vasta experienta

si sedii in toate orasele importante din Franta cautam colaborare cu fete 18-35 ani cu sau fara experienta pentru servicii de escort. Detalii Whatapp: +33758305927 15.000 {; (+33758305927 agencyfrance2010@yahoo.com 173. Franta, caut doamne/ domnisoare 18+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 600-1000 euro la zi. Plata se face zilnic. Comisionul este de 50%. Ne poti suna sau ne poti scrie pe Whatsapp 20.000 {; (0033753394903 otell@yahoo.com 174. Franta, Germania, Israel, Anglia, femeie, barbati contracte munca, calificati, necalificati, activitati casnice, cuplu, regim hotelier; (0762.099.505 175. Frizeri Irlanda pentru a lucra in Irlanda. Frizeriile sunt menegeriate de personal roman. Castigurile sunt garantate de cel putin 2000 euro lunar. 2.000 {; (00353863570714 leaguebarbers@yahoo.com 176. Galaxy Bar-Club, iti ofera un permis

de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 177. Galaxy Club- Elvetia, angajeaza

fete. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in club Galazy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti bun si stabili. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Ne gasesti si pe facebook: Club Galaxy Elvetia. Pentru detalii sau intrebari iti stam bucurosi la dispozitie telefonic sau pe whatapp. www.galaxyclub.ch; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 178. Geneva Luxury Place..15.000 euro

and more, privat apartments in Geneva City (only 2-3 Girls in Apartment) looking for pretty ladies 18-40 years. You can earn 15.000 euro and more with us. Living, advertising for free. We take you from airport 15.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

179. Germania daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabesescort.de 180. Germania casa privata angajeaza fete femei, casa privata Germania angajeaza fete cu varsta antre 20-50 ani . Plata la zi se fac acte cu chitanta totul legal in siguranta. Ofer transport cer si ofer seriozitate. Mai multe detalii la telefon; 10.000 {; (+4915166142747 Lupunoemy@yahoo.com 181. Germania, casa privata, la granita

Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu aspect placut, 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail, www.villaverona.de. (00491734618219 182. Germania, cautam fata/chelnerita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219

183. Germania, centre- ville, apartament

de lux centrul orasului, super-vad, selectam tinere +18, atragatoare pt. activitate adult. Banii tai minim 300 Euro/zi, relatii pe wtsp, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

184. Germania, joburi pt. tinere 18+, cu/fara experienta care doresc a lucreze intr-o ambianta eleganta, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, castiguri deosebite, clientela formata, www.villa-verona.de. (00491734618219 jobs@villa-verona.de 185. Germania, muncitor calificati/

necalificati pentru fabrici in Landul Badent- Wurttemberg si Bayern, CM nedeterminat, asigurare medicala germana, alocatie pentru copii, salarii de la 10 Euro la 15 Euro brut/ora; (+4915171153733 info@realjob-den.de 186. Germania, soferi profesionisti tir.

Cerinte: permis conducere cat. C+Eobligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR)- obligatoriu, card digital tahograf- obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Rugam sa aplicati prin completarea formularului urmator- si sa atasati copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESIONISTIFISAPERSONALA, www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 187. Germania, sud- vest, vopsitor

198. Germania. Soferi profesionisti tir pentru firma germana cu sediu in 34260 Kaufungen. Cerinte: permis conducere cat. C+E- obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR), experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Program de lucru legal, conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala), sistem de lucru flexibil. Aplicati CV la e-mail si copii dupa permise si atestate. Site: www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

218. Luxemburg societatea recrutea full time Societatea din Luxemburg recruteaza dezosatori-fasonatori si manipulan?i carne de vita si dezosatori carne de porc, pentru munca în Belgia/Lux. : Recrutare pe https://www.activameatrecrutement.com 2.000 {; activameatlu@gmail.com

240. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Arad. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

219. Macelari transatori Anglia si Irlanda

241. Sofer tir transport frigorific pe comu-

de Nord, salarii intre 1850 si 2850 euro. Limba engleza nu este necesara. 28 de zile de concediu platite integral. Echipament gratuit. Contract pe perioada nedeterminata 2.850 {; (00447496461104 stomovici@prestige-recruitment.com

nitate Arges, compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitateincepatori /cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, contact tel. 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 242. Sofer tir transport frigorific pe comu-

199. Grecia Club (Kalamata) ofera

220. Malta, club faimos angajeaza dansatoare, club de noapte din Malta angajeaza dansatoare, oferind unul din cele mai bune salarii din insula.Pentru mai multe detalii, va rog sa ma contactati pe mobil, Whatsapp sau Viber la nr 0752068887 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro

200. Grecia, contracte/ joburi dansatoare

221. Marea Britanie- Londra, cluburi de lux si case private, locatii centrale, angajeaza doamne- domnisoare (escorte) 18+ cu/fara experienta, castiguri substantiale, 7.000- 9.000 lire, cazare grauita, site-uri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la tel. si whattap, pe luna, 10.000 {; (00447404761092

salariu de 100 /zi, Club din Grecia (Kalamata) ofera salariu de 100 / zi pentru luna Decembrie. Pentru mai multe detalii ma puteti contacta pe mobil, Whatsspp sau Viber pe nr 0744818526; 35 L; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com animatoare strainatate Global - Artist are propriul cabaret night club in Grecia, select, pe insula turistica Syros, este singurul cabaret night club de pe insula, selectioneaza dansatoare, plecare imediata; www.global-artist.ro 3.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro 201. High class models in middle east

escort agency we are looking for new classy and beautiful young ladies that wish to join us as a high class escort for Middle East (Dubai, Muscat, Doha Abu Dhabi) 20.000 {; (+33754497320 Vipescort65@yahoo.com 202. Italia, casa privata, fete in nordul

Italiei, dispunem de 2 locuri libere in apartament privat. Castiguri garantate, 50/50 fara costuri ascunse. (0753.387.653

203. Italia, SC angajeaza sudori Mig-Mag, Tig cu experienta, de preferinta autorizati, lacatusi mecanici, buni cunoscatori desen tehnic. Cunoasterea limbii italiene constituie avantaj. Asteptam CV pe mail, tel. L-V 08-17 (0737.780.098 angajarieuropa2017@ gmail.com 204. Italia. Daca doresti sa lucrezi ca ingrijitor batrani la domiciliu in Italia si vorbesti limba italiana la nivel de conversatie, noi te formam si te angajam, program luni vineri 09.00 - 17.00; (0344.263.179/ 0736.828.029 205. Job in Franta, caut fata, colega pen-

tru serviciul de masaj si plus, locatia este in Nissa, cer si ofer seriozitate, contact pe Whatsapp 0033752578810, Adriana;

222. Maseuza Belgia. Esti in cautarea unui loc de munca? Cu noi poti castiga 3000-5000 e/luna. Cautam fete cu aspect fizic placut, sociable, inteligente. Cazare, plata la zi. Detalii tel. (0032489868464 marinmagdalena58@yahoo.com 223. Maseuze Spania pentru salon masaj lux Esti serioasa, frumoasa si vrei sa faci parte dintr-o echipa de maseuze intr-un salon de lux din Spania. Comision 50%. Se lucreaza pe timp de zi. Salon legal, serios si civilizaat, clienti distinsi, 224. Menajera pentru America. Caut menajera interna pentru USA Miami. Cerinte: viza valabila SUA, varsta intre 35 50 ani, doar referinte/recomandari, responsabila, calma, energica. Perioada de 4 luni, (0373.783.008 225. Modele pentru studio Excellent

Elvetia Studio-Excellent Elvetia 15.000 garantat, 10.000 {; (0041797919719 info@studio-excellent.ch 226. Muncitor pentru Franta Ofer loc de

munca in Franta pentru muncitor in constructii la interioare, gresie, faianta, rigips. Rog seriozitate; (0033698647441

nitate Bacau, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact tel. 2.100 {; (0744.678.034 soferitir@trota.ro 243. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Bistrita Nasaud. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 244. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Botosani. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipajContact. 2.100 {; (0743.161.336 soferitir@trota.ro 245. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Braila. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 246. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Bucuresti. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 247. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Buzau. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

227. New Blue Up - Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newblueup.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

248. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Calarasi. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

228. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

249. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Cluj Napoca. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

auto/industrial cu pistol cu cana cunoscator germana, contract nedeterminat, asigurare medicala, alocatie pentru copii, salariu de la 13 Euro brut/ora, aprox. 1.700- 2.000 Euro net/luna; (+4915171153733 info@realjob-den.de

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villaverona.de;, (00491734618219 jobs@villa-verona.de 195. Germania. Cautam persoane

cunoscatoare de limba germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full-time. Denumire post: personal responsabil santierelor feroviare. Se ofera: cazare, scolarizare, posibilitate de promovare; tarif orar incepand de la 9 euro/ brut; contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania. 2. Manevrant (rangierer). Se ofera: cazare, scolarizare 8 saptamani (in timpul scolarizarii sunteti platiti cu 1.400 euro/ brut); tarif orar incepand cu 12 euro/ brut dupa scolarizare; contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania. Se cere: seriozitate; punctualitate; flexibilitate; disponibilitate de a invata; carnet cat. B; cunoasterea limbii germane; candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic. Plecarile sunt in luna ianuarie 2018, informatii sau adresa de ee-mail: (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com 196. Germania. Proprietar casa privata

cauta ptr colaborare domnisoare cu prezenta placuta ,varsta 18+ ,abilitati de limba engleza sau germana constituie un avantaj.se lucreaza cu acte legale conform standardelor. 5.000 {; (+491622946276 197. Germania. Infirmieri/infirmiere (aju-

tor asistent medical) pentru UBG International Nurse Recruitment in Eastern Europe and China GmbH, companie germana. Salariul: cca. 1700 1800 Euro brut, pentru 40 de ore / saptamana. (00493054715675 pruteanu.alexandra@ubg-berlin.de

262. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Craiova. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipajContact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 263. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Deva. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 264. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Drobeta. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 265. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Fetesti. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

268. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Huedin. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

190. Germania, Rastatt, turnator in aluminiu, CM nedeterminat, 13 Euro brut/ora, aprox. 1.700- 2.000 Euro net/luna+ alocatie copil aprox. 200 Euro pe luna, asigurare medicala, cazarea costa 300- 300 Euro pe luna; (+4915171153733 info@realjob-den.de

194. Germania, Villa Verona Saarlouis,

282. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Suceava. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

nitate Giurgiu, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr,bucuresti@trota.ro

structii angajeaza pentru santierele de constructii din Germania dulgheri, fierari, macaragii, inginer (cunoscator limba germana), nu se percepe comision, plecare din 8 ianuarie 2018, (0722.408.968

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villaverona.de;, (00491734618219 jobs@villa-verona.de

261. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Constanta. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipajcontact: 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

267. Sofer tir transport frigorific pe comu-

189. Germania, muncitori, firma de con-

193. Germania, Villa Verona Saarlouis,

281. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Sibiu. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

nitate Galati. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

macaragii firma de constructii Ifacom Impex SRL anagajeaza cu contract de munca pentru santierele din Germania, dulgheri, fierari, macaragii, transport asigurat, nu se percepe comision (0722.408.968 www.constructifacom.ro

192. Germania, Villa Venezia. Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta.Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villavenezia.de. Tel. Katy; (00491734618219 jobsforgirls@villa-venezia.de

260. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

266. Sofer tir transport frigorific pe comu-

188. Germania, dulgheri, fierari, zidari,

191. Germania, Villa Venezia. Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta elegant? .Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villavenezia.de, (00491734618219 jobsforgirls@villa-venezia.de

269. Sofer TIR transport frigorific pe

comunitate Ialomita. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 270. Sofer tir transport frigorific pe comu206. Joburi in masaj pentru fete serioase, Londra esti tanara, frumoasa, vorbesti engleza bine, iti cauti un loc nou de munca si esti in Londra? Atunci contacteaza-ne, cautam si oferim seriozitate, castiguri f. bune si plata la zi. Scrie-ne pe whatsapp. (+447459815787 londonmassage0@gmx.com

229. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

207. Lant de cluburi de lux din Elvetia angajeaza fete Vrei sa lucrezi in Elvetia in cluburi cu adevarat speciale si in care sa faci banii pe care ii meriti? Intra pe site-ul nostru si alege-ti clubul care ti se potriveste. Plata pe loc, conditii legale 15.000 {; (0041787411180

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

208. Lant de cluburi de lux Elvetia anga-

231. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

jeaza fete. cluburi legale in Elvetia, cu adevarat speciale, cu conditii excelente de munca si in care faci banii pe care ii meriti. Intra pe www.eros-jobs.com si alege-ti clubul care ti se potriveste, 15.000 {; (0041787411180

209. Londra Caut colega urgent pentru

munca in domeniul escorta, fara cheltuieli camera ta profile cazare si transport asigurat castiguri mari garantez, clientela formata program flexibil, (07460106893/ 07460106893 210. Londra club de lux, angajeaza receptionera, cazare gratuita, program flexibil, limba engleza mediu, salariu atractiv, informatii in lb. romana la telefon si whatsapp (00447404761092 211. Londra, cautam tinere dragute min

18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07984454308 212. Londra, club de lux angajeaza

230. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

232. Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare, 19 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii sms/apel/whatsapp. Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.pascha-graz.at. carmenpascha@gmail.com 233. Night Club Pascha Graz, Austria cauta fete +19 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha (00436607949606 carmenpascha@gmail.com www.grazpascha.at

receptionera, cazare gratuita, program flexibil, lb. engleza mediu, salariu atractiv. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsApp: (00447404761092

234. Photomodel Model Model Agency

213. Londra, club de lux angajeaza receptionera, cazare gratuita, program flexibil, lb. engleza mediu, salariu atractiv. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsApp: (00447404761092

235. Qatar, Dubai, Kuwait, Prestige Agency agentie escort Qatar, Oman, Kuwait cauta fete serioase peste 18 ani doritoare de castiguri substantiale intr-un timp scurt. 20.000 {; (00393511108900

214. Londra, receptionera la un club privat, cerem lb. engleza mediu, oferim cazare, salariul 1.600- 2.000 lire/luna, program flexibil, seriozitate. Detalii in lb. romana la tel. sau WhatsApp: (00447404761092 215. Londra, se cauta fete pt a colabora,comision la zi,nu conteaza experenta.pt detalii pe WhatsApp, 8.000 {; (07464964431 216. Londra, fete Casa privata cauta fata/ fete 18+. Serviciul escorta. Comision 50/50, venituri zilnice intre 600-800 lire. Nu deranjati inutil. Gen mesaje sa aflati zone sau etc, va pierdeti timpul, 17.000 {; vendetta_vendetta91@yahoo.com 217. Londra. Casa privata, fete pentru escort incall and outcall procent 50% conditii de lux , preluare de la aeroport rog seriozitate pentru detalii ma puteti contacta si pe whatsup 5.000 {; (+4407885376389 francescaantonia90@gmail.com

select new Models for Bikini Format (00393472977022 info@themodelparadise.com

236. Salon massage Geneva/ Switzerland Looking for a lucrative job in Switzerland? Are you a naturalborn Femme Fatale? Are you fun-loving and do you like to seduce man?Then join our small team and help us to turn the heads of men ! (0041797002810

21

250. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact Andrei Groza. 2.100 {; (0740.295.418 soferitir@trota.ro 251. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 252. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 253. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 254. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 255. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 256. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 257. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

nitate Iasi. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 271. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Ilfov. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 272. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Judetul Olt. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 273. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Neamt, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact tel. 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 274. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Petrosani. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 275. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Prahova. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 276. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Resita. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 277. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate RM Valcea. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 278. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Roman. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact, 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

283. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Tg Jiu. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 284. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Timis. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

285. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Vaslui. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 286. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Vrancea. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 287. Sofer tir transport frigorific pe comunitate, compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 288. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate, Teleorman. Compania Trota, incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr,bucuresti@trota.ro 289. Soferi Anglia recrutam soferi categoria B pentru Anglia. (0040770518652 290. Soferi comunitate Angajam soferi cu

experienta pentru firma de transport marfuri internationale, masini pana in 3,5 tone cu prelata, masinile au cabina de dormit si webasto, (0722.408.968 ifacom.impex@gmail.com 291. Soferi profesionisti cat C+E Belgia Comunitate cu experienta min 1 an pentru Belgia, pe camione DAF si MAN cu remorci prelata, salariu 2200 euro/ luna, perioada de lucru 3 luni cu 1 luna acasa (platit), transport nedecontat 2.200 {; (0720.026.156 reclutamento@passion4work.ro 292. Soferi profesionisti cat C+E pentru Italia experienta minim 6 luni, limba italiana nivel conversational; transport marfa generala;Perioada: 3 luni cu 1 luna, salarizare: 1900 euro/luna, transport asigurat 1.900 {; (0720.026.156 reclutamento@passion4work.ro 293. Soferi profesionisti cat. C+E, Belgia

Comunitate experienta min 1 an pentru Belgia, pe camione DAF si MAN cu remorci prelata, salariu 2.200 euro/ luna, perioada de lucru 3 luni cu 1 luna acasa (platit), transport decontat, 2.200 {; (+40720026156 reclutamento@passion4work.ro 294. Soferita fara obligatii, buna ziua, caut o fata sau baiat cu permis pt. transport de persoane, sa vb. franceza sau engleza, masina de lux sau sofer pe scooter, cazare asigurata, cu experienta de condus, -Belgia -Bruxelles, 1.300 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com

295. Strainanate, New Blue Up, fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. cu whatssapp, mail. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 296. Strainatate, job for you, Relax Club- Studio Escort & Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie, asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna. Raspundem la tel., beep, email, vorbim lb. romana, site: www.relaxclub.ch; (0041767684454 info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch 297. Strainatate, job for you, Relax Club-Studio Escort & Le Rouge Elvetia angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna, www.relaxclub.ch (0041767684454 info@relaxclub.ch 298. Strainatate, fete, Ac-girls. Casa privata cauta fete decente atractive, pt. mai multe informatii, pe whatssapp sau telefonic. (00491757208000 Juliaac@gmx.de 299. Strainatate, fete, numele meu este

Alice. Caut fete discrete si linistite pentru servicii escorte. Comisionul este de 50%. Se asigura soferul si cazarea. Pt detalii: 10.000 {; (00447424551112 Suntbuna67@gmail.com

279. Sofer tir transport frigorific pe comu-

238. Scotia, domnisoare 18+, cu/ fara

comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

nitate Salaj. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

300. Strainatate, job for you, Relax Club- studio Escort& Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+ ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase 60% din castiguri. Raspundem la tel., beep, email, vorbim lb. romana. www.relaxclub.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041767684454 info@relaxclub.ch/ info@le-rouge.ch

280. Sofer tir transport frigorific pe comu-

301. Strainatate. Angajez muncitori in

239. Sofer camion detinator atestat si

259. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

237. Scotia Apartament de lux in Scotia,

escorte de lux. Va astept ! (+447427341892/ +447427341892 jessy.sweet@yahoo.com

experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta, locatii centrale, castiguri substantiale, cazare gratuita, site-uri renumite. Detalii pe whatssapp; (+447418027541/ +447418027541 catalyna_star@yahoo.com card pentru santier Germania 1 {; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com

258. Sofer TIR Transport frigorific pe

nitate Satu Mare. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi Tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori /cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

construc?ii pentru plecari in strainatate salariu atractiv rog seriozitate. Cei care poseda permis de conducere reprezinta un avantaj. Nu se percep nici un fel de comisioane. 1 {; (0784.261.800/ 0762.633.561

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

13 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 302. Strainatate. Caut doamne si dom-

nisoare dragute si curate pt serviciul escorta, venituri subtantiale.pt mai multe detalii ma gasiti pe whatupp: (07459905399 ionflori@yahoo.com

303. Strainatate. Sofer tir C+E comuni-

tate, necesar atestat profesional si ADR; (0723.591.036

304. Taxi driver in UK, cautam soferi de taxi pt. UK Christchurch Dorset, categoria B, varsta minima 25 ani, experienta 3 ani, vb. de lb. engleza nivel mediu, 200 lire prima de instalare, 2.000 {; (+447479514680/ +447481022883 reducerimereu@yahoo.com 305. Tinere agentie escort legala Anglia

tinere escorte profesioniste cu experienta si responsabile pt. serviciile oferite in domeniul practicat, vorbitoare de limba engleza (de preferinta cu experienta) 12.000 {; (+447387911886 sorana.becky@gmail.com 306. Tinere Anglia conditii excelente iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta lin Anlia, locatii in zone ultra-centrale. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut, 9.000 {; (00447387911886 307. Tinere Anglia conditii super avanta-

joase iti doresti castiguri substantiale intrun timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultracentrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut 10.000 {; (00447799082368

308. Tinere pentru Anglia. Angajam tinere peste 18 ani cu/fara experienta pt escorta in Anglia, conditii de munca excelente, plata zilnic, seriozitate si discretie maxima. Venituri mari si rapide, pt mai multe detalii whatsapp, 9.000 {; (00447387911886 stefancelmarexyz@gmail.com 309. Tinere, agentie escort legala Anglia,

vrei sa castigi minim 6000 lire pe luna? Atunci te asteptam sa ne contactezi. Angajam tinere 18-30 de ani cu/fara experienta, job escorta, conditii super avantajoase, lux, discretie si igiena. 10.000 {; (00447387911886 marvin.sarah19@yahoo.com

Ungaria, Budapesta, firma constructii angajeaza macaragii cu atestat pentru macara turn santiere, experienta, seriozitate; (0722.395.026 310.

17. Baby sitter part time, zona Salaj, Rahova se cauta femeie pentru supravegherea a 2 copii (1.6 ani si 5 ani). O zi da unu nu. Program de la 9-20, duminica 914.Fara menaj, doar supravegheat copii. Doar persoane serioase pe termen lung 800 L; (0765.180.839 18. Barbat pentru ingrijire curte - Apara-

47. Lucrator comeecial part time/full time, angajez lucrator comercial, suplimente nutritive /cosmetice, magazinul este situat in complexul comercial Bucur Obor. Part-time 2 sapt/luna si 2weekend uri, salariu atractiv, program flexibil, (0724.516.476 Oanasubtirelu@gmail.com

19. Barbati pentru Mos Craciun intre 40

48. Manipulant marfuri pt Arad, TM si SB. Program part-time, doar joi si duminica, inteval orar 22:00 - 24:00, 2 h, se ofera 500 ron si 31 ron/ora pt orele suplimentare. Contactati-ne. Venituri suplimentare, (0753.012.802/ 0746.500.570 admin@artpoclean.ro

20. Bona, ajutor in casam, curatenie,

49. Manipulant marfuri, venituri suplimentare, pt TM, Arad si SB. Program parttime, doar joi si duminica, inteval orar 22:00 - 24:00, 2 h, se ofera 500 ron si 31 ron/ora pt orele suplimentare. Contactatine. (0753.012.802/ 0746.500.570 admin@artproclean.ro

tori, 3 zile/ saptamana 500 L; (0723.617.989

si 80 de ani pt a interpreta rolul de Mos Craciun la serbari. Ideal - supraponderali si cu par si barba alba dar nu numai. Plata/ ora, costumatie, transport asigurat. Suna (0729.493.333 juridic@barrioevents.ro eventual gatit, caut o doamna pentru curatenie, o piata si chiar si gatit si apoi sa ia copilul de la gradi si sa ma astepte acasa. Program 6 ore, zona Piata Sudului, copil 2 ani 2 luni, energic si vesel. Cu recomandari. (0744.679.674 myryna@yahoo.com 21. Bona, guvernanta pentru fetita 9 ani,

zona Tei. 1.200 L; (0754.612.766 andreea.ion2020@yahoo.ro

50. Maseuza pt. salon din sectorul 1,

centru de tratamente corporale din zona ultracentrala angajeaza maseuza pentru masaj si operare aparatura de remodelare corporala. Se ofera salariu fix + comision. Clientela formata 7 L; (0786.910.230 maricaligia@gmail.com

24. Casier- vanzator, tura de noapte, 3 zile/saptamana (22.00-8.30), pentru magazin alimentar, zona Ghencea, salariu 1.400 L; (0723.655.622 25. Casiera cu sau fara experienta, pen-

tru bufet, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Program: 07:00-17:30. Incinta Institutului Clinic Fundeni 1.600 L; (0733.869.232

53. Menajera 3 zile pe saptamana, pen-

tru apartament 2 camere zona Drumul Taberei Orizont. Rog seriozitate si experienta. (0722.373.534 54. Menajera incepatoare supusa,

corecta, punctuala, harnica, discreta, spalat jumatate bumbac, jumatate nailon. Insotire bolnav; (0760.056.798 55. Menajera pentru italian prezentabil fara inhibitii si prejudecati, aspect placut, ingrijit, pentru menaj usor. Program sambata 10-15. Plata 150 Lei. Italian 40 ani aspect placut amabil. Posibilitatea unei colaborari durabile (0721.397.726

313. Zurich, Elvetia, club de sex cautam

29. Croitoreasa, croitor pentru retusuri. Program flexibil, part-time, 3 zile pe saptamana, plata la zi ori la doua saptamani, la alegere. Sect 1, carte de munca. (0733.056.733

2. Agent de curatenie program redus, firma de curatenie angajeaza persoana pentru curatenie intr-o gradinita in zona Aparatorii Patriei. Se ofera salariu 1200 lei pentru 4 ore/zi dupa-amiaza. 1.200 L; (0763.223.167 3. Agenti curatenie, firma de curatenie

angajeaza fete pentru intretinere curatenie birouri zona 1 Mai. Program 18.0022.00 (luni-vineri). 1 L; (0720.076.062 teomario@yahoo.com

26.

30. Dansatoare Club de noapte angajeaza dansatoare cu sau fara experienta, varsta minima 18 ani, cunostinte minime engleza, salariul este de 50 lei pe seara + 30% comision din consumatie. Plata zilnica, 1.500 {; (0765.651.339 robert_lores@yahoo.com

33. Doamna pentru menaj, caut doamna

serioasa pentru menaj usor (3-4 ore zilnic) la o doamna bolnava, (0721.279.159/ 0721.279.299

35. Expert contabil Grup firme Horeca si prestari servicii doreste angajare/ colaborare cu expert contabil cu experienta in Horeca, cu desfasurarea activitatii la sediul firmelor noastre, prezenta fiind necesara 4 ore/zi office@masterclean.ro

6. Asistent manager, part time, aptitudini IT- DTP, atistice, organizari evenimente, 500 euro/ eveniment organizat. Data nasterii CV la email. Tel. (0740.474.814 gmp.manager@yahoo.com

36. Femei curatenie sediu birouri zona Aurel Vlaicu, Barbu Vacarescu, Floreasca, Piata Victoriei program 06:00-10:00; (0731.400.591

7. Asistent manager, responsabilitati: indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat; actualizarea bazei de date, documente;elaborarea si redactarea documentelor si situatiilor cerute de management; (0737.700.300 office@financeone.ro

37. Femeie curatenie birouri la Casa Presei-Pipera, firma de curatenie angajeaza femeie (pensionara) pentru curatenie birouri in zona Casa Presei - Pipera. Program de 4 ore de Luni pana Vineri. Oferim: contract de munca + salariu fix 600 lei + bonuri; (0751.193.866 nonica.danciu@efms.ro

jeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

38. Femeie la vase cu sau fara experienta pentru restaurant. Program: duminica joi, 11:30-17:30, vineri si sambata liber. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 1.200 L; (0742.266.859

9. Asistenta manager pentru promovare

clinica medicala, studii medii, cunostinte limba engleza. Bune abilitati comunicare. Program flexibil. Zona Tineretului (0760.109.109 clinic_central@yahoo.com

angajam personal feminin (pensionara) pentru curatenie in Dabuleni. Program de 2 ore/ zilnic, in intervalul luni-vineri, Perioada fixa 04.12.2017- 15.12.2017; (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro

10. Asistenta part time, 2-3 ore pe zi,

40. Fete pentru casting moda Cautam

39. Femeie pentru curatenie in Dabuleni,

fete pentru calendare, evenimente. Plata pe loc la casting. De la 200 la 1.000 ron. Suntem o firma cu capital strain, avem sediul in Bucuresti. Trimite 3 poze + tel., 1.000 L; sales.paganini@gmail.com 41. Fete pentru studio foto, cu sau fara experienta care vor sa devina modele in realizarea de pictoriale publicitare. Plata se face pe loc, 500 lei de pictorial. Va multumim, 500 L; (0799.088.408 42. Incarcatori descarcatori mobila cu

12. Asistenta personala termen lung. Ofer 1000 euro lunar. Raspund numai la sms cu descriere; (0770.985.653

plata pe loc Cautam incarcatori/ descarcatori de mobila pt. servicii de mutari. Plata pe loc. Atentie, munca ocazionala. Platim 12 lei/ ora, 12 L; (0720.115.849

13. Asistenta personala pentru afacerist belgian strain tanar elegant, cauta studenta, tanara, eleva, aspect fizic placut, motivata, colaborare de lunga durata, plata la zi, 3-4 ore sapt. Foto CV pe mail, imediat, locuinta serviciu, 600 {; (0723.162.026 ezlinkmarket@yahoo.com

43. Infirmiera, ingrijitoare persoana serioasa pentru ingrijire doamna imobilizata (post avc), schimbat pampers, dat medicatie, 2 weekenduri pe luna, program: s06:00/l- 09:00. 250 Lei /weekend. Mai multe detalii la tel. 250 L; (0731.175.697 volta.prod@yahoo.com

14. Asistenta personala, afacerist,

44. Kinetoterapeut, firma de ingrijiri

prezentabil, caut asistenta personala, aspect fizic placut, chiar si fara experienta, colaborare pe termen lung, 2-3 ore saptamanal, rog foto, descriere pe mail 1.000 {; (0725.144.232 laurentiumarta@yahoo.com 15. Asistenta personala, doamna sau

domnisoara discreta, program flexibil 2 ore, plata zilnica. Pentru inscriere rog email cu poze si date sau telefon. (0736.833.768 ruis.ruis@yahoo.com

16. Asistenta Personala. Strain om de afaceri serios, tanar, director al companiei internationale in cautarea de a angaja o asistenta personala. Candidatii trebuie sa fie femei tinere sa arate bine, singure, comunicare, 9.000 L; (+40743370000 antonio_banfi@yahoo.com

60. Menajera. Caut doamna pentru

menaj intre orele 14.00-20.00 in Mogosoia. Menajul este pentru 4 persoane si consta in gatit, spalat, calcat si curatenie de intretinere. (0728.228.935

32. Doamna pentru menaj vila pentru familie, 2 zile/saptamana, Aparatori, 600 L; (0744.317.801

5. Ambalatori, manipulanti, pickeri, stivuitoristi angajam urgent in S.6, If, Gr, Chitila. Salariul oferit 1.300 - 2.100 lei, tichete, transport, alte beneficii salariale 2.100 L; (0729.569.050

11. Asistenta personala Daca esti prezentabila si ai abilitati de comunicare atunci trimite descriere si foto, 2 ore / saptamana, contract pe termen lung; braininvestromania@gmail.com

59. Menajera, ingrijitoare copii pentru program 15.00 - 19.30, sector 6 la curatenie in gradinita, zona Prel. Ghencea, salariu 700 lei in mana pentru 4 ore, decontare transport. Rugam trimiteti CV pe email pentru stabilire interviu, 700 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com

61. Operator curatenie firma curatenie angajam personal curatenie birouri. zona baneasa(piata presei libere). Program 07.00-13.00 sau 16.00 - 20.00. Zona Pipera: 16.00-22.00. Luni-Vineri. Informatii la telefon; (0737.521.521

34. Doamna sau domnisoara pentru masaj, barbat 47 ani angajez doamna sau domnisoara pt masaj de relaxare si mic menaj, detin locuinta, plata la zi (100 lei zi). (0738.293.594

salariu 1400 euro lunar, studenta, prezentabila, cu sau fara experienta, aspect fizic placut, aspect de model, manager 29 de ani, cv + 3 poze pe mail sau sms cu descriere completa 1.400 {; (0738.549.577 head.office.job@gmail.com

57. Menajera, camerista, LuxAparta-

31. Dansatoare cu sau fara experienta pentru Night Club in Centru Vechi. Job-ul consta in a comunica cu clientii intr-un ambient placut si elegant, dans si consumatie. Se ofera comision 40%. (0763.301.380 panselutaa@yahoo.com

4. Ajutor menaj, fam. 4 pers + 3 pisici cautam ajutor menaj de 2 ori pe saptamana curatenie, spalat, calcat, zona C-tin Brancoveanu, 800 Lei, 800 L; (0744.359.443/ 0744.359.443 elena.juganaru@conexcon.ro

8. Asistenta live, echipa Phoenix anga-

saptamanal. Operare avansata Word, orice versiune Windows. Mailuri, cautari internet; (0760.056.798

82. Secretara, asistenta, manierat, serios caut o tanara desteapta, aspect fizic foarte placut, serioasa, ingrijita. Doresc colaborare de durata. Program flexibil, contact pe mail cu foto, 4.000 L; raresserban751@yahoo.com

sau 2 zile pe saptamana 8 ore. Zona Piata 1 Mai. Rog seriozitate. (0729.777.346

58. Menajera, camerista, pentru curatenie in apartamente regim hotelier. Zona Piata Romana. Program flexibil- in jur de 5 ore pe zi. Pentru mai multe detalii sunati; (0731.693.366

1.200 Euro, necesita PC. Trimiteti CV la: (0722.555.455 scoaladeafaceri@gmail.com

80. Secretara constiincioasa, doua ore

52. Menajera 3 zile pe saptamana 4 ore

28. Croitoreasa lucru de acasa este necesara experienta produs cap-coada si croit. Se cere seriozitate, executie precisa, corecta si curata a produsului. Plata se face la ridicarea produsului (0766.630.990

Oferte part time

tate de promovare si vanzare produse cosmetice pe baza brosurii, discount-uri si premii in bani, produse cadou, suport pt desfasurarea activitatii. Detalii la telefon, sms, whatsapp/ e-mail, 100 L; (0763.630.830 anamaria.fanica@yahoo.com

23. Casier program de noapte, angajam casier, postul nu necesita experienta in domeniu. Jobul este part time, de joi pana sambata, program de noapte. Mai multe detalii la telefon (0730.016.795 george.mocanu@live.com

limba engleza pentru colaborari avantajoase. Oferim si cerem seriozitate, asiguram cazarea, transportul si publicitatea. Experienta de peste 10 ani si clientela formata. 10.000 {; (+46769378295 stockholmvilla33@gmail.com

1. Activitate coordonare franciza, castig

79. Reprezentanti vanzari- Avon, activi-

81. Secretara cu ambitie pt. UE/ mondi-

ments SRL cu Sediul In Piata Alba Iulia, angajeaza urgent. Cerinte: dinamica, seriozitate, prezenta placuta. Oferim: salariu atractiv, program 10-1 2.000 L; (0749.417.901

urgent fata. Cu noi puteti castiga foarte bine. Va rugam Whatsapp rapoarte ĂŽn limba engleza sau germana si o fotografie 15.000 {; (0041797906700 shehade@gmx.ch

Sun Plaza, studenta peste 21 ani, activa, saritoare, abilitati de lucru cu publicul. program in ture: Sapt. 1: marti, miercuri, joi, vineri 16-22, Sapt 2: luni 16-22, sambata+duminica 10-22. Salariu net 900 lei. 900 L; (0722.684.361 alina.emilianov@gmail.com

si scoala luni, miercuri si vineri: de luat copii de la gradi si scoala si adus acasa. Ora 16:30. Marti si joi, program flexibil. In total 20 de ore pe saptamana, menaj si supraveghere copii. Piata Delfinului. 800 L; (0724.526.570

27. Colaboratori H&M, activitate de etichetare, scanare etichete si aranjare pe umerase a produselor. Program variabil, 70 Lei net/ zi (0771.560.369 office@a1recruitment.ro

312. Villa Stockholm cauta vorbitoare de

78. Receptionera salon frizerie copii

51. Menaj si adus copii acasa de la gradi

56. Menajera pentru sediu firma program zilnic L-V in intervalul orar 16.30 21.30. Sediul se afla in zona Turda - Piata Domenii. Salariu in mana: 800 lei pe luna. Pentru interviu sunati, 800 L; (0766.011.256 silvia.badescu@syscomdigital.ro

noapte exclusivist cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./WhatsApp; www.villa-ostende.at (00436601718232 villaostende@gmx.at

77. Personal curatenie, pentru scari de bloc zona Stefan Cel Mare (Obor) contract de munca program Luni-Vineri + alte avantaje. Pentru mai multe detalii la telefon; (0768.604.223

22. Bona, part time, L-V, sector 3, cautam o doamna vesela, comunicativa pentru un baietel de 2 ani si jumatate in zona Bulevardului Decebal. Programul este de 6h/zi, de luni pana vineri. Atributii doar pentru copil. Salariul atractiv, (0721.129.288/ 0738.553.001

Casiera vanzatoare, magazin alimentar zona Ghencea, Drumul Taberei program 16,30-22,00, salariu 1300-1400 lei. (0723.655.622

311. Villa Ostende, Austria (Linz) club de

76. Personal curatenie, firma curatenie angajam personal curatenie. Program 2/4/6/8 ore dimineata/seara de luni-vineri. Informatii la telefon; (0737.521.521

medicale la domiciliu angajam kinetoterapeut full time/ part time. Detalii la tel., 2.000 L; (0721.462.951 gentilehomecare@yahoo.com 45. Livrator curier pentru Life Box com-

panie Food-Delivery, angajeaza livratorcurier cu masina personala, Program livrari part-time, intre 05.30-10.30 (dimineata). Salariu 70 Ron/ zi, plus decont combustibil 9% 1.750 L; (0755.050.283 valentin.sonea@gmail.com

46. Lucrator bucatarie Esti bucatar sau

ajutor de bucatar si vrei un program fix fara sa mai stai pana la ultimul client? Vino in echipa Scandia Sibiu, restaurant romanesc cu 3 locatii, 1.600 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

al, caut draguta, domnisoara, cel putin engleza bine.Traduce oferte medicale pt. vipurile de pe planeta -un job The Best d t p d vedere. Programari pt interviu la tel., numai 16-18.00 (0745.076.300

83. Servicii curatenie, personal feminin,

spatiu birouri, zona Unirii, de 2 ori/ saptamana, (martea si joia), 2 ore/zi, 15.0017.00. Contract de munca, decont. transport. Experienta in domeniu. (0722.536.944

84. Social Media Editor Freelancer Daca

ai dori sa colaborezi ca freelancer pentru a crea postari si a publica pe pagini de social media, trimite CV-ul tau la isabela.projects@gmail.com. Se lucreaza de acasa, isabela.projects@gmail.com

85. Sofer calificat pentru after school zona Ghencea, after school zona Ghencea angajaza sofer calificat, part time. Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel; (0731.313.101 gradinitadegetica01@gmail.com 86. Sofer camion, sofer profesionist pen-

tru transport intern. Camioane 7-15 tone. Zona Bucuresti-Ciorogarla. Inclusiv soferi pensionari. (0722.710.092

87. Sofer cu masina pentru 4 zile pe sap-

tamana cate trei ore pe zi. Tel.: (0723.389.990

88. Studio Gorgonize angajeaza modele online vino in echipa noastra sa uiti de grija banilor. Program flexibil, bonus angajare 300 $ venituri peste 6000 $, posibilitate de avansare si multe alte bonusuri. Locatii centrale 6.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 89. Vanzatoare patiserie pentru sambata si duminica, program sambata 05:3021:30, duminica 05:30-20:30, salariul 1200 Lei in mana, zona Tineretului 1.200 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com

Joburi videochat, masaj, adult 1. Absolvente, vrei bani de vacanta,

12. Best Studio recruteaza modele videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752 13. Best Studios angajeaza modele online. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol de lux, vacante, masina sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752 14. Casa privata Anglia, fete aspect fizic

placut, cu sau fara experienta pentru escorta, +18 comision 50% cerem si oferim seriozitate detalii la: 10.000 {; (+447438945368 mariandinu480@yahoo.com 15. Castiga mii de dolari din Videochat. Iti doresti venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si doamnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit + cazare gratuita. Suna acum la telefon sa da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro (0730.752.752 16. Caut colega. Urgent caut colega de

apartament, castiguri avantajoase, vad format, ofer cazare, nu conteza aspectul fizic, te astept intr-un mediu placut si curat, pt. detalii tel. (0725.497.110

Caut partenera pentru videochat, cuplu, de acasa. Plata zilnic, minim 100 USD, conditii lux, 2.000 $; (0741.505.319 17.

18. Chathost, cautam fete si baieti, ofer-

im comision fix 60%, exclusivitate, trafic dedicat, legalitate, training rapid,prima de angajare si multe alte bonusuri. OnMyOwn isi mareste echipa! 2.000 {; (0722.267.126/ 0773.768.766 contact@onmyown.ro

19. Cherry Studio angajeaza doamne/domnisoare, 18+, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD+ 5% incasari, site: www.cherry-studio.ro; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 20. Cherry Studio, angajam videochat Bucuresti, doamne/ domnisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%- 70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentrala- Piata Unirii, camere individuale, 5.000 Euro/luna, www.cherrystudio.ro; (0723.426.663 office@cherrystudio.ro 21. Cherry Studio, angajari videochat Bucuresti, doamne/ domnisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%-70%. Bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentrala- Piata Unirii, camere individuale, www.cherry-studio.ro, salariu/luna, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 22. Colega de vila preturi mari, locatie formata zona Unirii Horoscop, se fac bani frumosi, nu este pt. oricine suntem selectivi, mai multe detalii la tel; (0767.524.256

sau poate bani pentru facultate,Te asteptam in echipa noastra. Programare interviu la telefon, 5.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

23. Colega pt masaj, ofer cazare, intr-un mediu placut si vesel, vad format si castiguri garantate. Nu conteaza aspectul fizic si nici experienta, mai multe detalii la tel., (0736.549.922

62. Operatori curatenie magazine Mall Baneasa firma de curatenie angajeaza operatori curatenie pe termen lung pentru Mall Baneasa, program 3h, L-D, 4 libere pe luna, contract de munca, salariu atractiv + decont transport. Relatii la nr. tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

2. Absolventi baieti si fete, minim 18 ani, absolventi baieti si fete, minim 18 ani, cunostinte limba engleza. Lucreaza de acasa si castiga peste 1000$ pe luna. Suna acum; (0746.525.225 contact@pinkblack.ro

24. Colega urgent, ofer cazare, intr-un mediu placut si vesel, vad format si castiguri garantate. Nu conteaza aspectul fizic si nici experienta.Pt. detalii suna, (0738.256.341

3. Absolventi, modele online, lucreaza

63. Operatori. Firma cercetare de piata angajeaza operatori teren. Firma de cercetare de piata angajeaza Operatori de interviu pe teren pentru realizare sondaj de opinie in municipiul Bucuresti pentru 2 saptamani. Pentru selectie si detalii: 1.000 L; (0729.531.229 madalinvanea83@gmail.com

de acasa, castiga peste 1000 $ pe luna conversand pe internet; Lucreaza de acasa din confortul propriei locuinte, cadru legal, asistenta tehnica, training constant, seriozitate 2.000 {; (0746.525.225 contact@pinkblack.ro

nu conteaza aspectul fizic. Sa ai peste 18 ani. Zona Octavian Goga. 50 L; (0723.002.389/ 0763.753.996

64. Persoana in putere, serioasa, sa

puna si sa scoata din scaun invalid doamna batana, o ora pe zi, zilnic, program flexibil, persoana sa locuiasca in apropierea parcului Cismigiu, 350 L; (0724.873.777 65. Persoana menaj usor, curatenie de intretinere in garsoniere 1 data la 1/2 zile + bagat la spalat si calcat lenjerii. Program de 3 zile/ saptamana. Luni, miercuri si vineri; (0729.366.667 rusenflorin1190@gmail.com 66. Personal curatenie. Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in Bucuresti la blocuri din Drumul Taberei, Crangasi, Militari, Berceni, Popesti, Dristor, Timpuri Noi, Obor, (0753.812.805 office.fullcleanup@gmail.com

67. Personal cleaning doamne pentru curatenie program 4 si 3 ore sediu birou Floreasca, Barbu Vacarescu, Piata Presei, Apaca, Grozavesti, Victoriei, Obor 06:00-10:00 si Zona Victoriei 06:00:09:00 Aurel Vlaicu 14 -18 (0728.228.603 68. Personal curatenie birouri (3 ore), Aurel Vlaicu. Program 05:308:30 de luni-vineri. ??Relatii la telefon. Salariu net 600 L; (0786.461.231 69. Personal curatenie birouri Theodor

Pallady program 3 ore/ zi. Sambataduminica liber, 600 L; (0722.291.414 stoica01@gmail.com

70. Personal curatenie femei si barbati program 4 ore, 3 ore, 06:00-09:00, 06:0010:00, 14:00-18:00, zone Aurel Vlaicu, Floreasca, Barbu Vacarescu, Apaca, Piata Presei, Grozavesti, Piata Victoriei, Baneasa; (0728.228.603 71. Personal curatenie femei, urgent, angajez la program 4 ore, 3 ore, 06:0009:00, 06:00-10:00 zone Aurel Vlaicu, Floreasca, Barbu Vacarescu, Casa Presei, Grozavesti, Piata Victoriei, minim 3 ani experienta, (0731.400.591 72. Personal curatenie pentru magazin

de haine de luni pana vineri 7-11, munca usoara, aspirat, sters praful, spalat pardosea, cautam fete care vor un loc de munca stabil 800 L; (0770.199.869 contact@curateniepremium.ro 73. Personal curatenie scara bloc pentru

firma prestari servicii curatenie, scara bloc in zona Casa Scanteii, program 06.3009.30. Se lucreaza 3 zile pe saptamana. Se poate suplimenta cu alte locatii. Decont transport. lumini?a.craciun @tiro.ro

74. Personal curatenie scari de bloc, firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femeie pentru curatenie la scari de bloc in sectoarele 2 si 3. Cerem si oferim seriozitate, (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 75. Personal curatenie, firma curatenie

angajam personal curatenie birouri in Timisoara. Program 3 ore 07.00-10.00 luni-vineri. Informatii la telefon; (0737.521.521

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

4. Admin, trainer studio videochat Salariu atractiv plus bonusuri, (0728.450.828 office@legendstudio.ro 5. Admin, trainer videochat Bucuresti Fii

super admin, trainer pentru o super echipa de modele. Ce cautam o fire comunicativa, dinamica, open-minded motivata si capabila sa inspire dorinta de succes cunostinte de limba engleza avansat, 500 {; (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro 6. Admin/ trainer pentru studio videochat. My-Studio angajeaza in conditii de exceptie admin si trainer pentru studioul din Piata Victoriei. Se cere experienta anterioara ca model sau trainer. Salarizarea incepe de la 3000 de lei, 3.000 L; (0726.101.732 office@mystudio.ro 7. Agentie escorte Anglia, fete, daca ai

peste 18 ani si esti satula de tot ce se intampla in Romania, te asteptam sa te alaturi echipei noastre, oferim cazare si transport. Asteptam fete fara inhibitii si dornice de munca. (07438570824 bianca.larisa@email.co.uk 8. Angajare cu forme legale in

Bucuresti, full time/ Advance Studio inseamna in primul rand o echipa extrem de simpatica si placuta. Lucram 100% legal si ne-am ajutat modele sa castige intre 1000$ si 5000$ pe luna inca de la inceput. 4.500 L; (0732.295.258/ 0721.200.784 office@advance-studio.ro 9. Asistenta personala, angajez asis-

tenta personala, open-minded, pentru provincie asiguram cazare, program flexibil.C.v + 2 foto pe adresa interviusecretariat115@gmail.com (0759.071.726 interviusecretariat115@gmail.com 10. Asistenta personala. CEO companie multinationala cu sediul la Londra doresc o doamna sau domnisoara fara prejudecati pentru insotire diverse evenimente organizate de companie. Apreciez loialitatea si onoarea, Whatsapp rog, 2.500 {; (+447504590934 poittier52@gmail.com 11. BEST STUDIO RECRUTEAZA MODELE VIDEOCHAT. AI VREA SA MERGI LA SHOPPING IN FIECARE ZI? DEVINO ACUM MODEL LA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE ORICE ARTICOL SAU MASINA DE LUX, VACANTE SAU CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA, DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752

25. Colega caut cu bun simt, serioasa,

26. Colega de apartament cu sau fara experienta, zona centrala, clienti formati, asigur cazare, seriozitate. (0767.558.398 27. Colega de apartament Liverpool, cauti un job care sa iti schimbe situatia financiara la 90 garade, cu mine ai un castig garantat de la 4000 la 8000 lire/ luna. Comision f mic 30%. Plata zilnic. Detalii WhatsApp (0742.835.882 gio.crl@hotmail.com 28. Colega de apartament pentru masaj (peste 20 de ani). Apartament de lux zona Calarasilor. (0726.639.154 amiragheorghe21@yahoo.com 29. Colega de apartament, varsta min. 18 ani, cu aspect fizic placut si bun simt. Locatie curata discreta si usor accesibila. Clientela formata, venituri substantiale. Experienta nu este necesara. Astept provincia. Pentru mai multe detalii sunama. 3.000 {; (0723.941.500 30. Colega masaj erotic Bani se fac sigur

numai sa vrei sa lucrezi, obligatoriu peste 18 ani, zona centrala, clienti formati, rog si cer seriozitate. Miruna, 5.000 {; (0767.580.924 31. Colega masaj fara comision, buna numele meu este Alina caut colega pt. masaj erotic orice varsta peste 18 ani, nu conteaza aspectul fizic, Sala Palatului. Exclus barbati. Astept tel. tau, urgent, 150 L; (0755.189.483 32. Colega pentru masaj Unirii, urgent,

singura in locatie, apartament 2 camere dec., caut colega, nu conteaza experienta. Partea ta va fi mai mare, posibil si cazare. Te astept cu un telefon, daca nu raspund lasa mes si te sun eu. (0757.477.022 Badboss94@yahoo..com 33. Colega pentru masaj, doamna peste

30 ani, Sos. Pantelimon paralel Iancului, fara comision; (0735.731.583

34. Colega pentru masaj, responsabila, cu mult bun simt, locatie Unirii. Fara intermediari. Pentru detalii rog sunati la: (0749.346.072 35. Colega urgent Daca crezi ca esti o

fata cu bun simt si doresti sa colaborezi intr-un colectiv civilizat suna-ma, bulevardul Unirii, rond Alba Iulia, locatia veche de 2 ani, mai multe detalii la telefon, (0761.301.459 36. Colega urgent, locatie formata, plata

zilnica, preturi mari, (0756.643.195

37. Colega, buna sunt Giuli, o fire socia-

bila, de viata, caut colega apartament varsta 19-35 ani, cu aspect fizic placut, ofer cazare, vad format, castiguri 100/garantat, exclus intemediari, discretie seriozitate, (0761.665.401 38. Colega, locatie ultracentrala, vechime 5/6 ani, clientela formata, colectiv placut, preturile incep de la 250 lei, eventual si cazare. Program la alegere, zi/seara, nici o cheltuiala din partea ta! 3.000 {; (0799.633.707 39. Colega, maseur cu atestat caut cole-

ga doamna matura pt. masaj (0785.391.241

40. Colega, pt. masaj. Daca vrei sa ai jobul tau si sa faci bani suna-ma, nu conteaza aspectul fizic, conteaza doar sa ne intelegem, varsta peste 18 ani, clientela formata, ofer cazare pt. provincie. 10.000 L; (0724.833.536 fuego.bun@gmai.com 41. Colega, urgent, colega urgent pentru

masaj, doar fete serioase si care vor sa munceasca, clientela formata, nu suntem multe fete, ma poti suna non stop, pentru fete din province ofer si cazare, zona centrala, (0733.786.725 42. Colega. Sofia 45 ani caut colega pentru masaj de relaxare plus alte fantezii zona Bocur Obor. 100 L; (0756.268.394 43. Creative Studio angajeaza modele

videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196 44. Creative Studio angajeaza modele videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196 45. Creative Studio angajeaza modele videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196 46. Creative Studio angajeaza modele videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196 47. Creative Studio angajeaza modele videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196 48. Cuplu, urgent, cautam fata pt videochat fata pt categoria trio, cupluri, fete, nu baieti, plata la zi, rog seriozitate program de zi sau de noapte si modele de acasa pentru cine vrea, 3.000 {; (0787.311.257 49. Cupluri lesby mixte, domnisoare, plata la zi Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min) comision 50-70% bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie de realizari. Cu sau fara experienta 3.000 {; (0738.896.335/ 0765.041.595 infinitystudiobucuresti@gmail.com 50. Cupluri lesby/ mixte, domnisoare, plata la zi Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min.) comision 50-70% bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie de realizari. Cu sau fara experienta, 3.000 {; (0721.550.514/ 0765.041.595 infinitystudiobucuresti@gmail.com 51. Cupluri lesby/ mixte, domnisoare,

plata la zi Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min.) comision 50-70% bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie de realizari. Cu sau fara experienta, 3.000 {; (0738.896.335/ 0765.041.595 infinitystudiobucuresti@gmail.com 52. Cupluri lesby/mixte, domnisoare, plata la zi Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul unirii(2 min) comision 50-70% bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie de realizari. Cu sau fara experienta. 3.000 {; (0738.896.335/ 0765.041.595 infinitystudiobucuresti@gmail.com 53. Cupluri mixte, lesby, domnisoare plata la zi Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min) comision 50-70% bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie de progresul tau. 3.000 {; (0738.896.335/ 0765.041.595 infinitystudiobucuresti@gmail.com 54. Cupluri mixte/lesby, domnisoare plata la zi, Studio Infinity angajam: domnisoare, cupluri, oferim plata zilnic sau bilunar, contract de munca, garantam corectitudine financiara, bonus la angajare real, comision 50-70% cu sau fara experienta, 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com 55. Dansatoare New Blue Up Sauna-

club - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din pima zi. Informatii in lb. romana la tel./ Whatsapp. www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 56. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 57. Dansatoare pt. club de noapte exclusivist Austria, Villa Ostende cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./WhatsApp; www.villaostende.at (00436601718232 villaostende@gmx.at

Dansatoare striptease, topless, lapdance, pentru night club; (0737.650.262 58.

59. Doamne si domnisoare hostess online experienta nu este necesara, trainerii nostri va vor ajuta sa ajungeti model de top. Pentru interviuri sunati la tel. 5.000 {; (0766.715.701 annemanager@yahoo.com 60. Doamne si domnisoare hostess online, experienta nu este necesara, trainerii nostri va vor ajuta sa ajunge?i model de top. Pentru programari interviuri sunati la tel., 5.000 {; (0766.715.701 annemanager@yahoo.com

Doamne si domnisoare. Castiga mii de dolari din videochat. Iti doresti venituri garantate de minim 1.000 USD pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit+ cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752 61.

62. Doamne, domnisoare Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min) comision 50-70% bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie de realizari. Cu sau fara experienta 3.000 {; (0738.896.335/ 0765.041.595 infinitystudiobucuresti@gmail.com 63. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro

64. Doamne, domnisoare cu sau fara experienta videochat, program flexibil, full time or parttime, salariul fix 2000 lei+comision 50-70%, plata bilunar, saptamanal sau la zi .Locatia este in Berceni (Al Obregia). Cerem si oferim seriozitate; 2.000 L; (+40766219049 justsee200@yahoo.com 65. Doamne, domnisoare plata la zi Stu-

dio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min) comision 50-70% bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie de realizari. Cu sau fara experienta, 3.000 {; (0738.896.335/ 0765.041.595 infinitystudiobucuresti@gmail.com

Doamne, domnisoare, 18+. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "Rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna lucrata, cazare grauita, servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 66.

67. Doamne, domnisoare, 18+. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita. Servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 68. Doamne, domnisoare, cu sau fara

experienta, engleza nivel incepator pt. conversatii online. Se ofera salariu fix avantajos, cazare, locatie lux, contract de munca, ambient placut, program flexibil, (0765.640.271 hr@studio-27.ro 69. DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PENTRU TINE; (0766.016.639 70. Doamne, domnisoare, modele videochat doamne, domnisoare, plata la zi Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min) comision 50-70% bonus real de angajare si bonusuri periodice, 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com 71. Doamne, domnisoare, modele videochat doamne, domnisoare, plata la zi Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min) comision 50-70% bonus real de angajare si bonusuri periodice, 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com 72. Doamne, domnisoare, Studio Infinity

angajam: doamne, domnisoare, oferim plata zilnic sau bilunar, contract de munca, garantam corectitudine financiara, bonus la angajare real, comision 50-70% cu sau fara experienta; 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com 73. Doamne, domnisoare, 18 +, castigati independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 74. Doamne, domnisoare, cupluri plata

zilnica/ bilunar. Studio Infinity angajam: domnisoare, cupluri, oferim plata zilnic sau bilunar, contract de munca, garantam corectitudine financiara, bonus la angajare real, comision 50-70% cu sau fara experienta, (0738.896.335/ 0765.041.595 infinitystudiobucuresti@gmail.com 75. Doamne, Domnisoare, Cupluri Stu-

dio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul unirii(2 min) comision 50-70% bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie de realizari. Cu sau fara experienta. 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com 76. Doamne, Domnisoare, cupluri plata

zilnica/ bilunar Studio Infinity angajam: domnisoare, cupluri, oferim plata zilnic sau bilunar, contract de munca, garantam corectitudine financiara, bonus la angajare real, comision 50-70% cu sau fara experienta 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com 77. Doamne, Domnisoare. Modele Videochat Doamne, Domnisoare, plata la zi. Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min.), comision 50-70% bonus real de angajare si bonusuri periodice, 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com 78. Doamne, Domnisoare. Studio Infinity

angajam: domnisoare, cupluri, oferim plata zilnic sau bilunar, contract de munca, garantam corectitudine financiara, bonus la angajare real, comision 50-70% cu sau fara experienta 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com

DOAMNE. CASTIGA MII DE DOLARI DIN VIDEOCHAT. ITI DORESTI VENITURI GARANTATE DE MINIM 1.000 DOLARI PE LUNA? JOB STABIL SI BINE PLATIT PENTRU DOAMNE SI DOMNISOARE DE PESTE 18 ANI, 100% PROCENT DIN INCASARI IN PRIMA LUNA. LOC DE MUNCA LEGAL, CONFIDENTIAL, CEL MAI BINE PLATIT DIN ROMANIA. TRAINING GRATUIT+ CAZARE GRATUITA. SUNA ACUM LA TELEFON SAU DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.BESTSTUDIO.RO; (0730.752.752 79.

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13 decembrie 2017

23

4

LOCURI DE MUNCÅ 80. Doamne. Salon de masaj angajeaza

doamne sau domnisoare, varsta minima 18 ani. Experienta nu este necesara. Program de zi sau de noapte, comision 50 % plata la zi. Oferim cazare gratuita. (0724.618.784

81. Domnisoare, doamne daca ai minim 18 ani, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, iti oferim contract de munca, comision crescator si bonusuri de performanta. Te asteptam in echipa noastra, 2.000 {; (0723.644.654 Joybucuresti@gmail.com 82. Escorte Londra, zona centrala, fete

pentru serviciul de escorte in Londra. Castiguri garantate. 8.000 {; (+4407424347252 Andra.andra9001@yahoo.com

83. Eve Studio, Ambientul perfect pentru

succesul tau. Fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 84. Fata videochat cu sau fara experien-

ta, oferim conditii excelente, carte de munca, camere individuale, cazare, bonus angajare 100 $, comision 50-70%, plata zi/ bilunar. Zona Nerva Traian Unirii 3.000 L; (0733.607.633 amc.angajari@yahoo.com 85. Fata, caut colega pentru videochat caut colaborare cu o fata cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta, cu sau fara implicare sexuala (fara a se dezbraca). Plata dupa fiecare intalnire (intre 100-500 lei/ 2-3 ore). (0730.821.689 86. Fete Numele meu este Ana fost

model MFC, recent am luat cateva fete sa le invat sa faca bani. Ofer cazare, minim 3000$/ luna ascultand ajungi la 10.000$. Stiu cu ce se mananca, iti las ca marturie incasarile mele, (0723.893.236 otilia1vrabie@gmail.com 87. Fete sau cupluri pt. videochat. Comi-

sion 50-70%, bonus performante, locatie in vila, training, promovare conturi, computere I7, salariu oferit zilnic/ bilunar, seriozitate, posibilitate lucru de acasa; 2.000 {; (0737.133.927 88. Fete cu si fara experineta cu aspect fizic placut, serioase si dornice de munca pentru Night Club, Salon de Masaj Erotic situat central, legal, cu vechime si clientela formata (straini). Se ofera salariu si comision, plus carte de munca. Programul de noapte. Va asteptam sa reintregim echipa; (0731.488.876 89. Fete masaj, salonul este deschis de 7

ani, exclus sex, plata zilnic, castiguri zilnice cuprinse intre 500-1000 lei /zi, cazare gratuita, fara alte costuri, salonul este situat la vila, stradal. Te asteptam aici 4.000 {; (0730.844.060/ 0730.844.060 nelly_pisy@yahoo.com 90. Fete pentru masaj sau receptie. Salon masaj angajeaza fete pentru masaj sau receptie. Varsta minima 18 ani, cu sau fara experienta in domeniu. Asiguram cursuri masaj. Program flexibil. 2.000 {; (0758.801.395 Ramona@exclusivemasaj.ro 91. Fete pentru masaj, salon de zi ne marim echipa. Angajam fete pt. masaj cu/fara experienta, salariu atractiv, program la alegere, colectiv tanar, atmosfera relaxanta, fara stres, salon vechime 8 ani, legal, sigur, discret, central, 2.000 {; (0741.127.655 www.amazoniamasaj.ro

108. Fete, cupluri, cazare gratuita, zona Marriot, pentru videochat, salariu atractiv, minim 1000$/luna, cazare gratuita, program flexibil, zona Marriot, banii la zi. 5.000 L; (0729.972.609 109. Fete, doamne sau cupluri pt. videochat. Comision 50-70%, bonus angajare, bonus performante, locatie in vila, training, promovare conturi, computere I7, salariu oferit zilnic/ bilunar, seriozitate 2.000 {; (0737.133.927 110. Fete, modele esti tanara, esti vesela

si comunicativa, ai cunostinte de limba engleza, iti garantam salariu fix de minim 2500 lei/luna. Fi parte din echipa de modele de top BeYou si poti atinge venituri de 10.000 $ (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

111. Fete, modele -salariu garantat de minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 1.500 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 112. Fete, modele glamour, hotess online, salariu lunar 1500$ - 5000$, comision 80% in prima luna, 200$ bonus la angajare, 500$ bonus de recomandare, contract de munca, program flexibil, imprumuturi pentru facultate, operatii estetice, 5.000 {; (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro

Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639 113.

114. FETE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PENTRU TINE. WWW.FETISHWORLD.RO (0766.016.639 115. Fete/ cupluri de acasa angajam fete/

cupluri de acasa. Oferim 80% plus bonusuri pentru alte persoane aduse. Seriozitate.Site-uri cu free sau privat. Plata zilnic/ saptamanal/ bilunar; (0747.184.622 starshinestudio@yahoo.com

116. Fete/ cupluri de acasa, conversatii,

oferim 80% de acasa, plata zilnica, saptamanal, bilunar. Site-uri cu free sau privat. Ai nevoie de un calculator sau laptop, camera web ?i o conexiune la internet; (0747.184.622 Starshinestudio@yahoo.com

93. Fete pt. conversatii online de acasa (videochat). Oferim 70-80% plus bonusuri de target. Plata zilnic, saptamanal sau bilunar. 6.000 L; (0747.184.622 Starshinestudio@yahoo.com

FETISH WORLD VIDEOCHAT STUDIO ANGAJEAZA. NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 DE DOLARI. CEL MAI BUN STUDIO DE VIDEOCHAT DIN BUCURESTI ANGAJEAZA, NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANII. WWW.FETISHWORLD.RO (0766.016.639

94. Fete sau cupluri pentru videochat

118. Garsoniere pentru videochat, sin-

92. Fete pentru salon masaj Centru Istoric cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336

comision 50-70%, bonus performante, locatie in vila, training, promovare conturi, computere I7, salariu oferit zilnic/ bilunar, seriozitate, posibilitate lucru de acasa 2.000 {; (0737.133.927 95. Fete si baieti de acasa lucreaza de acasa, castiga peste 1.000 $ pe luna conversand pe internet (0746.525.225 contact@pinkblack.ro

117.

gurul studio care ofera garsoniere de lux special amenajate pentru a spori confortul financiar. La noi nu conteaza aspectul fizic, nu aplicam amenzi, sau program fix. (0720.619.402 lylleealex@gmail.com 119. Gorgonize Social angajeaza per-

acasa, castiga peste 1000$ pe luna conversand pe internet; 1.500 {; (0746.525.225 maria.dan@pinkblack.ro

sonal feminin Modele online. Program la alegere. Bonus angajare 1800 lei. Cadou 400 lei. Salariu garantat 4000 lei + comision pana la 70%. Avansare rapida. Confidential 100%. Locatii multiple in Bucuresti, 225.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

97. Fete si baieti de acasa, te-ai saturat

120. Hostess online Venituri sigure 3000

96. Fete si baieti de acasa, lucreaza de

ca studioul tau sa nu isi tina promisiunile, nu primesti banii la timp, amenzile sunt mult prea mari, vino la noi, iti oferim procentaj de la 70%, programul ti-l faci tu, bonusuri atractive (0746.525.225 contact@pinkblack.ro

$- 7500 $ pe contract cu/fara experienta. Bonus 500 $ la angajare. Program optional 5-7 h/zi. Contact non-stop. Angajam doar personal feminin. Plati la zi/ saptamanal/ bilunar 7.000 {; (0767.887.888 uinrom@gmail.com

98. Fete si baieti de acasa, te-ai saturat

121. Hostess, Metropolitan Studio anga-

ca studioul tau sa nu isi tina promisiunile, nu primesti banii la timp, vino la noi, iti oferim procentaj de la 70%, programul ti-l faci tu, bonusuri atractive; 2.000 {; (0746.525.225 Maria.Dan@pinkblack.ro 99. Fete si baieti de acasa, te-ai saturat

ca studioul tau sa nu isi tina promisiunile, nu primesti banii la timp, vino la noi, iti oferim procentaj de la 70%, programul ti-l faci tu, bonusuri atractive; 1.500 {; (0746.525.225 100. Fete si cupluri de acasa, oferim

80%+bonusuri pentru alte persoane aduse. Seriozitate. Site-uri cu free sau privat. Plata zilnic/ saptamanal/ bilunar; 4.000 L; (0747.184.622 Starshinestudio@yahoo.con

jeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane incepand de la 60%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

122. Hostess, Metropolitan Studio anga-

jeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane incepand de la 60%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

comision 80% in prima luna, bonus de angajare 300$, outfituri gratuite, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-80% NET, suna, vino si convinge-te. (0766.905.905

123. Jewel Studio angajeaza cu contract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: - contract de munca, bonus de performanta. Salariu fix 3.000 lei, plata la zi, bonus de angajare 200 $. Bonus de performanta 100 $. Bonus de recomandare, sedinte foto/video; www.jewel-studio.ro 3.000 L; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro

102. Fete, vrei sa te angajezi intr-o

124. Jewel Studio angajeaza

101. Fete, Alege BeYou Studio si castiga

atmosfera placuta si relaxanta, Mon Cheri angajeaza maseuze cu sau fara experienta. Situat in centrul Bucurestiului (P-ta Romana), cu o vechime de 4 ani. 6.000 {; (0747.374.023/ 0760.116.599 massagebemoncheri@gmail.com 103. Fete, baieti, cupluri activitate

videochat, toate conditiile, posibilitate cazare, limba engleza nu este obligatorie, minim 18 ani, plata la zi, 1.500 {; (0732.769.926 104. Fete, castiguri imediate, locatie cu clintela formata, zona Piata Unirii, Horoscop, suna telefoanele non stop, se fac banuti frumosi, mai multe detalii la telefon. (0767.524.256 105. Fete, cupluri de acasa Oferim 80%+bonusuri pentru alte persoane aduse. Seriozitate. Site-uri cu free sau privat. Plata zilnic, saptamanal, bilunar; 5.000 L; (0747.184.622/ 0747.184.622 Starshinestudio@yahoo.con 106. Fete, cupluri de acasa, oferim 80% de acasa, plata zilnica, saptamanal, bilunar. Site-uri cu free sau privat. Bonusuri pentru alte persoane aduse. (0747.184.622 starshinestudio@yahoo.com 107. Fete, cupluri videochat cu plata instant, arta de a face bani, pentru fete, cupluri cu/fara experienta, vii cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar, regula bunului simt este singura, risca o zi sa te convingi 800 {; (0761.312.133 HARAPALB84@gmail.com

admin/trainer pentru videochat.Postul se adreseaza persoanelor de sex feminin; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro 125. Jewel Studio angajeaza cu contract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: salariu fix 3000 lei,plata contract de munca, bonus de performanta, bonus de recomandare, bonus de angajare, sedinte foto/video; 3.000 L; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro 126. Job. Studio de TOP salariu garantat

3.000 de lei + comision. Posibilitate de plata la zi. Studioul este exclusiv feminin, beneficiaza de tehnologie HD, lumini LED, camere cu baie proprie, suport si training 24/7. 3.000 L; (0764.371.949/ 0754.026.828 angajari@divadivine.ro 127. Jokeru Massage, maseuze cu sau

fara experienta pentru masaj. (0722.932.670 Jokerumassage@yahoo.com

128. Lucreaza din comfortul unei gar-

soniere, garsoniere special amenajate, aparatura performanta, comision antrenant incepand de la 50%, bonusuri si abonamente salon, salariu fix/comision. 3.000 {; (0774.482.177/ 0773.377.139 monroe.studio@yahoo.com 129. Maseuza salon cu vechime ade-

varata, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513

131. Maseuza, te-ai saturat sa nu faci bani la videochat? Hai sa faci masaj erotic. Castigi bani multi si sigur. Angajam maseuze, urgent, cu sau fara experienta. Exclus relatii intime cu clientii. 2.500 {; (0727.167.834 info@attractionclub.ro

153. Modele minim 18 ani cu/fara experi-

132. Maseuze pentru cel mai exclusivist salon de masaj din Bucuresti. Salon cu vechime, se ofera cazare la cerere. Experienta nu este necasara. Comision 30% la bar. Varsta minima 18 ani. Se ofera carte de munca, 5.000 {; (0760.116.599/ 0747.374.023 massagebemoncheri@gmail.com www.moncherimassage.com

enta cunoscatoare de limba engleza/franceza. Oferim: comision atractiv, plata la zi/bilunar, avans, bonusuri, program flexibil, vila Crangasi. 1.500 {; (0720.932.936/ 0734.146.115 divinostudio@yahoo.com

MODELE ONLINE. DE CE SA PLATESTI CHIRIE? TE ASTEPTAM IN ECHIPA BEST STUDIOS SI ITI VEI PERMITE CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTIPLE BENEFICII DIN TARA, DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752

154. Modele Showtime Studio angajeza

170. Modele plata zilnica, fara amenzi,

130. Maseuza, angazam maseuze cu sau fara experienta program flexibil tura de zi, castiguri garantate intre 300 /500 lei pe zi, colectiv tanar si placut, asteptam si provincie, mai multe detalii la telefon; 300 L; (0762.888.260

133. Maseuze cu sau fara experienta Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro 134. Maseuze cu sau fara experienta

urgent. Exclus relatii intime cu clientii. Oferim contract, plata la zi, garantat 2.500 euro/luna, colege cu bun simt. Program 10 h/zi, 2.500 {; (0727.167.834 office@attractionclub.ro 135. Maseuze salon masaj erotic Constanta. Local de lux, salon de masaj erotic, contact bar , dame de companie ,angajeaza urgent doamne/ domnisoare cu varsta min 18 ani. Se ofera contract de munca, cazare gratuita castiguri substantiale; (0728.481.305 mclaire525@yahoo.com 136. Maseuze, pentru cel mai exclusivist

salon de masaj din Bucuresti. Salon cu vechime, se ofera cazare la cerere. Experienta nu este necasara. Comision 30% la bar. Varsta minima 18 ani. Se ofera carte de munca, 5.000 {; (0760.116.599/ 0747.374.023 massagebemoncheri@gmail.com www.moncherimassage.com

137. Maseuze, castiguri mari, Noblesse Unic, comisioane 50-60% vila salon masaj in centru. Banii la zi, tipsuri maxime. Selectam clientii. Se fac 700-1500 lei/ tura. Se lucreaza zi sau noapte sau 1 zi da 1 zi nu. Salon functioneaza de 10 ani, 5.000 {; (0762.203.222 contact@private-massage.ro www.private-massage.ro 138. Maseuze, persoane de calitate cu

mult bun simt. Colaboratoare masaj, ambient select, accept doar persoane de calitate si cu bun simt, persoane prezentabile, ingrijite, program seara sau part-time, ultracentral. Relatii la: 2.500 {; (0788.771.818 139. Maseuze. Salon masaj vechime 6 ani te asteptam sa te alaturi noua. Colectiv super ok, iar castigurile sunt deosebite. clienti formati,numar mare. castiguri si plata garantata zilnic, comision 50%, 15.000 L; (0754.257.945 140. Maseuze. Angajam urgent

maseuze (colege, domnisoare, doamne) dragute, serioase, manierate pentru masaj terapeutic etc. Clienti majoritatea straini. Detalii la telefon. Rog sunati de la ora 10. Seriozitate; (0734.848.707 141. Maseuze. Angajam urgent maseuze (colege, domnisoare, doamne), dragute, serioase, manierate, pentru masaj terapeutic etc. Clienti, majoritatea straini. Detalii la telefon. Seriozitate. Rog sunati de la ora 10; (0734.848.707 142. Metropolitan Studio angajeaza doamne/ domnisoare. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de multe beneficii; www.meropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 143. Metropolitan Studio angajeaza doamne/ domnisoare. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de multe beneficii; www.meropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 144. Metropolitan Studio angajeaza doamne/ domnisoare. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de multe beneficii; www.meropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 145. Metropolitan Studio angajaza doamne/ domnisoare daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de urmatoarele beneficii, (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 146. Model independent, Pinkblack

Agency angajeaza persoane androgene pentru a lucra de acasa. Program flexibil, comision 70%-90%, plata bilunar, (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 147. Model videochat fara sa te dezbraci.

Iti doresti venituri de mii de dolari pe luna? Noi iti oferim solutia. Devino model la Best Studios si nu esti nevoita sa te dezbraci vreodata. Identitate protejata. Cele mai bune bonusuri, prima angajare + 1.000 dolari garantat prima luna. www.beststudios.ro (0730.752.752

MODEL VIDEOCHAT FARA SA TE DEZBRACI. ITI DORESTI VENITURI DE MII DE DOLARI PE LUNA? NOI ITI OFERIM SOLUTIA. DEVINO MODEL LA BEST STUDIOS SI NU ESTI NEVOITA SA TE DEZBRACI VREODATA. IDENTITATE PROTEJATA. CELE MAI BUNE BONUSURI, PRIMA ANGAJARE+ 1.000 DOLARI GARANTAT PRIMA LUNA, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752 148.

149. Model videochat La Endless Fan-

tasies primesti 70% din veniturile tale, ai castiguri de peste 3000 $/luna, photoshoot + make-up profesional,echipament de TOP, ore flexibile si un mediu placut in care te vei integra usor. 3.000 {; (0726.439.513 malia@endlessfantasies.com 150. Model videochat, fara sa te

dezbraci. Iti doresti venituri de mii de dolari pe luna? Noi iti oferim solutia. Devino model la Best Studios si nu esti nevoita sa te dezbraci vreodata. Identitate protejata. Cele mai bune bonusuri, prima angajare+ 1.000 USD garantat prima luna, site: www.beststudio.ro; (0730.752.752 151. Model videochat, vrei castiguri con-

sistente si imediate? Te asteptam in echipa Unique-Studio sa faci parte dintrun colectiv tanar si ambitios. Studioul este exclusiv feminin, beneficiaza de tehnologie HD. 5.000 L; (0754.026.828/ 0764.371.949 office@unique-studio.ro

152. Modele fete, baieti pentru videoconferinte online, decontam taxi interviu, lb. engleza nivel mediu, 70% in prima luna, salariu fix, sedinte foto, bonusuri zilnice, metrou, central, bonus recomandare, 3.500 {; (0760.096.860/ 0760.707.076 angajari@essencestudios.ro

modele videochat exclusiv femei sau cupluri cu varsta minima de 18 ani din Bucuresti, in conditii foarte bune intr-un studio nou, intim, in zona Unirii, comision 60%. 2.000 {; (0721.777.699 showtimebuc@gmail.com 155. Modele Winstudio, ultracentral,

Piata Muncii, metrou angajeaza modele, minim 18 ani, plata bilunar, training, suport tehnic 24 h, 2.500 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 156. Modele baieti videochat TeamVision

Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro 157. Modele de top la Best Studios. Vrei

un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Fii model la cel mai bun studio de videochat din Bucuresti. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.beststudios.ro; (0730.752.752 158. Modele in domeniul videochatului

cu cazare WixStudio,angajam modele in domeniul videochatului cu cazare Bucuresti. Gay, bi, hettero, trav, trans, fete, lesbiene, oferim: Cazare baieti 1826, bonusuri la zi,cursuri gratuite de limba engleza. (0764.837.439/ 021.451.00.64 contcat.wixstudio@gmail.com 159. Modele online Alaturi de echipa BlackV vei descoperi totul despre videochat, o activitate interesanta si atractiva din punct de vedere financiar, 4.000 L; (0722.150.863 blackveroniqueestudio@gmail.com

MODELE ONLINE LA RICH GIRLS STUDIO. VREI UN JOB CU VENITURI GARANTATE DE 5.000 LEI PE LUNA? JOB STABIL SI BINE PLATIT PENTRU DOAMNE SI DOMNISOARE DE PESTE 18 ANI, 100% PROCENT DIN INCASARI IN PRIMA LUNA. FII MODEL LA CEL MAI MARE STUDIO DE VIDEOCHAT. SERVICII GRATUITE DE INFRUMUSETARE. LOC DE MUNCA STABIL, LEGAL, CONFIDENTIAL, SERIOS. TRAINING GRATUIT/ CURSURI DE LIMBA ENGLEZA OFERITE GRATUIT. SUNA ACUM LA TELEFON SA DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.RICHGIRLS-STUDIO.RO; (0722.101.020 HR@RICHGIRLS-STUDIO.RO 160.

161. Modele online la rich girls studio. vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. fii model la cel mai mare studio de videochat. servicii gratuite de infrumusetare. loc de munca stabil, legal, confidential, serios. training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. suna acum la telefon sa da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 162. Modele online la Rich Girls Studio Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 163. Modele online la Rich Girls Studio. Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 Lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Fii model la cel mai mare studio de videochat. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios. Training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 164. Modele online, Jewel Studio angajeaza cu contract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: contract de munca, plata la zi/saptama/salariu fix. 3.000 L; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro 165. Modele online, tinere18+, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, Cherry Studio iti ofera un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Daca iti doresti sa schimbi ceva in viata ta, daca simti ca esti cam departe de visele tale, atunci noi, cei de la Cherry Studio te putem ajuta sa prosperi. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD + 5% incasari, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherrystudio.ro 166. Modele Online, Eve Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 167. Modele online. Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de euro? Devino acum model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, site: www.fetish-world.ro; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 168. Modele online. Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de euro? Devino acum model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, site: www.fetish-world.ro; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro

169.

transport asig.. Hai la noi si invata cum poti face bani zambind. Vei avea langa tine o echipa de profesionisti cu peste 12 ani experienta in domeniu. Fara amenzi, transportul gratuit, freebar si spatiu de make-up; 9.999 {; (0742.703.781 hr@aclstudio.ro 171. Modele plata zilnica, fara amenzi, transport asigurat hai la noi si invata cum poti face bani zambind. Vei avea langa tine o echipa de profesionisti cu peste 12 ani experienta in domeniu. Fara amenzi, transportul gratuit, freebar si spatiu de make-up 9.999 {; (0742.703.781 hr@aclstudio.ro 172. Modele videochat Cupluri lesby/

mixte, domnisoare, plata la zi Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min) comision 5070% bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com 173. Modele videochat cupluri lesby/ mixte, domnisoare, plata la zi Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min) comision 5070% bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie 3.000 {; (0738.896.335 infinitystudiobucuresti@gmail.com 174. Modele Videochat cupluri lesby/ mixte, domnisoare, plata la zi Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min) comision 5070% bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie, 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com

192. Modele. Fetish World videochat Studio angajeaza. noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. cel mai bun studio de videochat din bucuresti angajeaza, nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face banii. www.fetish-world.ro (0766.016.639

214. Salonul Confidential angajam maseuze Salon masaj va asteptam la interviu, sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, comisioane incepand de la 100 lei, plata la zi. Echipa prietenoasa. Haideti sa ne cunoastem, (0720.114.488

193. Modelele cu sau fara experienta 18, esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

215. Salonul confidential angajeaza maseuze, cautam colega. Plata la zi, comisioane de la 100 - 180 Lei/h, tips-uri consistente. Esti tanara, frumoasa si vrei sa faci parte dintr-o echipa de maseuze intr-un salon de lux, 2.500 {; (0720.114.488 office@siam.ro

194. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

216. Secretara /receptie Punctuala, serioasa, cunostinte lb engleza,pc, program zi sau seara (L-V 10-18 sau 18-01), oferim salariu plus bonus, contact pe watzap, 2.000 L; (0756.624.336

195. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 196. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 197. New Blue Up. Cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 198. Night Club Pascha graz Austria,

fete +19 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms. Facebook: Carmen Pascha. 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 199. Numai persoane de calitate, se poate si partime, orice modalitate de program, conditii deosebite, deplasari hotel, locatie lux, preturi mari (minim 100 euro). Suna sau mesaj non stop. 4.000 {; (0773.939.456

175. Modele videochat daca ai peste 18 ani, esti o fire deschisa si vrei sa fii independenta financiar, vino in echipa noastra. Plata zilnic. Program flexibil. Comision pana la 60%. Locatie in vila (zona Iancului). 4.999 {; (0733.871.297/ 0761.200.981 yellow_studio17@yahoo.com

20 de ani, student caut partenera pentru videochat. Detin aparatura necesara. Nu trebuie sa ai experienta. Ma poti contacta pe email cristian.stefan9404@gmail.com, cristian.stefan9404@gmail.com

176. Modele Videochat Domnisoare ,

201. Persoane, v-am creat celed mai

200. Partenera pentru videochat Tanar,

plata la zi Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min) comision 50-70% bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie de realizari. 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com

luxoase locuri pentru munca, relax si desfasurarea activitatii legal cu carte munca. Va punem la dispozitie: piscina exterioara, sauna, jacuzzi, aparate fitness, locuri de fumat si luat masa, gratar, terasa etc. 5.000 {; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

177. Modele videochat Esti tanara, frumoasa si plina de vise? Ai auzit de videochat dar nu sti ce sa faci? Banii castigati repede te pot ajuta sa iti indeplinesti visele. 1000 dolari/luna pana la 6000 dolari.Tu ce alegi? (0723.893.236 otilia1vrabie@gmail.com

202. Personal Lucreaza de acasa, casti-

178. Modele videochat primul pas catre

independenta financiara incepe cu DivaDivine Studios. Vrei un job cu venituri minime garantate de 1.000 pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare. 5.000 L; (0764.371.949/ 0732.972.975 angajari@divaidivine.ro 179. Modele videochat TeamVision Stu-

ga peste 1000$ pe luna conversand pe internet, din confortul propriei locuinte, cadru legal, asistenta tehnica, training constant, seriozitate si procentaj pornind de la 70%. (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 203. Personal videochat, 100% legal, salariu fix + comision 50%. Mediu placut de munca, program flexibil, contract legal part time si full time, asigurare medicala, foto profesionale, outfit-uri, training, (0727.949.397/ 0727.949.397 starlightmediaenterprise@gmail.com

dio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut,cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual 2.000 {; (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

204. Personal videochat, 100% legal, salariu fix + comision 50%. Mediu placut de munca, program flexibil, contract legal part time si full time, asigurare medicala, foto profesionale, outfit-uri, training, (0727.949.397/ 0727.949.397 starlightmediaenterprise@gmail.com

180. Modele videochat cu cazare, WixS-

205. Personal clasa lux varsta minim 18 ani, locatie lux, central, conditii f. bune, preturi intre 300-500 ron, colaborare hotel (120-300 euro) suna daca vrei bani urgent, program flexibil, zi sau seara, contact watzap; 3.000 {; (0756.624.336

tudio, videochat, angajam modele cu cazare Bucuresti cu sau fara experienta. Colaboram cu baieti gay, bisexuali si hetero, fete, lesbiene, transexuali, travestite, pentru fete trav., trans., nu oferim cazare. (0764.837.439/ 021.451.00.64 wixstudioromania@yahoo.com

181. Modele videochat cu si fara experi-

enta, angajam modele videochat cu si fara experienta. Limba engleza NU este obligatorie. Locatie centrala (3min de la metrou). Echipa de traineri. Program flexibil. Pentru programare interviuri tel; 5.000 L; (0766.715.701 182. Modele videochat(fete), Dantes Stu-

dio angajeaza modele videochat(fete); 2.000 {; (0762.082.279 Dantes135@yahoo.com

183. Modele videochat, job-ul perfect pentru tine. Te vom ajuta sa te descoperi, sa te dezvolti si sa-ti folosesti abilitatile de comunicare si puterea de seductie. 3.000 {; (0732.626.505 office@oasisstudio.ro 184. Modele videochat, garantat 700$ la inceput 100% legal, toate platile prin cont, garantat minim 700$ in primele 3 luni, program flexibil, studio de lux, 300m metrou. Te asteptam la o cafea. Mai multe pe www.ritzy.ro sau tel. (WhatsApp), 2.500 {; (0749.374.899 hello@ritzy.ro 185. Modele videochat, hostess online, personal feminin, daca doresti sa devii independent financiar si in acelasi timp, sa beneficiezi de discretie, Royal-Studios este alegerea cea mai buna. 4.000 {; (0761.826.832 office@royal-studios.ro 186. Modele videochat, hostess online,

procent 60% Showtime Studio angajeza modele videochat femei sau cupluri cu varsta minima de 18 ani din Bucuresti, in conditii foarte bune intr-un studio nou, intim, in zona Unirii, comision 60%, 3.000 {; (0721.777.699 showtimestudio@gmx.com 187. Modele Videochat. Studio Infinity isi

mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min.), comision 50-70%, bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie de realizarile tale, 3.000 {; (0738.896.335/ 0765.041.595 infinitystudiobucuresti@gmail.com

188. Modele, Qu33ns Studio angajeaza

cu contract de munca domnisoare/doamne cu sau fara experienta pentru sesiuni online. 65% pentru prima perioada indiferent de castig. Zona Berceni, 4.000 {; (0758.628.436 office@qu33ns.ro

189. Modele, bani rapid pentru bugetul de sarbatori, modele cu/ fara experienta in studio ultracentral, fara reguli inutile sau amenzi. Traineri specializati si cu vasta experienta. Iti demonstram ca inca se pot castiga sume considerabile ca model vchat; 6.000 L; (0770.853.919/ 0775.345.090 office@twinstudio.ro 190. Modele, Eve Studio angajeaza fete

pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 191. Modele, tinere. Cel mai serios stu-

dio de videochat cu sute de modele fericite, oferim cele mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minime garantate si program de lucru preferential; (0764.161.612

206. Personal videochat, 100% legal, salariu fix + comision 50%. Mediu placut de munca, program flexibil, contract legal part time si full time, asigurare medicala, foto profesionale, outfit-uri, training, bonusuri, (0727.949.397/ 0727.949.397 officedanubiamedia@gmail.com 207. Pink Lady massage angajeaza maseuze, club de gentelmans de zi si de noapte cu striptease. Salon de masaj situat la Universitate angajeaza maseuze 18 35 ani cu sau fara experienta. Posibilitate castig 4000 eur. (0728.704.450 208. Pink Lady Massage angajeaza maseuze, salon de masaj erotic situat la Universitate angajeaza maseuze 18 - 25 ani cu sau fara experienta. Se ofera 1500 eur salariu garantat. Clientii sunt doar straini. You need to speak english 5.000 {; (0728.704.450 office@pinklady.ro 209. Receptionera cu sau fara experienta pt. salon masaj, locatie 3 minute Unirii, program la alegere zi L-V 10:0019:00/ seara 19:00-4:00 salariu 1500 lei + comision atractiv. Rog si ofer seriozitate. Interval interviu 12:00-20:00, 1.800 L; (0799.633.705 210. Rich Girls Studio, vrei un job cu venituri garantate de 5.000 Lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Fii model la cel mai mare studio de videochat. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios, training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 211. Rich Girls Studio, vrei un job cu ven-

ituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 212. Rich Girls Studio. Vrei un job cu ven-

217. Social gorgonize, hostess online, program la alegere. Bonus in prima luna 3.200 Ron. Salariu garantat 6.000 Lei + comision pana la 70%. Avansare rapida 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 218. Starlight, shine bright, personal videochat, 100% legal, salariu fix + comision 50%. Mediu placut de munca, program flexibil, contract legal part time si full time, asigurare medicala, foto profesionale, outfit-uri, training. (0727.949.397/ 0727.949.397 starlightmediaenterprise@gmail.com 219. Studente pentru conversatii online, angajam studente pentru conversa?ii online cu sau fara experienta. Program full time sau part time. Pentru programare interviuri sunati la tel (www.studiobliss.ro) 5.000 L; (0766.715.701 220. Studio Flirt cauta modele videochat ! Eu ma numesc Alexandra si ma poti suna la numarul de telefon : 0768292276. Plata bilunara , salariu atractiv ! (0768.292.276 ciortan_m@yahoo.com 221. Tehnician Maseur, caut Colega Barbat, aspect placut, amabil, civilizat si curtenitor, strain, specialist in domeniu masaj, caut colega de aspect placut fara obligatii pentru prietenie si colaborare in domeniu. Lucrez doar legal. (0725.286.445 222. The Buddhist club Bucuresti anga-

jeaza dansatoare sau hostess, cu sau fara experienta pentru o perioada nedeterminata, 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro 223. Tinere, daca nu ai bani de sarbatori si vrei sa ii obtii rapid sau daca vrei sa-ti suplimentezi veniturile pentru cadourile de Sarbatori, echipa noastra iti ofera un mediu placut de lucru 3.999 L; (0720.932.936/ 0734.146.115 divinostudio@yahoo.com 224. Tinere, modele online, studio videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

TINERE, MODELE ONLINE. AI VREA SA CASTIGI IN FIECARE ZI MII DE DOLARI? DEVINO ACUM MODEL LA FETISH WORLD, CEL MAI MARE STUDIO DE VIDEOCHAT FETISH DIN ROMANIA. LUCRAND LA NOI ITI VEI PERMITE ORICE. DOMENIU 100% LEGAL, WWW.FETISH-WORLD.RO; (0766.016.639 225.

226. Trainer videochat ParadiseStudio Paradise Studio isi mareste echipa prin scoaterea la concurs a postului de trainer videochat. Oferim: seriozitate, rofesionalism, posibilitati de promovare, salariu motivant, program flexibil, 500 {; (0766.950.309/ 0761.295.427 227. Trainer videochat. Studio exclusiv feminin recruteaza personal pentru postul de trainer. Se cere minim 6 luni experienta in domeniu, limba engleza, program 8 h/5 zile. Posibilitate de avansare salariala si profesionala, 2.500 L; (+40765640271/ +40765640271 hr@studio-27.ro 228. Videochat baieti tineri si seriosi 18+ cu cazare Angajam baieti tineri si seriosi 18 maxim 26 cu cazare Bucuresti, gay, bisexuali, hetterowww.wixstudiovideochat.com, (0764.837.439 contcat.wixstudio@gmail.com 229. Videochat nou cu plata instant, arta de a face bani, pentru fete, cupluri cu/fara experienta, vii cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar, regula bunului simt este singura, risca o zi sa te convingi, numai asa poti sa castigi. 888 {; (0761.312.133 230. WixStudio angajeaza baieti gay & bisexuali VideoChat. Angajam baieti varsta minima 18 ani domeniul VideoChatului cu cazare Bucuresti. Gay, bisexuali, exclus escorte. (0764.837.439 contcat.wixstudio@gmail.com

Garsoniere 1. 1 Decembrie 1918, dec., et. 3/5, 83

mp, 2017, apartament total dec 83,5 mp utili, totii pereti din caramida, finisaje premium la alegere, centrala termica proprie, la 15 min de metroul 1 Dec. 1918, scolii, gradinite si centre comerciale in zona, comision 0, 72.000 {; (0738.155.810 gabi@activeestate.ro 2. 1 Decembrie 1918, dec., et. 2/5, 35 mp, 2018, oferta promotionala de Craciun garsoniera total dec.a, baia utilata, finisaje premium,centrala termica proprie, Mega Image la parterul blocului, scoala si gradinita la 100 m. Comision 0 32.300 {; (0738.155.810 gabi@activeestate.ro 3. 1 Decembrie 1918, Auchan, Titan, dec., et. 1/4, 34 mp, 2018, va propunem spre vanzare o garsoniera spatioasa , dotata cu finisaje de inalta calitate: centrala termica, calorifere, gresie, faianta, parchet, usi de interior si instalatii sanitare, 35.000 {; (0730.170.085 mihai.dinu@zonadesud.ro

ituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios. Training gratuit/cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi; www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

4. 1 Decembrie 1918, Ozana, dec., et. 1/2, 37 mp, 2018, pret promotional, garsoniera spatioasa, peretii din caramida, finisaje premium la alegere, izolata termic, 34.305 {; (031.005.17.53/ 031.005.17.73 george.t@star-construct.ro

213. Salonul Confidential angajam maseuze Salon masaj va asteptam la interviu sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, comision 100 lei, plata la zi. Salon luxury, echipa prietenoasa. Hai sa ne cunoastem, (0748.111.333

5. 1 Mai, Caraiman, 5 min metrou, vila solida, semidec., et. 1/1, 1942, 1 Mai, Caraiman, etaj 1/1, confort 1, sdec, 32 mp utili, boxa 10 mp in proprietate, acte in regula, necesita renovare, zona deosebita, 29.500 euro negociabil. 28.900 {; (0726.664.381 valentin.florea@bvn.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

13 decembrie 2017

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 6. 13 Septembrie vs Drumul Sarii, Sebastian, dec., et. 5/10, 40 mp, 1999, Ispirescu, vanzare garsoniera 13 Septembrie intersectie cu Drumul Sarii, bloc mixt, etaj 5 din 10,c-tie 1999, paza la intrare. Vec: Ghencea, Ispirescu, Prosper, Sebastian, Drumul Taberei, Panduri, Unirii, AFI. 53.500 {; (0736.382.928 contact@ultracentral-imobiliare.ro

30. Baneasa, Sisesti, NorthSide Park studio 1 camera, semidec., et. 9/10, 51 mp, 2018, constructie in curs de edificare, finalizare 2018.studio 2 camere, 51 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti. 61.523 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro

7. 13 Septembrie, dec., et. 1/10, 40

31. Baneasa, Sisesti, Northside Park,

mp, 1985, Agip intersectie Drumul Sarii, et. 1/10, confort 1 dec.a, curata, termopane, libera, acte in lucru, acces usor, 44.500 {; (0724.262.436 gfirut@yahoo.com 8. 13 Septembrie, dec., et. 7/8, 43 mp, 1988, parc Sebastian, garsoniera renovata complet cu toate imbunatatirile, etaj 7/8, zona civilizata, libera, acte. Zone invecinate: Panduri, Drumul Taberei. 46.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro 9. 13 Septembrie, Drumul Sarii,

Sebastian, Ispirescu dec., et. 8/10, 40 mp, 1999, garsoniera de vanzare pe Calea 13 Septembrie, etajul 8 din 10, An C-tie 1999 deasupra la Administratia Sectorului 5 a Finantelor Publice intersectie cu Drumul Sarii. Comision 3 %. Vec. Panduri,Unirii (0734.954.687 contact@ultracentralimobiliare.ro 10. Alba Iulia, Decebal, Mesterul Manole

dec., et. 3/4, 41 mp, 1990, etaj 3/4, bloc mixt, dec.a, mobilata/ utilata complet, toate actele, se accepta credit, libera, exclusivitate. Vecinatati: Dristor, Unirii, Burebista, Calarasilor, Muncii Metrou. OVA112352 65.000 {; (0731.324.660 office@catalog-rezidential.ro 11. Alexandru Obregia, Turnu

Magurele, semidec., et. 2/9, 34 mp, 1976, stradal, bloc reabilitat termic, balcon inchis termopan, semimobilat si semiutilat, intabulare, cadastru, in apropiere de metrou, parc, supermarket, unitate sanitara, scoala, gradinita, 33.000 {; (0736.377.285 12. Ansamblul Gama Residence Tow-

ers Faza II, dec., 45 mp, 2016, garsoniera, cf. 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, terasa cu spatiu de depozitare, bloc nou 2016, 41.000 {; (0758.041.197 13. Antiaeriana, dec., et. parter/4, 36 mp, 1984, garsoniera situata la parterul unui imobil linistit. Garsoniera a fost renovata acum. Totul schimbat, instalatii sanitare si electrice schimbate, gresie si faianta, usa intrare, usi interior 33.900 {; (0784.980.980 14. Aparatorii Patriei, Berceni dec., et.

parter/8, 39 mp, 1986, Aparatorii Patriei, 39 mp, 5 minute metrou, 15 min. de centru cu metroul, Ratb 125, 232, 202, 312, N106, libera, spatioasa, parter, mobilata si utilata, zugravita acum 2 ani, usa metalica, termopan, 39.000 {; (0771.522.705 15. Armeneasca, et. 6/8, 42 mp, 2014,

ultracentral, bloc interbelic, consolidat intre anii 2010-2014. Cand s-a refacut structura de rezistenta, centrala proprie, finisaje medii. 46.500 {; (0723.049.152 any_nistor@yahoo.com 16. Auchan, Metro,Militari, garsoniera, la

cheie, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, loc de parcare, bloc P+5, Ratb 178 si 138 la 100 ml distanta, canalizare, gaze, curent electric. 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 17. Aviatorilor, dec., et. parter/1, 23 mp,

10 minute metrou Aviatorilor, Parcul Kiselef, strada Emanoil Porumbaru, 23 mp, intr-un corp separat, cadastru si intabulare. Libera 34.500 {; (0724.254.024 balescu.ionut@gmail.com 18. B-dul Basarabia Arena Nationala semidec., et. 1/3, 20 mp, 1976, confort 2 cu dressing 2.75hx3,5L, construit pe zid, parchet, termopan - fereastra mare spre Est, plasa contra insecte, aer conditionat racire/ incalzire, cablu TV ?i internet RCS, gresie, faianta, parchet, 23.500 {; (0757.698.348/ 0771.136.708 andamanea@yahoo.com 19. Baba Novac rond, garsoniera dec.a, 40mp, dec., et. 3/8, 40 mp, 1980, garsoniera dec 40mp utili, complet renovata si mobilata modern, rond Baba Novac, et 3/8, bloc 1980, A/C, g,f,p, usa metalica, acte la zi, se accepta credit, direct propietar. 64.500 {; (0727.211.345 20. Baba Novac, dec., et. 1/1, cf. 1, cu curte 20 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele, negociabil, 36.000 {; (0723.723.485 21. Baba Novac, 3 minute metrou Dristor

dec., et. parter/4, 31 mp, 2017, Baba Novac, str. Dristorului, se preda cu g, f, p, t, centrala proprie, contorizare indiv., usi interior, obiecte sanitare, Direct dezvoltator, 0% comision, 49.875 {; (031.005.13.00/ 031.005.17.73 22. Baba Novac, Dristorului metrou, dec.,

et. 1/5, 32 mp, 2017, bloc nou, 2 minute de metrou, finalizare Decembrie 2017, finisaje premium, S+P+5E, vecinatati: Mihai Bravu, Camil Ressu, Piata Muncii, 46.575 {; (0722.602.948/ 0727.090.488 andrei@proestate.ro 23. Baba Novac, Ion Tuculescu, et. 8/10,

cf. 2, bloc mixt, apa calda si caldura Radet, gaze, imb., agentie, 24.500 {; (0761.526.532/ 0726.671.256 24. Baba Novac, Mihai Bravu, dec., et. 10/11, 36 mp, 1976, proprietar, etaj 10/11, dec.a, toate imbunatatirie, mobilata, 48.000 {; (0726.260.205 nicoleta.vaduva06@yahoo.com 25. Balotesti, Ilfov, dec., et. parter/3, 43

mp, 2000, confort 1 sporit, 48 mp cu balcon, centrala termica pe gaze, calorifere noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, 22 mp teren in folosinta din fata blocului pe durata constructiei stradal la sosea. 27.000 {; (0722.612.915/ 0722.218.460 26. Baneasa, Aerogarii, oportunitate dec., et. parter/4, 31 mp, 1981, langa pod Baneasa si Aeroport, parter înalt, buna pentru locuit sau sediu de firma, necesita renovare. Vecinatati, Aviatiei, Pajura, Otopeni, Pipera, Cartierul Francez, Nordului 47.000 {; (0722.393.151 libra.imobiliare@gmail.com 27. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et.

2/5, 40 mp, 2017, vand garsoniera in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, blocul va avea lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, 51.960 {; (0725.957.934 roland@lakeviewsisesti.ro 28. Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou Straulesti, dec., et. 3/5, 2018, Maia Residence, studio cu suprafata construita de 54.25 mp (49.59 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa, 65.238 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 29. Baneasa, Sisesti, 350 m metrou Straulesti, 57 mp dec., et. 4/5, 57 mp, 2018, Baneasa, Sisesti, studio cu suprafata construita de 57 mp, 49mp utili, includ balconul de 12 mp, dec., bucataria inchisa. Termen: mai 2018, se preda complet finisat. 350 m de metrou Straulesti. 64.285 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

studio 1 cam., semidec., et. 3/11, 47 mp, 2018, Constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Studio cu 1 camera de 44,85 mp, situat în zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti, 57.097 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 32. Baneasa, sos. Straulesti, semidec.,

et. 3/4, 21 mp, 1978, garsoniera et. 3/4, bloc reabilitat, mobilat/ utilat modern, instalatiile schimbate, usi schimbate, bloc cu gaze, loc de parcare in curte. Pret de Mos Nicolae 20.500 {; (0766.206.800/ 0720.133.267 athos.imob@yahoo.com 33. Basarabia, 300 m metrou Piata Muncii. dec., 90 mp, 2016, Direct dezvoltator, apartamente 3 camere, suprafete intre 75 mp si 93 mp zona Piata Muncii, 3 minute metrou Muncii, finisaje la alegere, preturi incepand de la 102000 euro+ TVA. Contact: 0786700902 102.000 {; (0786.700.902/ 0786.700.901 vanzari@globalcityresidence.ro www.globalcityresidence.ro 34. Basarabia, Arena Nationala, parc Ghe. Petrascu semidec., et. 2/10, 30 mp, 1975, reabilitat termic, mobilata si utilata (masina de spalat, frigider, aragaz, a.c.), la 15 min. de metrou, parcuri, transport in comun, comision 0%, 39.500 {; (0766.711.323 viorica@vioricaivan.ro 35. Bd. 1 Decembrie, Piata Minis semidec., et. 4/10, 1965, garsoniera, semidec.a, 30 mp, etaj 4/10, bloc 1965, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, blocul este reabilitat termic. Acces facil la metrou C. Georgian 39.000 {; (0757.529.685 office@eurozepimobiliare.ro 36. Berceni - Resita, garsoniera, bonus-

loc parcare, dec., et. parter/2, 35 mp, 2017, garsoniera situata in zona Berceni Piata Resita, situata in bloc P+2, dec.a, suprafata utila 35mp, se preda finisata cu finisaje de calitate superioare, loc parcare inclus in pret, contorizata, 38.200 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 37. Berceni, dec., et. 1/5, 33 mp, 2017,

apartamentul se afla in apropiere de mijloace de transport in comun, piata, centre comerciale, scoli, gradinite. Comision 0%, 32.900 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

38. Berceni, dec., et. 2/3, 39 mp, 2017,

garsoniera este pozitionat in apropierea statiei de metrou Dimitrie Leonida, cu acces usor la zonele de servicii: scoli, centre comerciale, mijloace de transport in comun 35.500 {; (0731.510.854 ilie.coca@zonadesud.ro 39. Berceni, dec., et. 1/3, 23 mp, 2017, garsoniera se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale), care sunt contorizate individual. Comision 0%, 26.750 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 40. Berceni, dec., et. 1/3, 41 mp, 2017,

garsoniera spatioasa, bloc nou 5 minute de metrou Dimitrie Leonida, 35.500 {; (0730.888.280

41. Berceni, dec., et. 1/5, 2017, garson-

iera, situata in bloc nou, 7 minute de metrou Dimitrie Leonida, 30.600 {; (0730.888.280

42. Berceni, 5 min. metrou Piata Sudului, semidec., et. 4/10, 19 mp, 1975, B-dul Alex. Obregia, stradal, ultrafinisata, g, f, p, t, AC, UM, etaj 4/10, mobilata si utilata ultramodern, se vinde ca in poze), LED TV, 19mp., libera, vecin: Racovita, Brancoveanu, Nitu Vasile, 26.900 {; (0761.800.700 43. Berceni, Bd. Brancoveanu 100 m, dec., 31 mp, 2017, ultima garsoniera, bloc finalizat, acte gata, dezvoltator, fara comision, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje premium, amplasament deosebit, tva- ul este inclus, 33.500 {; (0761.309.031 44. Berceni, Giurgiului, semidec., et. 2/4, 34 mp, 2014, garsoniera centrala termica, gresie, faianta, termopan, parchet, totul nou, 3 minute transport in comun, curte interioara, cadastru, intabulare, 3 minute transport, tramvaie, autobuze, 27.500 {; (0723.389.967 45. Berceni, Grand Arena Mall dec., et.

1/4, 41 mp, 2017, Garsoniera dec.a spatioasa in bloc nou, se preda cu finisaje la alegere, contorizata individual, CT proprie costuri minime de intretinere. In apropiere gradinita, scoli, parcuri, Ratb, 36.500 {; (0725.957.934 46. Berceni, Grand Arena Mall, dec., et.

1/4, 38 mp, 2018, vand garsoniera, direct de la dezvoltator, preturi promotionale, se preda la cheie, finisaje la alegere, bransat si contorizat individual, 30.000 {; (0725.957.934 47. Berceni, Luica, dec., et. parter/4, 28

mp, 1980, cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, centrala proprie, acte, 26.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

48. Berceni, Luica, Str. Persani, dec., et.

parter/4, 30 mp, 1983, gars., cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie, 27.000 {; (0731.136.698 Carmen_alice82@yahoo.com

49. Berceni, Metrou dec., et. 1/5, 36 mp,

2017, garsoniera ansamblu rezidential nou, compus din 4 blocuri, regim inaltime Ds+P+5E, cu lift. Se preda complet finisata. Pret promotional pt plata cash integrala: 29.600 {; (0725.957.930

56. Berceni, Resita dec., et. parter/3, 35

mp, 2017, apropiere mijloace de transport, stradal, scoli, gradinite, piata, loc de joaca copii, acceptam credit prima casa, ipotecar, v asteptam pentru alegerea finisajelor, 999 {; (0753.075.109 57. Berceni, Resita, loc parcare inclus, discutabil dec., et. parter/3, 35 mp, 2018, aproapiere RATB si piata, garsoniera in bloc nou, constructie 2018, 35 mp, se va preda la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica si calorifere, peretii finisati, reducere la cash, 39.900 {; (0723.190.414/ 0725.597.221 victor.a@star-construct.ro 58. Berceni, Turnu Magurele, semidec., et. 3/10, 30 mp, 1960, complet renovata si utiltata; finisaje superioare. 3 minute distanta mijloace de transport in comun. Hypermarketuri, scoli, gradinite. Doar cash, 35.000 {; (0725.679.792 iulia.lazar@c21.ro 59. Berceni, Turnu Magurele, semidec.,

et. 8/9, 31 mp, 1965, gars cf 1 semidec, renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopane, balcon, o statie pana la metrou Aparatorii Patriei, acte in regula, libera, 32.000 {; (0722.891.941/ 0757.439.615 royalimob@yahoo.ro 60. Brancoveanu dec., et. 1/3, 33 mp,

2017, garsoniera situata intr-un imobil desfasurat pe P+3E, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile, metrou, RATB, 47.500 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 61. Brancoveanu, dec., et. parter/4, 34

mp, 1978, gars. cf. 1, bloc reabilitat, termopan, um, curata, bloc civilizat, 36.500 {; (0763.858.111 62. Brancoveanu, 10 minute metrou,

54. Berceni, Piata Resita, et. 3/4, cf. 3,

baie, bucatarie, gaze, centrala, imb., AC, agentie, 19.300 {; (0726.671.256/ 0761.526.532

55. Berceni, Piata Sudului, semidec., et.

7/7, 28 mp, 2017, Berceni, Piata Sudului, garsoniera in bloc finalizat decembrie 2017, finisaje premium, totul contorizat individual, mutare rapida, doar 4 min. statia de metrou, 35.000 {; (0725.957.934

85. Colentina, Fundeni dec., et. 1/3, 42

mp, 2017, garsoniera spatioasa, balcon inchis,amplasata in zona Colentina - Fundeni, spitalul Fundeni, dec.a, in bloc nou, finisaje la alegere, incluse in pret, obiecte sanitare in baie, centrala termica 33.500 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro 86. Colentina, Fundeni, dec., et.

parter/5, 42 mp, 2017, de vanzare garsoniera dec.a, situata intr-un ansamblu rezidential cu regim inchis, spatii verzi, loc de joaca pentru copii, suntem dispusi la neg., direct dezvoltator, comision 0% 37.619 {; (0740.023.302 oana.apostol@rfccity.ro 87. Colentina, Fundeni, dec., et. 2/5, 2017, garsoniera complet dec.a, bucatarie inchisa, situata stradal, intr-o zona rezidentiala, cu mijloace de transport in imediata vecinatate, numeroase facilitati urbane, 39.900 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro 88. Comuna Chitila, Str. Fortului nr. 31, et. parter/1, 30 mp, constructie caramida, baie, bucatarie, camera de zi, posibilitati balcon, hidrofor apa, 6.500 {; (0745.779.715

90. Costin Georgian, la 10 min. de

Oraselul Copiilor, dec., et. 1/3, 33 mp, 2017, Brancoveanu, Alunisului, parc Oraselul Copiilor, metrou Constantin Brancoveanu, constructie noua, finisaje la alegere, stradal. Acceptam orice tip de credit. Direct dezvoltator, 47.500 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 64. Brancoveanu, Budimex, semidec.,

et. 8/10, cf. 1, libera, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, mobilata, 33.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 65. Brancoveanu, Postalionului, dec.,

et. parter/3, 31 mp, 2018, garsoniera dec.a, situata in bloc nou, finisaje la alegere, centrala termica, baie echipata, balcon, izolatie termica de 10 cm. Comision 0. Direct dezvoltator, 24.000 {; (0725.957.933 66. Brancoveanu, Spitalul de Copii,

semidec., et. parter/4, garsoniera, termopan, neg., 30.000 {; (0763.070.130/ 0747.953.488 67. Budimex spital, zona, 35 mp,

proprietar vand gars., cf. 1, p/8, parchet + termopan, 35.000 {; (0724.580.763 68. Bulevardul Unirii, stradal, dec., et. 7/10, bloc mixt, vedere fata, etaj 7/10, dec.a, suprafata utila 40 mp+balcon, constructie 1994, bloc monolit, 76.500 {; (0735.229.832 69. Calea Calarasi, Delea Veche, dec.,

et. parter/1, 48 mp, Calea Calarasi, Delea Veche, pozitie excelenta, chiar langa restaurant La mama, garsoniera spatioasa, renovata recent, termopan din lemn stratificat, parchet lemn, gresie, faianta, pret discutabil. 38.500 {; (0722.300.698/ 021.330.79.50 70. Calea Crangasi, et. 9/10, 43 mp,

vand garsoniera frumoasa, spatioasa, cu balcon si vedere spre oras, 52.000 {; (0350.409.916 71. Calea Giulesti, Lacul Morii, semidec.,

et. 7/7, 39 mp, 2015, Calea Giulesti, Lacul Morii Residence, garsoniera spatioasa in bloc nou, centrala termica si contorizare indoviduala utilitati, finisaje superioare, boxa inclusa, zona linistita, comision 0; 35.000 {; (0741.231.834 karina@nextdoor.ro 72. Calea Rahovei, str Buzoieni, dec.a,

dec., et. parter/8, 36 mp, 1983, Rahova, Buzoieni, dec.a, 36 mp, bloc mixt, curata, cu geamuri termopane si usa metalica, bloc reabilitat termic, acte la zi, mijloace de transport in comun, magazine, farmacii, accepta credit. 33.500 {; (0755.600.060 73. Calea Victoriei vizavi magazin Muzi-

ca 10 mp, una camera 1/8, balcon inchis termopan, mobilata modern, apa, lumina, mocheta, acces grup sanitar, locuinta, birou, foarte bine platita - pt. inchiriere, usor neg., 15.000 {; (021.336.73.92/ 0729.580.269/ 0734.068.151 74. Calea Vitan, Bobocica, piata, semidec., et. parter/10, 32 mp, 1983, balcon, libera, agentie, 33.000 {; (0726.671.256/ 0761.526.532 75. Campia Libertatii, Gheorghe Petrascu semidec., et. 9/9, 36 mp, vav parcul Gheorghe Petrascu, toate imbunatatirile, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, toate actele, zona verde 45.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 76. Carol, Mosilor, semidec., et. 1/1, 19

mp, 1943, Mantuleasa- parc Izvorul Rece, Calea Mosilor- str. D. Racovita, garsoniera, cf 1, 22.500 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 77. Cartierul Latin, Ghencea, dec., et.

78. Centru Vechi, Smardan, 18 mp, 1/7

9/9 cu etaj tehnic, fara imbunatatiri, termopan, usa metalica, imobil reabilitat termic, 28.000 {; (0720.663.399 siadconcept@gmail.com

semistradal, dec., et. 8/8, 40 mp, 1991, cf.1 sp, bloc mixt, reabilitat termic, bucatarie mare patrata, mobilata, balcon spatios, luminoasa, gresie, faianta, parchet, termopan, um, aer conditionat, intab, libera, zona linistita, 37.800 {; (0770.956.572

63. Brancoveanu, Alunisului, parc

51. Berceni, metrou, dec.a, balcon, dec.,

53. Berceni, Obregia, semidec., et. 9/10,

84. Colentina, Doamna Ghica, Parc,

89. Cornetu Judecatorie, dec., 43 mp, 4/4+pod, centrala proprie, gresie, faianta, termopan, izolat, 23.000 {; (0745.067.409

50. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 36 mp, 2018, Berceni, metrou, garsoniera spatioasa, bloc nou, promo, 29.600 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

52. Berceni, metrou, etaj, dec.a, balcon, et. 4/5, 38 mp, garsoniera spatioasa, incaperi mari, foarte practice si balcon pentru un plus de spatiu se vinde la cheie, finisata cu gresie, faianta si parchet la alegere. Ideala pt investitie cu randament ridicat, 34.100 {; (0785.521.521

et. 6/10, 38 mp, 1979, Str. Sinaia, dec.a, etaj 6/10, bloc mixt, s. 38 mp, g, f, p, t, ac, mobilata, utilata elegant, la cheie. Acte complete. 46.000 {; (0722.511.217/ 0762.628.915 uigimob@yahoo.com

et. 1/3, 34 mp, 2017, se accepta credit, finisaje lux, bloc nou, bucatarie inchisa, direct dezvoltator, fara comision. Pret cu tva inclus - 47.500 euro, 45.200 {; (031.005.12.58/ 031.005.17.65

2/6, 36 mp, 2017, Cartieru Latin, Prelungirea Ghencea, proprietar direct, garsoniera dubla, etaj 2, cu dormitor si balcon mare, comision 0%, confort 1 sporit, Ratb 122, 485, 222, se acepta toate tipurile de credit 29.000 {; (0765.420.123 evelin.residence@yahoo.com

et. 2/5, 39 mp, garsoniera foarte spatioasa, camera mare si luminoasa, cu balcon, bucatarie si hol de decomandare generoase, baie de 5,2 mp, se vinde complet finisata, totul nou, cu garantie. Pret pentru plata rapida, 33.210 {; (0785.521.521

83. Colentina, Doamna Ghica, dec.,

in apropiere de BNR, f. imbunatatiri, intabulata, libera, 23.500 {; (0746.188.866 79. Chiajna langa Penny Market, dec.,

et. 2/2, 2017, garsoniera in bloc nou, cu 2 etaje, statia lui 178 la 2 min de mers pe jos pe str Apeductului, clientul are posibilitatea sa isi aleaga finisajele, 25.000 {; (0766.679.980 irimia_adrian09@yahoo.com 80. Chisinau, Basarabia, semidec., et. 9/10, 32 mp, 1982, garsoniera curata, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilata si utilata,se poate prelua cu tot cu chirias, 38.500 {; (0732.135.470 81. Cismigiu, ultracentral, dec., et. parter/6, 33 mp, 1949, Sala Palatului, Cismigiu, ultracentral, garsoniera in bloc solid, fara risc, cu doua intrari, dec.a, ideala investitie, birou, cabinet, notariat, boem, locuit, necesita renovare, 53.000 {; (0725.297.355 82. Colentina, Doamna Ghica terasa, dec., et. 8/8, 40 mp, 1990, Colentina, Doamna Ghica, terasa, apartament confort 1, dec., situata la etajul 8, are o suprafata de 40 mp. Bloc 1990, reabilitat, mixt, cadastru si intabulare, libera, 37.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

metrou, vand garsoniera proprietate personala, recent zugravita si utilata, 35.000 {; (0763.360.928 91. Crangasi, semidec., et. parter, 36 mp, 2017, vand garsoniera la parter in zona foarte linistita, in spatele Pietii Crangasi si a supermarket-ului Lidl, aproape de terenurile de tenis Sportul Studentesc, str. Elena Farago, 49.950 {; (0738.666.659 aleku_2006@yahoo.com 92. Crangasi, Regie, semidec., et.

parter/5, 28 mp, 2017, proprietar vand garsoniera situata la parter in bloc nou in Regie, vis-a-vis de Baza Sportiva Sportul Studentesc, suprafata 28 mp, 49.500 {; (0740.181.444/ 0738.666.659 expres.rezidential@yahoo.com 93. Crangasi, Studio tip Loft, exclusivist, spatios, dec., et. parter/10, 53 mp, 1996, proiectul nostru exclusivist, va pune la dispozitie apartamente de tip Loft, cu suprafete utile cuprinse intre 37 mp si 77 mp, cu diferite compartimentari, unde se creeaza spatii armonioase si practice, 62.900 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro 94. Decebal, Alba Iulia, Ruby Tuesday,

dec., et. 1/4, 42 mp, 1990, garsoniera, confort 1, dec.a renovata recent, etaj 1/4, 42 mp, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan. 71.500 {; (0722.459.956/ 0747.111.633 iacobsorin02@yahoo.com 95. Decebal, Muncii, dec., et. 7/8, 42 mp, 1990, bloc mixt, reabilitat, mobilata/ utilata complet, bucatarie patrata, supraveghere video. loc de parcare ADP, ideala atat ca investitie cat si pentru locuit, 64.500 {; (0799.936.443 cosmin.andrei@iness-intermed.ro 96. Dimitrie Leonida dec., et. 2/4, 36 mp, 2015, 7 minute metrou, etaj 2/4, lift, bloc 2015, centrala, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Se vinde complet mobilata si utilata modern. Toate actele la zi 40.000 {; (0773.931.307 97. Dimitrie Leonida, dec., et. 1/3, 42

mp, 2018, garsoniera 42 mp, bloc nou, langa metrou, pret promotional. Se preda finisata la cheie cu gresie, faianta, parchet, usi de interior, usa intrare, termopane, centrala termica, obiecte sanitare. 35.500 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 98. Dimitrie Leonida, 29.500 euro, dec.,

et. 1/2, 33 mp, 2018, garsoniera dec.a, spatioasa, 33mp utili, bucatarie inchisa, balcon, etaj intermediar, bloc P+2.Finisaje incluse in pret, centrala proprie, contorizare individuala, 29.500 {; (0724.548.052 99. Dimitrie Leonida, Drumul Fermei, semidec., et. parter/5, 52 mp, 2017, garsoniera 52 mp + curte 45 mp, finisaje zugraveli lavabile, parchet, gresie, faianta, usi interioare celulare, tamplarie PVC, geamuri termopan, usa metalica de acces, instalatie electrica completa,P+5, 51.205 {; (0722.204.952 100. Dimitrov, sector 2 et. 2/10, 34 mp, 1970, str. Oborul Nou, garsoniera spatioasa, foarte luminoasa, recent renovata, in bloc reabilitat termic. Pretabil atat pentru locuit cat si pentru inchiriat. Se vinde complet mobilata si utilata, 47.000 {; (0723.662.950 lucian_f10@yahoo.com 101. Dorobanti, dec., et. 10/10, 40 mp, 1978, Piata Dorobanti, garsoniera, confort 1 dec., etaj 10/10, suprafata 40 mp, an 1978, mobilata si utilata complet, bloc reabilitat, etaj 11 tehnic, doua lifturi, parcare. 80.000 {; (0737.615.809/ 031.438.12.51 dan@regalhouse.ro 102. Dristor metrou dec., et. 10/10, 34 mp, 1976, bloc mixt, reabilitat, apropiere bulevard, balcon inchis, gresie, faianta, termopan, la 2 minute de metrou Dristor, stradala, zugravita, 41.500 {; (0740.246.872/ 0723.399.229 103. Dristor, dec., et. 1/10, 44 mp, 2017,

garsoniera Dristor, bloc nou, amplasament central. 57.000 {; (0731.510.854 ilie.coca@zonadesud.ro

109. Dristor, metrou, Kaufland, semidec., et. parter/10, 25 mp, 1984, mobilata, gresie, faianta, termopan, bloc de garsoniere, ideal investitie pt. inchiriere, 31.500 {; (0723.542.224 office@imobilenoi.info 110. Dristorului la metrou, semidec., et.

8/10, 31 mp, 1967, confort 1, semidec.a, 31mp, etaj 8/10, bloc cu 2 lifturi la fiecare scara, reabilitat termic, constructie 1967, cu paza, situat chiar la gura de metrou, 48.000 L; (0730.773.589 paula.kdwimob@gmail.com 111. Drumul Cretesti, et. 2/4, 16 mp, 1978, gars., cf. 3, imbunatatita, gresie, faianta, termopan, aer, um, scara curata, mobilata, utilata, 11.500 {; (0763.858.111 112. Drumul Taberei 34, bloc mixt anul

1982, dec., et. parter/10, 33 mp, 1982, ofer spre vanzare gars mobilata modern, utilata complet, renovata recent, acte la zi bloc mixt, dupa cutremur 41.000 {; (0751.427.385 113. Drumul Taberei 34, stradal, semi-

dec., et. 2/9, 31 mp, 1970, cf. 1, usa metalica contorizat, libera, mobilata acte, acc. credit, 42.000 {; (0726.488.835 114. Drumul Taberei Favorit AFI

Cotroceni semidec., et. parter/10, 32 mp, langa gura de metrou, bloc stradal, mai retras, fara zgomot ,zona verde in fata blocului, scara foarte curata, monitorizata video, bloc de garsoniere, ideala si pentru birou firma, intabulata, libera. 38.500 {; (0725.740.601 115. Drumul Taberei, dec., et. 3/4, 34

mp, 2010, Cartier Brancusi, libera, la cheie, se vinde complet mobilata si utilata. 42.000 {; (021.253.01.13/ 0745.087.966 office_treibrazi@yahoo.com 116. Drumul Taberei, semidec., et. parter/8, 32 mp, 1974, Favorit, semidec, parter din 8, mobilat si utilat, renovat, curat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, loc parcare, 43.000 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 117. Drumul Taberei, et. 2/6, 51 mp, Ghencea, Mega Image, LukOil, bloc nou, garsoniera dubla, etaj 2/6 cu lift, se vinde mobilata si utilata complet, masina spalat, aragaz, frigider, libera, negociabil. 49.999 {; (0722.792.039 alexandru.barceanu@yahoo.com 118. Drumul Taberei, dec., et. parter/4,

33 mp, 1972, Valea Argesului, garsoniera bloc mixt, parter bloc de 4 etaje, recent renovata, nelocuita dupa renovare, acte libera, scara curata, apropiere piata, viitor metrou la cateva minute. 39.700 {; (0769.315.116 119. Drumul Taberei, dec., et. 4/4, 33

mp, 1973, Valea Ialomitei, Kaufland,capat trolee, etaj 4, confort 1, dec.a, bloc reabilitat, mixt terasa refacuta, scara de mijloc, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, geam la baie, 34 mp, (0728.934.654 120. Drumul Taberei, dec., et. parter/3, 53 mp, 2009, Valea Oltului, proprietar parter inalt, imobil nou tip vila, amenajat, ct, t, p,g, f, usa metalica, luminos, termiozolat, bucatarie open space, debara spatioasa, parcare garaj subteran. Exclus agentii, 49.500 {; (0766.268.269 snowballmiau@gmail.com 121. Drumul Taberei, 1 Mai, dec., et. 9/10, 33 mp, 1984, confort 1, langa scoala 311, etaj 9/10, bloc mixt 1984, balcon, orientare sud, ideal investitie, 36.000 {; (0733.089.030 122. Drumul Taberei, 1 Mai, semidec., et.

4/10, 30 mp, 1984, strada Vladeasa, confort 1, etaj 4/10, balcon, bloc curat, civilizat, orientare Sud, libera, acces facil Ratb, ideal investitie. 35.000 {; (0733.089.030 123. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor, Sibiu semidec., et. 5/9, 32 mp, 1974, proprietar vand gars. in bloc stradal, termopan, gresie, faianta, usa metalica, aer cond. termopan, renovata recent ,mobilata si utilata complet, tv, masina spalat ,frigider, ideal pt.inchiriat, pret negociabil, 40.500 {; (0744.105.249 124. Drumul Taberei, Argesului et. parter/4, (pe garaje), bosa subsol, parchet, termopan, 39.900 {; (0724.321.698 125. Drumul Taberei, Avangarde, et. 3/4, 2013, parchet, termopan, centrala, mobilat, 32.900 {; (0724.321.698

126. Drumul Taberei, Brancusi, dec., et. parter/6, 35 mp, 2017, garsoniera cu posibilitate de transformare in 2 camere, se vinde cu gresie, faianta, parchet, geamuri tripan, centrala proprie, usi de interior, usa metalica. Direct dezvoltator, comision 0%, 37.840 {; (031.005.17.33/ 031.005.17.69 andrei.p@star-construct.ro 127. Drumul Taberei, Brancusi, 1 minut

RATB, parc, dec., et. parter/6, 35 mp, 2017, Drumul Taberei, cartier Brancusi, garsoniera dec.a, finisaje superioare, 1 minut pana la RATB, 3 minute pana la parc, 10 minute Kaufland. Direct dezvoltator, 37.800 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 128. Drumul Taberei, Brancusi, garsoniera, parter inalt dec., et. parter/6, 35 mp, 2017, garsoniera situata in zona Drumul Taberei - Brancusi, parter inalt, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, suprafata utila 35 mp, dec.a, 37.840 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 129. Drumul Taberei, Brancusi, imobil

nou, dec., et. parter/6, 38 mp, 2018, dec., Drumul Taberei, Brancusi, dec., 38 mp utili, 1 minut RATB, finisaje superioare, 3 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi.Direct dezvoltator, 42.000 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro

104. Dristor, Auchan, 32 mp, 1972, Rm.

130. Drumul Taberei, capat 105, semidec., et. parter/3, 28 mp, 2010, Va oferim spre vanzare o garsoniera intr-un bloc nou, mobilata, utilata modern, situata la parter, libera, cadastru, intabulare. Ideala pentru locuit; 32.000 {; (0742.400.300

105. Dristor, Baba Novac, metrou la 6-7

131. Drumul Taberei, Chilia Veche, dec., et. parter/4, 1971, multiple imbunatatiri, geam baie, bucatarie utilata, bloc reabilitat sau schimb cu apartament 2 camere dec., confort 1, maxim etaj 3, aceeasi zona, plus diferenta, negociabil, 43.500 {; (0757.651.662/ 0769.477.190

Sarat, cf. 1, parter cu balcon, parter inalt, libera, bloc civilizatat, curat, piata, scoala, metrou aproape, acte, cad., disc., 34.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 minute, cf. 2, bloc mixt, etajul 4, cu renovari, gresie, faianta, parchet, termoapn, um, toate utilitatile, bloc foarte civilizat, acte in regula, disc., 25.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757

106. Dristor, Baba Novac, rond, dec., et.

10/10, 34 mp, 1979, Baba Novac rond, posta, 10/10, dec.a, bloc 1979, reabilitat termic, etaj tehnic partial, terasa izolata, gresie, faianta, termopan, usa metalica, ac, toate actele, bloc civilizat, acces metrou 5 minute 43.000 {; (0722.944.100 magichouseimob@gmail.com 107. Dristor, chiar la metrou, dec., et. 8/10, 35 mp, 1976, bloc stradal, vedere spate, mixt, dec.a, termopane, gresie, faianta, curata, libera, toate actele 43.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

108. Dristor, metrou, semidec., et. 5/10,

27 mp, 1982, gars cf 1, mobilata utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, um, acc, numai cash, 32.500 {; (0731.136.698/ 0766.777.115 confortspecial@yahoo.com

132. Drumul Taberei, Favorit, dec., et.

parter/parter, 38 mp, 1965, va prezentam spre vanzare o afacere la cheie, cu urmatoare caracteristici : cabinet stomatologic ce include o garsoniera cf 1 dec.a, 38 mp, renovata complet si amenajata, 66.000 {; (0733.564.017 triumphgrand.imobiliare@yahoo.com 133. Drumul Taberei, parc Brancusi, RATB 1 minut, dec., et. 1/6, 42 mp, 2017, Drumul Taberei - Brancusi, dec.a, finisaje superioare, 42 mp. utili, stradal, imobil nou, contorizare individuala, lift silentios. Direct dezvoltator, 46.500 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 134. Drumul Taberei, Piata Moghioros/ Favorit, semidec., et. 9/10, vand garsoniera, spatioasa,mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, stradal, aproprieri: Afi Palace, Plaza Romania, Se vinde mobilat si utilat. Libera; (0723.592.326

135. Drumul Taberei, Plaza mall, semidec., et. parter/8, 32 mp, 1975, parter/8, cf 1, gresie, faianta, baie, bucatarie, hol, termopan peste tot incusiv balcon, mobilata, utilata partial, zona civilizata, accepta credit, libera, cadastru, intabulare. 38.500 {; (0785.225.855 madalinmarvis@yahoo.com

159. Iancului, Avrig, semidec., et. 10/10,

136. Drumul Taberei, Primavara, et. 3/14, 2009, parchet, termopan, mobilata, utilata, 36.900 {; (0723.627.544

dec., et. parter/10, 32 mp, 1982, proprietar, confort 1, parter inalt cu balcon, semidec.a, vedere stradala, pozitie pretabila pentru orice, libera, zugravita nou, parchet, metrou iancului 3 minute, troleu, tramvai etc, toate actele la zi, 44.000 {; (0723.993.153

137. Drumul Taberei, Sibiu, semidec., et.

2/9, 33 mp, Compozitorilor cu strada Sibiu, la etaj 2, zona linistita, R.A.T.B. langa bloc, metrou viitor 3 minute, Mega Image la 1 minut. Garsoniera este renovata total. Mobilata si utilata. Pretabil investitie. 39.900 {; (0732.188.812 138. Drumul Taberei, Valea Ialomitei, dec., et. parter/4, 35 mp, garsoniera dec.a, etaj parter din 4, izolatie exteriora, geam de aerisire la baie, renovata total, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, Imobilul se vinde mobilat, utilat. 41.500 {; (0732.624.689 139. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 7/7, 39 mp, 2017, oferta, bloc caramida, garsoniera finisata, et.7/7, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, lift, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou Valea Ialomitei, Ratb 168, TVA inclus, parc copii 43.500 {; (0729.349.080 office@idealresidence.ro 140. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 3/8, 39 mp, 2017, oferta, bloc nou caramida, tronson 4, et. 3/8, finisaje import alegere, apometre, centrala proprie, lift, metrou statie Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, loc joaca copii, tva inclus, 39.500 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 141. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 1/8, 49 mp, 2017, promotie, garsoniera dubla, tronson 4, et. 1/8, finisaje moderne la alegere, centrala proprie, apometre, metrou - Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, spatiu joaca copii, tva inclus, 47.500 {; (0729.349.080 office@idealresidence.ro 142. Electromagnetica, 10 minute de

Piata Unirii, et. 5/7, 30 mp, 1992, Calea Rahovei Brd, garsoniera in bloc mixt, libera, vedere pe est, necesita renovare, posibilitate centrala termica, geam la baie, bloc din 1992, cadastru si intabulare, certificat energetic, 31.000 {; (0727.864.288 143. Ferentari, Iacob Andrei, et. 3/4, cf.

3, balcon, baie, bucatarie, gaze, centrala, bloc reabilitat termic, imb., agentie, 12.000 {; (0726.671.256/ 0761.526.532 144. Foisorul de Foc, dec., et. parter/parter, 11 mp, 1970, garaj la curte comuna (curata, linistita), 10,5m. Ziduri din beton, subsol, terasa, cu terenul de sub. Dimensiuni: 4,22 x 2,67 mp. Inaltimea 2,5 m, subsol 2m. Daca-i modificat pt. birou, locuinta, afaceri. 10.000 {; (0766.480.101 moiseana@yahoo.com 145. Foisorul de Foc, semidec., 36 mp,

1936, garsoniera + sas, bucatarie, baie si 2 holuri, utilitati: lift, centrala proprie, aer conditionat, gresie, faianta, tv/ internet, etaj 4/5. Se vinde mobilat si utilat. Ideala pt inchiriere, 39.000 {; (0765.604.821 146. Fundeni, Colentina, dec., et. 1/4, 42

mp, 2017, de vanzare garsoniera la pret redus, situata intr-o zona linistita, garsoniera se preada la cheie, finisajele sunt de calitate premium, la alegere, dintr-o gama variata. Direct dezvoltator, comision 0% 33.500 {; (0740.023.302 oana.apostol@rfccity.ro 147. Gara de Nord, Dinicu Golescu, semidec., et. 6/9, 30 mp, 1960, gars cf 1, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, 30.500 {; (0731.136.698/ 0766.777.115 confortspecial@yahoo.com 148. Garsoniera de vanzare, 2/10,

mobilata, vedere la strada, bloc reaiblitat termic in 2017, zona Facultatea de Constructii, 35.000 {; (0758.078.660 149. Garsoniera, parc, Brancoveanu,

metrou, comision 0, dec., et. 1/3, 33 mp, 2018, garsoniera deosebita in zona Brancoveanu-Alunisului. Zona este deosebita, un cartier de case-vile cu posibilitatea iesirii in 3 artere principale: Sos Oltenitei, Bd. Brancoveanu, sos. Giurgiului 47.500 {; (031.005.12.46/ 031.005.17.65 150. Giulesti, Flamanda, biserica, 21

mp, 1972, gars. + teren, libera, fara imbunatatiri, toate actele, de renovat, 18.000 {; (0768.848.776/ 0768.756.617 151. Giulesti, Lacul Morii, semidec., et.

7/7, 39 mp, 2015, Calea Giulesti, Lacul Morii Residence, bloc nou, garsoniera spatioasa, boxa inclusa in pret, centrala termica, finisaje superioare, zona linistita, comision 0. 35.000 {; (0741.231.834 karina@nextdoor.ro 152. Giulesti, Lacul Morii, semidec., et.

7/7, 39 mp, 2015, Calea Giulesti, Lacul Morii Residence, garsoniera in bloc nou, contorizata individual, centrala termica, costuri minime de intretinere, finisata la cheie, comision 0, balcon, boxa inclusa in pret. 35.000 {; (0741.231.834 karina@nextdoor.ro 153. Giurgiului, dec., et. 2/4, 34 mp, 2012, garsoniera 34mp, et. 2/4, la cheie, centrala termica, la 50 m fata de tramvai si autobuze 116, 202, cadastru, intabulare, intretinere mica (are centrala), 27.800 {; (0723.389.967 154. Giurgiului, Luica, dec., et. parter/3,

35 mp, 2017, oportunitate, garsoniera spatioasa 35 mp, mutare rapida. Finisaje incluse in pret. Toate utilitatile bransate. Centrala proprie, calorifere. Loc de parcare. Direct dezvoltator.Comision 0. 36.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 155. Grigorescu, Titan semidec., et. 7/10, 20 mp, Postavarului, Billa, stradal, complet mobilata/ utilata modern, bloc reabilitat, c t, ac, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, loc parcare, 10 min. metrou, piata, Ratb (311), Billa, Auchan, ideala investitie, 26.500 {; (0725.084.444/ 021.210.76.00 ancasweethome@gmail.com 156. Iancului gura de metrou Piata Ian-

cului, dec., et. 3/10, 34 mp, 1981, bloc mixt, dec.a, bloc reabilitat, etajul 3/10 bucatarie spatioasa, intrare stradala, vedere spate, apropiere Parcul National, Vatra Luminoasa, Mihai Bravu, potential Investitie merita 49.900 {; (0766.187.781 157. Iancului Magura Vulturului et. parter/10, 32 mp, 1982, conf 1parter inalt cu balcon inchis zugravita nou parchet nou toate utilitatile, libera, direct proprietar fara datorii, 3 minute metrou Iancului, bloc inconjurat de verdeata zona f buna toate actele la zi 44.000 {; (0722.612.915 158. Iancului metrou Vatra Luminoasa,

stradal, dec., et. 1/8, 46 mp, 1988, bloc mixt 1988, reabilitat, etajul 1/8, dec.a, bucatarie mare patrata, hol locuibil spatios, camera 24 mp, potential invetitie, apropiere Parcul National, Muncii, Mihai Bravu 57.900 {; (0744.516.515 iancului@excesimobiliare.ro

31 mp, 1983, garsoniera, cf 1, mobilata utilata la doua minute metrou, ideal investitie inchiriere mijloace transport in zona tramvai 34,1,46 autobuze 335,330, 311,135 101, troleu 85, 69 35.700 {; (0727.424.131/ 0765.404.303 160. Iancului, Magura Vulturului semi-

161. Iancului, Metrou, Elev Stefanescu,

dec., et. 8/10, 36 mp, 1980, bloc mixt, reabilitat termic, multiple imbunatatiri, accepta credit, 47.000 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro

162. Imobil, garsoniera dec.a, noua, 39 m2, dec., et. 1/5, 39 mp, 2017, gars. noua, 39 mp suprafata reala. Incaperi tencuite, zugravite, cu tamplarie PVC, finisaje (la alegere), instalatie termica pentru sistemul propriu de incalzire. Materiale + manopera incluse in pret. 36.900 {; (0720.069.925 163. Iuliu Maniu, Militari, et. 3/4, 21 mp, 1980, vanzare garsoniera, etaj 3 din 4, cu imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, usi interior noi, usa metalica, mobilata si utilata, toate actele, apropiere metrou, cheltuieli mici la intretinere, 20.500 {; (0771.152.889/ 0773.749.443 164. Kogalniceanu vav Universitate, Facultatea de Drept semidec., et. 2/5, 22 mp, 1950, stradala cu vedere stradala, 2 minute metrou,parc Cismigiu si Izvor, lift, 22 mp utili, imbunatatiri, inchiriabila imediat, centru istoric, proximitate facultatile, medicina, veterinara, utilaj, chimie, biologie. 26.500 {; (0758.259.731/ 0758.323.323 165. Lacul Tei, Facultate, dec., et. 4/10, 42 mp, 1986, garsoniera confort 1, dec. situata la etajul 4/10, are o suprafata de 42 mp, bloc 1986, are gresie, faianta, termopan, 45.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 166. Lacul Tei, langa Parcul Circului, Barbu Vacarescu, dec., et. parter/4, 30 mp, 1982, Complex Domino, gen mixt, imb., reabilitat termic, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, cadastru, intabulare, energetic, 36.500 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 167. Lacul Tei, Maica Domnului, dec., et. 5/10, 42 mp, 1988, Complex Domino, Facultate, aproape de Parcul Circului, Tei, Strada Inginerilor, curata, termopan, usa metalica, baie cu fereastra, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, accept credit, 44.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 168. Lacul Tei, Maica Domnului, Parcul Tei, dec., et. 5/10, 41 mp, 1987, langa Facultatea de Constructii, cf. 1 sporit, 2 lifturi, bloc civilizat, pe mijloc, orientare est, curata, cadastru, intabulare, ideal locuit/investitie, 44.000 {; (0737.435.628/ 0722.614.867 169. Lacul Tei, Zambilelor, dec., et. 4/4,

parchet, termopan, aer conditionat, 38.900 {; (0723.627.531

170. Lacul Tei,aproape Parcul Circului,10

min. metrou, dec., et. parter/4, 29 mp, 1982, Stefan cel Mare,aproape Kaufland, Barbu Vacarescu,Floreasca,bloc gen mixt,baie cu fereastra,vedere mixta,orientare S-v,imb.,g,f,termopan,um,centrala termica,eliberabila rapide,ideal investitie/locuit 36.500 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628

171. Lascar Catargiu, intre Romana si Victoriei, dec., et. demisol/5, 14 mp, 1940, o camera, grup sanitar, proprietar, caldura, apa calda, termopan Gealan, gresie, faianta, usi metalice, libera, pretabila inchiriere, acte ok, instalatii. 14.895 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 172. Lidl, str. Nasaud, Sector 5, dec., et. parter/3, fara balcon, imb., geam la baie, la cheie, plata cash, bloc mixt, 28.000 {; (0722.655.435/ 0742.296.220 173. Loft, design interior superb si prac-

tic. dec., et. parter/8, 49 mp, 2017, In proiectul nostru inedit veti gasi apartamente de tip loft, cu suprafete utile cuprinse intre 37 mp si 77 mp cu diferite stiluri de design interior, unde se creeaza spatii armonioase si practice, 58.000 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 174. Luica, dec., et. parter/2, 2017, gar-

soniera spatioasa, mutare rapida, loc de parcare inclus in pret, 36.500 {; (0730.888.280

175. Luica, dec., parcare gratuita, comision 0 dec., et. parter/2, 35 mp, 2018, garsoniera spatioasa, dec.a, zona linistita, acces facil RATB, loc de parcare inclus in pret. Termen de finalizare martie 2018. Buget de finisaje Comision 0% Direct Dezvoltator, 38.200 {; (031.005.12.46/ 031.005.17.65 aura.c@star-construct.ro 176. Lujerului, dec., et. 9/11, 35 mp, 2010, garsoniera de vanzare in complexul rezidential Quadra 2, situat in apropiere de parcul Politehnica si statia de metrou Lujerului.Se vinde mobilata si utilata. 55.000 {; (0773.702.588 stefan@bcsimobiliare.ro 177. Lujerului, metrou, semidec., et. 8/10, 30 mp, 1978, garsoniera semidec., situata in bloc din anul 1978 la etajul 8/10. Ideal investitie, 37.500 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro 178. Lujerului, Timonierului, dec., et. 4/8, 40 mp, 1986, etajul 4/8 intr-un bloc construit in anul 1978, dec., cu o suprafata de 40 mp, 43.000 {; (0745.502.099 adipiciu@gmail.com 179. Magurele, dec., et. 1/2, 37 mp, 2017, garsoniera in apropiere de Institutul de Fizica, ceea ce reprezinta o investitie ideala, toate utilitatile, finisata, 29.500 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 180. Magurele, stradal, finisaje superioare, parcare, dec., et. 3/3, 22 mp, 2017, Magurele, stradal, imobil nou ce dispune de parcare inclusa, finisaje superioare, bransat la utilitatile orasului: gaze, energie electrica, canalizare si apa. Compartimentare din caramida, 18.000 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 181. Magurele, stradal, finisaje superioare, parcare, dec., et. 1/3, 2017, Magurele, stradal, imobil nou ce dispune de parcare inclusa, finisaje superioare, bransat la utilitatile orasului: gaze, energie electrica, canalizare si apa. Compartimentare din caramida; 34.500 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 182. Maior Coravu, Vatra Luminoasa, bloc mixt, dec., et. 1/3, 43 mp, 1960, etaj 1/3, dec.a bloc mixt, foarte spatioasa. Este situata vis a vis de Parcul National. Distanta pana la metrou este de 4 minute. Are boxa la subsol. Sunati acum, merita vazuta, 48.000 {; (0770.805.447 agentie2@mauwis.ro 183. Maior Coravu, Vatra Luminoasa, bloc mixt, etaj 1/3 dec., et. 1/3, 48 mp, 1960, dec.a bloc mixt, solid, foarte spatioasa, bucatarie mare patrata, geam la baie. Exact vis a vis de Parcul National, apropiere metrou Muncii, Piata Iancului (4 minute), boxa la subsol 47.500 {; (0766.187.781

E-mail: redactia@anuntul.ro


13 decembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 184. Mall Grand Arena, Carrefour, dec., et. 1/5, 41 mp, 2017, garsoniera, nisa de dormit, terasa cu iesire din living, 3 statii RATB pana la metrou, bloc in zona linistita, verdeata, se ofera tur de vizionare gratuit, 36.800 {; (0730.250.305 185. Mall Vitan, (Dristor) dec., et. 4/4, 43

mp, 1990, proprietar vand gars. conf.1 zona Mall Vitan- Dristor. Comp. din 1 camera (24 mp)+ balcon inchis in termopan, baie mare, bucatarie mare, debara si hol. Toate mijloacele de transp.in imediata apropiere, 52.000 {; (0765.433.630 gcasangiu@yahoo.com 186. Metalurgiei, Carrefour Grand

208. Militari Residence dec., et. 7/7, 40

232. Militari, Auchan, Metro, proprietar

mp, 2017, Garsoniera, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, finalizare 2017, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, bucatarie inchisa, proprietar, garsoniera, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc P+5, cu lift, cu loc de parcare, analizare, gaze, curent electric, Ratb 178 si 138. Comision 0, 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

209. Militari Residence, dec., et. 1/7, 31

233. Militari, Auchan, Metro, proprietar

mp, 2017, bloc finalizare 2017 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.900 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militari-residence.ro

garsoniera, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, finisaje la alegere, un loc parcare, canalizare, gaze, curent electric, statie ratb 178 si 138, comision 0 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

Arena, et. parter/3, 31 mp, 2018, ocazie garsoniera in bloc nou in constructie, decomadata,finisaje la alegere, centrala proprie, zona linistita, RATB aproape. Oferta este cat timp blocul este in constructiecomision 0%, plata cash, 23.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

210. Militari Residence, dec., et. 3/7, 35 mp, 2017, bloc finalizare mai 2016, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan, 31.500 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militariresidence.ro

187. Metalurgiei, mutare imediata, dec.,

211. Militari Residence, dec., et. 2/7, 31

234. Militari, B-dul Iuliu Maniu, Piata Gorjului, dec., et. 5/9, 38 mp, particular, confort 1, bucatarie 8 mp, camera 18 mp, cu imbunatatiri (gresie, faianta, termopane), negociabil, 42.000 {; (0733.272.367 235. Militari, Bld. Virtutii, dec., et. 3/8, 40

et. parter/4, 42 mp, 2016, apropiere Lidl, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi, usa metalica, baia utilata, aer conditionat, centrala termica, calorifere, cadastru, intabulare, se accepta credit, 29.900 {; (031.005.12.20/ 031.005.17.65 victor.a@star-construct.ro

mp, 2017, bloc finalizare mai, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.100 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militari-residence.ro

mp, 1993, bloc solid, arie linistita, aproape de metrou, Cora, Plaza Mall, spatioasa cu balcon, finisaje, parchet, termopan, aer conditionat, mobilata modern, utilata, locuinta, investitie inchiriere; 55.500 {; (0734.087.678/ 0763.846.309

188. Metro, Militari, Auchan, garsoniera,

212. Militari Residence, dec., et. 2/7, 33

mp, 2017, constructie noua, 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 29.700 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

236. Militari, Dezrobirii, Lacul Morii,Nr. 144 semidec., et. 1/4, 31 mp, 2017, garsoniera, semidec.a, bucatarie inchisa, gata finisata la cheie, suprafata de 31 mp utili, centrala proprie, 1 balcon, lift de ultima generatie, zona linistita, bloc 2017, comision 0 cumparator 38.100 {; (0742.400.300 callcenter.imz@gmail.com

dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, bucatarie inchisa, proprietar, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc P+5, cu lift, cu loc de parcare, finisaje la alegere, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric. 30.300 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 189. Metrou 1 Decembrie 1918, dec., et.

1/3, 36 mp, 2017, promotie, 1 Dec. 1918, garsoniera dec.a, 36 mp utli, la 10 min de metrou, etajul 1, bloc 2017, finisaje lux la alegere, contorizata individual, balcon, disponibila imediat, direct dezvoltator 34.305 {; (031.005.17.73/ 031.005.17.73 ciprian.b@star-construct.ro 190. Metrou Aparatorii Patriei, 10 minute, semidec., et. 1/4, 17 mp, 1978, garsoniera aproape de metrou Aparatorii Patriei, etaj 1/4, 17 mp, semidec.a, renovata recent, cu imbunatatiri, termopan, gresie faianta, toate utilitatile, bloc izolat termic, pret fix. 18.500 {; (0786.192.686 laurentiumarvis@yahoo.com 191. Metrou Dimitrie Leonida, semidec., et. 2/2, 31 mp, 2018, vindem ultimele garsoniere ramase intr-un bloc nou in constructie langa Metrou Leonida, finisate la cheie, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare in baie, centrala proprie, calorifere, comision 0%, 29.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 192. Metrou Dimitrie Leonida, 40 mp,

dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, dec.a, 40 mp utili, finisata la cheie, contorizare individuala, centrala proprie. 34.000 {; (0724.548.052 193. Mihai Bravu, Parc Vacaresti, Parc

Tineretului dec., et. parter/4, 35 mp, 2017, Neo 59, metrou Mihai Bravu 400 m, Parcul Tineretului 600 m, garsoniera, 44.448 {; (0759.030.366 igor.calutu@neofortbiz.ro 194. Militari dec., et. demisol/3, 30 mp,

Apusului,confort1, demisol, bloc construit in 2011, 24.500 {; (0720.592.299 195. Militari dec., et. 4/7, 35 mp, 2017,

constructie noua care se va finaliza la sfarsitul anului 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenata, parcare la liber, contorizari individuale. Zona cu facilitati: magazine, restaurante, 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 196. Militari dec., et. 3/7, 2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc. 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 197. Militari dec., et. parter/7, 49 mp, 2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. 40.915 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 198. Militari dec., et. parter/3, 2017, Va

oferim spre vanzare garsoniera situata la etajul parter, construit in anul 2017, in zona Militari Residence. Imobilul, in suprafata utila de 30 mp, 29.000 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 office@expresscasaimobiliare.ro 199. Militari (1 -2 min. de Politehnica

Parc), dec., et. 2/8, 38 mp, 1979, ofer spre vanzare, garsoniera confort 1, intr-o zona verde si foarte linistita, cu balcon, termopane, usa metalica, libera, acte 44.999 {; (0722.302.080 200. Militari (1 min. Gorjului - metrou) dec., et. 6/10, 33 mp, 1976, garsoniera in bloc mixt, conf.1, cu balcon, se vinde complet mobilata, utilata, imbunatatiri: termopane, parchet, gresie, faianta, usa metalica; 39.000 {; (0722.302.080 201. Militari Gorjului semidec., et. 6/10,

31 mp, 1976, proprietar vand gasoniera Militari-Gorjului langa statia de metrou Gorjului (blocul cu Banca Transilvania la parter). Bloc mixt, renovata si mobilata, acte la zi, accept credit, 41.000 {; (0743.176.779 silviu_grigorescu@yahoo.com 202. Militari Metro, dec., et. 1/7, 37 mp,

2017, bloc nou, caramida + beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, ct. Finalizare august 2017. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 33.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 203. Militari Pacii, bloc nou 2017 dec.,

et. 1/3, 31 mp, 2017, 36.500 {; (0768.901.007 cristian.mihaila@galaxyimob.ro 204. Militari Residence dec., et. parter/7,

35 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercial, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 30.625 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

213. Militari Residence, dec., et. 6/8, 35

mp, garsoniera, cf. 1, finalizare ianuarie 2018, materiale si finisaje de calitae, negociabil, 33.000 {; (0799.999.970 214. Militari Residence, semidec., 33

mp, 2016, proprietar, vand garsoniera, ma mut la 2 camere. Vedere pe sud, etajul 3, zona linistita de case, la 497 m de capatul RATB 178, str. Orhideelor nr. 40. Bloc nou de la dezvoltator, 26.900 {; (0760.961.444 pateaion1982@yahoo.com 215. Militari Residence, garsoniera, dec., et. 2/6, 38 mp, 2017, bloc nou, cu finalizare august 2017 finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 34.200 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 216. Militari Residence, Rezervelor,

dec., et. parter/7, 37 mp, 2017, garsoniera in bloc nou, 2017, finisaje la alegere incluse in pret, bransamente, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 31.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 217. Militari Rezervelor, dec., et.

demisol/7, 34 mp, 2017, Direct dezvoltator, ansamblu rezidential nou, finisaje la alegere, contorizare individuala, centrala termica, usa metalica, Ratb la un minut, zona linistita, 34.300 {; (0799.120.120 urbanrezidential@gmail.com 218. Militari Rezident dec., et. 4/7, 27

mp, 2017, Direct dezvoltator, bloc nou, finisaje la alegere, Ratb la un minut distanta, acceptam orice tip de credit, 24.000 {; (0799.120.120 urbanrezidential@gmail.com 219. Militari Rezident, dec., 35 mp, 2017, dezvoltator, bloc 2017, p+5, gars 35 mp la cheie cu finisaje la alegere+loc parcare bonus, calitate deosebita, toate facilitatile la bloc, 29500 euro la cheie, exclus intermediari, 29.500 {; (0765.916.887 danarjoga@yahoo.com 220. Militari, semidec., et. 8/10, 33 mp,

1978, Cora, Veteranilor, cf. 1, semidec., etaj 8/10 gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ac, acte acc credit, 38.000 {; (0726.488.835

237. Militari, garsoniera finlizata predare

la cheie, dec., et. 1/3, 42 mp, 2017, garsoniera se preda la cheie, complet finisate si bransate la utilitaati. Structura de rezistenta a imobilului este pe cadre de beton armat, compartimentari din caramida Porotherm interior/exterior, 30.500 {; (0733.353.013 238. Militari, Gorjului, Cernisoara dec.,

36 mp, 1982, cf. 1, 4/4, gresie, faianta, usa metalica, mixt, numai cash 37.500 {; (0746.188.866 239. Militari, imobil 2017, finisaje lux

semidec., et. 1/5, 32 mp, 2017, finisaje la alegerea clientului, caramida, beton armat, centrala proprie, zona de vile foarte linistita, acces Crangasi, Drumul Taberei, Grozavesti,Virtutii, Orsova, Lujerului, 40.000 {; (0721.522.411/ 0721.762.765 enjoyresidence@gmail.com 240. Militari, Iuliu Maniu, Metro, dec., et. parter/3, 22 mp, 1980, aproape statia ratb, metrou, garsoniera dec, cf.2, stradal, bloc 1980, et.p/3, sup 22 mp, apa rece, apa calda, caldura radet, gaze butelie, renovata recent, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, acte, 22.000 {; (0721.262.173 ion.cdumitru@yahoo.com 241. Militari, Lujerului 4 min metrou

Lujerului, semidec., et. 4/9, 33 mp, 1970, garsoniera semi mobilata. Baie renovata. Balcon izolat si inchis cu termopan. Aer conditionat. Pret usor negociabil; 40.500 {; (0740.034.787 242. Militari, Lujerului, dec., et. 4/8, 40

mp, 1986, pozitie buna, camera spatioasa, posibilitate compartimentare open space, apropiere mijloace de transport, statia de metrou Lujerului, disponibila imediat, 42.500 {; (0758.098.917/ 0758.098.905 georgian.draghia@galaxyimob.ro 243. Militari, Metro dec., et. 1/4, 34 mp,

2017, garsoniera direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, bloc din caramida porotherm pe cadre de beton armat, gresie, faianta, parchet, centrala, 28.900 {; (0734.797.437 244. Militari, Metro Auchan, dec., et. 1/5,

255. Militari, Rezervelor, dec., 35 mp, 2016, dezvoltator, demisol inalt, luminos, bucatarie inchisa, finisata, contorizata, canalizare separata, parcare, mijloace transport, metrou, credit. 25.000 {; (0768.147.217 pacii_residence@yahoo.ro

280. OBor, Pantelimon, Ritmului, Ferdi-

nand, dec., et. 3/10, 34 mp, 1980, 10 minute metrou, termopan, usa metalica, pozitie buna, bloc civilizat, stradal, cadastru, intabulare. 40.000 {; (0787.882.999 281. Obor, Stefan cel Mare, semidec., et.

256. Militari, Rezervelor, semidec., et.

demisol/7, 21 mp, 2017, direct dezvoltator, ansamblu rezidential nou, finisaje la alegere, contorizare individuala, canalizare, centrala termica, usa metalica, zona linistita. 20.400 {; (0799.120.120 urbanrezidential@gmail.com

2/5, 28 mp, 1965, stradal, langa metrou Obor, intrare-vedere stradala, bloc mixt 1965, reabilitat termic, 2/5, termopan, um, boxa subsol, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, necesita renovare, doar cash, 38.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

257. Militari, Rezervelor, dec., et. 2/7, 34

282. Oltenitei, Berceni, dec., et. 3/4, 33

mp, 2017, direct dezvoltator, finisaje la alegere, centrala termica, geam termopan, contorizare individuala, racordat la toate utilitatile, Ratb , loc de parcare, constructie beton si caramida. 30.000 {; (0799.120.120 urbanrezidential@gmail.com 258. Militari, Rosu, garsoniera la cheie,

dec., et. 1/3, 38 mp, 2017, fara comisioane in Militari, Chiajna, Rosu la strada asfaltata, pozitie avantajoasa la 2 minute de maxi-taxi si 5 minute de RATB magazine, farmacii gradinite, garsoniera cf. 1, 38 mp, et. 1/3, detalii la tel., 32.300 {; (0723.611.412

259. Militari, Uverturii, dec., et. 3/5, 28 mp, 2017, proprietar, va propun o garsoniera noua nefolosita de 28.16 mp + balcon 1.64 mp. Suprafata totala construita este de 37.70 mp, in Militari la 2 minute de metrou, 2 minute de mall Plaza, utilata de lux. 39.900 {; (0762.161.518 stan.ionut1988@yahoo.com 260. Militari, Veteranilor, dec., et. parter/8, 32 mp, 1986, gars. cf. 1, la aprox. 5 min. de Piata Veteranilor, acces rapid la transport, scoala in apropiere, 10 min. de Cora Lujerului, fara imbunatatiri, 36.000 {; (0769.255.333/ 0766.244.446 261. Militari, Virtutii, Lujerului imobil 2016 locuit semidec., et. 5/5, 45 mp, 2016, dezvoltator, comision 0, centala, finisata complet, Ratb, supermarketuri, garantie, acces Drumul Taberei, Crangasi, Grozavesti, Cotroceni, Politehnica 33.500 {; (0721.762.765/ 0721.522.411 enjoyimob@gmail.com

mp, 2017, garsoniera spatioasa sos. Oltenitei bloc nou. Garsoniera dispune de o gradina proprie amenajata si se vinde complet finisata (gresie, faianta, parchet, centrala, etc.) Merita vazuta, doar plata cash, 30.000 {; (0730.888.286 283. Ozana, garsoniera dec.a, dec., et. 3/5, 36 mp, 2017, va propun spre vanzare o garsoniera dec.a cu o suprafata de 36 mp, cu camere generoase si luminoase. Imobilul dispune de toate utilitatile bransate si contorizate individual 32.790 {; (0738.192.587 alina@activeestate.ro 284. Ozana, garsoniera modern compar-

timentata, dec., et. 2/4, 38 mp, 2017, garsoniera cocheta, modern compartimentata, situata intr-un imobil nou cu regim de inaltime mic spre mediu. Imobilul de 4 etaje se afla in cel mai cautat sector al Capitalei, zona Ozana, 41.500 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 bogdan.c@star-construct.ro

285. Pacii Metrou, 2 min., bloc nou, dec.,

et. demisol/11, 44 mp, 2017, Iuliu Maniu, stradal, 200 m de metrou, bloc nou, garsoniera, dec.a, 44 mp, centrala termica cu incalzire in pardoseala finisaje la alegere. Mutare in iulie 2018. Dezvoltator comision 0%, 40.800 {; (0757.578.681

266. Mosilor, dec., et. 2/5, 34 mp, 1938, stradal valea Mosilor intersectie cu Fainari, garsoniera c.f. 1 dec.a etajul 2 aer conditionat complet mobilata utilata tot strictul necesar, 38.900 {; (0773.886.826 nistor_house@yahoo.com 267. National Arena, 3 minute metrou Piata Muncii, dec., 150 mp, 2016, direct dezvoltator, comision 0%, 4 camere, finisaje premium la alegere. Locuri parcare optional, 165.000 euro + tva, la 300 m de metrou Piata Muncii. Contact: 165.000 {; (0786.700.902/ 0786.700.903 vanzari@globalcityresidence.ro www.globalcityresidence.ro

14, Liceul Blaga, cf. 3, parter, are gaze, termopane, um, parchet, magazine aproape, Cora, acte in regula, 13.500 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 289. Pantelimon, Basarabia, complex Linda Residence semidec., et. 2/3, 57 mp, 2011, confort 1 sporit, construita in 2011, boxa la subsol in propritate 10 mp, 47 mp suprafata utila, toate amenajarile, incalzire centrala, fara costuri suplimentare, comision 0, libera, merita, 42.000 {; (0726.284.310 contact@alexandrucordea.ro 290. Pantelimon, complex rezidential,

semidec., 36 mp, 2017, 2 minute metrou Republica, p+10, situat la 100 m de supermarket Cora, mai multe tipuri de apartamente, garsoniere, studiouri disponibile, comision 0. 38.000 {; (0741.990.000/ 0724.934.560 291. Pantelimon, Cora, semidec., 17

mp, cf. 3, parchet, termopan, gresie, faianta, gaze, RADET, libera, acte, 13.300 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

292. Pantelimon, Delfinului, Chisinau,

Mega Mall, semidec., et. 6/10, 32 mp, 1980, et.intermediar, cf.1, pe mijloc, vedere superba, partial mobilata, 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan um, intab, zona linistita, pozitie deosebita, ideala investitie, numai cash 37.000 {; (0770.956.572 40 mp, 1984, proprietar vand garsoniera strada Elev Stefanescu, dec.a, 5/9, 40 mp utili, mobilata, utilata, bloc renovat termic, balcon inchis termopan, 55.000 {; (0720.149.149 marius_furduescu@yahoo.com

Gorjului, pozitie foarte buna, bloc mixt, camere spatioase, apropiere mijloace de transport, statia de metrou Gorjului, disponibila imediat. 39.000 {; (0758.098.917/ 0758.098.905 georgian.draghia@gmail.com

245. Militari, Metro, Auchan, dec., et. 2/5, 31 mp, 2018, Direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, bloc P+5 (placa+pod), cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, RATB 178 si 138 la 100 m, comision 0%, 27.000 {; (0761.440.400 mirela_daniela_istrate@yahoo.com

269. Nerva Traian, metrou Timpuri Noi, dec., et. parter/8, 37 mp, 1990, bloc 1990, adiacent, cf. 1 sporit, dec, P/8, amenajata recent cu termopan, parchet, gresie, faianta, instalatii electrice Cu, sanitare noi, bucatarie mobilata, acte la zi, metrou si Univ. Titulescu. 54.000 {; (0733.300.779/ 0722.300.698

294. Pantelimon, Ilfov dec., et. parter/3, 55 mp, 2017, bloc nou. Construit din suflet si cu simt de raspundere. Calitate. Strada Grigore Ghica nr. 7. Mai sunt disponibile 2 garsoniere si 5 ap cu doua camere. Parter vandut. Deosebit. Merita vazut. 40.000 {; (0726.444.496 office@eisol.ro

223. Militari, dec., et. parter/4, 42 mp, 1990, Lujerului, Virtutii, 7 min. metrou, 2 min. tramvai41 dec.a, cu balcon, curata, termopane, usi schimbate bloc mixt, zona verde linistita, 45.500 {; (0737.250.568 imobiliaretopcasa@yahoo.com

246. Militari, Metro, Auchan, dec., et. parter/5, 27 mp, 2018, Direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, canalizare, gaze, curent electric, dedurizator. Comision 0, 22.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

270. Nerva Traian, Timpuri Noi dec., et. 3/6, 38 mp, 2010, adiacent, 5 minute pana la metrou Timpuri Noi, bloc 2010, open space, finisaje moderne, centrala proprie, ne/mobilata, paza, supraveghere video, 65.600 {; (0727.256.147/ 0740.023.488 nicoli.imobiiare@gmail.com

224. Militari, semidec., et. parter/11, 30

247. Militari, Metro, Auchan, dec., et. parter/5, 27 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc P+5 (placa+pod), cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, Ratb 178 si 138 la 100 ml, comision 0. 22.500 {; (0761.440.400 mirela_daniela_istrate@yahoo.com

271. Nicolae Grigorecu, Salajan, dec.,

iera la oferta, finalizata la cheie. Finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie RATB, 28.000 {; (0723.500.717 contact@amadeoresidence.ro www.amadeoresidence.ro 222. Militari, dec., et. 5/8, 35 mp, 1980,

mp, 2011, particular, Militari, in Quadra II langa Sema Parc si Cora Lujerului parter inalt, fara vis a vis, AC, balcon mare, paza 24/7, bloc civilizat din 2011. Se vinde la cheie mobilata si utilata lux, 49.000 {; (0720.530.533 225. Militari, dec., et. 1/7, 37 mp, 2017, vanzare garsoniera dubla confort 1 situat la etajul 1 din 3 situat in zona Militari in apropiere de transport public. Imobilul, in suprafata utila de 40 mp este dec., 33.000 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 office@expresscasaimobiliare.ro 226. Militari, Apusului, semidec.,

et. 9/10, 32 mp, 1980, la aprox. 5 min. de transportul in comun, este cf. 1, 35.000 {; (0769.255.333/ 0766.244.446 227. Militari, Auchan, garsoniera finalizata dec., et. 2/4, 32 mp, 2017, Particular, garsoniera, finalizata, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc p+5, cu lift, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 31.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 228. Militari, Auchan, Metro, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera finalizata, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, loc de parcare inclus, bloc P+5, cu lift, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 229. Militari, Auchan, Metro, garsoniera

248. Militari, Metro, Auchan, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, cu loc de parcare, canalizare, gaze, curent electric, ratb 178 si 138. Comision 0, 31.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 249. Militari, Metro, Auchan, garsoniera,

dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera finalizata, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc 2017, p+5, cu lift, loc de parcare, ratb 178 si 138, utilitati: canalizare, gaze, curent electric. Comision 0 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 250. Militari, Metro, garsoniera, dec., et.

2/3, 32 mp, 2018, Direct dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc P+3, finisaje la alegere, iluminat stradal, strazi asfaltate, 26.600 {; (0761.440.400 greenparkresidence79@gmail.com 251. Militari, Metro, Rezervelor 58, dec.,

et. 7/7, 40 mp, 2017, bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Finalizare august 2017, Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

et. 2/3, 35 mp, 2017, garsoniera dec.a Nicolae Grigorescu, 800 m pana la statia de metrou Nicolae Grigorescu. 37.900 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 272. Nicolae Grigorescu, dec., et. 2/4,

67 mp, 2018, Postavarului, Stylish Residence, d+p+4, apartamente cu 1, 2, 3 si 4 camere, boxe, loc parcare, finisaje import, personalizate, preturi de la 54.900 euro tva % inclus, 54.900 {; (0723.805.860 dragos.balan@topapartamente.ro 273. Nicolae Grigorescu, garsoniera spatioasa, dec., et. 1/2, 39 mp, 2017, garsoniera spatioasa, eficient compartimentata, situata intr-un imobil nou la doar 10 minute de metrou Nicolae Grigorescu. 46.025 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 bogdan.c@starconstruct.ro 274. Nicolae Grigorescu, metrou,propri-

etar dec., et. 3/10, 32 mp, 1976, vand gars.cf. 1, bloc mixt,dec.a, langa piata, metrou, tramvai, autobuz, scoli, gradinite, parc, ideala pentru investitie, se poate prelua si cu chirias sau se poate elibera pe 10.01.18 48.500 {; (0724.996.460 275. Nicolae Grigorescu, Titan, dec., et.

2/3, 36 mp, 2017, locuinta se vinde bransata la utilitati, contorizata individual si finisata la cheie, are hol, bucatarie inchisa, camera de zi spatioasa, balcon, 39.000 {; (0737.000.035

276. Obor, 5 minute metrou, dec., et. 9/9,

34 mp, 1960, garsoniera renovata total 2016, bloc mixt, foarte spatioasa, anvelopat 2015, terasa foarte mare. 37.000 {; (0775.368.545 agentie8@mauwis.ro

293. Pantelimon, Iancului, dec., et. 5/9,

297. Penny Nasaud, dec., et. parter/3, 30

mp, 2010, particular, gars. cf. 1, libera, toate facilitatile, disc., 27.500 {; (0768.366.699

Piata 23 August, garsoniere la cheie, bloc nou P+2, preturi foarte convenabile; (0730.629.933 298.

299. Piata Iancului, metrou, dec., et. 3/10, 34 mp, 1980, etaj 3/10 dec.a bloc mixt. Este situata chiar la gura de metrou. Bloc in curs de reabilitare. Intrare stradala, vedere spate. In imediata apropiere se afla scoli, gradinite, piata. Sunati acum; 50.500 {; (0770.805.447 agentie2@mauwis.ro 300. Piata Muncii, Vatra Luminoasa,

Maior Coravu, dec., et. 1/4, 44 mp, 1960, vand garsoniera dec.a, deosebita, str Victor Manu, adiacent Maior Coravu, etaj 1/4, 41 mp utili plus boxa subsol 3mp, acte la zi, zona deosebita, parc in imediata apropiere, pretabil investitie, 47.999 {; (0787.859.952 301. Piata Progresul, semidec., et. 5/10,

31 mp, cf. 1, gresie, faianta, libera, acte, 27.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

302. Piata Rosetti, garsoniera, semidec., et. parter/7, 28 mp, 1936, Hristo Botev, parter inalt, vedere spate, curata, centrala, mobilata, liber, neg., 35.000 {; (0725.510.003 silvia.anmari@gmail.com

dence, semidec., et. 9/11, 41 mp, 2011, Lujerului, mobilata/ utilata lux, ac, geam la baie, canapea extensibila, TV, balcon imens cu priveliste deosebita, paza 24/24 cu portar + camere video, acces Grozavesti, Crangasi, Cotroceni, Regie, 54.900 {; (0721.762.765/ 0721.522.411 enjoyimob@gmail.com

278. Obor, Colentina, Doamna Ghica,

semidec., et. 3/10, 33 mp, 1979, bloc mixt, bloc fara risc seismic, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru+ intab., acc. credit, 38.500 {; (0724.336.834

ocazie, dec., et. 2/4, 40 mp, 1982, garsoniera confort 1, dec.a, suprafata 40mp, balcon mare inchis termopan, etaj 2/4, bloc 1984, bloc mixt, usa metalica, termopane, 3-4 minute metrou, 45.500 {; (0727.570.663

207. Militari Residence dec., et. 3/6, 39

231. Militari, Auchan, Metro, garsoniera, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, mutare imediat. Proprietar, garsoniera, finalizata, dec.a, bucatarie inchisa, balcon, finisaje la alegere, bloc p+5, cu lift, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

254. Militari, Rezervelor, dec., et. 7/8, 32

279. Obor, Colentina, stradal, vav Kau-

305. Piata Unirii, Parc Carol, Tineretului,

mp, 2017, constructie noua, finalizare august 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 35.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

mp, 2017, balcon, 2 lifturi, g, f, p, t, contorizata individual, centrala proprie, predare la cheie. Acces rapid RATB+metrou, centre comeciale, gradinita, scoala, liceu. Acceptam credite bancare, 28.550 {; (0734.125.125/ 0721.128.128 simona.mihaliuc@mtresidence.ro

30 mp, 1985, Teiul Doamnei sectia 7 politie metrou 7 min, piata, Kaufland, Mall Veranda, 8/10, bloc mixt, 1985, zugravita recent, um, termopan, pe mijloc, cadastru, intabulare, accept credit 34.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

fland, semidec., et. 4/10, 32 mp, 1978, Mall Veranda, piata metrou 7 min., stradal, 2 lifturi, renovata integral, gresie, faianta, parchet, um, termopan, cad., intab, energetic, accept credit ideal investitie inchiriere 230 euro pe luna; 37.900 {; (0737.435.628/ 0722.614.867

7/10, 54 mp, 2016, oferta, bloc caramida, corp B et. 7/10, finisaje import alegere, centrala proprie, apometre, tamplarie exterioara Rehau, zona securizata, foisor, teren sport, RATB 227, teren de joaca, TVA inclus, 37.000 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

mp, 2016, oferta, ansamblu securizat, et. 8/10, pachet mobila, centrala proprie, usa metalica antiefractie, finisaje moderne, teren sport, piscina, foisor, spatiu joaca copii, Ratb 227, tva inclus, comision 0, 32.300 {; (0729.349.080 office@idealresidence.ro 314. Rahova (Calea Rahovei- Petre Ispirescu), semidec., et. 4/10, 35 mp, 1980, cf. 1, bloc mixt, stradala, curata, fara imbunatatiri, zona si bloc impecabile, libera, acc. credit, 34.500 {; (021.434.30.60/ 0731.322.851 bestimobiliaremilitari@gmail.com 315. Rahova, Amurgului, 15 mp,

centrala, coeficient 3, apa, bucatarie, baie, strict exclus intermediari, 11.500 {; (0755.914.905 316. Rahova, Amurgului, semidec., et.

2/4, 1980, vand garsoniera etaj 2, suprafata de 17 mp, cadastru, intabulare, rog seriozitate, pret 9800 euro, 9.800 {; (0764.888.116/ 0724.549.202 317. Rahova, conf.1, 46 mp, mobilata si utilata complet dec., et. 1/5, 46 mp, 2013, garsoniera confort 1 Dream Residence, etajul 1 din 5, mobilata si utilata complet, dec.a, gresie, faianta, parchet, usa metalica, centrala termica, suprafata 46 mp; 41.500 {; (0765.546.497 318. Rahova, Margeanului, dec., cf. 1,

gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, 35.000 {; (0766.919.499/ 0763.835.193 319. Rahova, Mc Donalds semidec., et. 5/8, 27 mp, 1992, Garsoniera libera disponibila imediat, in bloc mixt, dat in folosinta in 1993, gresie, faianta, parchet, calorifere schimbate, bloc monolit, 10 minute pana la Piata Unirii, acte complete, 31.000 {; (0727.864.288 320. Rahova, Muntii Carpati, et. 4/4, 17

mp, cf. 3, gaze, libera, acte la zi, cash, 8.500 {; (0764.522.941/ 0763.378.077 321. Rahova, Salaj, Complex, et. 3/4, 16

mp, 1972, curat, libera, toate imbunatatirile, bloc curat, zona linistita, 13.000 {; (0768.756.617/ 0768.848.776 322. Ritmului, Pantelimon, dec., et.

296. Parcul Carol, garsoniera superba, dec., et. 1/5, 49 mp, 2017, biroul de vanzari Star Construct va ofera un ansamblu nou rezidential, pozitionat ultracentral: Piata Unirii se afla la 10 minute de mers pe jos, Parcuri (Tineretului si Carol), 48,50 mp, 78.225 {; (031.005.12.89/ 031.005.17.65 madalina.h@star-construct.ro

230. Militari, Auchan, Metro, garsoniera, dec., et. parter/5, 27 mp, 2018, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, statie Ratb 178 si 138 la 150 m, utilitati-canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 22.500 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

253. Militari, Politehnica Quadra Resi-

277. Obor, Colentina semidec., et. 8/10,

311. Pucheni, Rahova, sector 5 dec., et.

323. Ritmului, Pantelimon, bloc mixt

206. Militari Residence dec., et. 1/7, 31 mp, 2017, constructie noua, 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 27.900 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

25 mp, 1982, cf. 2, imbunatatiri, aproape metrou, RATB, parc, Lidl, Kaufland, piata, acte, 17.600 {; (0763.698.327/ 0727.745.806

310. Pta Universitatii semidec., et. 9/10, 23 mp, 1955, ultracentral zona 0, intre str. Academiei si Calea Victoriei, langa intrarea hotelului Capsa , garsoniera de vanzare amenajata, utilata si mobilata, direct de la proprietar. 31.500 {; (0787.693.892 sandulescubogdan1975@gmail.com

2/10, 37 mp, 1981, garsoniera bloc mixt 1981, dec.a cu bucatarie patrata, gresie, faianta, parchet, termopan balcon. Se vinde partial mobilata. Bloc stradal, intrare stradala vedere fata, 46.000 {; (0771.791.542

finalizata, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, loc de parcare, canalizare, gaze, curent electric, iluminat stradal, strazi asfaltate, RATB 178 138, 31.000 {; (0761.440.400 greenparkresidence79@gmail.com

252. Militari, Pacii, ocazie, dec., et. 1/4,

309. Primaverii, semidec., et. 3/3, 40 mp, 1970, Primaverii, Tolstoi N Lev , garsoniera, confort 1 semidec.a, etaj 3/3, suprafata 40 mp, an 1970, bucatarie mobilata, boxa subsolDetalii suplimntare; 75.000 {; (0762.637.314 dgobyfoundation@gmail.com

295. Pantelimon, Parcul Lunca Florilor, cf. 3, complexul Baicului, et. 2, termopane, bl. gaze, caldura Radet, reabilitat termic, libera, scoala, acte, cadastru, disc., 15.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757

33 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 28.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

205. Militari Residence dec., et. parter/7,

et. 2/4, 32 mp, 2013, Complex Avangarde, etaj 2/4, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, balcon, costuri mentenanta 130 lei, pentru orice luna, acte facute, accepta credit. 31.500 {; (0765.348.367

313. Pucheni, Rahova, sector 5, dec., 37

dec., et. 5/8, 40 mp, 1990, adiacent, garsoniera cf. 1 sporit, amenajata modern cu termopan, parchet bambus, gresie, faianta, se vinde mobilata si utilata ca in fotografii, acte la zi, 60.000 {; (0733.300.779/ 0722.300.698

268. Nerva Traian, metrou Timpuri Noi,

308. Prelungirea Ghencea, semidec.,

287. Pantelimon rezidential, 2 minute

31 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc P+5 (placa+pod), cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, RATB 178 si 138 la 100 ml, comision 0% 27.000 {; (0761.440.400 mirela_daniela_istrate@yahoo.com

221. Militari, dec., 36 mp, 2017, garson-

et. 1/4, garsoniera este situata in cadrul unui ansamblu rezidential nou, aflat in constructie, nu departe de metrou, si de importante puncte de interes major, scoli, centre comerciale, gradinite, 35.000 {; (0738.165.307 iulian@activeestate.ro

mp, 2016, oferta, ansamblu rezidential, corp C, 9/10, mobilat, finisaje moderne alegere, centrala proprie, tamplarie Rehau, usa antiefractie, apometre, spatii joaca copii, teren sport, tva inclus, comision 0, 29.200 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

288. Pantelimon, capatul tramvaiului

265. Moinesti, Gorjului, garsoniera New Block, dec., et. 2/4, 30 mp, 2017, Garsoniera dec.a, finisata, la cheie, cu centrala proprie, in suprafata de 28.35 mp utili, situata la etajele 1-4 ale unui imobil P+4 construit in zona Moinesti Gorjului 35.000 {; (0722.382.832 contact@erikachica.ro

307. Postasului nr 5, sector 3, semidec.,

312. Pucheni, Rahova, sector 5, dec., 32

263. Militari- Veteranilor, dec., 37 mp,

264. Militri, I. Maniu, 26 mp, colt cu Apusului, bloc mixt, libera, stradal, aproape RATB, metrou, piata parc, acte, 23.300 {; (0763.698.327/ 0727.745.806

in bloc mixt, dec., et. 5/8, 1990, etaj 5/8, suprafata 42 mp, bloc mixt, constructie 1990, dec.a, renovata, mobilata si utilata 72.500 {; (0726.274.984

37 mp, 2017, Titan, Pallady, garsoniera dec, bloc nou, g, f, p, t, centrala de apartament, contorizare individuala, bransat la toate util., compartimentare caramida, acces facil mijloace de transport. 0% comision, 37.000 {; (031.005.13.00/ 031.005.17.73

262. Militari- Autogara, et. 2/4, 25 mp, G- I, cf. 2, imbunatatiri, mobilat, utilat complet, bloc curat, urgent, 21.000 {; (0764.182.655

1981, confort 1, etaj 2, bloc mixt, termopane, gresie, faianta, 35.500 {; (0769.115.522

306. Piata Victoriei, Guvern, garsoniera

286. Pallady, metrou, dec., dec., et. 1/4,

metrou Republica, 49 mp, 2017, p+10, situat la 100 m de supermarket Cora, mai multe tipuri de apartamente, garsoniere, studiouri disponibile, comision 0, 43.000 {; (0741.990.000/ 0724.934.560

303. Piata Sudului, et. 3/10, 24 mp, 1974, gars., cf. 2, marit, bl. mixt, toate imb., mobilata, utilata recent, supr. totala: 28 mp; 39.000 {; (0737.096.647 304. Piata Sudului, metrou, Sun Plaza

dec., et. 3/6, 40 mp, 2018, de vanzare garsoniera, 40 mp utili, bucatarie si living open space, terasa, centrala proprie si incalzire prin pardoseala, finisaje de top, parcari la subteran. Pret fara TVA: 62.000 euro. 65.100 {; (031.005.17.33/ 031.005.17.69 andrei.p@star-construct.ro

25

1981, dec., et. 2/10, 37 mp, 1981, dec.a, bloc stradal, intrare stradala vedere fata,bucatarie patrata, gresie, faianta, parchet, termopan balcon, se vinde partial mobilata apropiere metrou Iancului, piata parc Obor, Ferdinand, Mega Mall, 45.500 {; (0766.187.781 324. Salaj, Dacia, dec., et. 3/3, 33 mp,

2013, centrala gaze, semimobilata, 25.000 {; (0764.522.941/ 0742.296.820 325. Salaj, Kaufland, vand garsoniera demisol, bucatarie, zona linistita, gaze la usa, 10.000 {; (0764.699.454/ 0761.755.058 326. Sebastian, 2 min. Penny Market,

38 mp, 2009, 5 min. statie RATB 117, N120, 220, 8, 23, 5 min. Scoala Luceafarul, 15 min. Piata Rahova, finisat, geam la baie, centrala, acte. 29.000 {; (0726.690.612 327. Sebastian, Dumbrava Noua, gar-

soniera, dec., et. 7/8, 42 mp, 1988, deluxe, garsoniera confort 1 sporit dec., etaj 7/8, camera 21 mp, open space, imbunatatiri multiple, renovat complet, suprafata 44 mp, bloc de garsoniere construit in 1988, nestradal, 46.000 {; (0771.265.376 328. Sebastian, parc, dec., et. 5/8, 45 mp, 45 mp suprafata utila, construita in 1990, dec.a, et. 5/ 8, insorita (vedere spre sud), 100 m de la intrarea in parcul Sebastian, balcon inchis, usa metalica la intrare, g, f, ac, se vinde mobilata 43.000 {; (0743.274.565 329. Sector 4. dec., et. parter/3, 30 mp, 2017, Garsoniera beneficiaza de centrala termica proprie, finisaje interioare la alegere (gresie, faianta, parchet, usi de interior), tamplarie PVC cu geam termopan Low-e. Comision 0%, 24.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 330. Sinaia, duplex lux Sinaia, 4 camere, et. 9-10/10, dec., 159 mp utili, balcon, tersa de 34 mp, 2 bai, finisaje de lux, vedere spre munte, utilitati separate, dispus pe 2 niveluri. Oferta speciala. 139.230 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra@olympus-residence.ro 331. Sinaia, dec., et. 2/10, 56 mp, garsoniera 56.20 mp utili, et.2/10, finisata la cheie, centrala termica, calorifere, parchet, geamuri termopan, obiecte sanitare in baie. Vedere panoramica spre munte. Nou. 38.950 {; (0737.500.382/ 0733.501.453 alexandra.gheorghe@zonadesud.ro

332. Sinaia, dec., et. 5/10, 57 mp, garsoniera dec.a, 57.80 mp utili, et. 5/10, balcon 12 mp, vedere la munte, finisata la cheie cu finisaje de lux, obiecte sanitare, centrala termica si calorifere, parchet, geamuri termopan. Nou. 41.895 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra@olympus-residence.ro 333. Sinaia, dec., et. 1/8, 44 mp, 2010, vand garsoniera 44.30 mp utili, utilitati contorizate separat, finisata la cheie, centrala termica, calorifere, geam termopan, parchet, 29.295 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro 334. Sinaia, Valea Prahovei, dec., et. parter/10, 57 mp, garsoniera 57.60 mp utili, terasa 13 mp, P/10, dec.a, bucatarie, baie, hol, finisaje incluse in pret, in curte centru de relaxare. Este buna pentru investitie sau casa de vacanta. 37.500 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra.gheorghe@zonadesud.ro 335. Soseaua Berceni, 7 minute metrou, dec., et. 1/3, 39 mp, 2017, garsoniera spatioasa, bloc nou, centrala termica, baie echipata, complet finisata, situat foarte aproape de metrou Dimitrie Leonida (max. 7 minute de mers pe jos). Comision 0. Direct dezvoltator, 35.500 {; (0725.957.933 336. Soseaua Giurgiului semidec., et. 2,

35 mp, 2015, adiacent, apropiere Dedeman, gars in bloc 2015, et 2, s. utila 28,77, s. totala 34,65, balcon inchis in termopan, zona de case, apropiere mij de transport, acte in regula, 29.000 {; (0722.891.941/ 0757.439.615 royalimob@yahoo.ro 337. Soseaua Giurgiului, Luica dec., et. 3/4, 34 mp, 1981, libera, termopan, rulouri la geam, imbunatatiri recente, acte la zi 31.500 {; (0764.660.900 338. Soseaua Oltenitei, dec., et. parter/2,

32 mp, 2017, garsoniera 33 mp, cu o curte de 17 mp, P/2, finisata la cheie, centrala termica, gresie, faianta, parchet, baie utilata, Soseaua Oltenitei, la intrare in Popesti-Leordeni, langa magazinul Lidl. 35.000 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro 339. Soseaua Oltenitei, Brancoveanu, semidec., et. 3/10, 20 mp, 1972, garsoniera conf. 2, et. 3/10, mobilata, utilata, la jumatatea distantei intre metrou Brancoveanu si Piata Sudului, pret discutabil. 25.500 {; (0726.764.420/ 0784.276.537 office@creativebrokers.ro 340. Soseaua Pantelimon, Iancului, acces metrou, semidec., et. 7/9, 32 mp, 1984, acces rapid catre metrou Piata Iancului. Garsoniera este la etajul 7/9, intr-un bloc din 1984, reabilitat termic, cu structura semidec.a, 39.500 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com

341. Stefan cel Mare, Obor, semidec., 31

mp, 1982, Stefan cel Mare, Obor, metrou, mobilat?, utilata ideal investitie, inchiriere, gresie, faianta, parchet, termopan, zona linistita, scoli, gradinite, se poate prelua cu chiriasi 250E, 38.000 {; (0727.424.131 342. Str.Victor Brauner,Nicolae Teclu-

Metrou, semidec., et. 3/9, 59 mp, 2017, complex nou garsoniera -studio langa metrou, 59.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com

343. Strada Aleea Arheologilor nr. 6, Mili-

tari, dec., et. 3/4, 40 mp, vand garsoniera spatioasa in Militari, Str. Arheologilor nr. 6, etajul 3/4, suprafata 40.50 mp, 1 baie, 1 bucatarie, debara, balcon inchis cu rame PVC, renovat- instalatii electrice&sanitare noi. Merita vazuta; 48.000 {; (0726.704.076 justina.petroias@lmfacility.ro 344. Tei dec., et. 5/10, 41 mp, Ghica Tei,

vand garsoniera cf. 1 sporit, sup. 41 mp, anul constructiei 1986, etaj 5/10, bloc reabilitat termic, cu imbunatatiri, mobilat si utilat, 47.000 {; (0766.333.192/ 0725.783.201 345. Teiul Doamnei, semidec., et. 8/10, garsoniera confort 2, Teiul Doamnei, 8-10, parchet, termopan gresie, faianta, izolat termic 35.000 {; (0771.524.148 capricioasa_2005@yahoo.com 346. Teiul Doamnei, Ghica Tei, dec., et. 4/10, 40 mp, 1986, Teiul Doamnei, Ghica Tei, garsoniera confort 1, dec.a, situate la etajul 4/10, suprafata de 40 mp. Bloc 1986, amenajata, cadastru si intabulare, libera, 44.000 {; (021.231.23.18/ 0725.297.355 347. Theodor Pallady dec., et. 2/5, 35 mp, 2018, garsoniera, dec.a, suprafata utila 35 mp, etaj 2/5, imobil nou, finisaje la alegere. Comision 0%, bransamente individuale. Se accepta doar plata cash cu un avans de 80% 32.160 {; (0738.192.580 diana@activeestate.ro 348. Theodor Pallady garsoniera, Vitioara, dec., et. parter/2, 42 mp, 2017, garsoniera disponibila la parter, intr-un imobil nou construit de p+ 2e cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 42.07 mp, 46.100 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 349. Theodor Pallady, 1 Decembrie 1918, dec., et. 4/5, 34 mp, 2018, garsoniera bloc nou in vecinatatea statiei de metrou 1 Decembrie 1918 (12-13 min.). 29.900 {; (0737.811.000 ruxandra@zonadesud.ro 350. Theodor Pallady, Fetesti, dec., et. 2/4, 42 mp, 2017, finalizare decembrie, garsoniera situata la 12 minute de metrou 1 Decembrie, intr-un imobil cu un regim de inaltime de DS+P+4E, cu o suprafata utila de 41,5 mp, 40.000 {; (0756.565.565/ 07311699114 office@titanu-nou.ro 351. Theodor Pallady, Ozana dec., et. 1/4, 2017, garsoniera situata in cartierul 1 Decembrie 1918 zona Theodor Pallady, intr-un bloc construit in anul 2017, confort, dec., etaj 1 din 4, avand suprafata totala de 37 mp 37.000 {; (031.005.17.53/ 031.005.17.73 george.t@star-construct.ro 352. Theodor Pallady, Titan, dec., et. 1/4, 35 mp, 2017, garsoniera 35 mp adiacent bulevardului Theodor Pallady, 12 minute de metrou, 35.000 {; (0730.888.272 andrei.stanciu@zonadesud.ro 353. Theodor Pallady, Vitioara, dec., et. parter/2, 77 mp, 2017, garsoniera disponibila la etajul parter, intr-un imobil nou construit de P+ 2E cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 76,33 mp. 54.000 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 354. Theodor Pallady, Vitioara, dec., et. 1/2, 45 mp, 2017, garsoniera disponibila la etajul 1, intr-un imobil nou construit de P+ 2E cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 44,41 mp. 47.200 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 355. Theodor Pallady, Vitioara, garson-

iera, dec., et. 1/2, 39 mp, 2017, garsoniera disponibila la etajul 1, intr-un imobil nou construit de P+ 2E cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 38,82 mp. 46.025 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 356. Tineretului bulevard, vedere parc, metrou,stradal dec., et. 7/10, 36 mp, 1985, bloc mixt, monolit, vav parc, balcon, structura deosebita, in reabilitare, toate imbunatatirile, mobilat/utilat, piata, supermarket, boxa, accept credit, excelenta investitie, inchiriabila rapid, orientare S-E. 56.500 {; (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

13 decembrie 2017

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 357. Tineretului Park Residence, semi-

dec., et. 1/11, 38 mp, 2018, bloc nou, termen finalizare iunie 2018, in imediata apropiere a parcului Tineretului, finisaje lux, direct dezvoltator, tva 5% aplicabil, preturi incepand de la 46.000 euro 62.000 {; (0726.911.598 office@tineretuluipark.net 358. Tineretului, semidec., et. parter/11,

28 mp, 2018, Tineretului Park Residence, bloc nou, termen finalizare iunie 2018, in imediata apropiere a parcului Tineretului, finisaje lux, direct dezvoltator, tva 5% aplicabil, preturi incepand de la 46.000 euro. 46.000 {; (0726.911.598 office@tineretuluipark.net 359. Tineretului, metrou 5 min, garson-

iera spatioasa dec., et. 1/6, 40 mp, 2018, Garsoniera spatioasa, bloc nou, metrou Tineretului 500 m, balcon, et. 2/6, imobil nou in constructie cu finalizare la sfarsitul lui 2018. Vanzare de la dezvoltator. Comision 0. Consiliere credit, 62.000 {; (031.005.12.70/ 031.005.17.65 diana.d@star-construct.ro 360. Tineretului, metrou, dec., et.

parter/10, 32 mp, 1980, garsoniera situata la 5 minute de metrou Tineretului, parter/10, dec.a, imbunatatiri partiale, toate actele la zi. Neg., 51.500 {; (0773.931.307 361. Tineretului, parc, ocazie, dec., et. 1/12, 41 mp, 2008, Asmita Gardens, gars, confort 1, bloc nou 2008, finisaje de calitate, terasa mare 10 mp, etaj 1, supr 41 mp, ac, conditii lux: piscina interioara, sauna, SPA, sala fitness, spatii de joaca pentru copii, metrou, 61.900 {; (0727.570.663 362. Titan 1 Decembrie 1918, semidec.,

20 mp, Sectia 13, apropiere metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, gaze, 23.400 {; (0737.587.999 363. Titan 4 Residence, garsoniera comi-

sion 0, dec., et. 1/4, 2017, ansamblu format din 4 blocuri a cate 44 de apartamente, dezvoltat pe o suprafata de 6000 mp. 700 m pana la metrou Nicolae Teclu, transport pana lan.Teclu asigurat. pret credit 34650, pret cash:33600 33.600 {; (0768.951.501/ 0787.506.572 vanzari@titan4residence.ro 364. Titan Auchan, ocazie, 26.000 euro,

et. 7/10, 23 mp, 1975, etaj 7/10 semidec.a, amenajata, mobilata si utilata modern. Are centrala termica. Acte ok. Este situata intr-o pozitie excelenta. Sunati acum, merita vazuta; 26.000 {; (0770.805.447 agentie2@mauwis.ro 365. Titan metrou, dec., et. parter/10, 40

mp, 1975, garsoniera cf 1, sporit, metrou Titan si parc IOR, bloc mixt, parter cu balcon, reabilitat termic, renovata, instalatii electrice si sanitare, bucatarie mobilata, utilata, termopane, acte, accept credit. 46.500 {; (0775.191.885 iordachemarius1970@gmail.com 366. Titan, dec., et. parter/10, 34 mp,

1968, blocul Potcoava, 3 min metrou, langa parcul IOR, libera, bloc mixt. 42.000 {; (021.253.01.13/ 0745.087.966 office_treibrazi@yahoo.com 367. Titan, 15 mp, 1977, gars. cf. 3, et. 2, aer conditionat, actele toate, apa calda, rece, cabina de dus, usa metalica, Valentin, 15.900 {; (0723.873.999 368. Titan, semidec., et. 8/10, 32 mp, 1972, garsoniera Titan - Policlinica Titan Parc Titanii, confort I, semidec., etaj 8/10, suprafta 32 mp, complet renovata. Prima garsoniera pe palier, geam la baie, balcon generos, 37.500 {; (0728.436.342 aleexjacota@gmail.com 369. Titan, dec., et. 1/2, 44 mp, 2018,

garsoniera, complet dec.a, la doar 5 minute de metrou 46.000 {; (0743.777.700 cristina.carlan@rfccity.ro 370. Titan, dec., et. 8/10, 35 mp, Parc Titanii, 7 min metrou, cf 1, sd, 8/10, su 32 mp, complet renovata, parchet, usa met, ac, bucatarie inchisa, geam baie, bloc reabilitat. Ideal investitie. Se accepta credit. Agentie, 39.500 {; (0758.422.048 371. Titan, semidec., et. 8/10, 32 mp,

policlinica, Prisaca Dornei, chiar la parcul Titanii, bloc reabilitat, cf 1, semidec.a, renovata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, libera, toate actele 37.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 372. Titan, semidec., et. 8/10, 31 mp,

1970, Priseaca Dornei, confort 1, bloc mixt, reabilitat termic, libera, acte ok, scara foarte curata, 4 lifturi, situata la 2 min. parc si 7-8 min. metrou Titan 37.500 {; (0732.135.471 373. Titan, dec., et. 1/3, 33 mp, 2017,

Salajan, Marului 38-42, bloc nou, pozitie de exceptie, zona noua, p+3, loc parcare, miloace de transport in apropiere, metrou, scoli, gradinite, ocazie. 999 {; (0753.075.109 374. Titan, 1 Decembrie, Ozana, dec., et. 1/4, 35 mp, 2017, garsoniera, la o distanta reala de 10-12 min. pana la metroul 1 Decembrie1918. Blocurile au un regim de inaltime de P+4 etaje cu lift silentios, 35.000 {; (031.005.13.19/ 031.005.17.73 marius.n@star-construct.ro 375. Titan, 1 Decembrie1918, dec., et.

parter/3, 37 mp, 2017, direct de la dezvoltator, 0% comision de administrare. Propunem spre achizitie o garsoniera ce dispune de o compartimentare optima.Se poate achizitiona si cu un credit ipotecar 34.200 {; (0738.155.832 teodor@activestate.ro 376. Titan, aproape metrou, dec., et. 6/10, 1970, garsoniera dec.a, 35 mp, et 6/10, bloc din 1970. Gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan. Instalatii electrica si sanitara noi. Mobilat si utilat cum se vede. Toate actele la zi. 45.000 {; (0770.437.577 agentie1@mauwis.ro

««««««««««««««««««

TITAN, AUCHAN, DEC., 37 MP, 2017, DRUMUL GURA SIRIULUI, STEFAN TITAN RESIDENCE VINDE GARSONIERE IN BLOC NOU, FARA RIGIPS, CALITATE SUPERIOARA. PRETURI DE LA 34.900 EURO FARA COMISION. (0760.091.494/ 0744.971.502

377.

««««««««««««««««««

380. Titan, Codrea Residence dec., et. 2/4, 37 mp, 2017, este un ansamblu rezidential ce cuprinde 80 apartamente.2 Blocuri cu un regim mic de inaltime S+P+4 34.000 {; (0762.219.696 codrearesidence@yahoo.com 381. Titan, Fizicienilor, dec., et. 3/4, 27 mp, 1983, garsoniera et 3/4, dec, gresie, faianta, parchet, usa metalica, ac. Se vinde mobilat utilat complet. Bloc stradal, vedere spate, aproape mijloace de transport, 10 minute de mers pe jos pana la metrou, 30.000 {; (0720.011.960 imobiliare.edna@gmail.com 382. Titan, generos, finalizare rapida,

dec., et. parter/3, 47 mp, garsoniera duplex, 37 mp+curte 10 mp, finisaje exceptionale, 0 comision, mijloc de transport, lift, interfon, regim mic de inaltime, fin rapida, 39.900 E, TVA inclus, se acc. credit, 37.500 {; (031.005.17.41/ 031.005.17.73 eduard.p@starconstruct.ro

18. 1 Decembrie, str. Victor Brauner,

mp, 2017, garsoniera incapatoare, mutare imediata, predare la cheie.Direct dezvoltator, comision 0. 36.000 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro et. parter/3, 29 mp, 2017, garsoniera cu intrare direct din strada, cel mai bun pret, finisaje la alegere, contorizata individual, finalizare aprilie 2018, Direct Dezvoltator, 24.000 {; (0737.500.381/ 0737.500.380 cristianduta1989@gmail.com 407. Ultracentral, Magheru et.

408. Unirii nr. 59, dec., et. 8/9, 42 mp, 2002, vand garsoniera, 2 balcoane, mobilat si utilat modern, paza la bloc; 78.000 {; (0727.177.008

386. Titan, Minis, garsoniera confort 1, semidec., et. 2/10, 1967, bloc reabilitat termic, balcon, fara imbunatatiri, are doar termopan, usa metalica, gresie si faianta pe hol si in baie, acte la zi, cadastru si intabulare, 36.000 {; (0733.128.072/ 0760.045.141

George Cosbuc dec., et. parter/parter, 29 mp, 1937, Unirii, bl. Regina Maria va oferim la vanz aproape de rond Cosbuc, o gars. cf 1 in S=18mp+13mp-extensie in curte, libera lsi cu imbunatatiri, la 27.900 euro, relatii la tel., rel la tel., Daniel 26.900 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com

389. Titan, Ozana, oferta garsoniera,

dec., et. 2/5, 34 mp, 2017, garsoniera dec.a bloc nou Theodor Pallady, Fetesti. 10 min pana la metrou 1 Decembrie 1918. 35.000 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 390. Titan, Pallady, semidec., et. 10/11, 25 mp, 2018, garsoniera deosebita, foarte bine compartimentata ce ofera o utilitate sporita spatiului interior prin proportiile incaperilor. Se vinde la cheie, cu finisaje de calitate. Accept si credit bancar 28.035 {; (0774.454.454 directconstructor@gmail.com 391. Titan, parc, semidec., et. 7/10, 32 mp, 1978, acces metrou, imobil 1978, etaj 7/10, semidec.a, suprafata de 32 mp, necesita renovare, negociabil. 40.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 392. Titan, parcul Titanii, bloc mixt, semidec., et. 4/8, 34 mp, 1975, garsoniera renovata total, usa metalica, usi interioare noi, parchet de stejar, balcon inchis in termopan, instalatie sanitara si electrica schimbate, situata in bloc reabilitat. Ideal investitie, 42.990 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro 393. TItan, policlinica semidec., et. 7/10,

31 mp, 1970, Prisaca Dornei, garsoniera, confort 1, semidec.a, etaj 7/10, suprafata 32 mp, renovata complet, se vinde mobilata si utilata, bloc reabilitat termic, const in 1970, acte, se accepta credit, 39.900 {; (0786.294.130/ 0724.518.227 394. Titan, Policlinica, semidec., et. 9/10,

1972, bloc reabilitat, cf. 1, semidec., libera, 9 din 10, mobilata si utilata complet, toate actele imbunatatiri, merita vazuta la o statie de metrou Titan, 38.500 {; (0722.852.863/ 0761.943.192 marianailie2005@yahoo.com 395. Titan, Postasului dec., et. 2/5, 35 mp, 2018, complex rezidential cu circuit inchis, acces privat, supraveghere 24/24, la 12 - 15 min pana la statia de metrou. Garsoniera dec.a cu predare la cheie, finisaje la alegere, centrala, contoare, 32.200 {; (0738.192.515 laura@activeestate.ro 396. Titan, Postavarului, semidec., et.

7/10, 20 mp, 1978, Titan Postavarului vav de Billa, gars. cf. 2 etaj 7. Bloc izolat 2016 cu centrala termica intalatie pe cupru, stradal statia 311, supermarket, metrou 10 minute, piata. toate actele libera mobilata utilata 25.900 {; (0727.424.131/ 0765.404.303 397. Titan, sector 3, dec., et. 8/10, 35

mp, 1984, garsoniera dec.a, bloc mixt Titan Anul constructiei '84, bloc reabilitat, et 8/10, suprafata 35 mp, balcon 34.500 {; (0723.762.355/ 0723.762.355 Investimobiliare76@yahoo.com 398. Titan, str. Murgeni dec., et. 2/4, 36 mp, 1982, Situat intre National Arena si Parc IOR, garsoniera confort 1, dec.a, etaj 2/4, bloc mixt, pozitionata pe mijloc, an 1982, suprafata 36 mp cu balcon. Agentie, libera, 43.500 {; (0762.093.000 399. Titan, Theodor Pallady, semidec., et. parter/3, 43 mp, 2016, garsoniera disponibila imediat, in vila noua, mobilata si utilata, are curte, rulouri antiefractie la toate ferestrele, contorizare individuala, 15 min. pana la metrou 1 Decembrie 1918, 0% comision 40.000 {; (0762.668.226 serban.liv@gmail.com 400. Titan, Trapezului, garsoniera, imobil

nou, dec., et. demisol/3, 37 mp, 2017, D+P+3E, predare Dec.2017, 8 min. metrou 1 Dec.1918, N. Grigorescu, zona linistita, 37.45 mpc, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10cm, finisaje la cheie, acc. credit ipotecar, cash. 33.000 {; (0770.254.985/ 0770.255.380 office@residencecity.ro

379. Titan, Codrea Residence dec., et.

402. Titan- N. Grigorescu- langa parc

semidec., et. 8/13, 35 mp, 1978, acces imediat la parc si metrou. Garsoniera este intr-un imobil reabilitat termic, geam la baie si balcon patrat, spatios. 41.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com

17. 1 Decembrie, pret redus, 2 camere,

428. Vitan Mall, str. Foisorului, dec., et.

409. Unirii, dec., et. 6/9, 52 mp, 1995, studio, situat pe Bd. Unirii, inchiriat 350 E, intrare direct din Bulevard, vedere spate, 94.000 {; (0747.777.767/ 021.323.00.10 office@centralimobiliare.ro

dec., et. 1/3, 2017, Titan, Salajan, 8 min de metrou si piata, bloc nou, et 1 din 3, finisata complet, gresie, faianta, parchet la alegere, centrala proprie, parcare bonus, ideal investitie, detalii si vizionari la tel, Dorian. 37.800 {; (0724.548.040 dorian.lacatus@zonadesud.ro

mp, 1970, dec., etaj 4, fara imbunatatiri, bloc reabilitat, actele la zi, credit Prima Casa/ ipotecar. Vecinatati: Salajan, Postavarului, Trapezului, Theodor Pallady, Auchan Titan, Parc IOR. OVA 105606, 48.000 {; (0731.324.660 office@catalog-rezidential.ro

405. Turnu Magurele, dec., et. 1/3, 32

385. Titan, metrou, semidec., et. 4/4, 18 mp, chiar pe Nicolae Grigorescu, Potcoava, stradal, vedere spate, renovata complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata, toate actele 27.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

388. Titan, Nicolae Grigorescu, Salajan,

16. 1 Decembrie, metrou dec., et. 4, 49

dec., et. parter/4, 44 mp, ecomandat, 9 min metrou, apartament 2 camere,1 Dec, dec., 44,3 mp, balcon, finisaje exceptionale, 0 comision, mijloc de transport, lift, interfon, regim mic de inaltime, fin rapida, TVA inclus, se acc credit. 42.000 {; (031.005.17.41/ 031.005.17.73 eduard.p@star-construct.ro

parter/9, 33 mp, 1935, Romana, p/9, fara amenajari, bloc cu risc seismic, libera, 2 boxe, ideala pentru firma, investitie, bloc majoritar birouri, 30.000 {; (0723.962.905 imobiliare05@gmail.com

brie, semidec., et. 7/10, 32 mp, 1975, Postavarului, garsoniera, cf 1, semidec, etaj 7 din 10, termopan, bloc reabilitat termic, fara imbunatatiri, negociabil, 34.900 {; (0730.156.325 redalertimobiliare2004@yahoo.com

et. 1/8, 44 mp, 1990, Unirii, cf. 1 sporit, hol locuibil, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, ac, balcon mare, apropiere parc, piata, centre comerciale, RATB, P-ta Vitan, acte la zi, libera, O. Goga, Unirii 57.000 {; (0755.075.908/ 0755.075.900 unirii@excesimobiliare.ro www.excesimobiliare.ro 427. Vitan Mall, Mihai Bravu Metrou, dec., et. 7/11, 38 mp, 2016, garsoniera situata in imobil nou, 2016, suprafata de 38 mp, bucatarie inchisa cu geam, mobilata si utilata modern, totul nou, centrala termica proprie, bloc mixt. Acces facil Ratb, metrou Mihai Bravu 60.000 {; (0784.222.019/ 0785.232.323 florin@euroinvest.ro

384. Titan, metrou Costin Georgian, dec., et. 7/9, 31 mp, 1968, Titan, metrou Costin Georgian, str. Lucretiu Patrascanu, bloc anvelopat, et. 7 din 10, renovat recent, mobilat complet, aragaz, frigider, masina de spalat rufe, tv, canapea, aer conditionat, liber. 39.800 {; (0744.643.045 petrecatrinescu@gmail.com

387. Titan, Nicolae Grigorescu, 1 decem-

426. Vitan Mall, Mihai Bravu metrou dec.,

et. parter/5, 39 mp, 2017, garsoniera situata intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de P+4E+5 R, avand ca termen de finalizare Aprilie 2018, disponibila la parter avand o suprafata construita de 38,60 mp, 38.200 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro

404. Titanul Nou, Theodor Pallady, dec.,

406. Turnu Magurele, Postalionului, dec.,

mp, 1970, garsoniera confort 1, balcon tip logie, are termopan, usa metalica, parchet, recent renovata, cadastru si intabulare, libera, se vinde mobilata si utilata cu aragaz, frigider, ocazie foarte buna, 37.500 {; (0733.128.072/ 0760.045.141 2/4, 31 mp, 2017, este un ansamblu rezidential ce cuprinde 80 apartamente.2 Blocuri cu un regim mic de inaltime S+ P+4 34.900 {; (0762.219.696 codrearesidence@yahoo.com

soniera, dec., et. parter/2, 36 mp, 2017, garsoniera disponibila la parter cu o suprafata de 36,11 mp, situata intr-un ansamblu compus din doua blocuri cu un regim de inaltime de P+ 2E+ M, avand ca termen de finalizare Mai 2018. 36.000 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro

383. TItan, Mega Image metrou, semidec., et. 9/10, 36 mp, 1970, stradal 2 min. metrou, parc IOR, 1 min. Mega Image, cf. 1, semidec.a, etaj 9/10, cu imbunatatiri, g, f, p, t, um, se vinde mobilata si utilata, bloc reabilitat termic, construit in 1970, acte, credit, neg., 42.000 {; (0786.294.130/ 0724.518.227 dariahouse2006@gmail.com

401. Titan, Trapezului, mutare rapida, dec., et. parter/4, 37 mp, 2017, garsoniera imobil nou, D+P+3E+M, predare/mutare ianuarie 2018, 8 min. metrou 1 Decembrie 1918, N. Grigorescu, zona linistita, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10 cm, la cheie, com. 0, dezvoltator, 39.900 {; (0770.254.985/ 0770.255.380 office@residencecity.ro

378. Titan, Billa, semidec., et. 7/10, 33

403. Titanul Nou, Theodor Pallady gar-

410. Unirii, bd. Regina Maria, rond

411. Unirii, Radu Voda, dec., et. 2/3, 30 mp, 1969, garsoniera in vila, etaj 2/3, gresie, faianta, parchet, termopan, renovata recent, gaze la usa, libera, 27.500 {; (0773.910.634 412. Unirii, Tineretului, Carol, Cantemir, Budapesta, semidec., et. parter/parter, 38 mp, 1940, Unirii Cantemir Budapesta garsoniera dubla parter in casa renovata complet. Centrala term, termopane, parchet, usa metalica, semidec, parcare, camere filmat, pivnita, direct proprietar, negociabil; 46.900 {; (0723.250.357 sergiu.teodosiu@gmail.com 413. Unirii, Tribunalul Mare, str. Poenaru

Bordea, semidec., et. 3/6, 38 mp, 1948, confort 1, semidec.a, etaj 3/6, libera, 38 mp, balcon, parchet, bloc civilizat si linistit, bloc mixt, ideala locuit, investitie, regim hotelier, bloc 1948, cadastru, intabulare, 42.000 {; (0722.568.283 414. Unirii, Vitan, Rin Grand Hotel, dec.,

et. 3/11, 35 mp, 2008, totul nou, rezidential, mobilata/utilata complet, centrala, loc parcare, intretinere mica, AC, LCD, frigider, masina spalat, cuptor, masina spalat, usa metal, 45.000 {; (0766.086.539

415. Universitate +Armeneasca- calea MOSILOR dec., et. demisol/4, 15 mp, 1938, Universitate, Mosilor, Bursa de Valori Bucuresti, mini gars, instalatii sanitare si electrice noi, apometru, termopan, pretabila inchiriere in regim hotelier, singur pe palier, gars la demisol-inalt. 7.950 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 416. Urziceni 12, bloc nou 2017, garson-

iera, dec., et. parter/3, 35 mp, 2017, imobil in proportie de 95 finalizat. Acces facil la numeroase mijloace de transport, unitati de invatamant, piata agroalimentara, magazine. Garsoniera se vinde finisata.Pretul inlcude o parcare ext. 37.000 {; (0742.184.722 417. Valea Prahovei, dec., et. parter/10, 42 mp, garsoniera dec.a, 42.90 mp utili, parter, finisata cu gresie, faianta, parchet, usi interior, centrala termica, calorifere, termopan, usa intrare anti-efractie. Finisajele sunt la alegere. 29.295 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra@olympus-residence.ro 418. Valea Prahovei, Sinaia, dec., et. 3/10, 55 mp, garsoniera dec.a Sinaia, 55.90 mp utili, balcon 13 mp, cu vedere spre munte, finisat, obiecte sanitare in baie, centrala termica si calorifere, utilitati contorizate, se preteaza pentru turism. 37.500 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra.gheorghe@zonadesud.ro

419. Vatra Luminoasa, dec., et. 1, 42 mp,

1957, vanzare garsoniera cf l dec.a 1/4 cu bucatarie mare de 8 m 2 grup sanitar, bloc rusesc, cu cadastru si intabulare, boxa la subsol, o anexa de 15m. libera, 49.500 {; (0749.199.196 lenus@confortcasaimobiliare.ro 420. Vatra Luminoasa, metrou Piata Ian-

cului, semidec., et. 5/10, 32 mp, 1970, semidec.a, semistradal, 5/10, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, usi interioare noi, instalatii sanitare/ electrice noi, libera, metrou Muncii, Parcul National, Mihai Bravu, Mega Mall 47.500 {; (0745.541.761/ 0755.075.901 iancului@excesimobiliare.ro 421. Vitan semidec., et. 7/10, 32 mp,

1980, Auchan, 10 minute de metrou, contorizata, usa metalica, gresie, faianta, 40.000 {; (0767.953.210 422. Vitan Barzesti 7D, zona Rind Grand Hotel, et. 8/12, 46 mp, 2008, garsoniera tip apartamente, mobilata complet, centrala proprie, terasa cu vedere spare Casa Poporului, parcare inclusa, 53.000 {; (0769.660.152 423. Vitan Mall Foisorului 13 dec., et. 4/8, 42 mp, 1989, proprietar, Gars 42 mp Mall Vitan, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan inclusiv balcon, usi schimbate, aer conditionat, bloc reabilitat, toate actele pregatite de vanzare, se accepta credit 59.500 {; (0723.070.186 Maryusdanyel@yahoo.com 424. Vitan Mall, Casa de Pensii, Nerva

Traian, Unirii, dec., et. 4/8, 44 mp, 1990, etaj 4/8, dec.a,amenajata total,la cheie, se vinde mobilata, utilata complet, intrare stradala, vedere spate bloc 1989 doua lifturi, acte la zi, libera apropiere metrou Timpuri Noi, Unirii, 58.900 {; (0768.198.229 425. Vitan mall, Casa de Pensii, totul nou, dec., et. 4/8, 42 mp, 1989, etaj 4/8, dec.a, amenajata la cheie. Intrare stradala, vedere spate. Bloc construit in anul 1989. Acte ok libera. Este foarte spatioasa. Se vinde mobilata si utilata modern. Sunati acum, merita. 58.000 {; (0770.805.447 agentie2@mauwis.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1/8, 42 mp, 1989, confort 1, dec.a, etaj 1/8, 42mp, constructie 1989, libera, fara imbunatatiri, fara modificari de structura, se poate renova dupa gustul cumparatorului de la zero. Actele la zi, ocazie, 54.000 {; (0730.773.589 paula.kdwimob@gmail.com 429. Vitan Mall, Unirii, bloc 1993 mixt,

dec., et. 2/4, 42 mp, 1990, etajul 2/4, bucatarie mare patrata, balcon inchis, amenajata, usi interior schimbate, parchet, gresie, faianta, scara curata, zona deosebita, piata, Vitan, metrou Timpuri Noi, Nerva Traian, libera, potential 58.000 {; (0766.187.781 430. Vitan Mall, Unirii, bloc 1993 mixt, exclusivitate dec., et. 2/4, 40 mp, 1993, etaj 2/4 bloc mixt, spatioasa mobilata si utilata modern, pozitie excelenta. Este amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan. Foarte aproape de Mall Vitan. Sunati acum, merita vazuta, 66.000 {; (0770.805.447 agentie2@mauwis.ro 431. Zetari spre Luica, et. 2/4, 33 mp, cf.

1, balcon, bloc nou, plata cash oferta, 19.000 {; (0764.522.941/ 0722.655.435

432. Zona Parcul Carol. dec., et. 1/5, 40 mp, 2017, garsoniera se vinde bransata la toate utilitatile, care sunt contorizate individual. Finisajele sunt atent executate cu materiale de foarte buna calitate. 62.000 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 bogdan.c@star-construct.ro 433. Zona Unirii dec., et. 1/3, 36 mp, 2018, direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in incinta ansamblului, TVA 5% inclus in pret, finalizare 2018 66.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com

2 Camere 1. 1 Decembrie 1918, et. 4/4, 46 mp,

2018, apartament 2 camere cu balcon si loc de parcare asigurat se vinde finisat la cheie si dotat cu centrala termica si obiecte sanitare in baie. 0% comision cumparator. Accept si credit bancar Prima Casa, 45.000 {; (0774.454.454 directconstructor@gmail.com 2. 1 Decembrie 1918, dec., et. 2/4, 53 mp, 1970, apartamentul amenajat si foarte bine intretinut semimobilat este situat la 5 min de statia de metrou 1 Decembrie 1918 blocul este izolat termic zona foarte linistita acte la zi pret bun merita vazut, 56.900 {; (0727.412.986 3. 1 Decembrie 1918, semidec., et. 2/3,

43 mp, 2018, imobil nou ds+p+2e+m, direct dezvoltator, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie, geam Tripan, finalizare 2018, tva 5% inclus, comision 0, 50.700 {; (0758.234.495 rusu.c@vbi.ro 4. 1 Decembrie 1918, dec., et. 1/5, 55

mp, 2018, oferta promotionala, ap 2 camere dec., 55mp utili, peretii din caramida, baia utilata, finisaje premium la alegere, centrala termica proprie, la cca 15 min. de metroul 1 Decembrie, comision 0, 49.800 {; (0738.155.810 gabi@activeestate.ro 5. 1 Decembrie 1918, dec., et. 1/5, 52

mp, 2018, oferta promotionala. Apartament 2 camere total dec., la cca 15 min de metroul 1 Decembrie, peretii din caramida, izolat termic si fonic, baia utilata complet, finisaje premium la alegere. Comision 0 47.550 {; (0738.155.810 gabi@activeestate.ro 6. 1 Decembrie 1918, dec., et. 10/10, 58 mp, 1979, prop. ap. dec. in Aleea Buhusi. Usi lemn masiv. 2 ap. aer conditionat. Bloc reabilitat in 2016. Apropiere metrou. Nu necesita investitii Se vinde cu bucataria mobilata/utilata. Fara agentii. 63.000 {; (0726.100.592 cata.darie@gmail.com 7. 1 Decembrie 1918, dec., et. 2/10, 55

mp, 1977, Theodor Pallady, confort 1, dec., bloc reabilitat termic, etaj 2, curat, situat la 5-6 min metrou 1 Decembrie 1918, merita vazut, 55.000 {; (0732.135.471 8. 1 Decembrie 1918, Grigorescu,

semidec., 57 mp, 2017, imobil nou, ds+p+3e+m, modern, direct dezv., accept credit bancar/ ipotecar, finalizare 2017, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop., geam Tripan, 49.900 {; (0758.234.495 rusu.c@vbi.ro http://www.vbi.ro 9. 1 Decembrie 1918, Iosif Hodos, dec., et. 1/4, 50 mp, 5 minute metrou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curat, fara balcon, 50 mp, toate imbunatatirile. 55.000 {; (0732.135.467 10. 1 Decembrie 1918, metrou, dec., et.

7/10, 57 mp, 1975, dec., etaj 7/10, spatios, bloc reabilitat termic, contorizat, amenajat, finisaje moderne gresie, faianta, parchet, termopan, apropiere metrou (3 minute), liber, acte la zi, 55.900 {; (0768.198.229 11. 1 Decembrie 1918, metrou, exclu-

sivitate, dec., et. 7/10, 55 mp, 1975, etaj 7/10 dec.. Bloc reabilitat termic. Are gresie, faianta, parchet, termopan. Distanta pana la metrou este de 3 minute. Este liber. Pozitie excelenta. Sunati acum 56.500 {; (0770.805.447 agentie2@mauwis.ro 12. 1 Decembrie 1918, Titan, aparta-

ment 2 camere dec., et. 2/5, 51 mp, 2017, direct de la dezvoltator, 0 comision de administrare, TVA 5% inclus in pret.Oferim spre achizitie un apartament de 2 camere ce beneficiaza de o compartimentare optima intr-o zona noua si linistita. 49.200 {; (0738.155.832 teodor@activestate.ro

dec., et. 2/7, 62 mp, 2017, apartament dec. 2 camere, langa metrou Nicolae Teclu. 62.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com 19. 1 Decembrie, Theodor Pallady, Ozana, dec., et. 2/4, 2017, apartamentul este disponibil la etajul 2, se vinde complet finisat cu parchet, gresie si faianta de import, este echipat cu centrala termica de apartament, calorifere din aluminiu, obiecte sanitare, 53.500 {; (031.005.13.19/ 031.005.17.73 marius.n@star-construct.ro 20. 1 Mai, dec., 2017, Pod Constanta,

imobil 2017, hochparter/5 (cu lift), finisaje deosebite, centrala termica 67.500 {; (0741.160.332 21. 1 Mai- metrou semidec., et. 7/7, 50

mp, 1965, liber, bloc reabilitat, vedere spate, pret ferm 44.000 {; (021.312.78.69/ 0722.610.532 22. 13 Septembrie, Botorani, dec., et. 8/8, 62 mp, 1988, particular, liber, 3 apartamente pe nivel, 58.46 mp util + 3.90 mp balcon, gresie, faianta, parchet, lavabila, PVC, termopan, usa metalica, 2 aparate ac, 64.000 {; (0722.881.523/ 0723.190.757 23. 13 Septembrie, Liberty mall, semi-

dec., et. 2/8, 54 mp, 1987, Clinica Hipocrat, bloc stradal, constructie 1987, apartament renovat modern, termopan, parchet, gresie, faianta, bucatarie spatioasa, mobilat si utilat asa cum apare in fotografii, toate actele la zi, 67.000 {; (0733.300.779/ 0722.300.698 24. 13 Septembrie, Novaci, Topliceanu

Vasile, dec., et. 7/8, 62 mp, 1989, apartament 2 camere, situat in cartierul 13 Septembrie, intr-un imobil reabilitat termic, Imbunatatirii lux. 77.900 {; (0765.546.497 25. Alba Iulia, dec., et. 1/2, 41 mp, 1936,

apartament 2 camere in zona Piata Alba Iulia, spatios, dotat cu centrala termica proprie, tamparie PVC cu geam termopan si usa metalica, se vinde complet mobilat si utilat (cum apare in fotografii), 56.900 {; (0728.973.745 marius.cojocariu@hb.ro 26. Alba Iulia, Unirii dec., et. parter/3, 66

mp, 2018, Direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in incinta ansamblului, tva 19% inclus in pret, finalizare 2018, 129.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com 27. Alba Iulia, Unirii, dec., et. 1/3, 54 mp,

2018, direct dezvoltator, imobil nou, 2 camere, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in incinta ansamblului, TVA 5% inclus in pret, finalizare 2018. 97.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com 28. Alba Iulia, Unirii, dec., et. 1/3, 43 mp,

2018, direct dezvoltator, imobil nou, studio, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in incinta ansamblului, TVA 5% inclus in pret, finalizare 2018. 77.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com 29. Aleea Izvorul Oltului semidec., 40 mp, 1976, ap. cf. 2, cu gresie, faianta, parchet, itermopan, mobilat si utilat, disc., 40.000 {; (0768.082.721 30. Aleea Pantelimon nr. 17, bl. B2, Sc.

C, semidec., et. 4/4, 27 mp, 1978, particular vand apartament 2 camere, toate imbunatatirile inclusiv instalatii electrice si sanitare noi, aer conditionat, usa metalica, contorizare proprie. Ocazie, 25.000 {; (0786.042.056/ 0765.327.555 Simiondaniela68@yahoo.com 31. Aleea Podul Giurgiului dec., et. 4/8,

49 mp, 1970, Vand apartament 2 camere, Aleea Podul Giurgiului, 1970, etaj 4, apartamentul se vinde mobilat, dec., a fost renovat complet in anul 2014, (instalatie electrica schimbata, tevi, termopane), 56.000 {; (0746.158.784 laurentiu_lio@yahoo.com 32. Alexandriei - Bragadiru, Direct Dez-

voltator, dec., et. 1/6, 54 mp, 2017, mutare imediata, bloc nou 2017. Bonus: bucataria se preda mobilata si utilata (plita, cuptor, hota, chiuveta). Aparat de aer conditionat in living.Direct dezvoltator, 41.500 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro 33. Alexandriei, dec., et. 1/6, 54 mp, 2017, finisaj deosebit, bloc nou, mutare rapida, bonus: bucataria se preda mobilata si utilata (plita, cuptor, hota, chiuveta). Aer conditionat in living. Direct Dezvoltator. Comision zero, 41.000 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro 34. Alexandriei, Bragadiru, bucatarie utilata, dec., et. 2/6, 2017, mobilat, Alexandriei, imobil nou finisaje la alegere, lift, imobil nou, str. Cristalului, Ratb in fata blocului, bucatarie mobilata si utilata, finisaje la alegere, lift silentios, parcare supraterana; 41.000 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 35. Alexandriei, Cristalului, parcare inclusa, curte. dec., et. parter/4, 104 mp, 2017, Va propun spre achizitionare un apartament total dec. cu 2 camere avand suprafata totala utila de 104 mp, care face parte dintr-un imobil nou situat la numai 3 minute de statia RATB, 55.250 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 36. Alexandru Obregia nou, mutare imediata, dec., et. 2/4, 55 mp, 2017, bloc nou, regim de inaltime mic, finisaje de lux, bransat la toate utilitatile. Contorizare individuala, centrala proprie; 55.000 {; (0724.548.052

13. 1 Decembrie 1918- 2 camere- 10

37. Alexandru Obregia, semidec., et.

min metrou, dec., et. parter/4, 65 mp, 2017, urgent, apartament Titan, balcon, finisaje exceptionale, 0 comision, mijloc de transport, lift, interfon, regim mic de inaltime, TVA inclus, Eduard, 57.500 {; (031.005.17.41/ 031.005.17.73 eduard.p@star-construct.ro

6/10, 51 mp, 1973, apartament 2 cam cf 1 sdec, 51 mp su. et. 6/10, bloc tip "R". Curat, fara imbunatatiri interioare, posibilitate centrala termica individuala. Apropiere metrou, scoala, RATB. Toate actele. Pret= 46000 Euro 46.000 {;

14. 1 Decembrie Auchan Titan, semidec., et. 5/10, 57 mp, 2010, Jean Steriadi, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contorizare individuala, centrala proprie, parcare subterana, boxa, 65.000 {; (0732.135.470

50 mp, 1978, apartament 2 camere, parter/10, sd, balcon inchis termopan, gresie, faianta, bl stradal, vedere lateral, 45.500 {; (0723.389.967

15. 1 Decembrie, Ilfov, agentie vindem apartamente, garsoniere, case, vile la preturi rezonabile. Relatii la: (0768.344.103/ 0720.263.896

38. Alexandru Obregia, et. parter/10,

39. Alexandru Obregia, 2 camere final-

izat lux, dec., et. 1/4, 54 mp, 2017, Alexandru Obregia 2 camere lux, bloc finalizat, mutare rapida, finisat la cheie. Comision 0. 55.000 {; (0737.500.380/ 0737.500.381 iulian@zonadesud.ro

40. Alexandru Obregia, Berceni, Grand Arena, dec., et. 2/4, 54 mp, 2017, apartament cu 2 camere, modern, ingenios compartimentat, etaj intermediar, situat intr-un bloc nou la doar 150 m de statia RATB. Finisaje de lux la alegere. Acceptam Prima Casa, 54.990 {; (0725.957.930 41. Alunisului, 2 camere dec., dec., et. 5/7, 47 mp, 1963, 44.900 {; (0723.580.110 monica.gabriela@galaxyimob.ro 42. Amzei Piata, semidec., et. 2, bloc reabilitat, liber, aer conditionat, parchet, gresie, faianta, neg., 64.000 {; (0723.627.181/ 0762.286.905 43. Ansamblul Gama Residence Towers Faza II, dec., 61 mp, 2016, 2 camere, cf. 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, 2 balcoane, dormitor cu dressing, bloc nou 2016, 59.000 {; (0758.041.197 44. Ansamblul Gama Residence Towers Faza II, dec., 62 mp, 2016, 2 camere, cf. 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, balcon, bloc nou 2016, 60.000 {; (0758.041.197 45. Ansamblul Gama Residence Towers Faza II, dec., 74 mp, 2016, 2 camere, cf. 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, debara, terasa cu spatiu de depozitare si vedere superba, bloc nou 2016, 70.000 {; (0758.041.197 46. Antiaeriana, bloc nou, super oferta semidec., et. 2/5, 47 mp, 2018, Antiaeriana, Rahova, bloc nou iunie 2018. Apartament 2 camere. Finisaje de calitate, se preda la cheie. Racordat la toate ultilitatiile publice 29.500 {; (0737.282.225 47. Antiaeriana, Rahova, dec., 63 mp,

2017, bloc nou finalizat octombrie 2017. Finisaje de calitate, se preda la cheie. Racordat la toate ultilitatiile publice. Loc de parcare inclus 46.400 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 48. Antiaeriana, Rahova, dec., 47 mp, 2017, bloc nou finalizat octombrie 2017. Finisaje de calitate, se preda la cheie. Racordat la toate ultilitatiile publice. Loc de parcare inclus. 34.200 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 49. Antiaeriana, Rahova, dec., 55 mp,

2017, bloc nou finalizat octombrie 2017. Finisaje de calitate, se preda la cheie. Racordat la toate ultilitatile publice. Loc de parcare inclus 40.400 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 50. Aparatorii Patriei, dec., et. 2/3, 62

mp, 2017, 2 camere Aparatorii Patriei, finsaje lux, imobil nou, direct dezvoltator, fara comision, utilitati, centrala, contorizare individuala, totul la cheie. Merita vazut, mai multe detalii, la telefon. 61.200 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 51. Aparatorii Patriei, dec., et. 1/5, 49 mp, 2018, apartament 2 camere, etaj 1/5, 49 mp utili, balcon inchis, loc parcare contracost, 200 mp distanta statie metrou, 44.000 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro 52. Aparatorii Patriei, dec., et. 2/3, 41 mp, 2017, apartament de 2 camere, format din: hol, living, bucatarie, 1 dormitor, balcon si 1baie. Suprafata utila de 41 mp. In pret este inclus locul de parcare. Se vinde doar la plata cash; 44.000 {; (0730.888.286 53. Aparatorii Patriei, 5 min. metrou, locatie superba semidec., et. 1/4, 54 mp, 2017, 2 cam. mutare imediata, etaj 1/4, apropiere metrou, incalzire prin pardoseala, centr termica, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis in termopan, usa metalica,finisaje superioare, acc credit 60.800 {; (031.005.12.20/ 031.005.17.65 victor.a@star-construct.ro 54. Aparatorii Patriei, Berceni, dec., et. 2/3, 57 mp, 2018, apartament nou, Aparatorii Patriei, 10 minute mers pana la metrou, direct dezvoltator, comision 0, bucatarie inchisa, centrala proprie, finisaje premium, accept orice tip de credit ipotecar, 57.500 {; (0726.378.074 ch.isabela@gmail.com 55. Aparatorii Patriei, Emil Racovita, dec., et. 1/3, 54 mp, 2017, la doar 10 minute de metroul Piata Sudului, finisaje premium, toate utilitatile bransate. Centrala termica, calorifere aluminiu.Constructie beton, caramida porotherm.Direct dezv.COMISION 0%. 66.800 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 56. Aparatorii Patriei, Soseaua Oltenitei, dec., et. 2/3, 58 mp, 2018, Aparatorii Patriei 2 camere dec., finisaje de calitate superioara incluse in pret. Toate utilitatiile contorizate individual. Centrala termica + calorifere, comision 0%, direct dezvoltator, 60.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 57. Aparatorii Patriei, zona de sud a capitalei dec., et. 2/10, 55 mp, 2017, particular, vand apartament intr-un ansanblu rezidential, langa statia de metrou la doar 5 min. Constructia este din cadre din beton, caramida porother exterior si interior. Fatada ventilata 55.000 {; (0721.805.158/ 0722.297.332 gabriela@metropolitanresidence.ro 58. Apartament 2 camere dec. metrou

in apropiere dec., et. 9/10, 52 mp, 1978, 71.350 {; (0723.704.511 alina.niculae@galaxyimob.ro 59. Apartorii Patriei metrou, Sos

Berceni, Sun Plaza, dec., et. 5/7, 54 mp, 2017, vand apartament 2 camere bloc nou la 4 min de metrou Aparatorii Patriei langa Spiru Haret, finisaje calitative, termopane Salamander, centrala proprie, mutare imediata, direct dezvoltator. Comision 0%, 64.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 60. Astra, et. parter/4, 45 mp, propietar, apt. 2 camere, parter, Str. Ciprian Porumbescu (Brasov), 49.500 euro negociabil. Apt. este situat pe pozitie insorita, cu zona verde in fata; prezinta geamuri termopan; 41.000 {; (0775.185.156 61. Auchan Titan, Postasului dec., et. 4/5, 61 mp, 2018, 2 camere dec.e la pret promo in ansamblu rezidential nou, acces privat Zona linistita, de case, vile, la 10-12 min de metrou. Predare la cheie cu toate finisajele, utilitati si contoare proprii 49.300 {; (0738.192.515 laura@activeestate.ro 62. Auchan, Militari, dec., et. parter/7, 48

4

64. Avangarde Residence, ap. 2 camere complet mobilat semidec., et. 3/4, 40 mp, 2015, apartament cu 2 camere in ansamblul reziden?ial Avangarde. Apartamentul este situat la etajul 3/4, este micut dar cochet si foarte bine compartimentat 42.000 {; (0722.382.832 contact@erikachica.ro 65. Aviatiei, apartament 2 camere, et. 2/4, 1986, etaj 2/4, constructie 1986, dec., suprafata 54 mp, 103.000 {; (0726.274.984 66. Aviatiei, Cofetaria Maria, dec., et.

3/4, 3 minute metrou, instalatii sanitare noi, bucatarie, dormitor, mobilat, utilat, geam la baie, zona linistita, neg., 98.500 {; (0723.606.040 67. Aviatiei, Cristal Palace, dec., et. 1/6,

78 mp, 2017, imobil situat in pe str. Musetesti nr. 29, langa hotel Cristal Palace, finalizat in septembrie 2017.Imobil S+P+M+6E, cu un nr. de 41 de apartamente, contorizate individual 98.700 {; (0724.610.261 ispasoffice@yahoo.com 68. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu, dec.,

74 mp, 2017, Mall Promenada, ap. 2 camere, apropiere metrou Aurel Vlaicu, spatios, bucatarie inchisa, tereasa, finisaje la alegere, parcare subterana, paza, gradina interioara. Comision 0%, 138.000 {; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro 69. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu, Mall Promenada dec., et. 5/9, 74 mp, 2017, Apartament 2 camere Aviatiei, apropiere metrou Aurel Vlaicu spatios, dec., bucatarie inchisa, terasa, finisaje la alegere, parcare subterana, paza, gradina interioara. Comision 0%, 120.000 {; (0725.985.762 roxana.panculescu@metropolitanresidence.ro 70. Aviatiei, Promenada mall, dec., et.

1/4, 48 mp, 2017, Aviatiei, Promenada, bloc nou tip vila cu lift, 2 camere 48 mp utili (balcon inclus), pozitie deosebita, strada linistita chiar langa Barbu Vacarescu, predare februarie 2018, detalii www.aviatiei-class.ro, 79.900 {; (0722.587.019/ 0767.373.777 floriancatalinpredescu@yahoo.com 71. Baba Novac lux, aproape de parc, confort 1 dec., 54mp, etajul 1/10, bloc reabilitat, amenajat nou cu materiale de calitate, instalatii noi, bucataria mobilata nou, nelocuit de cand a fost renovat, merita, 72.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796 72. Baba Novac rond, dec., et. 3/10, 56 mp, 1982, Posta, 2 camere conf l dec.e 3/9. cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, bloc reabilitat termic, stradal foarte aproape de metrou Dristor, liber, 77.000 {; (0749.199.196 lenus@confortcasaimobiliare.ro 73. Baba Novac spre Dristor, dec., et. 9/17, 2 camere, 2 balcoane, geam baie, 60.000 {; (0763.070.130/ 0747.953.488 74. Baba Novac, semidec., et. 5/10, 60 mp, 1970, Campia Libertatii, parc IOR , confort 1, semidec., vedere parc, balcon mare pe toata suprafata apartamentului, bloc reabilitat termic, situat la 8-10 min. metrou Dristor, merita vazut 63.000 {; (0732.135.471 75. Baba Novac, semidec., et. 5/10, 61 mp, 1968, chiar la intersectie Campia Libertatii, vav parc IOR, bloc reabilitat, bucatarie mare, balcon pe toata suprafata apartamentului, termopane, fara imbunatatiri, geam baie, liber, toate actele 64.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 76. Baba Novac, semidec., et. 1/3, 65 mp, 2017, chiar la parc IOR, 10 minute metrou Dristor, centrala, totul la cheie, bloc anvelopat, balcon mare, liber, 86.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 77. Baba Novac, semidec., et. 8/10, 53 mp, chiar la parc IOR, strada Reconstructiei, metrou Dristor 10 minute, mall Park Lake, bloc reabilitat, cf 1, semidec., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat partial, 58.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 78. Baba Novac, semidec., et. 8/10, 53 mp, chiar la parc IOR, strada Reconstructiei, metrou Dristor 10 minute, mall Park Lake, bloc reabilitat, cf 1, semidec., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, 58.500 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 79. Baba Novac, semidec., et. 9/10, 51

mp, chiar la restaurantul Rucar, metrou Dristor si parc IOR, bloc reabilitat, termopane, parchet, liber, toate actele, 55.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

80. Baba Novac, semidec., et. 9/10, 1970, confort 1, bloc stradal, bloc reabilitat termic, liber, acte ok, situat la 2 min. parc Titan si 8-10 min. metrou Dristor, meita vazut, 55.000 {; (0732.135.471 81. Baba Novac, semidec., et. 5/10, 54 mp, intersectie Mihai Bravu, rond, metrou Dristor, stradal, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopane, balcon pe toata suprafata apartamentului, 58.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 82. Baba Novac, semidec., et. 1/10, 52 mp, metrou Dristor 5-6 minute, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, 2-3 minute parc IOR, zona verde 56.000 {; (0732.135.467 83. Baba Novac, semidec., et. 6/9, 55 mp, 1970, Reconstructiei, 2 camere, cf. 1 semidec., etaj 6/9, bloc reabilitat, liber, curat, 52.000 {; (0773.910.634/ 0766.603.401 84. Baba Novac, semidec., et. 5/10, 54

mp, rond, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, cf 1, semidec., gresie, faianta, parchet, termopane, 5 minute metrou Dristor, toate actele 58.000 {; (0732.135.471 office@ramax.ro

85. Baba Novac, vis a vis de Parcul Alexandru Ioan Cuza, confort 1 semidec., 53 mp, etajul 4/10, bloc reabilitat, cu gresie, faianta, parchet , termopan, mobilat curat, acte la zi, vedere parc, merita vazut 63.500 {; (0728.879.796 86. Baba Novac, aproape Parc Ior, dec.,

et. 3/3, 71 mp, 2009, mansarda/P+2+M, 71 mp, bloc reabilitat termic, 2 camere transformate in 3 camere, centrala proprie, g, f, p, t, ac, um, mobilat complet+utilat, pret negociabil, 69.900 {; (0788.290.453 eurocasa.imob@gmail.com 87. Baba Novac, Campia Libertatii semi-

dec., et. 4/10, 52 mp, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, bloc reabilitat, toate actele, 100 m intarare in parcul IOR, 8-10 minute metrou Dristor 63.500 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com

mp, 2017, apartament 2 camere, 48 mp, decomadat, parter, finisat la alegerea dvs, baie utilata complet, centrala proprie, termopan, usa metalica. 42900 euro,www.militarirezervelor.ro 42.900 {; (0771.310.310/ 0725.744.950 alice.rezervelor@gmail.com

88. Baba Novac, Dristor, metrou, dec., et.

63. Auchan, Militari, dec., et. 9/10, 59

89. Baba Novac, langa parcul Ior, dec.,

mp, 2018, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat vata minerala bazaltica, finisaje la alegere, 53.082 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

2/5, 55 mp, 2017, bloc nou, 2 minute de metrou, finalizare Decembrie 2017, finisaje premium, S+P+4E+M, vecinatati: Mihai Bravu, Camil Ressu, Piata Muncii 73.830 {; (0722.602.948/ 0727.090.488 andrei@proestate.ro

et. 9/17, 58 mp, 1974, 2 camere Baba Novac, bloc turn 1974, pe role, foarte curat, 3 lifturi. Apartament confort 1, 53mp, dec., et. 9/17, dependinte, doua balcoane, foarte luminos. Pret discutabil. 60 {; (0722.360.204 anomis_pan@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


13 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 90. Baba Novac, Liviu Rebreanu semidec., et. 8/10, 53 mp, 1970, Campia Libertatii, confort 1, bloc reabilitat termic, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, situat la 2 min. parc si 8-10 min. metrou Dristor, meita vazut, 58.500 {; (0732.135.471 91. Baba Novac, Liviu Rebreanu semi-

dec., et. 8/10, 52 mp, 1970, confort 1, semidec., liber, bloc reabilitat termic, acte ok, situat la 3 min parc si 7-8 min metrou Dristor 55.000 {; (0732.135.471 92. Baba Novac, Liviu Rebreanu, Recon-

structiei, semidec., et. 9/10, 52 mp, 1970, confort 1, liber, bloc reabilitat termic, termopan, fara imbunatatiri, situat la 2 min. parc si 7-8 min. metrou Dristor, 56.000 {; (0732.135.471 93. Baba Novac, Parc IOR, semidec., et.

3/10, 50 mp, 1968, 2 camere, renovat recent, toate imbunatatirile, 2 minute parc, 2 minute Park Lake, 8 minute metrou Dristor, 65.000 {; (0732.135.470 94. Baba Novac, Parc IOR, dec., et. 1/2,

47 mp, 1960, dec., centrala termica, calorifere noi, parchet, faianta, gresie, termopan, baie cu geam, boxa subsol, liber, ideal locuit, investitie, vecinatati. Campia Libertatii, Mihai Bravu, ova 113036 56.000 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro 95. Baba Novac, parc IOR, stradal, dec., et. 9/17, 57 mp, apartament confort 1, dec. situat la etajul 9/17, bloc pe role cu 3 lifturi, 2 balcoane, suprafata de 57 mp, liber, cadastru si intabulare, 59.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.159 96. Baba Novac, restaurant Rucar, dec.,

metrou Dristor, 7 - 8 min., cf. 1, et. 1, balcon in termopn, curat, zona foarte civilizata, parcul IOR, scoala, C+I, disc., 56.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 97. Baba Novac, rond, Mihai Bravu, dec.,

et. 7/10, 1976, apartament 2 camere decomandal, stradal, 62 mp, etaj 7, vedere stradala deosebita, liber, acte. Acces facil metrou Piata Muncii (5minute ); RATB: 1, 70, 79, 135, 311. Vecinatati: Dristorului, Decebal. OVA112657 72.500 {; (0737.504.517 office@catalog-rezidential.ro 98. Baicului, dec., et. 3/4, 64 mp, 1988,

Popa Nicolae, cf 1 sporit, dec., bloc 4 etaje, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, toate actele 61.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 99. Balotesti, strada Crinului nr. 3, et.

parter/2, 2016, p+2, la cheie, asfalt, canalizare, gaze, Enel, receptie, acceptam credit prima casa, ipotecar, dar si variante, masini, case, terenuri, putem oferi si diferenta daca este cazul, ocazie 799 {; (0753.075.109 100. Baneasa Sisesti, Metrou Straulesti,

dec., et. 2/5, 67 mp, 2018, Bucurestii Noi, 2 camere cu suprafata construita de 66.95 mp (56.54 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), cu bucataria inchisa. Va fi predat complet finisat, 70.000 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

114. Barbu Vacarescu, Floreasca, dec.,

apartamentul se vinde complet finisat cu gresie, faianta, parchet, geamuri termopan cu tamplarie pvc, obiecte sanitare in baie, centrala termica proprie, calorifere de aluminiu, usi. Comision 0%, 38.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

115. Barbu Vacarescu, Titeica, str. San-

Berceni, 2 camere, 300 m distanta de metrou. Bloc nou, la cheie, contorizare individuala, centrala termica, balcon inchis cu termopan, aer conditionat, preinstalat, finisaje lux. Merita vazut. 39.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

medru, dec., et. 3/3, 70 mp, 2016, nou, spatios (70 mp utili), in bloc tip vila, zona case. Se vinde complet mobilat si utilat ca in poze (frigider, cuptor, plita inductie, masina spalat/uscator, AC, TV, semineu). Proprietar. 92.000 {; (0751.156.537 116. Basarabia, dec., et. 1/8, 52 mp,

1983, Intrarea Barsei, metrou Costin Georgian, confort 1, dec., etaj 1 din 8, bloc 1986, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele, credit 62.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 117. Basarabia, Arena Nationala, et.

parter/8, 54 mp, 1981, bloc reabilitat- termopan, liber, 61.500 {; (0723.627.543 118. Basarabia, Baia de Arama, semidec., et. 4/10, 1970, 2 Camere, confort 1, semidec., etaj 4/10, fara imbunatatiri, compartimentare buna, suprafete generoase. Situat la 1 min de metrou Ing. Costin Georgian 54.000 {; (0722.459.956/ 0722.459.956 119. Basarabia, Campia Libertatii, dec.,

et. 9/10, 50 mp, 1968, Metrou Piata Muncii, ocazie, mobilat si utilat complet, modern, excelenta investitie, scara renovata, lift schimbat, supraveghere video, liber, cadastru, intabulare, energetic, gata de vanzare, excelent pentru inchiriere, 49.500 {; (0742.078.877 120. Basarabia, Diham, semidec., et.

3/10, 1982, 2 camere, confort 1, semidec., etaj 3/10, constr. 1982, fara imbunatatiri, bloc stradal, vedere spate. 60.000 {; (0722.459.956/ 0747.111.633 iacobsorin02@yahoo.com 121. Basarabia, Diham, semidec., et. 4/10, 53 mp, 1986, 9 minute metrou, bloc din 1986, reabilitat, etajul 4 din 10, liber, termopan, vedere spate, ideal locuit, investitie, vecinatati. Nicolae Grigorescu, Chisinau, Parc National, ova 111057, 60.000 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro

et. 5, 83 mp, 2010, vand apartament cu 2 camere, complet mobilat si utilat, 2 bai, clima in ambule camere, centrala pe bloc, lift, supraveghere video interioara si exterioara, disponibil imediat, fara comision, 88.000 {; (0745.750.171/ 0756.922.155 bianca.iercu@yahoo.com 105. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et.

2/5, 59 mp, 2017, vanzare apartament 2 camere, bloc nou, se preda la cheie, finisaje Premium la alegere, centrala termica proprie Buderus, incalzire in pardoseala, 76.780 {; (0725.957.934 roland@lakeviewsisesti.ro 106. Baneasa, Natura Residence Aleea

Privighetorilor dec., et. 1/5, 82 mp, 2010, Apartament 2 camere splendid in ansamblul rezidential Natura Residence, 82 mp, etajul 1/s+p+5, living, dormitor, dressing, 2 bai, terasa, 2 locuri de parcare (in subteran si in exterior) si boxa, 160.000 {; (0732.535.415 madalina.imob@yahoo.com 107. Baneasa, parc Herastrau, dec., et.

1/3, 52 mp, 1982, apartament situat la cateva minute de parcul Herastrau, imobil reabilitat termic,loc de parcare, vedere spate (liniste),pozitie buna (apropiere scoli, gradinite, parc, mall), 82.500 {; (0731.015.099 108. Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou Straulesti, dec., et. 1/5, 70 mp, 2018, Maia Residence, 2 camere, s. construita 70.35 mp (60.49 mp utili ce includ balconul s 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa. Va fi predat complet finisat, 73.333 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 109. Baneasa, Sisesti, Maia Residence,

71 mp, dec., et. 2/5, 71 mp, 2018, 2 camere, s construita 71 (60.66 mp s utila totala inclusiv doua balcoane cu s 7.96 mp), dec., cu bucataria inchisa. Situat la 350 m de statia de metrou. Complet finisat, predare mai 2018. 74.285 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

2012, apartament cf 1 demisol, cu toate imbunatatirile, acte, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, 29.500 {; (0760.480.777 nicoleglobal@yahoo.com 124. Berceni dec., et. 1/3, 70 mp, 2014, Un apartament foarte spatios si confortabil nou cu loc de parcare 70.000 {; (0765.417.871/ 0726.789.653 125. Berceni - Giurgiului, semidec., et.

mp, 2017, 3 cam. care poate fi transformat in 2 cam de 67 mp, apartament 3 camere, situat in zona Berceni - Luica, stradal, constructie noua, et.1/4, suprafata utilata totala 67mp, va fi predat finisat cu finisaje de calitate superioara, centrala termica, 67.000 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@starconstruct.ro 127. Berceni - Oltenitei- Brancoveanu, str. Padesu, dec., et. parter/8, 61 mp, 1989, confort 1 sporit, gresie, faianta, parchet, termopane, usa de metal, zugravit, rulouri geamuri, vedere mixta, 7 min. metrou si parc,merita, fara comision, 72.000 {; (0726.284.310 contact@alexandrucordea.ro 128. Berceni -Nitu vasile dec., et. 7/10, 44 mp, 1977, buna ziua vand sau inchiriez ap 2 cam (sunt particular) zona Nitu Vasile, izolat termic, aproape de Circa financiara Nitu Vasile, pt cei interesati sunati tel. 40.000 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com 129. Berceni Grand Arena dec., et. 1/3, 62 mp, 2017, apartament 2 camere 62 mp 2 bai, loc de parcare gratuit, finisaje la alegere inluse in pret, bloc nou, mutare rapida. Centrala proprie, geamuri termopan. Dezvoltator, comision 0, se accepta prima casa 59.500 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro 130. Berceni Piata Sudului semidec., et. parter/4, 50 mp, apartament 2 camere, confort 1, mare, curat dar fara imbunatatiri parter cu balcon pe sufragerie 4 ml 5 minute metrou bloc stradal anul 1977 cadastru intabulare negociabil la fata locului, 45.000 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 131. Berceni statie metrou, dec., et. 4/5,

50 mp, 2018, apartament complet dec., bucatarie inchisa, se vinde la cheie, finisaje la alegere gresie, faianta, parchet), in bloc nou, la 100 m de statia de metrou. Se accepta Prima Casa, pret pentru cash 41.310 {; (0745.844.228 132. Berceni, semidec., et. 3/5, 2 cam.,

cf. 2, B-dul Brancoveanu, semistradalLamotesti, bloc reabilitat, liber, fara imbunatatiri, 34.600 {; (0764.182.655 133. Berceni, dec., et. 5/10, 49 mp, 1968, 2 camere dec., confort 1, 49 mp total, etaj 5/10, termopane la bucatarie si la una din camere, fara imbunatatiri, scara zugravita, lift nou, 12 minute metrou, zona frumoasa, verde, toate actele. 46.900 {; (0749.131.838 ciprian@confortcasaimobiliare.ro

110. Baneasa, Sisesti, Northside Park, semidec., et. 5/10, 82 mp, 2018, constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Apartament 2 camere, 82.39 mp, NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu, Sisesti. 90.628 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro

2 camere, Berceni, etj. 1/5, 50 mp utili, balcon, dec., finisaje incluse in pret, lift, 49.300 euro. Bonus: proiect de amenajare interioara; 49.300 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro

111. Baneasa, Sisesti, Northside Park,

135. Berceni, dec., et. 1/3, 47 mp, 2017,

semidec., et. 6/10, 87 mp, 2018, constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Apartment 2 camere, 87 mp. NorthSide Park este situat în zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti. 96.273 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 112. Baneasa, Sisesti, Northside Park,

semidec., et. 7/10, 73 mp, 2018, constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Apartment 2 camere, 87 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti 80.430 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 113. Baneasa, Zoo, Privighetorilor, Natu-

ra Residence, dec., et. 3/5, 85 mp, 2009, piscina, gym, sauna, box subsol, parcare subterana, paza, control acces, monitorizare video, lux, acces transport in comun, vecinatate Baneasa Shopping, Ikea, padure. Negociabil 149.000 {; (0751.177.121

sie, faianta, parchet, termopan, bucatarie mobilata, acte, 32.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 144. Berceni, semidec., et. 4/4, 50 mp, 1967, Piata Sudului (5 minute metrou), Secuilor, 4/4, cf.1, semidec., 50 mp, constructie 1963, finisat complet (termopan, faianta, gresie, parchet, usa metalica, tocarie interioara , instalatii noi), 50.900 {; (0722.216.231

134. Berceni, dec., et. 1/5, 49 mp, 2018,

apartament 2 cam dec. situat in zona Grand Arena. Se vinde complet finisat, gresie, faianta, parchet, si racordat la toate utilitatile (gaze, apa, canalizare). Merita vazut. 37.000 {; (0730.888.286 marius.draghici@zonadesud.ro 136. Berceni, dec., et. 2/3, 49 mp, 2017,

apartament 2 camere, situat la 6 minute de metrou Dimitrie Leonida, 41.500 {; (0730.888.280 137. Berceni, dec., et. 3/3, 2017, aparta-

ment de 2 camere la doar 1 minut de statia de metrou.Mutare imediata.Oferta unica.0 comision. 48.000 {; (0733.501.453 138. Berceni, dec., et. parter/3, 39 mp,

2017, apartament de 2 camere, se vinde complet finisat.Imobilul se afla la doar 3 minute de mers pe jos pana la statia de metrou. 38.500 {; (0733.501.453 139. Berceni, dec., et. 4/6, 50 mp, 2017,

apartament spatios, situat la 4 minute de metrou IMGB, 39.000 {; (0730.888.280

165. Berceni, B-dul Brancoveanu, dec.,

191. Berceni, Leonida, dec., et. parter/3,

216. Berceni, Oltenitei, semidec., et. 2/8,

242. Bragadiru, finalizat, bucatarie utila-

2 camere, cf. 1, 2 holuri, stradal, langa Petrom Huedin, imbunatatiri, 50.000 {; (0764.182.655

40 mp, 2017, vand apartament 2 camere, in bloc nou, adiacent soseaua Berceni, la 250 metri de statia de metrou. Complet finisat si racordat la toate utilitatile. Centrala proprie de apartament. Bloc termoizolat. 35.500 {; (0737.500.374/ 0737.500.374

56 mp, 1982, Barceni Ionescu Ghe, ap 2 cam conf 1 semidec etaj 2/8 multiple inbunatatiri, bloc curat , apropiere mijloace transport, centre comerciale, metrou, piata, scoli, gradinite, cad + int, 56.000 {; (0737.242.425

ta, et. 2/6, 62 mp, 2017, mobilata, Alexandriei, finalizat, dec., 62 mp utili, imobil nou, str. cristalului, ratb in fata blocului, bucatarie mobilata si utilata,aer conditionat in living, lift silentios, Mega Image, Penny Market, 45.500 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro

166. Berceni, B-dul Brancoveanu, dec.,

et. 1/4, 50 mp, 2017, B-dul Brancoveanu apartament cu 2 camere cu o suprafata utila de 50 mp, etaj 1, dec.. Finisaje de lux, centrala proprie. Termen mutare Decembrie 2017. 10 min metrou. Dezvoltator, comision 0. 50.000 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro 167. Berceni, B-dul Brancoveanu, dec.,

et. demisol/6, 65 mp, 2017, B-dul Brancoveanu apartament cu 2 camere cu o suprafata utila de 65 mp demisol, dec.. Finisaje de lux, centrala proprie, 10 min metrou Brancoveanu. Dezvoltator, comision 0, promotie, mutare imediat. 54.000 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro 168. Berceni, B-dul Obregia, Cultural, et. 10/10, bloc stradal tip "R", 2 cam., cf. 1, circular, cu etaj tehnic, fara probleme cu terasa, liber, 40.300 {; (0764.182.655 169. Berceni, Bd. Brancoveanu la 100

m, bloc finalizat dec., 50 mp, 2017, acte gata - accept credit - direct dezvoltator, dec., bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la alegere, TVA inclus, se vand ultimele 3 apartamente, 49.000 {; (0761.309.031 170. Berceni, Bd. Brancoveanu la 50 m,

145. Berceni, dec., et. parter/8, 50 mp, 1975, Piata Sudului, langa metrou si Mall, 50 metri patrati parter, verdeata, linistit, aer conditionat, parchet 55.000 {; (0741.900.033 jointhedark@gmail.com

bloc finalizat dec., et. 3/4, 47 mp, 2017, acte gata, accept credit, statie autobuz in fata blocului, direct dezvoltator, dec., bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la alegere, TVA inclus, 45.000 {; (0761.309.031

146. Berceni, dec., et. 4/6, 61 mp, 2018,

171. Berceni, Brancoveanu, dec., et.

147. Berceni, dec., et. 4/6, 50 mp, 2017,

2/10, 45 mp, 1975, 15 min. de metrou Brancoveanu / Sudului, RATB 1 min., confort 2, dec., s=45 mp, etaj 2/10, zona Brancoveanu, Berceni. Gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, apometre. Zona cu potential. Agentie 47.000 {; (0732.616.162 cromimobiliare@gmail.com

promo, 2 camere metrou la 300 m, sector 4, nu Popesti, balcon inchis, centrala, finisaje lux, contorizat, utilitati. Se preda la cheie in iulie 2018. Pret pt. credit 52.500 E, 47.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

promotie, studio, 2 camere, 3 camere. Cele mai mici preturi din zona. Oferta valabila pana la finalul anului 2017 in limita disponibilitatilor, 39.000 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro 148. Berceni, semidec., et. parter/10, 50

123. Berceni dec., et. demisol/4, 45 mp,

126. Berceni - Luica, dec., et. 1/4, 67

104. Baneasa, in spate la Mall semidec.,

143. Berceni, semidec., et. 4, cf. 2, gre-

149. Berceni, dec., et. 9/11, 63 mp,

102. Baneasa, et. 3/4, 51 mp, 2015,

103. Baneasa, Greenfield Residence, semidec., et. 1/5, 57 mp, 2015, apartament de 2 camere orientat spre sud, cu vedere spre padure, etajul 1/5, 57mp total, complet mobilat modern si utilat, loc de parcare, finisaje interioare de calitate, balcon inchis, comision 0. 79.500 {; (0730.252.252 contact@amaliatudor.ro

142. Berceni, dec., 50 mp, 2017, complex residential Confort Plus, va propune apartamente si garsoniere in Berceni, zona Metro, str. Metalurgiei nr 130, prima etapa compusa din 3 blocuri, faciliatati lift parcarea, accesibil metrou 60.000 {; (0725.652.660 dezvoltator_direct@yahoo.com

dec., et. 4/8, 1984, Basarabia, Diham, stradal, 2 camere cf.1 semidec., 4/8 gresie, faianta termopan, usa metalica, debara, balcon,apometre, bl. in curs de reabilitare, 53 mp, liber, 59000 Euro, 59.000 {; (0721.275.684

etaj 5, dec., imobil 2017, su-56 mp, terasa 8mp, finisaje deosebite, lift, 95.000 {; (0741.160.332 vand studio zona Baneasa in Ansamblu Coralilor Residence, 62.500 {; (0761.688.985

141. Berceni, dec., et. 4/6, 49 mp, 2017,

mp, 1974, proprietar vand apartament 2 camere in stare buna, fara imbunatatiri majore, cu gresie, faianta, balcon inchis cu termopan, (acte la zi), accept colaborare agentii imobiliare, 46.500 {; (0722.662.732 autogamalex@yahoo.com

122. Basarabia, Diham, stradal, semi-

parter/10, 36 mp, 1974, renovat, termopan, parchet, gresie, faianta, instalatii sanitare noi, apartament situat pe mijloc, acces mijloace de transport, scoala, gradinita, supermarket, bloc civilizat, negociabil; 34.900 {; (0761.621.036

101. Baneasa, 56 mp, 2017, Biharia,

140. Berceni, dec., et. 1/2, 45 mp, 2017,

et. 1/3, 51 mp, 1976, apartament doua camere dec., situat pe strada Barbu Vacarescu, la etajul 1 bloc cu 3 nivele reabilitat termic, cu o suprafata de 51 mp., orientare est, vedere stradala, cu imbunatatiri, mobilat. 75.000 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentin.cristea@orfeas.ro

1983, Sudului, metrou, apartament spatios cu 2 balcoane hol locuibil loc de parcare mobilat, gresie, faianta, parchet termopan, 59.500 {; (0773.910.634/ 0766.603.401 150. Berceni, 2 camere 2017, Urziceni 12, dec., et. 1/3, 54 mp, 2017, imobil in proportie de 95% finalizat. Acces facil la numeroase mijloace de transport, unitati de invatamant, piata agroalimentara, magazine. Apartamentul se vinde finisat. Pretul inlcude o parcare ext. 56.000 {; (0742.184.722 151. Berceni, 2 camere, dec., 350 m metrou, dec., et. parter/3, 39 mp, 2018, Berceni, 2 camere, dec., 350 m metrou, zona linistita intr-un cartier linistit cu foarte mult tineret, spatii de agreament in apropiere, cafenele, magazine, Mega Image, Penny. 38.500 {; (0724.295.769 gabriel.basarab@zonadesud.ro 152. Berceni, 2 camere, dec., pod 45 mp, dec., et. 4/4, 59 mp, 2017, Berceni, 2 camere, dec., pod 45 mp, scara interioara, suprafata utila totala 105 mp, mutare imediata, gata, acte gata, 55.000 {; (0724.295.769 gabriel.basarab@zonadesud.ro 153. Berceni, A. Obregia, sector 4, 52

mp, 1970, proprietar, cf. 1, stradal, etaj intermediar, geam la baie, vedere mixta, curat, acte la zi, 52.000 {; (0774.612.899 154. Berceni, Alexandru Obregia, semidec., et. parter/10, 52 mp, cf. 1, balcon, gresie, faianta, liber, toate actele, 46.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 155. Berceni, Alexandru Obregia, et. 7/10, 55 mp, confort 1, etaj 7 din 10, 55 mp, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis in termopan, curat, toate actele, apropiere piata metrou, magazine 51.000 {; (0771.152.889/ 0773.749.443 156. Berceni, Alexandru Obregia, semidec., et. 1/4, 2017, oferta speciala, apartament cu 2 camere modern se accepta prima casa, 55.000 {; (0724.295.769 gabriel.basarab@zonadesud.ro 157. Berceni, Aparatori, metrou, semi-

dec., et. 2/8, 55 mp, 1983, balcon, bloc reabilitat, imb., agentie, 55.500 {; (0726.671.256/ 0761.526.532

158. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et.

4/7, 54 mp, 2017, apartament 2 camere etj 4 din 7, situat pe Sos Berceni la o distanta de 5 min fata de metrou. Apartamentul se preda complet finisat si bransat la toate utilitatile.Merita vazut. 64.000 {; (0730.888.286 159. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et.

parter/3, 58 mp, 2017, Berceni, Aparatorii Patriei, Oltenitei, 2 camere dec., 58 mp, terasa, centrala proprie, calorifere, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare in baie, parcari la subteran. 57.000 {; (031.005.17.33/ 031.005.17.69 andrei.p@star-construct.ro 160. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et.

1/3, 58 mp, 2017, Sos Oltenitei, direct dezvoltator, const. 2015, et. 1, dec., spatios, 58 mp utili, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala, acces usor metrou, acc. credit, TVA inclus. 57.500 {; (0726.276.110/ 0722.272.181 161. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et.

4/6, 49 mp, 2018, super ocazie, 2 camere dec. la 3 min de metrou. Apartament spatios, finisaje premium, toate utilitatile bransate, centrala proprie si calorifere.Loc de parcare suprateran inclus, comision 0%, 40.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 162. Berceni, Aparatorii Patriei, 10 minute metrou, dec., et. 2/3, 57 mp, 2018, direct dezvoltator, comision 0, dec., bucatarie inchisa, centrala proprie, finisaje premium, accept orice tip de credit ipotecar; 57.500 {; (0726.378.074 ch.isabela@gmail.com 163. Berceni, Aparatorii Patriei, metrou,

Emil Racovita semidec., et. parter/parter, 50 mp, 1970, ocazie, confort 1 semidec., pe Emil Racovita (liceu) 50 mp, parter cu balcon, inchis cu termopan, la 5 minute de metrou, necesite renovare, toate actele ok de vanzare, zona frumoasa. Merita. 45.500 {; (0733.564.017 triumphgrand.imobiliare@yahoo.com 164. Berceni, Aparatorii Patriei, metrou,

superlux, dec., et. 1/3, 58 mp, 2017, constructie noua, spatios, 58 mp utili, la cheie, pozitie deosebita, centre comerciale, finisaje super lux, gresie, faianta, parchet, usa metalica, obiecte sanitare in baie, centrala proprie, balcon, acc. credit 57.000 {; (0723.528.420

27

172. Berceni, Ciceu, semidec., et.

demisol/4, 56 mp, 2016, apartament 2 camere in bloc nou, suprafata 56mp bucatarie mobilata, centrala ap, apropiere metrou centre comerciale piata scoala gradinite. Cadastru intabulare, se accepta credit, 47.000 {; (0737.242.425 173. Berceni, Cultural, semidec., et. parter/8, 50 mp, 1974, ap. 2 cam., cf. 1, fara imb., bloc reabilitat, balcon, 43.000 {; (0731.136.698/ 0768.322.642 confortspecial@yahoo.com 174. Berceni, Dimitrie Leonida, et. 2/10,

57 mp, 2017, super ocazie, posibilitatea de a-ti alege apartamentul, etajul, pozitionarea, cat si finisajele. Direct dezvoltator ! 60.000 {; (0725.985.760/ 0726.943.143 cristina.matei@metropolitanresidence.ro 175. Berceni, Drumul Gazarului, dec.,

et. 3/8, 53 mp, cf. 1, liber, usa metalica, acte, 43.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 176. Berceni, Emil Racovita, semidec., et. 9/10, 36 mp, 1972, particular ofer spre vanzare un apartament de 2 camere cf2, 9/10, Berceni, Emil Racovita, Moldovita, la un pret foarte bun. Apartamentul este curat, liber cu acte la zi situat in apropiere de metrou, 34.990 {; (0775.189.012 ion7asi@gmail.com 177. Berceni, etaj intermediar dec., et.

2/4, 47 mp, 2017, Direct dezvoltator. Apartament 2 camere in zona Luica Berceni, bloc in constructie, 47 mp, dec., bucatarie open space, etaj intermediar, finisaje de exceptie. Pretul nu contine TVA, 40.330 {; (031.005.13.07/ 031.005.17.65 vlad.m@star-construct.ro 178. Berceni, Giurgiului, dec., et. 3/8, 50 mp, 1965, piata Progresul, confort 1, liber, bloc reabilitat termic, curat, termopan, balcon mare, acte la zi, stradal, 42.000 {; (0722.859.200/ 0723.399.229 179. Berceni, Grand Arena dec., et. 1/4,

55 mp, 2017, dezvoltator constructie 2017,dec., etaj 1/4, doua apartamente pe nivel, finisaje lux, gresie, faianta import Spania, tamplarie PVC Salamander, usi Pinum, loc parcare 55.000 {; (0767.069.169 ariacity@gmail.com 180. Berceni, Grand Arena dezvoltator, dec., et. 4/4, 2017, doua apartamente pe nivel, finisaje lux, gresie, faianta import Spania, tamplarie PVC Salamander, usi Pinum, loc parcare. 55.000 {; (0767.069.169 ariacity@gmail.com 181. Berceni, Grand Arena, dec., et. 1/4,

55 mp, 2016, 2 camere in bloc nou, 2 balcoane, finisaje de calitate, centrala proprie, mobilat si utilat, exceptand bucataria, acte, liber, 53.500 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro 182. Berceni, Grand Arena, 2 camere mutare rapida, et. parter/3, 47 mp, 2017, Berceni, Grand Arena, 2 camere, mutare rapida, bloc nou, finalizat. finisat la cheie, predare in maxim 2 saptamani. Loc de parcare gratuit. 42.000 {; (0737.500.380/ 0737.500.381 iulian@zonadesud.ro 183. Berceni, Grand Arena, Turnu

Magurele dec., et. 1/5, 62 mp, 2017, De vanzare apartament 2 camere complet dec. bloc nou, zona Berceni se preda complet finisat si racordat la toate utilitatile. Merita vazut, 54.999 {; (073088826 184. Berceni, Huedin, semidec., et. 5/10, la 5 min de mijloacele de transport,confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, gaze separat cu doua focuri, loc parcare, cadastru si intabulare, discutabil 38.500 {; (0730.421.581/ 0728.568.337 185. Berceni, Huedin, Biserica Alba, dec., et. parter/10, 38 mp, 1978, confort 1, cu imbunatatiri, acte, termopan, curat, usa metalica, apropiere de scoala, magazine, mijloace de transport, pret negociabil; 37.500 {; (0760.480.777 nicoleglobal@yahoo.com 186. Berceni, Lamotesti, dec., et. 1/10,

43 mp, 2 cam., cf. 2, balcon la sufragerie, hol mare, 39.000 {; (0764.182.655 187. Berceni, Lamotesti, dec., et. 8/10,

40 mp, 1978, apartament confort 2, cu toate imbunatatirile, apartament la cheie, acte, mobilat, utilat, renovat apropiere mijloace de transport, 43.000 {; (0760.480.777 nicoleglobal@yahoo.com 188. Berceni, langa metrou, Prima Casa, dec., et. 5/5, 56 mp, apartament 2 camere, spatios, dec., bucatarie inchisa, balcon pe toata lungimea, in bloc nou cu lift, se vinde complet finisat cu gresie, faianta si parchet, la alegere. Pret pentru plata cash, 42.750 {; (0785.521.521 189. Berceni, Leonida dec., et. 3/4, 50

mp, 2017, vand ap 2 camere, in bloc nou. Racordat la toate utilitatile. Va puteti muta imediat in apartament. Poze reale. Foarte spatios, 50 mp utili + 2 balcoane, doar 10 minute pana la metrou Leonida 60.000 {; (0737.500.374/ 0737.500.374 190. Berceni, Leonida, dec., et. 1/3, 46

mp, 2018, ap. 2 camere, la fix 300m de metrou. Pretabil pentru investitie, fiind foarte-foarte aproape de metrou. Se preda complet finisat si racordat la utilitati. Negociabil, 46.000 {; (0737.500.374/ 0737.500.374

192. Berceni, Leonida, mutare imediata,

dec., et. 1/2, 50 mp, 2017, promotie, aproape metrou, Ratb, in vila, dec., bucatarie mare, inchisa, debara, geam la baie, finisaje de lux la alegere, balcon, toate utilitatile, centrala, zona verde, loc de parcare, scoala 37.500 {; (0728.407.191/ 0724.411.696 193. Berceni, Mall Grand Arena, dec., et. 1/4, 53 mp, 2017, vand apartament 2 camere, spatios, disponibil in cel mai scurt timp. Apartamentul se vinde complet finisat. Acceptam si Credit Prima Casa, 55.000 {; (0733.501.456 basarab@zonadesud.ro 194. Berceni, Metalurgiei dec., 52 mp,

2018, Apartamente 2 camere dec. proiect nou, in constructie, pozitie excelenta, Metalurgiei nr. 130, stradal, acces la mijloacele de transport, direct dezvoltator comision 0%, 61.000 {; (0725.652.660/ 0731.853.944 directdezvoltator@yahoo.com 195. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 2/4,

51 mp, 2017, 2 camere Berceni, bloc nou, finisaje lux, centrala proprie, contorizare individuala, utilitati, la cheie, mutare in maxim 3 luni. Merita vazut, fara comsion, direct dezvoltator. 55.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 196. Berceni, metrou Berceni, dec., et. 1/5, 49 mp, 2018, sector 4, apartament 2 camere 49 mp 44.000 euro, centrala termica, termopane, finisaje de lux la alegere, bloc nou.Dezvoltator - comision 0. Finalizare mai 2018 44.000 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro 197. Berceni, Metrou Dimitrie Leonida

dec., et. 1/2, 46 mp, 2017, vand apartament 2 camere disponibil imediat. Se vinde la cheie, 41.000 {; (0733.501.456 basarab@zonadesud.ro 198. Berceni, Metrou Dimitrie Leonida 5

min., dec., et. 2/3, 48 mp, 2017, apartament 2 camere, bloc nou, promo, 45.000 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 199. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

semidec., et. 1/3, 45 mp, 2018, Berceni metrou Dimitrie Leonida, apartament 2 camere 45 mp 40.000 euro, centrala termica, termopane, finisaje la alegere, bloc nou. Dezvoltator - comision 0. Finalizare august 2018, oferta limitata, 40.000 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro 200. Berceni, Metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1/2, 59 mp, 2012, mutare acum, utilat si mobilat, la 4 min de M Dimitrie Leonida, in vila, cu 6 ap., detine gradina comuna foisor si gratar, 2 locuri de parcare. Curtea inchisa. Dragos; 63.000 {; (0722.204.952 201. Berceni, metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 2/3, 2017, vand apartament 2 camere foarte aproape de metrou Dimitire Leonida. Apartamentul se vinde complet finisat. 44.500 {; (0733.501.456 basarab@zonadesud.ro 202. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

dec., et. 1/5, 53 mp, 2017, vand apartament 2 camere, etaj intermediar, bloc nou, in stadiul de constructie. Pret promotional plata cash: 44.500 euro. Direct dezvoltator, 46.900 {; (0725.957.930 203. Berceni, metrou direct Unirii, Pipera, et. 1/5, finisat la cheie in pret, finisaje import Italia, Spania, Germania. AC Mitsubishi Inverter. Fara intermediari, fara comision, 51.750 {; (0723.535.968 204. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 50

mp, 2018, apartament 2 camere dec., promo, bloc nou 41.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 205. Berceni, metrou, ap. 2 cam. bucatarie mobilata, ac dec., et. 4/2, 54 mp, 2017, promotie, bucatarie mare, inchisa, debara, geam la baie, finisaje de lux la alegere, balcon, toate utilitatile, centrala, aproape metrou, Ratb, zona verde, loc de parcare, scoala, gradinita, 34.000 {; (0724.411.696/ 0728.407.191 206. Berceni, metrou, Aparatorii Patriei,

dec., et. 8/10, 60 mp, 1970, ocazie, cf 1 dec., 60 mp, et 8/10 plan secund, situat intre Emil Racovita si Bd. Obregia, pe Aleea Raul Sadului, bloc reabilitat, are termopane. Necesita renovare. 8-10 min de metrou, toate actele. 46.000 {; (0733.564.017 triumphgrand.imobiliare@yahoo.com

217. Berceni, Oltenitei, dec., et. 1/2, 45 mp, 2017, vand apartament 2 camere, in bloc nou, pe soseaua Oltenitei. Complet finisat si racordat la toate utilitatile. Centrala proprie de apartament. Bloc termoizolat, negociabil, 43.000 {; (0737.500.374/ 0737.500.374 218. Berceni, Oltenitei, Mariuca, semi-

dec., et. parter/8, 52 mp, 1983, cf. 1, f. imb., intabulat, liber, neg., 51.500 {; (0746.188.866 219. Berceni, Oltenitei, sector 4, stradal,

dec., et. 1/2, 43 mp, 2017, apartament 2 camere, Vitan Barzesti, capat tramvai 9, 11, 34, RATB, Metrou Piata Sudului. Te astept la vizionare. Comision 0%, direct de la dezvoltator, 41.900 {; (0722.204.952 220. Berceni, Piata Resita, dec., et. 1/3, 48 mp, 2017, apropiere mijloace de transport, scoli, gradinite, parcuri, acceptam credit prima casa, ipotecar, va asteptam pentru alegerea finisajelor, 999 {; (0753.075.109 221. Berceni, Piata Resita, loc parcare inclus, dec., et. 1/2, 47 mp, 2017, apartament 2 camere, zona Giurgiului, Piata Resita, situat intr-un imobil P+2, et. 1/2, suprafata utila 47 mp, dec., se preda finisat cu finisaje de calitate superioara, contorizat individual 51.950 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 222. Berceni, Racovita, dec., et. 5/10,

55 mp, straduintei 2 camere, confort 1 curat, super amenejat, foarte frumos, dec., balcon generos, inchis cu termopan, liber, semimobilat, utilat, cadastru, intabulare, acc credit, negociabil, agentie, 51.800 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 223. Berceni, Resita, Straja, semidec.,

et. 3/4, 2 camere, cf. 2, cu imbunatatiri, 32.000 {; (0764.182.655 224. Berceni, Secuilor semidec., et. 4/8,

38 mp, 1980, Apartament 2 camere Berceni Secuilor, Aleea Mioara, etaj 4/8, semidec., renovat, mobilat utilat complet, nu acceptam prima casa, 48.500 {; (0756.923.564 ocaziebuna@gmail.com 225. Berceni, Secuilor, semidec., et. 2/10, 2 cam., cf. 2, fara imbunatatiri, plata numai cu cash, 41.300 {; (0764.182.655 226. Berceni, Sos. Berceni, semidec., et. 1/7, 68 mp, 2017, Berceni, Aparatorii Patriei, apartament 2 camere in bloc finalizat 2017, finisaje premium, totul contorizat individual, mutare rapida, doar 5 min. metrou, Comision 0, direct dezvoltator. 79.700 {; (0725.957.934 227. Berceni, Sos. Oltenitei, dec., et. 1/2, 45 mp, 2017, apartament 2 camere, dec., situat la et. 1 intr-o vila cu 2 etaje. Vila este amplasata stradal pe Sos. Oltenitei, exact in fata statiei RATB, acces rapid P-ta Sudului. Comision 0. Direct dezv., 39.500 {; (0725.957.933

230. Berceni, Uioara, semidec., 38 mp, 1976, confort 2, cu imbunatatiri, liber, etaj 4, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, acte, accept credit, pret negociabil 32.500 {; (0760.480.777 nicoleglobal@yahoo.com 231. Berceni, Uioara, semidec., et. 1/4, 30 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, izolat, gaze, mobilat, utilat, acte, 27.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 232. Berceni, Urziceni 12, bloc nou

2017, dec., et. 1/3, 47 mp, 2017, imobil in proportie de 95% finalizat, acces facil la numeroase mijloace de transport, unitati de invatamant, piata agroalimentara, magazine. Apartamentul se vinde finisat. Pretul inlcude o parcare ext. 49.500 {; (0742.184.722

208. Berceni, Nitu Vasile, semidec., et. 5/8, 2 camere, cf. 1, liber, faianta, gresie, parchet, termopan- noi, renovat recent, accept credit, 46.500 {; (0764.182.655

235. Berceni. dec., et. 1/3, 47 mp, 2017, Acces facil la mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. Exista posibilitatea platii cu credit, in acest sens oferim asistenta gratuita pentru intocmirea dosarului. Comision 0%, 43.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

211. Berceni, Obregia, Straduintei, semi-

dec., et. parter/4, 54 mp, 1970, apartamentul este situat pe Strada Straduintei, intre Obregia si Emil Racovita, la 2 statii de autobuz de Piata Sudului. 2 camere semidec, 54 mp, cu balcon, P/4, izolat, 1970. Se accepta credit. 52.000 {; (0729.842.974 212. Berceni, Obregia- Aliorului, dec., et.

9/11, 48 mp, 1976, 2 camere, 1 balcon, complet renovat, mobilat si utilat, usor neg., 47.900 {; (0787.822.019 office.rezo@gmail.com 213. Berceni, Obregia-Aliorului, et. 6/10,

57 mp, 1980, apartament 2 camere, confort 1, etaj 6/10, bloc stradal, 1980, amenajat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon spatios inchis, bucatarie mobilata si utilata, liber, apropiere metrou, piata, 59.500 {; (0771.350.631/ 0733.300.779

236. Berceni. dec., et. 1/6, 61 mp, 2017,

Imobilul este bransat la toate utilitatile iar apartamentul beneficiaza de contorizare separata. Comision 0%, 52.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 237. Bloc nou, metrou D. Leonida 3 min., semidec., et. 1/3, 45 mp, 2018, oferta promotionala, apartament 2 camere se preda la cheie, finisaje Premium la alegere. Caramida interior-exterior, izolatie 10 cm. Baie utilata, 40.000 {; (0725.957.934 238. Bragadiru langa Penny Market,

semidec., et. parter/6, 75 mp, 2017, apartament cu 2 camere foarte generos ca spatiu util si echilibrat in compartimentare este situat intr-un ansamblu rezidential nou, in imediata apropiere a mijlocului de transport in comun 41.000 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 239. Bragadiru langa Peny Market dec.,

et. 2/6, 64 mp, 2017, apartament cu 2 camere foarte generos ca spatiu util si echilibrat in compartimentare este situat intr-un ansamblu rezidential nou, in imediata apropiere a mijlocului de transport in comun 47.000 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 240. Bragadiru, 74 mp utili, terasa gen-

214. Berceni, Oltenitei, dec., et. 4/4, 58 mp, 1981, apartament luminos, bucatarie mobilata, 2 balcoane, renovat cu materiale de calitate. Acces rapid la metrou Piata Sudului si mall Sun Plaza, langa scoala, gradinita. Accept si credit prima casa, 58.000 {; (0787.412.195/ 0787.758.760 casinimobiliare@gmail.com

eroasa, Ratb, dec., et. 1/6, 74 mp, 2017, apartament 2 cam in zona Sos. Alexandriei Penny, dec., et. 1/6, suprafata utila totala 74 mp, se preda finisat, semimobilat, utilat, Ratb la 1 minut, centrala termica pe gaz, terasa generoasa. 51.000 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro

215. Berceni, Oltenitei, dec., et. 4/4, 52

241. Bragadiru, Cristalului, dec., et. 1/4,

mp, 1982, apartamet 2 camere conf 1 dec., etajul 4/4, terasa reabilitata, bloc stradal, multiple inbunatatiri, 2 AC, cadastru intabulare in lucru, apropiere mijloace transport, metrou, piata, scoli. 57.900 {; (0737.242.425 konfort.rezidential@yahoo.ro

246. Brancoveanu, dec., et. 3/10, 50 mp, 1975, apartament 2 cam cf. 1 dec, 50 mp , etaj 3/10, curat, acte, urgent. Se accepta credit bancar. Apropiere complex comercial, scoala, Ratb parc, 45.500 {; (0723.389.967/ 0727.395.455 vanmiliimob@gmail.com 247. Brancoveanu, semidec., et. 1/5, 30 mp, 1975, apartament deosebit, utilat complet, bucatarie si living mobilate, multiple imbunatatiri, fara balcon, dus fara cabina, metrou, Oraselul Copiilor, Budimex. Fara credit. Negociabil. 36.000 {; (0737.988.992 248. Brancoveanu, semidec., et. 4/4, 40 mp, 1972, apartament semidec. de 2 camere, confort 2. Imbunatatiri: gresie si faianta noi in bucatarie si baie, aer conditionat. Tamplarie si usi interioare termopan. 36.000 {; (0773.702.588 stefan@bcsimobiliare.ro 249. Brancoveanu, et. 1/10, 55 mp, 1969, Budimex, stradal, etaj 1/10, vedere spate, spatios, fara imbunatatiri, 46.500 {; (0773.910.634/ 0766.603.401 250. Brancoveanu, semidec., et. 2/4, 36 mp, 1974, Lamotesti, cf 2 semidec, et 2/4, imbunatatiri partiale, bloc reabilitat, acte in regula. 35.000 {; (0722.891.941 royalimob@yahoo.ro 251. Brancoveanu, semidec., et. 3/4, 49 mp, 1972, Secuilor, 10 min. metrou, etaj 3/4, sup. 49 mp, geamuri termopan, izolat in exterior, necesita renovare, 2 debarale. 47.000 {; (0735.360.736 252. Brancoveanu, apartament nou, parcare inclusa et. 1/2, 48 mp, 2018, oferta direct de la dezvoltator, comision 0, Apartamentul este disponibil pe etajul 1 din P+3, dec., parcare inclusa, zona linistita, acces facil mijloace de transport 51.950 {; (031.005.12.46/ 031.005.17.65 aura.c@star-construct.ro 253. Brancoveanu, bloc nou, comision

0, apartament 2 camere dec., et. 1/3, 45 mp, 2017, 52.500 {; (0738.344.494 silviu.mihai@galaxyimob.ro

et. 1/10, 53 mp, 1982, Lukoil, Huedin Center, bloc din 1982, apartament 2 camere cf. 1, etaj 1/10, fara amenajari, intretinut, bucatarie spatioasa, liber, toate actele la zi, apropiere statie RATB, piata, scoala, 45.000 {; (0722.300.698/ 0733.300.779

mp, 1973, curat, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, bloc curat, acte, acc. credit, 37.000 {; (0768.848.776/ 0768.756.617

234. Berceni. dec., et. parter/3, 40 mp, 2018, Acces facil catre mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. Comision 0%, 34.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

6/10, 52 mp, 1972, curat, fara imb., liber, stradal zona buna, toate actele, acc. credit, 47.500 {; (0768.756.617/ 0768.848.776

dec. dec., et. 1/6, 62 mp, 2017, Apartament dec. in bloc nou, dec., contorizat individual, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, bransat la toate utilitatile, compartimentari din caramida, 0% comision, dezvoltator, 45.500 {; (031.005.13.00/ 031.005.17.73

229. Berceni, Straja, et. parter/10, 38

dec., et. 5/5, 44 mp, 2017, apartament langa metrou cu mutare imediata, toate actele disponibile, in bloc nou locuit, 2 camere, balcon inchis, aer conditionat. Se vinde la cheie, complet finisat. Accept si credit, 43.000 {; (0785.521.521

210. Berceni, Obregia, Cultural, et.

245. Bragadiru, str. Cristalului, bloc nou,

254. Brancoveanu, Budimex, semidec., et. 2/8, 52 mp, 1970, Brancoveanu, Nitu Vasile, Budimex, 2 camere, conf. 1, etaj 2, 52 mp, semidec., nerenovat, balcon mare, vedere spre spate, 10 minute metrou, pret discutabil. 46.000 {; (0726.764.420/ 0784.276.537 office@creativebrokers.ro

207. Berceni, metrou, mutare imediata,

53 mp, 1965, proprietar, mici imbunatatiri, zona verde, 10 min. Piata Sudului, 1 min. autobuz, 53.500 {; (0722.631.703

244. Bragadiru, Leroy Merlin, dec., et. 2/3, 60 mp, 2016, super finisat, blocul este locuit, loc de parcare, racordat la toate utilitatile, 39.000 {; (0769.805.758

228. Berceni, Soseua Oltenitei, Piata Sudului, dec., et. 2/2, 2018, vand 2 camere, bloc nou in construcite la 2 min. de RATB, ansamblu cu bariera, regim mic de inaltime, zona linisita, finisaje la alerege. Oferta este promotionala doar in septembrie. Comision 0%, 38.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

233. Berceni- Nitu Vasile, et. 4/4, 50 mp, proprietar, apartament 2 camere, confort 1, renovat recent, exclus intermediari, 50.500 {; (0740.270.916

209. Berceni, Obregia, semidec., et. 2/9,

243. Bragadiru, inainte de Centura, dec., et. 2/4, 90 mp, 2017, apartament 2,5 camere situat in Bragadiru, cartier rezidential, paza, incalzire in pardoseala, transport din complex, iluminat pe timp de noapte, videointerfon, finisaje de exceptie. 54.200 {; (0744.490.108 cristina.vooh@gmail.com

60 mp, 2017, imobil nou, str. Cristalului, RATB 3 minute, finisaje la alegere, parcare supraterana inclusa in pret, Mega Image la 2 minute de mers pe jos, zona linistita, 49.850 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro

255. Brancoveanu, Huedin, semidec.,

256. Brancoveanu, Huedin, Berceni, an

1985 dec., et. 8/10, 58 mp, 1985, Brancoveanu, stradal, balcon dublu, mall, piata, in reabilitare, bucatarie mare patrata, imbunatatiri, orientare E-SE, structura deosebita, toate actele, 55.000 {; (0758.259.750 office@imobservicecenter.ro 257. Brancoveanu, Lamotesti, semi-

dec., et. 3/4, 37 mp, 1974, apartament fara imbunatatiri majore, etaj 3/4, toate actele la zi. Se accepta credit. 36.000 {; (0773.931.307 258. Brancoveanu, Lamotesti, semidec., et. 3/5, 36 mp, cf. 2, fara imb., bloc reabilitat termic, intabulat, scara impecabila, 36.000 {; (0746.188.844 259. Brancoveanu, Luica, 2 camere, dec., dec., et. 1/4, 50 mp, 2017, gata, se ofera la vanzare un apartament cu 2 camere, 56 mp. Blocul este construit p+ 4 etaje, construit din caramida phoroterm (inclusiv compartimentarile interioare) de 25 cm pe structura de beton, 49.000 {; (0724.295.769 gabriel.basarab@zonadesud.ro 260. Brancoveanu, Luica, 2 camere, dec., stradal dec., et. 1/4, 50 mp, 2017, Brancoveanu, Luica, 2 camere, dec., stradal. Se vinde complet finisat, loc de parcare inclus, centrala termica proprie, izolat pe exterior. Termen de finalizare august 2017 49.900 {; (0725.957.930 261. Brancoveanu, Luica, finalizat, dec., et. 1/4, 50 mp, 2017, apartament 2 camere, mutare in 30 zile, finisaje la alegere, loc de parcare gratuit. RATB in fata blocului, 49.900 {; (0730.250.305 262. Brancoveanu, metrou si parc, locatie deosebita, dec., et. parter/5, 66 mp, 2018, 2 camere, finalizare 2018 luna mai, constructie deosebita, se preda la cheie, cu gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii noi, blocul cu lift, centrala termica, calorifere, acc. credit, 85.000 {; (031.005.12.20/ 031.005.17.65 victor.a@star-construct.ro 263. Brancoveanu, Oltenitei, metrou Eroii Revolutiei, dec., et. 7/8, 51 mp, 1986, bloc stradal, cf. 1, termopan, parchet, gresie, faianta, acte la zi, apropiere parc Tineretului, 67.000 {; (0733.300.779/ 0771.350.631 264. Brancoveanu, Oraselul Copiilor, Imparatul Traian, dec., et. 8/8, 61 mp, 1989, apartamentul este situat pe strada Imparatul Traian, la 5 min distanta fata de metroul C-tin Brancovenu, Oraselul Copiilor. 2 camere, dec., et.8/8, supr. 61 mp, an constr.1989. Se accepta credit, 70.000 {; (0729.842.974 265. Brancoveanu, stradal, 2 camere, zona verde, semidec., et. 1/3, 59 mp, 2017, imobilul este situat intr-o zona linistita langa Oraselul Copiilor. Acesta are o suprafata utila de  58,51 mp. Predarea apartamentului va fi la cheie, 80.750 {; (031.005.12.89/ 031.005.17.65 madalina.h@star-construct.ro 266. Brancoveanu- Lamotesti, dec., et.

3/4, 1981, 2 camere, geam baie, spatios, 56.000 {; (0763.070.130/ 0747.953.488 267. Brezoianu, Cismigiu, Mc Donald's,

dec., et. 2/10, 61 mp, 1980, liber, bloc dupa cutremur, vedere fata, instalatii noi, parchet, gresie si alte imbunatatiri, excelent investitie, 99.000 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

13 decembrie 2017

4

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 268. Bucur Obor metrou, semidec., et. 7/10, 52 mp, 1982, chiar in rond, stradal, vedere fata, gresie, faianta, parchet, termoane, instalatii schimbate, mobilat, liber, toate actele 67.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 269. Bucur Obor, dec., 60 mp, 1976, vand f. f. urgent, ap. 2 camere, etaj 10, balcon f. lung, imbunatatit, reparat, disc., 60.000 {; (0729.174.024 270. Bucurestii Noi, dec., et. 1/2, 53

mp, Pajura, et.1/2, 53mp, gresie, faianta, parchet, termopan, bucatarie mobilata, zugravit, contor gaze, 56.000 {; (0741.160.332 271. Bucurestii Noi, Bazilescu, dec., et.

1/3, 65 mp, 2014, apartament 2 camere, Lidl, bucatarie inchisa, balcon mare, centrala, AC, complet mobilat si utilat. Pozitie foarte buna, apropiere metrou, parc, piata, 79.000 {; (0734.511.864

295. Calea Ferentari, Salaj Petrom, dec., 48 mp, etaj 3, confort 1, cu balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, bucatariea mobilata, utilata, cadastru si intabulare, discutabil 39.000 {; (0730.421.581 296. Calea Giulesti, Lacul Morii, semidec., et. 3/7, 59 mp, 2015, Calea Giulesti, Lacul Morii Residence, apartament 2 camere in bloc nou, finisaje superioare, centrala termica, contorizare individuala, balcon, boxa inclusa in pret, comision 0, zona linistita; 47.900 {; (0741.231.834 karina@nextdoor.ro 297. Calea Giulesti, Lacul Morii, semidec., et. 3/7, 70 mp, 2015, Calea Giulesti, Lacul Morii Residence, bloc nou 2015, 2 camere spatioase, doua balcoane, boxa inclusa in pret, finisaje de calitate, centrala termica proprie, zona linistita, comision 0, 54.000 {; (0741.231.834 karina@nextdoor.ro

64 mp, 2017, Bucurestii Noi, sos Chitilei apartament 2 camere 64 m utili, dec., construc?ie 2017, finisari de lux, 2 terase, direct dezvoltator, accept credit prima casa si ipotecar. 72.000 {; (0765.509.655 Rubistoica@gmail.com

298. Calea Giulesti, Lacul Morii, semidec., et. 1/7, 69 mp, 2015, Calea Giulesti, Lacul Morii Residence, bloc nou 2015, 2 camere spatioase, finisaje de calitate, centrala termica proprie si contorizare individuala, camara, balcon, zona linistita, comision 0 55.500 {; (0741.231.834 karina@nextdoor.ro

273. Bucurestii Noi, metrou, imobile

299. Calea Grivitei, semidec., et. 2/8, 49

272. Bucurestii Noi, Chitila, dec., et. 2,

noi, finisaje personalizate, preturi negociabile; (0723.627.531 274. Bucurestii Noi, parc Bazilescu,

dec., et. 2/3, 63 mp, 2012, 3 minute metrou, parc, spatios, luminos, se vinde mobilat, utilat, dec., imobil 2012, acte ok, termopane Rehau, centrala termica, rulouri exterioare, aer conditionat Daikin, Vec: Baneasa, OVA11724, 79.900 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro 275. Bucurestii Noi, Sos. Chitilei, Pod

Constanta, dec., et. 1/3, 70 mp, 2017, direct dezvoltator, apartamente cu 2-3 camere in bloc nou 2017,r egim de inaltime s+p+3 retras. Suprafete intre 70 si 124 mpc. Se finiseaza la comanda la cererea clientului. Mai multe detalii la tel., 1 {; (0761.888.400/ 0765.514.470 Info@niagararesidence.ro 276. Bucurestii Noi, Straulesti, acces metrou, semidec., et. 4/5, 101 mp, 2006, va propun un apartament cu 2 camere in zona Bucurestii Noi Straulesti, situat in planul 2, ferit de zgomotul stradal, intr-un ansamblu rezidential cu acces securizat (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 277. Bucurestii Noi, super ap 2 cam., dec., et. parter/2, 60 mp, 2014, foarte spatios, mare, 56 mp utili, parter inalt, bucatarie inchisa, dressing mare ca in revista, la nivel de glet , balcon, superb, bloc nou, ap este ca si nou, nelocuit, vezi poze, 64.600 {; (0734.041.524 deeutza_funny19@yahoo.com 278. Bulevardul Alexandru Obregia

semidec., et. 6/9, 67 mp, 2017, metrou Piata Sudului, reducere luna decembrie apartamnet nou 2 camere de la 76.000 euro la 69.900 euro pretul include tva 5%, comisionul pentru cumparator este 0%.Vanzarile se realizeaza direct la dezvoltator. 69.900 {; (0726.145.373 helgagroup@yahoo.com 279. Bulevardul Bucuresti, Bl 4D et.

1/9, 1979, apartament 2 camere, cf. 1, balcon inchis termopan, usa metalica, geam termopan. Utilitati: gaze, apa, tv, internet, faianta, gresie, termopan. 3 debarale, hol intre camere. tel: 50.000 {; (0727.774.045 petroupb@gmail.com 280. Bulevardul Carol, et. 1/4, 85 mp,

2015, amenajat modern, totul nou, peretii antifonati, fonic si termic, garaj, boxa la subteran lift, balcon tip logie, 5 minute de Universitate, 115.000 {; (0723.606.040

mp, 1967, apartament 2 camere Calea Grivitei, semidec., etajul 2, bloc reabilitat, fara imbunatatirii. 5 min metrou 1 Mai. Vecinatatii Ion Mihalache, Pajura; 49.000 {; (0765.546.497 300. Calea Grivitei, semidec., et. 4/7, 50

mp, 1961, Ofer la vanzare apartament 2 camere Calea Grivitei, vizavi MedLife, complet utilat, rebilitat termic si recent renovat 57.000 {; (0723.290.887 andreidana82@yahoo.com 301. Calea Grivitei, reducere 2000 euro,

semidec., et. 2/8, 49 mp, 1967, apartament 2 camere, situat pe Calea Grivitei, 242, fara risc seismic, etajul 2 din 8, bloc reabilitat termic. Apartamentul necesita renovare. Urgent, toate actele, comision 0% 47.000 {; (0765.546.497

302. Calea Mosilor an 1978, 4 min metrou Obor, et. 6/8, 52 mp, 1978, orientare Sud, vedere stradala, bloc reabilitat, contorizat, toate actele, RATB si metrou 4 min., 73.500 {; (0758.259.731 303. Calea Mosilor, semidec., et.

parter/2, 60 mp, 1959, Calea Mosilor, in apropriere de Hotel Amphityon, ofer spre vanzare apartament compus din 2 camere, baie, bucatarie, pivnita, avand o suprafata totala de 60 mp.Imobilul se afla la parter. 72.000 {; (0731.602.907/ 0755.680.215 ionut.imobiliare2011@gmail.com 304. Calea Vitan, dec., et. 5/10, 54 mp, 1983, Calea Vitan Nr. 199, 2 camere, an 1983, confort 1, dec., suprafata totala 54 mp, etaj 5, usa metalica, termopane, metrou, aproape de Mall Vitan, liber, bloc fara probleme, negociabil, urgent, 76.900 {; (0761.655.473 cristi_bida@yahoo.com 305. Calea Vitan, dec., et. 7/8, 60 mp, 1987, chiar la Mall, stradal, vedere spate, bloc in curs de reabilitare, dec., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie spatioasa si mobilata, toate actele 80.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 306. Calea Vitan, Vlaicu Voda, Str. Zizin,

Mihai Bravu, dec., et. 4/4, 76 mp, 1990, apartamentul se afla pe strada Vlaicu Voda, la o distanta de 10 min de metroul Mihai Bravu.Apartament 2 camere dec., et. 4/4, supr. 76 mp, an constr. 1990, 79.000 {; (0738.685.854

307. Camil Ressu, dec., et. 8/10, 54 mp,

6/8, 48 mp, amenajat, centrala apartament, 48.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555

intersectie Theodor Pallady,chiar la metrou, vav piata, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopane, toate actele 59.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

282. Bulevardul Ghencea semidec., 55

308. Camil Ressu, Salajan, statia Dumb-

281. Bulevardul Ferdinand, dec., et.

mp, 1986, proprietar, et. 3 (0721.614.969 283. Bulevardul Marasesti 57 mp,

vand ap. 2 cam. cu toate imb., disc., 55.000 {; (0758.424.424 284. Bulevardul Metalurgiei Sector 4 dec., et. 3/10, 55 mp, 2017, apartament 2 camere complex nou, aproape de metrou, 61.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com 285. Bulevardul Metalurgiei Sector 4 et.

2/10, 51 mp, 2017, garsoniera studio, complex nou, finisaje la alegere, 58.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com 286. Bulevardul Nicolae Grigorescu, semidec., et. parter/10, 56 mp, 1967, vanzare apartament 2 camere, semidec., situat in Bd Nicolae Grigorescu, etaj p/10, an c-tie 1967, suprafata 56 mp. Are loc de parcare platit, renovat recent. la metrou Titan, 58.000 {; (0738.685.854 287. Bulevardul Regiei nr. 6, semidec., et. demisol/4, 33 mp, 1980, apartament 2 camere, liber, demisol inalt, ferestre pvc, usa metalica, parchet, incalzire termoficare, bloc reabilitat, 30.000 {; (0731.461.711/ 0735.096.378 staicu.aurelian@yahoo.ro 288. Bulevardul Theodor Pallady, semi-

dec., et. 3/3, 73 mp, 2017, metrou 1 Decembrie 1918, mutare imediata, apartament 2 camere, 2 bai, 2 balcoane, bloc nou 2017,6-8 minute fata de metrou 1 Decembrie 1918. Pret valabil pentru plata cash, poze cu titlu de prezentare, 61.000 {; (0738.192.559 alexandru@activeestate.ro 289. Bulevardul Unirii, Traian, ANL, Maximilian Popper, semidec., et. 1/3, 58 mp, 1950, apartament 2 cam, renovat, renovat, acte la zi, fara legea 112, gresie, faianta, parchet, termopan, boxa, instalatii sanitare si electrice noi, ocazie, urgent, 41.900 {; (0787.859.952 290. Busteni, Prahova, Poiana Marului

12A, dec., et. 2/3, 2009, ap. 2 cam. supraf. totala 67,55 mp, in bloc gen vila, dependinte, balcon de 14,65 mp, lift, supraf. utila 52,90 mp, cu vedere spre palatul Cantacuzino, finisaje de lux incluse in pret, mobilat, direct de la proprietar, 55.000 {; (021.222.62.34 291. Calarasi, Unirii, dec., et. 4/4, 120 mp, proprietar Calea Calarasi, apartament la mansarda, renovat integral, g, f, parchet, termopane, mobilat partial, terasa superba de 70 mp, ideal investitie, locuinta, posibil inchiriere regim hotelier. 48.000 {; (0727.777.951

rava, dec., et. 1/10, 53 mp, cf. 1, stradal, cadastru, intabulare, 57.000 {; (0723.723.485

309. Campia Libertatii, semidec., et. 2/10, 50 mp, 1968, Gh. Petrascu, cf. 1, semidecom, etaj 2 din 10, 50 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, 56.000 {; (0749.199.196 lenus@confortcasaimobiliare.ro 310. Campia Libertatii, dec., et. parter/10, 52 mp, 1979, la circa financiara, bloc tip PM, parter inalt, stradal, vedere spate, gresie, faianta, termopane, 10 minute metrou Muncii, liber, toate actele, 67.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 311. Campia Libertatii, Baba Novac, semidec., et. 5/10, 61 mp, vedere parcul IOR, balcon pe toata suprafata apartamentului, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, 64.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 312. Campulung, Arges, dec., 52 mp, 1980, 2 camere, gresie, faianta, parchet laminat, geam termopan, 24.000 {; (021.406.91.09 313. Campulung, Arges, dec., 51 mp, 1990, 2 camere, imbunatatiri: geam termopan, usa metalica, pret negociabil, 18.000 {; (021.406.91.09 314. Cartier rezidential, Soseaua Alexandriei, 2 cam semidec., et. 2/6, 55 mp, 2017, finalizat, constructie noua, finisaje: gresie, faianta, parchet, centrala termica proprie, usa metalica, bucatarie utilata si mobilata baie complet utilata, aer conditionat. Ratb (1 min), Penny, Cora. 39.050 {; (031.005.12.79/ 031.005.17.65 315. Cartierul Latin, dec., et. 1/6, 78 mp,

2010, apartament 2 cam Cartierul Latin bloc d1, 78 mp utili, 92 mp construiti, curat, bucatarie mobilata, vedere deschisa, bloc caramida fara bca sau rigips, g, f, p, um ca noi, mai multe detalii la telefon, urgent, 53.000 {; (0723.888.110 316. Chiajna, 2 camere, langa Militari

Residence, dec., et. 1/6, 48 mp, 2018, suprafata 48 mp, bloc nou constructie 2018, centrala propie, balcon, instalatii electrice, sanitare noi, izolatie termica, termopan, usa metalica, interfon, lift, structura beton, caramida. 40.500 {; (0720.822.960 contact@rezidentialorhideelor2.ro 317. Chiajna, apartament 2 camere, str

mp, 1989, parchet laminat, gresie, usa metalica. Pret 29.000 {; (021.406.91.09

Tineretului, semidec., et. 1/6, 39 mp, suprafata 39 mp, bloc nou constructie 2018, centrala propie, balcon, instalatii electrice + sanitare noi, izolatie termica, termopan, usa metalica, interfon, lift, structura beton + caramida. 35.000 {; (0720.822.960 contact@rezidentialorhideelor2.ro

293. Calea Calarasi, Delea Veche, semidec., et. 1/1, Calea Calarasi, Delea veche, pozitie excelenta, chiar langa restaurant La mama, apartament 2 camere cf. 1,