Page 1

18.956 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

Avocat acord asistenta juridica, reprezentare divorturi, partaje, mosteniri, revendicari cauze civile, penale - politie, parchet, comerciale, litigii munca, consultanta ETC. Drept civil, penal, administrativ, familiei, muncii, comercial, (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro 14.

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata

CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com, www.eucontabil.ro 2. Absolut accesibil firma contabil-

itate absolut accesibil, firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala; 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 euroexpertmng@gmail.com

16. Avocat si mediator ofer asistenta si reprezentare instante, parchet, politie, consiliez civil partaje, penal, malpraxis medical, litigii banci, dr muncii, familiei, adoptii, comercial administrativ, dr autor, recuperari creante taxe, infiintez/ modific firme PFA; (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com

3. Acte auto nonstop 50 lei, sector 5, con-

materiale accidente oferim cons juridica, asist si reprez in orice instanta in drept civil, penal, desp morale si materiale, infiintarii SRL, PFA, II, redactari/atestari. (0722.101.011

tract vanzare / cumparare, fisa de inmatriculare, editare si printare orice fel de act auto, copii xerox, dosar complet scoatere/ impunere auto la taxe si impozite! Vinde si cumpara auto in siguranta! Va astept non stop, 50 L; (0765.476.970 4. Acte auto, contract de vanzare-

cumparare, fisa de inmatriculare, dosar complet 40 lei, Bucuresti, Sectorul 1 tel. (0764.222.522

Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 6. Acte notariale, legalizari acte, traduceri acte/ apostila/ supralegalizare, cadastru/ intabulare, certificari -data certa, legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic, depozite, acte societati comerciale/ asociatii (021.320.80.27/ 0748.115.411 notariatconcordia@gmail.com 5.

7. Administrare asociatii de proprietari, Doamna PFA, 43 de ani cu atestat de administrare asigur servicii profesionale de administrare a asociatiilor de proprietari. Asigur calitatea, conformitatea serviciilor si sumele gestionate (0727.414.219 apostollenuta75@yahoo.com 8. Agentia S&M FAST IMOB ofera servicii imobiliare Agentia Imobiliara S&M FAST IMOB ofera servicii de intemediere pentru cumparare / inchiriere / vanzare, pentru imobile situate in municipiul Bucuresti. (0785.710.839/ 0733.648.747 smfastimob@gmail.com

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

15. Avocat cu experienta, divort, partaj, minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763

9. Arvicont societate de contabili-

tate, oferim servicii de contabilitate, de consultan?? financiar-contabil?, resurse umane, audit financiar. office@arvicont.ro, site: http://www.arvicont.ro (0244.518.850 office@arvicont.ro 10. Arvicont societate de contabilitate, oferim servicii de contabilitate, de consultanta financiar-contabila, resurse umane, audit financiar. office@arvicont.ro, site: http://www.arvicont.ro (0244.518.850 office@arvicont.ro 11. Avize si autorizatii constructii, urbanism firma cu 10 ani de experienta in obtinerea de: certificate de urbanism, planuri cadastrale, extrase CF, avize pentru constructie, autorizatii de construire, proiectare. Consultanta gratuita, 35 {; (0748.109.092 daniela@cityconsinv.ro 12. Avocat consultanta juridica avocat drept civil - consultanta juridic? drept civil divorturi, partaje, falimente, uzucapiune, hotarari act autentic, plangeri Cedo Strasburg, e mail : Hades.hercule22@yahoo.com; victorconstantin77@yahoo.com, (00447459606661/ 0746.676.161 hades.hercule22@yahoo.com 13. Avocat cu experienta de 18 ani acor-

da consultatii juridice, redactare acte, reprezentare in instanta si asistare la mediere pentru persoane fizice si juridice, romane sau straine. Seriozitate si promptitudine; (0722.478.810

17. Avocati penal/ civil/ daune morale si

18. Birou Individual Notarial Marius Amzulescu Servicii notariale complete. Autentificari, certicari, comerciale, contractuale, testamente, legalizarea semnaturii de pe inscrisuri. Redactarea inscrisurilor cu continut juridic etc. (0730.377.377/ 021.444.32.83 amzmarius@gmail.com

Birou Notarial Nemesis servicii notariale complete notar public Seceleanu Lidia - redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat etc. (021.312.71.72/ 021.312.71.77 bnpnemesis@yahoo.co.uk

19.

20. Bucuresti, tranzactii rapide, seriozi-

tate maxima administram, inchiriem, apartamente, case-vile, terenuri, etc., cu datorii, ipoteci, efectuam cadastru-intabulare, energetic, consultanta gratuita-maxima seriozitate, profesionalism, tranzactii rapide si sigure! 199.000 {; (0722.522.232 doruimobiliar@yahoo.com 21. Cabinet avocat Raducanu Car-

men Nicoleta Consultanta, asistenta si reprezentare juridica drept comercial, civil, muncii, financiar fiscal, penal , in fata instante judecatoresti (Inalta Curte, CEDO), autoritati publice, societati comerciale (0761.388.408 av.gutucarmen@yahoo.com

22. Cabinet de avocat, cauze de drept penal ofera asistare si reprezentare in cauze in fata instantei sau altor institutii ale statului, cu posibilitate de deplasare in provincie. (40741113454 23. Cadastru gratuit, achitari datorii intretinere Agentie imobiliara Florexhome, cu exprienta in domeniu, peste 25 de ani, faciliteaza obtinerea de cadastru, intabulare, certificat energetic, gratuite, in vederea vanzarii propietatii dv., achitari datorii. (0731.144.153

28. Contabilitate Contabil cu experienta

ofera servicii contabilitate completa pentru societati comerciale si PFA-uri (declaratie unica, itm, bilanturi, declaratii). 100 L; (0724.296.132 flili_adi@yahoo.com

29. Contabilitate Expert contabil membru CECCAR, servicii contabile complete -declaratii lunare, bilant, TVA, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica. 100 L; (0766.369.930/ 0766.369.750 activcontab@gmail.com 30. Contabilitate completa si resurse

umane, servicii de contabilitate: inregistrare documente contabile, intocmirea declaratiilor fiscale, a rapoartelor financiare semestriale/anuale (bilant), intocmire dosare personal/state salarii. 100 L; (0721.203.881 contasmartsolutions@gmail.com 31. Contabilitate si resurse umane Ser-

vicii financiar-contabile si de resurse umane, declaratii, bilant certificat, refacere contabilitate, intocmire situatii esalonari la plata, leasing, credite bancare; (0722.217.120 contabilitate.carmen@yahoo.com

32. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 150 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro 33. Contabilitate, expertiza contabila,consultanta Va oferim servicii integrate de contabilitate, resurse umane si salarizare, expertiza contabila, consultanta financiar contabila si fiscala. www.aldiaexpert.ro; (0722.469.966/ 0735.545.774 cristina.aldia@aldiaexpert.ro

Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail. com

34.

35. Declaratie unica si spatiu privat virtu-

al expert contabil autorizat intocmesc Declaratie unica cu depunerea declaratiei in spatiu privat virtual pentru Bucuresti si Bacau (Onesti si imprejurimi)+ serv contab., tel de contact: (0746.541.397 aria_ro@yahoo.com 36. Dizolvari, lichidari, insolvente-Legal

Exit System Nu stii sa iesi legal din sistem? Lichideaza-ti firma absolut legal si, mai ales, inteligent, apeland la specialisti in dizolvari, lichidari si insolvente.Experienta vasta, de peste 10 ani. 3.000 L; (0727.383.755/ 0727.383.755 rinsolvency@gmail.com 37. Evaluare cladiri pentru impozitare

2019, rapoarte de evaluare a cladirilor pentru impozitare, realizate de catre Vasluian Ruslan, evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR si experienta 11 ani in domeniul imobiliar 400 L; (0721.631.950 contact@goodestate.ro 38. Evaluator Anevar, evaluam pentru impozitare apartamente, case, hale industriale; (0724.134.741 39. Evaluator imobiliar servicii de evalu-

are imobiliara Anevar pentru impozitare; (0725.263.827/ 0755.104.004 ramonacondrat.com@gmail.com

24. Certificat energetic auditor energetic

intocmesc certificat energetic pentru apartamente, locuinte individuale si blocuri de locuinte. Preturi accesibile. 250 L; (0744.143.222 vasiliucostin@yahoo.com 25. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro

26. Contabil expert ofer servicii complete de contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, declaratii fiscale, preturi avantajoase. www.eucontabil.ro 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 euroexperttotal@gmail.com 27. Contabil expert ofer servicii de contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro

evaluator Anevar Intocmire expertize contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara, raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com

Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg

42. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

51. Servicii complete de contabilitate si

40. Expert contabil membru CECCAR, cu

o experienta de peste 20 ani. ofer servicii de evidenta contabila completa (declaratii, bilant), resurse umane si consultanta fiscala. 100 L; (0769.630.448 anca.constantin74@gmail.com

41. Expert contabil judiciar, cenzor,

accesibil sediu firma 500 lei/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi justificative; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com 43. Infiintare firma Bucuresti si Ilfov vrei

o firma fara batai de cap, fara drumuri la Registrul Comertului? 150 L; (0785.099.091

44. Infiintare firma, SRL, PFA, IFBucuresti Pinamix Solutions infiintari: SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro 45. Infiintari firme, modificari, gazduire

sediu Infiintare firme, gazduire sediu social, preturi minime si rapiditate! Servicii de calitate, bazate pe o vasta experienta in domeniu. (0761.129.944 office.infiintarifirme@gmail.com 46. Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 47. KCS, recuperari, vanzari cumparari creante Ai o creanta si intampini dificultati in recuperarea ei? Doresti sa vinzi creanta? Suna sau trimite email si un consultant te va contacta. Discretie, cofidentialitate, seriozitate. www.kontracost.ro (031.101.22.47 kontracost@gmail.com 48. Pensia ta poate fi calculata corect, pensia ta poate fi antecalculata, calculata si recalculata corect. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca 200 L; (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@ yahoo.com 49. Redactare si autentificare acte notar-

iale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com

50.

salarizare Expert contabil membru CECCAR si CAFR. Garantam experienta si profesionalismul.www.domaris.ro (0752.171.201/ 021.634.21.13 office@domaris.ro

52. Servicii complete de resurse umane

si salarizare Inspector resurse umane si salarizare avand o experienta de peste 15 ani in domeniu, vin in sprijinul firmelor mici si mijlocii cu servicii de resurse umane si salarizare in regim part-time. (0774.952.367 payroll.hr.consulting@gmail.com 53. Servicii contabilitate - firma membra CECCAR Firma membra CECCAR ofera servicii de contabilitate completa pentru SRL-uri, evidenta contabila si fiscala, situatii financiare, servicii de salarizare. Preturi in functie de volumul de acte. 50 L; (0784.346.060 office@acconta.ro

Servicii infiintare firma Bucuresti si Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com

54.

55. Solicit sprijin reprezentare juridica-

Avocat Contra menaj, cumparaturi sau alte servicii la intelegere (intocmire acte/ drumuri la institutii-sunt economist). Nu dispun de onorariu, solicit reprezentare juridica pentru inselaciune sentimentala. (0729.622.252 56. Solutii legale pentru firmele cu datorii Asiguram transferul responsabilitatii (datoriilor) administratorilor, prin cesionarea firmelor, lichidarea acestora in instanta sau prin procedura de insolventa. (0721.561.528 expertcjr@gmail.com 57. Solutii legale pentru firmele cu datorii! cesionare firme cu datorii, lichidare/dizolvare radiere ONRC, procedura insolventa. (0721.561.528 expertcjr@gmail.com 58. Specialisti in insolventa si asistenta

juridica. Servicii juridice de specialitate în domeniul reorganiz?rii judiciare si a falimentului.Consultanta si servicii de evaluare a întreprinderii, bunurilor mobile si imobile.Licitatii publice. (0724.984.899 office@avi-consulting.ro 59. Srl Doktor Srl, Kreatii si reparatii firme SRL infiintari, modificari, actualizari, cesiuni, puncte de lucru, suspendari, radieri, etc. toate tipurile de acte relationate Registrul Comertului Bucuresti Ilfov, 100 L; (0757.056.985 conta@conta-conta.ro 60. Tehnoredactare profesionala DTP,

tehnoredactare computerizata profesionala, DTP, redactare licente, dizertatii, doctorate. Corecturi si inserare diacritice, note de subsol. Valabil si in tara, 5 L; (0722.370.323 tehnoredactarepro@gmail.com

Construc¡ii, amenajåri, pazå 1. Accesibil absolut, amenajari apartamente Accesibil absolut, amenajari apartamente, gleturi, glafuri, gresie, faianta, izolatii polistiren, parchet, seriozitate. (0736.430.438 2. Accesorii, acoperisuri, reparatii, modi-

ficari, montaj tigla metalica, dulgherie, jgheaburi, burlane, ferestre Velux, modificari; (0766.375.601 3. Acoperis tabla Lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie. Mansardari. Orice reparatie. 15% reducere. Mihai; www.reparamsimontamacoperis.com (0731.451.466 reparatii1960@gmail.com 4. Acoperis tabla Lindab, zincata,

jgheaburi, burlane, dulgherie. Orice reparatie. 15% reducere; www.gerardconstructroof.ro (0724.506.937 5. Acoperis cu tabla zincata,

montare, reparatii si vopsitorii tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat/ montat tubulatura ghena, sudura - confectii metalice, protectii atic, pervaze geam, instalatii sanitare, zugraveli scari bloc (0744.372.095 6. Acoperis, tabla tip, tigla metalica,

Lindab, jgheaburi, burlane, dulgherie, mansardari, pus polistiren la gata. Ne deplasam oriunde in tara, Bilka, Gerard. Reducere 15%. www.gerardconstructroof.ro. Contact: Mihai; (0724.506.937 7. Acoperis, tabla, tigla metalica de orice

fel, Bilka, Gerard, zoncata, jgheaburi, burlane, pus polistiren, dulgherie, mansardari oriunde in tara, 15% reducere, Nicu. www.gerardconstructroof.ro (0751.806.489

8. Acoperisuri cu tigla metalica, tabla zincata, sisteme pluviale, vopsitorii, placari tigla ceramica, izolatii carton, zidarii, hidroizolatii, reparatii, modificari, montam parazapezi. (0753.411.116 9. Acoperisuri realizez acoperisuri si mansarde, tigla metalica, ceramica. Dulgherie; (0766.011.001 10. Acoperisuri accesibile Executam acoperisuri: tigla metalica, ceramica, zincata, ondulata. Montaj orice tip de tabla, saceac, opritor zapada, jgheaburi, burlane si alte accesorii, vopsitorie acoperisuri. Dulgherie, mansarde. Garduri fier forjat.Reducere 10% pentru pensionari. (0771.242.979/ 0743.359.903

Acoperisuri, construim blocuri, case, piscine, demolam. Construim la rosu si la cheie blocuri, imobile de birouri, case, piscine. Demolari pereti decopertari gresie faianta, demolam case blocuri hale industriale. www.constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 360 L; (0744.876.332 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 12. Acoperisuri, orice tip de tabla Echipa de meseriasi, executam lucrari cu materiale proprii sau client, mici reparatii de urgenta acoperisuri, mansardari, dulgherie, tigla metalica (lindab 0.5) si ceramica, tabla zincata, ghene bloc, (0733.117.789 13. Aer conditionat, climatizare, ventilatie Pitesti consiliere client in vederea montajului si achizitionarii de aparatura in raport pret/calitate. Garantia montajului si aparatelor; (0753.138.323 masterteknofrig09@ymail.com 11.

14. Alpinism execut, decopertari, reparatii fatade publicitate, spalari geamuri, vopsitorii tabla,montare jgheaburi si burlane infiltratii,hidroizolatii. zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare, (0744.372.095 15. Alpinism utilitar lucrari la inaltime SC Ari Alpin SRL prestator servicii de alpinism utilitar, reparatii, intretinere, termoizolatii, publicitate, vopsitorii, decor suspendat, montaje / demontaje, telefonic, email sau WhatsApp (0768.256.759 andrei.florin.ion@gmail.com 16. Alpinism, constructii, echipa de alpinisti cu o experienta de 8 ani, oferim urmatoarele servicii la cel mai mic pret: placari polistiren, reparatii/spalari, fatade. Tencuieli decorative etc. Oferim garantie. Pret neg. (0769.576.810 17. Alpinisti utilitari, reparatii-zugraveli fatade SC cu experienta executam izolatii termo si hidro, tencuiala decorativa, decopertari, reconditionari fatade, balcoane, rosturi dilatatie, diverse montaje, zugraveli scari de bloc.Garantie la lucrare. 10 L; (0767.627.108 tarziuauras180@gmail.com 18. Amenajari interioare, executam ame-

najari interioare, rigips, faianta, gresie, parchet, glet, lavabila, instalatii electrice, tavane casetate scafe, glafuri, finisaje de calitate, ofer si cer seriozitate, 10 L; (0757.923.249 serban_aly@yahoo.com

19. AMENAJARI interioare, gresie, faianta, marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com 20. Amenajari apartamente, case, faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, tapet, sapa, placari, rigips. (0729.971.647 21. Amenajari apartamente, preturi mici,

zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri, rigips, transport materiale + curatenie gratuit. Seriozitate (0723.073.776

22. Amenajari avantajos, glet, zugraveli, vinarom, rigips, scafe, arcade, glafuri, fototapet, parchet, gresie, faianta, sape. Montez sanitare. Negociabil; (0765.043.955 23. Amenajari Interioare echipa profesionista executa zugraveli, g, f, gleturi, rigips, sape, tencuieli, parchet etc. Instalatii sanitare si electrice la cele mai inalte standarde, antialcool, curatenie, cu sau fara materiale; (0723.492.033 floscarlat@yahoo.com 24. Amenajari interioare execut zugrav-

eli, glet, lavabil, tencuieli, zidarie, faianta, glet, polistiren, renovari apartam., finisaje, hidroizolatii; (0755.852.293

25. Amenajari interioare renovam apartamente la cheie! Vopsele decorative!! (0732.034.494 Jekarosca@gmail.com 26. Amenajari interioare si exterioare, case, blocuri la rosu, instalatii electrice si sanitare, etc. (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com 27. Amenajari interioare, exterioare, placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, izolatii, terase, la preturi minime, reduceri pensionari; (0765.123.121 28. Amenajari interioare, exterioare zugraveli, gresie, faianta, rigips, tapet, sape, tencuiala, polistiren fatada. (0746.468.124 29. Amenajari interioare. Amenajari interioare completa: renovari apartamente, case, birouri, mansarde, (Zugraveli, montaj rigips, parchet, faianta, gresie) etcCalitate si seriozitate; (0785.482.150 Alinanicoleta_12@yahoo.com 30. Amenajari interioare/ exterioare, gresie, faianta, glet, zugraveala, rigips, tavan fals, parchet, placari exterioare, decorativa, marmura etc.; (0768.923.422 31. Amenajari interioare: bai, bucatarii, faianta, gresie. Executam lucrari interioare, amenajari-reamenajari, lucrari decorative: aspect industrial, rustic, decoratiuni lemn, grinzi, instalatii, caramida aplicata; (0732.619.568 galassiatradesrl@gmail.com 32. Amenajari, faianta, gresie, tencuieli,

lavabile, rigips. Totul la pret rezonabil! (0740.760.502

33. Amenajari, glet 4 lei/mp, lavabila 4

lei/mp, tencuiala 12 lei/mp, faianta, gresie 25 lei/mp, apartamente la cheie; (0737.764.374 34. Amenajari, renovari interioare,

exterioare efectuez lucrari de amenajari, renovari. Gresie, faianta, parchet, rigips, glet, lavabila, sape, termosistem, instalatii sanitare-termice, Montat usi si mobiliere. (0731.155.363

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Service auto, tractåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Parfumuri, cosmetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

7. COPII - ARTICOLE, JUCÅRII

6

Alte produse copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

8. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Materiale construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Unelte, scule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

9. ELECTRONICE

6

Telefoane, tablete, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

11. AFACERI, DIVERSE

Construc¡ii, amenajåri, pazå

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, amenajåri, pazå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¥ngrijire, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Repara¡ii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Echipamente HORECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Utilaje industriale ¿i construc¡ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

35. Amenajari. Execut zugraveli, gleturi,

56. Demolam pereti, decopertam gresie,

demolam case bloc demolam pereti in apartament. Demolam case, blocuri, hale industriale. Decopertam gresie, faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; (0724.971.229 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro

placari polistiren, rigips, tencuieli, zidarii, faianta, gresie, etc. Negociabil; (0768.131.751

57. Diriginte santier clasa A asigur consultanta tehnica pe toata durata investitiei (inclusiv documentele aferente); (0722.639.313

36. Amenajari. Rigips, placari polistiren,

58. Echipa baieti facem curatenie in

gleturi, zugraveli, tencuieli uscate si decorative; (0771.602.479

37. Amenajeri interioare seriozitate max-

ima, calitate si profesionalism, experienta in domeniu de mai bine de 15 ani 10 L; (0761.876.249 mikeleconstruct@yahoo.com

38. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

39. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140

40. Arhitect autorizat realizez proiecte

complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultanta gratuita, pret 3-4 euro/mp. 4 {; (0729.883.322 41. Arhitectura Autorizatii de construc-

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com 42. Autorizatii, avize constructii, urban-

ism Firma cu experienta obtine: Certificate urbanism, planuri cadastrale, extrase cf, avize (ISU, ISC, Apanova, Enel, gaz etc). PUD, PUZ, Autorizatii de construire, proiectare DTAC si PT. Audit Energetic 35 {; (0748.109.092 cristian@cityconsinv.ro 43. Cadastru, topografie, geodezie, Ofer-

im servicii complete de cadastru si topografie, in Bucuresti dar si in judetele invecinate. Bazandu-ne pe o experienta variata in domeniu, si folosind tehnologie de ultima generatie. (0758.534.953 vlad.dulgheriu@gmail.com

Caldo Privat Security, servicii paza si securitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor; proiectare, instalare, modificare, intretinere a componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (021.322.08.11 office@ caldoprivatsecurity.ro 44.

45. Case la rosu, execut cu echipa experi-

mentata manopera + materiale 160 euro mp. Executam si case la cheie 350 euro mp. Asiguram paza constructiei si executam lucrarea conform proiectului. Contract plata pe etape 160 {; (0773.964.518 trusculeteaurel@yahoo.ro

46. Caze constructii cu energie zero Producem structuri din lemn si metal pentru constructii independente energetic, zero energie sub brandul nostru CazeDetalii pe www.caze.ro.www.socri.r ohttps://facebook.com/ca sepasive. 50.000 {; (0773.761.432 socri@socri.ro 47. Certificate urbanism, autorizatii de

constructii firma cu experianta obtine certificate urbanism, avize si autorizatii constructii (Enel, Distrigaz, Pompieri ISU, ISC, Cultura MCC etc). Servicii de proiectare. Consultanta gratuita 150 L; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro 48. Construct montaj acoperis reparatii, montaj acoperis; montaj tigla ceramica, metalica; jgheaburi, burlane; mansardari; izolatii exterioare, interioare; tencuieli. Discount la sistem complet intre 10-15% din valoarea totala (0720.865.368/ 0785.729.019 constructmontaj3@gmail.com 49. Constructii case la rosu, case executate la cheie Constructii case la rosu; caramida Porotherm, fier romanesc fasonat direct din fabrica, betoane mecanizate. Toate materialele de constructii au inprovenienta certificate de calitate si conformitate; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro 50. Constructii case si vile la rosu Firma

/ constructor cu experienta executam case, vile, blocuri la rosu, demolari, subzidiri, consolidari, renovari etc.Materiale de constructii.Autorizatii, avize, urbanism. 40 {; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro

Constructii case vile si apartamente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.c om; contact@arhi-tech.ro 51.

52. Constructii de orice tip. Echipa

serioasa executa zidarie, dulgherie, fierarie, amenajari int.-ext., garduri, fose septice, dale, pavele etc. Pretul se discuta in functie de lucrarea solicitata. Valabil pentru Bucuresti- IF- CL, (0786.584.806 53. Constructii funerare, servicii funerare, in Bucuresti, Ilfov si provincie,complete, inmormantari, cavouri, urne, deshumari oseminte, poze, sculpturi cruci marmura, granit, mozaic, sapaturi gropi si orice fel de sapaturiapa, santuri, haznale, foze. Saci deshumari oseminte, preot, capela, (0768.500.865 54. Constructii si amenajari renovari

case apartamente Echipa dedicata si profesionista cu experienta (lucram din 2002) de constructii si amenajari, renovari case, apartamente. Oferim preturi competitive! (0799.832.513 alexacons989@gmail.com 55. Construim garduri tip vanatoresc, executam imprejmuiri de teren cu plasa tip vanat la diferite marimi de la 1 m pana la 2,4 m inaltime. 3 {; (0747.272.666 vadhalos@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Bucuresti (toate sectoarele) in Ilfov si provincie .Transporturi mobila, electrocasnice, moloz si ce nu mai este util in casa, la cererea clientului.Florin (0768.500.865 59. Echipa execut case la cheie, aparta-

mente, tencuiala, glet; (0730.220.422

60. Echipa executam case la rosu sau

cheie, reparatii, acoperisuri, tencuieli, dulgherie, gresie si faianta, zugraveli. (0773.976.932 61. Echipa instalatori executam

lucrari de instalatii sanitare, termice, canalizare. Reparam centrale termice, gaze, lemne, boilere, hidrofoare. (0724.468.643 62. Echipa pietrari cu experienta,

echipa amenajari interioare, exterioare, gresie, rigips, glet, parchet, fatade etc., Pantelimon - Ilfov; (0770.470.900/ 0725.325.684

Eisol Security, sisteme complete de securitate oferim urmatoarele servicii: analiza de risc la securitatea fizica, proiectare sisteme de securitate,instalare si mentenanta sisteme de securitate, alarmare si alertare in caz de incendiu, (0726.444.494 office@eisol.ro

63.

64. Electrician acord garantie pt inter-

4

86. Firma GreenAces, amenajari gradini, GreenAces firma de amenajari peisagistice si instalatii de irigat profesionale ofera servicii de: insamantare gazon, instalare sistem de irigat, intretinere spatiu verde. (0775.603.085 greenaces.amenajari@gmail.com 87. Hidroizolatii calitate, materiale per-

formante, experienta 20 ani, pret avantajos, seriozitate. (0742.317.359

Hidroizolatii Conduraru 15 ani de experienta, Conduraru Grup Construct, are o experienta de peste 15 ani in furnizare si montaj specializat in hidroizolatii terase sisteme noi, sau lucrari de reabilitare izolatii terase. Telefon: (0721.724.104/ 0756.724.104 office@hidroizolatii-conduraru.ro

88.

89. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174 90. Instalatii mecanica si tapiterie de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com 91. Instalatii si amenajari interioare san-

70. Execut lucrari de zidarie, tencuiala, zugraveli, gresie, faianta, glafuri, repede, bine, neg. (0723.004.446 71. Execut lucrari zidarie, tencuiala, glet,

lavabil, rigips, instalatii electrice/ sanitare, parchet, montat usi, pret convenabil; (0786.632.392

72. Execut poze ceramica, in Bucuresti, Ilfov si provincie,firma de constructii efectuam poze ceramica, alb negru/color, sculptam cruci si placi marmura, granit. (0768.500.865 73. Execut sapaturi apa, haznale, in Bucuresti, Ilfov si provincie ,echipe baieti facem sapaturi apa, haznale, santuri, fose, cavouri, inmormantari, deshumari oseminte, urne si inhumari urne, oseminte, poze ceramice, sculpturi, cruci, marmura, transport funerar (dric). Florin (0768.500.865 74. Execut servicii funerare complete in Bucuresti, Ilfov si provincie, sicriu echipat cruce, transport funerar dric, imbalsamare, constatare deces, declarare deces primarie, acte pentru cimitir, biserica, incinerare, manipulare sicriu, prosoape, vase mancare, coliva, prescuri, (0768.500.865 75. Executam lucrari cu firma sau fara, rigips, gleturi, placari, tencuieli, sapte etc. (0729.697.874 76. Executam rigips, gleturi, zugraveli,

tencuieli decorative si uscate, polistiren; (0767.684.955

77. Executam zidarii, tencuieli, faianta,

gresie, rigips, polistiren etc; (0761.137.673

78. Executie lucrari de hidroizolatii

Sasoia 2003 executa lucrari de hidroizolatii cu membrane termosudabile, hidroizolatii lichide Revimca si cu cimenturi osmotice Vandex. (0744.344.787 office@sasoia2003.ro

79. Expert Quartz SRL Servicii curatenie imobile Asiguram servicii de curatenie la scari de bloc, birouri, apartamente, sau chiar vehicule. Va intampinam cu seriozitate, aparatura si perosnal necesar pentru a livra lucrari de cat mai inalta calitate (0764.321.307/ 0737.771.183 support@expertcleaning.ro 80. Faianta, gresie, zugraveli, apart. gar-

soniere, glet, lavabil, tencuiala, polistiren fatada montez parchet, slefuit parchet; (0723.250.546

81. Firma Chiran Avi Construct presteaza servicii de dulgherie si fierarie, construim blocuri, consolidam cladiri etc.; (0766.301.707 82. Firma cu experienta in constructii firma cu experienta in constructii: tencuiala clasica si mecanizata, sape mecanizate, pompari nisip, zidarii, placari polistiren, tencuiala decorativa, finisaje interioare, gleturi, lavabila. (0786.779.999/ 0762.639.999 unique.development@yahoo.com 83. Firma de constructii construim case, vile Firma A&C IMPEX SRL cu experienta de 17 ani executam lucrari in domeniul constructiilor executand proiecte de case/vile la rosu sau la cheie avand tot angrenamentul necesar finalizarii proiectului. (0761.134.500

Firma de constructii executa constructii case la rosu si la cheie, amenajari interioare, exterioare, instalatii electrice, sanitare, acoperisuri, hidroizolatii. Detalii pe fb: Gmcsupremestyle (0724.385.143 84.

85. Firma de curatenie Curatlux oferim

clientului curatenie profesionala la preturi corecte. Asiguram servicii de curatenie pentru orice tip de spatii. 2 L; (0774.632.202 GEANIMANAGEMENT@YAHOO.COM

● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44

● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

lucrari de calitate la preturi cumsecade. (0774.994.658

Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715 96. Instalator accesibil autorizat ANRE, execut instalatii gaze(modificari ale instalatiilor existente de gaze) obiecte sanitarecabine dus, lavoare, cazi baie,vase toalete),centrale termice, montaj aragazuri, apomentre, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, detectoare gaz electovan-senzori gaze) hidrofoare,boilere, (0766.257.867/ 0720.992.196 97. Instalator accesibil autorizat. Nonstop execut instalatii sanitare, gaze, apometre, cazi, chiuvete, wc+rezervor, boilere, baterii, tevi sparte, coloane scurgeri, sifoane, pardoseala, reparat aragaze, desfundari scurgeri; (0733.722.294/ 0724.427.666 98. Instalator autorizat execut instalatii sanitaretermice, apometre, boilere, cazi, chiuvete, wc+rezervor, baterii, robineti, tevi sparte, centrala termice, aragaze, masini de spalat, desfundari sifoane, subsoluri; (0724.600.234/ 0769.856.694

69. Execut demolari case in Bucuresti , Ilfov si la tara, zugravi,echipa baieti facem demolari case, ziduri, decopertari faianta, gresie, parchet, debarasare molozuri si lucruri nefolosibile, dam si cu lavabila, vopsim orice (0768.500.865

● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923

92. Instalator 22 ani experienta, execut

65. Electrician autorizat, cu o experienta de peste 10 ani, execut instalatii electrice pentru locuinte si spatii comerciale. (0726.479.798 ppeugen11@gmail.com

68. Execut - montez plase insecte, reparatii termopane, montaj usi, ferestre, termopane; (0773.715.403

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632

● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

93. Instalator bun si ieftin. (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com

67. Electrician reparatii si montaj, tablouri electrice, corpuri de iluminat, reparatii instalatii electrice, reparatii tablouri electrice etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; (0761.659.194/ 0740.983.312

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

itare, termice, incalzire, masini de spalat, aragazuri. Reparatii subsoluri, schimbat coloane de apa, coloane de scurgere, coloane de incalzire. Faianta, parchet, rigips. Interventii 24/24 ore. (0752.960.488

ventii de urgenta, instalatii noi 220/380v, schimbat tablouri de sigurante, montat contoare pasante, reparat si modificat circuite vechi, montat corpuri de iluminat, senzori, etc; (0763.357.557 dragos682006@yahoo.com

66. Electrician cu echipa, executam instalatii electrice, blocuri si vile. Oferim si cerem seriozitate; (0724.593.651

Agen¡ii de Publicitate

94. Instalator bun si ieftin. (0727.234.730 daninstalator2015@yahoo.com 95.

99. Instalator autorizat gaze/apa serios,

Instalator, execut montaj centrale, calorifere, senzori gaz cu electrovana, incalziri, modificari, revizii si verificari, instalatii gaze, aprobari gaze, proiecte, instalatii bai, coloane blocuri. (0786.874.095 Nelu_49@yahoo.com

100. Instalator centrale termice,obiecte sanitare,clime Ofer servicii pentru: montaj instalatii tehnico-sanitare, montaj centrale termice pe gaz, calorifere, montaj instala?ii de ventilare si climatizare. Garantie manopera 5 ani minim! 45 L; (0728.128.566 ferkoeduard@gmail.com 101. Instalator desfundari cu sarpe elec-

tric Desfundare canalizare cu sarpe electric. Instalatii sanitare, termice, gaze, montaj obiecte sanitare. Factura, garantie. (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com 102. Instalator profesionist modernizez bai, bucatarii, montez obiecte sanitare, gresie, faianta, reparatii capitale, aductiuni apa-canal, glet, zugraveala. Constatarea gratuita. Pret neg., (0722.844.678

103. Instalator si electrician carotare si demolare Echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 104. Ionut Al Com Project Con-

struct SRL, Bucuresti - antreprenor - execut lucrari: fierarie, dulgherie, sudura; (0738.192.731 105. Meserias serios, vechi, executa zugraveli, faianta, rigips, instalatii sanitare, calitate, fara intermediari, firme, negociabil. (0761.933.313 106. Meserias amenajari interioare si exterioare Meserias responsabil execut amenajari interioare apartamente, case, vile la cea mai buna calitate preturi mici (0720.650.067 Stanciuvali875@gmail.com 107. Meserias zugrav, faiantar, rigipsar execut: zugraveli, faianta, gresie, decorative case, parchet laminat, instalatie electrica, glet de ipsos, placari rigips pereti si tavane, placari polistiren, travertin, tapet; (0724.003.123 108. Meta sisteme de rafturi Meta va ofera rafturi de depozitare calitate premium, fabricate cu cele mai moderne si flexibile linii de productie controlate de tehnologii PPS si CAD/CAM de ultima generatiewww.sistemederafturi.ro (0758.055.057/ 0758.023.027 office@sistemederafturi.ro

Oficii Po¿tale Bucure¿ti

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13 martie 2019

4

PRESTÅRI SERVICII 4. Inchiriez masina de pompieri la eveni-

109. Mihalcea Serv SRL Se adreseaza atat persoanelor fizice cat si juridice, executam orice tip de proiect indiferent de stadiul in care se afla, detinem un portofoliu bogat si o logistica aferenta pentru orice etapa (scule, utilaje, siteme, etc); (0722.125.705

mente Suntem prestatori de servicii privind apararea impotriva incendiilor si punem la dispozitie autospeciale dotate corespunzator pentru stingerea incendiilor si acordarea primului ajutor, asistenta 24/24 250 {; (0726.720.515 office@dabsecurity.ro 5. Limuzine de inchiriat de la 49 euro pe

110. Montaj covor pvc - linoleum covorul pvc propus de firma noastra este eterogen, antibacterian, antistatic, trafic intens de la firma Tarkett. Grosime 2 mm strat de uzura 0,7 mm la pretul de 8 eu/mp. Montaj in scafa 4 eu/mp, 4 {; (0767.171.299/ 0722.283.920 paulservcom@yahoo.com

ora Limuzine de inchiriat de la 49 euro/ ora.Reduceri pana la 30%. Venim in toata tara. Reduceri in timpul saptamanii (oferim suport si pe whatsapp) www.123limuzine.ro 49 {; (0734.426.426 Limuzinepremium@gmail.com

111. Montaj piatra naturala Oferim cu seriozitate, servicii profesionale de montaj, tratare, reconditionare, relustruire: piatra naturala, marmura,granit, travertin, calcar, interior- exterior. Ne putem deplasa oriunde in tara. (0725.846.242 emi.marmogranit@yahoo.com

6. Limuzine de inchiriat la pret redus /

limuzine limuzine de inchiriat de la 49 euro/ora ! REDUCERI pana la 30% ! Venim in toata tara ! Reduceri in timpul saptamaniioferim suport si pe whatsapp)www.123limuzine.ro 49 {; (0734.426.426 Limuzinepremium@gmail.com

112. Montez parchet laminat stratificat

masiv, pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati, 10 L; (0771.537.151 scc.parchet.cornel@gmail.com

7. Limuzine, limuzina VIP de inchiriat

113. Muncitori necalificati, zugravi,

faiantari, zidari, mai multe detalii la telefon; (0770.591.640

114. Parchetar montez, raschetez, paluxez parchet. Masina cu aspirator. Preturi minime. (0724.608.136 115. Parchetar, oferta montaj, raschetat

parchet masiv Raschetare reconditionare parchet vechi de peste 25-30 ani vechime, cu personal calificat noi il vom face ca in prima zi, nou si lucios si cu un aspect impecabil. 10 L; (0741.745.945 tzombocu19@yahoo.com 116. Particular execut faianta, glet,

microciment, pardoseli epoxidice, zugraveli. (0764.554.543 117. Particular, execut zugraveli, gresie,

faianta, izolatii, polistiren, tencuieli, parchet, sape, rigips, gleturi - ipsos. (0763.050.020

118. Produse pentru tratamentul lemnului cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro 119. Proiectam, comercializam si execu-

tam sisteme complete de acoperisuri si mansarde si mici reparatii etc.; (0725.953.333

Reconditionari cazi de baie Reconditionari, emailari cazi baie, efect de portelan prin pulverizare pistol cu aer cald, experienta, profesionalism, garantie 4 ani, 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com 120.

121. Renovam case, apartamente, garsoniere executam curatare pereti, placari cu rigips, structuri tavane rigips, instalatie sanitara, instalatie electrica, gletuire suprafete, aplicare vopsea lavabila, gresie si faianta, parchet, mobila, 10 {; (0726.415.770 s.ghioca@tmsystem.ro

Usi culisante premium din aluminiu by Reynaers usi glisante Concept Patio® 155 este un sistem glisant ?i liftantglisant premium, foarte bine izolat termic, conceput pentru a crea zone vitrate mari, îmbinate cu un confort sporit. Usi armonica din aluminiu. (0732.557.799 office@authentique.ro 138. Vitrine, usi si balustrade din sticla securizata sunt concepute in special pentru partitionari magazine si birouri. Balustrada din sticla este construita fara elemente verticale oferind astfel o vizibilitate maxima atat din interior cat si din exterior. (0732.557.799 office@authentique.ro

9. Cursuri gratuite de formare profesionala Cursuri gratuite de operare pe calculator si de Contabilitate. Conditii de participare: min. 18 ani cu 12 clase absolvite, buletin in Bucuresti, fara serviciu (adeverinta Anofm). (0772.028.393 contact.calificare@gmail.com

139. Zugrav calificat Execut lucrari rigips,

sotia, 45 ani, titulari; clasele V-XII. Rezultate deosebite, 18 ani meditatii. Niciun picat BAC; toti corigentii rezolvati cu brio; 10 admitere liceu 2013; 10 BAC 2012; 9,8 BAC 2017; eleva intrat la Facultatea de Matematica 2017. 25 lei/ora. 25 L; (0730.434.041

137.

parchet, faianta, gresie, modificari diverse, scari interioare din lemn.Telefon. (0723.863.641 140. Zugrav, particular, avantajos, la pre-

turi bune; (0729.658.439

141. Zugraveli, amenajari meserias serios, efectuez lucrari; Zugraveli, glet, parchet laminat, tencuieli, reparatii, finisaje, amenajari, glafuri, etc. Rog seriozitate! 5 L; (0773.328.982/ 0773.328.982 fastbrain62@yahoo.com

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri

122. Renovari, zugraveli, parchet, gresie,

faianta, instalatii santiare, electrice, glafuri, sape, tencuieli, etc; (0727.957.787

123. Reparatii acoperisuri tigla met-

alica, ceramica, tabla zincata, Bucuresti ?i provincie. Reducere 10% pana pe 18.03.2019: (0739.430.055

124. Reparatii acoperisuri tigla met-

alica, mansarda, serpante, sisteme pluviale, opritori zapada. Reparatii mici si mari, la cerinta clientului, reducere 15%. (0732.240.677

125. Rigipsari Firma angajam rigipsari si

zugravi meseriasi. Salariu atractiv. Rog si ofer seriozitate; (0765.580.523 Korynaklau@yahoo.com 126. Servicii dezinsectie si deratizare

Oferim servicii dezinsectie si deratizare la super preturi. Firma DDD cu toate autorizatiile In regula, experienta de peste 15 ani va sta la dispozitie. Nu ratati oferta lunii Martie! 150 L; (0739.081.232 127. Servicii instalatii gaze Bucuresti-Ilfov autorizare ANRE ,executam lucrari de calitate in domeniul instalatiilor de gaze si termice la cele mai bune preturi. Proiecte la cheie pentru toate instalatiile de gaze natural: proiectare, executie, instalare, punere in functiune si intretinere (0721.631.761/ 0788.388.625 contact@victoriaglobal.ro 128. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

129. Societate comerciala execu-

tam lucrari de constructii: case, vile, blocuri la rosu sau la cheie, finisari interioare- exterioare (zidarie, tencuieli, glet, zugraveli, gresie, faianta si instalatii sanitare); (0765.863.886 130. Specialist in zugraveli, rigips, tencuieli, faianta-gresie, polistiren, reformez/ construiesc complet case. Calitate, seriozitate; (0729.219.332 131. Stalpisori, candele, ghivece- moza-

ic/marmura Stalpi mozaic si marmura, diverse modele, pentru gard din teava de inox sau fier, pentru monumente funerare. Candele marmura/granit diverse marimiGhivece flori din marmura/granit, diverse marimi. (0736.521.923 nicacristianstefan@yahoo.com

132. Taiem lemne cu drujba, in Bucuresti,

Ilfov si provincie ,echipa de baieti taiem lemne cu drujba, tundem iarba, spargem lemne cu toporul, asezam si strangem iarba (0768.500.865

133. Taiere, toaletare copaci taiem, toale-

tam, scoatem radacini copaci, defrisam si deztelenim terenuri, la cerere asiguram incarcare in auto, transportam masa lemnoasa, descarcam si depozitam la groapa de gunoi. 300 L; (0744.876.332 dragomircornelcristi@yahoo.com

134. Tamplarie PVC tamplarie PVC Ger-

mania cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0721.511.311

135. Tencuieli mecanizate, amenajari interioare. servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre: tencuieli mecanizate, zugraveli si renovari, instalatii electrcie, termice si sanitare. (0722.778.899 office@amenajaritotale.ro 136. Tencuieli, gleturi, zugraveli mecanizate Executam profesional: tencuieli mecanizate, gleturi mecanizate, zugraveli (vopsitorii) mecanizate, sape autonivelante mecanizate, sape mecanizate, betoane elicopterizate. 16 L; (0720.101.115 office@constructiimecanizate.com

1. Afterschool in Voluntari, cu Teacher

Alina, dimineata sau dupa-amiaza. 25 L; (0760.026.714 2. Curs autorizat ANC - DPO responsabil

cu protectia datelor cu caracter personal in perioada 07.05.-.09.05.2019 - hotel Capitol Bucuresti, 1590 ron. Pentru cursantii din provincie oferim cazare la un pret special, expertlegislatiamuncii@yahoo.com

Cursuri calificare Bucuresti pentru electrician, instalator, maseur, coafor, mani-pedi, frizer, operator calculator, mecanic auto, fierar, tinichigiu auto, electrician auto, bucatar, ospatar, vanzator, macelar, zugrav-vopsitor, zidarpietrar, faiantar-mozaicar, dulgher-tamplar, lacatus mecanic, buldo-excavatorist, fochist, motostivuitorist, cofetar, patiser, instructor sportiv. Diplome acreditate M.M. si M.E.C. Plata in rate!!! (0723.780.069 3.

4. Cursuri calificare formare profesionala, Asociatia Bucharest Business School. Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com

10. De la 30lei/ora. Cursuri de calculatoare

De la 30 lei/ora. CursuriDeCalculatoare@gmail.comOrice variant? Office Access, Excel, Word, PowerPoint), tehnoredactare profesional?. Pentru alte programe sunati. 100 L; (0722.370.784/ 0748.299.788 cursuridecalculatoare@gmail.com 11. Lectii de pian pentru cei mici si cei

mari. 80 L; (0721.038.967

12. Matematica si fizica orice nivel, eval-

uare nationala, admitere facultate, bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50 ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864

13. Matematica, orice nivel, la domiciliul

elevului, cu predarea materiei de la zero. O meditatie gratis pentru primul zece la matematica; (0722.492.000 14. Matematica, fizica, orice nivel, reca-

pitulari- sinteze rapide, corigente, corelatii intre cunostinte, verificarea permanenta a cunostintelor anterioare, materiale documentare, cadru didactic cu experienta, meditez, pret/ ora 25 L; (0729.843.446 15. Matematica, sotul, 48 ani, romana,

16. Meditatii engleza si italiana, metode

moderne, rezultate optime, pictura, desen pentru toate varstele, atelier in Magheru; (0720.104.057

17. Meditatii limbi straine si romana pen-

tru straini meditez la client sau via skpe oriunde, basic sau avansat. Metode moderne si practice, manuale interesante, exercitii, rezultate rapide, absolventa Universitatea Bucuresti, 39 ani. 60 L; (0723.590.128 elena.raducu@gmail.com 18. Meditatii limbi straine, absolventa limbi straine engleza, franceza, spaniola, germana adulti si copii, accent pe conversatie si scris, manuale moderne, rabdare, seriozitate maxima (0745.335.998 19. Meditatii matematica, meditez

matematica clasele V-VIII, rezultate garantate, (0740.420.053

20. Meditatii programare IT, utilizare PC,

MS Office Programare in C, C++, Java, VB, VBA, internet (HTML, CSS, JS), pt utilizarea computerului personal, pt utilizarea Word, Excel, Photoshop, sau pt site-ul personal. La domiciliul clientului, factura+chitanta. (0721.984.790 ecc@upcmail.ro 21. Meditatii romana, matematica,

engleza pregatire pentru evaluare, bacalaureat, facultate, la domiciliul elevului, factura+chitanta. Garantam rezultate deosebite pentru cei ce doresc sa invete. (0721.984.790 ecc@upcmail.ro 22. Profesoara de romana engleza I-XII,

pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere performante. Meditez domiciliu elev. (0745.271.605

23. Scoala de meserii autorizate, sprijin

angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com 24. Traducator, cunoscatoare limba chineza scris si vorbit, doresc colaborare pentru persoane fizice si firme; (0726.210.898 25. Traduceri autorizate Real Transla-

tions Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@real-translations.ro

Cursuri calificare peste 26. Traduceri de top 100 meserii, Cursuri de Bucuresti Global Top calificare,recalificare,spe Business s-a creat si s-a cilalizare , perfectionare, dezvoltat in timp initiere,igiena, deoarece am inteles I.S.C.I.R.Alimentatie, turnevoia clientilor si cat de ism, constructii, auto, important a devenit peninfrumusetare, SSM, PSI, tru fiecare persoana sa A.N.R.E., certificate Minis- gaseasca un birou de traterul Muncii. Cursuri duceri de incredere. 15 L; ISCIR: stivuitorist, fochist, (0721.623.981/ macaragiu, masinist pod, 0771.056.847 traducoperator GPL, imbuteliaeriglobaltop@yahoo.com tor, prelungire autorizatii; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptEvenimente, bucuresti@yahoo.com 5.

6. Cursuri de calificare - Scoala de meserii Serban, cursuri autorizate de calificare in urmatoarele meseri : maistru mecanic auto,mecanic auto,tinichigiu / vopsitor auto,mecanic vulcanizator, maistru in constructii, schelar, lucrator finisor; (0722.302.252/ 021.252.03.82 secretariat@scoalaserban.ro

petreceri

Accesorii coafuri mirese si evenimente by Arya Accesorii de par ce aduc un plus de stralucire si eleganta coafurii si rochiei de mireasa. Pentru ziua nuntii sau pentru o ocazie cu totul speciala alege sa iti impodobesti parul cu o bijuterie unica (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 1.

Cursuri domeniul financiar, piata de capital atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pre2. Cabina foto de inchiriat ! Preturi de la gatire profesionala pen99 eur Cabina foto www.prestigeLimoutru specialistii in domesine.ro. Suna acum pentru o oferta personniu (021.327.11.80 alizata: - preturi incepand de la 99 eur; fotografii nelimitate ; - personalizare text; office@cpf-millenium.ro personalizare fundal. 99 {; (0745.288.588 8. Cursuri operator calcuLimuzinepremium@gmail.com lator. Cursuri de perfectionare intensive avizate 3. Formatia WOW Band, va puteti bucura, la petreMinisterul Muncii si Educerea dumneavoastra, de catiei: Operator calculaun repertoriu vast tor electronic si retele; incepand de la muzica contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; ambientala, cafe concert, muzica usoara, cover-uri, contabilitate financiara, pana la autenticul folclor. (0724.772.425/ (0769.630.501 con0770.434.606 office@curtact@wowband.ro suri-picon.ro 7.

LimuzineVIP va ofera o gama larga de servicii, putand satisface orice dorinte si exigente ale clientilor sai. Suport whatsapp nonstop tel, (Vodafone LimuzineVIP.ro) 100 {; (0726.708.407 par_criss_trans@yahoo.com 8. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Makeup Artist make-up artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 300 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 9. Reduceri, limuzine de inchiriat de la

249 lei Limuzine de inchiriat de la 49 euro/ ora, nunta, botez, majorat, bal absolvire etc. Reduceri. Venim in toata tara. Reduceri in timpul saptamanii www.prestigeLimousine.ro 49 {; (0745.288.588 Inchiriere@prestigelimousine.ro

Restaurant Damascus, cofetaria Sham restaurant cu specific arabesc, situat chiar vis-a-vis de intrarea in stadionul Arena Nationala. Cofetaria Sham - Cu laborator propriu, ofera cele mai bune prajituri orientale specifice Damascului. (0729.328.768/ 0760.985.858 10.

11. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti

Preparate calde, Garnituri, Minuturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noastra. Peste 2000 clienti multumiti. Organizam nunti si botezuri (0788.221.270 stanici@titannet.ro

12. Salon Elegance - rochii de mireasa serie si unicat produce si comercializeaza rochii de mireasa serie si unicat pentru cel mai frumos moment din viata fiecarei mirese. Oferim o gama larga de accesorii ce confera stil si eleganta.www.elegance-ama.ro (0731.325.436/ 0731.325.437 contact@elegance-ama.ro

Îngrijire, sånåtate 1. Alina locatie centrala, tanara 23 de ani

cunoscatoare a mai multor tehnici si tipuri de masaj va ofera 3 tipuri de masaj: de relaxare, terapeutic, si reflexotarapie. Masajul se efectueaza pe pat, nu pe masa de masaj, 150 L; (0734.892.693 ana_ana0051@yahoo.com 2. ALTRA CASA FELICE Clinica recuperare geriatrica Nou!!! Centru de zi (asistenta medicala, recuperare, terapie ocupationala, Alzheimer?, dementa)Nou!!! Ingrijire medicala varstnici in regim hotelier! (0722.371.200 office@altracasa.ro 3. Asociatia Crestina Sf. Gheorghe

si Sf. Dumitru camin particular pentru batrani si bolnavi de Alzheimer, Centrul Balotesti & Baneasa, cladiri modern utilate su mobilate, asistenta medicala, personal calificat care va ofera ingrijire 24/24 (0721.900.100/ 0722.223.166 contact@camin-particular.ro

Bone si menajere Bucuresti si zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajerabaneasa.ro 4.

5. Cabinet Stomatologic Piano Cab-

inet Cabinet modern utilat unde va veti simti ca acasa.Veniti la PianoCabinet pentru a va darui zambetul perfect ! Servicii complete; ortodontie, pedodontie, profilaxie, chirurgie estetica dentara si faciala. (0734.462.133/ 021.310.91.35 pacient@pianocabinet.ro

27. Ingrijire, tratament, 9. Camin de batrani Bucuresti, Acasa la Buni- recuperare varstnici centru rezidential pentru ci: ingrijire, asistenta ingrijirea, tratamentul si medicala si recuperare recuperarea persoanelor zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. varstnice, Bucuresti, sectorul 1. Sprijinim permaO oaza de 700 mp de nent varstnicul ce se afla verdeata in centrul in situatie de dificultate Bucurestiului, (0767.914.722 (0724.384.753 contact@resedinta-victooffice@caminul-acasa-laria.ro bunici.ro 10. Camin de batrani Bucuresti, Monsan Center Va oferim conditii la cele mai inalte standarde de calitate, intr-un mediu ambiant placut si familial menit sa va confere caldura si sentimentul de acasa . (0723.798.783/ 0722.259.654 office@monsan.ro

Camin de batrani Bunica Ecaterina, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302 11.

12. Camin de batrani Teomar Sante, La Teomar Sante veti gasi o ingrijire deosebita.Teomar Sante este un centru rezidential cu capital privat, deschis in 2018, cu scopul de a oferi ingrijire si asistenta persoanelor varstnice (031.105.13.21/ 0723.798.783 contact@teomar-sante.ro

Camin privat de batrani Raiul Bunicilor caminul privat de batrani Raiul Bunicilor pune la dispozitie servicii medicale complexe la un pret modic unde varstnicii pot petrece timpul intr-un mediu linistit; office@raiulbunicilor.ro 1.600 L; (0799.967.744 office@raiulbunicilor.ro cazare, masa si ingrijire intr-o vila noua si moderna,langa padure.Locatia dispune de 27 locuri,in camere de 2,3,4 paturi dotate cu mobilier nou, TV Led si internet wireless in fiecare camera, (0756.050.150/ 0756.050.151 office@caminulsfantulnicolae.ro

Centru de asistenta si ingrijire Seniormed incearca sa gaseasca solutia cea mai potrivita de ingrijire a persoanelor varstnice ce nu isi mai pot purta singure de grija si devin dependente de familiile lor! (0731.425.153 seniormed@yahoo.com 15.

16. Centru de terapii naturiste, oferta unica In luna martie 2019 toate doamnele si domnisoarele beneficiaza de o reducere de 50% la tratamentele naturiste pentru orice probleme de sanatate, la masaj si oxigenoterapie. Locuri limitate de programul de lucru (0799.726.372 17. Centrul de asistenta si ingrijire Sfanta Maria Centru de tip rezidential ce asigura ingrijire specializata, tratament specific diagnosticului si recuperare motorie prin kinetoterapie pentru persoane varstnice si persoane aflate in incapacitate (0765.994.560 contact@centrulsfantamaria.ro 18. Complex Sportiv Extreme, sala fitness dotata cu aparatura moderna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar; (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com 19. Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 amghita@yahoo.com 20. Consultatii si investigatii oftalmologice, camp vizual computerizat, OCT, biometrie, prescriere lentile de contact, laser YAG, optica medicala; prescriere, executie, interventii chirurgicale. (021.324.63.98/ 0722.225.227 costescu_ioana@yahoo.com 21. Cumpar medicamente, cumpar Xanax, Anxiar, Zoloft sau alt antidepresivneadefulg@yahoo.com neadefulg@yahoo.com 22. Epilare masculina Buna. Sunt Iulia si

va astept la epilare inghinala in locatia mea. Va epilez cu ceara traditionala, sau de unica folosinta (depinde de zona care este de epilat). 150 L; (0769.582.979 ruby.iulia@gmail.com

23. FlorDent - Cabinet Stomatologic

Sector 2 Odontologie si parodontologie, chirurgie dento-alveolara si implantologie, protetica dentara fixa si mobila, cosmetica dentara, laserterapie, cosmetica dentara www.flordent.ro (021.255.50.13/ 0723.058.281 cabinet@flordent.ro

6. Camin batrani Floriana House oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com

Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com

7. Camin de Batrani Camin pentru

25. Ingrijiri -tratamente medicale la domi-

Batrani, Grepomed.Gazduim si oferim asistenta medicala si recuperatorie varstnicilor, indiferent de diagnostic. (0732.897.440

Camin de batrani Acasa. Camin de batrani angajeaza infirmiera si asistenta in Ilfov; (0722.462.671/ 0769.840.200 sctoro95@yahoo.com 8.

28. Masaj terapeutic, de relaxare si reflex-

oterapie doamna tehnicinan maseur efectuez masaj terapeutic, de relaxare si reflexoterapie pe masa de masaj la cabinetul meu. Conditii optime de igiena si ambianta. Pentru programari sunati la tel. (0799.761.734 29. Stomatologie Smile Design By Dr

Ayman Abboud Smile Design este specializata in tratamente non-invazive oferind posibiliatea pacientilor de a preveni, diagnostica sau trata leziunile detare si ale mucoaselor cu ajutorul laserelorwww.drayman.ro (0749.414.848 office@smiledesignbucuresti.ro

Unghii tehnice cu gel si intretinere, arta poate imbraca multe forme si culori, acum unghiile pot inlocui panza. Alegem cele mai fine extracte ale naturii care stimuleaza pielea pentru a ramane tanara si sanatoasa (0722.426.557 nailsaloon@outlook.com

30.

13.

14. Caminul de batrani Sf Nicolae ofera

24.

3

Masaj 1. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 3. Adelina, blonda, curata, sani medii naturali, disponibila doar pentru tine. Te astept la mine pentru a-ti oferi masaj, relaxarea mult cautata pupici 100 L; (0785.721.943 4. Adina, Unirii, cu experienta in arta masajului ofer masaj erotic domnilor maturi si manierati in conditii de discretie si curatenie, locatie centrala, program l-s 1020, Unirii, 100 L; (0748.140.321/ 0733.709.046 5. Adinna si Laura, masaj disponibile din nou pt cei inca interesati care fie ne-au vizitat deja si vor sa revina fie au avut intentia dar nu au reusit inca. Aceeasi zona Unirii, acelasi program 12.00-20.00, acelasi numar. 300 L; (0743.802.195 6. Adorabila si reala 100%, sunt o femeie frumoasa si sociabila te invit sa savurezi un masaj de calitate intr-un cadru discret. 1.75, 50, 30 ani. (0732.789.180 7. Adorabila, sunt o Doamna

eleganta,suficient de matura incat sa stiu ce doreste un barbat. Ofer clipe de relaxare, masaj intr un cadru intim si discret-loc de lux-central. mai multe det la tel: 100 L; (0721.607.500 8. Alegerea perfecta pentru un masaj erotic. Suna acum si alege cel mai bun serviciu de masaj erotic din Bucuresti, 8 domnisoare asteapta sa te rasfete intr-o oaza de lux, liniste si placere din centrul capitalei. (0732.889.966/ 021.316.88.38 9. Alessya bruneta, masaj, buna sunt

noua in orasul tau, ofer si cer discretie, vino si in cearca-ma sa vezi ce fac si nu o sa-ti para rau, sunt non stop call me baby, Zona Barbu Vacarescu 80 L; (0732.065.059 10. Alex maseur, ofer masaj total de relaxare, body massage, corp la corp, tanar 34 ani, 180, 95 kg. Pentru doamne,re, cupluri, domni. La hotel si domiciliu, cat si la mine zona P-ta Romana. Nu privat, SMS. Nu sex. 119 L; (0772.734.011 celest.terapy@yahoo.es 11. Alex, tanar, atent, educat, foarte discret, jovial tanar, atent, educat, foarte discret, jovial, comunicativ. Am 30 ani, 1.75 m, 75 kg, ofer masaj de relaxare, doamnelor, domnisoarelor si cuplurilor, 100 {; (0733.166.188 12. Alexandra, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0726.526.916 13. Alexandra, Drumul Taberei 93, Raul

Doamnei, stil si eleganta te invit la mine acasa sa iti ofer masaj de relaxare, cu uleiuri aromate, dus, aromatherapy, discretie si igiena max. Prog 12-02, cer si ofer seriozitate, 150 h/ora, 80 L; (0738.191.485 14. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 15. Alice, blonda matura, eleganta ofer

masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, singura in locatie, poze reale 100%. Bulevard Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 16. Alina buna te astept la mine pentru o sedinta de masaj erotic. Miniona, sexy real photos incepatoare in domeniu. Doar masaj erotic, no sex. Zona Hristo Botev, Universitate. Putem sa ne relaxam impreuna. 150 L; (0734.044.763 andreeaionescu20192020@gmail.com 17. Alina, te astept la mine in locatie pen-

tru a-ti oferi masaj de relaxare, body sau erotic plus multe alte fantezii. 100 L; (0785.393.555

18. Alina, 23 de ani, poze reale si recente

100%, te astept in locatia mea curata si discreta pentru masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie maxima. Programari cu 30 de minute inainte, 300 L; (0720.310.583 Niconico909@yahoo.com 19. Alina, matura 36 ani Senzuala si experimentata in tehnici ale masajului, te astept in locatia mea din zona Lujerului pentru clipe de neuitat. Curatenia si igiena garantate. Pentru mai multe detalii sunama. Poze reale. (0761.919.500 20. Alyna, 30 ani, 150 lei ora Una dintre

ciliu 24/24 oferim servicii medicale la domiciliu persoanelor care nu pot sau nu vor sa se deplaseze la o unutate medicale ! Pentru mai maulte detalii sunati la numerele de telefon; 113 L; (0785.113.113/ 0732.528.136 asistenta_medicala112@yahoo.com

putinele maseuze care au poze reale, asta pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac, sa te relaxez cu diferite tehnici de masaj, locuiesc singura, zona metrou Timpuri Noi. 150 L; (0729.797.491 frumoasa_alina20@yahoo.com

26. Masaj terapeutic profesionist Masaj terapeutic cu atestat, vrei sa simti beneficiile unui masaj profi, cu intentii binefacatoare, te invit sa te abandonezi mainilor mele, timp macar de 50 min. Rog decenta, punctualitate, igiena. 100 L; (0728.535.978 Masaj.maraia@gmail.com

21. Am revenit, bucura-te de un masaj adevarat, calitate, realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel. 130 L; (0731.515.140

22. Ambianta si rafinament, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457 23. Ambianta si rafinament. Cauti ceva

inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 24. Ana bruneta 30 ani singura in locatie ofer masaj de relaxare la domiciliul meu pt mai multe detali ma poti suna la urmatoarele nr de tel Dr Taberei; 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 25. Ana 35 ani, Noua in zona, ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor (metrou) program 10-17. 50 L; (0725.044.235

26. Ana, Izza, Vicky, Emy, Sorina, Diana, Eva, Sasha, Raluca sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru, situat pe strada Baba Novac, nr 9i. Tandrete si pasiune, rasfat si relaxare, calitate si lux gasesti doar aici, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 27. Anca noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 28. Anca, masaj, senzualitatea si feminitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza, daca esti un barbat care se respecta atunci nu ramane decat sa ma contactezi, iti garantez ca nu vei regreta, pupici 100 L; (0764.192.990 29. Anda Buna dragii mei, sunt dornica de

a oferi clipe de neuitat domnilor generosi prin masaj, curata discreta, dulce si fara graba, vino la mine in locatie unde igiena si confortul tau sunt prioritatile mele, 100 L; (0769.865.222 30. Andra, Magheru bruneta siliconata, poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923 31. Andreea doamna sexy ofer masaj total, garantez revenirea cu siguranta 100 L; (0723.058.646 32. Andreea masaj Buna, sunt Andreea,

25 ani, noua in oras. Sunt o fata cu bun simt si manierata. Te invit in locatia mea din zona Lujerului pentru clipe de neuitat. Suna-ma si nu vei regreta. Poze reale. (0738.442.426

33. Andreea, 29 ani, ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate 300 L; (0721.956.329 34. Andreea, Buna, Andreea este numele meu si sunt aici doar pentru tine. Iti pot oferi tot ceea ce-ti doresti, masaj de neuitat. Ma deplasez si la hotel. 100 L; (0769.956.771 35. Andreea, miniona matura selectiva, ofer masaj de relaxare det suplimentare la tel, zona Unirii Horoscop, 120 L; (0767.823.794/ 0734.323.084 36. Andreea, blonda, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367 37. Andreea, Universitate-Piata Victoriei rabdatoare, educata, stilata, cu experienta, ofer masaj de relaxare, intr-un cadru placut, curat, discret, Piata Unirii, Universitate, Romana, (0727.035.770 38. Ania matura, ofer masaj de relaxare. Esti selectiv si pretentios, cauti poze corespunzatoare, aspect fizic placut si calitatea serviciilor, nu ezita sa suni. 150 L; (0726.929.499 39. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor www.masajclub.ro (0727.861.111

40. Atingeri pasionale. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 41. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 42. Atingeri senzuale, masaj senzual, atingeri delicate pentru trupul tau. Domnisoare deosebite. Cadru sigur si discret. Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ 021.316.88.38 43. Banateanca noua in Bucuresti, buna

ma numesc Diana, am 30 ani. Sunt aici pentru domnii cu bun simt care se respecta si au nevoie de o companie memorabila, ofer masaj total de calitate, iti vei dori sa revii. 200 L; (0730.738.105 44. Beatrice singura în locatie Ofer masaj de relaxare domnilor generosi amabili si educati. Pentru mai multe detalii contacteza-ma telefonic, Tineretului Cantemir (0735.118.493 45. Bella, doamna matura, senzuala 40 ani, ofer masaj de relaxare si alte tipuri, multe alte surprize in locatia mea, te astept sa ne cunoastem, 150 L; (0786.837.587 Gagicahormonica@yahoo.com 46. Berceni Drumu Gazarului, Alina 28

ani draguta sociabil? ofer masaj de relaxare si clipe de liniste, 70 L; (0731.064.218

47. Berceni, blonda ofer masaj de relaxare terapeutic body, masaj domnilor discreti si manierati, mai multe detalii la telefon, (0735.665.672 48. Berceni, tanara slim, noua in domeniu, ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut domnilor generosi. Va astept cu drag (0737.643.223 49. Berceni, Alexandru obreia, Cultural, merita sa vi, 80 lei, 120 lei, Doamna Iulia 31 ani, sunt o femeie sensibila, ma implic ofer cu pasiune servicii de calitate, nu ma grabesc detin locatie singura nu ne deranjeaza colege, adresa mea Berceni Cultural, 80 L; (0726.058.289 50. Bianca Rond Alba Iulia Buna te astept la mine in locatie pentru a avea parte de un masaj de relaxare facut pe tot corpul cu atentie, fara graba, pentru mai multe informatii suna- (0759.116.309 51. Bianca, maseuza cu experienta te astept intr-un ambient discret si curat pentru a te relaxa pe deplin. Nu vei regreta alegerea facuta, doar un telefon ne desparte, (0759.078.168 52. Blonda reala, selectiva, 28 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 300 L; (0799.361.077 53. Blonda reala, selectiva, 29 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia. 300 L; (0799.395.416 54. Blonda matura, dornica de nebunii, te

astept la un masaj de relaxare cum nici nu ai visat. Vino sa iti demonstrez ce inseamna calitatea. Eroii Revolutiei, poze reale % 100 L; (0720.014.700

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

13 martie 2019

4

PRESTÅRI SERVICII 55. Blonda, daca nu vrei sa fii grabit, doresti o companie placuta ai gasit ceea ce doreai, blonda 1.65 cm, 57 kg, 26 ani forme voluptoase ofer masaj doar domnilor care stiu ce vor cu adevarat. Poze reale. Decebal, Pta Muncii, 100 L; (0733.177.020 56. Blonduta doar deplasari, Vin la tine

pentru a te rasfata cu un masaj de calitate foarte deosebit mai multe detali la tlf, (0731.536.906 57. Blonduta sexy Buna, am 25 de ani,

sunt o blonduta micuta si jucausa, te astept in compania mea, pentru un masaj de neuitat, pupici, Calea Mosilor, sector 2 (0768.013.906 58. Bruneta Cu bun simt ofer masaj de relaxare la domiciliul meu pt detalii sunama. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 59. Bruneta efectuez masaj de relaxare intr-o atmosfera calda si placuta. Mai multe detalii la tel. Zona Dristor, 60 L; (0763.978.947 60. Bruneta finuta, cu bun simt, ofer masaj de relaxare domnilor discreti si educati, zona Dristor, 60 L; (0733.782.676 61. Bruneta ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0722.705.148 62. Bruneta foarte simpatica, sociabila,

masaj erotic Bruneta 35 ani foarte simpatica, foarte sociabila, vesela, fara fite, te astept la mine sa ne distram impreuna asa cum iti place tie. Poti sa faci multe. Zona Diham-Delfinului. Am si o colega bruneta. 80 L; (0731.772.596 Amoresexi470@gmail.com 63. Bruneta senzuala Buna ma numesc Alina, am 24 ani, 1.70 inaltime. Sunt aici sa iti ofer masaj de neuitat, nu ezita sa ma suni, 100 L; (0733.841.603 64. Bruneta superba Rond Alba Iulia,

reala 100%, 22 de ani, te astept la mine sa iti ofer servicii de masaj de relaxare cu uleiuri rafinate. Suna-ma, pentru mai multe detalii, 100 L; (0799.658.196 65. Bruneta, 29 de ani, comunicativa si

cu bune maniere, fac o invitatie domnilor pretentiosi pentru a petrece o ora de masaj relaxare alaturi de mine intr-o locatie de lux. P-ta Alba Iulia, 200 L; (0734.898.782 66. Bruneta, ofer masaj de relaxare in

locatia mea curata si discreta. Pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie; 100 L; (0721.007.751 67. Bruneta, reala, selectiva, 28 de ani,

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba Iulia, 300 L; (0722.705.364 68. Bruneta, tanara si discreta iti ofer

masaj de relaxare in locatia mea curata. Sunt dulce, zambitoare si plina de viata. Pozele sunt reale iar mai multe detalii iti pot oferi la tefeon. (0730.280.441 69. Bruneta, 38 ani Bruneta, 38 ani,

foarte senzuala, cu forme. Te astept la un masaj total. Fara fite crede-ma ca nu vei regreta. Imi place ceea ce fac. 150 L; (0731.619.410 alina_ilie82@yahoo.com 70. Bruneta, noua in zona ta, ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu poze reale, zona Dristor metrou, 50 L; (0764.292.336 71. Bucur Obor, doamna 42 ani ofer

masaj de relaxare, singura in locatie, mai multe detalii la telefon. 50 L; (0785.221.511 72. Budapesta, Tineretului, noua in zona, masaj Buna dragul meu. Daca te-ai saturat de poze false si de fete grabite. La mine nu este cazul, sunt 100% fata din poze, mereu cu zambetul pe buze si atenta la cerintele tale contacteaza-ma, 100 L; (0725.042.896 Gindacdorinadorina@gmail.com 73. Buna Masaj profesional, daca simti

88. Claudia blonda reala, selectiva, 29 de

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, pta Alba-Iulia. 300 L; (0738.522.914

89. Clipe de neuitat Buna, cauti doamna matura alaturi de care sa uiti de stres si de problemele cotidiene, te invit in compania mea pentru un masaj de relexare. Sunt o doamna matura si bine educata, curata si disreta, (0720.969.645 90. Corina draguta si sociabila te astept

in locatia mea curata si discreta pt un masaj de relaxare plin de surprize. Poze reale si recente, pt mai multe detalii contacteaza-ma, zona Titan, bd. Theodor Pallady. 80 L; (0734.477.470 91. Corina tanara draguta cu forme placute te astept la un masaj de relaxare intro locatie curata si discreta. Titan, Bld Theodor Pallady, 80 L; (0734.477.470 92. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 93. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 94. Cristina bruneta cu bun simt ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 95. Cristina draguta si comunicativa, te

astept in compania mea pt a-ti oferi un masaj de neuitat. Poze reale 100%. Pt mai multe detalii ma poti contacta. Zona Titan bld Theodor Pallady. 60 L; (0732.721.047 96. Cristina masaj de calitate pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady; 60 L; (0732.721.047 97. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 98. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona Piata Muncii. 100 L; (0737.184.035 99. Cristina, domnisoara draguta si sociabila ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la telfon. Titan, bd. Theodor Pallady. 60 L; (0732.721.047 100. Cristina, bvd Tineretului, masaj, buna sunt Cristina si sunt noua in domeniu am varsta de 21 de ani, miniona destul de slim cu forme placute te astept cu drag in locatia mea de pe bvd tineretului fac si deplasari 70 L; (0739.170.850 101. Cristina, Claudia, Madalina, Miruna,

Laura, si colegele te asteapta intr-o vila de lux unde vei descoperi cele mai frumoase domnisoare. Poze reale 100%. Zona Domenii. La Exclusive Masaj este locul ideal pentru un masaj perfect 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 102. Cristina, slim, rabdatoare, educata,

stilata, cu experienta, ofer masaj de relaxare, intr-un cadru intim, placut, curat, discret. Zona centrala Unirii, Nerva Traian, 150 L; (0735.618.078 103. Cuplu real, singuri intr-o loc de lux, central. Sunteti un cuplu, domn sau doamna si va doriti un masaj de relaxare in compania noastra, asteptam sa ne contactati, 300 L; (0785.077.708 104. Curata, discreta si educata, curata,

discreta si educata iti pot oferi clipe relaxante in locatia mea. Micuta dar draguta si vesela iti pot relaxa mintea si corpul. Pozele 100% reale. Detalii suplimentare la telefon. (0755.948.888

nevoia sa te relaxezi noi suntem aici. Nu ezita sa ne contactezi. Zona Unirii. Masaj de calitate si discretie maxima. (0738.352.753

105. Daria Maseuza de care ai nevoie, te

74. Buna Masaj profesional, daca simti

106. Daria Tipa sarmanta, exceptionala

nevoia sa te relaxezi noi suntem aici. Nu ezita sa ne contactezi. Zona Unirii. Masaj de calitate si discretie maxima. (0738.492.553 75. Buna domnilor Masaj total de relaxare. Sunt reala si dispusa la momente picante. Singura in locatie, rond Alba Iulia, servicii ireprosabile. 80 L; (0764.226.259 76. Buna sunt Alina, Eroii Revolutiei, tanara simpatica mereu bine dispusa te astept sa ne facem de cap cu un masaj adevarat. Poze reale si recente 100 L; (0785.530.617 77. Buna sunt Bianca, Obor Colentina,

singura in locatie. selectiva, vesela si plina de viata, ofer servicii de calitate (diverse tipuri de masaj) la domiciliul meu sau la hotel. Accept si cupluri. I speak english; 100 L; (0739.346.459 gindacdorinadorina@gmail.com 78. Buna, masaj profesional, daca simti

nevoia sa te relaxezi noi suntem aici. Nu ezita sa ne contactezi. Zona Unirii. Masaj de calitate si discretie maxima. (0738.352.753 79. Buna, masaj profesional, daca simti

nevoia sa te relaxezi noi suntem aici. Nu ezita sa ne contactezi. Zona Unirii. Masaj de calitate si discretie maxima. (0738.492.553 80. Buna, masaj profesional, daca simti nevoia sa te relaxezi noi suntem aici. Nu ezita sa ne contactezi. Zona Unirii. Masaj de calitate si discretie maxima. (0738.352.753 81. Buna, te astept la mine sa te rasfat

prin arta masajului erotic, ambienta placuta, muzica de relaxare, dus asistat, relaxare totala. Suna-ma. (0738.492.553 82. Buna. Masaj profesional, daca simti

nevoia sa te relaxezi noi suntem aici. Nu ezita sa ne contactezi. Zona Unirii. Masaj de calitate si discretie maxima. (0738.492.553 83. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0732.545.457 84. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de

atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253

85. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com

astept intr-un mediu placut si linistit sa te destind cu un masaj de calitate. UniriiZepter, 50 L; (0734.025.914

pregatita sa te ghidez intr-un labirint al placerii pe care nu l-ai mai explorat pana acum, te astept la mine pentru a petrece clipe minunate impreuna, masaj 100 L; (0764.493.283 107. Daria Piata Veteranilor, ofer masaj

de calitate domnilor genorosi cu bun simt in locatia mea de lux. Igiena si discretie maxima. Piata Veteranilor, Cora Lujerului, Militari, sector 6, 70 L; (0733.566.342 108. Daria, noua pe site buna, am 38 ani,

siliconata, ingrijita iti ofer cel mai incitant masaj total, sunt absolut sigura ca timpul petrecut alaturi de mine iti va lasa amintiri placute. (0725.105.032

109. Dayana Te astept la mine pentru un

masaj relaxant ce te v-a face sa uiti de toate problemele! Discretie si igiena maxima. Pentru mai multe detalii astept apelul tau ! Nu raspund la numar privat! (+40784575045 110. Denisa 28 ani domnisoara cu experi-

enta iti ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, prostatic pe masa de masaj intr-un ambient placut si relaxant. Titan, bld Theodor Pallady, 60 L; (0723.192.086

111. Denisa, miniona cu forme placute te astept intr-o locatie curata si discreta pt a-ti oferi masaj de relaxare. Titan, Theodor Pallady. 60 L; (0723.192.086 112. Deplasari blonduta Vin la tine pentru

a iti oferi un masaj deosebit mai multe detali la tel. (0731.536.906

113. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0763.371.313/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com 114. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 115. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 116. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 117. Diana, noua in zona Visele tale pot

deveni realitate doar alaturi de mine vino sa gusti din fructul oprit. Masaj de calitate facut cu pasiune zona Lizeanu aproape de Obor, 80 L; (0739.367.379

86. Cele mai frumoase fete si o locatie superba sunt ingredientele pentru o ora de neuitat. Daca esti in cautarea unui loc de relaxare salonul nostru este alegerea ideala. Cu siguranta nu vei regreta 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

118. Diham, masaj erotic total, noua in zona doamna matura, 1.70 65 kg rusoaica senzuala, dulce si sexy, gata sa-ti satisfac fanteziile, te astept intr-un loc discret si relaxant. Nu vei regreta nicio secunda petrecuta cu mine, garantez, poze reale 100%. 80 L; (0736.857.998

87. Claudia Blonda reala, selectiva, 29 de

119. Diham, masaj erotic, noua in zona,

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia, 300 L; (0733.286.717

irezistibila, bruneta senzuala, sociabila, deschisa si foarte atenta la dorintele tale, te astept la un masaj erotic la mine acasa, in intimitate, plus alte fantezii ascunse. 100 L; (0736.765.710

120. Din Ucraina cu experienta Te astept la mine intr-o locatie discreta si curata la un masaj de relaxare fara graba, atenta la detalii, cu bun simt. Mai multe detalii la tel., (0758.804.949 Popa_popa@yahoo.com, 121. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960

154. Hei ce faci, nu vrei sa ne cunoastem la un masaj pe cinste? Te astept la mine intr-o locatie curata si discreta usor accesibila din bulevard adica fix in gura de metrou dinspre Sos. Giurgiului. Eroii Revolutiei 60 L; (0763.202.386 155. Incita-ti imaginatia alaturi de trupuri

122. Doamna frumoasa 30 ani te invit la

apetisante Nadira Massage iti va incita imaginatia, alaturi de trupurile apetisante ale tinerelor noastre domnisoare, care iti vor oferi atingeri senzuale si mangaieri lascive. 180 L; (0724.128.029

123. Doamna matura, 31 de ani, elegan-

156. Inna, miniona, o doamna cu un caracter aparte, matura, mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841

mine acasa la un masaj de relaxare, zona centrala, discret si curat. Mai multe detalii te astept cu un telefon, 100 L; (0728.890.998 ta, sarmanta tot timpul cu zambetul pe buze, am 30 Ani, 170 cm, 55 kg, sani mari, fund bombat, iti pot oferi cel mai incitant masaj fara graba 300 L; (0737.356.739 124. Doamna 29 ani, reala 100%, zona Piata Alba Iulia, ofer servicii de cea mai buna calitate, masaj terapeutic doar pentru domnii educati si manierati, despre mine pot sa spun ca sunt o fire rabdatoare, 300 L; (0737.357.380

157. Irene, masaj la tine sau la hotel bruneta cu forme iti pot oferi un masaj de vis. I also speak english, masaj (massage) la hotel sau la tine. Programare cu 30 min inainte, 350 L; (0766.699.417 irene2018irene@yahoo.com 158. Irina, maseuza frumoasa imi place

125. Doamna 34 ani, experienta, atestat, ofer masaj de relaxare profesional, masaj terapeutic, cervical, lombar, capilar, locatie centrala, dicretie, o sedinta dureaza o ora si se efectueaza pe masa de masaj. 100 L; (0732.937.889

sa ma joc cu tine si sunt disponibila pt. masaj, folosesc poze reale si foarte recente 175/56/27 ani foto reale, central, se ajunge usor (poti folosi waze pana la mine) Mihai Bravu. 150 L; (0720.245.138

126. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com

159. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te

127. Doamna bruneta ofer masaj de relaxare si terapeutic intr-o ambienta discreta si placuta, sunt singura, zona Dristor, 60 L; (0763.978.947 128. Doamna matura Ina, 38 ani, te

astept la un masaj de relaxare de neuitat. I speak english 100 L; (0737.925.588 129. Doamna matura ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut la domiciliul meu discretie si seriozitate poze reale kisss. 60 L; (0726.586.158 130. Doamna matura ofer masaj terapeu-

tic si de relaxare domnilor amabili. Zona Dristor. (0730.293.120

131. Doamna matura 36 de ani ofer masaj de relaxare la domicilul meu sect 3 poze reale te astept pup. 60 L; (0739.204.782 132. Doamna matura 39, noua in zona,

Poze noi, sunt o doamna educata, comunicativa cu foarte multa experienta, vino sa descoperi adevarata placere. Vei fi pe deplin multumit si iti vei dori sa revi cu placere. Ofer masaj total. 150 L; (0732.198.207 133. Doamna matura 42, noua in zona,

poze noi ia-ti o pauza bine meritata si vino sa descoperi adevarata placere alaturi de o doamna matura cu foarte mult bun simt. Ofer masaj total de calitate. Nu vei regreta alegerea facuta. (0732.198.230 134. Doamna matura, 51 de ani, elegan-

ta, discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor. 200 L; (0752.411.698 135. Doamna matura, amabila si cu zambetul pe buze ofer masaj terapeutic si relaxare, daca vrei rasfat te astept. Dristor,. 100 L; (0735.521.454 136. Doamna matura, ofer masaj de relaxare, buna dispozitie ma caracterizeaza. Ambianta placuta, fara graba, Teiul Doamnei, Obor. 100 L; (0734.781.401 137. Doamna superba, doamna stilata, frumoasa, discreta, te astept la mine pentru a petrece clipe de relaxare intr-un ambient placut, fara graba, zona metrou Titan. 100 L; (0739.345.285 carmenpaun425@gmail.com 138. Domenii, vila de lux, te asteptam la noi intr-o locatie de lux sa descoperi pasiunea masajului erotic. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 139. Draguta si pasionala, bruneta cu bunul simt, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor generosi si cu bunele maniere, varsta 20 de ani, 1,70 inaltime 50 de kg. Suna-ma pentru mai multe detalii. 150 L; (0727.526.560 140. Dristor 2 metrou Alina noua in zona

ofer masaj de relaxare, pentru mai multe detalii contacti-ma program non stop, 40 L; (0731.991.051 141. Dristor, noua in zona Buna sunt

Andreea, am38 de ani, 167 cm, 60 de kg, sociabila si placuta, ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati 60 L; (0721.966.703 Raduiulia83@gmail.com 142. Dulce sau amar, buna ma numesc Alina am 27de ani ofer clipe de vis, masaj erotic, masaj de relaxare, pentru mai multe detalii suna-ma. Garantez revenirea. Nu raspund la apelantii ascunsii sau sms, kiss 150 L; (0768.088.757 143. Eroii Revolutiei, Alexandra roscata, 35 ani, 1.67, 55 kg.Te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii suna-ma, precizez ca accept domni intre 30-60 ani 100 L; (0734.487.309 144. Eroii Revolutiei, tanara, 1.70 m, 50 kg, 32 de ani, ingrijita si educata, te astept la un masaj de relaxare si multe alte surprize. Curatenie si discretie in adevaratul sens al cuvantului. Poze reale; 100 L; (0785.530.609 145. Erotic Massage Bucharest Sweet

Touch is the ideal place for gentlemen looking for a place full of sensuality, elegance, luxury and discretion. Our masseuses will make you experience the most beautiful and sensual moments. 50 {; (0784.522.572/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 146. Estera, 50 ani plus doamna ade-

varata, rafinata, selectiva, ofera masaj terapeutic si de relaxare. Locatie de lux. Garantez eficienta si igiena; (0724.184.287 147. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 148. Excess Massage va invita sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic 120 L; (0763.369.660 149. Favorit satena stilata, 37 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 64kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 150. Fete noi, locatie lux, simte atingerile

patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 151. Finuta si draguta te astept intr-o

locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Zepter. 60 L; (0725.473.852 152. Forme rubensiene, noua in zona

Tineretului Roxana maseuza cu experienta, prima zi in zona Tinetetului, te astept sa-ti ofer cel mai bun masaj pt o relaxare dupa o zi stresanta la birou. 100 L; (0729.704.411 153. Haifa Masaj Vrei clipe de neuitat? Un

masaj erotic nud ? Ai dorinte ascunse ? Hai la noi te invitam, 119 L; (0760.454.213

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 160. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 161. Iulia ofer domnilor generosi masaj

187. Masaj de relaxare si masaj erotic servicii SPA. V-ati plictisit de ambientul clasic al masajelor erotice din Romania? Atunci te provoc sa incerci ceva nou, diferit, cu totul unic, 300 L; (0723.463.992 188. Masaj de relaxare si terapeutic ofer terapie prin masaj cu durata de 70 minute, pret 80 Lei. Masajul se realizeaza cu uleiuri si creme specifice, in zonele cervicalului, lombarului, cat si pe alte zone cu dureri si afectiuni 80 L; (0751.358.338 Constantinmirela445@yahoo.com 189. Masaj de relaxare totala la domiciliul

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0763.414.130

190. Masaj de relaxare, la mine, bd. Unirii,

foarte aproape de rond Alba Iulia, te astept la masaj. Doamna 40 ani, 1. 67, 64 kg, satena. Caldura, discretie. Locuri de parcare 200 L; (0734.676.782 191. Masaj de relaxare, intretinere, reflex-

oterapie Masaj de relaxare, intretinere, reflexoterapie, oferit de maseur curat, serios, doamnelor stresate si obosite de rutina zilnica. Rog si ofer seriozitate. Ma deplasez la locatie. 39 L; (0740.752.138 highperformers@yahoo.com 192. Masaj erotic new photos, Diana, te invit la mine acasa la un masaj erotic, tanara, inalta si slim. 150 / ora & 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa-mi un whatsapp si revin eu, doar masaj. 150 L; (0721.765.906 193. Masaj erotic sunt alina si te astept la

mine pentru o sedinta de masaj erotic. Miniona pozele facute la mine poti recunoaste canapeaua. Incepatoare in domeniu. Doar masaj erotic, no sex. Zona Hristo Botev 150 L; (0734.836.373 andreeaionescu20192020@gmail.com 194. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de

165. La mine sau la hotel, masaj, buna numele meu este Raisa am varsta de 21 de ani sunt o bruneta noua in orasul tau 250 L; (0721.686.534 166. La mine Unirii, rond Alba Iulia buna, sunt Bianca, te astept in noua mea locatie din zona Unirii aproape de Rond Alba Iulia relaxare, poze 100% reale, mai multe detalii la telefon, 80 ron 30 min, 120 ron o ora 80 L; (0786.612.304 167. La mine Unirii, rond Alba Iulia masaj

total zona bulevardul Unirii 50 de Lei 15min 100 de lei o ora, poze 100% reale, curatenie si discretie maxima, 1.70 m, 50 kg 25 ani 50 L; (0786.612.333

168. La mine Unirii, rond Alba Iulia, Buna.

Te astept in locatia mea curata si discreta pentru o ora de masaj total de relaxare. Poze 100% reale 22 de ani 50 kg 1 70m. 80 lei 30 de min -120 de lei o ora 80 L; (0786.612.304

169. La mine zona Rond Alba Iulia, masaj,

acest numar este valabil si pentru WhatsApp. 50 L; (0734.896.180 dode.mariana92@gmail.com

170. La mine, daca anuntul meu ti-a atras

atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj. Contacteaza-ma, 50 L; (0760.306.839

171. La tine sau la hotel masaj de relaxare

foarte deosebit mai multe detali la tlf.; (0731.536.906

172. La tine sau la hotel, buna ma deplasez pentru un masaj de relaxare. Mai multe detalii la telefon. (0760.460.512 173. La tine sau la hotel, ma deplasez la

tine sau la hotel pentru un masaj de relaxare. (0760.508.530

174. La tine sau la hotel, masaj, ofer cali-

tate si confidentialitate maxima. Pentru detalii suplimentare suna-ma, (0762.145.231

175. Locuiesc singura, ofer masaj total

vrei sa-ti indeplineste fanteziile tale cele mai intime, iti garantez ca nu vei fi dezamagit. Te astept sa te rasfat asa cum iti doresti, intr-un cadru intim cu un ambient deosebit. 60 L; (0721.821.385 nataliaanghel9999@gmail.com 176. Locuiesc singura. Bruneta superba

reala 100% 28 de ani, te astept la un masaj total de relaxare fara graba, fara fite, te astept sa te relaxezi dupa o zi incarcata de energie negativa, pentru mai multe detalii sun?-ma, 60 L; (0721.821.385 nataliaanghel9999@gmail.com 177. Lucky Dreams Massage, salon ultra-

central zona Unirii. Masajul de care ai nevoie dupa o zi de munca , relaxarea de care ai nevoie noi ti-l putem oferii. Nu ezita sa ne contactezi. (0738.492.553 178. Madalina 25 de ani Maseuza inalta,

cu bun simt si foarte atenta la cerintele tale. Te astept intr-un ambient discret si curat pentru a te relaxa pe deplin. Baba Novac, Muncii 100 L; (0721.964.205

179. Magheru (McDonald's) poze reale

singura in locatie escorta blond? reala, selectiva, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba-Iulia. 100 L; (0739.375.443 180. Maria, 40/170/64, doamna, matura,

frumoasa si licentiata in arta masajului, ofer masaj de relaxare si terapeutic domnilor manierati, 300 L; (0729.105.310

181. Maria, noua in zona Stefan cel Mare,

te astept la un masaj de relaxare asa cum iti doresti 80 L; (0722.980.769 mihaelaspiridon721@gmail.com

182. Masaj blonda reala, 20 de ani ofer masaj de relaxare, momentan la tine sau la hotel. Ofer igiena si discretie domnilor cu bun simt. Inaltime 1,60, greutate 50 kg. (0767.496.619 Gabrielionut442@yahoo.com 183. Masaj buna vrei sa te relaxezi dupa

o zi de munca, suna-ma. Sunt o blonda matura, 36 de ani, finuta, draguta si cu mult bun simt, pt. detalii suna-ma. Nu rasp la privat si mes. Nu sunati inutil daca nu sunteti interesati, 70 L; (0764.296.622 Mireluta@gmeil.com 184. Masaj de calitate doua doamne mature va ofera masaj de calitate intr-o locatie selecta in zona Unirii 150 L; (0734.857.170 185. Masaj de lux Buna ma numesc Ana, am 20 de ani, daca simti nevoia de putina relaxare in prezenta unei domnisoare cu bun simt nu ezita sa ma contactezi, 1,70m, 50 kg. Provoc depebdenta 100 L; (0731.882.442 186. Masaj de relaxare serviciu profesion-

al de masaj de relaxare, conversatii relaxante si distractive. Discretia primeaza, respectul ramane intact. Va astept la locatia din Nicolae Grigorescu sau deplasare la locatia ta 80 L; (0760.070.652 geobuc86@yahoo.com

218. Masaj, buna sunt Diana o fata cu bun simt si dezinvolta. Discretie, igiena ma caracterizeaza, mai multe detalii la telefon. Dristor Kaufland, 100 L; (0767.791.309 219. Masaj, buna sunt Sonya, sunt o per-

soana serioasa, curata si cu bun simt, am aceleasi pretentii de la persoanele care ma viziteaza pentru a le oferi un masaj de relaxare. (0735.470.905 220. Masaj, buna vrei sa te relaxezi dupa

o zi de munca, suna-ma. Sunt o bruneta 20 de ani, finuta, draguta si cu mult bun simt, pt. detalii suna-ma. Nu raspund la privat si mesaj. Nu sunati inutil daca nu raspund 150 L; (0738.083.598 Rebecadinu316@yahoo.com 221. Masaj, Ofer masaj de relaxare dom-

nilor seriosi si manierati care stiu sa aprecieze calitatea serviciilor oferite. Te astept in locatia mea sa traiesti clipe de neuitat alaturi de o bruneta pasionala 50 L; (0765.363.997

222. Masaj, pentru mai multe detalii con-

tactati-ma. (0729.175.386

223. Masaj, noua in zona mereu zambitoare si cu pofta de viata te astept la un masaj de relaxare, poze reale zona UniriiZepter 60 L; (0732.843.451

225. Masaj, pasiune si extaz, seductie

196. Masaj erotic cu cele mai frumoase domnisoare, te asteptam la noi intr-o locatie de lux sa descoperi cat de dulci si pasionale putem fi. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

daniela am 22 de ani. sunt o bruneta focoasa si pot spune ca am destula experienta in arta masajului. Daca vrei compania mea suna-ma oricand. Te astept. 150 L; (0735.478.626

251. Poze 100% reale din locatie, Tineretului, buna, ma adresez d.lor carora le plac fetele cu forme. Sunt o fata de 25 de ani, cu bun simt si civilizata, plina de viata. Vino sa ma cunosti si sa ai parte de cel mai bun masaj. Detalii telefonic. 80 L; (0729.704.411

total de relaxare, atenta la cerintele tale fara fite si rabdatoare te ast la mine (0765.337.280 secretelevietii91@gmail.com

195. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

162. Jovial Place Masaje profesionale incepand de la 80 ron-h. Te asteptam sa experimentezi placerea unui masaj asa cum nu ai visat, 120 L; (0763.581.129

164. La mine sau la hotel, buna, sunt

217. Masaj total, bruneta jucausa, masaj

224. Masaj, noua in zona Militari buna, numele Cristina, ofer masaj de relaxare/ body la domiciliul meu, mai multe detalii la tel, Militari Gorjului, Valea Lunga (0734.785.672

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253

locatie lux, central, igiena si discretia sunt prioritare. Ofer masaj de relaxare, dv alegeti. 100 L; (0735.491.624

250. Placerea ta, Lamour vrei sa maresti doza de satisfactie, alege masajul erotic la L amour. Placere unica, masaj erotic special. Vino traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte, www lamourr.ro 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 infolamour@yahoo.com

doar pentru doamnele care stiu ce vor si ce este relaxarea adevarata, pe masa masaj cu ulei de masline si uleiuri esentiale, betiaoare parfumate indiene, muzica chillot, lumanari parfumate multicolore, 99 L; (0772.734.011

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253

fara sex in locatia mea Titan, masaj si alte placeri exclus contact sexual, nu sunt escorta, nu suna pt sex, relaxare, erotism, fantezii, fetishuri, aspect fizic de brazilianca, fund superb, sani superbi, 150 L; (0769.582.979 ruby.iulia@gmail.com

163. Karla, sunt o doamna singura intr-o

216. Masaj total de relaxare si intretinere

197. Masaj erotic pentru trup si suflet zona Cotroceni seductie erotica cu domnisoare frumoase si sexy intr-o atmonsfera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj orice serviciu ales este realizat in cele mai bune conditii de catre superbele noastre maseuze, 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com

erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 226. Maseuza dulce, ofer masaj profe-

sional pe masa de masaj. Detalii suplimentare la telefon. Zona Baba Novac. 60 L; (0784.517.265 227. Maseuza, departe de stresul cotidian, arta masajului te va destinde. Erotismul si pasiunea te vor purta pe aripile diafane catre insula numita extaz. Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0736.682.267 228. Matura 34 doamna matura cu bun simt si zambitoare ofer masaj de relaxare si body masaj domnilor cu bun simt si educati. Zona Unirii- Zepter, 60 L; (0734.025.749

252. Poze reale 100% masaj erotic, blon-

da maseuza reala 100% care iti pot oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat. Suna-ma pentru detalii; (0763.163.792 Teleportata@gmail.com

253. Poze reale 100%, buna sunt Alina o

domnisoara deosebita, inaltimea 1.65, 49 kg, sanii nr 2, te astept in locatia mea, sa te rasfat cu un masaj erotic cum numai eu stiu. Nu exista metoda mai buna de relaxare. 300 L; (0720.310.583 danadiana84@yahoo.com 254. Poze reale, Bucur Obor, buna, sunt o

fata draguta cu bun simt si tot timpul vesela, ofer diverse tipuri de masaj, intr-o locatie curata si frumoasa. 100 L; (0739.375.443 255. Prelungirea Ghencea, acum am ajuns Carina, o maseuza de 20 ani, cea mai buna metoda de relaxare este, sa petreci clipe fierbinti alaturi de o femeie care stie ce are de facut. Te astept la un masaj relaxant 150 L; (0728.759.834

256. Pustoaica, 20 ani, te astept la un masaj de relaxare si multe alte surprize placute. Sunt o fire foarte calma si mereu zambitoare. Pozele imi apartin in totalitate. Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.632 257. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 258. Rasfat si calitate Dessiree va ofera masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 259. Relaxare, discretie, singura, doam-

na singura draguta prin stil si calitate cu experienta in masaj terapeutic, ofer d-lor educati si manierati, sigur vei reveni detali la telefon. Militari 60 L; (0735.249.949 Preda.elena74@yahoo.ro

260. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj total la domiciliul meu, pt mai multe detalii astept tel. tau, poze reale 100%, singura in locatie program de la 11-23, speak English, 50 L; (0721.773.154/ 0753.815.302

198. Masaj erotic super, poze reale, noua in zona, doamna 45 ani pasionala, sociabila, vesela. Cauti un masaj minunat, facut cu rabdare si placere intr-un cadru intim si curat? Cauta-ma, speak english. Zona Diham, Delfinului, sunt noua in zona. 60 L; (0739.554.037 alina_ilie82@yahoo.com

229. Matura reala, 32 ani, sunt reala 100%, zona Decebal, selectiva, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. 300 L; (0723.164.404

199. Masaj erotic total, poze reale,

230. Metrou Muncii. Poze reale. Masaj

masaj senzual. Tanara sexy cu forme apetisante senzuala si foarte pasionala fac masaj domnilor generosi. Locatia mea este curata si cocheta, poti face dus si te astept cu prosoape, (0728.298.947

231. Militari Residence doamna matura

262. Rond Alba Iulia, Sara, te astept pentru masaj senzual Tanara sexy cu forme apetisante senzuala si foarte pasionala fac masaj domnilor generosi. Locatia mea este curata si cocheta, poti face dus si te astept cu prosoape (0728.298.947

Diham, Titan, doamna 35 ani sexy, bruneta, dulce, cu forme apetisante. Te astept la un masaj fierbinte, intr-o ambianta placuta, curata si relaxanta Primesc si cupluri. Garantez ca te vei reintoarce, fac total. 80 L; (0722.918.195 200. Masaj erotic, domnisoare frumoase

total. noua in zona. Te invit intr-o locatie curata si discreta pentru un masaj de calitate, singura in locatie. 100 L; (0757.477.022 ofer masaj se relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. 100 L; (0729.206.831

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457

232. Militari Residence, noua in zona. Te

201. Masaj erotic, 150 lei ora, dus sexy asistat. Tehnici cu clavicula, abdomenul, coapsele, picioarele si mana. Poze reale. 150 L; (0728.557.788

233. Militari Residence, siliconata, slim

202. Masaj erotic, domnisoare superbe te

invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

203. Masaj erotic, Jacuzzi, Petreceri, Decebal Sweet Touch este locul ideal pentru domnii care cauta un loc plin de senzualitate, eleganta si rafinament. Maseuzele noastre te vor face sa traiesti cele mai frumoase si senzuale clipe. Te asteptam; 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 204. Masaj erotic, noua in zona, Diham,

Titan, matura de 35 ani te doresc pe tine, sa te rasfat cu un masaj total super si alte surprize, intr-o locatie relaxanta, discreta, zona Diham. Vei reveni de fiecare data cu si mai multa placere, 80 L; (0722.918.195 205. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 206. Masaj erotic, tehnici speciale, garan-

tam dubla satisfactie prin tehnici rare cu clavicula, sanii, coapsele, abdomenul maseuzelor si multe alte fantezii. Bauturi gratuite. Pret 150-250 Lei/ora. Trei saloane centrale, 25 maseuze noi 150 L; (0728.557.788/ 0734.334.411 207. Masaj la hotel sau la salon daca esti

in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 208. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor, fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 209. Masaj la tine sau la hotel blonda 165

cu 50 d kg vin la tine pentru ati oferi un masaj deosebit; (0731.536.906

210. Masaj Lucky Love, salon de masaj si

astept pentru ati efectua un masaj de relaxare profesional, masaj body si plus alte fantezii. Pentru mai multe detalii la telefon. 100 L; (0720.579.174

cu bun simt ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si generosi, Poze reale, 200 L; (0724.604.731 234. Mirela, ofer masaj de relaxare intrun ambient placut la domiciliul meu. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922 235. Mister si seductie, lux si calitate Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 236. Monica, blonda reala, selectiva, 29 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba-Iulia. 300 L; (0723.928.848 237. Nadira Massage cel mai nou salon din Bucuresti Nadira Massage, cel mai nou salon din Bucuresti, a fost creat special pentru tine, pentru ati indeplinii fanteziile, prin tehnici specifice masajului. 180 L; (0724.128.029 mihainick@gmail.com 238. Nadira Night Club & Massage Our

appetizing ladies, experts in the art of erotic massage, are keen to give you memorable moments through sensual touches and caresses lascivious in a relaxing environment. For more details call us, 180 L; (0724.128.029 239. Nadira Night Club & Massage te invita la o seara incendiara cu un pahar si un masaj alaturi de trupurile apetisante ale tinerelor noastre domnisoare, 180 L; (0724.128.029 mihainick@gmail.com 240. Nikol Buna sunt Nikol am 29 de ani

1.60 m si 50 de kilograme ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu mult bun simt la mine in locatie Zona Barbu Vacarescu /Floreasca. Nu raspund la sms, 100 L; (0734.022.708 241. Nikol Buna, sunt Nikoleta, am 29 de ani, 1.60m si 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare la mine in locatie domnilor generosi cu mult bun simt. Zona Barbu Vacarescu, te astept. 100 L; (0734.022.708 242. Noua in zona Relaxare, discretie, singura doamna matura 37 de ani, sociabila si placuta, ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati. 70 L; (0721.966.703

night club, te cheama la o experienta de neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, senzuale si frumoase fete. Masaj de relaxare, erotic, body masaj, striptease, intim ladies show. 130 L; (0722.110.003/ 0754.035.723

243. Noua in zona Mall Vitan buna sunt Bianca te invit la mine pentru un masaj de relaxare domnilor generosi intr-un cadru intim nu ezita ca sa nu ma suni multi pupicii. 60 L; (0733.502.883

211. Masaj Somatic Vino sa incerci si iti garantam ca te vei intoarce la noi dupa prima experienta, 120 L; (0760.466.511

draguta. Te astept in locatia mea curata si discreta. Singura in locatie. Poze reale. Zona Dorobanti. 100 L; (0753.333.961 mmiha2514@gmail.com

212. Masaj special pentru femei Masaj de

244. Noua in zona, bruneta frumoasa si

relaxare, senzual si erotic, yoni masaj, masajul punctului G, intr-o atmosfera romantica si discreta. Rafinament, eleganta, lux si igiena impecabila, locatie centrala. 130 L; (0737.912.086

245. O altfel de experienta, iti propun sa ne cunoastem incepand cu un ceai/o cafea, g, f, e, muzica in surdina, un dans, o imbratisare urmata de un rasfat prin diferite tehnici de masaj. 400 L; (0739.478.856

213. Masaj suedez si masaj erotic Prezenta agreabila ofer masaj suedez, varsta 28 de ani, locatie adecvata pentru relaxare, centrala. Masajul dureaza o ora si este urmat de o jumatate de ora de masaj erotic. 150 L; (0731.073.778/ 0731.073.778

246. Obor, te astept in body din poza, selectiva, vesela si plina de viata, ofer servicii de calitate (diverse tipuri de masaj). 100 L; (0739.346.459 gindacdorinadorina@gmail.com

214. Masaj tantric relaxare, detasare, evadare, combinand linistea si armonia, cele mai placute momente din viata ta.Fac ?i deplas?ri la hotel. 100 L; (0728.590.833 215. Masaj tantric pasional, rasfat in jacuzzi Va asteptam sa va relaxati corpul si mintea, intr-o locatie ce provoaca dependenta. Armonia oferita de noi o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului erotic sau jacuzzi cu mai multe fete. 200 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

247. Ofer servicii totale masaj de relaxare

la domiciliul meu, pentru mai multe detalii astept sa ma contactezi, 100 L; (0786.664.722

248. Ofer servicii totale, rond Alba Iulia Masaj de relaxare totala, 1.68 cm, pentru mai multe detalii astept sa ma contactezi, poze reale 100%; (0786.664.722 249. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660

261. Rond Alba Iulia, Sara te astept pentru

263. Roscata, Ela, ofer masaj de relaxare, body masaj, dar pentru mai multe detalii suna-ma, la tine/ mine/ hotel 70 L; (0734.939.971 264. Roxana buna ma numesc Roxana am 24 de ani, inaltime 1,60 am 48 kg ofer masaj de relaxare domnilor generosi ?i cu bun, simt, curatenia si igiena ma reprezinta. Va astept cu mare drag locatia bulevardul Unirii. (0736.175.146 Roxanacostache695@yahoo.com 265. Roxana Domnisoara apetisanta, 1,70 cm te astept sa iti ofer cel mai relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie curata si discreta. Detalii complete la telefon. Program non-stop. Zona Titan. 60 L; (0720.649.968 266. Roxana, singura in locatie, dulce, pasionala si deschisa la multe lucruri te astept sa ma descoperi. Ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Cer si ofer seriozitate, discretie si igiena. Mai multe detalii la telefon, 200 L; (0742.813.595 267. Salon lux Baba Novac Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

268. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 269. Salon lux Baba Novac Seductie erot-

ica cu domnisoare sexy si atragatoare intro atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

270. Sani mari, eleganta, pasiune, erotism, show, doamna matura, 48 de ani, reala, calda ofer masaj erotic intr-un mediu placut, plus alte surprize domnilor educati. Am si o colega matura pt. show. Posibil la tel. 5/15 m. Discretie, parcare; 100 L; (0729.443.193 271. Sector 6, Militari Vino sa ma cunosti

vei avea parte de clipe de placere si relaxare garantez. Masaj. 100 L; (0726.814.333

272. Servicii de calitate, masaj Bianca,

reala, selectiva, vesela si plina de viata, ofer servicii de calitate: masaj, sauna, jacuzi, piscina (la mine, la hotel) domnilor discreti si generosi, care stiu sa aprecieze calitatea. Fotografii reale 100 L; (0737.707.384 273. Servicii de calitate, masaj sauna, jacuzzi, piscina Daniele, kinetoterapeut, ofer diverse tipuri de masaj (la mine sau la hotel), intr-un ambiant deosebit, domnilor pretentiosi, care apreciaza calitatea. Conditii lux, zona centrala, discretie. Fotografii reale 100 L; (0736.890.339 274. Servicii totale, masaj Am experienta

in domeniu, poze reale, garantez autenticitatea pozelor, sunt miniona 1.65 cm curata si sociabila, te astept. 100 L; (0734.402.109 275. Simona 36 ani poze reale din locatie. Bruneta finuta si stilata ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona rond Obor 100 L; (0736.676.955

276. Singura, bulevardul Unirii doamna matura 39 ani finuta si calda te astept la un masaj de relaxare totala cer si ofer discretie si igiena locuiesc singura 100 L; (0723.025.189 277. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 100 L; (0725.458.291 278. Sunt noua in zona, te astept pe tine domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata. Titan, 80 L; (0734.477.470

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13 martie 2019

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 279. Super sexy 30 ani, sunt o femeie extrem de senzuala, calma si vesela, ofer servicii de masaj erotic si diverse fantezii culinare. Program 10-22. 250 L; (0737.661.825 280. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 281. Tania, ofer masaj de relaxare dom-

nilor seriosi si manierati care stiu sa aprecieze calitatea serviciilor oferite.Te astept in locatia mea sa traiesti clipe de neuitat alaturi de o blonda pasionala si curata. 100 L; (0767.628.985 282. Te astept la mine sau ne putem vedea la tine, masaj, buna baietii numele meu este Alice in varsta de 19 ani, 56 kg, 1.60 m, sanii nr. 3 naturali si sunt reintoarsa in Bucuresti. Daca vreti sa ne vedem pentru a petrece clipe frumoase, sunati-ma. 150 L; (0720.463.183 283. Tineretului bulevard, buna sunt domnisoara de 21 ani 1,80 inaltime, 60 kg. Ofer servicii de masaj domniilor cu bun simt. Te astept in locatia mea curata si discreta. Ptr mai multe detalii sunati; 100 L; (0768.471.126 284. Titan, Theodor Pallady, Diana 28 de ani New vino la un masaj total, ofer servicii totale domnilor interesanti, relaxeaza-te cu un masaj erotic si fantezii la mine acasa. Sunt o bruneta discreta, placuta si atenta la toate dorintele tale, 70 L; (0752.768.928 nataliaanghel9999@gmail.com 285. Titrata si eleganta, slim 30 ani, sunt

o femeie extrem de senzuala, calma si vesela, ofer servicii de masaj si diverse fantezii culinare, fara graba. (0736.015.783

286. Transsexuala siliconata blonda,

titrata cu locatie personala zona centrala asigur un masaj de vis; (0721.754.777 287. Valentina 40 ani, te invit la un masaj

de relaxare cu experienta masaj erotic fara graba în zona la Universitate discretie si igiena; (0742.401.801 Popa_popa@yahoo.com 288. Vitan, indrazneste sa vrei mai mult, suna-ma poze reale, personale! Un masaj de relaxare ce nu te va face sa regreti ca ai ales sa ma vizitezi. Te astept la mine, intr-un cadru intim si discret, cu servicii de inalta calitate. 150 {; (0701.283.231 candygirl96@yahoo.com 289. Viviana, ofer masaj total de relaxare

intr-un ambient deosebit domnilor care apreciaza calitatea. Unirii, Zepter, poze reale 100%, 100 L; (0743.610.899

290. Voluptuoasa, cu sani mari, doamna

matura forme voluptuoase, sani mari nr. 6 naturali, va astept la un masaj erotic body nud si multe surprize placute. La tel. 5/15 min. Am si o colega matura, show cu ambele; Ma deplasez la hotel. 100 L; (0720.952.852

291. Voluptuoasa, cu sani mari, vin si la

hotel. bruneta, forme pline, fund bombat, matura pasionala noua, hai sa descoperi momente unice de masaj, tandrete si relexare. Show real cu colega. Ne deplasam la hotel. La tel. 15 min. Discret, parcare. 100 L; (0720.952.852 292. Your luxury masseuse, new video

and photos I offer complete service, attitude pro customer, near old town Bucharest, you are welcome! Please you look my video here, verify my profile in google with my number, I'm real masseuse, call me now. Kiss. 150 {; (0040721609296 293. Zona Dristor frumoasa si jucausa 29

ani, ador ceea ce fac, calitatea, eleganta si rabdarea sunt cele care ma definesc. Ofer masaj de relaxare si diverse pe parcursul unei ore, fara graba. 50 L; (0767.039.534

televizoare LCD-LED, 11. Tractari, platforma, transport auto Firma autorizata Stoian 28. Reparatii 4. KCS, recuperari, vanzari ProIT Industry, Service Bucuresti Firma Ashville Cars va ofera sercumparari creante Ai o Stefan Frigotehnist autor- Laptopuri de reparatii TV Lcd/ Led, Laptopvicii de tractare, transport 24/7, tarife avanuri, Calculatoare, Monitoare Lcd/ creanta si intampini difiizat, execut reparatii tajoase in functie de autoturism (greutate), Led (0764.465.265 info@serviceavarie (pana, roata rupta, etc.) si distanta cultati in recuperarea ei? frigidere, congelatoare, proit.ro in Bucuresti si oriunde in tara. Doresti sa vinzi creanta? combine frigorifice, orice (0729.129.037 29. Service AC, asiguram Suna sau trimite email si model, la domiciliul clienAshvillecarstrans@yahoo.com servicii de intretinere, un consultant te va contului in sectoarele 1, 2, 3, 12. Transport curat si civilizat, particular, verificare freon, tacta. Discretie, cofiden4, 5 si 6, Bucuresti. Exeauto lux, ofer transport privat 1-5 persoane curatare/igienizare unitialitate, seriozitate. in tara si strainatate contra cost, seriozitate cutie lucrari de calitate maxima (0727.752.170 tate interna sau externa www.kontracost.ro (0729.473.587/ dan_popescu74@yahoo.com pentru orice model de (031.101.22.47 kontra0766.958.393 cost@gmail.com stoianstefan11@yahoo.ro aparat de aer conditionat. 13. Transport duba Bucuresti Transport mutari duba Bucuresti asigur (0727.247.981 transport/mutari duba Iveco Daily Bucuresti 5. Tipografie si Productie 11. Frigidere service si lga.expert@yahoo.com (fara moloz, pamant) preturi avantajoase, Publicitara: carti de reparatii Frigidere, comseriozitate-promptitudine. Preturi incepand 30. Service calculatoare, vizita, flyere, pliante, brocu 100 de lei. 100 L; (0727.320.458 bine frigorifice, congelamariusstoica_mariusstoica@yahoo.com laptopuri, imprimante suri, bannere,casete toare, reparatii. Intervenservice IT de reparatii luminoase; tii rapide. Calitate. 14. Transport ieftin intern sau doar in (0723.784.213 Bucuresti capacitate maxima 16 mc, 6 Garantie. Piese originale. calculatoare si laptop-uri europaleti, mobila, deseuri din constructi, Inclusiv sambata, dumini- in Bucuresti. Servicii pen- diferite 6. Transfer de bani online foloseste marfuri, preturi negociabile in functru care te poti baza pe paltforma de transfer de bani ca; (0729.473.587/ tie de distanta si greutate, factura cu chismith&smith si poti trimite bani de noiwww.salut-it.ro tanta la cerere 100 L; (0723.529.772 021.420.36.48 la doar 1,99 eurowww.transZamfirescupaul83@gmail.com (0720.171.174 ferieftin.ro; 12. Hodut Florin - reparatii service@salut-it.ro www.moneytransfer.ro; 15. Transport ieftin papuc sau duba sau www.smith.com.ro 1 {; frigotehnice Bucuresti basculabila Transport papuc, duba, marfa (+40213318012/ +40213318000 31. Service frigidere combagaje mobila etc. sau basculabila pt. frigotehnist autorizat, claims@smith-smith.ro nisip, pietris si materiale constructii in Buc bine frigorifice, congelaefectuez reparatii de si provincie. La cerere manipulanti pt. toare. Interventii rapide. frigidere, congelatoare si incarcare. Seriozitate. George non stop, 50 L; (0722.851.823 combine frigorifice, vitrine Calitate. Garantie. Piese Servicii diverse originale. Inclusiv samsi lazi frigorifice indiferent 16. Transport marfa, duba 3,5 t, volum bata, duminica; 17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura, de marca sau model.Exe1. Abate drumul tau spre o relaxare pla(0729.473.587/ decont. (0722.715.339 cuta cu fete profesioniste in arta masajului. cut reparatii frigorifice cu Vino sa te detasezi putin de problemele 021.420.36.48 garantie (0745.044.132 cotidiene, intr-un cadru discret si curat. 17. Transport marfa, mobiVila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, reparatiifrigorifice2012@ la, electrocasnice, baga32. Service si montaj aer 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 gmail.com conditionat Bucuresti je, materiale de construcmassage.excess@yahoo.com Coolfix Hub Bucuresti tii, relocari firme, mutari 13. Home Help instalator, 2. Acasa, in conditii optime si un cadru Reparatii, montaj si servcomplete in Bucuresti si elegant, pe masa de masaj din poze, pe electrician Bucuresti ice aer conditionat. Mon- in tara. Dispunem de per- Vitan colt cu M. Bravu, masaj atestat profeHome Help ofera o gama sional, ideal pt a va revigora si echilibra taj aer conditionat, sonal pentru larga de servicii clientilor functiile cognitive. Relax, rasfat si sanatate reparatii, igienizare, garantat. Nu sex, cititi detaliile; 150 L; incarcare/descarcare. sai cum ar fi cele de (0752.521.730/ 0752.521.730 freon. www.serviceInfolierea 100% gratuita. instalator, electrician, reparatii-montaj-aer-con3. Ada, matura ofer masaj de relaxare la Preturi incepand de la 80 montaj aer conditionat si domiciliul meu. Pentru detalii nu ezita sa ditionat.ro (0727.556.551 lei. 50 L; (0751.200.600/ electrocasnice, lacama contactezi zona Unirii, Horoscop. 50 office@coolfixhub.ro 0751.200.600 gibtuserie si montaj mobila. L; (0724.164.656 trans600@gmail.com www.homehelp.ro 33. Servicii reparatii elec4. Adi, tanar maseur efectuez masaj gen(0745.227.722 eral pe tot corpul, fata, spate, inghinal, tronice Bucuresti Marcus 18. Transport marfa, transport mobila, reflexo, sunt curat, educat, agreabil, uleiuri contact@homehelp.ro ieftin, transport zilnic si in weekend marfa, Electronics - firma spebune, locatie curata, convenabil, nonstop, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte percializa executa reparatii suna-ma oricand, Adrian 45 L; 14. Instalator autorizat monteaza, sonale transport in Bucuresti si in tara pre(0723.784.039 electronice, televizoare repara obiecte sanitare, robineti, calorifere, turi in functie de volum,greutate timp 1 L; boilere, hidrofoare, tevi apa-gaze, aragaze, (0748.682.232 LCD, LED televizoare cu 5. Adina 47 de ani, doresti o zi energica, sigilari apometre; (0720.433.272/ tub, videoproiectoare, te astept la mine pentru un masaj de 0785.887.402 si tonifiere, 9-18, zona Turda cu monitoare LCD, plasme, 19. Transport mobila marfa relaxare 1Mai, 100 L; (0721.475.235 in Bucuresti si tara, ofer15. Instalator interventii, reparatii - tevi retroproiectoare, camere sparte, robineti, baterii, boilere, cabine dus, im servicii de transport 6. Adina, Doamna matura cu experienta digitale; (0720.667.800/ etc., modificari tevi alimentare scurgere, marfa mobila mobilier te astept cu drag pt un masaj de relaxare desfundari scurgeri, montaj masini de 0745.410.179 marcusadrisimti mai bine in zilelestresante prg spalat; (0724.000.475 bagaje relocari atv, moto- sa te9/18 an2004@yahoo.com zona Turda - 1 Mai 100 L; ciclete, materiale de con(0732.605.119 16. Instalator sanitare, termice si gaze 34. Tapiter autorizat expert lucrez la montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi structii. Bucuresti si in domiciliul clientului canapele, fotolii, paturi 7. Adorabila si reala, sunt o femeie fruacrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale provincie. Preturi de la mijloc, scaune, saltele; (0738.061.031 moasa si sociabila te invit sa savurezi un termice, cabine de dus, masini de spalat, masaj de calitate intr-un cadru discret. 100 Lei. Oferim factura sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. 35. Tapiter, tamplar reconditionez ieftin 1.75, 50, 30 ani, (0732.789.180 Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 (0732.548.835 canapele coltare, fotolii, dormitoare, paturi, contact@instalatorulcaseitale.ro 10.

17. Intretinere, reparatii frigidere Bucuresti, Ilfov servicii de intretinere si reparatii frigidere dar si: combine frigorifice; frigidere; masini de spalat; congelatoare, lazi frigorifice; aparate aer conditionat la domiciliu. (0767.420.005/ 0721.867.936 ion.octavian@yahoo.com 18. Masini automate de spalat, acum

asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

3. Aero Cris Service service, montaj aer conditionat intretinerea sistemelor de climatizare este obiectul principal de activitate al societatii noastre.In maximum 48 de ore de la contactare, una dintre echipele noastre va rezolva problema reclamata. (0720.324.836/ 0720.324.836 office@aeroservice.ro

Pecef Tehnica service electrocasnice, tv Bucuresti service aparate electronice si electrocasnice mici; service aparate electrocasnice mari; service produse profesionale de gastronomie; service aparate de climatizare; service pompe, hidrofoare, scule (021.637.70.01/ 021.637.70.02 service.bucuresti@ pecef.ro 20. Reconditionari mobila, reconditionam si comercializam mobila si obiecte de interior dupa proiectele personale sau proiectele designerului companiei. Va ajutam sa gasiti solutia cea mai convenabila pentru dumneavoastra. (0727.247.981 lga.expert@yahoo.com

4. Autorizat, asigur reparatii masini auto-

21. Repar masini spalat automate, toate

294. Zona Dristor te invit pentru cateva

momente placute sa le petrecem impreuna cu un masaj ce sigur te vei reintoarce discretie, intimitate, 50 L; (0767.039.526

Repara¡ii, service 1. ACASA la dvs, reparam: televizoare cu

tub si LCD, monitoare, DVD-playere, calculatoare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari Windows, devirusari etc. Deplasarea si constatarea gratuita. Garantie sase luni; (0771.559.501 reparatiiladomiciliu@ymail.com 2. Aer conditionat- montari, demontari,

service la preturi avantajoase; (0724.240.274

mate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

Buletine PRAM. Verificari si masuratori PRAM Termoviziune instalatii electrice; Executie instalatii electrice, inspectii, testari, verificari periodice din punct de vedere al electrosecuritatii a echipamentelor, aparaturii si a instalatiilor (0723.361.107 office@electricalc.ro 5.

Depanez frigidere si congelatoare inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine; (021.425.87.56/ 0744.517.905 6.

7. Electrician autorizat Coman Costel

service. Bucuresti, toate sectoarele, varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura Enel gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura; (0740.983.312/ 0761.659.194

19.

marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie; (0767.177.665/ 0722.327.483 22. Reparatii aragaze Va salut, tehnician

electrocasnice repar aragaze plite cuptoare la care nu sta flacara, montaj regulator, inlocuire butoane, diuze, robineti, la domiciliul clientului, Bucuresti si Ilfov ofer garantie 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 service.tcm78@gmail.com

Reparatii frigidere combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

23.

24. Reparatii frigidere PFA, reparatii

frigidere casnice si comerciale, congelatoare, convenabil, garantie. (0722.565.401/ 0728.247.631

Reparatii frigorifice Ovidiu Hodut repar frigidere: Arctic, Beko, Aeg, Ardo, Ariston, Bosh, Brandt, Brema, Candy, Cariton, CoolZone, Daewoo, Delonghi, Electrolux, (0762.620.872/ 0762.886.060 ovidiuhodutfrigorifice@gmail.com 25.

Electrician Bucuresti / LucrariElectrice.ro SunReparatii laptopuri, calculatoare, teletem o societate autoriza- 26.vizoare reparatii laptopuri, calculatoare, televizoare, preturi promo. Asiguram ta ANRE, cu sistem integarantie pentru orice reparatie. Sector 4 grat certificat SRAC speAl. Obregia nr. 10-14. (0723.030.391/ cializata in proiectare, 0765.683.020 fanpc.contact@gmail.com executie si consultanta 27. Reparatii si service pentru lucrari in domeniul centrale termice energetic. www.lucrariBucuresti SC Panello electrice.ro Impex SRL. Firma autor(0721.170.065/ izata ISCIR, dispunand de 0769.175.655 personal autorizat special romeo.belet@yahoo.com instruit si de echipamente specifice, execu9. Electrician, Bucuresti, servicii de calitate interventii rapide. Electrician autorizat tam: verificari ISCIR si ANRE, cu o experienta de peste 20 de ani service pentru centrale in instalatiile electrice; (0740.983.312/ termice; (0771.623.970 0761.659.194 panello.impex@gmail.com Costelcoman1978@yahoo.com 8.

schimb piele, panza si burete, repar si lemnul rupt, etc. Servesc rapid urgentele. (0733.858.731/ 0728.031.849

Transport, turism 1. Abac Trans oferta transport sau

inchiriere duba cu sofer, tarif 100-150 Lei servicii in localitate (Bucuresti, Ilfov) sau in provincie incepand de la 1 leu/ km, echipa incarcare la cerere si program si sambata sau duminica 100 L; (0732.223.578 transportmutarirelocari@gmail.com 2. Abandonati cautarile la transport cu dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, 3, 4 cam., transport bagaje, pianine, electrocasnice, materiale. Evacuam din apartamente moloz, tocarie, mobila veche, cu personal pt. incarcare, 50 L; (0755.276.968 comenzi@efectueztransport.ro www.efectueztransport.ro 3. Absolut transportator ieftin si rapid,

marfa, mobila, bagaje, electrocasnice in Bucuresti si in Romania transport corect la pret corect. Ofer la cerere personal incarcare, descarcare, manipulare mobilier etc. Sunati acum pt. detalii, 50 L; (0723.179.705/ 0784.000.183 contact@mvdtrans.ro 4. Acces acum transport marfa mobila,

obiecte fragile piane, pianine, diverse, asigur personal calificat pt. incarcarea, descarcarea, demontarea, montarea mobilei, sunati si va mutam la pret de criza pana la ultima valiza, 1 L; (0785.640.640 comenzi@activitatetransport.ro

20. Transport moloz, mobila, in Bucuresti, Ilfov si provincie, efectuez transport moloz, mobila, nisip, balastru, electrocasnice nefolosibile si lucruri de care nu mai este nevoie. (0768.500.865

cele mai utilizate metode de relaxare, o arma impotriva anumitor imperfectiuni corporale, afectiuni sau pur si simplu un refugiu din stresul cotidian (0732.536.900

21. Transport obiecte voluminoase, orice

9. Agent curatenie Libro Events angajeaza agent curatenie pentru spital Colentina. Salariul oferit este de 1265 lei net plus tichete de masa. 1.265 L; (0755.112.239 office@librocatering.ro

tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta in transportul si manipularea acestora, program nonstop, 1 L; (0785.640.640 22. Transport orice tip de marfa, paletat

sau vrac, materiale de constructii, ob. voluminoase precum piane, bancomate sau echipamente IT de mari dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relocari complete atat pt. locuinte si companii. (0780.600.100 comenzi@bucurestitransport.ro

11. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer

masaj de relaxare totala si tonifiere la domiciliul meu, servicii de calitate, singura in locatie, poze reale 100 %. Bd. Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399

65. Blonda ofer masaj de calitate intr-o atmosfera placuta la domiciliul meu. Poze reale. Zona Dristor. 70 L; (0731.517.299 66. Blonda cu forme, sector 6, Bianca, 22

ani draguta, finuta ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea pozele sunt reale. Nu te grabesc. 80 L; (0726.949.593 Elenecicu@yahoo.com

29. Anca noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889

67. Blonda noua in zona vino langa mine

30. Anca noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare zona Zepter 50 L; (0774.927.889

68. Blonda noua in zona Dristor sociabila

31. Anca noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 32. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 33. Anca Noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889

pentru a petrece clipe minunate, masaj, totul fara graba. Detalii la tel. (0768.385.427 secretelevietii91@gmail.com

si placuta ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati 60 L; (0729.925.582 Raduiulia83@gmail.com

69. Blonda, 32 ani, ofer masaj de relaxare pt mai multe detalii suna-ma. Titan metrou. 60 L; (0724.040.231 70. Blonda, discreta, 25 ani, 1.67, 52 kg, zona Dristor, ofer domnilor manierati masaj de relaxare. Te astept la mine acasa, 45 L; 71. Blonda, Unirii Zepter noua in zona 1.70, 56 kg, ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional, pentru mai multe detalii, astept tel tau.dristor Kaufland, 50 L; (0734.522.735

34. Anca, noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust simt masaj de relaxare zona Zepter. 50 L; (0774.927.889

72. Bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt mai multe detalii suna -ma. Zona Piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

35. Anca, 24 ani te astept intr-un cadru intim si discret pentru un masaj de relaxare. Locatie centrala, igiena, discretie. Mai multe detalii la telefon; 100 L; (0799.364.489

73. Bruneta noua in zona ta Dristor metrou bruneta 30 ani te astept la mine acasa pt un masaj de relaxare poze reale discretie si curatenie, 50 L; (0760.746.468

36. Anca, total, 36 de ani. Ofer masaj total

74. Bruneta Ofer masaj de relaxare,170

de relaxare domnilor manierati la domiciliul meu, discretie si igiena. Zona Muncii, Baba Novac, str Campia Libertatii. 80 L; (0729.311.098 37. Andra, 34 de ani, doamna matura ofer masaj de relaxare, Titan metrou. 60 L; (0721.493.806 38. Andreea blonda 27 de ani 1.65 cu 58

kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. Zona Zepter 40 L; (0761.002.526

inaltime, 56 kg, par lung, 32 ani, Dimitrie Cantemir. 50 L; (0729.114.696

75. Bruneta Rebeca bruneta reala 20 de

ani, 1,70m, 50 kg, ochii caprui. Perfecta pt domnii care se respecta. Vei reveni cu placere. Servicii ireprosabile, masaj, discreta educata si amabila. Detalii doar la tel., 150 L; (0738.083.598 Rebecadinu316@yahoo.co 76. Bruneta 28 ani, buna, te astept pentru un masaj de relaxare intr-un cadru discret. 100 L; (0720.293.374

39. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526

77. Bruneta frumoasa Berceni, ofer masaj de relaxare, igiena si discretie maxima pentru mai multe detalii astept telefonul tau 80 L; (0735.938.765

40. Andreea blonda cu poze reale, 27 de

41. Andreea blonda cu poze reale, 27 de

78. Bruneta masaj total, matura, ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt, te astept sa ma suni, pentru o programare, bd Octavian Goga nr 24. 70 L; (0760.716.715 Dani_nico14@email.com

42. Andreea 35, draguta, sociabila, te

79. Bruneta, 35 ani Noua in zona te astept intr-o locatie de lux, ambianta placuta, intimitate si discretie, zona Mall Vitan, 60 L; (0723.762.122

ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526 ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

astept, sa petrecem cateva clipe impreuna, intr-o locatie de lux Discretie si Intimitate zona mall Vitan. 60 L; (0723.762.122 43. Andreea, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Intr- o locatie discreta si curata. Zona Unirii, Zepter.Poze reale 100%. 50 L; (0732.260.367 44. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu

58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526 45. Andreea, blonda cu poze reale 100 %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 46. Andreea, blonda cu poze reale 100 %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 47. Andreea, blonda cu poze reale 27 de

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

80. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de

ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro 81. Bucur Obor, te astept in rochita din poze, buna, numele meu este Bianca, sunt blonda, tandra si cu bun simt, te invit la mn acasa intr-o locatie curata, undre-ti pot oferi masaj de relaxare si diverse tipuri de masaj. I speak english. 100 L; (0764.654.616 gindacdorinadorina@gmail.com 82. Bulevardul Dacia, zona centrala. Un singur apel te desparte pt. a avea parte de servicii care te vor face sa revii. 50 L; (0784.279.610 83. Buna Buna, te astept la mine in locatie

pentru a-ti oferi clipe de relaxare intr-un ambiant placut si linistit. Sunt o bruneta dulce, mai multe detalii la tel. Zona Berceni. 100 L; (0739.483.067

84. Buna, eu sunt Alina si te astept alaturi de mine sa iti ofer un masaj de neuitat. Am 165, 50, 30 de ani. Mereu cu zambetul pe buze si foarte respectuoasa. Eroii Revolutiei, program 9 -18. Suna-ma; 100 L; (0785.530.617

13. Alina Sunt Alina si te astept la mine pentru o sedinta de masaj. Doar masaj. Am studio-ul in zona Hristo Botev, Universitate 150 L; (0734.836.373

49. Andreea, miniona matura, roscata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, (0734.323.084/ 0767.823.794

85. Carmen, Doamna matura 48 ani, te invit la un masaj de relaxare. Zona Titulescu Pasaj Basarab Program 9-20 50 L; (0784.861.481 kakucs.dorina@gmail.com

25. Transport rapid Eliberam case,

14. Alina 28 ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu, locul perfect pentru tine, clipe de liniste, relaxare, absoluta si atmosfera placuta, poze reale. Berceni, 70 L; (0731.064.218

50. Andreea, o blonda cu poze reale te astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

26. Transport, asigur transport intern,

15. Alina, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.452

86. Catalina, draguta 47 ani, singura in locatie ofer masaj domnilor care doresc si ofera discretie. Locatie Militari, Rasaritului, Iuliu Maniu cu Dreptatii. Intre Piata Gorjului si Piata Veterani. Pret 60 lei. 60 L; (0731.045.645

24. Transport persoane Bucuresti Germania, Anglia, Ester Tours va ofera transport de persoane Bucuresti in Germania si Anglia cu autocare si microbuze moderne zilnic direct pana la adresa de destinatie. Pt rezervari contactatine; (0773.908.912 office@estertours.ro

apartamente, boxe, poduri, contra cost sau contra bunurilor. (0723.254.940

mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com

28. Transport, www.transport-marfamobila.ro mobila diverse. Reducere de 20% pe site www.transport-marfamobila.ro 130 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

7. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu dimensiuni L 4,80m, l 2,20 m, h 2,30 m, la pret avantajos, avem personal specializat pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. demontare, montare, noi va mutam toata casa intr-un transport 50 L; (0732.226.466 comenzi@camion24m3.ro

29. Turism market www.turism-market.ro.

8. Mutari mobilier cu personal cali-

Întreprinzåtori alte domenii

Mutari mobilier, evacuare mobilier vechi, nedorit, apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, echipa tanara 4 baieti, camion 5T + 18 mc. Experienta, profesionalism.Oferim factura.Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750 10. Oana Speed transport marfa agabaritic transport marfa vrac cat si paletizata, transport ADR servicii de transport utilaje, transport international transport frig, servicii delivery, transport cargo (0726.457.170/ 0720.639.386 mmoraru32@yahoo.ro

relaxare, curatenie, discretie intimitate, nu imi place sa ma grabesc si ma implic 100 L; (0758.361.736

32 de ani, 167 cm, 60 de kg, te invit la un masaj total de relaxare, domnilor cu bune maniere, pentru mai multe detalii suna-ma. 50 L; (0784.022.462

de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

Transport rapid inclusiv sambata, ieftin duba si papuc. Mobilier, bagaje, de la 50 lei papuc/ de la 75 duba. Cel mai bun pret din Bucuresti. La cerere contra cost ajutor la incarcat, 50 L; (0722.851.823

Agentie de Turism si international, tractari auto, mutari mobila, materiale constructii, avem personal incarTransport Va ofera care, descarcare, factura; vacante cu Vouchere si (0721.323.335/ 0738.173.835 Decontare MAI, MAPN, 27. Transport, mutari MJ si servicii de transmobilier, apartamente 1-4 port persoane cu autocamere, case, vile. Sercare / microbuze proprii vicii complete de relola cele mai bune tarife. care. Montam si demonRezervari la https://www.luxuriatrans.r tam orice tip de mobila, camion 25 mc + remorca o/ (031.104.12.53/ 18 mc.Oferim 0734.489.107 factura.Iulia Bucur. rezervari@luxuriatrans.ro (0762.676.751/ 6. Asigur servicii de transport de marfa cu 0762.676.750 duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile,

9.

10. Alice 33 ani te astept la un masaj de

28. Ana, noua in zona, buna sunt Ana, am

48. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27

23. Transport papuc sau duba, particular

5.

ficat C.D.M. Prestari servicii mutari mobilier cu personal calificat; demontare, ambalare, transport, remontare, reparatii, modificari la cel mai bun pret (0723.700.601/ 0743.700.601 cdmprestariservicii@yahoo.com

8. Adriana masajul a devenit una dintre

5

Turism market. Primul marketplace de turism din Romania. Este www.turism-market.ro. Cui i-ar strica un marketplace? (0745.150.894 contact@produsedingospodarie.ro

Broderie industriala societate executa la comanda broderii electronice, pe orice tip de suport textil, cu aplicatii, decupaje laser, realizeaza si modifica programe de brodat, asigurand conversia in orice limbaj masina; (021.224.47.00/ 0744.569.363 office@brodona.ro 1.

2. Colaborare jocuri de noroc, aparate slot machine companie organizatoare de jocuri de noroc ofera colaborare pentru detinatori de spatii comerciale din orice judet. Punem la dispozitie cele mai noi si mai jucate aparate pentru sali de jocuri, baruri. 1.550 L; (0756.111.372 3. Evaluari de risc la securitate fizica &

SSM/SU Evaluatori acreditati întocmim documentatii precum Analiza de risc la securitate fizica si Sanatate si securitate in munca/ Prevenirea si stingerea incendiilor. Situatii de urgenta. www.mateval.ro (0742.858.705/ 0753.156.108 office@mateval.ro

12. Alice, bruneta miniona ofer masaj de

intretinere si relaxare la domiciliul meu, ofer discretie maxima pentru cei care stiu ce vor. Nu raspund la privat, 80 L; (0722.410.198

16. Alina, ofer masaj de relaxare si terapeutic intr-un cadru discret. Zona Dristor, 100 L; (0734.175.143 17. Alina, 28 de ani iti pot oferi masaj ter-

apeutic profesional, tonifiere si intretinere corporala. Zona Dristor, Kaufland. Program 9.00-20.00, 60 L; (0763.978.947 18. Alina,19 ani, bruneta miniona, te

astept sa petrecem cateva clipe impreuna, masaj, intr-o locatie cu ambient placut. Fac si deplasari, la tine sau la hotel.I speak English. Pozele imi apartin in totalitate. Te pup. (0753.876.627 19. Alyna, Drumul Taberei Favorit, aer

conditionat, blonda 28 de ani, noua in zona si in locatie, ofer domnilor generosi si educati masaj terapeutic si de relaxare, sau body masaj. Aer conditionat, igiena, discretie si intimitate. L-V 17-22 si S-D 09-20. (0734.185.529/ 0766.599.036 20. Am revenit, Diana finuta, atenta la cer-

intele tale, servicii ireprosabile, fara fite si figuri, doar un masaj de calitate, zona Lizeanu aproape de Obor 80 L; (0799.633.655

21. Am revenit, Maria, 28 ani, ofer masaj

de relaxare si tonifiere. Poze reale. Zona Colentina, Doamna Ghica, 45 L; (0754.709.995 zona.obor.colentina@gmail.ro

22. Am revenit, blonda senzuala 30 ani, sunt o femeie extrem de calma si vesela, ofer servicii de masaj si diverse fantezii culinare. Program 10-22 250 L; (0737.661.825 23. Am revenit, bucura-te de un masaj profesional, calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna,ultrasunete, RF, galvanic,curat,aer cond. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140 24. Amira, 24 ani, esti obosit dupa o zi de

munca sau doar vrei sa te relaxezi, te astept intr-o locatie curata si discreta(cu aer conditionat) pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat. Zona Drumul Taberei. 50 L; (0734.294.075/ 0726.612.034

25. ANA, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, pt. mai multe detalii, suna-ma. Drumul Taberei, Billa. Singura in locatie, poze noi reale, 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 26. Ana, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.394 27. Ana, doamna matura, 35 ani, Noua in

zona ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, poze reale. Zona Dristor (metrou) program 10-17. 50 L; (0725.044.235

51. Andreea, 18 ani, masaj, noua pe site,

tandra, te asptept in locatia mea pentru a ne cunoaste mai bine, pentru detalii sunama, pozele sunt 100 reale. Zona Piata Sudului, 100 L; (0728.298.945 52. Atestat, tehnician maseur, masaj

100% profesional: somatic intretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat, reflexo, capilar, facial-150 L/1.30 h, pe masa masaj central. Exclus alte servicii. LS:10-20, 150 L; (0743.593.040

87. Colega aspect fizic placut pentru masaj caut colega ,aspect fizic placut pentru companie intima comision 50% pentru detalii la telefon. (0733.555.254 88. Colentina Colentina, locatie noua sit-

53. Aura, 35 ani, 35 ani, la mine, noua in

uata in Colentina servicii de relaxare totala intr-o locatie noua curata si discreta sunt singura. Suna-ma pt detalii despre pret servicii adresa exacta. 50 L; (0767.423.746

54. B-dul Magheru (McDonald's) la hotel

89. Colentina, locatie noua situata in Colentina, servicii de relaxare totala in locatia mea curata, discreta, singura, sunama pt detalii despre pret servicii adresa exacta 50 L; (0767.423.746

zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Obor. 100 L; (0744.876.225

sau la mn. buna, sunt Bianca, singura in locatie. selectiva, vesela si plina de viata, ofer servicii de calitate (diverse tipuri de masaj) la domiciliul meu sau la hotel. Accept si cupluri. I speak english. 100 L; (0764.654.616 55. Bella, matura, selectiva ofer masaj

terapeutic de relaxare la domiciliu meu. 100 L; (0737.207.792

56. Berceni buna, am 22 de ani, sunt o fire calma si foarte rabdatoare, va astept pe la mine sa ne cunoastem mai bine 60 L; (0735.829.882 57. Berceni, noua in zona Alina, 29 de ani, esti satul de poze false, de masaje care iti lasa un gust amar, eu sunt o doamna rafinata, calma si rabdatoare, daca vrei sa ne cunoastem suna-ma, pozele sunt reale, 80 L; (0737.416.773 58. Berceni, Alexandru Obregia, Cultural,

80 lei, 120 lei, Doamna Iulia 31 ani, sunt o femeie sensibila, ma implic ofer cu pasiune servicii de calitate, nu ma grabesc detin locatie singura nu ne deranjeaza colege, adresa mea Berceni Cultural, 80 L; (0726.058.289

59. Berceni, doamna plinuta, Piata Sudu-

lui, comunicativa, draguta, serioasa, ofer masaj fara graba domnilor maturi cu bun simt. (0741.645.898

60. Bianca masaj total. Bruneta 21 de ani

ofer masaj de relaxare într-un cadru discret si intim mai multe detalii la tel., 50 L; (0735.486.303

90. Colentina, Noua in zona, ofer servicii

de relaxare totala la domiciliul meu, singura, discret, suna pt detalii si pret. 50 L; (0768.867.044

91. Colentina, servicii de relaxare totala in locatia mea, curat, discret, singura sunama pt detalii, despre pret servicii, adresa exacta, poza reala, 50 L; (0767.423.746 92. Corina draguta si sociabila te astept

in locatia mea curata si discreta pt un masaj de relaxare plin de surprize. Poze reale si recente, pt mai multe detalii contacteaza-ma, zona Titan, bd. Theodor Pallady; 80 L; (0734.477.470 93. Corina Tanara draguta cu forme placute, te astept la un masaj de relaxare intro locatie curata si discreta. Titan, Bd Theodor Pallady. 80 L; (0734.477.470 94. Cristina blonda 29 ani, ofer masaj de relaxare in locatia mea curata si discreta situata pe bulevardul Iuliu Maniu cu Apusului. Militari, 60 L; (0733.780.005 95. Cristina blonda draguta, 29 ani, ofer

masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata, fara graba si fara fite. Program 8:30-15:30 L-V. Iuliu Maniu, Apusului. Militari, 60 L; (0733.780.005 96. Cristina draguta si comunicativa, te astept in compania mea pt a-ti oferi un masaj de neuitat. Poze reale 100%. Pt mai multe detalii ma poti contacta. Zona Titan bld Theodor Pallady. 60 L; (0732.721.047

61. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, ofer

97. Cristina masaj de calitate pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0732.721.047

62. Bioenergie si masaj terapeutic de exceptie, prin tehnica originala a masajului chinez: shiatzu, thai, anicelulitic care ajuta rapid pt slabit, revigoraresi energizare, executat de o terapeuta cu maini de aur, recomand cu incredere. (0723.626.910 denisaro23@yahoo.com

98. Cristina blonda draguta 29 de ani 1,65 m 58 kg, ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea discreta si curata situata in Militari Iuliu Maniu cu Apusului. Program 08-15:30 luni-vineri. 60 L; (0733.780.005

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. 100 L; (0746.532.027

63. Blonda 32 ani, ofer masaj de

relaxare. Titan, metrou 60 L; (0724.040.231

64. Blonda blonda reala, selectiva, 28 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 300 L; (0799.361.077

99. Cristina, domnisoara draguta si sociabila ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan, bd. Theodor Pallady. 60 L; (0732.721.047 100. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

13 martie 2019

LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII 101. Cuplu real, singuri intr-o loc de lux central. Sunteti un cuplu, domn, doamna si va doriti un masaj de relaxare in compania noastra, asteptam sa ne contactati, 300 L; (0785.077.708

139. Doamne mature doamne mature oferim masaj de relaxare, cervical, lombar, reflexoterapie, se lucreaza disfunctia erectila, se lucreaza si la dublu masaj. 150 L; (0763.714.625 Visvio67@yahoo.com

102. Dana, 40 ani, doamna matura ofer masaj de relaxare domnilor generosi intr-o ambianta curata si linistita, pt. detalii la tel. Zona Lacul Tei; 100 L; (0736.387.917

140. Doar deplasari in camera ta Zilele lungi de oboseala si stres au acum tratament, cheama- ma ta tine pentru un masaj tandru, aceasta bruneta voluptoasa te va face sa uiti de orice necaz, i speak english. 150 L; (0760.719.920

103. Dayana, buna. Ma numesc Dayana.

21 de ani. Te astept cu mare drag pentru masaj. Detalii la telefon. Nu raspund la numar privat. Poze 100% reale. (+40784575045

104. Denisa domnisoara cu experienta iti

ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, prostatic pe masa de masaj intr-un ambient placut si relaxant. Titan, bld Theodor Pallady, 60 L; (0723.192.086

105. Denisa, miniona cu forme placute te

astept intr-o locatie curata si discreta pt a-ti oferi masaj de relaxare. Titan, Theodor Pallady. 60 L; (0723.192.086 106. Denisa, bruneta, 27 de ani, ofer

141. Domn ofer servicii de masaj numai

doamnelor, tel. (0769.316.603

142. Domn profesionist tehnician maseur

la hotel masa Ma deplasez la hotel, domiciliu, cu masa masaj pliabila. Sunt matur, discret si ofer masaj general, lombar, cervical, anticelulitic, reflexoterapie, drenaj limfatic, ptr doamne (i) si cupluri. 79 L; (0753.371.255 143. Domnisoare oferim masaj de relaxare, sportiv si terapeutic la noi in locatie, zona Domenii, 100 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 www.exclusivemasaj.ro

masaj terapeutic de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon. Piata Alba Iulia, 200 L; (0721.956.330

144. Dristor ofer masaj de relaxare curatenie si discretie poze reale, 40 L; (0738.178.637

107. Dessiree Masaj a creat pentru tine

145. Dristor 19 ani, poze reale 1 70, 50

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com 108. Diana, Dr. Taberei Ofer masaj de relaxare fara graba la domiciliul meu. 70 L; (0734.941.005 109. Diana, masaj Diana, te invit la mine

acasa,m asaj, tanara, inalta si slim, 150 / ora si 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa-mi un whatsapp si revin eu. Doar masaj, new photo m-am vopsit, 150 L; (0721.765.906 110. Diana, noua in zona tanara 24 poze

reale si recente, te astept in locatia mea din zona 13 Septembrie pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie. 300 L; (0736.566.114

111. Doamna blonda, 1.60 m, 50 kg, ochi

verzi, 35 de ani, discreta, te astept la mine acasa pt. un masaj relaxant si revigorant. Astept telefonul tau pt. mai multe detalii, am revenit. Adela. Dimitrie Cantemir 70 L; (0731.919.813 112. Doamna blonda, ofer servicii totale,

masaj terapeutic manevre a meridianelor principale si secundare, tehnici care stimuleaza circulatia qi-ului si sangelui incluzand manevre tranzitorii. OborMosilor. 100 L; (0729.002.454

113. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960 114. Doamna fac masaj terapeutic;

(0735.670.953

kg te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detali tel., 60 L; (0766.868.472 146. Dristor noua pe site, pustoica 19 ani,

1.70, 50 kg te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, poze reale, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel. 100 L; (0742.773.895 147. Dristor total, Alina, noua pe site, 1.65, 45 kg te invit in compania mea pentru un masaj total si multe alte fantezii, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel. 70 L; (0767.564.284 Alinaistr@yahoo.com 148. Dristor, noua in zona ta, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, te astept in locatia mea curata si discreta. Nu raspund la sms si privat,suna-ma si nu vei regreta. 100 L; (0727.525.886/ 0727.525.886

te astept la domiciliul meu pentru masaj terapeutic si de relaxare, curat si discret. Detalii la telefon, 50 L; (0736.944.334

151. Drumul Taberei, Roxy, Favorit, ofer

masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, 100 L; (0766.589.355

forme de invidiat ofer masaj de relaxare cu creme si diferite uleiuri, astept telefonul tau. 80 L; (0728.524.792 01031978clau@gmail.com 122. Doamna draguta stilata, blonda, ofer

masaj terapeutic, de relaxare, la mine. Iancului (0724.159.915 herescu.c@yahoo.com

123. Doamna draguta, amabila si manier-

ata ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Igiena si discretie; (0720.169.810

124. Doamna matura 38 ani, 1.70, 53 kg, bruneta suvite blonde foarte vesela si pusa pe sotii, te astept la un masaj de relaxare intr-o locatie curata si linistita; 60 L; (0741.956.770 125. Doamna matura 34 o doamna matu-

ra cu bun simt si rabdatoare te invita intrun cadru intim si discret pentru a te destinde cu un masaj benefic sufletului tau. Zona Unirii- Zepter 60 L; (0734.025.749 126. Doamna matura 35 ani, noua in zona, ofer servicii de masaj la domiciliul meu. Discretie si seriozitate maxima, poze reale, zona Dristor (metrou). Program 1017; 50 L; (0799.568.785

127. Doamna matura 38 ani poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms 100 L; (0751.816.977 128. Doamna matura, te astept la mine in

Militari Rezidence sa te relaxezi. Mai multe detalii la tel., 100 L; (0731.572.249 129. Doamna matura, te invit pentru cate-

va momente placute sa le petrecem impreuna cu un masaj ce sigur te vei reintoarce zona Mol Vitan, discretie, intimitate, 70 L; (0724.947.390

130. Doamna matura, Tina 43 ani finuta si

rabdatoare te astept la un masaj de relaxare 60 L; (0721.980.503

131. Doamna singura, 44 ani, ofer masaj

de relaxare, zona centrala, 70 L; (0768.037.948

132. Doamna singura, sociabila fizic pla-

cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0737.218.736 133. Doamna titrata si eleganta, masaj de

relaxare in compania unei femei elegante, super slim si cu un calm desavarsit. Program 11-22. (0736.015.783

134. Doamna, cu experienta, cu mult bun

simt, singura in locatie astept domni asemeni mie pt a petrece timp impreuna intr-o intalnire din care sa pleci multumit si satisfacut, zona Floreasca, Barbu Vacarescu, 80 L; (0774.948.124 135. Doamna, ofer masaj de relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Igiena si discretie maxima; (0735.521.619 136. Doamna, 32 ani incalzeste-ti inima,

trupul si sufletul cu un masaj de calitate realizat de o doamna dulce si foarte rabdatoare, vino sa fii rasfatat si sa pleci mai revigorat si mai vesel, prog. 10/20. (0749.346.072 137. Doamna, 34 de ani, ofer masaj ter-

apeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 200 L; (0725.013.202 138. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225

178. Laura, bruneta inalta, 30 de ani, ofer masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, domnilor manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 200 L; (0728.418.578 179. Lidia, divortata, noua in zona 34 ani,

te astept la mine in loc pentru a petrece momente placute, cu un masaj de revigorare discretie si intimitate zona Mall Vitan. 80 L; (0723.449.765

180. Lidl, Berceni, Elena, buna, eu sunt Elena am 30 de ani, 1.67 ,un corp intretinut, forme apetisante, par lung, nonconformista si pasionala, ofer diverse tipuri de masaj, mai multe informatii la telefon. 60 L; (0723.992.917 181. Magazinul Unirii, buna, sunt Alexan-

dra, am 1.70, 55 kg, sunt satena, curata, discreta si cu bun simt, te astept in locatia mea pt. un masaj de relaxare ca la carte, garantez revenirea, 50 L; (0731.187.318 182. Mama si fiica, finute si dragute te

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detalii la tel.Nu rasp. la nr. privat si sms. 100 L; (0751.540.826

209. Masaj pentru relaxarea corpului, stres, oboseala sau dureri. Masaj general profesional. Este un sport complet relaxant si placut. Pentru dispozitie mai buna, sector 6 (0732.165.419 210. Masaj profesional, terapeutic, sportiv,

reflexogen, lombar, cervical, capilar, facial si masaj de relaxare. Masajul se face pe masa de masaj, de maseuza cu atestat si experienta. Exclus alte servicii 100 L; (0723.598.979

211. Masaj relaxare Dr.Taberei, Moghioros, masaj prof relaxare si intretinere corporala pe masa de masaj. Atestat, experienta, seriozitate, igiena. Ofer si pretind seriozitate si bun simt. Exclus sex. Nu raspund la sms. 60 L; (0766.553.639 212. Masaj si jacuzzi pentru pretentiosi,

155. Elena, 47 ani Buna, ofer masaj de

toare in arta medicinii ofer masaj de relaxare, terapeutic, sportiv domnilor seriosi care vor sa scape de o zi tensionata. 80 L; (0761.447.862 Danpopescu586@gmail.com

186. Masaj de relaxare, care iti reda ener-

gia fizica si psihica a intregului organism. Sector 6, maseuza. (0732.165.419

187. Masaj Ella ofer masaj de relaxare terapeutic professional lombar, cervical, reflexoterapie, capilar,oxigenarea intregului organism 75 min/180 Ronluni-vineri 10:0020:00. Sambata 10:00-18:00. 180 L; (0720.377.471 188. Masaj maseur autorizat ofer masaj

de relaxare terapeutic si sportiv cervical lombar, pe masa de masaj zona Baba Novac, 100 L; (0785.391.241

157. Erika 35 ani, poze reale 100% ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. 100 L; (0729.753.166

189. Masaj terapeutic, relaxare, intretinere

158. Eroii Revolutiei, blonda educata si

tehnician maseur, masaj: somatic=clasic: intretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat, reflexo, capilar, facial-150 l/1.30 pe masa masaj central. Exclus erotic si sex. L-S: 10-20, 150 L; (0720.148.681

manierata te astept la un masaj de relaxare Pun pret pe calitate nu pe cantitate, daca si tu, atunci suna-ma si nu vei regreta. 100 L; (0720.014.700 159. Eroii Revolutiei, tanara 1.70 m, 50 kg, 32 de ani, ingrijita si educata, te astept la un masaj de relaxare. Curatenie si discretie in adevaratul sens al cuvantului. Poze reale garantat; 100 L; (0785.530.609 160. Eroii Revolutiei, tanara 21 ani, respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Ce vezi in poze asta vei gasi garantat. Te astept sa ne cunoastem, 100 L; (0720.014.632

corporala, masaj cervical, capilar, lombar facut pe masa de masaj timp de o ora. Program 15-20; 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534 190. Masaj 100% profesional, atestat

191. Masaj cu doua blonde comunicative,

fara fite si cu experienta in arta masajului te asteptam alaturi de noi sa iti oferim un masaj la patru maini intr-o locatie curata si discreta. Vino si sigur nu vei regreta. Iuliu Maniu Militari 90 L; (0734.195.421

192. Masaj de calitate, buna numele meu

este Alina, 19 ani, 50 kg. I speak english. Te astept la mine in locatie sa petrecem clipe de neuitat. Pentru mai multe detalii astept sa ma suni. (0741.532.083

sunt Aida o fire calma si rabdatoare ofer masaj terapeutic de calitate. Locatia cu parcare discretie si igiena zona Berceni sec 4. 100 L; (0732.791.155

214. Masaj terapeutic cu atestat de relaxare, drenaj limfatic, sportiv, presopunctura domnilor cat si doamnelor in zona Iancului. Pret de la 100 lei 50 min. Program 10-18. 100 L; (0728.535.978 Masaj.maraia@gmail.com 215. Masaj, Ada, ofera domnilor manierati

masaj terapeutic, igiena, discretie.sector 3, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510

216. Masaj, Ada, selectiva, ofera domnilor

cu bun simt masaj de relaxare intr-un ambient placut, sector 3, intre orele 8-17, 50 L; (0735.366.510

217. Masaj, Berceni, doamna draguta si

discreta, ofer masaj de relaxare, terapeutic body, masaj pt. mai multe detalii contacteaza-ma, (0769.498.620/ 0720.122.278

rabdatoare cu tine. Ofer masaj de relaxare intr-un cadru discret si intim. Suna-ma si convinge-te, 50 L; (0736.190.853 220. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420 221. Masaj, new Masaj total. Te astept in

locatia mea pentru un masaj de relaxare de neuitat, 50 L; (0736.190.852

222. Masaj, noua Bruneta 19 ani noua pe

site. Ofer masaj total de calitate intr-un cadru discret si intim. Poze reale 100%. Sunt la un telefon distanta, 70 L; (0720.179.049

223. Masaj, noua in zona Drumul Taberei

buna, ma numesc Natasha, sunt studenta, am 1,70 inaltime, 57 kg, ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-un ambient placut, rasfat total in compania mea; 50 L; (0735.358.434 Nichi123452@yahoo.com 224. Masaj, noua in zona, metrou Muncii

te astept in locatia mea pentru un masaj total de relaxare unde igiena, discretia si intimitatea sunt la ele acasa. Singura in locatie. Poze reale. 100 L; (0729.615.906

225. Masaj, relaxare si discretie Dristor 2.

Ofer masaj de relaxare. Curatenie si discretie. Poze reale. 40 L; (0738.178.637 alex_vlad25@yahoo.com

226. Maseur efectuez masaj de relaxare,

dus asistat, tuns, ras inghinal domnilor. (0735.441.736 cmvidaniel@yahoo.com

227. Maseur Maseur sportiv 28 ani, tanar

efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena; (0732.222.213

228. Maseur cu experienta masaj 100 %

165. Inna, miniona, o doamna cu un car-

acter aparte, matura mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841 166. Iulia ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta. Sunt comunicativa si fara fite. Zona Militari, Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0765.702.181 167. Iulia 31 ani, Berceni, Cultural, igiena,

bun simt, detin locatie civilizat, poti face dus, nu te grabesc, tariful tu il alegi 80 lei sau 120 lei ora, despre mine, ofer cu placere servicii de calitate, nu am colega, zona cu parcare, discret, calitate, 80 L; (0726.058.289 168. Kamy, Tanara 23 de ani, satena cu

ochi caprui ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la numar privat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat, 100 L; (0764.084.392 169. Kamy, Berceni, tanara, 23 de ani,

par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea. Poze reale. 100 L; (0764.084.392 170. Karina bruneta titrata 33 ani cu experienta, o fire placuta, calma si rabdatoare, ofer masaj de relaxare si terapeutic in conditii de lux, Piata Alba Iulia, 200 L; (0763.706.706 171. Katy, 37 ani, poze reale 100 ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detalii la tel. Nu rasp. la sms si nr. privat Obor. 100 L; (0722.941.197 172. Kinetoterapeut - chiropracti-

cian cu experienta, efectuez masaj profesional, reflexoterapie, chiropractica, terapeutic, relaxare. Masajul se face pe tot corpul. Program 9-21 - L-D, 100 L; (0720.014.776

244. Nikoleta, buna, am 28 de ani, 1.60

m si 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, la mine in locatie, Zona Barbu Vacarescu, suna-ma si nu vei regreta te astept. 100 L; (0734.022.708 245. Noua in zona Dna Ghica, Colentina,

ofer servicii de relaxare totala in locatia mea curat discret singura suna-ma pt detalii despre pret, servicii adresa exacta. 50 L; (0765.117.588 246. Noua in zona ta, Dimitrie Cantemir,

247. Noua in zona, bruneta simpatica 24

248. Noua in zona, Colentina Ofer servicii

de relaxare totala in locatia mea curat discret singura. Poze reale. Suna pt detalii despre pret servicii adresa exacta. 50 L; (0768.867.044

249. Obor Colentina. Bianca poze reale singura in locatie. selectiva, vesela si plina de viata, ofer servicii de calitate (diverse tipuri de masaj) la domiciliul meu sau la hotel. Accept si cupluri. I speak english. 100 L; (0764.654.616 gindacdorinadorina@gmail.com 250. Obor, Colentina, Doamna Ghica, doamna 32 ani ofer masaj de relaxare domnilor cu gusturi bune, (0762.901.720

278. Unirii bulevardul, bloc Zepter, Alexandra, ochi albastri, 28 de ani 170, 56 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, poza reala, lux, ac, Dristor. 50 L; (0734.522.735 279. Unirii, Zepter, Andreea, te astept in

22. Agent de securitate cu experienta, tin-

280. Valea Lunga, new in zona, buna, sunt Simona, ofer masaj de relaxare promit sa te satisfac, alaturi de mine te vei detasa de la probleme, poze reale Militari, Valea Lunga, Gorjului; (0752.647.681

23. Agent de securitate cu sau fara atestat, pentru Bronec. Pentru mai multe detalii va asteptam la sediul societatii: Str. Mesterul Manole nr. 1, bl. D17, sc. 1, et. 4, ap. 12, sect. 3, Bucuresti (021.323.54.69/ 0730.583.840 bronec@bronec.ro

281. Veronica doamna matura sunt noua

in aceasta zona, discreta, te astept la un masaj de relaxare ofer seriozitate si cer la fel, zona Moll Vitan, 60 L; (0731.084.734

282. Veronica, 55 ani, noua in zona, doamna matura, sociabila, te astept la un masaj de relaxare fara graba, discretie si seriozitate din partea mea zona Moll Vitan, 70 L; (0787.660.633/ 0787.660.633 283. Virility Max pilule pentru potenta. In

urma utilizarii de Virility Max va veti bucura de o imbunatatire a circulatiei sangelui, o crestere a dorintei sexuale, a performantelor in timpul actului sexual, o imbunatatire a dimensiunilor erectiei, precum si sporirea placerii sexuale, fara efecte secundare. Efect prompt dupa numai 30 minute de la administrare. Maresc nivelul de testosteron si imbunatatesc vitalitatea. Efect afrodisiac natural si de excitare. Erectii ferme, prelungite si repetate. Nu necesita prescriptie medicala si nici nu prezinta efecte secundare. Comanda la: (0332.413.455 284. Yasmina, bruneta reala, selectiva,

28 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0799.396.558

252. Patricia, doamna matura ofer ser-

vicii de masaj la domiciliul meu, pentru detalii suna-ma. Zona Unirii, Horoscop, 100 L; (0732.763.503/ 0734.978.619 popescuadriana@gmal.com

254. Pustoaica 21 ani noua in domeniu

fire curioasa si distractiva, te astept intr-o locatie de lux pentru masaj de relaxare. Discretie si intimitate mai multe det la tel. Zona Mall Vitan, 80 L; (0728.758.483 bratucamelia87@yahoo.com

255. Pustoaica, Unirii, 19 ani, dulce foc,

te invit in locatia mea pentru un super masaj de relaxare. Vino si te vei convinge. Nu rasp. la nr. privat, 100 L; (0720.300.795 256. Rahova stradal ofer masaj de

relaxare curatenie si discretie poze reale; 40 L; (0738.178.637 257. Rahova stradal, ofer masaj de relaxare, curatenie si discretie, poze reale, 40 L; (0738.178.637 258. Rahova, stradal Ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale. 40 L; (0738.178.637 259. Rahova, stradal, ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.637 260. Rebeca, 20 de ani, buna numele meu este Rebeca sunt curata si bine educata cu simtul umorului si bunele maniere. Te invit in locatia mea discreta pt. clipe de neuitat. Suna-ma pentru mai multe detalii. 150 L; (0727.526.560 261. Relaxare, Piata Victoriei, matura casatorita 44 ani selectiva astept doar persoane f. educate si f. hotarate. Rog insistent nu suna cu x ore inainte. Poze reale. Masaj si relaxare. sedinta de 30 min. 150 L; (0752.883.697 262. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj total la domiciliul meu pt mai multe detalii astept tel. tau. Singura in locatie program de la 11-23. Speak english. 50 L; (0721.773.154/ 0753.815.302

zona Gara de Est, 2.200 L; (0770.416.809

locatia mea intr-un ambient placut pentru un masaj de relaxare, singura in locatie, poze reale 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund la sms si nr. privat. Dristor, 50 L; (0769.550.863

251. Ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret. Mai multe detalii la tel. Titan 60 L; (0720.649.896

253. Poze din locatie Ma cheama. Adelina. am 21 de ani. Vino. Sa ma cunosti personal, vino la un masaj de calitate. Pt mai multe detalii suna-ma (0730.419.824 Adelina. Thaaaa@yahoo.com

21. Agent de securitate atestat, pentru

Oferte full time ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002 1. 21 Pub Innovator angajeaza personal

21 Pub, zona Militari, angajeaza barman, ospatar, picol si ajutor bucatar. Cerinte: seriozitate si dorinta de a lucra. (0770.288.500 laura.csilag@gmail.com

2. Absolventi de liceu sau scoli de meserii Cautam tineri seriosi, dornici sa invete o meserie foarte frumoasa si sa ajute la confectionarea produselor de piele. Asiguram scolarizare la locul muncii. 1.500 L; (0730.649.325 office@dimanolo.ro 3. Admin, suport tehnic Studio 27, Profesional LiveChat recruteaza pentru postul admin/suport tehnic, experienta similara pe acest post 1 an in videochat. CV pe adresa dee-mail: hr@studio-27.ro 2.500 L; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 4. Admin, trainer, Studio 27 angajeaza

personal cu experienta pentru postul de trainer. Cerinte: limba engleza avansat, sociabila, 8 h/zi, 5 ture/ saptamana, posibilitate de avansare, sistem de bonusare, 2.500 L; (0765.640.271 hr@studio27.ro 5. Administrator bloc, firma de adminis-

trare imobile angajeaza administrator cu atestat. Trimiteti CV la adresa de e-mail sau sunati la tel. (0784.275.701 labloc_ai@yahoo.com

uta civila pentru postul de dispecer/ detectiv. Salariu incepand de la 1800 Lei net plus bonuri de masa. Zona Mega Mall (0752.211.086 florinbeja@gmail.com

AGENT DE VANZARI PENTRU DEPOZIT DE CABLURI. SERIOZITATE MAXIMA; (0720.533.200

24.

25. Agent de vanzari soc. distributie prod. parafarmaceutice angajeaza Agent de vanzari cu experienta in domeniu. Se ofera contract de munca de 8 ore (luni- vineri), mediu placut de lucru, (obligatoriu permis auto cat. B) (0733.777.012 office@pdgroup.ro 26. Agent de vanzari produse naturiste door to door in Bucuresti, cate o persoana pentru fiecare sector. Salariu bazat doar pe comision din vanzari. Pot aplica si pensionarii 2.000 L; (0761.144.638 taica.concept@gmail.com 27. Agent imobiliar Agentie imobiliara cu

experienta in domeniu, cu sediul in bulevardul Unirii si Calea Serban Voda, angajeaza agenti imobiliari cu sau fara experienta. Conditii foarte avantajose. www.cristalholding.ro; (0799.059.903 office@cristalholding.ro

28. Agent imobiliar Agentie imobiliara cu sediul in zona Obor, sos. Colentina, angajeaza pentru postul de consilier imobiliar, este necesara experienta minima, posibilitati scolarizare, curs broker imobiliar, carte de munca, 4.500 L; (0722.614.867 29. Agent imobiliar Firma cu experienta de peste 10 ani in domeniu angajam agenti imobiliari. Locatia este situata in sect. 2 in zona Armeneasca. Daca vreti sa va alaturati echipei contactati-ne. (0723.460.200/ 0758.074.444 sweethome_imob@yahoo.com 30. Agent interventie Carpat Guard angajeaza pentru zona Militari Ghencea, permis categoria B min. minim 2 ani exp. Capacitatea de a gestiona si relationa usor cu oamenii. Program L-V de zi. 2.700 L; (0726.795.085/ 0726.795.085 angajari@carpatguard.ro 31. Agent interventie, program 24/48 sau

in ture, salariu 2.500 lei net, platiti la timp. Varsta cuprinsa intre 24-40 ani, 175 inaltime, 80 kg, permis si atestat obligatoriu. 2.500 L; (0736.273.846 bogdan.borangic@vogsistemactiv.ro

32. Agent paza 1.400 L in mana fara intarzieri. Contract de munca pe perioada nedeterminata 1.400 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 33. Agent paza pentru firma de paza din

Bucuresti, sector 2 zona Gara Obor (0722.111.135 hr@cdy.ro

34. Agent securitate firma securitate angajeaza personal paza pentru sedii banci si alte obiective. Conditii: aspect fizic placut, calificare agent securitate, salariu motivant (0728.978.851/ 0762.231.131 marius.artenie@tiger.ro 35. Agent securitate cu atestat, obiectiv

Valea Lunga, sector 6, 1.350 L; (0732.307.529/ 0768.338.427

36. Agent vanzari angajam pentru firma

de distributie bauturi alcoolice si nealcoolice. Relatii la telefon; (0722.229.927 37. Agent vanzari cu experienta in dome-

niul comercializarii tiglei metalice Caretta (0760.259.456 marcu.anda11@yahoo.ro 38. Agent vanzari cu experienta pentru promovare, vanzare si distributie produse cosmetice pentru Contrast Impex SRL. Necesar detinere permis auto (0722.232.015 crystalcosmetics.moghioros@gmail.com

7. AEK Security Division angajeaza sefi

229. Maseur cu experienta masaj 100 %

Ana si am 20 de ani. Te invit la mine in locatie pentru a avea parte de niste momente de relaxare. Pozele imi apartin, te astept cu drag, mai multe detalii la telefon. 50 L; (0720.608.981

zona Baicului masajul te ajuta la relaxarea este un masaj de relaxare si suedez/ tahiki (se face masaj pe tot corpul de la talpa picior pana la cap si ureche, 1h Rog seriozitate. 70 L; (0725.285.648 costineb@yahoo.com

195. Masaj de relaxare Mariana, 47 ani,

8. AEK Security Division angajeaza sefi tura, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri, agenti de securitate. Salariu net 1.800-1.920 lei. Relatii: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

230. Maseuza ofer masaj terapeutic de

264. Roxana, buna, ma numesc Roxana. Sunt o fata careia ii plac domnii generosi si cu bun simt. Imi face mare placere sa petrec timp cu barbati care stiu ceea ce vor. Abia astept sa pot sa va satisfac nevoile prin masaj. (0736.175.146 Roxanacostache695@yahoo.com

40. Agent vanzari Inmedio Baneasa Shopping City locatie noua Inmedio Baneasa Shopping City. Responsabilitati: serveste clientii; respecta standardele de curatenie; asigura prezentarea produselor, vanzarea si receptia lor 2.000 L; (0751.015.031 Marius.Cojocaru@me.com

163. Herbal V. Supliment natural pentru potenta. Creste libidoul si energia, ofera erectii puternice, imbunatateste circulatia sangelui, imbunatateste performantele sexuale, poate preveni ejacularea precoce. 100% natural. Comanda la: (0332.413.414

masaj de relaxare, poze reale, servicii ireprosabile, discretie, curatenie si placere, speak english, singura in locatie, (rond Alba Iulia). 80 L; (0764.226.259

243. Nicole, blonda reala 27 de ani, 1,76m, 60 kg, ochii albastri. Perfecta pt domnii care se respecta. Vei reveni cu placere. Servicii ireprosabile, masaj, discreta educata si amabila. Poze reale, detalii la tel, nonstop, 100 L; (0732.662.573

astept in compania mea pt a-ti oferi un masaj de neuitat. Poze reale 100% . Pt mai multe detalii ma poti contacta nonstop. Zona Titan 60 L; (0720.649.968

194. Masaj de relaxare buna, ma numesc

164. Incearca-ma, bruneta, te invit la un

20. Agent de curatenie, agent de vanzari societate comerciala angajeaza: femeie de serviciu / agent curatenie, intretinere spatii verzi / agent vanzari. Experienta constituie avantaj.Salariu 2000 ron net / program 8 ore. 2.000 L; (0773.834.346 laurentiu_ionita_lucky@yahoo.com

ala siliconata cu locatie personala zona centrala asigur masaje profesionale cu uleiuri aromate. 100 L; (0721.754.777

39. Agent vanzari societate comerciala angajeaza agent vanzari carbuni pentru gratar. (0722.222.602 office@hssupplycompany.com

maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com

162. Fete superbe, locatie de lux multe

277. Transsexuala siliconata, transsexu-

6. Administrator de patrimoniu angajam

zona Baicului masaj general de relaxare masaj terapeut finalizarea a corpului(se face masaj pe tot corpul de la talpa picior pana la cap si ureche) timp de 1H. Va astept si rog seriozitate maxima 70 L; (0725.285.648 costineb@yahoo.com

ganta, te astept la un masaj de relaxare deosebit. Zona Muncii, sector 3. (0731.984.810 korneliasolomon@yahoo.com

242. Nicole, blonda reala 27 de ani, 1,76m, 60 kg, ochii albastri. Perfecta pt domnii care se respecta. Vei reveni cu placere. Servicii ireprosabile, masaj, discreta educata si amabila. Poze reale, detalii la tel, nonstop, 100 L; (0732.662.573

de ani, draguta si amabila, te invit la un masaj de relaxare intr-un cadru intim si discret in locatia mea din zona Militari, Gorjului- Valea Lunga. Mai multe detalii la telefon, 70 L; (0732.299.069

al, experienta si atestat; Masajul dureaz? 60min se face pe masa de masaj.La cerere se insista pe muschii fesieri la persoanele care conduc mult si lombar, cervical. 150 L; (0749.672.514

161. Eva blonda, deosebita cu stil si ele-

19. Agent de curatenie, angajam personal cu experienta pentru echipa de interventii si/ sau concedii. Programul este flexibil iar pachetul salarial este format din salariu fix, tichete de masa si bonusuri (0374.034.370 contact@winscope.ro

213. Masaj terapeutic buna dragul meu

219. Masaj, buna sunt o fata atenta si

pe site, doar domnilor educati si manierati, igiena, discretie si intimitate asigurate. Nu deranja inutil. Vino si convinge-te. Rog maxima seriozitate, 150 L; (0731.611.346 cautcolega@yahoo.com

276. Tanya, Drumul Taberei, Favorit, blonda noua in zona si in locatie am venit pentru a te face sa uiti de monotonia zilei de zi cu zi si de a te relaxa alaturi de mine cu un masaj. Am aer conditionat. Program: L-V 17-22 si S-D 09-20 (0740.974.656

Gyulia 25 de ani ofer masaj de relaxare domnilor genoerosi, poze 100% reale, din locatia unde te astept pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi. Garantez revenirea. 100 L; (0730.406.107/ 0763.162.106

185. Masaj de intretinere corporala, noua

184. Marra, selecta, open minded, dis-

241. Nicole, blonda reala 27 de ani, 1,76m, 60 kg, ochii albastri. Perfecta pt domnii care se respecta. Vei reveni cu placere. Servicii ireprosabile, masaj, discreta educata si amabila. Poze reale, detalii la tel, nonstop, 100 L; (0732.662.573

oferim masaj deosebit domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com

153. Elektra, doamna 1,70 m, 95 kg, 40

156. Ella, studenta la medicina incepa-

121. Doamna bruneta pasionala, cu

na !! Mai multe detaliii la telefon; (0760.508.530

Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon; (0731.536.906

oterapie la domiciliul meu sau al dvs. Alxandru. Pagina oficiala de masaj Alexandru Cernea; (0732.643.018

152. Efectuez masaj de relaxare si reflex-

118. Doamna ofer masaj de relaxare

masaj de relaxare in compania mea, într-o locatie curata. Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0732.074.954

177. La tine sau la hotel Buna sunt Catali-

208. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt

218. Masaj, Hello vrei sa ma cunosti suna-ma. Sunt o blonda matura 36 de ani, simpatica serioasa si cu mult bun gust. Lucrez non stop, nu raspund la privat si la mesaje. Nu sunati inutil daca nu sunteti hotarati. 70 L; (0764.296.622 Mireluta@gmeil.com

relaxare domnilor generosi si manierati la domiciliul meu fara graba. Mai multe detalii la telefon. Zona Obor. 100 L; (0742.881.736

120. Doamna 53 de ani discreta, iti ofer

176. La tine sau hotel, Nico, relaxare sau placere, da-mi un telefon si cere dupa o zii plictisitoare sau stresanta ppate ai nevoie de un masaj de relaxare chiar la tine acasa sau in camera ta de hotel, i speak english. 150 L; (0760.719.920

207. Masaj de relaxare. Si sambata si duminica. Langa Sala Palatului si Calea Victoriei. Blonda, ochi albastri, 40 ani. Speak english. Singura, ambient curat. Numai pt domni care agreaza doamnele plinute dar cu forme placute. 70 L; (0726.030.857

cretie (singura), bun simt, igiena si pasiune, materializate intr-un masaj sweet touch memorabil. In rest, te las sa descoperi singur, (B-dul Magheru, Romana), 200 L; (0799.664.040

117. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0723.709.726

masaj de relaxare totala creme si uleiuri parfumate, igiena, discretie, intersectia Luica cu Giurgiu, 60 L; (0721.625.812

175. La mine, Unirii, rond Alba Iulia masaj, zona Bulevardul Unirii foarte aproape de Rond Alba Iulia 50 de Lei - 15 min., 100 de Lei o ora poze 100% reale curatenie si discretie maxima 1.70 m, 50 kg, 25 ani 50 L; (0786.612.333

183. Maria 37 Ani poze reale 100 ofer

154. Elena, 47 ani Buna, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si manierati la domiciliul meu fara graba. Mai multe detalii la telefon. Zona Obor. 100 L; (0742.881.736

119. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer

acest numar este valabil si pentru WhatsApp; 50 L; (0734.896.180 dode.mariana92@gmail.com

150. Drumul Taberei, doamna 30 de ani,

116. Doamna matura, 46 ani, ofer masaj

domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0760.447.314

174. La mine zona Rond Alba Iulia, masaj,

ani, 1 70, 50 kg, te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel. 100 L; (0768.448.653

115. Doamna masajul talpilor, relaxare fiz-

de relaxare, discretie si igiena, zona sos Pantelimon Mega Moll. 100 L; (0722.999.514

te astept in locatia mea curata si discreta din zona Unirii foarte aproape de Rond Alba Iulia pentru o ora de masaj total de relaxare. Poze 100% reale, 1.70m, 22 ani, 50 kg. 80 L; (0786.612.304

asteptam sa te relaxezi cu un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale. Respectul si bunul simt ne caracterizeaza. Unirii, Zepter, 200 L; (0723.733.144

149. Dristor, noua pe site, pustoaica 19

ani, ofer masaj de calitate domnilor la locatia mea. Zona Mall Vitan; 50 L; (0724.638.812

ica si psihica. (Relaxati-va stresul). Dupa o zi obositoare, un masaj profesional de relaxare. (0732.165.419

173. La mine Unirii, rond Alba Iulia, buna,

4

193. Masaj de intretinere masaj profesion-

te astept sa te rasfat cu un masaj de relaxare fara graba. (0733.145.064/ 0732.963.998 ioanamion1234@gmail.com 196. Masaj de relaxare Maseur, terapeut

autorizat efectuez masaj de relaxare, terapeutic si sportiv, cervical, lombar, reflexo, masajul este efectuat pe masa de masaj, curatenie, discretie, 100 L; (0785.391.241 197. Masaj de relaxare la domiciliu meu.

Masaj de relaxare/somatic la domiciliul meu; 150 L; (0760.834.236

198. Masaj de relaxare la domiciliul dvs sau la hotel. o ora de relaxare si rasfat prin masaj somatic, pe tot corpul, inclusuv zona inghinala. Profesionalism. Rabdare. Experienta Adina, 40 ani, 130 L; (0732.177.310 199. Masaj de relaxare Marilena, 46 ani

ofer masaj domnilor manierati, igiena si discretie, garantez revenirea Berceni; (0763.664.061

200. Masaj de relaxare, doamna matura

relaxare, intretinere, capilar si facial. Exclus sex. Zona Titan. Program 10.0018.00, 100 L; (0723.720.849

231. Maseuza, masajul talpilor, relaxarea

corpului. Relaxati-va stresul si oboseala. Fii in forma maxima. Masaj general profesional, atestat, sector 6 (0732.165.419 232. Matura, doamna, 40 de ani, intr-o

forma de invidiat, eleganta si nonconformista, sunt o femeie frumoasa, inteligenta si spontana. Ofer masaj de relaxare domnilor amatori de evadari din cotidian, doar la mine. 200 L; (0739.471.375 233. Maya, 33 de ani, inalta, draguta, te

astept la o intalnire speciala la mine. Vei avea parte de liniste, iar servicile de masaj sunt pe masura, 80 L; (0736.943.695 234. Mihaela 48 ani, ofer masaj de relaxare de calitate fara graba domnilor generosi si manierati in locatia mea curata si discreta. Mai multe detalii la telefon. Zona Obor. 100 L; (0753.582.782

efectuez masaj profesionist de relaxare terapeutic, sportiv, cervical, lombar, pe masa de masaj, zona Baba Novac. 100 L; (0726.359.885

235. Mirela ofer masaj de relaxare intr-un

201. Masaj de relaxare, domn ofer masaj

236. Moldoveanca vino pt un masaj de

doamnelor (0721.938.023

202. Masaj de relaxare, Mariana 47 ani, te astept sa te rasfat cu un masaj de relaxare fara graba, tel., (0732.963.998/ 0733.145.064 ioanamion1234@gmail.com 203. Masaj de relaxare, Marilena, 46 ani,

ofer masaj domnilor manierati, igiena si discretie, garantez revenirea, Berceni; (0763.664.061

204. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,

cadru intim si discret. Detalii suplimentare la telefon. Titan, bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922 rasfat. Cu multa pasiune. Am 21 de ani,1.68. Suna- ma pentru mai multe detalii. (0755.220.306 Adelina. Thaaaa@yahoo.com

266. Simona 36 ani, poze reale din

9. AGENT paza si ordine, agent control

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

10. Agent comercial inchiriere utilaje

locatie. Bruneta finuta si stilata ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Rond - Obor 100 L; (0736.676.955

nacele la nivel national, cu experienta in inchiriere utilaje de contructii. Salariu este de 2.100 net la care se adauga comision 210 L; (021.222.01.29 office@sanutilaje.ro

267. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 60 L; (0748.944.812

11. Agent comercial, urgent lucrator comercial pentru magazin Shop&Go pentru zona Gara de Nord, Oferim salariu atractiv. Pentru interviu sunati. (0751.117.045 elena.pop@voguefarm.ro

268. Singura, Bulevardul Unirii Doamna

matura 39 ani, finuta si calda te astept la un masaj de relaxare totala, cer si ofer discretie si igiena, locuiesc singura, 100 L; (0723.025.189 269. Sophie, 25 ani, 160 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 100 L; (0725.458.291 270. Soryna 30 ani, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms zona Obor 100 L; (0758.158.334 271. Sunt Carina, o domnisoara de 21 ani,

1.80, 60 kg noua in zona. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare mai multe detalii la tel. Poze reale 100%, 60 L; (0701.175.927

12. Agent comercial, reprezentant vanzari

societate comerciala distributie optica medicala cu sediul in Bucuresti sector 3, angajeaza reprezentant vanzari (agent) produse optica medicala (0722.357.139 dsfoptics@yahoo.com 13. Agent curatenie Angajam doamna pentru curatenie (06.00 - 14.00), chiar la statia de metrou Pipera, salariu motivant, tichete de masa si carte de munca; (0771.791.342

14. Agent curatenie birouri Firma de curatenie angajeaza personal pentru postul de agent de curatenie in cladiri de birouri din zonele Aviatiei, Afi Cotroceni, Obor. Program lucru 8 ore/zi dimineata/dupa-amiaza. (0736.648.488 office@cleanwork.ro

41. Agent vanzari, posesor carnet categoria B. Experienta minim 2 ani in vanzari servicii. (0724.386.660 42. Agent vanzari, SC transport persoane

din Bucuresti sector 2, angajeaza pentru zona Militari (0723.308.960 hr@cdy.ro

43. Agenti Angajez agenti de securitate

zona Pipera (0799.738.236

44. Agenti curatenie pentru cladire de birouri. Experienta de minim 3 ani in domeniu constituie un avantaj. Detalii la telefon. Asteptam CV-urile pe email (0726.770.658 career@coralconstruct.ro 45. Agenti call-center part time/ full time angajam agenti call-center part time/ full timeEsti comunicativ? Iti place sa inveti lucruri noi? Vrei independenta financiara? Alatura-te echipei!Remuneratie: 2000lei +Bonusuri Roxana 2.000 L; (0762.984.794/ 031.433.44.18 contact@uechim.ro 46. Agenti curatenie (femei serviciu) pt. societate comerciala. Pentru institutie publica, zona centrala. Se asigura contract de munca, echipament, conditii decente de munca; (021.316.16.61 47. Agenti curatenie, femei si barbati pentru birouri. Angajam agenti de curatenie, femei si barbati pentru cladiri de birouri situate in zone usor accesibile: contract de munca, program 8 ore, luni-vineri, salariu+tichete+decont abonament; (0735.883.335

273. Sunt noua in zona, te astept pe tine

16. Agent DDD dezinsectie, dezinfectie si

domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata. Titan (0734.477.470

deratizare cu carnet de conducere, pt. societate comerciala. Rugam seriozitate; (0733.127.777

mai nou salon din Bucuresti a fost creat special pentru tine, pentru a-ti indeplini fanteziile prin tehnici specifice masajului alaturi de atingerile si mangaierile lascive ale celor 5 domnisoare, 180 L; (0724.128.029

274. Tanara, 33 de ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj terapeutic, masaj cervical, lombar, capilar, experienta, atestat, masa de masaj, locatie centrala, discretie, conditii excelente, foto reale, 100 L; (0733.529.054

17. Agent de curatenie Firma de curate-

nie angajeaza agent de curatenie pentru zona de birouri, Afi Park 4&5. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de lunivineri 08:30-17 la tel sau la email, 1.600 L; (0771.302.305 angajari@artfm.ro

sau zi, sediu birouri in Bucuresti. Conditii avantajoase de salarizare, bonuri de masa, plata ore suplimentare, bonusuri. Puteti sa ne contactati de luni pana vineri intre orele 9.00-18.00 la numarul de telefon: (0784.290.182

240. Nemtoaica blonda, finuta si fru-

275. Tanara, 34 de ani, experienta, atestat, ofer masaj de relaxare profesional, masaj lombar, cervical, capilar, terapeutic, masajul de face pe masa de masaj, locatie centrala, foto reale din locatie, 100 L; (0732.937.889

18. Agent de curatenie firma de curatenie

51. Agenti de paza cu permis auto Agenti

238. Mutari si montaje de mobila/diverse,

205. Masaj de relaxare, Mariana 47 ani

239. Nadira Night Club & Massage Cel

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

relaxare si toniere al sufletului dar mai ales al trupului. Unirii Zepter. Poze reale 100% Unirii, Zepter 60 L; (0725.473.852

tura, dispeceri, agenti de paza pentru cladiri de birouri. Salariul NET 1800 2200 lei. (0760.411.281

ofer masaj de relaxare la domicilul meu, discretie si seriozitate, poze reale, 60 L; (0739.204.782

100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms 100 L; (0730.947.092 mutari si montaje de mobila/mutari obiecte grele. (0784.714.060 marian_pompierul@yahoo.com

206. Masaj de relaxare, sportiv, terapeutic, masaje cu atestat profesional, pe Vitan colt cu M. Bravu, o succesiune de manevre efectuate manual cu scopul de a echilibra functiile cognitive si a imbunatati imunitatea. Relaxare, rasfat si sanatate. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730

265. Roxi, te astept la un masaj de

pentru gradinita de stat Drumul Taberei, obligatoriu studii superioare. (0723.855.517

15. Agent curatenie punct fix WorldClass Radison program: 5 zile saptamana. Program 8 ore. Schimb 3, 22,00.-06.00. 4 posturi disponibile. Salariu 1600 lei net, in mana. Prezenta si experienta in domeniu constituie un avantaj. 1.600 L; (0799.773.032/ 0799.773.033 office@mavim.ro

237. Monica 33 ani, Bucuresti, poze reale

46 ani, ofer masaj. Garantez revenirea, Berceni; (0763.664.061

doamna matura te astept pentru masaj de relaxare la mine, igiena, discretie tel. (0732.963.998 ioanamion1234@gmail.com

263. Roxana Draguta si comunicativa te

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona bvd. D. Cantemir, Tineretului, poze reale, mai multe detalii la tel. 100 L; (0765.763.308

272. Sunt noua in zona Dristor. Doamna

angajeaza pt. tura de noapte zona AFI Cotroceni. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de L-V intre orele 08:30:16:30 la tel. sau email 1.600 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro

48. Agenti de curatenie, femei si barbati pentru hypermarket din zona Berceni. Program 8 ore, contract; (0758.044.134 49. Agenti de curatenie, cu/ fara experienta pt. firma specializata in prestarea serviciilor de curatenie. Se ofera carte de munca. Pt. detalii tel. Maria; (0723.574.113 50. Agenti de curatenie, tura de noapte

de paza cu atestat si permis auto, loc de munca in sectorul 1, salariu de la 2000 lei, cu carte de munca, varsta maxima 45 ani, program de lucru intreg. 2.000 L; (0726.205.947

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13 martie 2019

7

4

LOCURI DE MUNCÅ 109. Agenti securitate (barbati), salariu

net 1.400 - 1.800 lei, tichete de masa, o masa calda la pranz; (021.240.20.70

110. Agenti securitate atestati profesional Civis Paza angajeaza pentru obiectiv Pirelli Slatina, program in ture 12/24, 12/48, salariu, tichete, bonusuri platite la zi, rel. luni-vineri 08-15, 2.080 L; (0738.757.865 floreamihai.civis@gmail.com 111. Agenti securitate barbati si femei Conditii bune de munca, aer conditionat. Salariu platit la timp. Locatie Militari, reprezentanta auto. Tichete de masa. Program in ture de 12 ore. (0753.011.116 112. Agenti securitate calificati/necalificati

angajam agenti securitate pentru centre comerciale situate in Bucuresti, salariu atractiv, norma de lucru legala, program de lucru in ture. (0762.231.162/ 0756.135.735 113. Agenti securitate Gara de Nord, firma de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, pentru oras Bucuresti, in imediata apropierea a Garii de Nord, cu sau fara atestat. Salariul 1300 net 1.300 L; (0735.315.114 114. Agenti securitate Piata presei libere City Gate se cere calificare sau disponibilitate pentru calificare, program in ture. Cadru lucru legal, salariu la timp, posibilitati de promovare. Locatie - sector 1, Bucuresti. 2.080 L; (0735.208.208/ 0723.511.588 recrutare@globalsecurity.ro 52. Agenti de paza, firma de paza angajeaza pentru farmacii din urmatoarele zone: Cotroceni (AFI Cotroceni), Drumul Taberei, Sebastian (Prosper, Vulcan Mall), Bucurestii Noi, Baneasa (Feeria Baneasa), Andronache (0752.293.963 53. Agenti de paza, firma de paza anga-

jeaza pentru obiective din Drumul Taberei si Ciofliceni - Ilfov (0723.393.728

54. Agenti de paza, securitate Angajam urgent angajam agenti de paza/securitate cu/fara atestat. Locatiile sunt in parcurile si pietele din Sectorul 1. 1.500 L; (0769.076.807 55. Agenti de paza. Selectam in vederea

angajarii agenti de paza din Bucuresti, cu atestat. Salarii garantate si platite la timp, tarife cuprinse intre 8 si 9 lei/ ora. Pers. de contact: Aurel. Rugam Seriozitate. (0786.189.306 56. Agenti de paza. Societate comerciala cu sediul pe Bd Timisoara, nr 94, sector 6, angajeaza agenti de paza program de lucru 12/24, 12/48 salariu 1750 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei programari interviuri la tel. (0723.937.649

57. Agenti de paza/securitate angajam agenti de paza / securitate cu sau fara atestat ptr obiective situate in Sectorul 1 Bucuresti. Pentru mai multe detalii; 1.500 L; (0769.076.807 aquaqueen.aqua@gmail.com 58. Agenti de securitate Angajez agenti de securitate zona Pipera. Program 12-24. (0799.738.236 59. Agenti de securitate Bronec anga-

jeaza urgent agenti de securitate cu sau fara atestat, din Bucuresti, pentru cladiri de birouri, program in tura de 12 ore. (021.323.54.69/ 0730.583.840 bronec@bronec.ro 60. Agenti de securitate Caldo Privat Security angajeaza agenti de securitate si servant pompier cu sau fara atestat, pentru cladiri de birouri, galerii comerciale, centre de afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj dar nu este obligatorie. Salariu motivant (0766.051.733/ 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatsecurity.ro 61. Agenti de securitate cu / fara atestat

pentru obiective in Bucuresti, angajam urgent pt societate de paza. (0734.331.702

62. Agenti de securitate cu atestat, firma

de paza si protectie angajeaza in sectorul 3. Salariu atractiv, date de contact la numarul de tel. (0768.984.234

63. Agenti de securitate cu atestat.

Salariul atractiv si bonuri de masa (15.09 lei/bon). Societate comerciala din sectorul 4 angajeaza; (0724.505.002 64. Agenti de Securitate cu atestat;

(0372.349.293

65. Agenti de securitate in tinuta civila,

salariu 2000 net plus bonuri de masa, pentru zona Baneasa, urgent, (0767.980.327 Florinbeja@gmail.com 66. Agenti de securitate pentru obiectiv din Dragomiresti Vale, salariu foarte atractiv (0751.101.187 67. Agenti de securitate Societate de

paza angajeaza agenti de securitate pentru obiective din Bucuresti. Oferim conditii de lucru avantajoase, salarii motivante. 1.400 L; (0724.365.514 office@stewardsas.ro 68. Agenti de securitate Baia-Mare, pentru obiective de interior, salariu atractiv program flexibil. Baia-Mare. (0751.101.187 69. Agenti de securitate Bucuresti soci-

etate de paza angajeaza agenti de securitate, barbati si femei, pentru obiective in Bucuresti; (0722.525.343/ 0755.143.577 resurseumane@danol.ro 70. Agenti de securitate centru spa zona Balotesti. Plata salariului la termen, dupa 3 luni renegociere salariu, post de interior sau exterior. Cerinte : Atestat sau adeverinta + seriozitate si aspect ingrijit. (0740.669.602 office@dabsecurity.ro 71. Agenti de securitate cu atestat,

cu domiciliul in Pitesti, pt. societate de paza. Transport asigurat, bonuri de masa, salarizare atractiva; (0720.063.988

75. Agenti de securitate, cu atestat pen-

tru obiectiv in zona Militari, salariu intre 1.500 si 1700 net plus bonuri de masa; (0767.980.339 florinbeja@gmail.com

76. Agenti de securitate, firma de paza

angajeaza pentru magazine in zona Baneasa, dar si alte zone, salariul este atractiv, iar norma de lucru este legala. Pentru detalii sunati la numarul de telefon; (0738.644.615/ 0723.208.844 77. Agenti de securitate, General Sistem Protection angajeza agenti de securitate pentru obiective Bucuresti. Salariu atractiv, decontarea partiala a trasnsportului pe o raza de 60 km; (0768.198.428/ 0768.198.418 administrator@gspprotection.ro 78. Agenti de securitate. Agentie de

securitate angajeaza conform Legii 333/2003 agenti de securitate, posturi interior si agenti de interventie, program de zi, salariul net 1.500-2.000 lei. Tel. (0747.221.397/ 021.337.44.77 79. Agenti de securitate. Respect Securi-

ty angajeaza agenti de securitate. Cerinte minime: atestat, experienta in domeniu. Tel. (021.312.74.16

80. Agenti de securitate. Swat Force International, angajam agenti securitate (femei/barbati) si servant pompier pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe. Asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor. Telefon interviu: (0735.319.640

93. Agenti paza locuri disponibile pentru agenti securitate - femei in facultati. Salariu atractiv, decontarea partiala a transportului pe o raza de 60 km; (0768.198.435/ 0768.198.435 administrator@gspprotection.ro 94. Agenti paza cu atestat in Mogosoaia ture 24/48. Angajare cu contract. Detalii la tel. (0753.228.228 95. Agenti paza cu atestat, pentru Bucuresti, zona Theodor Pallady, sos. Alexandriei, Romexpo, mai multe detalii la interviu, salariu 1.600 lei in mana, program 24/48 si 12/36, 1.260 lei bani mana; (0728.873.928

sector 3, Libra Guard ofera salariu 1.800 Lei 1.800 L; (0758.112.861 Office@libraguard.ro 97. Agenti paza zona Pantelimon, Libra

117. Agenti securitate, Civis Paza anga-

96. Agenti paza pentru Bucuresti Dristor,

Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zona Pantelimon. Salariu 1800 Ron, 1.800 L; (0758.112.861 Office@libraguard.ro

jeaza agenti securitate pentru Bucuresti. Venit net 8 Lei/ora. CM pe perioada nederminata. Mai multe detalii la tel. (0721.206.737

98. Agenti paza, barbati si femei pentru

118. Agenti vanzari pentru promovare,

paza magazine situate in Bucuresti, salariu minim net 1.600 lei. Pentru informatii sunati la tel. (0737.043.901

vanzare si distribuire, fara limita de varsta, cu sau fara experienta, program flexibil. Oferim cazare;, (0728.650.079

vase 1.800 lei pt. restaurant autoservire zona Armeneasca. Program L-V 7.0017.00, conditii avantajoase; (0721.221.397

132. Ajutor bucatar angajam ajutor bucatar pentru cantina in incinta Min.Transporturilor. Program de lucru : Luni - Vineri 06:00 - 17:00. Salariul 2000 lei. 2.000 L; (0723.793.620 office@bunbun.ro 133. Ajutor bucatar angajam ajutor de bucatar program de noapte 21:00-04:00. 5 zile pe saptamana. Salariu 2250 lei. Carte de munca. Transport asigurat. Rog seriozitate. (0736.418.923 134. Ajutor bucatar Angajam in cadrul unui cunoscut lant de restaurante specific romanesc din Bucuresti. Program: 5 zile cu 2 libere, in 2 schimburi. Salariu atractiv plus decont transport. Experienta nu este necesara. 2.200 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 135. Ajutor bucatar angajeaza restaurant

libanez, zona Centru Vechi. Rog seriozitate; (0735.222.888

136. Ajutor bucatar angajez ajutor bucatar cu experienta. Salariu 2100 lei net. Sectorul 2. Contract de munca. Urgent.Rog seriozitate. (0736.418.923

154. Ajutor bucatar sau grataragiu pentru cantina, cu forme legale de munca, zona Pantelimon, incinta Antefrig (Biserica Capra), cu program de L-V de la 06.00-17.00. Pentru relatii Razvan; (0722.820.752

178. Ajutor de bucatar cu experienta pen-

jaza ajutor-bucatar cu experienta. Program de l-v, zona Campia Libertatii, Baba-Novac (sector 3). Rugam seriozitate. Telefon: (0731.001.151 saporidicasa.catering@yahoo.com

155. Ajutor bucatar si femeie la vase Angajez femeie la vase si ajutor bucatar. 1 L; (0760.193.614 buta.sorin47@gmail.com

179. Ajutor de bucatar cu experienta salariu motivant cu crestere anuala+tips, contract de munca, asigur transport. Zona Petre Ispirescu; (0766.301.835

139. Ajutor bucatar firma Catering. Locatie in zona Piata 1 Mai. Program Luni - Vineri, 8 ore pe zi. Detalii suplimentare telefonic. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com

156. Ajutor bucatar si personal necalificat

Cantina - Restaurant, in zona lacul Tei, angajeaza cu carte de munca ajutor bucatar si personal necalificat la curatenie si spalat vesela bucatarie. Program de lucru luni-vineri (7-16). (0722.151.472

180. Ajutor de bucatar zona Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: Ajutor de bucatar. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro

137. Ajutor bucatar cu experienta in

bucatarie mediteraneeana. Salariu incepand cu 2.600 lei. Restaurant zona Bd. Decebal. (0729.565.694 138. Ajutor bucatar Firma Catering, anga-

140. Ajutor bucatar pentru preparare sandwichuri, salate, cu sau fara experienta, program 2 cu 2. Informatii la numarul de telefon sau CV pe mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 141. Ajutor bucatar pentru restaurant You&Me, bd. C-tin Brancoveanu 110 D, program 2/2 zile, salariu 2.000 Lei in mana + tips, posibilitate avansare, bonusuri. Se cer seriozitate si experienta in bucatarie de restaurant 2.000 L; (0726.782.482 142. Ajutor bucatar pentru restaurant

zona Barbu Vacarescu. Rel la tel. (0723.668.701

143. Ajutor bucatar Pizza Bonita anga-

jeaza persoane cu dizabilitati pentru postul de ajutor bucatar. (0733.200.012 dp_bonita@yahoo.com

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO

restaurant Calea Victoriei salariul avantajos, conditii deosebite. Urgent! (0723.197.156 161. Ajutor bucatar, pentru Trattoria

Borghese. Salariu in mana 2.200 Lei + tips, posibilitate avansare, program 2/2 zile, 10-23.30. Se cere experienta anterioara. Interviu str. Dambului 155 (50 metri metrou Brancoveanu); 2.200 L; (0760.650.710

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 170. Ajutor bucatar, lucrator comercial,

femeie vase, pentru autoservire. Sunati intre 10,00-17,00; (0769.241.385

87. Agenti imobiliari, Alba Iulia Piata, Mall

88. Agenti imobiliari, se ofera salariu si

100. Agenti paza, cu/fara experienta, pentru zonele metrou Pipera, Militari si Berceni pentru Carpat Guard. Salariu net 1500 - 2000 lei. Plata salariului la termen. Interviuri: str. Radu de la Afumati nr. 13, sector 2, zona Obor-Lizeanu; (0769.075.995/ 0769.075.999 101. Agenti paza, urgent Agenti paza cu

atestat pt obiectiv linistit aflat in centrul istoric. Salariul saptamanal. (0740.032.828

72. Agenti de securitate femei si barbati pentru obiective de interior, salariu atractiv, program flexibil (0736.768.759 73. Agenti de securitate obiective din

90. Agenti paza Angajez agenti paza din

tive in Bucuresti (0744.555.199

agenti de paza atestati pentru depozit tutun centura otopeni program 12/24-12/48 salariu atractiv, bonus, transport din iancului relatii luni - vineri Carol Knappe 83, intre orele 08 - 15, 2.080 L; (0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro

92. Agenti paza cu/fara experienta, pen-

104. Agenti securitate Civis Paza anga-

agenti paza cu atestat pt obiectiv linistit aflat in Centrul Vechi. Plata saptamanal. 1.400 L; (0740.032.828 103. Agenti securitate Civis angajeaza

jeaza agenti securitate pentru obiective in zona Pipera Tunari. Venit net 8lei/ ora. CM pe perioada nedeterminata. Mai multe detalii la; (0721.206.737 105. Agenti securitate Civis Paza angajeaza agenti securitate. Posturile de paza sunt in sedii de firma, in fiecare sector din Bucuresti.Venit net 8 lei /ora . (0721.206.737

AGENTI SECURITATE CONFORM PREVEDERILOR LEGII 333/2003 PENTRU SOCIETATE DE PAZA. SALARIUL NET 1.700 L; (021.327.14.18 106.

107. Agenti securitate Pipera Tunari.

Civis Paza angajeaza agenti securitate pentru obiectiv zona PiperaTunari.Tarif net 8 lei/ ora. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Tel. contact; (0721.206.737

AGENTI SECURITATE (50) PENTRU SOCIETATE DE PAZA, PENTRU ZONA BOLINTIN, JUD. GIURGIU. SALARIUL NET, 1.700 L; (021.327.14.18 108.

119. Agenti vanzari pentru societate com-

erciala, fara limita de varsta, cu sau fara experienta, pe o perioada nedeterminata. Salariul pornind de la 2.100 lei net. Oferim cazare; (0733.380.388 120. Agenti. Angajez noua agenti de

paza, salariu net 1.500 si 1.600 Ron. Tudor Mincu; (0722.887.233

121. Agenti. Firma de paza angajeaza

agenti securitate cu permis de conducere. Salariul incepend de la 2.000 L; (0726.205.947

144. Ajutor bucatar Restaurant Le Boutique angajeaza ajutor bucatar cu experienta in bucataria internationala, cu program lucru 2 zile / 2 zile. Se asigura salariu bine remunerat, bonus, asigurare transport seara. (0722.538.274 comenzi@leboutiquefood.ro 145. Ajutor bucatar Restaurant zona Mili-

tari angajam ajutor bucatar, nu este necesara experienta, asiguram pregatire la locul de munca. (0723.640.178

183. Ajutor de bucatar, fata, pentru autoservire, cu sau fara experienta, program luni-vineri; (0745.756.819 184. Ajutor de bucatar, om la vase pentru

restaurant Stradivari's din Bd Basarabiei, vis-a-vis de Arena Nationala. Detalii la tel. Negociere salariu dupa prima luna. Rugam seriozitate. 1.600 L; (0768.186.868 185. Ajutor de bucatar, personal necalificat,grataragiu ajutor de bucatar, grataragiu si personal necalificat pentru restaurant, progam: 08:00-19:30. 5 zile pe saptamana. Salariu 2100-2500 net, primeaza calificarea. Adresa: Sos. Orhideelor nr.31-33, sect.1, 2.500 L; (0736.952.535 barmifood@gmail.com 186. Ajutor de ospatar si spalator de

188. Ajutor educatoare Gradinita Eurokid,

169. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase,

99. Agenti paza, barbati si femei pentru paza magazine situate in Bucuresti, salariu minim net 1.800 lei. Pentru informatii sunati la tel. 1.800 L; (0722.629.431

182. Ajutor de bucatar, doamna pentru spalat vase Restaurant chinezesc angajeaza ajutor de bucatar/ doamna pt. spalat vase cu/ fara experienta, program o zi cu o zi + tips considerabil. Zona: Mall Vitan, str. Alexandru Moruzzi nr. 76. (0752.247.626

166. Ajutor bucatar, restaurantul Mignon

bucatar fara experienta sau bucatareasa cu experienta pentru masa calda, salariu 1800-2500 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi libera, zona Berceni, sector 4, cm+masa. 2.500 L; (0773.316.497

86. Agenti imobiliari, agentie imobiliara

181. Ajutor de bucatar, Back-office cu experienta in restaurante (salariu de 2500 lei si masa gratuita); Bucatari- salarii intre 2500-3500 + procent tips, masa si transport asigurat; Ajutor bucatar, Ospatari, Barmani , Casieri , Spalator vase/menaj, Gestionar magazie, SoferCautam persoane dornice de dezvoltare in cadrul unei echipe de profesionisti !Pachet de beneficii foarte motivant in functie de performanta, acces la programele de pregatire din cadrul grupului (0728.113.311/ 0763.788.371 ovidiu.murgeanu@maxestate.ro

vase. Restaurant pe Calea Floreasca angajeaza personal. (0723.845.910 cristi@uanderful.ro

168. Ajutor bucatar, bucatareasa, ajutor

85. Agenti imobiliari departamentele: rezidential, terenuri, pentru General Service 2000 cu sediul in Soseaua Panduri. Se ofera: comision atractiv, masina de serviciu, laptop, telefon. Detalii si CV la email sau la tel. (0725.500.700 generalservice2000@gmail.com

tru restaurant situat in sector 1, zona Domenii, conditii avantajoase: transport asigurat, contract de munca, tips din vanzare, masa asigurata, program 2/2 zile 2.500 L; (0725.246.188/ 0768.143.658 ancalearoma@yahoo.com

165. Ajutor bucatar, restaurant-pub, zona

restaurant situat in sectorul 2 angajeaza ajutor bucatari, cu experieta minim 3 luni salariu 2300 ron/15 zile, o masa pe zi, tips. 2.300 L; (0765.922.428

ta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Dristor, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim initiere, training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, departament juridic. 1.000 {; (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

tru zonele metrou Pipera, Militari si Berceni pentru Carpat Guard. Salariu net 1500 2000 lei. Plata salariului la termen. Interviuri: str. Radu de la Afumati nr. 13, sector 2, zona Obor-Lizeanu; (0769.075.995/ 0769.075.999

tru Restaurant Casa Myt Drumul Taberei nr. 4 (0722.555.564

160. Ajutor bucatar, fete, femeie la vase

167. Ajutor bucatar, ajutor bucatareasa,

84. Agenti imobiliari cu sau fara experien-

91. Agenti paza cu atestat pentru obiec-

159. Ajutor bucatar, angajam urgent pen-

Bistro angajeaza ajutori bucatari cu experienta specific romanesc/ international, carte de munca, transport, bonusuri, beneficii, program 2 zile lucratoare 2 libere 2.500 L; (0740.954.593 mignon_bistro@yahoo.com

83. Agenti imobiliari Cu sau fara experienta, persoane optimiste, dinamice, comunicative, abilitati de vanzare. Se ofera birou individual, laptop, masina, telefon, decontare mijloace de transport, comision substantial din realizari. 800 {; (0725.060.020/ 0737.379.900 express.imobiliare@yahoo.com

Bucuresti si insotitor caini, salariu 1.700 net. 1 L; (0764.003.300

romanesc 12 ore pe zi, 15 zile pe luna,salariu 15 si 30 ale lunii, 350 {; (0733.304.606 costin@casaluica.ro

Piata Romana-Gradina Icoanei, 1600 Lei+comision, 2 zile lucratoare cu 2 libere. Orar: 10.00-22.30. www.restauranthome.ro 1.600 L; (0722.509.794/ 0722.509.794

biliari cu experienta pentru punct de lucru Calea Rahovei, conditii si detalii la sediul firmei. (0729.891.326 viovis20@yahoo.com

comision Global Imob angajeaza agenti imobiliari pentru sector 6, agent teren si birou. Se ofera salariu, comision, masina, birou, etc. Sediul este in Militari Lujerului, (0768.100.983

158. Ajutor bucatar zona Berceni Specific

164. Ajutor bucatar, restaurant South Burger angajaeaza aj bucatar cu sau fara experienta. Se lucreaza full time sau part time, salariul intre 10 si 13 lei pe ora, tips, bonuri de masa, decont transport,alte bonusuri. 2.000 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com

82. Agenti imobiliari Angajez agenti imo-

Vitan, Secretara, Buc+IF metrou, cm, cursuri gratuite, finantare externa, cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, fara restrictii varsta/ sex. (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro

gram de luni pana vineri, opt ore, restaurant zona metrou Pipera; (0785.440.168

163. Ajutor bucatar, pt. restaurant din zona centrala, program 2 cu 2. Informatii la telefon si CV pe mail (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com

81.

zona Unirii Florex Home angajam agenti imobiliari cu sau fara experienta, abilitati in comunicare si seriozitate; (0731.144.155

157. Ajutor bucatar si personal vase, pro-

162. Ajutor bucatar, personal bucatarie, salatier, brutar pentru restaurant libanez . Perioada nedeterminata si transport asigurat. (0735.222.888

102. Agenti paza, urgent Angajez urgent

74. Agenti de securitate si dispeceri pt firma de paza societate de paza angajeaza agenti de securitate cu atestat si dispeceri centru de alarm?, in spatii bancare, pentru obiective in Bucuresti. www.csssecurity.ro; (0722.669.714 resurseumane@csssecurity.ro

116. Agenti securitate si dispeceri SC

Tiger Security Services SA angajeaza dispeceri, agenti de securitate pentru Bucuresti. Salarii foarte atractive. (0722.486.618 laurentiu.gheorghe@tiger.ro

89. Agenti imobiliari. Agentie imobiliara zona Dristor, angajeaza personal cu sau fara experienta, carnet auto constituie un avantaj, cerem seriozitate; (0722.338.326

Bucuresti angajam agenti de securitate pentru obiective din Bucuresti. Studii minime 12 clase sau diploma Bacalaureat. Salariu motivant. Pentru mai multe detalii sunati la nr (0751.307.602

115. Agenti securitate pt. magazine de renume din Bucuresti. Salariu incepand de la 1.920 lei net- banii dvs. (contributiile si impozitele fiind suportate de societate), salariul se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medicale gratuite, conditii placute (se lucreaza in interior, beneficiari de aer conditionat), excursii gratuite munte/ mare, calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni- vineri 09.00-16.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123, Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la telefon: (0749.062.295

131. Ajutor bucatar 2.000 lei si femeie la

171. Ajutor bucatarie (la vase), picolite

pentru restaurant sector 2, str. Ion Maiorescu nr. 18; (0724.241.932/ 0744.424.222

187. Ajutor de patise. CV:

office@.tekso.ro

sector 4, angajeaza ajutor educatore. Detalii la tel sau cv la info1@gradinitaeurokid.ro. (0731.732.734/ 0720.018.469 info@gradinitaeurokid.ro

189. Ajutor gestionar, impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se asigura transport plus decont RATB. 3.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 190. Ajutor in cofetarie, necalificat labora-

tor cofetarie sector 5 Biserica Armistitiului angajam ajutor in cofetarie necalificat sau cu experienta. program L-S sau sal 1600. Posibilitate si norma partiala 4 ore. 1.600 L; (0773.967.527 petre.gheorghita@gmail.com 191. Ajutor ingrijire batran, 4 ore zilnic, zona Giulesti, pers. curata, responsabila, cu experienta. Salariu minim, 1.500 L; (0745.040.276

192. Ajutor instalatori sanitare - termice Firma cu actvitate in Bucuresti angajez ajutor instalatori sanitare termice, salariu:1800LEI, transportul este asigurat. Prog: 08:00-17:00 Pauza masa: 12;0013:00, angajat cu contract de munca. 1.800 L; (0728.094.901 olteanu_georgescu@yahoo.com

172. Ajutor cofetar (femeie) pentru laborator zona P-ta Romana, program 07-15, de l-s. Salariu foarte atractiv. (2000 lei net). Se asigura contract si carte de munca; 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

193. Ajutor macelar si lucrator bucatarie ajutor bucatar pentru hotelul Sheraton. CVurile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata; (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com

173. Ajutor contabil cu experienta

194. Ajutor macelar, Bragadiru Ilfov, pro-

146. Ajutor bucatar si spalator vase 1500

122. Agenti. Societate de paza

lei+ bonuri masa+100 lei transport (0766.332.866

in programul SAGA; (0741.096.293 monica_sacuiu@yahoo.com

gram lucru 6 zile/ saptamana (0721.048.003 Adriana_slosman@yahoo.com

174. Ajutor de bucatar angajam ajutor de

123. Agentii de securitate firma de paza

Ajutor bucatar (2 persoane), ospatar (2 persoane) pentru restaurant chinezesc, zona Pache Protopopescu, sector 2, salariu atractiv; (0760.626.076

195. Ajutor mecanic auto Robot Auto Service autorizat RAR sector 2 (Sos Andronache) angajeaza mecanic auto. Salariu atractiv 1.500ron-3.000 ron in functie de experienta. Program de lucru normal, 09-18 l-v, 3.000 L; (0731.678.900 contact@robotautoservice.ro

recruteaza si angajeaza agenti de securitate. Program de lucru flexibil si salariu motivant; (0744.339.169/ 0728.497.981 angajeaza agenti de securitate pentru obiectiv in mall program de zi 12 ore total ore 180 salariu negociabil cu sau fara atestat. 1.500 L; (0771.539.113 124. Agentii de securitate firma de paza si protectie angajeaza agenti de securitate de preferat pensionari. Post de paza foarte flexibil. programul 24/48. cu sau fara atestat. 1.200 L; (0771.539.113 agentiadesecuritate.ro@gmail.com 125. Agio Bistot angajeaza ospatari, Agio

Bistot angajeaza ospatar/ospatarita. (0728.998.809 B92mha@gmail.com

126. Ai Sushi Bar angajeaza ospatari, barmani Cautam persoane pozitive, vorbitoare de limba engleza, experienta nu este obligatorie. Localizati in Bucuresti,str. Paris 71, colt cu Dorobanti. Va rugam sa trimiteti email la: 1.500 L; (0736.372.117 ai.livrare@gmail.com 127. Ajutor cofetar/brutar cu experienta

sau fara, si personal necalificat, pt. cofetarie zona Floreasca. Salariu De la 1800ron net, Carte de munca, program 8 ore/ zi; 1.800 L; (40723500025 128. Ajutor barman Loc de joaca pentru

copii angajeaza ajutor barman cu/fara experienta. Vino in echipa noastra!Trimite C.V la : diana.oltean@ambasador-play.ro sau suna la nr. (0728.700.334 diana.oltean@ambasador-play.ro 129. Ajutor barman. Restaurant zona Mili-

tari , angajam ajutor barman, nu este necesara experienta, asiguram training la locul de munca. Cerinte : seriozitate si dorinta de a lucra . (0723.640.178 130. Ajutor brutar, personal cu sau fara

experienta, salariu si program atractiv plus bonuri de masa (0772.261.614

147.

148. Ajutor bucatar cu experienta, pentru firma catering cu livrare la domiciliu (sector 3). Program o zi 07:00 - 19:00 cu o zi libera. Salariu 2000 - 2200 in functie de experienta. (0770.472.087 149. Ajutor bucatar cu experienta, South

Burger angajeaza ajutori de bucatari. Program part time 100-120 ore sau full time 160 ore. Salariu negociabil, bonuri de masa, decont transport seara. (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com

bucatar pentru restaurant in cladire de birouri zona Baneasa. Program de luni vineri 07:00-16:00. (0733.305.989 kitchen.baneasa@gmail.com 175. Ajutor de bucatar program marti -

sambata: 07:00 - 16:00. Salariu 2000 2200 lei. Experienta este obligatorie in special pe bucatarie romaneasca. Firma se afla in zona Vitan, Piata Bobocica. 176. Ajutor de bucatar si fata la vase, zona Iancului, restaurant; (0752.318.168 177. Ajutor de bucatar White Lion Pub & Grill, str. Lujerului nr 40 (langa Plaza Romania, Drumul Taberei) angajeaza ajutor bucatar. Se asigura pe langa salariu cu carte de munca, transport, masa calda. 1.700 L; (0770.792.738 home.mariobadescu@gmail.com

196. Ajutor mecanic dezmembrari auto Societate angajam ajutor mecanic pentru lucrari de dezmembrari auto in oras Buftea, judet Ilfov, contract de munca, salariu lunar 2400 lei, bani in mana. 2.000 L; (0720.786.199 achizitii@aytreciclare.ro 197. Ajutor necalificati baieti si fete, tineri dornici de munca, seriosi, punctuali, fara experienta pentru ajutor cofetarie, loc de munca stabil, langa Oraselul Copiilor, firma din 99, mediu lucru placut, conditii deosebite, salariu bun. (0723.564.103

150. Ajutor bucatar experienta pentru

catering catering cu meniu romanesc angajam ajutor bucatar cu experienta obligatorie. Program: luni-vineri. Salariu: 2000-2.500 lei net, forme legale, stabilitate, salariu la timp. Sect 1 - zona metrou 1 Mai. 2.500 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 151. Ajutor bucatar femeie pentru fast food zona Armenesca (Vasile Lascar 33), program de luni pana vineri de la 07.00 la 17.00, weekend liber, o masa pe zi, contract de munca. Urgent (0762.883.978/ 0769.263.027 152. Ajutor bucatar program noapte pen-

tru o firma de catering, zona Pipera metrou, program: sambata miercuri de la 21:00-05:00. Salariul 2.000, decont transport (0729.699.825 153. Ajutor bucatar restaurant Paltinis,

Sibiu, ajutor de bucatar pentru hotel cu restaurant din Paltinis, jud. Sibiu. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

13 martie 2019

4

LOCURI DE MUNCĂ… 256. Asistent, asistenta pentru departament energetic pentru Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

283. Barbati Firma de curatenie angajam barbati pentru curatenie cladire/sediu birou zona Victoriei program 8 ore luni pana vineri. Cunostinte cu mono disc, perie etc. (0761.635.582

257. Asistenta de educator Daca iti doresti o cariera in educatie, iubesti copiii si iti doresti sa faci o diferenta in societatea de astazi, trimite CV-ul tau la info.traian@copiiimontessori.ro 400 {; Info.traian@copiiimontessori.ro

284. Barbati necalificati fara studii anga-

Asistenta de farmacie pentru drogherie, Piata Alba Iulia, 1.800 L; (0727.699.696

258.

259. Asistenta manager, secretara, agentie imobiliara, cu sau fara experienta cunostinte calculator (PC) redactare, MOffice, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator sediu in zona Tineretului metrou. (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

198. Ajutor ospatar si femeie de serviciu Restaurant Restaurant de lux din zona Herastrau angajeaza ajutor de ospatar si femeie de serviciu. Se ofera salariu atractiv, transport inspre domiciliu, 2 mese/zi, diverse bonusuri, posibilitati de cariera. (0720.880.325

218. Ambalator manual Societate com. din domeniul fabricarii pastelor fainoase angj. manipulanti si ambalatori.Punctul de lucru se afla in Buftea, se ofera, salariu motivant, BM de 300 lei/luna si transport gratuit. (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com

238. Art Cafe SRL angajeaza urgent femei pentru curatenie sala de mese si terasa autoservire, spalator vase.Relatii la nr. de telefon sau la sediul nostrum din str. Lipscani nr. 100, Sector 3. 2.000 L; (0722.242.816 cristea_mioara@yahoo.com

199. Ajutor ospatar, aspect fizic placut

219. Ambalator pensionar Fabrica deter-

239. Artist plastic pictor de miniaturi TopMiniatures Pictura miniaturi istorice si tabletop games. Candidatul ideal: Absolvent arte, talentat, pasionat, creativ, atent la detalii, nefumator. (0726.755.239 contact@topminiatures.com

pentru restaurant central. Salariu + tips foarte consistent. Program 15 zile lucratoare pe luna; (0732.266.922 bogdanalexandrescu2003@yahoo.com 200. Ajutor ospatar. Restaurant italian Piata Amzei, angajeaza ajutor ospatar, cu sau fara experienta, salariu 2.000 lei plus tips garantat. Detalii la nr. de tel., dupa ora 9; (0733.333.021 201. Ajutor patiser. Program 05:30-15:30,

luni-vineri, salariul este de 1600-1800 net (in functie de experienta). Zona Tineretului. 1.600 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com 202. Ajutor patisier si cofetar, laborator

cofetarie-patiserie angajam ajutori cofetari si patisieri, fara experienta, program negociabil. Locatia se afla in Voluntari. Se plateste transportul. Detalii la tel. (0741.777.509 office@breadandspices.ro 203. Ajutor pizza si femeie la vase Capricciosa restaurant situat in Baneasa sect 1, angajeaza personal pentru postul de ajutor pizzer (cu sau fara experienta), si femeie la vase. (0726.262.873 anna_simion27@yahoo.com 204. Ajutor shaormar fara experienta

pentru fast food, zona Berceni, sector 4. CM perioada nedeterminata, 1 masa zilnic, training gratuit, fara experienta, salariu 2300 lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, 14 ore/zi. 2.300 L; (0773.316.497 205. Ajutor spalat vase, curatenie Spatiu

genti sector 3 angajeaza ambalator pensionar. Conditii de munca si salarizare foarte bune. Se asigura si cazare. (0722.404.983 arcaluxro@yahoo.com

220. Ambalator, ambalatoare semipreparate din carne pentru producator cu sediul in Tunari - IF se lucreaza in 3 schimburi, 7,5 ore/zi. Oferim: transport asigurat, masa calda, tichete 15 Ron/zi, salariul atractiv. Detalii la tel. (0799.933.172/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro 221. Ambalatori fabrica sector 6 Valrom

225. Ambalatori. Fabrica de medica-

208. Ajutor vopsitor Reprezentanta serv-

ice camioane si remorci, angajam ajutor vopsitor camioane cu experienta, venituri lunare 2.000-4.000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 2.200 L; (0749.102.523/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 209. Ajutor, bucatar, bucatar, personal

curatenie Angajam bucatar, ajutor bucatar si personal curatenie firma de catering si autoservire in zona Casei Poporului. Program de lucru L-V (6.30-15.30). Salariu incepand de la 2.000 lei (carte de munca), (0723.337.174 mihelisoresty@yahoo.com 210. Ajutori de bucatar, Complex Sunquest (venus) angajeaza ajutori bucatar: contract de munca, cazare in cadrul hotelului, salarizare atractiva competitiva, 3 mese pe zi, cafea, apa, fructe, prima la final sezon. (0726.343.369 georgenicula@gmail.com 211. Ajutori de macelar, abatorul Peris

mobila. Cerinte: experienta in vanzari si online, limba engleza. Salariu atractiv. CV: office@tekso.ro 230. Angajam pt. vanzari marketing,

231. Angajat caut pentru Doraly Afumati;

(0740.368.949

233. Anglia, muncitori necalificati pentru spectacole circ in Anglia. Mai multe detalii la: (0723.765.524/ 00447974652492 kondi.kan77@yahoo.com 234. Animator socio-educativ loc de joaca copii Mega Mall. Program de lucru in ture 9-17:30, 14:00-22:30 (8 h/zi, 5 zile/sapt). Daca esti o persoana deschisa, energica si mereu cu zambetul pe buze, te asteptam in echipa noastra. 1.600 L; (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 235. Anunt supervizor curatenie Supervizarea si controlul calitatatii serviciilor din aria sa de responsabilitate; Instruirea echipei locale in ceea ce priveste utilizarea corecta a echipamentelor si a produselor de curatenie; (0731.121.029

216. Ambalator colete Angajam baiat pentru scanare, ambalare si sigilare colete conform avizelor. Program L-V 09:0017:00. Salariu pornind de la 1600 ron net luna Depozit in Sos Alexandriei 99A Bragadiru 1.600 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

236. Aplicatori Pardoseli Epoxidice Microciment Angajam aplicatori care au lucrat cu rasini epoxidice, poliuretanice, sape autonivelante, microciment.Se lucreaza in principal in Bucuresti si Ilfov sau la proiecte de cca 7-10 zile in provincie. (0722.586.386/ 0723.824.989 office@concreteart.ro

ra angajeaza ambalator pentru impachetarea si etichetarea produselor(carti). Locatie SemaParc sector 6. Salariu motivant, bonuri de masa, transport decontat. Programare telefonica pentru interviu. (0755.086.837 sonia.vijoaica@edituraart.ro

237. ARABESQUE SRL ANGAJEAZA ASISTENT MANAGER, SEDIUL CENTRAL BUCURESTI; (0754.058.429

307. Barman, Vrei sa faci parte dintr-o echipa cool? Aplica pentru un job de barman la KLANdestin, iar noi te ajutam sa-ti construiesti cariera. 1.400 L; (0723.522.933 klandestin2016@gmail.com 308. Barman, bufetier (preparate reci) La Popas Rustic Diana, comuna Belciugatele, judet Calarasi, la doar 25 km de Bucuresti, Pantelimon. (0758.230.731 mihaeladinei77@gmail.com

290. Barist Q s Inn / Pagaia angajeaza barist de preferinta baiat ) cu experienta pentru locatiile din zona Pipera. Program 8 h, Weekend liber, salariu 2.500 net, o masa la pranz asigurata. (0756.363.055 Roxana.arghiriade@qsinn.ro

309. Barman, ospatar fete si baieti cu/ fara experienta in domeniu, Pe MotoareBar&Grill angajeaza pentru locatie noua in Militari. Barul are vechime de 4 ani. Cautam seriozitate si aspect fizic placut; (0726.721.031 iulian_bancianu@yahoo.com

291. Barista Acest post implica comuni-

310. Barman, ospatar Yca's Pub & Grill,

carea cu oaspetii cafenelei, prepararea de bauturi pe baza de cafea si nu numai. Posibilitate de training si specializare in domeniul cafelei; (0765.878.780 elvira.enache@narcoffee.com 292. Barista cu/ fara experienta pentru

Cantina/ Autoservire in cladire de birouri. Cautam o persoana serioasa, sociabila, orientata catre client cu spirit de initiativa. CV-uri pe adresa de email. Detalii suplimentare telefonic. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com

Piata Minis, Titan, angajeaza barman/ospatar carte de munca, cerinte: diploma barman/ospatar, seriozitate; (0723.325.866

311. Barman/ barmanita experienta mini-

ma. Relatii la tel. de luni pana vineri intre orele:10 - 15; (0760.900.449

312. Barmani si ospatari pentru restau-

rant Embassy Park, salariu motivant, detalii la numarul tel. (0733.444.800 office@embassy-park.ro

293. Barista, barman Cafenea si terasa,

313. Barmani, barmanite, pt. Luna Cafe

angajez barista cu experienta, salariu atractiv, mult de munca. 2.400 L; (0731.065.207 stefan@contegocoffee.com

& Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Evenimente in fiecare weekend 1.800 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro

294. Barista, preferabil cu experienta, pentru Coffeeshop din zona centrala. Mai multe informatii la tel. sau CV in email (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

314. Barmanite Cafeneaua High Heels Cafe angajeaza pentru terasa Afi Palace Mall si terasa Dorobanti: barmani, ospatari baieti si fete). Venituri lunare 3.500-4.000 lei, program flexibil. (0726.608.534/ 0722.237.000 chafikghias@gmail.com 315. Bellman (disponibilitate de lucru in

ture) Hotel LIDO by Phoenicia este in cautare de Bellman. Candidatul ideal. Prietenos, orientat spre oameni; o atitudine pozitiva fata de oaspeti & intreaga echipa.Asteptam CV-ul d-voastra pe adresa hr@lido.ro ! (0761.070.724 hr@lido.ro 316. Benzinaria Petrom Afumati

(Doraly) angajeaza: casiere+ casieri; (0733.937.088

317. Beraria Gambrinus angajeaza bar-

man, oferim contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariul se negociaza in functie de experienta, atributii si performante individuale (0722.374.373/ 0784.399.322 318. Beraria Gambrinus angajeaza ospatari/ ospatarite pachet salarial in functie de performanta. Relatii la telefon sau la sediu din Bd. Regina Elisabeta, nr 38, sector 5, (0722.374.373 319. Bog'art angajeaza sofer, permis conducere categoriile B, C, E, atestat ARR transport marfuri generale, card tahograf, bun cunoscator utilizare tahograf digital si experienta in conducerea autotractorului cu semiremorca. Apt medical si psihologic siguranta circulatiei; (0727.770.739/ 021.320.01.17

229. Angajam pt. vanzari marketing

restaurant cu livrare la domicilu, mancare cu specific international, cautam colege pentru postul de coordonator-ambalator preparate culinare. Locatie: Calea Grivitei sect 1 (metrou Basarab). (0731.617.815 resurse.umane@wuxing.ro

217. Ambalator depozit Bucuresti Editu-

de batrani Bucuresti, urgent, conditii avantajoase. Relatii la tel.; (0744.321.376/ 0728.555.959

289. Barbati, firma de curatenie angajam barbati pentru curatenie cladire/sediu birou zona Aviatorilor si Precizei program 8 ore luni pana vineri. (0729.900.930

228. Angajam personal curatenie Jiului Bucuresti Noi pt. birouri, program 4-8 ore/zi, dimineata/ luni-vineri, in zonele Jiului, Bucuresti Noi, P-ta Domenii, Bucuresti, relatii la tel, salariu atractiv, cm 1.400 L; (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro

232. Angajez mecanic auto, spalator auto, vulcanizator. Angajez personal pentru Service Auto: Mecanic auto vulcanizator, spalator auto, personal pentru servicii facturare, comenzi piese auto. Conditii avantajoase! (0766.569.144 cristian.dumitru2018@yahoo.com

215. Ambalatoare preparate culinare

267. Asistente si infirmiere pentru camin

288. Barbati pentru curatenie si strans carucioare pentru hypermarket din zona Berceni; (0758.044.134

227. Andreea Beauty Salon angajam coafor Frizer, tehnician unghii false si receptionera. Oferim salariu fix sau comision in functie de dorinta dvs. Posturile sunt disponibile si pentru locatia din Sos. Iancului sector 2. (0724.542.277

212. Albalact angajeaza manipulanti depozit Afumati incarcarea/descarcarea masinilor, aranjare marfa in depozit, pregatirea marfa pt livrare. Oferim: salariu atractiv, asigurare medicala, tichete de masa, tichete de sarbatori transport, prima de vacanta. (0372.609.338/ 0372.609.324 recrutare_albalact@albalact.ro

214. Ambalatoare pesmet Societate de productie cu sediul in Bragadiru angajeaza ambalatoare pesmet. Program de lucru 8 ore de luni pana vineri. (0744.545.917 adifpreferat@gmail.com

266. Asistente online program flexibil (58 ore), castiguri substantiale, locatii 5 stele, salariu fix, cazare, costumatii, fitness, asigurare medicala, bonusuri, 50%. Ne face placere sa te avem in echipa. Hai la interviu 7.800 {; (0744.378.116 officemystic@yahoo.com

287. Barbati pentru bolotat carton si folie salariu incepand cu 1500 Lei in mana, se face contract de munca. Mai multe relatii la telefon (0755.036.426

226. Analist chimist cu experienta in domeniul farmaceuitic angajeaza Fabrica de Medicamente Fabiol SRL (0726.265.525 contact@fabiol.ro

dotari complete cu echipamente profesionale - hoteluri, restaurante. Cerinte: experienta, limba engleza - avantaj, salariu atractiv. CV: office@tekso.ro

de servetele, cu domiciliul in sectorul 4, strada Ilie Oprea nr. 7; (0728.879.426

243. Asistent electrician auto reprezentanta service camioane si remorci angajam asistent electrician auto,diploma de electrician, fara experienta oferim conditii bune de lucru, bd. Preciziei, rog trimiteti CV la email; 2.400 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

ca angajeaza asistenta cu sau fara experienta. Zona Colentina- Obor. CV+ foto la email; (0728.905.065 contact@elveto-dent.ro

286. Barbati necalificati incarcare si descarcare marfa urgent in depozit lactate sector 2, salariu: 1.900 Ron net (bonuri si bonus incluse). Program de lucru: 8 ore LV. 3 schimburi. Zona Afumati. Detalii la telefon 1.900 L; (0749.608.510

mente Infomed Fluids angajeaza ambalatori pe linia de productie. Salariu de incadrare 1.650 net + tichete de masa de 15 lei/zi + alte beneficii, disponibilitate de lucru in trei schimburi. Cv-urile se pot trimite pe adresa de email sau pot fi depuse la sediul societatii din Bld. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3 (langa statia de metru Nicole Teclu). Telefon contact: (0722.707.294/ 0721.202.441 resurseumane@infomedfluids.ro

Bucuresti pentru macelariile Abatorului Peris din Bucuresti, cautam 3 ajutori de macelari, seriosi si motivati, sa se alature echipe noastre, in magazinele din Magazin Market Obor si Magazinul 16 Februarie. 1.700 L; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

213. Ambalatoare manual pentru fabrica

242. Asistent de farmacie. farmacie

inetele de stomatologie; (021.795.47.42/ 0787.880.174

265. Asistenta. Clinica stomatologi-

285. Barbati necalificati in fabrica de vopsea angajam personal necalificat in fabrica. Salariu: 1250 lei + 500 lei bonus+ 300 lei bonuri. Program: luni-vineri in 3 schimburi. Locatia sector 3, Republica. Sunati la telefon pentru detalii 1.250 L; (0725.494.404

224. Ambalatori, muncitori necalifi-

206. Ajutor tipograf in Militari, sector 6.

patiserie - covrigarie angajam urgent ajutor vanzatoare fata ). Oferim carte de munca 8 ore. Programul de lucru este de la ora 06 16, sambata si duminica liber. Relatii la tel.; (0746.072.910

264. Asistenta sau secretara pentru cab-

angajeaza Asistent Farmacie - cu studii de specialitate sau sau in curs de finalizare. Oferim mediu de lucru placut, posibilitati promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com

cati pentru fabrica alimentara cu sediul in sector 6, Bd. Timisoara nr. 94. Salariu 1.600 Lei net + bonuri de masa in valoare de 200 Lei + o masa calda. Informatii la: (0732.672.654

207. Ajutor vanzator patiserie - covrigarie

gradinita Scoala si gradinita Montessori cauta asistent medical, de luni pana vineri, part time in intervalul orar: 8:00 - 12:00 sau full time 08:00 - 16:00.Zona sediului nostru este Maior Coravu, sector 2. (0754.054.402 comunicare@montessoribucuresti.ro

241. Asistent achizitii Mogosoaia. Eneria,

222. Ambalatori productie publicitara

223. Ambalatori, muncitori -operatori, salariul 1600 lei in mana, bonuri de masa, spor de weekend, o masa calda. Program de lucru 23 schimburi, locatie Bd Timisoara, nr 94, sector 6. Detalii tel. (0732.673.523/ 0732.672.654

262. Asistenta medicala pentru scoala si

263. Asistenta medicala si infirmiera la camin de batrani situat in zona str. Drumul Sarii, sectorul 6. Experienta constituie un avantaj; (0740.008.652

filiala a Groupe Monnoyeur, este specializata in solutii de producere a energiei si motorizare. Concesionar exclusiv al Caterpillar in Romania. (0751.216.060 daniel.vioreanu@b-m.ro

Profi Print Production din Branesti, societate de print publicitar angajeaza: ambalator manual din zona Branesti-Islaz, Belciugatele, Fundulea.Beneficii: bonuri de masa, transport decontat. (021.345.45.04 office@profi-print.ro

261. Asistenta medicala si infirmiere, Bucuresti; (0724.384.753/ 0773.866.998

montare, asamblare componente electrice pentru iluminatul stradal. Se ofera training la locul de munca, decontare transport, bonusuri de performanta (0756.140.001 office@urbio-romania.ro

cu cazare, personal pentru ambalare produse. Lucru in schimburi. Venituri motivante. Cazare la cerere. Rezistenta efort fizic. Abilitati de citire, scriere. Interviuri, str. Preciziei, nr. 28, sector 6. (021.317.38.00 office@valrom.ro

de evenimente, zona Popa Nan, salariu atractiv, ture 8 h/10 h, se asigura transport pentru tura de noapte. Cautam coleg serios si muncitor, cu experienta in restaurant, disponibil imediat. (0756.777.778 Liceul tipografic sau experienta intr-un post similar reprezinta un avantaj, dar nu sunt obligatorii. Program 8 ore, lucru in ture. (0746.515.156

240. Asamblatori echipamente electrice

260. ASISTENTA MEDICALA ASISTENTA, ASISTENT ANGAJAM PENTRU CAMIN DE BATRANI ZONA PANTELIMON; (0769.606.639

jam urgent pentru sortare cutii vopsea lavabila in fabrica sector 3. Salariu 1550 Ron net (bonuri incluse), bonus 500 Ron, transport 150 Ron. Program 8 ore L-V 3 schimburi. Zona Cartier 23 August 1.550 L; (0749.608.510

244. Asistent Manager Barrio Events -

268. Asistenti medicali, infirmiere, kine-

Ursitoare VIP, firma de organizari evenimente si ursitoare botez angajeaza asistent manager. loredana.lupu@barrioevents.com

toterapeuti si mesterul casei, pentru centru privat de recuperare in Bucuresti; (0799.755.553/ 0785.352.720

245. Asistent manager Cerinte: seriozi-

torist cu permis de conducere. (0744.148.764 ciubotariu_remus@yahoo.com

tate si punctualitate, limba engleza, computer. Sarcini: contabilitate primara, intocmire oferte, corespondenta, curatenie. Program l-v 8:00 - 16:00, doua sambete pe luna 9:30 -12:30. 2.400 L; comenzi@magazinul-de-jaluzele.ro 246. Asistent manager consultant vanzari, lucrator comercial, operator calculator, vanzator, casier, show room pavaje. Punct de lucru sos. Fundeni nr. 96. Cu si fara experienta. Sal., comision, CV la adresa de email, 2.500 L; armopavsrlfundeni@yahoo.com 247. Asistent manager ptr sediul din

Bucuresti (obligatoriu cu permis de conducere cat B). Oferim salariul motivant + autoturism de serviciu. Pentru detalii suplimentare: (0769.076.807 aquaqueen.aqua@gmail.com 248. Asistent manager cu atributii de contabilitate, restaurantul La Muma Padurii din incinta Parcului de Aventura Edenland (Balotesti, jud. Ilfov.), angajeaza acum un Asistent Manager cu atributii de contabilitate primara. (0736.691.844 cosmina_stoicescu@yahoo.com 249. Asistent manager productie Choco-

lat Laborator de prestigiu din domeniul cofetariei angajeaza asistent manager cu experienta in unitati de productie. Salariu atractiv si bonuri de masa. Laboratorul este situat in apropiere de Mall Plaza. 2.500 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

250. Asistent manager tehnic, productie,

Otopeni angajam asistent dir. tehnic cu carnet cat. B. Persoana va face cate putin din toate: achizitii materiale (lemn/PAL), administrativ, transport, masuratori). Salariu 2000-2500 lei net + decont transport. 1 L; (0731.227.729 251. Asistent manager, doar absolvent

2018 fara experienta. Angajam in JilavaIlfov asistent manager, absolvent de studii superioare in 2018, fara experienta, 500 {; (0722.636.324 marketing@servetele.ro 252. Asistent manager, vanzari, Anga-

jam asistent manager departament vanzari. Experienta in vanzari constituie un avantaj, dar nu este obligatorie. Zona Mihai Bravu metrou. Program l-v, intre 9:00-17:00. Salariul 2000 ron, negociabil. (0786.700.901 vanzari@global-residence.ro 253. Asistent manager. Firma de trans-

port angajeaza Asistent Manager, CV pe e-mail: office@lpg-auto.ro, telefon: 0723793937

254. Asistent mecanic pentru reprezentanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 2.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.523 resurseumane@edparts.ro 255. Asistent vanzari Grozavesti pentru magazin alimentar zona metrou Grozavesti (0770.470.215

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

269. Automacaragiu si buldoexcava-

270. Autoservire angajeaza bucatar si

ajutor de buctar, fete la linie, fata la vase, grataragiu, rog experienta, seriozitate; (0759.556.410

271. Autosoft Fundeni angajeaza vulcanizatori cu experienta, salariu+ comision 3500 lei; (0745.750.997 272. Axa Imobiliare, sucursala Piata Unirii,

angajeaza consilieri imobiliari, se ofera masina de service, telefon mobil, commission 50%, CV-urile se trimit pe adresa de email: abconsultimob@gmail.com

273. Back-office cu experienta in restau-

rante (salariu de 2500 lei si masa gratuita); Bucatari- salarii intre 2500-3500 + procent tips, masa si transport asigurat; Ajutor bucatar, Ospatari, Barmani , Casieri , Spalator vase/menaj, Gestionar magazie, Sofer (0728.113.311/ 0763.788.371 ovidiu.murgeanu@maxestate.ro 274. Baiat depozit magazin piese camioane Magazin piese camioane,angajam baiat depozit cu permis auto categoria B. Responsabilitati: receptie marfa, aranjarea si gestionarea pieselor, consiliere clienti in magazin. Salariu atractiv. (0741.070.998 filaret@o-tech.ro

295. Barman restaurant pun central

angajeaza barman cu min de experienta 2 ani, salariul+tips+procent, masa asigurata, carte de munca. (0752.177.431 rant Trattoria 20 Regie. (0733.915.789

321. Bona Angajam bona program 8-10 ore de luni pana vineri pentru un copil de 12 luni, in zona Giulesti. Dorim o doamna pana in 55 de ani si cu experienta. Salariu 2.500 lei. 2.500 L; (0770.511.079

297. Barman cu experienta program de

322. Bona Caut bona full-time 10 ore, pro-

298. Barman ospatar Barman ospatar joy

323. Bona Familie serioasa cu 2 copii, varsta 3 si 5 ani, dorim colaborare cu o doamna serioasa permisul de conducere constituie un avantaj), part time sau full time. (0748.868.907

296. Barman si bucatar pentru Restau-

lucru 2 cu 2 libere, salariu atractiv, tips, contract de munca legal, transport de la metrou Aurel Vlaicu pana in locatie, asigurare medicala Regina Maria. 1.800 L; (0744.332.072/ 0741.223.083 florina.serban@stejariicountryclub.ro Bistro Cafe angajeaza in conditii avantajoase. (0724.531.000 florinpe@gmail.com 299. Barman pentru restaurantul Cis-

migiu, vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 300. Barman restaurant central, restaurant central angajeaza barman cu experienta. Carte de munca, program 2 cu 2 zile; bonusuri zilnice si evenimente platite separat. 3.500 L; (0733.500.300 301. Barman sau ajutor barman pt. JW

jeaza meseriasi pentru placari cu polistiren, cazare gratuita, plata integrala la 2 saptamani, salariu motivat; (0762.546.031

Marriott Bucharest Grand Hotel. Cunostinte minime de limba engleza. Persoana dinamica cu spirit de echipa. Experienta minima in prepararea bauturilor (cocktailuri, cafele). Vei gasi la noi o echipa care te va ajuta pas cu pas, contract de munca pe perioada nedeterminata, flexibilitate in program (program in ture), conditii de munca exceptionale, posibilitati de promovare, bonuri de masa, servicii medicale gratuite; (021.403.19.94

276. Baieti cu cunostinte in constructii,

302. Barman sau ajutor barman pt.

275. Baieti acum, firma constructii anga-

amenajari interioare si montaj mobila pt. mentenanta magazine (Kaufland, Lidl), oferim salariu si bonusuri (0760.056.755 biencutza2007@yahoo.com 277. Baieti pentru izolatii blocuri Anglia, locuri disponibile pentru izolare cu polistiren in Londra. Plecare rapida. Cazare si transport asigurate. Se primeste avans pana la salariu. Detalii la telefon (0736.184.547 278. Baieti sau fete pentru spalatorie

auto, ofer cazare, Afumati, Ilfov; (0722.604.794

279. Baieti si fete ambalatori fructe si

legume, sector 4, Berceni, langa magainul Metro 2.000 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com 280. Baieti, personal curatenie Angajam

personal curatenie baieti pentru munca usoara, aspirat, sters praful, spalat geamuri de Luni pana Vineri 8 ore pe zi se asigura: salariu de 2000 lei net. 2.000 L; (0729.548.456 contact@curateniepremium.ro 281. Barbat necalificat, firma prestari servicii angajam barbat necalificat pt. presa balotat carton folie. Metro Pallady. Poate fi si pensionar cu drept de munca; 1.400 L; (0733.030.402 282. Barbat si femei necalificati, la Brico Baneasa. Salariu 1.400 si 50 decont transport. Program de luni pana vineri, 8 ore pe zi, 1.400 L; (0733.030.402

320. Bona Angajam bona program 8-10 ore de luni pana vineri pentru un copil de 12 luni, in zona Giulesti. Dorim o doamna pana in 55 de ani si cu experienta, salariu 2.500 lei. 2.500 L; (0770.511.079

JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Cunostinte minime de limba engleza. Persoana dinamica cu spirit de echipa. Experienta minima in prepararea bauturilor (cocktailuri, cafele). Vei gasi la noi o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite; (021.403.19.94

gram L-V, 7:30-17:30, S-D 7:30-14:30, 2 weekend -uri pe luna libere, pentru baietel de 9 luni ĂŽn zona Ozana, 2.300 L; (0722.901.631 Simioara@yahoo.com

324. Bona 2 copii de 1 an si 2 luni si 2 ani

si 11 luni, de luni pana joi, 11:30-16:30, Titan. Bona copii 3 ani si jumatate si 8 ani, 15:00-21:00, Herastrau, 2000 lei. Guvernanta cu studii superioare, copil 1an si jumatate, 8 h/zi, Piata Romana, 3500 lei. (0764.185.105/ 0764.949.331 325. Bona Aviatiei, cu experienta, 8 h/zi,

2.500 L; (0726.637.102

326. Bona baietel de 2 ani, 9 h/zi, l-v, Dru-

mul Taberei o doamna prietenoasa, atasata de copii pt a desfasura activitati ce tin de ingrijirea si supravegherea celui mic. Locatia se afla in zona bld. 1 Mai. Program de lucru: 08:30-17:30, luni-vineri. 2.500 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 327. Bona copil 1 an si 2 luni, 10 h/zi, Prelungirea Ghencea, 2500 lei. Bona copil 1 an, 10 h/zi, Tineretului, 2500 lei. Bona copil 1 ani si 3 luni, 10 h/zi, Dristor, 2500 lei. (0764.185.105/ 0764.949.331 328. Bona copil 1 an si 8 luni, 8 h/zi, Piata

Gemeni, 2000 lei. Bucatareasa, 4 h/zi, Herastrau, salariu atractiv. Guvernanta copil 12 ani, programul 8-11, Domnesti, 1800 lei. Menaj, 8 h/zi, de luni pana vineri, Otopeni, 2800 lei. (0764.185.105/ 0764.949.331 329. Bona copil 6 luni, Ghencea, 13 Sep-

tembrie. Program 8 h/zi, 2.500 L; (0726.637.102

330. Bona cu regim intern sau cu program 12 ore familie cu 2 copii, 6 ani si 2 ani, cautam doamna pentru ingrijire copii la domiciliul nostru. Dorim bona cu regim intern, care sa locuiasca cu noi sau o persoana dispusa sa vina 12 ore/zi 3.000 L; (0726.056.225 alinamihaela.alexandru@yahoo.com 331. Bona full-time sau part-time, angajare imediata Dorobanti, fetita 10 luni, 10 ore, 3.000 L. Militari, 10 ore, fetita 6 luni, 2.500 L. Dna Ghica, copil 2 ani, 8 ore, 2.500. Dristor, copil 2 ani, program 9-14, 1500 L. Rahova, copil 2 ani, 6 ore, 1.800 L 3.500 L; (0724.617.662 office@famileto.ro 332. Bona in zona metrou Stefan Cel Mare caut bona intre 35-60 ani, iubitoare de copii, vesela, activa, in zona metrou Stefan cel Mare. Programul este 9-17, luni - vineri, ofer un salariu de 2000 lei/luna negociabil in functie de experienta. (0755.068.870 333. Bona ingrijire copil 1 an si 2 luni Suntem o familie draguta din Popesti Leordeni. Cautam o doamna cu experienta, pozitiva, calma, educata, pasionata de activitati impreuna cu copiii pentru copilul nostru de 1 an si doua luni. P 9 - 17. 2.000 L; (+40742190382 anamaria_crivat@yahoo.com 334. Bona interna caut doamna 40-55 ani

pt 2 copii 3 ani si 5 ani ce merg la gradinita, program intern cu 2 weekend-uri libere/luna. Activitati ?i jocuri cu copii, gatit pt ei, menaj usor. Detalii la telefon. Nu sunt agentie; 3.000 L; (0788.000.117 vision_ro@yahoo.com 335. Bona interna experienta nou nascut,

limba engleza incepator/ mediu, cazare, masa, 2 week-end libere, salariu/ luna, 3.800 L; (0726.637.102

336. Bona interna we are a young family with 2 kids (newborn and a 4 year old girl). We are looking for an au pair to join our family and to assist us in taking care of our kids. English is required. Attractive salary. 337. Bona interna Casa Presei sector 1 solicitam experienta cu incepere imediat. Program intern sau extern la alegere. Nu suntem agentie. Fara probleme de sanatate sau cazier. Nefumatoare. 4.000 L; (0731.080.888 uinrom@gmail.com 338. Bona interna copil 1 an, cazare, masa, 4 zile libere, salariu/ luna, 3.000 L; (0726.637.102 339. Bona interna in Bucuresti bona pentru familii deosebite in Bucuresti. Atributii: ingrijirea, supravegherea copilului. Beneficii: decontare transport, hrana si cazare, telefon mobil.Suna si programeaza o intalnire cu noi; 3.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 340. Bona interna pt baietel, 2 weekenduri

libere/luna, cautam o doamna pt a avea grija unui copilas vesel in varsta de 1 an si jumatate. Programul de lucru va fi intern. Se ofera doua weekenduri libere pe luna. Atributii pt copil. Zona Piata Unirii. 3.500 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 341. Bona menajera interna full time in zona de nord a orasului pentru gemeni, baietel si fetita, in varsta de 2 ani si 9 luni. Copii au inceput gradinita din septembrie. Salariu 3.000-3.300 lei (0740.675.267 irina_jo200@yahoo.com

342. Bona pentru baietel de 1 an, 10h/zi, L-V, zona Titan, angajam o doamna rabdatoare, comunicativa, careia sa ii placa copiii pt a avea grija unui copilas vesel, sociabil in varsta de un an, in zona N. Grigorescu. Atributii pt. copil. Program: 09:00-19:00 2.400 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 343. Bona pentru baietel prescolar, 8h/zi,

L-V, Berceni cautam o doamna care sa preia copilul de la scoala, sa il supravegheze cat timp face temele, sa iasa in parc si sa prepare masa celui mic. Copilul are 7 ani, este comunicativ, sociabil. Program: 11:30-19:00 2.500 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 344. Bona pentru un baietel de 1 an si 9 luni, o persoana cu multa rabdare, nefumatoare, cu experienta cu copii mici, educata, sanatoasa, cu recomandari verificabile. Responsabilitatile sunt legate doar de copil. Externa, zona Colentina (D-na Ghica). (0724.719.712 ynkjanitor@gmail.com 345. Bona pt bebelusa, 8h/zi, L-V, Bucurestii Noi Cautam o doamna grijulie, afectuoasa pt o fetita in varsta de 3 luni, in zona metrou Laminorului. Atributiile sunt doar cele ce tin de ingrijirea celei mici. Program de lucru: 09:00-17:00, luni-vineri. 2.500 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 346. Bona pt copilas de 7 luni, 8h/zi, L-V, zona Obor Cautam o doamna grijulie, afectuoasa pt a avea grija de cel mic timp in intervalul orar 09:00-17:00, de luni pana vineri. Atributiile sunt doar pt copil, iar locatia se afla in zona Teiul Doamnei. 2.100 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 347. Bona pt fetita, 10h/zi, L-V, zona Bucurestii Noi Cautam o doamna grijulie, rabdatoare, care sa desfasoare activitati ce tin de ingrijirea copilasului de 11 luni, in intervalul orar 08:00-18:00, luni-vineri. Locatia se afla in zona Parc Bazilescu. 2.500 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 348. Bona, 10 h/zi, l-v, zona Dristor, o doamna blanda, rabdatoare pt a desfasura activitati ce tin de ingrijirea unei fetite in varsta de 1 an si 3 luni (hranit, asigurarea igienei, iesit in parc si jocuri). Program: 08:30-18:30. 2.500 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

303. Barman si femei de serviciu angajam urgent pentru restaurant. Relatii la tel. (021.260.06.83/ 0722.205.020 304. Barman si ospatar restaurant Mica Elvetie angajeaza barman si ospatar, program si conditii avantajose. Pentru detalii la telefon sau CV la adresa office@micaelvetie.ro (0771.389.193 office@micaelvetie.ro 305. Barman si supraveghetoare copii Ambasad'Or Play, situat in zona Lacul Tei, angajeaza barman si supraveghetoare copii. Apreciem entuziasmul, bunul simt si punctualitatea. Experienta anterioara constituie un avantaj. Asteptam cv-ul tau; (0728.808.037 diana.oltean@ambasador-play.ro 306. Barman, restaurantul 18 Lounge din

Piata Presei Libere, et. 18, cauta barman cu experienta. Pachet salarial atractiv; (0733.501.401 rsvp@18lounge.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13 martie 2019

4

LOCURI DE MUNCÅ 391. Bucatar pasionat, daca esti o persoana serioasa, creativa, punctuala, gatesti cu pasiune si entuziasm, te asteptam in echipa noastra. Vei lucra 5 zile pe saptamana intr-o cafenea cool din centrul Bucurestiului. 3.000 L; (0729.672.596 cv@perfecthoreca.ro

bucatar cu contract de munca, salariu incepand cu 2500 Lei, program 2 zile cu 2 zile. Pentru mai multe detalii la telefon 2.500 L; (0768.973.107 bacalu_alexandru@yahoo.com

392. Bucatar pentru preparate calde/reci;

414. Bucatar, pentru restaurant tip fast

ciabil. Cautam o doamna care sa aiba grija de un copil de 6 luni; 9 ore pe zi, de luni pana vineri; in zona Baneasa; salariul 2500 de lei negociabil. 2.500 L; (0720.689.454

etate angajeza bucatar intern pentru personal. Program L-V: 8-17. Oferim contract, masa, prime, asigurare medicala privata si transport. La cerere se poate asigura si cazare. 2.500 L; (0723.581.516 tekko@tekko.ro

350. Bona, ajutor mama sector 3, caut bona full-time, 8 ore, program l-v, 9:00 17:00, zona N. Grigorescu, nefumatoare, pana in 45 de ani, experienta anterioara. Salariu atractiv, mai multe, (0764.273.939

bucatareasa pentru catering mancare romaneasca. Salariu net pleaca de la 3000 lei pe luna. 3.000 L; (0722.559.988 ghitafdaniel@yahoo.ro

351. Bona, baiat 4 ani, zona N. Grigores-

374. Bucatar cu domiciliul in Topoloveni

cu, 1 Dec Caut bona copil 4 ani, zona Nicolae Grigorescu, 1 Decembrie. Cautam o doamna nefumatoare, calda si iubitoare care sa se joace, sa iasa in parc si sa pregateasca mancare pentru copil. Salariu: 1200 ron (0745.352.984 neacsu20_daniela@yahoo.com 352. Bona, baietel de 4 ani, 10 h/zi, Stefan cel Mare l-v, cautam o doamna activa, dornica sa desfasoare jocuri si activitati cu cei mici pt a avea grija de un copilas sociabil, comunicativ. Program de lucru: 08:3018:30, luni-vineri. Atributii pt cel mic. 2.500 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 353. Bona, Baneasa, Sisesti, metrou

Straulesti, 205, 261 (0727.831.049

354. Bona, doamna calma, calda, cu experienta, regim intern, pentru a avea grija de un copil de 1 luna in Bucuresti, 3.000 L; (0766.885.185 355. Bona, fetita de 2 ani, Militari Residence, 10 h/zi, L-V, angajam o doamna dornica sa interactioneze cu cei mici pt a pregati masa, a desfasura jocuri si activitati impreuna cu cea mica in intervalul orar 09:00-19:00. Acces facil. Statie autobuz 138, 178 2.400 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 356. Bona, seriozitate maxima Familie serioasa cautam doamna, de preferat fara obligatii, serioasa, harnica, curata care sa aiba grija de doi copii (9 si 6 ani), sa faca menaj usor si sa stie sa gateasca. (0744.199.830 357. Broderie, persoana calificata pentru

broderie cu/ fara experienta. Locatie Chitila-Ilfov, salariu atractiv. Pentru mai multe informatii sunati la: (0722.300.656 358. Broker Companie multinationala

angajeaza broker pentru inchirieri spatii de birouri si depozitare. Pt. mai multe detalii rog sunati; (0751.517.441 359. Brutar produse frantuzesti, pentru o

firma ce pregateste produse de brutarie artizanala din zona Piata Victoriei. Salariul competitiv, tichete de masa si asigurare medicala. Pentru detalii: (0729.699.825 360. Brutari,ospatari,barmani, Back-office cu experienta in restaurante (salariu de 2500 lei si masa gratuita); Bucatari- salarii intre 2500-3500 + procent tips, masa si transport asigurat; Ajutor bucatar, Ospatari, Barmani , Casieri , Spalator vase/menaj, Gestionar magazie, Sofer (0728.113.311 ovidiu.murgeanu@maxestate.ro 361. Bucatar angajez bucatar/bucatar-

easa cu experienta. Salariu 3250 lei. Program 2 cu 2. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Sector 2. Transport asigurat. Rog seriozitate. (0736.418.923 362. Bucatar cu experienta. Se ofera salariu fix 2400 lei, contract de munca, tips 1% din vanzare, tips evenimente, program de lucru 1 zi cu 1zi, transport si doua mese. Va asteptam la interviu. (0725.339.174 363. Bucatar Pentru fast food (autoservire), mancare romaneasca, program 7 zile (de la 6-16)/ 7 zile liber, zona Piata Matache. (0763.652.512 364. Bucatar pentru restaurant cu specif-

ic international, oferim salariu atractiv si bonusuri, un mediu de lucru placut si asiguram transportul. (0727.886.223 rusdrs@yahoo.com 365. Bucatar pentru sectia cald, experi-

enta min. 3 ani, salariu atractiv. pt detalii sunati la tel. (0771.428.891 liviu.dorobantu@palacecasino.ro 366. Bucatar pentru Trattoria Borghese, program 2/2 zile. Salariu 3000 lei in mana, tips, bonus de performanta. Se cer experienta, creativitate, seriozitate; 3.000 L; (0760.650.710 367. Bucatar Restaurant & Delivery cu

373. Bucatar catering Bucatar sau

sau imprejurimi. Cerinte: - experienta dovedita de minim 3 ani; - persoana organizata, eficienta, serioasa. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un CV la adresa de mail. Inf. la telefon; (0752.097.890 resurseumane@mgc.com.ro 375. Bucatar cu experienta locatie restaurant & Delivery in Drumul Taberei, sector 6. Experienta minim 7 ani pe bucatarie romaneasca, capabil de a lucra in flux, implicareProgram: 2/2 zile,09:0023:30. Salariu corespunzator (0726.269.866 cosmin_sand_tour@yahoo.com 376. Bucatar cu experienta Pentru o locatie in Calea Floreasca, sectia cald, salariul este de 3300, masa si trasport asigurat, program 2 zile cu 2 zile. 3.300 L; (0766.405.416 vasiloiu.cristina@yahoo.com 377. Bucatar cu experienta pentru restaurant cu specific international, situat langa statia de metrou Grivita, program 2/2, 10-22, salariu 3000 de Lei. (0756.222.487

393. Bucatar restaurant, hotel Paltinis jud. Sibiu angajam bucatar pentru restaurant si hotel 4 stele din Paltinis, zona Arena Platos (jud. Sibiu). (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro

Danubiana, (0727.303.735 creativplast@yahoo.com

438. Bucatar. Red Angus Steakhouse isi mareste echipa. Angajam bucatar si ajutor de bucatar, program de lucru 2/2, transport asigurat, salariul complet pe cartea de munca, masa personal, bonusuri, training; (0788.493.922

416. Bucatar, aj bucatarie, spalat vase

439. Bucatar. Restaurant cu traditie in

Ne marim echipa, restaurant in Centrul Vechi. Cautam bucatar, aj. bucatarie, spalat vase. Pentru programarea interviului va rgam sa sunati la numarul de telefon intre: 10.00-16.00; (0735.861.683

440. Bucatar. Restro-Bar KLANdestin isi

371. Bucatar calificat angajam pentru

gradinita de stat Drumul Taberei. (0723.855.517

398. Bucatar sau ajutor de bucatar preparare materie prima, ciorbe, creme, meniul zilei romanesc. Program de lucru 8 ore pe zi, de luni pana vineri. Restaurant Luna cafe & Bistro, str. viitorului 32, sector 2. 1.800 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro 399. Bucatar sectia calda pentru restau-

rantul Stadio (Universitate), program flexibil, salariu motivant + bonusuri; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 400. Bucatar sectia Rece - zona Iancului

renume in Bucuresti, full time.Relatii la telefon 4.500 L; (0722.633.549 zummos@gmail.com

415. Bucatar, zona Popesti Leordeni,

417. Bucatar, aj. bucatar, bucatar la rece,

restaurant situat in Militari, cautam oameni seriosi cu experienta. Asiguram carte de munca, transport, salariu motivant; (0722.462.827/ 021.434.18.28 418. Bucatar, aj. de bucatar si ospatar, pentru mic si cochet restaurant, cu specific romanesc, in sectorul 4. Program de lunivineri, 7.30-18.30. Se cere experienta in domeniu si seriozitate. Oferim acelasi lucru; (0722.396.268/ 0723.523.869/ 0749.020.225 ionescuadialexandru@yahoo.com 419. Bucatar, ajutor bucatar cu experien-

ta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 420. Bucatar, ajutor bucatar sector

3 Restaurant Allegro angajeaza bucatar si ajutor bucatar, in Bucuresti, sectorul 3, bd. Nicolae Grigorescu nr. 20, zona Titan detalii la; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com 421. Bucatar, ajutor bucatar, anga-

jam personal bucatarie pentru evenimente street food si restaurant. contract de munca si bonusuri. (0724.321.689 contact@peterburger.ro 422. Bucatar, ajutor bucatar, pizzar,

femeie vase pentru restaurant. Decontare transport. Tel. dupa ora 10.00 (0722.387.386/ 0723.644.179 423. Bucatar, ajutor bucatar, restaurant central angajeaza bucatar. Oferim: salariu motivant, program flexibil, carte de munca. Dorim: persoana tanara, cu idei. pt. detalii sunati la tel. (0764.464.219 adrian.cibotariu890420@gmail.com 424. Bucatar, ajutor bucatar, spalator vase angajam zona Iancului. Rugam seriozitate. Salariu atractiv+ bonusuri; (0731.317.381/ 0735.213.403 bocan.vasilica@gmail.com

Bucuresti angajeaza urgent bucatar; (0722.305.308

mareste echipa cautand oameni profesionisti cu experienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; 2.500 L; (0728.218.888 klandestin2016@gmail.com 441. Bucatar/bucatareasa si ajutorbucatar restaurant tip autoservire. 1 post pe cald si 1 pe rece. Program de luni pana vineri de la 7 la 16. Sambata, duminica, sarbatori legale inchis. Locatie - statia de metrou Pipera/Aurel Vlaicu. (0741.541.460 442. Bucatareasa cu diploma de bucatar si experienta pentru un camin de batrani. Program 2 zile la serviciu cu 2 zile liber, loc de munca stabil, contract de munca, masa asigurata. Bragadiru, Ilfov, (0763.693.187 443. Bucatareasa Firma Catering, anga-

jeaza bucatareasa cu experienta in domeniu. Program de L-V, zona Campia Libertatii, Baba Novac (sector 3). (0731.001.151 saporidicasa.catering@yahoo.com

444. Bucatareasa (gospodina) mancare romaneasca pentru camin de batrani; (0722.624.264 445. Bucatareasa gradinita gradinita

particulara sector 2, zona Foisorul de Foc angajeaza bucatareasa calificata. Program de lucru - 8 ore zilnic (luni-vineri). Pentru detalii va rugam sa ne contactati la nr de tel; (0757.073.929 446. Bucatareasa gradinita & afterschool sect 2 cea mai mare gradinita & afterschool privat din sect 2 (Vatra Luminoasa) angajeaza bucatareasa cu experienta in bucataria de cantina, muncitoare, serioasa, pentru colaborare de lunga durata. (0737.809.291/ 0740.035.776 Office@firststeps-kidsplace.ro 447. Bucatareasa pentru afterschool zona Foisorul de Foc. Program 8 h, lunivineri, 7:30-16:00. Contract de munca. Loc de munca stabil, 1600 ron net. Diploma, experienta, analize bune. Poate fi pensionar in putere. Meniul x 50 portii; (0768.424.965 mtoderiuc@yahoo.com

BUCATAREASA, AJUTOR DE BUCATAR, ANGAJEZ PENTRU CAMIN DE BATRANI, ZONA PANTELIMON; (0769.606.639 448.

380. Bucatar cu experienta pt. restaurant

Manhattan, Aviatiei. Oferim 13 salarii pe an, cazare gratuita in B. Concediu platit 22 zile/an si cazare litoral. Asteptam CV la email (021.233.39.90 office@hotelstil.ro

Cantina in sectorul 1 cauta bucatar cu experienta minim 1 an. Program de 8 ore, fara ture de noapte. Salariu + tichete de masa + decontare transport. CV la email office@dlcatering.ro. (0727.777.715 office@dlcatering.ro

una in cel mai nou si mai inalt restaurant din Bucuresti. Vei gasi siguranta, seriozitate si sustinere permanenta, (0731.322.472 nicoleta@stadio.ro

Catering cu meniu romanesc cautam coleg nou: bucatar cu experienta. Oferim stabilitate, forme legale de munca, salariu la timp. Program: L-V sau o zi cu o zi, Salariu 3.000-3.500 Lei net. Sect 1. 3.500 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 389. Bucatar fast-food Angajam bucatar in cadrul unui important lant de restaurante de tip fast-food din Bucuresti.Locatie: Mall Baneasa. Program lucru:5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi. 2.600 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 390. Bucatar gradinita gradinita particu-

lara - Piata Muncii cauta o doamna pentru a pregati pranzul copiilor 80 copii). Se ofera cursuri de bucatar. (0771.168.576 contact.onceuponatime@yahoo.com

484. Cameriste pentru hotel in zona Gara de Nord, cu sau fara experienta. Program de lucru 5 zile/saptamana, in intervalul orar 8 -16.30. Se acorda salariu peste medie si se deconteaza transportul. Angajari imediate. 1.900 L; (0774.675.229

pregatit, Fabrica incaltaminte angajeaza muncitor calificat (croit, cusut, pregatit). Program L-V 7,30-16.00. Salariu brut 2100-2800 ron in functie de experienta. Zona metrou Timpuri Noi. 2.800 L; (0745.031.031

467. Call center, telefonist, operator anga-

jam persoane pentru postul de operator call center in limba romana. Program 09.00- 18.00. Weekend-ul liber. Salariu fix 1400 ron + decont transport + bonus saptamanal 100-400 ron. (0773.937.411 elena.simion@violetgroup.ro 468. Camerista Angajam camerista

serioasa, cu simtul observatiei dezvoltat si atenta la detalii, cursul de calificare camerista sau experienta in domeniu este un avantaj. (0732.313.829 crina.simion@yahoo.com 469. Camerista Hotel Tecadra, 4 stele,

39 camere, angajeaza cameriste cu program de 8 ore pe zi, 2 zi libere pe saptamana, masa asigurata, oferim carte de munca, firma serioasa; (0723.321.293 n.marin@tecadra.ro

470. Camerista la hotel de 4 stele, 8 ore

pe zi, 5 zile din 7. Salariu net, ce luati in mana 2000 de lei din care 300 bonuri de masa. (0769.282.854 Jnaparthotel@gmail.com

471. Camerista ap. hotel 4 stele zona Pajura Angajam camerista cu experienta (calificare de camerista avantaj), camere si ap, program L-D 08-17 (1h pauza), 5 zile plus 2 libere, salariu 2.000 lei, contract munca, prime, telefon, concediu odihna. 2.000 L; (0755.099.792 office@montecarlopalace.eu 472. Camerista apart-hotel, Smart Rentals ApartHotel Bucuresti (centrul vechi) angajeaza camerista full time. Program de 5 zile, saptamana, 8 ore, 2 libere aleator. Salariu negociabil in functie de experienta. smartrentalsbucharest@gmail.com

in centrul istoric angajeaza bucatar si ajutor de bucatar. Salariu motivant si conditii de munca decente. Pentru progamari la interviu puteti suna la numarul de telefon al locatiei: (0788.493.922 franceza@redangus.ro 403. Bucatar si ajutor bucatar Restaurant

renumit angajeaza bucatari cu experienta, ajutor preparate masa calda si preparate reci (salate), daca esti o persoana sociabila, comunicativa, te asteptam sa faci parte din echipa noastra. (0736.445.737 office@lacocosatu.ro 404. Bucatar si ajutor bucatar Restauran-

tul Cherhanaua Ancora angajeaza bucatar si ajutor bucatar. Salariu motivant; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 405. Bucatar si ajutor de bucatar Bistro Matrioska angajeaza bucatar si ajutor de bucatar. Oferim salariu bun, tips, ocazia de a lucra intr-o echipa de calitate, atmosfera de lucru placuta si cerem in schimb seriozitate si implicare. (0722.616.553 office@bistromatrioska.ro 406. Bucatar si ajutor de bucatar, club Bingo Chez Gabi angajeaza bucatar si ajutor bucatar cu sau fara experienta program flexibil, salariu motivant, bonuri de masa. Va asteptam cu cv-urile la sediul firmei din bd Iuliu Maniu nr. 11. (0724.516.260 mirela.floroiu@yahoo.com 407. Bucatar si cofetar, firma de catering

cauta noi colegii. Bucatar si cofetar. Program 5 cu 2 zile libere. 2.500 L; (0743.081.320/ 0746.146.330 ofira@refaelt.com 408. Bucatar si ospatar, pentru restau-

rant cu specific international, oferim seriozitate, salariu atractiv, asiguram transport si un mediu de lucru placut, 1.400 L; (0727.886.223 rusdrs@yahoo.com 409. Bucatar urgent, La Copac, restau-

rant cu specific romanesc, angajeaza urgent bucatar. Conditii foarte bune de munca, echipa bine pregatita. Detalii la telefon (dupa ora 12) sau direct la restaurant. (0756.088.330 la.copac@yahoo.com 410. Bucatar zona Lacul Tei, pentru

restaurant. Restaurant angajam ajutor de bucatar zona Lacul Tei. Restaurant angajam femeie la vase zona Lacul Tei. (0763.560.630

BUCATAR, AJUTOR DE BUCATAR, PERSONAL NECALIFICAT BUCATARIE, BRUTAR, COFETAR, SEF DE SALA RESTAURANT, BARMANI SI OSPATARI. SECTOR 1 - CONTACT: (0726.141.233 411.

412. Bucatar, cu minim de experienta pentru preapararea mancarurilor gatite, detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmai.com

425. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar si femeie la vase angajam pentru restaurant select din centrul Bucurestiului (Parcul Carol). Oferim conditii excelente de munca, mediu placut, contract pe perioada nedeterminata, seriozitate, salariu atractiv, prime si bonusuri de performanta. (0733.003.003

451. BUCATARI pentru hotelul Sheraton Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

426. Bucatar, ajutor bucatar, per-

452. Bucatari Restaurantul Vanity anga-

sonal bucatarie, pentru zona Titan (Auchan). Detalii la tel.; (0722.722.891 427. Bucatar, ajutor bucatar, personal

vase, Nomad Skybar, Centrul Istoric, Bucuresti angajeaza Bucatar/Ajutor bucatar/Spalator Vase. Oferim conditii excelente de munca si un salariu atractiv. Detalii la tel. intre 10:00-18:00; (0741.448.080 officehr@nomadskybar.ro 428. Bucatar, ajutor bucatar, spalator vase La popas Rustic Diana, in comuna Belciugatele, jud Calarasi, la doar 25 km de Bucuresti, Pantelimon. (0758.230.731 mihaeladinei77@gmail.com 429. Bucatar, ajutor bucatar, spalator

vase restaurant cu specific romanesc, situat in sectorul 1, zona Arcul de Triumf, angajeaza bucatar, ajutor bucatar si spalator de vase. 2.500 L; (0723.604.280 nicolae_burada@yahoo.com 430. Bucatar, ajutor de bucatar Rin Grand Hotel angajeaza bucatari si ajutor de bucatar pentru evenimente festive si conferinte. Poti depune cv-ul la mail, la receptia hotelului sau poti suna la numarul afisat. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 431. Bucatar, ajutor de bucatar, picolite angajam bucatar cu experienta ,ajutor de bucatar si picolite. Relatii la tel (0721.259.439/ 0721.662.286/ 0722.310.005 marius@irisa.ro 432. Bucatar, ajutor, restaurant South

Burger angajeaza ajutor bucatar. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile de la 10:00-22:00, bonuri de masa, tips,decont transp seara. Salariu incepe de la 1800 si se negociaza in functie de fiecare, 1.800 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com 433. Bucatar, bucatareasa cu experienta

in meniu libanez, la cald. Salariul este foarte avantajos, plus contract de munca, taxi seara platit. Este nevoie de profesionalism, experienta indelungata, 1.000 {; (0722.216.666

434. Bucatar, bucatareasa cu experienta

pentru locatie tip impinge tava (ciorbe, sosuri, paneuri, salate, gratare, deserturi, etc), agil, responsabil, ingrijit, serios. Zona Mosilor. Program 9 ore / zi, S-D liber, salariu 2800 - 3500 lei 3.000 L; (0761.686.753/ 0761.686.754 clienti@contabconsult.ro 435. Bucatar, locatie Balotesti - Ilfov,

salariu atractiv. Pentru mai multe informatii sunati la: (0744.321.376

449. Bucatarese, bucatari, restaurant angajeaza bucatari, bucatarese cu experienta minim 3 ani, salariu 3000 ron/15 zile, o masa pe zi plus tips. (0765.922.428 450. Bucatarese, bucatari, ospatarite, ospatar, Restaurant cu terasa in Bucuresti angajeaza personal pentru mai multe posturi. Oferim cazare gratis intr-un apartament cu 2 cam mobilat (3 paturi) si utilat pt familii sau prieteni care lucreaza in domeniu, (0737.467.133

jeaza Bucatari cu experienta, femeie de serviciu la bucatarie, ospatari. Pentru detalii sunati la numarul de tel sau mail. (0768.561.332 office@restaurantvanity.ro 453. Bucatari si ajutor de bucatar Restaurant Red Angus Steakhouse angajeaza bucatari sectie rece si cald, ajutor bucatar pentru program 2/2 sau 5/2. Se ofera un loc de munca decent, salariu atractiv, transport si bonusuri. (0788.493.922 454. Bucatari, ajutor de bucatari,

pentru Socului Kebap, salariu avantajos; (0764.673.064

455. Bucatari, ospatari, barman, pizzari,

ajutor bucatar angajam; (0722.295.520

456. Bucatari, ospatari, picoli Restaurant

situat in Centru Vechi angajeaza bucatari, ospatari si picoli. (0761.668.667

457. Bucatari. Angajam bucatar si ajutor bucatar pentru bistro-caffe, oferim program 2/2, transport, tips. Posibilitatea de promovare. Salariu atractiv. Rugam seriozitate; 3.000 L; (0799.959.999 office.ipetrica@gmail.com 458. Bucatreasa, ajutore bucatarie pt. Bucatatarie Romaneasca. Sector 1, (07866553322 Timohimaria@gmail.com

486. Cameriste, hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata; (0743.145.333 hr@sheratonbucharest.com 487. Carmaci pentru Franta Cautam car-

maci pentru Franta. Profilul: aveti un numar de ore petrecute pe un vapor care va da dreptul de a fi carmaci. Sunteti riguros, dinamic si experimentat. 1.400 {; (+40774415415/ +40774450450 info@optimum-interim.com

488. Carrefour Baneasa angajeaza macelar transator, Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 489. Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 490. Caserita angajam pentru pizzerie zona centrala, salariu 2200 ron net. Rog seriozitate. (0739.884.806 491. Casier angajam casier in cadrul unui cunoscut lant de restaurante specific romanesc din Bucuresti. Program: 5 zile cu 2 libere, in 2 schimburi. Salariu atractiv plus decont transport. Nu necesita experienta. 2.300 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 492. Casier Angajam casier, cu program

full time (1.400-1.600 lei net + tichete de masa) si part time, in zona mall Baneasa. 1.500 L; (0755.039.314 viviana.cinieru@hrsro.com

475. Camerista hotel persoana cu/fara

493. Casier angajam in cadrul unui cunoscut restaurant specific romanesc din Bucuresti. Locatie: mall Baneasa, Promenada, Vitan. Program de lucru flexibil in 2 schimburi 8-16/16-24. Experienta nu este necesara. 2.300 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

476. Camerista hotel Rin Grand Hotel

494. Casier si lucrator comercial la Mega Image Shop&Go Piata 1 Mai. Program de 8 ore/zi. Salariu si bonus in functie de performanta (0730.306.442 echipainitiala@vmail.com

(Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel. Cerinte: persoana muncitoare, energica, atenta la detalii. Program: 2 zile (07.00-19.00) cu 2 zile libere. (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 402. Bucatar si ajutor bucatar Restaurant

485. Cameriste pentru hotel 5 stele, angajam cameriste pentru hotel 5 stele, zona centrala. Salariu 2000 lei net, transportul decontat, vestimentatia si masa pe zi asigurata, rugam seriozitate. 2.000 L; (0739.521.388 Select.activ@yahoo.com

474. Camerista hotel Hotel Unique Piata

experienta pentru Hotel Sir Gara de Nord, sector 1. Oferim contract de munca, program lucru: 8 ore/zi, 8 zile libere/luna, salariu 1700 lei. Relatii la telefon 1.700 L; (0731.832.669 sirgrup4@gmail.com

383. Bucatar cu experienta minim un an

Bucatar cu experienta, responsabil, firma catering zona AFI Cotroceni. Program 8 oe zilnic, intre 6.00-14.00 de luni - vineri, S si duminica liber. Contract de munca, echipa serioasa; (0724.274.099 386. Bucatar cu experienta. Ofer 3.000 ron salariu, program L-V. Angajez ajutor de bucatar- 2.500 lei salariu, program L-V. Angajez fata/ baiat la linie pentru autoservire, zona Mag. Cocor; (0767.955.900

466. Calificat Incaltaminte, croit, cusut,

Romana angajeaza camerista hotel cu sau fara experienta. Se ofera o masa si decontarea transportului. 1.800 L; (0721.077.925 rezervari@hotelunique.ro

382. Bucatar cu experienta bucatarie romaneasca. firma catering circuit inchis. Se prepara zilnic felul 1 + felul 2 + gustari. Program luni - vineri - 06:00 - 15:00. Firma se afla in sectorul 3. Salariu 2500 lei net (in mana). 2.500 L; (0770.472.087

385.

483. Camerista, cu sau fara experienta pt. Ibis Hotels Bucuresti. Persoana energica, flexibila, amabila, ordonata. Oferim salariu atractiv si tichete de masa; (021.300.91.15 monica.gheorghe@ibishotels.ro; h3302gm@accor.com

doreste sa isi mareasca echipa! Angajam cameriste, cu sau fara experienta. Cautam o persoana energica, amabila si serioasa (0724.363.129

specific italian, sector 1, Bd. Gh.I.Sisesti, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria italiana clasica. Salariul oferit este serios, 1500 euro. Detalii; 1.500 {; (0752.004.040

384. Bucatar cu experienta pentru firma catering Program marti - sambata: 07:00 16:00. Salariu 2500 lei. Experienta este obligatorie in special pe bucatarie romaneasca. Firma se afla in zona Vitan, Piata Bobocica. 2.500 {;

465. Calcatoreasa curatatorie zona Costin Georgian, Morarilor, personal cu experienta (masa de calcat, calandru, chimic). Program 7 ore/zi, 2 sambete liber, duminica liber. Statie metrou 100 m, statie autobuz 20 m. (0722.537.203 dumitru.sotir@yahoo.com

473. Camerista hotel Athina Suites Hotel

381. Bucatar cu experienta restaurant cu

388. Bucatar experienta pentru catering

370. Bucatar cald (zona Iancului) Bite cauta bucatari la cald responsabili, si cu experienta minim 12 luni. Salariul 20003500 in functie de experienta. Program 2 cu 2 sau 5 cu 2.Transport si masa asigurate. 2.500 L; (0726.600.921/ 0726.600.921

397. Bucatar sau ajutor bucatar (doamne), bucatarie romaneasca, carte de munca, salariu atractiv, program flexibil, (numai ziua, 2/2) pentru un bistro/fast food/linie calda; sector 3, situat in centru comercial. Cerem si oferim seriozitate. 2.400 L; (0760.900.681

401. Bucatar sef pentru restaurant cu

368. Bucatar Restaurant cu specific tradi-

angajeaza bucatar. Conditii de munca avantajoase; (0766.721.826

JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar; cunostinte despre igiena alimentara; persoana organizata si pasionata de bucatarie. Vei gasi la noi o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite; (021.403.19.94

379. Bucatar cu experienta pentru

387. Bucatar desert, hai sa lucram impre-

369. Bucatar restaurant, situat central,

396. Bucatar sau ajutor bucatar pt.

Angajam bucatar, la sectia rece si desert.Program 2 cu 2, de la 10-22. Transport decontat, masa asigurata. Salariu 1.800-2.300 in functie de experienta. 2.300 L; (0726.600.921/ 0726.600.921 fadidraghici@gmail.com

locatia in Drumul Taberei sector 6, angajeaza bucatar cu experienta in domeniu pe departamentul cald (aragaz, gratar, friteuze). (0765.464.034 cosmin_sand_tour@yahoo.com tional romanesc angajeaza bucatar si ajutor de bucatar. Locatia se afla in Dobroesti, zona Dragonul Rosu. (0753.856.635 maricon.magazin@gmail.com

Marriott Bucharest Grand Hotel. Cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar. Cunostinte despre igiena alimentara, persoana organizara si pasionata de bucatarie. Vei gasi la noi o echipa care te va ajuta pas cu pas, contract de munca pe perioada nedeterminata, flexibilitate in program (program in ture), conditii de munca exceptionale, posibilitati de promovare, bonuri de masa, servicii medicale gratuite; (021.403.19.94

378. Bucatar cu experienta pentru restaurant situat in calea Floreasca pentru sectia gratar, salariul este de 3000, program 2 zile cu 2 zile, masa si transport asigurat la plecare. 3.000 L; (0766.405.416 vasiloiu.cristina@yahoo.com

restaurant. Mai multe detalii la telefon. (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

437. Bucatar. Angajam bucatar cu experienta in bucatarie romaneasca si orientala pentru restaurant in zona Barbu Vacarescu. Relatii la tel. (0724.063.600/ 0723.668.701

food in Mall Promenada, programul de lucru este L-V de la ora 9 la orele 17, dorim persoana cu experienta detalii la tel., (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmai.com

395. Bucatar sau ajutor bucatar pt. JW

372. Bucatar cantina 25 persoane Soci-

436. Bucatar, ospatar, picol la restaurant Popas Rustic Diana, comuna Belciugatele, judet Calarasi, la doar 20 km de Bucuresti Pantelimon (0758.230.731 dianadinei96@gmail.com

hostess; cautam colegi pentru restaurantul Voievodal Baneasa. Preparam retete traditional-romanesti. Asiguram si calificare la locul de munca. Conditii de lucru si salarizare, foarte bune. (+40212324582/ 0733.159.846/ 021.232.45.82 rezervari@restaurantvoievodal.ro

394. Bucatar salate restaurant Stadio Restaurantul Stadio (Piata Universitatii) angajeaza bucatar salate, oferim un program flexibil, salariu motivant, decont transport si masa de pranz asigurata; (0731.322.472 nicoleta@stadio.ro

349. Bona, 9 ore, Baneasa 2500 lei nego-

413. Bucatar, ne marim echipa, angajam

9

477. Camerista hotel 3 stele central

Aranjarea camerei de hotel in care sunt sau vor fi cazati clientii, efectuarea de servicii de curatenie in camere si zone comune, in exteriorul hotelului, toalete si bai, spalat, calcat lenjerie. (0730.655.556 contact@casasofia.ro 478. Camerista hotel zona Preciziei, Bucuresti, Studio One angajeaza camerista cu experienta in domeniu, serioasa, responsabila, discreta, organizata. Salariul 1775 Lei/net, bonuri de masa 15 Ron/zi, abonament medical, prime Paste & Craciun 2.080 L; (0756.040.651 valentina.nistor@genesisproperty.net 479. Camerista pentru hotel situat vis-a-

vis de Piata Progresul-Bucuresti, angajeaza camerista. Cerinte: persoana curata, constiincioasa, nu este necesara experienta. Responsabilitati: curatarea spatiilor de cazare si anexe; (0722.612.792/ 0726.652.115 480. Camerista pentru hotel situat in sectorul 1 Programul este 8 ore pe zi, 2 zile libere pe saptamana la alegere. Pentru mai multe informatii sunati la nr.; (0735.840.678 receptie.casagabriela@gmail.com 481. Camerista, Hotel Byblov angajeaza

cu sau fara diploma, str. Theodor Sperantia 125, zona Decebal; (0727.201.118 hotelbyblov@yahoo.com

Camerista, cu sau fara experienta pt Ibis Hotels Bucuresti. Persoana energica, flexibila amabila, ordonata. Oferim salariu atarctiv si tichete de masa. Telefon/ CV la email: (021.300.91.15 monica.gheorghe@ibishotels.ro; h3302qm@accor.com 482.

495. Casier / lucrator comercial, casieri si

lucratori comerciali pentru magazin situat in statia de metrou Grozavesti; (0770.470.215

496. Casier benzinarie, situata in orasul Otopeni benzinarie multinationala angajeaza 2 casieri (baieti/fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 1700 lei net plus o parte variabila cuprinsa intre 100-500 lei, bonuri de masa 300 lei. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 497. Casier sef de tura se cauta sef de tura in restaurat de tip fast food in Mall Promenada. Cautam personal dinamic, cu experienta minim 1 an, initiativa si dorinta de afirmare. Cerinte minime diploma de BAC. Cv pe mail. (0731.365.129 stefanescuvali@gmail.com 498. Casier SG Mega Image Mihalache Shop&Go Mihalache 60 angajeaza casier ?i lucrator comercial. Program de 8 ore/zi in 2 schimburi. Program magazin 7:0022:00. Salariu si bonus in functie de performanta. (0730.306.442 Echipainitiala@gmail.com 499. Casier si barista Program de luni pana vineri de la 8 la 17. Sambata, duminica si sarbatori libere nu se lucreaza. Linie calda. Zona statia de metrou Pipera; 1.800 L; (0741.541.460 500. Casier South Burger delivery restau-

rant South Burger angajeaza casier pentru locatia sector 4.Se lucreaza 2 zile cu 2 zile de la 11:00-23:00. Decont transport seara, bonuri de masa, bonusuri de performanta; 1.750 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com 501. Casier vanzator restautant in Mega

Mall este jobul ideal pentru persoanele active, comunicative, cu orientare si deschidere catre clienti. Beneficii: salariu motivant, masa la pranz, transport asigurat dupa orele 22:00, training de specialitate. (0731.617.815 catalina.damian@wuxing.ro 502. Casier, angajam in cadrul unui cunoscut restaurant specific romanesc din Bucuresti. Locatie: mall Baneasa, Promenada, Vitan. Program de lucru flexibil in 2 schimburi 8-16/16-24. Experienta nu este necesara. 2.300 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

459. Bufetiera (salatiera) Angajam bufetiera la restaurant dream din Prelungirea Ghencea (Cartierul Latin) program 2 cu 2. (0722.665.712 Astefaneimonica@gmail.com 460. Buldoexcavator - deservent buldoexcavator angajez deservent buldoexcavator pentru JCB.3CX cu permis categoria C sau TR in Bucuresti. Telefon; (0726.315.176 461. Buldoexcavatorist S.C.Luxten Lighting COmpanY S.A. , angajeaza buldoexcavatorist . CV-urile se primesc la adresa de e-mail : office@luxten.com sau la sediul din strada Parangului, nr 76, sector 1, Bucuresti; telefon : 021 6688819 int.183; (021.668.88.19 462. Buldoexcavatorist, angajam deservent buldoexcavator pentru lucrari in Brasov. 3.000 L; (0751.147.183 office@nrgcompany.ro 463. Cafenea sector 3 Angajam bucatari,

ospatari, barmani si personal curatenie. (0724.661.462/ 0724.661.462

464. Calcatoreasa profesionista, sector

1; (0723.259.440

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

13 martie 2019

4

LOCURI DE MUNCĂ… 571. Cofetar cu experienta cofetaria

597. Colega Gorgona Design, producator

572. Cofetar cu experienta cofetarie din 99, sector 4, firma serioasa, loc de munca stabil, mediu placut de lucru, salariu motivant; (0729.737.619

598. Colega de camera in garsoniera

Selena Bucuresti din sectorul 4. (0727.252.763 madalinafoculescu@yahoo.com

573. Cofetar cu experienta Laborator

cofetarie angajeaza cofetar cu experienta. Salariu 3500 ron. Program 2 zile cu 2 zile. Localizare Piata Victoriei. 3.500 L; (0743.009.431/ 0741.161.608 574. Cofetar cu experienta pentru un lab-

orator de cofetarie din zona Pipera. Nivelul salarial variaza in functie de experienta. Program in 2 schimburi, (0720.534.815 ionut.dragoi@personnel.com.ro 575. Cofetar cu experienta, Cofetaria

Sweet Chocolate isi cauta coleg/a. Daca ai cunostinte de noile tehnici de lucru (lucru in pasta de zahar), poti lucra alaturi de noi. Program 9.00-18.00 sau 1 zi /1 zi. Salariu motivant; (0733.944.694 sweetchocolate91@yahoo.com

503. Casier, angajam in cadrul unui cunoscut restaurant specific romanesc din Bucuresti. Locatie: mall Baneasa, Promenada, Vitan. Program de lucru flexibil in 2 schimburi 8-16/16-24. Experienta nu este necesara. 2.300 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 504. Casier, Cafeneaua Bemolle Cafe sit-

uata pe Cal. Victoriei nr.16, Pasaj Villacrosse angajeaza casiera. Programul este zilnic de 6-7 ore/zi de la ora 18, cu o zi libera pe saptamana, contract munca. Salariu net. 3.000 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 505. Casier, casiera, cu sau fara experienta, zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, salariu 2000 net. Program: 1 zi da 1 libera, responsabilitati: incasare monetar, curatenie, 2.000 L; (0773.316.497 506. Casier, casier/a de noapte. Oval Market angajeaza pt. postul de casier/a de noapte persoana dinamica, responsabila, serioasa si punctuala, prog 21-07, detalii la interviu, pt. mag. Lucretiu Patrascanu nr. 15 doar cu exp. in mag. alim., 2.300 L; (0723.333.122 507. Casier, casiera benzinarie Benzinar-

ie multinationala angajeaza 3 casieri (baieti/ fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 1.700 lei brut plus o parte variabila cuprinsa intre 100-500 lei, bonuri de masa 300 lei.

508. Casier, casiera, lucrator comercial Shop&Go Timisoara 35C angajam casier casiera cu experienta. Programul este de 8 ore cu doua zile libere. Detalii suplimentare oferim doar la interviu. Rog CV la adresa de mai jos pt. Timisoara, (0721.269.304 homebusinesstrade@gmail.com 509. Casier, casiera, lucrator comercial, pentru restaurant tip fast food din Mall Park Lake program de lucru full time, in ture (0732.481.058 iosifescu.florentin@gmail.com 510. Casier, lucrator comercial pentru

restaurant tip fast food. Pentru mai multe detalii, sunati la nr. de telefon (0731.034.908/ 0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 511. Casier, lucrator comercial si functionar informatii clienti (info center) pentru magazinul Selgros Drumul Taberei. Trimiteti CV-ul la: e-mail (021.225.81.14/ 021.225.81.99 158_ps@selgros.ro 512. Casier, lucrator comercial -magazine

Shop & Go. Angajam casier, lucrator comercial pentru magazine Shop & Go in zonele: Bucurestii noi, Buftea, Baneasa (Str. Biharia in curte la Metav). Tel: (0745.637.369 513. Casier, lucrator comercial Mega Image Shop&Go Dorobanti, sector 1, Bucuresti, zona restaurant Perla (Stefan cel Mare), (0726.322.399 angi_nastase@yahoo.com

514. Casier, merchandiser, operator receptie marfa Farmacia Tei angajeaza: casier si operator receptie marfa pt locatia din Dristor; merchandiser pt. locatia din Barbu Vacarescu. Tel. contact (luni - vineri, intre orele 09.00 18.00) (0748.178.333 hrfarmaciatei@gmail.com 515. Casier, vanzator restaurant, serveste

clientii, incaseaza banii, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, salariu motivant, prime si decont transport. 2.300 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 516. Casier/ Lucrator comercial super-

market SYS Market angajeaza urgent casier/ lucrator comercial pentru un supermarket, situat pe Bd Metalurgiei, in incinta Metarlurgiei Park; vizavi de Lidl. Experienta nu este obligatorie. (0730.557.573 iorga.daniella@gmail.com 517. Casiera Magazin alimentar, Sector 3, zona Baba Novac, angajam personal cu experienta in domeniu pentru postul de casier/a.Program 8h/zi, salariu 1.900 ron net. 1.900 L; (0722.697.088 518. Casiera pentru club de poker. Program zi/noapte, 2/2, Piata Alba Iulia nr. 3, sector 3. Asteptam CV cu subiect casier si detalii la telefon intre 10-18 2.000 L; (0762.400.500/ 0765.932.247 neacsu.raluca89@yahoo.com 519. Casiera magazin alimentar. Oval Market, angajeaza tinere serioase, punctuale si doar cu exp. in mag. alimentare. Oferim, bonusuri de obiectiv, prime. Program 2 zile 07-21 si 2 zile liber, pt. mag sector 6, B-dul Constructorilor 2.000 L; (0771.415.022 520. Casiera pentru magazinul Diego

cautam persoana comunicativa, adaptabila,cu abilitati de lucru in echipa. Oferim pachet salarial motivant, scolarizare si un mediu de lucru stabil si placut. bucurestivitantis@diego.ro (0741.123.251 bucurestivitantis@diego.ro 521. Casiera pentru restaurant Baneasa

si Dr. Taberei angajam casiera pentru restaurant fast food zona Baneasa (Feeria) si Auchan Dr Taberei. Salariu net 2.200 lei + bonuri de masa (15 lei/ bon). Program lucru doua ture, doua zile libere. 2.500 L; (0785.405.645 hr@calif.ro 522. Casiera, cu experienta in casa de marcat cu coduri numerice, in autoservire. Salariul 2500 lei in mana, Carte de munca. Program: luni-vineri 6.00-15.30, sambata, dum liber. 2.500 L; (0721.951.323 valentinadachin@yahoo.com

523. Casiera, ne marim echipa. Daca esti

casier/a cu experienta si ai bune cunostiinte de operare PC, te asteptam sa vii la noi. Detalii la tel. (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

548. Coafeza angajez pentru salon in Drumul Taberei, salon cu vad, program 1 zi cu 1 zi. (0722.233.416/ 0721.547.274 549. Coafeza cu experienta de minimum

524. Casiera, consultant in fitofarmacie absolventa de horticultura, agricultura, protectia plantelor, sau cu liceu profil agricol. 2.300 L; (0767.591.885 alan_sorin2000@yahoo.com

2 ani, care sa cunoasca si frizerie, pentru salon situat in zona Drumul Taberei. Conditii avantajoase, CM. Salonul are vechime de 9 ani si clientela formata si selecta (0745.775.511 Marius33_2004@yahoo.com

525. Casiera, ospatar, picoli, spalator

550. Coafeza pachet salarial atragator

vase, ajutor bucatarie pt. restaurantul Chez Toni, urgent, local elegant cu specific libanez, zona Floreasca, baza sportiva Pescariu, conditii de lucru avantajoase (salariu, tips, masa, transport), contract munca; (0734.296.177 b_georgeta@hotmail.com

peste 2500 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

526. Casiere. Socului Kebap anga-

551. Coafeza pentru salon infrumusetare

jeaza casiere, salariu avantajos; (0764.673.064

zona Sebastian, cu experienta. Conditii avantajoase. (021.430.21.75

527. Casiere/ Receptionere pentru salon infrumusetare, salariu 1.900 lei/17 zile, CM achitata de societate, zonele Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Titan, Obor, Oltenitei. (0721.000.376

552. Coafeza pentru salon infrumusetare,

528. Casieri cinema fete, baieti, in cine-

553. Coafeza salariu 2200 ron/ 15

matograful din Baneasa. Program full 8 h/zi, part time 6 h/zi in ture. Salariul net 1.792 Lei (pentru full-time) plus transport dupa orele 23. Salariu 1792 Lei plus decont abonamente 120 Lei 1.792 L; (0734.893.911/ 0731.121.232

529. Casieri pentru spalatorie auto, cerinte: persoana activa, amabila si sociabila, cunostinte operare casa de marcat, studii medii. Oferim: salariu competitiv, bonusuri (0720.387.348 530. Casieri si lucratori comerciali pentru

magazin Shop&Go situat in statia de metrou Grozavesti (0770.470.215

531. Casieri/casiere benzinarie Mol Benzinaria Mol Timpuri Noi, angajeaza casieri/casiere, cu contract de munca. Program flexibil in ture, salariu fix, sporuri, bonusuri, bonuri de masa, tips zilnic. (0724.528.622 timpurinoi@molromania.ro

locatiile din Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. (0723.383.315 zile, CM achitata de societate, zona Petre Ispirescu. (0761.647.108

576. Cofetar cu experienta, laborator cofetarie cu vechime angajeaza cofetar pentru preparatie, decorator torturi pasionati, mentionam ca lucram numai la comanda pentru evenimente mediu excelent lucru, salariu foarte bun (0729.737.619 577. Cofetar cu experienta, mediu de lucru placut, program 8 ore cu contract de munca, masa si cafea incluse, colegi tineri. Salariu atractiv.Mai multe detalii la telefon. (0758.223.001/ 0758.223.002 casagheorg@yahoo.com

580. Cofetar pentru cofetarie de lux Safti-

ca Cofetarie de lux din Saftica angajeaza cofetar cu experienta, rapid, priceput si capabil sa lucreze cu ingrediente de inalta calitate si retete sofisticate. (0744.338.117

581. Cofetar pentru cofetarie de lux Safti-

583. Cofetar pentru cofetarie de lux Safti-

ca, cofetarie de lux din Saftica angajeaza cofetar cu experienta, rapid, priceput si capabil sa lucreze cu ingrediente de inalta calitate si retete sofisticate. (0744.338.117

584. Cofetar sau ajutor cofetar cu sau fara experienta, salariu motivant, tips mare si consistent (full time sau part time) (0770.117.279 jobs@vangogh.ro

533. Cautam bona, copil 1 an,

Colentina, 2.400 L; (021.310.74.03

Aviatiei, 2.500 L; (0726.256.070 535. Cautam bona, copil 2 ani,

Cotroceni, urgent, 2.200 L; (0726.256.070

536. Cautam bona, copil 2 ani, Titan, 2.200 L; (0726.256.070 537. Cautam bona, copil 7 luni, Unirii, 2.300 L; (0726.256.070

Damaroaia, 2.000 L; (021.310.74.03 L; (0726.256.070

540. Chelner Restaurant din zona cen-

557. Coafeza si manichiurista cu experi-

enta, Pantelimon, sector 2; (0765.686.493

541. Chimisti pentru detergenti produca-

salariu intre 1900 - 2300 net + bonuri de masa, program 5 zile pe saptamana 06:3016:30 cu 3 pauze, zona Militari cu acces la metrou si RATB experienta intr-un laborator sau bucatarie. 2.300 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 544. Chocolat angajeaza cofetar calificat

salariu intre 2500-3500 lei net in functie de experienta+200 lei tichete de masa, program 5 zile pe saptamana cu 2 libere, program 6:30-16:30 cu 3 pauze. 3.500 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 545. Clinica medicala Bucuresti angajeaza receptionista ne completam echipa cu o persoana energica, care sa puna un mare pret pe calitatea serviciilor prestate. Punem accent pe punctualitate, atitudine pozitiva, spirit practic, seriozitate. (0740.100.080 coloanamedicala@yahoo.ro

546. Club Vegas angajeaza dansatoare Club Vegas angajeaza dansatoare, oferim 200 Ron pe seara+ 30% din consumatie. Cliente false 150 Ron. Se lucreaza cu forme legale, seriozitate. Pentru fetele din provincie asiguram cazare gratuita. 5.000 L; (0765.260.009 office@vegasclub.ro 547. Club Vegas angajeaza dansatoare,

oferim 200 Ron pe seara+ 30% din consumatie. Cliente false 150 Ron. Se lucreaza cu forme legale, seriozitate. Pentru fetele din provincie asiguram cazare gratuita. www.vegasclub.ro; (0765.260.009 office@vegasclub.ro

605. Conducator auto, tehnician reparatii, intretinere Sofer cat. B, pentru transportul personalului si trasee in interesul firmei in Bucuresti, Ilfov si Romania. Cautam o persoana responsabila, organizata. Contact tel.: (0732.320.558 office@laborex.ro

558. Coafeza si manichiurista salon situat

in Militari, intre piata Veteranilor si piata Gorjului, angajeaza coafeza si manichiurista. Clientela formata, conditii foarte avantajoase de munca (0725.933.717 leobacrea@yahoo.com 559. Coafeza, pentru Salon de infru-

musetare aflat in Sos. Iancului nr. 6-7, sector 2. Program luni-sambata 10:00-21:00, duminica 09:00-14:00. O zi/o zi. Salon situat stradal cu vad f bun. Salariu fix 2000+comision. (0724.542.277 560. Coafeza, salariu 2200 ron/15

zile. CM achitata de societate, zona b-dul Chisinau. (0724.133.585

561. Coafeza, frizerita si manichiurista, cu

585. Cofetar si ajutor cofetar cofetar sau ajutor cofetar (cu sau fara experienta). Program intreg sau flexibil. salariu motivant; (0770.117.279 jobs@vangogh.ro 586. Cofetar, bombonier si muncitor necalificat pentru laborator cofetarie, angajeaza Casa Capsa. Telefon: (0768.075.137 587. Cofetara cu experienta, 4000lei,zona Dristor/8h/zi cofetara cu experienta, 40000lei/luna, zona Dristor/8h/zi. (0724.624.525 588. Cofetari cu experienta restaurantcofetarie-patiserie angajeaza cofetari cu experienta. Programul este de 8 ore, carte de munca cu impozite la zi, masa si cafea incluse zilnic. Salariul este foarte atractiv; (0758.223.001/ 0758.223.002 alexvitan01@gmail.com

experienta min 2 ani pentru salon situat in Mall Veranda zona Obor. Salariul fix, carte de munca 8 ore, concediul de odihna platit. 123 L; (0722.305.219/ 0744.352.013 mona_popescu2005@yahoo.com

589. Cofetari experienta, decor, preparatie. Salarii de la 4.000 lei, carte de munca. Zona Drumul Sarii. (0766.300.177

562. Coafeza, stilist salon de frumusete

carte de munca, zona Drumul Sarii; (0744.530.245

situat in zona Panduri-13 Septembrie angajam coafeza cu experienta. Carte de munca, incadrare 8 h, salariu 2000 lei in mana/procent. Se lucreaza cu L'oreal, Inoa, Wella, Kerastase. (0745.564.612/ 0726.787.519 563. Coafeze pentru salon sector 5

vechime 14 ani, o zi cu o zi, conditii legale de munca fara limita de varsta (0744.811.796/ 0728.912.545 564. Coafeze, coafori, salariu 2.200 lei/15

zile, CM achitata de societate, zonele Bdul Chisinau, Iancului, Dorobanti, Oltenitei; (0721.000.376/ 0724.133.585

Coafeze/ ori salariu 2500 ron/15 zile, CM achitata de societate, zona Dorobanti. 2.500 L; (0751.251.411 566. Coafeze/ori, salariu 2200 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele B-dul Chisinau, Iancului, Dorobanti, Oltenitei; (0721.000.376/ 0724.133.585 565.

567. Coafor stilist, pentru salon Tei. Ofer-

im contract full time, salariu atractiv, portofoliu de clienti format, colegi tineri, stabilitate si cursuri de perfectionare, (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com 568. Cofetar cautam cofetar cu experienta, care sa realizeze produse de cofetarie moderna, monoportii, insertii, mousseuri, finisare, glasare, decorare torturi in ciocolata. 3.000 L; (727709344 comenzi@etorturi.ro 569. Cofetar cautam colege/i pentru com-

pania de deserturi elegante Cupcake Philosophy (www.cupcakephilosophy.ro) in zona Sos. Colentina, Andronache. CV la email. (0726.050.568 ioana@cupcakephilosophy.ro 570. Cofetar cu carte de munca, salariu

avantajos, in sector 4; (0737.251.044

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

590. Cofetari, patiseri, salariu motivant,

591. Cofetaria Selena sector 4 angajeaza cofetar, si vanzatoare cu contract de munca, concediu acordat si platit, prime, bonificatii; (0727.252.763 madalinafoculescu@yahoo.com

Cofetariile Sweet By Markio angajeaza cofetar cu experienta, patiser cu experienta, ajutor cofetar, personal curatenie, vanzatoare; (0769.994.994/ 0722.285.284 592.

593. Cofetariile Tip Top angajeaza

vanzatoare pentru toate locatiile noastre din Barbu Vacarescu, Electroaparataj,Iancului, Mihalache. Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, program flexibil. Informatii la tel. (0732.672.654

625. Consililer juridic la Teatrul Tineretu-

lui Metropolis din Bucuresti, cu contract individual de munca pe perioada determinata. Informatii despre acest post sunt disponibile pe pagina de internet www.teatrulmetropolis.ro sectiunea Anunturi la telefon 021.210.51.92/077.991.090 si email office@teatrulmetropolis.ro

626. Consultant ofertare tamplarie pvc si

aluminiu, persoana serioasa cu abilitati tehnice in domeniul tamplariei pvc si aluminiu si sa aiba cuno?tin?e in utilizarea Microsoft Office si programul WinArhi (0722.752.256/ 0774.010.796 rometaleinox@gmail.com

627. Consultant vanzari online cu experienta, marim echipa cu un consultant vanzari cu experienta in magazin fizic si online. Daca esti comunicativ, dornic de a invata si actualizat cu ceea ce inseamna comunicare in online te invitam sa ne cunosti. (0766.685.061 contact@carucioaredecopii.ro 628. Consultant vanzari pentru Magazin-

ul Diego cautam persoane comunicative, cu abilitati de lucru in echipa si experienta in vanzari. Oferim pachet salarial motivant, training si un mediu de lucru stabil bucurestivitantis@diego.ro (0741.123.251 629. Consultanta vanzari online confir-

mare comenzilor online, facturare, plasarea comenzilor catre departamente, consiliere telefonica. Constituie un avantaj cunostintele in domeniul IT. Salariu motivant, bonuri de masa; (0736.344.203 office@it-sh.ro 630. Contabil Bionatura angajeaza con-

tabil cu experienta.Trimteti CV la adresa email; (0736.634.120 bionaturaplantsrl@gmail.com

631. Contabil cu cunostinte in programele Saga si Revisal (0722.292.800 office@efectcom.ro 632. Contabil Firma de contabilitate angajeaza contabil pentru contabilitate primara, cunoscator al programului de contabilitate SAGA, program de lucru 8 ore de luni pana vineri, zona Bucur Obor. Salariul motivant. (0722.760.877 contexpertsociety@yahoo.com 633. Contabil Soc. comerciala cu sediul

608. Confectioner haine produs capcoada dama, atelier zona Iancului, salariu + bonus din productie la atingere, program L- V de la 8:00 - 16:30 cu 30 min pauza, fara stres, colectiv placut (0787.601.090 contact@funkers.ro

in Voluntari angajam contabila cu experienta minim 3 ani. Oferim pachet salarial atractiv (2500 net+300 tichete masa). Asteptam CV la adresa office@serex.com.ro. 2.800 L; (0728.120.049 office@serex.com.ro

609. Confectioner textil, angajam con-

634. Contabil bun cunoscator Saga, firma de contabilitate angajeaza contabil care sa introduca extrase, facturi, si sa intocmeasca balante, bilanturi si declaratii. Zona Aviatiei. Part time sau full time (0720.068.062 oprita.doina@yahoo.com

610. Confectioner uniforme esti un confectioner bun si te pricepi la uniforme? Vrei un salariu bun? Suna acum! Carte de munca, bonusuri in functie de realizari, program fix de lucru 08:00 - 17:00. (0755.123.033 office@uniformebucatari.ro

539. Cautam bona, Floreasca, 2.500

543. Chocolat angajeaza ajutor cofetar

604. Companie romaneasca angajeaza macaragii pod rulant si manipulanti marfa pentru depozitul din Bucuresti, Bd. Metalurgiei, Sector 4. Pachet salarial motivant in functie de experienta si aptitudini. Pentru informatii si interviuri tel./email; (0741.110.078 recrutare@prosider.ro

fectioner textil pentru masina simpla si triploc. Oferim salariu atractiv, carte de munca zona militari. Pentru mai multe detalii sunati la ; (0729.425.153

538. Cautam bona, copil 9 luni,

CHINETOTERAPEUT CAMIN BATRANI PANTELIMON ANGAJEAZA CHINETOTERAPEUT PART TIME; (0769.606.639

administrativ, femeie de serviciu, muncitor necalificat pt curatenie. (0722.285.020 amadeusgroupsrl@gmail.com

607. Confectionare, urgent Firma CLGLION, cu sediul in zona Piata Unirii, isi mareste echipa, de aceea avem nevoie de 2 colege cu experienta. (0721.271.340

534. Cautam bona, copil 10 luni,

542.

602. Compania Municipala Energeti-

606. Confectii textile Angajeaza masiniste cu experienta. decontare transport + tichete masa. Zona Militari; (0734.522.529

tari, 2.300 L; (021.310.74.03

tor detergenti sector 3 angajeaza inginer chimist, operator chimist, conditii salariale foarte bune. Cv la arcalux@yahoo.com www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

601. Colegiul National "Matei Basarab" Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual de ingrijitor in data de 5 aprilie 2019, in conformitate cu prevederile art. 7 din HG nr. 1027/ 2014. Necesita studii si experienta adecvate. Data limita de depunere a dosarelor este 28 martie 2019, ora 16.00. Relatii la tel. dna Dragne Doinita- secretar sef; (021.321.66.40

603. Companie angajeaza Director

de metrou Pipera. Program: L-V 2 schimburi: 06 - 14 / 13 - 21:30; 2.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@personnel.com.ro

532. Cautam bona copil 9 luni, Mili-

trala angajeaza chelner si ajutor chelner cu sau fara experienta, salariu plus tips. Informatii la tel. (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com

600. Colegi instalatori cu experienta 3000-4000 ron pentru angajare (inst. electrice, sanitare, HVAC) pentru echipa noastra, (0758.503.472/ 0768.227.317 office@bellemoon.ro

582. Cofetar pentru cofetarie de lux Safti-

579. Cofetar laborator Pipera langa statia

555. Coafeza zona Bucur Obor,

556. Coafeza cu experienta minim 1 an, salariu atractiv 2500 lei + 500 lei lei bonus lunar+ 920 carte de munca platita 8 ore, salon de 13 ani. Program 1 zi da 1 nu. 1 Weekend da, 1 nu, zona metrou Gorjului, detalii la tel. 3.000 L; (0724.357.422

599. Colege Mon Cheri Massage isi extinde echipa! Cautam colege noi pentru masaj erotic, tura de noapte. Comisioane mari+procent la consumatie. Salonul este vechi, clientela formata, clienti turisti. (021.224.02.77/ 0764.377.970

ca cofetarie de lux din Saftica angajeaza cofetar cu experienta, rapid, priceput si capabil sa lucreze cu ingrediente de inalta calitate si retete sofisticate. (0744.338.117

578. Cofetar cu experienta, pentru preparatie- umpluturi, zona Universitate sector 5, Bucuresti, sambata- duminica liber; (0722.558.062

ca Cofetarie de lux din Saftica angajeaza cofetar cu experienta, rapid, priceput si capabil sa lucreze cu ingrediente de inalta calitate si retete sofisticate. (0744.338.117 office@tortdesign.ro

salon stradal, cu clientela formata (15 ani); (0722.240.328/ 0735.548.663

caut, in cartierul Titan, chirie 450 L; (0765.487.771

ca Bucuresti SA, cu sediul in Splaiul Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti, angajeaza personal muncitor calificat si necalificat dupa cum urmeaza: -Instalatori; Sudori electric si autogen; -Muncitori necalificati; -Operatori utilaje. Cerintele posturilor: -Instalalatori: scoala profesionala/ invatamant general, certificat calificare in meseria de instalator; -Sudori electric si autogen: scoala profesionala/ invatamant general, certificat calificare in meseria de sudor (preferabil autorizare ISCIR); Muncitor necalificat: invatamant general; -Operatori utilaje: studii medii; permis de conducere; curs de calificare masinist utilaje cale si terasamente. CV-urile se pot depune pe adresa de email office@cmeb.pmb.ro; florentina cristea@cmeb.com.ro sau la sediul Companiei Splaiul Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti. Informatii la telefon: 0372400780; 0728121056. Salarii atractive, tichete de masa, vouchere de vacanta. (0728.121.056 office@cmeb.pmb.ro

zile. CM achitata de societate, zona Sos. Oltenitei; (0760.920.948/ 0721.000.376

554. Coafeza salariu 2200 ron/15

articole suvenir. Colectiv unit si plin de viata confectionam, etichetam si ambalam produse manufacturiere. Cautam colega serioasa, indemanatica, spirit de echipa, comunicativa. Contract munca, bonuri si alte avantaje; (0787.613.427

611. Confectioner, atelier croitorie, angajam confectioner imbracaminte (cap coada), zona Drumul Sarii. (0728.320.550/ 021.420.50.57 612. Confectioner, masina simpla,

triplok, masa croit, muncitor necalificat, bonuri, carte munca. (0727.387.435

613. Confectionera angajam cu carte de munca operator masa de croit/confectionera cu experienta in masina de cusut lineara. Va oferim salariu atractiv, bonuri de masa, prime de Craciun si de Pasti, (0724.204.040/ 0723.338.606 office@asined.ro 614. Confectionera cusut produse de

dama cap coada Atelier serie mica si comanda, angajam confectionera pt. produse de dama cap-coada. Experienta minim 5 ani. Oferim toate conditiile financiare si tehnice pentru lucru. Zona metrou Aurel Vlaicu. 2.700 L; (724580742 MODADORA@YAHOO.COM 615. Confectionera pentru atelier croitorie Fundeni atelier croitorie haine de dama situat in zona Fundeni - Institutul Oncologic (transport 182 si 253) angajeaza confectionera : 4 ore pe zi sau 2/3 zile cate 8 ore, doar luni-vineri. (0732.324.661 616. Confectionera, atelier confectii dama, zona Fundeni, angajam confectionere, carte de munca, ore suplimentare platite, conditii bune de lucru salarii atractive, plata la timp, (0787.541.716/ 0771.752.873 617. Confectionere masina liniara si calcator pentru atelier confectii serie mica. Zona Militari. Salariul motivate. (021.434.88.48/ 0742.120.229 618. Confectionere masiniste si calcatorese articole textile, contract de munca, bonuri de masa zona intersectiei Bdul Metalurgiei cu Str. Turnu Magurele; (0722.251.358 619. Confectionere lenjerie pat;

(0722.384.479

620. Confectionere textile Firma confec-

tii textile tehnice situata in incinta Apaca, sectorul 6, angajeaza confectionere textile cu experienta. Se apreciaza folosirea masinilor speciale (2 ace, uberdeck). (0771.719.311

594. Cofetariile Tip Top angajeaza vanzatoare pentru toate locatiile noastre din Barbu Vacarescu, Electroaparataj,Iancului, Mihalache. Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, program flexibil. Informatii la tel. (0732.672.654

622. Consilier piese comenzi magazin on

595. Colaborare Uber, cautam soferi pentru colaborare Uber cu masina personala (0732.273.642

Toyota Bucuresti Sud angajeaza consilier receptie reparatii caroserie. (0728.859.048 vanessa.chirita@toyomotor.ro

596. Coleg, colega pentru schimb valutar si amanet https://www.totalconvert.ro/ Echipa cu experienta de peste 16 ani in domeniile schimb valutar, imprumuturi rapide tip amanet si comert cu bunuri de ocazie. Venit lunar net intre 3000 si 3600 de lei. 3.000 L; (0728.777.073

624. Consilier vanzari incaltaminte, sector 3.4 si 6. Cautam coleg/a energic/a, sociabil/a, punctual/a si muncitoare, pentru magazinul din Galeria Comerciala Auchan Pallady S3 , Berceni S4 si Kaufland S6. Te asteptam sa te alaturi unei echipe tinere 2.200 L; (0723.393.505

635. Contabil bun, Huge ContExpert SRL, persoana tanara dinamica, Saga, experienta minim 3 ani in firma de conta avantaj, salariu in functie de realizari, CV la email (0721.201.211 mihai.georgescu@huge.ro 636. Contabil cu experienta - Snagov Plaza firma de contabilitate angajeaza contabil cu experienta in domeniile Horeca si Comert cu amanuntul. Cunoasterea programului SAGA reprezinta un avantaj pentru ocuparea acestui post. (0723.206.806 contabilitate.cameea@gmail.com 637. Contabil de preferat cunostinte Saga angajez contabil de preferat cunostinte saga, birou sector 4, salariu motivant in functie de cunostinte si realizari. elena_luican@yahoo.com 100 L; (0768.245.293 gepotrans@yahoo.com 638. Contabil incepator si contabil avansat, societate de contabilitate si expertiza contabila membra Ceccar, angajeaza 1-2 persoane pe pozitia de contabil. nicagb@gmail.com 639. Contabil junior - economist Firma de

contabilitate angajeaza contabil junior economist de preferat cu studiile (liceu sau facultate) terminate. Asteptam CV-ul dumneavoastra la email: office@firma-conta.ro. office@firma-conta.ro 640. Contabil junior sector 6 Crangasi cu

experienta in firma contabilitate pentru inregistrare si verificare documente, intocmire rapoarte, balanta, declaratii, salarizare (in program Saga), relatii cu instit statului 2.500 L; (+40728964570 office@contabilserv.ro 641. Contabil junior, angajam personal pentru contabilitate primara in zona Hala Traian, sector 3, Bucuresti (0736.640.392/ 0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 642. Contabil pentru firma de contabilitate si audit angajam contabil-economist senior cu experienta in firma de contabilitate. Constituie avantaj cunoasterea softurilor SAGA si/sau CIEL V7Cv la e-mail: adela.marica@admc-auditcontabil.ro adela.marica@admc-auditcontabil.ro

643. Contabil pentru introducere date, cunostinte program contabilitate Saga si/ sau Wiinmentor. Anuntul se refera si la studenti care doresc sa faca practica. Sector 3, program de lucru 9:00 - 17:00, 30.434 L; (0740.848.675 pg_anca@yahoo.com

644. Contabil primar firma de contabilitate angajeaza pentru contabilitate primara. Program de lucru 8 ore de luni pana vineri. Salariu motivant (0766.465.007 contabilitate45@yahoo.com 645. Contabil primar magazin online, angajam Contabil Primar.Preferabil experienta Saga, Excel si activitate in mediu online. Loc de munca stabil, mediu placut. (0799.771.133 646. Contabil primar magazin online, angajam contabil primar. Preferabil experienta Saga, Excel si activitate in mediu online.Loc de munca stabil, mediu placut. (0799.771.133 647. Contabil primar societate comerciala in Popesti Leordeni, angajam operator introducere facturi, contabil primar. Preferabil experienta Saga. CV la mail. nutriprod2005@gmail.com 648. Contabil sef, soc. transport persoane, cu sediul in Buc., sector 2, zona Obor angajeaza contabil sef cu experinta in domeniul minim 5 ani, studii superioare in domeniul economic cunostiinte foarte bune a prog. SAGA. (0730.444.450 hr@cdy.ro 649. Contabil/economist pentru firma

de productie angajam urgent contabil/economist - operare contabilitate primara pana la balanta sub indrumarea expertului contabil- pentru firma de productie cu sediul in Voluntari-Ilfov. Se deconteaza transportul. (0722.330.165 adela.marica@admc-auditcontabil.ro 650. Contabila senior si contabila sef, soc. transport persoane sediul in sector 2, Bucuresti, zona Gara Obor, angajam contabila senior, pentru raportare declaratii si contabila sef cunostinte Saga (0730.444.450 hr@cdy.ro 651. Contabila, firma prestari servicii angajeaza la program de 4 ore contabila, zona Brico Store Orhideea, Maternitatea Giulesti. (0720.542.200 totalcleaningservices2017@gmail.com 652. Contabila. Firma de contabilitate

angajeaza contabila. Detalii tel.: (0787.718.450 653. Contabilitate primara angajam fata

pentru contabilitate primara, vanzari, documentatie birou(varsta 25-40 ani)in comuna Pantelimon, 2.200 L; (0724.244.243 esever2000@yahoo.com 654. Contabilitate primara persoana pentru evidente contabilitate primara, deconturi, reg casa, NIR, zona Bragadiru, salariu atractiv, tichete masa, CV la contabasarom@gmail.com, (0734.660.662 contabasarom@gmail.com 655. Contabilitate primara si secretariat

(Militari) cautam o persoana cu experienta in domeniul contabil (SAGA), secretariat si in domeniu de comert, cu capacitatea de organizare si capabilitate sa-si gestioneze eficient timpul. Bdul Timisoara 82. (0788.432.400 office@aspisfood.eu 656. Contabilitate primara, cautam operator introducere facturi, contabilitate primara, sediul nostru se afla in orasul Otopeni. Salariu 2200 net + 300 bonuri de masa. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 657. Controlor CTC produse vopsite. Detalii la sediul Radox din bd. Timisoara 80, sect. 6; (021.444.07.41 658. Controlor CTC produse vopsite.

Detalii la sediul Radox din bd. Timisoara 80, sect. 6; (021.444.07.41 659. Controlori calitate piese auto, femei si barbati, personal fara experienta. Salariu 1500 lei net + 300 lei bonuri de masa. Program luni-vineri in 3 schimburi 8h/zi. Locatia km 13. Transport asigurat de la Pacii. Sunati la telefon 1.500 L; (0725.494.404 660. Controlori calitate, fara experienta,fabrica piese Angajam urgent necalificati pentru sortare subansamble auto in fabrica productie. Salariu: 1.550 ron net (bonuri incluse)+bonus 200 RON+spor de noapte. Program: 8 ore/ 3 schimburi. Zona:Iesire Miltari. 1.550 L; (0749.608.510 661. Conversatii online fara nuditate Spune adio grijilor financiare! Intra in echipa noastra de conversatii online non adult (fara nuditate). Program flexibil, castiguri deosebite. https://nonadultstudio.ro (0727.641.601 662. Conversatii online, recrutam mod-

ele pt. primul studio Fetish Glamour din Romania. Decoruri bine alese, cu o eleganta aparte, special pentru tine. Vino sa ne vizitezi si poti vedea cu ochii tai ce inseamna eleganta. bonusuri motivante, legalitate, confidentialitate. Poti avea intrun timp foarte scurt casa, masina, vacante si multe alte lucruri pe care ti le doresti de mult timp. Be a Fetish Model; www.fetishworld.ro (0730.752.752

621. Confectioneri in masina simpla de

cusut pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor; (021.424.62.93

line importator piese camioane si remorci, angajam operator call center, identificare, oferim conditii bune de lucru si venituri motivante, bd. Preciziei. Rog trimiteti CV la email; 2.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

623. Consilier receptie reparatii caroserie

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13 martie 2019

anuntul.ro

11

4

LOCURI DE MUNCÅ 705. Debarasator spalator vase mici, curatenie pentru cantina situata in zona Pipera. Experienta reprezinta un avantaj. Program L-V 08-17:00. Se ofera salariu, o masa, prime de sarbatori (0742.668.259/ 0744.487.028 mihai.eatetc@yahoo.com

732. DTP, grafica calculator Angajam grafi-

706. Decorator floral Florarie din Ghermanesti Snagov angajeaza persoana numai cu experienta in domeniu, detalii la interviu. Rugam numai persoane cunoscatoare in domeniu. Salariul se poate majora in functie de realizari. 2.500 L; (0721.014.029 contact@metropolaflowers.ro

733. Dulgheri Firma de constructii anga-

707. Depanator calculatoare si echipamente IT angajam o persoana serioasa, cu abilitati in domeniul calculatoarelor, cu experienta in service de echipamente IT (calculatoare, servere, componente). (0736.344.203 office@it-sh.ro 708. Dezmembrator auto/ mecanic pen-

tru parc de dezmembrare din Afumati. Detalii la tel. (0742.273.628

663. Coordonator. Spalatorie textile cauta coordonator productie. Cerinte:experienta in conducerea unei echipe; abilitati de organizare si coordonare personal;- buna relationare cu personalul si capacitatea de a impune ritmul de productie solicitat;- disponibilitate de program prelungit;- cunostinte minime de operare calculator. Oferta:- salariu fix motivant; - prime pentru succes;- bonuri de masa. Zona Militari. Daca v-am starnit interesul, va rugam sa ne contactati la urmatorul numar de telefon: (0728.225.655 664. Corespondent service, Cluj Napoca. Administreaza relatia cu clientii departamentului service prin contact direct sau corespondenta. Raspunde la cererile de oferte de piese de schimb si de reparatii. (0751.216.060 daniel.vioreanu@b-m.ro 665. Cosmetician Angajez cosmetician

cu experienta minim un an pt salon din zona Titan. Program 1/1, duminica liber. Mai multe detalii la tel. (0726.051.512 sanda_93_pascu@yahoo.com

666. Cosmeticiana pentru salon infru-

musetare, locatiile din Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

667. Cosmeticiana salariu 2500 ron/15 zile, CM achitata de societate, zona Dorobanti. 2.500 L; (0751.251.411 668. Cosmeticiana Saloanele Magic

angajeaza Cosmeticiana. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite + multe alte avantaje. 3.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 669. Cosmeticiana cu experienta, salon

centrala, aparatura noua, salariu atractiv, clientela formata; (0749.232.233 670. Cosmeticiana vechime 10 ani,

pentru salon cu vad, zona Dristor. Salariu atractiv, comision+ procent; (0726.457.313 671. Cosmeticiana, pentru salon Miha-

lache si Timpuri Noi. Oferim conditii de munca deosebite, contract full time salariu motivant, cursuri de perfectionare, portofoliu de clienti format; (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com 672. Cosmeticiana, salon de infrumusetare vis-a-vis hotel Marriott angajam cosmeticiana cu contract de munca, (0726.815.031 673. Cosmeticiana, frizerita si manichi-

urista, angajeaza salon cu vechime 20 de ani. Salariu fix + procent, carte de munca, zona Drumul Taberei; (0727.923.777/ 0766.623.829 674. Covrigari modelatori covrigi, anga-

jam covrigari patiseri zona Mihai Bravu, Vitan; (0721.880.281

675. Covrigelul angajeaza personal Deschidem locatie noua in Auchan Militari. Vanzatoare la magazin, modelatori covrigi, gogosi, pizza. Program doua zile cu doua. Salariu motivant. Loc de munca stabil. Ne bucuram sa faci parte din echipa noastra; (0736.033.867 676. Croitor, croitoreasa Cautam croitor/croitoreasa cu experienta in realizarea de rochii dama, angajare sau colaborare permanenta. Pachet motivant, mediu de lucru relaxat. Salariu intre 2.5004.000 lei. 4.000 L; (0724.039.103 alex.berila@gmail.com 677. Croitor, croitoreasa Cautam croitor/croitoreasa pentru realizarea produselor nostre cusut si finisat. Experienta in croirea produselor cap-coada reprezinta un avantaj. Oferim salariu motivant stabilit in urma interviului. (0740.905.362 braneanu.claudiu@gmail.com 678. Croitor/ croitoreasa cu experienta in

685. Croitoreasa pentru magazinul Diego cautam persoana comunicativa, cu abilitati de lucru in echipa si experienta in vanzari. Oferim pachet salarial motivant, mediu de lucru stabil. bucurestivitantis@diego.ro (0741.123.251 bucurestipallady@diego.ro 686. Croitoreasa si modelier pentru produse de dama Atelier serie mica si comanda, zona metrou Aurel Vlaicu, sect. 1, angajam croitoreasa si modelier produse de dama cap-coada. Experienta minim 5 ani, persoane pricepute si organizate in activitate. 3.000 L; (724580742 MODADORA@YAHOO.COM

Croitoreasa. Magazinul Best Bride cauta croitoreasa, pentru confectionare rochii de mireasa, mediu de lucru stabil si prietenos; (0724.150.006

687.

710. Dispeceri centru alarmare Tiger Security Services. Program de lucru flexibil, salarizare avantajoasa. Programari interviu la telefon de luni pana vineri intre orele 09:00 si 16:00. (0219875 recrutari@tiger.ro 711. Dispeceri supraveghere video cu

sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2, 3 si orasul Pantelimon. Program in ture 12/24, 12/48, salariul se plateste la timp 1.600 L; (0722.552.799 marketing@starc.ro

735. Dulgheri, constructii Angajez dulgheri, zidari si muncitori in constructii pentru santiere in afara Bucurestiului. Se ofera cazare si transport gratuit. Rog seriozitate! Relatii la tel. (0766.522.293 736. Echipa Proage cauta un nou coleg asistent vanzari, dorinta de a lucra si integra in echipa, orientare catre clienti si nevoile lor, asumarea responsabilitatilor, implicare si seriozitate. Vanzarea produselor profesionale catre saloanele de infrumusetare (0764.390.693 geana.alexandra@ymail.com 737. Echipa. Firma de constructii din Bucuresti cauta echipa pentru lucrari termosistem la blocuri. Oferim cazare; (0728.195.788

angajam dispeceri cu studii medii (bac luat) sau superioare. Dispecerii vor coordona soferii din depart de logistica.Se accepta doar persoane cu experienta similara. Cv-ul la email 3.000 L; office@wedohr.ro

738. Echipe Famous Waffles, cauta noi colegi care vor sa lucreze pentru unul dintre cele mai prietenoase branduri din tara si sa invete lucruri noi. Daca vrei sa ni te alaturi sigur nu vei regreta. Locatii in malluri si centre comerciale din Bucuresti. Oferim pregatire. Salariu 1.700 lei + 300 tichete + 300 bonus lunar + decontare transport. www.loveforfood.ro. Asteptam CV-uri la: (0753.076.873 ptrclaudia76@gmail.com

713. Doamna pentru curatenie angajeaza

739. Educatoare pentru Gradinita Won-

712. Dispeceri transporturi in Otopeni

756. Electrician calificat, necalificat SC BIZ ELECTRIC EXPERT SRL-D cu sediul in localitatea Bucuresti,angajeaza electricieni calificati sau necalificati pentru montaje aparate electrice in fabrici si asanblari tablouri electrice la sediu. (0723.922.383 757. Electrician cu experienta cunos-

tinte de IT, camere video si sisteme de alarma, constituie un avantaj. O masa calda/ 2 mese calde pe zi, pentru angajatii din provincie oferim si cazare 3.500 L; (0723.581.516 tekko@tekko.ro

derland 2.600 L; (0762.000.920 gradinitawonderland@yahoo.com

gradinita sector 3, zona Dristor. Persoana harnica, deschisa, dornica de lucru. Asigurarea unui mediu curat, placut, organizat. Experienta intr-o alta institutie constituie un avantaj (0729.191.221

740. Educatoare gradinita angajam edu-

759. Electrician inalta tensiune, metrou

689. Croitoresa pentru firma serioasa

715. Doamna intretinere, vase, cautam

doamna intretinere, vase bucatarie. Restaurant situat in sector 6. Asiguram salariu motivant; (0722.462.827

profesor de teatru, femeie de serviciu, bucatareasa, angajeaza gradinita parcul Carol. Telefon, adresa de email: (0722.277.090 contact@gradinitagifted.ro

760. Electrician inalta tensiune, metrou

742. Educatoare. Gradinita particulara

761. Electrician intretinere, Angajam electrician intretinere pentru fabrica Star Foods din Popesti Leordeni. Pentru cei interesati, va rog sa il contactati pe colegul nostru Eduard Radu la nr tel; 2.500 L; (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com

(perdele si draperii), salariu deosebit 1.500 L; (0722.644.627 eurotextil@libero.it

Aqua Sport. (0765.509.426

714. Doamna ingrijitoare pentru gradinita

catoare la gradinita privata, zona Aviatorilor metrou, salariu motivant. (0752.974.328 741. Educatoare, ingrijitoare, psiholog,

jam croitorese cu experienta, realizare produs cap-coada pentru productie la comanda si mini serii. Salariu avantajos, mediu placut. Mai multe detalii la telefon; (0725.454.034

Doamna la curatenie zona Titan pentru salon infrumusetare Bucuresti. Salariu 1.800 lei/15 zile; (0724.133.585

situata in cartierul Militari angajeaza educatoare cu studii de specialitate. Relatii la tel.; (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com

691. Croitorese angajez. Program L-V

717. Doamna la vase pt. restaurant zona

743. Egerom angajeaza muncitori califi-

690. Croitorese atelier de creatie, anga-

7.30- 16.00, ofer salariu brut, 2.400 L; (0721.456.325/ 021.224.41.96

692. Croitorese atelier croitorie pentru

liniara Atelierul este situat in zona Obor. Carte de munca 8 ore, salariu motivant; (0736.365.066

716.

Obor, pentru Hashtag Pub, personal pentru locatia de pe soseaua Mihai Bravu nr. 32, zona Obor, Doamna la vase. Salariu atractiv, tips, bonusuri si carte munca. (0724.803.412 office@hashtagpub.ro

cati/necalificati pentru productie mase plastice (saci menajeri, folie plastic). CV la mail. Detalii la sediul societatii in str. Constantin Dragan nr. 6; (021.256.50.74 resurseumane@egerom.ro

Paris (Franta) Electrician inalta tensiune, curent continuu, Metrou Paris (Franta). 2.000 {; (0771.478.736 mihai.epj@gmail.com Paris, Franta electrician inalta tensiune, curent continuu, metrou Paris (Franta). 2.000 {; (0771.478.736 mihai.epj@gmail.com

762. Electrician intretinere, detalii la

sediul Radox din bd. Timisoara 80, sect. 6; (021.444.07.41

693. Croitorese masina simpla, triploc,

zona Bd. Grivita (Pod Constanta), Bucurestii Noi, Sos. Chitila; (0723.933.354/ 0723.118.724

sau cap/coada pentru ateliere extrem de cochete in sec. 3 si 4 sa aiba o f. buna experienta in retusuri si modificari sau produse cap/coada se ofera perioada de lucru pana la adanci batraneti salarizare f. atractiva. (0722.396.268/ 0749.020.225 ionescuadialexandru@yahoo.com

2600 lei Electricieni 2600 lei lucrari in Bucuresti. (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

779. Electricieni si ajutor de electrician,

societate cu 19 ani de experienta in domeniul instalatiilor, cu sediul in Popesti-Leordeni, angajeaza cu forme legale electricieni. Oferim seriozitate si stabilitate financiara. Solicitam responsabilitate. (0732.164.447 officeddinstalatii@yahoo.com 780. Electricieni si ajutor de electricieni

Yannis Group angajeaza electricieni cu si fara experienta pentru cablaj si montaj echipamente. Salariul intre 2.000-3.500 lei in functie de calificare si productivitate. Orele suplimentare se platesc. 3.500 L; (0766.576.985 yannis_art_design@yahoo.com

angajam urgent pentru instalatii electrice in constructii, salariu atractiv 3.500 L; (0745.012.536 785. Electricieni utilaje angajam electricieni pentru intretinerea si repararea utilajelor din dotarea societatii GlobeGround.Studii medii cu diploma bac.preferabil scoala tehnica de profil electromecanic; (0372.462.014 718. Doamna serioasa, cinstita pentru supravegherea unei batrane greu deplasabile. Atributii: ajutor toaleta si servit masa odata pe zi. Program: L-V 8 ore pe zi. Telefon (0770.312.683

699. Curier pedestru Urgent Cargus angajeaza pentru Bucuresti. Se livreza plicuri si colete mici. Program de lucru de luni pana vineri 11.00-19.00. Salariu motivant, contract de munca pe perioada nedeterminata (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com

pentru menaj. Pot asigura si cazare; (0761.860.886

719. Doamna, preferabil din provincie,

744. EISOL SECURITY Evaluare de risc

la securitatea fizica, proiectare si implementare la sisteme de securitate, angajeaza: inginer proiectant, inginer sisteme securitate, evaluator risc, tehnician sisteme securitate. Cerinta obligatorie: atestat ARTS. (0726.444.506 office@eisol.ro 745. Electrician angajam electrician cu

720. Doamne colaborare doresc colega

experienta pentru lucrari de interventii, verificari PRAM, etc., program 8h, salariu motivant + bonusuri lunare. (0770.803.237 office@electricenergy.ro

721. Doamne, domnisoare receptie si secretariat, tinere doamne si domnisoare intre 20 si 45 ani pentru posturile de secretara executiva si receptionera. 3.000 L; (0730.222.270

746. Electrician angajam electrician pentru instalare si intretinere sisteme de supraveghere video si interfoane. Se cere permis auto, minima experienata si dorinta de a invata. Oferim un mediu de lucru placut. (0747.509.333/ 0744.163.984 ninamarin1234@gmail.com

pentru masaj, relaxare si intretinere corporala, (cervical, lombar, reflexoterapie) pentru detalii sunati 2.800 L; (0754.385.321

722. Documentarist, Restaurator, Muzeograf, cerinte: Seriozitate si punctualitate, Cunostinte operare PC Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat, Cunoasterea unei altei limbi straine prezinta un avantaj, Spirit de echipa, Dorinta constanta de invatare si perfectionare, Disponibilitate pentru lucrul in weekend. Relatii in intervalul orar 9-17 (0741.078.851

7 ani, zona Piata Romana, angajam cusatoreasa pentru produs cap coada. Program: luni - vineri: 8.30 - 17.00, salariu si carte de munca; (0748.119.171 manu@manuri.ro

701. Curieri pedestri pt livrari plicuri, Bucuresti, program L-V 9-18. Salariu 1.400 - 1.700 lei; (0737.203.203

682. Croitoreasa modificari - retusuri, avantaj pentru produse cap coada. Zona Calea Mosilor. Salariu incepand 2.000 lei net (negociabil in functie de experienta) + bonusuri. Contract de munca (0726.993.333 bdcarol59@gmail.com

incaltaminte lux atelier incaltaminte dama de lux, angajeaza cu salariu foarte atractiv cusatori si montatori cu experienta. Oferim localizare centrala cu acces facil, loc de munca curat si colectiv placut. (0722.982.809 gina_stancu@hotmail.com

724. Dominos Pizza angajeaza livrator pe

atelier de haine de dama serie mica si comanda (rochii si costume) zona Romana-Dacia, cu experienta in realizarea produsului cap coada si croit dupa tipar. Carte de munca. Program L-V, 8-16.30. 3.000 L; (0799.523.278

703. Czech In Square Pub angajeaza per-

sonal Czech In Square pub in Piata Unirii angajam personal: barman, ospatari, ajutor bucatar cu sau fara experienta. (0767.945.297 hr.it4it@gmail.com

tract de munca si salariu motivant? Firma de curatenie angajeaza urgent agenti curatenie, spatii birouri, program 8h/zi, salariu incepand cu 1400 lei. Relatii la: (0731.178.581 726. Doresti un loc de munca stabil?

684. Croitoreasa pentru croit, cusut pro-

704. Dealer Knauf, Austrotherm, angajam

stivuitorist Otopeni, distributie materiale de constructii, conditii foarte bune de lucru, nu se lucreaza sambata. 2.200 L; (0787.698.979 albu@dixdepot.ro

702. Cusator si montator pt.atelier de

778. Electricieni lucrari in Bucuresti

784. Electricieni si muncitori necalificati

698. Curatenie Voluntari, carmangerie angajeaza femeie serviciu pt curatenie si navete. 2000 lei net+200 pachet+pranz asigurat.dumininica libera, nu sunati daca nu veniti, (0744.585.641 cmncld@gmail.com

««««««««««««««««««

777. Electricieni cu experienta S.C. Gemix Instal S.R.L, angajeaza electrician cu experienta, pentru societate de instalatii, salariul de la 2300 ron net. Persoanele interesate pot suna la nr de tel. sau pot trimte CV. (0757.027.730 office@gemix.ro

(de la 3000 net), salariul intreg pe contract, 8 h(L-V), bonuri de masa (0747.612.979 ingineruelectrician@gmail.com

697. Curatator auto pentru interior, 3000 lei, angajez curator auto pt interior detaling, salariu fix 2700, program de luni pana vineri, de la 9-18, sambata si duminica liber. Zona Militari, Apusului, 3.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro

681. Croitoreasa Atelier cu vechime de

firma angajeaza pentru santiere in Bucuresti si in afara Bucurestiului; (0727.287.322

783. Electricieni si muncitori necalificati

696. Croitorie, angajam constructor tipare Angajam constructor tipare, pentru crearea tiparului si croit dupa tipar. Salariu 4.000 lei, carte de munca, sarbatori legale libere, program luni-vineri, locatie Casa Scanteii, Sector 1. (0774.431.164

croitorie la strada, reparatii, zona Drumul Taberei, (0770.432.639

voce. (0723.301.194/ 0723.301.196 alexandru@telecommaintenance.ro

776. Electricieni calificati si necalificati,

necalificati Firma Mikon Systems SRL, autorizata ANRE, angajeaza electricieni si muncitori calificati, necalificati pentru lucrari de constructii montaj in domeniul instalatiilor electrice. (0752.244.069 simona.alexandru@mikon.ro

urgent confectionere masina liniara si triplok, conditii avantajoase, salariu motivant, carte de munca 8 h , weekend-uri libere.Zona Obor sector 2. (0736.365.066

CURIER. FIRMA DE TRADUCERI ANGAJEAZA CURIER CU NORMA INTREAGA; (0735.547.745/ 021.316.06.52

775. Electricieni si instalatori retele date

782. Electricieni si muncitori calificati,

695. Croitorie atelier croitorie angajeaza

700.

Electrician: experienta in domeniul instalatiilor electrice si sanitare, in domeniul electric si mecanic pt Ibis Hotels Bucuresti. Oferim salariu atarctiv si tichete de masa. Telefon/ CV la email: (021.300.91.15 monica.gheorghe@ibishotels.ro; h3302qm@accor.com

774.

781. Electricieni si instalatori re?ele voce date Telecom Maintenance Romania angajeaza:electrician si ajutor electrician. Tehnicieni retele structurate. (0723.301.194/ 0723.301.196 alexandru@telecommaintenance.ro

694. Croitorese pentru retus, modificari

679. Croitor/ croitoreasa cu experienta pentru atelier de creatie vestimentara. Cautam croitor / croitoreasa cu experienta pentru realizarea produselor cap-coada (croit, cusut, finisat). Salariu motivant. 600 {; (0737.670.354 rahmahsuleimani1@gmail.com

duse cap-coada, dupa tipare proprii, salariu 2.000-5.000 lei. Atelier situat in Calea Floreasca; (0730.595.259

734. Dulgheri si fierari angajam in conditii legale Angajam in conditii legale dulgheri si fierari cu experienta maxima in domeniul constructiilor civile si industriale salariu de 4500/luna aproximativ 23 de zilele lucratoare se acorda si cazare. (0743.518.395 evivetconstruct@yahoo.com

atie vestimentara angajeaza croitoreasa/modelier serios si cu experienta in vederea realizarii de articole vestimentare dama, de serie mica si pe comanda. Locatie: 5 min. de metrou Universitate, (0723.913.927 passion@passionbyd.ro

688. Croitoreasa/modelier. Atelier cre-

««««««««««««««««««

683. Croitoreasa modelier, angajam in

jeaza dulgheri, zidari, zugravi, faiantari, rigipsari salariu 3.500 lei pe luna program luni -vineri 7,30-18,00 sambata 7,30-12,30. 32.456 L; (0722.634.534 nifloconstruct@gmail.com

758. Electrician de executie si ajutor electrician pentru santiere din Bucuresti si din tara. SC instalatii electrice si curenti slabi. Cond. salariale bune, CM, ore supl, progr. 8 ore/zi, posib. avansare; CV la mail: 3.000 L; (031.437.06.35 angajari@mhtexperience.ro

retusuri. Centrul Comercial Bucur Obor. Relatii la: (0766.979.230/ 0769.999.169

680. Croitor/ croitoreasa, angajez pentru

709. Dispecer Delivery Restaurant renumit, angajeaza dispecer Delivery, daca esti o persoana comunicativa, sociabila te asteptam sa faci parte din echipa noastra. (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

cian calculator pt tipografie, cunoastere a programelor Photoshop, Illustrator, Indesign si Acrobat Pro. Oferta este valabila full time sau part time. (0745.343.987 eliza@aktis.com.ro

723. Domeniile Dropia SRL angajeaza viticultori pentru punctul de lucru din Insuratei, sat Lacu Rezii, judetul Braila. Relatii la telefon; (0788.423.894

scuter indiferent de varsta. Se cere: obligatoriu permis categoria A1, A sau B, preferabil experienta de mers pe scuter, aspect fizic ingrijit si placut 1.400 L; (0739.881.365 nmirela1692@yahoo.com 725. Doresti un loc de munca stabil, con-

Firma de curatenie angajeaza urgent agenti curatenie, Blocuri, program 8h/zi, zona Tunari, salariu incepand cu 1500 lei/decont transport. Relatii la: (0786.102.017 727. Doresti un loc de munca stabil?

Firma de curatenie angajeaza urgent agenti curatenie, spatii birouri, program 8h/zi, salariu incepand cu 1400 lei. Relatii la: (0786.102.017 728. Doresti un loc de munca stabil? Firma de curatenie angajeaza urgent agenti curatenie, spatii birouri, program 8h/zi, zona Pipera, salariu incepand cu 1400 lei. Relatii la: (0786.102.017 729. Doresti un loc de munca stabil? Firma de curatenie angajeaza urgent agenti curatenie, spatii comerciale, program 8h/zi, zona Militari, salariu incepand cu 1400 lei. Relatii la: (0764.057.786 730. Doresti un loc de munca stabil?

Firma de curatenie angajeaza urgent agenti curatenie, spatii birouri, program 8h/noapte, salariu incepand cu 1500 lei. Relatii la: (0786.102.017 731. Doresti un loc de munca stabil?

Firma de curatenie angajeaza urgent agenti curatenie, spatii birouri, program flexibil, 4h/zi, zona centrala, salariu incepand cu 750 lei. Relatii la: (0786.102.017

747. Electrician Angajam, cu contract de

munca, electrician serios cu minim 5 ani experienta in medie si joasa tensiune. Oferim salariu motivant si tichete de masa cu valoare maxima. Se lucreaza 8 ore/zi. ANRE IIB; (021.316.91.78 hr@semaparc.ro 748. Electrician angajeaza Hotelul

Capsa,angajam si pensionari. Telefon: (0768.075.137 749. ELECTRICIAN curenti slabi. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 750. Electrician pentru lucrari de

reparatii si intretinere in cadrul hotelului RIN Grand. Cerinte obligatorii: calificare, seriozitate, experienta min 2 ani. Trimite CV ul la email sau suna la numarul afisat. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 751. ELECTRICIAN pt. firma de constructii. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la tel. sau email (0734.828.510 angajari@artfm.ro 752. Electrician / instalator. Atitudine profesionista, spirit de echipa, comunicativ;Flexibil, proactiv, sigur pe sine; stabilitatea psihica; viteza de reactie; (0723.889.299 cristina.ciobanu@me.com 753. Electrician auto, mecanici reparatii auto-utilaje de constructii, soferi categ. C, C+E, excavatoristi, buldoexcavatoristi si automacaragii pentru societate constructii; (0742.260.868/ 0744.696.213

763. Electrician panouri electrice, S4, Berceni, Vidra electrician pentru executie panouri electrice. Se cere calificare si o experienta minima de 6-12 luni. Ocazional se fac deplasari. Se ofera transport de la Piata Sudului, tichete de masa, salariu neg. 1 L; (0731.227.729

trice Studii de specialitate. Constituie un avantaj experienta pe un post similar. Locatia: Mogosoaia, Sos Bucuresti-Targoviste nr.12A. De la statia metrou Straulesti cu autobuzul 304 pana la CFR Centura. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro

764. Electrician sector 6 Crangasi,

787. Electricieni, Angajam electricieni,

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri anagajam automatist, necesar experienta program full-time; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 765. Electrician si ajutor de electrician

angajam pentru lucrari de instalatii electrice si sisteme de securitate (0748.121.381 alarmelectricsistem@gmail.com 766. Electrician si ajutor de electrician pentru lucrari de instalatii electrice. Oferim carte de munca, program de 8 ore. Salariu integral pe cartea de munca. (0749.281.178 767. Electrician si ajutor electrician pen-

tru Societatea Profceiss Electric SRL, 2.600 L; (0747.755.489 contact@profelectric.ro 768. Electrician, electronist Tipografie

angajeaza electrician/electronist mentenanta timp de lucru 8 ore program de luni pana vineri. Salariu + tichete de masa. Pentru persoane din provincie asiguram cazare. (0786.958.267 marius.brecea@deaprint.ro 769. Electrician, experienta in domeniul instalatiilor electrice si sanitare, in domeniul electric si mecanic pt. Ibis Hotels Bucuresti. Oferim salariu atractiv si tichete de masa; (021.300.91.15 monica.gheorghe@ibishotels.ro; h3302-gm@accor.com 770. Electrician, instalator de intretinere pentru centru de afaceri. Salariul brut 2080 lei + bonuri de masa. Se ajunge la un net de aprox. 3000 in functie de turele lucrate

program de lucru 07.30 - 16.30 o ora pauza de masa de luni pana vineri salariu la doua saptamani tichete de masa contract nedeterminat din ziua inceperii muncii. (0751.517.441 788. Electricieni, instalatori, frigotehnisti,

tehnicieni intretinere cladirii de birouri in Bucuresti Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Se asigura cadru de lucru stabil si profesionist. Detalii la telefon. CV pe email. (0726.770.658 career@coralconstruct.ro 789. Electricieni, lacatusi confectii met-

alice si muncitori necalificati (031.425.60.76/ 0760.783.578 info@mabec.ro

790. Electricieni, necalificati firma bransamente electrice angajam muncitori. Salariu incepand de la 3.500 lei pentru electrician. (0742.041.451 secretariat@electrotestsrl.ro 791. Electromecanic mentenanta utilaje, Tunari - Ilfov pentru producator de semipreparate din carne, cu sediul in Tunari Ilfov. Cerinte: calificare de electromecanic, experienta 5 ani, disponibilitate ture. Detalii la tel. (0799.933.172/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro 792. Electrostivuitorist Fabrica de

medicamente situata in Theodor Pallady angajeaza personal calificat pentru depozit.. Program de 2 schimburi (06-14, 14-22), luni-vineri, 1.805 L; (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 793. Electrotehnist firma distributie electrocasnice cu sediul in Voluntari, angajam electrician -electrotehnist, salariu motivant, mediu de lucru placut. (0728.135.409 office@demelectronics.ro

795. Eurocors Constructii AG angajeaza muncitori calificati si necalificati in domeniul constructiilor. Oferim cel mai bun salariu; (0727.300.575 796. Evaluator activitate amanet si vanzator Condor angajeaza in conditii deosebit de avantajoase - salariu motivant, al treisprezecelea salariu, prime, program de luni pana vineri, sarbatorile legale libere. (0741.332.450 investment@condorgroup.ro 797. Exclusiv personal feminin, conversatii online. Program flexibil si salariu garantat pana la 6000 ron. Comision 50%70%. Bonus angajare 3500 ron, avans inca din prima zi pana la 5000 ron. Avansare rapida. Confidentialitate 100%. 6.000 L; (0764.140.118 gorgonize@yahoo.com 798. Expert contabil in firma de contabilitate cu mediu de lucru profesionist, benefiicii racordate la realizarea sarcinilor de lucru, posibilitati de dezvoltare profesionala si personala. Experienta minim 5 ani si CECCAR. CV la adresa de email. Salariu de: 3.800 L; (0799.300.200 recrutari@firmadeconta.ro 799. Fabrica de mase plastice Berceni angajeaza muncitori productie 3 schimburi (experienta nu este obligatorie). Beneficii: salariu motivant, tichete de masa, vacante (Craciun, Paste, august); (021.539.32.62 800. Fabrica mobila sector 4, zona Gara

Progresu angajeaza operator documente primare, cunoscator PC, Saga. (0723.171.084 office@casa2002.ro

801. Facturare Laborator cofetarie anga-

jam personal facturare si contabilitate primara. Sector 3 Bucuresti. (0722.246.412 Iuja.norica@yahoo.com

802. Familie cu 2 copii angajeaza menajera/bona interna Angajam doamna/domnisoara serioasa si motivata pentru curatenie, gatit, supraveghere copii, in regim intern, 2 week-endure libere/luna. (0749.150.543 veronica.adina.boiangiu@gmail.com 803. Farmacist Farmacia Nordfarm8, farmacie laborator angajeaza farmacist. Oferim salariu atragator, bonuri de masa, tichete de medicamente. Informatii suplimentare sunati la tel sau mail. (0749.114.114 nordfarm8@yahoo.com 804. Fast food Angajeaza bucatareasa,

ajutor bucatar, fata prezentabila pentru servire clienti si preparare salatae si femeie pt. curatenie si curatat legume. (0733.766.689/ 0726.513.300

805. Fasty Tasty Co Obor angajeaza Shaormar cu experienta, se ofera salariu motivant, contract de munca si posibilitate de promovare in cadrul firmei! (0722.195.702 fasty_tasty@yahoo.com 806. Fasty Tasty Co zona Obor angajam colegi Bucatar, ajutor bucatar, spalator pahare, casiere, femei de serviciu. Oferim salariu motivant, posibilitate de avansare in cadrul companiei, se asigura 2 mese pe zi. (0722.195.702 fasty_tasty@yahoo.ro 807. Fata la subtiat, talpuitor manual pentru aplicate firma incaltaminte angajeaza in zona Colentina. Conditii bune de lucru. Asiguram de lucru tot anul din ianuarie pana in decembrie (0722.294.441 aristocrat.stil@yahoo.ro 808. Fata pentru facturare Firma cu sediul

in Afumati angajeaza fata pentru facturare, cunostinte contabilitate primara si program saga. Asiguram transport de la Colentina; (0734.296.420 platinambalaje@gmail.com

809. Fata pentru servire, debarasare program 7.00 - 17.30 luni - vineri, sambata duminica liber. Salariu 3000 Lei plus masa. Bufet in zona Colentina, Fundeni 3.000 L; (0742.266.859 810. Fate ajutor bucatarie, bucatari, bucatarease pentru unul din putine Tankerie Ursus din Romania cu sansa de a lucra si invata de la Baz Masterchef 4.000 L; (0770.731.602 vassilispetrou@yahoo.com 811. FEMEI pentru spalat vase, curatenie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 812. Femei cu sau fara experienta, sala fitness angajeaza pentru postul de femeie de serviciu, 1.400 L; (0760.099.070 813. Femei cu sau fara experienta, sala fitness angajeaza pentru postul de femeie de serviciu, 1.400 L; (0760.099.070 814. Femei de serviciu pentru fabri-

ca productie alimentara. Salariu 1.600 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 Lei + o masa calda. Informatii la: (0732.672.654 815. Femei necalificate, la Metro Berceni;

(0733.030.414

816. Femei pentru fabrica de

curatat legume zona Sos. Pantelimon. Program 7-16, salariu pe economie cu carte munca+ bonuri de masa. Relatii la tel. (0723.654.915

771. Electrician, instalator intretinere, sector 1,3,6 desfasoara activitati specifice de intretinere si reparatii a instalatiilor aferente cladirilor de birouri sau spatii comerciale, Program l-v 8 ore/zi, venit motivant, mediu de lucru dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

daca esti electrician auto cu experienta te asteptam sa vii la noi. Detalii la tel. (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

772. Electrician, tamplar, instalator, zugrav pentru hotel Lido by Phoenicia. Asteptam CV-urile la adresa de email sau ne puteti contacta la tel. (0722.556.308 hr@lido.ro

755. Electrician auto, reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 3500-6000 Ron, conditii bune de lucru, zona Militari Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 6.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

773. Electrician, zona Stefanesti Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri anagajam electrician necesar experienta si calificare. Program full-time, bonuri de masa (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

754. Electrician auto, ne marim echipa,

786. Electricieni uzinare tablouri elec-

794. Elnet Security angajeaza personal de paza (cu sau fara atestat) pentru spatii comerciale in Bucuresti si Ilfov, pentru program de 24 h/48 h, in Bucuresti. Salariu atractiv; (0759.046.133/ 0735.188.870

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

13 martie 2019

4

LOCURI DE MUNCĂ… 858. Femeie la vase locatie in cladire de birouri, zona Piata Romana, program luni vineri, 8 ore pe zi. Detalii suplimentare telefonic (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com 859. Femeie la vase pentru restaurant din

zona centrala. Program 2 cu 2, salariu plus tips. Informatii la telefon. (0745.574.230/ 0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 860. Femeie la vase Restaurantul Cher-

hanaua Ancora angajeaza femeie la vase. Salariu motivant. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 861. Femeie la vase cu sau fara experienta pentru restaurant din zona centrala. Program 2 cu 2, masa asigurata, salariu + tips. Informatii la telefon (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 862. Femeie la vase pentru restaurant

Restaurant Chocolat angajeaza femeie la vase si curatenie, prezenta agreabila program 1 zi cu 1 zi, salariu 1.700 net, tichete de masa, tips, decont transport. Pentru interviu sunati la numarul de mai jos, 2.300 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 863. Femeie la vase restaurant central.

restaurant central angajam femeie la vase. Salariu 1900 Ron + evenimente platite separat, program o zi cu o zi, transport asigurat dupa program; 1.900 L; (0733.500.300 864. Femeie la vase si curatenie restau-

817. Femei si barbati pentru curatenie,

oferim cazare si muncitor intretinere; (0763.646.272

818. Femei si barbati pentru postul de agent vanzari, distribuitor cu/ fara experienta, fara limita de varsta. Oferim cazare; (0733.380.388 819. Femei si barbati. Firma curatenie

angajam femei si barbati la curatenie supermarket Metro Voluntari; (0727.476.963

820. Femeie de serviciu 10 ore/zi, 1 liber

pe saptamana 1800Lei. (0720.223.994

821. FEMEIE la curatenie pt. restaurantul

Casa Mino, cu contract de munca, salariu plus bonusuri la fiecare eveniment, (0753.338.373 office@casamino.ro 822. Femeie pentru bucatarie fast food, care sa prepare snitele, salate, angajez. Nu pentru spalat vase. Se lucreaza 2 zile cu 2 libere, zona Obor, (0722.532.480

840. Femeie de serviciu pt. Fox, fabrica de mezeluri, birouri. Program 8h/zi, 7 15,30. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: bonusuri, prime, masa calda, spor ore suplimentare. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de l-v, 1.640 L; (0726.718.768 841. Femeie de serviciu Restaurantul Monte Carlo din Parcul Cismigiu angajeaza femei de serviciu. Detalii la nr de tel. (0735.859.700 ianispircan@yahoo.com 842. Femeie de serviciu si spalatoare de

vase pentru reteaua de restaurante Sushi Terra. Salariul atractiv. Program flexibil de munca. Afi mall. Sector 6. (0743.153.333 alinariulet@mail.ru 843. Femeie de serviciu societate comer-

ciala din domeniul moraritului angajeaza femeie de serviciu. Pct. de lucru se afla in Buftea iesire din Chitila pe DN 7). Se acorda BM de 300 lei, salariu atractiv, transport gratuit. (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com

823. Femeie ajutor bucatareasa in Auchan Vitan chiar fara experienta, pentru ajutor bucatareasa (paneuri, salate) la autoservire in Auchan Vitan. Salariu 1600ron plus bonusuri zilnice din vanzare si mancare program zilnic 8-16 cu duminica libera. (0731.837.791

844. Femeie de serviciu -Sun Plaza (birouri)Big Berceni Stericycle Romania, Sun Plaza (Big Berceni), angajeaza femeie de serviciu pentru curatenie birouri. Contract perioada nedeterminata, salariul la timp(1500 lei in mana+tichete 200 lei), program 8 ore/zi L-V 1.700 L; (0741.035.679

824. Femeie curatenie Angajam doamna

845. Femeie de serviciu la bucatarie cu experienta, angajez femeie de serviciu la bucatarie cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala, asigur transport, zona Petre Ispirescu; (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com

pentru curatenie, zona Fundeni 1.800 L; (0788.888.850

825. Femeie curatenie Club privat si after school pentru copii angajeaza femeie pentru curatenie, program 8 ore, 7.30-16.00, luni - vineri, 2 sambete / luna. Contract de munca, masa de pranz. 1.800 L; (0761.955.359 angajari_sarida@yahoo.com 826. Femeie curatenie pentru benzinaria

Mol Otopeni, decontam transportul. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 827. Femeie curatenie birouri, cerinte:

caracter onest, cinstit si placut care se poate integra usor in colectiv. Seriozitate si profesionalism. Descriere: mediul de de lucru este intr-o cladire de birouri, program l-v de la 6;30. 1.300 L; (021.336.77.44 828. Femeie de servici, oferim salariu si bonuri de masa; (0762.695.090 829. Femeie de serviciu Antena TV

Group angajeaza femeie de serviciu pentru punctul de lucru Iride Business Park (langa statia de metrou Pipera), pentru birouri. Program de lucru in ture. (021.203.02.97 cariere@antena1.ro 830. Femeie de serviciu BBQ and GRILL Pipera angajeaza femeie de serviciu. Zona metrou Pipera, cap tramvai 16-36, Bd Dimitrie Pompeiu nr 5H, program luni-vineri 0716/12-21. Salariu plus avantaje. (0763.679.244 831. Femeie de serviciu blocuri, salariu atractiv+ carte de munca. Rog seriozitate; (0770.560.053 832. Femeie de serviciu Complex Comer-

cial angajeaza femeie de serviciu la grupa de curatenie, zona Piata Sudului. Program full time. (0733.109.220 833. Femeie de serviciu Curatenie spatii

birouri si depozit. Locul de munca se afla pe Sos Odaii. Se deconteaza transportul pe RATB. (0336.401.262 office@chorus.ro

834. Femeie de serviciu Dorim sa anga-

jam o femeie de serviciu pentru lucrul in pensiune si restaurant 2.500 L; (0723.571.522

835. Femeie de serviciu Femeie serioasa,

harnica, pentru curatenie in apartamente goale, carte de munca, luni-vineri 8-16, zona Berceni-metrou Dimitrie Leonida, se coboara la o statie dupa Aparatorii Patriei. 1.700 L; (021.316.78.09 836. Femeie de serviciu la un bazin de

inot din sectorul 6. Program 8 h. Salariu 1750 lei. (0799.983.830 geanyradu@yahoo.com

837. Femeie de serviciu pentru curatenie

in hotel, program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere sau 12/24 ore, 12/48 ore. Se preteaza si pentru provincie; 1.800 L; (0751.190.463

838. Femeie de serviciu pentru restaurant. Pentru mai multe detalii sunati la nr de telefon. (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 839. Femeie de serviciu pentru societate comerciala. Salariul 1.500 Lei. Rugam seriozitate (0735.778.844

rant angajeaza femeie la vase si curatentie. Restaurantul se afla in sectorul 3 (zona Titan). Se lucreaza in ture 2/2. Carte de munca si salariu motivant. (0752.202.020 trattoriaventi@gmail.com 865. Femeie la vase si curatenie Restau-

rant situat in sectorul 2 angajeaza femeie la vase si curatenie salariu 1.900 ron/ 15 zile, o masa pe zi, tips. 1.900 L; (0737.467.133 866. Femeie la vase, 1800 lei salariu.

Restaurant situat in zona Piata Victoriei angajeaza femeie la vase harnica, dornica de un job stabil si de lunga durata, relatii la telefon intre orele 12-18. (021.311.46.06 loredanacirvicescu@gmail.com 867. Femeie la vase, KLANdestin isi mar-

easte echipa cautand oameni cu experienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare. 2.000 L; (0728.218.888 klandestin2016@gmail.com 868. Femeie la vase, laborator cofetarie,

zona Universitate, sambata-duminica liber; (0733.021.502 869. Femeie la vase, restaurant The roof angajeaza spalator vase, adresa Calea 13 septembrie 221-226 vis-a-vis de biserica in complex Prosper, etaj 2. Salariu avantajos pentru mai multe detalii; (0725.862.035 bogdan_yooo2000@yahoo.com

884. Femeie vase si curatenie pentru restaurant zona Barbu Vacarescu. Relatii la tel. (0723.668.701 885. Femeie vase. Restaurant cu specific

chinezesc, angajeaza femeie la vase, bucatar, ajutor bucatar si livrator cu masina. Detalii la tel. (0721.927.637

886. Femeie, Voluntari Carmangerie cau-

tam femeie serioasa, muncitoare, pentru curatenie si navete. Salariu 1800 net +200lei lunar produse+masa pranz asigurata. L-V-6.30-15.00 si S -7.00-14.00. Telefon. (0744.585.641 887. Fete pe postul de ambalator in fabri-

ca de pahare din carton situata in Afumati. Program 8 ore/zi. Salariu 1400 ron + 200 ron transport. (0720.267.347 888. Fete pentru fast food cu sau fara experienta. Program flexibil. Contract full time pe perioada nedeterminata, 2.200 L; (0740.060.708 889. Fete la fast-food in Park Lake Titan, chiar fara experienta pentru servire clienti la Rustic in Park Lake Titan. Salariu 1800 ron in mana si mancare la alegere. Program o zi (9-22) cu una libera. Mediu de lucru placut, se invata repede, 1.800 L; (0733.967.668 890. Fete operatoare magazin online, pro-

gram de munca flexibil, salariu motivant, contract de munca. Asteptam CV pe adresa email, (0736.041.292 georgeapreutesei@yahoo.com

891. Fete pentru curatenie,ajutor bucatarie. restaurant angajam personal (fete) pentru curatenie; fete pentru ajutor bucatarie; (0721.259.439/ 0722.310.005 892. Fete preluari comenzi telefon-

ice pentru Socului Kebap, salariu avantajos; (0764.673.064

893. Fete, baieti ospatar, picol, barman Angajam personal dinamic pe posturile de ospatar, barman si picoli.Oferim contract de munca, pachet salarial atractiv, bonuri de masa decontam transport program flexibil. restaurant pizzerie terasa. (0765.354.485 alexvladuca@gmail.com 894. Fete, Elvetia QG Private Club este o

agentie de escorte de lux si un salon de masaj erotic in Geneva.

895. Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani. www.fetish-world.ro (0730.752.752 896. Fierari, dulgheri si muncitori necalifi-

cati, firma de constructii din Bucuresti angajam pentru santiere de constructii. Rugam seriozitate. Mai multe detalii telefonic (0734.241.530

897. Finisatori productie publicitara, Profi

Print Production din Branesti-Ilfov angajeaza finisatori prelate si bannere cu sau fara experienta din zona Branesti-Islaz, Belciugatele, FunduleaBeneficii: Bonuri de masa,transport decontat. (021.345.45.04 office@profi-print.ro

912. Firma productie obiecte san-

itare (Bucuresti, zona Ghencea) angajeaza muncitori in fabrica .Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale. Nu oferim cazare; (0720.112.734 913. Fochist Instalator autorizat, centrala automata joasa presiune, experienta, contract de munca permanent, program 8 ore luni-vineri, pentru echipa de intretinere Expocenter Hotel, Casa Presei, urgent; 2.000 L; (0744.569.999 padure@gepagroup.ro 914. Fochist/instalator galeriile TITAN,

angajeaza fochist cu experienta minim 3 ani in exploatare imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii; 2.000 L; (0721.811.511/ 0737.030.810 estanescu@yahoo.com

915. FoodVibe angajeaza bucatar, cautam coleg pentru postul de bucatar care sa aiba experienta de minim 3 ani. Locatia se afla in zona Piata Unirii. Salariul se discuta la interviu in functie de experienta. (0748.805.877 916. Fotograf si vanzator Cautam persoane serioase, dinamice, chiar si fara experienta pentru servicii foto si vanzari in Oraselul Copiilor. Se lucreaza 6 zile, iar joia este libera. Salariu 2000 lei in mana + bonusuri. 2.000 L; (0744.252.540 917. Frezori, sudori, lacatus mecanic

918. Frigotehnist utilaje industriale, Tunari, Ilfov pentru producator de semipreparate din carne, cu sediul in Tunari Ilfov, cerinte: calificare de frigotehnist, experienta 5 ani, disponibilitate ture. Detalii la tel. (0799.933.172/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro

940. Gastropub Energiea cauta ospatari,

919. Frigotehnist, cunostinte despre

941. Gestionar Angajam urgent gestionar, experienta 3-5 ani, studii medii complete, cunostinte de gestionare a m?rfurilor; seriozitate, responsabilitate si implicare, atentie si indeplinirea sarcinilor la timp. (0728.929.886 georgiana@sonorom.ro

inretinerea si reparatia sistemelor cladirii: mecanic si electric, sistemele de prevenire si stingere a incendiilor; persoana responsabila, ordonata, cu spirit tehnic si de echipa. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul de tel. (021.403.19.94 920. Frigotehnist, instalator, agent van-

zari, www.aerconditionat.org, efectueaza montaj, intretinere si service la echipamente de aer conditionat, www.termopanejaluzele.ro www.e-rolete.ro, pentru agent vanzari bucuresti si in provincie; 3.400 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org

850. Femeie de serviciu, Angajam per-

sonal pentru curatenie in hala de productie produse de patiserie. Program 8 h L-D, sambata liber, doar 2 duminici /luna, salariu 1600 lei, adresa este Th. Pallady, nr 44 D, sect 3. (0737.523.284 851. Femeie de serviciu, Love for food angajeaza femeie de serviciu pentru locatiile din Bucuresti. Se ofera salariu atractiv + decontare transport, relatii la tel., 1.350 L; (0753.076.873 852. Femeie de serviciu, pentru birourile

din strada Drumul Osiei nr. 51. Se ofera contract pe perioada nedeterminata, decontare transport, masa pranz. Pentru programare interviu sunati la tel 0213019600. 1.800 L; (021.301.96.00 resurse.umane@comtec-int.ro

853. Femeie harnica si curata la vase in Afi Cotroceni la spalat de vase, la Wasabi, program o zi cu o zi libera, 9-22, vinerea pana la 23; 2.000 L; (0733.673.306 andra.wasabi@gmail.com 854. Femeie ingrijire bolnav intern. Rog

seriozitate; (0767.801.724

855. Femeie la bucatarie pt curatenie,

noapte 2200 ron. Shaorma La Baiatu, angajam femeie la bucatarie pt curatenie (inclusiv spalat vase) 10 h de noapte, program 8:00-6:00, 2200 ron/luna in mana, un liber pe saptamana, str. Iuliu Maniu 7, metrou Politehnica. 2.200 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 856. Femeie la curatenie. Firma curatenie

angajam femeie la curatenie pe tura de zi si de noapte la Carrefour Baneasa, salariu 1500 cu spor noapte si decont transport 50; (0733.030.402/ 0723.543.454

857. Femeie la vase angajam Restaurant

Cuibul Randunelelor sector 5. Salariu si program avantajos. (0730.002.054/ 021.424.42.18

Energiea (6 ani pe piata) cauta colegi de sala, ospatari, cu experienta, program de lucru flexibil, bonuri, salariu, tips, decont taxi, mediu tanar de lucru, contract de munca, doar CV pe mail. madalina.oana.dumitrache@gmail.com

942. GESTIONAR pentru sectia productie

la firma Zarea. Trimiteti CV la email sau depuneti personal la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport metroul si autobuzul 697 sau 112, (02166700020 office@zarea.ro www.zarea.ro

943. Gestionar depozit Angajam gestionar depozit pentru magazin online, zona intrare Bragadiru, salariu atractiv, bonuri de masa, program de luni pana vineri, cv la contabasarom@gmail.com, (0734.660.662 contabasarom@gmail.com 944. Gestionar depozit cu experienta

minim 5 ani, salariu 2500 Lei (0770.678.172

945. Gestionar pentru Abatorul Peris langa Otopeni, pentru unitatea de procesare carne de la Niculesti-Peris, un gestionar serios si dornic sa se alature echipei noastre. Viitorul coleg/a va fi responsabil pentru integritatea stocurilor (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

847. Femeie de serviciu pt birouri langa AFI Cotroceni firma de curatenie angajeaza personal full time pt. birouri. Zona de lucru Iuliu Maniu nr.6, vizavi de APACA. Oferim echipament, salariu, bonuri de masa total 1550lei. Program lucru lunivineri 6-14, S-D liber. 1.550 L; (0731.656.657 sorin.tupita@rsiromprest.ro

persoana vesela careia sa ii placa sa lucreze intr-un mediu plin de copii. Responsabila de curatenia scolii si alte activitati. Masa de pranz inclusa, salariul minim cu posibilitate de crestere (0744.540.327 dorumisb@gmail.com

939. Game presenter cautam person pen-

tru job entry level full time, 3 ture (dimineata, dupa amiaza si de noapte) in functie de cum doriti. Salariul incepe de la 1900 de lei net si poate ajunge pana la 3500lei+300 de lei (0752.252.002 adriana.neacsu@ezugi.com

cofetaria Tip Top din PIATA OBOR.PROGRAMUL DE LUCRU 8 ORE/ZI, SALARIUL 1600 LEI NET 1.600 L; (0732.672.654

849. Femeie de serviciu scoala privata, o

938. Functionara administrativ pentru birou si teren. absolventa liceu cu diploma de bacalaureat. Obtional carnet conducere categoria B. (0731.632.364

inginer mecanic societate comerciala angajeaza cu norma intreaga, nivel incepator sau experimentat, pentru realizare piese simple sau complexitate medie. Salariu, bonuri de masa, prime (0745.250.013

846. Femeie de serviciu pentru

848. Femeie de serviciu pt. birouri in centru tura de zi, in centrul Bucurestiului langa ASE, firma de curatenie angajeaza pt. postul ingrijitor cladiri, femeie pt. curatenie la birouri vizavis de ASE full time L-V program 6-14/tura de zi, sambata-duminica liber. 1.530 L; (0731.656.657 sorin.tupita@rsi-romprest.ro

937. Functionar administrativ pentru SC Paflora Impex SRL. Persoana de sex feminin, dinamica, cu o capacitate foarte buna de organizare si comunicare, rezistenta la stres, cunostinte pc (0733.117.439 mariana.grigore@paflora.ro ;resureumane@paflora.ro

946. Gestionar, sofer, manipulant marfuri pentru firma de distributie bauturi, cu punctul de lucru langa Carrefour Militari. (0744.536.724 947. Ghilotinist, Tipografia Livco Design angajeaza taietor ghilotina hartie,cu experienta. Lucru in 2 schimburi. Punct de lucru Basarabia 256 Sector 3 in incinta Faur, detalii la interviu. Programari pt interviu la tel; (0726.220.215 948. Gradinar profesionist tehnician, 28

870. FEMEIE LA VASE- CURATENIE, SPALATOR, LUCRATOR. 5 ZILE (8 ORE)/ 2 LIBERE, 21 ZILE CONCEDIU, CARTE DE MUNCA+ BONURI DE MASA+ TIPS, TRANSPORT (DE NOAPTE), 3 TURE. SECTOR 1 CONTACT: (0726.141.233 871. Femeie la vase-salate cu experienta

/ fara angajam urgent pentru Restaurant Casa Myt Drumul Taberei nr. 4. (0722.555.564

872. Femeie la vase/ curatenie restaurant

898. Finisori cu experienta in domeniul

productiei publicitare. Salariu 2500 lei, abonament transport. Sos. Oltenitei, sector 4, program 8 ore. Relatii la: (0730.833.838 rare Caut finisori, numai cu experienta in domeniu, nu carpaci, pentru colaborare amenajari interioare vile duplex zona Bragadiru. (0769.687.810 900. Finisori, parchet, glet, gresie Angajam 20 de finisori. Salariu brut 3656 ron. Salariu net 3294 ron. Salariu net cuprinde: 2879 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Zona Auchan Militari. 3.294 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 901. Firma administrare imobile angajeaza contabili pentru partida simpla, instalatori, mecanici si electricieni cu sau fara experienta. Relatii la: (0760.243.200/ 0760.243.201

873. Femeie pentru curatenie sala de fit-

902. Firma angajeaza electricieni si

874. Femeie pentru curatenie birouri Bucuresti, Firma de curatenie angajeaza personal cu norma de 2 ore, 4 ore sau 8 ore pentru Bucuresti si Ilfov. Oferim: salariu atractiv, contract de munca, bonusuri lunare si un mediu placut; (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro 875. Femeie pentru spalat vase si curate-

nie Firma catering angajeaza femeie pentru spalat vase si curatenie. Program L-V, zona Campia Libertatii, Baba Novac (sector 3). Rugam seriozitate; (0731.001.151 saporidicasa.catering@yahoo.com 876. Femeie servciu in zona Pipera -

Tunari, la program de 8 h/zi (dupa amiaza), salariu avantajos, tichete de masa, decontare transport, angajam pentru firma de curatenie. (0728.855.453 877. Femeie serviciu club Bingo Chez Gabi angajeaza femeie de serviciu, salariu motivant, bonuri de masa, program flexibil. Va asteptam cu cv-urile zilnic dupa ora 17:00 la sediul firmei din bd. Iuliu Maniu nr. 11 (zona Apaca). (0724.516.260 robert.donciu@yahoo.com 878. Femeie serviciu program l-v 8 ore/zi,

salariu motivant si bonuri de masa. (0733.117.450 resureumane@paflora.ro

necalificati Angajeazam electricieni, cu si fara experienta. Cautam echipe deja formate pentru colaborare, precum si persoane interesate. Oferim cazare, masa si salariu atractiv. (0772.030.750/ 0721.272.676 sorin@msc-corporation.ro 903. Firma catering angajeaza femeie la

vase Firma de catering cu sediul in Popesti-Leordeni angajeaza femeie la spalat Vase. Cautam persoana serioasa, harnica. Program de luni-vineri. Salariu atractiv. (0733.811.097 office@royalcatering.ro 904. Firma de constructii din Bucuresti,

angajeaza muncitori necalificati cu experienta. Oferim cazare; (0728.195.788 905. Firma de curatenie angajeaza per-

sonal feminin; (0766.270.194

906. Firma de curatenie Curatlux asiguram servicii de curatenie pentru orice tip de spatii la domiciliul tau bucatarie, baie, living, hol, birou, curti, gradina spatii proaspat renovate oferim maxima seriozitate. (0774.632.202 GEANIMANAGEMENT@YAHOO.COM 907. Firma de distributie cosmetice si

detergenti, cu depozitul pe sos. Magurele, angajeaza lucratori pentru pretatit comenzi in depozit; (0742.123.005 concret@office@gmail.com 908. Firma de securitate angajeaza agen-

5 zile pe saptamana, (0733.304.606 Costin@casaluica.ro

ti de paza pentru Magurele, Jilava si Bucuresti, cu sau fara atestat; (0761.657.691/ 0721.216.234

880. Femeie serviciu si vase, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

909. Firma prestari servicii angajam femeie cu experienta curatenie magazin, pentru post sef tura curatenie, magazinul Metro Pallady, salariu 1.700 lei si 50 lei decont transport; (0733.030.402

881. Femeie serviciu, locatie in parcul

910. Firma productie mancare zona Garii

879. Femeie serviciu si spalator de vase,

Carol angajeaza femeie de serviciu, relatii la telefon, (0722.487.757 882. Femeie vase angajam femeie la vase pentru restaurant zona Nordului, oferim salariu motivand, transport. Pentru detalii sunati; (0728.983.960 OFFICE@EMBASSY-PARK.RO 883. Femeie vase Angajam femeie la vase si personal bucatarie pentru restaurant in sectorul 2. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de telefon. (0723.619.300

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Catelu, sector 3 Bucuresti, autobuz 103.246, angazeaza lucratoare bucatarie. Relatii la tel.: (0744.308.832 911. Firma productie mobilier la comanda

(Bucuresti, zona Vitan) angajam tamplari PAL/ montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport RATB si Metrorex; (0723.667.880

de ani de experienta, imi ofer serviciile in toate domeniile din horticultura; (0728.217.777

angajeaza Frigotehnist specializat in sisteme de aer conditionat. Mai multe detalii; (021.404.21.20

949. Grafician catalog si design produse;

922. Frizer cu experienta angajez in zona

950. Grataragii, femei la vase. Restaurant angajeaza grataragii (salariu zilnic 100 -150-250 lei/zi), femei servici, salariul saptamanal. Oferim si cazare; (0740.665.577

Obor; (0731.442.332

899. Finisori amenajari interioare,colabo-

sector 2 restaurant-pub Sector 2 angajeaza femeie la vase si curatenie, program 10.00-18.00, se ofera salariu+masa+tips. Cerem seriozitate, dorinta si putere de munca. (0726.240.796 office@oldbrickpub.ro

ness, aerobic si piscina zona Piata Sudului (Berceni), cauta femeie pentru curatenie. Program de lucru in 2 schimburi: 06.0014.00 / 14.00-22.00 1.700 L; (0721.678.078

921. Frigotehnist. Electromagnetica SA

923. Frizer cu experienta minim 1 an

Salariu atractiv 1900 lei, 500 bonus lunar, 920 lei carte de munca platita pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu, 1 weekend da 1 nu, salon de 13 ani, minim de clienti 20/zi, zona metrou Gorjului, detalii la tel., 1.900 L; (0724.357.422 924. Frizer cu experienta, zona Otopeni,

salariu atractiv; (0761.476.818

925. Frizer si coafeza angajez frizer si coafeza, Bulevardul Camil Ressu, salon cu vechime 15 ani, vad format (0723.196.419 smk_rony@yahoo.com 926. Frizer si manichiurista, si cosmeti-

ciana, salon zona Colentina; (0763.270.272/ 0729.254.575

927. Frizer, frizerita, coafeza, cosmeticiana, manichiurista, angajam pentru salon Piata Moghioros, Drumul Taberei; (0732.359.007/ 0760.797.287

Frizer/ite, salariu 2200 Ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Drumul Taberei, Rahova. (0721.000.376

928.

929. Frizeri, frizerite pentru salon sector

5, vechime 14 ani, o zi cu o zi, conditii legale de munca, fara limita de varsta (0744.811.796/ 0728.912.545

930. Frizeri, frizerite, salariu 2.200 lei/ 15

zile lucrate, CM achitata de societate, zonele Bd. Chisinau, Iancului, Rahova, Drumul Taberei, Obor, Progresul, Titan; (0721.000.376/ 0724.133.585

Frizeri/ite, salariu 2200 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Berceni, Progresul. (0721.000.376 932. Frizeri/ite, salariu 2200 Ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Iancului, B-dul Chisinau. (0773.893.325 933. Frizeri/ite, salariu 2200 Ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Titan, Obor. (0724.133.585 931.

(0753.153.688 andraalex74dana@gmail.com

951. Grataragiu, Beraria Cupsa junior (zona Piata Progresul) angajaza urgent in conditii avantajoase. (0721.294.361/ 0721.294.362

Grataragiu, barman ospatari, soferi, supraveghetori jocuri, manipulant marfa, angajam urgent, zona metrou Republica; (0762.741.201 952.

953. Hairstylist, Salon Blossom, zona

Doamna Ghica, experienta, seriozitate; (0722.233.425/ 0727.877.350

954. Hidroizolator pentru firma de

hidroizolatii contract legal. Salariu avantajos; (0768.696.168 955. Hidroizolatori angajam hidroizola-

tori. Avantaj pt cei cu carnet de conducere. Plata avantajoasa program flexibil. (0768.696.168 956. Honda Nord angajeaza consilier tinichigerie suntem in cautarea unei persoane organizate, cu abilitati de comunicare foarte bune si care sa detina permis de conducere cat.B pentru a ocupa postul de consilier receptie tinichigerie -vopsitorie; (0728.259.768 vanessachirita@yahoo.ro 957. Hostess Restaurantul Cherhanaua

Ancora, situat in parcul Herastrau, angajeaza hostess. Salariu motivant; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

958. Hostess centrul vechi angajam host-

ess exterior, locatie in centrul vechi, Lipscani nr 45,Jack's Pub. Aspect fizic placut, rugam seriozitate. Detalii in locatie. Multumesc. (0756.110.086 Ruxandra@jackspub.ro

959. Hostess Online angajam hostess cu

sau fara experienta in abordarea membrilor interesati de domeniul nostru de activitate;Oferim salariu de 3500 lei net. Punct de lucru - Piata Unirii.Ne dorim sa faci parte din Echipa Unicorn Agency. Asteptam CV urile voastre la adresa de email sau programeaza-ti interviul la nr de telefon: (0751.124.276 hello@unicornagency.ro

960. Hostess online exclusiv personal feminin. Salariu garantat pana la 6000 ron. Program flexibil 5-7h. Comision pana la 80%. Plata inca din prima zi pana la 5000 ron. Bonus angajare 3000 ron. 6.000 L; (0770.671.484/ 0760.657.114 officegorgonize@yahoo.com 961. Hostess online, esti smart, detii cunostinte din foarte multe domenii, ai vrea sa discuti sau sa socializezi insa toti cei din jur sunt mult prea ocupati, (0751.124.276 hr@unicornagency.ro 962. Hostess online, program flexibil 5-

7h. Salariu garantat pana la 6000 Ron + bonus angajare 3500 Ron. Decontare Sauna, spa, fitness, gene si unghii. Contract de munca si asigurare medicala privata. Castiguri intre 8000-12000 Ron 6.000 L; (0770.671.484/ 0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com 963. Hostess Online. Angajam hostess cu sau fara experienta in abordarea membrilor interesati de domeniul nostru de activitate; Oferim salariu de 3.500 lei net. Punct de lucru - Piata Unirii. Ne dorim sa faci parte din Echipa Unicorn Agency. Asteptam CV urile voastre la adresa de email sau programeaza-ti interviul la nr de telefon:, (0751.124.276 hello@unicornagency.ro 964. Hotel 4 stele angajez ospatar Anga-

jam ospatar pentru mic dejun si banquetingLimba engleza nivel conversational. Program part time sau full time, 5 zile/saptamana. Se ofera cazare dupa perioada de proba. Detalii la tel. (0722.531.783 965. Hotel 5 stele, camerista si stewrad bucatarie program 8 ore/zi, 5 zile pe saptamana, norma 16 camere pentru camerista, rezistenta la stres si munca fizica, salariul intre 2000 si 2400 lei net, se ofera cazare daca se trece proba de lucru. (0787.252.995/ 0722.531.783 966. Hotel Ancor Pipera angajeaza

camerista; (0737.112.867

967. Hotel Hemingway, Calea Mosilor, angajam femeie de serviciu/ camerista, program 8 ore, 5 zile/ saptamana, persoana serioasa si responsabila; (021.312.10.92 968. Ibis Hotels Bucuresti angajeaza: Camerista, cu sau fara experienta. Persoana energica, flexibila amabila, ordonata. Oferim salariu atractiv si tichete de masa. Telefon/ CV la email: (021.300.91.15 monica.gheorghe@ibishotels.ro; h3302gm@accor.com 969. Ibis Hotels Bucuresti angajeaza: Electrician: experienta in domeniul instalatiilor electrice si sanitare, in domeniul electric si mecanic. Oferim salariu atractiv si tichete de masa. Telefon/ CV la email: (021.300.91.15 monica.gheorghe@ibishotels.ro; h3302-gm@accor.com 970. Ibis Hotels Bucuresti angajeaza: Receptioner, cu sau fara experienta, cunoscator a 2 limbi straine, engleza obligatoriu. Persoana energica, amabila. Oferim salariu atractiv si tichete de masa. Telefon/ CV la email; (021.300.91.15 monica.gheorghe@ibishotels.ro; h3302gm@accor.com 971. Ibis Hotels Bucuresti angajeaza: camerista, cu sau fara experienta. Persoana energica, flexibila amabila, ordonata. Oferim salariu atractiv si tichete de masa. Telefon/ CV la email: (021.300.91.15 monica.gheorghe@ibishotels.ro; h3302gm@accor.com 972. Ibis Hotels Bucuresti angajeaza: electrician, experienta in domeniul instalatiilor electrice si sanitare, in domeniul electric si mecanic. Oferim salariu atractiv si tichete de masa. Telefon/ CV la email: (021.300.91.15 monica.gheorghe@ibishotels.ro; h3302gm@accor.com 973. Ibis Hotels Bucuresti angajeaza: receptioner, cu sau fara experienta, cunoscator a 2 limbi straine, engleza obligatoriu. Persoana energica, amabila. Oferim salariu atractiv si tichete de masa. Telefon/ CV la email; (021.300.91.15 monica.gheorghe@ibishotels.ro; h3302gm@accor.com 974. IDENTIFICATOR piese, reprezentanta service camioane si remorci angajam identificator piese cu experienta, importator piese venit atract, necesar experienta, oferim conditii bune de lucru, bd. Preciziei nr. 11, CV la email (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 975. Identificator piese auto Importator piese camioane si remorci angajam identificator piese cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri atractive. Necesar experienta, bd. Preciziei nr. 11, CV la email, 4.000 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 976. Incarcator - descarcator, sector 2;

(0721.277.712

934. Frizerie canina. Angajez frizer canin

cu sau fara experienta. Salariu procentual plus carte de munca; (0751.113.818 dragnea76@yahoo.com

935. Frizerita-coafeza cu experienta, salon in Drumul Taberei cu vad format, condi?ii avantajoase, carte de munca platita. (0722.609.552 936. Front Desk, receptionera capacitate de lucru cu oamenii, capacitate de organizare si planificare, cercetare si investigare a informatiilor receptate, comunicare, lucru cu documente (oganizare, arhivare), culegere, prelucrare (0728.929.886 georgiana@sonorom.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


13 martie 2019

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 1016. Inspector resurse umane pentru

companie romaneasca, pentru detalii sunati la numarul de telefon (0769.022.454 smartproiect.office@gmail.com 1017. Inspector zonal, firma de paza angajeaza inspector zonal. (0755.112.226 steinberg.marius@soimiigs.ro 1018. Inspector. Administratia Domeniu-

«««««««««««««««««« 977. INCARCATOR DESCARCATOR, INCARCARE DESCARCARE CONTAINERE SI AUTO TRANSPORT MARFA, ETICHETARE MARFA, MANIPULAREA SI ORGANIZAREA MARFURILOR INTRATE SI IESITE DIN DEPOZIT, MANIPULAREA MARFII IN DEPOZIT, SALARIU DUPA PERIOADA DE PROBA, 2.300 LEI NET INCLUSIV BONURI. LOCATIE MUNCA PANTELIMON, ILFOV, PUNCT DE REPER FABRICA DE BERE TUBORG. DANIELA CRISTEA (0738.675.011

«««««««««««««««««« 978. Incarcator, descarcator pentru depozit tamplarie Deco Plast angajeaza manipulant incarcator-descarcator pentru depozit Tamplarie pvc din sectorul 5. (0731.304.178 raluca.ivascu@decopvc.ro 979. Incarcator-descarcator cu domi-

ciliul sector 2; (0721.277.712

980. Incarcatori, descarcatori, Baduc SA angajeaza incarcatori/descarcatori si macaragii pentru depozitul din Popesti Leordeni (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 981. Incarcatori, descarcatori, Baduc

SA angajeaza pentru depozitul din Bucuresti; (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 982. Infirmiera Efectueza curatenia inca-

perilor si a suprafetelor de lucru. Executa operatiile de dezinfectie, acorda ingrijirile de igiena pacientilor, (0736.633.690 alina.irianu@gralmedical.ro 983. Infirmiera camin batrani, infirmiera

pentru camin de batrani cu diploma si experienta in ingrijirea batranilor. Se lucreaza in ture de 24 ore. Loc de munca sigur. Se ofera salariu, masa, contract de munca. Bragadiru. (0763.693.187 corban_marian2@yahoo.com 984. Infirmiera pentru ingrijirea unei doamne imobilizata la pat. Detalii la, 2.000 L; (0753.662.727/ 0730.662.727 grandarenaplayground@gmail.com 985. INFIRMIERA, INFIRMIER ANGAJAM PENTRU CAMIN DE BATRANI ZONA PANTELIMON; (0769.606.639

995. Inginer si sofer. SC Erbasu Total

Construct SA angajeaza: inginer drumar/ biroul tehnic (executie lucrari si ofertaredecontare), inginer drumar (executie drumuri locale, judetene, nationale si autostrazi), inginer ofertare- decontare (lucrari civile si edilitare), sofer categoria B. (021.434.15.03/ 0745.343.972 total@erbasu.ro 996. Inginer tehnolog productie, laborator

de prestigiu din domeniul cofetariei angajeaza inginer tehnolog cu experienta in unitati de productie alimentara. Salariu net : 2800 lei + bonuri de masa. Contract perioada nedeterminata 2.800 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 997. Inginer. Firma din Bucuresti anga-

jam inginer confectii metalice; (0749.178.069 maria.radulescu@pcsgrup.ro 998. Ingineri pentru societate;

(0721.152.872

999. Ingineri, societate din Bucuresti angajeaza inginer mecanic, electric pentru coordonare activitate de reparatii, service, intretinere masini unelte de prelucrat prin aschiere si instalatii de ridicat. (0745.014.963 marketing@gsg98.ro 1000. Ingrijire barbat paralizat am nevoie

de o colaborare cu o doamna in putere, deoarece trebuie sa fiu ajutat la ridicarea pe scaunul rulant, pe pat, etc. Programul este intern cu 5 zile libere pe luna. (0722.635.507 iuliancroitoru39@yahoo.com

1001. Ingrijire batrana, regim intern,

Sala Palatului, 2.200 L; (021.310.74.03

1002. Ingrijitoare pentru gradinita partic-

ulara. Cerinte: persoana serioasa, responsabila, riguroasa, sa colaboreze cu colegii, sa fie vesela si zambitoare. Pachet salarial atractiv (0723.250.589 office@happychildrenacademy.ro

batrani localizat in comuna Jilava. Experienta nu este necesara. Program de lucru 24/48. Salariu 2500 lei/luna. 2.500 L; (0732.897.440 990. Inginer Sef Sectie Prelucrari

Mecanice angajeaza SC Electromontaj SA -Sucursala FSM Bucuresti Asteptam CV la email: elm_fsmz@yahoo.com (021.346.55.37/ 021.346.03.18 elm_fsmz@yahoo.com 991. Inginer autorizat ANRE gaze natu-

rale Prodimar Instalatii angajeaza inginer autorizat in domeniul gazelor naturale, 4.500 L; (0762.680.493 marius.dinu@prodimar.ro 992. Inginer coordonator lucrari instalatii frigorifice pentrunEco Clima Industrial. Salariu atractiv negociabil, bonuri, masina. CV la adresa email (0799.922.158 giorgiana.gherman@ecoclima.frigotehnica.ro 993. Inginer instalatii electrice Angajam

inginer instalatii electrice interioare, bransamente medie si joasa tensiune. (0730.104.259 ok_liviu@yahoo.com 994. Inginer mecanic sau constructii Sc

Fibro Metals SRL angajeaza la punctul de lucru din Mogosoaia, salariu 1200 euro 1.200 {; (021.224.01.17/ 021.224.01.17

1021. Instalator si ajutor instalator pentru

lucrari de instalatii termice si sanitare, CM program L-V, dorim persoane serioase la locul de munca. (0767.390.449 1022. Instalator societate angajeaza urgent instalator termice sanitare, gaze, cu/ fara carnet conducere cat. B. Se angajeaza personal cu/ fara experienta si perioada de proba, salariu atractiv si bonusuri; 2.800 L; (0766.486.344 office.exurbia@gmail.com 1023. Instalator autorizat gaze naturale Societate autorizata ANRE, angajam instalator gaze naturale. Program de lucru L-V 08:00-17:00.Salariu 3.500 ron net. 3.500 L; (0723.149.448 laurentiu.vladuta@yahoo.com

1041. Instalatori instalatori 3000 lei lucrari in Bucuresti cautam oameni seriosi, putem face combinatia cu cazarea. (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 1042. Instalatori SC Prodimar Instalatii

SRL angajeaza cu contract de munca full time, instalatori cu experienta. Salariul intre 15 si 20 lei pe ora! (0762.680.493 contact@prodimar.ro 1043. Instalatori Societate de instalatii termice si sanitare angajeaza instalatori cu experienta, oferim seriozitate, salariu avantajos, bonusuri, prime, masina pentru detinatorii de permis. Detalii la tel. (0740.036.805 mst_generalinstal@yahoo.com 1044. Instalatori calificati si necalifcati

firma de instalatii autorizata ISCIR si ANRE angajeaza: instalatori calificati si necalificati, tehnician service centrale termice. Salariu 3000 lei brut. (0731.333.731 office@agv.ro 1045. Instalatori cu experienta, salariu

net 2.400 lei, brut 3.000 lei, firma serioasa. Detalii la: (0751.057.003 office@tcztotalservice.ro 1046. Instalatori instalatii sanitare si termice, SC cauta spre angajare/ colaborare, locatii de lucru Bulevardul Metalurgiei sector 4 si Bragadiru 5.000 L; (0770.298.803 ciprian.ciobotaru93@gmail.com 1047. Instalatori muncitori necalificati firma de instalatii angajeaza cu carte de munca instalatori full time salariu motivant!! Muncitori necalificati cu sau fara experienta!! 3.000 L; (0762.660.604 ghigeanalin@yahoo.com 1048. Instalatori pt. ansamblu reziden-

tial, salariile la timp, conditii avantajoase. CV la: gabriela@metropolitanresidence.ro 1049. Instalatori sanitare si termice pen-

tru lucrari in Bucuresti, salariul 3.000 Lei, program de lucru 8 ore, luni -vineri (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com

1067. Junior Manager pentru pentru Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/ju nior-manager. Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro 1068. Kinetoterapie, asistent medical, infirmiera. Caminul de batrani Colosseum din Bucuresti, sector 5, angajeaza: kinetoterapeut, asistent medical si infirmiera. Pentru mai multe informatii putem fi contactati la numarul de telefon. (0722.266.143 patuleavirgil@yahoo.com 1069. La Fantana angajeaza ajutor de sofer urgent. Candidatul ideal lucreaza in echipaj cu soferul si il ajuta la descarcarea bidoanelor cu apa (19L) in locatia clientilor. Detalii la numarul de telefon din anunt (0725.050.493 recrutare@lafantana.ro 1070. La Fantana angajeaza soferi distrib-

1091. Lacatusi montatori in Mihailesti, Giurgiu, Universal Service SRL angajeaza lacatusi montatori si muncitori necalificati pentru confectionarea si montajul de structuri metalice in Mihailesti, Giurgiu. Se asigura transport si diurna. (0745.086.054 universalservice@gmail.com 1092. Lacatusi si sudori Co2 pentru atel-

ier de confectii metalice din sectorul 3 (poarta 4 Faur). Se ofera salariu motivant (021.345.26.94 vanzari@structurimetalice.ro

utie apa care sa detina permisul de conducere categoria B (minim un an). Salariu fix 1.800 Lei net plus tickete de masa si comision din livrari 2.000 L; (0725.050.493 recrutare@lafantana.ro

1093. legatoreasa, tipografie sectorul 4, angajeaza legatoreasa cu sau fara experienta. Relatii suplimentare la tel. (0723.842.660/ 0723.842.660/ 0722.807.748 office@unicart.ro

1071. Lacatus in confectii metalice,

1094. Linda Beauty Salon sector 4, angajeaza in conditii avantajoase coafeza, manichiurista, cosmeticiana, cu experienta. Se ofera carte de munca la 8 ore, program flexibil (0722.440.999 lili_moisa@yahoo.com

salariu motivant; (0763.163.497

1072. Lacatus confectii metalice usoare,

3.500 {; (0723.451.735

1073. Lacatus confectii metalice, urgent,

realizeaza mobilier din inox, lucrari de lacatuserie, lucru cu desene tehnice, intelegere desene tehnice de ansamblu si are cunostinte de asamblare diverse instalatii. 2.500 L; (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro 1074. Lacatus mecanic pentru fabrica confectii, proceduri simple, diverse. Obligatoriu permis categoria B. 1 L; (0726.221.274 1075. Lacatus mecanic pentru

mentenanta cladiri de birouri, Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 1076. Lacatus mecanic pentru statia de

sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri; 3.600 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

1095. Live activity Echipa Phoenix anga-

jeaza personal feminin pentru conversatii online. Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi,bonus recomandare 1000 lei, procent 50%/ salariu fix pana la 6000 lei. 6.000 L; (0761.505.505/ 0736.400.300 officepsk@yahoo.com 1096. Livrator catering restaurant Restaurant sect 3, angajeaza livrator cu autoturism proprietate, salariu motivant, bonificatii pt fiecare comanda, o masa pe zi, lejeritate servici, fara stres. Nu conteaza varsta; (0744.494.099 1097. Livrator catering, firma catering, cautam livrator (va livra cu masina firmei). Program: marti - sambata 11:00 - 20:00. Alte beneficii: masa asigurata, tips-ul clientilor. 1.800 L; (0770.472.087 1098. Livrator pizza, Pizzicato angajeaza

1004. Ingrijitoare copii Angajam ingriji-

1099. Livrator, pentru bistro in zona Stefan cel Mare-Dorobanti. Sarcini: livrari pe jos in zona, sarcini in local cand nu sunt comenzi. Program luni-vineri si doua sambete pe luna. Nu este necesar nici un fel de experienta. (0760.653.460/ 0723.909.007 diana@bistrodorobanti.ro

toare gradinita particulara zona metrou Aviatorilor, salariu motivant. (0752.974.328

1100. Livrator, curier cu permis categoria

B Pizza station angajeaza livratori pentru locatiile din soseaua Iancului si piata Romana. Livrarile se fac cu masina firmei. Program: 11:30-20:30. Salariu 1500 lei. 1.500 L; (0767.069.367

1005. Ingrijitoare copii Gradinita Eurokid, sector 4, angajeaza ingrijitoare copii. Detalii la tel sau cv la: info1@gradinitaeurokid.ro (0731.732.734/ 0720.018.469 info@gradinitaeurokid.ro

1101. Loc de munca stabil Ai peste 40 de ani si cauti un loc de munca stabil si bine platit?Castiga mii de $ pe luna (garantat!), doar stand de vorba pe internet! (0720.418.000

1006. Ingrijitoare copii gradinita pentru

Universul Copiilor din zona Baneasa/Pipera (Voluntari). Asiguram transport de la Piata Presei, masa, contract perioada nedeterminata. Program luni - vineri: alternativ doua zile cu o zi libera; (0740.025.279 office@universulcopiilor.com

1102. Love for Food, angajeaza Operatori

monitorizare video la sediul din Otopeni, program 6 ore zi. Se lucreaza in 2 schimburi. Salariu 1.600 lei net +300 lei tichete masa+ decont transport +100 lei bonus la fiecare incident major semnalat. CV la emjail. Site: www.loverforfood.ro (0753.076.873 ptrclaudia76@gmail.com

1007. Ingrijitoare scoala si gradinita

Scoala si gradinita Montessori cauta doamne pentru menaj, de luni pana vineri, lucru în ture lunare: 07:00 - 15:00 si 12:00 20:00, pranz asigurat. Zona sediului nostru este Maior Coravu, sector 2. (0754.054.402 comunicare@montessoribucuresti.ro 1008. Ingrijitoare si bucatareasa pentru

1009. Ingrijitoare varstnici, angajare

989. Infirmiere, ingrijitoare camin de

1020. INSTALATOR sanitar si termice, muncitori necalificati la SC Tehnica Invest SRL, se ofera salariu foarte avantajos, (0727.503.515

1040. Instalatori instalatii gaze. Se asigura contract de munca, bonusuri. Program: 8 - 16, L - V. Lucrari in Bucuresti si zonele limitrofe. Rog seriozitate. Exclus aventurierii. (0731.822.626

1066. Jolie Femme Salon Colentina, angajeaza coafeza, conditii avantajoase. Va asteptam in echipa noastra; (0769.748.074

Bucuresti Cautam ingrijitoare pentru batrani la domiciliu, in Bucuresti, full-time. Oferim seriozitate si posibilitatea unei colaborari frumoase pe termen lung. 1.500 L; (0785.605.570 topmedassistance@yahoo.com

987. Infirmiere si menajera pentru un

988. Infirmiere, asistenti medicali, kinetoterapeuti si mesterul casei pentru centru privat de recuperare in Bucuresti. Posibilitate cazare; (0785.352.720/ 0799.755.553

ment SRL angajeaza instalatori si electricieni calificati. Cerem si oferim serioizitate. Salariu atractiv in functie de competente (0734.828.510 angajari@artfm.ro

1039. Instalatori Firma serioasa de instalatii angajeaza instalatori termice-sanitare pentru santiere Bucuresti. Oferim carte de munca, salariu corelat cu experienta si rezultate. (0723.161.488 office@vestgrupinstal.ro

1065. Izolatori si muncitori necalificati Angajam: izolatori cu experienta in aplicarea membranelor bituminoase si pvc. Muncitori necalificati pentru activitati in domeniul constructiilor civile si industriale. (0721.724.104/ 0759.590.000 ciprian@conduraru-grup.ro

1003. Ingrijitoare batrani la domiciliu in

gradinita, gradinita de stat, cu program prelungit, sector 1, organizeaza concurs pentru ocupare 1 post ingrijitoare si 1 post muncitor bucatarie (bucatareasa). Tel. intre orele 08-16 (0786.871.046/ 0786.871.048

centru de batrani situat in sectorul 1. (0722.320.247 asociatiaphoenixcarehome@yahoo.com

1019. Instalator ART Facility& Manage-

1038. Instalatori Dorim sa ne marim echipa de instalatori. Program de lucru 07 30 - 16 30, o ora pauza de masa de luni pana vineri. Salariu la doua saptamani, tichete de masa, contract de munca perioada nedeterminata; (0751.517.441

1064. IPSEN International Romania SRL angajeaza Firma germana IPSEN International Romania, specializata in productia de cuptoare de tratamente termice, angajaza sudori, electricieni, testeri, lacatusi mecanici, muncitori necalificati. (0744.497.977 ipsen.international@gmail.com

livratori pe masina/scuter, salariu 1.600 2000 plus bonusuri in functie de numarul de comenzi livrate, o masa calda pe zi. (0726.555.686

situat in localitatea Afumati jud. Ilfov; (0721.317.275 atractivartconstruct@gmail.com

986. Infirmiere pentru camin de batrani,

lui Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 Bucuresti cu sediul in Intr. Av. Lt. Caranda Ghe., nr. 9, sector 6, in temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza Concurs pentru urmatorul post contractual, vacant, de executie, astfel: Sectia Spatii Verzi: 1 post inspector de specialitate.Proba scrisa: 04.04.2019, ora 10:00, la sediul institutiei. Interviul: data, ora si locul vor fi comunicate ulterior. Conditii de participare la concurs: Conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Conditii specifice: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta, domeniul tehnic sau administrativ, vechime in munca min. 2 ani, capacitatea de comunicare, capacitate de a se integra intr-o echipa, capacitatea de a utiliza corect vocabularul si de a folosi limbajul corespunzator exigentelor care trebuie sa caracterizeze documentele elaborate, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, in conditiile legii, deplasari in teren. Candidatii pot depune dosarele de inscriere in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului de ocupare a posturilor. Calendarul de desfasurare a concursului, continutul dosarului de concurs, bibliografia si alte date sunt afisate la sediul institutiei. Relatii la Secretariatul comisiei de concurs: 021-410.09.57, 021410.16.81, int. 115. (021.410.09.57

1037. Instalatori Cautam instalator profesionist, pentru sisteme sanitare, termice si electrice, care sa aiba un mod de lucru atent, orientat spre client si prestarea serviciilor. 3.000 L; (0724.541.561/ 0724.541.561 rudolf.likker@yahoo.com

imediata Ingrijitoare interna pt varstnica deplasabila, 2.500L. Ingrijitoare interna pt varstnic deplasabil, 2.500 L. Ingrijitoare pt varstnic imobilizat, 10 ore, duminica, 400 lei/ luna, Gara de Nord 2.500 L; (0724.617.662 office@famileto.ro 1010. Ingrijitor pensiune Brasov cu sedere permanenta. Cunostinte: instalatii termice si mecanica. Posesor permis conducere cat. B. Ofer: salariu atractiv, carte munca, cazare, masa. Poate fi si familie. 2.500 L; (0758.111.017/ 0758.111.016 ionel.baxy@yahoo.com 1011. Ingrijitor cladire/ curte cu abilitati in

intretinere instalatii electrice si sanitare. Program 8 h/zi sau intern, 2.200 L; (0722.368.881

1012. Ingrijitor personal pentru hranire

ingrijire si curatenie la adapost privat de caini comunitari situat in Bucuresti zona Vitan - Catelu. Se ajunge cu autobuz 223, statia Splaiul Unirii. Salariu 2000 lei. (0728.899.313 1013. Ingrijitori animale pt ferma

vaci, din jud. Calarasi. Oferim salariu motivant, 3 mese/zi si cazare; (0724.872.186

1014. Injrijire batrana regim intern 2 sap-

tamani pe luna in judetul Prahova. Persoana are nevoie de ajutor usor la deplasare si ridicat din pat, menaj usor, pregatit masa. Detalii telefon; (0744.493.371 diana.tudor19@gmail.com

1015. Inspector ITP, mecanic, operator

geometrie Service auto autorizat RAR angajeaza personal:inspector itp, operator geometrie si mecanic auto Se cere: seriozitate in relatia cu clientii; experienta; (0749.210.220 office@autoservlujerului.ro

1024. Instalator carnet categoria B, soci-

etate cu traditie in domeniul instalatilor angajeaza instalator cu carnet de conducere categoria B. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 3.000 lei 3.000 L; (0722.974.760/ 0766.974.760 conta@ruady-service.ro 1025. Instalator cu carnet categoria B,

societate cu traditie in domeniul instalatiilor. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2.500- 3500 lei; 3.000 L; (0766.974.760/ 0722.974.760 conta@ruady-service.ro 1026. Instalator cu experienta sau fara

experienta Societate comerciala angajeaza instalatori cu experienta sau fara experienta, pentru instalatii sanitare, termice si climatizare. Program de L-V, salariu motivant. Bucuresti, sector 4 zona Brancoveanu; (0728.966.444 tebysaniterm@gmail.com 1027. Instalator instalatii. Detalii la sediul

Radox din bd. Timisoara 80, sect. 6; (021.444.07.41 1028. Instalator sanitare - termice firma cu actvitate in Bucuresti cauta instalator Sanitare - Termice, salariu: 2500 LEI, transportul este asigurat. Prog:08:00-17:00 Pauza masa: 12;00-13:00. Angajat cu contract de munca. 2.500 L; (0728.094.901 olteanu_georgescu@yahoo.com 1029. Instalator si ajutor de instalator

pentru intalatii sanitare si termice (0767.390.449 1030. Instalator tehnico-sanitare Sc

1050. Instalatori si muncitori necalificati

pentru executie de lucrari in instalatii sanitare, termice, climatizare, ventilatii si antiincendiu (0722.530.762 grmsimpianti@gmail.com 1051. Instalatori termice si sanitare, oameni dornici de a muncii nu betivi care vin sa sprijine peretii in santier, (0734.477.291 catalinmadalin430@yahoo.com

1052. Instalatori termice si sanitare, pos-

esori de permis conducator auto categoria B si nu numai cazier curat pentru SC Util Instal 96 SRL. Angajam si ucenic calificare la locul de munca (seriozitate ) (0744.500.595 util_instal96@yahoo.com 1053. Instalatori, 16 lei pe ora, santiere

in Bucuresti, mai multe zone; (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

1054. Instalatori, ajutor instalatori pentru

sanitare si termice. Santiere Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel. 22 L; (0722.296.686

1055. Instalatori, electricieni calificati/necalificati Instalatori, electricieni calificati/necalificati angajam personal calificat si necalificat instalatori, electricieni, tinichigii tubulatura ventilatie). Salariu atractiv, masina/decontare transport; (0723.889.299 cristina.ciobanu@me.com 1056. Instalatori, electricieni si sudori, 3000-4000 ron firma de instalatii din Bucuresti recruteaza personal calificat in domeniul instalatiilor sanitare, termice, electrice si ventilatii. Posturi de electricieni si sudori lucrari si in tara. (0768.227.317/ 0768.227.317 office@bellemoon.ro

Industrial Steampunk angajeaza instalatori si muncitori necalificati pt. mumca in santiere, program 8 ore de la 8 -17, salariu atractiv, rog- ofer seriozitate, permisul de conducere un avantaj. 3.500 L; (0761.574.648 pascalindustrialsteampunk@gmail.com

1057. Instalatori, lacatusi angajam insta-

1031. Instalator, ajutor instalator pentru lucrari de instalatii sanitare si termice, program L-V si CM. Societatea noastra cauta persoane serioase care doresc un loc de munca stabil. (0767.390.449

1058. Instalatori, lacatusi, sudori, pentru

1032. Instalator, electrician cladire

latori, lacatusi tevari pentru lucrari de instalatii sprinklere si hidranti, sanitare, hvac, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate www.brenneka.ro (0756.047.999/ 031.431.30.95 instalatii termice si gaze, lucrari in Bucuresti, asiguram cazare. Relatii la telefon; (0730.123.444/ 0784.290.300

birouri Victoriei Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal mentenanta. Necesar calificare, program full-time. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

1059. Instalatori, societate de instalatii

1033. Instalator, maistru retele exte-

rioare trebuie sa stie sa citeasca planuri, sa stie sa dea cote cu nivela, sa stie sa sudeze teava PEHD sau sa supervizeze sudura PEHD (0756.047.999

urgent, cautam pt angajare zugravi, instalatori, faiantari cu experienta, muncitori necalificati, femeie de serviciu, salariu este negociabil. (0721.840.344 spadafora2009@yahoo.com

1034. Instalator, salariul net 3294 lei

1061. Instructor pilates, curs de baza

termice sanitare si climatizare angajeaza instalatori, ajutor instalator, necalificati cu contract de munca. Detalii la tel. Salariu 3.500 L; (0722.280.633 1060. Instalatori, zugravi, angajare

1077. Lacatus mecanic de reparatii uni-

versale pentru fabrica de servetele, cu sediul in Sector 4, strda Ilie Oprea nr 7, dorim persoana cu cu experienta. Relatii suplimentare la tel. (0728.879.426 office@familypapers.ro

1078. Lacatus mecanic in Chitila, urgent

3 posturi citeste desenele de executie si fisele tehnice si confectioneaza piese conform specificatilor, polizeaza, grureste, decupeaza, fasoneaza, nituiese, sudeaza si lipeste elementele metalice si executat. (0799.904.275/ 021.436.00.06 liftkram@yahoo.com 1079. Lacatus mecanic si muncitori

necalificati Fabrica confectii metalurgice angajeaza lacatusi mecanici si muncitori necalificati pentru confectionare structuri metalice. Detalii la telefon. (0731.848.899 alina@kemfort.ro

LACATUS MECANIC. OBLIGATORIU EXPERIENTA. SOSEAUA FUNDENI. ASIGURAM CAZARE; 4.000 L; (0751.066.511 1080.

1081. Lacatus si ingrijitor cai de rasa, pentru reparatii si intretinere lacatus, care sudeaza si are cunostinte elementare in constructii. Angajez 2 oameni pentru postul de ingrijitor cai de sport, ofermim si cazare contra cost 2.500 L; (0723.571.522 iondulugeac@yahoo.com 1082. Lacatus si sudor, oferte de munca

in constructii Angajez lacatus si sudor, punct de lucru sector 3, ofer cazare celor din provincie. (0768.303.902/ 0761.446.979

1083. Lacatus si sudor, oferte de munca

in constructii Angajez lacatus si sudor, punct de lucru sector 6, ofer cazare celor din provincie. (0768.668.646

1084. Lacatus, mecanic pentru sisteme control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1085. Lacatus, sudori, necalificati, pentru

montaj, lucru la inaltime, cu disponibilitatea deplasarii in tara si strainatate. (0788.686.265

1035. Instalator, sudor, lacatus Angajam

1062. Invatatoare, Unitate de invatamant particulara din Corbeanca-Ilfov, angajeaza invatatoare, educatoare-ingrijitoare, bucatareasa, secretara; (0724.215.832

1089. Lacatusi mecanici si sudori pt. confectii metalice si inox, conditii salariat atractive, astepta si provincia; (0741.196.196

1063. Ionut Al Com Project Construct SRL, Bucuresti, angajeaza dulgheri, lacatus confectii metalice, sudori, rigipsari; (0738.192.731

ket Oval angajeaza 2 pers. tinere dinamice, apte de munca, serioase si punctuale. Doar cu exp in magazine alim, cm, prime si bonusuri, prog: 2 zile 7-21 si 2 zile liber pt mag sector 3. 2.000 L; (0723.333.122

1114. Lucrator comercial pentru locatie tip cantina, in cartierul Militari Residence, in conditii avantajoase. Cautam persoane active, implicate si serioase. Oferim mediu de lucru prietenos si motivant. (0728.907.427 ramona_prica@yahoo.com 1115. Lucrator comercial pentru magazinul alimentar situat in Militari zona Apusului, str Grirlandei. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. (0737.042.960 ionelaniculita.gabriela@yahoo.com 1116. Lucrator comercial pentru magazinul alimentar situat in Militari, zona Lujerului, str. Fabricii. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa, supraveghere pe sala; (0737.042.960 1117. Lucrator comercial pentru Shop & Go Mega Image, sector 6, program in ture, echipa tanara, mediu de lucru placut, salariu negociabil. 1.600 L; (0722.323.331 secareanu.gabriel@gmail.com 1118. Lucrator comercial pentru Simigeria Sara Pretzel - locatie Baneasa, cu / fara experienta, pregatire la locul de munca. Salariu 2.500-2.650 lei net +300 tichete +decontare transport. CV la: (0753.076.873 ptrclaudia76@gmail.com 1119. Lucrator comercial restaurant fastfood 3F Mega Mall, Pantelimon angajam lucrator linie servire. Salariu motivant. CV-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail; (0721.157.766 bucuresti@treif.ro 1120. Lucrator comercial si muncitor necalificat pentru magazin Shop & Go, (0732.983.169/ 0724.568.037/ 0760.863.821 1121. Lucrator comercial zona 13 Septembrie - Ispirescu. Alatura-te unei echipe tinere, cu mult entuziasm si pune-ti calitatile in valoare. Vei gasi oportunitatea de a invata lucruri noi si de a fi apreciat. Trimite CV, (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com 1122. Lucrator Comercial - Militari Shopping Center angajam lucratori comerciali cu sau fara experienta pentru locatia noastra din Militari Shopping Center. Program: 5 zile pe saptamana in 2 schimburi 8h/zi.Contract pe perioada nedeterminata de timp. (0739.835.601 hr@anapan.ro 1123. Lucrator comercial calificat, necalificat pentru depozit materiale de constructii, zona Bucurestii Noi, Laminorului. Conditii avantajoase, contract de munca nelimitat, salariu si bonuri masa; (0744.565.759/ 0765.506.187 comaromtrade@yahoo.com 1124. Lucrator comercial cu experienta,

chiosc carti Bucur Obor. Studii liceale, urgent; (0742.316.558

1125. Lucrator comercial Drumul Taberei,

Orizont alatura-te unei echipe tinere, cu mult entuziasm si pune-ti calitatile in valoare. Vei gasi oportunitatea de a invata lucruri noi si de a fi apreciat. Programul de lucru in ture. Detalii la interviu. (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com

1105. Lucratoare comerciala, casiera OVAL Market angajeaza 2 pers tinere dinamice, apte, serioase, punctuale si doar cu experienta in mag alimentare. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, Drumul Gura Fagetului nr. 55 sect 3. 2.000 L; (0723.333.122 solkainfinity@gmail.com

1126. Lucrator comercial fete pentru magazin 1minute, zona Grozavesti, sector 6, program luni-vineri, 10-18, oferim o masa plus cafea 1.700 L; (0761.965.777 ventoni.adina@yahoo.com

1106. Lucrator montator mobilier PAL si

1127. Lucrator comercial in domeniul ali-

mdf, (0728.009.090 smart4mcn@gmail.com

1107. Lucrator bucatarie, curatenie si

curatat legume, spalat vase, pentru Bistro (zona Afi Mall), program zilnic luni-vineri, orele 11:00 - 15:00. Salariu 1.100. Experienta minima si seriozitate 1.100 L; (0723.365.025 1108. Lucrator bucatarie, lucrator comer-

cial restaurant, fast food 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator bucatarie si lucrator preparare carne. Cv-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de email, (0721.157.766 bucuresti@treif.ro

mentar, locatii in AFI, Mega Mall, Auchan Pallady, Auchan Militari, Baneasa, Titan, cu/ fara experienta, pregatire la locul de munca. Salariu 1.700 lei + 300 tichete+decontare transport + 300 lei bonus lunar. www.loveforfood.ro. CV la: (0753.076.873 ptrclaudia76@gmail.com

1128. Lucrator comercial magazin online

incaltaminte zona Faur - Republica, nefumator(e), pt. acest post nu sunt necesare studii superioare, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul, domiciliul in apropiere. Program 8 ore de l-v, o sambata da una nu; 2.000 L; (0745.386.193 s.fashionhr@yahoo.com

1109. Lucrator comercial angajam cu carte de munca lucrator comercial, vanzatoare (fete) pentru magazin alimentar in zona Ozana sector 3, salariu net 1700 ron. Oferim si cerem seriozitate. 1.700 L; (0762.605.085 Anamariapana98@yahoo.com

1129. Lucrator comercial PECO statii in

1110. Lucrator comercial Angajam vanzatoare cu experienta in vanzarea de confectii pt spatiu comercial in zona Sebastian/ 13 Septembrie. (0733.677.300

1130. Lucrator comercial pentru magazin

1111. Lucrator comercial carnet cat. B, in

Pantelimon (Ilfov), perioada nedeterminata; utilizare computer nivel mediu, studii liceale. atestat motostivuitor avantaj. 2700 Lei net + bonuri de masa. CV la office@maertools.com office@maertools.com

zona Chitila, Bucurestii Noi, piata Chibrit, (pod Constanta), Calea Grivitei, sos Oltenitei.Experienta in comert constituie avantaj, scolarizare gratuita, echipa unita si mediu prietenos de munca. 1.850 L; (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

alimentar Oval Market angajeaza doar cu experienta in mag. alimentar si cu recomandare persoane dinamice, apte de munca, serioase si punctuale CM, prime, prog: 2 zile: 7-21 si 2 zile liber, Lucretiu Patrascanu 15 2.000 L; (0723.333.122

1131. Lucrator comercial pentru minimar-

ket in sectorul 4, zona Grand Arena. Salariu 2.000 L; (0723.518.451/ 0726.197.179

de productie angajeaza lacatusi constructii metalice si sudori. (0745.777.752 1088. Lacatusi cu experienta, firma con-

tor intretinere cladiri si spatii comerciale, obligatoriu permis cat.B. Relatii la telefon: 0725.130.000 sau e-mail: imoinvest2015@yahoo.com

1104. Lucratoare comerciala, supermar-

1113. Lucrator comercial Magazin alimentar, sector 3, zona Baba Novac angajam personal cu experienta in domeniu pentru postul de lucrator comercial. Program 8h/zi, salariu 1.800 ron net. 1.800 L; (0731.305.499/ 0722.697.088 lisa_fedak9@yahoo.com

1087. Lacatusi constructi si sudori. Firma

instructor fitness aerobic, sau facultate sport, sau studii balet/dans. Program 07.30-15.00 de luni pana vineri, sambata 09-16 sau 11-18 2 sambete libere/luna). Zona Piata Dorobanti. (0725.435.524 minutzu_ana@yahoo.com

1036. Instalator. Angajam urgent instala-

1103. Lucratoar comercial, Oval Market sect 3 angajeaza 2 pers. dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag. alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 721 si 2 zile liber, 2.000 L; (0723.333.122

1112. Lucrator comercial Cautam personal pentru magazine presa din incinta Aeroportului Henri Coanda. Program in ture, salariu atractiv, bonuri de masa, decont transport, contract de munca. (0722.722.380 cristinaprusan@gmail.com

1086. Lacatusi confectii metalice si sudori Fabrica de confectii metalice angajeaza sudori si lacatusi pentru asamblare structuri metalice. Zona - Gara Progresul. (0722.363.500 kastrum@gmail.com

Salariul brut 3656 lei, salariul net 3294 lei format din 2879 in cont, 315 lei bonuri de masa, 100 lei/ luna bonus de sarbatori. Zona de lucru: Auchan Militari. Program LV. 3.294 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com instalatori, sudori, lacatusi, izolatori. (0742.786.277 bolo_sunimob@yahoo.com

13

fectii metalice specializata in amenajari interioare angajam lacatusi, sudori si necalificati, cerem si oferim seriozitate. Punctul de lucru se afla in zona IRA Berceni. 2.600 L; (0722.168.900/ 0761.055.054 office@inoxpro.ro

1090. Lacatusi mecanici, muncitori necalificati pt. sera, mecanici pentru sera, pt. societate. Salariu avantajos, tichete de masa, transport decontat; (021.492.04.38

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

13 martie 2019

4

LOCURI DE MUNCÅ 1172. Lucrator depozit/ manipulant marfa/ necalificat manipulare marfa, supraveghere masini, pentru tipografie zona Fundeni, salariu de inceput 1800 Ron. Program L-V, contract de munca pe perioada nedeterminata; 1.800 L; (0723.187.377

1192. Lucratori pentru magazin Shop & Go, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sector 5 sau 6. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu atractiv, bonusuri inventar si vanzari; (0763.507.007 1193. Macaragiu pentru Franta urgent cautam macaragiu pentru Franta. Profilul Aveti o diploma de macaragiu de tip B sau alta,si aveti o importanta experienta in domeniu. Autorizatia este valabila. 1.700 {; (+40774415415/ 0040774450450 info@optimum-interim.com

1173. Lucrator depozit/sofer livrare

marfa, persoana placuta, comunicativa, organizata, ordonata 1.700 L; (0743.266.367 1174. Lucrator in agricultura, caut lucrator (familie) in legumicultura. Locatia fermei este la 15 km de Bucuresti in spatele cart. Militari. Oferim cazare gratuita. (0724.543.869/ 0722.614.956

1194. Macaragiu pod rulant cu comanda

1175. Lucrator in depozit Chitila, esti in

1195. Macelari, transatori, Macelari,

cautarea unui loc de munca stabil si sigur, depozitul Dona. Logistica angajeaza lucratori in depozit. Pentru detalii la nr. de telefon. (0723.113.195 recrutaredl@farmaciiledona.ro 1176. Lucrator la masa pentru Atelier

1132. Lucrator comercial pt. simigeria Sara Pretzel locatia din Baneasa, cu/fara experienta, pregatire la locul de munca. Salariu 2.500 - 2.650 lei + 300 tichete + decontare transport. CV la: (0753.076.873 ptrclaudia76@gmail.com 1133. Lucrator comercial si casier la

Mega Image Sg Mihalache 60. Program in 2 schimburi de la 7:00-15:30 si de la 14:00-22:00 (0730.306.442 Echipainitiala@gmail.com 1134. Lucrator comercial si gestionar magazine Companie nationala angajeaza urgent lucrator comercial si gestionar pentru magazin cu specific carmangerie in Bucuresti. Oferim: salariu motivant + bonusuri. Telefon. 100 L; (0786.313.601 globalall@yahoo.com 1135. Lucrator comercial, angajam pentru Shop&go Mega Image sector 6 Militari. Se lucreaza in doua schimburi. Salariu negociabil, bonus de performanta. Experienta nu este obligatorie (0726.554.885 claextime@yahoo.ro 1136. Lucrator comercial, in complexul

comercial Sir. Program 10 -20 full time. Libere: toate duminicile si doua sambete pe luna. Salariu fix plus comision, minim 2000 lei. (0723.280.853 adrianasandu4@gmail.com 1137. Lucrator comercial, vanzatoare cofetarie. Experienta in vanzari prezinta un avantaj. Oferim training si program de lucru flexibil. Cerinte: liceu, atestat de lucrator comercial, seriozitate, atitudine pozitiva. (0727.736.522 info@casatosca.ro 1138. Lucrator comercial, casier magazin

alimentar situat in str. Traian nr. 3, sect. 3. Cautam persoane serioase. Experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj. Program flexibil. Salariu atractiv, (0731.150.050 av.mihaela_tanasescu@yahoo.com

1139. Lucrator comercial, casier Magazin

Shop&Go (Mega Image) situat in zona Mihai Eminescu, Piata Romana, angajeaza lucrator comercial. Salariul este cuprins intre 1.600-2.000. 1.700 L; (0725.735.973/ 0731.797.249 Ecarevet@gmail.com

1140. Lucrator comercial, casier si sef

tura, pentru Shop & Go zona Unirii 1.600 L; (0721.708.655 1141. Lucrator comercial, casier, cu sau

fara experienta, pentru magazine Shop&Go in sector 3 cu acces la metrou. Se efectueaza training la locatie, program in 2 schimburi (dimineata si dupaamiaza). Fara limita de varsta (0727.138.734 1142. Lucrator comercial, casier, pentru

magazine Shop&Go Nicolae Grigorescu (metrou), Titan(Liviu Rebreanu - 1 Decembrie). Cautam persoane serioase, dornice de promovare. Experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj (0727.138.734 1143. Lucrator comercial, fata pt. magazin alimentar asiatic. Zona Dragonul Rosu. Experienta nu este necesara, CV la mail, program 8.00-16.00 o zi liber. Salariu intre 1600 - 1800 lei. 1.600 L; (0733.112.332 mali8877@hotmail.com 1144. Lucrator comercial, femei, pt.

mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 2.000 L; (0726.718.768 1145. Lucrator comercial, hai in echipa

SUBWAY! restaurantele Subway din Bucuresti - Piata Victoriei, Mall Vitan, Petrom Sos. Oltenitei, Sos. Alexandrei, Centrul Vechi si Militari- angajeaza Lucrator comercial! Detalii 0741448080. (0741.448.080 1146. Lucrator comerical servire linie,

firma catering cu cantina de incinta, program 7-15.00 in sectorul 5 (0720.533.482 1147. Lucrator comerical depozit sector

5, Cautam un super coleg pentru a ne ajuta cu pregatirea, ambalarea si etichetarea coletelor si predarea catre curieri si cu incarcarea si aranjarea marfii in depozitul nostru din Bucuresti, sector 5. (0742.235.151 andreea@nextprofil.ro 1148. Lucrator depozit angajam in cadrul

unui depozit de furaje pentru animale de pe Linia de Centura, Voluntari. Transport asigurat. Program lucru: l-v in 2 schimburi. Experienta nu este necesara. 1.900 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

1149. Lucrator depozit Angajam in cadrul

unui depozit de materiale publicitare din Bucuresti. Salariu atractiv plus bonusuri lunare. Locatie: Sector 3, Faur. Program lucru L-V in 2 schimburi. Experienta nu este necesara. 2.200 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

1150. Lucrator depozit Angajam in cadrul

unui depozit de produse publicitare din Bucuresti. Program L-V, in 2 schimburi, week-end liber. Salariu atractiv plus posibilitate de a avansa. Experienta poate constitui un avantaj! 2.200 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 1151. Lucrator depozit Angajam personal

pentru o cunoscuta companie de produse farmaceutice, Ilfov. Program L-V, in 2 schimburi. Salariu atractiv plus posibilitate de marire. Experienta minim 3 luni in domeniu. 2.050 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

1152. Lucrator depozit Angajam personal

pentru o cunoscuta companie de produse farmaceutice, Ilfov. Program L-V, in 2 schimburi. Salariu atractiv plus posibilitate de marire. Experienta minim 3 luni in domeniu. 2.050 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 1153. Lucrator depozit Casi Plast anga-

jeaza lucrator depozit pentru punctul de lucru din Afumati. Salariu 1.800-2.000 lei, program L-V, bonusuri de performanta, ore suplimentare platite. CV: info@casiplast.ro (0758.059.595 nicolae.achim@casiplast.ro 1154. Lucrator depozit in cadrul unei importante companii specializate in fabricarea de produse publicitare, din Bucuresti. Locatie: Faur, sector 3. Program: L-V in 2 schimburi. Salariu atractiv. Nu necesita experienta 2.200 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 1155. Lucrator depozit in cadrul unei recunoscute companii specializata in productia si distributia de produse cosemtice, zona Militari. Program: l-v in 2 schimburi. Transport asigurat de la Pacii. 1.750 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 1156. Lucrator depozit (picker) in cadrul

unui depozit de papetarie din Sema Parc.Locatie: Sector 6, langa statia de metrou Petrache Poenaru. Program: L-V 08 - 16 / 10 - 18. 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@personnel.com.ro

1157. Lucrator depozit - picker angajam

picker in cadrul unei cunoscute companii de produse farmaceutice din Chitila. Program: L-V in 2 schimburi, transport asigurat din Cora Lujerului. Salariu atractiv. Experienta minim 3 luni. 2.050 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

1158. Lucrator depozit Doraly Afumati. Se asigura transport din zona D-na Ghica, salariu 2.000 L; (0753.153.688 1159. Lucrator depozit farma cu permis de conducere B angajam lucrator depozit farmaceutic, minim studii medii, posesor permis auto. Sector 3. L-V 9-17,30. Salariu 1600 Ron net + bonuri de masa. Rugam trimiteti CV la adresa hr@gotosolution.com. (0734.010.500 hr@gotosolution.com 1160. Lucrator depozit farmaceutic Ciorogarla, oferim conditii de lucru foarte bune si un pachet salarial motivant. Relatii la telefon. (0725.350.496 1161. Lucrator depozit picker, angajam in

cadrul unui depozit de produse de papetarie din Bucuresti. Locatie Faur, sector 3. Program lucru: L-V in 2 schimburi 817, 12-20. Salariu atractiv, experienta nu este necesara 2.000 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

1162. Lucrator depozit produse de gradinarit cu experienta, pentru pregatirea comenzilor, sortarea produselor, etc. Salarizare motivanta, program stabil intr-un singur schimb, decont de transport, etc, (0720.026.156 cornel.feraru@personnel.com.ro 1163. Lucrator depozit wms, sofer. Otopeni, distributie materiale de constructii, conditii foarte bune de munca, seriozitate, angajam sofer si lucrator in depozit, nu se lucreaza sambata. 2.000 L; (0787.698.979 albu@dixdepot.ro 1164. Lucrator depozit, angajam in cadrul unui depozit de materiale publicitare din Bucuresti. Salariu atractiv plus bonusuri lunare. Locatie: sector 3, Faur. Program lucru l-v in 2 schimburi. Experienta nu este necesara. 2.000 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 1165. Lucrator depozit, angajam in cadrul unui depozit de produse publicitare din Bucuresti. Locatie: Incinta Faur, Sector 3, gura de metrou Republica. Program: l-v in 2 schimburi. Salariu atractiv, nu necesita experienta. (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 1166. Lucrator depozit, gestionar in cadrul unei cunoscute companii de produse farmaceutice, din Chitila. Program lucru: l-v in 2 schimburi. Salariu atractiv. Experienta nu este necesara. 2.300 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 1167. Lucrator depozit, in cadrul unui cunoscut depozit de produse farmaceutice, din Ilfov. Program lucru: l-v in 2 schimburi. Salariu atractiv. Experienta nu este necesara. 2.050 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 1168. Lucrator depozit, in cadrul unui depozit de produse cosmetice, Bucuresti. Locatie: Langa Carrefour Militari, transport asigurat de la Pacii. Program L-V in 2 schimburi 7-15, 15-22. Experienta nu este necesara 1.750 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 1169. Lucrator depozit, manipulant

marfa, pentru depozitul de bauturi din Soseaua Chitilei, salariu motivant, tichete de masa, detalii la telefon; (0744.629.531 1170. Lucrator depozit, produse de uz

casnic. Zona sector 2 sau 3.Experienta anterioara constituie un avantaj. (0723.244.556

1171. Lucrator depozit, posesor carnet conducere cat. B. Esti o persoana serioasa, ambitioasa, corecta, dispusa la scurte deplasari in tara? Daca da, asteptam CV-ul. Oferim carte de munca, tichete de masa si o atmosfera placuta; office@ccstrade.ro

marochinarie Lucrator la masa(pregatitor). Se cere indemanare si implicare, cu experienta sau fara, salariu pe card, bonuri de masa, 8 ore, luni-vineri, transport decontat integral zona metrou C. Georgian. 1.800 L; (0725.336.770 1177. Lucrator sala croit, iti oferim salariu

negociabil in functie de experienta + bonusuri, bonuri masa, decont transport, conditii foarte bune, stabilitate, contract de munca integral. Program luni-vineri 7.0015.30. (0767.341.095 1178. Lucrator tehnic, angajam muncitor

la sol, pentru fabrica din Faur Poarta 4. Se ofera salariu atractiv. Detalii la; (021.345.26.94 vanzari@structurimetalice.ro

transatori, dezosatori cu experienta Olanda, Belgia.Cupluri aceptate. Cazare, asigurare de sanatate, masina oferita.15002000 E IN FUNCTIE DE EXPERIENTA Angajare cu buletin . (+31610128476 dana@uitbeners.nl 1196. Magaziner Fogliani Romania SRL distribuitor si importator de materiale electrice cauta o persoana serioasa, responsabila, cu abilitati practice pentru incarcare/descarcare si manipulare marfa depozit; (0749.190.402 c.alexandru@fogliani.it 1197. Magazioner gestionar cu experien-

ta, laborator de prestigiu din domeniul cofetarie, situat in Militari, apropiere de Mall Plaza, angajeaza pentru unitati cu volum mare de marfa. Program 5 zile cu 2 libere 2.500 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

calificat, necalificat care va oferi suport tehnic echipei in cadrul lucrarilor de intretinere si reparatii, complexitate scazuta si medie, incarca, descarca materiale. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

utie piese auto pentru camioane (Otopeni), angajam magazioner, sofer, necesar permis conducere categoria B si experienta. CV-urile la adresa: (021.313.77.57 contabilitate@royal-automotive.ro

1179. LUCRATORI comerciali/ merchan-

1199. Magazioner/a pentru depozit

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trademarketing.ro 1180. Lucratori pentru magazin Shop &

Go, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sector 6. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri, (0763.507.007

1198. Magazioner, sofer, firma de distrib-

accesorii confectii. Cautam o persoana serioasa, ambitioasa si corecta. Nu este necesara experienta in domeniu. Oferim carte de munca, tichete de masa si o atmosfera placuta. Asteptam CV-ul la: office@ccstrade.ro 1200. Maistru electrician si sef de tura

pentru echipa tehnica club sportiv sector 2. Oferim contract de munca pe perioada nedeterminata, tichete de masa. Contact tel. 2.800 L; (0730.900.031 ana.habuc@pescariusports.ro 1201. Manager Firma noastra Mirae Tech

1181. LUCRATORI pentru magazin Shop

& Go, cu sau fara experienta, cu domiciliul stabil in sector 5 sau 6. (0763.507.007

International, angajam un manager de vanzari la departamentul de cosmetice si produse alimentare. (0742.161.495 kimmihairo@gmail.com

Societatea STRATUM ENCLOSURES activeaza in domeniul productiei de confectii metalice usoare, dedicate in special industriei telecomunicatiilor. Angajam

MUNCITORI NECALIFICATI si

MONTATORI SUBANSAMBLE Oferim urmatoarele beneficii: - Salariul de 1400 lei/luna net, cu posibilitatea cresterii venitului dupa primele 3 luni in urma unei evaluari. - Calificarea angajatului la locul de munca; - Tichete de masa; - Prime lunare; - Asigurare medicala privata, dupa primele 3 luni de la angajare.

Activitatea se va desfasura in sediul din Bucuresti, Bd. Theodor Pallady, nr. 46B, Sector 3.

Telefon: 0729.925.035 E-mail: monica.chirica@stratum.ro 1182. Lucratori comerciali ambalare activitatea presupune: asezarea, sortarea, ambalarea si etichetarea produselor; zona: sector 3 Metrou Republica- Incinta parc industrial Faur (0743.559.188 ileana.popescu@boutiquecadeaux.ro 1183. Lucratori comerciali fast food angajam lucratori comerciali cu salarii si bonusuri atractive. Spatiul comercial se afla in zona de food din incinta Mall Plaza Romania. Sanse mari de promovare. Experienta nu este obligatorie. (0744.812.451 ionut.todirica@dinnerfood.ro 1184. Lucratori comerciali in depozit

activitati de preluare si receptie produse, aranjarea in locurile de depozitare si pregatirea marfurilor (dupa comanda sau factura) pentru clienti 2.000 L; (0728.420.054 office@gelutrade.com 1185. Lucratori comerciali manipulare

angajam: lucratori comerciali manipulare. Activitatea presupune: asezarea, sortarea, manipularea si repartizarea cutiilor. Zona: Metrou Republica- Incinta parc industrial Faur. (0743.559.188 ileana.popescu@boutiquecadeaux.ro 1186. Lucratori comerciali patiserie Angajam lucratori comerciali patiserie covrigarie, zona Universitate. Programul si salariul, se discuta la interviu. (0769.695.878 dragos77ro@gmail.com 1187. Lucratori comerciali Peco autostra-

da A1 km 43 pentru km 43 A1. Se cauta personal cu experienta in comert si cu simt gospodaresc. Salarizare foarte avantajoasa, colectiv responsabil. Cautam personal stabil, cu maturitate. 1.900 L; (0734.920.701 robertirod@yahoo.com 1188. Lucratori comerciali ruta mobila Angajam 4 lucratori comerciali ruta mobila supermarket zona Ion Mihalache si Baneasa. Program 8 ore/ zi S-D liber. Asiguram transportul intre locatii. 1.800 L; (0735.564.699/ 0756.151.857 andreea.hohoi@trade-marketing.ro 1189. Lucratori comerciali si casiere, Shop&Go Mega Image angajeaza lucrator comercial in sector 4, B-dul C-tin Bracoveanu nr10, carte de munca, 8 ore. 2.080 L; (0767.954.835 brancoveanu.shop.go@gmail.com 1190. Lucratori comerciali, contabil pri-

mar Casa di Adriano angajeaza lucratori comerciali cu experienta pentru magazinele de accesorii mobila din zona Andronache si Faur si contabil primar cu experienta, cunostinte WinMentor, detalii la tel. (0731.202.008 casa_di_adriano@yahoo.com

1202. Manager HORECA experienta

si permis auto salariu atractiv pt. Love for food. Asteptam CV-uri la: ptrclaudia76@gmail.com; www.loveforfood.ro (0753.076.873 1203. Manager Horeca cu experienta si

permis auto, salariu atractiv, pt. Love for food. Asteptam CV-uri. www.loveforfood.ro; (0753.076.873 ptrclaudia76@gmail.com

1213. Manichiurista pachet salarial atra-

gator peste 2000 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1214. Manichiurista pentru manichiura normala si unghii tehnice angajam pentru Salon de Infrumusetare cu vechime, zona Lujerului. Program flexibil, salariu atractiv; (0730.668.768 1215. Manichiurista pentru salon infru-

musetare, locatiile din Timpuri Noi si Militari. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

1216. Manichiurista salon Roxy, zona Bucur Obor, cauta manichiurista cu experienta. Salonul are o vechime de 13 ani, clientela formata, vad comercial. Salariul este negociabil. Relatii la tel; (0741.695.518 Roxanaonisie@yahoo.com 1217. Manichiurista cu experienta, Salon Pipera angajam manichiurista cu experienta, avantaj daca are cunostinte de aplicare gel, program de lucru o zi/o zi, duminica liber.Salariu motivant. Mai multe informatii in urma interviului de angajare. (0727.035.349/ 0736.431.437 marcelmusat@gmail.com 1218. Manichiurista in salon de infrumusetare la Piata Gorjului, cartier Militari; (0724.851.555/ 0761.866.670 1219. Manichiurista si cosmeticiana,

zona Titan, sector 3, conditii deosebite, carte de munca, program 1 zi/1 zi, pachet salarial foarte avantajos, de 7 ani pe piata din Romania, clientela formata, salon stradal (0766.621.638 1220. Manichiurista, pentru salon Flore-

asca si 13 Septembrie, salariu atractiv, contract pe 8 h, produsele din partea salonului, clienti stabili, colectiv tanar si placut, (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com

1221. Manichiurista, tehnician unghii false, salariu 2.200 lei/15 zile lucrate, CM achitata de societate, zona Obor; (0724.133.585 1222. Manichiurista/ pedichiurista -tehnician unghii false, salariu 2500 ron/15 zile, CM achitata de societate, zona Dorobanti. 2.500 L; (0751.251.411 1223. Manichiurista/pedichiurista -tehnician unghii false, salariu 2200 Ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Berceni-Cultural, B-dul Chisinau, Iancului, Oltenitei, Rahova; (0721.000.376/ 0724.133.585 1224. Manipulant pentru depozit de echipamente electrice.Se apreciaza experienta in domeniu se ofera conditii salariale avantajoase,prime performanta. Va asteptam pentru interviu la sediul nostru de LuVi intre 10-17; 2.000 L; (021.301.96.00 resurse.umane@comtec-int.ro 1225. Manipulant incarcator-descarcator

GlobeGround Romania angajeaza personal pentru procesare bagaje, cargo si posta la Aeroportul Otopeni. Se ofera: loc de munca stabil, venit net incepand cu 2.000 lei, pregatire profesionala gratuita. (0372.462.014/ 0731.170.751 1226. MANIPULANT MARFA Direct Line

Inox Bucuresti angajeaza manipulant marfa in depozit de oteluri inoxidabile sector 3 .Oferim contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu net motivant, bonuri de masa. (021.256.22.42/ 0738.674.418 cariere@directline.ro

1227. Manipulant marfa cu permis categ

B SC cu sediul in sect. 2, zona Fundeni Institutul Oncologic angajam manipulant marfa cu permis conducere categ B si domiciliul in sectorul 2, (0722.500.840/ 0758.105.891

1228. Manipulant marfa depozit Candidatul ideal trebuie sa aiba: experienta de lucru pe un post similar (minim 1 an), carnet de stivuitorist valabil si vizat la zi. Responsabilitati: manipularea marfurilor in depozit. (0751.155.035 izabela.chioibasu@normark.ro 1229. Manipulant marfa depozit cu per-

mis B duba<3.5 t, zona Pod Fundeni. 8 ore/zi. Luni-vineri. 2000 lei. Receptie, manipulare, depozitare marfa; transport marfa in Bucuresti cu duba (<3.5 t). Cerinte: Permis B, experienta condus duba <3.5 t, seriozitate. 2.000 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro

1204. Manager Marketing cu experienta minim 5 ani pentru societate comerciala de alimentatie. Asteptam CV-urile dvs pe adresa de email: officemailcompany@yahoo.com; (0730.339.664 officemailcompany@yahoo.com

1230. Manipulant marfa depozit gresie si faianta. Angajam manipulanti marfa pt. pregatirea comenzilor in depozitele noastre (Chiajna si Bucuresti - 23 August). Activitate in spatiu inchis. Salariu + decont transport (RATB+metrou) (0744.539.560 daniel.hainagiu@kai.bg

1205. Manager service camioane si

1231. Manipulant marfa depozit

remorci, service camioanei angajam service manager cu experienta, coordonare comerciala si administrativa a service-ului, venitul lunar format din salariu fix + bonus, detalii www.edparts.ro, asteptam CV la (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 1206. Manager. Lant clinici stomato-

logice angajeaza manager cu experienta. CV +foto la email; (0728.905.063 contact@elvetodent.ro 1207. Manichiura frizerie Salon Lara

angajeaza manichiurista si frizerita cu experientamin 3 ani). Oferim salariu fix, iar programul este o zi de munca cu o zi liberainclusiv duminica). (0728.199.919 Lauraghizu@yahoo.com 1208. Manichiurista Angajez manichiurista, pedichiurista. Salonul are o vechime de 5 ani, clientela formata. Salonul se afla in zona Dobroesti, str Marului. Oferim CM, salariu fix + comision. Relatii la tel. (0770.341.382 1209. Manichiurista clasica si manichi-

urista unghii tehnice pentru salon sector 5, vad 14 ani o zi cu o zi, conditii legale de munca, fara limita de varsta (0744.811.796/ 0728.912.545

1191. Lucratori pentru depozit produse

1210. Manichiurista cu experienta manichiura pedichiura clasica, semipermanenta, unghii gel. Salon clientela formata deschis de 15 ani zona sect 4 P-ta Sudului (Berceni). Salariu motivational.www.cocket-salon.ro (0726.234.238

complete (mori, drujbe, motocoase, etc) piese de schimb biciclete, scutere, drujbe etc in oras Popesti Leordeni. Salariu atractiv. (0743.186.526 hr@blademotors.ro

1211. Manichiurista cu experienta pentru salon situat in sector 6. Mai multe detalii la telefon: (0767.905.564

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

MANICHIURISTA CU EXPERIENTA, COSMETICIANA SI COAFEZA ANGAJAM URGENT PENTRU SALON INFRUMUSETARE IN SECTOR 6, DRUMUL TABEREI. PROGRAM FLEXIBIL, CARTE DE MUNCA 8 ORE. RUGAM SERIOZITATE. (0729.748.493

1212.

livrare marfuri alimentare. Salariu 1.600 - 1.800 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei. Program de lucru in 2 schimburi a cate 8 ore/zi. Programari interviuri luni - vineri intre 8-17 la: (021.301.15.67 1232. Manipulant marfa depozit zona

Pod Fundeni 8 ore/zi cu pauza inclusa! Luni-Vineri. 1700+decont transport (Bucuresti). Receptie, manipulare, depozitare marfa. Cerinte: experienta similara. Seriozitate, dorinta de stabilitate si colaborare pe termen lung 1.700 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro 1233. Manipulant marfa in depozitul din

Afumati, angajam full-time. Detalii la telefon (0752.083.554 gheorghe.dragan@stift.ro

● Angajam pt. vanzari- marketing mobila. Cerinte: experienta in vanzari si online, limba engleza. Salariu atractiv. CV: office@tekso.ro ● Angajam pt. vanzari marketing, dotari complete cu echipamente profesionale hoteluri, restaurante. Cerinte: experienta, limba engleza - avantaj, salariu atractiv. CV: office@tekso.ro ● Angajam ajutor de patiser. CV: office@tekso.ro 1238. Manipulant marfa, lucrator gestionar, service camioane si remorci angajam manipulant/lucratort gestionar cu experienta. Cerinte: bacalaureat, cunostinte PC si seriozitate. Oferim conditii bune de lucru si venit atractiv. Zona Preciziei. CV pe email 2.000 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 1239. Manipulant marfuri in Otopeni

companie multinationala angajeaza manipulant marfuri la depozit, locatie aeroport Otopeni, program 05:00 - 12:00, Luni Vineri, salariu 2000 lei net + transport asigurat/decontare transport. (0749.229.339 cristian.domnescu@sodexo.com 1240. Manipulant marfuri, producator de

cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica; www.loncolor.ro (0745.513.220/ 021.460.83.43 contact@papillon.ro 1241. Manipulanti marfa pentru

colectare echipamente electrice si electronice defecte in Bucuresti si Ilfov. Depozitul este in Popesti Leordeni. Salariu intre 1700-2200 lei. Detalii la telefon intre 10-14. 1.800 L; (0756.137.840 contact@ecolectare.ro 1242. Manipulanti marfa, barbati sau femei angajam pe perioada nedeterminata pentru incarcare, descarcare, aranjare marfa in depozit produse alimentare, Voluntari. Program luni-vineri, 08:00-17:00. Se acorda toate zilele libere legale (0746.240.220 1243. Manipulanti marfuri (pickeri) legume-fructe pentru Depozitul Mega Image din Popesti Leordeni. Oferim: Contract de munca pe perioada nedeterminata; Spor de noapte 25 %; Spor de weekend: 10% sambata, 15% duminica; Tichete de masa de 12 ron/zi lucrata; Bonus de productivitate (bonus mediu 650 ron brut); Doua zile libere pe saptamana; Masa calda; Transport asigurat; Se lucreaza doar tura de noapte (21:30 06:00). Relatii la depozitul din Sos Oltenitei nr 257, Popesti Leordeni sau la telefon; (0372.102.807 1244. Manipulanti marfuri, Spot

Vision Electric & Lighting depozit produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616, la tel. sau la email; (0745.968.910 alina@spotvisionelectric.ro 1245. Manipulanti marfuri, Spot Vision Electric& Lighting depozit produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616, la tel. sau la email; (0745.968.910 alina@spotvisionelectric.ro 1246. Manipulanti, muncitori necalificati,

pt. Fox, fabrica mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Beneficii: spor noapte, bonusuri, masa calda gratuit, rechizite copii. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V 1.900 L; (0726.718.768 1247. Mar & Pet Grup angajeaza lucrator

depozit pentru producator tamplarie termoizolanta (termopan) www.marpet.ro 2.300 L; (0727.789.170 liviu.stoicof@marpet.ro

1248. Marochiner cu experienta, croitor,

vopsitor atelier din Bucuresti, angajam marochiner cu experienta. Salariu motivant. Detalii la tel. (0721.874.886

1249. Marriott Bucharest Grand Hotel are urmatoarele pozitii disponibile: ospatar sau ajutor ospatar (restaurant si cafenea). Cunostinte minime de limba engleza;Persoana energica, comunicativa si cu initiativa. Barman sau ajutor barman. Cunostinte minime de limba engleza; Persoana dinamica cu spirit de echipa; Experienta minima in prepararea bauturilor (cocktailuri, cafele). Bucatar sau ajutor bucatar. Cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar; Cunostinte despre igiena alimentara; Persoana organizata si pasionata de bucatarie. Spalator vase. Persoana energica, flexibila, motivata; Flexibilitatea in ceea ce priveste programul in ture (AM, PM si noapte). Vei gasi la noi o echipa care te va ajuta pas cu pas; Contract de munca pe perioada nedeterminata; Flexibilitate in program (program in ture); Conditii de munca exceptionale; Posibilitati de promovare; Bonuri de masa; Servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul tel. www.careers.marriott.com; (021.403.19.94 1250. Marriott Bucharest Grand Hotel are urmatoarele pozitii disponibile: ospatar sau ajutor ospatar (restaurant si cafenea). Cunostinte minime de limba engleza; Persoana energica, comunicativa si cu initiativa. Barman sau ajutor barman. Cunostinte minime de limba engleza; Persoana dinamica cu spirit de echipa; Experienta minima in prepararea bauturilor (cocktailuri, cafele). Bucatar sau ajutor bucatar. Cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar; Cunostinte despre igiena alimentara; Persoana organizata si pasionata de bucatarie. Spalator vase. Persoana energica, flexibila, motivata; Flexibilitatea in ceea ce priveste programul in ture (AM, PM si noapte). Vei gasi la noi o echipa care te va ajuta pas cu pas; Contract de munca pe perioada nedeterminata; Flexibilitate in program (program in ture); Conditii de munca exceptionale; Posibilitati de promovare; Bonuri de masa; Servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul tel. www.careers.marriott.com; (021.403.19.94

1251. MASEUR de intretinere si relaxare. Angajam o femeie ca maseur de intretinere si relaxare pentru Clubul Vitality al Hotelurilor Ramada, 1.850 L; (0751.190.463 1252. Maseuze pentru tura de zi. Cautam

colege noi pentru masaj erotic, tura de zi. Comisioane mari, echipa prietenoasa. Salonul este vechi, clientela formata. Contact non stop (0760.116.599/ 021.224.02.77

1253. Masinista cusatoare incaltaminte cu experienta fabrica de pantofi din 1992 in Bucuresti angajeaza masinista cusatoare incaltaminte cu experienta. Oferim salariu foarte bun platit la timp, niciodata intarzieri in 27 ani, langa metrou Tineretului. (0733.306.060 contact@pantofigiulio.ro 1254. Masinista pentru lenjerie pat pen-

tru croitorie Voluntari, program de L-V 715,30, salariu 1.500+CM, 1.500 L; (0745.182.259

1255. Masurator tamplarie PVC Firma cu

15 ani experienta in domeniu angajeaza masurator tamplarie pvc cu experienta minim 5 ani in domeniu, oferim salariu atractiv + bonus in functie de realizari. Permis cat B obligatoriu. 5.500 L; (+40724536463 mihai.popescu@tamplarie.com

1256. Matriter sau operator fibra de sticla

cu experienta pentru societate cu sediul in Bucuresti. Oferim salariu atractiv si bonusuri de performanta. Detalii la tel. (0769.610.245

1257. MECANIC auto cu experienta min. 3 ani si cunostinte avansate de mecanica auto multimarca. Service situat in zona Carrefour Orhideea- Grozavesti. Salarizare in functie de competente (0723.355.884 1258. Mecanic Exploateaza si intretine utilajele de la dep. productie tablouri electrice. Executa operatiuni primite ca sarcina de serviciu. Locul de munca se afla in Mogosoaia, Sos Bucuresti-Targoviste nr 12A (0336.401.262 office@chorus.ro 1259. Mecanic auto cu experienta zona

Dristor, 100 L; (0763.575.031 autodrive.clean@yahoo.com

1260. Mecanic auto cu experienta,

ajutor mecanic cu permis cat. B, preferabil din sector 2 sau 3; (0784.410.141/ 0733.585.700 1261. Mecanic auto ne marim echipa. Daca esti mecanic auto cu experienta si doresti sa lucrezi intr-un mediu de lucru provocator dar orientat spre rezultate, te asteptam sa vii la noi. Detalii; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 1262. Mecanic auto pentru SC service

auto sediul in Bucuresti, sector 2, zona Gara Obor, (0730.444.450 hr@cdy.ro

1263. Mecanic auto camioane, cautam

coleg nou, daca aveti calificare de mecanic auto, puteti sa ne contactati la tel. Loc. Popesti Leordeni. Pentru cei din provincie, se asigura cazare. Salariu neg., in functie de experienta 6.500 L; (0730.612.742 1264. Mecanic auto cu experienta, distributii, ambreiaje, motoare, articulatii pentru service auto multimarca, zona Berceni. Salariu foarte bun; (0721.733.622 1265. Mecanic auto intretinere parc auto pentru firma de constructii. Sediul societatii este in com Domnesti, Ilfov. Experienta nu este obligatorie, necesar permis auto (0722.271.606/ 0723.567.941 office@gama-admin.ro 1266. Mecanic auto multimarca, job stabil, serios Service auto multimarca angajeaza mecanic auto. Program 8-17. Salariu si conditii atractive. Echipamente noi, doua posturi de lucru. Mai multe detalii la telefon. Dorim seriozitate si punctualitate! (0744.871.555 office@dsrauto.ro 1267. Mecanic auto pentru intretinere caut pentru intretinere camioane cu experienta (nu facem service). Am 3 Scanii, 3 Volvo si 6 semiremorci Schmitz. Cer si ofer seriozitate.Salariu motivant (0722.236.193 1268. Mecanic auto si sudor evacuare auto Service auto in sect 2 angajeaza mecanic si sudor pentru auto. Program, carte de munca, salariu si conditii bune de munca. Cerem seriozitate si experienta in domeniu. (0721.956.433 auto_motor_serv@yahoo.com 1269. Mecanic auto, pentru service auto multimarca, conditii avantajoase, sector 2, zona Colentina. 4.500 L; (0787.886.802/ 0725.814.324 office@doctorulauto.ro 1270. Mecanic auto, ajutor mecanic, vulcanizator Colentina, Voluntari, stradal, program 8.30-17.30, (0722.641.051/ 0761.745.380 1271. Mecanic auto-tinichigiu auto ad garage angajeaza mecanici auto, tinichigiu auto, pregatitor vopsitor seriosi, salariu atractiv. (0753.096.891/ 0753.896.897 office@reparammasini.ro 1272. Mecanic autocamioane mecanic

pentru intretinere parc autocamioane MAN. Se cere experienta anterioara si seriozitate maxima. Oferim cazare si salariu 4000 lei/luna. 4.000 L; (0725.333.503 tekko@tekko.ro

1273. Mecanic camioane si electrician auto cu experienta, pentru reprezentanta camioane, venituri lunare 3.500- 6.000, conditii bune de lucru, zona Militari Industriilor, cerem diploma, relatii la. tel., 6.000 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

1234. Manipulant marfa incarcare descarcare manuala pentru cantina situata in Pipera. Program L-V 06:00-16:00. Se ofera salariu, o masa, prime de sarbatori. Interviuri intre 08-09:00 sau dupa ora 15:00 (0742.668.259/ 0744.487.028 mihai.eatetc@yahoo.com 1235. MANIPULANT MARFA PENTRU DEPOZIT DE CABLURI DIN SECTOR 3. SALARIU 1700 LEI + BONURI DE MASA; (0720.533.200 1236. Manipulant marfa, SC din Bucuresti, sector 2, angajam manipulant produse alimentare. Rugam seriozitate. Salariu 2000 Lei. Info la telefon; (0733.004.646 1237. Manipulant marfa, ajutor magaziner Cantina sector 1 angajeaza manipulant marfa. Cautam persoane serioase, dornice de munca. Oferim salariu, tichete de masa, decontare transport. CV la mail office@dlcatering.ro. (0727.777.715 office@dlcatering.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13 martie 2019

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ ANGAJĂM: - MUNCITOR NECALIFICAT - TRANȘATOR PUI - VÂNZĂTOARE MAGAZIN ALIMENTAR MEZELURI HALA OBOR

0722.414.555

1315. Menajera interna pentru doamna varstnica deplasabila. Asiguram casa, masa si salariu 1.700 lei. Nu sunt agentie; (0733.564.900 1316. Menajera interna in Bucuresti Menajera pentru familie deosebita. Cazare, hrana si transport asigurate, 4-5 zile libere/luna.Salariul net: 2.500 - 2.800 Lei. Aplica direct pe site: www.profiles.ro sau suna si stabileste un interviu. 2.800 L; (0735.179.929/ 0371.183.146 office@profiles.ro 1317. Menajera interna sau externa 2.000 Lei, vila Herastrau familie 2 pers. Cazarea, hrana si transportul sunt asigurate de familia angajatoare. Cerem experienta si angajament pe termen lung. Preferabil din provincie 2.000 L; (0722.560.322 ileanghel@gmail.com 1318. Menajera interna, pentru familie serioasa, persoana pentru menaj in casa in orasul Bacau. Oferim cazare, masa, salariu (0722.358.557 interprint_ro@yahoo.com

service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 3.500-5000 L, conditii bune de lucru, zona Militari, Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 1275. Mecanic de intretinere si reparatii

utilaje GlobeGround angajeaza mecanici intretinere si repararatii utilaje. Studii medii, preferabil scoala tehnica profil mecanic utilaj. Conditii bune de lucru, stabilitate, oportunitati de avansare, beneficii (0372.462.014 1276. Mecanic de reparatii si intretinere

statie productie mixturi asfaltice pt. firma de constructii, salariu 2.500 L; (0726.123.646

1277. Mecanic deservent incarcator

frontal vola pentru firma constructii, punct de lucru Chitila. Salariu brut 4.200 lei/luna. Se asigura cazare gratuita sau facilitati la transport; (0755.025.011 1278. Mecanic electromecanic utilaje de

constructie Italia Star angajeaza pentru intretinere utilaje de constructie. Pentru mai multe informatii, sunati la nr de tel., CV adresa de email (0745.646.278 constantin.neacsu@italiastar.ro 1279. Mecanic excavator cu experi-

enta pentru firma constructii Chitila. Salariu de inceput 4.400 lei/luna. Se asigura cazare gratuita; (0722.025.011 1280. Mecanic garaj de curse Radutmo-

torsport angajeaza mecanic auto cu sau fara experienta. (0730.484.545 radutmotorsport.parteneri@gmail.com 1281. Mecanic intretinere Fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady angajeaza personal in departamentul Tehnic de Intretinere, sectia Productie. Program in 3 schimburi (6-14, 14-22, 2206). (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1282. Mecanic intretinere pentru statia de

sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri, 3.600 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

1294. MECANIC. SOCIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA MECANIC MASINI UTILAJE SI SERVANT POMPIER ATESTAT, CU PERMIS CATEGORIA B. CV LA EMAIL, FAX. 021.242.24.33. RELATII LA TELEFON; (021.242.18.47 COMMERCIAL@SOCEKO.RO 1295. Mecanici auto pentru atelier spe-

cializat in curatarea filtrelor de particule, activitatea se bazeaza in special pe demotare/ montare filtre si catalizatoare. Salariu motivant + bonusuri de performanta (0743.362.046 prodpfromania@gmail.com 1296. Mecanici reparatii masini unelte, inst ridicat, societate din Bucuresti, angajeaza mecanici intretinere si repararatii utilaje, masini unelte, instalatii de ridicat pentru intretinere si reparatii de natura mecanica, hidraulica si pneumatica. (0745.014.963 marketing@gsg98.ro 1297. Mecanici si operatori utilaje

terasiere (buldozer, excavator) cu atgestat si soferi camion in localitatea Vidra, Ilfov. Salariu fix+ tichete de masa+ bonusuri. Transport/ cazare asigurate; (0735.312.921 1298. Mecanici si tinichigii auto, pregatitori si vopsitori auto pentru service auto situat in Calea Giulesti, sector 6. Program LV. (0769.274.258 1299. Medic, tehnician veterinar pentru

farmacia Biovet Zona Mihail Sebastian sector 5. Program de lucru flexibil in ture, salariu fix, tichete de masa. Va rugam trimiteti cv la mail resurse.umane@biovetimpex.ro. (0746.768.173 resurse.umane@biovet-impex.ro 1300. Mega Image Shop&Go angajaza lucrator comercial Mega Image Shop and Go Ion Mihalache angajeaza lucrator comercial in sector 1, b-dul Ion Mihalache nr 60. Se lucreaza in 2 schimburi. Salariu, bonus in funnctie de performanta. (0730.306.442 echipainitiala@gmail.com

or angajeaza persoana dedicata, atenta la detalii, care are bune abilitati si deprinderi in lucrul cu unelte si scule electrice, permis cat. B, cunostinte galerii, (0722.644.627 eurotextil@libero.it

1348. Meseriasi si echipe la izolatii blocuri, meseriasi/echipe cu experienta pentru executie izolatii cu polistiren la fatade blocuri cu 4 si 8 etaje in Bucuresti. Oferim salarii competitive in functie de experienta. Oferim cazare. (0787.891.063

Angajam montator in cadrul unei fabrici specializata in productia de panouri electrice din Otopeni. Program: L-V: 8-17. Salariu atractiv plus transport asigurat si gratuit. Nu necesita experienta. 2.500 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

1349. Metropolitan Residence anga-

jeaza electricieni front de lucru, conditii avantajoase. CV la:, gabriela@metropolitanresidence.ro

necalificat firma serioasa, sediu central, oferim salariu atractiv, tichete de masa, diverse stimulente, nu se lucreaza sambata si duminica tel. (0723.393.793 loredana.pitica@lamaison.ro

1350. Militari, Veteranilor, angajam per-

1371. Montator parchet laminat Bucuresti

sonal (fete) bar-jocuri electronice si fara experienta, program 12/24-24/48, salariu atractiv si bonusuri. (0760.374.171 1351. Model online Bonus angajare intre 1800 - 4100, salariu 5128 L procent. Contract legal de munca cu impozitul achitat integral de firma. Hai la un interviu sa afli mai multe detalii. 5.128 L; (0770.752.856/ 0745.651.791 officejustyou@gmail.com

1320. Menajera interna, experienta mare,

1352. Modelator covrigi pentru

salariu atractiv. Menajera interna cu experienta, bucatarie minutioasa, calcat, curatenie in vila trei etaje, fara vicii si probleme sanatate, curata, articulata 7 zile consecutive, libere pe luna, locatie Pipera, 3.000 L; (0729.998.199 miravata@yahoo.com 1321. Menajera interna. Locatie Balotesti

- Ilfov, salariu atractiv. Pentru mai multe informatii sunati la: (0722.223.166 1322. Menajera interna/ externa Cor-

beanca, iubitoare catei. Oferim cazare, intretinere, carte munca, salariu de la 1700 lei; (0744.526.809 uticafj@yahoo.com 1323. Menajera la domiciliu cu contract

de munca, trei zile pe saptamana, persoana serioasa, harnica, respectuoasa si responsabila, cu experienta in menaj si mai ales calcat. Prezinta avantaj persoanele care au lucrat in strainatate; (0722.707.294 1324. Menajera part-time, 150-180 Lei/zi cu experienta, pentru familii deosebite. Program de lucru part-time, 2, 3 zile/saptamana. Oferta salariala: 150-180 lei/zi. Programeaza interviu sau aplica pe site: www.profiles.ro 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1368. MONTATOR firma de design interi-

tii, salariu 150-200 lei/zi, pentru necalificati, salariu intre 100-120 lei/zi. Oferim cazare gratuita, 25 lei/zi avans. Valabil si pt. echipe la metru; (0770.579.478/ 0724.643.775

migiu, cautam menajera interna, serioasa, cu experienta, pentru menaj ,gatit, calcat, casa zona Parcul Cismigiu. Oferim cazare si salariu. Tel: (0744.644.242 drppb69@gmail.com

1319. Menajera interna, casa Parcul Cis1274. Mecanic camioane, reprezentanta

1347. Meseriasi pt. firma construc-

Simigeria Sara, in locatiile din Titan si Mega Mall. Salariu intre 1.700-1.900 lei net+300 tichete+decontare transport+300/500 lei bonus lunar din vanzari. CV pe mail ptrclaudia76@gmail.com (0753.076.873 ptrclaudia76@gmail.com 1353. Modelator covrigi pt. simigeria Sara, in locatiile din Titan si Mega Mall, salariu intre 1.700-1.900 let net + 300 tichete + decontare transport + 300/500 lei bonus lunar din vanzari. CV la: (0753.076.873 ptrclaudia76@gmail.com 1354. Modelator covrigi, patiserie centrala, luni-vineri 6.00-18.00. Sambata 7.0014.00. 2.800 L; (0741.972.442 alina_marcu2001@yahoo.com 1355. Modelator covrigi, cu experienta.

pentru patiserie, program 1 zi cu o 1 zi de la 5:30 la 19:30, de Luni pana Sambata. Duminica liber. Salariul este de 2000 net & 200 bonuri de masa. Locatia: Stefan Cel Mare (la gura de metrou). 2.200 L; (0761.116.622

1369. Montator cablaje panouri electrice

1370. Montator de mobilier si muncitor

Parchet Shop salariu intre 2.700 si 3.300 Lei (in functie de numarul de metri montati lunar) cu contract munca. Pentru 750 metri montati lunar se incaseaza 3.000 lei. Carnetul de conducere reprezinta un avantaj 3.000 L; (0784.110.410/ 0769.243.288 contact@parchet-shop.ro 1372. Montator partitii sticla, cu sau fara experienta in domeniul compartimentarilor de sticla, montaj partitii sticla, usi din sticla, usi celulare lemn, usi metalice. Salariu 3000- 3500, 3.500 L; (0786.124.787/ 0732.055.800 virgil@smartestproiect.ro 1373. Montator rigips si ajutor montator, cu carte de munca pe perioada nedeterminata, punt de lucru in Bucuresti pe toata perioada anului indiferent de anotimp. Salariu de la 4000 lei net, (0768.026.079 Valib84@yahoo.ie 1374. Montator tamplarie PVC cu experi-

enta si permis conducere. Asiguram si cazare pentru cei din provincie. Salariu motivant. Zona Militari; (0721.410.591

1375. Montator tamplarie Pvc, angajam montatori tamplarie pvc salamander / aluminiu / rulouri, cu permis sau fara experienta in domeniu minim 5 ani, seriosi punctuali salariu 3000 ron + bonusuri carte de munca, program luni vineri. 3.000 L; (0723.495.610 optim.profesional@gmail.com

1390. Motostivuitorist cu permis de conducere angajam motostivuitorist pentru depozit de gresie si faianta, in zona Centura Domnesti-Prelungirea Ghencea (sector 6). Permis de conducere categoria B obligatoriu.Detalii la telefon 0728.872.771 (0728.872.771 office@livart.ro 1391. Muncitoare necalificata industria alimentara atelier microproductie artizanala. Manipularea masinilor de productie si ambalare, etichetare manuala. Calificare la locul de munca. Cunostinte de igiena si securitate in munca. L-V 9-18. Sector 6. (0746.699.996 1392. Muncitor Angajam muncitori califi-

cati pentru intretinere hale depozitare. Relatii la tel. L-V 8-17:30, 1.900 L; (0758.022.771 grecrombussinesgroup@yahoo.com

1393. Muncitor necalificat constructii.

(0745.183.098

1394. MUNCITOR necalificat in domeniul

B, zona Berceni, (0763.871.936

confectie metalica - vopsitorie.Activitatea se desfasoara in localitatea Bragadiru. Cautam persoana tanara si serioasa. Oferim salariu atractiv, (0722.924.262 tzanu2003@yahoo.com

1377. Montatori fatade ventilate, monta-

1395. Muncitor necalificat in vederea cal-

1376. Montatori tamplarie pvc cu permis

tori confectii metalice, montaje gipscarton (rigips), finisari interioare, sofer duba muncitori, 3.000 L; (0756.950.732

1325. Menajera pentru casa particulara,

ificarii pentru atelier mobila, permis de conducere cat. B, persoana serioasa si punctuala, program fix,ore platite, contract de munca, atelierul se afla pe Sos. Giurgiului. 2.000 L; (0723.199.522 1396. Muncitor (unu) sau familie munci-

Fundeni, sector 2. Rugam seriozitate; (0761.680.666

tori pt. ingrijire gradina. Ofer cazare, seriozitate, la 16 km de Bucuresti; (0753.819.816

1326. Menajera personala apartament

Universitate program: luni-miercuri-vineri: 12:00-17:00. Familie tanara, fara copii, 2 pisici. Carte de munca. Zona: Universitate, centru. Ocazional gatit. Persoana serioasa si cinstita (0745.500.676

1397. Muncitor cu carnet conducere Fabrica detergenti sector 3, angajam muncitor cu carnet conducere. Salarizare buna. Asiguram si cazare; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1327. Menajera Ploiesti, experienta, 8

1398. Muncitor depozit alimentar, in com-

h/zi, luni- vineri, 2.000 L; (0726.637.102

plexul Doraly Afumati, salariu 2500 lei+ ore suplimentare platite. Detalii doar la tel. 2.500 L; (0733.984.338

1328. Menajera, 3 zile/ saptamana,

Victoriei; (021.310.74.03

1329. Menajera, 8 ore/zi, Herastrau,

2.300 L; (021.310.74.03

1330. Menajera, familie angajeaza

sediul in Pipera, angajeaza munictor pentru finisari interioare. Salariul 2.800 ron brut, asiguram cazare, masa de pranz gratuita, telefon. 2.800 L; (021.231.68.51/ 0722.226.073 office@apazen.ro

1303. Menajera Angajam menajera in cadrul unei cunoscute companii de produse cosmetice, din Bucuresti. Program lucru: L-V in 2 schimburi. Locatie: Bibescu Voda. Experienta nu este necesara. 1.570 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

1332. Menajera, casa privata, sector 1 Angajam o doamna care sa ofera menaj unei case private din Sectorul 1. Programul este de dupamasa (13.00-21.00) si 2 weekenduri pe luna. Se ofera contract de munca nedeterminat si salariu avatajos. (0729.440.449

1402. Muncitor necalificat angajam in conditii avantajoase muncitori necalificati. Program de lucru de luni pana vineri (07:00 - 15:30, 1 h pauza de masa). Locatie Sector 3. (0723.606.863

mecanic/ajutor mecanic in domeniul stivuitoarelor in bragadiru. Studii medii tehniceCunostinte in domeniile: hidraulica, mecanica.Experienta anterioara reprezinta un avantaj 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro

1304. Menajera in cadrul unei importante

1333. Menajera, experienta, hotel Azza

1287. Mecanic, ajutor mecanic, electro-

1305. Menajera pentru bloc Rezidential

fabrica productie metale neferoase. Cerinte: experienta mecanic utilaje, avantaj cunostinte de sudura. Se ofera: sal. net 2800 lei, bonuri de masa, masa. Se lucreaza in 3 ture 8 ore/ zi. 3.100 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro 1285. Mecanic, angajam mecanic cu sau

fara experienta pentru punctul de lucru din comuna Domnesti; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1286. Mecanic, ajutor mecanic Angajam

mecanic pentru utilaje de ridicat (stivuitoare, transpaleti).SC Mecano Valmar SRL; 4.000 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 1288. Mecanic, electrician utilaje produc-

tie, Farma realizeaza lucrari de instalare intretinere preventiva, revizii si reparatii ale echipamentelor si utilajelor de productie. Se lucreaza in 3 ture. Studii medii/calificare profil mecanic, electrician; (0749.409.019 recrutare@laropharm.ro 1289. Mecanic, electromecanic, electrician, frezor, strungar. Makita EU angajeaza personal calificat pentru fabrica. Asiguram transport, masa prime de sarbatori, prezenta si bonusuri. Conditii foarte bune de lucru, f.barbu@mmrmakita.eu, www.makitajobs.ro (0737.466.525 1290. Mecanic, preg-vopsitor, tinichigiu,

electrician angajam pentru cel mai important dealer auto din Romania, locatie Bucuresti: mecanic auto, pregatitor vopsitor auto, tinichigiu auto, electrician auto. Informatii la numarul de telefon afisat; (0799.645.511 office@hrgold.ro

companii din Bucuresti. Locatie: sector 3, zona Piata Victoriei. Program: l-v in 2 schimburi. Experienta necesara de minim 3 luni in spatiul de birouri. 1.750 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro Fundeni Tower, Sos Fundeni, nr. 159. Salariu 1700 lei, program 8- 16.30. (0730.024.147 cristina.radu@sirgrup.ro

1306. Menajera pentru cladire de birouri situata in Splaiul Unirii, Bucuresti. Program de lucru de luni pana vineri, zi/ noapte, norma intreaga (0750.067.803 sdobra@rivergate.ro 1307. Menajera pentru echipa Tiriac

Property Services. Daca sunteti interesata asteptam CV-ul la adresa de e-mail: mihaela.ignat@tiriacltd.ro mihaela.ignat@tiriacltd.ro 1308. Menajera pentru locuinta in zona

Cosmopolis. CV la email. Info la tel.; (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro

Menajera pentru locuinta in zona Cosmopolis. CV la email. Informatii la tel. (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro 1309.

1291. Mecanic, tinichigiu si pregatitor auto Service auto din zona Pantelimon Dobroiesti, Angajeaza: mecanic; tinichigiu si pregatitor si ajutor vopsitor auto. Salariu atractiv. Conditii foarte bune de lucru. Program de lucru 8.00 - 16.30. (0748.044.138/ 0741.141.130

1310. Menajera Suntem o gradinita ce doreste sa isi mareasca echipa. Oferim postul de menajera cu program zilnic (de luni pana vineri) de la 15:00-20:00. Salariu atractiv, 1.000 de ron plus alte beneficii, 1.100 L; (0752.012.335 alexamaria.damian@yahoo.com

1292. Mecanic, tinichigiu, vopsitor,

1311. Menajera urgent femeie pe postul

pregatitor auto, pregatitor vopsitor, tinichigiu, operator identificare piese auto pentru Service auto in plina dezvoltare: din zona Morarilor - Faur. Program L-V de la ora 8-17 si S-D liber. Salariu atractiv, echipa tanara, mediu de lucru placut. Mai multe detalii la tel: (0723.018.016 predosauto@gmail.com 1293. Mecanic-vulcanizator. Vulcanizare auto si service angajeaza vulcanizatori si mecanici cu experienta, salariul pleaca de la 2000 ron, la care se adauga comision. Programul de lucru de 8 ore, de luni pana vineri, 3.000 L; (0729.772.720 axamotive@gmail.com

de menajera pt regim hotelier, respectiv menaj usor spalat calcat, cosmetizarea paturilor. Oferim contract de munca, posibilitate tips-uri, zona Tineretului. (0731.722.554

1312. Menajera Bucurestii Noi, 3 zile/ sapt. sau 8 h/zi, luni- vineri, 1.800 lei 1 an 2.200 lei; (0726.637.102 1313. Menajera cu experienta Aviatiei, 6

h/zi (lunio- vineri), 1.800 L; (0726.637.102

1314. Menajera externa pentru doamna varstnica, program 8 ore de luni pana sambata. Nu sunt agentie. Salariu 1.300 L; (0722.308.455

1401. Muncitor la constructii si necalifi-

cat; (0724.143.754

1403. Muncitor necalificat Angajam muncitor necalificat pentru stand Dragonul Rosu. Relatii la telefon. (0745.761.111

Dorobanti, 15 zile pe luna, 1.500 L; (0763.636.343

1334. Menajera, sector 1 Bucuresti

Menajera serioasa, cinstita pentru supravegherea unei batrane greu deplasabile. Atributii: ajutor toaleta si servit masa odata pe zi. Program: L-V 8 ore pe zi. Sector 1 Bucuresti. Telefon, (0770.312.683 cabanagiumalau@yahoo.com 1335. Menajera, spalat vase pentru

1356. Modelator torturi in martipan Anga-

1378. Montatori gips carton, zugravi, si

jam modelator torturi de martipan cu experienta sau dornica sa invete din tainele decorarii torturilor personalizate. Cautam persoana cu inclinatii artistice. (0727.709.344 comenzi@etorturi.ro

1379. Montatori mobilier Cautam per-

Expocenter Hotel, (zona Jiului Casa Presei), angajam cu contract de munca permanent, salariu atractiv, program flexibil, o zi servici, o zi libera. Urgent, 2.200 L; (021.795.70.30

1357. Modelatori covrigi Angajam mode-

1336. Menajera, vila 2 etaje, 8 ore/zi, carte munca, angajez femeie pentru menaj complet: curatenie, gatit, spalat, calcat. Rog referinte de la ultimele locuri de munca. Trimiteti mesaj cu nume si tel. si sunam noi (0723.397.644

1358. Modelatori si patiser(a) pentru de paine angajeaza modelatori si patiser(a) in zona Drumul Taberei. (0730.419.777

1337. Menajere firma de curatenie angajam personal curatenie 8 ore sediu/ cladire birouri locatii fixe in Pipera. Salariu motivant, mediu de lucru placut, program fix, locatie fixa, carte de munca. (0728.900.865 1338. Menajere Urgent firma de curate-

nie angajam personal curatenie 8 ore in zona Plaza Romania dimineata si dupa amiaza. (0731.400.589

1339. Menajere familii cu contract de munca. Program de lucru 7 ore. 1.700 L; (0745.526.682 1340. Merchandiseri, lucratori comer-

ciali. Angajam merchandiseri pentru zona Pantelimon / Obor Activitatea se desfasoara in magazinele: Cora, Carrefour, Auchan. Oferim contract pe perioada nedeterminata, training de specialitate.tel. (0725.107.483/ 0725.107.483 gina.argeseanu@in.store.ro 1341. Merchendiser, cerinte: experienta

minima in activitati similare, cu/fara experienta, studii medii/superioare, limba engleza nivel mediu, cunostinte operare pc nivel mediu, Permis cat B masina personala. (0721.330.481 mihai.dumitrascu@hesperisgroup.com 1342. Merchendiseri pentru firma Zarea

la depart. vanzari pentru mercantizarea produselor in supermarket. Trimiteti CV pe adresa de mail si vei fi contactat pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi. Conditii foarte avantajoase (021.667.00.20 office@zarea.ro

1343. Meserias, muncitori constructii zugravi, instalatori, electricieni, rigipsari, placari fatade. Se ofera contract de munca perioada nedeterminata, program de lucru 8 ore, bonuri de masa, salariu la doua saptamani (0751.517.441 1344. Meseriasi pentru finisaje interioare:

gresie, faianta, marmura, granit, parchet, usi, rigips, glet si vopsea lavabila. Angajam cu carte munca, salarii atractive si cazare (apartamente inchiriate) pt cei din provincie; (0741.222.008 ciprianpal@yahoo.com 1345. Meseriasi constructii Meseriasi constructii, pardoseli si finisaje, lacatusi mecanici pentru Germania, in conditii avantajoase, oferim cazare si transport. Cerem seriozitate; (0723.392.370 ovidiu_cleanroomsconstruct@yahoo.com

1346. Meseriasi pentru constructii: rigipsari, zidari, zugravi, necalificati. Salariu motivant: 3.700-4.700 net+carte de munca. Oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785

latori covrigi, zona Universitate. Programul si salariul se discuta la interviu. (0769.695.878 dragos77ro@gmail.com

1359. Modele online hai in echipa JustY-

ou. Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop; 5.128 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 1360. Modele online hai in echipa JustY-

ou. Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop; 5.128 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 1361. Modele online fete Cu un job stabil

poti deveni independenta. Procent 50% salariu fix pana la 6153 lei, contract de munca si bonusuri din prima luna. Program fexibil, locate la alegere. Te asteptam la un interviu, 6.153 L; (0770.752.856/ 0745.651.791 0fficejustyou@gmail.com 1362. Modele online, vrei un job cu venit garantat de 5.000 lei/ luna? Job stabil, bine platit pentru doamne si domnisoare- peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, servicii de infrumusetare- gratis, confidentialitate 5.000 L; (0722.101.020 contact@richgirls-studio.ro 1363. Modele online, cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine! Comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro; (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 1364. Modele online. Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de dolari? Devino acum model la Fetish World, cel mai mare studio din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, cazare gratuita in Bucuresti, cele mai mari castiguri la noi sunt; www.fetish-world.ro (0730.752.752 1365. Modele online. Ai vrea sa castigi in

fiecare zi, mii de euro? Devino acum model la Fetish World, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal; www.fetish-world.ro (0766.016.639 angajari@fetishworld.ro 1366. Modelier creatie confectii bar-

bati si dama. Zona Baneasa, contact: (0745.306.624 1367. Modeliste, atelierul de creatie

Adrian Oianu angajeaza modeliste cu experienta, harnice si oneste. Cunostinte de tipar binevenite. Oferim salariu atractiv si bonusuri; (0727.369.293

muncitori necalificati, salariu motivant, cerem si oferim seriozitate (0764.059.755/ 0784.709.673 rabi.bildart@gmail.com

soane pentru montare de mobila, de preferat cu experienta, in vederea deplasarii acasa la clienti, este preferabil ca montatorii sa detina permis de conducere categoria B. 2.500 L; (0799.978.593 mutari.ro@gmail.com 1380. Montatori mobilier, daca ai experienta in domeniul montajului de mobila, esti o persoana dinamica si responsabila, daca mai ai si permis de conducere (nu este obligatoriu), esti candidatul ideal (0799.978.593 blejanactivservices@gmail.com 1381. Montatori mocheta cu si fara expe-

rienta pentru mocheta, covor pvc, lvt, pardoseala flotanta. Salariul avantajos pentru detalii sunati la nr de telefon, Toni Manescu, (0773.779.469 profideal1@gmail.com 1382. Montatori rigips, Firma de con-

structii angajeaza cu carte de munca 8 ore- montatori rigips, salariu net 4.0005.000 Lei, ajutor montatori, salariu net 2.500-3.000 Lei. Nu este obligatorie diploma de calificare. Santiere in Bucuresti pe toata perioada anului; (0726.320.200 1383. Montatori sticla si tamplarie al,

pvc., societate din Bucuresti angajeaza montatori pentru compartimentari sticla cu sau fara experienta, cerinte: absolvent studii medii sau profesionala, sociabil, serios, disponibilitate efort. (0731.333.485 office@e-glass.ro 1384. Montatori tamplarie aluminiu si sti-

cla securizata cu experienta in domeniu. Cerem si oferim seriozitate, salarii incepand cu 2.500 Lei + ore suplimentare. Programul este de 8 h de luni pana vineri (0748.400.541 liviu@glassconcept.ro

1385. Montatori tamplarie pvc calificati/necalificati firma cu 14 ani experienta in domeniu angajeaza montatori tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix + bonus din montaje, permis de conducere categoria B reprezinta un avantaj;www.tamplarie.com 3.500 L; (0784.355.022 george.satnoianu@tamplarie.com 1386. Montatori tamplarie PVC, calificat sau necalificat Firma cu 14 ani experienta in domeniu angajeaza montatori tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, 3.500 L; (0784.355.022 george.satnoianu@tamplarie.com 1387. Montatori tamplarie PVC, calificat sau necalificat firma cu 14 ani experienta in domeniu angajeaza montatori tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, carte de munca; 3.500 L; (0784.355.022 george.satnoianu@tamplarie.com 1388. Montatori tigla metalica cu experi-

enta pentru firma din Bucuresti, plata salariului la 15-30, fara intarzieri la plata, nu se retin bani in casa, lucrari in Bucuresti si Ilfov, pentru persoanele din provincie se asigura cazare contracost. 4.000 L; (0723.153.211 1389. Montatori usi lemn - muncitori cali-

ficati si necalificati angajeaza firma; (0722.123.669

1415. Muncitor necalificat, salariu motivant dupa productivitate in Chitila, Ilfov.Pregatirea suprafetelor de vopsit, pregatirea materialelor pentru debitare, pentru o gama variata de produse simple sau complexe pe suprafete de metal (0799.904.275/ 021.436.00.06 liftkram@yahoo.com 1416. Muncitor necalificat, transator pui,

vanzatoare magazin alimentar mezeluri, Hala Obor; (0722.414.555

1417. Muncitor necalificat, lacatus con-

fectii metalice Pentru atelier confectii metalice zona Progresul, sector 4, Jilava. Salariu primele 3 luni 2.350 lei. (0723.634.288 cosmin.lioveanu@gmail.com 1418. Muncitor pt. vulcanizare, sector 3,

carte de munca, salariu motivant; (0761.658.585/ 0741.044.622

1419. Muncitor santier fatade, Firma SC Toni Trading COM SRL angajeaza muncitor santier fatade, program 10 ore/zi (07:30 - 18:00), salariu 3200 + bonuri de masa (15 ron/zi), carte de munca, locatie santier: Bucuresti. (0731.303.585 alexandru.sararu@TONITRADING.RO 1420. Muncitor sectie metalurgie Fabrica

productie neferoase. Salariu de baza net 2300-2400 ron, bonuri de masa, o masa asigurata, sporuri, transport asigurat de la Costin Georgian. Se lucreaza in 3 schimburi. Locatie zona Pantelimon 2.700 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro

1422. Muncitori necalificati în constructii,

1331. Menajera, angajare imediata, Baneasa (RATB 301), 8 ore, L-V, 2.500 Lei + contract. Ghencea, 8 ore, L-V, 3.000 L. Pipera, 2 zile, 200 L/zi. Unirii, sambata, 150 L. Dorobanti, 3 zile (Lu-Mi-Vi), 150 lei/ zi. 3.000 L; (0724.617.662 office@famileto.ro

1284. Mecanic sectie productie Pentru

1414. Muncitor necalificat, Angajam muncitor cunostinte confectii metalice, posesor permis cat. B, confectii metalice asamblare: mese inox, hote inox, spalatoare inox. Zona Sos.Viilor - Chirigiu, sect 5, Bucuresti. (0721.922.902

1400. Muncitor finisari interioare firma cu

1302. Menaj, 4h/zi, L-V, sector 3 Angajam o doamna pt menajul si intretinerea curateniei. Locatia este un apartament cu 3 camere, in zona Timpuri Noi, la 10 minute de mers pe jos de statia de metrou. Program de lucru: 15:00-19:00. 1.600 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

rutier, muncitor necalificat pentru marcaje pentru firma de constructii. Experienta similara constituie avantaj; (0722.644.363

culator factur pentru depozit de materiale de constructii, ofer cazare, conditii foarte bune, salariul atractivprogram 8 ore carte de munca. (0722.322.545 bloj.valentin@gmail.com

1421. Muncitor/ electrician pentru intretinere reparatii, Hotel - zona Piata Universitatii, Oferim: Contract de munca, salariu fix+bonuri de masa;Seriozitate, stabilitate. Trimiteti CV la email, relatii la: (0726.222.603 ioana.dinu@continentalhotels.ro

doamna serioasa, curata, nefumatoare, pentru menaj apartament, zona metrou Izvor. Curatenie, spalat, calcat. Program luni-vineri 9.00-17.00 1.800 L; (0721.283.599

1301. Menaj apartament piata Alba Iulia,

1413. Muncitor necalificat si operator cal-

1399. MUNCITOR DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCTII. SOSEAUA FUNDENI. ASIGURAM CAZARE. 3.000 L; (0751.066.511

Unirii, 6-8 ore/zi, salariu/ luna, 2.000 L; (0726.637.102

1283. Mecanic pentru masina de marcaj

15

1404. Muncitor necalificat Angajam muncitori necalificati pentru calificare ca operatori productie. Oferim carte de munca, salariu 1800 de lei in mana (bani+tichete)+ prime+bani de transport (200 lei). Zona: Popesti Leordeni. (0727.217.909/ 0733.402.000 aliand.consulting@gmail.com 1405. Muncitor necalificat depozit materi-

ale constructii, Sector 2, Bucuresti, persoana serioasa; (0722.173.220

1406. Muncitor necalificat pentru produc-

tie/montaj garduri din beton in comuna Malu, judet Giurgiu. Salariu atractiv. 500 {; (0766.394.310

1407. Muncitor necalificat Restaurantul GEDI angajeaza muncitor necalificat pentru curatenie exterioara (pensionar) zona Titan.Detalii ; (0722.291.157 1408. Muncitor necalificat Tipografie

amplasata in Afumati, Ilfov angajeaza muncitor necalificat. Salariu 1.250 plus tichete de masa. Se accepta si persoane din provincie. Oferim cazare; (0786.958.267 marius.brecea@gmail.com 1409. Muncitor necalificat Carrefour Vulcan angajam muncitori necalificati pentru sortarea si balotarea deseurilor de hartie/carton, mase plastice, metal ?i lemn in loca?ia Carrefour Vulcan. Program de 8 ore. Salariu 1600 lei NET. 1.600 L; (0752.901.901 gabriel.petre@recicleazade?euri.ro 1410. Muncitor necalificat depozit angajeaza Fabrica de steaguri din Bd. Timisoara 84, Valea Cascadelor, sector 6. Program luni -vineri, orele 8.00 -16.30. Tel. (0731.372.735 1411. Muncitor necalificat depozit Lidl Chiajna, activitate usoara de reciclare mecanizata a laditelor de fructe si legume. Program luni-vineri 8.00 - 16.30. Cerinte: minim 8 clase absolvite, barbati/ femei. Salariu net 1800 Lei + tichete 2.000 L; (031.429.81.17 1412. Muncitor necalificat incarcare,

descarcare tir Angajam urgent un barbat solid, obisnuit cu efortul fizic, pentru incarcarea descarcarea produselor din tir. Oferim 1600 lei, tickete de masa si decontare transport. Contact la numarul din anunt. 1.800 L; (0725.050.493 recrutare@lafantana.ro

100 lei pe zi. Asiguram cazare. (0758.668.265/ 0744.676.395

1423. Muncitori necalificati pentru atelier

tamplarie pvc, zona Berceni; (0763.871.936

1424. Muncitori pentru confectie si mon-

taj rulouri exterioare sau tamplarie din aluminiu/PVC, pentru interviu va rog sa ma contactati la tel. (0732.557.799/ 0722.209.073 office@rulouriexterioare.eu

1425. Muncitori SC Fibro Metals SRL angajaza la hala industriala Mogosoaia muncitori cu carte de munca;salariu minim 3000 lei net. (021.224.01.17 1426. Muncitori calificati montaj tamplarie pvc Neotec Construct, sector 2, anagajam muncitori calificati montaj timplarie aluminiu si pvc, usi metalice. Program de lucru normal, bonus de performanta. Permis de conducere cat. B. (0725.433.341 neotec1construct@gmail.com 1427. Muncitori calificati pentru fabrica tamplarie PVC Productie si montaj, conditii avantajoase, salariu atractiv. Zona Militari, Sector 6. (0746.372.326 1428. Muncitori calificati si necalificati, cautam persoane cu experienta dar si fara experienta (pot invata alaturi de echipa noastra) in productia de mobilier. Pachet salarial atractiv ,mediu de lucru placut. Rugam seriozitate; (0771.735.645 mabisvb@yahoo.com 1429. Muncitori calificati si muncitori necalificati. Angajam in Sector 6, Pacii: calificati si necalificati pentru activitati control vizual, manipulare marfa; (0722.518.576 1430. Muncitori calificati si muncitori necalificati. Firma de constructii angajeaza muncitori calificati si necalificati. Tel. (0744.326.004 1431. Muncitori calificati si muncitori necalificati. Producator sticla termoizolanta angajeaza muncitori calificati cu experienta si necalificati Salariu atractiv. Telefon: (0731.304.155 1432. Muncitori calificati si necalificati

pentru constructii funerare in Cimitirul Herastrau. Firma servicii funerare; (0722.329.284

1433. Muncitori calificati si necalificati Structuri metalice si prelate, constructii si montaje, salariul de la 2000- 1600+tichete de masa 15 ron/Zi), deplasarile la montaje sunt suportate de firma (cazare, mese si transport), bonusuri, avansari, (0762.664.100 prelatesmp@gmail.com 1434. Muncitori calificati si necalificati in

constructi pentru lucrari de finisaje in constructii. Salariu atractiv (functie de performanta si calificare), contract de munca, diurna pentru deplasari (0723.371.029 razvan@condraconstruct.ro

1435. Muncitori calificati/ necalificati pen-

tru distributie Bucuresti, cu sau fara experienta, plata la zi. Oferim cazare; (0728.650.079

● Angajam femei si barbati pentru postul de agent vanzari, distribuitor cu/fara experienta, fara limita de varsta. Oferim cazare. 0733.380.388 ● Agenti vanzari pentru promovare, vanzare si distribuire, fara limita de varsta, cu sau fara experienta, program flexibil. Oferim cazare. 0728.650.079 ● Angajam muncitori calificati / necalificati pentru distributie Bucuresti, cu sau fara experienta, plata la zi. Oferim cazare. 0728.650.079 ● Societate comerciala angajeaza agenti vanzari, fara limita de varsta, cu sau fara experienta, pe o perioada nedeterminata. Salariul pornind de la 2.100 lei net. Oferim cazare. 0733.380.388 ● Angajam personal cu studii medii sau superioare in domeniul vanzarilor pe post de sef echipa vanzari, scolarizare gratuita, venit motivant in functie de realizarile echipei. 0733.380.388 ● Personal pentru functia de agent vanzari pedestru, fara limita de varsta, salariul pornind de la 2.000 de lei net. Oferim cazare. 0371.477.855

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

13 martie 2019

4

LOCURI DE MUNCÅ 1482. Muncitori, sudor, sofer, maistru

extruder, inginer Fabrica Europacking angajeaza muncitori necalificati (B/F), mester extruder pt. mase plastice si ajutor, ingineri, soferi. Adresa: Popesti Leordeni str Pavel Ceamur nr. 4, jud. Ilfov (0742.244.271 1483. Muncitori. Fabrica tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati cu experienta. Salariu atractiv. Telefon: (0731.304.155 1484. Muncitori. Firma de construc-

tii angajeaza muncitori calificati 150-200 lei/ zi, muncitori necalificati 100-120 lei/zi, placatori polistiren, echipe muncitori, echipe la metru. Cazare, carte de munca, bani de masa 25 lei/zi; (0770.579.478/ 0724.643.775

1485. Muncitori. Firma de constructii din

Bucuresti, angajeaza muncitori calificati. Oferim cazare; (0728.195.788 1486. Muncitori. Societate comerciala

1436. Muncitori constructii Companie din

Bucuresti angajeaza muncitori calificati si necalificati in constructii. Activitatea se desfasoara pe santier. Angajare cu contract de munca, salariu atractiv, plata orelor suplimentare. (0758.758.800/ 0758.758.800 laura.diaconescu@coneco.ro 1437. Muncitori constructii dulgheri,

zugravi, necalificati. Angajare doar cu contract de munca. Salariul incepand cu 3000 Lei (pentru calificati) 3.000 L; (0763.641.161 1438. Muncitori constructii Anglia, izolatii

exterioare, placari exterioare. Exclus persoane de etnie roma. Angajam personal cu sau fara experienta, salarii atractive. 7.000 L; (0734.635.571 1439. Muncitori constructii urgent anga-

jam dulgheri, zidari, fierari-betonisti, meseriasi finisaje, calificati si necalificati, barbati pana in varsta de 55 ani. Salariul intre 2350 si 3000 ron/luna net. Cazare gratuita si dec transport. (0740.775.571 buildfair@yahoo.com 1440. Muncitori constructii, rigipsar,

zugravi,si zidari cu experienta pentru lucrarile din Tunari si Pipera. Oferim transport de la Bucur Obor si Morarilor. Salariul intre 130 si 170 lei pe zi. Program 7:30 17:30. 3.500 L; (0799.177.699 1441. Muncitori constructii, SC angajam cu contract de munca dulgheri si necalificati pentru Ilfov, Mogosoaia. Se ofera cazare in conditii foarte bune pentru cei din provincie. Salariu atractiv. Sunati intre 08:00 si 18:00 (0766.708.293 1442. Muncitori cu experienta amenajari

int. si ext. gips-carton, zugraveli, parchet, placari ceramice. (0720.990.701 dudaucorina@yahoo.com

1443. Muncitori cu experienta anga-

jam pentru firma deconstructii, salariu 150-200 lei/zi+ cazare gratuita la apartament, avans 25 lei/zi; (0770.579.478/ 0724.643.775 1444. Muncitori finisaje, urgent Cautam

muncitori pentru finisaje cu experienta in montaj ceramic: gresie, faianta. Firma autorizata de constructii, angajam cu carte de munca si norma intreaga. Salariu se negociaza in functie de experienta (0733.228.263 rodurconstruct@gmail.com 1445. Muncitori in constructii Mari Vila angajeaza lacatusi, sudori, electricieni, instalatori, dulgheri, fierari, lucratori cai ferate, zidari, zugravi, muncitori necalificati. Salariu atractiv; (0740.401.601/ 0744.545.407 1446. Muncitori in constructii, faiantari,

rigipsari, zugravi, zidari si muncitori necalificati pentru societate comerciala; (0743.211.443 1447. Muncitori in constructii, muncitori

calificati si necalificati in constructii, oferim cazare pt provincie. Detalii la telefon. 2.500 L; (0764.181.436 1448. Muncitori in constructii, calificati,

necalificati; (0764.397.307

1449. Muncitori in costructii, acoperisuri

Monatatori acoperisuri: tigla metalica, tabla plana, tigla ceramica. Salariu 3100- 4500 lei. (0723.083.999 belea.florin@gmail.com 1450. Muncitori in crama, barbati la firma

Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1451. Muncitori in fabrica Firma

productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajeaza Muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale. Nu oferim cazare; (0720.112.734 1452. Muncitori necalificati -

incarcat/descarcat, curatenie, diverse activitati, finisaje. Muncitori priceputi pentru o constructie de bloc locuinte din zona Militari. (0765.376.032/ 0724.670.296 romeo_dutu@yahoo.com 1453. Muncitori necalificati al P.G.B.

sector 4 si personal calificat cu experienta pt. magazin Fornetti, sect. 3, Titan; (0744.581.596

1454. Muncitori necalificati angajam in

domeniul tamplariei din lemn. Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon, (0725.200.202 1455. Muncitori necalificati angajam;

(0740.903.257/ 0762.655.029

1456. Muncitori necalificati barbati

seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu net 2200 pe luna + 2 mese/zi. 2.200 L; (0725.333.503

1459. Muncitori necalificati permisul cat

B este un avantaj, pentru lucru in atelier confectie rulouri sau montaj; (0732.557.799/ 0722.209.073 office@rulouriexterioare.eu

1460. Muncitori necalificati Bucuresti Sc

Pro Fortuna Construct SRL angajeaza muncitor necalificat, locatia Bucuresti, oferim cazare in limita disponibilului. Salariu f atractiv (DE LA 2000 lei/luna) + bonusuri + cazare. 2.000 L; (0728.110.082 1461. Muncitori necalificati pentru repaletare paleti (sticle cu bauturi). Se lucreaza in depozit in spatele Carrefour Militari. Program 07-16 (5 zile lucratoare cu 2 libere). Salariu 2.000 Lei net 2.000 L; (0734.893.911/ 0731.121.232 1462. Muncitori necalificati productie mase plastice Companie productie mase plastice angajam: muncitori necalificati pt postul de ambalator manual, muncitori necalificati pt postul de manipulant marfa. Zona Pantelimon, Ilfov, asiguram transport, (0725.566.764 bestpack.ro@gmail.com 1463. Muncitori necalificati si calificati,

sudori, electricieni, instalatori, frigotehnisti pentru firma de instalatii sanitare din 1994 (0729.200.822 office@moviconstruct.ro 1464. Muncitori necalificati si soferi

Baurom Construct SRL angajeaza pentru depozitul din Chitila, Str. Oxigenului, Nr. 2, Ilfov muncitori necalificati si soferi (conducatori auto profesionisti cu experienta). (0744.692.629/ 021.361.62.23

instalatori sanitari, 4 electricieni auto, 7 tamplari, 4 electromecanici, 2 mecanici auto, 10 zidari, 2 sudori, 2 bucatari; (0756.029.210

1488. Necalificat, ajutor montator aer conditionat, sofer, persoana tanara, o minima experienta in domeniul tehnic apropiat. Capacitatea de a-si insusi cunostinte noi in montaj si service, salariul fiind in functie de cunostinte, avantaj permis cat. B, 2.300 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org 1489. Necalificati amenajari interioare,

telefon: (0741.357.576 Infohomeservice@ymail.com

1490. Necalificati constructii, angajam barbati si femei la fabrica de pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, p.reper Garden Plaza. Statie ICTSMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare, salariu 3.000-3.500 Lei. 3.500 L; (0787.607.911 1491. Necalificati instalatii electrice,

societate comerciala, angajeaza necalificati instalatii electrice cu carte de munca. Salariul net, 2000 - 3000 ron. Telefon. (0732.627.786 stefan_ionescu71@yahoo.com

1504. Operator calculator Persoana tanara, dinamica si ambitioasa; cunostinte operare calculator avansat, limba engleza avansat (0768.245.654 1505. Operator calculator rapiditate si corectitudine in tehnoredactarea textelor pentru invitatii de nunta si botez, corespondenta mail, avantaj cunostinte Corel Draw. Zona: Fundeni, Colentina. (0748.969.659 bazadesign@yahoo.com 1506. Operator calculator (etichetare),

depozit pt. Fox, fabrica de mezeluri. Cunostinte calculator, efort fizic, program in schimburi, perioada nedeterminata, bonusuri, prime, masa calda gratuit. Sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V 2.000 L; (0726.718.768 1507. Operator calculator angajam

urgent Angajam urgent operator calculator, cu sau fara experienta pentru punctele de lucru Pallady, si Baneasa. Contract de munca si conditii salariale foarte avantajoase. (0722.228.149 1508. Operator calculator asociatii de proprietari, firma Cresida Management angajam operator calculator in vederea intocmirii documentelor pentru asociatiile de proprietari (liste de plata, rapoarte, registre, etc.). 3.000 L; (0727.665.157 office@cresida.ro 1509. Operator calculator facturare Soci-

etate cu profil importator accesorii mobila angajeaza: operator calculator facturare. Program: luni-vineri. Zona: Republica, platforma Faur. (0758.115.992 gabriela@trady.ro 1510. Operator calculator pentru notariat,

cerinte: viteza la tehnoredactare, abilitate de a folosi Word-ul, seriozitate (0734.526.306 office@notariatbanuta.ro

1511. Operator calculator preluare comenzi pizza, casier dispecer, casier, lucrator comercial cu experienta, sector 2, zona Iancului. Pentru informatii contactatine la numarul de telefon; (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 1512. Operator calculator, sofer profesionist, stivuitorist, muncitori necalificati angajeaza Megatprom SA - Depozit Afumati. Eventual cazare. (0743.002.083

1523. Operator CNC Abkant pentru com-

panie cu domeniul de activitate confectii metalice cu sediul in Rudeni, judetul Ilfov, Cunostinte de desen tehnic. Detalii la telefon sau adresa de mail. (0730.094.441/ 021.206.33.86 alin.it@csc-transmetal.com 1524. Operator CNC Freza, Milling CNC angajam operator freza comanda numerica. salariu atractiv. Zona Pantelimon, Ilfov, We hire CNC milling operator with experience. Attractive salary. Ilfov, Pantelimon Area. (0768.192.599 1525. Operator CNC stanta Finn Power

pentru companie de confectii metalice cu sediul in Sat Rudeni, Jud. Ilfov. Cerinte: cunostinte desen tehnic si CNC. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon si email (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com 1526. Operator CNC, Operator Controlor

Calitate Isovolta SA angajeaza: Operator CNC. Cerinte: studii medii. Operatori controlor calitate . Cerinte: studii medii. Informatii la: (031.030.11.38 1527. Operator curatenie Angajez opera-

1528. Operator curatenie, cerinte: seriozi-

1541. Operator gestiune Restaurant zona Piata Dorobanti, angajeaza persoana pentru evidenta gestiune. Cerinte: minim studii medii, de preferat economice, atentie la detalii, cunostinte Excel. Rugam cv pe mail; (0721.278.473 office@brodona.ro

tate si profesionalism, caracter cinstit si placut, care se poate integra usor in colectiv. Locatia este intr-o cladire de birouri si depozite farmaceutice. Salariu, bonuri de masa. (021.304.63.84 contact@slaviapharm.ro

1542. Operator ghilotina pentru hartie (taietor) candidatul trebuie sa aiba experienta in domeniu. Descriere job: Taiere pe ghilotina electrica, spiralare, perforare, plastifiere etc. Salariu fix + ore platite + prime; (0746.389.069

1529. Operator date Angajam operator

1543. Operator inchirieri biciclete Daca iti

tor curatenie, posesor carnet categoria B, disponibil pentru deplasari in tara la nevoie. (0724.386.660 office@curatenielions.ro

date, pentru firma de transport extern. Engleza nivel mediu obilgatorie, limba greaca este un avantaj. 1.500 L; (0723.393.609 office@flexikom.ro 1530. Operator DDD DDD. SC anaga-

jeaza operator dezinsectie, dezinfectie si deratizare cu/fara experienta. Abilitati de lucru in echipa, flexibilitate, persoana organizata. Preferabil din sectorul 6, (0726.484.037 igienaforte@gmail.com 1531. Operator depozit companie in

domeniul farmaceutic angajeaza pentru Bucuresti sectorul 4 operator in depozitul de produse finite. Rog trimiteti CV la adresa email: ru.farma@gmail.com ru.farma@gmail.com

1467. Muncitori necalificati, vulcanizare,

spalatorie, constructie, agricultura, numai cu cazare, din provincie; (0763.159.495

1551. Operator masina de taiat tipografie

tipografie angajeaza operator masina de taiat (ghilotina). cu experienta, sector 3, Bucuresti. (0745.343.987 eliza@aktis.com.ro

sudori Firma specializata in domeniul proiectarii si executiei instalatiilor anti incendiu angajeaza muncitori, instalatori si sudori cu experienta sau fara. Detalii la tel. (0725.333.202 cosmin.manu@accuro.ro

1552. Operator masina turnare executa

turnarea pieselor din poliuretan prin injectie, in matrite. Experienta pe un post asemanator (avantaj), studii medii cu profil tehnic, seriozitate. Salariu 2.200 Lei, bonuri masa, asigurare 2.200 L; (0744.770.946 hr@fabricadeprofile.ro

1471. Muncitori necalificati, muncitori calificati cu experienta pentru montat gresie-faianta, agent de paza (preferabi pensionar), firma de constructii angajam pentru santier zona Metrou Dimitrie Leonida. Rog seriozitate, salarizare pe masura (0767.880.590 1472. Muncitori necalificati, tamplari pt.

fabrica de mobila din zona Fundeni, sectorul 2. Program de lucru 07:00-15:30. Pauza de masa, ore suplimentare platite, salariu avantajos; (0722.209.503/ 0729.994.304 1473. Muncitori pentru amenajari Anga-

jam muncitori cu experienta pentru amenajari interioare si exterioare. Se ofera contract de munca si salariu negociabil. Oferim si cerem seriozitate. (0745.003.715 petre.nelu@gmail.com

1477. Muncitori seriosi in constructii

1492. Necalificati, barbati angajam urgent salariu net 1250 ron; bonus lunar 500 ron; bonuri de masa 315 ron; contract nedeterminat; program de lucru L-V; locatie: sector 3; (0770.334.947 1493. Necalificati, sector 3 Angajam urgent necalificati-barbati pentru fabrica. Salariu net: 1250 ron+500 ron bonus+300 ron tichete+150 ron naveta. Program: 8 ore/ 2 schimburi. Locatie: Sector 3/ zona Republica. 2.200 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

faianteri, zidari pentru firma de constructii. Salariu atractiv cu posibilitate marire. Santier in Bucuresti blocuri in constructii, loc stabil 3.500 L; (0721.407.661

1494. Nicolae Petre (Marcel) Ertep Construct SRL caut zidari, tencuitori, zugravi, placare polistiren, faianta, gresie, parchet; (0766.407.825/ 0734.794.777

1478. Muncitori tamplarie termopan Pinum Doors&Windows angajeaza muncitori calificati sau necalificati pentru fabricarea de ferestre termopan PVC sau aluminiu. Salariu atractiv. Pentru informatii sunati la 0744998403. (0744.998.403 nina.baluta@nusco.ro

1495. Operatoare amanet exchange cu si fara experienta, casa de amanet angajeaza pe perioada nedeterminata. Se ofera pregatire pentru postul ocupat. Cv la adresa email (0727.754.408 contact@creditareamanet.ro

1479. Muncitori, in domeniul Dulgheriei,

tinichigii, necalificati din toata tara. Oferima masa, cazare si salariu motivant. Plata saptamanala. Pentru firma de acoperisuri. (0730.911.898 1480. Muncitori, un baiat, barbat, spala-

1458. Muncitori necalificati pentru pro-

1481. Muncitori, electricieni, societate comerciala, angajeaza electricieni cu carte de munca. Salariul net de la 3000 - 4500 ron. Telefon: (0732.627.786 stefan_ionescu71@yahoo.com

1496. Operatoare amanet/exchange-

salariu atractiv! operatoare amanet/exchange, cu si fara experienta. Oferim training gratuit, salariu atractiv, comisioane, tichete de masa. Cunostinte minime PC, bacalaureatul. Rog CV la adresa hr@casa-amanet.com (0724.035.338 hr@casa-amanet.com 1497. Operatoare comenzi Firma

carosari microbuze angajeaza operatoare comenzi, cunostinte limba engleza scrisvorbit. (0751.148.480 pacifictur@yahoo.com

1513. Operator calculator, Web Content

Editor Part Time - Cunostinte Web Basic, HTML, CSS, WORDPRESS, engleza nivel mediu, pentru firma din Bucuresti, zona Carrefour - Colentina, sector 2. Va rugam sa trimite CV pe e-mail sau relatii la telefon. (0740.854.097 personal@hsl.ro. 1514. Operator call center Bionatura angajeaza operatori call-center cu experienta in vanzare. Trimiteti CV-ul la adresa: (0736.634.120 bionatura@bionaturaplant.com 1515. Operator call center Cautam per-

soane cu experienta in domeniul call center. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numarul de telefon. Sediul se afla in Militari. Mijloace de transport metrou autobuze, (0729.612.670 schwartzcoockware@yahoo.com 1516. Operator call center in zona Garii

de Nord, full time; (0727.326.539 gabrielconsult9@gmail.com 1517. Operator call center (langa Car-

refour Militari) cunostinte de operare PC (MS Word, MS Excell) - nivel mediu, abilitati foarte bune de comunicare si negociere, empatie, voce placuta, spirit de echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita (0729.252.605 sales1@officeblue.ro

Program flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0735.545.644

1518. Operator call center, operator calculator Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 2100- 2300 lei, program 8 ore/zi. Relatii doar la telefon. (0738.665.421/ 0738.665.423

1499. Operator birou SICAP, SEAP Fab-

1519. Operator Cargo, lucrator gestionar

1498. Operator casa de amanet.

rica detergenti angajeaza operator birou pentru SICAP, SEAP facturare, comenzi, contabilitate primara, emag, promovare. CV la arcalux@yahoo.com, office@arcalux.ro- arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1500. Operator buldoexcavator, miniexcavator, bobcat Firma de constructii angajeaza operatori pentru buldoexcavator, miniexcavator, miniincarcator tip bobcat. Salarii atractive, se asigura cazare; (0722.271.606/ 0723.567.941 office@gama-admin.ro 1501. Operator calculator angajeza tanar/tanara motivata. Se cer: atitudine pozitiva. Persoana sociabila. Imaginatie, creativitate. Cunoscator Photoshop sau Corel Draw CV pe mail. Program l-v, 8 ore/zi Voluntari, (0724.140.971 ioana.ogrezeanu@sanidet.ro 1502. Operator calculator introducere

date, avize, lansari comenzi si sofer distribuitor pentru firma catering Mogosoaia. Transmiteti CV-ul la adresa de email: (0724.515.800 office@acacia-catering.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Manipulant marfa, posta pentru terminalul Cargo. Venit net 1800 lei. Activitatea se desfasoara in Aeroportul Otopeni. (0372.462.014 1520. Operator circular cu sau fara expe-

1532. Operator discutii online. Iti place sa

stai in fata calculatorului? Consideri ca ai putere de convingere si rabdare? Angajam hostess! Daca esti o persoana careia ii place sa interactioneze, sa fie in centrul atentiei si totodata sa fie inconjurata de un mediu glam, ne dorim sa faci parte din echipa noastra. CV urile se trimit la adresa de email sau programeaza-ti interviul la nr de telefon: (0751.124.276 hello@unicornagency.ro 1533. Operator fabricatie-medicamente

necalificati, barbati si femei. Program de lucru 3 schimburi, 5 zile pe saptamana. Salariu 1800-2100 Lei, plus tichete de masa. Detalii la telefon (0755.651.839

1572. Operatori mase plastice, sector 3

barbati si femei, salariu 1.800-2.100 Lei net, tichete, sporuri, program in 3 schimburi, transport asigurat, minim 8 clase, pentru alte informatii/ programari interviu (0743.751.117

1573. Operatori monitorizare video la sediul din Otopeni al firmei Love for Food, program 6 ore zi. Se lucreaza in 2 schimburi. Salariu 1600 lei net+300 lei tichete masa+ decont transport+100 lei bonus la fiecare incident major semnalat 1.600 L; (0753.076.873 ptrclaudia76@gmail.com 1574. Operatori monitorizare video la sediul din Otopeni al firmei Love for Food, program 6 ore zi. Se lucreaza in 2 schimburi. Salariu 1600 lei net+300 lei tichete masa+ decont transport+100 lei bonus la fiecare incident major semnalat. CV la email. www.loveforfood.ro; (0753.076.873 ptrclaudia76@gmail.com 1575. Operatori platforma benzinarie MOL Benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza operatori platforma, cu si fara atestat GPL. Se asigura contract de munca, salariu fix, bonuri de masa, bonusuri, tips zilnic. (0724.528.622 timpurinoi@molromania.ro 1576. Operatori productie, abatorul

Peris, pentru Abatorul Peris (langa Otopeni) cautam 20 operatori productie/muncitori necalificati pentru contract de munc? pe perioada nedeterminata. Oferim un salariu de 1500 lei net/luna, tichete de masa. 1.500 L; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1577. Ospatar Cafenea situata in centrul

1554. Operator miniincarcator tip Bobcat angajez operator miniincarcator tip Bobcat cu experienta Bucuresti. (0769.615.333

1578. Ospatar cu sau fara experienta pentru bistro din piata Rosetti. Program 2 cu 2, masa asigurata. Informatii la telefon (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com

1556. Operator pc, femei salariu net 2500 ron; contract nedeterminat; experienta obligatorie; program L-V; locatie: Chitila; Pentru detalii sunati (0770.334.947 1557. Operator polivalent Auchan Drumul

Taberei aprovizioneaza rafturile cu produse si pune etichete cu preturi, scaneaza produse la Casa - nu manipuleaza mijloace de plata, program flexibilsalariu competitiv, prima vacanta, tichete (0374.409.880 recrutaredt@auchan.ro 1558. Operator sala bingo club Bingo

orasului, in zona Ateneul Roman angajeaza ospatar. Engleza este obligatorie. Daca doresti un loc de munca intr-un loc placut si prietenos, te rugam sa ne cauti. (0727.722.922/ 0746.093.731 Pantazi.antonia@gmail.com

1579. Ospatar pentru cafenea/terasa, in conditii avantajoase si cu posibilitate de pregatire pentru bar. Terasa foarte placuta si linistita. Program 9:30-18:30. 1.500 L; (0731.065.207/ 0731.065.207 stefan@contego-coffee.com 1580. Ospatar Restaurant central anga-

jeaza ospatar cu experienta. Se ofera salariu de 2 000 plus bonusuri, carte de munca, se lucreaza in ture. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati. 2.000 L; (0733.500.300 office@embassy-one.ro

1581. Ospatar Restaurant cu specific ital-

ian, Bd. Gh.I.Sisesti angajeaza ospatar cu experienta. Program 5 zile pe saptamana/ salariul 3000 lei/ luna. Pentru cei interesati, 3.000 L; (0724.053.013

Fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady angajeaza personal (de preferat domni) in sectia de fabricatie. Program: 3 schimburi cu rotatie saptamanala (06-14, 14-22, 22-06), luni-vineri. (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

Chez Gabi angajeaza operator sala bingo, salariu atractiv, bonuri de masa, program flexibil. Va asteptam cu cv-urile la sediul firmei din bd. Iuliu Maniu nr.11 (zona Apaca) zilnic dupa ora 17:00. (0724.516.260 robert.donciu@yahoo.com

1534. Operator facturare Societate comerciala cu sediul in Voluntari angajam operator facturare cu experienta pentru vanzare in showroom. Salariu atractiv 2200 + 300 ron tichete. Asteptam CV la email office@serex.com.ro 2.500 L; (0728.120.049 office@serex.com.ro

1559. Operator schimb valutar cu sau fara experienta. Pt. relatii sunati la nr. de tel.; (0722.275.722

angajeaza ospatar, conditii de munca avantajoase. (0772.202.261/ 0772.202.261

1560. Operator site si lucrator comercial angajez pentru magazin accesorii mobilier, situat in sectorul 2, zona Carrefour Colentina. Nu este necesara experienta (0734.770.934/ 0731.038.195 office@alldesign.ro

1584. Ospatar vino sa lucrezi in unul din restaurantele grupului SHC. Cautam colegi pentru pozitia de ospatar, care sa faca parte din echipa restaurantelor Stadio, Social 1, Nor, Cismigiu. (0731.322.472 nicoleta.deaconu@stadio.ro

1561. Operator utilaje curatatorie covoare, salariu atractiv, bonuri de masa. Zona Selgros, Pantelimon; (0732.518.811

1585. Ospatar Bistro si Vanzator Cofetarie Grand Hotel Continental angajeaza Ospatar Bistro si Vanzator Cofetarie. Joburile implica disponibilitate pentru lucrul in ture. Relatii la: (0726.222.603

1535. Operator facturare accesorii si fer-

onerie mobila post aferent serviciului vanzari-configureaza comanda clientului prezent in showroom, direct sau a celor trimise pe mail si factureaza. Cand este cazul incaseaza cu documente de plata; 2.200 L; (0728.420.054/ 021.423.28.45 office@gelutrade.com 1536. Operator facturare depozit farmaceutic angajam operator facturare depozit farmaceutic, studii economice, experienta minima de 6 luni,lucru in programul WinMentor Enterprise. Sector 3. Rugam trimiteti CV la adresa hr@gotosolution.com (0734.010.500 hr@gotosolution.com 1537. Operator facturare retail pentru SC

Estetik Packing SRL. Program de lucru: LV 08:30 - 17:30, cu pauza de masa. Avantaje: Salariu motivant + tichete de masa, mediu de lucru placut, echipa tanara

1538. Operator facturare si director fabri-

rienta, pentru magazin materiale mobilier MamBricolaj, str Luica 180. Salariu net de la 2300 Lei. Se lucreaza in ture. Suna pentru a programa interviu 2.300 L; (0740.409.813 office@mam-bricolaj.ro

ca angajam urgent director fabrica (imbuteliere apa) si operator facturare in loc afumati jud Ilfov, ptr delalii tel. (0769.076.807 aquaqueen.aqua@gmail.com

1521. Operator CNC Angajam pentru clientul nostru din Rasnov Brasov Operator CNC cu program de Luni-Vineri 7:0015:00, salariu 2500 net, tichete de 15 lei, plata orelor suplimentare 200%. (0720.534.811 ana.munteanu@personnel.com.ro

1539. Operator facturare, gestionar si

director fabrica Sc Aqua Queen Srl cu sediul in com Afumati, angajeaza operator facturare, gestionar si director fabrica pt. fabrica de imbutelere apa. Oferim salariu motivant, tichete de masa,de cont transport. (0769.076.807 aquaqueen.aqua@gmail.com

1522. Operator CNC cu locatia la Rasnov

1540. Operator gestiune pentru service

Brasov, salariu 2.500 net, tichete de masa, decontare transport, prime de sarbatori, program luni-vineri 7:00-15:00 (0720.534.811 ana.munteanu@personnel.com.ro

1571. Operatori mase plastice, muncitori

1553. Operator masinist si ajutor, tipograf, angajam cu carte de munca pentru masini tiprotativa in trei culori ptr productie servetele, zona Jilava. CV la email/tel. (0730.543.543/ 0722.850.065 office@servetele.ro

1555. Operator PC pentru Logos Accounting Services filiala a AXE (http://axeitalia.com/) angajeaza full time, 09:00-18:00. Salariu: 1700 lei net/luna, contract incheiat pe o perioada de proba 2 luni. CV la email. (031.438.09.79/ 0770.267.154 a.grigore@logosas.com

1474. Muncitori pentru detergenti fabrica

1476. Muncitori santiere constructii Firma de constructii zona Mogosoaia, angajeaza cu contract muncitori necalificati in santiere in zona Bucuresti si imprejurimi. Salariu de la 2400 lei/ luna. (0753.228.228

sta in preluarea si gestionarea comenzilor, efectuate telefonic si on-line, intocmirea documentelor necesare, intretinere site (0728.135.409 office@demelectronics.ro

care sa aiba cunostinte de Corel Draw. Asiguram transportul din zona Pacii. Locatie A1, km.13. Program: L-V; 7.30-16 cu 30 min pauza. Salariu net 2.500-3.000 Lei 3.000 L; (0730.019.137 office@nmcromania.ro

1470. Muncitori necalificati, instalatori si

montatori gresie, faianta, pentru firma de constructii (0767.880.590

1546. Operator magazin online jobul con-

1550. Operator masina de taiat polistiren

1469. Muncitori necalificati, constructii urgent, angajam personal necalificat, apti pentru lucru la inaltime (acoperis hale industriale sau lucru din nacela). Nu este necesara experienta. Salariu atractiv + bonusuri/prime; 2.800 L; (0723.642.690 office@aartt.ro

1475. Muncitori santier, necalificati si

1570. Operatori injectie mase plastice, personal calificat si necalificat pentru trei schimburi. 2.000 L; (0765.214.577 bruo@romtatay.ro

plasma, cu experienta. Fabrica se afla in comuna Chitila, Judetul Ilfov (0799.905.275/ 021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

tehnicieni, muncitori necalificati cu experienta; (0722.330.905/ 0787.855.751 office@asgrup.ro

ti Producator www.arcalux.ro sector 3 angajeaza Operatori Chimisti si chimisti pt detergenti. Salarizare foarte buna. Se accepta si pensionari. Oferim cazare persoanelor din provincie. Telefon 0722404983 (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1545. Operator linie productie pentru Camp Medica Distribution. Programul este de 8 ore pe zi, de luni pana vineri. Persoanele interesate pot trimite CV pe adresa de email. (0730.522.337 office@camp.ro

1549. Operator masina de taiat CNC cu

1468. Muncitori necalificati, calificati si

1568. Operatori chimisti pentru detergen-

1569. Operatori date, contabili si asistent manager Societate comerciala specializata in administrarea imobilelor angajeaza asistent manager, contabil si operator date. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita c.v.-ul la email; dan_calina2000@yahoo.com

press Trumf, cu experienta. Fabrica se afla in comuna Chitila, Judetul Ilfov (0799.905.275/ 021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

ductie, salariu si program atractiv,

1567. Operatori call center restaurant, jobul presupune preluarea comenzilor de la clienti, atat telefonic cat si pe aplicatia online. Experienta nu este necesara, doar dorinta de a invata. Locatia: zona bd. Laminorului (aproape de metrou) (0722.197.544 resurse.umane@wuxing.ro

1544. Operator la masina productie, Militari angajam urgent persoane pentru postul de operator productie profile, zona Militari. Salariu negociabil, bonuri de masa; 1.800 L; (021.311.77.09

1548. Operator masina CNC punch

1466. Muncitori necalificati, personal pro-

detergenti sector 3 angajeaza: muncitori, chimisti, automatisti, ambalatori, salariu avantajos, conditii bune de munca. (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

cauti un loc de munca in aer liber si iti place sa fii inconjurat de oameni, atunci te asteptam la noi in echipa! (0728.132.975

1547. Operator mase plastice Angajam operator mase plastice cu experienta. Program de lucru 8 ore. Se lucreaza in minim 2 schimburi, posibil 3 in functie de volumul comenzilor. Va oferim carte de munca, salariu atractiv. (0722.411.446/ 0722.232.852 office@asined.ro

istic Saftica Resort angajeaza muncitori necalificati pentru curatenie si intretinere. Se ofera carte de munca, cazare, 2 mese pe zi, salariu 1700 ron. 1.700 L; (0752.665.595/ 0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com

torie, agriclultura, constructie, din provincie, cu cazare, contract de munca; (0765.011.037

ductie si montaj garduri din beton pentru provincie asiguram cazare punct de lucru: Bragadiru Ilfov, (0730.712.603 fabricadegarduri@yahoo.ro

1487. Nael Import Export angajeaza: 5

vizuala. Asiguram instructaj specific. Munca de birou potrivita pentru persoane varstnice. Salariu net 1400 ron, masa pranz. Telefon: (0753.139.935 larisa@idriveglobal.com

1465. Muncitori necalificati, complex tur-

1457. Muncitori necalificati pentru polizat

piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

angajeaza urgent muncitori in constructii (individual sau echipe) pentru functia de instalator, zidar, zugrav. Bucuresti; (0723.634.927

1503. Operator calculator pentru analiza

camioane, cu experienta. Cerinte: diploma bacalaureat , cunostinte PC, seriozitate. Oferim pachet salariu motivant si conditii bune de lucru. (0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

1562. Operator utilaje curatatorie covoare. Salariu atractiv, bonuri de masa. Zona Selgros Pantelimon; (0732.518.811 1563. Operator vanzari prin telefon soc.

distrib. parafarmaceutice, oras Pantelimon, angaj. operator comenzi prin telefon, facturare (oblig. cunostinte PC), contract de munca 8 ore/zi, L-V, asiguram transport personal din Bucuresti la sediu; (0733.777.012 contabilitate@pdgroup.ro 1564. Operator vanzari site IT angajam o persoana serioasa, cu abilitati in domeniul IT, cu experienta in administrarea site-urilor (introducere date si produse, bannere, promovare) in WordPress si Magento. (0736.344.203 office@it-sh.ro 1565. Operator, SC Profi Print Production

SRL din Branesti, Jud. Ilfov, angajeaza tineri (18-30 ani) fara experienta in domeniu, operator imprimnate si operator CNC, din zona Branesti, Islaz, Fundulea, Bucuresti. (021.345.45.04 office@profiprint.ro

1566. Operatori call center Experienta nu

este necesara, sediul in zona Gara de Nord la 200 m de metrou, program 10:0018:00 de luni pana vineri, varsta nu conteaza ci abilitatile de comunicare, salariu 1500 plus bonusuri, 1.500 L; (0732.979.002 pintilie.andreea88@yahoo.com

1582. Ospatar Restaurant in zona Cotroceni, Program: miercuri, joi, vineri 1622, Sambata si duminica 10-22, salariu la timp, în mân? 1500 ron+ tips si masa. 1.500 L; (0755.980.025 1583. Ospatar restaurant situat central,

1586. Ospatar cu experienta restaurant in

zona Dorobanti-Piata Floreasca angajeaza ospatar cu experienta (in jurul varstei de 40 de ani). Se cere si se ofera maxima seriozitate. Contact dupa ora 11. (0722.259.360 1587. Ospatar cu experienta restaurant situat ultracentral in Bucuresti angajeaza ospatar, venit 3000 lei/lunar, 15 zile lucratoare, masa si transportul asigurate; 3.000 L; (0722.200.135 1588. Ospatar cu experienta! ospatar cu

experienta, salariu motivant cu crestere anuala, tips, contract de munca. Zona Petre Ispirescu; (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com

1589. Ospatar cu sau fara experienta pentru Wasabi Afi Cotroceni. Cautam o persoana serioasa, amabila, zambitoare, dornica de a invata lucruri noi, punctuala si politicoasa pe postul de ospatar. Pachet salarial 3.500 ron. 3.500 L; (0733.673.306 ruxandra.tokyogroup.ro@gmail.com 1590. Ospatar full time restaurant sector

3 bd. Nicolae Grigorescu nr. 20, zona Titan. Restaurant Allegro angajeaza ospatar cu experienta, in Bucuresti sectorul 3, salariul se negociaza in urma interviului; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


13 martie 2019

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1643. Parteneri Uber, colaborand cu noi va oferim suport la orice problema ivita in aplicatie. Lucrati cand doriti.Comisionul se retrage doar cand lucrati. Pentru detalii sunati la tel. 3.000 L; (0749.421.475 tuca.ancuta@yahoo.com 1644. Patiser cu experienta salariu 3400 lei, cofetar cu experienta salariu 3600 lei si brutar cu experienta salariu 3200 lei. (0751.223.653 1645. Patiser cu experienta salariu 4400 lei, cofetar cu experienta salariu 4200 lei si brutar cu experienta salariu 4000 lei. (0746.731.022 1646. Patiser (modelator covrigi) pt.

simigeria Sara, in locatiile din Titan si Mega Mall. Salariu intre 1.700- 1.900 lei net+ 300 tichete+ decontare transport+ 300/500 lei bonus lunar din vanzari. Simigeria Sara. CV la email; (0753.076.873 ptrclaudia76@gmail.com

1647. Patiser cu experienta Patiserie cen-

1591. Ospatar mic dejun, Rin Grand Hotel. Monteaza si completeaza bufetul, debaraseaza mesele. Ture doar de dimineata 06.00-15.00, 5 zile/ saptamana. Se ofera contract de munca, salariu fix, masa asigurata si bonuri de masa (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1592. Ospatar restaurant premium cu sau

fara experienta, Bucuresti zona ultra centrala, obligatoriu cunostinte limba engleza. Conditii avantajoase, CV pe email moderncuisine2012@gmail.com moderncuisine2012@gmail.com

1593. Ospatar sau ajutor ospatar (restaurant si cafenea) pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Cunostinte minime de limba engleza; Persoana energica, comunicativa si cu initiativa. Vei gasi la noi o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. (021.403.19.94 1594. Ospatar sau ajutor ospatar (restau-

rant si cafenea) pt. Marriott Bucharest Grand Hotel. Cunostinte minime de limba engleza. Persoana energica, comunicativa si cu initiativa. Vei gasi la noi o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale, posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite; (021.403.19.94 1595. Ospatar sau ospatarita pentru restaurant cu specific international, oferim salariu atractiv, bonusuri, un mediu de lucru placut. asiguram transportul. (0727.886.223 rusdrs@yahoo.com 1596. Ospatar si ajutor ospatar Restau-

rantul Uanderful de pe Calea Floreasca cauta personal.

1597. Ospatar, Expocenter Hotel - 4 stele

- zona Casa Presei/Jiului, contract de munca, ture 1zi cu 1 zi sau 8 ore, experienta minima, engleza, seriozitate. Urgent, 13.704 L; (0744.569.999 padure@gepa-group.ro 1598. Ospatar, full time, terasa restau-

rant. Berceni, 15 zile pe luna, 12 ore pe zi. O masa calda pe zi. Evenimentele se platesc separat. Rog seriozitate; (0733.304.606 costin@casaluica.ro 1599. Ospatar, restaurantul La Muma Padurii, din incinta Parcului de Aventura Edenland, Balotesti angajeaza ospatari. (0723.305.306 iulian.stoicescu@yahoo.com 1600. Ospatar, ajutor ospatar si hostess

Restaurantul Cherhanaua Ancora angajeaza: ospatar, ajutor ospatar, si hostess. Salariu motivant. Tel: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 1601. Ospatar, barman, ajutor bucatar

salariu brut 2.900-4.200 lei. The Yellow Club, sect. 3, Titan, metrou Costin Georgian, str Lucretiu Patrascanu no. 1, part time sau full time; (0771.565.459 yellowclub@rocketmail.com 1602. Ospatar, ospatarita Angajam ospatar, ospatarita la restaurantul GEDI Diham. Salariu 2000 lei (1700 + 300 bonuri de masa), o masa/zi, prime de sarbatori, contact pe perioada nedet. Detalii la tel. 2.000 L; (0733.755.767 office@restaurantgedi.ro 1603. Ospatar, ospatarita Avem nevoie de ospatar si ospatarita cu sau fara experienta, salariu 1800 in mana plus carte de munca. Aspect placut si seriozitate, restaurant se afla in zona Baba Novac langa mall-ul Park Like, 1.800 L; (0722.218.487 papy_catalina@yahoo.com 1604. Ospatar, ospatarita Restaurantpizzerie situat in sector 2, zona Iancului, angajam ospatari sau ospatarite cu experienta. Relatii suplimentare la telefon. (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 1605. Ospatar, ospatarita fara experienta

1616. Ospatari si barmani pt. Paltinis, jud. Sibiu, pt. hotel 4 stele dotat cu restaurant in Paltinis, jud. Sibiu. Calificarea si experienta sunt necesare. Relatii la tel., cv pe mail. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 1617. Ospatari urgent, La Copac, restau-

rant din zona Piata Romana, angajeaza urgent ospatari. Conditii foarte bune de munca, echipa bine pregatita. Detalii la telefon (dupa ora 12) sau direct la restaurant. (0756.088.330 la.copac@yahoo.com 1618. Ospatari, Restaurant, angajeaza

zona Sos Nordului (Herastrau), ospatari, picol, bucatar, ajutor de bucatar, salatiera, femeie servicii, se ofera personal bucatarie, transport la plecare, tips, masa. (0721.485.902 chiriacpetre@yahoo.com 1619. Ospatari, ajutor bucatar. Restaurant Texan-Bucuresti angajeaza ospatari sau ospatarite si ajutor bucatar experienta minim 2 ani in domeniu. Localul este situat in zona Rondul Cosbuc; (0785.444.442 office@suzanaribs.ro 1620. Ospatari, bucatari, hostess pt.

restaurant in zona Aviatorilor, Bucuresti S1, mediu de lucru placut si conditii avantajoase, 2.800 L; (0756.117.041 cvsofia@zexe.ro

angajeaza ospatar, detalii la tel. (0733.028.112

Restaurant-pizzarie stradal cu terasa si vad bun in sect. 4 angajeaza ospatar/ picol, cu minim experienta 3 ani in domeniu. Program 2/2 flexibil, 10-23.30. Salariu si bonusuri, 1 masa asigurata (0744.312.911/ 0765.523.208 gabiflorescu56@yahoo.com 1610. Ospatari pentru restaurant cu spe-

cific international din centrul Bucurestiului (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro

1611. Ospatari restaurantul mignon Bistro

situat in sectorul 3 blvd Nicolae Grigorescu nr 5D, angajeaza ospatari cu experienta, salariu atractiv, program 2 zile libere cu 2 lucratoare, carte de munca, bonusuri. 1.400 L; (0740.954.593 mignon_bistro@yahoo.com 1612. Ospatari / ospatarite cu limba straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77 1613. Ospatari cu experienta si calificare

angajam pentru restaurant zona Drumul Taberei. Sunati dupa ora 11.00. (0722.637.463

1614. Ospatari draguti, Voila Bistro, gour-

met si sezonal, angajeaza ospatari. Dorinta de a lucra intr-un mediu corect, atitudinea si cheful de munca reprezinta un avantaj. Experienta nu este obligatorie. (0726.025.028 radu@cookatar.ro

1615. Ospatari si ajutor ospatari, fete si baieti, pentru complex Gura Portitei pentru sezonul estival inceand cu 15.04.2019. Se asigura cazare si masa. Program o zi cu o zi. Detalii la tel. (0721.224.601 dragomir_dmarian61@yahoo.ro

1667. Persoana pentru lectii pentru after-

school sector 2, experienta minim 2 ani. Program 11.00-18.00; (0724.839.471

1668. Persoana responsabila, adminis-

trativ secretariat Angajam persoana responsabila vorbitoare limba engleza cunostiinte pc pe postul secretariat administrativ! Program de lucru 07.30-16.30 8 ore /zi luni-vineri. Pt. restul detaliilor va rog sunati. (0751.517.441 1669. Persoana serioasa menaj intern, cazare, masa si salariu, rog seriozitate; (0764.212.156 1670. Persoana. Atelier de croitorie zona

1687. Personal atelier confectii textile masiniste, simpla, triplock, calcat, masini speciale. Sos. Oltenitei 39-45 (complexul Geamuri Multe); (0722.594.982/ 0771.052.587 1688. Personal auxiliar bucatarie, legume, fructe firma de catering, cautam personal responsabil legume si fructe (spalat, curatat, tocat, ambalat). Program luni - vineri: 07:00 - 16:00. Salariu (in mana) 1600 lei. Firma se afla in zona Vitan. 1.600 L; 1689. Personal barbatesc fabrica si depozit sector 6, Angajam personal barbatesc pentru fabrica - salariul 2000- 2600 lei net, bonuri de masa 15 lei/zi, bonusuri. Toata legislatia respectata. Detalii la tel. (0770.153.962/ 0770.153.166 office@ihres.ro

1649. Patiser, fast food, Patiserie, fast food situata in sectorul 2 angajeaza: vanzatoare, patiser, modelator covrigi, shaormar cu experienta, bucatar fast food. Se ofera contract de munca si salariu atractiv. (0734.046.120/ 0722.848.630

Voluntari angajam personal pentru accesorizat rochii de seara- mireasa (lucru manual, cusut si lipit diverse accesorii). Program: L-V 8.30- 20.00, salariu 2.000 L; (0728.228.642

1650. Patiser, patisera cu experienta,

firma de curatenie angajam persoane cu dizabilitati / handicap in domeniul curatenie si gradinarit (gardening) cladirii/sedii birouri - sunati pentru detalii. (0729.900.930

1690. Personal Beauty One angajeaza

1672. Persoane/firme contract de transport 3,5 t-7,5 t (0,4-0,5 centi/km), companie infiintata in 1995 cu un parc auto de 15 masini 3,5 /7,5 T, dorim colaborare cu persoane/firme care detin camion prelata de 3,5/7,5 tone, timp de tranzit 40/50 de zile. (0721.630.429

1691. Personal Bistro Bistro in centrul Capitalei, recruteaza personal, ospatari, ospatrite cu experienta in domeniu, ajutor bucatar, femeie vase, oferim un mediu de lucru placut, colectiv tanar, bonusuri in functie de performante; (0723.389.918

1673. Personal Beauty salon cu vad in sect 3 pe Theodor Pallady si vechime 9 ani angajeaza manichiurista (mani pedi semi, clasic, gel) coafeza si ucenica coafor, conditii deosebite! Rugam si oferim seriozitate! (0722.132.892/ 0761.926.357 simona.zuza@yahoo.com

1692. Personal bucatarie cantina, catering angajam personal cantina, bucatarie, legume, vase, gatit. Salariul de la 1800 lei, contract de munca, program l-v 6:0015:00. Numai persone cu experienta in bucatarie. Cautam persoane capabile. (0721.503.636 laura.1508@yahoo.com

programul este de 1 zi cu 1 zi de la 5.30 la 17:00. Locatia este la Stefan Cel Mare (exact la gura de metrou). Salariul este de 2300 Ron net si 200 Ron bonuri de masa 2.500 L; (0761.116.622 1651. Patiseri, urgent, angajez cu experi-

enta, salariu foarte bun, cer si ofer seriozitate; (0722.510.589

1652. Pavatori, bordurari, necalificati cali-

ficati 140-180 Lei/zi, necalificati, 100-130 Lei/zi, se asigura cazare plus masa de pranz 10 Lei/zi si transport 10 Lei/zi, salariu saptamanal. Carte de munca cu salariu 3.000 Lei (0770.224.466/ 0764.782.826 constructii_complete@yahoo.com

1671. Persoane cu dizabilitati/handicap

frizer cu experien?a zona Bucur Obor. Salonul este de 7 ani cu vad format. (0728.492.173 ene.gaby@yahoo.com

restaurant cu specific italian, situat in sector 2, zona Diham, conditii avantajoase: contract munca, masa asigurata, program 2/2 1.500 L; (0725.246.188/ 0722.813.552 ancalearoma@yahoo.com

1634. Ospatarite angajam ospatarite, cu

contract de munca full-time, mai multe detalii la interviu(zona Baba Novac); 1.500 L; (0768.973.107 bacalu_alexandru@yahoo.com 1635. Ospatarite Restaurantul Osteria Zucca, situat pe strada Jean Louis Calderon 41, zona Inter, cauta ospatarita minim 2 ani de experienta in restaurant italian. Salariul 1700 ron +tips. (0735.327.902 1636. Ospatarite, ospatari, barmani,

picoli ospatarite, cu sau fara experienta,ospatari barmani, picoli, vorbitori de limba engleza-nivel conversational. veniti la receptia Palace Casino, situat in Calea Victoriei 133 sau sunati la: (0723.482.840

Paznic angajez, salariu net/ luna, 1.800 L; (0767.903.576

1674. Personal Casa Funerara Colosse-

1654. Paznic pentru depozit Sos. Berceni.

Pentru detalii sunati la 021/4075235 sau trimiteti CV la: resurse.umane@ramadanorth.ro (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

accesorii tamplarie pvc si al. Producem panel pvc, locatie: Afumati, manager vanzari(cu auto personal)-1 post, gestionar-1 postsofer cat.b-1 post, muncitor necalificat1 post (0756.120.910 demian.p@viknograd.ro

1655. Paznic, centrul comercial IDM Basarab angajeaza paznic. Contract de munca cu norma intreaga. Programari interviu la telefon sau CV pe email cu specificatia postului. (021.316.09.62 hr@idm.ro

1676. Personal Firma admnistrare imobile angajeaza personal teren pentru activitate admnistrativa blocuri si personal birou (cunostinte PC). Salariu atractiv. Rugam seriozitate; (0723.922.805 crissanaavantaj@yahoo.com

1656. Paznici balta peste, iluminata

1677. Personal Firma de curatenie anga-

1653.

in totalitate, 20 km Bucuresti. Asigura transport Colentina dubita si cazare modesta; (0766.099.400 1657. Pedichiurista / Manichiurista tehnician unghii false, salariu 2.200 lei/15 zile, CM achitata de societate, zonele Berceni-Cultural, B-dul Chisinau, Iancului, Oltenitei, Rahova; (0721.000.376/ 0724.133.585 1658. Pensionari cu carnet Fabrica detergenti angajam pensionar cu carnet. Asiguram si cazare, conditii avantajoase de munca, CV la email, www.arcalux.ro; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1637. Partener Uber, cautam soferi

1659. Persoana calificata pentru broderie, cu/ fara experienta. Locatie Chitila - Ilfov, salariu atractiv. Pentru mai multe informatii sunati la: (0722.300.656

1638. Parteneri Uber Cautam soferi pen-

1660. Persoana curatenie imobil birouri societate comerciala angajeaza persoana pentru curatenie in imobil de birouri. Program 8h in doua schimburi. Salariu plus bonuri de masa, aproximativ 1590 lei net. Zona Barbu Vacarescu. (0744.318.351 sorincazan1@yahoo.com

parteneri pentru colaborare Uber, (0726.449.876 coconu.valentin1987@yahoo.com

tru transport persoane in regim de inchiriere cu auto personal. Pentru detalii sunati la numerele de telefon, 4.000 L; (0749.421.475/ 0726.449.876/ 0784.039.818

1639. Parteneri Uber cautam soferi pen-

tru transport persoane in regim de inchiriere cu auto personal. Pentru mai multe detalii sunati la numarul; 4.000 L; (0749.421.475

1640. Parteneri Uber parteneri Uber, de

ce sa lucrati cu noi, va oferim suport la orice problema aparuta in aplicatie, comisionul se retrage doar cand lucratiacte necesare: cazier judiciar,buletin 3.000 L; (0749.421.475 coconu.valentin1987@yahoo.com 1641. Parteneri Uber, cautam soferi pen-

tru transport persoane in regim de inchiriere cu auto personal, pentru detalii sunati la numerele tel. 4.000 L; (0749.421.475/ 0784.039.818/ 0726.449.876

1642. Parteneri Uber, cautam soferi pen-

tru transport persoane in regim de inchiriere cu auto personal. Pentru detalii sunati la: 4.000 L; (0749.421.475/ 0726.449.876/ 0784.039.818

1661. Persoana de serviciu sectie acumulatori auto, Spala sectia si canalele colectoare. Asigura curatenie in sectie si in curte. Alte activitati ce privesc activitatea de productie. Program de lucru L-V 08.0016.00. Salariu net 1800 Ron. 1.800 L; (0745.031.031 1662. Persoana energica, comunicativa

pentru un post de call center, programul este in ture, salariul porneste de la 1.800 Lei net. Se ofera transport la plecare si tichete de masa (300 lei) dupa prima luna. 1.800 L; (0729.106.169 alina@laiancu.ro 1663. Persoana ingrijire copil cu handicap, angajez pentru ingrijire copil de 12 ani cu handicap (tetrapareza). Bucuresti sector 1. Program de zi sau de noapte. Salariu atractiv, 1500 - 3000 Ron 3.000 L; (0770.257.005

um angajeaza personal pentru magazin (0722.266.143 1675. Personal distribuim materiale si

jam agenti curatenie in Ploiesti Vest Park, 7:00-15:00 sau 15:00-23:00 Transport gratuit din Ploiesti Vest Park. (0728.854.897/ 0729.900.930 1678. Personal Firma instalatii gaze si

termico-sanitare angajam in conditii avantajoase personal: inginer ofertare- 38004200 lei, asistent inginer-2400-2600 leibuldoexcavatorist permis conducere cat. C3000-3400 lei,Relatii la telefon 0724089472/5 (0724.089.472/ 0724.089.475 resurse.umane@miralinstal.ro 1679. Personal Issa supermarket angajeaza lucratori comerciali, casieri si vanzatori mezeluri pentru punctul de lucru din Margeanului. Salariu atractiv, contract de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata. (0732.771.205 1680. Personal Personal pentru restau-

rant cu specific turcesc situat in sos Colentina nr 281 A, soferi cu experienta de minim 5 ani precum si picoli. Se ofera contract de munca, o masa pe zi si salariu atractiv. (0725.516.976 edessaromania@gmail.com 1681. Personal Restaurant La Brasserie

du Parc, situat in Parc Herastrau angajeaza spalator vase (doar doamne ). Relatii la telefon; (0376.203.061 office@labrasserie.ro 1682. Personal Restaurant La Brasserie

du Parc, situat in Parc Herastrau, angajeaza ospatar cu experienta. Relatii la tel. sau CV pe e-mail. (0376.203.061 office@labrasserie.ro 1683. Personal Societate angajeaza per-

sonal pentru pescarie (magazin de peste proaspat) in incinta Pietii Delfinului, sector 2, 2.300 L; (0737.557.504 costehnologicconstruct@yahoo.com 1684. Personal Spalatorie industriala angajeaza personal calificat sau necalificat pt procesarea lenjeriei pt hoteluri si restaurante salariu 1800 de lei

1693. Personal bucatarie fast-food, Ion

Mihalache Angajez personal bucatarie cu experienta pentru fastfood situat in zona Ion Mihalache, sector 1 (fost mai). Salariu 2.200-3.000 de lei in functie de experienta. (0764.788.373/ 031.432.85.65 1694. Personal bucatarie pentru hotel 4

1718. Personal curatenie firma curatenie angajam personal curatenie birouri program de 2/4/6/8 ore (luni-vineri) si personal interventii. Informatii la telefon; (0737.521.521 1719. Personal curatenie Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in blocuri din Bucuresti (Dristor, Obor, Crangasi, Militari, Pantelimon, Berceni, Gara de nord, Dr. Taberei, Baneasa, Rahova); (0753.812.805

stele Baneasa responsabilitati: curatarea si partajarea veselei din bucatarie. Mentinerea igienei la bancul de lucru, 5 zile pe saptamana (0742.001.813 office@phoenicia.ro

1720. Personal curatenie Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti, metrou Anghel Saligny. Angajam personal curatenie pentru scoala. (0720.586.797

1695. Personal bucatarie, bucatareasa

infrumusetare, salariu 1.800 lei/15 zile, zonele Dorobanti, Obor, Titan, Drumul Taberei; (0724.133.585

cu experienta, ajutor de bucatar, spalator de vase. (0722.306.322 1696. Personal bucatarie, legume,

spalare vase, ambalare. 1.800 L; (0788.888.835

1697. PERSONAL BUCATARIE, SALARIU SI PROGRAM ATRACTIV, ZONA MILITARI; (0762.647.526/ 0766.363.080 1698. Personal calificat pentru atelier

tamplarie PVC. Salariu super bun, carte de munca si program 8 ore; (0723.560.267/ 0737.968.146 1699. Personal calificat pentru construc-

tii, societate angajeaza rigipsari, zugravi, salariu motivant+carte de munca; (0755.435.994

1700. Personal calificat, centrul istoric. Angajez personal bucatarie: ospatar, casier. (cu experienta in domeniu). (0735.515.081 antoanela_murat@yahoo.com 1701. Personal calificat, S.C.Te-Ma

Romania angajeaza personal calificat pentru pozitia de technician in sectia de productie. Noi te putem angaja daca: iti doresti sa te muti la Bucuresti Iti oferim Cazare, salariu si bonuri. (0751.080.014 productie@te-ma.ro 1702. Personal calificat, SC cu sediul in Voluntari angajam fierar betonist, prelucrator prin aschiere, instalator, electrician, sudor, lacatus mecanic si muncitori necalificati. Oferim cazare! (021.241.55.15 1703. Personal call center, magazin online, angajam personal call center pentru asistenta clienti. Full sau part-time, salariu bun, mediu de lucru placut. Zona Teiul Doamnei, Colentina. Detalii la tel. (0799.771.133 cariere@karla.ro 1704. Personal cantina Cantina situata in

sectorul 1 cauta personal pentru servire linie si casier/a. Oferim salariu motivant, tichete de masa, decontare transport. CV la office@dlcatering.ro. (0727.777.715 office@dlcatering.ro

1735. Personal curatenie, firma specializata in servicii curatenie angajam curatenie cladiri. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com

1738. Personal curatenie, echipa de interventie Inter Cleaning RO-GER cauta colegi. Program full time. Permisul auto categoria B reprezinta avantaj (0722.636.611 info@inter-cleaning-roger.com

1717. Personal curatenie Coordonator echipa de curatenie, sofer. Firma de curatenie angajaza personal, pentru diferite locatii din Bucuresti si imprejurimi. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa, transport, (0736.494.036 office@flaminia.ro

1630. Ospatarita, ajutor ospatarita, picol-

1734. Personal curatenie, Bery Fitness angajeaza femeie de serviciu, (25-45 ani) in Iancului si Berceni. Domiciliul in zona si experienta in domeniu constituie avantaj. Cerem si oferim seriozitate. Programari interviu; (0758.077.704

1714. Personal curatenie angajam per-

1716. Personal curatenie Angajez personal pentru curatenie birouri zona Universitate, Dorobanti, Grozavesti (0724.386.660 office@curatenielions.ro

1629. Ospatarita cu experienta, pentru

1733. Personal curatenie zona Baneasa pentru Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri. Program de noapte, salariu atractiv+decont transport. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

1737. Personal curatenie, pentru spatii de birouri, zona Piata Victoriei. Program lucru: l-v in 2 schimburi. Locatie: sector 3, Bucuresti. Experienta minim 6 luni. 1.770 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

1715. Personal curatenie Angajam personal curatenie sedii Apa Nova: program 8 ore (6.00-14.00, luni-vineri), salariu 2080 brut+10 tichete sau part time, 4 ore/zi 8.0012.00), salariu 1040 brut. Detalii la nr. (0758.097.682

1628. Ospatarita taxi decontat, mese asigurate, bauturi asigurate, punct de lucru Barbu Vacarescu nr. 71, sector 2, (0735.870.212 georrge.ionita@gmail.com

1732. Personal curatenie si sef tura Firma curatenie, angajeaza in zona Crangasi, la program de 8 h/zi, salariu avantajos. (0786.810.532

1713. Personal curatenie angajam mena-

sonal curatenie pentru brutarie, 8 ore /zi, detalii la tel, persoana de contact Crina Ionita; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro

1627. OSPATARITA Friends Pub angajeaza ospatarita cu experienta si aspect fizic placut. Program 2 zile cu 2 libere. Venituri atractive; 1.200 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com

1731. Personal curatenie pentru spatii birouri in diferite zone din Bucuresti, acces metrou, diferite tipuri de program, 8 ore, de luni pana vineri. Salariu net 1.400 lei, ore suplimentare platite, posibilitate acordare tichete de masa; (0758.284.528/ 021.311.04.14

1736. Personal curatenie, pentru intretinerea unei gradinite in zona Hala Traian - Matei Basarb. Detalii despre noi www.copiiimontessori.ro 1.800 L; (0747.402.518 info.traian@copiiimontessori.ro

jera in spatii de birouri, zona Piata Unirii. Program L-V in 2 schimburi. Locatie sector 3, metrou Unirii. Experienta necesara de minim 6 luni. 1.570 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

Cismigiu Vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1730. Personal curatenie noapte salariu atractiv Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie pentru tura de noapte, oferim un pachet salarial atractiv+transport. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

1712. Personal curatatorie spalatorie tip

Nufar personal curatatorie spalatorie tip Nufar eco, cu sau fara experienta, salariu motivat, oferim contract si seriozitate; Zona Big Berceni sector 4 (0764.809.890 urgent_cleaning@yahoo.com

1626. Ospatari/te pentru noul restaurant

1633. Ospatarita, ospatar, pentru restau-

1708. Personal cu sau fara experienta pentru magazin Shop&Go situat in sectorul 3 Dristor. Transport asigurat tura doi in Bucuresti. Program in doua ture. Detalii suplimentare in anunt sau la telefon (0721.269.304 cristianmatea@gmail.com

Titan pentru curatat si calcat. Beneficii: salariul incepand cu 2000 Lei cu tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife. Se accepta si persoane fara experienta, 2.000 L; (0722.291.414 stoica01@gmail.com

se afla in incinta Mall Baneasa.Salariu motivant plus tips zilnic, o masa inclusa, program 2/2. Pentru mai multe detalii sunati dupa orele 13:00. Multumesc (0767.947.472/ 0723.524.524 todericamarius@yahoo.com

1632. Ospatarita, ospatar restaurant

1707. Personal cu experienta, ospatar, bucatar pentru bucatarie rece si personal curatenie - spalat vase pentru restaurantul Casa di David din parcul Herastrau. Relatii la telefon si/sau CV pe e-mail (021.232.47.16 casadidavid1@yahoo.com

1711. Personal curatatorie haine zona

1625. Ospatari, picoli, restaurantul nostru

Bucuresti Mall(Mall Vitan) angajeaza ospatarita/ospatar. Detalii dupa ora 10. (0761.200.141

curatatorie/ spalatorie haine; (0722.351.441

1710. Personal curatatoria Aqua din Baneasa prezentabil pentru primire haine. Salariu incepand cu 2.300 Lei net, cu tichete masa+sporuri, decontare transport. Trimite CV cu poza pe email. 2.300 L; (0722.291.414 stoica01@gmail.com

1624. Ospatari, ospatarite, barman, cautam oameni seriosi pentru o echipa tanara si dinamica. Restaurant situate in sector 6. 1.800 L; (0784.400.014

1631. Ospatarita, ospatar Cafenea in

1706. Personal cu experienta pentru

rioare in domeniul vanzarilor, pe post de sef echipa vanzari, scolarizare gratuita, venit motivant in functie de realizarile echipei; (0733.380.388

1623. Ospatari, ospatarite, pentru restaurant, pizzarie. Asiguram contract, cf. legii, masa, transport 1.400 L; (0729.881.660

ita Bemolle Cafe pe Cal Victoriei nr. 16 angajeaza ospatarita cu/ fara exp. Progr. 2 zile cu 2 libere sau diferite variante de program: de la ora 9,13, ora 16 sau part time de la ora 18. Tips zilnic, contract 2.400 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com

1705. Personal carmangerie cu fara experienta angajez personal carmangerie cu sau fara experienta. Salariu atractiv. (0732.238.863 militaru.bogdanalexandru@gmail.com

1709. Personal cu studii medii sau supe-

international din sector 2, angajeaza ospatari, ospatarite, program de munca flexibil, salariu atractiv, masa asigurata, transport asigurat,Rugam seriozitate! (0734.872.858/ 0721.076.016 tibi2711@yahoo.com

rant cu specific italian. Program de lucru 1 zi cu 1 zi. Adresa strada Nerva Traian nr. 25 (zona metrou Timpuri Noi, vis a vis de scoala 81) 2.200 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com

1609. Ospatar/ picol cu experienta.

1666. Persoana interna ingrijire batran sanatos, interna, nefumatoare, pentru ingrijire batran deplasabil si lucid. Ofer camera separata cu televizor, mancare si salariu atractiv. Cerinte: pastrarea curateniei, gatit mancare simpla, (0721.840.057 catalin@munich.com

1686. Personal -Muncitori in fabrica pt. firma productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea). Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale. Nu oferim cazare; (0720.112.734

1622. Ospatari, ospatarite Restaurant

1606. Ospatar, ospatarita, Luna Cafe & Bistro angajeaza ospatari, program doua zile cu doua zile libere, salariu negociabil de la 1600 Lei. Evenimente in fiecare weekend. Adresa: str. Viitorului 32, sector 2 1.600 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro

1608. Ospatar. Restaurant zona Berceni

Bucur Obor; (0744.504.615

na in varsta. Sau 8 ore/zi; (0726.637.102

de lucru in restaurant libanez, talent de comunicare cu clientii, serviciu la masa la standard de restaurant de lux. Four Seasons Dorobanti. (0722.216.666 contact@four-seasons.ro

zona Delea Noua, Decebal. Singur pe tura, carte de munca, program 2 zile/2 libere. 1.800 L; (0722.304.224 simonacurca@gmail.com

barman ne marim echipa. Cautam ospatar, piccolo, ajutor barman, barman pentru restaurant in centrul istoric (zona Unirii). Sunati intre orele 12.00-15.00, la nr de tel. (0735.861.683/ 0735.861.682/ 0735.861.681

1648. Patiser cu experienta, in zona

1665. Persoana interna pt. ingrijire doam-

1685. Personal Trattoria Angoli angajeaza ospatari/ospatarite, barmani si personal pentru vanzare de snacksuri, inghetata la casutele din Oraselul Copiilor. Salariu atractiv. (0739.510.811 office@trattoriaangoli.ro

1621. Ospatari, ospatarite cu experienta

Restaurantul Stadio din Piata Universitatii angajeaza tineri. Program flexibil, mediu de lucru placut, salariu motivant, posibilitati de dezvoltare, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1607. Ospatar, piccolo, ajutor barman,

trala, Universitate, angajeaza patiser cu experienta. Condi?ii avantajoase. 3.500 L; (0741.972.442 alina_marcu2001@yahoo.com

1664. Persoana inretinere casa, curte angajez persoana in regim intern care sa se ocupe de intretinerea si curatenia in casa si curte, mici reparatii, gradina. Ofer cazare camera separata si salariu in Pantelimon. telefon (0741.967.286 ccristalex@yahoo.com

17

1721. Personal curatenie pentru salon

1722. Personal curatenie pentru salon infrumusetare, salariu 1800 Ron/15 zile, zonele Dorobanti, Obor, Titan, Drumul Taberei. (0724.133.585 1723. Personal curatenie Restaurant

angajeaza personal la curatenie si spalator vase mici/mari. Salariu 2000 lei. O masa asigurata. Program 9.00- 17.30. Zona Aurel Vlaicu. (0756.363.055 Roxana.arghiriade@qsinn.ro 1724. Personal curatenie 8 ore, Firma Hyper angajeaza femeie pentru curatenie de intretinere in spatii de birouri. Program: 6-14:30, de luni pana vineri. Contract de munca. Transport RATB si metrou decontat. Salariu net 1.650 Lei 1.650 L; (0787.348.140 1725. Personal curatenie bucatarie

pentru Socului Kebap, salariu atractiv; (0764.673.064

1726. Personal curatenie bucatarii hotel

de 5 stele, Info Clean angajeaza pers. curatenie instrumentar bucatarii pt. hotel de 5 stele. Contract de munca, salariu excelent, medicina muncii, bonuri masa, transport decontat, 3 schimburi optional 1.600-1.800 Lei 1.800 L; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com 1727. Personal curatenie cladiri Sema Parc S.A angajeaza, in conditii avantajoase, ingrijitoare pentru curatenie cladiri. Locatia este in sector 6, se lucreaza 8 ore pe zi, luni-vineri, in intervalul 6.00-14.30. Rugam seriozitate! (021.318.91.77 hr@semaparc.ro 1728. Personal curatenie hotel angajam urgent, cu sau fara experienta, pentru hotel nou 4 stele Paltinis, jud. Sibiu (superba zona de munte). Acceptam si cupluri. Salariu motivant. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 1729. Personal curatenie interventii firma

de curatenie angajeaza personal pentru echipa mobila de curatenie. Se asigura specializare la locul de munca. 1.700 L; (0745.526.682

1739. Personal curatenie, femeie de ser-

viciu, femeie responsabila de curatenie in spatiul interior/exterior al unei gradinite. Program 8 ore/zi, asiguram masa de pranz. Salariu 1.600-1.800 lei. Sediul gradinitei se afla in Pipera. (0727.288.739 nana_puchianu@yahoo.com

1740. Personal de intretinere si curatenie,

menajera, Magic Salon angajeaza personal de intretinere si curatenie pentru saloanele Lacul Tei, Titan, Rahova, Militari si Victoriei. Program de lucru in ture, tichete de masa, salariu in cont ING, 21 zile co (0786.553.179 1741. Personal depozit firma de electro-

casnice in Voluntari, Smart Expo Flora, angajam manipulanti marfa si personal pregatire/ambalare colete onine. Salariu motivant, mediu de lucru placut. (0728.135.409/ 031.425.38.81 office@demelectronics.ro

1742. Personal fabrica confectii textile Olanda, fabrica de confectii textile din Olanda angajeaza muncitori necalificati pentru impachetat, pus etichete si ambalat produse. (0738.665.424/ 0720.525.229 1743. Personal fabrica medicamente Bra-

gadiru cautam ambalatori productie, incarcatori-descarcatori depozit. Progam in 2 schimburi. Tichete de masa oferite. Transport asigurat Piata Unirii, Bucuresti-Bragadiru. 1.260 L; (0749.409.019 recrutare@laropharm.ro 1744. Personal fabrica procesare, tocat

legume, carne, sediul in Soseaua Salaj sector 5. Conditii de munca avantajoase, salariu motivant, program in ture, transport acasa, masa la pranz, training de specialitate (0773.367.489 resurse.umane@wuxing.ro 1745. Personal facturare Firma distributie

electrocasnice cu sediul in Voluntari -Ilfov angajam personal pentru facturare. Salariu motivant, mediu de lucru placut; (0728.135.409 office@demelectronics.ro 1746. Personal feminin pentru firma

curatenie; (0734.168.279

1747. Personal feminin in Grand Arena

Mall, angajam personal pentru stand/ insula cu accesorii gsm in incinta mallului Grand Arena, sector 4. Program 10-22.00. O zi cu o zi sau 2 cu 2. Doua weekenduri libere/ luna. Salariu 1700-1800 lei; 1.700 L; (0769.637.305 alinacunitchi@yahoo.com 1748. Personal feminin pentru conversatii

online iti oferim timp de 30 zile sprijin financiar 3200Lei. Salariu fix garantat 3800 Lei+ procent 50%-75%, carte de munca fara nici un fel de taxe. Plata la zi/ saptamanal/ bilunar. Camere fumatori/ nefumatori 3.800 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

1749. Personal hala productie publicitara,

muncitori necalificati din Bucuresti si Ilfov pentru hala produtie publicitara, 2.000 L; (0735.225.007/ 0720.595.170 hr@reclame-autorizatii.ro 1750. Personal igienizare navete salariul 1600 lei net+ bonuri de masa+ o masa calda Informatii la tel. (0732.672.654

1751. Personal in domeniul alimentar, Simigeria Sara & Barcuta Famous Waffles recruteaza lucratori comerciali (simgierie si realizare gofre). Locatii in AFI, Mega Mall, Auchan Pallady, Auchan Militari, Baneasa,Titan cu/ fara experienta, pregatire la locul de munca. Salariu de 1.700 lei net+300 lei tichete+decontare transport+300 lei bonus lunar. CV la: ptrclaudia76@gmail.com; www.loveforfood.ro (0753.076.873 1752. Personal la vase, barman

(fata/ baiat), ospatar, ajutor bucatar; (021.330.03.76/ 0771.292.535

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

13 martie 2019

4

LOCURI DE MUNCĂ&#x2026; 1753. Personal magazin alimentar, van-

1783. Personal restaurant angajam bucatar, ajutor de bucatar, ospatari, personal curatenie si lucrator fast food pentru restaurant situat la Piata Crangasi. (0746.439.634 viobeti@gmail.com

1814. Personal, firma incaltaminte anga-

jeaza personal pentru banda de tras si staifat. Salariu atractiv, carte de munca, talpuitor manual pentru aplicate. tel. (0722.294.441 aristocrat.stil@yahoo.ro

1845. Pizzar, restaurant Centrul Vechi angajam urgent Restaurant belviso centrul vechi angajam:pizzar, ajutor bucatar, femeie la vase, ospatari,program 2 zile cu 2 zile libere, 1.800 L; (0720.673.473

1754. Personal magazin decoratiuni zona

1784. Personal restaurant Angajam casier, ajutor bucatar si bucatar, in cadrul unui important restaurant specific romanesc, din Bucuresti. Program lucru: 5 zile cu 2 libere, 2 schimburi. Nu necesita experienta, 3.000 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro

1815. Personal, restaurant La Brasserie

1846. Pizzar. Aplica pentru un job de piz-

1785. Personal restaurant locatie de top

personal bucatarie pentru spalat vase. Pachet salarial atractiv. Calea Floreasca; (0787.709.154 mircea@vivorestaurants.com

zatoare magazin alimentar, in zona Eroii Revolutiei, salariu motivat, 2.350 L; (0722.696.583 alimentara71@yahoo.com Mihai Bravu, salariu in mana 1.800 lei + bonusuri; (0723.511.662

1755. Personal masaj, cu o experienta de

3 ani in domeniul masajului si o clientela formata, ne dorim sa ne extindem echipa si sa oferim sansa catre un job bine platit unor fete in cautarea unui loc de munca; 3.000 {; (0725.319.598/ 0725.319.598 blue.moonline@yahoo.ro 1756. Personal menaj bucatarie scoala

particulara, program: 10:00 - 18:00, de luni pana vineri, Pipera - Voluntari; salariu net 1.800 lei, carte de munca, pranz zilnic, decontare transport. Concediu 4 saptamani pe an + toate zilele libere legale 1.800 L; (0760.618.585/ 0724.515.840 contact@echilibria.ro 1757. Personal necalificat Angajam per-

sonal necalificat pentru bucataria unui restaurant (in zona Brancoveanu, sector 4).Salariul 1.400 lei, 8h/zi. (0722.482.432 as_rom24@yahoo.com 1758. Personal necalificat pentru depozit

Angajam personal necalificat pentru depozit-ul din Afumati Compex Comercial Doraly. 2.300 L; (0772.147.679 contact@bigg.ro

1759. Personal necalificat, depozit medicamente, Chitila urgent barbati si femei pentru sortare cutii medicamente in depozit. Salariu 1.650 Ron Net (bonuri incluse) + bonus lunar 350 Ron + transport Carrefour Orhideea. Zona Chitila. Detalii la telefon 1.650 L; (0749.608.510 1760. Personal patiserie patiseriile Auguri

isi maresc echipa in Bucuresti. Vino in familia noastra. Program de lucru exceptional. Contract full time. Relatii la telefon; (0743.103.104 1761. Personal pentru activitati de paza

Securitas Romania angajeaza agenti de paza, dispeceri, receptioniste din Bucuresti. Studii medii operare PC si lb. engleza constituie avantaj. Cu/ fara atestat, asiguram calificare (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro

1762. Personal pentru autoservire sector

6, program luni vineri (0752.166.337/ 0733.513.550 santech.srl@gmail.com

1763. Personal pentru brutarie, brutar profesionist ajutor de brutar. Salariu motivant, usor negociabil in functie de experinta si disponibilitate. Mai multe detalii si informatii la numarul de telefon (0734.089.550 Kriss_kolby@yahoo.com 1764. Personal pentru bucatarie restau-

rant zona Berceni Angajam persoana la vase/legume pentru restaurant cu terasa .Experienta nu este obligatorie. Posibilitati de promovare .Program 5 zile/saptamana,cu liber in zilele de Miercuri si Joi. Salariu+bonusuri 1.500 L; (0722.213.251 contact@cabanarestaurant.ro 1765. Personal pentru curatenie, cautam

colegi pentru curatenie in club. 2 posturi disponibile: 1 post de zi, 1 post de noapte. (0720.123.321 lenalazar2001@yahoo.com

1766. Personal pentru etichetare -depozit

Sos. Berceni. Pentru detalii sunati la tel. sau trimiteti CV la email; (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro 1767. Personal pentru etichetare sticle fara experienta pentru depozitul de langa Carrefour Militari, sec. 6. Program L-V 07:00-16:00 (o ora pauza). Salariul net 1.800. Se pun etichete/ capace la sticle, (0734.893.911/ 0731.121.232 1768. Personal pentru firma de catering.

Firma de catering, angajam persoana cu sau fara experienta, dar cu putere de munca, pentru postul de ajutor bucatar (preferam persoane de sex feminin). Trebuie sa aiba drag de bucatarie si rapiditate. (0799.961.989 labucatarie@mail.com

din sectorul 6 angajeaza in regim permanent personal restaurant (bucatar/ospatar / femeie vase). Program flexibil in ture. Programari interviuri la. (0763.015.115 1786. Personal restaurant Ospatar, picol-

ite, ajutor de bucatar, fete la vase (0721.259.439 restaurant@irisa.ro

1787. Personal restaurant retea de restaurante cu livrare la domiciliu- cautam colegi pentru posturile: bucatar, ambalator, casier-vanzator, spalat vase. Locatii: Mega Mall sect 2, Calea Grivitei (metrou Basarab) sect 1. (0731.617.815 catalina.damian@wuxing.ro 1788. Personal restaurant Centrul Vechi

Angajam bucatar si ajutor bucatar cu experienta. (0773.723.934 Restaurantribs@gmail.com 1789. Personal restaurant, bucatar, ajutor

bucatar, ospatar, livrator part time, sector 5, contract de munca, salon evenimente + tips, se ofera o masa pe zi. (0762.295.524 burcus_ionut@yahoo.com

1790. Personal restaurant, restaurant sit-

uat pe Bd. Dacia, angajam: casier, ospatar, ajutor bucatar, femeie de serviciu. (0742.148.821 dvorakosher@gmail.com 1791. Personal restaurant, restaurantul

de lux in Pipera si isi mareste echipa, (barman, ospatari/ta, ajutor bucatar, picol, femeie la vase), transport asigurat, conditii bune, alte detalii la intervieu, rog seriozitate, (0763.951.970/ 0728.340.447 kubymav1@gmail.com

latii, muncitori calificati si necalificati pentru lucrari de hidroizolatii cu produse cimentoase. Angajare cu contract munca, salariu atractiv, bonuri de masa, plata ore suplimentare. 35 L; (0755.068.851 sorin.stan@reximaco.ro 1773. Personal pentru magazin online

incaltaminte, zona Fundeni, domiciliu in zona, program l-v 9:00-17:00, o sambata da una nu 9:00:14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul. Salariu 1700 ron. 1.700 L; (0799.842.443 fashionmirea@gmail.com 1774. Personal pentru pizzerie cu pro-

gram non-stop, pizzerie cu program nonstop, zona Unirii, angajeaza livratori cu autoturism propriu si dispecere preluare comenzi, (0723.469.078 cosminbanica77@yahoo.com 1775. Personal pentru posturile urmatoare: sofer autoutilitara 3.5t, agent vanzari materiale electrice, manipulant depozit preia/ pregateste marfa pentru livrare. L-V 09-17:30. Zona Popesti-Leordeni si Pantelimon. Asteptam CV-ul dvs. (0723.361.799 ofertare@electrototalsystem.com

Vechi Restaurant, pub Centrul Vechi angajam personal calificat, necalificat, pentru functiile de ospatar, barman, lucrator comercial in bucatarie, personal curatenie. (0741.589.000 anca.boicea@theace.ro 1794. Personal restaurante, cel mai mare

lant de restaurante din Bucuresti, grupul MGC care are in componenta 24 de restaurante cauta noi colegi. Recrutam personal pt urmatoare posturi: Back-office cu experienta in restaurante (salariu de 2500 lei si masa gratuita). Bucatari- salarii intre 2500- 3500+ procent tips, masa si transport asigurat. Ajutor bucatar, ospatari, barmani, casieri, spalator vase/ menaj, gestionar magazie, sofer. Cautam persoane dornice de dezvoltare in cadrul unei echipe de profesionisti. Pachet de beneficii foarte motivant in functie de performanta, acces la programele de pregatire din cadrul grupului. Asteptam Cv-uri la email: (0728.113.311/ 0763.788.371 ovidiu.murgeanu@maxestate.ro/ teodor.ivascu@maxestate.ro 1795. Personal sala de croit dupa tipare carte de munca, program de lucru 8 h/ zi, de luni pana vineri. Mediu de lucru placut. Salariu 1800 ron in mana . Zona Baicului; (0720.290.699 1796. Personal spalat vase fete de

preferat domiciliul sectorul 5, sarcini: spalat vase si curatenie pt. restaurant, zona Palatul Parlamentului 2.000 L; (0371.303.700 1797. Personal spalat vase restaurant de

lux zona Universitate. 2.000 L; (0725.583.061 nelu_iosef@yahoo.com

1798. Personal spalat vase, pentru loca-

1800. Personal spalatorie auto angajam spalatori auto cu sau fara experienta baieti si fete ). Program : 9-21 L-D ) . 3 cu 1.Zona : Auchan Titan intersectia 1 Decembrie cu Liviu Rebreanu )Salariul de :1.200 lei + bonusuri; 1.200 L; (0726.050.355 ofragek@gmail.com 1801. Personal spalatorie auto cerinte:

experienta, buletin valabil, cazier curat. Locatie: sos. Chitilei nr. 28, sector 1; (0763.814.162/ 0772.169.009 office.kausar@gmail.com

1802. Personal spalatorie, curatatorie haine spalatorie-curatatorie haine angajam personal pentru punct de primire-predare haine, in Bucuresti, sect 3, Calea Vitan. Salariu atractiv. Detalii la tel. (0745.175.060 1803. Personal Subway restaurantul Subway Vestem din Sibiu, restaurant fast food, franciza internationala, angajeaza personal! Oferim cazare si salariu atractiv. Detalii; (0751.524.197 1804. Personal terasa gradina de vara, urgent barmani, ospatari/ospatarite, picoli, casiera, femeie de serviciu. Zona Dimitrie Pompei, sector 2. Salariu motivant. Relatii la telefon; (0743.103.104 1805. Personal urgent in restaurant, restaurant nou sect 4 angajam urgent ajutor bucatar si femeie de serviciu. Seriozitate carte de munca. (0722.299.623 1806. Personal vase Restaurant Britan-

1776. Personal pentru restaurant Basilico

pentru urmatoarele posturi: ajutor bucatar si preparator salate. (0762.151.966 restaurant@basilico.ro

nia angajeaza personal vase, Pentru mai multe detalii asteptam telefonul dumneavoastra. Cerem si oferim seriozitate. (0743.937.285

1777. Personal pentru spalat vase in

1807. Personal vase mari, gastronoame

restaurant (doamne) restaurant cu livrare la domicilu - cautam colege pentru postul de spalat vase. Locatie: Calea Grivitei (metrou Basarab). Salariu motivant, masa la pranz, transport acasa (0731.617.815 resurse.umane@wuxing.ro 1778. Personal pentru spalat vase si

curatenie pentru restaurant situat in zona Dorobanti. Program in ture, doua zile lucratoare cu doua zile libere, contract de munca, asiguram masa si transportul. 2.000 L; (0766.580.944 1779. Personal pentru spalatorie rufe Spalatorie ecologica angajam personal pentru spalatorie, curatatorie haine: muncitoare pentru calcat rufe la calandru, calcatoreasa haine. (0744.344.402/ 0723.228.561 office@spalatorii-textile.ro 1780. Personal pentru spalatorie textile.

Investitie austriaca angajeaza persoane serioase, indemanatice si cu disponibilitate pentru munca fizica usoara. Oferim conditii financiare avantajoase. Zona Militari. Daca v-am starnit interesul, va rugam sa ne contactati la urmatorul nr. de tel.; (0728.225.655 1781. Personal Pizza Hut Mosilor Pizza Hut Mosilor angajeaza: casier, barman cu sau fara experienta. Relatii in restaurant, Calea Mosilor nr 219 intersectie cu Bd Eminescu sau la tel; (0740.121.902 mosilor@pizzahut.ro 1782. Personal productie Societate com-

erciala angajeaza personal necalificat/colaboratori. Cerinte: minim 10 clase. Salariu 1500lei net Locatie: Capatul Sos. Giurgiului, zona CFR Progresul. (0726.115.991 office@artlux.ro

1818. Personal, atelier productie publicitara angajeaza lucrator calificat pt executii casete luminoase, litere volumetrice, montaje autocolante. Avantaj cunostinte de coreldraw, permis conducere B. Salariu atractiv, (0722.233.851 office@decoramagrup.ro 1819. Personal, litoral 2019 societate,

proprietara a mai multor restaurante, autoserviri si cluburi in statiunea Costinesti jud. Constanta, angajeaza persoane din toata tara pentru o serie diversa si bogata de locuri de munca. (0728.101.357/ 0728.101.350 tufisimarianviorel@yahoo.com 1820. Personal, urgent, constructii ame-

najari interioare Firma angajeaza urgent pentru lucrari in Bucuresti, urmatoarele specializari:electrician, instalator, faiantar. Conditii corecte, contract de munca, perioada nedeterminata, salariu pornind de la 3000 lei. 3.000 L; (0747.189.843/ 0721.949.369 office@homeconstruct.pro

1822. Personal. Atelier croitorie zona Vol-

1770. Personal pentru firma de curatenie

1772. Personal pentru lucrari de hidroizo-

persoana pentru selectare si plasare domeniul casnic, zona Obor, program 8 h, L-V, carte de munca, comision. 2.300 L; (0731.579.464

1793. Personal restaurant, pub Centrul

1799. Personal spalatoria Auto Red Wash Spalatoria Red Wash Angajam spalator auto, cu sau fara experienta, fete si baieti. Salariu 2000 ron + carte de munca si comisioane. Tel. 2.000 L; (0726.483.884

1771. Personal pentru functia de agent vanzari pedestru, fara limita de varsta, salariu pornind de la 2.000 lei net. Oferim cazare; (0371.477.855

1817. Personal, agentie de plasare cauta

Trattoria Angoli angajeaza: bucatar; ajutor bucatar; bucatar bufet rece (salatier); femeie de serviciu; personal pentru gratar. (0739.510.811 office@trattoriaangoli.ro

1792. Personal restaurant, bucatarie

tia NomadSkybar din Centrul Vechi, Bucuresti. Oferim salariu 1.700 Lei + tips zilnic, conditii excelente de munca. Pentru detalii la tel; (0741.448.080 officehr@nomadskybar.ro

in cladire de birouri din centrul capitalei. Conditii f. bune de munca. Se acorda bonuri de masa (0721.750.077 lumisor88@yahoo.com

1816. Personal, restaurantul Vivo cauta

1821. Personal. Hesper SA Bucuresti angajeaza: Inginer mecanic; Inginer metalurg (experienta in tratamente termice); Inginer chimist; Strungari, rectificatori, frezori, lacatusi, operatori CNC; Operator electroeroziune; Operator masina de gaurit in coordonate; Sculer matriter; Mecanic masini utilaj; Muncitori necalificati; Electrician; Femeie de serviciu, Liftier. (0758.048.316/ 021.335.10.50 hesper.hr@gmail.com

1769. Personal pentru firma de construc-

tii, cu calificare sau fara, dar cu cunostinte in domeniul constructiilor: zugravi, rigipsari, parchetari, etc.Experienta si indemanare creste pachetul salarial; (0724.539.830 B_79_nym@yahoo.com

du Parc, situat in parc Herastrau, angajeaza personal cu experienta: bucatar, ospatar, lucrator bucatarie rece (bufet), spalator vase. Relatii la tel. sau e-mail. (0376.203.061 office@labrasserie.ro

Restaurant tip autoservire angajeaza personal spalator vase mari, gastronoame, oferim salariu atractiv, program flexibil, o masa pe zi; (0723.163.843 raluca.ghidanac@fabrica-de-mancare.ro 1808. Personal vase pentru restaurant

Nor, restaurantul Nor este in cautare de colegi pentru pozitia de spalator vase. Oferim un program flexibil, decont transport, masa de pranz asigurata; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1809. Personal vase si curatenie pentru firma de catering in sectorul 3. Program: una cu una (o zi de la 7:00 la 19:00 - urmatoarea zi libera), 1.600 L; (0770.472.087 1810. Personal vase si curatenie pentru catering Catering cautam personal cu experienta in spalat vase si curatenie. Program o zi cu o zi, salariu 1.800-2.000 lei. Oferim conditii legale de munca, concediu. Sector 1, zona metrou 1 Mai. 2.000 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 1811. Personal vase, curatenie, pentru

restaurant, sector 3 (Diham) (0752.365.406

1812. Personal zona Unirii. pizzerie cu

program non-stop angajeaza livratori de zi si livratori de noapte cu autoturism propriu; (0723.469.078 cosminbanica77@yahoo.com 1813. Personal, covrigarie, patiserie, per-

sonal calificat/necalificat, program flexibil, contract de munca 8 ore, salariu atractiv. Posturi disponibile, zona gara de Nord. (0769.111.550

untari angajam personal pentru curatenie magazin si atelier. Program L-V, 8.3020.00, salariu 2.000 L; (0728.228.642 1823. Personal. Fabrica produca-

toare de ambalaje angajam urgent personal. Salariul foarte bun. Zona Bucurestii Noi (statia metrou Straulesti). (031.107.32.88 1824. Picker in cadrul unui depozit de papetarie din Sema Parc.Locatie: Sector 6, langa statia de metrou Petrache Poenaru. Program: L-V 08 - 16 / 10 - 18. 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@personnel.com.ro 1825. Pickeri cu minima experienta Anga-

zar la Klandestin, iar noi te ajutam sa-ti construiesti cariera. 2.500 L; (0728.218.888 klandestin2016@gmail.com

1847. Pizzari, baieti si fete Pizzarierestaurant angajeaza pizzari(se) cu sau fara experienta. Asiguram program-salariu atractiv, masa, transport. (0729.881.660 1848. Pizzer Restaurant aflat in sectorul 3

zona Titan) angajeaza pizzer calificat. Program lucru in ture 2/2. Carte de munca si salariu motivant. (0752.202.020 trattoriaventi@gmail.com 1849. Pizzer, Capricciosa livrari anga-

jeaza pizzer cu experienta. Ne situam in partea de Nord, Aviatiei, sect 1. Programul este de luni pana vineri, carte de munca, o masa pe zi, salariul intre 2800-3000 lei. (0726.262.873 1850. Pizzeria Maestro (Pasaj Obor) angajeaza: vanzatoare, modelator covrigi, ajutor bucatarie, cu sau fara experienta. Salariu atractiv, bonuri de masa, program flexibil, bonusuri in functie de performanta. Asteptam CV pe e-mail sau ne puteti suna la: (0736.399.724 ionut@pizzeriamaestro.ro 1851. Placari piatra naturala, gresie,

faianta. Cautam persoane dornice de a invata aceasta meserie si de a creste alaturi de noi, dar si persoane cu experienta. Lucram cu piatra naturala de toate tipurile (marmura, travertine, granit), gresie, faianta, (+40749822987 contact@domobuild.ro 1852. Polisator MDF vopsit, in comuna

Berceni salariu foarte bun, pornind de la 2000 lei net (0746.641.424 comenzi.mobpaint@gmail.com

1853. PORTAR SCARA BLOC SITUATA IN BD. DECEBAL, NUMAI PENSIONAR; (0727.173.489 1854. Portar. Asociatie de proprietari

angajeaza pensionar la limita de varsta pentru functia de portar scara bloc; (0725.160.837 1855. Post manichiura Angajez / ofer post

in chirie pentru manichiura - pedichiura (cerere mare) zona Marriott. Telefon (0723.313.186 1856. Posturi cosmetica, manichiura,

coafor Salon Selekt inchiriaza posturi de lucru pentru cosmetica, manichiura si coafor. Se inchiriaza pe tura sau la permanenta. (0767.764.766

1830. Picol debarasator/personal vase mici program de luni pana vineri de la 7.30 la 16.30. Sambata, duminica, sarbatori legale sunt zile intotdeauna libere. 1.600 L; (0741.541.460 Pavel_marco@yahoo.com 1831. Picol, ajutor de bucatar, bufetiera si

femeie de serviciu restaurant cu specific italian angajeaza. Detalii la numarul de telefon; (0724.281.020 constandachecrisalex@gmail.com 1832. Picoli / picolite restaurant situat

ultracentral in Bucuresti angajeaza ajutor ospatar, venit lunar fix 2000 lei. 2.000 L; (0722.200.135 1833. Picoli, ospatari, bucatari, ajutor bucatari, picoli pizzari, salariu atractiv, tips transport asigurat, sect. 2, restaurant Amore tereasa, (0734.568.353/ 021.211.06.88 1834. Pizza maker Fara experienta cu cal-

ificare la locul de munca in functia de pizza maker. Daca iti doresti un loc de munca stabil si colegi prietenosi, te vrem in echipa noastra. Aplica acum: n.mita@dodopizza.ro 2.000 L; (0800.080.080 callcenter@dodopizza.ro 1835. Pizzar pentru colaborare pe termen

lung, locatie in Parcul Herastrau, se asigura transportul plus bonusuri. 3.000 L; (0733.444.800 office@embassy-park.ro

1876. Receptionera pt. clinica stom-

atologica, zona Colentina- Obor. CV+ foto la email; (0728.905.063 contact@elveto-dent.ro

1877. Receptionera Studio Bronzare Yry-Solaris Calea Rahovei nr 338 angajez fata receptie de preferat cu domiciliu in sectorul 5 salariu atractiv. (0755.010.448 1878. Receptionera call-center salon masaj, urgent program o zi cu o zi liber. Preluat apeluri telefonice, oferit informatii despre sericii si poze cu fetele, trecut in tabel programarile, anuntat receptia, se lucreaza de la birou. Whatsapp; 3.000 L; (0760.109.680 hr@premiumentertainment.ro 1879. Receptionera cladire de birouri zona Crangasi, Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, receptionera zona Crangasi. Program Full-time, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 1880. Receptionera club fitnes part time sau full time Receptionera pentru Club Fitnes Bucuresti, centru , persoana dinamica, activa cu aspect placut si ingrijit. Disponibilitate de a lucra in ture: 07:0015:00 , 14:00-22:00 , sau part time 17:00-22:00 1.800 L; (0721.283.599 office@ladieswellness.ro 1881. Receptionera pentru salon

intretinere corporala angajam receptionere cu/ fara experienta pentru saloane de intretinere corporala situate central (Mosilor, Unirii si Izvor). Salariu, comisioane. Program 12/24. Cunostinte medii de limba engleza si operare pc. 3.500 L; (0730.222.270 anunturi.ha@gmail.com 1882. Receptionera sala fitness, sector

5, program 8 ore. 1.600 L; (0738.173.417 pasolgeorgegabriel@gmail.com

1883. Receptionera, pentru casino, club

1884. Receptionera, hotel 4 stele in Pal-

auto cu vechime angajam pregatitor cu experienta, salariu atractiv si conditii bune de munca. (0734.301.301 office@contactautoservice.ro

1829. Pickeri, barbati, salariu net 1650 ron net; bonuri de masa; contract determinat; program de lucru l-v in 3 schimburi; locatie iesire sector 6; pentru detalii sunati (0770.334.947

1875. Receptionera Pentru salon de bronzat zona Dristor (3 min de metrou). Daca esti o persoana tanara, sociabila, serioasa, cu aspect fizic placut si adepta bronzului, vino sa te alaturi echipei noastre. (0768.485.144

1858. Pregatitor vopsitor auto, Activ

1826. Pickeri in depozit marfa generala, barbati, salariu: 1650 lei net + 300 lei bonuri. Program luni-vineri in 3 schimburi. Transport asigurat de la Pacii. Locatia km 23 Bucuresti. Pentru detalii sunati la telefon 1.650 L; (0725.494.404

depozit salariu 1650 Lei net, bonuri de masa, asigurare medicala, transport asigurat si gratuit. Program de lucru de luni pana vineri, 2 schimburi sau doar schimb de noapte. Mai multe detalii la telefon (0755.651.839

din sectorul 6. Program de lucru 8 h. (0741.112.945/ 0799.983.830 office@club-inot.ro

parc auto, salariu motivant in functie de realizari cu carte de munca. Rog seriozitate. (0765.553.029

1857. Pregatitor auto. Spalator tapiterie

Auto service auto multimarca situat in zona Bucur Obor angajeaza pregatitor vopsitor cu experienta. Program de lucru L-V 0817, salariul porneste de la 3.000 lei. (0722.219.190

1828. Pickeri si manipulanti marfa pentru

1874. Receptionera la un bazin de inot

de poker, situat in Piata Alba, nr. 3, sect. 3. Program 2/2, 15:00-03:00 Se deconteaza transport. Aspect fizic placut, limba engleza, cunostinte calculator. Asteptam CV sau tel. 1.800 L; (0762.400.500/ 0763.110.110 neacsu.raluca89@yahoo.com

jam urgent pickeri-barbati cu minima experienta. Salariu net: 1650 ron+300 ron tichete. Program: 8 ore/ L-V. Locatie: la 15 minute de metrou Pacii/ Sector 6. Detalii la telefon! 1.950 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

1827. Pickeri minim experienta, km 23, iesire Militari urgent barbati pentru postul de picker in depozit logistica. Salariu: 1650 Ron net + bonuri 300 Ron + transport Pacii. Program 8 ore L-V. Zona Km 23. Detalii la telefon 1.650 L; (0749.608.510

1873. Receptioner, receptionera, hotel Sir Gara de Nord, angajeaza receptioner/a cu sau fara experienta, diploma de bacalaureat, engleza nivel mediu, program in ture de zi/noapte. Salariu 2000 lei. Relatii la telefon. (0731.832.669 sirgrup4@gmail.com

1859. Pregatitor, vopsitor auto service

1860. Preparatoare sandwichuri Benzi-

naria MOL Timpuri Noi angajeaza pentru zona gastro preparatoare sandwichuri. Oferim salariu fix, tichete de masa, bonusuri, mediu de lucru placut. (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro

1861. Preparator pizza Domino's Pizza

compania numarul 1 in livrari la nivel mondial angajeaza: - ajutor preparare pizza fara experienta;zona pipera metrou Aurel Vlaicu.Venituri motivante, echipa dinamica! (0721.094.604 pipera@dominos-pizza.ro 1862. Preparator pizza cu/ fara experien-

ta. Trenta Pizza nu necesita experienta, posturile disponibile in toate sectoarele, pregateste comenzile de pizza conform retetarului. aseaza ingredientele pe pizza. Salariul motivant. Relatii la tel., Sergiu 2.100 L; (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro 1863. Preparator produse lactate, bran-

zarie, candidatul ideal are experienta in industria de procesare de lactate, in industria branzeturilor si este motivat si isi doreste sa invete continuu si sa evolueze dpdv profesional. Beneficii garantate (0721.063.278 carmen.prisacaru@gmail.com 1864. Preparatori, montator farfurii, daca

vrei sa te alaturi echipei Restaurantului Spartan, postul de Preparator necesita abilitatea de a aranja ingredientele pe farfurie si de a lucra cu clientii. Vino si tu sa cunosti spiritul Spartan. (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

1865. Primitor/ distribuitor. Angajez primi-

tor/ distribuitor, salariu 2.400 Lei net. Ore suplimentare platite, lucrul in 3 schimburi, zona Militari; (0745.989.709

1866. Producator mobilier la coman-

da (Bucuresti, zona Vitan) angajam tamplari PAL/ montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport RATB si Metrorex. (0723.667.880 1867. Productie plasa sudata STEHOS

tinis Oferta pachet salarial atractiv; mediu de lucru profesionist; oportunitati de dezvoltare profesionala. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro

1885. Receptionera, pentru salon infru-

musetare lux, zona Calea Mosilor, intersectie Eminescu, Pizza Hut, Dacia, langa cofetaria Ana Pan. Experienta in domeniu, cunostinte PC: Excel, Word. Seriozitatate, profesionalism, aspect fizic placut, receptiva. (0722.301.575/ 0744.499.555 cristina@wic.ro 1886. Receptionera, secretara, pentru

cladire birouri. Cerinte-tanara, prezentabila, studii medii sau superioare, cu sau fara experienta. CV-ul cu foto si numar de telefon de contact se transmit pe mail. (0737.464.826 arabusinesscenter@yahoo.com

Receptionere/casiere pentru salon infrumusetare, salariu 1900 Ron/17 zile, CM achitata de societate, zonele Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Titan, Obor, Oltenitei. (0721.000.376

1887.

1888. Receptionist service, reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 1889. Receptionist, receptionista Anga-

jam personal receptie club sportiv, in sectorul 2, Bd. Barbu Vacarescu. Jobul este nivel junior,experienta nu este necesara, asiguram training. Program in ture. Contact, 2.000 L; (0730.900.031 ana.habuc@pescariusports.ro

1890. Recuziter, teatru independent situat in centru angajeaza recuziter-costumier; (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro, 1891. Reglor operator mase plastice Operator mase plastice cu experienta. Se lucreaza pe masini de injectie noi. Se lucreaza in schimburi, luni- vineri. Se ofera salariu motivant,bonuri de masa, prime de Craciun si Paste. (0722.411.446/ 0722.232.852 office@asined.ro 1892. Reprezentant / agent vanzari domeniul instalatii Angajam agent de vanzari in domeniul instalatiilor cu experienta. Obiectivul urmarit este de a dezvolta portofoliul actual si de a cauta noi clienti.Clientii tinta sunt B2B. 2.000 L; (0732.334.343 office@alexgamaimpex.ro

1836. Pizzar Restaurant cu specific italian,

ACERO SRL isi mareste echipa. Avem nevoie de sudori, operatori masinisti, muncitori necalificati. Daca vrei sa ni te alaturi, te asteptam la sediul nostru din Chitila, Sos Banatului, nr 2. 2.500 L; (0755.481.684/ 0755.464.179 office@stehos.ro

1893. Reprezentant clinica medicala Reprezentant clinica medicala (camin de batrani) pot fi si pensionari cu pregatire medicala (doctori/asistente), pentru contractari (relatia spitale/camine) (0722.371.200

1837. Pizzar restaurant italian situat in zona Cotroceni angajeaza pizzar cu experienta. Pentru detalii sunati la tel. sau CV la mail; (0724.371.047 restaurant_angajari@yahoo.com

1868. Promoteri Hostesse Exterior Angajam promoteri si hostesse de exterior! Program de noapte, minim 3 seri pe saptamana. Venit fix+procent. Centru Vechi Bucuresti! (0759.139.241

1894. Reprezentant vanzari firma distributie piese auto, angajam reprezentant vanzari. Cunostinte in domeniu, abilitati de comunicare, cunostinte operare pc. cv-urile se trimit pe adresa office@royal-automotive.ro .

1838. Pizzar cu experienta, pentru restau-

1869. Receptioner receptioner pensiune

Bucuresti, sector 1, bd. Gh.I.Sisesti, angajeaza pizzar, salariul oferit 4000 lei/luna. Pentru alte detalii, 4.000 L; (0752.004.040

rant cu renume, pentru detalii va rugam sa sunati la numerele de telefon (0736.445.737/ 021.232.87.96 office@lacocosatu.ro

1839. Pizzar cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala, bonusuri, tips contract de munca, asigur transport, zona Petre Ispirescu, (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com 1840. Pizzar noapte angajam pizzar cu experienta cuptor pe lemne pentru tura de noapte 20:00-04:00. Salariu 3250 lei. Contract de munca. Transport asigurat. rog seriozitate. (0736.418.923 1841. Pizzar pe cuptor cu lemne pentru restaurant Gargantua, locatie zona Piata Victoriei, 3.500 L; (0726.555.685 andreea@restaurantgargantua.ro 1842. Pizzar si ajutor de pizzar se lucreaza la cuptor electric sau cu lemne, in ture, se asigura transport la plecare. Salariu pizzar 2850 lei. Salariu ajutor de pizzar 2100 lei. (0729.106.169/ 0729.106.169 alina@laiancu.ro 1843. Pizzar si shaormar, 58Streetfood

angajeaza un pizzar si un shaormar, salariu motivant. Daca nu raspundem la telefon va rugam sa lasati un mesaj. (0733.044.121 1844. Pizzar, ajutor pizzar, casiera

vanzatoare angajam pentru concept nou pizzerie zona centrala. Rugam seriozitate. (0722.209.953

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

zona Unirii program flexibil (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com

1870. Receptioner apart-hotel Smart

Rentals ApartHotel Bucuresti (centrul vechi) angajeaza receptioner full time. Program de 5 zile/saptamana/8 ore/2 libere aleator.Salariu negociabil in functie de experienta. smartrentalsbucharest@gmail.com

1895. Reprezentant vanzari Responsabilitati: administrarea clien?ilor din zona de responsabilitate; monitorizarea stocului de produse la depozite si distribuitori; controlul debitelor; controlul termenelor de plata, 1.000 {; (0754.054.942 cretu@thermo-sistem.ro 1896. Reprezentant vanzari / operator

amanet casa amanet, Sos. Giurgiului. Responsablitati: verifica si evalueaza garantiile (aur, electronice), negociaza oferta de amanetare, intocmeste documentele de imprumut. Salariu: 1500 lei net. 1.500 L; (0763.363.699 luxorifn@gmail.com

1871. Receptioner, cu sau fara experienta, cunoscator a 2 limbi straine, engleza obligatoriu pt Ibis Hotels Bucuresti. Persoana energica, amabila. Oferim salariu atarctiv si tichete de masa. Telefon/ CV la email; (021.300.91.15 monica.gheorghe@ibishotels.ro; h3302qm@accor.com

si in tara agent vanzari pentru Bucuresti si agent vanzari national. Pachet salarial, conditii fara stres, masina de serviciu . Experienta in vanzari este un avantaj.CV la vatramonica@yahoo.com (0723.304.805 vatramonica@yahoo.com

1872. Receptioner, cu sau fara experienta, cunoscator a 2 limbi straine, engleza obligatoriu pt. Ibis Hotels Bucuresti. Persoana energica, amabila. Oferim salariu atractiv si tichete de masa; (021.300.91.15 monica.gheorghe@ibishotels.ro; h3302gm@accor.com

1899. Reprezentant vanzari piese camioane si remorci cu experienta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 3.000-6.000 Lei, in Bucuresti si tara, CV la email: 6.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

1897. Reprezentant vanzari cu experienta pentru importator piese wabco si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, salariu fix de la 2200 lei+ bonus vanzari, in Bucuresti si tara, 5.000 L; resurseumane@edparts.ro 1898. Reprezentant vanzari in Bucuresti

1900. Responsabil achizitii prin SEAP, service camioane si remorci, cu cunostinte in licitatii publice si juridice pentru gestionarea ofertelor in SEAP, oferim un pachet atractiv de venituri lunare, cerem exeperienta, CV la email 4.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

1930. S.C. Meda Prod 98 S.A., fabrica de mezeluri, angajeaza personal femei pentru vanzarea produselor Meda - mezeluri la vitrina asistata in market-uri Auchan, Cora, Carrefour. Se acorda salariu motivant, bonuri de masa, decontare transport. Relatii la tel.; (0741.222.465

1901. Restaurant Azzuro, Drumul Taberei, angajeaza: preparator pizza, ajutor bucatar, femeie la salate; (0788.362.985

agenti de securitate pentru program de lucru 24 ore cu 72 ore si pentru program de 12 ore de luni pana vineri, in obiective situate in sectorul 1, Bucuresti. Conditii de munca si salarizare conform legii. Detalii la tel.; (0751.511.138

1902. Restaurant cu specific italian

isi mareste echipa, angajam bucatar. Pentru detalii: (0747.220.088

1903. Restaurant cu terasa Valen-

cia din zona Militari angajeaza ospatari, ospatarite, ajutor bucatar, barman, femeie la vase, grataragiu, salariu avantajos; (0774.037.290 1904. Restaurant Hanul cu Tei angajeaza femeie de serviciu, mai multe detalii la nr.: (0733.500.303 1905. Restaurant in zona de nord recruteaza personal, restaurant in zona de nord, Nicolae Caramfil, angajam ajutor ospatar, cu sau fara experienta, salariu motivant, relatii la telefon. (0737.299.900/ 0737.299.900 office@zaitoone.ro 1906. Restaurant La Fattoria angajeaza

barman, pizzar, ajutor ospatar, bucatar preparate reci si ajutor bucatar; (0729.994.995

1907. Restaurant Nasu si Finu angajeaza femeie pentru spalat vase si curatat legume, program 2 zile cu 2 libere. (0739.648.277 1908. Restaurant nou in Militari Resi-

dence angajeaza. Baz Burgers & Pizza deschide o noua locatie in Militari Residence pe Rezervelor 54 si angajeaza: Ospatari si picoli; Barmani si ajutoare de bar; Femei la vase; Livratori; (0723.144.639 mosteanuv@gmail.com 1909. Restaurant Piatra Alba angajeaza

bucatari. Angajam bucatari cu experienta in bucataria romaneasca si ajutori de bucatari. Salariul este in functie de experienta si se discuta la interviu; (0723.132.765 mihaeladianazanoaga@gmail.com

1931. S.C. Pols Security SRL angajeaza

1932. Salon ADDA, cartierul Latin anga-

jeaza coafeza cu experienta; (0722.322.691/ 0784.553.855

1933. Salon CYO'S Salon CYO'S zona

bulevardul Basarabia (Arena Nationala) angajeaza urgent coafeza, manichiuristapedichiurista si cosmeticiana. Relati la tel. (0765.245.425 Iancuion33@yahoo.com 1934. Salon Say Yes, sector 3, Piata Muncii, angajeaza receptionera, coafeza/ coafor, manichiurista si cosmeticiana. Se ofera salariu motivant - 2.000 -2.500 3.000 lei (in functie de experienta si de postul de lucru), carte de munca. Program de lucru 1 zi/1 zi; (0744.643.726 1935. Sc Aquatulip SRL angajeaza sofer/ajutor sofer Firma distribuitoare de bauturi racoritoare turcesti, Sc Aquatulip Srl, din Comuna Afumati, Jud.Ilfov, angajeaza ajutor sofer, sofer, incarcator-descarcator (0725.885.885 comenzi@aquatulip.ro 1936. SC Black Sea Suppliers angajeaza

muncitori depozit cu sau fara experienta; (0722.450.798

1937. SC Compania de Paza R.O angajeaza agenti de securitate, dispeceri, agenti interventie si receptionere pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov-centre comerciale, obiective industriale (fabrici, uzine, depozite) si cladiri de birouri. Salariile sunt atractive, iar conditiile de munca sunt decente. Rugam seriozitate; (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 1938. SC Creative Production Design SRL,

cu sediul in Buftea, angajeaza tamplar/ dulgher, perioada nedeterminata si carte de munca. Se poate oferi transport si/ sau cazare. Detalii la tel: (0743.092.246

1910. Restaurant pizzeria Dar&dav angajeaza bucatar Restaurant pizzeria dar&dav angajeaza bucatar cu contract de munca. (0770.241.091 Ionasaftei@outlook.com

1939. Sc DGL Industrial Srl Firma SC DGL Industrial SRL angajeaza strungari, sudori, ajustori lacatusi mecanici sau muncitori necalificati ĂŽn domeniul confectiilor metalice industriale si civile. (0744.501.225 sterpugheorghe@yahoo.com

1911. Restaurant zona Obor angajeaza

1940. SC Ecologic Heon SRL, angajeaza

ospatar (cu sau fara experienta); (0745.078.029

lacatus confectii metalice, cu permis de conducere cat. B; (0724.415.041

1912. Restaurant Zona Parcul Carol

1941. SC Estetik Packing SRL angajam

angajam ajutor bucatar, ospatarite; (0785.225.000

ambalator manual pentru manipularea si ambalarea produselor de unica folosinta;

1913. Restaurantul Atra angajeaza

1942. SC FoxTools SRL angajeaza consili-

ospatari cu experienta incurajam pe oricine este interesat sa lucreze in bucataria noastra sau in restaurant, sa aplice pentru urmatoarele posturi: ospatar cu experienta de minim 1 an, ajutor bucatar cu experienta; (0732.675.816 andrei.popa@atradoftana.ro

er vanzari, SC Foxtools SRL angajeaza consilier/consiliera vanzari showroom outlet parchet, usi, Valea Cascadelor nr 21. Program de lucru luni-vineri 10:0018:00/sambata 10:00-14:00. Salariu fix + comision. (0741.239.190 madalin.stoica@foxtools.eu

1914. Restaurantul Spartan angajeaza pentru Mega Mall ai spirit de Spartan? Daca iti doresti un salariu atractiv,un mediu de lucru dinamic si posibilitati de avansare, te asteptam in echipa noastra; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

1943. SC Sky Marketing SRL cu sediul in Bucuresti, CUI24476495, angajeaza Manipulant marfuri COR 933303, Femeie de serviciu COR 911201, Sofer de autoturism COR 932201, Experienta nu este necesara. (0784.946.766

1915. Restaurator metal, dispozitive optice, lemn mecanisme fine), strungar, electrician, tamplar, lacatus mecanic, lacatus tamplarie PVC si aluminiu, slefuitor si muncitori necalificati cu abilitati tehnice. Relatii in intervalul orar 9-17. (0741.019.435 1916. Rigipsar pentru Germania firma de

amenajari angajam in conditiile legii rigipsar pt. Germania. Oferim cazare si transport gratuit, o suma sapt. pt cheltuieli, salariu 1.600-1.800 euro. Experienta si proba de lucru obligatoriu, (0734.236.286 radovicigabriel@yahoo.com 1917. Rigipsar zugrav Firma constructii

amenajari interioare din Bucuresti cu activitate din 2002 angajeaza rigipsar, zugrav, necalificati. Asiguram contract de munca, salariu de la 3000 lei brut, transport, bonuri de masa, (0740.018.496 1918. Rigipsari si montatori pardoseala

flotanta. Sc angajeaza muncitori cu experienta in domeniul constructiilor ca: Rigipsari si montatori pardoseala flotanta, carte de munca si un salariu 6500 lei brut, pe perioada nedeterminata. 0785746141, 0722228818, 0722226162 6.500 L; (0785.746.141/ 0722.228.818 1919. Rigipsari si muncitori necalificati,

firma de amenajari interioare angajeaza rigipsari si muncitori necalificati, salariu motivant si bonuri de masa. (0726.173.797/ 0722.587.710 VALENTYNA20081986@YAHOO.COM 1920. Rigipsari. firma angajeaza rigipsari, zugravi faiantai, zidari si necalificati, salariu 2600 lei net (in mana), fara sambete, cu posibilitate de marire, taxele le suporta firma. Cerem seriozitate; (0724.021.393 1921. RPG Security angajeaza agenti de

paza RPG Security angajeaza agenti de securitate, sefi de tura , dispeceri pentru Ikeea Pallady. Tarif motivant. Conditii de munca excelente, oferim punctualitate salariala, echipare si instruire gratuita. 2.000 L; (0724.324.274

1944. SC Toya Romania SA angajeaza manipulanti zona BucurestiNord/ Otopeni. Se ofera salariu motivant, transport si bonuri de masa; (031.710.86.92 1945. SC Trivale SRL angajeaza instalatori, instalatii sanitare-termice. Salariu intre 3.000-4.000 lei brut; (0749.551.005 1946. SCM Mobila si Tapiterie Bucuresti angajeaza lacatus mecanic - sudor. Relatii la: (021.410.61.00/ 0741.160.627 1947. Scoala Postliceala FEG Bucuresti angajeaza secretara cunostinte PC, femeie serviciu, informatician. Trimiteti CV pe email; (0752.886.260 scoala_feg@yahoo.com 1948. Secretara Angajam secretara, full

time, dorim seriozitate. (0727.363.919 contact@apgp.ro

1949. Secretara cu atributii marketing / publicitate, angajeaza societate zona Piata Domenii. Rugam CV la: office@brodona.ro 1950. Secretara punctuala, cunostinte lb

engleza, pc, cunostinte domeniu online (actualizare site+forum) program (L-s 1218) pentru salon masaj, rog seriozitate, contract munca. 3.000 L; (0740.292.925

1951. Secretara - agentie imobiliara agentie imobiliara angajeaza secretara cu domiciliul stabil in sectorul 6, abilitati de organizare si comunicare, cunostinte obligatorii: engleza = mediu-avansat; operare pc - avansat. (021.413.59.55 office@triadymar.ro 1952. Secretara pentru birou office, tanara, serioasa, punctuala, sa cunoasca engleza mediu. CV-ul cu poza pe mail tgcconcept@gmail.com, salariu 500 euro, 2.300 lei, 500 {; tgcconcept@gmail.com 1953. Secretara sau asistenta manager cu/fara experienta, tanara dinamica, punctuala, engleza mediu, biroul se afla in zona Bucur Obor, salariu 500-700 euro, CV-ul cu poza: tgcgrupalvio@gmail.com

1922. RPG Security angajeaza agenti de securitate pentru obiectiv Yusen Logistics de la km 13 pe A1. Oferim transport de la statia de metrou Pacii. Tarif 7,7 lei/ora net. Oferim maxima punctualitate salariala, program 24/48. 2.000 L; (0773.937.051 marianmoise2005@yahoo.com

1954. Secretara vorbitoare de limba franceza si engleza (constituie un avantaj), intr-o clinica medicala. Placuta, consecventa, cu spirit de echipa, cu flexibilitate si abilitati de invatare (0745.991.279 rosecorina@gmail.com

1923. RPG Security angajeaza agenti de securitate Rpg Security angajeaza agenti de paza pentru obiectiv de tip institutie culturala, situat in sectorul 1 program 24/48, tarif 8,5 Lei pe ora. Dorim persoana serioasa, cu minim 10 clase si atestat 2.000 L; (0773.937.051 marianmoise2005@yahoo.com

native angajeaza in regim full time secretara carismatica, amabila, ordonata si cu disponibilitate de invatare. Limba engleza reprezinta un avantaj. 2.000 L; (0770.324.184 georgiadeaconu@ymail.com

1924. RPG Security angajeaza agenti de securitate RPG Security angajeaza agenti de paza pentru una din cele mai mari companii multinationale, Ikea Baneasa. Se ofera tarif de 8,5 Lei ora (0728.050.999 1925. Rpg Security angajeaza agenti de

securitate Rpg Security angajeaza agenti de securitate pentru obiective de tip comercial, magazinele Issa si Mega Image. Tarif 8 lei ora net. Flexibilitate in alegerea locatiei, sprijin pentru obtinere atestat. 2.000 L; (0735.413.390 marianmoise2005@yahoo.com 1926. RPG Security angajeaza dispeceri video pentru obiectiv Leroy Merlin Bragadiru. Salariu atractiv. Detalii privind conditiile de munca la telefon 2.000 L; (0761.502.145 recrutare@rpg.ro

1955. Secretara, centrul de terapii alter-

1956. Secretara, secretariat, persoana

serioasa, dinamica si receptiva. Zona Titan, Voluntari, Colentina. 2.200 L; (0737.514.340 office@agro-tech.ro

1957. Secretara, asistent manager, asis-

tenta personala 500 , angajez secretara personala cu contract de munca full-time, part-time trimite 2 foto si cv la mail. 3.000 L; (07234659 danservfor@yahoo.com

1958. Secretara, asistent manager, secretara personala cu contract de munca fulltime part-time trimite 2 foto si cv la mail. 3.000 L; (07234659 danservfor@yahoo.com 1959. Secretara, notariat Bucuresti, Otopeni angajeaza secretara, de preferat jurist, numai cu experienta notariala, CV la email; promaa2002@yahoo.com

1927. RPG Security angajeaza dispeceri

1960. Sector 3, zona Dristor, angajez vanzatoare pentru magazin universal, program in ture, salariu atractiv, carte de munca; (0760.750.220

1928. RPG Security, cazare in Bucuresti,

Sef bucatar, bucatari cu experienta (150-200300 lei/zi), ospatari, grataragii, femei vase, pentru restaurant romanesc, sector 2. Oferim cazare; (0772.123.277

video pentru sediul central situat in str Azuga nr 2, Conditii financiare bune. Program in ture de 12 ore. Experienta pe un post similar consituie un real avantaj, 2.000 L; (0773.937.051 recrutare@rpg.ro agenti de paza RPG SECURITY angajeaza agenti de paza in regim de cazare pentru obiective in Bucuresti. Tarif pentru ora lucrata intre 7.5 si 8 lei. Se platesc de catre agent 400 lei lunar pt cazare. Minim 8 clase. 2.000 L; recrutare@rpg.ro 1929. S.C. Impexcera Lux SRL anga-

jeaza stivuitorist/ manipulant la depozit cu gresie si faianta. Mai multe detalii la tel.; (0742.600.400

1961.

1962. Sef de magazin Piata 1 Mai Angajam sef de magazin la Mega Image Shop&Go Ion Mihalache 60. Se lucreaza de la 07.00-15.30. Salariu, bonus se discuta la interviu. Program magazin 07:0022:00. (0730.306.442 echipainitiala@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13 martie 2019

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1963. Sef de sala, manager restaurant, restaurant Corvaris situat in Sos. Oltenitei angajeaza sef de sala/manager restaurant. (0723.508.424 office@hotelcorvaris.ro 1964. Sef de unitate Angajam sef de unitate la spalatorie auto profesionala automatizata. Program de lucru o saptamana la serviciu dupa care una libera. Salariu net 2500 lei. De preferat persoane cu experienta. (0769.603.090 1965. Sef magazin Yokko, Yokko anga-

jeaza sef magazin haine dama. Iti oferim salariul negociabil in functie de experienta, bonusuri de performanta, mediu de lucru placut, stabilitate. Tel. (0722.627.954 1966. Sef sala. Atelier croitorie angajeaza

sef sala croit, zona Timpuri Noi, salariu atractiv, program de luni pana vineri, mai multe detalii la telefon; (0788.197.260 1967. Sef tura curatenie. Firma prestari

servicii angajam femeie cu experienta curatenie magazin ptr post sef tura curatenie magazinul Metro Pallady. Salariu 1.700 si 50 decont transport; (0733.030.402 1968. Sef tura spalatorie auto, ne marim

echipa. Daca esti bun organizator si doresti sa lucrezi intr-un mediu de lucru provocator dar orientat spre rezultate, te asteptam sa vii la noi. Detalii la tel. (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1969. Servanti pompieri. AMA CSSU

angajeaza servanti pompieri. Cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, salariu motivant, condi?ii optime de lucru; (0720.133.112/ 021.317.42.76 1970. Service auto autorizat RAR angajeaza mecanici cu/fara experienta in incinta Faur, salariu+ comision; (0721.567.380 1971. Service auto, cu statie ITP func-

tionala, angajeaza inspector ITP, incinta Faur. Salariu + comision; (0721.567.380 1972. Service auto, angajez mecanic auto cu experienta, urgent. Telefon contact: (0723.508.901 1973. Service autorizat RAR, angajeaza

tinichigiu si vopsitor auto, incinta Faur. Salariu + comision; (0721.567.380

1998. Societatea Stratum Enclosures activeaza in domeniul productiei de confectii metalice usoare, dedicate in special industriei telecomunicatiilor. Angajam muncitori necalificati si montatori subansamble. Oferim urmatoarele benficii: salariul de 1.400 lei/ luna net, cu posibilitatea cresterii venitului dupa primele 3 luni in urma evaluarii; calificarea angajatului la locul de munca; tichete de masa; prime lunare; asigurare medicala privata, dupa primele 3 luni, de la angajare. Activitatea se fa desfasura in sediul din Bucuresti, str. Theodor Pallady nr. 46B, sector 3; (0729.925.035 monica.chirica@stratum.ro 1999. Sodexo angajeaza casier in sector 2, se ofera: salariu atractiv acordat la timp: tichete de masa, masa asigurata, transport asigurat. Programul de lucru: l-j de la 7:0016:00, vineri de la 7:00:15:00. Telelefon: (0753.103.779 2000. Sodexo angajeaza Manipulant Marfa (Otopeni) Sodexo angajeaza manipulant marfuri, la aeroport Otopeni, program 05:00 - 12:00,(luni-vineri), salariu 2000 lei net + transport asigurat/decontare transport. Recrutam si din comunele invecinate. (0749.229.339 estera.BUCIUTA@sodexo.com 2001. Sodexo angajeaza personal curate-

nie Bucuresti Companie multinationala angajeaza personal pentru curatenie in birouri (ingrijitor cladiri). Locatie: zona Orhideea si zona Petrache Poenaru (0786.553.022 iuliana.nica@sodexo.com

2002. Sodexo angajeaza personal curate-

nie in sectorul 1 Sodexo angajeaza personal curatenie in Sectorul 1. Program 8 h pe zi, de Luni-Vineri, in tura de noapte (22:00-6:00). Noul coleg trebuie sa fie organizat, serios si implicat. (0743.011.652 estera.BUCIUTA@sodexo.com 2003. Sofer cat. B si D cu atestat per-

soane si card tahograf zona Obor Pantelimon, (0733.953.007 2004. Sofer Cautam colege/i pentru com-

pania de deserturi elegante Cupcake Philosophy(www.cupcakephilosophy.ro). Responsabilitati: aprovizionare marfa, livrare si montare deserturi. CV la email. ioana@cupcakephilosophy.ro 2005. Sofer cu masina firmei in relatia cu

atractiv, Universitate-La Fantani. (0726.574.667

Uber, Taxy fy, Clever Go, Uber Eats, Glovo. Pentru detalii va rugam sa sunati la unul din cele doua numere 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818

1975. Shaormar Mister Kebab isi

2006. Sofer Fundatie zona Pipera anga-

1974. Shaormar cu experienta, salariu

mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 3.200 L; (0721.303.303 1976. Shaormar cu experienta Angajez

shaormar cu experienta sa stie sa puna carne de pui ) 14 lei / h. In sectorul 6. Detalii la tel. (0784.718.363 1977. Shaormar cu experienta in sectorul

6, plata la tura, 14 lei / h. 1978. Shaormar fast food sect 4 fast food

Kalypso din sector 4, angajeaza shaormar cu experienta. Detalii la telefon zilnic dupa ora 9.30; 3.000 L; (0722.320.341 1979. Shaormar si ajutor in bucatarie, angajez shaormar cu experienta si ajutor in bucatarie la fast food salariu atractiv. (0765.554.332 1980. Shaormar, modelator coca angajez

pentru zona Piata Gorjului - Militari. Detalii la telefon. (0722.569.057 1981. Shaormar, pizzar pentru societate

comerciala, sos. Pantelimon 98-110, sector 2; (021.250.20.92/ 0749.120.322 1982. Shaormari pentru shaormeria La

Baiatu Amzei. Program 12ore/tura, 2 zi, 2 noapte 2 libere. Salariu 2500-4000 lei. (0720.223.994 1983. Shaormari cu experienta, ajutor de

shaormari pentru Socului Kebap. Salariu avantajos; (0764.673.064 1984. Shaormari cu/fara experienta Primo fast food angajeaza shaormari cu/fara experienta. Salariu atractiv plus tips, bonusuri si targeturi la vanzari. (0769.253.736/ 0762.742.720 office@primofastfood.ro 1985. Shaormeria Titan angajeaza shaormar cu experienta, ajutor de shaormar, femeie la bucatarie, salariu atragator; (0769.994.994 1986. Shop&Go Branesti angajaza per-

sonal cu domiciliul in Branesti sau din apropiere. Program flexibil in ture. Se lucreaza si in weekend. Detalii suplimentare oferim la interviu. Rog cv la adresa de mai jos. Salariu 1600 net. 1.600 L; (0723.322.090/ 0723.322.090 cristianmatea@gmail.com 1987. Shop&Go Constructorilor 20 cauta personal Shop&Go Bulevardul Constructorilor 20 angajam personal. Programul este de 8 ore, in ture. Posibilitate reala de avansare, (0721.269.304 cristimatea@gmail.com 1988. Simigeria Luca angajeaza respon-

sabil unitate. Oferim salariu motivant incepand cu 2.400 lei, sistem de bonusare si un mediu de lucru placut. Asteptam persoane ambitioase si cu simtul responsabilitatii. Informatii la tel. (0724.630.475/ 0744.783.217 1989. Simigeria Luca angajeaza vanzatoare si modelatori cu sau fara experienta. Puteti sa ne cunoasteti si sa ne deveniti colegi. Persoana comunicativa cu zambetul pe buze, orientata catre client. Atitudine pozitiva, implicare. Abilitati de lucru individual si in echipa. Suntem flexibili si putem gasi cea mai buna varianta pentru tine. Salariu 2.000 lei net plus bonuri de masa; (0723.059.813/ 0744.783.217 1990. Socar angajeaza la statia peco Satu Mare Socar angajeaza lucrator gestionar statie peco: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la mail. recrutare@socarpetroleum.ro 1991. Societate constructii angajam muncitori necalificati pentru depozit; (0744.759.873 1992. Societate comerciala, sect. 6,

Bucuresti angajeaza sudori, lacatusi mecanici, stivuitorist, vopsitor; (021.352.55.22 1993. Societate de constructii anga-

jeaza soferi profesionisti categoria A si C pentru transport materiale constructii cu autoutilitara 3,5 tone si autocontainer 18 tone, in Bucuresti; (0728.833.528 1994. Societate de constructii angajeaza: muncitori necalificati in constructii, muncitori instalatori termisti si sanitari; (0723.559.515 1995. Societate de constructii edilitare angajeaza in conditii avantajoase: sofer permis cat. B, C, E, experienta min. 3 ani, card tahograf; mecanic/ deservent utilate atestat/ certificat de calificare, experienta min. 3 ani, permis conducere; (021.335.71.20/ 0743.231.102 1996. Societatea Dorin & DC Construct

SRL angajeaza muncitori, tencuitori, zugravi, rigipsari, zidari, faiantari, finisari, salarii atractive, contract de munca, bonusuri in functie de performante; (0742.275.612 corina.brostic@gmail.com 1997. Societatea noastra angajeaza

instalatori sanitari, termici si HVAC cu experienta si ajutor instalator; (0722.349.553

jeaza sofer transport copii program full time. Detalii la interviu. (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com 2007. Sofer Hs Supply Srl angajeaza

stivuitorist in depozit comuna Berceni, jud. Ilfov; (0723.351.918

2061. Sofer distributie, lucrator depozit si paznic societate comerciala de distributie articole menaj plastice, angajeaza sofer distributie, lucrator depozit si paznic. Angajam full-time. Depozitul este situat in sectorul 1 (0784.283.720/ 0732.777.291 trimarq@trimarq.ro

2030. Sofer cat. c+e Angajez sofer cat.

2062. Sofer duba Bucuresti-Ilfov, cautam

2028. Sofer cat. B, experienta minim 3 ani

pentru transport piese auto pe masina 3,5 t. Contract de munca individual, salariu de 2.200 euro/luna, plus salariu pe tara. 2.200 {; (0727.126.043

2029. Sofer cat. B, C, E, muncitor si

c+e, curse locale Bucuresti. 3.500 L; (0768.410.203 eftimiemarian@yahoo.co.uk

2031. Sofer categoria B Angajam sofer in

cadrul unui depozit de produse farmaceutice din Chitila. Program de lucru flexibil, in 2 schimburi. Salariu atractiv, masina se ofera la domiciliu. Experienta in domeniu minim 1 an. 2.300 L; (0799.762.360 Job@personnel.com.ro 2032. Sofer categoria B Distributie bauturi

acoolice, sucuri, ape, zona Pantelimon, salariu 2500, program 7:00-17:30, luni sambata; (0752.232.503 simatrading@yahoo.com

2012. Sofer studii medii, permis de conducere cat. B, experienta minim un 1 an pe autovehicule de marfa, aspect placut si ingijit, pachet salarial 2000 lei + tichete masa, sediu zona Carrefour Militari. (0765.714.843 sales1@officeblue.ro 2013.

Sofer taxi plan 90 lei; (0785.062.890

2014. Sofer (Distributie produse alimenta-

re - Bucuresti) Sofer de distributie produse alimentare si incasarea debitelor de catre clienti. Incarcarea si descarcarea a marfii la rampa. (0788.432.400 office@aspisfood.eu 2015.

Sofer angajez, salariu net/ luna, 2.000 L; (0767.903.576

2016. Sofer aprovizionare firma instalatii Buc. cat. B, societate cu o vechime de 15 ani in domeniul instalatiilor, angajeaza sofer pentru transport marfa (instalatii sanitare, termice, ventilatii, electrice) cu experienta si cunostiinte in domeniul inst. (0757.027.730 office@gemix.ro 2017. Sofer auto mare tonaj autotransportator beton SC Sut Carpati SA angajeaza in conditiile legii sofer autobetoniera. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si prime de sarbatori. Sunati la tel. de luni pana vineri, intre orele 08-16; (0756.113.095/ 0728.984.838 androneg@yahoo.com 2018. Sofer auto toalete ecologice Anga-

jam sofer/operator auto toalete ecologice. Numai cu experienta. Necesar permis cat B, avantaj permis cat C+E. Salariu de la 2500 ron. Conditii de munca si program flexibile. (0761.029.135 2019. Sofer autobetoniera General Con-

cept angajeaza soferi autobetoniera.Salariu net 3000 lei / luna. Zona Chitila Mogosoaia Chiajna. (0720.264.874

2020. Sofer autocamion Abroll, 5000 lei/luna Angajam soferi profesionisti pentru autocamioane. Se cere experienta minim 3 ani si disponibilitate pentru deplasari in tara. Se poate oferi si cazare. Salariu 3900 lei+50 ron diurna pe zi+bonus. 5.300 L; (0725.333.503 2021. Sofer autoutilitara 3,5 permis cate-

goria B Firma de transport cu sediul in bucuresti sect 4, angajam sofer autoutilitara 3,5 t cu permis categoria B, pentru distibutie bauturi in sect 3. Salariu 2000 de lei. Program 07:00-16:00. Tel: 2.000 L; (0751.236.420 transexpertadn@yahoo.com 2022. Sofer B+E firma de constructii angajeaza sofer categoria B+E pentru turism cu platforma. Sediu societatii este in com Domnesti, program de luni pana vineri 7:00 - 17:00 (0722.271.606/ 0723.567.941 office@gama-admin.ro

2066. Sofer interventie, Civis Paza anga-

Distributie marfa in toata taraCazier judiciar. Experienta minim 2 ani. Salariu de inceput 3200 ron cu posibilitate de marire (0738.665.424 2035. Sofer categoria B tur retur pentru

curse tur-retur Romania-Germania.Oferim salariu 2150 euro (diurna) plus salariu pe tara. La fiecare cursa de retur, soferul are liber 4 zile acasa. (0747.167.732 2036. Sofer categoria B, experienta minim

3 ani, minim studii liceale, varsta maxim 45 ani, mecanic utilaj buldoexcavator angajeaza societate de constructii din Bucuresti. (021.434.15.03/ 0745.343.972

2068. Sofer livrator Firma catering - anga-

2069. Sofer livrator pentru Socului

tional marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Salariu 40 euro/zi, bonus anual 750 euro, carte de munca, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere, (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com

2039. Sofer categoria C. Angajam sofer categorie C cu atestat marfa program 8 ore salariu atractiv. Pentru detalii tel. (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com

ciale. Salariu atractiv; (0723.694.128

Kebap; salariu avantajos (0764.673.064

2070. Sofer livrator cat B Portugalia Cerinte:permis categoria B, barbati apti de munca, seriozitate, motivare, determinare, indemanareBeneficii: cazare asigurata, program de 9h/zi, 5zile/sapt, sambata 4 ore, 2750 euro salariu net. 2.750 {; (0738.665.424 2071. Sofer livrator cat B, retur in tara la 3 saptamani. Program de 9 h/zi, 5 zile/sapt, sambata 4 ore. 2350 euro salariu net/luna+ bonusuri, tarif 1,5. Contact; (0900.310.110

si fara cazier pentru curse interne si internationale cu duba frigorifica. Salariu negociabil in functie de disponibilitate. Cer si ofer seriozitate (0737.540.879 ltt_cc@yahoo.com

2072. Sofer livrator categoria B -3450 ron net Angajam sofer livrator cat B, pentru firma noastra.program de 9h/zi, 5zile/sapt, sambata 4 ore3450 ron salariu net / luna. (0723.524.743

2042. Sofer Clever GO Firma autorizata partener Clever GO acceptam colaboratori/ soferi cu masina proprie. Te asteptam sa conduci pe flota noastra Clever Go si poti castiga pana la 5000 lei pe luna, (0721.970.518

2073. Sofer livrator cu permis cat. B, sofer

2043. Sofer comunitate cat. C pe camion

7.5 t, prelata Cat. C valabil, acte valabile, se lcreaza 5-6 sapt cu 2 liber, limba engleza, experienta minima. Salariul este compus din diurna + salariul pe tara. 1.500 {; (0751.081.551 anrotranslogistic@gmail.com 2044. Sofer cu cat. B service camioane si

remorci angajam sofer cat. B cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri motivante. Bd. Preciziei, Trimiteti CV la email; resurseumane@edparts.ro

2045. Sofer cu categoria D si atestat Maxi taxi Auchan: Pallady, Vitan, Titan, Berceni, Militari. Pentru mai multe detalii si angajare sunati la ?(0770) 893 349?, Dindere Aurel. (0770.893.340 stancan.andreea22@yahoo.com 2046. Sofer cu experienta angajam pentru

firma de distributie bauturi, zona Giulesti, salariu atractiv. Mai multe detalii la telefon; (0722.229.927

2047. Sofer curatatorie haine, 25 colectari/zi, cunostinte Waze. Salariu+ comision. Zona Selgros Pantelimon; (0786.100.103 2048. Sofer curier Bucuresti, livrare/ ridicare plicuri/ colete in Bucuresti, permis cat. B forta de munca rezistenta la stres si program prelungit. Salariul incepand de la 1.800 Lei net luna, auto acasa, depozit in sos. Alexandriei 99A Bragadiru 1.900 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 2049. Sofer curier cu dubita personala,

posesor duba de marime medie si SRL. Se livreaza plicuri si colete in Bucuresti Castiguri lunare de peste 1.000 - 1500 euro luna. Program de Luni pana Vineri. Depozit in soseaua Alexandriei 99A Bragadiru. 1.500 {; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 2050. Sofer curier livrare/ ridicare colete in

sector 1, permis cat. B, forta de munca, rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1800 - 1900 lei net luna. Auto acasa, depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru, 1.900 L; (0766.833.328/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 2051. Sofer de taxi cu atestat, pe Logan

cu gaz colantate la taxi Pelicanul, Sprinter si Expres Taxi Titan, la plan de 500 - 600 Lei pe saptamana. Oferim la ramanere pe o perioada de 10 luni 1 an jumate in functie de masina (0767.621.745 2052. Sofer de tir pe duba frigorifica cu

experienta numai pe tara, cu plecare din Bucuresti. Salariu fix 4.000 Lei + diurna. Pentru mai multe detalii sunati la tel. (0722.236.193 2053. Sofer delivery Restaurant La

Cocosatu, zona Baneasa, angajeaza sofer pentru livrari la domiciliu, pentru detalii sunati la nr: (0736.445.737/ 021.232.87.96 office@lacocosatu.ro 2054. Sofer distribuitor companie in domeniu farmaceutic angajeaza pentru Bucuresti sectorul 4 sofer distribuitor pentru Bucuresti si zonele limitrofe. Rog trimiteti CV la adresa de email: ru.farma@gmail.com ru.farma@gmail.com 2055. Sofer distributie 3.5T SC Agrirom angajeaza conducatori auto cu experienta pentru distributie produse congelate. Necesar permis cat B, minim 3 ani. Pentru informatii intre orele 09-17 luni-vineri. (0731.370.464 catalinivan@agrirom.ro 2056. Sofer distributie Bucuresti firma cu

2058. Sofer distributie, cu experienta in distributia produselor de curatenie. Domiciliu obligatoriu in Bucuresti, trimiteti CV pe mail (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro

noapte. Trimiteti CV pe email pentru programare interviu, incluzand postul vizat si date de contact, (021.450.51.11 office@decorpress.ro

2027. Sofer cat. B pentru curierat in Ger-

2060. Sofer distributie, cat. B sc cu sediul

mania, cerinte: apt de munca, fara probleme legale,se lucreaza pe baza de gps. Se ofera un salariu de 1.850 euro/ luna, cazare si 240 euro diurna si ore suplimentare platite. (tarif.1,5E/min+TVA) 1.850 {; (0900.310.110

pentru echipamente si produse pentru industria beauty. Salariu fix 1800 lei + ore suplimentare + deplasari + masina si telefon de serviciu. 1.800 L; (0731.036.693 dinukaty2005@yahoo.com

2038. Sofer categoria B, transport interna-

2059. Sofer distributie, SC Tordai Hair Cosmetics SRL, unic importator al produselor cosmetice Kallos, angajeaza sofer cu experienta pentru distributie in Bucuresti, Pitesti si Constanta, (021.460.08.45 george_tordai@yahoo.com

2026. Sofer cartator presa cu program de

2067. Sofer livrator Angajam sofer livrator

jeaza sofer cu experienta in domeniu. Necesar permis categoria B. Zona Campia Libertatii (parcul IOR), program fix L-V. (0731.001.150 saporidicasa.catering@yahoo.com

2057. Sofer distributie in tara, masina Sprinter 3,5 tone, salariu + diurna, 2.000 L; (0753.153.688

constructii angajeaza soferi pentru camionete de 3,5 tone. Sediul este in Domnesti, Ilfov, (0722.271.606

jeaza soferi monitorizare si interventie conditie obligatorie experienta in domeniu si atestat pentru paza, salariu + tichete si bonusuri , program in ture. Rel luni-vineri intre 08-15. 2.080 L; (0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro

2037. Sofer categoria B, pentru Renault Trafic zona Piata Sudului (0766.373.083/ 021.242.36.36 office@rimini-grup.ro

2024. Sofer camion, firma reciclare (Sos.

2025. Sofer camioneta 3,5 tone, firma de

2099. Sofer taxi cu atestat, de preferinta sector 6; (0768.378.956/ 0725.372.692

2034. Sofer categoria B Sofer categoria B.

2023. Sofer camion pe comunitate Salariu

Centura Bucuresti, loc. Jilava) angajam sofer camion marfa rute interne. Cerinte: cat.C+E, B; (0728.083.197/ 021.457.02.70

2098. Sofer taxi Bucuresti. Angajam (cu forme legale / contract de munca la 8 ore)conducator auto taxi cu atestat de preferabil sa domicilieze in sectorul 4, planul este 120 lei la 24 ore, autorizatie Taxi este pe Bucuresti, 120 L; (0765.333.399 cosmin_stussy@yahoo.com

2101. Sofer taxi.Plan 85 Ron 24 h Soferi

sediul in Pipera angajeaza sofer pentru distributie in Bucuresti. Masinile pentru distributie: Fiat Doblo. Salariu 2.800 brut, se asigura masa de pranz gratuit, masina de serviciu, telefon. (021.231.68.51/ 0722.226.073 office@apazen.ro

intre 2.200 si 2.300 euro/ luna, (0743.213.808 roxana.philipe@transeurope.ro

2097. Sofer taxi Societate comerciala angajeaza soferi taxi cu atestat profesional. Licentele sunt pe Bucuresti si autoturismele se dau la 24 h. Mai multe detalii la telefon. (0724.071.506

2065. Sofer firma comert electronic, ?sofer pentru departamentul de coletarie al unui magazin online pentru predarea coletelor o data pe zi la Posta Romana, achizitii consumabile, marfuri, etc. 2.000 L; (0755.521.222 denisa@deniro.ro

2041. Sofer categoriile C+E cu experienta

Bucuresti angajeaza sofer categ. C si manipulanti, lacatusi mecanici pt. confectii metalice. Asiguram instruire si cazare pt. persoane din provincie. Tel. (0723.294.725/ 0722.218.726/ 0722.368.664

posibilitate Clever, plan de la 85 Ron 24 h Carte de munca 8 ore, (0724.205.996

marfa pe tara. Se face un circuit pe toata tara, nu sunt curse fixe, se cara orice fel de marfa 95% paletata. Varsta minima 25 de ani. Se lucreaza cu CMR 3.000 L; (0786.519.706 maitransportsrl@gmai.com

2033. Sofer categoria B pentru transport

2008. SOFER MONTATOR MOBILIER. SOSEAUA FUNDENI. 3000 RON LUNAR. ASIGURAM CAZARE. 3.000 L; (0751.066.511

2011. Sofer Societate comerciala din

2064. Sofer duba cat. B, Olanda-Ro, tur

2096. Sofer taxi masini Speed, Pelicanul,

2100. Sofer taxi, cu atestat valabil la 24 h,

sofer pentru distributie marfa. (0722.222.602 office@hssupply.com

2010. Sofer pentru Uber Select si pentru aplicatie online cu masina firmei 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2063. Sofer duba cat. B Olanda Ro, tur retur salariu 2150 euro/luna; contract de munca in Olanda; (tarif. 1,5 E/min+tva). Pentru informatii suplimentare si angajare, sunati la numarul de telefon 2.150 {; (0900.310.110/ 0900.310.110

date; (0727.088.340

retur, salariu 1.050 euro/luna; contract de munca in Olanda. Pentru informatii suplimentare si angajare, sunati la numarul de telefon. (0903.760.730

2040. Sofer categoria D pentru curse spe-

2009. Sofer pentru diferite deplasari in tara si in oras. Program de lucru: 06:30:00 - 18:00. Salariu 4200 de lei/luna brut. Se face carte de munca. (tarif. 1,5 e/min+tva). 4.200 L; (0900.310.110

sofer duba cu experienta min. 3 ani, livrari din Doraly-Afumati in Bucuresti-Ilfov, Transport si asamblarea produselor la locatia clientilor (ocaziaonal). 2.300 L; (0772.147.679 contact@bigg.ro

2095. Sofer taxi fara probleme in baza de

in sect. 2, zona Fundeni - Institutul Oncologic angajam sofer categ B cu domiciliul in sectorul 2, pentru distributie. Asteptam CVurile la adresa lucretia.perjoiu@alexatrading.ro; (0722.500.840/ 0758.105.891 lucretia.perjoiu@alexatrading.ro

cat. D, pentru firma distributie. Zona Bd. Metalurgiei; (0758.116.936

2074. Sofer livrator pizza, pentru restau-

rant in zona Dristor, program 2 cu 2. Salariu 1200 Ron, decont cursa 6,5 lei/per/ 4 km. Numai cu masina proprie. Mai multe detalii la tel.; (0734.601.600 Pizza.venetia@yahoo.com 2075. Sofer manipulator pentru societate

pompe funebre; (0756.700.500

2076. Sofer pensionar profesionist, sa

conduca Logan, ofer 7 lei/ora, program flexibil, locuiesc in Piata Romana; (0730.846.127 2077. Sofer pentru depozit pentru distribu-

tie materiale de constructii zona Bucurestii Noi, Straulesti, cautam persoana serioasa. Oferim contract munca, salariu si bonuri masa, mail:comaromtrade@yahoo.com (0744.565.759/ 0765.506.187

2078. Sofer pentru parc auto disponibilitate program prelungit si seriozitate, varsta maxima 35 ani, salariu motivant, carte de munca. (0765.553.029 ravicentralstore@gmail.com 2079. Sofer pentru transport persoane,

curse speciale, in Bucuresti; (0737.373.146

2080. Sofer pentru transport marfa camion 3,5 tone. Doar transport nu incarcare descarcare. Transport materiale pe santier constructii, dezvoltator imobiliar Metropolitan Residence. Asteptam cv la email; gabriela@metropolitanresidence.ro 2081. Sofer pentru Uber cu masina firmei.

Se ofera salariu fix plus bonusuri, 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818

2082. Sofer pentru Uber Romania cu masina firmei. Salariu fix plus bonusuri, 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818 2083. Sofer platforma. Angajam sofer plat-

forma 3, 5 T, domiciliul in Bucuresti. Relatii la telefon: (0722.305.890

2084. Sofer profesionist pentru curse locale, se transporta marfuri de volum vrac cu camion+remorca. (0742.239.622 mariusniculae25@gmail.com 2085. Sofer profesionist posesor permis

de conducere cat CE, atestat si card tahograf, cu experienta de min. 5 ani in conducerea auto articulata basculabila. Nu angajam persoane care nu au lucrat pe basculante articulate. 4.000 L; (0756.336.468 asfarom@yahoo.com 2086. Sofer profesionist C+E, societate de

transport angajam pentru bascule articulate, salariu atractiv minim 3.500 Lei, prime de sarbatori, diurna pe zi, program de luni pana vineri, se doarme la cabina (0751.137.060/ 0755.069.600 gianni.miron@eurobc.ro 2087. Sofer profesionist comunitate cat

C+E pentru curse pe comunitate, prelata. Salariu 2200 euro, program 2 luni pe comunitate si o luna acasa, Man Euro 5 si Euro 6, cerinte: permis C+E, minim 1 an experienta. Tel. 2.200 {; (0785.386.457 carmenimpextm@yahoo.com 2088. Sofer profesionist pentru autocar de

preferinta cu domiciliul in Oltenita. Oferim salariu motivant; (0773.961.349 office@bustrans.ro 2089. Sofer profesionist posesor permis

cat. B, C, urgent cautam sofer intern care sa detina card tahograf, atestat marfa, cunoscator mecanica pt. societate de transport/ logistica din Bragadiru. (0735.335.566 cargo_service_it@yahoo.com 2090. Sofer profesionist pt. international,

categorie C+E, curse tur-retur Slovenia, Croatia, Ungaria, Slovacia, Cehia weekend acasa, 4 curse/luna dorim o persoana serioasa, stabila, sector 4. (0722.211.075 mntrans.compex@gmail.com 2091. Sofer profesionist, societate comerciala angajeaza pentru transport intern de marfuri generale de volum, necesar experienta pe camion cu remorca tandem, constitue avantaj domiciliu in sector 6 (0742.239.622 mariusniculae25@gmail.com

lincenta taxi pe Bucuresti sau Ilfov, masini noi 0 km, contract de munca, va rugam maxima seriozitate, (0774.624.345 taxi cu atestat , plan de la 85 ron la 24 h. (0724.205.996 2102. Sofer Taxify Uber firma serioasa

angajam soferi in cadru perfect legal pentru relatia Uber, detinem florta Chervolet Aveo echipate GPL, stare impecabila, mentenanta este asigurata de noi revizie, ulei filtre etc, (0723.861.862 2103. Sofer tir SC angajeaza sofer tir cu

atestat pentru transporturi locale de structura metalica. Detalii la; (021.345.26.94 vanzari@structurimetalice.ro

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2130. Soferi angajam pentru transport marfa soferi angajam pentru transport marfa, mobila, pe autoutilitare de 3,5t, va asteptam, pt. mai multe detalii sunati la numarul de telefon, 2.000 L; (0722.228.149 2131. Soferi autocamion cat. C+E si soferi

cat. B, firma de constructii angajeaza soferi profesionisti categ. C+ E, soferi categ. B, mecanic auto, experienta minim 3 ani cunostinte reparare utilaje, conditii bune de munca, cazare, salariu motivant (0786.595.179 office@anduna.ro 2132. Soferi autospeciala angajam sofer

autospeciala vidanja curatitor, canalizare, salariu 3.500 ron net + tichete masa, permis categorie C, CE, atestat, card tahograf, ADR, disponibil pentru deplasari in tara. (0726.680.049 2133. Soferi C+E curse interne tur-retur

Bucuresti, se transporta marfa usoara la contract, camioane cu remorca 12 tone Euro 5 automate, conditii usoare de munca, salariu fix + diurna, angajam si din tara. (0722.211.075 2134. Soferi camion, mecanici si operatori

2135. Soferi cat. C+E pt. distributie mar-

angajeaza soferi experienta comunitate, Germania, Benelux, Franta, Uk etc. 8 saptamani cu doua concediu. Salariu fix si diurna. Man, Mercedes E5, E6 conditii excelente (0753.333.520 ezctr@doctoruldeutilaje.ro

2106. Sofer tir prelata si bascula articulata posesor de conducere categoria C, E pentru firma de transport, atestat marfa, card tahograf curse fixe, se mai ajunge si acasa in cursul saptamanii. Salariul 4.000 Ron. Alte detalii se vor discuta la interviu. Cristi; (0767.334.565/ 0761.979.951 2107. Sofer Uber angajez pe masina firmei, fizic ingrijit, caracter dinamic, cu un minim de 10 ore pe zi de munca, salariu intre 700-800-1000 Ron saptamanal, bonus de 50 Ron ptr fiecare dumica muncita minim 40 sau pensionar. (0723.861.862 2108. Sofer Uber Taxify, societate privata angajeaza legal operational sofer in relatia Uber. Megan Sedane, Hatchback -GPL Candidatul ideal: fizic ingrijit, dinamic (0723.861.862 2109. Sofer Uber, castiga bani conducand. Colaboram cu soferi care detin o masina nu mai veche de anul 2003 care este in 4/5 usi 3.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818 2110. Sofer Uber, Taxify, minim 40 ani per-

furi intern; (0723.349.975

2136. Soferi categoria B in domeniul curi-

erat pentru Bucuresti. Domiciliul stabil in Bucuresti (Otopeni); (0769.681.948

2137. Soferi categoria B si muncitori pen-

tru magazin materiale, Afumati, Ilfov. Ofer cazare; (0722.604.794

2138. Soferi categoria B vechime minim 2

ani, firma cu activitate de peste 20 de ani in transporturi angajeaza pentru activitate de transport privat de persoane (Uber, Taxi Fy, Clever Delivery). 1500-4000 Lei; 3.000 L; (0728.508.130 autobusinessride@gmail.com 2139. Soferi categoria B, program de 10 h/zi, 5 zile/sapt, sambata 4 ore de 2 ori pe luna, 2450 euro salariu net, in mana/luna plus bonusuri prin tichete de masa de pana la 350 de euro pe luna. (0720.525.358 2140. Soferi categoria D cu atestat pt. transport persoane, curse speciale, pe zona Militari - A1 km14 (0722.808.031/ 0722.713.009 dvalentin.office@gmail.com

Soferi cu experienta, categoria B pentru alimentatie publica in sector 2. Salariul atractiv si o masa/zi; (0732.382.004 2141.

2142. Soferi cu permis de conducere cat.

soana serioasa minim 10/zi fara duminica cu aspect fizic ingrijit, salariu saptamanal plus prime depasire target, program flexibil si masina 24/24, mentenanta Rca rovigneta le face firma (0723.861.862

B Lavobad angajeaza urgent personal care sa cunoasca Bucurestiul pentru interventii, operatori PC ofertare clienti, etc., asteptam CV pe e-mail www.lavobade.ro 2.000 L; (031.424.94.23 info@lavobadelectric.ro

2111. Sofer Uber/Taxify Chervolet Aveo

2143. Soferi distributie si muncitori califi-

GPL impecabil pt. relatia Uber. Firma serioasa angajam soferi pe masina mentionata, salariu saptamanal 800-1.000 ron, cu un minim 10 ore pe zi. (0723.861.862 2112. Sofer Uber/Taxify/CleverGo Ride Sharing Company. Companie licentiata rent car angajeaza soferi pentru colaborare Uber Taxify CleverGo part/full time. Sepoate lucra doar pe masina personala. Comision firma: 10% 5.000 L; (0761.389.394 mihai.midared@gmail.com 2113. Sofer vidanjor toalete ecologice cat-

egoria B firma toalete ecologice angajeaza sofer categoria B. C si E prezinta avantaj; (0723.556.308/ 0730.240.492 2114. Sofer, angajez sofer cu experienta

in domeniul curieratului pe autoutilitara 3.5 t experienta minim 1 an pt Bucuresti si Ilfov salariu atractiv; (0762.061.205 Damiano81@yahoo.com 2115. Sofer, castiga bani conducand.

Colaboram cu soferi care detin o masina nu mai veche de anul 2003 care este in 4/5 usi. 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818 2116. Sofer, coleg pentru DanemarcaSuedia. Compania de transport international Anatrans angajeaza sofer cat. C+E, experienta pe comunitate, camioane Euro 5 si Euro 6, program flexibil, salariu 2300 Euro. 2.300 {; (0728.499.017 ac@anatrans.com 2117. Sofer, distribuitor bauturi sector 3

angajeaza sofer categoria B. (0722.680.675

2118. Sofer, Rin Grand Hotel angajeaza

sofer categorie D cu experienta, posesor de atestat transport persoane si card tahograf care sa efectueze rute de transport conform graficului, (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2119. Sofer, Sprinter 2010 3. 5 t, cat. B. Necesar cunostinte conducere motostivuitor. P. de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8 fabrica de pavaje. Oferim cazare 3.000 L; (0724.545.953 2120. Sofer, duba max 3.5 t, magazin online angajez sofer cat B (duba max 3.5t), program 8-17 l-v. Solicit seriozitate, ofer carte de munca. Salariu se discuta in urma interviului. (0745.455.198 2121. Sofer, montator pal melaminat cu

experinta, cerinte: dispus la efort fizic, program prelungit, capacitatea de a lucra in echipa, sociabila.Salariu minim 3000 5000 lei. Rog serioziate. 3.000 L; (0763.692.398/ 0773.887.548 office@artamobilei.ro 2122. Sofer, muncitor necalificat pentru ajutor montator aer conditionat. Avantaj permis de minim 2 ani fara evenimente, o minima experienta in domeniul tehnic apropiat si domiciliul in sector 1, 5, 6, 4 2.500 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org 2123. Sofer, Spot Vision Electric & Lighting, depozit produse electrice angajeaza sofer. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616, CV la email/ info la tel: (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro 2124. Sofer, Spot Vision Electric & Lighting, depozit produse electrice angajeaza sofer. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616, CV la email/ info la tel: (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro 2125. Sofer, tehnician electromecanic,

2093. Sofer si gestionar angajam sofer cu

cu card tahograf, domiciliul in Bucuresti. Relatii la telefon: (0722.305.890

date la compania Titan., 1,99 lei; (0765.168.602

2129. Soferi cu masina personala, nu mai

2105. Sofer tir comunitate, firma Bucuresti

lucrator comercial, casier, pt. magazinul Selgros Drumul Taberei. Trimiteti CV la email, fax: 0212258199 sau direct la sediul magazinului (Informatii clienti) Selgros Drumul Taberei, Valea Cascadelor nr. 26 B, sect. 6, Bucuresti; 158_PS@selgros.ro

2094. Sofer Taxi fara probleme in baza de

atestat transport marfa, angajeaza S.C.Luxten Lighting Company S.A . CVurile se primesc la adresa de e-mail : office@luxten.com sau la sediul din strada Parangului, nr 76, sector 1, Bucuresti; telefon : 021 6688819 int.183; fax 021 6688823. (021.668.88.19

utilaje terasiere (buldozer, excavator) cu atestat in localitatea Vidra, Ilfov. Salariu fix+ tichete de masa+ bonusuri. Transport/ cazare asigurate; (0735.312.921

2092. Sofer profesionist, cu cat. C, Popesti, Ilfov Cautam soferi profesionisti categ C pe autospeciala vidanja (instruire la locul de munca), punctuale si serioase. Salariu atractiv, cazare pentru persoanele din provincie, 4.000 L; (0730.612.742 office@kanal.ro

experienta pentru distributie marfa si gestionar depozit. (0728.211.578 office@plastdu.ro

2128. Soferi angajeaza profesionisti cu

euro net/luna (contract de munca si salar de baza in Romania + diurna). (0727.126.043/ 0720.525.223

2104. Sofer tir comunitate salarizare 1.800

2126. Sofer. Angajam sofer profesionist

2127. Soferi angajam pentru distributie pe

dube de 3,5 t. Pentru mai multe detalii va asteptam sa sunati la nr. de telefon; angajam personal pt. incarcare, descarcare. (0785.640.640 angajarii@yahoo.com

19

cati si necalificati pt. fabrica de paine in sect. 2. Informatii la tel. (0730.552.347

2144. Soferi distributie cu B si C, candi-

datul ideal: studii: minim 10 clase, atestat/calificare profesionala: atestat transport marfuri (este un plus), permis B si C, card tahograf digital. 2.600 L; (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com 2145. Soferi duba cat B comunitate Anga-

jam sofer duba cat b comunitate - in special Franta-Belgia, salariu net de 1400 / luna; contract legal de munca in Romania, asigurare in caz de accident, asigurare medicala; 1.890 {; (0720.525.223 2146. Soferi experienat/coaborare pen-

sionari, salariu motivant, carte de munca, zona Drumul Sarii; (0744.530.245 2147. Soferi maxi taxi categoria D, Auchan, plus atestat, zona Auchan Titan, Auchan Militari, Auchan Berceni. Salariu avantajos, pentru mai multe detalii sunati la numarul, (0770.893.349 transcyti2002@yahoo.com 2148. Soferi pe autoutilitare de 3.5 tone

Program Luni - Vineri : 08:00 18:00.Balotat la presa. Incarcat - descarcat marfaSortare pe culori sticle plastic PET. Sortare plastic folie, sortare carton/hartie. 3.860 L; (0738.665.421 2149. Soferi pentru colaborare Uber, TaxyFY firma afiliata Uber, cu licenta de transport ofera colaborare pentru soferii cu autoturism propriu.Sector 4 - Berceni. Plata saptamanala. Comision 10% + 100 Lei pe luna, ofer seriozitate; 100 L; (0785.111.999 hermesrezidential@gmail.com 2150. Soferi profesionisti pentru curse in

tara 5000 lei. Transporturile se fac noaptea. Se ofera salariu fix, bonusuri, diurne, decontare cazare. Media salariala lunara 4500-5000 lei net. (0770.153.962/ 0770.153.166 recrutare@ihres.ro 2151. Soferi taxi cu atestat 100 ron/zi Hyundai i20 gpl autorizatie Ilfov cazier taxi curat, posibilitate ramanere. (0752.110.404 2152. Soferi taxi cu atestat valabil si fara

datorii la alte firme. Auto Dacia Logan 1.2 facelift GPL. Contract de munca si asigurare de sanatate, aplicatia Clever gratuit. 100 L; (0742.220.002/ 0768.923.613

2163. Soferi. Angajam urgent in Bucuresti, soferi profesionisti pentru autobasculanta 8x4 si articulata; mecanici utilaje grele, Vola, excavator, buldozer, buldoexcavator, compactor, sofer trailer 40 tone si platforma; (0722.100.178 2164. Soferi. Companie cu renume in transportul pacientilor dializati angajeaza soferi cu experienta minim 3 ani, in vederea transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca. Contact: (0758.025.805 2165. Sortator pentru statie reciclare

deseu de sticla, sortator la banda de inspectie manuala - instalatie reciclare deseuri de sticla. Bucuresti, sector 3. Program de lucru 8 ore. Salariu avantajos (0726.710.512/ 0734.331.037 office@tcromglass.ro 2166. Sortatori cutii medicamente, femei

si barbati, pickeri cu experienta. Salariu 1350 lei + 350 lei bonus + 230 lei bonuri. Program luni-vineri in 2 schimburi. Transport de la Grozavesti. Locatia Chitila. Pentru detalii sunati la telefon 1.350 L; (0725.494.404

2167. Sortatori necalificati pentru depozit

Urgent. Salariu net: 1350 Ron, 350 Ron bonus + tichete. Program 8 ore/ 2 schimburi/ luni-vineri. Locatie str. Rudeni cu asigurare transport de la Grozavesti 1.900 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 2168. SOS Satele Copiilor angajeaza asis-

tenti familiali persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Calea Floreasca, nr. 165; (0734.333.606 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

2169. SOS Satele Copiilor angajeaza asis-

tenti familiali Persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, Cisnadie, jud. Sibiu; (0734.333.606 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

2170. Spalator auto cu experienta, aspect ingrijit. Salariu 1300lei, spalatoria se afla in zona Brancoveanu, vestiar, dus. Ofer comision la tot fara int-ext si bonusuri, carte de munca 8 ore, posibilitate de cazare; 1.300 L; (0727.840.510 sava.matei13@yahoo.com 2171. Spalator auto cazare gratuita, masa, contract munca, 2000 ron, comision servicii (2 lei/ m covoare, 100 lei tapiterie, degresari), vad foarte bun, venituri totale peste 1000 e, astept si provincia. 2.000 L; (0722.236.776 2172. Spalator auto cu experienta in zona Militari, Lujerului, cu Salariu atractiv si program lejer. (0770.754.437 costindolcee@yahoo.com 2173. Spalator auto cu experienta pentru

spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com 2174. Spalator auto in sectorul 2, oferim

salariu atractiv plus bonusuri. Detalii la nr. (0765.000.200 2175. Spalator auto unul dintre cei mai mari dealeri auto pentru marca Kia si Suzuki angajeaza spalator auto care este disponibil sa inceapa cat mai curand. (0756.193.611 hr@asko.ro

2176. Spalator auto cu experienta si vul-

canizator, salariu atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart. (0766.309.126

2177. Spalator auto zona Nicolae Grigorescu, baieti si fete cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com 2178. Spalator auto, unul dintre cei mai mari dealeri auto pentru marca Honda angajeaza spalator auto care este disponibil sa inceapa cat mai curand. Locatie: Chiajna. Program: L-V: 8 - 17. Detalii la tel. (0756.193.611 elena.olmazu@asko.ro 2179. Spalator auto, pentru spalatorie

auto zona Dorobanti, program atractiv, castiguri adiacente interesante, salariu 2080+bonus masini spalate. (0740.210.836

2180. Spalator covoare angajam person-

al pentru spalatorie covoare. Program de lucru L-V, salariu 2.000 lei net. Detalii si programari pt interviu la tel; 2.000 L; (0733.267.846 2181. Spalator de vase restaurant pe Calea Grivitei angajeaz? spalator vase, program 12-20, l-s. (0756.222.487

2182. Spalator de vase, Rin Grand Hotel angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare, curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2183. Spalator vase pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel; persoana energica, flexibila, motivata; flexibilitatea in ceea ce priveste programul in ture (AM, PM si noapte). Vei gasi la noi o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite; (021.403.19.94 2184. Spalator vase Restaurant italian situat in zona Cotroceni, angajeaza spalator vase si personal curatenie, salariul net 2000 lei. Pentru detalii sunati la nr. de tel. sau CV; (0724.371.047 contact@laterrazza.ro 2185. Spalator vase restaurant pe Calea

2153. Soferi taxi cu atestat valabil, conditii

Floreasca angajeaza spalator vase. Salariu 1.800 lei net. (0723.845.910 cristi@uanderful.ro

2154. Soferi taxi cu atestat, fara datorii la

2186. Spalator vase restaurant situat in Otopeni angajeaza pentru postul de spalator de vase persoane energice dornice sa faca parte din echipa noastra. Sunt disponibile 3 posturi. 1.650 L; (0729.106.169 alina@laiancu.ro

2155. Soferi taxi Sofer taxi cu atestat val-

2187. Spalator vase cu experienta, salariu atractiv, program de lucru in ture, pentru mai multe informatii la numarul tel. (0771.428.891 liviu.dorobantu@palacecasino.ro

avantajoase de munca. 100 L; (0721.220.135/ 0724.542.168 Diana.ilie07@gmail.com

alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 110 lei/ zi in functie de masina. Sector 5. Plata in aplicatie, tarif 1,76 sau 1,99! 100 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 office@etic-asigurari.ro abil pt. Logan full, 1,2, stare f. buna, dispecerat Titan, tarif 1,99. (0761.047.140 valerianapostolcretu@gmail.com

2156. Soferi taxi 12/24, cu posibilitatea de

a fi date la ramanere. Licente Bucuresti; (0766.569.144

2157. Soferi taxi Leone, Logan 2008, plan 110 lei 24 de ore, 65 de lei 12 ore, rog atestat; (0735.071.822 2158. Soferi taxi plan Angajez la plan, pe

masina noua benzina cu gaz. 130 L; (0770.928.182

2159. Soferi Uber, firma colaboratoare Uber, recruteaza soferi. Iti doresti sa ai un venit mai mare fara prea mult efort? Te asteptam pentru mai multe detalii la tel. (0722.513.354 lidia_georgiana_grosu@yahoo.com 2160. Soferi Uber, firma licentiata cu acte

in regula, conditii avantajoase; (0784.410.141/ 0733.585.700

2161. Soferi Uber, firma serioasa angajam soferi Uber, pe masini Chevrolet Aveo pe gaz. Pt. mai multe informatii va rugam sa ne contactati telefonic; (0722.609.073 2162. Soferi Uber, se poate oferi si masi-

na. Detalii la tel., 3.000 L; (0761.581.518 vaduva.petrica@yahoo.com

2188. Spalator vase la restaurant cu linie

de servire program in ture, de 8 ore sal. 1.200 lei net + 300 lei Bonuri de masa, prime, spor de weekend, decont transp. pe tura de seara. Raspunde zilnic de spalarea vaselor si de curatenia din locatie, 1.600 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 2189. Spalator vase pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Persoana energica, flexibila, motivata. Flexibilitatea in ceea ce priveste programul in ture (AM, PM si noapte). Vei gasi la noi o echipa care te va ajuta pas cu pas, contract de munca pe perioada nedeterminata, flexibilitate in program (program in ture), conditii de munca exceptionale, posibilitati de promovare, bonuri de masa, servicii medicale gratuite; (021.403.19.94 2190. Spalator, cosmetician auto cu sau fara experienta, se ofera pachet salarial atractiv si negociabil in functie de experienta. Spalatoria are un vad foarte bun si angajatii sunt tratati cu respect (0729.956.503 evoeates@yahoo.com 2191. Spalatori auto baieti /fete, cu expe-

rienta, aspect ingrijit, zona piata victoriei, carte de munca. Salariu 2000 lei la un liber pe saptamana, 1500 lei la 2 zile cu una liber ,rog seriozitate, vad format. 2.000 L; (0723.177.850

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

13 martie 2019

4

LOCURI DE MUNCÅ 2192. Spalatori auto cu experienta pentru spalatorie cu vad castiguri lunare garantate de 4500-5500 lei, oferim cazare fara costuri in conditii de apartament. (0763.656.188 2193. Spalatori auto cu si fara experienta

pentru spalatorie auto, cu cazare, zona Colentina; (0723.581.680

2194. Spalatori auto Spalatorie auto angajam personal cu/fara experienta, baieti sau fete, conditii foarte bune de munca. Contract de munca semnat si vizat, sanatatea muncii, comision zilnic. Vad format. Tel. prog.09-20; (0720.387.348

2222. Studio 20, cel mai bun studio din lume! Vom fi alaturi de tine in cea mai frumoasa experienta a vietii tale! Pentru ca te vei simti ca un star de cinema. Castiga sume intre 1.000 $ si 50.000 $ pe luna. Venit garantat de 1.000 $ pe luna. Comision de pana la 65% din castiguri. Bonus de fidelitate. Cursuri gratuite. Contract de munca legal. Program de lucru flexibil. Aplica acum! www.studio-20.ro; (0748.777.757 contact@studio20.com

2253. Tamplari PAL/ montatori mobila pentru firma productie mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan). Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport RATB si Metrorex; (0723.667.880 2254. Tamplari PAL/ montatori mobi-

2223. Studio EmpressV, cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro 3.000 $; (0786.400.195 office@empressvstudio.ro

la. Firma productie mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan) angajam tamplari PAL/ montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport RATB si Metrorex. (0723.667.880

2196. Spalatori auto cu experienta carte de munca, salariu 2.200 lei brut, plus comisioane la polish si tapiterie, program de lucru: luni - sambata (3 zile munca, 1 libera). Solicitam seriozitate. Bd. Ferdinand, nr. 79, sector 2, (0748.218.318

2224. Subway Sibiu angajeaza personal,

2255. Tamplari universali (nu pal melami-

2197. Spalatori auto, Sos. Pantelimon 1,

2225. Sudor sudor pentru atelier confectii

2195. Spalatori Auto spalatorie auto angajeaza in conditii foarte bune vad bun parcare hypermarket, clientela formata. Oferim carte de munca, salariu atractiv, plus comision (0720.387.348

sector 2, zona Obor; (0729.759.941

2198. Spalatori auto, cu sau fara experi-

oferim cazare Restaurantul Subway Vestem din Sibiu, restaurant fast food, franciza internationala, angajeaza personal. Oferim cazare si salariu atractiv. Detalii te, Catalin Tufis. (0751.524.197

metalice zona Progresul - Sector 4, Jilava. (0723.634.288 cosmin.lioveanu@gmail.com

enta, pentru spalatorie auto, se ofera si cazare, contract de munca din prima zi, zona Vitan (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com

2226. Sudor arcaerist, craituitor cu proba de lucru, pentru Bucuresti, sector 4. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

2199. Spalatori si vulcanizatori auto, fete

2227. Sudor electric, cu electrod si mig

si baieti, cu si fara experienta pt. spalatorie auto si vulcanizare. Asiguram cazare, sos. Chitilei nr. 131; (0767.533.644

mag, angajam cu contract pentru firma confectii metalice zona Pantelimon. Relatii la tel. (0729.918.015

2200. Spalatorie auto angajeaza spala-

2228. Sudor Mig Mag si Tig, full time si

tori, Spalatoria Perfect Car Cleaning, angajeaza spalator auto calificat sau necalificat, salariu fix 1500, plus comision 30%, str. Gheorghe Titeica, Nr. 174, Bucuresti. www.perfectcarcleaning.ro; 1.500 L; (0748.947.644 contact@perfectcarcleaning.ro 2201. Spalatorie auto in subteran anga-

jeaza personal pt spalarea autoturismelor, experienta nu este necesara, locatie subterana ferita de intemperii, zona pipera Iancu Nicolae, full sau part time, program flexibil se ofera si comision. 1.000 L; (0722.492.240/ 0723.394.063 2202. Spartan angajeaza casiera Oferim:

respect, seriozitate, mediu de lucru placut, salariu atractiv si bonusuri, masa in restaurant. cerinte: responsabilitate, amabilitate, aspect fizic placut, (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2203. Spartan angajeaza pentru Orhideea restaurantul Spartan deschide o noua locatie in Carrefour Orhideea. Posturi disponibile: manager, casiere, preparatori, taietori carne rotisata, ajutor bucatar, pizzeri/brutari/patiseri; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2204. Spartan angajeaza pizzer, brutar cu experienta. Oferim: respect, seriozitate, mediu de lucru placut, salariu atractiv si bonusuri, masa in restaurant; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2205. Spital Metropolitan angajeaza per-

sonal curatenie Spitalul Metropolitan, zona Unirii, angajeaz? personal cur?tenie, program 8 ore, salariu 1600 lei. 1.600 L; (0747.796.069 2206. Spitalul Monza angajeaza personal

la curatenie cabinete medicale sau sali de proceduri. Salariu foarte bun, bonuri de masa, ore suplimentare achitate extra, asigurare medicala privata, 1.700 L; (0747.796.069 2207. Spot Vision Electric & Lighting

depozit de produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 616, CV pe mail alina@spotvisionelectric.ro; (0745.968.910 2208. Spot Vision Electric & Lighting

vopsitor part time pentru societate; (0745.041.241

SUDOR MIG MAG. OBLIGATORIU EXPERIENTA. SOSEAUA FUNDENI. ASIGURAM CAZARE, 5.000 L; (0751.066.511

2229.

2230. Sudor Mig-Mag, salariu deosebit incepand de la 3.500 lei; (0723.451.735 2231. Sudor si excavatorist cu experienta

societate de constructii angajam sudor si excavatorist. Salariu motivant. (0751.306.307 tabconstruct@yahoo.com 2232. Sudor si lacatus mecanic Angajam

sudor cu experienta sudura in argon otel, inox si aluminiu. Angajam lacatus mecanic pentru montaj confectii metalice. Necesar experienta pentru a citi desen tehnic. Bucuresti, Faur poarta 4. 3.000 L; (0745.157.027 office@gnosis-kernel.ro 2233. Sudor Tig. Detalii la sediul Radox

din bd. Timisoara 80, sect. 6; (021.444.07.41

2212. Stivuitorist manipulant, la fabrica

prod. pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, autobus (449, 780, 783) statia : ICSITMUA. Oferim cazare, 2.500 L; (0724.545.953 armopavsrl@yahoo.ro 2213. Stivuitorist, manipulant marfa,

salariu 1800 lei net + transport asigurat. Atestat de stivuitorist. Produse confectii si electrocasnice mici. Pentru pregatirea marfii. Email: (0771.759.964 madalina@germag.ro 2214. Stivuitorist, muncitor depozit de

schele si echipamente de constructii. Se cere seriozitate si disponibilitatea de a lucra pe stivuitor, dar si in activitate de intretinere si reparatii. (0735.211.091 office@depozituldeschele.ro

2215. Stivuitoristi angajam stivuitoristi

pentru fabrica PepsiCO din Dragomiresti. Cerinte: flexibilitate de a lucra in 2 schimburi de 12 ore. Oferim: salariu+bonuri de masa, bonuri cadou; transport asigurat (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com 2216. Stivuitoristi -depozit Sos. Berceni.

Pentru detalii sunati la tel. sau trimiteti CV la email; (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

2217. Stivuitoristi, oferim echipament de lucru, salariu avantajos, bonuri de masa, program 8-17, l-v domeniu de activitate: colectarea deseurilor reciclabile (carton, hartie, plastic). (0785.222.989 logistica@klaussenburg.ro 2218. Strungar cu experienta, Sc Fibro

Metals SRL angajeaza la punctul de lucru din Mogosoaia, salariu 850 euro. 850 {; (021.224.01.17/ 021.224.01.17

experienta, sector 3, (0731.010.457

2236. Sudor, slefuitor metal, muncitor necalificat Angajam sudor, slefuitor metale, muncitor cu experienta sau fara in prelucrarea metalelor (inox)in incinta Viscofil Popesti-Leordenicu program de 8 ore de luni-vineri, salariu atractiv. (0733.956.164 office.romarby@gmail.com 2237. Sudor, slefuitor, lacatus, esti o persoana care iti cauti de lucru in cadrul unei firme unde sa fii respectat, suna-ne daca iti doresti stabilitate financiara pentru tine si familia ta (0752.539.138 alin.crintea@gmail.com 2238. Sudori 3500/luna. Angajam cu con-

tract de munca, sudori Mig-Mag, pentru lucrari de intretinere si confectii metalice noi la fabrica din loc. Sindrilita, jud. If. Se cere seriozitate, experienta. Asiguram cazare + 2 mese. 3.500 L; (0725.333.503 lucru. Relatii la telefon; (0734.735.067/ 0734.735.066

lucrari de sudura in argon a structurilor si subansamblelor metalice realizeaza operatii de sudura ale echipamentelor industriale produse de societate (tancuri de stocare, vase, etc). 3.000 L; (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro 2241. Sudori mig mag si tig pentru firma

cu domeniul de activitate confectii metalice. Sediul in sat. Rudeni Jud. Ilfov. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr de telefon sau adresa de mail (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com 2242. Sudori, lacatusi, slefuitori muncitori

necalificati. Design Inox producator balustrade inox si fier, angajeza sudori argon, sudori electric, lacatusi, slefuitori si mun. necalificati Oferim transport si cazare. Salariu motivant in functie de competente! (0744.153.352 design_inox_construct@yahoo.com 2243. Supervizor firma de curatenie angajam persoana dinamica, cunostinte operare calculator, permis cat. B, pentru supravegherea personalului de curatenie si a locatiilor unde se efectueaza serviciile de curatenie. 2.100 L; (0772.029.406 contact@conexclean.ro 2244. Supraveghetoare pentru un loc

de joaca Urgent angajam supraveghetoare pentru un loc de joaca in sectorul 4. Detalii la, 1.950 L; (0753.662.727/ 0730.662.727 grandarenaplayground@gmail.com 2245. Tamplar companie specializata in comercializarea si montarea produselor din lemn: terase, casute de gradina, foisoare, pergole, angajam urgent tamplar dulgher. Permisul de conducere prezinta un avantaj. (0742.284.304 office@evadesign.ro

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 2247. Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400 2248. Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2246.

2249. Tamplar mobila cu experienta in

strungar manual cu experienta. Salariu atractiv. Zona Pantelimon, Ilfov. We hire turner with experience. Attractive salary. Ilfov, Pantelimon Area (0768.192.599 office@marelko.ro

pal si mdf, cu experienta montaj in atelier si la client, conditii avantajoase, contract de munca, program fix, atelier in sectorul 4, salariu motivant + bonusuri de performanta 2400 ron - 3500 ron. 3.000 L; (0723.199.522

2220. Strungar, prelucrator prin aschiere

2250. Tamplar prelucrarea lemnului

2219. Strungar manual, turner angajam

Firma confectii metalice usoare (dulapuri, cutii, tablouri electrice) angajeaza strungar, strung clasic. Sector 4, zona metrou Brancoveanu. Conditii de lucru foarte bune. (0726.102.308 hr@digital-tecomms.com 2221. Studio 20, cel mai bun studio din

lume. Vom fi alaturi de tine in cea mai frumoasa experienta a vietii tale. Pentru ca te vei simti ca un star de cinema. Castiga sume intre 1.000$ si 50.000$ pe luna. Venit garantat de 1.000$ pe luna. Comision de pana la 65% din castiguri. Bonus de fidelitate. Cursuri gratuite. Contract de munca legal. Program de lucru flexibil. Aplica acum. www.studio-20.ro; (0748.777.757 contact@studio20.com

2260. Tanar fara experienta, pentru atelier

productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2261. Tanar, calificare la locul de munca

Angajez tanar pentru a invata si profesa meseria de montator mobilier. Experienta similara sau cursuri in domeniu constituie avantaj. Zona IRA, str. Uliesti 11-21, sector 4, BuSalariu minim 2000 lei. (0744.529.523 genimardesign@yahoo.com 2262. Tapiter, tamplar, croitor Atelier

2263. Taxify sofer cu masina firmei

2240. Sudori in argon, urgent, efectueaza

lare marfa pt. Fox, fabrica de mezeluri. Autorizatie ISCIR. Program tura noapte 12/36. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 2.000 L; (0726.718.768

Tamplari, electricieni, finisori, instalatori pentru societate comerciala in sector 2. Oferim o masa calda pe zi si salariul atractiv; (0772.123.277 2258. TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773 2259. Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773

2257.

2235. Sudor, lacatus confectii metalice cu

2209. Spot Vision Electric & Lighting

2211. Stivuitorist cu activitati de manipu-

experienta in pal nelaminat, si lemn masiv.Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon, (0725.200.202

canapele sector 4 angajeaza tapiteri, tamplari, croitori, program 9-17 de luni-vineri si sambata 9-13 salariu minim 2.000 lei. (0728.160.615 Viorel.Horeca@yahoo.ro

2239. Sudori (electric si CO2) cu proba de

2210. Spot Vision Electric & Lighting depozit de produse electrice angajeaza sofer. Relatii la depozitul din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 616, CV pe mail: (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro

2256. Tamplari universali, circularisti cu

2234. Sudor Tig. Detalii la sediul Radox din bd. Timisoara 80, sect. 6; (021.444.07.41

depozit de produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 616, CV pe mail: (0745.968.910 alina@spotvisionelectric.ro depozit de produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 616, CV pe mail: (0745.968.910 alina@spotvisionelectric.ro

nat) si finisoare (sprituitoare) pt. firma de mobila; (0721.328.744

cu experienta in constructii santier angajeaza Firma BOG ART. Oferim cazare. (0723.173.311 2251. Tamplari angajam tamplari in cadrul unei fabrici de mobila, specific lemn masiv si productie usi. Program 07:0015:30. Situat in soseaua Fundeni, sector 2. Salariu avantajos. Detalii la tel; (0722.209.503/ 0729.994.304 2252. Tamplari cu experienta in montare

mobila barbati cu minim de experienta in lucrul la banc cu pal melaminat si blum. Salariu 2.400 Lei net + bonus 200-800 Lei Net. Contract nedeterminat. Program 8 ore pe zi 8:00-17:00. Detalii la telefon (0725.477.438

Megane si Aveo GPL minim 40 ani Uber Taxify Cazier judiciar Domic. minim 10 ore pe zi. Masina ramane 24/24 in posesia soferului. Mentenana masinei se va face de catre firma. (0723.861.862 2264. Tehnician firma cu sediul in Glina angajaza tehnician utilaje. Oferim echipament de lucru, salariu avantajos+ bonuri de masa, program 8-17. Domeniu de activitate: colectarea deseurilor reciclabile, hartie, carton, plastic. (0785.222.989 logistica@klaussenburg.ro 2265. Tehnician aparate cafea daca nici

tu nu-ti poti imagina viata fara cafea si ea este cea mai importanta masa a zilei, iti place sa surubaresti si sa rezolvi probleme, esti curios, atunci avem nevoie de tine in echipa noastra (0761.795.031 n.mita@dodopizza.ro 2266. Tehnician dentar ceramist cu

experienta, salariu fix, 4000 lei/luna, studii terminate, zona Unirii, rog seriozitate. (0732.457.875 2267. Tehnician dentar pentru departamentele fizionomic si prelucrare metal. Experienta in domeniu este obligatorie. CV la adresa de email. Informatii suplimentare la tel., (0744.345.267 office.dentimar@gmail.com 2268. Tehnician HVAC SC Sight Control,

angajam tehnician Hvac cu experienta, pentru realizare instalatii de evacuare fum si gaze fierbinti. Programari interviu; (0769.083.531

2269. Tehnician interfoane si/sau sisteme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2270. Tehnician interventii centrala de

cogenerare Tehnician interventii centrala de cogenerarezona Cluj Napoca (0751.216.060 daniel.vioreanu@b-m.ro 2271. Tehnician ofertare, companie cu

sediul in Sat. Rudeni Jud. Ilfov cu profil de confectii metalice de precizie angajeaza personal de ofertare. Cunostinte necesare desen tehnic + Microsoft Office. Detalii mail/ tel., (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com 2272. Tehnician pentru sisteme de

detectie, supraveghere conditii: studii medii de profil electronica, electrotehnica, telecomunicatii sau cunostinte in domeniul electronicii; vechime minimum 1 an în domeniul sistemelor tehnice de alarma impotriva efractiei (021.323.54.69 bronec@bronec.ro 2273. Tehnician pt interfoane si supraveghere video Se cere experienta si permis auto. Se ofera salariu atractiv si program de lucru flexibil. (0747.509.333/ 0744.163.984 ninamarin1234@gmail.com 2274. Tehnician service centrale termice firma instalatii angajeaza tehnician service, instalatori termice, sanitare, gaz, salariu si bonusuri de performanta; 2.700 L; (0766.486.344 office.exurbia@gmail.com 2275. Tehnician service generatoare cu

minim 3 ani experienta si permis de conducere cat. B, dispus la activitate de teren. Detalii la tel. CV-uri la email; (0733.000.662 recrutare@humangest.ro 2276. Tehnician servicii pentru reparatii

uzuale, supraveghere instalatii, lucru in depozit, ambalare, organizare coletedebitare manuala materiale, lipire/ asamblare piese, colantare, diverse proiecte in functie de necesitati. Permis de conducere (0741.177.217 receptie@syscomdigital.ro 2277. Tehnician sisteme de securitate, alarmare efractie/incendiu, supraveghere video, interfonie/videointerfonie cu permis cat. B. Salariu atractiv; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2278. Tehnician sisteme de securitate,

angajam tehnicieni pentru executie instalatii de curenti slabi, sisteme de alarm?, retele voce date, sisteme de interfonie ?i videointerfonie, control acces, sisteme de supraveghere video; 2.500 L; (0766.576.985 yannis_art_design@yahoo.com 2279. Tehnician sisteme de securitate,

cu experienta supraveghere video/ efractie, automatizari/ control acces, detectie alarmare incendiu) pentru Sight Control. Relatii la tel. 3.500 L; (0751.075.987 office@sightcontrol.ro 2280. Tehnician sisteme de securitate, electrician este necesara experienta in domeniul curentilor slabi; salariul 3.000 ron pe contractul de munca! 3.000 L; (0729.746.510 adrian.bonciu@securitymania.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2281. Tehnician sisteme securitate, SmartEye SRL angajeaza pentru instalari camere, senzori, centrale, executie trasee cablare 2.000 L; (072320581 vali.mihnea@smarteye.ro 2282. Tehnician sisteme video si antiefractie posesor permis de conducere categoria b pentru firma de securitate (0755.112.226 steinberg.marius@soimiigs.ro 2283. Tehnicieni de montaj, mecanic si electric Cautam mecanici sau electromecanici, dispusi la deplasari in tara pentru executia de montaje, reparatii si intretinere a instalatiilor mecanice. Cunostinte de sudura si vopsire constituie un avantaj. 2.500 L; (0753.010.710/ 0724.534.158 sdfrealtrading@yahoo.com 2284. Tencuitori, sapisti, necalificati, angajez cu contract de munca: tencuitori mecanizat, sapisti, muncitori necalificati. Salariul occidental. Sunati cu incredere; 4.500 L; (0720.101.115/ 0720.101.115 office@constructiimecanizate.com 2285. Tiger Security angajeaza agenti securitate dispeceri si agenti securitate, cu/ fara experienta, cu fara calificare pentru obiective in Bucuresti. Tiger Security Services SA, (0722.486.618 laurentiu.gheorghe@tiger.ro 2286. Tinere, modele online. Castiga

sume intre 1.000 $ si 50.000 $ pe luna. Venit garantat de 1.000 $ pe luna. Comision de pana la 65% din castiguri. Bonus de fidelitate. Cursuri gratuite. Contract de munca legal. Program de lucru flexibil. Studio 20, cel mai bun studio din lume. Vom fi alaturi de tine in cea mai frumoasa experienta a vietii tale. Pentru ca te vei simti ca un star de cinema. Aplica acum. www.studio-20.ro; (0748.777.757 contact@studio20.com 2287. Tineri fara experienta pentru pozitia

de picol, pentru restaurantul Nor cel mai inalt restaurant din Romania. Program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa asigurata. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2288. Tineri si tinere pentru distributie pli-

ante, tineri si tinere, eventual studenti, pentru distributie pliante. Domnisoarele ptr distributie in punct fix zona Unirii, domnii pentru distributie la masini parcate in diferite zone. 10 lei/ora. 2.000 L; (0730.222.270 2289. Tinichigii industrialii, izolatori si

muncitori Firma de izolatii din Bucuresti angajeaza tinichigii industriali confectie si montaj, izolatorii vata si armaflex, muncitorii necalificati. Salariu 2500-3000 net, decontare transport, carte de munca, cazare, (0732.638.117/ 0731.369.991 izolatiitehnice@gmail.com 2290. Tinichigiu auto Reprezentanta

service camioane si remorci, angajam tinichigi camioane cu experienta, venituri lunare 2.000-4.000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 4.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 2291. Tinichigiu auto, ne marim echipa.

Daca esti tinichigiu auto cu experienta si doresti sa lucrezi intr-un mediu de lucru provocator dar orientat spre rezultate, te asteptam sa vii la noi. Detalii la 0765.000.200 (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2292. Tip Top angajeaza muncitori necalificati, ambalatori, operatori, program de lucru in 2 schimburi. Salariu 1.600 Lei net + bonuri de masa si o masa calda. Informatii la: (0732.672.654/ 0722.554.851 2293. Tip Top angajeaza vanzatoare

pentru toate locatiile din Bucuresti. Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, program flexibil, informatii la tel. (0732.672.654

2294. Tip Top Food Industry SRL angajeaza frigotehnist, mecanic utilaje, sudor. Salariu motivant+ bonuri de masa. Programari interviuri: (0732.672.654 2295. Tractoristi si muncitori necalificati. Pentru detalii sunati la tel. (0734.381.989 2296. Trainer studio videochat, Legend

Studio isi mareste echipa. Suntem in cautare de personal, pentru postul de admin/trainer. Oferim un pachet salarial atractiv. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 2297. Transator/ macelar carmangerie sector 1, cautam transator, cu experienta, salariu motivant. (0736.659.177 sc_barbadis@yahoo.com

Transatori pui, numai cu experienta, salariu 2.300 lei net+ 300 lei bonuri de masa, cu posibilitatea de crestere a salariului. Plus bonusuri de sarbatorile oficiale. Carte de munca. Program munca: luni- vineri de la 07.00-17.00, Bucuresti; (0729.779.779 2298.

2299. Trattoria Garibaldi angajeaza

bucatar. Detalii: (0747.220.088 2300. Ucenic samponez pentru salon

Magic, conditii foarte bune, carte de munca, traininguri gratuite. Pentru detalii suna; 1.050 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 2301. Vanzatoare angajam cu carte de

munca vanzatoare magazin alimentar, zona Doamna Ghica, salariu 2000 ron net. Se lucreaza 2 zile cu 2 libere. Oferim si cerem seriozitate. Tel sau whatsapp. (0735.208.746 2302. Vanzatoare angajam vanzatoare

pentru magazin haine second-hand, in zona Piata Iancului, Bucuresti. Salariul atractiv! (0727.880.751 hainedinfranta@gmail.com

2303. Vanzatoare Angajam vanzatoare,

program 2 zile cu 2 zile libere, zona Lizeanu, tel. 0757627691, salariu 2.000 Lei. (0757.627.691 bujinalexandru@yahoo.com

2304. Vanzatoare Angajez vanzatoare magazin mixt, in incinta unui spital, contract de munca, program luni- vineri 07-19, sambata duminica 10-17, doua saptamani se muncesc, doua libere, sector 5. (0768.470.401 2305. Vanzatoare angajez vanzatoare

pentru bufet. Serioasa curata. Program lucru de L-V de la ora 7.40 la 16; (0799.874.911 aness1511@gmail.com 2306. Vanzatoare Angajez vanzatoare

pentru magazin market, conditii avantajoase de munca, program in ture, locatie Soseaua Giurgiului sector 4 2.000 L; (0761.859.237/ 0767.041.109 multiimage@yahoo.com 2307. Vanzatoare angajez vanzator/

vanzatoare mini-market in incinta hotelului Rin Grand pentru tura de noapte program de 8 ore, oferim carte de munca. 2.500 L; (0763.375.031 barcansimona@yahoo.com 2308. Vanzatoare cabana parc IOR Titan

pentru weekend (sambata-duminica), doar persoane serioase. Salariu atractiv (0764.384.338 lili_miky_my@yahoo.com 2309. Vanzatoare cabana parc IOR

Titan, cu sau fara experienta, program lejer, dar persoane serioase. Salariu 2.0002.200 ron in functie de experienta si de seriozitate, (0764.384.338 lili_miky_my@yahoo.com 2310. Vanzatoare cu experienta la mag-

azin cu produse de carmangerie in Piata Domenii. Pentru alte informatii sunati la nr. tel. (0731.888.810

2311. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin imbracaminte dama, sector 2, Lacul Tei, program 09,00 - 21,30, se lucreaza in ture de 6 ore/zi, o saptamana dimineata/una dupa amiaza, un weekend intreg/unul liber. (0722.816.655 neculaescunau02@yahoo.com 2312. Vanzatoare firma de vanzari en-

gros produse cosmetice si parfumerie cu punct de lucru in Complexul Comercial Dragonul Rosu angajam urgent vanzatoare. Transport gratuit de la metrou C.Georgian 1.800 L; (0722.345.415 casapaun@gmail.com 2313. Vanzatoare in magazin cu profil papetarie, jucarii, xerox. (0722.292.800 office@efectcom.ro 2314. Vanzatoare magazin alimentar cu

experienta, zona Baneasa, program full time, (0745.246.825 rmihaiconstantin@yahoo.com

2339. Vanzatoare chiosc doua de zi, doua de noapte, doua liber, numai contract de munca. Se cer seriozitate si corectitudine, se ofera stabilitate, salariu motivat, sector 1 rel. la tel.; (0722.528.637 2340. Vanzatoare cofetarie Angajam in conditii deosebite, vanzatoare pt cofetarie cu experienta in domeniu. Salariu 2400 lei. Program o zi cu o zi. Magazinul este situat in zona Nerva Traian, Timpuri Noi. 2.400 L; (0785.082.421 2341. Vanzatoare cofetarie Ne marim echipa. Daca esti tanara, vesela, sociabila, serioasa si iti plac prajiturile te asteptam in echipa noastra in locatiile noastre din zona Dorobanti-Floreasca. Experienta nu este necesara 2.000 L; (40723500025 dorobanti140@yahoo.com 2342. Vanzatoare cofetarie, urgent van-

2315. Vanzatoare Magazin alimentar

zatoare si cofetar pentru cofetarie amplasata in zona Vitan. Detalii la telefon. (0727.205.684 cofetariebucuresti@gmail.com

2316. Vanzatoare magazin

2343. Vanzatoare cu experienta mezeluri- branzeturi Baneasa. Angajez sofer in distributie, cu experienta+ contabila acte primare. (0769.697.719

zona Dristor angajeaza vanzatoare cu experienta, serioasa si corecta, 2.300 L; (0765.000.476 alimentar(bacanie), program lejer o zi munca doua zile libere sau la alegere in schimburi 8 ore pe zi. Salariul este de 1700 net(bani in mana), sector 4 zona Emil Racovita; (0722.522.165 2317. Vanzatoare magazin alimentar, cartier 13 Septembrie (Tudor Vladimirescu), program de 8 ore in doua schimburi, salariu 1800 lei net, contract norma intreaga, 1.800 L; (0761.639.397 2318. Vanzatoare Magazin cu articole pentru copii aflat in galeria comerciala Auchan Titan. Cautam persoane sociabile, corecte, cu energie si voie buna. Salariu fix + comision din vanzari. Fara limita de varsta. (0768.359.884 2319. Vanzatoare Magazin haine dama.

2344. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin alimentar, sector 2; (0765.676.459

2345. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin haine dama zona Universitate, program L-V: 10-20, S: 10-15, Duminica inchis plus o zi libera pe saptamana, salariu 1500-1800. Relatii la telefon (0722.816.655 neculaescunau02@yahoo.com

2346. Vanzatoare cu experienta pentru

patiserie, zona magazin Bucur Obor; (0725.197.791

2347. Vanzatoare de noapte sau zi la

magazin nonstop pe Calea Mosilor. Detalii la tel. (0727.087.809

Program : o zi cu o zi, un weekend cu un weekend. L-S: 10-20.30, D: 10-16Salariu: aprox. 1900, Militari (sect 6). CV email; (0722.638.183 radumiu2008@yahoo.com

2348. Vanzatoare fast food, fast food din

2320. Vanzatoare Magazin patiserie For-

2349. Vanzatoare linie calda 2100 lei net

netti angajeaza vanzatoare, lucrator comercial pentru punctul de lucru din Bucuresti sect 4, Mall Sun Plaza, zona Piata Sudului. 2.000 L; (0765.231.701 tt.marian1974@yahoo.com 2321. Vanzatoare minimarket, in zona

Tei, Facultatea de Constructii, salariu atractiv (0752.232.505 simco.schwartz@gmail.com

2322. Vanzatoare pentru cofetarie zona

Piata Crangasi, conditii atragatoare, sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-16.00; (0723.216.664 2323. Vanzatoare pentru magazin alimentar in sectorul 2, Bd. Basarabia 100. Salariul oferit este de 2.300 Lei. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne sunati la tel. 2.300 L; (0724.545.414 2324. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar non-stop, Piata Giulesti. Salariu 1500 lei net. Program de zi sau de noapte. Contract de munca. 1.500 L; (0735.670.721/ 0735.670.721 sandu.grigore@gmail.com 2325. Vanzatoare pentru magazin alimentar non-stop. Salariu atractiv. Rog seriozitate si chef de munca. Zona Dristor. (0735.658.958/ 0760.953.032 Magda_magda350@yahoo.com 2326. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar zona Armeneasca (Vasile Lascar). Program 8h/zi, 07.00-15.00, 14.00-21.30. Se ofera o masa calda pe zi, contract de munca. Ofer si rog seriozitate, salariu 1800 lei. Urgent (0762.883.978/ 0769.263.027 2327. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar, in sector 4. Program: 4 zile (2 dimineata, 2 dupa-amiaza) cu 2 zile libere, salariul 2300 lei sau 6 zile 4 de zi si 2 de noapte) cu 2 libere, salariul 3000 lei, 3.000 L; (0723.378.034 2328. Vanzatoare pentru magazin de ali-

mentar in Piata Matei Ambrozie, sector 3. (300 m de metroul Nicolae Grigorescu). (0735.868.606

2329. Vanzatoare pentru magazin haine copii situat in Bazar Obor vis-a-vis de mag Obor. Relatii la telefon; (0735.176.176 corinacarla72@yahoo.com 2330. Vanzatoare pentru un magazin ali-

mentar non stop, situat in zona Gorjului. Program in ture. Salariul incepe cu 1600 lei net, in functie de experienta. Detalii la: 1.600 L; (0766.694.368 avecris.online@gmail.com 2331. Vanzatoare pentru un mini-market

aflat in incinta hotelului Rin Grand din soseaua Vitan Barzesti, sector 4. Oferim carte de munca, 1.850 L; (0763.375.031 barcansimona@yahoo.com

2332. Vanzatoare Program in ture, 2 zi,

2 noapte, 2 libere. Salariu atractiv 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe soseaua Giurgiului. 2.000 L; (0761.859.237/ 0767.041.109 rizeavali@gmail.com 2333. Vanzatoare pt. cofetarie zona Dru-

mul Taberei. Sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-16.00; (0723.216.664

2334. Vanzatoare pt. cofetarie zona Mili-

tari, Apusului, sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-16.00; (0723.216.664

2335. Vanzatoare Restaurant de tip can-

tina angajeaza personal pentru vanzare preparate calde/reci (nu intra in contact cu banii) in zona metrou Pipera! Program de 8h luni-vineri, weekend liber! Salariu 2.000 ron net. (0756.363.055 Roxana.arghiriade@qsinn.ro 2336. Vanzatoare vanzatoare magazin Piata Rahova, carte de munca, program lv: 8:00-18:00; sambata 8:00- 17:00, duminica 8:00- 14:00, 2 zile libere pe luna. (0722.929.323 paunamihai77@yahoo.ro

««««««««««««««««««

VANZATOARE ANGAJAM IN MAGAZIN DIN BANEASA MALL VANZATOARE CU EXPERIENTA IN COMERCIALIZAREA DE IMBRACAMINTE DE LUX. CERINTE: ABILITATE IN COMUNICARE, ATENTIE PE DETALII, CAPACITATEA DE A PURTA O CONVERSATIE IN LIMBA ENGLEZA. OFERIM PACHET SALARIAL MOTIVANT. CONTRACT PE PERIOADA NEDETERMINATA, POSIBILITATEA DE AVANSARE IN FUNCTIE. RELATII LA TELEFON; (0727.770.367 MAGAZINGLAMOUR2016 @GMAIL.COM 2337.

«««««««««««««««««« 2338. Vanzatoare Bistro, Ion Mihalache,

sector 1 Angajez vanzatoare pentru Bistro in zona Ion Mihalache (fost 1 mai), sector 1, salariu intre 2200 si 3000 de lei in functie de experienta. Program L-V 09-18. Weekend liber. (0764.788.373/ 031.432.85.65

sector 4 angajeaza o vanzatoare la fast food, carte munca, program in ture, masa asigurata. Relatii la telefon zilnic dupa ora 9.30. 1.800 L; (0722.320.341

+ tichete. Lapiatza din Afi cotroceni angajeaza lucratori comerciali, cu/fara experienta.Program o zi da/o zi nu, masa zilnic, transport taxi seara decontat, concediu platit, contract de munca. Salariu 2100 lei. (0732.116.116 Oanaraducan1977@gmail.com 2350. Vanzatoare magazin alimentar Angajam vanzatoare (lucrator comercial) pentru magazin alimentar in sector 5, Bucuresti, este necesara experienta minima, seriozitate maxima. Program flexibil, 1.800 L; (0762.633.454 Termoromaudit@yahoo.ro 2351. Vanzatoare magazin alimentar zona Tineretului, cu experienta pentru magazin alimentar sector 4. Program 722,30 in 2 ture. Contract nedeterminat. Salariu 1.800 Lei net. Spor de fidelitate incepand cu 1 an, 1.800 L; (0724.525.800/ 0726.696.391 sirox.comserv@gmail.com 2352. Vanzatoare magazin alimentar, tura zi/ noapte, salariu 1.800 L; (0729.987.011 2353. Vanzatoare magazin bijuterii aur si argint, Angajam urgent vanzatoare pentru magazin bijuterii aur si argint. Experienta in vanzari reprezinta un avantaj. Pentru stabilirea unui interviu, sunati la numarul de telefon; 1.900 L; (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2354. Vanzatoare magazin haine, engleza minim nivel mediu, aspect ingrijit, persoana comunicativa, serioasa si muncitoare. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Salariu 2000-2500 net, carte de munca + alte beneficii. 2.000 L; (0744.554.189 alexxneamtu@yahoo.com

2373. Vanzatoare si lucrator comercial pt. market ABC zona Colentina- Voluntari, conditii foarte bune, program in ture. Slariu 2.600- 1.800 lei; (0727.900.690 2374. Vanzatoare tura de noapte Program: doua seri da si doua seri libere. Tura incepe la ora 7 seara si se incheie la ora 7 dimineata. Magazinul se afla in Piata Iancului. Salariu 1.800 L; (0734.435.737 2375. Vanzatoare, alatura-te echipei noastre. Magazin Fornetti zona Piata Unirii angajeaza vanzator, vanzatoare: program in ture, salariu motivant, bonusuri, bonuri de masa. Detalii la nr: (0720.555.479 mihaelacristinadeaconu@gmail.com 2376. Vanzatoare, pentru magazin ali-

mentar non-stop. Zona Dristor. (0735.658.958/ 0724.512.746 Magda_magda350@yahoo.com

2377. Vanzatoare, casiera pentru patis-

erie covrigarie pt. zona Colentina, cautam 2 vanzatoare, salariu 1800 si 2.000 Lei in functie de program. Relatii la telefon (0737.523.284

2378. Vanzatoare. Cofetariile Tip Top angajeaza vanzatoare pentru toate locatiile noastre dinBarbu Vacarescu, Electroaparataj,Iancului, Mihalache. Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, program flexibil. Informatii la tel.; (0732.672.654 2379. Vanzator la restaurant in mall Baneasa asigura gestionarea incasarii banilor, respecta timpii de servire catre clienti, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, raspunde de aspectul produselor; 2.300 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 2380. Vanzator magazin - zona Pipera

angajez vanzator magazin zona Pipera (300 de metri de la statia de metrou Pipera). Salariu 1500 RON/Luna (NET), program de lucru 8:00 - 16:00. Alte beneficii: 2 mese/zi, apa, suc, cafea gratuit (0721.106.388 ilie@enigmaconsulting.ro 2381. Vanzator magazin accesorii Gsm angajez baiat pentru magazin accesorii gsm, avantaj persoanele cu o minina experienta in domeniu. 1.600 L; (0738.766.933 sales@quickgsm.ro 2382. Vanzator masline raion Cora Alexandriei Lujerului promovarea produselor si eficienta vanzarilor.Prepararea produselor conform normelor de igiena alimentelor. Ambalarea produselor, cantarirea lor si aplicarea pretului. Atingerea targeturilor (0788.432.400 office@aspisfood.eu 2383. Vanzator produse proaspete Auchan Drumul Taberei consilieaza si serveste clientii, aprovizioneaza raionul cu marfa, participa la inventar. Pachet salarial: salariu fix, prima vacanta, asigurare medicala/stomato, tichete masa. (0374.409.880 recrutaredt@auchan.ro 2384. Vanzator zona ANL Brancusi Angajez vanzator mini market non stop zona ANL Brancusi, sector 6, salariu 2000 net, 2.000 L; (0723.449.079 2385. Vanzator, vanzatoare Minimarket Klauss angajeaza vanzatori cu sau fara experienta, in Calea Rhova, nr 262, Sect 5. Conditii de munca avantajoase. Salariu 1.800 ron (in mana ) in primele trei luni si apoi 2.000 ron. 1.800 L; (0723.309.029 2386. Vanzator, vanzatoare Minimarket

Klauss angajeaza vanzatori cu sau fara experienta, in str Peroni, nr 41A, Sect 4. Conditii de munca avantajoase. Salariu 1.800 ron (in mana ) in primele trei luni si apoi 2.000 ron, 1.800 L; (0723.309.029 2387. Vanzator, vanzatoare Minimarket

Klauss angajeaza vanzatori cu sau fara experienta, in str Sf C-tin, nr 28, Sect 1. Conditii de munca avantajoase. Salariu 1.800 ron (in mana ) in primele trei luni si apoi 2000 ron, 1.800 L; (0723.309.029

2355. Vanzatoare market- Militari, cu experienta in comert, market Militari sau pt Ciorogarla-Chiajna. Program: 1 zi+1 zi libera, sau Luni-Vineri 06-14, Dum inchis.Pachet salarial 2100 Lei/Net+bonificatii, comision+Carte Munca incluse, 2.100 L; (0737.567.704

2388. Vanzator, vanzatoare pentru magazin alimentar cu autoservire situat in bd Unirii nr. 74 intre blocul Zepter si rond Alba Iulia. Program de lucru: 07-22, o zi cu o zi, duminica liber 2.500 L; (0755.011.789 alfamarket01@yahoo.com

2356. Vanzatoare mini-market cu experi-

este magazinul mare ca Mega Image. (0722.852.731/ 0722.492.038 943409645@qq.com

enta si certificat de calificare lucrator in comert. Cautam o persoana optimista, deschisa, comunicativa. Pachet salarial avantajos+alte beneficii. Zona Turda-Grivita, sector 1. (0752.072.420

2389. Vanzator, vanzatoare, in sector 1,

2357. Vanzatoare minimarket Angajez

vanzatoare minimarket in zona Unirii (0722.362.680 costel.cobzaru@icloud.com

2390. Vanzator/ identificator piese auto, consultant piese auto identificare piese vanzare piese, salariu fix+comision, magazin nou zona metrou Aurel Vlaicu, dorim persoana ce a lucrat in domeniu program L-V 9-18, (0721.338.248 autoorice@yahoo.com

2358. Vanzatoare patiserie Angajez vanzatoare patiserie situata in zona centrala. Ofer salariu atractiv. (0755.461.952 raduflorinflr52@gmail.com

2391. Vanzator/vanzatoare magazin piese auto situat la intrarea in Afumati, program 8.00-18.00, S: 8.00-14.00, D: inchis; (0768.003.634

2359. Vanzatoare patiserie Program 5:30-14:00, 8 ore/zi, luni-vineri. Zona Stefan cel Mare, exact la gura de metrou. 1.800 L; (0761.116.622

2392. Vanzatori magazin in cadrul unui magazin cu produse alimentare traditionale din Bucuresti. Locatie: centrul comercial Vulcan. Program: 2 zile cu 2 zile libere. Experienta poate constitui un avantaj. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

2360. Vanzatoare patiserie program 8 ore pe zi in 2 schimburi, o sapt. dimineata de la 5:30 la 13:30, o saptamana dupa amiaza de la 13:30 la 21:30, si 2 sambete pe luna de la 5:30-16:00, zona Drumul Taberei 2.200 L; (0761.116.622 2361. Vanzatoare patiserie Program in 2

ture, 5:30-13:30 si 13:30-21:30 (1 saptamana/tura), 2 weekend-uri/ luna, alternativ de la 05:30-16:00. Salariul este de 2200 net si 200 bonuri de masa. 2.400 L; (0761.116.622 2362. Vanzatoare patiserie si ajutor bucatar, zona Rahova; (0787.699.692 2363. Vanzatoare patiserie Zona Mihai

Bravu Vitan angajam vanzatoare. (0721.880.281

2364. Vanzatoare patiserie 16-21 zona

Mihai Bravu, Vitan, gura de metrou (0721.880.281

2365. Vanzatoare patiserie, program 8

ore pe zi in 2 schimburi, o saptamana dimineata de la 5:30 la 13:30, o saptamana dupa amiaza de la 13:30 la 21:30, si 2 sambete pe luna de la 5:30-16:00, zona Stefan cel Mare. 2.200 L; (0761.116.622 2366. Vanzatoare pentru macelarie,

relatii la telefon, 2.000 L; (0723.937.333

2367. Vanzatoare pentru magazin alimentar situat pe str. Moise Nicoara nr. 38. Se lucreaza o zi cu o zi libera, de la 9.00-22.00. 1.900 L; (0724.594.521 2368. Vanzatoare pentru magazin alimentar zona Piata Rahova, cu contract de munca, salariu motivant; (0764.574.805 2369. Vanzatoare pentru magazin

cu articole vestimentare de dama in zona Piata Romana (langa metrou). Program 9.00- 17.00 si 13.00- 21.00. Salariu bun, contact tel. (0729.352.831 2370. Vanzatoare pentru magazin,

tanara, punctuala, serioasa, zona Obor, CV-ul cu poza pe mail: tgcconcet@gmail.com 2.000 L; tgcconcet@gmail.com 2371. Vanzatoare piete si oboare Bucuresti, societatea comerciala Gusturile Bunicii SRL angajeaza doamne sau domnisoare cu varsta cuprinsa intre 35- 65 ani (doamnele pensionare sunt bine venite). Detalii la nr. 1.400 L; (0752.823.778 gusturile.bunicii@gmail.com 2372. Vanzatoare produse electrocasnice si jucarii in piata 1 Decembrie 1918, langa sectia 13 Politlie, cu sau fara experienta, absolventa de liceu, cu carte de munca, 8 ore/zi, 2.000 L; (0721.808.015

2393. Vanzatori terasa/grataragiu oferim:

bonuri de masa, prime, sporuri, abonament medical la o clinica privata, decont transport, plata la termen, stabilitate si evolutie profesionala. (0757.094.291 omoraru@cora.ro 2394. Verificatori calitate componente

auto, sector 6 barbati si femei, salariu 1.300-1.600 Lei net, bonuri, bonusuri, prime, transport asigurat, pentru alte informatii programari interviu email (0743.751.117 recrutare@smartoutsourcing.Ro 2395. Verificatori fabrica, fara experienta Angajam urgent verifcatori piese auto. Salariu net: 1500 ron+tichete 300 ron, program: 3 schimburi/ 8 ore. Locatie: la 10 minute de metrou Pacii. Detalii la telefon. 1.800 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 2396. Vopistor tinighigiu auto cu experienta urgent sector 3 salarizare 3000-5000 oferim cazare 5.000 L; (0743.336.664 autototal.complet@gmail.com 2397. Vopsitor suprafete lemnoase (MDF). Salariu initial in functie de experienta 2000-2500 lei net. Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa. Capat de linie 7, 25, 116, 102 2.500 L; (0723.165.515 office@wmusolution.ro 2398. Vopsitor auto ne marim echipa, daca esti vopsitor auto cu experienta si doresti sa lucrezi intr-un mediu de lucru provocator dar orientat spre rezultate, te asteptam sa vii la noi. Detalii; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 2399. Vopsitor in camp electrostatic angajam prin contract de munca perioada nedeterminata, vopsitor pentru instalatie camp electrostatic, sector 3, zona Republica. Oferim un serviciu stabil cu salariu atractiv. (0722.475.858 andreea.ciobanu@enduroinox.ro 2400. Vopsitor in camp electrostatic pen-

tru companie cu domeniul de activitate confectii metalice cu sediul in sat Rudeni Jud Ilfov. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon sau email (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com 2401. Vopsitor. Detalii la sediul Radox

din bd. Timisoara 80, sect. 6; (021.444.07.41

2402. Vopsitori structuri metalice si

necalificati angajam vopsitori structuri metalice, si muncitori necalificati (curatare si manipulare) pentru fabrica din Sector 3. Pentru persoanele din provincie se ofera cazare sau decontarea transportului. Detalii la telefon; (021.345.26.23 vanzari@structurimetalice.ro 2403. Vulcanizator si mecanic auto, sec-

tor 1, salariu atractiv; (0767.517.982

E-mail: redactia@anuntul.ro


13 martie 2019

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 2404. Vulcanizator si mecanic pentru mecanica usoara. Contract 8 ore, conditii excelente de munca, colectiv tanar, curat. Vulcanizare zona Chitila sau Ferentari locatie Euromaster. (0748.766.228/ 0722.661.683 depozituldebaterii@gmail.com 2405. Vulcanizator auto cu experienta in

domeniu, castig lunar de peste 5.000 lei, sector 2 si 3, salariu+ comision, 1.800 L; (0721.116.555

2406. Vulcanizator auto cu experienta, in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com 2407. Vulcanizator auto ne marim echipa. Daca esti vulcanizator auto cu experienta si doresti sa lucrezi intr-un mediu de lucru provocator dar orientat spre rezultate, te asteptam sa vii la noi. Detalii la telefon. (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro

8. Asistenta Personala aspect fizic placut, pozitiva, sociabila, cu sau fara experienta, program flexibil 2-3 ore pe zi, salariu avantajos, rog descriere cu foto pe whatsapp / e-mail. (0735.984.504 smartmedia93@yahoo.com 9. Asistenta personala Open mind. Pro-

gramul in functie de necesitate. Salariul in functie de aptitudini, plata la zi. Rog scurta prezentare, foto si un nr. de telefon pt. contact. Totul pe mail momentan. 1.500 {; (0784.694.049 croco7688@yahoo.com 10. Asistenta personala tanara, inteligenta, descurcareata pentru om de afaceri. Experienta nu este necesara. Program lejer 2-4 ore. Remuneratie motivanta. Trimite foto reale si scurta prezentare. 1.200 {; privateofficebuc@yahoo.com 11. Asistenta, antreprenor, caut asisten-

ta tanara, aspect fizic placut pentru o colaborare de lunga durata, program flexibil, rog fotografii recente prin email si date de contact. Rog si ofer seriozitate, eurovenom@gmail.com

2408. Wellness fitness club angajeaza personal pentru curatenie. Salariu foarte atractiv, 2000 lei net. (0783.054.778 office@bvconta.ro

12. Automatist pensionar pentru produ-

2409. Xclusive angajari Xclusive grill &Crepes angajeaza bucatari (bucatarese), ospatari ospatarite), picoli (picolite), ajutori bucatari. Se ofera superconditii salarizare, contract de munca perioada nedeterminata. (0723.166.463/ 0731.234.398 Ionutstoicaro@yahoo.com

13. Bona 4-6 ore pe zi Pipera, baietel 4

cator detergenti, conditii de munca si salarizare foarte bune, www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

ani Angajez bona 4-6 ore pe zi dupa amiaza, de luni pana vineri, Pipera, pentru baietel de 4 ani, nefumatoare. Ofer salariu atractiv; (0728.979.731 14. Bona cu experienta in ingrijirea copi-

39. Gradinar, ingrijire curte Ingrijitor curte.

Tuns gazon, pomi, curatenie, lucru in curte. Sector 4, metrou Aparatorii Patriei. Salariu 1.400 ron in mana, 2 zile pe saptamana 8 ore. Cerine: implicare si bun simt. 1.400 L; (0756.158.727 dumitrescu_boro@yahoo.com 40. Hostess pentru restaurant situat cen-

tral, cunostinte de limba engleza, persoana comunicativa, aspect placut, part time (4h).Venit lunar 1200 lei. Pentru alte detalii trimiteti email la angajari@vatra.ro. 1.200 L; angajari@vatra.ro 41. Hostess online exclusiv personal feminin. Salariu garantat pana la 6000 ron. Program flexibil 5-7h. Comision pana la 80%. Plata inca din prima zi pana la 5000 ron. Bonus angajare 3000 ron 6.000 L; (0770.671.484/ 0760.657.114 officegorgonize@yahoo.com

2413. Zidari pentru Franta cu notiuni de

17. Bona, program part-time Bona pentru

time. Contract de munca 8 h, transport asigurat. Salariu se plateste saptamanal, 140-170 lei/zi 3.500 L; (0734.299.391

2416. Zidari, dulgheri, necalificati in con-

structii. Angajez zidari dulgheri necalificati, rigipsari, zugravi in constructii, salariu atractiv, program munca scurt, oferim cazare pentru cei din provincie. Avem de realizat zidarie, dulgherie la case, garduri; 4.000 L; (0723.066.619 georgegradinaru69@gmail.com 2417. Zidari, zugravi, muncitori necalificati

pt. firma de constructii. Plata saptamanal, santierele sunt in Bucuresti; (0762.749.299 2418. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veni-

turile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656 2419. Zugrav Zugrav, firma angajeaza in

Bucuresti, sector 3, zugrav cu carte de munca, salariu negociabil in functie de experienta; (0729.932.331

2420. Zugrav faiantar pregateste zona de

lucru, prepara diferite tipuri de adezivi, culori si executa lucrari de zugraveala clasica sau decorativa; executa placare cu faianta, gresie, tapet; recompartimentari rigips; (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

2421. Zugravi Angajam 20 de zugravi. Salariu brut 3656 ron. Salariu net 3394 ron. Salariu net cuprinde: 2879 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 200 ron bonus Paste si Craciun. Zona de lucru Auchan, Militari 3.394 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2422. Zugravi angajam zugravi pentru fin-

isaje in complexe rezidentiale. Oferim carte de munca si salariu atractiv. intre 120-150 ron pe zi in functie de performante; (0749.321.910 2423. Zugravi ofer 140 Lei/zi, plata sapta-

manal, program L-V 7. 30-17, S 7. 30-14, santierul este in zona piata Romana, str. Mendeleev. nr 5, mai multe detalii la telefon 140 L; (0763.095.341 2424. Zugravi salariu de pana la 3.900

ron Angajam zugravi cu experienta. Lucrari: aplicare glet, slefuit, amorsa, vinarom. Carte de munca. 120-150 ron pe zi. Program de luni pana vineri 8-18, sambata 8-14. Plata la 2 saptamani. (0731.312.211 2425. Zugravi si faiantari cu experienta

150 lei/zi. Angajez urgent zugravi si faiantari in Bucuresti si vecinatate. Salariu 150 lei/zi + cazare. Valabil si pentru provincie. 3000 lei/luna. 3.000 L; (0740.652.067 2426. Zugravi, 140 lei pe zi, program

7.30-17.00, plata la saptamana; (0724.950.428

2427. Zugravi, faianta, rigipsari, cu contract de munca. Rog seriozitate si ofer seriozitate. Iulian; (0762.457.833 2428. Zugravi, rigipsari Firma de amena-

jari interioare angajeaza rigipsar si zugrav cu contract de munca pe perioada nedeterminata pentru lucrari doar in Bucuresti. (0754.050.509/ 0754.050.500

Oferte part time 1. Activitate coordonare franciza, castig 1.200 euro, necesita laptop. Trimiteti CV la: (0736.702.051 oportunitate21@gmail.com 2. Activitate inteligenta, 3-4 ore/ zi, activi

si pensionari, minim liceul, venit progresiv, motivant. Vlad; (0723.595.764

3. Activitate part time angajez asistenta

personala pentru manager, prezentabil, tanar, tanara, chiar si studenta, program flexibil, saptamanal, nu conteaza experienta, sociabila. Rog foto si descriere pe mail; (0732.193.069 adicorado@yahoo.com 4. Agent curatenie, firma angajam agenti

curatenie birouri zona Pipera Nord City Tower program 06.00-09,30, salariu 850 ron + decont transport 850 L; (0731.313.642 luminita.craciun@tiro.ro

5. Ajutor gradinar Bucuresti Angajez aju-

tor in gradina 3-4 zile pe luna in Bucuresti. 100 L; (0722.426.543 dayanast@yahoo.com

6. Asistenta medicala pentru gradinita privata sector 3, program zilnic (luni-vineri) 8.00-10.00 (0720.446.942 bobdegrau.gradinita@gmail.com 7. Asistenta medicala prezentabila, serioasa, amabila, nefumatoare, cunostinte medicale, abilitati calculator pentru medicina de familie. Program 5 ore zilnic. oanadinca661@gmail.com

46. Incarcator descarcator part-time Firma de curierat. Program de 4 ore 16:3020.30 de luni pana vineri sambata duminica liber. Carte de munca la 4 ore. Salariu 600 ron net luna. Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru. 600 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

familie deosebita. Locatie: Dristor, zona metrou. Program de lucru part-time: 4 ore/ zi (9.00 13.00). Aplica direct pe site: www.profiles.ro sau suna si programeaza un interviu cu noi. 1.800 L; (0735.179.929/ 0371.183.146 office@profiles.ro

47. IQ Media casting toate varstele, Vrei sa te distrezi alaturi de noi? IQ Media organizeaza casting general fara limita de varsta (public spectator, figuratie simpla, speciala, actori, modele, hostess) inscriere gratuita.Contact:0731570588 (0731.570.588 casting.newiqmedia@gmail.com

18. Bona, zona Mall Vitan program L-V 14.30-19.30, pt 2 baieti de 3 si 5 ani (merg la gradinita). Cerinte: studii medii, activa, varsta 40-60 ani. Disponibila 9 ore/zi in caz de boli, vacanta si se plateste extra. Salariu negociabil. 1.500 L; (0761.114.161 vision_ro@yahoo.com

48. Live activity Echipa Phoenix angajeaza personal feminin pentru conversatii online. Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, procent 50%/ salariu fix pana la 6000 lei. 6.000 L; (0761.505.505/ 0736.400.300 officepsk@yahoo.com

19. Bucatar si ajutor bucatar Grand Cafe

Van Gogh, cafenea situata in centru istoric (Smardan nr. 9) care activeaza in HoReCa de 10 ani doreste sa-si mareasca echipa. Bucatarie internationala. Salariu atractiv + tips (0770.117.279 jobs@vangogh.ro 20. Calcatoreasa, operator masina

curatat chimic, Ideal Clean, cu sediul in orasul Voluntari, Ilfov, angajeaza calcatoreasa cu experienta, calcatoreasa la calandru, operator masina curatat chimic. (0723.228.561/ 0744.344.402 office@spalatorii-textile.ro 21. Camerista la hotel Piata Victoriei Program 09:30 - 15:00. Se lucreaza si 2 weekend-uri, se ofera mic dejun, decontare transport si 1400 lei bani in mana; (0722.256.777 22. Camerista, menajera daca doresti sa lucrezi la standarde Europene si salariu motivant in domeniul Hotelier, contacteazane. Program flexibil. Salariul se negociaza la interviu. 3.000 L; (0752.757.696 alina.ghimisi@gmail.com 23. Casier Auchan, Drumul Taberei, studii

medii, experienta lucru cu banii, program part time seara si weekend. Oferim: salariu, bonuri masa, prima vacanta, prime. Contact tel. l-v, 09-18; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro 24. Coafeza Salon sector 3 angajeaza

coafeza cu carte de munca si salariu fix. Sa cere minim de experienta, sa fie sociabil(a) si deschis la lucruri noi. (0761.718.282 emy25emy2000@yahoo.com 25. Constructor tipare, confectii barbati si femei. Oferta de munca part-time. Contact: (0745.806.624 26. Contabil Colaborare part time, con-

tabil cu SRL sau PFA. Contabilitate + Resurse umane. Firma cu 4 anagajati, acte pentru productie + export textile, intracomunitar si etracomunitar. 2.400 L; (0720.054.937 aabt.srl@gmail.com 27. Croitoreasa care lucreaza de acasa.

Am magazin online de produse vestimentare pentru copii si caut croitoreasa care sa lucreze de acasa, in functie de nr. de comenzi care vin, 1.500 L; (0725.777.772 sofiaanais01092013@gmail.com 28. Debarasator mese pentru un bistro

din zona Piata Victoriei, angajam debarasator mese (interior si terasa) cu program part-time in intervalul 10:00-16:00 luni pana vineri. Salariul intre 900-1100 lei. Tel. (0729.699.825 29. Doamna pentru curatenie doamna

pentru curatenie de intretinere birouri, de luni pana vineri, program de 5 ore, de la 07:00 la 12:00. Aspirat, sters praful, intretinere bucatarie si grupuri sanitare. Salariu fix plus tichete. (0723.609.832 30. Echipa pentru montat demontat

schela metalica pentru firma constructii (0722.212.354 31. Femeie de serviciu la hotel, zona Piata Victoriei Program 15:00 - 20:00. Se lucreaza si 2 weekend-uri. Se ofera decontare transport si 1200 lei bani in mana. Preferam cu experienta, (0722.256.777 32. Femeie la vase program duminica

miercuri: 11.00 - 17.30, joi: 5.30 - 17.30, vineri si sambata liber. Salariu 1800 Lei + masa. Zona Colentina Fundeni 1.800 L; (0742.266.859

33. Femeie la vase cu sau fara experienta pentru restaurant. Program: luni-joi 6.3012.30 sau 12.30-18.30, vineri 06.30-18.30, sambata-duminica liber. Institutul Clinic Fundeni, bufet Gorjeanca, 1.800 L; (0742.266.859 34. Femeie pentru curatenie birouri, firma

de curatenie angajeaza personal feminin pentru curatenie birouri in Bucuresti, If. Oferim: contract de munca + salariu fix+ bonusuri lunare (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro 35. Femeie pentru curatenie in Deva,

firma de curatenie angajeaza personal feminin -pensionara pentru curatenie in Deva. Program de 2 ore pe zi de luni pana vineri; (0751.193.866/ 031.438.08.42 36. Femeie pentru curatenie in Timisoara

firma de curatenie Exclusive Facility Management angajeaza femeie - pensionara sau sa mai lucreze si in alta parte pentru curatenie in Timisoara. Programul este de 2 ore / zi, (0751.193.866/ 031.438.08.42

37. Fete modele online Colaboram cu fete

peste 18 ani. Procent 50% salariu pana la 6153 ron, contract de munca, bonusuri de angajare si cadouri de bun venit. Te asteptam la o discutie, 6.153 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 38. Geometrist. Angajez geometrist

service auto sector 1, 4.000 L; (0784.339.160

101. Receptionera part - time, clinica

medicala angajeaza receptionera part time. 1.150 L; (0786.947.918 atanase@cmpronia.ro

103. Samponeza, angajam fata pentru salon frizerie Obor, salariu atractiv, pentru detalii sunati la tel. (0734.297.274 cristina.alhamid@yahoo.com

16. Bona, copilas de 4 ani, 6h/ zi, L-V, Lacul Tei Cautam o doamna blanda, atasata de copii si dornica sa se joace si sa desfasoare activitati impreuna cu un copilas de patru ani. Program de lucru: 12:0018:00, luni-vineri. Zona: Parcul Circului. 1.200 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

2415. Zidari, dulgheri, fierari program full

72. Model online la JustYou. castiguri

zin de parfumuri, zona centrala, part-time de 6 ore pe zi, sal fix 2000, bonusuri; 2.000 L; (0740.144.577

Incearca ceva nou Deluxe Studio angajeaza modele glamour 3.000 de euro. 3.000 {; (0769.108.981 office@deluxestudio.net

2412. Zidari 20 de posturi. Salariu brut 3656 ron. Salariu net 3394 ron. Salariu net cuprinde: 2879 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 200 ron bonus Paste si Craciun. Zona de lucru Auchan, Militari 3.394 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

zugravi pentru renovari apartamente in Bucuresti. Oferim salariu si cazare; (0731.144.155

100. Promotori pentru promotie la maga-

73. Modele, incearca ceva nou in viata ta

angajez pentru statiunea Costinesti, muncitori necalificati. Asigur cazare gratuita, salariu atractiv. (0737.294.811 sardarudaniela@yahoo.com

2414. Zidari si zugravi angajam zidari si

71. Model online la JustYou. Castiguri garantate 3000 $ - 5000 $/ lunar. Acceptam personal feminin cu/fara experienta. Program flexibil. Promovare rapida. Costumatii gratuite + bonus 1800 lei in prima zi. Posibilitate credit. 3.000 {; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

43. Hostess online, conversand online poti castiga lunar intre 8000-14.000 ron. Iti oferim salariu garantat pana la 5500 ron + comision 50-70%. Bonus de angajare 3600 ron. Gratuit unghii, spa, fitness si solar. 5.500 L; (0764.140.118 gorgonize@yahoo.com

45. Hostesse si dansatoare pentru Club The Buddhist, Club The Buddhist, locatie selecta, muzica buna, atmosfera incendiara, daca te intereseaza un job de Hostess sau Dansatoare la bara, te asteptam la casting de la 22.30 in fiecare seara. (0752.068.887 office@dancer.ro

limba franceza Zidari pentru Franta cu notiuni de limba franceza. Cautam zidari traditionali. Sau zidari care fac cofraje din lemn si metal. 1.500 {; (+40774415415/ +40774450450 cv@optimum-interim.com

99. Prezentatoare TV asistente de platou, crainice, pentru studioul Orizont TV din Bucuresti. Contract de munca, program flexibil. Aplicati cu CV si foto pe e-mail. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 2.500 L; globecasting@yahoo.com

JustYou. Promovare rapida. Bonus angajare pana la 4100, salariu 5128 L procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Contract de munca. Posibilitate credit; 5.000 {; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

102. Redactor articole domeniu civic patriotic, doamna/ domnisoara, tastare rapida, absolventa SNSPA/Jurnalism /Drept, carismatica, empatica, idealista, altruista, dedicata. Optional - deplasari. Salariu de la 3500 lei. 3.500 L; (0726.678.148 silvianlica@gmail.com

15. Bona pt copilas, 4h/zi, L-V, Piata Domenii Angajam o doamna vesela, comunicativa pt a se ocupa de un baietel in varsta de 3 ani. Program de lucru: 15:00-19:00, luni-vineri. Atributii pt copil. Locatia se afla la 2 statii de metrou Crangasi. 1.700 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

2411. Zidar, rigips, gresie, finisaje, sudor

70. Model online la JustYou, hai in echipa

miercuri vineri dimineata 6 ore sau seara duminica marti joi. Zona Turda. 1000 Lei. (0746.222.166

garantate 3000 $ - 5000 $/ lunar. Acceptam personal feminin cu/fara experienta. Program flexibil. Promovare rapida. Costumatii gratuite + bonus 1800 lei in prima zi. Posibilitate credit; 5.000 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

44. Hostess sala fitness Cautam fete, cu experienta in hostess, evenimente, vanzari pentru o sala de fitness premium din Calea Floreasca. Program flexibil (pranz, seri, weekend). Limba engleza obligatoriu. CV la info@beat45.ro info@beat45.ro

om vase Bistro Za Lokal angajeaza coleg/colega pentru postul de ajutor bucatar si persoana la vase/curatenie. Adresa: Calea Victoriei, nr. 214, zona P-ta Victoriei, salariu motivant; (+40730041471 lita.bogdan87@gmail.com

98. Preparator sandvisuri part-time: luni,

42. Hostess online program flexibil 5-7h. Salariu garantat pana la 6000 Ron + bonus angajare 3500 Ron. Decontare Sauna, spa, fitness, gene si unghii. Contract de munca si asigurare medicala privata. Castiguri intre 8000-12000 Ron 6.000 L; (0770.671.484/ 0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com

ilor angajez bona de wekend program 4 sambete de la 15 la 22 si 4 duminici de la 15 la 21. Locatia este in sector 6 se plateste taxiul si 10 lei ora. Este obligatoriu ca doamna sa fi lucrat cu copii mici. 10 L; (0721.062.937

2410. Za Lokal angajeaza ajutor bucatar si

69. Menajere angajam urgent firma de curatenie angajam personal curatenie 8 ore in zona Pipera dimineata si dupa amiaza. (0728.900.866

49. Livrator mancare, 10 lei comanda

restaurantul MancareGatita.ro angajeaza livrator, casier, bucatar in sectorul 6. Salariu motivant plus multe alte beneficii. Oferim si dorim seriozitate. 10 L; (0762.844.444 50. Livrator pizza pentru restaurant in

zona Dristor, program 2 cu 2. Salariu 1200 ron, decont cursa 6,5 lei/per/ 4 km. Numai cu masina proprie. Mai multe detalii la tel.; (0732.712.078 Pizza.venetia@yahoo.com 51. Livratori cu masina personala pentru

restaurant. Program2/2. Salariu 100 lei/ zi plus decont combustibil. Relatii la; (0701.096.418

52. Lucrator comercial, cautam colega tanara sa lucreze intr-o rulota langa metrou Preciziei. Program luni-vineri 7:30-15:30. Sarcini: facut cafea, sandwichuri, operat casa de marcat 1.600 L; (0741.972.053 bagels@sunday.ro 53. Lucrator comercial, daca esti student

sau pensionar si cauti un loc de munca part-time, te asteptam in echipa noastra, program de lucru de luni pana vineri, sarbatori legale libere, magazin situat in cladire de birouri (0723.773.389

54. Lucrator comercial, casier linie calda bistro, program luni-vineri: 11-15. part-time. Telefon angajari si detalii. Shura Bistro, str. Ion Campineanu nr. 10, sector 1 (zona Universitate). Salariu: 1000 lei/luna, (0751.024.091 shurabistro@gmail.com 55. Lucratori depozit pentru firma

serioasa cautam lucratori depozit cu sau fara experienta.Program de lucru partial (part-time). Salariu zilnic: 150 Lei Net. Rugam seriozitate. (0730.017.952/ 0730.019.779 office@guttatrade.ro 56. Manichiurista clasica pentru salon

la Obor, salariu atractiv, program flexibil (0733.889.499 cristina.alhamid@yahoo.com 57. Maseuza. Intelectual 50, civilizat,

angajez maseuza neprofesionista pentru 2-3 sedinte pe saptamana. Optional ofer locuinta. Puteti suna, trimite sms sau watsapp. Bucuresti sect 6. (0729.069.558 58. Menajera cu experienta si recoman-

dari pt. ap. 3 camere in Militari/ Veteranilor, curatenie generala. Program de doua ori pe luna. Ofer 100 Lei/ zi (0724.274.888 59. Menajera tanara pentru un apartament, doreste un domn singur, program flexibil salariu f bun plus bonusuri, urgent. (0785.459.569 Iulianelecticserv@yahoo.com 60. Menajera cu ziua, o data pe saptamana, 150 L; (0722.539.921 61. Menajera in cartierul Primaverii, 2 zile/saptamana Recrutam menajera cu experienta pentru familie deosebita, zona Primaverii. Program de lucru part-time: 2 zile /saptamana. Programeaza un interviu telefonic sau aplica direct pe site www.profiles.ro 1.500 L; (0735.179.929/ 0371.183.146 roxana.iatan@profiles.ro 62. Menajera pentru sediu birouri Anga-

jam menajera pentru sediu de birouri.Locatie firma: zona 13 Septembrie. Program part-time: 4 ore/zi (06:00 10:00). Suna pentru interviu sau aplica: http://www.profiles.ro/joburi.php?page=&np =&id_job=266 800 L; (0735.179.929/ 0371.183.146 office@profiles.ro 63. Menajera personala apartament Uni-

versitate program: luni-miercuri-vineri: 12:00-17:00. Familie tanara, fara copii, 2 pisici. Carte de munca. Zona: Universitate. Ocazional gatit. Persoana nefumatoare. Salariu: 1.200 RON/ luna. 1.200 L; (0745.500.676 64. Menajera prezentabila, necasatorita, pentru menaj usor si gatit, 2 zile/ saptamana, 4 ore/zi, 2.500 L; (0753.862.082 65. Menajera, AM International com-

panie din domeniul productiei publicitare, Bucuresti, Sector 1, str. Baiculesti nr.1, zona Casa Presei, cauta doamna responsabila cu curatenia. Relatii la tel. (0747.085.815 maria.ene@ami.ro 66. Menajera, caut ajutor menaj, 6 ore la

2 saptamani in sectorul 2. Rog seriozitate. (0722.291.590

67. Menajera, femeie ajutor menaj, numai iubitoare de animale, comuna Chiajna, cu urmatorul program, luni, marti, miercuri de la ora 13 la ora19, joi, vineri liber, sambata, duminica de la ora 9 la ora 17 (0722.254.237 68. Menajera/ingrijitoare copii pentru program 15.00 - 19.30, sector 6 la curatenie in gradinita, zona Prel. Ghencea, salariu 700 lei in mana pentru 4 ore, decontare transport. Rugam trimiteti CV pe email pentru stabilire interviu, 700 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com

74. Muncitori necalificati Societate com-

erciala angajeaza muncitori calificati si necalificati pentru amenajari gradini si spatii verzi. 2.000 L; (0730.606.678

75. Operator calculator la domiciliu, angajam operator pentru postare in mediul online de anunturi imobiliare. Raspunde la apeluri si ofera lead-urile potentialilor cumparatori. Modalitatea de plata. Venit fix pe zi - 250 de lei la 500; (0738.665.424 76. Operator calculator la domiciliu, pentru postare in mediul online de anunturi imobiliare. Raspunde la apeluri si ofera lead-urile potentialilor cumparatori. Modalitatea de plata (0903.760.730 77. Operator facturare, contabilitate primara cerinte: atentie maxima, seriozitate, onestitate. Lucru in baze de date, X-cel, intocmire nir. Facturi, evidente clienti. 3.500 brut si tichete (0722.339.510 ancapirvulescunarimp@gmail.com 78. Operator introduceri, modificari in baze de date cautam operator introducere si validare date in format electronic, creare pagina de prezentare in HTML pentru o platforma de business. Cunostinte medii HTML/PHP. Contract de munca. CV pe mail/whatsapp 2.000 L; (0772.147.679 contact@bigg.ro 79. Ospatar si ajutor de ospatar, Grand

104. Secretara asistent manager, asistenta personala, 500 . Angajez secretara personala cu contract de munca full-time, part-time, trimite 2 foto si cv la mail. 3.000 L; (07234659 danservfor@yahoo.com 105. Secretara, asistenta manager cu/fara experienta, tanara, dinamica, punctuala, neinhibata, engleza mediu, biroul se afla in zona Unirii, salariu 500-800 euro, CV-ul cu poza: dezvoltare2017@yahoo.com 700 {; dezvoltare2017@yahoo.com 106. Sofer ai o masina personala nu mai

veche de 2002 si vrei sa iti suplimentezi veniturile printr-o aplicatie online?Contacteaza-ne pentru mai multe detalii ! 2.500 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 107. Sofer categoria B, pensionar colaborare temporara Sofer categoria B, preferabil pensionar, sector 6 Bucuresti. Detalii la telefon. (0724.223.133 108. Sofer Clever Go, Uber, Taxify Firma licentiata cautam soferi pentru Clever GoUber-TaxyFy. Autoturisme Dacia Logan GPL. Contract de munca. (0735.877.787 109. Sofer colaborator pizzerie cu livrare

la domiciliu sector 2, colaborator cu auto propriu, pt. 2- 3 zile pe saptamana, program flexibil (0724.598.402 vlada_daniela@yahoo.com 110. Sofer partener Uber, colaborator

Cafe Van Gogh, situat in Centru Istoric (Smardan nr. 9), angajeaza personal service sala, cunosc?tori ai limbii engleze. Salariu atractiv + tips. Full sau part time; (0770.117.279 jobs@vangogh.ro

111. Sofer pensionar sector 2 pentru dis-

80. Parteneri Uber Colaborand cu noi va oferim suport la orice problema ivita la aplicatie. Lucrati cand doriti.Comisionul se retrage doar cand lucrati. Pentru detalii sunati la tel. 3.000 L; (0749.421.475/ 0726.449.876 biancatuca7@gmail.com

112. Sofer pensionar pentru minivan cat.

81. Parteneri Uber, cautam soferi pentru transport persoane in regim de inchiriere cu auto personal. Pentru detalii sunati la nr. tel. 4.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 82. Patiser laborator patiserie angajam patiser, zona metrou Aurel Vlaicu, program 8 ore, salarizare avantajoasa. (0749.250.062/ 0751.015.851 83. Persoane dinamice pentru lipire afise, firma autorizata in domeniul instalatiilor pentru constructii (gaze, termice, electrice) angajeaza in regim de colaborare persoane serioase pentru lipire afise scari de bloc Bucuresti si Ilfov; 50 L; (0741.765.935 contact@proconstructo.ro 84. Personal angajam urgent, tineri(e)

pentru activitati recreative la un loc de joaca din sectorul 4. Pentru detalii sunati acum la telsau lasati-mi un numar de telefon si va sun eu. 1.500 L; (0729.662.727/ 0725.886.776 grandarenaplayground@gmail.com 85. Personal call center, part time- lucru

de acasa Kds company. Companie de Advertising, vanzari. Program de lucru flexibil (part time-full time). Traininguri interne in functie de nevoile de dezvoltare. Beneficii financiare. Experienta necesara (0725.349.051 tomakrle@yahoo.com

Uber cu auto personal (0732.273.642 tributie catering program 4 ore de lunivineri salariu 1200 ron. 1.200 L; (0749.072.257 orzaruionutmihaii@yahoo.com

B, sofer pensionar pentru transport cu minivan de 8 locuri, 3 curse de zi + o cursa la ora 23:00. Domiciliul obligatoriul in Bucuresti, permis minim 7 ani, cazier auto. 2.000 L; (0746.704.887 office@mouserent.ro 113. Spalator vase si curatenie pentru

restaurant Angajam spalator vase si curatenie 2 zile pe saptamana pentru restaurant Sector 2 zone Str. Barbu Vacarescu, 150 lei/zi. (0722.545.024 contact@dancinglobster.ro

114. Student with ability to install apps

android / ios Help taxi drivers install an application itaxi driver ro in Bucharest . Aplicatiile vin in ajutorul pasagerilor care sunt in cautarea unui taxi sau a unui sofer individual disponibil. 1.500 L; (+40749017300 contact@itaxi-online.ro 115. Supraveghetoare loc de joaca, cu sau fara experienta, in incinta unui mall din sectorul 4, urgent, 1.500 L; (0730.662.727/ 0753.662.727 Grandarenaplayground@gmail.com 116. Tineri Bucuresti in emisiune tv in direct, job part time, flexibil, pentru tineri, 3 ore seara orele 18-21, plata 70-100 ron/zi sau 1500 ron/luna;Apari?ii in emisiune TV, Realiy LIVE pentru fete si baieti care locuiesc in Bucuresti, 1.500 L; (0772.271.893 castingcallsmedia@gmail.com 117. Zugrav, dulgher, fierar pentru

86. Personal curatenie Angajam person-

lucrare; (0722.308.308

al pt curatenie in Arena Mall Bacau. Program 4 ore/zi de la 8-11 de luni pana duminica, salariu 650 de lei. Detalii la nr. tel. (0740.316.483

Joburi în stråinåtate

87. Personal curatenie pentru curatenie

1. Aachen, Germania Casa privata cauta

magazin Lidl Bucuresti, program 2 ore/zi de la 6.00-8.00, oferim salariu + tichete de masa. Detalii la nr. tel. (0743.222.045 88. Personal curatenie femei. angajam o

doamna punctuala, activa, responsabila la curatenie (spatiu de birou), in zona Pipera (la 5 min. de metrou). Locatie stabila program de lucru de luni pana vineri de la ora 14:30 la 18:30 (0723.295.453 madyghita0@gmail.ro

89. Personal curatenie si vase angajam personal vase si curatenie. Contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu atractiv. Pentru detalii sunati la tel. Adresa Smardan nr. 9, Sector 3; (0770.117.279 jobs@vangogh.ro 90. Personal feminin pentru conversatii online de la domiciliu pentru Echipa ShyGirls, procent 80 %, oferim suport tehnic 24/7, sedinte foto si video profesionale 5.000 {; (0733.973.445 conturi@shygirls.ro 91. Personal feminin pentru conversatii online iti oferim timp de 30 zile sprijin financiar 3200 lei. Salariu fix garantat 3800 lei+procent 50%-75%, carte de munca fara nici un fel de taxe. Plata la zi/saptamanal/bilunar. Camere fumatori, nefumatori. 3.800 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 92. Personal magazin Feng Shui gablon-

turi, cadouri Vanzatoare in magazin mic, cochet, mediu curat, 4-5 ore pe zi, preferabil dimineata, care se incadreaza in una dintre categoriile: studenta, pensionara cu drept de munca sau deja angajata. Carte munca. 800 L; (0723.604.693 dumitrescuteodora.60@gmail.com

93. Personal online secrets program flexibil (5-8 ore), castiguri substantiale, locatii 5 stele, salariu fix, cazare, costumatii, fitness, asigurare medicala, bonusuri, 50%. Ne face placere sa te avem in echipa. Hai la interviu. 3.700 L; (0744.378.116 officemystic@yahoo.com 94. Personal pentru fast-food cu specific

mexican Maya Fresh Mexican FastFood cautam sa ne marim echipa cu oameni dornici de munca si iubitori de tot ce tine de bucatarie si alimentatie publica. Salarii incepand de la 2200 lei/ 8 ore/ zi, bonusuri de performanta. 2.400 L; (0729.253.963 top_digitall@yahoo.com 95. Personal, entertainment online Sarar-

iu garantat pana la 6.000 ron+procent 70%, bonus angajare 4.000 ron+bonus persoana recomandata 1000 ron. Program flexibil 5-7h. Castiguri garantate pana la 12.000 ron. Plata zi/saptamana/bilunara. 6.000 L; (0770.671.484 officegorgonize@yahoo.com

96. Personal, ne marim echipa din Bucuresti Cautam o persoana care doreste un job pe perioada determinata sau part time, poate chiar internship platit. Cerinte: abilitati de comunicare atat personale cat on line, creativitate, organizare, (0726.255.355 adinamagsi@alucro.ro 97. Preparator mic dejun, hotel Piata Victoriei Program 06:30 - 12:00 .Se lucreaza si 2 weekend-uri. Se ofera mic dejun, decontare trasport si 1300 lei bani in mana; (0722.256.777

21

fete peste 18 cu sau fara experienta, program 10-24 nu se consuma alcohol. Oferim cazare, transport si multe alte necesitati. Mai multe informatii: telefonic, email, wahtsapp; 10.000 {; (00491757208000 Info@ac-girls.de 2. Agentie UK caut fete cu sau fara expe-

rienta pt. domeniul escorta, varsta minima 18 ani, comisionul 50/50, plata se face la zi, fara alte cheltuieli. Cele mai bune castiguriSunati la +447417484672 10.000 {; (+447417484672 3. Agentie VIP Esti interesata de castig-

uri mari? Suna-ma oricand la +447448986468 sau lasa-mi mesaj si te sun eu, 8.000 {; (+447448986468 4. Angajam soferi cat B in Italia si Olanda

Angajam personal la firma de curierat ca soferi cat B in Italia si Olanda. Salarizare 1.400-1.600 euro + bonusuri de permanta + cazare si masa. Contact telefonic la numarul (0726.700.933 5. Anglia casa privata se cauta fete cu

aspect fizic placut 18+sociabile casa cu clienteala formata conditi speciale plata zilnica castiguri substantiale profiluri individuale casa si publicitate asigurata. (00447864555046 denisadenisa1503@gmail.com 6. Anglia castiguri rapide pt doamne si

domnisoare selectam doamne si domnisoare. Oferim locuri de munca pentru doamne si domnisoare care doresc sa lucreze ca si escorte in Anglia. Castiguri mari si rapid. Plata de face zilnic. 100.000.000 {; (0768.424.294 7. Anglia castiguri rapide pt doamne si

domnisoare Selectam doamne si domnisoare. Oferim locuri de munca pentru doamne si domnisoare care doresc sa lucreze ca si escorte in Anglia. Castiguri mari si rapide, comision 50% plata zilnica. 10.000 {; (00447881860892 8. Anglia, caut colega pentru escorting and massage colega pentru servicii masaj si escorting in UK. Cazare gratuita, varsta peste 18 ani; 10.000 {; (+447378643045 9. Anglia, escorte dornice de castiguri rapide doresti, castiguri mari si rapide? Nimic mai simplu, Locatia noastra aflata in orasi turistic din Anglia, va asteapta pentru a colabora. Castiguri mari si rapide. Nr de whatsapp. (00447856059650 10. Anglia, escorte Londra -Uk, cluburi de

lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Contactati-ne pe tel / what's up. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496

11. Anglia, escorte Londra -UK, cluburi de lux ofera locuri de munca pt. d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Contactati-ne pe tel./ what'sup. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale. (00447459770496 12. Anglia, escorte Londra Uk, cluburi de

lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what's up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496

13. Anglia, escorte, Londra, New, Anglia, escorte, Londra, seriozitate maxima, 50%50, angajem fete 18- 35 ani. Mai multe detalii, contactati pe WhatsApp 447877768278, 10.000 {; (+447877768278/ +447877768278 escortlondon60@gmail.com 14. Anglia, fata si colega, pentru servicii de escorta. Se lucreaza pe casa.Ofer transport, cazare, publicitate pe site-uri, plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii la tel sau pe whatsapp, 00447448643675 10.000 {; (00447448643675 anaanabella20166@gmail.com 15. Anglia, fete casa privata, selecteaza

fete cu aspect fizic placut, cu/fara experienta, dornice de castiguri sigure, cunostinte minime de engleza, ofer cazare, siguranta, discretie; Lucrez ca regim hotelier. (00447702661405 nicegirlpopa@yahoo.co.uk 16. Anglia, Londra fete cu aspect dragut

si seriozitat pentru colaborare in domeniu escorte masaj, in locatie formata de 7 ani cu clienti regulari, rog seriozitate, mai multe detaliu pe WhatsApp +447877768278 12.000 {; (+447877768278 escortlondon60@gmail.com 17. Anglia, Londra fete cu seriozitate cautare de colaborare castiguri substantiale, peste 10.000 lire sterline mai multe detalii pe WhatsApp 12.000 {; (+447877768278/ +447877768278 escortlondon60@gmail.com

18. Anglia, Scotia escort UK, urgent caut

fete serioase min.18 ani pentru escort. Se lucreaza pe casa si iesiri. Plata zilnic. Comision 50%. Cazare asigurata. Contact WhatsApp non stop rog si ofer seriozitate 1 {; (00447366584425 chanel.amy@yahoo.com 19. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp; (004306643622186 info@tabubar.at

20. Austria Colosseum bar, NightClub & LaufHaus Graz, cauta domnisoare +19 ani. Transport si cazare asigurate. Locatii de inalta calitate. Castiguri substantiale, plata la zi. Informatii: beep/sms/WhatsApp la tel., Facebook: Suzie Colosseum; (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com 21. Austria Tabu Bar, cauta dansatoare si

dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp. (004306643622186 info@tabubar.at

22. Austria Tabu Bar, cauta dansatoare si

dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp. (004306643622186 info@tabubar.at 23. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi ; site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 24. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi ; site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 25. Austria, Bar Lamour Night Club caut dansatoare si dame de companie 19+ ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp. la tel. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum. www.nightclubpalmenhaus.at (00436602914770 26. Austria, Bar Lamour Night Club caut

dansatoare si dame de companie 19+ ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp. la tel. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum. www.nightclubpalmenhaus.at; (00436602914770 27. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 euro/luna pentru casa privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate, ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; www.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 28. Bar Lamour Night club Austria, doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe Whatsapp. (00436602914770

29. Bar Lamour Night club Austria, fete frumoase +18 ani dornice de castiguri rapide. Cu un simplu click vei face schimbarea. Doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe Whatsapp. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum! (00436602914770 30. Bar Lamour Night club Austria, fete frumoase +19 ani dornice de castiguri rapide. Cu un simplu click vei face schimbarea. Doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe Whatsapp. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum! (00436602914770 31. Barcelona Night Club Ofer munca si

ajutor cu tot ce este necesar pentru a munci in Night Club si ca escorte in Barcelona, pentru mai multe detalii si informatii va astept cu placere pe WhatsApp 0044 7538228016, 4.500 {; (00447494792546 espanatrabajo@yahoo.com 32. Belgia Casa privata caut fete dragute

si serioase pt. o frumoasa colaborare, intro casa curata si linistita, ofer cazare si reclama, plata se face la zi, pt. mai multe detalii la tel. sau whatsapp 0746844169 (0746.844.169

33. Belgia casa privata, fete, casa privata

situata in Belgia (la granita cu Luxemburg) cauta escorte fete sau trans, peste 18 ani, simpatice si sociabile, dornice de castiguri importante. Locurile sunt limitate, iar castiguri substantiale 8.000 {; (00352691545717 Hoatza_mik2010@yahoo.ro

34. Birmingham Anglia, caut fete dornice de a lucra ca maseuze si escorte in apartament privat in Birmingham. Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati la nr de watsapp. 35. Casa privat? in Middlesbourgh Anglia Caut fete cu aspect placut dornice sa munceasca, casa este privata, clienti sunt formati, nu se asigura transport din Romania, asigur cazare se face 50 la suta din profit, nr wathapp 07868259336. (07868259336 Hottlory@gmail.com 36. Casa privata Geneva, fete pentru ser-

vicii de escorta. Apartament privat aflat in centrul orasului. Daca iti doresti un venit substanital intr-un timp relativ scurt contacteaza-ne la whatsapp. (0041791038971

37. Casa privata Germania Buna fetelor, caut colega pt casa privata in Germania ,cazarea este asigurata, castiguri reale intre 6000-8000 /Luna, atmosfera placuta si seriozitate . 38. Casa Privata Laufhaus 182, Austria, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: www.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 39. Casa Privata Laufhaus 182, Austria, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi email: site: www.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 40. Casa Privata Laufhaus 182, Austria, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi email: site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 41. Casa privata Londra Doamne/ domnisoare 18+, cu sau fara experienta in serviciul de escorta, doritoare de castiguri substantiale intr-un mediu profesional ma pot contacta fara intermediari. Rog si ofer seriozitate, (+447366539314 filimonancamaria@yahoo.com 42. Casa privata Londra ofera locuri de munca ca escorta pt tinere 18+35,cu sau fara experienta, (+447458681484 Anka.f@yahoo.com 43. Casa Privata/ camere cu chirie. Vrei sa muncesti independenta si sa castigi zilnic multi bani? Atunci rezerva o camera in casa noastra bine cunoscuta cu clienti fideli. 44. Caut colega pentru masaj in afara Londrei. Casa privata in afara Londrei, castiguri foarte, nu se cere experienta, pentru mai multe detali lasati-mi mesaj pe wathapp; (+447868259336 Lovekaty765@yahoo.com 45. Club de noapte, casa privata Austria cauta fete cu varsta intre 19-35 ani cu sau fara experienta. Castiguri substantiale. Transport asigurat din Romania. Detalii: Whatsapp/bipwww.pleasuretimes.at 12.000 {; (00436649247299 offic@pleasuretimes.at 46. Club Erosworld cauta fete Castiga mii de euro saptamanal in Erosworld, club de noapte din centrul orasului Zurich. 15.000 {; (0041797115674 47. Club Imperium angajeaza cu permis legal de munca, tinere sociabile, atragatoare, mini 18 ani, cazare in conditii de lux. Veniturile tale pot depasi 10.000 euro/luna. Nu este necesara experienta anterioara. Apel, beep, sms. whatsapp, email; www.club.imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 48. Club Imperium angajeaza in conditii legale tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut, minim 18 ani, ca dame de companie. Oferim permis de munca, cazare gratuita in conditii de lux si 60% din venituri. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 004179645360 info@club-imperium.ch 49. Club Imperium - Lux. Aplica acum! plecari imediate ! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca, clientela formata. Vorbim lb romana, sms wattap; www.clubimperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

13 martie 2019

4

LOCURI DE MUNCÅ 50. Club Imperium - Lux. Aplica acum! plecari imediate ! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca, clientela formata. Vorbim lb romana, sms wattap; www.clubimperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 51. Club Imperium - Lux. Aplica acum,

plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60% + procent din consumatie. Cazare gratuita, contr. de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, wattap, www.club-imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 52. Club Imperium -Lux. Aplica acum, plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din conumatie. Cazare gratuita, contr de munca, clientela formata. Vorbim lb romana, sms wattap. www.clubimperium.ch; (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 53. Club Imperium angajeaza in conditii legale, tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut, minim 18 ani, ca dame de companie. Oferim permis de munca, cazare gratuita in conditii de lux si 60% din venituri. Asiguram cazare gratuit in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii: apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana; www.club.imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 54. Club Imperium angajeaza in conditii legale, tinere sociabile, atragatoare, aspect fizic placut, minim 18 ani, ca dame de companie. Oferim permis de munca, cazare gratuita in conditii de lux si 60% din venituri. Pentru mai multe detalii: apel, beep, sms, WhatsApp email, (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 55. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne /domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/ Whatapp/ viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 56. Club JOY Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber. www.joyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 57. Club JOY Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber. www.joyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 58. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber. www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 59. Club La Vita angajeaza doamne si domnisoare garantam castiguri ridicate. Cazare in club, mancare si bauturi incluse. Limba straina nu este obligatorie. 9.000 {; 60. Club Relax din Elvetia angajeaza in

deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Telefon/Whatapp. Ne gasesti si pe Facebook: Club Relax Elvetia, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 61. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Telefon/Whatapp: 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 62. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Telefon/Whatapp: 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 63. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Telefon/Whatapp: 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 64. Club Relax I - Elvetia, iti ofera sansa sa castigi intr-o luna cat altii intr-un an. Ai peste 18 ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Te asteptam in echipa noastra. Atmosfera de club cu distractie si muzica buna. Plata la zi, venituri substantiale. Permis de munca, cazare. Facebook: Club Relax Elvetia, www.clubrelax.ch. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, WhatsApp; 15.000 {; (0041767149451/ 0041762064337 info@clubrelax.ch 65. Club Relax II- Elvetia iti asigura succe-

sul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, discretie. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, WhatApp, e-mail. www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch

66. Colaborare servicii escorta UK. Caut

fata/fete pentru colaborare servicii escorta UK; (+447729321442 67. Colaborare servicii escorta UK. Colaborare servicii escorta UK, conditii avantajoase; (+447729321442

68. Colega de camera in Anglia Doresti, castiguri mari si rapide? Nimic mai simplu, Locatia noastra aflata in orasi turistic din Anglia, va asteapta pentru a colabora. Castiguri mari si rapide. Nr. de whatsapp, (00447856059650 escortcesteranglia@gmail.com 69. Colega in masaj, Londra. Caut colega

in masaj si escorta in zona 2 a Londrei. Zona buna si casa curata. Te poti caza aici sau la orar dar mai multe info pe WhatsApp; (07341457273

70. Colega pt Anglia plec in cateva zile, urgent agentie de escorte si masaj cauta fete intre 19-33 pentru servicii de escorta. Cautam fete cu bun simt, curate, ingrijite, serioase, dornice de castiguri substantiale pentru Anglia - cazare asigurata. 1.500 {; (+40764157370 71. Colosseum Bar, Lauf Graz, Austria. Colosseum Bar caut? domni?oare +19 ani. Transport si cazare asigurate. Locatii de inalta calitate. Castiguri substantiale. Plata la zi.Totul legal. All inclusive cu 30 E pe zi, (00436607949606 Suzie.colosseum@gmail.com

72. Colosseum Bar, Nightclub & Lauf Haus, Austria Graz cauta domnisoare +19 ani. Transport si cazare asigurate. Castiguri substantiale. Plata la zi. Informatii beep/sms/WhatsApp. Facebook: Suzie Colosseum; (00436607949606 suzie.collosseum@gmail.com 73. Colosseum Bar, Nightclub & Lauf Haus, Austria Graz cauta domnisoare +19 ani. Transport si cazare asigurate. Locatii de inalta calitate. cCastiguri substantiale, plata la zi. Informatii beep/sms/WhatsApp. Facebook: Suzie Colosseum; (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com 74. Come work in Denmark and earn top

The best opportunity you will ever have! Best income for you in all of Europe Guaranteed!!Minimum stay 2 weeks in private well equipped apartment with all modern facilities - only incall 10.000 {; (004550127259 jana_sted@outlook.com 75. Dansatoare club Elvetia Geneva.

Cazare gratis Dansatoare Elvetia - Geneva 3-5000/luna. Cazare gratis. Nu prostitutie. Trimite 5/6 foto WhatsApp sau email +393462782061 / melldav@hotmail.com. Varsta 18-30, aspect placut. Lb Engleza sau Franceza 4.000 {; (00393462782061 melldav@hotmail.com 76. Dansatoare club Italia. Cazare si salariu fix dansatoare Italia diverse orase 3-5000/luna. Cazare gratis. Nu prostitutie. Trimite 5/6 foto WhatsApp sau email +393462782061 / melldav@hotmail.com. Varsta 18-30, aspect placut 4.000 {; (00393462782061 melldav@hotmail.com 77. Dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Tabu Bar, club de noapte Austria. Venituri intre 5000-10000 E/ luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; (004306643622186 info@tabubar.at 78. Doamne pentru club select de noapte

Austria Club select de noapte Austria Graz, cauta doamne, domnisoare aspect fizic placut, ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Info sms, apel, what 004368120711870

79. Doamne pentru club select de noapte

Austria Graz Club Select Noapte Austria, cauta doamne, domnisoare, aspect fizic placut ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Info sms, apel, whatupp 004368120711870,

80. Doamne pentru club select de noapte

Austria, Graz Cautam doamne, domnisoare cu aspect fizic placut ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Info: sms, apel, whatsupp 004368120711870, office@cafe-city.at

81. Doamne pentru club select de noapte

Austria-Graz Doamne, domnisoare cu aspect fizic placut ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Informatii: sms, apel, whatsupp 004368120711870, office@cafecity.at; (004368120711870 office@cafe.city.at 82. Doamne, domnisoare 18+ pt. cluburi

de lux. Anglia oferra locuri de munca pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Pt. mai multe detalii contactati-ne pe tel./ What'sApp. Pt. angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496 83. Doamne/ domnisoare Austria Colos-

seum Bar/Lauf Graz cauta domnisoare +19 ani. Transport si cazare asigurate. Castiguri substantiale. Plata la zi.Informatii beep/sms/WhatsApp. Facebook: Suzie Colosseum (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com 84. Doua fete escorte Londra, Wembley Central, 2 tinere dragute (escorte) pentru a lucra intr-un apartament cu 3 camere in Londra. Mentionez ca in apartament locuiesc doar fete. Rog seriozitate, pentru mai multe detalii puteti suna la nr de tel/WhatsApp, (00447915883985 sabysabrina43@gmail.com 85. Elvetia Nou !! Joburi pt tinere 18 + dragute, prezentabile, interesate de castiguri substantiale Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista,Oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate Detalii in lb. romana despre transport, cazare si venituri la telefon/ whatsapp/ email; www.galaxyrueti.ch (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 86. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar,

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 87. Elvetia - Bar Night Club Imperium ofera tinerelor dame de companie, dornice de castiguri substantiale, posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist la Club Imperium. Oferim permis legal de munca, cazare gratuita in camere individuale, 60 % din venituri, procent din consumatie. Nu este necesara experienta anterioara. Pentru mai multe detalii, apel, beep, wattap, sms, e-mail. Informatii in limba romana;www.club.imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 88. Elvetia - Club Relax II iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat.Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 89. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit

pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb. lb. www.galaxyrueti.ch (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 90. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit

pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb. lb. romana. www.galaxyrueti.ch (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 91. Elvetia - Relax Club angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Limba straina constitue un Avantaj. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pt. mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste; www.relaxclub.ch 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch 92. Elvetia - Relax Club angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Limba straina constitue un Avantaj. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pt. mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste; www.relaxclub.ch 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch 93. Elvetia -Bar Night Club ofera tinerelor

dame de companie, dornice de castiguri substantiale, posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist la Club Imperium . Oferim permis legal de munca, cazare gratuita in camere individuale, 60 % din venituri, procent din consumatie.Nu este necesara experienta anterioara. Pentru mai multe detali, apel, beep, whatshapp, sms, email. Informatii in limba romana; www.club.imperium.ch (0040786615297/ 0040786615297 info@club-imperium.ch

94. Elvetia -Club Imperium ofera tinerelor dame de companie, dornice de castiguri substantiale, posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist la Club Imperium. Oferim permis legal de munca, cazare gratuita in camere individuale, 60% din venituri, procent din consumatie. Nu este necesara experienta anterioara. Vorbim limba romana, sms, whatsapp, (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 95. Elvetia -Club Imperium ofera tinerelor dame de companie, dornice de castiguri substantiale, posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist. Oferim permis legal de munca, cazare gratuita in camere individuale, 60% din venituri, procent din consumatie. Nu este necesara experienta anterioara. Vorbim limba romana, sms, whatsapp; www.club-imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 96. Elvetia Club Galaxy iti asigura succe-

sul financiar la care ai visat! Club luxos de noapte angajam tinere 18+ dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie. Casiguri substantiale. Clientela formata. Oferim seriozitate. Stim cu sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect! Vino in echipa noastra! Raspundem la beep, sms, whatsapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 97. Elvetia Club Relax vrei sa castigi bani

buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil, cazare. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch; 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 98. Elvetia job for you, Relax club studio

Escort angajeaza fete ambitioase si profesioniste. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri; www.relaxclub.ch, info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch 15.000 {; (0041767684454 99. Elvetia, agentie escort de lux, zona

turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 12.000 {; (0041793376504 alina77@gmx.ch www.xvip.ch 100. Elvetia, apartament privat in Elvetia,

zona turistica. Mediu de lucru restrans si discret. Se lucreaza impreuna cu inca 2-3 fete, clientii fiind numai din zona high class. Asiguram transportul. Va asteptam, 10.000 {; (0041799110722 Alina77@gmx.ch www.studiohotcats.ch 101. Elvetia, Club Soprano, cautam fete

prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch 102. Elvetia, extravgant daca ai peste 18

ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com 103. Elvetia, Informatii despre oferta noastra excelenta de munca Vino sa faci parte din echipa noastra! Vei castiga multi bani, vei intalni clienti de calitate si te vei simti bine intre noi! 20.000 {; (0041764284337

104. Elvetia, nou. Joburi pt tinere 18 + dragute, prezentabile, interesate de castiguri substantiale Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista. Oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb romana despre transport, cazare si venituri la telefon/whatsapp/email. www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 105. Elvetia, nou. Joburi pt tinere 18 + dragute, prezentabile, interesate de castiguri substantiale Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista. Oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb romana despre transport, cazare si venituri la telefon/whatsapp/email. www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 106. Elvetia, nou. Joburi pt. tinere 18+ dragute, prezentabile, interesate de castiguri substantiale Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista. Oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb. romana despre transport, cazare si venituri la telefon/ whatsapp/ email. www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 107. Elvetia, salarii de la 10.000 CHF luna si mai sus. Bani la greu, castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 ani, salarii de la 10.000 E pe luna si mai sus, doar clientela de clasa, 15.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch 108. Elvetia, salarii de la 11.000 CHF

luna si mai sus 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

118. Elvetia, Studio Iron, fete anunt pen-

tru munca in Elvetia. (0041791577853 info@studio-iron.ch

119. Elvetia, Zurich - club luxos de noapte, iti asigura succesul financiar la care ai visat. Angajam tinere dragute 18+, interesate de castiguri mari. Plata la zi, 60% din venituri. Te asteptam in echipa Club Relax II, facebook: Club Relax Elvetia. www.clubrelax.ch. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, WhatsApp, email; (0041767149451/ 0041762064337 info2@clubrelax.ch 120. Elvetia, Zurich de peste 10 ani, Club

Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041767149451 info@clubrelax.ch

121. Elvetia, Zürich de peste 10 ani, Club

Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041767149451 info@clubrelax.ch 122. Elvetia- Relax Club angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Limba straina constituie un avantaj. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pt. mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste, www.relaxclub.ch 12.000 {; (0041767644454 info@clubrelax.ch 123. Elvetia- Relax Club angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie.Limba straina constitue un avantaj. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pt. mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste, www.relaxclub.ch, 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch 124. Elvetia-Club Relax II iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

125. Elvetia. Esti o tanara de minimum 18 ani, te consieri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Night Club Galaxy - canton Zurich Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 126. Elvetia. Vrei sa castigi bani buni intr-

o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Atunci aceasta este adresa potrivita pentru tine. Cu noi poti sa castigi bani mai multi cu adevarat! Oferim: discretie absoluta si contii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favroabil. Cazare si facilitati de gatit. Incepatoarele sunt de asemenea binevenite. Garantam 100% discretie! Daca ti-am trezit interesul, ai peste 18+ ani, esti activa si pozitiva, draguta, educata si sociabila, trimite-ne un email, in care sa ne spui cateva detalii despre tine si sa incluzi cateva poze recente sau contacteza-ne la nr. de telefon: apel, mesaj, whatsapp, viber, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 127. Escort & masaj Anglia Fete +18

pentru escorta si masaj in Anglia 7.000 {; (+447806778002 128. Escort girls wanted ASAP We are a London escort house incall, we looking for new ladies who want do good money. We offer good for ebony ladys, brunette, blonde, busty, european, asian, latin, arabic. Safe and discreet place, 6.000 {; (447401891261 adela.curvy@outlook.com 129. Escort Paris Paris Tinere frumoase

si serioase 18+ aplica acum.Oferim loc de munca, cazare gratuita in camera individuala 50% din venituri; (0033753272961 Andreeaada35@icloud.com 130. Escorta Anglia. Cautam fete pentru escorte pe teritoriul Angliei, plata zilnica, castiguri substantiale intre 200-600 lire zilnic pe masura aspectului fizic si serviciilor oferite, limba engleza nu este necesara, 131. Escorta Anglia/ Irlanda, cautam fete cu varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, serioase pentru jobul de escorta, castiguri substantiale, comisionul este de 50%, pentru mai multe detalii whatsapp. 10.000 {; (0764.624.548 132. Escorta Londra, cautam fete cu sau

fara experienta pentru escorta. Asiguram transport, cazare, etc. Plata se face pe loc. Pentru mai multe detalii sunati la nr. de tel sau whatsapp: (00447944148986 133. Escorte Iceland Caut doamne /

domnisoare pentru job-ul de escorta cu varsta cuprinsa intre 18 - 30 ani pentru o colaborare extrem de avantajoasa financiar. (+447460628145 marian.matei98@yahoo.com 134. Escorte Anglia, Caut coloboratoare

109. Elvetia, salarii de la 11.000 CHF

luna si mai sus, 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

pentru job escorta cu aspect fizic placut, cunoscatoare de limba engleza minim comunicativa medie, castiguri avantajoase ofer si rog seriozitate oferim cazare, sofer. (0447482037299

110. Elvetia, agentie cu experienta, cola-

135. Escorte Anglia, caut fete care

boreaza cu escorte in Zurich. Asiguram cazare, transport si clienti. Castiguri uriase, plata pe loc, 10.000 {; (0041767149451 info@lustagentur.ch www.lustagentur.ch 111. Elvetia, Club Joy, la 12 km de Zurich

angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intr-un interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel./whatsapp/Viber; www.joy-club.ch (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 112. Elvetia, club luxos de noapte, Club Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41767149451 info2@clubrelax.ch 113. Elvetia, Cluburile Galaxy & Joy, cau-

tam domnisoare si doamne cu/fara experienta 19+ ani, incepatoarele sunt binevenite. Castiguri exclusive, plata zilnic. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Castiguri peste 15.000 euro/luna. Esti dornica sa castigi multi bani intr-un timp scurt, vino sa lucrezi cu noi. www.joy-club.ch (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 114. Elvetia, Le Rouge angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare. Castiguri reale 12.00-15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, email, vorbim romaneste, www.le-rouge.ch (0041762064337 info@le-rouge.ch 115. Elvetia, New Blue Up- Saunaclub Elvetia Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./whatsapp, www.newblueup, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 116. Elvetia, Studio Club Relax angajeaza legal, cu ate, fete 18+ dragute, prezentabile, cu aspect fizic placut. Asiguram transport si 60% din venituri. Castiguri reale minim 12.000 euro. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste; www.clubrelax.ch (0041762064337 info@clubrelax.ch 117. Elvetia, Studio H1 apartament H1,

(0041791577853 info@studio-h1.ch

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

doresc sa munceasca in domeniul de escorta. Cazare gratis, publicitate gratis, limba engleza nu este obligatorie. Castiguri mari cu plata zilnica.200£-500£ pe zi. 136. Escorte Anglia, cautam fete pentru escorte in Anglia. Cazarea gratis, castiguri mari cu plata zilnica. Este un mediu civilizat cu bun simt. Se ofera seriozitate si discretie. 137. Escorte Anglia, Londra, cele mai bune conditii Caut doar fete cu aspect fizic placut pt escorta in apartament curat cu 3 dormitoare, mai sunt alte 2 fete. Garantez conditii foarte bune, camera proprie, castiguri mari. Experienta si engleza nu este obligatorie. 12.000 {; (07932878584 ssofi10@yahoo.com 138. Escorte Austria, casa privata, buna,

eu sunt Kim si caut fete pentru colaborare ca escort/hostessen. Tinere, motivate, dragute, independente. Daca esti sexy si crezi ca acest job face pentru tine atunci te astept cu mare drag. (+436766731000 b.escorts@yahoo.com 139. Escorte Belgia sau Elve?ia se cauta

fete independente +18, dornice de castiguri fabuloase pentru postul de escorta in case de lux. Pentru detalii la telefon sau whatsapp, 40.000 {; (0733.262.992 b.paraschivu@yahoo.com

140. Escorte de lux Germania cluburi de lux. Cautam fete, cu personalitate placuta, motivate si pricepute in arta seductiei, cu varsta peste 18 ani. Cele mai bune castiguri din Europa. 25.000 {; (4915166704531 141. Escorte de lux Milano Vrei un castig substantial ? Cautam Doamne / Domnisoare cu varsta peste 18 ani , dornice de castiguri fabuloase pentru domeniul de escorta ! Pentru mai multe detalii contactati-ma! (+393485507850 marian.matei98@yahoo.com 142. Escorte high class U.K. Buna, fru-

moaso. Ai farmec, sexappeal si stapanesti arta seductiei? Atunci esti potrivita pentru noi. Iti oferim: clientela bogata, frecventa mare a clientilor, program flexibil, locatie foarte buna. (+447397032716 143. Escorte in strainatate Cautam colaborare cu fete ingrijite si cu aspect fizic placut pentru servicii de escort .Colaboram in mai multe orase din UK . Se lucreaza si pe tur daca doriti. 8.000 {; (004571427973/ 004571427973 Catamihaelacata@gmail.com

144. Escorte Londra VIP Angetie de escorte si masaj cauta fete intre 19-33 pentru servicii de escortaj. Cautam fete cu bun simt, curate, ingrijite, serioase, dornice de castiguri substantiale pentru Londra. 12.000 {; (+4407878340221 jebogdan@yahoo.com

172. Fete pentru Franta si Romania Cautam colaborare cu fete serioase, motivate si pozitive pentru munca in domeniul adult, varsta intre 18-35 ani, cunostiinte de limba engleza/ franceza, aspect fizic placut. Oferim si cerem seriozitate 10.000 {; (0033677609357

145. Escorte Marea Britanie, se cauta fete serioase pentru servicii de escorta in UK. Castigurile sunt foarte mari cu plata la zi, conditii excelente de munca plus cazare asigurata.

173. Fete pentru Germania, Wurzburg Oferta top. Case private in Germania / Bayer (Nürnberg si Würzburg) cauta fete si femei cu varsta minim 18 ani. Castiguri garantate. Acceptam si persoanele care vorbesc doar putin germana, 15.000 {; (004915222566939 haus.cherie@yahoo.com

146. Escorte pentru Anglia, castiguri excelente, cautam colaboratoare pentru escorta. Se lucreaza in/ outcall in locatii diferite din UK. Cerinte: minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Detalii pe Whats App +40762626983 (+447417484672 emaema8080@yahoo.com

174. Fete pentru servicii de escorta Sco-

tia, caut fete cu sau fara experienta pt. domeniul escorta, varsta minima 18 ani, comisionul 50/50, plata se face la zi, fara alte cheltuieli. Cele mai bune profi. girl_h@yahoo.com

147. Escorte UK, se cauta fete pentru servicii de escorta in Anglia. Castigurile sunt foarte mari cu plata la zi, conditii excelente de munca plus cazare asigurata, limba engleza nu este necesara.

175. Fete pt servicii erotice Elvetia, cautam fete tinere minim 18 ani pentru a lucra in domeniul erotic intr-o locatie de vis din Elvetia. Asteptam sa ne contactati pentru detalii. (+41764601010

148. Escorte& masaj Anglia Doamne/ domnisoare +18 cu sau fara experienta in serviciul de escorta, doritoare de castiguri substantiale intr-un mediu profesional ma pot contacta fara intermediari. Rog si ofer seriozitate, 5.000 {; (+447440516024

176. Fete, actiune, studio privat de lux in Mannheim daca veniti si ramaneti timp de cel putin 15 zile, va vom plati biletul! Studio privat de lux in orasul Mannheim este in cautarea unor femei frumoase de 21-40 de ani. Puteti castiga cu usurinta 12.000. 12.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

149. Fata pentru Anglia, se cauta fata dor-

nica de castiguri considerabile, zona foarte buna pentru servicii de escorta in Anglia, comision de 50%, pentru mai multe detalii puteti contacta pe whatsapp+447426500681 18.000 {; (+447426500681/ +447426500681 150. Femei atractive pt. escort in Germa-

177. Firma din Germania cauta soferi pentru Germania, categoria C+E, cartela tahograf valabila, salariu de la 2.000 euro. Contact tel. sau mail; (004915118479533 mihai.rewau@gmx.de

nia Casa privata - bar, cazare, comision 50%, clientela formata, castiguri 3.00010.000 . Tel. whatapp 0049 151 7111 8022; (0728.206.555 a_marlyn@yahoo.com

178. Franta, fete Agentia Karla Models, cu vechime in domeniu cauta fete pentru serviciul de masaj si escorta. Oferim si cerem seriozitate maxima, locurile sunt limitate. 15.000 {; (+33784464961 Karla_models@hotmail.com

151. Fete +18 ani pentru escorte in Edin-

179. Galaxy Bar-Club iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani+, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in lb. romana despre venituri si cazare. Tel/whatsapp; www.galaxyrueti.ch (0763.941.594/ 0041794593500

burgh, caut fete, pentru loc de munca ca escorte in Scotia, comision 50%50, nu se cer alte taxe. Aspectul si varsta nu conteaza castiguri garantate, ofer cazare si site-uri de calitate. Vanessasweet43@yahoo.com

152. Fete Anglia centru Londra zona 1, caut fete serioase pentru casa in centrul Londrei.Se lucreaza pe comision de 50%. Cazare. transport. Site uri highlighted VIP platite, oferite in cei 50%. 3.000 {; (00447859187115 alexdolouber@yahoo.com 153. Fete Anglia, caut fete serioase pentru

colaborare activitate escort in UK. Comision 50% plata la zi. Pt detalii nr. de WhatsApp, (+447479444873 juliaane@yahoo.com

154. Fete Anglia, se ofera cazare in condi-

tii excelente, camera privata, casa nonaglomerata, profiluri pe site-uri de specializare si nu numai. Nu ezitati sa ma contactati la nr. de telefon si pe Whatsapp 100.000 {; (00447440038671 155. Fete Anglia, conditii avantajoase.

Caut urgent fete serioase pt servicii de escorta si masaj, 18+, conditii avantajoase, transport asigurat, publicitate asigurata, cazare asigurata, seriozitate maxima, castiguri intre (200-600 pe zi) (00447415522587 156. Fete Anglia. Casa privata situata in zona centrala cauta doamne si domnisoare in vederea colaborarii in domeniul dama de companie intima, massage & escorte, 10.000 {; (00447440038671 157. Fete cu aspect fizic placut, oferim cazare Agentie cu o vechime de peste 10 ani reclama pe toate site-urile mari din Londra case de lux in toata Londra si imprejurimi, cautam fete cu aspect fizic placut, oferim cazare si transport gratis. 9.000 {; (+447588325384 158. Fete cu aspect placut Agentie cauta fete pentru masaj erotic. Ofer si cer seriozitate. Mai multe detalii pe WhatsApp +40762626983 (00447417848672 emaema8080@yahoo.com

180. Galaxy Club- Elvetia angajeaza fete.

La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Ne gasesti si pe Facebook: Club Galaxy Elvetia. Pentru detalii sau intrebari iti stam bucurosi la dispozitie telefonic sau pe Whatapp. www.galaxyclub.ch (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 181. Galaxy Club- Elvetia angajeaza fete.

La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Ne gasesti si pe Facebook: Club Galaxy Elvetia. Pentru detalii sau intrebari iti stam bucurosi la dispozitie telefonic sau pe Whatapp. www.galaxyclub.ch (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 182. Germania Casa privata renumita in

ora?ul Karlsruhe (Germania) cauta domnisoare cu aspect fizic placut 18+ cu sau fara experienta pentru servicii intime si escort,0049151 75465790 10.000 {; (004915175465790 Info@rouge-girls.eu 183. Germania Daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch www.russianbabesescort.de 184. Germania daca vrei sa faci parte din

159. Fete cu aspect placut minim 18 ani.

echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabesescort.de

160. Fete cu o limba engleza buna pentru

185. Germania - Villa Verona, vino sa lucrezi la noi si o sa fii de invidiat. Villa Verona, cea mai importanta casa privata de lux din Germania este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de elita. Oferim un mediu de lucru profesional, 18.000 {; (00491734618219

Caut fete cu aspect fizic placut, bun simt, minim 18 ani, dornice de munca in domeniul adult, independente, din Romania, Rep. Moldova sau Ukraina. Oferim transport, contract de munca legal. 10.000 {; (0788.771.818 Tel Aviv cautam fete cu o limba englez? buna pentru Tel Aviv; 20.000 {; (+447418466523 the_onelady@abv.bg

161. Fete cu/fara experienta pt. Elvetia, cautam fete minim 18 ani cu/fara experienta pentru studio, in domeniul erotic. Sunati acum avem locuri limitate. (+41767451424 topverdienst@gmx.ch 162. Fete dragute pentru Belgia Germania Bucuresti Caut fete motivate cu aspect fizic placut, bun simt, minim 18 ani, dornice de munca in domeniul adult, independente, din Romania, Rep Moldova sa Ukraina. Oferimt transport, contract de munca legal. 10.000 {; (0788.771.818 163. Fete escorte pentru London, 50%50% seriozitate maxima, suplimentare pe WhatsApp, nr. 447877768278 12.000 {; (+447877768278/ +447877768278 escortlondon60@gmail.com 164. Fete frumoase +18 ani dornice de castiguri rapide. Cauti conditii corecte de munca in Germania? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea! Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu ! Iti oferim un avans pentru calatoria ta. Plata la zi ! 8.000 Euro lunar. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum! (Whatsapp & Viber) 8.000 {; (00491734618219 165. Fete frumoase +18 ani dornice de castiguri rapide. Cauti conditii corecte de munca in Germania? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea. Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu. Iti oferim un avans pentru calatoria ta. Plata la zi. esti motivata si te intereseaza castiguri mari. Suna acum. (whatsapp si viber); (00491734618219 166. Fete pentru Anglia Masaj erotic nud. Fetele cu aspect fizic placut, rabdatoare si dragute, interesate de lucru in masaj erotic nud, contactati-ma pe WhatApp +40762626983 8.000 {; (+447417484672 emaeam8080@yahoo.com

186. Germania casa privata casa privata in Germania angajeaza fete Cu aspect fizic placut intre 18_35 De ani comision intre 50-70% pt fata ,castiguri asigurate din Primele zile de munca ,castiguri lunare intre 7000-8500 EUR; 187. Germania casa privata angajeaza

fete femei, casa privata Germania angajeaza fete cu varsta antre 20-50 ani . Plata la zi se fac acte cu chitanta totul legal in siguranta. Ofer transport cer si ofer seriozitate. Mai multe detalii la telefon; 10.000 {; (+4915166142747 Lupunoemy@yahoo.com 188. Germania casa privata, exclusiv, fete 18+. Cazare gratuita, castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Casa Privata de Top cu clientela bine formata. Programari si info se fac pe WhatsApp. Tel Paula. 15.000 {; (004917661693989 189. Germania joburi pt. tinere. Vrei sa

castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani! Atunci ai ajuns la locul potrivit! Oferim discretie absoluta si conditii de top. Cerem si oferim seriozitate! Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum! Whatsapp & Viber); www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 190. Germania joburi pt. tinere. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani! Atunci ai ajuns la locul potrivit! Oferim discretie absoluta si conditii de top. Cerem si oferim seriozitate! Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum! Whatsapp & Viber); www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 191. Germania night club night club ger-

mania angajeaza fete cazare gratuita si salariu atractiv se ofera acte. 3.000 {; (0770.451.290 germanianight@gmail.com

167. Fete pentru Anglia, agentie masaj

192. Germania Privathaus casa privata DIN germania angajeaza fete Cu aspect fizic placut intre 18-30ani pt Job Erotik. Se cere un min de eng Sau germ ,seriozitate. Sunt 2 locuri disponible ,castiguri lunare 6000-8000eur 8.000 {;

168. Fete pentru Anglia, agentie masaj erotic Fetele dragute +18 interesate de serviciul de escorta, asigur cazare si publibitate pe site, comision de 50%. Castiguri exceptionale, cer si ofer seriozitate, detalii la +447448986468 sau WhatsApp; (00447448986468 emaema8080@yahoo.com

193. Germania Villa Venezia. Joburi pt. tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de

erotic angajam doamne si domnisoare peste 18 ani, cu aspect fizic placut, castiguri substantial reale. Lucram la comision 50% fara alte cheltuieli, 8.000 {; (+447417484672

169. Fete pentru Anglia, agentie masaj erotic. Anglia, doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul +447448986468 8.000 {; (+447448986468 170. Fete pentru casa privata Geneva pentru servicii de escorta. Procentaj 60 pt. tine 40 pt. casa. Pt. detalii la whatsapp, (0041763036653 171. Fete pentru Dilaila Elvetia Contacbar,

sauna (+41791577853 info@dilailaclub.ch

196. Germania, ai nevoie de bani, esti o femeie cu un caracter expansiv in cautarea unor venituri substantiale, intr-un timp scurt, ai o personalitate lipsita de inhibitii si fara retineri, atunci Villa Verona te asteapta, 15.000 {; (00491734618219 197. Germania, casa privata, la granita Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 198. Germania, casa privata, la granita Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 199. Germania, casa privata, la granita Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 200. Germania, casa privata, fete vrei sa castigi multi bani si sa muncesti intr-un loc elegant si exclusiv atunci ai ajuns la locul potrivit. Castiguri de top, zilnice si substantiale, cazare gratuita, oferim seriozitate. 16.000 {; (004917661693989 201. Germania, cautam fata/ chelnarita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana, pentru club de noapte. Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxembrug si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana; (00491734618219

202. Germania, cautam fata/ chelnerita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana, pentru club de noapte. Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxembrug si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana; (00491734618219

203. Germania, joburi pentru fete frumoase si zambitoare +18 ani. Villa Verona din Saarlouis te asteapta, Granita Franta, Luxemburg si Belgia. Castiguri intre 7.0009.000 euro/luna. Conditii prietenoase, un mediu curat si linistit. Plata este la zi, Katy proprietara. WhatsApp, Viber, Telegram. www.villa-verona.de; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 204. Germania, joburi pentru fete frumoase si zambitoare +18 ani, Villa Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia. Castiguri intre 7.0009.000 euro/luna, conditii prietenoase. Plata la zi, Katy, proprietara. Whatsapp, Viber, Telegram; www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 205. Germania, joburi pentru tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Te asteptam in echipa noastra. Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana sau la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 206. Germania, multi clienti obisnuiti Caut fete serioase curate si ingrijite pentru colaborare activitate. Salarii de la 12.000 pe luna si mai sus, doar clientela de clasa, multi clienti obisnuiti! Whatsapp: +49 1778181491 12.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 207. Germania, o oferta pe care nu o po?i refuza!!! minimul de 500 in zilele bune chiar si 1500 . Exclusix serios Privatclub in Bayer / Germania cauta fete si femei cu varste cuprinse intre 18 si 45 ani cele fara experienta sunt mereu bine venite ); 10.000 {; (004915222566939 m.consulting63@yahoo.com 208. Germania, personal abator salariu

atractiv net de 1600 euro/ luna; cazare asigurata de catre angajator; contract de munca legal în Germania; concediu 24 zile/an; orele suplimentare se platesc cu un bonus de 25%; (0726.700.933

209. Germania, Villa Venezia, joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate! Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimitene pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail! www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 210. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata lux la grabisa Luxemburg si Franta ofera joburi pentru tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe whatsapp, viber sau e-mail. Katy; www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 211. Germania, zona Frankfurt cauta fete

Salon de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragute pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 8.000 euro, 10.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de

212. Germania. Villa Venezia - job for you! Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Atunci ai ajuns la locul potrivit !!! Oferim Discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate !Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail! www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villa-venezia.de 213. Germany, Top Money in Germany for girls +18 ears, living, advertising for free, you can earn 10.000 euro and more in privat studio. A lof of regular clients, in city-center of Mannheim. Luxury ambiente, 11.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 214. Graz Austria, Colosseum Bar, Night-

club&Lauf Haus, cauta domnisoare +19 ani. Transport si cazare asigurate. Locatii de inalta calitate. Castiguri substantiale, plata la zi. Informatii beep/ sms/ WhatsApp. Facebook: Suzie Colosseum; (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com

215. Graz, Colosseum Bar NightClub & LaufHaus cauta domnisoare +19 ani. Transport si cazare asigurate. Locatii de inalta calitate. Castiguri substantiale, plata la zi. Informatii beep/sms/WhatsApp la tel. Facebook: Suzie Colosseum; (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com

de lux centrul orasului, super-vad, selectam tinere +18, atragatoare pt. activitate adult. Banii tai minim 300 Euro/zi, relatii pe wtsp, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

216. Hostess, gogodance/lapdance Club Malta, salariu 40 Euro pe zi, plata la 2 saptamani, 50% dans privat, consumatie intre 10-33%, transport avion dus asigurat de club, primele 12 zile platite garantat cu 1200 euro, 2 saptamani cazare gratis. (0752.068.887 anuntnewstyle@yahoo.com

195. Germania, job de top ca agent de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteazama pe email, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

217. Ingrijitoare batrani in Italia, Milano Angajam ingrijitoare batrani cu experienta. Cazare, hrana si transport asigurat. Conditii excelente de locuit. Aplica direct pe site: www.profiles.ro sau suna si programeaza un interviu. 1.200 {; (0735.179.929/ 0371.183.146 office@profiles.ro

194. Germania, centre- ville, apartament

E-mail: redactia@anuntul.ro


13 martie 2019

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 218. Job Austria, Vrei sa castigi bani in scurt timp?Atunci ai gasit locul potrivit.Noi iti garantam: castiguri de la 1.500-3.000 Euro pe saptamana. Viata ta se va schimba, mai multe detalii pe WhatsApp. 2.000 {; (+4368184129171 girl80783@gmail.com 219. Laufhaus 182, Casa Privata Austria

angajeaza tinere 18+ cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, email; site: wwww.lh182.at; 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 220. Laufhaus 182, Casa Privata Austria,

angajeaza tinere 18+ cu aspect fizic placut posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi email: site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

221. LaufHaus Colosseum Bar/Lauf Graz

Austria cauta domnisoare +19 ani. Transport si cazare asigurate. Castiguri substantiale. Plata la zi.Informatii beep/sms/WhatsApp. Facebook: Suzie Colosseum; (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com

222. Loc de munca club canton Zürich, nu rata, cu clientela formata si noua. Exclusiv,. La doar 20 min distanta de aeroport, transport contra cost pana aici. Bani din prima zi, castiguri peste masura. Cazare, wi-fi si reclama asigurata. Nr. limitat de locuri, 12.000 {; (+41795200277 job4girls@gmx.ch 223. Locuri de munca Elvetia, fete Cautam doamne si domnisoare cu aspect fizic placut varsta peste 19 ani care doresc castiguri substantiale in scurt timp pentru cluburile din Elvetia Rote Vila, Joy si Galaxy. (0748.466.701/ +41765267600 aalinabalmus@gmail.com 224. London Escort esti tanara, frumoasa

si nonconformitsta? Cauti castiguri rapide si substantiale ? Vino in echipa noastra de Massage&Escort iar problemele tale financiare vor disparea. 10.000 {; (07404567095 escortlondon500@yahoo.com 225. London escort, ai min 18 ani? Vrei sa lucrezi ca esorta? Castiguri zilnice 150500 lire/zi, se asigura cazare si transport, clientela formata, mai multe detailii tel. sau whatsapp acelasi nr., (07735201826

226. Londra - UK, cluburi de lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Contactati-ne pe tel. / What'sApp. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496 227. Londra - UK, cluburi de lux ofera

locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Contactati-ne pe tel. / What'sApp. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496 228. Londra casa privata Casa privata sit-

uata in zona centrala cauta doamne si domnisoare in vederea colaborarii in domeniul dama de companie intima, massage& escorte; 10.000 {; (07475900189 Escortlondon01@yahoo.com

229. Londra, casa privata angajam fete dragute, casa privata formata de 6 ani angajem fete dragute si serioase castiguri, sub-stantiele, se poate ajunge 10.000 de lire pe luna de pinde de tine cat chef ai de munca mai multe detali pe watapp : 10.000 {; (+447877768278 escortlondon60@gmail.com 230. Londra, casa privata, job pentru escorta Fete cu aspect fizic placut, sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate asigurata, comision 50%. 10.000 {; (+447448512527 londonsquare2999@gmail.com 231. Londra-Uk, cluburi de lux ofera

locuri de munca pt. d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Contactatine pe tel./ what'sup. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale. (00447459770496 232. Londra. Tinere dragute 18+. Londra se lucreaza pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what's up. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496 233. Luxury Escort Iceland cautam fete

cu varste cuprinse intre 18 - 30 ani cu experienta/ fara experienta, serioase pentru jobul de escorta. Pentru mai multe detalii la numarul de whatsapp. (+447460628145 marian.matei98@yahoo.com

241. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 242. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi.Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, 0041.435.424.670/ 0041.792.983.079; www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 243. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi.Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 244. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi.Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp; www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 245. Night Club Austria Graz Coloseum

cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport si cazare asigurate.Locatii de inalta calitate,castiguri substantiale,plata la zi.Nu suntem Agentie.Rugam Seriozitate.Pentru mai multe Informatii:Sms / Apel / WhatsApp (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com 246. Night Club Palmenhaus Austria cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.nightclubpalmenhaus.at (00436602914770 info@nightclubpalmenhaus.at 247. Night Club Palmenhaus Austria cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.nightclubpalmenhaus.at (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 248. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/ domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.nightclubpalmenhaus.at (00436602914770 info@nightclubpalmenhaus.at 249. Norvegia, caut fata serioasa, dorni-

ca sa lucreze ca escorta intr-o locatie frumoasa, ambient placut si prietenos. Ofer sprijinul necesar pentru a putea desfasura munca cat mai usor (munca putina, bani multi), (0760.148.659 250. Norvegia, ofer apartamente de inchiriat pentru fete care vor sa lucreze ca si escorta in Norvegia. Nu se percepe comision. Pentru mai multe informatii contactati-ma la tel, email, whatsapp; 0040744154151 20.000 {; (0040744154151 norway_escort@yahoo.com 251. Paris Tinere frumoase si serioase

18+ aplica acum oferim loc de munca, cazare gratuita in camera individuala 50% din venituri; (0033751052348 mihaelaada1995 @icloud.com

272. Tinere 18 +, plecari imediate. Vino acum sa lucrezi in club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi.Clientela formata. Oferim seriozitate Galaxy Club- Elvetia. Peste 15.000 E/luna. Detalii in lb. romana tel./Whatapp. www.galaxyclub.ch (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 273. Tinere 18 ani+ dansatoare New Blue

Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, 0041.435.424.670/ 0041.792.983.079; www.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 274. Tinere 18+, plecari imediate. Vino

acum sa lucrezi in club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Clientela formata. Oferim seriozitate Galaxy Club- Elvetia. Peste 15.000 euro/ luna. Detalii in lb. romana tel. whataspp. www.glaxyclub.ch, 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 275. Top Club in Elvetia cauta fete simpat-

ice, cautam fete simpatice intre 18 si 38 de ani care pot castiga pana la 16000 pe luna sau chiar mai mult. 16.000 {; (+41767977644 casablanca-club1@hotmail.com 276. U.k Camere de inchiriat pentru escorte Se ofera camera spre inchiriere pentru escorte independente, zona centrala, castigurile sunt substantiale, pentru mai multe detalii contactati pe whatss app +447426500681. 20.000 {; (+44726500681 277. U.K castiguri garantate, se cauta fete

amenajari int. angajam rigipsar pt. Germania. Oferim cazare, transport, o suma saptamanala pt cheltuieli, salariu cuprins intre 1600-1800 E net. Experienta si proba obligatorie in Bucuresti (0734.236.286 radovicigabriel@yahoo.com

Liechtenstein Elvetia, bani la greu castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 pana la 45 de ani, salarii de la 15.000 euro pe luna si mai sus 15.000 {; (+41799110722 alina77@gmx.ch

256. Scotia si Anglia, selectam doamne si

281. Villa Venezia - job for you! Germania. Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Atunci ai ajuns la locul potrivit !!! Oferim Discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate !Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail! www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villa-venezia.de

257. Scotia, colega, +18 pt. servicii de

escorta in Scotia, daca esti ambitioasa si vrei sa castigi bani frumosi atunci te astept sa vb. pe watsapp la nr. Comision 50%, site-uri Vip. 5.000 {; (+447459769848 Scotishpower01@gmail.com 258. Scotia, Edinburgh escort urgent, fete

serioase min. 18 ani pentru escort. Se lucreaza pe casa si iesiri. Plata zilnic. Comision 50%. Cazare asigurata. Contact watssapp si telefonic non stop. (00447383137356 ddesire2019@gmail.com

259. Singapore, fete dragute pentru Sin-

261. Soferi categoria B pentru Spania, 30 soferi, full time. 2650 euro salariu brut/luna plus 1 euro pe descarcare la coletarie. (tarif.1,5 E/min+tva).Telefon: 2.650 {; (0900.310.110/ 0900.310.110 262. Spania job escorta zona centrala, escorta de lux, cauta fete 18+ in vederea colaborarii in domeniul escorta, dame de companie, masaj erotic, contact whatsapp sau telefon +34642578621. 5.000 {; (+34642578621 Markmark19751@gmail.com 263. Stockholm agentia Divas of Swe-

den cauta fete cu aspect fizic placut 18+ sociabile, casa privata, profile individuale, casa si publicitate asigurata. Info@realityswingers.com 15.000 {; (0755.929.389 264. Stockholm - Best Agency cu experi-

enta 10 ani suntem o agentie cu experienta de 10 ani in Stockholm ce recruteaza fete vorbitoare de limba engleza. Asiguram publicitate, cazare, receptie telefoane in limba suedeza si engleza, transfer aeroport. 18.000 {; (+46735981314 265. Stockholm, Realityswingers, Do

you want to be the next adult star? Private apartment, safe place, central location. (0046736641710 kimhelle 244@yahoo.com 266. Strainatate job for you Relax club studio Escort angajeaza fete ambitioase si profesioniste. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri; www.relaxclub.ch, 15.000 {; (0041767684454 info@relaxclub.ch

290. Zurich castiga intre 2000 si 5000 de

franci pe saptamana, club de lux situat in centrul orasului Zurich te invita sa faci cei mai multi bani. Preturi mari, castiguri bune, locatie de top, clienti bogati! (0041767322532

Joburi videochat, masaj, adult 1. Absolvente non adult vrei sa te dis-

trezi si sa castigi bani usor ? vino in vizita la Studio 27, te intampinam cu un bonus de angajare in valoare de 100 - 300 $, garantam castiguri intre 1000 si 3000 $/luna. 3.000 {; (+40765640271 hr@studio-27.ro

22. Colega serioasa Obor te invit sa lucrezi cu mine intr-o locatie centrala, curata, comision foarte avantajos. Daca esti ca mine, serioasa, sociabila, educata, open minded, te astept cu drag. Program la libera alegere. +18. (0721.985.688 23. Colega serioasa sociabila, cu sau fara experienta, +18. Se ofera cazare. Daca este cazul. Diham (0734.299.399 Amoresexi470@gmail.com 24. Colega urgent pentru masaj, aspectul

fizic si varsta nu conteaza, cu sau fara experienta, serioasa, zona Zepter Unirii. (0723.733.144

25. Colega urgent zona Mega Mall. Caut

colega pt masaj de relaxare, colaborarea este una placuta si avantajoasa. Ofer si cazare pt provincie. Bani se fac garantat. (0768.385.427 secretelevietii91@gmail.com

26. Colega, aspect fizic placut, locatie centrala, se lucreaza pe preturi mari. Clientela formata, castiguri mari din prima zi. Program flexibil, (doar de zi), nu pierzi nimic daca suni 5.000 {; (0733.555.680

Absolventi baieti si fete, minim 18 ani, cunostinte limba engleza. Lucreaza de acasa si castiga peste 1.000$ pe luna. Suna acum; 3.500 {; (0746.525.225

27. Colege ambitioase, care doresc un job stabil, bine platit, cu un program flexibil, intr-un colectiv, tanar, unit, exclusiv feminin, contract de munca legal 100%, posibilitatea de avansare, (0728.575.937 office@darkangelstudio.ro

3. Admin, trainer studio videochat, Leg-

28. Consiliere fiscala, depunere

2. Absolventi baieti si fete, minim 18 ani

end Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de admin/trainer videochat.Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin (0728.450.828 office@legendstudio.ro 4. Agency massage, fete pentru masaj colaborare hotel, conditii fff bune, comisioane mari, totul lux, clienti straini, formati, suna non stop pentru detalii. Seriozitate. 150 {; (0740.803.362 5. Anglia, videochat masaj adult buna fete interesate de munca in anglia cu varsta intre 25/40 de ani. (07774504866/ 07341692504 Vasilemariasandu@gmail.com 6. Asistenta personala pentru om de

afaceri asistenta personala pentru om de afaceri 40 ani, 1,78m, 75 kg, sect. 6, corect, cu aspect placut, ingrijit, dezinhibata, 1-2 intalniri pe saptamana, detalii doar pe whatsapp. (0760.947.859 7. Baiat, caut colega pt. videochat la categoria cuplu. Program 5 zile pe saptamana 8 ore online. Ofer plata la zi 150 ron sau comision 30% + bonusuri. Nu este nevoie de experienta sau sa cunosti vreo limba straina. Zona Diham. 150 L; (0730.664.364 8. Camhost iti place sa socializezi? Echipa EliteLook Agency vrea sa te cunoasca. Aplica daca esti ambitioasa si esti pregatita sa te dedici realizarii visului tau! (0748.988.898 ask@elitelook.ro 9. Cherry Studio, angajeaza admin tura

3, noapte studio de videochat de top din Bucuresti, angajeaza admin/ trainer pentru videochat. Postul se adreseaza persoanelor de sex feminin 2.000 L; (0748.346.172 office@cherry-studio.ro

declaratie unica Video Chat Host, serviciile noastre includ: consultanta fiscala, depunere declaratie unica, creere conturi platforme videochat dorite, inchiriere locatie, utilare renovare studio, conectare internet 30 {; (0761.390.503 consilierevch@gmail.com 29. Conversatii online fara nuditate

Spune adio grijilor financiare! Intra in echipa noastra de conversatii online non adult (fara nuditate). Program flexibil, castiguri deosebite. https://nonadultstudio.ro (0727.641.601 30. Cupluri videochat plata zilnic gratuit

cazare posibilitate cazare gratuita, plata zilnica, procent din castiguri, suport tehnic 24/24, sedinte foto profesionale, program de lucru 5 zile/sapt. 6.000 {; (0766.700.200 31. Dame de companie pentru masaj, locatie central, deplasari hotel, 90% clienti straini, comisioane mari, totul lux, rog doar persoane serioase, progamul ti-l faci singura. Suna non stop, 3.000 {; (0764.993.213 32. Dansatoare si dame de companie

19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta Tabu Bar, club de noapte Austria. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la telefon. www.tabubar.at (004306643622186 info@tabubar.at 33. Dansatoare, Hostesse Club centrul

vechi Bucure?ti,angajeaza dansatoare cu/fara experienta, salariu fix 500 /luna+30-40% procent din consumatie. Posibil cazare gratuita! Posturi disponibile ?i pentru cliente false si hostess. (0759.139.241

282. Villa Venezia - job for you. Germania. Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim Discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villa-venezia.de 283. Villa Venezia Germania joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut ? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul potrivit, oferim: Discretie absoluta si conditii de top, Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villavenezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villa-venezia.de 284. Villa Venezia Germania, nu rata

sansa de a lucra in una din cele mai cunoscute adrese din Germania. De aici pleci multumita. Te asteptam exact pe tine. Scrie-ne acum, locuri limitate, 15.000 {; (004915175947101 285. Villa Venezia Germania, nu rata sansa de a lucra in una din cele mai cunoscute adrese din Germania. De aici pleci multumita. Te asteptam exact pe tine. Scrie-ne acum, locuri limitate, http://villavenezia-trier.de 15.000 {; (004915175947101 286. Villa Venezia Germania, nu rata sansa de a lucra in una din cele mai cunoscute adrese din Germania. De aici pleci multumita. Te asteptam exact pe tine. Scrie-ne acum, locuri limitate, https://villavenezia-trier.de 15.000 {; (004915175947101 287. Villa Verona, vino sa lucrezi la noi si o sa fii de invidiat. Villa Verona, cea mai importanta casa privata de lux din Germania este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de elita. Oferim un mediu de lucru profesional, 18.000 {; (00491734618219 288. Vip escort pentru Anglia, Scotia, fete

serioase min. 18 ani pentru escort. Se lucreaza pe casa si afara. Plata zilnic. Comision 50%. Cazare asigurata, camera proprie. Contact watssapp si telefonic non stop. (+447397032716

44. Escorte, dame de companie, Uk Londra, ofera locuri de munca pt tinere 18+, pe flaturi sau club, cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Contactatine pe tel / what's up. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 45. Esti dezinvolta? Iti doresti venituri mari, iti doresti un job bine platit? Vino la iPlay Studio, program flexibil, castiguri substantiale, locatie centrala, lux. Totul depinde de tine, noi te vom ajuta sa iti atingi visele. Suna la (0754.484.256 46. Fata pentru videochat cu sau fara experienta, anunt dedicat fetelor din provincie. Ofer cazare. Anunt dedicat strict fetelor care vor sa faca videochat. (0725.883.775 47. Fata, pentru videochat, cu sau fara experienta. Ofer cont pe site-uri, sustinere, program la alegere si procent de 60%, (plata zilnica). ANunt dedicat strict fetelor care vor sa faca videochat. (0725.883.775

conversatii online. Suport/ training 24/24, plata bilunar, mediu de lucru placut. Vino sa ne cunosti 2.000 {; (0730.838.277 50. Fete dragute cu sau fara experienta colege masaj locatie de lux, clientela formata, comision 50%, program de noapte, cerinte - minim 18 ani loialitate, respect. Plata zilnica, pt. detalii te astept la interviu, cazare gratuit 5.000 {; (0785.460.889 51. Fete frumoase +18 ani, dornice de

castiguri rapide. Cauti conditii corecte de munca in Germania? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea. Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu, iti oferim un avans pentru calatoria ta. Plata la zi, 8.000 Euro lunar. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum (Whatsapp & Viber); 8.000 {; (00491734618219 52. Fete pentru masaj, personal fete pen-

tru masaj de relaxare, somatic din Bucuresti sau provincie, nu e necesara experienta, posibilitate diploma, cazare gratuita, castiguri substantiale, salon lux, clientela formata; 2.500 {; (0725.319.598/ 0725.319.598 blue.moonline@yahoo.ro

53. Fete pentru masaj, salon de masaj din

Bucuresti cautam fete doar pentru masaj exclus alceva. Salonul se afla linga hotel Hilton si Radisson clienti majoritatea straini.oferim carte de munca si comision foarte atractiv. (0755.665.500 alexandraalexandra390@yahoo.com 54. Fete pentru masaj, cu sau fara experi-

enta comisioane mari, program flexibil, locatii cu vechime, clientela asigurata, posibilitatea de cazare pentru provincie, promovare intensa, confidentialitate, cautam fete dragute cu bun simt, min. 18 ani. (0760.109.680 office@attractionclub.ro

cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336

11. Colega (la chirie) pentru diferite tipuri

de masaj, in locatie stradala, cu vad format, usor accesibila. Mai multe detalii telefonic (0726.553.704 12. Colega colega pentru Bucuresti. Se ofera cazare. +18 mega Mall Pantelimon, stadionul national. Toate conditiile asigurate. (0734.299.399 Amoresexi470@gmail.com 13. Colega locatie lux, clientela selecta formata/7 ani, cu sau fara experienta in domeniu, varsta minima 18 ani, program la alegere zi/ noapte, 2 fete/tura fara nici o cheltuiala din partea ta! 3.000 {; (0732.291.776 14. Colega de apartament pentru Cluj, masaj, caut colega de ap pt Cluj pt masaj, minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta, castiguri mari, plata se face zilnic, programul flexibil, ofer cazare, profit 50%. 1.000 L; (0735.753.025 15. Colega Dristor Kaufland KFC caut

colega pt masaj de relaxare. Varsta si aspectul fizic nu conteaza, doar sa vrei sa muncesti. Colaborarea este una placuta, ofer ?i cazare pt provincie. Bani se fac garantat. (0784.514.757 16. Colega masaj Locatie de lux, clientela

formata, comision 50%, program de zi sau de noapte, cerinte - minim 18 ani loialitate, respect. Plata zilnica, pt. detalii te astept la interviu, cazare gratuita 4.000 {; (0760.455.399 ionita_oana_andreea@yahoo.ro 17. Colega masaj erotic, sociabila, aspect

fizic placut, cu bun simt si care doreste sa faca bani pt. provincie, ofer cazare, ofer si cer seriozitate, programul este noapte 19 03, 4.000 {; (0755.352.297 18. Colega masaj, serioasa, responsabi-

la, sociabila, cu experienta, pt. masaj erotic, 18+ placut. Toate conditiile asigurate. Comision mic, colaborarea e foarte avantajoasa. Locatie curata. Rog seriozitate; +18, 3.000 {; (0734.299.399 19. Colega masaj, urgent, caut colega de

camera. Zona centrala. Ofer si cazare. Program la alegere. Mai multe detalii la telefon. (0724.164.656 20. Colega pentru masaj colega cu sau

fara experienta, aspect fizic placut, program flexibil, comision 50%, plata la zi, castiguri rapide si substantiale. Detalii la nr. tel. ofer si cazare. 5.000 {; (0733.555.680 21. Colega pentru masaj Venituri substantiale garantat, caut colega sociabila, serioasa, draguta si ingrijita. Garantez ca vei fi multumita. Locatie centrala, pentru mai multe detalii ne auzim la tel. 4.000 {; (0732.198.207

35. Doamne sau domnisoare pentru filme

de adult, cautam doamne si domnisoare pentru scene in filmele de adulti. Castiguri intre 250-500 euro cu/sau posibiliatate de a castiga bani si dupa filmare. Nu conteaza aspectul fizic 2.500 {; (0739.751.930 pornactress.x@gmail.com 36. Doamne, domnisoare 18+ pt. cluburi

de lux. Anglia ofera locuri de munca pe flaturi sau club, cu sau fara experienta. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Pt. mai multe detalii contactati-ne pe tel./ What'sApp. Pt. angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496 37. Doamne, domnisoare cu/ fara experi-

enta cu varsta minima 18 ani, engleza nivel incepator pt. conversatii online. Se ofera plata la zi sau bilunar, cazare, locatie lux, contract de munca, ambient placut, program flexibil, 3.000 {; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 38. Doamne, domnisoare 18+, castiga-ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 Lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare gratuite, plus bonus de angajare. Vino sa te convingi singura. 100% legal 5.000 L; (0722.101.020 contact@richgirlsstudio.ro 39. Doamne, domnisoare, minim 18 ani Castiga-ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 Lei/ luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare gratuite, plus bonus de angajare. Vino sa te convingi singura. 100% legal 5.000 L; (0722.101.020 contact@richgirls-studio.ro 40. Domnisoara pentru masaj, hello, caut pers. pt masaj la domiciliul meu. Rog prezentare si detalii pe mail razvanlive777@yahoo.com 100 {; (000000000 razvanlive777@yahoo.com 41. Entertainer online 4000 lei bonus angajare, 4000 lei avans din prima zi, salariu fix pana la 6.000 lei plus procente 50%-70%, operatii estetice. 6.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 42. Entertainment online, salariu garan-

tat pana la 6.000 ron + procent 70%,bonus angajare 4000 ron + bonus persoana recomandata 1000 ron. Program flexibil 5-7h. Castiguri garantate pana la 12.000 ron. Plata zi/ saptamana/ bilunara 12.000 L; (0770.671.484 officegorgonize@yahoo.com 43. Escorte Anglia, agentie de escorte

angajeaza fete cu varsta intre 18-30 de ani. 13.000 {; (00447588321011 jebogdan@yahoo.com

71. Hostess Online program flexibil 5-7h. Salariu garantat pana la 6000 Ron + bonus angajare 3500 Ron. Decontare Sauna, spa, fitness, gene si unghii. Contract de munca si asigurare medicala privata. Castiguri intre 8000-12000 Ron 6.000 L; (0770.671.484/ 0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com 72. Hostess online fete minim 18 ani cu sau fara experienta pt. videochat. Comision 60% + bonusuri, plata zilnica, cazare gratuita, salariu fix 2200 ron sau comision, trainer si suport tehnic non stop, zona Diham. (0764.176.160

74. Hostess online Legend Studio procent 100% in prima perioada, bonus recomandare 200$, salariu fix de pana la 4.000lei, comision progresiv intre 50% si 70%! Suna, vino si convinge-te; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

57. Fete pentru salon masaj Centru Istoric

34. Doamna matura sau tanara, zona Berceni, detin locatie foarte buna din prima zi iti faci bani, ofer seriozitate, nu conteaza varsta, doamna matura sau tanara, in locatie este colega ok, civilizat, stradal, detalii suna-ma Ciprian, (0736.191.966

de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

49. Fete cu sau fara experienta pentru

fata pentru videochat, cu sau fara experienta. Nu este necesara limba engleza. Program 3-4 ore. Anunt dedicat strict fetelor care vor sa faca videochat. (0725.883.775

56. Fete pentru salon de masaj Salon de masaj din Bucuresti cautam fete doar pentru masaj exclus alceva salonul se afla langa hotel Hilton si Radisson clienti majoritatea straini. Oferim carte de munca si comision foarte atractiv. (0755.665.500 alexandraalexandra390@yahoo.com

in Londra pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what's up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496

70. Hostess online Legend Studio, studio

48. Fata, sunt fata si caut colaborare cu o

enta comisioane mari, tips, program flexibil, locatii cu vechime, clientela asigurata, posibilitatea de cazare pentru provincie, promovare intensa, confidentialitate, cautam fete dragute cu bun simt, min. (0760.109.680 office@premiumentertainment.ro

10. Cluburi de lux ofera locuri de munca

69. Hostess online exclusiv personal feminin. Salariu garantat pana la 6000 ron. Program flexibil 5-7h. Comision pana la 80%. Plata inca din prima zi pana la 5000 ron. Bonus angajare 3000 ron 6.000 L; (0770.671.484/ 0760.657.114 officegorgonize@yahoo.com

73. Hostess online Legend Studio Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta noi angajari pentru posturi de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

55. Fete pentru masaj, cu sau fara experi-

278. UK -Londra ofera locuri de munca pt

280. Vila de lux la hotar cu principat

domnisoare fete cu sau fara experienta din Romania si Rep Moldova pentru servicii de escorta si masaj. Detalii la WhatsApp: 0040768259445/ 00447440567555 (07440567555/ 0040768259445/ 00447440567555

289. Young girls for Switzerland, Cautam fete tinere intre 18 - 25 ani pentru localul nostru cochet din Elvetia, Wetzikon. Asiguram castiguri excelente, avem clientela formata dar si noua. Suna-ne acum si alaturate echipei noastre. (+41764601010 isonly4you2@gmail.com

serioase. Se cauta fete serioase plus 18 pentru servicii escorta. Se lucreaza pe locatii centrale.se ofera camera proprie program lejer, castiguri substantiale. pentru mai multe detalii contactati pe whatss app 20.000 {; (+447426500681/ +447426500681

255. Rigipsar pentru Germania, firma de

236. Menajera in Germania. Compania Rolf Behrens Ferienwohnungen angajeaza menajere pentru curatirea si ingrijirea apartamentelor de vacanta in orasul Cuxhaven, Germania pentru perioada AprilieOctombrie 2019, 1.700 {; personal@cuxurlaub.de

240. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

taxi pt. UK Christchurch Dorset, categoria B, varsta minima 25 ani, experienta 3 ani, vb. de lb. engleza nivel mediu, 200 lire prima de instalare, 2.000 {; (+447481022883 reducerimereu@yahoo.com

254. Relax club studio Escort angajeaza fete ambitioase si profesioniste. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri; www.relaxclub.ch, info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch 15.000 {; (0041767684454

comunitate 3,5 t Companie de Transport cauta sofer pentru camion 3,5t. Deplasari exclusiv Germania, Belgia, Olanda.NU se efectueaza curse tur-retur pe RomaniaDisponibilitate 45 de zile cu 7-10 zile libere. 1.500 {; (0722.665.599 fastransporters@gmail.com

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel. WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

271. Taxi driver in UK, cautam soferi de

tinere 18+, pe flaturi sau club, cu sau fara ecpierenta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50% si oferim discretie absoluta. Contactati-ne pe tel/ what's up. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale. (00447459770496

jera cu experienta pentru familie deosebita din Austria, Viena. Hrana, transport, cazare asigurate, masina de serviciu, asigurare de sanatate.Programeaza un interviu cu noi sau aplica pe site, 1.100 {; (0735.179.929/ 0371.183.146 office@profiles.ro

239. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

270. Tamplar si zidar pentru Anglia Manchester Salariu 50 poud pe zi net si cazare asigurata, (0721.964.060 Dr_khazaal@yahoo.com

279. Uk -Londra, ofera locuri de munca pt

Germania, salariu de 2100 euro/luna, cazare, masa si asigurare medicala. Nu se cer cunostinte de limba germana. (0721.670.973

260. Sofer cu experienta min 1 an pe

238. Muncitori fabrica jeleuri salariu atractiv net de 1.600 euro/ luna; cazare asigurata de catre angajator, contract de munca legal în Germania, concediu 24 zile/an; orele suplimentare se platesc cu un bonus de 25% (0726.700.933

269. Studio Elite Luzern angajeaza fete Studio Elite din Luzern cauta fete ce vor sa castige usor 5000 de franci pe saptamna. Camera proprie, acces gratuit la internet, bucatarie, camera cu TV, spatiu pentru fumat si camera de relaxare. 20.000 {; (0041789480133

253. Personal pentru fabrica cablaje auto

235. Menajera in Austria, Viena Mena-

Montatori de corturi Franta cu notiuni de limba franceza, optimum interim Bucuresti. Angajeaza urgent montatori de corturi, constructii demontabile pentru Franta cu contract de munca, de lunga durata. 1.300 {; (+40774415415 cv@optimuminterim.com

268. Strainatate, casa privata cautam fete motivate, tinere dragute 18+. Se lucreaza pe flaturi cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top. Comision 50-50%. Apartamente de lux cu camera proprie. (+447397032716

252. Personal Olanda ambalat huse masina, angajam personal pentru sectiile de cusut si ambalat huse pentru masini auto. Se asigura contract de munca individual pe o perioada nedeterminata, salariu de 1600 euro/ luna, cazare si masa (0726.700.933

gapore, cu varsta peste 18 ani, asiguram clientela formata de-a lungul anilor si publicitate, comision 40%. Mai multe detalii pe WhatsApp: 00447493269701 20.000 {; (+447493269701 ukmodelescorts@hotmail.com

237. Montatori de corturi pentru Franta

studio Escort & Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+ ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna. Raspundem la tel., beep, e-mail, vorbim lb. romana; www.relaxclub.ch, info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch 15.000 {; (0041767684454 info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch

fere 18+, pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Pt. mai multe detalii contactati-ne pe tel./ What'sApp. Pt. angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496

o familie cu un copil in Tel-Aviv, Israel. Se asigura masa si cazare. Persoanele interesate sunt rugate sa ne contacteze la nr de tel. Multumim! (0728.024.206

234. Menajera Se cauta menajera pentru

267. Strainatate job for you, Relax Club

23

58. Fete pentru salon masaj erotic, procent 50%, Salonul Royal Place Massage angajeaza domnisoare pentru postul de maseuza cu sau fara experienta. 4.000 {; (0767.050.974 anamaria_2019@yahoo.com 59. Fete, vrei sa lucrezi intr-un studio mare cu experienta de peste 12 ani, iti garantam un salariu de 1.000 $ inca din prima luna, trebuie doar sa iti doresti, stabileste un interviu si vino sa te convingi 3.000 {; (0765.640.271 hr@studio27.ro 60. Fete, echipa noastra se mareste Ofer-

im si cautam seriozitate. Comision intre 50% si 70%, bonusuri multiple, locatie moderna, la 4 min. de metrou Crangasi si 5 minute de caminele din Regie. 5.000 L; (0768.455.849/ 0784.812.499 prestigenet.office@gmail.com 61. Fete, modele -salariu garantat de minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 62. Fete, Modele online. Cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa profesionista, intr-o echipa tanara unde vei realiza castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine. Comision 60% din castigurile realizate de catre tine; office@empressv-studio.ro; www.empressv-studio.ro 3.000 $; (0786.400.195 office@empressvstudio.ro

63. Fete, modele, salariu garantat de pana la 4.000 ron. Ti-ai dorit dintotdeauna un job unde tu sa fii propriul tau sef, sa ai venituri reale intre 1.000$ si 5.000$, Ai nevoie de plata zilnica, site-uri cu trafic, promovare, daca da, te asteptam, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 64. Fete, modele, salariu garantat de pana la 4000 Lei, comision progresiv 50%70%, 200 $ bonus de recomandare, vacante oferite in functie de performanta, procent de 100 % pentru prima perioada 5.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 65. Fetish Studio, recrutam modele pt. primul studio de videochat Fetish Glamour din Romania. Decoruri bine alese, cu o eleganta aparte, special pentru tine. Vino sa ne vizitezi si poti vedea cu ochii tai ce inseamna eleganta. Bonusuri motivante, legalitate, confidentialitate. Poti avea intrun timp foarte scurt casa, masina, vacante si multe alte lucruri pe care ti le doresti de mult timp. Be a Fetish Model. www.fetishworld.ro (0730.752.752 66. Fetish World Videochat Studio angajeaza. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani. www.fetish-world.ro (0730.752.752 67. Franta vacante oferite videotchatmodel-masaj cautare in caz de urgenta 2 fete sau studenti gratuite 1 saptamana private - Model foto, videotchat si masaj. Franceza / engleza salariu foarte bun + concediu liber + bonus 6000 LEI / saptamana. 6.000 {; (+33782495813 weekend4321@live.fr 68. Hostess Online angajam hostess cu

sau fara experienta in abordarea membrilor interesati de domeniul nostru de activitate; 3.500 {; (0751.124.276 hr@unicornagency.ro

75. Hostess online Legend Studio. Postul

se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 76. Hostess online, angajam fete cu sau

fara experienta pentru activitatea de videochat adult sau non-adult, venituri pana la 5000 euro/luna, 200$ bonus la angajare + premii lunare, program flexibil, contract de munca. 5.000 {; (0758.860.957 office@creativevideochat.ro

77. Hostess online, venituri sigure 3000 $- 7500 $ pe contract cu/fara experienta. Bonus 500 $ la angajare. Program optional 5-7 h/zi. Contact non-stop. Angajam doar personal feminin. Plati la zi/saptamal/bilunar. 7.000 {; (0767.887.888/ 0748.828.234 uinrom@gmail.com 78. Hostess Online. Angajam hostess cu

sau fara experienta in abordarea membrilor interesati de domeniul nostru de activitate; Oferim salariu de 3500 lei net. Punct de lucru - Piata Unirii. Ne dorim sa faci parte din Echipa Unicorn Agency. Asteptam CV urile voastre la adresa de email sau programeaza-ti interviul la nr de telefon: (0751.124.276 hello@unicornagency.ro

79. Legend Studio angajeaza modele socializare online fete. Alege Legend Studio, iar seriozitatea iti va fi rasplatita cu city break-uri in functie de performante, sedinte la spa, make-up, plus un salariu minim garantat de 4.000 Lei 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 80. Legend Studio angajeaza modele videochat! ai peste 18 ani si iti doresti venituri garantate de 2000$ inca din prima luna? Program la alegere! Procent de 100% in prima perioada; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 81. Legend Studio- Modele socializare online postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 82. Luxury Life Studio angajam cupluri si domnisoare cu sau fara experienta. Oferim plata zilnic sau bilunar, training non stop, mediu de lucru placut, bonus la angajare, locatii centrale, confidentialitate, cerem si oferim seriozitate maxima 2.000 {; (0785.565.186 luxurylifestudio@yahoo.com 83. Luxury Life Studio angajam doamne si domnisoare Alege acum sa faci parte din echipa Luxury Life Studio, oferim plata zilnica sau bilunar, contract de munca, comision 50/70%, bonus real de angajare, training constant, oferim maxima seriozitate. 2.000 {; (0785.565.186 luxurylifestudio@yahoo.com 84. Masaj. Salon masaj erotic situat cen-

tral angajeaz in conditii legale fete pentru masaj. Se ofera salariu+comision din masaj; (0721.243.749

85. Maseuze Angajam maseuze cu sau fara experienta. Salariu fix plus procent. Locatia este in centrul vechi al Bucurestiului, cazare gratuita. (0759.139.241 86. Maseuze cu sau fara experienta pen-

tru salon de masaj in zona centrala. Se ofera salariu, comision 50%, contract de munca si cazare. Rog seriozitate (0763.301.380 panselutaa@yaho.com

87. Maseuze Salon de masaj situat in zona centrala cauta maseuze cu sau fara experienta. Se ofera comision 50%, cazare si contract de munca; (0763.301.380 panselutaa@yahoo.com 88. Maseuze Te invitam sa te alaturi echipei noastre de elita ! Cea mai buna alegere pentru venituri excelente. Iti oferim un mediu de lucru profesional, contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata. Aplica acum www.monamour-masaj.ro/angajari 3.000 {; (0732.889.966 89. Maseuze cu sau fara experienta pentru salon de masaj de lux in zona centrala angajeaza. Se ofera comision 50%, cazare si contract de munca (0763.301.380 panselutaa@yahoo.com 90. Maseuze cu sau fara experienta Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 91. Maseuze salon masaj intretinere corporala, cu sau fara experienta care doresc sa se alaturei Familliei Dafne, noi va punem la dispozitie oferte avantajoase si conditii impecabile de munca. Nu ezitati sa ma contactati. 2.500 {; (0783.020.015 beutydafne@gmail.com 92. Maseuze, cele mai bune comisioane

La Mon Amour Massage. Esti tanara, frumoasa, senzuala, lipsita de prejudecati si in cautarea unui venit consistent? Te invitam sa te alaturi echipei noastra de elita, cu 10 ani de experienta! Mon Amour Massage, cel mai important furnizor de servicii de masaj erotic de lux din Bucuresti, este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de maseuze de elita. 3.000 {; (0732.889.966/ 021.316.88.38 manager@monamourmasaj.ro 93. Menajera tanara fara prejudecati, pentru un apartament doreste un domn program flexibil, salariu f bun, plata la zi, plus bonusuri. (0785.930.801 Iulianelecticserv@yahoo.com 94. Menajera, 5.000 lei/luna, tanara, maxim 24 ani, 3 ore pe zi l-v, prezentabila, organizata, punctuala, atragatoare, pentru director 30 de ani, 3 poze pe mail sau whatsapp. 5.000 L; (0728.138.347 euro.headoffice@gmail.com 95. Model Non Adult - 3500 lei garantat

stim cat este de important sa ai un venit constant si satisfacator; 3.500 L; (0751.124.276 hr@unicornagency.ro

96. Model online Hai in echipa JustYou.

Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L, procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1, 2, 3, 4 si 6. Contactati-ne non-stop. 5.128 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

13 martie 2019

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 4

LOCURI DE MUNCÅ 97. Model online la JustYou. Promovare rapida. Bonus angajare pana la 4100, salariu 5128 L procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Contract de munca. Contactati-ne. Decontam taxiul pentu interviu, 5.128 L; (0770.752.856/ 0745.651.791 officejustyou@gmail.com 98. Model videochat cu cele mai mari castiguri. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani. O echipa de profesionisti dedicata tie. Te invitam sa iti permiti orice; www.fetish-world.ro (0730.752.752 99. Model videochat Legend Studio isi

mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 4.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro 100. Model videochat cu/fara experienta

Joy Studio angajeaza modele de videochat. Ne marim echipa cu inca 9 colege serioase. Experienta nu este necesara. Plata la zi sau la 2 saptamani. Contract de munca si bonusuri. Te asteptam! 3.000 {; (0755.543.330 Joybucuresti@gmail.com 101. Model videochat, ai prietene sau ai

cunoscut persoane din domeniu, ai auzit ca este usor sa fii model de videochat,noi iti garantam ca nu. Ai auzit ca se castiga bine din videochat, noi iti garantam ca da. Suna-ne, te asteptam sa discutam la o cafea, 5.000 {; (0768.455.849/ 0784.812.499 102. Modele cu sau fara experienta, 18+, esti comunicativa, iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti. Ai posibilitatea unor castiguri uimitoare din conversatii pe internet. Noi te ajutam sa fii Rich, 5.000 L; (0722.101.020 contact@richgirls-studio.ro 103. Modele fara experienta United Stu-

dios angajeaza modele fara experienta pentru conversatii online adult si non adult. Bonus de angajare 1.000 $. 1.000 {; (0746.700.600 Angajari@unitedstudios.ro 104. Modele Fetish exclusiv non adult peste tot intalnesti anunturi cu studiouri care cauta fete si promit diverse premii colosale sau sume de bani foarte mari. Stim ca nu credeti, pentru ca nici noi nu credem! De aceea noi va demonstram! (0728.575.937 office@darkangelstudio.ro

124. Modele videochat din studio, plata la

zi si bilunar, comision din studio pana la 70%, site-uri diverse, program flexibil. Bonus angajare, bonusuri performanta, venituri garantate, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

125. Modele videochat lucrand la noi iti vei putea face singura ce cadou doresti, garantam confidentialitatea. Identitatea ta este protejata 100%. Daca vrei sa devii independenta financiar si sa-ti atingi obiectivele de-o viata in maxim 2-3 ani apeleaza cu incredere la specialistii de la Studio 20 Videochat. Vom fi alaturi de tine in cea mai frumoasa experienta a vietii tale. Pentru ca te vei simti ca un star de cinema. Aplica acum. www.studio-20.ro; (0748.777.757 contact@studio20.com 126. Modele videochat Vrei independenta

financiara? Creative Studio este in cautarea de noi modele, cu varsta peste 18 ani, pentru activitatea de videochat. Incepand de la 3500 Ron/luna garantat+ 200 $ bonus de angajare. 3.500 L; (0769.978.196 office@creativevideochat.ro

127. Modele videochat cu fara experienta

Decebal vrei un job ca o vacanta? Vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Ai nevoie de plata zilnica, promovare si trafic pe cele mai bune siteuri? 5.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

128. Modele videochat cu sau fara experienta alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 129. Modele videochat cu sau fara expe-

rienta, angajam modele videochat cu sau fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 130. Modele videochat cu sau fara expe-

rienta, angajam modele videochat cu sau fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. Pentru programare interviuri tel., 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 131. Modele videochat cu, fara experien-

105. Modele fetish, program flexibil, legal-

ta Decebal Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

106. Modele online Colaboram cu fete cu/

132. Modele videochat cu, fara experienta Decebal Devino model la Legend Studio si castiga un salariu minim garantat de 4.000lei sau proncent intre 50% si 70%! Bonus 200$ daca ne recomanzi unei prietene, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

itate te distrezi castigand bani, iti oferim un loc de munca relaxant, în fata unui calculator, unde esti libera sa faci tot ceea ce iti place, fara sa te dezbraci !www.darkangelstudio.ro (0728.575.937 office@darkangelstudio.ro fara experienta poti castiga intre 3.0005.000$. Bonusuri din prima luna. Comision 50% sau varianta de salariu fix garantat. Te asteptam la un interiviu pentru mai multe detalii, 5.000 {; (0770.752.856/ 0745.651.791 officejustyou@gmail.com 107. Modele online fete minim 18 ani cu

sau fara experienta pt. videochat. Comision 60% + bonusuri, plata zilnica, cazare gratuita, salariu fix 2200 ron sau comision, trainer si suport tehnic non stop, zona Diham. (0764.176.160 108. Modele online la Rich Girls Studio

Vrei un job cu venit garantat de 5.000 lei/ luna? Job stabil, bine platit pentru doamne si domnisoare- peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, servicii de infrumusetare- gratis, confidentialitate, 5.000 L; (0722.101.020 contact@richgirls-studio.ro 109. Modele online, cea mai buna echipa

condusa de un model de top 3 live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine! Comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro; (0786.400.195 office@empressvstudio.ro 110. Modele online, Piata Muncii alege sa

devii top model la Legend Studio! Castiga minim 2 000$ pe luna, Plata la zi sau bilunar! Bonus recomandare 200$! 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

111. Modele online, Piata Muncii alege sa

devii top model la Legend Studio! Castiga minim 2 000$ pe luna, Plata la zi sau bilunar! Bonus recomandare 200$! 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

112. Modele online, Piata Muncii Legend

Studio angajeaza fete cu sau fara experienta pentru sesiuni online, program la alegere, sedinte foto gratuite, suport 24/24. Zona ultracentrala, plata zi/ saptamana/ bilunar. Fa-ne o vizita, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 113. Modele online, Piata Muncii Legend

Studio angajeaza fete cu sau fara experienta pentru sesiuni online, program la alegere, sedinte foto gratuite, suport 24/24. Zona ultracentrala, plata zi/ saptamana/ bilunar. Fa-ne o vizita, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 114. Modele online. Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de euro? Devino acum model la Fetish World, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal; www.fetish-world.ro (0766.016.639 angajari@fetishworld.ro 115. Modele online. Vrei sa ai o viata ca

in filmele de Hollywood? Vrei castig garantat intr-un timp cat mai scurt? Studio 20, cel mai bun studio din lume! Aplica acum! Vom fi alaturi de tine in cea mai frumoasa experienta a vietii tale. Pentru ca te vei simti ca un star de cinema. www.studio20.ro; (0748.777.757 contact@studio20.com 116. Modele socializare online - Decebal,

postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 117. Modele socializare online Decebal iti

faci griji ca nu vei avea cum sa te sustii la facultate. Legend Studio vine in intampinarea ta. Castiga un comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 118. Modele socializare online Decebal,

iti faci griji ca nu vei avea cum sa te sustii la facultate. Legend Studio vine in intampinarea ta. Castiga un comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

133. Modele videochat cu/fara experienta Piata Muncii. Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 134. Modele videochat cu/fara experienta

Piata Muncii Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

135. Modele videochat cu/fara experienta

Piata Muncii Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 136. Modele videochat online. Ai vrea sa

castigi in fiecare zi mii de dolari? Devino acum model la Fetish World, cel mai mare studio fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, castiguri garantate de mii de dolari; www.fetish-world.ro (0730.752.752 137. Modele videochat Piata Muncii din studio, plata la zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara 4.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro

140. Modele, Rich Girls Studios ofera cel

mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal, plus confidentialitate. 5.000 L; (0722.101.020 contact@richgirls-studio.ro 141. Modelele cu sau fara experienta 18

ani, esti comunicativa, iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti! Ai posibilitatea unor castiguri uimitoare din conversatii pe internet. Noi te ajutam sa fii Rich 5.000 L; (0722.101.020 contact@richgirlsstudio.ro 142. NightClub & LaufHaus Graz Colos-

seum Bar cauta fete +19 ani. Transport si cazare asigurate. Locatii de inalta calitate. Castiguri substantiale, plata la zi. Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii sms/WhatsApp la tel., Facebook: Suzie Colosseum; (00436607949606 suzie.colosseum@gmail.com

143. Online models cu/ fara experienta pentru video conferinta. Oferim castiguri garantate 1.200-7.800$ lunar. Bonus 300$ din prima zi. Program optional. Studiouri in toate sectoarele. Adult / nonadult 7.800 {; (0744.378.116 officemystic@yahoo.com 144. Operator discutii online Iti place sa

stai in fata calculatorului? Consideri ca ai putere de convingere si rabdare? 3.500 {; (0751.124.276 hr@unicornagency.ro 145. Performeri videochat de acasa

al, vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei/ luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna si servicii de infrumusetare zilnice, gratuit 5.000 L; (0722.101.020 contact@richgirls-studio.ro 156. Salonul Confidential angajeaza host-

ess si maseuze. cauti un job distractiv sau pur si simplu esti curioasa si vrei sa afli mai multe? Oferta noastra: bonus de angajare 200 euro. Plata la zi, comisioane de la 100 - 180 Lei/h, tips-uri consistente; 2.500 {; (0748.111.333 office@confidential.ro 157. Salonul Confidential angajeaza

maseuze, cautam colega. Plata la zi, comisioane de la 100 - 180 Lei/h, tips-uri consistente. Daca esti tanara, frumoasa, sociabila si vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara si dinamica, hai sa ne cunoastem. 2.000 {; (0720.114.488 office@siam.ro 158. Studio 20, cel mai bun studio din lume. Vom fi alaturi de tine in cea mai frumoasa experienta a vietii tale. Pentru ca te vei simti ca un star de cinema. Castiga sume intre 1.000$ si 50.000$ pe luna. Venit garantat de 1.000$ pe luna. Comision de pana la 65% din castiguri. Bonus de fidelitate. Cursuri gratuite. Contract de munca legal. Program de lucru flexibil. Aplica acum. www.studio-20.ro; (0748.777.757 contact@studio20.com 159. Studio EmpressV, cea mai buna

Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

149. Personal fete masaj, somatic, plata zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; (0724.168.007 mihainick@gmail.com

123. Modele videochat Avem job-ul per-

150. Personal part time masaj, pentru

masaj. Ai nevoie de bani? Doresti o colaborare in timpul tau liber? Watzap pentru detalii, garantat zilnic castiguri bune, 2-3-4 h pe zi sau cat poti tu. Contact doar pe Watzap. 1.500 {; (0720.525.571

178. Videochat de acasa Shy Girls Stu-

dio videochat de acasa prin intermediul unui studio, beneficiezi de training, suport tehnic, contract legal. Contact Shy Girls 5.000 {; (0733.973.445 conturi@shygirls.ro

179. Videochat de acasa. Femeile plinute pot fi modele sexy! Videochat de acasa pentru doamne mature, domnisoare si cupluri in orice localitate. Tel., WhatsApp: (0753.931.338 180. Videochat masaj adult contactatima la nr de tel al meu pentru mai multe detalii. Serviciu cu bani frumosi si nr meu de wapp 07736393439 pt mai multe detalii (07774504866/ 07341692504 Vasilemariasandu@gmail.com 181. Videochat non adult Stai de vorba

pe net si castigi bani!Incearca si tu acum cel mai bine platit job din Romania!Conversatii Online, fara nuditate (0720.418.000 182. Videochat, de acasa Nu ai timp de

un extra job si vrei sa lucrezi de acasa? Monroe Studio a lansat programul "Xerrar Studios Home'' oferind program flexibil, suport tehnic 24/24 si comision avantajos de la 70% 2.500 {; (0774.482.177 monroe.studio@yahoo.com 183. Vino si tu in echipa noastra, avem sute de modele fericite, sustinem cu mandrie ca suntem cel mai serios studio de videochat. Oferim cele mai mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minim garantate si program de lucru preferential (0785.709.805 184. White Queen Studio angajeaza

1. Acord ingrijire persoane varstnice imo-

standard, 65% bonus Incearca jobul care iti ofera o situatie financiara solida, mai mult timp liber si un viitor sigur. Oferim contract si cazare in Bucuresti. Plata in avans, la cerere. Detalii pe www.wishstudio.ro 3.300 {; (0727.275.555 office@wishstudio.ro 161. Tinere 18 ani+, dasatoare New Blue

Up- Saunaclub- Elvetia Zurich,ofera locuri de munca legale pentru salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte.Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 162. Tinere 18-40 pt masaj sau animatie club, discretie colectiv prietenos, angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic sau/si dans, hostess. Seriozitate si siguranta, brand de 12 ani. Comision 45-150 lei/ora. 9.000 {; (0730.222.270/ 0732.119.900 163. Tinere 18-40 pt masaj sau animatie

+18 ani, sociabile, pentru salon masaj erotic. Conditii foarte bune, comision 50%, fara alte costuri. Plata se face zilnic. Central, Unirii. Oferim si cazare. Sunati nonstop; (0738.352.753/ 0738.492.553 165. Tinere, modele online, Studio Rich

Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil, servicii de infrumusetare si confidentialitate 5.000 L; (0722.101.020 contact@richgirlsstudio.ro 166. Tinere, modele online, studio videochat Bucuresti, Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal si confidential 5.000 L; (0722.101.020 contact@richgirlsstudio.ro 167. Tinere, modele online. Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de dolari? Devino acum model la Fetish World, cel mai mare studio din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, cazare gratuita in Bucuresti, cele mai mari castiguri la noi sunt; www.fetish-world.ro (0730.752.752 168. Tinere, modele online. Castiga

sume intre 1.000 $ si 50.000 $ pe luna. Venit garantat de 1.000 $ pe luna. Comision de pana la 65% din castiguri. Bonus de fidelitate. Cursuri gratuite. Contract de munca legal. Program de lucru flexibil. Studio 20, cel mai bun studio din lume. Vom fi alaturi de tine in cea mai frumoasa experienta a vietii tale. Pentru ca te vei simti ca un star de cinema. Aplica acum. www.studio-20.ro; (0748.777.757 contact@studio20.com

170. Trainer studio videochat, Legend

online iti oferim timp de 30 zile sprijin financiar 3200 lei. Salariu fix garantat 3800 lei+procent. 50%-75%, carte de munca fara nici un fel de taxe. Plata la zi/saptamanal/bilunar. Camere fumatori/nefumatori. 3.800 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

177. Videochat cu Wish Studio, 60% standard, 65% bonus incearca jobul care iti ofera o situatie financiara solida, mai mult timp liber si un viitor sigur. Oferim contract si cazare in Bucuresti. Plata in avans, la cerere. Detalii pe www.WishStudio.ro 3.500 {; (0727.275.555 office@wishstudio.ro

160. Studio WISH videochat cu 60%

146. Peronal, bonus de angajare, cazare

148. Personal feminin pentru conversatii

176. Victoria Studio sau arta de a face bani Ne marim echipa, vino sa lucrezi cu noi! Independenta financiara, dezvoltare feminina, program flexibil, zona Piata Unirii, bonus de angajare 100 USD, comision 100% din prima perioada. 5.000 {; (0725.848.664 stefania_obreja@yahoo.com

modele videochat vrei sa castigi real sume mari de bani lunar, posibilitatea de cazare si chiar o excursie cu cazare platita de noi la un hotel de 5 stele? Angajeaza-te ca model videochat, fete peste 18 ani 5 {; (0757.712.636

169. Trainer - personal feminin esti plina

videochat, Simplu ca 123, grasutele sunt bine venite, se cer: varsta minima 20 ani engleza cunostinte PC minime, se ofera : seriozitate, comision 50-80%, program flexibil la alegere 1.500 {; (0766.219.049 justsee200@yahoo.com

175. Unicorn Agency- Modele online. Scapa de grija zilei de maine si traieste tineretea pe care ti-ai dorit-o intotdeauna! Vino la Agentia de videochat care are grija de tine. Te invatam tot ce trebuie sa stii despre aceasta meserie. Iti oferim independenta pe care ti-o doresti si iti faci singura programul; (0751.124.276 hello@unicornagency.ro

echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro 3.000 $; (0786.400.195 office@empressvstudio.ro

PinkBlack Agency angajeaza performeri pentru a lucra de acasa.Oferim plata bilunara, contract de colaborare intr-un cadru legal, program flexibil, bonusuri accesibile, training si suport tehnic. 3.500 {; (0746.525.225

147. Personal cu charm pentru studio de

fect pentru tine. Venit garantat pana la 4000 Lei sau 75% din incasari. Alege mediu de lucru profesionist, plata la timp, program de lucru flexibil, join us, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

155. Rich Girls Studio angajeaza person-

164. Tinere dragute, aspect fizic placut,

120. Modele socializare online, postul se

122. Modele videochat Alege Legend

154. Receptionera pentru salon masaj erotic Royal Place Massage angajeaza fata pentru postul de receptionera cu varsta min 18 ani. Aspect fizic placut, sociabila si dornica sa invete! Salariu atractiv! (0767.050.974 anamaria_2019@yahoo.com

139. Modele videochat, Legend Studio isi

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

vei putea face singura ce cadou doresti, garantam confidentialitatea. Identitatea ta este protejata 100%. Daca vrei sa devii independenta financiar si sa-ti atingi obiectivele de-o viata in maxim 2-3 ani apeleaza cu incredere la specialistii de la Studio 20 Videochat. Vom fi alaturi de tine in cea mai frumoasa experienta a vietii tale! Pentru ca te vei simti ca un star de cinema. Aplica acum! www.studio-20.ro, (0748.777.757 contact@studio20.com

153. Receptionera call-center salon masaj, urgent, program de o zi cu o zi, 3/4 ture pe saptamana. Preluat apeluri telefonice, oferit informatii despre servicii si poze cu fetele, trecut in tabel programarile, anuntat receptia, conditii avantajoase. 3.000 L; (0761.263.474 office@attractionclub.ro

100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

138. Modele videochat, castiga comision

119. Modele socializare online, postul se

121. Modele videochat - lucrand la noi iti

152. Prestige Studio angajeaza fete Prestige Studio angajeaza fete cu aspect fizic placut si engleza nivel mediu. Bonus angajare, training/ sedinte foto-video, plata bilunar. 3.000 {; (0726.848.704/ 0784.812.499 prestigenet.dvd@gmail.com

club, discretie oferim cazare, calificare si angajare legala ptr doamne si domnisoare pe postul de maseuza. 3 Saloane cu vechime 15 ani in centrul Bucurestiului. Castiguri peste 2000 euro/luna. 3.000 {; (0730.222.270/ 0720.057.901

gratuita, 1000$. Scapa de chirie. Monroe Studio angajeaza fete in domeniul adult videochat, oferindu-ti un bonus generous de 1000$, cazare gratuita in garsoniere, comisioan de pana la 70%. Detalii la telefon. 2.500 {; (0774.482.177 monroe.studio@yahoo.com

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

151. Personal videochat, vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

de energie si te consideri o persoana ale carei idei duc la rezultate excelente?Ai experienta in domeniu si intelegi necesitatile unui model? (0751.124.276 hr@unicornagency.ro

Studio isi mareste echipa. Suntem in cautare de personal, pentru postul de admin/trainer. Oferim un pachet salarial atractiv. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 171. Trainer videochat, cautam un trainer

expert pentru videochat. Sexul feminin. Salariu fix 500 plus excelent provizioane care pot depasi cu usurinta 1000 de euro. Pentru informatii scrieti pe whatsapp. 1.000 {; (0742.821.565 whitequeenstudioro@gmail.com 172. Trainer videochat. Studio exclusiv

feminin recruteaza personal pentru postul de trainer. Se cere minim 6 luni experienta in domeniu, limba engleza, program 8 h/5 zile. Posibilitate de avansare salariala si profesionala, 2.500 L; (+40765640271/ +40765640271 hr@studio-27.ro 173. Traineri intr-un studio de videochat din Bucuresti, in zona Timpuri Noi, Tineretului. Salariul cuprins intre 2000 lei (in perioada de proba) si 3500 lei. Program flexibil. 2.000 L; (0749.171.040 mariabarosi3@gmail.com 174. Unicorn Agency- Modele Online Scapa de grija zilei de maine si traieste tineretea pe care ti-ai dorit-o intotdeauna ! Vino la Agentia de videochat care are grija de tine. Te invatam tot ce trebuie sa stii despre aceasta meserie. Iti oferim independentape care ti-o doresti si iti faci singura programul; (0751.124.276 hello@unicornagency.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Cereri muncå bilizate sau greu deplasabile cu program intern. Salariu la fiecare doua saptamani. Rog seriozitate; (0761.090.317 2. Administrativ tanara serioasa,

doresc colaborare job part time in administrativ. Engleza, scris, citit, vorbit nivel conversational. Rog oferte serioase si concrete pe e-mail: colaborare2017@gmail.com colaborare2017@gmail.com 3. Barbat 44 de ani caut de munca cu

plata la zi/saptamana; (0725.103.565

4. Batrane. Doamna in varsta de 60 ani doresc sa ingrijesc batrane in varsta de 70, 80, 90 ani, interna. Doresc seriozitate; (0784.929.263 5. Bucatar bucatar sau bucatar sef cu

experienta caut loc de munca. Bucatarie italiana, internationala si romaneasca; (0720.498.960 costycosty08@yahoo.com 6. Caut de munca doar in Belgia permis

cat. B, sudor mig-mag, dar sunt deschis la sugestii, 1.000 {; (0040769602458 sevastiancuv@gmail.com 7. Caut de munca, doamna 30 ani, ca menajera curatenie sau ajutor de bucatar. Rog seriozitate, in sect. 2 sau Voluntari; (0755.852.293 8. Caut urgent de munca, paznic sau incarcator descarcator , de noapte, o noapte lucrata si una libera, oriunde in Bucuresti, Ilfov; pot lucra 8, 10 sau 12 ore. (0768.500.865 9. Curatenie part-time familii, birouri, ofer

servicii de curatenie sau calcat pentru familii sau birouri, in regim part-time, 45 ani, punctuala, nefumatoare, cu experienta in domeniu. Ofer si rog seriozitate. (0762.041.809 10. Doamna 60 ani ajut batrana cu Alzhaimer moderat, gatesc, medicatie, plimbare, regim intern, termen lung; (0761.708.412 11. Doamna casatorita, fac menaj aparta-

mente, ingrijesc batrani deplasabili, in jurul zonei Obor; (0724.725.059 12. Doamna cauta sa faca curat in garsoniere, apartamente din Bucuresti o data pe saptamana; (0730.833.998 13. Doamna ingrijesc batranica, gatit,

piata, medicatie, regim intern, termen lung; (0739.031.085 14. Doamna serioasa ingrijesc bolnav/ bolnava, serioasa cu experienta, rog seriozitate; (0730.317.982 15. Doamna serioasa, ingrijesc persoane

batrane, bolnave, (doamne) inclusiv Alzheimer, experienta in domeniu. (0736.062.555

16. Doamna, 54 ani, cu atestat infirmiera,

ofer servicii de specialitate, sector 3; (0765.996.308

17. Familista, 39, fac curat si calc pentru

o familie sau o doamna, exclus domni singuri. 1/2 zile pe saptamana, salariu/ zi, 150 L; (0763.957.704 18. Ingrijesc batrana intern; (0764.645.691/ 0727.608.546 19. Menaj ingrijire batrani, doamna cu

ecsperienta fac menaj,calc, gatesc, ingrijesc batrani imobilizati la pat tel. 30 L; (0787.456.168 Viorica.coca1@yahoo.com 20. Personal bistro, bistro, locatie pozitionata in inima capitalei, pe malul Dambovitei, recruteaza peronal: bucatar, ajutor bucatar ajutor barman, ospatarite, femeie serviciu. P.R. Hostess. 400 {; (0764.444.917 21. Sofer B, C, E, experienta peste 35 de

ani, familist, fara vicii, solicit angajeare cu CM, preferabil cat. B, Piata Gorjului; (0751.571.519

22. Sofer BCDE, toate atestatele caut angajare cu tot salariu pe cartea de munca (conditii bugetar) preferabil sectorul 6; (0726.097.232 23. Sofer mecanic auto, stivuitorist,

agent paza si ordine, solicit angajare sector 3, 1.800- 3.500 lei; (0724.446.600

24. Sofer taxi schimb de zi, caut angajare,

zona Giurgiului, Berceni; (0721.605.863

25. Sofer, doresc angajare cu sau fara masina, posed P.C Grade A B C D, atestat card tahograf, Caravele 8+1; (0752.961.084 26. Sofer, posesor auto. Sofer, pensionar,

posed auto, doresc colaborare part-time. (0744.323.494

26. Aparatorii Patriei metrou, garsoniera,

53. Basarabia, Arena Nationala, Chisinau, lux, semidec., et. 10/11, 39 mp, 1983, Basarabia, Chisinau, Arena Nationala, bloc 1983, stradal, pozitie super avantajoasa, et. 10/11, nou amenajata foarte frumos, balcon inchis, insorita, luminoasa, superba; 4 lifturi. 38.000 {; (0722.274.245/ 0769.647.350

27. Aparatorii Patriei, Berceni dec., et. 1/5, 33 mp, 2019, Garsoniera se vinde complet finisat si este dotat cu: centrala termica proprie de apartament si calorifere, usa exterior metalica, usi interior de cea mai buna calitate, gresie, faianta si parchet 28.500 {; (0756.059.507 geanina@tophome.ro

54. Basarabia, Campia Libertatii dec., et.

28. Aparatorii Patriei, Berceni, dec., et. 2/5, 35 mp, 2019, garsoniera cu bucatarie inchisa intr-un bloc nou situat in cea mai noua zona rezidentiala a cartierului Berceni, la o distanta de doar 7-8 minute metrou M2- Aparatorii Patriei si fac. Spiru Haret 31.000 {; (0787.525.631 alexandrugvr@gmail.com

mp, 1984, adrese noi va propune urmatoarea oferta, fara comision, garsoniera, dec.a, bl mixt, et. 2/4, an 1984, mobilata modern, utilata complet. Vecinatati: Chisinau, Nicolae Grigorescu, Titan. Cod 125017 49.000 {; (0752.122.538 office@adrese-noi.ro

investitie dec., et. 1/5, 33 mp, 2019, compartimentare practica pentru spatii utile, cu balcon si finisaje de foarte buna calitate, cu materiale din import, la alegere, in buget consistent. Accept credit ipotecar 33.000 euro. Cash 28.500 euro. 28.500 {; (0787.672.423

Garsoniere 1. 1 Decembrie 1918, Trapezului, Metrou

dec., et. 2/4, 16 mp, 2018, Cocheta, Mutare Rapida, Predare la Cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, etaj 2 din 4 niveluri si acoperis. Pentru detalii, Georgiana! 22.900 {; (0736.380.185/ 0725.597.221 georgiana.l@star-construct.ro

2. 1 Decembrie, Ozana semidec., et. 2/5, 15 mp, garsoniera finalizata, mutare imediata, 5 minute de metrou. Reprezentant vanzari. Comision 0 22.900 {; (0736.380.187/ 0725.597.221 constantin.s@star-construct.ro 3. 1 Decembrie 1918 dec., et. 1/2, 41 mp, 2018, dezvoltator, garsoniera spatiosa si eficient compartimentata cu boxa la subsol inclusa in pret, in imobilul P+2 la o distanta de doar 12 minute de metrou 1 Decembrie 1918. Pretul nu contine TVA 5% 44.900 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro 4. 1 Decembrie 1918, 16 mp, 1980,

gars. cf. 3, gaze, toate utilitatile; (0757.756.899

5. 1 Decembrie 1918, semidec., et. 3/4,

29. Aparatorii Patriei, Berceni, dec., et. 1/5, 33 mp, 2019, garsoniera cu bucatarie inchisa, bloc nou, la doar 8 minute de metrou Aparatori. Se preda fnisata la cheie si racordata la utilitati. 28.500 {; (0787.525.631 alexandrugvr@gmail.com 30. Aparatorii Patriei, Berceni, dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, garsoniera pe care o propunem spre vanzare, este disponibila la etajul 1 al unui imobil nou, p + 5e, prevazut cu lift silentios -capacitate 5 persoane, ce are acces rapid la statia de metrou Aparator; 39.900 {; (0730.245.876/ 0727.175.861 roxana@sudrezidential.ro

30 mp, 2015, garsoniera confort 1. Direct proprietar. Nu colaborez cu agentii imobiliare. Disponibila imediat. 41.000 {; (0774.003.049

31. Aparatorii Patriei, Berceni, Metalurgiei, dec., et. 1/6, 32 mp, 2019, garsoniera metrou Aparatorii Patriei. 28.500 {; (0787.672.418 tudor@tophome.ro

6. 1 Decembrie 1918, 15 minute

32. Aparatorii Patriei, Drumul Jilavei

metrou, dec., et. 4/4, 31 mp, 2016, Gura Siriului, bloc 4 etaje cu pod, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala, geam baie, libera, toate actele, 35.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

dec., et. 1/5, 33 mp, 2019, Se vinde complet finisat si bransat la utilitatile orasului cu centrala proprie, contorizare individuala a utilitatilor si finisaje incluse in pret la alegerea viitorilor cumparatorii. 28.500 {; (0787.525.583 ionut@tophome.ro

7. 1 Decembrie 1918, 6 minute metrou,

33. Apusului dec., et. parter/6, 52 mp, 2015, Procapital Development va ofera spre vanzare : vand garsoniera dubla in Militari Apusului Residence hol foarte mare, bucatarie 13 mp, camera 21 mp, balcon mare inchis parter, mobilat totul numar etaje 51.000 {; (0720.888.023 dobre.costin@procapitald.ro

dec., et. 4/5, 15 mp, 2018, garsoniera are baie complet utilata cu obiecte sanitare. Blocul este izolat, la exterior cu polistiren de 10, este bransat la apa, canalizare, curent electric, termoficare. Usa metalica, finisata complet. 20.900 {; (0736.380.186/ 0725.597.221 cristina@star-construct.ro

8. 1 Decembrie, 1 camera, dec., et. 2/4, 15 mp, 2018, dezvoltator. Garsoniere finalizate cu mutare imediata la 10 minute distanta de metrou 1 Decembrie. Pret incepand de la 20.900 euro pana la 23.400 euro. 20.900 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro 9. 1 Decembrie, camera dec., et. 2/5, 15

mp, 2018, metrou 1 Decembrie, mutare imediata, acte gata. Garsoniera disponibila in imobil P+5, in zona Theodor Pallady la 10 minute distanta de metrou 1 Decembrie.Pretul Nu contine TVA 5% 19.905 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro

10. 1 Decembrie, metrou 4 min de mers,

comision 0 semidec., et. parter/5, 17 mp, 1980, reconditionat 2018. Cel mai bun pret din zona. Etaj intermediar. Vecinatati: metrou 1 Decembrie (5 min), Ratb, Lidl. Finisat modern cu gresie, faianta, parchet, usa metalica si obiecte sanitare. 20.850 {; (0736.380.183/ 0725.597.221

11. 1 Decembrie, pret promotional, final-

izat, dec., et. 4/5, 15 mp, 2018, Mutare imediata, propun la vanzare o garsoniera noua in zona de metrou 1 Decembrie 1918. Garsoniera se preda cu toate finisajele incluse. Direct dezvoltator, comision 0. 20.900 {; (0736.380.184/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro 12. 1 Decembrie, Titan, dec., et. 4/5, 15

mp, 1980, ansamblu aflat in imediata vecinatate a mai multe obiective de interes public printre care centrul commercial Lidl, magazinul Mega Image, Scoala Gimnaziala Nr 20, Gradinita Nr 211. Mutare Imediata. Fara TVA, 19.900 {; (0736.380.181/ 0725.597.221 natalin.p@star-construct.ro

34. Arena Nationala, balcon inchis, bloc

reabilitat semidec., et. parter/8, 30 mp, 1976, Zona linistita, str. Bucovina, P/8 etaje, semidec., contorizare individuala pentru apa, caldura si curent. Se accepta orice tip de credit. Bloc reabilitat, curat, cu oameni linistiti. 39.800 {; (0736.380.186/ 0726.904.451 cristina@star-construct.ro 35. Armeneasca, semidec., et. 1/2, 48

mp, 1939, Armeneasca, adiacent zona Vasile Lascar, gars. confort sporit 48 mp, centrala proprie, garaj cu 38 mp teren folosinta, boxa, cf, rog seriozitate pret nediscutabil numai cu cash 55.000 {; (0760.978.331/ 0722.560.930 teraimobiliare@yahoo.com 36. Auchan Militari, Chiajna et. 3/6, 2019, Garsoniera direct dezvoltator, comision 0%, tva inclus, finisaje incluse in pret 27.500 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com 37. Auchan Militari, Chiajna dec., et.

parter/6, 32 mp, 2019, Garsoniera direct dezvoltator, comision 0%, TVA inclus, finisaje incluse in pret 30.000 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com 38. Auchan Militari, Chiajna et. 5/6, 2019, Garsoniera direct dezvoltator, comision 0%, TVA inclus, finisaje incluse in pret. 26.500 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com 39. Auchan Militari, Chiajna dec., et. 2/9,

Proiect nou in ansamblu rezidential, ideal investitie, preturi de la 800 euro/mp util. 22.500 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com

13. 1 Decembrie. Mizil. 20 mp, vanzare gars., mobilata/utilata nou lux electic la bucatarie termoficare la caldura la parter, 2 garsoniere ambele 25500 , bloc izolat, 3 min de metrou. 25.500 {; (0762.345.350

40. Auchan Militari, Chiajna, dec., et. parter/6, 32 mp, 2018, garsoniera dec.a cu balcon, direct dezvoltator. 30.000 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com

14. 1 Mai, Ion Mihalache, Grigore Manolescu, semidec., et. parter/parter, 50 mp, 1975, 1 Mai, Ion Mihalache, Grigore Manolescu, garsoniera de 50 mp cu 15 mp terasa exterioara, renovat lux, reabilitat consolidat, termic si fonic, centrala proprie, termopane, plasa tantari, usi metalice. 60.000 {; (0735.579.250 dragoi.nicolaevicentiu@gmail.com

dence, dec., et. 3/5, 30 mp, 2019, Tineretului Residence, garsoniera, suprafata 30 mp util, dec., balcon, etaj 1-5, finisat la cheie, centrala proprie, buc open-space, finisaje la alegere, constructie noua 2018, comision 0. 24.000 {; (0720.219.698 tineretului.residence@gmail.com

15. 1 Mai, Titulescu, dec., et. 4/10, 1982,

garsoniera, bloc mixt, dec.a, suprafata 34 mp, constructie 1982, partial mobilata, centrala termica proprie. 64.000 {; (0726.274.984 abconsultimob@gmail.com 16. 13 SEPTEMBRIE dec., et. 5/10, 41 mp, 1987, 13 Septembrie - Lacul Plopului, bloc 1987, etaj 5/10, dec.a, Su-41 mp, renovata (instalatii schimbate ), gresie, faianta, parchet, posibilitate vanzare mobilata 50.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555 17. 13 Septembrie dec., et. 6/8, 40 mp,

1989, Complex Comercial Prosper, garsoniera situata la etajul 6 al unui bloc cu 8 etaje. Garsoniera nu are imbunatatiri. Blocul are 2 lifturi. 40.900 {; (0725.500.704/ 0725.500.700 dan.buga@gs2000.ro

18. 13 Septembrie, parc Sebastian, comision 0% dec., et. 2/8, 40 mp, 2004, 13 Septembrie, parc Sebastian, oferta vanzare garsoniera pe strada Cobadin, 2004 anul constructiei, 40 mp, loc de parcare, mobilat si utilat, etaj 2/8, bloc de beton, comision 0%www.realkom.ro 54.500 {; (0736.333.063 florin.stanica@realkom.ro 19. 3564 Garsoniera Drumul Taberei Moghioros semidec., et. 9/9, 31 mp, 1970, 38.000 {; (0766.442.554 violetaion@galaxyimob.ro 20. Aleea Teiul Doamnei nr. 1, bloc 19,

scara 3, ap. 217, vand garsoniera confort 2, etaj 5, pret discutabil, 30.000 {; (0743.468.999 21. Aparatorii Patriei dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, Dezvoltator, vand garsoniera la etajul 1 in Metalurgiei Park, in bloc nou, la 6 minute de statia de metrou Aparatorii Patriei. 39.900 {; (0731.171.007/ 0729.923.486 razvan.marginean27@gmail.com 22. Aparatorii Patriei dec., et. parter/4, 35 mp, 2018, Garsoniera Aparatorii Patriei, comision 0 %. 44.000 {; (0761.406.708 paul.smartrezidential@gmail.com 23. Aparatorii Patriei dec., et. 1/5, 33 mp, 2019, Garsoniera de vanzare la 10 minute de statia de metrou Aparatorii Patriei, dec.a, contorizata individual, pretul este valabil pentru plata cash, contact. 28.500 {; (0787.525.587 cristian.muresanu@yahoo.com 24. Aparatorii Patriei dec., et. 1/4, 34 mp, 2019, Vanzare garsoniera, bloc nou de 4 etaje cu lift, compartimentari caramida, finisaje la alegere, centrala proprie, bai utilate, metrou la 10'. TVA inclus, acceptam credit. Dezvoltator, comision zero. 33.900 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 25. Aparatorii Patriei Metalurgiei garson-

iera la cheie dec., et. 1/5, 33 mp, 2019, Garsoniera spatiosa in stadiu de proiect, acces stradal, parcari subterane sau acoperite, bransamente individuale utilitati multiple centre comericiale, mijloace transport in comun, scoli gradinite etc. 28.500 {; (0787.525.591 sorin@tophome.ro

41. Auchan Militari, Tineretului Resi-

42. Autogara Filaret dec., et. 5/9, 43 mp,

2016, garsoniera, dec.a, 43 mp utili, etaj 5/9, acces rapid la mijloacele de transport in comun. Este foarte aproape de parc Carol. In momentul de fata garsoniera este data spre inchiriere. 60.000 {; (0748.238.661/ 0751.075.989 georgiana@imogroup.ro 43. Baba Novac Residence dec., et. parter/8, 37 mp, 2018, direct proprietar, comision 0%. Garsoniera se vinde finisata in totalitate cu componente de calitate, baia cu obiecte sanitare, iar la bucatarie este montata centrala termica individuala. TVA 5% 61.000 {; (0758.464.986 calarasilor309@gmail.com 44. Baba Novac, semidec., et. 2/4, 27 mp,

stradal, vedere spate, cf. 2, renovata, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata si partial utilata, libera, toate actele. 35.500 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 45. Baba Novac, Campia Libertatii dec.,

et. 7/10, 35 mp, 1978, Garsoniera, dec.a, et. 7\10, suprafata 35 mp, constructie 1978, bloc mixt, luminoasa, cu imbunatatiri, mobilata, intabulata, accept credit. Vecinatati: Muncii, Titan, Mihai Bravu, Basarabia, Parc I.O.R, Metrou 48.990 {; (0730.888.285 46. Baba Novac, Cinema Gloria semidec.,

6/10, 35 mp, 1982, Garsoniera cf. 1, dec.a 35 mp. Bloc in curs de reabilitare. Gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Bloc mixt. Apropiere parc, scoala, gradinita, metrou. Toate actele. 46.000 {; (0727.395.455 55. Basarabia, Diham dec., et. 2/4, 36

56. Basarabiei, Arena Nationala semidec., et. parter/8, 34 mp, 1975, Garsoniera confort 1, semidec.a, intr un bloc reabilitat, situat pe strada Bucovina, in planul 2 de blocuri din Basarabiei, la parter din 8 niveluri, balcon termopan.Detalii, Georgiana! 39.000 {; (0736.380.185/ 0725.597.221 georgiana.l@starconstruct.ro 57. Bd. Decebal, str. Voronet semidec., et.

1/2, 30 mp, 1960, gars. cf. 1 semidec, etaj 1, su. 30 mp, fara balcon, libera, fara imbunatatiri, cadastru. 39.000 {; (0727.555.519/ 0765.643.014

58. Berceni dec., et. 1, 30 mp, 2019, garsoniera, 2 minute, metrou Dimitrie Leonida. 35.000 {; (0787.525.614 59. Berceni dec., et. 1, 33 mp, 2019, Garsoniera, Aparatorii Patriei - Drumul Jilavei, metrou 7 minute. 28.500 {; (0787.525.614 60. Berceni - Dimtrie Leonida, dec., et. 5/5, 47 mp, 2018, garsoniera cu o suprafata utila de 47.87 mp si este compusa dintrun hol, baie, bucatarie separata si camera de zi cu iesire pe terasa superba. Se preda finisata "la cheie". 600 metri pana la metrou; 32.900 {; (0726.138.984/ 0724.205.825 adrian.gherman@sudrezidential.ro 61. Berceni -Turnu Magurele semidec., et. 5/10, 32 mp, 1974, Confort 1, bl stradal reabilitat termic+fonic, scara civilizata. Finisaje de lux, mobilata si utilata complet lux: mobilier pe comanda. Zona verde, acces metrou, Ratb, libera, 54.000 {; (0760.063.801 razvani1973@gmail.com 62. Berceni b-dul Metalurgiei, garsoniera

spatioasa. dec., et. 2/5, 2018, Direct dezvoltator vand garsoniera spatioasa, disponibila la etajul 2 al unui imobil nou, cu un regim de inaltime P+5E, situat in Beceni stradal pe b-dul Metalurgiei. 36.000 {; (0721.827.390/ 0727.239.293 cristi.farcas@sudrezidential.ro 63. Berceni Luica, langa Grand Arena, Aurel Persu, dec., et. 2/3, 2018, sector 4. Dir. dezv. vinde garsoniera intr-un ansamblu nou, stradal, zona construita, cu toate utilitatile,zona rezidentiala. Garsoniera dec.a, ideal de locuit sau inchiriat, cu gradinite si scoli aproape 29.000 {; (0747.121.325/ 0728.406.982 adrian@ansambluri-noi.ro 64. Berceni metrou, dec.a, balcon, dec., et. 3/5, 39 mp, 2019, promotie la garsoniera cu camera mare si luminoasa, balcon, bucatarie si hol de decomandare generoase, baie 5,2 mp, se vinde complet finisata, totul nou si cu garantie. Pret pentru plata imediata. 36.950 {; (0762.900.901 65. Berceni metrou, dec.a, balcon, credit

bancar dec., et. 2/5, 38 mp, 2019, acces rapid la metrou Dimitrie Leonida, garsoniera dec.a, cu balcon, in bloc nou, lift, se vinde la cheie cu finisaje la alegere, totul nou si cu garantie. Accept si credit bancar, 15% avans. 37.900 {; (0762.900.901 66. Berceni metrou, dec.a, debara, bal-

con dec., et. 1/5, 37 mp, 2019, investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, dec.a, hol acces mare, bucatarie inchisa, debara, baie spatioasa, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala. 36.900 {; (0762.900.901 67. Berceni Piata Sudului semidec., et. 2/4, 17 mp, 5 statii troleu 76, piata Resita, garsoniera confort 3 curata, bine situata, g, f, p, t, um, incalzire Radet gaze in casa, cadastru, intabulare, pret usor negociabil la fata locului, 5 min. ratb, agentie imobiliara 17.999 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliara@yahoo.com 68. Berceni, dec., et. 2/3, 44 mp, 2018, Berceni, Carrefour Grand Arena, apartament tip studio, etaj intermediar, imobil nou cu lift, gresie, faianta, parchet, usi, termopan, centrala proprie, izolat termic, interfon. Plata prin credit! 38.000 {; (0721.888.400/ 0733.374.103 ionel@sudrezidential.ro 69. Berceni, dec., et. 1/6, 40 mp, 2018, finisaje incluse in pret, la alegere,toate utilitatiile, apa, gaz, curent, canalizare, contorizate individual.Centrala terminca 24 kw+calorifere.COMISION 0%! 34.900 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 70. Berceni, dec., et. 4/5, 36 mp, 2019, garsoniera se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale), care sunt contorizate individual. Comision 0. 26.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 71. Berceni, et. parter/2, 2018, garson-

iera Soseaua Oltenitei, Ratb 2 minute. 27.900 {; (0787.525.614

72. Berceni, dec., et. parter/4, 27 mp,

2012, Postalionului, in spate Meridian), garsoniera, parter inalt/4, constructie 2012, suprafata 27 mp, geam la baie, mobilata si utilata, libera, centrala termica, sistem supraveghere, toate utilitatile. 23.500 {; (0723.473.030 garoafa_maria@yahoo.com

et. 2/10, 33 mp, 1982, Baba Novac, IOR, Cinema Gloria, 2/10, semidec.a, 33mp, bloc mixt 1982, reabilitat termic, partial amenajata, libera, toate actele la zi. Acces metrou Titan 10 minute, parc Ior 5 minute, Ratb, spital, scoli. 43.500 {; (0722.944.100 magichouseimob@gmail.com

73. Berceni, dec., et. 4/5, 40 mp, 2019, proprietar, vand garsoniera la pret accesibil, cu suprafata de 40 mp, situata la etajul 4/5, intr-un bloc nou, cu finalizare in luna august 2019. Se preda finisata integral, modern, nemobilata 31.500 {; (0722.338.342 mariuslazarescu03@gmail.com

47. Baba Novac, parc IOR, restaurant Rucar, dec., et. 1/3, 50 mp, 2017, bloc din 2017 reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala, balcon mare, geam baie, 10 minute metrou Dristor, ideal pentru inchiriat 61.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

74. Berceni, 2 camere, 44 mpu, 10 min metrou M2, et. 1/5, 44 mp, 2018, Berceni, 2 camere, 10 min metrou M2, Aparatorii Patriei, 37.500 {; (0787.525.615 ciprian@tophome.ro

48. Baba Novac, parc IOR, restaurant Rucar, semidec., et. 2/4, 28 mp, stradal, vedere spate, cf 2, renovata, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata si partial utilata, libera, toate actele 35.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 49. Baicului et. 1/4, 18 mp, 1975, confort

3, curata, aranjata, 18.000 {; (0722.547.414

50. Baicului, Popa Nicolae, Sector 2, 18

mp, 1980, garsoniera cf. 3, 18.000 {; (0723.726.005

51. Basarabia et. 7/10, 1980, vis-a-vis de stadionul Arena, Parcul National, cf. 1, et7, balcon in termopan, curata, locuibila, termopane, um, scara curata, zona verde si civilizata, 10 minute metrou Muncii, pret bun merita vazuta, 39.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 52. Basarabia Chisinau semidec., et.

4/10, 32 mp, 1981, 39.900 {; (0722.459.956 iacobdaniel@galaxyimob.ro

75. Berceni, Alegandru Obregia, Grand Arena, cf. 1, renovata, mobilata modern, bloc reabilitat, 1.200 L; (0766.325.331 76. Berceni, Alexandru Obregia, Grand Arena, dec., et. 4/9, cf. 1, renovata nou, bloc reabilitat, 32.500 {; (0766.325.331 77. Berceni, Aparatorii Patriei dec., et. 8/11, 35 mp, 2018, garsoniera dec.a, acces rapid metrou Aparatorii Patriei, ideal Investitie, se preda la cheie, ACTE GATA, mutare imediata, ACCEPTAM SI CREDIT PRIMA CASA 37.000 {; (0725.957.934 78. Berceni, Aparatorii Patriei dec., et. 3/8, 37 mp, 2019, garsoniera dec.a, fix langa metrou, Ideal Investitie, se preda la cheie, se pot alege finisajele, 30 de spatii comerciale la parter, au inceput rezervarile 44.000 {; (0725.957.934 79. Berceni, aproape de metrou, accept

credit dec., et. 1/5, 39 mp, 2019, garsoniera spatioasa, camera mare, bucatarie separata, inchisa, hol de decomandare generos, balcon cu acces din camera, se vinde finisata, cu totul nou si in garantie. Accept credit ipotecar. 37.000 {; (0762.900.901

E-mail: redactia@anuntul.ro


13 martie 2019

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 80. Berceni, Brancoveanu, Huedin dec.,

et. parter/5, 40 mp, 2018, direct dezvoltator, const.2018, parter inferior, dec.a, spatioasa, 42 mp utili, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, curte englezeasca, pozitie deosebita, fara credit, 35.000 {; (0722.272.181/ 0726.276.110 81. Berceni, Brancoveanu, Turnul

Magurele, dec., et. 4/4, 36 mp, 2018, ocazie, garsoniera spatioasa Grand Arena se vinde complet finisata(gresie, faianta, parchet la alegere) si racordata la toate utilitatile. Bloc nou. Doar plata cash. Merita vazuta. 26.800 {; (0730.888.286 82. Berceni, Carrefour Grand Arena

dec., et. 1/3, 32 mp, 2019, Berceni - Carrefour Grand Arena, garsoniera spatioasa, 32mp - se vinde inclusiv prin credit. Se preda complet finisata si racordata la toate utilitatile. Finisaje la alegere. Comision 0%. 30.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 83. Berceni, Carrefour Grand Arena, dec., et. 3, 45 mp, 2018, garsoniera dubla pret excelent, zona linistita, finisaje premium la alegere. Se accepta orice tip de credit; 36.800 {; (0767.710.529 marius@sudrezidential.ro 84. Berceni, Dimitrie Leonida dec., et. parter/2, 35 mp, 2019, Garsoniera metrou Dimitrie Leonida bloc nou situata la parterul unui bloc cu regim de inaltime de P+2.Aceasta se vinde complet finisata si bransata. 33.000 {; (0787.525.583 ionut@tophome.ro 85. Berceni, direct dezvoltator, dec., et.

1/3, 35 mp, 2016, garsoniera, dec.a, aproape mij. transport, vedere est, curte interioara, bucatarie inchisa, finisaje de lux, loc de parcare, bloc nou, se accepta toate formele de plata. 25.000 {; (0749.122.233/ 0774.075.901 86. Berceni, Drumul Jilavei, Sector 4,

Bucuresti dec., et. 1/5, 33 mp, 2018, Berceni garsoniera 33 mpu 10 min metrou M2 Aparatorii Patriei 28.500 {; (0787.525.615 ciprian@tophome.ro 87. Berceni, Emil Racovita semidec., et.

7/9, 32 mp, 1970, garsoniera confort 1, semidec.a, suprafata 32 mp, renovata, etaj 7 /9, zona Emil Racovita, acces la mijloace de transport, metrou, mobilata, utilata. 34.000 {; (0721.907.221/ 0764.716.412 88. Berceni, garsoniera 2 min metrou

M2, dec., et. 2/3, 27 mp, 2018, Berceni, garsoniera 2 min metrou M2, Dimitrie Leonida, 33.000 {; (0787.525.615 ciprian@tophome.ro 89. Berceni, garsoniera dec.a 39mp

dec., et. 4/7, 39 mp, 2019, Garsoniera, ansamblu rezidential constructie noua 2019 in apropiere de metrou Dimitrie Leonida, Sos. Berceni, suprafata utila de 39 mp (living 18 mp, bucatarie 9 mp, baie 4 mp, terasa 5 mp). 35.500 {; (0727.239.293/ 0721.827.390 monu.ady@gmail.com 90. Berceni, garsoniera, 30 mpu, 2 min metrou M2, dec., et. 1/3, 30 mp, 2018, Berceni, garsoniera 2 min metrou M2, Dimitrie Leonida, ideal investitie, 35.000 {; (0787.525.615 ciprian@tophome.ro 91. Berceni, garsoniera, 35 mpu, 10 min

metrou M2 dec., et. 1/5, 35 mp, 2019, Berceni, garsoniera 10 min metrou M2, Aparatorii Patriei, 31.000 {; (0787.525.615 ciprian@tophome.ro

92. Berceni, Grand Arena dec., et. 3/3, 20 mp, 2009, Ocazie garsoniera bloc 2009, etaj 3 din 3, mobilata complet si utilata, loc parcare inclus, zona linisitia, spatii comerciale, ratb 800m. Doar plata cash. 21.900 {; (0730.888.286 93. Berceni, Grand Arena Mall Sector 4, semidec., et. 3/3, 23 mp, 2009, ocazie garsoniera bloc 2009, etaj 3 din 3, mobilata si utilata, loc parcare inclus, zona linisitia, spatii comerciale, ratb 800m. Doar plata cash. Merita vazuta. Comision 0%. 20.500 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 94. Berceni, Grand Arena mall, sector 4,

dec., et. parter/4, 40 mp, 2019, Vand ultima garsoniera intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna mai 2019, bucatarie inchisa, geam la baie, finisaje la alegere, centrala proprie. Pret promotional, comision 0 %. Merita vazuta, 26.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 95. Berceni, Grand Arena, garsoniera

dec.a dec., et. parter/4, 37 mp, 2018, Garsoniera dec.a Berceni Grand Arena, loc parcare gratis. Comision 0%. Direct dezvoltator. Imobilul se va preda complet finisat si bransat la utilitati. Pret promo, 27.750 {; (0786.207.692 costin.smartrezidential@gmail.com 96. Berceni, Grand Arena, garsoniera

mare, dec, dezv, dec., 36 mp, 2018, Ratb, garsoniera la vanzare, dec.a etaj intermediar, in finaliazre,loc parcare,aproape scoli si gradinite.Ratb la 5 minute, zone comerciale, locuri de joaca, zona rezidentiala. 29.500 {; (0774.075.901/ 0727.121.851 office@ansambluri-noi.ro 97. Berceni, Luica, semidec., et. 3/5, 17 mp, garsoniera confort 3, curata et. 3/5, Radet, gaze, cadastru, intabulare 18.300 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliara@yahoo.com 98. Berceni, metrou Aparatorii Patriei, negociabil semidec., et. parter/4, 35 mp, 2019, Berceni, metrou Aparatorii Patriei, garsoniera in bloc nou Eden Home, negociabil, predare la cheie direct dezvoltator, comision 0, finisaje calitate superioara P+4, cu lift. 32.680 {; (0722.204.952 99. Berceni, metrou Aparatorii Patriei,

negociabil, semidec., et. 2/4, 40 mp, 2019, Berceni, metrou Aparatorii Patriei, garsoniera in bloc nou Eden Home, negociabil, predare la cheie direct dezvoltator, comision 0, finisaje calitate superioara P+4, cu lift. 36.480 {; (0722.204.952 100. Berceni, metrou, dec.a, balcon, bloc

nou dec., et. 1/5, 37 mp, 2019, garsoniera foarte spatioasa, dec.a, hol de acces mare, bucatarie inchisa, generoasa, balcon practic, se vinde la cheie finisata cu materiale la alegere, ideala pentru investitie, pret la cash. 36.000 {; (0762.900.901 101. Berceni, metrou, dec.a, balcon, debara dec., et. 1/5, 37 mp, 2019, garsoniera langa metrou Berceni, spatioasa, camere mari si luminoase, bucatarie inchisa, balcon, debara se vinde la cheie, complet finisata cu materiale la alegere. Pret la plata integrala, imediat. 35.055 {; (0762.900.901 102. Berceni, Obregia, 10 min Sudului,

stradal, dec., et. 10/10, 37 mp, 1979, vedere bulevard, bloc mixt, curat, civilizat, terasa fara probleme, confort 1 sporit, spatioasa, um, termopan, necesita renovare, libera si disponibila, acc credit, pret unic, agentie, rugam si oferim seriozitate! 32.000 {; (0764.841.843/ 0740.687.595 103. Berceni, Piata Resita semidec., et. 4/4, 17 mp, 1976, gars, gaze, centrala propie gaze, baie cu cada, aer conditionat, termopan, um, gresie, faianta, parchet, cadastru. 18.000 {; (0727.555.519/ 0765.643.014 104. Berceni, sector 4 langa Grand

Arena dec., et. 2/5, 36 mp, 2018, ansamblul este amplasat intr-o zona rezidentiala noua, foarte linistita, in apropiere de Carrefour Grand Arena, la doar 4 minute de statia Ratb si de centre comerciale, 0% comision direct dezvoltator 26.800 {; (0731.510.845 mihnea.postelnicu@zonadesud.ro 105. Berceni, sector 4, 10 min metrou

Ap. Patriei, semidec., et. 1/3, 32 mp, 2018, 28000 eur, 32 mp, garsoniera dec.a dir.dezvoltator, situata pe etajul 1, 2 sau 3, aproape mijl.transport, contact: Florin. 28.000 {; (0720.002.332 florin@ansambluri-noi.ro

106. Berceni, Sector 4, bloc nou dec., et. 1/4, 2018, Garsoniera dec.a, lift, totul nou, finisaje noi, 0km, direct proprietar, aproape mijloace de transport, Turnu Magurele cu Brancoveanu. 27.500 {; (0747.121.325/ 0720.002.332 107. Berceni, sector 4, langa metrou

dec., et. 1/4, 40 mp, 2018, garsoniera, dec.a, aproape mijloace transport si metrou, zona noua si civilizata, aproape parc, scoala, gradinita, supermarket, finisaje noi, usi interioare pinum, centrala de apartament. 35.000 {; 108. Berceni, Sos Oltenitei, gars. moder-

na, 2 min ratb dec., et. 1/3, 35 mp, 2018, Garsoniera dec.a, finisaje de calitate, centrala proprie, usi pinum, totul nou, parcare, gaze, canalizare, aproape mijloace transport, zone comerciale, scoli si gradinite. 28.900 {; (0727.121.851 109. Berceni, Soseaua Oltnitei, zona de

Sud 1 min RATB dec., et. 1/3, 33 mp, 2018, Garsoniera noua finalizata, mutare imediata la 1 minut de RATB, parcare inclusa, magazine, scoli si gradinite in preajma, zona verde, linistita.Finisaje deosebite, cenrtala performanta, zone amenajate 29.500 {; (0747.121.325/ 0728.406.982 adrian@ansambluri-noi.ro

110. Berceni, Spiru Haret 1 min. metrou si piata, semidec., et. 1/3, 27 mp, 2018, Aparatorii Patriei, c-tie noua, pozitie deosebita, piata, la cheie, finisaje lux, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan,contorizat individual,incalzire in pardoseala,doar plata cash. 30.000 {; (0723.528.420 111. Berceni, Spiru Haret, 1 min. metrou Aparatorii semidec., et. 3, 38 mp, 2018, Patriei, constructie noua, pozitie deosebita, stradal, spatioasa, la cheie, terasa, finisaje lux, incalzire in pardoseala, baie utilata, centrala proprie, contorizat individua, cadastru, intabulare, doar plata cash. 34.000 {; (0723.528.420 112. Berceni, zona de sud, dec., et. 2/5,

2018, apartament 2 camere, dec., se preda la cheie, finisaje la alegere, bransat la toate utilitatile, canalizare, birou dezvoltator, comision 0% 47.700 {; (0725.957.934 113. Berceni, zona de Sud, dec., et. 3/3,

35 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, imobil constructie noua, 4 min statie RATB, finalizata centrala termica proprie, comision 0%, direct proprietar. 39.000 {; (0725.957.934 114. Bragadiru, Ilfov, str. Parcului, dec.,

et. parter/6, 36 mp, 2010, dec.a, finisata la cheie, libera, cadastru, intabulare. 25.900 {; (0769.805.758 115. Brancoveanu -Budimex dec., et. 1/4, 35 mp, 1975, te muti imediat ! se vinde mobilat, electrocasnice noi, zona linistita, verde, mijloace transport, metrou 5 min, parc Oraselul Copiilor, 50.000 {; (0744.571.403 116. Brancoveanu Huedin, dec., et. 1/3,

40 mp, 2018, garsoniera dec.a, etaj 1, zona Brancoveanu, imobil nou cu regim de inaltime P+2e+M. La plata cash ofer discount 5% 44.200 {; (0720.544.781/ 0724.112.489 mmicica_88@yahoo.com 117. Brancoveanu Turnu Magurele comision 0% dec.a dec., et. 1/3, 34 mp, 2019, garsoniera dec.a total, bucatarie inchisa, se preda la cheie, tva inclus accept credit. 37.000 {; (0762.861.186 smartrezidential@yahoo.com 118. Brancoveanu, dec., et. 1/4, 31 mp, 2018, Brancoveanu, garsoniera finisaje de lux, spatioasa si luminoasa, cu o suprafata utila totala de 31 mp, aflata intr-un bloc nou cu regim mic de inaltime, P+4 etaje, cu lift 37.000 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 119. Brancoveanu, Grand Arena Mall, dec., et. 4/5, 36 mp, 2019, garsoniera 36 mp, direct dezvoltator, merita vazuta 26.500 {; (0737.500.381 andrei.niculescu@zonadesud.ro 120. Bucur Obor metrou, dec., et. 8/10, 42 mp, 1987, Bucur Obor metrou garsoniera cf. 1 sporit, decom, bloc 1987, etaj 8/10, imbunatatiri, cadastru, intabulare, acces imediat metrou, merita vazuta, 52.000 {; (0722.912.924/ 0767.922.400 cordialimobiliare@yahoo.com 121. Bucur Obor zona liceului Iulia Has-

deu semidec., et. 8/10, 33 mp, 1970, Proprietar, exclus agentiile, garsoniera in Sector 2, Zona Sos. Mihai Bravu, in spatele liceului Iulia Hasdeu, Bloc reabilitat, 3 min de metrou Iancului. Negociabil; 45.000 {; (0774.548.193 marian201389@gmail.com 122. Bucur Obor, Avrig, 5 minute metrou

semidec., et. 2/10, 37 mp, 1965, apartament confort 1, semidec. situat la etajul 2/10, are o suprafata de 37 mp. Cadastru si intabulare, libera, bloc mixt, reabilitat 43.900 {; (0731.144.159/ 021.231.23.18 123. Bucur Obor, metrou, dec., et. 4/10,

42 mp, 1987, Bucur Obor metrou, garsoniera cf. 1, sporit, dec., etaj 4/10, bloc 1987, imbunatatiri, amenajata modern, mobilata, utilata, acces imediat metrou, merita vazuta, accepta credit 55.000 {; (0722.912.924/ 0767.922.400 cordialimobiliare@yahoo.com 124. Bulevardul 1 Decembrie, semidec.,

32 mp, 1978, Piata Minis, garsoniera cf. 1, 40.000 {; (0771.702.022 125. Bulevardul Ghica Tei, dec., 38 mp,

vand garsoniera in zona Tei, Bdul Ghica Tei, etaj 5. Pret 45000 euro. Relatii la tel. dupa ora 12, 45.000 {; (0756.133.808 aniodnadgob@gmail.com 126. Calea Calarasi, sect. 3, 33 mp,

1940, 10 min. Tribunal, Universitatea Hyperion, Centrul Vechi, bloc mxit, lift, balcon, et. 3, stradal, acc. schimb, 39.000 {; (0242.531.885/ 0760.152.167 127. Calea Calarasilor, Hyperion, dec., et.

3/8, 39 mp, 1996, Calea Calarasilor, facultatea Hyperion, vanzare garsoniera, confort 1, dec.a, etaj 3/8, bloc 1996, st 39 mp, loc parcare, termopan, curata, mobilata, utilata, bloc mixt, intabulata, calorifere noi 70.500 {; (0731.144.152/ 021.231.23.18 florexhome@gmail.com 128. Calea Calarasilor-Traian et. 3/3, 44

mp, Calea Calarasilor-Traian, garsoniera dubla, etaj 3/3, renovata 2019, suprafata 44 mp+pivnita 3 mp, centrala proprie, instalatii noi, cadastru, intabulare, pozitie deosebita, ideal investitie. 57.000 {; (0744.600.976/ 0736.463.258

129. Calea Mosilor, Bd. Carol, 32 mp, 1940, garsoniera renovata complet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, CT, mobilata, 33.000 {; (0722.227.779 130. Calea Vitan, semidec., et. 3/10, 32

mp, 1980, vis a vis Stadion Olipmpia, bloc stradal, 1980, foarte curat, garsoniera cf. 1, etaj 3/10, termopan, gresie, faianta, bucatarie mare, 12 minute metrou Mihai Bravu, 41.500 {; (0733.300.779 liderimobiliare@gmail.com 131. Calea Vitan, chiar la Mall, dec., et. 3/4, 40 mp, 1993, garsoniera dec.a, foarte spatioasa, renovata complet cu finisaje de calitate, scara foarte curata, bloc reabilitat, 3 minute Mall Vitan, gresie, faianta, parchet, termopane. 58.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 132. Camil Ressu, Ilioara, semidec., et. 6/7, 41 mp, 2009, studio de vanzare, bloc 2009, 41 mp utili + terasa 26 mp, etaj 6, semidec., cu centrala proprie, termopan, faianta, gresie, usa metalica. Se poate vinde mobilat si utilat 55.000 {; (0737.989.373 providerrealestate@gmail.com 133. Campia Libertatii dec., et. 6/10, 33 mp, 1980, Sectia Financiara, bl tip PM, mixt, in curs de anvelopare, libera, 10 min metrou Muncii, 5 min parc IOR, oferta rara. 49.000 {; (0727.884.946/ 0745.087.966 office_treibrazi@yahoo.com

134. Carol bulevard, dec., et. demisol/3, 11 mp, Bd Carol, Mosilor, demisol/DS+P, Bd Carol, Mosilor Vechi (stradal), DS/DS+ P+3, formata din 2 camere cu S 1-4 mp si S 2-5 mp, renovate, amenajate si grup sanitar. 10.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555 135. Carol, Unirii, gars rezidential, investitie ideala dec., et. 1/6, 49 mp, 2019, pozitie ultracentrala, bloc nou contruit exeplar. Finisaje de lux, centrala terrmica. Vecinatati ideale: Parcul Tineretului, Carol; metrou Tineretului (5 min de mers) si Unirii (10 min). Comision 0! 79.500 {; (0736.380.183/ 0725.597.221 136. Cartier Drumul Taberei, Bdul Timisoara, dec., et. parter/4, 30 mp, 1983, garsoniera conf. 1, dec.a, 30 mp, situata pe Bdul Timisoara, langa statia de tramvai Sergent Moise, intre Mall Afi si Mall Plazza, Colegiul Grigore Moisil, P/4, renovata partial recent, usa metalica, 38.500 {; (0754.344.350 bartolomeu.ion@gmail.com 137. Cartierul ANL Brancusi, Drumul Taberei semidec., et. 2/9, 44 mp, 2019, Garsoniera spatioasa,de 44,67 mp utili, situata in ansamblul nou, Atlas Residence Drumul Taberei, finisaje Italia, obiecte sanitare Grohe, centrala termica Bosch, feronerie pvc KBE cu geam Tripan 43.600 {; (0767.708.916 alexandra@atlas-residence.ro 138. Centru, Batistei (Universitate, Teatrul

National) dec., et. 3/7, 51 mp, 1971, garsoniera 51 mp Batistei, renovata integral (instalatii electrice si sanitare, centrala termica). Imobil pe cadre si plansee de beton, caramida plina, fara risc seismic; 2 lifturi, curte interioara 78.000 {; (0739.593.664 valerian2018valerian@gmail.com 139. Chiajna, Penny Marchet dec., et.

parter/6, 32 mp, 2019, Garsoniera direct dezvoltator, comision 0%, TVA inclus, finisaje incluse in pret. 30.000 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com 140. Chisinau, Basarabia, Diham,12 minute metrou Titan semidec., et. 2/10, 1982, 2/10, spitalul Judetean Ilfov, bloc mixt, construtie 1982, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, bloc reabilitat termic, libera, cadastru, intabulare, energetic, credit, negociabil. 44.000 {; (0787.882.999 141. Cismigiu, 30 mp, gars. la mansar-

da, renovata, mobilata, utilata, centrala proprie, agentie, 28.000 {; (0724.382.116

142. Colentina semidec., et. 10/10, 31 mp, 1976, Str. Masina de Paine, confort 1 semidec., etaj 10/10, garsoniera curata/amenajata, bloc reabilitat, acte, negociabil. 38.900 {; (0733.089.030 143. Colentina, dec., et. 1/8, 41 mp,

1986, garsoniera et. 1, an 86, semimbilata, loc parcare izolatie termica ID 12252 46.000 {; (0762.244.024 gacity.imobiliare@yahoo.com 144. Colentina, D-na Ghica, parc Plumbuita, dec., et. 2/10, 34 mp, 1978, Metrou Obor 12 min., bloc stradal mixt reabilitat termic, vedre pe spate, mijloace de transport, la 2 min., imb. gresie, faianta, parchet, um, cadastru, intabulare, accept credit, libera, 39.000 {; (0722.614.867/ 021.688.08.67 145. Colentina, Doamna Ghica dec., et.

7/10, 36 mp, 1978, Colentina Doamna Ghica, garsoniera confort 1 dec., etaj 7/10,curat, imbunatatiri, suprafata 36 mp, bloc mixt constructie 1978, nestradal. 39.000 {; (0771.265.376 agentie9@mauwis.ro

146. Colentina, Doamna Ghica dec., et.

6/10, 36 mp, 1978, Garsoniera confort 1, dec.a, situata la etajul 6/10, are o suprafata de 36 mp bloc 1978, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare 39.900 {; (0731.144.151 147. Colentina, Doamna Ghica, McDonald's, dec., et. 6/8, 40 mp, 1985, 6/8, dec.a, 2 lifturi, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, spatioasa, bloc 1985, libera, cadastru, intabulare, se accepta credit, pret discutabil. 42.000 {; (0787.882.999 148. Colentina, Fundeni, dec., et. 6/6, 30

mp, 2016, garsoniera situata la mansarda, suprafata 30 mp, la cheie centrala proprie complex rezidential New City Residence, acces spa, piscina sala fitness, restaurant, terasa, magazine, etc 24.000 {; (0724.994.379 elena_stefania_nistor@yahoo.com 149. Colentina, Fundeni, dec., et.

parter/3, 42 mp, 2016, garsoniera, spatioasa, complet mobilata si utilata, cu loc de parcare inclus in pret, mutare imediata. 39.000 {; (0743.777.700 cristina.carlan@rfccity.ro 150. Colentina, Fundeni, dec., et. 1/6, 43

mp, 2016, garsoniera, su 43 mp,complex rezidential New City Residence, partial mobilata, parter inalt/6, balcon inchis, loc de parcare, la cheie, aer conditionat, centrala proprie, bucatarie inchisa, accept pc 38.900 {; (0724.994.379 elena_stefania_nistor@yahoo.com

151. Colentina, Mc Donald's, Rau, Bacila

dec., et. 6/8, 42 mp, 1986, Fundeni, aproape Parc Plumbuita, Motodrom, 15 min. metrou Obor, cf. 1 sporit, bloc orientare E, 2 lifturi, vedere deschisa, pe mijloc, imb, gresie, faianta, parchet, termopan, um, cadastru, intabulare, 42.000 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628

152. Colentina, Obor, dec., et. parter/8, 1982, cf. 1, bloc mixt, centrala proprie, acte la zi, 42.000 {; (0766.463.638 153. Colentina, Rascoala 1907, bl.1986,

44mp, et 1/7 dec., et. 1/7, 44 mp, 1986, Decomandata, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, instalatii sanitare/electrice schimbate, usi interior noi, libera, acte la zi, apropiere Colentina, Dna Ghica, Lacul Tei, Parc 45.900 {; (0768.198.235

154. Costin Georgian, semidec., et. 9/9, 32 mp, 1970, proprietar, vand gars. cf. 1, 2 min. de statia de metrou Costin Georgian, semidec., bransata la toate utilitatile orasului, et.9/9, 3 lifturi, renovata complet, mobilata, buc. dotata si mobilata, AC, usa met., 37.000 {; (0723.198.214 serbanmima@yahoo.com 155. Crangasi dec., et. demisol/3, 35 mp,

2011, apartament 2 cam. la demisol inalt, curte amenajata, la 2 minute de metrou Crangasi, parc, piata, magazine, scoli, curte interioara amenajata. 42.000 {; (0760.892.264 156. Crangasi semidec., et. 3/4, 30 mp,

1987, Procapital Development va ofera spre vanzare garsoniera in Crangasi,3 locuri de parcare se vinde cu ce este in ea eventual cadou mobilier de bucatarie la comandaa fost platit). Pretul este negociabil. 49.900 {; (0720.888.108 dumitru.irinel@procapitald.ro 157. Crangasi Giulesti dec., et. 3/4, 41 mp, 2011, garsoniera dubla tineret in Giulesti, super pret! Se vinde mobilata si utilata; 35.000 {; (0729.946.970 158. Crangasi, metrou, dec., et. parter/8,

1985, bloc mixt, reabilitat, termopan, parchet, 44.800 {; (0723.627.543

159. Cumintenia Pamantului, Valea Dof-

tanei, dec., et. 2/9, 46 mp, 2019, Drumul Taberei garsoniera spatioasa de 45,98 mp utili situata in ansamblul Atlas Residence Drumul Taberei, cu un regim de inaltime S/P/5E/9E, Bdul Timisoara 101T, in imediata vecinatate a Parcului Brancusi, 45.500 {; (0767.708.916 alexandra@atlas-residence.ro 160. Dacia semidec., et. 2/3, 30 mp, 1948, Garsoniera Rosetti, Gradina Icoanei, fara risc seismic. 59.900 {; (+40736013770 alex@alexandrudobrea.ro

161. Dacia, Parcul Ioanid, semidec., et. 7/7, 18 mp, 1955, direct proprietar, garsoniera proaspat amenajata, mobilata si utilata, centrala, incalzire in pardoseala, vedere panoramica exceptionala, totul nou, sunt reprezentat exclusiv de reteaua Remax, incadrat in Rs2 33.000 {; (0724.235.357 underground.estate@gmail.com 162. Dimitrie Leonida metrou, sos Berceni, dec., et. 2/5, 2019, 7 min fata de metrou, garsoniera 38.70 mp, balcon, etajul 1 din 5, imobil nou, lift silentios, finisaje la alegerea, utilitati, contorizare separata, parcare inclusa. Se accepta credit! Comision 0%; 41.500 {; (0721.888.400/ 0733.374.103 ionel@sudrezidential.ro 163. Dimitrie Leonida, Berceni, dec., et. parter/3, 32 mp, 2018, garsoniera bloc nou stradal , finalizata, cu mutare in 30 de zile, cu acces rapid la metrou Dimitrie Leonida in doar 10 minute, 2 minute distanta complex La Strada. Pretul este pentru plata cash. 30.000 {; (0787.525.631 alexandrugvr@gmail.com 164. Doamna Ghica semidec., et. parter/4, 38 mp, 2017, apartament cochet, cu curte in proprietate, finisat la cheie, disponibil imediat, centrala termica proprie, imobil nou, zona linistita, la cca. 5 min. de mijloacele de transport in comun, piata, parc. 62.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 165. Doamna Ghica dec., et. 4/4, 2017,

garsoniera cocheta, noua, modern finisata,centrala termica proprie, contorizare individuala,disponibila imediat, cca.5 min de mijloacele de transport in comun,Piata Colentina, Parcul Plumbuita; 38.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 166. Doamna Ghica semidec., et. 4/4, 2017, garsoniera disponibila imediat, imobil nou, finisata, centrala termica proprie, contorizare individuala, Piata Colentina, la cca. 5 min. de mijloacele de transport in comun; 34.500 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 167. Doamna Ghica semidec., et. 3/4, 32

mp, 2018, garsoniera la cheie, finisaje moderne, contorizare individuala, imobil nou, stradal, zona parcului, la cca. 2 min. de mijloace de transport 43.200 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

168. Doamna Ghica dec., et. 3/4, 33 mp,

2017, garsoniera la cheie, finisaje moderne, contorizare individuala, imobil nou, stradal, zona parcului, la cca. 2 min. de mijloace de transport in comun. 43.200 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 169. Doamna Ghica Plaza, ansamblul rezidential, dec., et. 4/4, 41 mp, 2010, garsoniera noua bloc din 2010, se vinde mobilata, utilata, complet si modern. In imediata apropiere se gasesc supermarket-urile Mega Image si Lidl, piata si statie de autobuz. 55.000 {; (0735.319.329 170. Doamna Ghica, semidec., et. 1/4, 36

mp, 2017, garsoniera deosebita, modern compartimentata, finisata la cheie, disponibila imediat, cu vedere la Raul Colentina, se accepta plata prin credit bancar, 50.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

171. Doamna Ghica, bloc nou, complet mobilata, utilata et. 3/4, 27 mp, 2015, str. Cremenita, zona vile, constructie 2015. et 3 din 4. Utilata: frigider, aragaz, microunde, masina de spalat, centrala, ac, tv). In apropierea zonei de birouri Pipera (2-3 km). Direct proprietar 42.000 {; (0751.156.537/ 0726.299.914 172. Doamna Ghica, Cremenita nr.5 dec.,

et. parter/4, 33 mp, 2019, Garsoniera cocheta, luminoasa, pozitionare estica, bucatarie inchisa, parter inalt, nou constuita, dubla izolatie, imobil deosebit, dotat cu lift, parcari supra si sub terane, langa Raul Colentina. 43.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 173. Doamna Ghica, Cremenita, semidec., et. parter/4, 30 mp, 2017, garsoniera cu curte in proprietate, disponibila imediat, finisaje de calitate superioara, imobil nou, dublu izolat, curte aenajata si imprejmuita. Se accepta plata prin credit bancar. 48.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 174. Doamna Ghica, Cremenita, dec., et.

parter/4, 38 mp, 2018, garsoniera spatioasa, se preda la cheie, imobil nou, dubla izolatie, centrala termica proprie, la cca. 2 min. de mijloacele de transport in comun, Piata Colentina, Parcul Plumbuita. 51.800 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 175. Doamna Ghica, Plumbuita, semi-

dec., et. parter/4, 30 mp, 2017, garsoniera modern finisata, la cheie, curte in proprietate, nou construita, zona verde, linistita,la cca.5 min. de mijloacele de transport in comun, disponibila imediat. Se accepta plata prin credit, 50.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 176. Doamna Ghica, Plumbuita, semidec., et. parter/4, 36 mp, 2017, garsoniera la cheie cu curte in proprietate, contorizare individuala, imobil nou, zona linistita, disponibila imediat, TVA 5%inclus in pret, 60.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 177. Doamna Ghica-Plumbuita, dec., et.

4/4, 38 mp, 2017, studio nou la cheie, 4/4 mansarda, finisaje de calitate, centrala termica, balcon inchis, contorizare individuala, disponibil imediat, TVA 5% inclus in pret; 45.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 178. Dr. Taberei, ANL stradal, gars. dubla 43 mp dec., et. 1/4, 43 mp, 2010, Zona civilizata blocuri 4 nivele, c-tie 2010, cf. 1 sporit, etaj 1/4, spatioasa, suprafata 43 m.p. Amenajari: termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica. Toate actele la zi. 43.000 {; (0722.558.070 topimobiliare@yahoo.com 179. Dr. Taberei, Plazza/Moghioros stradal

186. Dristor metrou, Piata Ramnicu Sarat, Park Lake semidec., et. 2/10, 32 mp, 1975, Adrese-noi va propune urmatoarea oferta: garsoniera semidec.a, la etajul 2, in bloc reabilitat, vedere rasarit, libera. Vecinatati: Parc IOR, Liviu Rebreanu, Camil Ressu. OVA 124408, 41.500 {; (0752.122.538 office@adrese-noi.ro 187. Dristor, Baba Novac, 5 minute metrou Dristor semidec., et. 6/10, 20 mp, 1971, Garsoniera cocheta cu toate imbunatatirile. Este renovata recent si se vinde mobilata si utilata (si inchiriata daca se doreste). Este ideala pt investitie chiria fiind de 250 euro. 36.000 {; (0769.651.162 188. Dristor, Kaufland, KFC, semidec., et.

7/9, 27 mp, 1988, confort 1, semidec.a, 27 mp, bloc mixt, constructie 1988, reabilitat termic, fara imbunatatiri, etaj 7/9, toate actele, ocazie. acces metrou, ratb, magazine. 42.000 {; (0730.773.589 paula.kdwimob@gmail.com

189. Dristor, Ramnicu Sarat, semidec., et. 6/10, 32 mp, 1984, Adrese-noi va propune urmatoarea oferta: garsoniera semidec.a, etajul 6, bloc reabilitat, din 1984, libera. Vecinatati: Camil Ressu, Ramnicu Valcea. COD 125086. 38.000 {; (0752.122.538 office@adrese-noi.ro 190. Dristor, Ramnicu Sarat, semidec.,

et. 1/10, 30 mp, Dristor-Ramnicu Sarat, garsoniera confort 1, etajul 1/10, semidec.a, 30 mp,balcon, libera, fara imbunatatiri, termopane, bloc reabilitat termic, scara civilizata, cadastru, intabulare, pozitie deosebita, Metrou, STB. 35.000 {; (0744.600.976/ 0736.463.258 191. Drumul Jilavei, Aparatorii Patriei dec., et. 1/5, 35 mp, 2019, Imobil nou alcatuit din garsoniere si apartamente cu 2 , regim de inaltime P+ 5E este construit din caramida porotherm si cadre de beton. Pretul este pentru cash. 31.000 {; (0756.059.507 geanina@tophome.ro 192. Drumul Taberei semidec., et. parter/9, 33 mp, 1974, 34 stradal, Piata Moghioros cf 1 semidec. p/10 parchet termopan usa metalica gresie faianta mobilat modern toate actele eliberabilwww.publicimob.ro 38.999 {; (0786.325.401 193. Drumul Taberei Agentie imobiliara in

Bucuresti, Drumul Taberei angajeaza agenti imobiliari cu experienta. Detalii si programari pentru interviu la telefon; (0770.237.288 watabimobiliare@yahoo.com 194. Drumul Taberei dec., et. 3/10, 36

mp, 1980, Auchan Billa cf 1 dec.a etaj 3/10 bloc mixt 1980 termopan usa metalica parchet masiv toate actele. 40.000 {; (0786.325.401 195. Drumul Taberei semidec., et. 6/9, 31

mp, 1974, Auchan, Billa cf. 1 semidec., etaj 6/9, gresie, faianta, parchet masiv, posibilitate mobilata / utilata, libera, 2 lifturi, 37.500 {; (0786.325.401 196. Drumul Taberei dec., et. parter/9, 38

mp, Drumul Taberei, 1 Mai, Kaufland, parter/9, confort 1, dec.a, balcon, bloc stradal, bloc mixt, bucatarie mobilata, gresie, faianta, parchet, termopan la balcon, geam la baie. (0728.934.654

200. Drumul Taberei dec., et. parter/10, 33 mp, 1980, Moghioros, Posta, iesire Auchan garsoniera dec.a, P/10, bloc mixt 1980, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, foarte curata, acte. 42.000 {; (0727.279.336 201. Drumul Taberei semidec., et. parter/9, 31 mp, 1965, Posta Moghioros, vand garsoniera renovata, suprafata 31 mp renovat recent cu imbunatatiri, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat si utilat, frigider, aragaz, aproape de parc, piata 37.999 {; (0747.140.370 202. Drumul Taberei semidec., et. 4/10, 31 mp, 1983, proprietar vand garsoniera cu imbunatatiri, geam la baie, acte in regula, pret negociabil 41.000 {; (0761.714.707 203. Drumul Taberei - Avangarde, et.

3/4, 2013, centrala, parchet, termopan, mobilata, 32.600 {; (0724.321.698

204. Drumul Taberei - Bvd. 1 Mai (Com-

pozitorilor) semidec., et. 8/10, 1982, garsoniera cf 1, etaj 8/10, an 1982, balcon inchis in termopan, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane, mobilata si utilata, renovata recent 2018 Libera acte pregatite pentru vanzare, 38.900 {; (0732.624.689 205. Drumul Taberei - Timisoara, OMV,

dec., et. parter/4, 34 mp, bloc mixt, intabulare, 37.500 {; (0724.321.698 206. Drumul Taberei - Valea Doftanei, et.

1/4, 40 mp, 2010, libera, 41.500 {; (0731.115.056

207. Drumul Taberei 34, stradal, et. 8/9, 33 mp, 1974, cf 1 semidec. etaj 8/9 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilata utilata libera acte 2 lifturi acc credit. 42.000 {; (0786.325.401 208. Drumul Taberei, semidec., et. 7/10,

18 mp, 1974, Afi Cotroceni, Orizont, cf 2, semidec., etaj 7/10, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilata, utilat, libera, acte, 30.000 {; (0786.325.401

210. Drumul Taberei, semidec., et. 9/10, 31 mp, 1980, Bld. Timisoara, semidec, cf I, etaj 9 din 10, semimobilata, aer conditionat, renovata, curata, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, acte 39.000 {; (0723.118.758/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com

181. Dristor 1, metrou 1 minut, dec., et. 2/4, 30 mp, 2018, 30 mp utili, lift, bloc mixt, balcon,dec,finisaje lux, la cheie, centrala termica, apropiere parc IOR Titan si Mall Park Lake, Piata, accept credit prima casa, locuit/ investitie, posib. parcare, tva inclus, 50.000 {; (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro

211. Drumul Taberei, semidec., et. parter/10, 30 mp, 1975, Favorit, bloc stradal, vedere stradala (statie Ratb), pretabila pentru firma, parter, confort 1, neamenajata, libera, toate actele, se acc. credit, acces rapid la mijloacele de transport, metrou. 38.500 {; (0784.883.137

1978, Dristor, 1 minut metrou bloc mixt, garsoniera confort 1, dec., etaj 8 /10, 36 mp, gresie, parchet, bloc reabilitat. 44.000 {; (0722.542.692/ 0761.532.117 pavimobiliare@yahoo.com 184. Dristor metrou Mihai Bravu, stradal,

bl.reabilitat semidec., et. 7/10, 32 mp, 1988, et. 7/10, semidec.a, usa metalica, termopan, apometre, repartitoare, acte la zi, apropeire metrou Dristor, Mihai Bravu, Camil Ressu, Ramnicu Sarat, Ramnicu Valcea. 42.500 {; (0766.086.539

185. Dristor metrou, chiar pe Mihai Bravu, McDonalds, semidec., et. 1/14, 45 mp, 2015, stradal, vedere spate, bloc 2015, 2 lifturi, complet mobilata si utilata modern, aer conditionat, centrala, balcon, bucatarie inchisa, baie spatioasa, toate actele 62.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

218. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

rilor, semidec., et. 7/10, 32 mp, 1973, garsoniera cf. 1, semidec., et. 7/9, bloc stradal, fara imbunatatiri, 32 mp, 2 lifturi, apropiere Hanul Drumetului, linie 41. Agentie 38.900 {; (0787.703.353

209. Drumul Taberei, dec., et. 8/10, 36

212. Drumul Taberei, dec., et. 3/11, 39 mp, 2019, garsoniera de tip C in complex Plaza Residence Faza 2. Unitatile se predau semifinisate, termenul de finalizare este in octombrie 2019 46.400 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 213. Drumul Taberei, semidec., et. 3/10,

21 mp, Piata Moghioros, gars. 21 mp, usa metalica, termopan, zona foarte frumoasa, intretinere foarte mica, piata, cresa, scoala, foarte frumoasa, cabina dus. 27.500 {; (0787.763.997 214. Drumul Taberei, dec., Prelungirea Ghencea, ansamblu rezidential, garsoniera S 31 mp 30.900 euro si s 41 mp 32.900 e, dec., la cheie, livrare iunie 2019, negociabil, www.confortresidence.eu 30.900 {; (0741.160.332 215. Drumul Taberei, 1 -2. min de AFI

Cotroceni mall, semidec., et. 7/10, 18 mp, 1975, garsoniera, la etajul 7/10, se vinde complet mobilata si utilata, cu imbunatatiri, la 10 minute de metrou politehnica si la 3 minute de viitorul metrou Drumul Taberei, statia Orizont. 29.500 {; (0722.528.996

243. Drumul Taberei, Valea Oltului, Brancusi, sector 6 semidec., et. parter/9, 49 mp, 2019, garsoniera cu terasa disponibila in ansamblu rezidential nou situat in zona de vest, cartier Brancusi, suprafata utila 32.87 mp + terasa 16.50 mp, pret 47500 euro-TVA 5% inclus, 47.500 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro 244. Drumul Taberei, Valea Oltului, Bran-

cusi, sector 6 dec., et. 3/9, 49 mp, 2019, garsoniera dec.a, etaj 3 din 9, suprafata 49.89 mp utili, bloc nou, Cartier Brancusi, Valea Oltului, predare vara 2019, pret: 48000 euro TVA 5% inclus. Comision 0, 48.000 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro

245. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

219. Drumul Taberei, Aleea Istru dec., et.

er Brancusi dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, oferta, bloc caramida, garsoniera finisata, et.7/7, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, lift, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou Valea Ialomitei, Ratb 168, TVA inclus, parc copii. 39.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

220. Drumul Taberei, Aleea Valea Prahovei semidec., et. 3/10, 31 mp, 1965, Garsoniera confort 1, semidec.a, 31 mp, etaj 3, Aleea Valea Prahovei, Drumul Taberei langa Biblioteca Mihai Eminescu. 40.000 {; (0721.411.877 manuela.molodoi@yahoo.ro

246. Drumul Taberei, Valea Oltului, sector

221. Drumul Taberei, apartament 2 camere, dec., et. 4/10, 41 mp, 1974, 4/10, dec., zona Raul Doamnei,5 minute Auchan, parc Moghioros, confort 2, usa metalica, gresie faianta, liber, semimobilat, cadastru, intabulare, accept credit. 42.000 {; (0766.668.893

247. Drumul Taberei,1 Mai, Compozito-

parter/4, 34 mp, 1975, Garsoniera de vanzare situata in cartierul Drumul Taberei, zona Aleea Istru, Prelungirea Ghencea, p/4, cf. 1, dec, fara imbuantatiri, libera, 36.000 {; (0722.195.194/ 021.413.59.55 imobiliare@triadymar.ro

6 dec., et. 3/9, 45 mp, 2019, garsoniera 46 mp utili, dec.a, bloc nou ansamblu ANL Brancusi- Valea Oltului. Termen finalizare: octombrie 2019, 45.500 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro

rilor, semidec., et. 2/10, 33 mp, 1974, stradal cf 1 semidec. etaj 2/10 gresie faianta parchet termopan um instalatii electrice si sanitare mobilata totul nou 2019 libera toate actele, 46.800 {; (0786.325.401

222. Drumul Taberei, Bd. 1 Mai (Compoz-

248. Drumul Taberei,Favorit,garsoniera mobilata utilata semidec., et. 8/9, 30 mp, 1970, pozitie foarte buna, garsoniera modernizata, foarte aproape mijloace de transport, disponibila imediat. 39.500 {; (0758.098.917/ 0758.098.905 georgian.draghia@galaxyimob.ro

223. Drumul Taberei, Bd. Timisoara, Mall Plaza, dec., et. parter/10, 37 mp, 2018, vindem o garsoniera intr-un complex rezidential, centrala proprie, termopan, gresie, faianta, parchet, totul nou, cadastru, intabulare, 48.000 {; (0722.542.692/ 0761.532.117 pavimobiliare@yahoo.com

249. Emil Racovita, garsoniera lux, dec., et. parter/4, 35 mp, 2018, mutare imediata, 7 min. metrou, contorizare individuala, bransat la utilitatile orasului, termopan 7 camere cu geam Tripan, poze reale din locatie, accept credit, 44.000 {; (0786.207.692 smartrezidential@yahoo.com

itorilor) semidec., et. 8/10, 32 mp, 1974, Garsoniera semidec.a, etaj 8/10, 32mp, an 1974, renovata total, gresie, faianta, parchet, usi interior, usa metalica, termopane, instalatia sanitara si electrica schimbate 2018. 43.000 {; (0732.624.689

224. Drumul Taberei, Billa, semidec., et. 6/10, 31 mp, 1975, 6/10, bloc 2 lifturi, libera, acces imediat hipermarketuri, parcuri, piata, scoli. 36.900 {; (0769.470.920 225. Drumul Taberei, Brancusi, Valea Doftanei et. 2/9, 46 mp, 2019, garsoniera dec.a in ansamblul Atlas Residence, Drumul Taberei, localizat in Bdul Timisoara 101T cu un regim de inaltime s+p+5e+9e, 45.500 {; (0767.708.916/ 0724.492.144 alexandra@atlas-residence.ro 226. Drumul Taberei, Cartier Brancusi dec., et. 5/5, 36 mp, 2019, Garsoniera 36.12 mp utili, Drumul Taberei, Valea Oltului, 36.000 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro 227. Drumul Taberei, Cartier Brancusi,

Valea Oltului semidec., et. demisol/4, 35 mp, 2009, garsoniera dubla transformata in apartament cu 2 camere, bucatarie deschisa in living, bloc nou, demisol cu caracteristici de parter, luminoasa; 33.800 {; (0731.444.888 sorina@regency-imobiliare.ro

180. Dr.Taberei, Moghioros Park Residence dec., 55 mp, 2020, GARSONIERA tip 10"B3 - dec., predare"la cheie"- decembrie.2020 Bucuresti, Sector 6, str.Brasov 25L 56.500 {; (0731.859.523/ 0733.003.303 vanzari@moghiorosresidence.ro

183. Dristor metrou dec., et. 8/10, 36 mp,

217. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor semidec., et. 8/10, 31 mp, 1972, et. 8/10, nou renovata, are balcon, acte la zi, accept credit, 45.000 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com

198. Drumul Taberei dec., et. 4/11, 35 mp, 2019, garsoniera de tip B in complex Plaza Residence. Faza 2. Unitatile se predau semifinisate. 42.100 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro

mp, 1982, Auchan, Billa, cf 1, dec., etaj 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica renovat 2019 mobilata utilata bloc mixt ctie 1982 acte acc credit, 45.500 {; (0786.325.401

33.00 mp, 49.500 {; (0730.928.310 trimbitasu@gmail.com

7/9, 32 mp, 1972, 7/9, renovata, totul nou, libera, bloc caramida, 2 lifturi, stradal, ideeal investitie. 43.000 {; (+40769470920 maramarincescu@yahoo.com

197. Drumul Taberei semidec., et. 8/10, 33 mp, 1983, garsoniera cf. 1, etaj 8/10, an 1982, balcon inchis in termopan, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane, mobilata si utilata, renovata recent 2018 Libera acte pregatite pentru vanzare. 38.900 {; (0732.624.689

semidec., et. 6/10, Bloc reabilitat/anvelopat. Cf. 1, et. 6/10, suprafata 32 mp. Tamplarie PVC cu geam termopan, parchet masiv si usa metalica. Libera!, 2 lifturi. Pret usor neg. 37.500 {; (0736.128.200 topimobiliare@yahoo.com

182. Dristor Baba Novac dec., et. 7/10,

216. Drumul Taberei, 1 Mai, semidec., et.

dec., et. 6/12, 37 mp, 2009, garsoniera, mobilata, utilata, acte la zi, disponibila in ansamblu rezidential. Garsoniera este la cheie: gresie, faianta, parchet, usi, 43.500 {; (0762.861.186 smartrezidential@yahoo.com

199. Drumul Taberei dec., et. 3/11, 2019, garsoniera tip C in complex Plaza Residence Faza 2. Unitatile se predau semifinisate. Termen de finalizare octombrie 2019; 46.400 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro

25

228. Drumul Taberei, Cartier Brancusi,

229. Drumul Taberei, Compozitorilor dec.,

et. 7/10, 32 mp, 1974, Ofer spre vanzare gars mobilata modern, utilata complet, renovata recent, acte la zi. 38.000 {; (0751.427.385

230. Drumul Taberei, Compozitorilor, semidec., et. 4/10, 33 mp, 1983, Drumul Taberei, Compozitorilor, garsoniera, confort 1/semidec.a, etaj 4/10, bloc 1982, libera, intabulata, gresie, faianta, parchet, termopan, st 33 mp. 42.000 {; (0731.144.152 231. Drumul Taberei, Favorit semidec.,

32 mp, MedLife vanzare garsoniera, parter cu balcon, imbunatatita, gresie faianta termopan, parchet, usa metalica, acte, pretabila investitie inchiriere. 43.500 {; (0799.455.788 232. Drumul Taberei, Ghencea, Compozi-

torilor garsoniera semidec., et. 9, 32 mp, 1974, 35.800 {; (0720.888.021 cosmin.vasilache@procapital.ro

233. Drumul Taberei, Kaufland, Cumintenia Pamantului dec., et. 4/9, 2019, garsoniera cocheta de 38,90 mpu, orientare cardinala S-E, situata la etajul, in ansamblul Atlas Residence Drumul Taberei, localizat in Bdul Timisoara 101T cu un regim de inaltime S+P+5E+9E, 37.600 {; (0767.708.916 alexandra@atlas-residence.ro 234. Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei, dec., et. demisol/5, 34 mp, 2018, parc Brancusi, bloc nou scara 2 in cartierul ANL Brancusi Drumul Taberei, la 3 min. de metrou Valea Ialomitei, langa Parcul Brancusi. Proiectul nostru iti ofera toate avantajele unui stil de viata linistit, 28.500 {; (0765.416.461 office@drumultabereibrancusi.ro 235. Drumul Taberei, Moghioros, dec., et. parter/8, 35 mp, 1980, 5 min. tramvai 41, bloc mixt, an 1980, et. P/8, dec.a s. 35 mp, igienizata, usi si instalatii schimbate, termopane, faianta, gresie, parchet, um. Bloc curat, aproape de piata, magazine si transport 41.000 {; (0737.250.568 Imobiliaretopcasa@yahooo.com 236. Drumul Taberei, Parc Moghioros dec., et. parter/10, 32 mp, 1979, str. Bozieni, confort 1, dec., etaj parter, curat, amenajat, liber, acte, negociabil. 41.500 {; (0733.089.030 237. Drumul Taberei, parc, Auchan, bloc 1980 mixt dec., et. 3/10, 34 mp, 1980, garsoniera cf. 1 dec. et. 3/10, bloc 1980, mixt, apropiere parc, linie 41, Auchan, Kaufland. Agentie 39.900 {; (0787.703.353 mirceaefs@gmail.com 238. Drumul Taberei, Piata Moghioros,

semidec., et. parter/10, 32 mp, 1974, garsoniera cf 1 semidec., bloc garsoniere, 2 lifturi, bloc impecabil, toate actele, apropiere piata, mijloace de transport, viitoare gura de metrou. Agentie 39.900 {; (0787.703.353 239. Drumul Taberei, Piata Moghioros, Mall Plaza, semidec., et. 5, 17 mp, 1968, vand garsoniera cf. 2 Drumul Taberei, P-ta Moghioros, 17 mp, semidec., etaj 5/10, semimobilata, gresie, faianta, parchet, termopane, renovata, aer conditionat, usi glisante, aragaz. 29.500 {; (0770.632.802 eldanicristina@yahoo.com 240. Drumul Taberei, Tricodava, bloc 1980 dec., et. 3/10, 32 mp, 1980, et. 3/10, cf. 1, bloc 1980, varianta dec.a, pretabila pt investitie in vederea inchirierii dar si pt locuit, are balcon, zona linistita, apropiere mijloacele de transport in comun, toate actele, 40.000 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com 241. Drumul Taberei, Valea Ialomitei, metrou dec., et. parter/4, 34 mp, 1973, garsoniera cf. 1 dec.a, parter inalt /4, apropiere piata, mijloace de transport, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera. Agentie 41.000 {; (0787.703.353 mirceaefs@gmail.com 242. Drumul Taberei, Valea Ialomitei, metrou, dec., et. parter/4, 33 mp, 1973, garsoniera cf. 1 dec.a, parter/4, termopan, usa metalica, libera, toate actele. Agentie 41.500 {; (0787.703.353

250. Eroii Revolutiei, Piata Progresu semidec., et. 1/9, 1964, renovata total, termopan, parchet, gresie, faianta, schimbata instalatia electrica si sanitara, calorifere si usi noi, semimobilata, vedere spate, bloc civilizat, la 10 minute de metrou, libera. 37.500 {; (0761.621.036 251. Ferdinand, Obor bl mixt 4 nivele et.

parter/4, 29 mp, 1963, bloc stradal de 4 nivele, garsoniera renovata si amenajata recent cu materiale de cea mai buna calitate, usi schimbate la interior, gresie, faianta, parchet, termopan. 39.800 {; (0771.791.542

252. Ferdinand, Obor, bloc mixt 4 nivele,

dec., et. parter/4, 32 mp, 1963, intrare stradala, vedere spate, renovata in totalitate, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate la interior, instalatii noi, acte la zi, libera, apropiere Obor, piata, Veranda Mall 38.800 {; (0768.198.230

253. Ferentari semidec., et. 2/4, 31 mp, 2016, garsoniera Ferentari Zetari, balcon 6 m inchis in termopan, cadastru, intabulare, 21.000 {; (0732.592.007 georgedann74@yahoo.com 254. Ferentari, Aleea Livezilor, 16 mp,

1980, vand garsoniera cu imbunatatiri si balcon, 11.500 {; (0761.920.053

255. Ferentari, Iacob Andrei semidec., et. 1/4, 17 mp, 1976, Zona curata aerisita (corespondenta cu Sos Giurgiului), etaj 1/4, boiler, usa metalica, libera, cadastru, intabulare, str Iacob Andrei 31, usor negociabil, 8.500 {; (0728.128.561/ 0742.784.235 256. Ferentari, Iacob Andrei, et. 1/4, cf. 3, baie, bucatarie, gaze, centrala, mobilata, imb., scara curata, libera, agentie, 13.300 {; (0761.526.532/ 0726.671.256 257. Floreasca -Lacul Tei dec., et. 2/4, 30 mp, 1981, Garsoniera et.2/4, amenajata, centrala proprie, situata intr-o zona de interes ,strada linistita, parc, Kaufland in capatul strazii, zona, intrare stradala, vedere spate, 48.000 {; (0723.606.040 goldwinpromotion@gmail.com 258. Fundeni, et. 2/4, 41 mp, 2018, com-

plex rezidential, Dobroesti - str. Stejarului, 6 blocuri, garsoniere, ap 2 si 3 camere), p+4, lift, parc 5000mp, parcare, loc de joaca, termen de finalizare incepand cu septembrie 2018, 35.000 {; (0724.377.294/ 0722.150.440 damairconstruct@yahoo.com

259. Fundeni, Colentina dec., et. 2/5, 37 mp, 2016, Garsoniera spatioasa, bloc nou, rezidenital, Fundeni, facilitati multiple, etaj 2, complet mobilata, mutare imediata, direct proprietar, loc parcare, comision 0%, 35.500 {; (0731.840.533 mihaela_mariuta82@yahoo.com 260. Fundeni, spitalul Oncologic, et. 1/4,

41 mp, 2018, complex de 6 blocuri, p+4, garsoniere si apartamente cu 2,3 camere, finisaje la alegere incluse, loc de parcare, parc 5000 mp, loc de joaca, finalizare incepand cu septembrie 2018, TVA 5% inclus, 35.000 {; (0724.377.294/ 0722.150.440 damairconstruct@yahoo.com 261. Fundeni, str Aleea Argedava, dec.,

et. 1/5, 43 mp, 2018, garsoniera se afla aproape de lac, intr-o zona linistita unde beneficiem de verdeata si panorama frumoasa, este situata la 5 min de spitalul Fundeni,foarte aproape de mijlcul de transport in comun. 41.500 {; (0721.158.458 al_rawi67@yahoo.com 262. Fundeni/Colentina dec., et. 1/4, 38

mp, 2019, oferta, garsoniera, bloc nou, fundeni/colentina, bucatarie inchisa, stradal, zona linistita, loc parcare, finisaje premium, predare la cheie, ultimele 2 unitati, birou vanzari; 37.000 {; (0731.840.533 mihaela_mariuta82@yahoo.com

263. Garsoniera 7 minute de metrou bloc finalizat dec., et. 3/3, 42 mp, 2018, va propunem spre vanzare o garsoniera spatioasa 42 mp utili, bloc finalizat, 7 minute de mers pe jos pana la metrou, se preda la cheie, finisaje premium, toate actele la zi, mutare rapida. Se accepta credit. 46.500 {; (0735.066.066 cocoselrazvan@gmail.com 264. Garsoniera Dristor semidec., et.

5/10, 28 mp, 1969, 42.000 {; (0731.551.555 marian@mariannut.ro

265. Garsoniera imobil nou Sos. Salaj

semidec., et. 1/3, 30 mp, 2017, 26.500 {; (0724.204.724 robert.petre@activimob.ro 266. Garsoniera sic, aproape de natura,

Titan dec., et. 4/10, 33 mp, 53.900 {; (0726.284.310 contact@alexandrucordea.ro

267. Garsoniera, bloc nou, complet dec.a dec., et. parter/parter, 33 mp, 2018, beneficiaza de oferta noastra promotionala valabila doar luna aceasta! Apartament disponibil doar la parter. Noi, cei de la Oxy Residence iti oferim in mod gratuit consultanta financiara; 25.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 268. Garsoniera, metrou Aparatori Patriei, dec., et. 1/5, 33 mp, 2019, garsoniera face parte dintr-un ansamblu rezidential nou, aflat in imediata vecinatate a statiei de metrou Aparatori Patriei.Garsoniera se vinde la cheie, cu toate dotarile necesare. Comision 0. 28.500 {; (0787.525.647/ 0787.525.647 iosif@tophome.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

13 martie 2019

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 269. Ghencea, Valea Oltului, garsoniera, bloc nou, dec., et. 1/5, 40 mp, 2019, dec.a, lift, Ratb 122, 222, metrou, centre comerciale, zona verde, civilizata, finisaje de lux, baia echipata complet, centrala proprie, contorizare separata, se accepta orice tip de credit. 32.900 {; (0724.411.696/ 0728.407.191

dec., et. 3/10, 31 mp, 1980, garsoniera zona Iancului, Elev Stefanescu, 31 mp, bloc 1980, etaj 3/10, renovata recent de la 0, totul nou, termopan, gresie, faianta, parchet, toate actele la zi, acces facil mijloace de transport. 53.000 {; (0739.674.648 certificat@mauwis.ro

270. Ghencea, Valea Oltului, promotie

295. Iancului, Elev Stefanescu, metrou,

finisaje marmura comision 0% semidec., et. 3/3, 42 mp, 35.000 {; (0725.540.400 vlad@vladtrimbitasu.ro 271. Gorjului semidec., et. parter/8, 39 mp, 2013, Procapital Development va ofera spre vanzare: garsoniera moderna situata la parterul unui imobil cu 8 etaje + mansarda, finalizat in anul 2013 si are o suprafata de 39mp. Metrou Gorjului; 39.000 {; (0720.888.023 dobre.costin@procapitald.ro 272. Grand Arena Mall, dec., et. parter/5,

41 mp, 2019, garsoniera 41 mp Brancoveanu, 0% comision, merita vazuta, 30.500 {; (0737.500.381 andrei.niculescu@zonadesud.ro

273. Grand Arena mall, Metalurgiei, gar-

soniera, dec., et. 3/4, 2019, garsoniera face parte dintr-un ansamblu rezidential nou. Garsoniera se vinde la cheie, cu toate dotarile necesare. Comision 0. 30.000 {; (0787.525.647/ 0787.525.647 iosif@tophome.ro 274. Grand Arena, Berceni, dec., et. 1/4,

45 mp, 2012, garsoniera foarte spatioasa in apropiere de marile centre comerciale, Carrefour Grand Arena, Selgros Berceni, Lidl, Auchan, Metro, Hornbach. 41.900 {; (0723.581.708 Transport.cosmin@yahoo.com 275. Grand Arena, garsoniera zona linisti-

ta, comision 0 dec., et. 1/3, 32 mp, 2019, dec. disponibila et 1 si 2 din 3, finisaje la alegere. Predare august 2019, cu g+f+p+t+um+ct, se accepta credit Prima Casa. Detalii la 32.000 {; (0737.500.384 zina.epure@zonadesud.ro

276. Grigorescu, Marului nr 45, finalizat,

mutare rapid dec., et. parter/4, 35 mp, 2018, Garsoniera confort 1, dec., situata pe strada Marului nr. 45, intr un bloc construit si dat in folosinta in 2018, la parter din 4 niveluri.Cadastrul si intabularea facute!Georgiana! 39.900 {; (0736.380.185/ 0725.597.221 georgiana.l@star-construct.ro

277. Grigorescu, Trapezului dec., et. 1/2,

38 mp, 2017, direct dezvoltator, garsoniera spatioasa, intr-un bloc nou in constructie din zona Trapezului, la etajul 1, cu o suprafata de 38,82 mp, intr-o zona foarte linistita de case vile 46.025 {; (0736.380.185/ 0725.597.221 georgiana.l@star-construct.ro 278. Grozavesti, Crangasi, Cotroceni,

Politehnica dec., et. 4/9, 37 mp, 2019, Ranetti Residence, direct dezvoltator, garsoniera dec. 37 mp util, finalizare septembrie 2019, langa Universitatea Politehnica Bucuresti, 350 m de metrou Grozavesti si Pasaj Grozavesti, nu agentie. 48.000 {; (0739.334.448 office@ranettiresidence.ro 279. Grozavesti, Lacul Morii, Crangasi,

dec., 48 mp, 2019, Dambovita10.ro ansamblu rezidential la cateva minute mers pe jos de metrou Petrache Poenaru. Predare sfarsitul anului 2019. Garsoniera cu suprafata 48 mpc (43 mpu), dec.a, bucatarie inchisa +TVA 52.884 {; (0733.338.647/ 0730.177.245 contact@dambovita10.ro 280. Grozavesti, Lacul Morii, Crangasi,

dec., et. 1/11, 48 mp, 2020, Dambovita10.ro ansamblu rezidential la cateva minute mers pe jos de metrou Petrache Poenaru. Garsoniera cu suprafata 48 mpc (43 mpu), dec.a, bucatarie inchisa + TVA 52.884 {; (0733.338.647/ 0730.177.245 contact@dambovita10.ro

294. Iancului, Elev Stefanescu, semi-

bloc 1980 dec., et. 5/8, 34 mp, 1980, dec.a, renovata finisaje moderne, gresie, faianta, parchet termopan, instalatii electrice, sanitare noi, se vinde mobilata, utilata, contorizata, libera, metrou Iancului, Parcul National, Mega Mall, 45.800 {; (0768.198.235 iancului@excesimobiliare.ro 296. Iancului, garsoniera lux semidec., et. 3/10, 31 mp, 1980, etaj 3/10, semidec, ctie 1980, finisaje de calitate superioara, acte la zi, libera, la 4 min de metrou. Merita vazuta! Zone invecinate: Obor, Muncii, Vatra Luminoasa, Stefan cel Mare. 53.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro 297. Iancului, metrou Piata Iancului, Avrig, bloc 1982 semidec., et. 6/10, 32 mp, 1982, Semidec.a, etajul 6, 30 mp fara imbunatatiri, contorizata acte la zi, libera, apropiere metrou Iancului, Ferdinand, Obor, Mega Mall, mall Veranda, parc 37.900 {; (0768.198.235 298. Iancului, metrou, bloc 1982, amena-

jata semidec., et. 3/10, 32 mp, 1982, etajul 3, semidec.a, amenajata in totalitate, gresie, faianta, parchet, termopan, acte ok, libera, 3 minute metrou Iancului, ideal investitie, apropiere parc, piata, Obor, Mihai Bravu. 44.500 {; (0766.187.781 299. Iancului, metrou, stradal, reabilitat,

1980, mixt dec., et. 2/10, 37 mp, 1980, dec.a, imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, usa metal, mobilata/utilata complet, libera, acte la zi, contorizata apropiere 2 min. metrou Iancului, Mihai Bravu, Vatra Luminoasa, Obor, Mega Mall. Merita, 47.400 {; (0768.198.235 300. Iancului, Obor, semidec., et. 4/10,

32 mp, 1984, Iancului, Avrig, 5 minute metrou, propunem spre vanzare o garsoniera la etj 4/10 cf 1, 32 mp, semidec., intr un bloc din 1984, apometre, usa metal, termopan, cadastru, intabula. Libera. 41.500 {; (0722.542.692 pavimobiliare@yahoo.com 301. Iancului- Metrou, bloc mixt 1980

semidec., et. 2/10, 30 mp, 1980, Mihai Bravu-Metrou Iancului, vand garsoniera, bloc mixt 1980, stradal, reabilitat termic, etajul 2, geam la baie, metroul la 1 minut, intrare strada si vedere spate, 48.000 {; (0728.868.749 office@dinamicimobiliare.ro 302. Ilfov, Popesti Leordeni, Amurgului

Complex Viva 4, et. demisol/4, 30 mp, 2015, garsoniera stare buna, toate utilitatile, aproape de metrou Dimitrie Leonida, 22.000 {; (0766.599.750 303. Imobil, 1 camera, dec., et. 1/3, 34 mp, 2018, dezvoltator, avans 5%. Credit prima casa. Fara comision. 37.000 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro 304. Investitie metrou Lujerului si Plaza

Mall semidec., et. 1/10, 29 mp, 1978, 41.990 {; (0735.551.422 florin.toma@catoma.ro

305. Lacul Morii, Novum, Militari, Uver-

turii, dec., et. parter/11, 37 mp, 2019, vedere superba spre Lacul Morii. Constructie solida. Finisaje de calitate superioara (Delta Studio, Grohe, Kludi, Immergas). Finalizare 2019, direct dezvoltator, comision 0, reducere plata cash, 35.900 {; (0722.396.904 andrei.novuminvest@gmail.com 306. Lacul Tei dec., et. 4/4, 30 mp,

38.000 {; (0730.928.310 trimbitasu@gmail.com

281. Gura Siriului, semidec., et. parter/4, 43 mp, 2013, garsoniera strada Gura Siriului, 43 mp, bloc nou, etaj parter/4, se vinde mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, frigider, aragaz, masina spalat, centrala proprie. 38.000 {; (0721.332.629

307. Lacul Tei x Dna Ghica langa parcul Tei, Lukoil semidec., et. 4/10, 23 mp, 1978, langa facultatea de Constructii, aproape de parcul Tei, bloc mixt, imb.gfp, um, th. mobilata, cadastru intabulare energetic, ideal investitie inchiriere sau locuit, randament chirie 200Euro/luna, doar cash, 29.500 {; (0722.614.867/ 021.688.08.67

282. Hotel Rin Confort Park, Vitan, dec., et. 5/11, 38 mp, 2007, Garsoniera dec.a in complexul Rin Confort Park, acces securizat, etajul 5 din 11, vedere sud, complet mobilata si utilata la cheie, balcon, ac, centrala termica, lift, loc de parcare inclus. 46.800 {; (0720.333.898 ansys.global@gmail.com

308. Lacul Tei, Alexandru cel Bun, 9 min

283. Iancului semidec., et. 10/10, 32 mp,

1980, Piata Iancului Elev Stefanescu, garsoniera etaj 10 semidec.a cu imbunatatiri moderne si recente constind in gresie, faianta, parchet. 39.900 {; (0725.500.710/ 0725.500.700 oscar.raceanu@gs2000.ro 284. Iancului semidec., et. 3/10, 32 mp,

1980, strada Elev Stefan Stefanescu, cf 1, renovata total, instalatii elctrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 1980. 46.900 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 285. Iancului, et. 4/10, 33 mp, 1984, 5 min metrou piata Iancului libera cf.1 cu balconul si bucataria nemodificate etaj 4/10 pe mijloc de bloc 1984 are termopan usa metalica intabulare si accept credit zona linistita aflata semi central. 40.500 {; (0724.913.158/ 0744.163.253 286. Iancului, semidec., et. 3/10, 32 mp,

1980, garsoniera confort 1, suprafata 32 mp, situata la etajul 3/10, intr-un bloc construit in anul 1980, in curs de reabilitare. Garsoniera este renovata recent in totalitate. 45.500 {; (0730.417.196 stoian.elena234@gmail.com

287. Iancului, et. 6/10, 1980, metrou 6-7

minute, ctie 1980, stradal, cf 1, et 6, balcon in termopan, curata, se poate locui, termopan, faianta, aproape mall Veranda, cadastru, intabulare, pret bun discutabil. 37.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 288. Iancului, semidec., et. 6/10, 32 mp, 1980, vand garsoniera Iancului - Avrig etaj 6/10, semidec.a, bloc construit in 1980 fara imbunatatiri, acte complete, libera, geam la baie, pret ferm. numai cu cash. Dristor, Titan, Pantelimon, Obor, Mosilor 37.000 {; (0743.060.802 amabo.imobiliare@yahoo.com 289. Iancului, 5 minute metrou, semi-

dec., et. 8/10, 32 mp, 1982, garsoniera amenajata, 5 min metrou Piata Iancului. Bloc 1982, reabilitat termic, cf 1, cu balcon. Imbunatatiri in stare buna, proaspat zugravita. Etaj 8/10, bloc curant, decent, amenajat. Detalii: Marius Mircea. 44.000 {; (0743.550.440 marius@selecthome.ro 290. Iancului, Avrig, Elev Stefanescu et.

3/10, 31 mp, 1980, Garsoniera renovata recent cu toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, libera acte efectuate. Metrou Iancului 4 min pe jos. 45.000 {; (0771.791.542

291. Iancului, Avrig, Elev Stefanescu, et.

3 semidec., et. 3/10, 32 mp, 1980, bl 1980, spatioasa balcon mare, termopan, gresie, faianta, parchet, acte la zi, libera, 4 minute metrou Iancului, Mihai Bravu, Ritmului, Pantelimon, Parcul National, Vatra Luminoasa 44.800 {; (0768.198.229 292. Iancului, chiar la metrou, semidec.,

et. 3/10, 31 mp, 1980, complet renovata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, libera, toate actele. 46.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

293. Iancului, Elev Stefanescu, dec., et.

5/10, 31 mp, 1981, garsoniera confort 1, situata la etajul 5/10, are o suprafata de 31 mp. bloc constructie 1981, cadastru si intabulare, scara civilizata, bloc mixt, 46.900 {; (0731.144.159/ 021.231.23.18

Parcul Circului garsoniera in bloc mixt 1987 dec., et. 6/8, 27.00 mp, 41.199 {; (0724.808.552 matei@mateipantea.ro 309. Lacul Tei, bl mixt 1990, de 4 nivele

dec., et. 1/4, 43 mp, 1990, Garsoniera mare dec.a in bl mixt, cu bucatarie mare, centrala de ap. camera de 21mp cu parchet masiv, balcon inchis in termopan, gresie, faianta, cabina dus. 60.000 {; (0771.791.542 310. Lacul Tei, bl mixt 1990, et. 1, dec.a dec., et. 3/4, 41 mp, 1990, bucatarie mare patrata, centrala, balcon inchis, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, contorizata, ideal investitie/ locuit, libera, acte la zi, Parcul Circului, Floreasca, Facultatea de Constructii, 59.000 {; (0768.198.229 311. Lacul Tei, Circ, bloc 1990, mixt dec.,

et. 1/4, 42 mp, 1990, etaj 1/4 dec.a, bloc mixt. Este foarte spatioasa avand o bucatarie imensa. Acte ok. Pozitie excelenta. Sunati acum, merita vazuta 59.900 {; (0770.805.447 agentie2@mauwis.ro

320. Luica, finisaje premium, comision 0, dec., et. parter/4, 37 mp, 2019, propun la vanzare o garsoniera cu o suprafata de 37 mp situat pe strada Luica. In apropriere avem statia de RATB la doar 1 minut de mers pe jos 44.000 {; (0736.380.184/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro 321. Luica, garsoniera spatioase, finisaje

lux, dec., et. parter/4, 31 mp, 2018, asamblu rezidetial format din 11 blocuri cu un regim de inaltime de P+4E. Garsoniera beneficiaza de finisaje premium. Direct dezvoltator, comision 0. 39.500 {; (0736.380.184/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro

322. Luica, str. Orastie, semidec., et. 4/4,

28 mp, 1981, vand garsoniera, an constructie 1981, confort 1, etaj 4/4, 28 mp, curata, proprietar, acte la zi, libera, 27.500 {; (0766.647.658

323. Lujerului, semidec., et. 10/10, 53

mp, 1977, Procapital Development va ofera spre vanzare garsoniera, 53 mp, cu terasa de 18 mp. Se vinde utilat si mobilat la 200 de metri de metroul Lujerului. 48.000 {; (0720.888.023 dobre.costin@procapitald.ro 324. Magheru- Piata Romana- Universi-

tate- Ateneu dec., et. 3/7, 33 mp, 1960, 3/7 dec.a spatioasa, 33mp bloc fara risc seismic sau urgente, balcon mare, vedere spateparcul blocului- liniste), centrala termica bloc, investitie excelenta, accepta credit, libera, 54.500 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro 325. Maica Domnului, Stefan cel Mare

dec., et. 7/11, 45 mp, 1994, Garsoniera superba s. 45mp mobilata si utilata modern. Are termopan, parchet, gresie si faianta, aer conditionat, instalatii sanitare si elctrice noi. Loc de parcare privat cu bariera. Libera in 16 zile. 60.000 {; (0723.261.575 tudorsimobiliare@yahoo.com 326. Mall Vitan dec., et. 7/8, 40 mp, 1988,

Proprietar. Gars dec.a Mall Vitan,Strada Brailita, nr.7, bloc D9A, etaj 7/8,an constructie 1988, bloc reabilitat, 2 lifturi. Se vinde mobilata si utilata, cum se vede in poze. Renovata recent 56.900 {; (0739.552.294 maryusdanyel@yahoo.com

327. Mall Vitan, dec., et. 3/4, 40 mp, 1993,

vand garsoniera Mall Vitan, etaj 3/4, total renovanta, bloc mixt reabilitat, anul constructiei 1993. Este structurata eficient, spatioasa si foarte functionala, iar scara blocului este foarte curata 58.900 {; (0722.162.052 rxndobrin@yahoo.com

328. Metalurgiei, dec., et. 3/5, 2018, fin-

315. Lacul Tei, Maica Domnului, dec., et.

6/10, 42 mp, 1988, Complex Domino, Facultate, aproape de Parcul Circului, baie cu fereastra, Teiul Doamnei, usa metalica, termopan, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, accept credit, 45.000 {; (0722.614.867/ 021.688.08.67 316. Leonida metrou garsoniera spatioasa, dec, metrou dec., et. 1/6, 37 mp, 2018, Garsoniera la etajul 1 al unui imobil nou P+6 et , cu supr utila de 37 mp este spatiosa, total dec.a si dispune de un living 18.20 mp, bucatarie mare iar baia este echipata cu obiecte sanitare. 34.000 {; (0724.205.825/ 0722.478.920 317. Liberty Mall, Cosbuc, Marriot, Casa

Poporului dec., et. 5/8, 42 mp, 1989, proprietar, vand garsoniera cf. 1 sporit, complet utilata si mobilata, aer cond, gresie, faianta, rigips, tamplarie aluminiu, balcon inchis. Strada Nasaud, sector 5, 55.000 {; (0761.479.252 georoceanu.ionut@gmail.com

399. Militari, semidec., et. 10/10, 31 mp, Lujerului, Veteranilor, confort 1 semidec.a, 10/10, termopan, acte, credit. 33.500 {; (0726.385.622/ 0728.873.202 liviu.andrei@falc-imobiliare.ro

346. Metrou Dimitrie Leonida, Berceni. et. 4/5, 40 mp, 2019, garsoniera spatioasa promotie, direct dezvoltator 0% comision; 38.900 {; (0737.500.381 andrei.niculescu@zonadesud.ro

373. Militari Residence, dec., et. 3/7, 38 mp, 2018, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan, 27.930 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militariresidence.ro

400. Militari, semidec., et. 7/8, 39 mp, 2012, Residence, semidec, cf I, etaj 7 din 8, mobilata si utilata, nou, open space, centrala termica, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, acte, 37.000 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com

347. Metrou Dimitrie Leonida, garsoniera bloc finalizat dec., et. 4/4, 40 mp, 2019, metrou 10 minute, mall La Strada compartimentare practica pentru spatii utile, cu balcon si finisaje de foarte buna calitate, cu materiale din import, la alegere, in buget consistent. Pret cash 32500 E. 32.500 {; (0787.672.423 348. Metrou Dimitrie Leonida, garsoniera,

dec., et. 1/3, 2019, garsoniera face parte dintr-un Ansamblu Rezidential Nou, aflat in imediata vecinatate a statiei de metrou Dimitrie Leonida.Garsoniera se vinde ''la cheie'', cu toate dotarile necesare.Comision 0%. 33.000 {; (0787.525.647/ 0787.525.647 iosif@tophome.ro 349. Metrou Gorjului 10 min, confort lux,

330. Metalurgiei, finisaje premium, comision 0. dec., et. 1/3, 34 mp, 2019, garsoniera dec.a situata la etajul 1 intr-un imobil structurat pe Parter + 3 Etaje. Locuinta este compartimentata astfel: living cu acces catre balcon, o bucatarie spatioasa de 7 mp si o baie. 37.000 {; (0736.380.184/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro 331. Metalurgiei, garsoniera dec.a, dec.,

372. Militari Residence Penny Market

374. Militari Residence, dec., et. 2/7, 34

mp, 2018, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan, 28.900 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militariresidence.ro 375. Militari Residence, dec., et. 2/7, 32

mp, 2018, bloc finalizare mai, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 23.520 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militariresidence.ro 376. Militari Residence, dec., et. 1/7, 37

mp, 2019, bloc nou, caramida + beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, ct. Finalizare 2019. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 34.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

350. Metrou Gorjului, semi stradal, 3

377. Militari Residence, dec., et. 1/7, 40

minute, bloc 1980 dec., et. 10/10, 34 mp, 1980, 34.890 {; (0744.569.253 ungureanu.stefan@galaxyimob.ro 351. Metrou Nicolae Grigorescu, Piata Salajan, semidec., et. parter/10, 31 mp, 1976, vand garsoniera in spatele pietei Salajan, la 5 minute mers pe jos de statia de metrou Nicolae Grigorescu. Parter inalt cu balcon, bloc solid, are adapost antiaerian in subsol 42.000 {; (0722.300.522 monicamihaelaciuca@gmail.com 352. Metrou Titan, garsoniera spatioasa,

comision 0 dec., et. 1/13, 42 mp, 2019, va propun la vanzare o garsoniera spatioasa, in zona Titan, la doar 5 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Titan. Garsoniera beneficieaza de finisaje premium. 51.500 {; (0736.380.184/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro

43 mp, 2018, Garsoniera face parte din proiectul rezidentail G34 situat la 2 minute de statia de metrou Mihai Bravu. 59.500 {; (0771.225.027 gradinarilor34@gmail.com 355. Mihai Bravu, Vitan, Kaufland semi-

dec., et. 10/10, 32 mp, 1979, proprietar vand garsoniera complet utilata si mobilata vis-a-vis de Kaufland Mihai Bravu/ Racari. Blocul este anvelopat recent. 44.900 {; (0723.002.867 florinmail79@yahoo.com 356. Militari dec., et. 1/5, 65 mp, 2019,

Garsoniera dubla in complex nou Insignia Residence Militari vis-a-vis de West Gate. 48.500 {; (0758.300.500 insignia.militari@gmail.com

mp, 2019, bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 37.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 378. Militari Residence, dec., et. 2/6, 34 mp, bloc nou, cu finalizare 2018 finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 28.900 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 379. Militari Residence, dec., et. parter/7,

32 mp, bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 25.187 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 380. Militari Residence, dec., et. parter/7, 30 mp, 2018, Metro Militari, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, bloc beton/ caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere. Complex cu gradinita, 26.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 381. Militari Residence, dec., et. 1/7, 33 mp, 2018, Metro Militari, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, bloc beton/ caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere 28.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 382. Militari Residence, dec., et. demisol/5, 27 mp, 2018, Militari Residence, vand garsoniera situata la Demisolul unui bloc compus din D+P+5+M, finalizat in 2018. Garsoniera este dec.a, suprafata utila de 28mp, se vinde mobilata si utilata complet. 25.700 {; (0731.602.907/ 0755.680.215 ionut.imobiliare2011@gmail.com

et. 2, 33 mp, 2018, garsoniera dec.a cu o suprafata utila de 33 mp, in bloc nou, construit pe cadre de beton si compartimentat cu caramida Porotherm de 25 cm, izolat cu polistiren de 10 cm 35.500 {; (0726.863.405/ 0722.478.920

357. Militari dec., et. 1/8, 36 mp, 1977, Militari, metrou Gorjului, garsoniera in bloc mixt, dec.a, mobilata, uitilata, etaj 1/8, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, libera. Vis-a-vis de metrou. Mutare imediata. 46.000 {; (0731.877.269 prometeuimobiliare@yahoo.com

383. Militari Residence, dec., et. parter/7,

332. Metalurgiei, garsoniera, dec., et. parter/5, 35 mp, 2018, garsoniera, dec.a, etaj intermediar, suprafata utila 35 mp, finisaje lux, balcon generos.Disponibila imediat. 37.000 {; (07333737483/ 0732.585.966 craciun_ioana90@yahoo.com

358. Militari dec., et. 7/10, 38 mp, 1980, Piata Gorjului, vand garsoniera, etaj 7/10, dec., bloc mixt, suprafata 38 mp, renovat cu imbunatatiri, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, langa statia de metrou, 47.999 {; (0747.140.370

384. Militari Residence, Bloc Finalization,

333. Metalurgiei, Grand Arena dec., et.

parter/3, 29 mp, 2018, Garsoniera spatioasa, zona Metalurgiei, finisaje incluse, central termica , calorifere, utilitati sector 4! Achizitie 0 comision ! 30.000 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro

359. Militari dec., et. 2/8, 32 mp, 2018, Procapital Development va ofera spre vanzare : garsoniera cartier Militari, etaj 2, bloc 2018 , bloc locuit, totul functional, niciodata locuita, contracte apa nova, enel, gaze engie, capat RATB, 178, 33.000 {; (0720.888.023 dobre.costin@procapitald.ro

385. Militari Residence, Chiajna, semidec., et. 6/6, 39 mp, 2019, apartament 2 camere in bloc nou, finisat la cheie, acces bariere, supraveghere video, paza, nemobilat, baie echipata cu obiecte sanitare. Statie Ratb la iesirea din ansamblu. Canalizare. 32.950 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com

334. Metro Militari, Auchan, garsoniera,dec.a dec., et. 3/5, 32 mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, dressing, finisaje la alegere, bloc p+5, cu lift, Ratb 178 si 138, utilitati, gaze, curent, cablu tv, centrala, tamplarie Salamander, comision 0, 28.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com

360. Militari semidec., et. demisol/3, 40 mp, 2011, Procapital Development va ofera spre vanzare: garsoniera, open space+dormitor se vinde utilata si mobilata Acces facil la Mertroul pacii, RATB Cu posibilitatea unui loc de parcare. 28.500 {; (0720.888.023 dobre.costin@procapitald.ro

386. Militari Residence, Lidl, comision 0

335. Metro Militari, Chiajna et. 5/6, 2019,

Lujerului) semidec., et. 7/10, garsoniera de vanzare, cf.1, cu balcon, langa piata si metrou, zona foarte buna, termopane peste tot, parchet in camera, aer conditionat, calorifere schimbate, usa metalica, gresie, faianta, libera. 41.499 {; (0722.302.080

Garsoniera direct dezvoltator, comision 0%, TVA inclus, finisaje incluse in pret. 26.500 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com

338. Metrou 1 Decembrie 1918, incalzire

pardoseala dec., et. 1/2, 2018, Va propun la vanzare o gasoniera spatioasa cu o suprafata de 42 mp. Aceasta beneficiaza de incalzire in pardoseala si toate finisajele sunt premium. Pentru mai multe detalii va astept cu un telefon, 46.100 {; (0736.380.184/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro 339. Metrou 1 Decembrie 1918, oferta de

azi garsoniera dec., et. 1/5, 34 mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera 34, 40 mp utili, pozitionata intr-o zona linistita, constructie din beton si compartimentare caramida, finisaje la alegere, centrala de apartament. 34.400 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro

340. Metrou 1 Decembrie, Titan, Pallady,

Ozana dec., et. 1/4, 38 mp, 2018, Gars dec, spatioasa, buc mare, inchisa, balcon generos, complet finisata, g, f, p, t, centrala proprie, totul nou, bransata la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou, mutare rapida! 35.500 {; (0774.075.876 341. Metrou Aparatorii Patriei, finisaje la alegere, dec., et. 1/6, 39 mp, 2019, propun la vanzare o garsoniera dubla, situata in zona Aparatorii Patriei la doar 10 minute de mers pe jos pana la statia de Metrou. Garsoniera are o suprafata de 39 mp si dispune si de balcon. 35.000 {; (0736.380.184/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro 342. Metrou Aparatorii Patriei, garson-

361. Militari (1 min. de Piata Veteranilor,

362. Militari - Lujerului Sir, dec., et.

parter/10, bloc mixt, balcon, termopan, 41.500 {; (0731.115.056

Credit dec., et. 6/6, 39 mp, 2018, Penny Market, statie RATB 138, 178 sau 406.Se accepta orice tip de credit. Finisaje la alegere, comision 0, 32.950 {; (0741.700.100 pollux.residence@gmail.com

%, garsoniera mobilata si utilata dec., et. 2/5, 42 mp, 43.000 {; (0723.325.257 contact@mihaelaanton.ro

387. Militari Residence, Metro Militari semidec., et. 5/6, 2019, Garsoniera in ansamblu rezidential, tva inclus, comision 0%, 26.500 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com 388. Militari Residence, Orhideelor dec., et. 3/4, 32 mp, 2018, bloc nou, mixt, p=3=m, termen de finalizare 2019, zona linistita si aerisita, foarte aproape de RATB 178 si 138.Garsonierele se vand la cheie cu finisaje la alegerea clientului; 30.000 {; (0748.221.317/ 0727.255.853 artcityconstruct@gmail.com 389. Militari Residence, Orhideelor, dec.,

et. 1/4, 28 mp, 2018, bloc nou cu termen de finalizare in 2019, P+3+M, in spatele cartieruli Militari Residence, zona linistita, la 2 minute de RATB 178 si 138. Garsonierele se afla la etajele 1 si 2, dec.e. Comision 0 27.500 {; (0748.221.317/ 0727.255.853 artcityconstruct@gmail.com

364. Militari Metro garsoniera 29 mp dec.a dec., et. 4/4, 29 mp, 2018, finisaje incluse prestabilite, obiecte sanitare, usi de interior, centrala proprie, radiatoare, prize, intrerupatoare, lift, BCA, termosistem 10 cm, termopan, RATB 178 si 138. Finalizare iulie 2019 24.000 {; (0720.686.868/ 0734.774.455

390. Militari Residence, Ratb, studio, dec., et. 3/6, 41 mp, 2018, Bloc finalizat, mutare rapida in zona Militari Residence, Penny Market, ratb 138, 178, 434. 38.500 {; (0741.700.100

365. Militari Residence dec., et. 1/7, 32 mp, 2019, bloc finalizare 2019 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 30.400 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militariresidence.ro 366. Militari Residence dec., et. 4/7, 37 mp, 2019, constructie noua care se va finaliza in mai 2019, predare la cheie, fara taxa de mentenata, parcare la liber, contorizari individuale. Zona cu facilitati: magazine, restaurante, 35.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 367. Militari Residence dec., et. 2/7, 37 mp, 2019, constructie noua, 2019 predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 34.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 368. Militari Residence dec., et. 3/6, 38 mp, constructie noua, finalizare 2018, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 30.400 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

mp, 1978, garsoniera confort 2, cu gaze, stradal, etaj 1/4, libera toate actele 20 mp, gaze, bloc izolat 18.000 {; (0765.404.303

369. Militari Residence dec., et. 1/7, 32 mp, 2018, constructie noua, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 26.812 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

319. Liviu Rebreanu - Intersectie Titan semidec., et. 4/10, 33 mp, 1970, garsoniera complet renovata cu materiale de top. Complet mobilata, utilata + termopane Rehau imitatie lemn 5 cam. Instalatii sanit. & electrice schimbate, etc. Bloc reabilitat. 52.000 {; (0743.002.077 foxer_alex@yahoo.com

343. Metrou Berceni garsoniera dec.a dec., et. 3/5, 44 mp, 2019, garsoniera dec.a, spatioasa, bucatarie inchisa,in imediata apropiere de statia de metrou Berceni, dispune de toate imbunatatiriile, se preda finisata la cheie, utilitatiile contorizate individual. 39.000 {; (0730.250.305

370. Militari Residence dec., et. 4/7, 37 mp, 2019, garsoniera, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, finalizare 2019, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere. 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

43 mp, 2018, Residence, in bloc nou, finalizare 2018, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine 34.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

363. Militari - Virturii garsoniera dec., et. parter/4, 42 mp, 1989, va oferim spre vanzare garsoniera parter din 4, S= 42 mp utili, pret 55000 euro discutabil. Garsoniera se afla intr-un bloc de 4 etaje, construit in anul 1989, pe Soseaua Virtutii. 55.000 {; (0722.269.102

iera, etaj 1/5 dec., et. 1/5, 33 mp, 2019, compartimentare practica pentru spatii utile, cu balcon si finisaje de foarte buna calitate, cu materiale din import, la alegere, in buget consistent. Accept credit ipotecar 33000 euro. Cash 28500 eur 28.500 {; (0787.672.423

318. Lidl, complex Baicului et. 1/4, 20

371. Militari Residence dec., et. 3/7, 40

totul nou, semidec., et. 3/5, 38 mp, 2014, 10-12min metrou Gorjului, gars, supr.38 mp. et. 3/5, semidec.a, foarte frumos finisata si mobilata, tot nou. centrala proprie, coltarul de piele, extensibil este de la Mobexpert, deschis are dimensiunile. 43.500 {; (0739.616.733

354. Mihai Bravu, Mall Vitan dec., et. 1/2,

313. Lacul Tei, Facultatea de Constructii,

Barbu Vacarescu, dec., et. parter/4, 29 mp, 1982, Complex Domino, metrou Stefan cel Mare 10 min. bloc gen mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, um, aer conditionat, usi noi, instalatii electrice, sanitare noi, cadastru, intabulare, energetic, 38.800 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

comision 0% dec., et. parter/6, 32 mp, 2018, garsoniera dec.a cu balcon direct dezvoltator comision 0%. 30.000 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com

329. Metalurgiei, bloc nou, finalizare rapida dec., et. 1/3, 34 mp, 2019, propun spre vanzare o garsoniera dec.a, aflata la etajul 1 intr-un bloc cu finalizare rapida. Se vinde finisata la cheie (finisaje la alegere). Zero comision! Pretul nu include TVA! 33.476 {; (0736.380.182/ 0725.597.221

337. Metrou 1 Dec., Titan, Pallady, fara comision dec., et. 1/4, 36 mp, 2018, Direct proprietar, vand garsoniera dec.a, finiaje deosebite, etaj intermediar, vedere rasarit, g, f, p, t, centrala termica proprie, totul nou, loc parcare inclus in pret. Nu colaborez cu agentii, 35.500 {; (0749.450.409

314. Lacul Tei, langa Parcul Circului,

345. Metrou Dimitrie Leonida, Berceni, dec., et. 1/5, 45 mp, 2019, garsoniera 45 mp promo, Dimitrie Leonida, 0 comision, 38.000 {; (0737.500.381 andrei.niculescu@zonadesud.ro

353. Metrou, direct proprietar, mutare imediata dec., et. 1/3, 2017, garsoniera, direct proprietar, dec.a, toate finisajele sunt noi, centrala termica, vedere rasarit, loc de parcare, aproape metrou si Ratb, ideala cuplu sau tanar student. 27.000 {; (0747.121.325/ 0720.002.332

312. Lacul Tei, Circ, bloc 1990, mixt dec.,

dec., et. 5/10, 1985, Lacul Tei, Facultatea de Constructii, garsoniera confort 1 sporit dec., etaj 5/10, fara imbunatatiri, geam la baie, suprafata 40 mp, bloc 1985, reabilitat termic, nestradal, zona linistita. 45.000 {; (0771.265.376 agentie9@mauwis.ro

mp, 2019, Residence, in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc. 39.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

isajele incluse in pret: obiecte sanitare de inalta calitate, usi de interior, tamplarie termopan Rehau 5 camere Low-E cu glafuri exterioare, gresie si faianta din import. 35.500 {; (0732.585.966/ 0720.546.777 roxana.lupea@sudrezidential.ro

336. Metro Militari, Chiajna et. 3/6, 2019, garsoniera direct dezvoltator, comision 0%, TVA inclus, finisaje incluse in pret. 27.300 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com

et. 1/4, 42 mp, 1990, etajul 1/4, dec.a, bucatarie mare patrata, 42 mp, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, contorizata, acte la zi, pozitie excelenta, Parcul Circului. Merita 58.900 {; (0768.198.230

344. Metrou Dimitrie Leonida dec., et. demisol/4, 31 mp, 2019, garsoniera 31 mp utili, 10 minute mers pe jos pana la metrou, parter inferior, dec.a, bloc nou, centrala proprie, zona linistita, finisata la cheie, 2018, parcare, mutare rapida, negociabil. 26.500 {; (0724.888.478 marian@sudrezidential.ro

391. Militari Residence, Rezervelor, dec.,

et. 2/7, 38 mp, 2019, garsoniera in bloc nou, 2019, finisaje la alegere incluse in pret, bransamente, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 28.880 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

392. Militari Rezidence, dec., et. 5/6, 42 mp, 2014, Balroom, dec.a, 2014, 42 mp, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala termica, mobilata, utilata modern. 38.000 {; (0760.276.504 393. Militari Tineretului semidec., et. parter/4, 23 mp, 2018, garsoniera semidec.a in bloc nou construit pe strada Tineretului la 2 minute de capatul liniei de RATB 178 si 138. Se vinde la cheie cu loc de parcare inclus in pret 20.900 {; (0748.221.317/ 0727.255.853 artcityconstruct@gmail.com 394. Militari, dec., et. 1/11, 35 mp, 2019, garsoniera de tip A in complex Plaza Residence Faza 2. Termen de finalizare octombrie 2019.Unitatile se predau semifinisate 42.100 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 395. Militari, dec., et. 2/11, 35 mp, 2019, garsoniera de tip A in complex Plaza Residence Faza 2. Termen de finalizare octombrie 2019.Unitatile se predau semifinisate; 42.100 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 396. Militari, dec., et. 1/11, 35 mp, 2019,

garsoniera tip A in complex Plaza Residence faza 2.Se va preda semifinisat; 42.100 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro

397. Militari, dec., et. parter/8, 40 mp, 1977, Gorjului, dec, parter din 8, cf. 1, mobilata si utilata, renovata, curata, bloc mixt, totul nou, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, vedere si acces stradal, acte, neg., 54.500 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com

398. Militari, dec., et. 1/8, 35 mp, 1979, Lujerului, metrou, dec, etaj 1 din 8, mobilata si utilata, bloc mixt, constructie dupa cutremur, curata, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, hipermarket Cora, acte, pret neg. 44.500 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com

401. Militari, 2-3 minute de metrou

Lujerului, dec., et. 7/8, 42 mp, 1987, 1987 constructie bloc, dec.a, 42 mp, etaj 7/8, renovata recent, instalatii sanitare, electrice si usi noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata si utilata, cadstru, intabulare. 52.900 {; (0731.144.153/ 021.231.23.18 402. Militari, 3 min. metrou Pacii, langa

Profi, semidec., et. 10/10, 33 mp, 1978, bloc mixt dupa cutremur, 10/10 fara probleme la terasa (este recent facuta), confort 1 cu balcon inchis in termopan, imbunatatita complet: g, f, p, t, um, ac, in spatele Bd. Iuliu Maniu, 36.000 {; (0732.639.233 403. Militari, Apeductului, dec., et. parter/3, 28 mp, 2018, direct dezvoltator. Comision 0%. Garsoniera 28 mp utili, bloc nou, stradal. 1 camera, bucatarie, debara, baie, hol, balcon. Finisaje la alegere. RATB 138 si 178. 24.500 {; (0748.221.317/ 0727.255.853 artcityconstruct@gmail.com 404. Militari, Apeductului, Rezervelor, dec., 40 mp, 2018, promotie limitata, direct dezvoltator, bloc nou p+7, sc 40 mp, predare mai 2019, bucatarie inchisa, predare la cheie, finisaje la alegere, usi pinum, marmura, granit, loc de parcare. 32.000 {; (0799.936.443 proiectapeductului@iness-intermed.ro 405. Militari, Apeductului, Rezervelor,

dec., 40 mp, 2018, promotie limitata, direct dezvoltator, predare decembrie 2019, sc 40 mp, bucatarie inchisa, balcon, compartimentari din caramida, predare la cheie, finisaje la alegere, parcare cadou 27.500 {; (0799.936.443 proiectapeductului@iness-intermed.ro 406. Militari, Apusului, Trenului nr. 5-7

semidec., et. parter/4, 20 mp, 1980, Garsoniera situata la parter din 4, balcon inchis, renovata recent, in suprafata de 20 mp, libera, gresie, faianta, parchet, ferestre PVC, usa metalica, instalatii sanitare si electrice noi, 20.000 {; (0731.461.711

423. Militari, Lujerului et. parter/10, 32

mp, 1978, Militari, Cora Lujerului, Mega Image, parter/10, confort 1, 2 minute de metrou, mobilata si utilata in pret, acte la zi, 42.900 {; (0723.173.783/ 0769.088.538 424. Militari, Lujerului, linia tramvai 41 dec., et. 1/8, 43 mp, 2017, oferta 2 camere tip studio, la parter este sufrageria, bucataria si balconul, iar la etaj se afla dormitorul, baia si dresingul, se vinde mobilat si utilat complet, ultra-modern, toate imbunatatirile 57.000 {; (0722.528.996 425. Militari, Lujerului, Uverturii, dec., et.

parter/8, 39 mp, 1970, garsoniera confort 1/dec., parter/8, bloc mixt, balcon, st 39 mp, necesita imbunatatiri, intabulata, libera. 41.800 {; (0731.144.152

426. Militari, Metro, dec., et. 1/7, 35 mp,

bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Finalizare aprilie 2019. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 32.375 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 427. Militari, Metro, Auchan, Lidl dec., et.

demisol/6, 36 mp, 2018, garsoniera demisol, dec.a, imobil finalizat-locuit, parcare libera incinta, 25.000 {; (0728.009.231 office@paciiresidence.net

428. Militari, Metro, garsoniera 26 mp semidec., et. 2/3, 26 mp, 2018, bucatarie inchisa. Se preda la cheie cu: finisaje incluse prestabilite, ob. sanitare, usi, centrala proprie, radiatoare, prize, intrerupatoare, lift, BCA, termosistem 10 cm, Ratb 178 si 138. Finalizare: iulie 19.500 {; (0720.686.868/ 0734.774.455 429. Militari, Metro, studio 40 mp semidec., semidec., et. 1/3, 40 mp, 2018, finisaje incluse prestabilite, obiecte sanitare, usi, centrala termica, radiatoare, prize, intrerupatoare, geam termopan, lift, BCA, termosistem 10 cm, RATB 178 si 138. Finalizare: iulie 2019 30.000 {; (0744.665.665/ 0734.774.455 430. Militari, Pacii, Belsugului Residence

dec., et. 6/10, 36 mp, 2019, garsoniera bucatarie inchisa, balcon, finisaj la cheie, centrala, et. 6/10, bloc nou finalizare 03.2019, parcare in complex, reduceri pt avans mare, 150m RATB, 7 min Pacii, dezvoltator, 39.450 {; (0749.115.511/ 0745.005.500 belsuguluiresidence@gmail.com 431. Militari, Pacii, Belsugului, Bucuresti,

sector 6 dec., et. 8/10, 36 mp, 2019, garsoniera dec.a, 36 mp, bucatarie mare separata, complet finisata, centrala, balcon,150m RATB, Pacii metrou 700m, finalizare mai 2019, fara comision, direct dezvolator. Pt avans 80% pret 36000E 39.450 {; (07491155110/ 0745.005.500 belsuguluiresidence@gmail.com 432. Militari, Rosu, 5 min. Lidl, Uverturii

407. Militari, Auchan dec., et. demisol/6,

dec., et. 3/3, 41 mp, 2018, garsoniera + pod de 15 mp, bucatarie inchisa, balcon, finisaj la cheie, centrala, et. 3/3, bloc finalizat, parcare, 6 min. Ratb, bloc bransat la utilitati, se accepta credit, fara comision, vedere lac, 38.900 {; (0749.115.511/ 0745.005.500 proprietatinoi@gmail.com

408. Militari, Auchan, studio 41 mp semi-

433. Militari, Rosu, str Orhideelor, dec., et. 3/4, 29 mp, 2018, bloc nou p+3+m, garsoniere diferite suprafete si compartimentari, la cheie cu finisaje la alegerea clienului, utilitati, 26.000 {; (0729.481.840/ 0761.028.046 imobeurocasa@gmail.com

35 mp, 2017, Lidl, demisol inalt, luminos, dec.a, bucatarie inchisa, finisata, contorizata, CT, utilitati, canalizare cu supapade sens, metrou, mijloace transport, acte, credit, libera, 25.000 {; (0768.147.217 pacii_residence@yahoo.ro

dec., semidec., et. 1/3, 41 mp, 2018, studioul se preda la cheie cu finisaje incluse prestab., obiecte sanitare, usi, centrala termica, prize, intrerupatoare, geam termopan, lift, BCA, termosistem 10 cm, RATB 178 si 138. Finalizare: apr. 2019 30.750 {; (0720.686.868/ 0734.774.455 409. Militari, Chiajna, Rosu disponibil

imediat et. 5/6, 2018, garsoniera, disponibila imediat! Garsoniera se afla situata la etajul 3/6 in ansamblu rezidential, se preda la cheie cu gresie, faianta, parchet, baie echipata, centrala termica proprie, usi. 26.500 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com

434. Militari, strada Rezervelor, Auchan, dec.a dec., et. 2/7, 32 mp, 2019, finisaje la cheie, direct dezvoltator, ansamblu rezidential nou, centrala proprie. Acces metrou Pacii, Ratb 178, 138. Consultanta financiara gratuita si intocmire dosar credit prima casa/ ipotecar; 29.700 {; (0721.128.128/ 0734.125.125 officemtresidence@gmail.com

dence dec., et. 1/6, 62 mp, 2018, Apartament 2 camere in bloc nou, finisat la cheie.Toate utilitatile. 43.900 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com

435. Militari, Tineretului, Rosu, semidec., et. parter/4, 24 mp, 2018, direct dezvoltator. Bloc nou construit, P+4, bloc mixt situat la 300 m de capatul RATB 178 si 138, 20 min. de mers pe jos de Metroul Preciziei, se vinde la cheie, toate utilitatile. 20.900 {; (0729.481.840/ 0761.028.046 imobeurocasa@gmail.com

411. Militari, Dambovita, Lacul Morii dec.,

436. Militari, Wainer Pallada, Rosu, dec.,

410. Militari, Chiajna, zona Militari Resi-

37 mp, 2018, Garsoniera dec.a cu bucatarie inchisa 47.500 {; (0784.055.610 rusesabin@yahoo.com

412. Militari, Dambovita, Lacul Morii

dec., et. 1/6, 37 mp, 2018, Garsoniera dec.a, bucatarie inchisa. 47.500 {; (0784.055.610 rusesabin@yahoo.com

413. Militari, garsoniera spatioasa bloc nou comision 0 dec., et. 5/6, 33 mp, 2018, Procapital Development va ofera spre vanzare garsoniere la cheie intr-un ansamblu rezidential finalizat, cu posibilitatea de mutare rapida.Posibilitate finantare credit cu avans minim 5%. 25.500 {; (0720.888.061 trifan.catalin@procapitald.ro 414. Militari, Gorjului, metrou Rasaritului dec., et. 2/4, 45 mp, 2018, Adrese-Noi va propune urmatoarea oferta, fara comision. Garsoniera studio, et. 2/4, lift, se vinde semifinisata, la gri, centrala proprie calorifere instalatii electrice si sanitare, pereti tencuiti. VA 123338 48.000 {; (0752.122.538

et. 1/6, 34 mp, 2018, bloc nou P+6E, lift caramida porotherm si structura din beton, izolatie exterioara, garsoniera dec.a cu geam la baie, bucatarie inchisa si camera cu balcon, hol la intrare 24.500 {; (0729.481.840/ 0761.028.046 imobeurocasa@gmail.com 437. Militari- Veteranilor, dec., 37 mp,

1981, confort 1, etaj 2, bloc mixt, termopane, gresie, faianta, 37.500 {; (0769.115.522

438. Mosilor, dec., 1940, Mosilor, in apropiere de intersec?ia cu b-dul Carol, langa cinema Miorita, garsoniera dec.a, p/5, renovata, libera, st =31 mp, 24+7) contorizata individual, centrala proprie, intro curte linistita 33.000 {; (0752.036.997/ 0765.400.929 439. Mosilor, B-dul Carol, central, semidec., et. parter/4, 17 mp, 1960, Mosilor, Bd.Carol, 17 mp, P/4, sd, central, bloc solid fara risc seismic, CT, termopan, imb., bucataria se afla la demisol. 24.990 {; (0732.445.263/ 0775.237.139

415. Militari, Iuliu Maniu, dec., et. 1/5, 35

440. Mosilor, Carol, stradal, vizibilitate buna, semidec., et. parter/2, 21 mp, 1942, statie buss, garsoniera cocheta, situata la parter inalt, renovata recent, centrala termica, bloc cu doua etaje, fara risc seismic. Are in istoric L112. Pretabila la locuinta sau birou. Rentabila pentru inchiriere. 29.900 {; (0744.349.967 office@erre.ro

416. Militari, Iuliu Maniu, dec., et. 2/5, 38

441. Muncii dec., et. 2/10, 42 mp, 1985, Mihai Bravu, garsoniera libera, neamenajata, foarte spatioasa, situata la 5 minute de metrou Muncii pe strada Mieilor, acte la zi, merita pentru investitie. 56.500 {; (0762.656.686/ 0748.908.724

mp, 2018, direct dezvoltator, bloc nou P+5 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, ct, statie RATB la 100 m, toate utilitatile, parcare. 32.000 {; (0733.248.555/ 0725.083.454 envogueresidence@gmail.com mp, 2018, direct dezvoltator, bloc nou P+5 beton si caramida sector 6,predare la cheie, compartimentari interioare caramida,finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb la 100 m toate utilitatile parcare 33.700 {; (0733.248.555/ 0725.083.454 417. Militari, Iuliu Maniu, Margelelor,

dec., et. 1/5, 30 mp, 2018, oferta dezvoltator, cf. 1 dec., etaj 1/5, bloc nou 2018, la cheie, centrala, bucatarie inchisa balcon mare 6 m, bloc p+5, caramida si beton, gresie, faianta, parchet, usi de interior, parcare, lift; 29.900 {; (0725.832.374 oana_adinaneagu@yahoo.com 418. Militari, langa Auchan, Metro, str.

Tineretului 31 semidec., 37 mp, 2018, , Chiajna, Dudu, bloc D+P+7, lift, geam Tripan Salamander, pereti zidarie, statie RATB 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro, 28.000 {; (0772.020.517/ 0747.298.009 apartamente2016@gmail.com 419. Militari, langa Auchan, Metro, str. Tineretului 31 semidec., 45 mp, 2018, Chiajna, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie Ratb 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, semidec., parcare, detalii la www.nuferilor.ro 36.000 {; (0772.020.517/ 0747.298.009 apartamente2016@gmail.com 420. Militari, langa Auchan, Metro, str. Tineretului 31 semidec., 37 mp, 2018, Chiajna, Dudu, bloc D+P+6+M, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie RATB 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, finalizat, parcare, detalii la www.nuferilor.ro, 28.000 {; (0772.020.517/ 0747.298.009 apartamente2016@gmail.com 421. Militari, Lujerului semidec., et. 4/10,

34 mp, 1982, garsoniera in bloc mixt, 34mp, etaj 4/10, imbunatatiri - gresie, faianta, parchet, termopane, instalatia electrica si sanitara schimbate, aer conditionat -loc de parcare ADP, boxa subsol 45.000 {; (0732.624.689

422. Militari, Lujerului semidec., et. 4/10,

34 mp, 1980, Garsoniera in bloc mixt, 34mp, etaj 4/10, imbunatatiri - gresie, faianta, parchet, termopane, instalatia electrica si sanitara schimbate, aer conditionat -loc de parcare ADP, boxa subsol. 45.000 {; (0732.624.689

442. Nerva Traian, garsoniera dec., et. 2/8, 40 mp, 1992, Procapital Development ofera spre vanzare garsoniera dec. in zona Nerva Traian, suprafata 40 mp, etaj 2/8, bloc de garsoniere, zona linistita, la 25 de minute de mers pe jos pana la Unirii. 65.000 {; (0720.888.034 munteanu.nicole@procapitald.ro 443. Nerva Traian, metrou Timpuri Noi, bloc 1990 dec., et. parter/8, 42 mp, 1990, parter, 42 mp, dec.a, amenajata, gresie faianta, parchet, termopan, se vinde mobilata/ utilata, libera, acte la zi, fara balcon, contorizata, scara curata, apropiere metrou Timpuri Noi, Unirii, Mircea Voda, parc 55.000 {; (0755.080.420/ 0755.075.902 444. Nerva Traian, Timpuri Noi, Sincai, dec., et. 7/8, 42 mp, 1990, garsoniera este dec.a si foarte spatioasa. In hol poate fi amenajat dressing sau spatiu de relaxare. Geam la baie. Cadastru si intabulare. Acces facil la metrou, piata si la facultati. 55.900 {; (0731.009.846 n.cherciu@dionimobiliar