Page 1

17.385 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata

CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com,www.eucontabil.ro 2. Accesibil acorduri acte autorizatii, absolut acces acte infiintare/ autorizare firme/ PFA/ puncte lucru, gazduire ieftina sediu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ilfov, modific activitate sediu, asociati, cesiuni rapide, dizolv/ suspend/ radiez/ etc. (0724.864.790/ 0766.408.676 dobrotagabriela@yahoo.com 3. Accesibil, acorduri, acte aditionale, cesiuni, autorizatii, infiintari/ lichidari societati, puncte lucru, modificari diverse; (0744.841.867/ 0721.215.010 sufletderoman@yahoo.com 4. Acte accesibil, gazduire sediu firma

500 Lei/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi justificative; (0723.225.825/ 0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com 5. Acte firma, liderii pietei infiin-

tari firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 6. Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 7. Acte notariale, Legalizari acte,

traduceri acte/ apostila/ supralegalizare; cadastru/ intabulare; certificari -data certa; legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; depozite; acte societati comerciale/ asociatii (021.320.80.27/ 0748.115.411 notariatconcordia@gmail.com

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

8. Agentia Permanent Assistance

presteaza servicii de plasare si selectare personal intern / 8 ore pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance @yahoo.com 9. Avocat (fost judecator, procuror, pro-

fesor), divort, partaj, mosteniri, recuperari case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, pensii, penal, comercial, legislatie rutiera, experienta indelungata, terene scurte, solutii rapide, onorarii minime, (0734.361.870/ 0766.299.075

12. Avocat drept penal si legi penale speciale Avocat specializat in drept penal ofer asistenta si reprezentare la politie, parchet, instanta. Redactez plangeri penale, plangere impotriva actelor de urmarire penala la prim procuror si in inst., (0722.721.084

25. Contabil cu experienta, contabil cu experienta ofer servicii contabilitate completa, precum si servicii de consultanta infiintari firme si puncte de lucru oriunde in Bucuresti si Ilfov. De asemenea servicii de resurse umane 350 L; (0766.617.147 olteanu.irinel@gmail.com

13. Avocat, asistenta si reprezentare, civil, penal, comercial, muncii, divorturi, consultatii cabinet Drumul Taberei si Drumetului; (021.725.15.66/ 0744.271.251

26. Contabil expert ofer servicii de contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com

14. Birou expert contabil autorizat CECCAR ofer servicii contabilitate completa bazate pe profesionalism si seriozitate. Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, servicii salarizare (0766.529.524 nuta.georgeta@gmail.com 15. Cabinet de avocat specializat in drept penal ofera asistare si reprezentare in cauze in fata instantei sau altor institutii ale statului, cu posibilitate de deplasare in provincie. (0723.700.700/ 0741.113.454 av.laura.malita@gmail.com 16. Cabinet de avocat, ofera asistenta si

reprezentare in fata instantei sau altor institutii ale statului, consultatii juridice in materiile drept administrativ, drept civil, drept comercial, dreptul familiei. (0723.700.700/ 0741.113.454 17. CabinetAvocat consultatii juridice si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale,modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, mentiuni ONRC. Drept civil. Dreptul familiei. (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 18. Cadastre si intabulari la urgenta sau

la termen Execut cadastre si intabulari la urgenta sau la termen la preturi reale, incluzand si pregatirea actelor pentru a fi intabulate in cartea funciara, lucru foarte anevoios in unele cazuri; (0722.612.915 constantimob@yahoo.com

27. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0720.891.226 activcontab@gmail.com

30. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro 31. Contabilitate, fiscalitate, salarizare, contabilitate, servicii complete pentru societati comerciale, pentru persoane fizice autorizate si asociatii de proprietari. Verificam evidente si daca este cazul facem corectiile necesare; 250 L; (0726.206.024 contabilitate.vp@gmail.com 32. Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com

Contabilitate completa Societate de contabilitate sector 6. Servicii oferite: evidenta contabila completa, servicii de personal si salarizare, reglare fise fiscale Anaf. Tel, site: www.contabilitate-tcp.ro 100 L; (0723.944.436 camelia@contabilitatetcp.ro

33. Evaluari Imobiliare impozitare Anevar GEV500, oriunde in Romania, Evaluare cladiri pentru impozitare, fuziune, vanzare-cumparare, mostenire, notar. Avem experienta de peste 20 ani si experti tehnici judiciari, evaluatori Anevar Epi Ebm EI, 300 L; (0732.867.172 contact@romaniabook.ro

29. Contabilitate consultanta fiscala, resurse umane, Ofer servicii prompte si profesionale de consultanta fiscala si contabilitate completa, inclusiv primara, financiara, inventare, bilanturi, declaratii, deconturi, refaceri evidente, Revisal, salarizare, (0770.937.942 moscuadniel@yahoo.com

35. Evaluator imobiliar servicii de evalu-

28.

34. Evaluator ANEVAR apartamente, case, spatii comerciale, hale industriale, terenuri, plantatii. www.evaluatoranevarexpertcontabilceccar.ro (0762.599.829

are imobiliara Anevar pentru impozitare; (0725.263.827/ 0755.104.004 ramonacondrat.com@gmail.com

19. Cenzorat asociatii proprietari, efectuat de firma autorizata CECCAR si administrator atestat. Intocmire liste, emitem factura; (0723.171.681/ 0722.698.108 20. Cenzorat profesionist pentru asociatii de proprietari, asigurat de expert contabil, firma de cenzorat si expertiza membra CECCAR. Detalii pe: www.ettcenzorat.ro; (0751.191.619 marketing@ettcenzorat.ro 21. Certificate energetice Garsoniera -

120 lei. Ap.2 camere - 130 lei. Ap.3 camere - 140 lei. Ap.4 camere - 150 lei. Casele - 230 lei. (0799.740.544 office@mauwis.ro 22. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 23. Certificate energetice urgente si ief-

tine Execut certificate energetice rapid si ieftin, in Bucuresti si imprejurimi cu deplasare rapida si gratuita sau prin email. Apelurile d-voastra vor fi primite cu promptitudine si preturi minime; (0722.612.915 constantimob@yahoo.com 24. Consultant credite bancare Oferim

servicii de consultanta si interemediere pentru obtinerea unui credit bancar de nevoi personale. Steregerea din biroul de credit. Rel la tel. Cristi. cristi.lipan88@gmail.com; (0749.208.552 cristi.lipan88@gmail.com

AVOCAT ACORD ASISTENTA JURIDICA, REPREZENTARE Divorturi, partaje, mosteniri, revendicari - Cauze Civile; Penale - Politie, Parchet; Comerciale; Litigii Munca; Consultanta ETC. Drept Civil, Penal, Administrativ, Familiei, Muncii, Comercial (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro 10.

11. Avocat cu experienta, divort, partaj, minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763

E-mail: redactia@anuntul.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

8. ELECTRONICE

6

Telefoane, tablete, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

10. AFACERI, DIVERSE

Acte, avoca¡i, contabili, notari

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . .

36. Expert Contabil Judiciar, Cen-

zor, Evaluator Anevar Intocmire Expertize Contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara; raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com 37. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

accesibil, gazduire sediu firma 300 lei/ 6 luni-500 lei/ an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi, (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro 38. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/

sucursala, asociatii, fundatii, puncte lucru, gazduim sedii sociale, suspendare/ reactivare/ lichidari/ radieri SRL, autorizatii, permise sedere straini, vize, avize munca, actiuni instante; (0720.615.062/ 031.434.05.61 convenientconsulting@yahoo.com http://www.convenient.ro 39. Infiintare firma, SRL, PFA,IF-

Bucuresti Pinamix Solutions :infiintari: SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro 40. Infiintare firme, gazduire sediu, acte accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro 41. Infiintari de firme Activitati fiduciare, consultanta in afaceri, fiscala si contracte; negocieri; fonduri europene. Administrare de patrimonii, bunuri mobile si imobile. Administrare de afaceri si de firme. (0740.368.324 av.mihai.russu@gmail.com

Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 42.

43. Infiintari societati comerciale Beta

Cont Expert puncte de lucru, cesiuni, includeri si excluderi asociati, autorizatii, schimbari sedii sociale, suspendari activitate, contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, www.birouconta.ro, (0762.884.889 office@birouconta.ro 44. Pensia ta poate fi antecalcula-

ta, calculata si recalculata. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 45. Redactare si autentificare acte

notariale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com 46. Reprezentanta si asistenta

juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 47. Servicii contabile complete Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro 48. Servicii contabile, bilant, ITM,

60

declaratii inclusiv PFA si Ilfov, prima luna gratuit, pret avantajos; (0734.599.929 49. Servicii contabilitate si proiecte

europene Echipa de experti contabili cu experienta oferim servicii complete de contabilitate pentru societati comerciale si ONGuri, refacere evidente, scriere, implementare proiecte europene si Start up nation, (0724.332.936 50. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane. Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro

Acoperis Lindab, jgheaburi, burlane, tigla ceramica, carton izolatie. Orice modele. Mansardari, parazapezi. Orice mici reparatii de urgenta. Reduceri 20%. (0726.841.599 4.

Acoperis tabla zincata. Orice model de acoperis tabla Lindab, accesorii. Lucram si cu materialele noastre, dar si cu ale clientului. Dulgherie, orice modele de reparatii de urgenta. (0733.135.162 5.

Acoperis tigla faltuita. Tigla metalica, mansardari, dulgherie, jgheaburi, burlane. Orice mici reparatii oriunde in tara. Reduceri 25%. Preturi excelente. Persoana de contact: Nicu. (0731.174.291 6.

Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 40% reducere pana la 30.11.2017; (0722.722.743

7.

8. Acoperis de calitate executam acoperisuri din tabla Lindab, zincata, tigla metalica, tigla ceramica. Montam jgheaburi, burlane. Executam mansardari, dulgherii. Facem reparatii mici si mari. Preturi foarte bune (0728.664.733 9. Acoperis montare, tigla metalica, sistem pluvial, Black Dom Gold Montaj vinde tigla metalica, monteaza jgheaburi, burlane sistem complet. Constructii, hidroizolatii, finisaje interior/exterior. Acoperisuri, mansardari, dulgherie! Garantie 30 ani. 17 L; (0738.325.831/ 0767.156.181 construct@blackdomconstruct.ro 10. Acoperis tabla montam acoperis tabla, tigla metalica tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii, dulgherie, izolatii acoperisuri. Mitica (0755.786.486

Acoperis tabla tigla metalica, tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii. Dulgherie, mansardari, asteriala. Oferim garantie. Firma autorizata. Preturi foarte mici, neg., Sandu. (0731.114.448/ 0761.444.506 11.

12. Acoperis tabla zincata, tabla

Lindab, orice reparatie de urgenta. Dulgherii, mansardari, jgheaburi, burlane, alte reparatii. Echipa de meseriasi lucram cu materialul nostru sau al clientului. Vopsitorie acoperisuri (0740.756.103/ 0735.588.976 13. Acoperis, montaj acoperis din

tigla ceramica si orice fel de tabla, sisteme pluviale. Vasile (0737.136.670 14. Acoperisuri absolut avantajoase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro 15. Acoperisuri accesibile pentru

case si mansarde Resuceri de sarbatori! Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima.www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432

16. Acoperisuri accesibile pentru case vile si blocuri executam acoperisuri orice tip ,tigla metalica, tigla ceramica, tabla zincata, tabla cupru, tabla 51. Servicii de contabilialuminiu, si reparatii tate, fiscalitate si acoperisuri vechi sau noi, salarizare, oferim consulse lucreaza cu materitanta, asistenta, intocmiri alele clientului sau proacte, analiza financiara, prii. (0736.942.667/ contabilitate de gestiune. Seriozitate si profesional- 0737.275.802 homeexperism, (0723.563.568 total- tacoperisuri2@gmail.com expertserv@gmail.com 17. Acoperisuri accesibile,10 % 52. Servicii infiintare firma Bucuresti si

Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 53. Start up 2018 Finantari nerambursabile: servicii de consultanta juridica, infiintare si modificare societati. Atentia noastra este centrata pe nevoile si dorintele dvs, pentru a va putea oferi solutii eficiente. 100 {; (0724.110.944

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri

reducere, case, mansarde, blocuri. Reparam, renovam, modificam si construim acoperisuri complete, montam tigla metalica, ceramica, zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi,vopsitorie si demolari oferim garantie, rog seriozitate (0737.638.888/ 0747.252.490 18. Acoperisuri case montaj,reparatii -Deszapezire 15 % reducere in Bucuresti si tara, montaj si reparatii. Montaj sistem pluvial (parazapezi/ sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie. (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro

4

23. Acoperisuri, reparatii, accesorii, montaj reparatii acoperis, montaj acoperis,montaj Lindab, tigla ceramica,tabla faltuita,personal calificat. Avem in Bucuresti, Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/ 0741.913.336

Acoperisuri. Firma de acoperisuri executam mansardari de orice tip, modificari acoperisuri, montaj tabla tip Lindab; (0768.530.870 24.

25. Amenajam accesibil apartamente,

glet, lavabila, rigips, tapet, faianta, tavane false, parchet, instalatii sanitare; (0721.165.459/ 021.629.25.21 26. Amenajari apartamente, case,

faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, tapet, sapa, placari, rigips. (0729.971.647 27. Amenajari interioare apartamente

● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25

28. Amenajari interioare apartamente, garsoniere, case la cheie: gresie, faianta, zugraveala, parchet, tapet, rigips, placari decorativa; (0768.923.422

● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00

29. Amenajari interioare si exterioare

● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62

apartamente, case, garduri, tencuieli, sape, zidarii, zugraveli, rigips, gresie, faianta, parchet; (0728.962.909

● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10

30. Amenajari interioare, exterioare,

● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44

placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, izolatii, terase, la preturi minime, reduceri pensionari; (0765.123.121/ 0723.748.480

● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

Oficii Po¿tale Bucure¿ti

31. Amenajari interioare, zugrav-

eli, tencuieli, lavabila, stucco venetian, gresie, faianta, (0722.931.300 32. Amenajari interioare,exterioare Anvelopare pereti exteriori,reparatii si zugraveli scari de bloc,sape,parchet,montare gresie si faianta,demolare,reconstructie ziduri interiori exteriori,placare cu rigips.0730581401 (0730.581.401/ 0767.579.047 33. Amenajari interioare/exterioare apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370 34. Amenajari, faianta, tapet, rigips, zugraveli de claitate, renovari generale, experienta si mentalitate occidentala, garantie; (0756.581.720 35. Amenajari, gresie, faianta -20 L, tencuiala 10 L, tinci 6 L, sapa 10 L, glet 6 L, lavabil 4 L; (0727.886.875 36. Amenajari, renovari interioare casa ta are nevoie de noi. Firma cu angajati 100% competenti, total impotriva alcoolului si fumatului, ofera servicii de amenajari interioare gresie, faianta, instalatii sanitare si electrice, termopan. (0721.863.072 termopane.top@gmail.com 37. Apometre, calorifere, montaj, sigi-

lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866 38. Arhitect autorizat realizez proiecte complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322 39. Arhitectura Autorizatii de construc-

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com 40. Atelier de tamplarie executa lucrari de reparatii, reconditionari, vopsitorie usi, geamuri si mobilier lemn si la domiciliul clientului, oferim maxima seriozitate; (0770.381.145 41. Bransamente de apa si canalizare

separari contracte la blocuri executa firma agreeata Apa Nova; (0763.802.109/ 0721.609.856 42. BTM Divizia de Securitate ofera toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro 43. Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882 44. Caldo Privat Security, servicii paza si securitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor; proiectare, instalare, modificare, intretinere a componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (021.322.08.11 office@caldoprivatsecurity.ro 45. Cam lavabil-glet-scari de bloc garantie 10-30 l/mp Echipa zugravi executam apartamente si scari de bloc cu incepere imediata, factura, garantie, seriozitate si calitate, preturi decente deplasare gratuita sunati cu incredere Bucuresti si Ilfov 10-30 lei/mp, 300 L; (0766.228.168/ 021.210.00.67 geticconstruct@gmail.com 46. Case de lemn, executie in 14 zile lucratoare construim case de lemn la comanda, 3 camere, baie si bucatarie. Suprafata 81 mp. La rosu cu fundatie 16.000 euro. Executie 14 zile lucratoare. 26.000 euro la cheie. 16.000 {; (0763.444.155 casagreen.rose@gmail.com 47. Case din lemn, amenajari curti, flori,

brazi, pavele etc.; (0765.213.837

48. Case din lemn, amenajari curti, flori,

brazi, pavele, oferim inclus servicii propirectare, urbanism, avize, autorizatie. Bonus 25 ml gard, construim in toata tara; (0765.213.837

2. Acoperis absolut convenabil montam

20. ACOPERISURI, tigla metalica, orice fel de acoperisuri, mici reparatii. Mircel. (0757.396.037

49. Case la rosu, construim case la rosu, blocuri, amenajari interioare exterioare, instalatii electrice si sanitare (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com

21. Acoperisuri, firma contract si garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla metalica si ceramica, tabla zincata si cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, parazapezi, dulgherie, mansardare, sarpante, izolatie carton, placari polistiren. Transport gratuit, (0731.545.436/ 0758.808.695

50. Case la rosu, execut cu echipa experimentata manopera + materiale 130 euro mp. Executam si case la cheie 330 euro mp. Asiguram paza constructiei si executam lucrarea conform proiectului. Contract plata pe etape 130 {; (0773.964.518 trusculeteaurel@yahoo.ro

22. Acoperisuri, mansarde, constructii din lemn, lambriuri, dusumele, tigla, scari, preturi promotionale, (0784.741.670

51. Case, vile la rosu, la cheie, garduri,

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632

● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91

19. Acoperisuri, dulgherie, tabla, reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, tencuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, electrice, fatade, garduri, decorative, gresie, faianta, sape, amenajari interioare; (0762.628.271/ 0725.498.142

3. Acoperis de urgenta. Orice mici reparatii, orice modele de acoperisuri. Executam jgheaburi, burlane, dulgherie. Reduceri 25%. (0726.840.450

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

garsoniere zugraveli (vopsele interioare decorative diferite modele si culori), montaj pereti 3d (ipsos), glet, montaj parchet, gresie faianta, rigips (0733.318.949

1. Accesorii, acoperis, firma, montam tigla metalica, mansardare, dulgherie, modificari acoperis + materiale, mici modificari zidarie, reparatii; (0766.375.601

acoperisuri din tigla metalica Bramac, Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie, montam polistiren, executam mici reparatii. Reducere 20%. Preturi mici. Mitica; (0731.754.645

Agen¡ii de Publicitate

oferim inclusiv proiectare; (0765.213.837

● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


12 martie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

PRESTÅRI SERVICII 52. Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 53. Constructii case la cheie - Case

ieftine Bucuresti Constructii case la rosu si la cheie la preturi corecte! Finisaje, renovari, amenajari apartamente si case cu executii de calitate. Tencuieli, sape, zugraveli, montaj rigips, gresie, faianta, parchet, (0735.390.490/ 0735.100.666 54. Constructii case la rosu sau la cheie din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro 55. Constructii case la rosu si la cheie

executam case la rosu sau la cheie finisaje exterioare cat si interioare; 35 {; (0761.607.906 radoi_adrian_marius@yahoo.com

56. Constructii case vile si aparta-

mente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 57. Constructii case, vile la rosu,

cheie, garduri, sedii comerciale, birouri, oferim inclus servicii proiectare, urbanism, avize, autorizatie, bonus 25 ml gard, construim in toata tara; (0765.213.837

75. Electrician autorizat execut lucrari de la A-Z: tablouri electrice, instalatii noi pe cupru la case vile, apartamente, impamantari, contoare pasante, prezint garantie, Adrian; (0720.137.382 76. Electrician autorizat ANRE execut

orice tip de lucrare 220v, 380v. Echipa este formata din 4 electricieni. La nevoie se extinde. 50 L; (0760.149.099 bebe_tur@yahoo.com

77. Electrician autorizat ANRE 2B exe-

cut lucrari de montaj, inlocuire si refacere instalatii electrice, tablouri electrice si de automatizare pentru hale ind, vile si case.Valoarea lucrarii se stabileste dupa vizionare. 1 L; (+40730431159/ +40730431159 ionel.stefanescu@gmail.com

78. Electrician autorizat Bucuresti

electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312 79. Electrician autorizat execut insta-

latii electrice 220 V, remedieri instalatii, schimbat tablou electric si altele; (0724.825.019/ 0771.730.839 80. Electrician execut instalatii elec-

trice, tablouri 220-380V, aplice, prize, case-vile, apartamente, convenabil; (0724.129.669

81. Electrician reparatii si montaj,

tablouri electrice, corpuri de iluminat, reparatii instalatii electrice, reparatii tablouri electrice etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; (0761.659.194/ 0740.983.312

82. Electrician, tehnician sisteme DSVCAM. Montez, repar: prize, intrerupatoare, corpuri iluminat, senzori, tablouri electrice, instalatii electrice, sisteme de:supraveghere video, alarma, antiincendiu (retele structurate). Execut gauri: hota, sustinere dulapuri etc. 35 L; (0741.166.518/ 0733.311.986 Vicollaurentiu69@gmail.com

103. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174 104. Inchirieri, intretineri toalete ecologice, inchiriere, igienizare toalete ecologice, Bucuresti, Ilfov, Targoviste, cabine noi, pe stoc, preturi competitive, servicii de calitate, 50 L; (0754.777.477 toaletee@yahoo.com 105. Inginer constructor cu echipa reno-

vam apartamente inginer constructor,cu echipa de meseriasi, executam lucrari de constructii, renovam apartamente, garsoniere, spatii comerciale, case la rosu. Lucrarile sunt de calitate si seriozitate. (0756.353.755 costinmelinte1986@gmail.com 106. Instalatii mecanica si tapi-

terie de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com 107. Instalatii sanitare, electrice, ter-

mice, centrale, reparatii urgente; (0775.523.343/ 0764.285.335 108. Instalator bun si ieftin.

(0775.603.830 wenemil3@yahoo.com 109. Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715 110. Instalator montez, inlocuiesc instalatii cupru-ppr, centrala, calorifere, obiecte sanitare, masina spalat, aragaz, robineti, baterii; (0746.243.411

122. Instalator termice, sanitare si gaze montez calorifere noi si din fonta, schimb reductiile, echipez cu robinet de tur-retur si aerisitor, montez obiecte sanitare, schimb robineti de trecere, pompe de put hidrofor, bai si bucatarii de noi. (0723.035.540 concept.install@yahoo.com 123. Ionita Construct, amenajari interioare si exterioare, constuctii civie, consolidari, renovari, termoizolatii fatade, placari speciale. Distibuitor materiale pentru constuctii si finisaje; (0726.755.449 it@ionitaconstruct.ro 124. Mobinstal Romania produse case

de lemn, case de vacanta, kituri case, amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti mai multe modele de case lemn pe www.mobinstal.ro (0730.030.380 oferte@mobinstal.ro

125. Monitorizare si interventie Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 126. Montaj parchet toate tipurile, raschetat, lacuit, masini profesionale cu aspirator, preturi minime, seriozitate; www.raschetare-parchet-profesional.ro (0763.798.090 www.raschetare-parchet-profesional.ro 127. Montam absolut orice fel de tigla metalica si din tabla zincata, mansarde, izolatii, ghene de gunoi si mici reparatii. Gheorghe (0737.298.319 128. Montam faianta, gresie, anvelopari

fatade cu schela proprie, montam rigips, glet, lavabila, constructii la rosu, carat moloz. (0721.212.685

142. Reconditionari cazi de baie Echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com

155. Sisteme supraveghere video profesionale retele structurate, sisteme detectie incendiu, acces control, automatizari, autorizare, analiza risc, proiect tehnic, videointerfoane, reclame led programabile, bariere automate, porti automatizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116 contact@titannet.ro

143. Repara Acasa mestrii tai in

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

reparatii se reamenajari, executam lucrari si interventii, electrice, sanitare, mobilier, lacatuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0734.874.870 interventii@reparaacasa.ro 144. Reparam si executam acoperisuri, burlane- jgheaburi, opritori zapada, orice tip de reparatii; (0738.169.082 145. Reparatii curente, ai nevoie de

reparatii curente in casa, de montat mobilier, de schimbat prize, intrerupatoare si corpuri de iluminat, de vopsit, de montat rigips, de reparat sau refacut instalatii sanitare si termice. 30 L; (0769.116.770 enigmescu@yahoo.com 146. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L este flexibila la cererea de servicii de paza si protectie existenta pe piata, avand posibilitatea de a satisface necesitatile clientilor. (0769.077.195 office@irbisguardgrup.ro 147. Securitate evenimente, o sectiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

Constructor 83. Evacuez mobila, moloz, pamant, bloc,casa,piscina,amenaelectrocasnice nefolosibile, asiguram jari,demolari Construim la oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 rosu si la cheie blocuri,imobile de 84. Execut faianta si gresie 18 L, glet 7 L, lavabil 4 L, rigips 17 L, tel; birouri,case,piscine.Dem (0761.654.773 olari pereti decopertari Stefanmarin681@gmail.com gresie faianta,demolam case blocuri hale industri- 85. Execut acoperis tabla ale.www.constructiizincata, tabla cutata si instalatii-piscineorice fel de tabla. Plus irigatii.ro 300 L; jgheaburi si burlane. (0744.876.332 Orice fel de reparatii, office@constructii-insta- jgheaburi, sorturi, opritori latii-piscine-irigatii.ro zapada. Oferim garantie. Firma autorizata. Cornel; 59. Construim de la a la z Case la (0735.568.331/ rosu, la gri sau la cheie, renovari. Real0765.580.578 izam lucrari de constructii, lucrari industri58.

ale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajoase, 1 {; (0787.741.153 construimblocuri@yahoo.com

60. Consultanta, proiectare si exe-

cutie constructii consultanta prin diriginte de santier si RTE, Proiectare structuri de rezistenta si executie constructii (case, vile, hale, blocuri, consolidari, supraetajari, expertize). Calitate la pret corect. 100 L; (0733.818.854 fatu_mugur@yahoo.com 61. Curatarea si igienizarea tubulaturii,

curatarea si igienizarea tubulaturii de la ghenele de gunoi menajer, spalare cu aparat de presiune cu jet de apa, perii rotative, detergent decapant-dezifectant si parfumant, 100 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com

62. Curatenie in case, vile, apartamente, birouri, firma specializata de curatenie, presteaza servicii de curatenie la cel mai inalt nivel. Oferim servicii specializate atat firmelor cat si persoanelor fizice in apartamente, case si birouri (0740.128.757 office@sinergitarget.ro 63. Demolam pereti, decopertam gresie, demolam case bloc demolam pereti in apartament. Demolam case, blocuri, hale industriale. Decopertam gresie, faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; (0724.971.229 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 64. Diriginte de santier firma de consul-

tanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii.www.diriginte-desantier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 65. Echipa pentru finisaje interioare si

exterioare executam lucrari atat in tara cat si in afara. Rog seriozitate. (0754.569.125

66. Echipa executam case la rosu si fin-

isaje, oferim seriozitate, perfectiune si preturi bune, realizam lucrari in domeniul constructiilor, case la rosu. Bucuresti si ilfov. Dorim colaboare cu persoane fizice finisaje apartamente. 45 {; (0761.660.473 amicul_perfect_2006@yahoo.com

67. Echipa foarte serioasa, executam lucrari de amenajari interioare cu seriozitate maxima incluzand zugraveala, gleturi, tencuieli, montat rigips, montat gresie, montat faianta, montat parchet laminat s.a Telefon; (0724.718.580 marinandrei_danut@yahoo.com 68. Echipa serioasa, facem zugraveli, finisaje rigips, instalatii sanitare, apartamente, birouri, hale, vile, mansarde, subsoluri; (0724.950.428 69. Echipa specializata constructori antialcoolica, executam case la rosu/ cheie, garduri, fose. Maxima seriozitate, calitate garantata, preturi accesibile pt. toate buzunarele; (0787.322.356 70. Edi Total Vidanjare si desfun-

dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com

71. Efectuez poze ceramica, alb negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432 72. Electrica Acord garantie pt interventii de urgenta, instalatii noi 220/380v, schimbat tablouri de sigurante, montat contoare pasante, reparat si modificat circuite vechi, montat corpuri de iluminat, senzori, etc; (0763.357.557 dragos682006@yahoo.com www.electrician-bucuresti.page.tl 73. Electrician acord asistenta tehnica

157. Sobar execut sobe teracota cu si

fara materialul meu, gratare, seminee, repede, bine, neg. (0723.004.446

159. Tencuieli mecanizate, amena-

15. FEG Education organizeaza

jari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre: tencuieli mecanizate, zugraveli si renovari, instalatii electrcie, termice si sanitare. (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro 160. Termopane tamplarie pvc- ferestre si usi- Rehau, Gealan, Veka, Salamander,Extruplast. Garantat cel mai bun pachet calitate-pret. Suna si cere oferta, nu costa nimic si vom raspunde prompt. Plase gratuit; (0721.863.072 termopane.top@gmail.com 161. Termopane, Tamplarie Alu-

miniu / PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usa-garaj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu 162. Tigla metalica Plannja Suedia, tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 mm, profile industriale, jgheaburi inclusiv jgheaburi dreptunghiulare si burlane, accesorii pentru acoperis, ferestre de mansarda (0727.773.255/ 0745.181.239 vitenconstruct@yahoo.com

1. Anticariat Bucuresti, cumparam carti noi si vechi, din orice domeniu si orce cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc, deplasare gratuita, (021.315.87.04/ 0731.407.474 2. Centrul de Formare Profesion-

sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432 88. Execut decopertare, faianta, gresie,

3. Curs engleza restrans. Curs

engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu

89. Execut reparatii felinare, lumanari,

punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432

4. Curs ofiter protectie date DPO,

90. Execut sapaturi gropi, inmormantari,

cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432

91. Execut servicii funerare, transport

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432 92. Execut zugraveli, faianta, rigips, parchet, placari, polistiren (carton, tapet); (0720.347.831 93. Executam case de lemn, zero

energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro 94. Executam finisaje interioare, rigips, zugraveli lavabile, gresie, faianta, instalatii electrice si sanitare et. Preturi negociabile, calitate. (0723.357.608/ 0766.314.400 95. Executam foraje puturi apa -

Ananova Bucuresti. Foraj de mica si medie adancime, denisipari, intretineri puturi, curatare puturi, foraje puturi adancime apa potabila, apa menajera, alimentare cu apa, foraje apa, foraje fantani. Oferim garantie, 100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 ananova.company@gmail.com 96. Executam lucrari, amenajari interioare, montaje, parchet, zugraveli, pereti de rigips, glet, instalatii sanitare si termice. Relatii la telefon, oferim si cerem seriozitate; (0744.009.624 97. Faianta, gresie, 20 L/ mp, glet 5 L/ mp, lavabila, 4 L/mp, tencuiala 10 L/ mp; (0724.641.540 98. Firma Cleaning va ofera servicii de curatenie profesionale si economice, de cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. Ne adresam segmentulului rezidential si celui comercial. Preturi promotionale la interventii. www.firma-cleaning.ro (0762.516.239/ 0724.217.669 contact@firma-cleaning.ro 99. Firma de constructii executam orice tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 100. Garduri metalice construim garduri

si porti metalice, terase, copertine, balustrade, scari interioare si exterioare, diverse structuri metalice. 100 L; (0722.768.555

101. HandyMan servicii de curate-

nie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388

74. Electrician 24/24, schimb, montez,

la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300 mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acrilic lichid profesionale, 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro

102. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic

111. Instalator particular autorizat mon-

tez si repar instalatii sanitare, termice, canalizari si gaze. Montaj masini spalat, aragaze si obiecte sanitare. Factura si garantie. 50 L; (0722.883.229 catrinamariusdragos@gmail.com 112. Instalator ?i electrician / carotare ?i demolare echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 113. Instalator accesibil autorizat,

aragazuri, apomentre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gaz (0766.257.867 114. Instalator autorizat sanitare, ter-

mice, centrale, robineti, ofer factura, garantie (0720.177.760 115. Instalator autorizat monteaza, repara obiecte sanitare, calorifere, hidrofoare, boilere, coloana apa, gaze, aragaze, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402 116. Instalator centrale termice, montaj

si reparatii, calorifere, hidrofoare, pompe, deviz gratuit subsoluri blocuri; (0767.127.157 117. Instalator profesionist execut instalatii sanitare, termice. Montez obiecte sanitare. Montez gresie, faianta, glet, zugraveli, modernizez bai, bucatarii. Constatarea gratuita, negociabil; (0737.193.111 118. Instalator profesionist execut

lucrari: sanitare, termice, gaze. Depanare: aragaze, centrale termice, hidrofoare. Montaj senzori gaze electrovalve, termostate ambient. Preturi negociabile. (0730.310.810 119. Instalator sanitar centrale termice,

hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, incarcari freon, montaj aer conditionat, instalatii electrice. (0728.633.409/ 0771.722.890 120. Instalator sanitar, Firma

noastra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com 121. Instalator sanitar, electrician 24/24

schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com

129. Montez, raschetez si paluxez par-

chet classic si laminat, mester cu multa experienta. (0720.565.423 130. Montez, raschetez, paluxez par-

chet clasic, laminat, din 1985; (0766.304.178/ 0720.170.233

131. Parchet natural stratificat laminat,

montaj, raschetat, intretinere, scari, balustrade din lemn, scule profesionale, preturi convenabile; (0740.794.680 132. Parchetar montez, raschetez,

paluxez masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182/ 0765.718.690 133. Parchetar montam, raschetam,

paluxam, preturi minime; (0731.896.182/ 0765.718.690

134. Parchetar montez, raschetez orice

tip, scari interior, usi, dusumele, zugraveli; (0720.551.903

135. Parchetar, montez, raschetez, paluxez parchet clasic si parchet laminat. Masina cu aspirator. Preturi minime. (0724.608.136 amenajari.interioare80@yahoo.com 136. Particular zugrav de foarte buna

calitate, preturi foarte mici, seriozitate, calitate, promptitudine; (0720.972.538/ 0775.583.762 137. Personal curatenie birouri menajere- post fix Personal curatenie birouri Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu,Baneasa. Program lunivineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa,decontare transport. Tel; (021.252.31.80 138. Pompare beton Bucuresti si impre-

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com

139. Prestez Execut amenajari interioare gresie, faianta, rigips, gleturi, zugraveli, parchet, tencuieli manuale, sape manuale, glafuri. Exterioare garduri, pavaje, placari polistiren, (0720.150.207 luciantimofti5@gmail.com 140. Prodconfex produce si comer-

cializeaza prin brandul propriu: lenjerie bumbac satinat, lenjerie cotton linen, lenjerie material creponat, lenjerie pentru copii, lenjerie bumbac 100%, (0243.282.943 prodconfex95@yahoo.com

141. Produse pentru tratamentul lemnu-

lui cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro

Service centrale termice de peste 20 ani, echipa noastra de profesionisti executa operatiuni de service pentru centrale termice - punere in functiune (PiF), intretinere, verificari tehnice in utilizare (VTP) (0749.143.939/ 021.456.73.73 programari@avis-ctservice.ro 148.

149. Servicii de administrare imobile, oferim servicii de administrare si mentenanta tehnica pentru imobile medicale (policlinici, spitale, laboratoare), de birouri, rezidentiale, centre comerciale. (0720.050.060 office@administrare-cladire.ro 150. Servicii de curatenie in: apartamente, case, scari de bloc, firme, banci, cladire birouri, spatii comerciale, lucram in tot Bucuresti-ul, pentru mai multe detalii la telefon; (0768.604.223 151. Servicii de paza si protectie

eficiente prin recrutare, training si controlincredere, responsabilitate, beneficii, clienti, implicare, securitate. (0769.077.195/ 031.437.09.08 office@irbisguardgrup.ro 152. Servicii de protectie si paza Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 153. Servicii instalatii gaze Bucuresti-Ilfov autorizare ANRE ,executam lucrari de calitate in domeniul instalatiilor de gaze si termice la cele mai bune preturi. Proiecte la cheie pentru toate instalatiile de gaze natural: proiectare, executie, instalare, punere in functiune si intretinere (0721.631.761/ 0788.388.625 contact@victoriaglobal.ro 154. Sisteme de automatizare de cali-

tate superioara Companie cu experienta in domeniul automatizarilor, oferim consultanta, montaj si mentenanta pentru sisteme de automatizare pentru instalatii electrice, incalzire, ventilare, dar si sisteme de securi. (0733.693.363 r.viziteu@berolec.com

Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issanails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issa-nails.ro 14. Doctor in filologie, meditatii si traduceri. Engleza, franceza, italiana. Sector 6; (0741.658.852

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri

parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist

toporul, oriunde e nevoie, (0720.294.432

sanitare, glafuri, zugraveli; (0727.957.787

87. Execut constructii cripte, borduri,

12. Cursuri operator calculator. Cursuri de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro

158. Tai lemne drujba, asez, sparg cu

ala Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii barman, bucatar, vanzator, inspector resurse umane, instalator, lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (021.255.52.71 eurodeal33@hotmail.com

si executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro

repar: instalatii electrice, tablouri electrice, sigurante, prize, intrerupatoare, lustre, aplice cu senzor, etc. Pentru mai multe detalii la telefon, factura, chitanta, garantie; 50 L; (0768.604.223

156. Sobar specialist execut sobe, semi-

163. Zugrav, parchet, faianta, instalatii

86. Execut case la rosu, parchet, gresie, faianta, zidarie, glet, lavabila, zugraveli, sapa, betoane, rigips, polistiren, tencuieli, fatade. Frima sau persoana fizica. Detalii la telefon 1 L; (0745.975.345/ 0765.350.831 sc.cristiconstruct.srl@gmail.com

3

Regulamentul GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.309 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro 5. Curs tehnician sisteme de securitate

COR 352130 Au inceput inscrierile la cursul de Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control accesBd.Iuliu Maniu nr.7 APACA) 700 L; (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com 6. Cursuri acreditate de masaj, cosmeti-

ca si make-up, Diplome recunoscute U.E. Materiale de curs/ suport curs gratuite. Incepere imediata, practica in centre specializate. Profesori cu experienta in domeniu; Curs masaj somatic, reflexogen, terapeutic 1 L; (0737.091.693/ 031.438.27.17 steftom_concept@yahoo.com 7. Cursuri acreditate recunoscute

Uniunea Europeana coafor, frizerie, manichiura-pedichiura, unghii false, cosmetica, masaj, make-up cu practica din prima zi. (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com 8. Cursuri autorizate si acreditate in Bucuresti Bestcor Training Center o gama variata de cursuri autorizate si acreditate din domenii diverse. Pregatim periodic oferte si pachete de cursuri, preturi reduse, plata in rate si inscrieri online! 520 L; (021.315.20.20/ 0744.660.448 contact@bestcor.ro 9. Cursuri calificare peste 100 meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com 10. Cursuri calificare-formare profesion-

ala. Asociatia Bucharest Business School.Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com 11. Cursuri de limba engleza si germana, pentru copii, elevi si adulti. Alege programul de curs oferit de Global Learning. Vrei sa inveti limba engleza sau germana? Inscrie-te acum. Grupe de cel mult opt cursanti.Str Ion Racoteanu, sector 3. (072364817 info@cursuri-germana-engleza.ro

cursuri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091 16. Germana si engleza, germana si engleza meditez orice nivel intr-un cadru organizat si conditii excelente. Bucuresti sector 1. Professor cu experienta 50 L; (0728.893.860 17. Gradinita Yannis & Yasmine nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178 18. IELTS, TOEFL, CAE, conversatie cu

profesor nativ. Pregatire in limba engleza cu profesor vorbitor nativ din Anglia. Meditatii IELTS, TOEFL, CAE, indurmare pentru scrierea de eseuri, editarea proiectelor speciale si aplicatiilor pentru universitate. 180 L; (0770.723.202/ 0773.370.948 symbolsandsigns7@gmail.com 19. Invatamant la distanta (fara frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 20172018. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro 20. Matematica (sotul,48), romana (sotia,45), V-XII. Titulari, experienta 18 ani meditatii. Nici un picat bac, 10 mate admitere liceu 2013, 10 mate bac 2012 si 9,8 in 2017, 20 lei/ora; (0730.434.041 21. Matematica, Info, orice nivel V

- XII, recuperari, intensiv, pregatire subiecte testari, bac., experienta, engleza, convenabil; (0726.803.036 22. Matematica, profesor sedinte individuale, domiciliul elevului, rezultate rapide garantat. Programa Ministerului Invatamantului. Comod sigur si eficient. (0754.916.860 23. Matematica, profesor, orice zona sedinte individuale, domiciliul elevului, rezultate garantate. Programa Ministerului Invatamantului. Experienta = zero sapte sase unu noua doi noua sase sapte opt (0761.929.678 24. Meditez matematica fizica orice nivel, profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-end-uri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com 25. Meditez matematica, fizica, orice

nivel, la domicilul elevului; (0723.491.828 26. Pregatire cursuri si examene

engleza/germana pregatire pentru Engleza cls I- VIII si Germana pt promovare ex interviu cls 0 Goethe + cls I IV. Conversatie exclusiv in limba aleasa. Testari nationale si examenele Cambridge-YLE, KET, PET, FCE. 60 L; (0747.471.595 julia_schvob_ro@yahoo.com 27. Pregatire examene si cursuri

engleza, germana Meditatii pentru bacalaureat si admitere facultate. Engleza, germana, matematica, chimie, biologie, alte materii si profesori selectati pe baza rezulatelor obtinute anterior cu elevii. Vezi detalii. 1 L; (021.795.34.14 office@accesis.ro 28. Profesoara cu experienta ofer med-

itatii la limba romana, orice nivel, la domiciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. (0746.398.753 29. Profesori matematica, fizica, informatica, meditam cls. 5-12, Bac, admitere facultate la domiciliul elevului; (0726.366.652 30. Scoala de meserii autorizate, sprijin

angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com 31. Scoala Postliceala FEG Bucuresti face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. (021.311.10.54/ 0788.424.314 32. Traduceri autorizate Real Transla-

tions Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@real-translations.ro 33. Traduceri pe loc acte auto Germania, Austria si Anglia. Acoperim sector 5, Prelungirea Ghencea, Magurele, Bragadiru, Clinceni, Cornetu, Mihailesti. Pentru alte zone trimitem prin curier, 10 Ron, 70 L; (0738.930.635 traducerigermanaengleza@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

12 martie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII Evenimente, petreceri 1. Accesorii de petrecere, cele

mai vesele si creative articole si accesorii de petrecere: farfurii, pahare, servetele, coifuri, trompete, baloane, decoratiuni, lampioane, artificii, confetti, lumanari party (0758.222.203 office@accesoriidepetrecere.ro 2. Avenue Business Lunch, pentru

un pranz cu stil, 19 Lei – trei feluri de mancare incluse. Avenue Business Lunch va fi lansat pe 8.01.2018 si isi va primi oaspetii de luni pana vineri, intre orele 11.00 – 15.00, pe Sos. Pipera 46-48 19 L; (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro 3. Cameraman si fotograf experienta, magneti cadou oferta, marturii magnetice cadou, filmare full hd si fotografii artistice nelimitate. Oferim servicii de calitate, sedinta foto inclusa, dvd uri personalizate, miniclip artistic. 2.000 L; (0760.182.953/ 0770.576.274 serbanescumariusgabriel@yahoo.com 4. Formatia WOW Band, Cu For-

matia WOW Band va puteti bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, coveruri, pana la autenticul folclor. (0769.630.501 contact@wowband.ro 5. Foto, video nunta si botez Opreste-te

din cautare. Pe www.luxfotovideo.ro ai cea mai buna oferta de servicii foto-video pentru nunta, botez si alte evenimente. Foto+video botez: 1000-1.500 lei. Foto+video nunta: 1.500-2.000 lei (0751.011.001 luxfotovideo@yahoo.com 6. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist makeup artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 7. Mickey si Minnie sufletul petrecerii,

prezenti acum la orice eveniment din viata dumneavoastra. 200 L; (0764.946.747 alinutza_craciunitza@yahoo.com

Pachete pentru nunta, aranjamente florale naturale si artificiale in regim de vanzare si chirie, vestimentatii si accesorii nunta si botez, invitatii, decoratiuni si cadouri (0720.604.178 bibanu888@yahoo.com 8.

9. Petrecerea burlacilor, va asteptam

sa petreceti alaturi de noi o noapte de neuitat.

10. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru

evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com 11. Villa party, house party, jacuzzi, club

Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

Îngrijire personalå, sånåtate 1. asistenta medical asistenta

medical pentru camin de batrani Domnesti (Ilfov). (0722.462.671 2. Azil de batrani, camin, conditii moderne, ingrijire de specialitate, supraveghere permanenta, asistenta medicala 24/24h, kineto, activitati de recreere si divertisment, socializare, excursii la manastiri/muzeu si tratament. (0730.809.991/ 0787.331.122 karumba.ffw@yahoo.com 3. Bone si menajere Bucuresti si

zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro 4. Cabinet stomatologic, Dynamic Den-

tal Drumul Taberei: ofera servicii complete stomatologice, la cel mai inalt nivel profesional: implantologie, parodontologie, protetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, gutiere anti sforait. (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com

5. Camin batrani Floriana House oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 6. Camin de batrani Acasa. Camin de

batrani angajeaza infirmiera si asistenta in Ilfov; (0722.462.671/ 0769.840.200 sctoro95@yahoo.com 7. Camin de batrani Bunica Ecate-

rina, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302 8. Camin de batrani Martha, curte

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata. (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com 9. Camin varstnici ofera ingrijire

permanenta, servicii de calitate intr-un mediu civilizat cu rezultate foarte bune. Asistente, medic familie, med. geriatru, med. psihiatru, med. neurolog, kinetoterapeut, 2.200 L; (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com 11. Celulita, stres, oboseala. Acum aveti ocazia ca in linistea casei dvs. sa va relaxati, eliminati oboseala si aspectul cojii de portocala de pe fese, coapse si abdomen prin cel mai revolutionar si natural masaj anticelulitic 69 L; (0753.371.255

Casa de ingrijire pentru varstnici. Vechime de peste 10 ani. Cauti camin de batrani / o clinica geriatrie / azil batrani in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata in Ghermanesti este locul pe care si-l doreste orice batran (0731.920.920 icassian@yahoo.com 10.

12. Complex Sportiv Extreme,

sala fitness dotata cu aparatura moderna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar. (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com 13. Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 amghita@yahoo.com 14. Consultatii si investigatii oftalmologice, camp vizual computerizat, OCT, biometrie, prescriere lentile de contact, laser YAG, optica medicala; prescriere, executie, interventii chirurgicale. (021.324.63.98/ 0722.225.227 costescu_ioana@yahoo.com 15. Doamna 43 ani ofer masaj de relaxare domnilor. Seriozitate si discretie. Intre orele 10.00-20.00, Drumul Taberei, Favorit, 70 L; (0763.781.778/ 0753.181.317 16. Eliminarea tumorilor eficient, rapid,

noninvaziv Terapeut, Buc, elimina tumorile numai cu dovezi stiintifice, 3 ecografii ca dovada. Metoda proprie, pt. 95% dintre tipuri (cele la sani, cap, piele, membre-eficienta 100%), nu reactii adverse, plata dupa; (0745.076.300

Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com 17.

Ingrijire si supraveghere batrani servicii sociale primare, servicii sociale specializate pentru persoane in varsta si cu dizabilitati; gazduire batrani; asistenta medicala, ingrijire, socializareCapacitate primire 158 de persoane (0266.364.126/ 0744.515.360 sf.elisabeta@caritas-ab.ro 18.

19. Servicii medicale stomatologice. Ai card national de sanatate? Poti beneficia de unele tratamente stomatologice gratuite sau decontate de casa nationala de asigurari. Pentru detalii sunati la nr. de mai jos: (0721.718.112 20. Tratamente stomatologice

profesioniste -Tratamente ORTODONTICE de calitate;-Tratamente endodontice la MICROSCOP;-Interventii CHIRURGICALE complexe: inserare de implanturi care necesita sau nu aditii osoase;Servicii protetice (0744.549.003/ 031.109.52.91 prelipceandaciana@yahoo.com 21. Unghii false, aplic unghii false, con-

structie si tips, gel pe unghia naturala si oja semipermanenta, intretinere gel si oja semipermanenta, va astept cu drag. 50 L; (0770.319.732/ 0772.278.857 gvirginia411@gmail.com

Masaj 1. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 3. Adina, Unirii, doamna matura, inalta,

foto reale, ofer masaj erotic domilor maturi si manierati in locatia mea, zona Unirii, Nerva Traian, poze reale, discretie, igiena, seriozitate, rog nu deranjati inutil. 300 L; (0748.140.321/ 0733.709.046 4. Adriana, locatie discreta, poze reale

neprelucrate domnisoara educata, chip angelic, ofer masaj de relaxare, body to body si erotic, prin tehnici de masaj. Lasa-ti trupul sa experimenteze atingerile tandre ale unei maseuze profesioniste, (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 5. Aleccya Ofer masaj da relaxare domnilor cu bun simt, sunt o fata curata, fara fite si figuri, zona centrala, mai multe la telefon, non stop, 70 L; (0734.047.945

10. Alexa noua in zona masaj de calitate pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047

40. Atingeri senzuale, masaj senzual, atingeri delicate pentru trupul tau. Domnisoare deosebite. Cadru sigur si discret. Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ 021.316.88.38

11. Alexandra, Drumul Taberei, stil si eleganta te invit la mine acasa sa iti ofer masaj de relaxare, cu uleiuri aromate, dus, aromatherapy, discretie si igiena max. Prog 12-23, cer si ofer seriozitate, 150 h/ora. 70 L; (0738.191.485

41. Atractia zilei Doamna 33 de ani,

12. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 13. Alice, poze reale, singura in locatie, lux, ma numesc Alice, sunt o domnisoara manierata cu trasaturi definite. Locatie lux. Zona centrala. Singura in locatie. Alege inteligent si vino in compania mea sa petrecem clipe minunate prin masaj. 200 L; (0767.827.645 14. Alina, 30 de ani, 1.68 m si 59 de kg,

te astept in locatia mea, bulevardul Mircea Voda, Camera de Comert pentru un masaj de vis. Curatenie, discretie. Mai multe detalii la tel. Poze reale. Intre orele 11-22, 100 L; (0738.493.946 15. Alina, sunt noua pe site, bruneta,

selectiva si dornica de experiente noi, ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-o ambianta placuta si discreta, B-dul Unirii. (0727.030.580 16. Alina, reala, I speak english, poze

reale, singura in locatie. Tu domn manierat, te astept sa petreci clipe minunate alaturi de mine, sa fii rasfatat cu un masaj de relaxare, 200 L; (0747.910.530

1.70 m, 58 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon. P-ta Alba Iulia, 300 L; (0725.244.208 cautcolega@yahoo.com 42. Blonda apetisanta, cu experienta in masajul de relaxare te invit la o sedinta de relaxare la domiciliul meu. Pentru alte detalii ma poti.., 100 L; (0731.755.042 43. Blonda noua pe site calma si rabda-

toare, cu experienta, ofer masaj de relaxare cu uleiuri fine si esente parfumate domnilor manierati. Discretie si igiena, 100 L; (0720.691.722

relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 46. Bruneta efectuez masaj de relaxare

intr-o atmosfera calda si placuta. Mai multe detalii la tel. Zona Dristor, 50 L; (0763.978.947 47. Bruneta finuta, cu bun simt, ofer

masaj de relaxare domnilor discreti si educati, zona Dristor, 50 L; (0733.782.676

care au poze reale, asta pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac, sa te relaxez cu diferite tehnici de masaj, locuiesc singura, zona metrou Timpuri Noi. 100 L; (0729.797.491 frumoasa_alina20@yahoo.com

dra si rabdatoare cu mult bun simt, te astept in compania mea pentru un masaj de vis. Detalii la tel. Drumul Taberei. Andreea, 100 L; (0761.622.032

19. Am revenit, poze reale, buna, Sara, blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, te astept la mine pentru masaj de relaxare placut, locatie curata si discreta, pozele imi apartin. Zona rond Alba Iulia, 120 L; (0720.184.898

51. Bruneta frumoasa Reala 100% locuiesc singura locatie centrala, lux, comfort, ofer masaj special domnilor interesati de o companie draguta, zona Cantemir, detalii la tel., nu rasp la mesaj, 200 L; (0726.526.966

20. Ambianta si rafinament. Cauti ceva

52. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de

22. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experi-

enta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875

23. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii

minunate cu senzuala Anabelle din echipa maseuzelor Noblesse Unic. Va invitam si pe voi sa o cunoasteti. Masaj erotic nud, sedinta de 60 de minute, la vila Noblesse Unic, in centru. 200 L; (0727.148.861 24. Anays poze reale 100%, 19 ani,

locatie Dristor, masaj, 60 L; (0766.799.771

25. Anda Te invit la mine pentru o ora de

relaxare prin tehnicile masajului erotic si terapeutic intr-o locatie de lux centrala, 100 L; (0767.628.994

26. Andra, doamna serioasa si educata

ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si manierati la domiciliul meu. Cer si ofer discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 27. Andra, Magheru bruneta siliconata,

poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923 28. Andreea bruneta cu bun simt, zam-

bitoare si rabdatoare te asteapta intr-o locatie curata si discreta pentru a te bine dispune cu un masaj. Unirii-rond Alba Iulia, 100 L; (0723.980.979

29. Andreea te invit la mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului erotic si de relaxare intr-o locatie centrala si de lux 100 L; (0769.956.771 30. Andreea, miniona matura selectiva,

ofer masaj de relaxare det suplimentare la tel, zona Unirii Horoscop, 120 L; (0767.823.794/ 0734.323.084

31. Andreea, 29 ani, Dristor 2 metrou, senzualitatea si feminitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza. Discreta, cu bun simt si bune maniere, ofer masaj erotic si de relaxare la mine acasa. Mai multe detalii la tel 60 L; (0764.093.732 32. Andreea, 35 de ani Piata Universi-

tatii, educata, stilata, rabdatoare, cu experienta, ofer masaj de relaxare, intrun cadru placut, curat, discret, Piata Unirii, Universitate, Romana, (0727.035.770

33. Andreea, am revenit, sunt aici pen-

tru a-ti face un masaj de relaxare, vreau si daruiesc discretie si igiena maxima, te astept in locatie usor accesibila si discreta, pentru mai multe informatii nu ezita sa suni. Titan. 80 L; (0723.192.086 34. Angela, Unirii, blonda matura, 40 de

ani, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, slim, inalta 1,70 m, maseuza cu experienta, o fire calda, dulce, nonconformista. Ofer masaj d-lor discreti si generosi, zona P-ta Unirii. 150 L; (0723.735.489 sweetpleasure@yahoo.com 35. Antonia, 24 de ani, bruneta slim,

50. Bruneta focoasa si pasionala, tan-

relaxare la domiciliul meu, pt mai multe detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035 53. Bruneta, inalta, frumoasa, poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter 50 L; (0774.929.887 54. Bruneta, Budapesta slim, pentru

putin timp in orasul tau. Te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de buna calitate intr-un ambient placut, suna-ma si nu vei regreta, 80 L; (0755.243.806 55. Cauti ceva inedit, am creat special

pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 56. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit

de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253 57. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com 58. Central best Universitate. Daca

anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj. Contacteaza-ma, 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 infolamour@yahoo.com 59. Chisinau, noua in zona buna, sunt Alina daca iti doresti sa cunosti o fata cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica, masaj de relaxare, body masaj, astept sa ma contactezi, 100/150, sector 2 (0751.878.897 60. Claudia, 29 de ani, bruneta cu bun

simt si rabdatoare te astept intr-o locatie discreta pt a -ti oferi un masaj total de relaxare zona Titan, bd.Theodor Pallady, 100 L; (0733.358.925 anghelnatalia2017@gmail.com 61. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 62. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 63. Cristina 31 ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035 64. Cristina, 31 ani ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Pt detalii sunama, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 65. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

vino sa te bucuri de un masaj de relaxare plin de surprize, nu vei regreta, Stefan cel Mare, Aurel Vlaicu. 80 L; (0732.658.008

66. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel. 130 L; (0731.515.140

36. Antonia, Dristor, la mine la tine sau la hotel Blonda, 23 de ani, 165 cm, 48 kg, nr. 4 la sutien, masaj tantric si erotic la mine la tine sau la hotel, mai multe detalii la telefon, 50 L; (0765.920.394

67. Cristina, Claudia, Madalina, Miruna,

7. Alegerea perfecta, buna numele meu este Delia, am 24 ani, sunt o domnisoara educata, stilata, ofer masaj de calitate domnilor educati, zona centrala Splaiul Unirii. Pentru mai multe detalii suna-ma, 200 L; (0730.482.669

37. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

6. Alege un masaj adevarat, de calitate,

8. Alex, maseur terapeut ofer masaj de

relaxare, body massage, general si corp la corp. Te simti obosita, singura, stresata, simti ca nu ti se ofera atentie si ai nevoie de relaxare si validare. Atat la domiciliu si hotel, cat si la mine, zona Victoriei, 99 L; (0772.734.011 9. Alex, tanar, atent, curat, epilat, nefu-

mator 38 ani, 1.75 m, 75 kg, ofer masaj, doamnelor, cuplurilor generoase, locatie central lux, igiena si discretie, 100 {; (0733.166.188 alexswing30@gmail.com

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor !!! www.masajclub.ro (0727.861.111

38. Atingeri pasionale. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 39. Atingeri patimase. Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

74. Dessiree Masaj, masajul erotic ofer-

75. Dessiree Masaj, alege calitatea

18. Aliyna, una dintre putinele maseuze

speak engl Servicii de calitate, 29 ani, ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor generosi, intr-o locatie de lux. La mine sau la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 200 L; (0769.172.748

73. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457

45. Bruneta 31 ani ofer masaj de

49. Bruneta 28 de ani, finuta, tandra ofer masaj total domnilor generosiintr-un ambient placut la domiciliu meu. Titan Bd. Theodor Pallady, 80 L; (0721.821.385 adelacristina2003@gmail.com

21. Amy, poze reale, zona centrala, I

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro

vino la mine te astept la un masaj erotic domnilor maturi si manierati zona Zepter 40 L; (0768.519.135

44. Blonda, reale 100% 30 de ani 58 kg

17. Alina, Unirii, doamna foarte discreta,

inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

72. Dessiree Masaj a creat pentru tine

it de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950

48. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter, 50 L; (0774.929.887

30 ani, nonconformista si extrem de pasionala, ofer diverse tipuri de masaj dlor ce doresc sa evadeze din cotidian si banal, 150 L; (0729.541.822 sweetpleasure@yahoo.com

71. Denisa, the best massage in town I’m waiting for you in my location or in your hotel room, 200 L; (0724.486.010

de relaxare la domiciliu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

Laura, si colegele te asteapta intr-o vila de lux unde vei descoperi cele mai frumoase domnisoare. Poze reale 100%. Zona Domenii. La Exclusive Masaj este locul ideal pentru un masaj perfect 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

68. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg 30 de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter 50 L; (0763.154.254 69. Darya, buna sunt o bruneta finuta, curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase pentru mai multe detalii suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 70. Denisa roscata inalta 1.72, fru-

moasa si tanara, 20 ani. Te astept in compania mea sa te rasfat cu masaj de relaxare si body masaj. Contacteaza-ma si nu vei regreta alegerea facuta. 80 L; (0731.403.624

masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 76. Diana masaj massage visit hotel or your apartment Diana, nice to meet you. I am brunette, senzual and I can make you a very good massage. My meticulous eye for detail ensures each encounter is tailored to your innermost desires. Relax massage, erotic. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 77. Diana massage, masaj, visit hotel or

your apartment, Diana, senzual lady, brunette, slim , elegant and expert in massage make you feel your senses , gentle. Hotel visit only or visit at your apartment. Call for details. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

78. Diana, buna sunt Diana. Ofer masaj

de relaxare domnilor doritori. Pentru mai multe detalii contactati-ma. Bulevardul Unirii. (0727.031.066 79. Diana, doamna matura, ofer masaj

de relaxare pe tot corpul intr-o locatie curata si discreta. 80 L; (0724.448.220 80. Diana, best massage, masaj, visit

hotel or your ap Diana, brunette, slim, very elegant and expert in massage make you feel very good. Hotel visit or visit your apartment. Elegance and sweet. Best massage (masaj). Unirii, Arc Triumf, Victoriei. Call me. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 81. Doamna casatorita, stilata, masaj de

relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960

82. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com 83. Doamna matura 34 ani, bruneta

fumoasa reala 100%, care iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica. Locatie centrala, discretie, igiena, 400 L; (0737.428.170 84. Doamna matura, 51 de ani, elegan-

ta, discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor non-stop, 200 L; (0752.411.698

85. Doamna matura, am 30 ani sani nr

3 bruneta cu parul lung te astept in locatia mea luxoasa pentru ati oferi un masaj relaxant pentru toti domni care stiu sa aleaga experienta si bunul simt, 50 L; (0725.397.305 86. Doamna matura, am revenit, am 50

de ani, sunt singura, plinuta si te astept la un masaj menit sa-ti relaxeze tot corpul. Piata Romana; 50 L; (0738.268.040 87. Doamna matura, Terapie medicala: Disfunctia erectila, Punctul VC6, Oceanul energiei situat sub ombilic . Luni-Sambata 10:00-20:00 Happy-Hour 10:0013:00 150 L; (0720.377.471 88. Doamna matura, pasionala, la mine

sau la tel. 15 m O adevarata doamna, elegata si pasionala, cu sani mari naturali te voi alinta cu un masaj body-erotic nud, mici surprize. Central, parcare. La tel. 5/15 min., (0724.991.362 89. Doamna, 45 ani, educata, ofer

masaj de relaxare doar la tine sau la hotel. Speak english 150 h. Program de la 8-20. Anunt valabil doar pentru Buuresti, 150 L; (0725.494.605/ 0738.575.700 florentinacrt@yahoo.com 90. Doamna, Matura experimentata in arta masajului te invit sa traiesti o experienta care fiecare barbat merita sa aiba parte. Locatie centrala foarte curata. uleiuri finela fel si momentele. 200 Ron jum de h, 300 Ron/h 300 L; (0733.844.526 91. Doar pentru deplasari hotel, domicil-

iu Bruneta frumoasa, 22 ani, sani nr. 4, 58 kg, 175 cm, fund bombat, ten alb, ma deplasez la domiciliu sau hotel, ofer servicii de masaj domnilor interesati, mai multe detalii la tel., 400 L; (0799.266.202

100. Fantezia masajului cu o femeie tanara si calda, sunt o tipa tanara frumoasa, educata si comunicativa, experienta cu mine este una interesanta. Lasate purtat in lumea fanteziei alaturi de mine. (0906.760.800

129. Masaj Andra 21 de ani, tanara, fru-

101. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com

130. Masaj Buna, sunt noua in domeniu dar cu destula experienta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare asa cum iti doresti, plus alte mici fantezii care sa te conduca pe culmile extazului, 100 L; (0755.948.888

102. Fete noi, locatie lux, simte atingerile

in Bucuresti La mine sau la hotel Tel,. 150 L; (0764.182.119

patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 103. Floreasca, doamna sociabila,

noua in zona, masaj de relaxare la domiciliul meu, locatie discreta, curatenie si bun simt, 80/150. 80 L; (0730.975.319 104. Happy tantric hour, Sweet Touch Massage vine in intampinarea voastra cu o oferta incendiara. Tantric massage 160 Ron/ora de luni pana vineri intre orele 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o experienta de neuitat 160 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 105. High class Nicole, poze reale

100%, domnisoara inalta, slim, educata, te invit in locatia mea din zona Cotroceni pentru a da frau imaginatiei printr-un masaj pasional. Iti garantez ca experienta va fi de neuitat iar satisfactia deplina, 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 106. Hotel Sir Orhidea, noua în oras ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret, mai multe detali la tel, non stop.ma si deplasez la tine sau la hotel; 60 L; (0768.689.770 107. Inna, miniona, o doamna cu un car-

acter aparte, matura, mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841 108. Irene, masaj la tine sau la hotel

Bruneta cu forme iti pot oferi un masaj de vis. I also speak english, masaj (massage) la hotel sau la tine. Programare cu 1 h inainte, 350 L; (0766.699.417 irene2018irene@yahoo.com 109. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-

te purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

110. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 111. Iulia, 28 de ani draguta, ofer masaj

de relaxare domnilor generosi, 100 L; (0756.454.827 izaiza810@yahoo.com 112. Jolie te asteapta pentru un rasfat

brazilian, buna, numele meu este Jolie sunt 100% brazilianca te astept intr o atmosfera discreta in cea mai deplina curatenie pentru a te rasfata cu un masaj asa cum meriti. I speak english; 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 113. La mine zona Vitan, masaj total de

relaxare, buna sunt Bianca, te astept in locatia mea curata si discreta din zona Vitan. Poze 100% reale, dovedesc cu tatuajul. Masaj total de relaxare 80 ron-30 min 120 ron-o ora, mai multe detalii la telefon. 80 L; (0786.612.304 114. La mine, Maria 30 de ani ofer masaj

terapeutic si de relaxare locatie Dristor Camil Ressu multe detalii la tel. 60 L; (0720.522.833

115. La mine, Vitan mall, te astept in locatia mea intima si curata pentru momente de maxima relaxare. Masaj total. Bruneta 1.69 cm/50 kg/24 ani. 30 minute-80 lei,1 h-120 lei. 80 L; (0767.470.594 116. LA MULTI ANI 2018 Excess Massage va invita sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660 117. La tine mine hotel. Doamna 32 ani, masaj de cea mai buna calitate, locatie centrala, discreta, pt. mai multe detalii ma poti suna, 100 L; (0740.757.565 118. La tine sau la hotel Alina noua Bucuresti ofer masaj la dimiciliul clientului sau hotel pentru mai multe detali contactima nu rasp la privat non stop 100 L; (0768.689.770 119. Larisa 24 ani, Brancoveanu, domnisoara discreta, finuta, frumoasa, blonda cu ochii albastri, maseuza cu experienta, o fire calda si calma, foarte dulce, ofer diverse tipuri de masaj intr-o locatie intima si discreta. 150 L; (0738.530.561 sweetpleasure@yahoo.com 120. Larisa, la mine sau hotel, ofer masaj de relaxare, calitate, relaxare prin tehnicile mele de neuitat, ofer si ce seriozitate, 200 L; (0767.311.686 121. Larisa, noua in orasul tau, fotografii

apeutic si relaxare, doamnelor mature; (0768.603.368

100% reale, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, te astept in locatia mea intr-un ambient placut. 100 L; (0720.598.721

93. Donna in Baba Novac, Dristor, 100%

122. Laura 39 de ani Doamna draguta

92. Domn cu experienta ofer masaj ter-

bucuresteanca versata, adaptabila si intelegatoare. 300 L; (0726.894.837

94. Dristor, buna, doamna bruneta, ofer

servicii de calitate, masaj de relaxare si tonifiere, la mine acasa. Locuiesc singura. 50 L; (0733.782.676 95. Eleganta, doamna matura, 48 de

ani calda, ofer atingeri tandre, masaj de relaxare, masaj erotic-body, mici surprize domnilor interesati de momente unice de relaxare. Posibil la tel. 15 min. Seriozitate. M. Bravu, (0729.443.193 96. Eleganta, pasiune, erotism, show,

doamna matura, 48 de ani, calda ofer masaj erotic cu uleiuri aromatice intr-un mediu placut, plus alte surprize domnilor educati. Am si o colega ptr show. Posibil la tel. 5/15 m. Discretie, parcare. 100 L; (0729.443.193 97. Eroii Revolutiei pustoaica 19 ani

dulce si jucause, te astept la un masaj de relaxare deosebit. Multe surprize placute garantat 100 L; (0720.014.632 98. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy,

Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 99. Excess Massage, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

ofer masaj de relaxare domnilor generosi, 100 L; (0756.344.066 izaiza810@yahoo.com

123. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te sur-

prins de arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discrer. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady. 80 L; (0720.649.896

124. Luna Massage. O oaza de placere si relaxare te asteptam seara de seara in salonul nostru pentru o sedinta de masaj speciala. La noi te vei simtii cu adevart bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie, 150 L; (0722.877.223 125. Ma deplasez, bruneta frumoasa si eleganta 22 ani, ofer masaj erotic domnilor interesati sa petreaca clipe de neuitat in compania unei domnisoare superbe, nu lucrez cu poze false, folosesc uleiuri si creme special concepute pentru a-ti oferi 300 L; (0722.134.204 126. Madalina, Unirii, buna, eu ma numesc Madalina, sunt o bruneta stilata, o doamna nonconformista si deschisa catre provocari, am 35 de ani, 1.65 m, 60 kg si ofer diverse tipuri de masaj dlor discreti numai in locatia mea. 150 L; (0720.417.718 127. Mall Vitan, masaj unic si clipe unice, buna, sunt Maria, daca anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj, 100 L; (0757.702.170 128. Mary, o bruneta cu bun simt si rabdatoare te asteapta intr-o locatie discreta pentru a-ti oferi un masaj total de relaxare, zona B-dul Unirii, 100 L; (0730.557.741

moasa si satisfacatoare, ofer masaj de relaxare doar la tine sau hotel, poze %100 reale. Cer si ofer seriozitate. Pentru mai multe detalii la telefon. (0738.590.092

131. Masaj de relaxare Doar cateva zile

132. Masaj gratis pt. domnisoare si doamne la domiciliu dvs Ovidiu; (0743.864.053 ospanache@gmail.com 133. Masaj O doamna sociabila, comunicativa te astept in locatia mea din zona Veterani pentru a te relaxa intr un cadru intim si dicret cu numai 50, 100 sau 150 ron; (0738.143.336 134. Masaj cu de toate, Doamna Rep. Mod. cu experienta in arta masajului de relaxare, te astept intr-un ambient placut si discret, igiena, mai multe detalii la tel., (0758.804.949 Raissarusu@yahoo.com 135. Masaj cu stapana fantezia masaju-

lui cu o stapana cu o vasta experienta si un ambient select non stop la sms 1554 cu text masaj sau la telefon; (0906.120.860/ 1554.000.000 mirunaarmin@yahoo.com

136. Masaj de relaxare cu ucrainence, te invit la un masaj de relaxare cu sauna si jacuzi intr-un ambient discret si placut; 150 L; (0759.109.449 Raissarusu@yahoo.com 137. Masaj de relaxare pt domni, doamne si domnisoare Doamna, masaj profesionist de relaxare, tonifiere, intretinere corporala, lombar, cervical. Bucuresti, sector 1 75 L; (0731.093.149 liviu.c.georgescu@gmail.com 138. Masaj de relaxare totala la domicili-

ul meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188

139. Masaj de relaxare, 36 ani rep. Mold, masaj de relaxare fara graba cu o maseuza cu experienta in arta masajului de relaxare la domiciliul meu care se afla in centrul orasului la Universitate, discretie si igiena cu siguranta, (0758.804.949 popa_popa@yahoo.com 140. Masaj delicios Vip Obsession Massage te invita sa petreci momente memorabile in salonul nostru de masaj de lux. Avem cel mai delicios masaj senzual. Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele o gasiti, 200 L; (0755.141.868/ 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro 141. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 142. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253 143. Masaj erotic cu cele mai frumoase domnisoare, te asteptam la noi intr-o locatie de lux sa descoperi cat de dulci si pasionale putem fi. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 144. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 145. Masaj erotic, fete sexy, pasiune, discretie Maseuze frumoase va astepta la Nirvana Massage sa va aduca pe culmile extazului. Fantezia, senzualitatea, arta masajului erotic si limbajul trupului maseuzelor va vor oferi o experienta de neuitat, 170 L; (0764.585.331/ 0721.904.419 masaj.nirvana@yahoo.com 146. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

147. Masaj erotic. Fete noi, locatie de lux. Maseuze sexy si frumoase te invita intr-o locatie eleganta si discreta, dornice sa-ti rasfete trupul prin tehnici speciale ale masajului. Incearca o noua experienta intr-o atmonsfera plina de erotism, 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 148. Masaj la 4 maini Doua maseuze cu experienta, 29 si 30 de ani, amandoua slim fit, cu un fizic de invidiat, doua femei frumoase si open-mind, oferim sedinte de o ora de masaj la dublu d-lor discreti. Zona Piata Unirii, 450 L; (0723.735.411 149. Masaj la hotel sau la salon daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 150. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,

fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

151. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906 152. Masaj Lucky Love, salon de masaj

si night club, te cheama la o experienta de neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, senzuale si frumoase fete. Masaj de relaxare, erotic, body masaj, striptease, intim ladies show. 130 L; (0722.110.003/ 0754.035.723

153. Masaj massage visit hotel or your apartment Diana, visit hotel or your apartment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te pot face sa te simti ca in rai, fac foarte bine masaj, massage la hotel sau la tine. Alege-ma si vei reveni garantat!! 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 154. Masaj placut de relaxare inainte de culcare. Fa-ti timp azi si ofera-ti un capriciu cu o sedinta placuta de masaj, stimulez toti porii pielii tale, te vei simti in al 9lea cer. Disponibila non stop. Vezi videoul din acest anunt si apoi ma suni, 200 L; (0721.609.296 155. Masaj profesional terapeutic, relax, in Bucuresti maseur profesionist efectuez masaj de relaxare, sportiv, cervical, capilar, facial, aromaterapie, terapeutic, reflexoterapie, (70 Lei/ora, 150 Lei 2 ore). Detalii tel. Prg: L-D 09:00 23:00 70 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


12 martie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

PRESTÅRI SERVICII 156. Masaj suedez, experimentata in terapii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer masaj suedez de relaxare. Durata o ora jum, zona centrala. 150 L; (0723.473.209/ 0723.473.209

187. Ofer relaxare si destindere intr-un ambient placut si curat, printr-un masaj terapeutic efectuat prin diferite tehnici ale masajului. Mai multe detalii la telefon. Discretie, 200 L; (0721.931.363

157. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

188. Parfum de femeie, langa mine vei

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

158. Masaj, ofer masaj de relaxare dom-

niilor la mine la domiciliul meu; 100 L; (0785.164.453/ 0746.587.654 udugabriela@gmail.com

159. Masaj, hei, buna. Sunt o blonda fin-

uta, draguta rabdatoare glumeata am 34 de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase pentru mai multe detalii sunama. Singura in locatie, poze reale, (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com 160. Masaj, noua in Bucuresti ofer masaj, numele meu este Andreea, sunt noua in domeniu dar cu experienta necesara pentru a te face sa ajungi pe culmile placerii printr-un masaj de relaxare combinat cu un masaj erotic. 100 L; (0760.870.593 161. Masaj, noua in oras, blonda finuta, masaj, suna-ma pentru mai multe detalii, 150 L; (0735.738.876 Aale539@yahoo.com 162. Masaj, noua in zona, buna numele

Cristina ofer masaj de relaxare/ body la domiciliul meu, mai multe detalii la tel., 100-150 h Mega Mall Pantelimon sector 2 100 L; (0751.878.897 163. Masaj, noua, doamna bruneta un

pic plinuta, draguta, sani mari, serioasa comunicativa, te astept la masaj; (0733.864.167

164. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,

gasi parfum de femeie dornica sa simta pasiunea unui barbat ce adora masajul. Daca si tie iti plac sedintele in compania unei femei complete, nu ezita. (0906.760.690 189. Pasiune si tandrete Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 190. Perfecta, speciala pentru domnii care se respecta. Cel mai bun masaj de relaxare. Nu vei regreta. Servicii ireprosabile. Educata si amabila. Discreta, detalii la telefon sau WhatApp, speak english, non stop, 100 L; (0769.169.016 Escortevip20@yahoo.com 191. Piata Victoriei, 200 ora, matura 42

ani, sani de colectie, astept doar barbati educati si hotarat, bd Ion Mihalache, 200 L; (0751.429.066 192. Placere unica, masaj erotic special

Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

193. Plinuta tanara 36 ani plinuta draguta calma comunicativa. Te astept la un masaj doar pentru domni maturi seriosi. Sector 4; (0741.645.898

draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529

hotel sau la mine bruneta frumoasa cu simtul umorului ofer masaj de relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea si bunul simt 300 L; (0761.303.582

165. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt

195. Poze reale, Delia 19 ani, fitness

experta in arta masajului. Vino sa te convingi personal. Poze 100% reale, 70150 ron, (0768.382.109 alexandra.ayan@yahoo.com

166. Maseur cu experienta, ofer masaj de relaxare si destindere, intr-un ambient placut si curat. Masajul este stric terapeutic si fara conotatii sexuale. Mai multe detalii la telefon. Se ofera discretie. 70 L; (0764.692.258 167. Maseuza cu atestat. Roxy 200

lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; (0731.646.555 168. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,

194. Poze reale ma deplasez la tine/

model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 196. Promo masaj erotic la dublu, intre doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai acum la Noblesse Unic si alege-ti maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta dureaza 60 de minute si costa 300 ron. Garantam ca vei alege dintre multe. 300 L; (0727.148.861 197. Pustoaica, buna sunt o fata discreta si serioasa, ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare. Vino sa te convingi; (0758.618.490

47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742

198. Pustoaica, 19 ani, te astept la un masaj de relaxare si multe alte surprize placute. Sunt o fire foarte calma si mereu zambitoare. Pozele imi apartin in totalitate. Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.632

169. Maseuza tanara, reala 100%, bruneta, maseuza reala 100%, bruneta. Masaj profesional de relaxare, rasfat si caliate. Conditii de lux. Igiena si discretie. Jacuzi, parcare, bar personal, prosoape curate, ultracentral, informatii la telefon. 150 L; (0764.182.119 brunetatanarasireala@yahoo.com

199. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

170. Maseuza, departe de stresul cotidi-

an, arta masajului te va destinde. Erotismul si pasiunea te vor purta pe aripile diafane catre insula numita extaz. Zona Baba Novac 60 L; (0736.682.267

171. Maseze (Ucraina) Maseze cu experienta in arta masajului de relaxare . Vei avea parte de fete frumoase si atmosfera placuta zona Universitate; (0758.848.296 Popa_popa@yahoo.com, 172. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan

metrou, ofer servicii de masaj, domnilor seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310

177. Militari Alina, 28 ani. Domnisoara apetisanta te astept sa iti ofer cel mai relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie discreta. Detalii complete la telefon, 100 L; (0720.388.272 178. Mirela, ofer masaj de relaxare intr-

un ambient placut la domiciliul meu. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922

179. Miruna, Splaiul Unirii stilata, nonconformista si pasionala te astept intr-un ambient deosebit pentru a petrece clipe unice, masaj total. Sunt selectiva, nu sunati inutil, pentru mai multe detalii ne auzim la telefon, 300 L; (0736.831.606 180. Mister si seductie, lux si calitate Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 181. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60

kg 30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si erotism si foarte dulce e astept la un masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; (0731.289.615 182. Monica, draguta 43 ani ofer masaj

relaxare, discretie sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 183. Nicol bruneta slim, buna ma numesc Nicoll, am 21 de ani sunt subtirica slim, am 46 kg si sunt dornica de a cunoaste persoane noi, te astept sa petrecem momente relaxante de masaj intr-un ambient placut. 200 L; (0726.073.377 184. Noblesse Unic, salon masaj erotic

nud 60 min Respect si calitate. 15 maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona Petrom Eminescu 200 L; (0727.148.861 185. Noua domnisoare te asteapta pen-

tru un rasfat Royal intr-un cadru intim, nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina exterioara, lenjerii si prosoape curate si parfumate, locatie lux, masaj, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

186. Numai pentru doamne, barbat matur, placut, civilizat, foarte curat, masaj de relaxare, 50 lei 30 min, prima sedinta gratuita. 50 L; (0770.514.092 cm_mircea2006@yahoo.com

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 219. Stapana ofer masaj erotic si dom-

inare doamna matura, ofer clipe de relaxare, te astept sa te alint cu masaj body erotic nud si multe alte surprize. Pot fi stapana, pt. domnii submisivi, le implinesc fanteziile. Suna. La tel. 5/15 min., (0726.803.363 220. Tanar sportiv 30 ani efectuez masaj

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

205. Roxana, noua in zona, Ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta. Titan, bld Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 206. Ruby, frumoasa, reala, locatie cen-

trala de lux poze 100% reale in locatie, lucrez in cadrul unui salon de masaj care iti ofera: prosoape si lenjerii curate si parfumate, freebar, aromaterapie, jacuzzi, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 207. Salon lux Baba Novac Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 208. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 209. Salon lux Baba Novac Seductie

erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 210. Sector 6, Iuliu Maniu, buna vrei

relaxare totala, igiena, discretie si seriozitate. Vino sa iti dovedesc prin masaj adevaratul moment al placerii, non-stop, 100 L; (0720.699.369 211. Servicii de calitate- masaj Adela,

noua pe sait, ofer servicii de calitate (masaj) (la mine) domnilor care au o personalitate deosebita, langa care vreu sa petrec un timp de calitate. Telefon 150 L; (0738.141.644 212. Servicii de calitate- masaj Anna, kinetoterapeut,ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta (la mine sau la hotel) domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea. Tel: 100 L; (0736.890.339 213. Servicii speciale dominare, masaj

fantezie, camera speciala dominatrix la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861

214. Servicii totale, draguta, forme frumoase ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, daca doresti mai multe detalii, astept sa ma contactezi, (0769.248.785

13. Instalare Windows, reparatii calculatoare, reparatii laptopuri, instalare Windows XP/7/8/10, reparatii monitoare LCD, programe, devirusare, resetare BIOS, recuperare date, probleme internet, wireless, configurare router. D. gratis, 50 L; (0726.054.690/ 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com http://www.reparatiicalculatoare.16mb.com

9. Empendo Distribution, transport rutier de marfuri, punem la dispozitie masini cu masa de 3.5 t, pentru transporturi rutiere de marfuri, atat in municipiul Bucuresti cat si in tara. Relocari, mutari firme, transport si mutari de mobila. www.empendo.ro 100 L; (0726.281.281/ 0738.859.000 office@empendo.ro

Instalatii electrice non stop Bucuresti, reparam instalatii electrice de toate tipurile. Fie ca ai nevoie de repararea unei prize sau a unui tablou electric echipa noastra de electricieni autorizati iti sta la dispozitie (0722.974.760/ 0766.974.760 office@ruady-service.ro

14.

15. Instalator accesibil-autorizat ANRE

11. Firma de mutari-relocari prestam servicii de transport cu masini de diferite volume, manipulare, infoliere, montaj mobila. Programul nostru de lucru este de l-d, in intervalul orar 0722,00.Transportam marfa,marfuri g. (0721.654.085 contact@transportmobilasibagaje.ro 12. Inchiriem Fiat Tipo 2018 motor 1,4

221. Tanara, 34 ani, ofer masaj de

16. Instalator sanitar, montaj obiecte

13. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non-

relaxare profesional, masaj cervical, lombar, capilar, intretinere corporala, experienta, atestat, masa de masaj, locatie centrala bd. Burebista, discretie, zilnic de luni-sambata, 14-22. 100 L; (0732.937.889 222. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 223. Tanya 30 ani, ofer servicii de cali-

tate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon, zona Obor Kaufland. 70 L; (0754.517.309 224. Titan, Auchan noua in zona ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret mai multe detalii la tel caut colega, 40 L; (0720.182.359

sanitare, masini spalat, aragaze, robineti, revizii, desfundari scurgeri; (0744.858.973 17. Instalator sanitare, termice si gaze,

montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro www.instalatorulcaseitale.ro

19. Masini automate de spalat, acum

15. Inchirieri auto Bucuresti, lux,non-

asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 20. Mecanic masini de cusut casnice si

industriale; (072004414

226. Unirii, Zara, noua in zona, ofer

22. Reparatii aragaze va salut, techni-

227. Unirii, Angelica, noua in zona, ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in totalitate. Sunt o fire calma, intelegatoare si cu bun simt. 80 L; (0727.235.259 228. Va astept la un masaj de relaxare in locatia mea hei ma numesc Cristi si daca esti in cautarea unui masaj de relaxare nu ezita sa ma suni. 250 L; (0767.285.763 andreicristi12@yahoo.com 229. Veronica, Snagov, domnisoara sti-

astept la un masaj total de relaxare a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat, Unirii Zepter. Poze reale 100%, 100 L; (0743.610.899 231. Vrei o femeie dulce pentru un masaj deosebit, sunt draguta si comunicativa, cu mine te vei simti in largul tau, fara sa fim deranjati, tehnicile mele te vor relaxa total; (0906.760.640

Repara¡ii electrocasnice, electronice 1. Automatizari, reparatii centrale ter-

mice, service Intretinere centrale, piese originale, curatari chimice si ventila?ie, reglaje crestere randament, reparatii pe loc placi electronice centrale. Promptitudine, garantie asigurata Florin BucurestiIlfov, (0726.442.376/ 0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com 2. Autorizat reparatii frigidere, combine

frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

3. Autorizat, asigur reparatii masini automate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionatcuratare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 4. Depanez calculatoare, instalare Windows 50 lei, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, instalare imprimanta 30 lei. 50 L; (0745.132.833 5. Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine. Relatii la telefon: (0744.517.905/ 021.425.87.56

21. Repar masini de spalat automate

cian electrocasnice repar aragaze, plite, cuptoare la care nu sta flacara, reglaj presiune gaz inlocuire butoane schimb diuze, termocuple,la domiciliul clientului, se ofera garantie. 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 service.tcm78@gmail.com 23. Reparatii frigidere combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 24. Reparatii frigidere Bucuresti, ne

ocupam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii. (0722.572.248/ 0766.394.796 25. Reparatii instalatii termice, sanitare, electrice solutii adecvate in ceea ce priveste lucrarile de instalatii termice, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii de gaze si frigotehnice, lucrari de amenajari amenajari interioare (0762.447.379 racconstruct@yahoo.com 26. Service frigidere combine frigorifice,

congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 27. Service iPhone/iPad/Apple Service

iPhone, deblocari decodari resoftari reparatii hardware service iPhone/iPad 100 L; (0769.264.414/ 0769.264.414 office.sdgsm@gmail.com 28. Service Reparatii masini de spalat

si aragaze CMC Service Expert. Bucuresti .Service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Servicereparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it

29. Tapiter execut reparatii de canapele, fotolii, scaune, coltare, capitonaj si huse la domiciliul clientului, firme; (0745.989.296

Transport, turism 1. Abac Trans oferta mutari si transport pret fix oferta 100 lei servicii de mutari sau transport in localitate sau provincie 1 leu/km, echipa incarcare la cerere si program si sambata sau duminica; 100 L; (0728.541.180 mutaritransport@gmail.com 2. Accesibili 100%, transport mobila,

bagaje, electrocasnice, canapele, diverse marfuri. Avem si manipulanti. Program zilnic, inclusiv in week-end; 50 L; (0735.493.750 3. Accesibili 100%. Echipa, prestam

servicii de mutari profesioniste. Asiguram ambalare, manipulare, montaj mobila, 50 L; (0722.768.555

si congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

4. Asigur servicii de transport de marfa cu duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com

7. Electrician autorizat Coman

5. Camping Baneasa Casa Alba, Aleea

6. Depanez frigidere, combine frigorifice

Costel service. Bucuresti, toate sectoarele, varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura Enel gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura; (0740.983.312/ 0761.659.194 8. Frigidere casnice si comerciale, con-

gelatoare, convenabil, garantie, inclusiv sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631 9. Frigidere service si reparatii Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 10. FRIGIDERE, reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv Sambata, Duminica, (0729.473.587/ 021.420.36.48 11. Frigidere, combine, congelatoare

etc., reparatii la domiciliul clientului; (0722.619.569

stop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017 motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare neagra. -predare si preluare gratuita in Bucuresti; -adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit; -cauciucuri noi de iarna, 25 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

18. Jaluzele. Reparatii si vopsit, jaluzele din lemn (rulouri), experienta 35 de ani in domeniu; (0737.353.228

toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0767.177.665/ 0722.327.483

masaj la domiciliul meu curat si discret, mai multe detalii la tel., 50 L; (0767.345.563/ 0733.780.623

benzina si GPL montat, manuala 6+1 , culoare neagra cauciucuri de iarna noi, asigurare full Casco gratuit. Program 7/24. Relatii la nr tel. (0758.557.777

14. Inchirieri auto Bucuresti, lux, nonstop, aeroport Inchiriem Auto toyota rav4 motor 2.0 diesel manuala 6+1 culoare neagra. 4x4; -predare si preluare gratuita in Bucuresti -adaugare sofer suplimentar pe contract GRATUIT -cauciucuri noi de iarna; 55 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

225. Titan, Auchan, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret, mai multe detalii la tel, 50 L; (0767.345.563/ 0733.780.623

204. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

8. Efectuez mutari mobila marfa intern international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri tarif 0.7 lei / km optional contracost remorca 750 kg volum util 8 mc sau duba 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contracost avem personal incarcare, 70 L; (0746.478.545

executam istalatii gaze, obiecte sanitare, centrale termice, schimbari coloane blocuri, montari argaze si calorifere,detectoare gaz (0720.992.196

230. Viviana, Blonda 24 de ani, te

masaj total la domiciliul meu pt mai multe detalii astept tel.tau, poze reale 100%, singura in locatie program de la 11-23, speek english . 50 L; (0721.773.154/ 0763.247.735

ice non stop, autorizat RSL, intretinere, montaj, avize orice combustibil, marca, putere 800 kw experienta 20 ani expert specializat, centrale in condensare www.termicecentrale.ro; (0726.209.005 cristeapaulconstantin@yahoo.com

12. Inginer repar centrale termice, serv-

pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj: total integral tantric erotic, relaxare (pret fix 100 euro) 100 {; (0756.642.225 evannbourne@libero.it

201. Rond Alba Iulia, ofer servicii de

203. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te

176. Mihai Bravu, Vitan, Dristor Doamna înalta bruneta, ochisorii verzi, cu forme apetisante ofer masaj de relaxare. Detalii la telefon; (0762.901.720

218. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

numele meu, am 23 ani, reala 100%, daca doresti sa iesi putin din rutina zilnica, te astept alaturi de mine intr-o locatie centrala pentru un masaj, 300 L; (0742.529.725

174. Maya foarte draguta, cu experienta

175. Melissa 30, ofer masaj total de relaxare fara graba, Piata Victoriei 100 L; (0735.545.648

217. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista 200 L; (0725.458.291

lata, foarte frumoasa, fina, educata, o fire calda si calma, maseuza cu experienta, ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea dlor discreti si generosi. Fotografii absolut reale. 200 L; (0732.037.584

este numele meu, sunt o doamna matura de 48 de ani, 1.68, 60kg si te invit in compania mea pentru a-ti oferi un masaj de relaxare profesional combinat cu un masaj erotic. 100 L; (0720.969.645 in domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii la telefon, locatie 3 minute Unirii, 200 L; (0736.674.940

216. Sonya, bruneta reala, educata si selectiva ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare, terapeutic si body masaj intr-un ambient discret si curat. Zona Unirii, rond Alba Iulia, 100 L; (0720.716.956

200. Rond Alba Iulia, Cristina este

202. Rond Alba Iulia, Rebeca 20 de ani te astept in locatia mea pentru a te satisface cu cele mai bune clipe de relaxare intr-un ambient placut. Rasfata-te cu un masaj profesional, contacteaza-ma pentru mai multe detalii, 70 L; (0734.423.317 dragusinancuta20@gmail.com

173. Matura ofer masaj, buna, Karla

215. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si cativa km de tine, o fata cu forme rubensiene te asteapta intr-o locatie de lux cu maxima igiena si cofidentialitate pentru a te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

Privighetorilor 35 va ofera servicii non stop, tel./fax; (021.361.77.30/ 021.361.77.31

stop, aeroport Inchiriem Auto audi a8 2014 motor 3.0 diesel quattro culoare neagra. -predare si preluare gratuita in Bucuresti -adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit -cauciucuri noi de iarna 200 {; (0786.802.323 16. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a Car Bucharest, Inchiriem Auto Renault Laguna3 2014 motor 1.5 hd manuala 6+1 culoare neagra. -predare si preluare gratuita in Bucuresti; -adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit; -cauciucuri noi de iarna; 35 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 17. Inchirieri auto Bucuresti, Rent a Car Bucharest, lux, inchiriem Auto Dacia Sandero an 2017, 0.9, benzina, 5+1 manuala, 10.000 km culoare neagra, predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit, cauciucuri noi, 25 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 18. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a

Car Bucharest, lux, inchiriem auto Peugeot 207+ an 2014 motor 1.4 benzina 20.000 km culoare rosie. Predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit , cauciucuri noi de iarna, 30 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 19. Inchirieri auto, rent a car Bucharest, lux, inchiriem auto Toyota Rav4, motor 2.0 Diesel, 80.000 km, cutie manuala 6+1, 4x4, culoare neagra.Predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit. 55 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 20. Mobila si tapiserie, transport gratuit Sifoniere 2, 3 usi, comode, dormitoare, paturi, bucatarii, canapele din stoc si la comanda. Disponibile pe mai multe culori. Facebook: Magazin de mobila Poiana Campina (0720.721.712/ 0734.164.644 pascuaugustin@yahoo.com 21. Moloz, nisip, balastru, moloz la saci

sau varsat. Nisip. Balastru, transport mobila, demolat, debarasari, facut curat, cu sau fara muncitori. (0768.460.990

22. Mutari locuinte si sedii de firma prestam servicii de mutari A-Z. Asiguram infoliere, montaj, manipulare, marfa asigurata.Programul nostru de lucru este l-d. 09-21:00. 1 L; (0720.115.849

Mutari mobilier apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, ambalare la cerere, tamplar propriu, echipa tanara 4 baieti, camion 5T. Experienta, profesionalism. Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750 23.

24. Mutari mobilier, transport orice tip marfuri, firma transport asigur transport orice tip de marfuri, cu duba Renault, 3.3 tone, la orice ora inclusiv noaptea, preturi minime. Ofer factura. 50 L; (0773.802.120 imaykan@yahoo.com 25. Mutari, transport mobila, depozitare, debarasare. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie. 30 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro 26. Oferta pret fix 100 lei in Bucuresti si

Ilfov, mutari de orice fel sau transporturi cu duba+sofer si echipa la cerere in Buc sau in provincie cu program si sambata sau duminica, telefon; 100 L; (0724.449.415 27. Tractari auto non-stop la preturi

5

31. Transport cu duba 3,5/ 24 mc, tarif

1,5 L/km sau Dacia Doker, 0,8 L/km; (0766.642.507 32. Transport diverse Asiguram trans-

port mobila, in Bucuresti sau in orice localitate. (0720.259.702 cataneagu33@gmail.com 33. Transport diverse, zi de zi, marfa si

mobilier, electrocasnice, diverse tocarie, asigur la orice adresa din Bucuresti in timp util si costuri reduse, ofer seriozitate si asigur personal pt. incarcare. (0720.259.702 cataneagu33@gmail.com 34. Transport ieftin de marfa cu duba sau papuc, transport accesibil Buc. Pret de la 50 Lei cursa papuc sau de la 75 Lei duba. Ex: mobilier, bagaje, mat. constructii, etc. La cerere manipulare.Daca am tel inchis rog sms si sun în cateva minute. 50 L; (0722.851.823 Dandubapapuc@yahoo.com 35. Transport ieftin papuc sau duba, asigur transport cu papuc sau duba in Buc. si provincie. Pret cu papuc incepand de la 50 lei iar cu duba de la 75 lei. George. Inclusiv sambata seriozitate maxima. In provincie intre 1.3-2 lei km. 1 L; (0724.478.342 36. Transport intern si international,

transport marfa intern si international, mutari mobila, preturi negociabile, posibilitate facturare sau cautam contract colaborare. Dimensiuni incarcare 4,3 m lungime 1,94 inaltime si 1,70 latime; (0765.189.874 Dennylexexclusiv.srl@gmail.com 37. Transport mai ieftin nici nu vei gasi,

transport moloz, mutari-evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat; 28 L; (0727.997.992 38. Transport marfa Servicii de transport marfa si mobila in Bucuresti si toata tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; (0727.244.420 office@transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro 39. Transport marfa intern sau interna-

tional Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat contracost avem incarcare descarcare servicii rapide cu doi soferi express 80 L; (0766.642.507 40. Transport marfa, duba 3,5 t, volum

17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura, decont. (0722.715.339 41. Transport marfa, mobila, dimensiu-

ni utile 4,2x2x2,1 (Lxlxh)-18mc, pret minim, PSP/ promtitudine, seriozitate, punctualitate 1 L; (0722.873.643 42. Transport mobila bagaje, electrocasnice, canapele, etc. La cerere, asiguram servicii de manipulare, infoliere, montaj mobila. Program L-D 09-21:00, 50 L; (0729.694.800 43. Transport mobila 7 zile/7, transport

mobila in Bucuresti si alte orase. Optional, asiguram servicii de manipulare si montaj. 50 L; (0737.178.195 44. Transport mobila si in weekend. Asiguram servicii de mutari mobila ,transport marfa,etc. Dispunem de autoutilitare de diferite volume 3-24mc, si personal bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; (0735.534.488 45. Transport mobila si marfa ,cu manipulare Transport mobila si marfuri generale cu manipulare inclusa ,la pretul de 120lei/ora. Program si in weekend. Sunati in fiecare zi pana la orele 22,00. 120 L; (0733.896.700 46. Transport mobila, marfa de orice

fel, mutari mobila oriunde in Bucuresti si in tara, la cerere asiguram montare demontare mobila, incarcare, descarcare dim auto lung. 4,20 inaltime 2,30 latime 2,15 (0761.022.164/ 0774.458.104 nelualbastrelu@yahoo.com 47. Transport mobila, moloz, veche, nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 48. Transport mobila, marfa, transport mutari, ofera servicii de transport mobila si marfa in Bucuresti de la 80 ron sau in afara orasului preturi incepand de la 1 leu pe km, se calculeaza tur-retur. Va punem la dispozitie, pers; 80 L; (0721.188.607/ 0760.614.691 tzukyy2006@yahoo.com

Servicii diverse 1. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro

3. Acasa la mine, in conditii optime, masaj profi, pe masa de masaj din poze, intr-o locatie civilizata, pe Vitan colt cu M. Bravu, ideal pt a va revigora si echilibra functiile cognitive. Relax, rasfat si sanatate garantat. Nu sex, cititi detaliile. 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730 4. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791 5. Aer conditionat instalare, reamplasari,

reparatii, incarcari freon orice tip de aparat; (0727.217.717

6. Aida, doamna matura, 40 de ani, ofer masaj de relaxare, detalii la tel., zona Dristor, Kaufland, 50 L; (0724.164.656 7. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20 ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer masaj de relexare domnilor generosi cu bun simt, va astept la mine in locatie, pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L; (0738.143.758/ 0733.169.730 8. Alexa Dristor, ofer masaj de relaxare

domnilor generosi, te astept in locatia mea. Nu raspund la sms si privat, 50 L; (0799.156.950

9. Alexa, noua in zona, masaj de calitate pt domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047 10. Alexandra, 34 ani, satena, matura te astept la mine in locatie pentru un masaj de relaxare. Ofer si cer seriozitate. Zona Berceni, (Piata Sudului), 60 L; (0784.329.838 11. Alexandra, Drumul Taberei nr 93, stil si eleganta te invit la mine acasa sa iti ofer un masaj de relaxare, cu uleiuri aromate, dus, aromatherapy, discretie max.igiena tota cer si ofer seriozitate, poze reale, 150/ora. 70 L; (0738.191.485 12. Alexandra, Unirii caut colega. Buna

sunt Alexandra te astept la mine pentru un masaj de ralaxare intro locatie selecta, pentru detali ma poti suna la orice ora din zi si din noapte, 60 L; (0736.478.587 Tigeriulyan@mail.com

13. Alexandra, Unirii, buna sunt Alexandra te astept in locatia mea pentru un masaj de relaxare, pentru a experimenta experiente noi, te astep pt mai multe detalii, 60 L; (0736.478.587 14. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de

ani dornica de experiente noi iti ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentios care apreciaza calitatea. Zona centrala. 60 L; (0738.143.758/ 0734.047.945

15. Alexia, bruneta, 1,60 m, 20 ani, te astept la mine pentru un masaj de relaxare intr-un ambient placut zona Dristor vs Kaufland. 70 L; (0738.143.758 16. Alina 21 de ani, domnisoara supla, comunicativa, manierata si foarte atenta cu tine domn care sti sa te respecti. Titan Auchan; 60 L; (0721.964.205 17. Alina, maseuza blonda te astept in

locatia mea curata si discreta ca sa iti ofer un masaj de neuitat pe tot corpul. Zona Militari Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0724.188.831

18. Anays, poze cu 100% reale, Dristor

19 ani, masaj, 60 L; (0766.799.771

19. Anca, doamna matura, 36 de ani,

ofer masaj de relaxare total la domiciliul meu. Titan b-dul 1 Decembrie Trapezului 60 L; (0729.311.098 cornelia663@yahoo.com 20. Andra - Militari Residence - Incall and outcall Dulce, pasionala si deschisa la lucruri noi, te astept sa ma descoperi. Ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau la hotel. Mai multe detalii la telefon. Poze reale si recente. Discretie si igiena. 100 L; (0742.551.369 andra.bucharest.escort@gmail.com

49. Transport moloz si mobila de aruncat. la pretul de 5lei/ sac. Transport mobila veche la groapa de gunoi. 5 L; (0722.768.555

21. Andreea 29 ani. Ofer masaj de relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Zona Kaufland Obor, mai multe detalii la tel., poze reale 100% 70 L; (0754.501.294

50. Transport national masina 3.5 tone

22. Andreea Blonda 27 de ani cu poze

cu lift, oferim transport la tarife avantajoase la nivel national.Autoutilitarele sunt dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare rapida si instalatii de racire pentru transporturi speciale. 100 L; (0722.564.252 cristian_toporan1407@yahoo.com 51. Transport obiectiv, voluminoase,

orice tip de marfa, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere; (0763.773.746 52. Transport persoane Bucuresti Ger-

mania, Anglia, Ester Tours va ofera transport de persoane Bucuresti in Germania si Anglia cu autocare si microbuze moderne zilnic direct pana la adresa de destinatie. Pt rezervari contactatine; 1 {; (0773.908.912 office@estertours.ro 53. Transport Romania Olanda Belgia Germania Curse regulate cu autoutilitare de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. Transport bagaje, colete, mobila, electrocasnice, biciclete, motociclete, (0745.024.750 fts.freight@gmail.com 54. Transport rutier, aerian, feroviar, maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com

reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526 23. Andreea blonda cu poze reale 27 de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 24. Andreea am revenit respectuoasa si

foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

25. Andreea, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Discretie maxima. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367 26. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu 58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526 27. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

28. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

de transport mobila, servicii complete de mutari, specializata in mutari locale si nationale, mutari de efecte personale si mobilier atat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii; (0733.330.051 office@chmoving.ro

28. Tractari, transport auto pe platforma non stop Asigur servicii de: tractari auto, transport RAR, transport auto intern si international. Disponibilitate la orice ora. Pret negociabil in functie de distanta, locatie, vehicul transportat. 100 L; (0747.444.306 ciosmel2004@yahoo.com

7. Depozitare bunuri si mobilier,

29. TRANSPORT ieftin zilnic inclusiv

55. Transport, mutari mobilier, apartamente 1-4 camere, case, vile. Montam si demontam absolut orice tip de mobila. Experienta 13 ani, camion 25 m3. Iulia Bucur. (0762.676.751/ 0762.676.750

30. Transport agabaritic, combine, uti-

56. Transport. Dorim sa te muti cu tot cu bagaje, mobila, plante etc. Satisfactia clientilor este cel mai important aspect pe care vrem sa-l indeplinim. Transport obiectiv, voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere; (0763.773.746

31. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27 de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

57. Transportam orice, oricand, oriunde, casa de expediti. Transport mobila si marfa in Bucuresti si in tara. www.transportmarfuri.net (0767.633.147/ 0768.293.961

32. Andreea, esti obosit sau stresat vino la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

6. Champions Moving companie

marfuri generale DEPOZITARE BUNURI. La cerere transport, manipulare, servicii door to door, curatenie. Depozitul este in Bucuresti, incinta Faur. Paza 24/24+asigurare. 100 L; (0732.199.999/ 0732.199.999 relocations@gmail.com 10. Evacuam mobila veche, transport,

mutari, relocari. Transport la groapa de gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici (0729.694.800

avantajoase. Bucuresti. Romania

weekend 06- 22:00, transport marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum- Bucuresti 50-150 lei, tara 1-1,5 lei, 50 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com laje, tractoare, transport trailer cu rampe si cu troliu de tone, transport containere, transport utilaje santiere, transport combine agricole, transport agabaritic (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro

29. Andreea, blonda cu poze reale 27 de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526 30. Andreea, blonda cu poze reale facute in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, sunama, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

12 martie 2018

PRESTÅRI SERVICII 33. Andreea, o blonda cu poze reale te

astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

34. Andreea, 29 ani, ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu, locul perfect pt tine, clipe de liniste, relaxare absoluta si atmosfera placuta, poze reale. Mai multe detalii la tel. 60 L; (0764.093.732 35. Andreea, bruneta cu mult bun simt,

calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul Taberei, 100 L; (0761.622.032

65. Buna, suntem 2 prietene, noi in zona, oferim masaj de relaxare, body, dlor. Iti garantez poze reale din locatie, te asteptam, igiena si discretie garantat; Dristor 60 L; (0735.046.873 66. Buna, eu sunt Diana, am 35 ani si ofer domnilor generosi cu bune maniere masaj de relaxare, mai multe detalii la tel. 50 L; (0729.387.539/ 0729.387.539 yanisgabrielbos@gmail.com 67. Buna, eu sunt Natasa, am 20 ani si ofer domnilor generosi, cu bune maniere masaj de relaxare, mai multe detalii la nr. tel. 50 L; (0729.384.116/ 0729.384.116 yanisgabrielbos@gmail.com

astept sa te bucuri de un masaj de relaxare plin de surprize placute, zona Stefan cel Mare, langa metrou. 80 L; (0732.658.008

68. Buna, eu sunt Natasa, am 20 ani si te astept la mine la un masaj de relaxare fara fite si fara graba domnii mei generosi cu bune maniere, mai multe detalii la tel. 50 L; (0733.095.809/ 0733.095.809 yanisgabrielbos@gmail.com

37. Antrenoare fitness, 2, te asteapta

69. Camy noua in zona Unirii, buna sunt

36. Antonia 24 de ani, bruneta slim te

la antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 38. Arta masajului Cui este recoman-

dat? Tie, tu care muncesti sau studiezi, care ai nevoie de energie sau de relaxare, care ai dureri de cap sau de ochi, care esti stresata sau agitat, (0732.536.900 39. ATESTAT masaj terapeutic profe-

sional/ general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura 100 L + reflexoterapie, sedinta completa 1h 30/ 150 L, masa masaj locatie Mosilor-Eminescu, aer conditionat, 10-21, (0724.898.065 40. Atestat profesional pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730 41. ATESTAT, tehnician maseur, masaj

100% profesional: somatic intretinere relaxare, sportiv anticelulitic epilat- 100 L/1 h+ reflexo capilar facial 150 L/1.30 h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:11-20 150 L; (0743.593.040

Camy, 28 ani, noua in zona, te astept in compania mea cu un masaj de relaxare, mai multe detalii la tel: (0721.638.387 70. Carina, buna sunt Carina o domnisoara de 20 ani, 1.75, 60 kg noua in domeniu, locatie centrala. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare mai multe detalii la tel.; 60 L; (0701.175.927 71. Catalina 47 ani draguta ofer masaj

100. Doamna singura, sociabila fizic pla-

cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0737.218.736

132. La tine sau la hotel, Buna, sunt Madalina, am trasaturi asiatice si ofer masaj de relaxare domnilor manierati, mai multe detalii ofer la telefon, nu raspund la nr. privat sau sms, nu am what app, (0720.612.190

166. Masaj terapeutic, domna educata ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si discret domnilor manieratii cu bun simt. Pentru mai multe det sunama. Nu ras la nr privat sau sms. Poza facuta in locatie. Zona Berceni (0784.748.712

101. DOAMNA, 44 de ani, ofer masaj de

133. La tine sau la hotel, Selena, 21 de

167. Masaj, Ada, ofera domnilor manierati masaj terapeutic, igiena, discretie.sector 3, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510

134. Laura Unirii noua in Bucuresti, selectiva ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-o ambianta placuta si discreta. Servicii ireprosabile. Educata si amabila 80 L; (0729.355.247

168. Masaj, Ada, selectiva, ofera domnilor cu bum simt masaj de relaxare intrun ambient placut, sector 3, intre orele 817, 50 L; (0735.366.510

relaxare domnilor manierati. Singura in locatie, discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. Zona Obor, 50 L; (0764738593 102. Doamna, 45 de ani, educata, ofer masaj de relaxare, doar la domiciliul clientului sau la hotel, domnilor manierati. Speak english, pret 100-150 Lei ora, program 8-21. 150 L; (0738.575.700/ 0725.494.605 florentinacrt@yahoo.com 103. DOAMNA, 45 de ani, ofer masaj de

relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Igiena si discretie maxima; (0730.920.166

104. Doamna, Sara manierata, matura, stilata, te invit in locatie curata si discreta pentru masaj terapeutic sedinte de dominare. Mai multe detalii la tel. 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483 105. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225

domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea locatie Militari Uverturii Teatru Masca. 50 L; (0731.045.645/ 0724.605.269

106. Doamna, 50 de ani, am revenit, sunt singura, plinuta, si te astept in intimitatea casei mele pentru un masaj de relaxare menit sa te binedispuna. Piata Romana, 50 L; (0738.268.040

72. Claudia bruneta 28 de ani, ofer masaj total si de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliu meu. Mai multe detalii la tel. Zona Titan vis de vis piata Trapezului, 100 L; (0737.150.500 adelacristina2003@gmail.com

107. Domn 38 ani, ofer masaj de relaxare totala la clienti casa, rog seriozitate, nr. de telefon: (0731.215.954

73. Cristina, blonda draguta, 28 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421 74. Cristina, noua in zona te astept pe

tine domn generos sa iti ofer un masaj de neuitat in locatia mea curata si discreta situata in Militari Iuliu Maniu (Apusului). Pentru mai multe detalii astept sa ma suni, 60 L; (0734.195.421

108. Domn, 69 ani, fac masaj de

relaxare doamnelor interesate; (0720.515.656

109. Domnita, miniona matura, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 l ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 l, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794 110. Dristor Dr2 2 prietene, 20 si 21 ani,

dragute, sociabile si cu mult bun simt, te invitam alaturi de noi pt. a-ti oferi un masaj asa cum rar gasesti pe gustul tau. Pozele ne apartin. Convinge-te, 60 L; (0767.538.638

ani, 1,70 m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%, 300 L; (0799.237.123

135. Loc de pierdut timpul Daca esti plic-

tisit sau in cautare de ceva nou te asteptam la noi, (0742.427.695

169. Masaj, daca vrei sa scapi de stresul cotidian te astept la mine pt o sedinta de masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii (0724.975.229

136. Lory am revenit, lasa-te surprins de

170. Masaj, la tine sau la hotel, masaj

arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discretie. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896

137. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te

astept sa te bucuri de un masaj de relaxare foarte bine executat, discretie si intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L; (0720.649.896 138. Madalina te astept la un masaj de

relaxare la domiciliul meu discret si curat Unirii, Zepter. 40 L; (0729.452.895 139. Mara masaj relaxare, tonifiere, reflexo la domiciliul meu, discretie 100 L; (0752.830.023 antonia0000@yahoo.com 140. Maria 43 ani masaj de relaxare si

intretinere, efectuat pe masa de masaj. Discretie maxima, detalii la tel. Zona Bucur Obor, 100 L; (0755.932.589 141. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, (Berceni) relatii la telefon: (0732.963.998 142. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni, relatii la tel: (0732.963.998

masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; (0744.876.225

111. Dristor Kaufland, Andreea, 1.70 m,

76. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

56 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, poza reala, lux, Dristor, 100 l ora, 50 L; (0761.984.032

143. Mary 35 ani doamna matura ofer masaj de relaxare doamnilor generosi intr o ambiata curata si linistita, pt. detalii la tel., zona Lacul Tei; 100 L; (0751.976.055

43. Beatrice, maseuza cu bun simt ofer

77. Cuplu curat, discret dorim cunostinta

112. Dristor, blonda, ochi albastri, 28

144. Mary 35 ani Doamna matura ofer masaj de relaxare domnilor generosi intro ambianta curata si linistita, pt detalii la tel. zona Lacul Tei, 100 L; (0787.337.213

42. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona,

masaj de relaxare si body masaj domnilor manierati. Mai multe detalii la telefon. Zona Unirii. 70 L; (0720.132.990

75. Cristina, 30 ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

domn 20-35 ani pt. masaj relaxare; (0752.434.469

78. Cuplu simpatic cu varsta 43/39 de

44. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale; 100 L; (0761.049.966

ani, curati, distreti, cu bun simt oferim momente de neuitat, masaj, domnilor submisivi, bisexuali, cuplurilor generoase, exclus hetero si persoane de etnie rroma. (0799.180.074

45. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara

79. Daniela 25, blonda, ofer masaj, dis-

21 de ani roscata cu ochi caprui ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la numar privat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat. 100 L; (0761.049.966 46. Berceni, Mariana, ofer masaj de

relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064

47. Berceni, Mariana, ofer masaj de

relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064

48. Berceni, Straja, servicii de calitate,

masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671 49. Bianka, 35 ani, poze reale 100%,

ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. (0746.532.027 50. Blonda 39 ani, ofer masaj de relaxare pentru cupluri mixte la domiciliul dvs sau la hotel. Rog seriozitate. (0732.701.060 51. Blonda matura, draguta si discreta,

1 67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si generosi. Te astept la mine acasa intr-un ambient deosebit in zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer discretie si igiena; 100 L; (0723.040.088 52. Blonda, masaj de relaxare prin proceduri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 53. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare

la domiciliul meu pentru detalii suna-ma, Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192 54. Bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035 55. Bruneta matura, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Zepter. 50 L; (0737.401.576 56. Bruneta slim, experta in masajul antistres, reala studenta curata si foarte frumoasa te astept pentru un masaj de relaxare si intretinere. Suna pentru mai multe detalii la tel. intre 19-05, luni-sambata. 150 L; (0764.182.119 57. Bruneta, 31 ani ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 58. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si

comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679 59. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si

cretie, igiena. Ptr mai multe detalii contacte ma. Rond Alba-Iulia/Unirii, 50 L; (0737.750.980

80. Darya, doamna matura te astept pe

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

81. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro

82. Diana, noua in zona, visele tale pot deveni realitate, doar alaturi de mine poti sa te bucuri de un masaj foarte bine executat, zona Stefan cel Mare langa metrou, singura in locatie, poze reale 80 L; (0799.633.655 83. Diham, masaj relaxare, noua in

zona Doamna senzuala, ofer masaj de relaxare si alte surprize placute domnilor cu bun simt si generosi, intr-o ambianta minunata, zona Diham; (0724.747.326 84. Doamna 1.70 m, 90 kg ofer masaj

de relaxare, zona Berceni soseaua Giurgiului intersectie cu Toporasi, 50 L; (0753.580.809

ani, 1.70 m, 56 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, poza reala, lux, ac, Dristor, Mihai Bravu, Kaufland locuiesc singura, 50 L; (0734.522.735 113. Drumul Taberei, ofer masaj de relaxare, curatenie si discretie 40 L; (0738.178.636/ 0738.178.637 114. Elena, 50 ani, noua in zona matura

modesta te astept la un masaj de relaxare intr-o loc centrala fara graba astept domni manierati zona Piata Vitan; 50 L; (0731.233.925/ 0736.236.813 115. Eva ofer masaj de relaxare, ter-

apeutic,cu uleiuri speciale domnilor manierati in zona Rond Alba Iulia, 100 L; (0766.415.491 116. Evelyn, maseuza cu experienta ofer masaj profesional de relaxare, masaj reflexogen, medical, anti-stres (cervical, lombar, terapeutic). Locatie centrala, igiena si discretie asigurata, poze reale din locatie. Program L-S 10:00-20:00, 100 L; (0728.847.281 117. Fete superbe, locatie de lux multe

maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

Firma de curatenie autorizata, executam servicii de curatenie, apartamente, case, sedii birou, hale, deratizari; (0761.395.693 118.

119. Floreasca doamna sociabila, noua

85. Doamna casatorita, stilata, masaj de

relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960

in zona, masaj de relaxare la domiciliul meu, locatie discreta, curatenie si bun simt, 80/150, 80 L; (0730.975.319

86. Doamna fac masaj terapeutic;

120. Flory, 43 ani noua in zona, masaj

(0735.670.953

87. Doamna manierata, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon. P-ta Alba Iulia, 150 L; (0754.404.501 cautcolega@yahoo.com 88. Doamna ofer masaj de relaxare, tonifiere si intretinere corporala cu uleiuri parfumate. Obor Mosilor uni 100 L; (0762.430.730 89. Doamna Ofer masaj profi, delicat,

terapeutic de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj fara graba, detalii mai multe la telefon, zona Bucur Obor, 100 L; (0744.154.722 121. Inchiriem incarcatoare telescopice

13 m Tekko Logistik ofera servicii inchiriere si transport incarcatoare telescopice Terex, Manitou, Jcb, Merlo, cu maxim 2500 ore de functionare; brat telescopic de 13 m; sarcina de lucru de 3500 kg (0749.064.848 tekko@tekko.ro 122. Inna, miniona, o doamna cu un car-

de relaxare, tonifiere si intretinere corporala d-lor educati zona Obor Mosilor, 50 L; (0730.951.575 Masaj profesionalxxx @yahoo.com

acter aparte, matura mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841

90. Doamna singura, o fire placuta,

123. Iulia 27 ani, te astept la un masaj

comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736

de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 40 L; (0733.347.650

91. Doamna stilata, blonda matura, te

relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta. Sunt comunicativa si fara fite. Zona Militari, Iuliu Maniu (Apusului). 60 L; (0765.702.181

astept sa te relaxez cu un masaj cervical, masaj de relaxare. Garantez revenirea. Locatie centrala, singura, igiena; (0701.503.057/ 0721.265.345 92. Doamna casatorita, 30 ani frumoasa, stilata te invit la un masaj complet de relaxare la mine acasa, central, discret, mai multe detalii te astept cu un telefon, 100 L; (0728.890.998

comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679

93. Doamna discreta, selectiva, karma, atenta la detalii, masaj terapeutic, imbinarea utilului cu placutui. Garantez revenirea. Obor, Calea Mosilor. 100/150. 100 L; (0732.834.936

60. Brunetica, poze reale, varsta 19 ani, maseuza de calitate, fara graba, te astept in compania mea pentru un masaj placut si relaxant. Contacteaza-ma nu vei regreta, 80 L; (0730.563.654

94. Doamna Matura o bruneta draguta voluptoasa, cu bun simt, te astept sa ne cunoastem, sa iti pot oferi masajul mult dorit de tine dar fara graba. 100 L; (0723.991.795

61. Bucura-te de un masaj profesional,

95. Doamna matura ofer masaj acasa la

124. Iulia, blonda, ofer masaj de

125. Iza, reala 100%, 19, masaj revigo-

rant, igiena, discretie, poze reale garantat. Dristor- Baba-Novac 60 L; (0767.538.462 126. Karina 34 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0755.303.986 127. Karina, doamna stilata si cu bun simt ofer masaj de relaxare, body masaj, domnilor cu bun simt ce stiu sa aprecieze calitatea serviciilor. Locatie discreta si curata. Fac si deplasari. b-dul Unirii, 300 L; (0734.504.862 128. Karla masaj de relaxare si intretinere corporala realizat de o doamna matura, atenta la dorintele dvs detalii la tel. Tineretului, Cantemir, Budapesta, Unirii, Sincai, Berceni, poze reale, 50 L; (0734.781.401/ 0732.998.470

calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140

mine intr-o locatie curata si discreta, seriozitatea este obligatorie, (0799.541.603

62. Buna eu sunt Adriana am 24 ani si

ofer domnilor generosi cu bune mainiere masaj de relaxare. Mai multe detalii la nr de 50 L; (0729.354.964/ 0729.354.964 yanisgabrielbos@gmail.com

97. Doamna matura, doamna deschisa si cu simtul umorului te astept in locatie la un masaj de relaxare, discretie, intimitate, detalii la tel., program 10 /20, zona Casa de Pensii, 50 L; (0733.305.109

63. Buna eu sunt Natasa am 20 ani si

98. Doamna matura, 30 ani te astept la

relaxare, buna sunt Bianca, te astept in locatia mea curata si discreta din zona Vitan. Poze 100% reale, dovedesc cu tatuajul. Masaj total de relaxare 80 ron-30 min 120 ron-o ora, mai multe detalii la telefon. 80 L; (0786.612.304

99. Doamna singura, 44 ani, ofer masaj

131. La tine sau hotel, Andreea, 21 de ani, noua pe site. Draguta, sociabila. Ofer masaj de relaxare de buna calitate. Pt mai multe detalii la telefon. 150 L; (0722.116.386

ofer domnilor generosi cu bune maniere masaj de relaxare mai multe detalii la nr; 50 L; (0729.384.116/ 0729.384.116 yanisgabrielbos@gmail.com 64. Buna, Giulya, doamna matura dorni-

ca de experiente noi, iti ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient placut, zona centrala; (0727.031.629

96. Doamna matura ofer masaj total acasa la mine domnilor manierati.zona centrala.igiena si discretie. (0727.959.544

mine, masaj, sunt reala, exact ca in fotografii, sunt matura, am experienta necesara pentru a te destresa complet, alegerea iti apartine doar tie, 100 L; (0736.831.436 de relaxare, zona centrala, 70 L; (0768.037.948

145. Mary 35 ani doamna matura ofer masaj de relaxare si intretinere domnilor generosi intr o ambianta deosebita pt mai multe detali suna-ma 100 L; (0787.337.213 146. Masaj de relaxare, terapeutic si

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii la tel., 150 L; (0769.208.929

172. Masaj, o ora de relaxare a trupului si a mintii, prin masaj taoist, autentic si de calitate. Ma deplasez la tine sau la hotel. Alina 39, 120 L; (0799.655.540 173. Masaj, relaxare si regenerare printr-un masaj de calitate, autentic. Suna si savureaza ora de rasfat. Alina 39. Numai deplasari: la dvs sau la hotel, 120 L; (0799.655.540 174. Masaj, buna iti ofer masaj de relaxare facut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. Nou venita in Bucuresti 100 L; (0799.334.470 175. Masaj, buna Andreea noua in Bucuresti tanara, discreta, educata, te astept cu un masaj de relaxare de calitate, facut cu rabdare si placere intr-un ambient placut, deosebita si curata, 100 L; (0723.482.753 Daninico14@email.com 176. Masaj, buna, daca vrei sa ma cunosti suna-ma. Sunt o fata discreta, draguta, finuta si cu bun simt, am 35 de ani ofer domnilor draguti, masaj si clipe frumoase, pentru mai multe detalii sunama, (0726.974.363 mireluta@gmeil.com 177. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420

178. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

prestez masaj terapeutic, detalii la tel., 150 L; (0768.121.420

179. Maseur efectuez masaj de relaxare

tonifiere. Rog seriozitate.

180. Maseur efectuez masaj relaxare

147. Masaj La tine sau la hotel masaj de

181. Maseur domn efectuez toate

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929

tipurile de masaj domnilor; (0729.045.694

148. Masaj tanar, prezentabil, curat ate-

182. Maseuza efectuez diferite tipuri de

stat si experienta efectuez masaj terapeutic de relaxare, intretinere corporala la domicilul dvs al meu. Cer si ofer seriozitate, zilnic locatie calduroasa Alba Iulia. (0729.433.215 149. MASAJ terapeutic, oferit de o doamna cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658

tonifiere. Rog seriozitate. (0774.969.337/ 0774.969.337

masaj care imbunatatesc starea organismului si elimina oboseala accentuata; (0738.031.064 183. Maseuza efectuez diferite tipuri de

masaj somatic, reflexogen si limfatic cauzate din diferite motive stres, oboseala sau dureri (relaxare) (0738.031.064

151. Masaj de relaxare domnilor seriosi,

152. Masaj de relaxare domnilor seriosi,

185. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer masaj de relaxare domnilor civilizati, 100 L; (0722.494.310

zona Ion Mihalache, Turda; (0720.144.720 zona Ion Mihalache-Turda

153. Masaj de relaxare, Marilena, blon-

da 46 ani, parul lung, te astept la mine, Berceni; (0763.664.061

154. Masaj de relaxare, Marilena, blon-

da, 46 ani, parul lung, te astept la mine, Berceni; (0763.664.061 155. Masaj de relaxare, regenerare.

Reflexoterapie, presopunctura, o ora de rasfat prin masaj taoist, pe tot corpul. La tine sau la hotel. Alina 39 ani. 120 L; (0799.655.540 156. Masaj de relaxare. Si sambata si duminica. Langa Sala Palatului si Calea Victoriei. Blonda, ochi albastri, 40 ani. Speak english. Singura, ambient curat. Numai pt domni care agreaza doamnele plinute dar cu forme placute. 70 L; (0726.030.857 157. Masaj la tine sau la hotel, Diana o

blonda draguta care iti poate oferi un masaj deosebit mai multe detalii telefonic. (0731.536.906 158. Masaj muscular, terapeutic, de relaxare, util pentru atrofia musculara, oboseala cronica, blocaje musculare, suprasolicitarea zonelor musculare prin manevre de frictiune pana la extensii de tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 159. Masaj noua in zona, bruneta, dulce

si rabdatoare ofer masaj de calitate la domiciliul meu piata Delfinului, Pantelimon, mai multe detalii la tel; 50 L; (0799.045.883

160. Masaj profesional terapeutic, sportiv, reflexogen, lombar, cervical, capilar, facial si masaj de relaxare. Masajul se face pe masa de masaj, de maseuza cu atestat si experienta, 100 L; (0723.598.979 161. Masaj profesional terapeutic, relax,

in Bucuresti maseur profesionist efectuez masaj de relaxare, sportiv, cervical, capilar, facial, aromaterapie, terapeutic, reflexoterapie, (70/ora) (150 lei 2ore) Detalii tel. Program L-D 08:00, 22:00 70 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com 162. Masaj profesionist, garantat 100%,

asistenta medicala, terapeut tehnician maseur, Calea Mosilor, 5 min. m. Obor, ld 9-22, ultima rezervare 20-20, 30. Info suplimentare pe blog. 150 L; (0720.696.842 martamiron68@yahoo.com

130. La mine zona Vitan, masaj total de

164. Masaj terapeutic prin manevre de

reglare si tonifierea muschilor, stimularea circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu miscari tranzitorii de regenerare si refacere a intreg organismului. Obor Mosilor 100 L; (0726.508.066 165. Masaj terapeutic, de relaxare prin metode de tampotamente musculare alternand cu tehnici de relaxare a regiunii respective. Metode de frictiune si presare care deblocheaza contractiile musculare. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Bvd.Unirii langa Ucecom, poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308

186. Matura, inalta supla ofer masaj de

relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. 50 L; (0726.874.434 187. Matura, feminina, deosebita prin

stil si calitate, ofer masaj terapeutic prin proceduri specifice terapiei, benefice organismului cu imbunatatirea tonusului necesar vietii cotidiene, poze reale, 9-23 de v-d, nu raspund la nr. privat sau sms, nu noaptea, 300 L; (0730.369.218 188. Melysa 35 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625

203. Nicolae Grigorescu, oferim masaj

235. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291

de relaxare, curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.636/ 0738.178.637

204. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 25 de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie zona Dristor Kaufland, 60 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 205. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60

m si 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt la mine in locatie, zona Dristor Kaufland, 70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 206. Ofer servici masaj de relaxare si

anticelulitic, la preturi avantajoase, cu rezultate garantate. George; (0785.166.787

207. Organizam petrecere privata, disc-

reta si cocheta intre cupluri cizelate, rafinat si manierate, intr-un duplex luxos, Bl. Unirii. Atractia: aproprierea si socializarea intre persoane cu aceleasi gusturi, 200 {; (0733.166.188 alexswing30@gmail.com 208. PATRICIA, matura, ofer masaj de relaxare, detalii la tel., zona Dristor Kaufland, 50 L; (0736.760.098

ofera masaj persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

212. Prestari servicii, Buna eu sunt Adriana am 24 ani si ofer domnilor generosi cu bune maniere masaj de relaxare mai multe detali la nr 50 L; (0732.283.302 yanisgabrielbos@gmail.com 213. Prestari servicii, buna eu sunt Diana, am 35 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr. 50 L; (0729.387.539/ 0729.387.539 yanisgabrielbos@gmail.com 214. Prestari servicii, buna eu sunt Natasa, am 20 ani si sunt o fata dornica de noi experiente, nu ezita sa vii la mine la un masaj de relaxare fara graba si fara fite, mai multe detali la nr (0729.384.116 yanisgabrielbos@gmail.com

Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 14-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 216. Relaxare, regenerare printr-un masaj de calitate, autentic. Suna si savureaza ora de rasfat. Tao massage, relaxation for body and soul. Ma deplasez la tine sau la hotel, Alina, 39 de ani, 120 L; (0799.655.540 217. Roberta, buna sunt bruneta, am 19 ani, inalltime 160, greutate 50, sunt o fata discreta, pozele imi apartin, demonstrez cu tatuajele, locatia este la Dristor Kaufland, masaj. 70 L; (0738.143.758/ 0733.169.730 218. Rond Alba Iulia Lory, am 19 ani, bruneta, 1.70, 50 kg ochi albastri. Te-ai saturat de poze false si servicii incomplete, la mine nu e cazul, te astept pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat, 50 L; (0720.611.629 Denydenisa@gmail.com 219. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj total la domiciliul meu pt mai multe detalii astept tel. tau. Singura in locatie program de la 11-23. Speak english. 50 L; (0721.773.154/ 0763.247.735

224. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de

ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625

225. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj terapeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102 226. Sara domnisoara frumoasa, poze

reale, varsta 22 ani, te astept in compania mea pentru diverse tipuri de masaj. Daca cauti relaxare o vei gasi in compania mea. Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta, 200 L; (0762.934.370

195. Mirela, scapa de stresul zilnic alegand un masaj de relaxare in compania mea, la domiciliul meu unde domina discretia, igiena si intimitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan. 60 L; (0736.549.922

227. Sasha La mine la tine sau hotel masaj total de relaxare, zona centrala, pentru domni pretentiosi, mai multe delatii la telefon. 100 L; (0769.169.016 Escortevip20@yahoo.com

196. Monica 33 ani, Bucuresti, poze

228. Satena iti ofer masaj de relaxare

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

199. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

200. Natasha, Matura, 43 ani, placuta, 1.60 m, 58 kg, experta in arta masajului, ofer calitate, masaj foarte bun, discretie, igiena. Programari; 300 L; (0740.948.427

239. Taiere, toaletare copaci taiem, toaletam, scoatem radacini copaci, defrisam si deztelenim terenuri, la cerere asiguram incarcare in auto, transportam masa lemnoasa, descarcam si depozitam la groapa de gunoi. 300 L; (0744.876.332 dragomircornelcristi@yahoo.com

242. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714 243. Tapiter autorizat, expert - persoana serioasa, lucrez la domiciliul clientului: canapele, fotolii, scaune, paturi mijloc; (0730.139.414 244. Tipografie digitala executam in regim de urgenta tiparituri pe hartie si carton, in tiraje mici si medii, asistenta si livrare gratuita in Bucuresti. Carti de vizita, fluturasi, pliante, mape, plicuri (0724.652.991 stefan@print-online.ro 245. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer masaj

de cea mai buna calitate. Igiena si discretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii la telefon sau pe WhatsApp. Rog si ofer seriozitate 80 L; (0762.859.197 246. Unirii, la mine sau la tine, ofer masaj domnilor doritori de experiente noi. Te astept in locatia mea sau ne putem intalni la tine sa petrecem cele mai frumoase momente. 100 L; (0767.014.765 247. Unirii, Angelica, noua in zona, ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in totalitate. Sunt o fire calma, intelegatoare si cu bun simt. 80 L; (0727.235.259 248. Veronica 55 ani, doamna matura, casatorita, ofer masaj de relaxare domnilor discreti si educati, ofer si pretind discretie, 70 L; (0734.786.543 249. Viviana, 24 ani, noua in zona, te astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899 250. Zona Berceni soseaua Giurgiului strada Alunisului iti ofer masaj de relaxare la loculcatia mea.1,70 m 90 kg, 60 L; (0763.753.996 251. Zona centrala, buna sunt noua in zona ta si te astept la mine in locatie pt un masaj de calitate, pt detalii suna-ma, daca nu raspund, te rog insista, 70 L; (0738.143.758 252. Zugrav execut zugraveli, glet, gresie, faianta, parchet, polistiren rep. glafuri; (0727.376.804

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

192. MIRELA Ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut fara graba la domiciliul meu. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0736.549.922

198. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

Te astept pentru un masaj de calitate in locatia mea centrala, mai multe detaliii la telefon. 70 L; (0725.470.893 simona.brunetikaaaa@yahoo.com

220. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank Te

223. Roxana, noua in zona, ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

238. Symona, creola noua in Bucuresti.

211. Piata Progresul, doamna de 55 ani

191. Mihai Bravu, Vitan, Dristor, doamna

197. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

sanus per aquam. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861

241. Tanara, 33 de ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj terapeutic, masaj cervical, lombar, capilar, experienta, atestat, masa de masaj, locatie centrala, discretie, conditii excelente, foto reale, 100 L; (0733.529.054

domicilul meu. Pentru mai multe detalii astept tel tau. Singura in locatie (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com

222. Roxana new in zona buna sunt Roxana sunt noua in zona te astept in compania mea sa ne distram, masaj, poze reale mai multe detalii la tel. (0736.137.471

reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms (0730.947.092

237. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental,

210. Piata Delfinului, ofer masaj total la

alaturi de noi sa petreceti o noapte de neuitat. (0742.427.695

190. Mihai Bravu, Vitan, Dristor Cristina inalta, bruneta, ochii verzi, noua in domeniu ofer masaj de relaxare si alte mici surprize la domiciliul meu. Detalii la telefon (0727.581.002

194. Mirela, cosmeticiana, Drumul Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni manierati si generosi. Program 10:0020:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; (0745.028.362

236. Soryna 30 ani, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; (0758.158.334

240. Tanara, 19 ani, respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Ce vezi in poze asta vei gasi garantat. Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.632

209. Petrecerea burlacilor, va asteptam

221. Roxana la mine sau la hotel, buna sunt Roxana, va astept in compania mea, noua in zona, iti pot oferi momente de neuitat unde nu poti gasi in alta parte, zona Drumul Taberei str Targul Neamt nr 28, masaj. (0736.137.471 Mihaela.radeanu@yahoo.com

193. MIRELA 27 ANI Noua in zona te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret, Unirii-Zepter, 60 L; (0725.871.620

234. Sonya, un masaj de relaxare facut

de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret, bd. Unirii 100 L; (0720.716.956

189. Melysa, 35 ani Poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625

selecta ofer masaj de relaxare si alte micii fantezi, pt. detalii suna-ma (0762.901.720

233. Simona, matura Doamna 40 ani, 52 kg te astept in locatia mea pentru a te destinde cu un masaj cervical masaj de relaxare. Detalii la tel. Zona sector 1, 70 L; (0760.426.279

202. Nicol, bruneta slim, ofer body masaj de relaxare intr-un ambient placut si discret, foto reale din locatie, garantez, mai multe detalii la telefonic, 200 L; (0726.073.377

215. Promotie masaj cupluri Noblesse

184. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742

150. Masaj terapeutic, relaxare, intretinere corporala, masaj cervical, capilar, lombar facut pe masa de masaj timp de o ora, 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534

relaxare, detalii la tel., 150 L; (0767.311.686

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

171. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

sportiv efectuat pe masa de masaj, curatenie, discretie, zona Iancului. 100 L; (0726.359.885

163. Masaj relaxare, noua in zona, tanara placuta, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, in zona Diham. Garantez ca te vei simti excelent! Asigur discretie maxima si igiena. (0730.782.361

129. La mine tine sau hotel masaj de

de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420

201. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

intr-un ambient placut . Zona Mosilor. (0760.739.127

229. Servicii masaj de relaxare. Pitesti.

La mine, domn 50 ani, domnilor seriosi; (0774.483.089

230. Servicii sablare profesionale, prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat. Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848 231. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. (0720.407.840 232. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 60 L; (0748.944.812

Oferte full time ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002 1. Absolvent liceu, scoala profesionala,

constructii Grup firme proiectare constructii si testare materiale de constructii. Cunostintele tehnice in domeniul consturctiilor constituie un avantaj. Oferim instruire si calificare. Contract de munca. (0744.504.284 maria.socol@utest.ro 2. ACP, societate comerciala in orasul Otopeni angajeaza femeie de serviciu serioasa pentru curatenie, program zilnic 7.30-15.30, vopsitor industrial in camp electrostatic si sudor in argon. Pentru detalii sunati la telefon sau puteti trimite CV-uri pe adresa de mail; (021.350.38.10 office@acp.ro 3. Activitate prin colaborare persoane serioase, minim liceul, ambitioase care doresc timp liber si bani; (0763.692.275 4. Administrator bloc, cu atestat,

de preferinta pensionar; (0729.110.989 5. Administrator credite ifn, studii

drept, raspunde de procesul de administrare a creditelor, incepand cu momentul aprobarii creditului de catre persoanele competente, derularea creditului si pana la momentul rambursarii, recuperare credite, 6. Administrator mobilier/cladire,

oferim: salariu atractiv, masina de serviciu, program L-V (fara weekenduri); (0771.769.964 recrutare@germag.ro 7. Administrator teatru Teatrul Apollo111, cauta un administrator full time.Canditatul ideal: obligatoriu sa detina carnet de conducere categ. B, (0771.681.935 lauraroxin@gmail.com 8. AGENT paza si ordine, agent control

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


12 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

7

4

LOCURI DE MUNCÅ 43. Agent vanzari, distributor, angajam

cu sau fara experienta, oferim cazare in Bucuresti; (0371.477.855

44. Agent vanzari. Angajam agent vanzari, conditii avantajoase, salariul motivant si bonificatii zilnice. Oferim si asteptam seriozitate; (0728.650.079 45. Agent, specialist curatenie oferim:

salariu plus bonuri de masa, marire salariu in functie de vechime, prime de Paste si Craciun, decontare abonament transport. (0767.435.725/ 0767.435.700 office@helpclean.ro 46. Agenta curatenie program dimineata/seara firma de curatenie ICS angajaza agenta pentru spatii de birouri in Bucuresti, cu experienta pentru spatii de birouri sau interventii. Salariul este foarte motivant, posibilitate lucru suplimentar. CM 1.500 L; (0771.449.760 47. Agenti curatenie pentru cladire de birouri. Experienta de minim 3 ani in domeniu constituie un avantaj. Detalii la telefon. Asteptam CV-urile pe email (0720.770.372 career@coralconstruct.ro 48. Agenti curatenie cu/ fara expe-

rienta pentru birouri in zonele: Centru, Aviatorilor, Pipera: 8 ore, salariu atractiv, tichete masa, decontare transport. (0735.883.335 49. Agenti curatenie, 4 h/ zi, zona Rahova. Relatii la tel. (0786.102.017 50. Agenti curatenie, birouri /spatii

9. Agent call center - italiana, suntem in

27. Agent paza cu sau fara atestat,

cautarea unor noi colegi pentru functia de operator call center. Program luni vineri 10-19! Contact : george.lupascu@solutions30.com; (0775.356.231 goerge.lupascu@solutions30.com

1.350 l in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP sector 1, carte de munca pe perioada nedeterminata, 1.350 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro

10. Agent call center, franceza, araba, chineza, japoneza, call center cauta vorbitori de: limba chineza, limba araba, limba franceza, limba japoneza, nivel avansat. Cun minime de calculator. Oferim: training platit ctr. munca. autorizatie,5 zile/sapt, 8 ore/zi. (0756.120.979 hr@icarustel.com

28. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana

11. Agent curatenie si intretinere echipa-

mant.Locatie Bucuresti, sector 2,salariu 1500 lei net,contract de munca,mai multe detalii la telefon. (0757.437.150 mariusciobanu25@gmail.com

12. Agent curatenie cu experienta pentru curatenia in spatii de birouri - firma de curatenie. 4h - 8h/zi. Locatii accesibile cu transportul in comun, salariu mare si prime. Experienta obligatorie la birouri. Contract de munca 8 ore. 1.500 L; (0771.449.760 office@curateniebirou.ro 13. Agent curatenie, angajam doamna pentru curatenie la birouri, program 8 ore, langa statia de metrou Aviatorilor, P-ta Charles de Gaulle. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa; (0754.794.359 contact@winscope.ro 14. Agent curatenie, doamna pentru curatenie de intretinere, institutie de stat la Piata Romana, Teatrul Tandarica. Oferim salariu motivant plus tichete de masa; (0754.794.359 contact@winscope.ro 15. Agent curatenie. Firma de curatenie

angajeaza agent de curatenie pentru zona de birouri. Locatie Victoriei. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de l-v, 8-17 la tel.: 1.350 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro 16. Agent de curatenie in zona Dorobanti Firma de curatenie angajeaza personal pentru curatenie intr-un spatiu de birouri din zona Dorobanti. Se ofera salariu motivant, program 8 ore/zi, dimineata sau seara. Detalii la telefon. (0763.223.167 contact@cleanwork.ro 17. Agent de paza cautam agent de

paza zona Popesti-Leordeni, Pipera 5961, vama Otopeni, 2.000 L; (0731.325.382 18. Agent de paza si femeie de serviciu;

(0755.939.939

19. Agent de paza. Societate de paza angajam agent de paza cu cunostinte minime operare calculator. Salariu net 1.920 lei. Transport asigurat. Informatii la telefon: 1.920 L; (0731.355.558 20. Agent de securitate, femei pt. Fox,

fabrica de mezeluri. Atestat de paza. Spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 -12/48. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, L-V 1.400 L; (0726.718.768 21. Agent de ticketing si turism, experi-

enta min 3 ani, limba engleza f bine, Amadeus, sisteme de rezervari, interactiune directa clienti corporate, sistem backoffice Q, Excel, powerpoint, disponibil pentru deplasari, punctual, corect. 3.500 L; rodica@rojobusiness.ro 22. Agent de vanzari pentru materiale

de constructii SC angajeaza agent de vanzari (la birou) cu experienta minim 6 luni pe un post similar, pentru depozit materiale de constructii, de preferat cu domiciliul in sectorul 6. Beneficii salariu + comision. (0727.848.155 23. Agent de vanzari produse intretinere

piatra natura produse destinate, impregnarii, impermeabilizarii, intretinerii, si lipirii marmurei, granitului, travetinului, sau pietrei naturale. Oferim si cazare daca este cazul 4.000 L; (0745.861.531 roro6979@gmail.com

24. Agent imobiliar cu experienta, cautam un coleg, agent imobiliar in primul rand ambitios, perseverent si mai ales sa urmareasca acel confort ce vine odata cu independenta financiara pe care ar trebui sa si-o doreasca; (0722.625.665/ 021.242.21.53 office@neboimobiliare.ro 25. Agent Imobiliar, cu ce ne ocupam?

fara intarzieri. Contract de munca pe perioada nedeterminata, 1.450 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro

51. Agenti curatenie, birouri, tura zi/ noapte, zona Semanatoarea. Relatii la tel. (0731.178.581 52. Agenti curatenie, birouri/ spatii comune, tura zi, zona Pipera. Relatii la tel. (0786.102.017 53. Agenti curatenie, spatii comerciale,

tura zi/ noapte, zona Baneasa. Relatii la tel. (0786.102.017

29. Agent securitate urgent angajam.

54. Agenti curatenie, spatii comerciale,

Salariul net 1300-1500 lei (0799.746.324

tura zi/ noapte, zona Pantelimon. Relatii la tel. (0786.102.017

30. Agent securitate hotel de 4 stele,

Rin Grand Hotel. Cerinte: calificare in domeniu, disponibilitate de lucru in picioare, limba engleza nivel conversational constituie un avantaj, abilitati bune de relationare, program: 12/24; 12/48 (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

56. Agenti de curatenie Firma de curatenie angajam sub contract de munca agenti de curatenie in Bucuresti, cu program flexibil, salariu motivant, tichete de masa, sporuri de performanta, plata orelor suplimentare. (0733.966.632 conicfinance@gmail.com

31. Agent securitate, barbati pt. Fox,

55. Agenti curatenie, spatii comerciale,

fabrica de mezeluri. Atestat de paza. Spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 -12/48. Sector 4. Contactati-ne de L-V intre 9-17; 1.400 L; (0726.718.768

tura zi/ noapte, zona Titan/ Liviu Rebreanu. Relatii la tel. (0786.102.017

68. Agenti de securitate Caldo Privat Security angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat, pentru cladiride birouri, galerii comerciale, centre de afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj dar nu este obligatorie. Salariu motivant (0766.051.733/ 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatsecurity.ro 69. Agenti de securitate cu atestat si

fara. Oferim si rugam seriozitate; (0768.870.943/ 0765.801.800/ 0765.802.331 70. Agenti de securitate pentru cladiri de birouri, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele Crangasi, Pipera - Tunari, Militari, Romana, program 12/36h, 24/48h, salariul 1.500 Lei net. Plata la termen 1.500 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 71. Agenti de securitate salariu atractiv,

bonuri de masa pentru cladiri de birouri, zona centrala (0720.262.461/ 0728.482.800 coordonare@kryptonguard.ro 72. Agenti de securitate cu sau fara cal-

83. Agenti imobiliari comision 60% pen-

ificare, agenti de interventie (neaparat permis auto cat. B), firma de paza din Bucuresti angajeaza pentru obiective deosebite din zona Militari. Salariu motivant (021.300.21.01 office@guardone.ro

tru agent, Perioada excelenta in imobiliare. Comision 60% full time sau part time.Va asteptam sa faceti parte din echipa noastra. Bune abilitatii de comunicare, ambitie, perseverenta, 2.000 {; (0720.386.081

73. Agenti de securitate pentru maga-

84. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

zine comerciale, SSG Security angajeaza agenti de paza cu si fara atestat pentru magazine comerciale. Salariu 1600-2000 lei net. Oferim Training de specialitate cu reale posibilitati de promovare. Relatii la tel; (0732.830.207/ 0725.500.510 recrutari@ssg.ro

enta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, anunturi pe toate site-urile cu plata; 1.000 {; (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

74. Agenti de securitate pentru societate de paza, societate de paza angajam agenti de securitate pentru dispecerat supraveghere video, cu sau fara atestat (cunostinte minime PC) zona Militari, si agenti securitate pentru obiectiv zona Domnesti, (0722.432.186

85. Agenti imobiliari cu sau fara experienta, abilitati in comunicare si seriozitate pt. agentia imobiliara Florex Home zona Unirii (0731.144.155

75. Agenti de securitate, compania

Swat Force International angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu/fara experienta; 1.400 L; (0731.731.315/ 0731.731.319 bogdan.ursu@swatinternational.ro

86. Agenti imobiliari, secretara, asistent

manager-B+IF metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa,cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, avansat /incepator, rugam CV: (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro

26. Agent paza (femeie) pentru

42. Agent vanzari, soc. transport per-

soane, cu sediul in Buc., sector 2, angajeaza agent/a de vanzari pentru zona Militari. Rel. tel. (0723.308.960/ 0723.977.636 hr@cdy.ro

Libra Guard angajeaza agenti paza pt zonele PAJURA si Rahova. Salariu 1.500 RON. 1.500 L; (0758.112.861 103. Agenti paza Piata Cosbuc. Libra

Noi Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tineretului-Timpuri Noi. Salariu 1.500 lei. 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro 109. Agenti paza, RPG Security anga-

jeaza agenti securitate cu domiciliul in Bucuresti sau Ilfov, relatii la tel. sau mail, pentru interviuri in intervalul L - V 09.00 16.00 1.680 L; (0219534 hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro 110. Agenti paza, (20) urgent, obiective,

hoteluri, vile, cladiri, birouri Bucuresti, salarizare foarte buna; (0753.258.914/ 0753.258.921

111. Agenti receptie barbati, program de

noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, varsta maxima 50 de ani, pentru cladire de birouri zona Aurel Vlaicu. Rog cv-uri pe adresa de mail. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

la, cu abilitati de negociere si comunicare. Oficiu in localitatea Afumati. Trimiteti CV pe adresa de mail (0738.152.501 canapelini@gmail.com

abila, cu abilitati in negociere si comunicare. Oficiu in localitatea Afumati. Trimite?i CV. (0738.152.501 canapelini@gmail.com

102. Agenti paza Pajura si Rahova.

108. Agenti paza Tineretului, Timpuri

36. Agent vanzari persoana responsabi-

41. Agent vanzari, persoana respons-

101. Agenti paza noapte Pantelimon si Vacaresti, Libra Guard angajeaza agenti paza de noapte pt zona Pantelimon si Vacaresti 1.300 L; (0758.112.861 Office@libraguard.ro

cu/fara atestat. Salariu foarte bun, obiective Bucuresti; (0753.258.921/ 0753.258.914

agent turism/ticketing full time. Salariu motivant, timp de lucru flexibil si o atmosfera minunata cu oameni veseli. Cerinte: apt de munca, sociabil, creativ, nonconformist. Te asteptam; (0745.172.444 siciliamerisanu@gmail.com

zari, pentru zona Moldovei, cu experienta in domeniul bicicletelor si al accesoriilor de bicicleta si vopsea spray, detalii la numarul de telefon, (0742.343.704

Tunari, Libra Guard angajeaza agenti paza pt zonele Margeanului, Salaj si Tunari. Salariu 1.500 lei; 1.500 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

107. Agenti paza si sef tura, 30 agenti,

35. Agent turism/ticketing, angajam

40. Agent vanzari, caut agent de van-

100. Agenti paza Margeanului, Salaj si

si Bd Timisoara Libra Guard angajeaza agenti pt Prelungirea Ghencea si Bd Timisoara. Salariu 1500 RON. 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro

34. Agent turism pentru scursala noastra noua in orasul Calarasi. Cu experienta in domeniu, preferat cu baza de date cu clienti din Calarasi, cunostinte de pc, MS Office, sisteme de rezervari. (0723.024.204 incoming@tentour.ro

39. Agent vanzari si/sau livrator. Societate comerciala de import angajam agent vanzari si/sau livrator în Bucuresti si zonele limitrofe.Se cer: experienta in vanzari, permis cat. B, cunoasterea pietei HoReCa si a prod. din carne, (0726.469.602 sevabrothers@yahoo.com

99. Agenti paza cu carte de munca, pentru asociatie de proprietari, contact: (0741.141.091

106. Agenti paza Prelungirea Ghencea

33. Agent telesales, Amicredit angajeaza colegi noi, responsabili, program orele 9-17:30, vanzari in domeniul bancar. Salariul net 2.000 ron + bonusuri trimestriale. Rog CV pe mail (0726.248.057 alice@amicredit.ro

ocupa cu import si distributie produse cosmetice profesionale in saloane, angajam agent de vanzari pe tara. Disponibilitate pentru deplasari, cu experienta in vanzari. CV la email 1 L; (0753.038.501 office@redist.ro

etate de paza, societate de paza, angajeaza agenti de paza cu atestat, inclusiv pensionari, cu domiciliul stabil in zona Baneasa, Colentina si zonele limitrofe, pentru obiectiv in zona OMV Baneasa; (0723.270.146 prosig.total@yahoo.ro

105. Agenti paza Prelungirea Ghencea Libra Guard angajeaza agenti paza zona Prelungirea Ghencea. Salariu 1.500 Ron, 1.500 L; (0758.112.861 Office@libraguard.ro

««««««««««««««««««

38. Agent vanzari pe tara firma care se

98. Agenti paza cu atestat pentru soci-

104. Agenti paza Piata Presei Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zona Piata Presei. Salariu, 1.300 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro

32. AGENT SECURITATE, URGENT, 5, CONF. LEGII 333/2003, BANII LA TIMP SI SCOLARIZARE. OBECTIV DE INTERIOR, ZONA TRAFIC GREU, BUCURESTI, OFERIM SALARIU BRUT: 1.900 L; (0763.397.173

37. Agent vanzari directe, Telekom Romania, Telekom angajeaza persoane cu sau fara experienta in domeniu. Contract de munca, salariu fix+comision si bonusuri. Program full-time/part-time. Daca esti interesat asteptam CV-ul sau telefonul tau. (0786.718.355 ovidiu_cristian@telekom.ro

97. Agenti paza complex Tunari Pipera, Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tunari si Pipera. Salariu 1300 Lei, 1.300 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

Guard angajeaza agenti paza pt. zona Piata Cosbuc. Salariu 1300 ron; 1.300 L; (0784.908.888 office@libraguard.ro

««««««««««««««««««

E simplu: ne ajutam clientii sa-si gaseasca locuinta potrivita, sau biroul/spatiul potrivit necesitatilor lor! Pe scurt, intermediem tranzactiii imobiliare; (0725.472.839

fabrica productie alimentara sector 6, salariul 1.600 lei+ tichete de masa, informatii la tel. (0732.672.654

comune, tura zi, zona Floreasca/ Polona. Relatii la tel. (0786.102.017

67. Agenti de securitate angajeaza Olimp Security, posturi de interior, program flexibil, salariu 1.400 Lei/195 h. 1.400 L; (021.337.44.77/ 0747.221.397

112. Agenti securitate inclusiv pension-

ari. SC Electromagnetica SA; (0721.252.667

113. Agenti securitate Balotesti, Snagov 57. Agenti de curatenie pentru echipa mobila, cautam persoane punctuale, serioase, organizate, rezistente la munca fizica si dispuse sa lucreze in echipa. Transportul la punctele de lucru este asigurat de firma. Salariul se negociaza la interviu. (0767.435.725/ 0767.435.700 office@helpclean.ro

76. Agenti de securitate, fete si baieti pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

87. Agenti Imobiliari, cu sau fara experienta, compania Red House Rezidential a mai deschis un birou de vanzari. Firma dezvoltare si vanzare imobiliara cauta brokeri imobiliari cu sau fara experienta; 1 L; (0737.567.824 redhouserezidential@gmail.com

58. Agenti de curatenie, femei si barbati

77. Agenti de securitate, firma paza angajeaza agenti de securitate barbati si femei. Conditii bune de munca. Nu se lucreaza in exterior. Salariu net 1600 Lei. Zona Metro Militari - showroom auto (0753.011.116

securitate pentru societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000 lei, 2.000 L; (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

pentru firma de curatenie in hypermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 59. Agenti de curatenie, femeie si bar-

bati pentru firma de curatenie in hypermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 60. Agenti de curatenie, femeie si bar-

bati pentru firma de curatenie in hypermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 61. Agenti de interventie, compania noastra Swat Force International angajaza agenti de interventie pentru Bucuresti, cu sau fara experienta. Salariul fara intarzieri; 1.900 L; (0725.443.366 dan.sandu@swatinternational.ro 62. Agenti de interventie, firma de paza angajeaza agentii de interventie pentru Bucuresti cu atestat de paza si agentii de securitate / paza, salarizare platita la timp, tinuta gratuita. Program telefonic: LV 9-18; (0751.143.961 63. Agenti de paza angajeaza firma de paza, pentru obiective din Berceni si Chitila. (0723.393.728 64. Agenti de paza cu atestat pentru obiective din Bucuresti. Salariu atractiv. (0730.344.788/ 0768.074.078 65. Agenti de paza cu sau fara atestat,

Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 66. Agenti de paza, firma de securitate

angajeaza pentru Bucuresti; (0761.657.691/ 0721.216.234

78. Agenti de securitate. companie de

paza Swat Force International angajam agenti de securitate in Bucuresti si Ilfov cu sau fara experienta dar sa aiba cunostinte de calculator. Salariul atractiv si fara intarzieri salariale 1.900 L; (0731.355.558 viorel.fronea@swatinternational.ro 79. Agenti de securitate. Firma de paza

angajeaza agenti de securitate cu/fara atestat pentru Bucuresti si Ilfov, salariu motivant; (0751.066.663/ 0757.027.025

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 80.

81. Agenti imobiliari cu experienta in domeniu. Oferim conditii de exceptie, sediul modern zona Gara de Nord. Intra pe site sa te convingi. Te asteptam la interviu; www.tentantimobiliare.ro (0730.993.333/ 0720.009.999/ 0720.009.999 tentantimobiliare@yahoo.com 82. Agenti imobiliari cu/ fara experienta

in vanzari/ inchirieri sediu 3 minute metrou Timpuri Noi, stradal, persoana responsabila comunicativa eficienta, oferim comision 60% telefon abonament birou propriu publicitate agresiva (0732.717.111/ 0742.730.047 dolhaimob@yahoo.com

88. Agenti interventie cu atestat agent

89. Agenti interventie cu atestat pt. soci-

etate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000 Lei 2.000 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

Otopeni, Tunari societate de paza angajeaza agenti securitate cu si fara calificare pentru Balotesti, Snagov, Otopeni, Tunari. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu motivant (0722.579.389/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com

114. Agenti securitate Brasov, agenti de securitate cu si fara experienta pentru magazinele Lidl din Brasov. Salariu 8 Lei/ ora (net in mana) (0736.908.528/ 0756.719.555 115. Agenti securitate complex reziden-

tial, pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.700 lei net. Tel.: 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovici@teamguard.ro

116. Agenti securitate Ghencea, Militari,

90. Agenti paza cu atestat pentru zonele, Republica, Colentina, Sebastian, Bragadiru, Cernica si centru Bucurestiului, salariu 1250 lei se lucreaza 24-48 ore, 12-36 ore; (0728.873.928

Crangasi societate de paza angajeaza agenti securitate cu/ fara calificare pentru zona Crangasi, Militari, Ghencea, Calea Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Program flexibil, salariul net 1.600 Lei 1.600 L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

91. Agenti paza cu atestat pt. obiectiv in

117. Agenti securitate Grivita, Laromet,

Mogosoaia; (0744.555.199

92. Agenti paza cu atestat pt. sala jocuri

(tineri). Oferim: training, tinuta, program flexibil, contract de munca, salariu 1.500 lei net pentru inceput, 1.500 L; (0721.253.470 office_planetm@yahoo.ro

Bucurestii Noi cu si fara atestat. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Laromet Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.600 in functie de obiectiv, 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com

118. Agenti securitate pentru centru comercial, mall Angajam agenti de securitate, aspect fizic placut, varsta maxima 50 de ani, pentru centru comercial mall situat la 100 de metri de statia de metrou Aurel Vlaicu. Rugam si oferim seriozitate. (0720.722.193 angajare@companiadepaza.ro 119. Agenti securitate pentru centru comercial, mall Angajam agenti de securitate, aspect fizic placut, varsta maxima 50 de ani, pentru centru comercial mall situat la 100 de metri de statia de metrou Aurel Vlaicu. Rugam si oferim seriozitate. (0720.722.193 angajare@companiadepaza.ro 120. Agenti securitate societate de paza

si receptionist lb engleza, pentru cladire de birouri, salariu atractiv, bonuri de masa, zona Pipera; (0720.262.461/ 0728.482.800 coordonare@kryptonguard.ro

121. Agenti securitate, firma specializa-

ta in paza, angajeaza agenti de securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti (0745.210.046/ 0756.121.607 integraguard@yahoo.ro

122. Agenti securitate, paza, barbati si femei, pentru magazine situate in Bucuresti. Asiguram scolarizare si salariu atractiv.Pentru mai multe informatii, sunati la tel. Rugam seriozitate. (0725.400.335 office@akbsecurity.ro

AGENTI SECURITATE. TORNADO SECURITY ANGAJEAZA AGENTI DE SECURITATE PENTRU BUCURESTI (CENTRAL). NET 1.300 L; (0738.217.413

123.

124. Agenti vanzari, Proiect Orange, buna ziua, franciza Orange cauta agenti vanzari directe (experienta in vanzari constituie un avantaj). Salariu fix, contract 8h + bonuri de masa + comision motivant + telefon de serviciu; (0744.631.484 amet.adler@idn.ro 125. Agenti. Angajam agenti securitate

zona Baneasa, Oras Pantelimon, Bd.Timisoara; (021.335.03.11/ 0732.690.571

126. Ajutor bucatar fara experienta pen-

tru taiat si tocat legume, zona Berceni, sector 4, se ofera 1 masa calda si CM, program 1 zi cu 1 zi libera, 1.700 L; (0773.316.497

127. AJUTOR bucatar. Restaurant zona

Aviatorilor angajeaza femeie de servici si ajutor bucatar. Relatii la telefon; (0722.594.728

128. Ajutor bucatar (femeie) pentru Don

Corleone restaurant situat pe str. Delea Veche nr. 51, program interviuri 15:0018:00, nu va trebuie programare (0786.887.766/ 0763.600.077 badrian580@gmail.com

129. Ajutor bucatar firma de catering angajam ajutot bucatar la cald. Program de lucru : Luni - Vineri 06:00 - 17:00.Zona Gara de Nord; 2.000 L; (0723.793.620 office@bunbun.ro 130. Ajutor bucatar pentru restaurant Basarab, persoana cu experienta minima dinamica, curata, ordonata. Program de lucru in ture. Salariu net 1600 - 1800 ron, (0727.438.132 contact@hotelbasarab.ro 131. Ajutor bucatar pentru scoala.

(0726.130.220

132. Ajutor bucatar pt. firma catering cu

sediul in sector 5. Program de lucru in ture, transport asigurat la incheiere programului 2.000 L; (0765.489.624

133. Ajutor bucatar Restaurant cu terasa sector 6. Pachet salarial atractiv de la 1.700 L, bonusuri pentru evenimente, concedii platite. Se lucreaza o zi cu o zi, 1.700 L; (021.434.18.28/ 0722.462.827 134. Ajutor Bucatar (masa rece/ prefer-

abil nefumatoare) Bistro Cafenea langa Afi Mall angajeaza ajutor de bucatar, masa rece, preferabil femeie nefumatoare, program zilnic luni - vineri, orele 08:00 - 17:00. Salariu 1200. Experienta minima si seriozitate. 1.200 L;

135. Ajutor bucatar + Femeie curatenie/

zona Baneasa, Cafe Natu- cafenea cu meniu de pranz & catering evenimenteangajeaza ajutor de bucatar si femeie pentru curatenie in bucatarie. Persoane organizate, muncitoare & entuziaste. (0741.079.117/ 0741.079.117 otiliaoanav@yahoo.com

136. Ajutor bucatar in zona Grazavesti

1800-2000 lei pub situat in complex Regie (Grozavesti) angajeaza ajutor bucatar . Program in ture, salariu 18002000, tips zinic, experienta constituie un avantaj. Detalii la telefon sau in urma interviului (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com

93. Agenti paza Bd Basarabia Libra Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti zona Bd Basarabia, sector 3. 1.400 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 94. Agenti paza bd. Basarabia si Vitan Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zonele bd. Basarabia si Vitan. Salariu, 1.500 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 95. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura, Rahova si Vitan. Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucurestii Noi, Pajura, Rahova Margeanului, Piata Covasna, Nerva Traian si Vitan. Salariu 1.500 lei, 1.500 L; (0746.235.834 Office@libraguard.ro 96. Agenti paza Chitila Libra Guard angajeaza agenti paza pt Chitila, judet Ilfov. Salariu 1350 ron. 1.350 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

12 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 169. Ajutor de bucatar Firma de catering angajam ajutor de bucatar cu experienta si putere de munca. Poate fi si o persoana fara experienta, dar sa fie constienta de cerintele unei astfel de profesii, (0799.961.989 labucatarie@mail.com

190. Ajutor ospatar (picol), restaurantul Casa di David (Parc Herastrau) angajeaza ajutor ospatar (picol) cu experienta minimum 3 luni. Relatii la tel. sau CV pe e-mail; (021.232.47.16 casadidavid1@yahoo.com

170. Ajutor de bucatar pentru linie

191. Ajutor patiser cu sau fara experien-

autoserivire zona Romana, salariu motivant, pogram 8 orele luni-vineri. (0799.844.474 171. Ajutor de bucatar pentru restaurant

plus catering. Program 08-20. In apropiere se afla atat metrou cat si Ratb. Salariu atractiv in functie de experianta. (0736.952.535 razvanadamescu@yahoo.com 172. Ajutor de bucatar pentru restau-

rant, cu experienta, nu incepator, zona Cotroceni, salariu atractiv, in functie de experienta, carte de munca, termen lung, rog seriozitate. (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com 173. Ajutor de bucatar restaurant cu

autoservire zona Colentina Fundeni angajeaza ajutor de bucatar. 11 ore/zi, 2 zile lucratoare cu 2 zile libere. Pachet salarial atractiv si beneficii. Detalii de lunivineri 9-17, la tel., (0785.660.612 174. Ajutor de bucatar - rece - Zona Ian-

137. Ajutor bucatar montaj, cald,

legume angajam ajutor bucatar, pentru restaurantul Nor (SkyTower), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau email resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 138. Ajutor bucatar sau femeie la vase, restaurant Rocka Burgers angajeaza ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile sau femeie la vase part time (V, S, D). Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este la Plaza Lujerului (0751.576.021/ 0746.305.165 artramid@gmail.com 139. Ajutor bucatar si bucatar, bucatareasa, fata call office preluat comenzi telefonice, sector 5 si 6, salariu si conditii avantajoase. Urgent. (0787.699.692 140. Ajutor bucatar Titan, femeie, pentru

restaurant, langa Billa Titan, str. Postavarul 56, restaurant The Globe, 2 zile cu 2 libere, de la 9.00-23.00. Sal. fix 1800 lei, plata taxi seara, se asigura o masa pe zi. (0721.741.418/ 0721.329.164 contact@theglobepub.ro

141. Ajutor bucatar zona Berceni Ajutor bucatar, femeie, pt restaurant in Sun Plaza, zona Piata Sudului. Program 2 zile cu 2 libere, de la 9 la 22. Salariu+ tipscca 2300 lei. Se asigura o masa pe zi. Tel. (0741.252.126/ 0728.968.315 fommy@fommy.ro 142. Ajutor bucatar zona Teiul Doamnei pub restaurant Old Brick, program 2 cu 2. Daca ai experienta in bucatarie, iti place sa gatesti si sa inveti lucruri noi, te asteptam in echipa noastra (0726.240.796 office@oldbrickpub.ro

Ajutor bucatar, Wise Box, cea mai noua companie intrata pe piata de food delivery din Romania, angajeaza ajutor bucatar cu experienta. Salariul intre 1500-1800 ron net, program 8 ore/zi. CV pe mail. Informatii la tel. 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 152.

154. Ajutor bucatar, bucatarie gradinita,

cautam o persoana serioasa pentru un program 07:00 - 15:00, de luni pana vineri. Concediu de 3 ori/ an. Nu se lucreaza in weekend. Masa inclusa. Avantaj - calificare ca ajutor de bucatar 1.200 L; (0747.402.518/ +0747402518 stefi.voicu@gmail.com

cului angajam ajutor de bucatar, la sectia rece, specific international. Program 2 cu 2, de la 10-22. Transport decontat, masa asigurata. Salariu 1500-2000 lei in functie de experienta. Detalii la telefon. (0726.600.921 175. Ajutor de bucatar cu experienta, pt.

Afi Cotroceni, salariu de la 2000 Lei net cu contract de 8 ore, masa gratuita + bonusuri; (0766.969.784/ 0726.337.470 Lapiatzamall@gmail.com 176. Ajutor de bucatar, Taksim angajeaza ajutor bucatar, masa si transport asigurat; 1.600 L; (0727.561.605/ 0764.231.514 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 177. Ajutor de bucatar, doar cu experienta relevanta, pt locatie tip impinge tava (ciorbe, mancare gatita, paneuri, salate, gratare, etc), cu spirit de observatie, agil, responsabil, ingrijit. L - V 07:45 - 17:15, S - D liber, salariu 1800 - 2200 lei. 2.200 L; (0761.686.754 office@contabconsult.ro

ta, pentru laborator in zona Pipera. (0768.505.633/ 0740.113.311 192. Ajutor patiser, modelator pentru patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon 2.000 L; (0724.570.778 193. Ajutor patiser, modelator pentru patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon 2.000 L; (0724.570.778 194. Ajutor patiser, modelator pentru patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon, 2.000 L; (0724.570.778 195. Ajutor patiser, modelator pentru

patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), salariu 1500 net plus bonus din vanzare intre 400 si 600 lei, masa, prime. 2.000 L; (0724.570.778 196. Ajutor pentru freshuri si limonade naturale, efectuarea ceaiurilor, alimentare frigidere program 9 h cu 2 libere. Locatie noua, moderna in Aviatiei, la 6 min de metrou Aurel Vlaicu, detalii la tel. (0741.777.509/ 0770.695.416 197. Ajutor pizzar pt. pizzeria Vechia

Napoli, program de 2 zile (10:00-21:30) si 2 libere. Pizzeria este in sectorul 1 (Calea Grivitei) (0722.607.226 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.co m 198. Ajutor pizzar, pizzerie sector 2 cu

livrare la domiciliu angajeaza ajutor pizzar cu sau fara experienta, program in ture de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca, salariu atractiv; (0722.787.354 199. Ajutor secretariat pentru firm? instalatii electrice (0721.519.809 magnuminstal@gmail.com

210. Ambalatoare sector 6 1.900 brut, 300 lei tichete de masa, transport, 1.900 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 211. Ambalatoare, angajam ambalatoare cu/ fara experienta. Locatie: Zona Trapezului. Program: 8h de Luni pana Vineri in schimburi. Salariul:1300 lei, tichete de masa in valoare de:300 lei. Contract pe perioada nedeterminata, 1.600 L; (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro 212. Ambalatoare, muncitoare necalificate, asiguram calificare, program 8 ore pe zi, luni-vineri, salariu 2.000 Lei pe luna net, o masa calda asigurata, doar nefumatoare, contract de munca, zona sector 1 2.000 L; (0731.552.788 angajari2018@gmail.com 213. Ambalator colete /administrator depozit, ambalarea produselelor pentru livrare. Gestionare depozit. Inregistrarea in calculator a produselorNu este nevoie de studii superioare, dar cei 7 ani de acasa, DA. Program 10:00-19:00 L-V; (0771.542.600/ 0720.534.703 bravoshop.ro@gmail.com 214. Ambalator industrie alimentara pentru Agriro SRL, cu contract pe perioada nedeterminata, ambalator plante aromate pentru punctul de lucru din Valea Cascadelor. Program 8 h. Salariu de pornire 1300 lei net, ore suplimentare paltite. (0724.584.869/ 0744.322.388 tomagabrielandrei@yahoo.com 215. Ambalator manual Salariul 1.200

lei, tichete de masa. Program: L-V 1 schimb. Pentru detalii sunati la tel.. 1.200 L; (0732.459.839

216. Ambalator manual, femeie de serviciu, gestionar. Fabrica de paine cu sediul in Or. Popesti-Leordeni-Ilfov-angajeaza: ambalator manual, femeie de serviciu, gestionar (gestiune produse finite). (0757.058.645/ 021.467.16.48 f.matei@karamolegos-bkr.ro 217. Ambalator pentru producator de cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi. (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 218. Ambalator produse alimentare calde (experienta in bucatarie, cantina(e avantaj). Program 7:30- 16:00. Zona metrou Pipera. Salariu la timp, trecut pe contract de munca de 8 ore, 1.570 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

155. Ajutor bucatar, fata spalat vase angajez urgent in Pipera vis-a-vis de DRPCIV (permise auto). Mai multe detalii la telefon (0729.024.019 georgen58@gmail.com

228. Ambalatori, pickeri, muncitori fab-

rica personal barbati si femei cu sau fara experienta, salariu 1200-1500 lei net, bonuri de masa, transport asigurat, program 8h/zi L-V. Detalii la telefon (0725.477.438 229. Angajam agenti curatenie, birouri/

spatii comune, tura zi, zona Colentina. Relatii la tel. (0744.320.276

ANGAJAM CASIER PENTRU SUPERMARKET NON-STOP. TEL: E-MAIL: (021.321.34.39 SECRETARIAT @SPRINGTREST.RO 230.

231. Angajam masiniste, confectioneri si croitor atelier de creatie vestimentara angajeaza masinist, confectioner, modelier, croitoreasa cu experienta, produs cap-coada la comanda si designer. Cine este interesat sa sune la tel. (0762.978.501 232. Anglia. Menajere cu experienta, in

Anglia. Contract minim 3 luni, salariu motivant, transport, cazare- oferit de angajator. Rog seriozitate. Alte detalii: (0730.292.947

233. Animator socio-educativ pentru loc

de joaca copii. Program de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 zile/sapt). Daca esti o persoana deschisa, energica si mereu cu zambetul pe buze, te asteptam in echipa noastra. (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

156. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie.

Uncle John Pipera Plaza isi mareste echipa. Cautam ajutor bucatar dedicat care sa invete si sa prepare retetele burgerilor nostri. Salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri, program 5 zile/sapt., 8 h (0726.240.796 office@unclejohn.ro

234. ANS Astra Nova Security angajeaza

agenti securitate, barbati si femei, obiective retail. Scolarizare si analize medicale gratuite, angajam si dispecer; (0725.989.708/ 0737.520.137

157. Ajutor bucatar, ospatar, aj ospatar,

143. Ajutor bucatar, bucatar, cu experienta, urgent, restaurant sector 3 angajeaza. Detalii la nr. (0721.014.601/ 0763.979.638

femeie la vase pentru restaurant zona centraa, sector 1. Se cauta persoane serioase, dinamice. Se ofera: contract de munca full time, salariu, conditii excelente, 2 zile cu 2 zile; telefon; (0787.637.936 resurse.umane@legrenierapain.com.ro

235. Ansamble angajeaza personal bucatarie SC Ansamble Catering & Services, companie catering multinational angajeaza personal in bucatarie: bucatar, ajutor bucatar, casier, spalator vase pentru urmatoarele locatiile din Bucuresti, sector 2, 3 5 (0786.553.636 evenimente@ansamble.ro

144. Ajutor bucatar, bucatar, vanzatoare

158. Ajutor bucatar, preparatoare sand-

236. Antrenor fitness, angajam instruc-

masa rece si calda femeie vase si livratori. Pentru bistro zona Unirii. 250 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

145. Ajutor bucatar, cu sau fara experi-

enta, pentru lucru la fripteuze, pentru shaormerie, salariu 2.000 de Lei, zona Berceni, program 14 cu 34 ore libere, masa calda zilnic, CM, 2.000 L; (0773.316.497

146. Ajutor bucatar, nu necesita experi-

enta, posturile disponibile in toate sectoarele. pregateste comenzile de pizza conform retetarului; aseaza ingredientele pe pizza. Relatii la tel. (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro 147. Ajutor bucatar, restaurant din Flo-

reasca angajam ajutor bucatar cu minim 4 ani experienta. Oferim salariu atractiv, program de lucru in ture, masa, transport. Asteptam CV pe adresa de mail sau telefon (021.313.45.85 office@vacamuuu.com

Ajutor bucatar, restaurant sectorul 2, Bd Lacul Tei nr. 84, angajeaza: ajutor bucatar cu experienta bucatarie romaneasca si salate, si femeie pentru spalate vase si curatat legume, asiguram mancarea si transport la domiciliu seara, program o zi cu o zi. Sarizare atractiva. (0725.129.998 148.

149. Ajutor bucatar, restaurant zona Mil-

itari, angajam ajutor bucatar. Nu este obligatorie experienta, importanta este seriozitatea si dorinta de a munci; (0723.640.178

150. Ajutor Bucatar, restaurantul Nor sit-

uat la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza ajutor bucatar, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

151. Ajutor bucatar, restaurantul Stadio

(zona Piata Universitatii) angajeaza ajutor bucatar program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

153. Ajutor bucatar, bucatareasa, Ajutor

bucatar fara experienta sau bucatareasa cu experienta pentru masa calda, salariu 2000-2200 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi libera, zona Berceni, sector 4, CM+masa. 2.000 L; (0772.172.716

tor fitness, full time, sau part-time, apt sa sustina si antrenamentele personale pentru clientii salii. Sala moderna deschisa in localitatea Balotesti, cartier Good-Residence, judet Ilfov, 2.500 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro

wich-uri Firma catering productie sandwich-uri, angajeaza personal cu experienta bucatarie (femei) pt schimb de zi, ajutor bucatar. Preparatoare sandwich-uri pentru schimb de noapte. (0722.339.553 159. Ajutor bucatar, spalator vase,

237. Aplicator folie auto, angajez aplicator folie geamuri auto. De la 2000lei/luna, contract de munca, loca?ie noua, condi?ii foarte bune, zona Theodor Pallady; 2.500 L; (0767.252.894 creativewrx01@gmail.com

curatenie Autoservirea Mama Food din Bragadiru (Ilfov) cauta ajutor bucatar, spalat vase, curatenie, salariu 1500 1700 lei, 2 zile cu 1 libera, de la 06:0018:30), obligatoriu experienta, de luni pana sambata, 1.700 L; (0728.878.785 160. Ajutor bucatar. Autoserive- restau-

rant angajam ajutor bucatar, casier. Sunati intre orele 9.00-16.00; (0769.241.385 161. Ajutor bucatar. 18 posturi de ajutor

bucatar pentru Toan`s Vietnam SRL. Rugam seriozitate; (0726.166.981 162. Ajutor bucatar. Hai in echipa Alioli

pentru restaurant in Dorobanti si Cismigiu, rece, cald, specific mediteranean. Salariu 2000 lei + tips, contract full time, transport asigurat, program flexibil 2-2, 2.000 L; (0787.565.579 office@alioli.ro 163. Ajutor bucatarie, pizza, cautam persoana energica, dornica de munca, cu minim de experienta. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 164. Ajutor cofetar pt. cofetarie din cen-

tru (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro

165. Ajutor cofetar, femeie vase, Cofe-

taria Agnes angajeaza ajutor cofetar, femeie la vase, pentru punct de lucru in sector 4, Berceni; 166. Ajutor de bucatar Cautam o persoana pentru pozitia de ajutor de bucatar. Oferim contract de munca cu pachet salarial atractiv. Echipa tanara si dinamica ce isi desfasoara activitatea in zona centrala (Bdl. Decebal). 2.000 L; (0786.777.444 bucharest@tasty4food.com 167. Ajutor de bucatar contract de munca, program de lucru in ture: 08:00 16:00, 16:00 - 24:00, decont transport, salariu de la 1.400 lei net, bonuri de masa, spor de week-end. 1.500 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 168. Ajutor de bucatar cu sau fara expe-

rienta si ajutor ospatar, angajeaza restaurantul Cucina di Casa, sector 4. Salariu motivant. Relatii la tel dupa ora 10.00; (0722.244.364

238. Aquatulip SRL angajeaza contabil

178. Ajutor de bucatar. Restaurant cu specific american in Militari Residence cauta ajutor de bucatar. Program de lucru 5 zile cu 2 liber, de la ora 11:30 la 22:00. Salariu 1800 Ron, tips, contract de munca, transport asigurat, 1.800 L; (0771.547.413

200. Ajutor shaormar fara experienta, salariu 2.000 lei, program 1 zi cu 1 zi libera, cm, zona Berceni, se ofera masa+cm, training gratuit, postul nu necesita nici un fel de experienta, 2.000 L; (0773.316.497

219. Ambalator si legator manual, angajam (fete si baieti) pentru postul de ambalator manual/ stantator, zona de productie. Se cer studii medii. Puteti suna la numarul de telefon (0758.012.886 office@angels-d.ro

201. Ajutor sofer, preferabil cu permis

179. Ajutor de cofetar zona Ozana, sec-

auto cat. B, pentru Doby spalatorie covoare cu colectare si livrare la domiciliu. Domiciliul preferabil sector 4/5. Salariu net 1.600 lei. 1.600 L; (0784.504.329/ 0761.727.485 contact@doby.ro

220. Ambalator Tunari Ilfov, pt. produ-

cator de semipreparate din carne, se lucreaza in 3 schimburi, 7,5 ore/zi. Transport asigurat, masa calda, tichete 15 ron/zi, salariul atractiv. Detalii tel. (0726.228.374/ 021.266.52.51

202. Ajutor vanzator, pt. magazin de materiale pentru instalatii sanitare 11 {; (0741.141.025 office@cripal.ro 203. Ajutori bucatari pentru bucatarie orientala si picoli. Urgent. Tel. dupa ora 12,00; (0760.299.116

221. Ambalator, suntem o fabrica de patiserie, situata la intrarea in Bragadiru si dorim sa ne marim echipa cu unul sau doi ambalatori. Munca nu este grea, se lucreaza in ture, oferim un salariu atractiv si bonusuri 1.500 L; (0741.677.690 davi.darius.distribution.pan@gmail.com

204. Albalact angajeaza soferi distribu-

222. Ambalator, ambalatoare in Chitila

tor 3, (0766.687.339

180. Ajutor de gestionar depozit, hala de productie produse de patiserie, salariu 1800 ron, program 10 ore. (0737.523.284 181. Ajutor de masinist tipografie anga-

jaza: ajutor de masinist, ajutor de gestionar si incarcator - descarcator. Relatii la telefon in intervalul 10-17 de luni – vineri (0741.179.700 182. Ajutor de masinist, ajutor de ges-

tionar si incarcator- descarcator pentru tipografie. Relatii la telefon in intervalul 10-17 de luni – vineri (0741.179.700 183. Ajutor Gestionar pentru o impor-

tanta companie specializata in asamblarea de generatoare. Program: L-V 8:00-16:30 Locatie: Soseaua de Centura, langa Tunari 1.800 L; (0725.132.133 ionut.dragoi@passion4work.ro 184. Ajutor gestionar pentru o importan-

ta companie specializata in asamblarea de generatoare. Program: L-V 8:0016:30. Locatie Soseaua de Centura, langa Tunari, 1.800 L; (0725.132.133 ionut.dragoi@passion4work.ro 185. Ajutor gestionar piese schimb

angajam in cadrul unei companii specializate in asamblarea de generatoare electrice. Locatie: Centura Bucuresti, Tunari. Program: l-v 8:30 - 17. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 186. Ajutor instalator pentru instalatii

sanitare si termice la blocuri noi in Bucuresti in cartierul Militari. Program 8:00-17:00 de luni pana vineri, carte de munca. Incepere imediata. Rog seriozitate; 1.700 L; (0722.692.595/ 0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com 187. Ajutor masinist Tipografie angajeaza ajutor masinist rotativa svimasina flexo tipar carton ondulat. Se accepta si persoane din provincie. Oferim cazare. Salariu motivant; (0786.958.267 marius.brecea@gmai.com 188. Ajutor mecanic Sc Avd Turbo Srl mareste echipa, cu aceasta ocazie angajam ajutor mecanic. Experienta pentru ajutorul de mecanic nu este necesara dar reprezinta un avantaj. Program normal. Zona Colentina sector 2, (0731.609.338 alex@avdturbo.ro 189. Ajutor ospatar Restaurant situat la

Piata Romana in aproprierea Ateneului Roman, metrou Piata Romana angajaza ajutor ospatar, domnisoare dispuse sa invete lucruri noi si preparate noi, program flexibil 1 zi cu 1, (0758.059.605

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

tie Bucuresti. Cerinte: permis cat. B,C, atestat marfa, card tahograf (reprezinta avantaj), experienta in distributie min. 2 ani. Responsabilitati: livrarea produselor (0734.500.235/ 0755.059.052 recrutare_albalact@albalact.ro 205. Altex angajeaza sofer cat. B, la

depozitul Altex pentru livrarile la domiciliu in Bucu, jud. Cluj. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei/luna), asigurare medicala; (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro 206. Amabalator, Pentru tura de zi,

program de la 07:30-16:00 de L-V. Salariu de inceput este 1500 lei. Zona metrou Pipera. Pot fi angajate doar persoanele care au experienta in bucatarie! 1.570 L; (0729.699.825/ 0729.699.825 andreea@wedohr.ro

AMANET EXCHANGE ANGAJAM OPERATOR CU EXPERIENTA IN DOMENIU, PROGRAM IN TURE. CV + FOTO RECENTA. SALARIU NET DE LA 2.200 L; (0722.213.243 AMANETPLATINUM@GMAIL.COM 207.

208. Amanetar aur si electronice amanet Crangasi Lazar Amanet Crangasi angajeaza. salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu Cerinte: cunostinte IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete, abilitati de comunicare si relationare in vanzari. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 209. AMBALATOARE DIN BUCURESTI SI PROVINCIE, ANGAJAM PT. SOCIETATE COMERCIALA DIN SECTORUL 4. PENTRU PERSONALUL DIN PROVINCIE SE ASIGURA CAZARE. SALARIUL 1600 LEI NET, BONURI DE MASA (15.09 LEI/BON). RELATII: 1.600 L; (0753.070.408

cu experienta ind. alim, program 8-17. Decontarea transportului, masa calda, contractul de munca pe suma integrala. Zona industriala Chitila; 1.700 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com 223. Ambalatori pentru angajare la

firma Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41 224. Ambalatori - fabrica Bragadiru, Ilfov, angajam ambalatori pentru o fabrica de medicamente. Locatia este in Bragadiru, Ilfov.Program de lucru - 3 schimburi (06:00-14:00/14:00-22:00/ 22:0006:00). Se oferta transport: Piata Unirii Fabrica; 1.165 L; (0749.409.027 recrutare@laropharm.ro

««««««««««««««««««

AMBALATORI ANGAJAM, ETICHETARE SI AMBALARE PRODUSE, PREGATIREA PRODUSELOR ETICHETATE IN VEDEREA LIVRARII, SALARIU DUPA PERIOADA DE PROBA 1600 LEI NET INCLUSIV BONURI DE MASA, LOCATIE PANTELIMON, ILFOV, PUNCT REPER FABRICA DE BERE TUBORG. CATALIN ILIE; 1.600 L; (0731.035.321 225.

Societatea Aquatulip Srl angajeaza contabil primar.Avantaj prezinta cunoasterea programului SAGA. (0725.885.885 comenzi@aquatulip.ro 239. Asamblatori echipamente elec-

trice montare, asamblare componente electrice. Identificare, izolare produse neconforme, executie lucrari in timpul stabilit. Se ofera training la locul de munca, decontare transport. (0756.140.001 office@urbio-romania.ro 240. Asistent de cercetare. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de cercetare pe proiectul ROSA nr.136. Conditiile de participare sunt publicate pe site-urile inflpr.ro/jobs si www.ancs.ro/jobs si euraxess.ro. Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane al INFLPR, la telefon 0214574550 int.2850/2851 (021.457.45.50 241. Asistent de cercetare. Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de cercetare pe proiectul PCE 175/2017. Conditiile de participare sunt publicate pe siteurile inflpr.ro/jobs si www.ancs.ro/jobs si euraxess.roInformatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane al INFLPR, la telefon 0214574550 int.2850/2851; (021.457.45.50

244. Asistent manager cerinte: limba engleza, abilitati de promovare pe retelele social media, capacitate de organizare.acceptam si studenti. Trimiteti cvul la: tataiesoft.com@yahoo.com 245. Asistent manager nivel avansat lb.

franceza scris/vorbit. (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro

246. Asistent manager sau consilier vanzari consilier vanzari/ asistent manager - firma de design interior cu sediul in Piata Romana, cauta persoane ambitioase, dinamice, creative, cu bune abilitati de comunicare cu oamenii. Sunati pt. interviu (0727.332.672 rh@draperii.pro www.decoradesign.ro 247. Asistent manager, cerinte: cunos-

tinte operare PC, limba engleza, permis auto categoria B, seriozitate. CV-urile se pot trimite la email 2.500 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro

248. Asistent manager, dezvoltator imobiliar angajeaza asistent manager. Atributii zilnice de secretariat si contabilitate primara. Programul de lucru L-V de la 9:000-17:00 , zona metrou Mihai Bravu . vanzari@globalcityresidence.ro 249. Asistent manager, ne dorim o colega dinamica, cu abilitati organizatorice si de planificare pentru activitati manageriale si secretariat. Asteptam CV + poza pe e-mail. Mediu de lucru placut. Zona 13 Septembrie/Razoare. violetapredescu@saloanelemagic.ro 250. Asistent manager, pt. dezvoltator Berceni/ Ilfov. Cunostinte pc, Word/ Excel, punctualitate, spirit de echipa, seriozitate. Posibilitati de promovare. Trimiteti CV 1.500 L; office@exclusivconstructii.ro 251. Asistent manager, vorbitoare limba engleza nivel mediu, cunostinte operare PC, organizata, disponibilitate program prelungit. Rugam CV la email. Relatii la telefon (0741.043.638 amalia.trica@artgroup.ro 252. Asistent manager, job avantajos,

beneficii cauti un job cu progam flexibil, renumeratie substantiala si intelegere/ flexibilitate. Aici trebuie sa aplici. Cerinte: fara experenta, aspect fizic placut sociabila 800 {; job.profitabil@gmail.com 253. Asistent manager, secretara, agentie imobiliara, cu sau fara experienta cunostinte pc redactare, Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator. (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro 254. Asistent medical generalist pentru

cabinet stomatologic in Bucuresti, cartier Militari. Conditii, drept de libera practica, (0741.169.111 dstomadent@yahoo.com 255. Asistent medical generalist cabinet medic de familie, angajeaza asistent medical generalist cu experienta minim 1-2 ani. Cabinet medical sect 4, zona Piata Sudului. (0741.315.491 moniquemizumschi@yahoo.com

256. Asistent organizare evenimente Agentia Venus Models (Bucuresti) angajeaza 2 asistenti organizare evenimente, 2.000 L; office@venus-models.ro 257. Asistent product planner, reprezentanta engleza angajeaza asistent product planner persoana dinamica, activa, pozitiva care sa lucreze in progamul nostru GC, sa comande accesorii textile conform tabelelor primite din Anglia roxana@carmel-romania.com 258. Asistent vanzari Firma de decoratiuni cauta o persoana deschisa, dornica de a invata si de a avansa profesional care sa se alature echipei noastre. Cerinte: Excel si engleza nivel intermediar sau superior, (0723.888.989 matei.popa@sephora.com.ro 259. Asistent vanzari pentru maga-

zin de haine pentru copii, dinamic, motivat, amabil, cu experienta vanzari, limba engleza conversational, conditii angajare atractive; (0742.306.377 office@bonpoint.ro

242. Asistent departament administrativ

pentru firma de constructii. Experienta obligatorie. Biroul societatii este in comuna Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trimite CV la email; office@gama-admin.ro

260. Asistent/a medical, Centrul de Ingr. si Asis. pers. varstnice Mogosoaia ang. asistent/a med. generala, cm nedeterm., progr flexibil, transp. decontat, 3 mese asig, o paine pe zi,d econtare echip lucru, sal.de la 1600 -1800 lei, 1.600 L; (021.310.33.03/ 0788.140.866 casasfantultomaconta@yahoo.com

243. Asistent magazin online. Cautam o persoana ambitioasa, cu cunostinte PC, limba engleza si constituie un avantaj pentru un post de asistent magazin online. Sarcini: preluare comenzi, oferte, adaugare produse pe site, facturare, cosmin.rdg@gmail.com

261. Asistenta live, echipa Phoenix angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

«««««««««««««««««« 226. Ambalatori legume si fructe. Sec-

tor 4. Baieti si fete. Salariu net, 1.800 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com 227. Ambalatori marfa in sector 6 cu/ fara experienta in domeniu. Oferim salariul-1200 Lei net + bonuri de masa + bonusuri. Mai multe detalii la numarul afisat in anunt (0725.494.404

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

12 martie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 301. Barman, ospatar Bahiti Lounge locatie in zona Unirii, angajeaza o persoana pe postul de barman/ ospatar. Program 2 zile cu 2 zile, salariu atractiv, tips individual. www.bahiti.ro, (0721.350.448 office@bahiti.ro 302. Barman, ospatar, ajutor ospatar restaurantul Stadio (Piata Universitatii) este in cautare de noi colegi. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si dezvoltare (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 303. Barman, picoli si ospatari cu expe-

rienta in restaurant cu specific libanez, urgent, tel. dupa ora 12.00; (021.222.57.55/ 021.223.22.25 304. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 262. Asistenta manager, tanara absol-

venta, studii medii, tinuta, vocabular, fara experienta; 3.500 L; (0764.961.443 ecocivica@consultant.com

ASISTENTA MANAGER, VANZARI, PRODUCATOR CONFECTII FEMEI, ZONA UNIRII. SALARIUL FOARTE ATRACTIV, VA RUGAM TRIMITETI CV LA: (0728.444.155 ARTISTAROMANIA@YAHOO.COM 263.

264. Asistenta medicala cu diploma de

asistent generalist, fara experienta. Relatii la tel. CV la adresa de email: (021.326.55.96 fmmedident@hotmail.com 265. Asistenta medicala pentru centru

batrani centru rezidential situat in zona Militari Piata Gorjului (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro 266. Asistenta medicala si receptionera

cu sau fara experienta pt. clinica stomatologica, zona Sincai, salariu si bonusuri motivante. Rog CV pe adresa de mail (0728.905.063 deheleandanandrei@yahoo.com 267. Asistenta medicala stomatologie sector 1, in ultimul an/ scoala de asistente absolvita, sa fie muncitoare, activa, responsabila, salariu atractiv, job stabil, echipament gratuit, info.; (0748.037.806 dentistholiday2011@gmail.com 268. Asistenta personala Caut d-ra aspect fizic placut care in timpul liber doreste o colaborare. Permisul de conducere reprezinta un avantaj. Posibil part sau full time.Rog foto si det pe mail adrian.adrian150@yahoo.com 1.000 {; adrian.adrian150@yahoo.com 269. Asistenta personala, Rasig imobil-

iare angajeaza asistenta personala pentru director general; 1.000 {; (0732.211.111 daniel.raeceanu@rasig.ro 270. Asistenta vanzare Cofetaria Alice

descarca, depoziteaza si aranjeaza corect produsele de cofetarie, mentine curatenia in magazin. Pachet salarial la angajare 1800 net + bonuri de masa 200 lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7; 2.000 L; (0741.037.366/ 0726.768.715 resurseumane@cofetariaalice.ro 271. Asistente medicale Clinica med-

icala de estetica, angajeaza asistente medicala- program full time si part time. Conditii de munca avantajoase, bonusuri, ambianta foarte placuta, (0766.483.103 Artesteticutopia@gmail.com 272. Asistenti medicali, infirmiere,

femei de serviciu, kinetoterapeuti, bucatatareasa, si mentenanta pt. centru de recuperare privat in Bucuresti. Posibilitate cazare; (0799.755.553 273. Atelier croitorie in zona Voluntari

cauta retuserita. Program L-V: 8.3018.00, carte de munca, salariu 2.500 L; (0728.228.642 274. Austing Com angajeaza electrician

instalator intretinere cu experienta in domeniu. Responsabilitati: intretinere si reparatii instalatii electrice. Constituie un avantaj permis cat B. Pentru informatii tel. (0722.125.206 austing.secretariat@gmail.com 275. Austing Com angajeaza tehnician

sisteme de securitate: sisteme avertizare incendiu, sisteme stingere, sisteme avertizare efractie, supraveghere video, control acces). Pentru informatii tel. (0722.125.206 austing.secretariat@gmail.com 276. Austing Com SRL angajeaza elec-

trician/instalator angajam electrician/instalator intretinere cu experienta in domeniu.Responsabilitati intretinere si reparatii instalatii electrice.Constituie un avantaj- permis cat B. Pentru informatii: (0722.125.206 austing.secretariat@gmail.com 277. Autosoft angajeaza inspectori ITP,

280. BA Glass Romania SA, cel mai

mare producator din Romania in domeniul sticlariei angajeaza: operator productie la masini prelucrare sticla, salariu foarte atractiv peste media economica, posibilitatea dezvoltarii carierei profesionale. Cerinte: disponibilitate pentru lucru in echipa; corectitudine, seriozitate. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane, telefon sau la sediu: Theodor Pallady nr. 45 sector 3; (021.201.85.94/ 021.201.85.86 281. Baiat pt depozit magazin alimentar, angajez baiat pentru depozit magazin alimentar; (0744.303.030 282. Baiat sau barbat in Piata Obor, pro-

gram lejer, carte de munca si salariu bun; (0765.531.934

BAIAT/ FATA COAFOR, COSMETICIANA, MANICHIURISTA CU FARA EXPERIENTA, SALONUL ESTE IN PANTELIMON; (0723.780.069

283.

284. Barbat, posesor carnet categoria B

pt. firma servicii funerare (0722.301.166

285. Barbati necalificati, manipulanti fabrica, angajam urgent barbati necalificati pentru fabrica productie. Salariu: 1500 net + bonuri + sporuri. Program: LV, 8 ore, in 3 schimburi. Contract nedeterminat. Pentru angajari sunati la numarul afisat (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com

307. Barmani, ospatari, bucatari,

restaurant situat in centrul capitalei angajeaza cu carte de munca in conditii avantajoase, salariul neg., (0744.624.971 308. Barmanita, cautam o colega cu aspect fizic placut, dispusa sa lucreze in ture de 12 ore. Locatie centrala, salariu 2.000 Ron plus comision din vanzari. Detalii la tel.; (0720.337.700 mari.angajari@gmail.com 309. Benzinarie. Mol Caramfil (cartier

Baneasa) angajeaza: casier 3 posturi, operator copertina 2 posturi, femeie pentru curatenie 1 post, relatii la numerele de telefon, (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 310. Best Studios Videochat angajeaza

modele. De ce sa platesti chirie? Te asteptam in echipa Best Studio si iti vei permite casa ta. Venituri lunare grarantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din toata tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752

enta anterioara si recomandari, conditii foarte bune, salariu bun! (0746.157.070 325. Bona 13 Septembrie copil 2 ani, program 10 ore/zi, Luni pana Vineri, cu experienta si recomandari; 2.000 L; (0724.047.365 326. Bona 400-600 eur Arad, angajez bona, 400 eur, carte de munca, copil 1 an 7 luni, program 9-17 sau 10-18. micalaca Orizont. Arad. sau bona interna 600 eur; (0721.364.199 cebanlilia@yahoo.com 327. Bona Buftea Angajam bona pentru

copil 1 an in Buftea. Program 08:0018:00, luni-vineri, rugam seriozitate pentru o colaborare pe termen lung, (0744.481.505 anamariastefania@yahoo.com 328. Bona cu experienta, fetita 4 ani bona Bucurestii Noi, nefumatoare, cu recomandari verificabile, program 07:00 19:00 si sambata 07:00 - 14:00. 2.500 L; (0721.622.801 329. Bona Giurgiului Piata Progresu, angajez bona pentru baietel de 10 luni. Caut o persoana serioasa, calma si care sa vorbeasca in mod corect limba romana. Atributii strict legate de copil. Program: L-V, 8-18:30. Salariu: 1800 lei/luna 1.800 L; (0724.923.422 corinacbarbu@gmail.com 330. Bona interna Bucuresti, pentru bai-

etel 1 an si fetita 5 ani. Se cauta o persoana tanara, nefumatoare, serioasa, vesela si harnica. Se ofera salariu si conditii atractive (0754.054.298 manuadrianaiuliana@yahoo.com 331. Bona interna, cautam o doamna pentru postul de bona, program intern, salariul 3000 de lei, negociabil. 3.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 332. Bona part-time inclusiv weekend

zona Dristor pt. nou-nascut, bona va fi un ajutor pentru parinti (mama copilului este in concediu de crestere a copilului si se ocupa de supravegherea fratilor gemeni, 1an si 9 luni) 1.300 L; (0720.919.744 ileanaracheru@gmail.com 333. Bona pentru nou-nascut, experienta

in domeniu, pe termen lung, se cer cunostinte limbi straine. Se ofera carte de munca. Zona Parcul Circului, salariu negociabil; (0745.577.545

295. Barman o zi cu o zi, sau 2 cu 2, salariul 1600 plus avantaje, zona metrou Pipera. Solicitam experienta, seriozitate, disponibilitate, amabilitate, 1.600 L; (0722.533.439/ 0722.533.439 296. Barman pentru Kaffa Pub. Vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara si mereu pusa pe distractie? Te asteptam la interviu. Oferim salariu fix, tips zilnic, program flexibil, mediu de lucru placut, (0731.007.582/ 0752.058.039 kaffapub@gmail.com 297. Barman pentru loc joaca copii. Pro-

298. Barman vanzator pt. Studentpub

Bucuresti, vrei sa faci parte dintr-o echipa misto, trebuie sa fii serios, corect si cu bun simt (cum suntem si noi). Evident iti trebuie si o calificare in domeniu. Daca ne vrei suna intre orele 10 si 20 (0722.355.733 299. Barman, ospatar, picol femeie de

serviciu angajam pentru Pub central; (0734.563.492

300. Barman, barmanita cu sau fara experienta pentru club restaurant in centrul vechi; (0721.557.917

internationala, pentru restaurant in sala de jocuri situat in Piata Alba Iulia, in rond. Asteptam CV pe mail sau tel. Salariul in functie de nivel, intre 2500-3000 ron 3.000 L; (0765.932.247/ 0736.378.348 neacsu.raluca89@yahoo.com 350. Bucatar full time. Fundatia Viitor

Pentru Copiii Romaniei angajeaza bucatar full time. Relatii la telefon, de luni-vineri 09-17, (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro

357. Bucatar pentru restaurantsi salon

de evenimente, salariu motivant, cu experienta sau fara (0771.223.860 358. Bucatar pentru scoala (0726.130.220/ 021.315.65.43

312. Best Studios angajeaza modele. de

ce sa platesti chirie? te asteptam in echipa best studios si iti vei permite casa ta. venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multiple beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752 313. Betty Ice cauta colegi pentru

departamentul de distributie din Bucuresti. Post vacant: agent comercial. Cerinte: permis de conducere categoria B. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa de mail. Detalii la nr. de telefon; (0744.340.104 bucuresti@bettyice.ro 314. Betty Ice SRL angajeaza van-

zator/oare inghetata pentru punctele din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliu in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa de email. Detalii la: (0753.084.816 mirela.cozma@bettyice.ro

315. BGS angajeaza: Agenti de securitate, agenti de interventie, plata salariilor la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295 316. Biolog principal Clinica medicala privata, din Bucuresti, sect 4 (Piata Sudului), angajeaza full time, sau part time, biolog principal cu ALP si master. Salariu motivant. CV la office@lotusmedica.ro; office@lotusmedica.ro 317. Bistro El Madrileno, cartierul

francez angajam picolite, ospatarite, aj. bucatar, persoana vase, lucrator comercial; (0724.988.911/ 0773.753.923 318. Bistro La Boeru angajam barman,

ospatar, fete ospatarite, program in ture 2/2, salariu +tips individual + masa asigurata. Zona Baneasa 1.000 L; (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com 319. Bombonareasa angajam urgent,

salariu 2.400 Ron. Relatii la telefon 2.400 L; (0746.731.022

320. Bona familie cu doi copii de 2 si 4 ani, dorim sa angajam o doamna cu varsta de peste 50 ani, blanda, responsabila ,pentru o colaborare pe termen lung; (0737.124.659 321. Bona interna, externa pentru 2

copii. (0748.868.907

322. Bona pentru familie sector 2,

program de lucru normal, conditii extraordinare. (0746.157.070

359. Bucatar restaurant italian zona Cotroceni isi mareste echipa si angajeaza bucatar. Pentru detalii sunati la tel; (0724.371.047 contact@laterrazza.ro

335. Bona regim intern, 4500 lei/luna cautam bona cu experienta in regim intern, vesela, energica pentru un baietel 9 luni. Atributii: ingrijire si supraveghere copil. Salariul: 4500 lei/luna. Tel; 4.500 L; (021.310.74.03/ 0726.256.070 office@marypoppins.ro

360. Bucatar Restaurant Paunita situat

336. Bona zona Gorjului, pentru baietel de 3 ani, cu experienta in cresterea copiilor, jucausa si pozitiva, varsta 30-50 de ani, se va implica in activitatile educative ale acestuia. Program luni-vineri 7.4518.30. (0741.111.094 oana.ochiana@gmail.com

angajeaza urgent bucatar in conditii deosebite de munca, se ofera si se cere seriozitate, contract de munca, salariu 3000 lei net prima luna, tips. Relatii la telefon. 3.000 L; (0726.901.843 restaurantdristor2015@gmail.com

337. Bona, 8 h/zi, angajam bona, 8h/zi,

5 zile/saptamana petru o fetita de 1 an Pipera-Tunar. Preferam o doamna cu experienta pedagogica, calma, nefumatoare, discreta. Oferim seriozitate si 2400 Ron/luna. 2.400 L; (0728.888.886 ArgesanuEmaGabriela@gmail.com 338. Bona, copil 1 an, 8 h/zi, zona langa

Spitalul Panduri, 1.600 lei. Bona, copii de 4 ani jumatate si 10 ani, 10 h/zi, langa Carrefour Orhideea, 2.000 lei. Bona interna, gemeni de 3 ani, Baneasa, 2.500 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335 339. Bona, copil 8 luni, Stefan cel Mare,

1800 ron Cleaning & Babysitting Ro recruteaza bona cu experienta si recomandari, nefumatoare, pentru un baiat de 8 luni. Zona: Stefan cel Mare. Programul: 8 ore, L-Vi, 1800 ron. (0726.334.403 agentiaplevnei25@gmail.com 340. Bona, copil de 2 luni, 8 h/zi, Eminescu-Mosilor, 1.800 lei. Bona, copil de 1 an jumatate, 8 h/zi, Vitan, 1.800 lei. Bona, 2 copii de 2 ani si de 4 ani, 10 h/zi, Drumul Taberei, 1.800 lei. Bona, baiete de 3 ani, 8 h/zi, Cotroceni, 2.200 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335 341. Bona, gemene de 1 ani si 4 luni, 4

h/zi, Dristor, 1.200 lei. Bona, copii de 1 an si 2 luni, 8 h/zi, Pipera, 1.800+transport asigurat cu maxi-taxi de la metrou Pipera. Menajera/camerista, 8 h/zi, Piata Romana/Armeneasca, 1.600 lei+carte de munca. (0764.185.105/ 0764.949.335 342. Bona, Pipera, Voluntari, 8 ore, Cau-

tam o doamna care sa aiba grija de un baietel de 1 an si 9 luni; in Pipera-Voluntari; program de 8 ore, de luni pana vineri; salariul 1800-2000 de lei. 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370

343. Bona, zona Militari, 2500 lei/luna Cautam bona cu experienta zona Militari, pentru copil 2 ani. Program 8 ore/zi strict ingrijire copil, fara menajul familiei. Salariu: 2500 lei/luna. 2.500 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 office@marypoppins.ro 344. bone, menajere 8 ore, firma de

recrutare Cleaning & Babysitting RO angajeaza bone si menajere pentru Bucuresti si Ilfov. Program 8 sau 10 ore. Salarii intre 2200-2500 lei. 2.500 L; (0721.796.468/ 0726.334.403/ 021.313.59.59 marinadavida@outlook.com

Caminul de batrani Colosseum din sectorul 5, Bucuresti, angajeaza bucatar pentru program full-time. Oferim salariu motivant, conditii optime de lucru. Detalii la tel. Virgil Patulea, (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 374. Bucatar pentru restaurant cu

349. Bucatar cu experienta bucatarie

pancakes, zona Timpuri Noi, program de miercuri pana duminica 12-21 sau lunimarti 12-21, persoana tanara, nu se cere experienta (0772.276.051 contact@recrutarepersonalhoreca.ro

Program: L-V: 07:00 - 09:00 si 17:00 19:30, sambata: 07:00 - 13:30; duminica: 08:00 - 13:00 1.000 L; (0731.170.731

373. Bucatar pentru camin batrani

375. Bucatar prep. reci calde, gratarag-

356. Bucatar pentru restaurant specific

334. Bona Pod Constanta pt. fetita 4 ani.

at la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar grill, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

servire rapida, contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:00, 16:00-24:30, salariu 2000 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, decont transport. 2.200 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

355. Bucatar pentru restaurant cu specific pancakes, program 9 ore/ zi, 2 sau 5 zile/ saptamana; (0731.579.464

311. Best Studios angajeaza modele online. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol de lux, vacante, masina sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752

372. Bucatar grill, restaurantul Nor situ-

348. Brutar si patiser pt. brutarie-patiserie, Aviatiei, pers cu experienta. Salariu negociabil in functie de experienta. Oferim si dorim seriozitate, (0727.770.361 resurseumane@eka-development.ro

354. Bucatar pentru mic dejun la hotel pt. restaurant Drumul Taberei, cu experienta in bucatarie, salariu motivant, masa asigurata, program 06:00- 11:00, de luni pana vineri. Preferabil cu domiciliul in sector 5-6 (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

Crisan Hotel din Delta Dunarii, comuna Crisan angajeaza barcagii. Salariu net 1.800 lei/luna.Obligatoriu permis de barca. 1.800 L; (0727.583.526 office@deltaboutique.ro

terasa in Parcul Herastrau, zona iesire piata Charles de Gaulle. (0725.630.179

(0733.796.659

soane varstnice (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

290. Barcagiu hotel Delta Dunarii,

294. Barman Barman cu atestat, pentru

347. Brutar - modelator, zona Baicului;

353. Bucatar pentru centru pentru per-

duse perisabile sector 6. Salariu 1250 lei net+bonuri de masa 250 Lei + bonus. Program de lucru de L-V 8h/zi-2 schimburi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.250 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

293. Barista exista o vorba care spune “Omul sfinteste locul”, noi credem in asta si avem nevoie de tine. Daca doresti sa lucrezi alaturi de o echipa tanara si cool, te asteptam. (0729.768.027 micky_ior@yahoo.com

346. Broom Gold, firma curatenie cautam personal serios Broom Gold firma de curatenie specializata cauta angajati seriosi. Salariu atractiv, bonusuri pentru activitate, team leaderi specializati si bine pregatiti, suport pentru cei ce isi doresc o cariera, (0724.897.323/ 0726.094.908 axel.axel34@yahoo.ro

352. Bucatar pentru Bazaar Gastrolounge, oferim seriozitate, venit motivant si multe alte beneficii. Locatia se afla in centrul istoric pe strada Covaci, nr. 10; (0721.200.050 Contact@thebazaar.ro

289. Barbati, urgent, pentru depozit pro-

292. Barista Daca iti doresti sa lucrezi alaturi de o echipa tanara si cool trimitene un e-mail pe adresa lucian@dialoguebar.ro sau suna la, 2.000 L; (0729.848.961 lucian@dialogue-bar.ro

Piata Domenii angajeaza femei cu sau fara experienta in domeniu; (021.224.47.00

angajeaza bucatar rece/cald si sous chef - se ofera cazare; (0721.456.471 mariana.ichim@ioana-hotels.com

curatenie magazinul Metro Pallady, (0733.030.417/ 0733.030.402

291. Barcagiu hotel Delta Dunarii, Crisan Hotel din Delta Dunarii, comuna Crisan angajeaza barcagii. Salariu net 1.800 lei/luna. Obligatoriu permis de barca. 1.800 L; (0727.583.526 office@deltaboutique.ro

345. Broderie Fabrica de broderie, zona

351. Bucatar Hotel Restaurant Sinaia,

288. Barbati si femeii necalificati la

278. Autosoft angajeaza sef service, cu

mare producator din Romania in domeniul sticlariei angajeaza: muncitor necalificat, sortator produse sticla (femei), lacatus mecanic, motostivuitorist, electrician. Cerinte: disponibilitate pentru lucru in echipa, corectitudine, seriozitate. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane, telefon sau la sediu str. Theodor Pallady nr. 45, sector 3; (021.201.85.94/ 021.201.85.86

306. Barmani, muncitori necalificati si ospatari program flexibil si bonusuri, sediul firmei Baicoi, Prahova; 1.500 L; (0729.056.659 cupidonsrl92@yahoo.com

Salariu atractiv; (0731.300.300

324. Bona pentru sector 4, experi-

287. Barbati productie fabrica in zona sector 3 urgent. Salariu 1200 lei net, bonuri de masa, bonus, transport decontat. Program de L-V 8h/ zi-3 schimburi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon, 1.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

experienta 5 ani, salariu + comision 20%; 1.200 L; (0757.091.414

279. BA Glass Romania SA, cel mai

rant din Drumul Taberei, Relatii la telefon dupa ora 12; (0722.637.463

323. Bona pentru ingrijire copil si menaj.

286. Barbati pentru curatenie birouri Baneasa, firma de curatenie angajeza operator masculin pentru curatenie cladire birouri in zona Baneasa-Sisesti. Program de 8 ore/zi- in ture. Oferim: contract + salariu fix (0751.193.866/ 031.438.08.42

gram de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30, 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere, (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

experienta de manager; (0757.091.414

305. Barmani si ospatari, pentru restau-

9

in sect 3, Bucuresti, zona metrou Titan, angajeaza bucatar/ bucatareasa cu experienta in restaurant. Program 1/1, salariu avantajos. Relatii la telefon, 1 L; (0724.145.707 361. Bucatar Restaurant zona Dristor

362. Bucatar Restaurant-pub angajeaza bucatar, program 1 zi cu 1 zi, de la 8.00-24.00, salariu platit la timp, transport asigurat, conditii avantajoase de munca; (0727.585.253 363. Bucatar / bucatareasa angajam

bucatar/ bucatareasa, zona Chiajna, Ilfov.program luni-vineri 08:00-14:00 salariu atractiv, negociabil. Persoana agila, lucru in echipa,cantina, se pregateste mancare pentru 50+ persoane; (0721.551.608 364. Bucatar cald restaurantul Nor situ-

at la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar tigai program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

365. Bucatar cald restaurant Stadio, Universitate Restaurantul Stadio situat in Piata Universitatii angajam bucatar cald, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 366. Bucatar cu experienta salariu intre

2500 si 3500 Lei cu contract si bonusuri de perfomanta, zona Cotroceni (0726.337.470/ 0766.969.784 Lapiatzamall@gmail.com

iu, aj.bucatar; Cautam colegi pentru a pregati impreuna retete traditionale romanesti. Conditii de lucru si salarizare, foarte bune. Informatii la telefon, e-mail; (+40212324582/ 0733.159.846/ 021.232.45.82 rezervari@restaurantvoievodal.ro 376. Bucatar Raw Vegan, Mancare Raw Vegana. Experienta minim 2 ani. Oferim carte de munca, sanse reale de afirmare. Rugam seriozitate; (0721.410.401/ 0723.165.461

377. Bucatar rece Restaurant Gram Bistro situat in Piata Victoriei angajeaza bucatar sectia rece, program 2/2 zile. Salariu se discuta la interviu. (0769.775.216 Just_zissu@yahoo.com 378. Bucatar restaurant de sushi, pt. restaurant Chico Chillout cu specific japonez si european. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 379. Bucatar salate si ajutor bucatar zona centrala restaurantul Stadio (Piata Universitatii) angajeaza bucatar salate si ajutor bucatar, oferim un program flexibil, salariu motivant, decont transport si masa de pranz asigurata (0731.322.472 andrei.buf@stadio.ro 380. Bucatar sef, Taverna Racilor isi

mareste echipa.Angajam bucatar-sef cu experienta in fructe de mare si peste.Salariu 1500 euro/luna. (0741.931.611 office@raci.ro 381. Bucatar sef, bucatar sef de tura locatie centrala, program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 382. Bucatar si ajutor bucatar (cu sau fara experienta), conditii bune de munca, transport decontat; (0757.047.438 383. Bucatar si ajutor bucatar pentru restaurantul Capricciosa (0726.694.334 capricciosa_restaurant@yahoo.com 384. Bucatar si ajutor bucatar, restau-

rant angajam bucatar si ajutor bucatar; (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

385. Bucatar si ajutor de bucatar pentru

restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro

386. Bucatar si ajutor de bucatar pentru

restaurant premium in Piata Victoriei.Limba engleza obligatoriu; (0746.088.880

387. Bucatar si ajutor de bucatar zona Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro 388. Bucatar si femeie de serviciu program 2/2, Bodega La Mahala, angajeaza bucatar si femeie de serviciu, program de 2/2, ora 12:00-0:00 salariu atractiv+bonus din vanzarile pe bucatarie, tin interviuri zilnice, va rog contactati-ma; (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com 389. Bucatar si femeie la vase restaurant zona Dacia, Stefan cel Mare, angajeaza bucatar cu experienta si spirit de echipa, minim 5 ani experienta, program 2 cu 2 sau 1 cu 1, contract de munca, transport asigurat. 2.500 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro

392. Bucatar, ajutor bucatar, spalator

vase pentru Restaurant Trattoria 20. (0751.267.453

393. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie

la vase angajeaza PUB central; (0734.563.492

394. Bucatar, angajam bucatar cu

experienta in zonele Cotroceni, Colentina, Ion Mihalache. Relatii suplimentare Dl Morozan; (0736.492.095 395. Bucatar, angajez bucatar sau bucatar chef restaurant cantina in zona aeroportului Henri Coanda. Program de luni-vineri orele 7:00-14:30; (0724.269.553 elena.obloja@hotmail.com 396. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii,

angajeaza bucatar pentru restaurantul din incinta hotelului, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro

397. Bucatar, restaurant Refugiu cu specific romanesc angajeaza bucatar cu experienta. Salariu avantajos plus tips. Zona Ghica Tei, sector 2 Bucuresti; (0727.626.981 398. Bucatar, restaurant situat in Militari, cautam oameni seriosi cu experienta. Asiguram carte de munca, transport, salariu motivant (0722.462.827/ 021.434.18.28 399. Bucatar, restaurant Tulin (specific libanez) angajeaza pentru gustari calde. Pentru mai multe detalii sunati intre 12:00 - 20:00; (0762.212.675/ 021.314.40.01 restauranttulin@yahoo.com 400. Bucatar, restaurant, piata Dorobanti, angajeaza bucatar cu experienta; (0722.115.744 steakup.office@gmail.com 401. Bucatar, restaurant/ cafenea Tress2 , situata in Calea Vitan nr 17A, angajeaza urgent bucatar, ajutor de bucatar si ajutor pentru narghilele. Detalii doar la interviu. Programari interviu telefonic, intre 10-18 (0746.509.006 402. Bucatar, aj. bucatar, casier, picol, spalator-vase ne marim colectivul. Firma catering dorim sa gasim bucatari priceputi, aj. buc, casieri abili, picoli, spalatori - vase indemanatici. Program luni vineri 8-17. Sambata, duminica, sarbatori legale liber (0742.271.173 Ionutspataru66@gmail.com 403. Bucatar, ajutor bucatar Pagaia, noul concept de live-cooking, angajeaza bucatar si aj bucatar pentru locatia din zona Metrou Pipera. Program de luni pana vineri, weekend liber. Pentru CV transmiteti email (0744.649.649 letitia.spandonide@qsinn.ro 404. Bucatar, ajutor bucatar pentru restaurantul Clubului IDM. Full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro 405. Bucatar, ajutor bucatar cu experienta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 406. Bucatar, ajutor bucatar sector 3 restaurant Allegro, sector 3, bd. Nicolae Grigorescu, angajeaza bucatar, ajutor bucatar. Mai multe detalii la nr. de telefon afisat (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com 407. BUCATAR, AJUTOR BUCATAR SI PIZZAR PENTRU ZONA CRANGASI SI 13 SEPTEMBRIE, COMPANIE MULTINATIONALA DESCHIDE NOI LOCATII SI CAUTA COLEGI, ALATURATI-VA ECHIPEI NOASTRE, SE LUCREAZA 8 ORE/ZI, 2 ZILE LIBERE PE SAPTAMANA, SALARIUL CUPRINS INTRE 1500-25000 IN FUNCTIE DE EXPERIENTA, PERSOANELE INTERESATE POT SUNA LA NUMARUL; (0799.831.111 408. Bucatar, ajutor bucatar si pizzar in

toate zonele Bucurestiului. Companie multinationala deschide noi locatii si cauta colegi, alaturati-va echipei noastre, se lucreaza 8 ore/zi 2 zile libere pe saptamana, salariul 1.500-2.500 in functie de experienta, 2.500 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

390. Bucatar si spalator vase pentru

restaurant in zona Floreasca. Daca iti doresti un loc de munca stabil, un prieten(nu un sef) si un salariu motivant, contacteaza-ne; (0757.116.322

409. Bucatar, ajutor bucatar, debutanti pentru un hotel din sectorul 1 1.750 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.r o

391. Bucatar, ajutor bucatar la Beca’s Kitchen. Persoana energica, proactiva, punctuala, cu dorinta de a-si imbunatati repede aptitudinile, ordonata. Posibilitate cresteri salariale la fiecare 6 luni + bonus. (0722.308.960 beca.andreea@gmail.com

410. Bucatar, ajutor bucatar, Rocka Burgers angajeaza bucatar sau ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile. Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este la Lujerului vis a vis de mall Plaza, Restaurant Rocka Burgers (0751.576.021 artramid@gmail.com

367. Bucatar cu experienta intr-o pensi-

une angajam, pentru Delta Dunarii, zona Periprava. Tel.: (0728.112.694

368. Bucatar cu experienta, restaurant cu specific italian, Bd. Sisesti 269, sector 1, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria traditionala italiana. Salariul oferit: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000 {; (0724.053.013 369. Bucatar cu experienta, salariul intre 1.500-2.500 Ron net. Relatii la telefon; 2.500 L; (0799.831.111 370. Bucatar cu experienta, secretara cu experienta, comunicativa, punctuala, cunostinte minime operare calculator; (0722.500.595 371. Bucatar Grill restaurant Stadio situat in Piata Universitatii angajam bucatar grill, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

12 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 449. Calificati si necalificati angajam in constructii, firma de constructii angajam muncitori in constructii fara limita de varsta si pe cei fara experienta. Oferim conditii avantajoase de munca si cazare gratuita. Echipament standard european de munca; 2.000 L; (0723.631.455 450. Camerista Hotel Elizeu, zona Gara de Nord angajeaza camerista. Program de lucru 8 ore zi, 5 zile lucrate, 2 zile libere; (021.319.17.34 rezervari@hotelelizeu.ro 451. Camerista pentru hotel 4 stele in zona piata Universitate.Va rugam sa ne trimiteti CV. Rugam seriositate, calificare daca este posibil; (0731.699.971 marketing@zhotels.ro 452. Camerista si receptionera pentru

hotel. (0745.761.111

453. Camerista cu sau fara experienta hotel nou, 12 camere, Gara de Nord, angajeaza camerista, aspect placut, minime cunostinte de folosire a calculatorului. Jobul include si cate atributii de receptie. Engleza constituie un avantaj. 1.700 L; (0768.730.690 manager@embassy-nord.ro 454. Camerista hotel persoana cu/fara

experienta, dinamica si responsabila. Oferim contract de munca, o masa/zi, salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 ore/zi, 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam in echipa noastra. (0761.960.309 455. Camerista hotel de 4 stele, RIN

411. Bucatar, ajutor de bucatar, fete la

430. Bucatari Restaurant international sector 3 angajam bucatari cu experienta. (0768.308.199 Gamafusion.office@yahoo.com

412. Bucatar, ajutor de bucatar, ospatar, picol, femeie la spalat vase, angajez in zona Auchan Titan. Tel. intre orele 10-14 si 17-21; (0761.892.096

431. Bucatari debutanti, in zona Piata

Presei Libere. Salariul 1.750 RON net la care se adauga spor de noapte. Contact Mihaela Mitrila (0751.190.463

413. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie la vase Angajam bucatar, ajutor de bucatar, femeie la vase. Prime de sarbatori, concedii platite, contract pe per nedet. Interviurile se tin dupa ora 14 in cursul saptamanii la restaurant, (0734.207.029/ 0735.530.533

432. Bucatari si ajutori de bucatari urgent bucatari (salariul 1.800 - 2.300 lei net + tichete de masa in val. de 300 lei) si ajutori bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de masa in valoare de 300 lei). Detalii la nr. (021.252.20.10/ 021.252.73.31 intermacedonia98@yahoo.com

linie, grataragiu, livrator meniuri (pedestru) distante scurte, rog experienta, seriozitate; (0764.552.554

414. Bucatar, ajutor de bucatar, sef bucatar, angajam pt. saloane de evenimente, activam de peste 8 ani in domeniu, avem locatii la Piata Presei Libere si in zona Pipera Doamna Ghica 500 {; (0741.237.829 bstefanie93@yahoo.com

rant- Pub Weiss beer Garden, situat in Militari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza bucatari si femei la vase, (0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com

415. Bucatar, operator cuptoare, ajutor

din Drumul Taberei. Relatii la telefon (0722.637.463

bucatar pt. centru evenimente de lux. Conditii avantajoase (0726.690.587 adelina.barba@aristocrat-events.ro

416. Bucatar, ospatar, pensiune Azuga

- ofer cazare, masa, salariu; (0761.089.659

433. Bucatari si femei la vase, Restau-

434. Bucatari si pizzari, pt. restaurant

Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor impuse. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica,atenta la detalii. Program: 2 zile/ 2 zile libere; (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 456. Camerista hotel sector 1 oferim program de lucru 7 ore, week-end liber cu week-end lucrator, salariu 1400 Ron, o masa pe zi, decont transport, concediu platit 21 zile/an, liber Paste, Craciun 1.400 L; (0766.533.023 cityconfortvilla@gmail.com 457. Camerista hotel, hotel 4 stele din

oras Otopeni, judet Ilfov angajeaza camerista. Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor hotelului. Informatii la telefon (0740.113.329/ 021.203.65.00 458. Camerista hotel, zona Unirii, 3 stele plus, cu exeperienta minima, dornica de munca si colaborare cu o echipa deosebita. Se cere seriozitate, se ofera salariu atractiv; 1.500 L; (0727.739.378 teller_mihai@yahoo.com

Vietnam SRL. Rugam seriozitate; (0726.166.981

459. Camerista, Daca esti o persoana ordonata, corecta, lucrezi bine, te asteptam in echipa noastra pentru a ocupa postul de camerista. Informatii si detalii la tel. (0374.130.034 h3302qm@accor.com

436. Bucatari, ajutor de bucatari cu/fara

460. Camerista, pensiune 8 camere,

435. Bucatari, 9 posturi pentru Toan`s

Restaurant Sytago situat in centrul orasului Magurele, prezent de peste 8 ani pe piata cauta noi colegi: bucatari, ospatari, ospatarite. Se asigura transport la inchidere. Oferim si cerem seriozitate. (0767.250.075 georgecalota1977@gmail.com

experienta, femeie la salate, ospatari, angazeaza Restaurantul Pui de Urs (zona Grozavesti). (0722.846.177 office@puideurs.ro

aproape de Piata Unirii, angajeaza camerista, Program 8 ore/ zi, salariu, tichete de masa 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com

437. Bucatari, ajutori bucatari pentru restaurant din mall Baneasa, in conditii avantajoase.Program de lucru doua cu doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. (0768.494.450

461. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere

418. Bucatar. Restaurant Graffiti Urban

438. Bucatari, ajutori bucatari, Trattoria

462. Camerista/ ingrijitor spatii hoteliere

417. Bucatar, ospatar, ospatarite.

Food angajeaza bucatar cu experienta, sector 6. Program 2 zile cu 2 zile. 419. Bucatar. Restaurant zona Titan

angajeaza: bucatar cu experienta, ospatar si femeie la vase; (0734.248.928

420. Bucatar/ patiser - cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar; cunostinte de cofetarie/patiserie sau diploma de cofetar/patiser; cunostinte despre igiena alimentara; persoana organizata si pasionata de bucatarie/patiserie pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. CV-ul la email. Detalii la tel. (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com 421. Bucatareasa (prefer pension-

ara) si ospatarita; (0722.241.875

422. Bucatareasa cu experienta pentru

camin de batrani; (0722.624.264

423. Bucatareasa fata pentru bistro sit-

uat in zona Ateneului Roman, oferim contract munca 8 h, salariu 2.000 Ron + 50 Ron, tips/zi (0766.303.730 florin_casam@yahoo.com 424. Bucatareasa pentru terasa-

restaurant in zona Fizicienilor; (0723.326.713

425. Bucatareasa cu experienta,

Shaormeria La Baiatu cauta bucatareasa cu experienta pentru produse de tip fastfood, program de 12 h/zi, un liber pe saptamana, 3000 lei/luna in mana, str. Mendeleev 7-15, Piata Amzei, sector 1, 3.000 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 426. Bucatareasa gradinita particulara,

gradinita particulara din sectorul 6, angajeaza bucatareasa cu studii de specialitate si diploma! Persoanele interesate sunt rugate sa sune la 1.600 L; (0731.738.788 gradinitawonderland@yahoo.com

427. BUCATAREASA, camin privat pentru batrani angajeaza gospodina priceputa la bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro 428. Bucatareasa, gospodina pricepu-

ta in bucatarie, la camin de batrani situat in sectorul 6, zona str Petre Ispirescu. (0770.222.822

429. BUCATARI pentru hotelul Sheraton

Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona MIlitari.bucatar, ajutor bucatar, spalator vase, livratori.Salarii negociabile. Rugam seriozitate, fara vicii (pariuri, facebook etc.) (0723.504.103 braileanucatalin@yahoo.com 439. Bucatari. Restaurant zona Unirii

angajeaza bucatar, ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria rece, (0721.100.000 office@berestroika.com 440. Building Support Service, firma

specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza personal: electrician intretinere si reparatii, instalator tehnico sanitare si gaze, tehnician frigitehnist, receptionista, lacatus mecanic, camerista, ingrijitor cladiri. Program de lucru de 8 ore sau tura pe zi. CV la fax 0212084153 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel. (0752.150.677/ 0746.079.892 441. Buldoexcavatorist cu experienta

ce detine permis sau atestat pentru manipularea lui (0745.069.814/ 0770.184.776 eurogazconstruct_sediu@yahoo.com

442. Buldoexcavatorist cu experienta

Societate comerciale cu sediul in Voluntari Ilfov, angajeaza operator buldoexcavator cu experienta. Asiguram si cazare daca este nevoie, (0762.203.264 bostinagabriel80@yahoo.com 443. Buldoexcavatorist, angajam operatori pentru buldoexcavator cu permis de conducere cat. C sau TR. Lucrari in Bucuresti si Ilfov (031.439.71.31/ 0722.259.653 444. C&I Grup International angajeaza

soferi cat. D, minim 2 ani experienta. Salariul atractiv. Relatii la telefon: (0730.444.455

445. Cafe Klein angajeaza ospatar, ospatarita, barman fete, baieti. Centrul Vechi. Daca ai o experienta minima, dorinta de munca si implicare asteptam CV tau. Oferim salariu fix, bonuri de masa, decont transport kleincafe@gmail.com 446. Calcator cu experienta pentru atel-

ier confectii de dama, zona Gara de Nord. (0730.773.889/ 021.335.03.19

Calcator interfazic si masiniste liniara cu experienta producator confectii femei, zona Unirii. Salariu atractiv, carte munca; (0728.444.153 447.

448. Calcatoreasa si alimentator banda, firma de confectii textile sport SC Treximco SRL cu sediul in Bucuresti, str. Carausilor, nr 10-12, langa gara Obor, angajeaza in conditii avantajoase (0722.583.419/ 0726.742.533

475. Casier si lucratori comerciali, Shop&Go Mega Image angajeaza casiere si lucratori comerciali in zona Bucurestii Noi, 6 posturi disponibile, primesti bonus la inventar. + un cos de cumparaturi lunar; 1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com

495. Casieri si lucratori comerciali, Supermarket angajeaza urgent: casieri/ casiere (salariul net: 1.250 lei + tichete in val. de 300 lei) si lucratori comerciali (salariul net: 1.400 Lei + tichete in valoare de 300 Lei); (0758.108.240/ 0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com

476. Casier, 8 posturi de casier pentru

496. Casieri si ospatari Restaurant 14

Toans`s Vietnam SRL. Rugam seriozitate; (0726.166.981 477. Casier, casiera benzinarie Mol situ-

ata in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 478. Casier, casiera benzinarie Mol, Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 479. Casier, casiera, cu sau fara experi-

enta pentru un fast food in zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, se lucreaza 1 zi cu 1 zi libera, 1.800 L; (0770.573.286 480. Casier- vanzator in magazin non

stop, salariul 1500 lei, adresa str. Aurel Persu nr. 153, sector 4. Rog seriozitate, 1.500 L; (0765.934.678

Casier-operator cu/fara experienta, companie multinationala angajeaza pentru noile locatii din zona Panduri, Victoriei, Stefan cel Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan si Crangasi, se asigura pregatire la locul de munca, salariu intre 1.500 - 1.800 Ron net, o masa asigurata, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. Relatii la tel. oricand. CV la mail; 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

481.

482. Casier-vanzator restaurant. Van-

zator restaurant, asigura gestionarea incasarii banilor, respecta timpii de servire, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, raspunde de aspectul produselor. 1.700 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

Lane cautam ospatari si casieri pentru angajare. Detalii la numarul de telefon. (0737.772.777 office@14th-lane.com 497. Casieri, casiere si preparatoare sandwich-uri benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza cu contract de munca persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, bonusuri. Angajam si operatori platforma cu atestat GPL (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 498. Caut ingrijirea unui batran sau a

unei batrane intern, pentru mai multe detalii sunati la tel.: (0771.013.998 499. Cercetator stiintific. Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific grad III pe proiectul PCE 175/2017. Conditiile de participare sunt publicate pe site-urile inflpr.ro/jobs si www.ancs.ro/jobs si euraxess.roInformatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane al INFLPR, la telefon 0214574550 int.2850/2851. (021.457.45.50 500. Chelner, ospatar cu permis categ. B pentru catering si evenimente, program luni-vineri 09:00-17:30 si 2 sambete/luna cu program redus. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, zona Morarilor, metrou Costin Georgian, 2.000 L; (0726.946.544 birou@bucateperoate.ro 501. Cherry-Studio, doamne/ dom-

nisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%- 70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentralaPiata Unirii, camere individuale, 5.000 Euro/luna, www.cherry-studio.ro; 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 502. Circularist pal Atelier mobila

angajeaza circularist cu experienta in zona Pantelimon (metrou republica). Salariu atractiv; (0723.599.451 dan@mobambient.ro

468. Cameriste zona centrala, Agentia Black&Silver, angajeaza Cameriste zona centrala. Salariu incepand de la 1600 net, o masa pe zi, plus transportul decontat. Rugam seriozitate; 1.600 L; (0760.696.291 office@black-and-silver.ro 469. Cameriste, hotel 4 stele in Bucuresti, cautam 3 persoane cu experienta in domeniu hotelier pentru postul de Camerista. Zona Militari, metrou la 10 metri. Salariu fix, bonuri de masapachet asigurare medicala, mediu de lucru stabil (0766.741.053 office@hrdaily.ro 470. Carpat Guard angajeaza agenti paza, salariu 1.500-1.800 lei net lunar, pentru obiective zone centrale, cladiri de birouri, ambasade. Zonele: Baneasa, Militari, Berceni, Pantelimon. Program: lunivineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Interviurile: zona OborLizeanu, str. Radu de la Afumati nr. 13A, sector 2, luni-vineri: 10.00-18.00. Plata la termen; (0786.410.128/ 0769.075.995 471. Casa de Ajutor Reciproc a Pension-

arilor Omenia Bucuresti cu sediul in str. Amurgului nr. 53, sector 5 angajeaza urgent casieri zonali cu diploma de absolvire studii medii si cu domiciliu in urmatoarele sectoare ale capitalei 1, 2, 3, 4 si 6. Relatii la tel. (0752.001.445/ 021.423.17.49 472. Casier / lucrator comercial, casieri

si lucratori comerciali pentru magazin situat in statia de metrou Grozavesti; (0766.433.657 473. Casier cantina Cantina situata in

Pipera, angajeaza casiere.Program L-V de la ora 08-17:00. Se ofera salariu, tichete de masa, o masa din partea restaurantului, prime. Experienta in domeniu constituie un avantaj, (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com 474. Casier pariuri sportive Clinceni Ilfov, candidatul ideal: fara cazier, cunostinte de operare PC nivel minim, seriozitate si punctualitate, pachet salarial atractiv si motivant, perioada de training, 2.000 L; (0785.050.782 sirsyshu@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

518. Coafeza, Salon Militari cu clientela

formata de 4 ani angajeaza avantajos cosmeticiana, coafeza, fizerita, cu sau fara experienta; (0756.977.672 519. Coafeza, vad vechi, salariu fix sau procent; (0764.692.929 520. Coafeza, cosmeticiana, th.

maseur pentru salon sector 3 Titan, cu vad format, frizer, frizerita, manichiurista; (0733.814.616

saloane, in zonele Unirii , Floreasca si Militari-Lujerului. Oferim salariu motivant, contract full time si seminarii de perfectionare. Te asteptam intr-o echipa tanara si dinamica, (0720.996.748

524. Cofetar Laborator in Pantelimon, Ilfov. Vei prepara produse de cofetarie, torturi si decoratiuni pentru cofetaria proprie. Contract de munca, program flexibil, salariu motivant, mediu de lucru placut. (0720.738.498 525. Cofetar pentru scoala.

(0726.130.220

526. Cofetar profesionist, in zona Pipera, contract de munca si salariu motivant. 3.500 L; (0751.015.851/ 0757.116.733 527. Cofetar pt. cafenea din centrul vechi, pachet salarial motivant, salariu, bonuri masa. Programari interviuri la numarul de telefon, CV-urile pe mail (0736.980.296 jobs@vangogh.ro

se asigura cazare, masa si salariu motivant. (0727.583.526 office@deltaboutique.ro

hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0743.145.333 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

infrumusetare situat pe Campia Libertatii, parc IOR sector 3. Rog seriozitate; 1 {; (0768.011.494 oceanicworld@gmail.com www.beautyplay.ro

523. Coafor, stilist si frizer, pentru lant de

464. Cameriste hotel in Delta Dunarii

467. Cameriste si personal curatenie

salon, sector 4; (0735.844.100/ 0761.680.047

517. Coafeza si maseuza pentru salon

522. Coafeza. Salon cu vad, vechime 15 ani, angajeaza urgent coafeza, manichiurista, pedichiurista, cosmeticiana, maseuza, sector 1, Piata 16 Februarie; (0722.967.740

463. Cameriste serioase, atente la detalii, cursul de calificare sau experienta in domeniul hotelier este un avantaj, salariul se discuta la interviu. Exista si varianta de part/time, colaborare/zi. (0722.261.464

466. Cameriste pentru hotel, hotel FunnyTime din Calea Vitan nr 275 angajeaza cameriste cu program de 8 ore pe zi, o zi libera pe saptamana, oferim carte de munca, firma serioasa cautam angajati seriosi si de durata. 1.750 L; (0720.313.151 Hotelfunnytime2009@yahoo.com

516. Coafeza si manichiurista pentru

singur pe tura. Salariu atractiv. Sos. Colentina 277, salon Zamfir; (0744.349.160

- cunostinte elementare de limba engleza, persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. CV-ul la email. Detalii la tel. (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com

se asigura cazare, masa si salariu motivant. (0727.583.526 office@deltaboutique.ro

515. Coafeza si manichiurista cu experienta pt. salon de peste 10 ani deschis, cu vad format, zona Berceni. Program o zi cu o zi. Salariu, CM si conditii atractive (0775.244.120

521. Coafeza, frizer-frizerita, experienta,

Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21 hr@carohotel.ro

465. Cameriste hotel in Delta Dunarii,

514. Coafeza sau hairstylist cu experienta, salon in Sebastian-Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 bogdan88gherasim@gmail.com

483. Casier/a cu experienta pentru

magazin Shop& Go din sector 3. Program o zi libera o zi lucratoare. Transport asigurat la final de program. Detalii suplimentare la interviu. Salariu 1600 Lei net; 1.600 L; (0765.655.114 484. Casier/a de noapte Oval Market

angajeaza pt postul de casier de noapte persoana dinamica, responsabila, serioasa si punctuala, cm, salariu motivant, bonusuri si prime, prog 20-6, detalii la interviu, pt. mag. Morarilor, 1.700 L; (0723.333.122 485. Casiera pentru service auto, vul-

canizare, salariu 1.600 lei, program o zi cu o zi sector 1 zona Piata Domenii, 1.600 L; (0784.339.160/ 0784.339.160 486. Casiera pentru linie autoservire in

zona Otopeni Mogosoaia. Atributii: servirea preparatelor, incasarea banilor. Program de lucru in 2 ture 09:00 -14:00 sau 14:00 - 19:00 (0723.793.620 office@bunbun.ro 487. Casiera restaurant fast food, in

zona Iancului si Militari. Asiguram cim pe perioada nedeterminata, salariu net in prima luna: 1700 lei (bonuri incluse), program de lucru flexibil, tichete masa,o masa gratuita pe zi training, (0785.405.645 488. Casiera spalatorie, vulcanizare

auto; (0744.377.851

489. Casiera, depozit engross angajeaza casiera se ofera un salariu net de 1500 Ron, 200 Ron tichete de masa. Adresa: Str. Drumul Dealul Bradului, Nr. 50-80, Sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni) 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 490. CASIERA, pizza Bonita isi mareste

echipa, cautam fete pentru postul de casiera, program 2-2, salariu atractiv. pentru mai multe detalii sunati; (0743.558.667 alina@pizzabonita.ro

491. Casiere pt. restaurant pizzerie, in Mall Veranda Obor, conditii avantajoase (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com 492. Casiere si lucratori comerciali pt.

Shop&Go, 15 zile libere pe luna. Atentie sunt doar 3 posturi libere. Suna zilnic intre 9:00- 16:00 sau lasa CV pe email. Bonus de inventar 1.600 L; (0724.510.904 cityshop.angajare@gmail.com 493. Casiere, angajam casiere (incasare si consiliere clienti) pentru un magazin din zona Victoriei spre Ion Mihalache. Experienta nu este neaparat necesara. Se ofera 1800 cu tichete de 300 incluse. Program 8ore/zi; 1.800 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro 494. Casiere, lucratori comerciali Shop&Go Mega Image angajeaza lucratori comerciali si casiere pentru tura de noapte, 1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com

503. CIRCULARIST, Firma din

Bucuresti, producatoare de mobilier la comanda din PAL si MDF, angajeaza urgent circularist cu experienta. Oferim salariu motivant si bonusuri de performanta. (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro www.mobilaromania.ro 504. Circularist, ajutor circular, taplar universal, salariu atractiv, bonusuri (carte de munca), muncitori necalificati cu sau fara experienta, rog seriozitate. 2.400 L; (0763.692.398/ 0773.887.548 office@artamobilei.ro 505. Club Vegas angajeaza dansatoare,

animatoare, ospatarite, receptionere, hostess cu/fara experienta. Locatie de lux, salariu, bonusuri motivante, asiguram cazare. Carte de munca, maxima seriozitate; (0765.260.009 506. Coafeza coafeza cu experienta pt salon cu vad format de 15 ani, zona Berceni. Salariu, CM, program si conditii atractive (0726.234.238 507. Coafeza cu experienta minim 1 an,

salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. Weekend da, unu nu, zona metrou Gorjului, 2.000 L; (0724.357.422 508. Coafeza Doresti sa lucrezi intr-un mediu nou si curat, cu un colectiv tanar. Esti coafeza te asteptam la noi. Salonul este deschis de 3 ani de zile în zona Militari residence, aproape de statia Ratb 178, 138, 1.700 L; (0720.815.561 Salonzenitybeauty@gmail.com 509. Coafeza pachet salarial atragator

peste 2500 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

528. Cofetar suntem in cautarea unor colegi organizati, punctuali si pasionati de meseria de cofetar. Experienta minima in domeniu 3 ani, 3.500 L; (0729.094.719/ 0725.924.883 gustulpasiunii@gmail.com 529. Cofetar cofetaria Victoria Experienta este un atu dar nu un criteriu eliminatoriu. Cautam oameni seriosi care isi doresc sa castige bani din munca. Salariul si programul se discuta la interviu. CV la office@casa-victoria.ro (0724.376.275 catalinchivu1984@gmail.com 530. Cofetar cu experienta, cofetarie din

99, sector 4, firma serioasa, loc de munca stabil, mediu placut de lucru, salariu motivant. (0729.737.619

531. Cofetar pentru cofetaria de lux Art Dessert venit salarial in functie de nivelul pregatirii tale;instruire profesionala continua alaturi de Irina Apostol; cursuri de instruire profesionala platite de companie (0722.305.398 emilia@emexromania.ro 532. Cofetar si ajutor de cofetar. Labo-

rator de cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam cofetar si ajutor de cofetar. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com 533. Cofetar specialist, cofetarie cu traditie, angajeaza cofetar specialist, pentru locatie aflata pe Bd. Magheru, salariu net 3000-5000 roni, program de L-S 07-15. Detalli la telefon (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 534. Cofetar, RIN Grand Hotel anga-

jeaza cofetar: preia, verifica si depoziteaza ingredientele; calculeaza consumul; prepara produse de cofetarie/patiserie pe baza retetelor si realizeaza decoratiuni, (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 535. Cofetar, ajutor cofetar, zona

13 Septembrie; (0744.530.245

536. Cofetar, patiser cu experienta, daca stapanesti bine bazele cofetariei/ patiseriei, esti serios, punctual si pasionat de meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in functie de experienta (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 537. Cofetari cu experienta (decor), str.

Domnita Anastasia nr. 5, sambata duminica liber; (0722.558.062

538. Cofetari si patiseri pentru hotelul

Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 539. Cofetariile Tip Top angajeaza van-

zatoare pentru noile locatii din ,Colentina, Iancului, Lacul Tei , Pipera, Pantelimon,Barbu Vacarescu, Bucurestii Noi.Va asteptam in echipa noastra. (0732.672.654 540. Cofetariile Tip Top-vanzatoare in noile locatii din ,Colentina, Iancului, Lacul Tei , Pipera, Pantelimon,Barbu Vacarescu, Bucurestii Noi.Va asteptam in echipa noastra. (0732.672.654 541. Colaboratori, firma Express Kuri-

er Europa din Austria cauta colaboratori, firme de transport cu Sprinter cu capacitate de la 4 europaleti pentru transport marfa în UE. www.exs (004366287977218 tub.at@exs.de

542. Coleg cautam, Firma distributie, cautam sa ne marim echipa. Avem nevoie de sofer cu experienta pe autoutilitara categoria B, sa locuiasca in Sectorul 6 sau Chiajna. Varsta maxima 35 de ani. Salariu atractiv; recrutare@constructiishop.ro 543. Colega Gorgona Design, producator articole suvenir. Colectiv unit si plin de viata confectionam, etichetam si ambalam produse manufacturiere. Cautam colega serioasa, indemanatica, spirit de echipa, comunicativa. Contract munca, bonuri si alte avantaje; (0787.613.427 544. Colega masaj Locatie de lux, clien-

tela formata, comision 50%, program de zi sau de noapte, cerinte - minim 18 ani loialitate, respect. Plata zilnica, pt. detalii te astept la interviu, cazare gratuita 4.000 {; (0760.455.399 ionita_oana_andreea@yahoo.ro

545. Colege pentru socializare pe net Beneficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii centrale la 5 minute de metrou; vile Unirii, Crangasi. Castiguri de peste 5.000 Ron lunar, comision progresiv de pana la 70%. Contract de munca part time/full time, bonusuri in functie de performanta. Varsta minima 18 ani, engleza sau franceza scris/vorbit la nivel mediu/avansat . Bonus 300 $ de bun venit. www.divinostudio.ro/divinostudio (0734.146.115/ 0720.932.936 546. Compania imobiliara Premier cu vechime de peste 20 ani in piata, angajeaza agenti imobiliari cu experienta, permis de conducere categoria B si bune abilitati de comunicare. (0727.737.225 obs@premierimobiliare.ro 547. Compania municipala Paza si Securitate Bucuresti angajeaza : agenti de securitate, agenti interventii, tehnicieni sisteme de securitate, operator dispecer. Detalii la tel; (021.371.26.95 548. Compania Romprest Service S.A. angajeaza: Soferi profesionisti, Tractorist, Masinist utilaje cale si terasamente, Vopsitor, Tinichigiu, Vulcanizator, Muncitori necalificati, Electrician intretinere si reparatii, Instalator tehnico-sanitar, Zidar, Tamplar, pentru punctul de lucru din Chitila -Ilfov, informatii la tel. 021.490.20.10 si la sediul societatii din Str. Macului nr. 26, Chitila-Rudeni, jud. Ilfov. -Sefi echipa salubrizare, Muncitori necalificati, informatii la tel. 021.668.10.50 si la sediul societatii din Str. Izbiceni nr. 117-119, sector 1, Bucuresti. Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail recrutare@romprest.ro 549. Conducator auto cat. B pentru depozit distributie bauturi situat in s6 Militari, salariu net 1800, program de lucru LV, detalii de L-V intre 9.00-18.00 la tel. (0744.590.351 550. Conducatori auto categoriile b, c,

e - salariu + bonuri de masa + ore suplimentare platite si muncitor necalificat salariu + bonuri de masa pt. Protan SA sucursala Popesti Leordeni (0721.211.003 florentina.draghici@protansa.ro

551. Confectioner cu experienta la

retusuri; (0766.491.131

552. Confectioner cu experienta in

masina liniara, cu capacitatea de a produce articole de calitate si bune abilitati de comunicare cu departamentul tehnic. Locatia Casa Presei Libere, sector 1, Bucuresti. Salariu atractiv. (0774.431.164

510. Coafeza Salon situat vis a vis de

Plaza din sect. 6 angajeaza coafezafrizerita, cosmeticiana, manichiurista; (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com 511. Coafeza cu cunostinte de frizerie, in zona Titan - Auchan, salon cu vechime 7 ani. Se ofera salariu fix si CM. Se cauta persoana serioasa, dornica de munca; (0722.252.164 512. Coafeza cu experienta cu experienta de minim 2 ani, salariu atractiv, program flexibil, vad format. Salonul se afla in zona Cora Pantelimon, metrou Republica; (0756.661.139 513. Coafeza cu experienta, pt. salon situat in sector 2 Colentina, vechime 8 ani program o zi cu o zi (0761.024.023 mihaelam.dragomir@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


12 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

11

4

LOCURI DE MUNCÅ 585. Consultant vanzari, Diego Pallady

angajeaza! Alatura-te unei echipe tinere de profesionisti unde vei gasi conditii de munca bune, un mediu dinamic si stabil. Trimite CV-ul tau la: bucurestipallady@diego.ro (0758.091.777 bucurestipallady@diego.ro 586. Contabil experienta productie;

(0752.150.554 herbariumregia@yahoo.com

587. Contabil Prestigioasa companie romaneasca specializata in productia de mase plastice, unicul producator de placi din policarbonat celular din Romania, angajeaza contabil. office@carboplak.ro (021.569.05.07 office@carboplak.ro 588. Contabil Procema Perlit SRL. Activ. Productie, 300 m de capat tramvai 25, Sos. Giurgiului; (0720.010.146 claudiu.somacescu@procema.ro 589. Contabil cu experienta Cei interesati pot trimite CV la email; office@gamaadmin.ro 590. Contabil Junio, companie experta Ceccar angajeaza contabil junior cu experienta. Bonuri de masa. Transport in comun decontat. Salariul in functie de experienta 3-posturi libere; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro

553. Confectioner haine masinista

simpla + triploc), atelier in zona Iancului, salariu inceput 1500, program L-V, de la 8:00 - 16:30; (0787.601.090 contact@funkers.ro 554. Confectioner haine masinista (simpla+ triploc ), atelier dama din zona Iancului, program de la 8:00 - 16:30, 30 min pauza, salariu inceput 1500 lei, (0787.601.090 contact@funkers.ro 555. Confectioner retusier pentru retusuri costume barbati, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8H cu pauza de masa, loc de munca stabil, zona Piata Victoriei, Aviatorilor. (0785.404.040 office@consiglieri.ro www.consiglieri.ro 556. Confectioner tamplarie aluminiu Confectioner tamplarie aluminiu, experienta minim 5 ani in productie, salariu + bonusuri in functie de productia realizata. O buna cunoastere a profileleor Profilco, Aluprof, Alumil . 3.500 L; (+40724536463 mihai.popescu@tamplarie.com 557. Confectioner textil, angajam con-

fectioner textil pentru masina simpla si triploc. Oferim salariu atractiv, carte de munca zona militari. Pentru mai multe detalii sunati la ; (0729.425.153/ 0737.989.010

558. Confectioner textile cu experienta

Atelier de creatie vestimentara angajam confectionere cu experienta (rochii de eveniment, mireasa, tipare, etc). Oferim seriozitate si un mediu de lucru placut, 3.000 L; (0720.290.699

559. Confectioner, montator tamplarie

PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net 2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, 8-18, nu oferim cazare. 2.505 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

560. Confectionera cu experienta pen-

tru atelier de creatie vestimentara, zona centrala. Detalii la tel. (0721.375.733

561. Confectionera haine dama masinista simpla + triploc ), program de L-V , de la 08:00 - 16:30 , 30 min pauza. Salariu de inceput 1500 lei; (0787.601.090 contact@funkers.ro 562. Confectionera liniara pentru atel-

571. Consilier vanzari magazin mobila

copii, candidatul ideal este sociabil, responsabil si respectuos. Constituie avantaj cunostintele de contabilitate primara (facturare, nir-uri)/experienta in vanzari. Salariu atractiv. CV pe e-mail. financiar@insha.ro

592. Contabil primar, contabilitate primara este ceruta la SU Market Voluntari program de lucru de la 08:00 pana la 17:00. Salari 2000 net; 2.000 L; (0723.438.119/ +40732839846 saifmoayad@gmail.com

572. Consilier vanzari si operator call-

593. Contabil primar, experienta in con-

center pentru relatii clienti si ofertare. Cerinte: cunostinte operare calculator, abilitati de gestionare a relatiilor cu clientii. Societatea ofera pachet salarial montivant, tichete de masa si cadou etc. (021.644.13.23/ 0733.083.789 agerthermoserv@gmail.com

tabilitate-Saga, emitere facturi, chitante, inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont. Asigura evidenta contabila a conturilor. Intocmeste situatii si rapoarte contabile, arhivare documente, office@financeone.ro

573. Consilier vanzari, service auto

solide in domeniul legislatiei financiarcontabile: contabilitate de gestiune, contabilitate financiara, inclusiv salarizare si experienta de minim 5 ani pe un post similar (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

cautam o persoana serioasa, onesta, cu experienta in domeniu si care sa se implice in actiunile desfasurate in service prin prezentarea, promovarea si vanzarea produselor. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 574. Consilieri logistica Leroy Merlin

Craiova Cautam consilieri logistica pentru noul nostru magazin din Craiovita. Detalii la telefon sau pe adresa de email job.craiova.craiovita@leroymerlin.ro https://job.leroymerlin.ro/ (0758.884.754 job.craiova.craiovita@leroymerlin.ro 575. Consiliile de administratie ale urmatoarelor unitati particulare: Gradinita FamilyKids - sector 3, Gradinita Castelul Fermecat - sector 3 si Gradinita Happy Junior - sector 4, cu sediile în Bucuresti, anunta organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi didactice/catedre titularizabile in asociere cu Scoala Gimnaziala Metropolitana Arc Bucuresti: 1. Educatoare- 7 posturi titularizabile. Concursul se va desfasura conform urm?torului grafic:1. Inregistrarea cererilor la secretariatul unitatii - 0306.04.2018, intre orele 10.00-14.00.2. Afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs 06.04.2018.3. Proba practica/inspectia speciala la clasa - 11-12.04.2018. 4. Proba scrisa - 13.04.2018.5. Afisarea rezultatelor - 13.04.2018.6. Depunerea contestatiilor - 16.04.2018.7. Afisarea rezultatelor finale si repartizarea candidatilor - 17.04.2018. Actele necesare la inscrierea la concurs sunt mentionate in cererea de inscriere. Detalii suplimentare tel., mail; (0722.565.657/ 0723.281.551 gradinita@familykids.ro

ier confectii dama triplock si yuber, calcator interfazic si final. Modelier serie zero, produse pe comanda. Constructior tipare si gradator tipare dama si copii, (0734.703.280/ 031.433.47.92 office@innab.ro

576. Consol Expert Construct angajeaza dulgheri foarte buni meseriasi si muncitori necalificati. Se ofera salariu in functie de realizari; (0738.217.293

563. Confectionera simpla, atelier de

577. Constructor tipare Fabrica de

croitorie angajam confectionere pe simpla. Se lucreaza pe operatii. Atelierul este situat la casa presei libere (scanteia) . Oferim bonusuri, prime de sarbatori, bonuri de masa; 1.400 L; (0760.316.499 florin@nastya.ro 564. Confectionera textile cu experien-

confectii angajeaza constructor tipare (0745.577.545 578. Consultant vanzari agentia imobil-

iara Olimpo Casa isi mareste echipa; (0747.097.438 olimpocasa.bucuresti@gmail.com

ta pentru masina liniara sau triplock, realizarea cap coada a unui produs program L-V / 7-15 salariu 1500-1800 Ron. Asiguram carte de munca (0720.290.699

579. Consultant vanzari Digi mobil, salariu fix, comisioane motivante, program flexibil, posibilitate avansare, multiple beneficii. Posturi limitate. 2.500 L; (0774.200.094 ionut.serban@rcs-rds.ro

565. Confectionera, mic atelier, cartier

580. Consultant vanzari in Mall

vizavi de Spitalul Fundeni, conditii avantajoase, salariu mare, carte de munca; (0720.267.528 566. Confectionere pentru atelier

croitorie si vanzatoare, zona Piata Rahova; (0761.969.724/ 0764.995.225 567. Confectionere cu experienta in

liniara si triplock, atelier in zona Viilor, salariu motivant; (0771.048.007

568. Confectionere Imbracaminte, croitorese . Angajam confectioneri imbracaminte, croitorese cu experienta la masina simpla, 2 ace si triplock. Zona Ghencea, sector 6. program 8 ore /zi . Se asigura salariu, bonuri de masa si transport gratuit; 1 L; (0720.475.185/ 0720.475.185 office@escapestarjeans.ro 569. Confectioneri in masina simpla de cusut, butoniere, nasturi, triplok, calcator final, pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 570. Consilier Vanzari - Cofetaria Art

Dessert, cofetaria de lux Art Dessert angajeaza consilier vanzari, venit lunar net: 2100 lei (dupa trei luni), contract de munca. Adresa: Sos. Buc. - Targoviste nr. 22B (in zona Restaurantului Doi Cocosi); 2.100 L; (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro

591. Contabil pentru pfa-uri, firma de contabilitate, cu sediul in sos Fundeni nr. 70, sector 2, angajam contabil, (0723.839.276 secretariat@contaradulescu.ro

Baneasa, cerinte: minim 12 clase sau bac, salariu, 1.600 L; (0723.187.378 581. Consultant vanzari magazin cosmetice Baneasa Feguro angajeaza lucrator produse cosmetice pentru insula in Feeria Baneasa, cu prezentare si vanzare, seriozitate, implicare activa, vanzare, salariu fix si procent din vanzari, experienta in domeniu (0722.501.601 office@sysmed.ro

594. Contabil sef, daca ai cunostinte

595. Contabil, contabilitate primara,

domnisoara pentru contabilitate primara. Salariu 2000 ron. Domeniu: materiale de constructie. Locatie: Voluntari. 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 596. Contabil/a SC Adexim Modelcom angajeaza contabil/a activitate distributie bauturi, contabil/a activitate constructii civile; (0752.241.500 adrianadexim@gmail.com

608. Coordonator transport, expeditor transport, intern si international transport marfa/ coordonator transport descriere job - intermedierea transporturilor rutiere in trafic intern si international. CV la email oferta.angajare2018@gmail.com 609. Cosmeticiana angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 610. Cosmeticiana cu experienta si in

masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 611. Cosmeticiana salon Militari cu clienteala formata de 4 ani angajeaza avantajos cosmeticiana, coafeza, fizerita, cu sau fara experienta; (0756.977.672 612. Cosmeticiana cu experienta si make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da una nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat persoanelor cu chef de munca. 2.000 L; (0724.357.422 613. Cosmeticiana, lant de saloane angajeaza cosmeticiana in zonele Floreasca-Tei si Lujerului. Conditii de munca deosebite, salariu motivant, program de perfectionare continua, portofoliu de clienti format; (0720.996.748 614. Cosmeticiana, esteticiana, manichiurista, coafeza Kontur Beauty Labs recruteaza cosmeticiana/esteticiana, manichiurista, coafeza.Va rugam trimiteti CV-urile impreuna cu o scurta scrisoare de intentie la mail. contact@konturbeautylabs.ro 615. Cosmeticiana, manichiurista (unghii false) coafeza, Crangasi, salon cu vad, foarte urgent; (0760.342.240

Cosmeticiana, manichiurista, pedichiurista si coafeza, cu portofoliu de clienti. Salon central, zona Bl. Magheru angajeaza, relatii la tel: (021.316.26.62 616.

617. Covrigar pentru covrigarie zona

Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiului, program de lucru L-V 05.30-14, obligatoriu experienta pe post similar, domiciliul stabil in Bucuresti, preferabil nefumator, (0722.244.333 618. Covrigar cu experienta, zona Piata

Muncii, CM, salariu motivant, rog seriozitate; (0768.745.571

619. Covrigaria Patrick angajeaza vanzatoare la punctele de lucru din Vulcan Value Centre si Megamall. Salariu avantajos. Informatii la telefon: (0721.591.176

633. Croitoreasa cu experienta, in cusut la masina industriala, pentru casa de moda, salariu atractiv; (0723.241.970 634. Croitoreasa raion perdele, Diego

Bucuresti angajeaza. Alatura-te unei echipe tinere de profesionisti unde vei gasi conditii de munca bune, un mediu dinamic si stabil. Trimite CV-ul tau la: bucurestipallady@diego.ro, (0758.091.777 bucurestipallady@diego.ro 635. Croitoreasa, ne marim echipa. Cautam croitoreasa cu experienta in creatie vestimentara si/sau retusuri. Zona Dristor, aproape de metrou si tramvai. Ne dorim o colaborare pe termen lung. (0752.111.118 retoush_boutique@yahoo.com 636. Croitoreasa, confectionera imbracaminte dama. Cerinte: experienta in lucrul cu masini industriale, atitudine pozitiva, entuziasta, serioasa, pasionata de croitorie, atenta la detalii. (0724.448.703 637. Croitorese cu experienta in dome-

niu, oferim carte de munca, conditii excelente de munca si salariu bun. (0761.667.929 638. Croitorese si muncitoare sau

muncitori necalificati - in croitorie, angajam. Adresa: Bd. Timisoara nr. 84, Valea Cascadelor, sector 6, in incinta Complex Comet (Fabrica de Steaguri). Program 8-16; (0731.372.735 639. Croitori, croitorese, cu experienta,

atelierul situat in Fundeni, program lejer de luni pana vineri de la 8:00-16:30. Salariu atractiv, carte de munca, bonificatii, ore suplimentare platite (0769.259.589 640. Croitorie, cusatorese in simpla,

triploc si calcat. Decontam transport, oferim bonuri de masa, bonusuri, prime. Situat la casa presei libere etaj 3. Se lucreaza pe operatii, calcat interfazic si final (0737.687.047/ 0760.316.499 Florin@nastya.ro 641. Croitorie, angajam modelier cu experienta in capacitatea de a produce articole de calitate,cu atentie la detalii si bune abilitati de comunicare cu departamentul tehnic. Locatia Piata Presei Libere, sector 1, Bucuresti. Salariu atractiv.; (0774.431.164 642. Crystal Beauty Salon (Bra-

gadiru - Ilfov) angajeaza cosmeticiana cu experienta, coafeza si maseuza. Conditii avantajoase, carte de munca. Detalii: (0762.151.627

654. Cusator de tapiterie, huse canapele, munca pentru cusator de tapiterie (huse canapele) in regiunea Derbyshire (Anglia). Daca vorbiti limba engleza la nivel conversational sunati la 1 {; (0362.630.106/ 0362.630.106 munca@wfpsuk.com 655. Cusator, cusatoreasa, fabrica de canapele angajeaza cusator/ cusatoreasa cu minim de experienta, zona Jilava (0733.962.022 656. Dansatoare club, club centrul vechi angajeaza dansatoare/ animatoare cu/ fara experienta. Carte de munca, salariu bun (0723.313.341 Musicromania@gmx.com 657. Decorator torturi, ai talent si te

relaxeaza sa faci amintiri hand-made? Te poti alatura echipei noastre in zona Foisor! Salariul tau va fii in functie de talent intre 2000-3000 lei plus bonuri. CV la office@sweetela.ro 3.000 L; (0726.012.806 office@sweetela.ro 658. Depozit cabluri angajam

manipulant marfa, rugam seriozitate; (0720.533.200 659. Depozit materiale de constructii,

zona Progresul (Jilava), angajez sofer pentru platforma 3,5 t, cat. B; (0751.223.138 660. Deservent pompa de beton si automacaragiu. Societate comerciala angajam deservent pompa de beton, cifa 285 m, automacaragiu grupa A (sau grupa 1). Oferim salariu atractiv, bonuri de masa, asiguram cazare. Sediul societatii se afla in Otopeni, pe Soseaua de Centura; (0741.108.726

tor 6. Bucuresti (0767.010.611 office@primofastfood.ro

662. Direct-Line Inox, cautam colegi. Filiala Bucuresti angajeaza: Operator utilaj CNC/ Tehnician,Manipulant Marfa depozit www.directline.roRelatii la tel.0212562242 sau CV la e-mail: bucuresti@directline.ro (021.256.22.42 bucuresti@directline.ro 663. Director vanzari accesorii mobila,

pal melaminat SC Decopal Exim SRL angajeaza Director vanzari accesorii mobila, pal melaminat si blaturi cu studii superioare absolvite, minimum 2 ani experienta de management in vanzari. Detalii la nr. 1 L; (+40745667788 maged.kharabit@decopal.ro

597. Contabila pt. Clinica veterinara Biovet. Se solicita cunostiinte de contabilitate primara. casierie. facturare. Trimiteti cv la email (0746.768.173 resurse.umane@biovet-impex.ro

620. Cristim angajeaza vanzator pentru

598. Contabila, contabilitate primara, firma instalatii, cunoscatoare Word, Excel si Devize lucrari. Program 6 ore/zi, L-V, salariu 2.400 L; (0766.694.941

Croitor span (ajutor), producator confectii femei, zona Unirii. Salariu foarte atractiv; (0728.444.153

599. Contabili pentru firma contabilitate,

reteaua de magazine; (0741.212.068 621. Croitor manual incaltaminte cu

experienta. (0724.229.497

622.

cu/ fara experienta pt. introducere documente, verificarea, indosarierea lor, resurse umane, mentinere relatii cu clienti, furniz., deplasare la diverse institutii, 1.700 L; office@contabilserv.ro

623. Croitor, croitoreasa cu experienta

600. Contabilitate primara, contabila

624. Croitoreasa Atelier confectii copii

cu experienta in Saga, Excel, Word. (0723.282.402/ 0724.262.407 dliviu70@yahoo.com 601. Control CTC controlul de cali-

pentru magazin perdele, draperii si metraje. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Relatii la telefon: (0771.553.103

angajez croitoreasa cu experienta in realizarea produsului cap coada.Madiu de munca excelent. Salariu 2.000 lei net cu posibilatea de majorare dupa cele 3 luni de proba; (0723.990.099 ncatana@europe.com

tate al produselor dama conform fisei produsului. Analizeaza produsele confectionate si indica problemele de calitate. Cunoscator masina de cusut liniara, experienta in domeniu minim 2 ani; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro

625. Croitoreasa Atelier creatie vestimentara (rochii de mireasa si serie) angajeaza urgent croitorese pentru lucru cap coada in zona Universitate, langa metrou. Salariu de la 2500, contract de munca (0754.073.715/ 0723.743.718 georgianastavrositu@yahoo.com

583. Consultant vanzari pentru maga-

602. Control final, verificare marfa iesire

626. Croitoreasa care sa stie sa faca

584. Consultant vanzari tamplarie pvc in Auchan Titan, consultant vanzari tamplarie, usi, jaluzele, cu experienta in vanzari. Se ofera salariu fix + bonuri de masa si comision din vanzari 1-4%. CVuri la email office@smartfenster.ro

5 ani, program de lucru flexibil (8ore/zi). Carte de munca - 1150 lei salariu net. Tichete de masa. Transport asigurat de la metrou Pipera, la sediul din Ilfov (~ 3045 min); (0758.721.294

661. Dezosatori pui cu experienta, sec-

582. Consultant vanzari optica medicala Angajam consultanti vanzari pentru o companie de optica medicala cu sediul in fostele cladiri APACA, Cotroceni Business Center. Program: 8h/ zi in schimburi de luni pana vineri. Salariu atractiv, (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro

zin online, oferim si cautam seriozitate. Ce implica jobul? Suport telefonic clienti, mentinerea relatiei cu acestia si vanzarea produselor, intocmire awb-uri curier, etc. Oferim salariu+bonus. (0747.581.882 loredana.modella@gmail.com

632. Croitoreasa cu experienta minim

magazin Depozit engross angajeaza control final/verificare marfa iesire magazin se ofera salariu net 1500 Ron+200 ron tichete de masa, din: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4, in spate la Metro Berceni. 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 603. Conversatii online Esti o persoana

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 604. Coordonator - sef echipa curatenie in hypermarket din zona Berceni, se ofera contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.441.134 605. Coordonator - sef echipa curatenie in hypermarket din zona Berceni, se ofera contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 606. Coordonator activitate, dispecerat

Urgent coordonator, preluari comenzi, dispecerat. functie de raspundere. Experienta are un plus avantaj. Mail: comenzi@kungfu-pizza.ro; (0728.159.524/ 0774.428.631 comenzi@kungfu-pizza.ro 607. Coordonator transport Compania

Transport Werk cu sediul in Offenbach, companie ce face parte din grupul Trans International Sped NCA, angajeaza dispecer transport, 1 {; (0745.665.588/ 00491747125796 madalina@transportwerk.de

tipar croit+ cusut produs cap- coada, salariu foarte atractiv+ bonusuri sau posibilitatea de asociere. Atelierul este langa metroul Mihai Bravu. Pentru detalii; (0764.627.966 627. Croitoreasa cu experienta la

masa de corit, pentru textile de casa (lenjerii de pat, cuverturi, perne decor). Salariu motivant, mediu placut. Zona metrou 1 Decembrie 1918 (0723.485.684 distributie.fabsem@gmail.com 628. Croitoreasa mediu placut, atelier

cu vechime pe piata de rochii de seara, produsul se da deja croit. Carte de munca, salariu atractiv, seriozitate. Aproape de metrou. Salariu 2000 lei+bonusuri 200-400 lei/lunar. (0723.621.139/ 0723.621.139 chiran_delia@yahoo.com

629. Croitoreasa angajez pentru atelier

retusuri, zona Poltehnica; (0727.272.888

630. Croitoreasa cu experienta in

cusut pentru casa de moda, conditii atractive; (0752.090.603

CROITOREASA CU EXPERIENTA PRODUSE CAP-COADA, +CROIT. SALARIU MOTIVANT, CARTE DE MUNCA, ORE SUPLIMENTARE PLATITE (NEOBLIGATORII). CONTACT LA TEL.: (0761.797.088 631.

643. Crystal Palace Ballroms recruteaza personal ajutor de bucatar si ospatar.Oferim contract de munca si salariu net avantajos.Program 8 ore pe zi. Trimiteti un C.V. prin e-mail la adresa: recrutare@crystalpb.ro 644. Cuplu tanar. Bucuresti angajam din provincie cuplu tanar, serios, fara obligatii (zona Moldova Ardeal) pentru ingrijire casa, menaj, ajutor in bucatarie, gradini. Contract cu norma intreaga, data incepere 20 aprilie. Bonus cazare si masa. Astept oferte de buna intentie (0766.409.549 645. Cuptorist pentru fabrica de patiserie, zona Bragadiru. Experienta nu este necesara. 1.500 L; (0741.677.690 davi.darius.distribution.pan@gmail.com 646. Curatatoria Aqua din Titan angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu+tichete 2000 lei, sporuri,decontare transport. Cerinte:liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza mediu.Trimite CV cu poza pe email. 2.000 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 647. Curatenie, scari de bloc, predare

gunoi, intretinere spatii verzi si curatenie subsoluri. (0720.616.096 648. Curier Bucuresti, permis cat B si manipulant pentru electrocasnice, permis categoria B, salariu motivant, bonusuri, carte de munca. Rog seriozitate Informatii la tel. (0761.090.900 charmingstyle.srl@gmail.com 649. Curier cat. B Berceni, pizerrie angajeaza curier autoturismul companiei sau auto personal. Salariul pentru 8 h/zi 1900 lei brut/3.44 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate+tips. (0729.074.306 elena.tudose@jerryspizza.ro 650. Curier categoria B, sect 1, pizerrie angajeaza curier autoturismul companiei sau auto personal.Salariul pentru 8 h/zi 1900 brut/3.70 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate+tips. (0728.088.655 iulian.ghitulescu@jerryspizza.ro

664. Dispecer pentru dispecerat central de monitorizare. Aptitudini operare calculator, abilitati de comunicare, studii medii; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 665. Dispecer helpdesk Bucuresti sec-

tor 1 preluare solicitari interventie, gestionare aplicatie helpdesk, coordonare echipe interventie, utilizare PC - MS Office, ture zi si noapte 1.500 Lei net, CV la email (021.420.02.22 office@synotech.com 666. Dispecer pentru monitorizare

video, angajam dispeceri, cunostinte de utilizare a calculatorului,program in ture, engleza constituie un avantaj, pentru cladire de birouri in zona Pipera langa Mc Donalds. Rog cv-uri pe adresa de mail; (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 667. Dispecer pentru monitorizare video, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, varsta maxima 50 de ani, pentru cladire de birouri zona Aurel Vlaicu. Rog cv-uri pe adresa de mail. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 668. Dispeceri magazine Compania Swat Force International angajaza dispeceri, sef tura, si agenti de securitate barbati sau femei cu sau fara experienta, salariul atractiv si fara intarzieri salariale. 1.400 L; (0731.731.315/ 0731.731.319 nicolae.zidaru@swatinternational.ro 669. Dispeceri supraveghere video cu

sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2, 3 si orasul Pantelimon. Program in ture, salariul se plateste la timp; 1.600 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 670. Distribuitor autorizat bauturi racoritoare, alcoolice si non alcoolice angajeaza la punctul de lucru in Chiajna langa Carrefour Militari lucrator depozit, se asigura transport de la statia metrou Pacii; (0752.212.696

671. Distribuitori door hangere, angajam 2 persoane cu experienta pentru distributia de door hangere (la manerul usilor), cu contract de 8 ore/ perioada nedeterminata, zone de lucru Militari si Dristor. Mai multe detalii, telefonic 1.700 L; (0763.670.173 cristi@two4promotions.ro 672. Distributie pliante, angajam curieri/ postasi full time sau part time pentru distributia materialelor postale in Bucuresti (0744.306.364 673. Distributori pedestru (cu sau fara

experienta) fara limita de varsta. Salariul motivant; (0764.914.055 674. Doamna pensionar 67 ani, solicit

ingrijire la domiciliu; (0723.279.925

675. Doamna pentru gatit si menaj 2 zile

pe saptamana, caut se angajez; (0737.140.584

676. Doamna de buna-credinta, comu-

nicativa, blanda, nefumatoare, minim liceu, familie serioasa (Tineretului) cautam pentru baiat 2 ani si fetita 9 ani. Program 9 ore si jumatate; (0755.280.549 677. Doamna la curatenie, sala fitness, pentru centrele de fitness Stay Fit Gym. Program luni - vineri, 8 ore in 2 schimburi (06:00-14:00 si 14:00-22:00) + 2 weekend-uri pe luna 6 ore (s-3 ore, d-3 ore). 1.400 L; (0762.366.956 office@stayfit.ro www.stayfit.ro 678. Doamna pentru curatie Clinica stomatologica situata in sectorul 1 in str Nicolae Caramfil cautam o doamna pentru curatenie. (0766.407.782 asdentimplant@gmail.com 679. Doamna placuta si deschisa, indiferent de varsta si aspect fizic, fara probleme majore de sanatate, din capitala sau provincie pentru activitatea de menaj-bona! Suntem o familie civilizata si serioasa; (0733.273.928/ 0799.552.714 680. Doamna placuta si deschisa, indiferent de varsta si aspect fizic, fara probleme majore de sanatate, din capitala, provincie, pentru activitatea de menaj - la ora. Suntem o familie civilizata, serioasa si cu mult bun simt. Ne dorim o persoana calda, comunicativa si mai ales onesta. Neam dorii o colaborare pe termen cat mai lung. Posibilitate gazare sau plata zilnica; (0752.340.840/ 0735.148.895 681. Doamna sociabila, comunicativa, cu experienta vanzari presa, carte, prefer pensionara, sect. 6. Referinte ultimul loc de munca, salariu motivant; (0766.768.208 682. Doamna, foarte balnda, cu rabdare pentru vegheat ai ajutor doamna 90 ani cu Alzheimer incipient, aproape imobilizata la pat, la Sala Palatului, 30 h pe luna, 300 L; (0733.012.731 683. Doamna, domnisoara ajutor servire

mic dejun Hotelul Sir Orhideea, recruteaza personal personal mic dejun (servire si/sau curatenie), salariu se discuta la interviu. (0725.621.384 sales@sirgrup.ro

DOAMNA. FAMILIE VARSTNICI DORIM O DOAMNA INTERNA PENTRU AJUTOR MENAJ. TEL. DUPA ORA 17; (0774.464.372

684.

685. Doamne mature cu sau fara experienta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 686. Doamne si domnisoare Doamne si domnisoare de peste 18 ani ! Cu sau fara experienta, aspectul fizic nu conteaza ! Ce ne deosebeste de altii? Venituri reale/declarate minime de 2.000 $. Programul ti-l faci tu !!! (0720.418.000 687. Doamne si domnisoare pt conversatii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, 5.000 L; (0799.617.440

651. Curier livrator, sofer catering, restaurant Mon Paris (zona Dacia, Stefan cel Mare) angajam sofer pe masina firmei sau pe masina personala. Program 2 zile cu 2 zile libere sau 3 zile cu 2 zile libere. Salariu, benzina, masa, contract. 2.400 L; (0799.973.783 contact@restaurantmonparis.ro 652. Curier Popesti Leordeni, salariu la 8 h/zi, 1900 lei brut, 3.70 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate + tips. (0799.740.019 dan.baloiu@jerryspizza.ro 653. Curier zona Iancului, cat. B, Salariu

la 8 h/zi 1900 Lei brut/ 2 libere pe saptamana, 3.70 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 Lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate + tips. Venituri motivante (0733.773.251 marius.danaila@jerryspizza.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

12 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 726. Electrician, electriciana, se cauta

urgent pt. Germania, domeniul dvs de activitate: Instalarea si conectarea masinilor si echipamentelor electrice. Ansamblarea si service de componente electronice pe santier. Conectarea si cablarea dulapurilor de comanda

727. Electrician, inginer electronist, tehnician Angajam specialisti domeniu electric si sisteme de securitate. Intretinere si deschideri de noi spatii comerciale in Bucuresti si in tara. Salariu de la 2.500 lei. Email: office@gfa-securitate.ro, 2.500 L; (021.242.07.87/ 0744.753.896 office@gfa-securitate.ro 728. Electrician, instalator. SC angajeaza pentru activitate santier. Salariul net intre 1.800 -2.400 Lei plus tichete de masa; (0737.666.238 729. Electricieni firma specializata in

executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza electricieni. Contract de munca, plata orelor suplimentare. Se poate transmite cv-ul la adresa de e-mail a societatii. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 688. Doamne si domnisoare pt. video-

conversatii vrei un job cu un salariu decent, vino in echipa noastra. Oferim 1200 ron bonus de angajare si multe alte bonusuri de performanta. Oferim plata la zi sau bilunara, salariu fix sau procent intre 50-80%. 5.000 L; (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PT. TINE; (0766.016.639 689.

690. Dulgher angajez, cu experienta.

Ofer cazare. Plata saptamanal. (0731.879.500 691. Dulgher. Angajez dulgher cu expe-

rienta. Ofer cazare. Plata saptamanal; (0724.108.631 692. Dulgheri, fierari pentru firma de constructii, cu contract de munca legal. Se ofera cazare si transport daca este cazul. Se ofera si se cere seriozitate, 2.800 L; (0723.283.775 Office@highconstruct.ro 693. Dulgheri, fierari betonisti, necalificati, fabrica pref. beton, Popesti Leordeni, Sos. de Centura nr. 111, angajeaza dulgheri, fierari betonisti, necalificati, cazare gratuita camin, salariu net min.1200 - max. 2600 lei, valabil 20.03.2018 (0746.229.696 lucian.savu@deltaacm.ro 694. Dulgheri, fierari, muncitori necalifi-

cati, firma de constructii angajam urgent dulgheri, fierari, muncitori necalificati pentru lucrari in Bucuresti. Oferim carte de munca si salarii decente. Mai multe detalii, telefonic. Rog seriozitate (0762.404.205 maruntu.daniel@gmail.com

DULGHERI-FIERARI ANGAJAM URGENT, CU FORME LEGALE; (0723.652.419

695.

696. Echipa ”Atelierul de Bucatarii” se extinde! Angajam montator mobila si consilier vanzari zona Ghencea. Salariu atractiv plus bonusuri; (0761.248.080

707. Electrician soc. com. din dom. fabricarii pastelor fainoase, angajeaza: electrician, mecanic, op. masina ambalat si manipulant marfuri. Pct. de lucru se afla in Buftea, transp. gratuit, bm si salariu atractiv; (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 708. Electrician - sectie productie asigura interventii pe profil electric asupra utilajelor din sectia de productie. Cunostinte de baza automatizari, tablouri electrice. Salariu 2800-2900 ron net + beneficii (bonuri de masa, etc.) 2.800 L; (0745.031.031 709. Electrician auto Experienta in domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 710. Electrician auto cu experien-

ta pentru dealer auto zona Vitan, mediu de lucru profesional. (0742.262.532 711. Electrician auto, BMF Angajeaza electrician auto absolvent de scoala profesionala sau liceu de specialitate experienta minim 3 ani in service multimarca cunostinte de diagnosticare, testare electronica si interpretare 1 L; (0732.560.152 hr@bmfgrup.eu 712. Electrician auto, reprezentanta

camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2000-5000 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

Pipera, oferim: salariu motivant; conditii exceptionale de lucru; oportunitatea de a munci alaturi de o echipa entuziasta, intro atmosfera armonioasa. Mai multe detalii la nr de telefon; (0734.776.698 701. Educatoare si femeie de serviciu

pentru gradinita privata langa Auchan Titan, (0725.211.112 702. EDUCATOARE, calificata pt. Gra-

dinita Bel Sorriso cu sediul in Voluntari, jud. Ilfov (pe linia 153). Acceptam si studente in an terminal la Facultatea de Stiinte ale Educatiei. Asteptam CV la mail, (0742.265.070 gradinitabelsorriso@yahoo.com www.belsorriso.ro 703. Educatoare, ingrijitoare, profesor

de engleza, angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 contact@gradinita-gifted.ro 704. Educatoare. Gradinita particulara

sector 2 angajeaza educatoare calificata/necalificata, dornica sa lucreze intr-un mediu placut si distractiv alaturi de copii. (0742.898.325 office@wl.com.ro

SRL angajeaza electricieni pentru bransamente electrice. Oferim salariu atractiv iar pentru cei din provincie cazare. Rel. la telefon intre orele 9-17 (0767.197.851/ 0742.085.000 elena.coman97@gmail.com

734. Electricieni Societate autorizata

753. Electromecanic cu experienta, producator de semipreparate din carne, cu sediul in Tunari - Ilfov, angajeaza electromecanic. CV-urile se pot trimite: eugenia.enescu@convenience.ro, detalii; (0726.228.374/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro 754. Elvetia Club Relax 2, iti asigura

succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich. Peste 10.000 euro/ luna, plata la zi. Asiguram cazare.Raspundem la beep, sms, whatsapp, CV la mail (0041762064337 info2@clubrelax.ch

736. Electricieni cu experienta minim 5

755. Elvetia- Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult- club din Zurich, peste 10.000 Euro/luna, plata la zi, asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatsapp. CV la e-mail:, (0041762064337 info2@clubrelax.ch

737. Electricieni cu sau fara experienta, pentru societate. Se ofera cazare in conditii de apartament. Salariu motivant; (0723.751.290

756. Essence FruitBar, urgent angajeaza, cu sau fara experienta. Totul este foarte usor. Tot ce ne dorim este sa ai dorinta de a invata. Restul vin de la sine, 1.750 L; (0728.174.165 catalinpaul.35@gmail.com

in domeniul executiei lucrarilor de bransamente electrice angajeaza electriceni. Salariu net cuprins intre 30003500 lei. Permisul auto este considerat un avantaj. (0723.149.448 735. Electricieni calificati pentru

santiere in Bucuresti; (0727.287.322 ani, salariu atractiv, program de lunivineri la 8 ore cu contract de munca, mai multe detalii la nr.; (0757.028.718

Instal, angajam electrician cu experienta si experienta medie pentru lucrari de executie instalatii interior, detalii la interviu, ne aflam in sectorul 4 (0767.574.558 officetriumph@yahoo.com

774. Fata pt. birou xerox, asigurari, acte auto Sector 6. Cerinte: cunostinte operare PC. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Se ofera pachet salarial 1200 lei + procent din incasari, (0723.600.365 carciumaruilie@yahoo.com 775. Fata la cusut, pregatit fete incaltam-

inte Experienta obligatorie, atelier de incaltaminte de dama sector 5. Pachet salarial atractiv si daca se doreste oferim si posibilitatea de plata la saptamana, (0723.296.296

776. Fata pentru contabilitate primara angajeaza Service auto multimarca zona Metalurgiei Berceni. Asteptam CV-uri la adresa de email. Service auto zona Berceni Metalurgiei angajeza sef service, salariu atractiv; (0721.733.622 autoserviceiancului@yahoo.com

angajeaza electricieni calificati pentru lucrari instalatii electrice in Franta; (031.431.30.95

740. Electricieni si instalatori Firma de

instalati electrice angajeaza urgent electricieni si instalatori cu sau fara experienta, salariu atractiv, pentru detalii sunati la nr de tel. (0730.718.187/ 0721.272.676 741. Electricieni si instalatori, societate

comerciala cu activitate in domeniul constructiilor, angajeaza, cu contract, electricieni si instalatori (0372.005.260 alina.letan@mcconstruct.ro 742. Electricieni si muncitori necalifi-

cati pentru firma instalatii electrice. Program 8 ore l-v, salariu, bonuri de masa, decont transport sau cazare pentru cei din provincie, posibilitate calificare la locul de munca; (0733.969.963 743. Electricieni si muncitori necalificati salariu intreg pe contract, program 9 ore, CM, cerem si oferim seriozitate; (0734.193.182 ingineruelectrician@gmail.com 744. Electricieni si necalificati in

constructii civile. Se ofera cazare. Salariul la zi, de doua ori pe luna; (0723.751.290 745. Electricieni si personal necalificat

societatea Aeg International Servicii SRL angajeaza electricieni si personal necalificat. Conditiile se discuta la interviu. Asteptam sa ne contactati la nr. de tel. sau office@aeg.nt.ro (021.316.16.55 office@aeg.nt.ro 746. Electricieni si tehnicieni in constructii, SC angajeaza electricieni in constructii,ajutor electricieni si tehnicieni sisteme de securitate in constructii, program l-v 10 ore + doua sambete 6 ore,pontate 10.Salariul intre 2.400-3.000 lei, 600 {; (0722.273.793 gabriel.dumirache@sit.ro 747. Electricieni uzinare tablouri elec-

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 757.

758. Excavatorist serios, punctual si

cu experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna. 3.000 L; (0725.333.503 759. Fabrica angajam personal pentru ambalat. Zona: Bucurestii Noi (statia de metrou Straulesti). Salariu motivant, conditii foarte bune de lucru intr-un mediu civilizat si prietenos. Relatii; (031.107.32.88 760. Fabrica productie alimentara,

Sector 6, angajeaza muncitori necalificati pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu net + tichete de masa + o masa calda. Relatii la tel. 1.400 L; (0732.672.654 761. Fadromist, pentru statia de sortare

a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 762. Faiantar angajez, Bucuresti, zona Diham, salariu motivant; (0768.080.030 763. Faiantari, zugravi cu experienta

Salariu negociabil, contract de munca, disponibilitate pentru deplasari in tara. Trimite-ti CV la adresa de email: petre.nelu@gmail.com; (0745.003.715 petre.nelu@gmail.com 764. Familie pentru ingrijire gospodarie

trice Studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 2 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro

tara angajam urgent familie modesta pentru ingrijire gospodarie cu animale (2 cai, 5 magari, 2 ponei si pasari) intr-un sat de munde din jud. Buzau. Oferim un salariu de 1200 Lei, cazare, plata utilitati, cartela (0765.434.709 swat_seb@yahoo.co.uk

Electricieni, instalatii electrice, in constructii, din Bucuresti/ Provincie; (0744.678.288 cifadesign@yahoo.com

765. Familie pentru menaj Familie cu

748.

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

domiciliu in Ilfov angajeaza FAMILIE pentru menaj,bucatarie si intretinere curte. program de lun- simbata.. Se ofera cazare pentru cei din provincie Se cauta oameni seriosi. (0755.346.607

799. Femeie de serviciu pentru Asoci-

atie de Proprietari, inclusiv pensionari; (0722.354.069 800. Femeie de serviciu pentru asociatie

proprietari. Program luni- vineri 6 ore zilnic. Zona Pipera, Voluntari. Salariu in mana, 1.150 L; (0747.014.225 801. Femeie de serviciu pentru curate-

nie in hotel - program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere. Salariul este de 1.600 Ron net. (0751.190.463 mihaela.mitrila@ ramadaplazabucharest.ro 802. Femeie de serviciu pentru magazin, zona Hala Traian sector 3. (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 803. Femeie de serviciu pentru Magic Salon. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro 804. Femeie de serviciu pentru sala de sport. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari la interviu; (021.316.09.62 805. Femeie de serviciu program de

lucru 4 ore, ptr sectie de confectii. Oferim contract de munca, salariu 700 lei si bonuri de masa. zona Militari, sector 6, Bucuresti; (0729.025.741 806. Femeie de serviciu Restaurant BBQ & Grill, zona Pipera angajeaza femeie de serviciu. Salariu 1300 net plus alte avantaje. Zona industriala Pipera, cap tramvai 16 si 36, program luni-vineri 11.00-20.00, weekend liber, 1.300 L; (0722.533.439 office@bbqgrill.ro

FEMEIE DE SERVICIU, ZONA STEFAN CEL MARE SI PIPERA, BUCATARIE INTERNA ANGAJEAZA FEMEIE DE SERVICIU, PROGRAM 8 ORE/ZI, 2 ZILE LIBERE PE SAPTAMANA, SALARIUL 1400 RON NET.RELATII LA TELEFON; (0799.831.111

820.

821. Femeie de serviciu, Optiblu Carrefour Baneasa, lantul de optica medicala OPTIblu cauta femeie de serviciu pentru magazinul Optiblu din Carrefour Baneasa. Program part-time: luni, miercuri, vineri -09.00-13.00. Salariu 600 lei; (0733.770.542 822. Femeie intern familie angajam, zona Snagov, pentru supraveghere si ingrijire batrana deplasabila si ajutor la menaj. Oferim retributie, masa si casa. Tel. dupa ora 16; (0722.393.069 823. Femeie iubitoare de animale

pt. ingrijire pisici si caini, in Bucuresti, interna sau externa; (0723.210.878

824. Femeie la bucatarie (vase, legume)

si sutdent part time pentru contabilitate primara, pt. restaurant zona Decebal, sect.3. Detalii la tel. (0761.221.334

825. Femeie la bucatarie noapte, Shaormeria La Baiatu SRL cauta femeie la bucatarie/curatenie 10 h de noapte, program 20:00-6:00, 2 200 Lei/ luna in mana, un liber pe saptamana, str. Mendeleev 7-15, Piata Amzei, sector 1, Bucuresti, 1.500 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com

778. FEMEI pentru spalat vase, curatenie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

807. Femeie de serviciu scara bloc, zona Titulescu, din imprejurimi; (0722.575.607/ 0722.505.601

826. Femeie la curatenie (spalat vase).

779. Femei curatenie, Firma specializata

808. Femeie de serviciu centru varstnici,

827. Femeie la curatenie, spala si vase )

zona Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, se ofera salariul de 1.400 lei net, program 8 ore/zi, contract de munca. Relatii la telefon: 1.400 L; (0747.815.440/ 0799.831.111

739. Electricieni medie si inalta tensiune Electromontaj SA angajeaza electricieni pentru linii de medie si inalta tensiune si statii electrice. Asiguram cazare (021.330.77.35 electromontajsb@gmail.com

725. Electrician, Triumph Construct

773. Fata curatenie. Salon de infrumusetare angajeaza fata la curatenie. Conditii deosebite, mediu de lucru placut. Salariu + CM. Zona Victoriei, 1.400 L; (0786.138.272 www.saloanelemagic.ro

783. Femei de serviciu pentru

720. Electrician pentru cablare, punere in functiune a instalatiilor si mentenanta. Program L - V: 918 cu o ora pauza. Salariu include si bonuri, 1.500 L; (0761.247.825

706. ELECTRICIAN curenti slabi. Con-

772. FAST-FOOD, ANGAJAM SHAORMAR CU EXPERIENTA; (0764.788.373/ 031.432.85.65

curatenie. Se ofera tichete de masa si carte de munca; (0731.400.199

738. Electricieni Franta, firma franceza

705. Educatoare. Gradinita particulara situata in cartierul Militari angajeaza educatoare cu studii de specialitate. Relatii la tel.; (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com

771. Fast-food Springtime situat in Straulesti angajeaza personal pentru preparare-servire si personal curatenie. Domiciliul in Straulesti sau imprejurimi. Salariul brut 2.000 lei + tichete de masa (in valoare de 317 lei), program flexibil (full-time sau part-time). CV pe e-mail. Informatii la telefon; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro

782. Femei de serviciu pentru firma de

tor, Mandas Instal angajeaza electrician mentenanta si instalator cu experienta, calificati. De preferat a cunoaste si a 2-a meserie (montaj aer conditionat). Necesar permis auto cat. B. Rog seriozitate (0734.325.160 contact@mandasinstal.ro

724. Electrician, societate autorizata in

770. Fast-Food din Centrul Vechi, Bucuresti, (Efendi Doner) angajeaza ajutor shaormar, picol, ajutor bucatar; (0722.402.441

tru camin de batrani; (0722.624.264

719. Electrician mentenanta si instala-

inte: seriozitate, punctualitate, experienta in lucrul pe santier, permis conducere cat. B. Detalii la tel. 0730.250.001 de luni pana vineri, orele 09.00-17.00. (0730.250.001 cariere@azzurra.ro

769. Fast Food, sectorul 3, angajeaza shaormari cu sau fara experienta, salariul 2.500-3.000 lei; (0734.225.024

781. Femei de servici si ingrijitoare, pen-

productie, asigura interventii pe profil electric asupra utilajelor din sectia de productie si a echipamentelor auxiliare, 3 schimburi. Salariu 2800-2900 Lei, sporuri, BM, transport, disp. interventii, 2.800 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro

723. Electrician, montatori schele. Cer-

768. Fast Food, sectorul 3 angajeaza bucatari, salariu 2.000 lei si lucrator bucatarie; (0734.225.024

780. Femei curatenie, menaj, urgent Femei casnice pentru menaj si curatenie la Hotel Giuliano. (Bragadiru). Salariu: 1800 lei Pentru mai multe detalii sunati la nr: 1.800 L; (0770.168.067 office@hotelgiuliano.ro

Bucuresti; (0732.956.246

722. Electrician, galeriile Titan angajeaza instalator, electrician cu experienta minim 3 ani in intretinere imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii, 1.500 L; (0737.030.810 estanescu64@yahoo.com www.galeriiletitan.ro

767. FAST FOOD ANGAJAM SHAORMAR CU EXPERIENTA; (0764.788.373/ 031.432.85.65

in servicii curatenie angajam personal curatenie in Bucuresti. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com

716. Electrician cu experienta

angajeaza electrician si instalator de intretinere si reparatii pentru locatie din Bucuresti. Salariu motivant, experienta 13 ani. (0799.010.148 hr@bmfgrup.eu

gospodaresti. Asigur cazare; (0743.177.472/ 0722.923.001

facturare, preluare si intocmire comenzi; (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro

Responsabilitati: asigura mentenanta echipamentelor din magazin si efectueaza mici reparatii in magazin, birouri. Program 2 schimburi (06.0014.00, 14.00-22.00), locatie: magazin Drumul Taberei; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro

721. Electrician si instalator BMF

766. Familie pt. spalatorie auto si treburi

777. Fata ptr. facturare, angajam fata ptr.

715. Electrician cu certificat calificare.

domeniul executiei lucrarilor de bransamente electrice angajeaza electriceni. Salariu net cuprins intre 3000-3500 Lei. Permisul auto cat. B. este considerat un avantaj (0723.149.448 laurentiu.vladuta@yahoo.com

stituie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

733. Electricieni SC Bep Light Energy

752. Electromecanic pentru intretinere ascensoare, reviziiinterventii, electromecanic pentru montaj ascensoare, sector 6, Bucuresti. (0766.229.614 office@cristalimage.ro

depart. Productie la firma Zarea, la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Trimiteti CV pe email pentru programare la interviu (021.667.00.20 office@zarea.ro

718. Electrician mentenanta linie de

700. Educatoare pentru gradinita din

Bucuresti. Salariu 3000 net 3.000 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com

electrice angajeaza ELECTRICIENI pentru constructii. www.profesionalelectric.ro/contact (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro

714. Electrician automatist pentru

698. Educatoare gradinita - grupa mini.

699. Educatoare calificata, Gradinita Happy Junior angajeaza educatoare calificata invatamant primar si prescolar, experienta in lucrul cu copiii. Salariu motivant si conditii excelente de lucru (0724.229.250 costi_dascalu@yahoo.com

732. Electricieni pentru santier in

751. Electricieni. Firma de instalatii

rienta, Sc Fibro Metals SRL angajeaza la punctul de lucru din Mogosoaia, salariu 1000 euro 1.000 {; (021.224.01.17/ 021.224.01.17

bucatari, ospatari si menajera; (0722.966.382 Gradinita particulara cu sediul in Voluntari, angajam educatoare necalificata (grupa mini). Rugam seriozitate; (0740.068.384 gradinitabelsorriso@yahoo.com

731. Electricieni pentru munca in santier Brasov. Asiguram cazare Solicitam experienta. Va rugam sa trimiteti CV dumneavoastra la adresa de email sau 0757058868Salariu 2.800 net. Program luni vineri 8- 18, 2.800 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com

750. Electricieni, sudori autogeni, Mabec Energy angajeaza electricieni instalatii civile/ industriale si sudori autogeni dispozitie la deplasari in romania si strainatate, lb. italiana/ engleza avantaj. CV-ul la email office@mabec.ro (031.425.60.76 info@mabec.ro

713. Electrician automatician, cu expe-

717. Electrician interioare si tehnician curenti slabi SC Sight Control SRL angajeaza electricieni pentru instalatii electrice interioare si tehnicieni sisteme de securitate in conditii avantajoase. Relatii la telefon; (0769.083.531

697. Edgar’s Pub angajeaza ajutori de

730. Electricieni minim 10 lei/ora si ajutori electricieni de la 9 lei/ora pentru santiere Bucuresti; (0762.564.000

749. Electricieni, instalatori, frigotehnisti, tehnicieni intretinere cladirii de birouri in Bucuresti Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Se asigura cadru de lucru stabil si profesionist. Detalii la telefon. CV pe email. (0720.777.011 career@coralconstruct.ro

784. Femei de serviciu pentru zona Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, se ofera salariul de 1.400 lei net, program 8 ore/zi, contract de munca. Relatii la telefon: (0799.831.111

centru pentru persoane varstnice, angajeaza femei de serviciu. Centrul este situat la 15 km de Bucuresti, catre Giurgiu, in sat Darasti Vlasca, Com Adunatii Copaceni, jud Giurgiu (0757.015.521 gheorghemirelaveronica@gmail.com 809. Femeie de serviciu in fabrica de

paine, fabrica este situata in Calea Rahovei, vis-a-vis de Liceul Dimitrie Bolintineanu. Tramvai 32 sau autobuz 220 - statia Petre Ispirescu 1.500 L; (0764.217.900 810. Femeie de serviciu pentru gradinita

sector 4, cerinte: bine organizata, nefumatoare, cu initiativa, harnica, de incredere si cu simt de raspundere. Program 07:00-16:00 de L-V. Salariul si conditiile de lucru se discuta la interviu (0720.702.910 info@gradinitaiilo.ro 811. Femeie de serviciu pentru scari de

bloc, firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femei pentru curatenie la scari de bloc in toate sectoarele din Bucuresti. Cerem seriozitate. Oferim salariu motivant si program flexibil; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 812. Femeie de serviciu si vase Restau-

rant Berestroika angajeaza femeie de serviciu si vase; (0721.100.000 office@berestroika.com 813. Femeie de serviciu vase pt. restau-

785. Femei de serviciu, 60 posturi, angajeaza Firma de curatenie. Relatii la tel. (0734.072.314

rant zona Drumul Taberei, (0770.327.976 florescuoana20@yahoo.com

786. Femei la vase angajam pentru restaurant zona Berceni - Piata Sudului. Relatii suplimentare la telefon; (0742.064.891

814. Femeie de serviciu, Asociatie Pro-

787. Femei la vase zona Baneasa, program 9 ore sau 2 zile cu 2 zile, preferabil experienta, carte de munca (0772.276.051 788. Femei la vase, hai in echipa Alioli

restaurant spaniol. Contract munca, salariu 1.400 lei in mana + tips zilnic. Se cer seriozitate, curatenie si dorinta de munca. Masa si transport asigurat. 1.400-2.900 lei, 1.400 L; (0787.565.579 office@alioli.ro

Femei pentru croitorie, pentru fabrica de saltele, barbati ca muncitori necalificati. Salariu atractiv; (0720.333.127 789.

790. Femei si barbati pentru curatenie

bloc. Relatii la tel. (0744.535.910

791. FEMEIE bucatarie, vase, curatenie

pt. restaurant autoservire,salariu atractiv, zona Militari, urgent. Rog seriozitate, (0720.292.000 remus_maierean@yahoo.com 792. FEMEIE la vase. Gatto Lounge situata pe Bulevardul Decebal nr. 17 angajeaza femeie la vase, program plexibil, salariu fix+ transport asigurat; (0746.999.888 oscarcaffe@yahoo.com 793. Femeie curatenie urgent, la un depozit de covoare situat in Afumati. Salariu net 1500 lei si contract de munca. 794. Femeie curatenie urgent, la un depozit de covoare situat in Comuna Afumati. Salariu 1500 lei net + carte de munca. (0722.295.986 795. Femeie de serviciu bazin inot, zona

Piata Delfinului, program 8 ore. Relatii la telefon. (0725.078.364

796. Femeie de serviciu in complex comercial, program 8 ore, salariu 1.000 lei, volum de munca minim, perioada de proba platita, 1.000 L; (0728.122.121 romabcom@yahoo.com 797. Femeie de serviciu in zona Pipera,

la program de 8h/zi, salariu avantajos, angajam pt firma e curatenie. Detalii (0728.855.453

798. Femeie de serviciu la un bazin de inot din sectorul 6. Program 8 h. (0736.454.498 geanyradu@yahoo.com

prietari str. Aron Cotrus 57, angajeaza, salariu brut 1.900 L; (0747.498.171 815. Femeie de serviciu, cautam femei

de serviciu pentru scari de bloc in Bucuresti urgent; (0728.195.520/ 0762.847.801 816. Femeie de serviciu, companie multinationala angajeaza femeie de serviciu pentru curatenie, se asigura salariul de 1400 ron net, program 8 ore/zi, 2 zile libere pe sapatamana, relatii la telefon; 1.400 L; (0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

ajutor bucatar, vanzatoare si casiera, salari intre 1500 si 2000 lei, zona Unirii, 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

pentru locatie in Piata Alba Iulia nr. 3 (rond Piata Alba Iulia), program 2/2. Noapte - zi salariu 1400 +masa; 1.400 L; (0765.932.247 neacsu.raluca89@yahoo.com

828. Femeie la vase pentru restaurant central, zona Floreasca, program 2 cu 2, salariu de 1600 lei, se asigura transport in Bucuresti la plecare. 1.600 L; (0766.405.416 vasilou.octavian@yahoo.ro 829. Femeie la vase pentru restaurant. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 830. Femeie la vase Restaurant Mica Elvetie angajeaza femeie la vase, program si conditii avantajose. Pentru detalii la telefon; (0771.389.193/ 0771.389.193 office@micaelvetie.ro 831. Femeie la vase, angajeaza cu contract de munca si salariu 1400 ron + Tips, Taverna “La Calinescu”. Nu asiguram transport, de preferat domiciliul in sectoarele 4 sau 5. 1.400 L; (021.331.07.50/ 0788.472.725 832. Femeie la vase, restaurant anga-

jeaza femeie la vase. Salariu si conditii avantajoase; (0730.007.660

833. Femeie la vase, restaurant Refugiu

angajeaza femeie la vase si ajutor de bucatar in zona Lacul Tei, sector 2. Carte de munca, salariu convenabil plus tips; (0727.626.981

Femeie la vase, pizzer, bucatar Restaurant L’incontro Titan angajeaza femeie la vase, pizzer, bucatar. Relatii la sediul firmei: (0732.113.701

834.

835. Femeie pentru ajutor in gospodarie, interna, fara obligatii, com. Tartasesti, Dambovita; (0765.257.144 836. Femeie pentru ajutor in gospodarie, interna, fara obligatii, Bucuresti, Berceni; (0724.582.570 837. Femeie pentru bucatarie zona Bra-

gadiru, 5 zile pe saptamana, 9 ore pe zi, 1500 de lei pe luna. 1.500 L; (0741.677.690 davi.darius.distribution.pan@gmail.com

817. Femeie de serviciu, CSC Trans Metal SRL cu sediul in sat Rudeni, comuna Chitila, angajeaza femeie de serviciu, mai multe detalii la numarul de telefon sau adresa de mail. (0730.094.441 alin.it@csc-transmetal.com

838. Femeie pentru curatenie birouri Bucuresti, firma de curatenie angajeaza personal cu norma de 2 ore, 4 ore sau 8 ore pentru Bucuresti si Ilfov. Oferim: salariu atractiv, contract de munca, bonusuri lunare. (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro

818. Femeie de serviciu, gradinita particulara Pipera angajeaza femeie de serviciu; (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com

839. Femeie pentru curatenie birouri in Pipera metrou, angajam personal feminin pentru curatenie in Pipera metrou. Program de 8 ore pe zi de luni pana vineri. Oferim: contract de munca+salariul fix + tichete de masa + decontare transport; (0733.926.893/ 031.438.08.42

819. Femeie de serviciu, gradinita particulara sector 3 Bucuresti angajeaza femeie de serviciu, program part time, pe interval orar 18.00-20.00 de luni pana vineri; (0720.446.942 bobdegrau.gradinita@gmail.com

840. Femeie pentru curatenie in Pipera Plaza, program de 8 ore pe zi de luni pana vineri de la 08.00-16.00. Detalii la telefoon: (0751.193.866/ 031.438.08.42

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE (Program: 7.30-15.30) Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00/ 14.00-22.00.

Relatii la telefon 0729.925.035

E-mail: redactia@anuntul.ro


12 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

13

4

LOCURI DE MUNCÅ ««««««««««««««««««

FRIZERITA. LANT DE SALOANE BUCURESTI ANGAJEAZA FRIZERITA CU EXPERIENTA ZONA TITAN/ OBOR. VAD, CONDITII. SALARIU INCEPAND CU 1.800 LEI LA 15 ZILE; (0724.133.585 882.

«««««««««««««««««« 884. Gestionar SC Estetik Packing

SRL, lider pe piata ambalajelor de unica folosinta, angajam gestionar,

restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 842. Femeie vase, restaurant sector 3,

zona metrou Titan angajeaza femeie vase. Relatii la tel., 1 L; (0724.145.707 843. Femeie vase-servici, Aj.bucatar,

livratori, vinzatoare, curatator legume, barman, ospatar, operator calculator, receptionera comenzi, casiera si sef sala; 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com 844. Femeie, angajam femeie la vase.

Asiguram carte de munca, tips, transport. Se lucreaza o zi cu o zi. Salariu motivant; (0722.462.827/ 021.434.18.28 845. Femeie, barbat de serviciu urgent,

persoane pentru curatenie scari de blocuri si birouri. Cautam numai persoane serioase si dornice sa lucreze intro echipa cu obiective pentru dezvoltare si succes, (0761.149.570/ 0742.898.325 office@wl.com.ro 846. Fete cu sau fara experienta pentru

postul de receptionera pentru sala fitness. Zona Piata Sudului. (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 847. Fete curatenie, angajam urgent per-

sonal curatenie cu experienta, pentru loc de joaca zona Pipera (reper cladire eliberare permise). Program de lucru 8 ore/zi. Salariu atractiv; 100 L; (0720.542.224 totalcleaningservices2017@gmail.com 848. Fete la Rustic in Auchan Militari si

Cora Lujerului, pentru servire clienti chiar fara experienta in domeniu. Salariu de inceput 1.500 Lei, mancare si bonusuri zilnice in functie de vanzari (inca aprox 400 Ron lunar) program o zi (9-22) cu una libera (0723.705.385 849. Fete sau baieti postul de vanzator (cu sau fara experienta) intr-un magazin de telefonie mobila si accesorii gsm, Salariu fix, target din vanzari; 1.500 L; (07699111444 850. Fete si baieti cu sau fara experienta pentru postul de operator (slot attendant), pentru sala jocuri. (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 851. Fete si baieti, pentru postul de instructor fitness, kangoo jumps si aerobic pt. sala fitness. (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 852. Fete si baieti, restaurant tip fastfood angajeaza fete pentru bucatarie si baieti pentru shaormerie cu sau fara experienta. Zona Dristor, salariul motivant, (0763.038.225 papa_luga@yahoo.com 853. Fete si baieti, conversatii online iti

861. Finisori, Auchan Militari, contract

munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.626 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 818, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 862. Firma autorizata instalatii angajeaza instalatori gaze, termice si sanitare. Salariu atractiv; (0724.351.401/ 0725.910.657 863. Firma de constructii angajeaza rigipsari si ajutor de rigipsari pentru termen nelimitat. Valabil si pentru provincie, oferim cazare; (0736.070.694 864. Firma de constructii angajam zugravi, gipsari, faiantari si necalaificati. Salarii cuprinse intre 1800-3000 de lei, 3.000 L; (0734.488.101 865. Firma de transport marfa Elitur

Trucks Edition angajeaza sofer cu experienta pentru comunitate cat. B, C, rute: Germania - Austria - Italia. Perioada de lucru: 6 saptamani plecat si 2 acasa; 2 luni plecat si 1 luna acasa. Tip camion Scania 2017 - Mega, salariu - diurna - 65 euro/ zi, salariu in tara. Relatii la telefon: (0745.367.109 866. Firma Garkony Studio SRL, produ-

cator incaltaminte dama, angajeaza: tras talpuit manual. Salariu motivant. Bucuresti sos. Iancului 46 (metrou Iancului); (0722.314.015 867. Firma Garkony Studio SRL, producator incaltaminte dama, angajeaza: tras talpuit manual. Salariu motivant. Bucuresti, Sos. Iancului 46 (metrou Iancului); (0722.314.015

905. Hotel Rin central 4 stele situat in centru, zona Unirii, angajeaza urgent cameriste: 0730.777.040, ajutor ospatar: 0731.111.418, spalator vase, ajutor bucatar, bucatar: 0731.111.164, receptioner, bell boy: 0737.355.850. Beneficii: o masa calda pe asigurata, acces gratuit la Wate Park.

886. Gestionar service auto Service auto angajeaza persoana serioasa pentru postul de gestionar cu experienta (operare facturi achizitie, facturi vanzare, consumuri lunare - piese, consumabile, verificari lunare, program de luni pana vineri 8.00- 17.30, sector 3, (0374.065.066 contabilitate@adely.ro

906. Hotel Vulturul Venusa angajeaza personal pentru sezonul festival 2018 bucatar, ajutor bucatar, ospatari, ajutoro spatar, personal linie autoservire, personal bucatarie calificat-necalificat, casier autoservire, (0722.211.050/ 0724.936.635 mugurel_1984@yahoo.com

887. Gestionar, muncitor necalificat, distribuim materiale si accesorii tamplarie PVC si aluminiu. Salariu gestionar 2000 ron, salariu muncitor necalificat 1500 ron. Locatie: Voluntari. 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

907. If you speak English call us. Need Manager+telemarketers full time/part time/from home, sell to USA a travel membership; (0733.518.665 sender33433@gmail.com

857. Fete, studente videochat la un alt

nivel. Castiga intr-o luna cat altii in 10. Empire Studio imbina cu succes eleganta si tehnologia de ultima ora, oferind conditii de top. Locatie ultracentrala, oferim cazare. 2.000 {; (0769.839.200/ 0799.055.960 angajari@empire-studio.ro 858. Fierari betonisti cu experienta,

salariu motivant pt. megaproiect in Bucuresti pe 5 ani, salariu 4.000 Lei. Angajam doar cu forme legale de munca, banii la 2 saptamani, cazare si echipament gratuit. Cerem si oferim seriozitate maxima 4.000 L; (0764.198.912 859. Filler (operator) automate cafea.

Companie activa pe piata de vending recruteaza persoana pentru postul filler (operator) automate cafea, (0721.515.253 office@storia-caffe.ro 860. Finisator ceramica Clarte Studio SRL, angajam finisatori ceramica/portelan. Experienta nu este obligatorie, calificarea se face la locul de munca. 2.200 L; (+40722609720 Carmendobrota97@gmail.com

890. Global Archive Management angajam electrician specializat A.N.R.E, intretinere la sediul nostru din Darasti jud. Ilfov, salariu fix, bonuri de masa, decont transport. 1.800 L; (0747.041.029 irina.nicolae@archive.ro

angajam urgent barbati necalificati pentru postul de manipulant in depozit. Salariu: 1700 Ron net(bonuri de masa incluse) + decontare Ratb.Program: 12 ore/2 schimburi. Zona Otopeni. Detalii la telefon 1.700 L; (0733.409.308 910. Incarcator descarcator, Republica

Manpower recruteaza personal pentru o fabrica din Republica, activitatea consta in incarcare/ descarcare marfa, program L-V - 08:30 - 16:30, salariul este 1700 Lei + decont transport (0729.800.707

925. Inginer tehnician sisteme securi-

tate, alarme inginer cu experienta in sistemele de securitate, proiectare si executie. Salariu motivant. Auto. Locuinta de serviciu pentru cei din provincie 4.000 L; (0726.444.496 office@eisol.ro 926. Inginer tehnolog sau tehnolog pre-

lucrari mecanice Aerofina SA angajeaza inginer tehnolog sau tehnolog prelucrari mecanice (studii medii sau superioare) avand experienta in productie de preferat (0722.677.033 teodorabalanescu@aerofina.ro 927. Inginer, student proiectare instalatii

electrice locuinte civile. (0722.234.908 magnuminstal@gmail.com 928. Ingineri si devizier, inginer con-

structii civile, 1 post, inginer apa si canalizare, 1 post, devizier, 1 post. (0727.374.199/ 0737.126.318 claudiu.ivanof@yahoo.com 929. Ingrijire batran zona Tineretului,

program 6 ore, L-V, persoana semiimobilizata, cu experienta 1.500 L; (0724.047.365 930. Ingrijire batrani. Abos Care anga-

jeaza personal pentru ingrijire batrani la domiciliul clientului. (0747.604.604 contact@aboscare.ro 931. Ingrijitoare batrani Centru rezidential pentru batrani, angajeaza ingrijitoare batrani.Centrul se afla in Militari, Piata Gorjului. (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

943. Ingrijitor caini de rasa angajam barbat singur sau casatorit, pentru postul de ingrijitor caini, intern, permanent- Canisa (caini de rasa) in localitatea Corbeanca, judetul Ilfov. (0744.479.919/ 0766.927.337 Ionut_ranga@yahoo.com 944. Ingrijitor cladiri Cautam o familie

pentru o casa de vacanta din Snagov. Program: flexibil. Nu necesita experienta, 1.462 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 945. Ingrijitor curte angajez barbat pentru intretinere curte si animale de curte in Snagov, jud. Ilfov. Ofer salariu si cazare in incinta proprietatii (0726.307.706 946. Ingrijitor pentru curte 2 posturi curatenie, curte, gradina. Ofer cazare + salariu.. Experienta constituie un avantaj, nu trebuie sa consume bauturi alcoolice; (0728.132.900 947. ÃŽngrijitori cladire, curatenie, firma de curatenie profesionala angajeaza personal cu experienta pentru curatenie spatii comerciale in sectorul 3. Total pachet salarial 1700 lei=1500 lei salariu net plus bonuri de masa 200 lei; 1.700 L; (0730.330.168 948. Ingrijitori copii pentru SOS Satele

Copiilor, persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Calea Floreasca, nr. 165; (021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 949. ingrijitori la domiciliu! Funda?ia

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale angajeaza ingrijitori la domiciliu, cu norma par?ial?/norma intreaga, pentru activitate in Bucuresti. Relatii suplimentare la tel: 0721009008.

961. Instalator panouri solare urgent! instalator panouri solare. Salariu atractiv + cazare + diurna. Fara experienta; (0756.019.675 financiar@voltech.ro 962. Instalator sanitare si termice, angajam instalator pentru instalatii sanitare si termice si ajutor de instalator. Rugam trimiteti CV la e-mail. Relatii la telefon (0722.450.011 bellainstal@gmail.com 963. Instalator si frigotehnist, Euro

Meters angajeaza urgent; (0728.055.588 964. Instalator sisteme hvac cu experi-

enta, salariu atractiv; (0722.465.087

965. Instalator, 15 instalatori calificati si

instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Salariu 2.000-2.800. Relatii la tel. 25 L; (0722.296.686 966. Instalator, Imobiliare Solutions Group, firma de constructii, angajeaza instalatori sanitari calificati, cu experienta, constructie 4 blocuri cartier rezidential sector 5. Toate detaliile se discuta la interviu (0753.112.729 simona@imogroup.ro 967. Instalator, Tinib Services angajeaza instalator, santier, deplasari in afara localitatii. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. intre 9-18; (0722.891.888 968. Instalator, zugrav, rigipsar, lacatus, termopanist, revizii, policalificati constructii, necalificati lucrari numai Bucuresti. Cerem, oferim seriozitate. (0775.218.504

atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

969. Instalator, electrician de intretinere si utilaje si muncitori necalificati pentru societate de productie teava si fitinguri din polipropilena cu sediul in oras Pantelimon, jud. Ilfov. Program de 8 ore, 3 schimburi, salariu atractiv. Nu se lucreaza in zilele de repaus saptamanal (sambata si duminica). Relatii la tel. (021.350.70.03/ 0736.101.623

871. Floraria Ada cauta doamna lucrator comercial, se apreciaza seriozitatea, implicarea, Piata Sudului, sos. Berceni; (0726.311.898/ 0738.677.822

951. Inspector SSM facultatea tehnica.

970. Instalator, electricieni pentru firma

872. Florist/ decorator floral. Floraria Trixperience este in cautarea unei persoane creative, cu simt artistic dezvoltat si disponibilitate full-time. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Contact: George Garea (0766.538.667 gareageorgegabriel@gmail.com

952. Instalator cu experienta in insta-

cu o vechime de 25 de ani in domeniul activitatii de instalatii pentru constructii. Program de lucru 8-17 de luni pana vineri. (0722.925.001 mihaela.barzoi63@gmail.com

870. Firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti angajeaza urgent montator subansamble (Program 7.30-15.30). Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00/ 14.00-22.00. Relatii la: (0729.925.035

874. Frigotehnist cu experienta;

80% comision in prima luna, Bonus de angajare 300$, outfituri cadou, plata zilnic/bilunar. Este momentul sa-ti castigi independenta , i-a atitudine! Suna si convinge-te 7.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297

santier in Bucuresti angajeaza BOG’ART. Salariu motivant, asigurare medicala, decont transport. (0727.770.783/ 021.320.01.17

909. Incarcator descarcator, Otopeni

924. Inginer proiectant colaborare/ angajare societate comerciala cauta inginer proiectant instalatii si retele electrice in vederea realizarii documentatiilor tehnico- economice pentru lucrari de eficientizare/ modernizare/ extindere iluminat p.; (0733.303.035 alex.carlig@easervices.ro

869. Firma SC Darcris ISA Construct angajeaza urgent muncitori calificati si necalificati, salariu atractiv, saptamanal; (0762.721.132

854. Fete si baieti, conversatii online, te-

856. Fete, alege BeYou si beneficiezi de

889. Gestionari pentru gestiune de

908. Incarcator - descarcator, pt. firma distributie (oras Pantelimon Ilfov). Salariu dupa perioada de proba 1.800 lei, inclusiv b.m. (0731.038.011

923. Inginer productie si ofertare Societate producatoare de tubulatura ventilatie din sector 3, angajeaza inginer pentru productie si ofertare avand cunostinte solide de Autocad si Microsoft Office cv la mail: (0726.333.363 contabilitate@metalplus.ro

experienta pentru mobila din pal, salariu de la 2.000-3.000 lei; (0784.803.475

jeaza fochist cu experienta minim 3 ani in exploatare imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii. 1.800 L; (0721.811.511/ 0737.030.810 estanescu@yahoo.com

855. Fete si baieti. Supermarket cartier Berceni angajeaza fete si baieti pentru aranjat marfa pe rafturi. Salariu atractiv; (0769.781.839

888. Gestionar. Cantina/ Restaurant angajeaza gestionar/ magazioner. Program de lucru: L-V: 7.00-17.00, bonusuri de performanta si o masa calda pe zi. Relatii la tel./ email: 1.700 L; (0735.517.631 contact@thecanteen.ro

922. Inginer optimizare proces productie, reducere pierderi tehnologice, machete produse noi angajeaza Fabrica de canapele. CV pe mail: vasile.busuioc2017@yahoo.com (0727.000.002 vasile.busuioc2017@yahoo.com

868. Firma noua angajeaza tamplari cu

doresti o vacanta de neuitat dar jobul actual nu ti-o permite nici financiar, nici ca timp, e timpul sa faci o schimbare in viata ta. Programeaza-te astazi la un interviu, bonus angajare 300 $, (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro ai saturat sa muncesti fara folos, Iti doresti propria masina, Visezi la o viata mai buna, La noi se poate, Totul depinde doar de tine. Programeaza-te chiar astazi la un interviu. Bonus angajare 300$ (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

904. Hotel Ramada North- Bucuresti (zona Pasaj Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu) angajeaza personal curatenie spatii exterioare hotel. Oferim 1500 lei in mana, masa calda in cantina proprie, cazare daca este cazul. Pentru programari interviuri sunati la tel. sau transmiteti CV la email, 1.500 L; (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

gestionar competent si motivat sa se alature echipei noastre din Niculesti, Dambovita. Oferim salariu motivant, tichete de masa, tichete cadou, transport si/ sau cazare, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

885. Gestionar abator Peris Cautam un

841. Femeie serviciu si vase, pentru

903. Hotel Ramada North - Bucuresti (zona Pasaj Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu) angajeaza personal curatenie camere hotel si spalatori de vase - restaurant. Oferim 1600 lei in mana, decont RATB, masa calda in cantina proprie, cazare daca este cazul. Pentru programari interviuri sunati la tel. sau transmiteti CV la: 1.600 L; (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

950. Inspector itp clasa III-A, certificat

Curs SSM de 270 ore, care sa nu aibe obligatii contractuale cu alte societati de profil. Nu conteaza varsta; (0722.651.215 latii sanitare si termice de interior, (0722.657.088 instalatii_sanitare2007@yahoo.com

953. Instalator electrician, zidar,

mester care sa fie meserias, primim si pensionari, rog seriozitate, salariu f. f. bun, avem lucrari tot timpul anului, urgent; (0765.182.899

873. FOCHIST Galeriile Titan, anga-

954. Instalator pt. instalatii termice

industriale; (0722.465.087

(0722.465.087

875. Frigotehnist, sudor cupru, electri-

cian, lacatus angajam frigotehnist, sudor cupru, electrician, lacatus, montator cu sau fara experienta, muncitori necalificati. In functie de pregatire, oferim salariu intre 1600 si 3500 lei + diurna legala, 3.000 L; (0720.333.909 birou.avf@gmail.com 876. Frigotehnisti pentru firma ce

activeaza in domeniul frigorific, cu experienta sau tineri dornici de a invata. Sediul social al firmei este in Magurele Ilfov. Se asigura transport. (0727.744.896 coinsfri2006@yahoo.com 877. Frizer cu experienta minim 1 an,

salariu atractiv, 1200-1500 lei, cm platita/8 ore, program 1 zi da, una nu, 1 weekend da, unu nu, salon de 10 ani, minim de clienti 20 /zi, zona metrou Gorjului. 1.500 L; (0724.357.422 878. Frizer West Barber-Shop cu experi-

enta, Bd-ul Iuliu Maniu nr. 69, salariu atractiv 1200-1500 Lei (0732.032.527 879. Frizeri cu cunostinte de coafura,

punctul de lucru este pe soseaua Giurgiului, Dedeman (0732.981.727 dany.dany74@yahoo.com

880. Frizerita si cosmeticiana cu experi-

enta Nina Beauty Salon, angajeaza frizerita si cosmeticiana cu experienta pentru program full time. (0722.336.161/ 021.345.24.15 wolf1salon@gmail.com

881. Frizerita, coafeza, manichiurista, urgent pentru salon deschis de 18 ani in sectorul 4, portofoliu mare de clienti, carte de munca 8 ore. program l v 8-20, s 8-18, d 8-13, 1 zi cu 1 zi. (0765.238.278 Anisiavulpoiu@yahoo.com 883. Gauritor-filetator pentru anga-

jare la firma Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41

891. Godot Cafe-teatru angajeaza ospatar, ajutor ospatar si barman. Vino sa lucrezi intr-o atmosfera minunata si sa vezi piese de teatru in fiecare seara; (0769.898.902 892. Grafician designer Firma Topk Uti-

laje alimentare angajeaza grafician designer pt. intretinere website si realizare layout-uri de mobilare. Cerinte: photoshop si sketch-up/ program similar 3D, engleza. Program l-v 9-18, (0770.361.755 office@topk.ro 893. Grataragiu + picolite, zona Obor;

(0761.868.684

894. Grataragiu pentru targ Voluntari,

program numai duminica 6-13; (0724.223.674 895. Grataragiu, operator gratar.

(0761.155.686/ 0736.257.112 bora_drago79@yahoo.it

896. Guvernanta pentru Nica Cristina.

Cv la: nicacristina13@yahoo.com 897. Hair-Stylist. Suntem in cautarea

unei persoane vesele, entuziaste, careia ii place sa coafeze si sa isi petreaca timpul printre persoane tinere. Program L V: 9-18, cu o ora pauza de masa, salariu negociabil in functie de experienta, zona Piata Muncii, relatii la nr: (0761.247.825 898. Hairstilista si manichiurista pentru

salon central; (0721.294.363

899. Hostess Vino sa lucram impreuna

in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 900. Hostess interior pentru cafeneaua Bemolle Cafe din centrul vechi, Pasaj Villacrosse, pt. intampinat clientii in cafenea. Program 2 zile cu 2 libere de la ora 18, 20 lei pe ora, 6-7 ore/zi, contract,banii la final de tura. 2.000 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 901. Hostess online 60% Cam Stars Studio angajeaza vorbitoare de limba engleza min. nivel mediu, program part time sau full time. Venit garantat 1000 $/ luna, 100% legal. www.camstars.ro 4.000 L; (0744.784.477 office@camstars.ro 902. Hostess restaurant, vino sa lucram

impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

911. Incarcator descarcator. Angajam muncitori cu conditie fizica si stare de sanatate bune pentru manipulare/montaj echipamente pentru evenimente (mobilier, garduri, corturi), cu disponibilitate pt ore suplimentare si deplasari; (0723.192.291 info@eventstuff.ro www.eventstuff.ro 912. Incarcator, descarcator SC Estetik Packing SRL, pentru manipularea ambalajelor de unica folosinta. (0737.515.948 913. Incarcator-descarcator, zona

Andronache. Program luni-vineri, 8:30 16:30. Salariu net (in mana) 1600 Lei. Detalii la telefon; 1.600 L; (0724.246.362 depozit@romtelteks.ro 914. Infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani. In zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1600si 2000 lei. Oferim cazare si masa de praz. Carte de munca. Rog seriozitate; (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com 915. Infirmiere si ingrijitoare pentru camin de batrani in zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1.500 si 1.800. Oferim cazare si masa de praz gratuita, carte de munca, rog seriozitate, (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com 916. Infirmiere, ingrijitoare batrani pen-

tru camin Colosseum, camin batrani, sect. 5, Bucuresti. Oferim salariu motivant, program in ture 24/48, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 917. Inginer chimist industrie alimenta-

ra/cosmetica; (0740.167.649 herbariumregia@yahoo.com

918. Inginer chimist pentru fabrica detergenti Producator detergenti angajeaza inginer chimist, operator chimist, ambalator, automatist. Conditii salariale foarte bune. CV la arcalux@yahoo.com, tel. www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 919. Inginer constructor pentru

Bucuresti, salariu atractiv; (0766.279.124 920. Inginer constructor finisaje sau maistru SC Venus Residence angajazeaza inginer constructor finisaje sau maistru santier cu experienta, salariul motivant, asiguram continuitate, zona santier Berceni sector 4. Detalii intre orele 10 - 20. (0723.274.499 921. Inginer Electronist Automatist pentru lucrari de proiectare, atelier proiectare executie panouri electrice, automatizari, sector 6, Bucuresti. Mail: marius.nastase@romversis.ro (0766.229.614 office@cristalimage.ro

932. Ingrijitoare batrani pentru camin in Mogosoaia, program 24 cu 48 ore. Salariu 1700 Lei net, asiguram masa, transport de la statia de autobuz pana la camin, contract de munca, solicitam seriozitate, 1.700 L; (0755.613.985 933. Ingrijitoare batrani si infirmiere la

un camin de batrani din zona Pipera, Bucuresti.Asiguram contract de munca, salariu min 2000 lei, plus 4 mese/zi si cazare. Tel: 2.200 L; (0740.852.564/ 0743.406.604

934. Ingrijitoare batrani, centru pentru

persoane varstnice, angajam ingrijitoare batrani. Centrul este situat la 15 km de Bucuresti, catre Giurgiu. In sat Darasti Vlasca, Comuna Adunatii Copaceni (0757.015.521 gheorghemirelaveronica@gmail.com

935. Ingrijitoare, infirmiera si asistente

Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: ingrijitoare, infirmiere si asistente. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 936. Ingrijitoare, infirmiera si asistente.

Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: ingrijitoare, infirmiere si asistente. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 937. Ingrijitoare, personal curatenie centrul SPA, Rin Grand hotel angajeaza ingrijitoare pentru centrul SPA (curatenie: piscina, sali fitness, vestiare). Cerinte: persoana muncitoare, disponibila pt. ture de 12 ore de zi si de noapte (12/24, 12/48), (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

955. Instalator - persoana responsabila, ordonata, cu spirit tehnic si de echipa, dornica sa realizeze lucrari de calitate. Executa lucrari de istalatii sanitare si termice pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. CV-ul la email. Detalii la tel. (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com 956. Instalator / electrician mentenanta

echipamente, cerinte: experienta in mentenanta echipamente de climatizare si permis auto B. Program de lucru: lunivineri, 8,30 - 17.00. Disponibilitate pentru deplasari. Oferta: 1900 lei net+tich masa (15lei); 2.200 L; (031.429.81.17 957. Instalator antene satelit, com-

panie de telecomunicatii angajeaza personal cu sau fara experienta pentru cablaj si montaj echipamente. Se ofera auto, carte de munca, asigurare, salariu net de referinta 1800 lei plus bonusuri, 1.800 L; (0764.237.744/ 0764.237.743 yannis_art_design@yahoo.com 958. Instalator cu experienta, detalii la

telefon, ne aflam in sector 4; (0723.214.263 0fficetriumph@yahoo.com

959. Instalator gaze cu experienta in executia de instalatii de utilizare, conducte si bransamente; (0745.069.814/ 0770.184.776 eurogazconstruct_sediu@yahoo.com 960. Instalator mecanic/ sanitar/incalzire pt Germania Domeniul dvs de activitate:- toate instalatiile de incalzire si instalatii sanitare- reparetiile de incalzire si a instalatiilor sanitarepunerea in functiune a sistemelor de alimentare a acestora. (00498966059066 info@neuer-job.com.de

971. Instalator/ instalatoare de lucru pt

Germania, domeniul dvs de activitate: experienta in domeniu, prelucrarea metalelor, acoperisuri din tabla (tigla metalica) drenaj pt acoperise, 972. Instalatori angajam instalatori, cu

sau fara experienta, salariu avantajos, fara deplasari in afara Bucurestiului; (0723.615.614/ 0722.530.125 vladimir@neptuneng.ro 973. Instalatori si ajutor instalator lucrari instalatii sanitare si termice dorim oameni seriosi care doresc stabilitate raza de activitate este Bucuresti, Ilfov program L-V si CM; (0748.755.313 974. Instalatori si necalificati angajam;

(0770.638.036

975. Instalatori calificati necalificati,

societate angajeaza instalatori calificati/necalificati pentru instalatii gaze, instalatii termice, cu/ fara permis auto, zona Piata Sudului, carte de munca si SSM, conditii salariale foarte bune (0775.153.614 976. Instalatori cu carte de munca pentru firma constructii; (0724.102.111/ 0722.232.799 977. Instalatori cu experienta, Radion Instal angajeaza instalatori cu experienta, salariu atractiv intre 2500-3500 lei in functie de experienta. Rog seriozitate; (0728.747.669/ 0721.660.407 radioninstal@yahoo.com 978. Instalatori si muncitori necalificati

pentru santiere din Bucuresti. Contract pe perioada nedeterminata salariu oferit din 2 in 2 saptamani. Program de 8 h de l-v. 2.000 L; (0734.477.291 catalinmadalin430@gmail.com 979. Instalatori si necalificati angajam cu contract legal 8 ore pe zi, oameni seriosi, pentru mai multe informatii la tel. 2300 salariu, (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 980. Instalatori si necalificati angajam cu contract legal, 8 ore pe zi, oameni seriosi, pentru mai multe informatii la tel. 2300. (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 981. Instalatori si necalificati ventilatii angajam in conditii avantajoase instalatori ventilatie si muncitori necalificati. Solicitam si oferim seriozitate; (0724.526.106

938. Ingrijitoare. Gradinita particulara sector 2, angajeaza ingrijitoare, dornica sa lucreze intr-un mediu placut si distractiv alaturi de copii. office@wl.com.ro 939. Ingrijitoare. Gradinita particulara situata in zona Cartierul Militari angajeaza ingrijitoare copii . Relatii la telefon, (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com 940. Ingrijitor pentru intretinere imobil cu apartamente (zugraveli, reparatii electrice/ sanitare) oferim locuinta de serviciu si provincie; (0745.830.521 941. Ingrijitor adapost de caini langa Bucuresti iubitor al animalelor, serios, muncitor, nealcoolic. Salariu 1.500 Lei/ luna si produse alimentare (0728.213.939 sorinconstantin_ro@yahoo.com 942. Ingrijitor animale pentru ferma de

vaci. Oferim salariu motivant, cazare si masa, in jud. Calarasi; (0724.872.186

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

12 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ «««««««««««««««««« 1024. LANT DE SALOANE BUCURESTI ANGAJEAZA MANICHIURISTA (UNGHII TEHNICE) CU EXPERIENTA, ZONA TITAN, VAD, CONDITII, SALAIRU 1.800 - 3.000 LEI LA 15 ZILE; (0724.133.585

«««««««««««««««««« 1025. Legatorese, ajutor masinist, stantator Tipografie Morarilor angajeaza urgent legatorese, ajutor masinist, stantator, salariu dupa proba de lucru, 1.450 L; (0726.324.108 1026. Livrator cu masina proprie pt catering si pizzerie in Magurele, Ilfov program flexibil, tips, decontare combustibil; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 1027. Livrator Restaurantul Quattro Stagioni angajeaza livratori. Se folosesc masinile firmei. (0733.808.494 info@quattrostagioni.ro 982. Instalatori termice, 10 instalatori

pentru sanitare si termice. Lucrari in Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel. 26 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com 983. Instalatori termice, sanitare, necalificati; instalatori VRC - AC, sudori electric + autogen, pentru teava instalatii. (0729.200.822/ 0730.280.202 984. Instalatori, firma de instalatii industriale angajeaza instalatori cu experienta in instalatii anti-incendiu, termice si sanitare. Se ofera salariu 2500-3500 Ron pentru inceput 3.000 L; (0729.919.911 office.marvoi@gmail.com 985. Instalatori, contract full time,

Auchan Militari, salariu brut 4.828 lei, salariu net 3.107 lei (2.792 lei cash + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/ luna bonus de sarbatori, zona Auchan Militari, lu-vi 818, nu oferim cazare, 3.107 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 986. Instalatori, electricieni angajeaza

firma SC Thermoflux SRL, pentru activitate pe santier in Bucuresti, contract individual de munca pe perioada nedeterminata. (0752.196.466/ 031.410.96.08 987. Instalatori, lacatusi, sudori. Anga-

jam: sudori, instalatori, lacatusi pentru lucrari de instalatii, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate. SC Brenneka Install SRL (0756.047.999/ 0756.049.444 988. Instalatori, tehnician service cen-

trale termice Societate autorizata ISCIR si ANRE angajeaza: instalatori calificati si necalificati, inginer/tehnician service centrale termice. (0731.333.731 office@agv.ro 989. Instalatori, zugravi, rigipsari, elec-

tricieni (preferabil posesori permis auto) firma amenajari interioare si exterioare angajam, seriosi, realisti si harnici; (0720.632.369

990. Instalatori/ ajutor instalatori,

termice, sanitare si aer conditionat, salariu motivant, (0757.066.188

991. Instructor auto pentru cate-

goriile B, C, CE, SC Vlad Expert Autoservice SRL; (0722.211.164/ 0766.222.888

992. Instructori auto categoriile A, B,

CE si D; (0722.244.202

1003. Lacatus mecanic cu experi-

enta si cunostinte desen tehnic, in zona Th. Pallady, metrou N. Teclu. Se ofera contract de munca nelimitat, bonuri de masa, ore suplimentare platite, bonusuri, munca, preponderent de atelier. (0723.540.278 biz@artinox.ro 1004. Lacatus mecanic pentru angajare la firma Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41 1005. Lacatus mecanic pentru

statia de sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de lunivineri; 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1006. Lacatus mecanic cu experi-

enta, Sc Fibro Metals SRL angajeaza la punctul de lucru din Mogosoaia, salariu 1000 euro 1.000 {; (021.224.01.17/ 021.224.01.17

1007. Lacatus mecanic, angajam in Bucuresti personal cu calificare in vederea executarii si montarii de compartimentari cu sticla si PAL la interior 2.500 L; (0721.488.884

997. La Collina angajaza personal,

ospatar, pizzar, ajutor bucatar, detaii la tel. (0722.229.700 ovidiu.furcoi@bestfoods-ltd.com 998. Lacatus pentru realizarea de con-

fectii metalice in atelierul societatii din Otopeni. Detalii la email resurse.umane@vertical.ro sau la tel. (0724.151.705 irina.dumitru@vertical.ro 999. Lacatus sudor in sector 5

(0744.670.480

1032. Livrator cu masina personala si

ajutor bucatar pentru toate sectoarele. Program full time sau part time in functie de disponibilitatea dvs. Salariul motivant + alte beneficii. Relatii la telefon (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro 1033. Livrator cu masina proprie pentru

restaurant (0751.576.021 contact@rocka.ro

1034.

ca Angajam lucrator comercial in cadrul magazinului nostru. Cerinte: experienta in domeniu minim 1 ansalariu net: 1.800 lei. Program de lucru: 1 zi lucrata/1 zi libera. Contract nedeterminat, 1.800 L; (0749.608.510 1051. Lucrator comercial preferabil nefumator, program 7.30-14.30 schimb1 14.30-21.30 luni/ vineri. In weekend 821.30. Doua sunt libere. Salariu 2100 brut. Relatii Cal. Ferentari nr 11. (0744.563.576 1052. Lucrator comercial Shop and Go

Iancului, in zona Piata Iancului metrou. Salariul de la 1500 lei; (0731.143.264 catalin.bebereche@limes-services.ro 1053. Lucrator comercial, angajam lucrator comercial pentru magazin comercial Shop&go zona Foisorul de foc. Experienta nu este necesara dar prezinta avantaj. Salariu 1600 ron, cerem si oferim seriozitate; (0734.712.875/ 0743.470.948 pitulice_radu@yahoo.com 1054. Lucrator comercial, depozit

engross angajeaza lucrator comercial salariu net de 1500 ron+200ron tichete de masa. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80,Sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni); 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 1055. Lucrator comercial, femeie sau

barbat, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (zona Baba Novac, Sos. Mihai Bravu 288). Vino sa faci parte din echipa, 1.850 L; (0740.308.960 jobs@monda.ro 1056. Lucrator comercial, pentru punct

farmaceutic veterinar, experienta obligatorie, salariu 1500 lei + bonus, zona bdul Chisinau Diham), rog trimite-ti CV la alin.vet@gmail.com 1.600 L; 1057. Lucrator comercial, persoana

dornica de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un CV la adresa email; (0720.496.638 cv@ilikeoutlet.ro

1073. Lucrator in constructii angajez lucrator in constructii, plata la zi; (0726.333.707 office@aresrentacar.ro 1074. LUCRATOR, casier. Angajam lucratori comerciali Shop&Go cu experienta pentru magazin situat in sos. Pantelimon 1.400 L; (0763.409.227 1075. Lucrator, lucratoare comercial angajam, chiosc carti Obor, experienta comert, studii liceu + bac, urgent, loc stabil munca; (0742.316.558 1076. Lucrator, lucratoare comercial, angajam chiosc carti, Obor, experienta comert, studii liceu + bac, urgent, loc stabil munca; (0742.316.558 1077. LUCRATORI comerciali pentru magazin Shop & Go, sos. Pantelimon, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sectoarele 2, 3. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu avantajos. Bonusuri, (0726.255.118 1078. LUCRATORI comerciali/ merchandiseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trade-marketing.ro 1079. Lucratori comerciali cu sau fara

experienta, in parcul Oraselul Copiilor din sectorul 4, cer si ofer seriozitate, mai multe detalii la telefon (0721.552.353 Alexandrualexandru87@yahoo.com 1080. Lucratori comerciali in mall

Veranda Obor. Trimiteti Cv sau date de contact (nume, prenume, varsta si numar de telefon) la mail cu mesajul mall Veranda Obor. recrutare@peeraj.ro 1081. Lucratori comerciali Mega Image Shop&Go Chiajna. Angajam lucratori comerciali Mega Image Shop&Go cu sau fara experienta. Magazinul este in Chiajna. Se lucreaza in ture de 8 h. Atmosfera minunata. Salariul porneste de la 1500 lei, 1.500 L; (0732.752.011 Gabrielaesparza9@yahoo.com

1095. Macelari, locuri de munca esti

macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 1096. Madd Electronics Group anga-

jeaza, cerinte: experienta in vanzari, reprezinta un avantaj si experienta intr-o companie similara, abilitati de comunicare si prezentare, de organizare, spirit de echipa, simtul raspunderii, amabilitate, rezistenta la stres, salariu fix+comision vanzari si target, jobul poate implica si activitate de teren. Trimiteti CV-ul pe mail florin.andrei@pcmadd.com; florin.andrei@pcmadd.com 1097. Magaziner materiale constructii

SC Magnum Expert Building SRL (0728.106.312 magnum.expert.building@gmail.com 1098. MAGAZIONER, Firma ce activeaza in domeniul frigotehnic, angajeaza magazioner si frigotehnisti. Sediul social este in Magurele, Jud. Ilfov, (0727.744.896 coinsfri2006@yahoo.com 1099. Manager departament personalsalarizare conditii: experienta minim 4 ani pe post similar, cu atestat, cunostinte f. bune de legislatia muncii, cunostinte pc si engleza mediu, capacitate de lucru in echipa si de lucru cu termene limita, office@mir.ro 1100. Manager logistica interna pt. soci-

etate internationala 1.700 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 1101. Manager restaurant cunoscator contabilitate primara. Locatia se afla in sector 3 Titan. Cerinte: seriozitate si profesionalism. 2.200 L; (0721.720.751

1103. MANAGER VANZARI IMOBILIARE 3000-6000 ron, suntem un brand nou in vanzari imobiliare. www.proimo.ro/carieraSuntem dedicati si pasionati de ceea ce facem si ne dorim sa atingem mari orizonturi in imobiliare. (079917777 office@proimo.ro

sudori angajam pentru punct lucru in comuna Domnesti, judetul Ilfov (asiguram cazare). (0722.557.831

ice angajeaza societate din Bucuresti Sector 3, zona Pallady; (021.345.26.23

1104. Manageri de restaurant, ospatari, vanzatoare, bucatar, ajutor bucatar, livratori cu masina proprie, pizzerie facem angajari pentru 4 locatii in Bucuresti, (0762.205.060 officecasapizza@yahoo.com

1013. Lacatusi mecanici in cadrul

1105. Manichiurista cu experienta

1012. Lacatusi si sudori structuri metal-

vechime minim 5 ani, cunostinte sudura electrica. Relatii la tel. (021.410.61.00 1015. Lacatusi mecanici, topitori, turnatori, formatori, turnatori sub presiune, pentru firma de productie; (0744.581.707 1016. Lacatusi montatori confectii

metalice, sudori, punct de lucru comuna Domnesti, Ilfov, Bucuresti (asiguram cazare). (0722.292.798

1017. Lacatusi montatori confectii

metalice, sudori, punct de lucru comuna Domnesti, Ilfov, Bucuresti (asiguram cazare); (0722.557.831

1018. Lacatusi si sudori cu experienta

pentru confectii metalice, firma producatoare de containere metalice. Se acorda salariu atractiv si bonuri de masa (0752.008.409 office@lucimet.ro www.lucimet.ro 1019. Lacatusi, confectii metalice, sudori, punct de lucru comuna Domnesti Ilfov (asiguram cazare ). (0722.292.798 1020. Lacatusi, matriteri, frezori, angajam pentru punct de lucru: comuna Domnesti, Ilfov (asiguram cazare); (0722.557.831

pentru salon in Drumul Taberei, cu vad format, conditii avantajoase, salariu fix+ carte de munca platita, (0722.609.552 1035. Livrator pe scuter Domino’s pizza

angajeaza livrator pe scuter la program full time sau part-time. (0743.664.667 recrutare@dominos-pizza.ro

1036. Livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 10 lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). CV la mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 1037. Livrator sector 1, Magheru Jerry’s

Pizza angajeaza livratori pe scuter/autoturism pentru locatie din Sectorul 1. Program de lucru flexibil, in ture, salariu atractiv, scuterul se ofera pentru transport de la si catre companie, (0728.088.643 cristi.badila@jerryspizza.ro 1038. Lucrator comercial, femeie sau

barbat, in cadrul lantului de magazine second hand din Bucuresti, Monda (punct de lucru magazin zona Doamna Ghica). Cerem seriozitate; 1.850 L; (0748.564.000 jobs@monda.ro 1039. Lucrator bucatarie in locatiile din

Iancului si Militari. Oferim salariu de 2.000 Lei (bonuri incluse), program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata, masa gratuita pe zi (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro

1001. Lacatus confectii metalice si laca-

1022. Lacatusi-montatori hale metal-

1040. Lucrator bucatarie, pentru Fox,

parte din echipa noastra? Esti mester iscusit si vrei sa faci parte din echipa noastra?Te asteptam cu un salariu atractiv. Societate cu traditie angajam lacatus mecanic; 2.500 L; (0766.974.760/ 0722.974.760 conta@ruady-service.ro

1050. Lucrator comercial Mall Floreas-

1072. Lucrator gestionar Timisoara, studii medii, experienta anterioara in activitatea cu produse farmaceutice, constituie avantaj, disciplina, rigurozitate, seriozitate, meticulozitate; andreea.surpateanu@romastru.ro

service auto cu experienta in domeniu, posesor permis cat B, studii superioare, abilitati foarte bune de comunicare, spirit de echipa, 3.000 L; (0765.000.200 Contact@cafyjr.ro

punct de lucru comuna Domnesti Ilfov, Bucuresti (asiguram cazare); (0722.627.106

1002. Lacatus in Bucuresti, vrei sa faci

ty Center experienta ca vanzator sau cunostinte POS reprezinta un avantaj. Cei interesati sunt rugati sa depuna un CV cu poza in magazin sau pe mail (0733.321.281 redli.office@gmail.com

1102. Manager service auto Manager

1000. Lacatus confectii metalice finisor asamblator obiecte din mase plastice,muncitor necalificat, sudor, pentru companie de productie publicitara (0747.085.815 maria.ene@ami.ro

tus confectii balustrade inox, sudor Mig Mag si sudor argon balustrada inox. Persoana contact: (0723.451.735

1049. Lucrator comercial Inmedio Liber-

1011. Lacatusi confectii metalice,

1014. Lacatusi mecanici (2),

996. Junior Manager pentru pentru Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/j unior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

1031. Livrator cu experienta zona Colentina, 2.000 L; (0767.974.709

Angajam personal pentru posturile de casier si lucrator comercial in Shop&Go Mega Image Colentina. Program in ture. Detalii la interviu; (0767.655.834

1071. Lucrator fast food-burgeri Exista o vorba care spune Omul sfinteste locul, noi credem in asta si avem nevoie de tine. Daca doresti sa lucrezi alaturi de o echipa tanara si cool, te asteptam. Experienta constituie un avantaj; (0729.768.027 micky_ior@yahoo.com

1010. Lacatus, sudor, pentru lucrari de mentenanta. Oferim salariu motivant si tichete de masa de 300 lei/luna. Se lucreaza luni vineri, 8.00-16.30. Cautam o persoana serioasa. (021.316.91.78 hr@semaparc.ro

994. Job online Vrei un studio unde sa te

er TCM; conf./constructii metalice; case lemn; mobila; grafica; design industrial; autocad 3D - 2D; Corel; msoffice; engleza; (0757.507.435

1030. Livrator cu experienta pentru restaurant pizzerie sector 3, Titan, salariu 1400 lei + CM + procent. 1.400 L; (0721.720.751

1048. Lucrator comercial cu experienta

1070. Lucrator depozit. Distribuitor autorizat bauturi alcoolice si non-alcoolice angajam la punctul de lucru situat in Chiajna langa Carrefour Militari. Se asigura transport de la statia de metrou Pacii. Relatii: (0752.212.696

cator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

unei firme specializate in constructia de ascensoare din Romania. Locatie: Chitila. Program: L-V 8:30 - 17. Cerinte: minimum 8 clase; calificare in domeniu 3.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

995. Job. Proiectare mecanica; subingin-

1029. Livrator cu auto propriu, restaurant in sectorul 2 angajeaza, salariu motivant; (0760.366.384/ 0723.591.840

LIVRATOR MASINA PROPRIE CU PFA -FIRMA CATERING PENTRU TOATE ZONELE 1008. LACATUS MECANIC, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, BUCURESTIULUI, PRETUL PE COMANDA ESTE DE 15 LEI CU 2.800 L; (0735.887.402 O MEDIE LUNARA DE 500-600 1009. Lacatus, mecanic pentru sisteme control-acces, interCOMENZI. RELATII LA TELEFON foane, usi metalice. Constituie un (0799.831.111 avantaj experienta ca si condu-

993. Invatatoare. Unitete de invatamant particulara din Corbeanca- Ilfov, angajeaza: invatatoare, educatoare- ingrijitoare, menajera- bucatarieasa, secretara-asistenta medicala; (0724.215.832

simti ca acasa dar sa ai echipamente ultraperformante si suport 24/24? Suntem o echipa tanara, cu experienta, gata sa te ajutam. Oferim promovare pe prima pagina si contract, 4.000 L; (0769.839.200/ 0799.055.960

1028. Livrator cu auto propriu sau scuter firma de catering, angajeaza sofer livrator mancare. Cu masina firmei. Part time/ full time in intervalul 11-23. Decont combustibil, salariu fix + bacsisuri, venituri de minim 2700 Ron in mana lunar, 2.700 L; (0722.263.340

1047. Lucrator comercial benzinarie Rompetrol, benzinarie Rompetrol, situata pe soseaua de centura intre Popesti Leordeni si comuna Berceni, la 5 min de statia de Metrou IMGB, angajeaza Lucrator Comercial. Beneficii peste medie; 2.000 L; (031.432.65.78 bucegi_management@yahoo.com

1021. Lacatusi, matriteri, frezori,

ice Lacatusi-montatori, muncitori hale metalice, sef echipa, necalificati. Salariu 3000-4000 lei. (0726.394.483 doramibrand@yahoo.com

fabrica de mezeluri. Perioada nedeterminata. Sector 4. Program 12/24-12/48. Contactati-ne de L-V intre 9-17 1.500 L; (0726.718.768

1023. Lacuitor vopsitor pentru fabrica de usi in zona Fundeni, sectorul 2, program de lucru luni-vineri 07:00-15:30, contract de munca, conditii foarte bune, salariu avantajos (0722.209.503/ 0729.994.304

1041. Lucrator comercial angajam

urgent pentru magazin Deluka din Baneasa Shopping Center. Salariu 1600 ron + comision vanzari 1.600 L; (0723.187.378

LUCRATOR COMERCIAL MAGAZIN CONFECTII, SALARIU ATRACTIV, IN COMPLEX COMERCIAL LANGA MALL AFI COTROCENI; (0723.534.187 1042.

1043. Lucrator comercial pentru maga-

zin alimentar in statia de metrou Grozavesti (0766.433.657

1044. Lucrator comercial personal pt. institutie tip amanet-exchange. Trimiteti CV + foto recenta pentru stabilirea interviului amanetplatinum@gmail.com 1045. Lucrator comercial Societate comerciala angajeaza lucrator comercial, vanzatoare, operator serigrafie, salariu motivant, bonusuri in functie de performante. (0769.280.166 umihut@radarpartycenter.ro 1046. Lucrator comercial / vanzator /

casier benzinarie angajam lucrator comercial / vanzator / casier / lucrator platforma, benzinarie Bucuresti, sector 4. Relatii telef.; (0730.690.786

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1058. Lucrator comercial, supermarket situat in Piata Iancului angajeaza lucrator comercial pentru raionul expozitoare lactate si congelate. Se ofera un salariu net de 1.400 Lei/ luna + bonuri de masa in valoare de 300 Lei (0758.108.240/ 021.252.21.90 intermacedonia98@yahoo.com 1059. Lucrator comercial, casier Shop

& Go in zona Baneasa, cartier Greenfield. Experienta nu este obligatorie, 1.700 L; (0742.602.602 s.mantarau@gmail.com 1060. Lucrator comercial, femei, pt.

mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 1.700 L; (0726.718.768 1061. Lucrator comercial, vanzator, vanzatoare cu sau fara experienta pentru market situat pe soseaua Giurgiului, salariu atractiv, carte de munca. Program in ture non stop, 10 libere pe luna (0761.859.237/ 0767.041.109 1062. Lucrator comercial. Autoservire angajam: lucrator comercial servire linie. Sunati intre 10.00-16.00; (0769.241.385 1063. Lucrator comercial. Market anga-

jeaza lucrator comercial aranjat marfa in rafturi, conditii foarte bune, Sos. Colentina, salariu net, 1.600 L; (0734.072.088 1064. Lucrator comercial. Shop&go Mega Image, angajam lucrator comercial in sector 6, cartier Militari, program in ture, echipa tanara, oferim seriozitate si stabilitate, bonus de performanta; 1.600 L; (0722.323.331 secareanu.gabriel@gmail.com 1065. Lucrator depozit Compania Ion Mos din Bucuresti, care produce ingrediente pentru industria carnii, angajeaza lucrator depozit. (021.352.22.11/ 021.352.22.11 ionmos@ionmos.eu 1066. Lucrator depozit SC Euroest Car

SRL, import/distributie piese auto, angajeaza lucrator comercial pentru depozit. Se asigura transport. Rugam CV la adresa de email : razvan.anton@euroestcar.ro razvan.anton@euroestcar.ro 1067. Lucrator depozit Ciorogarla, pen-

tru depozit farmaceutic situat in Ciorogarla. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon (0725.350.496 1068. Lucrator depozit, firma importa-

toare de piese auto angajeaza lucrator depozit pentru locatia din Popesti Leordeni, jud. Ilfov. Candidatul ideal trebuie sa fie un bun organizator, serios, punctual, meticulos si muncitor. (0725.535.539

1082. Lucratori comerciali Shop&Go, acum, salariu 1.600 lei net, si ajutor vanzator magazin alimentar pentru noapte; (0729.495.499 1083. Lucratori comerciali si casieri

pentru restaurant tip fast food in mall Promenada, programul este de l-v de la 9 la 17, pt mai multe detalii sunati la tel.; (0731.034.908 1084. Lucratori comerciali, cunostinte PC, stivuitoristi, manipulanti marfa pt. depozit materiale mobila, tamplari, circularisti, zona Colentina; (0731.038.195 1085. Lucratori comerciali, Shop&Go

situat in Dristor cauta colaboratori pe termen lung. Programul este de 8 ore, doua zile libere pe saptamana, ore suplimentare platite, iar transportul este asigurat pentru tura doi. 1.450 L; (0723.322.090 cristimatea@gmail.com 1086. Lucratori comerciali, societate angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari, 1.400 L; (0723.670.538 1087. Lucratori comerciali, acum,

1.600 net, sef de magazin Shop&Go, salariu motivant si ajutor vanzator magazin alimentar pentru noapte; (0729.495.499 1088. Lucratori pentru depozit farmaceutic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496

LUMMY HOUSE SRL, CAMIN INGRIJIRE BATRANI, PANTELIMON - ILFOV; (0771.701.227 1089.

1090. Macaragii angajeaza pentru

1106. Manichiurista pachet salarial atragator peste 2000 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1107. Manichiurista sectorul 3, Pallady, metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, program o zi cu o zi. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com 1108. Manichiurista (gel, clasic, semi),

beauty salon cu vechime si vad angajeaza persoana, muncitoare serioasa si dornica sa evolueze in domeniu. Salarizare si conditii atractive; (0722.132.892/ 0761.926.357 simona.zuza@yahoo.com 1109. Manichiurista - experienta minim 2 ani, coafeza, frizer angajeaza cu procent, eventual portofoliu de clienti, Salon zona Crangasi. Inchiriem urmatoarele posturi: frizer, coafor, manichiura. (0721.532.250 1110. Manichiurista cu experienta si in unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422 1111. Manichiurista pedichiurista cu experienta angajam pentru salon zona Militari; (0723.312.856 1112. Manichiurista si cosmeticiana cu experienta pentru salon, vad format, sect. 3; (0745.186.925/ 0720.605.668 1113. Manichiurista si cosmeticiana Salon nou sectorul 2, angajez manichiurista, manichiura clasica si unghii false, cosmeticiana (avantaj tatoo sprancene) experienta minim 2 ani, salariu negociabil, (0763.635.074/ 0766.569.283 1114. Manichiurista, pentru salon,

zona Titan (strand); (0722.211.105

1115. Manichiurista, post manichiurista disponibil in zonele Victoriei si Lujerului. Oferim salariu atractiv, contract full time, portofoliu de clienti deja format, stabilitate si posibilitati de perfectionare; (0720.996.748 1116. Manichiurista, Rua Beleza Studio angajeaza manichiurista, manichiura, pedichiura clasice, semipermanente si gel. 1.500 L; (0767.807.802 voineabeatrice@ymail.com 1117. Manichiurista, vad vechi, salariu fix sau procent; (0764.692.929 1118. Manichiurista, Crangasi, unghii

false, cosmeticiana, coafeza, salon cu vad, foarte urgent; (0760.342.240

1119. Manichiurista, pedichiurista pen-

tru Salon Cecilia Drumul Taberei (0722.325.546 1120. Manipulant angajam;

(0737.994.034

1121. Manipulant depozit suntem cel

mai mare magazin online de obiecte sanitare. Atributiile angajatului vor fi: receptie marfa, ambalare, manipulare, program luni-vineri 9:00-18,00 salariul net: 1600 RON + bonuri masa; 1.800 L; (021.212.30.10 razvan.dumitru@german-quality.ro 1122. Manipulant depozit(primitor-distribuitor) la Zarea pentru depozit produse finite, receptie marfa, pregatire comenzi, acte, aranjat marfa, operat in calculator. Sediul in sector 1, Bdul Bucurestii Noi nr.176, firma Zarea, la statia metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1123. Manipulant depozit, 1800 l si TM,

SC Domocare International SRL angajeaza personal pentru postul de manipulant depozit in conditii avantajoase. Zona CTParc Dragomiresti-Deal. Transportul asigurat. Relatii la telefon. 1.800 L; (0766.967.640 1124. Manipulant fabrica, angajam urgent barbati necalificati. Salariu: 1500 net + bonuri + sporuri. Program: L-V 8 ore, in 3 schimburi. Contract nedeterminat. Pentru detalii si angajari sunati nr afisat (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com

1125. Manipulant marfa Activitati de incarcare-descarcare, activitati de pregatire a produselor pentru livrare, manipularea marfurilor de la locul de depozitare pana la locul livrarii (0755.044.515 bench.making@yahoo.com 1126. Manipulant marfa Beraria H angajeaza incarcator, descarcator marfa. Cautam persoane serioase si muncitoare. Salariu 1400 net. Daca iti cauti un loc de munca stabil, te asteptam la Beraria H, str. Kiseleff 32; (0725.345.302 jobs@berariah.ro 1127. Manipulant marfa Firma cu activi-

tate in domeniul distributiei de bauturi angajeaza manipulant marfa; (0726.881.754

1128. Manipulant marfa Cofetaria Alice Piata Iancului, transporta si descarca produsele de cofetarie, receptioneaza marfurile de la furnizor, curata recipientii mari la masina de spalat, program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7. Detalii la telefon; 1.900 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 1129. Manipulant marfa depozit Program luni-vineri 9.00-18.00, Bucuresti, str. Preciziei 34B; (0738.979.952 irina.belibov@toolsworld.ro 1130. Manipulant marfa in cartier Vitan,

vrei sa lucrezi aproape de casa? Fabrica de margarina Orkla Foods angajeaza in cartier Vitan, sector 3, manipulanti marfa. Detalii la telefon; (031.805.75.70 hr@orklafoods.ro

1131. Manipulant marfa Parmalat(Santal) Tunari, angajez picker(manipulant) la fabrica de Santal din Com. Tunari. Atributii: pregatirea comenzilor, utilizarea lizei, scanare, infoliere. Salariu fix, prime, tichete masa, transport asigurat de la Obor; 1.680 L; (0720.072.659 1132. Manipulant marfa si lucrator com-

ercial pentru magazin Shop&Go sector 3 . Program 8 ore, doua ture , doua zile libere . Oferim asigurare medicala si transport pentru tura 2. Salariu negociabil in functie de experienta fiecarui candidat . (0765.655.114 cristian.matea@gmail.com 1133. Manipulant marfa, angajam per-

sonal care sa se ocupe cu manipularea produselor electronice si electrocasnice, program de luni-vineri, colectiv tanar, posibilitati de avansare, (0737.362.473 hr@depanero.ro 1134. Manipulant marfa, desfasoara activitati de incarcare/descarcare a marfurilor, manipularea si asezarea acestora in depozite, manual sau cu ajutorul lizei; decorarea salilor pentru evenimente festive si targuri de nunti, (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

macarale turn, firma Bog’Art. Relatii la telefon: (0745.119.431 1091. Macaragiu ISG Constructii anga-

jeaza macaragiu autorizat +grup E, cu experienta, macara turn comanda sol. Santierul este in sector 5, Autogara Filaret, se construiesc 4 blocuri; (0753.112.729 simona@imogroup.ro 1092. Macelar, supermarket- macelarie, angajam macelar cu experienta. Program flexibil, salariu atractiv; (0721.596.286 ramonanegoianu@yahoo.com 1093. Macelar- preparator angajam

1069. Lucrator depozit, electromecanic,

macelar/ preparator cu domiciliu in apropiere de Voluntati Ilfov. Conditii foarte bune. (0744.585.641

montator, op.CNC. Angajam: lucrator depozit, electromecanic, montator,operator CNC. Transport asigurat de la metrou Pacii. Locatie job zona Hornbach/Kika Militari. Program:L-V;7,30-16. Detalii la interviu. Rugam seriozitate; (0722.508.408 office@nmcromania.ro

1094. Macelari pentru abatorul Peris, langa Otopeni Pentru unitatea de procesare carne de la Niculesti-Peris cautam macelari seriosi si dornici sa se alature echipei noastre, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


12 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1173. Mecanic auto service reparatii tur-

1193. Menajera caut menajera program

bosuflante Service auto reparatii turbosuflante angajam mecanic auto (mecanica usoara, demontat, remontat ansamblu turbosuflanta si anexe, revizie)Cautam o persoana dinamica cu experienta in domeniul auto, (0731.609.338 alex@avdturbo.ro

8 ore de luni pana vineri, casa la curte sectorul 3, salariu 2000 ron, doresc menaj complet si de calitate si calcat, (0722.219.204

1174. Mecanic auto, conditii avantajoase, salariu 3000 Lei, cu procent la incasari zona sector 3 Theodor Pallady, metrou Anghel Saligny, contact tel. (0722.653.393 autoagusta@yahoo.com 1175. Mecanic auto, salariu + comision

+bonuri masa. Ofer cazare. (0725.680.876 1176. Mecanic auto, salariu motivant (incepand de la 1.000 euro, in functie de experienta). Service-ul este in zona Costin Georgian. Detalii la telefon: (0723.816.676 smartautofix@gmail.com 1135. Manipulant marfa, firma cu sediul

1152. Masinist tipografie MegaPress

in Afumati angajam baiat manipulant marfuri pentru depozit,asiguram transport de la Colentina; (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com

Holdings angajeaza masinisti si ajutor masinist. Salariul intre 3200-6000 Lei + bonus in functie de performante (021.461.08.10 jeni@megapress.ro

1136. Manipulant marfa, consilier van-

1153. Masinista pentru masina simpla

zare, casier, Leroy Merlin Colosseum cauta colegi. Daca iti place lucrul in echipa si iti doresti stabilitate si apreciere la locul de munca, contacteaza-ne, salariu atra, bonuri de masa si abonament medical privat; (0758.095.784/ 0374.133.050 1137. Manipulant marfuri receptionarea

marfii, verificare cantitativa si calitativa, sortare, aranjare produse, pregatirea comenzilor pentru livrare, manipulare, incarcare descarcare marfa la raft; (0726.764.169 cristi.florea@carpartstuning.com

1138. Manipulant marfuri, stivuitorist, reglor injectie Fabrica de productie angajeaza manipulant marfuri, stivuitorist pentru magazie, reglor mase plastice. Lucru in 2-3 schimburi, decont transport, tichete masa. Detalii la: (0372.740.824/ 0737.466.725 1139. Manipulant, incarcator-descarca-

tor Nimfa Com, depozit de materiale de constructii. Depozitul se situeaza la intersectia centura cu Cheiul Dambovitei, comuna Glina (Lukoil de la pod Catelu). 1500-1800lei+bonuri de masa. Prime de sarbatori, (0729.006.625 office@tevilaminate.ro

1140. Manipulant. Albalact SA, angajeaza manipulanti depozit perioada nedeterminata, zona Afumati. oferim salariu atractiv, tichete de masa, prime, transport gratuit. Cv-urile se primesc pe e-mail, detalii, (0372.609.324/ 0372.609.338 recrutare_albalact@albalact.ro www.albalact.ro 1141. Manipulanti depozit. Angajam manipulanti depozit in Popesti Leordeni, incarcare/descarcare marfa, aranjare marfa in depozit. Oferim: tichete de masa, transport din localitatile invecinate (Frumusani, Vidra, Berceni, Sintesti, Oltenita etc.), prima de Craciun si Paste. Contract pe perioada nedeterminata intro companie de 20 de ani pe piata. Program L-V 7.00-15.30. Salariu net 1.450 L; (0758.062.201 1142. Manipulanti marfa angajeaza

SC Azad Enterprises SRL. Punct de lucru zona Obor; (0746.111.124

1143. Manipulanti marfa sector 6, cau-

tam manipulanti femei/barbati), depozit logistica. Program: L-V, 3 schimburi. Salariul net: 1200 + tichete+ bonus + transport asigurat.Pentru detalii; 1.200 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com

1144. Manipulanti marfuri. Sport Vision

Electric&Lighting, depozit produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616 la tel. sau email; (0748.880.824/ 0745.968.910 alina@spotvisionelectric.ro 1145. Manipulanti sector 3 angajam urgent barbati necalificati pentru fabrica vopsea lavabila. Salariu: 1400 ron net + bonuri 200 ron + transport 100 ron. Program: 8 ore L-V/ in schimburi. Zona Cartier 23 August. Detalii la telefon; 1.600 L; (0733.409.308 1146. Manipulanti, muncitori necalificati

pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V. 1.600 L; (0726.718.768 1147. Manupilator marfuri, deseuri, sector 3, incarcare, descarcare marfuri, deseuri, sortare, operare presa balotat, program de lucru: 9-18 cu pauza de masa, salariu fix 1.800 lei. 1.800 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro 1148. Maseuri profesionisti. Cabinet

Nutritie, Masaj si Beauty (Stefan cel Mare) angajeaza, aspect ingrijit, personalitate placuta; (0723.522.403 felyiancu@yahoo.com 1149. Maseuza pentru salon de remod-

elare corporala Salon in sectorul 1 Piata Victorieiangajeaza maseuza remodelare corporala vacuum, cavitatie, lipolaser, presoterapie, electrostimulare si tunel cu laser. (0755.963.193 bodysafevictoriei@yahoo.com 1150. Maseuze cu sau fara experienta

si butoniera, croitor, pentru firma confectii textile, zona Giulesti-metrou Crangasi; (0723.326.835/ 0722.318.459 1154. Masinista. Atelier de marochinar-

ie, angajam masinista cu experienta, conditii avantajoase de salarizare. Acceptam si persoane care doresc reorientare profesionala care au notiuni minime in domeniu. (0772.071.247/ 0736.360.067

1178. Mecanic fabrica angajam urgent

mecanic cu experienta/calificare pentru fabrica. Salariu: 2000 net + bonuri de masa + sporuri + prime. program: 12 ore, in schimburi. Contract nedeterminat. Sunati la numarul afisat (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com 1179. Mecanic intretinere pentru statia

de sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri, 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1180. Mecanic linie de imbuteliere, cau-

pe produs cap coada, sau pe operatii, sect. 2, salariu foarte bun; (0744.672.670

tam colegi pentru postul de mecanic pe linie de imbuteliere cu experienta in domeniul alimentar.Salariul se discuta la interviu. Program de lucru: 2 schimburi. Contract nedeterminat; (0749.608.510

1156. Masiniste in triplok si liniara, atel-

1181. Mecanic si vulcanizator auto,

1155. Masiniste in confectii dama

ier croitorie angajeaza masiniste in triplok si liniara. Salariu motivant, carte de munca, program de 8 ore. Atelierul este situat in zona Baicului, sector 2, (0767.734.066 1157. Masiniste, tehnolog si croitor. Firma confectii angajeaza masiniste, tehnolog si croitor; (0731.041.499/ 0722.810.381 1158. MECANIC masini si utilaje pentru

productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

cunostinte minime, sector 1; (0765.418.317 1182. Mecanic, angajam urgent pentru

fabrica. Salariu: 2.000 net + tichete de masa + sporuri. Program 12 ore, in schimburi. Perioada de contract - nedeterminata. Pentru angajari sunati la nr. din anunt (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com 1183. Mecanic, service auto multimarca

zona Piata Chibrit angajeaza mecanic; (0736.362.001

1194. Menajera pentru pensiune, cazare+ salariu, program 9,00-17,00, seriozitate; (0724.807.623 1195. Menajera programul de lucru este

1211. Menajera. Caut menajera interna,

1196. Menajera angajez, vila zona Sis-

esti, program luni - vineri; (0732.956.246 1197. Menajera casa, sector 1, urgent,

persoana cu experienta care sa asigure menajul unei case, sector 1, zona 1 Mai, Kiseleff. Program: 14:00- 22:00, de luni pana vineri. Disponibilitate si week-end; (0753.333.002 secretariat@gbsystem.ro 1198. Menajera Centru Medical, Aviatiei

angajam menajera pentru centru medical privat, Aviatiei. Program de lucru 8 ore/ zi, program in ture, de luni pana vineri. Salariul lunar: 1400 Lei, tichete de masa. Servicii medicale private 1.600 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1199. Menajera clinica medicala Clinica

medicala angajeaza menajera cu experienta si recomandari pentru o clinica in Bucuresti. (0725.222.573 razvan.dumitru@laurusmedical.ro 1200. Menajera cu permis auto catego-

ria B si exp angajam menajera cu permis auto categoria B si experienta de sofat in Bucuresti. Program: L-V 8 h/zi (10:3018:30). Zona Zoo Baneasa/Iancu Nicolae. Salariu lunar: 2000lei. Menaj, gatit, insotit copii; 2.000 L; (0730.888.779 abacuus@yahoo.com 1201. Menajera full time ptr casa in zona Pipera daca locuiesti in apropiere de zona Pipera, esti serioasa si muncitoare, atunci ne poti suna ptr o proba. Familie cu 2 copiii, cautam o persoana devotata, atenta la detalii, spalat, calcat, menaj complet. (0762.608.708 Liliana.jurca1@gmail.com

fara obligatii, salariu acceptabil, suntem familie linistita, la curte, pentru mai multe detalii sunati; (0760.149.917 1212. MENAJERE cu forme legale, per-

sonal de curatenie pentru birouri, case, interventii. Cautam persoane serioase pentru colaborare pe termen lung; 1.500 L; (0745.526.682 office@echipadecuratenie.ro 1213. Menajere pentru curatenie apartamente, salariu lunar 1.600 lei, urgent; (0722.209.880 1214. Menajere / cameriste, angajam doamne si domnisoare serioase si muncitoare pentru efectuarea curateniei in zona Dristor. Oferim program de lucru flexibil, mediu de lucru placut, seriozitate si plata salariului la timp; (0726.935.405 1215. Menajere, suntem o companie de

publicitate in cautarea unor doamne pentru curatenie/menajere care doresc sa se angajeze full time; (0725.555.557 hrbucharestlowe@mullenlowe.com 1216. Menejera pentru apartamant in zona Voluntari, l-v, program 8 ore pe zi, ofer cart de munca. 1.700 L; (0725.580.345 1217. Meserias pentru intretinere

restaurant Hashtag Pub este in cautare de mester pentru mentenanta/ intretinere restaurant. Program de lucru flexibil (5 zile pe saptamana). Salariu motivant si bonusuri. Mai multe detalii la telefon 1.400 L; (0751.157.297 office@hashtagpub.ro 1218. Mester, tehnolog pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 1219. Metropolitan Residence angajam agenti imobiliari cu experienta. Cerinte: abilitati operare PC, orientare catre client, orientare catre rezultate, abilitatea de a lucra in echipa. Abilitati de comunicare, negociere, vanzare, organizare. CV pe mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

1229. Montator demontator auto, vopsi-

tor auto, tinichigiu auto, sudor urgent Bucurest, salarizare 3.500-4.500 Lei, urgent 4.500 L; (0763.903.555 buildprest@yahoo.com

1230. Montator electronist cu experien-

ta usi industriale, usi garaj, bariere, automatizari porti. Pachet salarial atractiv. Cerem si oferim seriozitate maxima. Pentru detalii sunati la tel (0741.117.722/ 0741.118.822/ 0746.155.566 silviadan@usiautomatizate.ro

1231. Montator mobila Firma din Bucuresti sect 2, producatoare de mobilier din PAL si MDF, angajeaza urgent montator mobilier, cu permis de conducere. Oferim salariu motivant si bonusuri de performanta, (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro 1232. Montator parbrize auto, salariu

atractiv + comision 4.000 L; (0722.749.809 angarajiparbrize@gmail.com

1233. Montator partitii sticla - calificati /

necalificati angajam montatori cu Âsau fara experienta iÂn domeniul compartimeÂntarilor de sticla. MÂontaj pereti de sticla, usi metalice, usi sticla, usi lemn. Salariu 1.800-2.800, in functie de experienta; (0786.124.787/ 0732.055.800 virgil@smartestproiect.ro 1234. Montator pavaj cu experienta, angajam montator pavaj cu experienta pe post de sef de echipa, detinerea permisului de conducere categoria B este un plus. Salariu de baza motivant + bonusuri in functie de realizari. Asiguram cazare; (0774.400.444 office@elit-pavaj.ro

1159. Mecanic electrician auto cu experienta salrizare 2500-4000, conditi bune de munca, contract de munca, 4.000 L; (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com 1160. Mecanic auto cu experienta tehni-

ca in reparatii si schimb piese auto multimarca. Calificare profesionala si experienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti. Salariu negociabil. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

1235. Montator subansamble, angajam

montator subansamble. Auxitel Conect srl angajeaza montator subansamble; 1.800 L; (021.345.16.84/ 0726.140.343 cristina.manaila@auxitelconect.ro

1161. Mecanic auto cu sau fara experi-

1236. Montator, instalator, service aer

enta, ofer salariu motivant intre 2000 si 2500 de lei. Se cere seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate. Vitan, Barzesti, (0767.855.628 nick.2111@yahoo.com

conditionat responsabilitati: efectueaza montaj, intretinere si service la echipamente de aer conditionat, este responsabil pentru echipamentele primite, sansa de a colabora pe termen nelimitat 3.400 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org

1162. Mecanic auto Firma de construc-

tii, angajeaza mecanic auto cu experienta, permis auto cat. B, pentru reparatii si intretinere a autovehiculelor si utilajelor din dotarea societatii. Salariu motivant. Tel: (0746.294.414 ovv.multiconsult@gmail.com

1237. Montatori gips carton, fatade ventilate, fatade sandwich panel pt. firma constructii. Salariu de la 2.600 la 3.900 lei. Program de lucru 8 ore pe zi; (0733.931.974

1163. Mecanic auto iubitor masini de

epoca, in sector 5 (0744.670.480

pentru reparatii autoturisme si autocamioane. Experienta sau specializarea reprezinta un avantaj; (0727.348.104 iulian.raduta@nemoexpres.ro

1238. Montatori mobila si tamplari PAL. Firma productie mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan), angajam tamplari PAL/ montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport RATB si Metrorex; (0723.667.880

1166. Mecanic auto pentru service roti,

1239. Montatori mobila si tamplari PAL.

1164. Mecanic auto pentru camioane in

sectorul 5 (0744.670.480

1165. Mecanic auto pentru intretinere ?i

cu experienta, sector 1, bd. Ion Mihalache, salariu, 3.500 L; (0784.339.160/ 0784.339.160

irma productie mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan), angajam tamplari PAL/ montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport RATB si Metrorex; (0723.667.880

1167. Mecanic Auto S.C. Saf Speed

Car S.R.L angajeaza mecanic auto. Candidatul ideal trebuie sa posede cunostinte solide de mecanica auto. Se asigura conditii modern de lucru si pachet de beneficii motivant. (0721.578.288 office@speedcar.ro 1168. Mecanic auto Bosch Car Service

Pipera, angajam mecanic cu experienta de minim 3 ani pt. Trendo Automotive, reprezentanta Bosch Car Service Pipera, salarizarea neta este intre 2.200-3.500 L, in functie de nivelul de calificare profesionala; 3.500 L; (0724.505.551 dan.necula@trendo.ro 1169. Mecanic auto cu experienta serv-

ice auto, angajeaza mecanic auto cu experienta (camioane, turisme), in Str. Prelungirea Ghencea nr. 185, salariu avantajos (0769.633.358 gadintretinere@gmail.com 1170. Mecanic auto cu experienta, pen-

tru service auto multimarca in sector 4 Bucuresti (021.460.33.61/ 0744.661.106

angajaza salon masaj erotic de lux din Bucuresti, zona centrala - Piata Unirii, contract de munca, salariu motivant, bonusuri, echipa tân?ra, oferim cursuri de specializare, 1.500 {; (0758.063.750/ 0748.021.660 Contact@vip-obsesaion.ro

pani, jude?ul Ilfov, ofer un salariu atractiv. Pentru mai multe detalii sunati; (0760.838.996 Alinutzamaria58@yahoo.com

1151. Maseuze Te invitam sa te alaturi

1172. Mecanic auto multimarca,

echipei noastre de elita ! Cea mai buna alegere pentru venituri excelente. Iti oferim un mediu de lucru profesional, contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata. Aplica acum www.monamourmasaj.ro/angajari (0732.889.966

1177. Mecanic camioane, electrician auto si pompagiu beton. (0734.525.448

1210. Menajera. Angajam persoana

tanara pentru menaj imobil 2 camere, ultracentral, Bucuresti, program:L-S orele 08:00 -14:00. Persoana serioasa, harnica, punctuala si atenta la detalii. Salariu net.Cv la adresa de email/ telefon: (Rodica). 2.000 L; (0728.740.977 rodicadorcea78@gmail.com

06:00-15:00 (8h+1h pauza de masa), de duminica pana joi. Salariul net este 1700 lei in primele 2 luni, dupa care va creste.Cautam persoana dinamica, muncitoare, de incredere; 1.700 L; (0746.105.090 hr@klasswagen.ro

1171. Mecanic auto în comuna Ciol-

mecanic auto cu experienta in schimbare de distributii, ambreiaje geometrie, testare computerizata, suspensii, inlocuire esapamente, vulcanizare la SC Anda Trading SRL, in str. Apusului 65 sector 6 (0722.535.303 azonic2011@gmail.com

1184. Mecanic, ajutor mecanic, electro-

mecanic pentru utilaje de ridicat (stivuitoare, transpaleti).SC Mecano Valmar SRL; 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 1185. Mecanic, electrician auto cu

experienta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.500 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro 1186. Mecanic, electrician camioane,

angajam mecanic si electrician camioane si utilaje. Posibilitate cursuri specializare. Salariu atractiv; (0722.333.733 ruxandra.bejinariu@unimog-service.ro 1187. Mecanic, lacatus, electrician,

electronist MegaPress Holdings angajeaza mecanic, lacatus, electrician, electronist cu sau fara experienta in tipografie. Salariul motivant: 3.500 5.000 Lei + bonus functie de performante (021.461.08.10 jeni@megapress.ro 1188. Mecanici auto cu experienta pen-

tru service autorizat multimarca. Pachet salarial atractiv (3.000-4.000 lei in functie de experienta). Posibilitate de avansare. 4.000 L; (0722.416.512/ 0730.343.389 office@erc-auto.ro 1189. Mecanici intretinere/ reparatii utilaje constructii - experienta in mentenanta utilaje constructii (mecanica, electrica, hidraulica). Program flexibil, in ture, salariu 2.500 lei + bonusuri, transport/ cazare asigurate; (0737.035.791 1190. Mecanici si necalificati pentru service auto in sectorul 1, str. Lugoj nr. 26. Salariu motivant; (0768.084.477

1191. Medic veterinar pentru clinica veterinara Biovet, angajam urgent medic veterinar cu experienta practica in domeniul animalelor de companie .Clinica este situata in zona Mall Afi Cotroceni . Cv la resurse.umane@biovet-impex.ro. (0746.768.173 resurse.umane@biovetimpex.ro 1192. Medici, centru medical, zona Mili-

tari, cauta doctori in urm?toarele specialit??i : urologie, cardiologie, neurologie, interne, oncologie, stomatologie. Salarizare atractiva.pap999888@gmail.com 35 L; (0723.910.023 Pap999888@gmail.com

1202. Menajera in sector 1, zona Damaroaia Familie serioasa cauta o doamna muncitoare, curata, energica, vesela, cinstita si sincera, responsabila, ordonata si nefumatoare care sa ne ajute in toate treburile casei. L-v/8 h. Tel. (0745.440.533/ 0741.969.095 cristina.popescu@qpas.ro 1203. Menajera ingrijitoare copii in cadrul gradinitei Rose Mary Prelungirea Ghencea program 11-19.30. Se cere: seriozitate, experienta.CV pe email pentru selectie interviu (0747.179.897 gradinitarosemary@yahoo.ro 1204. Menajera Popesti Leordeni, carte

de munca, familie 2 persoane, locuim in Popesti Leordeni - casa, dorim menajera pe termen lung. program: l-v 9-18, iubitoare animale, carte de munca; (0722.219.569 cameliagc@yahoo.com 1205. Menajera prezentabila, pentru

menaj usor si gatit, 3 zile/ saptamana, 4 ore/zi, salariu/ luna, 2.500 L; (0768.563.623 1206. Menajera sediu de birouri, Otopeni, angajam menajera pentru sediu de birouri. Program de lucru: 8 ore/zi de luni pana vineri. Salariul lunar net: 12001300 lei, tichete de masa, servicii medicale private; 1.400 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1207. Menajera, cautam doamna

serioasa, pe postul de menajera pentru o familie cu doi copii, cu program de lucru de luni pana vineri in intervalul orar 09:30-17:30, in zona Pipera. Oferim conditii de munca deosebite (021.539.79.53 office@phoenixventures.eu 1208. Menajera, vila, 6 h/zi, L-V sau 8h/

L-Mi-V, serioasa, muncitoare, cu experienta, menaj, spalat, calcat, aprovizionare. Zona Auchan Titan, aspect fizic placut. SMS sau WhatsApp cu detalii, 1.500 L; (0728.392.129 1209. Menajera, femeie de serviciu

pentru restaurant zona centrala. Se cauta persoana serioasa, dinamica. Se ofera: contract de munca full time, salariu, conditii excelente, telefon. (0729.857.378 resurse.umane@legrenierapain.com.ro

15

1220. Modelator covrigi, gogosi, urgent,

cu experienta pentru locatia din Afi Cotroceni sector 6 program o zi cu o zi de la 8:00-20:00 se ofera salariu atractiv, prime, bonus, pentru detalii va rog sunati (0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com 1221. Modele de top la Best Studios.

vrei un job cu venituri garantate de minim 1.000 dolari pe luna? job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in bucuresti si zeci de beneficii financiare. servicii gratuite de infrumusetare. loc de munca legal, confidential, serios. training gratuit, castiguri din prima zi. suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.beststudio.ro (0730.752.752 www.beststudios.ro 1222. Modele online, esti comunicativa,

Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1223. Modele online. De ce sa platesti

chirie? Te asteptam in echipa Best Studios si iti vei permite casa ta. Venituri lunare grarantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din toata tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752

1240. Montatori pardoseala flotanta angajam pentru Bucuresti muncitori calificati pentru montaj pardoseala flotanta. Salariu intre 2300 si 3000 ron in functie de experienta. 2.300 L; (0771.249.733 q2k_q2k@yahoo.com 1241. Montatori pereti cortina, angajez

cu contract de munca, muncitori, pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate. Se ofera un salariu intre 2200 - 3000 Lei, in functie de experienta. Mai multe detalii se ofera la telefon (0734.204.248 1242. Montatori tamplarie Al, pereti cortina, fatade si muncitori necalificati. Informatii la telefon, (0723.323.229 mimo@mimo.ro 1243. Montatori tigla metalica cu expe-

rienta pentru firma din Bucuresti, plata salariului la doua saptamani, fara intarzieri la plata, concediu de odihna anual, lucrari in Bucuresti, de lucru toata perioada anului. 3.500 L; (0723.153.211

Montatori usi lemn, muncitori calificati si necalificati angajeaza firma. (0722.123.669

1244.

1245. Motostivuitorist Societate com-

erciala cu sediul in Jilava, incinta Arteca Jilava, angajeaza motostivuitorist cu toate avizele la zi. (0761.092.633/ 0769.250.759 office@sare.ro

1246. MUNCITOARE necalificate pentru depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1247. Muncitoare cu sau fara experien-

ta, firma broderie angajeaza, (avantaj persoanele care au lucrat in croitorie), zona Rahova; (0724.333.959 1248. Muncitor 1 muncitor necalificat pentru montaj parchet masiv/ laminat si 1 parchetar cu experienta minim 2 ani pentru montaj si raschetare parchet masiv, stratificat, trepte si balustrii din lemn masiv. 7 {; (0731.707.550 adriangrosu83@gmail.com 1249. Muncitor firma corpuri de iluminat

angajeaza muncitor pentru depozit, zona Voluntari-Ilfov program de lucru L-V 0817, salariu 2.000 Ron, rog CV pe email office@atas.ro (0768.633.974 cafer@atas.ro 1250. Muncitor firma corpuri de iluminat

angajeaza muncitor pentru depozit, zona Voluntari-Ilfov, program de lucru L-V 0817, salariu 2000 ron, rog cv pe office@atas.ro. Telefon: (0768.633.974 cafer@atas.ro 1251. MUNCITOR necalificat angajam pentru manipulare marfa in depozit vanzare materiale de constructii zona Bucurestii Noi, Laminorului. Contract de munca termen lung si bonuri masa, (0744.751.168/ 0762.278.186 comaromtrade@yahoo.com 1252. Muncitor calificat si necalificat pentru atelier de tamplarie din pal melaminat; (0763.691.442/ 0723.479.632 1253. Muncitor cizmarie, carte de munca + prime, termen lung, rog seriozitate; (0769.412.099 1254. Muncitor constructii pentru finisaje interiore, lucrari gips-carton, montaj gresie, faianta, parchet etc.; (0773.915.251 ivrelu@yahoo.com 1255. MUNCITOR DEPOZIT/ ATELIER ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.100 L; (0735.887.402 1256. Muncitor necalificat angajam, cu

contract de munca, pentru intretinerea spatiilor verzi. Oferim asigurare de sanatate, salariu bun si tichete de masa de masa de 315 lei. Se lucreaza de luni pana vineri, 8 ore/zi. (021.318.91.77 hr@semaparc.ro 1257. Muncitor necalificat angajeaza

Fabrica de talpi si branturi din Jilava. Detalii la telefon (0729.038.710 1258. Muncitor necalificat pentru ai cali-

fica la firma noastra pentru job de matriter. Nefumator, disponibil program prelungit, ore suplimentare platite, o masa calda pe zi, sector 1 2.000 L; (0731.552.802 1259. Muncitor necalificat pentru curatenie curtea interioara a fabricii, salariul 1500 lei+ tichete de masa, informatii la tel. (0732.672.654 1260. Muncitor necalificat zona Hala Traian, sector 3, Bucuresti, (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 1261. Muncitor necalificat in constructii

companie cu renume in domeniul costructiilor (piatra naturala) Beneficii: contract de munca, salariu, bonuri de masa. Detalii la nr. de telefon: (0799.902.956/ 021.317.37.38 diana.onofrei@titanmar.ro 1262. Muncitor necalificat si sudor elec-

tric, angajam cu contract de munca legal pentru atelier mecanic pe Sos. Garii Catelu, zona Pantelimon. Relatii la tel. (0727.842.195/ 0722.224.646 1263. Muncitor necalificat tipografie, MegaPressHoldings angajeaza muncitori necalificati pentru calificare masinisti. Salariul: 2200 Lei cu posibilitatea de a ajunge in maxim un an la 6000 Lei (021.461.08.10 jeni@megapress.ro 1264. Muncitor necalificat, ambalare panouri PAL, MDF, compozit, confectionare cutii, ajutor productie. Salariu net 1600 Lei. Punct de lucru pe Centura Bucurestiului, se asigura transport. Detalii la tel. (0733.882.160 andrei.floroiu@bruag.ch

1224. Montator cu experienta. Permis de conducere cat. B Pentru detalii sunati la tel. (0758.068.843 office@lamaison.ro 1225. Montator SC Confort System angajeaza montator copertine, rulouri transparente, pergole lemn, program L-V, salariu atractiv, punct de lucru Sos Morarilor Nr 1 Bucuresti sector 2 (in incinta Postavariei Romane); (0751.221.981 office@confortsystem.ro 1226. Montator sisteme de climatizare

cu experienta; (0722.465.087

1227. Montator biciclete, salariu

atractiv, zona Vitan Barzesti; (0745.099.708

1228. Montator cioplitor in piatra, companie cu renume in domeniul constructiilor (piatra naturala). Beneficii: contract de munca, salariu, bonuri de masa. Detalii la nr. de telefon: (0799.902.956/ 021.317.37.38 diana.onofrei@titanmar.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

12 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1304. Muncitori necalificati, femei si barbati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu net 2000 pe luna + 2 mese/zi. 2.000 L; (0725.333.503 1305. Muncitori necalificati, fierari betonisti, dulgheri, lacatusi, rigips, zugrav, zidari, acceptam si echipe, nu asiguram cazare; (0724.138.837 1306. Muncitori necalificati, societate comerciala cu activitate in productie mobilier din pal melaminat angajam persoane seriose dornice sa se alature colectivului nostru, salariu atractiv (0725.872.091 mabisvb@yahoo.com 1307. Muncitori necalificati, tipografie zona Fundeni angajeaza urgent muncitori necalificati, formare la locul de munca femei legatorie, barbati pentru manipulare marfa si supraveghere stante. Carte de munca, bonuri de masa; 1.600 L; (0724.660.827 1308. Muncitori necalificati, femei fabri1265. Muncitor necalificat, lucrator

1286. Muncitori in constructii cautam

depozit, manipulant marfa, incarcatordescarcator. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori legale, posibilitati de avansare in cadrul companiei. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com

muncitori in constructii: dulgheri, fierari, zidari, zugravi. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Pt. cei din provincie asiguram cazare. Pentru detalii suplimentare: Ing. Ene George; (0766.840.318 enegeorge88@yahoo.com

Muncitor pentru atelier chei, tocilarie si altele, carte de munca, termen lung, rog seriozitate; (0769.412.099

1287. Muncitori in constructii firma serioasa, activitate din 1993, angajam muncitori calificati (rigipsar, faiantar, zugrav, dulgher) si necalificati in constructii, activitatea se desfasoara in Bucuresti Ilfov. (0734.651.945/ 0725.528.321 contact@profielements.ro

1266.

1267. Muncitor pentru Electromagnetica Fire Electromagnetica Fire cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei, nr. 266-268, sector 5, angajeaza muncitori intretinere cladiri (zugrav, vopsitor); (0744.423.007 1268. Muncitor spatii verzi, angajam

muncitor spatii verzi pentru Bucuresti. Lucrari de amenajare si intretinere spatii verzi/gradini. 1800 lei/luna; 1.800 L; (0765.491.923 1269. Muncitor, montator, pentru societate comerciala zona Pantelimon Tuborg, permisul de conducere categoria B. constituie un avantaj (0722.555.557 jaluzele.net@gmail.com 1270. Muncitor. Angajam muncitori pentru amenajari spatii verzi si pentru intretinere plantelor de interior. Locatia punctului de lucru este in zona de Nord a Capitalei. (0726.722.950 1271. MUNCITORI ANGAJAM MUNCITORI PENTRU MANIPULARE MARFA - STATIE SORTARE. RELATII LA TELEFON: (0728.290.630 1272. Muncitori Firma de constructii

angajam muncitori pentru finisaje interioare si exterioare, se ofera cazare. Salariu atractiv. (0756.455.177 1273. Muncitori in constructii pentru plecari in strainatate nu se percep nici un fel de comisioane. Rog seriozitate; 1 {; (0784.261.800 1274. Muncitori pentru firma cu profil

sportiv; (021.211.33.44

1275. Muncitori SC Fibro Metals SRL

angajaza la hala industriala Mogosoaia muncitori cu carte de munca;salariu intre 4000 si 6000 lei. (021.224.01.17 1276. Muncitori urgent, zidari, zugravi

si meseriasi pentru placari polistiren, oferim cazare. (0720.056.060

1277. Muncitori calificati pentru

tamplarie PVC si aluminiu, sediu firma in sector 4; (0744.552.405/ 0740.255.741 1278. Muncitori calificati sau necalificati

pentru montaj fatade ventilate cu tabla expandata si perforata cu experienta in santiere, salariul 2000 - 2200 Lei net. Mai multe detalii la telefon (0742.271.895/ 0746.045.974 gheorgheburlacu@hotmail.com

Muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1.600 lei net + bonuri de masa (300 de lei lunar). Relatii la telefon (0733.509.653 1279.

1280. Muncitori calificati si necalificati, OneHR, recruteaza pentru clientul sau, o companie multinationala in industria mecanicii fine muncitori calificati si necalificati. Pachet salarial atractiv, mai multe detalii la email:contact@onehr.ro (0734.158.175 contact@onehr.ro 1281. Muncitori calificati-necalificati -

mobila, oferim angajare cu contract de munca, salariu avantajos, program normal. Muncitori calificati si necalificati montare, manipulare mobilier PALFemeie de serviciu birou si hale, Pipera, Voluntari, (0756.389.234 1282. Muncitori calificati. Atelier incalta-

minte angajeaza muncitori calificati, colectiv masa, masina talpuitori, finisatoare; (0733.455.949

1283. Muncitori constructii calificati si

necalificati se ofera contract de munca, echipament protectie, Cazare gratuita un loc de munca serios cu salariu platit la timp si motivational 2.500 L; (0723.631.455 1284. Muncitori fabrica, urgent person-

al cu sau fara experienta barbati si femei, salariu 1200-1500 Lei net, bonuri de masa, transport asigurat, program 8 h/zi. Detalii la telefon. (0725.477.438 1285. Muncitori finisaje in constructii

Firma Elite Surface Systems angajeaza cu contract de munca in Bucuresti muncitori pentru finisaje in constructii.Telefon Izabela Manea. 2.200 L; (0724.000.108 izabela.manea@pardoseli-elite.ro

1288. Muncitori in constructii pt. firma

constructii. Cunostinte in finisaje si disponibilitate de a invata sisteme noi (reparatii pardoseli, izolativopsitorii). Contract permanent, asiguram transport (0741.012.235 1289. Muncitori in constructii calificati, necalificati angajam cu contract de munca, cazare gratuita oferita de firma si echipament de munca muncitori pentru constructii interioare si exterioare. Se angajeaza cu forme legale pe o perioada nedeterminata 2.500 L; (0723.631.455 1290. Muncitori in constructii, angajam necalificati, rigipsari, zugravi, fierar-betonist, dulgheri si ingineri. Oferim cazare celor din provincie salariul este discutat fata in fata; (0736.423.565 Andrei.ciuraru85@icloud.com 1291. Muncitori in fabrica. Firma productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale, tel. (0720.112.734

ca talpi incaltaminte angajeaza muncitori necalificati, femei. program de lucru 0715.30. Zona Baicului/Pantelimon; (0788.262.725 1309. Muncitori necalificati, viitori tam-

plari, ucenicie Ai terminat scoala de ceva vreme si nu-ti gasesti locul. Esti muncitor, serios, dornic de a invata o meseria de tamplar mobila? Vino la Soemy intr-o ehipa noua pentru a vedea daca ti se potriveste. 1.600 L; (0758.074.005 contact@soemy.ro 1310. Muncitori necalificati. Cautam

zilieri - castiguri intre 100-150 lei/zilnicVrei sa muncesti atunci cand ai timp si sa castigi zilnic intre 100 si 150 de lei? Detalii si inscrieri direct la numarul de telefon; (0738.749.656 1311. Muncitori necalificati. Fabrica productie alimentara sector 6 angajeaza muncitori necalificati. Informatii la tel. (0732.672.654 1312. Muncitori necalificati. Laborator

de cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam muncitori necalificati. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com 1313. Muncitori pardoseala flotanta. Angajam pentru Bucuresti muncitori calificati si necalificati pentru montaj pardoseala flotanta.Salariu intre 2000 si 2800 RON in functie de experienta. Pentru cei din provincie oferim cazare. (0771.406.930 Office.tiax@gmail.com

1325. Muncitori. Angajam in constructii, curatenie in santier, muncitori necalificati, diruna zilnica + salariu bun si banii la timp. Avem cazare buna cu toate conditiile, asteptam oameni seriosi, Stefan (1.800 - 2.000 lei); (0740.838.160

1346. Operatoare pc, cautam o colega calma, vesela, comunicativa pentru operare pc (nu are importanta varsta) pentru o patiserie, in sector 5, Bucuresti. Program: L-V14-22, S14-21, salariu 1600 ron. Cunostinte medii Excel (0770.869.943

1326. Muncitori. Firma de textile anga-

fise magazie, stocuri, evidente contabile primare, depozit Voluntari, CV e-mail, detalii la telefon; (0720.795.533 kstoffice@yahoo.com

jeaza muncitori femei si barbati pentru fabrica de accesorii textile si muncitori depozit, zona Pantelimon, program L - V 8 - 17, salariu motivant, tichete de masa + transport; (031.438.18.85 1327. Muncitori. Firma tamplarie PVC

cu sediul in orasul Pantelimon angajam muncitori necalificati. Femei si barbati. Tel: (0759.019.910

1328. Muncitori. Societate de construc-

1330. Necalificat, aj. montator aer con-

1350. Operator Abkant si lacatus mecanic angajeaza firma EFD Induction din comuna Vidra, Ilfov. Conditii excelente. Interior 105. (021.332.19.48

jam, necalificati pentru tamplarie, reconditionari, salariu motivant; (0744.683.004

ditionat, sofer persoana tanara, o minima experienta in domeniul tehnic apropiat. Capacitatea de a-si insusi cunostinte noI in montaj si service, salariul fiind in functie de cunostinte, Avantaj permis cat. B, 2.300 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org angajeaza necalificat pentru ajutor instalator; (0764.409.917 1332. Necalificati barbati Angajam urgent pentru fabrica productie sector 3. Salariu 1200 Lei net + bonuri de masa + bonus + transport decontat. Program de lucru de L-V 8h/zi-3 schimburi. Pentru detalii sunati la telefon 1.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

1353. Operator aparate cafea si bauturi angajam personal pentru aprovizionarea aparatelor de cafea si bauturi. Punctul de lucru il avem in incinta Aeroportului Otopeni. Masa asigurata si transport gratuit. Salariul 1800 lei, 1.800 L; (0731.770.849 razvan.vlad@ofresh.ro

1333. Necalificati depozit, manipulant marfa, angajam urgent necalificati depozit perisabile-manipulant marfa zona sec 6. Salariu 1250 lei net+bonuri de masa 250 lei+bonus. Program de lucru de L-V 8h/zi-2 schimburi. Pentru detalii sunati la telefon 1.250 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1334. Necalificati fabrica mobila-Piata

Giulesti, angajam urgent necalificati barbati/femei fabrica mobila in zona Piata Giulesti. Salariu 1400 lei net+bonuri de masa. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon; 1.400 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

in notariat, operator calculator cu experienta notariala in redactarea actelor: contracte de vanzare, contracte de ipoteca, succesiuni, dezlipiri, alipiri, etc; (0733.017.907/ 021.230.44.41 secretariat@notariatomnia.com

1359. Operator calculator pentru super-

market, Situat in sectorul 4, angajeaza operator calculator, experienta in domeniul retail constituie un avantaj, oportunitate majora de dezvoltare profesionala, colectiv tanar si dinamic, salariu motivant. (021.332.03.88/ 0725.563.362 1360. Operator calculator, Relatii la tel.

CV email: (021.326.55.96 fmmedident@hotmail.com

1361. Operator calculator/ pc/ facturare-

Voluntari, pentru depozit produse alimentare. Program L-V 08:00-17:00. Salariu atractiv+ bonuri masa+ telefon.Sarbatorile legale libere. Experienta pe post similarCv la email. Tel: (0746.240.220 onofreiadrian@senic.ro 1362. Operator call center (relatii cu cli-

entii), operator call center in telecomunicatii, relatii clienti program luni vineri 11.00-19.00 sambata 10.-14. Cerinte: studii medii, disponibilitate de lucru imediata, timbru vocal placut si rabdare; 1.500 L; (0761.463.095 serviciul13@yahoo.com

1297. Muncitori necalificati pentru califi-

care operatori dezinsectie. Cerinte obligatorii: studii medii, nefumatori, permis auto categoria B, domiciliul Bucuresti. Salariu net, 1.700 L; (0766.648.361

1298. Muncitori necalificati pentru soci-

1303. Muncitori necalificati, baieti pentru munca la depozit in Voluntari, descarcat, incarcat marfa din si in masini. Contract de munca, salariu si comision in functie de munca prestata; (0720.795.533

1356. Operator calculator cu experienta

preluarea comenzilor online. Posibilitate de avansare rapida, persoana organizata, sa fie dispusa sa invete, in firma invatam si ne dezvoltam str. Baicului nr. 82, 1.800 L; (0724.309.693

electric, societate comerciala angajeaza, salariu motivant; (0746.360.516/ 0742.048.166

tii, contract full-time, salariu brut 2919 lei, salariu net 2.000 lei (1.685 Lei + 315 Lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program L-V, 8-18, Auchan Militari 2.000 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1355. Operator calculator Magazin de materiale pentru instalatii sanitare angajeaza operator calculator. Constituie un avantaj: cunostinte minime de contabilitate primara si permis categoria B. (0741.141.025 office@cripal.ro

1358. Operator calculator online pentru

1296. Muncitori necalificati in domeniul

1302. Muncitori necalificati in construc-

Hotel, instaleaza, manipuleaza echipamentele audio video si ofera asistenta tehnica in cadrul evenimentelor. Cerinte obligatorii: studii medii finalizate, cunostinte tehnice audio video, limba engleza mediu, (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

cunoscator al programului Corel Draw pentru machetarea fisierelor pentru tipar: stampile, pliante, etc. Oferim tichete de masa, decontare transport. Salariu negociabil (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro

urgent pentru depozit materiale de constructii, zona Militari- Rosu; (0726.586.912

pentru firma din Bucuresti, plata salariului zilnica, se lucreaza la acoperisuri, zona Soseaua Giurgiului, program 08:18, nu asiguram cazare. 100 L; (0723.153.211

1354. Operator audio video Rin Grand

1357. Operator calculator grafica,

1295. Muncitori necalificati angajam

1301. Muncitori necalificati in constructii

angajez. (0721.070.679 antikgold2013@yahoo.com

1331. Necalificat. Adyra Construct

1294. Muncitori necalificati angajam pentru fabrica ambalaje plastic, Bulevardul Timisoara, pe termen lung, cu contract, program 12 ore /24 ore, 4.300 L; (0769.957.243

1300. Muncitori necalificati in Bucuresti, firma reciclare angajam muncitori necalificati in zonele Zetari, Oboga si Faur. Venit 1600 lei. Program luni-vineri, 8 ore/zi, contract de munca, disponibiilitate pt munca fizica; (0751.196.811 hr@twmanagement.ro

1351. Operator amanet cu experienta,

1352. Operator amanet, amanet angajaza personal cu experienta in domeniu program in ture, oferim loc de munca stabil salariu + comision. CV + foto recenta la email orzainvest@gmail.com orzainvest@gmail.com

bati), pentru igienizare curte, fabrica - sector 6. Oferim tichete de masa si o masa calda, salariu in mana: 1.400 L; (0732.627.654

bauturi, angajam barbati fara experienta p.u depozitul care se afla in sec.6 langa Carrefour Militari. Se fac paleti din bauturi si se infoliaza. Salariul net 1600 lei. program: 07-16 (o ora pauza); 1.600 L; (0734.893.911

1349. Operator Productie Publicitara Op

1329. Muncitori/ muncitoare anga-

1293. Muncitori necalificati (bar-

1299. Muncitori necalificati - depozit de

1348. Operator Firma dezinsectie si deratizare angajeaza operator. Obligatoriu permis cat B. Barbat sau femei cu sau fara experienta. (0731.017.224 mihai@3d-deratizarecompleta.ro

Printer. Firma productie publicitara angajam operator printer format mare, zona Cora Pantelimon. Candidatul trebuie sa aiba cunostinte Corel Draw. Salarizare atractiva. (0721.688.769

tii angajeaza muncitori pentru placari cu poliestiren. Oferim cazare; (0766.869.247

1292. Muncitori in fabrica. Firma productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale, tel. (0720.112.734

etate comerciala din domeniul metalurgic, cu norma intreaga, cu posibilitatea calificarii la locul de munca. Oferim salariu motivant, transport si tichete de masa. (0732.155.855 cristi.ionescu@laromet.ro

1347. OPERATOARE, casa de marcat,

1314. Muncitori pentru agricultura si

lacatus mecanic, conditii avantajoase, pt. societate din Bucuresti; (021.492.04.38 1315. Muncitori pentru montaj fatade

din sticla. Angajam pentru Bucuresti muncitori calificati si necalificati pentru montaj fatade din sticla.Cerinte: seriozitate si lucru la inaltime.Salariu intre 2300 si 3000 RON in functie de experienta, (0740.340.973 Office.tiax@gmail.com 1316. Muncitori productie publicitara,

tamplari angajam urgent pentru mai multe posturi: tamplar, productie publicitara. Punct de lucru Basarab, acces metrou, salariu atractiv . Rugam seriozitate si disponibilitate incepere lucru imediata. (0765.456.995/ 0730.592.792 office@optim4all.ro

jam urgent barbati si femei pentru fabrica de mobila. Salariu: 1.400 lei net, bonuri de masa 200 lei. Program de lucru: 8 ore L-V. Zona sector 1. Detalii la telefon, 1.600 L; (0733.409.308

1363. Operator Call Center operator telefon oferim pachet salarial complet, bonusuri, program 8 h/zi, contract de munca pe perioada nedeterminata din prima zi. Sediul se afla in sectorul 5/ Prosper (0785.548.668 cosmin.andrei.bo@gmail.co,

1336. Necalificati si calificati,

1364. Operator call center, companie

1335. Necalificati piata Giulesti Anga-

firma constructii angajeaza, pentru constructii si curatenie, oferim cazare si diurma, conditii bune, salariu: 1.800 - 2.000 lei, Marin; (0722.413.350 1337. Necalificati si calificati. Angajam

in constructii necalificati si calificati, cazare + diurna zilnica, conditii bune, cazare buna, salariu la timp (curatenie in santier), 1.800 - 2.000 roni, Mihaela; (0734.492.895

1318. Muncitori reparat paleti Bucuresti

1338. Necalificati, angajam urgent barbati si femei pentru fabrica de mobila. Salariu: 1600 Ron net (bonuri de masa incluse). Program de lucru: 08:00-17:00 L-V. Zona sector 1/ Piata Giulesti. Detalii la telefon 1.600 L; (0733.409.308

Ilfov, societate comerciala angajeaza muncitori reparat paleti la punctele de lucru, Cefin-A1, Chiajna-Carrefour, Balotesti-Ilfov DN1 Sos BucurestiPloiesti. Pachet salarial atractiv, transport decontat 1.500 L; (0745.217.659

1339. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0766.085.519

1319. Muncitori santier firma de constructii angajam personal in constructi, curatenie in santier, muncitori calificati si necalificati; (0767.880.590

1340. Necalificati, instalatori, electricieni Abstarelectric SRL. Angajam muncitori necalificati.Angajam muncitori calificati in instalatii electrice si sanitare.Pentru mai multe detalii ne puteti contacta telefonic la numarul: (0735.349.777

1317. Muncitori pt. intreti8nere spatii verzi si amenajari, necalificati curatenie santier; (0773.761.498

1320. Muncitori tamplarie PVC cu sau

fara experienta pentru fabrica tamplarie PVC Salariu atractiv. Zona Chiajna. Telefon (0722.808.995/ 0728.859.699 1321. Muncitori, ambalori, stivuitoristi.

Conditii foarte bune de munca, instruire gratuita, salaraiu motivant, asiguram transport. Posibilitate de crestere profesionala; (0757.496.289 roman.croitor@laserprocessing.ro 1322. Muncitori, angajam femei munci-

tori necalificati pentru fabrica ambalaje, zona B-dul Timisoara, cu contract fulltime/ part-time, program luni- vineri; 2.350 {; (0769.957.243 1323. Muncitori, fabrica Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), motostivuitorist, sofer, inginer mecanic, mester extruder pt. mase plastice si ajutor. Adresa: Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4., (0742.244.271/ 021.890.33.02 1324. Muncitori, Imobiliare Solutions

Group, firma de constructii angajeaza muncitori calificati zidari, pentru constructie 4 blocuri cartier rezidential sector 5. Toate detaliile se discuta la interviu (0753.112.729 simona@imogroup.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1341. Necalificati- muncitori pentru

angajare la firma Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41

1342. New Silkiss Spa SRL 33768871

angajeaza in Buftea menajera COR 911101 norma intreaga, conditii avantajoase; (0734.888.110 1343. Nuncitor necalificat, operator chimist, producator de cosmetice, in Bucuresti, zona Berceni. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 1344. Om pt. ajutor gospodarie ofer cazare masa, angajez om pt. ajutor gospodarie ofer cazare masa si un mic salariu. Preferam un om la varsta de 5060 ani, fara locuinta; (0722.607.732/ 0760.280.330 1345. Operatoare amanet si schimb valutar pt. casa de amanet/exchange, cu si fara experienta. Oferim salariu atractiv, comisioane, CIM, bonuri, program flexibil. Cerinte: cunostinte minime PC, bacalaureatul. Rog CV. (0724.035.338 hr@casa-amanet.com

multinationala angajeaza operator call center cu sau fara experienta pentru locatia de la metrou Aviatorilor, se ofera pregatire la locul de munca, program flexibil de 8 ore /zi, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1365. OPERATOR CALL CENTER, COMPANIE MULTINATIONALA IN EXTINDERE DIN DOMENIUL FOOD DELIVERY ANGAJEAZA OPERATOR CALL CENTER PRELUARE COMENZI TELEFONICE, SALARIUL 1500- 1800 LEI, PROGRAM 8 ORE/ZI. CV LA MAIL, RELATII LA TELEFON, 1.800 L; (0799.831.111 CLAUDIA.PETRE @WISEBOX.RO 1366. Operator casa de pariuri sportive Get’s Bet Program full time. Zona Pantelimon; (0760.920.005 1367. Operator casa pariuri sportive Get’ s Bet cu/fara experiena, zona Delfinului 0754.671.562, zona Chiajna 0768.618.937;

1372. Operator curatare echipamente, fabrica fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady, Sector 3 (Ozana, Trapezului) angajeaza colegi pentru a efectua curatenia in fabrica.Program: 3 schimburi, luni-vineri. (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

1390. Operator masina productie, in zona Militari. Programul este de 8h/zi, in 2 schimburi. Cerinte: liceul terminat, prefer cu profil mecanic. Salariul negociabil la interviu. Se ofera bonuri de masa. 2.200 L; (021.311.77.09

1373. Operator curatenie in Bucuresti, firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii - inlocuitor concedii, in toate sectoarele, perioada nedeterminata, program 8h/zi. Relatii la nr; (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Experienta minim 2 ani. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro

1374. Operator DDD cu sau fara experi-

enta pentru operatiuni de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in sectorul public si privat. Permis cat B. Zona Republica, sect 3. (0766.069.978 office@axivenpestcontrol.ro

1375. Operator de productie, angajam

in cadrul unei companii specializata in domeniul productiei de conducte de canalizare 2.000 L; (0725.132.133

1376. operator debitare oxi-gaz si plasma SC MAIRON GALATI SA - Bucuresti, angajeaza operator debitare oxi-gaz si plasmaCerinte:Studii medii absolvite; Cunostinte desen tehnic;Experienta in productie - domeniul debitarii cu oxigaz si plasma constituie avantaj (021.256.11.22 recrutare@mairon.ro 1377. Operator departament facturare,

firma distributie operator departament facturare, firma distributie bauturi alcoolice platforma vest, Carrefour Militari, angajeaza operator PC departament facturare. Se ofera salariu motivant, transport din zona Pacii; 1.900 L; (021.410.92.57 angajari@karadistrib.ro 1378. Operator etichetare pentru masina automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1379. Operator facturare (doua fete) in Dragonul Rosu (sa locuiasca aproape). Cunostinte de calculator, contabilitate primara, niruri, registru de casa 1500-2000 lei. Program Luni-Sambata, intre orele 07-15; 1.500 L; (0764.872.707 bucuresti.kavamegastore@gmail.com 1380. Operator facturare pentru accesorii mobila si pal SC Decopal Exim SRL angajeaza operator facturare pentru vanzare accesorii mobila si pal melaminat cu experinta in domeniu, cunoasterea programului WinMentor constituie un avantaj sau programul SAGA. (+40745667788 maged.kharabit@decopal.ro

1391. Operator mecanic producator de

1392. Operator miniincarcator, buldoexcavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941 1393. Operator pariuri sportive, cunos-

tinte PC nivel mediu, seriozitate, efectuarea operatiunilor de plati si incasari, supravegherea salii de joc. Bonusuri si prime. Zona Militari/Cartier Brancusi. 1.500 L; (0722.636.290 1394. Operator PC angajam in cadrul

unui cunoscut depozit specializat in asamblarea de generatoare. Locatie: Soseaua de Centura, Tunari. Program: 8:30 - 16:30. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1395. Operator PC introdus facturi in calculator, evidente stocuri, raporate, contabilitate primara, div. activitati, market Sos. Colentina, salariu net, 2.000 L; (0734.072.088 1396. Operator PC pentru Logos Accounting Services filiala a AXE (http://axeitalia.com/) angajeaza full time, 09.00-18.00. Salariu: 1700 lei net/luna, contract incheiat pe o perioada de proba 2 luni. CV la email. (031.438.09.79 a.grigore@logosas.com 1397. Operator PC program full time 8 ore. Cerinte: perioada de proba 1 saptamana, cunostinte medii microsoft (Word, Excel) disponibilitate pentru invatarea unui program specializat, 1.700 L; (0755.066.354 braconsdesign@gmail.com 1398. Operator PC sala internet cunostinte: Windows, Office, activitati copycenter, engleza. Program non stop; (0771.229.236 1399. Operator pompa beton angajez;

(0740.110.447

1400. Operator preparare sandwichuri

pentru benzinaria Mol Caramfil situata in cartierul Aviatiei. (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 1401. Operator productie angajam;

(0737.994.034

1381. Operator facturare Saga registru

de casa, intrari marfuri, transfer marfuri, tiparire mandate postale. Salariu 1.500 Lei, zona Banu Manta, sector 1 1.500 L; (0762.948.362 ionelia.florea@outlook.com

1382. Operator facturare, persoana pentrul postul de facturare,salariu 2100 + transport si masa asigurata.Program 817 l-v. (0722.110.166/ 0722.649.011 sorin.hagiu@damieco.ro 1383. Operator facturare, responsabilitati: intocmire de facturi, receptie marfa, asezarea produselor in depozit, intocmire de rapoarte si situatii, retur facturi. Comenzi la furnizor. Program 8 ore + o ora pauza, L-V. Rahova; (0761.144.638

1402. Operator productie Tipografie

zona Fundeni angajeaza operator productie, experienta nu este obligatorie, minim 8 clase, contract nedeterminata, 1600 bonuri de masa incluse, 1.600 L; (0724.660.827 1403. Operator si programator CNC strung si freza, angajam operator si programator CNc strung si freza, cu experienta. Salariu atractiv, zona Pantelimon, Ilfov; (0768.192.599 office@marelko.ro

1384. Operator GPL, vanzator GPL. cu

1404. Operator vanzator statie benzina, Oferim loc de munca atractiv pentru vanzator statie peco, dinamic, posibilitati promovare si perfectionare. Pachet salarial atractiv, contract, bonuri masa prime (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

1385. Operator incarcator frontal, cu contract, telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip Terex cu brat multifunctional, 12 m. Oferim o masa/zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503

1405. Operator(masinist) masina ambalat-Parmalat, angajez operator(masinist) la masina de ambalat la fabrica de Santal din Com. Tunari, sos. de Centura, nr. 12, jud. Ilfov. Atributii: modifica constant parametrii de proces ai utilajului de productie; 1.800 L; (0722.431.614 adina.popescu@parmalat.ro

1386. Operator injectie mase plas-

1406. Operator, operatoare call center,

sau fara atestat, 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

tice si reglor. Tel./ email; (0726.396.619 plugaru.nicolae@laser-tech.org

1387. Operator linie emailare/vopsire,

Transparent Design SRL angajeaza operator linie emailare/vopsire (RollerCoater) pentru sticla plana, fabrica prelucrare geam, oferim conditii de munca optime, contract de munca full time; (0721.241.412 office@transparentdesign.ro 1388. Operator linie productie pentru Camp Medica Distribution. Programul este de 8 ore pe zi, de luni pana vineri. Persoanele interesate pot trimite CV pe adresa de email. (0730.522.337 office@camp.ro 1389. Operator magazin online/coletator Responsabilitati: Preluare comenzi on line, telefonice/email. Furnizarea de informatii comerciale clientilor. Activitati de coletare / impachetare a produselor. (0755.044.515 bench.making@yahoo.com

program l-v 9.00-18.00, salariu 1400 net+bonusuri, zona unirea, central, cunoasterea produselor naturiste si cosmetice avantaj. (0723.531.268 claudiu.elixir@yahoo.com 1407. Operator. Firma tamplarie PVC angajeaza operatori cu experienta pentru sectie infoliere profile PVC. Salariu fix 4600 lei. Angajare pe baza de concurs. Tel: (0744.499.891

Operator. Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 1500- 1800 lei, program 8 ore/zi. CV la mail, relatii la telefon, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1408.

1368. Operator CNC si programator lim-

baj Siemens operator strung CNC si programator limbaj Siemens cu G coduri si Fanuc. (0724.663.593 1369. Operator cnc, transparent design SRL angajeaza Operator CNC pentru prelucrare geam, preferabil cu experienta cnc sticla, oferim conditii de munca optime, contract de munca full time. Asteptam CV la office@transpare; (0721.241.412 office@transparentdesign.ro 1370. Operator comenzi, cautam opera-

tor comenzi care sa se alature echipei noastre; (0748.581.519 oana@ugatti.ro 1371. Operator CSB abatorul Peris, langa Otopeni Pentru abatorul Peris cautam un operator calculator competent si motivat sa se alature echipei noastre. Sa detina cunostinte MS Office, MS Outlook, cunostinte sistem informatic CSB, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


12 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1457. Ospatari, restaurant cu sediul in Drumul Taberei angajeaza ospatarite aspect fizic placut cu sau fara experienta din provincie. Se asigura salariu motivant, contract de munca, cazare, masa. Rugam seriozitate; 1.800 L; (0757.577.025 gadrestaurant@yahoo.com 1458. Ospatari, ajutori ospatari pentru Greek Taverna mall Baneasa, in conditii de munca foarte bune, salariu +tipsuri motivante. (0768.494.450 1459. Ospatari, bucatari, ajutor bucatar,

femeie la vase, pentru restaurant zona Pajura; (0762.174.848 1460. Ospatari, ospatarite. Restaurant

chinezesc angajeaza ospatari/ ospatarite cu experienta min. 1 an, Bucuresti, 11 Iunie nr. 62, salariu 1.200 L; (0736.661.737 1461. Ospatari/ospatarite, barman, ajutor bucatar, restaurant in zona Pipera. Pentru mai multe detalii sunati la tel. (0732.508.399

1409. Operatori angajam operatori cal-

culator cu sau fara experienta. Rugam CV la: amalia.trica@artgroup.ro. Relatii la telefon; (0741.043.638 amalia.trica@artgroup.ro 1410. Operatori calculator pentru casierie, facturare, contabilitate pentru firma distributie cu sediul in sectorul 4. Cei interesati vor trimite CV la mail. Cerinte: cunostinte minime de operare calculator (Word, Excel), studii liceale, flexibilitate, pro activitate, spirit de echipa. Se ofera salariu atractiv si bonusuri in functie de performanta; (0770.435.021 1411. Operatori linie imbuteliere per-

sonal calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1412. Operatori masina roluit ambalatori muncitori necalificati. Oferim venituri cuprinse intre 1300-1600 Ron + tichete de masadetalii tel. (0786.222.000 1413. Operatori productie in cadrul unei

importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, Sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1414. Operatori productie in cadrul unei

importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1415. Operatori productie PepsiCO

Romania angajeaza pentru fabrica din Dragomiresti, transport asigurat, program in schimburi (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com 1416. Operatori productie in sector 6 angajez personal pentru supravegherea marfurilor si aranjarea acestora pe banda de lucru. Depozitul se afla in sectorul 6, zona autogara MilitariSalariul 1500 Lei net + bonuri de masa + prima lunara (0725.494.404 1417. Operatori statie distributie carbu-

rant cu experienta, pentru statie distributie carburant , zona Pipera-Tunari, Sos de Centura. Program flexibil, salariu motivant. Programari interviu la tel. 1.500 L; (0768.586.400 mirelagheorghe23@yahoo.com 1418. Operatori statie reciclare in toate sectoarele Buc., angajam operatori statie reciclare. Program: 5 zile pe sapt, 8 ore/zi, salariu minim 1650lei net. Zone: Baneasa, Colentina, Militari Rahova. Preluare deseuri de la clienti, folosire presa, computer; (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 1419. Operatori utilaje terasiere (buldozer, excavator) cu atestat in comuna Vidra, jud. Ilfov. Program flexibil, in ture, salariu 2.500 lei + bonusuri, transport/ cazare asigurate; (0737.035.791 1420. Operatori-muncitori productie

Firma Internationala mase plastice cu sediul in Copaceni Ilfov, angajeaza: operatori-muncitori productie, electricieni, mecanici. Oferim: salariul motivant fix, tichete de masa (15 Ron/zi), spor noapte, abonament medical privat, plata ore suplimentare conform legii, bonus anual de performanta, instruire si dezvoltare profesionala. Pentru mai multe detalii va rugam sa sunati intre 9:00-17:00 la 0213166923, 0213166920 (021.316.69.21/ 0740.169.885 1421. Ospatar Ne marim putin echipa.

Bistro dragut, casa veche, oameni frumosi, atmosfera linistita cauta colega/ coleg pentru pozitia de ospatar. Cerem multe zambete si voie buna. Rela?ii la tel. CV la radu@cookatar.ro; (0726.025.028 1422. Ospatar Restaurant international

cu 3 saloane de evenimente si terasa din zona Petre Ispirescu, 13 Septembrie angajeaza ospatari si ospatarite cu experienta, (+40722506068/ +40722506068 danalarme@gmail.com 1423. Ospatar cu experienta, Jollero Restaurant Drumul Taberei, angajeaza ospatar cu experienta. Pachet salarial si program de lucru atractive. Relatii la telefon; (0748.116.938 office@jollero.ro 1424. Ospatar hotel in Delta Dunarii Hotel 5 stele din Delta Dunarii cu restaurant a la carte angajeaza ospatar. Interviul in vederea angajarii va fi in Bucuresti sau Crisan. Se asigura cazare, masa si salariu motivant. (0727.583.526 office@deltaboutique.ro 1425. Ospatar hotel in Delta Dunarii, hotel din Delta Dunarii angajeaza ospatar. Interviul in vederea angajarii va fi in Bucuresti. Se asigura cazare, masa si salariu motivant; (0727.583.526 office@deltaboutique.ro 1426. Ospatar pentru salon nunti, preferabil din provincie. Oferim cazare. Acceptam incepatori. Locatia este in Saftica pe DN1, dupa aeroportul Otopeni. Program 5 cu 2 libere. www.salondumariage.ro (0769.901.090 mihalachereluflorin@gmail.com 1427. Ospatar room-service pentru un

important hotel din Bucuresti. Locatie: Universitate, zona centrala. Program: 5 zile/ 2 libere: 8ore pe schimb. Salariu: 1200-1500 lei net, 1.500 L; (0725.132.133 1428. Ospatar sau ospatarita pt.

pizzerie zona Baba Novac (0784.133.155 nitudana2004@yahoo.com

1429. Ospatar sau picol, restaurant pe

Calea 13 Septembrie, sector 5, cu vad si clientela formata angajam ospatar sau picol. Salariu net 1500 Ron. Programul este o zi cu o zi. Se face tips intre 100 si 250 Ron/zi 1.500 L; (0745.009.700 1430. Ospatar si bucatar Complex turis-

tic Elisa angajeaza bucatar (3000 lei salariu) si ospatari. Locatia se afla la 20 km de Bucuresti, iesirea Cora Pantelimon, DN3, 1 L; (0744.340.397

1431. Ospatar si ospatarita aspect pla-

cut si seriozitate. Restaurantul se afla in zona Baba Novac, (0722.218.487/ 021.324.23.87 pizza_gili@yahoo.com 1432. Ospatar zona centrala, ospatar restaurant zona centrala (Unirii sau Universitate), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1433. Ospatar, barman pentru restau-

rant in zona Magurele, Ilfov. (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 1434. OSPATAR, cunostinte de barman, restaurant, cunostinte de barman, restaurant Sushi Chico Chillout, Centrul Vechi, 1.200 L; (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 1435. Ospatar, ospatarita pentru sala de

jocuri in zona Piata Alba Iulia. Program 2/2. Asteptam CV la adresa de email. Program zi/noapte. 1.200 L; (0765.932.247/ 0763.110.110 neacsu.raluca89@yahoo.com 1436. Ospatar, Rainbowl Bowling si Bil-

iard angajeaza ospatarita in zona Titan. Cerinte: calificare, seriozitate, punctualitate. Contract de munca. Pentru informatii si programari sunati la numar de telefon, (0726.745.436 dana.barbulescu@qpm.ro 1437. Ospatar, restaurant Joy House

angajam ospatar, ospatarita, program 2/2 intre orele 11-24, zona Teiul Doamnei, sector 2; (0735.371.713 1438. Ospatar, restaurant-berarie Bere-

1480. Patiser, laborator cofetarie labora-

torul este situat in sectorul 4, zona Drumul Gazarului, detalii la tel. (0723.214.773 manu_ro26@yahoo.com

1481. Patiser/ pizzar, bucatar pt. societate comerciala din Popesti Leordeni. Relatii tel. (0762.732.933 1482. Patisera cu experienta, Titan,

sector 3; (0720.285.128

1483. Patisera cu experienta urgent,

zona Rahova; (0787.699.692

1484. Patisera. Angajez patisera sector 4, de luni pana vineri, program 8 ore. Tel. 2.000 L; (0728.106.100 1485. Patiseri, modelatori covrigi zona

Pipera angajam pentru locatia Pipera personal patiserie. Program 9 ore 6 zile/ 7. Se poate opta si pentru program o zi-o zi libera. Salariu 2.000 Lei, bonus, 2.000 L; (0726.724.289/ 0721.280.038 arimotorsro@gmail.com

1462. Ospatarita pt. restaurant pub Fabrica, str 11 Iunie nr 50. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu atractiv, contract munca; (0758.234.484 cristinastanicioara@gmail.com

1486. Paza noapte si curatenie motel Casa de Piatra, Branesti, doar intern-cu cazare la noi, barbat fara obligatii. Salariu, cm nedeterminat, cazare. Angajare cu ci in original. Sms cu text paza la orice ora si sun inapoi. 2.000 L; (0767.079.463

1463. Ospatarita (mic dejun bufet), fara

1487. Paznic la balta, oferim cazare;

experienta Rembrandt Hotel cauta o fata pt aranjarea si servirea bufetului de mic dejun. Necesar este lb. engleza conversational, implicare, ordine si zambet.Oferim salariu fix, bonuri de masa, decont RATB info@rembrandt.ro 1464. Ospatarita / casier ne marim echipa. Daca esti tanara, dinamica si sociabila, inseamna ca esti perfecta pentru Boutique Du Pain. Angajam Ospatarita / Casiera pentru locatia din zona Universitate. Venituri atractive; (0728.443.300

(0743.066.384

1488. Paznic, dezvoltator imobiliar angajez paznic, pentru santier, tura de zi/noapte, sector 3, Bucuresti Salariu 1.000 lei, mai multe informatii la nr. de tel. (0786.700.902 office@globalcityresidence.ro 1489. Paznic, Sevacon Impex cauta

firma de paza sau angajeaza paznic de noapte la sediul social din str. Intrarea Straulesti, nr. 2D, sector 1. Program zilnic de 12 ore; (0722.896.717 1490. Pensionari Firma de consultanta

1465. Ospatarita cu experienta. Gatto Lounge angajeaza ospatarita cu experienta, persoana serioasa, dinamica, aspect placut, sociabila. Salariu fix + comision, carte de munca. Locatia este situata pe Bd. Decebal nr. 17; (0730.347.175 oscarcaffe@yahoo.com

tehnica din BUcuresti angajaza pentru 6 ore/zi de l-vi, inginer geodez sau inginer civile pensionar. Cunostinte minime PC, permis catg B. (0786.152.226/ 021.794.19.32 evaluare@consultingdivision.ro

1466. Ospatarita, Bemolle Cafe situata in Centrul Vechi angajeaza ospatarita cu minim de experienta. Program 2 zile cu 2 libere (prima zi de la ora 9,a 2 zi de la ora 13). Salariu aprox 2.000/luna net, tips zilnic motivant, 2.000 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com

Ilfov angajam menajera pentru colaborare indelungata si serioasa. Relatii la: (0737.557.508

1467. Ospatarita, barmanita, Bistro

Cafenea (langa Mall Afi Palace) angajeaza ospatarita sau barmanita. Program lucru zilnic: de luni pana vineri 07:00 15:00. Salariu 1200 ron + tips zilnic. Experienta si aspect fizic placut. 1.200 L; (0723.365.025

1491. Pensiune/ locuinta Afumati,

vase pentru restaurant situat pe Calea Floreasca. Rog seriozitate; (0723.845.910 cristi@uanderful.ro 1441. Ospatar, Barman, Locatiile Nomad Skybar, centrul vechi Bucuresti si Tonka Soul Cafe, Piata Amzei Bucuresti angajeaza ospatari si barmani. Pentru detalii, va rugam sa ne trimiteti CV la adresa: costel.ioan@tonka.ro 1442. Ospatar, Barman, Natu cafe, Baneasa, Bucuresti, zona Baneasa, Aerogarii, Natu Cafe.Cafenea cu meniu de pranz & delivery evenimente. Program de lucru avantajos. Interviu si detalii tel/email, (0763.095.757 otiliaoanav@yahoo.com/ natucafe@yahoo.ro 1443. Ospatar, oportunitate de formare

in management vrei sa fii un simplu ospatar sau sa inveti management? Casa Mica - Grozavesti iti ofera sansa! O echipa tanara cu flexibilitate si intelegere pentru studenti. Fiecare student-ospatar are portia lui; (0744.338.943

dovedite pentru colaborare part tine, full time, in vederea dezvoltarii unei societati de paza si protectie. Retribuire conform principiului competitivitatii; (0722.454.906

Spitalul de Psihiatrie Titan, Dr. Constantin Gorgos, organizeaza in baza prevederilor HGR nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul unitatii din Bucuresti, Bd. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3,

concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de INGRIJITOARE - Compartimentul de Psihiatrie Pediatrica.

Conditii specifice de inscriere la concurs pentru postul de ingrijitoare: scoala generala. Proba scrisa va avea loc in data de 04.04.2018 - ora 10.00 la sediul unitatii.

1450. Ospatari Restaurant angajeaza

osp?tari cu si fara experienta, salariu atractiv. (0722.597.816 claudiughitiu@yahoo.com 1451. Ospatari / ospatarite cu limba straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77 1452. Ospatari a la carte, evenimente si

room service pentru un cunosut hotel din centrul capitalei, 1.500 L; (0725.132.133 1453. Ospatari pentru cafenea pe Decebal angajam ospatari/ospatarite, barmani. Program 2/2 zile, salariul atractiv, tips personal. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr. de telefon; (0724.661.462 1454. Ospatari pentru restaurant zona

Drumul Taberei contract de munca, masa asigurata, program agreat in acord comun cu colectivul (0770.327.976 florescuoana20@yahoo.com 1455. Ospatari, ospatari, ospatarita,

ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariul 2000ron pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul; 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 1456. Ospatari, personal bucatarie,

pizzeri pentru Restaurant Regie. (0724.992.762

1557. Personal curatenie, pentru scari

1511. Personal patiser, modelator, van-

1537. Personal curatat legume si impa-

1558. Personal curatenie, spalator vase Restaurant Dorobanti Floreasca program 5 cu 2. Conditii: bonuri de masa, tips, transport, 1500 Lei net declarat CM (0748.434.899

zatoare patiseria Petru locatie 1 Mai si Crangasi. Ofer salariu atractiv si program flexibil in ture. (0721.230.101/ 0721.230.111 1512. Personal pentru fabrica de napoli-

tane. Conditii avantajoase. Asiguram cazare pentru provincie. Cerem seriozitate; (0758.308.869 1513. Personal pentru posturile de

bucatar si ajutor bucatar angajam pentru restaurant in zona Drumul Taberei, Masa asigurata, program o zi cu o zi. (0770.327.976 1514. Personal pentru productie mase plastice. Conditii de munca moderne, Colectiv tanar. Posibilitati de scolarizare si avansare in cadrul companiei. Experienta in domeniu constituie avantaj 1.900 L; (0751.080.014 productie@te-ma.ro www.te-ma.ro 1515. Personal Restaurant La Brasserie

1517. Personal (necalificat) Oraselul Copiilor Bucuresti, salariu net 1.800 L; (0722.260.427 1518. Personal bucatarie si curatenie

Taberei, salariu atractiv si bonuri de masa; (0731.440.494

1520. Personal bucatarie, cantina Slati-

na companie multinationala angajam personal cantina in Slatina (Olt): bucatari, ajutor de bucatar, casieri, personal debarasare/ vase. Pachet salarial motivant + beneficii. Program: 8 h/zi (021.201.79.83/ 0743.105.043 1521. Personal Bucuresti - Suceava, firma de constructii cu sediul in Bucuresti angajeaza pentru jud. Suceava buldoexcavatoristi, dulgheri, fierari si muncitori necalificati; oferim cazare si o masa pe zi. tel: (0744.756.876 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO 1522. Personal calificat si necalificat in

1523. Personal calificat in productie publicitara, angajam personal calificat in productie publicitara pentru executie si montaj casete luminoase, litere volumetrice, prelucrare materiale publicitare, standuri expozitionale si proiecte speciale; (0799.908.496 ofertare@kingadvertiser.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos si la telefon: 021.341.20.31 (int. 169)

1495. Persoana cunoscatoare limba rusa angajam, sociabila, cunostinte de calculator; (0733.380.388

toria 20; (0751.267.453

Star Kebab angajeaza personal cu sau fara experienta pentru fast food. (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro

Data limita pentru depunerea dosarelor este 26.03.2018, ora 15.00.

ing cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala, contract de munca. Zona Petre Ispirescu; (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com

1449. Ospatari pentru Restaurant Trat-

1536. Personal cu sau fara experienta,

al SRL. Angajeaza strungari, ajustori lacatusi, mecanici sau muncitori necalificati. (0744.501.225

1510. Personal firma SC D G L Industri-

domeniul tamplarie PVC, zona Colentina. Rog seriozitate, carte de munca; (0723.560.267

1469. Ospatarita/ospatar, sofer cater-

in zona Prelungirea Ghencea. Salariu 1500 ron + masa asigurata. (0763.520.535/ 0726.790.710

1509. Personal Firma de publicitate angajeaza personal pentru departamentul de vanzari si departamentul de dezvoltare media. (0756.046.270 liviu.romanescu@royalmediatrading.ro

Proba interviu va avea loc la data de 12.04.2018 - ora 10.00 la sediul unitatii.

1445. Ospatar, picolo, fete, baieti, cau-

1448. Ospatari pentru bistro-bar situat

jam personal pentru spital Polizu si alte spitale, masinist spital Bagdasar, program 8 ore. Interviu str. Maica Domnului nr. 9, sector 2, zona Lizeanu; (0735.564.809/ 0726.693.792

1519. Personal bucatarie, zona Drumul

1494. Persoana cunoscatoare Autocad, angajez persoana cunoscatoare Autocad pentru proiectare in instalatii; (021.252.22.96/ 0732.335.050 office@alexgama.ro

1447. Ospatari Jack’s Pub angajeaza ospatari fete/baieti cu experienta pentru locatie din centru vechi. Pachet salarial atractiv. Program 2/2. Pentru interviu zilnic dupa ora 15.00 str. Lipscani nr. 45, (0749.772.974 dediucris@yahoo.com

1508. Personal Firma curatenie anga-

pentru unitate fast- food, zona Sos. Alexandriei - Bragadiru; (0724.053.353

1468. Ospatarita, zona Dobroesti in apropiere de Dragonul Rosu, pentru restaurant de lux. Se ofera transport de la pod Fundeni. Detalii la: (0725.437.106 Globalgatheringgroup@gmail.com

1446. Ospatar/ospatarita. Bistro situat in zona Rosetti, cauta ospatar/ospatarita care sa lucreze de luni pana vineri, program pana la ora 17.00. Daca nu ai pregatire, te invatam, mail: office@jbistro.ro, (0723.356.934 office@jbistro.ro

1507. Personal depozit pentru ambalare, supraveghere masini de ambalat si pregatit comenzi, com. Chiajna, Militari; (0745.019.468 tridentcoprimex@yahoo.com

1516. Personal (fete si baieti), angajeaza societate de curatenie pentru: sedii firme, scari de bloc, gradini, etc; (0762.807.428

1444. Ospatar, ospatarita experienta minima 3-5 ani. Salariu atractiv, program de lucru foarte flexibil. Contract de munca perioada nedeterminata, transport asigurat.Tel, mail. (0721.551.608 pantaleis@gmail.com

tam persoane responsabile, orietate catre client, comunicative si cu atentie distributiva. Sunt necesare minime cunostinte de engleza. 12.345 {; (0749.091.660 elena@openpub.ro

1506. Personal curatenie pentru magazin, zona Hala Traian, sector 3; (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

1493. Persoana competenta cu abilitati

1439. Ospatar, ajutor de ospatar,

1440. Ospatar, ajutor ospatar si spalator

pentru magazin Shop&Go situat in sectorul 3. Program 8 ore, doua ture, 2 zile libere. Transport asigurat tura doi . Salariu 1450 - 1600 Lei; 1.450 L; (0721.269.304 cristianmatea@gmail.com

1492. Performeri fete sau trans pentru

stroika angajeaza ospatar cu experienta, (0721.100.000 office@berestroika.com restaurant zona P-ta Domenii, angajam ajutor ospatar, pachet salarial avantajos, program agreat impreuna cu colectivul, masa si transport asigurate.Daca esti student te asteptam. Trimite CV; (0749.114.667 barka.saffron@gmail.com

1505. Personal cu sau fara experienta

du Parc, situat in Parc Herastrau, angajeaza lucrator bucatarie rece (bufet) si ajutor ospatar cu experienta. Relatii la tel. CV la e-mail; (0376.203.061 andra@labrasserie.ro

conversatii online cu sau fara experienta 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com

1470. Ospatarite pentru bistro, program

in ture cu contract de munca, tips individual+ 1 masa pe zi, Zona Baneasa, (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com 1471. Ospatarite, barmanite pentru restaurant cu specific international din sectorul 3. Salariu 1400 ron, 1.400 L; (0721.720.751 1472. Pans Catering angajeaza livrator firma de catering, cu masina personala sau scuter in zona sectorului 1. Program de luni pana vineri. Salariul se discuta la interviu. (0720.071.446 Florin.gheorghe29@gmail.com 1473. Parchetar lemn masiv/stratificat,

angajam parchetar lemn masiv/stratificat cu experienta minima. Program de lucru de la 9-18 de luni pana vineri. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu motivant in functie de implicare; 1 L; (0749.010.454 office@magazinparchet.ro 1474. Partener imobiliar dezvoltator Berceni, Ilfov angajeaza in conditii excelente parteneri imobiliari pentru vanzari terenuri/ case/ apartamente office@exclusivconstructii.ro 1475. Parteneri Uber / taxify 0% comision, inchiriez masini pentru Uber si Taxify. 0 % alte comsioane. Dacia Logan 600 RON/ saptamanaRenault Clio - 650 RONRenault Laguna -650 RONAudi A3 650 RONPosibilitate de pastrare auto. (0721.649.020 uberdriverro@gmail.com 1476. Patiser pentru patiserie tradition-

ala in zona Unirii. Salariu foarte atractiv, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon (0724.570.778 1477. Patiser / brutar Noe Patisserie cu punct de lucru in Sos Fundeni 168 angajeaza urgent patiser. Asiguram scolarizare pentru brutarie artizanala frantuzeasca. Oferim si solicitam seriozitate. (0722.244.420 florinzma@holy-heat.ro 1478. Patiser cu experienta, angajam in

domeniu. Salariul motivant, multe beneficii. Cofetaria Sweet By Maruio, sos. Stefan cel Mare nr. 31; (0765.627.216 1479. Patiser si vanzatoare pentru patis-

erie; (021.460.36.78

1496. Persoana curatenie, 8 ore,

curatenie in apartamente, zona Mosilor, serioasa, punctuala, corecta. Program de lucru: l-v 9-17, 2 weekenduri pe luna. Carte de munca, abonament transport, 1.400 L; (0764.494.068 rostudiostilsrl@gmail.com 1497. Persoana de vanzari pentru mag-

azin de tip plafar Cautam personal cu experienta obligatorie de minim un an in vanzari in magazine de tip plafar. Mediu de lucru placut, punct de lucru in zona Rahova. Salariu 2.000 - 3.000 lei. Program full-time L-V; (0761.144.638 1498. Persoana ingrijire batran, intern 2

saptamani lucrate, 2 libere, zona Romana, batran deplasabil, cu experienta si recomandari; 1.100 L; (0771.223.860 1499. Persoana ingrijire batrana, intern,

Bucuresti, 2200 lei/luna, ingrijire batrana regim intern cu 4 zile libere, Bucuresti central. Atributii: supraveghere si ingrijire femeie, 82 ani, greu deplasabila, fara boli cronice), salariu: 2200 lei/luna, tel 0726256070 2.200 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 office@marypoppins.ro 1500. Persoana pentru evidenta primara PrimusPub cu sau fara experienta, Pub Primus Bucuresti. Tel: (0724.249.828 office@done.ro 1501. Persoana priceputa pentru cantina. Urgent, Zona Morarilor, Sector 2. Program 7-16, sambata si duminica-liber. Salariu negociabil. (0744.536.847 1502. Persoane active. Angajam urgent

persoane active, dinamice, muncitoare, pentru distributie Bucuresti, plata la zi. Se ofera cazare si contract de munca; (0728.650.079 1503. Persona pentru croit preferabil cu

experienta, nu obligatoriu, lucru dupa sablloane, marochinarie textila, program 8 ore, contract de munca, bonuri de masa, transport decontat, locatie zona Pantelimon, langa metrou salariu negociabil. 1.600 L; (0725.336.770 office@solitaire.ro 1504. Personal calificat in constructii metalice navale in tara si strainatate. Pentru detalii ne puteti contacta la nr. de tel. de luni pana vineri intre orele 10:00 18:00; (0732.496.797

17

1524. Personal calificat pentru construc-

tii, rigipsari, zidari, zugravi, salariu motivant 3.100 - 4.500 net + carte de munca, oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785 1525. Personal calificat pentru sala de croit si constructor tipare, angajeaza firma confectii dama, salariu motivant + bonuri de masa si decontare transport; (0766.849.566

1526. Personal calificat si necalificat pentru pescarie Piata Veteranilor. Salariu foarte bun, carte de munca. Relatii la telefon; (0722.283.189 1527. Personal calificat, necalificat si

secretara-asistent manager, pentru fabrica mase plastice Prelungirea Ghencea, la 100 m de bariera de centura. Asiguram cazare pentru provincie, (0752.282.828 mtymtyplast@yahoo.com 1528. Personal cantina-linia de servire

Cantina situata in Pipera angajeaza personal-servire la linie. Program: L-V de la ora 08-17:00. Se ofera salariu, tichete de masa, o masa in restaurant, prime. Experienta constituie un avantaj, (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com 1529. Personal cautam, cu sau fara experienta in productie publicitara si personal cu experienta in amenajari interioare, precum: lacatus mecanic, sudor, vopsitor structuri metalice, colantor, tamplar, zidar, faiantar. Societatea noastra activeaza in domeniul productiei publicitare de peste 10 ani iar sediul firmei se afla in sector 2 (zona Dna. Ghica- Baicului). Tel. (0730.072.341 1530. Personal club, dansatoare,

maseoze, consumatoare false, program de noapte; (0742.427.695 1531. Personal constructii dezvoltator imobiliar, inginer constructii, inginer instalator, manager proiect si muncitori necalificati. Rugam CV la email. Relatii la telefon (0741.043.638 amalia.trica@artgroup.ro

chetare companie de catering. Locatia se afla in apropierea restaurantului 2 Cocosi. Pentru informatii sunati. Activitatea se extinde si ne marim echipa; (0748.284.545/ 0724.448.967 florin@lifebox.ro 1538. Personal curatenie angajam personal curatenie pentru cladiri de birouri in zona Dorobanti si Baneasa, locatie fixa, salariu bun. Telefon: (0751.278.488 1539. Personal curatenie Firma cu peste 10 ani in domeniu angajeaza personal cu experienta in servicii de curatenie, program 8h/ zi, salariu atractiv+bonuri de masa. Activitatea se desfasoara in Bucuresti; (0722.306.784 1540. Personal curatenie Firma Gal-

imex angajeaza personal curatenie pentru lucru in echipe de interventie. Minim 10 clase. Rugam seriozitate; (021.330.17.96 rmc@galimex.ro 1541. Personal curatenie in Centrul Comercial din zona Berceni, la program de 8 h/zi, angajam pt. firma de curatenie. Salariu avantajos. Detalii la tel. (0731.121.239 1542. Personal curatenie in Centrul Comercial din zona Militari si Crangasi, program 8 h/zi, salariu avantajos. Detalii tel. (0731.400.891 1543. Personal curatenie pentru loc

joaca copii, situat in Mega Mall, program 8h/zi, 5 zile pe saptamana. (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 1544. Personal curatenie pentru o firma

de contabilitate situata in zona Piata Dorobanti. Toate informatiile le primiti in cadrul unui interviu (0755.055.167 1545. Personal curatenie pentru scari de bloc in complexul Cosmopolis. Contract de munca, salariu net 1.400 lei, decontare abon. metrou/ maxi taxi. Locatie stabila, fara alte deplasari, program 07.00-15.00, 1.400 L; office@ideeamaintenance.ro 1546. Personal curatenie responsabil

curatenie pentru societate situata in sectorul 2, program 8 h/zi, contract de munca, reale oportunitati de promovare; (0734.956.558 team@fratelli.ro 1547. Personal curatenie birou pentru multinationala program de lucru normal, contract de munca perioada nedeterminata, salariu, bonuri de masa, decontare transport. Rugam seriozitate. Pentru mai multe detalii ne gasiti la nr. de telefon de mai jos. 1.200 L; (021.312.80.00 1548. Personal curatenie blocuri, fete/ baieti, oferim salariu + abonament + CIM, Site: http://curatenieblocuri.freewb.ro/cariere 2.100 L; (0771.684.693 1549. Personal curatenie depozit farma-

ceutic relatii la telefon (0725.350.496

de blocuri, spatii verzi si birouri. (0766.866.075

1559. Personal curatenie, bucatar, aj. bucatar angajam personal curatenie sala, bucatar, aj. bucatar pentru un restaurant din zona metrou Pipera. Program de luni pana vineri, weekend liber. Pentru CV email (0745.318.232 letitia.spandonide@qsinn.ro 1560. Personal curatenie, spalator vase, personal necalificat pentru ture 12 ore/zi, in ture de 2 zile lucratoare, 2 libere. Salariu fix + tips. (0735.111.095 edosushibucuresti@gmail.com 1561. Personal curatenie. Angajam femei de servici. Tel., (0766.337.838 1562. Personal fast food, fast food situat in sectorul 2 angajeaza personal(shaormar cu experienta, pizzar, bucatar, bucatareasa). Salariu atractiv. Contract de munca 100 {; (0723.360.076 1563. Personal fast-food Maya Fresh Mexican Inspired - Take Away angajeaza personal fast food in locatia din Piata Amzei, Bucuresti. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj dar nu o necesitate; (0775.254.472 vasilecorbu@live.com 1564. Personal feminin, live activity minim 18 ani, bonus angajare 4000 lei, salariu garantat de pana la 6000 lei, program flexibil, contract de munca. Locatii in toate sectoarele. Contactati-ne cu incredere. 6.000 L; (0736.400.300 officepsk@yahoo.com 1565. Personal firma constructii Bucuresti-Suceava firma de constructii cu sediul in Bucuresti angajeaza pentru jud. Suceava buldoexcavatoristi, dulgheri, fierari si muncitori necalificati; oferim cazare si o masa pe zi. tel: (0744.756.876 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO 1566. Personal in domeniul telecomuni-

catiilor, angajari personal in domeniul telecomunicatiilor, (0749.128.435 recrutare@proconect.ro

1567. Personal intretinere cladiri, contract munca norma intreaga, 8-17 lunivineri, cunostinte medii in instalatii si constructii, centru comercial in Bucuresti, sector 5. 1 L; (0733.869.293 1568. Personal intretinere spatii verzi, angajam personal cu experienta pentru intretinere spatii verzi. Activitatea se desfasoara intr-un parc din sectorul 6. Salariu de inceput 1.500 lei + bonuri de masa. Se lucreaza si iarna; 1.700 L; (0744.476.094 1569. Personal magazin online, operator, operatoare calculator, call center, relatii clienti si personal pregatire comenzi pentru magazin online. Locatie Dragonul Rosu. Trimiteti CV la mail: cv@meimall.ro

ta, birou cautam persoana de incredere si pozitiva, responsabila de curatenie in birouri si resedinte. Daca vrei sa faci parte din echipa noastra, contacteaza-ne la: 1.600 L; (0720.204.525

1570. Personal necalificat firma de instalatii angajeaza in domeniul instalatiilor sanitare, termice, industriale. Se ofera contract de munca si salariu 1800-2500 Ron pentru inceput 2.000 L; (0729.919.911 office.marvoi@gmail.com

1551. Personal curatenie restaurant locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1571. Personal necalificat , angajam urgent pentru fabrica obiecte sanitare. Oferim salariul 1500 Lei si bonuri de masa. Decontam si transportul 100 Lei. Punct de lucru zona Autogara Militari (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com

1552. Personal curatenie restaurant locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1572. Personal necalificat / muncitori necalificati, tipografie angajeaza muncitori necalificati pentru formare la locul de munca, carte de munca, bonuri de masa incluse, stabilitate, zona de lucru: la 10 minute de la Cora Pantelimon, 1.600 L; (0724.660.827

1553. Personal curatenie si servire birou de lux Lac Tei Responsabilitati: servire bauturi angajatilor, curatenie bucatarie si spatiu de lucru. Cerinte: sex feminin, aspect fizic placut, dinamica, tanara, serioasa. Posibilitate de lucru in ture de noapte. (0723.262.135 finance@dragon-flyinvest.com

1573. Personal necalificat in sector 6 pentru depozit langa Autostrada Bucuresti-Pitesti.Cautam barbati cu/ fara experienta in domeniu pentru un loc de munca stabil. Mai multe detalii la numarul afisat in anunt (0725.494.404

1550. Personal curatenie pentru locuin-

1554. Personal curatenie si vase pentru

restaurant catering, seriozitate, CM, sal decent, masa. Zona Expozitiei, Romexpo, L-V 8-17.00; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro

1555. Personal curatenie, cautam persoana activa care sa efectueze curatenia si intretinerea spatiilor comune ale unui camin privat din zona Obor. Salariu atractiv net 1700 Lei si tichete de masa. Telefon: 1.700 L; (0722.450.573/ 0722.436.858 office@mecanicafina.ro 1556. Personal curatenie, firma Galimex

angajeaza femei pentru lucru la punct fix, 8 ore, zona metrou 1 Decembrie (Piata Trapezului) si zona Popesti Leordeni. Minimum 10 clase. Rugam seriozitate; (021.330.17.96 rmc@galimex.ro

1574. Personal necalificat pentru fabrica, oferim salariul 1500 lei + bonuri + transport decontat. Program de lucru L-V IN 3 schimburi. Punct de lucru in spatele Autogarii Militaript detalii sunati la nr. tel. (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com 1575. Personal necalificat pentru patiserie pentru Hala de Productie (pentru patiserie), program de lucru 12 ore, salariu 2.000 ron, se ofera cazare gratuit pentru cei din afara Bucurestiului. (0737.523.284 1576. Personal optica medicala feminin pentru un cabinet de optica medicala, situat in Bucuresti, pe strada dna Ghica. Program full time. Oferim un loc de munca stabil, curat, linistit fara stres, cu carte de munca. (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com

1532. Personal covrigarie patiserie Van-

zator, modelator, patiser, zona Piata Gorjului, Militari. Salariu incepand de la 1600 lei net, bonus + prime; (0769.850.770 1533. Personal covrigarie, patiserie,

patiser, modelator, vanzatoare, sofer. Asiguram salariu fix si contract de munca. Puncte de lucru zona 13 Septembrie, zona Diham, Hala Traian. 100 {; (0734.046.120/ 0767.434.527 1534. Personal cu sau fara experienta amanet si exchange. Program in ture. Oferim cele mai bune conditii din domeniu salariu motivant plus comision. Cv + foto recenta amanetplatinum@gmail.com 1535. Personal cu sau fara experienta

pt. centru estetica faciala si corporala modern, cu vad format, rugam maxima seriozitate, rel. la tel. Anunt valabil si pt. maseuze, cosmeticiene. Relatii la tel. (0723.997.163

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

12 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1622. Personal, restaurant cu autoservire angajeaza personal pentru debarasat si ajutor bucatar. Relatii la tel. (0785.666.520 1623. Personal. Angajam personal primire pacienti cu sau fara bacalaureat. Rel la tel., CV la mail. (021.326.55.96 fmmedient@hotmail.com 1624. Personal. Atelier croitorie in Voluntari cauta personal pentru modificare rochii seara si mireasa. Program L - V: 8.30 - 18.00, salariu + transport asigurat, 2.500 L; (0728.228.642 1577. Personal patiserie - simigerie, angajam personal cu si fara experienta pentru deschidere unitate de productie si vanzare produse de panificatie si patiserie. CV-uri / mesaje la hr@covata.ro hr@covata.ro 1578. Personal paza si administrare

curte, 1.600 lei, (0726.768.153

1579. Personal pe resurse umane

Companie experta Ceccar angajeaza personal pe resurse umane. Intocmiri contracte, depunere revisal, state de plata, concedii medicale. Posturi in companie 2. Bonuri de masa, experienta obligatorie, 1.900 L; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro 1580. Personal pentru bucatarie

in cadrul fabricii Davi-Darius, situata la intrarea in Bragadiru. Responsabilitati: prajirea snitelului si cartofilor, felierea mezelurilor. Program 9 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. 1.500 L; (0741.677.690 davi.darius.distribution.pan@gmail.com 1581. Personal pentru coafor-hair styling pentru salon profesional amenajat ultramodern, salariu avantajos, zona Militari. (0722.446.493 1582. Personal pentru croitorie, zona

Afumati; (0761.359.345

1583. Personal pentru curatenie scari bloc, sector 2 si 3, oferim salariu minim pe economie si carte de munca, telefon: luni vineri orele: 9.00 - 17.00; (0723.922.805 1584. Personal pentru curatenie zona

Dorobanti, (0724.386.660 office@curatenielions.ro

1585. Personal pentru curatenie si

vase, cautam personal pentru curatenie si vase in restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 1586. Personal pentru curatenie tura de

noapte, angajam doamna pentru curatenie de intretinere birouri, tura de noapte. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa. Locatia este in zona P-ta Charles de Gaulle, statia de metrou Aviatorilor; (0754.794.359 contact@winscope.ro 1587. Personal pentru fabrica, sectorul

6 productie obiecte sanitare. Beneficii: salariu de la 1650 Lei net, bonuri de masa, decont transport, prima de Craciun si Paste. Detalii la tel. (0770.274.055/ 031.437.95.44 office@ihres.ro 1588. Personal pentru fast food in

Auchan Titan salariu net in prima luna: 2000 Lei plus bonuri de masa (15 Lei/bon de masa), 2200 Lei plus bonuri de masa (15 Lei/bon de masa), din luna a douaprogram de lucru: doua ture, doua zile libere (0785.405.645 1589. Personal pentru functia de dis-

tributor pedestru, fara limita de varsta. Programarile se fac la tel: (0371.477.855 1590. Personal pentru magazine acce-

sorii gsm aspect fizic placut, nu necesita experienta, se califica la locul de munca; (0765.110.011 gsmteius@gmail.com 1591. Personal pentru manipulare carti

Mg Net Distribution angajeaza manipulanti marfa pentru depozitul de carti din Bucuresti (zona garii de nord). Program l-v 9-18 Salariu: 1400 lei net/luna. Detalii si programari interviu la telefon. (0785.521.361 cristi_yo80@yahoo.com 1592. Personal pentru modelat si pen-

tru vanzare pentru covrigarie langa Hotel Intercontinental; (0724.396.390 1593. Personal pentru pizzerie, angajam personal necalificat (fete, baieti) pentru restaurant pizzerie in mall Promenada, programul de lucru este de L-V de la 09 la 17, mai multe detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 1594. Personal pentru preparareservire si lucrator bucatarie pentru fast food (0736.615.947 1595. Personal pentru Puro&Bio zona Universitate Vrei sa lucrezi intr-un local smart si prietenos cu posibilitati reale de promovare? Vrei sa fii parte dintr-o echipa in cadrul unui brand international, nr 1 in domeniu? 1.500 L; (0744.369.453 Office@puroebio.ro 1596. Personal pentru salon de infru-

musetare, Bella Studio angajeaza coafeza, frizer, cosmeticiana, manichiurista, zona Obor, Stefan cel Mare. Experienta minim 2 ani, (0727.862.288 florentinapopescu12@yahoo.com 1597. Personal pentru scanarea produselor in Pipera Salariul 1300 Lei, bonuri + 200 Lei prima, beneficii.Angajam doar barbati. Pentru mai multe detalii, sunati la numarul afisat in anunt (0725.494.404

1601. Personal productie incaltam-

inte Angajam personal calificat (masiniste si montatori) productie incaltaminte. Beneficii: salariu motivant si tichete de masa (1.500 - 2.500 lei net), bonusuri de performante si prime ocazionale.Program de lucru avantajos: L - V: 7 - 15.30, mediu de lucru placut. Sediul in Bucuresti, Sos. Morarilor nr. 1, la 200 m de metrou Costin Georgian 2.500 L; (0724.323.006

linie, barista, bucatari, casieri, pentru locatiile Flavours coordonate de Chef FOA. (0736.370.199/ 0742.684.167 cristina.chiripuci@flavours.ro

PERSONAL. DACA ESTI MOTIVAT SI VREI SA LUCREZI LA STANDARDE EUROPENE VINO LA RESTAURANTUL DINES DIN PARCUL CAROL SA FACI PARTE DIN ECHIPA NOASTRA, ANGAJAM: BUCATAR, AJUTOR BUCATAR, OSPATARI, PICOLI, SPALATOR VASE, BUFETIER, VANZATOR, MUNCITOR NECALIFICAT PTR MANIPULARE MARFA, GRATARAGIU (WEEKEND), MESTERUL CASEI. POSTURI VALABILE SI DOAR DE WEEKEND. SALARIU ATRACTIV, PROGRAM FLEXIBIL. SALARIUL SI PROGRAMUL SE NEGOCIAZA LA INTERVIU IN FUNCTIE DE EXPERIENTA SI POSTUL DE LUCRU. (0723.634.741

1606. Personal restaurant zona

««««««««««««««««««

1602. Personal productie incaltaminte Angajam personal calificat (masiniste si montatori) productie incaltaminte. Beneficii: salariu motivant si tichete de masa (1.500 - 2.500 lei net), bonusuri de performante si prime ocazionale.Program de lucru avantajos: L - V: 7 - 15.30, mediu de lucru placut. Sediul in Bucuresti, Sos. Morarilor nr. 1, la 200 m de metrou Costin Georgian 2.500 L; (0724.323.006 1603. Personal productie publicitara,

SC Agrippa Design&Advertising SRL,firma productie publicitara, angajeaza: operator mase plastice/router, colator /decorator. Email : rodica.dumitrescu@agrippa.ro 35 L; (0730.039.029 rodica.dumitrescu@agrippa.ro 1604. Personal restaurant angajam per-

sonal pe posturile: bucatar, ajutor bucatar, spalator vase. Nu este necesara experienta. Zona Piata Unirii. Se ofera salariu atractiv, program flexibil. Detalii la telefon. (0756.019.636 1605. Personal restaurant vase, servire

Budapesta, sect. 4, bucatar cu experienta. Program 2 zile cu 2 libere, transport asigurat. (0729.942.824 florinrizea80@yahoo.com

1638. Pizzar cu experienta pe cuptor cu lemne, program 2/2 sau 1/1, carte munca salariu motivant; (0769.208.222 1639. Pizzar cu experienta, zona cen-

trala. program de lucru 1/1; 2.500 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com 1640. Pizzar si bucatar la cald cu experi-

enta pt. restaurant international cu terasa zona 13 Septembrie, program 2 zile cu 2+dublaj+tips. Oferim si solicitam seriozitate; (+40760193614 office@excellence.ro 1641. Pizzar cu experienta pe cuptor

lemne pentru restaurant pizzerie nou deschis in zona sector 4 si Popesti Leordeni, program in ture. Relatii la tel. Cosmote, dupa ora 9.00, (0788.963.466

Pizzar cu/fara experienta pentru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 1.800 - 2.500 lei net in functie de experienta, relatii la tel. 2.500 L; (0799.831.111 1642.

1643. Pizzar cuptor pe lemne. Story

Pizza angajeaza pizzar cu experienta la cuptorul pe lemne, se lucreaza in ture de 2 cu 2 salariul este de 170 de lei pe tura + plus procent zilnic, transport asigurat seara, 3.200 L; (0733.751.076 manicea.alin@yahoo.com 1644. Pizzar pentru pub in zona Grazavesti, Regie, Se ofera salariu, contract de munca, tips zilnic. Cuptor electric. Experienta este obligatorie.Mai multe detalii la telefon/ interviu, (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 1645. Pizzar si personal fast food urgent

pt. restaurant situat in rond piata Alba Iulia, rel. la tel., (0724.450.958 1646. Pizzar, angajam pentru locatie in Mall Promenada, cuptorul este pe lemne, programul in ture de la 09-22, mai multe detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 1647. Pizzar, restaurant LÂ’incontro Titan angajeaz? pizzar cu experienta salariu si conditii avantajoase; (0723.581.055 Spyry_88speed@yahoo.com 1648. Pizzar, ajutor pizzar, Angajam

pentru delivery, mai multe detalii la telefon (0731.027.322 1649. Pizzar, bucatar, ajutor bucatar, livrator. Firma delivery, sector 3, Baba Novac, salariu motivant; (0757.505.162

1665. Producator incaltaminte

urgent fete la masa; (0760.055.789 1666. Productie ambalaje alimentare din plastic, fabrica de ambalaje din plastic angajam: ambalatori, alimentatori, reglori, controlor calitate. Experienta in injectie mase plastice constituie avantaj.Firma se afla in incinta Faur sector 3. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com

legume/ fructe, Glina, angajam personal sortare manipulare legume/ fructe, Glina.Depozitul de afla in Comuna Glina (soseaua de centura). Salariu net 1.400 Lei plus bonuri de masa aprox. 10 ron/zi; (0769.544.735/ 0744.542.292 bogdan.silinescu@sinfrutta.ro 1612. Personal spalat vase, restaurant Dorobanti, angajam femeie pentru spalat vase. Conditii de munca avantajoase; (0761.706.942 1613. Personal spalat vase, curatat legume pentru fast food in Afi Cotroceni, salariu 1.700 lei net, plus masa si transport seara. Concediu de odihna si contract de munca. Se cere experienta; (0766.969.784/ 0726.337.470 oanaraducan1977@gmail.com 1614. Personal tehnic cu experienta

pentru administrare cladire birouri sector 1. Contract de munca, oferim si dorim seriozitate; (0758.098.015

««««««««««««««««««

experienta 1 an in proiectare 3D a mobilierului din pal, mdf, executare proiecte pentru lansarea in productie, permis conducere categoria B. Salariu motivant (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com 1669. Proiectant pentru mobila la

comanda, masuri, desen, schite debitare; (0762.771.459

««««««««««««««««««

1670. Proiectant, angajam proiectant

1693. Receptionist service, reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.0004.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

instalatii si distributii gaze naturale; 4.000 L; (0745.069.814/ 0770.184.776 eurogazconstruct_sediu@yahoo.com 1671. Psiholog, psihoterapeut, clinica de psihologie, psihoterapie, sexologie cauta psiholog-psihoterapeut cu minima experienta si aviz de libera practica. Email cu prezentare la contact@psihologultau.net 1672. Pub Black & White angajam

bucatar ajutor bucatar, ospatarite/ ospatari, femeie vase (0725.347.954 1673. Receptioner Pensiune 8 camere

situata in centru angajeaza receptioner cu sau fara experienta, obligatoriu limba engleza scris-vorbit, program flexibil, salariu + tichete de masa. 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com 1674. Receptioner hostel cautam full

time, 8 ore pe zi /trei ture, contract de munca,de preferat cu domiciliul in sectorul 1 zona Grivitei ,Bucurestii Noi, sos. Chitilei. 1.900 L; (0722.673.393 venusbucuresti@complexvenus.ro 1675. Receptioner, angajeaza Hotelul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

catering in sectorul 1 angajeaza urgent personal la vase si legume. Salariu atractiv, promovare rapida, masa asigurata.Program lejer, sambata si duminica liber. (0721.846.584/ 0721.846.584 freshkitchenromania@gmail.com

1620. Personal vase, restaurantul Nor

situtat in cladirea Sky Tower(Barbu Vacarescu) angajeaza personal vase, program full-time flexibil, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 1621. Personal, fabrica productie anga-

jeaza in comuna Ciorogarla, sat Darvari operatori masina roluit, ambalatori si muncitori necalificati. Fara experienta, oferim training. Asiguram: venituri intre 1600-1800 ron. (0786.222.000 angajari2013@gmail.com

1694. Receptionist/a clinica de recu-

perare medicala Recu Kinetic angajeaza receptionist/a, cu sau fara experienta; (0770.273.181 office@recukinetic.ro 1695. Rectificator piese metal - Com. Vidra, IF, rectificator piese metal pe masini manuale. Sector 4, com. Berceni, Vidra. Se ofera contract, tichete de masa (10lei/zi), transport de la Piata Sudului, cazare pt cei din alte orase. Salariu 2300 Lei, 1 L; (0731.227.729 recrutare@soli.ro 1696. Responsabil administrativ

resurse umane Bucuresti, (0743.213.808 roxana.philipe@transeurope.ro 1697. Responsabil parcare pentru par-

care subterana. Program in ture. Cunostinte de limba engleza, Microsoft Office si Outlook. Cunostintele tehnice reprezinta un avantaj. Salariu 2200 brut + bonuri, 2.400 L; (0752.186.386 5659@interparking.com

1700. Restaurant La Fattoria situat in zona Herastrau angajeaza ajutor ospatar, paznic, femei vase, valet parcare si bucatar preparate reci; (0729.994.995 1701. Restaurant Pheonix Cernica cauta personal Angajam bucatari, ajutor bucatar, ospatari, doamne la curatenie, barmani, 1 L; (0724.550.829 totaleco@yahoo.com 1702. Restaurant Prosper, 13 Septem-

1626. Personal. Daca esti motivat si vrei sa lucrezi la standarde europene vino la restaurantul IL Cantuccio Ristorante sa faci parte din echipa noastra. Angajam bufetiera, bucatar/ ajutor bucatar, pizzar, ospatarite /picolite, mesterul casei. Salariu atractiv, program flexibil; (0721.251.823 1627. Personal. Firma romana-engleza

angajeaza personal pentru: -atelier productie- activitate manuala usoara (finisare produse), -depozit- manipulare marfa. Activitatea se desfasoara in zona Republica- Cora Pantelimon. Cerinte: seriozitate, indemanare. Oferim: conditii de munca atractive. Program: 8 ore/zi (luni-vineri). Relatii: (021.255.42.91 1628. Personal. Restaurant Nou Drumul Taberei angajeaz? : bucatar, ajutor de bucatar, preparator salate, ospatari, (0736.143.570 flori.lemnrau@gmail.com

1630. Picker in sector 6 1.400 net,

1618. Personal vase si legume firma de

RECEPTIONERA. LANT DE SALOANE, BUCURESTI, ANGAJEAZA RECEPTIONERA;

1692.

1699. Restaurant Borsalino angajeaza bucatar/ajutor de bucatar si barman.Programul este de 2 zile lucrate cu 2 libere si salariul este negociabil in functie de experienta; (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com

1616. Personal vanzari in limba

Daca iti cauti un loc de munca stabil si serios cu un program de 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, 1400 lei net + alte beneficii, te asteptam la Beraria H din Parcul Herastrau. Detalii la; (0725.345.302 jobs@berariah.ro

1691. Receptionera, sala Fitness Stay

jeaza pizzar, ajutor bucatar, ospatari, ospatarite, rugam seriozitate; (021.340.60.06/ 0723.502.300

canizare auto in Bd. Ghica Tei angajeaza personal, se ofera salariu + comision; (0722.542.464

1617. Personal vase pentru restaurant

1690. Receptionera, receptioner hotel in Delta Dunarii Salariu net 2.500 lei/luna. Se asigura cazare si masa. Interviul in vederea angajarii va fi in Bucuresti. 2.500 L; (0727.583.526 office@deltaboutique.ro

1698. Restaurant ”Casa Diham” anga-

1615. Personal tehnic abatorul Peris Abatorul Peris cauta personal tehnic (frigotehnist, electrician, lacatus mecanic). Oferim: transport asigurat, salariu fix, tichete de masa, tichete cadou, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

maghiara, se angajeaza vorbitor limba maghiara pentru departamentul de vanzari; 1.700 L; (0737.210.444 elena@smartbalance.ro

tam receptionera cu experienta pentru comenzi piese, intocmire devize si facturare. Cunostinte de conabilitate primare si experienta in aplicatia Audatex. Zona Teiul Doamnei, (0724.756.215

1668. Proiectant mobila la comanda,

1610. Personal service auto, zona Piata

1611. Personal sortare manipulare

1689. Receptionera service auto Cau-

Fit Gym, cautam colega pentru postul de la receptia centrului Stay Fit Gym Pantelimon, situat pe Bulevardul Chisinau nr. 1, cercul magic. Program full-time. L-v 8 ore, 2 ture. Salariul fix + bonus din vanzari. 1.200 L; (0762.366.956 office@stayfit.ro www.stayfit.ro

barman, bucatar, ajutor bucatar, pizzer, vase. Program in ture. Asiguram transport de la metrou Aurel Vlaicu pana in locatie. (0753.151.246 petre.draghiciu@stejariipoolclub.com Presei pentru Autoerebus, cu experienta pentru pozitiile de mecanic, tinichigiu, pregatitor-vopsitor, vopsitor, polishator auto, consilier programari, consilier vanzari auto. Detalii, (0722.765.765 atatoi@gmail.com

1688. Receptionera sala sport, zona Cotroceni, Panduri, program 16.3020.30, luni-vineri, 1.200 lei, abilitati bune de comunicare, operare PC, lb. engleza, (0775.619.670

1667. Programatoare PHP, baze de date, 3 ani exp pentru automatizari web. Se lucreaza cu proxy, captcha si emailuri. Salariu: 3500-4500 lei/luna si crestere. Contact doar prin C.V-uri pe adresa de email: 3.500 L; (0720.334.477 alina.sediu@gmail.com

1609. Personal resturant, ospatar, picol,

1599. Personal polish auto Cosmetica

1600. Personal productie de mobilier, angajam personal cu experienta in productia de mobila. Preferam persoane care stiu ce inseamna seriozitate, punctualitate, spirit de echipa, forta de munca dar in acelas timp sa aiba o viziune ampla; (0799.908.496 ofertare@kingadvrtiser.ro

etatea noastra angajeaza strungari (strunguri clasice si CNC), frezori (freze clasice si CNC), rectificatori si bohrwerkisti. Se solicita experienta si seriozitate (0722.206.672 director@uniprom.ro

1608. Personal restaurant, menajere, ospatari 2000 Lei net, 8h/ zi, contract de munca, Sos. Orhideelor, 2.000 L; (0764.364.261/ 0741.111.727 cristinadumitru000@gmail.com

pentru tura de noapte pentru minimarket nonstop langa Hotel Intercontinental; (0763.262.200 auto angajeaza personal polish auto cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv seriozitate si punctualitate; (0767.104.010 polish.cosmetica@gmail.com

1625.

1664. Prelucratori prin aschiere, soci-

enta angajam foarte urgent in conditii foarte avantajoase, femei pentru bucatarie, soferi livratori, operatori calculator; (0722.912.671

1607. Personal restaurant, angajam pentru restaurant in sectorul 2: Bucatar, Ajutor bucatar, spalator vase. Conditii bune de munca, salarii decente, lucru in ture 2/2, masa calda, bonusuri; (0722.537.018

1619. Personal vase zona Piata Unirii, pt. restaurantul Social1 situat in fata Casei Poporului (Unirii nr. 1) program fulltime flexibil, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1598. Personal pentru tura de zi cat si

««««««««««««««««««

1637. Picoli, picolite, cu sau fara experi-

1629. Personal. Spalatorie si vul-

tichete 15 lei/ zi, 1.700 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 1631. Picker produse farmaceutice, bar-

bat, in Chitila 1600 lei net, angajare pe loc. 1.600 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 1632. Picker, lucrator in depozitul din Bragadiru IVA BESTAL angajeaza lucratori in depozitul din Bragadiru. Salariul net de 1700 lei dupa 3 luni + Bonus anual + Prime; Carte de munca. Sunt platite orele suplimentare. L – V / 8:30 – 17:30. Telefon: 1.700 L; (0722.305.398 emilia@emexromania.ro 1633. Picker/coletar pentru depozitul

nostru din loc. Tunari, judet Ilfov; salariu motivant. Puteti trimite cv-urile pe office@pentruanimale.ro; pentru alte informatii ne puteti suna (0758.044.685 office@pentruanimale.ro 1634. Picol BIistro Unirii, Timpuri Noi angajam urgent picol(ita) cu experienta minim 6 luni, program 8h/ L-V, intr-o echipa tanara; oferim ctr de munca, salariu si seriozitate. Asteptam CV-ul dvs la adresa alexandra.exigent@gmail.com; (0723.562.986 alexandra.exigent@gmail.com 1635. Picol / ajutor de Ospatar, pub zona

Obor, Hashtag Pub angajeaza pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: Picol sau Ajutor de Ospatar, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari. Tips; (0728.523.059 office@hashtagpub.ro 1636. Picoli restaurant chinezesc sect.

3; (031.430.66.16

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1650. Pizzar, livrator cu masina person-

1676. Receptioner, pensiune 8 camere

ala, bucatar, angajam urgent, salariu motivant+bonuri, locatie Baba Novac, sect. 3, firma delivery; (0757.505.162

situata in centru angajeaza receptioner cu sau fara experienta, obligatoriu limba engleza scris-vorbit, program flexibil. Salariu + tichete de masa; 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com

1651. Pizzar, vanzatoare, modelator

covrigi, gestionar, ajutor bucatar, sef de tura pentru pizzerie; (0763.312.293

1677. Receptioner, receptionera hotel,

1652. Pizzari si casieri, Dodo Pizza Coresi, fara experienta cu calificare la locul de munca la pizzar sau casier. Salariu 1500 lei in mana, ore suplimentare platite integral, salariu net cu ore suplimentare - 1800 lei, o masa pe zi, 1.500 L; (0742.376.900

camerista persoana organizata, proactiva, dinamica, determinata. Experienta anterioara in industria hoteliera reprezinta un avantaj. Nivel limba engleza fluent. Foarte bune cunostinte de operare pe calculator. 1.700 L; (0000.000.000 sirgaradenord@gmail.com

1653. Pizzer pe cuptor cu lemne, cu experienta pentru pizzerie sector 6. Se ofera salariu + tips, transport, etc, lucru in ture 2/2 zile. Relatii la telefon; (0726.731.313 anghel30@yahoo.com

1678. Receptionera angajez pentru sala sport. Cunostinte operare PC, sociabila, dinamica, responsabila, serioasa. Zona Aviatiei. Program de luni pana vineri. (0723.523.406 gabriela.istrate@yahoo.com

1654. Pizzer, bucatar, camerista, recep-

tioner de noapte hotel restaurant Diesel angajeaza: pizzer, bucatari, camerista, receptioner de noapte; 12.012 L; (0744.492.076 office@hoteldiesel.ro 1655. Pizzeria Pikandy Plus angajeaza

personal, livratori pizza in Sebastian 1-3 sector 5. Relatii contact: (0722.885.970/ 0726.403.013 1656. Pizzerie cu program non-stop

angajeaza bucatar, program 4/8, salariu atractiv, mediu de lucru placut; (0721.852.202/ 0723.463.078 1657. Pizzerie cu program non-stop

angajeaza dispecera. Colectiv placut, program 2/2, salariu fix + bonus la vanzare; (0721.852.202 1658. Pizzerie cu program non-stop angajeaza livratori cu masina personal, zona centrala, colectiv placut, program flexibil, salariu + bonusuri la comenzi; (0721.852.202 1659. Portar. Pensionar la limita de

varsta pentru functia de partar scara bloc angajeaza asociatie de proprietari; (0738.162.193 1660. Preaparator pizza fara experienta DominoÂ’s pizza angajeaza preparator pizza.Suntem pasionati sa excelam in tot ce facem. Nu este nevoie de experienta te vom invata noi tot ce trebuie sa stii. 1.400 L; (0743.664.667 recrutare@dominos-pizza.ro 1661. Pregatitor vopsitor ?i tinichigiu auto cu experienta, pentru service multimarca din sectorul 2. Se ofera salarizare atractiva; (0724.756.215 1662. Pregatitori si muncitori necalificati, mobila. Angajam personal pentru industria mobilei, pregatitori si muncitori necalificati.Contract de munca indiscutabil si salariu bun; (0784.818.455 vatafu@vopsimlemn.ro 1663. Pregatitori vopsitorie industriala angajam personal calificat/necalificat pentru vopsitorie industriala. Salarii 18002500 net+bonuri de masa. Program 8-17 luni-vineri. Transport de la Cora Pantelimon. 1.800 L; (0733.972.912 office@nhdp.ro

1679. Receptionera cu sau fara experi-

enta pentru un post de receptie, raspuns la telefon etc. Carte de munca, salarizare 2000 ron/luna plus sporuri, program 8h/zi. Urgent, zona Piata Unirii; 2.500 L; (0728.025.622 1680. Receptionera loc de joaca, angajam receptionera, sociabila, punctuala, program in ture, sector 6; (0733.912.005 office@jollero.ro 1681. Receptionera pentru hotel din sectorul 3, Titan, carte de munca, salariu atractiv. Program 10 ture pe luna. 1.250 L; (0721.720.751 1682. Receptionera sala de fitness, angajam receptionera, salariu atractiv, diverse beneficii, mediu de lucru placut. Cautam o persoana serioasa, sociabila, sector 6, (0744.302.122 mina_augustin@yahoo.com 1683. Receptionera cu experienta pt.

salon de infrumusetare, salariu pt. inceput 1.800lei + cm platita pe 8 ore, zona metrou Gorjului. Va rog cv pe mail., 1.800 L; (0744.128.929 offece@cmstill.ro 1684. Receptionera hotel cu sau f?r? experienta, buna cunoscatoare a limbii engleze la nivel conversational, responsabilitate, corectitudine, spirit de munca in echipa. Relatii la tel., (0729.881.116/ 0722.310.005 marius@irisa.ro 1685. Receptionera hotel in Delta Dunarii Hotel din Delta Dunarii angajeaza receptioner / receptionera. Salariu net 2.500 lei/luna. Se asigura cazare si masa. Interviul in vederea angajarii va fi in Bucuresti, 2.500 L; (0727.583.526 office@deltaboutique.ro 1686. Receptionera pentru clinica

stomatologica situata in sectorul 1. Asteptam CV pe adresa email. Tel: (0758.396.333 office@dentiq-atelier.ro 1687. Receptionera pentru salon de infrumusetare, post disponibil in Floreasca, Lujerului si Tmpuri Noi, 1.500 lei fix plus bonusuri, posibilitati de avansare, program in ture, un weekend liber, un weekend lucrator, contract full time. 1.500 L; (0728.498.725

brie, angajam ospatar, program full time, conditii de munca avantajoase, castiguri substantiale. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; 2.000 L; (0762.295.524 mustata.alexandra95@gmail.com 1703. Restaurant US anagjeaza personal Restaurant in centru vechi, angajam personal: ospatari/te, ajutor bucatari, femeie la vase. Rog seriozitate. (0732.857.170 Mikecrazyhy@icloud.com 1704. Restaurator (metal, dispozitive

optice, lemn, mecanisme fine), electrician, tamplar, lacatus mecanic, lacatus tamplarie PVC si aluminiu, slefuitor si muncitori necalificati cu abilitati tehnice. Relatii de luni- vineri in intervalul 10- 16 si CV la e-mail. (0741.019.435 vctrbota.bota@gmail.com

«««««««««««««««««« 1705. RIGIPSARI, 110-130 LEI/ZI, AJUTOR RIGIPSAR 80-90 LEI/ZI, CONTRACT DE MUNCA 8 ORE, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE; (0733.981.422

«««««««««««««««««« 1706. Rigipsari, zugravi, faiantari, insta-

latori, electricieni oferim carte de munca si eventual cazare. Dorim seriozitate; (0727.192.883 bogcraft1@gmail.com

1712. SC Compania de Paza R.O. anga-

jeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov (Popesti Leordeni). Agenti interventie, program 24/48, pentru Bucuresti si Dragomiresti. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime de operare calculator, pentru cladiri birouri situate in Bucuresti si Ilfov; (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro

1713. SC Compania de Paza R.O. angajeaza dispeceri (femei si barbati), sefi de tura, agenti de securitate, aspect fizic placut, pentru centrul comercial (Mall), situat la circa 150 de metri de statie de metrou (central Bucuresti). Tarif orar incepand cu 8 lei pe ora, in functie de postul ocupat; (0720.722.193 angajare@companiadepaza.ro 1714. SC Egy United SRL angajeaza

urgent shaormar. Detalii la tel. (0762.888.365

1715. SC Koson Junior Grup anga-

jeaza bijutier cu experienta, detalii la numarul de telefon: (0724.070.265

1716. SC Logos Corporate SRL angajeaza legatorese, montatori mobilier si operatori mase plastice. Cu o experienta de mai bine de 20 de ani pe piata romaneasca in domeniul productiei plublicitare, echipa Logos (021.250.81.93 secretariat@logospromo.ro 1717. SC Magic Hands Cosmetics SRL cauta frizeri si frizerite cu experienta sector 5; (0766.225.434 1718. SC Pala angajeaza urgent femeie de serviciu pentru birou, in Afumati (langa Doraly), detalii la telefon: (0755.015.890 1719. SC Triada Prod Impex SRL angajeaza instalatori apa canal, dulgheri, constructori drumuri, calificati, salariu atractiv. Relatii la tel.; (021.335.71.20/ 0743.231.102 1720. Schelari, montatori schele. Cerinte: seriozitate, punctualitate, experienta in lucrul pe santier, permis conducere cat. B. Detalii la tel. 0730.250.001 de luni pana vineri, orele 09.00-17.00. (0730.250.001 cariere@azzurra.ro 1721. Scoala Postliceala FEG Bucuresti scoate la concurs postul didactic Managementul Proiectelor de Sanatate, catedra Medicina Generala. Dosarele se depun in perioada 12-16.03.2017 la sediul scolii. (021.311.10.54 1722. Sebastian- Casa Bia angajeaza barman, program 6/1, program 12-23, salariu 3000 lei tips, ospatar program 2/2, (0769.250.897 1723. Secretar notarial, redactare acte, cunoscator PC. Rog seriozitate, e-mail: (021.320.44.14 notariat.mn@gmail.com 1724. Secretara angajam secretara cu experienta, cunostinte operare PC, minim studii medii, engleza nivel conversational. Rugam seriozitate; (0729.092.034 geso_office@yahoo.com 1725. Secretara cu minmim 3 ani experienta si cunostinte PC pentru complex comercial din Bucuresti. sector 2. contact intre orele 13:00 si 19:00. CV la mail: (0761.589.337 rotarumasoud@gmail.com 1726. Secretara persoana organizata, agila, inteligenta, responsabila, pachet Office avansat, capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte solide de limba romana, permis auto cat. B. 2.000 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 1727. Secretara Societate zona piata

Domenii angajeaza persoana cu studii superioare finalizate sau in curs pentru activitati de promovare si birou. Cerinte: creativitate, cunostinte IT, grafica, engleza CV la e-mail:office@brodona.ro office@brodona.ro 1728. Secretara cu sau fara experienta

angajam, comunicativa, punctuala, cunostinte minime operare calculator; (0371.477.855

1729. Secretara, firma de curierat angajeaza secretara cu experienta, cerinte: operare PC, abilitati organizatorice si persoana comunicativa. Trimiteti CVul pe mail, tel. (0758.888.877 ana.mihai@hermes-curier.ro 1730. Secretariat, contabilitate primara, angajam personal pt activitati de contabilitate primara si secretariat, abilitati organizatorice si de planificare, cunostinte operare PC, studii medii, (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro 1731. Secretariat/contabilitate primara, angajam secretara serioasa si responsabila, cunostinte contabilitate primara, cunostinte operare calculator. Capacitatea de a lucra cu termene limita. Capacitate de organizare a timpului si a sarcinilor; (0726.444.496 office@eisol.ro ; office@investprod.ro 1732. Security Division AEK angajeaza agenti securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizare gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii la tel./ e-mail: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro 1733. Sef de magazin Shop &Go, acum, cu experienta, salariu net, 2.500 L; (0729.495.499

1707. Rio Bucovina, parte a grupului Maspex Polonia, angajeaza stivuitoristi si manipulanti marfa pentru depozitul din Chitila. Se ofera salariu motivant si tichete de masa. Transportul este asigurat de la metrou statia 1 Mai (Piata Chibrit). Relatii la tel. (0742.220.513/ 0744.437.845

1734. Sef de productie panel PVC (pentru tamplarie PVC). Locatie Voluntari. CV la mail. Salariu pleaca de la 2000 ron+bonusuri din productie. 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

1708. RPG Security angajeaza agenti de

1735. Sef de tura pt. restaurantele Tak-

interventii calificati cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Salariu net 2.100 Lei. Programari interviu la telefon 2.100 L; (0219534 emil.petcu@rpg.ro; hr@rpg.ro 1709. S.C Gironde Conf angajeaza van-

zatoare pentru magazin confectii imbracaminte. Asteptam CV la adresa: personal@gironde.ro

S.C. EDWARDS SRL ANGAJEAZA INSTALATORI/ TEHNICIENI ELECTROMECANICI PT. DEPARTAMENTUL SERVICE TRATAREA, POMPAREA SI EPURAREA APELOR; (031.540.50.00 OFFICE@EDWARDS.RO

1710.

1711. Salon de infrumusetare, Cris Beauty Lux, situat pe sos. Berceni nr. 23, vizavi de Spitalul Obregia, angajeaza personal calificat pentru urmatoarele posturi: coafor, manichiura, cosmetica; (0774.489.519/ 0721.441.790

sim, program 15 zile pe luna, 2500 + masa + transport 2.500 L; (0727.561.605/ 0764.231.514 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1736. Sef depozit accesorii mobila si pal

melaminat SC Decopal Exim SRL angajeaza sef depozit cu vanzare accesorii mobila si pal melaminat cu experinta in domeniu pentru gestionare marfurilor din depozit, intrari/iesiri. (+40745667788 maged.kharabit@decopal.ro 1737. Sef schimb la departament productie, cunostinte mecanica, electrica sau electrotehnica, coordonare echipa 15-30 muncitori/schimb, avantaj experienta in industria alimentara. Se lucreaza pe linie de imbuteliere. (021.667.00.20 office@zarea.ro 1738. Sef statie distributie carburant, sef

punct de lucru, doar cu experienta, pentru statie distributie carburant, zona Pipera -Tunari, Sos de Centura. Salariu motivant, program flexibil. Programari interviu la tel. (0768.586.400 mirelagheorghe23@yahoo.com 1739. Sef tura spalatorie auto angajam

sef tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


12 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

19

4

LOCURI DE MUNCÅ 1791. Sofer buldoexcavator Comuna Berceni, urgent, deservent mecanic, permis corespunzator cat C. Experienta, seriozitate, profesionalism. Salariu atractiv plus bonususuri, plata chiar si la zi. (0721.609.050 adycrystrans@yahoo.com 1792. Sofer C masina 7,5 t angajam

urgent pentru distributie bauturi pe oras si zone aproapiate de oras. Salariu: 2.3003.500 Ron + bonuri 200 Ron. Program:8 ore L-V. Zona Clinceni. Detalii la telefon 3.500 L; (0733.409.308 1793. Sofer camion cu macara categ. C.

Societate comerciala angajeaza sofer categoria C cu atestat pentru camion cu macara , curse doar Bucuresti si Ilfov. (0762.203.264 bostinagabriel@yahoo.com

1794. Sofer camion frigorific, 20t. Curse

locale. Sofer camion frigorific, 20t. Curse locale. Depozitul se afla in sectorul 4, langa magazinul Metro. 1 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com 1740. Sef unitate, sefi sala, ospatari,

bucatari, aj. bucatari, barmani-experienta meniu romanesc, restaurant, terasa, piscina Casa de Piatra, Pustnicul, Branesti, angajeaza pt. per. nedet. maxi 503 de la Cora Pantelimon. Raspund tel. dupa ora 12:00 sau sms; (0767.079.463 1741. Sef, sefa tura benzinaria Mol Tim-

puri Noi. Benzinaria MOL Timpuri Noi angajeaza sef/a tura. (0724.528.622 timpurinoi@molromania.ro

SERVICE GLUCOZA, ZONA TEI, ANGAJEAZA MECANIC AUTO CU EXPERIENTA. SALARIU ATRACTIV - MUNCA IN ACORD. RELATII LA NR.: (0741.256.092

1742.

1743. Service GSM Lazar Crangasi

angajeaza tehnician GSM. Cu sau fara experienta.Experienta in domeniu constituie un avantaj. Asteptam CV-ul dvs la adresa de email, 3.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 1744. Seva club si restaurant angajeaza

personal pentru bucatarie. CV pe mail. (0722.317.329 bartenders2006@yahoo.com

1745. Shaormar Angajam personal cu

sau fara experienta pentru fast food in Otopeni, se lucreaza doua zile si doua libere, contract de munca norma intreaga, transport platit, o masa calda gratuit, 1.800 L; (0721.462.315 almevi.marian@yahoo.com

1763. Societate panificatie anga-

jeaza in Dascalu Ilfov: soferi distributie, personal calificat productie panificatie-patiserie; (0725.808.809 contact@unicereal.ro 1764. Sofer angajez sofer taxi, carte de munca, masini foarte bune si foarte bine intretinute, plan 110 lei si 115 lei, (0761.061.147/ 0722.703.737 Floremiexpert@gmail.com 1765. Sofer Brutarie, cofetarie angajam

sofer, punctul de lucru in Pipera rond OMV. Program 7-16, cu 2 zile libere, detalii tel.; (0741.777.509

1766. Sofer Capricciosa livrari situat in

zona de nord-Aviatiei angajeaza personal pe tru postul de sofer (livrator) categoria b. Detalii telefonic. (0726.262.873 anna_simion27@yahoo.com 1767. Sofer categoria C pentru

camion de 7,5 tone distributie in tara angajam pentru firma. (0723.080.876 1768. Sofer cu masina firmei pentru Uber Romania. Conditii: varsta minim 22 de ani, permis minim 1 an 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1769. Sofer Firma cu experienta si o

vechime de 11 ani in domeniul transporturilor, cauta soferi minim categoria B pentru transport produse alimentare cu utilitare frigorifice. Oferim salariu motivant. (0725.529.220 steel.trans@yahoo.com 1770. Sofer inchiriez auto pentru proto-

1746. Shaormar Mister Kebab isi

col, Uber Select si Taxify. Varsta minim 25 de ani. Detalii la telefon. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1747. Shaormar cu experienta pentru

1771. Sofer laborator cofetarie zona Foisor, angajeaza sofer cu experienta, program L-V, salariu 2000 lei plus bonuri de masa. CV la office@sweetela.ro. 2.200 L; (0726.012.806 office@sweetela.ro

mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 3.000 L; (0721.303.303 shaormeria La Baiatu, ture zilnice de 9 h program 11:00-20:00 2 500 lei/ luna in mana, un liber pe sapt, proba de lucru oricand 9-11 sau 15-19. Str. Mendeleev 7-15, Piata Amzei, sector 1 2.500 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 1748. Shaormar grataragiu (preparator meniuri) cu experienta pentru unitate fast food pentru prepararea si montarea meniurilor. Zona Orhideelor; (0762.570.925 mihaiandrei1991@yahoo.com 1749. Shaormar, Taksim angajeaza

shaormar cu experienta in locatiile Vitan, Promenada program 15 zile pe luna salariul de 2400 lei 2.400 L; (0727.561.605/ 0764.231.514 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1750. Shaormari cu/fara experienta Primo fast food, angajeaza shaormari cu si fara experienta. Salarii atractive, bonusuri, target la vanzari, tips; (0767.599.151 office@primofastfood.ro 1751. Shaormari, firma situata în

Cora Pantelimon angajeaza cu salariu atractiv, shaormar cu experienta; (0735.080.116 aldox1751@gmail.com 1752. Shaormist. Fast Food din

Bucuresti (zona Stefan cel Mare) angajeaza: Shaormisti. Cei interesati pot suna la (0747.333.102 1753. Shop&Go Branesti angajaza per-

sonal cu domiciliul in Branesti sau din apropriere. Program 8 ore, doua zile libere. Detalii suplimentare oferim la interviu. Rog cv la adresa de mai jos. 1.400 L; (0723.322.090/ 0723.322.090 cristianmatea@gmail.com 1754. Sigemo angajeaza operator fac-

turare consultant vanzari anvelope si vulcanizator. Se ofera: un loc de munca sigur, salariu atractiv, cursuri de pregatire, tichete de masa, prime de sarbatori (0736.404.156 gelu.florea@sigemo.ro 1755. Simigeria Luca angajeaza: mod-

elatori, vanzatoare, ajutor pizzar. Oferim salariu motivant, sistem de bonusare si un mediu de lucru placut. Asteptam persoane ambitioase si cu simtul responsabilitatii. 1.850 L; (0744.783.217/ 0723.059.813

1756. Socar angajeaza la Statia Peco Brasov. Socar angajeaza lucrator gestionar statie peco: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV: recrutare@socarpetroleum.ro 1757. Socar angajeaza la Statia Peco

1772. SOFER pe masina firmei in relatia

cu UBER. Salariu fix+bonusuri. Detalii la telefon, (0784.039.818/ 0726.449.876 1773. Sofer pe termen lung, sofer de tir

6 angajeaza agent paza (femei) cu sau fara atestat. Program de lucru 8 ore/zi, salariu net, plata transport, tichete de masa, o masa calda, 1.300 L; (0732.672.654

1761. Societate Comerciala Sector

6 angajeaza agent paza cu atestat. Progtram de lucru 12/48. Informatii la: (0732.672.654 1762. Societate de Constructii anga-

jeaza pentru postul de lucru din Bucuresti: zidari, zugravi, sudori electrici, electricieni, tamplari lemn, tamplari PVC, lacatusi. Salariu atractiv. Relatii la: (0725.562.642

enta minim 3 ani pentru transport piese auto pe masina 3,5t. Contract de munca individual, salariu de 2.200 euro/ luna + salariu pe tara (tarif 1,5E/ min+tva) 2.200 {; (0900.310.110/ 0900.310.110 1798. Sofer cat. B si soferi profesionisti pentru societate profil materiale constructii (0728.777.535 contabilitate@presto.ro 1799. Sofer cat. B+C+E transport intern,

experienta min. 3 ani in distributie si pe tandem. Cunostinte minime de mecanica. Card tahograf, atestat si analize medicale valabile. Disponibil la deplasari. Oferim si cerem seriozitate (0723.638.194/ 0799.761.542 office@fwd-transport.com 1800. Sofer cat. B, M&V International

sector 3, angajeaza sofer Categoria B (persoana energica, studii medii, experienta auto 3.5 To), se ofera salariu fix, bonuri de masa, program luni-vineri 0917:00; (0744.326.655/ 021.320.46.27 1801. Sofer cat. C cu experienta in dis-

tribuie. Program: Ma-S.Salariul 2300 net. Pentru detalii tel. 2.300 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com

1775. Sofer pentru comunitate card tahograf atestat marfa 2 luni cu 2 saptamani acasa. (+40731027409/ +40731027409 dumitru.mihai34@yahoo.com 1776. Sofer pentru diferite deplasari in

tara si in oras. Program de lucru: 06:30:00 - 18:00. Salariu 2.900 de lei/luna brut. Se face carte de munca. (tarif. 1,5 e/min+tva). 2.900 L; (0900.310.110

1777. Sofer pentru Uber Select si pentru

aplicatie online cu masina firmei 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1778. Sofer profesionist in zona Otopeni

(Balotesti), Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.000 L; (0766.559.278 1779. SOFER profesionist. Firma ce activeaza in domeniul frigotehnic, angajeaza sofer profesionist, (0727.744.896 coinsfri2006@yahoo.com 1780. Sofer Societate comerciala situata

in Jilava, judetul Ilfov angajeaza sofer distributie (atestat transport marfa C) pentru Bucuresti si imprejurimi pentru auto 7,5 to; (0769.092.633/ 0769.250.759 office@sare.ro

1781. Sofer taxi cu atestat taxi, masina

Dacia Logan cu GPL, detalii la tel. (0768.237.779

1782. Sofer taxi cu atestat, in sectorul 3 sau 4, Logan GPL - benzina, plan 12 ore; 60 L; (0774.489.073 1783. Sofer taxi, angajez;

(0727.345.946

1784. Sofer Uber, masina Dacia Logan

cu GPL, detalii la telefon. (0768.237.779

1787. Sofer autocamion abroll

5000/luna, soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere experienta min. 3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. Salariu 3900 lei+50 ron diurna pe zi +bonus km efectuati. 5.000 L; (0725.333.503 1788. Sofer autocar Firma de transport

persone din Bucuresti angajeaza sofer pentru autocar, cerinte: permis auto cat D, atestat transport personae, card tahograf. Obligatoriu experienta, tinuta decenta si seriozitate. (0769.956.221 contact@transport-personal.ro 1789. Sofer B+E Firma de constructii

angajeaza soferi categoria B + E; (0723.567.941

1790. Sofer B, C pe Mitsubishi Canter (7450 kg). Locatie Voluntari. Salariu 2300 ron. CV: 2.300 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

1822. Sofer de taxi cu atestat, pe Logan,

aer conditionat full, gaz colantate la taxi Pelicanul, Sprinter si Expres Taxi la plan de 500 Lei pe saptamana. Oferim la ramanere pe o perioada de 10 luni 1 an jumate in functie de masina (0767.621.745

1823. Sofer de taxi, pe Renault Fluence,

excelenta stare de functionare, la 24/h. Ofer si pretind seriozitate. Contract munca 8 ore. Masina este autorizata la aeroport (0729.811.197

1824. Sofer de tir E5 cu atestat marfa si card taho pentru curse relativ regulate si scurte în jurul capitalei. Oferim salariu atractiv plus bonusuri. Rugam seriozitate si experienta; (0723.666.475 1825. Sofer distributie SC Agrirom, filiala

Bucuresti angajeaza sofer distributie cu experienta. Pentru mai multe detalii intre orele 9:00-17:00, cerem si oferim serioazitate. (0731.370.464 catalinivan@agrirom.ro

1826. Sofer distributie bauturi, Dagmar angajeaza sofer cat. B pentru distributie bauturi pt. depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 - 18 00 (0722.226.579/ 0722.317.406 radu.rizescu@gmail.com 1827. Sofer distributie Bucuresti, permis

B+C conducator auto profesionist B+C, atestat transport marfa, studii medii, experienta pe un post similar. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com

1828. Sofer distributie, firma importatoare de piese auto angajeaza pentru Bucuresti. Cerinte: permis cat. B, muncitor, corect, punctual, (0725.535.539 1829. Sofer livrare pizza pizza program

2 (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 1830. Sofer livrari, firma catering anga-

jeaza sofer pentru livrari catre clienti si achizitii marfa. Viitorul nostru coleg trebuie sa fie serios, respectuos, corect, amabil (0720.533.482

1844. Sofer profesionist cu experienta minim 5 ani, transport international ruta Romania- Bulgaria- Grecia- Romania, prelata- duba frig. 20 tone, camin 7,5 tone- locale Bucuresti tara Romania, camion 3,5 tone locale, Bucuresti. (0722.711.117 1845. Sofer profesionist tir pentru intern,

detalii la telefon, salairu atractiv, peste 3.500 L; (0736.344.028/ 0767.640.218 1846. Sofer profesionist ADR distributie din Bucuresti Candidatul ideal: permis de conducere, categoriile B si C, E, atestat transport marfa, atestat ADR, experienta pe un post similar, capacitate de asimilare rapida, 3.000 L; (0741.102.127 office@std-logistic.ro 1847. Sofer profesionist B+C pentru distributie marfa transport intern. Atestat valabil, cartela tahograf valabila, experienta minim 3 ani distributie marfa; (0723.283.903 ionescu@defne.ro 1848. Sofer profesionist cu atestat Mecano Valmar angajeaza sofer profesionist cu categorie C si E pentru transport utilaje. Sfoerul trebuia sa aiba obligatoriu atestat. Locatia platformei este in Buda, Brgadiru jud. Ilfov. (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 1849. Sofer profesionist pe tir, detinator

de card tohograf si atestat marfuri generale, pentru transport intern, angajeaza firma. (0735.552.682 1850. Sofer profesionist Scania R420

Tandem lungime 19 metri, transport international si intern, detinator permis cat B, C+E, atestat de marfa, card tahograf, contract de munca, diurna, 3.500 L; (0765.701.050 office@agrobiobrichet.ro 1851. Sofer profesionist tir cu ates-

tat de marfa si card tahograf pentru Comunitate, angajeaza societate comerciala. Salariu 2.000 {; (0724.275.244 1852. Sofer profesionist TIR pentru

transport intern, posesor permis conducere categoria C+E, atestat profesional pentru transport marfa (0744.574.389 roxiri.dumitru@gmail.com 1853. Sofer profesionist tir curse tur-retur

jeaza sofer livrator (categoria B) pentru livrari la domiciliu. Oferim: contract de munca, salariu motivant, tips, program de lucru flexibil, pentru detalii sunati la nr. afisat, (0733.102.737

intern si Ue, posesor permis conducere categoria C+E, atestat profesional pentru transport marfa, card digital pentru tahograf (constituie un avantaj), experienta pe rute europene (constituie un avantaj); (0744.574.389/ 0745.025.774 roxiri.dumitru@gmail.com

1832. Sofer livrator auto personal, com-

1854. Sofer profesionist, angajam sofer

1831. Sofer livrator Restaurant anga-

panie multinationala deschide noi locatii in: Pipera, Stefan cel Mare, 13 Septembrie, Crangasi si nu numai 5.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

cu categ c, in Popesti - Leordeni pe vidanja (instruire la locul de munca). Se ofera cazare pentru cei din provincie, salariu motivant; (0730.612.742 office@kanal.ro

1802. Sofer cat. C+E distributie marfa,

intern; (0723.349.975

marfa alimentara. Informatii la: (0725.054.395

persoane, angajeaza Flamura SA. Program luni - vineri (8 ore), masina de serviciu, salariul 1160 lei net (1900 brut) + tichete de masa. Telefon: (0724.135.242

1811. Sofer categoria B, experienta pe dube de 3.5 tone Laborator de cofetarie patiserie angajeaza sofer categoria B cu experienta pe dube de 3.5 tone. Salariu 1.800 lei plus bonuri de masa, 2.000 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 1812. Sofer categoria C Aprovizioneaza marfa de la furnizori si o livreaza la clientii companiei. Constituie un avantaj atestatul de transport marfa. Loc de munca in Sos Odaii nr. 157-163, Sectorul 1, Bucuresti; (0336.401.262 office@chorus.ro 1813. Sofer categoria C pentru transport

intern (0725.153.320

1814. Sofer categoria C, profesionist (pe

Sofer livrator cu masina proprie pt. Wise Box, companie multinationala de food delivery (livrare la domiciliu/office), 10 lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). CV la adresa de mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

1833.

1834. Sofer livrator pizza, Forever Pizza

angajeaza vanzator la domiciliu cu auto personal sau pe masina firmei pentru livrare pizza la domiciliu, program de zi si de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca; (0722.787.354 1835. Sofer LKW Compania Transport Werk cu sediul in Offenbach, companie ce face parte din grupul Trans International Sped NCA angajeaza soferi cu experienta cu contract de munca pe Germania. Pt info; 1 {; (0745.665.588 madalina@transport-werk.de 1836. SOFER MONTATOR MOBILIER ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.800 L; (0735.887.402

Bucuresti) pentru camion de 7.5 t si 12 t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti (local) si in imprejurimi. Program l-v. Garajul in Caciulati, Ilfov.Salariu 2000 lei. 2.000 L; (0766.559.278/ 0766.559.278

oferim: pachet salarial competitiv: 2.200 Euro/luna, cu plata, intotdeauna, la timp. Program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere 2.200 {; (0738.665.423

1815. Sofer Cifa, angajez;

1838. Sofer pentru depozit pentru distrib-

(0740.308.521

1816. Sofer comunitate, tir, tractionist duba, 6 saptamani + 2 acasa sau perioada de comun acord. Deplasare cu avionul platit de firma. Salariu plus taxe plus diurna - 55 euro/ zi. (0723.611.313 calteximlogistic@yahoo.com 1817. Sofer cu atestat profesional si

ADR pentru camion de 10 t, pentru distributie pe tara; (0745.971.849 1818. Sofer curier pentru sector 5 livrare/

ridicare colete in sector 5, permis cat. B, Forta de munca, Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1700 Lei net luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0766.399.650/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

1873. Sofer taxi, licenta pe Bucuresti, 24 h, cu posibilitate masini la ramanere, plan 110/zi; (0724.258.822 1874. Sofer taxi. Companie taxi angajam

sofer taxi cu atestat la 12-24 ore, urgent; (0768.457.688 1875. Sofer taxi. Societate comerciala

1837. Sofer pentru container comunitate

utie materiale de constructii zona Bucurestii Noi, Straulesti, cautam persoana serioasa. Oferim contract munca, salariu si bonuri masa, mail:comaromtrade@yahoo.com (0744.565.759/ 0765.506.187

1839. Sofer pentru distributie. Firma de distributie sandwish-uri angajeaza sofer pentru distributie si dezvoltare, zona Bucuresti, zona centrala; (0724.396.390

1855. Sofer profesionist, angajez sofer profesionist pe un ansamblu cap tractor semiremorca prelata cursele se fac in regim de circuit in tara program lunivineri, (0766.536.179 1856. Sofer profesionist, firma de transport angajam sofer profesionist pe extern tur - retur. Salariu avantajos; (0763.876.934 1857. Sofer profesionist, transport frigorific. Distributie. Camioane 12to MTMA (poze). Pachet salarial atractiv. Garaj sect. 6. Camionul se intoarce la garaj in fiecare zi. Decontare transport (motorina); 3.500 L; (0738.548.371 dan.aftrans@gmail.com 1858. Sofer profesionist, zona Colentina;

(0731.038.195

1859. Sofer profesionist. SC angajeaza sofer profesionist cat. C si B si manipulator marfa. 0214304755 (0720.072.561/ 0722.218.726/ 0723.294.725 1860. Sofer taxi angajam echipaj pentru

Logan colantat la Dartex, schimb pentru zona Popesti logan Dartex, schimb de noapte pentru zona Iancului masina colantata Speed, schimb de noapte Drumul Taberei Logan Taxi 2000 (0733.956.240 nicoleta.costea@serviceprompt.ro 1861. Sofer taxi cu atestat de zi, la 12 ore, 75 ron, 2 aplicatii, statie pe Chevrolet Aveo 2008, cu licenta pe Bucuresti, se poate face si aeroport daca aveti ecuson, masina este colantata la Taxi As. (0760.544.687 1862. Sofer taxi cu atestat valabil, dispecerat Speed Taxi, la 24 h, plan 110 lei; (0763.361.901 1863. Sofer taxi cu atestat, dispecerat

Cristaxi la 24 h, plan 100 lei; (0763.361.901

1901. Soferi Societate Comerciala anga-

jeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6, 1.500 L; (0723.670.538

1877. Sofer TIR prelata, ruta RO. Salariu

1902. Soferi autobetoniera. Societate producatoare de betoane angajeaza soferi autobetoniera, pentru punctele de lucru din Bucuresti- Ilfov. Cerinte: permis categoria C, atestat profesional; (0730.013.814 george.dragne@generalbeton.ro

1.000 lei + 0.30 Ron/km. Sambata, Duminica acasa. Rog seriozitate. Accept si pensionari. Mai multe detalii la telefon; (0768.270.750 agroiuli@yahoo.com 1878. Sofer Tir, angajeaza Societate Constructii Metalice din Bucuresti, zona Pallady sector 3. Pentru detalii sunati la: (021.345.26.23

1841. Sofer pentru Uber cu masina

1867. Sofer taxi pe masina noua sau

firmei. Se ofera salariu fix + bonusuri+telefon de service. Pentru detalii va rog sa sunati 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1819. Sofer curier sector 1 pentru subcontractor GLS, livrare, ridicare colete sector 1, permis cat. B. Forta de munca. Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu intre 1500 - 1700 lei net luna. Auto acasa, Depozit in Sos. Alexandriei, Bragadiru, (0740.752.293/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

1842. Sofer personal cu minim 3 ani

1820. Sofer Dacia papuc experienta minim un an, plus munca în depozit produse chimice. Avantaj carnet ADR, domiciliu sector 2 sau 3 (zona Republica); (0770.462.440/ 021.256.26.30

1843. Sofer personal cu vechime minim 10 ani si experienta de protocol, nefumator, preferabil din sect. 1 si 2. Relatii la tel. CV pe mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

experienta 8 ore pe zi 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

veche Logan 20111-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Drumul Taberei sau imprejurimi. Cautam si schimb pe Drumul Taberei (0728.005.505 1868. Sofer taxi Pelicanul, plan de la 100

ron. Speed taxi plan de la 110 ron .cm 8 h; (0724.205.996 claudiu_wst@yahoo.com 1869. Sofer taxi cu atestat pe Logan,

gpl, colantat Speed Taxi, cu carte de munca, 24 ore; (0722.218.536/ 0768.036.862

1903. Soferi C+E. Societate comercial?

angajeaz? soferi pe capete tractor cu semiremorci necesar experienta salariu atractiv plus prime detalii la telefon: 3.500 L; (0728.825.612

firmei, fizic ingrijit, caracter dinamic, cu un minim de 10 ore pe zi de munca, salariu intre 700-800-1000 Ron saptamanal, bonus de 50 Ron ptr fiecare dumica muncita (0723.861.862

1904. Soferi cat. B si agenti de vanzari,

1881. Sofer Uber firma serioasa anga-

1905. Soferi categoria B sau B, C, E,

1883. Sofer Uber program luni-sambata, 10 ore zi, duminica libere. Se ofera masina firmei 24/24 ramane la sofer, carburant, telefon serviciu, salariu motivant plus bonusuri, salariu 2000 lei, posibilitate angajare (0726.435.633 transportdesingauto@gmail.com 1884. Sofer Uber, persoana serioasa cu aspect fizic ingrijit, salariu saptamanal plus prime depasire target, program flexibil si masina 24/24. (0723.861.862 1885. Sofer Uber, salariu de minim 2000

se ofera si cazare. (0734.525.448 Ofertabeton@gmail.com

aplicati cu CV la mail. 3.500 L; (0748.816.645 dhsl1@yahoo.com 1906. Soferi categoria B, Societate

Comerciala sector 6, angajeaza soferi categoria B pentru transport marfuri alimentare. Program de lucru 2 schimburi. Salariu net+ tichete de masa; 1.600 L; (0735.302.907 1907. Soferi categoria C betoniere;

(0728.729.147

1908. Soferi categoria C pentru CIFA SC

transport marfa, cu sediul in Bucuresti sector 2, (0735.275.795/ 0730.444.450 hr@cdy.ro 1909. Soferi categoria C+E comunitate;

(0728.729.147

1910. Soferi categoria C, salariu atractiv;

(0765.501.818

1911. Soferi categoria C, stivuitori,

ron/luna. Firma noastra detine flota de masini pentru activitatea de logistica in regim de transport persoane Uber. Firma este una din societatiile afiliate serviciului Uber, TaxiFy, Black Cab. 2.000 L; (0747.953.371

manipulanti marfa barbati cu experienta salariu 1700-2200 lei net + bonuri de masa, program 8h/zi L-V, transport asigurat, contract nedeterminat, detalii la telefon; (0725.477.438

1886. Sofer, depozit materiale de con-

1912. Soferi categoria D, asigur cazare;

structii zona Bucurestii Noi - Straulesti, angajeaza sofer pentru distributie persoana serioasa. Oferim contract munca, salariu si bonuri masa; (0744.565.759/ 0765.506.187 1887. Sofer, societate comerciala situata

in Jilava, judetul Ilfov angajeaza sofer distributie (categoria B) pentru Bucuresti, salariu atractiv (0769.250.759/ 0769.092.633 office@sare.ro 1888. Sofer, vanzator(oare); (021.312.30.07/ 0720.624.450/ 0763.528.955

1889. Sofer, agent, aprovizionare, oportunitate Agent de aprovizionare pentru un lant important de restaurante, buna comunicare si mentinerea relatiei cu furnizorii, punctual, monitorizarea stocurilor, permis cat. B, salariu atractiv+bonusuri lunare. (0767.303.667 alexandru.obarsanu@gmail.com 1890. Sofer, carnet profesionist, pentru firma salubrizare pe masina autogunoiera sau autocontainera; (021.316.16.61 1891. Sofer, picol, ospatar, ajutor bucatar, femeie la vase pentru restaurant, zona Lizeanu. Exclus provincia; (0725.410.041 1892. Sofer- livratori auto vinzatoare,

1893. Sofer. Firma transport, sector 6,

1866. Sofer taxi masina noua Dacia Logan full, carte de munca la 8 ore plus alte facilitati. (0727.537.733/ 0746.129.799 alexcalin1989@yahoo.com

turi, cu punctul de lucru langa Carrefour Militari, (021.778.03.98

national din Bucuresti angajam conducator auto in trafic international; curse turretur Oferim si solicitam seriozitate si corectitudina. (0745.652.561 biftrans@gmail.com

1865. Sofer taxi la 24 h, Logan, full, ben-

1840. Sofer pentru firma curierat, pentru autoutilitara 3.5 tone pe Bucuresti. Pentru relatii sunati la tel. Program de luni pana vineri. Salariu net 2300 lei. 2.000 L; (0721.877.777 bocanila.laurentiu@yahoo.com

1899. Soferi pentru firma distributie bau-

1876. Sofer TIR Firma de transport inter-

(sau echipaj). Sector 2 sau 3. Masini bune. Rog seriozitate maxima, (0721.970.518 zina+ GPL, 100 L; (0722.443.453

1898. Soferi Firma inchiriere auto cautam soferi Uber, Taxify aveam masini premium diesel sau gpl cu chirie f. Mica sau la ramanere, program flexibil carte de munca si plata la saptamana. Masina ramane la dvs 24/7, 2.500 {; (0761.991.992 MIHAI@DIRECTAUTOTOUR.RO

1900. Soferi pentru firma distributie. Se ofera contract de munca, salariu de baza 1.600 Lei, plus bonusuri 200-400 Lei. Cerinte: permis cat. B si studii, minim liceul 1.600 L; (0722.393.383

casiera, femeie vase, ajutor bucarari si livratori. Pentru Bistro zona Unirii. Salari intre 1500 si 2000 lei. 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

1864. Sofer taxi cu contract de munca

1897. Soferi cu masina personala, nu mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

angajam soferi taxi, masini Dacia Logan Privilege II, 0 km, (navigatie, clima automata, camera). Contract de munca 8 h, acces aplicatii (Clever, Star, Pelicanul), internet nelimitat, 135 L; (0722.644.702

stare impecabila, cu instalatie gaz, venituri cuprinse intre 700-1000 ron saptamanal. Colaborez si cu soferi care vor sa lucreze cu masinile personale. (0726.605.606 Paraschivoiutraian@yahoo.com

1807. Sofer categoria B transport

1810. Sofer categoria B, pentru transport

12/24 h, licente pe Bucuresti; (0766.569.144

1882. Sofer Uber pe masina firmei in

1806. Sofer categoria B Magazin de materiale pentru instalatii sanitare angajeaza sofer categoria B. 11 {; (0741.141.025 office@cripal.ro

pentru distributie produse alimentare. Relatii la telefon (0746.731.022

taxi (0767.002.420

1872. Sofer taxi pe masini 2014-2015, la

jam soferi in cadru perfect legal pentru relatia Uber, detinem florta Chervolet Aveo echipate GPL, stare impecabila, mentenanta este asigurata de noi revizie, ulei filtre etc, (0723.861.862

ciala cu sediul in Tunari Ilfov angajeaza sofer categoria C cu atestat pentru autobasculanta 8x4. Asiguram si cazare daca este nevoie. (0762.203.264 bostinagabriel80@yahoo.com

1809. Sofer categoria B, angajam urgent

1871. Sofer taxi cu atestat, fara cazier

1880. Sofer Uber angajez pe masina

1804.

1808. Sofer categoria B experienta pe dube de 3.5 tone Laborator de cofetarie patiserie din sectorul 6, angajeaza sofer categoria B cu experienta pe dube de 3.5 tone. Program 5 zile/saptamana. Salariu 2000 lei plus bonuri de masa. 2.200 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

1870. Sofer taxi cu atestat valabil masini Dacia Logan an 2008-2012. Oferim carte de munca, conditii avatajoase, plan de la 90 lei/24h. Mai multe relatii la tel.; (0765.920.047/ 0737.522.547

1879. Sofer tir. Angajez sofer tir, curse locale salariul atractiv; (0785.203.015

1803. Sofer cat. C, experienta 3,5 t angajam urgent sofer cat. C, pentru distributie locala, sector 3. Program: M-S. Salariul 2300 Ron. Pentru detalii tel. 2.300 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com

1805. Sofer categ. C. Societate comer-

categoria B, cu domiciliu in zona Ghencea, Drumul Taberei. Program lunivineri 8-17; (0744.770.880 premium.aluglass@gmail.com

1759. Societate comerciala cu sediul in

1760. Societate Comerciala sector

1797. Sofer cat. B pentru Franta, Experi-

1774. Sofer pentru aprovizionare, permis

1786. Sofer autobasculanta 8x4, firma constructii cu sediul in judetul Ilfov, angajeaza soferi autobasculanta 8x4, experienta minim 2 ani, fara cazier. Toate atestatele se cer sa fie valabile.Salariul va fi comunicat la interviu. (0724.509.166 proutildepoz@yahoo.com

sector 4, angajeaza in regim de colaborare electrician cu experienta, la telefon 0730339664. CV-uri la email: recrutaripersonal2015@yahoo.ro (0730.339.664 recrutaripersonal2015@yahoo.ro

1796. Sofer cat. B pentru distributie Bucuresti, pt. firma mare din domeniul alimentar. Oferim salariu motivant, bonuri de masa plus prime conform activitatii desfasurate. Detalii la tel. (0722.646.763 sebastiannegro@yahoo.com

Sofer cat. D pentru curse speciale, domiciliul in Bucuresti,s ect. 5 sau 3, salariu 2.500 L; (0745.829.009

1758. Socar angajeaza la statia peco

Vestem, Sibiu lucrator gestionar disponibil pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la mail: recrutare@socarpetroleum.ro

fesional pentru zona Unirii Baneasa sau Pipera rog seriozitate exclus combinatii cu cei ce lucreaza si in alta parte. Masinile sunt foarte ingrijite si fara defecte; (0723.694.128

profesionist, cu atestat valabil pentru urmatoarea ruta: Romania-Turcia, TurciaEuropa si retur. Posesor permis de conducere C+E, experienta minim 3; (0736.655.295/ 0731.378.773 evrak@romkayatur.com

1785. Sofer auto mare tonaj (cimentruck), SC Sut Carpati SA angajeaza in conditiile legii, sofer auto mare tonaj. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si prime de sarbatori. Sunati la tel. de luni pana vineri, intre orele 08-16; (0728.984.838/ 0756.113.095 androneg@yahoo.com

Chiajna, Socar angajeaza lucrator gestionar statie Peco: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la: recrutare@socarpetroleum.ro recrutare@socarpetroleum.ro

1795. Sofer cat D numai cu atestat pro-

1821. Sofer de camion, categoria C E, angajam sofer pe camion cu experienta pe camion cu remorca. Incarcari saptamanale pe Grecia; 1.400 {; (0723.154.159 astronsrl@yahoo.com

angajeaza sofer cat. C, pt basculanta 8x4. Rog seriozitate. Contact: (0728.236.911/ 0771.721.558/ 0771.718.682

1894. Soferi angajam sofer pentru Uber Select si aplicatie pentru aeroport. Varsta minim 25 de ani. Permis de minim 2 ani; 1895. Soferi cat. D, transport persoane

cu atestat si card tahograf pentru microbuz Mercedes Sprinter cu domiciliu in zona Finta, Cornesti, Bilciuresti, Gheboaia jud. Dambovita, etc. (0722.746.055 pacifictrans@gmail.com 1896. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

(0771.722.780

1913. Soferi cu atestat taxi la plan 24

h/zi pe autoturisme Logan nou, benzinaGPL sau soferi cu atestat cu autoturism propriu, minim fabricatie 2013 (021.424.06.75/ 0762.008.075

«««««««««««««««««« 1914. SOFERI DELEGATI CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE; (0752.150.554 HERBARIUMREGIA@YAHO O.COM

«««««««««««««««««« 1915. Soferi distributie permis cat. B, transporta si distribuie marfa conform documentelor, transporta marfa in cele mai bune conditii pentru a evita deteriorarea acesteia. Zona incinta Faur, Bd. Basarabiei 256 (0741.224.220 gigi@trady.ro 1916. Soferi pentru masini select in rela-

tia cu aplicatie online. Varsta minima: 22 de ani. Permis de conducere (de minimum 2 ani) 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1917. Soferi pentru societate transport

persoane, angazam soferi categoria D din bucuresti si zone limitrofe pentru transport persoane. Salariu atractiv. Detalii la telefon; (0730.444.458/ 0730.444.452/ 0730.777.737 office@ci.ro 1918. Soferi profesionisti firma de trans-

port angajez soferi cat. C si E pt. tir , 7.5 tone-16 tone, zona sector 4, Popesti Leordeni, (0723.623.490 1919. Soferi profesionisti pentru com-

panie specializata in domeniul transportului international de marfuri, pe ansamblu 40 tone. Pachet salarial atractiv. Conditii de munca adecvate. (+40741155099 1920. Soferi profesionisti B-C-E pentru transport international tur-retur, Bucuresti - jud. limitrofe, auto 40 tone, de asemenea si pentru transport intern; (0766.070.088

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

12 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1921. Soferi profesionisti tir pentru Ger-

mania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic. Site: www.ullrichgruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de 1922. Soferi profesionisti tir pentru

Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CERER EDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 1923. Soferi profesionisti. Firma de

transport betoane angajeaza soferi profesionisti, permis cat. BC + E, cartela tahograf, atestat marfa, salariu: 3.000 L; (0722.584.703 1924. Soferi taxi Angajam in conditii avantajoase soferi taxi cu atestat valabil. Experienta de cel putin 6 luni. Carte de munca, concediu, sarbatori legale, duminici libere, doua sambete libere, etc. Masini 2014, (0725.100.501 dan_cristianolteanu@yahoo.com 1925. Soferi taxi cu atestat la 12 sau 24

ore, dispecerat la alegere. (0752.110.404 apcristea@yahoo.com

1926. Soferi taxi cu atestat valabil si fara

datorii la alte firme. Aplicatiile Star si Clever incluse, 110 L; (0742.220.002/ 0768.923.613

1927. Soferi taxi cu atestat, fara datorii la alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 110 lei/ zi in functie de masina. Sector 5, 95 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 office@etic-asigurari.ro 1928. Soferi taxi cu atestat,12 h echipaj si 24 h singur,relatii la tel. Dacia Logan 1.6 benzina+gpl. (0754.027.082 miunicolae1958@gmail.com 1929. Soferi taxi pentru firma, doar cu

atestat valabil, masini curate si intretinute. 110 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 mircea.ciortea2014@gmail.com

1930. Soferi taxi plan 90 Ron la 24 ore.

Bucuresti sector 5 90 L; (0768.923.613/ 0742.220.002

1931. Soferi taxi cu atestat la 24 de ore, urgent. Relatii la telefon (0768.265.805 1932. Soferi taxi cu atestat Logan full,

benzina + GPL, dispecerizare Speed, model 2016, climatronic, 12/24 h; (0746.199.500

1933. Soferi taxi cu atestat valabil pentru

SC la 12 h sau 24 h, masini Dacia Logan II, 0 km, ac, benzina+gpl, contract de munca, sarbatori legale libere, acces aplicatii Clever, Star, 5 zile libere, masini noi colantate la Speed, Meridian, Leone. 130 L; (0768.444.420 1934. Soferi taxi cu atestat, dispecerat

Cristaxi, angajam, plan 100 - 110 lei/ 24 h; (0744.377.851 1935. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

auto Dacia Logan, an fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit. (0724.203.270 1936. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

masini noi, 24 h, auto Dacia Logan 1.6 benzina + gpl, full options, an fabricatie 2012, stare tehnica foarte buna, pana in 100.000 km, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat AS. Se ofera carte munca 8h. (0724.203.270 1937. Soferi taxi Leone cu atestat vala-

bil, pentru Dacia Logan facelift, benzina cu gpl, ac, servo, la 24 h. Se ofera contract de munca, bonusuri de fidelizare, sarbatori legale, 120 L; (0786.555.444 1938. Soferi taxi Meridian, Speed cu

atestat valabil fara probleme in cazier, pentru Dacia Logan benzina cu GPL, ac, servo directie, facelift, la 24 h. Se ofera contract de munca 8h, sarbatori legale libere, 5 zile libere pe luna, 120 L; (0768.444.420 1939. Soferi taxi Meridian, Speed, Leone, cu atestat valabil fara probleme in cazier, pentru Dacia Logan benzina cu GPL, ac, servo directie, autoturisme noi 2013-2017, la 24 h. Se ofera CM, sarbatori legale libere, bonusuri de fidelizare 130 L; (0768.555.999 1940. Soferi taxi plan Firma angajez sofer de taxi la plan, singur pe masina, la 125 lei/ 24 h cu carte de munca, pe masina noua 2017 pe benzina 1.0 L, masina va fi timp de 6 luni doar pe benzina, 125 L; (0770.928.182 1941. Soferi taxi, 12 ore/echipaj, licenta

de Bucuresti, masini 2014 Apolodor Plus/ Meridian Plus (se poate schimba cererea soferilor). Oferim statie+ o aplicatie Star; (0765.314.500 1942. Soferi taxi, Speed, zona Rahova angajam sofer (coleg de noapte) la plan la 12 ore, 70 lei zona Rahova pe Logan benzina + GPL, exclus cei fara atestat si datorii catre alte firme, rog seriozitate; (0765.466.903/ 0765.466.903 1943. Soferi taxi, modelul nou, masini

noi, plan 115 lei. Android Clever, facilitate acces aeroport, tarif variabil 12 L; (0764.474.760 1944. Soferi tir angajam, pentru Uniunea Europeana, cerinte: permis conducere cat. C + E obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa - obligatoriu, conditii de lucru: program lucru legal, cu respectarea timpilor de ordihna si conducere curse numai pe teritoriul U.E.; (0727.806.835

1945. Soferi transport persoane, SC Madcom DLS Impex SRL, angajeaza sofer cat. D pentru zona Bucuresti. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati (0751.148.488/ 0786.355.169 mirela.bobea@dlsbus.ro 1946. Soferi Uber . Partener UBER si TaxiFy, lucram doar cu masinile noastre. Masinile sunt fabricate in 2017, noi. Salariu 2100 - 4900 lunar in regim de 8 ore/zi la 600 ron/saptamana. Oferim un maxim de seriozitate! (0721.649.020 soferiuber1@gmail.com 1947. Soferi Uber cu masina noastra

sau masina personala masini in stare excelenta, cu instalatie gpl: Skoda Octavia, Renault Fluence, Renault Megane, Logan 2. Plata saptamanala, service propriu. Comision minim pt soferii cu masina personala. 70 L; (0721.145.906 1948. Soferi Uber, masini noi, dupa

2013, chirie de la 55 de lei; (0721.145.906

1949. Soferi Uber, modele variate, cuprinse intre 2009-2018.Sisteme de lucru multiple. Comision 10%, fara alte costuri suplimentare. Contract de munca+ service propriu. Toate masinile au instalatie GPL. 55 L; (0721.145.906 1950. Soferi Uber, masini noi firma cu experienta in domeniul transportului de persoane ce detine autorizatie de transport, angajeaza soferi categoria B, ce au minim 2 ani experienta ca sofer. Plan 60 Lei/zi, masini cu gpl 60 L; (0721.145.906 1951. SOFERI, SC organizari eveni-

mente corporate, angajeza soferi-montatori, experienta minim 2 ani camioneta 3,5to, disponibilitate la program prelungit. Punct de lucru Magurele; (0736.385.563 office@nanevents.ro 1952. Soferi, societate de transport

international angajeaza soferi cu permis C+ E si CPC, pentru curse in Europa. Detalii la telefon sau email; (00393275961524 info.transeuropeline@gmail.com 1953. Soferi, portari, muncitori necalificati pentru ambalare produse carnet pt. firma Magurele- Ilfov. Contract de munca pe perioada nedeterminata, pentru provincie- cazare; (0737.515.988 1954. Soferi. Angajam soferi cate-

goria D1 si D, pentru activitatea de transport persoane (curse speciale si curse ocazionale) Bucuresti-Ilfov. Salariul oferit este de 2.000 Ron/luna; (0744.232.626

1955. Soferi. Companie de renume in transportul pacientilor dializati, angajeaza soferi cu experienta minim 3 ani, in vederea transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp, contract munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca. Contact: (0758.025.805 1956. Spalator auto cu/fara experienta,

salariu + bonuri masa + cazare, zona Militari; (0725.680.876 1957. Spalator masini pentru firma inchirieri autoturisme in Otopeni. Solicitam seriozitate si permis categoria B, oferim salariu ce poate ajunge si chiar depasi 2500 lei net/luna. 2.500 L; (0746.105.090 hr@klasswagen.ro 1958. Spalator auto cu experienta in zona Militari, Lujerului cu sau fara cazare. Salariu atractiv si program lejer. (0770.754.437 costindolcee@yahoo.com 1959. Spalator auto cu experienta pen-

tru spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com 1960. Spalator auto personal pentru

spalatorie auto situata in zona Aparatorii Patriei. Conditii exceptionalesalariu negociabil, procent, 1.200 L; (0766.979.752/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com 1961. Spalator auto cu experienta salariu atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart, (0766.309.126 1962. Spalator auto cu sau fara experienta, zona Calea Vitan (vis a vis de pompieri) pe langa Mall Vitan 1.000 L; (+40724582715/ +40724582715 gabilucian09@yahoo.com 1963. Spalator auto salariu 1500 ron,

spalatorie auto premium cu vad foarte mare, amplasata in complex comercial. Salariu 1500 ron; 1.500 L; (0755.677.424/ 0741.055.411 1964. Spalator auto si specialist detail-

ing, spalatoria auto MR. Wash este in cautare de colegi care sa ocupe pozitiile de spalator auto si specialist detailing. Oferim salariu motivant plus bonus. Locatia: Piata Presei (in spatele Romexpo) (0725.271.135 info@mrwash.ro 1965. Spalator auto zona Nicolae Grig-

orescu, cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com

1966. Spalator de vase, RIN Grand Hotel angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1967. Spalator vase, bonus 500 ron la angajare, pt. restaurant Nan-Jing. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil; (0729.777.728 hr@minerva.ro 1968. SPALATOR, FEMEIE LA VASE- CURATENIE, LUCRATOR. 5 ZILE (8 ORE)/ 2 LIBERE, 21 ZILE CONCEDIU, CARTE DE MUNCA +BONURI DE MASA, TRANSPORT (DE NOAPTE), 3 TURE. CALEA VICTORIEI- PLATINUM CASINO. CONTACT: (0726.141.233 1969. Spalatori auto cu sau fara experi-

enta, cazare gratuita, comision polis si curatat tapiterie, sector 5, (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com 1970. Spalatori auto salariu 1.000 1.500 Lei 1.500 L; (0766.343.435 costipec@yahoo.com 1971. Spalatori auto si vulcanizatori -

fete si baieti, eventual cazare; (0744.636.380

1972. Spalatori auto cu experienta, din

Bucuresti sau provincie, salariu 1.1001.500 lei, procente la masini, posibilitate cazare. De preferat familie; (0729.942.777

1973. Spalatori auto cu/ fara experien-

ta, posibilitate cazare, salariu 1.320 sau 1.080 + comision; (0744.377.851

1974. Spalatori auto pentru Profimotors SRL, avem 2 posturi libere spalator auto, obligatoriu cu carte de munca. Program o zi cu o zi. Nu oferim cazare.Acte necesare pentru angajare: buletin si cazier.Zona, Bd. Timisoara sector 6, Bucuresti. (0729.967.959 1975. Spalatori auto zona Baneasa

conditii avantajoase, asiguram cazare gratuit 1.800 L; (0763.690.215 sibflorin@yahoo.com 1976. Spalatori auto, baieti cu/fara

experienta, seriosi, carte de munca, posibilitati, cazare pentru provincie, salariu 1.200 - 1.400 lei; (0765.999.927 1977. Spalatori auto, in Splaiul Unirii, sector 3, acordam comision la lucrare, salariu 1.200 L; (0763.971.971 1978. Spalatori spalatorie auto sector 4,

cu experienta, salariul 1900 lei, comisioane la degresari, tapiterii si polisuri, (0723.482.048 aidasrm@yahoo.com

1979. Spalatori/spalatorese pentru spalatorie textile spalatorie textile angajam spalatori/spalatorese, in zona sect 3, Buc, cu program full-time, conditii avantajoase. Detalii a tel; (0745.175.060 1980. Spalatorie auto angajeaza lucra-

tori cu experienta. Carte de munca; (0737.836.770

SPECIALIST PRELUCRARE CARNE/ EVENTUAL COLABORARE. TEL./ E-MAIL: (021.321.34.39 SECRETARIAT@SPRINGTREST.RO

1981.

1982. Specialist SEO, SEM, marketing

online daca esti specialist in optimizarea SEO si ai abilitatile necesare pentru acest domeniu, te vrem in echipa noastra. Cafy JR situata in Bucuresti, cauta candidatul potrivit. (0799.400.300 angajari@cafy.ro

2000. Story Pizza angajeaza ajutor bucatar, program de 2 cu 2, salariu 120 de lei pe zi+ procent, contract pe o perioada nedeterminata, se asigura transportul seara acasa. 2.100 L; (0733.751.076 manicea.alin@yahoo.com

jam supraveghetoare pentru un loc de joaca pentru copii din mall Baneasa. Cautam fete iubitoare de copii, cu/fara experienta in domeniu. Program flexibil, 8 h/zi. Loc de munca stabil, cu contract; (0756.050.600 ana@gymboland.ro

2001. Straulesti, Damaroaia,2 Cocosi

2026. Supraveghetoare sali jocuri de

complex rezidential pentru societate de paza, cu/fara calificare. Contract de munca legal, program flexibil, salariul net 1.700 lei. 1.700 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

noroc Angajam urgent fete pentru sali jocuri de noroc in Bucuresti (sector 2, 5, 6), cu si fara experienta, oferim salariu motivant, bonusuri si prime de sarbatori, program de lucru in ture 12/24/12/48, 1.400 L; (0767.316.158 goodwintimisoara@gmail.com

2002. Strungar pentru angajare la firma

Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41 2003. Strungar pentru Mezo Automo-

tive. Atelierul este situat in Domnesti Ilfov; oferim transport cu masina firmei si pachet salarial atractiv, program L-V 9-17 (0720.948.512 info@mezoautomotive.eu 2004. Strungar pentru SN400, atelier

situat langa metrou Nicolae Grigorescu. Nu producem serie doar piese relativ simple. Program normal, nu se lucreaza sambata si duminica. 2.000 L; (0731.343.287 2005. Strungar, frezor Angajez prelucratori prin aschiere (strungari, frezori, ) in Mihailesti, judet Giurgiu. Asiguram transport, conditii decente de munca si salariu motivant. Pentru informatii suplimentare, 1 L; (0745.086.054/ 0745.086.054 universalservice@gmail.com 2006. Strungar, turner, Angajam strun-

gar manual cu experienta. Salariu atractiv. We hire turner with experience. Attractive salary. Zona Pantelimon, Ilfov, 2.500 L; (0768.192.599 office@marelko.ro 2007. Strungari, frezor, matriter Anga-

jam strungari, frezori si ajustori pentru fabrica situata in Bucuresti. Salariul este integral pe cartea de munca si se acorda bonuri de masa pentru fiecare zi lucrata; (0722.244.234 bravasrl@gmail.com

2025. Supraveghetoare copii, anga-

2027. Talpuitor manual pentru atelier

incaltaminte dama (0730.097.607

2028. Talpuitor, angajeaza producator

de incaltaminte. Relatii la telefon (0764.407.684

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 2029.

2030. Tamplar Firma produca-

toare de jocuri si jucarii din lemn, angajeaza tamplar. Punct de lucru: Magurele, IlfovCarte de munca, perioada nedeterminaDetalii la nr tel., (0751.661.491 cobzaruana@gmail.com 2031. Tamplar locatie soseaua Pantelimon 161; sector 2program de lucru: luni-vineri 8 ore/zi, in 3 schimburi 2.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2032. Tamplar & muncitor necali-

ficat fabrica de mobila daca ai experienta in fabricarea mobilie sau esti dornic sa inveti, iti doresti un job stabil intr-o echipa unita, hai in echipa MobArtLemn, producator mobila la comanda, activa pe piata din 2000, (0771.623.988 ionela@mobartlemn.ro

Constantin Gorgos, organizeaza in baza prevederilor HGR nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul unitatii din Bucuresti, Bd. Pictor Nicolae Grigoresc nr. 41, sector 3, concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de ingrijitoare - Compartimentul de Psihiatrie Pediatrica. Conditii specifice de inscriere la concurs pentru postul de ingrijitoare: scoala generala. Proba scrisa va avea loc in data de 04.04.2018 - ora 10.00 la sediul unitatii. Proba interviu va avea loc la data de 12.04.2018 - ora 10.00 la sediul unitatii. Data limita pentru depunerea dosarelor este 26.03.2018, ora 15.00. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos si la telefon (int. 169): (021.341.20.31

din Bucuresti, care produce ingrediente pentru industria carnii, angajeaza stivuitorist. (021.352.22.11/ 021.352.22.11 ionmos@ionmos.eu 1988. Stivuitorist pentru fabrica bauturi

2009. Sudor autogen pentru angajare la

firma Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41

2010. Sudor cu experienta in mediu protector, argon, pentru societate comerciala care activeaza in industria alimentara. Calificare sudor.Cunostinte lacatuserie. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro

in Ploiesti, cautam un stivuitorist pentru o fabrica din Ploiesti. Necesar minim 10 clase, Autorizatie ISCIR, minim 1 an experineta disponibilitate lucru in ture a cate 3 schimburi. Detalii la nr: (0771.208.536 contact@ebc-hr.ro

2011. Sudor electric/ autogen cu experi-

1989. Stivuitorist Reach Truck, sector 6 pentru un important depozit cu electrocasnice de la iesire din Bucuresti, salariu 2100 net, 2.100 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

2013. Sudor, verifica si pregateste com-

enta; (0722.465.087

2012. Sudor MIG-MAG angajam, cunoscator argon, salariu deosebit, persoana contact: (0723.451.735

1990. Stivuitorist Sindrilita conducerea

ponentele, realizeaza imbinari prin diverse procedee de sudura folosind utilaje si echipamente specifice de sudura, efectueaza operatiuni de lacatuserie. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1991. Stivuitorist, angajam personal

2014. Sudor, frezor, strungar si lacatus mecanic S.C. Eco Clima Industrial angajeaza sudor, frezor, strungar si lacatus mecanic pt confectii metalice. CV la adresa office@ecoclimaindustrial.ro; (021.250.42.58 office@ecoclimaindustrial.ro

stivuitoarelor (electric/ diesel). Necesar autorizatie. Oferim masa calda in fiecare zi / 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 2.500 Lei /prima luna, 2.500 L; (0725.333.503/ 0725.333.503 pentru postul de stivuitorist in depozit. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com 1992. Stivuitorist, Baduc SA angajeaza stivuitorist pentru depozitul din Popesti - Leordeni (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro

1993. Stivuitorist, depozit engross pro-

duse alimentare angajeaza stivuitorist, salariu net 1600 Ron + 200 tichete de masa. Adresa: Str. Drumul Dealul Bradului, Nr. 50-80, sector 4 (reper: in spate la magazinul Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

1994. Stivuitorist, urgent pentru fabrica

produse farmaceutice. Salariul 2000 Lei net, bonuri, transport decontat pana la punctul de lucru de la Grozavesti. Pt. detalii sunati la numarul de telefon (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com

1995. Stivuitoristi in cadrul unui depozit cu furaje de animale din judetul Ilfov. Locatie: Soseaua de Centura, Stefanestii de jos. Program: L-V 6:30 - 15:00 / 8:30 - 17:00. Necesita atestat ISCIR; 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1996. Stivuitoristi in cadrul unui

depozit cu furaje de animale din judetul Ilfov. Locatie: Soseaua de Centura, Stefanestii de jos. Program: l-v 6:30 15:00/8:30 - 17:00. Necesita atestat ISCIR; 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

2015. Sudor, lacatus confectii metalice

societate comerciala cauta in vederea angajarii strungar si lacatusi confectii metalice, zona Faur poarta 4 (0748.860.000

2016. Sudor, lacatus, muncitor necalifi-

cat Firma de confectii metalice usoare angajeaza muncitori cu sau fara experienta, in zona Bragadiru, (0720.059.000/ 0726.541.725 brillecoclean@yahoo.ro 2017. Sudori mig-mag. Salariu 3000 ron,

2033. Tamplar - montator, fabrica de mobila la comanda angajam persoane serioase, cu experienta bogata in domeniu (MDF vopsit+ furniruit, pal, lemn masiv). Salariu 2.300 - 3.000 Lei net/luna, contract de munca 8 ore, decontare transport, concediu platit, zilele libere legale platite, conditii bune de lucru. Relatii la tel. www.popartdesign.ro; (0723.616.584/ 0784.408.899 office@popartdesign.ro 2034. Tamplar cu experienta in

montarea pieselor de mobilier cat si asamblarea accesoriilor pentru firma producatoare de mobilier la comanda. Salariu, bonusuri si cazare persoanelor din provincie (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro www.mobilaromania.ro

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400 2035.

2036. Tamplar cu experienta pen-

tru mobila la comanda, conditii avantajoase. Vin taiate si cantuite, 2.500-3.000 lei; (0763.771.459 2037. Tamplar cu experienta in pal

melaminat, zona Prelungirea Ghencea, salariu atractiv; (0729.956.180 2038. Tamplar cu experienta in PALMDF si lemn masiv Oferim salariu atractiv, bonusuri de buna executie. Conditii foarte bune de munca. Programul este de luni-vineri. (0723.333.223 office@mtfabrica.ro

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2039.

10 ore/zi l-v, 6 ore/zi sambata.Cerem seriozitate.Fara intarzieri la plata salariului.Bragadiru. 3.000 L; (0722.716.470 mitrualex@yahoo.com

2040. Tamplar montator cu experienta

2018. Sudori TIG/WIG teava otel si alu-

TAMPLAR PAL, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 3.500 L; (0735.887.402

miniu. Cerinte: citire desen tehnic. Program 8.00 - 16.30 luni-vineri. Locatia Popesti-Leordeni. Beneficii: transport+masa calda. (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro

2019. Sudori, angajam sodori si fara cal-

ificare in confectii metalice usoare, se lucreaza doar in atelier, program L-V 08 17, zona Grivita pod Constanta se acorda tichete masa tichete cadou, bonusuri, 2.000 L; (+40731005008/ +40731005008 mitmetall@yahoo.com 2020. Sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari Compania Ham Group angajeaza sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari cu experienta. Persoana contact Rusu Viorel; (0758.221.521 2021. Supervizor echipa curatenie

in executie mobilier PAL, 2.400 L; (0763.692.398/ 0773.887.548 office@artamobilei.ro 2041.

2042. Tamplar, executant Mobilier, mon-

tator Mobilier Mob Large Print SRL doreste sa-si mareasca echipa de productie acesta fiind motivul pt care dorim sa angajam personal calificat pt executia mobilierului, se ofera salariu net 3200 lei si bonusuri 3.200 L; (0746.579.850 mobilainstilultau@gmail.com 2043. Tamplar, proiectant mobilier, fabri-

ca de mobila angajeaza tamplar cu experienta in prelucrarea lemnlui, mdf, pal. (montator mobilier, slefuitor). Salariu atractiv. (0723.200.779 constructmob@gmail.com

depozit cu furaje de animale din Stefanestii de Jos. Program: L-V 6:30 - 15, 8:30 - 17 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

Conex Clean cauta supervizor pentru diverse puncte de lucru. Se cere experienta in domeniu. Cunostinte minime de calculator, permis de conducere cat.B, dispus la deplasari in Bucuresti. 1.800 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro

1998. Stivuitoristi, salariu fix net (bani

2022. Support Manager ajutor in admin-

interesati, hala de productie este pe Bd. Timisoara, langa mall Plaza. Conditii foarte bune de munca (incalzire, AC, curatenie, tramvai,)Oferim 2500 lei in mana, ore suplimentare platite. 2.500 L; (0726.371.528 oana@kitchenexpert.ro

2023. Supravegehtor echipa curatenie,

2046. Tamplari si muncitori necalificati montatori cu experienta in pal, mdf. Productie mobilier la comanda. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca. Muncitori necalificati in vederea calificarii (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com

1997. Stivuitoristi in cadrul unui

in mana) 1.700 ron/luna + bonusuri 300 ron/luna + bonuri de masa 9,41 lei/zi. Locatie: in zona Carrefour Militari, program l-v. (0728.297.207 logistica@digijobs.ro 1999. Stivutoristi si manipulanti necalificati Angajam urgent stivuitorist si manipulanti necalificati pentru munca depozit. Oferim salariul intre 1.200 si 1.600 lei, bonuri. Asiguram transport de la autogara Militari. Pt detalii sunati la nr de tel., (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

istrarea afacerii. Simti ca esti presat de timp, nu ai oameni cu experienta, lucrurile nu sunt duse pana la final? Poti apela la tel. pentru ca un Support Manager sa ajunga la sediul tau. (0728.689.335 spatii comerciale, tura zi/ noapte, locatie fixa. Relatii la tel. (0786.102.017

2024. Supraveghetoare copii loc de joaca, de preferat zona Titan-Pantelimon; (0722.722.891

2044. Tamplari aluminiu si PVC, cu

sau fara experienta; (0723.674.402 2045. Tamplari si montatori, pentru cei

2047. Tamplari, tineri cu minima experi-

enta in domeniu (0722.624.205

2073. Tehnician, matriter, lucrator

montator, electromecanic, muncitor. Fara intreruperi sezoniere, angajare neintrerupta, sector 6, Bucuresti. (0766.229.614 office@cristalimage.ro 2074. Tehnician, inginer sisteme securitate pentru compania VP Sistem, tehnicieni telecomunicatii/sisteme de securitate sau minim experienta in cablare. Salariu avantajos, comision. Bucuresti, zona Domenii; (0741.019.527 info@vpsistem.ro 2075. Tehnician, inginer, laborant, pentru firma Matcon Test SRL. Activitatea se desfasoara in loboratorul de materiale de constructii. Salariu avantajos + ore suplimentare (0770.398.105

2052. Tapiter, tamplar, croitor productie

2077. Tehnicieni cu permis ctg B, pen-

ier productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773

canapele, paturi, mobilier tapitat si mobilier din mdf si pal. Conditii foarte bune, salariu de la 2.500 Lei in functie de experienta cu posibilitatea de a se mari, in functie de rezultate 3.000 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro www.valenteosofas.ro

2076. Tehnicieni aparate de cafea, obligatoriu permis auto; (0766.569.115

tru asigurarea serviciului de verificare, intretinere si service pentru echipamentele de acces. Detalii/CV la: resurse.umane@service-expert.ro (0724.151.705 resurse.umane@service-expert.ro

2078. Tehnicieni mentenanta, full time,

2053. Taqueria angajeaza membrii de echipa Daca esti pasionat de bucataria Tex-Mex si vrei sa afli mai multe despre ea, alatur?-te echipei noastre. Locatia noastra mobila va merge la diferite festivaluri. Program flexibil si salariu competitiv. (0371.123.413 careers@taqueria.ro

tehnicieni (electrician, instalator) pentru intretinere tehnica curenta pentru locatie sector 2. Preferabil experienta minima anterioara, diplomele autorizate nu sunt obligatorii. (0734.956.558 team@fratelli.ro

2054. Tatuator cu experienta esti talen-

fara experienta, permis auto cat. B; 1.500 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

tat la desen artistic? Noi iti oferim toate conditiile necesare pentru un loc de munca intr-o ambianta placuta plus castiguri considerabile.Dorim colaborare cu un tatuator cu experienta. 1 L; (0765.038.554 bulldogtattoo.ro@gmail.com

2058. Tehnician auto, WebEye International cauta tehnician auto responsabil de instalarea ?i repararea sistemelor de monitorizare a autovehiculelor. Oferim masina, smartphone, laptop, salariu deosebit. CV la email (0751.110.253 info@ro.webeye.eu

2008. Sudor angajare imediata, atelier confectii metalice angajeaza sudor; locatie Bd Preciziei, sect 6 Bucuresti; valabil si pentru candidatii din provincie asiguram cazare; salariu 2000lei, integral pe cartea de munca, 2.000 L; (0729.978.261 office@ccsm.ro

2072. Tehnician statie de epurare Angajam tehnician pentru service statie de epurare. Conditii: cunostinte instalatii sanitare si electrice, carnet de conducere categ. B, disponibilitate lucru pe teren in Buc. si zonele limitrofe, 450 {; (0786.233.779 khasm.group@gmail.com

2051. Tanar fara experienta, pentru atel-

2057. Tehnician instalator sisteme securitate cu experienta, detinator permis auto categoria B (0728.132.450

1985. Stilist, coafeza cu experienta

1987. Stivuitorist Compania Ion Mos

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 2050.

2056. Tehnica dentara pentru laborator de tehnica dentara, modern utilat, sector 2, conditii deosebite, dorim colaborare sau parteneriat cu tehnicieni calificati, pentru orice fel de lucrari, inclusiv cu CAD/CAM; (0720.439.058 office@tehnicianulmeu.ro

1984. Stantator, masinist stantator tipografie sector 2 angajeaza stantator masinist, cunostinte folio, Emboss constituie avantaj salariu 2200 bonuri de masa incluse. 2.200 L; (0722.198.600

1986. Stivuitorist Agentie publicitate angajeaza stivuitorist cu experienta minim 1 an (de preferat in utilizarea stivuitoarelor reach truck). Punct lucru: Magurele,program: luni-vineri 09:0018:00; (0736.385.563 office@nanevents.ro

2049. TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773

2055. Taverna Marelui Paharnic isi mareste echipa. Angajam bucatar. Daca doresti sa faci parte din echipa noastra, poti lasa un C.V pe email sau poti suna la numerele de telefon; (0721.682.115/ 0743.901.377 contact@ladomenii.ro

1983. Spitalul de Psihiatrie Titan, Dr.

salariu motivant, spirit de echipa, dornic de a invata si a merge la seminarii nationale si internationale. 2.800 L; (0731.276.442

2048. Tamplari, montatori mobila, ucenici, angajam cu CM, norma intreaga, program l-v 8,30-17,00, tamplari cu experienta in mobilier 3000, montatori mobila 2000, ucenici, pentru cei care vor sa invete meseria; 3.500 L; (0758.074.005 contact@soemy.ro

2059. Tehnician electromecanic/ frigotehnist, Depanero angajeaza tehnician electromecanic/ frigotehnist, cu experienta relevanta in repararea electrocasnicelor mari. Activitatea presupune munca de teren, pe raza Mun. Bucuresti, (0737.362.473 hr@depanero.ro 2060. Tehnician identificare piese pen-

tru service service auto din Pantelimon, Dobroiesti, angajeaza indetificator piese auto, comenzi de piese, gestiune, si urmarirea masinilor in lucru. Cunostinte in domeniu auto prezinta avantaj. 1 {; (0741.141.130 autoklass.expert.srl@gmail.com 2061. Tehnician in constructii pt. firma

de constructii (0722.544.973 offIce@vpa.ro

2079. Tehnicieni sisteme securitate

2080. Tencuitori, sapisti, necalificati, angajez cu contract de munca: tencuitori mecanizat, sapisti, fatadisti, muncitori necalificati. Carnetul de conducere reprezinta un avantaj. Salariul occidental. Sunati cu incredere; 3.500 L; (0720.101.115/ 0720.101.115 office@constructiimecanizate.com 2081. Tinere, fete pentru activitate online. Comision 50-80% net, bonus angajare 300$ . Plata la zi sau bilunar. Fara reguli stricte si abuzive. Te asteptam in echipa BeYou; 3.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 2082. Tineri fara experienta pentru pozi-

tia de picol, restaurant situat in cladirea Sky Tower, et. 36, angajeaza tineri fara experienta pentru pozitia de picol. Program flexibil, salariu motivant + bonusuri, masa asigurata. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2083. Tinichigiu auto multimarca cu experienta pentru service auto autorizat situat in zona Aparatorii Patriei. Oferim salariu atractiv, neg., 3.500 L; (0720.268.447/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com 2084. Tinichigiu auto (iubitor masini de

epoca) in sector 5 (0744.670.480

2085. Tinichigiu auto cu experienta, in conditiile legii, pentru service din zona centrala. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0747.277.277/ 0744.640.351 2086. Tinichigiu auto cu si fara experienta pentru dealer auto, zona Vitan, mediu de lucru profesional. (0742.262.532 2087. Tinichigiu auto, service auto, angajeaza: pregatitori vopsitorie, tinichigiu auto, vopsitori si mecanici auto. Salariul atractiv. Relatii la telefon. (0768.771.519 2088. Tinichigiu carosier calificare pro-

2062. Tehnician instalari AC cu experi-

fesionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

2063. Tehnician instalator Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza maistru/tehnician instalator. Relatii la tel: (021.208.61.21 hr@carohotel.ro

2089. Tinichigiu, vopsitor auto Bosch,

enta de minim un an in domeniu; activitatea se va desfasura pe raza Bucurestiului, program de luni pana vineri. Detalii la telefon. (0737.362.473 hr@depanero.ro

2064. Tehnician intretinere hotel in Delta Dunarii. hotel din Delta Dunarii angajeaza tehnician intretinere. Se asigura cazare si masa. Salariu intotdeauna la timp. Interviul in vederea angajarii va fi in Bucuresti; (0727.583.526 office@deltaboutique.ro 2065. Tehnician mecatronisr / Mecanic

auto! Cursuri! COLEGIUL UCECOM “SPIRU HARET” BUCURESTI -Cea mai mare unitate particular? de înv???mânt preuniversitar din România acreditat? de Ministerul Educa?iei Na?ionale, în parteneriat cu dealarii FORD, ?IRIAC UTOMOBILE ?i PORSCHE, anun?? începerea înscrierilor pentru: -Liceu, calificarea profesionala “Tehnician mecatronisr”, Scoala profesional?, calificarea “Mecanic auto”. Important! -?colarizare gratuit?, elevii pot primi burse de la partenerii de practic? în func?ie de performan?ele realizate, absolven?ilor li se asigur? locuri de munc?. (021.316.61.95/ 021.316.61.96 contact@ucecomspiruharet.ro 2066. Tehnician mentenanta (electrician/instalator), pentru cladiri de birouri, cu experienta, seriosi, lucreaza in echipa, program Lu-Vi 8h/zi sau in ture 12/48(OPS) salariu 2200 NET la timp, bonuri masa 15RON/zi, abonament medical, Preciziei + Pipera, (0752.214.753 hr@genesisproperty.net 2067. Tehnician service pentru centrale

termice, angajez tehnician service pentru centrale termice pe gaze naturale; (021.252.22.96/ 0732.335.050 2068. Tehnician sisteme de securitate

Cunostinte teoretice si practice despre instalarea si intretinerea sistemelor de securitate. Seriozitate, integritate, profesionalism,dorinta de perfectionare. Abilitati de comunicare, lucru in echipa. 3.000 L; (0726.444.496 office@eisol.ro 2069. Tehnician sisteme de securitate

pentru realizare instalatii de curenti slabi, sisteme de alarma, instala?ii de voce date, sisteme de interfonie si videointerfonie, control acces, sisteme de supraveghere video; 2.000 L; (0764.237.744 yannis_art_design@yahoo.com 2070. Tehnician sisteme de securitate, alarmare efractie/incendiu, supraveghere video, interfonie/videointerfonie cu permis cat. B. Salariu atractiv; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2071. Tehnician sisteme securizare Mifa Systems angajeaza tehnician sisteme securizare (cctv, detectie efractie, detectie incendiu, sonorizare, voce-date) cu sau fara experienta.C.V.urile se trimit la adresa mifasistems@gmail.com; (0727.000.939 mifasistems@gmail.com

car service Pipera, angajam tinichigiu, vopsitor auto cu experienta de minim 3 ani, reprezentanta Bosch Car Service Pipera, salarizarea neta este intre 2.2003.500 L, in functie de nivelul de calificare profesionala; 3.500 L; (0724.505.551 dan.necula@trendo.ro 2090. Tinichigiu. Service din zona centrala angajeaza in conditiile legii tinichigiu auto cu experienta. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277 2091. Tiparist/ designer confectii dama, cunoscator Gemini sau alt orice sistem Cad, conditii excelente, locatie centrala. Salariu mult peste media pietei, 3.0004.000 lei. (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro 2092. Trainer. Daca esti in cautare de

un loc de munca unde sa te simti ca acasa, daca esti o persoana creativa, implicata si dornica de a te afirma intr-o echipa tanara si dinamica, noi suntem cei pe care-i cauti. Daca spiritul de echipa si dorinta de invatare te caracterizeaza, atunci esti ceea ce cautam. Asteptam cu interes sa te alaturi echipei noastre de traineri; (0730.752.752 2093. Transator carne de pasare carmangerie, angajeaza transator carne de pasare cu experienta. (0761.243.474 2094. Transatori locuri de munca esti

macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 2095. Turnator alama, angajez person-

al pentru mica turnatorie alama; (021.314.54.40

2096. Ullrich Gruppe, firma germana cu

sediul in 34260 Kaufungen angajeaza pentru Germania soferi profesionisti Tir. Cerinte: permis conducere cat. C+E obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de

E-mail: redactia@anuntul.ro


12 martie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 2097. Vanzari/tehnician sisteme securitate companie de prestari servicii autorizata IGSU angajeaza pentru ofertare, vanzare servicii.Experienta in domeniu min 2 ani. Salariu fix + bonuri de masa + asigurare de sanatate + grila de comisionare; 2.500 L; (072454509 angajari@ssk.ro 2098. Vanzatoare (patiserie) zona

metrou Eroii Revolutiei; (0722.306.176/ 0722.245.776

2099. Vanzatoare angajam vanzatoare,

Insula cu Prajituri, Militari, Valea Cascadelor nr 268. Se cere corectitudine, spirit echipa. fara incidente pe cazier. Salariu 2000 ron contract de munca. contact; (0738.152.360 cristinacatalin36@yahoo.ro 2100. Vanzatoare angajez cu experien-

ta in domeniul magazin imbracaminte, Bd. Iuliu Maniu, Piata Veteranilor, stradal, salariu si program convenabil plus procent la vanzar3e; (0785.886.801/ 0763.772.179/ 0784.746.063

2101. Vanzatoare Cofetaria Alice, Piata

Iancului. Pachet salarial la angajare 1850 lei net + bonuri de masa 200 lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7. Contract de munca legal. Detalii la telefon; 2.050 L; (0741.037.366/ 0726.768.715 resurseumane@cofetariaalice.ro 2102. Vanzatoare cu experienta anga-

jeaza Cofetaria Capsa; (0757.645.737

2103. Vanzatoare cu experienta pentru

raion mezeluri Drumul Taberei- Piata Valea Ialomitei; (0774.685.755

2104. Vanzatoare cu experienta pt.

2131. Vanzatoare pentru magazin mixt

2157. Vanzatoare magazin imbracam-

alimentar situat in Militari Residence. Carte de munca, patru libere pe luna. Salariu 1800 lei. Urgent; 1.800 L; (0723.348.476 macsi.soniard@gmail.com

inte barbati magazin de costume barbati din galerie comerciala de langa Afi Cotroceni anagajam vanzatoare cu experienta. Salariu net, 2000 lei 2.000 L; (0725.788.788 aaamic11@gmail.com

2132. Vanzatoare pentru patiserie tradi-

2158. Vanzatoare magazin papetarie,

tionala in zona Unirii, cu experienta, salariul este de 1500 Lei net plus bonus din vanzare intre 600 si 800 Lei + masa. Detalii la telefon 2.300 L; (0724.570.778 2133. Vanzatoare pentru patiserie tradi-

tionala in zona Unirii, cu experienta, salariul este de 1500 lei net plus bonus din vanzare intre 600 si 800 lei+masa. Detalii la telefon. 2.300 L; (0724.570.778 2134. Vanzatoare pentru supermarket,

serioasa, cu spirit de echipa, sociabila, aspect fizic ingrijit, minim studii medii. Ofer seriozitate, salariu motivant si conditii de lucru bune (0726.687.006 alina.neda@yahoo.com 2135. Vanzatoare pentru un mini-mar-

ket aflat in incinta hotelului Rin Grand din soseaua Vitan Barzesti, sector 4. Program o saptamana de zi cu o saptamana de noapte. Ambient placut si modern. Oferim carte de munca; 1.600 L; (0763.375.031 barcansimona@yahoo.com 2136. Vanzatoare pt. patiserie, cofe-

tarie, covrigarie, salariu 1600 Ron. Detalii la telefon 1.600 L; (0746.731.022 2137. Vanzatoare / vanzatori, part time

magazin confectii dama; (0745.130.455

/ full time, pentru linie “Impinge Tava”. Candidatul sa fie cu experienta, spirit de observatie, agil, corect, educat, amabil, ingrijit. Program 5 ore / zi = 1000 - 1200 lei, 10 ore / zi = 2200 - 2500, S-D liber; 2.500 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro

2106. Vanzatoare cu minim de experi-

2138. Vanzatoare autoservire linie

macelarie (magazin alimentar) in zona Berceni, ofer salariu atractiv si program flexibil (0784.351.234/ 0723.417.528 mace_dany_nr1@yahoo.com 2105. Vanzatoare cu experienta, pentru

enta pt magazin alimentar in zona Baicului sec 2, salarul 1800 lei, 15 zile pe luna. (0722.565.485 danafili31@yahoo.com 2107. Vanzatoare cu sau fara experien-

ta pentru magazin cu haine de dama din Unirea sector 3 sau mall Baneasa sector 1. Cerinte: liceul, abilitate in comunicare, pasionata de moda. (0727.770.367 craciunescuroxana66@gmail.com

2108. Vanzatoare cu sau fara experien-

ta pt. Pantelimon, salariu atractiv. (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

2109. Vanzatoare in domeniul cofet?riei

in incinta Selgros Militari. salariul este atractiv, fara cazier, referinta la ultimul loc de munca, program lejer, seriozitate. Contact: (0738.152.360 cristinacatalin36@yahoo.ro 2110. Vanzatoare in magazin Bucur

Obor confectii; (0722.241.212

2111. Vanzatoare la Complex Europa.

Detalii la tel. (0786.237.566

2112. Vanzatoare Lant de magazine

specializat in inramari profesionale de tablouri, angajam vanzatoare. Cerinte: experienta in vanzari. (0722.676.790 2113. Vanzatoare legume fructe. Maga-

zinul se afla in sector 2 1.800 L; (0722.330.194

2114. Vanzatoare magazin alimentar

Baneasa, sect. 1; (0733.419.761

2115. Vanzatoare magazin alimentar in sectorul 2. Experienta in domeniu, comunicativa, aspect placut. Salariu foarte atractiv 2.000 L; (0724.280.050 Marius.roman83@yahoo.com 2116. Vanzatoare magazin comercial,

zona Mall Vitan, angajeaza vanzatoare, program 2 ture de zi, 2 libere, 2 ture de noapte, 2 libere, salariul 2000 lei net, colectiv placut, se cere seriozitate, (0732.668.768 voicuadrian2005@yahoo.com

2117. Vanzatoare magazin haine de dama in Iuliu Maniu 59 cu proncent 1% din vanzare. 1.500 L; (0726.489.742 octavia_69ro@yahoo.com 2118. Vanzatoare magazin in Piata Prosper (Calea 13 Septembrie, sector 5), contract de munca; (0769.199.463 contabsilvia@gmail.com 2119. Vanzatoare magazin mixt sector

4 cu carte de munca, salariul de 1500 ron, (0769.595.820

2120. Vanzatoare magazin mixt, situat in incinta statiei de metrou piata Sudului. Rog seriozitate (0769.843.480 2121. Vanzatoare pentru cabana in

parc Ior Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu 1.500-2.000 ron; (0764.384.338 lili_miky_my@yahoo.com 2122. Vanzatoare pentru fast food in

Mall Sun Plaza Bercenil (0726.103.229 bbackfood2010@yahoo.com 2123. Vanzatoare pentru magazin alimentar cu raion de cofetarie, in sector 4. Program flexibil, posibil chiar si 10 libere pe luna. Salariul intre 1800-2200 lei + pensie privata pilonul 3. Rog si ofer serozitate; (0723.378.034 2124. Vanzatoare pentru magazin alimentar in zona Fizicienilor, salariu atractiv; (0723.326.713 2125. Vanzatoare pentru magazin

alimentar non-stop. Carte de munca, program flexibil, salariul 2000 ron in mana. Baiat pentru ajutor magazin 1700 ron. 2.000 L; (0741.231.236 2126. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar, cu experienta la feliator. Oferim salariu atractiv, program 8 h/zi, zona Giulesti. Pentru provincie asiguram cazare. (0744.755.445/ 0744.637.832 2127. Vanzatoare pentru magazin cu

articole textile, programul este o zi cu o zi sau program normal, va oferim salariu fix + procent din vanzare, va oferim c. munca pe perioada nedeterminata, detalii la telefon (0728.707.948/ 0740.901.205 berkbimmrc95@yahoo.com 2128. Vanzatoare pentru magazin cu

profil sportiv; (0788.527.270

2129. Vanzatoare pentru magazin de

bijuterii aflat in incinta galeriei comerciale Careffour Colentina. Program o zi cu o zi, contract de munca, conditii civilizate. (0762.635.590

««««««««««««««««««

VANZATOARE PENTRU MAGAZIN INCALTAMINTE IDM BASARAB. SALARIU ATRACTIV + COMISION, 7 LIBERE/ LUNA; 0768.318.382/ 0762.753.104; (0722.218.568/ 0723.531.668/ 0746.537.108

2130.

««««««««««««««««««

calda Mama Food autoservirea Mama Food din Bragadiru cauta vanzatoare, salariu 2000 Ron, program de la ora 7.00-17.00, obligatoriu experienta, de luni pana sambata; 2.000 L; (0728.878.785 2139. Vanzatoare cofetarie in

locatiile din sectoarele 4, 5, 6, (0785.137.937 2140. Vanzatoare Cofetarie cu sau

fara experienta Cofetarie in Piata Victoriei cauta colege, 20-40 de ani pt. program de 8 ore/zi, 5 zile/7. Carte de munca, 1.400 Lei net plus bonuri de masa. 1.400 L; (0740.016.577 elena@zoomserie.gr 2141. Vanzatoare cofetarie Mihai

Bravu cautam o persoana sociabila, responsabila si atenta la detalii. Experienta in domeniu constituie avantaj. 2.300 L; (0729.094.719/ 0725.924.883 gustulpasiunii@gmail.com 2142. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 07-21, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei. Contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 2143. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin alimentar in sectorul 5. Rugam seriozitate 1.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com 2144. Vanzatoare cu experienta pentru magazine zona Parcul Carol, salariu 1.300 - 1.550 lei si decontare transport. 1.500 L; (0754.598.289 2145. Vanzatoare cu experienta imbra-

caminte. Dorim o vanzatoare cu experienta in domeniul articolelor de imbracaminte pentru complexul IDM Basarab care sa se ocupe de clienti salariul va fi unul pe masura asteptarilor, relatii la telefon; 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com 2146. Vanzatoare cu experienta, piata

Rahova, angajez vanzatoare cu experienta in piata Rahova, sector 5, magazin specialitati paine, contract 8 ore, rog si ofer seriozitate, salariul se discuta personal, detalii la telefon; (0722.344.388 Mihai.silviuclaudiu@yahoo.com 2147. Vanzatoare de zi sau de noapte

la magazin non stop pe Calea Mosilor, Irina; (0762.371.030 2148. Vanzatoare in magazin alimentar

in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu de inceput 1.800 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program de zi. E necesara experienta in domeniu. 1.800 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 2149. Vanzatoare in magazin alimentar non stop in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu 2000 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program de noapte. E necesar? experienta in domeniu. 2.000 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 2150. Vanzatoare in magazin alimen-

tar. non-stop in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu de inceput 1.800 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program: o zi de zi 7-19, una de noapte si una liber 1.800 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 2151. Vanzatoare la magazin alimentar

program in ture, 2 zi, 2 noapte, 2 libere. Salariu atractiv 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe soseaua Giurgiului (0761.859.237/ 0767.041.109 rizeavali@gmail.com 2152. Vanzatoare magazin alimentar

1500 lei/luna, carte de munca opt ore platita, program o saptamana cu o saptamana. (0744.811.796/ 0728.912.545 2153. Vanzatoare magazin alimentar

Berzei, P-ta Matache, Gara de Nord, carte de munca, salariu in mana 2000 Lei, 2 zile cu 2 libere, program magazin non stop, cerinte: experienta, seriozitate 2.000 L; (0736.366.233/ 0736.366.362 aioan.mail@gmail.com 2154. Vanzatoare magazin bijuterii,

angajam urgent. Cautam persoane serioase si responsabile. Program flexibil. Salariu fix, plus comision din vanzari. Oferim bonuri de masa si decontare transport (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2155. Vanzatoare magazin confectii

dama Prelungirea Ghencea cu V. Oltului. Salariu atractiv, transport decontat, bonuri de masa, bonuri cadou, contract de munca. Pentru detalii tel: 0753.099.144 (0722.221.921 office@verso.com.ro 2156. Vanzatoare magazin deco/uz casnic Iancului la 1 min de metrou, program 2 zile lucr. cu 2 libere. Prg mag L-V: 09.00-20.00, S: 09.00-17.00, D: 09.0014.00. Contract per. nedeterminata. Nu necesita experienta. Oferim si cerem seriozitate 1.400 L; (0745.503.179/ 0747.837.979 Office@productdevelopment.ro

angajam urgent vanzatoare pentru magazin de papetarie zona Brancoveanu. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru interviu sunati la nr. sau trimiteti CV; (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro

VANZATOARE MAGAZIN TEHNICA MEDICALA. LANT DE MAGAZINE ANGAJEAZA VANZATOARE MAGAZIN TEHNICA MEDICALA. CERINTE: ASPECT INGRIJIT, PERSOANA COMUNICATIVA, SERIOASA SI MUNCITOARE. SE OFERA SALARIU FIX+BONURI+BONUS. CV PE MAIL. RELATII LA TEL. (0745.342.843 ADRIAN.VASILESCU@UNIFORMEMEDICALE.RO 2159.

2160. Vanzatoare minimarket angajam vanzatoare cu experienta pentru minimarket situat in Militari Residence. Obligatoriu cu domiciliul in sector 6. Program in ture. Cv-uri la office@impulsconcept.ro; (0724.290.243 valentin83tudorache@yahoo.com 2161. Vanzatoare minimarket, zona

centrala, un singur loc disponibil, salariu 1600 ron primele 3 luni, dupa salariul va fi 1800 ron. Rog seriozitate. Carte de munca. (0764.461.614 2162. Vanzatoare minimarket, zona Tineretului, Timpuri Noi; (0722.250.840 2163. Vanzatoare patiserie cu sau fara

experienta pentru patiserie zona de sud, Dimitrie Leonida metrou, pentru detalii: (0765.916.979 Valentinaflorea@yahoo.com 2164. Vanzatoare pentru magazin

marochinarie. Magazinul se afla pe explanada Carrefour Orhideea (Regie). Pentru detalii sunati la: (0723.047.184 2165. Vanzatoare pentru magazin

alimentar in Piata Iancului, la tura de noapte. Program ora 19-7 dimineata, 2 seri da, 2 seri liber. Salariu, 1.700 L; (0734.435.737 2166. Vanzatoare pentru magazin

comercial, zona piata Victoriei. Program 8 ore de luni pina vineri si doua sambete pe luna. Salariu 1.700 lei, cerem si oferim seriozitate, 1.700 L; (0724.252.138/ 0728.888.114 pitulice_radu@yahoo.com 2167. Vanzatoare produse patis-

erie, Titan, sect. 3; (0720.285.128 2168. Vanzatoare restaurant fast food linie calda mancare, pentru locatie in zona Giurgiului - Toporasi. Contract de munca legal, salariu atractiv, o masa calda zilnic, program de lucru de zi L-V (0723.304.805 vatra_distrib@yahoo.com 2169. Vanzatoare sau vanzator, nou 2018. Firma confectii haine barbatii angajam vanzatoare sau vanzator doar cu experienta in complexul comrcial IDM Basarab vizavi pod Basarab cu program full, l-s: 10-20, d: 10-16, 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com 2170. Vanzatoare si ajutor de

macelar, Abatorul Peris pentru acest lant de magazine dezvoltat de noi, cautam 10 de vanzatoare si ajutori de macelari, seriosi si motivati sa se alature echipei noastre. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2171. Vanzatoare si modelatoare covri-

garie, zona metrou Nicolae Grigorescu, Dristor, Titan, si Calea Grivitei, pod Basarab, angajez; (0737.844.453

2185. Vanzatoare, vanzator SC angajeaza vanzatoare, vanzator, fara limita de varsta pentru minimarket in zona str. Polona, Stefan cel Mare, Calea Floreasca program 7/ore, salariu atractiv (transport, mancare, bonus-uri etc), 1.400 L; (0786.461.145 dincamarian74@gmail.com 2186. Vanzatoare. Market angajeaza vanzatoare cu experienta, program 8 ore, conditii foarte bune, Sos. Colentina, salariu net, 2.000 L; (0734.072.088 2187. Vanzatoare/ modelatoare cu

experienta, covrigarie - patiserie angajeaza, zona Intercontinental Bucuresti; (0724.396.390 2188. Vanzatoare/ vanzatori, shaormari, familie, sofer, femeie serviciu, ajutor ospatar, ajutor bucatar, angajeaza magazin alimentar Sos. Pantelimon nr. 110; (021.250.20.92/ 0749.120.322 2189. Vanzatoare/ vanzatori, full time / part time pentru linie “impinge tava”. Cautam persoane cu experienta, bun simt, agile, corecte, amabile si ingrijite. Program Part Time 5 ore / zi - 1200 Lei sau Full Time 10 ore/ zi - 2500 Lei, S - D liber, office@contabconsult.ro 2.500 L; (0761.686.754 2190. Vanzator cu experienta pentru magazin perdele, draperii si metraje si cunostinte intocmire registru de casa. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Relatii la telefon: (0771.553.103 2191. VANZATOR la stand de imbra-

caminte si incaltaminte in complexul din piata Valea Ialomitei, (0740.019.309 2192. Vanzator magazin alimentar. Salariu 1.700 lei, program flexibil, 1.700 L; (0760.733.103 stoian.mada@gmail.com 2193. Vanzator parchet si usi magazin

Valea Cascadelor. Salariu fix, comision din vanzari. Studii medii/superioare, nefumator, dorinta de a invata lucruri noi. CV la: (0745.050.252 office@parchetdecalitate.ro 2194. Vanzator pentru magazin alimentar situat in blvd Unirii nr. 74. Program de lucru: luni-vineri 08-17, sambata 08-15, duminica liber. Salariul porneste de la 1.800 lei, in functie de experienta si aptitudini, 1.800 L; (0755.011.789 alfamarket01@yahoo.com 2195. Vanzator boutique Chocolat

Carrefour Feeria. Oferim salariu fix 1800 lei+bonuri de masa in valoare de 200 lei, bonus lunar intre 200 si 500 lei, in functie de performante, decont abonament transport. 2.650 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

2196. Vanzator boutique Chocolat Baneasa, Feeria oferim salariu fix 1800 Lei net + bonuri de masa in val. de 200 Lei + bonus lunar intre 200 si 500 Lei in functie de vanzari + decont transport in limita a 150 Lei, asteptam cv ul pe email; 2.000 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 2197. Vanzator cu experienta carte -

presa pentru chiosc metrou Iancului, salariu fix + comision din vanzari. Relatii la telefon; (0721.844.452/ 0764.510.114 2198. Vanzator in magazine specializate bere Militari, bere kraft. Locuri de munca disponibile 10. Conditii de munca deosebite. Carte de munca. Salariu fix + 5% din incasari, 1.500 L; (0786.640.000 statiarombeer@gmail.com 2199. Vanzator magazin alimentar, sec-

tor 6 Calea Plevnei, in zona Carrefour Orhideea, angajeaza vanzator/vanzatoare, livrator (pedestru), manipulant marfa. Program flexibil. Salariu motivant, in functie de experienta. (0749.100.139/ 0745.965.148 fatumwine@gmail.com

2200. Vanzator magazin papetarie, arti-

cole hobby, Cerinte: Vanzare papetarie, articole hobby (pictura, activ. recreative, machete). Aprovizionare si expeditie colete prin posta. Operare calculator nivel mediu, 1500ron+200ron bonuri masa, 1.700 L; office@machete.ro

2201. Vanzator presa cu experienta, sector 3, salariu atractiv; (0722.631.339

fabrica de paine din Drumul Taberei, Piata Moghioros, urgent; (0784.227.774

2202. Vanzator telefoane si accesorii Amanet Crangasi Amanet Crangasi angajeaza vanzator de telefoane si accesorii gsm, salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Cerinte: cunostinte IT. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

2174. Vanzatoare Sun Plaza Mall, Park

2203. Vanzator, lucrator comercial ben-

2172. Vanzatoare si patiser zona Ste-

fan cel Mare; (021.212.35.40

2173. Vanzatoare si sofer, angajeaza

Lake Mall Cautam persoane serioase care isi doresc un loc de munca stabil. Fara limita de varsta. Contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu motivant + bonuri de masa (0720.297.541 frolly.molly@yahoo.ro

zinarie angajam pentru statii Peco, in zonele, Bucuresti sector 4, Sos Oltenitei(IRA) Pantelimon Biruintei, Chitila soseaua Banatului, jud Ilfov. Venitul de inceput 1500 lei lunar, contract de munca, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

2175. Vanzatoare zona Gorjului Angajez vanzator/ vazatoare magazin alimentar in zona Pietei Gorjului. Salariu atractiv, carte de munca, trebuie sa aibe putine cunostinte in utilizarea calculatorului. Mai multe detalii la nr de tel. (0760.292.578

urgent 8-9 operatori Gpl, cu sau fara experienta, cu sau fara atestat de operator. Calificarea se face de catre compania noastra. Salariu+bonusuri. 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

2176. Vanzatoare, angajam pentru

2205. Vanzator, vanzatoare minimarket

magazin alimentar Piata Moghioros, salariu foarte bun; (0720.565.891 2177. Vanzatoare, magazin alimentar angajeaza vanzatoare produse alimentare, salariul incepand cu 2370 lei, program lejer, in zona metrou Eroii Revolutiei, 2.370 L; (0722.696.583/ 0732.661.625 Kel00id@yahoo.com 2178. Vanzatoare, vanzator, numai cu experienta pentru magazine specializate carne pui si curcan in Bucuresti. Conditii avantajoase, program o saptamana cu o saptamana, 1.950 L; (0737.222.666 contact@carnepui.ro www.carnepui.ro

2204. Vanzator, operator GPL angajez

non stop. Salariu 1.600 in prima luna si 1.800 dupa 3 luni; (0723.309.029 diana.dragoi@dmdcoffee.ro

2206. Vanzator, vanzatoare cu experi-

enta pentru Boutique Chocolat Mall Baneasa, salariu 1800 Lei + 200 Lei bonuri de masa + 300 Lei decont transport+targhet lunar intre 200-500 Lei, 2.300 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

2207. Vanzator. Angajez 2 vanzatoare

2179. Vanzatoare, covrigar si patiser,

cu experienta (cunostinte sau familie) pentru magazin non stop sector 2. Salariu si programul relatii la telefon; (0765.676.459 Romeoo562@gmail.com

2180. Vanzatoare, cu experienta,

2208. Vanzator/ vanzatoare magazin non-stop alimentar, Bucuresti, sector 5; (0762.670.592

(patisera), angajam; (0732.954.147/ 0727.699.253

angajam urgent pentru patiserie-cofetarie, salariu 1800 Ron. Relatii la telefon 1.800 L; (0751.223.653 2181. Vanzatoare, lucrator comercial cu experienta, pt magazin alimentar in Dr Taberei, cartierul anl, capatul lui 168, contract de munca, program flexibil, salariul 1700 lei (in mana). Rog seriozitate. Tel: (0767.000.357 simonapana2003@yahoo.com 2182. Vanzatoare, patiser si ajutor

patiser sector 2; (0724.094.959

2183. Vanzatoare, patiser si modelator covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. (0743.278.200 2184. Vanzatoare, urgent, pentru mag-

azin alimentar situat in zona Militari Residence. Rog seriozitate; (0766.546.681/ 0766.074.163

2209. Vanzatori magazin de dulciuri angajam urgent in Mall Baneasa. Salariu motivnat. Tel. dupa ora 12,00; (0735.123.244/ 0726.667.766 2210. Vanzatori, vanzatoare. Bistro cu

gratar si terasa acoperita angajam vanzatori, vanzatoare produse de gratar in Popesti-Leordeni; (0773.912.596

2211. Videochat non adult Experienta nu este necesara, echipa noastra te va invata tot ceea ce trebuie sa stii ! Cel mai bine platit job din Romania ! Videochat NON adult (atat si nimic mai mult) (0720.418.000 2212. Vino si tu in echipa noastra ! Avem

sute de modele fericite ! Sustinem cu mandrie ca suntem cel mai serios studio de videochat. Oferim cele mai mai mari comisioane (reale) de pe piata ! Castiguri minim garantate si program de lucru preferential ! (0764.161.612

2213. Vopsitor auto cu experienta, in

sectorul 2 (0765.000.200/ 0799.400.300

2214. Vopsitor auto multimarca cu experienta, pentru service auto autorizat situat in zona Aparatorii Patriei. Oferim salariu atractiv 3.500 L; (0720.268.447/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com 2215. Vopsitor auto, calificare profesionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire-vopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 2216. Vopsitor cu experienta auto,

urgent sector 3 Bucuresti salarizare 3000-5000 conditii avantajoase; 5.000 L; (0784.163.033 2217. Vopsitor industrial pentru anga-

jare la firma Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.444.07.41 2218. Vopsitor industrial si muncitor

necalificat program L-V 08 17, zona Grivita pod Constanta, se acorda tichete masa, tichete cadou, bonusuri salariu de la 2.000 L; (+40731005008 mitmetall@yahoo.com 2219. Vopsitor industrial, strungar carusel, strungar universal, lacatus confectii metalice, bobinator masini electrice, controlor calitate, presator mase plastice, gestionar depozit, tamplar universal, angajeaza societate comerciala, cu sediul in Bucuresti, in conditii bune de munca, salariu motivant si bonuri de masa; (031.425.12.14/ 0755.073.558 2220. Vopsitor si tinichigiu auto, service

auto, Multimarca, sector 1, Bucuresti, salariu neg., (0728.625.820

2239. Zidari. SC Adrian Silver angajeaza in constructii: zidari, zugravi. Ofer cazare celor din provincie. Salariu atractiv, contract de munca pt reabilitari blocuri. (0748.551.054/ 0771.500.684 2240. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veni-

turile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656 2241. Zugrav cu experienta. Conditii de munca favorabile, salariu atractiv, colectiv primitor (0765.482.548 2242. Zugrav calificat Societate cu activ-

itate din 1996 angajeaza zugrav cu calificare. C.M. 8 ore, salariu si bonusuri actractive, concediu odihna platit, fara pauze pe perioada iernii. Cerem si oferim seriozitate; (0723.387.938 2243. Zugrav Hotel Minerva, oferim seri-

ozitate, conditii de munca deosebite, salariu, ore suplimentare, sporuri; (0744.305.192 tehnic@minerva.ro 2244. Zugrav, mentenanta, realizeaza lucrari de reparatie, montaj gresie, faianta, granit, marmura interioare si exterioare dar si lucrari de finisaje interioare. Parc cladiri de birouri (zona Pipera), de luni-vineri, 8:00-16:00 (0756.040.651 hr@genesisproperty.net 2245. Zugravi 7 posturi disponi-

bile pentru Home Trading SRL.Rog seriozitate. Contact Adrian Popa (+40763120820 office@lifestyledesign.ro 2246. Zugravi si necalificati pt renovari

2221. VOPSITORI INDUSTRIALI si MUNCITORI NECALIFICATI Angajeaza VOPSITORI INDUSTRIALI si MUNCITORI NECALIFICATI Detalii la 0214440741 si la sediul din Bdul Timisoara 80, sector 6 (021.444.07.41

scari de bloc, plata la zi sau saptamana necalificati 60 l, zugravi 100, rog seriozitate, exclus alcoolici sau falsi meseriasi, fara cazare, doar pt. Bucuresti, incepere imediata, doar persoane muncitoare, program 8-17. 100 L; (0766.228.168/ 021.210.00.67 geticconstruct@gmail.com

2222. Vulcanizare auto, salariu atractiv

2247. Zugravi, SC Sprint Plast SRL

1800-2000 lei, program part time sau full time cu weekend liber, contract de munca, 8 ore, rog seriozitate, (0723.231.235 Office@kuntyautoservice.ro

angajam zugravi, rigipsari si muncitori necalificati, cu contract de munca pe perioada nedeterminata doar pentru contracte Bucuresti, nu oferim cazare 2.300 L; (0754.050.500

2223. Vulcanizator auto cu experienta

2248. Zugravi, faiantari, zidari, instala-

pt service auto situat in zona Aparatorii Patriei. Salariu negociabil incepand de la 2000 RON, procent manopera, procent anvelope, procent indreptat si contract de munca; 2.000 L; (0720.268.447/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com 2224. Vulcanizator Auto variant service

roti angajeaza vulcanizator cu experienta, program de lucru 8 ore, salariu 2.500 lei, 2.500 L; (0784.339.160/ 0784.339.160

2225. Vulcanizator cu experienta in domeniu salariu 2000+comision, carte de munca, cu posibilitate cazare fara nici un cost suplimentar. Zona Bucurestii-Noi, sector 1. 2.000 L; (0722.997.000 george@depozitulderoti.ro 2226. Vulcanizator service auto, angajam vulcanizator cu program intreg - zona Militari. Site www.autoservlujerului.ro Pentru detalii va rugam sunati; (0749.187.991 2227. Vulcanizator auto cu experienta,

eventual calificare, salariu 1500 net, comision 10% din cost manopera, eventual cazare. Sau alte variante de colaborare - negociabil. Seriozitate, 1.500 L; (0725.251.135/ 0772.293.844 lucianno73@yahoo.com

2228. Vulcanizator auto cu experienta,

in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com

2229. Vulcanizator si muncitor necalifi-

cat personal service roti. Program 8:3018:00. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu motivant si pe timpul verii. Colectiv tanar. Ne dorim doar oameni seriosi, indiferent de varsta avuta (0722.661.683/ 0748.766.228 office@depozituldebaterii.ro

Wise box deschide noi locatii in zonele Stefan cel Mare, Pipera, Matei Basarab, Moinesti, Sos. Oltenitei, Bucurestii Noi. Angajam bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator casier (salariul intre 1400-2500 ron net, program 8 h/zi). CV pe mail. Relatii la telefon; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

2230.

Wise Box,sofer livrator cu masina proprie sau pe scuterul firmei , companie de food delivery (livrare la domiciliu/office) locatii in tot Bucurestiul, 10 lei de comanda livrata(500-550 comenzi/luna , relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2231.

2232. Zidar rosar-tencuitor pentru Home

Trading SRL. 19 posturi disponibile. Rog seriozitate. Contact: Adrian Popa (+40763120820 office@lifestyledesign.ro 2233. Zidar, instalator, electrician.

Salariu f. bun, valabil si pt. pensionari; (0765.182.899 2234. Zidari, zugravi, instalator cu

experienta si muncitori necalificati angajeaza firma de constructii. Salarii foarte atractive. Rugam seriozitate. (0725.963.165 2235. Zidari, contract de munca full-

time, salariu brut 3626 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2236. Zidari, faiantari, necalificati, insta-

latori, SC de constructii angajeaza pe perioada nedeterminata, in conditii avantajoase. Permisul de conducere reprezinta un avantaj. Salariu motivant (0752.272.888 office@aqua-expert.ro 2237. Zidari, zugravi cu experienta,

angajam in domeniul constructiilor Bucuresti-Ilfov Sc Unique Development SRL angajaza in constructii zidari, zugravi cu experienta, program 8 ore, salariu atractiv, bonusuri, ore suplimentare; (0755.969.885 2238. Zidari, zugravi, tencuitori cu expe-

rienta pentru lucru in Militari, sector 6. Plata la zi sau saptamanal. Fara echipe (0731.493.492

21

tori, angajam lucratori pentru santier in Pantelimon, (Lebada) Ilfov, program 8-18 luni-vineri, carte de munca, salariu negociabil (0731.035.208 enegrg@yahoo.com 2249. Zvon Bistro cafe angajeaza bar-

mani si ajutor de bucatar; (0728.998.809 Mihaela.stanciulesc@zvoncafe.com

Cereri muncå 1. Acord ingrijire persoanelor varstnice,

cu program intern, imobilizate sau greu deplasabile, rog maxima seriozitate; (0785.600.552

2. Administrativ Tanara serioasa, doresc colaborare job part time in administrativ. Engleza, scris, citit, vorbit nivel conversational. Rog oferte serioase si concrete pe e-mail; colaborare2017@gmail.com 3. Ambalator manual firma producatoare de produse parafarmaceutice, cosmetice si suplimente alimentare, angajeaza ambalator manual, in Com. Joita, sat Bacu. Rel. la tel.: (0756.717.770/ 0756.717.771 office@eminvest.ro 4. Asistenta stomatologie Cabinet stomatologic, situat central angajeaza asistenta de stomatologie full time. Pt mai multe detali va rog sa trimiteti CV la adresa de mail stoma_sl@yahoo.com sau sunati la nr de tel.; (0726.439.492 Stoma_sl@yahoo.com 5. Bona Bucuresti, doamna varstnica, cu experienta in ingrijirea copiilor, caut angajament termen lung pentru copil 0-3 ani, zonele Crangasi - Ghencea, adiacente. (0721.745.929 6. Bona cu experienta diploma bacalau-

22. Ingrijesc batrana numai intern.

Sunati, numai cei interesati; (0764.645.691/ 0727.608.546 23. Ingrijire batrani, copii Doamna, 63

ani, doresc sa ingrijesc intern copii, batrana, batran; (0729.831.761 24. Inspector resurse umane, experienta 20 ani colaborez cu fime: administrare personal, Revisal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, regulament intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com 25. Lucrari constructii, mari si mici, ten-

cuiala, sape, zidarie, cofrag, rigips, zugraveala, gresie, faianta, preturi bune, ofer si cer seriozitate. (0768.460.990 26. Maistru constructii, foreman, caut angajare în domeniul construc?ii montaj Ultimul loc de munca a fost la Cipa Denmark asociat al Copenhagen Metro Team. Am executat lucr?ri de constructii de metrou la M2, M3. (0769.570.919 siviuleonte866@yahoo.ro 27. Menajera 44 ani nefumatoare part time, punctuala, fac menaj/calcat 2 zile pe saptamana la familii sau in weekenduri birouri. Rog seriozitate, accept numai familii; (0748.534.075 28. Menajera. Doresc sa lucrez ca menajera, ingrijire varstnici sau Asociatie de Proprietari; (0726.429.237 29. Patiser patisera angajez urgent. Angajez patiser (patisera) urgent sector 5, salariu si conditii avantajoase; (0787.699.692 30. Pensionar, 60 ani, inginer, doresc un part time, pentru mentinerea tonusului, activitati usoare, domenii diverse, seriozitate, permis cat. B, auto. (0722.508.748 claudiutapu@hotmail.com 31. Persoana pt menaj si gatit sector 4,

zona Unirii urgent, angajare o persoana care sa se ocupe de curatenie pentru imobil 3 etaje si pregatit masa pentru 15 persoane. Sector 4 Bucuresti, zona Unirii, firma privata. Telefon; (0753.333.002 secretariat@gbsystem.ro 32. Sofer B, C, CE, DE atestate marfa,

persoane, card ADR, doresc angajare; (0721.669.342 33. Sofer cat. B, experienta 3.5 t distrib-

utie national, fara evenimente rutiere, serios, casatorit, nefumator, domiciliul sector 2, doresc angajare; (0726.258.822 34. Sofer copii. Doresc sa ma angajez

sofer transport copii gradinite, afterschool, crese, centre de performanta . Detin auto propriu cu 7 locuri si permis auto din 1992. Sunt fost instructor auto. (0733.493.862 georgeplopeanu@yahoo.com 35. Sofer personal de familie si de proto-

col Bucuresti fost politist acum pensionar, am 44 de ani, ofer serviciu la un nivel profesionist ca sofer personal, garda de corp, pentru persoane fizice sau juridice, familie cu sau fara copii. Posed permis de 10 ani (0770.947.881 doru.triandafilopol@gmail.com 36. Sofer, picker si zugrav, sector 4 si 5

angajam urgent soferi, pickeri si zugrav pentru fabrica de paine in S5. Salariu 1.700 Lei, bonuri, decontarea transportului si sporuri. Program flexibil. Pentru detalii sunati la numarul din anunt 1.700 L; (0725.497.232 37. Tineri pensionari cu locuinta la bloc ingrijim casa la curte in jud. PH, AH, DB; (0722.613.652

Joburi în stråinåtate 1. Aachen, Ac-girls Ac-girls. Casa priva-

ta program 10-24 zilnic, procente 50/50, nu se consuma b?uturi alcoolice. Dorim seriozitate. Suntem in regiunea Aachen la granita cu Belgia, Olanda. tel: 01757208000 (00491757208000 Juliaac@gmx.de

reat Curs bone, curs primul ajutor vorbesc fluent italiana, nefumatoare iubitoare de copii responsabila. Doresc sa supraveghez copil, ajut la lectii. meditez italiana, stiu sa utilizez calculatorul; (0732.993.152/ 0732.993.152 relyvlad@gmail.com

2. Agent, Germania, job de top ca agent

7. Bona cu experienta si recomandari, nefumatoare, iubitoare de copii, responsabila, ingrijesc copil pe termen lung; (0753.812.731

3. Agentie Escort Elvetia Geneva Salon

8. Bucatar caut loc de munca Franta-

Paris; (0725.614.204

9. Caut de munca ca necalificat cu plata

la zi, barbat 43 de ani; (0734.308.177 10. Caut loc de munca, tanar 33 ani

suferin hiv provenit din centrul de plasament caut loc de munca in postul de muncitor necalificat. Detalii pe email: mariusconstantin20@yahoo.com 1 L; (0756.260.599 mariusconstantin20@yahoo.com 11. Caut serviciu urgent Doamna, 39 ani, caut angajare de urgenta la administrativ, achizitii, depozit sau magazin. Experienta vasta, 3 limbi vorbite fluent, seriozitate, punctualitate si eficienta, cu toata modestia, (0753.660.443

de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteaza-ma pe email, 3.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

de masaj si escort cauta tinere cu aspect fizic placut cu varsta + 19, vorbitoare de limba franceza/ engleza/ italiana sau germana pentru contract full time sau comision. (0041766367947 iulia.net.is@gmail.com 4. Alaturati-va echipei Myoka Spas International Aplicati acum pentru aceast? ocazie interesanta de a lucra la cel mai mare operator de spa in Malta Europe, in Hilton, Marriott, Radisson Blu si Intercontinental Cairo. Trimite cv: admin@myoka.com

5. Anglia UK, colega in domeniul escort,

clientela asigurata, minim 18 ani, cu sau fara experienta, castiguri intre 300-1000 lire zilinic, cazare transport asigurat, procent 50% fara alte cheltuieli absolut. Whatsapp. 12.000 {; (00447377983475 6. Anglia, casa privata selecteaza fete

dence, Spalatorie curatatorie umeda si uscata, angajeaza croitoreasa pentru retusuri, 2.000 L; (0766.267.727/ 0766.267.727 cristina@supercleanmilitari.ro

pentru escorte in Anglia.Oferte avantajoase, suna-ma pe nr. de tel. sau WhatsApp.Este o super oferta, nu pierzi nimic, daca ma suni si ma intrebi de oferta; (00447438812919 nicegirlpopa@yahoo.co.uk

13. Croitorese angajez, salariu atractiv,

7. Anglia, caut fata si colega pentru ser-

12. Croitoreasa retusuri, Militari Resi-

program de lucru L-V: 7,30-16.00; (0721.456.325/ 021.224.41.96

14. Doamna cu experienta, recoman-

dare ingrijesc bolnavi, doresc familie serioasa din inalta societate; (0799.344.968/ 0730.317.982

15. Doamna serioasa, 39 ani, doresc

angajare in cadrul unei firme de paza (cladiri birouri); (0767.615.667

16. Doamna, 53 de ani, fac menaj 1-2

zile pe saptamana; (0751.366.745

17. Domn caut de lucru mentenanta

cladiri, intretinere, reparatii, inst. sanitare/ electrice, zugraveli, agent paza, diverse; (0737.140.584 18. Execut sedinte de reflexoterapie (pe

talpile picioarelor) pt. orice diagnostic inclus sistemul limfatic si curatirea corpului prin bioenergie dincolo de cap, intermediara, reduceri, 60 lei 1 1/2 -2 h; (0740.982.848/ 0757.845.411 19. Femeie de serviciu pt. fabrica de

mobila in zona Fundeni. Program de lucru 07:00-13:00, o jumatate de ora pauza de masa. Salariu 750 Lei, contract de munca. Pentru alte detalii tel. 750 L; (0722.209.503/ 0729.994.304 20. Fochist autorizat ISCIR, clasele A-C

cu vechime peste 20 ani, doresc serviciu - fochist; (0721.864.743

21. Infirmiera pensionara ingrijesc per-

soane bolnave si copii, part time sau program normal; (0754.581.666

vicii de escorta. Se ofera transport, cazare si publicitate pe siteuri. Casa privata cu plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii la tel si pe whatsapp 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com

8. Anglia, Colega Anglia + 18 servicii escorta cu sau fara experienta. Pt. mai multe detalii WhatsApp (0753.927.803 cosmina0109@gmail.com 9. Anglia, caut colega, apartament de lux caut colega varsta intre 21-35 ani pentru munca de escort in Anglia. Castig cuprins intre 5000-10000/luna. Comision 30%, plata zilnic, clienti respectosi si foarte buni. Whatsapp. 10.000 {; (0742.835.882 gio.crl@hotmail.com 10. Anglia, escorte, ofer cazare, anunturi VIP pe situri de specialitate, transport de oriunde (bilete de avion). Conditii foarte bune de munca, program flexibil. Fara comisioane ascunse, nu se opreste comision din extra (0720.249.783 11. Anglia, fete 18+ pentru serviciul de masaj si escorta. Se ofera cazae, anunturi pe multiple situri, transport de oriunde. comision 50/50 fara costuri ascunse. Mai multe detalii pe whatsap sau la tel. 10.000 {; (00447448782682 12. Anglia, fete cu aspect fizic placut pt. casa privata, castiguri substantiale, clientela formata, rog poze recente si seriozitate, plecari imediate, detalii Whatsapp.?? (00447453780618

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

12 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 13. Anglia, fete esti tanara si doresti venituri foarte mari? Casa privata Anglia angajeaza tinere 18-30 ani cu/fara experienta pt. job escorta in conditii extraordinare, 12.000 {; (+447387911886 marvin.sarah19@yahoo.com 14. Anglia, fete pentru escorta in Londra, cu/fara experienta, castigurile sunt intre 300-500 la zi, depinde de vointa pe care o ai, mai multe detalii pe whatsapp. 12.000 {; (00447440131613 Annays121@gmail.com 15. Anglia, fete pentru servicii de escor-

ta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata la zi 50% si program flexibil. Detalii tel. sau whatsapp 00447417388187 10.000 {; (00447417388187 Mayahot20166@gmail.com 16. Anglia, fete dragute si serioase pen-

tru serviciul de escorta si masaj. Casa curata complet utilata, internet wifi, program flexibil, plata la zi. Cazare, transport si anunturi VIP pe site. 15.000 {; (0720.349.783 Anghelgilbertnicolae@yahoo.com 17. Anglia, fete, casa privata, esti pre-

gatita, vrei sa faci bani, se lucreaza ca escorta comisionul este de 300 pe sapt., restul e al tau, publicitate, cazare, ofer si cer seriozitate, pt detalii contactati-ma pe wapp. 5.000 {; (00447479907586/ 00447479907586 18. Anglia, munca in strainatate Caut o

fata draguta cu bun simt pentru munca ca escorta in Anglia, varsta si experienta nu sunt necesare. Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati pe whatsapp la nr de tel.; (+4407438379635 aanca138@yahoo.com 19. Anglia, Scotia escort UK, urgent

caut fete serioase min.18 ani pentru escort. Se lucreaza pe casa si iesiri. Plata zilnic. Comision 50%. Cazare asigurata. Contact WhatsApp non stop rog si ofer seriozitate 1 {; (00447587676714 chanel.amy@yahoo.com 20. Anglia. Forever Barber angajeaza

frizeri in Anglia cu experienta salonul este situat in orasul Cheltenham (+4407557947965 21. Anglia. Masaj erotic nud. Fetele cu aspect fizic placut, rabdatoare si dragute, interesate de lucru in masaj erotic nud, contactati-ma pe Whatt App. (0763.528.467/ 07405951934 emaeam8080@yahoo.com 22. Austria (Linz), Club de noapte

exclusivist. Villa Ostende cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./whatsapp, villa-www.villaostende.at (00436601718232 ostende@gmx.at 23. Austria fete Cautam fete frumoase,

minim 18 ani pentru servicii de escort in Vienna. Oferim si cerem seriozitate, 10.000 {; (0733.835.155 andreeamichele55@yahoo.com 24. Austria fete frumoase Cer si ofer

seriozitate, lucrez numai cu persoane serioase. Extraurile sunt ale tale. Preturi incepind de la 150-200 euro, 10.000 {; (0733.835.155 25. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 26. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 27. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 28. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 29. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 30. Austria Night Club Pascha Graz, cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 31. Austria Night Club Pascha Graz, cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 32. Austria Tabu Bar, club de noapte

cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000 - 10000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 33. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 34. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 35. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728000 office@lh182.at

36. Austria, Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii Sms/apel/WhatsApp, Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha. www.pascha-graz.at; 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 37. Austria, Casa Privata Laufhaus

182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 38. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 39. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 40. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 41. Austria. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria, cauta fete 19 ani+, transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Rugam seriozitate. Castig 4.000 euro/luna garantat+ procent (se poate ajunge si la 10.000 euro). Locatie de inalta calitate. Nu suntem agentie. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: sms, apel, whatsapp, facebook: Club Pascha & Carmen Pascha, www.paschagraz.at; (00436607949606 42. Austria. Fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 43. Austria. Fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

56. Club Imperium - Lux. Aplica acum!

plecari imediate! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din consumatie. Cazare gratuita, contr de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms wattap / www.clubimperium.ch (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 57. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 58. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 59. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 60. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 61. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 62. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch, 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

69. Club Sauna Elvetia angajeaza acum fete Club de tip sauna langa Zurich angajeaza fete! Nu se lucreaza la procent, tot ce faci iti ramane tie. Ai procent si din consumatie. 15.000 {; (0041766409888 70. Colaborari ocazionale Anglia Studenta, nu poti sa pleci mult timp din Romania. Colaborari ocazionale Anglia, orase mici cochete, departe de jungla, aglomeratia din Londra. Seriozitate, bun simt. George.icnici@yahoo.com +447423303966 (00447423303966 George.icnici@yahoo.com 71. Colega Anglia pentru escort masaj, ofer cazare, plata, situri, 50/50, tu cheltuiesti doar necesitatile tale. Totul se lucreaza intr-un ambient placut si linistit, wats: (+447588072942 Eescort12@yahoo.com 72. Colega Italia, escort de lux in Italia,

cu un castig garantat cuprins intre 5000/8000 euro lunar. Comision 30%, plata zilnica, clienti selectati. Specifica in mesaj pentru Italia 8.000 {; (0742.835.882 gio.crl@hotmail.com 73. Colega UK, caut colegain casa pri-

vata, escorta castiguri avantajoase publicitate pe anumite site-uri, comision 50/50 12.000 {; (00447770123422 Sarasara0762889922@gmail.com 74. Dansatoare New Blue Up- Sauna-

club- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041792983079/ 0041435424670 info@newblueup.ch 75. Dansatoare Pascha Austria, Night

Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 76. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux,

clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elve?ia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

dansatoare, salariu fix! Elvetia, Zurich, Blue Line Cabaret angajeaza dansatoare. Salariu fix 2300 euro plus comisioane mari. Lucrezi legal, club de noapte, dansuri si distractie. Cautam fete care danseaza. 2.300 {; (0041793712741 45. Care assistant, va ajuta cu cazare si

incepeti munca imediat. Salariul saptamanal .Cerinta-engleza conversationalacceptabil. 00447716747199 (00447716747199 laura.ungureanu78@gmail.com

51. Casanova Bar - Saarlouis, Germa-

nia. Night Club de lux angajeaza: dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Poti lucra la cele mai bune cluburi din Germania. Vino sa faci parte din echipa noastra. Locurile sunt limitate. (00491734618219 52. Case private angajeaza fete +18 pentru servicii de escorta.Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen .Conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe siteuri de top platite cu optiuni full gen Vip Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043 53. Case Private din Scotia , Edinburgh ,

Glasgow angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043 54. Club din Italia ofera salariu intre 50-

80 euro/zi Club de noapte din Italia (zona Marii Adriatice), ofera salarii intre 50 - 80 euro/zi pentru hostess cu sau fara experienta. 7 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro 55. Club Goldwand - oferta excelenta de

munca Suntem pe primul loc intre cluburile de noapte. 300 de franci minimul castig pe ora. Nu se lucreaza la procent, toti banii iti raman tie. Cautam fete tinere, plata la zi, se lucreaza legal 20.000 {; (0041762562228

89. Elvetia Cluburile Galaxy & Joy

(zona Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie. Castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 90. Elvetia Esti o tanara de minimum 18

ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy - canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 91. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte .Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

48. Casanova Bar - Saarlouis, Germa-

nia, Night Club de lux angajeaza: dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Vino sa faci parte din echipa noastra. Locurile sunt limitate. www.casanovabar.de (0049173618219 info@casanovabar.de

88. Elvetia - Night Club de lux, angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

94. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar,

47. Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

50. Casanova Bar - Saarlouis, Germa-

87. Edinburgh , Glasgow, Aberdeen Scotia FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043

Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

etar casa privata cauta ptr colaborare domnisoare cu prezenta placuta, varsta 18+, abilitati de limba engleza sau germana constituie un avantaj. 7.500 {; (01622946276 Alabama@icloud.com

nia Night Club de lux, angajeaza dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani Oferim conditii de top, cazare siguranta si seriozitate! Castiguri deosebite si clientela formata! Vino sa faci parte din echipa noastra! Locurile sunt limitate! www.casanovabar.de (00491734618219 info@casanovabar.de

nitate, angajam echipaj format soferi de tir cu experienta pt frigo, spatiul intracomunitar (Austria-Franta) si tarile de tranzit, Oferta si Conditiile de lucru la tel; 1 {; (+40749032545/ 0726.377.807 dragomir.vallentin@gmail.com

93. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar,

46. Casa privata Germania, fete propri-

49. Casanova Bar - Saarlouis, Germa-

86. Echipaj format soferi tir frigo comu-

92. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

44. Cabaret, Zurich angajeaza

nia Night Club de lux, angajeaza dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani Oferim conditii de top, cazare siguranta si seriozitate! Castiguri deosebite si clientela formata! Vino sa faci parte din echipa noastra! Locurile sunt limitate! www.casanovabar.de (00491734618219 info@casanovabar.de

85. Dubai, Oman, Anglia caut fete serioase, care doresc o colaborare pe termen lung. Cunostinte de limba engleza, seriozitate. Ofer clientela fidela formata de-a lungul anilor. Pentru mai multe detalii, poze pe whatsaap; (+96898071352 sandraiubita92@gmail.com

63. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 64. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 65. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 66. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 67. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 68. Club La Vita angajeaza fete pentru Germania Club La Vita Germania angajeaza fete si femei minim 18 ani. Castig lunar 5000 - 8000 euro pe luna. Cazarea si multe altele sunt gratis. Detalii la 004915757689953 prin mesaj, apel sau Whatsapp, 8.000 {; (+4915757689953

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

77. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch 78. Dilaila Club Elvetia -locatie lux,

clientela exclusivita recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open mind, 18+, oferim cele mai bune conditii din Elvetia, centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca, www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 79. Dilaila Club Elvetia -locatie lux,

locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 80. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux,

clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; 10.000 {; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 81. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; 10.000 {; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 82. Disco pub Spania angajeaza

doamne cu varsta minim 18 ani pentru relatii cu publicul, dame de companie (petreceri private), Spania într-un spatiu select si elegant, 100 euro noapte plus jumatate consumatie, whatsapp0034642223724, 4.500 {; (0034642223724/ 0772.554.558 carmenduranoportunidad@gmail.com 83. Domnisoare pentru club 18-25 de

ani, cu aspect fizic placut, serioase, responsabile, cunoscatoare limba engleze (nu e obligatoriu). Suna pt detalii la tel. 10.000 {; (0769.255.115 mariaioana9989@gmail.com 84. Dubai agentie cu experienta, clienti

formati, seriozitate si profesionalism cauta escorte high-class pentru venituri subtantiale pe perioade determinate; 15.000 {; luxury.courtesan@yahoo.com

95. Elvetia - Night Club de lux angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 96. Elvetia - Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat! Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari , in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. peste 10.000 euro/luna, plata zi Asiguram cazare, transport Raspundem la beep, sms, whatapp, Cv la mail: (0041762064337 info2@clubrelax.ch 97. Elvetia - Galaxy bar, job bine platit

pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel./WhatsApp, e-mail, lb. romana. www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 98. Elvetia - Galaxy bar, job bine platit pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel./WhatsApp, e-mail, lb. romana. www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 99. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18+, dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate, tel./wattap, emial, vb. limba romana. www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 100. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

101. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 102. Elvetia Dilaila Club locatie lux,

clientela exclusivista angajam tinere frumoase si serioase 18+. Oferim permis legal de munca, te asteptam in echipa noastra, noi iti asiguram succesul financiar la care ai visat, castiguri 6.000 10.000 euro/ luna; www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch 103. Elvetia New Blue Up Saunaclub in

Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi,Informatii in lb. romana la tel./ WhatsAppwww.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

104. Elvetia Night Club Imperium anga-

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Raspundem la apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 105. Elvetia Night Club Imperium anga-

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Raspundem la apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 106. Elvetia Privat Best privat xl money for natural blond-light brown & busty Girls 18-27 to work in our private studios, you should speak english, net 3.000-5.000 per week, 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com WWW.GLAMOURGIRLS.CH 107. Elvetia Zurich, tinere 18+, dansatoare, animatoare pentru New Blue Up- Saunaclub - ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ Whatsapp. www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 108. ELVETIA, agentie escort de lux, zona turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch www.xvip.ch 109. Elvetia, Club Galaxy iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie, castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatsapp. Site: www.galaxyclub.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 110. Elvetia, Club Joy oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 111. ELVETIA, Club Soprano, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 112. Elvetia, Club Soprano, cautam fete

prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 113. Elvetia, Esti o tanara de minimum

18 ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde casigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sati schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 114. Elvetia, salarii de la 10.000 CHF

luna si mai sus. Bani la greu, castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 ani, salarii de la 10.000 Â E pe luna si mai sus, doar clientela de clasa, 10.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch 115. Elvetia, Club Imperium- lux. Aplica acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, vorbim lb. romana, sms/ whatsapp, www.clubimperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 116. Elvetia, Club Joy la 12 km de Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intrun interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 117. Elvetia, Club Joy la 12 km de

Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intrun interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 118. Elvetia, club La Boum Zurich anga-

jeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch 119. Elvetia, Club Loco Casa Reinach

angajeaza fete. Situat in Elvetia, Club Loco Casa angajeaza tinere dragute. Castiguri mari, fara intermediari, plata la zi, 12.000 {; (0041791201482 info@lococasa.ch 120. Elvetia, club luxos de noapte, Club

Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41764284337 info2@clubrelax.ch www.clubrelax2.ch 121. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

122. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 123. Elvetia, Cluburile Galaxy &Joy (zona Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18+ dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare si dame de companie. Castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatsapp. Site: www.galaxyclub.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 124. Elvetia, fete Best privat xl money for attractive girls, we are looking for natural blond and busty girls to work in our privat studios, you should speak english, net 3.000-5.000 euro per week. 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com 125. Elvetia, fete, salarii de la 10.000 CHF luna si mai sus. Bani la greu, castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 ani, salarii de la 10.000  pe luna si mai sus, 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch 126. Elvetia, Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18+, dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 127. Elvetia, Galaxy Bar-Club, iti ofera un permis de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 128. Elvetia, job for you, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18+, ca dansatoare sau dame de companie. Castiguri 6.000-10.000 Euro/luna. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Va rugam contactatine: tel., e-mail. Rog seriozitate, DilailaClub. Site: www.dilailaclub.ch. (0041791577853 info@dilailaclub.ch 129. Elvetia, Le Rouge angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna, 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch 130. Elvetia, Le Rouge, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch 131. Elvetia, New Blue Up - Saunaclub in Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 132. Elvetia, studio Elite din Luzern angajeaza fete Studio de lux din LuzernElvetia, mangment profesionist, mediu de lucru sigur, in conditii excelente de munca angajeaza romance. Poti gasi mai multe poze pe site-ul nostru www.studioelite.ch, 10.000 {; (0041786091327 133. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 134. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 135. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 136. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch, 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 137. Elvetia, Zürich de peste 10 ani, Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch 138. Elvetia- Club Imperium, lux, alica acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, www.clubimperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 139. Elvetia- Galaxy Club angajeaza fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in Club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi, www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 140. Elvetia- Night Club de lux angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club.imperium.ch 141. Elvetia. Cautam fete 18+ pentru club de lux. Conditii legale, venituri de peste 14.000Euro/luna, plata zilnic. Ne puteti contacta pe Viber/Whatsapp. (0041762786037

E-mail: redactia@anuntul.ro


12 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 142. Elvetia. Club ErosWorld Zurich angajeaza fete Club de noapte din centrul orasului Zurich-Elvetia angajeaza fete. Conditii excelente de munca, mediu de lucru sigur si prietenos, supraveghere video 24 din 24, cazare asigurata, internet gratuit, 15.000 {; (0041765351538 erosworld@hotmail.com 143. Elvetia. Jaeger KontaktBar angajeaza fete Se lucreaza in club de noapte, in termeni legali, plata la zi, castiguri de peste 10.000 euro pe luna, 15.000 {; (0041793476563 144. Escort UK cautam fete cu aspect

fizic placut, bun simt, minim 18 ani, dornice de munca, casa este situat in zona centrala, draguta si vizitata foarte des de clienti, (07458680662/ 07458680662 Escortuk22@yahoo.com 145. Escort, tur tarile scandinave, cautm fete cu aspect fizic placut, varsta minima 18 ani, pentru escort. Castiguri saptamanale 3000/4000  , procent 50/50, asiguram transport si cazare. Detalii pe whatsapp. 12.000 {; (+4571515004 LuxuryEscort007@gmail.com 146. Escorta Anglia 800-1000£ zilnic,

escorta Anglia cautam fete cu varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, casa lux, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii WhatsApp, 9.999 {; (0723.832.458 147. Escorta in Londra cauti un loc de munca unde castigurile iti vor depasi cu mult asteptarile, avem locul ideal pentru tine. Daca te consideri sexy si fara prejudecati te asteptam pentru a colabora impreuna 15.000 {; (00447405702074 alex.alexandru8888@yahoo.com 148. Escorte Anglia cautam doamnedomnisoare 18+ cu/fara experienta pentru serviciul de escorta in Anglia. Se lucreaza in case private, asiguram reclama, cazare, 50/50+ castiguri substantiale. Detalii la tel: 00447405169345 8.000 {; (00447405169345 maria23452@yahoo.com 149. Escorte Anglia. Escorta la Londra

UK. Iti doresti castiguri substantiale intrun timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta la Londra, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca, 10.000 {; (07449705412 love_kitty@yahoo.com 150. Escorte de lux pentru Kuwait,

agentie recrutam fete pentru munca de escorta. Castiguri de peste 1000 euro zilnic .Pentru mai multe detalii whatsapp +40757953832 sau accesand site-ul https://middleeastvip.net 15.000 {; 151. Escorte de lux pentru Qatar, Dubai, Kuwait, agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru tariile arabe: Qatar, Muscat, Bahrain, Dubai si Kuweit pentru mai multe datalii whatsapp. 10.000 {; (+447449652684 152. Escorte Geneva loc liber pentru a lucra in escort agentie Elvetia cu mai mult de 10 ani de experientawwwescortsgeneva.ch lucreaza cu numarul 1 la Geneva. Noi lucram comisioane (60% pentru fata) Toate cheltuielile (0751.468.065 Gabrielapatrick@yahoo.ro 153. Escorte Manchester Uk, cel mai

mic comision, cautam fete frumoase si serioare pt jobul de escorta. Locatie centrala Manchester Anglia. Comision 30% .Castiguri de minim 7000£ lunar. Locatie sigura, camera proprie, publicitate inclusa, 8.000 {; (00447375785767 Jessicadia1234@yakhoo.com

167. Fete pentru Londra. Casa privata cauta tinere dragute min. 18 ani in vederea colaborarii in domeniul escorte pt. companie intima. Se asigura saituri, cazare si transport. Detalii la 07984454308 sau Whatsapp acelasi nr (07950330667 168. Fete pentru Londra. O oportunitate

pentru fete, cel mai simplu job,cautam colaborare cu fete cu sau fara experienta, plata la zi, castiguri intre 300-500 pe zi, cerem si oferim seriozitate, ne puteti gasi pe Whatsapp, 10.000 {; (07440131613 Annays121@gmail.com 169. Fete pentru strainatate, relax club Studio-escort angajeaza fete ambitioase si dornice de a lucra cu profesionalism. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase si un procent de 60% din castig. Rasp la sms si whatsapp 15.000 {; (0041767684454 www.relaxclub.ch 170. Fete pt colaborare Anglia, esti tanara si nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu; (07475900189 escortlondon01@yahoo.com 171. Fete Scotia, min 18 ani, vorbitoare limba engleza mediu, cu sau fara experienta, pentru jobul de escorta, casa privata, castiguri substantiale, comision 50%50, pentru detalii pe whatsapp. 10.000 {; (+40733318949 172. Fete, urgent pentru Uk Manchester,

varsta 18+ castiguri garantate 500010.000 lunar, clientela formata. (0760.318.461 173. Fete, urgent pentru UK, varsta 18+,

castiguri garantate, clientela formata, se lucreaza in apartament privat, cu sau fara experienta, (+447449689574 174. Franta Cautam oameni seriosi pen-

tru deschidere de firma in Franta. 10.000 {; (+33755726152 voila66@yahoo.com 175. Franta loc de munca. ofer loc de

munca in Franta pentru muncitor in constructii la interioare -[gresie, faianta, rigips). Rog seriozitate. Relatii la tel; 0033/698647441 (0033698647441 176. Franta, colaborare urgenta. Ai minim 18 ani, dornica de castiguri substantiale, vrei sa colaborezi ca escorta si masaj in Franta? Detalii mail si Whatsapp; 25.000 {; (0033752726478 alexadobre84@yahoo.com 177. Franta, agentie cauta fete pentru

colaborare domnisoare 18+, cu/fara experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta in Franta. Agentia se ocupa de cheltuielile de deplasare cazare. Mai multe detalii pe WhatsApp. 15.000 {; (0033758151546 178. Galaxy Bar-Club, iti ofera un permis de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 179. Galaxy Club- Elvetia, angajeaza

excelente cautam colaboratoare pentru escorta. Se lucreaza in/ outcall in locatii diferite din UK. Cerinte: minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Detalii pe Whats App +447405951934, (00447405951934 emaema8080@yahoo.com

fete. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in club Galazy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti bun si stabili. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Ne gasesti si pe facebook: Club Galaxy Elvetia. Pentru detalii sau intrebari iti stam bucurosi la dispozitie telefonic sau pe whatapp. www.galaxyclub.ch; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

155. Escorte UK, se cauta escorte pen-

180. Germania Casa privata renumita

154. Escorte pentru Anglia, castiguri

tru UK (Marea Britanie) orice fata interesata sa-mi lase mesaj. (+4407447368090 Andreilbert2016@gmail.com 156. Escorte, Anglia, fete care vor sa

munceasca pe casa in Anglia. (00447378835357 alinaaly344@gmail.com

157. Europa, case de munca oriunde in

lume, vrei sa locuiesti singur in casa? Oferim case de lux cu 2, 3, 4 dormitoare pentru 7 nopti 500Â oriunde in lume. Luton.l@yahoo.com

158. Fata pentru Anglia Un loc liber pen-

tru fata minim 18 ani pentru o colaborare in colectiv, oferim cazare, anunturi VIP. Conditii bune de munca, program flexibil. Mai multe date in privat, (+447459762067 Kukurucu2016@yahoo.com

159. Fete Franta. Anunt doar pentru doamne domni?oare care doresc venituri substantiale pt Escort-job in Franta Paris, serioase, capabile si responsabile, cer si ofer seriozitate. Mai multe detalii pe whats app, 15.000 {; (0765.573.864 160. Fete minim 18 pentru munca in

Cipru in bar la consumatie. Oferim salariu, comision din consumatii si cazare. Plecari imediate, pentru detalii sunati la +35799107037 sau Platinumbarcy@yahoo.com; (+35799107037 Platinumbarcy@yahoo.com 161. Fete pentru Anglia, agentie masaj

erotic Fetele dragute +18 interesate de serviciul de escorta, asigur cazare si publibitate pe site, comision de 50%. Castiguri exceptionale, cer si ofer seriozitate, detalii la +447448986468 sau WhatsApp; (00447448986468 emaema8080@yahoo.com 162. Fete pentru casa privata Ofer apartamente fete peste 19 ani sociabile, dragute, dornice de castiguri avantajoase. Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare si transport UK, in UK nu trimit bani sau bilet de avion mai multe la tel., 8.000 {; (0047435241487 Romeo.motoi@yahoo.com 163. Fete pentru Elvetia, studio de lux

angajeaza cu acte legale fete 18+detalii: whatsApp/email. Facebook: luxusleben elvetia (0745.953.784 carmen@luxusleben.ch 164. Fete pentru Germania Fete

serioase 18 + cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate, 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de www.casapaula.com 165. Fete pentru Germania, casa privata

cu clientela formata, pe piata de peste 8 ani angajeaza fete cu aspect fizic placut si dornice de munca. Castiguri super motivante, pt. mai multe detalii sunati la nr. de tel. 8.000 {; (004915145401518 plecatadeparte@yahoo.com www.ramonas-palace.de

166. Fete pentru Londra Escorte, aparta-

ment, fiecare cu camera ei, castiguri garantate 300-500/zi, numai fete serioase, cazare fara costuri suplimentare, intra pe whatsapp. Numai fete serioase; (00447588325384/ 07588325384

in ora?ul Karlsruhe (Germania) cauta domnisoare cu aspect fizic placut 18+ cu sau fara experienta pentru servicii intime si escort,0049151 75465790 10.000 {; (004915175465790 Info@rougegirls.eu 181. Germania daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabes-escort.de 182. Germania casa privata cauta fete,

minim 18 ani care doresc sa munceasca intr-un mediu foarte palcut si cunoscut cu clientela bine formata. Vrei sa muncesti intr-un loc sigur, curat si exclusiv suna si rezerva un loc in casa, 13.000 {; (004917661693989/ 01736568876 krampertg@yahoo.dp 183. Germania casa privata, exclusiv, fete 18+. Cazare gratuita, castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Casa Privata de Top cu clientela bine formata. Programari si info se fac pe WhatsApp. Tel Paula. 13.000 {; (004917661693989 184. Germania, casa privata, la granita

Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu aspect placut, 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail, www.villaverona.de. (00491734618219 185. Germania, cautam fata/ chelnarita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (0049173618219 186. Germania, cautam fata/chelnerita,

190. Germania, soferi profesionisti tir.

Cerinte: permis conducere cat. C+Eobligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR)- obligatoriu, card digital tahograf- obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Rugam sa aplicati prin completarea formularului urmator- si sa atasati copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESIONISTIFISAPERSONALA, www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de 191. Germania, te intereseaza un venit

lunar de cel putin 6000 euro ca escorta de lux in Germania in casa privata? Trimite-mi un mesaj, pt. mai multe detalii 004915203832592 valabil si pt whstsapp (004915203832592 Whitedevil463@gmail.com 192. Germania, cautam fata/ chelnerita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219

193. Germania, Elvetia, fete, job de top ca agent de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteaza-ma pe email. 3.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 194. Germania, fete cu varsta peste 18

ani pt. masaj, companie intima, castiguri foarte atragatoare, cazare asigurata, puteti veni insotite, apartament privat. Mai multe relatii sunati la nr de telefon, 8.000 {; (004915145401518 www.ramonas-palace.de

195. Germania, fete pentru bar, casa privata Dorim sa colaboram cu fete 18+35 ani pentru servicii personale in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Oferim cazare si siguranta, 12.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de

211. Londra, cautam tinere dragute min 18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07950330667 212. Londra, casa de lux, doamne ofer loc de munca masaj incall/outcall pt doamne si domnisoare cu varsta cuprinsa intre 18-40 ani. Locatia este in centrul Londrei. Se ofera toate conditiile necesare. Cazare gratuita, info pe whatsapp. 12.000 {; (00447919247846 213. Londra, caut fete pentru masaj, in

casa privata. Posibilitate de cazare. Casa este in estul Londrei. Castiguri bune, Oana. (07424580197 Bibi_ju@yahoo.com 214. Mabec Energy cauta ingineri insta-

latii electrice, ingineri autorizati ANRE cu experienta dispozitie la deplasari atat in tara cat si in strainatate, lb italiana/ engleza avantaj. CV-ul la email (031.425.60.76 info@mabec.ro 215. Massage in Japan 3000 10.000Â per month. Pretty girls age 1825. 155 - 170 cm and skinny.Need to speak english and have european passport. Opportunity to work in beautiful Japan! 10.000 {; nagoya.tanoshi@gmail.com 216. Mecanic cu experienta. Caut un

mecanic cu experienta in reparatii de excavatoare, disponibil pentru a lucra în Italia.Oferta de la 7.000 ron cu cazare. Seriozitatea este necesara. 7.000 L; (+40742968272 mobil.lpl@gmail.com

218. Munca in strainatate, in con-

structii angajeaza pentru santierele de constructii din Germania dulgheri, fierari, macaragii, inginer (cunoscator limba germana), nu se percepe comision. (0722.408.968 198. Germania, Villa Venezia. Joburi pt

tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta elegant? .Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimitene pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de, (00491734618219 jobsforgirls@villavenezia.de

199. Germania, Villa Venezia. Joburi pt

tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta.Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de. Tel. Katy; (00491734618219 jobsforgirls@villavenezia.de 200. Germania, Villa Verona Saarlouis,

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de; (00491734618219 jobs@villaverona.de

201. Germania, Villa Verona Saarlouis,

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de;, (00491734618219 jobs@villaverona.de

202. Germania, Villa Verona Saarlouis,

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de;, (00491734618219 jobs@villaverona.de

203. Germania, Villa Verona Saarlouis,

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de;, (00491734618219 jobs@villaverona.de

204. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

206. Germania. Firma curatenie anga-

STRUCTII, OBLIGATORIU CARNET CATEGORIA C. DEMOLARI, AMENAJARI SI PAVAJE. CV-URI PE EMAIL. ROG SERIOZITATE; (0723.674.079 VADEANU@OUTLOOK.COM

munca in domeniul escorta, fara cheltuieli camera ta profile cazare si transport asigurat castiguri mari garantez, clientela formata program flexibil, (07460106893/ 07460106893

197. Germania, muncitori, firma de con-

187. Germania, joburi pt. tinere 18+,

189. GERMANIA, MUNCITOR IN CON-

210. Londra Caut colega urgent pentru

217. Mesteri in constructii Suedia, muncitori calificati si necalificati pentru munca in Suedia, pentru detalii suplimentare, avem de tras glet pe benzi, finisat glet, montat usi, montat geamuri, montat parchet, lipit linoleu etc. 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

205. Germania, zona Frankfurt cauta fete Salon de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragute pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 8.000 euro, 8.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de

188. Germania, loc de munca in Casa Privata de lux, Saarbrücken Germania. Conditii +18 Ani. Oferim seriozitate si cazare. Castiguri zilnice foarte bune. info: www.casa-paula.com WhatsApp 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de www.casapaula.com

209. Job in Anglia se cauta fete dorince de munca si serioase. Se lucreaza in sistem VIP pt mai multe detalii sau WhatsApp (00447474443170/ 0040727183788

dorim sa colaboram cu fete 18+ care doresc sa munceasca in casa privata foarte cunoscuta cu clienti bine formati. Ambiente de top castiguri zilnice foarte bune si substatiale. Oferim cazare. Informatii: 13.500 {;

196. Germania, granita cu Franta, fete

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219 cu/fara experienta care doresc a lucreze intr-o ambianta eleganta, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, castiguri deosebite, clientela formata, www.villa-verona.de. (00491734618219 jobs@villaverona.de

208. Germany, Top Money in Germany for girls +18 ears, living, advertising for free, you can earn 10.000 euro and more in privat studio. A lof of regular clients, in city-center of Mannheim. Luxury ambiente, 11.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

jeaza personal pt. curatenie, obligatoriu permis conducere cat. B; (00491702166544

207. Germania. Soferi profesionisti

tir pentru firma germana cu sediu in 34260 Kaufungen. Cerinte: permis conducere cat. C+Eobligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR), experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Program de lucru legal, conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala), sistem de lucru flexibil. Aplicati CV la email si copii dupa permise si atestate. Site: www.ullrichgruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

structii. Avem locuri de munca in Europa; (0733.518.665 219. Muncitori montatori panouri tip isopan pentru Franta, avantaj carnet auto; (0723.392.370/ 0724.330.443 220. Necalificat Franta, urgernt, muncitor necalificat pentru constructii cu experienta de santier. Serios, non alcoolist, curat, cu pofta de munca, prefer nefumator. Cazare, masa si transport asigurate. 800 {; (0033673613192 ssandusan@yahoo.fr 221. New Blue Up - Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newblueup.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 222. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 223. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 224. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 225. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 226. New Blue Up, Saunaclub, Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newbluep.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 227. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 228. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 229. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 230. Night Club Palmenhaus Austria,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 231. Night Club Palmenhaus Austria, cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at

232. Night Club Palmenhaus, Austria, cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 233. Night Club Palmenhaus, Austria,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 234. Night Club Pascha Graz, Austria cauta fete +18 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 235. NightClub Pascha Austria +18 ani.

Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Facebook: Carmen Pascha. 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

236. Ospatarite pentru Anglia se ofera

cazare, mancare, asigurare, 1000 lire/luna. Trimiteti CV insotit de poza la email sau sunati (0727.714.976 georgiana@alhatemetal.com

237. Persoana specializata dezosarea carne de porci cautam 4 persoane in dezosarea de carne de porci pentru Belgium. Pentru mai multe informatii:website : www.activameat-recrutement.com 2.300 {; (0033650586337 alexandreme.am@gmail.com ; activameatlu@gmail.com 238. Personal hotelier Anglia Blackberry

Jobs Limited recruteaza bucatari, barmani, ospatari, menajere, spalator vase, receptioneri hotel, night porteri, bell boy, si management level. Engleza nivel conversational (0775.506.697 julia@blackberryjobs.com 239. Qatar Escort Agency, agentie cu vechime de 5 ani in Qatar-Kuwait cauta fete 19-30 ani pentru munca de escorta castiguri intre 700-2000 euro zilnic Watsap+393891423299 pentru mai multe detalii; 15.000 {; (+393891423299 escortcastingqatar@yahoo.com 240. Qatar, agentie cauta fete pentru

colaborare domnisoare 18+, cu/fata experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta in Qatar. Agentia se ocupa de cheltuielile de deplasare. Detalii pe WhatsApp: (+34675591625 241. Qatar, Dubai, Kuwait, Prestige

Agency agentie escort Qatar, Oman, Kuwait cauta fete serioase peste 18 ani doritoare de castiguri substantiale intr-un timp scurt. 20.000 {; (00393511108900 242. Restaurant Pensiune Germania

angajeaza bucatareasa cu experienta minima, menajera, cazare. 1.250 {; (0722.376.226

243. Rigipsar Olanda salariu atractiv net

de 1800 euro/ luna; cazare asigurata de catre angajator; contract de munca legal in Olanda; concediu 24 zile/an; orele suplimentare se platesc cu un bonus de 25% (0726.700.933

244. SCOTIA case private din Edinburgh

, Glasgow, Aberdeen angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe siteuri de top.Comision 50% Plata zilnic Tel sau WatsApp (00447448388043 245. Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim:conditii foarte bune , avem expierenta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale !Apartamente de lux , cazare si discretie absolutaPublicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043

246. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen fete +18 cu/ fara expierenta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim:conditii foarte bune, avem expierenta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale! Apartamente de lux, cazare si discretie absoluta. Publicitate gratita pe siteuri de top platite cu optiuni full gen Vip Featured. Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043 247. Scotia, Edinburgh, Glasgow,

Aberdeen, angajeaza fete +18 cu/fara experienta pentru a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratuita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip-Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel sau Watshapp; (0044744838043 248. Sofer cu experienta cat. A si B, pt

Belgia-Bruxelles, caut un sofer cu experienta in transport de persoane cu cat B si un sofer cu experienta pe scooter[ motocicleta] vorbitori de franceza sau engleza.max 50 ani Sal. 1300-1800 euro (0733.923.012/ +32488982938 danielguta74@yahoo.com 249. Sofer distributie marfa pentru Germania oferim pachet salarial competitiv: 2.200 euro/luna, cu plata, intotdeauna, la timp. Program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere 2.200 {; (0738.665.423 250. Soferi categoria B pentru Spania,

256. Strainatate, job for you, Relax Club- Studio Escort & Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie, asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna. Raspundem la tel., beep, e-mail, vorbim lb. romana, site: www.relaxclub.ch; (0041767684454 info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch

7. Agent despagubiri accidente Cautam candidati pentru postul de agent in domeniul despagubirilor accidentelor rutiere. Abilitati de comunicare, seriozitate. Oportunitatea de a castiga sume importante de bani. (0733.610.102 cariere@corect-daune.ro

257. Strainatate, job for you, Relax Club-Studio Escort & Le Rouge Elvetia angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna, www.relaxclub.ch (0041767684454 info@relaxclub.ch

9. Ajutor bucatar, restaurant South Burger angajeaza part time. Program 10:00-15:00 luni -vineri. Salariul este de 1000 Lei plus tichete masa. Se pot oferi in timp si alte beneficii. Str. Verdetei nr. 4, 1.000 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com

258. Strainatate, colega cu sau fara experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare, publicitate, plata la zi,comision de 50%, program flexibilDetalii pe WhatsApp: 10 {; (0787.771.050/ +447588000613 rachel21ricky@gmail.com 259. Strainatate, job for you, Relax Club- studio Escort& Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+ ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase 60% din castiguri. Raspundem la tel., beep, email, vorbim lb. romana. www.relaxclub.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041767684454 info@relaxclub.ch/ info@le-rouge.ch 260. Strainatate. Angajez muncitori in

construc?ii pentru plecari in strainatate salariu atractiv rog seriozitate. Cei care poseda permis de conducere reprezinta un avantaj. Nu se percep nici un fel de comisioane. 1 {; (0784.261.800/ 0762.633.561 261. Studio langa Zurich angajeaza personal, unul dintre cele mai vechi studiouri, te invita sa te angajezi. Lucreaza maxim 5 fete, in conditii de lux, clienti fideli de ani de zile 12.000 {; (0041774425223 info.smeier@gmail.com

262. Suedia, fete serioase 18 + cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Ofer si cer seriozitate. Mai multe detalii in privat 20.000 {; (+4740961923 263. Tinere 18+, Germania-Villa Verona,

Saarlouis, casa privata lux la granita Luxemburg si Franta ofera joburi pentru tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe Whatsapp, Viber sau la email, www.villa-verona.de. Katy; (00491734618219 jobs@villaverona.de 264. Tinere 18+, plecari imediate. Vino

acum sa lucrezi in Club Galaxy - Elvetia (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Clientela formata. Ofeirm seriozitate. Peste 15.000 euro/ luna, detalii in lb. romana tel./ whatsapp www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

254. Soferi tir pentru Spania, caut soferi

categoria C+E sa lucreze in Spania. Detalii la tel.+34633818955.

255. Strainanate, New Blue Up, fete

dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. cu whatssapp, mail. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

daca esti o persoana sociabila, aspect fizic placut si te intereseaza un job part time bine platit astept un CV insotit de 23 poze pe email. Nu este necesara experienta 650 {; job.profitabil@gmail.com 12. ASISTENTA personala. Domn generos foarte pretentios, rafinat, stilat cauta asistenta personala rafinata, stilata, discreta, open minded. Programul va fi flexibil de 1-2 ore pe saptamana. Astept detalii si poze pe mail, 300 L; (0767.286.164 iulian1515@yahoo.com 13. Asistenta director general va avea atributii in domeniul marketing, conditii: cunoscatoare a limbii engleze, programul este flexibil, pachetul salarial avantajos. 1 L; (0725.583.061 office@administrare-cladire.ro 14. Asistenta live, echipa Phoenix angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 15. Asistenta personala atragatoare, discreta, domana sau domnisoara cu fizic placut, pentru manager companie, persoana serioasa, program 2-3 ore saptamanal, plata la zi, rog seriozitate, numai cu foto pe e-mail, (0726.062.689 adriantropaz@yahoo.com 16. Asistenta personala Director com-

panie multinationala, 45 ani, angajez o asistenta personala, eleganta, inteligenta, educata, cu bun simt, pentru ajutor part-time in activitati de serviciu si personale, 5.000 L; sorinm2009@yahoo.com

17. Asistenta personala intreprinzatoare, deschisa, sociabila, remarcabila in orice context, pentru managerul unei companii occidentale - prezentabil, amabil, corect si generos. Program lejer (2-3 ore) si flexibil robertfruhn@yahoo.com 18. Asistenta personala pentru afacerist elvetian, Director strain elegant deosebit, cauta studenta, tanara, aspect fizic placut, motivata, colaborare de lunga durata, plata la zi, 3-4 ore sapt. Foto pe Wapp mail, imediat, 650 {; (0734.321.550 jocket1991@yahoo.com 19. Asistenta personala, detalii in privat

pe mail sau Whatsapp. Plata la zi. Rog scurta prezentare si foto. Doar Bucuresti; 4.000 L; (0770.894.710 alexdragne7688@yahoo.com 20. Asistenta personala. Termen lung. Ofer 1000 euro lunar. Raspund numai la mesaj cu descriere. 1.000 {; (0770.985.653

22. Bona interna, 2 saptamani/luna, angajam bona interna cu experienta, in Bucuresti pentru familie deosebita. Program: 2 saptamani lucratoare / luna. Oferta salariala: 1800–2000 Lei. Cazare, hrana si transport asigurate de angajator. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

267. Tinere, agentie escort legala

23. Bona pentru fetita de 8 luni 800 lei, L-V: 4h/zi, metrou 1 Decembrie 1918 Cerinte: educata, nefumatoare, cu experienta, analize medicale, cazier, recomandari, domiciliul in cartierul Titan. Atributii: ingrijire bebelus, menaj usor (0761.932.521

Anglia, vrei sa castigi minim 6000 lire pe luna? Atunci te asteptam sa ne contactezi. Angajam tinere 18-30 de ani cu/fara experienta, job escorta, conditii super avantajoase, lux, discretie si igiena. 10.000 {; (00447387911886 marvin.sarah19@yahoo.com 268. Tinere, minim 18 in Anglia, castig-

uri substantiale Buna, ai peste 18 ani si doresti sa ai castiguri substantiale te astept intr-o casa privata si curata aproape de centrul orasului, program flexibil cu o promovare pe masura, 1 {; (+447557767037

269. Tinere, Scotia, peste 18 ani cu/fara

experienta pt escorta. Mesaj whatsapp. (+447438617435 anaany660@yahoo.com

270. Ullrich Gruppe, firma germana cu sediul in 34260 Kaufungen, angajam soferi tir profesionisti cat. C+E - ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Contractul se incheie pe Germania - dispecerat in romana. Aplicati prin e-mail cu CV si copii dupa permise. Aflati mai multe la tel.: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

1. Activitate inteligenta pentru activi si

253. Soferi profesionisti C+E Vrei sa faci parte din echipa noastra, doresti un loc de munca condus de oameni profesionalisti cu salarii atractive, informatii si detalii la numarul de telefon. Nu percepem comision, 2.200 {; (0774.638.564 cv@redseawork.ro

11. Asistent manager, salariu motivant

266. Tinere pentru Anglia. Angajam tinere peste 18 ani cu/fara experienta pt escorta in Anglia, conditii de munca excelente, plata zilnic, seriozitate si discretie maxima. Venituri mari si rapide, pt mai multe detalii whatsapp, 9.000 {; (00447387911886 stefancelmarexyz@gmail.com

251. Soferi categoria CE pentru Suedia,

german cu sediul in Achern D-77855, cauta soferi pt. transport marfuri local Germania si ocazional Danemarca. Se lucreaza pe ansamblu autotractor + semiremorca sau camion cu remorca tandem 2.300 {; (0723.372.726 bogdan.gava@gmail.com

10. Aptitudini artistice, filmari tv, asistent manager evenimente 100 Lei/ secretariat/zi 750-1.500 Euro, organizari spectacole. Data nasterii + CV; (0763.765.567 gmp.manager@yahoo.com

21. Barman Cafeneaua Bemolle Cafe situata in centrul vechi, Pasaj Villacrosse, angajeaza barman cu experienta. Program doar pt weekend vineri si sambata de la ora 16:00, contract munca, tips zilnic. 900 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com

Oferte part time

252. Soferi pentru Germania, angajator

8. Agent vanzari mobila, persoana responsabila, comunicabila cu aptitudini bune de negociere; (0738.152.501 canapelini@gmail.com

265. Tinere Anglia conditii excelente iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta lin Anlia, locatii in zone ultra-centrale. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut, 9.000 {; (00447387911886

30 soferi, full time. 2650 euro salariu brut/luna plus 1 euro pe descarcare la coletarie. (tarif.1,5 E/min+tva).Telefon: 2.650 {; (0900.310.110/ 0900.310.110 acest loc de munca presupune deplasarea pe teritoriul Suediei in diferite locatii si montarea si demontarea caruselelor. Rugam seriozitate;Relatii la nr. de telefon; 1.200 {; (0755.084.700/ 0755.122.908 office@xxljobs.ro

23

pensionari, minim liceul, venit progresiv, motivant, Vlad; (0723.595.764

2. Administrator website-uri. Firma de Design Interior cauta colaborator in regim part-time pentru servicii de administrare si mentenanta site-uri web si magazin online (prestashop, wordpress, joomla). (0727.332.672 am@decoradesign.ro 3. AGENT curatenie, firma de curatenie

angajeaza personal pentru curatenie. Zona Afi Park 4-5. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la tel. si email, 700 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro

4. Agent curatenie scari de bloc Prelungirea Ghencea Angajam agent de curatenie pentru scari de bloc situate in zona Prelungirea Ghencea. Program marti sambata 07:00 - 11:00 sau marti, joi, sambata 07:00 - 14:00. 800 L; (0745.526.682 5. Agent curatenie, barbat pentru echipa de curatenie, Bucuresti, zona centrala. Program de lucru 6-9, de luni pana vineri. Detalii la telefon (0722.384.131 6. Agent de curatenie, firma de curatenie, angajam doamna pentru curatenie de intretinere birouri, program 8 ore, zona p-ta Muncii. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa (0754.794.359

24. Bona, centru, 3 ore, cautam o persoana tanara, care sa ia de la scoala si duca acasa, un baiat de 10 ani, 3 ore, de luni pana vineri, zona centrala, salariul discutabil. (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 25. Bona, copil 1,4 ani, 6 ore, Dorobanti

Cleaning & Babysitting Ro recruteaza bona, pentru un baiat de 1 an si 4 luni. Zona: Dorobanti. Atributii legate doar de copil. Programul: 6 ore, flexibil, 1200 lei. 1.200 L; (0726.334.403 agentiaplevnei25@gmail.com

26. Bona, copil 1,8 ani, Drumul Taberei, 1200 ron, Cleaning & Babysitting Ro recruteaza bona cu experienta si recomandari pentru un baiat de 1 an si 8 luni. Zona: Drumul Taberei. Programul: 9 - 14, L-Vi. Atributii legate doar de copil. Salariul: 1200; 1.200 L; (0726.334.403/ 0721.796.468 agentiaplevnei25@gmail.com 27. Cofetar cofetaria de lux Art Dessert, cofetaria de lux Art Dessert angajeaza cofetar, venit salarial bun, carte de munca, mediu de lucru bazat pe respect si incredere, (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro 28. Colaborare, caut tanara pentru

colaborare 1 zi/ saptamana, 2-3 ore, plata imediat. Rog prezentare si alte detalii pe WhatsApp sau email; (0732.953.445 flaviu8484@yahoo.com 29. Consultant vanzari, account manager pentru Syncro Translation.https://www.syncrotranslation.com/ro/contact_r/ fabian.dobre@syncrotranslation.ro 30. Domn singur doresc menajera, pre-

fer pensionara; (0767.793.734

31. Fata/ doamna pentru menaj si mic

secretariat, domn italian angajeaza; (0764.478.574

32. Femeie curatenie birouri la Casa Presei Pipera, firma de curatenie angajeaza femeie pentru curatenie birouri in zona Casa Presei, Pipera. Program de 4 ore de luni pana vineri. Contract de munca, salariu fix 600 lei+ bonuri; (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro 33. Femeie de serviciu Pentru curatenie

birouri. Locul de munca se afla in sectorul 1. (0336.401.262 office@chorus.ro

34. Femeie de serviciu pentru vila sectorul 2, zona Mosilor. Program doar 3 zile pe saptamana, program de lucru 8 h/zi de la 10 diminata la 6 seara, salariul 100 ron/zi. 1 L; (0722.243.820/ 0720.154.788 saifmoayad@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

12 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 35. Femeie ingrijire om bonlav, femeie pt ingrijire o femeie care e imobilizata la pat cateva ore pe zi, persoana sa fie din Oltenita, persoana sa fie calma, intelegatoare si sa faca cu placere acest lucru, (0786.107.170 iuliantilica73@gmail.com 36. Femeie pentru curatenie in Tecuci Firma de curatenie angajeaza personal feminin (pensionara) pentru curatenie in sistemul bancar in orasul Tecuci. Program de 2 ore pe zi de luni pana vineri. Detalii la telefon. (0751.193.866/ 031.438.08.42

62. Operatori curatenie in ParkLake si MegaMall Firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie pe perioada indelungata pentru magazine de haine in incinta Parklake si Mega Mall, progr. 4 h/zi de l-d, 4 libere/luna salariu, 1000 lei net. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

««««««««««««««««««

stradal frizerie vad format de 10 ani procent sau salariu, (0761.067.993

63. OPERATORI SALA JOCURI (TINERI/TINERE), OFERIM TRAINING, TINUTA, PROGRAM FLEXIBIL, CONTRACT DE MUNCA, SALARIU NET 1.500 LEI + BONUSURI, PENTRU INCEPUT; (0721.253.470 OFFICE_PLANETM@YAHO O.RO

40. Hostess onlinne Fara limita de vars-

««««««««««««««««««

37. Femeie pentru menaj firma din Bucuresti, Zona Unirii, angajeaza femeie pentru menaj. 38. Fete Sweet Touch cauta fete cu sau

fara experienta. Asiguram cazare, carte de munca, cele mai bune comisioane, seriozitate si profesionalism, castiguri garantate. (0784.522.572

39. Frizer, caut frizer zona Brancoveanu

ta. Doamne/ domnisoare. Plata la zi, saptamanala, bilunara, comision 60% sau salariu fix 3,000 lei. Se asigura transport sau cazare, bonus la angajare 500 lei, 3.000 L; (0762.822.483 expertstudio@ymail.com

41. Incarcator descarcator pentru firma

de curierat, incarcator descarcator colete program luni-vineri 16:30-20.30 carte de munca 4 ore. Salariu este de 600 Ron net luna. Locatie Sos. Alexandriei 99A Bragadiru, 600 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro 42. Inchiriez masini pemtru Uber

Renault Megane, Opel Astra, Ford Focus, Hyundai Elantra, Kia Cerato. Service dedicat. Benzina cu instalatie gaz, consum f bun. Pret 500 lei/saptamana. 450 L; (0799.262.307 Alinsws@gmail.com 43. Infirmiera camin de batrani Ilfov, program flexibil, carte de munca. Rugam seriozitate, zona Ciorogarla Ilfov, 1 L; (0722.462.671 44. Invatatoare pentru afterschool,

zona Drumul Taberei, (0724.032.742 secretariat@gradinita-daria.ro 45. Kungfu Pizza angajeaza lucratori bucatarie 4 ore program 4 ore lucratori bucatarie tineri, necalificati pentru ambalare produse. Cu viteza de reactie. Program 10.30 - 14.30. Mail: comenzi@kungfu-pizza.ro ; Tel. 0774428631 (0774.428.631/ 021.665.68.66/ 0728.159.524 comenzi@kungfu-pizza.ro 46. Livrator auto propriu, restaurant South Burger angajeaza sofer livrator cu auto propriu. Decont combustibil 10% consum, salariu 10 lei pe ora. Sector 4 JD 18:30-22:30, Sect 3 - L-V 11:00-15:00 10 L; (0723.794.913 mcsfoodivision@gmail.com 47. Livrator p,izza part time cu auto

personal zona de livrare sector 6 si 1. Program Luni Vineri 10-16, decontare carburant 10%, 1 masa pe zi, tips peste 50 lei zilnic. Salariu 1250 lei pe luna; 1.250 L; (0762.570.925 48. Livrator part time L-V , 12:00-16:00,

Bistro Caramfil angajeaza livrator, zona de nord, masina proprie. Program:luni pana vineri intre 12 si 16. Conditii negociabile. Cei interesati sunt rugati sa trimita cv la: livrari@bistrocaramfil.ro livrari@bistrocaramfil.ro 49. Livrator pizza cu scuter pentru

weekend Restaurant premium in Piata Victoriei. Cautam livrator pizza cu scuter pentru weekend. Raza de livare: sector 1, (3 km distanta de locatie). (0742.405.668 50. Manager echipa vanzari, conditii

minime: 18-50 ani, domiciliu in Bucuresti, aspect agreabil, persoane sociabile. Program part-time, 1.000 L; (0723.029.302/ 0723.029.302 contact@orif-inscriere.ro 51. Maseuza pentru salon in zona cen-

trala Centru de tratamente corporale din zona ultracentrala angajeaza maseuza pentru masaj si operare aparatura de remodelare corporala. Se ofera salariu fix + comision. Clientela este formata de 6 ani. (0786.910.230

64. Ospatar, picol Daca nu ai un job

momentan, atunci afla ca noi, echipa Corner Pub&Grill suntem in cautarea unui nou coleg pe postul de ospatar, picol. Ne dorim o persoana placuta, educata si dornica de munca. Buc s3, (0737.214.290 Interadabrand@yahoo.com 65. Persoana pentru prestatii curatenie

angajez persoana cu experienta, serioasa pentru servicii de curatenie post fix, program de 4 ore de la 6.00 - 10.00 zona Timpuri Noi; 100 L; (0767.208.585 contact@valentinoclean.ro 66. Persoana responsabil? cu pregatirea grafica, Syncro Translation recruteaza in vederea ocuparii unei pozitii part-time sau project based, persoana responsabila cu paginarea documentelor traduse: https://www.syncrotranslation.com/ro/con tact_r/ fabian.dobre@syncrotranslation.ro 67. Personal curatenie. Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in Bucuresti la blocuri din Drumul Taberei, Crangasi, Militari, Berceni, Popesti, Dristor, Timpuri Noi, Obor, (0753.812.805 office.fullcleanup@gmail.com 68. Personal club dansatoare, consumatoare, receptionera, program de noapte; (0742.427.695 69. Personal curatatorie haine, curatatorie haine, angajam personal pt punct de predare/primire, program full-time, in sect 2 Bucuresti; (0745.175.060 anca.lavanderia@gmail.com 70. Personal curatenie firma curatenie, zona piata Sudului. Program 06.00-10.00 luni/vineri. Informatii la telefon (0737.521.521 71. Personal curatenie Locuri de munca ideale pentru studenti sau pensionari! Firma de curatenie profesionala angajeaza personal cu program de 4 ore/zi, dimineata, in magazine de haine din cadrul unor centre comerciale situate in zonele: Baneasa, Unirii, Calea Vitan, B-dul Timisoara, Calea Floreasca, Lipscani, Berceni, Afumati, Titan, Rahova, Obor si altele. Se asigura contract de munca, tichete de masa, mediu de lucru placut. Informatii suplimentare va oferim la nr. de tel. 0727277478 (0733.104.222/ 0729.777.375 72. Personal curatenie Bucuresti, sector 3 Firma, angajeaza doamna la curatenie cu experienta. Program 5 ore / zi, 3 zile pe saptamana. Salariu net: 700 lei, 73. Preluari comenzi Restaurant South

Burger angajeaza persoana pt preluari comenzi. Full time 2 zile cu 2 xile sector 4 (1800 plus bonuri, bonus target), parta time luni -vineri 11.00-15:30 (salariu 1162+ bonusuri), 1.800 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com 74. Public spectator talent show: “The

52. Menajera pt. om singur in sector 2, ap. nou 4 ore pe sapt., dupa ora 4, detalii la telefon sau WhatsApp 1.000 L; (0733.578.528 accesorii_14@yahoo.com

Four-Cei patru”!. IQ Media cauta tineri pt filmarile ce vor avea loc in perioada 09,11,13,15,21,23,30 martie si 01,03,05,06 aprilie la Romexpo intre 13:00 si 21:00! Remuneratia 30 ron/zi+ catering!Inscrieri: 0762371381 30 L; (0731.570.588/ 0755.998.801 berceanu.vali@gmail.com

53. Menajera Bucurestii Noi, Parc

75. Reprezentant vanzari RCS-RDS

Bazilescu, cautam menajera si ajutor bucatarie pentru o familie care locuieste intr-un apartament cu 2 camere in zona metrou parc Bazilescu Bucurestii Noi. Program de la 8.30 la 14.30 de luni pana vineri 1 L; (0722.433.776 mariana_catana@yahoo.com

angajeaza, cu sau fara experienta, comision motivant, program flexibil, posibilitate avansare, tel serviciu, Cv-urile se pot depune la adresa de mail din anunt. Va asteptam in echipa, 500 {; (0772.001.130 ionut.popa@rcs-rds.ro www.rcs-rds.ro

54. Menajera pentru firma din Bucuresti, angajam menajera pentru firma in sectorul 1, Bucuresti. Program16:00-21:00. salariu 700 lei net. Pentru mai multe informatii va rog sa ne contactati la numarul de telefon; (0734.611.770

76. Responsabil curatenie Cautam

55. Menajera prezentabila, discreta

responsabil curatenie, pentru apartamente de lux in regim hotelier, pentru zona centrala. Beneficii: program flexibil, salariu atractiv (1.700 lei, bonusuri) carte de munca, (0723.311.020 andrei.ghimbulut@citylifesuites.eu 77. Secretare cu ambitie pt. job/salariu

pentru menaj usor domn serios caut doamna discreta, prezentabila pentru ajutor menaj usor saptamanal, salariu avantajos, program flexibil 2 ore pe saptamana, plata zilnica. Accept si provincia, eventual,ofer si cazare; (0724.855.833 goodtaste_ro@yahoo.com

the best, caut femei prezentabile, orice limba,cel putin engleza mediu. Traduce foi medicale (eliminarea tumorilor, cuvinte simple) pt. vipurile de pe planeta-job flexibil, f. rar. Prog la interviu la tel,16:00 18.00; (0745.076.300

56. Menajera vila Ilfov Caut menajera

78. Secretariat dactilografiere Soci-

cu experienta pentru vila în Ilfov, Dascalu, 1-2 zile / saptamana. Transport asigurat. Persoana curata, organizata, onesta, preferabil din Ilfov/ Colentina; (0762.274.913 57. Menajera, part-time, 3-4 zile pe saptamana Angajam menajera pentru familie deosebita, zona Jollie Ville. Program 3-4 zile / saptamana de luni pana joi. Salariul lunar net: 2000-2200 lei, contract de munca, abonament servicii medicale private, 2.200 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 58. Menajera. Domn singur caut doam-

na pentru ajutor menaj, saptamanal, eventual ofer si gazduire; (0735.539.834

59. Operator calculator SEO pentru introducere date in site-uri, urmarirea produselor, campaniilor, optimizarea solutiilor pentru obtinerea vanzarilor maxime. 1.000 L; (0735.867.530 auto.networkinternational@gmail.com 60. Operator, cauti un job part time, neai gasit, Kantar TNS angajeaza operator call center part time. Trimite CV-ul tau pe: recrutare@tns-csop.ro sau suna la numarul de telefon pentru informatii; (0753.050.378 marinela.burtan@tnscsop.ro 61. Operatori curatenie in Bucuresti,

firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in Bucuresti zonele Pantelimon, Pallady, Trapezului, Spitalul Militar, Giulesti, program: 2h/4h/6h. Relatii la nr. tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

etate comerciala cautam tanara studenta pentru colaborare 4 ore /zi program l-v (9-13) domeniul secretariat, cunoscatoare lucru pe calculator, intocmire devize, contracte, state plata si facturi. 800 L; (0720.404.444 design_improve@yahoo.com 79. Sofer Uber, asiguram cadrul legal, sa puteti lucra cu masina personala sau ca sofer cu masinile firmei noastre, la Uber, sa realizati venituri consistente, 4.000 L; (0774.027.037/ 0729.354.406 l_expres@yahoo.com 80. Specialist Linux pentru mentenanta

ocazionala, (0730.283.947 pasticceriagiuseppina@yahoo.ro

81. Studio Gorgonize angajeaza mod-

ele online vino in echipa noastra sa uiti de grija banilor. Program flexibil, bonus angajare 300 $ venituri peste 6000 $, posibilitate de avansare si multe alte bonusuri. Locatii centrale 6.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 82. Vanzatoare fast-food, zona Leroy -

Merlin (Bragadiru), duminica liber; (0758.118.123 83. Vanzatoare magazin produse naturiste program part-time pentru magazin situat in Kaufland Militari-metrou Pacii, salariu 1000 ron net, 1.000 L; (0720.882.763 84. Zilieri Vrei sa stii cum poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi? Nimic mai simplu: suna la nr. de tel. si inscrie-te in echipa noastra de zilieri; (0738.749.656

Joburi videochat, masaj, adult 1. Admin tura de noapte, LuxuryStudio angajeaza admin / trainer pentru tura de noapte. Se cere experienta anterioara ca model sau trainer, se ofera salariu fix + bonuri de masa + bonusuri lunare. Personal exclusiv feminin 3.500 L; (0748.589.879 contact@luxurystudio.ro 2. Admin, trainer studio videochat

Qu33ns Studio angajeaza personal feminin pentru postul de admin. Se ofera pachet salarial, format din salariu fix si nivele de bonusuri in functie de performanta, (0758.628.436 office@qu33ns.ro 3. ANGLIA, studio privat cauta fete

sociabile si cu un aspect fizic placut in vederea unei colaborari. Mediu de lucru luxos, relaxat, alaturi de inca 2-3 fete. Asiguram transportul, va asteptam 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch 4. Asistenta cuplu cautam pentru angajare d-re peste 18 ani fara inhibitii, plata zilnica, program flexibil. 100 {; (0730.481.151 5. Asistenta personala Director caut

asistenta personala pe termen lung. Intalniri 2-3 pe saptamana. Detalii numai pe emailul afisat. Trimiteti si cateva poze dezinhibate ale dvs. Posibilitate petrecere Craciun la Dubai, 3.500 L; (0734.343.487 tudorpetre41@gmail.com 6. Asistenta personala Director com-

panie multinationala, caut o asistenta personala pentru a ma insoti in timpul liber in Arad. Trebuie sa fie 18+, frumoasa, inteligenta, educata. Email la, 4.500 L; sorinm2009@yahoo.com 7. Asistenta personala open mind,

eventual disponibila pentru deplasari impreuna cu mine. Astept mail la adresa: 1 {; andrei.max2015@yahoo.com 8. Asistenta, cuplu, cautam pentru angajare d-ra draguta peste 18 ani, disponibila, openmind, fara inhibitii, plata zilnica, program flexibil. Rugam SMS sau Whatsapp cu detalii. 150 {; (0730.481.151 doi.miki@yahoo.com 9. AWE studio angajeaza absolvente pentru videochat Comision 50-70%, bonusuri performante, locatie Piata Unirii, studio cu experienta vasta in domeniu, promovare conturi, aparatura ultramoderna, salariu oferit zilnic/ bilunar, contract de munca, 3.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro 10. AWE studio angajeaza modele pentru videochat. Comision 50-70%, bonusuri performante, locatie Piata Unirii, studio cu experienta vasta in domeniu, promovare conturi, aparatura ultramoderna, salariu oferit zilnic/ bilunar, contract de munca. 2.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro 11. Baieti si cupluri videochat Mediu de

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 felix@flirt4fun.eu 12. Baieti si cupluri videochat Mediu de

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 13. Baieti si cupluri videochat Mediu de

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 14. Baieti si cupluri videochat Mediu de

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 15. Best Studio recruteaza modele videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752 16. Best Studios angajeaza modele online. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol de lux, vacante, masina sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752 17. Best Studios angajeaza modele

videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol de lux, vacante, masina sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752 www.beststudios.ro 18. BeYou Studio angajeaza fete mod-

ele comision 80% in prima luna, bonus de angajare 300$ si outfituri cadou, plata zilnic, bilunar, salariu garantat 3000 lei/luna. Convinge-te ca nu sunt doar vorbe. 3.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297 19. Bragadiru colega, caut o fata draguta, frumoasa si desteapta, clientela formata, videochat, masaj, peste 18 ani, sa lucreze, garsoniera, impartim cheltuieli, doua chirii, maxima seriozitate Gabriela. 1.920 L; (0785.164.453 udugabriela@gmail.com 20. Castiga mii de dolari din Videochat.

Iti doresti venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si doamnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit + cazare gratuita. Suna acum la telefon sa da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro (0730.752.752 21. Casting filme pentru adulti, agentia

de filme pentru adulti www.emeraldbabes.eu cauta fete cu varsta cuprinsa intre 18-30 ani, vorbitoare a cel putin o limba straina (de preferinta engleza). Detalii la castingro@emeraldbabes.eu 600 {; castingro@emeraldbabes.eu

22. Centrul Vechi, salon masaj (30-40 masaje/ noapte) va asteptam la interviu sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, castig 50/50, plata pe loc. Salon splendid, administrat de o doamna, echipa prietenoasa. Hai sa ne cunoastem, 2.500 {; (0767.598.199 23. Cherry Studio, angajam videochat

Bucuresti, doamne/ domnisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%- 70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentrala- Piata Unirii, camere individuale, 5.000 Euro/luna, www.cherry-studio.ro; 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

24. Coleg/ colega admin studio cautam

50. Dansatoare- Elvetia. Esti o tanara

coleg, colega admin pentru studio de videochat, oferim salariu motivant si in acelasi timp cerem seriozitate si experienta ca si admin. Daca indeplinesti aceste conditii te asteptam la un interviu. 2.500 L; (0760.387.829

de minimum 18 ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? NightClub Galaxy canton Zurich- Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii ne gasesti la www.galaxyrueti.ch, informatii in limba romana la tel./ mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

25. Colega locatie zona buna, preturi mari, cu clienti formati, se fac banuti frumosi, mai multe detalii la tel.; (0767.524.256 26. Colega pentru videochat la catego-

ria lesby sau trio, lucrez de acasa, program flexibil, banii la zi sau la 2 saptamani, nu este necesara limba engleza, rog seriozitate, varsta minim 18 ani, posibilitate cazare 2.000 {; (0761.720.092 27. Colega serioasa cu bun simt banutii

se fac sigur, nu conteaza varsta, te astept sa ne cunostem zona Stefan cel Mare 150 L; (0725.631.715 28. Colega serioasa si cu bun simt, zona Mega Mall pe bd Chisinau, banuti se fac pot sa asigur si cazare, mai multe detalii la tel. (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com 29. Colega apartament fete: finute, sen-

zuale dornice sa faca banuti, locatie cu clienti formati, care apreciaza frumosul si rafinamentul, daca te regasesti in cerintele de mai sus suna-ne. (0767.524.256 30. Colega Baba Novac, o fata sociabila

cu bunul simt si care vrea sa faca bani, promanul ti-l faci tu, in rest ma ocup eu. Pt mai multe detalii ma poti suna oricand. (0767.060.659 31. Colega de apartament Dristor Kau-

fland cu aspect fizic placut, bun simt. Locatie curata discreta, usor accesibila. Clientela formata, venituri substantiale. Experienta nu este necesara. Astept provincia. Pentru mai multe detalii, sunama, 3.000 {; (0720.276.217 32. Colega de apartament pt Constanta,

varsta minima 18 ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta, pt masaj, castiguri foarte avantajoase, plata se face zilnic, 1.000 L; (0766.604.946 33. Colega masaj erotic Bani se fac

sigur numai sa vrei sa lucrezi, obligatoriu peste 18 ani, zona centrala, clienti formati, rog si cer seriozitate. Miruna, 5.000 {; (0767.580.924 34. Colega urgent pt. companie intima si

masaj erotic aspect fizic placut varsta minim 18 ani locatie ultracentrala, clientela formata, vechime 7 ani, banuti se fac 400 si 900L pe zi pt. detalii suna-ma ofer cazare; 5.000 {; (0760.583.213 35. Colega urgent, caut fete dragute,

aspect fizic ingrijit, serioase pe termen lung varsta peste 18 ani. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate, nu exista barbat in locatie, 200 L; (0736.645.038 36. Colega urgent, zona Dristor cu sau

fara experenta, castiguri garantate din prima zi, program flexibil, banuti se fac garantat, se ofera si cazare daca ai nevoie, mai multe detalii tel. (0742.773.895/ 0768.602.724

51. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii. Informatii la tele. Site: www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 52. Doamna, domnisoara pentru masaj

relaxare, doresc masaj de relaxare la domiciliul meu. Exclus escorte. Rog Detalii si prezentare pe mail. 100 {; gal.marian@rocketmail.com 53. Doamne peste 25 ani pt. activitatea de videochat, daca esti serioasa si vrei sa scapi de griji financiare, te asteptam in echipa noastra. Locatia se afla in Berceni Al. Obregia comision 70 %, 2.000 L; (0766.219.049/ 0766.219.049 justsee200@yahoo.com 54. Doamne si domnisoare cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta. 200$ bonus la angajare. Limba engleza nu este obligatorie. Pentru a program un interviu sunati la nr. de tel., 3.000 L; (0766.715.701/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 55. Doamne si domnisoare pt conversa-

tii online, persoane comunicative si oferim bonus de angajare 300$, plata la zi sau bilunara cu procent intre 50-80% sau cu salariu fix, bonusuri de performanta si de fidelitate, locatie centrala. (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 56. Doamne si domnisoare pt. video-

conversatii Conversatii online non adult si adult procent de la 50% la 70%, bonus de angajare 300$, conditii excelente de lucru, locatie centrala, program felexibi, coafat si machiaj inainte de tura, va asteptam, 5.000 L; (0766.715.701 57. Doamne, domnisoare pentru videochat, oferim salariul fix 2000 lei+ comision 50-70%, locatia se afla in Berceni (Al. Obregia). Program flexibil full time or part time. Plata se face bilunar, la zi sau la saptamanal. 2.000 L; (+40766219049/ +40766219049 justsee200@yahoo.com 58. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti

independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 59. Doamne, domnisoare Elvetia. Vrei

39. Colega/colege, program flexibil sunt o fire prietenoasa, loc curat, discret. Exclus intermediari. Posibilitate si cazare. Mai multe detalii la telefon; comision 50%, clientela formata, (0764.157.401

sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Atunci aceasta este adresa potrivita pentru tine. Cu noi poti sa castigi bani mai multi cu adevarat. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si facilitati de gatit. Incepatorele sunt de asemenea binevenite. Garantam 100% discretie. Daca ti-am trezit interesul ai peste 18 ani esti activa si pozitiva, draguta, educata si sociabila, trimite-ne un email in care sa ne spui cateva detalii despre tine si sa incluzi cateva poze recente. Sau contacteaza-ne la numarul de telefon, apel, mesaj, whatsap, viber, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

40. Colege ambitioase, care doresc un job stabil, bine platit, cu un program flexibil, intr-un colectiv, tanar, unit, exclusiv feminin, contract de munca legal 100%, posibilitatea de avansare, (0728.575.937

60. Doamne, domnisoare, cautam si oferim seriozitate, comision intre 50 si 70 % plus salariul fix, locatia se afla in Berceni AL, Obregia, te asteptam, 2.000 L; (0766.219.049/ 0766.219.049 justsee200@yahoo.com

37. COLEGA, fete pentru masaj, cu/ fara

experienta, minim 18 ani, program la alegere si locatie de lux asigurata. Cazare asigurata. Rog seriozitate si discretie. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, 5.000 {; (0740.493.039 38. Colega, urgent, tanara si draguta cu

varsta peste 18 ani si maxim 30 ani pentru locatie cu vechime de 5 ani, clientela formata, nu sunt multe fete, nu necesita experienta. 3.000 {; (0786.627.835

41. Colegi modele fete/trans, Sky is the limit, la Privatt Studio, poti castiga atat de multi bani cat iti propui, pentru a-ti indeplini toate visurile 2.500 {; (0760.387.829 42. Confidential Massage angajeaza

hostess Salon masaj cu vechime de 12 ani, renumit datorita serviciilor oferite la cele mai inalte standarde, angajeza hostess. Oferim conditii deosebite de lucru si de salarizare. 43. Confidential Massage angajeaza

hostess si maseuze daca tot e sa muncesti, munceste alaturi de cei mai buni. Dorim sa ne intregim echipa cu noi colege pentru postul de hostess si maseuza. 2.000 {; (0748.111.333/ 0743.750.740 44. Cupluri si fete. Camclub Studios angajeaza fete si cupluri. Plata zilnic sau bilunar, comision 50% si salariu fix. Contract de munca, bonus de angajare 300 $. Program flexibil Computere I7, echipamente HD, 3.000 {; (0787.878.789 45. Dansatoare animatoare nightclub Centru Vechi, pozitie excelenta, vad clienti, castiguri substantiale; 2.000 {; (0764.750.336 46. Dansatoare New Blue Up Sauna-

club - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din pima zi. Informatii in lb. romana la tel./ Whatsapp. www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 47. Dansatoare Pascha Austria, Night

Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 48. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 49. Dansatoare- Elvetia Night Club

Imperium angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PENTRU TINE; (0766.016.639 61.

62. Doamne, domnisoare, 18 +, casti-

ga-ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 63. Doamne. Aveti peste 30 de ani si nu

gasiti un loc de munca? Va asteptam in echipa noastra. Pentru interviuri sunati la nr. de tel., 4.000 L; (0766.715.701/ 0799.617.440 bliss.studio@yahoo.com 64. Domnisoara pentru masaj la domiciliul meu caut. Hello, caut pers. pt masaj la domiciliul meu, locatie sect 5, Marriott. Rog prezentare si detalii pe mail. 100 {; Razvanlive777@yahoo.com 65. Domnisoara pt masaj Daca lucrezi

intr-un salon e timpul sa-ti faci si clientii tai. Locuiesc in centru orasului, sunt o pers civilizata si de bun simt. Astept te rog detalii pe mail cristian_stere2001@yahoo.com 50 {; 66. Domnisoare masaj Exclusive Masaj, unul dintre cele mai frumoase saloane de masaj erotic din Bucuresti angajeaza maseuze. Comisioane mari, program flexibil, colectiv placut si fara reguli absurde. 12.000 L; (0736.458.280 67. Fara reguli stupide, in limita bunului simt, fete, program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica/saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare+bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com 68. Fata, caut colega pentru videochat la

categoria lesby sau trio impreuna cu prietenul meu. Programul de lucru este de 5 zile pe saptamana 5 ore online. Nu este necesara experienta sau vreo limba straina. Zona Diham. (0730.664.364 69. Fata. Barbat caut o fata sau cuplu pt.

videochat, nu am locatie astept propuneri de la voi. Ovidiu 34 ani. (0743.864.053 ospanache@gmail.com 70. Fete program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal. Comision 50-70%,contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare+bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, (0768.179.679/ 0749.837.068

71. Fete program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare + bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor (0768.179.679/ 0749.837.068

96. Fete, cupluri de acasa Oferim 80%+bonusuri pentru alte persoane aduse. Seriozitate. Site-uri cu free sau privat. Plata zilnic, saptamanal, bilunar; 5.000 L; (0747.184.622/ 0747.184.622 Starshinestudio@yahoo.con

72. FETE salon masaj, vechime 7 ani, zona centrala (ofer cazare), program flexibil la alegere, clientela formata straina, venituri mari garantate. Rugam seriozitate; 5.000 {; (0767.580.924 goldenangelss2011@yahoo.com

97. Fete, cupluri videochat cu plata instant, arta de a face bani, pentru fete, cupluri cu/fara experienta, vii cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar, regula bunului simt este singura, www netlive.ro 1.500 {; (0723.725.594 HARAPALB84@gmail.com

73. Fete si cupluri. Camclub Studios angajeaza fete si cupluri, plata zilnic sau bilunar, comision 50% sau salariu fix In vila. Bonus de angajare 300 $. Program flexibil, trainer, computere i7, echipamente HD, 5.000 L; (0787.878.789 camclub.studio@yahoo.com 74. Fete conversatii online Program flex-

ibil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal, bilunar, 50-70% comision, contract de munca+cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com

75. Fete conversatii online Program flex-

ibil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri.Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@gmail.com 76. Fete conversatii online Program flex-

ibil disponibil in trei ture, plata zilnica, saptamanal, bilunar-50-70% comision, 200 $ bonus real de angajare, bonusuri. Vecinitati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, 5.000 L; (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com

77. Fete pentru salon masaj Centru Istoric cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336 78. Fete pentru studio 100% legal, zona

centrala, se ofera bonus de angajare de 200$. Castiguri de pana la 5000$ lunar. Program flexibil in 3 tureConditii profesionale de munca, intimitate si transparenta veniturilor. Training high-level; (0768.179.679/ 0749.837.068 belleboudoir@yahoo.com

79. Fete peste 18 ani pt. poze si filme usor de facut, plata pe loc, 200 ron/zi. Trimiteti poze recente la email. Rog seriozitate 200 L; (0735.440.788/ 0746.571.012 admin@adultmedia.ro 80. Fete sau doamne pt. videochat.

comision 50-70%, bonusuri performante, locatie Piata Unirii, studio cu experienta vasta in domeniu, promovare conturi, aparatura ultramoderna, salariu oferit zilnic/ bilunar, contract de munca; 2.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro 81. Fete sau doamne pt. videochat. comision 50-70%, bonusuri performante, locatie piata unirii, studio cu experienta vasta in domeniu, promovare conturi, aparatura ultramoderna, salariu oferit zilnic/ bilunar, contract de munca; 2.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro 82. Fete serioase varsta minim 18 ani pt

salon de 8 ani vechime, clienti straini, venit net gatantat 200 euro / zi, doar sa vrei sa muncesti, pt interviu apelati nr. telefon, se poate oferi cazare la cerere, 5.000 {; (0767.580.924

83. Fete si baieti, conversatii online bonus de angajare 300$. isezi la propria masina, la noi ai sansa sa iti indeplinesti visul. Suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 84. Fete si cupluri pt. Camclub Studios, comision 50% sau salariu fix, plata zilnic sau bilunar, in vila. Bonus de angajare 300 $. Program flexibil. Computere i7, echipamente hd, trainer, 3.000 {; (0787.878.789 camclub.studio@yahoo.com 85. Fete videochat zona Eroii Revolutiei,

Ai peste 18 ani, nu ezita sa colaborezi cu noi, suntem o echipa extraordinara cu dotari tehnice pe masura. Oferim 60% pana la 80% si bonusuri lunare, info la tel. (0799.454.499/ 0759.093.595/ 0737.239.376 studiom122@yahoo.com 86. FETE, fara reguli stupide, in limita bunului simt,program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor (0768.179.679/ 0749.837.068 87. Fete, program flexibil disponibil in 3

ture plata zilnica saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca cazare la cerere bonus real de angajare + bonusuri.Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor (0768.179.679/ 0749.837.068

88. Fete, program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor. (0768.179.679/ 0749.837.068 89. Fete, program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal. Comision 50-70%,contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare+bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor. (0768.179.679/ 0749.837.068 90. Fete, program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica/saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare+bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor. (0768.179.679/ 0749.837.068 91. Fete, program flexibil disponibil in 3

ture/plata zilnica/saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare+bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor. (0768.179.679/ 0749.837.068 92. Fete, reguli de bun simt, program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor (0768.179.679/ 0749.837.068 93. Fete, transsexuali, PrivattStudio angajeaza pt. videoconferinte online, cu/ fara experienta, training, suport tehnic 24/, bonusuri, sedinte foto profesionale, fumatul permis in camerele de lucru, 3.000 L; (0760.387.829/ 0760.387.829 office.privatstudio@gmail.com

98. Fete, fara reguli stupide, program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri.Vecinatati:Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor. (0768.179.679/ 0749.837.068 99. Fete, modele esti tanara si comunicativa, ai cunostinte de limba engleza? Alege BeYou Studio pentru a beneficia de venit 3000 lei/garantat, comision 5080%, te vom ajuta sa realizezi venituri de pana la 10.000 $, 3.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro 100. Fete, modele -salariu garantat de

minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 1.500 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 101. Fete- conversatii online program flexibil disponibil in 3 ture/ plata zilnica/ saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca/ cazare la cerere/ bonus real de angajare+ bonusuri.Vecinatati: Tineretului/ Budapesta/ Unirii/ Dristor; (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com 102. Fete- conversatii online- program flexibil, disponibil in 3 ture/ plata zilnica/ saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca/ cazare la cerere/ bonus real de angajare+ bonusuri.Vecinatati: Tineretului/ Budapesta/ Unirii/ Dristor; (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com 103. Fete-non adult sau adult-la alegere program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica/saptamanal/bilunar-50-70 % comision, contract de munca+cazare la cerere, bonus real de angajare+bonusuri. Vecinatati: Tineretului/ Budapesta/ Unirii/ Dristor (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com 104. Fete. Castiga peste 5000$ + salariu

garantat + banii la timp. Comision 50% 70 %. Cel mai luxos studio din Romania, locatii Vis-a-Vis Mall Vitan + Unirii. (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro

FETISH WORLD VIDEOCHAT STUDIO ANGAJEAZA. NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 DE DOLARI. CEL MAI BUN STUDIO DE VIDEOCHAT DIN BUCURESTI ANGAJEAZA, NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANII. WWW.FETISHWORLD.RO (0766.016.639

105.

106. Gorgonize Social angajeaza personal feminin Modele online. Program la alegere. Bonus angajare 1800 lei. Cadou 400 lei. Salariu garantat 4000 lei + comision pana la 70%. Avansare rapida. Confidential 100%. Locatii multiple in Bucuresti, 225.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 107. Hostess online Legend Studio, stu-

dio de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin 4.000 L; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

108. Hostess online Legend Studio Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta noi angajari pentru posturi de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 109. Hostess online, angajeaza-te chiar

acum la Anahita Studio iar noi iti punem la dispozitie un salariu lunar garantat de 4.000 Lei, bonus din incasari pana la 70%, bonus de angajare pana la 250 euro (0731.358.465 office@anahitastudio.ro 110. Hostess online, vrei sa castigi zilnic intre 400 si 2000 de lei ?Alatura-te echipei noastre ... indrazneste sa devii o femeie libera! Primesti un Bonus de 400 lei daca vii la interviu; 5.000 {; (0760.063.935 office@virtualstars.ro

111. Hostessa night club night club cauta hostesse (dansatoare lapdance, striptease) cu sau fara experienta. Se ofera loc de munca placut, sigur, discret. Se face carte de munca; (0737.650.262 112. Legend Studio- Modele socializare online postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 113. Masaj erotic, esti frumoasa, ambitioasa si vrei sa faci banii usor?Doresti o colaborare bazata pe discretie ai responsabilitate, lucrand doar pe preturi mari? Te astept alaturi de mine. 4.000 {; (0767.447.105 114. Masaj, doamne domnisoare va asteptam intr o locatie din centru capitalei. Salonul are o clientela formata majoritatea straini, comisionul este de 50% plata la zi. Oferim cazare gratuit 9.900 L; (0724.618.784 115. MASEUZA cu / fara experienta angajaza salon masaj erotic de lux Bucuresti, Piata Unirii. Oferim cursuri de specializare, contract de munca, bonusuri, lucru intr-o echipa tanara si intrun mediu atractiv, 1.500 {; (0758.063.750/ 0748.021.660 contact@vip-obsession.ro 116. Maseuza cu experienta, zona Teiul

Doamnei, sector 2, Bucuresti; (0741.288.558

117. Maseuza salon cu vechime adevarata, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513

94. Fete, baieti, cupluri noul studio videochat Pink, angajeaza modele online, la noi iti alegi programul si modul de plata. Fara obligatii sau amenzi. Vi cand vrei si pleci cand vrei. Alege sa lucrezi in libertate absoluta 6.000 L; (0764.730.088/ 0762.522.030

118. Maseuze pt. salon cu vechime de 7

95. Fete, conversatii online, program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal. Comision 50-70% contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri.Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor. (0749.837.068/ 0768.179.679

119. Maseuze cu sau fara experienta Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

ani pe piata, fete, urgent, comisionul este de 50% din incasari, program de zi. (0721.586.031

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

12 martie 2018

143. Modele online, reguli simple, program flexibil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor (0749.837.068/ 0768.179.679

169. Modelele cu sau fara experienta 18, esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

121. Maseuze, salon masaj nou, angajaza fete pentru masaj si receptie cu sau fara experienta. Program flexibil. Zona de nord. Varsa minima 18 ani, 4.000 L; (0736.081.636 Ramona@babylonmassage.ro

144. Modele online. Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de euro? Devino acum model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, site: www.fetish-world.ro; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro

122. Maseuze, castiguri mari, Noblesse

145. Modele pentru streaming online, comision 65% in prima perioada, indiferent de castiguri. Oferim aparatura de ultima generatie, bonusuri, premii motivationale, Zona Eroii Revolutiei; 2.500 {; (0758.628.436 office@qu33ns.ro

170. New Blue Up cauta fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

Unic, comisioane mari, vila salon masaj in centru. Banii la zi, tipsuri maxime. Selectam clientii. Se fac 700-1500 Lei/ tura. Program de munca flexibil. Salonul functioneaza de 10 ani, clientela formata 5.000 {; (0762.203.222 contact@private-massage.ro www.privatemassage.ro

146. Modele socializare online, postul

se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

123. Maseuze, hostess, Salon de masaj & Night club. Salon cu vechime in Centrul Vechi angajam fete serioase, varsta minima 18 ani. Salariu fix si comision, conditii de lucru decente, clientela formata, 100 euro bonus la angajare, 50 euro bonus recomandari, 1.000 {; (0730.919.969 desire.masaj@gmail.com

se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

124. Maseuze, persoane de calitate cu

148. Modele socializare online, postul

mult bun simt. Colaboratoare masaj, ambient select, accept doar persoane de calitate si cu bun simt, persoane prezentabile, ingrijite, program seara sau part-time, ultracentral. Relatii la: 2.500 {; (0788.771.818 125. Model videochat esti o persoana

sociabila, pozitiva, ai un aspect placut, nu ai inhibitii si cunosti limba Engleza? Te asteptam la interviu. Bonusuri, commision 50%-70%, exclusivitate, legalitate; (0722.267.126/ 0773.766.768 contact@onmyown.ro 126. Model videochat fara sa te

dezbraci. Iti doresti venituri de mii de dolari pe luna? Noi iti oferim solutia. Devino model la Best Studios si nu esti nevoita sa te dezbraci vreodata. Identitate protejata. Cele mai bune bonusuri, prima angajare + 1.000 dolari garantat prima luna. www.beststudios.ro (0730.752.752 127. Model videochat Legend Studio isi

mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 1.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro

128. Modele Oasis Studio ofera salariu

fix 3000 lei daca indeplinesti anumite conditii. Bonusuri de angajare, outfituri cadou, plata bilunara, comision intre 50%-80%; 3.000 L; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro

129. Modele Program flexibil disponibil

in 3 ture, plata zilnica, saptamanal, bilunar, 50-70% comision, contract de munca, cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com 130. Modele baieti videochat TeamVision Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro 131. Modele femei, fete cu/fara experienta, Adelaine Studio, bonus garantat de angajare 300$, primele 2 luni procent 70%, procent 50-70%, plata bilunar sau saptamanal, fara limita maxima de varsta, nu conteaza aspectul fizic. Incearca. 3.000 {; (0741.216.753/ 0742.271.142 adelainejo@yahoo.com www.adelaine-studio.ro 132. Modele fete, baieti si cupluri pt. Camclub Studios, comision 50% sau salariu fix, plata zilnic sau bilunar, in vila. Bonus de angajare 300 $. Program flexibil. Computere i7, echipamente HD, trainer, 3.000 {; (0787.878.789 camclub.studio@yahoo.com 133. Modele la Phoenix PSK Oferta

2018. Castiguri garantate 3.500 $-8.700 $/ lunar. Bonus 700 $ in prima zi. Decontam chiria integral in Bucuresti. Locatii in toate sectoarele.Program optional. Acceptam doar personal feminin, 8.700 {; (0764.100.200 uinrom@gmail.com 134. Modele online Alaturi de echipa

BlackV vei descoperi totul despre videochat, o activitate interesanta si atractiva din punct de vedere financiar. Ultimele 3 posturi libere, 4.000 L; (0786.400.195 office@blackvstudio.ro 135. Modele online la Rich Girls Studio

Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 136. Modele online, bonus angajare mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 137. Modele online, bonus angajare

mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 138. Modele online, plata zilnica mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 139. Modele online, plata zilnica mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 140. Modele online, plata zilnica, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

147. Modele socializare online, postul

se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 149. Modele studio Galati Vrei un salariu motivant? Vrei sa-ti permiti orice? LA noi totul e posibil cu sau fara experienta. Program flexibil, 1000$ garantat si multe alte bonusuri. 1.000 {; (0746.426.543 contact@angelsdreams.ro 150. Modele studio videochat, Studio

Pink din Bucuresti, angajeaza modele online. Cautam fete, cupluri, baieti, pentru conversatii online adult, non adult 6.000 L; (0764.730.088/ 0762.522.030 151. Modele videochat Ai peste 18 ani si vrei sa faci parte dintr-o echipa cu personal exclusiv feminin, intr-un studio profesional, elegant, design modern, dotat cu aparatura performanta situat ultracentral, 1.000 {; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro 152. Modele videochat CamStars Studio

angajeaza modele cu sau fara experienta, cu varsta 18+, 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro 153. Modele videochat Cautam

doamne, domnisoare cu varsta minima 18 ani, vorbitoare de limba engleza. Bonus angajare 500$. Venit net garantat 1.000$ inca din prima luna. Comision 60%. www.camstars.ro 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro 154. Modele videochat comision 60%,

bonus angajare 500 $, venit minim garantat lunar 1.000 $, fara penalizare, program flexibil, training personalizat, 100% legal, 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro 155. Modele videochat din studio, plata

la zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 156. Modele videochat Legend Studio

isi mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 1.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro 157. Modele videochat TeamVision Stu-

dio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut,cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual 2.000 {; (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro 158. Modele videochat comision 60%

CamStars Studio angajeaza modele cu sau fara experienta, Comision 60%. Bonus angajare 500 $. Bonus recomandare 500 $, bonusuri lunare si anuale; 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro 159. Modele videochat cu cazare in gar-

soniere. Angajam modele pentru videochat. Oferim cazare gratuita in garsoniere special amenajate, aparatura performanta, comision antrenant incepand de la 50%, bonusuri si abonamente salon, salariu fix/ comision, 3.000 {; (0774.482.177/ 0773.377.139 monroe.studio@yahoo.com

160. Modele videochat cu cazare, WixS-

tudio, videochat, angajam modele cu cazare Bucuresti cu sau fara experienta. Colaboram cu baieti gay, bisexuali si hetero, fete, lesbiene, transexuali, travestite, pentru fete trav., trans., nu oferim cazare. (0764.837.439/ 021.451.00.64 wixstudioromania@yahoo.com

161. Modele videochat cu si fara experi-

enta, angajam modele videochat cu si fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. Pentru programare interviuri tel., 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

162. Modele videochat cu si fara experi-

171. New Blue Up cauta fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 172. New Blue Up cauta fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 173. New Blue Up cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 174. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 175. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 176. New Blue Up. Cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 177. Performeri fete cu sau fara experi-

enta, independenta financiara, de acasa sau de la studio procent intre 50% si 80%. Nu ezita, detine propriul control financiar acum, 5.000 L; (0760.387.829/ 0764.073.490 interviu@privat-studio.ro 178. Performeri fete sau trans cu sau

fara experienta intr-un cadru legal de munca 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com

182. Performeri fete sau trans pentru conversatii online, cu sau fara experienta 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 183. Personal v-am creat cele mai luxoase conditii pentru munca, relax si desfasurarea activitatii legal cu carte munca. Va punem la dispozitie: piscina exterioara, sauna, jacuzzi, aparate fitness, locuri de fumat si luat masa, gratar, terasa etc. 5.000 {; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 184. Personal studio videochat, nou,

nou, nou, valabil din 11.02.2018, 01:36:00. Studio videochat altfel: cu plata zilnica fara reguli si amenzi. Nou ! vi la munca cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar zilnic. 2.550 L; (0723.725.594 harapalb84@gmail.com 185. Personal videochat, vrei sa lucrezi

fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 3.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 186. Rich Girls Studio, vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 187. Salon masaj Vicious Girl angajeaza

doamne si domnisoare cu experienta in arta masajului. Locatie noua la vila, central, cu decoruri moderne si luxoase (0758.731.867 viciousgirl18@outlook.com masaj pt conducere tura de zi la salon vechime 8 ani, clienti formati, bonusuri atractive, pt interviu apelati nr. telefon, 5.000 {; (0767.580.924

168. Modelele cu /fara experienta 18+,

esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii “Rich” Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

Angajam doamne varsta minima 30 de ani cu sau fara experienta in domeniu, vorbitoare limba engleza minim nivel mediu, aspect fizic ingrijit, serioase, punctuale. Venit net lunar garantat 4.000 lei, 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro 201. Videochat de acasa. Primesti 90%

sion sau fix My-Studio recruteaza modele in conditii de exceptie pentru locatia din Piata Victoriei 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro

online dinamice si motivante. Oferim salariu garantat pana la 6000 lei, bonus angajare pana la 3200 lei, bonus costumatii si va oferim un program flexibil, 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 192. Studio videochat Pink Girls

Grabeste-te sa faci parte din echipa Pink Girls!Vino sa iti alegi camera, si programul de lucru!!! Training specializat, suport tehnic, camere individuale, sedinte foto profesionale, make-up, bonusuri, 6.000 L; (0764.730.088/ 0762.522.030 193. Tinere - Elvetia Cluburile Galaxy &

Joy, cautam domnisoare si doamne cu/fara experienta 19+ ani, incepatoarele sunt binevenite. Castiguri exclusive, plata zilnic. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Castiguri peste 15.000 euro/ luna. Esti dornica sa castigi multi bani intr-un timp scurt, vino sa lucrezi la noi. Detalii in lb. roamna. Tel./Whatapp/viber, Ramona. www.joy-club.ch, www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

11. Aparatorii Patriei, semidec., et. 3/10, 31 mp, 1972, garsoniera confort 1 mare frumoasa 6 min metrou etajul 3 /10 semidec.a g, f, p, t, um, cadastru intabulare bloc civilizat scara super curata, merita vazuta si cumparata, 33.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com

33. Berceni metrou, dec.a, pret pentru cash dec., et. parter/5, 38 mp, 2018, garsoniera spatioasa, bucatarie inchisa, hol mare, geam la baie, se vinde la cheie, finisata cu gresie, faianta si parchet la alegere. Ideala pt investitie cu randament ridicat. Pret pentru plata cash, 28.710 {; (0724.660.088

12. Aparatorii Patriei, metrou, Berceni,

34. Berceni, dec., et. 1/5, 40 mp, 2017,

Universitatea dec., et. 8/9, 42 mp, 1985, Spiru Haret, al 2-lea bloc, 1985, vest, vedere bloc bd, 2 lifturi, et. 8, cochetuta, climatizata, balcon, monitorizare, semimobilata, g, f, p, um, t, mahon. Rapid Sun Plaza, Brancoveanu, Vitan, Tineretului, Unirii. Libera. 41.500 {; (0767.173.441 13. Aparatorii Patriei, Piata Sudului

dec., et. 2/7, 32 mp, 2019, vanzare garsoniera spatioasa metrou Aparatorii Patriei, finisaje incluse in pret. Toate utilitatiile contorizate individual. Constructie beton, caramida porotherm. Comision 0. Direct dezvoltator 36.000 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 14. Aparatorii Patriei, Turnu Magurele

semidec., et. 3/9, 32 mp, 1970, Garsoniera confort 1, semidec.a, etaj 3/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, toate actele, la 10 minute de metrou Aparatorii Patriei, 35.000 {; (0768.736.088 andreea@markimobiliare.ro 15. Auchan, Titan, Ozana, Pallady, Stra-

da Fetesti dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, vand garsoniera dec.a intr un ansamblu rezidential nou pozitionat in sectorul 3 al Bucurestiului zona Titan, garsoniera se poate achizitiona si prin intermediul creditelor bancare, comision 0%, 40.350 {; (0730.170.085 mihai.dinu@zonadesud.ro

16. Baba Novac, Fildesului, Titan, dec., et. 1/1, 25 mp, 1966, proprietar vand garsoniera renovata, in vila, zona Baba Novac, str. Fildesului, semidec.a, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, centrala, plus 18 mp curte, acte 37.500 {; (0742.013.393/ 0743.060.805 17. Baicului intersectia cu Pantelimon,

semidec., et. 3/10, 32 mp, 1992, confort 1, balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobila bucatarie. Poate fi vazuta in weekend, 43.000 {; (0747.151.634 18. Baicului, Doamna Ghica Residence, dec., et. 3/4, 15 mp, 1975, vand la 10 min. metrou Obor, cu gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, centrala termica, bloc reabilitat, costuri minime. Zona linistita. In apropiere, scoala, gradinita, Lidl 19.000 {; (0723.924.996 Serafimpintoi8@gmail.com

Garsoniere 1. 1 Decembrie, Bucuresti, et. 2/4, 16

mp, 1975, vand garsoniera confort 3, 16 mp, cadastru si intabulare, usa metalica, gresie, faianta, termopan, bloc reabilitat. Etaj 2 din 4. Garsoniera este situata in Bucuresti, sector 3, bulevardul 1 Decembrie 18.000 {; (0722.337.593 2. 13 Septembrie -intersectie cu Dru-

mul Sarii, dec., et. 5/8, 40 mp, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil 43.000 {; (0730.421.581 3. 13 Septembrie, dec., et. 1/10, 41

mp, 1985, Drumul Sarii, Benzinaria Mol, etaj 1/10, confort 1, dec., balcon, suprafata 41 mp, libera orietare Sud-Vest, necesita amenajari, acte, se accepta credit, ideal investitie, 43.000 {; (0733.089.030 4. 13 Septembrie, dec., et. 1/10, 40

mp, 1985, Drumul Sarii, Benzinarie, etaj 1/10, confort 1, dec., balcon, suprafata 41 mp, libera orietare Sud-Vest, necesita amenajari, ideal investitie, 43.000 {; (0733.089.030 5. Alba Iulia adiacent Vitan Mall (Direct

proprietar) dec., et. 2/8, 40 mp, 1990, garsoniera, confort 1 sporit, dec.a, in suprafata de 40 mp, situata la etajul 2 din 8 in bloc construit in anul 1990 in zona Vitan Mall - Piata Alba Iulia. Ideal investitie si locuit 59.900 {; (0760.490.739 ramonaterzea@yahoo.com 6. Alba Iulia, Vitan Mall, et. 1/8, dec.a,

Mihai Bravu, dec., et. 7/8, 40 mp, 1988, confort 1 sporit, 40 mp, dec.a, bloc 1988, bucatarie mobilata si utilata, 7/8, 2 lifturi, aer conditionat, parchet, termopan, usa metalica, zugravita, gresie, libera, se accepta credit, acte la zi, 53.000 {; (0722.729.252 aurelburlan@gmail.com 8. Alexandru Obregia, Metalurgiei, dec., et. 5/5, 40 mp, aceptam prima casa garsoniera dubla 40 mp dec.a 2016 format din 2 camere cocheta semimobilata centrala termica, g, f, p, t, um, 2 aer conditionat cadastru intabulare ej 5, usor negociabil, 40.000 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com

finisaje incluse in pret, la alegere,toate utilitatiile, apa, gaz, curent, canalizare, contorizate individual.Centrala terminca 24 kw+calorifere.COMISION 0%! 35.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

35. Berceni, dec., et. 4/5, 38 mp, 2018,

garsniera cu o terasa superba, bloc nou, promotie 27000 euro. 27.000 {; (0730.888.280

36. Berceni, dec., et. 1/2, 2018, garson-

iera dec.a, bloc nou, suprafata 34 mp, soseaua Oltenitei 29.500 {; (0730.888.280

37. Berceni, dec., et. parter/2, 50 mp, 2017, garsoniera dispune de centrala termica proprie si calorifere din otel. Se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale).COMISION 0%! 29.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 38. Berceni, 30 mp, 2014, particular, vand gars. cf. 1, parter cu curte, mobilata si utilata; (0766.922.779 39. Berceni, semidec., 1975, Piata

Resita, etaj 2, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, mobilata, renovata, 20.000 {; (0727.835.329 40. Berceni, acces metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1/5, 32 mp, 2018, garsoniera dec.a, bloc nou izolat termic, lift, se preda complet finisata, centrala termica, baie echipata. Cel mai bun pret din piata. Comision 0, direct dezvoltator 25.250 {; (0725.957.933 41. Berceni, Aparatori, metrou, et. 1/4,

16 mp, 1972, curata, libera, toate imb., bloc curat, 12.000 {; (0768.848.776/ 0768.756.617

42. Berceni, Aparatorii Patriei metrou, 1

st.Ratb, semidec., et. parter/4, 17 mp, 1980, nesti, cf.3, fara gaze, electric, parter, contoar Enel, nesti,apometru apa, pereti dublati termic, toilet in casa, imbunatatiri, g, f, parchet, usa metalica, termopan. Acces, Vitan, Sun Plaza, Brancoveanu, Eroii Revolutiei. Libera, 10.350 {; (0724.587.634

19. Balta Alba, 1 Decembrie, dec., et.

43. Berceni, aproape de metrou, investitie, promotie dec., et. 5/5, 38 mp, 2018, garsoniera deosebit de spatioasa, camera mare, bucatarie separata, inchisa, hol de decomandare generos, balcon cu acces din camera, se vinde finisata, cu totul nou si in garantie. Pret pentru cash. 31.410 {; (0724.660.088

20. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et.

44. Berceni, Bd Berceni, dec., et. 3/5, 39 mp, 2018, garsoniera dec.a si spatioasa, 39 mp, se preda la cheie, gresie, faianta, parchet usi interioare la alegere, contorizare individuala la utilitatile orasului, direct dezvolator, fara comision, 36.900 {; (0725.957.934

4/10, 33 mp, 1980, particular, vand garsoniera, dec.a, 4/10, 33 mp, Titan, renovata recent, instalatii, electrice noi,ac, bucatarie mobilata si utilata. Balcon 40.999 {; (0727.473.190 alexandruflorinmilea@yahoo.com 2/5, 40 mp, 2017, vindem garsoniera in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, blocul va avea lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, direct dezvoltator. 51.960 {; (0725.957.934 21. Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou

Straulesti, dec., et. 3/5, 54 mp, 2018, Maia Residence, studio cu suprafata construita de 54.25 mp (49.59 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa, 65.238 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 22. Baneasa, Sisesti, 350 m metrou

7. Aleea Banu Udrea, Vitan Mall, metrou

191. Studio Gorgonize angajam modele

142. Modele online, plata zilnica, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

200. Videochat categoria mature

190. Social gorgonize, hostess online,

165. Modele, Rich Girls Studios ofera

167. Modele. Fetish World videochat Studio angajeaza. noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. cel mai bun studio de videochat din bucuresti angajeaza, nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face banii. www.fetish-world.ro (0766.016.639

rienta ca trainer dar nu ai gasit compania potrivita. Vrei sa beneficiezi de salariu fix motivant + bonuri de masa + bonusuri. Aplica acum si vei vedea cum poti face performanta 3.000 L; (0748.589.879/ 0761.913.179 contact@luxurystudio.ro

ambitioase care vor independenta sociala. Vino in echipa noastra si te sprijinim de la inceput cu bonusuri de angajare de 3.200 lei si salariu garantat pana la 6.000 lei, 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com program la alegere. Bonus in prima luna 3.200 Ron. Salariu garantat 6.000 Lei + comision pana la 70%. Avansare rapida 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

141. Modele online, plata zilnica, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

199. Trainer tura noapte, ai expe-

dec., et. 1/8, 44 mp, 1990, bl. 1990, reabilitat, geam la baie, bucatarie mare, hol imens, balcon mare, gresie, faianta, parchet, se vinde mobilata uitlata, complet, potential investite, frigider, aragaz, masina spalat, metrou Dristor, Decebal, Burebista. 59.900 {; (0766.187.781

cu contract de munca domnisoare/doamne cu sau fara experienta pentru sesiuni online. 65% pentru prima perioada indiferent de castig. Zona Unirii, Tineretului, Berceni; 4.000 {; (0758.628.436 office@qu33ns.ro

Piata Muncii, metrou angajeaza modele, minim 18 ani, plata bilunar, training, suport tehnic 24 h, 2.500 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro

198. Trainer tura de noapte, ai experienta ca model sau trainer, aplica acum si poti face parte din cea mai de succes echipa. Salariu fix + bonuri de masa + bonus lunar ce dubleaza salariul si chiar mai mult (0748.589.879 contact@luxurystudio.ro

181. Performeri fete sau trans pentru conversatii online intr-un cadru legal de munca cu sau fara experienta 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com

189. Social Gorgonize angajam fete

166. Modele, Winstudio, ultracentral,

197. Tinere, modele online. Studio Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

202. Videochat in Piata Victoriei comi-

163. Modele videochat, job-ul perfect

cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

196. Tinere, modele online, studio videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

180. Performeri fete sau trans pentru

188. Sefa, manger tura Angajam fata de

164. Modele, Qu33ns Studio angajeaza

195. Tinere masaj, dans, hostess club, companie club, 100lei/h. Angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic, dans, hostess- companie.Saloane masaj si club privat. Maxima seriozitate si siguranta. Exclus servicii sexuale. Non stop 10.000 L; (0720.337.700 mari.angajari@gmail.com

179. Performeri fete sau trans pentru conversatii online cu sau fara experienta 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com

enta. Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima luna, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

pentru tine. Te vom ajuta sa te descoperi, sa te dezvolti si sa-ti folosesti abilitatile de comunicare si puterea de seductie. 1.000 {; (0732.626.505 office@oasisstudio.ro

194. Tinere 18+, Germania-Villa Verona, Saarlouis, casa privata lux la granita Luxemburg si Franta ofera joburi pentru tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe Whatsapp, Viber sau la e-mail, www.villa-verona.de. Katy; (00491734618219 jobs@villaverona.de

pe cardul tau pe care vei fi platita direct de catre siteuri. Poti renunta oricand la colaborare si poti primi 100%. Facebook - Vchat DeAcasa.Email vchat90@yahoo.com 999.999 {; (0724.448.959 vchat90@yahoo.com

conversatii online intr-un cadru legal de munca cu sau fara experienta 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com

25

Imobiliare vânzåri GARSONIERE

LOCURI DE MUNCÅ 120. Maseuze salon masaj erotic Constanta. Local de lux, salon de masaj erotic, contact bar , dame de companie ,angajeaza urgent doamne/ domnisoare cu varsta min 18 ani. Se ofera contract de munca, cazare gratuita castiguri substantiale; (0728.481.305 mclaire525@yahoo.com

anuntul.ro

Straulesti, 57 mp dec., et. 4/5, 57 mp, 2018, Baneasa, Sisesti, studio cu suprafata construita de 57 mp, 49mp utili, includ balconul de 12 mp, dec., bucataria inchisa. Termen: mai 2018, se preda complet finisat. 350 m de metrou Straulesti. 64.285 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 23. Baneasa, Sisesti, Northside Park, studio 1 cam., semidec., et. 3/11, 48 mp, 2018, Constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Studio cu 1 camera de 44,85 mp, situat în zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti, 62.400 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 24. Basarabia, Campia LIbertatii, dec., et. 7/10, 36 mp, 1979, confort 1 dec.a, 36 mp, 7/10, bloc mixt, Reabilitat termic, termopan, usa metalica, aer conditionat, mobilata, potrivita pentru chirie, Comision 0, doar cash. 42.000 {; (0769.061.501 igor.postovanu@simsparkman.ro 25. Basarabia, Chisinau, semidec., et.

7/10, 32 mp, 1980, bloc reabilitat, confort 1, semidec.a, 7/10, 32 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru intabulare, pret negociabil 38.800 {; (0765.874.442 26. Batistei, Thomas Masaryk et. 1/5, 58 mp, 2018, Garsoniera de lux, finisata complet: gresie, faianta Spania, parchet masiv, tamplarie lemn, usa blindata, videointerfon, incalzire in pardoseala, obiecte sanitare Ideal Standard, aer conditionat, 125.000 {; (0758.041.197 office@gamainvest.ro 27. Bdul Nicolae Grigorescu nr 43 Titan

semidec., et. 10/10, 32 mp, 1970, Proprietar vand garsoniera semidec.a cf 1 Bdul Nicolae Grigorescu nr 43, stradal renovata recent, bloc reabilitat, etajul 10, curata, langa parcul Titanii mobilata, exclus credit, acces magazine 39.500 {; (0726.778.555/ 0733.238.619 e.calota@yahoo.com 28. BDUL UNIRII dec., et. 8/9, 42 mp,

2002, Vand garsoniera, zona Bdul Unirii, 42 m2, dec.a, et 8/9, anul 2002. Pret 71 000 euro, negociabil, numar etaj: 9, numar camere: 1, numar loc de parcare: 1, numar bai: 1, suprafata utila: 42 71.000 {; (0727.177.008 katarinna00@yahoo.com 29. Berceni - Dimitrie Leonida dec., et. 3/4, 37 mp, 2010, apropiere metrou, confort 1, 1 balcon 5 m, libera, centrala termica, acte in regula, se accepta credit, negociabil, 32.000 {; (0761.938.277 30. Berceni Grand Arena Mall sector 4,

dec., et. 1/5, 38 mp, 2018, vand garsoniera spatioasa, intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna septembrie, balcon, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, centrala proprie, lift. Pret promotional. Comision 0% 29.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

9. Alexandu Obregia, semidec., et. 9/10, 20 mp, garsoniera bine situata, 2 statii metrou Piata Sudului bloc mixt, renovata, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, libera, et. 9/10, bloc stadal, 25.700 {; (0720.039.035/ 0764.409.116 columbia.imobiliar@yahoo.com

31. Berceni metrou, dec.a, balcon dec., et. 2/5, 36 mp, 2018, investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, dec.a, hol acces mare, bucatarie inchisa, cu debara, geam la baie, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala; 30.510 {; (0724.660.088

10. Antiaeriana, Rahova, apartament tip studio dec., et. 3/5, 39 mp, 2018, Antiaeriana, Rahova. Apartament tip studio 2 camere. Oferta promotionala avans 75 % pentru a beneficia de un discount de 6000 Euro, 27.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro

32. Berceni metrou, dec.a, balcon, dec.,

et. 3/5, 39 mp, 2018, promotie cash, garsoniera foarte spatioasa, camera mare si luminoasa, cu balcon, bucatarie si hol de decomandare generoase, baie 5,2 mp, se vinde complet finisata, totul nou, cu garantie. Pret pentru plata imediata, 33.210 {; (0724.660.088

45. Berceni, Bl Obregia, et. 8/10, 18 mp, 1978, renovata recnt totul nou gresie, faianta, parchet, termopane usii, bloc mixt, libera, cad si intabulare, 25.500 {; (0767.480.417 46. Berceni, Dimitrie Leonida, semidec., et. 3/4, 29 mp, 2016, garsoniera frumos dec.a, la cheie, bloc nou 2016,balcon,acte gata, parchet, gresie faianta, centrala termica, parcare inclusa in pret. Accept credit ipotecar sau plata cash (transfer bancar), 34.500 {; (0720.080.422/ 0731.136.764 bogdan.imobsud@gmail.com 47. Berceni, Drumul Binelui, dec., et. 4/4, 33 mp, suprafata utila 33 mp +balcon 5,46, constructie 2016, centrala proprie, toate utilitatile, 38.500 {; (0745.067.409

4

60. Berceni- Piata Resita, garsoniera confort 3, curata, zugravita, faianta, gresie, dupa ora 18.30; 20.000 {; (0762.339.627 61. Brancoveanu Budimex proprietar, garsoniera confort I, renovate recent, gresie, faianta, termopane, usi schimbate, parchet, loc parcare, cu vedere pe spate parc in spatele blocului. Acte la zi, 36.500 {; (0721.405.063 62. Brancoveanu, Alunisului, semidec.,

et. 2/4, 17 mp, cf.3, gresie, faianta, parchet, termopan, Radet, mobilata si utilata modern, acte, 18.300 {; (0765.011.786/ 0737.785.502 63. Brancoveanu, Alunisului, parc Oraselul Copiilor, dec., et. 1/3, 33 mp, 2017, Brancoveanu, Alunisului, parc Oraselul Copiilor, metrou Constantin Brancoveanu, constructie noua, finisaje la alegere, stradal. Acceptam orice tip de credit. Direct dezvoltator, 47.500 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro

64. Brancoveanu, Banca Transilvania semidec., et. 2/10, 32 mp, 1978, confort I, etaj 2, an c-tie 1978 renovata: gresie, faianta, parchet, geamuri termopan. Acte la zi, acces rapid catre mijloacele de transport in comun, etc., 36.500 {; (0766.595.977 65. Brancoveanu, Luica, dec., et. 1/5,

42 mp, 2018, Brancoveanu, Luica / garsoniera 42 mp, pret promo! Statie de RATB in fata blocului, loc de parcare subteran, finisaje de lux! Apartamente 2 si 3 camere in bloc, preturi bomba! 40.000 {; (0730.250.305 66. Brancoveanu, metrou Brancoveanu, dec., et. parter/4, 40 mp, 1987, particular, garsoniera confort 1, exclus agentii, pret negociabil, 48.000 {; (0721.959.914 67. Brancusi, dezvoltator bloc nou, 8 min. metrou, dec., et. 1/6, 42 mp, 2018, dezvoltator vand garsoniere si apartamente 2 camere de diferite dimensiuni in bloc din caramida capat de linie 168, la 8-10 minute metrou, discount la plata cash, lift, finisaje de lux la alegere. 40.900 {; (0722.116.600/ 0722.400.220 mail.dezvoltator@gmail.com 68. Bucuresti Magurele, garsoniera, stradala,RATB ! dec., et. 1/3, 39 mp, 2017, Sos. Bucuresti-Magurele,stradal, finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, loc parcare inclus, statie RATB la 2 minute, 34.500 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro 69. Bucurestii Noi, Pajura, dec., et. 3/8,

33 mp, 1976, bloc reabilitat, garsoniera impecabila, renovata nou, toate instalatiile schimbate, finisaje noi, de cea mai buna calitate, mobilata, utilata nou, modern, ct, ac, va puteti muta imediat 55.000 {; (0731.144.156

70. Bucurestii Noi, Pajura, dec., et. 6/9,

33 mp, 1965, situata la 10 minute de metrou, dec.a, balcon pe toata suprafata, spatiu depozitare, buc mobilata si utilata, adiacent Ion Mihalache, P-ta Domenii, 1 Mai, Grivita, Victoriei. 38.500 {; (0731.015.099 71. Bucurestii Noi, Pajurei, dec., et. 3/9, 34 mp, proprietar, gars. dec, et. 3/9, complet renovata, mobilata si utilata lux dec. 2017, instalatii electrice si sanitare noi, cabina dus, aer conditionat, bucatarie completa Mobexpert, usi noi, intabulare 54.000 {; (0734.546.458

Bulevardul Brancoveanu, metrou, parc Tineretului, Sos. Oltenitei, caldura, renovata complet, apa calda, event. mobilata, 19.500 {; (0748.133.331 72.

48. Berceni, Emil Racovita, semidec., et. 5/10, 32 mp, cf. 1, gresie, faianta, usa metalica, AC, libera, acte. 33.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

73. Bulevardul Unirii, stradal, dec., et. 7/10, bloc mixt, vedere fata, etaj 7/10, dec.a, suprafata utila 40 mp+balcon, constructie 1994, bloc monolit, 78.000 {; (0735.229.832

49. Berceni, garsoniera la cheie, Apara-

74. Calea 13 Septembrie, Drumul Sarii,

tori Patriei, dec., et. 3/5, 32 mp, 2017, garsoniera la cheie, cu balcon, bloc nou, mutare rapida, se preda complet finisata si bransata la utilitati, gresie, faianta, parchet, usi interior, centrala termica. Accept si credit bancar sau cash, 29.000 {; (0720.080.422/ 0731.136.764 bogdan.imob@yahoo.com

50. Berceni, Metro dec., 34 mp, 2018, Proiect nou, in constructie, garsoniera spatioasa, finisaje de calitate superioara, imobil amplasat stradal, acces rapid Ratb 10 m metrou 10min, gradinita si scoala vecinatate, bloc grinzi pozitie 10, 37.000 {; (0725.652.660/ 0731.853.944 silveractivimob@yahoo.com 51. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 39 mp, 2017, garsoniera ansamblu rezidential nou, compus din 4 blocuri, regim inaltime Ds+P+5E, cu lift. Se preda complet finisata. Pret promotional pt. plata cash integrala: 34.100 euro. Pret lista 35.900 euro. 34.100 {; (0725.957.930 52. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 40

mp, 2018, garsoniera in bloc nou, langa metrou. Finisata complet. Centrala proprie, lift, interfon. Se accepta credit ipotecar. Negociabil la plata cash. Dezvoltator - comision 0 36.900 {; (0737.500.374/ 0737.500.374 53. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 39

mp, 2018, garsoniera spatioasa, prima casa, bloc nou, 33.200 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 54. Berceni, Piata Resita, semidec., et.

3/4, 17 mp, cf. 3, Radet, gaze, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele. 18.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 55. Berceni, Piata SuduluI, Secuilor, dec., et. 3/10, 1976, 6 m metrou, confort 2, bloc mixt, totul nou, impecabil, g, f, p, t, um, usi interioare noi, instalatia sanitara si electrica noua, posibilitate mobilata, acceptam credit, negociabil, s t 25 mp, merita vazut, 33.000 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 56. Berceni, strada Turnul Magurele nr. 19 dec., et. 9/9, 30 mp, 1967, Garsoniera strada Turnul Magurele, toate actele la zi, 33.000 {; (0764.385.895 57. Berceni, Universitatea Spiru Haret,

Bd. Ghencea dec., et. 7/8, 40 mp, 1991, pozitionata la intersectia celor 3 artere importante, complet mobilata si utilata, imobil dotat cu 2 lifturi, ideala atat pentru investite cat si pentru locuit, acces rapid RATB catre Politehnica 45.999 {; (0773.937.217 ysaccosmin@evocasainvest.ro 75. Calea Calarasi, schimb cu casa in Bucuresti, garsoniera stradal intre Universitatea Hyperion si metrou Unirii, etaj 3, balcon mare; (0760.152.167 76. Calea Rahovei, mobilata/ utilata, anul 1982, 38 mp semidec., et. 10/10, 38 mp, 1982, ideal investitie garsoniera de vanzare, situata in sectorul 5, Cartierul Rahova, la adresa Calea Rahovei, nr 328, bl 57 a, sc 2 38.500 {; (0764.729.827 bestdealsagency@gmail.com 77. Calea Vitan, Pompieri, dec., et. 5/8,

40 mp, 1988, bloc mixt, stradal, garsoniera cf. 1 sporit, dec, etaj 5/8, fara imbunatatiri, spatioasa, bucatarie si baie patrate, apropiere metrou, 53.500 {; (0733.300.779/ 0722.300.698 78. Camil Ressu 43 mp, 2007, Nicolae

Grigorescu, Ambrozie, 3 minute Metrou, bloc nou, centrala proprie, parter inalt, imbunatatiri noi, balcon inchis 43.000 {; (0762.345.350 79. Camin Geamuri, zona industriala, semidec., et. 3/4, 27 mp, 1970, vand camera de camin, renovata recent, mobilata, utilata, gaze contor separat, apometre, parchet, termopan, convector, bucatarie. 55000 lei negociabil. 55.000 L; (0765.209.195 80. Campia Libertatii, stradal, aproape de Muncii, confort 1 dec., 57 mp, la parter/10, bloc 1979 cu toate imbunatatirile noi, bucataria mobilata, instalatii noi, foarte curat, pretabil firma dar si locuit, merita 66.500 {; (0728.879.796 81. Cartierul Latin, Ghencea, dec., et. 2/6, 36 mp, 2017, Cartieru Latin, Prelungirea Ghencea, proprietar direct, garsoniera dubla, etaj 2, cu dormitor si balcon mare, comision 0%, confort 1 sporit, Ratb 122, 485, 222, se acepta toate tipurile de credit 29.000 {; (0765.420.123 evelin.residence@yahoo.com

semidec., et. 5/9, 32 mp, 1970, garsoniera semidec.a aproape de metrou Aparatorii Patriei, Turnu Magurele, 32 mp, etaj 5/9, gresie, faianta, termopan, ac, zona buna, spatiu verde in fata blocului, pret neg., 35.000 {; (0751.053.622/ 0751.053.625 sigmaserviceimob@yahoo.com

82. Central, Universitatii, semidec., et. 4/8, 32 mp, inchiriez grasoniera ultra central la 3 min de statia de metrou Universitate, complet mobilata si ultilata. Rog seriozitate si inchirierea pe termen lung. 280 {; (0757.810.057 Cretescu_remus@yahoo.com

58. Berceni, Zona de Sud dec., et. 2/5,

83. Centrul Istoric, Unirii, dec., et. 7/7,

2018, apartament 2 camere, dec., se preda la cheie, finisaje la alegere, bransat la toate utilitatile, canalizare, birou dezvoltator, comision 0% 47.700 {; (0725.957.934

59. Berceni, Zona de Sud, dec., et. 1/4,

39 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, imobil constructie noua, 4 min statie de metrou, finisaje la alegere, centrala termica proprie, comision 0%, direct dezvolatator, 35.900 {; (0725.957.934

40 mp, 1990, Natiunile Unite, stradal, bloc monolit, renovata, mobilata, utilata modern, cadastru, 79.000 {; (0723.712.883 84. Centrul Vechi, Cismigiu, dec., et. 7/9, 11 mp, garsoniera cocheta situata ultracentral pe strada Eforie numarul 8, garsoniera are usa metalica, termopan, instalatii electrice noi,instalatii sanitare noi. Necesita refacere zidarie si paedoseli. 19.200 {; (0726.301.580 bogdanteofilnastase@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

12 martie 2018

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 85. Centrul Vechi, Smardan, semidec.,

et. 1/7, 18 mp, fara imbunatatiri, apropiere BNR, 23.500 {; (0746.188.866 86. Chisinau, Diham, 34 mp, garsoniera stradala mobilata utilata nou imbunatatita cu balcon spatios acte la zi, 36.500 {; (0762.345.350 87. Chitila, Lectorului Residence dec.,

et. 3/3, 2017, Lectorului Residence va propune spre vanzare, garsoniera, 35 mp suprafata utila, living 21 mp, bucatarie inchisa, baie cu geam, terasa 15 mp. Pretul include TVA 5% si loc parcare in proprietate 45.900 {; (0768.717.830 88. Ciorogarla, Ilfov, 4 km Bucuresti et. 1/2, 34 mp, 2013, Calea Bucuresti, stradal, garsoniera in duplex, 34 mp, et. 1/2, g, f, p, t, balcon, toate utilitatile, curte 32 mp, negociabil, proprietar ok, acces facil Pacii, Lujerului, Crangasi, Drumul Taberei, 24.000 {; (0732.413.403 89. Cismigiu, Cobalcescu, dec., et. parter/2, 28 mp, 1943, Cismigiu zona de case, vile, gars. cf. I. dec. parter inalt/2, suprafata utila 28 mp + o boxa de 12mp, anul 1943, renovata recent, bucatarie mobilata, utilata, lux la 3 minute de parc, 50.000 {; (0732.940.972 florikiss57@yahoo.com 90. Colentina Baicului, Str Lunca Florilor semidec., et. 4/4, 17 mp, 1976, gars cf 3 etaj 4/4,bloc reabilitat, gaze usa caldura si apa calda RADET , Termopan , pret fix, 11.500 {; (0731.136.698/ 0765.643.014 91. Colentina, dec., et. parter/2, 70 mp,

2018, apartament (studio dublu) in bloc nou finalizat. finisaje de calitate (pot fi la alegere) suprafata totala 63mp, utila 43mp, parter, terasa 18mp, blocul are 2 etaje si mansarda; 63.000 {; (0745.695.511 robert@robertgagos.ro 92. Colentina, aproape rond Colentina

semidec., et. 4/4, 27 mp, 2014, garsoniera renovata, mobilata, utilata cocheta, su 27 mp. Etaj 4/4, bloc din 2014. Renovata, mobila noua, utilata (aragaz, masina de spalat rufe, tv, ac, interfon). Se vinde cu mobila si utilata 39.900 {; (0726.103.446/ 0722.314.025 93. Colentina, Doamna Ghica, dec., et.

6/10, 38 mp, 1979, Str. Sinaia, dec.a, etaj 6/10, bloc mixt, s. 38 mp, g, f, p, t, ac, mobilata, utilata elegant, la cheie. Acte complete 46.250 {; (0722.511.217/ 0762.628.915 uigimob@yahoo.com 94. Colentina, Doamna Ghica, et. 7/10, 24 mp, stradal, Luntrei, vedere buna, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat, aer conditionat, termopane, usi interioare, usa metalica, langa parcurile Tei si Plumbuita, neg., 35.000 {; (0731.783.402/ 021.450.10.05 95. Colentina, Doamna Ghica, McDon-

alds, dec., et. 6/8, 40 mp, 1986, etaj 6/8, bloc 1986, dec.a, confort 1 sporit, 42 mp, orientata pe est, luminoasa, 2 lifturi, balcon spatios, pe mijloc, usa metalica, libera, cadastru, intabulare, pret negociabil 37.500 {; (0787.882.999

110. Crangasi, Studio tip Loft, exclusivist, spatios, dec., et. parter/10, 53 mp, 1996, proiectul nostru exclusivist, va pune la dispozitie apartamente de tip Loft, cu suprafete utile cuprinse intre 37 mp si 77 mp, cu diferite compartimentari, unde se creeaza spatii armonioase si practice, 69.000 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@starconstruct.ro 111. Dacia semidec., et. 7/7, 18 mp,

1950, Studio cochet pozitionat ultracentral, cu o priveliste incredibil de frumoasa asupra orasului. Foarte aproape de Gradina Icoanei si Parcul Ioanid, la 5 minute de Piata Romana. 19.500 {; (0752.980.072 112. Dacia, Piata Romana dec., et. 4/6, 44 mp, 1940, Bulevardul Dacia 47, Piata Romana, vis a vis de liceul Xenopol, et. 4, su 44 mp, renovata recent, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, ac, 69.000 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentin.cristea@orfeas.ro 113. Decebal, dec., et. 7/8, 39 mp,

1990, garsoniera in zona Decebal, Piata Muncii, 7/8 intr-un imobil mixt,construit in anul 1990, reabilitat termic. Garsoniera este dec.a, are suprafata totala de 39 mp, loc de parcare, 3 minute metrou. 64.500 {; (0734.222.102/ 021.252.19.22 flavia.velicu@imoprest.ro 114. Decebal, Alba Iulia Ruby Tuesday,

dec., et. 1/4, 1989, garsoniera, confort 1 dec.a, etaj 1/4, 42 mp, constructie 1989, imbunatatiri: gresie, faianta, farchet, termopan, ac, um. 69.500 {; (0722.459.956/ 0722.459.956 iacobsorin02@yahoo.com 115. Decebal, garsoniera dec., et. 8, 40 mp, 1993, Proprietar vand garsoniera (40 mp utili) stare foarte buna, in zona Decebal. Detalii: bloc mixt, pazit, ce urmeaza a fi reabilitat, et. 8/8, living spatios izolat pe interior, bucatarie mobilata, ac, 61.900 {; (0722.547.402 mircea.abalaru@gmail.com 116. Diham - IOR-300 m, et. 9/10, 30

mp, 1982, bloc anvelopat, zugravita, termopane, parchet, aer conditionat, zona excelenta, parcuri, exclus agentii, 40.500 {; (0761.988.151 117. Diham, ocazie garsoniera, semidec., et. 7/10, 30 mp, 1981, 39.500 {; (0724.946.095 loredana.popescu@catoma.ro

Andronache, semidec., 33 mp, 2018, Neofort Rezidential va pune la dispozitie un nou Ansamblu Rezidential Neofort 10 amplasat in Zona Colentina - Soseaua Fundeni nr 250, sector 2, Bucuresti, imediat langa Spitalul Fundeni, 30.270 {; (0752.443.436 adrian.pintilie@neofortbiz.ro 100. Colentina, Mc Donald’s, Fundeni,

Rau Bacila, dec., et. 5/8, 42 mp, 1987, Margineni, aproape Parc Plumbuita, Motodrom, 15 min. metrou Obor, cf.1 sporit, orientare E, vedere deschisa, 2 lifturi, pe mijloc, cadastru, intabulare, libera, 35.500 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 101. Colentina, parc Plumbuita, rau

dec., et. 6/8, 41 mp, 1986, Str. Rascoala 1907 bloc 1986, 6/8 dec, 41 mp, 2 lifturi, pe mijloc, orientare est, necesita renoare, cadastru intabulare, libera. 35.700 {; (0722.614.867/ 0723.947.833 102. Comuna 1 Decembrie, dec., et.

2/3, 42 mp, 1989, vand garsoniera mare, 42 mp util, transformata in 2 camere, g, f, p, termopan. Blocul nu are asociatie, cheltuielile sunt f mici si se platesc doar apa si gunoiul la primarie. Pret negociabil; 25.000 {; (0725.989.889 103. Confort City cartier, imobil 2012, dec., et. 3/10, 42 mp, 2010, Vitan, Splaiul Unirii, complex rezidential Confort City, dec.a, toate îmbunatatirile, se poate vinde si mobilata, libera, toate actele, merita, vizite urgent, 30.000 {; (0728.879.797/ 0728.879.798 104. Cora Pantelimon, studio de vanzare

semidec., et. 1/10, 52 mp, 2008, garsoniera/ studio de vanzare in bloc nou etaj 1/10 Rams Residence zona Cora pantelimon (100m), metrou (Republica si Pantelimon) si linii RATB catre toate directiile, confort 1, balcon mare 9 m 53.990 {; (0721.350.496 mihaila_mihaita@yahoo.com 105. Cornetu Judecatorie, dec., 43 mp, 4/4+pod, centrala proprie, gresie, faianta, termopan, izolat, 22.800 {; (0745.067.409 106. Cosbuc, Piata Cosbuc, Academia

Tehnica Militara, garsoniera parter, 20 mp si 20 mp curte proprie, constructie individuala, caramida, izolata termic, pod. 23.500 {; (0733.461.537 107. Costin Georgian, semidec., et. 9/9, 32 mp, 1974, garsoniera, et 9 din 9, 2 min metrou Costin Georgian, loc parcare, boxa. 35.000 {; (0730.966.766 108. Costin Georgian, acces metrou, proprietar vand garsoniera, bloc reabilitat termic, aer conditionat, utilata, cadastru, intabulare, 33.500 {; (0729.997.256 109. Crangasi, metrou semidec., et. parter/3, 28 mp, 2013, garsoniera de vanzare situata in zona Crangasi, la 3 minute de metrou, semidec.a, etaj P/3, nefinisata, ideal spatiu birouri sau eventual de locuit, acte complete, se accepta credit 33.000 {; (0743.060.805/ 021.341.08.35 contact@stevimobiliare.ro

et. 1/10, 37 mp, garsoniera dec.a, zona semicentrala, 3 min metrou Dristor, 37 mp, et 1/10, structura beton, compartimentare excelenta, strazi asfaltate, bucatarie utilata. Direct dezvoltator, comision 0% 55.000 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 136. Drumul Taberei, semidec., et. 2/10,

33 mp, 1970, Favorit, 34, stradal, cf 1 semidec., etaj 2 /10, usa metalica, contorizat, zugravita, mocheta, ideal investitie, inchiriere, acte, acc credit, 41.999 {; (0769.470.920/ 0726.488.835 137. Drumul Taberei, semidec., et. 6/10,

30 mp, 1984, Ghencea, semidec, etaj 6 din 10, renovat, mobilat si utilat, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, acte, 37.500 {; (0723.118.765/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com

dec., et. parter/4, 37 mp, renovat recent, gresie, faianta, parchet, instalatii sanitare noi, storuri din lemn la ferestre, libera, pret negociabil; 40.000 {; (0733.272.367 140. Drumul taberei, bloc 1980, semidec., et. parter/8, 30 mp, 1980, parter/8, cf 1, semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopan, are balcon, se vinde semimobilata, infrastructura, acte pregatite. 36.700 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com

3/6, 42 mp, 2017, Garsoniera situata la etajul 3/6, suprafata utila totala 42 mp, dec.a, finisaje de calitate superioara la alegere, toate utilitatile la reteaua de oras, centrala termica, 44.900 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro

143. Drumul Taberei, Brancusi, imobil

nou, RATB 2 min dec., et. 2/5, 43 mp, 2018, Drumul Taberei, Brancusi, dec.a, 43 mp utili, 2 minute RATB, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi, 44.900 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 144. Drumul Taberei, Brancusi, imobil

nou, RATB 2 min. dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi. 42.760 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro

122. Doamna Ghica, dec., et. 1/10, 35 mp, 1979, Colentina, Doamna Ghica, garsoniera spatioasa, dec.a, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, use metalica, finisaje impecabile, etaj 1/10, supr 35 mp, an constr. 1979. 43.900 {; (0726.597.055 fery.kdwimob@gmail.com

145. Drumul Taberei, bulevardul Timisoara, semidec., et. 9/10, 1974, mall Plaza, garsoniera, confort 1, semidec.a, etaj9/10, libera, mobilata, utilata, balcon, termopane, parchet, usa metalica, 32 mp, ideala investitie, inchiriat, intabulare, se accepta credit. 38.500 {; (0722.568.283

123. Doamna Ghica, dec., et. 4/4, 46

146. Drumul Taberei, bvd. Timisoara,

mp, 2017, particular garsoniera lux 2018 Complex Poseidon, investitie, chirie, posibilitate parcare, metrou Bucur Obor, paza video, interfon, contorizata, ratb 66, 282, 182, tramvai 21, scoala, gradinita, 55.000 {; (0723.677.177 Geani_geo2008@yahoo.com 125. Doamna Ghica, dec., et. 2/15, 50

mp, 2017, particular vand 2 garsoniere lux etaj 1/15 si etajul 2/15, complex Poseidon, paza video, interfon, posibilitate parcare, investitie, metrou Bucur Obor, tramvai 21, trolebuz 66, masini 282, 182, maxi, scoala, 50.000 {; (0723.677.177 Geani _geo2008@yahoo.com 126. Dorobanti, semidec., et. demisol/6, 45 mp, 2017, Piata Dorobanti, subsol, pretabil pentru cabinet avocatura, notarial, stomatologic, analize medicale, grup sanitar, bucatarie, termopane, acces facil, autobuze182, 282, 331, 131, 335, 330, 301, liber 43.000 {; (0768.644.971 elkonareal@yahoo.com 127. Dristor dec., et. 1/10, 37 mp, 2018,

Garsoniera lux, pret promotional 57.750 euro, bucatarie mobilata, gresie, faianta, parchet, termopan. Zona semicentrala, la 5 minute de metrou Dristor. Detalii la telefon, 57.750 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro 128. Dristor (Istriei) et. 8/8, 34 mp, 1984, bl. 19C, langa biserica Trei Ierarhi, mobilat, utilat, bloc reabilitat, discutabil, 45.000 {; (0744.919.829 129. Dristor metrou dec., et. 9/10, 35

mp, 1976, bloc mixt, curat, stradal, vedere spate, liniste, balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata, utilata, acte la zi, 47.900 {; (0723.399.229/ 0740.246.872 130. Dristor metrou, Camil Ressu cu Liviu Rebreanu, semidec., et. 2/10, 31 mp, chiar langa mall Park Lake si parc IOR, cf. 1, etajul 2 din 10, semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, mobilata, usa metalica, bucatarie mobilata, credit 45.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

dec., et. 3/4, 35 mp, 1974, strada Dealul Macinului, garsoniera dec.a, etaj 3/4, bloc mixt, reablitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, se vinde mobilata si utilata, acte pregatite pentru vanzare. 40.000 {; (0732.624.689

Cartier Brancusi, dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, oferta, bloc caramida, garsoniera finisata, et.7/7, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, lift, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou Valea Ialomitei, Ratb 168, TVA inclus, parc copii, 43.500 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 159. Drumul Taberei, Valea Oltului,

Cartier Brancusi, dec., et. 5/8, 39 mp, 2017, oferta, bloc nou caramida, tronson 4, et. 3/8, finisaje import alegere, apometre, centrala proprie, lift, metrou statie Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, loc joaca copii, tva inclus, 42.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

Cartier Brancusi, dec., et. 1/8, 49 mp, 2017, promotie, garsoniera dubla, tronson 4, et. 1/8, finisaje moderne la alegere, centrala proprie, apometre, metrou - Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, spatiu joaca copii, tva inclus, 49.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 162. Eroii Revolutiei, Sura Mare,

Soseaua Giurgiului dec., et. parter/3, 31 mp, 2018, garsoniera dec.a situata in zona Eroii Revolutiei, finisata complet cu materiale de cea mai buna calitate, bloc nou. Merita vazuta, doar plata cash 38.500 {; (0730.888.286 163. Ferentari piata, dec., et. 1/3, 31

mp, 2018, garsoniera Ferentari piata stradal confort 1 dec constructie 2018 31 mp, 24.000 {; (0732.592.007 164. Fundeni, Colentina semidec., et.

3/3, 35 mp, 2017, Acces mansarda, finisaje incluse in pret, obiecte sanitare in baie, centrala termica individuala, calorifere, ferestre din termopan, compartimentari din caramida, zona linistita, acces transport, 33.000 {; (0728.534.883 165. Fundeni, Dobroesti, 35 mp, 2017, gars. noi, la cheie, bloc cu 4 etaje, accept credit - Prima Casa; 33.000 {; (0722.303.307/ 0723.272.097 166. Garsoniera, parc, Brancoveanu, metrou, comision 0, dec., et. 1/3, 33 mp, 2018, garsoniera deosebita in zona Brancoveanu-Alunisului. Zona este deosebita, un cartier de case-vile cu posibilitatea iesirii in 3 artere principale: Sos Oltenitei, Bd. Brancoveanu, sos. Giurgiului 47.500 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 167. Ghencea, Drumul Cooperativei,

semidec., 41 mp, 2018, garsoniera in ansamblul imobiliar nou, predare la cheie in iunie. 32.000 {; (0735.170.042 Constantin.eugen@yahoo.com 168. Ghencea, Drumul Cooperativei, dec., et. parter/2, 42 mp, 2017, garsoniera la parter, spatioasa, 42 mp, cu gradina de 18.5 mp, termopane Salamander 35.000 {; (0735.170.042 Constantin.eugen@yahoo.com 169. Ghencea, Drumul Taberei, dec., et.

2/2, 54 mp, 2016, garsoniera dec.a in Ghencea, finisaje interior Italia, toate utilitatiile: apa, canalizare, gaze, electrica, centrala Ariston inclusa, Ratb langa bloc, zona linistita, strada asfaltata. 37.990 {; (0720.134.876 office@vanzare-case-siapartamente.ro

147. Drumul Taberei, Complex Favorit, semidec., et. parter/9, 32 mp, 1968, vanzare garsoniera, parter cu balcon, bloc de garsoniere monolit cu 2 lifturi, pozitie foarte buna pretabila si ca investitie pentru inchiriere, 38.900 {; (0799.455.788

170. Ghencea, Drumul Taberei, semidec., et. 3/4, 35 mp, 2010, garsoniera spatioasa in zona Ghencea, finalizata cu actele gata pt.vanzare, loc de parcare inclus. Suprafata utila: camera 16 mp; bucatarie 5mp; baie 3,50mp; hol 6mp, balcon 4mp, centrala proprie, ratb, 29.990 {; (0720.134.876 iuliatanasescu2000@yahoo.com

148. Drumul Taberei, Drumul Ghindari,

171. Giurgiului Luica, semidec., et. 3/4,

dec., et. 2/3, 48 mp, 2015, Prelungirea Ghencea vis a vis de Primavara, bloc caramida, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala, totul contorizat, mobilata utilata, acte, cash/ credit, 35.500 {; (0726.488.835 149. Drumul Taberei, Favorit, dec., et.

parter/9, 38 mp, 1968, Drumul Taberei, Favorit, Sibiu, garsoniera, confort 1, dec.a, bloc mixt, constructie 1968, parter inalt/8, cu balcon, 38 mp., renovata, complet utilata, mobilata modern, 45.000 e. 45.000 {; (0730.556.916 150. Drumul Taberei, Frigocom, dec., et.

3/4, 34 mp, 1975, et 3/4, cf 1, dec.a, bloc mixt, reabilitat termic, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, spatii de depozitare, se vinde ca in imagini, 3 min viitoarea statie de metrou, acte pregatite. 40.000 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com 151. Drumul Taberei, Frigocom, dec., et.

3/4, 34 mp, 1975, Garsoniera spatioasa, luminoasa, dec.a. Bloc mixt, reabilitat. Gresie, faianta, parchet, termopane. Baie cu geam mare, renovata recent. Dulap spatios in hol, incastrat. Mobilata, utilata 39.500 {; (0724.340.875 irina2000_5@yahoo.com 152. Drumul Taberei, Mall Plaza, stradal, et. parter/10, imbunatatiri, negociabil, 39.000 {; (0721.635.616 153. Drumul Taberei, parc Brancusi, RATB 1 minut, dec., et. 1/6, 42 mp, 2017, Drumul Taberei - Brancusi, dec.a, finisaje superioare, 42 mp. utili, stradal, imobil nou, contorizare individuala, lift silentios. Direct dezvoltator, 44.900 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro

metrou Dristor2, et. 4/10, 30 mp, 1969, vand garsoniera stradal linga statia de Metrou Dristor. Etaj 4/10, in bloc de garsoniere reabilitat, avand vedere pe spate, suprafata 30 mp, 2 lifturi.Imobilul dispune de paza 24/24, 45 {; (0749.229.930 alexandrupetcu71@yahoo.com

154. Drumul Taberei, Parc Moghioros, semidec., et. 9/10, 25 mp, 1974, garsoniera impecabila lâng? parcul drumul taberei, planul doi, acces foarte bun la metrou, tramvai 41, piata, parc, bloc curat, civilizat, renovata integral, de mijloc, vedere spre sud, libera 29.800 {; (0773.891.775 lucian.stanila@gmail.com

132. Dristor, metrou semidec., et. 2/10, 31 mp, chiar langa mall Park Lake si parc IOR, cf. 1, etajul 2 din 10, semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, mobilata, usa metalica, bucatarie mobilata, credit 45.500 {; (0732.135.467

155. Drumul Taberei, Plaza semidec., et. 8/9, 32 mp, 1970, Plaza, cf. 1, semidec., 32 mp, 8/9, renovata, g, f, p, t, um, ac, 2 lifturi, mobilata si utilata, stradal, mijloace de transport, scoli, gradinite, Afi, Cora Lujerului, Parc Moghioros, 41.000 {; (0732.188.812

131. Dristor, la 10 metri de statia de

158. Drumul Taberei, Valea Oltului,

161. Drumul Taberei, Valea Oltului,

120. Dimitrie Leonida, dec., et. 1/2, 60

124. Doamna Ghica, dec., et. 1/15, 55

157. Drumul Taberei, Valea Ialomitei, dec., et. 4/4, 33 mp, 1973, confort 1, bloc reabilitat, fara balcon, bloc mixt terasa refacuta, scara de mijloc, geamuri termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, geam la baie, 36.000 {; (0728.934.654

139. Drumul Taberei, Aleea Craiesti,

iera parter inalt, dec., et. parter/6, 39 mp, 2017, garsoniera situata in zona Drumul Taberei - Brancusi, parter inalt, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, suprafata utila 39mp, dec.a, 40.900 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro

mp, 2009, complex rezidential, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica aer conditionat, bucatarie inchisa, contorizat, paza 24 h, balcon 8 mp, proprietar, tva 5% aplicabil, 48.000 {; (0753.088.272/ 0762.248.118 info@secure-homes.ro

dec., et. 3/4, 40 mp, 2018, garsoniera, dec.a, etaj 3/4, cu lift, suprafata utila de 40 mp, bucatarie inchisa, finisata la cheie, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare, comision 0% 52.000 {; (0742.400.300

rilor, semidec., et. 3/10, 33 mp, 1974, 1 Mai, Compozitorilor, cf 1 semidec. etaj 3/9 termopan fara imbunatatiri contorizat, cadastru, intabulare, acc credit, 37.000 {; (0726.488.835

138. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

Delfinului, semidec., et. 7/10, 33 mp, 1981, vand garsoniera, an constructie 1981, str. Dimitrie Harlescu, sector 2, mobilata, toate utilitatile in zona, scoala, supermarket, mall, mijloace de transport. Rog seriozitate. 38.900 {; (0721.745.038 stanciuviorelmarius@gmil.com

min. de metrou dec., et. parter/4, 35 mp, 2016, garsoniera frumos dec.a, la cheie, bloc nou 2016, balcon, acte gata, parchet, gresie faianta, centrala termica. Accept credit ipotecar sau plata cash (transfer bancar), 37.500 {; (0720.080.422/ 0731.136.764 bogdan.imobsud@gmail.com

156. Drumul Taberei, Plaza, Timisoara,

160. Drumul Taberei, Valea Oltului, Cartier Brancusi, dec., et. 3/8, 35 mp, 2017, oferta, tronson 4, garson. spatioasa, et. 1/8, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou statia - Valea Ialomitei, Ratb 168, Tva inclus, parc copii, 38.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

142. Drumul Taberei, Brancusi, garson-

121. Dimitrie Leonida, str. Amurgului 5

99. Colentina, Fundeni, Pantelimon,

135. Dristor, Nicolae Grigorescu, dec.,

119. Dimitrie Harlescu, zona Diham,

97. Colentina, Fundeni, dec., et. 2/5,

semidec., et. 3/6, 38 mp, 2013, Colentina, Fundeni, City Residence, 3/6, cf 1, sdec, 38mp, totul nou, mobilata complet, centrala termica, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, alarma, cadastru, intabulare, accept credit. 32.500 {; (0724.336.834

et. 6/7, 45 mp, 2009, Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, bloc nou 2009, gars. cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, etaj 6/7 45 mp + 28 mp terasa, 52.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 lacramioara_munteanu@yahoo.com

141. Drumul Taberei, Brancusi dec., et.

mp, 2018, vanzare garsoniera spatioasa 32 mp.Finisaje incluse in pret. Toate utilitatile racordate Oferta valabila la plata cash.Direct dezvoltator.Comision 0. 32.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro

98. Colentina, Fundeni, City Residence

134. Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, dec.,

118. Dimitie Leonida, metrou 100 metri, dec., et. demisol/4, 30 mp, 2017, Particular vand garsoniera in bloc finalizat octombrie 2017, dec.a, 30 mp, mobilata complet totul nou, utilata modern, frigider si aragaz noi, centrala termica proprie. Pret negociabil. 32.900 {; (0722.555.660

96. Colentina, Fundeni dec., et. parter/3, 2016, garsoniera, spatioasa, complet mobilata si utilata, cu loc de parcare inclus in pret, mutare imediata 42.500 {; (0743.777.700 cristina.carlan@rfccity.ro

2017, garsoniera complet dec.a, bucatarie inchisa, situata stradal, intr-o zona rezidentiala, cu mijloace de transport in imediata vecinatate, numeroase facilitati urbane, 39.900 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro

133. Dristor, metrou, dec., et. 9/10, 35 mp, 1979, stradal Mihai Bravu, vedere spate, renovata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata si utilata, libera, toate actele 47.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

32 mp, 2013, garsoniera confort 1 curata mobilata utiilata complet ej 3/4, g, f, p, t, um, centrala, apartament cadastru, intabulare, acc credit bancar, ipotecar 10 min cu ratb metrou Eroii Revolutiei, bloc 2013, 32.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 172. Giurgiului, Luica, dec., et. 4/4, 30

mp, 1975, garsoniera dec.a, living, bucatarie, hol, baie, utilata, centrala+ac, posibilitate investitie. Merita vizionata, 32.000 {; (0724.234.365 violetaion@yahoo.com

179. Iancului, Elev Stefanescu semidec., et. 5/10, 32 mp, 1982, apartament confort 1, semidec., 32 mp, situat la etajul 5/10, constructie 1982, renovata, instalatii electrice si sanitare noi, usa metalica, baie cu geam, cadastru si intabulare 44.500 {; (021.231.23.18/ 0731.144.159

202. Militari dec., et. 4/7, 35 mp, 2017,

180. Iancului, Elev Stefanescu, Magura

203. Militari dec., et. 3/7, 2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc. 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

Vulturului, dec., et. 5/10, 33 mp, 1980, garsoniera dec.a, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc stradal gen mixt, libera, acte la zi. 48.000 {; (0771.791.542 181. Iancului, metrou, semidec., et. parter/10, 32 mp, 1982, particular, confort 1, stradal, parter/10, bloc civilizat fara datornici, zugravita nou, parchet nou balcon din constructie, pretabila orice, metrou Iancului la 3 minute, troleu etc, toate actele la zi, 44.000 {; (0723.993.153 182. Iancului, Metrou, dec., et. 1/9, 36

mp, 1982, vand garsoniera la 2 minute de metrou Iancului, langa restaurantul Intermacedonia, usa metalica, termopane, parchet laminat, mobilata si utilata complet, luminoasa, 52.000 {; (0733.101.261 selena_paraschiveanu@yahoo.com 183. Ilfov, Dobroesti, dec., et. 1/2, 40

mp, 2015, vand garsoniera complet mobilata si utilata. 45.000 {; (0762.648.401 Bogdan.groupama@gmail.com 184. InCity Residences, studio de van-

zare, dec., et. 11/17, 49 mp, 2009, 75.600 {; (031.005.08.90 daniel@danieldobre.ro 185. Iuliu Maniu, Militari, dec., et. parter/10, 35 mp, garsoniera confort 1, dec.a, situata in Bd. Iuliu Maniu, parter din 10, bloc anvelopat, foarte curat, pretabil spatiu firma (parter numai de firme: notariat agentie de turism etc. 55.000 {; (0728.372.200/ 0721.285.844 vas_cristina.flor@yahoo.com 186. Lacul Tei, Facultate, dec., et. 4/10,

42 mp, 1986, garsoniera confort 1, dec. situata la etajul 4/10, are o suprafata de 42 mp, bloc 1986, are gresie, faianta, termopan, 45.000 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 187. Lacul Tei, in apropierea Facultatii de Constructii semidec., et. 8/8, 26 mp, 1987, Sup. 26 mp, an constructie 87, reablitat? termic 2013, etaj 8/8, loc de parcare, gresie, faianta baie/ bucatarie, instalatii sanitare noi, aer conditionat, nu acord comision agentiilor, 38.000 {; (0771.100.061/ 0727.500.694 emanuel.focsan@yahoo.com 188. Lacul Tei, Maica Domnului, dec., et.

10/10, 42 mp, 1988, Complex Domino, Facultate, aproape de Parcul Circului, Tei, Strada Inginerilor, curata, mobilata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, accept credit, 42.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 189. Liberty Center, chiar la Mall, Stra-

da Progresului, dec., et. 2/8, 41 mp, 1991, pe strada Nasaud, cf. 1, dec.a, complet renovata, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc din 1991, libera, 10 minute Unirii, toate actele, 50.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

et. 5/10, 35 mp, 1982, 35 mp, bloc 1982, instalatii electrice/sanitare noi, izolat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, apropiere centre comerciale, metrou, statii RATB, piata Obor, Mall, 46.900 {; (0755.075.910 177. Iancului, semidec., et. 6/10, 31

mp, 1980, garsoniera Piata Iancului, confort 1, 31 mp, etaj 6/10, usa metalica, faianta baie, ac, zona linistita, 6minute de mers de metrou, necesita renovare, discutabil, 39.900 {; (0749.131.838 ciprian@confortcasaimobiliare.ro 178. Iancului, 3 min. metrou, bloc mixt

dec., et. 1/8, 36 mp, 1982, Garsoniera mobilata si utilata, bloc mixt, etaj 1, dec.a, cu imbunatatiri, acte, libera. Zone invecinate: Obor, Mihai Bravu, Muncii, 55.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro

206. Militari Metro, dec., et. 1/7, 37 mp,

2017, bloc nou, caramida + beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, ct. Finalizare august 2017. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 33.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 207. Militari Residence dec., et. parter/7, 35 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercial, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 30.625 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 208. Militari Residence dec., et.

parter/7, 33 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 28.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 209. Militari Residence dec., et. 1/7, 31

mp, 2017, constructie noua, 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 27.900 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 210. Militari Residence dec., et. 3/6, 39

mp, 2017, constructie noua, finalizare august 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 35.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 211. Militari Residence dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, Garsoniera, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, finalizare 2017, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 212. Militari Residence dec., et. 3/3, 2018, garsoniere noi, mansarda. Comision 0%. Direct dezvoltator 20.900 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 office@expresscasaimobiliare.ro

214. Militari Residence, dec., et. 3/7, 35

191. Magurele, stradal, finisaje superioare, parcare, dec., et. 1/3, 2017, Magurele, stradal, imobil nou ce dispune de parcare inclusa, finisaje superioare, bransat la utilitatile orasului: gaze, energie electrica, canalizare si apa. Compartimentare din caramida; 34.500 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 192. Manastur, Cluj-Napoca, et. 2/4, 29 mp, 2004, va propunem spre vanzare garsoniera in Cluj-Napoca, cartierul Manastur, zona Casa Piratilor. Garsoniera este situata la etajul 2 intr-un imobil dispus pe 4 nivele plus mansarda. Loc de parcare inclus. 47.000 {; (0761.347.231 office@ayissaestate.ro 193. Marcu Armasul, Pantelimon, semi-

dec., et. 7/10, 23 mp, 1977, garsoniera luminoasa, spatioasa, investitie buna, renovata, partial mobilata, practica, utila, mijloace de transport, centre comerciale. 31.000 {; (0721.115.770 dragomirdianamaria@gmail.com 194. Mega Mall - Bd. Basarabia, semi-

dec., et. 3/10, 33 mp, 1982, super finisata si mobilata, bloc mixt, 2 lifturi, reabilitat, 40.500 {; 195. Metalurgiei, dec., et. 3/3, 41 mp, 2017, de vanzare garsoniera dec.a, confort 1, suprafata utila 33.35mp + 7.32 mp suprafata balconului, sector 4. Pret: 42.703 eur, tva inclus. 42.703 {; (0761.660.013 office@mediacity.ro

197. Metrou Berceni 100 metri, dec., et.

176. Iancului metrou dec.a, 5/10, dec.,

205. Militari (1-2 min. de Politehnica Parc), dec., et. 2/8, 38 mp, 1979, ofer spre vanzare, garsoniera confort 1, intr-o zona verde si foarte linistita, cu balcon, termopane, usa metalica, libera, acte, pret fix, 44.000 {; (0722.302.080

care garatuita dec., et. parter/3, 32 mp, 2018, garsoniera se gaseste pe parterul unui bloc cu 3 etaje, dispune de un loc de parcare gratuit, se preda finisata si racordata la toate utilitatile orasului, zona Rahova- Magurele. Comision 0, 29.500 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro

174. Iancului 3 minute metrou, bloc din

metrou, semidec., et. parter/10, 31 mp, 1982, garsoniera este libera, toate actele, ideal investitie pentru inchiriere 31 mp, 1982, apropiere Mega Mall, Obor, Iancului, Mall Veranda 44.000 {; (0727.424.131/ 0765.404.303

2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. 40.915 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

190. Magurele, Ratb, Prima Casa, par-

173. Giurgiului, Luica, dec., et. demisol/3, 33 mp, 2014, proprietar garsoniera in bloc nou, totul nou, centrala proprie, loc de parcare bonus mobila de bucatarie, 28.000 {; (0762.606.911/ 0760.662.558

175. Iancului adiacent, la 5 minute de

204. Militari dec., et. parter/7, 49 mp,

213. Militari Residence, dec., et. 1/7, 31

196. Metalurgiei, Carrefour Grand Arena, et. 1/3, 31 mp, 2018, ocazie garsoniera in bloc nou in constructie, decomadata,finisaje la alegere, centrala proprie, zona linistita, RATB aproape. Oferta este cat timp blocul este in constructie comision 0%, plata cash, 25.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

1982 dec., et. 3/10, 34 mp, 1982, dec.a, bloc mixt, etajul 3 din 10, vedere spate, parchet, faianta, gresie,termopan, usi interioare noi, baie cu geam, libera, ideala locuit, investitie, vecinatati. Mihai Bravu, Obor, OVA 113045 50.000 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro

constructie noua care se va finaliza la sfarsitul anului 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenata, parcare la liber, contorizari individuale. Zona cu facilitati: magazine, restaurante, 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

1/5, 38 mp, 2018, garsoniera la 100 de metri de metrou, total dec.a. Finisaje la alegere. In curs de constructie, pentru orice detalii astept apelul d-voastra. 34.100 {; (0730.250.305 198. Metrou Dimitrie Leonida dec., et.

5/5, 38 mp, 2018, la cheie, se vinde la plata cash, placa de beton, izolatie dubla si pod peste etaj 5, 27.150 {; (0723.535.968 199. Metrou Dimitrie Leonida, garsoniera, semidec., et. 3/3, 40 mp, 2015, garsoniera se afla intr-un bloc modern la 3 min. fata de statia de Metrou Dimitrie Leonida. Dispune de toate utilitatile, balcon inchis, acces rapid la magazine, gradinite. Doar pentru plata cash. 40.000 {; (0764.180.052/ 0723.509.708 office@nemarimobiliare.ro 200. Metrou Tineretului, bloc nou semi-

dec., et. 1/6, 40 mp, 2018, Direct dezvoltator, garsoniera spatioasa si bine compartimentata in bloc in constructie la 4 minute de metrou Tineretului, zona linistita, 40 mp, etajul intai, finisaje de exceptie. Comision 0 62.000 {; (0735.219.876/ 0725.597.221 vlad.m@star-construct.ro 201. Mihai Bravu, Piata Muncii, Decebal,

dec., et. 1/8, 40 mp, 1988, metrou, etaj 1/8, dec.a, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer connditionat, bloc reabilitat termic, garsoniera pe mijloc, orientare est, cadastru, intabulare, se accepta credit, pret negociabil. 60.000 {; (0787.882.999

mp, 2017, bloc finalizare 2017 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.900 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militariresidence.ro mp, 2017, bloc finalizare mai 2016, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan, 31.500 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militari-residence.ro

215. Militari Residence, dec., et. 2/7, 31

mp, 2017, bloc finalizare mai, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.100 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militariresidence.ro

226. Militari, dec., et. 1/4, 34 mp, 1975, Politehnica, garsoniera fara balcon, amenajata, mobilata. 45.500 {; (0745.067.409 227. Militari, semidec., et. 9/9, 32 mp, 1970, Veteranilor, semidec., etaj 9, mobilat si utilat, curat, renovat, contorizat, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, acte, 34.500 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 228. Militari, 1-2 min. de Gorjului, dec.,

35 mp, 1982, garsoniera de vanzare, confort 1, situata la parter inalt/8, curata, imbunatatiri doar termopane si usa metalica, acte. 35.000 {; (0722.528.996 229. Militari, 1-2 min. Sectia Politie, Gorjului, dec., et. 2/4, 40 mp, 1981, garsoniera confort 1, cu balcon, in bloc mixt, se vinde complet mobilata si utilata, modern, zona foarte buna, cu toate imbunatatirile, inclusiv centrala termica, 47.900 {; (0722.528.996 230. Militari, Auchan, dec., et. 6/8, 29 mp, 2018, ansamblu rezidential nou, situat la capatul masinilor 138, 178, acces metrou statia Pacii, Preciziei, centru comercial, gradinita si scoala primara. Predare completa la cheie, 27.650 {; (0734.125.125/ 0721.128.128 office@mtresidence.ro 231. Militari, Auchan, Iuliu Maniu dec.,

et. 7/7, 27 mp, 2017, garsoniera, dec.a, 27 mp utili, finisaje la alegerea dvs, termopan. Echipata cu centrala proprie, baie utilata complet. Bloc nou.www.militarirezervelor.ro 25.900 {; (0771.310.310/ 0725.744.950 alice.rezervelor@gmail.com 232. Militari, garsoniera finlizata predare la cheie, dec., et. 1/3, 36 mp, 2018, garsoniera se preda la cheie, complet finisate si bransate la utilitaati. Structura de rezistenta a imobilului este pe cadre de beton armat, compartimentari din caramida Porotherm interior/exterior, 30.500 {; (0733.353.013 233. Militari, Gorjului, dec., et. parter/8,

36 mp, 1982, cf. 1, libera, aproape metrou, RATB, piata, acte, ocazie, 35.000 {; (0763.698.327/ 0744.994.267 234. Militari, Gorjului, dec., et. parter/6, 36 mp, 2018, garsoniera, dec.a, la parter (inalt), 36 mp utili + terasa 24 mp, finisata la cheie, cu usa metalica, baie utilata, centrala proprie, calorifere de otel, gresie, faianta, parchet, comision 0% 49.900 {; (0742.400.300 235. Militari, Gorjului, comision 0% dec., et. 3/4, 34 mp, 2018, garsoniera, dec.a, etajul 3/4, suprafata utila de 34mp, bucatarie inchisa, finisata la cheie, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare, comision 0% 41.500 {; (0742.400.300 236. Militari, Gorjului, comision 0, dec.,

et. parter/4, 34 mp, 2018, garsoniera, strada Carabusului nr. 35, la parter (parter inalt), 34 mp, finisata la cheie,usa metalica, centrala proprie, calorifere de otel, prize si intrerupatoare, interfon, gresie, comision 0. 41.500 {; (0742.400.300 237. Militari, Iuliu Maniu, dec., et. 3/6, 41 mp, 1987, garsoniera, confort 1, decomamdata, etaj 3/6, balcon inchis cu termopan, 41 mp, toate imbunatatirile, g, f, p, t, um, ac, utilata (masina de spalat, frigider, aragaz ), 5 minute metrou pacii, credit, C+I, 49.000 {; (0730.556.914 ionnedea.khc@gmail.com 238. Militari, langa Auchan Metro, str. Tineretului 31 semidec., 37 mp, 2018, bloc d+p+6+m, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie Ratb 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, finalizare vara, reducere 5% cash, detalii la www.nuferilor.ro, 30.000 {; (0772.020.517/ 0747.298.009 familia.suditu@yahoo.com 239. Militari, langa Auchan Metro, str. Tineretului 31, semidec., 37 mp, 2018, demisol, bloc d+p+6+m, lift, geam Tripan Salamander, pereti zidarie, statie Ratb 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, finalizare vara 2018, detalii la www.nuferilor.ro, 22.000 {; (0772.020.517/ 0747.298.009 fam.suditu@gmail.com

216. Militari Residence, dec., et. 2/7, 33

240. Militari, Lujerului, semidec., et. parter/10, 30 mp, 2011, garsoniera in bloc nou, hochparter, mobilata si utilata complet, modern, ideala investitie sau locuit imediat, paza permanenta, aproape de Politehnica, tramvai 41, metrou 47.500 {; (0731.144.156

217. Militari Residence, dec., et. 3/7, 34

241. Militari, Lujerului, metrou, semidec., et. parter/9, 36 mp, 1972, de vanzare garsoniera semidec.a, 36 mp, parter, mobilata si utilata, fara balcon. Apropiere tramvai 41, metrou, piata, hipermarket. 46.900 {; (0736.723.755

mp, 2017, constructie noua, 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 29.700 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro mp, 2017, garsoniera mobilata/ utilata in Militari Residence cu statie RATB in fata blocului liniile 138-178, Lidl, Mega Image si multiple facilitati comerciale imprejur 35.500 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 viorel.miulet94@gmail.com

218. Militari Residence, dec., et. 6/8, 35

mp, garsoniera, cf. 1, finalizare ianuarie 2018, materiale si finisaje de calitae, negociabil, 33.000 {; (0799.999.970

219. Militari Residence, garsoniere noi,

suprafete de 32 mp, 35 mp, 39 mp, balcon inchis, reducere 50 euro la plata cash X mp, 28.800 {; (0723.685.471

220. Militari Residence, dec., et. 1/7, 33

mp, 2018, Metro Militari, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, termen de finalizare septembrie 2018, bloc beton/ caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere. 28.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 221. Militari Residence, garsoniera, dec., et. 2/6, 38 mp, 2017, bloc nou, cu finalizare august 2017 finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 34.200 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 222. Militari Residence, Rezervelor, dec., et. parter/7, 37 mp, 2017, garsoniera in bloc nou, 2017, finisaje la alegere incluse in pret, bransamente, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 31.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 223. Militari Residence, str Tineretului, comision 0%, dec., et. 1/5, 30 mp, 2016, garsoniera dec.a, mobila de bucatarie si electrocasnice noi. Te poti muta imediat; 31.500 {; (0742.400.300 224. Militari Rezidence, Auchan, dec., et. 5/8, 44 mp, 2014, garsoniera confort 1 dec.a situat la etajul 5/8, blocul este construit in 2014, are o suprafata de 44 mp, libera, centrala termica, toate utilitatile, cadastru si intabulare, pret discutabil 37.500 {; (021.231.23.18/ 0731.144.152 225. Militari, dec., 36 mp, 2017, garson-

iera la oferta, finalizata la cheie. Finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie RATB, 28.000 {; (0723.500.717 contact@amadeoresidence.ro www.amadeoresidence.ro

242. Militari, Lujerului, Piata Veteranilor,

semidec., et. 7/9, 1978, garsoniera situata la etajul 7/9 in bloc din anul 1978. curata, spatioasa. Acte in ordine. Sunati acum; 42.000 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro 243. Militari, mall Plaza, dec., et. 1/4, 30 mp, 1983, garsoniera cf 1, 30 mp etaj 1 din 4, constructie 1983.Se afla pe drumul Timonierului, la 3 minute de mall Plaza.Sau 5 minute de metrou Lujerului.Toate imbunatatirile fiind renovata complet in 2017. 31.999 {; (0773.731.380 nuam@yahoo.com 244. Militari, Metro dec., et. 1/4, 34 mp, 2017, garsoniera direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, bloc din caramida porotherm pe cadre de beton armat, gresie, faianta, parchet, centrala, 28.900 {; (0734.797.437 245. Militari, Metro, Rezervelor 58,

dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Finalizare august 2017, Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 246. Militari, metrou Gorjului, gars, dec, bloc mixt dec., et. parter/10, 34 mp, 1978, Militari, metrou Gorjului, garsoniera, confort I, dec.a, BLOC MIXT, constructie 1978, parter/8, suprafata totala 34 mp, renovata, instalatie electrica noua, 39.500 E. 39.500 {; (0730.556.916 247. Militari, metrou Gorjului, gars,bl mixt, 1981, 2/4 dec., et. 2/4, 40 mp, 1981, Militari, metrou Gorjului, gars, cf I, dec, cu balcon, et 2/4, bloc mixt, c-ctie 1981, 40 mp, renovata, mobilata si utilata, mobilier Mobexpert, izolatie interioara, centrala termica, aer conditionat, 48.000 {; (0730.556.916 248. Militari, padurea Rosu, apartament

1 camera 32 mp, semidec., et. 1/3, 32 mp, 2017, garsoniera 32 mp, semidec.a, bucatarie inchisa. 32 mp, predare la cheie, finisaje incluse. Termen de finalizare mai/iunie 2018. Statie mijloc de transport (linia 406). 28.800 {; (0720.686.868/ 0734.774.455

E-mail: redactia@anuntul.ro


12 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

27

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 249. Militari, Penny Market, garsoniera

ieftina, dec., et. 1/6, Militari Residence, Penny Market, garsoniera mare, 32 m.p. construiti, 27 m.p. utili, etaj 1, dec.a, balcon, compartimentari caramida, finisaje la alegere de calitate Bella Cassa, fara mentenanta 23.900 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com 250. Militari, Rasaritului, dec., et.

parter/8, 32 mp, 1978, bloc mixt, vedere pe spate la liniste, renovata nou, toate instalatiile schimbate, baie cu geam, finisaje de calitate, toate actele pregatite. Garsoniera este libera, va puteti muta imediat, 39.500 {; (0731.144.156 251. Militari, Rezervelor, dec., 35 mp, 2016, dezvoltator, demisol inalt, luminos, bucatarie inchisa, finisata, contorizata, canalizare separata, parcare, mijloace transport, metrou, credit. 25.000 {; (0768.147.217 pacii_residence@yahoo.ro 252. Militari, str. Rezervelor, dec., et. 7/8, 30 mp, 2018, Militari, Auchan, str Rezervelor, ap finisat, contorizat individual, centrala proprie, predare la cheie. Acces rapid Ratb, metrou, centre comeciale, gradinita, scoala. Finalizare luna martie 2018. 28.650 {; (0734.125.125/ 0721.128.128 office@mtresidence.ro 253. Militari, str. Valea Lunga dec., et.

demisol/4, 18 mp, 2010, Militari, str. Valea Lunga, ofer spre vanzare garsoniera deosebita situata la Demisolul unui bloc construit in anul 2010. Garsoniera dispune de finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, 13.050 {; (0731.602.907/ 0755.680.215 ionut.imobiliare2011@gmail.com 254. Militari, Teatrul Masca, dec., et.

4/8, 42 mp, 1991, garsoniera transformata in 2 camere, dec.a, constructie 1991, 42 mp, apropiere metrou, piata, linia 41, toate imbunatatirile, mobilata, utilata. 46.500 {; (0758.323.323 office@imobservicecenter.ro 255. Militari, Uverturi, dec., et. parter/10, 34 mp, 2017, vand garsoniera cf 1 dec.a parter inalt, bloc 2017 dat in folosinta, totul nou, cadastru, intabulare, libera, rog seriozitate, pret 35800 euro, 35.800 {; (0724.549.202/ 0764.888.116 pandelescu.liliana@gmail.com 256. Militari, Veteranilor, cf. 1, renovat-

34.000 euro si cf. 2, 3/10, renovat, mobilat, metrou- 28.000 euro; (0744.994.267 257. Militari- Veteranilor, dec., 37 mp,

1981, confort 1, etaj 2, bloc mixt, termopane, gresie, faianta, 35.500 {; (0769.115.522 258. Nerva Traian, Timpuri Noi, dec., et.

3/6, 38 mp, 2010, adiacent, 5 minute pana la metrou Timpuri Noi sau Mihai Bravu, bloc 2010, open space, finisaje moderne, centrala proprie, ne/mobilata, paza, supraveghere video, negociabil; 63.300 {; (0727.256.147/ 0740.023.488 nicoli.imobiiare@gmail.com 259. Nerva Traian, Vlad Dracul, garson-

iera, 7 minute metrou, bloc mixt dec., et. parter/9, 37 mp, 1990, 50.000 {; (0720.451.235 cosmin.olinici@galaxyimob.ro 260. Nicolae Grigorescu, dec., et.

parter/3, 37 mp, 2018, imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare individuala, finalizare constructie 2018, comision 0, 44.000 {; (0758.234.495 rusu.c@vbi.ro 261. Nicolae Grigorescu, 1 Decembrie

1918, dec., et. 1/2, 41 mp, 2018, dezvoltator, garsoniera spatiosa si eficient compartimentata, situata intr-un imobil nou cu regim mic de inaltime. Imobilul p+2 este la o distanta de doar 10 minute de metrou 1 Decembrie 1918, 44.900 {; (0724.808.488 george.t@star-construct.ro 262. Nicolae Grigorescu, Salajan, gar-

soniera semidec., et. 2/3, 35 mp, 2018, Vand garsoniera intr-un ansamblu rezidential nou, zona verde si linistita, preponderent case si vile, acces facil spre mijloace de transport, 800 metri pana la statia de metrou Nicolae Grigorescu, 39.000 {; (0730.170.085 mihai.dinu@zonadesud.ro 263. Obor, Colentina semidec., et. 9/10, 29 mp, 1985, Teiul Doamnei sectia 7 politie metrou 7 min, piata, Kaufland, Mall Veranda, 8/10, bloc mixt, 1985, zugravita recent, um, termopan, pe mijloc, cadastru, intabulare, accept credit 35.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 264. Obor, Colentina ,Stradal vedereintrare fata dec., et. parter/10, 35 mp, 1970, metrou 5 min, mall Veranda, piata, langa Kaufland, intrare, vedere stradala, P/10, bloc mixt, dec, 35 mp, imb,gfp, termopan, ideal cabinet, firma, investitie, inchiriere, avand trafic pietonal intens. 42.800 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 265. Obor, Colentina, Doamna Ghica, Bcr, dec., et. 2/10, 34 mp, 1980, vav Parc Plumbuita, rond, 10 minute metrou, cf. 1, bloc mixt, orientare est, pe mijloc, vedere deschisa imb., faianta, parchet, termopan, um, cadastru, intabulare, se accepta credit, 42.500 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 266. Obor, Colentina, Doamna Ghica,

Tei, semidec., et. 7/10, 24 mp, 1976, Parc Plumbuita,10 min. metrou, aproape Mall Veranda, Kaufland, cf. 2, bloc mixt reabilitat, 2 lifturi, orientare S-E, pe mijloc renovata 2017, imb., gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, cadastru, ideal locuit/ investitie, 28.999 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 267. Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Kaufland, dec., et. parter/10, 35 mp, 1970, mall Veranda, stradal, P/10, cf 1, dec, 35 mp utili, bloc mixt, intrare si vedere stradala, ideala pt. Firma, vad bun, renovata recent, g, f, p, t, um, aer conditionat, inst. Sanitare noi, contorizata, intab, libera, pretnegoc. 42.000 {; (0770.956.572 268. Obor-Colentina, Kaufland dec., et. parter/10, 36 mp, 1975, confort 1, fara imbunatatiri majore, curata, apropiere metrou 5min, geam la baie, vedere catre gradina. 38.500 {; (0721.092.835/ 0723.261.575 ionut.tudorsimobiliare@gmail.com 269. Oltenitei sector 4, dec., et. 2/7, 33

mp, 2018, garsoniera de vanzare, nou, dezvoltator, finalizare decembrie 2018. Avans minim 50%.Se preda finisata la cheie, centrala termica, termopane, izolatie termica si fonica. Merita vazuta. 34.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 270. Oltenitei, Berceni, dec., et. parter/5, 31 mp, 2018, garsoniera spatioasa sos. Oltenitei bloc nou. Garsoniera dispune de o gradina proprie amenajata si se vinde complet finisata (gresie, faianta, parchet, centrala, etc.) Merita vazuta, doar plata cash, 30.000 {; (0730.888.286

271. Oltenitei, Piata Sudului, dec., et. 1/7, 31 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, 31.98 mp utili, stradal, finisaje incluse in pret, usa metalica antiefractie, centrala termica si calorifere, baie utilata Soseaua Oltenitei; 33.600 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro 272. Ozana, dec., 33 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, et. 1, bloc nou, P + 5, zona Ozana, aproape metrou 1 Decembrie. 33.7 mp, centrala termica, usa metalica, calorifere de aluminiu. Reducere pret pentru plata cash, 32.000 {; (0737.500.376 mircea.nicolescu@zonadesud.ro 273. Ozana, dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, et. 1, bloc nou, P + 5, zona Ozana, aproape metrou. 40.350 {; (0737.500.376 274. Ozana, garsoniera dec.a, dec., et. parter/5, 38 mp, 2018, garsoniera spatioasa, luminoasa, frumos compartimentata, bransata si contorizata individual. Situata in apropiere de scoli, gradinite, mijloace de transport in comun, metrou. Pret diferit la credit. 37.650 {; (0738.192.587 alina@activeestate.ro 275. Ozana, Metrou 1 Decembrie 1918,

dec., et. 3/5, 33 mp, 2018, Theodor Pallady s3, garsoniera sector 3, in proximitate metrou 1 Decembrie 1918. Predare la cheie. Comision 0% direct dezvoltator, ansamblu de lux, pret foarte bun, 32.110 {; (0722.204.952 276. Pajura, Bucuresti Noi, dec., et. 9/9,

29 mp, 1977, Baiculesti, garsoniera libera, acte la zi, dec.a, bloc izolat termic, terasa refacuta, merita pentru investitie.situata la 15 minute de metrou Jiului. 25.900 {; (0748.908.724/ 0762.656.686 277. Pajura, capat troleu 86, dec., et.

6/10, 32 mp, conf. I, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, 39.000 {; (0771.530.148 278. Pallady, Ozana, Scoala 116, gar-

296. Popesti Leordeni, et. 1/3, 34 mp, proprietar, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, acte la zi; 21.900 {; (0721.175.022 297. Popesti Leordeni, metrou, dec., et.

2/3, 63 mp, 2018, garsoniera dec.a Popesti, direct dezvoltator, comision 0 31.000 {; (0731.510.845 liviu.popa@zonadesud.ro

Latin, dec., et. parter/6, 30 mp, 2017, direct proprietar vand garsoniera dec.a, in bloc nou, comision 0%, tva inclus, 23.900 {; (0765.420.123 evelin.residence@yahoo.com

325. Serban Voda, Tineretului, semidec., et. 3/3, 23 mp, 1942, etaj 3/3+pod, cf. 2, 23,5 mp, structura caramida, renovata complet 2016, parchet, termopane, gresie, faianta, usa metalica, obiecte sanitare inlocuite, ideal inchiriere, acte, boxa 4 mp. 18.900 {; (0720.487.878 staicu.florin@gmail.com

299. Prelungirea Ghencea, garsoniera

326. Sinaia, Valea Prahovei dec., et.

298. Prelungirea Ghencea, Cartierul

lux dec., et. 3/6, 46 mp, 2016, Concept Imobiliare va ofera spre vanzare o garsoniera lux dec.a, in bloc nou de apartamente zona su. 46 mp, etaj 3, are dressing balcon, parcare, accepta credit, 40.000 {; (0760.654.548 viorica.concept@yahoo.com

300. Prelungirea Ghencea, Valea Oltu-

lui semidec., et. 1/7, 40 mp, 2016, etajul 1 intr-un bloc construit in anul 2016, cu o suprafata de 40 mp, semidec.a, centrala proprie, tamplarie termopan, electrocasnice, complet mobilata, pret vanzare 40.000 euro, comision 2% 39.500 {; (0745.502.099 adipiciu@gmail.com

301. Pucheni, Rahova, sector 5 dec., et.

7/10, 54 mp, 2016, oferta, bloc caramida, corp B et. 7/10, finisaje import alegere, centrala proprie, apometre, tamplarie exterioara Rehau, zona securizata, foisor, teren sport, RATB 227, teren de joaca, TVA inclus, 37.000 {; (0729.349.080 office@idealresidence.ro 302. Pucheni, Rahova, sector 5, dec., 32 mp, 2016, oferta, ansamblu rezidential, corp C, 9/10, mobilat, finisaje moderne alegere, centrala proprie, tamplarie Rehau, usa antiefractie, apometre, spatii joaca copii, teren sport, tva inclus, comision 0, 29.200 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

soniera bloc nou dec., et. 3/4, 38 mp, 2018, bloc P, 4, dec.a, s.utila 31 mp, etaj 1, balcon, geam la baie, termopane Veka, usi Pinum, centrala termica, usa metalica, la 900m este Auchan Titan, TVA 5% direct dezvoltator, accept Prima Casa, 33.500 {; (0722.739.345/ 0768.046.736 siriului51@gmail.com

303. Pucheni, Rahova, sector 5, dec., 37 mp, 2016, oferta, ansamblu securizat, et. 8/10, pachet mobila, centrala proprie, usa metalica antiefractie, finisaje moderne, teren sport, piscina, foisor, spatiu joaca copii, Ratb 227, tva inclus, comision 0, 32.300 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

279. Pallady, Ozana, str. Gura Siriului,

304. Rahova - Zetari, semidec., cf. 3, 2/4, 1/4, p/4, centrala, libere, ST-16 mp, 7.500 - 12.000 Euro; (0787.638.327/ 0762.966.374

dec., et. 4/5, 36 mp, 2018, direct dezvoltator vand garsoniere dec.e cu bucatarie inchisa, complet finisate (personalizare), bloc mic, curte comuna inchisa, centrala termica, contorizare proprie, se pot viziona si in weekend, 31.980 {; (0722.739.345 siriului51@gmail.com

305. Rahova Pucheni Ideal Residence

dec., et. 7/10, 25 mp, bloc mixt, anvelopat, libera, toate actele, 28.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

20 de min Unirii dec., et. 6/10, 25 mp, 2015, Rahova, Pucheni, Ideal Residence, 20 de min. piata Unirii, 6/10, 25 mp, bucatarie inchisa, g, f, p, t, um, isn, ien, constructie 2015, zona linistita, in plina dezvoltare, acte in regula, neg., 28.500 {; (0726.664.381 valentin.florea@bvn.ro

281. Pantelimon, Delfinului, Chisinau,

306. Rahova, semidec., et. 4/10, 35 mp,

280. Pantelimom, Mega Mall, semi-

Mega Mall semidec., et. 6/10, 32 mp, 1980, et. intermediar, cf.1, pe mijloc, vedere superba (pe lac), bucatarie mobilata nou,2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, curata, intab., libera, zona linistita, pozitie deosebita, ideala investitie, numai cash, 36.900 {; (0770.956.572 282. Pantelimon, Iancului, semidec., et. 6/10, 32 mp, 1982, acces mijloace de transport in comun, imobil 1982, etaj 6, structura semidec.a, suprafata 32 mp, parchet, usa metalica. 37.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 283. Pantelimon, Mega Mall, semidec.,

et. 7/10, 23 mp, 1976, Chisinau, confort 2, bloc mixt, etaj 7/10, termopan, bloc fara risc seismic, bloc reabilitat termic, pozitie buna, acces rapid la mijloacele de transport in comun, libera, cadastru, intabulare, 28.000 {; (0787.882.999 284. Pantelimon, Parc Morarilor, dec.,

et. 9/10, 1980, bloc stradal dar putin retras, reabilitat, mixt, vedere in parcul Morarilor, cf 1, dec, etaj 9\10, multiple imbunatatiri, dublu termopan, gresie, faianta, usi interioare schimbte, necesita doar renovare. 35.999 {; (0766.400.300 neagut65@gmail.com 285. Pantelimon,Chisinau,Basarabia,Diham,stradal semidec., et. 9/10, 32 mp, 1983, 9/10, cf 1, sdec, 32 mp, pe mijloc, scara si vedere stradala, orientata pe est, renovata, mobilata modern, utilata complet, g, f, p, t, um, aer conditionat, instal. Si calorifere noi, usi int. Noi, alarma, intab, libera 38.000 {; (0770.956.572 286. Parcul Carol, garsoniera superba,

dec., et. 1/5, 49 mp, 2017, biroul de vanzari Star Construct va ofera un ansamblu nou rezidential, pozitionat ultracentral: Piata Unirii se afla la 10 minute de mers pe jos, Parcuri (Tineretului si Carol), 48,50 mp, 78.225 {; (0736.378.304/ 0725.597.221 madalina.h@star-construct.ro 287. Piata Muncii, dec., et. parter/8, 36

mp, 1990, de vanzare garsoniera spatioasa, proaspat renovata, dec.a, la numai 3 minute de Metroul Piata Muncii. Este situata intr-un bloc reabilitat, cu interfon, zona linistita, comision 0%, 57.000 {; (0740.023.302 oana.apostol@rfccity.ro

1980, Rahova, 3 min Petre Ispirescu, stradala, bloc mixt, curata, fara imbunatatiri, balcon 4 mp, vedere est, zona si bloc impecabile, libera, acte, acc credit. 34.000 {; (021.434.30.60/ 0731.322.851 bestimobiliaremilitari@gmail.com

307. Rahova, dec., et. 4/10, 37 mp, 1978, vand garsoniera Teius/Rahova, dec.a, cf 1, bloc din 1978, reabilitat, balcon inchis termopan, mobilata/utilata, bucatarie patrata cu canapea extensibila, 10 min pana la Unirii. Usor negociabil. 39.800 {; (0771.606.528 lascarcristian@yahoo.com 308. Rahova, Amurgului, et. 2/4, 15 mp, centrala, coeficient 3, apa, canalizare, bucatarie, baie, renovata. Strict exclus agentii, 11.000 {; (0755.914.905 309. Rahova, Barca, semidec., et. 6/10,

1984, cf. 1, mobilata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, libera, toate actele. 33.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

1982, proprietar vand garsoniera P-ta Sudului, confort 1, mobilata. Facilitati: parter Profi, Lidl, 3 min. metrou 4 min. Mall Sun Plaza 45.000 {; (0724.319.373

292. Piata Sudului, Soseaua Oltenitei,

IRA dec., et. 1/7, 40 mp, 2018, Piata Sudului, garsoniera dec.a, lux, Olympus Residence II, 41.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

et. 2/6, 41 mp, 2018, garsoniera complet finisata 41 mp Dream Residence 36.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 312. Rahova, Dream Residence dec., et. parter/6, 37 mp, 2018, garsoniera finisata complet 38 mp. sector 5 Dream Residence Prima Casa 34.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 313. Rahova, Dream Residence, et.

2/6, 41 mp, 2018, garsoniera 41 mp, dec., sector 5, Dream Residence; 36.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro

314. Rahova, Dream Residence, dec.,

et. 2/6, 43 mp, 2018, garsoniera 43 mp complet finisata dec.a, sector 5, Dream Residence, 38.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 315. Rahova, Dream Residence, dec.,

et. 1/6, 46 mp, 2018, garsoniera 46 mp, dec.a sector 5, complet finisata, Prima Casa, 41.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro

cf. 3, renovata, 10.300 {; (0734.523.266

318. Rahova, Sebastian, dec., et. 1/3,

33 mp, 2015, la intersectia cu Sebastian, in vecinatatea supermarketurilor Peny si Lidl va recomand acesta garsoniera de 33 mp situata la etajul 1/3 a unui imobil construit in anul 2015. Comision 0% cumparator, 29.500 {; (0729.101.123 valeriu@valeriustancu.ro 319. Rahova-Sebastian dec., et. 3/10,

33 mp, 1984, Garsoniera cu multe imbunatatiri (2014-renovare capitala) situata intr-un bloc linistit, in spatele primului rand de blocuri expuse la strada principala. Predare la cheie cu toate investitiile facute. 42.900 {; (0766.290.615 silviu.braia@gmail.com 320. Ramnicu Sarat, Auchan, Sc. Gen.

87, et. parter/10, cf. 1, balcon inalt, libera, metrou in apropiere, bloc civilizat, scara curata, piata, magazine, acte, intabulare, disc., 33.500 {; (0761.749.316/ 0722.824.757

293. Piata Sudului, Sun Plaza, ocazie, dec., et. 2/4, 38 mp, 1982, Ciochina, cf.1, dec.a, bloc mixt (o singura garsoniera pe etaj), bloc 1982, etaj 2/4, spatioasa 38 mp, balcon mare inchis termopan, um, termopane, 4 min. metrou Sudului. Ideal investitie, 46.000 {; (0727.570.663

321. Rezidential Crinului, et. 1/3, 38 mp, proprietar vand garsoniera, bloc nou, toate utilitatile, mobilata, accept credit; (0770.336.913

294. Pipera, Baneasa dec., et. 4/4, 40

322. Romana, p-ta Lahovary mini gars.

mp, 2010, garsoniera, Pipera, gradina zoologica si ambasada SUA, 40 mp, lift, finisaje de lux, mobilita si utilata, bloc nou, posibilitate parcare subterana 59.000 {; (0755.164.205 victor_crangureanu@yahoo.com 295. Pipera, Jolie Ville, Iancu Nicolae, garsoniera dec., et. 4/4, 40 mp, 2010, 59.000 {; (0755.164.205 victor.crangureanu@galaxyimob.ro

bunalului dec., et. 4/4, 17 mp, 1972, garsoniera, zona centrala (tribunal, spital), hol+camera+baie, terasa refacuta recent, gresie, faianta, parchet, usa metalica, gaze, boiler apa calda, frigider, 8.000 {; (0729.362.995 bogmanea@yahoo.com 329. Soseau Oltenitei, Sun Plaza, semi-

dec., et. 5/10, cf.2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala, libera, toate actele, 25.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 330. Soseaua Berceni, garsoniera

dec.a, dec., et. 5/5, 35 mp, 2018, garsoniera complet dec.a la cel mai mic pret din zona, la 10 minute de metrou! Se preda “la cheie; 33.900 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro 331. Soseaua Oltenitei, IRA, dec., et. 2/7, 33 mp, 2018, garsoniera spatioasa Soseaua Olteniteidec.a, finisaje moderne, bucatarie inchisa, balcon de tip loja. Ansamblu rezidential cu acces securizat, lift, locuri de parcare, spatiu de joaca. 33.600 {; (0724.548.052 332. Soseaua Pantelimon, Iancului, acces metrou, semidec., et. 7/9, 32 mp, 1984, acces rapid catre metrou Piata Iancului. Garsoniera este la etajul 7/9, intrun bloc din 1984, reabilitat termic, cu structura semidec.a, 38.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 333. Str. Aleea Livezilor nr. 39, sector 5,

17 mp, centrala, complet mobilat, utilat, ceas gaze+ senzori, totul nou, disc., 13.500 {; (0751.056.288 334. Str. Valea Lunga, sector 6, dec., et.

1/4, 36 mp, 2014, garsoniere demisol, etaj 1-4, suprafet intre 19-37 mp, pret 13.050 eur- 37.500 eur, in functie de suprafata. La pretul imobilelor se adauga TVA de 5% si se vand la licitatie. 29.600 {; (0722.658.788 imobiliarelagreu@yahoo.ro 335. Str.Victor Brauner,Nicolae Teclu-

Metrou, semidec., et. 3/9, 59 mp, 2017, complex nou garsoniera -studio langa metrou, 59.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com 336. Sud Park City, Brancoveanu, Luica,

Berceni, dec., 38 mp, 2018, Brancoveanu Luica, sec.4, garsoniera, dec.a, predata la cheie, finisaje premium, aer conditionat, centrala termica, contorizat individual, lift panoramic, galerie comerciala, supraveghere video, 39.800 {; (0741.268.608/ 0744.227.722 office@sudpark.ro

338. Theodor Pallady, Titan, dec., et.

317. Rahova, piata, 16 mp, vand gars.,

291. Piata Sudului, dec., et. 7/9, 35 mp,

328. Slobozia, central in spatele tri-

311. Rahova, Dream Residence dec.,

289. Piata Resita, et. 4/4, gars. cf. 3,

vand garsoniera centru 8 mp, la care se adauga 10 m aflati în indiviziune (baie/ toilette). Apa calda, caldura, costuri minime, vecini civilizati. Renovata recent, persoana fizica, 9.500 {; (0733.462.983 Gabriela_galbenu@yahoo.com

327. Sinaia, Valea Prahovei, dec., et. 3/10, 55 mp, 2010, vand garsoniera Sinaia, dec.a, 55.80 mp utili cu: parchet, gresie, faianta, geamuri termopan, centrala+calorifere, usa metal intrare, obiecte sanitare in baie, 37.900 euro (fara TVA)073350145. 37.900 {; (0733.501.453 alexandra@olympus-residence.ro

337. Theodor Pallady, 5 min. metrou Nicolae Grigorescu dec., et. 5/10, 32 mp, 1974, proprietar, garsoniera, dec.a, bloc mixt stradal, intrare bulevard Th. Pallady nr.5, langa piata, metrou, toate actele, bloc X4, se vinde mobilata si utilata 39.900 {; (0724.996.460

316. Rahova, Petre Ispirescu, semidec., et. 1/10, cf. 2, bloc mixt, usa metalica, termopan, Radet, gaze, toate actele 22.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

290. Piata Romana, dec., 10 mp, 1945,

4/10, 57 mp, 2010, vand studio dec., 57.50 mp utili, dotat cu gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, usa acces antiefractie, centrala termica, calorifere, obiecte sanitare in baie. Pret promotiona 39.700 {; (0733.501.453 alexandra@olympus-residence.ro

310. Rahova, Dream Residence dec., et. parter/6, 37 mp, 2018, garsoniera 37 mp, dec.a, complet finisata, sector 5, Dream Residence 34.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro

288. Piata Muncii, Decebal, Calea Calarasi, dec., et. parter/8, 36 mp, 1990, garsoniera spatioasa, dec.a, zona centrala 3 min de mers pe jos pana la statia de metrou Piata Muncii, renovata, finisaje de calitate comision 0%, 57.000 {; (0740.026.772 andrada.pocovnicu@rfccity.ro

(0737.228.287

324. Sector 4. dec., et. parter/3, 30 mp, 2017, Garsoniera beneficiaza de centrala termica proprie, finisaje interioare la alegere (gresie, faianta, parchet, usi de interior), tamplarie PVC cu geam termopan Low-e. Comision 0%, 24.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

7 mp, liber, dec., et. 7/7, 10 mp, 1936, Romana vanz in zona pietii Lahovary visa-vis de spitalul de oftamologie o minigars in s. 7 mp cu gaze si situata la etj 7/7, avand chiuveta in cam. si gr. sanitar si baia la comun pe coridor. 11.500 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 323. Sector 1, metrou Eroilor, 27 mp, gars., centrala proprie, disc., 30.000 L; (0744.285.046

parter/4, 34 mp, 2018, vanzare garsoniera dec.a 34 mp adiacent Theodor Pallady; 35.650 {; (0730.888.272 andrei.stanciu@zonadesud.ro 339. Tineretului - Parcul Carol, garson-

iera, semidec., et. 1/5, 40 mp, 2018, Ansamblu nou rezidential, pozitionat ultracentral Piata Unirii se afla la 10 min de mers pe jos, Parcuri (Tineretului si Carol), suprafata utila 40mp. Finisaje de lux, predare la cheie; 65.100 {; (0736.378.304/ 0725.597.221 madalina.h@star-construct.ro 340. Tineretului, Sincai, Piata Norilor

dec., et. 6/10, 40 mp, 1984, acces 3 minute metrou, garsoniera spatioasa cu o suoprafata de 39,63 mp, fara imbunatatiri, fiind ideal daca doriti sa va personalizati locuinta, 56.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 341. Titan 4 Residence, 1, 2, 3, 4 camere, et. 2/4, 2018, direct dezvoltator, Titan 4 Residence este dezvoltat pe o suprafata de 6000 m2, cuprinde 4 blocuri cu regim de inaltime D+P+4 etaje, un total de 176 de locuinte. www.Titan4residence.ro 33.600 {; (0768.951.501 vanzari@titan4residence.ro 342. Titan 4 Residence, garsoniera comision 0, dec., et. 1/4, 2017, ansamblu format din 4 blocuri a cate 44 de apartamente, dezvoltat pe o suprafata de 6000 mp. 700 m pana la metrou Nicolae Teclu, transport pana lan.Teclu asigurat. pret credit 34650, pret cash:33600 33.600 {; (0768.951.501/ 0787.506.572 vanzari@titan4residence.ro 343. Titan metrou, dec., et. 5/10, 32 mp,

garsoniera zona Titan 2 min metrou, 32 mp, dec.a, renovata, utilata/mobilata, instalatii schimbate, scara renovata, bloc anvelopat, proximitate parc, piata, 39.500 {; (0735.229.832 344. Titan, semidec., et. 5/10, 32 mp,

Billa, etaj 5/10, semidec.a, 32 mp, an ctie 1979, bloc de garsoniere, bloc anvelopat termic, renovata partial, 37.500 {; (0728.114.497/ 021.302.98.51 office@clasicimob.ro 345. Titan, dec., et. 2/5, 15 mp, 1977, garsoniera Auchan Titan, curata cu imbunatatiri, am actele toate, 15.800 {; (0723.873.999 346. Titan, dec., et. parter/5, 34 mp, 2018, garsoniera dec.a, suprafata utila 34 mp, aflata in sectorul 3 al Bucurestiului, intr-un Ansamblu Rezidential situat la doar 12- 14 minute de metrou 1 Decembrie 1918. 35.600 {; (0738.165.307 iulian@activeestate.ro 347. Titan, 1 Decembrie dec., et. parter/5, 34 mp, 2018, dezvoltator, garsorniera, etaj p-5, constructie beton caramida, finalizare noiembrie 2018, se preda cu g, f, p, t, um, 10 min. metrou 1 Decembrie 1918, se accepta prima casa, ipotecar, 33.950 {; (0731.510.854 ionut.epure@zonadesud.ro

348. Titan, 1 Decembrie 1918, dec., et. parter/5, 34 mp, 2018, garsoniera dec.a, constructie noua, parter/5 etaje, structura beton, compartimentare caramida, finisaje premium la alegere, centrala proprie. Se accepta Prima Casa.Comision 0%. Direct dezvoltator 33.950 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 349. Titan, Auchan, Metrou 1 Decem-

brie 1918, dec., et. 1/5, 35 mp, 2018, sector 3 garsoniera deosebita, 35 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 33.108 {; (0771.246.246 office@estimobiliar.ro 350. Titan, Auchan, Metrou 1 Decem-

brie 1918, sector 3 dec., et. parter/4, 35 mp, 2018, garsoniera deosebita, 35 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC cu geam tripan, calorifere, usa metalica, instalatii 33.950 {; (0771.246.246 office@estimobiliar.ro 351. Titan, Auchan, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3 dec., et. 1/5, 36 mp, 2018, garsoniera deosebita, 36 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 33.820 {; (0771.246.246 office@estimobiliar.ro 352. Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3 dec., et. parter/3, 36 mp, 2018, garsoniera deosebita, 36 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC cu geam tripan, calorifere, usa metalica, instalatii, 34.500 {; (0771.246.246 office@estimobiliar.ro

370. Titan, Theodor Pallady, sector3, dec., et. 4/5, 36 mp, 2018, Str Jean Steriade, Ozana, garsoniera cu geam la baie finalizare 2018 iunie, 10 minute de mers pana la statia de metrou 1 Decembrie1918, 33.500 {; (0726.895.400 371. Titan/ Malu Rosu, Metrou 1 Dec.1918, dec., et. demisol/4, 37 mp, 2018, garsoniera, imobil nou, predare/ mutare martie 2018, 8 min. metrou 1 Dec.1918, 10 min. N. Grigorescu, zona linistita, centrala proprie, geam Tripan, polistiren de 10 cm, la cheie, acc. doar cash. 33.000 {; (0770.254.985/ 0770.255.380 office@residencecity.ro 372. Titanul Nou, Theodor Pallady gar-

soniera, dec., et. parter/2, 36 mp, 2017, garsoniera disponibila la parter cu o suprafata de 36,11 mp, situata intr-un ansamblu compus din doua blocuri cu un regim de inaltime de P+ 2E+ M, avand ca termen de finalizare Mai 2018. 30.600 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro

396. Zona Unirii dec., et. 1/3, 36 mp, 2018, direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in incinta ansamblului, TVA 5% inclus in pret, finalizare 2018 66.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com

373. Titanul Nou, Theodor Pallady, dec., et. parter/5, 39 mp, 2017, garsoniera situata intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de P+4E+5 R, avand ca termen de finalizare Aprilie 2018, disponibila la parter avand o suprafata construita de 38,60 mp, 38.200 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 374. Titanul Nou, Theodor Pallady, Fetesti, dec., et. parter/5, 36 mp, 2018, va oferim spre vanzare o garsoniera dec.a, situata in apropiere statiei de metrou 1 Decembrie 1918 cat si de statia de metrou Nicolae Teclu disponibila la etajul parter intr-un bloc DS+P+5E 36.200 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 375. Titanul Nou, Theodor Pallady, Fetesti, garsoniera dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, garsoniera dec.a, situata in apropiere statiei de metrou 1 Decembrie 1918 cat si de statia de metrou Nicolae Teclu disponibila la etajele 1, 2, 3, 4 intrun imobil cu un regim de inaltime de 5E. 40.350 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro

354. Titan, bd. 1 Decembrie 1918, dec.,

376. Tricodava, Auchan, et. parter/4,

355. Titan, Constantin Brancusi, et. 1/10, 31 mp, etaj 1 din 10 confort l cu balcon. Blocul este stradal reabilitat plasat in zona verde. Cu o suprafata de 31 mp. Aproape metrou parc magazine mijloace transport, 32.500 {; (0723.602.926/ 0741.107.824 office@amdf-imobiliare.ro 356. Titan, garsoniera, garsoniera spa-

tioasa situata in cartierul Titan, in apropiere de Auchan Titan si Circa 13 politie, etaj 5/10 , bloc mixt si reabilitat termic. Detine loc de parcare, zona este verde si linistita. 35.000 {; (0734.222.104 eugenia.cretu@imoprest.ro

33 mp, 1976, curata, renovata, utilata, semistradal, grilaje, multe mijloace de transport, intab., 41.000 {; (0726.751.159 377. Ultracentral, Catedrala, dec., et. 6/7, 32 mp, 1985, vizavi de liceul Maiorescu, bloc BRD, scara monitorizata video 24/24, lift modern, dotata cu centrala termica, aer conditionat, usa metalica noua, usi interior noi, mobilata si utilata, oras Giurgiu. 22.500 {; (0734.464.877 Ionel_costache@ymail.com 378. Unirii dec., et. 8/9, 42 mp, 2002, Traian, constructie monolit, vedere spate, dec.a, etaj 8/9, mobilata, utilata complet, 2 balcoane, paza, ideala atat ca investitie cat si pentru locuit 68.900 {; (0799.936.443 cosmin.andrei@inessintermed.ro

et. 1/4, 35 mp, 2018, Titan, Ozana, Fetesti, imobil nou, garsoniera dec.a cu geam la baie, 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie1018, in apropiere de Auchan Titan, sector 3, 33.900 {; (0726.895.400

379. Unirii, semidec., et. 6/7, 42 mp, 1940, iti doresti sa ai liniste si tihna acasa in centrul Bucurestiului? Iti doresti sa te bucuri de spatiu si confort intr-o garsoniera cat intr-un apartament? Acesta este locul tau. Suna. 44.900 {; (0722.886.162 ileana@topagent.ro

358. Titan, Lucretiu Patrascanu dec., et.

380. Unirii, Alba Iulia Rond, Burebista,

357. Titan, Jean Steriade, Ozana, dec.,

2/10, 31 mp, 1967, La o distanta de 3 minute de metrou, va oferim spre vanzare garsoniera cf 1 dec.a, semimobilata. Garsoniera este renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatiile schimbate, 41.500 {; (0761.086.217/ 0733.154.800 baraceanu.daniela@yahoo.com

dec., et. 4/8, 41 mp, 1993, spatioasa, dec.a, curata, toate imbunatatirile, acte in regula, se accepta credit, mobilata/ nemobilata, libera. Vecinatati: Decebal, Dudesti, Vitan Mall, Dristor, Muncii, Calarasilor. OVA115171, 67.500 {; (0731.324.660 office@catalog-rezidential.ro

359. Titan, metrou dec., et. 8/10, 35 mp,

381. Unirii, oferta garsoniera spatioasa

1979, bloc mixt, reabilitat, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii schimbate, zona curata, liniste, balcon, mobilata, utilata, izolata interior, moderna, acte la zi, 48.500 {; (0723.399.229/ 0740.246.872 360. Titan, metrou 1 Decembrie 1918,

sector 3, dec., et. 4/4, 38 mp, 2018, garsoniera spatioasa, dec.a, 38 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC cu geam Tripan, calorifere, 33.999 {; (0770.450.450 office@estimobiliar.ro

dec., et. 8/9, 42 mp, 2002, 68.990 {; (0799.029.263 andrei.nester@catoma.ro

382. Unirii, Piata Alba Iulia, dec., et. 7/10, 40 mp, 1994, stradal, bloc mixt, vedere fata, dec.a, suprafata utila 40 mp, libera, 76.000 {; (0770.450.450 office@estimobiliar.ro 383. Unirii, Piata Alba Iulia, vanzare gar-

soniera, cocheta, semidec., et. parter/4, 20 mp, 1970, 39.500 {; (0729.495.006 simona.dinca@galaxyimob.ro

sector 3, dec., et. 1/4, 34 mp, garsoniera superba, dec.a, 34 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 35.000 {; (0770.450.450 office@estimobiliar.ro

384. Unirii, Splai, complex rezidential, Confort City, dec., et. 5/11, 44 mp, 2008, complet utilata si mobilata modern, dressing, centrala, ac, frigider, electrocasnice incorporate, masina spalat, LCD, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, balcon, parcare, paza 24/7, 32.500 {; (0755.075.908

362. Titan, metrou, semidec., et. 4/4, 18

385. Universitate, semidec., et. 1/5, 40

361. Titan, metrou 1 Decembrie 1918,

mp, chiar pe Nicolae Grigorescu, Potcoava, stradal, vedere spate, renovata complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata, toate actele 27.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

mp, Universitate 2 minute metrou garsoniera dubla etaj 1/5 mobilata, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, 44.500 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 lacramioara_munteanu@yahoo.com

363. Titan, Nicolae Grigorescu, dec., et. 6/10, 32 mp, 1978, extrem de spatioasa, dec.a, etaj 6, instalatii sanitare si electrice schimbate, renovata integral, finisaje de calitate. Acte la zi, 43.000 {; (0775.368.545 agentie8@mauwis.ro

386. Universitate, semidec., et. 4/4, 33 mp, 1937, Universitate Coltea, garsoniera semidec.a, 4/4, 33 mp, renovata, izolata, incalzire electrica, acte, cadastru, intabulare, neg. 30.000 {; (0725.510.003 silvia.anmari@gmail.com

364. Titan, Ozana Pallady, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, vand garsoniera deosebita in zona Titan, Pallady, Ozana, intr o zona linistita in imediata apropiere Auchan Titan, finisaje lux, ansamblu rezidential nou, pret valabil pentru plata cash. Comision 0% 32.000 {; (0730.170.085 mihai.dinu@zonadesud.ro

1/8, 10 mp, o camera mobilata, et. 1/8 (acces grup sanitar), pretabila locuit, birou, atelier, arhiva, depozit - usa metalica, neg., 15.000 {; (021.336.73.92/ 0729.580.269/ 0734.068.151

365. Titan, Ozana, Fetesti, dec., et. 3/4,

38.000 {; (0766.442.554 violetaion@galaxyimob.ro

34 mp, 2018, garsoniera dec.a 34 mp in vecinatatea statiei de metrou 1 Decembrie 1918 si a centrului comercial Auchan Titan (10 min). Imobilul se afla la etajul 3 al unui bloc de 4 etaje 35.000 {; (0737.811.000 ruxandra@zonadesud.ro 366. Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie

1918, sector 3, dec., et. 10/10, 41 mp, 2017, garsoniera superba, dec.a, 40.7 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 40.700 {; (0770.450.450 office@estimobiliar.ro 367. Titan, Piata Minis, semidec., et. 8/10, 31 mp, 1965, garsoniera, confort 1, semidec.a, etaj 8/10, 31 mp, 1 balcon, 1 grup sanitar, constr. 1965, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet 12mm, usi din stejar masiv, ac, um. Acte ok. 35.000 {; (0747.111.633/ 0722.459.956 iacobsorin02@yahoo.com 368. Titan, policlinica Titan, semidec.,

et. 10/10, 31 mp, 1971, cf. 1 semidec., 10/10 mixt, Titan va oferim aproape de policlinica si metrou Titan o gars cf 1 semid in s= 31 mp, curata si libera situata la et. 10/10 intr-un bloc mixt din 1971, Relatii la tel., Dan 36.500 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 369. Titan, Postavarul, vizavi Bila, par-

cul Titanii, et. 7/10, cf. 1, balcon in termopane, curata, termopane, usa metalica, parchet, locuibila, reabilitat, foarte civilizat, c+i, 37.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757

395. Zona Sud, metrou Dimitrie

Leonida, dec., et. 5/5, 37 mp, 2018, garsoniera 37.51 mpu, 27000 Euro, TVA inclus, pret promotional pentru avans 80%, Siena Residence 3, ansamblu rezidential in constructie, Berceni Popesti. 27.000 {; (0765.522.734 emil@imoneria.ro

353. Titan, Baba Novac semidec., et. 1/1, 25 mp, 1966, particular garsoniera strada Fildesului, se vinde semimobilata se afla la etajul 1 din 1 cu pod, la casa, centrala proprie, gresie, faianta, termopan, parchet, recent renovata, langa parc 35.800 {; (0771.389.290 prosandu@yahoo.com

et. 3/4, 36 mp, 2018, Titan, Theodor Pallady, garsoniera dec.a cu bucatarie inchisa, geam la baie, finisaje de calitate, 10 minite pana la metrou 1 Decembrie 1918, finalizare iulie 2018 33.500 {; (0726.895.400

394. Vitan, Unirii, dec., et. 8/11, 40 mp, 2008, garsoniera Vitan, Rin, 40 mp, Confort Park, mobilata, utilata, parcare, bloc 2008, centrala+AC, loc parcare proprietate, 10min P-ta Unirii cu masina, etaj 8/11, posibilitate investitie. 45.900 {; (0722.930.555 pna.imobiliare@gmail.com

387. Universitate, Piata Revolutiei, et.

388. V4 Garsoniera Militari (Pacii )

389. Valea Prahovei, Sinaia dec., et. parter/10, 56 mp, 2017, Garsoniera decomndata Sinaia, an constructie 2017, structura rezistenta beton, etaj p/10, usa metalica, geam termopan, finisaje incluse in pret, fara tva, 37.100 {; (0737.500.382 sorina.tudorache@zonadesud.ro 390. Vitan mall, Mihai Bravu, Violoncelu-

lui, semidec., et. parter/2, 40 mp, 2016, garsniera confort 1, semidec., parter/2, suprafata utila 25 mp, an constructie 2016, cu grdina proprie 15 mp. Este dotata cu centrala termica. Complet finisata. 50.000 {; (0786.561.144 mihaela.zodie@vibimobiliare.ro 391. Vitan mall, strada Br?ili?a dec., et. 6/8, 40 mp, 1989, garsoniera, mall Vitan, Brailita, dec.a, 40 mp, renovata, mobilata, utilata (garantie 2 ani), debara, instalatii sanitare + electrice noi, comision 0. 59.900 {; (0726.299.017/ 0767.820.023 Premiumbrokerestate@gmail.com 392. Vitan Moll, dec., et. parter/8, 43 mp, 1996, garsoniera, cf. 1 dec., parter/8, cadastru, intabulare libera, 52.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 lacramioara_munteanu@yahoo.com 393. Vitan, dec., et. 2/10, 35 mp, 1980,

Vitan, Stadion Olimpia - Baia Mare, garsoniera, dec.a, suprafata 35 mp, un balcon, etaj 2/10, imobil 1980, 45.000 {; (0731.301.900 cristian.grigore@reian.ro

2 Camere 1. 1 Decembrie 1918, apartament spa-

tios, dec., et. 3/5, 54 mp, 2018, 1 minute metrou 1 Decembrie 1918. Pret cash negociabil, imobil nou 2018, in constructie, dec., finisaje de lux, predare la cheie, 50.880 {; (0733.840.686 daniel@imobiliarest.ro 2. 1 Decembrie 1918 , Piata Trapezului, dec., et. parter/2, 44 mp, 2018, Prima Casa, apartament 2 camere, confort 1, situat la parterul unui imobil de p+2, zona 1 Decembrie 1918 (piata Trapezului) la 15 minute distanta fata de metrou, 47.900 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro 3. 1 Decembrie 1918, dec., et. 4/4, 56 mp, 2018, Ap. 2 camere cu mutare imediata, 56 mp utili, et. 4/4, se accepta min 50 % avans, finisaje premium la alegere, centrala termica, 1 loc de parcare inclus in pret, pozele sunt cu titlu informative. Comision 0, 55.000 {; (0738.155.810 gabi@activeestate.ro 4. 1 Decembrie 1918, semidec., et. 3/3, 43 mp, 2018, imobil nou ds+p+2e+m, direct dezvoltator, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie, geam Tripan, finalizare 2018, tva 5% inclus, comision 0, 49.500 {; (0758.234.495 rusu.c@vbi.ro 5. 1 Decembrie 1918, Auchan, semi-

dec., et. 6/10, 55 mp, 1970, 2 camere, confort 1 semidec., etaj 6/10, 55 mp, 1 balcon,1 grup sanitar, constructie 1970, imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, 52.000 {; (0747.111.633/ 0722.459.956 iacobsorin02@yahoo.com 6. 1 Decembrie 1918, bloc nou final-

izat dec., et. 4/4, 56 mp, 2017, Ap. 2 camere, dec., finisat, cu geam la baie, suprafete generoase, aflat in bloc mixt aproape de Auchan Titan si scoala 116. Pana la metrou se ajunge in 15 minute de mers pe jos, 55.000 {; (0738.192.590 adrian.manea@activeestate.ro 7. 1 Decembrie 1918, Grigorescu, semidec., 57 mp, 2017, imobil nou, ds+p+3e+m, modern, direct dezv., accept credit bancar/ ipotecar, finalizare 2017, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop., geam Tripan, 46.500 {; (0758.234.495 rusu.c@vbi.ro http://www.vbi.ro 8. 1 Decembrie 1918, metrou, dec., et.

3/4, 50 mp, 1973, Theodor Pallady, confort 1, dec., renovat recent, bucatarie mare, situat la 5 min metrou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare, merita vazut. 55.000 {; (0732.135.471 9. 1 Decembrie 1918, Ozana, dec., et.

3/3, 67 mp, 2018, propunem spre achizitie un apartament de 2 camere complet dec., direct de la dezvoltator 0% comision. Pretul include TVA 5% inclus si un loc de parcare. Oferta este disponibila doar pentru cash! 37.500 {; (0738.155.832 teodor@activestate.ro 10. 1 Decembrie 1918, Piata Trapezu-

lui, dec., et. 1/3, 49 mp, 2018, apartament cu 2 camere, situat in zona Piata Trapezului, intr-un bloc nou, dec., etaj 1 din 2. Imobilul este situat in imediata apropiere a statiei de metrou 1 Decembrie 1918 55.125 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro 11. 1 Decembrie 1918, Piata Trapezu-

lui, dec., et. 1/2, 57 mp, 2018, apartamentul dispune de toate utilitatile: retea de alimentare cu apa curenta si canalizare, retea de alimentare si distributie energie electrica, retea de alimentare si distributie gaze naturale. 59.900 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro 12. 1 Decembrie 1918, Piata Trapezu-

lui, dec., et. 1/3, 46 mp, 2018, prima casa. Apartament cu 2 camere, situat in cartierul 1 Decembrie 1918, zona Piata Trapezului, intr-un bloc nou  construit in anul 2017, dec., etaj 1 din 2. 52.784 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro 13. 1 Decembrie 1918, Theodor Palla-

dy, dec., et. 2/4, 57 mp, 2018, apartament 2 camere dec. 1 Decembrie 1918, acces imediat, 49.900 {; (0740.026.772 andrada.pocovnicu@rfccity.ro 14. 1 Decembrie 1918, Titan, dec., et. 3/5, 52 mp, 2018, direct dezvoltator, 0% comision de administare. Propunem spre achizitie un apartament de 2 camere complet decomdat, in apropierea statiei de metrou 1 Dcembrie 1918 49.543 {; (0738.155.832 teodor@activestate.ro 15. 1 Decembrie Auchan, confort 1 dec., 58 mp, etajul 10/10 fara probleme, bloc dupa cutremur din 1979 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, curat. zona ok, se accepta credit, merita vazut, 53.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796 16. 1 Decembrie metrou Trapezului,

dec., et. 1/4, 58 mp, 2016, pe strada Fagetului, cartier Titan Sun Park, constructie 2016, AC, rulou geam dormitor, balcon inchis cu folie casetata, cf 1, dec, et 1/4, boxa, loc parcare, toate imbunatatirile, centrala. 63.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 17. 1 Decembrie metrou, Trapezului, semidec., et. 7/10, 38 mp, cf. 2, semidec., complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, usi noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, toate actele 46.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 18. 1 Decembrie, dec., et. 2/5, 49 mp,

2018, dezvoltator, ap. 2 cam., dec., etaj 1-5, constructie beton caramida, finalizare noiembrie 2018, se preda cu g, f, p, t, um, 10 min. metrou 1 Decembrie 1918, se accepta prima casa, ipotecar, 46.850 {; (0731.510.854 ionut.epure@zonadesud.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

12 martie 2018

4

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 19. 1 Decembrie, dec., et. parter/5, 49

mp, 2018, dezvoltator, ap. 2 cam., dec., etaj p-5, constructie beton caramida, finalizare noiembrie 2018, se preda cu g, f, p, t, um, 10 min. metrou 1 Decembrie 1918, se accepta prima casa, ipotecar, 46.500 {; (0731.510.854 ionut.epure@zonadesud.ro 20. 1 Decembrie, Palady la 4 minute

43. 435 Apartament 2 camere Militari

(Piata Gorjului) 51.000 {; (0766.442.554 violetaion@galaxyimob.ro

44. Agata Barsescu, Mall Vitan, ap. 2 cam., parter, cu imbunatatiri, bloc reabilitat, proprietar; (0726.439.865

de metrou, confort 1 dec., 55 mp, etajul 8/10, bloc reabilitat, cu termopan si parchet decent, acte la zi, zona linistita, urgent, merita vazut, 61.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796

cam., cf. 2, sporit, cu balcon, zona linistita, urgent, 22.000 {; (0768.960.499

21. 1 Decembrie, str. Jean Steriadi, la

46. ALBA IULIA, dec., et. 4/10, 56 mp,

8 minute de metrou, confort 1 dec., 55 mp, etajul 2/10, renovat nou cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii noi, foarte curat, acte la zi, zona linistita, merita vazut, 65.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796 22. 1 Decembrie, str. Victor Brauner,

dec., et. 2/7, 62 mp, 2017, apartament dec. 2 camere, langa metrou Nicolae Teclu. 62.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com 23. 1 Decembrie, stradal, la cateva minute de metrou, confort 1 semidec., 53 mp, etajul 9/10, renovat cu gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, instalatii noi, acte la zi, zona linistita, liber, merita 56.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796 24. 1 Decembrie, T. Pallady, bloc nou,

dec., et. 3/4, 52 mp, 2018, Ozana, str. Postasului 35, Imobil 2018, P+4 cu lift, apartamente de 2 si 3 cam., suprafete utile intre 52 – 72 mp, tripan, centrala termica proprie, se accepta credit, pret atractiv, fara intermediari. Direct dezvoltator 50.600 {; (0757.575.722 apx.pallady@gmail.com 25. 1 Decembrie, Th. Pallady, bloc nou, dec., et. 1/4, 51 mp, 2018, direct dezvoltator Ozana, str. Postasului 35, imobil 2018, P+4 cu lift, apartamente de 2 si 3 cam., suprafete utile intre 52 – 72 mp, tripan, centrala termica proprie, se accepta credit, pret atractiv, fara intermediari 47.900 {; (0757.575.722 apx.pallady@gmail.com 26. 1 Decembrie, Titan, acces metrou,

prima casa, dec., et. 2/11, 39 mp, 2019, ansamblul dispune de o localizare excelenta fiind situat in estul Bucurestiului in cartierul Titan, la doar 400 de metri de Metrou 1 Decembrie 1918 si la doar 10 minute de noul magazin Ikea. 46.500 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro 27. 1 Decembrie, Trapezului, la doua

min de metrou, confort 1 semidec., 53mp, etajul 8/10, renovat modern cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii noi, mobilat utilat modern, acte in regula, merita, 58.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796 28. 1 Mai, et. parter/8, 45 mp, 1965,

vand apartament 2 camere situat la parter (inalt) in fata scarii este iesire metrou 1 Mai, farmacia Catena bloc reabilitat termic, cadastru si intabulare. Certificat energetic, liber, disponibil 48.500 {; (0763.651.612/ 0727.291.221 georgiana_imob@yahoo.com 29. 1 Mai, Banu Manta, ap. in vila, 2 cam., cp, Ac., superfinisat la cheie, balcon, pivnita, 64.999 {; (021.260.07.25/ 0721.816.412 30. 1 Mai, Chibrit, semidec., et. 8/12, 49 mp, 1965, 50 m statia metrou 1 Mai, centrala termica proprie, balcon inchis, 2 lifturi, usa metalica, mobilat si utilat, ap. aer conditionat, parchet natural, gresie, faianta, 48.000 {; (0722.584.564 31. 1 Mai, Chibrit, semidec., et. 3/7, 50

mp, 1965, apart. in imobil fara grad de seismicitate, spatios, metrou 1 minut, spatii depozitare, liber, intabulat adiacent Ion Mihalache, Calea GRivitei, Turda, Victoriei, Domenii 62.900 {; (0731.015.099 32. 1 Mai, Domenii, semidec., et. 5/6, 1964, langa liceul teoretic Nicolae Iorga, 40 mp, in zona cu verdeata, ideal familii tinere, multiple mijloace de transport, parchet, usa metalica, termopane, bloc reabilitat, liniste, vedere spate. 64.500 {; (0726.444.470

45. Al. Imasului, sector 5, et. 4/4, ap. 2

vanzare 2 camere, vedere stradala, intrare stradala. Vecinatati: Decebal, Muncii, Unirii, Nerva Traian, Matei Basarab, 82.000 {; (0726.564.652

47. Alba Iulia, Decebal, metrou P-ta Muncii, dec., 57 mp, 2018, bloc nou, birou vanzari, 3 modele dec.e, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje premium, accept credit bancar. 97.000 {; (0761.309.031 48. Alba Iulia, Unirii dec., et. parter/3, 66

mp, 2018, Direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in incinta ansamblului, tva 19% inclus in pret, finalizare 2018, 129.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com

49. Alba Iulia, Unirii, dec., et. 1/3, 54 mp,

2018, direct dezvoltator, imobil nou, 2 camere, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in incinta ansamblului, TVA 5% inclus in pret, finalizare 2018. 97.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com 50. Alba Iulia, Unirii, dec., et. 1/3, 43 mp,

2018, direct dezvoltator, imobil nou, studio, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in incinta ansamblului, TVA 5% inclus in pret, finalizare 2018. 77.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com 51. Aleea Livezilor, langa Profi semi-

dec., et. 3/4, 38 mp, 1974, proprietar, 2 cam, semidec. liber, are termopan, un aparat ac, gresie, faianta, usa metal, caldura radet, gaze, necesita zugravit, bloc curat, liber, pret negiciabil, 26.000 {; (0744.105.249 52. Aleea Pantelimon, nr. 15-17, bl B2 Sc C apt 150, semidec., et. 4/4, 27 mp, 1980, vand apartament 2 camere Aleea Pantelimon, toate imbunatatirile, aer conditionat, totul contorizat separat, instalatii electr. si sanitare noi. Ocazie proprietar, 24.000 {; (0765.327.555/ 0786.042.056 Simiondaniela68@yahoo.com 53. Alexandriei, Bragadiru, bucatarie utilata, dec., et. 2/6, 2017, mobilat, Alexandriei, imobil nou finisaje la alegere, lift, imobil nou, str. Cristalului, Ratb in fata blocului, bucatarie mobilata si utilata, finisaje la alegere, lift silentios, parcare supraterana; 41.000 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 54. Alexandriei, Bragadiru, la 2,5 km

de Bucuresti, dec., et. 1/3, 48 mp, 2016, astfalt, bloc pozitionat excelent, RATB 302 si 438, Maxi-Taxi, Cartier Haliu- Independentei, vizionari si in weekend, gata de mutat, vizionari si sambata si duminica, 31.000 {; (0720.424.286/ 0720.424.286 adipaga@yahoo.com www.apartamentenoibragadiru.ro 55. Alexandriei, bucatarie mobilata si

utilata, dec., et. 3/6, 55 mp, 2018, se preteaza la programul Prima Casa, se preda in aprilie 2018, la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie mob si utilata, aer conditionat, balcon mare, apropiere RATB, acte, 41.500 {; victor.a@star-construct.ro 56. Alexandriei, cartier rezidential,

semidec., et. 2/6, 54 mp, 2017, 2 camere, finalizat, constructie noua, finisaje: gresie, faianta, parchet, centrala termica proprie, usa metalica, bucatarie utilata si mobilata baie complet utilata, aer conditionat. Ratb (1 min), Penny, Cora. 41.000 {; (0736.380.183/ 0725.597.221

7/7, 51 mp, 1965, 2 camere metrou 1 Mai, fara risc seismic complet renovat gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi,usa metalica, instalatii noise vinde mobilat si utilat -aragaz, frigider, masina spalat, aer conditionat, 55.500 {; (0769.299.779

57. Alexandriei, Cristalului, parcare inclusa, curte. dec., et. parter/4, 104 mp, 2017, Va propun spre achizitionare un apartament total dec. cu 2 camere avand suprafata totala utila de 104 mp, care face parte dintr-un imobil nou situat la numai 3 minute de statia RATB, 55.250 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro

34. 1 Mai, Miciurin, dec., et. 10/10, 55

58. Alexandriei, Haliu, strada Smar-

33. 1 Mai, Ion Mihalache, semidec., et.

mp, 1982, renovat modern, complet mobilat si utilat, bloc anvelopat, balcon inchis vedere spate direct proprietar, usa metalica, travertin, scara civilizata impecabila, finisaje lux, 2 aparate, aer conditionat, 82.000 {; (0722.584.564 35. 13 Septembrie, Crizantemelor, 2

camere, centrala, gresie, f, parchet, t, usa metalica, acte la zi. 24.000 {; (0766.862.569 36. 13 Septembrie, dec., et. 6/8, 44 mp, 1989, dec. 44 mp, 1989 constructie bloc, renovat total, instalatii sanitare, electrice si usi noi, gresie, faianta, parchet, termopane, initial a fost o garsoniera se poate modifica la loc, intabulat, cadastru. 46.500 {; (021.231.23.18/ 0731.144.153 florexhome@gmail.com 37. 13 Septembrie, dec., et. parter/8, 62 mp, 1984, mobilat, utilat complet, parchet, termopan, faianta, centrala termica noua, ac, termopan. Vecinatati: Unirii, Panduri, Marriot, Cotroceni, Palatul Parlamentului, Prosper, Sebastian, Drumul Taberei. ID2432. 72.500 {; (0756.372.907 office@imobiliare-b24.ro 38. 13 Septembrie, dec., 60 mp, 1996,

Prosper, etaj 3, complet mobilat si utilat, pret negociabil. (0769.272.638 39. 13 SEPTEMBRIE, et. 3/10, 64 mp,

vanzare 2 camere Marriott, bloc stradal, apartamentul are toate imbunatatirile; vecinatati: Unirii; Cotroceni; Panduri; Tineretului, 68.000 {; (0726.564.652 40. 13 Septembrie, Botorani, dec., et.

8/8, 62 mp, 1988, particular, liber, 3 apartamente pe nivel, 58.46 mp util + 3.90 mp balcon, gresie, faianta, parchet, lavabila, PVC, termopan, usa metalica, 2 aparate ac, 64.000 {; (0722.881.523/ 0723.190.757 41. 13 Septembrie, Drumul Sarii, vedere spate, semidec., et. 8/10, 54 mp, 1984, stradal, cu vedere pe spate, fiind ferit de zgomotul stradal. Apartamentul este situat la etajul 8/10, intr-un imobil din 1984, cu structura semidec.a, balcon pe living si hol spatios. 64.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 42. 13 Septembrie, Petre Ispirescu, Margeanului, dec., et. 6/8, 52 mp, 1987, dec., 52 mp, 1987 constructie bloc, reabilitat termic, etaj 6/8, renovat recent, instalatii sanitare sielectrice noi, usa metalica, aer conditionat, cadastru si intabulare, liber, se accepta orice credit, 58.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.153 florexhome@gmail.com

dan, dec., et. 1/2, 45 mp, 2016, particular,suprafete intre 45-85 mp, etaj 1 sau mansarda inalta. 32.500 {; (0751.058.060 59. Alexandriei, Penny Market, final-

izat, imobil nou, semidec., et. 2/6, 54 mp, 2017, mutare rapida, lift, imobil nou, str. Cristalului, Ratb in fata blocului, bucatarie mobilata si utilata, finisaje la alegere, lift silentios, parcare supraterana, 39.500 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 60. Alexandriei, spatios, bloc nou, par-

care inclusa dec., et. parter/2, 64 mp, 2017, apartament cu 2 camere, dec., cu o suprafata utila de 66.38 mp + 7.23 mp balcon, situat intr-un imobil nou din zona Sos Alexandriei, Prelungirea Ghencea, la doar cativa metri distanta de Ratb. 40.000 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@starconstruct.ro 61. Alexandriei, str. Cristalului, lift, dec., 54 mp, 2017, imobil nou finalizat, mutare rapida, Ratb in fata blocului, bucatarie mobilata si utilata, finisaje la alegere, lift silentios, parcare supraterana, 41.500 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 62. Alexandru Obregia, 2 cam, dec, comision 0, dec., et. 5/8, 57 mp, 2018, bloc nou realizat impecabil, amplasament excelent! Finisare personalizata: gresie, faianta, parchet, centrala termica proprie, usa metalica, termopane. Vecinatati: Metrou, Piata, RATB, scoli, spitale. 64.700 {; (0736.380.183/ 0725.597.221 63. Alexandru Obregia, Fantana Flo-

rilor, semidec., et. 2/10, 53 mp, 1970, 5-6 minute metrou, etaj 2, curat, luminos, spatios, 53 mp, liber, geamuri termopan, usa metalica, acte la zi, merita vazut. 51.700 {; (0766.595.977 64. Alexandru Obregia, Metalurgiei, dec., et. 5/5, 2016, aceptam prima casa garsoniera dubla 40 mp dec.a anul 2016 formata din 2 camere totul nou mare frumoasa deosebita cocheta semimobilata, centrala termica g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, etaj 5, 40.000 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 65. Antiaeriana, Rahova, apartament 2

camere, dec., et. 3/5, 54 mp, 2018, Antiaeriana, Rahova. Apartament 2 camere. Oferta promotionala, avans 75%, pentru a beneficia de un discount de 6000 Euro 44.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro

66. Antiaeriana, Rahova, apartament 2

camere, semidec., et. 2/5, 47 mp, 2018, oferta promotionala, avans 75% pentru a beneficia de un discount de 6000 Euro 41.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro

87. Baba Novac stradal, aproape de Parcul Alexandru Ioan Cuza, confort 1 semidec., 52 mp, etajul 3/10, bloc reabilitat, cu termopan fara alte imbunatatiri, acte la zi, pozitie excelenta, merita vazut. 61.000 {; (0728.879.796

67. Aparatori Patriei, Moldovita, Berceni, dec., et. 1/10, 52 mp, 2010, ID: 1692, Moldovita, 2 camere dec.e, etaj 1 din 10, suprafata 52 mp, bloc construit in 2010, renovat complet, se vinde mobilat, utilat. 10 minute de mers pana la metrou Ap. Patriei, se accepta credit, 63.500 {; (0729.842.974

88. Baba Novac, semidec., et. 5/9, 52 mp, 1969, apartamentul se afla in imobil reabilitat termic, intr-o zona linistita, vizavi de parc si scoala gimnaziala; a fost renovat recent si finisat modern si beneficiaza de un loc de parcare; comision 0%, 69.000 {; (0728.973.745 marius.cojocariu@h-b.ro

68. Aparatorii Patriei, dec., et. 2/3, 62 mp, 2017, 2 camere Aparatorii Patriei, finsaje lux, imobil nou, direct dezvoltator, fara comision, utilitati, centrala, contorizare individuala, totul la cheie. Merita vazut, mai multe detalii, la telefon. 60.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

89. Baba Novac, dec., et. 2/10, 55 mp, 1976, parcul Titan 2 min., confort 1,dec., gresie, faianta, parchet, termopan, situat la 7 min. metrou, 62.000 {; (0732.135.471

69. Aparatorii Patriei, dec., et. 1/3, 57

mp, 2018, apartament 2 camere direct dezvoltator, comision 0, 59.800 {; (0731.510.845 liviu.popa@zonadesud.ro 70. Aparatorii Patriei, dec., et. 6/8,

2018, bloc nou, amplasat pe Soseaua Berceni, aproape de Facultatea Spiru Haret. Apartamentul este complet dec., 67 mp, finisaje la alegere daca rezervarea apartamentului se face din timp. 73.000 {; (0764.850.040 family.imobiliare@gmail.com 71. Aparatorii Patriei, 2 camere, stradal, finalizat, semidec., et. 1/4, 55 mp, 2017, va propun spre vanzare, un apartament de 2 camere semidec., cu o suprafata utila de 55,25 mp. Regimul de inaltime este P+4E, apartamentul se preda la cheie, complat finisat si racordat. 76.000 {; (0736.378.304/ 0725.597.221 madalina.h@star-construct.ro 72. Aparatorii Patriei, Berceni, dec., et. 2/3, 57 mp, 2018, apartament nou, Aparatorii Patriei, 10 minute mers pana la metrou, direct dezvoltator, comision 0, bucatarie inchisa, centrala proprie, finisaje premium, accept orice tip de credit ipotecar, 57.500 {; (0726.378.074 ch.isabela@gmail.com 73. Apartament 2 camere, 62 mp + curte proprie 40 mp dec., et. parter/3, 62 mp, 2018, Va oferim spre vanzare un apartament deosebit cu curte proprie intrun imobil constructie 2018, suprafata utilla a apartamentului este de 62 mp + curte proprie de 40 mp. 60.000 {; (0773.878.493 74. Apusului Residential, et. 1/2, 47 mp, 2017, Apusului Residential, apartament 2 camere 47 mpu, dec , direct dezvoltator, Comision 0, fara balcon, constructie 2017, et 1, bloc din caramida porotherm pe cadre de beton armat, gresie, faianta; 38.000 {; (0722.821.623 75. Armeneasca, Bd. Carol I cu Pache

Protopopescu semidec., et. 5/7, 55 mp, 1929, vand apartament 2 camere, mobilat cu mobile moderna Ikea, suprafata generoasa, 55m2, pereti inalti, balcon inchis, termopane, renovat recent, luminous, vedere placuta spre in cartier residential, 40.000 {; (0731.373.900 mihaela_i_popa@yahoo.co.uk 76. Auchan Militari, dec., et. 3/10, 60 mp, 2018, Militari, Auchan, sector 6, ap. 2 camere, baie cu geam exterior, loc parcare cu CVC, fatada ventilata Stacbond, tamplarie aluminiu, geam termopan duplex, finisaje la alegere 30 euro/mp. 58.324 {; (0725.210.210 contact@transparentresidence.ro 77. Auchan Militari, ap 2 cam., fatada ventilata dec., et. 3/10, 60 mp, 2018, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat cu vata minerala bazaltica, finisaje la alegere 58.324 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 78. Auchan Militari, ap. 2 cam., fatada

ventilata, dec., et. 1/10, 60 mp, 2018, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat cu vata minerala bazaltica, finisaje la alegere 58.324 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 79. Auchan Militari, ap. 2 cam., fatada ventilata dec., et. 8/10, 60 mp, 2018, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat cu vata minerala bazaltica, finisaje la alegere 58.324 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 80. Auchan Militari, ap. 2 cam., fatada ventilata, dec., et. 6/10, 60 mp, 2018, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat cu vata minerala bazaltica, finisaje la alegere 58.324 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 81. Auchan Militari, fatada ventilata, ap

2 cam., dec., et. 1/10, 60 mp, 2018, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat cu vata minerala bazaltica, finisaje la alegere 58.324 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 82. Auchan, Militari, dec., et. 9/10, 60

mp, 2018, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat vata minerala bazaltica, finisaje la alegere. 58.422 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 83. Auchan, Titan, semidec., et. 3/10, 48 mp, 1972, apartament semidec. la etajul 3 din 10.Bloc de tip monolit(nu prefabricat), anvelopat termic, construit in 1972. Loc de parcare platit pe anul in curs + boxa la subsol. Vecinatati: Auchan; 58.000 {; (0757.314.935 84. Aviatiei, Crystal Palace, dec., et.

2/4, 67 mp, 1987, liber, 2 balcoane, vedere dubla, open-space, renovat, imbunatatiri, utilat, ac. Reabilitat. Posibilitate modificare 3 cam. Ap de mijloc, foarte calduros. Scara curata si renovata. Parc in spatele blocului. 127.000 {; (0720.185.255 alex.trufil@gmail.com 85. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu, Mall

Promenada dec., et. 5/9, 79 mp, 2017, Apartament 2 camere Aviatiei, apropiere metrou Aurel Vlaicu spatios, dec., bucatarie inchisa, terasa, finisaje la alegere, parcare subterana, paza, gradina interioara. Comision 0%, 110.000 {; (0725.985.762 roxana.panculescu@metropolitanresidence.ro 86. Baba Novac parc, dec., et. 9/17, 57

mp, 1976, scara renovata, 3 lifturi, vedere panoramica,zona verde, langa parcul IOR, Cuza, stradal, spatios, termopan, balcon mare, dec., circular. 59.500 {; (0723.399.229/ 0740.246.872

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

112. Baneasa, Zoo, Privighetorilor, Natura Residence, dec., et. 3/5, 85 mp, 2009, piscina, gym, sauna, box subsol, parcare subterana, paza, control acces, monitorizare video, lux, acces transport in comun, vecinatate Baneasa Shopping, Ikea, padure. Negociabil 135.500 {; (0751.177.121 113. Barbu Vacarescu, ansamblu rezi-

dential de lux, va propunem spre vanzare un apartament superb in zona de nord, intr-un bloc 2011, open space, 105 mp, etajul 3/10, amenajat lux, mobilat utilat, acte la zi, liber, pozitie excelenta, merita vazut 169.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796

90. Baba Novac, 70 m, Parc IOR Alexandru Ioan Cuza, dec., et. 1/4, 49 mp, 1970, 58.000 {; (0744.569.253 ungureanu.stefan@galaxyimob.ro

114. Barca, Calea Rahovei, dec., et. 10/10, 53 mp, 1986, Superoferta. Particular, vand apartament conditii foarte bune. Pret negociabil, ap. 2 cam., cf.1, centrala termica, AC, inst. electrica noua, termopane, usa metalica, 47.500 {; (0740.056.617 ionut_iordan.chiriac@yahoo.com

91. Baba Novac, adiacent, mai exact pe

115. Basarabia, 10 minute metrou piata

Intrarea Reconstructiei, la doua minute de Parcul Alexandru Ioan Cuza, doua de Mall, confort 1 semidec., 52 mp, etajul 9/10, bloc caramida reabilitat, finisat modern, 66.000 {; (0728.879.796 92. Baba Novac, Campia Libertatii, Parcul IOR, semidec., et. 8/10, 50 mp, 1962, Campia Libertatii colt cu Baba Novac vav de Parcul IOR la doar 10 minute de statia de metrou Dristor2 camere liber semidec. etaj 8/10, 50 mp balcon de 3 m, termopan, parchet masiv, gresie, faianta, 62.000 {; (0741.080.402 catalin@casaionescu.ro 93. Baba Novac, IOR, dec., 56 mp, dec.,

Muncii, semidec., et. 2/4, 52 mp, Campia Libertatii, bloc 4 etaje foarte curat, reabilitat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopane, aer conditionat, mobilat si utilat, negociabil 61.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 116. Bd. Brancoveanu, metrou, Parc Tineretului, 55 mp, 1987, sos. Oltenitei, semimobilat, termopan, balcon, modern, amenejat, 63.000 {; (0748.133.331

gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curat, toate actele, 1 minut parcul Ior, 8-10 minute metrou Dristor, mall Park Lake 5 minute. 65.000 {; (0732.135.467

117. Berceni semidec., et. 4/10, 1976,

94. Baba Novac, IOR, dec., et. 2/10, 55 mp, 1974, etaj 2/10, dec., gresie, faianta, parchet, termopane, 2 minute parc IOR, 62.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com

118. Berceni dec., et. 5/10, ap. 2 camere, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovat, zona decenta pentru locuit, 38.000 {; (0727.835.329

95. Baba Novac, rond, chiar pe Mihai

Bravu, dec., et. 10/10, 55 mp, 1976, metrou Dristor la 5 minute, bloc reabilitat 2017, stradal, terasa refacuta, gresie, faianta, parchet, temopane, balcon mare, curat, liber, toate actele, negociabil, 60.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 96. Baneasa Sisesti, Metrou Straulesti, dec., et. 2/5, 67 mp, 2018, Bucurestii Noi, 2 camere cu suprafata construita de 66.95 mp (56.54 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), cu bucataria inchisa. Va fi predat complet finisat, 70.000 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 97. Baneasa, 56 mp, 2017, Biharia,

etaj 5, dec., imobil 2017, su-56 mp, terasa 8mp, finisaje deosebite, lift, 90.000 {; (0741.160.332 98. Baneasa, bloc 2009, etaj 2/5, dec.,

et. 2/5, 64 mp, 2009, loc parcare subteran, dec., etaj 2/5, suprafata utila 64 mp, termopan, usa metalica, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, living, bucatarie open space, loc parcare subteran, boxa la subsol, 135.000 {; (0726.274.984 99. Baneasa, complexul Greenfield Onix, semidec., et. 2/3, 60 mp, 2008, vand apartament padurea Baneasa, cu gradina si loc de parcare, toate utilitatile, apartamentul este pe persoana juridica, 78.000 {; (0723.049.152 any_nistor@yahoo.com 100. Baneasa, Natura Residence,

Aleea Privighetorilor dec., et. 2/5, 64 mp, 2009, vanzare apartament 2 camere lux, compus din living, bucatarie open space, dormitor, 2 gr. sanitare, uscatorie, balcon, boxa, parcare subterana, camere tehnice contorizare, piscina, sala fitness, sauna. 135.000 {; (0722.926.895 101. Baneasa, Neagoe Voda, particular

vand 2 cam., parter, disc., 86.500 {; (0767.061.529/ 0761.656.623

102. Baneasa, padure dec., et. 4/4, 67

mp, 2018, Apartament cu balcon (suprafata 7.61 mp), suprafata construita 67.45, suprafata utila 55.26, imobil nou s+p+3+4 retras, loc de parcare la subsol sau afara, monitorizare video permanenta, bariera acces, 114.000 {; (0724.745.987 103. Baneasa, Sisesti, dec., et. 1/6,

2018, apartament 2 camere, spatios, dec., finisat la cheie, racordat la utilitati, contorizare individuala. 76.600 {; (0737.000.035 104. Baneasa, Sisesti, dec., et. 1, 62

mp, 2017, proprietar ap 2 camere dec.,zona de lux Baneasa, Sisesti,finisari lux la cererea clientului, etaj 1,interfon,suprafata 6 mp balcon,acc credit,statie Ratb in fata imobilului,mega image,farmacie 78.500 {; (0765.533.403 gheorgheionatan@yahoo.com 105. Baneasa, Sisesti, 350 m de

Metrou Straulesti dec., et. 4/5, 68 mp, 2018, Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou Straulesti, Maia Residence, 2 camere, s. construita 70.35 mp (60.49 mp utili ce includ balconul s 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa. Complet finisat 70.476 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 106. Baneasa, Sisesti, 350 m de

metrou Straulesti, dec., 64 mp, 2018, 2 camere Baneasa, Sisesti, la 350 m de statia de metrou Straulesti, s. construita 63.90 mp (52.92 mp suprafata utila ce include balconul cu suprafata de 3.57 mp), dec., bucataria inchisa. 66.665 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

ap. 2 camere, cf. 1, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, usi noi, mobila bucatarie, renovat, 49.000 {; (0727.835.329

119. Berceni metrou, apartament mod-

ern, balcon semidec., et. 2/5, 50 mp, 2019, apartament 2 camere langa metrou Berceni, modern, foarte util, cu mare mari, balcon generos se vinde complet finisat cu materiale la alegere. Pret promorional pentru plata integrala la antecontract 40.410 {; (0724.660.088 120. Berceni metrou, dec., terasa dec., et. 4/5, 59 mp, 2019, apartament 2 camere dec., bucatarie inchisa, cu terasa pe toata lungimea, in bloc nou, cu lift, se vinde complet finisat, la cheie, totul nou si cu garantie. Pret valabil pentru plata “cash”. 42.210 {; (0724.660.088

139. Berceni, 7 min metrou, curte 50 mp, dezvolator dec., et. parter/4, 50 mp, 2018, apartament cu 2 camere, finalizare octombrie 2018, dec., se preda finisat cu gresie, faianta, parchet, termopan 5 camere, usa metalica, usi interior, centrala termica si calorifere acc credit. 49.500 {; (0723.190.414 victor.a@star-construct.ro 140. Berceni, acces metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1/5, 50 mp, 2018, apartament 2 camere, dec., bloc nou cu lift, izolat termic, se preda complet finisat, baie echipata, centrala termica.Comision 0, direct dezvoltator. 36.500 {; (0725.957.933 141. Berceni, acces metrou, cu balcon,

et. 4/5, 44 mp, 2018, apartament 2 camere cu acces usor la metrou, etaj intermediar in bloc cu lift, avand dormitor separat, hol de acces, baie, living generos cu bucataire deschisa si balcon mare. Plata din surse proprii, 34.110 {; (0724.660.088

142. Berceni, acces rapid metrou Dimitrie Leonida dec., et. 1/3, 47 mp, 2018, Apartament 2 camere, bloc nou, centrala termica, baie echipata, complet finisat, situat foarte aproape de metrou Dimitrie Leonida (maxim 5 minute de mers pe jos). Comision 0, direct dezvoltator, 43.500 {; (0725.957.933 143. Berceni, al. Uioara, Lamotesti 2

cam., semidec., et. parter/4, 1973, Berceni va oferim la vanz pe aleea Uioara, Lamotesti un ap. 2 cam.cf. 2 semidec. in S= 36 mp, situat la p/4 liber si curat si avand balcon tip loja la bucatarie. Relatii la tel., Dan 37.550 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 144. Berceni, Alexandru Obregia, Fan-

tana Florilor, semidec., et. 2/9, 52 mp, 1970, apartament 2 camere, semidec., etaj 2/9, spatios, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, geam la baie, scara curata, toate actele, la 10 minute de metrou Piata Sudului, se accepta credit. 51.700 {; (0768.736.088 andreea@markimobiliare.ro

145. Berceni, Alunisului, pretabil Prima

146. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et.

123. Berceni, dec., et. 7/8, 54 mp, 1992, 5 minute metrou, 2 lifturi, scara curata, vedere superba, acte la zi, pret negociabil. 59.900 {; (0728.622.425 radu.toma@houseproviders.ro 124. Berceni, 44 mp, ap. 2 cam., parter

inferior, bucatarie mobilata, Berceni, Popesti Leordeni, str. Drumul Fermei, 5 min. metrou Dimitrie Leonida, disc., 35.000 {; (0766.922.833 125. Berceni, dec., et. 1/3, 47 mp, 2017, apartament 2 cam dec. situat in zona Grand Arena. Se vinde complet finisat, gresie, faianta, parchet, si racordat la toate utilitatile (gaze, apa, canalizare). Merita vazut. 37.000 {; (0730.888.286 marius.draghici@zonadesud.ro 126. Berceni, dec., et. 3/5, 2018, apartament 2 camere, bloc nou situat la 1 minut de metrou Dimitrie Leonida. 46.900 {; (0730.888.280 127. Berceni, dec., et. 3/5, 47 mp, 2018, apartament 2 camere, bloc nou situat la 10 minute de metrou Dimitrie Leonida. 36.500 {; (0730.888.280 128. Berceni, dec., et. 4/5, 60 mp, 2018, apartament 2 camere, dec., et. 4/5, 5 minute de metrou, bloc nou, faianta, gresie, parchet, termopane, centrala termica si calorifere. Pret promotional 47.000 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro 129. Berceni, dec., et. parter/5, 43 mp,

2018, apartamentul beneficiaza de contorizare separata. Acces facil catre mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. comision 0%, 34.200 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 130. Berceni, dec., et. parter/5, 41 mp,

2018, apartamentul se afla in apropiere de mijloace de transport in comun, piata, centre comerciale, scoli, gradinite. 31.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

1/3, 56 mp, 2018, 2 camere, bloc nou, metrou D Leonida. Imobil bransat la utilitati si contorizat individual. Locuinta se vinde finisata la cheie. 55.400 {; (0737.000.035 147. Berceni, Aparatorii Patriei, 10

minute metrou, dec., et. 2/3, 57 mp, 2018, direct dezvoltator, comision 0, dec., bucatarie inchisa, centrala proprie, finisaje premium, accept orice tip de credit ipotecar; 57.500 {; (0726.378.074 ch.isabela@gmail.com 148. Berceni, apartament dec., 7 minute metrou dec., et. 1/3, 52 mp, 2018, apartament dec., bloc nou, amplasat foarte aproape de metrou Dimitrie Leonida. Se preda la cheie, bransat la toate utilitatile si contorizat individual. Compartimentari din caramida, 0% comision 49.000 {; (0736.380.182/ 0725.597.221 149. Berceni, Bd. Brancoveanu la 100

m, bloc finalizat dec., 50 mp, 2017, acte gata - accept credit - direct dezvoltator, dec., bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la alegere, TVA inclus, se vand ultimele 3 apartamente, 49.000 {; (0761.309.031 150. Berceni, Bd. Brancoveanu la 50 m,

bloc finalizat dec., et. 2/4, 56 mp, 2017, acte gata, accept credit, statie autobuz in fata blocului, direct dezvoltator, dec., bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la alegere, TVA inclus, 56.000 {; (0761.309.031

151. Berceni, C-tin Brancoveanu, semi-

dec., 30 mp, Alunisului, cf. 3, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, radet, gaze, totul nou, acte. 28.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

152. Berceni, Constantin Brancoveanu, dec., et. 1/4, 48 mp, 2018, new, Brancoveanu Park Residence, apartamente 2 si 3 camere lux, bloc nou, 54.800 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 153. Berceni, dec., Prima Casa, stradal,

dec., et. parter/4, 55 mp, 2017, ideal compartimentat, complet dec., bucatarie inchisa, spatiu depozitare. Apartamentul are o suprafata utila de 55 mp si este situat intr-un imobil nou construit in zona Luica - Piata Resita, 58.850 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro

1976, apropiere mijloace de transport, renovat, termopane, parchet, gresie, faianta, mobilat, utilat, aer conditionat, 1 balcon inchis cu termopan, confort 2, semidec., etaj 6/10, negociabil, liber. 41.000 {; (0761.938.277

154. Berceni, Dimitrie Leonida, et. 2/10, 57 mp, 2017, super ocazie, posibilitatea de a-ti alege apartamentul, etajul, pozitionarea, cat si finisajele. Direct dezvoltator ! 57.000 {; (0725.985.760/ 0726.943.143 cristina.matei@metropolitanresidence.ro

132. Berceni, dec., et. parter/7, 52 mp,

155. Berceni, Dimitrie Leonida, dec., et.

131. Berceni, semidec., et. 6/10, 42 mp,

133. Berceni, dec., 50 mp, 2017, com-

dec., et. 2/5, 67 mp, 2018, Sisesti, Baneasa, metrou Straulesti, Maia Residence, Sisesti, Baneasa, 2 camere s 67 mp (57 mp utili totali inclusiv balcon cu suprafata 3.64 mp), dec., cu bucataria inchisa. Finisat complet, 70.000 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

plex residential Confort Plus, va propune apartamente si garsoniere in Berceni, zona Metro, str. Metalurgiei nr 130, prima etapa compusa din 3 blocuri, faciliatati lift parcarea, accesibil metrou 55.500 {; (0725.652.660 dezvoltator_direct@yahoo.com

109. Baneasa, Sisesti, Northside Park,

134. Berceni, dec., et. 9/10, 55 mp,

111. Baneasa, zona padurea Baneasa, dec., et. parter/4, 81 mp, 2018, apartament in imobil S+P+3+4 retras; suprafata construita 81.93 mp; suprafata utila 66.82 mp; loc de parcare in subsol sau afara; sistem de paza cu bariera si acces controlat si monitorizare video 131.000 {; (0724.745.987

161. Berceni, Grand Arena Mall, dec.,

122. Berceni, dec., et. 5/10, 49 mp, 1969, 2 camere dec., confort 1, 50 mp total, etaj 5/10, termopane la bucatarie si la una din camere, scara zugravita, lift nou, 12 minute metrou, zona frumoasa, verde, toate actele, se accepta credit 47.999 {; (0749.131.838 ciprian@confortcasaimobiliare.ro

108. Baneasa, Sisesti, Maia Residence,

1/3, mobilat, negociabil; (031.342.92.19

138. Berceni, 7 min metrou D Leonida, dezv comision 0 dec., et. 1/4, 50 mp, 2018, apartament cu 2 camere, finalizare octombrie 2018, dec., se preda finisat cu gresie, faianta, parchet, termopan 5 camere, usa metalica, usi interior, centrala termica si calorifere acc credit. 49.500 {; (0723.190.414 victor.a@star-construct.ro

Casa dec., et. 5/7, 52 mp, dec., et. 5/8, gresie, faianta, parchet, termopan, acc credit Prima Casa, zona verde interesanta, curat, acte, apropiere Ratb, parc, scoala, gradinita, piata, parcare, intabulare in curs, 48.000 {; (0723.190.414 victor.a@star-construct.ro

1962, Berceni, Drumul Gazarului, ap. 2 camere cf 1, amenajat ultramodern, ideal investitie, regim hotelier, p/7, bloc mixt, proprietar, comision 0, 48.900 {; (0787.693.892 sandulescubogdan1975@gmail.com

110. Baneasa, vand ap. 2 camere, et.

160. Berceni, Gradistea, parcare inclusa - Prima Casa, dec., et. 1/3, 54 mp, 2018, zona deosebita, apropiere RATB, constr noua, se preda complet functional, toate utilitatile, finisat, centrala termica, calorifere, pereti vopsiti, 54 mp, et. 1/3, dec, predare mai 2018, acc. credit, 58.500 {; (0723.190.414 victor.a@star-construct.ro

121. Berceni stradal, dec., et. 1/4, 57 mp, 2017, apartament stradal 2 camere confort 1, balcon, bloc caramida izolat termic, finisat la cheie, gresie, fainta, parchet, termopan, um, centrala gaze, 57.000 {; (0732.592.007 georgedann74@yahoo.com

107. Baneasa, Sisesti, Maia Residence dec., et. 2/5, 67 mp, 2018, Baneasa, Sisesti, Maia Residence, 2 camere, s construita 67 mp (57 mp s utila totala inclusiv doua balcoane cu s 7.96 mp), dec., cu bucataria inchisa. Situat la 350 m de statia de metrou 70.000 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

semidec., et. 7/10, 74 mp, 2019, constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Apartment 2 camere, 87 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti 88.800 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro

137. Berceni, 5 min. metrou Aparatori, piata, scoala dec., et. 4/4, 53 mp, 1983, semistradal, bloc si zona foarte civilizata, termopan, um, g, f, p, terasa buna, bucatarie spatioasa, posibil mobilat-utilat, ideala investitie, acte, acc credit, neg, exclusivitate, vizionari oricand, seriozitate. 59.500 {; (0764.841.843/ 0740.687.595

1971, Obregia, Straduintei, 2 camere, confort 1 dec., etaj 9/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, totul nou, 46.500 {; (0764.182.655/ 0773.910.634 135. BERCENI, Piata Sudului, et. 2/10,

60 mp, 1982, 2 minute de metrou, recent renovat, liber, loc de parcare, Vecinatati: Brancoveanu; Tineretului; Oltenitei; Aparatorii Patriei, 48.000 {; (0726.564.652 136. Berceni, 300 m metrou, dec., et. 1/3, 39 mp, 2018, apartament 2 camere, situat la 300 m distanta de metrou Dimitrie Leonida, bloc nou, se preda complet finisat, baie echipata, centrala proprie.Comision 0, direct dezvoltator, 36.500 {; (0725.957.933

2/3, 59 mp, 2018, vand apartament 2 camere, dec., supraf. utila 59.31 mp, et. 1/3, la 5 minute de mers pe jos de metrou, cu gresie, faianta, parchet, geam termopan, centrala, calorifere, usa antiefractie 57.500 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro 156. Berceni, Emil Racovita, dec., et.

parter/10, 50 mp, 1972, cf. 1, curat, contorizat, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, um, toate actele, 48.500 {; (0768.756.617/ 0768.848.776 157. Berceni, Emil Racovita, Piata Sudului dec., et. parter/10, 52 mp, 1968, ID 4186: str Emil Racovita, apartament 2 camere, dec., parter din zece, suprafata 52 mp, an constructie 1968. Renovat complet. Bloc reabiliat termic. Se accepta credit, 48.500 {; (0729.842.974

et. 2/4, 46 mp, 2017, apartament 2 camere in imobil constructie nou, centrala proprie gaz, gresie, faianta termopan, langa parc, 50 m statie RATB. 49.800 {; (0725.957.934/ 0725.957.934 162. Berceni, Grand Arena, Turnu Magurele dec., et. 1/5, 52 mp, 2018, De vanzare apartament 2 camere complet dec. bloc nou, zona Berceni se preda complet finisat si racordat la toate utilitatile. Merita vazut, 43.600 {; (073088826 163. Berceni, Izvorul Muresului, acc Prima Casa, dec., et. 2/4, 50 mp, 1974, etaj 2 din 4, dec., curat, geamuri tripan, zona verde deosebita, apropiere statie RATB, scoala, gradinita, magazine, bloc curat si civilizat, vedere spate, cadastru si intabulare, acc credit, 51.000 {; (0723.190.414 victor.a@starconstruct.ro 164. Berceni, Izvorul Oltului, semidec.,

et. 6/10, 38 mp, 1976, 2 cam., cu imbunatatiri, cf. 2, curat, balcon inchis, mobilat utilat, toate actele, zona buna, merita vazut, 41.000 {; (0768.082.721 165. Berceni, langa metrou, balcon, Prima Casa 2018 semidec., et. 3/5, 52 mp, 2018, apartament 2 camere, spatios, camere luminoase, balcon mare, in bloc nou, cu lift, se vinde complet finisat cu gresie, faianta si parchet, la alegere. Accept si credite bancare, inclusiv Prima Casa, 46.900 {; (0724.660.088 166. Berceni, langa metrou, dec., balcon, credit dec., et. 1/5, 53 mp, 2018, apartament 2 camere, etaj intermediar in bloc cu lift, dec., dormitor si bucatarie foarte spatioase, balcon mare, se vinde finisat cu totul nou si bransat la utilitati. Accept credit ipotecar 48.900 {; (0724.660.088 167. Berceni, Leonida, dec., et. 1/4, 44

mp, 2018, apartament 2 camere amplasat excelent - la doar 300 metri de statia de metrou Dimitrie Leonida. Ansamblu rezidential nou. Centrala proprie de apartament. Negociabil doar la plata cash 44.500 {; (0737.500.374/ 0737.500.374 168. Berceni, Leonida, dec., et. 1/4, 56

mp, 2018, apartament 2 camere amplasat excelent, la doar 300 metri de statia de metrou Dimitrie Leonida. Se accepta Prima Casa. Ansamblu rezidential nou. Centrala proprie de apartament. Negociabil. 56.500 {; (0737.500.374/ 0737.500.374 169. Berceni, Luica semidec., et. 6/10, 40 mp, 1976, Ap 2 cam. cf. 2 semi, 6/10, fara imb, liber, toate actele, pret fix, 35.500 {; (0731.136.698/ 0765.643.014 proiceanualice@yahoo.com 170. Berceni, Luica semidec., et. 10/10,

38 mp, 1974, stradal, et. 10/10, complet mobilat si utilat modern, bloc izolat. 39.000 {; (0722.619.670/ 0766.560.199 171. Berceni, Luica, semidec., et. 6/10, 37 mp, 1974, acceptam prima casa, 2 camere confort 2, cu balcon, ej 6/10, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, 5 statii metrou Piata Sudului, scoala, gradinita, bloc stradal. 35.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 172. Berceni, Luica, Giurgiului, semidec., et. 3/4, 57 mp, 2017, vand apartament 2 camere dec., 57 mp, bloc nou, mutare imediata, zona Luica, ansamblu cu bariera, centrala proprie, usi, calorifere, parchet, gresie, faianta. Direct dezvoltator Comision 0% 49.800 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 173. Berceni, Metalurgiei dec., 52 mp,

2018, Apartamente 2 camere dec. proiect nou, in constructie, pozitie excelenta, lift Metalurgiei nr. 130, stradal, acces la mijloacele de transport, direct dezvoltator comision 0%, 55.000 {; (0725.652.660/ 0731.853.944 direct_dezvoltator@yahoo.com 174. Berceni, Metalurgiei dec., et. 2/10, 55 mp, 2017, particular, vand apartament intr-un ansamblu rezidential, langa statia de metrou la doar 5 min. Constructia este din cadre din beton, caramida porother exterior si interior. Fatada ventilata, 51.500 {; (0721.805.158/ 0722.297.332 gabriela@metropolitanresidence.ro 175. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 1/4, 52 mp, 2018, Confort Plus Metalurgiei un ansamblu rezidential ofer spre vanzare garsoniere, apartamente cu 2 si 3 camere, pozitie excelenta, finisaje de calitate superioara, direct dezvoltator comision 0%, 57.000 {; (0725.652.660/ 0731.853.944 silveractivimob@yahoo.com 176. Berceni, metrou dec., et. 1/5, 60 mp, 2018, la cheie, disponibil la vanzare. Pret promotional, 46.900 {; (0723.535.968 177. Berceni, metrou 100 m dec., et. 1/5, 60 mp, 2018, Berceni, metrou 100 m, apartament 2 camere spatios, bloc nou 52.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 178. Berceni, metrou Dimitrie Leonida dec., et. 5/5, 64 mp, 2017, vand apartament 2 camere (50 mp) + masarda (15 mp). Acte gata, disponibil imediat 55.000 {; (0733.501.456 basarab@zonadesud.ro 179. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

dec., et. 1/4, 50 mp, 2015, ap 2 camere disponibil imediat, in bloc nou la 3-4 minute de metrou Dimitrie Leonida (pe jos), mobilat si utilat lux, contorizat individual, centrala termica Vaillant, 0% comision, 0% TVA, 63.000 {; (0762.668.226 serban.liv@gmail.com 180. Berceni, metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1/5, 52 mp, 2017, apartament 2 camere (52 mp), pret negociabil, 46.900 {; (0733.501.456 basarab@zonadesud.ro

2/4, 47 mp, 2017, Direct dezvoltator. Apartament 2 camere in zona Luica Berceni, bloc in constructie, 47 mp, dec., bucatarie open space, etaj intermediar, finisaje de exceptie. Pretul nu contine TVA, 40.330 {; (0735.219.876/ 0725.597.221 vlad.m@star-construct.ro

181. Berceni, metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 3/10, 51 mp, 2018, apartament doua camere studio, ansamblu nou, fializare 2018, dec., caramida, contorizat, finisaje la alegere, apropiere statie metrou. Ansamblu prezinta numeroase facilitati. Comision 0. 51.500 {; (0725.985.762 roxana.panculescu@metropolitanresidence.ro

159. Berceni, Giurgiului, Luica, dec., et. parter/5, 45 mp, 2018, apartament 2 camere, dec., stradal sos. Luica, se vinde complet finisat si racordat la toate utilitatile. Merita vazut. Doar plata cash. 50.000 {; (0730.888.286

182. Berceni, metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 2/3, 45 mp, 2017, vand apartament 2 camere foarte aproape de metrou Dimitire Leonida. Apartamentul se vinde complet finisat. 42.500 {; (0733.501.456 basarab@zonadesud.ro

158. Berceni, etaj intermediar dec., et.

E-mail: redactia@anuntul.ro


12 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 183. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

dec., et. 4, 57 mp, 2017, Vand apartament 2 camere, 57 mp, bloc nou, cu lift, Ds+P+5. Pret promotional plata cash: 44.500 euro.Pret pentru credit: 46.900 euro. 46.900 {; (0725.957.930 184. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

sud, dec., et. 4/5, 50 mp, 2018, 2 camere, 49.57 mpu, de la 36500 Euro, TVA inclus, pret promotional, Siena Residence 3, ansamblu rezidential in constructie, Berceni, Popesti, metrou Dimitrie Leonida. 36.500 {; (0765.522.734 emil@imoneria.ro 185. Berceni, metrou, dec., et. 4/5, 70 mp, 2018, accept si credit prima casa.Ap 2 cam, dec., 70 mp, bloc nou, direct dezvoltator, fara comision.G, f, p la alegere, centrala termica proprie, parc in ansamblu. 55.900 {; (0725.957.930 186. Berceni, metrou, dec., et. 3/5, 58

mp, 2018, apartament 2 camere, bloc nou, Prima Casa, 52.000 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 187. Berceni, metrou, dec., et. 4/5, 50

mp, 2018, promotie ianuarie, ap. 2 camere dec. dispune de toate imbunatatirile, la doar 100 de metri de statia de metrou Berceni, etaj intermediar, racordat si contorizat individual se accepta Prima Casa 42.210 {; (0725.957.934 188. Berceni, metrou, apartament mod-

ern, balcon semidec., et. 3/5, 42 mp, 2019, apartament tip studio, langa metrou Berceni, aflat pe etaj, in bloc nou, camere mari si luminoase, balcon generos se vinde la cheie, complet finisat cu utilitati urbane. Pret pentru plata cash imediat 36.810 {; (0724.660.088 189. Berceni, metrou, apartament mod-

ern, gradina semidec., et. parter/5, 52 mp, 2018, apartament 2 camere spatioase, 45mp gradina proprie imprejmuita, bloc nou, lift, zidarie din caramida, polistiren se vinde finisat, la cheie, cu bransamente la utilitatil. Accept si credit ipotecar. 53.900 {; (0724.660.088 190. Berceni, metrou, dec., balcon, dec., et. parter/5, 53 mp, 2018, 57 mp gradina, apartament 2 camere langa metrou Berceni, dec., balcon, gradina proprie, bucatarie inchisa, foarte practic, se vinde la cheie cu totul nou si in garantie. 0% comision, accept credit ipotecar, 57.900 {; (0724.660.088 191. Berceni, metrou, dec., balcon,

dec., et. parter/5, 53 mp, 2018, 57 mp gradina, apartament de vanzare cu 2 camere mari, balcon si 57 mp de gradina in proprietate, inclusi in pret. Se preda finisat cu materiale (gresie, faianta, parchet) la alegere. Accept credit ipotecar 57.900E. 52.110 {; (0724.660.088 192. Berceni, metrou, dec., Prima Casa

2018, dec., et. 3/5, 58 mp, 2017, apartament spatios cu 2 camere dec.e, langa metrou, in bloc nou. Se vinde la cheie, complet finisat cu materiale la alegere si bransamente. Accept si credit bancar, chiar Prima Casa 2018, 54.900 {; (0785.521.521 193. Berceni, Nitu Vasile, dec., et.

parter/2, 46 mp, 2018, bloc nou, 2 camere la cheie, zona excelenta, zona de case, 700 m distanta metrou, suprafata utila 46 mp, apropiere scoala, gradinita, piata, centre comerciale, finisaje de calitate la alegere. 58.669 {; (0724.724.128 alexalinoprea@yahoo.com 194. Berceni, Nitu Vasile, semidec., et.

parter/4, 50 mp, 1977, curat, contorizat, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aproape metrou, toate actele, accept credit, 52.000 {; (0764.038.667 195. Berceni, Obregia, dec., et. 2/8, 57

mp, 2018, apartament 2 camere dezvoltator o suprafata generoasa intr-un imobil nou construit in regim P+8E+E9r. Blocul este amplasat intr-o zona linistita din sectorul 4 68.000 {; (0724.808.488 george.t@star-construct.ro 196. Berceni, Obregia, Cultural, semidec., et. parter/10, 1970, ap. 2 cam., cf. 1, semidec., 52 mp, parter inalt, complet renovat, termopan usa metalica, gresie parchet, interfon, balcon tip logie, Al. Obregia nr. 34, 7 min. de Piata Sudului 55.900 {; (0787.536.511 197. Berceni, Obregia, particular, semi-

dec., et. 2/9, 54 mp, 1965, 2 camere, mici imbunatatiri, zona verde, Mladinovici, 2 min. statia autobuz, 54.000 {; (0722.631.703 198. Berceni, Oltenitei, dec., et. 2/3, 45

mp, 2018, apartament 2 camere, dec., cochet, la pret de garsoniera.Finisajele sunt la alegere, incluse in pret.Pret promotional pentru plata cash. 39.500 {; (0725.957.930 199. Berceni, Oltenitei, dec., et. 4/4,

1987, de vanzare 2 camere cf 1 dec, bloc reabilitat, contor separat de gaze, usa metalica, termopane, etajul 4/4, 51.000 {; (0767.995.858/ 0737.195.132 200. Berceni, Oltenitei, Cercetatorilor dec., et. 3/4, 59 mp, 1985, Apartamentul este situat pe strada Stolnici la 14 minute de metrou Piata Sudului, Mall Sun Plaza, 2 camere dec., et 3/4, an constr. 1985, 59 mp, cu imbunatatiri, se accepta credit, 64.500 {; (0729.842.974 201. Berceni, Oltenitei, Mariuca, semidec., et. parter/8, 1982, cf. 1, balcon, fara imbunatatiri, intabulat, liber, neg. 51.500 {; (0746.188.866 202. Berceni, Piata Sudului, semidec.,

et. parter/8, 52 mp, 1985, apartament 2 camere, semidec., p/p+8, imbunatatiri, ocazie 56.000 euro, 56.000 {; (0722.579.229 Ionutnistor2015@yahoo.com 203. Berceni, Piata Sudului, dec., et.

parter/10, 50 mp, cf. 1, cu balcon, gresie, faianta, termopan, usa metalica, toate actele. 47.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 204. Berceni, Piata Sudului, semidec., et. parter/4, 48 mp, Nitu Vasile, 7 minute metrou, apartament 2 camere confort 1, parter cu balcon generos, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, acceptam credit. 50.000 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 205. Berceni, Piata Sudului, metrou,

semidec., et. parter/4, 47 mp, 1964, Nitu Vasile, 5 minute de metrou, renovat recent, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, instalatii si obiecte sanitare schimbate, bloc civilizat, acces scoala, gradinita, piata, supermarket. 51.900 {; (0761.621.036 206. Berceni, Prima Casa 5% avans, et. 1/5, 59 mp, 2018, apartament pretabil Prima Casa. Oferta disponibila pana pe 11.03.2018! Se vinde complet finisat, centrala termica proprie, direct de la dezvoltator - 0% comision 49.450 {; (0723.535.968

207. Berceni, Sos Oltenitei, Dimitrie Leonida, Popesti, dec., et. 2/5, 53 mp, 2018, vand apartament 2 camere foarte spatios intr-un ansamblu rezidential stradal cu acces imadiat la RATB, Mega Imege la parter, centrala proprie, aer conditionat, lift, zona foarte linistita, comision 0%, 47.500 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

231. Brancoveanu, 2 camere, bloc nou, mutare imediata, dec., et. 1/3, 58 mp, 2017, promotie, dec., bucatarie mare, inchisa, geam la baie, finisaje de lux la alegere, balcon, toate utilitatile, centrala, aproape mij. de trans, zona verde, loc de parcare, scoala, gradinita, 57.000 {; (0724.411.696/ 0728.407.191

208. Berceni, Sos Oltenitei, Samoila

232. Brancoveanu, 2 minute metrou,

Dumitru, dec., et. 7/9, 50 mp, 1979, ID 4091: Str Samoila Dumitru, e camere, dec., etaj 7 din 9, an constructie 1979, suprafata 50 mp, renovat. Apartamentul are gresie, parchet, faianta, usa metalica, ferestre PVC. Accepta credit; 65.000 {; (0729.842.974

et. parter/3, 58 mp, 1950, Brancoveanu 2 minute metrou, 2 camere conf 1 dec., mobilat, utilat, cadastru, intabulare, gresie, faianta, parchet, termopan. 64.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 lacramioara_munteanu@yahoo.com 233. Brancoveanu, Alunisului, Oraselul

209. Berceni, Sos. Oltenitei, dec., et. 1/2, 42 mp, 2017, apartament 2 camere, dec., situat la et. 1 intr-o vila cu 2 etaje. Vila este amplasata stradal pe Sos. Oltenitei, exact in fata statiei RATB, acces rapid P-ta Sudului. Comision 0. Direct dezv., 38.000 {; (0725.957.933

Copiilor semidec., et. 1/3, 46 mp, 2010, ID: 2730 Apartamentul este situat pe strada Alunisului, la 10 minute de Metrou Brancoveanu, Oraselul Copiilor, 2 camere semidec., renovat complet, centrala termica, constr. 2010, se accepta credit, 58.000 {; (0729.842.974

210. Berceni, Soseaua Oltenitei, semidec., et. 6/8, 55 mp, 1963, Big- Sun Plaza, particular, ap. 2 camere, 5 minute de Sun Plazza, 53.000 {; (021.636.65.95/ 0770.187.593

234. Brancoveanu, Berceni ap. 2 cam.

211. Berceni, Soseaua Oltenitei, stradal

dec., et. 1/3, 41 mp, 2018, Berceni, Soseaua Oltenitei, stradal, apartament 2 camere dec., bloc nou, 39.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 212. Berceni, Soseua Oltenitei, Piata

Sudului, dec., et. 1/2, 47 mp, 2018, ocazie vand 2 camere dec., bloc nou la 2 min. de Ratb, ansamblu cu bariera, regim mic de inaltime, zona linisita, finisaje la alerege. Oferta promotionala. Mutare imediata. Comision 0, 41.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 213. Berceni, str. Covasna, dec., vand

apartament 2 camere complet modernizat si mobilat. 55.000 {; (0768.735.732 214. Berceni, str. Emil Racovita dec., et.

parter/10, 47 mp, 1968, vand apartement 2 camere, situat intr-o zona linistita 48.500 {; (0724.548.960 brasoveanuadrian24@yahoo.com 215. Berceni, str. Nitu Vasile, semidec.,

et. 1/4, 48 mp, 1966, circa financiara sect. 4, va oferim la vanzare un ap. 2 cam. cf. 1, cu balcon, situat intr-un bloc curat, avand imbunatatiri, 55.700 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 216. Berceni, strada Anton Bacalbasa,

bl. 51 semidec., et. parter, 52 mp, 1985, particular, vand apartament 2 camere, 52 m.p., liber, semidec., parter/8 , balcon închis, loc de parcare platit. Berceni, zona Anton Bacalbasa. à n apropiere se afla scoala.Pret negociabil. 56.000 {; (0770.685.863 romeopavelescu@gmail.com 217. Berceni, Straduintei, dec., et. 4/9,

52 mp, 1972, cf. 1, fara imb., balcon inchis, toate actele, liber, accept credit, 50.000 {; (0768.756.617/ 0768.848.776 218. Berceni, Sun Plaza, semidec., et.

8/10, 53 mp, 1974, Obregia intersectie Nitu Vasile, BCR, 8/10, termopan, parchet, gresie, faianta, liber, balcon mare, contorizat, apropiere metrou, 5 minute, panorama superba, bloc civilizat, 47.500 {; (0723.962.905 imobiliare05@gmail.com 219. Berceni, Turnu Magurele, Car-

refour Grand Arena, dec., et. 3/3, 57 mp, 2018, vand apartament 2 camere dec. mutare imediata, balcon, centrala, lift, loc parcare inclus. Se accept Prima Casa, 2 apartamente disponibile, bonus boxa inclusa in pret (14 mp) comision 0% 56.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 220. Berceni. dec., et. 1/3, 63 mp,

2018, Acces facil la mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. Exista posibilitatea platii cu credit, in acest sens oferim asistenta gratuita pentru intocmirea dosarului. Comision 0%, 32.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 221. Berceni. dec., et. 1/6, 61 mp,

2017, Imobilul este bransat la toate utilitatile iar apartamentul beneficiaza de contorizare separata. Comision 0%, 52.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 222. Billa, dec., 50 mp, Auchan, dec.,

1/4, gresie, faianta, necesita imbunatatiri, parc, scoala, gradinita. 49.000 {; (0760.276.504 223. Bragadiru, semidec., et. 2/3, 48

mp, 2018, apartamente 2 si 3 camere de vanzare, bloc nou construit la cele mai inate standarde. Suprafete utile mari, balcoane spatioase, loc de parcare. Detalii la tel sau pe mail. 48.000 {; (0731.250.986 office@whitestone.ro 224. Bragadiru, Cristalului, dec., et.

1/4, 60 mp, 2017, imobil nou, str. Cristalului, RATB 3 minute, finisaje la alegere, parcare supraterana inclusa in pret, Mega Image la 2 minute de mers pe jos, zona linistita, 49.850 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 225. Bragadiru, Sos Alexandriei, dec., et. parter/3, 49 mp, 2018, apartament 2 camere, dec., situat intr-un complex residential din Bragadiru, loc de parcare inclus in pret. Finisaje la alegere. 46.000 {; (0752.291.743 ancamaria.frunza@gmail.com 226. Bragadiru, Sos Alexandriei, dec.,

et. 3/6, 54 mp, 2017, bloc nou, mutare rapida, acte la zi, apartament 2 camere, dec., 45,35 mp utili, 8,36 balcon, bonus: bucatarie mobilata si utilata, ac, statie ratb se accepta prima casa, comision 0. 41.000 {; (0722.459.606/ 0775.362.670 elenaalina395@yahoo.com 227. Bragadiru, Sperantei, dec., et. 2/3,

60 mp, 2016, langa Rond Cristalului, liber, toate utilitatile, accept prima casa, cadastru, intabulare, 39.000 {; (0769.805.758/ 0722.252.995 228. Brancoveanu - Luica, 2 camere dec dec., et. 1/5, 50 mp, 2018, 55.000 {; (0720.722.861 iulia.dobrescu@activimob.ro

dec., 45 mp, etaj 2 dec., et. 2/10, 45 mp, 1975, 47.000 {; (0732.616.162 cristi.sima@galaxyimob.ro 235. Brancoveanu, Budimex, semi-

dec., et. 2/4, 30 mp, 1970, 2 camere semidec.e, la 10 min metrou Brancoveanu, etaj 2 din 4 nivele, are cadastru si intabulare. 31.000 {; (0784.572.615 sorinmarvis@yahoo.com 236. Brancoveanu, Budimex, semidec., et. 2/4, 32 mp, 1978, ap 2 cam st=32 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, um, renovat recent, liber toate actele, 30.000 {; (0731.136.698/ 0765.643.014 proiceanualice@yahoo.com 237. Brancoveanu, Budimex, 2

camere, zona linistita, dec., et. 1/3, 58 mp, 2018, imobil nou, cu regim de inaltime P+3E situat la doar cateva minute de Brancoveanu (metrou), pozitionare stradal zona de case cu acces faccil catre orice mijloc de transport. Ap. dec., 58 mp, 80.000 {; (0736.378.304/ 0725.597.221 madalina.h@star-construct.ro 238. Brancoveanu, Huedin, dec., et. 5/10, 38 mp, 1975, apartament 2 camere, dec., 38 mp, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, balcon inchis cu termopan, bucatarie mobilata si utilata, toate actele. 43.000 {; (0768.736.088 andreea@markimobiliare.ro 239. Brancoveanu, Huedin, Berceni,

an 1985 dec., et. 8/10, 58 mp, 1985, Brancoveanu, stradal, balcon dublu, mall, piata, in reabilitare, bucatarie mare patrata, imbunatatiri, orientare E-SE, structura deosebita, toate actele, 58.000 {; (0758.323.323 office@imobservicecenter.ro 240. Brancoveanu, Izvorul Rece, prima

casa, dec., et. 2/4, 49 mp, 1974, mutare imediata, zona verde deosebita, vedere spate, bloc 4 et, 2 cam dec.e, curat, geamuri tripan, usa met, bl curat, apropiere Ratb si metrou, locuri de joaca, cadastru si intabulare, acc. credit Prima Casa. 50.500 {; (0723.190.414 victor.a@star-construct.ro 241. Brancoveanu, Luica, dec., et. 1/5,

50 mp, 2018, apartament 2 camere, intrun imobil S+P+5, stradal, la etajul 1, in suprafata de 50 mp. Apartamentul este total dec. si va dispune de toate utilitatile si finisajele - predare “la cheie”, 47.000 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro 242. Brancoveanu, Luica, 2 camere

imobil nou dec., et. 1/5, 45 mp, 2018, 45.000 {; (0724.204.724 robert.petre@activimob.ro 243. Brancoveanu, Luica, 2 camere,

dec., stradal dec., et. 3/4, 50 mp, 2017, Brancoveanu, Luica, 2 camere, dec., stradal. Se vinde complet finisat, loc de parcare inclus, centrala termica proprie, izolat pe exterior.Acte gata. 53.990 {; (0725.957.930 244. Brancoveanu, Luica, finalizat,

dec., et. 2/4, 56 mp, 2017, apartament 2 camere, mutare in 30 zile, finisaje la alegere, loc de parcare gratuit. RATB in fata blocului, 56.000 {; (0730.250.305 245. Brancoveanu, Luica, Prima Casa,

dec., et. 3/5, 65 mp, 2018, apartament dec., bucatarie inchisa, balcon, finisaje incluse in pret, centrala proprie, contorizare individuala, bloc nou- finalizare: iunie 2018 58.000 {; (0724.548.052 246. Brancoveanu, metrou, bloc 1987,

dec., et. 3/8, 62 mp, 1986, 2 camere dec.e, 62 mp, etaj 5/8, 4 minute pana la metrou si parc, acte in regula, renovat, poze reale, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis,bloc deosebit, loc parcare, acc credit, 85.000 {; (0723.190.414 victor.a@starconstruct.ro

301. Campia Libertatii, Basarabia, eta-

ilor, Leaota, dec., et. 4/4, 45 mp, 2017, apartament 2 camere dec., bucatarie openspace, 45 mp, etaj 4/4, imobil finalizat 2017, mutare imediata. Comision 0, 47.000 {; (0742.400.300

jul 2/4, confort 1 semidec., 52mp, bloc caramida reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, isatalatii schimbate, mobilat utilat modern, acte la zi, zona linistita, merita. 61.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796

278. Burileanu, Aviatiei, semidec., 58 mp, 1993, ap. amenajat si utilat lux, zona stradala, deasupra BRD, interfon, usa metalica, se vinde mobilat daca se doreste. Bloc nou, parcare in fata. 125.000 euro 125.000 {; (0723.182.719 Oanabalanica@yahoo.com

min. metrou, dec., et. 1/6, 71 mp, 2018, dezvoltator-vand apartamente 2-3 camere dec.e, diferite modele si dimensiuni finalizate la cheie sau aproape finalizate in proiectul din Brancusi la capat de linie 1688 minute de metrou) sau Ghencea, 49.500 {; (0722.116.600/ 0722.400.220 mail.dezvoltator@gmail.com

279. Busteni, Prahova, dec., 50 mp, 1984, ap. 2 cam., bloc reabilitat, centrala termica, parchet lemn masiv, bucatarie mare, zona linistita langa padure, central, 40.000 {; (0744.985.705

255. Brancusi, dezvoltator bloc nou, 8

280. Calarasilor, Agricultori semidec.,

min. metrou, dec., et. 1/6, 71 mp, 2018, dezvoltator-vand apartamente 2-3 camere dec.e, diferite modele si dimensiuni finalizate la cheie sau in curs de finalizare in proiectul din Brancusi la capat de linie 168 (8 min de metrou) sau Ghencea, 60.900 {; (0722.116.600/ 0722.400.220 mail.dezvoltator@gmail.com 256. Brancusi, Valea Oltului, imobil nou, lift, dec., et. 1/5, 68 mp, 2017, Drumul Taberei, dec., 2 minut RATB, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi. Direct dezvoltator, 68.900 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 257. Bucur Obor metrou, pe Mihai

Bravu, semidec., et. 5/10, 52 mp, 1982, chiar in rond, stradal, vedere fata, gresie, faianta, parchet, termoane, instalatii schimbate, mobilat, liber, toate actele, 66.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 258. Bucur Obor, Dimitrov, la 5 minute

de metrou, confort 1 semidec., 52 mp, etajul 10/10 fara probleme cu terasa, bloc reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, poate ramane si mobilat, merita vazut. 50.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796 259. Bucur Obor, metrou, et. 3/8, bloc reabilitat, vedere bulevard, balcon inchis, termopan, parchet, gresie, faianta, 65.000 {; (0745.154.614 260. Bucuresti -Bd.Ferdinand dec., et.

7/8, 49 mp, 1940, gresie , faianta, termopan, usa metalica , parchet lemn , vedere bulevard, 47.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555 nissa200510@gmail.com

261. Bucurestii Noi semidec., et. 9/10,

47 mp, 1967, Vand ap. 2 camere vis-avis de parc Bazilescu, 200 m metrou M4, zona verde, intabulat, cadastru, liber, bloc reabilitat, necesita renovare, particular, 54.900 {; (0744.554.912 262. Bucurestii Noi metrou parc Bazilescu, semidec., et. 9/10, 52 mp, 1968, 2 camere Bucurestii Noi, metrou Parc Bazilescu, 52 mp. Se accepta credit, 54.900 {; (0769.299.779 263. Bucurestii Noi, dec., et. 4/4, 55 mp, 2013, Jimbolia, bloc nou, apartament mobilat si utilat complet, dec., modern, CT, mijloace de transport, hipermarket, liber, toate actele pregatite,i deal investitie sau va puteti muta imediat, pret negociabil, 64.000 {; (0731.144.156 264. Bucurestii Noi, et. 2/3, 56 mp,

2012, proprietar, aproape de metrou (6 min. Laminorului). zona linistita, loc de parcare pe strada. Balcon inchis, termopane Rehau, semimobilat. Posibilitate total mobilat, prim proprietar, 68.000 {; (0731.315.900 silvia.cosoveanu@yahoo.com 265. Bucurestii Noi, Bd.Gloriei, dec.,

et. 2/3, 61 mp, 2011, apropiere metrou Jiului, spatios, vedere mixta (N si E), bucatarie complet echipata, baie cu geam, balcon inchis, finisaje superioare. Toate actele. Se accepta credit. 79.000 {; (0720.425.031/ 0760.521.671 266. Bucurestii Noi, Damaroaia, Jiului, semidec., et. 1/4, 41 mp, 2011, 2 camere Jiului etaj 1/4 an 2011 semidec., 41 mp.gresie, faianta, parchet, tremopan usa metalica, centrala proprie, 57.500 {; (0769.299.779 267. Bucurestii Noi, Doi Cocosi, acces

metrou, semidec., et. 4/5, 101 mp, 2006, apartament cu 2 camere situat in planul 2, ferit de zgomotul stradal, intr-un ansamblu rezidential cu acces securizat. 95.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 268. Bucurestii Noi, Sos. Chitilei, Pod

Constanta, dec., et. 1/3, 70 mp, 2017, direct dezvoltator, apartamente cu 2-3 camere in bloc nou 2017,r egim de inaltime s+p+3 retras. Suprafete intre 70 si 124 mpc. Se finiseaza la comanda la cererea clientului. Mai multe detalii la tel., 1 {; (0761.888.400/ 0765.514.470 Info@niagararesidence.ro

et. 2/6, 68 mp, 2018, Ideal Residence...ideal for your family! Intr-o noua dezvoltare de clasa “premium”, expunere spre Vest. Termenul de finalizare august 2018.; comision 0%. Discount pentru plata integrala; 96.990 {; (0786.428.222/ 0784.259.742 cristi.kvb86@gmail.com 281. Calarasilor, Agricultori, dec., et. 3/6, 64 mp, 2018, Ideal Residence, ideal for your family! Intr-o noua dezvoltare de clasa “premium”, expunere spre Vest. Termenul de finalizare august 2018.; comision 0%. Discount pentru plata integrala; 103.990 {; (0786.428.222/ 0784.259.742 cristi.kvb86@gmail.com 282. Calarasilor, Agricultori, dec., et. 3/6, 71 mp, 2018, Ideal Residence...ideal for your family ! Intr-o noua dezvoltare de clasa “premium”, cu expunere spre SUD. Termenul de finalizare august 2018. Comision 0%. Discount pentru plata integrala, 109.990 {; (0786.428.222/ 0784.259.742 cristi.kvb86@gmail.com 283. Calea 13 Septembrie, Drumul Sarii,

semidec., et. 1/10, 54 mp, 1987, apartament 2 camere, Calea 13 Septembrie, Drumul Sarii, confort 1, semidec., cu suprafata utila de 50,72 mp si totala de 54,05 mp, situat la etajul 2, intr-un bloc construit in anul 1987 65.900 {; (0730.942.847 aleexjacota@gmail.com

286. Calea Giulesti, Lacul Morii, semidec., et. 5/7, 69 mp, 2015, Calea Giulesti, Lacul Morii Residence, bloc nou 2015, 2 camere spatioase, finisaje de calitate, centrala termica proprie si contorizare individuala, camara, balcon, zona linistita, comision 0 55.500 {; (0741.231.834 karina@nextdoor.ro 287. Calea Grivitei semidec., et. 6/8, 56

mp, 1963, zona buna, metrou si mijloace transport in comun, bloc reabilitat termic, apartament situat la etaj intermediar, spatios si luminos, pret negociabil. 57.000 {; (0730.993.333 tentantimobiliare@yahoo.com 288. Calea Grivitei 395, vis-a-vis de metrou 1 Mai semidec., et. 7/7, 51 mp, 1963, Vand ap 2 camere, confort 1, semidec., et 7/7, utilat, mobilat, renovat, si cu chiriasi in el, pe o perioada lunga (ch 300 euro) lunar, 57.500 euro usor negociabil, 57.500 {; (0746.336.160 adrianminciunescu@yahoo.com 289. Calea Grivitei, semidec., et. 7/7, 52

mp, 1965, apartament 2 camere, semidec., 52 mp, situat vis-a-vis de MedlifeCalea Grivitei. Se afla la etajul 7/7 intr-un bloc fara risc seismic, constructie din anul 1965, are balcon inchis. 50.000 {; (0775.353.972 tecnocasa1409@gmail.com 290. Calea Grivitei- Podul Grant semidec., et. 2/8, 52 mp, 1962, etaj 2, semidec., renovat, g+f+p, termopan, usa metalica, instalatii sanitare/electrice schimbate, partial mobilat, bloc reabilitat, vedere/intrare stradala. Acte in curs. Broker exclusiv 59.800 {; (0721.854.257/ 0765.487.485 cristian.imob@hotmail.com 291. Calea Mosilor stradal, Tata si Fiul, 4

min Obor et. 6/8, 53 mp, 1978, 2 cam Calea Mosilor stradal, an 1978, et.6/8, vedere stradala, bloc reabilitat, finisat, utilat complet, contorizat, Ratb si metrou Obor 4 min, toate actele. 71.900 {; (0758.323.323 office@imobservicecenter.ro 292. Calea Rahova, Piata, semidec., et.

2/3, 38 mp, 2013, cf. 2, cu imb., curat, bloc linistit, mobilat+ utilat, 40.000 {; (0768.082.721

248. Brancoveanu, Secuilor, semidec.,

mp, vand ap. 2 camere, in bloc stradal, 5 etaje, zugravit, reabilitat, 63.000 {; (0727.990.251

249. Brancoveanu, Secuilor, semidec.,

et. parter/8, 48 mp, 1965, Victoria Invest Imobiliare ofera spre vanzare un apartament cu 2 camere, semidec., situat la parterul unui bloc cu 8 etaje, in zona Brancoveanu Secuilor 47.000 {; (0762.005.019/ 0762.005.018 victoriainvestimob@gmail.com 250. Brancoveanu, stradal, 2 camere, zona verde, semidec., et. 1/3, 59 mp, 2017, imobilul este situat intr-o zona linistita langa Oraselul Copiilor. Acesta are o suprafata utila de  58,51 mp. Predarea apartamentului va fi la cheie, 80.750 {; (0736.378.304/ 0725.597.221 madalina.h@star-construct.ro 251. Brancusi, 2 camere dec., finalizat

230. Brancoveanu parc, 2 cam, 66 mp,

252. Brancusi, 2 camere dec., finalizat,

dec., et. 4/5, 54 mp, 2017, Apartament 2 camere, finalizat, Brancusi, dec., suprafata 54 mp, et. 4/5, se preda finisat cu finisaje de calitate superioara, contorizare individuala la toate utilitatile retelei de oras, Ratb, 56.500 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@starconstruct.ro

Bulevardul Constantin Brancoveanu, semidec., et. 1/4, 39 mp, 1970, vand ap. 2 cam., aproape metrou, mansarda, imb.: gresie, faianta, parchet, termopane noi, neg., fara agentie; 42.000 {; (0721.152.788 272.

273. Bulevardul Marasesti nr. 28, dec.,

et. 4/4, 54 mp, 1940, zona Parcul Carol, Magazinul Unirea, apartament 2 camere renovat total. 55.000 {; (0746.424.424 274. Bulevardul Metalurgiei Sector 4

dec., et. 3/10, 55 mp, 2017, apartament 2 camere complex nou, aproape de metrou, 61.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com 275. Bulevardul Metalurgiei Sector 4 et. 2/10, 51 mp, 2017, garsoniera studio, complex nou, finisaje la alegere, 58.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com 276. Bulevardul Timisoara, Drumul Taberei, Plaza Mall, dec., et. 4/5, 53 mp, 2018, apartament 2 camere dec., suprafata 53 mp, etaj 4/5, bucatarie inchisa, lift, imobil 2018, comision 0% de la cumparator, 64.500 {; (0742.400.300

etajul 2/10, confort 1 semidec., 52 mp, bloc reabilitat, cu gresie, faianta, termopan si parchet decent, zona linistita, aproape de parc, se accepta credit, merita vazut 58.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796 304. Campina, Prahova, et. parter/4,

55 mp, ap. 2 camere, cu balcon, termopane, usa metalica, gresie, faianta, parchet, boxa, centrala ap., sau schimb in Bucuresti; (0729.947.633/ 0244.372.117 305. Capitale, semidec., et. 1/2, 70 mp,

1940, Pta Victoriei Capitale, 2 camere conf 1, semidec, 70 mp, 1/2, constructie 1940, fara risc seismic, fara probleme juridice, necesita renovare completa. Pret 110000 e. Ideal investitie. 110.000 {; (0752.116.079 florin.marin@gadsporimob.ro 306. Cartier Latin, Ghencea, Drumul Taberei, semidec., et. 3/3, 50 mp, 2009, proprietar, vand ap 2 cam superb la cheie, luminat, mobilat complet si utilat + spatiu depozitare pod 64 mp, bloc bine construit 2009, zona de vile si foarte linistita, plina de verdeata, vecini tineri, 38.600 {; (0773.388.440 djextasy_dany@yahoo.com 307. Cartierul Latin, Prelungirea Ghencea, dec., et. 4/6, 117 mp, 2015, particular, suprafata imensa, bloc nou, g, f, p, t, ct. Reducere 8.000 euro pentru plata cash. Platiti numai 60.000 euro in loc de 68.000 euro, exclus agentii, 60.000 {; (0766.971.671

309. Chitila, sector 1, Libra Bank, imo-

3, confort 1, cu balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, bucatariea mobilata, utilata, cadastru si intabulare, discutabil 38.000 {; (0730.421.581

294. Calea Vacaresti, bloc nou, mai

271. Bulevardul Constantin Brancoveanu semidec., et. parter/5, 38 mp, Proprietar! Vand apartament cu imbunatatiri, Stradal, situat exact la bulevard, 46.000 {; (0729.390.609 visancristina425@yahoo.ro

303. Campia Libertatii, primaria sector 3

285. Calea Ferentari, Salaj Petrom etaj

270. Bulevardul Basarabia, dec., 60

et. 1/4, 31 mp, 1970, Ap 2 cam semidec. Se afla intr-un bloc reabilitat termic. Etaj 1/4, 31mp. Renovat complet inclusiv calorifere noi. Complet mob-utilat. Electrocasnicele noi inca in garantie 5 min de metrou, 36.000 euro, 35.500 {; (0787.536.511

dec., et. 9/10, 54 mp, 10 minute metrou Muncii, bloc reabilitat, dec., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 66.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

308. Chiajna, Auchan, dec., et. 3/3, 48 mp, 2009, 2 camere, construit in 2009, confort 1, dec., etaj 3/3, balcon, 48 mp, tamplarie PVC cu geamuri termopan, g, f, p, t, um, ct, bucataria inchisa, mobilata si utilata, livingul, mobilat, credit, C+I. 41.000 {; (0730.556.914 ionnedea.khc@gmail.com

dec., et. parter/2, 60 mp, 2014, foarte spatios, mare, 56 mp utili, parter inalt, bucatarie inchisa, dressing mare ca in revista, la nivel de glet , balcon, superb, bloc nou, ap este ca si nou, nelocuit, vezi poze, 72.400 {; (0734.041.524 deeutza_funny19@yahoo.com

269. Bucurestii Noi, super ap 2 cam.,

302. Campia Libertatii, circa financiara,

284. Calea 13 Septembrie, Marriott, str. Sirenelor semidec., et. 1/5, 53 mp, 2014, Proprietar vand ap. 2 camere in zona Calea 13 Septembrie, Marriott. Apartamentul este situat intr-un imobil nou si dispune de toate facilitatile necesare, 103.500 {; (0736.422.819

247. Brancoveanu, Nitu Vasile, dec., et. 1/3, 45 mp, 2018, apartament 2 camere, constructie 2018, dec., etaj P/3, caramida Porotherm, complet finisat, finisaje la alegere, centrala proprie, loc de parcare. Direct dezvoltator, comision 0 % 49.500 {; (0766.869.759/ 0738.344.494 ccoffice00@yahoo.com

dec., et. 4/4, 34 mp, 1976, apartament cochet 2 camere cf 2 la pret de garsoniera, 40.000 {; (0767.115.879 ana.suciu2008@yahoo.com rezidential dec., et. 1/4, 63 mp, 2018, Parc Brancoveanu, metrou Brancoveanu. Bloc cu regim redus de inaltime, parcare subterana. Gresie, faianta, parchet, centrala termica proprie, usa metalica, termopane all season, baie complet utilata, 95.000 {; (0736.380.183/ 0725.597.221 daniel.f@star-construct.ro

254. Brancusi, dezvoltator bloc nou, 8

277. Bulevardul Timisoara, Romancier-

293. Calea Rahovei 317, stradal, Liceul Bolintineanu dec., et. 3/10, 58 mp, 1984, langa Lic Bolintineanu, 2 camere, conf 1. Nemobilat (cu exceptia bucatariei), dressing, usa met, parchet, gresie, faianta, termopan, 2 AC, apometre, repartitoare. Liber imediat. 60.000 {; (0722.353.696 cioara_alexandru@yahoo.com

dec., et. 1/5, 50 mp, 2017, Apartament doua camere Drumul Taberei, et. 5/5, dec., suprafata totala utila 50 mp, se preda finisat cu finisaje de calitate superioara, lift silentios toate utilitatiile statie RATB la 2 minute, 55.500 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro

229. Brancoveanu Metrou, Alunisului,

253. Brancusi, Dezvoltator bloc nou, 8 min. metrou, dec., et. 1/6, 71 mp, 2018, dezvoltator vand apartamente de diferite modele si dimensiuni finalizate la cheie sau in curs de finalizare in proiectele din Brancusi capat linie 168sau in Prelungirea Ghencea. Discount la plata cash, 61.000 {; (0722.116.600/ 0722.400.220 mail.dezvoltator@gmail.com

exact pe Str. Pridvorului, etajul 7/10, confort 1 open space, 58 mp, bloc nou, cu toate imbunatatirile, mobilat utilat modern, acte la zi, zona ok, merita vazut, 82.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796 295. Camil Ressu intersectie Fizicienilor,

semidec., et. 7/10, bloc reabilitat, semidec., gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber, toate actele. 57.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 296. Camil Ressu, Nicolae Grigorescu metrou, semidec., et. 8/10, 52 mp, 1969, 5 minute metrou, semidec., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, toate actele 58.000 {; (0732.135.467 297. Campia Libertatii aproape de parc,

confort 1 dec., 55mp, etajul 9/10, bloc 1979 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, bucataria mobilata, acte la zi, pozitie excelenta, la 8 minute de metrou Muncii, se accepta credit, 65.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796 298. Campia Libertatii, semidec., et. 2/10, 53 mp, 1970, Gheorghe Petrascu, confort 1, semideccomandat, bloc reabilitat termic, termopan, gresie, faianta, parchet, situat la 2 min. parc si 10 min. metrou Muncii 58.000 {; (0732.135.471

29

bil 2017, etaj 3, dec., finisaje personalizate 60.000 {; (0741.160.332 310. Cismigiu, imobil fara risc seismic,

semidec., et. 4/7, 50 mp, 1960, apartament 2 camere situat la 2 minute de parcul Cismigiu, pozitie buna, imobil solid fara grad de seismicitate necesita renovare balcon logie (spatios)intabulat 62.000 {; (0731.015.099 311. Cismigiu, Kogalniceanu, 2 camere,

cladire fara risc, ideal investitie semidec., et. 4/6, 40 mp, 1959, 79.000 {; (0737.613.004 george.dimitriu@galaxyimob.ro 312. Cismigiu, Sala Palatului, Stirbei Voda, Campineanu dec., et. 7/8, 50 mp, 1960, proprietar vand ap. 2 cam, termopan, usa metalica, parchet natural, stradal, vedere spate, luminos, geam la baie, balcon, bloc curat, linistit, 4 min Cismigiu, 7 min Universitate. Fara agentii, 65.000 {; (0757.071.516 313. City Lights Pipera, semidec., et.

326. Colentina, Doamna Ghica, Mc Donald’s, dec., et. 3/4, 54 mp, 1986, Mr. Bacila, Parc Plumbuita, adiacent, pozitie excelenta, v-a-v de ANL, cf. 1, bucatarie mare patrata, bloc nou, reabilitat termic, termopan, usa metalica, fara alte imbunatatiri, contorizat, eliberabil rapid,cash, investitie, neg., 56.500 {; (0770.956.572 327. Colentina, Doamna Ghica, Planorama, Lidl, dec., et. 2/4, 60 mp, 1990, zona linistita, langa parc, bloc de 4 etaje, reabilitat termic, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii noi, mobilat, posibilitati de parcare, cadastru, intabulare, liber, 62.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 328. Colentina, Doamna Ghica, Scoala 39, semidec., et. 6/8, 52 mp, 1978, McDonald’s, semimobilat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, intrare si vedere stradala, acc. credit, discutabil, 53.000 {; (0787.882.999 329. Colentina, Fabrica de Gheata, dec., et. 3/10, 52 mp, 1978, apartament confort 1, dec. situat la etajul 3/10, bloc 1978, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, utilat, mobilat, cadastru si intabulare, 59.000 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 330. Colentina, Fundeni dec., et. 3/3, 51 mp, 2017, Apartament 2 camere dec., Fundeni, Colentina, mutare imediata, bloc finalizat, oferim consultanta gratuita in vederea obtinerii creditului bancar, 55.000 {; (0740.026.772 andrada.pocovnicu@rfccity.ro 331. Colentina, Fundeni dec., et. 2/5, 2017, apartament complet dec., 2 camere, bucatarie inchisa, situat stradal, intr-o zona rezidentiala. Apartamentul se pred? complet finisat, centrala termica, obiecte sanitare, parcare, boxe 53.500 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro 332. Colentina, Fundeni dec., et. parter/3, 52 mp, 2017, de vanzare apartament 2 camere, zona linistita, Ratb, mutare imediata, acceptam orice tip de credir bancar, comision 0%, 52.380 {; (0740.023.302 oana.apostol@rfccity.ro 333. Colentina, Fundeni, dec., et. 2/3,

53 mp, 2018, 2 camere, complet dec., comision 0, direc dezvoltator +parcare, 47.000 {; (0743.777.700 cristina.carlan@rfccity.ro 334. Colentina, Fundeni, semidec., et. 2/5, 60 mp, 2017, 2 camere, nou, spatios, luminos, dormitor de 16 mp, vedere libera, spatii verzi. Situat stradal, intr-o zona rezidentiala, cu diverse facilitati urbane precum mijloace de transport, scoli, gradinite; 54.000 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro 335. Colentina, Fundeni, dec., et. 3/3, 46 mp, 2018, apartament 2 camere, dec., bucatarie inchisa, ansamblu rezidential, bloc nou cu lift, finisaje premium, videointerfon, loc parcare gratuit, loc joaca copii, direct dezvoltator, comision 0 %, 41.121 {; (0740.026.339 mihaela.mariuta@rfccity.ro 336. Colentina, Fundeni, semidec., et. 1/4, 59 mp, 2017, apartament, 2 camere, dec., finisat, comision 0, oferim consultanta pentru obtinerea creditului prima casa/ipotecar. 54.000 {; (0740.023.302 oana.apostol@rfccity.ro

5/8, 65 mp, 2010, oferta lunii martieapartament 2 camere in City Lights Pipera, etaj 5, semidec., bucataria open, renovat, mobilat si utilat, centrala proprie, lift nou, liber, acte. Vecinatati: Andronache. Ova 116962 70.000 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro

337. Colentina, Fundeni, City Residence, dec., et. 6/6, 74 mp, 2013, Colentina, Fundeni, City Residence, 6/6, dec, 74mp, constructie 2013, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ferestre velux, cadastru, intabulare, accept credit. 40.000 {; (0724.336.834

314. City Mall, Eroii Revolutiei, dec., et. 4/10, 1970, Piata Progresu, Alunisului, 2 camere confort 1 dec., curat cu multe imbunatatiri, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, mobilat utilat complet, centrala termica, 2 statii metrou Eroii Revolutiei, 49.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com

338. Colentina, Grigore Ionescu, semidec., et. 5/8, 54 mp, 1984, Colentina, Grigore Ionescu, 2 camere cf. 1, etaj 5/8, bloc 1984, liber, cadastru, intabulare, scara civilizata, merita vazut. 63.000 {; (0764.641.758/ 0722.256.664 cordialimobiliare@yahoo.com

315. Colentina Rascoala 1907, etajul

1/10, dec., 55mp, bloc 1986 cu fresie, faianta, termopan, centrala proprie, usa metalica, decent, zona linistita, acte la zi, se accepta credit, merita vazut, 57.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796 316. Colentina scoala semidec., et. 8/10, 53 mp, 1978, Colentina scoala, apartament confort 1, situat la etajul 8/10, are o suprafata de 53 mp, bloc din 1978, este reabilitat, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare, liber, 55.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 317. Colentina vizavi benz Mol, apt

nou, 2 cam dec, dec., et. 1/3, 59 mp, 2017, 2017, apt 2 camere dec.e, etaj 1 din 3, situat in zona Colentina intre Sos. Colentina si Sos. Andronache, zona Restaurant Edessa; 69.900 {; (0773.362.406/ 0722.974.092 318. Colentina, semidec., et. 2/10, 52 mp, 2 camere, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica vedere spate, bloc in curs de reabilitare, 51.500 {; (0726.564.652 319. Colentina, 10 min metrou Obor, 2

camere, 7/10, dec., renovat, dec., et. 7/10, 48 mp, 1970, 64.900 {; (0761.358.119 cerasela.barlaboi@activimob.ro 320. Colentina, 2 camere, dec. dec., et.

3/10, 56 mp, 1978, 62.500 {; (0799.029.194 cateliu.gabriel@catoma.ro

321. Colentina, Avioan, McDonald`s, semidec., et. 8/8, 55 mp, 1978, stradal, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, geam baie, cadastru, (0723.712.883 322. Colentina, Circa 7, politie, dec., confort 1 semidec., 51 mp, etajul 7/10, amenajat modern cu gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii, mobilat utilat modern, acte la zi, zona linistita, merita vazut 57.000 {; (0728.879.796 323. Colentina, Doamna Ghica, dec., et. 2/10, 38 mp, 1977, se vinde complet mobilat si utilat. Apartament 2 camere: mobila, electrocasnice, centrala termica, gresie, faianta, termopane, bloc reabilitat. Se accepta credit. Pret usor negociabil. 49.000 {; (0768.644.971 elkonareal@yahoo.com

299. Campia Libertatii, dec., et. parter/10, 52 mp, 1979, la circa financiara, bloc tip PM, parter inalt, stradal, vedere spate, gresie, faianta, termopane, 10 minute metrou Muncii, liber, toate actele, 66.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

324. Colentina, Doamna Ghica, semidec., et. 10/10, 40 mp, 1979, vand apartament 2 camere zona Colentina, str Aleea Sinaia nr 18. 3.850 {; (0765.470.916 ciprian_aricescu@yahoo.com

300. Campia Libertatii, semidec., et. 6/10, 52 mp, 1968, metrou Muncii, mobilat, utilat, bloc reabilitat termic, 65.000 {; (0727.145.882

dec., et. 10/10, 40 mp, 1979, vand apartament Colentina, Doamna Ghica. 38.500 {; (0765.470.916 ciprian_aricescu@yahoo.com

325. Colentina, Doamna Ghica, semi-

339. Colentina, Kaufland, semidec., et.

3/10, 51 mp, 1969, apropiere metrou Obor, confort 1, spatios, bloc reabilitat termic, balcon 5m, geam la baie, termopane, um. Toate actele, se accepta credit. Liber, disponibil imediat, 58.000 {; (0720.425.031/ 0760.521.671 340. Colentina, Kaufland, Teiul Doam-

nei, Bucur Obor semidec., et. 9/10, 54 mp, 1976, stradal, 7 min. Bucur Obor, semidec, etaj 9 din 10, bloc reabilitat termic, spatios, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis, gresie, faianta, usor negociabil 51.900 {; (0730.156.325 redalertimobiliare2004@yahoo.com 341. Colentina, Maior Bacila, semidec., et. 6/8, 54 mp, 1986, curat, fara imb., balcon inchis, c+i, accept credit, 51.000 {; (0764.038.667 342. Colentina, Mc Donald’s, Rau Bacila, dec., et. 8/10, 50 mp, 1979, stradal, Avion, Fundeni, aproape Parc Motodrom, Parc Lac Plumbuita, cf. 1, bloc reabilitat, pe mijloc,baie cu fereastra, orientare S-E, vedere deschica, imb, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, 53.000 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 343. Colentina, Mc Donalds, et. 3/10,

53 mp, ap. 2 cam., curat, mobilat, utilat, totul nou, 58.000 {; (0760.734.667 344. Colentina, Parc Motodrom, et. 10/10, 52 mp, 1979, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, centrala termica, usa metalica, instalatii noi el.+sanitara, c.+i., 60.000 {; (0742.035.159 345. Colentina, Parc Plumbuita, dec., et. 6/10, 46 mp, 1976, aproape de parc, piata, Ratb, Semistradal, bloc reabilitat termic 6/10 dec, 2 debarale, hol locuibil, termopan, um, cadastru, intabulare, liber, accept credit, 49.000 {; (0723.947.833/ 0722.614.867 346. Colentina, parc Plumbuita, Rau, dec., et. 3/4, 56 mp, 1986, Str. Maior Bacila vav ANL, aproape de sos. Colentina, parc, RATB, bloc 1986 reabilitat termic 3/4 dec., 56 mp, pe mijloc, curat, um, termopan, eliberabil rapid, posibilitati de parcare, preferabil cash 55.000 {; (0722.614.867/ 0723.947.833 347. Colentina, parc Plumbuita, Rau, Mc Donalds, dec., et. 1/4, 1986, Str. Maior Bacila Ratb 2min.1/4 dec, 60mp, 2 balcoane, renoat recent gfp,um,ac, mobilat modern, utilat, tv, masina spalat, accesibil imediat, accept straini, contract legal, 325 {; (0722.614.867/ 0723.947.833 348. Colentina, Radovanu, dec., et. 7/8, 56 mp, 1986, apartament 2 camere dec., zona Colentina, Radovanu langa Mega Image, apartamentul se vinde cu mobila de bucatarie si sufragerie, loc ADP, renovat recent et. 7/8, pretul este usor neg. 69.000 {; (0766.743.677 tincumihai93@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


30

12 martie 2018

4

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 349. Colentina, Rau Mc. Donald’s, Maior Bacila stradal, dec., et. 3/4, 54 mp, 1986, vav ANL, Poiana cu Aluni, 2 min. Sos. Colentina, parc, lac Plumbuita, 15 min. metrou Obor, cf. 1, pe mijloc, orientare V, scara curata, apartament curat fara imb., noi, eliberabil rapid, pret bun, 55.000 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 350. Colentina, Rau, dec., et. 4/4, 54

mp, 1986, apartament confort 1, dec. situat la etajul 4, bloc 1986, suprafata de 54 mp, g, f, p, t, ac, instalatii noi, mobilat si utilat, loc parcare ADP, cadastru, intabulare liber 59.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 351. Colentina, sectia 7 politie, strada

Teiul Doamnei, dec., et. 1/8, 55 mp, 1983, 2 camere, confort 1,dec.e,etaj1/8, liber, vedere sud, 55 mp, bloc1983, termopane integral, bloc reabilitat termic, bloc linistit, fara probleme cu restantieri la intretinere, balcon, intabulare, 65.000 {; (0722.568.283 352. Colentina, sectia 7, apartament

curat, liber semidec., et. 5/10, 1975, adresa este in soseaua Colentina, intrarea este prin Ion Berindei. Blocul este civilizat, acara curata, linistita. Apartamentul are balconul inchis si este calduros. 49.900 {; (0744.349.967 office@erre.ro 353. Colentina, Sportului, dec., et. 1/3,

63 mp, 2017, langa parcul Motodrom, spitalul Fundeni, cartier super civilizat, imobil nou P+3 ET. constr. caramida poroterm, apartamente cu 2 camere finisate la cheie, 2 balcoane, loc parcare inclus, comision 0, 64.900 {; (0722.614.867/ 0723.947.833 354. Colentina, Sportului, str. Salciilor 3

min. Ratb, dec., et. 1/3, 60 mp, 2017, direct dezvoltator, comision 0, apartamente cu 2 camere dec.e, predate la cheie cu toate amenajarile, bloc finalizat, centrala termica, calorifere, bai mobilate si utilate, acceptam prima casa. 59.000 {; (0726.284.310 contact@alexandrucordea.ro 355. Colentina, Str. Cremenita, dec., et.

1/2, 63 mp, 2017, dec., a.c. 2017, se preda cu finisaje si dotari de foarte buna calitate. Se accepta credit ipotecar si prima casa! 68.000 {; (0745.695.511 356. Colentina, strada Rascoala 1907,

nr. 3A dec., et. 3/6, 70 mp, 2007, Proprietar, vand apartment 2 camere in bloc nou (se pot face 3 camere) dat in folosinta in anul 2008, etaj 3/6 (ultimul etaj retras de tip penthouse), izolat, parchet bambus, centrala termica, 70.000 {; (0728.021.201 gabriel.musat@gmail.com 357. Comuna Pantelimon, dec., 1989,

373. Crangasi piata, Ing Bank, dec., et.

parter/4, 50 mp, 1982, apartament confort 1, dec., bloc construit in 1982, este parter/4, superamenajat, totul nou, instalatii sanitare si electrice noi , g, f, p, t, liber, cadastru si intabulare, 61.900 {; (0799.617.543 374. Crangasi, dec., et. 2/8, 51 mp,

1982, Crangasi, ap 2 cam, dec.anul 1882, et 2/8, zona linistita, scara foarte curata, balcon, liber, gradinita, cresa, liceu, piata, metrou, 64.900 {; (0787.763.997 375. Crangasi, dec., et. 1/6, 62 mp, 2018, Crangasi, Virtutii apartamente de 2 camere, spatioase si bine impartite, situate la cateva minute distanta de metrou, zona Crangasi cu vedere Lacul Morii 70.350 {; (0724.808.488/ 0725.597.221 george.t@star-construct.ro 376. Crangasi, dec., et. parter/4, 51 mp,

1982, imbunatatiri, liber, 61.500 {; (0724.053.351

377. Crangasi, dec., et. parter/4, 51 mp,

1982, parc, dec, parter din 4, nemobilat, renovat, curat, contorizat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, acte, pret neg, 66.000 {; (0723.118.758/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 378. Crangasi, Camin Regie, langa metrou. dec., et. 4/5, 65 mp, 2018, Oferte vanzare apartamente 2 si 3 camere cu suprafete cuprinse intre 65 si 100 mp, in bloc nou 2018, in curs de finalizare, etajele 1-5, la super preturi, oferte limitate, la 3 minute distanta de metrou, (0733.107.773

mp, apartament 2 camere langa Penny Corbeanca, pret 40,500. 40.500 {; (0756.711.725 patrascuromulus@yahoo.com 361. Costin Georgian, metrou, dec., et. parter/1, 70 mp, 2008, in vila renovat. Este curte comuna, soseaua Vergului nr. 6, 45.000 {; (0727.593.597/ 0742.559.083 Mariaerciu@yahoo.com 362. Cotroceni dec., et. 3/3, 54 mp, apartament confort 1, dec. situat la etajul 3/3+M, suprafata de 54 mp, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, cadastru si intabulare, zona verde 68.000 {; (021.231.23.18/ 0731.144.152 363. Cotroceni, Eroilor, semidec., et.

parter/4, 50 mp, 1965, apartament confort 1, semidec., parter/4, bloc construit in 1965, suprafata de 50 mp. balcon, curat, cadastru si intabulare, 79.000 {; (021.231.23.18/ 0731.144.152 364. Cotroceni, Eroilor, semidec., et. 3/4, 1961, proprietar, vand apartament 2 camere, renovat in totalitate, instalatie electrica noua,prize modulare, sanitare noi, parchet, gresie, faianta, termopan, mobilat, utilat, electrocasnice in garantie, ac, 105.000 {; (0720.767.078 cbnacmilan2016@yahoo.com 365. Cotroceni, Eroilor, Ana Davila,

vanzare apartament 2 camere dec., et. parter/3, 55 mp, 1940, 76.000 {; (0786.244.277 roxana.sticlan@galaxyimob.ro 366. Cotroceni, Petrom, str. Eugen

Iosif, semidec., et. demisol/1, 45 mp, 2 camere, confort 2, situate la demisol intro vila cu arhitectura deosebita, libere, finisate, la cheie, boxa, intrare separata, intabulare, centrala proprie, termopane, geam baie, intabulare, 45 mp. 55.000 {; (0722.568.283 367. Crangasi dec., et. parter/4, 51 mp,

1982, parc, lac, str. Saidac, proprietar, p/4, 51 mp utili, recen renovat, instalatii electrice si sanitare noi, termopan, usa metalica, poze reale si recente, 66.000 {; (0724.016.540 368. Crangasi dec., et. 8/8, 55 mp, 1980, Vand apartament 2 camere dec. si mobilat, 65.000 {; (0744.579.790 nelludumitru@yahoo.com 369. CRANGASI dec., et. 2/10, 58 mp,

1982, vanzare 2 camere, apartamentul are imbunatatiri, este la 3 minute de metrou, vecinatati: Militari, Giulesti, Politehnica. Ideal investitie, 49.000 {; (0726.564.652 370. Crangasi la 10 minute metrou

dec., et. 8/8, 52 mp, 1981, strada Nicolae Oncescu, etaj 8 /8, dec., bloc rusesc cu 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, liber, vizite, urgent merita, 61.000 {; (0728.879.797 371. Crangasi metrou, Vintila Mihailes-

cu, ocazie, dec., et. 4/8, 51 mp, 1983, apartament 2 camere dec., centrala termica, bloc 1983. Oferta excelenta; 71.000 {; (0770.810.694 agentie13@ma